Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

POMOĆNIČKI BRAVAR

ISPIT

Ime i prezime:_________________________________________________________________________ Datum polaganja: _____________________ Datum rođenja: _______________________

Potpis: ______________________________

Ispitna pravila:

- dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan

Kriterij ocjenjivanja:

0 - 29 bodova.......nedovoljan (1) 30 - 59 bodova.......učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita 60 - 69 bodova…...dovoljan (2) 70 - 79 bodova.......dobar (3) 80 - 89 bodova.......vrlo dobar (4) 90 - 100 bodova.......odličan (5)

Broj bodova: __________ Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Ocjena: ________________________________ Odg. provjerio: ____________________________

-1-

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. 15. Generator je pogonski stroj. 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254°C. 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti.

NE DA DA NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE

-2-

Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. 43. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58. 49. 48. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m-1 c) m/s 53. Martenzit je vrlo meka struktura čelika. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. 46. 44. Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora. Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51. 40. Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač. b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56.BRAVAR 39. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju. 41. 42. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 NE NE NE DA DA NE DA DA NE NE b) m c) m/s 54. 45. Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala -3- .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. 47.

Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60. prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10. Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije -4- .1mm b) 12mm c) 12. Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64. folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68.BRAVAR 59. U radu sa električnom strujom (gradska mreža). nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Za izradu matice M12. Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62. Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69.5mm 61. Direktorij (mapa.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .

BRAVAR 70. Pero a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) ima blagi nagib b) nema nagiba. Zatik je: 79. Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71. po cijeloj dužini je ista debljina 81. Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82. Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76. Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim -5a) brzo a) brzo b) sporo b) sporo . Pri kaljenju hlađenje teče 74. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72. Klin 80.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . po cijeloj dužini je ista debljina a) ima blagi nagib b) nema nagiba. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73. Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84. 8. Na primjer oznaka 5.8.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. Svornjak je: 78. Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. Pri popuštanju hlađenje teče 75.

Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94. Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. 88. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93.BRAVAR 85. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92. Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. 89. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija -6- . Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. 90. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Na šarkama. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje.

105.03 % ugljika c) 3 % ugljika a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102. Sa povećanjem tvrdoće. 103. Čelik Č. Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108.3 % ugljika b) 0. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99. Zavarljivost je a) 0.BRAVAR 98. 104. tjednima i mjesecima. tjednima i mjesecima. elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . tjednima i mjesecima.1361 ima 101. Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra -7- . Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . . Korozija je najčešće kemijska reakcija 124. Kut α se naziva 117. Kut β se naziva 118. Geometrijski oblici korozije mogu biti: temperaturi lokalna korozija i međukristalna korozija -8- . 121. kut klina i stražnji kut . . 115. željeza i na mjestu trenja leđne površine alata i .BRAVAR 110. 126. Kut γ se naziva prednji kut . Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 prikazuje 125. Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se 120. Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. opća korozija . hladi područje rezanja . odvojene čestice kisika . kemijskom . obratdka i 122. proces korozije sastavu okoline . Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113. podmazuje klizne površine pri rezanju i na mjestu savijanja odvojene stražnji kut reznog alata kut klina prednji kut reznog alata 119. . Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. brzina rezanja . Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: 123. Kutovi alata su 116. i obrađene površine obratka alata . . . Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da štiti od korozije čestice . Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º . Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o sastavu metala i tlaku . Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice . .

Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom magnetskog polja prirodni i . za električni otpor . 141. . Tr20x4 i sl. . M18 i sl. .25. urezivanje 130.BRAVAR 127. . navoj. Trapezni navoj se označava (navedi primjer) 143. Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je 135. M16. jakosti struje jednom ohm [Ω] . . Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost izmjenične struje 157. . i namještanjem električnih . Antikorozivna zaštita može biti izvedena potencijala . korozija. 146. Pocinčavanje je postupak nanošenja 136. Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju -9- smjeru (smjera). U olovnom akumulatoru elektrolit je 156. s time da palac . elektrolit i najčešće je veoma na površinu metala. . izolatore 147. ručno čišćenje 129. s time da palac 153. legiranjem električne struje bojanje 131. stlačenog zraka metalne površine pri čemu struja nosi velikom brzinom do površine metala. Električna struje je količina pokazuje smjer pokazuje smjer 152. cinka grecanje . Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se piljenje sitnije . Oštice vijčanog svrdla su 145. npr. Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom 151. dvije glavne oštrice M14. 133. desne ruke . Ručne obrade su: navoja i turpijanje . Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima 138. Tekućina u procesu galvanizacije naziva se 134. Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na razlika potencijala. . vremena 150. Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom. Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: trokutaste i poluokrugle normalni . Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja 144. prenesena u jedinici magnetskog polja struje . Pjeskarenje je proces pijesak čišćenja očistiti i odmastiti površinu metala. proširivanje provrta profilno upuštanje . razvrtavanje . Napon je bušenje u puno . fini . Grecov spoj služi za ispravljanje galvanski članak . Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć 132. Magneti mogu biti struje . . M14x1 i sl. čišćenje . čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama . a prsti smjer umjetni kiselina . i poprečna oštrica upuštanje vodiče . Mjerna jedinica za napon je 149. otrovna . 137. Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) korak . strojno čišćenje . a u čeličnom napona . u i . . zabušivanje . Metarski navoj M8 je okrugle pravokutne . Najčešći kemijski izvori električne energije su 154. za jakost struje amper [A] poluvodiče i 148.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nabroji obrade bušenjem. . a prsti smjer . navoj. Tr12x2. uzdužna oštrica . i baterija (akumulator) . 139. a navoj M8x1 140. lužina 155. desne ruke . Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: plamenom . kvadratne . izolacijom . Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno 128. M12x1. rezanje ručnim škarama međukristalna (interkristalna) narezivanje navoja zube. volt [V] naboja . 142. navoja.

kristal(a). a na visokoj temperaturi austenitizacije 183. jednoj sekundi .10 - . plošno . Frekvencija je broj monitor tipkovnica procesor 161.3 kubno 181. četiri) tekstilni strojevi grafički strojevi 165. ulje zrak elektromotor . . Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon 180. Radni strojevi su (navedi min. Vlačna čvrstoća je 178.BRAVAR 158. Hidraulički strojevi kao radni medij koriste 166. oblik. . najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo . motori sa unutrašnjim izgaranjem građevinski strojevi . . Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su centrirana kristalna rešetka 171. parni i (navedi primjer). . poljoprivredni strojevi . . Čelik na sobnoj temperaturi ima centriranu kristalnu rešetku. Polikristal ima deformacije 177. . . 170. . barem šest. temper lijev . Frekvencija gradske mreže iznosi 159. Čelik oznake Č. . Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: gašenje . i pogonske .1332 je čelični lijev i ugljični čelik specijalni lijev i čelik garantirane čvrstoće 169. plošno nodularni lijev . elastična kristal(a). . . Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje 187. %C pri čemu se postiže visoka na površini metala. Pogonski strojevi su (navedi min. titraja (promjena) 160. sivi lijev . .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nabroji barem četiri željezna lijeva. . Cementirati se mogu čelici do 182. . Čelik oznake Č. Diskovi označavaju C: D: E: 162. centriranu kristalnu rešetku. Čelik ima 172. . Deformacija kristalne rešetke može biti 174. Monokristal ima 175. . prostorna kubna kristalna rešetka . Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne . Bakar ima prostornu kubno plošno samo jedan mnogo heksagonalna kristalna rešetka centriranu kristalnu rešetku. . Strojevi se općenito dijele na strojevi i toplinski strojevi . centriranu kristalnu rešetku. . Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava dušik kaljenja a elastičnost se i smanjuje popuštanja ugljikom 186. Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura 184. Granica pucanja je do smanjenja poprečnog presjeka eprovete deformacija. čelik. prvobitni . držanje točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala progrijavanje tvrdoća 179.0160 je 168. tvrdi lijev . grafička kartica modem radna memorija RAM . Nitriranje je postupak kojim se unosi u površinu metala. 50 u pisač disk Hz. i plastična 173. i rasterećenja ugrijavanje vrati u . Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera). optički uređaj (DVD ROM) radne vodne turbine alatni strojevi 163. 176. Pneumatski strojevi kao radni medij koriste 167. 0. četiri): 164. Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od 185.

labavi klizni i kuglični . Greške tokom toplinske obrade mogu biti: deformacija . Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se 208. 190. navoj. . lisnata opruga. . stalno pravilo označene . vanjski promjer tijela vijka i "1" navoj a M10x1 je 205. ručno elektrolučno zavarivanje. . gravitacijsko zavarivanje. Rastavljivi spojevi su klinom spoj . komorna peć . stožasta tlačna opruga. kovačko zavarivanje. spojevi stezni . 189. . a za whitworthow navoj korak navoja 60º 207. samopodesivi . Lemljenje se zasniva na procesu 197. ljevačko zavarivanje. spojevi perom zavareni spoj utisnuti spoj otporno lemljenje što manja meko između dva difuzije (izmjene) . . a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi Cilindrične opruge (tlačne i vlačne). radijalni stožasti i i neoznačene čvrsti 191. Nabroji vrste zavarivanja. Ležaji mogu biti igličasti . Najvažniji postupci lemljenja su lemljenje u pećima 200. hladno zavarivanje. Dosjedi mogu biti 193. lemljenje pomoću lemila . susjedna navojka fini metarski navojka. . Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema i da omogući uspostavljanje i održavanje 214. TIG. . Navoj M10 je je korak navoja razmak normalni . Valjni ležaji mogu biti 195. 210. . 213. tiganjska solna peć . unutarnja naprezanja . vijčani spojevi atoma. . krupno zrnata nejednaka prokaljivost uvijek isto. 202. . . U oznaci navoja M10x1. "10" R . Lemljenje do 450°C naziva se 203. spojevi oprugama lemljeni spoj . lijepljeni spoj . spoj pregibanjem . EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom). Navarivanje se obavlja na 211. lemljenje uranjanjem 201. "M" je oznaka za 206. S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit 196. savojna opruga. a označava se slovom P . Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje električnog luka i . zavarivanje plazmom. . gumena opruga. . tj. preklopni spoj 199. Tolerancije na crtežu mogu biti . Izvori struje zavarivanja mogu biti dolje . Korak navoja je 204. MIG. zavarivane laserom. zakovični spoj . Peći za toplinsku obradu mogu biti: električna mufolna peć . Pri lemljenju potrebna je plameno lemljenje . električna komorna peć . lemljenjem. MAG.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ravna opruga. . rastaljenu kapljicu metala naprijed . 209. naugljičenje površine razugljičenje površine . elektrootporno zavarivanje. Prije lijepljenja metala moramo __________________ i ________________________ površinu. Norma (standard) znači 192. . tanjurasta opruga. 212. prijelazni valjni . zračnost između metala. valjkasti . Naboji vrste opruga? . Oznaka za trapezni navoj je Tr . pukotine u površini struktura . 194.11 izmjenični istosmjerni istrošenim mjestima. i konusni aksijalni spojevi svornjakom . . Nerastavljivi spojevi su porubljeni spoj . . Kut između bokova metričkog navoja iznosi 55º . navoj. .BRAVAR 188. i 198.

50x50 . butan 218. prokapljina.12 - .1 0. 0.05 0. . ugljični dioksid_ i ugljični monoksid . Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se 243. deformacija. 239. trokut . Napiši tri "I" profila (simbolički). hlađenje . šavno (kolutno) kisika . a bijela bara. 240. Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički). regulatora tlaka zauljivač sigurnosni ventil . nepotpuno staljivanje. 233. smanjiti trošenje spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća čelični limovi trgovačkog kvaliteta . zaštita od korozije . . mm. Filter zraka iz zraka uklanja 245. bara. Acetilen u boci tlači se maksimalno do 225. I20 mokri . I30 20x30 . nepotpuna penetracija. Pneumatski razvodnik se može aktivirati 247. Ugljični monoksid je teži lakši od zraka. .BRAVAR 215. 232. . kotlovski limovi čelični limovi za rad na povišenim temperaturama čelični limovi za transformatore . U zraku se nalazi oko 21 % kisika. (simbolički). . i . Stlačeni zrak proizvodi kompresor vlagu 241. Okrugle cijevi mogu biti 235. 231. . . . filtera . . od zraka. čelični limovi sa garantiranim . Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od 242. . prijelazno i tekuće . i nečistoće vlagu mehanički opruga . . .5 .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . sučeljeno . Elektrootporno zavarivanje može biti 229. kisik . čelični . . .02 i pneumatski stlačeni zrak mikrometrom i zauljivača . i točkasto četvrtasti L20x20 . mm. 40x30 . U početni položaj jednoradni cilindar vrača 248. pore. Napiši tri kutna profila (simbolički). butan. Profili šipki mogu biti okrugli . 221. uključci troske. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od . a dvoradni . kao geometrijski lik. pomoćnim mjerilom 249. 217. 228. L50x50 I50 . propan. Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru. Ugljični dioksid je 220. S obzirom na podmazivanje trenje može biti: 237. nedovoljno ispunjen žlijeb. Povratnik plamena može biti 227. šesterostrani L20x30 . mm. . Zadatak podmazivanja je 238. i bradavičasto željeza . . Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se 244. Koje vrste čeličnih limova postoje? mehaničkim svojstvima limovi za duboko vučenje nehrđajući čelični limovi . Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su 219. U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati hrapavosti podloge suho 236. Zadatak brtvila je smanjiti trenje . pekomjerno nadvišenje šava. Plavo obojena plinska boca sadrži 222. krhak zavar. Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen. Kisik u boci tlači se maksimalno do 223. Disuplin je acetilen otopljen u acetonu . pukotine. . kisik 150 15 1. Dužina se može mjeriti sa metrom . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 250. Disuplin u boci tlači se maksimalno do 224. Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji 230. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 251. suhi 226. električni . Trenje ovisi o masi šavne i i bešavne 234. naljepa 216. bara. . Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja 246.

Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se 269. i igličasti . snaga se prenosi 261. +U Istosmjerni napon radijalni 272. ulje . . S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na 258. Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 253. . Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku.BRAVAR 252. Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage. kristalna . Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu preventivno 259. . Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je 266. Polužnim škarama mogu se rezati limove do 254. žilavost . jedinična . Dioda propušta struju 264. i valjni valjkasti voda tvrdoća 268. korektivno remenski prijenos . Atom Atomske veze Centralni atom . mm debljine. Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik 260. Monokristal se sastoji od rešetka. .13 - . . u površina čelika obogaćuje se 270. remontno . Održavanje može biti zučanički prijenos . snaga se prenosi 262. mm debljine. meko trenja . . 265. lemljenje. lančani prijenos . Stolnim škarama možemo rezati limove do 255. pile i metala koji režemo. Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je trenjem oblikom ista smjeru(a). S obzirom na smjer opterećenja. . bačvasti aksijalni 267. zrak i 256. Ležaji mogu biti klizni kuglični .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Valjni ležaji mogu biti 271. a smanjuje dušikom . samo u jednom jednog 263. 1'' (jednog inča) . sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti solna kupka . kristalnog(ih) zrna. U procesu toplinske obrade čelika. . Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban Izmjenični napon +U t -U -U t 273. Kod tarnog i remenskog prijenosa snage.01 mm ili 10 μm. 257. Kod toplinske obrade "nitriranje". i tvrdo .5 0. ležaji mogu biti odgovor). Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 3 1.

Tp To 280. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu. Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed. TA T [°C] Voda. Nacrtaj dijagram cementiranja.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nacrtaj dijagram poboljšavanja. ulje ili solna kupka A3 A1 Naugljičenje Kaljenje Nisko Zrak popuštanje t [s] 278. Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. To Tp . Grijanje TA A1 ili A3 Voda ili Ulje ili Solna kupka Držanje Gašenje T [°C] t [s] 276. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. TA T [°C] Normalno hlađenje Voda. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente. Ulje ili Solna kupka A3 A1 Zrak Kaljenje Popuštanje t [s] 277. vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu.BRAVAR 274. Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275.14 - . Tp To 279.

šav 283. vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285.šav V . 1 4 2 3 3 2 4 1 zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 3 2 1 4 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284.šav K .BRAVAR 281. [mm] 282. 45 V i 34 V. Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje.15 - . X . Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici. 27 ____V _34 V ___ 45 ____V 286.šav I .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku. 50 ____A 100 ____ A 150 ____ A . te označi koordinatne osi. F. Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu. 50A i 150A. [N] f. Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A. Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici. Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V.

Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A + + + + + - A X Y 292. Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra.16 - . Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/2. 12 4 2 1 3 291.BRAVAR 287. Nacrtaj simbol pripremne grupe. . Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni).Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 12 2 1 3 289. 290. X + + - Ulazi A X Y Y + + - Izlaz A + + + - 293. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/2. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288.

Napiši oznaku i naziv kuta prema slici.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ____ _____________________________ 3. Mjerna veličina Put (dužina) Površina Volumen Masa Vrijeme Brzina Ubrzanje Sila tlak Rad Snaga Temperatura Jakost struje Električni napon 295.BRAVAR 294.17 - . ____ _____________________________ 2 1 . Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama. 3 Oznaka s S V m t v a F p W P T (ϑ) I U Mjerna jedinica m m2 m3 kg s m/s m/s2 N Pa (bar) J W K (ºC) A V 1. ____ _____________________________ 2.

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR 296. točnost kotiranja. Boduje se ispravnost projekcija. koristeći pribor za crtanje. paralelnost i sl.18 - . N . Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja. tlocrt i bokocrt prikazanog tijela. U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt.

BRAVAR Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici.19 - 5 30 . 5 20 5 25 10 40 Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu) 35 20 25 5 10 5 40 5 .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .

BRAVAR Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija. .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .20 - . navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful