Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

POMOĆNIČKI BRAVAR

ISPIT

Ime i prezime:_________________________________________________________________________ Datum polaganja: _____________________ Datum rođenja: _______________________

Potpis: ______________________________

Ispitna pravila:

- dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan

Kriterij ocjenjivanja:

0 - 29 bodova.......nedovoljan (1) 30 - 59 bodova.......učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita 60 - 69 bodova…...dovoljan (2) 70 - 79 bodova.......dobar (3) 80 - 89 bodova.......vrlo dobar (4) 90 - 100 bodova.......odličan (5)

Broj bodova: __________ Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Ocjena: ________________________________ Odg. provjerio: ____________________________

-1-

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. 15. Generator je pogonski stroj. 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254°C. 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti.

NE DA DA NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE

-2-

Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač. Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. 41. 43.BRAVAR 39. 46. 47. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. 44. Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56. 42. 48. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju. 40. Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m-1 c) m/s 53. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 NE NE NE DA DA NE DA DA NE NE b) m c) m/s 54.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 49. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. 45. Martenzit je vrlo meka struktura čelika. Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala -3- . Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije.

Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije -4- .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60. Za izradu matice M12. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64. nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66.1mm b) 12mm c) 12. U radu sa električnom strujom (gradska mreža). folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68. Direktorij (mapa.5mm 61. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63. prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10. Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69.BRAVAR 59. Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67.

Pri popuštanju hlađenje teče 75. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73. Pri kaljenju hlađenje teče 74. po cijeloj dužini je ista debljina 81. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72.BRAVAR 70. Svornjak je: 78. Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim -5a) brzo a) brzo b) sporo b) sporo . Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84. Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71. po cijeloj dužini je ista debljina a) ima blagi nagib b) nema nagiba. Na primjer oznaka 5. Zatik je: 79.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Pero a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) ima blagi nagib b) nema nagiba. 8. Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76. Klin 80.8.

Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. 89. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje.BRAVAR 85. Na šarkama. 90. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija -6- . Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. 88. Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94. Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje.

elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99. tjednima i mjesecima. 104. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.3 % ugljika b) 0. Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. 105. tjednima i mjesecima. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra -7- . U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106. Zavarljivost je a) 0. Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108. Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.1361 ima 101.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .03 % ugljika c) 3 % ugljika a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102. Sa povećanjem tvrdoće. 103.BRAVAR 98. tjednima i mjesecima. Čelik Č.

Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. Kut γ se naziva prednji kut . Kutovi alata su 116. podmazuje klizne površine pri rezanju i na mjestu savijanja odvojene stražnji kut reznog alata kut klina prednji kut reznog alata 119. Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º . Geometrijski oblici korozije mogu biti: temperaturi lokalna korozija i međukristalna korozija -8- . .BRAVAR 110. kut klina i stražnji kut . Korozija je najčešće kemijska reakcija 124. opća korozija . . Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice . . 115. . Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se 120. Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . . 121. Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da štiti od korozije čestice . kemijskom . hladi područje rezanja . 126. Kut α se naziva 117. odvojene čestice kisika . brzina rezanja . Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 prikazuje 125. Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o sastavu metala i tlaku . proces korozije sastavu okoline . Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. željeza i na mjestu trenja leđne površine alata i . Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: 123. i obrađene površine obratka alata . obratdka i 122. . Kut β se naziva 118.

. . rezanje ručnim škarama međukristalna (interkristalna) narezivanje navoja zube. Električna struje je količina pokazuje smjer pokazuje smjer 152. s time da palac 153. . Grecov spoj služi za ispravljanje galvanski članak . npr. legiranjem električne struje bojanje 131. Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je 135. Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima 138.25. Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno 128. Pocinčavanje je postupak nanošenja 136. proširivanje provrta profilno upuštanje . Najčešći kemijski izvori električne energije su 154. . Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom magnetskog polja prirodni i . Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: plamenom . M16. fini . uzdužna oštrica . razvrtavanje . zabušivanje . stlačenog zraka metalne površine pri čemu struja nosi velikom brzinom do površine metala. 146. vremena 150. 133. Pjeskarenje je proces pijesak čišćenja očistiti i odmastiti površinu metala. Nabroji obrade bušenjem. prenesena u jedinici magnetskog polja struje . a prsti smjer . čišćenje . 142. dvije glavne oštrice M14. navoj. Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom. . a navoj M8x1 140.BRAVAR 127. Oštice vijčanog svrdla su 145. za električni otpor . U olovnom akumulatoru elektrolit je 156. Ručne obrade su: navoja i turpijanje . Tr20x4 i sl. Antikorozivna zaštita može biti izvedena potencijala . strojno čišćenje . i baterija (akumulator) . Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom 151. ručno čišćenje 129. jakosti struje jednom ohm [Ω] . čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama . M18 i sl. Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: trokutaste i poluokrugle normalni . 137. u i . a u čeličnom napona . i poprečna oštrica upuštanje vodiče . urezivanje 130. . M14x1 i sl. Metarski navoj M8 je okrugle pravokutne . Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) korak . Trapezni navoj se označava (navedi primjer) 143. 141. Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju -9- smjeru (smjera). elektrolit i najčešće je veoma na površinu metala. Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja 144. Tr12x2. Mjerna jedinica za napon je 149. Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost izmjenične struje 157. Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se piljenje sitnije . otrovna . izolatore 147. . navoj. . kvadratne .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć 132. Magneti mogu biti struje . s time da palac . . za jakost struje amper [A] poluvodiče i 148. izolacijom . korozija. i namještanjem električnih . cinka grecanje . Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na razlika potencijala. lužina 155. volt [V] naboja . desne ruke . Tekućina u procesu galvanizacije naziva se 134. navoja. Napon je bušenje u puno . . M12x1. 139. desne ruke . a prsti smjer umjetni kiselina . .

plošno . 50 u pisač disk Hz. Pneumatski strojevi kao radni medij koriste 167. . optički uređaj (DVD ROM) radne vodne turbine alatni strojevi 163. . Pogonski strojevi su (navedi min. Čelik ima 172. Frekvencija gradske mreže iznosi 159.1332 je čelični lijev i ugljični čelik specijalni lijev i čelik garantirane čvrstoće 169. Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: gašenje . .10 - . Nitriranje je postupak kojim se unosi u površinu metala. Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera). najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo . %C pri čemu se postiže visoka na površini metala. prostorna kubna kristalna rešetka . a na visokoj temperaturi austenitizacije 183. centriranu kristalnu rešetku. Monokristal ima 175. Nabroji barem četiri željezna lijeva. Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon 180. i rasterećenja ugrijavanje vrati u . poljoprivredni strojevi .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Vlačna čvrstoća je 178. barem šest. . . Strojevi se općenito dijele na strojevi i toplinski strojevi . grafička kartica modem radna memorija RAM . Čelik oznake Č. 176. i pogonske . plošno nodularni lijev . Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od 185. ulje zrak elektromotor . . jednoj sekundi .BRAVAR 158. . Radni strojevi su (navedi min. elastična kristal(a). četiri) tekstilni strojevi grafički strojevi 165. titraja (promjena) 160. . Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava dušik kaljenja a elastičnost se i smanjuje popuštanja ugljikom 186.3 kubno 181. tvrdi lijev . Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne . čelik. . . Diskovi označavaju C: D: E: 162. temper lijev . Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura 184. . Hidraulički strojevi kao radni medij koriste 166. . Deformacija kristalne rešetke može biti 174. Frekvencija je broj monitor tipkovnica procesor 161. Granica pucanja je do smanjenja poprečnog presjeka eprovete deformacija. kristal(a). oblik. držanje točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala progrijavanje tvrdoća 179. . Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje 187. . .0160 je 168. motori sa unutrašnjim izgaranjem građevinski strojevi . sivi lijev . četiri): 164. centriranu kristalnu rešetku. parni i (navedi primjer). 170. . prvobitni . i plastična 173. Bakar ima prostornu kubno plošno samo jedan mnogo heksagonalna kristalna rešetka centriranu kristalnu rešetku. . Čelik oznake Č. . Čelik na sobnoj temperaturi ima centriranu kristalnu rešetku. Polikristal ima deformacije 177. 0. Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su centrirana kristalna rešetka 171. Cementirati se mogu čelici do 182.

. "M" je oznaka za 206.11 izmjenični istosmjerni istrošenim mjestima. Lemljenje do 450°C naziva se 203. Korak navoja je 204. Navoj M10 je je korak navoja razmak normalni . prijelazni valjni .BRAVAR 188. Tolerancije na crtežu mogu biti . preklopni spoj 199. "10" R . Valjni ležaji mogu biti 195. Oznaka za trapezni navoj je Tr . 209. gumena opruga. i konusni aksijalni spojevi svornjakom . samopodesivi . TIG. a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi Cilindrične opruge (tlačne i vlačne). . hladno zavarivanje. krupno zrnata nejednaka prokaljivost uvijek isto. 189. MAG. tanjurasta opruga. EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom). . Izvori struje zavarivanja mogu biti dolje . spojevi oprugama lemljeni spoj . tj. 213. . navoj. spojevi stezni . . radijalni stožasti i i neoznačene čvrsti 191. Nerastavljivi spojevi su porubljeni spoj . Naboji vrste opruga? . . spoj pregibanjem . pukotine u površini struktura . vijčani spojevi atoma. Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje električnog luka i . 202. ručno elektrolučno zavarivanje. lemljenje uranjanjem 201. rastaljenu kapljicu metala naprijed . tiganjska solna peć . . valjkasti . Kut između bokova metričkog navoja iznosi 55º . komorna peć . Greške tokom toplinske obrade mogu biti: deformacija . . savojna opruga. zavarivanje plazmom. gravitacijsko zavarivanje. lemljenje pomoću lemila . . Pri lemljenju potrebna je plameno lemljenje . stalno pravilo označene . kovačko zavarivanje. 194. Navarivanje se obavlja na 211. spojevi perom zavareni spoj utisnuti spoj otporno lemljenje što manja meko između dva difuzije (izmjene) . Norma (standard) znači 192. . . unutarnja naprezanja . naugljičenje površine razugljičenje površine . labavi klizni i kuglični . U oznaci navoja M10x1. električna komorna peć . ravna opruga. 190. a za whitworthow navoj korak navoja 60º 207. . Nabroji vrste zavarivanja.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ljevačko zavarivanje. 212. Rastavljivi spojevi su klinom spoj . S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit 196. Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema i da omogući uspostavljanje i održavanje 214. 210. zakovični spoj . lisnata opruga. Ležaji mogu biti igličasti . a označava se slovom P . stožasta tlačna opruga. Najvažniji postupci lemljenja su lemljenje u pećima 200. elektrootporno zavarivanje. lijepljeni spoj . . Dosjedi mogu biti 193. MIG. Prije lijepljenja metala moramo __________________ i ________________________ površinu. Lemljenje se zasniva na procesu 197. Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se 208. . susjedna navojka fini metarski navojka. . . zračnost između metala. zavarivane laserom. navoj. lemljenjem. Peći za toplinsku obradu mogu biti: električna mufolna peć . i 198. vanjski promjer tijela vijka i "1" navoj a M10x1 je 205. . .

bara. U zraku se nalazi oko 21 % kisika. propan. i bradavičasto željeza . Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru. Stlačeni zrak proizvodi kompresor vlagu 241. 221. pukotine. 228. . a bijela bara. Kisik u boci tlači se maksimalno do 223. zaštita od korozije . 231. Filter zraka iz zraka uklanja 245. Pneumatski razvodnik se može aktivirati 247. naljepa 216. od zraka. . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od . Koje vrste čeličnih limova postoje? mehaničkim svojstvima limovi za duboko vučenje nehrđajući čelični limovi . nepotpuno staljivanje. regulatora tlaka zauljivač sigurnosni ventil . šesterostrani L20x30 . Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od 242. Elektrootporno zavarivanje može biti 229. butan. Ugljični monoksid je teži lakši od zraka. I30 20x30 . čelični limovi sa garantiranim . . prokapljina.5 . . Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se 244. . suhi 226. I20 mokri . . 233. Trenje ovisi o masi šavne i i bešavne 234. . kisik 150 15 1. . kao geometrijski lik.12 - . 0. . a dvoradni . mm. smanjiti trošenje spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća čelični limovi trgovačkog kvaliteta . Ugljični dioksid je 220. pekomjerno nadvišenje šava. Plavo obojena plinska boca sadrži 222. trokut . 232. Povratnik plamena može biti 227. Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji 230. ugljični dioksid_ i ugljični monoksid . . Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su 219. krhak zavar. filtera . . i nečistoće vlagu mehanički opruga . Napiši tri kutna profila (simbolički). U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati hrapavosti podloge suho 236. nedovoljno ispunjen žlijeb. . Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 250. deformacija. U početni položaj jednoradni cilindar vrača 248. električni . Disuplin u boci tlači se maksimalno do 224. 240. (simbolički). mm. .05 0. pomoćnim mjerilom 249. Profili šipki mogu biti okrugli . 239. uključci troske. bara. L50x50 I50 . i točkasto četvrtasti L20x20 . Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se 243. . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 251. Okrugle cijevi mogu biti 235. i .BRAVAR 215. pore. nepotpuna penetracija. Zadatak podmazivanja je 238. butan 218. Disuplin je acetilen otopljen u acetonu . Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja 246. . Zadatak brtvila je smanjiti trenje .02 i pneumatski stlačeni zrak mikrometrom i zauljivača . . 217. prijelazno i tekuće . S obzirom na podmazivanje trenje može biti: 237.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Dužina se može mjeriti sa metrom . . Acetilen u boci tlači se maksimalno do 225. 40x30 . Napiši tri "I" profila (simbolički). mm. kotlovski limovi čelični limovi za rad na povišenim temperaturama čelični limovi za transformatore . hlađenje . Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički). 50x50 . kisik . šavno (kolutno) kisika . .1 0. sučeljeno . čelični .

korektivno remenski prijenos . samo u jednom jednog 263. u površina čelika obogaćuje se 270.5 0. S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na 258. Održavanje može biti zučanički prijenos .BRAVAR 252. žilavost . snaga se prenosi 262. kristalna . jedinična . kristalnog(ih) zrna. Valjni ležaji mogu biti 271. . i valjni valjkasti voda tvrdoća 268. Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se 269. mm debljine. snaga se prenosi 261. . i igličasti . Ležaji mogu biti klizni kuglični . +U Istosmjerni napon radijalni 272. Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je trenjem oblikom ista smjeru(a). Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu preventivno 259. Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 3 1. Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku.13 - . Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 253. 257. lemljenje. . . lančani prijenos . zrak i 256. Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je 266. Polužnim škarama mogu se rezati limove do 254. S obzirom na smjer opterećenja. Atom Atomske veze Centralni atom . meko trenja . Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage. 1'' (jednog inča) .01 mm ili 10 μm. a smanjuje dušikom . Kod tarnog i remenskog prijenosa snage. Dioda propušta struju 264. sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti solna kupka . Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik 260. Kod toplinske obrade "nitriranje". . bačvasti aksijalni 267. Stolnim škarama možemo rezati limove do 255. remontno . . U procesu toplinske obrade čelika. 265. . ležaji mogu biti odgovor). Monokristal se sastoji od rešetka.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . i tvrdo . pile i metala koji režemo. ulje . Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban Izmjenični napon +U t -U -U t 273. mm debljine. .

To Tp . Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu. TA T [°C] Voda.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Grijanje TA A1 ili A3 Voda ili Ulje ili Solna kupka Držanje Gašenje T [°C] t [s] 276. ulje ili solna kupka A3 A1 Naugljičenje Kaljenje Nisko Zrak popuštanje t [s] 278. Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275. Ulje ili Solna kupka A3 A1 Zrak Kaljenje Popuštanje t [s] 277. Nacrtaj dijagram poboljšavanja. Tp To 280. vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu. Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed.BRAVAR 274. Tp To 279. Nacrtaj dijagram cementiranja.14 - . TA T [°C] Normalno hlađenje Voda. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente.

šav V . te označi koordinatne osi. X . 1 4 2 3 3 2 4 1 zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 3 2 1 4 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284. [mm] 282. [N] f. vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A. 27 ____V _34 V ___ 45 ____V 286. F.šav K . Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici. Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V. 50A i 150A.15 - .šav I .BRAVAR 281. Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku. Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje. Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici. 45 V i 34 V. 50 ____A 100 ____ A 150 ____ A . Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu.šav 283.

Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/2. 290. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288.16 - . Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/2. Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A + + + + + - A X Y 292. . Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. 12 4 2 1 3 291.BRAVAR 287.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 12 2 1 3 289. Nacrtaj simbol pripremne grupe. Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. X + + - Ulazi A X Y Y + + - Izlaz A + + + - 293. Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni). Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra.

17 - .BRAVAR 294. ____ _____________________________ 2 1 . 3 Oznaka s S V m t v a F p W P T (ϑ) I U Mjerna jedinica m m2 m3 kg s m/s m/s2 N Pa (bar) J W K (ºC) A V 1. Napiši oznaku i naziv kuta prema slici. Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ____ _____________________________ 3. Mjerna veličina Put (dužina) Površina Volumen Masa Vrijeme Brzina Ubrzanje Sila tlak Rad Snaga Temperatura Jakost struje Električni napon 295. ____ _____________________________ 2.

BRAVAR 296. paralelnost i sl. tlocrt i bokocrt prikazanog tijela.18 - .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . koristeći pribor za crtanje. N . točnost kotiranja. Boduje se ispravnost projekcija. U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt. Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja.

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici. 5 20 5 25 10 40 Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu) 35 20 25 5 10 5 40 5 .19 - 5 30 .

.20 - .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija. navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful