Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

POMOĆNIČKI BRAVAR

ISPIT

Ime i prezime:_________________________________________________________________________ Datum polaganja: _____________________ Datum rođenja: _______________________

Potpis: ______________________________

Ispitna pravila:

- dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan

Kriterij ocjenjivanja:

0 - 29 bodova.......nedovoljan (1) 30 - 59 bodova.......učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita 60 - 69 bodova…...dovoljan (2) 70 - 79 bodova.......dobar (3) 80 - 89 bodova.......vrlo dobar (4) 90 - 100 bodova.......odličan (5)

Broj bodova: __________ Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Ocjena: ________________________________ Odg. provjerio: ____________________________

-1-

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. 15. Generator je pogonski stroj. 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254°C. 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti.

NE DA DA NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE

-2-

48. Martenzit je vrlo meka struktura čelika. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju. Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač. 42. Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. 40. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije. Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 NE NE NE DA DA NE DA DA NE NE b) m c) m/s 54. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56. Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. 45. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova. Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. 41. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. 44. 43. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala -3- . 47. 49. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m-1 c) m/s 53.BRAVAR 39. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. 46.

nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64. Za izradu matice M12. Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60. folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68. U radu sa električnom strujom (gradska mreža). Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66.BRAVAR 59.1mm b) 12mm c) 12.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69. Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63.5mm 61. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije -4- . Direktorij (mapa. prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10.

Pri popuštanju hlađenje teče 75.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. po cijeloj dužini je ista debljina a) ima blagi nagib b) nema nagiba.BRAVAR 70. Na primjer oznaka 5. 8. Pero a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) ima blagi nagib b) nema nagiba. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73. Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim -5a) brzo a) brzo b) sporo b) sporo . Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82. Pri kaljenju hlađenje teče 74. Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84. Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. Svornjak je: 78. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72. po cijeloj dužini je ista debljina 81. Klin 80.8. Zatik je: 79. Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71.

90. Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. 89. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Na šarkama. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93. Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR 85. 88. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija -6- . Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92. Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje.

Zavarljivost je a) 0. U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106. 104. tjednima i mjesecima. 105. Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.BRAVAR 98. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra -7- . 103. Sa povećanjem tvrdoće. Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. tjednima i mjesecima. Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.1361 ima 101. Čelik Č. elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107. tjednima i mjesecima.03 % ugljika c) 3 % ugljika a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102.3 % ugljika b) 0.

kemijskom . podmazuje klizne površine pri rezanju i na mjestu savijanja odvojene stražnji kut reznog alata kut klina prednji kut reznog alata 119. . . brzina rezanja . Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 prikazuje 125. proces korozije sastavu okoline . Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o sastavu metala i tlaku . Korozija je najčešće kemijska reakcija 124. Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. . 126. Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. željeza i na mjestu trenja leđne površine alata i . i obrađene površine obratka alata . 121. hladi područje rezanja . Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice . odvojene čestice kisika . . Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113. Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º . 115. Kut γ se naziva prednji kut . . obratdka i 122. kut klina i stražnji kut . Kut β se naziva 118.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se 120. opća korozija . Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: 123. Kut α se naziva 117.BRAVAR 110. . Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da štiti od korozije čestice . Geometrijski oblici korozije mogu biti: temperaturi lokalna korozija i međukristalna korozija -8- . Kutovi alata su 116.

Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je 135. Tr20x4 i sl. zabušivanje . Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju -9- smjeru (smjera). . . M16. Mjerna jedinica za napon je 149. navoj. Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se piljenje sitnije . otrovna . Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: plamenom . Pjeskarenje je proces pijesak čišćenja očistiti i odmastiti površinu metala. vremena 150. Tekućina u procesu galvanizacije naziva se 134. . . jakosti struje jednom ohm [Ω] . kvadratne . izolatore 147. U olovnom akumulatoru elektrolit je 156. M14x1 i sl. Grecov spoj služi za ispravljanje galvanski članak . Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima 138. Ručne obrade su: navoja i turpijanje . Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na razlika potencijala. Napon je bušenje u puno . stlačenog zraka metalne površine pri čemu struja nosi velikom brzinom do površine metala. prenesena u jedinici magnetskog polja struje . legiranjem električne struje bojanje 131. lužina 155. Oštice vijčanog svrdla su 145. korozija. i baterija (akumulator) . Nabroji obrade bušenjem. 139. . dvije glavne oštrice M14. Trapezni navoj se označava (navedi primjer) 143. Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost izmjenične struje 157. Električna struje je količina pokazuje smjer pokazuje smjer 152. .BRAVAR 127. Magneti mogu biti struje . za jakost struje amper [A] poluvodiče i 148. 146. rezanje ručnim škarama međukristalna (interkristalna) narezivanje navoja zube. cinka grecanje . čišćenje . i poprečna oštrica upuštanje vodiče . Antikorozivna zaštita može biti izvedena potencijala . i namještanjem električnih .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja 144. . Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom 151. Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom magnetskog polja prirodni i . Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno 128.25. fini . M12x1. za električni otpor . 141. ručno čišćenje 129. Pocinčavanje je postupak nanošenja 136. Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: trokutaste i poluokrugle normalni . Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom. 137. razvrtavanje . s time da palac . navoj. uzdužna oštrica . Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć 132. 133. proširivanje provrta profilno upuštanje . . a u čeličnom napona . u i . desne ruke . . npr. Tr12x2. strojno čišćenje . a navoj M8x1 140. a prsti smjer . urezivanje 130. . a prsti smjer umjetni kiselina . elektrolit i najčešće je veoma na površinu metala. M18 i sl. Metarski navoj M8 je okrugle pravokutne . Najčešći kemijski izvori električne energije su 154. . desne ruke . navoja. izolacijom . 142. čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama . Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) korak . s time da palac 153. volt [V] naboja .

. Bakar ima prostornu kubno plošno samo jedan mnogo heksagonalna kristalna rešetka centriranu kristalnu rešetku.10 - . Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje 187. Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su centrirana kristalna rešetka 171. četiri): 164. 0. centriranu kristalnu rešetku. najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo . jednoj sekundi . Čelik oznake Č. . Čelik oznake Č. barem šest. tvrdi lijev . . Strojevi se općenito dijele na strojevi i toplinski strojevi . . . 50 u pisač disk Hz. parni i (navedi primjer). Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera).Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . motori sa unutrašnjim izgaranjem građevinski strojevi .0160 je 168. centriranu kristalnu rešetku. . . plošno nodularni lijev . prostorna kubna kristalna rešetka . držanje točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala progrijavanje tvrdoća 179. grafička kartica modem radna memorija RAM . . Nitriranje je postupak kojim se unosi u površinu metala. Cementirati se mogu čelici do 182. 170. optički uređaj (DVD ROM) radne vodne turbine alatni strojevi 163. . Monokristal ima 175. Frekvencija gradske mreže iznosi 159. Pogonski strojevi su (navedi min. Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: gašenje . poljoprivredni strojevi .1332 je čelični lijev i ugljični čelik specijalni lijev i čelik garantirane čvrstoće 169. elastična kristal(a). čelik. prvobitni . četiri) tekstilni strojevi grafički strojevi 165. . 176. plošno . Frekvencija je broj monitor tipkovnica procesor 161. Čelik ima 172. Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od 185. . Radni strojevi su (navedi min. oblik. Hidraulički strojevi kao radni medij koriste 166. Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon 180. Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura 184. . ulje zrak elektromotor . . Čelik na sobnoj temperaturi ima centriranu kristalnu rešetku. Polikristal ima deformacije 177. i rasterećenja ugrijavanje vrati u . Nabroji barem četiri željezna lijeva. . . . . kristal(a). %C pri čemu se postiže visoka na površini metala. Deformacija kristalne rešetke može biti 174. Pneumatski strojevi kao radni medij koriste 167. temper lijev . sivi lijev . i pogonske .3 kubno 181. Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne . i plastična 173. a na visokoj temperaturi austenitizacije 183. titraja (promjena) 160. Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava dušik kaljenja a elastičnost se i smanjuje popuštanja ugljikom 186. Granica pucanja je do smanjenja poprečnog presjeka eprovete deformacija. Diskovi označavaju C: D: E: 162. .BRAVAR 158. Vlačna čvrstoća je 178.

električna komorna peć . . . . ručno elektrolučno zavarivanje. Korak navoja je 204. "10" R . Lemljenje do 450°C naziva se 203. prijelazni valjni . labavi klizni i kuglični . 210. . spojevi oprugama lemljeni spoj . 190. zračnost između metala. Lemljenje se zasniva na procesu 197. . pukotine u površini struktura . Navoj M10 je je korak navoja razmak normalni . stožasta tlačna opruga. . . 213. a za whitworthow navoj korak navoja 60º 207. elektrootporno zavarivanje. Rastavljivi spojevi su klinom spoj . . valjkasti . tanjurasta opruga. hladno zavarivanje. MAG. TIG. . Navarivanje se obavlja na 211. Pri lemljenju potrebna je plameno lemljenje . savojna opruga. . preklopni spoj 199. Izvori struje zavarivanja mogu biti dolje . ljevačko zavarivanje.11 izmjenični istosmjerni istrošenim mjestima. ravna opruga. Oznaka za trapezni navoj je Tr . lemljenjem. gravitacijsko zavarivanje. i konusni aksijalni spojevi svornjakom . lisnata opruga. Prije lijepljenja metala moramo __________________ i ________________________ površinu. susjedna navojka fini metarski navojka. MIG. radijalni stožasti i i neoznačene čvrsti 191. 189. kovačko zavarivanje. "M" je oznaka za 206. spoj pregibanjem . Greške tokom toplinske obrade mogu biti: deformacija . lemljenje uranjanjem 201. . . EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom). i 198. Valjni ležaji mogu biti 195.BRAVAR 188. zavarivane laserom. tiganjska solna peć . . 209. Dosjedi mogu biti 193. komorna peć . U oznaci navoja M10x1. navoj. 212. Kut između bokova metričkog navoja iznosi 55º . zavarivanje plazmom. 202. gumena opruga. Norma (standard) znači 192. stalno pravilo označene . krupno zrnata nejednaka prokaljivost uvijek isto. spojevi perom zavareni spoj utisnuti spoj otporno lemljenje što manja meko između dva difuzije (izmjene) . Nabroji vrste zavarivanja. S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit 196. vijčani spojevi atoma. Najvažniji postupci lemljenja su lemljenje u pećima 200.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . samopodesivi . . Naboji vrste opruga? . . Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se 208. rastaljenu kapljicu metala naprijed . unutarnja naprezanja . lijepljeni spoj . Nerastavljivi spojevi su porubljeni spoj . Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje električnog luka i . . zakovični spoj . navoj. a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi Cilindrične opruge (tlačne i vlačne). spojevi stezni . Ležaji mogu biti igličasti . naugljičenje površine razugljičenje površine . Peći za toplinsku obradu mogu biti: električna mufolna peć . a označava se slovom P . . vanjski promjer tijela vijka i "1" navoj a M10x1 je 205. tj. 194. lemljenje pomoću lemila . Tolerancije na crtežu mogu biti . Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema i da omogući uspostavljanje i održavanje 214. .

mm. . Zadatak podmazivanja je 238. 232. Pneumatski razvodnik se može aktivirati 247. Plavo obojena plinska boca sadrži 222. nepotpuno staljivanje.1 0. Kisik u boci tlači se maksimalno do 223. naljepa 216. Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen. I20 mokri .05 0. regulatora tlaka zauljivač sigurnosni ventil . mm. Disuplin u boci tlači se maksimalno do 224. . zaštita od korozije . uključci troske. šavno (kolutno) kisika . 217. Koje vrste čeličnih limova postoje? mehaničkim svojstvima limovi za duboko vučenje nehrđajući čelični limovi . prokapljina. Elektrootporno zavarivanje može biti 229. (simbolički).5 . 50x50 . butan 218. električni . kisik 150 15 1. Okrugle cijevi mogu biti 235. . prijelazno i tekuće . L50x50 I50 . . Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se 244. 231. 0. šesterostrani L20x30 . 239. Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su 219. Dužina se može mjeriti sa metrom . U početni položaj jednoradni cilindar vrača 248. Napiši tri kutna profila (simbolički). Ugljični dioksid je 220. Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se 243. U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati hrapavosti podloge suho 236.12 - . pukotine. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 251. . . Stlačeni zrak proizvodi kompresor vlagu 241. kotlovski limovi čelični limovi za rad na povišenim temperaturama čelični limovi za transformatore . nedovoljno ispunjen žlijeb. Disuplin je acetilen otopljen u acetonu . i bradavičasto željeza . kao geometrijski lik. kisik . 240. od zraka. Povratnik plamena može biti 227. . sučeljeno . 233. . 228. . Acetilen u boci tlači se maksimalno do 225. . Trenje ovisi o masi šavne i i bešavne 234. . mm. Filter zraka iz zraka uklanja 245. butan. nepotpuna penetracija. . ugljični dioksid_ i ugljični monoksid . Ugljični monoksid je teži lakši od zraka. Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički). . . Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru. Napiši tri "I" profila (simbolički). . deformacija. čelični . pore. . bara. bara. trokut . . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 250. 221. U zraku se nalazi oko 21 % kisika.02 i pneumatski stlačeni zrak mikrometrom i zauljivača . suhi 226. i nečistoće vlagu mehanički opruga .BRAVAR 215. i .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . I30 20x30 . a dvoradni . a bijela bara. i točkasto četvrtasti L20x20 . hlađenje . 40x30 . Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od 242. Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji 230. pekomjerno nadvišenje šava. propan. . čelični limovi sa garantiranim . S obzirom na podmazivanje trenje može biti: 237. filtera . smanjiti trošenje spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća čelični limovi trgovačkog kvaliteta . Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja 246. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od . pomoćnim mjerilom 249. Profili šipki mogu biti okrugli . Zadatak brtvila je smanjiti trenje . krhak zavar.

snaga se prenosi 261. korektivno remenski prijenos . Stolnim škarama možemo rezati limove do 255. . Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage. mm debljine. S obzirom na smjer opterećenja. kristalna . . lemljenje. Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu preventivno 259. Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 3 1. Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik 260. kristalnog(ih) zrna. 1'' (jednog inča) . i valjni valjkasti voda tvrdoća 268. 265. 257. Valjni ležaji mogu biti 271. . . Ležaji mogu biti klizni kuglični .01 mm ili 10 μm. Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se 269.BRAVAR 252. Dioda propušta struju 264. Kod toplinske obrade "nitriranje". u površina čelika obogaćuje se 270.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . jedinična . žilavost . sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti solna kupka . lančani prijenos . . i tvrdo . U procesu toplinske obrade čelika. Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je 266. . Kod tarnog i remenskog prijenosa snage. Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku. Polužnim škarama mogu se rezati limove do 254.13 - . pile i metala koji režemo. samo u jednom jednog 263. ležaji mogu biti odgovor).5 0. bačvasti aksijalni 267. zrak i 256. Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 253. Održavanje može biti zučanički prijenos . +U Istosmjerni napon radijalni 272. mm debljine. Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je trenjem oblikom ista smjeru(a). remontno . Atom Atomske veze Centralni atom . Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban Izmjenični napon +U t -U -U t 273. meko trenja . snaga se prenosi 262. Monokristal se sastoji od rešetka. i igličasti . ulje . . . S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na 258. a smanjuje dušikom .

Ulje ili Solna kupka A3 A1 Zrak Kaljenje Popuštanje t [s] 277.BRAVAR 274. Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Grijanje TA A1 ili A3 Voda ili Ulje ili Solna kupka Držanje Gašenje T [°C] t [s] 276. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu.14 - . To Tp . Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. Tp To 279. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu. Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275. TA T [°C] Normalno hlađenje Voda. Tp To 280. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente. Nacrtaj dijagram cementiranja. ulje ili solna kupka A3 A1 Naugljičenje Kaljenje Nisko Zrak popuštanje t [s] 278. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed. TA T [°C] Voda. Nacrtaj dijagram poboljšavanja.

Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu. 50A i 150A.BRAVAR 281. Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici. te označi koordinatne osi. X . 27 ____V _34 V ___ 45 ____V 286. F. Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V. [N] f. 50 ____A 100 ____ A 150 ____ A . Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku. [mm] 282. Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici.šav K .šav I . vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .šav 283. Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A. 1 4 2 3 3 2 4 1 zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 3 2 1 4 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284. Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje. 45 V i 34 V.šav V .15 - .

. 290. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288.BRAVAR 287. 12 2 1 3 289.16 - . 12 4 2 1 3 291. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/2. Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A + + + + + - A X Y 292. Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni). Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/2. Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. X + + - Ulazi A X Y Y + + - Izlaz A + + + - 293. Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra. Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nacrtaj simbol pripremne grupe.

____ _____________________________ 3.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR 294. ____ _____________________________ 2. 3 Oznaka s S V m t v a F p W P T (ϑ) I U Mjerna jedinica m m2 m3 kg s m/s m/s2 N Pa (bar) J W K (ºC) A V 1. Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama. Napiši oznaku i naziv kuta prema slici.17 - . ____ _____________________________ 2 1 . Mjerna veličina Put (dužina) Površina Volumen Masa Vrijeme Brzina Ubrzanje Sila tlak Rad Snaga Temperatura Jakost struje Električni napon 295.

U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt. Boduje se ispravnost projekcija. N . paralelnost i sl. Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja.18 - .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR 296. koristeći pribor za crtanje. tlocrt i bokocrt prikazanog tijela. točnost kotiranja.

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici. 5 20 5 25 10 40 Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu) 35 20 25 5 10 5 40 5 .19 - 5 30 .

BRAVAR Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija. .20 - . navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .