P. 1
Pitanja Za Pomocnicki Ispit Bravar

Pitanja Za Pomocnicki Ispit Bravar

|Views: 703|Likes:
Published by Jasmin Joldic

More info:

Published by: Jasmin Joldic on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

POMOĆNIČKI BRAVAR

ISPIT

Ime i prezime:_________________________________________________________________________ Datum polaganja: _____________________ Datum rođenja: _______________________

Potpis: ______________________________

Ispitna pravila:

- dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan

Kriterij ocjenjivanja:

0 - 29 bodova.......nedovoljan (1) 30 - 59 bodova.......učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita 60 - 69 bodova…...dovoljan (2) 70 - 79 bodova.......dobar (3) 80 - 89 bodova.......vrlo dobar (4) 90 - 100 bodova.......odličan (5)

Broj bodova: __________ Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Ocjena: ________________________________ Odg. provjerio: ____________________________

-1-

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. 15. Generator je pogonski stroj. 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254°C. 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti.

NE DA DA NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE

-2-

41. Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač. 45. 42. 46. 44. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova. Martenzit je vrlo meka struktura čelika. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58. 48. Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije. 43. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju. 40. 47. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala -3- . 49. Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m-1 c) m/s 53. Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora. Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala.BRAVAR 39. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 NE NE NE DA DA NE DA DA NE NE b) m c) m/s 54.

Direktorij (mapa.5mm 61. Za izradu matice M12. Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69. Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije -4- . Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60.BRAVAR 59. folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68. Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67. prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10. U radu sa električnom strujom (gradska mreža).1mm b) 12mm c) 12. Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66. nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .

Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76. Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim -5a) brzo a) brzo b) sporo b) sporo . Klin 80. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73. Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. Na primjer oznaka 5.BRAVAR 70.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Pri kaljenju hlađenje teče 74. Zatik je: 79. Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71. 8. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72. Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82. Pero a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) ima blagi nagib b) nema nagiba. Pri popuštanju hlađenje teče 75. po cijeloj dužini je ista debljina a) ima blagi nagib b) nema nagiba.8. po cijeloj dužini je ista debljina 81. Svornjak je: 78.

Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92. Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje.BRAVAR 85. pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija -6- . 89. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93. Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. 90. Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. 88. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Na šarkama. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje.

Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. 105. Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106. Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108. Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99. tjednima i mjesecima. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra -7- . 104.03 % ugljika c) 3 % ugljika a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102. tjednima i mjesecima. 103. elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107. Čelik Č. Sa povećanjem tvrdoće. tjednima i mjesecima.BRAVAR 98.1361 ima 101. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. Zavarljivost je a) 0.3 % ugljika b) 0.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .

kemijskom . proces korozije sastavu okoline . 115. Geometrijski oblici korozije mogu biti: temperaturi lokalna korozija i međukristalna korozija -8- . . Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. brzina rezanja . 121.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . opća korozija . Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113. Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da štiti od korozije čestice . 126. Kut β se naziva 118. . Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º .BRAVAR 110. Kut α se naziva 117. . Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o sastavu metala i tlaku . obratdka i 122. Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se 120. . Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. Kut γ se naziva prednji kut . odvojene čestice kisika . željeza i na mjestu trenja leđne površine alata i . Kutovi alata su 116. kut klina i stražnji kut . . Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice . podmazuje klizne površine pri rezanju i na mjestu savijanja odvojene stražnji kut reznog alata kut klina prednji kut reznog alata 119. hladi područje rezanja . . i obrađene površine obratka alata . Korozija je najčešće kemijska reakcija 124. Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: 123. Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 prikazuje 125.

kvadratne . uzdužna oštrica . korozija. M16. Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju -9- smjeru (smjera). . M14x1 i sl. rezanje ručnim škarama međukristalna (interkristalna) narezivanje navoja zube. strojno čišćenje . Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom magnetskog polja prirodni i . i namještanjem električnih . 133. Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na razlika potencijala. Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je 135. Najčešći kemijski izvori električne energije su 154. u i . Grecov spoj služi za ispravljanje galvanski članak . . . Tr20x4 i sl. Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost izmjenične struje 157. Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se piljenje sitnije . Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) korak .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 139. za električni otpor . Tr12x2. 141. Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom. i poprečna oštrica upuštanje vodiče . čišćenje . čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama . lužina 155. . a prsti smjer umjetni kiselina . Metarski navoj M8 je okrugle pravokutne . dvije glavne oštrice M14. npr. Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima 138. legiranjem električne struje bojanje 131. s time da palac . 142. Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom 151. elektrolit i najčešće je veoma na površinu metala. Nabroji obrade bušenjem. Oštice vijčanog svrdla su 145. razvrtavanje . Tekućina u procesu galvanizacije naziva se 134. volt [V] naboja . . a u čeličnom napona .25. vremena 150. Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja 144. M18 i sl. za jakost struje amper [A] poluvodiče i 148. s time da palac 153. Ručne obrade su: navoja i turpijanje . Napon je bušenje u puno . desne ruke . urezivanje 130. a prsti smjer . desne ruke . izolacijom . i baterija (akumulator) . jakosti struje jednom ohm [Ω] . prenesena u jedinici magnetskog polja struje . Antikorozivna zaštita može biti izvedena potencijala . Električna struje je količina pokazuje smjer pokazuje smjer 152. zabušivanje . Pocinčavanje je postupak nanošenja 136. . . navoj. cinka grecanje . 137. . . Magneti mogu biti struje . proširivanje provrta profilno upuštanje .BRAVAR 127. stlačenog zraka metalne površine pri čemu struja nosi velikom brzinom do površine metala. navoj. Trapezni navoj se označava (navedi primjer) 143. Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: plamenom . U olovnom akumulatoru elektrolit je 156. otrovna . fini . navoja. M12x1. ručno čišćenje 129. 146. Mjerna jedinica za napon je 149. Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć 132. a navoj M8x1 140. Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno 128. . izolatore 147. . Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: trokutaste i poluokrugle normalni . Pjeskarenje je proces pijesak čišćenja očistiti i odmastiti površinu metala.

Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura 184. 0.1332 je čelični lijev i ugljični čelik specijalni lijev i čelik garantirane čvrstoće 169. . Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne . Radni strojevi su (navedi min. 170. Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su centrirana kristalna rešetka 171. Cementirati se mogu čelici do 182. jednoj sekundi .0160 je 168. . . Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera). Pneumatski strojevi kao radni medij koriste 167. Deformacija kristalne rešetke može biti 174. Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje 187. centriranu kristalnu rešetku. motori sa unutrašnjim izgaranjem građevinski strojevi . Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava dušik kaljenja a elastičnost se i smanjuje popuštanja ugljikom 186. Frekvencija gradske mreže iznosi 159. plošno nodularni lijev . . . elastična kristal(a). Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon 180. oblik. poljoprivredni strojevi . čelik. Bakar ima prostornu kubno plošno samo jedan mnogo heksagonalna kristalna rešetka centriranu kristalnu rešetku. . prvobitni . Nitriranje je postupak kojim se unosi u površinu metala. Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od 185. držanje točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala progrijavanje tvrdoća 179. Čelik na sobnoj temperaturi ima centriranu kristalnu rešetku. Pogonski strojevi su (navedi min. titraja (promjena) 160. a na visokoj temperaturi austenitizacije 183. tvrdi lijev . Granica pucanja je do smanjenja poprečnog presjeka eprovete deformacija. . . ulje zrak elektromotor . Čelik oznake Č. četiri): 164. . .10 - . najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo . . . Hidraulički strojevi kao radni medij koriste 166.3 kubno 181. grafička kartica modem radna memorija RAM . . prostorna kubna kristalna rešetka . Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: gašenje .BRAVAR 158. . Nabroji barem četiri željezna lijeva. sivi lijev . centriranu kristalnu rešetku. %C pri čemu se postiže visoka na površini metala. Čelik oznake Č. temper lijev . i rasterećenja ugrijavanje vrati u . barem šest. i plastična 173. Čelik ima 172. 50 u pisač disk Hz. plošno . . i pogonske . Polikristal ima deformacije 177. Vlačna čvrstoća je 178. Monokristal ima 175. 176. Frekvencija je broj monitor tipkovnica procesor 161. četiri) tekstilni strojevi grafički strojevi 165. . Strojevi se općenito dijele na strojevi i toplinski strojevi . . optički uređaj (DVD ROM) radne vodne turbine alatni strojevi 163. Diskovi označavaju C: D: E: 162. kristal(a). .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . parni i (navedi primjer).

EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom). susjedna navojka fini metarski navojka. 190. "M" je oznaka za 206. . vijčani spojevi atoma. hladno zavarivanje. . stalno pravilo označene . . Valjni ležaji mogu biti 195. Prije lijepljenja metala moramo __________________ i ________________________ površinu. zračnost između metala. 189. Greške tokom toplinske obrade mogu biti: deformacija . Tolerancije na crtežu mogu biti . tanjurasta opruga. Rastavljivi spojevi su klinom spoj . . MAG. zakovični spoj . Nabroji vrste zavarivanja. i 198. . gravitacijsko zavarivanje. Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema i da omogući uspostavljanje i održavanje 214. Navoj M10 je je korak navoja razmak normalni . spojevi perom zavareni spoj utisnuti spoj otporno lemljenje što manja meko između dva difuzije (izmjene) . a za whitworthow navoj korak navoja 60º 207. komorna peć . Pri lemljenju potrebna je plameno lemljenje . "10" R . 209. . valjkasti . navoj. . Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje električnog luka i . 213. naugljičenje površine razugljičenje površine . . . tiganjska solna peć . 210. Lemljenje se zasniva na procesu 197. vanjski promjer tijela vijka i "1" navoj a M10x1 je 205. savojna opruga. spoj pregibanjem . . Najvažniji postupci lemljenja su lemljenje u pećima 200. lemljenje uranjanjem 201. krupno zrnata nejednaka prokaljivost uvijek isto.11 izmjenični istosmjerni istrošenim mjestima. . . . zavarivanje plazmom. lemljenje pomoću lemila . a označava se slovom P . TIG. Peći za toplinsku obradu mogu biti: električna mufolna peć . Dosjedi mogu biti 193. Izvori struje zavarivanja mogu biti dolje . gumena opruga. kovačko zavarivanje. ljevačko zavarivanje. 202. tj. ravna opruga. unutarnja naprezanja . lijepljeni spoj . samopodesivi . Oznaka za trapezni navoj je Tr . pukotine u površini struktura . električna komorna peć .BRAVAR 188. Naboji vrste opruga? . navoj. S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit 196. Kut između bokova metričkog navoja iznosi 55º . . zavarivane laserom. a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi Cilindrične opruge (tlačne i vlačne). Nerastavljivi spojevi su porubljeni spoj . spojevi stezni . MIG. Norma (standard) znači 192. 194.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ručno elektrolučno zavarivanje. Ležaji mogu biti igličasti . Navarivanje se obavlja na 211. stožasta tlačna opruga. rastaljenu kapljicu metala naprijed . labavi klizni i kuglični . elektrootporno zavarivanje. i konusni aksijalni spojevi svornjakom . lisnata opruga. . Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se 208. Lemljenje do 450°C naziva se 203. prijelazni valjni . radijalni stožasti i i neoznačene čvrsti 191. 212. preklopni spoj 199. . spojevi oprugama lemljeni spoj . Korak navoja je 204. lemljenjem. . U oznaci navoja M10x1. .

pore. Disuplin u boci tlači se maksimalno do 224. 232. regulatora tlaka zauljivač sigurnosni ventil . Koje vrste čeličnih limova postoje? mehaničkim svojstvima limovi za duboko vučenje nehrđajući čelični limovi . šavno (kolutno) kisika . Ugljični monoksid je teži lakši od zraka. I30 20x30 . sučeljeno . filtera . i bradavičasto željeza . 233. zaštita od korozije . propan.5 . S obzirom na podmazivanje trenje može biti: 237. ugljični dioksid_ i ugljični monoksid . L50x50 I50 . mm. a dvoradni . Pneumatski razvodnik se može aktivirati 247. deformacija. Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su 219. . U zraku se nalazi oko 21 % kisika. Napiši tri "I" profila (simbolički). bara. kisik 150 15 1. . 0. Dužina se može mjeriti sa metrom . . nedovoljno ispunjen žlijeb. i nečistoće vlagu mehanički opruga . kisik . . pekomjerno nadvišenje šava.BRAVAR 215. kao geometrijski lik. Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se 243. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 250. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 251. Elektrootporno zavarivanje može biti 229. . električni . čelični . od zraka. 221. Okrugle cijevi mogu biti 235. trokut . . 50x50 . hlađenje . Stlačeni zrak proizvodi kompresor vlagu 241. Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički).12 - . Profili šipki mogu biti okrugli . Filter zraka iz zraka uklanja 245. butan 218. uključci troske. smanjiti trošenje spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća čelični limovi trgovačkog kvaliteta . čelični limovi sa garantiranim . . Disuplin je acetilen otopljen u acetonu . Trenje ovisi o masi šavne i i bešavne 234. 217. Kisik u boci tlači se maksimalno do 223. Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen. Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od 242. mm. . Acetilen u boci tlači se maksimalno do 225. Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru. pomoćnim mjerilom 249. 239. Zadatak brtvila je smanjiti trenje . . i . . . 231. .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . i točkasto četvrtasti L20x20 . I20 mokri . . prijelazno i tekuće . suhi 226. pukotine. 228. naljepa 216. a bijela bara. U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati hrapavosti podloge suho 236. Napiši tri kutna profila (simbolički). Plavo obojena plinska boca sadrži 222. (simbolički). . butan. 40x30 . krhak zavar. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od . Ugljični dioksid je 220. Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji 230.02 i pneumatski stlačeni zrak mikrometrom i zauljivača . . U početni položaj jednoradni cilindar vrača 248.1 0. . Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se 244. nepotpuno staljivanje. mm. Povratnik plamena može biti 227. šesterostrani L20x30 . kotlovski limovi čelični limovi za rad na povišenim temperaturama čelični limovi za transformatore . bara. 240. Zadatak podmazivanja je 238. Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja 246. .05 0. . nepotpuna penetracija. prokapljina.

U procesu toplinske obrade čelika. korektivno remenski prijenos . Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu preventivno 259.5 0. +U Istosmjerni napon radijalni 272. lančani prijenos . Kod tarnog i remenskog prijenosa snage. . kristalna .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ležaji mogu biti odgovor). meko trenja . jedinična . Atom Atomske veze Centralni atom . bačvasti aksijalni 267. u površina čelika obogaćuje se 270. Kod toplinske obrade "nitriranje". Polužnim škarama mogu se rezati limove do 254. .01 mm ili 10 μm. .13 - . lemljenje. sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti solna kupka . Valjni ležaji mogu biti 271. a smanjuje dušikom . . Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 3 1. kristalnog(ih) zrna. . zrak i 256. Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je trenjem oblikom ista smjeru(a). i tvrdo . samo u jednom jednog 263. Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je 266. mm debljine. Održavanje može biti zučanički prijenos . . 257. i valjni valjkasti voda tvrdoća 268. snaga se prenosi 262. Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se 269. . snaga se prenosi 261. Stolnim škarama možemo rezati limove do 255. ulje . mm debljine. S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na 258. pile i metala koji režemo. Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage. . Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban Izmjenični napon +U t -U -U t 273. Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 253. 1'' (jednog inča) . 265. i igličasti . S obzirom na smjer opterećenja. Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik 260. Ležaji mogu biti klizni kuglični .BRAVAR 252. Monokristal se sastoji od rešetka. žilavost . Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku. Dioda propušta struju 264. remontno .

Grijanje TA A1 ili A3 Voda ili Ulje ili Solna kupka Držanje Gašenje T [°C] t [s] 276. TA T [°C] Voda. Tp To 279. Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed. To Tp . Tp To 280. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu. vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275. Nacrtaj dijagram poboljšavanja. ulje ili solna kupka A3 A1 Naugljičenje Kaljenje Nisko Zrak popuštanje t [s] 278. Ulje ili Solna kupka A3 A1 Zrak Kaljenje Popuštanje t [s] 277. Nacrtaj dijagram cementiranja. Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente. TA T [°C] Normalno hlađenje Voda.BRAVAR 274. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu.14 - .

šav I .šav 283. Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V. X . Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku. Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici.BRAVAR 281.šav K . Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu. Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici. F. te označi koordinatne osi. 50A i 150A. [mm] 282. Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 50 ____A 100 ____ A 150 ____ A .šav V . vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285. 27 ____V _34 V ___ 45 ____V 286. 1 4 2 3 3 2 4 1 zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 3 2 1 4 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284. [N] f. 45 V i 34 V.15 - . Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A.

16 - . . 12 2 1 3 289. Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A + + + + + - A X Y 292.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . X + + - Ulazi A X Y Y + + - Izlaz A + + + - 293. Nacrtaj simbol pripremne grupe. 12 4 2 1 3 291.BRAVAR 287. Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288. 290. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/2. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/2. Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra. Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni). Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici.

____ _____________________________ 2 1 .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Mjerna veličina Put (dužina) Površina Volumen Masa Vrijeme Brzina Ubrzanje Sila tlak Rad Snaga Temperatura Jakost struje Električni napon 295. Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama. ____ _____________________________ 3.BRAVAR 294. 3 Oznaka s S V m t v a F p W P T (ϑ) I U Mjerna jedinica m m2 m3 kg s m/s m/s2 N Pa (bar) J W K (ºC) A V 1.17 - . Napiši oznaku i naziv kuta prema slici. ____ _____________________________ 2.

N . Boduje se ispravnost projekcija. tlocrt i bokocrt prikazanog tijela. Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja. U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt. točnost kotiranja.18 - .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . paralelnost i sl.BRAVAR 296. koristeći pribor za crtanje.

BRAVAR Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici.19 - 5 30 . 5 20 5 25 10 40 Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu) 35 20 25 5 10 5 40 5 .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .

BRAVAR Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija. navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati. .20 - .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->