Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

POMOĆNIČKI BRAVAR

ISPIT

Ime i prezime:_________________________________________________________________________ Datum polaganja: _____________________ Datum rođenja: _______________________

Potpis: ______________________________

Ispitna pravila:

- dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan

Kriterij ocjenjivanja:

0 - 29 bodova.......nedovoljan (1) 30 - 59 bodova.......učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita 60 - 69 bodova…...dovoljan (2) 70 - 79 bodova.......dobar (3) 80 - 89 bodova.......vrlo dobar (4) 90 - 100 bodova.......odličan (5)

Broj bodova: __________ Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Ocjena: ________________________________ Odg. provjerio: ____________________________

-1-

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. 15. Generator je pogonski stroj. 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254°C. 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti.

NE DA DA NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE

-2-

46. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58. 45. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 NE NE NE DA DA NE DA DA NE NE b) m c) m/s 54. 48. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. 49. 47. b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56. Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51. 40. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala. 42.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. 43. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova. 44. 41. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala -3- . Martenzit je vrlo meka struktura čelika. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m-1 c) m/s 53. Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač.BRAVAR 39.

BRAVAR 59. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63.1mm b) 12mm c) 12. Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62. prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10. Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69. nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Direktorij (mapa.5mm 61. Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64. Za izradu matice M12. U radu sa električnom strujom (gradska mreža). Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije -4- . folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68.

Klin 80. Pri popuštanju hlađenje teče 75. Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71. Zatik je: 79. Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76. Na primjer oznaka 5.BRAVAR 70. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . po cijeloj dužini je ista debljina 81.8. Svornjak je: 78. Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim -5a) brzo a) brzo b) sporo b) sporo . po cijeloj dužini je ista debljina a) ima blagi nagib b) nema nagiba. Pri kaljenju hlađenje teče 74. 8. Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82. Pero a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) ima blagi nagib b) nema nagiba.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72. Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84.

Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94. Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. 90. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje.BRAVAR 85. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija -6- . Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. 88. Na šarkama. Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. 89.

U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106. Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Sa povećanjem tvrdoće. Čelik Č. Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Zavarljivost je a) 0. tjednima i mjesecima.3 % ugljika b) 0. tjednima i mjesecima.BRAVAR 98. 104. Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.03 % ugljika c) 3 % ugljika a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102. tjednima i mjesecima.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108. elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra -7- . 105. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99.1361 ima 101. 103.

kemijskom . hladi područje rezanja . Kut γ se naziva prednji kut . Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. 115. proces korozije sastavu okoline . Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. opća korozija . Kutovi alata su 116. . Kut α se naziva 117. 121. odvojene čestice kisika . i obrađene površine obratka alata . Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: 123. 126.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . kut klina i stražnji kut . . željeza i na mjestu trenja leđne površine alata i . Geometrijski oblici korozije mogu biti: temperaturi lokalna korozija i međukristalna korozija -8- . Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113. . . obratdka i 122. Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice . Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 prikazuje 125. Kut β se naziva 118. Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º . . podmazuje klizne površine pri rezanju i na mjestu savijanja odvojene stražnji kut reznog alata kut klina prednji kut reznog alata 119. . Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da štiti od korozije čestice . brzina rezanja . Korozija je najčešće kemijska reakcija 124. Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se 120.BRAVAR 110. Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o sastavu metala i tlaku .

cinka grecanje . M12x1. strojno čišćenje . . . Ručne obrade su: navoja i turpijanje . vremena 150. Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom. Najčešći kemijski izvori električne energije su 154. izolacijom . s time da palac 153. 146. u i . lužina 155. . 139. s time da palac . Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja 144. . dvije glavne oštrice M14. Mjerna jedinica za napon je 149. otrovna . prenesena u jedinici magnetskog polja struje . Antikorozivna zaštita može biti izvedena potencijala . . za jakost struje amper [A] poluvodiče i 148. rezanje ručnim škarama međukristalna (interkristalna) narezivanje navoja zube. čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama . navoja. Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno 128. 142. Napon je bušenje u puno . urezivanje 130. a navoj M8x1 140. Pocinčavanje je postupak nanošenja 136. Trapezni navoj se označava (navedi primjer) 143. izolatore 147. desne ruke . Tekućina u procesu galvanizacije naziva se 134. fini . volt [V] naboja . .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 133. Tr12x2. . . Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom magnetskog polja prirodni i . Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom 151.25. Tr20x4 i sl. za električni otpor . Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) korak . korozija. Nabroji obrade bušenjem. stlačenog zraka metalne površine pri čemu struja nosi velikom brzinom do površine metala. razvrtavanje . ručno čišćenje 129. . a prsti smjer umjetni kiselina . i poprečna oštrica upuštanje vodiče . Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: trokutaste i poluokrugle normalni . M18 i sl. a u čeličnom napona . elektrolit i najčešće je veoma na površinu metala. Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć 132.BRAVAR 127. Metarski navoj M8 je okrugle pravokutne . Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je 135. Pjeskarenje je proces pijesak čišćenja očistiti i odmastiti površinu metala. Oštice vijčanog svrdla su 145. U olovnom akumulatoru elektrolit je 156. Električna struje je količina pokazuje smjer pokazuje smjer 152. . desne ruke . Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se piljenje sitnije . Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima 138. jakosti struje jednom ohm [Ω] . navoj. navoj. Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na razlika potencijala. M16. proširivanje provrta profilno upuštanje . 141. zabušivanje . Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju -9- smjeru (smjera). čišćenje . Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost izmjenične struje 157. kvadratne . npr. uzdužna oštrica . 137. Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: plamenom . Magneti mogu biti struje . Grecov spoj služi za ispravljanje galvanski članak . M14x1 i sl. . a prsti smjer . i namještanjem električnih . legiranjem električne struje bojanje 131. i baterija (akumulator) .

Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: gašenje . plošno . i plastična 173. Frekvencija gradske mreže iznosi 159.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nabroji barem četiri željezna lijeva. . . . elastična kristal(a). Pogonski strojevi su (navedi min. Vlačna čvrstoća je 178. Granica pucanja je do smanjenja poprečnog presjeka eprovete deformacija. prvobitni . barem šest. Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje 187. %C pri čemu se postiže visoka na površini metala.3 kubno 181. Nitriranje je postupak kojim se unosi u površinu metala.BRAVAR 158. plošno nodularni lijev . Čelik oznake Č. . i rasterećenja ugrijavanje vrati u . Monokristal ima 175. . jednoj sekundi . 176. četiri) tekstilni strojevi grafički strojevi 165. Čelik ima 172. . Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su centrirana kristalna rešetka 171. . . Čelik oznake Č. . Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od 185. Hidraulički strojevi kao radni medij koriste 166. Pneumatski strojevi kao radni medij koriste 167. 0. temper lijev . . Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon 180. .0160 je 168. motori sa unutrašnjim izgaranjem građevinski strojevi . Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne . sivi lijev . Bakar ima prostornu kubno plošno samo jedan mnogo heksagonalna kristalna rešetka centriranu kristalnu rešetku. poljoprivredni strojevi . Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava dušik kaljenja a elastičnost se i smanjuje popuštanja ugljikom 186. .10 - . čelik. parni i (navedi primjer). . Frekvencija je broj monitor tipkovnica procesor 161. ulje zrak elektromotor . prostorna kubna kristalna rešetka . i pogonske . Radni strojevi su (navedi min. Čelik na sobnoj temperaturi ima centriranu kristalnu rešetku. . centriranu kristalnu rešetku. Diskovi označavaju C: D: E: 162. oblik. optički uređaj (DVD ROM) radne vodne turbine alatni strojevi 163. Strojevi se općenito dijele na strojevi i toplinski strojevi . a na visokoj temperaturi austenitizacije 183. 170. Polikristal ima deformacije 177. Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera). titraja (promjena) 160. grafička kartica modem radna memorija RAM . četiri): 164. . držanje točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala progrijavanje tvrdoća 179. Deformacija kristalne rešetke može biti 174. Cementirati se mogu čelici do 182. kristal(a). . tvrdi lijev . centriranu kristalnu rešetku. Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura 184.1332 je čelični lijev i ugljični čelik specijalni lijev i čelik garantirane čvrstoće 169. najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo . . . 50 u pisač disk Hz.

Kut između bokova metričkog navoja iznosi 55º . preklopni spoj 199. Naboji vrste opruga? . . spojevi stezni . Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje električnog luka i . električna komorna peć . 194. Korak navoja je 204. Pri lemljenju potrebna je plameno lemljenje . navoj. lemljenje uranjanjem 201. Peći za toplinsku obradu mogu biti: električna mufolna peć . . . 190. Nerastavljivi spojevi su porubljeni spoj . . zavarivanje plazmom. a označava se slovom P . vanjski promjer tijela vijka i "1" navoj a M10x1 je 205. spoj pregibanjem . Prije lijepljenja metala moramo __________________ i ________________________ površinu. Lemljenje se zasniva na procesu 197. Ležaji mogu biti igličasti . Dosjedi mogu biti 193. Rastavljivi spojevi su klinom spoj . elektrootporno zavarivanje. tiganjska solna peć . spojevi perom zavareni spoj utisnuti spoj otporno lemljenje što manja meko između dva difuzije (izmjene) . MAG. zakovični spoj . Nabroji vrste zavarivanja.BRAVAR 188. pukotine u površini struktura . Lemljenje do 450°C naziva se 203. Najvažniji postupci lemljenja su lemljenje u pećima 200. Valjni ležaji mogu biti 195. Greške tokom toplinske obrade mogu biti: deformacija . 202. gravitacijsko zavarivanje. . zavarivane laserom. gumena opruga. ljevačko zavarivanje. valjkasti . lemljenjem. "10" R . 189. komorna peć . MIG. Navarivanje se obavlja na 211. . tanjurasta opruga. i konusni aksijalni spojevi svornjakom .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Navoj M10 je je korak navoja razmak normalni . naugljičenje površine razugljičenje površine . . Oznaka za trapezni navoj je Tr . prijelazni valjni . . ravna opruga. Izvori struje zavarivanja mogu biti dolje . stalno pravilo označene . . ručno elektrolučno zavarivanje. 210. U oznaci navoja M10x1. samopodesivi . . . rastaljenu kapljicu metala naprijed . tj. . . Tolerancije na crtežu mogu biti . 209. EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom). . 213. hladno zavarivanje. radijalni stožasti i i neoznačene čvrsti 191. susjedna navojka fini metarski navojka. S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit 196. zračnost između metala. stožasta tlačna opruga. vijčani spojevi atoma. unutarnja naprezanja . "M" je oznaka za 206. . . labavi klizni i kuglični . a za whitworthow navoj korak navoja 60º 207. Norma (standard) znači 192. lijepljeni spoj . Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se 208. navoj. lisnata opruga. TIG. savojna opruga. Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema i da omogući uspostavljanje i održavanje 214. . 212.11 izmjenični istosmjerni istrošenim mjestima. kovačko zavarivanje. krupno zrnata nejednaka prokaljivost uvijek isto. i 198. a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi Cilindrične opruge (tlačne i vlačne). spojevi oprugama lemljeni spoj . . lemljenje pomoću lemila .

S obzirom na podmazivanje trenje može biti: 237. Filter zraka iz zraka uklanja 245. suhi 226. i nečistoće vlagu mehanički opruga . 232. butan. Trenje ovisi o masi šavne i i bešavne 234. . . Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički). Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se 243. 40x30 . 221.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . kisik . Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od 242. mm.05 0.12 - . Disuplin u boci tlači se maksimalno do 224. . . . mm. . i bradavičasto željeza . ugljični dioksid_ i ugljični monoksid . U zraku se nalazi oko 21 % kisika. hlađenje . L50x50 I50 . I20 mokri .5 . Stlačeni zrak proizvodi kompresor vlagu 241. krhak zavar. 217. nepotpuna penetracija. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od . Koje vrste čeličnih limova postoje? mehaničkim svojstvima limovi za duboko vučenje nehrđajući čelični limovi . Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se 244. Profili šipki mogu biti okrugli . U početni položaj jednoradni cilindar vrača 248. Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su 219. šavno (kolutno) kisika . Napiši tri kutna profila (simbolički). filtera . smanjiti trošenje spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća čelični limovi trgovačkog kvaliteta . Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru. Elektrootporno zavarivanje može biti 229. I30 20x30 . sučeljeno . bara. od zraka. Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja 246. Plavo obojena plinska boca sadrži 222.BRAVAR 215. a bijela bara. (simbolički). . . uključci troske. . butan 218. i .02 i pneumatski stlačeni zrak mikrometrom i zauljivača . Napiši tri "I" profila (simbolički). električni . trokut . bara. Zadatak brtvila je smanjiti trenje . 228. kotlovski limovi čelični limovi za rad na povišenim temperaturama čelični limovi za transformatore . Pneumatski razvodnik se može aktivirati 247. . . kisik 150 15 1. Acetilen u boci tlači se maksimalno do 225. Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji 230. Kisik u boci tlači se maksimalno do 223. 231. Dužina se može mjeriti sa metrom . i točkasto četvrtasti L20x20 . nepotpuno staljivanje. pomoćnim mjerilom 249. mm. šesterostrani L20x30 . nedovoljno ispunjen žlijeb. propan. Okrugle cijevi mogu biti 235. čelični limovi sa garantiranim . prijelazno i tekuće . prokapljina. naljepa 216. . . pekomjerno nadvišenje šava. 233. . . . . Disuplin je acetilen otopljen u acetonu . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 250. Ugljični monoksid je teži lakši od zraka. 50x50 . pukotine. a dvoradni . kao geometrijski lik. . 0. pore. 240.1 0. regulatora tlaka zauljivač sigurnosni ventil . Zadatak podmazivanja je 238. Povratnik plamena može biti 227. deformacija. 239. Ugljični dioksid je 220. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 251. zaštita od korozije . Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen. U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati hrapavosti podloge suho 236. čelični .

i tvrdo . i valjni valjkasti voda tvrdoća 268. bačvasti aksijalni 267. lančani prijenos . snaga se prenosi 262. žilavost . Atom Atomske veze Centralni atom . . korektivno remenski prijenos . Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 3 1. Kod tarnog i remenskog prijenosa snage.BRAVAR 252.01 mm ili 10 μm. 1'' (jednog inča) . Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je 266. Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku. Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage. a smanjuje dušikom . . Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban Izmjenični napon +U t -U -U t 273. . samo u jednom jednog 263. . Polužnim škarama mogu se rezati limove do 254. Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 253. 257. Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik 260. Stolnim škarama možemo rezati limove do 255. S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na 258. . Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu preventivno 259. . Održavanje može biti zučanički prijenos .13 - . zrak i 256. snaga se prenosi 261. remontno . Monokristal se sastoji od rešetka. 265. u površina čelika obogaćuje se 270. meko trenja . . Kod toplinske obrade "nitriranje". jedinična . kristalna . +U Istosmjerni napon radijalni 272. i igličasti . Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se 269. Valjni ležaji mogu biti 271. sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti solna kupka . lemljenje. Dioda propušta struju 264. mm debljine. mm debljine. ležaji mogu biti odgovor).Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . kristalnog(ih) zrna.5 0. Ležaji mogu biti klizni kuglični . Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je trenjem oblikom ista smjeru(a). . U procesu toplinske obrade čelika. S obzirom na smjer opterećenja. pile i metala koji režemo. ulje .

Nacrtaj dijagram poboljšavanja. Ulje ili Solna kupka A3 A1 Zrak Kaljenje Popuštanje t [s] 277.BRAVAR 274. Tp To 280. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. Tp To 279. vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente.14 - . Nacrtaj dijagram cementiranja. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed. Grijanje TA A1 ili A3 Voda ili Ulje ili Solna kupka Držanje Gašenje T [°C] t [s] 276. TA T [°C] Normalno hlađenje Voda.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ulje ili solna kupka A3 A1 Naugljičenje Kaljenje Nisko Zrak popuštanje t [s] 278. Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. TA T [°C] Voda. Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275. Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu. To Tp .

Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A. 50 ____A 100 ____ A 150 ____ A . Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu. te označi koordinatne osi.BRAVAR 281. vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285. X . [N] f. 50A i 150A. Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici.šav K . Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V. Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku.15 - . Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje. 45 V i 34 V. F. Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .šav V .šav I . [mm] 282. 1 4 2 3 3 2 4 1 zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 3 2 1 4 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284.šav 283. 27 ____V _34 V ___ 45 ____V 286.

BRAVAR 287. 12 2 1 3 289. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/2. Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni). Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/2.16 - . 290. Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra. . 12 4 2 1 3 291. X + + - Ulazi A X Y Y + + - Izlaz A + + + - 293. Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A + + + + + - A X Y 292. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nacrtaj simbol pripremne grupe.

3 Oznaka s S V m t v a F p W P T (ϑ) I U Mjerna jedinica m m2 m3 kg s m/s m/s2 N Pa (bar) J W K (ºC) A V 1.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR 294. ____ _____________________________ 2. Mjerna veličina Put (dužina) Površina Volumen Masa Vrijeme Brzina Ubrzanje Sila tlak Rad Snaga Temperatura Jakost struje Električni napon 295.17 - . Napiši oznaku i naziv kuta prema slici. Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama. ____ _____________________________ 3. ____ _____________________________ 2 1 .

tlocrt i bokocrt prikazanog tijela. U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt. koristeći pribor za crtanje. paralelnost i sl. N .BRAVAR 296.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . točnost kotiranja. Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja. Boduje se ispravnost projekcija.18 - .

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 5 20 5 25 10 40 Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu) 35 20 25 5 10 5 40 5 .BRAVAR Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici.19 - 5 30 .

BRAVAR Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija. . navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .20 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful