Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

POMOĆNIČKI BRAVAR

ISPIT

Ime i prezime:_________________________________________________________________________ Datum polaganja: _____________________ Datum rođenja: _______________________

Potpis: ______________________________

Ispitna pravila:

- dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan

Kriterij ocjenjivanja:

0 - 29 bodova.......nedovoljan (1) 30 - 59 bodova.......učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita 60 - 69 bodova…...dovoljan (2) 70 - 79 bodova.......dobar (3) 80 - 89 bodova.......vrlo dobar (4) 90 - 100 bodova.......odličan (5)

Broj bodova: __________ Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Ocjena: ________________________________ Odg. provjerio: ____________________________

-1-

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. 15. Generator je pogonski stroj. 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254°C. 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti.

NE DA DA NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE

-2-

43. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. 47. Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. 49. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala -3- . b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m-1 c) m/s 53. 48. 42.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51. Martenzit je vrlo meka struktura čelika. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova. Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. 44. 45. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač. 41. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 NE NE NE DA DA NE DA DA NE NE b) m c) m/s 54. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58. 40. 46. Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora.BRAVAR 39. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju.

1mm b) 12mm c) 12. prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10. Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije -4- . folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68. nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63. Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62.BRAVAR 59. Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66. Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67. U radu sa električnom strujom (gradska mreža). Za izradu matice M12. Direktorij (mapa.5mm 61.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .

Klin 80.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim -5a) brzo a) brzo b) sporo b) sporo .BRAVAR 70. 8. Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82. Pri kaljenju hlađenje teče 74. Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71. Pero a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) ima blagi nagib b) nema nagiba. po cijeloj dužini je ista debljina 81. Zatik je: 79. Na primjer oznaka 5. Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76. Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84. Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. po cijeloj dužini je ista debljina a) ima blagi nagib b) nema nagiba.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. Pri popuštanju hlađenje teče 75. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73.8. Svornjak je: 78. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72.

BRAVAR 85. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94. Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. 89. Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Na šarkama. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. 88. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93. pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija -6- .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 90. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92.

BRAVAR 98. Čelik Č. tjednima i mjesecima. elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107.3 % ugljika b) 0.03 % ugljika c) 3 % ugljika a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102. tjednima i mjesecima.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106.1361 ima 101. Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. Sa povećanjem tvrdoće. tjednima i mjesecima. Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. 105. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99. Zavarljivost je a) 0. 104. 103. Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra -7- .

brzina rezanja . Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113. Kut α se naziva 117. . . Korozija je najčešće kemijska reakcija 124. Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 prikazuje 125. Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: 123. Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o sastavu metala i tlaku . kut klina i stražnji kut . Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da štiti od korozije čestice . . željeza i na mjestu trenja leđne površine alata i . Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. proces korozije sastavu okoline . kemijskom . podmazuje klizne površine pri rezanju i na mjestu savijanja odvojene stražnji kut reznog alata kut klina prednji kut reznog alata 119. odvojene čestice kisika . 126. . . Geometrijski oblici korozije mogu biti: temperaturi lokalna korozija i međukristalna korozija -8- . Kutovi alata su 116. Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. i obrađene površine obratka alata . Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º . Kut β se naziva 118. 121. obratdka i 122. 115.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . . opća korozija . Kut γ se naziva prednji kut . Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice . Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se 120.BRAVAR 110. hladi područje rezanja .

M12x1. i poprečna oštrica upuštanje vodiče . i baterija (akumulator) . npr. Mjerna jedinica za napon je 149. u i .BRAVAR 127. ručno čišćenje 129. čišćenje . lužina 155. 141. Tr20x4 i sl. vremena 150. elektrolit i najčešće je veoma na površinu metala. Antikorozivna zaštita može biti izvedena potencijala . desne ruke . rezanje ručnim škarama međukristalna (interkristalna) narezivanje navoja zube. M16. proširivanje provrta profilno upuštanje . Električna struje je količina pokazuje smjer pokazuje smjer 152. U olovnom akumulatoru elektrolit je 156. . Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) korak . Nabroji obrade bušenjem. . urezivanje 130. Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: plamenom . Trapezni navoj se označava (navedi primjer) 143. strojno čišćenje . Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja 144. dvije glavne oštrice M14. jakosti struje jednom ohm [Ω] . . . navoj. čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama . prenesena u jedinici magnetskog polja struje . a u čeličnom napona . Metarski navoj M8 je okrugle pravokutne . Ručne obrade su: navoja i turpijanje . 133. Tr12x2. a prsti smjer . s time da palac 153. uzdužna oštrica . Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom. . legiranjem električne struje bojanje 131. Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno 128.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom magnetskog polja prirodni i . navoja. Pjeskarenje je proces pijesak čišćenja očistiti i odmastiti površinu metala. M18 i sl. . 142. i namještanjem električnih . za jakost struje amper [A] poluvodiče i 148. Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju -9- smjeru (smjera). 146. stlačenog zraka metalne površine pri čemu struja nosi velikom brzinom do površine metala. Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: trokutaste i poluokrugle normalni . cinka grecanje . . Najčešći kemijski izvori električne energije su 154. Tekućina u procesu galvanizacije naziva se 134. Pocinčavanje je postupak nanošenja 136. Napon je bušenje u puno . . . navoj. s time da palac . Magneti mogu biti struje . Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost izmjenične struje 157. Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na razlika potencijala. Oštice vijčanog svrdla su 145. Grecov spoj služi za ispravljanje galvanski članak . a navoj M8x1 140. Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se piljenje sitnije . kvadratne . zabušivanje . Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je 135. volt [V] naboja . a prsti smjer umjetni kiselina . izolacijom . razvrtavanje . Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima 138. M14x1 i sl. za električni otpor .25. . izolatore 147. 137. Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom 151. . Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć 132. otrovna . korozija. fini . desne ruke . 139.

i pogonske . . Čelik na sobnoj temperaturi ima centriranu kristalnu rešetku. temper lijev . elastična kristal(a). 170. i plastična 173. Bakar ima prostornu kubno plošno samo jedan mnogo heksagonalna kristalna rešetka centriranu kristalnu rešetku. . titraja (promjena) 160. . čelik. četiri): 164. Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od 185. Frekvencija je broj monitor tipkovnica procesor 161. Frekvencija gradske mreže iznosi 159. . poljoprivredni strojevi . jednoj sekundi . barem šest. Vlačna čvrstoća je 178. %C pri čemu se postiže visoka na površini metala. 0. . Čelik ima 172. ulje zrak elektromotor . Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon 180. Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje 187. kristal(a). motori sa unutrašnjim izgaranjem građevinski strojevi . držanje točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala progrijavanje tvrdoća 179. Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su centrirana kristalna rešetka 171. plošno nodularni lijev . . . Cementirati se mogu čelici do 182. prostorna kubna kristalna rešetka . prvobitni . Čelik oznake Č. najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo . .3 kubno 181. .10 - . plošno . . Pogonski strojevi su (navedi min. . Granica pucanja je do smanjenja poprečnog presjeka eprovete deformacija. centriranu kristalnu rešetku. Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava dušik kaljenja a elastičnost se i smanjuje popuštanja ugljikom 186. optički uređaj (DVD ROM) radne vodne turbine alatni strojevi 163. . četiri) tekstilni strojevi grafički strojevi 165.0160 je 168. 176.1332 je čelični lijev i ugljični čelik specijalni lijev i čelik garantirane čvrstoće 169. . Radni strojevi su (navedi min. . . Nitriranje je postupak kojim se unosi u površinu metala. a na visokoj temperaturi austenitizacije 183. Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: gašenje . 50 u pisač disk Hz. Hidraulički strojevi kao radni medij koriste 166.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Deformacija kristalne rešetke može biti 174.BRAVAR 158. Monokristal ima 175. Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura 184. . centriranu kristalnu rešetku. . Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera). Pneumatski strojevi kao radni medij koriste 167. Diskovi označavaju C: D: E: 162. Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne . Čelik oznake Č. oblik. Strojevi se općenito dijele na strojevi i toplinski strojevi . i rasterećenja ugrijavanje vrati u . sivi lijev . Nabroji barem četiri željezna lijeva. grafička kartica modem radna memorija RAM . . tvrdi lijev . parni i (navedi primjer). Polikristal ima deformacije 177.

Norma (standard) znači 192. S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit 196. stožasta tlačna opruga. Peći za toplinsku obradu mogu biti: električna mufolna peć . elektrootporno zavarivanje. preklopni spoj 199. zavarivanje plazmom. ručno elektrolučno zavarivanje. 212. i konusni aksijalni spojevi svornjakom . . samopodesivi . . lijepljeni spoj . zakovični spoj . . gumena opruga. 189. . krupno zrnata nejednaka prokaljivost uvijek isto.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . unutarnja naprezanja . . spojevi perom zavareni spoj utisnuti spoj otporno lemljenje što manja meko između dva difuzije (izmjene) .BRAVAR 188. pukotine u površini struktura . spojevi stezni . navoj. Naboji vrste opruga? . Lemljenje do 450°C naziva se 203. električna komorna peć . 194. Pri lemljenju potrebna je plameno lemljenje . tanjurasta opruga. Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje električnog luka i . a za whitworthow navoj korak navoja 60º 207. Izvori struje zavarivanja mogu biti dolje . 213. . radijalni stožasti i i neoznačene čvrsti 191. rastaljenu kapljicu metala naprijed . lemljenjem. Valjni ležaji mogu biti 195. . 190. . Rastavljivi spojevi su klinom spoj . vijčani spojevi atoma. gravitacijsko zavarivanje. navoj. "M" je oznaka za 206. U oznaci navoja M10x1. stalno pravilo označene . "10" R . Oznaka za trapezni navoj je Tr . savojna opruga. spojevi oprugama lemljeni spoj . ravna opruga. tj. MAG. Navarivanje se obavlja na 211. kovačko zavarivanje. zračnost između metala. Nerastavljivi spojevi su porubljeni spoj . Nabroji vrste zavarivanja. TIG. ljevačko zavarivanje. lemljenje pomoću lemila . i 198. spoj pregibanjem . valjkasti . labavi klizni i kuglični . a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi Cilindrične opruge (tlačne i vlačne). Ležaji mogu biti igličasti . susjedna navojka fini metarski navojka. lemljenje uranjanjem 201. . 209. komorna peć . Prije lijepljenja metala moramo __________________ i ________________________ površinu. Korak navoja je 204. 210. Navoj M10 je je korak navoja razmak normalni . . vanjski promjer tijela vijka i "1" navoj a M10x1 je 205. naugljičenje površine razugljičenje površine . Lemljenje se zasniva na procesu 197. EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom). Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se 208. . prijelazni valjni . Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema i da omogući uspostavljanje i održavanje 214. Tolerancije na crtežu mogu biti .11 izmjenični istosmjerni istrošenim mjestima. MIG. . Greške tokom toplinske obrade mogu biti: deformacija . lisnata opruga. zavarivane laserom. . . tiganjska solna peć . a označava se slovom P . 202. . Najvažniji postupci lemljenja su lemljenje u pećima 200. Kut između bokova metričkog navoja iznosi 55º . Dosjedi mogu biti 193. . . hladno zavarivanje. .

uključci troske. . Zadatak brtvila je smanjiti trenje . sučeljeno . električni . . . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od . 240. Ugljični dioksid je 220. čelični limovi sa garantiranim . Povratnik plamena može biti 227. . naljepa 216. prijelazno i tekuće . 239. Napiši tri "I" profila (simbolički). filtera . Okrugle cijevi mogu biti 235. Zadatak podmazivanja je 238. Disuplin u boci tlači se maksimalno do 224. . Disuplin je acetilen otopljen u acetonu . Dužina se može mjeriti sa metrom . Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su 219. čelični . . kisik 150 15 1. L50x50 I50 . S obzirom na podmazivanje trenje može biti: 237. . U zraku se nalazi oko 21 % kisika. Filter zraka iz zraka uklanja 245. U početni položaj jednoradni cilindar vrača 248. . trokut . . Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen. butan 218. nedovoljno ispunjen žlijeb. 231. U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati hrapavosti podloge suho 236. mm. Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru. 217.12 - . Kisik u boci tlači se maksimalno do 223. zaštita od korozije . hlađenje . Stlačeni zrak proizvodi kompresor vlagu 241. . 221. Koje vrste čeličnih limova postoje? mehaničkim svojstvima limovi za duboko vučenje nehrđajući čelični limovi . kao geometrijski lik. (simbolički). kotlovski limovi čelični limovi za rad na povišenim temperaturama čelični limovi za transformatore . Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se 244.02 i pneumatski stlačeni zrak mikrometrom i zauljivača . butan. . Napiši tri kutna profila (simbolički). 50x50 . . pomoćnim mjerilom 249. pukotine. . regulatora tlaka zauljivač sigurnosni ventil .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ugljični dioksid_ i ugljični monoksid . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 251. šesterostrani L20x30 . nepotpuna penetracija.BRAVAR 215. i . Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički). propan. Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se 243. . prokapljina. 232. . Ugljični monoksid je teži lakši od zraka. Profili šipki mogu biti okrugli . 0. Elektrootporno zavarivanje može biti 229. i nečistoće vlagu mehanički opruga . . od zraka. Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja 246. Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji 230. I30 20x30 . smanjiti trošenje spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća čelični limovi trgovačkog kvaliteta .05 0. a bijela bara. mm. pekomjerno nadvišenje šava. 40x30 . a dvoradni . Plavo obojena plinska boca sadrži 222. bara. nepotpuno staljivanje. suhi 226. 228. kisik . šavno (kolutno) kisika . I20 mokri .5 . mm. Pneumatski razvodnik se može aktivirati 247. krhak zavar. Acetilen u boci tlači se maksimalno do 225. . i točkasto četvrtasti L20x20 . deformacija. Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 250. Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od 242. bara. .1 0. Trenje ovisi o masi šavne i i bešavne 234. i bradavičasto željeza . 233. pore.

Polužnim škarama mogu se rezati limove do 254. Kod tarnog i remenskog prijenosa snage. jedinična . korektivno remenski prijenos . Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 253. Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban Izmjenični napon +U t -U -U t 273. snaga se prenosi 262. i igličasti . . 265.BRAVAR 252. remontno . Kod toplinske obrade "nitriranje". Ležaji mogu biti klizni kuglični . U procesu toplinske obrade čelika. ležaji mogu biti odgovor). Dioda propušta struju 264. . lemljenje. 1'' (jednog inča) . .01 mm ili 10 μm.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Valjni ležaji mogu biti 271. kristalna . samo u jednom jednog 263. Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se 269. bačvasti aksijalni 267. snaga se prenosi 261. . Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 3 1. Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik 260. . Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu preventivno 259. pile i metala koji režemo. Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku. 257. mm debljine. sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti solna kupka . zrak i 256. S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na 258. mm debljine. +U Istosmjerni napon radijalni 272. . lančani prijenos . Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je 266. kristalnog(ih) zrna. Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je trenjem oblikom ista smjeru(a). . meko trenja .13 - . i valjni valjkasti voda tvrdoća 268. Stolnim škarama možemo rezati limove do 255. Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage. Atom Atomske veze Centralni atom . S obzirom na smjer opterećenja. . ulje . Monokristal se sastoji od rešetka. i tvrdo . a smanjuje dušikom . u površina čelika obogaćuje se 270.5 0. Održavanje može biti zučanički prijenos . žilavost .

označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu. ulje ili solna kupka A3 A1 Naugljičenje Kaljenje Nisko Zrak popuštanje t [s] 278. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. Nacrtaj dijagram cementiranja. TA T [°C] Voda. To Tp . označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente. Ulje ili Solna kupka A3 A1 Zrak Kaljenje Popuštanje t [s] 277.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR 274. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu. Nacrtaj dijagram poboljšavanja. TA T [°C] Normalno hlađenje Voda. vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu. Tp To 279. Tp To 280.14 - . Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed. Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275. Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. Grijanje TA A1 ili A3 Voda ili Ulje ili Solna kupka Držanje Gašenje T [°C] t [s] 276. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed.

šav 283. Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici. 50A i 150A. F. vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285.šav I . Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu.šav K . Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .šav V . 50 ____A 100 ____ A 150 ____ A . Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V. 27 ____V _34 V ___ 45 ____V 286. [mm] 282. te označi koordinatne osi.BRAVAR 281.15 - . Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici. 1 4 2 3 3 2 4 1 zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 3 2 1 4 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284. Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje. X . [N] f. 45 V i 34 V. Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku.

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .16 - . Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288. Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A + + + + + - A X Y 292. Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. . 290. Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra.BRAVAR 287. X + + - Ulazi A X Y Y + + - Izlaz A + + + - 293. 12 2 1 3 289. Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni). Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/2. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/2. Nacrtaj simbol pripremne grupe. 12 4 2 1 3 291.

17 - . ____ _____________________________ 2 1 . 3 Oznaka s S V m t v a F p W P T (ϑ) I U Mjerna jedinica m m2 m3 kg s m/s m/s2 N Pa (bar) J W K (ºC) A V 1. ____ _____________________________ 3.BRAVAR 294. Napiši oznaku i naziv kuta prema slici.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ____ _____________________________ 2. Mjerna veličina Put (dužina) Površina Volumen Masa Vrijeme Brzina Ubrzanje Sila tlak Rad Snaga Temperatura Jakost struje Električni napon 295. Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama.

Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja. točnost kotiranja. koristeći pribor za crtanje. Boduje se ispravnost projekcija. U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . tlocrt i bokocrt prikazanog tijela. paralelnost i sl.18 - .BRAVAR 296. N .

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici.19 - 5 30 . 5 20 5 25 10 40 Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu) 35 20 25 5 10 5 40 5 .

BRAVAR Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .20 - . . navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful