P. 1
Pitanja Za Pomocnicki Ispit Bravar

Pitanja Za Pomocnicki Ispit Bravar

|Views: 703|Likes:
Published by Jasmin Joldic

More info:

Published by: Jasmin Joldic on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

POMOĆNIČKI BRAVAR

ISPIT

Ime i prezime:_________________________________________________________________________ Datum polaganja: _____________________ Datum rođenja: _______________________

Potpis: ______________________________

Ispitna pravila:

- dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan

Kriterij ocjenjivanja:

0 - 29 bodova.......nedovoljan (1) 30 - 59 bodova.......učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita 60 - 69 bodova…...dovoljan (2) 70 - 79 bodova.......dobar (3) 80 - 89 bodova.......vrlo dobar (4) 90 - 100 bodova.......odličan (5)

Broj bodova: __________ Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Ocjena: ________________________________ Odg. provjerio: ____________________________

-1-

Pitanja za pomoćnički ispit 2007 - BRAVAR

1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. 15. Generator je pogonski stroj. 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254°C. 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti.

NE DA DA NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE

-2-

Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač. 46. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. 45. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m-1 c) m/s 53. 41. Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije. b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56. Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju.BRAVAR 39. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58. Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. 42. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 NE NE NE DA DA NE DA DA NE NE b) m c) m/s 54. Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala -3- . 40. 49. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 43. Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora. 44. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. Martenzit je vrlo meka struktura čelika. 48. 47. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55.

Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66. Direktorij (mapa. Za izradu matice M12. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije -4- .5mm 61.BRAVAR 59. Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60. prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63. Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67.1mm b) 12mm c) 12. U radu sa električnom strujom (gradska mreža). folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68. Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62.

BRAVAR 70. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72. Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84.8.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. Pri popuštanju hlađenje teče 75. Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73. po cijeloj dužini je ista debljina 81. Svornjak je: 78. Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82. Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim -5a) brzo a) brzo b) sporo b) sporo . Pri kaljenju hlađenje teče 74. Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71. Klin 80. 8. Na primjer oznaka 5. po cijeloj dužini je ista debljina a) ima blagi nagib b) nema nagiba. Zatik je: 79. Pero a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova a) ima blagi nagib b) nema nagiba.

Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje.BRAVAR 85. Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. 90. Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92. Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93. 89. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija -6- . Na šarkama. 88. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje.

105. Zavarljivost je a) 0. 104.BRAVAR 98. U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra -7- . Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108.3 % ugljika b) 0.1361 ima 101. Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. 103.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107. Sa povećanjem tvrdoće. Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99. tjednima i mjesecima. tjednima i mjesecima.03 % ugljika c) 3 % ugljika a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102. tjednima i mjesecima. Čelik Č. Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima.

odvojene čestice kisika .BRAVAR 110. Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice . . 126. željeza i na mjestu trenja leđne površine alata i .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 prikazuje 125. Geometrijski oblici korozije mogu biti: temperaturi lokalna korozija i međukristalna korozija -8- . opća korozija . Kutovi alata su 116. . . Kut β se naziva 118. Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. Korozija je najčešće kemijska reakcija 124. 115. Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º . proces korozije sastavu okoline . Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: 123. obratdka i 122. hladi područje rezanja . 121. . brzina rezanja . i obrađene površine obratka alata . kemijskom . Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113. podmazuje klizne površine pri rezanju i na mjestu savijanja odvojene stražnji kut reznog alata kut klina prednji kut reznog alata 119. Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da štiti od korozije čestice . . Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se 120. Kut α se naziva 117. Kut γ se naziva prednji kut . . kut klina i stražnji kut . Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o sastavu metala i tlaku .

lužina 155. za jakost struje amper [A] poluvodiče i 148. desne ruke . kvadratne . Tr20x4 i sl. a prsti smjer . dvije glavne oštrice M14. strojno čišćenje . s time da palac 153. . volt [V] naboja . . Najčešći kemijski izvori električne energije su 154. Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom 151. 146. proširivanje provrta profilno upuštanje . vremena 150. legiranjem električne struje bojanje 131. Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na razlika potencijala. rezanje ručnim škarama međukristalna (interkristalna) narezivanje navoja zube. Trapezni navoj se označava (navedi primjer) 143. Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju -9- smjeru (smjera). . cinka grecanje . elektrolit i najčešće je veoma na površinu metala. Magneti mogu biti struje . Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć 132. uzdužna oštrica .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . ručno čišćenje 129. M18 i sl. i baterija (akumulator) . Metarski navoj M8 je okrugle pravokutne . a u čeličnom napona . razvrtavanje . i poprečna oštrica upuštanje vodiče . Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) korak . čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama . Tekućina u procesu galvanizacije naziva se 134.BRAVAR 127. jakosti struje jednom ohm [Ω] . Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost izmjenične struje 157. stlačenog zraka metalne površine pri čemu struja nosi velikom brzinom do površine metala. za električni otpor . M16. Oštice vijčanog svrdla su 145. 141. navoj. Pjeskarenje je proces pijesak čišćenja očistiti i odmastiti površinu metala. čišćenje . Pocinčavanje je postupak nanošenja 136. Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: plamenom . . npr. 142. Napon je bušenje u puno . u i . . . Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: trokutaste i poluokrugle normalni . navoj. a prsti smjer umjetni kiselina . s time da palac . Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja 144. navoja. . M14x1 i sl. korozija.25. . Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom. Antikorozivna zaštita može biti izvedena potencijala . Tr12x2. . Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno 128. Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima 138. U olovnom akumulatoru elektrolit je 156. Grecov spoj služi za ispravljanje galvanski članak . Mjerna jedinica za napon je 149. fini . . desne ruke . . 139. a navoj M8x1 140. i namještanjem električnih . 137. urezivanje 130. izolatore 147. Ručne obrade su: navoja i turpijanje . prenesena u jedinici magnetskog polja struje . zabušivanje . Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je 135. Električna struje je količina pokazuje smjer pokazuje smjer 152. otrovna . Nabroji obrade bušenjem. Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se piljenje sitnije . izolacijom . Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom magnetskog polja prirodni i . M12x1. 133.

50 u pisač disk Hz. Čelik oznake Č. Monokristal ima 175. . poljoprivredni strojevi . Pneumatski strojevi kao radni medij koriste 167. Nitriranje je postupak kojim se unosi u površinu metala. Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon 180. . prostorna kubna kristalna rešetka . grafička kartica modem radna memorija RAM . . . optički uređaj (DVD ROM) radne vodne turbine alatni strojevi 163. . Polikristal ima deformacije 177. sivi lijev . Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura 184. centriranu kristalnu rešetku. . Pogonski strojevi su (navedi min. Frekvencija gradske mreže iznosi 159. motori sa unutrašnjim izgaranjem građevinski strojevi . i rasterećenja ugrijavanje vrati u . Čelik ima 172. Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su centrirana kristalna rešetka 171. Deformacija kristalne rešetke može biti 174. četiri) tekstilni strojevi grafički strojevi 165.10 - . Strojevi se općenito dijele na strojevi i toplinski strojevi .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Čelik oznake Č. %C pri čemu se postiže visoka na površini metala. barem šest. 170. . Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od 185. 0. plošno . čelik. Hidraulički strojevi kao radni medij koriste 166. tvrdi lijev . držanje točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala progrijavanje tvrdoća 179. . najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo . . Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava dušik kaljenja a elastičnost se i smanjuje popuštanja ugljikom 186.3 kubno 181. Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne . . prvobitni . Radni strojevi su (navedi min. ulje zrak elektromotor . Cementirati se mogu čelici do 182.0160 je 168. Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: gašenje . Nabroji barem četiri željezna lijeva. i pogonske . centriranu kristalnu rešetku. Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje 187. titraja (promjena) 160. parni i (navedi primjer). i plastična 173. . . jednoj sekundi . kristal(a).1332 je čelični lijev i ugljični čelik specijalni lijev i čelik garantirane čvrstoće 169. plošno nodularni lijev . . elastična kristal(a). temper lijev . Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera). oblik. . . Diskovi označavaju C: D: E: 162. a na visokoj temperaturi austenitizacije 183. Čelik na sobnoj temperaturi ima centriranu kristalnu rešetku. Frekvencija je broj monitor tipkovnica procesor 161.BRAVAR 158. 176. Vlačna čvrstoća je 178. . Granica pucanja je do smanjenja poprečnog presjeka eprovete deformacija. . četiri): 164. . Bakar ima prostornu kubno plošno samo jedan mnogo heksagonalna kristalna rešetka centriranu kristalnu rešetku.

električna komorna peć . navoj. 213. komorna peć . a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi Cilindrične opruge (tlačne i vlačne). zračnost između metala. pukotine u površini struktura . spojevi perom zavareni spoj utisnuti spoj otporno lemljenje što manja meko između dva difuzije (izmjene) . i konusni aksijalni spojevi svornjakom . Dosjedi mogu biti 193. Oznaka za trapezni navoj je Tr . rastaljenu kapljicu metala naprijed . . gravitacijsko zavarivanje. 202. Nerastavljivi spojevi su porubljeni spoj . Prije lijepljenja metala moramo __________________ i ________________________ površinu. . tanjurasta opruga. . kovačko zavarivanje. . vijčani spojevi atoma. Najvažniji postupci lemljenja su lemljenje u pećima 200. Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se 208. Lemljenje do 450°C naziva se 203. ručno elektrolučno zavarivanje. Korak navoja je 204. navoj. Izvori struje zavarivanja mogu biti dolje . spojevi stezni . Navarivanje se obavlja na 211. unutarnja naprezanja . 210. . lemljenje uranjanjem 201. . vanjski promjer tijela vijka i "1" navoj a M10x1 je 205. spoj pregibanjem . . Ležaji mogu biti igličasti . a označava se slovom P .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit 196. ljevačko zavarivanje. stalno pravilo označene . . .BRAVAR 188. gumena opruga. naugljičenje površine razugljičenje površine . spojevi oprugama lemljeni spoj . prijelazni valjni . susjedna navojka fini metarski navojka. Naboji vrste opruga? . Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema i da omogući uspostavljanje i održavanje 214. . . labavi klizni i kuglični . Pri lemljenju potrebna je plameno lemljenje . samopodesivi . lemljenje pomoću lemila . tj. 194. Norma (standard) znači 192. tiganjska solna peć . Tolerancije na crtežu mogu biti . . Lemljenje se zasniva na procesu 197. U oznaci navoja M10x1. Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje električnog luka i . Rastavljivi spojevi su klinom spoj . 212. radijalni stožasti i i neoznačene čvrsti 191. zavarivane laserom. lisnata opruga. a za whitworthow navoj korak navoja 60º 207. "M" je oznaka za 206. Greške tokom toplinske obrade mogu biti: deformacija . lemljenjem. valjkasti . . MAG. Peći za toplinsku obradu mogu biti: električna mufolna peć . MIG. savojna opruga. . hladno zavarivanje. 190. lijepljeni spoj . elektrootporno zavarivanje. i 198. ravna opruga. stožasta tlačna opruga. . "10" R . preklopni spoj 199. krupno zrnata nejednaka prokaljivost uvijek isto. . Kut između bokova metričkog navoja iznosi 55º . . zakovični spoj . zavarivanje plazmom. Valjni ležaji mogu biti 195.11 izmjenični istosmjerni istrošenim mjestima. EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom). TIG. Nabroji vrste zavarivanja. 209. . 189. Navoj M10 je je korak navoja razmak normalni .

prokapljina. čelični limovi sa garantiranim . Acetilen u boci tlači se maksimalno do 225. Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički). Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 251. L50x50 I50 . kao geometrijski lik. Disuplin je acetilen otopljen u acetonu . . butan 218. (simbolički). Napiši tri kutna profila (simbolički).05 0. pekomjerno nadvišenje šava. . 40x30 . . U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati hrapavosti podloge suho 236.5 . 233. šavno (kolutno) kisika . Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od 242. pomoćnim mjerilom 249. 228.1 0. Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se 244. . Plavo obojena plinska boca sadrži 222. I20 mokri . šesterostrani L20x30 . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od . bara. . Dužina se može mjeriti sa metrom . . . Zadatak brtvila je smanjiti trenje . Kisik u boci tlači se maksimalno do 223. Ugljični dioksid je 220. 232. mm. regulatora tlaka zauljivač sigurnosni ventil . . bara. zaštita od korozije .12 - . kisik . od zraka. pukotine. 239. nepotpuno staljivanje. Trenje ovisi o masi šavne i i bešavne 234. trokut . i . naljepa 216. kotlovski limovi čelični limovi za rad na povišenim temperaturama čelični limovi za transformatore . Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 250. a dvoradni . Napiši tri "I" profila (simbolički). . ugljični dioksid_ i ugljični monoksid . Disuplin u boci tlači se maksimalno do 224. čelični . Zadatak podmazivanja je 238. Elektrootporno zavarivanje može biti 229. kisik 150 15 1. Ugljični monoksid je teži lakši od zraka. . propan. i bradavičasto željeza . smanjiti trošenje spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća čelični limovi trgovačkog kvaliteta . 231. . i nečistoće vlagu mehanički opruga . Koje vrste čeličnih limova postoje? mehaničkim svojstvima limovi za duboko vučenje nehrđajući čelični limovi . mm. U zraku se nalazi oko 21 % kisika. Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja 246. nepotpuna penetracija. deformacija. Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su 219. . 221. Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen. filtera . Okrugle cijevi mogu biti 235. . I30 20x30 . U početni položaj jednoradni cilindar vrača 248. . 50x50 . a bijela bara.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Povratnik plamena može biti 227. Profili šipki mogu biti okrugli . 0. prijelazno i tekuće . nedovoljno ispunjen žlijeb.BRAVAR 215.02 i pneumatski stlačeni zrak mikrometrom i zauljivača . električni . Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru. krhak zavar. . sučeljeno . uključci troske. mm. pore. suhi 226. butan. 217. Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji 230. Filter zraka iz zraka uklanja 245. . Pneumatski razvodnik se može aktivirati 247. hlađenje . Stlačeni zrak proizvodi kompresor vlagu 241. . i točkasto četvrtasti L20x20 . . S obzirom na podmazivanje trenje može biti: 237. Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se 243. 240.

snaga se prenosi 261. mm debljine. S obzirom na smjer opterećenja. Dioda propušta struju 264. remontno . Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu preventivno 259. . Stolnim škarama možemo rezati limove do 255. Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik 260. ležaji mogu biti odgovor). sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti solna kupka . . Ležaji mogu biti klizni kuglični . Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage. Kod tarnog i remenskog prijenosa snage. 265. samo u jednom jednog 263. . i valjni valjkasti voda tvrdoća 268.13 - . . i tvrdo . kristalnog(ih) zrna. Održavanje može biti zučanički prijenos . Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban Izmjenični napon +U t -U -U t 273. . Valjni ležaji mogu biti 271. Polužnim škarama mogu se rezati limove do 254. Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 253. Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku.5 0. . u površina čelika obogaćuje se 270. . ulje . . U procesu toplinske obrade čelika. Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je trenjem oblikom ista smjeru(a). i igličasti .01 mm ili 10 μm. 1'' (jednog inča) . jedinična . Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je 266. snaga se prenosi 262. S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na 258. Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 3 1. 257. Atom Atomske veze Centralni atom . lemljenje. mm debljine. lančani prijenos . bačvasti aksijalni 267. +U Istosmjerni napon radijalni 272. Kod toplinske obrade "nitriranje". Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se 269. zrak i 256.BRAVAR 252.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . meko trenja . pile i metala koji režemo. korektivno remenski prijenos . a smanjuje dušikom . Monokristal se sastoji od rešetka. kristalna . žilavost .

Nacrtaj dijagram cementiranja. označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu.14 - . Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed. Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed. To Tp . Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. Ulje ili Solna kupka A3 A1 Zrak Kaljenje Popuštanje t [s] 277. Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275. Tp To 279. TA T [°C] Normalno hlađenje Voda. Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu. ulje ili solna kupka A3 A1 Naugljičenje Kaljenje Nisko Zrak popuštanje t [s] 278. TA T [°C] Voda. Nacrtaj dijagram poboljšavanja. Grijanje TA A1 ili A3 Voda ili Ulje ili Solna kupka Držanje Gašenje T [°C] t [s] 276.BRAVAR 274.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente. Tp To 280.

1 4 2 3 3 2 4 1 zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 3 2 1 4 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284. [N] f.šav I . Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici. Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku. 27 ____V _34 V ___ 45 ____V 286.šav 283.šav V . 45 V i 34 V. Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . X . 50A i 150A.15 - . Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V. [mm] 282. te označi koordinatne osi. Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici. Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu.BRAVAR 281. F. Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A. 50 ____A 100 ____ A 150 ____ A .šav K . vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285.

Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A + + + + + - A X Y 292. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/2. Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra. . 290. X + + - Ulazi A X Y Y + + - Izlaz A + + + - 293. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni). 12 4 2 1 3 291. Nacrtaj simbol pripremne grupe. Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/2.BRAVAR 287. 12 2 1 3 289.16 - .

____ _____________________________ 3. 3 Oznaka s S V m t v a F p W P T (ϑ) I U Mjerna jedinica m m2 m3 kg s m/s m/s2 N Pa (bar) J W K (ºC) A V 1.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama. Napiši oznaku i naziv kuta prema slici. ____ _____________________________ 2. Mjerna veličina Put (dužina) Površina Volumen Masa Vrijeme Brzina Ubrzanje Sila tlak Rad Snaga Temperatura Jakost struje Električni napon 295.17 - .BRAVAR 294. ____ _____________________________ 2 1 .

Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja. koristeći pribor za crtanje.18 - . paralelnost i sl. U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt. Boduje se ispravnost projekcija. tlocrt i bokocrt prikazanog tijela.Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR 296. N . točnost kotiranja.

19 - 5 30 .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 . 5 20 5 25 10 40 Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu) 35 20 25 5 10 5 40 5 .BRAVAR Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici.

20 - . navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati. .Pitanja za pomoćnički ispit 2007 .BRAVAR Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->