BIBLIOTEKA LEKTIRA \I Urednik Enes Durakovic Hamza Humo GROZDANIN KIKOT (Izabrane pripovijetke) SIGNATURA: S aiajtuo1 Priredio Enes

Duraković IZ SMARAGDA UNE CIP - Katalogizacija u publikaciji | Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, j Sarajevo UDK 886.4-32 886.4.09 Humo, H. HUMO, Hamza Grozdanin kikot: (izabrane pripovijetke) / Hamza Humo ; [priredio Enes Duraković]. -1. izd. - Sarajevo : SarajevoPublishing, 1997. - 229 str.; 20 cm. - (Biblioteka Ars. Lektira) b smaragda Une : Grozdanin kikol 1 lamze Hume / Skcnder Kule-nović str. 5-22. - "Imati" i "biti" Ham/e Hume / Midhat Be-gić str. 199-205. - Pjesnik kaci pripovjedač : (odlomci) / Zdenko I.eiić: str. 207-227. - Bilješka o piscu: str. 229. -Bibliografija i bilješke u/ tekst. ISBN 9958-21-049-5 Grozdanin kikot Hamze Hume Bila je i u našim razmišljanjima o pjesništvu, jedna teorema - prije možda jedno, fanatizirano, empirijsko vjerovanje. "Stih je na&zanesena igračica, on svoju ekstazu pretvara u gole pokrete." Rečenica je Miloša Crnjanskog, a citirao ju je (Slom posleratnog modernizma) Milan Bogdanović da bi njome, kao jednim plastičnim iskazom jednog autentičnog vjernika, potvrdio svoj opis toga vjerovanja, koje pobija. Evo i tog opisa (zato što se, svojom osobenom plastikom, može takmičiti sa igračicom Crnjanskoga): "Smisao je suviše indirektan put da kaže golu unutrašnju, hemijsku čistu poetsku emociju. Poetska ekspresija ima da bude apsolutno neposredna, spolja neupli-visani unutrašnji poetski momenat, potpuno nov za onoga koji ga prima, nevezan ni za jednu njegovu asocijaciju, ni za jednu njegovu realnu predstavu. Samo kao nepokriveno osećanje, kao neposredni, sintetični, sugestivni, hipnotišući izraz jednog nepomućenog stanja emo-tivnosti, stih je efektan, efikasan, i samo tako vredi." Da li je ovo vjerovanje odista bilo njegovim vjernicima crnica koja je u njihovim saksijama iscvjetala njihovim vrhunskim cvjetovima? Nimalo mi nije do toga ko je u pravu, i kako i koliko cvjetova je bilo. Ja seovdje javljam kao svjedok. Sjećam se bijele hartije svog djetinjstva. Za moj rodni Bosanski Petrovac Volter, ismijavajući teleologe, morao bi reći: ovo nije grad; jer bi Bog, koji je svakoj svojoj tvorevini dao neku svrhu, pa tako i rijekama (da svaka teče kroz neki grad), navratio i kroz njega bar neku manju. Ali Bog svrhoviti na jednoj strani uzima, na drugoj daje, tako i meni: jednoga dana uzbuđeno sam ugledao nešto, prvi put, za šta nisam imao imena ni riječi, i što nikako nije moglo da stane ni pod kakvu riječ i ime, ni poslije. Mogla mi je tada biti treća-četvrta godina. Otac me je posadio pokraj sebe u fijaker - krenuli smo na dalek put, u nekakvu nezamislivu stranu svijeta koja se zvala Bihać. Cestom (koja je iza svake okuke bježala ispred nas kao svraka), u mehkom fijakerskom njihanju plovili smo ispod planinskih kosa Grmeča, divnu jednu vječnost (sa konakom) dan i po. Želio sam da nikad ne stignemo - čudo se nizalo na čudo. Čudo su, dolje po dubokim uvalama što ih cesta obilazi, ti konji i goveda što pasu smiješni i sitni--sitni, kao za djecu stvoreni. (Zašto se otac smije kad tražim da siđemo dolje, i, eto, samo da pomilujem onog jednog konja?) Čudo je i planinska kosa: pred nama modra, a kad joj dođemo nadohvat - zelena! Ušli smo već bili u taj krajnji Bihać, ništa - sve kao da sam već jednom vidio! i Najedanput, ispod fijakera nešto zatutnja i zabobota. (Prelazili smo preko drvene ćuprije na Uni.) Skočih i ugledan nešto ... ah, nešto... ah, tata, staje ovo? (Bila je to Una.)|Otac se smije, misli da sam se prepao pa me pridržava i govori mi da se ne bojim, da je ćuprija tvrda, a ja se ne bojim: samo lebdim, sav prosjan tom Unom, tim neviđenim čudom, za koje bi jedino znao reći ljepota, ljepota, malo mi očiju da gledam, malo mi pluća da dišem.

="~ Bila je to moja prva (i takva posljednja), najljepša, neuporediva, nezaboravna i neiskaziva rijeka. Senzacija ta možda bi se mogla uporediti jedino sa prvom zrakom svjetlosti i prvom kapi majčinog mlijeka, kad one ne bi ostajale u tmini koja prethodi našem pamćenjuJMore, koje sam dosta kasno prvi put vidio, malo me, gotovo nimalo uzbudilo: ono se preda mnom jednostavno nastavilo iz onog mora koje se u meni plavilo i šumilo iz slika, filmova, knjiga i pričanja: to moje zamišljeno čak je bilo i ljepše i strahotnije. Čitajući poslije svakovrsne stihove i najrazličitije rasprave o njima, često sam se sjećao one svoje neopisive rijeke koja se prvi put zasmaragdila potpuno bijelom hartijom moga djetinjstva. Ova moja Una uživljavala me, više nego sva ta štiva, u onu maniju, ili onaj grč, pjesnika da vide i objelodane jedan svijet nikad viđen, uvijek nov, nov i onda kad je ogrezao u poznato, i da pri tom između njih i onog što se u njih upija ne bude ništa nego samo čarolija pjesničke krede i tabula rasa, njen u beskraj otvoreni prostor, a između pjesme i onoga ko je upija ništa nego pjesma sama, takva kakva je bila ta moja rijeka. Maksimalizam jedan očevidno neostvariv kad se samo, bili mi pjesnici ili samo čitaoci, obazremo iza sebe na već rečeno, na nagomilane himalaje poezije, i kad samo zimemo u sebe, u svoje unutrašnje hartije i magnetofonske trake, ispisane već tolikim slikama i zvucima. Ali, i maksimalizam bez kojeg se ne može. Pjesnik, onaj autentični, neuporediv je topograf "onog unutrašnjeg" u nama i isto tako neuporediv seizmograf "onog spoljnjeg" oko nas. To "unutarnje" džungla je i maglina, i što duže trajemo, sve to veća, a i "spoljnje" je nepro-zima, i još uvijek suverena, jača od nas, kora zemaljska, koja neprekidno treperi od potresa, stalno pomjerajući onaj "svijet u nama" , te je tako poezija vječito osuđena, ili usrećena, da stoji pred tminama novoga i da rada zvijezde ih haosa. Tako, ni autentični poetski ispis svega toga nikada nije bio niti može biti prijepis onoga poetski već ispisanoga, ni usavršeniji ni savršen prijepis, i tako između pjesnikovog topografskog pera, pjesnikove se-izmografske igle i čiste hartije ne može biti ništa drugo nego samo slobodan, ravan, ničim neskrenut dodir (iako to pero i iglu drži i njima ravna u pjesniku ruka čovjekova, koja je tvoračka tvorevina ogromne evolucije i empirije). Ne bih zalazio u ove vode da u djelu o kom je riječ nisam ponovo, ne znam koji već put, i možda više nego ikad dosada, osjetio njihovu struju. Četiri decenije račvanja i stakanja naše književnosti, s mnogo prijelomnih vodopada, prošlo je od pojave Grozdaninog kikota, a on i danas sja u mene kroz svoju bistrinu, kroz koju blista u njemu jedan svijet poznat a drukčiji, okupan kao zemlja poslije olujne kiše, nevin u svojoj nagosti, očišćen od one hrđe koju po njemu stvaraju razne mrene naših očiju, ili njihova kratko vi dost i sitost. Ne mislim na to da se ovaj svijet ukazuje ovako nov možda samo onome ko se rodio na sasvim drukčijem tlu i pod potpuno drukčijim nebom (očaravajući prijem Kikota na njemačkom!); nego i onome ko nosi u sebi svijet isti ili sličan. Ja, na primjer, mjesto Huminog zavičajnog mostarskog Cima i Radobolje (za koje biografski znamo da se kroz ovaj lirski temperament projektuju u Stublinu i Hučku Grozdaninog kikota) imam nešto, u nečemu slično a ponajviše isto, rječicu Lašvu i selo Ve-čerisku kraj Travnika i iste mezgrave i fluidne nemirne mladosti, pa ipak: iz Kikota me obuzimala uvijek, i očarava me i danas, nagost novine. Kao da je (zamišljam) prvi put (kao ja sa Une) srknuo onih neviđenih voda sa svoje Radobolje pa nastavio da gasi žeđ čula vinom svoga Cima (kažu u tom kraju: nema Cima do Rima), Grozdanin kikot je, tako, djelo ravno samom sebi. Kod pripovijedača Bosne (Kiki ća, na primjer u njegovim ranim pripovijetkama) može se nabrojati podosta stranica od takve čistote, ali njihova nagost otkriva nešto drukčije, i Kikot pokraj svih njih ostaje potpuno svoj. Stoga se, izgleda, nije ni išlo u neko razglabanje srodstva. Ali je zato ovaj lirski izliv, otkad je počeo da plijeni čitaoca, često priman kao blizanac, ili kao pozajmljena pa individualizirana svjetlost Pana, nekad i kod nas bestselerskog Knuta Hamsuna. Koliko god sam i ja podlijegao tome, pa i sam ostajao pod nekim mutno takvim utiskom, u meni se nešto opiralo: neko osjećanje da ipak nije tako, ili sasvim tako. Dok najzad nisam prislonio knjigu uz knjigu. Ispalo je da su i one nametljive, a prividne srodnosti, u stvari, očevidne, a duboke razlike i da može biti riječi samo o onom srodstvu po kojem su pjesnik i pjesnik uvijek rođaci, ili o onom pjesničkom zajmu u kojem su pjesnici uvijek pošteni zajmoprimci i pošteni zajmodavci. I u Panu i u Kikotu pisci pokušavaju, na mjestima, da svoj svijet opkrile nekom mišlju. Iako, u takvim slučajevima, ta misao nikad nije srž djela (jer joj se ono, kao i sam život, otima svojim poliperspektivizmom), ipak nam ona, ukoliko dakako nije čist filozofski nalje-pak, otkriva nešto u samom izvoru djela, u doživljenom aparatu pjesnikovom: ona je neki pregib u njegovoj prizmi. Hamsun će na stotinu mjesta dati neki svoj doživljaj pa odmah zatim neku svoju misao o njemu, da se predsamim ušćem Pana obazre na sve i tri puta zapita; zašto? i tri puta odgovori: "Pitaj vetar i zvezde, pitaj Boga, gospodara života, - jer ti niko drugi neće znati odgovoriti." "Pitaj prašinu na putu i opali list, pitaj zagonetnoga Boga, gospodara života - jer niko drugi to ne zna." "Pitaj dvanaest meseci i lađe na moru, pitaj tajanstvenoga, zagonetnog Boga, gospodara srca..."

Cvijet, pokraj kojeg Hamsunov usamljenik - pripovjedač Glan nikad neće proći a da ga ne vidi i da se ne uzbudi, uvijek je procvao iz misterije i ocvašće u misteriju, biće sama procvala i ocvala misterija. Dok je u Grozdaninom kikotu Ozren jednostavno mladi trs kroz koji samo struji i struji sok čistih doživljaja, zaobilazeći sve misaone frževe kao da ih ni nema. Samo dva su ovdje mjesta koja mogu da liče na misaoni zastoj. Prvo je ono kad Ozren u vinogradu pod mjesečinom sluša Svrzimantijino razmišljanje o svijetu i duboko mu se u sebi klanja (ovo posljednje, srećom, usamljen je naljepak u Kikotu). Ali to nije, kao kod Hamsuna, Gla-novo razmišljanje o doživljaju, nego Ozrenovo doživljavanje nečijeg razmišljanja, i to razmišljanja kojim se, u stvari, kao i Svrzimantijinom rakijom-lijekom i spuštenim licem, slika ovaj lik, čovjek promašen i neiživljen, smračen pred svojom prazninom i života i smrti. (Pa se i sama razmišljanja razlikuju: Svrzimantijino je pan-teističko.) Drugo mjesto je sam kraj. Kad prođe usijano ljeto Hz jesenje kiše počne da_se uvlači čama u duše, Ozren, pun doživljaja kao nar, napušta svoju Tihaljinu s jednim osvrtom koji odista podsjeća na onaj u kome Glan postavlja ono svoje zašto; podsjeća, prvo, time što je ovo sada zgusnuta retrospektiva samog Ozrena-pripovjedača i, drugo i još više, što se sad i u njegovom osjećanju svijeta javlja Bog. 10 "Nema više Grlice. Gospode, moj veliki prijatelju, zašto je unesreći i diže sa zemlje!" "Napustio si me i ti i mudro mi se podsmjehuješ, 0 Gospode!" "O Gospode, strašno je pogledati u raku, na ulaz u tvoje krajeve. Zašto li nam dosudi bol mjesto radosti u životu i dade nam vrijeme kao jedini lijek!" "Veliki Gospode, na nebu i u tičijem gnijezdu, u velikoj šumi i u sitnom mravu, stvorio si nas od zemlje 1 svi ćemo biti zemlja... Ovaj svijet, bijeli cvijet, u tvojoj je ruci, Bože. Daj mu po smrti vječni miris i neka sja kao tvoje sunce na zemlji!" Kod obojice je, dakle, Bog, i Bog deistički miješa se sa panteističkim, ali pred njim Ozrenovo zašto nije ono meditativno sina sjevera, nego prosto, gotovo do protesta uzbuđeno zašto južnjaka (i vidljivo je to i interpunkcijski: nigdje iza njega znaka pitanja, nego uvijek samo uskličnik). Pan će se završiti jednim besmislom, Kikot molitvom tome Bogu da se "bijel cvijet" obnovi poslije svake svoje smrti i sjetom pred "prolaznošću svega", sjetom jednom nepomirenom, koja pokušava da utješi samu sebe pa poziva košćele da nad tom prolaznošću pjevaju "vječnu pjesmu o ljubavi i o našem velikom ljetu". Ako ovdje ima neke meditativnosti, onda joj korijen može biti u orijentalnom osjećanju neumitnosti. Pisci su ovo drukčijih unutarnjih i spoljnih svjetova i svaki drukčije zagledan u svoj. Osim analogije dvaju mitova (Grozdan i Grozdana - Diderih i Izelinda), malo što je tu još analogno; pa mi se čak čini daje mitsko u Kikotu mnogo ukopanije u zemlju, i u samu "misao" djela (arhitektonski nosivije), i poetski bujnije (i tu se vidi jug). (Odnosi Ozren-Grlica, Ozren-Ivanka i Glan-Edvar-da, Glan-Eva analogni su samo po tome što su ljubavni, 11 ali su ljubavi drukčije, od drukčijih su naboja, drugi im je smisao u djelu i u drukčijim su likovima^ Glan je lutalica po nekom mutnom, gotovo bi se reklo atavističkom porivu, bjegunac od ljudi, neizmjen-ljiv usamljenik koji druguje samo sa svojim psom i Bogom, sujetan je, osvetoljubiv, puten, ljubomoran, gotov na skandalozan i pogan ispad, svirep je i rušilački kao dijete, u nečem odista dijete, mazohist je, ubio bi i biva ubijen. A Ozren je od jednog komada, sav i jedino od mlade ljubavne mezgre: obuzet je samo ljubavlju, stalno mu dolaze u san i u javu i žare se u moždanima ljubavni sastanci Grozdanovi i Grozdanini; Grlica, pupoljak i ništa više, samo je zato tu da se na njoj tanko izrači Ozre-nov ljubavni fluid, a Ivanka, prosto zagorjela udovica, da se u mraku i u uzdrhtaloj nedorečenosti izlije njegova grozničava plot; Vida, bijesna skrvjela ženetina, da se na njoj pokaže i ona krvna, sirova strana seksa; a Svrzi-mantija, stablo koje je sa svog posnog tla otimalo životne sokove, dok ni njih više nije moglo da se vidi grozni besmisao čovjeka bez ljubavi. t Ozren je, dakle, iz sebe kroz sve, kroz čovjeka i legendu, kroz vinograd, kamen i vodu, raširio čitavu lepezu erotike; u svemu i kroz sve ništa se drugo i ne vidi nego žarki i svileni, i ponegdje očerupani, ljubavni paun, koji će podjesen tužno da ćurlikne za minulim usijanim ljetom i klikne u buduće^, Osim onog (uostalom, često u poeziji sretnog) treperenja između Glana i Eve, koje je, iako u drukčijim likovima, odista od istih treptaja kao i ono između Ozre-na i Grlice, sve ostalo drugi je svijet: Edvarda, na primjer, pola drame Glanove, egocentrična je, sujetna, smišljena, prevrtljiva, okretna - klupko jedno karakterno kao i Glan, ne samo tako ispoljena nego još i genezom oslikana; i dalje pabirčiti po istovjetnostima ili tragati 12 za podudarnostima bio bi jalov posao, nasilje, papir, pedanterija. Pan je priča čovjeka koji (i po vlastitom Glanovom završnom iskazu) "pripada šumama i samoći", jedna šu-ma-priča puna atavističkih sjenki, puna bjekstva od ljudi, puna rata sa ćiftinstvom života, puna misterije Boga, puna

selidbenog nagona, iskonski čistog ljubavnog zova - i možda bi sve to, i slično, moglo da stane u jednu riječ: zagrcnut, neiskriknut krik za čovjekovom slobodom. A Kikot je poema o čovjeku starosjedilačkom, u svom tlu do grla, tjemenom u svom suncu, koji će se samo s tugom, i to kad se mora, rastati sa svojim gnijezdom i čokom - da im se opet vrati; koji bez ljudi ne može i zna samo da ih voli i razumije, mrzeći čovjeka samo kad se u njemu javi životinja; koji je sav u mladoj ljubavnoj turšiji, potapa u nju i natapa njome sve oko sebe; prosto poema koja je iskapila opojno ljeto ljubavi. Poema sva od one iznenadno obnažene drhtave novine koju znam sa davne svoje Une i sva od neke bijele i sedefaste nevinosti. Otkuda to i, k vragu, u čemu je to - dugo je po meni kopkalo, na mahove me i naprezalo da nađem kraj ovog uzla. Je li to u egzotici tla i neba i čovjeka, onoj koju vidimo mi, a pisac za nju i ne zna? Je li to, možda prije, u jednom urođenom i naivnom umijenju da se sve svede na elemente? Možda, još tačnije, u naivnom neumijenju da se radi drukčije? Je li to u onom srebrnom puhoru koji je pao po svemu, u onoj lelujavoj paučini i pastelnoj svili od kojih je tkano sve i koje opliću i one, mjestimične, šikljaje prijesne grubosti u krčmi i svetkovinske raspojasane sirovosti na vašaru, pa i stra-hotnu pojavu poludjelog raspopa i onu seksualno skr-vjelu životinju u Juri? Ili je tajna možda u samim n~ ječima, koje se provide kao zelenozlatne jagode herce1: govačkog grožđa žilavke i dočekuju nas iz zelene dubine lišća kao trešnje? Prvih čitanja stalno mi se činilo da Ozren, kao drozd, prhuće od trsa do trsa, od grozda do grozda, priča prosto onako kako se šta u njemu i oko njega desi, i da je baš ovaj nered najskrivenija a najuzbudljivija vijuga ljepote svega. Poslije mi se otkrilo da i u ovom "ludilu ima nekog sistema". Odista sistema. Ako razložimo ovu Huminu poetsku dugu, u njoj je, za divno čudo, sedam boja, kao u onoj prirodnoj. Ozren se razlaže u njih kao bijela svjetlost: sve su u njemu i on je u svakoj. U jednoj je on sa prozračnom Grlicom, u drugoj sa slatkoputom Ivankom, u trećoj sa usijanim Grozdanom i Grozdanom, u četvrtoj sa ras-pusnom Vidom i Mindom, u petoj sa sumračnim Svrzi-mantijom, sa njegovim crnim osjenom, poludjelim ras-popom Melentijem i muklom životinjom Jurom, u šestoj sa dimom i vinom raspjevane krčme i razigranog vašara, u sedmoj sa razlivom elemenata prirode, od sunca i vode do grada i vinograda, o ćuka u noći do starog ribara u suncu i ribolovu. Humo sa ove svoje palete, vođen četkom svoga osjećanja svijeta i sebe, uzima i slaže ove čisto razabrane boje kako? Najprije će u dva lahka i kratka poteza, a napeto nekud usmjerena, (nabaciti dva Ozrenova erotska proplamsaja, onaj sporedniji, puteno nabijeni, prema Ivanki, pa onaj glavninski, fluidni, prema Grlici, i u pozadini ovog drugog povući će prve, pastelne, konture vječnih ljubavnika Grozdana i Grozdanejda sve odmah zađe u tmaste, burne i zvučne kovitlace ljetne oluje, u kojoj se, u stvari, izlijeva ona unutrašnja, dosad sabijena i primirena, oluja Ozrenova. Onda će se ova dva uporedna proplamsaja, puteni i fluidni, sa sve jačom potpalom Grozdana i Grozdane iz pozadine, što dalje, to više, razgorijevati, prvi do mehko ozračenog, putenog zadovoljenja, drugi do grličastog, finog puteno podloženog, plaminjanja, da se potom uznesena ljepota ovih dvaju motiva spusti na zemlju, uzemlji se u drukčiji, jedan sirovi sloj ljubavi, u grabežljivi sirovi seks Vidin i Min-din. Pa onda opet, kao napijeni tom životnošću, šareni i drhtavi vodoskoci Grlici i Ivanki, i opet jedno opće ovaploćenje unutarnjeg: ne sad oluja, nego kratka i krupna ljetna kiša, ona koju zovu "na oblak", pa pljusak sunca po kapljicama i ljubav sad ona pradrevna: žarka i raskikotana orgija Grozdanova i Grozdanina. Unutrašnji tu nekakav red jest - evo mu sad još jednog svjedoka, možda i glavnog. Usred ovog ljubavnog razgora pojavljuje se Svrzi-mantija, lik rakidžijskog mračnog izgleda i iznutra sav pustolina puna krša i panjuga; sebe sutrašnjeg on vidi u liku gorskog pustinjaka, poludjelog popa Melentija, šumskog strašila koje samom svojom pojavom rastjeruje pijani i razigrani vašar; i Ozren jednom sanja kako se Svrzimantija objesio u svojoj zapuštenoj i mračnoj sobi. Nekad mi se činilo daje sve ovo oko Svrzimantije, u prozračnom krvotoku ove ljubavne poeme, strano tijelo, koje taj krvotok muti i usporava, i takva mi je izgledala i sva krčma (osim Vide i Minde u njoj, ali oni su mogli biti i van nje). Sad gledam drukčije. Vinograd ljubavi ne bi toliko bliještao bez ove mrke pu-stoline pokraj njega. Humina četka, ovakva kakva je, neusiljena, morala je to osjetiti, pa se jarke boje nemirne erotske supstance tek potkraj ovih crnih premaza i sivih podmaza pravo i puno iskre i žare. Pedant bi mogao bez po muke utvrditi i cjelovito opisati kako se erotski fluid (u magnetskom polju Ozren - Grlica) od sastanka do sastanka sve više hrani svojim izvorom, finom čulnošću, u čijem se vrhunjenju javlja 15 i \

svilena mušica koja je zalutala u surovost svijeta. njene plave oči nisu plave kao rijeka. ponekad i sa nekim darom. dolazi napokon do ljekovitog stanja utoljenja. Sve one usijane boje ljubavnog ljeta pri tom obrušavanju jedna po jedna se gase u tmurnoj i strpljivoj jesenjoj svjetlosti. To je jedna od onih naših unutrašnjih izvorski čistih rijeka koje ponekad ugledamo samo mi. taj atribut ulazi ne samo u taktilne nego i u vizuelne i auditivne senzacije. i mi ne možemo da ne vjerujemo da u tom svijetu neće moći zadugo opstati. deus ex machina. stoji crven u jednom smislu u isti mah jasnom i neizrečenom. Nerijetko izvirući iz rečenica i prokazujući lirski nervus vagus pjesnikov.Ivanka). i samo mi ako se dignemo do te prijeke i nevine božanske moći. očajna koliko i trvrdoglava. nego kroz njih protiče plava rijeka. čin taj (što isto tako nije slučajno. nije li ovo ono najgore." Taj Andre (koji u berbi 17 štipa žene koju i gdje stigne) ne stoji (pjesnik tako ne kaže) crven kao krvlju obliven. to ćemo moći licemjerstvo je toliko i toliko se svojim otrovnim korijenom uvriježilo u prošle i u buduće vijekove: to je misao Molijerova. nego je Grozdana neko užareno treptanje koje je čas Grozdana. a s tom slutnjom. ni u usta da se uzme) djeluje. ali ne i kao neočekivan. riječi visibaba). samo on to može. koji je i sam ljubavnik. nego maše njima nekome. gruda snijega koja ne zna nego da se topi u vrućici Ozrenovih dlanova. Pitao sam se. Na jednom mjestu. Stoga. Ako je tačno da kod svakog pjesnika ima jedna riječ-poštapalica. Kad sam počeo da nazirem neki "sistem u ludilu". neprikazan nego samo spomenut. Sve se spasio prosto time što se sve drži ne hirurškim kopčama pisca nego samim živim spojevima stvari: unutarnjih pjesnikovih stvari od iste građe i zavarenih istom usijanom pjesničkom emocijom. i kako ona. prepao sam se u jednom trenutku: rasplinuće se sva ona moja unska prapočetnost koja se u meni na neki način ponovila u prvim pasažima ove poeme. Grlica je sva bijela i sva u pognutom stidu od svoga tijela kao drijemovac (daje ne oskvrnem. ubija Don Žuana. ni crven od krvavog sjaja vatre (ili tako nekako kako bi neautentična emocija sigurno izvarirala). nego rođen iz same utrobe zem-lje. mutno naslućena u pokazanom liku Jurinom. Na kraju. onda je to u Grozdaninom kikotu pridjev krhak. čas rijeka. uporedna. onu sjenku mog straha od vještačkih kopči i sistema rasplinuli su ne samo ona zavarenost svega nego i ovi crvenkasti i plavičasti žišci. i zapanjujući ponajviše svojim oblikom. ne ex machina. On se naglo ruši iz tjemena putanje u kojem je Grličina drama. i koje našim iskazom mogu da zaizvore i u drugima samo ako nam se riječi okupaju u toj čistoti. Ima tih deus-a napretek u onoj lošoj literaturi čiji pisci. teku u istom poretku u koji su se ustremile one bačene iz prve ruke . Tih ravnih prosjaja čistote ima u Kikotu izobilje.u ljubavnicima neka mutna slutnja tragičnoga. od svoje krvi. I. ali ploha koja pod nekakvim svojim unutrašnjim pritiskom pomjera svoju ivicu . pobjeđuje ga neka gravitacija. koji ipak pouzdano suge-rišu svega tri gole riječi u svom rudimentarnom ozna-čenju: crven kao krvav. što dalje. svih sedam njih. Tu ima jedna rečenica: "Andre stoji kraj vatre crven kao krvav. ploha koja jest obrubljena parabolom. nego stoji (zaludna su i banalizirajuća sva ova naša prepričavanja) crven iz svoje krvi.nije to više linija čiste parabole. kad ne znaju kud bi dalje. pa se i sad javlja u meni nešto kao nedoumica. sam lik licemjerstva u njemu. pa i kroz nju samu prolazi nejasan srh 16 takvog osjećanja. bar na mene. Kad me naslućivanje nekog tu sistema.sve do onih trenutaka kad jedna iznenadna jurodiva seksualna glad siluje Grlicu pa ona poludi i sa litice skoči u vodu. ali oni nisu na rijeci.procvao trenutak čistote. jedna riječ-jezgra. Silazni krak je obrušeniji. cijela se duga istopila. vjetar je. koji "maše lozovim mladicama" . koji mehanički giblje stvari. zapaljene su pred večeru vatre po vinogradima. sav u svojoj krvi. Sam Bog.njih. Iz misli dakle deus. oni možda najviše. u naporu da ovim posljednjima zgrabi srž. kada ta surovost. Ovaj . dakle. pao s neba. da im savlada neopisivost. i kako uopće u daljnjem kompozicijskom grafikonu sve linije. tanki neki drhtaj kao u cvjetovima pred prvu igru jeseni. koji na sazreloj trešnji "povija Ivanku na vrh stabla". Kikot mi se ukaže kao paraboloid. daje ta surovost mora negdje i nekad uništiti. ostao je samo njen odsjaj u očima i oči koje ju nebom traže. koji joj "nosi pjesmu niz vinograde nekoj drugoj pjesmi". zbilja nastupi. sav je od njih. ali ne onaj fizički. pred očima gledalaca. u jurodivom činu silovanja. hvataju za uši boga ili neku spoljnu mehaničku silu i dovlače ih da im razmrse ono što su. iz koje su izbile sve ostale. i to (što nikako nije strano ni slučajno) u vidu stihijno surovom. glad puti (magnetizmu Ozren . Ali obrnuto. dovedu čak do geometrijskog saznavanja stvari i do njihovog geometrijskog izražavanja. ovdje ružnom. Najednom mjestu Grozdana je sa Grozdanom sišla sa brda na rijeku. poslije berbe u jeku u kojoj sve sirovo miriše i lijepi se od grožđanog soka i vrišti iz umezgralih žlijezda ploti. zamrsili. Na drugom mjestu. i napast preciznog saopćavanja svog utiska. i one nastavljene i svaka nova. doduše kao iznenadan. neki nevidljivi ljubavni poštar. ali ima i ne samo evanđeosko sibirsko ušće Raskoljnikova i Šonje nego i Molijereov grom kojim sam iznenadni Bog nasred scene. poslije kojeg ljubavnike počinju da plave razumljivost i tuga rastanka. ne povija. nego je on ovdje animističko biće. prosto . sve neutoljivija.

kao i u svakoj pravoj. ^ skromno. kao da se hoće prostor i u njemu ljudski lik.ispjevao. nego sav iz rustike. razni utilitarizmi. u ravnoteži književnog djela i društvene sredine." Ali je u svemu najviše one potrebe da se ide za svojim zovom. Ljetnjikovac! krupna riječ. kult jedan kulinarski prilagođen domaćoj biljci i životinji. pridjev//« (koji se. Neograničenog konfundiranja raznorodnih čulnih senzacija ponajviše (onda kod nas još novog a danas standardnog)."Cika se crveno zacereka niz vinograd. badem i trešnja . bogatstva i bijede. ni traga od njega. kaligrafski ispis iz Kur'ana. i baš zato što je tako prevreo i problemski gust. prodornim i zasljepljujućim zračenjima one poezije koja je vladala u godinama kada se Grozdanin kikot pojavio (1927)? Takvih pigmenata u ovoj poemi sigurno ima." . ni jedne jedine rečenice diskurzivnog mišljenja i pjevanja: nema ovdje pripovjednog vijuganja. levha: to je neki. U ovom svijetu. (Ali u ovom svijetu. od svile i srebra mostarskog neba i tla. a stvar samo kao njegova pozadina. da bludna aroma ne ponesreći dan koji je svanuo. ljetnje. i otvoreno iska-/ zivano. zidovi bez šara i slika. Pa i u turbetima šuti gola jednostavnost. Mrtvi se poštuju. od kamenih i cvjetnih mostarskih avlija i od bijelo okrećenih en-terijera. majku nikada). stalno tinjaju pa na mahove iznenadno buknu velike ljudske strasti."Sva se bašta smije vrelim crvenim smijehom. oni će reći da jest i na tabutu spustiti ga u crnu zemlju. uokvireni. vlasti."Tanka sunčana zraka ciknu svrh Kobilovače i zapali se na zvoniku. ostaju u dugom spominjanju. to je musander: tu se poslije svake plotne noći mora okupati. Jednostavni nadgrobni spomenici (nišani iliti bašluci) stoje u zelenoj travi nagnuti svaki na svoju stranu.to je ono jedino i jedino plodonosno što je Humo upio od tadanjih beogradskih modernista." . u kojima se vjekovima šija stari bakar i miriše feslidžan jedne jednostavne a nevjerovatno istančane gradske kulture. a drugo. pred starošću se ustaje na noge. Donesena pod osman-lijskim alaj-bajracima. brat i sestra dvojnici su jedne ljubavi kakva samo među njima može da bude (i stoga dvojnici najvećega grijeha). tjeskobe gradske mogao osloboditi samo urbani lirski temperamenat. iščašeno pojavljuje na dva-tri mjesta) djeluju kao psihoanalitičke omaške koje otkrivaju da Humo svoj poetski rafinman. u kojoj se." . to što je u Huminom slučaju gradska duša još u simbiozi sa dušom feudalnog čardaka samo je sreća. da mu neće biti možda vidljiv u svoj svojoj punoći. ili strahu. i to je u ovom izlivu na prvi pogled uočljivo i po tome što u njemu nema ni jednog jedinog jer ili iako. još više. svojom rukom i svojim riječima . na selu.) Slike ovoga svijeta (paradoksalno na prvi pogled!) u ovoj poemi nema. sve ostalo mu je od majke. bio sam redovno svjedok jednog njegovog ' skrivenog ogromnog razočarenja: sve je ovdje priprosto. prije sahrane hodža će upitati vjernike je li umrli bio dobar čovjek. u ljetnjikovcu. kao kraljevske dvorane. Kumrija i lastavica pod strehom opomena su protiv grjehote. jednu od najrafiniranijih i najdramatskijih ljubavnih lirika u svijetu. ali joj svaku stranicu natapa njegova 21senzibilnost u kojoj se rodila i oblikovala i Humina pjesnička senzibilnost. bjekstva u rakiju. kao bijela prikaza oteže se do neba.pridjev i.odaje su bez mnogo namještaja. govor je ispod glasa. patrijarhalnih okova. iako bjelodan.procvali poziv da se još jednom živi. A pod kamenom patrijarhalnog tabua izračio se u najčišći ljubavni fluid . a u krajnjem plodu jedna je to duša. Nije li ovaj rafinman kvasao pod zračenjima iz nekih onovremenih poetskih žiža. od bistre domaće riječi.čitav Grozdanin kikot nije ništa drugo nego jedan osuk tih ravnih i još mokrih lirskih telegrama. u ovom slučaju rekao bih najviše onog neumijenja da se ide drukčije nego slobodnim pokretom one igračice Crnjanskoga." . ispod njegove mirne i svečane obrazine. tražili su da im se tasovi umire u ravnoteži slike i slikanoga. "Osamljenost. drame krvi. nacionalni. simbioza je to samo historijski."Crni oblak prožet jetkim zelenilom i gnjevnom žestinom. samo na ponekom visi. iznenađenje: u ovoj skromnosti nastanilo se jedino osobeno i nevjerovatno rafinirano osjećanje života. šiljteta. ali nema pompe smrti ni mnogo plača poslije nje. one što je prešla devet kamenova. . Stavljajući na jedan tas svojih terazija pisca i na drugi njegovu sredinu. kuhinja je ovdje zrela vizantijska. kao vesela pripita braća. na zidu pustećija (ovčije runo na kojem se klanja) ."Na svakoj grani njiše se sočan i nasmijan poljubac. "Zvoni" tupa i obla lupnjava: nabijaju obruče na visoke bačve i masnice. U jednom uglu je nešto kao izrezbaren i neobojen ormar." Pa ekspresionističkih uzmaha i impresionističkih preziranja. na ćepenku. Grozdanin kikot sav je na selu." . Unutra je stalna suton-ska tišina. Svijet je ovo dozlaboga čulan: i mašta o raju mu je čulna. 19Jedno osmjeljenje da povjeruje u autentičnu ljepotu svijeta ispod svojih očnih kapaka i daje na svijet iznese takvu kakva je. ne može na trenutke a da još i expressis verbis ne istakne. vjerski.> Međutim. pred kućnim pragom svi spoljni tragovi ostavljaju se sa obućom. ali nije iz seljačkog vidokruga. od neugaslih bisera bošnjačke ljubavne pjesme. u podsvjesnoj primisli. u njega i jest zašla Andrićeva sonda. gotovo ubogo. samo što je ta duša jedno vrijeme u gradu. Mati je ovdje živa svetinja (ženu čovjek uvijek nađe. pod prevratnim. ćilimi." . man20 gala. u svojoj drevnoj riječi. zvuči turgenjevski! f Kad mi se pružila prilika da nekog stranca dovedem ' u ovaj svijet. raspeta u suncu. sve je trenutak za trenutkom. socijalni. time je ovoj rustici jači panj. svaki ispisan u zadahtalom lirskom telegramu . Sećija. Ali je odmah čovjeka sa strane / počelo da zahvaća i jedno ogromno."Šupalj vjetar duva kroz klisure.

Neko je dozivao noćas sa gorske kose a glas mu prelazio planine.ti ćeš reći. Trgnem se: gušter me poplašeno gleda ispod čvoravog kamena. Često. pa nenadno zaćutal 25Idemo dalje. a ova se očiglednost ipak samo svijećom može naći u tovaru onog što je o njem napisano. . a ona obori glavu. Kupine teško mirišu. laku noć govorim ja i penjem se uza stranu. . Pričaću ti kako gaje varala Grozdana sa mladićem Ozrenom.Nadi drugoga! . Vraćam se. Stanuje na Stublini. Težak. da te ogrlim. Strah me je kad mjesec sjedi u liticama. Skender Kulenović GROZDANIN KIKOTV A I. Osjećam njezinu zbunjenost. Poslije. ono opće čulo sredine u kojem se pisac rađa i individualizuje. modernopoetski ohrabrenom. Gledaj kako se žita talasaju na mjesečini! Ivanka. Ivanka. Kćerka je starog vodeničara Matiše. sve je prošlo! Prošlo je djetinjstvo. Zagušuje me njihov miris. Samo bijel snop mjesečine prosu se po grebenu Mrkulje. O. ja vjerujem da je i Andrićev urođeni poetski rafinman prvu hranu primio od bosanskih šehera. doći ću ti jedne večeri kad popci zapjevaju u strani vrh sela. Okrećem se: djevojka tjera kravu. Mjesec zađe za oblak. O. a ime joj je Ivanka. a ne samo od domaće i svjetske knjige koja je ovoj stamenoj a neosionoj pjesničkoj ličnosti bila i ostala vječita svijeća. O. U dvorištu dud. tiho ka^šJp^rozd4Ti^zo^e^Qrxiz^ar4U. dolaziću ti svake večeri da slušam kako vjetrovi šušte u dudu i kako ti srce bije pod jelečetom. Poslovična slika starog Vranja bila bi etnografska mapa da se u naoko oporom Bori nisu slili rafinman jedne prezrele patrijarhalne sredine i poeta nas-citur. Sjedićemo pod dudom. Idem na Pojila. crna. Cio sam dan mislio na tebe. zgrčena. Kaduljom i vrijeskom prostrijeću podinu pod nama. a ona odgovara skoro nečujno.Vidio sam te juče. Ja ćutim i gledam za Ivankom. noć je hladna.kao sočna žena i otišlo.zakikota Ivanka. Ivanka. Odozgo iz sela dopire neprekidan šum.) Kod Hamze Hume u Grozdaninom kikotu ova je senzibilnost izbila u. ne vodi me u stranu! . (1 da u redove ovog svog uležanog ogleda naknadno ubacim i ove: mnogostruko zapanjujuća pojava Derviša i smrti Meše Selimovića svakako je dosada najpotpuniji trijumf ove osobene senzibilnosti. Osluškujem: šupalj vjetar puše kroz klisure.kažem joj.šap-taću ti. Još od juče puše snažan vjetar i zloslutno huji u granju niz njive. po cijele sate sjedim sam na stijeni povrh kuće. Treba pročitati samo jednu rečenicu: rukavi joj puni ruku (Alija Nametak) pa da se vidi da je ovo ovako. Neki strah mota se vazduhom. posan miris diže se iz plotina. Crne se čopori goveda. kažem ja i slušam kako večernjak žamori u košćelama. "a Pj^ojjjjge^je^^kjild^ij^ . dugo posmatram jastreba kako kruži u visinama. i to je sve. Zaćutala si kao popac u strani i sva drhtiš od mog milovanja. Ja je zagledam: . Slušaj kako se dozivaju popci u stranama! Hajdemo u stijene. -ja pro-šaptah. Tišina. svakog stabla.kažem ja. Večer silazi u kotlinu. . Lijen i umoran šum leži na razli-venoj vodi.Zbogom. Dolazimo na Stublinu. . Večer. Sjećam se "švaTčeTitice. Vraćam se onom čistom smaragdu svoje Une. Čujem tup topot govečeta.ria. pod njim krovinjara.A gdje ti je momak? . Potamni noć.zapravo u ravnoteži slike koju daje pisac i one koju o sredini imaju oni. Pričaću ti priču o Grozdanu i Grozdani. pa u toj svojoj linearnosti nisu mogli da vide ono skriveno a presudno: onaj način osjećanja. Idemo uporedo. Ti stanuješ na Stublini. i to je ono najljepše. . Prikrašću se pod vaš dud i zvaću te tiho. a ona zamače za klanac. Preplašene tice poletješe iz plotina u mrak. Od pisaca koji su ono transcendentno otkrivali u divljakama i ka-lemima Bosne.Jjubayne sastanke: Ivanka. Ivanka. Negdje u sumraku zvoncka zvono. Ivanka! 26 II.Ha ha ha! Pa bog s tobom. čistom mladom erotskopoetskom izlivu. Lišće šušti. Pun mjesec smije se u Pojilima. čekam te i sav drhtim od očekivanja. Je li? Jest. a seljaci zaprepašćeno mašu glavama i prolaze drumom. ta ja sam udovica! .Dobar večer! . Ivanka! Doći ću ti jedne noći. Laku noć. . Kupine cvatu. Negdje uz draginu potočinu bijesno kreše konj kopitama.

Huuu! Krah! Krrahh. To neko dozivlje odozgo iz Đonkine krčevine. Izgledaju kao pobješnjeli crni duhovi. A što drhtiš. <• v . Gdje li je to Grlica. Jeza 'Š6 šćućurila pod tavanicom.Suhi grad. A neko lupa prozorskim kanatima.kaže ona.i jedna grana pade pred otvor. Huuu! zaleti se bijesno. a vjetar navali još bješnje.Ej. Ušla sam da uzmem očev opasač. ode nekuda. Kao da neka džinovska i željezna zveka tutnji u golim brdima. a poslije pređu na krov i grebu po njemu do / u kasnu noć. Siđem u dvorište.zasmija se podrugljivo i drsko.kaže Grlica. . a Puto reži od dragosti. strovali se i nasta zatišje. A udovi joj cepte i oči usplahireno zvjeraju kao u našeg Pute. Grlice? A ona me samo gleda svojim krupnim očima i htjede da se osmijehne. Ovako še^srrTiJifi Galamina žena Vida kada se opije. Idem pod brijest: nema Grlice. ništa. ne. . . kao da ga džinovi nose. . pa ni miš ne smije da zakoprca. a on sjede kraj prozora. Zvrcan. . Grlice? Je li ti studeno? Ne.Mi smo šumski davolčići: Trkan. Potrkan. / Puto zavija u kućici. majko? .prestravljeno cepti nečiji glas.Došla sam da pozajmim vreću sijena. .Ozrene. udara njim o granje i hukom ga ruši u prazninu. gdje li pase kravu? mislim ja i slušam hujanje vjetra vrh mene. kaže.Puto tuli i pribija njušku uz moje noge. tres! . Osjećam kako svaka travka strepi od straha. Stabla sa svojim crnim siluetama hukte. Grlica se nikada ne smije. Gotov je da izriga bijes.r > Danas me pita otac: . . zapali čibuk i zamisli se duboko. Ona se samo smiješi i nešto bolno treperi joj oko usana.Hihii! Hihihiii! . drmne još jače kanatima. Koprcan. Neko pjeva uspavanku u vjetru što odlazi niz njive. i oči joj pune nekih svijetlih tačkica kao iskara. Smije seIćaopjjana žena. ko ste vi što kuckate? . Sva drhti kao prut. zazvižde / u granju. .Ej. . Budim se. još grebu po krovu! Neko me ljulja. a vinogradi tužni kao da kuga prelazi preko njih. Nije joj studeno. Drvan7 Obrvan. Smuk i Vuk.Šta je. sruši se niz njive. a ja znam da otac nikad ne ostavlja opasač u mojoj sobi. -. Nešto tjeskobno hvata me za srce. A oni počeše opet da kuckaju pod korom. Eno ih. 28 III.Ništa..Ne smijem da pripnem kravu na potok. Sve sam svršio. košćela grebe granjem po krovu. Jarlica je siroče.kažem ja. ^ Naš stari . Najednom: potmuo jek nekog stabla razliježe se gore na drumu. a osmijeh joj se ukoči na licu. . zaigraju. . a neko kuca i popuckuje u cijelom stablu. A noću. da spusti šape na nas. Zavija i tuli kao sova. a još od juče nemamo šta da joj damo. .Jcažemu-ja sam sebi. Ponovo^Jiježem j_djugp^lušam bjesomučnu igru.__ VJ>A oni na izvanu opet udare u prozore. Grlica stoji pod strehom.Majka kaže da će nasrnuti draga iz brda.Ooj! Aaj! . odnosi ga bura. Ja sjedim u rupi.." lčao /vjetar u klisurama. a vjetar joj odnosi riječi uiklkot) Vjetar joj mrsi kosu i zapliće o granje. Otvaram prozore: sve igra ludo vrzino kolo.reče poslije stanke. A naš je brijest ogroman i u deblu mu rupa kao sobica. Ujutro me probudi silna jeka.Ko lupa u ovo doba? « 27 -> . a majka stoji vrh mene i smiješi se. tup udarac i stablo iščupano iz korijena leži na drumu. pa se izgubi uz bijesnu i ludu huku u noć. uvija repom i gleda me prijateljski. . a glas joj guguče. ko ste vi što kuckate? Sve utiša. prožet jetkim zelenilom i gnjevnom žestinom. Zdušilo se sa svih strana i jednako tutnji u brdima. zahukti u vrhovima i. Nad planinom Mrkuljom vreba crni oblak. jesi li svršio sve škole? . .Šta je. Izlazim u dvorište. Bijes prirode i strah prodro je ljudima u dušu. Tako je na našem čardaku.Jest. zvižde i šibaju se granjem. Bože nas spasi suhoga grada! Lozove mladice polomljene leže po trsovima. IBježimp^u r Grozdan^^ Bjjj ^j^^ j dana.

Bijeli cvjetovi ljuljaju se u kapinama. Crvena i divlja draga bijesno se zaleti niz rutav i bijel potok. . Odozdo iz sela dopiru glasovi čisti i jasni. Čijem kako zemlja siše vlagu iz lokvica. a Puto kiše za mnom i njuši nam stope. Vjetar mu odnosi glas. a svi je zovu Grlicom. Poslije je pratio svaku bobicu teškim pogledom.Grlici sam napunio vreću sijena. mislim ja i jednako slušam pobjesnjele udarce prozora. Čini mi se slabo će mu pomoći. Hoće. iznicali podno brda. Nestade crnog oblaka. Oblaci se razmiču. Krivošija. . a zatim zatutnja strahovito u Mrkulji i pljusak udari još bješnje. Ime joj je Mara.l^ažetjaTafha.A gdje ti je Leko? Zar i on ima kuću? . Ulice mirišu. Ja i otac idemo u Galaminu krčmu.Hvala Bogu! . Poslije se oču okruglo i sočno puckaranje po lozovu lišću i pljusak se pretvori u huku šumova i šuštanja. zalaja i provali.Grozdane. ali nisu uništeni. iako nema nikoga na klancu.Haralampije čitao molitve jutros u kapeli.Grozdanee! Pričvrsti dobro krov na kolibi. Leko. a kada ih nema. . zaigraše po krovu.Kad naleti s Mrkulje. Ja hitam drumom.kaže on.Bićejirage. Stajao sam na klancu i gledao za njom. . a otac drhtavom rukom savi cigaretu i poteže duboko dim. U Mrkulji zagrmi. IV.šapnu majka duboko povezana u bijelu maramu. Ljudi se dovikuju. a glas mu neobično ozvanja u praznoj krčmi: 'TpVau^t . . Bog će mu oprostiti što je prevrnuo fratra. Seljaci kažu za nj: Dobar je čovjek. . Draga huči kao vodopad. po lišću i u huku pljuska^zaigra bijesan i strahovit šum. Nabijao sam je sve nogama. a njega nestade na vratima. a kada pade nad selo. bolje.Bojati se samo da ne potraje duže. zaigra jezivo i ludo uz gudnjavu brda. prestrašeno mašu glavicama i vjetar ih povija po stijenju. I . U krčmi sam krčmar. Nasta vriska i dozivanje u pomoć. . 29Zbogom. a pakleni bijes grunu sa planine i rasprši se gore u oblacima.. Fin i uzdrhtao trepet lišća veze vazduhom krhke i zvonckaste šumove. Uj]^išej_r£j3eju^mji^ Gaja. škljocavo se razbijajući o ploču. ako mi grad potuče cvijeće. . Krčma zjapi kao pećina i vonja kao znojan napršnjak. Svrzimantija. opasan je. Sve se razbježalo kućama. izmišlja ih jednostavno sam.Bolje će biti da i ja krenem zaranije kući? A? . Nenadno zatutnji u brdima tako strahovito kao da se zaljulja cijela krajina. Onaj crni oblak s planine spuštao se sve bliže i bliže. jer mnogo pije i jer je nesretan. U moju sobu ude intiman i nasmijan šapat. a cvjetovi bijele kadulje. A Grozdana kaže Grozdanu: . oprostiće mu. tugovaću cijelog ljeta. a vreća mi spade s leđa. neće nam više mirisati postelja! . Puto zatuli tužno i napušteno u kućici. Vinogradi su oštećeni. Bućkuriš. Tutnji u Mrkulji.Biće. Najednom puče urljavina kao da hiljadama pobješnjelih glasova naleti kroz gorske klance. O. pa spava kao panj. Šum drage postajaše sve jasniji. a ljudi strahuju pred gradom. Ali grad ne prestaje da prašti i huči. a vjetar povija lozu po vinogradima. Špica. kažem i ja. Vazduh miriše vlagom. a paroha Alojzija zovu Haralampijem. a otac se uznemiri i majka zaplaka. Gdje li je ovo on na ovom nevremenu? Može biti da se opio.CM ~ naKAc 31Samo još zvone šuplja brda i potmulo utišaje jeka u Mrkulji. . Grlice! . a ona navali još bješnje i strahovitije. . Poslije podne zašibaše rijetke i krupne kapi kiše po krovu.Poslao sam ga mojima da se nade pri ruci. Grlica se pribi uza me. Roda.prošapta majka. kao da hiljade ruku zovu i domahuju s bregova. Bistra tišina. Stojim nad Svrzimantijinom kućom i slušam kako mu otvoren prozor mlati na odaji. biće. a poslije ponio niz klanac. zahukta. . zašibaše oštre bobice grada. . Udari munja. ako nam potuče feslidžan. ako navali draga . Grozdanee! A Grozdan sjedi na brijegu mrk i zamišljen i ne sluša riječi Grozdanine. Idem u krčmu na Koravac. zafrcaše. zatutnji. Otpratio sam je sve do kuće. 30 . da ga vjetrovi ne odnesu! Ooj. i.dovikuje za mnom Galama s praga da mi saopći barem nešto novo. . Strah je minuo. Vazduh posta modar. . a sunce se zapali na mokrom lišću.Bolje.kaže on teškim i sumornim glasom. a vazduh se izbistri.mašem ja.Biće kako Bog da. Jer on voli da priča novosti. Otac postavi izvrnut sadžak nasred avlije.

Haid'. kvari igru i diže ^galamu.U nas je u zavjetrini pa i ne bi velike štete. djeco! Bog vas poživio! . U jasnoj tišini ostaje šum naših koračaja po ulici.Treba polivati po drugi put.Ćuti. .Kad se napiju. Bućkurišu. Ali ove tutnjave i ovoga straha ne pamti ni kusa vrana.Evo mi skoro o Ilinudne osamdeseta. i ne griješi duše! .g3 štojičijm Jj '32 je najpoznatiji lažoy u selu. .Eh. 34 . A svi piju: liječe strah.Kaže Svrzimantija. ako ne želiš da grad obije sve do korijena! Pašeš pas svetog Franje. Malo'n'akrivljen ustranu. Špica naćulio uši. .namiguje on VidL . bilo je i grđega grada.Znate li šta je novo? . leži na plavim brdima. kao da stoji na jednoj nozi. zavučeni u svoje grube gunjce. Leko gubi. ne može se s njima. i mi skrenusmo niz ulicu. Neki su pijuckali i rakiju.Ostalo je grožđe! Vido.Ih. Ude Gaja i priđe stolu. a on joj položi ruku na .viknu dedo. Gorštaci.viče razdragan dedo.Čuo te vrag. Primiče se veče. za dušu ti! . što smo se podmladili! .Još pola na moj račun. a otac se diže na noge. a ja na Ivanku. . a noći su tople kao muško milovanje.djd^J^gjmbo i kradom pogleda po svima da se u vj eriaaHimuvjeruj u. pa makar to bio i sam grad.kaže Svrzimantija i pomače ruku malo više. kao da je on glavom zaustavio grad.Slomiće ti Galama šiju! . miran i modar.viče Bućkuriš: 33. a ne Bog." A Ivanka sluša moju pjesmu i zamišljena sjedi u dvorištu. .U Ande Čavre ni jedno zrno grada nije palo na vinograd. Čim padne sumrak u kotlinu. Ivanka. Vidjet ću je sutra naveče. Vida priđe Svrzimantiji. Otac se zamislio.Ne može od Galame. ne tuguj za onim stoje prošlo". . Naš Puto zalaja pred vratima.-**' V.Pijte. . Svi se okupiše oko deda Škembina stola i trbuha.Pola i na moj račun! . a ostali zagrajaše. Galamin_glas_grmi. Zar te ne opija više njegov miris? Sama si.poruči pola litre. . duboko. Drumovima cvatu bijele kapine i miriše feslidžan pod prozorom tvojim.Šuti i ne spominji Boga. Cijelo vrijeme dok je grad padao. Mislio je na vinograde. .Ne namiguj na Vidu! . a svakom prvomsjedaš na krilo. Ni sami nečastivi ne bi ga nad-vikali.kaže . ^ . . .Na zdravlje! . KRoda. A Joze Ćose jesi li vidio? Blizu smo Stubline. u zdravlje! . a ovoga straha još ne upamtih . Svrzimantija pije najviše. ljudi. nadvisuje sve nad stolom. Večer je staklena. mršav i izvučen. samo se Svrzimantija odvoji ustranu i poče da pije sam. . o sama. nesrećo jedna! . Nebo modro. sedefasta.kaže on.viknu Leko.Glavno je da se nađe povod piću. priča dedo_i£j±^oj>ija. Svi pogledaše udno krčme i prasnuše u smijeh. Zaćutasmo. . Špicu zovu špicom iz_prostog_jazlo. . ćutali su cijelo vrijeme kao zaliveni. još pola litra! . Glasovi se lomili i miješali sa smijehom u uskoj krčmi.Leko. Otac misli na vinograde.riknu Galama. . da ga svi vide. U krčmi svi na okupu.pisnu Roda pa iskrivi šiju. uvija glavom i priča o svojoj pokojnoj ženi Jurki. za mila Boga. LekoJBućkuriLLŠEica igraju žandara. udari rukom po stolu i pobjednički pogleda unaokolo. Izgledalo je kao na slavi. dosta je tog igranja! Sjedi kao čovjek i slušaj kako gorštaci razgovaraju! . a Leko se krevelji i neprestano toči da što prije nestane u politru. . . Dedo Škembo bubnja po kuljama i puše kao kravosac.Je li? Kada se može k tebi? . I ptice su ćutale u gnijezdima. VI. mlada ženo.kaže on. a i draga je ništila njive. a krčmase zatrese. . -■». a ostali ga i ne slušaju. zasviraću na dvojnice: "Ivanka. ona je gola letjela povrh vinograda kao prava vještica.Istina. Gust suton. . Roda. gotov da pukne. .

Grozdane. Ivanka stoji na klancu. Vjetar vihori u granama i povija je. Alice i dragane dozivaju se kroz lišće. . Otac prenese krošnje u kolibu. odmače pa utiša. Otac sjede kraj prozora i zapali na čibuk. Pade večer. a iza njega se pojaviše mrki i teški oblaci kao sive planine na nebu. Otac sjede na prizidu i zapali cigaru. skini me sa stabla! Zar ne vidiš kako puše vjetar? Grozdane. Samo sušanj koji ispuštaju grane zahuknuo bi na mahove kroz smiren i nepomičan vazduh. .kaže otac. Bog će ga mili znati! . . Da. dragi. Modra galica po pedeset para. dragi. . čak dolje u Plužine: Ne mogu ti. Popci zavrištaše u lozi pod kućom. dodaj mi krošnju! . . a otac se pojavi u vinogradu. pa opet sve utiša. a mjesečina se prosu po strani. U nas u odžaku plamsa vatra. Od mirisa ljubičice I mjeseca izdajice. kao da mi pogađa misli. Svira li to gore u Krčevini ili na Presjeci? A kukuruzi šume na njivi.Otišle su u Kamengrad na radu. osjetio sam kako me omijera. a mjesec zaškilji iza brda. kažem ja. vlažan dah side u~kotlinu. Zaćutali smo u očekivanju kao i cio kraj. a vjetar joj nosi pjesmu niz vinograde. trebalo je zovnuti Grlicu. a teške i krupne kaplje kiše zadobovaše opet po lišću. .kaže Ivanka i zađe u dvorište. a težak i zasićen mir pade u kotlinu.. .Dobarveče! . .. 35.Juče sam bio u Kamengradu.Laku noć! . oblak potamni. Biće kiše.pita Ivanka s trešnje.. doći. Naš Puto zareza na avliji. . . Šta li misli ovaj svijet. nekoj drugoj pjesmi. U našem vinogradu popela se Ivanka navrh stabla. Iako nisam gledao u nju. a otac zaćuta i poče da savija granje. . a crnice obasule granje kao hiljade crnih očiju. Kiše nije bilo.Pomoći će nam Jure glavarev. Upravo mu treba Jure.kaže Grozdana u Čičkovu vinogradu. Ivanka se pope na trešnju alicu dolje u dnu vinograda i ponovo zapjeva: Ne mogu ti.Ko li to svira? . a Puto zareza mrzovoljno.kaže otac.. . Ja izidoh u dvorište. Trešnje se smiju i crvene po vinogradima.Doći ću.Trebalo je barem zovnuti Grlicu. samo nekan i tanak oblak njihao se cio dan nad nama. pa sve zaćutalo. Ivanka zaćutala. . ponavlja Ivanka. kažem ja sam sebi. odnijeće me vjetar! A Grozdan je skida i spušta na mrginj i kikot grca i vjetar ga raznosi kotllinom.Jsfoć leži po krajini umorna i zadovoljena žena. Ni ulicom mirno proći. Vjetar nanosi zalutale glasove. a krošnja pade i ona se zakikota raskalašeno. Brali smo cio dan. dragi moj. Poslije utiša vjetar. Ivanka! Braćemo trešnje.Dođi sutra u Starac..Kiša će nas pomesti . mislim ja. talasa zelena žita i maše lozovim mladicama. odmače. ali nenadano zaćuta i side s trešnje. selo. Ivanka pjeva.Dobarveče. skini me. Ivanka? .kaže otac. da niste vi? I mi prolazimo pokraj Ivanke. pogleda me ispod oka i poravna haljinu. . Večernjak zažamori u lišću. a on. a bijeli jašmak i košulja lepršaju i papte oko nje. Ivanka! . Rekao je doći. Predveče.odgovori Ivanka! i stoji nepomična na klancu. a mi pođosmo u . i mi dalje be-remo.Grozdane. doda: . Ivanka side s trešnje. doći.pita se ona.Polako. Sutra ću otići Ivanki. Kotlina pjeva široku pjesmu i obijesni krikovi niču po vinogradima. Jest.A gdje su ti Doma i Mara? Zar ćemo sami brati? . zamirisa zemlja. Pozoblje ih više nego što ih ubere. Lijeno i hrskavo prežimlje blago i šum se šulja u tami.kaže otac. Nad Mrkuljom zasta oblak i težak. Šum se pritaji na granama. zbilja. šume u sumraku. pa zasta u jablanovima. Niz drum odliježe pjesma.rekoh ja tiho. Dolje u selu zalaja pas. VII.A jesi li šuštala. . Ivanka misli na mene i kada pjeva. zapucketaše.. Vjetar se njiše u kotlini.

dok sam ja cutao. kako je mračno ovdje kod tebe! Sjedi do mene na krevet! Je li ovo krevet? .Da ne čekaš koga. a ona ćuti zbunjena. . . Noć je tako gluha i crna. Ivanka se diže. u uvali. Čvrsto je grlim. jasni. Kroz gole litice promiče plava rijeka i nestaje negdje daleko. dolje se provlači kroz vrbe i šumi kroz njive zelena Hučka. grudi su ti tople. . . u tamnomodroj pruzi leži mu osjen. pomislih. ostaću večeras kod tebe. vazduh zadrhta i sve pretrnu od straha. što stojiš tu sama u noći? . 38 Prolaze časovi. udari prstom u najveću od njih. Pozdravljamo se.kaže tiho Ivanka i sjeda do mene na krevet. znaš li da volim kod tebe? Znaš li? -šapćem joj blizu. Nešto gigantsko.kažem ja. Nad litice se slegla prestravljena tišina i nešto vrelo i čvrsto. Ivanka? . . " Noć. . sasvim blizu na uho. zanijemi. . ne vidi se.šapćem ja. .Da. daleko u poljima. ^ IX. Sretam Grlicu u ulici. .■■ . . Neko nečujno dahtanje pada jezivo na dušu. Vrijeme prolazi. 39Nenadno naš gospod.. Udari krupna kiša.Ivanka. . pa joj neobično samoj u kući. Podne leži u kršu.:.kaže zamišljeno otac. lijepo. Stojim sama. Ja zagrlih Ivanku i pomilovah joj grudi. Ona ne umije više da govori. .Lijepo je ovdje. skriveno stenje u klisurama. Koza brsti plotove. kao bijela prikaza oteže se do neba. Ne vidi se ni prst pred očima. . Ivanka drhti i grudi//7 joj se talasaju. . . Mir.Hoću li i ja k tebi.U planini. ■ . I ja idem na rijeku. zametnut svojom sijedom bradom.Laku noć! . raspeta u suncu.Kiša će. U kući posta tješnje i nasmijanije. Preko rijeke. U šum rijeke odlazi nekud u debele hladove. a mi uđosmo u mračnu kuću. a stijenje mi se ruši pod nogama. Ivanka. a ona zazvoni. u tišine. Kiša je. Silazim u korito. To je moja postelja. Negdje spava drevni bog. ■„ . . . .kažem ja i zagrlim Ivanku na krevetu.-■ . . . .Mrak je. Crni su i šire mTaY dah oko sebe.Ivanka. iznikao iz rijeke i protegnut čak do na sami vrhunac osoja. a ja se šunjam ^LjličarnaTGlišfrnfaR"črai "še~na^Totnvi'm auSejo "H^e" teško _ crna životinjazr " 37Ivanka sjedi sama pod dubom.Jest. Šapat se izgubi u vlažnoj noći. prođe povrh klisura.Da. Grlica ustaje sa stijene. . . Lišće zaćutalo kao Ivanka. To je onaj san iz modrog vinogradanarijeti: . Gore krševita obala. Sada ne možeš ni otići.prošapta Ivanka i zasmija se tiho. Ivanka! Došao sam k tebi. viii. O ne. Poslije. .■ ■■■>■•'■ ■ Vlažna i crna noć pritisnula selo.šapće Ivanka.■•■ .pitam ja.yjjjgi.se_tiho i lijeno kao )romočene ijuplje tičurine. kiša će. ■ ■■: <. . ~~~ .Dobar večer. leži u liticama. a u osjenu opet nebo.Ivanka. zagonetna i osam-ijenaTsumi kadifasto i podatno^ Dani bistri. Krš stegao Hučku_u_svoje tjesnace_a__ona. Oblaci se spuštaju sve niže i niže. u bjelini sav.. Ne čeka nikoga. pritajeno. . A tamo. ne. grlim je svu.Grlice. modar i uzak vinograd. Podne. Zašto drhtiš? Ivanka ne odgovara više.kaže ona. a ona samo klimnu glavom.Da. i podsjeća me na odsječenu granu. U mojoj pećini trune vlaga. jedva čujno disanje i mlak dah zastadoše na otvoru pećine. . jedan bijel oblak i jedan još nesnivan san.Ivanka. upija se u me i nevidljiva tišina sklapa mi vjeđe. . • .kažem ja. divlje. Pod dubom mala klupa. Eto ih prolaze rjpj^d_jiašeg-ffialo^^rozpj^. Ćutimo. sirota.šapćem ja i obavijam joj ruku oko struka. Sjedi sama. Ivanka? .Pa ja i volim kod tebe.kaže nečujno Ivanka. Sjedamo na klupu.ponavlja ona. Poslije grca u grču i predaje se sva.kažem ja.Ivanka. U njima spava drveni bog i zapanjeno ćuti pritajen mir. Vrućine pridolaze. Kao da su je istjerali iz kuće. Podnevi vreli i osamljeni žive u plavom kršu.Jest. Pljusak sve to jači. a osamljenost. a gdje ti je krava? f-.

A ja odlazim s rijeke. Dudovi opadaju.zaviri Leko i poče da jede. Dođe večer. zazvoni bijesan i razgolićen (tatkotj zacereka se crven. . Iznemogao si više. Galama se zagleda niz drum. . Krivošija i Leko legoše na klupu. mi.siknu Vida iz krčme kao zmija. Vrijeme prolazi. što ti drhti dah u grudima? . probudio me i pobjegao. šapnuo mi nešto škakljivo.Hee! Toooč! Hehehee! . bojdžijo. . 41x\ a on i ne zakrklja. Večer. koračam ispod borova. .^_koiijL_Neko skriven žamori negdje u *j j>jede_. Borovi zvonckaju pjesmu šturoga krša. kasno. Dva jablana pružaju dugačku sjenu preko rijeke. Jablanovi zašuštaše.Zbogom! . a ona se samo nasmiješi. a donja haljina spade na pijesak i na rijeci se zabijeli naga božica. a konji zamahaše repovima i zarzaše uz Seput. Seljaci počeše da izbijaju s rada.A šta se tebe tiče. Na bijelom tijelu gore joj sunčane zrake. jadni brundo? Crko bi da što ne primijeti. Negdje u selu zvonca sitno. smiješi.Sto se ovaj izvalio? Ko mu dade da ždere? -kaže neki riđi seljak bez lijevoga uha i munu Leku motikom u slabine. Padaju zajedljive primjedbe kao ose. Grozdan joj otkopča kopču na haljini: Grozdani spade bijela haljina i srebrna zvijezda zasja u plavoj rijeci. a večernje. . što ti drhte noge? .Grozdana. hladne sjene siđoše sa visokih litica i posjedaše po obali. Laka omara klati se u vazduhu. Poslije pomodri rijeka.Zbogom! . cilikavo zvone. u crvenim haljinama.Grozdan i Grozdana. kao dva crvena^ velika cvijeta siđoše i zastadoše nad rijekom. pokazaću ja tebi šta je bitka -kaže Leko. Ržu privezani / ) . Grozdanu drhte ruke. Rijeka šumi i odnosi mi dane. Nasta ćutanje. a Svrzimantija se opruzi po zidu. Život se rodi u klisurama kao procvjetao žbun. . a glava mu ' osta u Lekinoj ruci.povikaše konjima.pita šapatom Grozdan. bratac. ' . sveca ti tvoga! Nećeš ti meni tako odgovarati! Leko se smije. Sa smiješkom u duši primičem se selu.Vidjelo bi mu se i bolje da su mu oprane. bdije nad selom. Noću spavam kao klada.povikaše. silaze niz modri vinograd. .Grozdana. . Grozdanine grudi drhte i trepere u rijeci.. Trup mu udari o vrbu. a ona sva drhti i samo se smiješi.Hohoo. Večer čeka negdje na brdima. Jedan studen val naletio mi je na noge. sa bijelom zvijezdom u kosi. spušta glavu na njegovo rame i gleda u bijelu zvijezdu na rijeci. Smokve petrovače zore i vise o krhkim granama. Danas pred Galaminom krčmom digli smijeh i buku. . pos' mu njegov! . prihvatio ga za šiju. Leko drži krvava pijevca u ruci.Ama. Vreo sok kipi i resko ljepljivo vonja u vazduhu. v__y \ 40 strastven smijeh i vrisnu. kad ne idem na rijeku.Zavrnula mu je šijom kao ti pijevcu. Sunce se zaliva krvavim mlazevima. a dva crvena mlaza planuše na rijeci. Noć pada kao nečujan širok zagrljaj. Lišće im žamori umorno i zaboravljeno. Grozdana! Kad očuješ dvojnice. opustjele. Grudi planuše kao dva crvena cvijeta.Eto pogledaj! Prepolovio Krivošijinu sepetnjaču pa planduje. . Negdjeja klisurama.. raskopčaj jelek i čekaj me! O. zatim opruzi zrake i utonu za Kjg^ bilfivaču_. u suncu. Brdani se digoše. božija pjesma. . a danju. srebrne. x. po-vezaše ih pod vrbe i posjedaše po klupama. Vazduh svjež. sve izbricale! . zamahnu njim u kovitlac.pred. a šum česme uspavljuje.Ohoo.pita šapatom Grozdan.Kasno je. On joj otkopča i drugu kopču. . Ustajem. Galama. leže i vištaju po dvorištima. -— .Zar je potrebno da čovjek krvavi nož? Daj čo-kanj. koji đavo žamori. . Čujem kako Grozdan šapće Grozdani: Čekaj me noćas u gaju. pirnu vjetar s Mrkulje i pokrete utišale grane. . Poslije zađe sunce za vrbe. spletenih ruku. Oni.odgovoriše im. provodim dane na Koravcu.Brundo! Je li brundo? Slomiće tebi brundo rebra. Grozdan kleče i poljubi joj grudi. tanke. Vido! Dođe Krivošija sa krošnjom petrovaca na ramenu. . Grozdana je sva naga. čekaj me u gaju. Kroz njene plave oči protiče plava rijeka.Gledaj samo kako je racvjetana.Zbogom pošli! . a njemu se vidi lcroz uši. Trešnje obrane. Grozdana! Brda se plave. U sjeni Mrkulje miruje naše selo kao teško umorno tijelo.odgovara Vida. . . Stigoše neki gorštaci sa praznim konjima odozdo iz Kamengrada.-krčmii:.

u vrbama njiše se svjež večernjak. pritajio. Leko se proteže. Dani izgarajru^a noćj^rjLake^ rbjjele kapžgne.Grozdane.viče Galama. kikot i draganje.Zbogom! . treća.Ostani. Treći im se pridruži sa Ćosine glavice.. •'■ Gan-gan-gan. Sva goriš. . a danju. a Krivošija žalovito prošapta: . Mjesec se podiže i siđe u Pojila. . ■ ■. isteže šiju i zinu blesasto. Krivošija! Zove te pokojna Jurka. Pod dubom prežimlje privezana krava i bulji ravnodušno u me.. promisli pa ustade. . kao strast izjeda se i sikće na suncu. Vazduh se smirio. a Ile uđe u krčmu. cvrči kao cvrčak. pa opet oživljuju.Ivanka.Umrijeću.Krivošija hrče kao preklan. xi. potamnjelim. Nešto kao zmija. a gole i pijane povorke žena i crvenih đavola zvone i silaze s brda. jedi! Nemam ih komu nositi. Svrzimantija se diže. pun krhkih šumova. bijel oblak spustio se nada me.. Na Stublini nikoga. da i za noge zapinju. rasprsnu se i razbi zamrlu tišinu. Ležim pod dubom na proplanku i osluškujem. Krupna kaplja kiše pade na list.. Grlica prolazi s kozom. Mjesec je išao za mnom niz ulicu. . Sjene jednako promiču po zidovima.Ustaj. . -kaže uzbuđeno. Sjedamo na krevet. .Ima žena. Vidim kako zirka svjetlost i sjene promiču po zidovima.Ostani i ti na večeri. Prži me krv.Danas sam šila košulju i izbola sve prste.. dobra nema. .■-■'■■■ ■■' ~)C Ljfto. Posiplje me vreo vazduh. pa nariči! . Ni list da trene. Poslije se pomoli mjesec nad Pojilima i zasmija se zemlja. . Za nama se gube glasovi iz krčme i ostaju u tijesnoj ulici. Goveda prolaze na pojila. Ivanka! Otvori mi vrata. : 44 ^„.. Negdje kriknu ptica. a buka se sleže. 'V . izujedaj me i smoždi me svu! .dovikuje mi Vida iz kuhinje. . vala. Vrh nas.Grlice.■••. Ja pristajem. i začas ubrzano zabub-njaše po lišću.Kiša. osluhnu pa pode dalje. donoseći čokanje.kaže tupo Svrzimantija i udari nogom u vrata. Po večeri isliupiše se gosti. i sva tri se počeše širiti i pomaljati jedan povrh drugoga. ■••.Hoćemo li? . Vidio sam kako je zamakla u ulicu. Gaj vrh kuće noću bijel. .Na Goricu. ' . a kamen vrh naše kuće bijeli se kao oblak zalutao na zemlju. sva naga.■• •. Idemo ćutke. Izbi i guslar Ile.Zaželio sam te. nazva Boga i pridruži nam se. Ozrene! Imaćemo červiš i čorbu na pijevcu. Ivanka spava. Velik. Čujem brujanje.. pa vrisnu kao parip.kaže Svrzimantija i opruzi noge. U granje sjeo sparan mir i nepelo se očekivanje.šapće omamljena Grozdana.Mi ćemo ostati ovdje. Pada sumrak. pobro. a broj se čokanja podiže. . Sunce mi bliješti u očima. iščekujući te nestrpljivo.-. kaži mojima da ostajem ovdje na večeri! . Tako ležim omamljen vatrom. Plamenom sam zapaljena.A. Ja se trgoh.. Da mi je pokojna. odbacila sam haljinu daleko od sebe. vrisku.viču ostali. ■'■••_■• ■>•/■■■ . Ile zagusla. Tonovi tugaljive strune dopiru do nas.smije se prigušeno Ivanka i unosi mi se sva. Grozdan i Grozdana miluju se u gaju. a ona me steže u svoje tople mišice. mislio sam na te cio dan. a on se zagleda niz put.vičem ja. U Mrkulju planinu vučiju. Ile je pjevao. Buncam kroz san. . a mi izgubismo broj čokanjima. a Ilina ruka prelijeće u polutami kao krupan.. Znala sam da ćeš doći.Ivanka. iza Mrkulje. . 42 43Ja sjedim prema vratima. . . Mj^ec se^popne nad kotlinu. klate se u mekom vazduhu. Poslije druga. vrela. ostani! Ile će nam guslati.*. Kucam na prozor: . .pitam ja Svrzimantiju. .šapćem ja. . . a Krivošija se trže. Zagli me čvrsto. gan-gan-gan.kažem ja i dižem se na noge. . Gledam kako cepti Grozdana. ____ Velik. viknu Ile na ono "od" i glasovi mu se sliše sa gud-njavom strune. Samo dobra. crn pauk: Odmetnu se Ivan harambaša ■.. .... postaju sanjivi. povija se i vršiti u Grozdanovu zagrljaju. pricvrkao za krš..Čekala sam te dugo. a ona zastade u sumraku. o Grozdane! Miluj me. ' V Ivanka otvara. ako me čvrsto ne zagrliš! . bijel oblak spoji se s drugim. Leko priđe sepetnjači. . Iv..

Grlice? .■■•. Veliki šum se stišavao.Grozdane. Uz rijeku bašte Raljevine. eno je pod brijestom! Čujem kako pjeva. Ja vrisnem.Rano je još. U Dragušici nije bilo jeke. . pa zbunjeno osmijehnu. Na svakoj grani njiše se sočan i nasmijan poljubac. a kiša nije naletjela hukom.Doma i Vranjka vraćaju se s rada iz polja. Negdje se ču govor.-■ A vinogradi vise po bregovima. Grlica naćuli uši kao zec.Šara li grožđe. diže se u veličanstvenom luku.Proći će brzo.pitam ja. a on joj skide haljinu. Oblak je prelazio preko kotline. Rosica Kamen crveni se u suncu.Dome! . Čini mi se da sva treperi.Dobar dan.Stišaje se.■■ . Grlice? Je li? Da. a kotlina uzviknu. Koza se plahnu. Haljina joj se sva pripila uz tijelo. Sjetih \ se sna o Grozdanu i Grozdani i čuh ih negdje skrivene u drveću. Čuva kozu. dere voda o liticu. čiča! Ima li lova? .45Jurim niz glavicu. Jest. Osluškujem i ja: šum se gubi. Ćutimo. okrete se.smije se Andrija. prijatelju! Možeinto zasad i kt^fea. u njima miriše vlažna hladovina. pa zameketa. pogledaj kako sam pokvasila haljinu! Sva mi se pripila uz tijelo.Pa znam. kažem ja i hitam na Koravac. Izlazim na brijeg. samaje.kažem ja. Široko veselje treperi u vazduhu i šum.Zemlja pije vlagu. staklenim sjajem. ima. . Grozdan trese hldjmuTlTžTatna prašina kapljica prosu se u sunce i pretvori u dugu. Ja posma-tram Grlicu.. a ona ćuti i osluškuje.A otkud ti to znaš. otvori se. . Jest. Pogdjegdje se bijeli i pokoja maslina. pribra. xn.Pričekaj. . zajedno ćemo! .Grozdane.viče čiča. prošarani trešnjama i mrginjima.kaže Grlica.Pada. \ 46i šum. na čistac.Hoćemo li danas u ribu? . Jedva čujan i krhak šum šapuće negdje skriven. a glas joj zadrhta u bistrom vazduhu: A . da svaki šum ozvanja u njoj.U zdravlju! ' .i Grlica potjera kozu. nego istiha. na zavijutku.kaže ona. . To je duga iz Grozdanine haljine. Osluhnu još časak. Zaćutasmo ponovo.Hehee. Sama je. Strah je pa pjeva. Kaplje se cijede s lišća i plamte u suncu bistrim. .Sama si. a brda stenju pod upaljenom žegom. Ja vri P brijesi K strese r tram ozvar naletj šum Najpi otvor . Pod brijestom je Grlica. ima. Ja sjedim sam na panju pod brijestom. osjjšLmi-haljinu| .ču se odozgo s ulice. . Razmače se oblak. . . .Zbogom! \: -■'' ' . ■'■■ •■■■•■ . . Duga. a kaplje prorjeduju. nepregledan i širok kao svijet. zabodena u dva planinska podnožja. Najposlije utiša. a rijeka mu odnosi glas. osluhnu: . pa viknu tanko. . Grlica se strese. . Ona se trže. nasmija pa iščeze. Tik rijeke koliba čiča-Krnje. mislim ja. (Grozdana se kikoće i sav se gaj ori. preliva se kotlinom. Odmah pod kolibom.kaže ona. izbeči se. . kaže. a šum proguta ciku. Andrija? ■'••. . Grozdana kaže Grozdanu: .Oj! . .

ka^_rjtičeJ^^ XIII. o Ilinudne. ne piješ lipšeš. ti misliš o klasicima? Hahaa! Klasici u samostanu.Grlice.Gledaj. Ispod starog groblja Koljenja primičemo se selu. ljepše je biti i prevarena nego neobljubljena. . Sumrak se razmiče td kotlinom.vičem ja nepriro nim glasom. Tanka sunčana zraka ciknu svrh Ko-lovače i zapali se na zvoniku. Ustajem. Vrijeme prolazi. Ja sjedam na stijenu.A kada ne uloviš ni jedne. ona kurva. A vi. . Grlica plete čarapu. Upropastila me. . danas nećemo. prijatelju. Ozrene moj! Neka.kaže Grlica i sva pocrvenje. čiča? . ko mlade bičića odmahnu rukom pa zaćuta ponovo. pa samostan opet u klasicima. . stidi se. lijepa djevojko. zakida plotove onekeće. Grjehota ih je hvat više nego je potrebno za hranu. . .u bis okre' cijed Nas 46 . rećemo. mladež. kupaš li se ti? . Grozdan je nevjeran. popržiš ih na masti pa su kao riba.a Bara podiže glavu pa zam Ja sjedoh na pijesak. .Grlice. .kažem ja i obavijem ku oko nje. Muškarci se kupaju u rije . Ugleda me pa zaćuta. Neće. Grozdana šapće kukuruzima: .pjevao sam ti: "Grozdano. pijan kao čep. . zatvor se uvrati. Negdje sušnu tiču-la.crkneš. .kažem ja. A ja bacam kamen u vodu. Doni-ću i tebi jednu. pjevaj Grlice! ." Drum se vijuga kroz vinograde. Voda huči.Ne boj se ničega. prijatelju. smijem se zategnuto i bacam se u vodi I dan prolazi. pa opet žene u samostanu. Koza brsti kapinijGrlica se zbunila pa je dozivlje: > Bara. .Ti na kupanje. a igle joj podrhtavaju u rukama. pa basta. a? A šta. Hoćeš li? Sjedam do nje.vičem ja. a oči krupne. Či plete vršu. 49Majka mi kaže: "Grozdan. a eto ja sam se posljednji p okupao kad sam odslužio vojsku. Jučer je u Kriv Viru uhvatio pet komada. K da je Bog stvorio ribu od mahune. poznajem je po glas To Grlica pjevuši.Grozdane. Ciča zaćuta i nastavi da plete vršu od vrbova pru Vrša se plete u obliku cunja. Ne idi k njemu u gaj! Iznevjeriće te._ .• . Ja i Grlica razgovaramo na obali. . Neko pjevuši dolje na obali. . Zapalismo. Za nama huči Hučka i sumraku lijeću šišmiši povrh nas. bi nešto preko trideset godina. ti pjevaš.Ništa ne razumijem šta pjevaš.. Pijevci se dozivaju selom. Haralampije. . pjevao sam ti. I grudi su joj male.Dobar. vrisnem »pjevam. ovdje nije duboko! .kaže Grlica. Cik zore na Mrkulji. ućice se bude. prijatelju. Sada." . Krnjo izvadi lulu. Bara! . prijatelju. sve je svejedno.Jest. ustajem i prikradam se. Ja ti kažem.Ne. roblje zaraslo u tamne borove. Grlica zadrhta.Je li iz vrtla? . dobar.trže me čičin glas. Glasovi se protegoše sasušeni kukuruzi zašumiše niz njive kao zli jezici.Onda Bog daje drugu hranu. . Sjedam na stijenu i gledam u selo. Poslije gaza po vodi i umiva se. Svejedno. . Jest. Noge su joj malene aobljene.Dobar je u tebe duhan. Piješ . . poplašene.Hajde. Grlice. Ja vadim lulu i pušim. Koza žuri pred nama.Ja se uredio.kaže čiča.Ti na kupanje? . A? I on udari u strahovit smijeh. bora joj krvavoga! Uh. ono on zbog tebe pjeva. jest. a ja mu dodadoh duhan. Poda mnom se budi selo. Ko li to pjevuši? pita seja. . kada god jutrom prolaziš ispod naših ozora.kaže Grozdan . .kaže čiča. Neko kesi iz tornja i maše nekom. sutra ću loviti ribu sa čiča-Krnjom.E grahne mahune. ne umije da izađe. . pa k se riba u nju uvuče. .Jest. A ona. Dostaje. Neka tamna rlja stoji pred crkvenim vratima: o.Pa ja nisam muško. Suton pada. Na drumu Svrzi-mantija.

Prilazim polici s knjigama: latinske. To se njoj samo pričinja.Hvataćemo je na udicu. a tijelo joj se njiše pod teretom. hajde! . neki naši stariji pisci. a ona se trgne i napne sluh.kažem ja. gur.. Ivanka? Ona odgovori i priteže uže. Izićfoh u dvorište. Utisak propasti i bolesne bezbrige izbija iz svakog predmeta. klok. smije se faunski. Stoljnjak poliven vinom. . Nju_budje_samo_noći. razbarušen.viče čiča. Osjećam daje danas hladna i poslovna. i guram u brijestove žile. . nije niko.. Ja se pritajih. . Što li nema Grlice? pitam se ja i pretražujem plotove. neću više.dovikuje odozgo čiča-Krnjo. 51Čiča drži vršu. Grlica izlazi na pijesak. Nešto se bućka po plićaku. . Drhte joj male. . Klok. svježe grudi. niko. onako obučen. Cijela soba vonja alkoholom. grčke. . klin mu ćaćin! Ime mu bijaše.. tiče.Ovdje nastaju dubine. bježi u hladovinu. napola sasušen dub. none. a hiljade vra-baca žamori vrh nje u lipama. . a čiča pred kolibu da zgotovi ribu.Moraćemo se povratiti. Njegovo crveno lice. Oslonila na stijenu uprćeno burilo pa počiva. y. prijatelju! Hehee! Danas ćemo pod Brijestove. Neću.A ja tebi prodikujem? E. Prikradoh se u žbunje. i mi se rastajemo. Na ulici Ivanka.Ohohoo! Pobratime. a ja nosim veliki štap. ali stvari ne oživješe. Ćutimo. . .nije. ooj. Čak dole podno vira oglasi se Bara. Ona misli na Svrzimantiju. Svijeća dogorjela u svijećnjaku. Ne.Zbogom! . I Grlica nastavlja bućkanje. rutavo. Pljusnem gurom po obasjanoj površini.ljuti se Ivanka. Neka tjeskoba života. dere o obalu i klokoće. To je Bara šušnula u plotini. Svrzimantija.Duvne. pa odmah zahrka. tjeskoba očajna davi ispreturanu. a on. evo ih dvije! I čiča ih vadi i niže na vrbovu mladicu. U sobi sve porazbacano. zaraslo u bradu. a nizašto.. Voda nam dopire do pojasa. . Kapljice joj plamte na krhkom i golišavom tijelu. suši mi se u grlu.. uzvištalu sobu.kaže čiča.. opirući se oda me. tiče. Haralampije da trči. Bježi pod Kazane. tako prijatelju! Plahni ti njih malo! .Bog dobro dao.kažem ja. duvne. blijed i iznuren. Mali šum u žbunju. Hajdemo k tebi! .. zbačen i zavraćen. opatice. zavali se na neuredan krevet. Sve zjapi rastvoreno.Je li li šuštala. a jed50 na stolica bez noge izvrnuta usred nje. XIV . ostadoše isto onako tuđe i beznadežne kao i prije. jednako ponavlja: . ime? Neka ga đavo nosi! Haralampije! I usnio. a brada mu se zasmija. kaže. opatice. Kuća sumorno ćuti. Ivanka! . prozorsko okno. Iz svake knjige istrgnuto po nekoliko stanica. .ustaje on i. tamo negdje u klasicima? Kako li mu bijaše ime.. Nesreća! Meni gaje žao.Prijatelju. Napeto nestrpljenje napinje me svega. Uhvatili smo još tri komada. prazno. Mene nešto peče. a Grlica se usplahireno trže i pobježe u žbunje. Na ulazu stražari star. Ivanka ide preda mnom.Hehee! Tako. pa kroz pet dana nije smio da zaspi. Nisam ja Haralampije da prodikujem. Ja na kupanje u vir. zaškilji u nju. Zrak sunca probi se kroz mutno. On sjede na stijenu. a niz staračko tijelo cjedi mu se voda i saliva u jamice. čiča? Jesi li zapeo vršu? . . pa se riba krije. bojeći se da opet ne bude trčao. none. viče on. Grlica! Kupa se Grlica.kaže zamišljena. . pa sve uz Hučku. Sve ispreturano.A sjećaš li se ti onoga. . Poslije prelazimo Brijestove.Hajde. i mi se povraćamo niz tok.Hajdemo kući. Najednom joj ruke stanu i preplašen pogled poleti unaokolo.Kažu da je Svrzimantija svu noć prepio na K6--ravcu.Dobro jutro. . Dah mi se koči u grudima. i duga zatreperi nad rijekom. prijatelju! Ukupi suvaraka za vatre! Oooj! . Noću je prava IvankaT^Ona sada i ne misli na mene. epilep-tički hrče na krevetu. .Zbogom. . Kod široke kapine . Vrućina je. A gore pod stijenom ima je mnogo. _ O-o-o! ' ■'•■> ■■-•■•■ -■■■■■ ■ -■■ ' 52 Nenadano suh sušanj puče mi pod nogama. .Gore u tjesnacu -nije. a gomila razbijenih boca blješti u dnu dvorišta. klok! Čiča podiže vršu. Upropasti i sebe i imanje.

. Čuje se kako. .A zašto. mahnu rukom kao da blagosilja kotlinu. ubošće! -skriva se Grlica za me.Laku noć! Laku noć! . . Bukti na zapadu nebo. hajdemo u dvorište! . . .Kaže Leko.. — Stojan ti donio neko pismo i novine iz Kamen-grada. šapat i rzanje konja. Selo pospalo. Iz tame dopire sušanj.kaže ona. . prijatelju! . napola nemarno.doviknu mi.kaže Ivanka. . Iz tame su se nadvirivali bijeli krstovi.Gdje si bio dosada? . Poslije prestade. Na našem čardaku svijetle se prozori. . Nebo bistro. . a Grlica se pribi uza me. srdito reži naš Puto.Ljudi znate li kakva je razlika između kradljivca Joše i Ženskara Minde? . Neko zapjeva stranom preko Presjeke. A rakija se pije i čejreci mesa vise o čengelima.Izgubilo im se šilježe negdje u Bijelima. a Minda pojatama. Grozdana pita Grozdana: . ustani! .Vidjela sam te večeras u Galaminoj krčmi. . / .Hvatali smo ribu i pušili lule.Pjeva Doma tetkina. čuše se glasovi.Jošo se prikrada torovima.Pričekaj! Skupa ćemo. Zvonca zvonckaju nemirno u tami. . Neka ptica kriknu. Bara žuri pred nama. . . . Na četiri kraja drže na sebi zapaljena nebesa. a zvono zalaja u kršu kao ovčarski pas. a djeda u Vrdima ima veliku. Gore . crno goveče stoji nasred puta. Miriše procvjetao vrijesak. ne boj se! . Ja pođoh. Otac 53sjedi na klancu i puši. Nečije krupno.kažem ja. . Škembo se podiže. Ozrene. .Šta ti tu radiš. Svjetlaci se žegu po baštama. — Na rijeci. pa sve utiša. Brda ugasnuše. a bočica ciknu o stijenu.. pa zaspah.Laku noć! . Haralampije čita molitvu svom pobožnom stadu.Ivanka. a brda oko kotline crvene se kao ogromni božuri nekog krvavog boga. . jiad ^ dom.kaže svečano. pa zapjeva. . XV. Jedne noći posipali suiPeru _YrtikapuMz groblja. ^^— JPa tako. Leko se opruzi po klupi.Mi smo jedjjtja pfavjTcIva vladaoca u yqj kptlujjT*^"^™"* ^^ "~ Pred Galaminom krčmom gori karbidna lampa vrh našeg stola. . zvjezdano. u koju nikada sunce ne dopire. Poslije se razbolio pa umro. a Svrzimantija se zagleda u mrak teško i crno.. a Ile zagusla. Misa na Gorici. Večernja zvijezda plamsa gore u visinama.Čekala sam te. • ' ^:54 . veliku planinu. Na visokoj stijeni vrh Stublina sjedi Svrzimantija. Idem na Koravac.Ivanka. Ona me ne gleda više onako bojažljivo kao prije.Sunce zalazi za Mrkulju. . a u očima ima strastveno gori večernje rumenilo. . Mir sjedi pod Mrkuljom.To gori u njima večernja pjesma Božija. Ivanka spava. čak gore pod čardakom. pošto me "cfcjstiže.kažu i oni. Ne valja. Čuvaj se.A ti pljačkaš svijet po mehanama.Noću je strašno u šumi.kaže Grlica.Vladam. Dolazimo do Grličine kuće.i ona ustaje. . [ Pio je rakiju. Sutra je dernek. Sjedimo pod dudom. Sjedim ja na stijeni vrh kuće. hej. U selu mrak.pita otac. .kaže Grozdan.Mama mi govori uvijek da kasno ne prolazim ovuda. Priča mi o svojoj majci i o djedu u Vrdima. Gorštaci već pridolaze i spremaju konačišta pod vrbama: prostiru sijeno i gunjeve. Upravo smo prolazili ispred Koljenja. šta ti to tako divlje gori u očima? Mene je strah od tvog pogleda. Lišće žamori u košćeli. Pod nama leže njive. podviknu. I dedo Škembo svaljao se odozgo ispod Šeputa da popije koju. . Vrata joj nezaključana. Majka joj zna mnogo. Dođe Minda Ženskar. pa je još juče otišla da ga potraži. Grlice! Idem sam.Laku noć. Ja ostavljam čiču i odlazim s Grlicom u selo. .Ima mnogo crnih duhova kao u nas u Koljenjima. U sumraku izgleda kao obješen o liticu.Dragi.Lajikova šarulja.kaže Grlica. .kaže mirno Minda i namignu na Vidu. .Draga. Grozdan i Grozdana u crvenim haljinama i užarenih lica stoje zagrljeni dolje u njivama. . Grlice? __. .kaže on.kažem ja. Zirkaju svjetla. pa poteže iz boce. . . Primičemo se selu. Tiho. mnogo pjesama i priča.

Pod česmu.. Sunce zasjelo narodu u tjeme pa pali paklenim plamenom i vonja znojem..Ništa zato.. kažem ja i obavijam ruke oko nje. ' i Z?rže ti mi.Kad padne noć. ubacujući još neke riječi. . za velikim stolom. udarila mu pjena na usta kao paripu.v \ . što je pusta planina! kaže Leko. sveca ti tvog! Kog đavola sjediš u ovom paklu kad ne moraš! . u složan glas. Daju takt.Ivanka. . zapaljena. Ivanka miriše kao zemlja.XVI.. . O Ivanka.Na kosi povrh Koravca pojavi se sin gospodnji.Drž' Mate! . ■>■.. A Mate ucrvenio kao kukurijek.. ' ' i pogodi ■'■'■ ' / pogodi ' Mladoga Ivana :\ / pogodi. ■•■■■■"■■■ ■'■ Hej. plamte obrazi i.'. Poslije zalaja reskim i luđačkim smijehom. naizmjence. Mi.'■■ >■. Zapjevaše u kolu jednoliko..: Izgledao je kao luđačka zastava. ^gdjejcoji_zaj)a|iein_g5£ izgubi se u ulici da se ugasi. ' ■■•. Neki par igra oro. praši i dopunjuje pakleni orkestar. Pri svakom susretu pljesnu rukama..šapćem ja.. zvjezdano nebo. kao da je i njima bila misa. Šušte kukuruzi u mlakoj noći i uspavljuju nas na debelom gunju.. :.Drž' Mate! .! ■.Ih..sokole ih. . Njedra joj zabrekla. . a oči se napele kao da će iskočiti iz duplja. . Zemlja se osvježuje i mi se rastejemo.. .... Sve utiša i zamre iznenađeno. krši.Drž'. Pjesma odjeknu. a tijela gore od silne vrućine. . . i slično. Cvrčci nadigli dreku u vrbama. a košulje prionule uz tijela. Pjevaju silno. Najednom zarika neko. Jedna grupa ponapitih gorštaka zapjeva dolje pod vrbama. 55-Ne znam šta bih htjela. ho-hoo! Galama i Vida izgubili pamet pa se samo motaju po krčmi i psuju gdje se god susretnu. 57Hej. a~ona~se lomi. u krugu radoznale svjetine. daj rashlađena vina! više Švrzimantija. Selo je u dubokom snu. a na povij enim leđima nosi ogroman drveni krst i konpać. Ivane. . . nešto pada na me. • . imamo pjevače. Kasna noć. Gomila jednako vri i navire oko česme. i podvrisne obično muškarac. ne da se Mati. . a u krugu se razliježe smijeh i vrišti oro. ' '.. klade se u deset litara vina ko će bolje da pjeva. prljav i pocP" jepan-. a katkad i obadvoje. Nešto bih htjela.. .. a u sredini. ■ . -. ' :•. Čim Krivošija naplati smokve.dovikuju se iz kruga uz opću graju.■" Moje sunce žarko. pa svrbe i podražuju opći kikot.vikao je neko..psuje srdita Vida i raznosi boce. . .!■. . zarika strahovito odozgo ispod Gorice kao ranjena zvijer.■■ '■. ■■• . Ivane. surovo.O. Ivanka!^. a oni jednako 56 ■tik Za jednim stolom sakupljeno naše društvo i dedo Škembo grohće sa isturenim trbuhom: .: Koravac vri šarenim nošnjama. Mi se digogmo. 6ro se igra: skaču kao bjesomučnici . Ružo! . a mi samo pijuckamo i posmatramo. . narode! Ooo. Ivanka gleda zamišljeno niz njive. Uši da zagluhnu od pjesme i graje. . pa iskapi. Brže ti mi >. ■.kaže Leko Glas side ispod Gorice. a oro prestade.Ivanjcajjopja si i opojna kao ljetna noć. Puče puška. Vrišti i rže kao ždrijebac i baca divlje poglede na svoju drugaricu Ružu. a kukovi široki.Ta jednom je u godini dernek na Gorici! . . a srca zanijemiše u gomili..''■ . Iz šarenila iskaču crveni fesovi kao makovi cvjetovi. Puče puška •■•'''■ ' Iz zelena luga.Uh. . a ne znam ni sama šta. narode! ..dobaci mu Svr-zimantija. Ja sam im dao ideju. .A ti ne možeš ni da kmekneš. •■•• . razbarušenu grivu. sva u znoju. držeći se za ruke i pomičući tri koraka nadesno i dva nalijevo. Svjetlaci blude po noći. Eto Kri-vošije i Minde Ženskara. iskače svakog časa po jedan fes i bijeli jašmak.kaže ona.. sav zarastao u crnu. ja želim samo da sam kod tebe. . Moj Puto laje iz svega grla. A Ruži skaču grudi. Ivanka se nenadano trza i grli me. Cio Koravac nabijen narodom. Pogleda ga ispod oka i osmjehuje se. Halka se proširi i svi se uhvatiše ukolo: Puče puška. Vratne im žile zabrekle brekte. Lijeva sljepo-očica krvari mu preko lica. Lica crvena. Ja sam sin gospodnji.kaže oduševljeno Leko. . uz vrisku i pljeskanje dlanovima.Drž' Ružo! . i opet se ne da. Ganja Galaminu Garu. kao: pospite glavu prahom zem-ljinim. ■■. .{. • .U krugu.Vido.duboko. ... . što je uzavrelo pasje uho! Oh. barem. .Kakav li je ovo opet budalina? Ništa mu se ne može da razumije. Za oblake zađe! .

Grozdana više ne plače u bašti. Niko ga nije ni primijetio do ovog časa.Još od jutros me neprestano dozivaju iz bašte crveni cvjetovi šipaka.Hahahaa! Na. Čijem Groz-danin glas. pročulo se selom. Iscijepana mantija vijori u stotine barjaka. Goveda silaze s brda. Idem Ivanki. pa opet riknu kao ranjena zvijer. Negdje vrisnu dijete i neka baba zaleleka pa zagrca. pa mrmljajući u bradu i blaženo se smješkajući.Eno nečastivog u njemu! »' "■'■<■'. ljudi! Drž'te ga! . mislim ja.'(■ Sjedim na stijeni vrh kuće. Ja mislim na njega. Odavna je nisam vidio. pa najednom. ne budi Ivanku! . a Puto zalaja. a oblak prašine diže se za njim. Grozdana. pa sve zaćuta. majko. Svjetina za dugo ne dođe k sebi. Gomila se pokretaše i žamor postajaše sve življi. od crvenih sipkovih cvjetova. kad da se nešto. u oblaku prašine. Ali 59još se niko ne usudi da zapjeva ili zaigra. kao prikaza u suncu i surva se dolje na veliki drum. bože me oprosti. Poslije otkrivam s nje pokrivač i milujem joj grudi. . Nenadano se trže Svrzimantija i luđački zasmija.pita me majka. Opet se zaigra oro i mladež zaboravi na ludog Melentija. Dolje.Drž'te ga. riđe brade i pocijepana fesa. a ja sveudilj sjedim na stijeni.Bijelim platno i nemirna sam po cijele dane.Potra narod! A Melentije jurnu kroz gomilu. U zapaljenoj tišini. Poznajem ja njega" dobro. Ali starca nije više bilo.Gomila se zatalasa.Ćuti.kažem ja i okrećem glavu. Svi smo ga posmatrali i niko ne prozbori ni riječi. Mi smo tiho ćaskali. Majka me pita: "Grozdana. Puto ne reži! Ušuljaćemo se Ivanki kroz prozor.. Živim sam na čardaku. Eto ti. čujete li! Gomila se plahnu. On 58 spusti krst i konapac.A ja i ne mislim na platno. sjedam na krevet i ćutim. isprva nesigurna. progovori odnekud iza nas.trže se Ivanka na postelji. lupnu nešto šuplje.Ko je? . . Puto. Sjedio je na stijeni. kosa mu ustade. gorštak. oči zasvijetliše.• . pa poludio. crvenim smijehom. -PrjJ£_jbajk-godine.Sto ne paziš na platno. pa sam te zaželio. iz Križana. Što li ovo radi Grlica. da je raspop. Nestao je neprimjetno kao što se i pojavio. Samo je Svrzimantija pio kao smuk i ćutao kao bezdan. Svrzimantija je posmatrao starca. ispij. nenadano vrisnu nečiji glas iz gomile: . Vjetar ti ga nosi. najčešće "ovako uz velike vrućine. a ja ostavljam platno. pa jurnu na gomilu. Cvatu šipci i sva se bašta crveni.~kažu đa je poludio u crkvi! Uosao odnekud iz svijeta. Kretnje mu postadoše nervozne.Uklonite mu se s puta! To je ludi raspop Me-lentije. On je iz Križana. a čaša mu zadrhta u ruci. Krst straže o zemlju. . . Neki starac.Gdje si tako dugo? . na Grozdana.Cvjetovi gore na suncu kao smijehovi crveni i sva se bašta smije vrelim. što si večeras tako crvena u licu?" .kaže starac. Pogledao bi zagonetno negdje ustranu da opet metne oči u crno vino pred sobom. drveno. Sumrak podmuklo tinja u crvenoj bašti. Poče da pije naiskap. Nama zadrhtaše srca. Nije mogao lako da se opije. .Ivanka. starce! Ti si mi prorekao sudbinu! . . zaželio sam te.šapćem ja. Tek negdje pred zalazak sunca ču se pjesma. a ja ne mogu u baštu.viknu on. govorim ja. u selu.završi starac i obori glavu. . i ■■■. Hladan vjetar silazi s Mrkulje. Sin gospodnji presta da urliče i zasta na humku vrh Koravca. nategoše mu se bore na licu i među očima mu skoči mrk čvor. Puto odriješen. . pa poslije zaori. silazim u baštu i mislim na nj.. . Stranom zvonckaju zvona. . A nečastivi ga spopada.To je. Sa naše kuće diže se miran pramen dima u 60 plavi vazduh i laste kruže nad crnim odžakom. dohvati krst i konopac.>' . a Melentije se ukoči. sjedi u bašti i čeka Grozdana. diže ruke nad gomilu i poče da dijeli blagoslov. . jer bijelim braći platno. Svi smo ga jasno vidjeli. -kaže mi ona .On je iz mog sela. Noć. sva bolna od želje. kroz vrisku i kome-šanje. . Hej. . davno zaspalo u njemu probudi. Proleti kao strašna sablazan. Ustajem. . XVII. Šulja se za mnom niz ulicu.

sviće. Ćutanje. Eto.■ .v '. . . . . Šta? .■. .Gucnućemo koji put. Ivanka duboko diše.kaže on sasvim prosto. ... pa uzreo prije nego ičiji.Može biti. .. Udovi joj vreli. pa basta.Ivanka. sve to više sumnja.. Mi se opružismo o gunju. Ko će ti znati ko ima pravo: mi. XVIII. Sam si.Da.Eto. : Noć krhka. pa osluškuje.kažem ja tiho da je ne probudim. Tišina. . izgleda moguća.nastavi on nešto docnije. Ja zapalih lulu. Večeras sam ga zalijevala. Ozrene? .. .Ranjak vam na brijegu. .kažem ja. . Noć se razlijeva pod nama. . \ . A mi smo ćutali i očekivali. Gucnusmo. mislim ja. i opet nasta tajac. ■■■'■. recimo. A? Pravi je grom. : --.. . . . a ona se samo smiješi. . ovi mi ruke oko vrata i proteže se u krevetu.Ivanka. spavalo je selo. Daleko na obzorju crnio se čopor borova kao zloslutna mrlja.Nije ni čudo što vas obilazi. Mjesečina. . a zrikavci zazrikaše složno. Ja iznesoh gunj iz kolibe. .V ..kaže Svrzimantija. . .. živeći u ovim brdima i pijući rakiju. *> ' .. Već nekoliko noći neko se navadio pa nam krad^ranjak..a nešto te zazebe u srcu i postaješ nesiguran i plašljiv.. Selo se budi. . Sjedimo na gunju i guckamo istiha. ■.Znaš šta. ja pomislim da on. Žute se njive. .kaže Ivanka. Sigurno misle da je on bog. pa ostane u istom stavu. O. zagleda se niz vinograd. . a ona se samo smiješi. .. . Samotinja. može biti zna sve tajne zemlje i vasione.. a svuda unaokolo polegla tišina po blijesku loze i po vinogradima.. podrhtavaju. a Ivanka se savija oko mene. Pjevci se dozivaju. . . a sad ti. . a Puto minjuši u pete. ja sam koješta učio u školama.šapćem ja...O..i on mi prući bocu.. božje oko. Šta li je noćas Ivanki. Poslije se zamisli. Zora blijedi u oknu.-.Čudna je to stvar. . Zvijezde drhte u mjesečevoj maglini. . Ja ćutim. .ja se osmijehnuh. . . ■ . Pijevci učestali.. . Tišina.To se noć bijeli u oknu. . tako sjediš. . Noć. U mjesečini je bilo nečega pusta i osamljena. smiješi se čudno i pripija uza me. a vjetar zašišta u lozi.Rakija? . On sjede ćutke i spusti bocu kraj sebe. u svece. a vrh Mrkulje krvavo se zlati u nebu. pa sam sve pozaboravljao.Što čovjek duže živi u prirodi i posmatra je.. i eto spasa! .. koliko li me je mučila ova samotna tišina! A ja gucnem.govori on.Pa u sve.Rakija.Kako zrikavci pozdraviše mjesec.kaže ona. a ona me i ne čuje. smiješi se čudno i pripija uza me. Čekam Svrzimantiju da vrebamo kradljivca. . Ivanka! .Osjećam. Zrak pade na brijeg. Puto me čeka pred kućom. Sviće dan. a on katkad veoma čudno gleda u čovjeka... Mjesec proviri iza brda. '.U šta sumnja? . .Ivanka. vrela si kao vatra.. 62 .Svr-zimantija. Svrzimantija napne uši. ili ovi zrikavci? Vrag će ga znati! Može biti da mjesec i jest bog ili. u jedan glas. Pomišljaš na stotinu čudovišta kojima si se trista puta podsmijehnuo. . Svrzimantija se smrče.. . Sjedim sam u vinogradu pred kolibom. jasno se ocrtavala tamna silueta brda.Sumnja u Boga. •. odlazi. Spava. duboko u kotlini.. Ivanka! Ona se čudno smije. eto. Ja kad vidim da me žabac posmatra. Usla-čalo se čovjeku. Pun mjesec lvisio je sad nad brdom. . Ja se poklonih pred ovom dubokom filozofijom mog prijatelja Svrzimantije i ne mogoh mu protusloviti. .) Zrikavci zriču krto u lozi. Dolje pod nama.kaže on. 63OSI naš razgovor bio je osamljen. Pokrivač spada.. a on savi cigaretu. . u đavole..kaže Svrzimantija. Osjećaš li mu miris? .Zbogom. miriše feslidžan pod prozorom. .Gucni malo. Ja pušim lulu i sjedim na ploči. Kao oštrica ogromnog noža.. Noć... pa bahat kroz lozu.Ivanka..trže me Svrzimantija. Vrijeme je da se rastajemo.Zbogom. Čuh sušanj. . jasna. ne idi još! Ne idi! . Ostani! I ja ostajem. gucnućemo. . Ovo razbija osamu. u sve. Ivanka! 61..

a vile sišle. divlja stijena i planina. Lomi se. Napesmo dah. ispod trsova! .. . u pojati. .Grlice. 65. . . Samo im je jedna noga kozija. a haljine od bijele svile.šapnu Svrzimantija i utrnu cigaretu. .Poljubio sam Grlicu! Sjedimo u stijenama na izvoru Hučke. Bara brsti. biće i boca. ovdje na ovoj stijeni vile su istukle Čava-rušu. a ispod šupljih litica provlači se i ruši voda dolje niza stijene. Tražim je u gaju: nema je. Mi ostadosmo osluškujući. -kažem ja. Gdje li je to Grlica. Šum je bio sasvim blizak.kaže ona. i.One su lijepe djevojke. Jeka se prolama. šteta! . . trže se.Samo oprezno. Sišle su eno iz one pećine. Slabine joj zadrhtaše. Vrh nas visoka. .čudi se ona. Tikvica grca. preplašene grudi. čuje se čak gore do u Kalačine kako motaju svilu na vitlove. Hučka šumi u pustim liticama i šum joj neobično odgovara u kršu. Grlica. Ne boj se! Naš je.. vrišti. Po tome se i poznaju.Pustićemo ga malo bliže.kaže on..Svrzimantija poče da pripovijeda o životu u selu: . uzele joj pratljaču iz ruku i premlatile je. Ovo je njegov pas.Kad on zašušti. a mi kraj izvora u hladovini. . a Bara kmekeće na stijeni i gleda me poplašeno. Poljubio sam je. Pljusak odliježe pod stijenom: Grlica se umiva.Upravo tri kapi. On zaćuta.Koju Cavarušu? . a ti se pomiči. ču se šum u lozi. Barem sam volio žene. . kao u bunaru.kaže Svrzimantija. . Mi sami. Šum je bivao sve bliži.Hahaa! Bog s tobom. Ustajem sav zubnjen i bacam stijenje u izvor. skriva se negdje po potocima. Ozrene.Nešto me zastudi.kaže Grlica. Potražiće sebi Joša zgodnije mjesto. Pretražujem obalu Hučke: nigdje nikoga. Tako u Grabljinama bješe neka Ruža Alepina.Zna Joša šta radi. Ko će je nositi natrag. i nikad im dosta milovanja.Ne bješe mi sve ovako pusto dok bijah nešto mlađi. sad će izdahnuti! A grudi. jedre. u dnu vinograda. . XX. . Smrkni se. Ih. gore visoko. Luda. .Ozrene. .komanduje Svrzimantija. . Oko pasa joj obavijam ruke. grči.Vidi se daje stari majstor. Možemo mirno spavati. Vrh nas. u Giljanje. Rekao bi. 64 . Nenadano iskrsnu pred nas nečiji veliki pas.Evo. Grlica pjevuši. .Ne boj ga se više noćas..Pjevaj. . sjedi ovdje do mene! Tako. a mi sve nestrpljivi]i. previja. a obrazi planuše. Grlici treperi suza u oku. Bože moj? pitam se i svraćam u Ivankino dvorište. tako mi jedne noći. . Grlica sjeda. pa začuti. Dolje. pa potrča niz lozu. Ludovala je za mnom. Mrljanje. Boca iskapljena. pa drhte. daj još koje ćebe! Biće hladno pred zoru.Neku staru Cavarušu. na plavoj stijeni zja crven i neprilazan otvor. eno. Čuo sam kako joj krhko udara srce i strepe male.?>■'' ? ■ .kaže Grlica. . Pritajismo se i načulismo uši.kaže on i zavitla bocu preko mrginja. Sve su me djevojke poznavale. XIX.Eto. I mi se povratismo pred kolibu. Kose su im zlatne. Dadosmo se na lov. i još dalja sela. neko skoči sa pri-zide i izgubi se u noći. Grlica se provera kroz stijene da naspe vode u tikvicu. Tiho. . Pijano šumi i pri-teže nas k zemlji.Kada utiša noć. sa Barom. Ne zna se koji je veći lopov. kažem ti. pa zar ne znaš? . Neko je preletio povrh nas. . — .Mlatila rublje pratljačom. Grlice! . .A kakve su vile. i mi se opružismo po gunju. Sastajali bi se u sijenu. Ih! Čudne su ti žene brate? Kladio bih se po stotinu litara ove prepeke da je tako.Tu je. pa u Polog. . Kroz vinograd pirka svjež vjetar. Nikad nisam vidio onakve žene. a ja pritegni opanke. Grlice? . Ispod ogromne pećine bije studen dah. Dolje. zastade iznenađen kao i mi. Dok je rakije. . gazda mu ili on. Svrzimantija pogleda da nije što preostalo: gucnu. u dnu vinograda. Grabljan.

Pred krčmom tišina.zvoni dozivanje i vriska. Već nekoliko dana da nije koze valjano nabrstila.Čuješ. . početnik. A ja ti šapćem na uho i ti daješ sve. A znaš li ti da mi sada samo Doma koprca u krvi. . Bistrina se smije u vaz-duhu.odgovara Vida iz krčme. Već nekoliko dana ne idem na Koravac. Negdje leži širok uzdah. : . Minda. Začu se bijesan i prigušen kikot. Ivanku ne viđam. ■ :.Hahaa! Biće joj kao i tebi. 68 Dođi.■'.Čujem. Vido. Ja sam napeto uho u dubokoj noći. Šta li radi ovo Ivanka? mislim ja i pušim lulu. Pričaju mi priču o Grozdanu i Grozdani.Sve kažeš: sutra.Ne idem.. đavo će te odftij«ti! jAko* leš o tom da pričaš. a dolina se pretvara u crno. ulazi! I Minda ulazi u krčmu. kažem ja tiho i osluškujem pritajeno kao noć. Noć utišala. laju krasne o ledinu. što li si me vukla za nos! . molim te! . XXII.Vidi ti nje! Ući u krčmu. . a Puto zareza. Duboka noć.Poručio ti Svrzimantija da dođeš na Koravac.Ih. Da.' ". Duboka noć. . Pada mrak.Oblizuj se ti kao mačak oko džigerice! Tu ne zabode šape.kaže Minda. . Sitni su kao mravi. doći će. Sa zatvorenom knjigom pod glavom ljenčarim pod vrbom. Slušam kako se kroz lozu i smokvovo lišće provlači lak i sanjiv vjetar. Nema ni žive duše na ulici. s njim..•■ • u . a podne se primiče i razmahuje vrućina. . Mrk i crn oblak nad kotlinom. S kim? . Grlica dolazi u nas. Dvoje djece penje se uz prisoj. ..-. XXI.Čuješ. .S Antom Stipinim. Minda? . šuplje džinovo oko. . . . Motike zvek-nuše. -kaže on. Poslije do u kasnu noć hodam po dvorištu..Grudi joj strše kao praljci.Dođi u gaj. Toranj se nadvio nad selo. . Stojane. sutra.. Podne je. Grlice! Nasjeći ću ti Bari košćelo-vine. Gore u krčevini krče težaci. blješte se tajanstveno. Sunce odskočilo. . i odloži motike u šupu. Jutrom ustajem rano. gdje ćeš pa za starog Galamu. Joj. Vida priđe prozoru: . Pričaju mi olG_rozdaninu kikotik Ujutru sva~kotltna~amivena. kažem ja. a poslije ludo orgecanje po krčmi. a ja pred Galaminu krčmu.Domu. . . . pjevaju kaplje po mom krovu i uspavljuju me.■. Na Koravcu vrhovi jablanova miruju u visinama.Grlice. Sva drhtiš kao jasika. Noć. Krass--krass-krasss.. Vida kaže da je poludio.Minda. što je prigrijao Ilija! Uhvati čovjeka u ulici pa kao na ražnju. Yida razgovara s Mindom Ženskarom. . A ja još nevješt. Zaćutaše. . Ih. grudi kao praljci! I tvoje su nekad iste bile. . .Mnogo prije posljednjih dana. Rušim kamenje niz brdo i vičem iz sveg glasa. Čujem razgovor gore u krčmi.Eno Dome. ' UUUU! . ■■■ . a ti udi u krčmu! : 67 .Sam te je đavo vukao.Minda. Mir. Kućice. sve do one noći u pojati. 66 A oko ponoći. ideš li na rijeku? '' .Minda! . slatki Minda. . ulazi u krčmu. Bog me posmatra odnekud iz tame svojim pro-dirnim pogledom. . Veče. Minda. Bumbar zvrnda negdje u tišini. Mnogo pada ove godine. Dolje u baštama čuju se udarci motike. Predveče sjedim na stijeni sve dok sunoća.A ti. kažeš i sama mi padaš u krilo.Heej! Uuuu! . Ulicom prolazi Doma. I zaručila se. Leš-karim pod vrbama. Toči se mjesečeva maglina.Znaš li s kim sam je neki dan vidjela? . . . Vazduh zvonak kao boca. kažu. Česma pljuska. naćulio uši pa osluškuje. Ni daška vjetra u lišću. Očekuje kišu. razasute po kotlini. Mama je bolesna. kažeš. Negdje u klisuri ćuče ćuk usamljeno. ■ ■'''■■■■ .Svaku večer sjedim na stijeni i gledam u dolinu. sjećaš li se one noći u ogradi? Ih.

Tako ja pričam. Ozrene. a Grlica sluša bez daha. ja znam: ti voliš Grozdana. Grlice.A je li. Ja joj se primičem. A onaj najveći stećak. Zore vinogradi. Majka joj je još bolesna.To su vječiti ljubavnici.Ti to sve izmišljaš. Sjedamo pod brijest i slušamo dreku crvčaka.o. Igle prestaju zvonc-kati. metali bi mu na grob po onu jednu veliku stijenu. lijepa djevojko. Bili su to dobri ljudi. . Je li? O.niču i žrvanj pod dubom u dvorištu. a ja tugujem. a ja u gaj. ti me se više ne bojiš. .kažem ja. Grozdan i Grozdana. a ona plamti.Hoćeš li mi pjevati. Grlice? Da. a najljepši momak u selu zvao se Grozdan. Bio je siromah.reče joj vračara Domulja. hoće li se oni zauvijek voljeti. a kada bi ko od njih umro. Poslije ustajemo zbunjeni. jednu od onih što se i dan-danas bijele dolje na Radešu. Ja prestajem.Cvjetaju ljubice. ljepa djevojko. Grozdano. Hoćeš li da ti pričam 0 njima? Sjedi do mene i slušaj! I ja pričam: Davno. Grlim je.Grozdano. . 71 ~3 . . mislim ja. O lijepa Grozdano. ne. lijepa djevojko! . . otvori oči! Hoću da ih vidim! . a 7) o ^i .pitam ja. sviram tvoje najmilije pjesme i sa zvijerima se borim da zaboravim na tugu svoju. Govori nešto nerazumljivo i sva cepti kao preplašeno tiče. kaže njezin smiješak kroz poluzatvorene oči.Evo granja. prolaze opojna proljeća i site jeseni. dok pada sumrak i večernje sjene liježu pod brijestove u gaju. jesi li srca kamena. Siječem brstovinu. Ja je čvrsto uzimam u naručje.A sada. Poslije kmekeće Bara. Imao je staru majku. Grozdano. I tako se oni voljeli.Grlice.kaže ona i smije se posti-đeno. Samo ne može danas. a ja pričam. Čujem kako nam biju srca. Dođi na izvor! I Grlica ustaje i cijeloga je puta zamišljena. Domulja pode u kuću kneza Trpimira i zateče Grozdanu gdje tuguje u bašti pod smokvom. . .Što si tako tužna? Reci baki da te izliječi! Jer ja liječim od svakog uroka. tek da nešto rečem. a ona otvara oči i neki nasmijani sjaj gori u njima. jednu njivu pred kućom. grud ti je mala i jedra. veliku kamenu posudu za kiš. . Bara brsti. Tako je govorila vračara Domulja. j . moga susjeda. ili ti kneževski ponos ne da da ljubiš sirotana Grozdana? . I tako u kneza Trpimira bila kćerka Grozdana. U predvečerje sjedjela bi Grozdana u vinogradu pod kućom i slušala kako Grozdan. . a ona. urešen cvjetovima. lijepa djevojko. Poljupci joj prže kao žerava. I tako jednog dana. a ona šapće: . pogrešno plete čarapu. Tijela nam gore kao smola u gaju. Grlica dolazi. Na klancu je grlim. Kotlina utišaje.Sutra ću ti pričati šta je rekao Zmijski Car. Cvrčci vriju u lišću. Ne boji me se više.Grlice. svake tuge i bolesti. davno živio je u ovim stranama jedan narod. Grlica plete čarapu. a nazivao se Bogumilima.Budim se kasno.Grozdano. pjevače mi.Grlice. Grozdam. to je nadgrobni nišan kneza Trpimira. . čim vračara upita za savjet Zmijskoga Cara i napravi čini. . što najdalje baca kamena s ramena i nikad se prazan ne vraća iz lova. Smola miriše u pritajenoj tišini. Tišina miruje. sva zbunjena.. pa će doći u gaj! Granje pada i pokriva zemlju. Omamljena je.Dobar dan. a knez Trpimir ni da čuje za to. Udarci kosora odliježu kotlinom. . i čezne za njom. a ja samujem. Hoću li je poljubiti? Grlica zatvara oči i sva strepi podatno. Pričam dugo o životu u gradu i Grlica mi ništa ne vjeruje. . najljepšeg momka u selu. Krvava sunčana zraka pari mi oči. i pogledala u čini i saznala sve. a Grozdana je pristala da se potajno sastane sa Grozdanom. svira samo njoj. a ja uzalud sviram na moje dvojnice. čak na drugoj strani sela. 69"G'Mjr Otkopčavam joj jeleče i šapćem na uho: .kažem ja. Grlice! :• Ona se samo smiješi. Neka odliježu.Lijepa Grozdano. .svirao je on . Najbolje se bacao kamena s ramena. Grlica zatvara oči i sva se predaje. zar ti ne znaš ko je to Grozdan i Grozdana? . i još više. Vrućina se razmahuje. svisnuću od želje za tobom! I vračara Domulja slušala je dugo ovu tužnu pjesmu. Grlica će čuti udarce. uveo bih te u moju kuću i bila bi sretnija nego u dvoru tvog oca bogatog. vrijeme je da idemo kući. . da si kćerka 1 crnog vraga i samog vukodlaka. Grozdan i Grozdana.Grlice. a iz lova se nikad nije prazan vraćao svojoj kući. .

. ot-plivaše niz tok. Grozdana se naže nada me.Eh.I tako vračara Domulja ode Zmijskom Caru. ■ . pošao ja preklani sa Jerkom. nasmija mi se i nestade je u vrbama. Zapeo kao nijem. Zemlja popucala od žeđi. a majka Grozdanova isplaka očinji vid za jedincem Grozdanom. Ležim na pijesku podno kolibe..Znate li koga sam neki dan vidio dolje pod Brijestovima? Maru Lekića^ Obukla neku dugačku košulju do članaka pa se bućka u vodi. istoga časa. Vinogradi zriju. pošao prvi put djevojkama. A kada junaci ozdraviše. Nasta urnebesan smijeh i vika.Mari? Idi. Hučka šumi u stijenama. u loncu od ilovače. Noć tamna.šapće Grozdana.viče Svrzimantija. Andro.pita ona.A ti stojiš kao slijepac. Iziđe. krhka kao trska. . ■^ Grozdano. . Poznam. Seoski momci provode praznik na kupanju: liježu na pijesak podno mene i razgovaraju o djevojkama.evo je! . Idi! Studena je voda. vračaro Domuljo! Ti si spasla moje prve junake. a dvore ih tanke prisojkinje i ljuto cvile nad njima da mi se srce cijepa od žalosti. molim te! -kaže ona. ha. sva u mom naručju. grij se! Ko ti brani. Samo se okrenu. . Živim nepomućeno i hvatam ribu sa čiča-Krnjom. Kokoši vrataju.A što bi joj ti? „.. Grozdano.A.pitam ja. čini ti se sve. a virovi daleko. Zadobili su krvave rane u borbi sa cijelom četom blavora Kuse.. a plave oči nasmijane. Hvata me san. . što si ostavila Grozdana? .Onu ispod borova. kažem joj ja. a ja pričam: .reče joj Zmijski Car. Pas zalaja.Grozdan nevjera. " ov ° ~ Hoću. a blago se gura i tuče rogovima oko korita. ' Kroz otvor haljine vidio sam joj ružičastu grud. Rijeka mi blješti u očima. zavodne. a neki glasovi pridolaze uz vodu.Mene u Giljanima pozna svaka djevojka. pa ih odnese Zmijskom Caru da njima liječi svoje junake. a lišće plane pa opane.Gledao sam kroz šuplju medvjedu glavu u utrobu vukodlakovu i sve sam saznao. Eno ih sada izdišu u dvorani.E. A nje stid. daleko. (furjb glavarov stajao je na litici i zlobno nam se kezio. idi s pijeska.kažem ja i smijem se.šapnu Jerko pa se izgubi dolje u njivama. vrišteći i udarajući obijesno nogama o bujicu. Najednom odskoči iz mog krila.Čuj me. I odmah pobježe. a u našeg Pute krvave oči. pa voda na Koravcu curi kao s lista. .reče drugi glas. obilazi sela i vara djevojke. znam što si došla. U brdima zavlada žed i bezvodica. a ja i Jerko privukli se pojatama. Knez Trpimir umre od tuge za svojom kćerkom. a Matija ravno k meni.Pa hodi. pa na Koravcu otimačina o vodu. daleko. a ja na pijesak.Gonite ih na rijeku. Grlica naslonila glavu na moje rame pa sluša. . To reče i nestade ga. Grlica. pa kada upravo misliš .Vračaro Domuljo. onu dugačku. a neko iz kuće. što spavaš sam na pijesku? Ustani i pođi sa mnom u moju skrivenu kolibu! .Poznaješ li ti Matiju Petljanovu. sve dok joj ne dodija studen. I vračara Domulja ode po trave čudotvorne i ljekovite i kuha ih za tri crne noći. Matija! .Koju Matiju? '■"''' . a tvoji ljubavnici neka se ljube vječno. smetenjaci Božiji! Pocrkaše vam od žeđi. Čudne su vam te planinke! Jedre i snažne.-Ostali zagrajaše.kaže ona. A vi pustite da vam blago skapava. ne.Šta ćeš ti ovdje? . da se malo zagrijem na suncu. . Zmijski Car pozva vračaru Domulju i reče joj: . budalo! ■. . sa svim ljudskim slabostima i slastima. * . Sutradan Grlica dolazi na izvor. Ne vidi se ni prst pred očima. .. Zaću-tali smo. sve plićakom. !! . . dopuštaju. . . a ja na rijeku. Poskakaše u vodu pa. Pojila zasušila.. ode mu pravo u njegove dvore. . . Zubi joj bijeli. za tri gluha doba. 72 r Žege ispržile zemlju. a treći nastavi: 73.Ozrene. .^ ~XXIII. a ja ni bijele ni crne. Ljudi. Ja ostadoh sam na pijesku. . Nisam ga ostavila. Ništa ti ne koristi ako mi ne izliječiš mog prvog vojvodu cmostrika Ljuticu i junaka Poskoka. . ^p sva preplanula od sunca.Ne može se preko tuđih irada. a Grozdan i Grozdana. . postadoše nevidljivi svakom u selu osim vračari Domulji. kao da ga gledam. pa kao gola. Čuh tihe i brze korake. . sva pocrvenje pa poblijedi. . a košulja joj se pripila uz tijelo.a ona te zbaci sa sebe kao vreću. Noći mlake i pijane. dok se ne ču smijeh pa glasan razgovor. On ode svojoj djevojci. > . yojvodu Ljuticu i junaka Poskoka. .O. Danju bezizlazna mlitavost.

. .. Ozrene.. nekako tiho i svečano. Bog s tobom. Vida sve natopila vodom. kaže..kaže Minda prigušeno. Svrzimantija ne dozvoljava da se otpočne bez tebe. 76 Krivošija je silno uzbuđen. . .Hajde.Grozdano.. Uđosmo u krčmu. kao i pjesma mu. iskrivi šiju. <:. Hehee. Majka piše sinu u tamnicu da mu je kula oronula. plaho! Nije čudo što te djevojke toliko vole.nasmija se podrugljivo čiča-Krnjo i mi za-gazismo u vodu. .Koliba je malena i sva zarasla u bršljan. plaho. Hladno je kao u trapu. poštenja mi! Eh. Gucnu i on. .•■ Ulazimo... Svi ćutimo.šapće Grozdana.Ja ću prvi. diže se.kaže dedo.. moj zelembaću! . Minda. ciknu i presječe.. . a Minda izdiže. Koliba sva plava. ali je silno žalovit..lW ' Kukajući već je oslijepila. Svrzimantija me dozva k sebi." Kakve dozvole. Kao da tanka pila prolazi kroz srčiku drveta. To ne bila tica kukavica "' ' Nego stara Ivanova majka. . lugar. pa otpoče: Kuka sinja tica kukavica A na kuli mladoga Ivana. iskašlja se. a Grozdana smiješi. "■■'■ ■■'■''■ Očinji sam vid ja isplakala..To je od sunca.mislim ja i mi skrećemo na Koravac.Sad će početi.! . .Ja? Po te.Neka samo čeka dok me uhvati. . Vlaga. djeco. zabranjeno je loviti ribu bez dozvole. . .Danas treba da pane odluka.-.kažem ja. pa nikoga ne vidim. . . .. Kroz lugove hitra voda teče svi pomislimo da je Krivošija izgubio okladu. vonja i prozori pozatvarani. Kako li prije ne vidjeh ovu kolibu! Čudim se ja.kaže on.' . >. Jest.:■. zavodno se smiješi i sjede mi na krilo. U toj pozi odjeknu visok i snažan glas. Iz tame nas podzravljaše. nape i puče u krčmi. kažem ja opet njemu.. Ko kad je Bog daje. Bože mili čije li bi bile! Minda se sav dao u pjesmu... Zar zna riba staje dozvola? I stari su naši lovili bez dozvole. Okladili se u deset litara. Oplakujući mog sina Ivana. Zablještale mi oči na suncu. Hajde! . Glas mu nije topao. a strehe popadale i da mu se preudala ljuba. zatraži čašu vina i gucnu. samo se čuje teško deda-Škembino disanje. a ona ga pita: Ko dolazi meni u odaje? ■'■ Ne vidim te. t.Krivošija naplatio smokve. . Voda tekla kroz luge zelene. xxv . Ja ustajem.viknu Galama. deda-Škembe i Krivošije. što nam otvara cijelog Mindu.. .E. Svi smo bili tronuti. .Znaš. On se izmače na kraj stola. Spremam se u lov. . Opet gucnu i otpoče: ■■. Glas mu treperi toplo i osvaja slušaoce. tvoga mi poštenja! . živ ti bio majci. a ruka mu drhti. ' Traže Maru.sreta me Leko na ulici sav procvao od sreće. pogađa mi misli. A kraj vode. Voda tekla.kažem ja. Galama sjedi za tezgom. .Ozrene! Gdje si ostavio gur? Ooj! . ispusti nekolika visoka i sumorna tona.. pa je ribe uvijek bilo.'. Njegova razrasla figura i ruka zadignuta na šiju ocrtavala se jasno u polutami.. Nešto sočno i muškaračko ima u njegovom glasu. al' je naći neće. ■ . . . a pjevači se ustručavaju ko će prvi da otpočne. tvoje je tijelo ružičasto. . počinjite.Pa jeste li vi poludjeli? Ko će vam na ovoj vrućini sjedjeti u krčmi? Vidiš li da se izgori. Tišina! Dedo Skembo duboko diše i tare znoj sa čela. a koliba ti je sva plava. ' . A kada dođe do onoga mjesta: Traže Maru. '". A kad dođe do onog mjesta gdje ulazi majci u odaje. pa mi kaže: "Čiča. . Minda je probao glas. : ' Krivošija izvije i oteže žalovito. Leko sjeda za sto do Minde. ni bujan kao Mindin. juče dođe onaj zelembać.A gdje si ti pošao? . Prinese čašu usnama. Mi očekujemo.. . 75.dovikuje čiča-Krnjo i budi me. A kraj vode čarape vunene.

78 Pije se. brate. i svi se kucnusmo. Pjesma ostaje u nama kao neka prekaljena uspomena.kaže dedo. da vi znate kako je pjevala moja pokojna Jurka! Ih. Svrzimantija je držao glavu u rukama. Galama ustade iza tezge i postavi piće. a trbuh mu se tresao kao mijeh.. jer odavno zalajao nije. a oko mu zasuzi. ali ovo. . Minda zapjeva. . izvedi ga! .Siromah Bespara! Eno ga još jeca u bašti.. sve dok se..Ko je to . priđosmo stolu. pa bi mu čovjek dao i posljednji zalogaj.Samo neka popije koju pa će odmah prepjevati.. 77. Šali nije bilo mjesta. . .kaže Minda i zapjeva treskajući nogom i dajući takt: U pohodam' kad si bila. Leko ga pogleda ispod oka.Vida zajeca dolje u dnu krčme. : . a Vida jednako jecala. Prazan vratila. pobožni i krotki kao i pokajnici. uz zveku čaša i praznih boca: Privezan za lanac..uzdahnu Krivošija. ujeda za srce. haj. Ja sam igrao bijesno. Ali kad Ivan ispušta majku iz ruku. bože me oprosti. druga mimo uha. Vrijeme prolazi. . Uđe Vida: . alal ti vjera. nego samo vijo oko kule.Ni stotine Haralampijevih predika ne bi ovako djelovalo na ljude. a Svrzimantija je dizao koljena do zuba. I majka ga po psu prepoznaje.kaže Svrzimantija.kaže Leko. kaže Leko. udarajući pesnicama o tezgu. a Galama se truska lijeno i pospano. Krivošija je probudio najdublja i najskrivenija osjećanja u njima. . ' 79■ A mi udarismo još jače. a mi bjesomučno mlatimo uz medvjeda dedu.vrišti Vida i previja se od smijeha kao u grčevima. a laka svakidašnjica obnavlja se i treperi. Prazan brzdar donosila. Samo se pilo. . a mi svi mirno. Vida ode u kuhinju. . Svi teško ćutimo. Svjež vjetar pirnu i pokrete raspoloženje. Isuse Bože. .Bespara.kaže dedo Škembo. a Galama priđe stolu. Jača je. Nenadano se razliježe lelekanje kao za mrtvacem. a muški osjetiše nemir i oboriše glave kao krivci. u zdravlje pjevača! . ■ Šta si donijela? v.. . šta vam je pjesma.Eto. kao na molitvu..E. pa zapjevaj. Kasnije predloži neko da igramo.. a Svrzimantija mu samo ćutke steže ruku. a kiša pada i sve se zeleni.E.kaže Leko.kaže mračno Svrzimantija.. A može biti da je bila i duboka noć. . .Hajd. Snažan vjetar zalijetao se sa Mrkulje i povijao me k zemlji. Krivošija istegli šiju. gledaj samo Škembu! Pravi medvjed! . . Na može da ti gusla po cijelu noć. pa otišao u Vrde. grbonja.. :■■y . ..upitah je nehotice.Samo ima razlike između pjesme i pjesme. Išao sam četveronoške. svekrvice. braćo moja! Mi ovako sjedi. .Ih. . . Sto sam donijela. Dedo je huktao i podizao teške nožurine.. napola mrtvi.Gledaj Škembu! O. . ih! . :: Razgovor oživljava. . Bio se razbolio proljetos.Ih. Lelee! . Krivošija. Neko je urlao u stablima kao da mu đavoli kožu deru. haj! ' .jednako uzdiše Krivošija.E. i uhvatismo se u kolo. pa se klimata. v Ište koru hljeba Da prismoči meda. Čaše zvone kao lanac. Smrkavalo se kad sam napustio krčmu. što se uopće ne da izreći. .. .■ . kao konj. Medo došo na klanac.{. i od molitve. Govorilo se o pjesmi. pa jedna u uho. .Ti ga još nisi ni vidio. vidi daje mrtva od radosti. Svi su postali dobri.? Prazan vratila. jesi me natpjevao. ■ Donijela sam. Jača je od svega na svijetu. I mi svi prihvaćamo: Haj. A kada Vida otvori prozore: osjen prešao preko krčme. sinko! . ali hajdemo sad jednu veselu! . ne svaljasmo pod stolove. . Vida i Minda sjede za tezgom i pucaju od smijeha. Krivošija završi pjesmu kako Ivana niko ne prepoznaje osim psa.■. On i ne izlazi iz bašte i kuhinje. i Minda je pjevao. kao da ima nešto tako veliko da kaže.Vido.

Grožđe je razbludno. ■ ■■ •-•. a ja sam je napravio. Prazan vratila. Masna i zgrčena prilika sjedi na naćvama. -■•■■■■" \ .kaže on. pa pobježe. Vida siđe odozgo iz odaje. . Najednom se trže i zagleda ustranu: . Pik! 82 . Varala si me sa mladićem Ozrenom.Kad ćete vi otpočeti? pita Vida.rekoh ja i pritvorih vrata.Grozdane.U pola. Svraćam kući. Kuća zatvorena. Čim svrši posao. . . tako ti. Ozrene? . O. varao si me cijelo ljeto. Zvoni tupa i obla lupnjava: nabijaju obruče na visoke bačve i masnice. Sunce zalazi.Bespara svira na pero od luka. Bože moj! Otkad je samo nisam vidio! . Gdje li je ovo Ivanka. Sjedam pod trsove: neko se kikoće razbludno. haj. Ude Leko.Tako. Sve utišalo. mnogo mislim na te. Na Koravcu puna Pojila bačava. a opet se osjeća da su na izmaku. jah. a u očima joj treperi nešto nemirno. . Vido! T ?: Vida donese karte. s. Vodila si ga u našu kolibu. Grlica gleda u me. Zatim se povraća i gleda me ispitljivo. Dugo sjedimo u hladu. pa poslije neki tičji glasovi. Eno kosora u plotini. Vazduh podsjeća na blisku jesen. a žute ptice vuge lijeću i dozivlju se po vinogradima. Sjedim u Klinovcu. . . nasmijano. Grlica stoji sama pod košćelom. što ono cijuče u kuhinji? . . učio sam. Ovo su posljednji i najstrastveniji trzaji ljeta. .kaže on.xxvi.čudim se ja i liježem pred njezina vrata. . . haj! Prazan vratila. Kad me ugleda. odloži pero i nasmija se idiotski: .U pola litre. Nema Bare. Zatim se trza. a miris loze prospe se kotlinom. skoro će ohladnjeti. . Ozrene! Htjela sam samo da te vidim. pogleda me još jednom. Sram te bilo. ja zapalih lulu ifj . haj! . Ivanka spava. Ko li se to kikoće? mislim ja i čuh kako Grozdan golica Grozdanu. Grozdano.šapće ona. Čula sa joj šum. Mislila je ne berbu. a bura zviždi u dudu: Haj. ali ja volim u selu. pijano. Iz kuhinje dopire cijukanje. Uskoro će i jesen. Ona se zamisli. . Smokve tenice užutjele. A poslije sve utišaje i ja čujem . Uzrelo ljeto miriše na jedru dojku. .Otac misli u srijedu. Grozdovi zabrekli. . Idem u gaj. . n 80 81T . mislim ja i dalje se vučem uzbrdicom. a ja hodam po vinogradima.Kud se ti uvijek skitaš. on palac u pero pa pijuče. sve sam ja čula.Vile tuku staru Čavarušu.Pa jest. Refren me prati sve do Stubline. . pa idem na Koravac. Poslije joj otkopčavam jelek i milujem grdi. vlažna. . Grozdano! Ljubavnici se svađaju. -Znala sam da ćeš doći.Je li Ozrene? — Zašto si ti u selu kad si učio škole? . prijatelju. Grlice. nabijam teharu duhanom. Zašto mi pališ krv.Varala si i ti mene. zatvara oči i privija se uza me. Kamo ti lov? Kamo ti lov? Sve još isto kao i u doba djetinjstva.Ima vremena. Ja ne znam koji mu je vrag. . Krčma tamna. kažem ja. Grlica sva gori. maše nogama i puše u pero od luka. oče. šapat u lozovu lišću: . Nad Svrzimantijinom kućom zakikota bura i zaigra u borovima.kaže ona i smije se. Skoro će berba. ustaje i bježi preko plota. Vrućine žegu.Došla sam samo da te vidim.Vido. Knjige ti dolaze a ti ih ne otvaraš. o\ Grozdano! A Grozdana vrišti u lozi i vriska joj ozvanja i pro-siplje se po vinogradima.I sada sam pošao u gaj da siječem kostilovinu. ■ ■■■■ ••■ Vinogradi uzreli. Podne. .Hoćemo li jednu? Daj. . Otac sjedi na sofi. razbijajući prste i hvatajući se za stijene. Grozdano.kažem ja. A Mindin refren izletje iz granja i zavrišta: Haj. vise pune meda. Samo se zabrinuo za ki-ridžije. Miriše uzavrio sok.Nekud je prošla zmija.Zbogom.Grlice. . Kucam na prozor i zovem. . Puhne mlak vjetar. Otvorih kuhinju. U lišću zreo ton. Varao si me sa seoskim djevojkama.Hohooo! Ja ovako.kažem ja.Ti razbludno kikoćeš.govori Grozdan.

zdravo! . .Maro. ko na berbi. svejedno. Bilo grožđe ili balega.Hišš! Šta ste navalile.. Okrenem se: Grlica zastala u redu. .Nisam mogla. tobože da dohvati krošnju. .Hej. Skidam košulju i cijedim je. pa smiri. Doma teško diše. Razdrta vriska dere kroz zapaljen vazduh hrapavo i obijesno.Zdravo. a kikot zazvoni bezobrazno i raskalašeno. Znoj izjeda tijela i svuda niču povici i dovikivanja: > . A Jure. demonski zasmija./:!. . uzvrištalim kiridžijama. i žene se golicavo zakikotaše dolje pod trsovima. pritište i sagorijeva obronke i puši se po usijanim brdima. 83T Podne se primiče. . a na suncu vriju moždani.Heej! . Ne gleda gdje sjeda.A gdje si ti. a oči mu zapele za Marine grudi.Vrijete kao mast! . Skovao sam ti najljepši nožić. uzima mu ruku i meće je na svoje grudi. Vrela i žestoka zapara omamljuje ih ispod zapaljenih trsova. znojav. Negdje zveknu bukara. hii. A kad se pritegneš..Grlice. :r'■.Ih. Ja u vinograd. a Andre istrese sepet u rpasnicu. Sva crvena i zabrekla. . Vazduh vri i podrhtaje. Znoj im se cijedi niz plamena lica. . Ugrijani konji jure pod punim mijehovima.. Zvrndaju vrtoglave muhe.a sva plamti od žege i stida.kaže Grozdana. pa dohvati mečku. kaže Ivanka i smije se. nije . a Jure joj zavlači svoju žuljavu ruku u njedra i zaduvano krklja. stenje vrelo i kupi opale jagode.■■.': . Pod smokvom šaka hlada. A Grozdana se samo smiješi. Nijedna djevojka neće imati tako lijep nožić kao ti. i on naže za njom uz vinograd.kaže Andre. . znojem i užeženim maštom.Na berbi. je li ti vruće? . .O nije.Sutra je berba. žilavka zabrekne u tebi. Nešto nevidljivo poteže Andru. Oči im plamte i biju vreli damari. a opanci utegnuti likom. •"■ ' Grko! ' ■■■■'■•■■■ ••:•'•■ . govori nešto isprekidano i grca.Đavo te nosi od mene! . Drumovi vriju konjima. miluj me samo. pa zasu.O. eto! Jure zađe u red. to ne zna ni sama! Gledaće svakako:da dođe kući. Slabine joj se pokorno uvijaju. pa kao medvjed stade da joj brunda na uho i pali je vrelim dahom. Andre! . Gore zapaljene kapine.(.-v O.Hahahaa! Andre je stiže i uštinu. a muškarci zavriskaše.. Sve je Bog stvorio. visok kao da će se s nekim rvati.Hoćemo li malo u ulicu? . Grozdane! Umrijeću. Poslije idem pod smokvu i sjedim. od debelog beza. Pozvao me Amidža k sebi.Hohohoo! Eto. srdito frču i mašu repovima. Grozdano. miluj.'* • t {■■■'h't'>'■ ~ HaJ> haJ! • •.. Idem ulicom. . Ivanka? Što nisi došla u naš vinograd? . a negdje vrisnu kubura. . Beračice sve u bijelu. a Ivanka preda me. Vazduh se zanjiha.A gdje ćeš biti na konaku. a grožđe zafućka u masnici. . Fes mu krvav. Žene zapjevaše.Hohoo! Zdravo. vas dvoje tamo! Heheee! Vidimo mi! I smijeh se ponovo razliježe vinogradom.a cio roj pčela zazuja mu nad glavom.kaže nemarno Andre. . pa nisam mogla. Ivanka? .. Žestina se sama sagorijeva. gladnice Božije! . otra znoj s gole lubanje i odahnu: . I sve tako.. . U trećem redu kikoće Doma i zove Juru da joj izruči sepetnjaču. Upaljen sok satrvena grožđa golica nosnice. Mara diže krošnju na rame. . a ugrijani drumovi ječe pod bijesnim topotom i vrelom omarom. a grud skoči kao praljak. ako me ne budeš milovao! .':^. sva ulijepljena maštom. po cio Božiji dan.. Osjećam nečiji pogled na sebi. pa me posmatra.. pa ne možeš da ne vrisneš i Mari ne zaviriš u njedra.XXVII. a ona vrisnu. Vrisnu.■ -i-. 84 Stari Ante skinu svoj upljesnali šal. . baš je pripeklo! Vreo dah poletje i zamre u vinogradu! Sav sam u goloj vodi. Andrina košulja. .■-' . a cika se crveno zacereJ^a niz vinogracl i prosu po brežuljcima.viknu Andre. prignu se Domi.

pa neki žamor. . pa opet: raspo-djeljuj se i tjeraj redove. A kad padne večer. Sjene se zavlače u kapine.'•.Ivanka. a miris pečenice prosiplje se po Koravcu. Mast vonja. Nikola silazi u badanj.'■.E. a Andre poče da zadirkuje žene. . Nemarno zvone zvonca na konjima. Smrkava se. Ivanka? . . a ona se samo prigušeno smije i grca u poljupcima.Šta je tebi noćas. __ Zagrije i staro. a i ladnije. . vri u badnjevima. . Poslije ustaje.' ." :V: "• \ .. Lažov jedan.Kriva! . a u ruci kog muškarca zaki-koće po koja žena preplašeno i golicavo. Sva se lomi i nezasitna je. . . vrište kubure i razliježe se pjesma.kaže on meni. akamoli neće mlado.-■ . a ne u našoj . Smijeh zvoni. . .Mijoo! O. a Galama prima. motaju se ljudi. pa opet udri iznova. Stući ću mu njušku čim ga vidim. a za njim se oteže sjena kao za jablanom. Svijet se slegao iz gornjih brda. pravo slavlje: Vida zažeže karbitušu. nešto joj vrelo hropi u grudima. .■ ••' '-■-■' ': ..Piši.. Čujem kako Martin žuri uz 85ulicu. kao daje dernek na Gorici. zapaljena. . Ivanka! ne vjeruj im ništa! To oni sve lažu da nas zavade.kažem ja mom stolu i zalazim u ulicu. brundanje.. ručak tukne na mješinu.. Drumom 86 jednako promiče svjetina. a otac šalje Martina po večeru. a ja položim glavu na Ivankine grudi. Svuga zvoni smijeh. pa se sve sjatilo pred Galaminu krčmu..■'.Jesen je blagoslovena.Tooč! ' ■'•"'' " .kaže neko pred krčmom.Zbogom prijatelji! . mjeri i nadvikuje sve: .Čula sam da odlaziš nekim djevojkama.pitam ja. XXVIII. Mjeračica im žulji ramena. Ozrene . Dođe vrijeme užini.Metnula sam u nj feslidžan da nam miriše. odlazi na širine. pa gazi. A Koravac uzvištao i uzvrištao. .S darama 48..Pritegni desnu praču! ' ' .kažem ja Grlici i grlim je u potoku.->■■■■ ■■:■ . na kantar obješeni. bijesna je žilavka! .šapće Ivanka i provlači mi prste kroz kosu. a vrata se otvaraju.O. sve dok ne zađe sunce i svjež vjetar ne siđe s Mrkulje u kotlinu. . . Tako po cio dan. Andre stoji kraj vatre crven kao krv. Ivanka me krši u svom naručju i prži me poljupcima. . .S darama 45. Ivko! ■. Mrak. ja znam. ' . da iglu nađeš pred krčmom.'■' •. kiri-džije se motaju. -kaže ona i privlači me k sebi. ' . ' : . I mi se mirimo. žagor. Mijooo! Sunoćaje se.kaže dedo Škembo.Mjerite dare! : . ■ . a ja pratim Grlicu.Đii! ".O. vise mijehovi kljuka! Momci ih dohvataju i tresu u badanj. Prestrašeni dječiji glas odliježe odozgo iz Krčevine: . a u Galaminu podrumu pravi mravinjak. Ivanka je omamljena. Poslije. . glasovi. vri u ljudima. Govori isprekidano..Ivanka. To ti je rekao Jure glavarov. daleko. A dvojica mjere mijehove. '. pa mi se čini da ti glasovi zvone negdje daleko.Ništa se ne vidi.Zaboravio se me.' Hehee! . Momak Bića neprestano okreće ražanj. .Bolje je iz drvena suda. građani izmiljeli iz Kamen-grada. '"''"■'■. .zovem ja prigušeno. ne vjeruj im. a u kari.■■"! . svađe i prepirke.' '"''■''''. Grlica sva drhti. miriše li krevet. Ivanka. oooj! A domala se prosuše vatre po vinogradima kao o Ivanudne.Brrr-tooč! Načas sve utiša.kaže Ivanka. . otkad nisi bio kod mene! . pohiti domu. Sva je usoptana. . grči se sva i kada se zamori. ' . Muvaju se konji. ipijaju politrice i viču.S darama 63. Vida izgubila glavu.. Iz vinograda zaluta pokoji glas do pod naš prozor. Vraćam se na večeru. Po vinogradima jednako gore vatre. . baca košulju sa sebe i liježe do mene. a Svrzimantija poteže duboko iz bukare. .Vino je pitkije. Pjesma odliježe složno i prelazi bregove.

Otjerali su četvero konja.." . a oči mu se zapiljiše u me. ta i on je momak. skotu jedan! Proliću ti tvoj prljavi mozak u vodu! Ali Jure nema. Ivanka spava u mom naručju. Uzalud se uzrujavam. Sjedim u stijeni vrh kuće na izmaku ljeta i premišljam o minulim mu danima: . . Ivanka .■ O. Cio sam dan mislio na njegove riječi. Bog s tobom! viče čiča ispred kolibe. u meni.-. .govori čiča. .Mnogo si se promijenio. a udarci mi odgovaraju onekud iz gaja: Neka samo pokuša daje još jednom napastuje! O. . . iskrsnu preda me on..Hej.odgovara Jure pospano.Oh. Masnica ispražnjena.. Vatra još samo tinja. čiča! I mi razgovaramo o vrućinama. prolazi li često ovuda Jure glavarov? . .Zašto? . a ja stišćem toljagu u ruci. Ozrene! Slomićeš mi brvno.Natrag! Razbiću ti lubanju! On podiže pesnicu. prošla je berba! Vinogradi požutjeli. kuku tebi.Nisam znala.87kotlini. opustjeli. Ja je pokrivam. pazi na Juru glavarova! Prebij mu koje rebro da te bolje upamti! Bolje prije nego poslije. Treba samo da ga dohvatim i uspomena mu je osigurana. čiča.■. . Jure glavom. dobar dan. da te bolje upamti! Bolje prije nego poslije. Jure.kažem ja. 88 Ako ovuda prođe. Ozrene.Dobro. glavarov Jure.Jesu. Upravo pred Bićinom pudarnicom. Ja stadoh. ••■■:. Jure hrče kao preklan. ispružih toljagu i sav bijesan viknuh: . . Hvata se sumrak. Siječem veliki drenov štap. . a ja se hvatam strane. pa mi ništa ne kažer . . ■ xxix. Ozrene. Nisi više onako dobar 1 nosiš drenovac.Hahahaa! Pa bog s tobom. .■■ ' XXX. Budim se i odmah mi dolazi na pamet: Prebij mu koje rebro. Vatra gasne.Što te nema.Dobro. Sjedam na brvno povrh čiča-Krnjine kolibe..dreknuh ja nehotice i stegoh štapinu. Morao je da skrene prečicom preko Kalačina. Negdje vrisne kubura i jeka zamre u crnoj noći. Kako ne bi prolazio? Ta drum je svačiji. hladnije im noću. Lišće šušti i bude se fini šumovi u noći. Na Stublini stoji Ivanka.:. . Lišće trešnje crnice treperi plašljivo nad nama. a Ivanka prašte u smijeh: . reci mi pravo.kažem ja tobože mirno. Sveti mi se ti samo! Ali ja ti kažem: Kuku njemu ako je samo krivo i pogleda! Ivanka se smijela za mnom. nos mu pokrvavi. viknuću mu: Natrag! Natrag..Pa gore vrh Anđine kuće. sinko. prolazi. . Hodam ulicom. . Njegovo glupavo lice oteže se iznenađeno u oporu grimasu.„. Što će ti drenovac? . Laku noć! .Gdje si ga vidjela? . oprezno izlazim i hitam u vinograd. Liježem na gunj..Ćuti! .. Kažu. Ivanka mi se svetila. . na zavoju gdje je ulica naj-tješnja. pa me može ujesti.Natrag! Ovuda ne vodi tvoj put! Sav sam drhtao.Ozrene. o lukavosti ribe i 0 svačemu. . . . ■■. Juče mi kaže Svrzimantija: . nećeš nikad više okusiti pure! Hahaa! Prostrijeću te nasred vinograda kao pudar Biće Štap je čvorav. nad mali potok Šušku. . dobro. ■ . Smijala se zlobno kao zmija. Poslije Ivanku savladava umor. Lak vjetar miluje me po kosi. . već nekoliko dana? .Je li.Hej. : 89. pa je odmah spusti niza se i pode pokorno niz ulicu. ••. U meni je kipjelo.Treba mi. Pobjesnio glavarov pas. jesu. Neka neutješna pustoš sjedi u njima i plače.Pa tako. Silazim na rijeku. po stoti put preživljavam sukob s njim i sve to življe mašem nogama nad potokom.kaže Ivanka i zaćuta. dobro. Smijeh joj je bio nekud šupalj i zategnut. Zapela mu Grlica za oko. Jesu li ovo tovarili? .. .Zaposlen sam mnogo.Prolazi.Vidjela sam danas Juru.

.Slušaj kako čudno huji Hučka! Kao da zove. * . Zašto se ne bi smijali? . Nigdje modrice! Svježe tijelo smije se golo i po-hotljivo.Pa vidjeli su je. Sami smo. .Eno je! da pane.. . Bara! Koz. OjSamo još n€^^&Qj Gospode Bože. idući na stijenu. šir. Čuje se kako pčela oblijeće oko žutih grozdova obješenih o tavanicu. sve! Osjetio sam da je ljeto prošlo i nešto me je bolno taknulo u srce. Grozdano! Izliječiću ih svojim poljupcima. . .Šukadar .kaže Grlica.govorim ja i otkopčavam joj haljinu. crne oči. Podno njega intimno prisoje. Tako opusti cijelo selo. pjevala je: Šukadar . ..okjnBesJ<craj^ri JumJes>eni. Sam sam u kući. -: ' XXXI. koz! . Slušaću svađe i milovanja Grozdana i Grozdane.Tražim te cijelo jutro. samo još nekoliko dana^ovjp^^djkog^naMPos-ljedn]onT~k1lo1n^pfecT^ce~7esen kotlinom i odnijeti sve ljetne snove.Da ti vidim modrice. . punu žutih i sunčanih sjena. Tiho u kući. da zaplače. zaboravio sam na čiča-Krnju! Potra-žiću krošnju da mu ponesem grožđa. Dođe u kuću i niko je ne vidi kada ude.pitam ja i sjedam je na krilo. Izvor ključa. . Bara pred nama ruši stijene.A je li ko vidio tu kugu? \( . 90 91. Što si me prevarila? . Grlica zastade i osluhnu: . vrteći se k'o vito. Sva sam u goloj modrici. u bijelu i kao motka. koz. kažem ja. Pčela voli jesen. načičkano sitnim žbunjevima drače kao da su ga ose poklopile.bukadar.Što se smiješ? Ne valja se smijati kugi. Kažu da je dugačka kao motka A-! i sva u bijelo umotana. tiho. Zaćutasmo..bukadar! Hahaha! .. prešla kuga. O.. Uvijek ovako huji pred velike kiše. O^jzbj^mJje^oJ^Prya jesenja kiša_^p_ušla. Lice joj postade bolno. „^ . kažem ja.Kako prešla? .. tresem lulu o stijenu i gledam niz kotlinu.Pa rekla je eto "nikadar". Smiješna mi je izgledala kuga kako se.kaže Grlica. Idem na rijeku i sretam Grlicu u ulici. Više ovud nikadar. . da je preko ove stijene. sva bi u komade.a ona ne odgovara. Opet ćutim. Ne valja joj se smijati. Poslije se smirujemo i razgovramo. Grozdano.Grlice! . Sunce bilo odskočilo. Svu noć je prepadalo.: -^■■■•■' Sunce me već prži.I kada je odlazila. . Slušaću kako opada lišće. vesele se na kapini i gledaju u nas. hoćemo li na izvor? A Grlica okreće Baru i mi silazimo.^s£ja kotlinu^ kažerr^ ja ijosjećain kako mejispavljuje.završi ozbiljno Grlica i poče da vabi Baru sa stijene. Ozrene. podsjeća me na priču iz djetinjstva. .Nju šalje Bog. Sve u grozdovima. To znači da neće više nikad doći. kažem. -Tražim te ima i dva jutra.Prevarila si me. sve sam jutros osjetio.O.A Bara samo zakmeketa i pogleda u nas veselo kao da nam se smije. Sjedjeću sam na stijeni ili negdje u vinogradu. vrti na stijeni i krešti ove čudne riječi. . Svi su podranili u smokve. Bara. Vidim kroz prozor opruženo Pasje Brdo. a domala smo nas dvoje hitali za Barom uz puteljak spram sela. Jesen je medena. . .Svejedno. .viknuh i trgoh se od sopstvenog glasa. uzimam je na ruke i dugo je tješim i milujem. svakako ću mu ponijeti! . . . Poslije zatutnji u Mrkulji i počeše se navlačiti oblaci. Meće glavu na moje rame.šapćem ja. zaraslo u krhku tilovinu.. Grlica ugleda kupine i poče ih brati. . jer ljudi griješe. stala je navrh ove stijene' i. Odozdo iz bašte dopre do mene pokoji nerazumljiv glas i sve utiša.Grlice. . Blizina nas opaja. A ja liječim nevidljive modrice i Grozdana se kikoće. Ja prasnuh u smijeh...Pa tako. Preliva stijene i ruši se dolje podno nas u liticama.. Prešla. . a ja osjećam kako se nešto napreže u njoj da pukne.čuh Grozdanin glas. Kroz otvor na prozoru moje odaje uvlači se prohladan i vlažan vjetar. Grozdan se opija od tuge za ljetom i tuče me svirepo.Znaš li ti.. krhko šumeći po napola sasušenom lišću. Obadvoje smo zamišljali kugu.Grlice moja! . još prije stotinu godina.O. . Poslije stane nekome vrh glave i mori. Ovo je pred kišu. XXXII. . Poslije sjedimo i gledamo • Hučku. a mi jurimo za njom.. . a oči suzne.. Rijetko razasute kao krupne.

Idem na Koravac. >. Čujem na Stublini pjesmu. krhka. Ljubim je. a dedo zamišljen. Sva je od nečega staklena. Spuštam je do sebe. Grlice! Pa ti si već prava djevojka. kao. . . a ona otvara oči kao iza sna. . 95. plavim sjenama.Neću.O.. Osluškujem. . . Za jednu noć.Grlice. a Grozdan i Grozdana sjede u žutom vinogradu. a ona zatvara oči.' ■'■: . 94 .Pa ja sam sve od mame naučila.kaže dedo Škembo. sjetih se Ivankine pjesme i nešto me zlosutno steže u grudima za Svrzimantijom. 92 93.. Treba da vidim Grlicu. Eto. . Samo ne znam cijelu pjesmu. I brda su staklena i providna.: • . Želio bih još ove posljednje dane da provedem s njom. i ne ču mi riječi. Bože moj. Grlice.Hoćeš li ti. Tužan je kao da gleda smrti u oči.viknuh ja nenadano.■ ■. Riječi joj drhte u grlu. Ja nisam nikad ni puške ispalio. Počinje da pjeva pa ne može. "*•■* Moje rosno cvijeće! S Tobom će se moji ■•. Grlice? . a Svrzimantija. Grlice? . pjevače mi. Jesen je. . drhti. da te srce zaboli. Sjedimo i ćutimo. moj stari drug.O. Vraća se. bijeli oblaci plove nad njom. Bistro je kao od zlatnog stakla.Grlice! . kažem joj. sav sretan da saopći novost. umoran i bestrasan mir. "Oj. Idem preko Ozrenova Polja. U prirodu je ušao mir. Ustajem i otvaram kanate: sunce zlatno. Ivanka tužno pjeva: Oj pelin pelinče.Šta će biti od naše kolibe kada udare kiše i vjetrovi? Reci mi. Grlica ustaje i tjera Baru za drugi grm. .■■ .Ni meni se ne ide. pa umro. . Neki kažu da to vjetar pjeva u žbunju. .Ima još dana i lani smo se o Miholjevu ljetu milovali u našoj kolibi. mekano. samo za jednu noć. . pjevaj. . Dedo se sjeća mladosti i svoje ženidbe. ne tuguj.Zbogom! . da ti gledam u oči! Grlica ostavlja pletivo a ja je uzimam u naručje i dugo joj gledam u oči. pelin pelinče". mladić. dugačka je.-. Svati okititi ■'. Do groba nosili.. Ogromne žute mrlje šaraju kotlinu.O.šapćem.Hajde. Grozdane! Reci mi gdje ćemo se milovati kada opane lišće i zima zavije kao gladna vučica?! A Grozdan ćuti. Da. otvoren je. Grozdana mu meće glavu na svoje grudi i provlači mu prste kroz kosu. što nisi došla. . samo da bi se umirila. a Svrzimantija ćuti mrk kao stijena. sišla je jesen u našu kotlinu! Priroda se profinila. Jesenji vjetar šušti u živici i cvili kroz žutu kotlinu. jesen je. jedinac u majke. Svrzimantija mrk.■::■■ Kad me budu mladu •■ ■.kaže dedo nekud zamišljeno. Grlice! Ti znaš mnogo pjesama.-. tužno. Sjekao sam najdeblju kostilovu granu. pa me može lako da dozove ako joj ustrebam.kažem ja. hoćeš li mi pjevati? Hoće. I vazduh je staklen i providan. bio neki Ozren.Još prekjuče reče mama da idem ovamo.A kako pjeva Ozren. Da.. . Ivanka.Pripremite puške i sačmu! Možemo u ponedjeljak odmah zorom.. ali to nije istina. Grlica sjedi pod brestićem i pjevuši. Majka ga toliko žalila i plakala za njim da se ni u grobu nije mogao da smiri. .Pa čula sam od mame. XXXIII. Momci se žene. Pomućenog ljetnog žara nestalo u njemu. :. Ivanka pjeva. Tanki.Zbogom.Otkud ti ovdje. Bara brsti živicu. . što je tužna Ivanka! Ne bi je čovjek ni prepoznao.kaže ona. . ne mogu bez tebe. Bestrasna je i sva od jasnih i finih tonova. ljudi! . mislim ja.Budim se: mekana i zlatna nit sunca provukla se kroz prozor i igra mi po licu. o.. kažem ja.kaže Galama. Svrzimantija? 1 . kasne. . zbogom! Zbogom naša milovanja! Hvala ti za svaki zagrljaj i praštam ti prekjučeranju osvetu. a opet tako mekana. Ja sjedam do nje i obuhvatam je oko struka. Bliže sam kući.Svuda sam te tražio. Svakako će mi pjevati. . . Grlice? . Nema nikoga. Grozdane! . Zato se ovo i zove Ozrenovo Polje. ne bi li ti čula udarce. a ona uzima igle. Prestajem. . sjeda podalje od mene i uzima pletivo. .Otvoren lov! . Čujem gdje neko pjevuši. . I sada noću luta ovim poljima i pjeva tužno. šaraju brda finim. . . . . kažem ja. jesen je. Ne može da plete.Grlice ostavi pletivo. sunčane vlasi.Grlice.Jest. Moja ga je majka noću slušala kako pjeva.

Otpratio sam je sve do u avliju^Na klancu me uhvati čvrsto za ramena i. Dodijalo mi piće. Uvelim lilšćem pokrio . . Kaže.. . ( / mojoj staroj majci . pa nastavi: . . ' XXXIV.. mislio sam idući ulicom. magarca nestalo pod njim.I Grlica pjeva. Ali samo ne znam 96 ]<. Otići ću poslije podne na rijeku. . . Dani uzmiču. ne prolazi kraj Srnrcjnjak_a.. Grlica i ne pjeva. Pričao sam joj-i kako je mene mamila u svoju kolibu.vinogradu. A on kao zrno otište niz polje. Devet je puta moj grob . prošapta brzo: . Ostali smo u gaju sve do podne. . Jest. zdvojno Svrzimantija. moj Ozrene.Eto. molim te. .kažem ja drhtavim glasom i uzimani je u naručje. Pred krčmom sami ja i Svrzimantija. pa ne znaš ni odakle dolazi. a ja sam sve promašio.>. Neki ljudi traže spas i u drugim stvarima. Bože moj. U Smrči-njacima se prikazuje. ^ k po irnenuT ___ Eto. On samo zinu i viknu. tuguješ r" Za svojim sinom Ozrenom. Jedino što zabliješte veseliji trenuci kad sretnem Grlicu. skoro ćemo u grad. .Juče ja idem ispod Smrčinjaka.. Do mene puteve zarneo. A čim je prvi pjetao zapjevao." Bezglavo hodam ulicom i praštam se sa svakim kutom. Ona samo pjevuši. a on se samo gorko os-mijehnu i odmahnu rukom. Spremaj se! Treba umaći kišama. Bojim se ovog teškog mira. duše mi.. a ja ne smijem ni da se okrenem. i ja u tren stvorih se pred njim.Neću. / mlade loze se povile Našom zelenom odrinom. mene ne može. ■.. dođe mi da se ubijem. Proljetnim cvijećem procvao. Jesen utišala. sve ide za mnom. samo mene.Ozrene.Žena. . . Jure glavarov ispade pred nas kao da ga neko dobaci. . umiri se! Malini te. sve. Kao da sam cio svoj vijek letio za vjetrom. . . . a neko se kikoće_gore_u Rosica.Gospode. Bara zakmeketa. Miholjevo umije i da prevari... c . Ivanka prođe s burilom vode na leđima. svraćam na Koravac. Glas joj tanak.kaže Grlica sva uzrujana. mekano i čisto. sa svakom uspomenom. otkada nisam vidio čiča-Krnju! ./riemoj! Obećaj mi da nećeš! Obećaj! ._Ja sam joj još ljetos pričao kako ona hoda po vinogradima i kako se smije i svađa sa Grozdanom. . Obadvoje drhtimo.. I juče smo sjedili u gaju. tresući se od straha. . . tužan. Začu se brz i zadihan šum..Grlice. .<s. Osjetio sam kako Grlica pretrnu od straha.reče on. sav cepteći. kad se Mate Rosić vraćao iz Soljana.kaže teško.Ozrene.^ . .ako se to sve brzo dogodi. ili sunce hvatao u rešeto..Ozrene. i Grlica je čula kako se kikoće_GTOzdana. Sunce. /. Devet su puta laste Savile gnijezda pod našim vajatom.... Devet su puta zove Procvale nad našim potokom . U isti mah osjetih drhtave Grličine ruke oko mog vrata i malaksah.kažem ja. . Jednom u'kasnu noć. . Beštija! Ima samp njoj da zahvali za život.. on ćuti i pije. pokaza glavom na Ivanku.Obuljak zviznu kraj njegove glave. Devet se puta humak .. . .. Otac kaže: "Ozrene. Male. Vf/-\ . mori me silna čamotinja./u . Sjedimo sami. čula sam. «■ 1 on iskapi do dna. čula sam kako se smije Grozdana. Muči me neko nejasno i zlosutno predosjećanje. ~~. prede zlatne priče po opalom lišću. Nešto krhko. Večer pada.Ozrene. '■• Grlica zaćuta. . . providno njiše se vrh nas u vazduhu. .Kuća mi je pusta kao grob.Grlice! Grlica plače. Rekao bi da vjetar pjeva u žbunju: ■. žena. izišlo preda nj magare. to polustvorenje. a on uzjahao. ___ Pokušavam da ga tješim. može da spase čovjeka. umiri se! . a kad pomislim još i na to da će skoro zima i da i ti odlaziš. Sit sa života.. Ali mjesto na rijeku. svinjske oči zazvjeraše mu zlobno kao u zvijeri. majko.. kažem ti. I moju je majku jednom neko pratio iz Smrči-njaka.. . Poslije dugo drži_glavu u rukama a pogled mu na zemlji. Ja ćutim. • Otkako.

..Bog dobro dao! . . Oblaci se sele preko Mrkulje.Ozrene! Ostani. čiča! . moja Grozdano. pa čekamo da se dogotovi. A i riba je bezglavija na jugovini. Voda huči za mnom. ište hljeba i obuće".Mati mu..pita Vida.kaže Svrzimantija strogo i odlučno. da sam barem čiča-Krnjo! kažem ja i penjem se na stećke. a ja ništa ne shvatam.Bože me oprosti. .• .Dobar dan. Boško Vrle poslao po žandarme.Sutra će voditi Juru u Kamengrad. Nešto nam opravljaju kuću u gradu. mislim. Ali je i jugovina dobra. /■ • .Radije smrt. On obori glavu i crno se zamisli. . . zbogom! I mi se rastajemo.Anda sve čupa kose i bije se šakama u prsa. Ćuk ćuče osamljeno i zlosutno negdje podno Gorice.Dugo ja vučem svoj robijaški lanac i samo smrt može da me riješi njegove lude zveke.. Sklanjam se za stijenu i palim lulu. Idem da se oprostim sa čiča-Krnjom. a glas mu kao iz bunara.. U njoj je bijes. Mi se dižemo.E.A znate li što je poludjela? Silovao je Jure gla-varov. a svi gledaju u me. kažu.Dosta više o tom! . a ono mene pije.Svake jeseni. Barem zaboravim na sve. kažu. Koraci nani odzvanjaju osamljeno i prate nas u noć. '. A ja još ne shvatam. razumiješ li? Strašno! I on se luđački unese u moje oči.. . kada je ostali svijet najveseliji. Gore na izvoru kao da zvone litice.Hej. U suhu smo.■■• .završi on gorko. Tako govore. XXXVI. .. a on korača teško sa oborenim pogledom i tužnom grivom. . a ja jo§ više.završi jedva čujno. . šta se sve ovo događa! . zar je to moguće! . prijatelju? .Neću! . mene spopada ova čamotinja.viče čiča. Čiča se nasamovao. Odavna nisam bio kod njega.Pijem ga. Sam sam s mrtvacima.Davi li te jugovina. Ostaćemo još nekoliko dana. O. Bože moj. On priča.Nismo. Bogumili miruju vječno pod svojim teškim stijenama. Svrzimantijo! .rekoh i nehotice osorno. . kažem 99sam sebi i spuštam se k vodi. ja volim buru kad puše i zapjeva oko kuće: "Hukće bura oko kuće. . Sumrak pade. Nečastivi laje iza nje. Istina.A što bi me davila? Dobro je.E. Ozrene? .E. Grozdana plače.. Ivanka gleda mirno niz njive. Osluhnuh: Grozdan vodi u grob Grozdanu. Ozrene. . XXXV ■■. ■■■•■' . Nadošla Hučka urla u stijenama. pa zbogom.Poludjela Andina Grlica. . Krto šušti vjetar u granama. a gore u brdima pokopano je umrlo ljeto. a ja se sjećam sunčanih ribarenja i dižem se sa stijene pred kolibom. zbogom pošao. I cio moj život pane na me kao krov kakve trošne i teške kuće. Zbogom naša varljiva milovanja! Često ću te se sjetiti i poželjeti tvoj strastveni kikot. . Sjećaš li se ti ludog raspopa Melentija? Onoga s mise na Gorici? Ono je strašno. Najednom čuh zapijevku. ako se više ne vidimo! .. ' ■■>•• ■■''■'■■ . a brada mu zadrhti.■•. Ivanka. moj Ozrene! . zatvorio ga u pojatu i susjedi mu svezali ruke. a njegov rođeni otac. Bljutavo mi.kaže čiča. Bože moj. ne idi! .Silovao je u potočini kod Markove Belenzuko-vine.•. nariče kao da im je mrtvac u kući.■'•■■ '■■ t^>'S.E. . Vazduh težak. Ivanka! ■•. pa sada priča. metnu mi svoju žuljavu ruku na rame i ražalosti se kao sasječen panj.mislim ja. Duhana imamo. Dugo sjedim i premišljam o prošlom ljetu.:>■. ■■• >■. a opet satanski bjesomučno. vlažan. Čiča u kolibi kao volšebnik u rupi. Ćutimo.Hoćeš li čašu. Čini mi se da nosim hladnu ribu u lobanji.Dobrojutro! Zar niste još otprtljali? . moj dragi čiča! Ja odlazim u grad. Nešto već za-grobno izbijalo je iz njega.kaže Ivanka sasvim hladno. Jug šušti osamljeno u borovima.. Dan tmuran..>. . Nasta stanka. Hladno mi je u duši. .! ■ ■ .M-w Dobro jutro..viče Svrzimantija za mnom. .O zbogom. Dim suklja kroz čičinu krvinjaru.. vodi je na dugački zimski san. . On opet obori glavu u ruke. zbogom.• . . -reče neko sasvim tiho. kao glavar.■•. Na Koravcu govore: ■ -. . sinko! .

zvrndale su mi riječi po sobi. Pili smo teško i ćutali. Prepao si i mene i oca. pritegnuće oni njega! Neće mu više rasti zazubice za djevojkama. A poslije me steže neko za srce. a lud i oštar smijeh laje za njom. 100 101. i sve zamrači. Ču se samo kres žandarmskih cokula. Osjetio sam nešto hladno na čelu.čuli su se glasovi odozdo. I tako je sve dugo lajao. ne bojte se.kažem ja i osjećam kako pogledi svih leže na meni. dok me ne trže nečiji glas: . . sav smožden i iscrpljen.čuje se nečiji debeo glas. Poslije ode da natrga šušnja.nastavlja Svr^^JCakc) nečujno i svečano__umjre priroda. Ležim u mojoj odaji i tupo gledam u tavanicu. a ja sam pio i tupo posmatrao šare po zidovima i mrlje po stolu.Životinja! .kaže tiho Svrzimantija. . i samo čuh oštar i brz krik. Ko zna koga će još od nas da ogrije sunce proljetnje.Radi ovakvih Bog i šalje krupu. Svitalo je. . a dreba_^ajr^im. Treba da ga svezu u svoje lance. Jure je bježao niz njive. Majka svakog časa ulazi.Dobro. .Kad će prije.Sinoć si vikao. . i šare su bile sve to tamnije. sva pocijepana i raspletena. . .Ima više od pola sata kako su prošli žandarmi. . i mi se di-gosmo. Sav je izgreben po licu. Vidio sam njega. . Silno su me izmorili ovi posljednji dani.A.Sve ovo što smo mi izmislili ne valja ni šuplje pare. I tada sam vidio sve. Poslije je on dugo govorio. Ja sam ležao na hladnoj stijeni čatrnje.Vode ga! . Nasta tajac dolje pred krčmom. Iskupio se svijet da ga vidi. .Tek u ulici Steže~ me nešto za gušu. Svrzimantija me stiže u ulici. I bumbari su zvrndali sve dalje i dalje.kaže neko.Hajde. . .. . strašna grjehota. Sa glavom u rukama.Proslavićemo rastanak u tišini i oprostićemo se s ljetom. .rekoh. djeco. . Vikao sam na mjestu i bacao kamenje u Jaginu čatrnju. Trsovi šušte i truni se lišće za nama. Odgovarao mije samo potmuo lavež. Dolje se čuli glasovi pred krčmom. i mi smo pili. sjedio je Svrzimantija kraj mog uzglavlja. Gadi mi se. I ne htijući. kako napastuje Grlicu.Bolje je da smo sami.Grjehota je to.kaže on. . .Ne vraćajte nam ga više u selo. . vidio sam kako Grlica juri potokom. Juru. Bio je Svrzimantija. ■V<>-'■■-. Juče sam mnogo pio. .Gledajte ga. Ali ljudski je sud malen za ovakav zločin. . Bog će njega~daTčaznT~ Ja i Svrzimantija izidosmo preaTcrcmu. XXXVII. Boli me za Grlicom i žalim Svrzimantiju. Hajde sa mnom.kaže on. Osjećam tugu koju ću odnijeti skoro u bučne gradove. Zaželjećemo svemu ugodan san. ■■ ■•'■ . 102 . vino se zacrnilo pred nama. .Sad će provesti onog razbojnika . "" . . XXXVIII.Oborio glavu kao pokojnik. gledao sam i ja zatvorenih očiju. . Tobože traži nešto. kao da će 103 ga derati tamo na onom svijetu. .čuh glas dede Škemba.Neću. . Ne mislim ni o čemu.Šta je tebi. u zdravlje! .Hajdemo! .kaže on. Kao bumbari. i mi sjedosmo pred kolibu.čujem kako zvrndaju oni bumbari.kaže Svrzimantija i stade na prozor. .pita me majka. . sve sam vidio! Neka crna sjena stade vrh mene.Znaš šta. pa pobjesnih. čuo sam riječi i probudio se. .Pij i uguši sve u sebi! Budi grob prije groba! To je sudbina svih nas. Jurio sam kao lud do Markove Belenzukovine. . .■ -.Rekao sam da ti jave kući da ćeš ostati sa mnom. .I treba da ga osude. razboljećeš se ovdje. Ozrene? Uzećemo rakije pa ćemo u Klinovac pred kolibu. . -Hoćeš li izići da ga vidiš? . a poslije lajao vrh mene.Razbojnik! . Ozrene? .Kako ih ovo nema? . Sjeli smo u Vidinu sobu.i mi se počesmo opraštati sa prirodom. sav krvav i izgreben po licu.završi on.Smrt svuda i na svakom mjestu. O. .Mnogo će ga osuditi. Pij! .reče neko.Ozrene. Sjećam se Ivankinih milovanja i zahvata me neka tužna praznina.

zaprašeni i pokisli prolaznici! Sjetite se nepoznatog što svakog čovjeka u životu čeka. Ozren je umro. a on sveudilj laje. . . Na sred sobe o vjenčanici. Slušam pjesmu i srce mi bije jako. . Govore o Grlici. Galama se opet prekrsti. ukoči se i zakrešta. . Prestade da pjeva.Nema Svrzimantije. . .-kaže Galama. Siromah Svrzimantija! Kada se do godine povratim u ove strane. A 104 105. .kažem ja.Jest. Neka mi Haralampije ni mrtvu ne prilazi! Sahranite me pod mojim dubom i neka me se Kri-vošija koji put sjeti svojom tužnom pjesmom! Zbogom ostajte svi! Zbogom Ozrene!" Galama mu priđe. tihe tonove! Eto je sa dna ulice! Gospode. a ona se izmiče.Grlice. . Ulazimo u dvorište. ._____j To je bio taj san. . Galama uvuče ruku.Hajdemo! I mi idemo niz ulicu i ćutimo kao osuđenici. a majka me pita: . Kose joj raščupane.. Ustajem pred podne. Ništa više nisam čuo do samog šapata. ispisana na plavoj hartiji: "Sam sam bio cijelog svog vijeka.Gdje ćeš.Treba obiti vrata. nisam ja neznanac. .Vodili je u crkvu i jedva je uveli. Položili smo ga na postelju i izišli. Sve je vrištala na vratima. . Još nikada u životu nisam sanjao tako jasan i strašan san.kažem ja. Napinjem uho: sad čujem samo iskidane. visi sav modar. a dub će starački šumiti vrh njega i šišriti nad njim svoje oronule ruke.Neka joj jedini i veliki Bog pomogne! .Gospode Bože. Prihvatimo se obadvojica poluge. Daska vrisnu pa prašte na polovici. Ide tiho.kaže moja majka i nešto reče tiho.kaže ona i ukočeno gleda u me.viče Galama. Sjetite se zagonetnih puteva sudbine. potraži polugu u šupi! . . gospode.kažem ja sasvim tiho. Juče su je vodili ocu Alojziju. . Lice joj se nape u bolnu grimasu. Najednom sva zadrhta.kaže Galama. Fratar ga istjeruje. Očito je htjela da se sjeti nečega. sve laje nečastivi iz nje. Udosmo i zastadosmo na sobnim vratima. može biti da će moj prijatelj ležati pod ovim dubom. . A ti si on. Više ne kriješti. . Ozrene? . . . Grlica.Jest.Pohiti! . Glas joj laje u klanac kao zavijanje bijesna psa. Ja sam tvoj Ozren. a ja ga obuhvatiti i podigoh.A. Neko govori s majkom dolje u sobi. jer pod mojim granama leži čovjek koji ih je preteško osjećao!" Trza me kreštav glas odozdo sa dna ulice. Čuh jasno kako pomače zavor. njiše se i pjeva jadikovku o malom Isusu. Učinilo mu se da ga doziva mrtvac iz prazne kućetine. sa očima uprtim u užas i saznanje smrti. Ovu je jadikovku pjevušila ona još ljetos.kažem ja drhtavim glasom. Kao da grabljivica krešti u klisuri. gospode Bože! . zaškripaše. . saznanje puno čuđenja i razočarenja.zovem ja.kaže Grlica pa se sve to više uznemiruje i steže tilovu granu u naručju. Bože me oprosti. Dub tužno šumi. . Grlice moja! . . On će ležati. Na stolu se koče iskrivljena slova.Ja sam te vidjela kad si ga odveo niz luke kraj Hučke.Ozrene. . a oči pomućene. u potoku. kada smo brali kupine u krtolić od jasenove kore. a ona samo gleda u vrh duba i laje. . pravo. . Priđoh i ja. Gleda ukočeno. Vrata se otvoriše. je li ovo Grlica! U naručju kao da nosi dijete. visi moj dobri prijatelj Svrzimantija.govorim ja tiho i savladavam se. 106 Ja stojim kao nijem.kažem ja. sanjao sam strašan san. Kaže daje lupao. a Galama se prkrsti i obori glavu. Da. .O. ^ (\ /\J . Pred nama zastade ulaz.Ne znam samo zastoje zaključao kad je odlučio da umre. Svrzimantija se ubio. . a u crkvi.htjedoh reći glasno. pa mu kuća zaključana. Pjevače o prolaznosti svega i govoriće zaprašenim i pokislim putnicima: "O. Ti si onaj neznanac.Leko ga tražio. ti si odveo mog malog Isusa! Ti si onaj neznanac stoje odveo mog malog Isusa niz luke kraj Hučke. pa zar me ne poznaješ? Ja sam Ozren.Podigni ga! . Nema ga još od juče.šapće Galama i jednako se krsti.Grlice. Ja sam tvoj Ozren. Vrata se nategoše. 4^ i mi se rastadosmo.Grlice. Sjećam se.priča neki ženski glas. Ona se nenadano trže i spazi me. Ona je. a Galama ode u šupu. XXXIX Stojim nad Svrzimantijinom kućom i mislim o sinoćnjem snu. Drhtavom rukom smače mu Galama konopac.Idem na stijenu vrh kuće. ja ću se pobrinuti za sve.Neću na Koravac. nosi sasušenu tilovu granu. ali samo očajan krik zacvili mi u ušima.Sanjao sam.kaže Galama. Evo je! Gospode. Galama zavri. .Galama. . . Grlice! . želim da me sama i sahranite. Vrata zaključana. sva je pocijepana! Krvave su joj noge i ruke. neznanac. Jest.

cijelo tijelo poče da joj se talasa. .šapćem ja jednako. > . Odnekud klicne. XL. A ja mu lupam na prozor i budim ga: .Ovaj Bespara pravi je šišmiš. .Minda. Prolaze dani. Pravo imaš. 107Gospode. neznanac. a Galama viče: . . Kao nekada o Ozrenu.. I ne gledajući me više. Krivošija! A Krivošija se iskašlja. Gole i prokisle njive tonu u suton. kiša beskrajna. rosne luke idaše A I bose nožice mu .Pravo imaš. . pijte! .Kao mlijeko.kaže dedo Škembo. žao mi je što vas ostavljam.vičem ja. . prenio Galama naš sto uvrh krčme i opravio mu noge. . zgotoviše se i poslovi. .Otac kaže da bi otišli još prije pet dana. / bose nožice mu Travica milovaše. pa da ga tražiš cijelu noć. A lanac brda oko naše kotline stegao nas u svoju neumoljivu kariku i zadavio nam široki ljetni osmijeh. Uvijek me podsjeća na nešto neobično. ali svaki ima svoju sudbinu. vodi ga u neznane krajeve: / mali Isus za njim Niz. Popili smo još četiri litra. pa da se smiruje. on počne da luta ulicama i krije se od svakoga. na zaprepašćenje svih.Hej. Vjetar šušti u kupinama. i mi se zaputismo na Koravac.kaže on. vodi niz luku kraj Hučke.šapćem ja sav obezumljen i ne usuđujem se da je prihvatim.Jest.Daj nam litru novoga! . a njen glas titra tužno i bolno u ulici i para mi srce. I prpošna mladost tinja: samo na kom posijelu vrisne djevojački kikot u momačkoj ruci i lizne plamen na ognjištu. . . zelene ' Pružile se livade pitome. iskrivi šiju pa zapjeva: Niz zelene vode. Minda dobro pjeva. da nam je kuća u gradu opra vijena. a Svrzimantija mi ništa ne odgovori. nevinog U kraje neznane vodaše. pa čvrsto stoji kao ukopan. Vino će ove godine biti kao grom.kaže Svrzimantija. u vinu ćemo se i oprostiti. Život teče i liječi teške rane.. gospode. . A riječi se gube niz ulicu. zahvalan jesenji mir.' : 109J Težak mir u krčmi. Beskrajna je tuga mladih ljudi za svijetlim.Pjevaj..Prijatelji.Svak ima svoju sudbinu.viknu Svrzimantija glasno. Sita jesen sabrana leži pod krovovima.kaže Leko. . i opet je vino bilo i bolje i jeftinije nego li danas. Prikucao mu neke balvane za noge. zapjevaj! . gospode. I stari su nam tako vjerovali. Ozrene. i pjeva.Čim suton. neznanac. . ljetnim milovanjima. . I Bog zna. .vičem. ne bi ga našao. Zatim.Tako je Ozrene! . a kiša sipi. A krčma puna gostiju i poznanika. '" Niz. šta učini od Grlice! . A on izlazi i neodlučno stoji na vratima: . Moj prijatelj Svrzimantija ide kroz kišu kao uklet vran gavran i samuje u svojoj pustoj kući. a mi još ne odlazimo. gledajući pravo i ukočeno. Mir u srcima. .vičem ja u sveopćem Zagoru. .ali neka nam zapjeva Krivošija jednu svoju tužnu u naš veliki rastanak. a Grlica odlazi.kaže neko.Izlazi iz ovog Nojevog kovčega! Poplaviće te kiše jesenje. Moja je kuća pravi Nojev kovčeg. pode niza stranu.' ■ U Ivanke prebijelo lice. a vinogradi se tada nisu polivali. 108 . Ulazimo u krčmu.Ljudi. pjevala je sada tužaljku o malom Isusu. Pada hladan sumrak. . i sije jesenju čamu u duše i seoske krovinjare. . šta učini! .Cijelo smo ljeto proveli u vinu. Travica milovaše A on. . '"■<■• Ovce čuva Ivan i Ivanka. a Krivošija pjeva kako iz vedra neba Bog ubija brata Ivana što obljubi sestricu Ivanku: . prijatelju! . rekoh ja.Jest. . Bijelo lice kao jarko sunce. Ispod vrba.kažem ja. Beskrajna je magla jesenja na ravnima i bregovima.. Zlatna vina pred nama. . Bespara klicnu iza neke kapine pa ga opet nestade.Gospode. A ja i moj prijatelj Svrzimantija liječimo tugu togom i piće pićem. Pjevala je kako ga on.

a poslije zaobišli preko Kalačina i iznijeli je svu razbijenu. pa krešti i maše rukama. Sami plav. Mnogo sam se prepala. a ti ne večeraš.Hvala ti što si me probudila. Ona najednom vrisnu i poleće u ponor. moj Gospode. ■ O. gospode. O. viđao sam svuda tvoj dobri osmijeh i misao u dubinama i bio si uvijek dobar. Ne osjećam više ni bol ni tugu. -. . Mrtvi leže Ivan i Ivanka. A ko bi joj i mogao pomoći? Ko bi smio da se zaskoči s brda na oštru liticu? . i sve je prazno oko mene.Gospode. Ostavila si pustu našu kotlinu i naša najmilija skrovišta. Nose Grlicu! Nose je. Srce mije slomljeno.Jeste. zašto je unesreći i diže sa zemlje! Viđao sam te ljetos u srebrnim noćima. za mila Boga. lutajući stranama. Niz. ko li će sad majku utješiti! Lele meni samohranoj i staroj! Pohitao sam. Bacila se s Vražje Litice.što si tako blijed i umoran? Postelja ti spremljena. Niko ni da se makne. . Ža-lobno pojanje preplašeno cepti kroz vlažan jesenji dan. na hiljadu muka. Pisnu seja kao ljuta guja. umrla Grlica. i ptice. moja rano! Ko li će sad majci zapjevati. Zora blijedi. .I tako mi gledamo. kažem i idem pod Vražju Liticu. i cijela je povorka neka divlja bolna žrtva njemu. Jedva smo je izvadili. To ja sigurno nisam bio.Oj Maro. Pade Ivan u zelenu travu. što ležiš tu! . s velikim gospodom. Napustili su me i radost i tuga. Ivanka. svu u bjelini. ni mjesta ni oblika. . Svu je izubijanu i mrtvu donijeli kući. .Zbogom. Ivanka. sav si pocijepan. kreštava i prodrta glasa: .kažem ja sasvim tiho. a dolje u ambisima huči izvor Hučke i udaranje stupe u Čalinoj mlinici ozvanja jezivo u zvonikom kršu.Ozrene.Strašno je neko kukao ulicom. Grom udari u brata Ivana. i ljudi. a sada lutam osamljenim potokom. Gospode. moj veliki prijatelju. a iznesoše je svu krvavu. gleda u stijenu nad vrelom.kaže ona .čujem nečiji glas.kažem ja. Niz zelene Pružile se livade pitome. sa odrinom u avliji. Ivanka! 1 mi se rukujemo. gdje njegov dah udahnjuje novi život svakom ko ga je spoznao. XLI .Stoji na litici. svu uplakanu.Ozrene. -----0. kao vučica! Kolika je samo bol majke! Divlja Vražja Litica stoji nad ponorom. Grlice. Sretam Domu na ulici..Hajde kući! Mnogo ti je zlo. sine. Ostavila si jesen u mojoj duši. tebi je zlo.A kad htjede seju poljubiti.Ne. . Neka ti Bog da sreću! .kažem ja. .Jest. Dolazim kasno kući. Stari Čiče sjedi pred kućom. Anda nariče strahovito. Ozrene. . a Krivošijin glas tužno nariče. Malo naniže Čičina krovinjara u mršavom vrtlu. Ozrene! . Mi se okupili pa gledamo. viđao sam te u mjesečini i plamenom suncu. Po njem pade seja uplakana.Hvala ti. Ti si vidio i tako htio.Sirota! Pokoj joj duši! .Zbogom.Oprosti mi sve što sam ti nažao učinio! . to ja nisam bio.kaže Ivanka i gleda me začuđeno. položenu na ljestve. . umrla si sa našim velikim ljetom! Otišla si s njim tamo u neznane krajeve. Hodam stranama tužan i izgubljen. . a misli rastrgane. Ja sam je vidio kad je skočila u ponor. što ti je ona zgriješila da je kazniš takom smrću! Hoću da vidim Grličinu smrt. Gospodu. smijao s njim.O. kao dijete s djedom. Ležim na drumu povrh Grličine kuće. Bacila se u ponor s Vražje Litice.Ozrene. mislim ja. Evo. a majka me gleda suznim okom: . Zlo mi je. . Jozo Mašin i Mate Lekić sišli. . To je bio neko drugi. -kaže on. zelene vode. . . . . Idem povrh Grličine kuće.Jesi li ti ono noćas plakao. Ivanka stoji vrh mene. sve je prošlo. XLII. Jesenje. Večera ti se hladi.govori Ivanka. Otišla si tamo gdje vječno žive i cvijet. razgovaram s njim i molim mu se. a ti je nisi ni dotakao. Strašno je bilo slušati ovo jaukanje ranjena tijela. Ivanka! Ja se ničega ne sjećam. Ozrene? . 10 .kažem ja. Tužno i umorno pjeva svelo lišće u meni. Nema više Grlice. U Ivankinu oku blista suza. . Bože moj. svi 11prestravljeni. Napustio si me i ti i mudro mi se podsmjehuješ^ojGosriode!_______________________ Odozdo niz ulicu pomoli se šarena povorka. . Bacila se u ponor.završi stari čiča i prekrsti se. što nema početka ni kraja. nemam više snage kao prije! Prije sam se. pust krš.Ozrene. Zašto mi zagorči ove jesenje dane i ubi mi sreću! 112 Nema više Grlice. Otvaram oči: Ivanka stoji vrh mene.

Jutros rano otišli su majka i otac. na nebu i u ptičijem gnijezdu. izlomljene sjenke što škrto padaju po zidovima i kupe se pod strehe. Život pisti u njemu i šaka zemlje cvili od žeđi i žestine. oslabe im noge. pa bi mu pale u naručje. 13T Oprostio sam se sa svima. Ovaj svijet. Naš grad. sa momkom Stojanom. prohujalo kao vihor nepovratne mladosti i odnijelo sve osim lijepih i bolnih uspomena. Daj mu po smrti vječni miris i neka sja kao tvoje sunce na zemlji! Amen!" XLIV. I svilene laste letjeće krozzlatno sunce i kroz modre sutone. dođe im malka snaga. sa svojim kamenim ćošetima. O. bliješti u podnevnom suncu i reže oštre. . ponovo će da zazvoni našom kotlinom. da te opet uzdigne. probudićeš_GTOz^ -----dana i Groždanu iz dugoga sna. i život soči sa dozrijevanjem smokve i odrine. I po svakoga će smrt doći: po mrava i po medvjeda. da zakikoćeš pa zavrištiš i zagrcaš u njegovu zagrljaju. Nešto čulno i razbludno krije se u ovoj vlazi što pod jakim suncem tinja mlitavo. .Pričekaj. Govorim glasno i hodam po praznim konacima. na lijevoj strani brazde zelene i krivudave rijeke Rune. vjetar se pritaji u baščama. I posljednji dan prolazi. Stojane! . u čežnji za milovanjem na šiltetu.Šarac umalo što ne prevali. upilji se svakoj u srce. Kad on zapjeva. Sjetih se molitve što je čuh ljetos od čiča-Krnje: "Veliki Gospode. A Biber poznaje sve djevojke. kikot ' Grozdanin. Sav ispreturan.govorim ja i hitam na stijenu vrh kuće. Poslije se penjem na tavan i pre-turam neke stare stvari. u hladnoj jeseni. Stojan će ih otpratiti kroz klance sve do ceste. u velikoj šumi i u sitnom mravu. sve to Biber čini očima i pjesmom. Ćute naša skršena srca. stvorio si nas od zemlje i svi ćemo biti zemlja. I opet tužna tišina i Krivošijino pojanje.viče odozdo Stojan. Pjesma mu najprije zagolica. uz šarenu prtljagu. Otvaram prozorče na čardaku i mislim: O proljeće Jsto u srcujnosiš toplujradost. po travku i po čovjeka. kudrave kose i zamagljena oka. i saviće gnijezda. Opašćemo kao što lišće opada i bićemo zemlja kao i ono. a on ih voli sve podjednako.O Gospode. Sjećam se lasta i opet se penjem na tavan. nastane trka po avlijama i s kikotom se zaustavlja na vratima. razgolićene ruke negdje u konaku. sve niže i opojnije. a u očima smijeh. dahti on pod žegom. Gledam na Goricu i opraštam se s Goricom: Košćele. . truhne vlaga po sjenovitim baščama. strašno je pogledati u raku. a u djevojkama nešto zadrhti. Bože. kad opet dođeš u naše strane. On svima pjeva. Sjedam na stijenu i gledam u žutu kotlinu. Zima vreba negdje za brdima. traže skrovišta. Za njim se otrgne mnoga suza i ispruže kradom bijele. a poslije će natovariti ostatak. . ćuti tužna kotlina. Otvaram prozorče pod krovom da opet na proljeće nadu svoja ostavljena gnijezda. O.Ah. . a lelek iz brda odgovori joj satanskim lajanjem. Sve se pritajilo. a noću se budi da se protegne. napet i omamljen. pjevajte Grlici vječnu pjesmu o ljubavi i 0 našem velikom ljetu! Pjevajte joj o prolaznosti svega. slatko i nečujno. Sad. sjena one koju više neću vidjeti u našim stranama. bijel cvijet. i obadvojica ćemo ostaviti našu lijepu Tihaljinu. na ulaz u tvoje krajeve. i kikot života. u tvojoj je ruci. zbogom! ' 114 SEVDALIJINA LJUBAV I.kaže Stojan.Ozrene! Sve je gotovo! . sve će biti kao prije! Samo u mojoj duši mirovaće jedna tužna sjena. pa sklizne u njedra i prelazi (kao toplom rukom). On pronosi sokacima čežnju i ostavlja uzdahe sa sobom.Tako djevojke uzdišu za njim. A on. grlile bi se i stezale međusobno. i cvrkut će im odlijegati našim tavanom. a ja silazim i zaključavam vrata. negdje na busenju pod šandudom. odmah ćemo. da se opije i splete u grču požude. I '-----sve će biti kao i prije. 1 neka joj se vječno smiješi duša u stranama našim! Avaj! Prošlo je sve! Prohujalo je pijano ljeto. pa i nasamo. Djevojke pritiskuju rukama grudi kad bi uhvatile njegov pogled u njima. . Kad on zapjeva sokakom. Zašto li nam dosudi bol mjesto radosti u životu i dade nam vrijeme kao jedini lijek! Anđa zaleleka strahovito. O. ili bi ga klele ili blagosiljale! .govorile su šapatom djevojke. A tamo. s desne strane Rune. osjetivši njegov pogled. Zatvaram oči i osluškujem jesen: krhki šumovi bježe.

tihe i zahvalne. Iša se smiješi sa rukom na razgolićenim grudima. i igra se po ćilimu sa bojažljivim sjenkama. ali koji su tu. uza svu ovu živost. a mujezin zapjeva na minaretu. pre-dade se njemu.Tako djevojke čeznu za Biberom. . Iša je osluškivala Biberovu pjesmu sa Paljevina. protkiva tamu mjesečina. Pritajena daha i pripijena uz demire. mezeti i sevdiše pomalo. bistro. koračaju valovitim gradom i odnose sobom priče u čudne volšebne strane. za-trepti i malaksa. Ona osjeća kako joj studen dah gmiže uz tijelo i umiruje vrele pomisli o Biberu i njegovu milovanju. prostrla ga po vlažnoj zemlji. Zajedno s pjesmom. zapjevuši on. i Iša zatrepti. zamorena daha. tužno kao siroče. kao da pjeva šapatom sve nešto o Biberu. predade se grču medu bijelim i toplim jastucima. zatalasa i zasta u visinama. Samo mirisi svježine i cvijeća kao uzdasi dopirahu čak gore do ćoška Osman--age Mrahora. Iznijela je ćenarče. a bijela i gola minareta. I ruka priteže grud. To se smiju prikrivene čari Iše Mrahorove. Raljevinama. nešto se smije i mami. pa se opružila po njemu. klizi po tijelu i talasa krv. otiče potocima. pobožne. I dah lišća pritaji se u mahali. tiho. da opet bijesnu i zatrepere sa trostrukom snagom. od čežnje prevelike. težak i neprebolan sevdah. pa kao u nekoj toploj omaglici. A kad izdahnu i posljednji zvuk pjesme. A ispod smokve. nešto se budi u Biberu. oštri čempresi i zaljubljeni jablanovi. nosi nekud k njemu u pijane zagrljaje. razdrljen i zavra-ćenih nogavica. tromim i teškim korakom odlazi u maticu. svjetluca na čašicama. Zahvaća ga žalba za davno minulim danima koje on nije nikada ni vidio. Jedan velik. A kad plavi suton pade na mahale. pa u beskrajnom ritmu crpe vodu. A u Biberovim baščama. Sve se pritaji i zanijemi. ljuljnu se zanosno i razli po tišini. zažamori jasno. a mjesec se razli. i prkosno. kao da joj se zagleda u tako skrivena i stidna osjećanja. i zacrvene se kad se koji zrak sunca prokrade kroz lišće i priljubi uz njih. A on. širokim zamahom iskapljuje do dna. uspravi se usred matice posmatra svoju blještavu i isprekidanu sjenu u vodi. A gore nad odrinom gori sunce i probijaju se kroz nju zraci. pade neka sjeta na bašte i na šum visokog Mrahorova jablana. Jedan uzdah šapnu u cvijetu. Noć pade. a on je spušta pored sebe. Noć skide haljinu i bijesnu i rodi se sevdah. malaksala. Kroz tanke dimije od lahura i svilenu providnu košulju od ćereće. a u avliji Iše i Osman-age Mrahora nabrekli bijeli grozdovi na odrini. pa tresući se. preliva se po zasađenom povrću. biserno. talasa grudi. a zatim. napne dah. Lahak i krt vjetar nenadno se zaletje i zažamori avlijom. Lopata zahvaća vodu iz matice. zlatan i tih zaustavi nad tamnom konturom brda. priteže. i s lahkim krikom pade na šilte. mjesec se provlači kroz granje. Bijele ruke Išine poletješe na grudi da umire taj drhtaj. i plav se dim zanjiha i izdiže na niske. ljepši od svih na svijetu. kao džinovi s djevojkama. Iša je natopila cijelu avliju. A Bibir. liječi i opija osjećanja. neki veličanstven i nečujan smijeh preli sva srca. izviše se strelovito laste u cvrkutu. donose tiha noć mekahan i zanosan glas pjesme. na Biberovoj šargiji. sa smi116 ješkom na licu. baca lopatu i odlazi pod smokvu. i zašaputa u lišću. priljubljuju se uz bijele grozdove i zavlače se pod svilenu i providnu haljinu. njegovu milovanju. pa se pun. u trista živih boja. raste mu kosa na glavi. djevojački kikot vri-snu sokakom. bli-ješte pune jezive i neshvatljive čežnje. pa onako skrštenih ruku pod glavom i s pogledom uvrh smokve tenice. Pa.kaže Biber tiho i pruži Fazli staklence. i zaplaka se tiho. zaleti se potok u 17žamoru. vreo i golicav. razliva svjetlo po daljinama i otvara dušu. a potočić kroz avliju zagunda. Odmori se! . otima i grca kao jogunast i sladak dječak. ona je pila tu pjesmu i opijala se. pločne krovove. oživješe sjene. u lišću na odrini. skriveno. sa Raljevina. metne ruku pod zavraćenu glavu.. Iša leži zatvorenih očiju. bjela-sa se vragolasto i neodoljivo. u pjesmi. ona ispruži ruke u raskošne daljine. Kao da se i on prikrada. razli se glas po tišini nad mahalom i obiđe staračke duše. tiho. smiješe se i bjelasaju pod burun-džuk-haljinom. glas što pada na dušu kao mehlem.. nečujan i neiskazan ton u . Sirota Iša ponovo klonu na ćenarče. Potok se budi. čak tamo pod Vihovićima. usamljeno: Pritajeno osluškivanje sakri se i poleže po travi. onako s nogu. pognuo se po lopati. pokorno. otrže zanosu i sneveseli. ispod Huma. Bijele kućice. s riječima. on raste. Iša je sama u avliji. Biberove sređene bašče pjevaju neku nadzemaljsku pjesmu od koje raste duša i prelazi preko zaspalih brda u slatkom bolu vječite čežnje. zapjeva polugasno: Sadih almu nasred at-mejdana. pruža se po ćilimu. Tišina sjede u granje i oživješe vrapci i komšijski razgovori. pa cvijeće. plahnu je. proteže se i poletje sva ka njima. a naš grad zasta i preobrazi se u svijetlu njegovu. pun derta za bez-dano opojnim i nedostižnim. i podrugljivo se nasmija tišini. Tiho. sam pijucka. u besvijest. davanja samoga sebe i prosipanja prenabrekle snage. A otud. noseći dušu nekud u širine. pljusak srebra prašti po povrću i širi unaokolo svježinu punu mirisa i životne halapljivosti. da im probudi još bezdanije i nedohvatljivi]e želje. mili uza nj. pa kao da joj razotkri njezine misli. dok nešto kao bujica ne uzavre. On nenadno zašuti. bolećivo zapjeva kroz tišinu. a srce zadrhti kao preplašeno ptice. On se zatalasa. Vlaga pod ćenarčetom postaje sve toplija. šargija protuži. pa se napregne. A kad se mjesec uzdiže. a matica zašumje sanjivo. da zaustave tu plimu što omamljuje i nosi. Ibrici zazvoniše na česmi. otvara zemlju i sve tajne nesvjesnih želja i pijane podatnosti.Fazlo! I on se trza. Baštovan Fazla. Gledah dragu devet godin'dana. Biberu.

dok je Iša Mrahorova onako žedno pružala ruke za njim. Zamirale su joj riječi na usnama i spopadala je neka malaksalost. Prolaze i plavi sutoni. Napuklim zvrkom kvrcnu kamičak u pendžer. koji nije jasno ni razumjela: "Hoću. zažamori lišće u smokvi. Prolaze i noći. kao i prije. negdje u baš120 čama. Naherena i iskrivljena čaršija kunja nemoćno kao obješena.. pa sipa sivosvijetlu jaru gdje god stigne. nasmijan. O. Skriven i pritajen šapat ispod šundude šuljao se pod . I neki naročiti strah osjeti ona baš noćas. Jednog večera Biber pruži cijelo lice kroz vrata. Biberu bi najednom teško. pa zapjeva. Sva je drhtala. podvrisnu. sve. pune žudnje za milovanjem do besvijesti. na doline. osjeti vreo poljubac. promeškolji se. kad prođe akšamluk. ispruža ruke prema njegovoj pjesmi i da se grči na šiltetu. a mjesec silazi. bunca u bunilu. I kapidžik je škrinuo. a Iša.ču se odozgo jedva čujno. svjetla zadrhtaše po našem gradu. Viđaju ga samo do u kasne noći na vratima Os-man-age Mrahora. po trgovcima. Kokoši vrataju od vrućine. zastenje.šapnu on tiho. matica zastudi i lahka jeza hladovine probudi Bibera. izumirao je posljednji zvuk Biberove pjesme. podiže ga. u zagrljaju tijela i u grcanju podavanja. Ona 121je srljala u nešto što nije trebalo da se dogodi. i ona je samo molila. . a muhe zundaraju po njoj. Ali i to sve prođe kao i proljećno cvijeće. nečujno pade u granje. i začas . Iša odškrinu vrata. Biber je bio zakročio jednom nogom preko praga. udara o njih i suno-vrace sustiže bujica bujicu. i nešto.Odmah! . nego i neku strepnju. a u Biberu zabrekta snaga. osjeti strah. One nečujno padaju na grad. a noći! "Moje noći.. Fazla razvodi jarke i natapa patlidžane. zapljusnu Bibera i rasplinu se. pa na ćilim pod smokvu. od kojih je spopadaše slatka omaglica. . a što je opet bilo neminovno i suđeno. Nenadno se dvije vrele i uzdrhtale ruke sapletoše oko nje. Moja draga za ljubljenje bila. šapče nešto što niko ne smije niti može znati do Iše. ni sama ne zna kako. ili da je ostavi. grozničavu drhtavicu. uznese se i razasu po mehkim i pijanim širinama. Fazla prinese mezeluk i rashlađenu ljutu. i ona se zaplaka. djevojke zapaljena oka i oblik bokova. i omamljen. A kad se sjene jablanova otegnu preko Ralje-vine i sunce pozlati nad brdom. ni tihim šaputanjima. da se bori sa Biberom.I Biber se izgubi nekud niz bašče. ne znajući ni sama šta: da li da je uzme svu.. a Biber prestao da sevdiše po sokacima. Matica žamori.Fazlo.. Prolaze dani. Do predzoru šapće Biber kroz odškrinuta vrata. Cvrćci vrište kao bjesomučni. Kao od straha. U njenom huku ima nešto od pijane žene i vilinskih dozivanja. pa da. pa opet za-stenje. Fazlo! . To se sve dogodi tako nenadno. moji bijeli dani!" čula je kako pjeva Biber. na Raljevine. naš grad gori u žegama.Ne zaključavaj kapidžika! . Dani joj prolažahu u groznici.Zasta pljusak s lopate. dok ona nije počela da gubi svijest i da nesvjesno odgovara na šapat. njegov cik pogodi Išu u srce. da pobjegne od nje na svoje Raljevine. a žene golišave i zažarene. Biber dipi.nestade svega. kao da neka pustoš pade na nj. Nešto poput razvaljenog zijeva zija i klati se čaršijom. jer osjeti da nema više ni snage da mu se odupre. one su u drhtavici prelazile preko njenih grudi. mlake. jer Iša ne može odoljeti Biberovim pogledima. i. liskaju sir po masnim tezgama i siju sitne tačkice po robi. privuče jastuk pod glavu. Bašča se sva promijeni. sa nekim bolećivim tonom blagosti i očinske ljubavi. I otada Iša poče da se bori sama sa sobom.glasu zašuti. Ona navaljuje na stijenje. A Biber zaroni u maticu na Raljevinama. Mjesec se provlačio kroz granje i potok poigravao i ćeretao prkosno. u pravcu mahala. a ona im se podade. snažno i zanosno kao jablan. preko bokova. i u istom času ona se pripi uz demire. koji na juriš osvajaše od poljupca dalje. drhtale su joj noge. krto. u njenoj boji ima nešto nebesko. tamo negdje nad Cerni-com. negdje u vrhovima stabla. rodi se novi život. Prolaze dani dugi i užareni. izraste u njemu. hoću". Ali Biberove ruke nisu mirovale. nešto joj zabruja u glavi. oprezno. nemoćno i podatno da Biber osjeti drhtavo uzbuđenje. Pod šundudom na busenju igrale su sjene pritajene i nasmijane. neka samo on reče! Ona će učiniti sve. . zadrhta u grudima. nasmiješi se tako blago. pa onako živ. 119II. kliknu. Ona nije osjećala vatru kao prije.. valjaju se po konacima i hlade lepezama pletenim od hasure. Jedina rijeka Runa živo prkosi ovom mrtvilu svojim brzim i zelenim valovima i neobuzdanim krikovima plivača. nemoćna i opijena. podmlađen. pijane.. i on iskapi staklence i zapjeva iz puna grla: Kad je alma na trganje bila. a glas odnese tišina. i otići će k njemu pod šundudu. sluteći nešto i šap-ćući. . a Biber zapjevuši kao preporođen. Tako i večeras. Samo. Pustiće ga i u bašču. juri sve bliže širokoj smokvinoj krošnji. a žabe preplašene sakrile se duboko pod vodu kao da je sudnji dan gore na zemlji. I glas zadrhta negdje u visinama. pirnu svjež vjetar. odnese ga Mrahorovu dvoru: Sama vehne u konaku Ajša: Sa svojim se dertom razgovara. ali nekako sretno i pokorno. pa hladuje.Siđi . izdiže Biber. a sunce prekrilo nebo.

neka plašljivost divokoze. tiha i smirena. čak tamo u Bosnu. Iši se činilo kao da je šalju negdje na drugi svijet. kao da se rodi mrak u njemu.stabla. pa kao trudna žena počiva tromo i sočno kipi i vri. popucali od snage. vascijelom svijetu. zapjeva sokakom koliko ga grlo nanosi. Kad se naš grad utiša i podne u čvrste sanje. da mu kaže nešto tako važno. Najzad se sve stiša i zamoran šum poleže po širini. dok cvrčci vrište u vrbama.Prose me. one samo kao mrtvi dragulji tonu u bistro i hladno plavetnilo. prošarao se sazrelim drvećem. prijateljska. predavala se milovanju. gube snagu i klonu. Iša.šapće Iša i bojažljivo se izvija iz njegova zagrljaja. Plač je tresao i razdirao. steže je snažno. kao poslije poroda.Bibere. dok sa branjem posljednjih plodova ne pade i neka beznadežna i neutješna pustoš na Raljevine. I njih će skoro Fazla da pobere. kao što ih je ispružala ljetos za njegovom pjesmom. ispruži ih sa krikom u slomljenoj duši. nenadano se diže i nestaje ga medu drvećem. a Biber luta baščama i nestaje ga u pravcu mahala. i počeo da je miluje svu. A u staklenim i dubokim noćima. sjede na brdo. Naš grad. Biber ne ide Iši više sa snagom zaljubljenog jablana u sebi. ponese u život još jedan bol da ga liječi pjesmom i samovanjem. došli su neki trgovci iz Bosne . pa uinat cijeloj mahali. Ne mogu. pa se smiju u zlatnoj i tihoj jeseni. Prolaze dani. put zvijezda. ne daj me! . Nadošla rana jesen. ali bez onog ljetošnjeg žara. pa sve nekako utanjuju. Kasno je više. nenadano podiže Išu. ne polazi za mene! I taj bradati hadžija. i koji ostaje negdje dolje iza nje. A zvijezde su išle s mjesecom i smijale se u krošnji šanduda. čekajući me sama u konaku. Naposljetku on reče tiho drhtavim glasom: . i opašće posljednja. ukazuju svoje žarko meso. prkosni i sočni. Mnoge ćeš noći proplakati. Kao da neka nepomična čama pade na nj..šapuće Iša molećivo i bespomoćno. preskoči baštenu ogradu.Šuti! I Biber se borio sa sobom. a nju prose negdje daleko. Biber više ne pije. Jer ja ne mogu. i oni se trgoše. Biberov šapat i toplo milovanje pretvori se u bijes. Biber je šutio. sva umotana u zagrljaj. veličanstven i starački miran. Iša ispruži ruke prema Biberu i zajeca. koga nestaje pri bliskom Biberovom dodiru. umiljavajući se oko kamenja. Biber teško zašuti. A on je obuhvati mekahno i blago. da se daje i otima. tako utješljivo i srdačno. slatki Bibere. kao da neki blagorodni oproštaj lebdi nad cijelim gradom. ne mogu. pa izaziva bol i zamoran smješak. prozebla smokva zelenka. Zvijezde su počele da kaplju kroz granje i da se prosipaju po njima. ujed. . Biberova milovanja nekako hladna. Negdje vrisnu ptica. One su sve vidjele. da se rastavim sa svojim momačkim životom. Biber se trže. kao da se prikrada. bolji je od bekrije Bibera. Ostadoše još samo narovi. postaje nemiran. pa mu neka tuga.Pa? . Poznavala je sve djevojke koje je on obljubio. Ko zna ko je i kakav je on. . pa ne može duže da podnese. pa nekako bradata i vesela. da je ljulja na krilu i da joj tepa nečujno. svileno šumi pod Starom ćuprijom 123i. Biber opet teško zašuti. tako sudbonosno. Ona je poznavala Bibera. i pašće prva slana na bašče usnule. iznad bašča u mjesečinu. umoran i izblijedio. 1 u Išu ušla neka žalostiva slutnja. ispruži ih. Do u kasnu noć svjetluca mu cigareta.Bibere! 124 . strah me od tog nepoznatog hadžije. za nekog hadžiju s bradom i žutim sarukom. dok on zamišljeno osluškuje žuborenje matice. dok je njegov zagrljaj uzdiže i nosi iznad Kamenjaka. a potok kikotao kao da ga neko golica. mine ponoć. . Dani bistri kao zlatne vode. pa ih ostavio strašnim i bradatim hadžijama. a srce joj se hladi. poljubi je. III. Bibere. a Biber prestao da sevdiše po sokacima. Neki tužan mir kao da šumi u njemu. ja se bojim te Bosne. Mjesec se glasno cerekao. Iša se bojažljivo privi uza nj. . Rijeka Runa. tuga za prolaznošću. Sve je tako pitomo i dobrostivo..Iša. Nećeš biti sretna ako pođeš za me. Tako cio mjesec. samo svako jutro dolazi kao pijan i po cio dan leži pod smokvom zelenkom. . Ona je čula samo neki pijani šum unaokolo. Iša je prigušeno jecala. 122 I tek kad mjesec. i Iša je vidjela kako mu je zadrhtala donja usnica i mišica savijena oko nje. ne smiju se zvijezde više onako užagreno kao ljetos. A Iša. pada kao sjeta na dušu. i Iša je nenadano počela da grca. Iša ispruži ruke za njim. kao da osluškuje nešto. kao da joj zakopavaju njezinu živu mladost. preskoči preko ograde i ponese na srcu još jedan dert više. a čaršija živnula. on tiho.Bibere. a ona je strepjela kao šibljika. odnosi sa sobom tihe i duboke sjene jablanova. Baštovan Fazla zamišljeno maše glavom i ispija ljutu. smije se i žabori. prolazi kroz mahalske sokake. Prolaze noći a niko ga ne vida na Mrahorovim vratima. Biber se namilovao. Biber i ne pjeva više. Njega je davila u grlu opora i gorka guka. pa samo gleda u Bibera i ne smije da ga zapita. a neki.

pa i njemu. da vrišti.Dragi Fazla. nego prosto da pliva kroz tu vrtoglavu omaglicu. nad kojim treperi . i začas ga probudio u njemu i pootvarao sve mračne konake njegove duše. U isto vrijeme Biber je sa svojim baštovanom Fa-zlom ispijao ljutu u mehani Štefe Švabice. To negdje napolju. da mu liči samo na finu žensku viticu. Zima. I opojni miris te ženske podatnosti je me-hlem-lijek. Pusu samohrani vjetrovi oko Biberovih praznih ko-naka. pa krto kao uzdah truni latice behara i šumom i željom ženske podatnosti uvlači se mirisom u uzburkanu Adem--aginu dušu. prikrila je cio grad. drhtav. pamravu u sebi. podatan. uzalud se trudi da misli na proljetne poslove koji ga očekuju na njegovu imanju Topalovci. eto sad. uz plamsanje vatre u starinskom. klecava hoda. koja sad tinjaju u njemu i koja su spremna da svakog časa kao razularena ergela vjetrovito i usplahireno jurnu u bezdan. da oživljuje i plovi nekud u svijet sevdaha i čežnje za nečim što niko nikad nije dostigao. ispili smo sve slasti ljeta. pa se topilo u dumanu ljute. Zaborav-ljaćemo ih zimus po mehanama i čekaćemo novo. vuku se dani puni kiša i prozeble magle. tih uz Radobolju. ludo. Cio svijet samo je jedan razliven i prijatan uzdah. pokupljena. Poslije ta zapletena svakidašnjica opet odnekud izbija kao neka teška besmislica koja mu odnosi život negdje u otužnu provaliju vremena. zato se i prihvaća tako često za čašicu kod Štefice Švabice. Pobijeljeli i vrhovi golih planina. topla i intimna pjesma šarolikih nada. pa poče da navaljuje.Amin! Dabogda! . Nešto raz-valjeno i bez dizgina zijalo je u njemu. Ademagi. pjesmu samohranih. srljalo očajnički. svijet od slatkog čemera i žalbe za životom. čuje žubor vode. osjeća šum lišća i Išin glas. I pred njegovim očima počinje sve da raste. Uzalud se on s početka otima tom. ni čemu je tu. hadžijska se brada blaženo otegnu i iskesi kroz prozor kupea treće klase. pamrav kopora u njemu. žena i djeca? To je u ovom času samo jedan do krvi bolan i grčevit 127zagrljaj koji ga drži u životu i ravnoteži da ne odleti. još jedna i još stotine čaša i dertova. dugo gleda u plamsanje vatre. vidi on kako se nad Išom. još slade i veselije ljeto. prema krčmi Mare Petljanove. Njega je probudio u Adem-agi onaj zlosutni pamrav. I Biber se zanosi u tople ljetne noći. Duboko povijena u feredžu. i on bezvoljno pode naprijed. Sva se mlada srca zagrijavaju pjesmom po sijelima i po niskim kafanama. Ne zna se ni zašto je on tu. on je sve na svijetu. I. u tinjanje žara. pod rascvjetalu senabiju jabuku. on silazi sokakom niz Pomovinu. I nenadano se sneveseli.A kroz nekoliko dana. 126 PAMRAV Kad prvi slavuji zapjevaju u bademima na Pomo-vini. Najprije ga opija neka milina kao topla omaglica i ponese ga kao na krilima. a čini mu se: nije da silazi. ocu. počinju da zjaju nekim prohtjevima. duboko pod njim i zanijemje. uz tiho i bolno cilikanje meka-hne šargije. . pjeva: -a Sadih almu nasred at-mjedana. kmekeće i trza ga iz sna. mužu i posjedniku. širokom odžaku i. To je cio jedan svijet koji Biber nosi u sebi. samo Biber samuje u svojoj velikoj sobi. da se ne pusti niz bujicu svojih osjećanja. kroz neke daleke konake. spusti tamburu pored sebe.. kezi nekakva jareća brada. Tako Adem-aga Mrahor dođe do krčme udovice Mare Petljanove i sjede kraj vrbaka. u pjesmi. i sva ona zapletena svakidašnjica iščezava pod njim i pada kao zaborav negdje dolje po uzbrujalom gradu i nestaje u mlakom i od mirisa pijanom proljetnom sutonu. sjedjela je uza nj jedna žena. cereka se. Baštovan Fazla ide tromo kao da nosi trista nevidljivih tereta na sebi i ne zna gdje bi sa praznim rukama. mraz stegao naš grad da srce puca. 125 II Biber.. van grada. kako on sam kaže. svrha i razvrha svemu. A nešto sve raste kao bujica oko njih. i orgijalo u defu Sofke Ciganke. jer je ta slavujeva pjesma u ovom času tako sićušna prema njegovoj teškoj duši. stari sevdalija. A Biber izvi glas. lupa nepritvoren kanat i bura zviždi u drveću. bez glasa i života. bijedom i uplakanom. ni u čemu je. polahko. Svejedno ima nešto u toj pjesmi što ne mogu da nadoknade ni najviša blaga u životu. kao pokajnica. a oko samohrane Bibe-rove kuće pjeva jesenji vjetar pjesmu beskućnika. Adem-agi Mrahoru nešto neiskazano zastruji kroz krv i poremeti mu sve što je smislio i naumio kroz duge zimske noći. ima nešto što niko ne može da shvati u mahali. pa ni on sam sebe ne može da prepozna. pa u mrtav pepeo. A kroz san. pa ga spopadne teška čama i bol za minulim danima koji su samo u prošlosti tako lijepi i privlačni.odgovara Fazla. Lagahan vjetar kao djevojačko šepurenje privlači se kroz mehkote mladih vrba. koji. i oni se kucaju drugarski. I to sve baci mu neku tužnu sjenku na njegovu dušu. Uzalud zatvara ba-štene pendžere. uputi se preko Šetališta put Zahuma. On se više i ne otima slavujevoj pjesmi. i sve osta duboko. . pali mu krv i pomućuje mu misli. eto. Šta je imanje? Šta je kuća. A taj bezdan ne zna se ni gdje je. noseći u sebi neki čemer života i bol za minulim ljetom. a iz Biberova odžaka raznosi bura dim kao na jagmu. Još jedan dert više.

Nešto se zakocenulo u njemu. spotače se o vrbove žile i sa bijesnim jaukom muklo lupi o zemlju. lomio im i mrsio granje. da ga zaguši.šapne Adem-aga tiho. Čuo se samo jasan i vječiti šum Radobolje kroz tihu noć. još jednu! . u Dizdarevu vinogradu. raširenih ruku i luđačkih svijetlih očiju. pomračuje mu svijest i pobješnjuje ga u divljine. pa joj je i korak nekad čvršći i bješnji. tako se osjećaše u taj čas. Ta suton je. Izgubiše se oštri obrisi brda. bijes li. I kao da je neka sila privlači snažnom Adem-agi. I od tog dodira nešto joj struji cijelim tijelom. pa zapali cigaru. Zatim. . jer i sama Mara pored njega u taj čas izgledala mu je kao bijela koza što se zaskače na nj i ogavno kmekeće. kao zagolicani razbludnom pomisli. Ožeže ga kao bol i on nenadno pobješnje i poče da krši Marinu snagu. pa da prepukne.Mare. pa im šum biva sve slabiji i tiši. a nešto što mu rakija odnosi dušu i mehku proljetnu noć. smrviću i tebe ako mi se ne ukloniš ispred očiju! . Čaše ciknuše. I tako Adem-aga počesto zove Maru. a kad Adem-aga ne imade više što da baca ispred sebe. snagom vala.Eh. Sve je probuđena želja u tišini.govori on poluglasno ispod jabuke. osveta li. Svud unaokolo zašumi oko njega. T u njoj se nešto probudilo kao uštinut jogunluk. pa kad mu donosi rakiju. izgubi se u tihoj noći. pa drhti. kao otkinuto i zalutalo parče oluje. pode put Mare. Slavuj zapjeva. Nema briga. pa osjeća kako joj grudi dodiruju košulju. Začas. i izbavlja je od jata nekih nevidljivih tereta što nalijeću na nj. ni bjelasanje Marine haljine. zadrhtaše jasnije. i njemu se činilo da mu čuje bjesomučnu huku kako se približuje. Adem-aga. protegne mu se snaga pa zabrekne. pa kao da zaleprša srce u Adem-agi.Jednu ružu. Ali on se nije više javljao. učinilo joj se da kroza san čuje neko bolećivo dozivanje: . bježe u suton srebrnih derdana. pa gori i doziva. snažno ustreptalih i sa vatrenim očima. Tek negdje pred zoru. Pusto mi je bez tebe. skrivena pod orahom. nemoj! . Ko zna iz kog je ranjenog srca ponikao. Mlada udovica Mara Petljanova brekti u pruživom hodu i titra u lukavom smiješku. sjedjela je uvrh bašče i sa nemirnom zebnjom očekivala šta će učiniti Adem--aga. Mara oču prasak i vrisku mladog vrbaka. Nenadno kucnu šargija gore u prisoju povrh bašče. pa nesigurna koraka. Odnekud izdaleka čini mu se da čuje slavujevu pjesmu. a u širokoj noći zapara jedan bolan krik i izgubi se u visinama. a jedan drugi odgovori mu čak odozdo iz Dadića bašče. nema misli. sad nekud podrugljiv i obješenjački. Mara duboko uzdahnu i oču se šum Radobolje. podupre je rukom. a ona sva miriše dahom i plodom sočne zemlje u proljeće. . Mare! . pa omakne iz srče. .Bona Mare. oču se kao ljubavno dogovaranje. Nešto. 128 ne vidi ih niko. i sve se opet smiri. a tolika je tišina da mu glas neobično iznenađen upada u nju. kroz koju grgore prpošni šumovi Radobolje i. Marina haljina bjelasa se kroz bašču. . . kucnu prigušeno kao šapatom. pa ga ponese neki vileni. ali on više ne osjeća draž tih vitica. ni šumorenje Radobolje. zavrati glavu. I šum Radobolje kao da se opet pritaji. sjedi do mene! Tako. Mara.Bježi! Bježi! kažem ti. Ona vrisnu i jedva mu umače. sve se uzbudi i poletje put zvijezda. Lagahno prevlaci on ružu preko brka. A u njegovu naručju to nije više udovica Mara. Boga mi . duboko potegne miris iz ruže.govori on jetko i pjenušavo kao da samim svojim glasom hoće da smrvi sve što mu padne šaka. i ovaj pamrav opet se pojavi odnekud kao zla slutnja. Adem-aga se hrvao sa vrbama. škripnu zubima. pa se pritajeno šćućuriše u njima. a zvijezde kao da se primakoše zemlji. Adem-aga steže stolicu pored sebe kao da se boji da ga bijes ne odnese. I sav taj bijes. kao daje slavuj u plamenu. a sto se diže u vazduh i pljusnu posred Radobolje. poče da se diže u Adem-agi. jurišao kao sumanut. Stade praska drvenog stola pred njim. Jer Adem-aga mezeti samo mirisom ruže ili feslidžana. i taj val rastao je uporedo sa svakom čašicom rakije. i to bjelasanje raz-liva neku slatku zebnju po Adem-aginoj snazi. nego nekakav opojan i živ plast plamena što ga upija u se i sagorjeva. i tišina se još jače profini i pritaji. griješno i slatko. a stolica vrisnu i pršte. Pa i glas joj topliji nego li obično. A kroz tu ruku na Marinim slabinama struji neka neiskazana milina u njegovu nabreklu snagu.moli ga Mara i umiruje svojim raščupanim viticama kose. a Mara dipi kao srna i donese mu crvenu ružu kao krv. O Adem-aginu dušu objesi se neka pusta praznina. hitajući za njom. hee! Crne sjenke sletješe na krošnje stabala. dodiruje mu lice kudravim bičevima kose. vruć vjetar. pjesmu od plamena. pa opet utiša i oču se tih razgovor. . i taj drhtaj postaje 129sve vreliji i ukočeniji.miris proljeća kao želja nad razgolićenim ženskim grudima. jest.zaleleka Mara.Nemoj! Za mira Boga.kaže Adem-aga sasvim tiho kao da se boji da ne pobuni svoje pritajene želje u tišini. Kao daje smrt prošla kroz proljetnu noć i ostavila za sobom žalostan trag. i od te huke on više ne vidi i ne čuje ništa na svijetu. sve se pokri plastom smirenja kao tamnom sjenkom. a Ademaga. 130 . A slavuj zapjeva u sočnom vrbaku. pa mu milo da je vidi blizu sebe. šta mu bi! .Ajme meni. I sve se zapali od tog glasa. nešto da je vidi. a ruka mu utonu u podatne Marine slabine. Učas.

Šaćir-aga. slabo osvrtali na to: Zabodice su postajale sve češće i žučljivije. i staru majku. Naposljetku se okončalo i spremanje prtljaga. i . ljudi. lenderima i ibricima. Šaćiraginica. svakakva ti svijeta ima u nas! 132 . Na svome vatrenom vrancu. Grabinu! Za Džigita bih dao i ženu. a plašljive glave proviruju u čudu kroz pendžere. negdje pred dolazak prve laste. ljudi. pa da on sa svojim Džigitom ode nakraj svijeta gdje ga niko ne poznaje. Raz-bješnje se kao da mu neko Džigitu zabode nož u srce.čudile se komšije. Šaćir-aga kroz kratko vrijeme dovede seljake s konjima i natovari prtljag s njima zajedno. visili su: škip.Šta će mu ovoliki prtljag za selo. sač za pečenje hljeba na ognjištu i saksija za pečenje pite.Ma šta. pokrenuta hirom nabusitog Hršuma. plah i ograničen. Neki su zastajali začuđeni. kao krila. i njegovo bogato imanje Grabina. .usudi se žena da mu primijeti molećivo. Dućani sa ćepencima šćućurili se od straha da ih njegov Džigit ne smrvi. pa ne zna sirota za šta bi prije prihvatila. osim onih prvih sa mekahnim balama. sav cepteći od bijesa. kao uinat. Na drugom opet tepsije sa santračem. Čovjek te pita bi li prodao Džigita. izgubila pamet. naročito u posljednje vrijeme. bolan. ona je sjedeći na avlijskoj sofi. koja je toliko mirna i ravnodušna da se komšijska djeca. Na ovakvo njegovo držanje mislio je da mu daju neko pravo dobar glas stare. plašljiva kao kokošica. đugumima. Neobična i šarena povorka krete se kroz grad. Njegove dvije sestre.Voli on njega. I ona. Nije samo da jaše. razigrao svoje čelične damare. pa udara čivtima. nekad veoma poštovane porodice Plavića.Mare! O. usjed133jelice. a u Šaćir-agi nešto raste kao plima. Na trećem konju opet. čekala još samo da joj Šaćir-aga osedla staru bedeviju Mrkušu. provlače ispod njena trbuha uz ciku i kokotanje. Konji su čekali pod tovarima vunenog namještaja.Spremajte se! Sve spremajte! Vežite prtljag u bale! Odmah idemo u Grabinu. jedan veliki bakreni kazan i dva kazandžika. a opet obuzdava konja da se ne razleti od silne snage i obijesti. šalili se s njim i podsmijevali mu se.. zapali svu kuću svojom vikom: . Čeljad se uskomeša. Naposljetku je došlo do toga da se isposvadao sa polovicom komšiluka i sa gotovo cijelom čaršijom. Sluškinja Fata. baš u rano proljeće. Tako jednog jutra. mušterija onom tvom Džigitu. neka kuću pretvore u berbernicu Muje Trklje. U njegovoj duši šija ponos. Svijet! Ta on zbog svijeta i napušta šeher. koja zbog svoje duboke starosti ne može da uzme učešća u spremanju prtljaga. Neka vidi čaršija kako jaše Šaćir-aga Plavić. a neki opet nasmijani posmatrali su povorku. sa zajapurenim osmijehom na licu. a ti odmah kao stršljen.Šta! Mušterija Dži-džigitu! Eh. nego ih još muči cijelog života. Uz kadunu je i nerazdvojna mačka Zeka. naćve. više nego svoju Grabinu. Nije bilo šale. ponosno zakočio. nosila je cijele bale namještaja i bacala ih nasred avlije. Ah.iščudava se Šaćir-aga i ne može da shvati toliku drskost Vejsil-age Voljevice. Uz pomoć Fatinu spremi se i stara kaduna Aiša.planu Šaćir-aga i zapjeni od bijesa. Cijela čaršija izgleda mu nekako sitnija i trošnija nego obično kada svraća u berbernicu Muje Trklje. Staru kadunu popeše pred vratima na Mrkušu. U čaršiji su poznavali Šaćir-aginu osjetljivost i njegove mahane. Na jednom konju opet stršila je okrugla sinija i razroki sadžaci. Bog s tobom.K'o da se ne misli ni vraćati .i sve. 131DZ1GIT I. Iz Džigita biju vatrene varnice. gunđale su sebi nešto pod nos i iznosile namještaj u avliju. kao ljubav. Šaćir-aga je u stvari bio dobar čovjek. a otišao bi i u pasija preskakala. On sav gori. dvije šiljate gvozdene lopate. dok se žene sve u žurbi pripremiše za jmt. prava junačka pojava. Šaćir-aga izađe van sebe. baš bi se lijepo proveo. . Zavijena u feredžu. umotana u šarene ćilime. Malo mu je zar što im je svojim svađama po čaršiji sreću zaustavio. gotova.Ama kakvu Grabinu. himbut za nešestu. Jednog dana u čaršiji reče mu Vejsil-aga Voljevica: . ćorava u desno oko i kozičava lica. . . oštapljene kao dvije kusaste rode. ljudi. Neka pozovu još i Vej-sil-agu Voljevicu sebi u pomoć. ljudi! Pa ja tebi da prodam . . pa zar mu ni u njegovoj rođenoj kući taj svijet neće dati mira. ali nepopravljiva prznica. nije još ni proljeće! Šta će nam svijet reći. bolan. A Džigit kao da to osjeća. nego podbada. Saćir-agina majka.Baš si hršum i prznica. Šaćir-aga. Na riječ "svijet". jedan šiš za prženje kahve i krošnje sa bakrenim posuđem: sahanima. a Hršum sve zaobadaliji. A on mušterija mom Džigitu! Eh. ja sam vala. ljudi ljudski! . On se ne obzire ni desno ni lijevo. . Džigitu. nije ni da leti. čeka pored nje da. Ali u čaršiji se. tog časa na Mrkuši obadvije krenu put Gra-bine. . čim im se ukaže prilika. Da Vejsil-aga nešto nije star i viđen čovjek medu ljudima. Zbog njegove naprašite ćudi prozvali su ga i Hršumom. Šaćir-aga Pla-vić jaše kroz čaršiju. bona Mare! . upade Šaćir-aga u avliju svoga doma kao grom iz vedra neba i. eto. žalosna ti sam! .

134 Naprijed su išli konji pod tovarima, za njima na primjetnom odstojanju kaduna Aiša, zavijena u feredžu i u žutim, sa crvenim kićankama na kljunovima, ženskim čizmama. Pred njom na unkašu čuvala je njena nerazdvojiva Zeka i uznemireno zvjerala po ulici. Za njima opet išle su dvije Šaćir-agine sestre sa sluškinjom Fatom, sve tri pokrivene žarovima i sa gustim koprenama na licu. Sam Šaćir-aga ostao je još kratko vrijeme u aharu, sedlajući svog Džigita, a zatim je zaključao kapiju, veliki ključ turio za pojas i vinuo se u sedlo Džigitovo. Njegova prkosna pojava promakla je čaršijom, mimoišla njegove i na puškomet pred svima krenula put Grabine. Ta Šaćir--agina Grabina udaljena je od grada svega četiri kilometra neravna konjskog druma. To je i njena prednost i loša strana ujedno. Prednost utoliko ukoliko je bilo lahko žensku čeljad opremiti u nju, a loša strana opet utoliko što je vatrenom Džigitu bio taj put takva igračka da se nije mogao ni da zagrije. Tek kada bi Šaćir-aga išao u udaljenija sela svojim kmetovima, Džigit bi imao prilike da zapjeni od puta i silne udarljivosti. I sada se Saćir-aga zaboravio, pa pustio Džigitu na volju da ide u Borovčevinu. A povorka daleko ostala iza njega. Rano, vlažno proljeće. Drum mokar, a plotine napupile, pa soče pod blagim suncem. Nešto kao nada, kao snaga, napinje grudi, a opet nešto kao tugaljiva omama dohvata se čovjeka i rastužuje ga bezrazložno. Nešto slično do-može se i Šaćir-age, pa zaboravi i na svog Džigita i bi mu žao čaršije, i ljudi, i Trkljine berbernice. Ali u tom času ukaza se njegova kula u Grabini i njegovi vinogradi, i sva tuga iščeze bez traga. Nešto tako srcu priraslo bilo je u toj strani gdje se uzdizala njegova kula. Tu se negdje skriveno smiješilo davno mu djetinjstvo, njegov stari otac, rahmet mu duši, sjedio kraj odžaka i savjetovao ga, vinogradi pod kulom uzdizali mu opet ponos imućna čovjeka i podsjećali ga na dužnosti i brige domaćinove. 135Raštrkani, bijeli oblaci lelujali se pod neobično plavim nebom, a obradovane ptice dozivale se po pučini. Njegovi su daleko izostali iza njega, dok je on razmišljao o Grabini i prošlosti. Upravo u to vrijeme dok se sve ovo događalo, pred niskom i čađavom, potleušicom što su je seljaci nazivali krčmom, sjedio je stari Ante Dronjak i provlačio likove konce kroz istruhljenu oputu. Napleo je toliko lika oko opanaka da su mu izgledali kao dva svračja gnijezda. Sa krovinjare se dizao plav dim i vrapci zamorili u vrbama. Odozdo sa česme čuo se brz šum vode. Ante baci pogled niz drum, široko zinu i pusti neki neobičan glas poput mačora. Džigit je bijesno kresao uz drum, a za njim, čak dolje do Pudarnice, iako već zašao u godine, nazirao je Ante svojim gorštačkim okom kako se miče šarena povorka. - Jes' Šaćir-aga sa svojim, Isusa mi! O, Mande! - Oj' - odaziva se lijeno žena iz krčme. - Evo Šaćir-aginih! Ih, ih, za mila Boga, pa kud ranije! Krčmar Ante Dronjak, Šaćir-agin najsiromašniji kmet, nije nikad bio načisto s tim da li mu je milije da je Šaćir-aga sa svojom porodicom u gradu ili, pak, u Grabini. Istina, kad su oni ovdje, on češće omasti brk pitom i pirjanom, pa i običnije mu je. Ali opet, Šaćir-aga naprasit, pa da Bog učuva. Džigit iskrsnu pod vrbe. - Ante, kahvu! A u Anti nešto poigrava; smije se, i svaki čas ukazuje mu se onaj jedini i pocrnjeli zub u vilici. Šaćir-aga stegao crne i guste obrve, pa se Ante ne usuđuje ni da ga ljudski upita za zdravlje. Dok Šaćir-aga posrka posljednji findžan kahve, žene s konjima minuse šutke kraj krčme. Siđoše još nekoliko koračaja niz drum i odahnuše od puta. Pred njima 136 T se kočila stara Plavića kula, visoka i siva, sa vratima na ćemer i pozatvaranim pendžerima. Šaćir-aga dotrča da skine majku s Mrkuše, otključa kapiju i, bez riječi, vrati se natrag pred krčmu. 'C f II. Prvih dana u žena pune ruke posla. Krečili se zidovi, prali se podovi, tavanice i musandere, mela se avlija i sadilo cvijeće po sofama. A Šaćir-agu spopala samotinja sjedeći pred Antinom krčmom. Da hoće bar da ozeleni, činilo mu se pola bi mu osame nestalo. Tako on sjedi, nenadano se diže i odlazi Džigitu u ahar. - Hej, Džigo, Džigo, Džigiću moj! - tepa mu Šaćir--aga i miluje ga, a on se prosto smije na nj i veselo kopa nogom kao da mu pruža drugarsku ruku. - Hej, Džigo, razgovore moj! Džigit je Šaćir-agi jedini iskreni drug i prijatelj. To nije konj, to je soko, vila. A pametniji je i od kadije što sudi u mešćemi. Kad na Šaćir-agu padne čamotinja i obuzme ga neka nepoznata tuga, on i nehotice pogleda kojoj čaši u dno, onako ispotaje, zavučen u tamni budžak krčme, razbije dert, a zatim izljubi svog Džigita, vine mu se u sedlo, pa poleti kud ga oči vode. Džigit bjesni, rahvani, a Šaćir-agi se čini da leti ispod oblaka, da preskače brda i doline. I tako leti, leti, pa najednom osjeti umor, postane opet obični Šaćir-aga Plavić, i klone u sedlu, zadrijema. A stari prijatelj Džigo to osjeti, uspori hod, primiri se, pa uvije kičmom i drži Šaćir-agu u ravnoteži.

Takav je, eto, Džigit. Naposljetku raspuče i proljeće, izvuče se iz svoje sočne kore, a Šaćir-aga prionu da obrađuje imanje. Po cio dan žene mijese hljebove i vare pirjane u kuhinji, 137a on pred težacima po vinogradima. Čim sa posla, Šaćir--aga u ahar da obiđe Džigita, a zatim pred krčmu. Tako mu prolazi vrijeme. Tako mu izmiču dani nejasnog na-danja i pritajenih borbi u njemu. Iako Šaćir-aga nije kukavica, u posljednje vrijeme čini mu se kao da mu za leđima raste neka zavjera. Neko se zavjerio protiv njega, pa mu ne da mira. Očas mu se neko u krčmi učini sumnjiv, a on počne da ga podozrivo pogleda ispod svojih gustih vjeđa. Poslije upre oči u jedan predmet pa kao prikovan ostane tako po pola sata. Najednom se trgne i osmjehne, pogleda po krčmi i počne da priča 0 Džigitu: - Pasmina je to. Hej, ljudi, nije to šala. Konj od dobre pasmine isto je što i čovjek od dobre porodice, od dobra soja. U svemu ti i svačemu ima razlike. Eto, rečemo ti, Vranac Alage Bijelića. 1 to ti je, brate, dobar konj, ali Džigit je Džigit. Njemu nema premca, pa basta. Seljaci slušaju, mlađi se podsmijevaju kradom, a Šaćir-aga zapao u vatru pa priča: - Sinoć se upravo uvodim u san, a on udara kopitom o dasku u aharu. Čujem kako zvecka sindžirče. Siđem dolje, upalim lampu, a on se osvrte, ugleda me 1 veselo zarza. Ništa mu nije falilo. Htio je samo da me vidi, da ga pomilujem, pa eto ti. Ovo nekoliko pohvalnih riječi upućenih Džigitu razveseljavaju Šaćir-agu, on ostavlja krčmu i sav sretan i smiren, sa sviješću dobrog domaćina, hoda po vinogradima, gleda i nadgleda kako mlade seljanke pod Fa-timinim nadzorom beru trešnje. I žena mu je sišla u vinograd. Plašljivo i kradom pogleda ga ispod oka: "Minulo gaje, hvala Bogu", pomisli i pogleda ga slobodnije. Ali i najprijatniji smiješak bio je u stanju da katkad Šaćir-agu baci u ono nejasno stanje slutnje i podozrenja. Svi su primijetili ovu promjenu na Šaćir-agi, ali niko joj nije znao uzroka, pa ni sam Šaćir-aga. Jed138 nostavno naišlo bi na nj i minulo bi ga. 1 to je sve. Neka pomisao iskrsne u njemu, kao na primjer: "Uginuće ti Džigit", ili: "Nesreća vreba na te". I stvarno ovo je govorio neki glas, samo Šaćir-aga nije bio načisto s tim: da li govori taj glas u njemu samom ili mu šapće odnekud. I što se god dublje zalazilo u ljeto, ovaj zlobni i nevidljivi šapat bivao je sve češći. Kao da se svojom slutnjom navadio na neko veliko zlo. Katkad bi se pričinilo Šaćir-agi da mu se ovaj glas zlobno podsmijeva, pa ga opet hvata u svoje kolo i potpuno vlada njim. On se isprva otimao, trzao, gonio ga, misleći na svoje poslove, Džigita, ili ma što, ali ovaj zlobnik izabrao bi tako strašne zabodice pred kojima se kršio svaki otpor. I ovaj glas, jednog vedrog, ali kobnog dana, dosluti nesreću i po Džigita i po Šaćir-agu i po cijelu njegovu porodicu. Tog dana ovaj glas naročito se nekako okomio na Šaćir-agu sa svojim strašnim zabodicama. A njemu se stislo, spopala ga neka nemoć i očajanje i suzila mu pogled do pod nos, u nešto crno i neizbježno. Nigdje nikog. Samoća. Milovao je Džigita, pa ga i on nekako tužno pogledao kao da predosjeća neku nesreću. I Šaćir--aga prekrati sve sa nekoliko bezvoljnih koraka. Ude u Antinu krčmu, sjede u budžak pa slomljenim teškim glasom zapovjedi: - Onog mog, crnog! Napolju treperi život, igraju se sunčevi zraci i šušte krošnje vrbove, uz dalek šum vode na česmi, sunce se probija kroz crno prozorče, a Šaćir-aga sjedi u vlažnoj i niskoj krovinjari, zavučen u svoj budžak, i ispija crno vino, teški grijeh. Grijeh svoj, svojih predaka ili sotonin. On pije jer ga neka nevidljiva sila tjera na to, sila što je kao kvrga sjela na njegovu dušu, pa mu ne da da sretnim i otvorenim pogledom gleda bijeli svijet. 139Prolazi jutro. Sunce izmiče kroz prozore, a Šaćir--aga jednako teško pije i šuti. Ante je zabrinut, ali nijem i poslušan kao rob. I u Šaćir-aginoj kući doznali su da im sam domaćin sjedi u krčmi, pa im teško kao prema glavi. Šaćiraginica se previla, pa gleda u krilo suznim očima, a sestre mu natmurene tumaraju iz konaka u ko-nak, iz kuhinje u kuhinju, iz avlije u bašču. Kao da očekuju kakva nemila gosta. Jedina mu majka, stara ka-duna Aiša, ništa ne sluti i sjedi sa svojom Zekom u konaku kao zaboravljena. Prolazi i vrijeme ručku, a Ša-ćir-aga ne dolazi kući. Sunce naginje zapadu, a njega jednako nema. Osjeni jablanova otegoše se, a sunčevi zraci se oduljiše i pozlatiše kad on izbi u avliju. Šaćiraginica skoči pred nj. - Snesi mi silah i kuburu! Idem u Polog - kaže Šaćir-aga mrko i teškim glasom, pa, i ne pogledavši je, nesigurna hoda ude Džigitu u ahar. Šaćiraginica, blijeda kao krpa, preklinje ga da ostane: - Ne idi, moj Šaćir-aga, živ mi bio! Sanjala sam ružan san. Ne idi danas u Polog: ima još dana u Boga. Ta kmetovi će i sami doći. A on i ne odgovara. Šuti i sprema konja. Još časak, i Džigitove kopite zakresaše drumom povrh kule, a Šaćiraginica zaplaka. Sestre mu kao dvije nijeme i tužne sevlije ostaše na avliji.

U Polog vode dva puta: jedan preko Meoljine, kraći, peo se krivudavo i strmo, a drugi duži nešto ravniji, vodio je preko Borovčevine. Samo ovaj drugi imao je jednu mahanu: upravo ispod samog sela Borovčevine, što leži na platou, probija se on kroz stijene u duboko presječen divlji goli tjesnac, pun škripova i prerezan suhom potočinom. Strašna i jezivaje to divljina u kojoj glas zvoni kao sa onog svijeta. A Saćir-aga ne bira put. Pustio Džigitu na volju, zaboravio na ovaj svijet, pa juri, leti. Krš ozvanja pod bijesnom Džigitovom kopi140 tom, a stijenje odgovara bijesom, smijehom i lavežom. I baš tu, upravo negdje pred suhu potočinu, Šaćir-aga izvadi kuburu iza pojasa, podvrisnu i opali. U isti tren Džigit se trže, bolno jauknu i posrnu naprijed. Šaćir-agi pretrnu srce. On se povi po njemu. Zanos se u tren rasplinu i užasna pomisao ožeže mu mozak. Jeka od pucnja zagrominja se u kršu i nasta kobna tišina. Džigit opet jeknu. Šaćir-agi kao da puče nešto pred očima, dah mu se nape u grudima i nasta neka divlja borba u njemu, borba prijegora, ponosa i ljubavi. Stvar je bila jasna: Džigitu je zapela noga u škripac i prelomila se u snazi naleta. Džigit ponovo jeknu. Šaćir-agi se za-vrtješe suze i umalo što ne zarida iz sveg glasa. Ali se supreže, poče da mu dršće usna i ruka na kuburi. Džigit ga bolno pogleda i nemoćno obori glavu s teškim uzdahom. Najednom, ne znajući sam što se dogodilo s njim, on leže po svom drugu, pade mu oko vrata i zarida, tresući se sav kao u groznici: - Hej, Džigiću, sirotane moj! Hej, rano moja nepre-bolna! Šta, zar Šaćir-aga Plavić da plače kao žena! ote se on i pogleda po pustoši. Sam. Samo golo stijenje zuri u nj i u sirotog Džigita. - Jest. Oplakao sam i sebe i Džigita - reče on jedva čujno, steže srce, drhtavom rukom poteže kuburu i stade pred Džigita. Dva strašna oka, puna molbe, očaja i bola uperi Džigit na nj. Šaćir-aga ne klonu, naperi. Metnu ruku na oroz i jeknu, jeknu kao ranjen, i omače. Pucanj vrisnu, a on, i ne osvrćući se, naže ka Grabini. Za njim zaurlaše hiljade glasova, cika, smijeh i đavolji kikot krša, a zatim se sve utiša i zinu mrtva i hladna pustoš iz klanca. 141III. Šta je soko ostriženih krila? Šta je čovjek bez oči-njeg vida? Šta je junak bez svijetla oružja? Staje hodža bez bijela saruka, Šaćir-aga bez bijesna Džigita? Šaćir-aga Plavić nije sebe više ubrajao medu žive ljude. On se živ pokopao u svojoj Grabini, ne mareći ni za svijet, ni za svoje bogato imanje. - Ante, onog mog, crnog! Šaćir-aga u vinu traži zaborava. On u vinu sanja 0 Džigitu, prelazi na njemu brda i doline, zapjeva, pa se najednom rastuži i rasplače kao malo dijete. - Isuse moj, šta bi od našeg silnog age! - čudio se Ante. A Šaćir-aga po cio dan u svom tamnom budžaku. U kući žalost kao za pokojnikom, a imanje pusto bez njega. Žene kao sirote idu po vinogradima, zaraslim u travu i korov. Kao da je sve prokleto. Nema više ni straha ni trepeta u kući. Šaćir-aga je bio kao mušica. Nikom ni u oči da pogleda. A opet se niko ne usuđuje da mu šta primijeti, da mu prebaci. Ali ne od straha, nego od žalosti. Došla i berba. Sve cikti od veselja, a Šaćir-aga kao smeten, ne umije ni da kiridžije pogodi. Sišla jesen u kotlinu, tuga maglovita, beskrajna, a Šaćir--aga u budžak, kuća u beznadežnost. Tako prolaze dani. 1 gora počela da opada, a Plavićevi još u Grabini. Žene se zaželjele komšiluka, pa pomriješe od osame i čamotinje. Preklinju Šaćir-agu da se sele u grad, a on samo odmahne rukom, pa u Antinu krčmu. Katkad po cio dan prosjedi sam u konaku, izgubljen i mučaljiv, po cijele sate ide uza sobu, niza sobu, pa se zavali na sećiju i gleda u tavanicu. Nije mu ni lahko. U čaršiji se sigurno već sve saznalo. Ko zna šta se sve tamo ne priča. Zar Šaćir-aga Plavić polomljenih krila da izađe pred one nabodice i ukoljice. I on je sav svoj duman i jad topio 142 u Antinu vinu. Prestao već odavno da govori o Džigitu. Nekad ga je uzdizao iznad cijelog svijeta, bodrio mu ponos i snagu, a sad ga vino uzdiže iznad neke crne provalije savjesti i zlih slutnja, drži ga u kandžama nad tim ponorom, dok se on bori, hrve, savlađuje i pobjeđuje, da poslije pijane borbe druga provalija postane još dublja i crnja. I sve tako. A jednog dana, pijan i raspojasan, Šaćir-aga ude u avliju i zagrmje: - Spremajte se! Odmah se spremajte! Fato, veži prtljag! Hajd' mičite se! Ta niste se skamenile. U ženama nešto zaklikta, ali nove, crne slutnje ugu-šiše ovo kliktanje nenadne radosti, i šutke počeše da se spremaju za put. Ante je domalo doveo brđane sa konjima. Oni su i tako krenuli po brašno u Kamenik, pa onako uzgred, dobro im došlo da potovare Šaćir-agin prtljag. Kroz jedan sat povorka se krenu. Ovog puta Šaćir--aga je išao posljednji, uzbuđen i omamljene svijesti. Nešto razbijeno i očajnički nosio je u sebi put svoga rodnog grada, koji mu sad izgledaše nekako stran i nepristupačan. - Eh, heej! - uzdahnu Šaćir-aga i osloni se na stijenu kod Bijele pudarnice da savije cigaru duhana. I tog časa učini mu se da se sasvim prikuči svojoj tragediji, ugleda joj svu jezovitu nagona i trže se. Htio je da viče, da vraća konje u

Grabinu, ali su mu samo drhtale zgrčene usne i poigravala cigareta u rukama. Eh, da je barem ostao u selu da mu svijet ne gleda sramotu! Tako je Šaćir-aga Plavić došao u svoj šeher. Isprva ostajao u kući. Mučilo ga teško. Muvao se po konacima i noću izlazio u bašču, dok jedne noći ne preskoči kapiju i ne izgubi se u pomrčini. Naposljetku poče i danju da izlazi. Ali, na njegovo veliko iznenađenje, niko mu i ne spomenu Džigita. Štaviše, ljudi ga sretahu otvorenije 143i prijaznije negoli prije. Kao da su na sve zaboravili. Vejsil-aga Voljevica upitao se čak s njim prijateljski za zdravlje i, onako iz običaja, raspitivao ga o ljetini. Tako Šaćir-aga presta da zazire od čaršije, ali se ipak sve rjeđe vrdao u Trkljinoj berbernici. Po čaršiji se pročulo da se propio. Viđali su ga kako se krije po krčmama na drugoj strani. Kući je dolazio u kasne sate, tiho i nečujno. I dok su svi spavali, zaticao je on svoju ženu, presamićenu kao u kvrgi, kako ga, blijeda i iznurena, čeka u polutami kraj ufitiljene lampe gaznjače. Katkad se pijanom Šaćir-agi činilo da gleda pred sobom nijemu utvaru, a katkad opet najbolje stvorenje na svijetu. Prema tome, nekad bi Šaćir-aga lijegao u dušeke mrk, zlovoljan i zloban kao džin, a nekada bi se opet raznježio i, prolijevajući suze žalosne, milovao svoju Šaćiraginicu. Ne prođe ni pola godine po smrti Džigitovoj, Šaćir--aga prodade Polog. Za Pologom zaredaše druga dobra: mlinica u Omoljci, podvodne bašče u Mekama, njive u Strugama. Osta se na samoj Grabini. Šta! Zar i Grabinu prodati? U njemu nešto prepuče. On sve pregorje i utonu u vino. Nazirao je crnu tačku pred sobom, koja se stalno širila i postajala sve crnja. To je bila šuplja cijev njegove kubure, skrivene duboko za pojasom. To je bila njegova sudbina. U piću poče koješta da mu se pričinjava. Neka crna nevidljiva ruka vukla ga mrtvom Džigitu u škripove podno Borovčevine. Žena mu plakala negdje u daljinama i dozivala ga preko vode. Ljudi hitali pod nekim mrtvacima i domahivali mu. Crni davolić igrao pred njim na stolu i plazio mu jezik. Neko mu sjedao na pleća i upirao mu odozgo u tjeme. I on se trzao iz dubokog pijanstva 144 u praznoj krčmi, dok je napolju u gluhoj, dubokoj noći zviždala bura, ili pljusak šibao po gradu. Jedne kišovite noći jedva ga vino savlada. Naposljetku poče da ga hvata i pušta naizmjence. Šaćir-aga se borio. Približavao se činu svoje odluke. Šta? Zar i Grabinu da proda, pa da tuđin seta po njoj! Zar svoju staru majku pod starost ostaviti bez hljeba u kući! Nikad! Bolje ovako. I Šaćir-aga steže držak od kubure za pojasom. Pijanstvo je raslo kao crno more, ljuljalo ga, pa opet svijest rezalo krvnički, nemilosrdno. I samo ove dvije igre, jednostavne i strahovito snažne. Misli se ste-gle u čvor, a najednom potonu u moru zajedno s njim, da ga opet iznesu na čistac i udare s njim o nešto što je gore od ikakve stijene: o smrt. Šaćir-aga se diže i zatetura prema vratima. Ubio sam Džigita, ubiću i sebe, odlučio je Šaćir-aga stojeći nasred avlije. Svijest mu je bljesnula na mahove, a predmeti rasli pred njim. Zid, što se bjelasao dolje udno avlije pri sijevanju munje, činio mu se nedohvatljiv i visok do neba. On se, onako u polusvijesti, zagledao u kuću. Kao kroz neko daleko sjećanje projuriše ispred njega lica njegove porodice, ali on steže srce i pođe put ahara. Uđe. Mrkuša se plahnu i uzduha. Šaćir-aga osjeti daske pod nogama. Jest. To je Džigitovo mjesto. Jest. Ubio sam Džigita, ubiću i sebe, ponavljao je on. Aharska zapara udari mu u glavu. Svijest mu poče da se kreće oko njega. On se prihvati za dasku od jasala i spopade ga tuga i očaj. Izvadi kuburu. Bolje ovako. Bolje, bolje, Šaćire. A onaj svijet? Džehennem? Pa i dosad sam griješio. Ih, brate moj, pa zar tako? Zar sebi da smrt zadaš? Jest. Sebi smrt, kad nije druge. Bog zna zašto ovo činim. Oprostiće. A kuća, žena, majka, sestre? S kim ostavljaš sve, nesretni Šaćire? Moram. Nije druge. Sve ovo kao da je izgovorio neki glas koji se klatio nad njim i vrijeđao mu moždane. Obuzimala ga neka 145vatra. On prisloni hladnu cijev na sljepoočnicu, i to bi tako nešto obično. On će odapeti, pa - pred Boga. Šta učini, nesretni Šaćire? I opet onaj glas poče da se klati nad njim i da mu vrijeđa moždane. Šaćir-aga se jedva držao za jasle. Nešto ga privlačilo zemlji. Neko mu sjeo na pleća i upirao mu glavu kao da želi da ga zabije u pod ahara. Ruka mu dotače oroz na kuburi. Sad će! Odjeknu tup i potmuo pucanj kao da se nešto surva. Mrkuša se trže. I Saćiraginica se trže i vrisnu. Pričini joj se daje sanjala. Ona se opet presamiti i spusti glavu na koljena, onako zgrčena, na dušeku, čekajući svog Šaćir-agu. Kiša je pljuštala i dalje u crnoj noći, a Runa zloslutno i jezivo hujala pod Plavićevim prozorima. Sudbina je sjedjela povrh grada na stijeni i bdjela nad stotinama sitnih duša, skrivenih u niske, zbijene i pločom pritisnute kućice. Sve je mučalo zgrčeno i pritajeno u tmini, samo bi na mahove osvijetlila grad, s mostovima i tornjevima, i moćni smijeh s neba prosuo bi se po cijeloj zemlji. 146 IZDANAK Gig pjetlić nakostriješi se pa zapjeva. Zapjeva sa tolikim uvjerenjem u svoju snagu kao da će se sva kasa-bica, šćućurena pod planinom Mrgudnjakom, zatresti od njegove sile. A kasaba siva, rutava kao stara orlušina pod

razgovarajući sa davnim uspomenama i smiješeći se prijateljski stvarima oko sebe. pa se uputio na groblje pod Krehino polje. jer su u rukama sudbine koja im je odredila put do groblja na Mezaretima pod Krehinim poljem. a on sam ide drumom. u svom pohabanom gunjcu. Svaka mu od ovih stvari priča o uspomenama tako čarobnim kao da nisu doživljene ovdje u kasabi Skočima. On više gotovo i ne razgovara sa svojim poznanicima i prijateljima. pa pali svijeću i razgovara sa uspomenama. Zašto on nosi korpu gospođi. dok bi treperila pred njim neka čudna i do suza blaga osjećanja o smrti i onom svijetu. oštra pogleda i sav u crnoj čohi. Alaga se tješio tupo i zamišljeno. pa izađe na ulicu. blago i krotko. to je sasvim svejedno. Tako se mijenjaju vremena.Siromah. Zgledao se. a Alaga stoji skrštenih ruku. a sada ne prelazi praga ni gubavo magare. Da li on to čini iz sopstvene želje da učini uslugu.govorio je Agan svojim gostima. predan u ruke sudbini i volji Božijoj.klisurom. On je imao samo neku blaženu svijest o ovoj nenadanoj promjeni kod sebe koju je pokazivao njegov nekako bolećiv i ujedno prazan smiješak oko usana. Učini mu se kao daje svu svoju lijepu prošlost pokopao u ovom uredu. a Alaga. čudak i posljednji izdanak loze stare porodice Proha. Tako on sjedne pred Aganovu kafanu. Kao da ga se neko nevidljiv dotače vol-šebnim štapićem i odnese mu sve prijašnje raspoloženje i držanje i pretvori sve u prazninu. Eto tako je. pa ni golubovi ne guču više pod ploč-nim strehama. Misleći na Božiju 148 r pomoć i na sudbinu. To sve Alaga nije umio da kaže. groblje tiho. i planina sa nježnim vrhom do neba. pognute glave i skrštenih ruku na prsima. pa se zamisli. . bez srdžbe. a Alaga zna da im je trzanje uzalud. i on se osjećao tako blizak Bogu. ili čini zato što mu je sudbina tako dosudila -opet je svejedno. Ispod nje se nadaleko vide polja i brežuljci. pjevaju ptice. a udno sobe izblijedio zelen sanduk. ponesi mi ova jaja kući! . Sve je bilo tako obično. a danas Alaga i ne zatvara vrata za sobom. a kad bi i umio. Pa daće Bog. biće. Ali to nisu duhovi.Kako li samo brže ostari i posijedi! A Alaga bi ustao ispred kafane. uzdahnu on. zasvodenim na luk. U Alagi se probudilo nešto što valjda nema ni u samom Kur'anu. nego negdje tamo u debelim hladovima raja i nepreglednim baščama njegovim. To on nije umio da reče ni samom sebi. Dan blag. jednostavno. On voli svaku ovu stvarčicu kao svoje rođeno dijete. Nije se obazirao ni lijevo ni desno. Prošao je čaršijom. kao da ga pale duhovi izumrlih Proha. štiti snažna i okovana prijevornica. 149. Samo soba-džamlija pokaže još pokatkad znakove života svojim žmirkavim svjetlom. Konaci su pusti i prazni kao da ih je kuga pomorila. a krila. U tom času kao da mu bi nešto jasno.Hej Alaga. I tako često Alaga sjedi u svom ćošetu i provodi dane. osmjehnuo i premjestio korpu s jajima iz desne u lijevu ruku. pa izgube u poljima sa šumom utišalim. a Alaga pokorno uzima korpu s jajima i nosi ih Mitrovoj gospodi. pa se smješka. Kula Alage Prohe nadvisila cijelu kasabu. pa kada se Alaga izvali u svom ćošetu. i začudio se kad se našao čak ispod kasabe kod Panića stupa. i njegove brige ispadoše mu iz mozga i postadoše važne kao trnjine na plotu. sitan kao makovo zrno. prošao je kraj istog ureda i opet zapao u misli. Ljudi se trude da mijenjaju njegovu volju. s počadalom musanderom i dugačkim crnim srgom za haljine. smiješi se i tako razgovara sam sa sobom. noseći jaja gospođi gazda-Mitrovoj. Nije to da će on tu uslugu naplatiti gazda-Mitru. Nasred džamlije 147krvavo se crveni bakrena mangala. Proljeće. i Alaga se osjeti preporođenim. nekad čuvene sa sile i tvrdoglavosti. Kula gleda žalostivo. pomahnitao je. što nikada dotle nije pomislio: učini mu se sve tako obično. U nj ude neki dobar smijeh. ismijale bi ga njegove kasablije. U njoj samuje Alaga kao ćuk. nosio je korpu s jajima i smiješio joj se dobrodušno. Minuli su zlatni dani ove kule i prohujali kao proljećne vode što se veselo skotrljaju s Mrgudnjaka. . Mujezin Hadže kao da doziva mrtvace zaokujiše svojim plačnim glasom. U njihovu kuću dogonili kmetovi na stotine tovara svega što Bog na zemlji daje. a unaokolo sećije i jastuci. pa u džamiju. Alaga abdest na se. I dugo bi sjedio kraj strogih i ozbiljnih nišana svojih predaka. U tome je upravo tolika razlika kao što on ne stoji kad sjedi i ne sjedi kad stoji. iznutra. On razgovara sa odžakom i miluje ga prijateljski po oblom boku. Alagin pokojni otac prolazio je ponosito čaršijom. To se Alaga vraća sa posijela. prošao je mahalom. a rječica vijuga kroz njive da se izgubi u polju. Alagu steže u grlu i svrati mu se suza u oku. zaobilazi mrava. Bože sačuvaj! Alaga ima još šaku rente što mu je isplatiše za njegovih trideset dimova u Čitluku. Tako je izašao iz ureda Alaga Proho. Ispod mangale prostrt ćilim. čađavim odžakom. Sve je to nekad trebalo. On se samo smiješi i misli kako je to sve tako Bog dao i kako drukčije i ne može da bude. Vrh zasvodenih vrata još i danas zijaju tijesne puškarnice. Nije šala ostaviti čovjeka bez ičega svog . . gleda niz čaršiju. a u vazduhu šapuće nešto krhko i tako neobično kao da govore duše davno preminulih Proha. i gledao sve kroz tu bliskost. Pozvaše ga jednog dana u poreski ured i metnuše mu pregršt banknota na dlan. Kula je na tri boja.vikne gazda Mitar sa praga magaze. čak tamo prema Mačkovu Kamenu. cijela ga soba gleda nekako bolnosažalnim i prijateljskim očima. On stanuje u džamliji sa velikim. Vraćajući se u grad. I sada.

noseći na svojim brzim i prpošnim valovima veliku pjesmu šume i mirise cvijeća. pa valja drvlje i kamenje. a glad popala po sirotinji. oni ulaze da ocu čestitaju Bajram. oprostivši se još brže. Omere. Dugo su ovi napadi hvatali siromaha Alagu. pa vidi Hasana. kupi fes. Ibri. prosto iz svoje dobrote. Drhtao je. Na kraju reda dućana. okupi se kao jato čavki. On se zagleda preko rijeke. a on se i ne okrete. umi ga. Pogdje-koja grupica. Alaga.smiješi mu se Alaga. Kasaba se pomladila. a sada mu ih. A u kasabu opet došlo proljeće. A Babanov čibuk jednako dimi kroz tijesna vrata. Sestra ga gleda iz prikrajka i tiho zaplače: boli je u srcu za njim. Najstarijem. Najednom zatutnja kao da hiljade ljudi zaurlaše. crveni pojas. Ona je osjećala neumoljivu bijedu koja je jedini uzrok. Eh. Rijeka Runa požutjela. Agan mu pritrča. odvelo u rat. što haljinka promijeni čovjeka! Ama jesi li to ti. stisnuli se jedni do drugih pa čekaju mušterije. Mutno se obazre oko sebe. Kao da je mušica proletjela pokraj njega. a čibuk viri i dimi se prkosno u vjetar. dok on mirno sjedi i razmišlja o nevoljama. što haljinka promijeni čovjeka!" "E. Baban. U njemu šuti mir kao pritajen miš. Izdubi dva oraha. pa najednom poče da mlati rukama oko sebe kao da se hrve s nekim nevidljivim. provuče kroz njih kanap. Alaga? Mnogo si mi nešto ostario. svrh ulice. pa momci kao cvjetovi. pa se svak o sebi zabavio. pa kao da ga neko steže za gušu on počne da se brani i da viče. jedva se drži na svojim rasklimatanim temeljima. opet osamljeno zamišljen kao da traži izgubljene snove po polju. Tako ponovljeni. kako je ona mislila. pa se osmjehnu. a nahereni dućani. . Huči strahovito. tamo u rasute vile i kućice po prokislim baščama. postole. Bura! Bura! Sablažnjivo zviždeći. nadošla. u crne kabanice umotanih ljudi. upravo prema velikoj kafani "Bristol". pala po Ba-banu. sjeća se starih vremena. pa razdragano juri u polje. . To je bila tužna pjesma njezinog poslednjeg izdanka. sve jedan drugom do uha. Pred njim je sa natovarenim konjem stajao Mate Vrtikapa. Hasanu. obori glavu preda se. a mušterije ni "dobrojutro". Kula se nakrivila kao od žalosti za Alagom. jer su zimus čuli kako u njemu neko pjeva i zviždi. Korito joj otješnjalo.Kako si. mrači mu se pred očima.Ostario. i dućan mu stoji na milosti Božijoj. a on. pusto nekada: dođi Bajram. Alage. Kroz mala vrata vidi se samo prosijeda brada i saruk.Hej. čuči Babanova straćara . kao da puče neka poludjela gužva. natakne ih na drvo. ako Boga znaš! Ih. a Alaga se jednako smiješi i posluša svakog u čaršiji. ostario. A čaršijom se proču: poludio Alaga Proho. a najmlađem. zar si ogluhnuo! Što se ne okreneš? Alaga diže glavu. A neki dan. ima nekoliko dana kako ga nešto hvata. U Mate zamrije lukavi smiješak na licu. gledajući u njegovo staračko lice iz koga je izbijalo nešto što se ne vida na licima ostalih ljudi. . Ove znakove na Alagi opazio je prvi kafedžija Agan. može biti da mu je lice poprimilo ovaj izraz sjedeći dugo medu svojim mrtvim precima i razgovarajući s njima. . a Baban zaodjeni sinove kao jedan po jedan u palanci. Poče i da viče u pomoć. A to je bila pjesma izumrle porodice Proha. Alaga sjedi sam pred kafanom. kad se vraćao s groblja. pa djeco. Cijela se mahala čudi kako mu bura ne odnese dućan. Ona je osjećala svu tragediju svoje porodice. sjeća se svojih sinova. navrla rječica ispod Mrgudnjaka. naletješe plakati kao rašču-pane vještice. i sami Bog zna hoće li ih više ikad vidjeti. a Ajišina djeca skaču oko kule i boje se crnog 151odžaka u džamliji. Ona šaka banknota utanjila se kao voda s lista. a djeca zapljeskaju ručicama od veselja. Ali Mati je bila stvar nejasna i neobična i on brže potjera konja. Ajiša je plakala i naposljetku se utješila. Prašina pala po dućanu. Tako su prošle cijele dvije godine ovog razorenog života. eto. njegov bivši kmet. i onaj prazni smiješak sjeo bi opet na njegovo lice. pomislio bi blago Alaga. pogleda začuđeno. Omeru. Ali eto. Sinove uzelo u vojsku. Istina. odvedoše u vojsku. 150 . Baban se trže i umalo mu ne ispade već ugasnuo čibuk iz ruke. Alaga je to tako čudnovato i neobično izgovorio da je Mate osjetio neki nenadani strah. da ste mi živi i zdravi! Hajd!" Tako je Baban pazio svoje sinove. A Alaga se i dalje smiješio i ne obraćajući pažnju na ovaj susret. gledajući kako zvrčka pjeva. sa lukavim smiješkom i sitnim očicama.Dobro. srednjem. 152 BABANOVA BIJEDA Puše bura i brije po iskrivljenoj ulici. kao podapete stupice. pa besmisleno blene u Runu i osluškuje huku razuzdane bujice. Jer sve je ovo suđeno i po volji Božijoj. kako si? .Podveče je odlazio svojoj udatoj sestri Ajiši i igrao se sa njenom nejakom djecom. 153Neko viknu pred dućanom. da joj je brat poremetio umom. sve dok jednog dana ne udari glavom o neku stijenu i dok ga onesviješćena ne prenesoše u bolnicu.dućan. a reklame kao izotkidane ruke. i Alaga ustade. a zatim tako snažno zamahnu da izgubi ravnotežu i pade na zemlju. ruku nad obrve. pa i ne gledajući u kafedžiju. za porodicom. vidi Ibre! Za mila Boga. ču kao kroza san da ga neko viče. pa zaviči: "Za mila Boga.

pobijeđen kokot. a na Babana i njegovo tijelo navale se snovi kao more. zaputi se kući. visok i plećat. povijen nad njom kao čudna orlušina. Mali se Mušo rasplaka. izbaci iz kljuna oblak prašine. Eno ga! Tjera trošnu dvokolicu. dozivaju u pomoć. nikom se ne javljajući. sa hiljadama papirića. pa mu dao i ovog prekobrojnog sina. to samo on zna. Išao je pognute glave. A Baban jednako šuti i kuća sve praznija. počela da ga raz-dražuje do bjesnila. Baban se raskoračio. Čim on u sokake. i Baban ode u čaršiju. džinovski zasoptalo huktanje. . okovanim i žicom ispletenim po-stolama. žalostan. Kada su sva tri brata već poodrasla i počela da zarađuju. Baban se diže sav blatnjav i promočen. Bilo je tijesno i tamno. Ona ga je nervirala. Aiša svake noći postole pred vrata. zagušljiv vazduh. diže ruke i opet ih spusti niza se. otkako mu žena iznosi postole. Spočetka ova rugalica ne djelovaše na Babana. A Baban. Čuo je da je nekada u komšiluku neka stara Kriluša našla ćup dukata. Baban odmahnu rukom i zovnu ženu da mu pri drži pojas. puni straha i očaja. moj jadni Babane! . Srce puče u njemu. Dućan pljusnu o zid apoteke. Ova nesreća mal' što ne pomjeri Babanu pamet. oštar fijuk. Predao se radu. ali joj svaka kaza drukčije. I svakog jutra posmatra Baban taj trbuh. Bog zna jesu li i živi. on poče stalno da sanja neke čudne snove. kuća opet živnula. moćni Bože! . ližući je svojim blijedim usnama. I Baban sniva kako se svakog večera nešto miče u toj izbočini kao u živom trbuhu. Ali kada je ugledala zlato. ali sada poče da ga draži i golica kao obad vola. I Babanovica je pitala komšinice. a sinovi u ratu. pomrijećemo od gladi. krika i lupnjava kanata. kao stvoren u trenutku toga haosa. Bijeda čuči u sobi. pa poče da ha-mali.prošapta Baban sa suzama u očima. Tako je jednom i u snu dohvatio postolu i udario ženu po glavi. a majka mu dade koricu ječmenice i on zašuti. okrećući se i snebivajući.sve mršaviji. Tako prolazi zima. pa kada se probudi.govorila bi mu svaki dan njegova žena Aiša .ako se ne prihvatiš kakva posla. šibica i bezbroj drugih sitnica koje razgrabiše neke nevidljive ruke. pa se proču palankom daje šenuo pameću. sjeti se da ne zna ni čitati. ' " >• ■ ■ . ali se za njezino djejstvo uskoro pročulo. sav uplašen. okretao nasred sobe i omotavao se njim kao vit'o. Žena sve zabrinutija. za vratom. kao da je pokopao svoju ženu Aišu. glupavo zinu. a na crne zimske dane još ga je jedino podsjećala ona 155dječija rugalica. Poslije zadrndaše kola preko avlije. pa drži i priteže k sebi grede preč-nice. Evo u čemu je stvar. A pljusak nemilice lijeva i bura fijuče kroz ulice kao predznak crnim danima. a Baban sve duži . krpa. I osta živ i onako blijed i podbuhnuo. Zašto je htio da ga kazni. osta zavaljen na zemlji. kao bez kostiju. Već dva mjeseca ni glas od njih. žuri da što prije ude u svoju kućicu i riješi te paklene vike. Ali kada ogranuše topliji dani i oživi čar-šija. Javio se da leži od neke bolesti kojoj Baban nije mogao da razumije 156 ni da zapamti imena. jer Baban poče i da tuče djecu i da se baca na njih svojim teškim. pognut kao nad dvokolicom. on se. a bura podrugljivo zazvižda u kovitlac nad njim.Kuku ti je nama. češući se iza uha. 154 Moćni Bože. Otada Babanove postole stalno noćivaju pred vratima. u pravim abu-kazemskim papučama. a Baban se prekide hamaleći za komad hljeba. Samo značenje ove rugalice nije niko u palanci znao. . pa smeten. zasvijetlješe. a kraj peći se sušile neke vlažne ponjave. U njegovoj jedinoj sobici. pa ni sam Baban.Huu . Bog je svakako namjerio da kazni Babana. Cio ostatak zime prešutio je žaleći za dućanom. isto tako uzidan u zidu. izvrnut. Šukonkoda-Baban. Domiši-Kobaban. trže se i Baban: nabavi dvokolicu. a djeca u rugalicu: Baban-Dobaban. Noćas se pojaviše čudna slova na onom zidnom trbuhu: zasvijetlješe. Smiješno ga je bilo vidjeti kako se.fijuu . Baban se prestravio. Da nije kakvo zakopano blago? pita se on. jedan je zid nešto izbočen.krahh! Šta je? Babanov dućan vrisnu. rodi se ovaj Mušo na zaprepašćenje svih. U sobi je vonjalo na ustajali znoj i na težak. pa ugasnuše. I dok je njegova mršava i bijela stopanica držala pojas. u kojoj spava sa ženom i svojim malim Mušanom. S njim se bori prasak. najednom se sve pretvorilo u ugljev-lje i njoj se zgrčile ruke. pa uzviknula. pa neki iskidani glasovi što. Najposlije se javio Ibro iz bolnice. kao da je trudan. pa tako i to ostalo nepoznato. da ga čak i u snu proganja. žalostivo zaškripa i zakokota kao iskrvavljen. Bura! Bura! Prasak još strasniji: juuu-kr-ahh! Vrisnu dućan diže se kao siva ptičurina. Ali. Baban hamali. ugleda dućan. eto.

ih! Baban uzdahnu.upita ga žena sutradan. Legao bi s glavom punom misli i briga. Nije mogao da shvati otkud dolazi. pa zadugo ne stisnu oka. pa otjerao kola.vrisnu žena i poletje k njemu. Sutradan Baban leže sa strahom u duši i umorom u kostima."ban" . a Baban po cio dan gleda u jedno mjesto na zidu kao nijem. Babanovicu zazebe neka kobna slutnja. I Baban postaj aše sve šutljiviji. sruši mi krov nad glavom! vikala je Babanovica. kao da ih mora mori. kao da ni sam ne zna kuda ide. žena. Trgovci mu prestadoše davati poslove. pa kopa zid čekićem. Babanovica doču da joj muž sa praznim kolima juri kroz ulice i nešto govori u bradu. a dukate sam skrivao u ćup. I dječurlija se iznenadila. sva zapanjena ukoči se na vratima. Najposlije ga savlada san. sve dok zora ne zabijeli u oknima. čula 159rupe udarce u sobi.Šta ti je. . šta se dogodilo s Babanom. kao kiša. a glas ga izdade.Baban poče da sanja o ćupu zlata. a poslije se pojavi starac. Kada bi naveče došao umoran. posmatrao bi onaj trbuh na zidu. . Pognuo se nad dvokolicu. prekjuče. Začu opet onaj strahoviti glas i ne shvati otkud dolazi. Jeo sam suhu ječmenicu. Baban ni da uhom makne. kad su podigla graju za njim. Najprije je čula dva-tri. Neki mrtvački umor skršio mu svu snagu. čudan i dubok kao iz badnja. Sukomisi-Baban. sijede brade i progovori: . ko će hraniti ženu. Bio je sav u golu znoju. I ako Baban. Žena sjedne do njega. a ženi ništa ne govoraše. ne čuje nikad ga ko doziva. zalamata rukama i odletje na avliju da doziva u pomoć. poče lutati sve pod sažalnim ili podsmješljivim pogledima palančana.Jusufe. zaboga. Tako. Vidio ga je kasapin Uroš. . domišljala se sve do jednog dana kada je. Ona sinu. sirota žena zaleleka u gladnoj godini. ko Mušu? A dukati? Sinovi. Bih li raskopao zid? pita se po stoti put očajni Baban. a zatim osuše brzi nestrpljivi. moj Babane? Što si tako blijed? . U sobi je bilo mračno i zagušljivo kao u trapu. a on je samo bolno gleda i šuti. što to radiš! . On tek sada poče da misli ozbiljnije o ovoj rugalici. Žena i djete teško dišu. kao prognanik. a češalj zape u Mušinoj čupavoj kosi. pa ugasnuše. Katkada mu se dogodi da prođe svoja sopstvena vrata. govori o ćupu zlata. šuti i suze joj u očima. a gotovo sve poruke izvršuje naopačke.odjeknulo bi na kraju kao da neko udara u ogroman bubanj. Malter frca sve bješnje i bješnje a on sav dršće i oči mu gore kao u pobješnjele zvijeri.Babane. To potraja nekoliko časaka. vidio onu izbočinu na zidu. zasvijetlješe. Nešto je ovladalo njim. opružio bi se preko cijele sobe i. opet ono . Ih. Dvokolica prestade drndati. nagnut naprijed kao nad dvokolicom. jurnu u sobu i. Slova opet zasvijetlješe. Salko. a porodica pade u beskrajnu bijedu. češljajući maloga Mušu pod smokvom u avliji. a slova opet zasvijetlješe. Svakim danom gore. Nije mogao ni rukom da makne. Dani se odužili. Na vašem svijetu bio sam prije dvije stotine godina. Domiši-Kobaban. pa se stade mučno prevrtati na svom tvrdom ležaju. govorio je neke nerazumljive riječi. Jovan Kuna poslao po njemu tri sepeta šljiva svom mušteriji Omeru Pečaninu. Poludio Baban! proču se gradom. o sinovima i ugljevlju. a vrag mi je bio zasjeo u misli i pohlepa u tijelo. pa ciknu. Eto. Nevolja kao teška kvrga u bezizlaznom vremenu pritisla Babanovu porodicu. Težak zadah sjeo mu na grudi. Pokuša da govori.Čuj me. sine Hasanov! Ja sam Baban Taslak. Mujo! U pomoć braćo. a Baban ih istovario pred bakalnicom Simata Grebe. a komšinice ni da čuju. Stotina zlih misli sunu joj u glavi. I sve tako. on se u snu uvjerio o uzidanom blagu. Babana spopadoše neobična razmišljanja. 158 . Poslije se diže i. a Baban se probudi i viknu u strahu. za mila Boga. pa ne smije ni riječi da upita. a žena sve zabrinu-tija. Ali koliko je god prevrtao svoje izhan-dale misli. Sinoć je čula kako kroza san doziva nekog djeda Babana. A ako mi se uzmu ruke. Ne usuđuje se ni da joj riječi progovori. činilo mu se. Babanovica ga tužno pogleda.ban-ban kao da neko udara u bubanj. Glas. Šukonkoda-Baban. I upravo kad je noć prolazila iz petka u subotu. Poslije se začu glas. a noći bezizlazne. Iskopaj ga i spasi porodicu bijede i nevolje! To reče i nestade ga. o Babane. I trgovci u čaršiji primijetiše njegovu zabrinutost. nije mogao da se sjeti ni kada je prvi put 157čuo. I onako svako . Baban se probudi. za mila Boga! A ako se sve pretvori u ugalj kao kod babe Kriluše? Ih. I u tami je. Nešto ga je treslo kao groznica. Neki dan istjerao dvokolicu čak izvan palanke. dok Baban jasno ne začu: Baban-Dababan. ne čekajući da mu se žena probudi. nešto strašno i neshvatljivo. kuća s ćoškom i velikom avlijom? Onda bi mu se svi u čaršiji prijatno i s poštovanjem javljali i sjedio bi u vrhu kafane sa Bećir-begom Krvavcem. pri plamsanju svijeće. I Babanovica se uzalud domišljala šta bi mu to moglo da znači. lomeći ruke i dozivajući komšije. opet kao iz badnja. pa ugasnuše. pa sjeo na neku stijenu i dugo plakao. Ćup je zazidan u ovom zidu. pa tišti da krvlju propišti. Baban stao uraskorak. s željom za boljim životom i sa udovima punim umora kao teškog olova. oprezno istjera dvokolicu kroz kapiju. Vezao sam uzao na svakoj pari. sruši mi Baban kuću! Pomagajte. Mučio ga nemir i strah i jezive slutnje od tajanstvenog ćupa. ugleda mu pobješnjeli pogled.

upravo osvanu Bajram i oni obukoše svoja stara. Prihvatiše Babana a on. Takav je on i zato ga volim. Poslije se komšije razi-doše. poslije se pridiže i obiđe svoju dvo-kolicu u avliji. pa malaksalost. Razjaren kao zvijer. Najposlije ga savladaše i položiše na se-ćiju. o putniče. a veselje obuze cio grad. 162 . A putnik reče: . Djevojke su nam ljepotice. A dogodi se da za njegovog života neko nevidljiv nape snažan luk i pusti strijelu. a saruk Bog zna kad premotan. Ne šaljem te u džamiju. Mi kujemo srmali pusate.Pomoz Bog. što haljinka promijeni čovjeka! Ama jesi li to ti. Baban je krišom pomilova rukom i vrati se u sobu. Ljudi se ustrijemiše. i da si mi zdravo. ali te šaljem u krčmu Mare Pregačuše. trže se iz prošlosti i dođe k sebi. i kad stiže i drugi. Naherena i orohnula naša stara čaršija čuči na stijenama iznad Neretve kao poderana prosjakinja. Omere. otima kao da je u njemu trista pobješnjelih snaga. ukoliko hode po suncu. Ne pada mi ni na pamet da pozdravim nekog samo zato stoje bogat. Sjeti se osijedjeli Baban i zaplaka kao dijete. Baban klonu. sav izvan sebe. eto.Za miloga Boga. Rupa na zidu zjapi. viđeni putniče. djeda Rnjeze! A on strese prašinu sa misli. Babanovica jeca. Imam trista dimova kmetova i kamenih devet vodenica što mi melju bjelicu šenicu. U Mekama dvanaest dimova. odozgo s brda ugledao naš grad. Džamije sive i ponosne kvočke. jer moj otac bješe kao jedan po jedan u gradu. Svi oni danas žive u snovima o prošlosti i liče na putnike koji su davno izostali iza svoje družine. Sletješe se komšije i sve strča u sobu.Bog ti pomogao i poživjeo te! . prašljive i snene. jer mnoga lijepa djevojka pogledaće na te krišom sa džamli pendžera i srce će joj poletjeti za tobom. Tužna i orohnula stajala je dvokolica u jednom uglu i čekala. Kresni okom kroz mahalske sokake i sreća će te pratiti. i koja te sreća nanese i namjera namjeri na naš grad? Dođe li u prošnju djevojačku ili u kupovnju trgovačku? Jer naš je grad na glasu nadaleko. Mi šijemo čohane čakšire. ranjavaju zidove i lupaju stakla na prozorima. da ste mi živi i zdravi! Hajd'! A kad oni izađoše.Daj nam kahvu. Svrati u han Saćira Trbonje. a vranac pod njim prosipao vatru kao zmaj. zapanjiše se i ne snadoše mnogi medu njima. Dvori su mi na vezene ćoškove. nekad davno.E. Komadi stijene frcaju na sve strane. Baban razbolio. da se napiješ vina krepka kao san i snažna kao strast. a fermenove vežemo gajtanima svilenim. A s njima uzmiče i starina i nemoćna kupi se u budžake i uljuljkuje u zaborav. tajanstven i grozomoran. Ćošak mog pokojnog oca Alage Rnjeza nadvisio samu džamiju. što ono kažu. strance šeherlijo. već u prošnju djevojačku. pa kao sudbina nemilice pregazi stari vakat.A udarci jednako tutnje i sva se kuća trese iz temelja. jer si umoran. građanska odijela i uđoše ocu na čestitanje. pa nemoćni malaksaše. dobro opraši svoju odjeću. Momak sam prikladan i šeherlija. Ali mu ne bi suđeno da je više vuče krivim palanačkim 160 ulicama. tako slatko tugaljive. 163Tako se živjelo nekad u našem gradu. razočarani. što haljinka promijeni čovjeka! . 161DJEDA RNJEZ Nikad ne pazim na to da li neko zauzima kakav položaj u društvu.Pošten si čovjek. a tavani na tanke kamenje. A Baban diže ruku na čelo pa zavika: . Mušo se primiri. Ali.Ni u zlo ni u kupovnju. ih! Pa vidi Hasana! Za mila Boga. Ja se rodih. a nakitom da okitiš hurije. kao . Tako se. Sretan mu put! Zato. doba što navre i nabuja čudom i nevoljama. Ležao je u postelji puni mjesec dana. iako su mu rukavi na gunjcu prodrti. Ko si ti. Blago onoj koja pode za te.kaže djeda Rnjez. Najstariji mu sin Hasan dođe iz vojske. Baš mi svejedno. i kusu vranu i vidjeh i zla i dobra na ovom bijelom svijetu. Mi jašemo najbolje konje u carevini i pjevamo najljepše pjesme. I vrijeme ih pregazi.Evo šta dočekasmo! A beli pamtim. otima se. sjeti se starih dana. a postole ušivamo od kajsera crvenog i bez izdera. Topovi zapucaše gore na tabiji. pa cio dan. Baban se sneveseli. Traboloze i burundžuke da provučeš kroz prsten. Tako bi se učinilo svakom putniku koji bi. odmah da napomenem da djeda Rnjez ne pripada ni jednim ni drugim. a mali Mušo ciči da mu se žile naprežu na mršavom vratiću. Cikane! . a komšije se ne snalaze. Oranice neprohodne pješice. . da se odmoriš na Marinim grudima i da snivaš rajske ljepote. sjeti se najmlađeg sina Ibre. Spopade ga drhat. I strijela nanese novo doba na naš grad. a djeda Rnjez sjedi na ćefenku i kao pauk zapuštenih misli zapuštenih misli prede stare uspomene. rijetki putniče. ako Boga znaš! Ih. a roba nam dolazi iz prekomorja trista konaka dalekog. oko njih na stotine pilića: grad. pa djeco. nebojša i mudar. Oči mu luđačke i krv mu teče iz slijepoočnice. a vodenice na Hučki kao snaše s prtljačama uz vodu. . baš. slušaćeš pjesmu uz gusle i krv će ti se razdragati kao u junaka. a na domu inokosan. a ona metnu Babanu hladne obloge na glavu.viknuh! . Neka mi čestita djevojka ude u dom i neka Bog da berićet. On je samo čovjek bogate duše i srca. kome ne bješe ni traga ni glasa. . čekala da zadrnda palankom. Čitlucima ni broja se nije znalo. blijed kao mrtvac. u Stru-gama petnaest dimova.

zabreklu od soka i jedrine.Švabo dolazi! . a Švabo zaviče "halt!". trzao od pomisli na njih. . Ali Bog ne posluša babu. A Švabo diže bune i uvodi svoje marifetluke. a poljane do planina pukle pod nama i grad pritisnuo podnožje brda Stoca. A na onom svijetu biće drukčije nego što se mnogi nadaju. Tako je. ili po zapovijesti Božijoj. miran i strog da se skloniš i oboriš glavu ispred njega. na vrata. pa drhtim sav od nekakve jogunaste udarljivosti. 165lele! I u svemu tako berićet. a brkove subaše Muharema čini mi se da vidim na puškomet. u gradu ostalo sve milo i drago. . ali i to prođe. A silna bješe ta Stela.. Ovdje djeda Rnjez mahnu rukom na prošlost i zašuti. A u meni se razigra merak. Bila ciča zima. Prošlo je sve. . Neće mu Bog dati. a otac dodade paša i ja po-stadoh Mehmed-paša.vodi me sebi! Umrijeću za tobom.Paša. A tamo. . Ali sam je volio više nego sebe i zbog nje mi se i navuče na oči pa onako žestoko naletjeh. Švabo zauze grad. Barjaktar Hamzić razvi bajrak. Ali. majka mi svisnu od tuge. jer takva dođe carska zapovijest. Šemsa Saračeva kao vila.proču se gradom. kupiš mene jedno naušnica? . Mladost ludost. Izašao noću.Pođi niz sokake. a sjećanje na mladost još žalosnije. redaju se prostranom kotlinom da podvrisneš od dragosti i zaždiješ iz kubure. pa kao omadijan doma po rušpe. više se ne povrati. Hodža Omerhodža zauči mi ezan nad kolijevkom i na-djenuše mi ime Mehmed. Djetinjstvo je zlatna jabuka. Evo ga u Bišću pod gradom. Brežuljci sočni kao djevojačke grudi. ljudi se povratiše kućama. kaže moja baba. tuga li? Eh. Eh. a ja za pola litre rakije stajao na jednoj nozi kao roda. U kavgu nizašto. Sidoh li s uma. Žene zaplakaše.Hoću dušo! . Snažan kao jablan. A poslije. . Sve se živo uznemiri. ali neki ustadoše protiv bitke.i djeda Rnjez opet odmahnu rukom. slutnja li. Boljelo ga da priča o ovim stvarima. peti dan sprži mi petu i ranu ostavi na njoj da si mogao pletu zavući u nju. ih! Sve bih dimove dao 166 za nju. i skoro ugasnuo.kaže . Rastao sam kao iz vode. Teško mu je bilo. Kosci kao da se utrkuju. kaže moj otac. I dadoh sve dimove za nju . dok najposlije ne prohodah u škipu tople vode. a junaci se spremiše za bojak. Eto takav sam bio u mladosti. ugljen pricvrkni za vunu i upravo meni za petu. Djevojke da polome vratove pa. zanosi i steže srce nekom davno minulom žalbom. Nešto žalobno pecne te za srce. pa nastavi: . a nešto raste u tebi. Švabo dolazi! Eno ga na Buni. babe huktaše oko mene. pitam se. krhka je pa se razbije i djetinjstva nestane. žerava li? Idemo brdom usiječenim drumom.da je novi sultan zasjeo na taht. pa se bezočno zaletjeh kao vjetar. U gradu nasta pokolj nad izdajicama i haznadarima. smije se kao hurija i pokazuje mi prazne rupice na ušima. Rastu li to djevojački pogledi u meni. Švabo dolazi. Kao da je sletjelo jato sivih orlova na nj. a moj dajo ničice. pa kao da me miluje. a ona. gledajući ih. lagahan kao pero.Paša dušo.. On se još. za leđima ti.. postavi straže i moj dajo poginu.Poginućeš. Otac preda mnom na konju. I sudbina kao da se rasrdi na moj još nezasluženi pašaluk. Neće mu Bog dati. . Dođe ti žao napustiti ga. na pendžere. ja se opasah snagom. Hodže me kadiše zapisima. O kosidbi pritegni opanke. Nego da nastavim: 164 Planu krv u meni i zaletjeh se kao vihor na njih. jer tako šta lijepo može samo da se izmisli. Sve mi se čini da ja izmišljam ono što u istinu bi. Ali ne može odoljeti. Oh. Neće mu Bog dati. Istina je uvijek velika za one koji je osjete. Bog da mu dušu prosti! A poslije. . kaže moja baba. ili povilenih. A tako i jest. što kao bijela tica leta vrh mene u tišini. Imao sam i ja majku i volio sam je. A bilo je i toga. I sad kao da joj čujem glas iz daljine. majka ti žalosna! . Evo Švabe prolazi ispod pendžera. zaviče tri puta pa opali. kažem ti. To je njena duša. moj sinak. Uzjaši Vranca pa kroz mahale.Poslije je ona otvorila hotel. Put Blata kao vilen. pa na onaj svijet. pa i oni navališe u odbranu. a otkosi prekrivaju polja u nedogled. bijel kao golub u zelenilu. pa otvori nekakvu "Gostionu" i dovede nekakve kelnerice.završi djeda Rnjez promuklo.povikaše i zazebe ih u jaranskim dušama za mnom. Isprva se ustručavasmo. ili mi srce ne da mira. pa s njom meni pod noge. kao cvjetovi. I prozvaše me Paša Roda. zaplakaše majke i djevojke. a baba zagrija vunu na mangali. pa čio kao soko. A danas? . mladosti moja! Žalostan je napušten dom.kažem joj. napupala ruža. Dođe i Micika. a konj mu se povrati sam i tužno zahrza pod pendžerima. a konj: damar li. Evo ti i to kažem. kažu. Nije carska već murtatska. I po nesreći. Mjesec joj ispod grla šija. a Šemsa dopa bola neprebolna. kaže moja baba. sinak! Na Blatu nas čeka šator.šapće mi Stela na uho. .. kažem. sočna kao ujed u bresku. Kao cvrčak 0 Jovanjdanu vrištao ja siromašak. Ničeg se nisam bojao. odnesi ih kujundžiji Jovi i odjeni Stelu u suho zlato. ali u devetoj godini ograjisah na čini 1 posjekoše mi se noge. a kuća kao u jednog po jednog.

plača i smijehova. Samo kad čovjek reda uspomene. to je više stvar providnosti i Božijeg davanja negoli ljudskog znanja i pameti. U selu Grdobici ujela zmija Sabita Krhana. Razbolje se Hajrija.Eto. Hrast je pobožno šumio nad njima kao da se smješio od neke prevelike sreće. boje nebeskog plavetnila. ti ništa ne čuješ! . sjeti se prošlosti. Uzeo ga Dobri ispred kuće. A pogled u daljine diže um čovjeku kao krila sokolu. Pored toga što je poučavao djecu u mektebu. Planine. presjedio je on oko deset godina.. Išao je i medu fakire i prisustvovao izvođenju njihovih neobičnih i jezivih igara. sjedeći sa svojim najstarijim sinom u travi pod hrastom kraj Mulagine vodenice. ližu usijane mačeve. iako nikad u svom životu nije kročio dalje od sela Pješevca. prenio Emina sa jednog brda na drugo. Obogativši ovako svoje znanje. Pričaju daje dijete mirisalo punih devet dana. O. otvori mi dućan i sve lijepo. pa će ozdraviti kao rukom. na čini. Tada. u šeher-Sarajevu. I poslije bola i poslije svega što sam preživio. hodža Ibro pisao je zapise i ljudima i stoci. valjan u čuvenim stupama u Rakitnici. Veli. Ljudi me pomozi. on umije i sa travkom da razgovara i ona će ga razveseliti. U samoj Drveniji medresi. za to? Bolje nek sve zgasne u meni. liječio je od uroka i ujeda otrovne zmije. stečeno u Drveniji medresi. kako su pričali ljudi i žene. koji je usred bijala dana. digao se s njim i opet ga povratio. Samo se čuje.Eto ti. kako stenju iznemogle grede vjenčanice i klize naherene strehe. a isto će vam posvjedočiti hodža Ibro. a i gunj mu preko ramena suknen. A zidovi se pritajili kao da će. Opanke pravi sam sebi. Nek pije vodu sa ovog zapisa devet zora i devet akšama. 167DOBRI Popnite se na najveći i vječitim snijegom pokriveni vrhunac Željuše planine. hraneći se samim pilavom kao papagaj i prezajući svakog časa pred beduin-skim nadžakom. Pričam tako. Upletite joj ovaj zapis u gornju polovicu repa. dobro. Svašta je bivalo. pa željan svijeta i znanja još više. a bijeli ćulah na glavi obmotaje šarenom mahramom. a on govori: . a vrhovi srasli s nebom i goli. I što god ljudsko oko može da nazre. Veli. u šurdufu poput sarajevskog sepeta. pojavio se u našem kraju Dobri. čovjek od onog svijeta. šta piće učini od čovjeka. to je sve samo jedan pogled iza leda i ništa više. pored Eminage Borića. a zovu ih Dobrima. jer. To mogu i ja da posvjedočim. posmatrajući kako se raz-livena rijeka bliješti kao zlato na suncu. A poslije sam ga se okanjivao. u 169tren oka. . Tako. jahao je on šesnaest dana. opet. On važi kao veoma učen čovjek. prije nekih šezdeset godina. otišao je čak u Carigrad gdje se družio sa najčuvenijim šehovima i dervišima i učio huktanje s njima. krt i spor šum. Tišina polegla po staroj čaršiji. pa se zako-cenula. Naime. obišao je 168 sveta mjesta. Deset sam puta prebacivao terezije preko ramena. Kao da me neko domahnuo rukom i rekao mi nešto što nisam dobro razumio. unedogled kao u magle nebeske. Imširu Telebaku razboljela se krava. obrasle gustom prašumom. Roje mi se sjećanja pred očima. Znanjem hodže Ibre. pa će ozdraviti. Ima ljudi koje je Bog obdario i dao im moć i vidovitost. i druga okolna sela. a hodža Ibro zapiše -pa kao rukom. rijetko su raštrkana po zaravnjacima i visoravnima nepreglednim i ispašnim. Sve kao rukom. one se nižu u čudnu grivnu: zmija i cvijetova. gdje je. ili pauk raspliće mrežu po praznim konacima? A djeda Rnjez prozbori sasvim tiho.. dobro znam. otvoriće vam se vidik na nepregledne planinske lance. na cijelom tom Božijem prostoru. noseći glavu u torbi. to sad sve i nije ništa. dogodilo se čudo s njim. Sela.Zar ti ne čuješ noću kako popuckuju stari krovovi. pa mi procvili duša da umrem od bola i ja . gutaju plamenove kao zapaljene stogove sijena i Bog zna šta još sve. Djedi Rnjezu klonu glava.Koga je Bog obdario. A u čemu tek leži Eminagina znamenitost. Nagrajisala. I popamti šta ti kažem. naočigled cijelom selu. nema pametnijeg i uvaženijeg čovjeka od Eminage Borića. naše selo Šumljani koristilo se uveliko. A da je Eminaga Borić najvažniji i najpametniji čovjek potvrdiće vam i Mulabećir Radića. Ali. Ali Eminaga nije nikad pričao o ovom slučaju. Gledao je kako se bodu noževima. pored ostalih ceremonija. Šalvare su mu od zelenog sukna. inače nedaleko čuvenog poradi masnog sira i obilja ljeskova grmlja. kuće zvjerinje. uglavnom znamenite ličnosti našeg sela Šumljana. tiho kao iz groba: . u meni se nešto provali. Samo jednog ljetnjeg popodneva. duboko skrivena u planinska njedra i skutove. dotle smo došli. voda iz drvenog žlijeba praskala o površinu rijeke. Oni hodaju i pojavljuju se uvijek kad se narod ogluši o Boga i kad nastanu čudna vremena kao ova naša što su. Ili to moljac negdje podgriza staru gredu. dok je Eminaga još bio djetetom. Njih ima uvijek trinaest na svijetu. eno sad! popucati i s rikom se srušiti na naša iznemogla tijela. I Sabit ozdravi. To su. A šta ću ti pričati? Koliko sam stida podnio. To ti je život. jahao na magarcu od Merve do Safe i išao pod sveti Kamen koji stoji u vazduhu. a oni kud će pa po hodžu Ibru. a hodža Ibro i njoj zapis. najstarija muftarova kći. pojaviće se i u našem kraju. otpoče da priča. Dok se vi vratite on će ozdraviti. urekla je žena plavih očiju i kozičava lica. ili mi se to samo pričinja. Na devi. a planine trepere u daljinama kao neki čudni svjetovi. čovjek bijele brade i neobične karijere u životu koji je učio cio svoj vijek. on se odluči da pode i na hadžiluk put Meke i Medine.za čašu. veli. koji uvijek gleda preda se kao da se boji da ne bi zgazio koje nejako Božije stvorenje. neće dugo potrajati.

što bi okom trenuo. i to neki zlatni slavuji. Njiva nasmijana i okićena ptičijim letom i krikovima u jutarnjoj tišini. Taj nepoznati čovjek bješe u platnenom ruhu i goraše na suncu kao živi plamen. što se uzdizala pored sela u mršavu gaju. za mila Boga! Najprije se sve zasvijetli. turska carevina propada. zapjevaše slavuji u baščama. . A blago onome koga udari! Taj će se zanavijek uživati džennetske ljepote. Za njim će doći Mehdija. zagrlio je. a on se nešto ne da i bježi put mektepske zgrade. a taj čovjek u zlatu. pa ponio i ne dotičući se zemlje i spustio se s njom zajedno na rudinu pod Čimića bašču. Eminaga prionu na posao. u velikoj odaji džamliji. zapjevaše. glavom on. Hasan Šerbetović banu u odžakliju i otpoče da priča o svom doživljaju. . završi Mulabećir . nasmiješi se i ja se u tren oka stvorih na ledini kraj ograde. a sunce pri-peče. A njoj nekako milo i sva se topi od milina. na samom ćuviku oču ženski plač i ude unutra. Oko podne otešča tišina. taj isti čovjek ukaza mu se u zelenoj haljini. preda mnom se pojavi čovjek sav u zlatu. Pojavi se. Tad Eminaga ne reče ni riječi više. Noćas su nam ukrali treće. kako je pisano. jela se samo dotiču a ne meću ga u usta. Glas mu se oduže i on tako osta u napetom očekivanju kao lebdeći između smrti i života.kaže on . A Eminaga. Učeni Mulabećir Radića zaklima glavom i sve se oči sakupiše na njemu.Kuku ti je nama. Da Bog da da im pri sjedne! Zar i u ove dane da se nađe takvih ljudi! . Poslije njih pojaviće se Derdžal i proglasiće se. nestade ga iz sela. To neće Bog dati. Posi170 jela učestaše do kasno u noć. U našim Šumljanima uz-budiše se duhovi. moj Eminaga! . završavaše stog.Evo već treća noć kako 172 nam neko krade šiljež. Kijamet na pomolu. a oni se ne boje Boga. Ne može to tako. Bože me oprosti. a na glavi joj veliki ćitab u kome Eminaga. A blago i tebi. a dugim razgovorima nikad kraja. lice mu se zabezeknu i po-sjekoše mu se noge. pa nastavi: . Te noći. da je zbog nekog čovjeka dopao tamnice.veli on . I darivaće svakog zlatom i obećavaće zlatna brda i doline. . Eminaga Borić zaputio se u Torlakušu podno šume da plasti sijeno. Viđahu ga istog dana u više sela. . Sve zanijemjelo slušajući ga. I ujedno kad htjede da baci posljednji naviljak i površi plast. raspričao se hodža Ibro o Dobrim i svojim neobičnim doživljajima na Istoku. kažu. najprije će se pojaviti Dobri da opominju svoj narod da se kloni dobara ovog svijeta. Bože nas oprosti. Bješe mu od juče ostalo još nešto malo tih mrginja. nasta pravo zaprepašćenje. Kako to da Hasan Šerbetović vidi Dobrog i džennet kad su svi znali da je on u svim selima unaokolo poznat kao najopasniji kradljivac stoke. to je bio Dobri. Sa muftarova posijela sve se živo raziđe sa strahom u duši. a kroz nekoliko dana proču se po Šumljanima da se pojavljuje Dobri po obližnjim selima.upravo kad htjedoh da predem ogradu. U isti tren ukaza se pokraj njega ogromna zmijurina. a đauri dođoše do pod sam Stambol. U seoskog muftara Beširage Gulića. udariće ga muhurom. osluškujući nečije neobične korake. da se moli Allahu i spominje svoje mrtve. Odjednom. A svi su znali i to da se on dugo skitao po šeher Sarajevu. pa ne smije ni da vikne u pomoć.zakuka Ibrimša. odakle su ga i dotjerali žandari u selo. i zabrinuto i pokajnički.Eto. vidje popisana imena svih ljudi iz . kad hurije zapjevaše. a on se samo nasmiješi i zemlja se otvori pod nama. Kad se ukazaše dvori sve od suha zlata i srebra. Kao da nešto predskazuje i opominje narod na neke neobične. prije pola sata. pa sve udaraju u oči kao sunce na vodi. pa. dugačka i debela kao balvan. Tijelo im je mekahno kao pamuk i mirišljavo. kad se u našem selu pojavljivao Dobri. sa visokim bijelim ćulahom na glavi i žutim mestvama na nogama. Hajriji muftarovoj opet se pri-snilo. Svi se začudiše. Prolazeći pored kuće stokom bogatog Bešira Šakote. Stade preda me. kijametske znakove. A kad. Hodža Ibro opet sanjao kako ga Mehdija goni preko njive da ga udari muhurom. Čak se i tornja paščad uznemiri. A ako su došla ona vremena. a sva se vrata na dvorovima otvoriše.Neka znate.čudio se Eminaga. 1 ko će znati šta se sve tu noć nije presanjalo. Ali ko će to znati ko je u Božijoj milosti. a jahaće na magarcu i noge će mu se vući po zemlji. Ali kuku ti je onom ko pode za njim! Taj se nikad neće kurtalisati 171džehennemske vatre. Beširova žena spram njim. . iako nije znao čitati.da su nastala neobična vremena. Emi-nagi ispadoše vile iz ruka.Eminaga zašuti. . Šuma se još jače pritaji kao da se prituli. Kao da ga nešto spopade i prikova za njivu. a on se okamenio od straha. Ovo mi je pričao moj rahmetli otac. Svjetlo izbija iz njega na sve strane. Dragi Bože. pa ni daha vjetra. Ali onaj čovjek u zlatu ne pusti me da uđem u dvorove. kažu. kako je zagrlio onaj čovjek u zlatu. duboko se zamisli. Ha-sane. sav van sebe.Dobri su lagahni kao pero i u stanju su da se u jedno te isto vrijeme pojavljuju na više mjesta. samim velikim Bogom. On će biti krupan kao niko na svijetu. iskrsnu preda nj neki čudan čovjek.jer si ti vidio džennet. Ja čuda. sam u mrkloj noći. sav predan poslu. Eto. mnogima se u snovima prikazivahu čudne stvari. a oni kradu stoku. Dobri obilazi selima. On će odvraćati svijet od Derdžala i koga god odvrati. meni se učini da ću umrijeti od sreće. dok sam još bio dijete. djeco. pa ništa od svjetlosti ne mogoh da vidim. I ta jeziva noć prošla je i sutrašnji dan osvanuo bez ijednog oblačka na nebu. A kad jedu. Tako je muftar vidio kako mu sami Derdžal odnese ovna iz pojate. Pa ti izađi s njima na kraj! Dan već prigrijao kad Eminaga stiže u Torlakušu.

U vrh odaje sjedio je hodža Ibro.Ih. gdje će se klanjati jacija i otvoriti posijelo. ■' . I ljudi večeraše na brzu ruku. Da čujemo Hasana! Neka ovdje ispriča pred svima šta je vidio svojim rođenim očima pa. Zatim. Eto. Muftar otpoče prvi: . pa zamakoše u šljivik. Svi zašutiše u osluškivanju. je li istina. Jest! Tako ja po suncu ne hodio ako sve ovo ne bude istina! Eno pitajte samog Bega. samo su svi u selu primijetili daje postao još zamišljeniji nego što je prije bio i da mu je prosijeda brada preko noći pobijeljela kao oprana vuna. a ne jede. gledamo mi u njega. Tu je i Eminaga i hodža Ibro i Mulabećir pa. Neki se čak ushodaše pQ dža-mijskoj avliji. I molitva otpoče i svrši se.veli muftar. . Ja mu dotakoh ruku. O ovom događaju ne reče Eminaga nikom ni riječi. biva.Pa ja šta će. Malo niže ukazaše se imena onih koji će u džennet. A čim je Mulabećir otvorio usta da reče svoje učeno mišljenje. nego da se stvori pred nama. a što je Božije davanje toga se ne treba bojati. pa da se počne sa molitvom. Mi šutimo. .saglasiše se svi ostali i laknu im u duši. On je vidio svijeta. Približila se jacija i vrijeme molitvi. očekujući da se svi pokupe.svoje okoline koji će u džehennemu gorjeti.Ta ima ga ko dočekati. . tik pod prozorima prosu nečija frula neobične zvukove kakve dotada u našem selu nije niko čuo.. vidio sam ga! Jesam zdravlja mi! Vidio sam ga svojim rođenim očima. nekud zabrinut razgovor. Gotovo cijelo selo iskupilo se kod muftara. * . ■ .Ama. Poslije njegova pričanja nasta dubok tajac. Sunce je bilo podobro prevalilo svoj put i svjež osjen šume pao na Eminagu kad se on digao i tromim korakom pošao put 173sela. sav zaduhan i usplahiren. pobogu si brat! Ljudi se uznemiriše. eto smo se sastali. pa svi zajedno ručamo pod hrastom u avliji. a ona mekahna kao pamuk. . pojavi se na vratima. izvadiše duhanske kese i u nekom tajcu.Dobrog.nastavlja on . kao da ih čekaju neki veliki poslovi i kroz kratko vrijeme počeše se iskupljati u šljivik pod muftarovom kućom. Samo griješni i nevjernici 175treba da se boje. čuli ste šta nam danas pred džamijom reče Hasan Serbetović.Kako? . E. Svjetlucanje cigareta u tamnoj muftarovoj bašči naziralo se još izdaljeg i čuo tih. koga? '' . Ljudi posjedaše. I čovjek sjede. dok se najposlije Trklja ne oslobodi i pozva ga za sofru. sve do kišnog dana.Ljudi. pojaviće se samo na dobro sviju nas po ovaj i po onaj svijet. dok se priberem! . Dobrog očas nestade kao da se nije ni pojavljivao. okrenu se prema ocu i reče: . Ne umijem da ti rečem ni staje. I uzima jelo i prinosi ustima. Eminaga glavom. ljudi. pa Mulabećir Radića. pognutih glava..Čekajte.Gdje? . a da se ništa naročito ne desi u selu. Nije da dođe. očito zbunjen. očekivanju. hodža Ibro. .reče muftar svom sinu . tu je hodža Ibro. počeše odbijati dimove.Tako je. Tihi.Omere. Gleda on u nas. Domala sve utiša i za-svijetliše se prozori na džamiji.Kako? . to je Božije davanje.odgovara Hasan. . Ta ako se i pojavi Dobri medu nama. Među njima ugleda prvog hadžiju Bogilovića iz sela Drena. Ni učeni Mulabećir ne nade ni jedne u svojoj sijedoj glavi. najbogatijeg seljaka u cijeloj krajini koji je davao pare na zajam i uzimao grdne kamate. pa da se po pozivu muftarovu ponovo svi sastanu u njegovoj džamiji. Neka slutnja uvuče se ljudima u duše i svi se zagledaše pa uznemiriše. Čak i Bešir Šakota došao sa svog ćuvika. Kad banu neki neobičan čovjek.pred kućom Bege Trklje u Krušedolu. Prođe nekoliko dana.Pa to će on i u nas doći . nekud tiho i oprezno kao da se privuče.Sjedim ja . Omer skoči a za njim se digoše još dva mu druga i gromko štrcaše niz drvene stepenice.Ljudi.skoči do u šljivik i vidi ko ono svira u frulu. petka popodne. savjetujte mi šta ćemo! 174 . ljudi moji. dede Hasane! I Hasan po drugi put ispriča šta je vidio svojim rođenim očima. I Omer. a poslije stanke prvi prozbori učeni Mulabećir: .Koga bolan. ali učas presta i ljudi se još više uznemiriše.Eh. Medu prvima je bio prvi on. ljudi su ulazili u prostranu muftarovu džamiju i redali se u redove. . Frula se još čula. kad se ljudi sakupiše pred džamijom i Hasan Serbetović banu medu njih kao da pade u kiši. . Pa tu je i Eminaga Borić i Mulabećir Radića. I njega bješe spopalo neko uzbuđenje. biva. pa jedva da se stiša. Ljudi počeše da se razilaze kućama na večeru. a Eminaga klonu i nasloni se na plast sijena. Svi kao da su u mislima pratili svaki njihov pokret. A predvečerje pade na selo. tako . Pozvao me čovjek na ručak.

Nepoznati zašuti. nešto crno i crveno kao da zaigra na hodžinu ramenu i nestade ga. Nepoznatom kao da sinu nešto u očima i kao da mu zaigraše mišići na licu. a kamoli Dobri. neka zauči! Svi da klanjamo! Ljudi se digoše kao omadijani. Kad nas ugleda. zatim malo popla-šena radoznalost. po hajvana. I ćuškaće ga nogama. pogled pade na hodžu Ibru i najduže se zadrža na njemu. nešto mu zaigralo u grudima. Dobri po svoj prilici. . dobri ljudi!. Ljudi počeše nesvjesno da se pomiču. ljudi! Ovaj je čovjek nevjernik.Počujte. pa diže na noge i sav drhteći povika: . I behar će opanuti i ljudi će svi pomrijeti. ne imajući vremena da razmišljaju ma o čemu. Pri ovim riječima glas nepoznatog zvučao je blago kao struna na guslama. Samo ho-dža Ibro gledao je netremice u nj. Samo je hodža lbro i nadalje sjedio i za-prepašćeno gledao u nepoznatog. ili ga pogledajući kradom. oduzimala im se moć i hvatalo ih pokorno malodušje. Na licu mu se ocrtavalo najprije zaprepašćeno iznenađenje. očekujući riječ nepoznatog. Pa ni Eminaga koji je već vidio Dobrog. Nepoznati je govorio gromkim i žučnim glasom. nepoznati. đavo mu sjedi na lijevom ramenu i došaptaje mu svaku riječ koju progovori. i vladao je njima svima. Klonite ga se. eno. I prije nego što se i očekivalo. diže se lagahno kao perce i strča niz stepenice. ovo nije ni dobar čovjek. jer blago tad neće vrijediti. nego kao da svira ona frula dolje pod prozorima. 1 odijelo mu je bilo upola nekako na građansku. Na noge! Ko uči ezan. ne 176 usuđujući se otvoreno da mu ponude mjesto i krijući poglede pred njim. A nevjernici će lutati poljanama i ugledaće svjetlo na njima. pa sumnja i naposljetku očito nepovjerenje. a kad tamo: a ono suho zlato. I po svakog smrt će doći: po insana. a nepoznati pogleda ispitljivo oko sebe i sniženim glasom otpoče: . Nepoznati je jednako šuteći stajao u dnu džamlije i prikivao svoj strogi pogled čas na jednog čas na drugog. mimo običaja. ali se stiša i pretvori u prezriv osmijeh. dobri ljudi. Poslušajte me ljudi što vam kažem! Ali se niko ne usudi ni da se s mjesta pomakne. To su dva čuda.Ljudi moji. I doći se Jedžud i Medžud kad nas nestane i popiće svu vodu. iako su već bili klanjali jaciju. ali mu nešto zastalo u grlu. Najednom kao da se sjeti nečega. očekujući riječ nepoznatog. Nepoznati prekorači prag i izraste u sobi upravo do tavanice. Ali pogled side s njega i pade na učenog Mulabećira. pa zabo-raviše na se. Pred njihovim očima stajao je samo on.. . Pod njegovim pogledom ljudima je postajalo tjeskobno u duši. vidio sam kako mu je ove riječi došapnuo sami đavo. Pogled pade na Eminagu i poduže se zaustavi na njemu. ni učeni Mu-labećir. I oni otada ližu brda i planine i skoro će ih polizati. Ni traga od Dobrog kakvog su oni zamišljali. Eminaga izdrža pogled mirno i otvoreno. a Sefer Kanjo zauči i molitva se.. po ptičicu u gorici. Ljudi se uznemiriše. Ovaj svijet bijeli je cvijet. mrk i strašan pogled kojim kao da ih sve prikova za njihova sjedišta. Njemu se najednom učini to lice odnekud poznatim i sumnjivim. Nego da mi klanjamo i sjetimo se milostivog Allaha koji nam se smilovao i dao nam lijepu vjeru Muhammedovu. I žeđ će ih svih pomoriti. Jer blago onom ko se u njoj rodio. pa sve prisutne obuzima nekom umilnom dobrotom i pokajanjem. I oni su toliko žedni da će popiti svu vodu na svijetu i nestaće vode.Pokajte se. Naposljetku. začepi vrata neki neobično velikih srazmjera čovjek i pusti pogled na prisutne. pa mu suze grunu na oči. Hodža lbro napusti džamliju. Sjetite se samo onih vječnih strahota džehennemskih i prolaznosti ovog svijeta. Jer skoro će sudnji dan. I prije nego što zvijezda udari o zvijezdu i prije nego što se brda i doline proliju kao mlijeko. vaš hodža lbro. . iako potežak čovjek. I misliće da se to voda sjaji u suncu na njivama. Sefer Kanjo htjede da zauči ezan. Muftar. ne178 staće nas na ovom svijetu i nevjernici će lizati naše stope od žalosti za nama. Ali utisak koji je on proizveo svojom pojavom i nastupom bio je toliko jak da su svi prisutni ostali smeteni. ponovi u muftarevoj džamliji. zaprepastiše. viknu on. gledajte! I zaista. kao da to ne govori on. ja vam to kažem. jer ćete zlo proći. . upirući snažnom rukom i oštrim pogledom na hodža Ibrino rame.Ljudi. Nepoznati se upilji u zanijemjelog hodžu Ibru i opet zagrmje: 177. nastavljao je nepoznati.Pokajte se i sjetite se da je došlo ono vrijeme kad Bog uzima sebi sve što je od naše vjere. nepoznati zagrmje: . a krupne mu kosti lica i stroge crte odavale su samovolju i odlučnost. njihovim voljama i životima. prestade i reče da želi da razgovora s tobom.Eno ga! Kesi mu se na ramenu i ruga se svima vama. Nešta zapovjednički neodoljivog bilo je u njegovu pogledu. Nešto zvjersko probudi se u njemu.Ezan. I on ga izdrža mirno i otvoreno. sitnog mrava na zemljici. Eno.Neki nepoznati čovjek sjedi u sjeni pod prozorima pa svira. Ovi ljudi bijeli su behar. Nenadno se trže. dvije Božije životinje koje su zatvorene u brda i planine otkako je Bog stvorio ovaj svijet.. pogleda po svima i neki neobičan smiješak kao da kresnu po njegovu grubom i suncem opaljenom licu. Eno.

Nešto docnije oču se još jedan pucanj. Ljudi se zabrinuše.Žandarima. Ja. a ja do sinoć niti sam čuo za nj. U selu. a hodža Ibro je hodža Ibro. stoka nam se nemilice krade. niti sam ga vidio. Ali se odade piću. beli. Ja idem žandarima u kasarnu.Dobri.završi učeni Mulabećir. svaki predan Bogu i molitvi. samo što su ljudi nekud zamišljeni i što žene pogledaju češće kroz prozore kao da će svakog časa neko neobičan da se pojavi u selu. sa ćuvika kraj sela. onda hodža Ibro ima pravo. I tako bi.Žandari pucaju na kradljivce.otpoče muftar . .Tako je . . A upravo kad htjedoše da se raziđu kućama i na poslove. ispade pred njih Bešir Šakota. uprkos Mula-bećirova i Eminagina mišljenja. a Eminaga prozbori: . . . I sinoć mi je neko ukrao dvoje brava. . njega znam. pa kad pokra džamijske ćilime.Eto ljudi. To reče hodža Ibro. Ali se ne dogodi ni jedno ni drugo. pa za njim i drugi u kratkom razmaku. To ne krade niko 179drugi nego Suljo Čemerdžić. Niko od seljaka ne povjerova hodža Ibri-nim riječima. iako je zapinjao. A sutradan zorom sastadoše se ljudi pred džamijom da se porazgovore o sinoćnjem neobičnom događaju. Očuše se glasovi i dozivanja sa ćuvika od Šakotine kuće. pa opet tišina zaparana rijetkim glasovima.Vala bruka. Otada je prošlo više od petnaest godina. Ima njih više. Kad negdje pred zoru. skrivenu u šljivicima. očekivanje je raslo u dušama seljaka: hoće li žandari uhvatiti Dobrog.Sramota i za selo za nas sve. popadale iz gnijezda. a ja znam da je hodža Ibro pravi dženetlija. . da komu! . . Dobri . . a ostali se zamisliše.kaže on.Pucaju na Dobrog. On nije niko drugi do glavom Suljo Čemerdžić iz Sarajeva. 180 . Bešire.kaže hodža Ibro.To što je hodžu nazvao nevjernikom. a on je Dobri. zaboga. Poluobučeni ljudi istrčaše pred kuće. nepoznatog je nestalo. .Samo ja znam da lopovi ne poučavaju niti umiju govoriti riječi Božije onako kao Dobri. pa kud puklo da puklo.potvrdi Mulabećir. jer Dobri ne kradu stoku. I ljudi se naposljetku razidoše svojim kućama.ako uhvate Dobrog. .veli on .čuše se glasovi poput šapata. . a neki odvažniji zaputiše se u pravcu pucnjave. Samo ne dođe hodža Ibro. Kuda će nam obraz i kako ćemo pred Boga izaći.Dobri se ne može uhvatiti . ljude je trgnuo glas frule pod pendžerima koji odlazaše u mrklu noć i bivaše sve tiši i tiši dok se ne izgubi. tako mi Boga.Ljudi.rekoše i ostali. .I dok su se ljudi klanjali. a viđeniji ljudi opet se iskupiše u muftarevu džamliju. ili će se dogoditi kakvo čudo. Govorio je on kao što nikad u životu nismo čuli ni vidjeli. . ljudi . Ali. jer sam se o tom uvjerio svojim rođenim očima. Alije nestalo s njim i Hasan Šerbetovića. Mulabećir diže glavu i pogleda po svima: . mi to svi znamo . I sjedješe još neko vrijeme pred džamijom i razgovaraše.Ljudi. Strah se domogao duše pa ih ne pušta iz šaka nego ih drži kao preplašene i pohvatane ptice. Tako prođe cio dan i pade sumrak i pade noć. Ja bih se pred velikim Bogom zakleo da govorim istinu. Dobri je Dobri. Eminaga ga strogo pogleda: . I ja ću s tobom žandarima. I znajte šta ću vam reći: otkako on hoda našom nahijom. Ali zar se Dobri ne može da pojavi u ruhu i prilici kakvoj god hoće? Ali ima jedna: hodžu Ibru nazvao je nevjernikom. uhvatiše ga i zatvoriše.Ko će drugi lopovima da stane u kraj? I nije tu sam Čemerdžić po srijedi. Prvi otpoče hodža lbro: . ne griješite duše i sjetite se riječi njegovih. Neki za-vrtješe i glavama u znak da ne vjeruju u hodžine riječi. Iz duboke molitve. a hodža Ibro i Bešir Šakota krenuše put žandarske kasarne. Sve se utišalo.Tako je. I što god udublje odmicala noć.Tako je . . nasta dan. Tako prolazi vrijeme kao i prijašnjih dana. biva. Zar nam on ne pokaza svu veličinu Allahovu? Zar nas on ne pouči dobru i pameti? Pa kako samo ude medu nas i kakav mu glas bješe! Onako govore samo dobri. nego lopovi.ja ne znam šta je ovo. On je sihirbaz i kradljivac. Učio je zajedno sa mnom u Drveniji medresi i znao je bolje učiti nego ikakav hodža. o tom mi ništa ne možemo da kažemo: ni da jest ni da nije. I ljudi šutješe i razidoše se kućama. samo tu i tamo očuje se djetinji plač. . ni meni ovaj čovjek ne liči na Dobrog.Ja vidim daje sinoć sve vas onaj vama nepoznati čovjek opsihirio i obendžijao.Ako ga uhvate. ne idi žandarima! reče muftar. dva puščana pucnja razbudiše i 181uznemiriše selo. razgovor nije skretao u drugu stranu.

Nije. Dvije uđoše u tor. pregrizao jezik! .opet se razliježe. Bešir Šakota i trojica žandara zauzeli su busije i čekali lopove.Čudim se ja što se njemu predskazuju Dobri. Pogodilo ga zrno pa jauče. Prošla i ponoć a oni. daj krpe da mu svežemo ranu! . dolje podno šljivika.hukće muftar. . hodža Ibro. na ćuviku se već odigrao lom čija je predigra trajala nekoliko sati. Oni se ukočiše. U isti tren. a za njima jauk. odozdo iz šljivika. Zabijeli i zora i proplanci se nazriješe u prvom jutarnjem sumraku. kaži joj da mi kap po kap teče iz srca od bola za njom. ako se susretnu. a vi svi kao ludi objesili glave. narode! Raziđi se! . a ona prilika pred vratima dade se u bijeg. Da se sakrijemo ovdje za ovu stijenu pa da pričekamo zoru . Podno Šakotine kuće cio čopor ljudi. raspoređeni oko pojate i tora. Malo poslije. pa toplo mili po njima i razmekšava ih do suza. moji ljudi! . 183. . vi ne znate kakvih sve ljudi ima. prikovaše ih na zemlju i oduzeše im svaki pokret. ti li si to Dobri! . zavađeni. I muftar sa onim preostalim za stijenom krenu naprijed. pa mašete njima kao da vam je neko zobnice ustako. U sred čopora dvije snažne mrke i zločinačke prilike: Dobri i njegov drug. nekako i nehotice javljaju se jedni drugima. . prislonjeni na njihova prsa. Jedan od žandara potrči za bjeguncem. a momak djevojku. Onog drugog nije niko poznavao.Vala.uskliknu prvi Bešir Šakota i unese mu luč u lice.I on je naš . to je Suljo Cemerdžić. ljudi zaborave na zle misli. I hodža Ibrin saruk nazire se medu njima. on se nekud ražalostio. pa jedan pucanj. pod njim grad se utiša kao da priželjkuje. .reče jedan od žandara.Hasan Šerbetović! .Evo mu i Dobrog.kaže muftar koji se odnekud nade medu ostalim seljacima. ne umijem da nađem vrata doma mog. narode! Hodža Ibro pođe u pravcu sela. Vika i dozivanje utišaše.Ljudi.strogo zapovjedi žandar. a čopor se raštrka.. a Bešir donese zapaljenu cjepku luča i njihove tamne figure rasvijetliše se pred njima. Šta više. .Šuti! Kakvog Dobrog. hodža Ibro.Bešire. .Veži ovu dvojicu! I lanci zveknuše i sve se utiša. Hodža Ibro posma-trao je mirno svog nekadanjeg druga iz Drvenije medrese koji je oborena pogleda i već svezanih ruku stajao pred njim.Stojte! 182 Noževi na puškama.uzviknu neko. ljudi moji! Zar da se on izdaje za Dobrog! A Dobri je šutio i mrko gledao preda se. Muž potraži ženu. Sve više i više njih približavalo se ćuviku. tako je . kao sam sebi: . pa kao daje sam krivac rasijano gleda preda se i govori tiho. a dvije druge prilike su-kobiše se sa druga dva žandara na torskim vratima. A Mesa svira: "Što nemam krila da se vinem nad njenu bašču i da vidim kako se na busenju bjelasa njena košulja kroz srebrnu noć! Što nisam vjetar da joj kradom pomilujem grudi i da opisujem svoju pustu želju! Krnato.Stoj! Stoj! . . Samo se za njihovim leđima u selu čuo nejasan žagor. Dolje. Kažem vam: to nije Dobri. kao dobrota. Naime. bruka za selo.Ah.Razilazi se. a jedna zvijezda treperi tako uzbuđeno da je dodiruju zvuči njegove krnate.Raziđi se. neko viče u pomoć! . A kako tek Mesa svira! I mjesec ga zadivljeno gleda. Prvi su zastajali da ih dostignu oni za njima. vi niste hodali po svijetu. . . nosili su nekog među sobom.kaže muftar. nabujaju im srca od želje pregoleme.Stoj! zaori kroz noć. . uvuče im se u duše. pritajeno su očekivali svaki sušanj. Ali ga poslušaše samo njih nekolicina starijih. . praštaju. čim je noć pala. . Muftar se zaprepasti i diže ruke u nebo: . Naposljetku očuše se i tihi. . teški koraci i tri prilike približiše se kroz tamu torskim vratima.Eh. Dva seljaka u pratnji žandara. . I nestade iz obojice iz muftarove džamlije. Dok je muftar sa ostalim starcima čučao za stijenom. oču se jedan pa drugi pucanj. a jedna osta pred vratima. . pa mogu sad zajedno. Kad Mesa Cakan zasvira u krnatu na Mazoljicama. Ono je jauk. posvetila se svaka koju ti izustiš? Vidi ti njega. a za njim muftar i ostali. a mladi se is-kradoše u pravcu Beširove kuće. jer mi je svijest pomutila vječita misao na nju". nešto blago. Osveta mu nije bila ni na kraj pameti. sa oštrog grebena brda Stoca. haramija i lopov.Tako je. može nas ubiti koje zrno. i drugi za njim zagrominjaše se u tihu noć. U kasnu noć.Eno.potvrdiše i ostali. tako .Pa i Hasan Šerbetović! Ih. Seljaci se oslobodili pa prave primjedbe. 184 KRNATA: I.Ljudi.

Šemsu hvata omaglica. ona ne zna sad šta osjeća. napinje joj grudi. A poslije. Poslije krnata tužno pisnu i zašuti. Morije žed. pa ne zna šta bi joj rekao. To je za nju neko neobično osjećanje koje joj oduzima i strah i moć riječi." I on je ljubi. nešto što joj ispija dušu tako opojno. To je Šemsa Muharemagina što čezne za krnatom. molim te! . ja te volim! Pođi sa mnom u svijet! Živje-ćemo kao golubovi. drhti i čezne za njom.drhtavo je govorila Šemsa. Svirao sam samo tebi. ja sam. a jedno srce. Šemsa plače od bolne čežnje. sve nemirnije. nemoj me. .čuje ona glas kroz taj san. Grudi se talasaju. i pomračuje joj svijest. Cijelo joj je tijelo bez imalo snage. nikad nečuveno. Recite mi. Zatim ga pogleda prestrašeno. svirajući tebi. Nešto se tako nemoćno spustilo u nju. U očima ti gori stid. I sljedećih večeri čula se krnata sa Mazoljica. i zagleda se u to iznenađenje. prikrašću ti se bos. kao omadijane njenim zvucima.Ne. A njegove nerazumljive riječi postaju sve vrelije. pa negdje na zvijezdama. ti si . Načas. Mesa se prikrade njoj u bašču. s njim što joj je krv uzbudio. ali osjeća i njegov vreli pogled na sebi. a zatim joj vrisne posljednji zvuk i od bola klone. -Svirao sam ti svako veče na krnatu.Ja sam. I on kao da je zbunjen. kao da pita: "Jesi li sama? Tiho. Ne. Ona opet 187čuje njegove prigušene riječi. klizi po njenim bokovima. da pro-plače. A jedne noći. Vidio je tako uplašenu i usplahirenu. Skočio je preko 186 baštenog zida. da im raspire želje? Zar se djevojke po baščama. Ona ih osjeća. još mekše i toplije. uzmi me. Jer. grcaju u boli. ožalošćeni. Čuje svoje ime kao da ga vjetar izgovara negdje u bašči u krošnjama stabla. Mesa stiska krnatu pod mišku i odlazi niz mahalu. dragi moj! . pali. nečujno prelazi na grudi i miluje ih. ovdje u podvoljak. ne mile uz tijelo. To ona mašta. O. najednom kao da otkri zastor. ne! To samo grca krnata na Mazoljicama. Drhte joj noge. pale i svijetle se nekim vatrenim smijehom. Krnata svira i bolno i bijesno. zapanjena. ali njeni zvuči ronili se nekako začuđeni. one je samo opijaju. molim te!" Ruke su se primakle. krnata izvija. Ti zvuči je uzdižu i nose kao nikad dosada.Šemsa. . teška srca. O. Nasvjesno. kao da je onaj prvašnji čar neko digao sa njih. Šemsi zastade dah u grudima. kao van sebe. ko može da se odupre zvucima krnate? Zar jedno naivno i bezazleno srce? Zar krnata svake noći ne izvija sve zamamnije melodije? Zar žene ne podižu i zavjese sa prozora. ona ne čuje ni kidanje sedefskih puceta. A zatim. skoči na noge. Nešto nečujno klikće u njoj. Ostaje nam samo uspomena kao san i žalba u dušama. On.Šemsa.govori ona gotovo ones-viješćena.Krnata plače. plamte. cepte na bokovima. šarenila. u bezdanoj provaliji strasti i sretnog zaborava. pa onaj glas. Dolje u baščama neko teško uzdahne.Jest. krnato. Mesa što ti je svirao na krnatu. tonu u njene zjene. i Šemsa. zabreklo u bolu i slasti. Šemsa. dolje u baščama. Nestrpljive ruke cijepaju joj jeleče. klize po stasu. To je i suviše iznenadna radost od krna-tinih zvukova. njen glas bio je toliko uzbuđen i mekahan. uzdiže nešto u njoj. . miluje. Jest. ja sam . one su mekahne i tople kao ljetna noć. Još jednom čuje svoje ime i osjeća nešto slatko. to nije bio strah. Ali. za tihih. stajao je pred njom. Meše. ona osjeti kako je obujmiše dvije željene ruke. pa hoće da padne. Njeni se glasovi rasipaju raspojasano. ove noći. Čini joj se da čuje zvukove krnate i predaje im se sasvim. Strah li. on se prikrade u bašču njoj. ni mirisi jasmina u tihoj noći ne opijaju kao zvuči sa Mazoljica. kako ti lice sja u mjesečini. Šemsa. A u njega. teška kao umor od života". Čuje ona: . Ona je već znala kako će ona da otpočne: najprije jedan bojažljivi ton.kaže ona sasvim rasijano i. kao da joj se javi odnekud svijest. zvukova. ne zanose u grču i omamljenim uzdasima? Sviraj. Zaboravio sam i na sebe. gdje god se zaustavi. da se daje. dok je sjedjela na busenju i uznemirena očekivala kad će da se javi krnata. da. ne. kao na odbranu ispruži ruke prema njemu. . ne pripijaju jedne uz druge. "To me on ljubi". moli. zatim joj kaže: "Bože. Nešto raste u njoj poput divnog bijesa. jeca. Tako. i ona plače. na prstima". sočno na usnama. pa se činilo da govori: "Uzmi. kudrava crna kosa i oko mu plamti. To se njoj samo pričinjava. Oni više ne prodiru u krv. to je samo san o njemu i o krnati. okreće se unaokolo. Eto. kako su lijepe te daljine! Koliko svijeta! Koliko boja. kao topla muška ruka. pa ostali goli. uzdiše.Nemoj. I te ruke počinju da bivaju sve jače. II. samo da im njeni zvuči lakše dopru do srca. O. To je samo san. a odnosiš nesreću. nešto što hoće da se krši. ali ih ne razumije. kao glas krnate. svijest li. ona se privija uz Mesu. Krnata tuži: "Što u životu jednom prođe. A zatim. to se više nikad ne povrati. Ona ne vidi ništa. po slabinama. Poljubiću te ovdje. . osjećajući kako joj se taj glas približava i kako joj se dvije ruke primiču nadohvat. Sviraj jer ti prosipaš sreću. pa je opet nestade. Šemsi Muharemaginoj. siroti. . ugleda dva crna oka. nek poludi cio grad. O. O. drhte na plećima. da zagrca. To srce bije katkad tako silno i nepokorno da 185ga njena sopstvenica pritisne svojom veziljski bijelom rukom da ga ukroti i umiri. cepti. To je ptica u kafezu što bi htjela da poleti sa krnatinim zvucima tamo put širina. kad je krnata zamukla. ljetnih noći krnata čezne na Mazoljicama. Ali je ruka i previše slaba da bi umirila to srce što bije za krnatom. Mesa. Oni sad izazivaju neku duboku tugu i sažaljenje samog sebe. Ožalošćen. uvija se i klizi kao vreo baršun pod njegovim milovanjem. la-hko vrisnu i nestade je uz bašču.

a grad zarežao. Koga povedu moji zvuči. puni slave i krvave borbe. a zlo je moćnije. dođe joj sada kao neko neviđeno čudovište što se kezi na nju. pa zalajao. To on preskoči niski bašteni zid. spremnih za krvavu borbu. iz dvorišta izletje Hadžija. gdje je provela drago djetinjstvo. iz trista stupica. Ova bezglas-nost još teže pade na Šemsino raspoloženje. Izašao sam iz kafane i dugo me poslije toga pratio glas krnate: "Što u životu jednom prođe. kao da je vodi neka nevidljiva ruka. Tek negdje kasno u noć ču tup udar o zemlju.odgovori ona prigušeno.Pobjegla Šemsa Muharemagina! . . Zato se tama raspukla.viče Hadžija. zaskače u propanj i nemilosrdno odsjeca glave. . i svoje roditelje. u ovoj toploj kući. taj pregara i radosti". "U svijet. ostaje sjenka žalbe na njemu za života". u svijet! Bože moj. 189III. ' Grad je pritajio zlobu. Hadžija je zaspao. 190 HADŽIJIN MAČ I. da obilazi gradom. a bašča kao da zanijemi.Bože moj. Vidio sam je u jednoj kafani u Beogradu. sjedjela je u utišanoj noći sama sa svojom sudbinom. treperi u bjelini. sjela na busenje i slušala tužnu pjesmu krnate. I dolazila su lepršava proljeća i site jeseni. kako ćeš me prežaliti! Krnata je nastavljala: "Ja ravnam tvojom sudbinom jer sam te osvojila. a Šemsa .uzdahnu žalosno Šemsa. učini je još bjednijom i bespomoćnijom. žalosna joj majka? . šta se sa mnom dogodi . kao vjera u zagrobno. a Šemsin trag zavijali zimski snjegovi. to se više nikad ne povrati. jer i on ima svojih radosti. Nekako apatično slušala je zvuke krnate i sumorno se osmjehivala nekim gostima. podatno.Šemsa. Ona niče. Pregorjela je. kao usamljena duša. Po džamijskom dvorištu nadgrobni nišani plamte na suncu i bježe u sjenke. lepršajući se na suncu. Zar da ostavim sve i da pođem s njim? Jadna majko moja. kao nada bijednih. Tako je Hadžija postao borac za dobro.188 . onako bijela. Povratiće se noćas da. pa iz nje izašlo zlo. a zlo najoštrije. i ta riječ: svijet. A on jednako vrišti i bjesomučno razmahuje drvenom sabljom. Čije srce rani moja pjesma. sablažnjivo odskače od crne brade i užarenih očiju. kao strah savjesti. Ona je.S kim. izvlači se kroz zelenilo i sa oštrim kopljem penje se u nebo. grubo dodiruje njene najskrivenije tajne. povici i bijes. A Šemsa je ovih dana sve pregorjela: i svoj dom. a pesnicu zgrčenu na srcu. Roditelji postaše okamenjene suze. Nenadno. u rastopljeno zlato. luđački vrisnu i jurnu kroz 191sunce. Krnata presta da ruži na Mazoljicama.Pola Vlaha! Pola Turaka! Pola Vlaha! Pola Turaka . Za njim zaoriše poruge i smijeh. Nije me ni prepoznala. Ostaje nam samo uspomena kao san i žalba u dušama. pocijepana džuba. Vrijeme je prolazilo. niz ulicu. pod miškom lijeve ruke jednako drži cijeli snop drvenih mačeva. jer kako će svojim roditeljima uskoro da pogleda u oči? Zar se ona i sad. a na Muhare-maginu kuću pade žalost i sramota. okrečena. Zaista. a pod miškom snop drvenih mačeva. tako su zaredali Hadžijini dani. Hadžija je blag. luta kroz tamnu noć. drsko se smije. Šemsa je opružena i nepomična. Šemsa nije sad razumjela šta joj krnata govori. pokorno pošla u bašču. bliješti u suncu. jer je Hadžija zaspao. Sva užasnuta. šupalj i pritajen vreba kroz lipe i ciprese. . ne osjeća već kao tuđinka? Zar ona nije okaljala obraz i svoj i svoga doma? A krnata joj. dok mu bijela. jer Hadžija bdi. teška kao umor od života".S Mesom sviračem. grad ima mnogo budžaka sa zlim ljudima. Jednog jutra.Čekam . Ona bježi iz grada. i svojim prljavim noktima prebira po njenoj duši. Grad ima mnogo kuća sa zlim očima. U džamijskom dvorištu taman hlad. Hadžija je moćan. zasjenjuje poglede. Po bašči bujao korov. čekaš li još? . šta li će biti sa mnom!" pomisli ona. a krnata nastavlja: "Pođi sa mnom u svijet skitnički.kafanska pjevačica. A Hadžija ide posred druma. što ne razumiješ moju pjesmu kad prelazi preko domova u široki svijet! Svugdje su zvijezde jasne i mjesec ostavlja za sobom ljubavi trag".odgovara: "O. Tako je zlo zavladalo gradom. Grad drhti i bunca u žezi. Jedne zvjezdane noći u Hadžiju je ušao zmaj. mahalom puče glas: . Šemsini roditelji zavise se u tugu. Lijeva mu pesnica grčevito pritisnuta na srce. kad je ogrozd dozrijevao u vinogradu na Mazoljicama. Šemsa. i svoju bašču. a velika džamija.

šejtan. zagrominja u bezdane i crne ponore. Hadžija zakuca zvekirom i dozva ih: . gazi krv i grijeh. trpa u njedra. i plač i smijeh. zaprašenih i ispucalih peta. . preko crte je zlo.Svejedno. Hadžija jede. Sve to što se zove život duboko ostaje pod njima: i radost i bol. to Hadžija trijebi korov u koji zarastaju i Vlasi i Turci. Bos.I Selmaje ćasa.To Hadžija siječe nevaljalce. Pridolaze i druge ćase i sakupljaju se oko Hadžije. vraća se i prelazi u drugu ulicu. I gdje se god potegne crta. nad drvlje i kamenje. . Ispred njega grajali su ljudi. užagrenih očiju. gladan. II. pa se iskeze od zadovoljstva. I dok Hadžija. Svakim ih danom više! Niču! Niču! Množe se. gledajući nekud mimo ćase.I on je poganjak. Hadžija se trza.Fatima je ćasa od biljura. A Hadžija je krotak kfto jagnje. pritiješnjen umorom kao morom. a oni niču na sve strane. penju se nad ljude i životinje. a što se Šemsa krije pred tobom? . žene su izvori života. Poslije se digao i. Te noći sijevale su munje i pucali gromovi. moleći se. Žene sadrže živote u sebi kao ćase hranu. sjedio je mirno na kamenu pred džamijom i odmarao se od svojih velikih pobjeda nad poganjacima. i obijest i glad. očima. Zato se i krije. I Hadžija ih siječe. Dođi do crte. oni su iza nje. . ćaso moja! Bog ti dao sreću da izrodiš djecu! Bog ti dao mala. umivena. Hadžija je sretan kao mudrac. ljudi prljavih duša. Samo Hadžija. on strada za sve. Jer. Ćasa je iznijela hljeba pred Hadžiju. Hadžija! I kao opržen. . zaurlaju da se cijeli svijet sruši. .Ne preko crte. ' . Hadžija? . On je u svemu. spava na hladnom mermeru snom mučenika. daje novac na interes. on je svuda. Tako se ćase smiju i Hadžiju miluju pogledima.Poji li tebe.Poji i mene i svakog ko je žedan.500. A Hadžija ima svoje ćase kao što drugi imaju svoje žene. Polijeću na sve strane. provirivalo i ujedalo u lajavom šarenilu. Naposljetku. koja je ćasa najljepša? . On se raduje za sve. Svunoć je Hadžija slušao svetački glas. gladan. sve su ćase zlatne. pohotljivo pružaju ruke da sve poklope. . a oči priklopljene crnim vjedama. . siječe mrcine.Hadžija. shrvan umoran i sav iznemogao. Nju prelaze samo poganjaci. komšije halala! A ćasa iznosi hranu i razgovara sa Hadžijom. Hadžija? . Ona ti nikad ništa ne da. dohvataju svježinu i penju se nad grad. Šemsa rudi kao jagoda. Samo HaI džijin duh nemirno luta nad gradom. sve u ime dobrih djela koja će on da izvojuje svojim drvenim mačem. Jer.Bog ti dao. Hadžija siječe. Niza nj teče znoj. . sjenke se pružaju gradom. Hadžija se vraća pred džamiju i ulazi u sjenovito dvorište. .000. ništi. poganjake i gramzljivce.Hadžija. U rano jutro. kupovali životne namirnice i hitali nekuda. Još pod utiskom posljednje krvave sječe poganjaka i mrci-njaka. krenu put mahale da potraži svoje ćase.Sve su ćase lijepe. pao na koljena i. I on će pod sablju. sve novi i novi. . ti najviše voliš Fatimu. III. kiše i rijeke sapraće njihovu poganu krv i zemlja će ostati čista.A Selma ti nije ćasa. Patničko lice blijedo mu je kao mrtvaca. Žene su hrana. Hadžija je molio Boga da mu da snage za njegov teški poduhvat.A čim te poji.Hadžija. Oslonjen na stub avlijskih vrata. ljepotom. Padaju glave. Iza crte je đavo. koliko si juče posjekao poganjaka? . razliva se u mlazovima i sva ulica gori od nje. samo su nju zatrovali poganjaci. srcem. a ne prelazi je.Stidi se.A što ne posječeš Šećeragu Hmeljića? 192 193. nema ružnih ćasa . dugo držao čelo na hladnom mermeru. a Hadžija juri kroz njihov bijes i. obasjan suncem. sjedio je Hadžija na Tepi pred džamijom. Ližu crveni plamenovi. Ona poji žedne sa Bo-žijeg izvora. Hadžija sve žene naziva ćasama.Dobrotom. Nad gradom luta jedino duh luđaka i fanatika Hadžije. užasnut. a što mu preostane. Hadžija umorno hodi po Božijoj zemlji. pa zacerekaju.odgovara mirno Hadžija. sve se lak-talo. Crta je njihova brana od svake poštene misli. . Krv lipti iz obezglavljenih vratova. Tako se Hadžija razgovara sa ćasama. da sve priguše. Sve se komešalo.

Pa i ti si sirotinja. Ne svraća više u njihove dućane. Bujice krvi teku drumovima. tako niču i Hadžijini mačevi. jer se tako i rodio. zgrčenu na srcu.Ne preko crte. Pogledaj! . Hadžija i ne gleda više na mrcinjake. Hadžija? . . Za njim istrčao nečiji dečko i tisnuo mu dinar u ruku. a Hadžija izađe na ulicu. Nastade urnebesni smijeh u dućanu. Hadžija? . mrcinjaci. Samo kad siječe mrcinjake. . Hadžija prolazi ispred trgovine braće Krehića.kaže neko. .Nisam. pređe na njihovu stranu. umoran. Posljednjih dana njegov žedni mač češće polijeće iz korica. kako god niču mrci-njaci. A slatko je i za one koji se prodadoše . zmaj je snaga bez pameti. pa u zmaju. pa i tvoja.odgovara Hadžija.Zarobiše.i Hadžija uz opći smijeh. a Hadžija se zaleti i sječe. A zakoni se svi jednako zovu. pred Hadžijom. . Ali zato crte rastu na svakom koraku. sa skršenim mačem do balčaka. Ti si poganjak. Hadžija je vihor koji leti zemljom. Kada su crte sa obadvije strane ulice. Hadžija ulazi i zauzima mjesto u uglu do vrata.. . iskrsavaju na svakom koraku. jer to je njihovo. . zarobiše li te? . evo uzmi koliko god hoćeš! .Pa što ga ne pustiš da uništi sve poganjake? .Nisam ja sirotinja.Pa dokle ćeš biti rob? .Jesi li gladan. a ćase premiru od straha. zapliću se i prekrivaju zemlju dokle oči dopiru. Hadžija. smijeh. treba ih ohrabriti razgovorom. Jer.i . 1% Trese se zemlja od jauka mrcinjaka. . a Hadžija ništa ne vidi pred sobom do bijesnog plamena u koji propada kao u bezdan. Iz dana u dan Hadžija je sputaniji.Zmajevi se ne žene. Jeo sam iz jedne ćase. Krv se razliva preko crte.Ne preko crte.Kako nije? Evo para koliko god hoćeš? . Zaplakaće sirotinja. On bi potrao sve životinje na zemlji. zove Hadžiju. Isuviše si uzeo sa Božije hrpe. .A načelnikov je zakon u knjizi. Hadžija? . U dućanu razgovor. Naposljetku. žao mi sirotinje i poštenih. U dućanu prijatelji. U meni je zmaj.Žao mi djece. oni ne pišu. pa u maču. . 195.A poručio ti načelnik da će te uhapsiti . Hadžija? . Hadžija! 194 I Hadžija se opet trza.Hadžija. Hadžija! .. . Neko maše. . .Zmajeva kuća se ne zida parama.Neka pišu oni koji slušaju.Ne preko crte. Hadžiju zarobe poganjaci. Hadžija se vraća. sječe do iznemoglosti. množe se. Hadžija. mirno pokazuje desnom rukom na lijevu šaku. Tada prislanja leda uz zid i strpljivo čeka. I crte rastu. Hadžija! .Iz više časa jedu samo poganjaci. Evo ga pod rukom. oni se razilaze. Hadžija je bujica kojoj nema brane. jer su oni vrelo zemaljsko. jer nije samo u naramku nego i u koraku. .Slatko je za one koji ne vide dalje od nosa: slatko je i za one koji pljunuše na duše.viče najstariji Krehić i po banku. Hadžija. On je na tri mjesta. Treba ih pomilovati pogledom. pred džamiju.Hadžija. vraća se i prelazi u drugu ulicu. . Jer. treba se iz ćasa i nahraniti. jer se zlo najbolje ubija u korijenu.Dok se poganjaci ne oslade.vikahu kud god se Hadžija makne.Čuli smo da se ženiš.Moj zakon je najprije u meni.A zašto ne jedeš iz dvije ćase. . Oni koji rađaju. Osvajaju crte osvajaju. Zmajeva je kuća smrt svih mrcinjaka. iz dana u dan Hadžiju prisiljavaju da proliva krv na potoke. . jer niko nije u stanju da im kuću sagradi.kaže najstariji Krehić. kad se poganjaci oslade. U meni je zakon. ćase su krhke. Svaki put. A Božija je hrpa svačija. IV. i Hadžija im odlazi da ih umiruje. Ali. mušterije. . razastrte hrpe banknota raznih vrijednosti. crta se diže i Hadžija nastavlja put.Neću. Poslije. . Neću. Neko nevidljivi donosi ih u džamijsko dvorište i ostavlja više Hadžijine glave.A gdje je tvoj zakon.Zar je zlo slatko. . .Ne može. • .

. Zatim je bitno vidjeti nema li tragova varijanata njegovih tekstova.Ne preko crte. a sablje da klize ispod pazuha. spoznajemo da su sva pitanja o Hamzi još uvijek književno i neknjiževno otvorena. Spremaj se! .Za njih ostaje na zemlji tvoj drveni mač . Jer mi još uvijek moramo da svakog našeg pisca pomalo pravdamo što je bio ovakav ili onakav. za ovu priliku samo prigodno i pod-sticajno za mlađe izučavaoce bosanskohercegovačkog književnog nasljeđa a takvih mladih snaga mi danas imamo. zato bi svakako tim kritičarima nešto kazao dokumenat ovoga roda. koji blista rječnim. U stvari. Bilo bi bar meni veoma drago kad bi se ovdje među rukopisima.Ja sam smrt. Jer. nikako filozofskoapstraktnom smislu. pa kao da ih pritiskuje olovo . U stvari. Najprije nas zanima da vidimo u cjelini šta je od Hamzinih rukopisa ostalo i nema li što javnosti nepoznato. i prvo pitanje treba doslovno uzeti u pozitivnom smislu. Hadžija primjeti da su mu mačevi bili od drveta. Čini mi se da se ovom izložbom preostalih i sačuvanih dokumenata postavlja pitanje staje Hamza Humo imao a staje bio u najobičnijem ljudskom.A poganjci? .ni s mjesta. Zato je za čestitanje ova incijativa da se u Stocu (iako to nije Mostar. tako se počeo da gasi zmaj u Hadžiji. a upriličena je i studija Hamzina djela. Jasno. Zgrčena lijeva šaka počela je da popušta. Ova izložba dolazi u pravi čas da ljubiteljima toga djela pruži koliko-toliko uvid u Hamzinu književnu zaostav-štinu. Persu kaže da je sva moderna poezija od sredine XIX vijeka obuzeta pitanjem "biti" nasuprot stavu "imati". Repertoar Ham-zina "imanja" vanredno je zanimljiv. tu drugu i pravu idealnu grobnicu pjesnikovu. Nesumnjivo to je najprije njegov pjesnički jezik. Kafki i S. Nema možda našeg važnijeg pisca srpskohrvatskog jezika koji je po199slije smrti toliko bio zanemarivan sve do najnovijeg vremena. kad malo pobliže pogledamo u situaciju H. najljepšeg vida našeg književnog srpskohrvatskog jezika. Hume danas. dragocjeno i trebalo bi sve to tako i gledati i njegovati. No sve je. i sagledati najprije Humino "imanje" sa pjesničkog gledišta. ali je isti hercegovački zavičaj) iznese pred publiku zaostavština Hamze Hume na ovom Slovu Gorčina. ali koji je imao i svoju posebnu i još neproučenu životnu putanju. primjercima knjiga. posebno pjesama i nekih već dosad poznatih proznih tekstova. a šta je bio. Garaudv govoreći o F. I dok je Hadžija nepomično ležao na svom izderanom gunju. Hadžijina sablja prestala je da siječe. Hadžija! A Hadžija stade. evoluciju. osloni se na zid i čeka dok se poganjaci oslade. Karaktiristično je da nijedan značajniji kritičar jugoslovenski nije se nikad poduhvatio Hamzina djela kao našeg jugoslovenskog fenomena. kojeg nijedan drugi ne može niukoliko zamijeniti. za kritičare interpretatore koje još uvijek čeka Hamzino djelo. jer bi se. Sutradan u džamijskom dvorištu. obično je kritika znala da se povodom Hamze razmaše u svom preziru prema njegovu "sevdalisanju" i "folklorizmu". daje kritika veoma malo šta rekla o ovome izuzetnom pjesniku Hercegovine meduratnog i poratnog doba. kakav je onaj neodredivi.odgovori mu smrt. Naime. Najvećim dijelom ono što je rečeno danas je totalno van književne upotrebe.izusti iznenada Hadžija. nikad nije sigurno da će biografske dokumente kritičar ljudski i književno upotrijebiti i možda je zato kod nas biografska vrsta toliko diskreditovana našim ekstremizmima. 197. ne-sagledljivi i neobuhvatljivi Grozdanin kikot. sa zaprepašćenjem u očima. Poslije M. Tek sada. koji nagla200 šeno traži da se Hamza razmotri i sa gledišta imati kao i biti a sa nijansom koju smo maločas istakli. što je bio samo pjesnik a ne po urneku teoretičarevom. Hadžija je iznemogao. A ipak. S prvim jesenjim kišama spade mrtav zmaj Hadžiji u noge.Tako je Hadžija počeo da pada u nesvijest. o tome govori cijelo njegovo djelo. na svoje veliko zaprepašćenje. ostalo bi nam da kažemo nešto o drugom. neretvanskim i radoboljskim bistrinama i odbljescima. 198 "IMATI" I "BITI" HAMZE HUME Značajni filozof i kritičar R. znamo da je Hamza i taj jezik u toku svoje . J. fotografijama. rodno mjesto Ham-zino. Hamzina biografija mogla bi da bude isto tako rječita kao dio njegova pjesničkog bića. stade pred Hadžiju i zapovjedi kratko: . i ostalo. čistotom jednog dragulja. mnogi još uvijek živo čuvamo sjećanje na njegov lik i znamo da je za Hamzu bitno znati i šta je on imao. u kome Hamza ispoljava svoj za ono doba toliko napredni pogled na društvo i svijet. koji sasvim graniči sa marksističkim. našli su Hadžiju mrtva. s obzirom na bohemsku prirodu pjesnikovu moglo očekivati da nema ništa. jedne tamne noći ude smrt u džamijsko dvorište. Ako nam ova izložba ne pruža možda i potpun odgovor na ovo prvo pitanje. u kojemu se možda i izjednačila ova dva činioca pjesnikova bića. Zmaj je umro u Hadžiji. Ćatića to je svakako najizrazitiji bohem u Bosni i Hercegovini književnog roda sve do danas. te je očekivati da ćemo uskoro dobiti i cjelovitiju sliku lika i djela ovog pjesnika. jer je proizvoljno i uzgred izušteno. našlo i jedno pismo iz vremena oko 1930. C. Sada znamo da se sprema prvo korektno izdanje njegovih spisa.

gdje je jasna odredba bogumilskog okvira vremenskog i prostornog. već sušta istina Hamzina pjevanja. a slavensku. 202 najizrazitiji je njegov parnjak i u mnogo čemu saobra-ženik Rastko Petrović sa svojom Groteskom gospodina Peruna boga groma. uz ta dva izvora i toka Hamzine poetske tvorevine. pitanje je koje ide uz svakog modernog pa i klasičnog stvaraoca. čudno je da recimo nema Mostara. darovitih pjesnika. koji su počeli u trećem deceniju našeg stoljeća. . To je možda jedina tragična strana u djelu ovog dionizijski raspoloženog pjesnika. jednako svojstven istočnoj indijsko-islamskoj kao i manikejskoj heretičkoj civilizaciji. ono što draži radoznalost jest ta orijentalistička dionica. Firdusijem i Dželaludinom Rumi-jem kao vrhovnim iskaziocem poetičnosti islamskog Istoka u kome se sučeljavala indijska tradicija sa helenskom kulturom. u duhu godina javljanja poslije 1918. za koje nije mogao imati unutarnjeg jezičkog sluha i impulsa. sasvim ekspresionističkog sistema izraza. Jasno. koja je modernija. što je i razumljivo s obzirom na maloprije iznesene genetičke komponente pjesnikove. sa svima komponentama slavensko-orijentalnog sastava. bar za njegovo doba. Sa ploča istočnih samo nam evidentno kazuje tu genetičku osobenost Hamzinog pjesništva. ako se samo ona shvati doslovno.pjesničke karijere ponekad teško zanemarivao prihvatajući druge vidove izraza. Napokon. u njegovu pjevanju (i pored Poeme o Mostaru). sasvim ekspresio201nistički stilizovanog. Naše današnje vrednovanje nije više nimalo potcjenjivačko u odnosu na taj orijentalizam. izrazitija vremenski i stilski za epohu ekspresionizma. Ko je i naročito šta je kao pjesnik bio Hamza Humo. kao ležište iz koga je pjesnik svoju pjesmu izveo. Niko još nije nijednu misao suvislo kazao o tome Hamzinu poetskom orijentalizmu. djelu koje izmiče svakoj klasifikaciji. sasvim se 203to ot ""o l 3 ° •N ii gI p 3. Omerom Hajjamom. hercegovačkog. podsjeća nas na njegovu pjesmu u kojoj se on pita o svome identitetu povodom orijentalnog oblika i izvora svoga imena. istaknimo samo Safveta Baša-gića i M. priči. za orijentalnu. jer mi smo svjesni velikih poetskih dometa tog istočnog. A Humo je nesumnjivo prvenstveno moderan pjesnik. koja se najpotpunije ispoljila u Grozdaninom kikotu. treba bar nešto naglasiti o njegovu mjestu u meduratnim konstelacijama. prije jednog stoljeća. B. izričitog. To je podvučen erotski impuls. Ć. Hamzina poema je opet cjelovitija i jednostranija nego Rastkova. nasljedno utkana u Hamzino biće kao god i slavenska njena iskaznica u vidu sevdalinke. Taj spoj drevnog i modernog istovetan je kod oba ova velika pjesnika. kao i Grozdanin kikot koji nam vječno nameće pitanje o identifikaciji ovog ili onog elementa u toj divnoj poemi. A taj stav nije nikako biografičarska deformacija. a dionizijstvo isključuje tragičnost. a i to bi trebalo nekako odrediti pobliže jer kako mi nedavno reče jedan naš književni kritičar iz Sarajeva. kada je on pjesnik koji ide uporedo s A. Ćatića. Slično je još prije Grozdaninog kikota. Šimi-ćem. daje sve pomaknuto u sferu razrijeđene apstraktnosti. lako prihvatao kao stih i stav. Imao je uz to i svoju domaju. svoj zavičaj. Zato je Hamza koji je sve u djetinjstvu upio pa tako i indijskog pjesnika Rabindranata Tagoru. Druga je komponenta tog pjesništva stara slavenska mito-psihologija. možda je Hercegovina kao obilježje dovoljna. taj modernizam is-poljen kao ekspresionistički zahvat u svijet. kako je sam sebe pro-slovio u Nutarnjem životu. Ako je on sa Šimićem mogao dijeliti prvenstvo u BH poeziji dvadesetih godina. Ostaje nam da nešto kažemo o problemu "biti" Hamzina pjesništva. Hamzinog produženja one tradicije koju je u njegovoj porodici zasnovao alhamijado pisac Omer Humo. Jasno. romanu. tursko-perzijsko-arapskog svijeta sa Hafizom. za koju eros i seks nisu sramota već najljepša prirodna ljepota. Medu te njegove sljedbenike svakako treba pribrojati i Maka Dizdara. To njegovo proćerdavanje glavnog svoga blaga. prvoj svojoj zbirci stihova. u jednom je možda bio jedinstven: da je izazvao cijelu jednu stilsku školu sljedbenika. stolačkog pjesnika koji je dosegao jugoslovenske visine izraza poslije drugog svjetskog rata. Za Hamzino "imati". što se tiče stila i s njime čini glavnu pjesničku pojavu Bosne i Hercegovine toga trenutka. To je također potpuno prenebregnuto od kritičara koji su o Hamzi najčešće odveć olako i samouvjereno donosili sudove i presude. Jedan elemenat je dovoljan da potcrta tu komponentu pored naglašavanja da su Grozdan i Grozdana bogumili. za koji je potrebno poznavanje velikih područja poetike orijentalnog pjesništva. počev od Nutarnjeg života. No. on je i u jednoj i drugoj komponenti imao izvjesne prethodnike.

o ? ^ 2."i 2 ff. 3 n B-.2 p 3 2 p s1l S:^fi 1 lili I! 1 ti &i l! 3.o 3 ti -i 3 po • «■ I i a. o 3 p P ri o N P 3 • p o . 7^ r. ft) S 3 <2. sl cr.|8-S r 3 2 2.o S N 3 c.s ffi -i: O -■ . Ii rt ^§ 3 03 i IIB. N gi > 3 2-g' ž. 3 3 o « ° II as 3 ? s. o ti. 9 sr rt — 3 ^ 1& £s. 8< ^ S < ^ £ £ no—N P -■ e _ i-5p l 1i a. ^ o » 5g p PJ p o t" rt S3 rt. o 3 5 => tf.

ali koji zapretano tinjaju u nama. ta Humina pripovijetka je umjetnički vrlo uspješno riješila osnovni stvaralački problem koji joj je zadao sam svijet o kojem ona govori. str. kao da sevdah i nije ljubav (tj. dakle. u Spomenici "Gajreta" (1928). "osjećanje afekcije prema drugoj osobi") već stanje ekstaze.takoreći uživo . umetnički najuspelija pri-povetka. nikakva jasna i zaustavljena slika. jer je večno žedan života. koju Humo prati u njenom razvoju.pripovetke Hamze Hume" (1928). ne da bi ga učinio predmetom promatranja i poimanja.duševne grade zahtijeva od umjetnika adekvatan izražajan oblik. nego zbivanje u vanjskom svijetu. Sev-dalijina ljubav ("Srpski književni glasnik". iz pripovijetke "Osman-begova šar-gija". ništa što je odveć čvrsto i precizno. u duši sevdalije Bibera i u duši djevojke Iše). sv. već neposredan i dubok doživljaj. i više zbivanje u duši (uistinu. izrazito erotska pripovijetka. Upravo zato što je koncipirana kao doživljaj. u kojoj je kao pripovjedač također govorio jezikom pjesnika. nikakva logično razvijena "priča. Huminom sev-daliji Biberu je "rođeni brat" onaj Ćorovićev mladi adža-mija Osman-beg. Po tematici. "Pod žrvnjem vremena . ero1 Gajret 1903-1928. . rođenom bratu Ćoro-vićeva Zulumćara. . ljubavnim osvajanjem i der-tom i koji ne prestaju da se predaju toj omami. junak pripovijetke Sevdalijiina ljubav. kad čitamo tu pripovijetku. 1979. 167. uvijek iznova voleći. ispada donekle iz okvira i atmosfere ćele zbirke. da razbukte na mahove snažno i fatalno. 207O takvim likovima pričao je. prvoj Huminoj zbirci pripovjedaka. da čovjeka zanese u vrtlog razdragane boli i omamljenosti. str." U Sevdalijinoj ljubavi Humo je zaista uspio da iznese pred nas jedno živo stanje duše. za časak. I to nije bila analiza tog svijeta. zanese i opije ljubav jedne žene. pod uticajem Zapada. (Možda više nego "zulumćar". Sarajevo. omamljujuće i razorne. tvrdeći za sevdalinku između ostalog i ovo: Ona obuhvata one naše unutarnje porive s kojima smo mi nekoji.a" o Si 33 s: 9 3 2*. odvodeći u neki ljepši i čarobniji svijet derta i slatke žalbe. od trenutka prvog ljubavnog nemira i nesavladive žudnje preko časova zanesenog ljubavnog osvajanja (i podavanja) do konačne tužne praznine i pustoši. iako ga stalno pije na njegovim najčistijim izvorima.1 1 Jovan Kršić. koju će pobediti snagom pregaranja i utešiti se pesmom i vriskom kroz mahalu. Humo je u sevdalijinoj ljubavi saživljeno uronio u sam svijet derta i sevdaha. on će u tom osetiti slabost. kao i po ključnim prizorima to je. u kojem ne smije dominirati ništa što i samo ne treperi kao duša. 1928. Ipak. u krvi i ploti. 5/6. "vrtlog razdragane boli i omamljenosti". Sabrana djela. taj svijet je sav zapravo samo jedno raspoloženje. I cijela ta pripovijetka o sevdaliji Biberu zapravo je poema o jednoj takvoj sevdalijskoj ljubavi. kojeg ženska ljepota opčinjava samo dok mu nije u posjedu i samo dotle dok je pjesmom i šargijom mami). a ne kao distrancirani analitički prikaz. već da bi ga izložio našem neposrednom doživljavanju. treba se setiti daje ta pripovetka rađena u žanru "Grozdaninog kikota" i karakteriše stoga samo ranije već isticane osobine piščevog talenta. A ono stoje u cjelini sazdano od takve slikovno neuhvatljive i pojmovno neshvatljive . kako je pomislio Kršić. U sevdaliji Biberu. To je orijentalni Don Zuan koji voli sve žene i kada ga.1 Biber. Zato. to oPJESNIK KAO PRIPOVJEDAČ (odlomci) U vrijeme kad je pisao Grozdanin kikot Humo je napisao i svoju možda najbolju kratku pripovijetku. može nam se učiniti da ono što se događa u dušama njenih junaka osjetimo neposredno u tekstu kao reli puls jedne silovite ljubavne strasti. 362). Humo je u toj pripovijeci umjetnički konkretno obradio ono o čemu je tri godine kasnije. Jer. koji se omamljuju pjesmom i ljubavnom čežnjom. Sarajevo. Kada se pojavila u knjizi Pod žrvnjem vremena (Sarajevo. To je ona sevdalinka koja je upropastila na hiljade egzistencija i života uz saz i čašicu. U stvari. uopćeno dokazivao. srećne i fatalne. za nju se ne može reći ono što je Humo rekao za sevdalinku: "njen glavni elemenat. 1. Jovan Kršić je o njoj napisao: Sevdalijina ljubav. 1928). po osnovnom osjećanju. formalno već raskinuli. Sevdalija je čovek koji živi u svetu "slatkog čemera i žalbe za životom". jedan je od zatočnika tog "sevdisanja". 1925). kao zbivanje koje se pred nama . 35. inače jednoj od njegovih najlepših pripovedaka. doduše. str. istovremeno 208 meke i divlje. sjetne i mračne. analiziran je pun pojam sev-dalije. Ali dok je Ćorović o takvim likovima pričao kao o "zanimljivim i čudnovatim ljudima".Povodom iste knjige Alojz Smaus je u časopisu "Misao" zapisao: "Ako se u ovom prikazu nije posebno govorilo o "Sevdalijinoj ljubavi". u dvije komplementarne duše. bolećive i vatrene.odvija. uredio Hamza Humo. već Svetozar Ćorović." (Misao. čeznući ili osvajajući. 1928. koji su po svojoj neobičnosti vrijedni priče.

) Pili su tako dugo dok već nisu dospeli do ludila. kako je to primijetio još Kršić. širilo se unaokolo po baštama i stišavalo se. doživljavajući ga iznutra. A zvezde su sišle s mesecom i smejale se u krošnjama šandude. a i sam čin ljubavi kao da tu iz sebe zrači neka dublja značenja i širi ih unaokolo kao panerotski smisao sveg okolnog svijeta: I kapidžik je škrinuo. i Iša je nenadano počela da grca. valjda. iako nigdje ne odaje izvore te nesumnjive ekspresivnosti. prikazan je ovdje više kao eksplozija duša nego kao konvulzija puti. iznad bašta u mesečinu. kao u bunilu. Strast ("Raskrsnica". u ritmu sintaksičkog seg-mentiranja. Jer. i u sveopćem odzivu svijeta na zov ljubavi. Tako plešući. u "krvi i ploti". Napisana u ekspresionističkom maniru. Humo i u ovoj pripovijeci uspijeva postići izrazito ekspresivnu vrijednost narativnog govora.. kretala se ona u ludom i vratolomnom ritmu po senici. I sve ponovo zagrca. 108.polaže prirodno pravo na raspoloženje koje u tom svijetu vlada. U Sevdali-jinoj ljubavi.) 1 Hamza Humo. a potok kikotao kao da ga neko golica. Ana se nenadano zacereka. prazneći njegovu erotičnost do besmislenosti. predavala se milovanju.I sve je odlazilo. na primjer. u kojoj 212 se poništava identitet govornog lica. 1923). mlada đavolica. a ne pojmovna elaboracija. Ovaj ljubavni čin. Ćorović "opričavao" svog Osman-bega u pripovijeci "Osman--begova šargija". lomi je divlje i ovlada njom ćelom. zanjiska i baci se na nju (. Ona je čula samo neki pijani šum unaokolo. malakšući u prigušenim krikovima. 210 Kad znamo da je i muž te Ane negdje u blizini i da ona zavodi njegovog prijatelja. pa svim svojim bićem ulazi u svijet o kojem govori. One su sve videle. tamni nagoni. I ne bez razloga. 211širilo se unaokolo po baštama i stišavalo se. Mesec se glasno cerekao. kao u bolu. Zvezde su počele da kaplju kroz granje i da se prosiplju po njima. Sve se stiša i zamoran šum poleže po širini. sluteći ~~ nešto i šapćući. "Sevdalinke".. Ali Sevdalijina ljubav (uostalom. Njeno belo telo bleštalo je srebreno na mesečini. u epitetima i metaforama. Izgledala je kao pobesnela. mnogi kritičari su bili skloni da tako nešto kažu i za ovu pripovijetku i za cijelo Humino književno djelo. u ujed. Evo kako je tu. koju pokreću neki neshvatljivi. Biber joj kida haljinu. i kao da se i sam prepuštao onom "vrtlogu" sevdaha i sevdalijskog derta. kao "unutarnji pripovjedač". ali i da ne izražava nešto što je ." U tom panero-tizmu. i životu duše. sva umotana u zagrljaj. koga nestaje i nestaje negde dole iza nje. Ali u njoj erotika doista sebi podređuje sve ostalo. Naprotiv. kao raspoloženje koje je proželo i njega i sve unaokolo. doista kao stanje duše koje je sposobno da se širi unaokolo i da postaje stanje svijeta: ". duboko u sebi. u personificiranju i sveukupnom saglasju prirode i duše da Humo ne pripovijeda o nečemu van sebe. pa ta okolna pustoš uzvratno djeluje na osnovni motiv. podređuje sve ostale". kao što je činio u "Grozdaninom kikotu" gdje je glavni junak istovremeno i narator. ka kojem je junake pripovijetke otpočetka vukla neodoljiva erotska čežnja. str. već je saživljeno evocirao samo to sevdalijsko raspoloženje. on ukida pripovjednu distancu koja tradicionalno razdvaja pripovjedača i predmet pripovijedanja. a Crnčić. prikazan čin čulne ljubavi: (. kojem ni sam pripovjedač ne odolijeva. koji . koja je na taj način postala poetka evokacija. Humo je i u svojim pjesmama i u svojim pripovijetkama često pokazivao neobičnu opsjednutost erotikom.. ta pripovijetka zaista pokazuje Huminu opsjednutost erotikom kao naglašeno čulnom ljubavnom strašću. obe-zumljen. Negde vrisnu tica. Ovdje on to čini na taj način što sam govor stilizuje kao poetsku ekspresiju. Mi osjećamo u melodiji rečenice. Mesec se provlačio kroz granje i potok poigravao i čeretao prkosno. nesumnjivo ima i nekog orijentalnog misticizma.209tika. Osjećajući. da se daje i otima.. licu.. On tu zapravo i ne pripovijeda o sevdaliji Biberu. kako je to više puta rečeno za Huminu implicitnu filozofiju erotike. kao ni Grozdanin kikot) uopće nije po svojoj strukturi usredsređena na erotiku kao neki centralni motiv. i to do mjere u kojoj sve unaokolo postaje prazno i pusto. bar ne na način na koji je. za narativnu strukturu te pripovijetke važnije je da je to erotsko stanje duše . Skriven i pritajen šapat ispod šandude šuljao se pod stabla.. Međutim.. zagrca.. A Iša.. kojem bi sve drugo bilo podređeno (ne samo u životu čovjeka. Sevdali-jinu ljubav Humo ne struktuira u Ich-formi. ona se ponovno zacereka.Humo uspio uključiti u sam tekst pripovijetke. A pri tome on ne govori u 1. međutim. Biberov šapat i toplo milovanje pretvarali se u bes.i panerotsko stanje svijeta .kao stanovnik svijeta o kojem govori .1 Istina. erotskog raspoloženja. ali se zato uspostavlja puna jednodušnost subjekta i objekta govora. Crnčić je sedeo na stolici i buljio u nju kao u kakvo priviđenje. Sabrana djela. sve se dešava drukčije. Uprkos tome. jednog sveobuhvatnog. kao daje i sam padao u "erotski trans". destruktivnu snagu sevdalijske "razdragane boli i omam-ljenosti". put zvezda. već i u narativnoj strukturi pripovijetke). U tom pogledu ilustrativno je sa Sevdalijinom ljubavlju uporediti raniju Huminu erotiku pripovijetku. Raspletenih kosa i uža-grenih očiju. Humo u Sevdalijinoj ljubavi doista nije ni prikazivao ni analizirao "sevdaliju" kao tip ljudskog ponašanja. skoči na krevet i poče se previjati i zavijati kao besomučnica.. dok je njegov zagrljaj uzdiže i nosi iznad Kamenjaka. I sve je odlazilo. onda nam postaje jasno daje erotika tu zaista podredila sebi sve drugo. VI. Pod šandudom na či-menu igrale su sene pritajene i nasmejane. zbaci košulju sa sebe i poče plesati po senici. naruralistički ogoljeno.

već je raspoloženje koje je proželo ne samo svijet o kojem se govori već i jezik kojim se govori. ostavljajući za sobom prazninu i duševnu pustoš. kao i u Grozdaninom kikotu. da se opije i splete u grču požude negde na čimenu pod šandudom. koji ne posmatra svijet. 98. ali opet tako lepi kakve ih u stvarnosti niste nikada videli. glas što pada na dušu kao melem. Ali. Iša leži zatvorenih očiju. neki veličanstven i nečujan smeh preli sva srca. ne analizira.. Humo dovodi sve oko svojih junaka u isto stanje duše: mirisi cveća su kao uzdasi. već pušta da ga nosi jedno raspoloženje. od trenutka prve čežnje preko momenata zanesenog podavanja do konačnog bolnog rastanka "sa 215krikom u slomljenoj duši".sav okolni svijet se začas preobrazi i uznese. sve rastapa u raspoloženju. u Sevdalijinoj ljubavi Humo je još jednom progovorio kao pjesnik. On se zatalasa. i Iša zatrepti. zlatan i tih. Humo je duž te fabularne osi razvio i jednu "dublju priču". sa smeškom na licu. Tu kao da se događa ono što je Humo rekao za dejstvo sevdalinke: "Nešto vam ustane u grudima toplom bujicom. prožima sve čega se dotakne. ne zauzima stav. nečujno pade u granje. logičkih i opažajnih povezanosti: "I ruka priteže grud... pritajeno osluškivanje sakri se i poleže po travi. fabula mu je i tu. juri sve bliže širokoj smokvinoj krošnji. malaksala. pun derta za bezdano opojnim i nedostiživim. Evo kako Humo evocira Išinu ljubavnu čežnju i evo kako ta čežnja izlazi iz nje i širi se unaokolo: (. itd. otima . taj jezik mora odustati od svih gramatičkih. međutim.. ali i da ga prevede \x jezik. a mesec silazi. Nosi vas plima.pušta da poteče matica jednog raspoloženja koje se širi i sve preplavljuje: A kad se mesec uzdiže.. onu istu kao i u Grozdaninom kikotu: o vremenu koje ističe. kao pijesak u klepsidri. A kada Biber u bašti kraj vode pod mjesečinom osjeti "nešto teško. Sve se pritaji i zanemi...postupkom pjesničke evokacije . zapljusnu Bibera i rasplinu se. a naš grad zasta i preobrazi se u svetlu njegovu. ipak uspio da u Sevdalijinoj ljubavi izgradi čvrst sklop narativne strukture i tako ostvari jednu ne samo poetičnu već i potresnu i značenjski slojevitu pripovijetku. kao da neka pustoš pade na nj". Bele ruke Išine poleteše na grudi da umire taj drhat. u lišću na odreni. u besvest. Stilizujući pripovjedni iskaz kao poetsku ekspresiju. da zaustave tu plimu što omamljuje i nosi. . i Iša zatrepti. već da . bašte pevaju neku nadzemaljsku pesmu od koje raste duša i prelazi preko zaspalih brda u slatkom bolu večite čežnje. str. ali pri tome ne odražava svijest o sebi kao pri1 Isto.samo u njemu. kliknu.) Nema tu ni slike ni naracije. Humo je. . Govoreći tako kao pjesnik. zatrepti i ma-laksa. pa se pun.) srce zadrhti kao preplašeno tiče..") U isto vrijeme. priteže. ispod Huma. kao pokajnica. malaksala. sedela je uza nj jedna žena. Iša leži zatvorenih očiju. Jedan uzdah šapnu u cvetu. bele kućice blešte pune jezive i neshvatljive čežnje. Potok se budi. ljuljnu se zanosno i razli po tišini. (Stvarni junak te priče zapravo je nesrećna lša. predstavljala samo neophodnu uzdužnu os oko koje je okupio one emotivno obremenjene. A otud. otvara zemlju i sve tajne nesvesnih želja..nestade svega.. kad Humo sve prožima istim stanjem duše i sve preobražava prema osnovnom raspoloženju: 214 Nešto čulno i razbludno krije se u ovoj vlazi što pod jakim suncem tinja omlohavilo. slikovno guste. donese tiha noć mekan i zanosan glas pesme. Govoreći kao pjesnik. koja na kraju odlazi s bradatim hadžijom u Bosnu: "Duboko povijena u feredžu. pokunjena. I ruka priteže grud.. Umjesto toga. Jedan uzdah šapnu u cvetu. Humo uspijeva da pred nama pokrene raspoloženje. sve je samo stanje duše. Zato se tu potpuno gubi ona naspramnost pripovjedača i predmeta pripovijedanja koja je inače karakteristična za naraciju u Er-formi. noseći dušu nekud u širine. Potok se budi.. itd. tu se. nasmejan. jer je već sve sjedinjeno u raspoloženju.. i začas . leci i opija osećanja../Moja draga za ljubljenje bila. I dah lišća pritaji se u mahali. pa zapjeva iz puna grla: "Kad je alma za trganje bila. obuzme vas zanos i vi niste više svoji. bez glasa i života. a noću se budi da se protegne. licu. kao u pjesmi.". Bašta se sva preobrazi. šireći se." Dešava se baš ono što je Štajger rekao za lirsku evokacija i lirski stil: "jeziku nisu potrebne nikakve povezanosti. sa Raljevina. rodi se novi život. zatalasa i zasta u visinama. kao da je sav ponesen plimom ljubavne čežnje: I glas zadrhta negde u visinama.. blesnu i rodi se sevdah. otima i grca kao jogunast i sladak dečak (. koje. koji nas onda kroz njega pronosi kao kroz svoj vlastiti semantički ambijent. pa nekud živ. težak i neprebolan sevdah. 213povjedaču koji nam posreduje svijet o kojem pripovijeda. mesec razleva svetio po daljinama i otvara dušu. A da bi to mogao. zaustavi nad tamnim konturama brda. duž te osi Humo je razvio potresnu priču o jednoj ljubavi. lirske motive "sevdisanja" kao temeljnog raspoloženja cijele pripovijetke. nosi vas u neke krajeve koji su vam i poznati.."1 U Sevdalijinoj ljubavi Humo govori u 3. uznese se i razasu po mekanim i pijanim širinama.." A staje drugo nego lirski stil. Noć skide haljinu. Istina. nosi nekud k njemu u pijane zagrljaje. U stvari. da im probudi još bezdanije i nedohvatljivije želje. Ali ni ono nije predmet promatranja i analize.

Istakavši tekst pripovijetke Sevdalijina ljubav od najfinijih niti čiste duševnosti. ali ne više i nadu: I Biber se zanosi u tople letnje noći. ukratko . Humini junaci. ona je ponovno rukom posegnula da ga zadrži: "lša ispruži ruke za njim. kada je jedne večeri Biber otišao zauvijek od nje. Može biti za onim što je minulo u nepovrat. 216 menitosti postojanja. sevdisanja i sevdalinke. čežnjivom i uzaludnom. kao i zbog te zaokruženosti i cjelovitosti. ma koliko to i njemu nanosilo bol: "steže je snažno.zadrži ono što se obrušilo u prošlost. uzbuđivalo i omamljivalo prošlo je s tim blještavim. iz sevdalijskog iskustva. predaju se ljubavi i ljubavnoj strasti. s tim pogledom na "mrtvi pepeo" i sjećanjem na "bledu i uplakanu Išu". I to je priča o uzaludnom pokušaju da se ljubavlju zaustavi vrijeme koje ide u nepovrat."1 U stvari. U knjizi Pod žrvnjem vremena takva je. cereka se. A pjesma mu pomaže da u sjećanju . Sabrana djela. podatan. lša nije znala -jer još nije bila iskusila . I opet.šapće ona. oseća šum lišća i Išin glas. uzbudi. toplom i intimnom pesmom šarolikih nada". dahti pod žegom..održi iluziju životnog smisla. puštajući daje udaju za hadžiju iz Bosne. kako ga neumoljivi glasovi stvarnosti bude iz omamljenosti. u kojoj "ima nešto što ne mogu da nadoknade ni najviša blaga u životu. svet od slatkog čemera i žalbe za životom". Humo ju je ipak struk-tuirao kao narativno razvijenu i smisaono zaokruženu pripovijetku. uzvraća mi milovanje i predaje se sva." A u tom gestu. A ja je svu grlim i milujem i ona zaboravlja na sve: i na oca i na zle slutnje.U stvari. A sve stoje budilo želje. doduše. u izvjesnoj mjeri. Opijena. 217To. Kada je lša osluškivala Biberovu pjesmu sa Raljevina. 48..ono stoje iskusni sevdalija Biber odavno znao: trenutak sreće nužno otiče u prošlost i ne može se zaustaviti.: ceo jedan svet koji Biber nosi u sebi. kezi nekakva jarčija brada. VI. vrelim ljetom i ostavilo za sobom pustoš. on "stari sevdalija". . Smisao te tvrdnje postaje jasniji kad se sa Sevdali-jinom ljubavi uporede neke druge Humine pripovijetke. o nezaustavljivom proticanju svega. " I dok se mladi od njega stvarno "zagrevaju pesmom. omami. da se trenuci sreće ne mogu zaustaviti. ali tim i bolnija. preskoči preko ograde i ponese na srcu još jedan dert više.... ona je rukom posegnula za njom daje zadrži: "ona ispruži ruke u raskošne daljine. proteže se i polete sva k njima". ponese u život još jedan bol.. Tako se. Kada je lša otišla za Hadžijom u Bosnu i kad je došla zima.. pa u mrtav pepeo. uz plamsanje vatre u starinskom širokom odžaku i uz tiho i bolno cilikanje mekane šargije. Tu na kraju pripovijetke Humo prikazuje svog junaka. osluškujući neprestano "korake vreI ona se pripija uza me i strepi kao tiče na oluji. da bi se oduprli isticanju vremena i da bi uhvatili i zadržali ono od života što može da zanese. "A sadašnjost? -upitao se Humo jednom . a ipak ju je struktuirao kao pripovjedač. "slatki čemer sjećanja" i . Sevdalijina ljubav s pravom smatrana jednom od najboljih Huminih pripovjedaka: u njoj je on govorio kao pjesnik.Ona je opet lepa samo u sećanju na prošlost. str. A ta pjesma koju Biber pjeva. Njeni pogledi leže u mojim zenicama. koja obnavlja prošlost. jedino pripovijetka Đaurin. Biber zato i prepušta Išu njenoj sudbini.matica raspoloženja prisiljena da teče tokovima jedne potresne priče.i steže mi se srce. drhtav.. priče o ljubavi pod žrvnjem vremena (kako je Humo naslovio knjigu u kojoj ju je objavio).Reci! . uostalom . u tinjanje žara. Biber je ostao da "samuje u svojoj velikoj sobi. Biber i lša. kroz neke daleke konake. Posle dolazimo k sebi.bar kao uspomenu . priča o zapriječenoj i ometenoj ljubavi (s tim što je ovdje ta zapreka vanjska: strogi djevojčin 218 otac ne prihvata mladića kojeg smatra odrodenim). Znajući dobro. 1928). Biber juri za njima. već bolnu omamu. peva: Sadih almu nasred at-mejdana. svaki put u novo sev-disanje. koju je Humo najprije objavio pod karakterističnim naslovom Pod koracima vremena ("Politika". blešti u podnevnom suncu. lupa nepritvoren kanat i bura zviždi u drveću. priča koja je počela s onoliko vreline i sveobuhvatne žudnje: "Naš grad. kao što ih je ispružila letos za njegovom pesmom. negde na izvanu. da ga leci pesmom i samovanjem". u novu sreću. istovremeno i slatku i čemernu. vidi on kako se nad Išom. "Mostar" (II). poljubi je. spušta tamburu pored sebe i dugo gleda u plamsanje vatre. A možda je upravo zbog te izmirenosti lirskog i narativnog principa književnoumjetničkog diskursa. kmekeće i trza ga iz sna. koji sa-osjeća i duboko doživljava.. ("Osećam dah proleća -kaže pripovjedač . završava priča o sevdali-jinoj ljubavi. čuje žubor vode. Život pisti u njemu i šaka zemlje cvili od žeđi i žestine". ali ne donosi radost.") I u toj priči mladić i djevojka strastveno se podaju činu ljubavi. iskazana je sva tuga za onim što se ne može zadržati i što nužno prelazi u prošlost..pjesmu. I to je. ona se njome opijala a kada je zamro njen zvuk. usreći. u kojoj je . koje su joj tematski srodne. pa i sreće i ljubavi učinila je tog "orijentalnog Don Zuana" (kako gaje nazvao Kršić) zatočenikom sevdaha.kao i u Grozdaninom kikotu. Svijest o vre1 Hamza Humo. i kojom se zanosi. ulazeći mu surovo u san: A kroz san. I nenadano se sneveseli. isto je što i Išina ispružena ruka: ona hoće da dohvati nedohvatljivo i zaustavi vrijeme. bledom i uplakanom. . Zašto? Bog će ga sam znati. koji sve vidi u razvoju i sve uobličava kao razvoj. obnavlja pjesmom uspomenu.

Čini se da će se ceo grad pretvoriti u jedan veseo uzvik. U tom smislu se kao primjer može navesti proza Raspevani grad ("Politika". "kad prvi slavuji zapevaju u bademima". i kuće i priroda 1 Jovan Kršić. taj ciklus "Mesec u granju" u zbirci Pripovetke (Beograd. To je. pripovijetka Đaurin (odnosno. pa je. s tom poetskom prozom Raspevani grad Humo je zaključio svoju drugu zbirku pripovjedaka {Pripovetke. puni soka i slasti. zbog čega se mnoge njegove pripovijetke ne drže ucijelo kao tematski jedinstvene ili bar emocionalno cjelovite narativne strukture. Ali. i goli kupači na Neretvi. koja omamljena sluša Biberovu pjesmu. koji svakog proljeća.Ćuti! Ko zna šta nam je suđeno . to je. "kao neka teška besmislica. Kao i u govoru pjesnika. Možda je ta Humina filozofija ljubavi najdirektnije izražena u pripovijeci Pamrav. Arifagi Aganliću. i Huminom pripovijedanju nikad se ne mogu do kraja odijeliti stanja svijeta i stanja duše. jednu za drugom nizao poetske slike (slike grada raspjevanog pod hercegovačkim suncem).. ali jedno kategorijalno drukčije vrijeme.odgovaram ja.fino ogledalo. i oni koji u Ademaginoj bašti akšamluče uz saz i meraklijski popijevaju. 165."1 Naravno. a ne narativno. iako sadrži čitav niz istih motiva. Sevdali-jinu ljubav). "sva ona zapletena svakidašnjica iščezava pod njim i pada u zaborav". boja i tonova. evocirao neka stanja duše i na taj način strukruirao više ekspresivne nego referenci-jalne pripovjedne forme. I čini se kao da je cijeli grad osvijetljen ne samo žarkim hercegovačkim suncem već jednom istom sveobuhvatnom emocijom..Šta? . I baš onda kada počne misliti na tu vremenitost života. radije. 220 izloženo je jednom sveopćem preobraženju. jer Humo najčešće nije ni htio da priča priču i da na osnovu te priče sklapa pripovijetku. "Pod žrvnjem vremena . i Mrahorova Umihana. 1952). (A to su zapravo i dvije osnovne teme sveukupnog Huminog pripovjedačkog djela). inače. "Svuda mnogo. koje se razvijaju na liniji jedne emocije. Ali osim što je spontana plim strasti.. Sarajevo. koja se razliva na sve strane i sve preliva vlastitom svijetlom. koja je prvi put objav1 U stvari. Uostalom. što mu remeti sve što je "naumio kroz duge zimske noći". ogleda se i peva. Ademaga se više "ne otima slavujevoj pesmi" i počinje zaboravljati svakidašnji život. taj ciklus je proširen samo s jednom kasnijom Huminom ljubavnom prieom (Perišićeva ljubav. Kada se tako u krvi." A kao ni Humo. u spletu slobodnih asocijacija. a gustom bojom.Reci mi da me voliš i da ćeš ovde zauvek da ostaneš! . ("Šta je imanje? Sta je kuća.dodaje Humo . koje su sve impregnirane istom emotivnom otopinom i sve uronjene u isto raspoloženje. 1927).i vinogradi po prisojima. to se kod njega često događalo. s druge strane. 221ljena u "Politici" 1928. i kada ga zbog toga "spo-padne teška čama i bol za minulim danima". s jedne strane. jer ne dostiže njenu zgusnutost i cjelovitost. a sačuvao jedino nekadašnju 219tvrdokornost ("Uvek ga ja i majka sanjamo kako krvav juriša na oganj". tj. koji razvijaju priču. i to ona svakidašnjica koja mu. Kao da se Humo kolebao šta da postavi u središte pripovijetke: jednu ljubav koja nije mogla zaustaviti trenutke sreće ili čovjeka koji je zaostao za svojim vremenom. kada je povodom knjige Pod žrvnjem vremena napisao: "Ali. Jer. i minareta gola i oslobođena. zato što se u njoj lirski motivi uključuju u cjelinu narativne srukture na lirski način. ima li ta erotička omama i neke svrhe? Po Humi izgleda da ima. "Srce je . mužu i posedniku". ipak su međusobno srodne. i kikotava riječica Radobolja. ni mi više ne znamo da li taj bljesak koji je rasvijetlio grad i učinio ga raspjevanim dolazi od sunčanog sjaja ili od radosti srca. U njemu sve titra. "Srpska književna zadruga". taj utisak je samo djelomično opravdan. i raz-golićeni propali beg Ićibeg.1 (Među njima i najbolju od svih. str.sabrao i svoje najbolje ljubavne priče koje je dotad objavio. pa mu u krvi zastruji "nešto neiskazano". tj. kmetove i čitluke. Otuda i onaj utisak koji je formulisao još Kršić. Uostalom. povijesno vrijeme. koga je također "vreme pregazilo" ("pokosilo ga kao oluja hrast").pod zajedničkim nadnaslovom "Mesec u granju" . 1932). Sve je tako bistro kao radosna suza u oku. Inače. 1932) sadrži najbolje Humine ljubavne priče uopće. i to ne samo po svojoj osnovnoj temi već i po jednoj filozofiji ljubavi koju sve one podrazmijevaju. Sve u toj pripovijeci .) Međutim. koji se neumitno obrušava u prošlost. U njoj Humo govori o Ademagi Mrahoru. tada Ademagu "opije neka milina kao topla omaglica i ponese ga kao na krilima"..pripovetke Hamze Hume" Sabrana djela. koja je poslije rata uredio Boško Novaković ("Svjetlost". u kojoj je . umjesto toga. kad Ademagu uznese ta omama. da će zadrhtati od prenapregnute razdraganosti i poleteti put plavih visina". mnogo svjetlosti. bogatstvo i moć. osjeti neki "pa-mrav" u sebi.. pun neke zloslutne strave (. u kojem je on izgubio feudalne privilegije. on pripovetku sklapa dosta nevešto i ispunjava je lirskim refleksijama i opisima. odnosi život negde u otužnu provaliju vremena". u čulima i nagonima probudi snaga Erosa. 1. i zato što je ta pripovijetka tematski "ras-cijepljena" na dvije raznorodne priče: o ometenoj ljubavi i o djevojčinom ocu. već je. kako njegova fantazija nije epska. Pod koracima vremena) daleko zaostaje za Sevdalijinom ljubavi. . u Izabranim djelima. u kojoj je Humo potpuno odustao od priče i fabularne povezanosti motiva. i ljudi. 1955. Beograd. "ocu. u sklopu događaja. kaže za njega njegova kći). Iako su sve one različite po načinu struktuiranja.

" Formulisana na takav način i u takvom kontekstu. Humo se u svojoj filozofiji ljubavi inspirisao duhom sevdalinke (ukoliko nije tačnije reći daje on sa sevdalinkom dijelio istu filozofiju ljubavi). Sve je probuđena želja u tišini. Naime. vrućeg vjetra" koji raspaljuje strast neminovno dolazi "tamna senka smirenja" i "neka pusta praznina"? Ne boji li se on te konačne praznine. Zatim ta čežnja . neku vrstu poente.kao i Grozdani i Grozdanu ."odnosi dušu". svirač i probisvijet. bez obzira što su sve one na različit način struktuirane. odnosno ono zaustavljeno vrijeme.žena i deca?"). (Uostalom. kojeg muče "pamravi" u krvi. Humina misao o životu i ljubavi sasvim određeno otkriva svoj pravi izvor: bez svake sumnje. A istu tu misao o životu i ljubavi prepoznajemo i u pripovijeci Ašikovanje. svoje pripovijetke nikad ne zaključuje prizorima ljubavne omame. u kojoj je vrijeme bilo stalo. kao kroz sedmostruki providni veo. ali ne nalazi zaustavljeno vrijeme edenskog vrta. kao i adekvatnu kompozicionu shemu koju je ta misao dobila u narativnoj strukturi njegovih pripovjedaka. više nego igdje kod Hume. i ovdje. Ademaga svjesno odlaže trenutke krajnjeg ljubavnog užitka (on "mezeti samo mirisom ruže ili feslidžana" i govori tiho da "ne pobuni svoje pritajene želje"). A sve se to u narativnoj strukturi Priče o Jasici pojavljuje bez jasnog razlikovanja i razdvajanja. cijela ta priča nepotrebno prevedena na jezik doslovnog smisla. Kao i u Sevdalijinoj ljubavi. kao u pjesmi u kojoj su i najraznorodniji motivi strukturalno ravnopravni. onoga što se zbiva ( prizori životne svakodnevnice) i onoga za čim se žudi (utvare nadraženih čula). U toj pripovijeci se. u kojoj se odigrao kulminativni prizor ljubavi. kako apatično sluša glas krnate. njegov junak nipošto nije tek neki nastrani sladostrasnik. koja ljeti "mami momke seoske i pali im krv u snovima". miješaju i ukrštaju nivoi sna i stvarnosti. koja je ostala u djevojčinoj duši i u njenoj okolini: Šemsa je pobjegla sa sviračem Mesom. Na kraju. kroz koju grgore prpošni šumovi Radobolje i.takoreći prirodno-kulminira u dodiru dva tijela koja se predaju "bezdanoj provaliji slatkog zaborava". Time je. A pri tome je karakteristično da Humo. zarasla je u korov. koja ostane kad onaj pijesak oteče u klepsidri? Ne bjesni li on onako mahnito zato što ga je nastala praznina ponovno dovela pred "otužnu provaliju vremena"? Humo nam ne daje odgovore na ta pitanja. i inače često. roditelji su joj se zavili u tugu. dolazi do tužnog otrežnjenja. sve Humine ljubavne priče razvijaju se po jednoj kompozicionoj shemi koja u potpunosti odgovara osnovnoj liniji te njegove filozofije ljubavi. Ali Humo je ovdje na kraju dodao još jedan prizor. U stvari. beže u suton zvekom srebrnim derdana. koji kao da govori: "Što u životu jednom prođe. kao zagolicani razbludnom pomisli. U svakom slučaju. teška kao umor od života. samo što njen pripovjedač čezne da i sam uđe u svijet legende i nađe se s legendarnom vodeniča-revom kćerkom Jasikom. koje je vječni san zdrava i srećna čovjeka). da oživ-ljuje i plovi nekud u svet sevdaha i čežnje za nečim što niko nikad nije dostigao. Inače. koja kao da je sva istkana od samo jedne uspomene. tu Huminu misao o ljubavi. a kojoj zima svaki put iznova . nazire Humina misao o životu koji se obrušava u prošlo i o ljubavi koja u svom kulminativnom času stvara iluziju bezvremenog trajanja. Ali ne čini li on to zato što iz iskustva zna da poslije "vilenog. nema misli. nema misli"). Ljubavnik orijentalnog rafinmana i ukusa. onoga što jeste (slike zime) i onoga što je bilo (sjećanja na omamno ljeto). nakon buđenja iz te ljubavne omame. nad kojim treperi miris proleća kao želja nad razgolićenim ženskim grudima. svrha i razvrha svemu". koja eksplicira ono što je implicitno već bilo iskazano. koji mu postaje "melem-lek" i "sve na svetu. to se više nikad ne povrati. U njoj se sve do kraja ne primjećuje da su zbivanja o kojima se govori (ona skrivena i diskretna ljubav o . Jer tada pred njegovim očima počinje sve da raste. lako raspoznajemo i u drugim pripovijetkama ciklusa "Mesec u granju" u zbirci Pripovetke. ali je tako izričito potvrđena krajnja misao Hu-mine filozofije ljubavi. Ceo svet samo je jedan razliven i pritajen uzdah. a bašta. Tada on odlazi u krčmu Mare Petljanove. kome su čak prigovarali pretjeranu čulnost i opsjednutost čulnim. koji nas obavještava daje vidio Šem-su u Beogradu kao pjevačicu u kafani. Priča o Jasici pandan je "Grozdani-nom kikotu". u pripovijeci Krnata najprije se govori o ljubavnoj čežnji u kojoj se zaboravlja svakidašnjica: za tihih ljetnih noći pod mjesečinom Šemsa 223Muharemagina zaneseno osluškuje melodije koje na kr-nati izvodi Mesa Cakan. (Ono. On je zatočenik one životne filozofije koja u erotici traži. pripovijetku Krnata Humo završava dodatnom opaskom pripovjedača. Ali se i kroz takvu strukturu pripovijetke. zaustavljaju svakidašnjicu koja odnosi život u "provaliju vremena" i 222 stvaraju iluziju bezvremenog postojanja. poslije svega ostaje pustoš i osjećaj praznine. koju smo bili samo naslutili. Na primjer. Mari u zagrljaj. ali i osjećanja pustoši. otuda i utisak daje u toj do kraja neiskazanoj priči o Ademagi Mrahoru Humo naslutio neke skrivene ponore života i ljubavi). Ostaje nam samo uspomena kao san i žalba u dušama. 224 Prva od njih. Tako ljubav (čulna ljubav) i ljubavni zagrljaj donose zaborav ("nema briga. On ih samo stavlja u središte priče kao kul-minativnu tačku erotske čežnje koja nosi njegove junake. Na taj način njegove priče dobijaju tipično trodjelnu kompoziciju. doduše. Nema briga. uporedenje erotske slasti sa "edenskim vrtovima" vjerovatno i ne naglašava toliko ljepotu koliko bezvre-menost.

) objavljene su sljedeće pripovijetke: Priča o Jasici. Ašikovanje. jer odmah nakon toga slijedi saznanje da je ta evocirana ljubavna omama u stvari samo tužno sjećanje na jednu prošlu ljubav: Neko viknu na Radobolji i trže me iz prošlosti. po karakterističnom ali umjetnički dovršenom senzibilitetu i mentalitetu likova. samo je prošlost minula kao ispevana pesma (. pa ne možemo da dođemo sebi. osim tih sedam s nadnaslovom "Mesec u granju".Vijenac. Krnata. ono se. Međutim.1 Tome očitovanju on je ostao vjeran u toku cijelog svoga književnog rada.za razliku od svega drugog . 1932.. Čini mi se da ima nešta neiscrpno u toj kotlini.") Zato se Humini junaci. Liči mi na bajku. kao ni njegov sevdalija Biber. jednu od najopsesivnijih svojih tema . A i u toj pripovijeci. Zdenko Lešić U tom ciklusu zbirke Pripovetke ("Srpska književna zadruga". kao pripovjedač Humo nije pričao priče. tako potpuno predaju ljubavnom milovanju i čulnom uživanju.) Posle se opet zanosim i zatvaram oči. Kao i u pjesmama. Trzam se. toj fino izvedenoj ljubavnoj romansi o maloj Ciganki. uostalom) uspio potpuno i do kraja izraziti svoj doživljaj ljubavi i svoju "filozofiju ljubavi". već više po određenoj atmosferi inspiracije. ona . koje bi bile zanimljive po neobičnim ličnostima ili po neobičnim zgodama (onako. po onom određenom izboru simbola i motiva. Skrivamo se pod jabuku. 1937). Priča o ljubavi. ni Humo zbog toga ne dovodi u pitanje moć te omame. i ceo moj zavičaj.inače. može biti samo jedan tren.u osjećanjima fundirana "filozofija života".kojoj nam pripovjedač ganuto priča) zapravo samo sjećanje na prošlost i silovita evokacija koja tu prošlost čini živo prisutnom: A mesečina popala po bašti. recimo. u kojoj se činilo da je i samo vrijeme stalo. koje nam se ponekad učini kao krajnji "cilj" Huminih ljubavnih pripovjedaka. za koga je više puta rečeno daje "opsjednut erotikom". Humo je poslije zbirke Pripovetke (1932) objavio još samo jednu-dvije ljubavne priče (Šemsa. . 1926. . Ćorović. i zaborav svega u ljubavnom milovanju. To zaustavljeno vrijeme. godine Hamza Humo je zapisao sljedeće riječi: "I danas nosim u sebi uspomene iz detinjstva. Neko me zove i miluje pritajenim šapatom. popala po nama. Hana (1931) i možda samo još neka. koja je sva od diskretnih treptaja ljubavne strasti. to nije bio njezin glas! To je šaputao vetar u granju i trunio krte latice behara. ne bojeći se uroka i madija (ili možda baš radi njih). nije napisao mnogo erotskih priča. po kojoj koračaju minareta i jablanovi. "Jer.1 kao i nekoliko ranijih. i mi zaboravljamo na sve. nosi nas. kako je činio. pliva. tako je i bezimeni pripovjedač koji priča svoj doživljaj I s Cigankom Kajom na kraju vidio samo pustu ledinu s koje su nestale ciganske šatre. Humo je u pripovijetkama evocirao ona raspoloženja i ona stanja duše u kojima do izražaja dolazi neki njegov osnovni doživljaj života. 226 227PRENAPREGNUTA ČULNOST KAO OPSESIJA IZRAZA U LIRICI HAMZE HUME I. upravo ovdje se 225otkriva kao varljiva iluzija. kao sa nekog drugog sveta. Severna ptica (1928). Beograd.pruža bar iluziju da je poništena nepodnošljiva vremenitost svega.14-15. Zanimljivo je da Humo. Pod koracima vremena (1928). 1 Hamza Humo: Jedan let kroz moj život. Naime. Sve je kao nekad. pa i ona ljubavna omama iz davnih dana. Mostarsku kotlinu. Ah. Njegov zavičaj je njegov veliki izvor i podsticaj u svemu. Sva bašta otiče u mesečini. ali ne i za čitaoca. a može biti i ceo vek. Napripeci (1929). Jer. pretvorilo vremenom u ispovijedanje i zavjet odanosti. taj zavičaj ostaje "mostarska kotlina" za pisca. nešta žalobno i treperljivo. Na kraju. kao iz priče. A on je u nekoliko svojih najboljih pripovijedaka (kao i u Grozdaninom kikotu. Posle nas omamljuje miris jasmina. A iz te konačne perspektive (konačne perspektive priče ali i života) sve postaje konačno. čiji bljesak očiju mami u "kovitlac pijanstva". dakle. okrećem i gledam na sve strane. Perišićeva ljubav. To je njezin glas. I kao što je Biber na kraju Sevdalijine ljubavi vidio samo "mrtvi pepeo" jedne ugasle vatre. Nakon toga on o tome nije imao više šta reći. Hamza Humo je regionalan pisac. Kaja. razvija se ta ista filozofija ljubavi: i u njoj nakon ljubavne omame dolazi tužna praznina. On ga bez ustezanja imenuje. U Vijencu 1926. (Za nju se u Priči o ljubavi kaže: "Ne znam koliko je ta sreća trajala.kaže mudri djed Medan u pripovijeci Kaj a. zažaliće za životom" .uspio kao pripovjedač tako brzo iscrpsti. 1952). ali ga i ponovno preobražava i stvara.. Razlog za to sasvim je jasan. Pamrav i Sevdalijina ljubav. 393. ali ne toliko da bi se taj region mogao prepoznavati po tipičnim lokalnim karakteristikama. ko ne is-peva pesmu mladosti. a život u njoj na snoviđenje. koji ni u brojnim svojim pripovijetkama o ljubavi nije stigao iscrpsti tu veliku životnu temu). koje nije uvrstio u taj ciklus2. odnosno njegova . Zato je tu temu ljubavi . Tesno smo zagrljeni i čujemo svaki sušanj u lišću. Naime. štaviše. To su: Strast (1923).

133. bez oklijevanja. kada je direktnije izražena. u sutone po zapuštenim haremima opet dede. tera ih omam-ljivanjima. čežnji i teškim časovima depresije. sa zelenim čalmama i dugim. iznimno snažne emocije u pjesnikovoj intimnoj prirodi. Tako sevalinka živi u dušama našim i zatitra u njima kao probuđena struna. zapisao i ove riječi: "Ali smešak na mom licu ne smatrajte podrugljivim. a u gradu. a opet do u srž proniknutom izrazu. sa bićima iz orijentalnih i paganskih predanja. jer ja razumem sve ljude i ne držim za vredno da im se podsmevam". godine u Mostaru. do kraja odao jedino u svojim tekstovima o sevdalinci. Ona je ujedno i nešto potajno i razorno što vreba i zjapi u nama kao propao i opustošen život za čijom prošlošću grcamo u plaču i propadamo od neke neshvatljive želje i beskrajnosti.on je najbolje iskazao psihološkoemocionalnu strukturu svoga vlastitog bića. ona ume da teši i u nesreći. tuge. Njen vrli puls pali ljude. U erotičkim pripovijetkama. ruši im ognjišta i zameće krovove. erotike. Ali uz meko cilikanje bugarije. šlih dana. odrekavši čak unutarnje dinamičko . govoreći o sebi. žene i sevdaha. Opevani događaji dobijaju naročitu draž romantične prošlosti i žalbe za njom. sedim bradama. Čitav jedan poetsko-prozni ciklus njegova djela nosi elemente dječijeg svijeta čuda. Nešto vam ustane u grudima toplom bujicom. u reljefnom i dugo neomeranom. od žalbe za prohujalim danima. ponovno tako i još više ostavlja utisak grčevite. 394 2 Sa strane zamagljenih. obuzme vas zanos i vi niste više svoji.' Ali to kao svjedočanstvo ne daje dovoljno unutarnjih razloga za stvaralačku motivaciju Humina panerotizma. čistotu i prostodušnost djetinjstva koje jedino može. Zanimljivo je da o svome čulnom sveosjećanju Humo nije ostavio značajnijih očitovanja u svojim autobiografskim tekstovima. pokazuje u većini slučajeva iste razorne osobine kao i elementarnost njene unutarnje snage.1 Djetinjski maštovito doživljavanje stvarnosti sa prijelazom u naivnost. odakud crpe snagu da se lako grčevito hvata za naša srca. međutim."1 Svoju književnu avanturu Humo je započeo svešči-com stihova koju je pod naslovom Nutarnji život objavio 1919. To je ukratko njena snaga. Njen melanholični ton zaječi često snagom i varijacijom arapske sure i takne vam srce do suza i slatkog bola. Sarajevo. U tom smislu Humo je jedamput. dok se dio njegove poetske animatorike i aktivno oslanja na džino-ve i tajanstvene čovjekolike sile. dajući im. začuđenih ljudi u njegovim prozama. A sve zajedno prožeto je prostodušnim vjerovanjem i povjerljivim tonom dječi-jega pripovijedanja. zatitra od bola za rodnom stranom. nosi vas u neke krajeve koji su vam i poznati. 1928. ali opet tako lepi kakve ih u stvarnosti niste nikada videli. Jedinstveni monument erotici. to je druga linija Humina umjetničkog kontinuiteta. 230 231vana u dragulje događaja.2 Ta blaga ozarenost smiješkom djetinjstva i prve mladosti prati veliki dio Huminih tekstova. koji je Humo podigao u svome djelu. Sevdalinka. međutim. od žalbe za mladošću do strasti. sa obiljem fantastike i snoviđenja. koji udarce sudbine primaju zbunjeno i bez snalaženja. Humo je pružao toplinu. U pasažima u kojima je gubio objektivitet i distancu tumača i počinjao vibrira rezonancama iste fatalističko-osjećajne vrste . U njoj prevladava erotski elemenat od nežnog do brutalnog. prosjeke i utvare. "Odakle vodi lozu. snaga često puta fatalna sa svojim razornim dejstvom na društvo u kome se ona ugnez-dila i iz kog se lako ne iseljava. iskreno se opredijeliti svim svojim nenačetim emotivnim bićem. svireposti sirovih instikata varvarina kao i njegove plemenitosti i mekote osećanja.2 Mada je suvremena kritika nije zabilježila s pažnjom. elegičnu notu sjećanja i proI 1 Ibidem. To je ujedno bio i Humin pristup svijetu nejakih. Takva je njena moć na njenom rođenom ognjištu. Njeno delovanje u socijalnom pogledu. ovo sjećanje se kod Hume stapa sa nostalgičnim dertom sev-dahlije ljubavnika koji se ne može se smiriti. moram da priznam i dve svoje slabosti: volim lepe žene i dobro vino". krika ploti. Viđao sam svakakva čuda: bele prikaze u suncu kako miču po golim brdima. zatajen ovako škrto u dnevnom ispovijednom tekstu. Umetnička vrednost sevdalinke i leži upravo u toj njenoj spontanoj neposrednosti. U njoj oživljuju sve naše mane i vrline. Zauzvrat njihovim teškoćama i iskušenjima. U ispovijednom monologu u zborniku Sa strane zamagljenih on je samo kratko priznao: "Naposletku. da je srasla sa prošlošću naših zavičaja i sa njihovim pejsažima kao i sa najmilijim uspomenama iz života. Humo se. To je prava sevdalinka. događaja sreće. gotovo istovjetnu sa gustim erotskim senzibilitetom sevdallinke. rođeni. po čvorovim zidovima različite dede. ona je sažežena najvrelijom krvlju i okoIbidem. igra se s njima i potresa ih do u srž? Šta je uspavljuje i budi u nama da vrisne i bolom propeva? Mi se pitamo i ne sluteći da konci ovih pitanja odvode duboko u zamršenu prošlost. Grupa sarajevskih književnika. I sve je to nicalo i raslo oko mene i splićalo se u bajku čuda i straha.229koji prihvaća samo piščev umjetnički doživljaj toga svijeta. Nosi vas plima. Svesni smo osećanja da je ona srasla s nama kao deo samih nas.

i . osjećanje života kao slutnje. simbolično-ditirambski senzibilitet jednog panerotizma. 2 Hamza Humo: Nutarnji život. neizvjesnosti. Ljubavna pjesma u pregledu ove prve Humine zbirke ne samo da nastavlja dalje ambijenti ranje njegove poezije. jedna izrazitost. koja ima intenzitet raspinjanja od unutarnjih bijesova: U peći tutnji kao iz daljine da jure neke horde besne crvene u beskraj jure s plamenim jezicima i crvenim očima. . ijedan stišani ton. ambijentiraju Huminu poeziju: simboli behara u ovoj i narednoj pjesmi šadrvani. pjesnika. tj. značajne za Humin pjesnički i novelistički razvoj. u beskraj se gubim 1 Hamza Humo: Sevdalinke.otkriva Hercegovinu i bošnjački ambijent u Huminoj lirici. u alternaciji sa njihovom muklošću pri zemlji. na pokret. U narednim pjesmama ove prve zbirke nastavljaju se uočene crte. otvorene boje juga. pozive u pomoć (drugdje kao nešto što podstiče nagone. za koji pjesnik ima čulo. sa odsustvom identiteta. zatim. fa-talističko i ostavljajući čovjeka u bespomoćnosti neshvaćanja i ograničenosti položaja u svijetu. probuđena od slutnje do izvjesnosti fantazmagorične vizije. a otkrivaju se i nove. nalazi se misaonoemocionalna bit i poetski potencijal Humine poezije odnosno poetske proze. jarkost boje . tajanstvenog animiranja prirode. nego i njeno dalje senzibiliziranje u dramu erotike: erotike koja je otvorena kao činjenica. Ovdje kao da nešto ugrožava njegovu dušu. U tome dramatičnom odnosu. "kapije stare". novelistu i pripovjedača.mašu. mentalitetom životne sredine koji pjesnik doživljava kroz izgled stvari. koja se kreću. što budi do bjesnila. kao rezultanta jedna prednapregnutost emocija i izraza i jedno dramatično osjećanje života. što izaziva strah. 1927. bistrina zvijezda. u svemu jedna prigušenost života. 1919. uz kamen koji ih apsorbira. erotska simbolika smijeha. zvonkost glasova u nebu i zraku. "munnare". si-nestezijski ude u život pjesnikov. Ova pjesma se nastavlja u ritmu smjenjivanja ovih oblasti . i. 3 T. vodeći u nadnaravno. ovdje po liniji osjećanja jednog iracionalnog života. Već prva pjesma Suton odaje težnju za impresio-nističkim sutonskim ugođajima. okoline. ali kontrastna. kubeta. prikradanje na planu pokreta. suprotna po intenzitetu: jedan pojačani ton. obično erotske. u isto vrijeme grčevita želja za zadovoljenjem. kao što su bjelina kamena. sa nekom tajanstvenom misijom. i u isto vrijeme dramatično ugrožena simboličnim izgledom dijelova pejzaža. ■. te bez-bojnost sjena na likovnom planu. plodnosti i sjedinjavanja. kiše. Tu se već pojavljuje pojam "nekog" karakterističan za Huminu poeziju i poetsku novelistiku. 294. A iz svega izbija doživljaj jedne čiste lirike. 232 233To je jedna emocionalno-estetska oblast koja se može pratiti i kod kasnijeg Hume. Na nju se nadovezuje druga. koju opterećuje misao o stvarima i poretku iza plana pojavnosti. i.: Književni život u Bosni.njiva. što skupa sa karakterističnim elementima podneblja i pejzaža.Jugoslavenska obnova . i to bijele 234 (dok su u prvoj dominirale crne i crvene). koji ostaje otvoren. spiritualan odnos prema njemu koji predstavlja uvjet da se osjeti beskraj: Suton Sene se uvlače u sobu moju ■. Najzad. grmljavine. u vidu simbola. januar. najavljuje i otkriva neke stilsjkoemocionalne i psihološko-motivske crte karakteristične za docnijeg Humu. bježanje. produžen u neizvjesnosti. uz intuitivan. pojavljuju se i elementi koji lokaliziraju. vjetra. željna simbolika vode. erotske. jedan furiozo pokreta.sa intimnijim i egzistencijalnijim odnosom prema pjesniku: kada ta priroda. 13. što otvara čulo boje). zatim uz dramatični potencijal čulnosti i strasti . nasuprot tome. u već poznatom ritmu. kao zov. njihov simbolični odnos prema goloj nepomičnoj ženi uzbuđenoj . iskrsava i svijet have-tinjskih priviđenja. 1920.što sve kod Hume predstavlja kompleks strasti. Dakle. "neko" sa potencijalom tajanstva. A. Izdanje "Ra-de-na" Mostar. mirne lake u ćoškove se kupe tiho šapću zadovoljne u toplini uvlače se kradom u dušu moju sa sanjama dugim Ja nepomično sedim slušam šapat njihov . U pjesmi Proletnja noć to je zanosno kretanje prirode.opravdanje njenu slobodnom stihu. čistota boje. 33-34.3 ova zbirka razmatrana u cjelini Humina opusa. šapat na auditivnom planu. što natjeruje na usklik. čije je osnovno strukturalno obilježje nezadovoljenost. uvlačenje. kao iskušenje. Reč i slika.

što Humu. pjesnikove želje. Dok. tu je "pluralna upotreba predmeta i pojava. koji je posljedica poetskog suočenja sa svijetom i sa prazninom svoje egzistencije. kao stoje ciklus Sa ploča istočnih i kao što su mnoge pripovijetke u kojima fabula stilski prelazi u mit. Podne u kršu). već istaknuti.mjesečinom. Simbolistična poetika traje evidentno u ekspresionističkoj stilsko-emocionalnoj osnovi Humine lirike u ovoj zbirci. razvijajući u njima sopstvena stilsko-emocionalna uobličenja i vlastito simboličko doživljavanje života i svijeta. strasti. Ali više od svega u zbirci Nutarnji život načet je onaj. -Odjek. poetsku prozu i nove-listiku. tadašnjeg i budućeg. karakteristične sinestezije. koja se pojavila 1924. bića koja se kreću i djelaju nepojamno i nesaznat-ljivo. kada čula nose na svojim krilima. naporedno sa pojedinostima prirode džinski animiranim i personificiranim: Neko u tami na klisuri stoji smeje se podrugljivo bez glasa > ceri • maše meni Utopljenik Visoki strasni trepte Zagrljeni šapću u tami pružaju ruke mašu idu ponosni i kao džini miču u tami 237sve novi jablanovi Jablanovi U zbirci Grad rima i ritmova. ova pjesma donosi osjećajnost zrele erotike. u stihovno-ritamskim oblicima. 1 Midhat Begić: Nepostojeća zbirka. putem simbolističnih otvora pjesme na završetku: "Pro-kiso čovek kroz maglu se vuče".1 lirika Hamze Hume se iz dotadašnje ekspresionističke introspekcije i emocionalnih slutnji . Taj zavičaj ima svoje drame. Osnovne umjetničke osobine stihova Hamze Hume u ovoj zbirci kritika je uglavnom dobro zapazila. silina polnosti. sjete. nastojanje da se u pjesmi iskaže unutarnji ritam određen doživljaj-nim zanosom ili njegovim odsustvom. zvukova čulnosti. u pjesmi Štimung. preovladuje steg već ranije nagrizenih konvencija moralnih. Uvodni tonovi lirike Hamze Hume potječu zaista iz one emocionalne sfere u kojoj se ostvaruju dodir bijesne. osjeća se čulni nemir i napon pružanja u neizvjesno (Šapat). 7. i u ovim dosadašnjim pjesmama i. godine u izdanju "Raskrsnice". "pounutarnjenje poetske slike iz koje ekspresionistički zrači pjesma". i to. Većina ovih crta. tu je strah. havetinjski ekspresionizam (belim mašu s grana/ mame mene nekud u bele pute / što u tajnosti vode") i "osjećanja anonimnih tajanstvenih bića. ali ostaje i konačno se situira u okvirima zavičajnog ambijenta i naslijeđene tradicije. društvenih. nezaborave i tuge. jasno se zapažaju karakteristične crte ekspresionizma1 u slikama. sa moćnim podvriskivanjem i pjesmom. s druge strane. mole. Izvan pjesnikova grada. njihovog šapata i tajni starih kapija. Utopljenik. koji se jednače u asocijaciji smrti kao krajnjem elementu pjesnikove vizije. A ispod nivoa prvog ekspresivnog sloja njegova melankoličnog pejzaža u sjaju predvečernjeg sunca. u osjećanju neodobravanja koje prerasta u urotu protiv tijela. stoji iskušenje orijentalno-čul-nog ambijenta šadrvana. prodiraće di-fuzno i u narednu Huminu liriku. najzad. Prenapregnutost erotike pjesnik izražava u pjesmu: u osjećanju raspamećenja od munara. koji označavaju jedno specifično doživljavanje i osjećanje života kao svijeta simbola. na primjer. sa 235ukočenim osmijehom i zvonika. kojoj se samo usne miču. naročito. dinamici u spoljnjem i unutarnjem smislu. Analitički pristup Huminoj poeziji potvrđuje ova rana zapažanja kritike. U njegovu kasnijem stvaranju također će se razviti i jedno specifično poetsko osjećanje prigušene ženske erotike lunarnog tipa. U Huminu liriku. ravna . pustahijske mladosti. koji je "strašan. u drugima koje dalje slijede u zbirci (Gluho doba. 1972.7. koja pjesnik simbolizira u pojmu "neko". tj. On je jedan mali svijet. putem sinestezija. vezuje za senzibilitet Istoka i sevdalinke. zao i mrk". 236 erotike. inače. putem specifičnog senzibiliteta snova. i snenog i melankoličnog zavičaja (Bekstvo).svojim koloritom jesenjih "sazorjelih boja". a osobito njihovu slikovitost. riječi u povorkama". težnja ka glagolu. u senzibilitetu: tu je upotreba slobodnog i slobodno razlomljenog stiha bez interpunkcije. po inerciji pjesnikove psihike i njoj adekvatnog ranog zasnova poetike.otvara u puni život boja. plodnosti . Ali. zatim. tu je. već odato u pjesmi One -one iz ove zbirke: "Plašljivo ko uzdasi šapću u granama sene / zavodljivo mame / trepte / blešte se na mesečini" U ovoj istoj pjesmi je. otkrivena i naznaka "bajke iz starog doba" veoma uputna za razumijevanje stilsko-mitskog potencijala one Humine lirike i proze koja poprima egzotične oblike. svaka tuđina je izgnanstvo. kao glavna preokupacija ekspresionističke psihike. ali prepun događanja i osjećanja. bez prave egzistencije. zvučnost i senzualno obilježje.

smrti. Humina poezija se još jedanput približava narodnoj pjesmi sevdalinci. taštine i bilo. neiskapljena čaša. zajedno sa ružnim gonetanjem sudbine dok jeseni dolaze i prolaze. drugi je razbuđen nestrpljenjem. klonuća. Na drugoj strani. krajnja neizvjesnost sreće (Preplašena). Humo postiže i aromatikom orijentalne atmosfere i egzotičnog ugođaja. Dva su doživljaja Humina grada. patnja prije samog doživljaja. I sve to zbog svijeta namrštenog prema ljubavi kao čistom i iskonskom elementu života. jedno indiferentno osjećanje neopterećenosti. žudno. Izdanje "Raskrsnica" Beograd. Postoji stalan sukob između čovjeka kao jedinke i konzervativne sredine u Huminoj poeziji. plijeni i nadmoćno se cereka na završetku (Ja. zato nije čudno što se neminovno reflektira i na poetsku strukturu i daje joj identičan karakter. nezavršeno . bahanalski furiozno. Lišena ovakve duhovne sadržine. Jedan je prožet melankolijom daljina. sve nešto krnje. tišinom u mahali. Poetski kvalitet.nalet u trku. Vizija sveopće ploti već u ovoj zbirci počinje opkoljavati pjesnika kao opsesija. Čekanje. i na kraju počinje da se vrti u bijesnom krugu te jedine ideje. Nepotpuna sreća. prekinut život. Čekanje). On je tragičan već po svojoj suštini. isto tako. i prozi uostalom. jedan tragičan dijalog muškarca i žene. toplo. da se poigrava čulima i da produžava igru napetih nerava u beskonačnosti. preplašeno predanje za svakim šumom i nagon za pokretom uz predosjećanje tajanstvenih bića . sa nejasnom. prema onoj demonskoj . makar formalni. nemir nesreće na vidiku. u kojoj samo guču kumre i nadolaze slutnje večernje. Prijelaz između njih je: čist doživljaj radosti što se živi. Ambijentalni senzibilitet i nostalgičnu notu čekanja u ovoj lirici on je naslijedio od sevdalinke. pustahijskim veseljenjem. razviće se u Huminim prozama u cjelovito osjećanje apsolutne dominacije erosa nad čovjekom i prirodom. postoje i dva pjesnikova stava prema ženi: prema onoj trpnoj . vizija rastanka lebde nad akcentima zanosa i moći. spiri-tualnom žudnjom na površini čulnih poriva (Nemir. ta žestina jezdenja u život prelazi granice emocionalnosti i poprima ponekad demonijačke forme i smislove. bez zavisti. Ni pjesme sa čulnim ispunjenjem nemaju kod Hume pravolinijski tok. U toj konkretnoj i dogadajnoj potki. njegovo poetsko izvorište se saopćava. Pri tome on ne daje punu mjeru stvarne karaterizacije hercegovačke sredine i mostarskog zavičaja. Očajnik). jedan govor simbola izlučenih iz sevdalinke i dovedenih do paroksizma u kome se u sudbinu gleda samo bijelo i ukočeno (Preplašena. Ponoćni nemir. Neko predosjećanje kobi. Ljepota njegova. ili makar pomišlju koja remeti njegovo široko prostiranje . Krik ploti). kakve druge želje. nemoćnog osjećanja tereta strasti. pjesnik bijesno hrli. teško nostalgično osjećanje koncentrirano oko sjećanja na događaj. slobodna od iskazivanja povoda svojih lirskih refleksija. vedar i prostodušan. neispunjena žudnja. onom trpnom koja samuje sapeta i osuđena na čekanje (Kumre). koja je uvijek finale drame. druga je demon. Ovi zameci čulnosti kao moći i kako ponosa. neumitnošću uspokojenu liniju beskonačne čežnje (Nemir). Povod se kod njega uvijek kaže. 1924. a kao rezultat iskustva i unaprijedna nostalgija.sadržan je osnovni poetski kvalitet Huminog motiva. i da propada nekud bez svijesti (Grč. a zažešćen 240 u njegovu vlastitom stvaranju do ivice smisla i besmisla egzistiranja. On je došao do tog stupnja da sve što ga okružuje doživljava i izražava u vidu erotskih simbola. Postoji u Huminoj poeziji. Sve je oko njega i u 238 239njemu golo i napeto. sve se proteže i lomi u grču. U toj prenapregnutoj i istovremenoj fata-listički pomirenoj suprotnosti do nivoa jednog stanja na čijoj površini izbijaju grčevi i kovitlaci plotske energije . začeto još u zbirci Nutarnji život. Humina poezija u dobrom svome dijelu nije čista lirika. jer osjeća da samo u njemu može doživjeti ono osjećanje jezdenja u život. prekidajući tako i skrećući sevdalinsku. osvojenje i iščeznuće na horizontu sa slutnjom buduće rezignacije.ona je opisana i sa refleksom pripovijednog. pjesnik se često poistovjećuje sa ženom. vrišti i kikoće. jedina je pjesnikova ljepota. orgijanjem mladosti.riječi pokore. Postoje. sredine koja se u Huminoj poeziji urotnički i demonski sažima i zgušnjava u have-tinjske simbole. sa sivim ploč-nim krovovima. ali se rezimeom prošlog zbivanja. koji su izraženi u Huminoj lirici. oklijevanja i čuđenja. zatim.u tome se nalazi izvor Humine poetske melankolije. U tome je zametak i prava fizionomija Humine hedonističke filozofije. Njegova lirika je pretežno posrednog karaktera . sablazni nad sobom i nad njom. Njezine misli. koje je u stvari jedini pravi bijeg ispred smrti i ništavila (Bekstvo). I gdje god je stanje senzibiliteta prekinuto zbivanjem i pokretom. Taj sukob je dramatično otvoren još u sevdalinci s kojom se Humo poistovjetio. Naporedo s tim. On vrši samo izbor . podatno. Adam).tu se nalazi Humo glavom. Pesme. uzrok je stvaran i nosi pune emotivne oznake (Preplašena. Njezine misli). i čulnosti kao robovanja. nesputanosti. koji mami. I kada se vraća u njega. baš kao što imamo i dva pjesnikova doživljaja života. neo-graničenosti i lahkoće. 1 Hamza Humo: Grad rima i ritmova.to je ovom motivu dodao sam pjesnik po liniji ekspresionističko-simbolističkih poriva. dvije vrste žene u Huminoj poeziji: jedna je pasivno biće koje čeka. čekanja i sudbinskog prepuštanja. mada intenzivno natopljenog gustom i aromatičnom emocio-nalnošću.

sa prizvukom hulnog glasa. Taj nabrekli. osim lirskog pljuska koji izbija iz njih. koje u toj ograničenosti imaju svoj izvor ili utok. svedenog i sabijenog na počela. očišćena od prijelaza i motivacije. u dodiru sa nesavršenstvom i ograničenostima življenja rezultira klonućima. To je jedini filozofski uznos Humine poezije: misterij sveopćeg trajanja u kome i pjesnik nalazi svoje ishodište. jedan himeričan napon u njemu. ekspanzivni prohtjev u pjesniku. sa tonovima radosti. utočište i zaborav. vladavini. Ono što će se u punoj mjeri razviti u knjizi Sa ploča istočnih. njegova poezija se pokazuje i kao mapa krajolika. do one plime južnog sunca i impresionističkih boja. koje su neiscrpive i neograničene. Misao. vlada čulna žudnja kao vrhunski pokretač. mutno. otvoreni prostori i čovjek u njima predstavljaju okvir Humine zrele lirike. U tom mističnom orijentalnom svijetu. Tako. te se doima više kao potiskivanje. svoje želje i žudnje. I ovdje kao i u pripovijetkama ta intonacija bajke ima obilježje naivne maštovite uvjerljivosti i prostodušnog i povjerljivog pristupa ljudima.određenih pojmova i asocijativno gustih simbola. koji će u Huminim prozama dobiti dimenzije atmosfere. sa maštovitošću bajke i prisjenkom zbilje. nalazi poetski sublimiran rezultat dodira suprotnosti evropskog i istočnjačkog duha i senzibiliteta. Ali mnogo češće je on svjestan tragične ograničenosti života (Upoljima). i one sa motivom o mujezinu koji s munare posmatra žene u avlijama . kao uspomena. sa svojim specifičnim ambijentalnim senzibilitetom. stoji naporedo prema Huminim sevdalinskim pripovijetkama. po pravilu je konvencionalna. pun utisak 241apartne simbolike. Recidivi ekspresionizma osjete se. da se živi (Noć u vinogradu). Bez obzira na emotivna obilježja. I zametak biblijsko-paganske motivike. To je. jači i od skrušenosti prema Bogu. krik čula u atmosferi ovog okamenjenog Orijenta dobija dramatične raspone i rezonance. međutim. uzbudljivog i proturječnog svijeta. osigurava. U strukturi ove poezije to je onaj Humin karakteristični pokret motiva.one sa motivom o magičnoj sili djevojčinih očiju. neizvjesnost sudbine. lomovima i razdvojenošću. svijesti da je tako kako jest. U tome se. Ono čega se pjesnik boji nije apstraktni strah simbola i irealnih uzroka. svemoći čulnih simbola. ograničenost svakidašnjice. Humo je u dijelu pjesama ove zbirke prvenstveno slikar-pejzažist. I zametak pričanja bajke.ka Huminoj stvaralačkoj asimilaciji. tu su jeziva ekspresionistička elementarnost i pounutrašnjenje pjesme iščilili u dramatičnu sevdalinku simboliku. Oni su skoro uvijek dati sami za sebe. čežnja za ženom i spajanjem. uostalom i bliže sferi njegovih dnevnih tema. što se vidi osobito u jednom od docnijih ciklusa Hercegovački pejzaži. kad intonacija stiha ili rečenice nagne prazvuku. . čisto. u kojoj on bivstvuje uporedo sa vremenom kao kategorijom bez iskona i ukona (Želje). Ova primitivna i do kraja uprošćena stilizacija. na onim mjestima i u onim poetskim trenucima kad iz tkiva impresionis-tičkih pasaža. u stvari. u kome vrište snažne sputane strasti i tajanstvena vjerovanja. U pjesmi Griješni mujezin to predstavlja subliman ishod direktnog poteza od sevdalinke . međutim. sve je u njegovim akvarelskim pejzažima impresionistički prozračno. Humina zrela poezija pokazuje tako karakterističan preobražaj . iz određenog kruga tema: svijest o beznačajnosti u vremenu i prostoru. i to s naivnim doživljavanjem stranca. također. U okviru suvremene bošnjačke lirike. Priroda. kontrastnih. kome je sve to daleko. ono je tom orijentalnom dahu i atmosferi davalo obilježje naivnog i primitivnog doživljavanja. ali i sa sumaglicom sjete. nepojamno i mistično. Postoji. nalazi se u njegovoj poeziji (Pjesma na mansardi). i prozi. odskok i grč na fonu pejzaža prožetog melankolijom i obilježjima prolaznosti. Humino poetsko stvaranje donosilo je kao originalnost neobičan ugođaj egzotike jednog ezoteričnog svijeta. trag neke radosne stabilnosti. U njima je prisutan samo ostatak pjesnikovog oduševljenja i pokloništva. nostalgija za zavičajem. skica iz albuma. u promjenljivom inten242 243zitetu od praskozorja preko podnevne ustobočenosti do sutonskih ugođaja. clair-obscur-a bez boje iz zbirke Nutarnji život. može se osjetiti u ovoj zbirci.vraćanja od ranog ekspresionizma ka impresionizmu i plimi. Sve je u prirodi pjesniku jasno i razgovijetno. nekakva misterija sveegzistencije. A pjesnik ima svoju žeđ i svoju glad. isto kao što Grad rima i ritmova. refleksija pjesnikova. iz Grozdanina kikota i erotičnih novela. do onog plein-air-a u poetskom ciklusu Hercegovački pejsaži. slikovitosti i gole ekspresivnosti jednog neobičnog. opornost i hladnoća tuđine. i bez neke dubine. Refleksija ne doprinosi vrijednosti pjesme. U stvari. pridjeva i simbolom zauzdanih imenica probije i šikne glagol i preuzme kormilo. siloviti. osjećanje prolaznosti života. U Huminoj lirici. svijetlih i živih boja. zapis romantičnog krajolika. U dodiru sa ovom tematskom žižom i njegova radost ima svoju sjenku. uzroci njegovim raspoloženjima shvatljivi su i iskazani. To je otvorena naricaljka za životom koji ima svoje zakone za čovjeka. U konstelaciji suvremene jugoslavenske poezije. koji svojom pansko-paganskom simbolikom predstavljaju lirski pandan romanu Grozdanin kikot. međutim. koja teži za svođenjem na čulna počela izjednačena po intenzitetu sa božanstvom. iz Grada rima i ritmova. Suočenost sopstvenog nagona i sopstvene svijesti predstavlja pjesnikov osnovni emocionalni čvor i kreativno počelo. veoma je bitna dimenzija svjetlosti: od havetinjske svjetlosti i tame.

nego Orijentu starozavjetne beduinskonomadske legende. I izvjestan utisak širine. Vrhunac ljubavi kod Tagore je dodir duša. od koje zavisi opstanak. sa svojim bezdanim dražima i slastima bez kraja. pišući o Huminim pripovijetkama. Humina poezija sastavljena je od krikova. koja se pretvara u religiju i vječnost ploti. sva osjećanja su ujedno i žudnje koje se ne pohranjuju u sebi. 244 I III. njih razapinje bijes ljubavi i muči bol od požude i nezasitih želja. bolom i čežnjom koja se ne rftože zadovoljiti. 245Iza preklinjanja i utjecanja ženinoj milosti. da su to dva djela različite umjetničke strukture i različitog senzibiliteta. prema tome. a bokovi ti se ljuljaju kroz bašte kao kajaci uz obalu morsku. Hanara . kao navod sta-renika i pouka vjekova u ovoj lirici. . Od neodoljivog drhtanja pred ženom. ljepota. čije je tijelo. suprotno indikacijama kritike. nema ni mjesta. koji će u njegovim novelama doživjeti svoj puni izraz. suptilnosti i prefinjenosti. sve dok mi jednog dana Neznanac onaj ne metnu rupu na rame i oči ne okrenu u dušu ljepoti. sa karakteristikama uspokojenog kazivanja žestina i žudnji. U Hu-minoj knjizi Sa ploča istočnih sve je konkretno i doga-dajno. a ne vide dušu njegovu. (Hajjamanta) Ideja o ljepoti kao višoj suštini erotike ovako eks-plicitno nikad više nije izražena u djelu Hamze Hume. erotika u zbirci Sa ploča istočnih doživljava na kraju metamorfozu u obliku katarze sveopće ljepote: . nemir sramežljivosti.Zbirka Grad rima i ritmova predstavlja. 1925. u Hume u preklinjanju. (Zavist žene Merham) Hamza Humo. postupno kao sazrijevanje ideje o saznanju. već izriču. Većina ovih pjesama posvećena je ženi kao poezija divljenja i obožavanja i teške erotske idolatrije. "zavičaj u kome se zaboravlja na prošlost". što podmlađuje život sokovima svojim. Sa ploča istočnih. Ona je vječno u svemu i na mjestu svakom. ni kraja. U knjizi lirike u prozi Sa ploča istočnih^ Humo se prisnije približio Orijentu. U jednima je izražen napon nekazane privlačnosti između muškarca i žene. Tagorin Gradinar ispunjen je akordima blage sjete i snatrenja.završi Hajjamanta . U drugima je izrečena žestina strasti koja je narasla kao plima do gušenja. silom i vatrom. sa elementarnim divljenjem prema ženi. nježnosti i monumentalnosti. oni osjećaju miris strasti i vatru krvi. grudi ti kao golubovi guču ispod haljine svilene. nego i u dušama ljudi. "f Ali kada se uporede ove dvije knjižice pjesama u prozi pokazuje se. u rasponu od one neizmjenjive rezonance što ostaje kao prozračna su-maglica i ozarava i pročišćava nakon čitanja do adekvat-nosti samog izraza. Suvremena kritika je u vezi sa zbirkom Sa ploča istočnih upozorila na stilske i motivske reminiscencije iz Gradinara. O Merhameh. dubine. rano moja usijana. a moje se bašte sasušile i krv moja izgara. beskonačnosti ne samo u ambijentu i pričanju. Humin muškarac i žena su nosioci plotske akcije i djela. a ljubav žene vočkin plod što podsjeća na zimu skoru. U Tagore se ljubav iscrpljuje u šutnji. (Baštovanova pjesma) Ljubav djevojke je voćka u beharu. nosi oznake nježnosti. Tagora ženu obasjava ljepotom svoga srca i mašte. kako izraza. bez skokova i zatrčavanja. ali ne onom naivno i simbolično stiliziranom iz svoje lirike.I slušaj me. kod Hume je on dodir tijela. i konkretno istakao 246 daje Humina lirika u prozi Sa ploča istočnih "formalno ovisna o Tagorinom Vrtlaru. Ti si semla. koje su ispunjene ne samo mudrošću nego iskonskom strašću. osame i osluškivanja. Humin junak želi daje uzme i plače za slašću izgubljenom. U njemu je sadržana ljubav snova. sve na distanci i u nagovještajima. Tagorino djelo Vrtlar.I požuda mi rastijaše slijepo kao ubice krv nabujala. Rabindranatha Tagore. kod nas poznatije pod nazivom Gradinar. Ali je sublimirana i neposredno doživljena u njegovim najboljim erotskim proznim fragmentima. Jad ljubavi u Gradinaru rezultat je nedovoljnog iskaza ili nemogućnosti duhovnog spoznanja. Svaka od njih je emocionalna kombinacija žudnje. tako sadržine. sadržavajući i njegove slabosti i njegove domete. beskraja. jad ljubavi u pjesmama zbirke Sa ploča istočnih dolazi od nezadovoljenja.ljepota postoji samo jedna i ljudi vide samo sjenu njezinu. a čežnja je izražena u slikama prostranstva. Jovan Kršić je. senzibiliteta i idejnih preokupacija. . Erotika se ovdje penje u spiri-tualne i estetske sfere. privlačnosti koja se iskazuje i otkriva na kraju. . kroz uzdržane suze i drhtavi osmijeh. Beograd. ni početka. vječnosti i smrti. a iznad svega zametke izraza. slobode. zanos nijemog obožavanja. i saznanja da sve ocvjetava i prolazi -ostaje čuđenje nad misterijom vlastitog tijela i neumitnosti nagona u njemu.A ona. o žeđi. drugu polaznu osnovu budućeg umjetnika. Ima nešto iskustveno mirno. stablo čudotvorno. kao što vide i tijelo čovjeka. i izvor dubokog poniranja u smisao života. prostranstva. kao u Pjesmi nad pjesmama.

...... žena muškarcu. a potom sve do rata novinar je Politike. Drugi svjetski rat provodi u Cimu kod Mostara.. -Pregled. godine u Mostaru gdje je pohađao mekteb. Ahmed Semsudin Sarajlije... korijen mu čvrsto stoji (u zemlji). 115 Pamrav..... Goloput je koji se ne može spasiti od klevetnika. 1914. To je Jusuf kog su zagrlila braća zagrljajem ljubavi i složila se da ga metnu na dno čatrnje. Od 1923.... osnovnu školu i gimnaziju. nakon obilaska magičnog kruga ove književne transmisije. koja.. Tagorine pjesme su upućene. a ogranci su mu na nebu............. Sa ploča istočnih ima više dogadajnog i svaka se od pjesama u ovoj zbirci uspostavlja na granici između zbijene novele i pjesme u prozi ..... kritičar se neodoljivo i nužno obzire na dramatični momenat pjesnikove prvobitne vokacije. bačenje u tamnicu.. Kršić: Pod žrvnjem vremena: Pripovetke Hamze Hume. ruke su mu pružne..(5 Grozdanin kikot.... 1928. a kad god dođe na rod donese nove plodove.......... zanoseći se širinom njihove književne kulture i ljepotom njihovih djela.. a od 1923.... Zbirka Sa ploča istočnih završava se sugestijom sveopće ljepote kao više erotske suštine........ posvećene .. . a mora uvijek šutjeti. 16...... godine. posebno onih koji su pisali na arapskom jeziku... uočavajući autentičnost i neprevazidenost ovog bića Huminog djela.. prsti kniveni...... Sad ga vidiš gdje pruža ruke vodi da dopre do vrela.. I bilo kojim putem da se pode u ovoj oblasti po tragu književne tajne ovog pisca........ makne se.. Gradinar je čista emocija... Ni tada kad je citirao djelo O peru.. januara 1970....... je mobiliziran u austrijsku vojsku. 251SADRŽAJ Skender Kulenović: Iz smaragda Une. 322...... govori i krv mu teče iz usta.. 249^ Bilješka o piscu ■' V '.... sad ga opet zatečeš 248 gdje kao ptica leti na krilima strmoglavce..... Njima se Humo u svojoj esejistici bavio s pažnjom i ljubavlju. od stilističkog zahvata ka emocionalnom čvorištu. plemenitog je sastava.. Muhsin Rizvić (1967) 1 Hamza Humo: Veličine istočnog parnasa.muškarac ženi....... Nakon rata vraća se u Mostar i maturira.zbirka Sa ploča istočnih nosi i prizvuke stvaranja bošnjačkih pisaca na orijentalnim jezicima... Književni izraz i tehnika upućuju na emocionalno-tematsku opsesiju.. i obratno. a niko mu nije neprijatelj.. Lijep je: usna mu je tamno crvena....... izražena u svakoj pjesmi u obliku poruke i ispovijesti. Od 1945..1 Nakon obilaska Humina opusa. rezonira i poetska proza Sa ploča istočnih: To je jedno stablo koje izlazi iz brda Sinaj. 250... a kad ustane.... A to je ujedno i dokaz egzistencije umjetnika u piscu.. 23 ^) 32 Sevdalijina ljubav.... potom u Beč i konačno u Beograd. Taj emocionalno--idejni luk daje Gradinaru obilježje završenosti i kompozicione cjeline.... godine interniranje u Mađarsku (Ko-marovo)...a rezultat tog dodira je događajno-lirska plaketa sa emocionalnosentencioznom poantom erotskoga iskustva.. Po stilu i širini metaforike koja polazi od prirodnih počela i prostire se dalje u prirodu........ ali nikad ne dopuštajući da im se otkine duhovni korijen od njihova rodnog bosanskog tla.. ili od razjašnjenja senzibiliteta ka stilsko-kom-pozicionom kompleksu.. 162 . Katkada sjedi na obali rijeke pa opruzi u nju noge..... U traganju za izvornim umjetničkim identitetom Hamze Hume treba ipak ostaviti po strani sve ono što nije vezano za čulnost i doživljaj prirode. 132 Izdanak... godine ureduje bošnjački list Novo doba. uvijek se dolazi na polazno mjesto strukture...Ljubavno osjećanje penje se u Tagorinom Gradinaru u blagom luku jednoga ljudskog života. od nevinih drhtaja mladosti. potom je urednik Radio Sarajeva i direktor Umjetničke galerije... pored ostalog..... Kad padne na njega voda...... Dodir ova dva elementa stvorio je oblast u kojoj je on postigao kristalizaciju \ lirsko-emocionalnog saznanja svijeta a njegov umjetnički dar došao do svoga najpunijeg izražaja u nizu jedinstvenih stilsko-metaforičkih otkrovenja.. 59...... do 1931... u kojoj se čovjek jednači sa njenom elementarnošću i vječnošću postajući dio mita . sa uočavanjem stvaralačkih pokušaja i osjedočavanjem književnih ostvarenja. •' • Hamza Humo se rodio 30.. 153 Djeda Rnjez.... u kome ima tonova kojima. 147 Babanova bijeda......... godine ureduje list Zabavnik...Gajret... a 1915. Do kraja rata je služio kao pisar i tumač u bolnici u Deru... sa emocionalnim neiscrpljenjem doživljaja. 1928........ tako.. a on je kestenjasto smeđ.............. 127 Džigit. urednik je časopisa Gajret. decembra 1895......... 247njom duhovne ljubavne sublimacije. a potom odlazi na studij historije umjetnosti u Zagreb. Umro je u Sarajevu 19... do bolnog iskustva zrelih godina sa vapijućom čežJovan A.. na formalan način prethodnim pjesmama daje oznake koherentnosti i organiziranog slijeda. prednji zubi su mu rijetki.... Košulja mu je razdrtabez daje zaveden..

...........<(\9\ J Midhat Begić: "Imati" i "biti" Hamze Hume........................................ 168 Krnata..................251 JHamza Humo GROZD ANIN KJKOT I izdanje 1998..................Dobri..............^ Hadžijin mač........000 primjeraka > 52 . Izdavač "Sarajevo-Publishing" Sarajevo Za izdavača Salko Zahiragić Lektor Behija Vranić Korektor Maida Tucaković Štampa OKO Za štampariju: Rasim Rapu Tiraž: 3...........................229 \ Bilješka o piscu.............. 199 ^ Zdenko Lešić: Pjesnik kao pripovjedač...207 / Muhsin Rizvić: Prenapregnuta čulnost kao opsesija izraza u lirici Hamze Hume....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful