P. 1
Mikrobiologija - skripta (HR)

Mikrobiologija - skripta (HR)

|Views: 1,562|Likes:
Published by Dragoslav Jovic

More info:

Published by: Dragoslav Jovic on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

OPĆA MIKROBIOLOGIJA

UVOD Mikrobiologija se bavi proučavanjem najjednostavnijh i najsitnijih živih bića koja se jednom rječju nazivaju mikroorganizmi ili mikrobi. VELIČINE NEKIH MIKROORGANIZAMA (eritrocit 7.5 mikrometara): Bacillus anthracis Mycobacetrium tuberculosis Salmonella rikecije herpes-virus bakteriofag virus japanskog encefalitisa MIKROSKOPIJA Moć razlučivanja je udaljenost između dvije točke a da se one vide odvojeno. Ljudsko oko ima moć razlučivanja 0.1 mm. Vrste mikroskopije: 1. svjetlosni mikroskop ima moć razlučivanja 0.2 mikrometra (ukupno povećanje 900 puta) a više ne može jer ga ograničava valna duljina vidljive svjetlosti. 2. mikroskopiranje u tamnom polju: svjetlosna zraka prolazi kroz naročiti kondenzor (ili obični ispred kojeg se stavi disk neprozirnog papira), pa ne prolazi direktno kroz objektiv, već obasjava predmet sa strane pa će vidno polje biti tamno, a predmet svijetao. Omogućuje promatranje neobojenog preparata. 3. faznokontrastna mikroskopija: svjetlosne zrake na putu kroz neki prozračni predmet (npr. stanicu) zaostaje u fazi š daje dojam prostornosti jer se razlika u fazi vidi kao razlika u jačini obojenja. Jasno to se vide strukture u živoj stanici. 4. fluorescentna mikroskopija: mikroorganizmi se oblože fluorescentnim antitijelima (poznata antitijela impregnirana nekim fluorokromom) i obasjaju UV lampom. Vide se kao fluorescentna tijela na tamnoj pozadini 5. elektronski mikroskop: koristi se snopom elektrona umjesto svjetlosnim zrakama i magnetnim poljem umjesto lećama. Moć razlučivanja je 1 nanometar pa se njime mogu promatrati i virusi. Uz kontrastno bojenje i sjenčanje platinom dobijemo 3D sliku. Postoji transmisioni (2D) i scanning (3D). 6. autoradiografija: neki element stanice se markira radioaktivnim izotopom i fotografskim filmom se prati kretanje radioaktivnog elementa. 5 mikrometara 2-4 mikrometra 2 mikrometra 475 nanometara 130 nanometara 65-95 nanometara 13 nanometara

www.belimantil.info

1

PODJELA MIKROORGANIZAMA EUKARIOTI a) ALGAE = protisti sa klorofilom osim modrozelenih 1. chlorophyta = zelene, phaeophyta = smeđe, rhodophyta = crvene 2. euglenophyta = euglene 3. pyrrhophyta = bičaši ili flagelati 4. chrysophyta = zlatnosmeđe alge i dijatomeje b) PROTOZOA = praživotinje 1. mastigophora = praživotinje sa bičevima 2. rhizopoda = amebe 3. sporozoa u životnom ciklusu imaju stadij mirovanja (spore) i stadij razmnožavanja. 4. ciliata = trepeljtikaš i c) FUNGI = gljive (hitinski stanični zid) 1. fungi perfecti = savrš ili potpune gljive: phycomycetes, ascomycetes, basidomycetes ene 2. deuteromycetes = nesavrš gljive ili dermatofiti: blastomycetes=kvasnici, hyphomycetes=plijesni ene d) SLUZAVE PLIJESNI (bez staničnog zida - ameboidne) 1. myxomycetes = plazmodijalne sluzave plijesni 2. acrasiomycetes = celularne sluzave plijesni PROKARIOTI 1. cyanophyta = modrozelene alge 2. shizomycetes = bakterije Bakteriologija se bavi bakterijama, mikologija gljivama i plijesnima, virologija virusima, a parazitologija protozoama, crvima i člankonošcima. PODJELA MIKROBIOLOGIJE 1. medicinska proučava sve mikroorganizme koji su važne za zdravlje čovjeka ili životinja 2. poljoprivredna isto za biljke 3. tehnološ za mikrobe korisne u prehrani i farmaceutskoj industriji. ka Mikroorganizmi mogu biti 1. patogeni jer izazivaju bolesti uništavanjem tkiva ili lučenjem otrova 2. uvjetno patogeni - ako ih ima u većem broju, uslijed narušene ravnoteže u tijelu ili ako se nađu na nepredviđenim mjestima (npr. iz crijeva uslijed ozljede ili upale uđu u krv). 3. korisni sudjeluju u metabolizmu (npr. bakterije u crijevu koje stvaraju vitamin K). 4. indiferetni ili saprofitni (mogu biti uvjetno patogeni). Razvrstani su u redove, porodice, rodove i vrste po izgledu, strukturi DNA, tinktorijelnim svojstvima (kako se boje mikrobiološ bojama), metabolizmu. kim

www.belimantil.info

2

OBLICI BAKTERIJA a) KUGLASTE (KOKI) su najčešći 1. mikrokoki su pojedninačne 2. diplokoki u parovima, gonokoki znači da su spljošteni između sebe kao zrno kave 3. streptokoki su poredani u duš ili kraže lance e 4. stafilokoki su poput grozdova 5. tetrade su poredani po četvero, sarcina po 8, 16, 32 6. diplostreptokoki: cijeli red se dijeli po dužini, nakon podjele se odvajaju. b) ŠTAPIĆI (BACILI) - kod njh je važna duljina, š irina i oblik rubova (odsječeni, zaobljeni, nitasti) 1. palisade: kad su poredani jedan do drugog 2. oblici slova V X Y 3. diplobacili su spojeni na krajevima po 2 4. streptobacili: kad je viš njih poredano u lanac e 5. kokobacili su između štapića i koka (elipsa) c) SPIRALNE 1. spirohete imaju puno spiralnih zavoja 2. spirile imaju obično jedan zavoj, najviše do 4 3. vibrioni izgledaju kao zarez 4. trihobakterije su razvučene spirohete d) MIKSOBAKTERIJE nemaju definiran oblik (sluzave bakterije - nemaju stanični zid) Polimorfizam je svojstvo bakterije da može imati različite oblike. Pleomorfizam je svojstvo bakterije da može mijenjati oblik tokom života. Oblici bakterija se mijenjaju ovisno u uvjetima: viš ili manjak hrane, dezifincijensi ili antibiotici, temperatura. ak Koki povećaju promjer i raspadnu se, ili dobiju nepravilan oblik kao gruda. Štapići zadebljaju na krajevima ili se mogu izdužiti kao konac. Djelovanjem lizozima (enzim u suzama) koji uništi staničnu stijenku ili antibiotika koji sprečavaju njegovu sintezu dobijemo nepravilne oblike: protoplaste i sferoplaste. Protoplasti nemaju ni traga staničnoj stijenci, nastaju iz Gram + bakterija i ne mogu se dijeliti. Sferoplasti imaju oslabljeni ostatak stanične stijenke, nastaju iz Gram - bakterija. Mijenjaju oblik ovisno o osmotskom tlaku. Mogu se dijeliti ako nema inhibitora sinteze stanične stijenke i tada se dijele na dvije stanice nepravilnog oblika. GRAĐA BAKTERIJA 1. KAPSULA I/ILI SLUZAVA OVOJNICA. Kapsulu imaju uglavnom bacili, neki streptokoki, rod Klebsiella i drugi. Neki je stvaraju uvijek, neki tek kad uđu u organizam zbog zaštite od vanjskih utjecaja i imune obrane. Različite vrste imaju različit sastav kapsule. Većina bakterija je pravi od polisaharida u obliku mreže: celuloza, dekstran+organske kiseline, aminošećeri, monosaharidi. Rod Bacillus je pravi od D-glutaminske kiseline koja daje sluzavost. Kapsula ima svoje antigene (K-antigeni), što omogućuje spajanje sa homolognim antitijelom što izaziva bubrenje kapsule pa ona postane nekoliko puta deblja i može se uočiti pod mikroskopom (tuš preparat, faznokontrastni mikroskop). To se zove mikroprecipitacija ili Neufeldov fenomen i može poslužiti za identifikaciju bakterija. www.belimantil.info
3

Stijenka je tanka. to rade da bi našle najbolje mjesto za život i razmožavanje i da lakše prodiru kroz organizam nesretnog domaćina. STANIČNA MEMBRANA Nalazi se odmah ispod staničnog zida. ili neke tvari u unutraš njosti stanice. Stanična membrana je polupropusna pa ima sve ono što ste učili iz dinamičke i fiziologije. a antibiotici ne smiju unutra). elastična ali i čvrsta. uz pirofosfatne veze) i druge komponente (lanac šećera i glikofosfata) povezane za njega. a to su lipid A (složeni ester ugljikohidrata i masnih kiselina. D-glutamina. štiti ju od fizičkih oštećenja. Vanjska membrana sastoji se od gornjeg i donjeg listića: a) gornji listić (na površini bakterije) građen je od lipopolisaharida (LPS) sa dvije komponente. osigurava turgor na 5-20 atmosferskih tlakova. građena od fosfolipida i proteina. Sudjeluju kod dupliranja DNA. koja se zovu bazalne granule. Osim toga stvaraju pregrade kod diobe i stvaraju izvanstanične enzime. Sastoji se od dvije membrane: unutarnje i vanjske. Neke bakterije imaju i voš tanu ovojnicu (acido-alkohol-rezistentne). koji su preteče mitohondrija. Ta struktura daje čvrstoću i naziva se mureinski sakulus. Običnim mikroskopom se ne vide ni obojane jer su vrlo tanke. To su končaste tvorevine duljine 12-25 mikrometara. U njemu su ugrađeni drugi spojevi. ORGANI ZA KRETANJE I PILI (FIMBRIJE) Ne kreću se sve bakterije. Vanjska membrana ima funkciju sprečavanja prometa velikih molekula u ili iz stanice (enzimi ne smiju van. Bičevi ili flagele su najčešći organi za pokretanje. ku Stanična stijenka je nosilac somatskih ili O-antigena (daju serološ karakterizaciju). m-diaminopimelinske kiseline i Dlizina ili D-alanina koji je povezan aminskim vezama sa drugim mureinskim lancem. Uvijek je izvan kapsule. i važna je za diobu stanice. Može ih biti jedna (monotriha) ili viš (politriha). Murein je polimer od nerazgranatih lanaca N-acetil-glikoziamina i N-acetil-muraminske kiseline povezanih glikozidnim vezama poredanih naizmjenično. Vrlo je tanka. One koje se kreću. Daje oblik bakteriji. Gram + imaju teikočnu kiselinu (lanac ugljikohidrata i aminokiselina varijabilnog sastava) vezanu na murein. Stvara i obnavlja kapsulu. a nalaze se u staničnoj stijenci. Nastaju u loptastim tjeleš cima. Obično ih imaju štapićaste bakterije.Sluzava ovojnica ima sličan sastav samo što se lakše topi u vodi. Ima uvrnuća koja se zovu mezosomi. 2.info 4 .belimantil. 1.imaju puno tanju stijenku složenije građe. može zadržati neke tvari u stanici koje prođu kroz membranu. Na svaku molekulu Nacetil-muraminske kiseline vezan je tetrapeptid od L-alanina. 4. 3. Unutrašnja membrana građena je od mureina. Po razmješ e taju mogu biti polarne (na jednom kraju). Gram . b) donji listić je građen od fosfolipida. STANIČNA STIJENKA Bez nje bakterija živi vrlo kratko. bipolarne (na oba kraja) ili peritrihijalne (po cijeloj površ ini). Unutrašnja i vanjska membrana povezane su stupićastim proteinskim formacijama. Ona je ujedno i površ inski antigen. Sve bakterije imaju peptoglikan zvan murein. Boje se hvataju na tu kiselinu. karakteristični za pojedinu bakteriju. lipid A je endotoksin jer je vezan za bakteriju i otpuš se u okoliškad se ta razori sama bakterije. Mogu je imati i bakterije s kapsulom. ne da mi se sad to pisat. oko desetak nm. www.

debela kora od peptoglikana (cortex) 4. pa nestaje i H-antigen. 3. koji su specifični za pojedine vrste. rijetko se nalaze pojedinačno. Pile se mogu izgubiti i opet stvoriti. Aksijalni filamenti su organi za kretanje kod spiralnih bakterija. pa se na obojenom preparatu vide kao neobojena mjesta. srž spore sadrži nukleoid. trigliceridi. smanjenog metabolizma. Lipidi. Pomoću njih se bakterija kreće rotacijom oko svoje zamišljene osi. glukoza. citoplazmatske inkluzije su zrnca različitih veličina i sastava. Kemijski slični bičevima. puno enzima. ribosomi su kuglasta tjelešca na kojima se sintetiziraju proteini. manjeg udjela vode. tripsin. Neke enterobakterije imaju i seksualne pile pomoću kojih izmjenjuju plazmide. Puno manji su od glavne DNA. plazmidi su kružna DNA neovisna o glavnoj DNA i nije neophodna za život bakterije.info 5 . Spora je okruglo ili ovalno tjeleš koje može biti smješ ce teno bilo gdje u citoplazmi i to su endospore.Građene su od proteina flagelina. a vide se samo pomoću elektronskog mikrosokopa. nemaju pravu jezgru već nakupinu DNA i nukleoproteina nazvanu kromatin ili nukleoid. 2. otporne su na pepsin. puno Ca-dipikolinata (stabilizira DNA) i uglavnom se može reći da je to zgusnuta citoplazma. ugljikohidrati. Nositelji su fimbrijalnog F-antigena.. ribosome. češće u lancima koji se zovu poliribosomi. To je ipak samo privremena promjena. Mogu i potpuno nestati. beta-maslačna kiselina..belimantil. 2. Fimbrije ili pili su končaste tvorevine na površini nekih štapićastih bakterija koji pomažu bakteriji da se prihvati na stanicu domaćina.) Makromolekule: 1. 2. Smještaj i veličina spora su specifični za vrstu pa to može služiti za identifikaciju.. Mikromolekule kao i kod svake druge stanice (voda. SPORE KOD BAKTERIJA Neke štapićaste bakterije imaju sposobnost stvaranja otpornog oblika nazvanog spora i takve se bakterije nazivaju sporogene bakterije. 5. Struktura spora je određena pod elektronskim mikrosokopom. Unutra prema van: 1. proteini. dezinficijense. kiseline i lužine. unutarnji zid od keratina 5. 4. kristalići. CITOPLAZMA I STANIČNA TJELEŠCA Tekućina unutar stanične memrane u kojoj se nalaze mikro i makromolekule. nove enzime i druga svojstva. sumporna zrnca. Egzospore prave samo neke bakterije i služe za ramnožavanje. Iako su građene od proteina. Dobro se razvijaju u tekućim hranilištima i površini mekih podloga a na tvrdim i u prisutnosti Cr3+ i fenola slabije. visoka koncetracija Ca-dipikolinata. Sadrži flagelarni H-antigen. Tanje su i kraće od bičeva i ravne su. visoke temperature. O tome više kod razmnožavanja. vakuole. Svaka bakterija pravi samo ko jednu sporu. Broj i razmještaj bičeva je tipičan za neku vrstu. Građeni su od proteina pilina. šećera i nukleinskih kiselina. 3. Nose dodatna svojstva: otpornost na antibiotike. To je kontraktilni protein koji nema ni triptofana ni prolina. Bakterije koje ih imaju izazivaju hemolizu. Spore su otporne na isuš ivanje. www. vanjski zid (egzosporium) U sporama su nađeni antigeni kojih nema u vegetativnom obliku. Uz to ima i neš lipida. a to je zbog debele kore. aminokiseline. Nema ih kod Gram + bakterija a ima ih kod svih enterobakterija. Polaze s oba pola stanice i sreću se u sredini stanice gdje su ponekad spojeni. stanična stijenka okružuje srž 3.. Nalaze se u stanici koja je oko njih spiralno obavijena. Spore teš primaju boje. Na duljinu bičeva utječu mnogi to faktori.

kamo idu i ostala citoplazmatska tjeleš Zatim ca. spojeve klora. vezuvin. Prvo se bakterije boje nekom plavo-ljubičasto lužnatom bojom (kristal ljubičasto).belimantil. To se zove klijanje ili germinacija. neki spojevi. Sve bakterije u preparatu će primiti tu boju (osim nekih iznimaka). poveća se. ali ne sve kako bi ime sugeriralo. manjak hrane. Nakon toga se dodaje neka crvena (karbol fuksin. deterdžente.G. lužnati fuksin. najčešće Loefflerova lužnata otopina metilenskog modrila. određeni pH.ili G neodređene. Najjače boje jezgru i druge nukleinske kiseline. Nakon se dodaje I-KI po Lugolu (nastaje kompleks jod-boja) i slijedi odbojavanje 95% etalnolom.SPORULACIJA Bakterija pravi sporu u nepovoljnim uvjetima za život iako su nađene i kod povoljnih uvjeta. Nepovoljni uvjeti su temperatura. fenole i lužnate boje. nabubri i počne primati obične boje kojima se inače spora ne može obojati.crvene. GERMINACIJA Kad spora dođe u povoljne uvjete života prelazi nazad u vegetativni oblik.bakterije u svom staničnom zidu imaju lipidne spojeve. tionin. Prvi znak klijanja je da spora izgubi refraktilnost (lom svjetlosti). kiseli fuksin. Bojenje po Gramu je toliko često i rašireno da se sve bakterije trpaju u G +.info 6 . G+ su osjetljivije na peniciline. Jedan je nosilac boje ili boja kao takva i naziva se kromfor. Unutar te dvostruke membrane je srž spore. Tijelo bakterije u kojoj se nalazi spora naziva se sporangij. prisutnost nekih otrovnih tvari za bakteriju. Ta tvorba je predspora. nepovoljni pH. Neke bakterije će otpustiti plavu boju. G.su osjetljivije na telurove soli. Najjače boje citoplazmu. Od te dvostruke membrane nastaju ostale opne. kristal ljubičasto. Kad se bakterija odluči praviti sporu. tanin). prisustvo ili odsustvo kisika (ovisi da li aerobna ili ne). www. Pojedini dijelovi bakterije ne primaju sve boje na isti način. neutralno crvenilo) i one koje se otpustile plavu će sada primiti crvenu. i proteolitične enzime. oksidanse. a danas ih zamjenjuju anilinske boje koje se dobivaju iz katrana kamenog ugljena. udvostruči DNA ali se ne podijeli. Zato su G+ plave a G. Boje su obično soli pa otopljene imaju 2 iona. Neke su derivati anilina. G. Prije su se koristile samo prirodne boje (karmin. Ove boje se intenzivnije hvataju na bakteriju jer bakterija ima puno nukleinskih kiselina. Puno su češća i korisnija diferencijalna bojenja: 1. Povećani pritisak u spori uzrokuje pucanje zida i sadržaj spore se vraća u stare granice. Osim povoljnih uvjeta. Kisele su one kod koji je kromfor anion: Na-eozinat. koje se kod odbojavanja etanolom otapaju pa plava boja izlazi. Prva vidljiva faza je zguš njavanje DNA i pomicanje prema jednom kraju bakterije. Jednostavna bojenja su kad se koristi samo jedna boja. se membrana uvrne tako da zaokruži taj dio zgusnute citoplazme i napravi dvoslojnu membranu. BOJANJE Bakterije se boje da bi se pojedini dijelovi bolje vidjeli (živjela logika). a drugi dio omogućava spajanje boje na cilj bojanja i naziva se auksokrom. sulfonamide. safranin. Ponekad je to i jedini način da bi se bakterije identificirale. 2. indigo. mora postojati neki faktor aktivacije: povišena temperatura. Boje mogu biti: 1. Bez bez tog faktora spore neće proklijati ni na obogaćenim podlogama. Lužnate kod kojih je kromfor kation: metilensko modrilo.

zagrijanom crvenom (karbol fuksinom). Preparat se odbojava alkoholom i vodom. H2S i drugi spojevi sumpora. Truljenje i gnjiljenje je dio kruženja elemenata u prirodi neophodnog za održanje ukupnog života. c) patogeni izazivaju bolesti. paraziti za preživljavanje iskorištavaju druga živa bića: a) obligatni (obvezatni. b) fakultativni (uvjetni) mogu živjeti i od neživih izvora ali bolje uspijevaju na živima. 2. Daje se neka crvena (safranin) i onda su spore zelene a ostalo crveno. Anabolizam = sve reakcije sinteze novih spojeva uz potroš energije. One imaju ovojnicu od voska i fosfolipida koja ne prima boju dok se ne zagrije i otopi. saprofiti razgrađuju nežive ili inertne organske tvari koje su otpadni ili razgradni produkti drugih živih bića. Kapsule se boje tuš ili otopinom Giemse (kaj je to?). pantotenska kiselina. striktni) sve moraju dobivati od živih stanica. fototrofi (energiju dobivaju fotosintezom) 2. Spojevi koji se s malim ili nikakvim izmjenama ugrađuju i bakteriju: purini. em METABOLIZAM Manji dio bakterija proizvodi energiju sam. Heterotrofi su kemoorganotrofi (energija razgradnjom organskih spojeva): 1.belimantil. 2. folna kiselina. ostalo neće. ostale primaju tu plavu. One će primiti boju. Bakterijski vitamini koji su uglavnom isti kao i ljudski: nikotinska kiselina i amidi. Bičevi se bojaju nestabilnom otopinom tartarata. Glukoza je bakteriji najbolja hrana. NO3. a kad primi boju viš ju ne otpuš Zato se takve bakterije boje e ta. Spore se boje malahitnim zelenilom. ostale da. esencijalne aminokiseline. taju ostale plave. AAR su crvene. paraaminobezojeva kiselina. kada se nađu na nepredviđenom mjestu. To se zove Ziehl-Neelsonova metoda. pirdoksin. PREHRANA BAKTERIJA Hrana u bakteriju ulazi pasivnim ili aktivnim transportom (fiziologija). Osim glukoze. CO2. jednostavni spojevi Fe. ostali razgradnjom hrane iz okoline (lopovi i lijenčine). Katabolizam = sve reakcije razgradnje koje dovode do stvaranja energije u stanici. 2. To je bojanje po Fultonu. Zatim se preparat boji nekom plavom. kemolitotrofi dobivaju energiju oksidacijom anorganskih spojeva: H2.info 7 . biotin. nakon narušene ravnoteže upotrebom antibiotika…. nju Katabolizam + anabolizam = metabolizam. (ali ionako se ne vide svjetlosnim mikroskopom pa čemu to) 5. pirimidini. NH3. Ponekad je moguće natjerati bakteriju da živi bez neke esencijalne aminokiseline ako se presađuje na hranilišta sa sve manje te esencijalne kiseline. Obavezni uvijek izazivaju bolest. 3. bakterija treba i druge spojeve koje ne može sama stvarati (faktori rasta): 1. 4. AAR bakterije ne otpuš boju. Zatim se preparat ispire kiselim etanolom. ali ne i jedina. a oportunisti samo u nekim uvjetima: oslabljen imunitet. NO2.G+ imaju manje enzima pa su veći izbirljivci hrane. riboflavin. www. Služi za energiju i sintezu drugih spojeva. Bojenje acido-alkohol-rezinstentnih bakterija (AAR). tiamin. Autotrofi: 1.

To su inducirani ili adaptivni enzimi a u normalnim okolnostima su potisnuti represorom (vidi dinamičku). pirimidina ik 3. ketona. Na nižim ili viš temperaturama metabolizam se usporava. max 45. ali može i organski ako je frka (NAD. aldehida. 2. sećera. Ako je to kisik onda su bakterije aerobne. Pa dobro.info 8 . aminokiselina. 3. cisteina. To su konstitutivni enzimi. 3. Ali nije sve to tako jednostavno: 1. ATP. nitrata. min 0 b) mezofilne ili one između koji vole 30-37. Obavezni aerobi ne mogu bez kisika. Brucellae CO2. Za većinu bakterija je 6-8 optimalno. a još… ubija. Mikroaerofilni su oni kojima treba mala koncetracija kisika (oko 5%). NADP.Pojedine vrste imaju specifične potrebe: Streptococcus pneumoniae treba kolin. Za objaš e njenje ovoga pogledati na osmotski tlak.kod njih kisik reagira sa flavinima i pretvara se u peroksid i superoksid koji su otrovni. flavini) 5. valjda znaš čemu služi hrana i da ne valja ako je ima premalo. Fakultativni aerobi ili anaerobi mogu živjeti i sa i bez kisika ali im jedno od toga bolje. metali otopljeni u solima su aktivatori enzima 6. služi kao izvor H+ i OH. Ali ne valja i ako je ima previš jer inhibira rast i razmnožavanje. min 40. 2. pH povezan sa osmotskim tlakom i površinskom napetošću. metionina 4. Temperatura je važna zbog enzima. Hrana. sumpor iz sulfida. purina. 5. Obavezni anaerobi . Uvijek je to vanjska anorganska tvar. hemolitički streptokoki glutamin. duš fiksacijom iz atmosfere. DISANJE Nećemo sad o reakcijama disanja. Osim njih imamo i gene za sintezu enzima koje ta vrsta nema stalno nego samo kad dođe u dodir sa supstratom za koji nema enzim. min 10. jošviš ili nižim prestaje rast i im im razmnožavanje. tiosulfata. masti i aminokiselina 2. sulfata. ŠTO SVE UTJEČE NA RAST I RAZMNOŽAVANJE 1. max 80. max 30. Kisik.iona. amonijaka. Tu spadaju patogene jer je to temperatura ljudskog tijela a ni ostali toplokrvni nisu daleko. Ako neš drugo onda su anaerobne. U svakom slučaju važan je krajnji primatelj elektrona. Pogledaj pod disanje. ugljik iz CO2. Bakterije su se prilagodile raznim sredinama pa imamo: a) psihrofilne ili ljubitelje hladnoće koji vole 15-20. Voda je idealno disperzno sredstvo za hranu. alkohola. 5. organskih kiselina i njihovih soli. www.belimantil. 4. Za sintezu bakterija treba razne elemente koje primaju iz okoline: 1. Aero-tolerantni anaerobi (samo ime ti kaže). fosfor iz anorganskih fosfata. 4. za održavanje turgora i općenito fizikalno-kemijsko stanje citoplazme (hidrofilne i hidrofobne molekule). voda (znašli funkcije vode?) ENZIMI Svaka vrsta ima karakteristične enzime koji se prenose s generacije na generaciju i kodirani su genomom u glavnoj DNA. c) termofilni ili ljubitelji vrućine vole 60-65. nitrita. Mycobacterium tuberculosis asparagin.

4. Treponema pallidum za 2 minute a Mycobaterium tuberculosis za 13 do 15 sati. Neke bakterije vole visoku površ insku napetost.Broj bakterija u novoj sredini. što ih je više. 3. Dakle. Litotrofne trebaju mnogo viš od e organotrofnih jer je to njima jedini izvor ugljika ali neke organtrofne vrste isto trebaju puno CO2 (Brucella. a kiseli proteolitičke i zato se zakiseljavanjem hrane sprečava kvarenje. genom se podijeli i odvoji na krajeve.coli podijeli se za 15 do 20 minuta. Prevelike koncetracije mogu ometati i zaustaviti razmnožavanje. važno je hranjivim podlogama dodati pufer.belimantil. bakterija ne može upijati e hranjive tvari pa umire. Ako je preveliki voda izlazi van. Iz te pregrade će nastati stijenka i imamo 2 bakterije. Bubrenje stanice se zove plazmoptiza. Koncetracija CO2. Crijevne bakterije su se navikle na nisku površ insku napetost pa se vodenim podlogama dodaje žuč jer voda ima veliku površ insku napetost. 10. dezificijensi) i š tetni produkti metabolizma koji u malim količinama ne smetaju ali polako dosegnu otrovne koncetracije pa mogu prekinuti razmnožavanje. koji se raspadne u štapićaste i loptaste bakterije.ekstremi su rijetki. a većina gljivice ne voli više od 5. Naročito velike količine potrebne su kad se bakteriju nađu u novoj sredini. veća je mogućnost da će se prilagoditi i početi razmnožavanje (stvaraju dovoljno CO2). nastaju tanki dugački filamenti (kao konac). 7. RAZMNOŽAVANJE Bakterija raste i skuplja mikro i makromolekule. 6. citoplazma se počne uvlačiti i stvara se pregrada slično kao kad stvaranja spore samo se sada citoplazma sa tjelešcima ravnomjerno podijeli. Grananje. Jako se poveća i poprimi oblik kugle koja rasprši se na puno malih djelića od kojih nastaju bakterije. Ponekad se dijele preko L-oblika. e Formula za računanje vremena generacije: log N . Jedna "grana" od tog Y otpadne od ostatka i od toga se razvije nova bakterija. Isto tako. Budući metabolizam bakterija mijenja lokalni pH. To rade rodovi Mycobacterium. Stanica se poveća. Zato se često za konzerviranje voća.log No v. g = ------------------www. Ovako se razmnožavaju mikoplazme. Neke bakterije "pupaju". Mogu biti neke izvana (antibiotici. neke štapićaste i one koje u povoljnim uvjetima pupaju. Preniski osmotski tlak uzorkuje ulaženje vode u bakteriju i time razrijeđuje hranjive tvari te onemogućuje izlučivanje štetnih produkta metabolizma. Površ inska napetost. 6. tuberculosis viš tjedana. Rod Nocardia se izduži. 9. džemova i pekmeza koristi kuhinjski šećer iako je idealna hrana za bakterije jer jako povisuje osmotski tlak. pa dolazi do smežuravanja stanici a to se zove plazmoliza. Zato većina bakterija napravi koloniju za 24 sata a M. Ima više načina: 1. ali u nepovoljnim uvjetima ovako: štapićasta bakterija se na jednom ili oba kraja izduži i to se izduženje račva na 2 kraka u koje idu novostvorene DNA I ostalo što će činiti novu bakteriju. Zato je čista voda loš okoliš za bakterije. Cijepanje je najčešći. BRZINA I FAZE RAZMNOŽ AVANJA Vrijeme generacije je vrijeme potrebno da se jedna stanica podijeli u dvije. Rod Streptomyces pravi egzosporu iz koje nastaje nova bakterija. Alkalni pH ometa saharolitičke bakterije. 8. Do jedne razine plazmoliza je povratna ali viš od toga ubija bakteriju. Na 37 stupnjeva se E. Osmotski tlak. 5. a u nenormalnim uvjetima i rodovi Proteus. onda se ide razmnožiti. Otrovne tvari. stanica izgleda kao jednostruki ili dvostruki Y. 2. Corynebacterium. Nijedna bakterija ne može živjeti bez ovog plina. Neisseria). Kad skupi dovoljno. Streptobacillus. Na stanici nastane pup iz kojeg se odvoji posebna bakterija. Escherichia.info 9 .

Neutralizam je simbioza pri kojoj ne postoji nikakva interakcija između dva bića koja žive zajedno. Mycobacterium tuberculosis. Bakterije i gljivice od kojih većina ne uzrokuje bolest. ko 2. eksponencijalno. 6. Corynebacterium diphteriae. spore Bacillus anthracis. i polako se broj umrlih i novostvorenih bakterija izjednači. Parazitizam je interakcija u kojoj jedan organizam živi na račun drugog (npr. ličinke i jajašca parazita. Pogodniji su zatvoreni prostori zbog praš ine: streptokoki. hrana. jaja. bilo korisna.belimantil. Mycobacterium tuberculosis. Komenzalizam je simbioza kad jedan organizam ima korist od druge a druga nema š ili korist. a najviš sekretima diš trakta. ne razmnožavaju se. Umiru u sve većem broju.Stacionarna faza. coli brže fermentira šećer od Salmonele pa poslije izvjesnog vremena u kulturi neće više biti Salmonele. V-faktor koji stimulira razvoj Haemophilus influenzae. viruse polimijelitisa i hepatitisa. životinje. ali ima i nekih vrlo opakih mikroba: Clostridium botulinum. 3. Prilagodile su se i razmnožavaju se ko blesave. protozoe. 2. bakteriofag). ali i bakterije. meso. TREBA NAĆI PRIMJER!!!!!! 3. sa sasuš enog gnoja rana. Salmonele. ako u organizmu onda bolest. Entamoeba histolytica jede bakterije. stafilokoki. Nevjerojatno ali istinito. Taj se fenomen naziva satelitizam. www. Shigele.to se kaže ubikvitarni: 1. Biljke. Zove se log-faza. Voda: Pseudomonas.log 2 No je broj početnih bakterija N broj bakterija nakon određenog vremena 1. coli stvara kiselinu koja inhibira Shigella dysenteriae. stvara se kolonija. E. Pobijedit će onaj koji se brže i bolje adaptira na uvjete sredine. Clostridium botulinum je prije bio strah i trepet konzervi. To je teš zamislivo a jošteže provedivo. bilo štetna: 1. SIMBIOZA Simbiozom se naziva bilo kakva povezanost živih bića. 4. 5. 3. E. inu e. Microccocus. Prvo počine opadati razmnožavanje. vibrioni.Faza eksponenecijalnog rasta.info 10 . Flueggeove kapljice iz zaraženog diš trakta padaju na predmete i tlo. ciste Entamoebae histolitica. pa mogu kratko živjeti. Antagonizam je kad ne mogu živjeti zajedno obično zato jer jedan organizam luči neku tvar koja ubija drugi organizam. virusi polimijelitisa. Vibrio chloreae. Bakterije se prilagođavaju na novu sredinu. Otpadne i prljave vode imaju Salmonele. a neke uginu. Kompeticija nastaje kad se dva različita organizma istih potreba međusobno natječu. Mutualizam (sinergizam) je simbioza gdje oba organizma imaju korist. npr. Stacionazna faza. Naziva se i lag faza. e nog nog zalijepe na praš i osuš a zatim tu praš udahne neki zdravi pehist. inu 4.Faza pritajenosti ili adaptacije. Zemlja. spirohete. Pogotovo gljivice i plijesni. 7. Ako je na podlozi. kapljične infekcije. RASPROSTRANJENOST MIKROORGANIZAMA Ima ih posvuda u prirodi . 2. Predatorstvo je kad veći i jači jede manjeg i slabijeg. Odumiranje. tetu Staphylococcus aureus izlučuje tzv. Clostridium tetani. Clostridium. Čista voda je loša sredina za mikrobe zbog osmotskog tlaka i nedostatka hrane. Čak postoji jedna bakterija koja je parazit na drugim bakterijama. Mikroorganizmi sa ljudi u zrak dospijevaju ljuš tenjem kože. Zrak je nepogodna sredina za mikrobe. Osobito su ugroženi mlijeko. Gljivice luče antibiotike da bi se obranile od bakterija. 4.

gingivitisa (upale zubnog mesa). acnes koji se namnože i izazovu upalni proces. puno hrane. na i u čovjeku žive određene vrste koje su se prilagodile na čovjeka i od njega zavise. genitalno i analno područje). www. difteroide. nepatogene sojeve Neisseria. bacila.vlaga. vrsti vode i hrane koju čovjek koristi. DIŠ TRAKT NI Na sluznici nosa žive uglavnom isti mikrobi kao na drugim dijelovima lica (S. Najčešće vrste su Staphylococcus epidermidis i Propionilbacterium acnes (iz skupine ena difteroida). epidermidis.belimantil. a važna je i fagocitička djelatnost alveolarnih makrofaga. osobne higijene i drugih faktora. skalp.MIKROFLORA LJUDSKOG TIJELA Čovjek nije podesna sredina za život i razmnožavanje većine mikroorganizama. diplokoka. a riječ je o vrlo šarolikoj skupini streptokoka. koji nastaje kada poviš razina spolnih hormona izaziva pojačano lučenje loja koji je idealna hrana za P. Orofarinks udomaćuje S. Većina ih brzo umre dospije li na ili u nas.info 11 . Broj i vrsta svih ovih mikroorganizama u znatnoj mjeri ovise o klimatskim faktorima. na kojima sa koloniziraju bakterije. streptokoka. streptokoki. Ostale bakterije mogu se naći na područjima gdje ima dovoljno vlage (dlanovi. Epidermophyton) koje uvijek mogu izazvati razne bolesti. Neke bakterije sudjeluju u nastanku zubnih plaka (vrste roda Bacteroides. To su naslage dekstrana i drugih polisaharida na zubnoj caklini. porodice Enterobacteriaceae. Trychophyton. U nazofarinksu možemo naći difteroide. Potonji je vezan uz tipični pubertetski kožni poremećaj zvan prištevi. Plak može dovesti do karijesa. USNA Š UPLJINA Usnu šupljinu naseljava velik broj različitih mikroba jer je vrlo pogodna sredina . parodontoze. epidermidis. stafilokoka. virusi. S. 3. stafilikoki i brojne druge bakterije. stafilokoka. Postoje i oni mikroorganizmi koji čine prolaznu mikrofloru. Iz izmeta je izolirano više od 300 vrsta u brojevima od više stotina milijardi (10na12) po gramu. Duodenum također ima malo bakterija zbog inhibitornog djelovanja kiselog želučanog sekreta i žuči (visoka osmolarnost). streptokoke. gljivice. S. PROBAVNI TRAKT U želucu ima vrlo malo mikroba jer ne mogu preživjeti vrlo kiseli pH (iznimka: Helicobacter pylori). Riječ je o anaerobnim i fakultativno anaerobnim bakterijama: vrste roda Bacteroides. ljuš se. difteroidi). Donji dijelovi respiratornog trakta nemaju MO budući postoji stalan tijek sluzi zbog pokretanja cilijarnog epitela. a mogu se naći i gljivice (Candida. flora postaje sve sličnija onoj u debelom crijevu. 1. aureus. difteroida. Debelo crijevo ima najveću populaciju mikroba u tijelu. Ipak. neke vrste roda Bacteroides i Neisseria. amebe. uške. U jejunumu ima nešto koka i difteroida. a nazivaju se stalnom ili rezidualnom mikroflorom i mikrofaunom. pogodan pH i temperatura. ima blago kiseli pH zbog organskih e ti kiselina koje luče lokalni stafilokoki. znoj je visoko osmolaran zbog visokog sadržaja NaCl. 2. aureus. KOŽ A Epiderma nije pogodna za razvoj mikroba iz viš razloga: suha je. a lizozim iz znoja ima direktno antimikrobno djelovanje. Bakterije su na koži smještene na pločastom površinskom epitelu i kraj znojnih i lojnih žlijezda. pazusi. neki streptokoki). a kako pH postaje sve viši duž ileuma. 4.

6). GENETIKA BAKTERIJA Genotip je skup svih gena koje određuju nasljedna svojstva. Haemophilus). Genetski materijal putuje kroz kanalić. 2-amino-purin se ugrađuje u DNA umjesto adenina. Transdukcija preko bakteriofaga tako da bakterije ne moraju biti u kontaktu. 5-brom uracil je mutageni spoj koji se ugrađuje u DNA umjesto timina nakon čega stanica propada ili divlje raste. Daljne generacije mogu nositi greš bez da se pokaže dok jednom to ne postane dominantno svojstvo. Fagi koji nastanu u bakteriji mogu ponijeti neke gene te bakterije i prenijeti ih u drugu bakteriju. Konjugacija: enterobakterije imaju seksualne pile s kojima se pričvrste jedna na drugu i naprave kanalić. F-plazmidi (fertility) se koriste pri konjugaciji. 2. Na ovaj način bakterije dijele novostvorene osobine kao što je otpornost na antibiotike. Mogu biti spontane. 2. obično se www. događaju se zbog nekih kemikalija ali i zbog zračenja ili drugih stvari.info 12 . Uretra ponekad sadrži manji broj stafilokoka u distalnom dijelu. Time je onemogućen razvoj drugih mikroba. MUTACIJA je izmjena u redoslijedu nukleotida š može uzrokovati promjenu strukture i funkcije proteina i tu to promjenu može se prenijeti na potomke. Transformacija: stanica primalac prihvaća mali dio topljive DNA koju oslobađa stanica davalac (Neisseria. Nitratna kiselina deaminira adenin pa nastaje hipoksantin koji se veže na citozin umjesto na timin nakon čega lanac može puknuti. ali najvažniji su tzv. Jedna od njih ima F-plazmid pa je ta mužjak (F+) a druga nema pa je ženka (F-). Rijetko se događa u prirodi. ureteri i mjehur obično su sterilni uslijed čestog ispiranja i nepovoljnog sastava urina. mijenja kih. uz neke druge vrste. Fenotip je skup svih morfološ fiziološ i ostalih osobina uvjetovan genotipom i okolnim uvjetima. Doederleinovi bacili iz roda Lactobacillus koji fermentiraju glikogen iz vaginalnog epitela pretvarajući ga u laktat. 3. Etil-metan-sulfonat metilira gvanidin koji se sparuje s timinom. pneumokoki. rijetke su. KRV I TKIVA su kod zdravog čovjeka su sterilni. ali često je uvod u razmnožavanje PLAZMIDI su male kružne izvankromosomske molekule dvolančane DNA koje se mogu samostalno replicirati.5. R-plazmidi (resistance) su nosioci otpornosti prema antibioticima (kodiraju enzime koji uniš tavaju ili modificiraju antibiotike. čak i među različitim vrstama. UROGENITALNI TRAKT Bubrezi. ku PRENOŠ ENJE GENA: 1. Bacillus.belimantil. Umjetne su češće od spontanih. mogu se prenositi među bakterijama. Postoji viš vrsta: e 1. što rezultira kiselim pH vagine (4. Ovo neki zovu spolno razmnožavanje iako se ne povećava broj bakterija. mogu se integrirati u kromosom (nukleoid) bakterije. OKO i UHO imaju mikrofloru sličnu koži. i rijetko dovode do promjene u fenotipu a uzrok je tautomerizacija (vidi dinamičku kod nukleotida). Vagina ima složenu mikrofloru koja varira kroz ciklus.4-4. kih se tokom života. Hidroksilamin hidroksilira citozin koji se sparuje umjesto timina a adeninom Proflavin uzrokuje umetanje ili gubitak 1 para baza za vrijeme replikacije.

serum. Peptoni su polipeptidi koji se dobiju proteolitičkom razgradnjom mesa. Sintetske se spravljaju od definiranih sintetskih spojeva. moramo aju osigurati prihvat elektrona na kraju respiratornog lanca (kisik ili neš drugo). KRUTE Agar se dobiva od alge Gellidium corneum i to tako da se dotična zagrije na 100 stupnjeva i tako se otopi. Dobiva se kuhanjem životinjskih kostiju. proučavali i vidjeli na koje antibiotike su osjetljive. 3. 2. Ako se agar stavi u epruvetu onda je to duboki agar a ako se ukosi onda je ukošeni (živjela logika). indikatori. što omogućuje razlikovanje pojedinih vrsta. pa omogućuju usporedbu podataka iz cijelog svijeta. Kad se dodaje neki šećer onda se agar zove po njemu (npr. Kad se to ohladi dobije se hladetinasta masa . Krvni agar služi za ispitivanje hemolize a endo-agar ima spoj koji pri niskom pH pocrveni. Dodaci: šećeri. Diferencijalne podloge najčešće sadrže neku fermentabilnu tvar uz odgovarajući indikator. UZGOJ BAKTERIJA Bakterije uzgajamo zato da bismo ih identificirali.belimantil. saharoza agar).info 13 . žuč. 3. ponekad mjehuri plinova. ali tada rastu gljivice pa se pH povisuje preko 5 ili se dodaje nistatin pa neće rasti.4 % agara. Želatina se rijetko koristi jer ju je teško učiniti sterilnom. Koriste se za praćenje kretanja mikroorganizama. Ako se doda 10% krvi onda se to zove krvni agar. Uvijek u epruveti. TEKUĆE Najčešće se koriste hranjivi bujon (najčešće mesni ekstrakt+NaCl) ili peptonska voda. a sadrže 0. a iz krvnog se dobije čokoladni ako se zagrijava da hemoglobin pređe u methemoglobin.želatina. hemoliza (razbistri se). 4 ostali plazmidi mogu biti nosioci virulencije (bolja obrana ili jači toksin) ili poboljšavati metabolizam (različiti enzimi). Podloge mogu biti prirodne. kožica na površini. krute i polukrute. PODLOGE ZA RAZVOJ KOLONIJA Podloge oponaš prirodni okolišbakterija. stvarajući pore u staničnoj membrani ili degradirajući DNA ili staničnu stijenku). pa se tako vidi da li bakterije snižavaju pH svojim metabolizmom. krv. Jednostavne sadrže samo jednu esencijalnu supstanciju (npr. Po sastavu podloge mogu biti jednostavne i složene. Javlja se zamućenje. npr. možemo imati i sojin agar i ko zna kakav sve agar. Agar izliven u Petrijevku naziva se agar ploča. boje. Da se spriječi rast bakterija dodaju se antibiotici. To je osnova za tvorbu krutih podloga i zove se neutralni agar. ponekad talog. zatim se suš pa stavi u vodu da nabubri. www. mesni bujon. Mogu biti tekuće. paučinaste tvorbe. Col-plazmidi kodiraju proteine bakteriocine (ubijaju druge bakterije. Složene se dijele na selektivne i diferencijalne. 1. hrskavice i drugih dijelova.2-0.ne integriraju u kromosom. peptonska voda). Radimo to i zato da bismo proizvodili cjepiva i stvarali korisne mutante (oni koji proizvode ljudski inzulin ili antibiotike). POLUKRUTE (ili polutekuće kome se više sviđa). Osim hrane i ostalih tvari (pogledaj na metabolizam). to polusintetske i sintetske. i ohladi se ispod 45 stupnjeva da se skrutne i tako dobijemo želatinozna masa i koja sadrži agaropentozu i agaropektin.

www. 2. 4. Oblik: obično okrugli. Primitivna metoda prošlih stoljeća (tisućljeća). 5. Podloge za gljivice su obogaćene šećerima i to se zove Sabourand (čitaj: saburo) agar. 5. Duboki agar ili bujon pokriven slojem parafinskog ulja onemogućava pristup zraku. Kolonije plijesni su barš unaste. G-kolonije (gonidijalne = prolaze kroz bakterijske filtre) su jako male i okrugle. vidljive mikroskopom do promjera par mm. S-kolonije (smooth) su okrugle ravnih rubova. Površ hrapava. SalmonellaShigella (SS) agar. I-oblici (intermediate) su između R i S. sjajne i glatke. Svaka vrsta ima svoje uvjete za razmnožavanje pa im moramo prilagoditi podloge. 7. M-kolonije (mucus) su sluzave od sluzave ovojnice a ako ne od toga onda od fenola ili nečeg drugog. 1. prozirne. coli. D-kolonije (dwarf) patuljaste kolonije. Fakultativni anaerob će potroš sav kisik i onda nastupa anaerob iti 5. glatka. granulirana površina. 8. Veličina: sitne. udubljene ili ispupčene. 3. KOLONIJE Od jedne bakterije diobom može nastati golemi broj pa ako se to događa na hranjivim podlogama dobivamo kolonije jedne vrste jednog soja.info 14 . Boja: bezbojne ili bilo koja boja. neprozirne. GasPak sistem: u nepropusni lonac stave se zasijane podloge i GasPak omot sa generatorom H2 i CO2. Prave ih bakterije s kapsulom. neravni rub. H2 će s kisikom dati vodu (lonac se zamagli iznutra) i dati anaerobne uvjete. nepravilan. 3. Posuda s dušikom: pomoću vakuum-sisaljke se iz odgovarajuće posude isiše zrak. To onda prelije po agar ploči ili ezom. mutne i hrapave površ Prave ih bakterije bez ine. 6. Tvore ih L-oblici bakterija. te zabrtvi na dnu. Kolonije se razlikuju po slijedećim osobinama: 1. 2. To se poklopi i zabrtvi. kapsule. e 3. šire se po površini (rod Proteus).belimantil. Miler-Hilton agar služi za pravljenje antibiograma. rub može biti ravan.Selektivne podloge potiču razvoj nekih vrsta a koče razvoj drugih: selenit-F bujon (za salmonele). pa 1mL toga opet dopunimo do 10ml i tako jošdva puta dobijemo razrjeđenje od 1/10 000. MacConkey agar (za Escherichiu coli). S. zrnaste ili fibrinozne. a CO2 će olakšati razmnožavanje osjetljivijih sojeva. lako ili teš razmazive. ispupčene ili ravne. 5. KULTIVACIJA ANAEROBNIH BAKTERIJA Dakle. Varijacije kolonija: 1. Svijeća će gorjeti sve dok ima kisika. Stakleno zvono sa svijećom: svijeća se zapali i pokrije staklenim zvonom. Postoji viš metoda: to e 1. aureus). štapićem vate razmaže po podlozi i tako dobijemo pojedine stanice koje izrastu u kolonije. nazubljen. R-kolonije (rough) nepravilne. manje od normalnih iste vrste. ina: 4. sjajna ili mutna. a na drugu neka fakultativno anaerobna vrsta (E. dobivaju se od bolesnika s kroničnom infekcijom ili ako je uzimao/la antibiotike.na jednu se zasade anaerobi. Čista kultura dobije se tako da se uzorak više puta razrijedi. Loewenstein-Jensen (Mycobacterium tuberculosis). Konzistencija se vidi ako dodiruju ezom: suhe ili vlažno sluzave. Miris (ali ne bumo gurali nos u koloniju). H-kolonije (Hauch) prave bakterije s bičevima. Fortnerova ploča: podloga se pomoću skalpela podijeli na dvije polovice . 1mL uzorka dopunimo do 10mL. L-kolonije jako male okrugle liče na kapljice ulja. Prozirnost: od prozirnih do totalno neprozirnih. meke ili ko tvrde. 4. 7. bakteriju treba držati š dalje od zraka. a potom se dovede dušik To se ponovi viš puta da se istjeraju svi tragovi kisika.

9. O-kolonije (ohne Hauch) su kolonije bakterija koje su izgubile bičeve. PRENOŠ ENJE ZARAŽ ENOG MATERJALA DO LABARATORIJA Najvažnije je da uzorčnici bolesti ostanu živi ili bar toliko cijeli da se mogu identificirati. Poželjno je da se prenoš enjem nitko ne zarazi. Stoga se ZM stavlja u neku podlogu sa povoljnim uvjetima. Ta epruveta se zatim stavlja u metalnu, a ta u drvenu. Uz ZM treba dostaviti dokumentaciju u kojoj se vidi opis sindroma, o kojem materjalu je riječ (krv, urin, stolica…), da li je bolesnik uzimao/la lijekove, podaci o bolesniku i sve što bi moglo biti važno za konačnu identifikaciju. Drvena epruveta se omata papirom na kojem veliko i crveno piš zarazni materijal. e: ZM se š preko kurira ili nekako drukčije (teleport). alje IDENTIFIKACIJA MIKROBA Nakon uzimanja materijala (krv, urin, feces, likvor, tkiva, gnoj i ostale izlučevine) vrše se razna ispitivanja, ne bi li se identificiralo uzročnika i postavilo dijagnozu. Koriste se mnoge tehnike: mikroskopija, kultivacija i promatranje kolonija, serološ reakcije, biokemijsko ispitivanje, biološ ispitivanje na laboratorijskim ke ko životinjama i druge metode. 1. O mikroskopiji, bojenju i kolonijama je već napisano. 2. Serološ tehnika ima viš a temelje se na specifičnoj reaktivnosti između antigena i homolognog antitijela. kih e, a) Najčešće se koristi aglutinacija. Može se vršiti na predmetnom stakalcu (brza) ili u epruveti (spora i zahtijeva veće količine materijala). Suspenziji živih ili mrtvih bakterija doda se poznati serum s antitijelima i gleda se dolazi li do stvaranja zrnastih nakupina uslijed reakcije antigen – antitijelo. Mutna otopina se razbistri, a sljepljene stanice tvore grudice koje padaju na dno epruvete. Ako se vrš na stakalcu, vide se male krpice. i b) Precipitacija je reakcija otopljenog antigena i otopine antitijela, te dolazi do obaranja taloga koji je kompleks antigen-antitijelo. Pritom je važna koncentracija antigena i antitijela. Razlika od aglutinacije je što ne sudjeluju čitave stanice. c) Reakcija vezanja komplementa ima dvije faze: prvo pomiješ se antigen, komplement i serum s aju antitijelima, a onda se dodaje se hemolitički sistem (eritrociti ovna+serum kunića) s hemolizinima protiv eritrocita ovna. Ako je u prvoj reakciji došlo do vezivanja komplementa, on se neće vezati za kompleks eritrocit - hemolizin, pa neće doći do hemolize a to znači da u serumu pacijenta ima antitijela za antigen. d) Ostale tehnike su imunoelekroforeza (kombinaciju elektroforeze i precipitacije), imunofluorescencija (antitijela se obilježe nekom fluorescentnom bojom, pa se gleda pod mikroskopom), radioimuni test (antitijela se obilježe radioaktivnim izotopom, pa se mjeri radioaktivnost preostalih antitijela), enzimsko-imuni test (antitijela se obilježe enzimom, pa se mjeri aktivnost preostalog enzima). 3. Biokemijska ispitivanja - promatra se biokemijska aktivnost bakterije. Postoji mnoš reakcija i indikatora, tvo a uglavnom se koriste već pripremljeni supstrati - API-test, Roche-tube. Vidi vježbe. 4. Biološ pokus (o tome kasnije). ki 5. Fagotipizacija - na zasijanu podlogu se nanosi više različitih bakteriofaga (set bakteriofaga) i gleda se hoće li doći do raspada bakterija. 6. Bakteriocinska tipizacija zasniva se na tome da neke bakterije luče neke kemikalije koje ubijaju druge bakterije (bakteriocini), pa se koristi se set poznatih osjetljivih sojeva. www.belimantil.info
15

7. Hemolitički stupanj: alfa hemoliza - na krvnom agaru ostaje zelena zona (blaža hemoliza) beta-hemoliza - na krvnom agaru nastaje bezbojna zona (potpuna hemoliza) Tvari koje izazivaju hemolizu zovu se hemolizini, ima ih viš vrsta a, naziv im nije povezan s vrstom e hemolize koju izazivaju. BIOLOŠ POKUS KI Provodi se davanjem mikroba ili njihovih otrova u ili na pokusnu životinju. Koristi se za provjeru radnih teorija ili u svakodnevnom ispitivanju: 1. Dokazivanje ili provjera patogenosti i virulencije 2. Identifikacija kad ostale metode ne uspjevaju 3. Otkrivanje koji je mikrob patogen ako ih ima viš e 4. Pripremanje čistih kultura 5. Uzgoj i održavanje mikroba koji neće rasti na podlogama (Treponema pallidum) 6. Dokazivanje otrova 7. Opis bolesti 8. Proizvodnja i provjera cjepiva, antitijela i protuotrova 9. Provjera efikasnosti lijekova 10. Stvaranje atenuiranih sojeva Koriste se male životinje: bijeli miš, zlatni hrčak, zamorac, lisica, bijeli štakor, micamaca velike životinje: konj, govedo, ovca, koza, svinja, pas, majmun ptice: golub, prepelica, kokoš Životinje moraju biti zdrave prije inokulacije i uzgajane u njima povoljnim uvjetima (maziti i paziti a kasnije zaraziti i ubiti). Virusi se uzgajaju na novorođenim životinjama. Priprema: 1. Izabrati najprikladniju vrstu. Potrebno je viš životinja i treba paziti na dob i spol jer to utječe na e rezultate. Primjer: bakterije koje kod odraslih životinja ne izazivaju niš ili lokalnu infekciju kod mladih ta izazovu sepsu. 2. Biranje pravog materjala za inokulaciju. 3. Ulazna vrata za mikrob Nakon zaraze treba pratiti sve promjene: temperatura, težina, razvoj bolesti, krvna slika…. I naravno konačni ishod: smrt, ozdravljenje ili ubijanje zbog daljnjeg proučavanja. Najčešća mjesta za inokuliranje (ali mogu i ostala): 1. Potkožno je jako često. Koža se obrije i dezinficira alkoholom. Obično se radi na leđima. 2. Vene - na velikim životinjama vene na uš ima, kod manjih na repu, pticama na krilu ili u nogu. 3. Usta - rijetko, preko hrane ili vode ili sondom 4. Trbuh 5. Mišići - obično u stražnju nogu 6. Koža - daje jako tankim i oš trim iglama, ako se pojavi blijeda kvržica onda je uspjelo 7. Mozak - to se radi miš evima pod narkozom

www.belimantil.info

16

DJELOVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SREDSTVA NA MIKROBE
Cilj je: 1. spriječiti prenošenje patogenih mikroba po čovjekovoj sredini i njihovo unošenje u organizam 2. spriječiti kvarenje hrane djelovanjem mikroba 3. spriječiti prisustvo mikroba na nužno sterilnim predmetima (kirurš instrumenti, laboratorijski materijal, ki prehrambena industrija, lijekovi...). Mikrobiostatici inhibiraju rast i razmnožavanje bakterija, spora, gljivica, virusa, parazita. Mikrobicidna sredstva ubijaju. Sterilnost je nepostojanje bilo kakvih mikroba u i na nečemu. Gnotobioza je najveća moguća sterilnost posvuda...zrak, pribor, organizam. Sepsa je prisutnost mikroba u krvi i njihovo š irenje po tijelu i opasno je po život. Dezificijens otklanja mikrobe (ponekad i spore) sa površ predmeta. ine Antiseptik kemijsko sredstvo koje uniš tava mikrobe na koži i sluzokoži. Sterilizacija je ubijanje svih mikroba i spora bez obzira na vrstu i patogenost fizikalnim sredstvima. Dezifenkcija je ubijanje mikroba ponekad i spora kemijskim sredstvima. STERILIZACIJA TOPLINOM Većina mikroba ne podnosi velike promjene teperature zbog koagulacije proteina pa se enzimi inaktiviraju. Letalna temperatura je ona koja ubija za 10 minuta ili manje. Spore i ciste su otporniji oblici jer mogu izdržati i preko 100 stupnjeva. SUHA TOPLINA: 1. spaljivanje odjeće i potrošnog materijala 2. žarenje metalnih predmeta do isijavanja (eza) 3. opaljivanje - predmet se polije alkoholom i zapali 4. vrući zrak u suhim sterilizatorima na temperaturi iznad 160 Ovako sterilizairani predmeti ne ostaju dugo sterilni, najviše 5 minuta (dok su vrući). VLAŽ TOPLINA ubija mnogo efikasnije nego suha jer brže i lakš prodire u dubinu materijala. NA e Ispod 100 stupnjeva imamo: 1. Pasterizacija je na 60-70 stupnjeva za ubijanje vegetativnih oblika. Brza pasterizacija je na 71 stupanj 15 sekundi, a spora pasterizacija na 62 stupnja pol sata. 2. Tindalizacija služi za dezinfekciju krvi, seruma, supstanci koje sadrže proteine i ne smiju koagulirati. Temperatura ne smije prijeći 60 stupnjeva. Posuda se stavi u vodu na 56 stupnjeva pola sata pri čemu se ubiju samo vegetativni oblici. Trik je u tome da mikrobe uvjerimo da iz spora pređu u vegetativni oblik, i to tako da ih 2 dana držimo na 37 stupnjeva. Nove vegetativne oblike opet ubijamo na 56 stupnjeva. Postupak se ponavlja više puta da budemo sigurni u potpunu sterilnost. Spore anaeroba neće proklijati u termostatu. Vlažna toplina na 100 stupnjeva za ubijanje vegetativnih oblika i spora: 1. Kuhanje: za par sekundi uginu svi vegetativni oblici bakterija, virusa, rikecija, jajaš osim virusa hepatitisa, ca, spora Bacillus antracis, spora gljivica. Njima treba 10 do 20 minuta. Najotpornije su spore bakterija iz roda Clostridium, njima treba nekoliko sati. Dodatak lužina ubrzava sterilizaciju. Dodaje se Na2CO3 ili NaOH. Oni omekš stijenku spore pa i one brže umiru. aju www.belimantil.info 1

Cilj je zadržati antigenu strukturu i biokemijske osobine. rendgenske. infracrvene. Suš enje je efikasnije kod nekih bakterija. www. Polagano hlađenje ubija bakterije jer se u citoplazmi stvaraju kristalići koji uzrokuju mehanička oštećenja i denaturiranje proteina. Kod otapanja je obrnuto: zamrznute bakterije moramo polako grijati ako hožemo da ožive. beta. 4. Para pod tlakom na temperaturi iznad 100 stupnjeva u autoklavu (ekspres lonac). Berkefeldovi . ČUVANJE MIKROBA SNIŽENOM TEMPERATUROM Samo za duže čuvanje bakterija. Sterilizacija pomoću filtracije ne ubija mikrobe nego ih samo odstranjuje iz tekućina (recimo krvni serum). Membranski od hidrogela i estera celuloze. onda sterilizacija nije bila potpuna. STERILIZACIJA OSTALIM SREDSTVIMA 1. tanki su i elastični. 2. Osmotski tlak: plazmoliza i plazmoptiza (pogledaj kod "rast i razmnožavanje").info 2 . pa ako se nakon sterilizacije nasađivanjem na podlogu razviju kolonije. Struja vodene pare: učinak kao i kuhanje ali manje oštećuje ono što steriliziramo pa se koristi za medicinske instrumente i bakterijska hraniliš sa ugljikohidratima (Kochov lonac) ta 3. Propuštaju ine viruse. KONTROLA STERILIZACIJE 1. Nekad su se koristile neke cjevčice ali… Danas postoje autoklavi s elektronskom kontrolom temperature i tlaka. gama valovi od radioaktivnih elemenata. alfa. 3. a neke su otpornije. Zrnce prašine mogu biti različite veličine. ima vrlo sitne pore pa zadrže i najsitnije viruse. Nadzvučne vibracije (ultrazvuk) razaraju membranu. Ionako imamo tisuće drugih izvora zračenja pa nam ne treba još i ovo. Zračenje: Ultraljubičaste. 2. Biološka kontrola sa vrši pomoću spora otpornih na toplinu (Bacillus. 3. ima 3 veličine pora. Imamo različite filtre: 1. azbesta i organskih materjala. To se radi tako da ih se naglo smrzne i onda se led ispari u vakuumu. Chamberlandovi . 5. Zadržava skoro sve bakterije. Poanta je u tome da se izbaci zrak jer je čista vodena para najefikasnija. To se prije radilo hrani ali danas je zabranjeno. Tekućina ne ide sama nego ju se mora tjerati vakuum pumpama. ako ćeš ikad nešto sterilizirati u Burkini Faso. 2. 5. pa je ovo zastarjelo i nepotrebno.od staklene praš oblikovane u diskove.porculanski od aluminijskih silikata uz dodatak kremenog pijeska. Liofilizacija je metoda čuvanja bakterija kad im se uzme sva voda i pretvara ih se u prah.2. Ako bakterije naglo ohladimo na -30 cijela citoplazma se smrzne pa se mogu čuvati na 76 u smrznutom CO2 ili na -195 u tekućem dušiku. Fizikalna je mjerenje temperature. dobro je to znati. Stakleni .od dijatomejske zemlje.belimantil. Azbestni su prešani u diskove različite veličine. 4. Ipak. Clostridium) koje se stave na pločice ili paketiće u autoklav.

ali i teš otrovi za nas i kih ki korozivni su. podova. halogeni elementi. d) lizol i kreolin su krezoli katrana emulgirani sa sapunom. denaturacija proteina: kiseline. magnezij. opekotine. najviš klorni. c) Liquor cresoli sapunatus je krezol emulgiran sa sapunom. Za pitku vodu 1-3% klornog vapna ili 12% Na-hipoklorit. Moraju imati slijedeća svojstva: 1. antiseptici i konzervansi. vode za piće (bljak). olovo. a) fenol 1% za 10 minuta ubija sve vegetativne oblike a spore puno kasnije. da se ne moraju davati u velikim koncetracijama 4.KEMIJSKA SREDSTVA ZA UBIJANJE MIKROBA Dezificijensi. da imaju produženo djelovanje 10. efikasni na svim temperaturama iako su svi bolji kad je toplije. zidova. Soli bakra prečavaju rast algi u bazenima. 70% alkohol bolje djeluje jer 90% denaturira proteine na površ i ne prodire dublje. 2. Upotrebljava se kao klorno mlijeko (1x vapno i 4x vode) za wc. Halogeni preparati. Djeluju tako da se vežu na enzime i inaktiviraju ih. da ubijaju vegetativne oblike i spore 5. AgNO3 za dezinfekciju sluznica ali danas zastarjelo. Fenoli su najjači jer oštećuju bakterijske ovojnice i reagiraju s proteinima citoplazme ali i otrovni za čovjeka.belimantil. da su jeftini jer se koriste u velikim količinama Efikasnost se mjeri fenolnim koeficijentom i nekom konstantom. ali ima neugodan miris. ubijaju za 2 do 4 sata vegetativne oblike svih bakterija i otapaju voš tanu ovojnicu. Najčešće se koristi HgCl2 i to kao 0. i naravno. Soli teš metala: živa. Kompleksni spojevi žive nisu jako otrovni za čovjeka pa služe za dezinfekciju kože i sluznica. www. Prednost je š su jaki ali djeluju korozivno i otrovno na ljude. univerzalan i bolji od fenola i krezola.info 3 . posteljina. b) Kaporit je pročišćeni Ca-hipoklorit. instrumenti. kih DEZIFICIJENSI PO VRSTAMA 1. oko 70% klora. mijenjanje površinske napetosti i propustljiivosti stanične membrane: fenoli. silicij. da ih ne ometaju organske tvari 7.. po mogućnosti što pH neutralniji 3. b) krezoli (metil-fenoli) su jači od fenola ali ne djeluju na spore. ini 2. nismo ni sumnjali. inhibicija enzima: soli teš metala. bakar. š tale. Ima neka formula ali neće to pitati. 2. kožu prije operacije. 3. Način djelovanja na mikrobe: 1. Ubija vegetativne oblike za par minuta. c) Klorofenikoli (ne brkati s antibiotikom kloramfenikolom) za ruke. 3. lužine. alkoholi.1% otopina. da š brže djeluju to 6. Dobar za e to dezinfekciju prostora. c) Kloramini imaju oko 30% klora. krezoli. ne smije djelovati korozivno na predmete koji se primjenjuju 9. spore za najviše sat i pol. deterđenti.. Proizvode se u tabletama za dezificiranje vode. Dobri su dezificijensi. da djeluju na mikrobe a ne na makroorganizam 8. a) Klorno vapno je nečist Ca-hipoklorit. služi za septičke jame. da š manje smrde to 11. 30% klora. formaldehid.

sporo ubija mikrobe. e jodoform. kih saharoza visoke koncetracije (osmotski tlak).za kožu i sluznicu). te polusintetski ili sintetski (kemoterapeutici). Dijele se na antibiotike i kemoterapeutike.belimantil. Zubna tkiva: superoksid. Vaginalna sluznica: sargotan. b) freoni dezinficiraju ambalažu. Koristi se za ambalažu od gume i plastike. b) para-formaldehid je krutina koja sublimiranjem dezinficira zrak 5. gljivica (antibiotici). jako redukcijsko sredstvo. Anionski su sapuni i djeluju na G+. f) creosot=krezoli+gvajakol je složeno sredstvo jakog djelovanja. kationske i neionske. organske koloidne soli srebra. Dobivaju se prirodno od bakterija.2% za zimnicu. djeluju uglavnom bakteriostatski. Sluznica usta: anilinske boje i preparati. ubijaju spore ali i ozonski sloj pa su zabranjeni. Metabolički antagonizam www. alkohol. 4. Za kožu: 3-5% tinktura joda (nekad davno u kaubojskim filmovima). NaCl visoke koncetracije. MEHANIZMI DJELOVANJA ANTIBIOTIKA 1.25-0. Napomena: u daljem tekstu će se koristiti izraz “antibiotici” umjesto “antibiotici i kemoterapeutici”. akridini (boje koje djeluju u vrlo velikom razrjeđenju 1/50000). Za rane: superoksid za stvaranje aerobnih uvjeta (da ubije Clostridium tetani). Aerosoli a) etilen-oksid je lako zapaljiv pa se dodaje CO2 da se ne zapali. hipoklorit. kationski su amonijeve soli i djeluju na G+ i G-.5%. Za konzerviranje biološ preparata: fenol 0. K-propionat se dodaje kruhu protiv spora plijesni. KONZERVANSI Salicilna kiselina 0. formalin. ocat. borna kiselina.e) KMnO4+fenol: pare te smjese efikasno ubijaju mikrobe u zraku. pa i spore.1-0. Ne djeluju na viruse. Denaturira proteine. sapuni. Deterđenti mijenjaju površinsku napetost a dijele se na anionske. Aldehidi: a) formaldehid ubija bakterije u 5% otopini a koristi se u 40% (formalin) za konzerviranje mrtvih stvorenja. a) karboksidi u zatvorenom prostoru nakon 5 sati ubijaju sve. borna kiselina (viš se ne koristi). Blaži od dezificijensa. ANTISEPTICI Uniš tavaju mikrobe na koži i sluzokoži. g) timol za dezinfekciju usne š upljine. ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI . beznojeva kiselina za serum i cjepiva. Razlikuju se od dezinficijensa po tome što su dezinficijensi toksični i ne mogu se primjenjivati na živom organizmu (osim antiseptika . mertiolat. eugenol. Za oči: AgNO3 (odmah nakon porođaja iako može više štetiti nego koristiti).DEFINICIJA Kemoterapijska sredstva su spojevi koji ubijaju i sprečavaju razmnožavanje mikroba a koriste se za liječenje ili sprečavanje bolesti kod ljudi i životinja.info 4 . 6. glicerin. KMnO4.

a svaka nova generacija u prisustvu antibiotika postaje sve otpornija. Slični su D-alanil-D-alaninu koji vrši unakrsno vezanje molekula glikopeptida (pogledati pod sastav stanične stijenke) pa tako vezujući se na enzim inhibiraju polimerizaciju peptidoglikanskog ovoja. Kad nastupe povoljni uvjeti oni se ponovo razmnožavaju. bacitracin i cikloserin. Vežu se na bakterijske 70S podjedinice ribosoma a ljudi imaju 80S pa ne djeluju na ljude. To je tipičan primjer prirodne selekcije. kanamicin. Takve bakterije prežive. Izonijazid je antagonist piridoksinu.). tetraciklini. budući mi nemamo staničnu stijenku.info 5 . OTPORNOST PREMA ANTIBIOTICIMA (čitaj: Imperija uzvraća udarac) Otpornost može biti urođena i stečena. Tu još spadaju vankomicin. azitromicin i drugi). neomicin. Rifamipcin. Inhibicija funkcije stanične membrane: polimiksini. čak i između raznih vrsta.. 2. pa tako dobijemo otporne sojeve. Vežu se na DNA. nistatin) 4. etambutol. Bakterije međusobno razmjenjuju ove plazmide. Antibiotici djeluju samo na populacije bakterija koje su metabolički aktivne..i na gljivice koje imaju sterole u stijenci (amfotericin B. Često se javlja multipla otpornost a to znači da je bakterija otporna na viš antibiotika. i na kraju dobijemo čitavu vrstu otpornu na antibiotik (gdje ste sad. Iz stanice izlaze bakteriji potrebne tvari a ulaze štetne pa ona umire. nalidiksinska kiselina. najotporniji preživi. Riječ je o tome da neke bakterije iz populacije nisu ubijene djelovanjem antibiotika. Inhibitori 30S podjedinica su aminoglikozidi (streptomicin. stvaraju komplekse i depolimeriziraju DNA. ali su tada ponovo osjetljive na antibiotik. Paraaminobenzojeva kiselina (PABA) je preteča folne kiseline koja je esencijani metabolit. Urođena otpornost je neosjetljivost na antibiotik uslijed posebne građe staničnih ovojnica ili enzimskog aparata. Ekstrakromosomska se osniva na R-plazmidima koji kodiraju enzime za razgradnju mnogih antibiotika. Ipak često mogu dovesti do alergijskih reakcija (vidi kasnije). Stečena može biti: a) Negenetička nije rezultat promjene genetskog materijala bakterije. Inhibitori 50S podjedinica su kloramfenikoli.Antibiotik ima sličnu strukturu kao i esencijalni metabolit i veći afinitet na enzim pa stupa u reakciju s enzimom. Stanica puca.Inhibicija sinteze nukleinskih kiselina. b) Genetička može biti kromosomska i ekstrakromosomska: Kromosomska se javlja uslijed spontanih mutacija.Inhibicija sinteze proteina. 5. 3. makrolidi (eritromicin. Povisuju propusnost stanične membrane. U populaciji se može naći manji broj bakterija mutanata koje postaju otporne. gentamicin. ali miruju i nazivaju se perzisteri. Nastali spoj nije funkcionalan za stanicu pa ona ne može rasti ili umire. linkozamini. a sulfonamidi se vežu na enzime gdje bi se inače trebala vezati PABA. protivnici Darwina??).belimantil. citoplazma izlazi van ili nastaju sferoblasti (pogledaj pod oblike bakterija). Unakrsna otpornost e znači da ako bakterija razvije otpornost na jedan antibiotik. Takvi mutanti prežive djelovanje antibiotika i razmnožavaju se. Nisu otrovni za ljude. Djeluju na G. onda će biti otporna na nake druge antibiotike kojima nije bila izložena: www. Inhibicija sinteze stanične stijenke: penicilini. cefalosporini (beta-laktamski antibiotici). To su one nalaze se u stanicama domaćina ili su prešle u Loblik koji nema staničnu stijenku na koju djeluju beta-laktami. griseofulvin.

stupnjeva i na nju se nanesu mikrobi. polimiksin B.najbolje je neutralan u većini slučajeva ali neki su bolji kod nižeg pH (penicilin) a neki kod višeg (streptomicin). uvođenjem hidroksilne ili amino skupine) a takav modificirani antibiotik ne djeluje. Smanjenje potreba za metabolitom koji je inhibiran djelovanjem antibiotika. Stvaraju alternativne enzime ili enzimske sustave i tako zaobiđu rekaciju koju antibiotik inhibira. Onda se netko sjetio da inhibira taj enzim pa je ampicilinu dodao klavulonsku kiselinu i tako je nastao vrlo efikasni Klavocin. Promjena strukture mjesta na koje se veže antibiotik. Mikrobi smanje propusnost staničnih ovojnica tako da smanje pore na membrani pa ne propuštaju antibiotik. a membranski proteini također mogu djelovati kao enzimi koji mijenjaju antibiotik. ravne površ vodoravno postavljena 4 mm debelo se skruti na 45 ine. 3. To sve ide u inkubator da se bakterije namnože.bakterije. Primjer su beta-laktamaze koje razgrađuju sve penicilinske antibiotike.belimantil. Promjene bjelančevinu na 30S podjedinici ribosoma i postaju otporni na aminoglikozide ili ako promijene 50S podjedinicu onda postaju otporni na eritromicin. Epruveta sa idućom višom koncetracijom pokazuje minimalnu mikrobicidnu koncetraciju (MMK) i to je najmanja baktericidna koncetracija. To je zona inhibicije. eritromicin i azitromicin. penicilini sporije. ISPITIVANJE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI "IN VITRO" . Zatim se doda antibiotik u obliku pilula (disk metoda) ili se utisne u podlogu. streptomicin ->dihidrostreptomicin neomicin -> kanamicin polimiksin -> kolistin MEHANIZMI OTPORNOSTI 1. a najsporije kloramfenikol. 2. PABA sulfonamida. One koje brzo rastu su osjetljivije na inhibiciju nego onih koje sporo rastu. 4. To se provjerava tako da se www. Sastav podloge. to je veća vjerojatnost da će se javiti otporan soj. Ako je veća od 23 mm onda se smatra da je antibiotik dovoljno djelotvoran za tu bakteriju. Više bakterija znači manju zona inhibicije pa se uzima standard od 100 000 bakterija. Stabilnost lijeka na temperaturi viš od 37 stupnjeva (temperatura termostata varira). aminoglikozidi. Primjer: ne koristi se PABA nego folna kiselina pa postaju otporne na sulfonamide. Promjena metaboličkog puta. Taj enzim stvaraju uglavnom G. Broj mikroba koje smo nanijeli na podlogu. Priredi se niz epruveta sa tekućom podlogom. 5. već ju samo modificiraju (npr. 4. 3.tetraciklin -> svi drugi tetraciklini. 3. 2. Š duže puš to tamo bakterije da se navikavaju na antibiotik. pH . 6. Metoda dilucije se radi u uvjetima koji su bliži onima u organizmu. Također postoje enzimi koji ne razaraju molekulu antibiotika.info 6 . Epruveta sa najmanjom koncetracijom antibiotika u kojoj se nisu namnožile bakterije nam pokazuje minimalnu inhibitornu koncetraciju (MIK) i to je bakteriostatska koncetracija. Soli koče aktivnost streptomicina. Na zonu inhibicije utječu: 1. svakoj se dodaju sve manje količine antibiotika i u svaku se dodaje određen broj bakterija. proteini vežu penicilin a slabije derivate penicilina. Trajanje inkubacije. Također može doći do modifikacije transportnih proteina.ANTIBIOGRAM Metoda difuzije: Otopljena agarna podloga na 90 stupnjeva. Metabolička aktivnost bakterija. Klortetraciklin se brzo oj inaktivira. Mikrobi prave enzim koji razgrađuje antibiotik. a oko antibiotika se dobija zona na kojoj ne rastu bakterije.

Ako se ne razviju kolonije. serotonin. Osim koncentracije antibiotika. virusima. NEŽ ELJENI EFEKTI ANTIBIOTIKA 1. Kortikosteroidi smanjuju upalnu reakciju pa tako i djelotvornost bakteriostatskih antibiotika. a one su često prirodni antagonisti drugim bakterijama. Faktori koji utječu na rezultat slični su onima za metodu difuzije. bradikinin.IgE. mogućnost kontakta antibiotika i bakterije. Isto tako. pa neće imati efekta. Antibiotici se različito ponašaju: oksitetraciklin brzo dostiže koncetraciju u svim tkivima. onda sigurno imamo baktericidnu koncetraciju. 4. koji se vežu na mastocite i bazofilne granulocite. Samo tako ćemo postići izlječenje bez otpornih klica. b) Anafilaktički šok koji često završi smrtno. streptomicin je 10% manje prisutan u tkivima nego u krvi. proljev. promjena imunih reakcija znači da antibiotik promjeni tok infekcije. b) sistemske su najčešće na jetri. Može se spriječiti samo pravovremenim davanjem injekcije sa adrenalinom i antihistaminicima.info 7 . e 2.belimantil. bubrezima. perifernim živcima i CNS-u. Bakterija može izazvati neki drugi simptom osim uobičajenog. što pak dovodi do prestanka rada srca. Alergije mogu biti različite: a) Urtikarije. To znači da je potrebno antibiotike uzimati redovito i na vrijeme. dolazi do širenja krvnih žila. kosti i vezivno tkivo. bubrezima. stvaraju se spacifična antitijela . Antibiotik ubija i te bakterije pa onda može doći do www. Promjena mikrobne flore.sadržaj epruvete stavi na agar pa se opet inkubira. TERAPIJA ANTIBIOTICIMA Važno je dosegnuti što veću koncetraciju u bolesnim tkivima. mnogi antibiotici ne prodiru u likvor. Tok alergije: u prvom kontaktu organizam se senzibilizira. 5. razne pojave na koži: osip. 4. Kad organizam ponovo dođe u kontakt s alergenom (penicilin).. u svakom slučaju mora biti baktericidna. gljivicama. faza razmnožavanja jer antibiotici viš djeluju na organizme koji se aktivno razmnožavaju.. Primjer: beta-hemolitički streptokoki mogu izazvati reumatski groznicu uslijed taloženja kompleksa antigen-antitijelo u srčanom mišiću. krvožilnom sustavu. prostaglandini. mučnina. broj stanica patogenog organizma 3. a to znači bez kronične upale. IgE reagira i to je podražaj za degranulaciju stanica pa se oslobađaju medijatori upale: histamin. na efikasnost utječu: 1.izazivaju penicilini i sulfonamidi. koncetracija nikad ne smije pasti ispod minimalne baktericidne. Toksične reakcije nastaju kod predoziranja ili kod normalne doze a da osoba nema potrebne enzime. što dovodi do povećanja propusnosti kapilara i zastoja krvi. 2. Također dolazi do spazma bronhalnih mišića i povećanog lučenja sluzi. Zbog toga liječnici nakon injekcije penicilina kažu bolesnicima da čekaju 20 minuta nakon injekcije. najčešće je uzrokovan penicilinom. promjena upalnog proesa se događa kad bakterija razvije otpornost pa akutna upala pređe u kroničnu. povraćanje. opće stanje imuniteta oboljelog. zglobovima. 3. crvenilo. U organizmu ima mnogo neutralnih i korisnih bakterija. a) lokalne su na mjestu unosa: crvenilo kože i svrbež. upala vene. Azitromicin je svojevremeno bio veliko otkriće jer je lakše prodirao u stanice nego eritromicin. pa može doći do gušenja (to je češći uzrok smrti).

a) adherencija se postiže receptorima na površ stanice.info 8 . koagulaza izaziva stvaranje fibrina koji se taloži na bakteriji i tako onemogućava fagocitozu 4. Mnogo su manje otrovni od egzotoksina i ne izazivaju specifične manifestacije jer nemaju naročiti afinitet za određena tkiva. Riječ je o ini posebnim antigenima adhezinima koji omogućuju prihvaćanje na točno određena mjesta na sluznici. Virulencija je stupanj patogenosti. Egzotoksini se izlučuju izvan stanice.belimantil. ali zadržavaju antigenost pa se zovu toksoidi ili atenuirani toksini. zahvaljujući svojoj virulenciji. pa imamo neurotoksine. Svi izazivaju slične simptome: proljeve. 2. 3. patogeni mikrob može biti više ili manje virulentan. INVAZIVNOST je zajednički naziv za sposobnost adherencije (prihvaćanje za sluznicu i druge površine domaćina). Ako se izgubi normalna crijevna flora. Egzotoksini su među najjačim otrovima poznatim čovjeku (sa 200 grama pročišćenog toksina Clostridium botulinum moglo bi se potrovati cjelokupno čovječanstvo). 2. nefrotoksine. Složene su građe: gliko-lipido-polipeptidni kompleksi. tj. TOKSIČNOST Postoje dvije glavne vrste bakterijskih otrova: egzotoksini i endotoksini. Svi egzotoksini su odlični antigeni. pa u organizmu čovjeka i životinja izazivaju stvaranje velikog broja specifičnih antitijela. kardiotoksine. bilo na samoj stijenci ili na pilama. Koriste se kao cjepiva. pa razgrađuju se na temperaturma viš od 60 stupnjeva. fibrinolizin aktivira plazminogen koji se pretvara u plazmin koji razgrađuje fibrin nastao lokalnom koagulacijom uslijed imunog odgovora (domaćin nastoji ograničiti uzročnika). 1. Imaju specifičan afinitet za pojedina tkiva. enterotoksine. (Bkompleks i vitamin K). Budući su im proteinske građe vrlo su termolabilni.razvoja drugih bolesti. zahvaljujući odgovarajućim receptorima na epitelu sluznice. UV zračenje) također uništavaju egzotoksine. može doći do manjka nekih vitamina. povišenje temperature tako da izazivaju oslobađanje endogenog pirogena iz stanica domaćina a taj pirogen povisi vrijednost u www. apsorpcijom opsonina (antitijela koja obilježavaju bakterije za fagocitozu) 3. b) faktori prodiranja u tkiva: 1. jake kiseline i lužine. npr. prodiranja u tkiva i razmnožavanja u njima. te svladavanje imuniteta domaćina. hijaluronidaza razgrađuje hijaluronsku kiselinu koja čini izvanstanični matriks (osnovno tkivo). To su polipeptidi mulekulske mase 10 000-900 000. Virulenciju čine invazivnost i toksičnost. Otporni su na djelovanje temperature (termostabilni). kolagenaza razgrađuje kolagen vezivnog tkiva. Kada se egzotoksini tretiraju formalinom ili povišenom temperaturom gube svoju toksičnost. O otrovima gljivica kasnije. raznih kemikalija i UV zračenja. Endotoksini su sastavni dio stanične stijenke i oslobađaju se u okolinu uslijed raspada bakterije. Svi drugi uvjeti koje denaturiraju proteine (soli teških metala. c) faktori koji sprečavaju imuni odgovor: 1. hepatotoksine. kapsula onemogućuje fagocitozu ili razgradnju bakterije unutar fagocita 2. PATOGENOST I VIRULENCIJA Patogenost je svojstvo mikroba da izazove bolest. ostali faktori koji sprečavaju razgradnju unutar fagocita. različiti površinski faktori (osim kapsule) s različitim načinima inhibicije fagocitoze.

Put š irenja infekcije: zrak. Ima ih viš vrsta.. razmnožavanje. Broj mikroba je posebno važan za uvjetno patogene. Mycobacterium leprae. ukratko svi vidljivi simptomi. glavobolja. Može se izolirati iz oboljelog organizma i uzgojiti na hranjivoj podlozi i tako identificirati. Dispozicija i ekspozicija. 4. a ako prodiru u tkiva onda je invazija. Broj mikroba.hipotalamičkom termostatu. granulomi. 5. otok jetre. Kochovi postulati: 1. Specifičnih simptoma ima mnogo i karakteristični su za pojedinog uzročnika. prometa vode. koliko ima vitamina. Opći simptomi: opća slabost. Prvo je podložnost infekciji. higijena. Svaki patogeni mikrob izaziva specifičnu bolest. Neke bakterije neće rasti na hranjivim podlogama: Treponema pallidum. spol. 2. edemi. ke U svakoj zaraznoj bolesti mogu se manje ili viš jasno razlikovati opći i specifični simptomi: e 1. Proteinske su građe i dobri su antigeni. Izvor infekcije može biti sve š je bilo u kontaktu s bolesnikom. Imunološ promjene . Najvažnije posljedice infekcije i zarazne bolesti su: 1. koje je različito za različite mikrobe. edemi. i efekte na krvožilnom sistemu: leukocitoza. insekti. slezene i limfnih čvorova. gustoće krvi. Oštećenje stanica. oslobađanje za domaćina štetnih tvari.Ono drugo je koliko dugo je izložen djelovanju mikroba. Biokemijske i fiziološke promjene poput poremećaja metabolizma hrane. U tom vremenu. Bolest se pojavi ako su zadovoljeni svi elementi u Vogralikovom lancu: 1. slični hemolizinima i ne djeluju na limfocite. Leukocidini e inaktiviraju. Nakon ulaska patogenog mikroba obično slijedi period inkubacije. ali i domaćinovu reakciju na sve to. usmrćuju i često liziraju leukocite. Ako su mikrobi na koži i predmetima onda je to kontaminacija. Ulazna vrata. dodir.belimantil. Ponekad je dovoljna jedna... Zatim se može upucati zdravom organizmu i mora izazvati istu ili sličnu bolest i sa tog novozaraženog organizma se opet može izolirati i identificirati. Š je mikrob virulentniji to je potreban e to manji broj. 3. oni se razmnožavaju dok ih ne bude dosta da izazovu promjene u organizmu koje zovemo simptomima. povišena temperatura. 3... INFEKCIJA Najvažniji oblik patološ djelovanja mikroorganizama.info 9 . Primjer: uzročnik tetanusa mora ući kroz ranjenu kožu a ako uđe kroz usta neće se dogoditi ništa. kog njihovo održavanje. 2. ati b) toksični enzimi koje bakterije luče prema van su hemolizini i leukocidini Hemolizini razaraju membranu eritrocita. diseminirana intravaskularna koagulacija. www. Različiti mikrobi moraju ući na određene ulaze organizam da bi izazvali bolest. 4. Ako u čovjeka uđu otrovi proizvedeni izvan domaćina (botulin) riječ je o trovanju jer nema interakcije dvaju živih bića. Morfološke promjene: razni oblici upale.. gnojenja. tkiva i organa i poremetnja njihovih funkcija. Ne stimuliraju stvaranje antitijela i ne pretvaraju se u toksoide. psihički i fizički umor.stvaranje specifičnih antitijela i senzibilizacija T-limfocita. 3. 2. ponekad viš od 1000. to 2. promjene krvne slike. povećan permeabilitet kapilara. hrana. voda. Podrazumijeva ulaženje patogena u tkiva domaćina.. ostale otrovne tvari: a) egzogeni pirogeni koje ne miješ s endogenim pirogenom. trombocitopenija. dob. a na to utječe ishranjenost. promjena krvne slike.

Fokalne su kad je mikrob skriven duboko u nekom organu i od tamo se š tijelom. e) oko . Cilijarni epitel stalno gura sluz prema gore. a sadrže i lizozim.suze mehanički ispiru oko. 4.sve to onemogućuje nastanjivanje patogenih mikroba na koži. Abortivne su kad počnu ali se predomisle pa nestanu. Stalno ispiranje trakta mokrenjem onemogućuje kolonoziranje bakterijama. stalno ljuštenje. 3) kemijske barijere: a) hormoni (antiinflamatorni učinak kortikosteroida) b) beta-lizin i drugi polipeptidi (leukini. naročito kad imunitet dovoljno oslabi da mikrobi normalne flore postanu patogeni. Recidiv je ponovno oboljevanje od mikroba kojeg smo skoro ubili ali ipak nismo a on se nije pomirio s porazom. OTPORNOST NA ZARAZNE BOLESTI Općenito postoje dvije vrste otpornosti prema uzročnicima zaraze . U vagini žive Doederleinovi bacili (kiseli pH). iri 7. pandemijske (posvuda). 3. www. fagocitin) ubijaju neke mikrobe ako dospiju u krv c) lizozim razara stijenku bakterije d) interferoni sudjeluju u antivirusnoj obrani (vidi detaljnije kod virusa) e) komplement (fiziologija) 4) biološ barijere: ke a) upalni proces (vidi patofiziologiju) onemogućuje širenje mikroba. socioekonomski status. 2.spol.turbulentan tok zraka kroz diš puteve uzrokuje hvatanje bakterija na na ne sluznicu. Netipične su kad fali glavni simptom. Sekundarna je kad za vrijeme infekcije jednim mikrobom napadne neka druga vrsta.rasa. pa biva progutana ili iskaš ljana. a također izaziva i izlučivanje laktoferina iz neutrofilnih leukocita. Sama sluz sadrži neke antibiotske tvari (lizozim).urin nepovoljnim sastavom ometa razvoj mikroba (niski pH. U tankom crijevu ih razlažu probavni enzimi a u debelom crijevu ih ometaju bakterije crijevne flore d) urogenitalni trakt . 8. suhoća. Alveolarni makrofagi fagocitiraju mikrobe koji dospiju u pluća. visoka koncentracija metaboličkih produkata djeluje toksično i hiperosmotski). higijenske navike. 5. Povišena temperatura stimulira aktivnost leukocita. Miješana je sa više različitih mikroba. Nespecifična imunost sastoji se od više faktora: 1) opće značajke: opća konstitucija.nespecifična i specifična.info 10 . c) probavni trakt .Prema kliničkim manifestacijama razlikujemo: 1. endemijske (uže područje).kiseli pH želuca ubija mnoge mikrobe. djelovanje T i B limfocita. Mogu biti individualne. b) diš sluznica . epidemijske (šire područje).belimantil. normalna mikroflora . dob. Latentne su one koje imamo ali ne znamo da ih imamo jer se ne pokazuju. 9. b) vrućica . blago kiseli pH (znoj).neki medijatori upale (endogeni pirogeni) i produkti bakterija (egzogeni pirogeni) povisuju vrijednost hipotalamičkog termostata. Monogena infekcija je sa samo jednim mikrobom. Superinfekcija je kad se u toku liječenja jedne infekcije pojavi druga koja je otporna na taj antibiotik. 6. a cervikalna sluz sadrži lizozim. 2) fizikalne barijere: a) koža . ishranjenost.čvrstoća.

.belimantil.neutralizacija virusa . d) fagocitoza je prepoznavanje.isto kao aglutinacija ali reagiraju slobodni antigeni a ne cijele stanice.citotoksične stanice (T-killers) e . flagerlarni (bičevi) ili H-antigeni.reakcije uz posredovanje komplementa: bakterioliza (nastaje litički kompleks komplementa . unakrsne reakcije. 2. Prvi kontakt se zove senzibilizacija: B-limfociti. tj. Sastoje se od 4 polipeptidna lanca: dva teš (H . Ipak.sljepljivanje stanica u grupice. ..info 11 . IgE.regulatorne stanice (T-helpers) PREOSJETLJIVOST Preosjetljivost ili alergija je imuni odgovor koji nastaje pri ponovljenom kontaktu s antigenom koji nazivamo alergenom. Svaki od njih ima ka konstantni dio (različit za različitu klasu antitijela) i varijabilni dio koji omogućuje reakciju sa specifičnim antitijelom. Antigen (antibody generator) je svaka tvar koja u živom organizmu može izazvati imuni odgovor koji može dovesti do zaštitnog imuniteta (specifične otpornosti). kapsularni ili K-antigeni Površinske strukture mogu imati čitav niz antigena označenih raznim slovima (Vi-antigen. Manje važno za obranu ali važno u dijagnostici. Mr=25000). kih Reakcija antigen-antitijelo sastoji se od dva dijela: . Neki imaju 10 lakih i teš lanaca. precipitacijom.vidi fiziologiju) i reakcija vezanja komplementa (vidi kod identifikacije bakterija) Stanice imunog odgovora su limfociti. . hijaluronidaza i drugi enzimi) su antigeni.virus nije razgrađen. IgD. Antigeni su specifični pa svaki antigen izaziva proizvodnju točno određenih antitijela. M-antigen.light.) Egzotoksini bakterija su dobri antigeni i ostali spojevi koje mikrob može stvarati (hemolizini.. tkivni makrofagi. B-limfociti su prekursori plazma-stanica koje proizvode antitijela. Postoji pet klasa antitijela: IgG. a ne cijela molekula. IgM.supresorske stanice (T-supressors) .c) laktoferin izuzetno dobro kompleksira željezo i smanjuje koncentraciju slobodnog željeza u plazmi i tkivima. neutrofilni leukociti i neki T-limfociti Specifična imunost posredovana je djelovanjem B.precipitacija . To je zato jer su za antigenost odgovorni dijelovi antigena. Antitijela (imunoglobulinska frakcija seruma) su proteinske molekule naročite građe.aglutinacija .i T-limfocita.neutraliziranje toksina . Mr=50000) i dva laka (L .prvi stupanj je specifično spajanje antigena i određene varijabilne regije antitijela (brzi stupanj). lizom stanice ili drugim serološ reakcijama (to traje neko duže vrijeme). protein plazme) izazove imuni odgovor.heavy.drugi stupanj se manifestira na specifičan način: aglutinacijom. 1. plazma stanice stvaraju IgE antitijela koja se www. Antigeni bakterija: somatski ili O-antigeni. samo onemogućen. Sami hapteni nisu antigeni. . proždiranje i destrukcija patogenog organizma od strane fagocita: makrofagi. Hapten je molekula male mase koja vezivanjem za neki protein (npr. preosjetljivosti (alergije) ili imunotolerancije. kad različiti antigeni izazivaju stvaranje istih antitijela. postoje i tzv.kompleks toksin-antitijelo nije otrovan . T-limfociti imaju viš uloga: . Bakterije trebaju željezo za sintezu enzima pa ako nema željeza sporije rastu. IgA. kim Manifestacije reakcija antigen-antitijelo: .

bronhalna astma i osip. da se razmnože i migriraju do antigena. probavnih i neuroloških smetnji.vidi kod tuberkuloze). ali ne mogu izazvati bolest. Primjeri su tuberkulinska reakcija (kod Mycobacterium tuberculosis) ili odbacivanje transplantata. TIP . edema lica i zglobova.vežu za površ mast-stanica i bazofilnih leukocita. endokarditis. 4. pjegavi tifus.ANAFILAKSIJA Vezivanje alergena za IgE izaziva degranulaciju gore navedenih stanica pa one ispuš taju tvari posrednike (medijatore anafilaksije): histamin. Postoje i tzv. artritis). Također. 3. već T-limfocitima. ali samo na užem području organizma (senzibilizirane su samo lokalne stanice). endokardu i zglobovima. TIP . Od mrtvih mikroba: tifus. Tako se cijepi protiv bjesnoće i BCG (be-se-že . pa nastaje reumatska groznica (glomerulonefritis. osipa. TIP . kompleksi nastali za vrijeme streptokokne upale mogu se deponirati u glomerulima bubrega. Tada može doći do opsežnog oštećenja tkiva. Postoje 4 vrste preosjetljivosti: 1. Oslabljeni mikrobi se prevode kroz puno životinja i presađuju se na nepodesnim podlogama (krumpir. Riječ je mrtvim ili živim ali oslabljenim bakterijama ili tretiranim (atenuiranim) toksinima bakterija (vidi kod egzotoksina). heparin. Nedostatak je š nikad ne znašjesu li to dovoljno oslabljeni. To dovodi do stanja koje se naziva anafilaktički šok. kojima treba neko vrijeme da “osjete” antigen jer antigene prvo moraju fagocitirati makrofagi i prezentirati ih T-limfocitima. Primjer takve reakcije je serumska bolest kada nakon davanja seruma s antitoksinom dolazi do poviš enja temperature. Prednost je što oslabljene bakterije preživljavaju u organizmu tako da je imuni sustav duže u kontaktu sa antigenom. 3. www. CJEPIVA Cjepiva (vakcine) služe za stvaranje umjetno stečenog aktivnog imuniteta.info 12 . lokalne anafilaksije sa istim mehanizmom nastanka. Tu spadaju peludna groznica. a opisano je kod neželjenih učinaka antibiotika (tada antibiotik djeluje kao alergen). čime osoba postaje alergična. žuč). 2.ODGOĐENA PROSJETLJIVOST Ovaj tip alergije nije posredovan antitijelima.REAKCIJA IMUNIH KOMPLEKSA Oštećenja tkiva izazivaju cirkulirajući kompleksi antigen-antitijelo koji se deponiraju u tkiva i privlače fagocite koji izazivaju upalne reakcije. leukotriene i druge. 4. Obično ih uklanjaju makrofagi.belimantil. tetanus. ali pri alergiji ih ima previše. paratifus. Takva je transfuzijska reakcija uslijed davanja inkompatibilne krvi. prostaglandine. TIP . Taj je imuni odgovor inu pretjeran i dovodi do oštećenja tkiva. glicerol. Služe za prevenciju zaraznih bolesti.CITOTOKSIČNA REAKCIJA Vezivanjem alergena s IgE antitijelom aktivira komplement i dolazi do lize stanica tkiva. pertussis. Kombinirana cjepiva: Di-Te-Per su toksoidi difterije i tetanusa + mrtva Bordetella pertussis. odebljanja limfnih čvorova. 1. 2. Cjepljenje tokisoidima: difterija.

Viš o tome kod virusa.Antivirusna cjepiva koriste atenuirane i inaktivirane viruse (gripa. e www. ospice. bjesnoća) ili njihove dijelove virusne antigene (hepatitis B).info 13 .belimantil.

ANTIMIKROBNI LIJEKOVI Prim. 1 . sc. dr. med. Josip Čulig. mr.

 BAKTERICIDI  BAKTERIOSTATICI 2 .ANTIMIKROBNI LIJEKOVI uniš tavaju (ubijaju) mikroorganizme ili zaustavljaju njihov rast.

MEHANIZMI KEMOTERAPIJSKOG DJELOVANJA • Inhibicija sinteze stanične stijenke • Povećanje propusnosti stanične membrane • Inhibicija i poremećaji u sintezi bjelančevina • Inhibicija sinteze nukleinskih kiselina 3 .

nužan za mrežasto ispreplitanje pentapeptida stanične stijenke.Sinteza stanične stijenke odvija se u nekoliko stupnjeva.  4 . Antibiotici je zaustavljaju na različitim razinama.  PENICILINI I CEFALOSPORINI koče koče enzim transpeptidazu. VANKOMICIN sprečava transfer polipeptida spreč iz citosola na polimerski lanac.

5 . KETOKONAZOL. KLOTRIMAZOL.Stanične membrane mikroba selektivno su propusne (slično čovjekovim) NISTATIN i AMFOTERICIN su polieni bogati konjugiranim dvostrukim vezama. MIKONAZOL.… inhibiraju citokrom P-450 Pkoji demetilira prekursor ergosterola. Vežu se za ergosterol u staničnoj membrani gljivica i stvaraju hidrofilne kanale kroz koje bitni dijelovi stanica izlaze.

Ovi se lijekovi vežu i za ribosome sisavaca! 6 .Sinteza bjelančevina odvija se na ribosomima bakterijskih stanica. TETRACIKLINI se vežu na 30 S i blokiraju vezanje transfer RNA za mRNA. 70 S ribosom s podjedinicama 30 S i 50 S AMINOGLIKOZIDI se ireverzibilno vežu na 30 S pa nastaju nenormalne bjelančevine.

Klindamicin koči početak sinteze peptidskog lanca. Eritromicin sprečava elongaciju peptidskog lanca na ribosomima.KLINDAMICIN. ERITROMICIN I KLORAMFENIKOL vežu se na 50 S. 7 .

Izravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina  RIFAMPICIN inhibira sintezu bakterijske RNA na DNA ovisnu polimerazu.  KINOLONI inhibiraju sintezu nukleinskih kiselina blokiranjem DNA giraze. 8 .

Neizravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina  SULFONAMIDI sprečavaju sintezu sprečavaju folne kiseline. koenzima u sintezi timidina. a mikrobi je sintetiziraju iz PABAPABA-e.  TRIMETOPRIM koči enzim koji koči reducira dihidrofolnu u tetrahidrofolnu kiselinu. 9 . Sisavci koriste gotovu folnu kiselinu.

4 x veća od MINIMALNE INHIBITORNE KONCENTRACIJE za pojedinu bakteriju.KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA na mjestu infekcije mora biti 2 . 10 .

REZISTENCIJA MIKROBA • promjene u staničnoj stijenci bakterija koje sprečavaju ulaz antibiotika • promjene na mjestu vezivanja lijeka • stvaranje enzima koji razgrađuju antibiotik (penicilinaza). 11 .

DNA prelazi na drugu stanicu . Kromosomska . Vankromosomska .konjugacija .transpozicija .plazmidi (genetski elementi) .spontana mutacija gena 2.prijelaz kratkih sekvencija DNA s plazmida na plazmid unutar bakterije 12 .transdukcija plazmidske DNA unutar bakteriofaga .GENETSKI MEHANIZMI REZISTENCIJE 1.plazmidi prelaze s bakterije na bakteriju za vrijeme konjugacije .transformacija .

ODABIR ANTIBIOTIKA • prema kliničkom iskustvu empirijski • prema antibiogramu 13 .

g. 14 . stafilokok i gonokok su danas rezistentni • Brojne nuspojave . cijanoza. agranulocitoza.SULFANOMIDI I TRIMETOPRIM . vrtoglavica. pneumokok. kristalurija. • Djelotvorni protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija • Meningokok. akutna hemolitička anemija.od 1935.glavobolja. streptokok.

1928. svjetskog rata. kultura plijesni Izolacija aktivne tvari krajem 2. gonokoka. pneumokoka. 15 .hipersenzibilizacija penicilinskom kiselinom koja nastaje cijepanjem B-laktamskog prstena. Alergijske reakcije .PENICILINI . Rezistencija bakterija lučenjem penicilinaze koja cijepa B-laktamski prsten. g. hemofilusa. BDanas su rezistentni mnogi sojevi stafilokoka.

otporan na stafilokoknu penicilinazu 16 .      kristalni penicilin oralni penicilini amoksicilin .prošireni spektar djelovanja .gram negativne bakterije karbenicilin .djeluje na psedomonas i klepsijelu meticilin .djeluje na pseudomonas piperacilin .

generacija generacija generacija generacija CEFALEKSIN CEFUROKSIM CEFTRIAKSON CEFOBID 17 . 1.CEFALOSPORINI su dobiveni iz filtrata aktinomiceta. ali neke gramgram-negativne bakterije razvijaju cefalosporinaze. 2. 3. 4. Nisu osjetljivi na penicilinazu. Djeluju slabije od penicilina.

polimerazu ZIDOVUDIN je sintetski analog timidina koji inhibira HIV INTERFERONI su glikoproteini koji imaju imunoregulatorno i antiproliferativno djelovanje 18 .Virusi su intracelularno smješ teni uzročnici zaraznih bolesti     ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ne smiju oštetiti stanicu domaćina domać ACIKLOVIR derivat guanozina inhibira virusnu DNA .

kloksacilin. Identifikacija: gnoj se stavlja na tekuću ili krutu podlogu. površ inska infekcija kože primarno uzrokovana streptokokima. upala tankog crijeva uz proljeve i povraćanje. antigeni: protein A i polisaharid A su dijelovi stanične stijenke i izazivaju imuni odgovor. eritromicin. tvore grozdove. dublja infekcija s brojnim drenažnim otvorima u koži. Stomatococcus. može dovesti do sepse i meningitisa. proteaze razgrađuju serumske proteine. pleuritisa. stafilokinaza razgrađuje fibrin 8. 4. Terapija: cefalosporin. intermedius uzrokuje infekcije rana. Staphylococcus. beta-hemoliza. kožne infekcije: potkožni čir. Luče beta-laktamazu pa su otporni na penicilin. konjuktivitis 5. S.priš tevi. enterotoksini izazivaju akutni proljev i povraćanje 10. imaju kapsulu. Služi za identifikaciju. dobivaju se plakovi. 3. leukocidin smanjuje djelotvornost fagocitoze 3. pirogeni toksin podižu temperaturu Patogeneza: 1. Izvanstanični spojevi: 1.SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA MICROCOCCACEAE Rodovi: Micrococcus. ne prave spore. 3. www. Stanični spojevi: 1. fibrin i ostale proteine 7. faktor gomilanja izaziva precipitaciju fibrina i stvaranje apscesa. hijaluronidaza razgrađuje izvanstanični matriks domaćina 9. koagulaza ima istu funkciju kao faktor gomilanja i sprečavanje pristupa fagocitima i antitijelima 4. Planococcus STAPHYLOCOCCUS AUREUS Morfologija: sitni. nukleaze razgrađuju DNA i RNA 6. OSTALI STAFILOKOKI S. albus uzorkuje upalu lojnih žlijezda . hemolizini izazivaju beta hemolizu 2. peritonitisa (sekundarna žariš s visokim letalitetom ta).belimantil. S.info 1 . lipaza razgrađuje lipide. peptidoglikan stijenke daje serološ reakciju. što olakšava kolonizaciju kože 5. epidermidis je uobičajeni stanovnik kože i ponekad izazove oportunistčke infekcije. G+. aerobni. epidermolitički toksin = exfoliatin odjeljuje epidermu od stratum granulosum 11. ku 2. uzrokuje infekcije gornjih dišnih puteva ali može izazvati i upalu pluća 2. nepokretni.

sepsa.izraženi eritem i edem kože. mogu i cefalosporini i eritromicin.belimantil. To su imunološ reakcije na ke infekciju u kojima dolazi do precipitacije kompleksa antigen-antitijelo u glomerulima. Prenosi se kapljično ili kontaktom ako ima kožnu infekciju. Kod ove porodice kompleks antigen .čokoladni agar. Unutarstanični paraziti i uzrokuju gnojni proces. neki prave kapsulu. Obavezni paraziti sluznica. Kapsula sadrži SSS (specifična solubilna supstanca) antigen. ne prave spore. beta-hemolizu. Enzimi: laktaza+.antitijelo može izazvati autoimonu bolest zvanu reumatska groznica koja može biti neusporedivo gora od bolesti izazvane bakterijom. miokardu i sinoviju. meningitis. neki sojevi su otporni pa se daje kombinacija ampicilina sa klavulonskom kiselinom. 3. proteinaza. uha. kožne infekcije: erizipel ("crveni vjetar") .info 2 . Za rast im treba puno CO2. Slabo razgrađuju šećere. hemoliza: streptolizin O napada eritrocite ali je osjetljiv na prisustvo kisika. grla. streptokinaza. Prenosi se kapljično. bronha i pluća. a alfa-hemoliza ako aerobno. Kod imune obrane bubri pa se to može koristiti za identifikaciju (Neufeldov fenomen). www. N. eritrogeni toksin izaziva š arlah. ON TRAŽI MALO VIŠ O Š E ARLAHU!!!!! 2. sepsa. sepsa poslije abortusa 4. pluća 2. Stanični produkti: 1. Patogeneza: uzrokuje respiratorne infekcije: upala nosa. upala uha. sinusa. drugi faktori invazivnosti: hijaluronidaza. flavescens. Saprofitne vrste: N. Streptolizin S izaziva beta hemolizu (in vitro). NEISSERIACEAE Morfologija: G-. G+. sinusa. imaju kapsulu. fakultativni anaerobi. konjuktivitis. a iz krvi može u bilo koji organ. Uzimaju se sputum. izaziva respiratorne infekcije: upala grla. ne prave spore. oksidaza+. nepokretni. Obavezno antibiogram. rastu u lancima. diplokoki poput zrna kave. nesporogeni. šarlah. Patogeneza: 1. Površ inska infekcija se očituje kao mjehurići na koži koji pucaju i nastaju kraste. gnoj ili bris grla. Terapija: penicilin. nepokretni. G+ Uzgoj na krvnom agaru: beta-hemoliza ako se kultivira anaerobno. Komplikacije: reumatska groznica (miokarditis i artritis) i glomerulonefritis. Rastu na obogaćenim podlogama . DYPLOCOCCUS PNEUMONIAE ILI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Morfologija: izduljeni diplokoki s kapsulom. ali u organizmu stimulira blastnu transformaciju limfocita. Terapija: penicilin i eritromicin. konjuktivitis. N. STREPTOCOCCUS PYOGENES Morfologija: nepokretni. sicca. 3. aerobni.STREPTOCOCCACEAE 30-ak različitih tipova. catarrhalis.

azitromicin. to Moguće su i infekcije usta. Posljedice su konjuktivitis i sljepoća. krv. fermentira maltozu. Kolonije su glatke. šupka i konjuktivitis. strah od svjetlosti.belimantil. U 2/3 slučajeva infekcija prolazi bez simptoma. Dijagnoza: uretralni iscjedak nanese se na čokoladni agar. Gnojni proces povisuje pritisak na razne dijelove mozga. Ophtalmia neonatorum je infekcija ploda prolaskom kroz porođajni kanal. nog Antigeni: kapsularni (polisaharidi i drugi). endokarditis. Rijetko pređe u krv i izazove sepsu. cefalosporini i kloramfenikol NEISSERIA GONORRHOEAE Parazitira u granulocitima. iri Bolest se prenosi kapljičnim putem: 1. što se očituje kao krvarenje kože i sluznica (osip). pluća. www. Inkubacija 1 do 7 dana.info 3 . Rijetko ima plazmide. to Terapija: penicilin. Bakterijski meningitis razlikujemo od virusnog po tome š virusni ne uzrokuje stvaranje gnoja. nema hemolize. likvor. 4.artritis.NEISSERIA MENINGITIDIS Parazitira u leukocitima. koža – potkožna krvarenja i osip. seroskupine A i C su epidemijski oblici bolesti a B sporadični. 3. krvarenje u nadbubrežnim žlijezdama. U podlogu se dodaju vankomicin i nistatin se stavljaju da spriječe rast ostalih bakterija. prozirne. Kolonije su glatke. endotoksin. Virulencija: kapsula + pili (prijanjanje za nazofaringealnu sluznicu) i endotoksin koji ima sposobnost prodiranja u stijenke malih krvnih žila i tako se š po tijelu. eritromicin. Svježe izolirane posjeduju kapsulu i pile. ali može proći i bez tih simptoma. Uzorci za dokazivanje: nazofaringalni bris. sjajne. meningitis. Postoje sojevi otporan na penicilin (proizvodi penicilazu) pa se daju cefalosporini. meningitis je gnojna upala moždanih ovojnica popraćena glavoboljom.miokarditis. srce . nakon sepse a još rijeđe izaziva artritis. Moguće je š irenje bolesti u jajovode i jajnike š izaziva neprohodnost jajovoda i sterilnost. Žene dobiju infekciju grlića maternice i uretre. Patogeneza: bolest se zove gonoreja. Terapija: penicilin. sjemene mjehuriće i epididimis što može dovesti do sterilnosti. sivkaste. Virulencija: pili za prihvaćanje na sluznicu. Izvan čovjeka gube virulentna svojstva što znači da se ne može se zaraziti dodirom predmeta osim ako je bakterija svježe nanesena. ukočenim vratom. ravnog ruba. kroz sluznicu uđe u krv pa izazove brzu i žestoku sepsu (meningokokcemija). epitel nazofarinksa 2. ima kapsulu i pile za prihvaćanje na stanični epitel diš sistema. Zato se bebi dodaje eritromicin u konjuktivnu vreću. Ako se infekcija ne liječi širi se na prostatu. Za rast zahtjevaju povišenu koncetraciju CO2 i obogaćenu podlogu. Ako se na podlogu stavi tetrametil-parafenil-diamid daje crne kolonije. Enzimski slabo aktivna i razgrađuje samo glukozu. moguće metastaziranje u druge organe: zglobovi . Muškarci dobiju uretritis sa gnojni iscjedkom koji izazove bolno mokrenje. sjajne. Antigeni: pilin i porin. vlažne.

Uzročnik antraksa koja uglavnom završava sepsom i smrću životinje. BACILLUS G+. BACILLACEAE 2 roda: Bacillus i Clostridium. Česti kontaminanti. Vrste: B. vitičaste. polimixin (B. www. 3. Normalni stanovnik sluznice nazofarinksa. Pojedinačno nisu otrovni ali kombinacija je gadna. prebirači vune). češće nego u nama. protektivni faktor (protiv fagocitoze). crijevni: krvava upala tankog i debelog crijeva s proljevom. Kod čovjeka ima 3 oblika: 1. brevis). ima pile. i jedan hapten. Oko primarnog priš nastaju satelitski ta mjehurići slični primarnom. lecitinaze. i nisu patogeni. R-oblik nemaju kapsulu. Upala se može proš na srednje uho. nekroza tkiva). kolagenaze. cereus. Razlikuje se od Neisseria jer ne razgrađuje ugljikohidrate. prilično rasprostranjeni u okolišu. konjuktive. hiperemija. 2. Većina vrsta nije patogena. Virulencija se sastoji od kapsule.MORAXELLA CATARRHALIS G-. Spore prežive 10 minuta u kipućoj vodi. anthracis.belimantil. Zaraza od nedovoljno termički obrađenog mesa zaraženih životinja. polimix. B. Neke vrste prave antibiotike: bacitracin (B. bronhe. koje kasnije pocrni zbog koagulacije krvi i pukne. obavezno antibiogram. a u normalnim uvjetima prežive desetljećima. Proizvodi betalaktamazu i DNA-azu. Tvore ih patogeni sojevi (kapsula). megaterium.10 nm) štapići s kapsulom. Enzimi: proteaze. nema kapsulu. BACILLUS ANTHRACIS Morfologija: veliki (4 . Kolonije mogu biti: S-oblik su okrugle. Toksin ima 3 komponente: edematozni faktor. enzima i toksina Kapsula ima polimer D-glutaminske kiseline i on sprečava fagocitozu. Bolest će se razviti ako je oslabljen imunitet. sinuse. kovrčave. neravnih rubova.info 4 . Nema hemolize. Zaraza udisanjem spora (npr. Regionalne limfne žlijezde su otečene i bolne. sporogeni aerobni štapići. Mogu biti povezani u kraće lance (nalik na bambusovu trsku). cereus). glatke. B. plućni antraks je upala pluća s krvavim ispljuvkom. letalni faktor. Ima i somatski proteinski antigen. iriti Terapija: ampicilin sa klavulonskom kiselinom. Smrt kao posljedica visoke dehidracije i kardiovaskularnog kolapsa. Spore su smještene centralno ili supterminalno a u obojenom preparatu vide se kao prozirna tjelešca u bakteriji. bez bičeva (nepokretni). B. gramicidin (B. aerobi. te se iscijedi krvavo-gnojni eksudat i nastane crna krasta. a još je i antigen. polimix). Nakon inkubacije od nekoliko dana t): pojavi se crveno izbočenje (edem. Otporne su zbog stvaranja spora pa su proširene u prirodi. kožni antraks (crni priš bakterija prodire kroz sitne rane na koži.

Patogeneza: 1. perfringens) i proteolitične (C. Bolest nastaje zagađivanjem tkivne ozljede. Otrovi: 5 vrsta (alfa. Ima ih u zemlji. anaerobi. bez bičeva. e ljubičasta. i Patogenost se sastoji od egzotoksina koji se razlikuje od vrste do vrste. Spore su smješ tene supterminalno. 2. sepsa: hemoliza dovede do anemije. na površ je tvrda kožica.info 5 B. ok. hijaluronidaza. Patogenost im poraste u sinergizmu s fakultativnim anaerobnim koji potroš kisik u tkivu. Metabolički aktivne: postoje saharolitične (C. Veliku ulogu igraju aerobi koji potroš kisik te pomažu razvoj anaerobne infekcije. smrt. dolaze izvana. hemolizin. Kolonije: raste u rasponu od 18 do 46 stupnjeva te se kultivacijom miješ flore na 45 stupnjeva može izdvojiti ane od ostalih bakterija uz pH 7. izlučivanje tekućine i proljev. infekcija drugih tkiva. vodama. manji broj izaziva bolest. fermentacijskim procesima (kiseljenje zelja). Endogeni patogeni su nesporogeni anaerobi su dio normalne flore i mogu postati patogeni. s kratkom inkubacijom (1-6 sati): termostabilni toksin. Ako se uzgaja u bojunu. Ukoliko se razvije meningitis. š smrt. žutica. ini Terapija: penicilin. nema kaspulu. upala oka. neki i hemolitični i jedan enterotoksin. prave spore. suptilis. tita Dokazivanje: termoprecipitacija (Ascolijeva reakcija). Ima tipove kolonija od A do E. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Morfologija: kratki debeli bacili s kapsulom. Važna je zaš veterinara i svima koji rade sa životinjama cjepivom (soj bez kapsule ali ima antigene). kolagenaza i hijaluronidaza za razaranje vezivnog tkiva. B. posjeduju peritrihijalne bičeve pa su jako pokretni. Spore su jako otporne i podnose kuhanje satima. Većina je saprofitna. uzročnik plinske gangrene (klostridijska nekroza) je nekrotizirajuća upala koja se naglo širi iz područja tkivnog oštećenja u susjedno vezivo i mišiće. tetani). meningitis. koža je plava. Osim toga ima i ovih enzima: lecitinaza.belimantil. s dugom inkubacijom (8-16 sati): termolabilni enterotoksin aktivira adenil-ciklazu. smrt nastupa u nekoliko sati. nema osjeta i na dodir šušti pa se bolest zove i šuštavac. theta) i svi su nekrotični. www. tetraciklin. zatajenje bubrega. Tkivo se raspada(mjehurići plina). B. Ako dođe do sepse. kolagenaza. Gangrena u kirurgiji crijeva i žučnih putova. OSTALI BACILUSI B.Sva 3 oblika mogu preći u sepsu: vrućica.cereus je čest uzročnik bolesti u čovjeka: trovanje hranom. Iznimka je C. beta. nastaje hemoliza. Proizvodi kiselinu i plin vodik. Pokazuje hemolizu alfa i beta vrste. 2 vrste trovanja hranom: 1. crijevima životinja i u biljkama. Egzogeni patogeni su uzročnici infekcije. tahikardija. 2. može izazvati sepsu. gangrenozne nekroze nakon operativnih zahvata: ako nakon abortusa ako ostane posteljica u maternici nastaje infekcija. Enzimi: lecitinaza uniš tava membrane. gama. delta. abdominalni grčevi i povraćanje. često su u paru. megaterium je česta u . stretotermiphilis služe za kontrolu sterilizacije autoklava. proljev. CLOSTRIDUM G+ štapići. perfringens jer nema bičeve a ima kapsulu.

ire Egzotoksin tetanospazmin djeluje na CNS tako da sprečava oslobađanje inhibitornih transmitera i poveća refleksnu razdražljivost. a u fazi sporulacije se boje G. www. Kolonije su slične pahuljicama pamuka. Identifikacija je pucanje dubokog agara uslijed stvaranja plina. H2S.otrovi se š krvlju. Antigeni: H-antigen (termolabilan) i O-antigen (termostabilan) sa 10 serološ tipova. unosi se namirnicama (konzervirana hrana). Pa ipak. Na 100 stupnjeva kroz 10 minuta otvor se inaktivira (termolabilan). ubodima. Tako ova bakterija unesena preko usta ne izaziva nikakav efekt. bacitracin. kontrakcija leđne muskulature. CLOSTRIDIUM BOTULINUM Morfologija: U parovima ili kratkim lancima. VAŽNO: zaražene namirnice su po okusu i mirisu neizmjenjene. na životinje C D F. reduciraju nitrate u NO2 i NO (plinovi). Bacillus cereus. inhibicija lučenje sekreta sluznice pa nastaje suhoća usta i ždrijela. Najbolja je seroidentifikacija otrova.i peritrihijalne bičeve. Spore ili vegetativni oblik se unose preko rana. bez kapsule. peritrihijalni bičevi. sjajne. CLOSTRIDUM TETANI Ima terminalne spore. H2. Osim njega. žrtva nema nikakve š anse. zbog pokretljivosti prekriva čitavu površinu podloge. slabost okulomotornih mišića. prozirne. pa to nije jasan pokazatelj za ovu bakteriju. supterminalne spore. Otrov ometa izlučivanje acetilkolina u kolinergičnoj sinapsi što izaziva mlohavu paralizu poprečno-prugastih mišića. acetat. odsustnost peristaltike. indol. Kirurško odstranjenje zahvaćenog tkiva (zato su Titu rezali nogu). Tretiranjem otrova nastaje toksoid za vakcinaciju.. spazam mišića lica. Na čovjeka djeluju tipovi A B E. Streptococcus faecalis. alimentarne toksoinfekcije: u lužnatoj sredini izlučuju enterotoksin koji izaziva grčeve i proljev. vjerojatno zato jer se ne stigne razviti.info 6 . Preventiva: otvorite ranu!!! Čišćenje sa superoksidom jer je bakterija anaerob. Najbolja je prevencija adekvatnim tretmanom rana.3. Cjepivo se zove DI-TE-PER. Izlučivanje neugodnog mirisa zbog NH3. Doza ispod 1 mikrograma je ubojita. konzerve se mogu lako prepoznati po plinovima koje bakterija stvara a koji uzrokuju napuhavanje. Infekcije nema. Patogenost: egzotoksin (neurotoksin) otporan na probavne enzime. Egzotoksin je osjetljiv na HCl pa se inaktivira u želucu. ali. Kolonije su okrugle. Terapija: penicilin. NH3. anaerobi. 4. klostridijski celulitis je infekcija potkožnog tkiva slična plinskoj gangreni.belimantil. što dovodi do jakog grčenja uz lomove kostiju i guš enje. kih Toksini: egzotoksini tetanolizin (hemolizin) i tetanospazmin (neurotoksin) Patogenost: sama infekcija je uvijek lokalna pa kao takva ne bi bila veliki problem. Bolest se zove botulizam i ako se na vrijeme ne da protuotrov. Paraliza glatkih mišića i srca izaziva smrt. Terapija: penicilin. Ovo je najjači prirodni otrov. to mogu izazvati i ove bakterije: Staphylococcus aureus. Biokemijske osobine: ima proteolitičke enzime i stvara CO2. Znakovi zaraze su kočenje voljne muskulature. nestručni pobačajem ili pupčanom vrpcom. Svijest je potpuno očuvana. ali važnije je davati protuotrove (ljudski ili životinjski tetanusni imunoglobulin) . Biokemija: ragrađuje saharozu i proteine. kloramfenikol od antibiotika..

Žuč ubrzava rast. Razgrađuju šećere do kiseline i plina. metronidazol. FUSOBACTERIUM Uvjetno anaerobni. uzročnik bakterijemija. kanamicin. BACTEROIDACEAE Morfologija: G-. ne prave spore. Nalaze se u gingivalnom džepu (između 2 zuba u hrani) . Normalna mikroflora tjelesnih šupljina čovjeka (u 1 gram sadržaja crijeva ima ih 10 na 10tu). vankomicin.Terapija: za spaš avanje se koristi polivalentni konjski antitoksin i ispumpavanje želuca. PORPHYROMONAS. Patogenost: toksin A je enterotoksin koji izazove lučenje tekućine u crijeva. Pseudomembrane mogu dovesti do suženja crijeva. Mnogi članovi ove porodice čine normalnu mikrofloru sluznica čovjeka. Širi se po organizmu pa može izazvati nekrotična upala pluća Pri porodu kod preranjenog pucanja vodenjaka može dovesti do kontaminacije plodne vode. rifampicin.belimantil. anaerobni.info 7 . Terapija: eritromicin. probavnog sistema i urogenitalnog trakta. Terapija: metronidazol i klindamicin. Biokemija: asimililacijom hemoglobina iz hranjive podloge stvaraju smeđe crni pigment nakon 5-7 dana. paradontoza. Fusobacterium bičeve. Rijetko mogu izazvati infekcije na ostalim organima. toksin B je citotoksin koji razara stanični epitel pa nastaju pseudomembrane i tvar koja usporava peristaltiku crijeva. Uzrokuju propadanje zubnog mesa. www. Žuč inhibira rast. Terapija: vankomicin. Mlade kolonije Prevotelle stvaraju crvenu flourescenciju. Ravni ili zavijeni štapići sa zaobljenim ili zašiljenim krajevima. PREVOTELLA. Normalna mikroflora orofarinksa. Obično se javlja kod bolesnika koji primaju antibiotike jer uniš tavaju normalnu floru. Prevotella imaju kapsulu.plak. CLOSTRIDIUM DIFFICILE Najvažniji uzročnik upale debelog crijeva pri kojoj nastaju lažne opne pa se zove pseudomemranozna. kolestin. fragilis je patogena jer ima kapsularni polisaharid uzorkuje apsces i ima antifagocitno djelovanje. Uzrokuje 2/3 trbušnih apscesa. Posjeduju plazmide pa otpornost na antibiotike prenose konjugacijom. Kolagenaza i heparinaza razaraju tkiva. BACTEROIDES Nemaju kapsulu ni bičeve. Mogu biti pokretni i nepokretni. Bolesti: sva tri roda sudjeluju u mješ anim infekcijama u ustima. B.

nema spora. 1.belimantil. ponekad i ekstremiteta. Enzimi: katalaza i oksidaza CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE Morfologija: obavezni aerobi. Za cijepljenje se koristi formalinom inaktivirani otrov. 4. Kolonije S-tipa s beta hemolizom. izravnim dodirom s respiratornim sekretom ili izlučevinom iz inficiranih kožnih prišteva. 2. Toksin: listerolizin O citolitični i hemolitični toksin koji se izlučuje u uvjetima niskog pH i niske koncetracije Fe2+. oštećenje perifernih živaca . Ako rastu kao palisade onda nisu patogeni. mitis . Mnoge ne spadaju u rod Corynebacterium. Bojanje po Loeffleru pokazuju metakromatska ili Babes . Listeria. penicilin i eritromicin.miokarditis i masna degeneracija srčanog mišića. adrenalne žlijezde. nema kapsule. nepokretni. Legionella. Neki su normalni stanovnici sluznice kože.CORYNEBACTERIACEAE Najvažniji rodovi: Corynebacterium. leukocita. Patogenost: bolest se zove difterija. B nije (B1=invazin. Prenosi se kapljičnim putem. LISTERIA MONOCYTOGENES Morfologija: G+ kratki štapići. aerobni ili fakultativno anaerobni. Otrovi: difterički egzotoksin je termolabilan. Citoplazma sadrži metakromatska zrnca. Liječenje: difterijski antitoksin. G-varijabilnost. Erysipelothrix. www. Lactobacillus. Sivkastobijele opne u ždrijelu čije kidanje od podloge izaziva krvarenje što je važno za identifikaciju bolesti. ku 3. Egzotoksin produciraju samo sojevi koji su inficirani bakteriofagom koji prenosi to svojstvo.nehemolitičan / difuzno zamućenje Na podlogama sa telurnim solima su crne ili sive kolonije. 5.nehemolitčan / na povržini je kožica 2.hemolitična / talog 3. bubrege. Na krvnom agaru sive. B2=nekrozin). oštećenje srca . očnih mišića. Kod starijih kulturama mogu postati G-. Gardnerella. fakultativni anaerobi ili aerobi. raspoređuju se u obliku slova V ili palisadno. Komplikacije: začepljenje dižnih puteva i gušenje. CORYNEBACTERIUM Morfologija: G+. Ima 2 frakcije: A je otrovna (inhibicija EF-2). L (ili kineska slova). ali mogu biti i R ili I tipa.Ernstova zrnca u kojima su polimetafosfati koji služe kao kratkotrajna rezerva energije. pleomorfni bacili (lagano zakrivljeni). Osobine: polimorfizam. intermedius . lokalna (uho-grlo-nos) upala sa lažnim opnama građenim od fibrina. 3 tipa kolonija u Loefflerovom bujonu: 1.polineuritis s degeneracijom mijelinskih ovojnica š uzrokuje paralizu mekog to nepca. gravis . Može doći i do infekcije konjuktiva ili kožnih rana. nekrotičnih stanica.5). može oš tetiti i jetru. egzotoksin stvoren u ždrijelu apsorbira se kroz sluznicu u krv i izaziva teš sistemsku reakciju (3. X. Raspoređuju se pod kutem ili kao palisade.4.info 8 . peritrihijalni bičevi. Difteroidi su bakterije koje uzorkuju bolest sličnu difteriji ali slabije. bakterije su obliku slova V.

Rijetko se širi dalje: endokarditis. meningitis kod novorođenčadi. uključujući pobačaj i mrtvorođenče. jetra. najviš voli e 35 stupnjeva. peradi. pleomorfni kokobacili. Dio normalne flore čovjeka u ustima. Virulentnost: stvara neuroaminidazu. u ribama. Infekcije kod porođaja i abortusa uzrokuju groznice. Zaraza: preko hrane i vode kontaminirane piš alinom i govnom životinja. beta hemoliza. Otporni su na soljenje i dimljenje. Dijagnoza: samo mikrobiološ i serološ ki ki.info 9 . sepsa i smrt. www. ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE Morfologija: G+. Neke vrste vrlo rijetko uzrokuju: endokarditis. može izazvati monocitozu. Može biti prisutna upala regionalnih limfnih čvorova i artritis susjednog zgloba. hijalurinodazu Kod životinja izazove erizipel: crvenilo na koži s tendencoijom š irenja. katalaza -. Preventiva: cijepeljenje životinja. Bacteroides. Osim toga. tonzilofaringitis. Rijetko uzrokuje infekcije mokraćnog sistema i apsces vagine i jetre. meningoencefalitis.Patogenost: unutar fagocita toksin se veže na kolesterol i dovodi do prsnuća membrane. 40% žena ima ovu bakteriju bez znaka infekcije. ali ima je i u š koljkama. preko posteljice se može proš na fetus s raznim iriti manifestacijama. bez bičeva. Listeria nesmetano raste unutar citoplazme fagocita. nepokretan.belimantil. plućne infekcije i sepsu. Najpoznatiji je L. vaginalis. Kod muš karaca izaziva uretritis. rodnici. Prenosi se najčešće jebanjem a rijetko predmetima i kontaminiranim mokraćom. Kolonije: R i S tipa. fakultativni anaerob (5-7% O2). Kod čovjeka izaziva erizipeloid. slezena. pokazuju alfa hemolizu. G+. fermentiraju šećere u laktat. oksidaza-. Terapija: metronidazol LACTOBACILLUS 25 vrsta: anaerobi ili mikroaerofili. Enzimi: katalaza-. Patogenost: Vaginalni iscjedak neugodnog mirisa povezana sa značajnim porastom broja G. Terapija: penicilin. probavnom sistemu. acidofilus koji se stavlja u razne mliječne proizvode (fermentacija). tetraciklin i ampicilin s klavulonskom kiselinom. Terapija: penicilin. očna oboljenja. apsces jetre. Glavni rezervoar je domaća svinja. crvenilo kože (najčešće na prstima ruke). peptokoka. GARDENELLA VAGINALIS Morfologija: G-varijabilabilna. Granulomatosis infatiseptica je bolest trudnice slične gripi.

Suš e enje je također efikasno. a može i eritromicin. vodi. Identifikacija: API ROCHE tube i aglutinacija.info 10 . 2. Preživi 6 mjeseci u destiliranoj vodi. termostabilan i termolabilan. Kolonije na SS agaru su ružičaste a na endoagaru imaju metalni sjaj. ESCHERICHIA COLI Morfologija: G-. Većinom su komenzali u probavnom sistemu (koliformne bakterije). Kolonije su velike. Antigeni: O i H. š potiče to nastanak cAMP. Dodatni simptomi su suhi kašalj. glavobolja bez plućnih promjena. u mulju viš od godine dana. reduciraju nitrate u nitrite. glatke sa glatkim rubovima. e Patogenost: legionarska bolest i Pontiac groznica 1. ima ih u tlu.belimantil. legionarska bolest: otrov citotoksična egzoproteaza razgrađuje stanice. kokobacili.LEGIONELLA PNEUMOPHILA Zoonoza tropskih i suptropskih područja. e Prilično otporna: raste na visokom temperaturnom rasponu (oko 60 stupnjeva). neurološki ispadi (encefalopatija). Prenosi se preko air-conditiona i vodovodnih cijevi i tako se naš u la NSBu ali je to zataš kano. što uzrokuje tešku upalu pluća. a to dovodi do pojačanog izlučivanja klorida u lumen crijeva gdje raste osmotski tlak koji povlači vodu i tako nastaju vodenasti proljevi. dva enterotoksina. Uniš tava ih viš od 60 stupnjeva pa se ubijaju pasterizacijom. stimuliraju adenil-ciklazu u stijenci crijeva. a svojim metabolizmom jako zakiseljuju podlogu. Enterobacter. Ne prave spore. invazivni faktori. adhezivni faktori. viš serotipova. razgrađuje hranu vlastitim enzimima. Morfologija: G-. H. temperatura. fakultativni anaerobi. Antigeni: O. mučnina). Normalna flora crijeva. K. kapsulu imaju Klebsiella. ali i oportunističke i metastatske infekcije. Rastu na jednostavnim (SS-agar) ili diferencijalnim podlogama (endoagar). Escherichia. uglavnom su pokretni (peritrihijalne flagele). Stvaraju vitamine i prirodni antagonisti patogenim mikrobima. Antigeni: O. inhibira fagocite i tako omogućuje nesmetan razvoj u plućima. Terapija: rifampicin je najbolji. pokretni (peritrihijalni bičevi). Patogenost: uglavnom crijevna oboljenja. a nepokretni su: Klebsiella. biljkama. Stvara vitamin K. www. sjajne. Toksičnost: 1. pokretna zbog polarno smještenih bičeva. Pontiac groznica je slična gripi: kratka inkubacija. Preventiva je ispiranje vodovodnih cijevi sa vodom na 75 stupnjeva. Shigella. ENTEROBACTERIACEAE Morfologija: G-. crijevni simptomi (proljev. Soli selena i žučne soli inhibiraju rast. deseci različitih serotipova. i K sa velikim mnoš tvom serotipova svakog roda. kokobacili. Razgrađuju glukozu i fermentiraju laktozu. H. neki imaju pile. Otporne na penicilin. Yersinia. oksidaza -. Virulencija: toksini. a na vlažnom mogu preživjeti 1 godinu. Svojim metabolizmom zakiseljavaju podlogu pa endo-agar pocrveni. neke imaju pile.

meningitis. Antigeni: O . c) enteroinvazivni sojevi ne stvaraju enterotoksin i prodiru u sluznicu. typhi.belimantil. pijelonefritis. ali se ne razmnažaju u crijevu tako da nema proljeva. Izazivaju vodenaste proljeve. slezenu. Crijevna oboljenja imaju 3 vrste: a) enterotoksigeni sojevi ne mogu prodrijeti u sluznicu. gastroenteritis je najčešći oblik. Kod novorođenčadi može doći do prodora bakterija iz crijeva u krv pa nastaje specifični oblik koli-sepsa. paratyphi A i B. također izaziva popustljivost kapilara što omogućava prodor u krv i metastatske upale. endokarditis. pokretni (peritrihijalne flagele).serotipovi A do F potiču stvaranje IgH što je indikacija za akutnu infekciju. S. Uzročnike u krvi uništi imunitet. choleraesius. paratifusi A i B su lakša i kratkotrajnija oboljenja slična tifusu. S.typhi. paratyphi A i B. Najčešća komplikacija je obilno krvarenje crijeva i perforacija crijeva s peritonitisom. čestim proljevima koji sadrže sluz. kloramfenikol. Moguće su gnojne infekcije mnogih organa. Plazmidi joj daju otpornost na antibiotike. trbušni tifus uzorkuje S. pa čak i infekcije kože i rana. Češće kod žena. Temperatura raste. mučnina. S. Terapija: ampicilin s klavulonskom kiselinom. Uzročnici S. d) enterohemoragični sojevi izazivaju upalu debelog crijeva i krvarenje. www. čireva i upala. ali prodiru u epitel crijevnih resica. krv i neutrofilne leukocite. Izaziva ga S. Endotoksin povisuje temperaturu i daje opće značajke infekcije (slabost). septički sindrom: preko epitela crijeva idu u krv gdje nastaje sepsa i meningitis. prije su se koristili za cijepljenje Vi (virulentni antigen) sprečava fagocitozu. Proljev sličan kao i kod dizenterije (sluz. pa u krv i nastane bakterijemija. S. e Morfologija: G-. b) enteropatogeni sojevi ne stvaraju enterotoksin. 3. te dolazi do nekroza. upala pluća. H . typhimmurium. ampicilin s klavulonskom kiselinom. krv. gnoj. gentamicin. enteriditis. SALMONELLA Viš vrsta: S. typhi-murium. putem žući ulazi u crijevo i nastaju proljevi. grčevi. penje se do mjehura i bubrega. Bolesti se zovu salmoneloze. artritis. 4. Riječ je o unošenju otrova ili blagoj infekciji.2.info 11 . pa treba antibiogram. endokarditis. 1. neki sojevi produciraju i hemolizine Za patogenost je važan broj bakterija. Prelazi iz crijeva u mokraćne kanale. nadomještanje tekućine i minerala.ima dvije vrste bičeva pa i dva antigena H1 i H2. Otporne su prema djelovanju žučnih soli. enteritidis i dr. krvarenja (obično se izmjenjuju napetost i opstipacija s teškim proljevom). adhezivni ili kolonizacijski faktor . Manifestiraju se trbušnim grčevima. Svi sojevi su najčešći uzočnici infekcija mokraćnih kanala. Površ inski antigeni služe za prijanjanje na stanicu i protiv makrofaga. Iz stanica crijeva se širi do Peyerovih ploča gdje se razmnaža pa ide u jetru. Biokemija: razgrađuju glukozu na kiselinu i plin. Stvaraju H2S pa na podlozi sa FeCl3 nastaje FeS koji daje crnu boju kolonijama. 2. povraćanje proljev. Izazivaju ga S. kratka inkubacija. granulociti). pa se oslobodi endotoksin.pile 3. Terapija: cefalosporin. bez krvi ili inflamatornih stanica.

hijaluronidaza. ampicilin s klavulonskom kiselinom. Izaziva začepljenje alveola. KLEBSIELLA PNEUMOPHILA 3 podvrste: subsp. fakultativni anaerob.fibrinolizin. a izaziva simptome meningitisa tako djeluje na sitne krvne žile CNS-a i uzrokuje paralize i neuritičke lezije. sonnei. Nastaju gnojni čirevi na crijevu zbog endotoskina. Morfologija: G. subsp. vodi. Toksičnost: slab endotoksin i nekrotička supstancija. oksidaza -. boydi. Povišena temperatura i proljev. Kolonije: S kolonije su patogene bakterije. pneumoniae je komenzal u probavnom sistemu a postaje patogena u oslabljenom organizmu: 1. K. ozaenae. katalaza + (neki sojevi nisu). 3. PROTEUS Više vrsta: P.Kolecistekomija je uklanjanje žučnog mjehura zbog nagomilanih bakterija. Subsp. učestali krvavosluzavi proljevi. drugi produkti: hemotoksin. krvarenje u plućima. Otporna prema ampicilinu i karbencilinu i to svojstvo može prenositi plazmidima. Za patogenst su odgovorni plazmidi.kokobacili. taloženje fibrina pa nastaju pseudomembrane. ima pile kojima se prijanja na eritrocit. mirabilis… ima ih u zemlji. pneumoniae. oboljenja dišnih puteva od nosa do pluća. Nakon preboljevanja je moguće da dio bakterija ostane u ileumu (dio tankog crijeva) ali se ne razvija bolest jer je nastala ravnoteža imunitet-bakterija. www. aerogenes.belimantil. Infekcija je ograničena na probavni trakt i ne prelaze u krv. vulgaris. Na rublju i posteljini mogu preživjeti do 45 dana. egzotoksinn je neurotoksin i zove se š igatoksin.info 12 . rhinoscleromatis izaziva destruktivni granulom nosne sluznice. flexneri. 3. Iz nosa se širi vrlo neugodan zadah. Ostale vrste roda Klebsiella: K. Terapija: tetraciklin. S. S. Obavezni paraziti crijeva čovjeka.. kloramfenikol. infekcije urogenitalnog trakta: od bubrega nadalje. Patogeneza: bacilarna dizenterija (važno je reći bacilarna jer ima i amebna) je krvava upala crijeva. 2. oxytoca. infekcije probavnog trakta: upala crijeva. endotoksin pojačava peristaltiku. Prenose ju muhe i paraziti. nekrotoksin. proljevi. Kod djece može doći do acidoze i dehidracije. rhinoscleromatis. ljuštenje i krvarenje. 4.. Simptomi: grčeviti bolovi u donjem dijelu trbuha. R nisu. Subsb. P. Toksičnost: 1. SHIGELLA 4 vrste: S. probavnom sistemu čovjeka. Subsp. S. debela kapsula omogućuje bojanje tušem. Morfologija: G-. Ima O-antigen je termostabilni endotoksin koji izaziva stvaranje IgA antitijela. gušenje. 2. ne pravi spore. nepokretna. dysenteriae. propadanje epitelnih stanica i upalna reakcija. neki sojevi imaju enterotoksično djelovanje: pojačano izlučivanje vode i elektrolita. njihovim gubitkom prelaze u R kolonije i nisu patogene. subsp. ozaneae izaziva smrdljivo progresivnu kroničnu atrofiju sluznica. Biokemija: ne razgrađuje laktozu. invazivno djeluje na sluznice tankog i debelog crijeva. nema kapsulu. Potrebno je nadoknaditi minerale i vodu. nepokretna.

ne prave spore. Enterobacter aerogenes najčešće napada urogenitalni kanal.pleomorfi. ENTEROBACTER Morfologija: G-. sepsu. jedna od najopasnijih zoonoza. Patogenost uslijed oslabljenog imuniteta: ako se jako namnože izazovu proljev. Upala pluća i sepsa su najčešće smrtonosne. Y. U čovječjem probavnom sistemu kao komenzal. Najčepće izaziva bolničke superinfekcije urinarnog i respiratornog trakta kod oslabljenog imuniteta. pa se to koristi za identifikaciju. nema kaspulu. enterocolitica. kapsula (po sluzavosti sličan Klebsielli). neki imaju e kapsulu. Enterobacter i Serratia su bolničke bakterije pa živeći u bolnicama razvijaju otpornost na sve moguće i nemoguće antibiotike što ih čini jako teškim za liječenje. Enzimi: lipaza. Zato uvijek treba napraviti antibiogram. kolonije su glatke i sjajne. SERRATIA Viš vrsta: G. ima kapsulu. pestis. Oboje se jače na krajevima (bipolarno bojenje). u urogenitalnom traktu izazivaju upale mokraćnih kanala. Rezervoar su štakori i miševi. proizvodi crveni pigment i marcesin. vrlo pokretni (peritrihijalni bičevi) pa rastu u obliku valova na podlozi. Bolest samo kod oslabljenog imuniteta izaziva upalu pluća. pokretan. YERSINIA 3 vrste: Y.kokobacili. morgani ne pokazuje fenomen rojenja. Antigeni: O-antigeni su unakrsno reaktivni sa nekim drugim O-antigenima Enterobacteriacea i sa rikecijama (Rickettsia prowazeki). Fakultativni anaerob. a rijetko upala uha i konjuktivitis. a dugo prežive u nepovoljim uvjetima. VAŽNO: Klebsiella. Antigeni: kapsularni i somatski. Biokemija: razgrađuju proteine pa oslobađaju amonijak koji jako smrdi.belimantil. pokretna (peritrihijalne flagele). Primarno patogene za životinje. urinarne infekcije. DNA-aza. Valovit rast se može spriječiti koncetriranim agarom i 0. Prenosi je štakorska buha. želatinaza. a ne davati antibiotike naslijepo. Čest na namirnicama i bilju. ne prave spore.1% fenil etil alkoholom. Komenzal u probavnom sistemu. pseudotuberculosis.info 13 . P. Morfologija: G. brže raste na obogaćenim podlogama. www. infekcije rana. YERSINIA PESTIS Uzočnik kuge. infekcije kroničnih rana i opekotina. meningitis.kokobacili. pokretni na 22 stupnja ali na 37 ne. Endotoksin je enterotoksičan i nefrotoksičan. Ne fermentira laktozu za razliku od ostalih iz ove porodice. Proteus.Morfologija: G. pokazuju fenomen rojenja kad se gledaju mikroskopom. Y. rijetko moguća sepsa. nema mirisa. meningitis. Nastaju alimentarne toksoinfekcije. Isto tako oslobađaju H2S pa ako se podlozi doda Fe3+ onda imamo crne kolonije. Izrazito otporne na dezinficijense i antibiotike zbog plazmida.

ne pravi spore. pokretni zbog bičeva koji mogu biti različiti po broju i smještaju. ima pile s kojima prenosi otpornost na antibiotike. biljkama. lipoproteini). PSEUDOMONAS AERUGINOSA Nalazi se u tzv. Bolesti: 1. slezeni. rijetko piorubin (crveno). sepsa je rijetka. letalitet bubonskog oblika varirao je između 50 i 90 %. Nema kapsulu. sluznicama. Yersinie odlaze limfnim putem do čvorova. Morfologija: mali štapići s monopolarnim bičem i pilama. 2. a pokretna na 22. Ima ih tlu.limfne žlijezde u trbuhu 3. krvarenja i nekroza u koži. a pneumonični i septikemični oblik bili su smrtonosni bez iznimke. Dovoljna je samo jedna bakterija za razvoj bolesti. amipicilin. koji se povećaju i postanu bolni (buboni . PSEUDOMONADACEAE Morfologija: G-. Infekcija vrlo virulentnim uzročnikom dovodi do sepse i brze smrti. koja dovodi do rasprostranjenih lezija. Pigmenti: fluorescin (žuto). Izaziva hemolizu. gastroenterokolitis (povraćanje i proljev). vodama. Patogeneza: Štakorova buha ugrize čovjeka.bubonska kuga). jetri. Terapija: streptomicin. Prije antibiotske ere. YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS Osobine: pokretna na 22 stupnjeva. ne razgrađuju saharozu. Imunitet nakon preboljene bolesti je dobar. Za rast i virulenciju važna je koncetracija Ca2+. tetraciklini. tetraciklini. slično kao i crijevna tuberkuloza. Nastaju krvave nekroze plućnog tkiva uz obilan zarazni gnoj. Iz bubona idu u krv. Bakterije dolaze i u pluća (plućna kuga). amikacin). aminoglikozidi. Rezervoar su mlijeko i mliječni proizvodi. ne stvara kapsulu. nastaje bakterijemija.belimantil. fluorescentnoj grupi roda Pseudomonas jer stvara fluorescentni pigment (piocijanin i fluorescin). Ima više serotipova (O i H antigeni). e Vrlo slične bolesti kao i kod Y. polarno bojenje nije obavezno. mezenterični limfadenitis . Terapija: tetraciklini. nepokretna na 37 stupnjeva. V i W antigen. Nastaju velika potkožna hemoragična područja (crna smrt). enterokolitike. površ ji inski antifagocitički faktori (proteini. ljudskoj koži. životinjama. Slični su enterobakterijama. a pazi ovo: može se razmnožavati i na 4 stupnja (koje đubre). samo u slučaju smanjenog imuniteta Terapija: na osnovi antibiograma (kloramfenikol. YERSINIA ENTEROCOLITICA Uzorkuje upale želuca. viš serotipova.info 14 . Ne pokazuje bipolarno bojanje. www. Plućna kuga se širi kapljičnim putem. tankog i debelog crijeva najčešće kod djece. miš toksin. Aerobni. Zahvaljujući cijepljenju (atenuirane bekterije) kuga je danas endemska bolest ako ju uopće ima. piocianin (plavo zeleno).Virulencija: endotoksin. kloramfenikol. Neki sojevi imaju sluzavu ovojnicu.

FRANCISELLA TULARENSIS Morfologija: G. 3. infekcije urogenitalnog trakta (često). anthracis. Čirevi probavnog trakta uz povraćanje. Prenosioci su člankonošci koji piju krv: krpelji. Ima bakteriocinsko djelovanje na B.belimantil. www. ulceroglandularna forma: infekcija kroz kožu. Terapija: tetraciklin. lecitinaza uniš tava membrane i uzrokuje hemolizu. Proteus. Ima tridesetak serotipova pa serotipizacija nije dovoljno pouzdana u e identifikaciji. Prema lokalizaciji u organizmu imamo razne oblike bolesti: 1.info 15 . bolest među divljim životinjama. kao i na domaće životinje i čovjeka. Fakultativni unutarstančni parazit. infekcijom rana stvara se plavozeleni gnoj a inficirane rane imaju miris cvijeta lipe. kod novorođenčadi smrtonosna sepsa. djeluje slično kao egzotoksin A 3. pneumonijska forma: kapljična infekcija (primarno) ili tijekom ostalih forma. Upala limfnih čvorova popraćena povišenom temperaturom. Jedna od najotpornijih bakterijskih vrsta. Lokalna ili opća upala limfnih čvorova. 2. Alfa-hemoliza.i H-antigena. koke. Francisella novocida je patogena za životinje. Patogenost: uobičajni saprofit u ljudi. gastrointestinalna forma: zaraza hranom ili vodom. Mikrob se namnoži u aksilarnim limfnim čvorovima i nastaju lokalni ili generalizirani buboni (80% slučajeva). groznicom. uz povećanje jetre i slezene. enterotoksin izaziva tzv. Može doći u krvotok i izazove sepsu. Najčešće izaziva bolesti divljih životinja. 3. a na površ kožicu sa ini zelenim pigmentom. proljev te lokalna ili opća upala limfnih čvorova. Clostridium. meningitis. Prenose i. 1. izaziva edem bez crvenila koji se zagnoji i nekrotizira (na kuniću). izazove tularemiju. okuloglandularna forma: infekcija konjuktive uz ulcerozne lezije. Napraviti antibiogram. egzotoksin S je izvanstanični otrovni protein.Za selektivnu izolaciju zahtijeva podloge sa dodatkom certimida. 2. infekcije dišnog trakta. polimixin. Neisseriae. česte su bolničke infekcije sojevima otpornim na antibiotike Terapija: kloramfenikol. Koristi se fagotipizacija i bakteriocinska tipizacija. 2. Moguće jako razaranje oka. nepokretni. nastaje vrlo bolan čir. elastaze razaraju kolagen i elastin. 4. glavoboljom. 4. infekcije mokraćnih kanala. U bujonu pravi talog.aerobni pleomorfi. 5. Antigeni: viš O. egzotoksin A je termolabilan enzim koji inhibira intracelularnu sintezu proteina u domaćina. otitis i brojne druge piogene infekcije. piocijanski enterokolitis 5. bipolarno bojenje. uš buhe. ekstracelularna sluz inhibira fagocitozu 4. Osjetljiv na kiseline i soli srebra. čak i u blagim otopinama dezinficijensa. enteritis. glandularna forma: upala limfnih čvorova bez kožnih lezija. Preživljava mjesecima u vodi normalne temperature. mialgijom. Otrovi: 1. To je vrlo akutna sistemska bolest sa žarišnim gnojnim i granulomskim žarištima u mnogim područjima tijela. Tipovi A i B ovisno o tome da li razgrađuje glicerol. Kolonije: raste samo na podlogama obogaćenim životinjskim bjelančevinama i cistinom. Mikrob se namnoži u plućima i tako nastaje upala pluća. mučninom. beta-laktamski antibiotici + aminoglikozidi.

Ako se bolest ne prepozna i ne liječi može trajati i dulje od godine. asporogeni. Br. pa dolazi do abortusa. Može početi naglo ili podmuklo. termostabilni endotoksin 3. Naročito ugroženi čuvari stoke.pleomorfi. uz neodređenu klonulost i slabost koja traje mjesecima. Unutarstanični paraziti. nije virulentan i aglutinira akriflavin. Patogeneza: prodiru u retikuloendotelni sustav domaćina. G. najčešće neprokuhanim ili nepasteriziranim mlijekom zaraženih životinja. neprofesionalne infekcije). canis (pas). hemaglutinini na pilama pospješ prijanjanje na epitel diš puteva uju nih Širi se kapljično. Simptomi: temperatura se diže u naletima (povratna groznica) jer bakterije prelaze u krv pa nazad u stanice. Dijagnoza: serološ tehnike. LPF (lymphocytosis promoting factor) pospješ limfocitozu uje 4. Rastu samo na podlogama obogaćenim aminokiselinama (sojin agar). veterinari. inkubacija: razmnožavanje u sluznici dišnog trakta traje 2 tjedna i oslobađaju se otrovi. Br. Antigeni: aglutinogeni A i M u različitim omjerima kod različitih vrsta. To uzrokuje izrazito kronični tijek bolesti. svjetlucave s uskom zonom hemolize. termolabilni endotoksin ima jako nekrotizirajuće djelovanje 2. Bolest se može prenijeti na čovjeka. striktni aerobi. limfnim čvorovima i koštanoj srži. što uzrokuje rasprostanjenu RE aktivnost uz stvaranje malih granulomatoznih žarišta u jetri.nepokretni aerobni asporogeni kokobacili. abortus (govedo).BRUCELLACEAE BRUCELLA Uzrokuju zoonoze koje se nazivaju bruceloze: Br. ke Terapija: kloramfenikol i tetraciklini. Obzirom na kapsulu postoje dva oblika kolonija: R-oblik nema kapsulu. te crijeva. Važno za dijagnostiku i cjepivo.nukleoprotein brucela). zglobove. mesari. S-oblik ima kapsulu. Bipolarno bojanje toluidinskim modrilom. bubrege (nefritis). melitensis (koza). 1. Kolonije su sićušne. slezeni. testise (moguć sterilitet nakon infekcije). S-oblici bakterija sadrže endotoksin u staničnom zidu koji im omogućava prodor u stanice domaćina. Cjepivo sa atenuiranim živim bakterijama primjenjuje se na ljude i životinje. a može i preko kože i sluznice. srčane zaliske (endokarditis). suis (svinja). U životinja se bakterije nakupljaju u maternici trudnih životinja jer su embrionalne ovojnice naročito pogodna podloga za razmnožavanje. Antigeni: K-antigeni = aglutinogeni (viš serotipova). kožni test (injektira se brucelergen . Kad su u krvi raste temperatura. Tanka kapsula koja ne bubri u homolognom serumu. Kolonije: raste na obogaćenim podlogama: škrob + glicerolni krvni agar (Bordet-Gengou podloga). Br. Napadaju i mozak (meningoencefalitis).belimantil. www. BORDETELLA PERTUSSIS Morfologija: G. imaju zaštitu od fagocitoze. HSF (histamine-sensitizing factor) povećava osjetljivost na histamin 5. te svježim sirom (tzv. e Otrovi: 1.info 16 . virulentan je i ne aglutinira akriflavin.

parapertussis). Oni samo eliminiraju uzročnika ali ne i otrove pa nemaju učinak na tijek bolesti. a širenje krvlju može dovesti do endokarditisa. Njihovim raspadom se oslobode V. Sojeva sa kapsulom su patogeni jer mogu blokirati nih fagocitozu.meningitis ili upale diš nih puteva sve do pluća. uz meningokok. budući je izgubljena pasivna majčina imunost.info 17 . parapertusis izaziva slične simptome. Kapsula je samo kod mladih. konjuktivitisa sa tipičnim ružičastim okom. Terapija: in vitro osjetljiva na mnoge antibiotike. Pasteurella. pijelonefritisa. B. a kasnije je razaraju autolitički enzimi. Može izazvati i gnojni meningitis i apscese mozga. primarne gnojne infekcije uzrokuju invazivni sojevi (tip B) uglavnom u djece . sekundarne infekcije predstavljaju komplikacije nakon primarnih infekcija virusima (virus gripe) ili drugim mikroorganizmima (piogeni koki). Ima pile. www. infekcije mogu biti primarne i sekundarne: 1.(bipolarno bojenje). pertussis i B. Djeca između 2 mjeseca i 8 godina su naročito podložna. ne pravi spore. Antibiogram. a infektivne su bakterije sa serotipom B. nepokretni. Antigeni su u kapsuli. Nekapsulirane bakterije su normalna flora diš puteva. sklonost sekundarnim infekcijama (upala pluća). Cjepivo se zove DiTePer-paraper (difterički i tetanički anatoksin + mrtva B. HAEMOPHILUS INFLUENZAE Morfologija: G.pleomorfni štapići. alj 3.2.i R-oblici. pa je po njemu i dobila ime. Oporavak traje dugo. nepokretni. uzgoj na krvnom agaru. kožna ozljeda). artritisa. azitromicin.i X-faktor koji su nužni za rast pa koristi se krvni agar koji se prethodno zagrije na 80 stupnjeva ili krvni agar na kojem je zasijan stafilokokima koji razaraju stanice. a vlastita jošnije razvijena. Uzrokuje apscese sa regionalnom upalom limfnih čvorova na mjestu ulaska (npr. Actinobacillus.belimantil. Kolonije: S. Kao saprofit živi u dišnom traktu i može izazvati oportunističke infekcije bronha i pluća. Ova bakterija je drugi najvažniji uzročnik meningitisa. Patogenost: prenosi se kapljičnim putem. serotipovi A-F. kataralni stadij: kihanje i lagani kaš traje 2 tjedna. Terapija: kloramfenikol. konvulzivni stadij: luči se gusti bronhijalni sekret pa slijedi učestali žestoki kašalj s teškim udisajima pri čemu nastaje karakterističan zvuk nalik na magareće rikanje (pertussis = hripavac). PASTEURELLACEAE Rodovi: Haemophilus. kokobacili bez spora. Bipolarno bojenje anilinskim bojama. Prvo Pasteurovo cjepivo. Terapija: eritromicin. aerobni (fakultativni anaerobi). Bolest ostavlja trajnu imunost. Za hranjivu podlogu treba imati žive stanice. 2. ampicilin s klavulonskom kiselinom. PASTEURELLA MULTOCIDA Morfologija: G. ali primjena na čovjeka ne daje rezultate.

Ima ih posvuda u prirodi. bez zaustavljanja na anatomskim granicama (kosti). asporogeni. pleomorfni. ACTINOMYCES IZRAELI Kolonije poput pauka (R oblik).belimantil. Terapija: kirurš zahvati za uklanjanje tumoroznih masa + sulfonamidi. (fakultativni) anaerobni. abdominalni . Aktinomitoza izazove granulomatozne lezije sa apscesom u centru pa nastaje gnojna izlučevina sa tipičnim sumporno žutim zrncima u gnoju.brasiliensis. Terapija: sulfonamidi. cervikofacijalni . asporogeni štapići koji se granaju poput hifa. bubrege. nisu dio normalne flore čovjeka. najčešće na ekstremitetima. sistemska najčešće zahvaća pluća i izgleda slično tuberkulozi. iz vagine može prodrijeti u zdjelicu.info 1 . 2. e Morfologija: G+. naborane. tetraciklin. voš tane. Ima 3 oblika: 1. 4.granulomatozne lezije kože i potkožja. prsni koš ili kožu. uzdignute.š se na vrat i lice iri 2.počinje kao upala slijepog crijeva ali prodiru dalje u trbušnu šupljinu. VAŽNO: Upalni proces se š kontinuirano. Otporne su na fagocitozu. hrapave. Kolonije u obliku raznobojnih granula sporo rastu na umjetnim podlogama. 3. Preko krvi može doći u jetru. potkožni i sluznički apscesi. Razgranati oblici poput micelija ali puno tanji i kraći od pravih gljiva. mozak. Može zahvatiti bilo koji unutarnji organ. oblik karfiola. Kolonije su suhe. postaje patogena i izaziva tipičnu bolest zvanu aktinomikoza. ki NOCARDIA Viš vrsta: N. V. Vide se bazalni i zračni micelij. Ako dođu u tkivo.POSEBNE BAKTERIJE ACTINOMYCETACEAE (Bakterije slične gljivicama) Morfologija: G+. nepokretni. www. micetom .asteroides. Spadaju u bakterije jer nemaju sterola u membrani i osjetljive su na antibiotike. Neškodljive dok žive na sluznicama usne šupljine ili vagine. Klinički oblici: 1.asteroides koja ulazi kožom i preko diš nog sistema. š je osobina iri to gljivičnih infekcija a ne bakterijskih. Y. Bolest se zove nokardioza a izazove ju N. 3.sa kože prsnog koša ili udisanjem širi se na pluća. aerobni. jako specifičan miris po plijesni. i dr. torakalni . neki su acidoarezinstentni. difteroidni štapići i filamenti koji se granaju u obliku slova T. N. Kasnije nastaju gnojni sinusi a gnoj ima granulome uzročnika.

Otporna na niske koncentracije kiselina i lužina. Vrijeme generacije je 14 do 22 sata a vidljiv rast 3 do 12 tjedana. ne prave spore ni kapsulu. respoređeni pojedinačno ili kao V. Ako bakterije probiju limfnu barijeru i prodru u krv.6. Kad se ti limfociti sretnu sa bakterijama. Stanična stijenka ima 4 sloja: peptidoglikan. vitki nepokretni štapići. Postoje primarna i sekundarna (reaktivirana) infekcija: 1. Patogeneza: Gdje god se u tijelu nasele. te prema sušenju. umjesto N-acetil-muraminske.info 2 . Limfociti od makrofaga dobivaju informaciju o antigenima i postaju imunokompetentni. U tekućim podlogama rastu na površini u obliku naborane kožice koja se otkida i pada na dno u obliku zrnatog taloga. slezena.dimikolat) i voskovi sa receptorima za fage i seroaglutinaciju. polisaharid arabinogalaktan. Nakon nekoliko dana dolazi do centralne nekroze i mekš anja pa nastaje meki tuberkul. alj raš se po tijelu i nastaje milijarna tuberkuloza. To je tipična manifestacija stanične imunosti. kod primarne infekcije makrofagi plućnih alveola fagocitiraju bakterije. glicerol je izvor ugljika. Katalaza pozitivne. parenhimatoznim tkivima (bubrezi. To su sitna žućkasta žarišta na slezeni. Murein sadrži N-glikolil-muraminsku kiselinu. Tako "progutane" bakterije dospjevaju do limfnih čvorova na što čovjek reagira nespecifičnom upalnom reakcijom. peptoglikolipidi i sulfolipidi (sprečavaju fagocitozu). mekim tkivima. proteini izazivaju preosjetljivost kasnog tipa (tuberkulinske reakcije). Daje pozitivan niacin-test. bacili tuberkuloze izazivaju karakteristični granulom zvan tuberkul koji se sastoji ejezgrenih velikih stanica. malahnitno zelenilo koje na ostale bakterije djeluje e bakteriostatski. kostima. sporo rastu. Za rast su potrebne posebne hranjive podloge a najčešće Lowenstein-Jensen podloga: jaja. Može doći do odebljanja lokalnih limfnih čvorova. M. X. ire koštanoj srži. Primarna infekcija ponekad nije potpuno iskorijenjena. aktiviraju se i nastaje upala sa tvrdim tuberkulima. Takvi tuberkuli postepeno zarastu fibrozom i kalcifikacija uz stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu. pa nastaje tuberkulozna upala pluća. Sve to može proći bez vidljivih simptoma. Unutar fagocita bi se trebale spojiti sa lizosomom i razgraditi ali bakterija ima cord-faktor i sulfolipide koji to sprečavaju. Antigeni su dijelovi stanične stijenke i citoplazme: polisaharidi. Boji se po Ziehl-Neelsonu (detalji u općem dijelu). Ne mora se razviti bolest. lipidi. okruženih epitelnih stanica (preobraćeni histiociti .MYCOBACTERIACEAE MYCOBACTERIUM 30 vrsta: aerobni. jetri. Tuberkuli mogu puknuti i nastaju kaverne uz kaš s krvavim ispljuvkom. Morfologija: vitki štapići. od metala najviš Mg. cord faktor (trehaloza -6. Patogeni sojevi daju tzv. www. cord-oblike (poput užadi). jetra). Može nastati izolirana tuberkuloza organa: čvorići po mozgu (meninge). acido-alkohol-rezistentne. To je tvrdi tuberkul. Tada se primarna infekcija dokazuje tuberkulinskim testom.tkivni makrofagi) i viš fibroblastima i limfocitima. asparagin je izvor duš ika.belimantil. Širi se kapljičnim putem. mikolična kiselina. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Čovjek je jedini prirodni domaćin. a osjetljiva na UV i sunčeve zrake.

Bolest je niske infektivnosti. ulcerans se prenosi kontaminiranom zemljom.2. a iskašljaj je najčešći izvor zaraze. nogu… Otpornost: O-difenil oksidaza onemogućuju spajanje s lizosomima i onemogućuje fagocitozu. To se koristi za provjeru imuniteta. preosjetljivost. sluznica i perifernog živčanog sistema. izrazito duge inkubacije i zove se guba ili lepra. kih tva Zbog toga glava naraste i nastaje "lavlje lice". Može doći do paralize lica. naročito u zemljama trećeg svijeta. Prevencija: Bacilus Calmet-Guerin (BCG) cjepivo u kojemu se postiže stanje primarne infekcije. MYCOBACTERIUM LEPRAE Morfologija: pojedinačno ili u velikim nakupinama ili kao palisade. Sekundarna infekcija nastaje ponovnim aktiviranjem primarnog žariš iz doba primarne infekcije ili ta reinfekcijom pojedinca koji je bio izložen.. anesteziju dijelova tijela. Aktivni dio je protein koji se može dobiti kao pročišćeni proteinski derivat. atrofija i otpadanja prstiju. Obavezni unutarstanični paraziti sporog rasta s generacijskim vremenom 20-30 dana. To je kronična bolest kože. Time je TBC najsmrtonosnija zarazna bolest čovječanstva.. npr. AIDS. cansasi su uvjetno patogene (mikobakterioze pluća). te se pozitivna reakcija ispoljava crvenilom i edemom oko mjesta uboda. neće izazvati bolest kod zdrave osobe. ruku. Ona se također može razviti u milijarnu TBC ili izoliranu TBC organa. Daje se atenuirani M. Na koži izazove brojne čvoriće (gube) ispod epiderme. WHO procjenjuje da godišnje u svijetu od TBC umre 3 milijuna ljudi. To se naročito u stanjima kompromitiranog imuniteta. U eri SIDA-e tuberkuloza i ostale mikobakterioze dobivaju nove razmjere (HIV uniš tava celularni imunitet). Terapija: izonijazid djeluje baktericidno na metabolički aktivnu populaciju rifampicin djeluje baktericidno na aktivne i slabo i povremeno aktivne bacile pirazinamid ih ubija u kiselom mediju Jedina prava terapija je kombinacija sva 3 antibiotika kroz 6 mjeseci do godine dana.info 3 . Gube nastaju i na sluznicama. Koristi se za izvođenje Mantouxove reakcije: intrakutano se ubrizga tuberkulin. obamrlost. OSTALI MYCOBACTERIUMI M. M. Slaba virulencija. Nije uspjela kultivacija u umjetnim podlogama. Tuberkulin je ekstrakt bakterije koji sadrži specifični protein. najčešće pluća. To su perzisteri i na njih ne djeluju antibiotici.. Može doći do raspada tih guba. resorpcije kosti. U plućnoj kaverni ima najviše mikroba jer je to sredina s povoljim pH i koncetracijom kisika. Tuberkuli su zatvoreni gnojni čirevi od raspadnutog tkiva i u njima je niska koncetracija kisika. kontraktura mišića šake (poput panđe). otpadanja kože i nastanka čireva. bovis koji je prošao višegodišnje presađivanje na glicerolno-krumpirovoj podlozi i ima iste antigene ali neće izazvati bolest. avium. Unutar makrofaga mogu ostati skrivene bakterije koje se sporo dijele zbog niskog pH. Od TBC može oboliti svaki organ. Neurološke manifestacije obuhvaćaju svrbež. intracelulare i M. Terapija: Diamino-difenil-sulfon i kortikosteroidi. www. M.belimantil. Tamo su metabolički aktivne i dijele se. Čvorići se sastoje od velikih nakupina makrofaga i orijaš stanica te mnoš bakterija. dugotrajno gladovanje.

fakultativno anaerobni. biotyp eltor. Dobro podnosi lužine. To dovodi do dehidracije. Treponema i Borrelia.i H . cholerae (sa 4 biotipa). marinum izazivaju otvorene i zatvorene čireve na koži i potkožnom tkivu.belimantil. a inhibira rast M. acidoze.zavinuti štapići. š ima to efekt na transmembranski transport. sušenje. Uzrok infekcijama su loši sanitarni uvjeti. M. Tetraciklin i ka klormafenikol su daje oboljelima ali i zdravima kao prevencija ako je izbila epidemija. Njihov karakterističan oblik uvjetovan je postojanjem aksijalnih filamenata u fleksibilnoj vanjskoj ovojnici građenoj od lipida. Morfologija: G-. ne prave spore. bez bičeva i kapsule. Bolest obično sama prestane nakon tjedan dana. fakultativni anaerobi.info 4 . cirkulatornog š i kolapsa. te smrti.M. Bakterije ne prodiru u stanice oka crijeva. bovis. Antigeni: O. niski pH. vitki. lepraemurium su patogeni samo za životinje. Biokemija: reducira nitrate u nitrite i stvara indol. Vrlo se teš uzgajaju na hranjivim podlogama. ica VIBRIO CHOLERAE 4 biotipa: biotyp cholerae. Cristispira. tuš preparat ili se promatraju u tamnom polju ili fazno-kontrastnim mikroskopom. ko www. Mikroskopija: pokretljivost koju pokazuju neki pripadnici roda u nativnom preparatu. spiralno savijeni štapići. tuberculosis. Hrana se kontaminira putem muha. plodovi mora uz kanalizaciju… Terapija: najvažnija je nadoknada vode s mineralima (intravenski fiziološ otopina). Glicerin pospješ rast M. U tamnom polju nalikuje gibanju “muš u roju”. UV zračenje. biotyp proteus. Uzrokuju crijevnu kravlju tuberkulozu. biotyp albensis. Dolazi do golemog gubitka vode i elektrolita u lumen crijeva i nastaje tipični vodenasti proljev koji uzrokuje golemi gubitak tekućine (10-15 litara na dan!). A podjedinica aktivira adenil-ciklazu zbog čega poraste cAMP u stanici. Budući se vrlo teško boje po Gramu jer su vrlo tanke koristi se bojenje po Giemsi. te nedovoljna termička obrada zaražene vode i hrane. ulcerans i M. uje VIBRIONACEAE Morfologija: G . anurije.antigeni sa puno serotipova. Enterotoksin je AB tipa: B podjedinica se veže za receptor na epitelnoj stanici crijevne sluznice i omogući ulaz manjoj A podjedinici u stanicu. krvotok. Osjetljivost: osjetljiv na visoke temperature. limfne čvorove. Dodatkom H2SO4 dolazi do nitrozo-indol reakcije (crvena boja) i to je crveni kolera-test. parahaemolyticus ima kapsulu i veći broj manje važnih vrsta. pa tko preživi do tada… SPIROCHAETACEAE Ova porodica obuhvaća 4 roda: Spirochaeta. proteina i ugljikohidrata različite strukture. M. pokretni (polarni bičevi). Vrste: V. V. bovis je uzročnik tuberkuloze preko mlijeka. paratuberkulosis i M.

15-22 periplazmatska biča pa je vrlo savitljiva i pokretna. mlohavost) c) kardiovaskularne lezije: slabljenje i proš irenje aorte. Terapija: derivat penicilina koji dugo djeluje (depo-penicilin ili ekstencilin). uzročnici prodiru u krv pa nastaju sekundarne lezije koje također prolaze spontano. 3. www. pa se promatraju koristeći druge metode. 2. sabljasta potkoljenica.TPI-test seruma zaraženih Treponemae pallidum imobilisation Patogenost: sifilis (lues) je kronična bolest koja se prenosi spolnim kontaktom i ima 3 stadija: 1. lezije na mjestu ulaza (najčešće spolni organi ili usna župljina). pa i doživotno . Antigeni su varijabilni. sedlasti nos. a kultivirani sojevi gube patogenost (slično kao Treponema). Regionalna upala limfnih čvorova. naročito kod djece. Može se razviti meningitis. i ponekad su potrebne godine za liječenje. izazivaju stvaranje aglutinina. Fakultativni anaerob (mikroaerofil). oštećenje mozga. pobačaj. te se oslobađa iz zaraženog tkiva i postaje sastavnim dijelom Treponeme i potiče stvaranje protutijela. Vrlo su osjetljive na vanjske utjecaje (izvan živog organizma odmah uginu). rijetki i ravni jer su gume zahvatile zubno meso. Razvija se u čir s tvrdim dnom zvan tvrdi čankir. Čir traje 2 do 10 tjedana i nakon toga nestane.latentni sifilis. T. G. 3. pallidum nisu umjetno uzgojeni na podlogama pa se moraju u pokusnim životinjama. stadij: a) granulomatozne lezije u koži. Indija. mrtvorođenče ili degenerativne promjene: “Hutchinsonovi zubi” su jako razmaknuti. a unutražnji organi jako rijetko zahvaćeni. rijetko upale bubrega ili jetre. T. Obavezno izvrš serološ test. Imunitet traje kratko. pallidum endemicum izazove bolest bedžel (sjeverna Afrika) .TREPONEMA PALLIDUM 3-8 aksijalnih filamenata za pokretanje. G-neodređene jer su suviše tanke. iti ki BORRELIA Morfologija: nepravilna spiroheta. T. lezije na zaliscima (zatajenje zalisaka) Kongenitalni sifilis je prijelaz T. To se pokazuje u serološ identifikaciji koj (Wassermanova reakcija) 2. Oboljenja srodna sifilisu: 1. Prenosi se kontaktom ili preko muš ice. antitreponemski antigeni . a razmotane i spore nisu. fibroza jetre i pluća. sastoje se od upalnih promjena na koži svuda pa tijelu.belimantil. pa ih je vrlo teš uzgojiti. 2. Antigeni: 1. Bakterije koje su gusto spiralne i brze su patogene.kožne lezije. Možda se daju uzgojiti u kulturi epitelnih stanica kunića. dijelovi Amerike). kostima. karidiolipin je hapten koji se nalazi u srčanom mišiću i jetri. To može potrajati godinama. Dužina terapije ovisi o tome koliko je bolest napredovala. jetri i testisu b) degenerativne promjene u mozgu koje dovode do pareze (slabost. pallidum pertenue izazove frambeziju (južni i jugoistočni Pacifik.info 5 . očne promjene. upale oka. ko Patogeni sojevi T.(češće se boje po Giemsi). carateum izazove pintu (Latinska Amerika). Čirevi po rukama i nogama poprimaju izgled maline. pallidum preko posteljice na fetus a uzokuje smrt fetusa. lizina i vezanje komplementa. Kolonije: teško se kultiviraju.

ali imaju različite prenositelje. Morfologija: G. oporavak: povlačenje žutice i oporavak bubrega (nekoliko tjedana).miš . Komplikacije: meningitis. endokarditis. grippotyphosa . 2. mialgijom. recurrentis . www. Životinje izlučuju bakterije ponajprije urinom (zagađenje vode). jelen). govedo. crvenilo lica. Patogeneza: 1. B. perikarditis. kao i geografsku distibuciju: 1. Ako je organizam oslabljen. B. ali sad može biti popraćena žuticom i krvarenjem iz kože. Terapija: penicilin. Terapija: penicilin glavni lijek. mučninu i ponekad osip. Može doći do zatajenja bubrega i smrt. L.prenosi ju krpelj (Ixodes scapularis) 3.pas.često može proći nezapaženo uslijed tamnije puti ili lokalizacije na skalpu b) nakon nekoliko tjedana javljaju se neurološki i kardiološki poremaćaji. mogu tetraciklin i kloramfenikol. artralgijom. Moguće su i promjene ponašanja. icterohaemorrhagiae. Somatski antigeni i antigeni aksijalnih filamenta izazivaju solidan imunitet.š takor.svinja. corporis) 2. pa prestane. konjuktiva i ždrijela. za trajanja groznice javlja se i eritemski osip. 2. probavnog trakta. mučninom i povraćanjem koja traje 2. recurrentis izaziva povratnu groznicu Bakterije ulaze u krv ugrizom odgovarajućeg člankonošca. ali nakon nekoliko dana ponovo se javi groznica slična prvoj.hebdomanis . burgdorferi izaziva lajmsku bolest i ima tri stadija: a) kožna lezija u obliku crvenila koje se širi oko mjesta uboda uz vrućicu. ali i veće životinje (npr. L.svinja. te kroz sluznice konjuktiva i usne š upljine a može i zaraženom hranom i vodom. bolove mišića . Tri stadija: 1. 3. bubrežni simptomi (upala). Imaju najveći broj spiralnih zavoja od svih bakterija. ostale Borreliae endemski prenose krpelji roda Ornithodoros Rezervoar zaraze su najvjerojatnije glodavci.belimantil.info 6 .prenosi ju bijela uš(Pediculus humanus var. glavobolju. L. moguća je smrt. B. nosa. zakočenost vrata. groznicu. 2 aksijalna filamenta. toksični stadij: žutica. Izazivaju opću slabost. L. To se ponovi 4-5 puta. Nakon početnog napada slijedi brz oporavak. sepsa: leptospire prodiru u krv kroz sitne pore i ozljede kože. Za vrijeme svakog napadaja groznice u krvi se može naći velik broj bakterija.spirohete. prilično brze. LEPTOSPIRACEAE Samo jedan rod: Leptospira. a nakon inkubacije 7-10 dana naglo poraste temperatura . pomona . B. Bolesti se zovu leptospiroze i dobivaju se od životinja: L.7 dana. savijena poput kuke. uniš tavanje prenosioca. mitis .Prenošenje: u rodu Borrelia ima 14 vrsta koje se vrlo malo razlikuju morfološki. tetraciklini. canicola . L. uz artralgiju (najčešće lakat I koljeno) c) nakon nekoliko godina slijedi gubitak mijelinske ovojnice neurona sa simptomima sličnim Alzheimerovoj bolesti i multiploj sklerozi. burgdorferi . Lako se kultiviraju na obogaćenim podlogama.nastaje groznica s glavoboljom. Samo bijela ušprenosi Borreliu recurrentis sa čovjeka na čovjeka.

uz gubitak vode i minerala. oksidaza. perikarditisa. Zahtijevaju podloge obogaćenem bjelančevinama. 2. Nakon infekcije se razvija specifični humoralni imunitet. lučki radnici. rastu sporo (4-7 dana). spore nema. cholerae. hemolizin. coli: lakš ili teža upala crijeva. Najgora komplikacija je adenokarcinom želuca.C. C. Postoje termofilni sojevi (razmnožavaju se na 43 stupnja. Kolonije: sitne. C. mikrokapsula (tanki sloj površ inskih proteina) ima antifagocitno djelovanje. aminoglikozidi a kloramfenikol za teže slučajeve.Cijepljenje lovačkih pasa i ugroženih osoba: poljoprivrednici. nepokretne. www. jejuni: upala debelog crijeva s vodenastim proljevom neugodnog mirisa.belimantil.štapić. a 1. razmnožavanje i upalu. Morfologija: G. ljuta hrana. Moguće su i teže infekcije s krvavim proljevom 2. 85% NO2). Terapija je kombinacija 2 antibiotika: azitromicin+amoxicilin. uzrujavanje) Bakterija je osjetljiva na pH želuca (1-2).info 7 . pokretan (4-6 peritrihijalnih bičeva). fetus: akutna crijevna oboljenja male djece ili imuno oslabljenih ljudi uz moguću sepsu koja dovodi do meningitisa. C. ali se prilagodila na dva načina: 1. Komenzali i patogeni kod životinja i čovjeka. i 3. Sve vrste stvaraju termostabilni endotoksin. RICKETTSIACEAE Morfologija: sitne. naročito peradi). Termofili stvaraju termolabilni egzotoksin koji je srodan otrovu V. ne nalazi unutar samog želuca nego na sluznici gdje je pH za 2 viš i. Pod mikroskopom su u paru pa izgledaju kao krila. Dosta osjetljive na razne nepovoljne uvjete. Patogenost: kampilobakterioze su akutna gastrointestinalna oboljenja. G. veterinari. HELICOBACTER PYLORI Izdvojen iz roda Campylobacter. pleuritisa. Odgovorna za većinu slučajeva čira. jejuni. smetlari.ali se teško boje po Gramu pa se koriste se specifične metode. CAMPYLOBACTERIACEAE CAMPYLOBACTER Slične vibrionima: G-. proteaza. azitromicin+medazol. polimorfni kokobacili. ali ne na 25 stupnjeva . što je i glavni uzročnik čira. C. pokretne (monopolarna flagela). Terapija: eritromicin. coli). Biokemija: stvaraju H2S pa uz Fe3+ daju crni pigment kao Proteus i Salmonella. spiralno zavijen. jaka aktivnost ureaze koja razgrađuje ureu na NH3 i CO2 smanjuje kiselost na epitelu želuca ali ga i nagriza. Enzimi: ureaza. a neki dobro podnose niske temperature (zaraza smrznutim mesom. aerobne. To joj omogućava naseljavanje. a ima i otpornih sojeva. ali nije jedini uzročnik (pušenje. Boja kolonije ovisi o podlozi. te lakš i teža sepsa. 10% CO2. Traži mikroaerofilne uvjete (5-6% O2). amoxicilin+medazol. katalaza. Kolonije: mikroaerofilne bakterije (5% O2.

mozgu i plućima. tupost. Kao odgovor na infekciju javlja se stanični i humoralni imunitet. U mozgu lezije malih žila mogu dovesti do živčanih simptoma: delirij. razmnožavanje samo unutar stanica pa je za uzgoj potrebna kultura stanica (žutojajčana vrećica oplođenog kokošjeg jajeta). uz lokalnu leziju na mjestu uboda s regionalnom ili generaliziranom upalom limfnih čvorova MYCOPLASMATACEAE 2 roda: Mycoplasma (60-ak vrsta) i Ureaplasma. www. Dijagnoza se postavlja serološ Weil-Felix ili rikecijalni antigeni . akari 3.info 8 . RICKETTSIA TSUTSUGAMUSHI Š ikarni tifus se prenosi grinjama. Blago akutno infektivno oboljenje popraćeno glavoboljom i osipom. Krvlju se prenose po cijelom organizmu. Članovi roda Rickettsia imaju neke zajedničke antigene sa rodom Proteus pa izazivaju ukrštenu reaktivnost: Weil-Felixova aglutinacija (rekacija antigena rikecija i proteusa). zagađenom odjećom. R. Sličnosti s virusima: mali su (ali veći od virusa). glavobolja. prowazeki. typhi 2. Na osnovi antigena su svrstane u 3 skupine: 1. ki: Terapija: tetraciklini i kloramfenikol. RICKETTSIA PROWAZEKI Uzročnik epidemičnog pjegavog tifusa. inhalacijom prašine s ušjim izmetom. tsutsugamushi. Prijenosnik je Pediculus humanus var. slabost. Patogenost: Nakon uboda zaraženog kukca rikecije ulaze u endotelne stanice malih krvnih žila. rickettsii. corporis a rikecije žive u probavnom traktu uši i izlučuju se izmetom. srcu. skupina pjegavog tifusa: R. Bolest se može prenijeti i dodirom. skupina š arenih groznica (spotted fever): R. opći kožni osip kao posljedica upala malih krvnih žila. Na inficiranim mjestima nastaje nekroza i tromboza a oko tih mjesta nastaju tifusni čvorići. koma. Antigeni se koriste za cjepivo.belimantil. Prenosi š takorska buha (Xenopsylla cheopis) ili ubodom krpelja (Ixodidae). zdravsvteno osoblje) i eliminacija prenosioca (insekticidi). Može uznapredovati do opsežnih kožnih nekroza i gangrene (upaljene žile tromboziraju). Groznica kad su rikecije u krvi. Dobri antigeni pa izazivaju jak imunitet.aglutinacija i hemaglutinacija. Redovito nastaje groznica. Oštećenje malih krvnih žila je najizraženije je na koži. elementarne nepogode) i u rizičnih grupa (vojska. Nije dokazana prisutnost plazmida. RICKETTSIA TYPHI (MOOSERI) Uzorkuje murini tifus (š takorski). očima. Sulfonamidi ubrzavaju rast i razmnožavanje. R. Čovjek češanjem nakon uboda unosi izmet uši u ranicu. skupina š ikarskog pjegavog tifusa (scrub fever): R. Cijepljenje (mrtva i živa vakcina) u posebnim uvjetima (rat. Visoka temperatura i kožni osip.Toksične i hemolitične ali se mogu neutralizirati specifičnim antitijelima. ali untač tome rikecije mogu preživjeti godinama unutar tkiva.

glavobolje). Imaju DNA i RNA. ali su vrlo male (oko 300 nm) i za razmnožavanje im je potreban domaćin. nemaju stanične stijenke. 3 membrane građene od proteina i lipida. Proizvodi amonijak iz ureje. psittaci i Ch. mozak. U podloge se stavlja penicilin da inhibira ostale bakterije.belimantil. azitromicin. urealytica. Nemaju neke važne enzime. Rastu bez živih stanica. Viš e simptoma izazove kod žena. Ne ulaze u stanicu domaćina. Biokemija: Ureaplasmae ne razgrađuju glukozu. citoplazmatska inkluzija . urogenitalnog trakta i crpe metaboličke produkte stanica na koje prijanjaju. Boje se po Giemsi i G-. Uraštaju u podlogu. ribosomi. Muškarci mogu imati upalu prostate u mokraćvoda. Razvojni ciklus: 1. Mycoplasmae stvaraju H2O2. www. pneumoniae. pneumoniae iz dišnih puteva se spušta u pluća i izazove netipičnu upalu pluća (groznica. urealytica treba urin da bi rasla na podlogama. hominis se često nalazi u urogenitalnom sistemu muškarca i često su nepatogeni komenzali.hominis. Stanična struktura je jednostavna: cirkularni kromosom (1/5 genoma ostalih bakterija).info 9 . Š irenje na zglobove. MIKOPLAZMOZE ČOVJEKA 1. nema kliničkog nalaza a vidi se samo na rengenu. kašalj. dišnog sistema. Patogene vrste su: M. Terapija: tetraciklin. može aerobno ali bolje anaerobno. Antigeni: 1.3 mikrometra). b) U. 2. većina ima kapsulu. Urogenitalne mikoplazmoze: a) M. infektivna čestica nastaje nakon ulaska u stanicu domaćina (fagocitozom) oko nje se oblikuje vakuola u kojoj metabolički neaktivna klamidija postane vrlo živa.unutar vakuole klamidije se vrlo ubrzano dijele sve dok ne ispune cijelu vakuolu a za to joj treba 24-48 sati. žene vagine i grlića maternice. pa ne mogu stvarati vlastiti ATP. CHLAMIDIA (izdvojeni rod bez porodice) Postoje samo dvije vrste: Ch. nego se prijanjaju. neurotoksin koji izazove iscrpljenost i apatiju 2. hemolizin. zato stalno mijenjaju oblik. Prenosi se seksualno uz često mijenjanje partnera.bakterijama i razmnožavaju se cijepanjem. Mycoplasmae obrnuto. a kronična upala izaziva sterilnost. oblik letećeg tanjura. Respiratorna mikoplazmoza: M.2-0.kokoidne bakterije. ali na obogaćenim podlogama. M. ali stvaraju ureazu. Morfologija: G. Žive na sluznicama usne župljine. Novorođečad se može zaraziti prolaskom kroz porođajni kanal i dobiti konjuktivitis. Prenosi se seksualno uz često mijenjanje partnera. obvezatni intracelularni paraziti. srce.Morfologija: najmanji prokarioti (0. hominis i U. ovojnicu sličnu G. Slične bolesti kao M. a Ureaplasmae NH3 i tako oš tećuju tkiva. Nema spora. pa sliče sferobalstima koji nastaju kada na bakteriju djeluju antibiotici (razorena stanična stijenka). Po osobinama između bakterija i virusa. Otporne na neke antibiotike jer nemaju staničnu stijenku. 2. Kolonije se vide samo mikroskopom. trachomatis.

Različiti serotipovi uzrokuju različite bolesti: 1. 2. lymphogranuloma venereum (serotipovi L1.Osjetljivost: klamidije su vrlo osjetljive na toplinu. Može dovesti do sljepoće (serotipovi A. Klamidije su obvezatni unutarstanični paraziti. C).info 10 . povraćanjem c) treći stadij je kronična upala dovodi do suženja i razaranja tkiva rektuma. uzgajaju se na pokusnim životinjama. dezinficijense i mnoge antibiotike. plazma stanica i polimorfonukleara) nastaju ožiljci koji izazovu uvrnuće gornje vjeđe pa dolazi do mehaničkog oštećenja rožnice vlastitim kapkom. Ba. a nakon tjedan dana javlja se teška netipična upala pluća. Čvorovi se brzo ognoje i gnoj izlazi kroz kožu van. Postoje i lakši oblici koji prođu nezapaženo ili samo uz blage simptome nalik prehladi ili gripi. Antigeni: puno različitih serotipova unutar svake vrste. CHLAMIDIA PSITTACI Razlikuje se od Ch. L3) je spolna bolest sa viš stadija: e a) primarna ozljeda na mjestu infekcije . slini ili pleuralnom eksudatu. Terapija: tetraciklini. pilećim embrionima ili u kulturama stanica. L2. B. trachomatis po tome š je osjetljiva na sulfonamide a njezine inkluzije se boje jodom. UV. klonulost i teška glavobolja. Na ljude se prenosi ptičjim izmetom. trahom je kronični keratokonjuktivitis. Suš enjem i zamrzavanjem (liofilizacija) dugo ostaju infektivne. osipom. Uzročnika se mikroskopski dokazuje u krvi. uključujući domaću perad.prištić koji brzo zaraste b) nakon nekoliko dana oticanje regionalnih limfnih čvorova (u muškaraca prepone. inkluzijski konjuktivitis obično spontano prolazi ali može prijeći u kronični oblik sličan trahomu (serotipovi D-K) 3. Terapija: sulfonamidi CHLAMIDIA TRACHOMATIS Otporna na sulfonamide i citoplazmatske inkluzije se ne boje jodom. a koriste se i serološke tehnike: reakcija vezanja komplementa i mikroaglutinacija. Uz to imamo vrućicu sa glavoboljom. Nakon inkubacije (7-14 dana) naglo nastupa vrućica. Nastaju grizlice (ulcera). www. Uslijed upalne reakcije (infiltracija limfocita. koja moće prerasti u tešku sistemsku bolest s oštećenjem slezene i jetre.belimantil. u žena i homoseksualaca oko šupka). to Izaziva zoonozu koja se zove psitakoza ako ju prenose je ptice iz roda papiga (Psittacinae) ili ornitoza ako druge ptice.

VIRIDAE OPĆENITO Virusi su najmanji živi organizmi. Osjetljivi su na organska otapala koja razaraju ovojnicu. nazad na viruse: Razmnožavaju se samo u živoj stanici. antigenoj strukturi i domaćinu. To je jednoslojna ili dvoslojna lipidna membrana koja sadrži različite funkcionalne elemente npr. ali zato ti znanstvenici savrš paš definiciji debila. punoglavaca. ovojnici.300 nm Za određivanje veličine se koristi se više postupaka 1) filtracija kroz membranske filtere sa porama poznate veličine 2) izravno promatranje u elektronskom mikroskopu 3) sedimentacija u ultracentrifugi Kemijski sastav virusa: 1) nukleinske kiseline su jednolančane ili dvolančane DNA ili RNA (ali nikad oboje!!!) u kojima je sav genetički materijal.150 nm 3) veliki virusi 150 . hemaglutinin i neuraminidaza kod virusa gripe. a razlikujemo strukturnu i morfološ jedinicu. nosilac antigenih svojstava virusa. elipsoidni.VIRUSI . Po veličini ih djelimo na 3 vrste: 1) mali virusi 10 -50 nm 2) srednji virusi 50 . nisu najmanji jer postoje: 1) viroidi su čestice koje se sastoje samo od kružne jednolančane RNA. 3) lipide imaju ih neki virusi s vanjskom ovojnicom. a morfološka jedinica (kapsomera) je oblikovni element koji se vidi u elektronskom mikroskopu.. ciglasti. Može biti viš eslojan. obliku.belimantil. također antigeni 5) enzimi omogućuju prodiranje u stanicu i razmnožavanje u stanici Prema rasporedu proteinskih podjedinica viruse dijelimo u 3 skupine: 1) spiralno simetrični (mozaična bolest duhana detaljnije opisan u Strajeru) 2) kubično simetrični (npr. no od 1971.. 4) ugljikohidrati su u kapsidi. Postoje i postojale su razne klasifikacije virusa. eno u Dobro.info . (ne spominji mu ovo na ispitu. Oblici virusa su različiti: štapičasti. nukleinskoj kiselini. 2) navodno postoje prioni koji su jošmanji i navodno nemaju ni DNA ni RNA nego samo proteine. adenovirusi) 3) kompleksno građeni virusi (bakeriofagi) 1 www.. Uzročnici zaraznih oboljenja ostalih živih organizama. 2) proteini čine omotač ili kapsidu čija je funkcija zaštita genoma. ku Strukturna jedinica je osnovni građevni element kapside i najmanja funkcionalna jedinica.ovo je onako informativno za one koji vole egzotiku) A sad. kuglasti.. poput metka. je ustanovljena nomenklatura virusa po veličini. a sudjeluje i u adsorpciji virusa na stanicu. iako za njih neki znanstvenici neće reći da su živi organizmi jer kao ne pašu u definiciju života. Potječe od stanice u kojoj se virus razmnožavao.

Ukratko. hranom i vodom. a stanica ne) ili imunog odgovora. Manifestacija virusnog oboljenja ovisi o nekoliko činilaca: virulenciji virusa. tzv. ugrizom. Na taj način se koriste u liječenju interferoni proizvedeni u kulturi ljudskih leukocita. Virusi se međusobno ometaju zbog različite antigenosti. f) sklapanje virusnih jedinica g) izlaženje iz stanice: . Samu tvorbu interferona izaziva nukleinska kiselina virusa. sposobnost imunološ reakcije organizma. 2 www.važno za dijagnostiku. izravnim dodirom. postaje otporna i na drugi virus. ke Moguće je više ishoda prodora virusa u stanicu: 1) stanica umire uslijed naruš enog metabolizma (virus sintetizira svoje. prijemljivost stanice za virus. Stanica koja tite je proizvela interferon za jedan virus. Nakon inkubacije interferentnim virusom..belimantil. HIV): +RNA -> -DNA -> +RNA. MANIFESTACIJA VIRUSNOG OBOLJENJA Virusi ulaze u organizam kapljično. +RNA služi kao kalup za tzv. Ili virus ima -RNA od koje nastaje +RNA. te ubodom kukaca.info . ulaze na sve moguće i nemoguće načine. bjesnoću. 2) stanica ostaje živa ali stalno proizvodi nove virione (uravnotežena infekcija) 3) stanice ostaju žive ali se mijenjaju i nastaju tumori Imuni odgovor prilikom virusne infekcije: 1) stvaranje interferona: Interferon je tvar proteinske prirode koju izlučuje zarašena stanica. Faze d) i e) također obuhvaćaju inhibitore stvaranja stanične RNA i proteina.KULTIVACIJA I RAZMNOŽAVANJE VIRUSA Uzgajanje virusa je moguće samo u živim stanicama.goli virusi izlaze odjednom svi i razaraju stanicu .virusi s lipidnom ovojnicom izlaze pomalo i ne uniš tavaju stanicu Neke vrste virusa tvore tzv. te postanu otporne na aktivni virus. uz pomoć enzima reverzna transkriptaza (što je obrnut proces nego kod sinteze proteina stanice: DNA -> mRNA -> proteini). pa se koriste pokusne životinje. Retrovirusi (npr. hepatitis B. -RNA koja je opet kalup za novu +RNA a ta će kodirati nove viruse. On djeluje zaštitno samo na stanice koje ga proizvedu. virusne inkluzije u jezgri ili citoplazmi stanica . Razmnožavanje virusa: a) prijanjanje za stanicu . stanice izlučuju interferon. herpes. i to za gripu. Interferencija je pojava zaš stanice od infekcije virusom zbog prisutnosti drugog virusa u stanici. spolnim putem.receptori na kapsidi ili vanjskoj ovojnici b) prodiranje u stanicu c) razgradnja kapside i oslobađanje virusne nukleinske kiseline d) proizvodnja virusnih proteina e) replikacija nukleinske kiseline: DNA virusi: DNA je kalup za novu DNA i za RNA -> proteini RNA virusi: početna. oplođena kokošja jaja ili stanične kulture..

belimantil. poliomijelitis 2) koža . herpes simplex 3) diš sustav . primarna viremija (krvotokom u jetru i slezenu). umnažanje u limfnim čvorovima. iskreno rečeno. umnožavanje.konjuktivitis 5) jetra . jedini znak virusa su antitijela 4) perzistentne dugo zadržavaju viruse. sve je to zakurac.influenza. . dok se ne dogodi nešto što se može usporediti sa otkrićem penicilina. umnožavanje. bez kliničkih znakova i imunoloških reakcija 5) spore . a imunološ reakcije slabe ke KEMOTERAPIJA VIRUSNIH OBOLJENJA Postoje neka djelotvorna sredstva: 1) amantidin sprečava prodor virusa gripe u stanicu 2) aciklovir sprečava virusnu DNA-polimerazu pa nema razmnožavanja 3) adenin-arabinozid (vidarbin) ometa neke enzime za sintezu i funkciju virusnih nukleinskih kiselina 4) azidotimidin (AZT) ometa reversnu transkriptazu retrovirusa (HIV) 5) metisazon ometa sintezu strukturnog proteina poxvirusa 6) interferoni Postoje i neke noviji spojevi: didanizin. foskarnet.žutica ili hepatitis 6) žlijezde slinovnice . postoji ravnoteža virus-čovjek. Lokalne . ovo je jedino efikasno š za sad imamo.ograničene na pojedine organe (sustave): 1) živčani s. sekundarna viremija.virus se š po tijelu. napad na živčani sistem. probavnog i urogenitalnog 2) antitijela neutraliziraju viruse. primarna viremija u limfi. tip (boginje): infekcija. simptomi se javljaju u razmacima 3) latentne nemaju kliničkih simptoma. virus se dugo zadržava.Tri su mogućnosti uzajamnog odnosa virusa: a) heterologna interferencija ako su virusi antigenski posve različiti b) homologna interferencija: virusi su antigenski istovjetni.inkubacija traje čak godinama.zauš njaci Sistemske . probavni trakt. encefalitis.meningitis. bjesnoća): oralne infekcije.info . bronhopneumonia ni 4) oči . koža (žariš umnažanje). sekundarna viremija. Infekcije se po duljini trajanja dijele na: 1) akutne su kratke i ostavljaju imunitet 2) kronične dugo traju. tip (poliomijelitis. ali se razlikuju po nekim svojstvima c) indiferentni: virus koji nije zarazan spriječava infekciju zaraznim virusom nog. idoksuridin. a makrofagi proždiru viruse. Dva su tipa viremije: iri 1. Naročito su važna IgA u sluznicama diš sustava. VIRUSNA CJEPIVA E. Postoje lokalne i sistemske virusne bolesti. to Postoji viš vrsta: e 3 www. no 2.herpes zoster.T-limfociti proždiru inficirane stanice. trifluridin. Ali. bjesnoća. 3) stanični imunitet .

PARAMYXOVIRIDAE Viš rodova: Paramyxovirus (mumps. ORTHOMYXOVIRIDAE VIRUS GRIPE (INFLUENZE) Virusi gripe imaju tipove A. a većina ima i vanjsku lipidnu ovojnicu staničnog porijekla. Ovojnica virusa je sastavljena lipidnog dosloja s radijalno poredanim štapićima . Karakteriziraju ih simetrično građene kapside. a virus se primarno replicira u cilijarnom. Rhabdoviridae. e 4 www.peplomerama. Sinteza virusnih dijelova ovisna je o staničnoj DNA jer ne može kodirati hemaglutinin. ali imunitet nije trajan. formalin) su neš kodljive. neki životinjski virusi) i e Pneumovirus (viš raznih respiratornih virusa). stanica i imunološkog procesa čišćenja (makrofagi. što omogućava izlazak virusa iz stanice. ali kratko djeluju. aureus. Za vrijeme epidemije može se davati amantidin koji sprečava replikaciju u stanicama sluznice. T-kileri).info . Uzrokuje malaksalost. 4) različitim tehnikama genetskog inženjeringa dobivene su rekombinantne vakcine. koji su proteini (hemaglutinin i neuraminidaza) i izraš u obliku glavica. B i C. Virus se izolira i uzgaja na oplođenom kokošjem jajetu. taju Tri su vrste biološ proteina u virusu gripe: kih 1) hemaglutinin stupa u reakciju s receptorima stanice (sijalinska kiselina) 2) RNA-polimeraza 3) neuraminidaza cijepa sijalinsku kiselinu na receptorima stanice .belimantil. Influenza se prenosi kapljično. D. parainfluenca i drugi). Glavna komplikacija su sekundarne bakterijske upale pluća (S. ali je moguć razvoj bolesti ako se nađe aktivni virus a moguće je i tumorsko djelovanje nekih virusa. Dobar je jer izaziva dugotrajni imunitet. Postoje cjepiva. ponekad i alveolarnom epitelu. Razlikuje se po tome što ne daje reakciju hemaglutinacije. 3) cjepiva od dijelova virusa su pročišćeni antigeni kapside ili vanjske ovojnice. SISTEMATIKA VIRUSA MYXOVIRIDAE Virusi s jednolančanom DNA. Specifične terapije nema pa se provodi ublažavanje simptoma bez djelovanja na uzročnika. pneumoniae. Paramyxoviridae. a prisustvo mu se dokazuje hemaglutinacijom. Virus tipa C je blago respiratorno oboljenje. influenzae). 2) cjepiva s umrtvljenim virusom (grijanje. Bakterije se inficiraju virusnim genetskim materijalom i stvaraju virusne proteine (antigene). temperaturu i kaš Ti simptomi se javljaju zbog smrti epitelnih iri alj. pa su osjetljivi na organska otapala. te se š dalje. H. Stalno mjenjaju antigene strukture i zato imaju jaki epidemijski potencijal. bez kliničkih simptoma.sprečava vezanje hemaglutina na promjenjeni receptor. Morbilivirus (ospice. Porodice Orthomyxoviridae. Oporavak traje 7-14 dana.1) cjepiva sa atenuiranim živim virusom koji se dobije uzastopnim presađivanjem na odabranim podlogama. glavobolju.

Postoji živa atenuirana vakcina.belimantil. ali je sinteza virusnih dijelova neovisna o staničnoj DNA i može sam kodirati sintezu hemaglutinina). Uzrokuje mumps: slabost. gdje uniš tava moždane stanice.info .jebiga. pankreatitis. konjuktivitis. Slijede ekscitacijska faza: delirij. a iz lipoproteinskog omotača vire hemaglutinini. Uzrokuje smrtonosni encefalitis. rinitis. kiseline. Lako pređe u epidemiju. anoreksija. Može uzrokovati i meningoencefalitis. Hemaglutinin aglutinira eritrocite majmuna. Vesiculovirus (više ljudskih i životinjskih virusa).VIRUS MUMPSA (parotitis. akutna smrtna bolest ljudi i životinja. Slijedi duga inkubacija (15 dana do 5 mjeseci) koja omogućuje da se brzim cijepljenjem i davanjem seruma s antitijelima spasi žrtvu.. VIRUS BJESNOĆE Ima oblik puščanog metka. Nakon inkubacije koja traje 14 dana. a sojevi ovog virusa su i jedinstveni po svojoj antigenskoj strukturi. Napada epididimis u muš karaca š može to uzrokovati sterilnost. ali vrlo rijetko. 5 www. lužine i eter. To su najveći virusi (250-300 nm) i strukturno najsloženiji.. e ORTHAPOX VIRUSI Rod orthapox su veliki virusi s dvolančanom DNA i složenom višeslojnom kapsidom koja sadrži lipide. Potom dospijeva nog u limfne čvorove odakle se širi po tijelu. koja je zoonoza. U citoplazmi moždanih neurona uzrokuje Negrijeva tjeleš ca (nakupine virusnih podjedinica vidljivih svjetlosnim mikroskopom). VIRUS OSPICA (morbili. Ovo stanje traje oko 7 dana. Sličan virusu gripe. te ospice i Koplikove pjege (jarkocrvene pjege s bijelim centrom u usnoj š upljini . S-antigen se može ranije dokazati u serumu (dijagnostika). te encefalomijelitisa. zauš njaci) Vanjska ovojnica sadrži hemaglutinin. POXVIRIDAE Poxvirusi su DNA virusi ovalnog ili četvrtastog oblika. sa zajedničkim nukleoproteinskim antigenom. konjuktivitisa.dijagnostika). oticanje parotidne žlijezde i drugih slinovnica. virus se razmnožava u epitelnim stanicama diš trakta. potom paraliza i smrt. respiratornih smetnji. Inače. neuraminidazu i hemolizin. a kad dospije do neuromuskularne veze živcem putuje do CNS-a. Oboljenje počinje kao febrilno stanje. Od životinja se prenosi na čovjeka preko sline putem ugriza. Kultivacija se vrš u stanicama ljudi i majmuna. Virus se razmnožava u skeletnim mišićima i vezivnom tkivu. a virus sadrži hemolizin. RHABDOVIRIDAE Dva roda: Lyssavirus (bjesnoća). Ima jednolančanu RNA. Virus ubijaju UV-zrake. vrućica. rubeola) Uzročnik ospica. napadi grčeva prilikom gledanja ili gutanja vode. Prilično je osjetljiv na vanjske uvjete. Preboljavanje ostavlja jaki i doživotni imunitet. Moguće su komplikacije (meningitis). Postoji viš rodova. Ima dva antigena: solubilni (S-antigen) i virusni (V-antigen).

slabost. Ako ulazi u organizam gornjim diš nim putevima. a može prodrijeti u krv i ući u jetru i žuč (zato su govna zarazna) i dolazi do degeneracije parenhima. enu Variola minor ima slične ali slabije simptome. ali da bi ti se to dogodilo. Klinički simptomi hepatitisa B su anoreksija. Variola je vrlo zarazna. Virus je prisutan u svim tjelesnim izlučevinama. a ima dugotrajnu inkubaciju (1-3 mjeseca). slabost i povraćanje. ali je osjetljiv na oksidanse (KMnO4). temperatura. ka nesterilne igle intravenoznih narkomana. smrtnost > 50%) i variola minor (smrtnost manje od 1%).belimantil. Virus hepatitisa A (Picornaviridae) ima jednolančanu linearnu RNA. uz trajni imunitet. VIRUS VELIKIH BOGINJA (variola vera) Dva su oblika variole vere: variola major (velike ili crne boginje. 6 www. kojeg je ovaj (Jenner. zrakom i kapljično. zagađenom hranom i vodom (npr. Porijeklo mu je izvorni Jennerov virus kravljih boginja.1. 2. inski antigen (hepatitis B-surface 2. a dovodi se u vezu s primarnim karcinomom jetre. bez ovojnice. Uzrokuje akutni upalni proces i nekroze jetre. VIRUS HEPATITISA Prije se govorilo da je virus neklasificiran a danas se zna da je je riječ o virusima koji međusobno nemaju nikakve veze. 1. ima bolove. a zbog propadanja parenhima propadaju žućni kanalići. a oporavak je dug. Dobiva se nečistim rukama. VIRUS VAKCINIJE Virus vakcinije služi za cijepljenje protiv boginja. žutica i tamnija mokraća. a dijagnoza se postavlja prema dokazanim antitijelima. Ima ozbiljniji tok od hepatitisa A. Za razliku od hepatitisa A prenosi se parenteralno: transfuzije krvlju.info . Virus se nastanjuje u crijevnom epitelu i tu može ostati a da nema jetrenih simptoma. povraćanje. pluća i bubrege gdje se dalje množi. glavobolju. kontaminirana kirurš i druga oprema. jedući školjke koje žive uz kanalizaciju). Otporan je na UV-zrake. fistule. Imunitet nakon cijepljenja ostaje približno 10 godina. a ima kratkotrajnu inkubaciju . Virus spada u najotpornije viruse. generaliziranu vakciniju i postvakcinalni encefalitis. a ne sam virus) hibridizirao s virusom variole. lako preraste u epidemiju. a poslije ozdravljenja ostaje imunitet nekoliko godina. Bolesnik se u pravilu oporavlja nakon 4-6 tjedana. te ulazi u krv (primarna viremija) i dalje u jetra. sa nekrozom hepatocita. morašimati težak peh. pa je otporan na dezinficijense i suš enje. Otporan je prema dezinficijensima. Kupferove stanice hiperplaziraju. Tada ponovo prelazi u krv (sekundarna viremija) i penetrira u kožu i razmnožava se u epidermi pa nastaju lokalne krvave nekroze koje prelaze u kraste koje su zarazne (crne zbog zgruš krvi). namnoži se u sluzi i lokalnim limfnim čvorovima. Prenosi se direktnim dodirom. Virus hepatitisa B (Hepadnaviridae) ima dvolančanu DNA i HB-površ antigen). Postoji rekombinantno cjepivo. Virus vakcinije može izazvati mjehuriće (vezikule). ane groznicu i poviš temperaturu.tipična žutica uz temperaturu. Bolesnik je jako slab. Može dovesti do ciroze. te nastaje difuzna upala u lobulu jetre. jelda. Izaziva serumski hepatitis. a izgleda poput virusa variole.

mnogim kemijskim sredstvima. te eteru. Postoje tri klinička oblika: 1. na Tu nije gotovo sa virusima hepatitisa jer se spominju D. e ne 2) neki slučajevi upale tankog crijeva. Izuzetno su otporni prema UV-zrakama. s lipidnom ovojnicom. Imaju dvostruku RNA. 7 www. Umnožavaju se i sazrijevaju u citoplazmi.poliomijelitis. Uzrokuju tipične simptome prehlade koje mi ne pada na pamet opisivati. Orbivirus i Rotavirus.3. e Poliovirusi su tri različita serotipa virusa koji izaziva dječju paralizu . Ima ih više od 100 vrsta. Nije se uspjelo dokazati koje bolesti izazivaju ali su opažena slijedeća stanja: 1) epidemija lakš groznice u djece. a Sabinova atenuirani virus. Osjetljivi su na formalin UV-zrake i oksidanse. RHINOVIRUS To su virusi obične prehlade. Otuda prelaze u krv i napadaju živčani sustav. ENTEROVIRUS Viš vrsta od kojih su najvažniji poliovirusi. Dijagnoza se postavlja dokazivanjem zntitijela u serumu. transplantacije organa) i preko usta. Virus hepatitisa C (Flaviviridae) ima jednolančana RNA. a neki i F ali nitko ne zna kolko ih ima. ali je imunitet specifičan za tip. te tvore eozinofilne uklopine. Tri roda: Reovirus.belimantil. uz proljev i diš smetnje. Kultivira se u ljudskim i majmunskim stanicama. često bez žutice. Ime u dobili kao Respiratorno-Enteritični-Organ virusi (nalaze se u respiratornom sustavu i crijevima čovjeka). REOVIRUS Najraš ireniji virusi u prirodi. PICORNAVIRIDAE Vrlo sitni RNA-virusi kubične simetrije otporni na eter i kloroform jer nemaju lipidni omotač.info . Vrlo brzo raste . a komplikacije su bakterijske infekcije gornjih i donjih diš puteva. Sadrže hemaglutinin koji aglutinira ljudske eritrocite krvne grupe 0. REOVIRIDAE RNA-virusi srednje veličine. neparalitički poliomijelitis je febrilno stanje uz serozni meningitis i ne ostavlja posljedice 3. sličan hepatitisu A. Ima blaži tok. paralitički poliomijelitis izaziva paralizu zbog oštećenja neurona a stradaju naročito prednji rogovi leđnemoždine Postoje dva cjepiva: Salkova je formalinom inaktivirani virus. Prenosi se parenteralno (transfuzije. Cardiovirus. nih Na cjepivu se radi (kak se zove onaj Grk kaj je gurao kamen uzbrdo pa mu se kotrljao natrag?). pa je ponovna prehlada vrlo česta.E. U organizam ulaze kroz usta i nastanjuju se u ždrijelu (tonzile) i crijevima (Peyerove ploče i limfni čvorovi). Porodica sadrži rodove Enterovirus. ali kratko traje. abortivni poliomijelitis je najčešći uz oporavak nakon febrilnog stanja 2. Rhinovirus. Postoji i imunitet za heterologne serotipove. Uspješ je terapija interferonom. Aphthovirus.250000 novih virusa za 3 sata.

VIRUS RUBELE (nije isto š i rubeola!) to Prenosi se diš nim putem. ARBOVIRUSI Skupina virusa koji imaju zajedničko samo to što se prenose komarcima i krpeljima. Uzorkuju teš bolesti: ke 1) encefalitis koji je često smtonosan 2) netipične groznice sa ili bez osipa 3) groznice sa krvarenjem (ebola) 4) žuta groznica: koža požuti. nekroza i krvarenje. a onda ide u krv. oko koje je dvoslojna lipidna ovojnica. temperatura. Sindrom kongenitalne (prirođene) rubele .info . te se virusna DNA reproducira u staničnoj jezgri. gluhoća. Žaš je aktivna imunizacija živim oslabljenim virusom. febrialis): nakupine mjehurića.virus ulazi u organizam kroz sluznicu gornjih diš puteva. Flavivirus. glavobolja. blag konjuktivitis i osip. oštećenje jetre kao kod žutice. a virusne bjelančevine u citoplazmi. sa lipidnom ovojnicom.TOGAVIRIDAE RNA-virusi različite morfologije . iako nisu dokazani prenosioci za sve vrste. koja se stapa sa staničnom opnom stanice u koju prodire. Osip na koži nastaje kao posljedica upale uzrokovane kompleksom antigenantitijelo. Poslijedice: mrtvorođeno dijete. Postoji živa atenuirana vakcina.belimantil. Bolest ima relativno slabe simptome. kuglastog oblika. srčana mana i mentalna zaostalost.slijepoća. Uzrokuje bolest koja se javlja u dva oblika: 1) stečena rubela . koja nastaje kao posljedica infekcije trudnice u prva 3-4 mjeseca trudnoće. umnoš u lokalnim limfnim nih ava čvorovima. HERPESVIRIDAE DNA-virusi kubične simetrije. Letalitet novorođenčadi je relativno velik (10-20 %). oštećenje bubrega i srca. Postoje nekoliko vrsta ljudskih virusa: Virus herpes simplex tip 1 uzrokuje: a) akutni herpetični gingivostomatitis: mjehuri na sluznici usne šupljine i zubnom mesu b) herpetični egzem: mjehurići na koži c) keratokonjuktivitis: upala rožnice i očnih spojnica d) encefalitis: upala mozga e) herpes labialis (h. To je RNA virus. Zatim nukleokapsida prodre u citoplazmu stanice. tita 2) prirođena rubela je bolest ploda. Imunost nakon bolesti ostaje doživotna. u predjelu usana na prijelazu kože u sluznicu 8 www. HERPESVIRUS Ima čvrstu kapsidu. Alphavirus.rodovi: Rubivirus. spontani pobačaj ili prijevremeni porođaj. Samo jedan rod. uz oštećenje ploda (teratogeni učinak). Prenose ih člankonošci. uz povećanje limfnih čvorova.

koje tada nabubre i povećaju se (“citomegalo”). ovdje u svako vrijeme imamo različite stadije mjehurića a kod boginja su sve iste. b) neonatalni herpes: od oboljele majke ga dobije dijete. To je vrlo bolno jer virus izaziva nekroze na vrhovima osjetilnih živaca (migrira iz stražnjeg roga moždine u kožu) Terapija: aciklovir. Virus herpes simplex tip 2 uzrokuje: a) genitalni herpes: mjehurići na penisu. te se aktivira u stresnim situacijama (groznica. 3 porodice: Oncovirinae. Lentivirinae. uz glavobolju i opću slabost. Virus varičela-zoster se prenosi se kapljično: a) varičelu. gdje ostaje latentan cijelog života zaraženog.info . Opasni su kod davanja imunosurpresora jer transplantat biva odbačen. kemoterapeutici. Nema cjepiva. Opasno po život novorođenčeta. emocionalni stres. te splenomegalija (povežana slezena). koji prelazi u mjehuriće. sluznici rodnice i stidnice. te se ponovo aktivira u stresnim situacijama. Kemoterapija (fosfonooctena kiselina + adenin-arabinozid + aciklovir) je u fazi ispitivanja. koja se očituje izbijanjem nakupina mjehurića na koži trupa. Terapija se provodi samo kod jako ugroženih osoba: ganciklovir + foskarnet Epstein-Barr (EB) virus uzrokuje infektivnu mononukleozu koja je bolest djece i mladih. Klinički znaci su povišena temperatura. idoksiuridin i trifluridin. u toku porođaja. LENTIVIRINAE HIV = human immunodeficiency virus izaziva AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) U kapsidi se nalaze dvije kopije +RNA genoma i neki enzimi od kojih su najvažniji reverzna transkriptaza (koja omogućuje sintezu -DNA iz +RNA kalupa) i integraza (integrira -DNA u stanični genom). prolaskom djeteta kroz porođajni kanal. pothlađenje. grliću maternice. Preboljena bolest ostavlja trajni imunitet. ali neki virusi ostaju uspavani u ganglijima dorzalnog korijena leđne moždine i u oslabljenim stanjima izazivaju zoster. povežane limfne žlijezde.belimantil. od kojih jedan (gp120) služi kao receptor 9 www. preduga izloženost suncu. koji uzrokuju nekoliko stotina teških kongenitalnih oboljenja i najčešći su uzrok mikrocefalije.Virus nakon primarne infekcije putuje u ganglij trigeminalnog živca. Za razliku od boginja. analozi nukleotida . RETROVIRIDAE RNA-virusi ikozaedralne kapside. razmnaža se i napada B-limfocite koji poprime karakterističan oblik (Downeyeve stanice . Terapija aciklovir (nanoš enje na kožu) i nepriznati lijek marihuana (ne spominji to na ispitu). Najčešće se prenosi spolnim kontaktom. Sadrže antigenski specifične reversne transkriptaze (RNA-ovisna DNA-polimeraza: +RNA -> -DNA -> +RNA). uz moguće neurološke posljedice. Spumavirinae. Citomegalovirus: Velika grupa virusa. s lipidnom vanjskom ovojnicom.sprečavaju replikaciju virusne DNA. b) zoster je rijetka bolest. no rijetko su uzrok bolesti odraslih osoba. hormonalne promjene). Prenosi se slinom (“bolest ljubljenja”). Vanjska ovojnica građena je od lipidnog dvosloja u kojem se nalazi mnoštvo proteina. a ovi u kraste. Virus može napasti bilo koje stanice. Nakon primarne infekcije virus se ugnijezdi u sakralnom pleksusu.mononukleari). Virus ulazi u limfne čvorove. vodene kozice: pojava osipa na koži i sluznici usta i ždrijela.

azidotimidin koji zaustavlja replikaciju virusa i time usporava napredovanje bolesti. proljevi. arolika. Prevencija se sastoji u testiranju donirane krvi.za vezanje na tzv.belimantil. Također se primjenjuju lijekovi za liječenje oportunističkih infekcija. te razni limfomi. uporabom prezervativa (nije posve sigurno) i sterilnih igala i drugih medicinskih instrumenata. tuberkuloza. s tipovima A i B (razlikuju se u dužini inkubacije i još nekim stvarima). kih abnormalni pokreti i refleksi. slina. ali uglavnom treba nekoliko godina da AIDS uznapreduje. Cjepivo se obećaje godinama ali izgleda da ćemo se načekati. om Uzorkuju razna oboljenja: 1) virusni meningitis 2) infekcije gornjih dišnih puteva: težak faringitis sa povraćanjem i bolovima u trbuhu 3) crveni osip na koži 4) bol u mišićima sa temperaturom i glavoboljom ali to obično prolazi bez posljedica 5) mjehurići na nepcu koji se mogu pretvoriti u čireve 6) miokarditis i perikarditis kod novorođenčadi sa često smrtnim ishodom 10 www. Kad zaraženi makrofagi prijeđu krvno-moždanu barijeru razvija se niz neurološ simptoma: glavobolja. oko 30 vrsta. glavobolje. Nemaju lipidnu ovojnicu. To traje nekoliko tjedana. otoka limfnih čvorova i gubitka težine. Klinička slika AIDS-a je vrlo š 1. a prenosi se i s majke na dijete. CD4+ T-helper limfocite. Maligni tumori povezani s AIDS-om su Kaposijev sarkom. Njihov broj se postupno smanjuje (u početku ih ima 1000/mm3 krvi. transfuzijama zaražene krvi. ali i oni djeluju samo do neke mjere budući da je imuni sustav toliko narušen da nema pomoći. prljavom vodom. ali ju ne može izliječiti. ubiti viruse. u kasnijim stadijima to prijeđe u demenciju i teške osjetilne i motoričke poremećaje uz tumore i cerebrovaskularne promjene. erupcije herpes virusa. 4. sperma. ali se ponavlja. Ubrzo nakon infekcije javlja se ARC (AIDS Related Complex) skup blažih simptoma poput vrućice. HIV može naći u svim tjelesnim tekućinama zaraženog (krv. 2. osipa. a godiš im se broj smanjuje za 40-80/mm3).. Sve to vrlo naruš sposobnost imunog odgovora zaraženog koji postaje podložan ava raznim oportunističkim infekcijama i malignim promjenama vlastitih stanica. nesterilnim iglama intravenoznih narkomana. Prenose se muhama. majčino mlijeko. Smanjenje njihovog broja utječe na cijelu T-populaciju nje budući izlučulu interleukin IL-2 koji općenito stimulira stvaranje svih T-stanica. tj.. i jako su otporni. 3. pa prestane. COCSAVIRIDAE RNA virusi veličine 30 nm. U liječenju se koristi AZT . kandidijaza. loš higijenom.). opće slabosti. kognitivne promjene. HIV napada i druge stanice: makrofage i monocite. Kad broj T-limfocita padne na 200-400/mm3 javljaju se prve oportunističke infekcije: razne upale pluća.info . karcinomi usne š upljine i rektuma. Takva infekcija HIV-om ponekad odmah prijeđe u AIDS. Prenosi se kontaktom tjelesnih tekućina s krvotokom a najčešće spolnim putem.

GLJIVICE - FUNGI (MYCETES)
MORFOLOGIJA Eukariotske stanice dvoslojne stanične membrane, sa citoplazmom i jasno definiranom jezgrom unutra. Osnovna stanica je hifa, različitih oblika: kao reket, spiralne, rogovi jelena... Postoje pregrađene (septirane) ili nepregrađene hife. Obično su bezbojne, ali mogu sadržavati neki pigment: crn, crven, ali nema klorofila!!! Klijanjem hifa raste u dužinu, te se stvara splet hifa - micelij, koji čini gljivinu steljku. Thalus je tijelo bez diferenciranog korijena, stabljike. Prema funkciji micelij se razlikuje: 1. vegetativni micelij se sastoji od hifa koje prodiru u hraniliš i crpe hranu i vodu. te 2. zračni micelij se uzdiže iznad hranilišta, a ako se na njemu razvijaju organi za razmnožavanje onda se zove reprodukcioni ili fertilni micelij. Budući ne sadrže klorofil, gljive su heterotrofi, uglavnom aerobi. Rastu sporo, a potrebno im je puno vlage. U nepovoljnim uvjetima se stvara sklerot, koji je bogat rezervnim tvarima i održava latentan život gljive. Postoje nepatogene, patogene i uvjetno patogene gljivice, luče endo- i egzotoksine, slično kao kod bakterija. Jednostanične gljivice - kvasnice se razmnožavaju pupanjem, a višestanične imaju organe za razmnožavanje. Razmnožavaju se sporama, a neke spore služe za preživljavanje u nepovoljnim uvjetima. Spora se sastoji od jasno odvojene jezgre, citoplazme s rezervnim tvarima i dvoslojne opne. Unutrašnji sloj čini citoplazmatska membrana, a vanjski stanična stijenka građena od polisaharida hitina i nešto celuloze. Razmnožavanje višestaničnih gljiva se vrši pomoću spora, koje se mogu stvarati: 1) aseksualnim putem - nastaju diferenciranjem stanica hifa, te nastaju nesavrš reprodukcioni organi. eni Takve gljive zovemo neprave gljive, Fungi inperfecti (Deuteromycetes). Artrospore nastaju segmentacijom hifa, to su egzospore ovalnog oblika. Blastospore su loptaste ili ovalne, nastaju pupanjem i odvajanjem roditeljske stanice. Klamidospore su obrambene spore koje nastaju od hifa u nepovoljnim uvjetima. Aleuriospore su laterlani izdanci na hifi, kruš kasti i imaju peteljku. Konidiospore nastaju segmentacijom vrhova hifa, loptaste su, nalaze se na proš irenju hife koji se zovu konidiofor (izgledaju kao peteljka) a kad su zrele otkidaju se. Sporangiospore se nalaze u vrećici sporangiumu kojeg nosi proširenje hife sporangiofor. 2) seksualnim putem - nastaju spajanjem jezgri dviju najbližih hifa. Takve su prave gljive, Fungi perfecti (Phycomycetes, Ascomycetes i Basidiomycetes). Zigospore nastaju kad se kod nekih fikomiceta krajevi susjednih hifa približe, njihovi se sadržaji spoje, nastaje velika okrugla spora debelih stijenki (rod Mucor). Askospore nastaju u posebnoj vrećici (askus), filamenti micelija obavijaju askus i nastaje loptasta formacija zvana peritecijum a ako su aksusi na posebnom tijelu onda se zove kleistotecijum. Endospore. Bazidiospore se stvaraju na proš irenju hife zvanom bazidijum. 4 spore na malim drš kama. Egzospore. Veliki dio njih luči antibiotike i mikotoksine a to su sekundarni metaboliti koji su otrovni za druge mikro- ili makroorganizme. www.belimantil.info
1

MIKOZE Bolesti izazvane gljivicama su mikoze, a postoje površ inske (dlaka, koža, nokti) i dubinske (sistemske): potkožno tkivo i unutraš organi. Neke gljivice izazivaju jedne, a neke i obje vrste. nji POVRŠ INSKE MIKOZE Prenose se direktno (kontaktom) ili indirektno (češalj, postelja itd.). Uzrokuju ih dermatofiti (Dermatophytes) i neke F. imperfecti. Dermatofiti su skupina gljiva iz klase Ascomycetes. Uzrokuju dermatomikoze, a imaju afinitet prema keratinu, oko kojeg rastu i razmnožavaju se, te ga razgrađuju. Prodiru i parazitiraju u keratinizirano tkivo dlake, stratum corneum kože i orožnjele stanice noktiju. Kod čovjeka uzrokuju slabije upalne reakcije, a kod životinja još i gnojne promjene. TRICHOPHYTON (14 vrsta) Uzrokuje oboljenja trihofitije na goloj i obrasloj koži, dlakama i kosi. Kronično oboljenje, najčešće kod djece a očituje se kao sumporno žute naslage na skalpu, noktima i bradi. Mikroskopski se razlikuju se septirane hife i spore. Spore mogu biti makrokonidije (megasporne) i mikrokonidije (mikroidne). Uzgoj na Sabourand agaru daje barš unaste, glatke ili naborane kolonije. Bolest se razvija sporo, pa se uočava u poodmaklom stadiju. Javljaju se lezije kože, ružičasta boja, ljuskanje, propadanje dlaka i krhki nokti. Može izazvati trajno propadanje korijena dlake i ćelavost. Terapija: griseofulvin za dulju terapiju, lokalno derivati imidazola i salicilne kiseline u kremama i mastima. MICROSPORUM Uzrokuje bolest mikrosporiju na dlakavim djelovima. Mikroskopski se uočavaju se mikrokonidije baršunastog oblika, septirane hife i listaste spore. Kolonije su glatke, brašnjave i pamučaste, žute, narančaste i crvene boje. Vrlo zarazna i podmukla bolest, izaziva spore promjene. Upalni i gnojni procesi, ljuskava koža, nokti gube sjaj, postaju krhki. Često se javlja kod prepona, blizu pazuha i ispod grudi. Najčešće napada djecu pa izaziva epidemije u tamo gdje ima puno djece na jednom mjestu (vrtići). Terapija: griseotulvin, fungicidi i keratolitici. EPIDERMOPHYTON Uzrokuje bolest epidermofitiju na neobrasloj koži i noktima, no ne i na dlakama! Mikroskopski se uočavaju razgranate septirane hife, te spore kao lišće djeteline. Kolonije su zelene. Patogeneza: zahvaća kožu oko genitalija, pupka, pazuha, između prstiju, dlanove i tabane. Izaziva crvenkaste mrlje, svrbež i mjehuriće koji se mogu ognojiti. Terapija: fungicidi za vanjsku primjenu: ketokonazol, nistatin i imidazoli. www.belimantil.info
2

SISTEMSKE MIKOZE Uzrokuju ih gljivice porodice Cryptococcaceae, rodovi Pitirosporium, Trihosporum, Corulopsis i Cryptococcus. Takve se mikoze javljaju u unutrašnjim organima: pluća, jetra, slezena, mozak, bubrezi i limfne žlijezde, no mogu biti i na koži i sluzokoži. U organizam uzročnici dolaze preko povrijeđene kože i sluzokože, udisanjem spora i probavnim traktom. Postoje primarne mikoze sa uzročnikom izvana i sekundarne od gljivica koje čine mikrokulturu na koži i sluzokoži, ali pod utjecajem nekih faktora postaju patogene. a) PATOGENE KVASNICE (Blastomycetes) Kvasnice se jednostanične gljivice koje se razmnožavaju pupanjem. Osnovna stanica je blastospora loptastog oblika. Uz blastospore se vide i pseudohife koje nastaju jer blastospore se nakon pupanja ne odvajaju, već stvaraju nizove, te klamidospore, koje su specifične za Candidu. CANDIDA ALBICANS Saprofit na koži i sluzokoži usta, vagine i probavnog trakta, koji kod upala, bakterijskih infekcija, endokrinih poremećaja, slabog imuniteta ili utjecajem nekih vanjskih faktora (npr. upotrebom antibiotika) postaje patogen. Morfologija: kolonije su okrugle, glatke, bijeložute, bez sjaja. Blastospore se boje se G+. Uzrokuje kandidijazu: 1. Kod male djece i novorođenčadi nastaju bijele sitaste naslage u ustima i ždrijelu. To se zove mlječac. Može migrirati u probavni trakt, š uzrokuje povraćanje i proljev a ponekad dovodi do čireva koje perforiraju (može to čak biti fatalno ali u 0.0000000...0000001% slučajeva.) 2. Dišne kandidijaze su česte sekundarne infekcije: laringitis, brohitis, čak i upala pluća. 3. Vaginalna kandidijaza se manifestira jakim svrbežom, te jačim iscjedkom, koji je gust i bijel. Može dovesti do vulvovaginitisa (upala karakterizirana pseudomembranama). 4. Može izazvati i upale organa za izlučivanje mokraće ali rijetko. 5. Površ inska kandidijaza se manifestira sjajnim crvenilom na koži najčešće oko šupka, pupka i pazuha. 6. Generalizirana kandidioza je septičko oboljenje redovito fatalnog ishoda. Gljivice su u mozgu, jetri, bubrezima. Kandidijaze su često praćene dermatofitima. Preventiva je izbjegavanje vlage i sintetične odjeće, kao i osobna higijena. Terapija za sistemske mikoze sadrži fungicide i fungostatike: amfotericin B najčešći. Za lokalne mikostatin. CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS Veoma raširena kao saprofit, a u određenim uvjetima izaziva oportunističko oboljenje europsku blastomikozu ili kriptokokozu. Morfologija: loptaste i jajaste blastospore su obavijene debelom mukoidnom kapsulom. Micelija i pseudomicelija nema. Uspjeva najbolje na Sabourand agaru, te čini okrugle, sluzave kolonije, pravilnih rubova, krem boje. Infekcija kroz probavni trakt, kožu i sluzokožu. Postoji nekoliko vrsta kriptokokoza: 1) plućna obično nije opasna, može proći nezapaženo ili uz temperaturu i kašalj, a uglavnom se spontano izliječi. Ako se proširi po organizmu (CNS) nastaje frka. 2) kožna je sekundarna infekcija: javljaju se lezije na koži, čvorovi, čirevi, granulaste ili tumoraste tvorbe. 3) generalizirana nastaje udisanjem velikog broja spora ili zaraza krvlju. Apscesi na slezeni, jetri, bubrezima i ostalim organima, visoka smrtnost. 4) koš tana je vrlo rijetka. Nastaju tuberkulozna žariš na kostima. ta www.belimantil.info
3

a može doći i do astmatičkih napadaja. kao bijele kolonije u početku. Morfologija: micelij se sastoji od granatih i septiranih hifa. a postoje: 1) primarna je slična tuberkulozi. Zygomycetes). Uglavnom su kronični upalni procesi. Gljiva bubri i raste. To je tumorska masa koja se vidi na rengenu kao polumjesečasta masa i tako se razlikuje od tuberkuloze. camemberti) 2) proizvođači antibiotika: P. Najbolje djeluju u kombinaciji. crysogenum. te nastaju proširenja bronha. P. ali kasnije postanu naborane sa centralnim udubljenjem. flavus. fumigatus. povraćanje. nalik na kaverne. koja je uglavnom lokalizirana u plućima. b) PATOGENE PLIJESNI (Hyphomycetes) ASPERGILLUS Vrste: A. izazivaju sistemsko oboljenje aspergilozu kod čovjeka i životinja. noktima i hrani. roqueforti. Može doći i do trovanja mikotoksinima. te uzrokovati čireve.belimantil. A. 5) kriptokokoza usne šupljine: sitni apscesi. A.info 4 . (dobar sam) Š tetni: 1) uzročnici trulenja i gnilenja hrane. paučinaste i bijele. Rasprostranjene gljivice u zemlji i zraku. griseoflavinum stvaraju monopeniciličnu kiselinu iz koje se dobiva peniclin. terapija: amfotericin B i 5-flurocitozin. na koje se nastavljaju konidiospore (sve to skupa liči na loptice). perfecti (Phycomycetes. dezorjentacija. Korisni: 1) značenje u industriji: pripreme sireva. ove gljivice su povijesno gledano imale nezamjenjivu ulogu u ispunjenju tisućljetnog sna o borbi protiv mnogi bolesti. c) MUCOR I RHIZOPUS To su F. gnojan ispljuvak. te smrt kao posljedica paralize centra za disanje. na kojima su kratki držači fijalide. 2) bolest peniciloza. karcinoma i tuberkuloze. Rasprostranjeni su kao saprofiti u zemlji i na hrani. Nije pronađen lijek za peniciloze. Javljaju se sve jače glavobolje. Na vrhovima hifa su proš irenja konidiofore. Rastu na različitim podlogama a kolonije su kuglaste. iti 2) sekundarna se javlja se kod oboljelih od leukemije. Ostali oblici: a) aspergiloza CNS . povrća i žitarica. nesvjestica i bol u zadnjem dijelu vrata. Iako se danas antibiotici rade industrijski. fermentacija (P. kvarenja voća. Od razgranatih hifa se stvara loptasta formacija aspergilom ili megamicetom koji ne prodire u plućno tkivo. Slijede depresija.granulomi na mozgu i meningama uzrokuju smrt. niger. ko PENICILLIUM Saprofiti su na sluznicama. a može se proširiti na crijevnu sluznicu. b) konjuktivitis i druge promjene na oku c) otrovanje aflatoksinima (vidi mikotoksine) Terapija je amfotericin B i kirurš odstranjivanje aspergiloma. notatum.4) na CNS-a teče postupno. Aspergiloza pluća nastaje udisanjem spora. a onda su pigmentirane ovisno o vrsti. P. te poprimi boju od konidiospora. a može završ kao tuberkuloza. najčešće u plućima. www. P. uš nom kanalu. Izaziva temperaturu. Morfologija: čine ga razgranate i septirane hife i male loptaste spore na konidioforima (kao metlice) Na podlogama rastu brzo. koži.

3. FALI PATOGENEZA I TERAPIJA ZA RHIZOPUS!!!!!!! ka MIKOTOKSINI Otrovne tvari. Plijesni uznapredovalih krvarenja (Mucor. 7. Ima sporangije i zigospore. Mikotoksini ne potiču stvaranje antitijela. 3. Plijesni polja (Fusarium) 2.trihoteceni Identifikacija i dokazivanje: 1. Respiratorni tokisni oštećuju dišne puteve . plinska.patulin. Rhizopus) KANCEROGENI TOKSINI Karcinom jetre uzrokuje kronično trovanje sa aflatoksinom ali za to nema sigurnih dokaza. imunosupresori). Imunosupresivni tokisini oštećuju imuni sistem i njegov odgovor na infekciju . torakalno. i tako stvaraju uvjete za razvoj mikoza.trihoteceni 8. Može stvarati i klamidospore (preobrazba hife) i zigospore debelih stijenki spajanjem vrhova dvaju hifa. Plijesni uskladiš tenja (Penicilium. 2. NMR. Aspergilus) 3. Gljivice imaju afinitet za arterije i dovode do embolije i infarkta. Prognoza je vrlo loš a. pogotovo imunosupresivni toksini. Patogenost: bolest je mukormikoza a događa se između nosa i mozga. Fotosenzibilni tokisni izazivaju hepotoksične pojave i facijalni ekcem ovaca i goveda .zearalenon (ol). www. glikotoksini. Kemijski postupci: kromatografije (tankoslojna. Aflatoksini fluoresciraju žutozeleno. 9. a aflatoksini pridonose kroničnom hepatitisu B.ohratoksini. Naročito napada dijabetičare i osobe oslabljenog imuniteta (citostatici. paučinaste.belimantil. Fizikalne metode (UV svijetlo). negativno djeluju na imuni sustav. u tekućem stupcu pod viskim tlakom). 4. Terapija je amfotericin B i kirurš intervencija. Zračni micelij ima žutosmeđe sporangij. sekundarni metaboliti koje luče gljivice a uzrokuju mikotoksikoze: alimentarna trovanja u ljudi i životinja.sporideznoini. Citotoksini ili nekrotoksini oštećuju stanice kože i sluznica probavnog trakta i krvnih žila . Ponekad je samo koncetracija razlika između antibiotika i mikotoksina. Mikotoksikoze su slične avitaminozama.trihoteceni 6. spektroskopija. ke Proizvođači mikotoksina s obzirom na vrijeme razvitka i kontaminacije na biljkama i plodovima: 1. 2. Na mjestu gdje dodiruju podlogu hife imaju male izdanke nalik na korjenčiće zvane rizoidi. Smatra da je virus Hepatitisa B osnivni uzrok karcinoma jetre. trihoteceni. Estrogeni toksini izazivaju hiperestrogenizam u životinja i degeneraciju spolnih organa . Prema bolestima i simptomima dijelimo ih na: 1. abdominalno i na koži. Neurotoksini izazivaju oštećenja živčanog sistema i krvarenja u mozgu . Hepatotoksini oštećuju stanice jetre i pospješuju razvoj karcinoma . Čimbenici odbijanja i povraćanja hrane .ohratoksini. Razgranat micelij neseptiranih hifa.morfologija: Mucor pravi bijele kolonije koje kasnije posmeđe.aflatoksini i penicilična kiselina. Nefrotoksini izazivaju slabi rad i zatajenje bubrega . 5.info 5 . imunološ metode i imunoenzimski test. Organoleptičko: samo vid jer ostala osjetila ne pale ili su opasna za koriš tenje. Rhizopus: kolonije su bijele.

beta. U ranijim fazama se može dokazati tubularni tip proteinurije. trompocitopenija. B2. Alimentarna toksična aleukija. Također je otkriveno da je uzrok preranih puberteskih pojava djece. Utvrđeno je da povećava rizik 5 puta. graminearum i penicilium vrste. proliferacija epitelnih stanica žučovoda. alfa. Fluorescencija žutozelena. Rastu na kikirikiju i kuruzu. Ohratoksikoze ljudi: 1.belimantil. smanjena sinteza proteina. G2 najotrovniji je B1 najmanje G2. C. Ohratoksin A je nefrotoksičan u večim količinama i hepatotoksičan. Kronično je krvarenje unutaš organa. Proizvođači: fusarium roseum. Zearalenol je 6 puta otrovniji. f. 2. vezanje na DNA i inhibicija mRNA. Postoje B1. nekroza želuca. Akutno i subkronično trovanje su probavne smetnje. Aflatoksikoze ljudi: akutna i kronična (karcinom i cirozu jetre). kože i dermatitis. izaziva promjene endoplazmatskog retikuluma. a. Najvažniji mikotoksini: T2. AFLATOKSINI Proizvođači: aspergillus flavus. Žuta kiš (bojni otrov). s jasnom hijalinizacijom glomerula. a 3. leukopenija. Najotrovniji su T2 i DAS a najmanje DON. Tumor bubrega 2. f. G1. Prema kemijskoj strukturi imamo skupine A do D. A je najčešći. encefalopatije. Balkanska endemska nefropatija uglavnom kod starijih ljudi. Tumori bubrega: ohratoksin A OHRATOKSINI Proizvođači: aspergillus ochraceus. Karcinom prostate: fumonizin B1. Neposredno nakon uzimanja zatrovanog zrna je svrbež u predjelu www. na pokusnim životinjama i imunosupresivan. penicilium sp. Kasnije dolazi do smanjenja rada bubrega. Stahibotriotoksikoze su subkronična i kronična trovanje otrovima uglavnom D grupe (preko salame). krvavi proljevi.info 6 . DAS. Rastu na žitaricama. 4. Perakutno: kolaps i uginuće odmah nakon uzimanja zatrovanje hrane Akutno tijekom 12 sati Subakutno: otrovan na jetru i bubrege (glumerulonefritis) Kronično: ciroza jetre i karcinom. Neke luče i zearelanon (ol). Kashin-Beck: Kronični deformantni osteoartritis (samo pretpostavka). Potrebna je transplatacija. Trihotecenotoksikoze ljudi: 1. Kronično je nefropatija. TRIHOTECENI Najveća skupina mikotoksina (oko 60). DON. Njihovo djelovanje na jetru objaš njava se ovako: prodiranje aflatoksina u stanicu i jezgru.Bolesti reproduktivnih organa (karcinom): zearanelon (ol) je doveden u vezu s karcinomom grlića maternice. masna degeneracija tkiva. Proizvodi ga aspergilus fumigatus. stomatitis. B. Imaju afinitet na ribosome i SH grupe u enzimima. Akutno i subakutno je oštećenje jetrenog parenhima i rane promjene u proximalnim tubulima bubrega. orizae i neke vrste iz roda penicilium. Karcinom jednjaka i želuca: fumonizin B1 i fusarin C. Upale kože i sluznice. oxysporum. parazitikus. HT2. testisi). Postoje A. Uzorkuju stanična oštećenja i to najčešće onih stanica koje se stalno dijele (u timusu. š nekroza. limfne žlijeze. njih ok.

klonulost. Treći stupanj je krvarenje.info 7 .belimantil. ena www. smrt. Kočenje razvoja leukocita i trombocita.usta i grla. Drugi stupanj je leukopenija. krvarenje. Osip koji svrbi. gubitak okusa. bol. tahikardija i poviš temperatura.

a) PROTOZOE TJELESNIH Š UPLJINA 1) AMEBE (RHIZOPODA) PROBAVNOG TRAKTA ČOVJEKA. u endoplazmi su vakuole sa bakterijama. Ima pseudopodije. i). no ako ih je puno. One izazivaju upalnu reakciju uz nakupljanje leukocita i fibroblasta. Rod Entamoeba parazitiraju na životinjama. Prenose se fekalnom kontaminacijom ruku. a najvažnije su: Rhizopoda (korjenonošci ili amebe). U dizenterijskom proljevu naći ćemo sve oblike amebe.PARAZITOLOGIJA PROTOZOA (Praživotinje) Praživotinje ili protozoa su heterotrofni eukariotski jednostanični organizmi. 2. koja nastupaju kada zakaže prirodna obrana epitela putem lučenja sluzi. Patogenost: u normalnom crijevu ne izaziva promjene ali je potencijalno patogena zbog histolitičkih svojstava. fibrin i otpale epitelne stanice. Terapija: akridinski preparati kroz 5 dana + metronidazol i naravno higijena za sprečavanje. te u jetru. Ciliata (trepetljikaš Sporozoasida (truskovci). Dijele sa na više skupina. koju treba razlikovati od to bakterijske. te uzrokuju bol. progutana cista dospije u tanko crijevo i počne se micati (metacista). Ima 4 para bičeva i 4 jezgre. proljev. a jedna vrsta je patogena za ljude. gdje nastaju apscesi (amebni hepatitis). Zrela cista ima 4 jezgre a govnima se izbacuju u okoliš i prilično su otporne na sušenje. Terapija: nekad emetin. smiruje se i prelazi u precistu koja sazrijeva u cistu tako da se ovija membranom i mitotički dijeli. Ameba počne razarati sluznicu crijeva i nastaje krater u koji dolaze bakterije iz lumena crijeva. te ometaju apsorpciju vitamina i masti. Životni ciklus se sastoji od nekoliko faza: 1. a danas se koristi metronidazol ili niridazol.info 1 . Kreću se ameboidno. Sprečava se održavanjem higijene. 2) BIČAŠI PROBAVNOG TRAKTA: GIARDIA LAMBLIA (LAMBLIA INTESTINALIS) Kruškoliki flagelat se javlja u vegetativnom i cističkom obliku. kada dospije u doljne dijelove crijeva. jezgra je okrugla. 3. te nastaju krvavo-sluzavi proljevi.belimantil. tvori enzime koji razgrađuju kazein. trofozoit gubi vodu. pseudopodijima. a u normalnoj stolici samo ciste. Veličina 10-60 mikrometara. Hranu metabolizira anaerobno. vode. a mogu otići i dalje u organizam (pluća. Iz kratera izlazi upalni eksudat pomiješ sa sluzi. ubrzava se an peristaltika. stanični zid puca i oslobađaju se 4 mlada trofozoita koji migriraju u debelo crijevo gdje se nastanjuju. nadraže sluznicu duodenuma. hemoglobin. trofozoit je vegetativni oblik. polisaharid. Flagellata (bičaši). š je znak amebne dizenterije. Amebe iz submukoze mogu proći u kapilare portalnog krvotoka. neravnomjernim strujanjem citoplazme. nadutost. mozak). krvi i amebama. hrane. www. ENTAMOEBA HISTOLYTICA Ona je stanovnik debelog crijeva. U pravilu je nepatogeni komenzal. Crijevo je nadraženo. želatinu.

u kojima se razmnože kao amastigoti. koji je rijedak i zelenkasto-žućkast. a ima i peti. tropica uzrokuje kožnu lišmenijazu. b) KRVNE I TKIVNE PROTOZOE Njih prenose prenose člankonošci i pijavice. metronidazol. c) tripomastigot je vretenasti oblik a pravi ga ako dođe u gušći medij poput krvi ili likvora. jetra.u životnom ciklusu mjenjaju domaćina. 2) L. a uzrokuje upalna. nekrotična žariš na mjestu uboda insekata. U tkivima Leishmania donovani. leukopenija. Jezgra je mjehurasta i jajolika. Ubodom insekta ulazi u kožu. www. Nakon inkubacije 2-4 mjeseca bolesnika hvata groznica. limfni čvorovi. leukocita i endotelnim stanicama. Oboljeli slabi i može umrijeti. Bujaju bakterije. koji ide duž tijela. Mogu širiti i inficirati bakterijama. okrugli oblik bez biča a takav parazitira u tkivima unutar stanica. Terapija: metronidazol. glavobolja. povraćanje.belimantil. brasiliensis je uzročnik jušnoameričke kožno-sluzničke lišmenijaze. ta Terapija: preparati peterovalentnog antimona. Terapija: metronidazol (vaginalete i tablete) kroz 7 dana. Oko tijela su 4 biča. te daje krvi tamnu boju. Razmnožava se binarnom diobom. L. monocitoza. Terapija: preparati peterovalentnog antimona direktno u mišiće ili vene. Javlja se kada parazitira na beskralješ nicima. donovani živi unutar monocita. 1) L.info 2 . koja se javlja u tropskim područjima. u koži i sluznicama Leishmania tropica i Leishmania brasiliensis. a pri težim oštećenjima kirurški.3) BIČAŠI UROGENITALNOG TRAKTA: TRICHOMONAS VAGINALIS Živi samo u vegetativnom obliku (trofozoit). koštana srž. i to oba spolna partnera. dolaze leukociti. anemija. Na mjestu nastaju čvorići koji mogu prerasti u čireve. te može doći do kronične upale. d) epimastigot je modificirani tripomastigot koji parazitira u člankonošcima. a s njime i svoj oblik: a) promastigot je osnovni oblik sa vretenastim tijelom i velikom jezgrom. te idu po čitavom organizmu: slezena. te se javlja upalni sekret. LEISHMANIA Prenose ih hematofagni (piju krv) insekti roda Phlebotomus. Vretenastog je oblika. te ostavlja ožiljak. Svi spadaju u porodicu Trypanosomidae . a kroz osovinu prolazi potporna organela aksostila. te ih fagocitiraju makrofagi. b) amastigot je sitan. Izaziva degeneraciju i ljuš tenje vaginalnog epitela. Preboljenje ostavlja jaki imunitet. Može napasti i uretru i izazvati blagi nespecifični uretritis.

parazitiraju na ribama. razara leukocite (febrilno stanje). uglavnom u kutu oka. terapije nema.triparsamid. pa stanice pucaju. razdražljivost. terapija . germanin 2) Chagasova bolest: čovjek se inficira preko stjenice. P. Krvlju idu do tkiva. te napadaju nove. kako mjenjaju domaćina. P.. Antimetaboliti: sulfonamidi. c) KRVNE I TKIVNE SPOROZOASIDE (TRUSKOVCI) PLASMODIUM 4 vrste: P. Nakon nekoliko groznica razvijaju se muš i ženski gametociti . vivax. rhodesiense.vretenasti sporozoiti. vodozemcima. U eritrocitu se merozoiti dijele (shizonti) i razaraju ga. te karakterističnu pospanost. danas postoje tri vrste sredstava: a) antimalarici koji djeluju na tkivne oblike. no mogu nastati antigenski ko različite generacije. malariae.info 3 . čime se zatvara ciklus. a ako dođe do srčanog mišića.TRYPANOSOMA Vitki. koji uzrokuju bolest spavanja. P. no preživjeli stvaraju otporne nove sojeve. Oni odlaze u jetru gdje se hrane stanicama parenhima i množe se unutar stanica. recidiva. Razvojni ciklus: ubodom komarca (iz njegove sline) u krv ulaze infektivni oblici . idu u CNS i uzrokuju meningoencefalitis: glavobolje. te inficiranje komarca 8-amino-kinolini (primakvin) www. crusi. Mjenjaju oblik. b) antimalarik koji uniš tava shizonte u krvi (shizontocid) je 4-amino-kinolin-klorokvin c) sredstvima koja ubijaju gametocite (gametocidi) sprečavaju širenje bolesti. To je napadaj malarijske groznice koja se ponavlja u pravilnim vremenskim razmacima. Za čovjeka su patogene 3 vrste: T. okrugli). upala pluća. Prenose ih komarci iz roda Anopheles. Nastaje primarni upalni efekt praćen oticanjem na mjestu ulaska. šok ili koma (sve uslijed slabosti organizma). Prenose ih pijavice i člankonošci. Nakon inkubacije 5-7 dana u stanicama se namnoži velik broj merozoita (mali. koja posere tripanosome na kožu i sluznicu. koje su otporne prema stvorenim antitijelima.spolni oblici koji moraju dospjeti u komarca da bi se spojili u zigotu iz koje se ki množe sporozoiti. te T. pareze.belimantil. gmazovima i sisavcima. koja izaziva Chagasovu bolest. koji ponovo preplave krv i izazivaju groznicu c) ulaze u limfu. smrt. ovisno o vrsti plazmodija (2 ili 3 dana). gdje većinu uništavaju antitijela. Tako dolazi do ponovnog rasplamsavanja bolesti. tj. ali ipak prestane.. Bolest teš prolazi iako se razvijaju celularni i humoralni obrambeni mehanizmi. Ponekad dolazi do komplikacija: dizenterija. 1) Bolest spavanja prenosi cece-muha: a) tripanosome se razmnožavaju na mjestu uboda i uzrokuju bolnu lokalnu upalu b) potom odlaze u krv. pirimetamin i Cl–progvanil. falciparum su uzročnici malarije. Također može doći do oštećenja bubrega. vretenasti flagelati. pa se sve to oduži. Terapija: prije se davao samo kinin. a merozoiti ulaze u krv i napadaju eritrocite. gambiense i T. sulfoni. usana ili nosnica. Imaju složen životni ciklus koji se sastoji od nespolne faze (shizogonija u čovjeku) i spolne faze (sporogonija u komarcu). ovale.

belimantil. U početnim proglotidama su spolni organi u začetku razvoja.trakavice Imaju člankasto tijelo (članaka 3-par tisuća) u obliku vrpce. žive u prirodi ili kao paraziti u ljudi.obli crvi. Polumjesečastog je ili ovalnog oblika. Štetno djeluju mehanički nagrizanjem. trakavice ga nemaju. razaranjem i perforacijom sluznice crijeva. ali mogu biti i u jetri. na kojoj su 2-4 sisaljke. no ipak troš malo kisika. Članci su proglotide. kao rezultat vlastitog metabolizma. slezeni. TAENIA SOLIUM . a infekcija se vrši preko usta. a neke tkivom u kome se nalaze. ispod kojeg je mišićni sloj. Terapija: sulfonamidi. Metilji se hrane krvlju. pa se hrane preko čitave svoje površine (upijaju šećere i masti). PLATYHELMINTHES a) CESTODES . plućima. u sredini zreli. vezivnom i mišićnom tkivu. i Nemathelmintes .porast broja eozinofilnih leukocita koji inače čine manji dio leukocitne populacije. Cestodes . prljavom hranom i vodom. u kojima se nalaze oba spolna organa (hermafroditi). Ulazi u stanice CNS-a i leukocite. Crvi su fakultativni anaerobi. Obično prolazi bez simptoma. na vrhu scolexa je izbočenje rostelum. koji nosi hitinske kukice za pričvršćivanje. Slijedi nesegmentirani vrat (collum) od kojega pupaju proglotide koje grade trup. mozgu. 1.info 4 . meningoencefalitis. Tijelo im je obavijeno kutikulom. miokarditis i hepatitis. Novorođenčad se mogu inficirati kroz placentu. Razmnožavaju se preko oplođenih jajašca. a toksički proizvodnjom otrova. srcu. Metilji i gliste hrane preko probavnom trakta. Helmintijaze pri kojima dolazi do jačeg oštećenja tkiva redovito uzrokuju eozinofiliju . čije kontrakcija omogućuju pokretanje. životinja i biljaka. Na prednjem kraju je glava ili scolex. najčešće nedovoljno termički obrađeno meso.obli crvi (Nematodes .plosnati crvi (Trematodes . mokražnom mjehuru. Nalazi se u tankom crijevu čovjeka. Zaraza je preko hrane. Crvi se najčešće nalaze u probavnom traktu.metilji. rjeđe preko kože. daraprim HELMINTHES (Crvi) Crvi su višestanični organizmi. limfom i stanicama. neke nematode isključivo krvlju. ima jezgru i fibrile za kretanje. Ponekad nastaju generalizirane infekcije septičkog tipa s smrtnim ishodom.TOXOPLASMA GONDII Uzrokuje toksoplazmozu. www. a u organizmu se nalazi u vegetativnom ili u cističkom obliku. a neki su hermafroditi. pa nastaju oštećenja CNS-a sa fatalnim ishodom ili mentalnim i živčanim poremećajima.trakavice). bubrezima. Veličina im se kreće od par mm do 12 m. Čitavo tijelo im je prekriveno poroznom kutikulom kroz koju upijaju hranjive tvari i nemaju probavni trakt. Postoje Platyhelmintes . Uzrokuje upalu pluća. gliste).svinjska trakavica. Neki imaju odvojene e spolove. Imaju bogat enzimatski sustav. a na začelju su atrofirali i ispunjeni jajašcima. te oštećenjem organa.

bolne osjećaje gladi. Dugačka 3-6 mm. te 800-1000 proglotida. Parazit u tankom crijevu psa ili vuka. Ima oko 200 proglotida. Na mjestu lokalizacije. ima 4 sisaljke. a iz njega larva (Cysticercus cellulosae). Ciklus: Ako svinja pojede jaja. te trakavica naraste za 3-4 mjeseca.Ličinka se razvija u prijelaznom domaćinu . a nekad i čovjeka. te neurološ poremežaje. što mu ne olakš sudbinu. te živčanih simptoma i smrti ako ciste u mozgu. ke terapija: niclosamid ECHINOCOCCUS GRANULOSUS . pa se osim jetre može nastaniti i u srcu. Ima dvije opne: www.Cysticercus bovis. Prijelazni domaćin je govedo u kome se razvije ličinka . Dugačka je 3-5 m. iz koje nastaje zrela trakavica. Postoje slučajevi s nekoliko tisuća odraslih trakavica. a otrovi koje luči trakavica mogu izazvati grčeve i halucinacije. proljeve i povraćanje. srčane smetnje ako uđu u srčani mišić. koji se oslobađa u probavnom traktu. 20-50 hitinskih kukica. Š irenje zaraze među djecom je moguće međusobnim dodirom.belimantil. 25-30 hitinskih kukica.goveđa trakavica. nakon nekog vremena ciste uginu i dolazi do kalcifikacije i resorpcije. bolovi u trbuhu. Zrela jaja izbacuju se govnima. a česta je i autoinfekcija. koje su š nego duže.mala dječja trakavica. Ako se nasele u oku nastaje oštećenje vida. Ovdje je čovjek prijelazni domaćin. Simptomi i liječenje su isti kao kod svinjske trakavice. te odrasla trakavica naraste za 8-10 tjedana. U čovjeku se može zadržati godinama.info 5 . Cisticerkoza obuhvaća kožne ciste i mišićne bolove. ponekad i u krvotok. 4 sisaljke sa 20-50 hitinskih kukica.zakržljala vezikula u kojoj je skoleks).pasja trakavica. U strašnjim člancima su jajašca. ali nešto veža od svinjske trakavice. a otrovi uzrokuju nesanicu. već su same sisaljke (njih 4) jako izbočene. te među resicama tankog crijeva stvara ličinku (cysticerkoid . Patogenost: Uzrokuje mučninu. Na skoleksu nema rosteluma. Sposobna je ostaviti i do 50000 jaja u svakoj proglotidi. Parazit tankog crijeva čovjeka. oslobađa se embrion (naziva se heksakant) koji probija crijevnu opnu i krvlju dospijeva u mišiće.svinji. ava Čovjek se zarazi zagađenom hranom ili vodom. koja su slična. anemiju. vrtoglavicu. terapija: niclosamid TAENIA SAGINATA . a moš parazitirati 20-35 godina. I kod čovjeka se mogu u mišiću nastaniti larve a to se zove cisticerkoza. koji ide u jetru. s malim okruglim skoleksom. iz larve se razvija scolex. te se polako otpuštaju u probavni trakt. Trakavica je duga 5-10 (12) m. gađenje. Prenosi se prljavim rukama i nečistim namirnicama. grčevi i proljevi. plućima i ostalim organima. Čovjek se zarazi jedenjem nedovoljno pečenog ili kuhanog zaraženog mesa. koja stalno raste (od 1mm do veličine čovjekove glave!!!). razvija se ličinka vezikularnog tipa (poput mjehura) . Jaja sadršavaju heksakantni embrion. koja su okrugla i svjetlosmeđa.Cysta hydatigena. ire Veličine 3-8 cm. Tijelo se sastoji od 3-5 proglotida. Javljaju se probavne smetnje. 4 sisaljke. e HYMENOLEPIS NANA ili TAENIA NANA . Vrlo otporna jaja u tankom crijevu oslobađaju heksakantni embrion. Kad čovjek pojede zaraženo meso (nedovoljno termički obrađeno). te prljavim rukama.

aminokiseline.kosti . www.Vanjska je kutikula bijele boje. Žučni kanali odebljaju. te motoričke i senzoričke poremećaje . soli. lisice ili vuka. glikogen i toksalbumini.METILJI Imaju debelu kutikulu. ECHINOCOCCUS MULTIOCULARIS . Razvoj: iz jaja koja se izlučuju govnima se razvije embrion miracidijum. uključujući imuni odgovor organizma. svinja. nepotpuni probavni trakt (bez analnog otvora). Propušta hranjive tvari a ne propušta bakterije. usnu i trbuš nu. Daje mehaničku otpornost i otpornost na kemijske tvari. koje napuštaju pužića. dok ne naiđe na prijelaznog domaćina (riječnog pužića roda Limnea). mršavljenje. a Jedina efikasna terapija za oba Echinococcusa je kirurš intervencija. Ako cista pukne.jetra .belimantil. Unutarnja je membrana proligera (germinativa) tanka i prozirna. temperatura. a iz njih cerkarije. plužima.plosnati crvi u obliku lista . mozgu ili bubrezima) koja raste i oponaš maligni tumor tako da pupa prema van dajući ciste u drugim organima. ispod kojeg parenhim.kaš teš disanje i sl. zečeva i ljudi. kod psa. Stvara i vezikule u kojima su skoleksi novih trakavica. od koncentričnih lamela u kojima je hitin.palpitacija i aritmija Cista se može zagnojiti. povećana i bolna jetra 2) infekciozni . kod koje uglavnom nastaju nove ciste u torakalnoj i abdominalnoj š upljini. U tekućini su minerali. ovaca. Parazit iz crijeva prelazi u jetru ili krvlju po ostalim organima i tu stvara jaja. U vodi pliva trepetljikama.veliki metilj. alj.odlažu se jaja u stolici ili žuči. Čovjek se inficira preko vode. Parazit luči toksine. te kod eventualne sekundarne infekcije terapija antibioticima š irokog spektra.bol ispod desnih rebara . ko . U njemu nastaju ličinke sporociste. te može nastati sepsa. no uzrokuje teške glavobolje. iz njih redije. a stvara hidatidnu tekućinu koja ispunjava cistu. sirovog povrća i salate.mozak . dolazi do sekundarne infestacije.veličine 1-3 mm. ka b) TREMATODES . a funkcija jetre je poremećena. Čovjek se zarazi jedući zarašeno. Imaju dvije sisaljke. zalijepe se na vodenu biljku i tu se stvara infektivni oblik metacerkarija.emetin (u bolničkim uvjetima zbog eventualne toksičnosti). terapija . a većina su hermafroditi. Stvara se alveolarna cista (u jetri.frakture .pluća . Bolest se naziva distomatoza ili fasciolijaza jetre i ima 2 stadija: 1) toksoinfekciozni . Tegobe nastaju tek kad cista počne vršiti pritisak na okolne organe: . FASCIOLA HEPATICA . ispod koje je mišićni sloj. koji uzrokuju mršavljenje i alergije.parazit ne polaže jaja. koji je parazit jetre i žučnih puteva goveda. no javljaju se probavni poremećaji.rijetko.info 6 .srce . Proizvode razne inhibitore probavnih enzima koji sprečavaju da metilji budu probavljeni u probavnom traktu. neoprano šumsko voće.

uznemirenost. Dijagnoza se postavlja traženjem jaja sa perianalnog brisa celofan-trakom. Moguća je autoinfekcija (češkanjem šupka. crijeva i analnog otvora. simptome upale pluća. te ugiba.obli crvi . Čovjek se zarazi ako pojede jaje s ličinkom preko neoprane hrane ili ruku. obavijeno kutikulom. ali ponekad može doći do težih poremećaja. Neke gliste luče otrove. Poslije oplodnje ženka odlazi u debelo crijevo. Živi u tankom crijevu. Najčešće komplikacije su začepljenje crijeva sklupčanim glistama ili apendicitis. pa u usta) i retroinfekcija (iz jaja u anusu izađu ličinke. ima tri debele usne. rijetko zahtijeva kiruršku intervenciju. (božica plodnosti). alveole. neparazitski (nalazi se u tlu. www. Može doći u vaginu. Iz crijeva ide u jetru.mebendazol STRONGYLOIDES STERCORALIS . Polaže jaja sa živom ličinkom. probavne poremećaje (proljevi sluzi i krvi. neke parazitiraju na puževima i biljkama. sa suženim krajevima. Imaju odvojene spolove . larinks. povišenu temperaturu. Probavni sustav sastoji se od usnog otvora. tamo polaše jaja.belimantil. Ako probiju crijevo i uđu u trbušnu šupljinu izazovu peritonitis. pogotovo noću. iz nje u pluća. upalu jetre ili žučnog mjehura. Velika 25-30 cm. ENTEROBIUS VERMICULARIS .info 7 . Mali (9-13 mm). Jaje je vrlo otporno. gađenje) i nervne simptome zbog lučenja toksina (nervoza. Ženka nožu migrira u rektum. te odlaze nazad u debelo crijevo). zatim mišićima.mala dječja glista. povraćanje.velika dječja glista. Sele se do maternice gdje polažu jaja š uzrokuje gnojni vaginalni to sekret. promjena karaktera). Otporna je na hladnoću. NEMATHELMINTHES NEMATODES . pa uzrokovati vulvovaginalni svrab. farinks. vodom i rukama. a izbacuje i do 200000 jaja dnevno. bijeli crv. Toksini mogu uzrokovati napadaje slične epilepsiji. Imaju cilindrično tijelo.2. Enterobijaza: svrbež oko šupka.parazit tankog crijeva. ali se ipak razvija glista (Strongyloides stercoralis) Gliste u probavnom traktu preživljavaju zahvaljujući nepropusnosti kutikule i djelatnosti inhibitora probavnih enzima. te šupljinom sa unutarnjim organima. terapija . antiseptike i kiseline. Terapija: mebendazol (tvorničko ime Vermox). Jaja se razvijaju u uterusu i onda se izbacuju: a) oviparne ženke polažu segmentirana jaja (Ascaris lumbricoides.GLISTE Neke gliste žive slobodno u prirodi. Bolest se naziva askaridijaza i uzrokuje alveolarna kravrenja. Uzrokuju blage probavne manifestacije. proljeve. povraćanja. no uz parazitski ciklus ima i slobodni. a neke u čovjeku. a moguć je i unos bosonogim hodanjem). končasti. pa je odmah infektivna.ženke su veže od mužjaka. hvata se za mukozu crijeva. Živi 10-12 mjeseci. rjeđe pluća. a ako se nakupe u žučovodu izazovu žuticu. i nesegmentirana jaja. bronhe. a mužjak ugiba. bolove u probavnom traktu. te opet u crijeva gdje se pretvara u odraslog crva. ASCARIS LUMBRICOIDES . Trichuris trichiura) b) oviviviparne ženke polažu jaje sa formiranom ličinkom (Enterobius vermicularis) c) viviparne ženke polažu žive ličinke (Trichinella spiralis) d) partenogenetsko razmnožavanje bez oplodnje muš kom stanicom. jednjaka. Unosi se prljavom hranom. te alergijske reakcije (svrab nosa i kože).

cekuma i kolona. terapija .paučnjaci Karakteristična građa: glava i prsište su spojeni. Ima ih vrlo mnogo vrsta i podijeljeni su u viš razreda. Bolest je trihineloza a simptomi ovise o broju unijetih ličinaka: 1) U crijevu uzrokuju upalu sluznice crijeva. u sluznicu crijeva polaže embrionalna jaja partenogenetski ili oplodnjom. toksička oštećenja srčanog mišića (najčešći uzrok smti). a najviše u poprežno-prugasto mišićje.parazitira u tankom crijevu. 4 para nogu. Čovjek se zarazi preko zagađene hrane ili vode. te tanko crijevo. ulaze preko kože u krvotok.mebendazol ARTHROPODA (Člankonošci) Člankonošci su višestanične životinje čija se građa odlikuje metamerijom . temperaturu. Ličinke su osjetljive na hladnoću. a najvažniji su Arachnida (paučnjaci) i e Insecta (kukci). mrš avljenje. One brzo rastu i sazriju. 3) Začahurenje u mišićima uzrokuje bolove u mišićima. gdje nastaju odrasli paraziti. www. zatim u pluća. Trihurijaza: uglavnom nesimptomatski. sušu i sunčevu svjetlost. encefalitis. skupina (superfamiliae) i rodova.Ženka je velika 2-2.ponavljanjem jednakih segmenata. te nastaje hipertrofija mišićnog tkiva. hormonski preparati (pronizon) na bazi kortikosteroida protiv alergijske reakcije. vodenasto-krvave proljeve. temperaturu. Mogu biti patogeni sami po sebi (mehanički ili toksično). anemije. Svinja pojede zaraženog štakora (kaj svinje jedu š takore???????????). Vani se preobraze u ličinke infektivne za čovjeka. terapija .crv vlaš njak. terapija . jaja oblika bačvice. farinks. svrbež kože. a u obliku ličinke u mišićnom tkivu. sluzno-krvave proljeve. te unese ličinke u sebe. bronhe. ali češće su samo prenosioci raznih bolesti i tada se nazivaju vektori. Velika 3-4mm.5 cm. U takvim mišićima rastu i dobivaju izgled spirale. Strongiloidoza: upalu i nekroze u probavnim sluznicama. polaže žive ličinke. Iz probavnog trakta ličinke odlaze u krvotok. vrlo otporna. ARACHNIDA . te depresija.mebendazol za crijevne oblike.mebendazol TRICHINELLA SPIRALIS . te po raznim organima. slabost. čovjek svinju.5 mm. 2) Migracija iz crijeva u mišiće pa uzorkuju bolovi u mišićima. ali pri jačim infestacijama uzrokuje diareje. TRICHURIS TRICHIURA . teško gutanje.belimantil. Iz jaja se izlegu rabditiformne ličinke koje se izbacuju izmetom. Velik 4-5. dišne smetnje (moguća smrt). Noge su također građene od segmenata (članaka) spojenih zglobovima i tako su dobili ime. Ima više redova. oplode se i polože ličinke u submukozi tankog crijeva. Zbog erozija na sluznici su moguće bakterijske infekcije. Parazit debelog crijeva . te bol u crijevima. 1.info 8 . dolazi do kalcifikacije i resorpcije a oporavak je dug. larinks. edemi na licu. Nakon nekoliko mjeseci ličinke umru. oko.

rikecije (pjegavi tifus). Terapija: mast 1% lindan. U koži buš tunele.uš Diptera . Zato imaju jako rilce za bodenje kože. U nas je čest obični krpelj .belimantil. hrane se siš krv sisavaca. tularemija). ako se rilce otkine i ostane u koži. ARGASIDAE (Meki krpelji) Nemaju štit. Uzrokuju lokalnu upalu. Vrlo su brojni (660000 od ukupno 940000 poznatih životinjskih vrsta). Drugi krpelji prenose različite viruse. maloj djeci Balsamum peruvianum b) IXODOIDEA . zadržavaju se samo za vrijeme pijenja krvi. Imaju i složena usta za uzimanje hrane. i RED: ANOPLURA – uš www. ili ih se e premaže uljem da ostanu bez zraka. tijelo podjeljeno na glavu. Iz jajašca se razvija ličinka. od kojih su najvažniji Anoplura .grinje Viš skupina. zagađenom odjećom. prsište i zadak. spiroheta i bakterija. i. 2. krotamiton. IXODIDAE (Tvrdi krpelji) Imaju tvrdi hitinski lešni štit. posteljinom. Prenosi se i dodirom: rukama nakon češanja.uzročnik svraba. gmizavaca i ptica.RED: ACARI . gdje polaže jaja. te odrasli oblik.info 9 . Ima 2 para prednjih nogu za prisisavanje. Jede keratin iz kože. nastupa smrt (kod djece). odrasli) i ostaju pričvršćeni dulje vrijeme. naročito noću. Postoje Ixodidae (tvrdi krpelji) i Argasidae (meki krpelji). Golim okom se vidi kao sitna crna točkica. bakterije (npr.buhe. ugavci a) SARCOPTIDEA . zatim kukuljica. najvažnije su Sarcoptidea (š e ugavci) i Ixodoidea (krpelji). Može se sekundarno inficirati i ugnojiti. pa žive u površ inskom sloju kože. Ispred očiju imaju ticala i pipke. koja ima paralizirajuće djelovanje. Također prenose razne bolesti (npr. Najlakš ih se ukloni tako da se kapne malo etera ili kloroforma pa se nadrogiraju i opuste. uži Česti prenosioci virusa. borelioze). protozoa. te dva para krila.kukci Imaju tri para nogu. Syphonaptera . Svrstani su u mnoge redove.dvokrilci. Hrane se jednom u svakom stadiju razvoja (ličinka.IXODES RICINUS .š Sitne grinje. hrane se više puta u svakom stadiju. koje se hrane keratinom. SARCOPTES SCABIEI . 2 para zadnjih za odgurivanje. ali to je rijetkost. Neki luče otrovnu slinu. INSECTA .krpelji Velike jajolike grinje. rikecija. Ako dođe do dišne paralize.koji prenosi virusne encefalitise. Uzrokuje nesnosan svrbež. nimfa.

nevidi Rod Phlebotomus su hematofagni dvokrilci koji prenose uzročnike lišmenijaze i papatačijeve groznice (virus papatasii).info 10 . Postoji nekoliko vrsta humanih uš i: a) ušglave .neke vrste prenose na čovjeka uzročnike malarije i filarije. terapija . Mjesto ugriza svrbi. iz nje kukuljica.u nezbrinutu ranu polože ličinke koje se hrane tkivom (ta rana fakat mora biti nezbrinuta) PSYCHIODAE .muhe. Oplođena ženka leže bijela ovalna jaja . a drugi je zakržljao.Pediculus humanus var.muhe Musca domestica ili domaća muha prenosi Salmonellu typhi i druge salmonele (trbušni tifus). Entamoebu hystoliticu (amebna dizenterija). ali imaju čvrste prednje noge prikladne za hvatanja na dlakame i stražnje za skakanje. CULICIDAE – komarci Ženke se hrane krvlju (tipično).nevidi. Hematofagni ektoparaziti: a) Pulex irritans . Krila su membranozna.na taj način prelaze sa čovjeka na čovjeka. imaju zakržljala krila i e nožice sa jakim pandžama. Iz jajeta nastaje ličinka. Prelazeći sa životinje na čovjeka mogu prenijeti kugu (Yersinia pestis). MUSCIDAE . www. RED: SYPHONAPTERA . murini pjegavac (Rickettsia mooseri). Aedes . četvrtastu glavu. rublja i posteljine insekticidom (zatvori. te odrasli oblik dvokrilca.Pediculus humanus var.buhe Sitne. capitis uzrokuje svrbež.gnjide i lijepi ih uz dlake ili vlakna odjeće . RED: DIPTERA .komarci.2 roda: Culex .Obavezni hematofagni ektoparaziti . Prilagođeni su za život među dlakama. plosnato tijelo i bijeli zadak koji poplavi kad se nasiš krvi. Dvije potporodice: Anophelinae .neke vrste prenose uzročnike žute groznice i filarije.dio prenosi uzročnike zaraznih bolesti.Pediculus pubis se prenosi najčešće spolnim kontaktom.5% lindan + zapraš ivanje odjeće. oble.dvokrilci Jedan par krila ima funkciju. a dobar dio su prijelazni domaćini za ličinke filarija. prenosioci tripanosome (bolest spavanja . Vibrio cholerae (kolera) i virus poliomijelitisa. Shigellu (bacilarna dizenterija). cece muhe. Culicinae . Postoje i vrste koje siš krv npr.belimantil. Neke muhe mogu izazvati mijazu . Tu spada i obični komarac Culex pipiens.čovječja buha b) Ctenocephalides canis . Muscidae .rod Anopheles . jer ženka ubrizga svoju slinu koja sprečava koagulaciju krvi. nemaju krila. Psychoidae .mast 0.vidi u krvne i tkivne protozoe). sa sistemom rebara. b) bijela uš.pasja buha c) Ctenocephalides felis . zbog formiranja jaja (kao trebaju im proteini). Mužjaci se hrane biljnim sokovima.š takorova buha Sve vrste mogu živjeti i na čovjeku i na životinjama.mačja buha d) Xenopsylla cheopsis . corporis prenosi Rickettsia prowazeki. a može i sekundarnu infekciju kože. Najvažnije porodice: Culicidae . prenoćišta). c) stidna uš.sišu krv. a ubodi se mogu sekundarno inficirati i ognojiti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->