P. 1
Unger G.F. - Adios Hombres

Unger G.F. - Adios Hombres

|Views: 114|Likes:
Published by omerovik

More info:

Published by: omerovik on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2011

pdf

text

original

NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. a na njoj su se pekle tri male svinje. Saznao sam to tek poslije. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu. kada sam već bio u Santa Rosi. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. Drugo su stado otjerali medu brežuljke. Napadači su često čučali u zasjedi. 11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi. Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh. sve sam dobro vidio. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. I konja koji je stajao vezan izvan korala. oko koje su se okupile kuće i kolibe. Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo. Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. Uz vatru. Rječica se zarila duboko u tlo. pa l'"luiMjenikov kolt. ovdje nitko nije vrebao. Možda su bili u gradu. odakle sam mogao sve promatrati. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu.A ako su "trgovci konjima". Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. bačvu tekile i kukuruzna piva. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino. čista i jaka. Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz. s jedne i s druge strane rječice. To je ovdje na granici bilo uobičajeno. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. a korice čvrsto svezao . a korilo se napunilo samo za velike kiše. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. navikavali na jahanje. Na trgu ispred misije. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. njegove kretnje i stas. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. koja je gorjela samo zbog zabave. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. Ljudi su bili veseli i razdragani. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. . pripadali tome mjestu. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. Plesalo se i pjevalo. jer su prijelazi bili rijetki. nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. odjahao sam dolje. Krajem dana završavala je trgovina konjima. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. Zbog toga nisam počinio pogrešku. Njogov šošlr. promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. . uskoro razglasilo. šeširu i trokulastu licu. Čekao sam da sunce zađe. Izgledao sam kao otrcani lutalica. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. Moj cilj bila je rječica. izvadio revolver iz bisaga. Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. Svjedoka nisam imao. gorjela je vatra. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. Konji su bili potrebni svima. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. No Juan je bio mrtav. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje.'m I ii 'dro. I sada sam ga vidio. Nekakva je divljač uvijek stizala. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. Ostatak sam dana ostao na brežuljku. Kada je pala noć. plamsala je još jedna vatra. Smjesta sam ga prepoznao. To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. Možda je bilo još prerano.u to divlji konji. mogla se kupiti. Međutim. tek malo pripitomljeni i jahani. Naravno da ime mjesta nisam znao. Gitare su brenčale. Oni nisu bili žigosani. diljem cijele zemlje. Bili s. sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. a netko je vješto svirao trubu. ja ču biti sitan kao miš. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. vjerojatno. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. Nisam žurio. otprilike milju istočno od grada. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu.

No. Zatim mi je prišao jedan muškarac. Uzeo sam čizme i rekao: . Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe. a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva.Ti bi mogla mnogo učiniti za mene. a ti? . . Bacio sam pogled na čizme. nitko ne bi pomislio da sam gringo. Bio je to stariji momak šiljate brade. Čučnula je kraj mene i rekla: . na trgu će biti mirno. hombre! Ja volim visoke i snažne amigose.Dopadaš mi se. Divila se zlatniku.Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme. bio je to gadan zalogaj. No prije toga volio bih jesti. amigo.Curo . ali kada sam govorio španjolski. će i ne pristaju. o čemu ću sanjati. pa iako je u kutu bilo mračno.rekao je . možda.Čovjek se može prevariti . s ostrugama. Ti moraš doći iza kuće. taj dolar sigurno nije manje vrijedio. Budem li ih uzeo. Puhao je poput staroga mačka.rekao sam i obujmio je oko • struka. Brzo mi je donijela jelo. Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma. Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom. curo. postaju još snažniji. a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima. .Malo su mi tijesne.Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe. Naravno. anđele moj! . jer ona je gostioničareva kćerka.Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču.Senor . zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš.Zovem se Conchita Alvarez. Kada budeš mislila na mene.ti me ionako nećeš zaboraviti. jeli. Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. baš tako lijepe više i nisu. Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. reći ćeš mi svoje ime. Da nisam jahač i da mnogo pješačim. Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost. sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara. Nije dalje stigla. Priredili su malu proslavu. pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. A kada se dobro najedu. Bilo je tu još djevojaka osim Chite. Dat ću ti pet dolara. Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti.. . . a ona se još čvršće privila uz me-ne . koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar. Kada se sve pojede i popije. . Na prasne. Bilo je izvrsno.odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom. jer su je zvali drugi gosti. to ti obećajem.. ljepotice. malo ćemo imati jedno od drugoga. mnogo važnijih od imena. Ove su čizme prvorazredne. Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške.budeš li me izgladnjela. Donesi mi nešto. Taj stari momak. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje. A možda mi uop-. Zatim je rekla: . Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. uopće ih ne bih mogao uzeti. Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara. Tada će završiti fiesta.rekao sam. najviše tri dolara. Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge. Kimnula je.Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku. amigo. Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala. . Pečena svinjetina. Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika. grah i koješta ljuto uz to. ponudio mi je moje' vlastite čizme.No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu. zar ne? Nasmijala se. . Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela. Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj. razabrao sam da su to moje vlastite čizme. To mi se dopada. potreban par dobrih čizama. No i prijeko. Momaka također. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću. Lijevi prozor iznad drva za potpalu. navukao čizme i rekao: . bit će ti svejedno kako se zovem. na drugoj strani. kojemu je. ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu. Dao sam joj dolar. Izuo sam mokasine. neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave.rekao sam . Toliko bi mogla učiniti za mene. Zaista nije bila suzdržljiva. a zatim je pokazala na zlatni dolar. Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove. .Ah . Svi su slavili.

ja bih. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti. On je te čizme izgubio na pokeru.rekao je . senor . Ali. bogat i zdrav.. suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći. amigo. kovačnica. Ne mogu jeftinije. . Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće. Uzeo je i mojih deset dolara. na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu. tamnu. Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima.rekao je . dvorište za kola. ni ja lebe ne poznam.Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda. • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo. Njegovi su koltovi imali svijetle drške. Kada sam stigao do mosta. Nasmijao sam se. ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti. ja bih vam te fl/ino poklonio. A za poja-. Sedam kćeri. Nije rekao što bi tada učinio. Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. Ponovno je zastenjao. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti. moram se napiti. Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom. u mračnoj uličici. Bio je čistokrvni Meksikanac.Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar . ili Osjetio sam nekakvo bockanje. Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. .. . kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri. Na suprotnoj strani nalazili su se dućan. ne . Bio je opasan. Ja. lagano se ljuljao i promatrao ga. amigo. ja nisam htio do Carradinea. amigo. Smijao se. . . dok smo jahali preko rječice. potapšao konja po vratu i prsima i pošao. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani. a meni je na rancu potrebna žena. . Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. Zastao sam. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri. hotel.i to je moja posljednja riječ. Pođi sa mnom. moj me je otac poslao Ortegi. Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali. Samo jedan dolar ostaje za mene. Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima. . ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom.Samo trenutak. snježnobijelu košulju. som. . ured ispitivača rude i najamna staja. Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola.rekao sam .zaškripao je zubima. iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano. dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio. Moje su ga riječi oraspoložile.Život je skup . tko si ti. Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru. Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima.Ja moram brinuti o sedam kćeri.rekao je. a to se može ponekad dogoditi. Petnaest . . Samo. Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose.Deset .. Ja bih želio "znati čije su to čizme. Između njih bile su stambene zgrade. Na sebi je imao mekanu.. Ali ja fsam imao još dva pitanja.. jer su stari prijatelji. Da sam fmladi. jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno. a ispod kratke jakne nabranu.Amigo. Ja moram stajati ovdje na mostu. Nije on bio tek nekakav Carradine. Konj je cijelo poslijepodne pasao. Pogledao me je i upitao: . jer patron tako hoće.0. Pri tomu sam tiho pjevušio.gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin. pa da ih umota u zlato. Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi. inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat.a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana. . a prije toga. bogato vezenu kožnu odjeću. Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi. dovoljno pio.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. zar ne? Kimnuo sam.Napij se sam. Uskoro sam stigao do velikoga saluna. Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge. Vjerovao mi je svaku riječ.lagao je .Hej. Idi samo.rekao sam. bedam dolara .a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto. sedlamica. jer one će od vas ponovim učinili gospodina. pa se zasad nisam morao o njemu brinuti. a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja.

Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici. Zastao je. . Šešir mu je na vrpci visio na leđima. Začudit će se.Tebe će ovdje dokrajčiti.. ''ml sam zašutio. Lice mu je bilo ružno. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja. Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju. Većina ih je to činila neopazice. Moja je ljevica bila brža.Preskupo . Možda ga nisam uspio prepoznati. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati. U salunu je vladao mir. Prije nego što je dodirnuo pod. Amigo na mostu već me je opipao. Pili su i igrali poker ili bilijar. ali ja sam odgovorio španjolski: . time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. . Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci. Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme. iako on nije bio drugorazredni momak. I tada me je ugledao. Oh. Kada je zapucao. taj momak nije bio bezazlen. Užasno je palio grlo.Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao. Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose. . Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja.Odande prijeko. Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. ali jaka sumnja bila je tu. Vidio sam kako su dvojica drugih momaka. povukao je samo lijevi.upitao sam i pokazao na prvu bocu. On se okrenuo prema šanku. Ja sam najprije otišao u dućan. Ali nisam ni ).. Svojim revolverom razbio sam obje boce. nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. I ja sam li.re-o sam. Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka. dečki . Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti. Ispio sam drugi gutljaj . Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: . Zatim sam otišao u salun.Hej. Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži. koji je skočio i povikao. Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna. . Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao. Bio je domaće proizvodnje. Mi se ponovno vidimo. što su sjedila za stolom s moje desne strane. Još nije bio posve siguran. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam. Dalje nije stigao. gospodine? Govorio je engleski. Taj je viski bio skup. Svi su u prvi čas zadržali dah.To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. Momak. osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona. Svoj sam kolt držao u pripravnosti.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar. a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. Ne. Drugo piće dvostruko prija . Ruke su mu kliznule na drške revolvera. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod. hi im nisam priuštio. Nastala je tišina. već gringosi.Samo ostanite mirni. bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira. te kupio meksikanski.zarežao je. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. pogodio ga je moj metak u srce. ivi ikoo se ulijevo. .. Smi-| jala se. hombre . Više nije želio ništa poduzimati. koji je još bio otvoren. ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi. Barmen me je upitao-. a zatim je pao. lako je imao dva re-M'i. Čvrsto se uhvatio za šank.rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena. Zatražio sam još ji'ilno piće. Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica.. vodeći djevojku pod ruku. podigao je ruke. U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti. bio je mrtav. Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao.Kako se zove? Barmen je rekao: . oporo lice. Ispio sam viski.i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. Bile su još gotovo pune. .Otkuda dolazite. Samo puna brada što je okruživala tamno. ispod stola potegnula oružje. Dok me je barmen posluživao. Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju.■'utuk. Zašto? . jer ga još nisam vidio bez šešira. slamnati šešir.

Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje. Jedan promukli glas je povikao: . Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su. Nitko se nije ni maknuo. Spremio sam novac. Pričekao sam da se stišaju. Evo.. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve. Osjetio sam da me vani nešto očekuje.Gospode Bože. Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas. loš sam znao kako izgleda veranda. a gosti su izlazili iz saluna. Tada se pomakao. ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok. zar ne? Šuteći sam slušao. Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca.No. a svoj zadržao u ruci.Bilo je pedeset i sedam konja. ali nitko im nije pomogao. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade. Dobro su znali kako mi je u duši. koji ga je ovdje čekao. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . Znao je i to da ne obmanjujem. Zurili su u mene. No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. Zatim se srušio na daske. a zatim sam rekao: . Pokazao sam mu što o tome mislim ka. Svi su šutjeli i čudili se. Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu. Pod rukom sam osjetio krv. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera. Opalio je kolt. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed. još dobro napunjenu. gospodine? Više nisam govorio španjolski.I sami vidite da drugačije ne mogu. dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu. koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju. skočio sam naprijed. još je malko razmišljao. Pri tome sam se korak po korak približavao vratima. Shortv! Trči brzo! . morao mi je prići. prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu. jer to uistinu jesam. Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. lijepo . bez čizama i bez hrane. To sam dugovao Juanu. Kada sam stigao do vrata.U redu . okrenuo se. . Pošao sam prema pomičnim vratima. Polagano sam ustao.rekao je. Sada su stali psovati i ostali gosti. Ali skotrljao sam se s verande. Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. bez konja.• da me netko nazove crnobradim kopiletom. Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: .rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti. ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz. Pogriješio je Waco Vegas. . ' Međutim. Bilo je možda tri do četiri stotine dolara. Moja je baka bila iz plemena Komanča. ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen. Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje. već kao Teksašanin. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu. Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar. Išao sam.Rekao sam: . a on je razumio da nisam voljan dugo čekati. Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja. Kako to zamišljaš. Čovjek je oblizao usnice. a zatim po glavi. Njegov drugi metak pogodio me sa strane.

Ostavio sam konja i pošao niz ulicu. A ja danas više nisam htio pucati. Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. kao da ni'što bocka sa strane.ti uopće nisi ljubazan sa mnom. Svega mi je bilo dosta. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom.. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke.Compadre . Na mene nije nitko svraćao pozornost. Na trgu se još uvijek slavilo. obrij me. IV . zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje. sve mi je bilo jasno. njega se ja ne bojim. Ovoga se puta nije smješkao. Dokaži mi da imaš veliko srce. nemoj prejako pritisnuti moju ranu. Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv. već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. Prozor je bio otvoren. Rana me je počela jače boljeti. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. vidio drva i popeo se. Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak. Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi. Ako te moja brada golica. Chita je došla sat poslije ponoći. Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. Sigurno je čuo hice. Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. . Gledao je oprema meni. Mislio sam i na to da dvojica momaka. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. Ona me je pozvala. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. I losnicu sam pritisnuo na ranu. ušao u dvorište. Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. A što se tiče toga gospodina Carradinea. Bio je zapravo u pravu. Tresnuo je. jer svečanost je dosegnula vrhunac. čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. Prepriječio mi je put. skočio sam za njim. Probudila me svojim dolaskom. Chita mi je čak spomenula njihova imena. Noge su mu se smekšale. Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom. Chita. a ona je povremeno visoko podizala suknju. Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre. Manuel i Femando. Dolje nije bilo mnogo vode. ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom.Što se to događalo u salunu? Hej. Malo mjesečine dopiralo je u sobu. u to nije bilo nikakve sumnje. Brojne su ruke pljeskale u ritmu. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. ' A. Dosta mi je bilo pucnjave. Ali sam se sjetio Chite. Zatim sam zamahnuo desnicom. Meni su potrebni toplina. već je oštro upitao: . poljubi me! Ali. Stigao sam do stražnje strane kuće. Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. .Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao.•5-VtVvV Što se tiče moje rane. ljubav i njega. ali utopiti se nije mogao. Udarac je bio snažan. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj.Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj.Umoran sam i ranjen. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. Ja moram. Nije se prestrašila. Stigao sam na pravo mjesto. ali čim stavim povoj. Odlučio sam. jer sam se tako ponašao. a zatim legneš u moju postelju. No ja sam rekao: . U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu. koji su ovdje priredili svečanost.. Zatim je. Duboko je pao. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. Dobio je po uhu i po bradi. na svjetlu mjesečine. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time.zakrkljao sam Ijutito . Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. troše moj i Juanov novac. ali je rekla sa zgražanjem: .

Čovjek je sinoć bio u salunu.. Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom. dao konju sijena.rekao je .moć u salunu. Bio sam gladan. Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga. a da je meni. Troje se djece igralo sa psom. a ne kakav mali psić. Sve sam 4o slušao samo napola. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. Ovdje je bila polutama. javio iz kuta. Zašutio je. jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni.Jest . . koji je jahao s Pacom Rodri-gesom.Ja sam Bac Catshum .. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. više nego Carradineov. gospodine? Sinoć ispred saluna. jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći. Ali doći će. . Onda ću ovdje čekati.. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih. iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću. .rekao sam.Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? .rekao sam kratko. slaninu i kavu . Suočen s djecom. Hernando je bio vrlo visok. godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan. taj hombre bio je Concho Cortez. Neprestance sam na to mislio. . I odjeća mi je sada bila drugačija. Imao 1 il 'i >ki. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me.rekao sam. Ne stoga 1 '■■ '|l<i<. A zatim mi je došla u naručaj.Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu. obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa.Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo. Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. Svečanost je bila završena. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom.Šest jaja. a stanovat ću L hotelu. Nisam to zaboravio.pa tko ste vi. . razbojničkog vodu Rodrigesa. 1 Uh . ni uz Chitu' ni na sijenu staje. Brzo sam zaspao. Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati.. pa bio je to Curly Slater.Sami se morate pobrinuti za svojega konja. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola. .rekao je. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah.rekao je i bio je istinski potresen. Čuvar se. . još snen. jer je shvatio da je previše govorio. Sada više ne moraš ništa brinuti. imao je plavu kosu i oči. sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. iako se na meni to nije vidjelo. A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu. ni u snu. . vjerojatno. Bio je moj polubrat. jer Hernando je sin prve žene mojega oca. Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja.Paco Rodriges je i moj piijatelj. jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa. Ponovno je razmislila. sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio. gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku. a ja više nisam imao brade. oštrinom i netrpeljivošću. možda za tjedan dana ili za mjesec i više. gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? . čuo h • -.Gospode Bože! . do-nijevši brijaći pribor svojega oca. Mali je grad izgledao miroljubiv. -Hajde. malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka.Gospode Bože. Ustao sam.Za l'Onja i za vas.rekla je. Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju. Pristajat će ti. Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao. zobi i vode. brata mojega partnera Juana. Na crpki kraj bunara osvježio sam lice. a ubili su ga Francuzi. Možda će doći sutra. tko ste vi. . Bila je proračunata. <!<ia je začuo moj glas. a ipak me nije prepoznao. Ona je bila Njemica..On i Carradine su amigosi. On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari.niji. . osjećao sam se kao utjelovljenje zla. Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo. Uistinu me je obrijala. mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. Sredili ste zamjenika Honda Carradinea. Napustio sam je prije svanuća. već zato što je bio druPrepoznao me je. Chi-l(i .Ovo stoji pola dolara . A bude li vam to progledao kroz prste. . Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući. pokupite mi slamke s leda. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje. Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja. Donijela mi je i novu odjeću.Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca. Zatim sam upitao: . Brzo sam ušao u hotel.

a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu. On je u koricama imao dva revolvera.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. možete ih dobiti. Znao je za moje ime. dakle.Ne tiče vas se . Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. ali želi pokušati.rekao je . Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom. Nn|pri|e sam otišao u dućan. malo postigao. Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu.rekao sam . Sumnje nije moglo biti. li i w io sam.rekao sam. Pojeo sam doručak. nego s boka. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao. Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. Ne učinim li to. . Ako ste mudri. kako bih obavio nadzor. možete početi pucati. a ja sam vidio da ima I treći revolver. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. Međutim. . Ali on ih nije potegnuo.Ah. Kuda sam platio. hoću li ja ostati ili vi po-stuti. a popio um I kavu.rekao je i osmjehnuo se. Svoj ću udio od vas ubrati poslije. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda. Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja. on je. Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. -Bac Catshum . . nosio ga je nisko ispod boka.o pune dolara. . Nakon nekog vremena je rekao: .Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine. bilo je deset sati. Jer vas. To je bila sudbina. Zatim sam legao na postelju. .rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. ja sam Bac Catshum . Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. dragi moj Bac. Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. zapravo. bio je u Carradineovoj sjeni. naravno.Prijatelju .pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo. hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. još jedan sat vremena. a bili su nemilosrdni poput vukova. Uzvratio sam mu pogled. Imam za to svoje razloge. čarapa i zelenu. Ondje sam kupio američku odjeću. Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao. Odjeću. Izgledao je poput kakva božanstva. Bac. čekajući svoj doručak. na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka. osmjehnuo mi se. Sigurno nije bio stariji od mene. Samo sam se osmjehnuo. ali sve sam utrpao u sebe. Bili smo isto godište. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck. Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. Doručak mi više nije prijao. a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb.Imate malu prednost. . I on je ustao. Zatim smo zašutjeli. posuđenu od Chite. Dakle. Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. Takvi su se koltovi. No unatoč svojem sjajnom izgledu. rezervnu košulju. Unajmio sam sobu u hotelu. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. Dok smo obojica stajali. jer je iz kuhinje stigao moj doručak.lakše potezali sjedeći. Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. taj hombre. Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano. više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos. rekao sam samomu sebi. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet. . ali i s poštovanjem i oprezom. dakle ne stariji od trideset. Bio je visok kao i ja. Gladi je nemila. Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. želio sam vratiti.rekao sam . a čim me ugledate. moram ubiti. Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana. ali inače sasvim drugačiji.Ne . Taj je lud. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt. Mnogo je putovao i već je o meni čuo. Šuteći me je gledao. Vi znate moje ime. prijatelju Bac! Otišao je. odabravši i jednu kožnatu jaknu.a ako želite imati sa mnom nevolja. nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos. morate znali. pripalio cigaretu i ustao.Chita Alvarez . Unatoč modernom odijelu.Nagonski sam to osjetio. a ja vaše ne znam. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. Opušteno sam ležao i razmišljao. ostavit ćete me jednostavno na miru. u dvanaest. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. Ja idem sada prijeko u meksički dio grada.

Samo je tako mogao ostati veliki gazda. stiže Hondo Car-radine. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. Osamljen je. Pružao je ovom malom gradu. tužnu. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. iz sigurna položaja. Zvukovi su dopirali s mosta. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. pred očima cijele javnosti. Zato sam morao ostati ovdje. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada. Zato je priredio veliku predstavu. No to me nije ispunilo ponosom. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. Znao sam da me promatraju .•. dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom. Nedaleko od mosta. To ga odvodi od ljudskoga društva. jedan pozaunist i jedan bubnjar. On je ovdje varao zakon. Savladao sam taj osjećaj. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. odjenuo se i opa-sao. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu. Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu. koji još nisu platili svoj dug. sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu.prestrašeno. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. koji će jednom doći. Nisam je osjećao kao prepreku. ponešto za oko i uho. Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. svaku kretnju. svaki korak. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en. Mogli smo se međusobno promatrati. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom. a osim toga htio sam ovdje. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš. Rana me je podnošljivo boljela. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro. Taj čovjek. ali i ponosnu melodiju. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu".■•. a ipak očarano. Nisam htio ni mogao biti kukavica. gotovo uvijek. • • •. vidio sam kako prijeko. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor. ubiti. sigurnim utočištem ubojica. To nije bilo pošteno. Sve sam to jasno osjećao. tik uz rječicu. Zato me je on morao. . a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. na drugoj strani. Osim toga. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. u Santa Rosi. Bio sam ranjen. A ja sam bio sam. ali dalje udesno. krad-Ijivaca konja i razbojnika. a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje. ali čovjek nije sam.••. Korice sam privezao čvrsto uz nogu. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika. više mu ne pripada. To sam već često doživio. To je bilo jasno. Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. čiji je bio gazda. Promatraju ga iz daljine. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. Bio sam pripravan. Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. još nisam završio sa Santa Rosom. Dvojica trubača.•••-. Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom. Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. čak na trenutak i očaj. . Živi se. Morao sam se ogledati. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. bio sam ja. Pojas je dobro sjedio.

Mimo u košulji i prsluku. preko haljine nosila modru. ušao sam u dućan. A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. Voljela je život i ljubav. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez. već ga je prvi pogodio! On nije više pucao. Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Prekinuo sam se. a koju sam ipak vidio. .rekao sam. oči zelene. Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . i to takvu da odleti s mosta. la sam bio živ. Shvatio sam da je to liječnik. Ja sam ispalio i drugi metak. ali dražesno. Njegova nevolja.Vi. Stajala je za tezgom. stara budalo . Bio je kao •nljen. Dok sam prolazio pokraj trgovine. Opet mi je bilo dosta ljudi. koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. malko iznad moje stare rane. Htio sam i morao biti sam. najradije bih opalio pljusku.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. kada još nisam bio osamljeni vuk. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. ali je metak . U predjelu srca. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: . Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene. Nisam imao ništa protiv Chite. Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku. Jer. koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu. I ja san to činio. uzet.Jeste li ga ubili.krenuo predaleko. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio. kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. imala je sve što žena mora imati.. poslije tebe! Potegnuo je. Pogledala me je. koja je protekle noći bila draga prema meni. Tek zbog sigurnosti. Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. Zatim je podigao pogled k meni i rekao: . to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad. Tom starom glupanu.Zar sam ja. žestoko je boljela i krvarila. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. proletio je metak kroz nadlakticu. hombre! . ali izgledi su slabi. Jest. posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali.Poslije tebe. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem. ukočen. . Lice joj je bilo malko prkosno. da sve zaboravim i možda započnem novi život. pod vedrim nebom. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. Na me. vitka. Bila je srednje visine. a duboko ispod boka dugocijevni kolt.Živ je. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. ili je grad još bio posve tih. Htio me je pogoditi u srce. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca. Vraćao sam se prema hotelu. posebice u mladim godinama. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. teško dišući. Znala je tko sam. Bila je to gadna rana. Ali tada je nastala razlika. Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes. Prijalo mi je. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene. Tek sam tada opazio gdje me je pogodio. Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi. te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život. Glazba je iznenada utihnula. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo. kosa joj je bila ba-krenasta. Zapucali smo u isti čas. Na svijetu mora biti žena kakva je ona. Nije me mogao baciti s nogu. Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana.Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. A sada sam je ustinu vidio.Hondo Carradine došao je bez kaputa.. Ali tada su Juana ustrijelili. amigo. .

. . doktor je rekao da ima izglede da ostane živ. Jest.To ste jučer kupili. tako lijepa. Ostat ću još neko vrijeme. Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. Zbog toga moraš ostati. . a ne da propadate u mržnji i preziru. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea. Ostat ću. Imali ste više sreće nego moj muž. strpao ih u hlače i pošao.Nina . Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna. . l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n. . dozvati cijelu razbojničku bandu. a građani su napustili mojega muža. ja želim njegovu smrt.Moj je muž bio dobar muškarac. ponovno će preuzeti ovaj grad.rekao sam.Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena . opora i hladna. Htjela mi je pružiti košulju. Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam. Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. budu li htjeli.rekao sam. Bila je tako poželjna. Pošao sam za njom u pokrajnu sobu.Nina Hallester. Odmaknuo sam se. Ti jesi. Dođite u stražnju sobu. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao. dok se on borio. izvrg-nuo ga ruglu. čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka.rekla je. u biti voliš. Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine.Rekao sam: . Kada mi je I u išla posve blizu. ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea. isušena i tvrda. Ali ja sada znam da ti ovaj grad. Ti možeš stati na Carradineovo mjesto.Moje želje su se ispulo. Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula. Možete dobiti što god to bilo. ostali ste u svojem dućanu i čistili luk . Obuhvatila me je oko vrata. još životne radosti i vatre u sebi. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea. Hajde. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju. Ali samo na trenutak i već se pribrala. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive.No budete li se utopili u mržnji i preziru. Oni mogu. također će ozdraviti. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti.Tko bi mi to mogao zamjeriti? . Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. . možda. . koga si bacio u rječicu. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra. Kada je Carradine došao ovamo. a zatim otići. nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. udahnuo sam njezin miris.Jest. . dakle. Nije progovorila ni jednu riječ. šuteći je 11 idila.. Stajala je tik kraj mene. Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga . Prsti su joj bili spretni. alkohol i kovčežić ■ i zavojima.Kako se ti uopće zoveš? .Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep. i xini|ola je toplu vodu. nisam! Glas joj je drhtao. U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac. .Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao. . Ustao sam da bih se odjenuo. ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. rođena VValker. I Concho Cortez. Zatim je sama od sebe došla k meni. Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan. pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam. Razumio sam što mi je htjela reći. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila. Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik. Kimnula je.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. Navukao sam potkošulju i košulju. a toga se ovaj bijedni grad boji. . privukao je k sebi i poljubio. izazvao svađu u salunu (. stala na vrške prstiju i poljubila me. svetica? Oh. a ja sam je osjetio samo na trenutak. " Kline. donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio. Njega je Carradine pogodio ravno u srce. Htjela bih pogledati ranu. Jeste li me razumjeli? Pogledala me je. Ti si Bac Catshum. Više se nije mogao na njih osloniti.rekla je. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. Bio je čist i svjež. .protivnika ustrijelio.Nije mrtav.. uskoro ćete postati mumija. A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti. . Kad ozdravi. A ako vas je vaš muž volio. Pomogla mi je svući košulju. moj ga je muž htio protjerati iz grada. . Mogli biste muškarca učiniti kraljem. Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se.Pa ipak. Ali Carradine ga je ismijao. Imala je.upitala je. Ustrijelio ga je Hondo Carradine. Sada vam ja nešto dugujem. sigurno bi želio da živite.Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika.

dao se obrijati i ošišati.Vi imate ovdje sve besplatno. Poslije sam otišao brijaču. Osjećao sam laganu vrućicu. Taj je pas bio malen i bespomoćan. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta. . misli nisam morao dovoditi do kraja. Vani sam se ogledao oko sebe. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea. bezbrižnije. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući. posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. . Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. Ondje su ljudi živjeli lakše. Ostavila me je samoga uz dobar doručak.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent. Naprotiv. kao i londo Carradine. Odjednom sam shvatio. vodila svoj dućan i čekala. Ondje je bila Chita. Španjolski su misionari izgradili misiju. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda. M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala. rekao: . Bilo kako bilo. imao sam tri rane. . Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. Na mostu.Gospodine Catshume. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad. nigdje živa čovjeka. Sve su mi mogućnosti bile jasne. pa ipak je bio bespomoćan. ni dovoljno hrabri. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. Štitila su ga trojica revolveraša. večeru u sobu. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi. Corte-za i Carradinea. Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav. na > Carradine. ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t . žarile su i boljele. čiji je muž bio počasni šerif. mogao bih to postati.'Ih. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. okrenula se i vratila u kuhinju..Otišao sam šuteći.. a malo se selo nije promijenilo. posluga je rekla: . Rane su pekle i kuckale. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto. nakon nekoliko sati. Mislio sam na Ninu Hallester. uz jedva prikriveni strah. Nisu bile opasne. Poznavao sam to. a ja sam osjetio odgovornost. Dva puta sam ustajao. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo. A možda i< i<i'. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. ali su mi smetale. lako nisam bio gladan. Bilo je. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. uvijek čekala nešto. Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. '!>■. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. odjenuo se i otišao na doručak. naručio sam. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce.. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao. Mislim da hoću. Ali sam ustao. dakle.'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje. Kada sam htio platiti. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. Ali brijač mi je. Nakon te misli napokon sam shvatio. gospodine. prilazio prozoru i gledao van. Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. misija je zajedno s crkvom propala. sa strane i na nadlaktici. Kada bih htio. Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. Otišao sam u hotel. ali tijekom noći sve je bilo tiho. u sjaju mjesečine. a za mene bi sve bilo bolje. za-i ' -.. Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. Sada je ostao bez zaštite. To je zacijelo bila liječnikova kuća. Osim toga sam tražio mnogo čaja. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. Ovo je bio sličan osjećaj. Debela žena nije nastavila govoriti. Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-.

ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja. mogu vam na izbor. Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene. ali Ninu nisam vidio. složili su se s Carradineom.Prestanite! .. . . Sada sam ja .■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: . došao do mosta i zastao.SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats.prema njihovu mišljenju .sam koračao pokraj dućana.stupio na Carradineovo mjesto. nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva. Nastavio sam koračati mostom. ali ljudi su time bili zadovoljni. Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost. A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala. Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti. Polagano. Na neki je način uveo red. gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski. Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć.Je li tako u redu. ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak. Osjećao sam gorčinu. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara. gospodine. Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. Željeli su zaštitu. A kada se to tako gleda. Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas..rekao sam grubo.

Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše . Bio je to dobar i zdrav san. pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći. Pogledala me je. Gubi se. .Hej. dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac.Chita . Chita je sređivala stolove.Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? . .. . čak noževa. ali i malko nesigurno. nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo. l/nbori jednoga i ostani s njim.ocu. Svi su me s poštovanjem pozdravljali. ali su bili suz-držljivi. zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? . Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled.hita. Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca. udarci kopita. Pružila sam ti toplinu. možda. II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. Odustao sam.Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . Do mene su dopirali divlja vika. {. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka.Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. konja što sam ga oduzeo Apaču.. m so ponovno našao na ame-. Sine moj. De• V. a vlasnik hotela je povikao: . Kako je Carradineu? . vi biste morali o nečemu razmisliti. . A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce. uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. ali gazda.Bude li kada bilo nešto teže. Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima. ■. Otišao sam na ručak. zar ne? . a zatim u svoju sobu. gringo! . koji su dojurili u grad poput horde. Pacu Rodrigesu. Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. Do podneva sam mislio da se neće izvući. Odzvanjali su ulicom. Jesi li ti propovjednik? . Dođite. uspjeti. Bila je već večer. gdje je Chita pomagala svojemu. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk. . stresao se i vratio u kuću. ispitivački. već samo hlače. pot-košulju i prsluk. svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. Sada nije imao šešir ni kaput.Ništa . Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao. Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš. prezirno. a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost. imat ćete prilike pokazati svoje umijeće. . ali me !•>' previše boljela.Iz prve kuće izašao je liječnik. A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti. što je s vašom ranom. obišao sam svojega konja u najamnoj staji. bio je to besprijekorni dvoboj.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem.Za tebe? . Sada će. Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu. Ti si meni draga.To je nešto drugo . mladi čovječe? . Momci su ini se cerili. Obi-. Imali su velike šešire. Ja sam stajao na najnižoj stubi. Možda je Chita.upitala je.upitao sam . gringo. Samo bi Nina. za njim će doći cijela horda. prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi. Chita. sigurno je već poslan glasnik.. Razdijelili su se i pojurili uz stube.setak momaka naguralo se u predvorje hotela. a sunce je utonulo za brežuljke. ako nam sada ne pomognete. Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. Izvana je još uvijek dopirala buka. .Drago mi je da pitate za njega . Razmišljao sam o ljudima. . Rana mi se polagano smirivala. Znao sam da I sam u nečemu pogriješio. a na kraju to je pogrešno.rekao sam. lažljivi. Baš vim glup.ekile. Probudili su me revolverski hici. Za-< un morao objahati taj kraj. ali kada sam htio izaći na ulicu. . Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš. rzanje.Napokon.rekao je.S njom se ne mogu mjeriti. Nastavio sam šetnju kroz mjesto. Borba je bila poštena.rekao je. Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa. Dotrčao je dječak i donio bocu t.Gubi se.rekla je. Ako dođe Rodriges. uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda. onako kao ja kod Nine Hallester.. buka ljudi u divljem kasu.rekla je. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. Požurio sam niz stube. prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja. Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima. ali sam ga izvukao. kojima život nije mnogo značio. . neurednih brada. A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj. bijesno iscerenih lica. Ona je polagano uzdahnula. Legao sam na postelju i odmarao se. na nogama papuče. On će se htjeti domoći vaše glave. .Gubi se. Podigla je svoju tešku četku.upitao je. Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba. Bio sam čovjek bez prijatelja. gospodine Catshume! Ili. . Stari je čovjek izgledao pospan i umoran.Gospodine Catshume. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći.rekao sam. .1'izio sam svaki kut. Izašao sam bez riječi. .upitala je i čvrsto me pogledala. Bio sam bijedan pas.ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći. Zatresao sam glavom. vjerojatno. Sjeo sam za stol kraj prozora. Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi.

a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. Momci su se izgurali van. a brkovi su mu bili prava krasota. to sam jasno spoznao. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu. no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. Juan je htio sam nešto postići. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac. Ti si bio njegov amigo. ulijevao je crno vino u grlo. gurnuo je svoju kratku. razbojniku. Ostale n ja sigurno naći. Donio je i najbolje vino. pripazi na ono što su nam ukrali. Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega.Paco. Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. naše konje. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. No to je duga priča. Čekao me je. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo.Juan . I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu . Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun. Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina. koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. . Njegove kose oči opasno su blistale. Saznat ću to prije nego ti.Carradine me je jednom spasio od vješala.Bac. Zašutio je. Ušli smo u salun. Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad. koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili.Jest. Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: . carambota! . i on je neko vrijeme Šutio. Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. Kad sam zašutio. . kojemu je želio drugačiji životni put. Oči su mu izneInada zasuzile.. Na trenutak je izgledao bespomoćno.. Popij još malo. Poznavali su ga. jahaće. Zatim se nasmijao: .. U njegovim se očima vidjelo žaljenje. Ali sada. Išli smo kao prijatelji. Obavezan sam mu. hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju. On je bio ubojica. ja sam Bac. Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje. Bac. Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom. I on je poznavao mene.zatražio je Paco. a ja sam bio sretan što jaše s tobom. Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima. Zašutio je. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu. Uzeli su naše revolvere. samo je ponekad popio gutljaj vina. tvoj mali brat je mrtav. Rekao sam: . njemu. baš sam. Samo jednoga momi uhvatiti. Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. zveckajući ostrugama. Zatim je pio.Ti si mu zaista bio dobar amigo. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci. amigo! Ustao je i pošao. I oni su pili. Izašao je. brat mojega partnera Juana. iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim. sam je ubio već desetke ljudi. Bio je Paco Rodri-ges. Paco. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. Najprije sam ga pustio da ispije piće. Sada je djelovao tužno poput djeteta. jer je znao što razbojničkom vodi prija. Napokon je rekao: . a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru. Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa. adios.. Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica.. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. ne. Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. što je zapravo bio i kao "general".rekao je. savijene. debelu ruku pod moju. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim. Rekao im je da sam ja njegov prijatelj. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. jer jašem s njegovim malim bratom.Caramba. a njegovi momci.Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom. iako smo bili neujednačeni par. naše puške. koji su prijeko priredili proslavu.rekao je . Paco! Isperi gorčinu. . Zašutio je i obrisao oči. Zaplakao je za svojim bratom Juanom. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. slijedili su ga. Bio je srednje visine. Zatim sam rekao: .trebao je i morao biti bolji od mene. noge su mu bile vitke. Poznavao sam ga. Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . Slijedio si tragove njegovog ubojice. Imao je dva revolvera u koricama. Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj.

Ali je vratio. Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo.Ti ih mrziš. Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom.rekla je. neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama. Kimnuo sam i polako pošao prema vratima. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo. koja pokušava sa svakim muškarcem. . a jedan je nestao u jednoj kući. zapravo bila ispunjena.u ovoj prokletoj zemlji većinom sami. pitao za Manuela i Fernanda. . Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima.Ah . . Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo. Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. Izgledalo je kao omot tkanine. Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao. jer Paco-va je ruka daleko sezala. koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja. Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti. Ljudi su izašli na ulicu. On će I" pronaći sitne štakore. Moja je zadaća sada. Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu. Ja sam sve vrijeme sama. . divljina i nasilje visjelo u zraku. grad je postajao svjetliji i ljubazniji.one što nam je ukrala konje.iako i sam razbojnik .rekao sam.rekla je zatim.rekla je. neka vrati prije nego što odjašemo. Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi. .Svi smo mi .Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica. Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad.Dođi za jedan sat na večeru . Kasali su preko mosta. koje ja sam nisam uspio naći. A meni je bilo pravo da on . .rekla je . .rekla je . Otišli su vratiti ono što su uzeli. jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik. a izvana su stizali jahači i kola. Razbojnicisu uzjahati. Jedan je odjahao do sedlara. ali više ne želi biti sama. Zatim sam prešao most.Moji su roditelji tako htjeli. No do toga nije došlo.Ja u to ne želim vjerovati . Napokon. a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. Prihvatila sam ga. zbog nečega degradirali i zatvorili. Još se jednom želi odvažiti. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande. Ostalo će učiniti Paco Rodriges. ako je krao u gradu. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke. . Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu.Jest . ubila njegova brata. Uredili smo dućan. ne pruživši mu ni najmanju priliku.goni ubojice i kradljivce.Nije . oni su razbojnici. jer su tvojega muža ostavili bez pomoći . Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad. Jednoga dana čovjek spozna da je sam. Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om. okupili su se oko Rodrigesa.Je li bilo gadno? .Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost.. nakon što smo se sinoć poljubili. Oni su ga. Čuo sam kako oštro viče: . Razumiješ li me? Kimnuo sam. . Razumio sam je. Ako čovjek dobro razmisli. drugi u dućan. kada je već bio kapetan. Ja sam volio Juana Rodrigesa. .mrmljao sam. Postala sam odrasla žena. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim. pravedno je da te kukavice plaćaju.neka plaćaju tvoju zaštitu. Prolazio sam gradom. Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je. Izašao sam. On se kao poručnik borio za konfederativce. Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika.Za jedan sat . Posvuda su se palile svjetiljke. Zatim je izbio rat. Ja sam otišao k Nini.Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama. a oni su ga ubili. Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo. Mene. . okajat će to. . Drugo nisu ni zaslužili. I otuda su razbojnici već otišli. ali usne su joj još bile stisnute. Zanijekala je glavom.Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika. Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . Pogledala me je. Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato. Čak sam i ja odahnuo. Imao je veza s obje strane granice.Udala sam se za njega sa sedamnaest . Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati. a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me.rekao sam preko ramena. koja se u međuvremenu malo raspršila. uskoro skočiti za vrat.jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio. . Zatim je horda krenula. Čekala me je nasred dućana i pogledala me. Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan.promrmljao sam . osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio.upitao sam. Pala je noć.Ne želim više jesti sama. ona nije kao Chita. .

. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao. ni jednoga centa. I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda. A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao. svi kao jedan. A bilo je tako jednostavno.Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje.. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti.Dakle. a nedjeljom smo čak izjahali. Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost. Tako biste postali ponosan grad. A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu. Ponekad smo šetali uz rječicu. Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. Nisam mogao tek tako odjahati. a zemlja bude gusto naseljena.i ne pokušavaj me kupiti.. Dobro sam se oporavio. ikakve skrovite primisli. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš. Zašto to ne razumijete? . No zatim je kimnula. Građani su morali stajati iza njega.To sam davao Carradineu svakoga tjedna . . Ni jedno od nas više nije bilo samo. Bac.rekao je kada sam ga začuđeno pogledao. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada. ■ i' i i' > obišla oko stola.re'io sam joj .rekao sam .. htio mi je dati dvadeset dolara. -Vi ste gnijezdo kukavica. Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija.Ako hoćeš. Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama.jer ovaj grad. Ja nisam bio ubojica. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice. rekla je: . Nina. a bio je spreman za vas se boriti. koji je ujedno bio i vlasnik. To je bila nužnost. Ali najprije. osjećao sam se zadovoljnim. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe. 'i"v<> se naljutila. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. Ta je granica ionako još sporna. Već sam se našao usred nečega drugog. ja sam ovdje svoje obavio. Sada više ne. -Ja ih neću-rekao sam. Ti imaš ovdje zgodan dućan. a svakoga sam dana bio kod Nine. pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost. možda. Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. rado ću platiti tih dvadeset dolara. Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad. a čuvar. Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti. Zašutio sam. Kada sam na večer otišao u salun. to je bio početak. Rane su zacijeljele. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. Morao sam ostati još neko vrijeme. I ništa drugo. ima budućnost. . a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno. Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi. Osjetio sam plamen u njoj. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . Zanijekao sam glavom. Odveo sam konje u staju. Svoje sam brige zaboravio. jer mi je koješta palo na um.Ostat ćemo . ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti.Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina. ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima. Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice. Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom. Pogledali smo se. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti. Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas. . Dovoljno je samo da odu. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. . moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji. Gospodine Catshume.

u kutu. hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je. ove kukavice drugo i ne zaslužuju. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. godina mladi od mene. Ondje sam se okrenuo.Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću. napunjenu najboljim viskijem.Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore .Požderite ovaj svoj novac. Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde. No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. Nakon tih riječi htio sam otići. ustao je je-'luti muškarac. Možda su se već i borili. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo. Puhnuo sam kroz nos. koji je želio steći ime i slavu.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti. Zatim sam otišao u salun. mršav. . ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala. Mislio sam: zapravo bih morao uzeti. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine.Ovo je vaš udio . i to na lijevoj strani. Nosio [<i I kolt. dok vi. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća. Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari. Zurio sam u novac. Mi'ljutim. Imao je plavu teksašku bradu. Rekao je: .Catshume. Nitko nije rekao ni jednu riječ. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu. Gazda me je gledao. Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. U svakom slučaju. Ispio sam viski i pošao prema vratima. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges. Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku. Tako je to bilo u svim divljim gradovima.rekao sam. Posvuda je bilo takvih luđaka. a raširene je prste držao na dršku revolvera.. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. želim vas pobijediti. tu tiliku neće imati. koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša. . . .. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona. Rekao sam: . čvrst. Budem li predugo čekao. To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse.promrmljao je. a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. otraga. Znao sam što me slijedi.1. mogao je biti osam. nagnuo se prsima naprijed./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu. Međutim.A kada dođe razbojnička banda. a sada sam ja na redu. Zatim je stao u raskorak. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu. Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene. Bio jo još mlad. dakle. Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki. . rekao sam: . 'tn me gorčina.. otići ću. gdje je odlučivao snažniji i brži. a vi ćete morati sami sebi pomoći. Ako ga ustrijelim. Rekao je: Hej.

Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku. odustani od svojih nakana. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda. Bili su dolari i meksički peseti. Morao sam munjevito pucati. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . . na svoju nevolju. Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio. Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu. Nisam je prihvatio. Pridržao se za šank. Pedro . Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će. pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. Hodao sam kroz noć. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol. Sebe samoga neću razočarati.Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika. Kada su spoznali da želim biti na miru.Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. Okrenuo sam mu leda i htio izaći. Možda će divlji momak ostati živ. Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. jer je momak držao kolt u ruci. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi. Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše.Amigo.Stajao vam je na dohvatu ruke.I ovdje je bilo tako. Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu. znao je da nije uspio. patrone? . Taj prokleti bijedni. Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. . Nismo se poznavali. Sada mi je to bilo dvostruko drago. i tu sam zatekao malobrojne goste. Gorko je uzdisao. Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti. Pri tome je. Rekao sam: . Ali drugačije nisam mogao. Ali i to je. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. Nikada ga još nisam vidio. Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. nudi mi za to novac. Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. Kada ga je pogodio moj drugi metak. A i Nina je bila tu. naišao na pogrešna čovjeka. a divlji je momak zateturao. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem. . No jednoga dana mora ozdraviti. kukavički grad traži da ga ja štitim. jer nepogrešiv nisam bio ni ja. Morao sam ispaliti još jedan metak. Kada sam učinio treći korak prema izlazu. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe. Zatim mi je pružio novac. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. Domaćin je donio vino. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . možda. već stigao moj nasljednik. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći. bilo pogrešno mišljenje. još se pridržavao za šank. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. a zastao sam tek na mostu.Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje. Jesi li razumio. . Momak koji je došao osvojiti grad.Makni to.upitao je. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. jer sam mogao biti sam. a kolt mu je ispao iz ruke. Moj je kolt zagrmio. Sada je. Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju. A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. /ur zaista nećete ništa jesti. Nakon toga sam izašao. Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. a barmen mi je pružio punu čašu viskija. Sada su dragovoljno poslušali.rekao sam umorno. Spremio je novac i otišao. možda. a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. Rekao sam: . Gosti su me promatrali. ponovno podigao kolt i nanišanio u mene. a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". . To bi za sve nas bilo bolje. Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života.Ja vam ovdje pomažem. Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret. Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. možda. koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede. Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode.Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . Pošao sam dalje.

No kada sam bio kraj vrata. Čuo sam Ninin mirni glas: . a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. Onda sve ide. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo. ostala je u pozadini. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. Čuvaj se. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. A kada je zatim zapjevala žena.upitao. ■ Bila je to. Zatim je 'ilHujala gitara. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. Nina je sigurno spavala. Išao sam dalje. 1 Obojica smo zastali. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom. Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. Znao sam da pjeva za mene. samo čekaju da ozdrave: Carradine. A čovjek mora imati želje i snove. I ona je svirala gitaru. Nakon nekog vremena otišao sam. Taj će za dva tjedna ponovno jahati.|iodine. Nina mi je pala u zagrljaj. a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. Osjećao sam se malo bolje. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. je otišao. Bac. Vidio sam kroz prozor. U dućanu je bio mrak. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. Pjevala je o hidalgu. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. ij'. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu. Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. I na kraju sve je bilo dobro. Dakle. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. I sa mnom je bilo tako. Cor-tez. četiri stotine na tjedan. Dugo je pio. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. ujko je sigurno svirao samo po sluhu. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. vrlo banalna pjesma. . Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. Svirač je bio pravi umjet-' ni. Ali takav je i život. Oh. šesnaest stotina na mjesec. Chita nije došla za moj stol. Odbio sam kretnjom glave. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. otvorila su se. dečko moj! Nakon tih riječi. Na život valja gledati jednostavnije. a sada i taj Jesse Hopkins. Ušao sam.Udi. A kada sam za sobom zatvorio vrata. možda. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali.

Bio je to skroman korak naprijed. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. koji su se htjeli izludovati. straga prive-zali njihove konje i odvezli se. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. Drugi nije bio manje značajan. Morao sam dopustiti da liječnik ode. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom. upravo su počeli okretati svaki dolar. Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. jer sam i loš predosjećaj. Sada grad više nije postojao. Tada su građani dolazili po mene. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom. Međutim. Bilo je to divlje. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio. No oni će se još morati dokazivati. Možda su to bili čak teški gubici. U svakom slučaju. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to. Slali su po mene kao po šerifa. pijani. Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se. No bilo je u gradu i nevolja. Drugoga rješenja nije bilo. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. ali su izgubili bitku. S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru. Odlazio sam da bih stvarao mir. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. Oni su. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. Osim toga. Liječnik im je bio potreban. Imao sam prijatelje. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka. Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. Vrijeme je prolazilo. Taj je strah sada sigurno bio još veći. a doseljenici. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. a u nekim sam bankama imao male račune. nepregledno područje. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika. Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. n ini je teško što mora otići. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. udaljen oko pedeset milja. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . tako reći. Bila mi je potrebna veća svota.pačlma. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom. U okolicu se doselilo nekoliko farmera.. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges. a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. Kada je stigla ta vijest. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. I toga sam puta divljega momka samo ranio. jer su često dolazili divlji momci. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere. . Ponekad sam morao biti grub. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev. Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. koji su također stizali. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. Počelo je time da su Carradine. iako još nisu sasvim ozdravili. nakon rata morala biti preustrojena. Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. To je bio prvi događaj. mo ako ne. tako da je taj grad ostavljao na miru. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete.. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. a jednom sam morao pucati. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi.

U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. Uzbudio se cijeli grad. Ali sve su to bile iznimke. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose. samo neko vrijeme razmišljati. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi.. mala Chita. Bila je pri svijesti i pogledala me. pjeva i svira gitaru. Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. jer nam je. Ležala je u postelji. ogorčenja i prezira. Poznavao sam jednoga tragača za zlatom. možda. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo. Mislio sam da će Paco. . osjećao sam mješavinu srdžbe. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim. Svi je vole. Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali. Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo. Sve će već biti dovedeno na čistac.. a samo ti. Ipak sam pio to vino. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak. Gledao sam njezine oči i kimnuo: .Ona je drago stvorenje . nepravednim i bijednim svijetom. Metak se učvrstio. ali i vremena je bilo malo. . ovdje na verandi. uda-od stotinu milja.Nisam htio dovršiti misao. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije. Oči su joj bile prepune straha i boli.. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač. Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali.Bac. a Chitu. . koji je živio i s vrškom strjelice u leđima. Dolazio je iz Mesille. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite.rekao je liječnik.iMBI ti I ■■■ .svojim ljudima. Potegnuli su koltove. . Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi. možeš liječnika dovesti ovamo. Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu. . koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti. Šutio sam i pio vino. pogodio je metak u tijelo. Čuješ li.kom zapregom.. davalo osjećaj nekakva zajedništva. Zatim je s mukom rekla: . Sada je bio potreban liječnik. Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela. ali su živjeli i dalje. Za Chitu je bila važna svaka minuta. . Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju. I Nina mi je uljepšavala svaki dan. jer oni me prate i bore se za mene.Odjahat ću za pet minuta. moraš mi pomoći. Bilo je dobro. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba. Bac. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima. ali i volju za životom.

rekao je.Takvih kao ona ima na stotine. Rekao je: . Zurio je u mene. spreman sam odjahati u Santa Rosu. jer bi to sman'jilo njegov prestiž. . rublje se sušilo. . t .odvratio sam . u Ivoja riječ više ne vrijedi? . jtui se pretvorilo u ledenu masku. . Komadi govedine. a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima. Jesi li razumio? je iznenađen. ali mojih ljudi ima sve manje. Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće. Kada sam savio cigaretu.Ti si morao jahati drugim smjerom. Štedio sam ga cijelo vrijeme. a pogled mu je bio još tvrdi. kako bih tebi učinio uslugu. se! .Dva i više puta dalje odavde . Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica.rekao sam. Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju.On me neće pustiti. To je kao kada pozajmiš dobra konja. Njegovi su razbojnici lutali naokolo. a sada je potreban nama. Zvučao je divlje i gotovo Ijutito. Ja sam ti ga samo pozajmio. Smjellava mu se zacrvenjela. novaca. Odličan doručak. on me neće pustiti. najprije zbog Carradinea. Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade. pa će se banda sigurno uskoro povećati. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni. a bilo je tu i desetak žena. Ja sam njega osvetio. Doći ću i po ljepoticu iz dućana.Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem . Rekao sam: . A ti meni više (duguješ ništa. Sada mogu svakome nešto ponuditi. . mnogo živežnih namirnica. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem.Da . Počeo sam polako jesti. zarežao je: . Ne.. Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac.mrmljao je liječnik .rekao sam. bilo bi to zlo za Rodri-gesa. šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! .Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen. Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu.. . Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora. hombre! " '. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo. Negdje zacijelo postoji još jedan doktor. Sada imam tu želju. Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo. ali samo na trenutak. Nakon što je sjeo.um ga i vidio da se više s . Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina.i. Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama.Možeš nestati u.prekinuo ga je Rodriges.a osim toga. za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana.Neka je đavo odnese! . Odjednom se osmjehnuo. . Zatim je Rodriges rekao: . Zatresao je glavom. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. Oduvijek muškarci štite žene i djecu. zbog tvojega maloga brata. Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi. ti si meni nešto dužan. Rodriges se vratio. Znao sam da jašu s njima. opreme. Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. Dakle. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti. konjaj mazgi.upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o. Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad. Dakle. dat ću vam jedan sat pred-'•■. a zatim je potreban tebi. Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju. Sada je bio iznenađen. Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. a kruh i povrće također nisu zaostajali.Ako ti sada dadem doktora. amigo Bac. onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima. oružja. Nisam odgovorio. zatim zbog tebe. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice..Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost. Međutim. Liječnik je rekao: . ovo je naš doktor. Možda bi se njegovi razbojnici raspršili. ne duže.Paco. Amigo. zar želiš proigrati mogu naklonost i. Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak. svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. amigo. Paco.ali kada se radi o moralnim načelima. a ostruge su zveckale. imali su veliki plijen. tako je to. doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati.

. imati mušku čast i ponos. bude li se taj grad hrabro borio. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao.rekao sam . Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega.Dakle.a vi nastavite jahati. Zatim sam čekao.Kako god hoće . mnogo toga će se promijeniti. Kada stignete u Santa Rosu. mogao sam ih zadržati. . Dakle. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose.Ovdje ću zadržati razbojnike . Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. kako bi me opkolila sa dviju strana. Rekao je da će odvesti Ninu. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. No odjednom su mu oči bljesnule. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. S druge pak strane htio je biti hidalgo. S jedne strane bio je krvoločan. ali Santa Rosa mogla bi dobiti.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. doktore? . svoj će bijes iskaliti i na Nini. bezobziran i nemilosrdan. Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu. Razbojnici su bez riječi gledali za nama.rekao je . Uskoro sam znao. S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci. On će. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu.ali uspjela se odmoriti. No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. . Pogledao sam liječnika. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. Ipak je tako bilo dobro. Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao. spasiti Chitu. više ga nema. Nasmijao se i rekao: . VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo. Mogao sam pucati šest puta. . Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati. Sve ima svoju cijenu. A sve se to ne dobiva na dar.rekao sam. .rekao sam i sjahao. No Chitu i vas zbog toga će mrziti. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine.: . Green Vallev je izgubio. Bila je to mala udolina. Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo. a imao sam još i kolt. . da neće uspjeti dojahati u grad. zao. Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao. ali drugi će ljudi umrijeti.Je li' vaš konj dobar. barem u početku. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. Sat prednosti bilo je premalo. recite ljudima da moraju braniti svoj grad. Recite im to. a ja sam se pobojao. a ako i stigne. rast će i procvjetati. možda. Sve dok banda ne objaše udolinu. Mnogi su bili takvi. posao. Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu. hajdemo . njegovi će mu ljudi zamjeriti. Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta. Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni. jer će inače biti pobijeni. a momci možda neće ni toliko čekati. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. Ovako im može obećati lov. Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne.Jašem na mazgi . Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu. Oh. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Taj stari momak skupio je još mnogo snage.. ako napadne grad i razori ga.njim ne može pregovarati. Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost.

Tada su zapucali i razbojnici. gladnih vukova. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon.gore i izvukao kolt. imao sam vremena iznova napuniti pušku. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Kako se radilo o Santa Rosi. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Morao sam pogađati. Idu su razbojnici prestali. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Jedan je i vi«' silazio. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. popdf bijesnih.Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti.u Zatvorit će ti put za bijeg. Nisam morao koristiti kolt. Meksikanci nikada nisu kukavice. koja se odbijala od stijena.mi mi konja. a ja ću te ■ 'hiti u šake. Zastao je dovoljno daleko. Doći u. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Ay. dakle. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. coram-ba. još dva-tri puta na to se micalo. jer su mo-iiuvno puniti puške. nisam mogao pucati u zrak. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. I Paco je krenuo u zaklon. Čekao sam. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Ostali su skočili u zaklon. Imali su prevelike gubitke.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. Paco Rodriges nije učinio pogrešku.li momci uskoro baciti kamenje na •'. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Razbojnici su stizali. hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. Radije je . Ti momci nisu bili kukavice. Samo trenutak kas. jer je i njima bio potreban odušak. Po. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. a jahači se stali prevrtati. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. zašutio je. Verao se nevjero. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Stiglo je još jahača. carambela. Bilo je opasno.. Valjalo mi je krenuti. te dopustio svojim jahačima napad. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|. Zatim je zavladala tišina. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Jahali su poput divljeg krda.

Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. spasiti Chitu. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. zbog toga će mrziti.: . netko je povukao kola u stranu da možemo proći. . kako bi me opkolila sa dviju strana.: . Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Ponovno se osmjehnuo. Kad sam uzjahaoi krenuo. a ako i stigne. No odjednom su mu oči bljesnule.. Dok smo jahali preko mosta. . . . slomio je više od jedne kosti. barem u početku.rekao sam i sjahao. na ruke i noge. Mogao sam pucati šest puta. više ga nema. Zato ga nisam ubio. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. a nisu bili ni glupi. ustati nije mogao. Dakle. svoj će bijes iskaliti i na Nini. Nasmijao se i rekao: . ■ . A sve se to ne dobiva na dar. Zašutio je pomalo bespomoćno. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Rekao je: . Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. Rekao je da će odvesti Ninu. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. No Chitu i vas. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. Ipak je bilo preduboko.. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Njihovi su konji bili odmorniji. On će. ali. . Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Pogledali su nas ogorčeno. A zatim su me potjerali. Sve ima svoju cijenu. ali je žestoko psovao. ali drugi će ljudi umrijeti. Green Vallev je izgubio. Oh. Sve dok banda ne objaše udolinu. a imao sam još i kolt.. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. Zatim sam čekao. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. možda. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. bude li se taj grad hrabro borio. ako napadne grad i razori ga. Ipak je tako bilo dobro. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao. mnogo toga će se promijeniti. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. ležao je na leđima. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. rast će i procvjetati. mogao sam ih zadržati.Senor.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu.Kako god hoće . Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Zatira Čudno me je gledao. Ljudima nigdje ni traga. poput mačke. Ja nisam bio loš jahač. ali od mojega konja nisu bili brži. i nastavio jahati.. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine.

ada su razbojnici prestali. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. Stiglo je još jahača. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: . Ostali su skočili u zaklon. Tada su zapucali i razbojnici. Zastao je dovoljno daleko. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. Čekao sam. I Paco je krenuo u zaklon. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka. Radije je '|nlk' . Jedan je već silazio. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Bilo je opasno. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini.Razbojnici Pača Rodrigesa. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. koja se odbijala od stijena. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. imao sam vremena iznova napuniti pušku. Verao se nevjero-'. Po-l sam gore i izvukao kolt. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. Potrčao sam u zaklon velike pe. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio.Hej. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom. još dva-tri puta na nve što se micalo. Zatim je zavladala tišina. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. dakle. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Kako se radilo o Santa Rosi. nisam mogao pucati u zrak. a ja ću te dobiti u šake. a jahači se stali prevrtati. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci. Zapucao sam. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Razbojnici su stizali. vrebao i bio spreman na brzi itac. gladnih vukova. popđf bijesnih. Imali su prevelike gubitke. Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. jer je i njima bio potreban odušak. caram-ba. Ay. carambela. Jahaii su poput divljeg krda. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir.lo. jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. te dopustio svojim jahačima napad. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. puzeći sam se ukao. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. Ti momci nisu bili kukavice. jer su mo-ponovno puniti puške. Morao sam pogađati. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. zašutio je. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. Nisam morao koristiti kolt.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. Meksikanci nikada nisu kukavice. Zatvorit će ti put za bijeg. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. *'. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. Valjalo mi je krenuti.

. a donijeli smo i sve vaše instrumente. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi. potrebne bolesnima i ranjenima. Ipak je bilo preduboko. onamo su je odveli. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo. a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. a posebice ne vole pješačiti. Upitao sam Ortegu: . onda cu moći. Pustio sam ga.Senor doktor .riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. razmišljao sam. A zatim su me potjerali. ležao je na leđima. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta.Svi! Posvuda su se ukopali. To mi je dalo nade. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši.Senor. a oni su nam zrcalom davali signale. .i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. Svi prilazi gradu su zatvoreni. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu . Njihovi su konji bili odmorniji. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama. . Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. ali je žestoko psovao. kao i most.Još samo minutu. Ja nisam bio loš jahač. a i ostali muškarci .. Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad. Zato ga nisam ubio. ustati nije mogao. Zašutio je pomalo bespomoćno. Kad sam uzjahao:i krenuo.Nismo mi baš tako glupi .prekinuo sam ga . Imao je više mogućnosti. a zatim je pokazao na malu ravnicu: . Ja sam se ogledao naokolo i rekao: . . -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora. Znali su da mnogi građani imaju i novaca. poput mačke. Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti. Ima nas trideset sedmoro naoružanih. ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. Ljudima nigdje ni traga.. kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti. Obradovao sam se kada sam to čuo. .Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. Ništa nisam rekao.e imao svoj posao. |er .rekao |e. radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu. Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu.. . Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke. Rekao je: . zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. ali. _ .. Most nije . Chiti je veoma loše. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom. n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo.Razumijem . ali od mojega konja nisu bili brži. a nisu bili ni glupi. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. samo još minutu. Vrsni jahači osje- . Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu.rekao je-Chita ezi u hotelu. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili. . I borit ćemo se! Čudan je život. Međutim. mislila je kao i ja. samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati. Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani.. Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik. . Dok smo jahaii preko mosta. od toga devet žena. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. Pogledali su nas ogorčeno. A rado bih znao i gdje je Nina. a osim toga. Na Ninu se čovjek mogao osloniti. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. Jedan od njih bio je Ortes Ortega. Grad možda i nije bio tako kukavički. na ruke i noge. slomio je više od jedne kosti.

Dva sam ga puta promašio. jer više ni-"lali vodu. Ubio sam razbojnika. Prvi je poginuo. Previše je vjerovao u svoju sreću. Bio je mrtav. ■-. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti. prebacio se na zemlji i ostao ležati. o još manje pokušati gasiti. Gurali su ih pred sobom na most. dobro sam pogodio. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali. |ko je završila. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. Pri tome su divlje pucali. Vidio sam kako je poletio iz sedla. Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. Dakle. Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. zapalili su sijeno. bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. |<»r je sve do ograde bio od kamena. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. a on je želio sačuvati svoj ugled. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. Prvi su most izgradili Španjolci. a ljudi su ga uredno popravljali. najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. Nije imalo smisla ostati ovdje. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. Morao je napasti na čelu svojih razbojnika. [Sam do hotela. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! .■*' -■■■% . koji je stvorio osobnu vjernost i moral. Bezglavo su jahali. Santa Rosa je pobije-. bio je mrtav. '■'i i borili se. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. Most je izdržao. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa. Prihvatili su to. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. Vjetar je tjerao dim prema nama. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. Od prijatelja i od neprijatelja. Imali su dobar zaklon. pokušat će prijeći most.

U pravom sam trenutku ušao u sobu.Ti si bila na ■! da otvrdneš. Sve će biti dobro. dakle. Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga. Chita je žilava poput divlje mačke. Dugo me je promatrala. Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo. a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć. Njezine tamne oči postale su tople.Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost . koji ima ovlasti u gradu. Kovač. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini.rekla je Nini . a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. Kimnuo mi je i rekao: . samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje. doktore . Bila je slaba i umorna. Bac. Međusobno su se pomagali. nn. Prihvatili su se čišćenja mosta. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći. Bac? Nije više odvratio sam. Svi se molimo za Chitu. . A ti više ne moraš irati ovaj grad. Neko me je vrijeme odsutno gledala. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna. Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika. jer je liječnik upravo obavio operaciju.Neka ti bude . Ljudi su bili ozbiljni i opušteni.rekao sam. . biste li htjeli biti naš Ne samo gradski. prošao kroz vrata. Govorila si to kada ja više nisam vjerovala. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke.rekla je jedva čujnim glasom. I još je nešto postalo očito. Ali ja moram leći. ■ . jer si jaka poput divlje mačke. on više nije kukavički. Pomilovao sam je po kosi. i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. Kimnula je bez riječi. . inače ću pasti na pod.Isplatilo se. jesi li ti doveo doktora? . Ti mu dobro pristaješ.Paco Rodriges je mrtav. Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti. a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice.Više tako jako ne boli . . Zatim je pogledala Ninu. zar ne. Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. Chita . Čak se pokušala malko osmjehnuti. Zatim je Chita zaspala. Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. Nina je sjela kraj postelje i pogledala me.rekla je tiho . Ona je dru-n'l|a od mene. a pepeo su meli u rječicu. <am i tvoju ljubav. a zatim je živnula. bez obzi-isljedice.rekla je Nina. A sada je pilo drugačije. Ali sada ■■ :>i ima topline. Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. »in nam je šerif. ali sam sve vidio u njezinim očima. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. . proteklih sati bila si mi dobra sestra. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila.a njoj samoj bili' polrebno toga još više. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu. Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. osjećao na njezinim usnama.U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića. . Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. rekla mi je: . Veoma sam vam zahvalna. Nije to izgovorila riječima. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju. Riječi su joj se počele gubiti.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući. Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. !■•) se i otjerao razbojnike. a Nina ih je zatvorila za njim.Jesam. Prišli smo Chitinoj postelji. Chita. limnuo je.U hotelu sam potražio Ninu. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu .Ne probada me više onako gadno.Seriora pomaže liječniku. Pogledao sam staroga liječnika. Napravili su oko mene krug. Bio je na kraju snaga. ja to snažno osjećam.rekao sam. zastali su. Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost. Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. Dugo smo se ljubili. . . ali oči su mu blistale. . ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi. ■ •t« . Zar upravo dokazali? ujo sam.nije mi žao. Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. Majka Božja čut će naše molitve. vlasnik hotela. Chita će živjeti. . Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene. Zatim je došla k meni u zagrljaj. zajedno su radili. ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest.

veoma mnogo toga i radovao sam se. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna. Ali ja sam ga oborio s konja.Santa Fea krenula ■<%%* •-. koji će nas blagosloviti. Bila je to sreća za nas. što će je osobno izvojevati. ali ljudi su se sjatili kao da je podne. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. Kad sam se vratio. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika.<!«. Imao je prema meni obveza. Imao sam ondje veoma mnogo posla.iz. . zelenooka . a. I sada je sve bilo svršeno. jašući na čelu svojih razbojnika. samo valja htjeti. dakle.. naravno. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. Zaposlio sam pouz.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. poslovni ljudi. jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa. a možda ćemo otputovati u El Passo. . Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda. Postojalo je. . -1 kako? Nasmijao sam se. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno. I oni su samo kimnuli.rekao sam.Je li to bila ženidbena ponuda. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio. Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala.f f> *M je kolona teretnih kola. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati. Doseljenici. A onda. farmeri. Chita je polagano pri-zdravljivala.Jest. zapravo. gospodine Catshume? . Mrtvi .' dane pomagače.Kada? . . . Kada sam je pustio iz zagrljaja. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći. potrebnoga i njegovim ljudima. započelo jedno lijepo doba. Nina me je ljubila. pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju. Tako se to radi. a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije. Sada je. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja. Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu. obrtnici. Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama. Nina. Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu. Iako je moja kočija bila prilično stara. želeći joj mnogo sreće. položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje. Zatim sam otišao k Nini. a kada mi je prepustio liječnika.upitala je. za cijelu zemlju. Bez obzira na to koliko sam bio umoran. Pokrenuo sam. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe.Možemo pokušati. zapravo.Imenovat ču zamjenika šerifa. toga sam dana bio zadovoljan. Još se samo osjećao miris dima i paljevine. Sve se može. moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi. Ljudi u Santa Rosi voljeli su me.

Dok je ležao na tlu. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. pa iako sam morao mnogo toga obaviti. Ostali smo tri dana u Santa Feu. Onda f okao da se ponovno osvijesti. Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem. ali Nina me je ozbiljno pogledala i. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu. Odjednom se više nisam dobro osjećao. oštri hombresi. . nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. Režeći bacio se na mene. Dobit ćemo dijete. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna. I Nina je imala mnogo posla. Ali sam postajao sve budniji.. a tada će biti samo majka i domaćica. vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice. Bila su trojica. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. Treće večeri. Bilo je to naše svadbeno putovanje.rekla: . stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene. rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu. našao dva revolvera i nož. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom. Nina i ja smo se vjenčali. jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe. sudac i izvršitelj presuda. morao sam izgraditi usputne postaje. zavisno o kraju. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. Htio je pokušati može li me savladati. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. imam. . ali potrebni su bili i popravci. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje.Da. a svakoj su kočiji. trljao zatiljak i razmišljao. Zatim sam ga udajjpo zatiljku. Sljedećeg smo se dana vjenčali. Sve je teklo prema našim predviđanjima. I dok sam tijekom dana obavljao svoje. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. Tako je bilo posvuda u doba izgradnje. Uskoro sam ih prepoznao. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom. Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. Dakle. Primjerice. pretre1 ■mri ga. amigo! Mogao bi dobiti još i. Zatim je zagundao i ustao. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima.Ja hoću . Međutim. Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon. župnika ili bilo kojega službenika. Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. ■• ih daleko u jedno dvorište.No. imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače. kada je Nina već legla.bilo je sve što je rekla. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali.poslove.

Ležao mi je pred nogama. jer me više nije oslovljavao Bac. Krenuli smo uz izlazak sunca. smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača. . hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo. Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu. Nina i ja ničim se nismo zavaravali. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. a zatim sam rekao: . Bio sam pun 'bijesa. ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući. Zvao se Early Boon. naoružan mornaričkim koltom. Taj "Adios. a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun. Vozač je bio stari momak. ali nije pitala ništa. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. neko sam vrijeme upravljao kočijom. sam je kriv za svoju nesreću. Nisam mogao ostati u Santa Feu. Sve je bilo mirno. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. pa im je taj odmor dobro došao. Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene. uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače. Dobro vas poznam. Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju. na kraju ćeš biti mrtav. Odmah je vidjela moje ranjene zglobove. Ali. Zašutio sam. već gazda.upitao sam. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. To sam morao znati. Začuđeno me je gledala. a ona je samo kimnula. mojom drugom poštanskom kočijom. Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana. mladi Meksikanac. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe. stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio. pasji sine! Bio je prepun mržnje. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom. bit će zla. Nina je još bila budna. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete.želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak. iznenađena mojom mirnoćom. možda ga i stići.. ali ni: sam se obazirao na ti).. pa nam je čak i jelo prijalo. govorio je dosta nejasno. H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. On je psovao. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose. hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. Tresnuo sam ga.rekao sam. Pričekali smo da nam donesu jelo. Ali sam odustao i rekao: . Odavno sam ga poznavao. malo su gunđali. a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. ali što je to vrijedilo. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu.To je prokletstvo ove zemlje. zar ne? Sada sam sve znao. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti. Tko ne ubije svojega neprijatelja. Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. A budeš li mi izbio još koji ziib. Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak. ali to smo i očekivali. . Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. a kako sam bio bijesan. Samo me je gledala. Taj tihi i povučeni momak . . Moji su se planovi ostvarili. unajmio je u staji konja i odja-hao. U Socorru smo se zaustavili na dva sata.Nije uspio.Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara. ali ovako se želio barem riječima osvetiti. Adios. Oni žele sve znati. ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu. Ispripovjedio sam joj sve. ondje me trebaju. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: . Kada sam ušao u našu sobu.Što ćeš učiniti. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. .Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona. Malo zatim i sama se smirila. Imat će dva sata prednosti. orlovskih očiju. ali smo krenuli.Carradine. Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. jer im više nije izgledao dovoljno otmjen. ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu. Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. hombre! Zatim sam otišao.tako je djelovao . D<p se mogao svladati.Uspjet ćeš ti.Jedan od naših suputnika.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu. Kad sam legao u postelju.Ti imaš još dvojicu partnera. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra. željni odmora. zar ne? No vidjet ćemo.Hoćeš li još? . Nina je tiho upitala: . Gosti. Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' . Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati. bili su prašni i gladni. Putovali smo mirno i dobro. privatno i poslovno. Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav. ■> Diži se! . a ja sam rekao: .odvratio sam. Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada. Bac? . ali napokon je upitao: . Zatim je izašla i rekla: . bio je dobro raspoložen. Early Boon nije štedio konje.Hvala ti.

sve znam što moram učiniti . Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj. Htio je zaur-lati. iscrpljen konj. Opsovao je i pošao mi u susret. Dakle. gazda. nije se pomaknuo. Obratio sam se Boonu. pa neće posebice paziti na osamljenog jahača. prepoznao me je. putnici iz kočije prepriječili bi im put.negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao. Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11. zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? .rekao sam . On je morao potegnuti svoj. no ona je ostala petnaest milja iza nas. Razmišljao sam o najbližoj postaji.Ah .Jest . . tu su. Pomislio sam da je to Concho Cortez. Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• .kimnuo sam . već samo na mene. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa. Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka. on i Jesse Hopkins. Bio nam je potreban stražnji kotač.Ispregnut ćemo jednoga konja. Jedan je čovjek sjedio na verandi. Prije nego što sam uzjahao neosedla-. U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika. Ispred jednoga hotela stajao je znojan. Došao sam do poštanske postaje. Ispunio me bijes. Najprije sam stigao do gostionice.konja.Oh. nakon što je izvršio zadaću. . Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi. i to šumove poštanske kočije. Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao. Vi možete ovdje. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik.'io sam u malu ulicu i ondje U|n.Sehor. Ali je još brže potjerao konje. Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao..da i jahač više ne-k prednost. gazda. Ali kolt mi je već bio u ruci.Hej. Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće. Promijenjenim glasom upitao sam: . Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru. revolveraš.Aha! . pa je samo zastenjao i pao sa stolca. *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće. . već da osluškuje. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje..rekao je Ijutito. ali ja sam imao revolver u ruci. a rezervni nismo imali. To neće biti napad na kočiju. . Kada je začuo moje korake.Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. Mislio sam. ja ću odjahati i donijeti kotač. prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . Mirno sam mu prilazio. Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu.. ali to je zasad bila samo slutnja. zacijelo su dalje. kojega sam s mosta bacio u rječicu.na. onamo gdje kočija mora ući u grad. Netko je doviknuo: . Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju. ali ja sam znao da ne spava. Ne. možda kraj korala. Još prije svitanja slomio nam se kotač.bilo je sve što je Early Boon rekao.ali oni čekaju ko-iiju. Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice. Sunce još nije magla se polagano uzdizala. već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos. umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići. a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica.Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine. Cijev ga je udarila po čelu i nosu.

ostaju na Konju i jašvi dalje. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka. Nina je kroz prozor gledala gore prema meni. vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. Sve dok u njima postoji i dašak života. Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. Jedan od putnika je viknuo: . hombre!" Uvijek postoji jedan "adios". Kada sam stigao do poštanske kočije. Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika.. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio. nestrpljivi. osim »iko je netko ubijen. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. četrdeset milja daleko. trideset. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru. Zato nije potegnuo. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. jer je zaurlao: . Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. Smjesta je skočio na mene i zapucao. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. "v. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever. ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući. Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: . znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. postoji i početak. a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. Dalje nisam stigao.uspomena s posljednjeg puto-|. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. Wells Fargo nije dopuštao šale.i su na prednjem dijelu lijepu rupu . Sunce je sjalo. Bio je. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju. I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne.jedio. sve vrijeme napeti i nervozni. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. gospodine. a poslije podne prošli stanicu Laparelle.ssea Hopkinsa. Prišao sam mu. a ja sam joj se osmjehnuo. Ali ja još uopće nisam nišanio. pa ćemo vidjeti. u stvari. Poljubili smo se. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja. Osmjehnula se. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. Cortez i Hop-kins ostali živi. Ipak sam preduhitrio Carradinea. a rumenilo joj se vratilo u obraze. a ni oružje mu nije '•Ih kako treba".Hej. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane.i kroz ovu oblast. ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo. Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali. udesno. radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. na sreću. u Južnom Overlandu. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- .Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti. već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. Bili smo na putu kući. Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene. inače.. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje. u Santa Rosu. Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati.Pazi. pogodio ga i čekao Carradi-nea. Prvi me je metak promašio. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. indigo-plave boje. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. ali kada sam uzvratio hicem. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni. Stajao je kao ukopan. Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. ali uvijek.ij kao da nije mnogo mario. jedno opraštanje i jedan rastanak. Njegov metak poderao mi je odjeću. I ovoga su puta Carradine. Doručkovali smo u postaji Potkovica. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je. Pomagao sam da se namjesti kotač. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•. Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu. bilo dolje. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca. umjesto da ljubite ženu. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti.

grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski.umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij. i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak. san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug.ne bismo mogli ništa razaznati. gospodo. začusmo glas našeg vozača: . Slušali smo talio kiša udara po krovu. u stvari. ležeći u tami. šutjeli smo i osluškivali. Tada. razvezati i odškrinuti jedan njen kut. dok se naša url.ako se to može nazvati spavanjem.igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti. jer bio je to san kao u zeca.U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja. sa strepnjom i oklijevanjem. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali. topotu kopita i kloparanju kotača. . pomislili smo. žagor i bat mnoštva koraka. Nalazili smo se između šuma i stijenja. preklinjući glas koji kaže: • Nemojte. ftao da se gomila okupljala oko nečega. potmulo hujanje vjetra. Nismo puno pričali. namjeravajući nešto reći. Noć je bila crna kao tinta. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili. obavezno bi se čulo nečije . divlji i paničan vrisak. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: . nekoliko teških jednoličnih udaraca. molim vas .iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali. brda i klanaca . Neko vrijeme smo ležali. sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali . "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca. Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo. Bila je to još uvijek misterija. desetak koraka dalje. s povremenim kišicama. kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu. i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu.ili možda samo pet. Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. napeti i bez daha. Redale su se pretpostavke.i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati.Pst! . vjerojatno štapom. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je . kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima. snove. Odjednom.Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule. Dugo smo osluškivali. Stigli smo se samo baciti na zavjesu. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku. Bio je to san prepun strahotne. a onda smo legli. udobno zavaljeni.Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju. usprkos škripi i ljuljanju kola.zamotani. ako su uopće bili Indijanci. talio da kad bismo provirili iza zavjese . t'. otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i.

nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima.■•■ ■■>. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo. Jednostavno. provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE. ne sumnjajući. i pratilac zatim do-. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka. a ipak nemilosrdan )ič za njih. dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu. Tamo smo promijenili kočijaša. Slično tome. pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f. u dobroj obitelji.■■. . svađu šakama. Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji.i to ne obična osveta.l. Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu. A najviše o Sladeu. No. shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke. složio i bacio revolver.na licu mjesta ako je mogao."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države.su puno uznemiravali oko svega toga.■. razbojnik među razbojnicima.i: ' ■ ■ ' • ■■. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja. kočije su kasnile. ■-■ . uz pozdrave. Vozač se. Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom. mržnjom dok ga osveta ne bi smirila . l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. Jednoga dana |(> ■)!■ .■■■ ■. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva. prije nego što smo stigli u Over-liind. to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost.. Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji.-■. čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. poslao ih poglavici njihovog plemena.Kaliforniji.>■ -. Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima.. već konačna mirt neprijatelja. koji je bio premješten. Iftista. na mjestu gospodina Julesa. Čak sam. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda. čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio. bez pretjerivanja. Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa. jer svaka budala zna da takve jedva čekajti". igodinama kasnije. Više me nije bilo bri-Dti za Indijance. čovjek danonoćno mučen . rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju). uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste . ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu.\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija. govorila je da se nevo-l|. ako prije nije bilo prilike.1 kažem vam. a onda im odsjekao uši i.i dogodila u postaji. napada. Kru tf.. otvoreno su . Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka. a onda tako glupo dođe'među h. Malo-pomalo. na vrhuncu njegovog razvoja. i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari .. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici.i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere. Moćan i sposo-jan sluga Overlanda. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost. zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti . rođen u Illinoisu.

naime. Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne. Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu. Konačno. Dojahao bi do neke postaje. Naprotiv. Kako se priča.... ubijao revolverom.ul sam bude nekog ubio. u Rocky Mountainsu. dio su legende o ovom kraju. Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa. a Slade slavnom kaubojskom spravicom. i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno".. Poslije ubojstva. jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao . Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili. jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti. sljedeći put meci onom drugom doći glave.ulača.. uradio je to bar jednom. svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi . tri. jedno za drugim. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo. Nakon izvjesnog vremena. da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna.. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno.i. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio... „-_ ^ ni.. ugledao je. i porota i izvršitelj . vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. Obojica padoše zaklinjući se..ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima. Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali.. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to.netko kaže. jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka.. Slade je. i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti. "Gospodo". Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja. živog ili mrtvog.ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike. mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp. da su ga ovi poštivali..Jules naoružan dvocjevkom. Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio. Dan-dva kasnije. sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač.. dobro raspoložen. Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari . Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim). Međutim. Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave.... revolverom.. blag i prijatan osmijeh. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti. netko šest .... Slade ga nije odmah ubio. Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv.. divili mu se.. Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao. kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge. Slade nije gubio vrijeme. Rat je bio na pomolu.. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih. ugledao čovjeka • -=.. Slade je došao i zatražio boru brendija. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo. da gane bi ni primjećivao. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. vratio bezbroj ukradenih konja. niti spominjao tjednima . no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan...n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio. Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti. i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu. U.uli bilo kakvu istragu.. revolverom ili nožem. "I sljedećeg trena". kojeg je usvojio. da će. dok su ih odnosili. Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama. vlasništvo kompanije se nije diralo. Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao. da bi došlo do svih tih promjena. natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains. plašili ga se i pokoravali. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega. nožem i batinama.. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon. već ga je-neko vrijeme ostavio na miru. dodao je moj izvještaj'značajno. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći . tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio..im na takvim zadovoljstvima.. dva puta.. ili im je netko ukrao teret. pričalo se..cijev Sladeovbg pištolja. Ubojstva su se događala usred dana. I svi su prisustvovali pogrebu. . pokupivši sve što je imao.ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. a on time došao vi prednost. Radio je po kratkom postupku. i nitko nije ni pomišljao da . u kojima je bio glavni glumac. nego i za usputne emigrante. tražeći jedan drugog . Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti.... Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina. a kad se ponovno okrenuo." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom.. čija bi se pažnja tako smanjila. osim Sladea. kako je Slade zakoračio u jedan dućan. ali je Jules prvi stao na noge i. Kao rezultat toga kočije su manje kasnile. neko četiri. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja. Jednom prilikom. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe.. Priče o tome kako je Slade vješao ljude. on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora. vši. if*\. prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare.. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio". Malo-pomalo. Obojica su se dugo oporavljali.. Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta. Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo.. unaprijed se radujući njegovoj slasti.

dodirujem je. iNestalo je kave. Možda je istina. rančera i radnika. Ali. s velikim zadovoljstvom. iliu/ini se s njom! Tu. I zaista. ljubazno sam odbio. . Slade konačno ponovno napuni revolver. Međutim. /»hvalio sam i popio je.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. nosio ih sa sobom. Onda smo ga napustili. i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. kako i zbog čega. zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. i da neće po-fcdjeti da me smakne. naoružanih. Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. priča je apsolutno točna. jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole. da su mu ja-• ulice bile spuštene. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI . <il'. lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude. a onda je primijetio da je moja prazna. ništa se nije dogodilo. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu. vatrena'žena. Virginia. stavio ih u džep ijedno vrijeme. jer polje. Nogom'je gurnuo leš u kuću. U stvari. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog. Razoružali su ga. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. Dimsdale. otišao u krevet. približi se svojoj žrtvi i. možda i nije. on ga je ubio. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . u brade zaraslih brđana. Što se tiče svih važnijih detalja. on je i dalje. Jules je noć proveo u tom dvorištu. no ne naročito zadovoljan. odsjekao mu je uši. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu. ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. prije toga. No. Rada je stigla.Ujutro je Slade vježbao na njemu. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke. a usne izuzetno tanke i ravne. To je priča koju sam često slušao. sigurnom mjestu. i . pošalje ga na onaj svijet. No. namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera. zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. ili su pak svi koji su o njemu pričali. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. tik uz moje desno rame. nedaleko od mene. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan. Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. kojeg su našli na dobro odabranom. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. pustili su je unutra ne pregledavši je. Prikaz hapšenja. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili. Pozivam se na ma-u.na vrata i kad je neprijatelj otvorio. nakon dvije-tri godine.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. Tijelo je tamo ležalo pola dana. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa. i da mu je nedostajalo malo zabave. ne bi li nadoknadio gubitak. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. J. osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. ponovo smo čuli za njega. I/. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom.kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije. Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu. izvukla je dva revolvera. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati. i ona i njen čovjek probili su se do konja. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu. Najuljudniji. a zatim je zadovoljan. zaljubljena. no iako sam je poželio. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo.šestorici ljudi.

često uhićivao. međutim. A. To je. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. pm i i slikovitosti. vlastoručno. ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg". Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici. Nikada nije bio optuživan. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. nasuprot tome. zadovoljili samo plaćanjem.1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. siječnja. uletio je u zagrljaj smrti. Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta. no malo je bilo onih koji bi se.nl Uitvl pakao. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. uvijek bio spreman platiti. uhitio. no ponosan koliko i hrabar. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. po tadašnjim okolnostima. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. vrišteći i derući se. On i drugovi pretvorili su gr. Članovi odbora . i. trijezan bi. bacio na pod i zgazio.ih zaustaviti ih. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. a on je. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti. i sam je bio član Odbora. zakona houodavaca. poslije takvog divljaštva. iako je nedostajala prava zakonska vlast. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. Fox presreo. koji smo već opisali. otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju. kako smo saznali. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd. Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. uz dužno poštovanje. dana 14. razbijao tezgu. M. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. potrgao ga. učinio uz pomoć dotičnog deringera.i-vanju. Alexa Davisa. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. pa. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad". Zbog sažetosti. Šerif nije po. Često bi na konju ujahao u dućan. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim. povukao se. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje. Slade. i to su bili njegovi osobni neprijatelji. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda. ili sakaćenjem neprijatelja. U zoru gaje šerif J. u nedostatku regularne vlasti. i ako ima novca. što je sam. oni vidjeli mahnitog od alkohola. J. Sladea je sud. Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili. Slijedi Dimsđaleova priča. uz neprestanu pucnjavu.

" Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim. počne dozivati M'oje prijatelje. rekao: "Slade. uzmi konja i idi kući. pronicljivim očima. do zuba naoružanih ljudi. jer je često upadao u salune. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. ona bila oborena. i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. a prazna gajba služila je kao postolje. opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. Odbor će ga predati u njihove ruke. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti.Kako to mislite? . S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili. jednog po jednog. molitvama i kukanjem. Potražio je Alexandera Davisa. . One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost. U jednom salunu. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. međutim. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. iako pogubno za njega. graciozna. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu. platiti. Kako itlac stajao potpuno miran. savršena jahačica. glavnog suca. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. ludo i nepromišljeno. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi.. blaga.s sjeća. Ukratko. koji je odmah saznao svoju sudbinu. vitalna. ne pružajući nikakav otpor. natjerao je životinju da ga popije. i u to vrijeme bi. Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac. objasnio je na što su ru- treba objesiti. jer je bilo poželjno j>l*.Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. i izvadivši deringer. uputilo se u Virginiju. mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj.Nemaš me prava pitati kako to mislim . potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati. . da je jedva stajao ispod te kobne grede. Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja. Zaustavivši se ispred dućana. Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne.i požurio da se pridruži svojim ljudima. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. inače ćeš. no bio je gluh na njihova pitanja. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu. još uvijek pod utjecajem alkohola. Neprestano je ponavljao: . ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje. i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. Nesretna dama o kojoj je riječ. do Davisa i ispričao mu se.rekao je.bio je tihi odgovor. mila moja ženo! .Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O.r/. gonila je svog konja preko brda i planina. U međuvremenu.c. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost. zgodna..zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta. Vođa je istog dan. . Prije ovoga. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim. Otišao ji. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja. Obratilo mu se nekoliko ljudi. Ovo nije bilo ništa neobično. više nije bi-Ittli-da. kako postoji suglasnost svih na teritoriju. otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža. nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom. Posjedovala je puno kvaliteta: visoka. povlačeći sve što je rekao. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. f "Mina jakih. skoro sigurno. izjavio je da ga se |(i.

no.i kako ju hv«.^to je nedostajalo tom okrvavljenom. ubrzo su ga vratili. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi. i n«. ljubaznom gradskom džentlmenu. da bi sai it. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza. Jedan od Sladeovih prijatelja. jedan od njih. zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup. molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede".časna riječ sama se od sebe nameće. nazočnima uputio nekoliko riječi. Slade je umro gotovo istog trona. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću. no. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. slobodan i naoružan. no. neki osjećajan čovjek. mnoge ulizice zečjeg srca. Mnoge poznate kukavice. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt. Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu. učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. sirovi i odbačeni.ćajima. spriječavale su ih da mu ispune želju. nepromišljeni odmah na-n li kukavicama). očajnom. gotovo i kako je ostala udovica. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja. Čuvši presudu. osim onih koji su mu bili najbliži. Ipak. Skinuli su tijelo. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii. ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama.te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide. od kojih je jedan.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika. sudac Daviš. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . izvadio je rubac i povukao se. što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? . A onda. koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. Nitko se na tako nešto nije usuđivao. Slade se pokazao Kao neustrašiv. ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika. pri čestom spominjanju >. II) harem tako izgleda. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome. odnijeli ga u hotel i. uto se ovaj okrenuo i pojurio. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom. jecajući kao dijete. iscrpljen preklinjanjem. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega. nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne.v«. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. grubi. uzornih građana. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-.

%< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © . 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C. & .) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A.PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0. IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:..■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A... 0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM . AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA. £ t< y £.... V / fi > ' f. KAU ZAPA BOJA DU <I2V. />.

i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA .JOJ!.l V 0 A P -i i ■'. JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->