NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

Možda su bili u gradu. a netko je vješto svirao trubu. Moj cilj bila je rječica. jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti. s jedne i s druge strane rječice. odjahao sam dolje. tek malo pripitomljeni i jahani. Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh. Zbog toga nisam počinio pogrešku. Plesalo se i pjevalo. To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. Naravno da ime mjesta nisam znao. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino. bačvu tekile i kukuruzna piva. ja ču biti sitan kao miš. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti. Uz vatru. vjerojatno. Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. Krajem dana završavala je trgovina konjima. pripadali tome mjestu. nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu. promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. Na trgu ispred misije. Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo. Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. Možda je bilo još prerano. No Juan je bio mrtav. plamsala je još jedna vatra. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. kada sam već bio u Santa Rosi. šeširu i trokulastu licu. a korilo se napunilo samo za velike kiše. Saznao sam to tek poslije. Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz. Izgledao sam kao otrcani lutalica. a na njoj su se pekle tri male svinje. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. sve sam dobro vidio. koja je gorjela samo zbog zabave. Konji su bili potrebni svima. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. Smjesta sam ga prepoznao. Oni nisu bili žigosani. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. Napadači su često čučali u zasjedi. navikavali na jahanje. Gitare su brenčale. izvadio revolver iz bisaga. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. jer su prijelazi bili rijetki. Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. Rječica se zarila duboko u tlo. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. Nisam žurio. otprilike milju istočno od grada.'m I ii 'dro. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. .u to divlji konji. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom.A ako su "trgovci konjima". a korice čvrsto svezao . Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu. odakle sam mogao sve promatrati. čista i jaka. uskoro razglasilo. diljem cijele zemlje. Kada je pala noć. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. Međutim. Nekakva je divljač uvijek stizala. Svjedoka nisam imao. gorjela je vatra. Njogov šošlr. njegove kretnje i stas. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. I sada sam ga vidio. Drugo su stado otjerali medu brežuljke. I konja koji je stajao vezan izvan korala. Ostatak sam dana ostao na brežuljku. To je ovdje na granici bilo uobičajeno. Ljudi su bili veseli i razdragani. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. ovdje nitko nije vrebao. No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. Bili s. pa l'"luiMjenikov kolt. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje. mogla se kupiti. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. oko koje su se okupile kuće i kolibe. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. Čekao sam da sunce zađe. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. . 11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi.

na trgu će biti mirno.rekao sam . a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima. . sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje. Naravno. kojemu je. Ove su čizme prvorazredne.Curo . Kimnula je. Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. možda. mnogo važnijih od imena. curo. Nije dalje stigla. Brzo mi je donijela jelo. Donesi mi nešto.ti me ionako nećeš zaboraviti. . .Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela.Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. amigo. Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma. Priredili su malu proslavu. Momaka također. pa iako je u kutu bilo mračno. Divila se zlatniku. Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara. Da nisam jahač i da mnogo pješačim. Taj stari momak. amigo. zar ne? Nasmijala se. Dat ću ti pet dolara.odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom. grah i koješta ljuto uz to. Zatim je rekla: . Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške.No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu. razabrao sam da su to moje vlastite čizme. Budem li ih uzeo.. To mi se dopada.Malo su mi tijesne. a ona se još čvršće privila uz me-ne . Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom. jer ona je gostioničareva kćerka. hombre! Ja volim visoke i snažne amigose. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. to ti obećajem. Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj. Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali. Uzeo sam čizme i rekao: . Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove. Kada budeš mislila na mene. postaju još snažniji. Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. Pečena svinjetina. ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu.Dopadaš mi se.Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme. Dao sam joj dolar. . pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. navukao čizme i rekao: . Ti moraš doći iza kuće. uopće ih ne bih mogao uzeti. nitko ne bi pomislio da sam gringo. Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. Lijevi prozor iznad drva za potpalu. a zatim je pokazala na zlatni dolar. najviše tri dolara. zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš. jer su je zvali drugi gosti. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću. . Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. Puhao je poput staroga mačka. anđele moj! . A kada se dobro najedu.Ti bi mogla mnogo učiniti za mene. reći ćeš mi svoje ime. Zaista nije bila suzdržljiva.. ljepotice. bio je to gadan zalogaj. Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika. ponudio mi je moje' vlastite čizme. No i prijeko. o čemu ću sanjati. neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave. . Izuo sam mokasine. će i ne pristaju. s ostrugama. A možda mi uop-. taj dolar sigurno nije manje vrijedio. Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču. Bilo je izvrsno. Bacio sam pogled na čizme.Senor . No prije toga volio bih jesti. Tada će završiti fiesta. Svi su slavili. Na prasne.rekao sam.No. malo ćemo imati jedno od drugoga. Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe.rekao sam i obujmio je oko • struka. Zatim mi je prišao jedan muškarac. koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar. Čučnula je kraj mene i rekla: .budeš li me izgladnjela. jeli.Ah . a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva. bit će ti svejedno kako se zovem. na drugoj strani. .Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe. baš tako lijepe više i nisu. Bilo je tu još djevojaka osim Chite. .rekao je . a ti? . ali kada sam govorio španjolski. Bio je to stariji momak šiljate brade. Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge.Zovem se Conchita Alvarez. Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala. no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost. Toliko bi mogla učiniti za mene.Čovjek se može prevariti . potreban par dobrih čizama. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku. Kada se sve pojede i popije.

ja bih. Između njih bile su stambene zgrade. Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola. Smijao se. Ja. na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac. Samo jedan dolar ostaje za mene. .. zar ne? Kimnuo sam. Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. Zastao sam. Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge.Život je skup .Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar . Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš. . a prije toga. Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada. . som. Bio je opasan. ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti.a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. ured ispitivača rude i najamna staja. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. Bio je čistokrvni Meksikanac. ili Osjetio sam nekakvo bockanje. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani. moj me je otac poslao Ortegi.. Na suprotnoj strani nalazili su se dućan. Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi.lagao je . On je te čizme izgubio na pokeru. jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno. Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima. na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu.rekao je . Samo. .Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda. ja nisam htio do Carradinea. bogato vezenu kožnu odjeću. dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio. Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće. Ne mogu jeftinije.i to je moja posljednja riječ. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom.Hej.Samo trenutak. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali. Uzeo je i mojih deset dolara. A za poja-. Ponovno je zastenjao. senor . amigo. jer patron tako hoće. Nije on bio tek nekakav Carradine. Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. ja bih vam te fl/ino poklonio. lagano se ljuljao i promatrao ga. Uskoro sam stigao do velikoga saluna. ne . Nasmijao sam se. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri. amigo. a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja. bedam dolara . . Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima. Vjerovao mi je svaku riječ.rekao sam . moram se napiti.rekao je.gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin. a meni je na rancu potrebna žena.Deset . Idi samo.a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana. kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne. dvorište za kola. Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru. Petnaest .0. Moje su ga riječi oraspoložile. a ispod kratke jakne nabranu. Konj je cijelo poslijepodne pasao. Njegovi su koltovi imali svijetle drške. iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano. ni ja lebe ne poznam. bogat i zdrav. a to se može ponekad dogoditi. Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom. inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat. Ali.Ja moram brinuti o sedam kćeri.. jer one će od vas ponovim učinili gospodina. Ali ja fsam imao još dva pitanja. amigo. .Amigo. Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima. tko si ti. dok smo jahali preko rječice. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti.rekao je . pa se zasad nisam morao o njemu brinuti. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri.rekao sam. sedlamica. Ja bih želio "znati čije su to čizme. hotel. jer su stari prijatelji. Sedam kćeri. . Ja moram stajati ovdje na mostu.zaškripao je zubima. Pri tomu sam tiho pjevušio.Napij se sam. Na sebi je imao mekanu. Da sam fmladi. Nije rekao što bi tada učinio. Kada sam stigao do mosta.. Pođi sa mnom. Pogledao me je i upitao: . . dovoljno pio. • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti.. . u mračnoj uličici. Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern. suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći. tamnu. kovačnica. . pa da ih umota u zlato. ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle. Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. snježnobijelu košulju. potapšao konja po vratu i prsima i pošao.

dečki . Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: . Zatim sam otišao u salun. gospodine? Govorio je engleski. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja. . Čvrsto se uhvatio za šank. a zatim je pao.. Lice mu je bilo ružno. hi im nisam priuštio. ali ja sam odgovorio španjolski: ..Samo ostanite mirni. Većina ih je to činila neopazice. Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži. .Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao. lako je imao dva re-M'i. bio je mrtav.i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. Zašto? . Ruke su mu kliznule na drške revolvera. osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. Začudit će se. Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna.Preskupo . I tada me je ugledao. Momak. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona.Kako se zove? Barmen je rekao: . ivi ikoo se ulijevo. bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira.rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim. Zastao je. Ja sam najprije otišao u dućan.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar. Vidio sam kako su dvojica drugih momaka.. Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja. Više nije želio ništa poduzimati. ispod stola potegnula oružje. Užasno je palio grlo. Zatražio sam još ji'ilno piće. Samo puna brada što je okruživala tamno.zarežao je. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod. Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose. Dalje nije stigao. već gringosi. Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme.Otkuda dolazite. vodeći djevojku pod ruku. Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica. Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka.re-o sam. te kupio meksikanski. . . ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca. U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti. Dok me je barmen posluživao. koji je skočio i povikao. Oh. Ali nisam ni ). hombre . Svi su u prvi čas zadržali dah. ali jaka sumnja bila je tu.Odande prijeko. pogodio ga je moj metak u srce. Prije nego što je dodirnuo pod. Barmen me je upitao-. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati.Hej. Šešir mu je na vrpci visio na leđima.■'utuk.To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. Smi-| jala se. U salunu je vladao mir. Ne. Bio je domaće proizvodnje. Moja je ljevica bila brža. Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao. Pili su i igrali poker ili bilijar. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena. Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti. Ispio sam viski. Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu. Bile su još gotovo pune. Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi.upitao sam i pokazao na prvu bocu. slamnati šešir. Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju. Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici. oporo lice. . ''ml sam zašutio. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao. Svoj sam kolt držao u pripravnosti. podigao je ruke. Mi se ponovno vidimo. Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. taj momak nije bio bezazlen. Ispio sam drugi gutljaj . Kada je zapucao. time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. koji je još bio otvoren. nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. Amigo na mostu već me je opipao. . On se okrenuo prema šanku. što su sjedila za stolom s moje desne strane. iako on nije bio drugorazredni momak. Možda ga nisam uspio prepoznati. Svojim revolverom razbio sam obje boce. I ja sam li. Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju. Drugo piće dvostruko prija . Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci. jer ga još nisam vidio bez šešira. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam. povukao je samo lijevi.. Nastala je tišina. Taj je viski bio skup.Tebe će ovdje dokrajčiti. Još nije bio posve siguran.

Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca. a svoj zadržao u ruci.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. Pri tome sam se korak po korak približavao vratima.rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti. Bilo je možda tri do četiri stotine dolara. već kao Teksašanin. Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. još dobro napunjenu. Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju. ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok. Ali skotrljao sam se s verande.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. a zatim sam rekao: . Nitko se nije ni maknuo. . sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja. To sam dugovao Juanu. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. Čovjek je oblizao usnice. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade. Polagano sam ustao. a on je razumio da nisam voljan dugo čekati. morao mi je prići. Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. Pričekao sam da se stišaju. Evo. Jedan promukli glas je povikao: .• da me netko nazove crnobradim kopiletom. No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen. ' Međutim. Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu. Pokazao sam mu što o tome mislim ka. Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas. Tada se pomakao. lijepo . Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed. dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. još je malko razmišljao. Kada sam stigao do vrata. Svi su šutjeli i čudili se. koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. jer to uistinu jesam.Gospode Bože. Njegov drugi metak pogodio me sa strane. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. loš sam znao kako izgleda veranda. zar ne? Šuteći sam slušao. Pogriješio je Waco Vegas. Moja je baka bila iz plemena Komanča.I sami vidite da drugačije ne mogu. Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo. Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. Pod rukom sam osjetio krv.No. ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz. bez čizama i bez hrane. Opalio je kolt. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu.Rekao sam: . a zatim po glavi. Osjetio sam da me vani nešto očekuje. Zurili su u mene. prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu. Znao je i to da ne obmanjujem. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih. Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje.. Dobro su znali kako mi je u duši. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve. okrenuo se. Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su. Kako to zamišljaš. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud.U redu .rekao je. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka. ali nitko im nije pomogao. Sada su stali psovati i ostali gosti.Bilo je pedeset i sedam konja. a gosti su izlazili iz saluna. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera. ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . Išao sam. . gospodine? Više nisam govorio španjolski. Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. skočio sam naprijed. Shortv! Trči brzo! . Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: . koji ga je ovdje čekao. dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje. Zatim se srušio na daske. Spremio sam novac. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. Pošao sam prema pomičnim vratima. bez konja. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti.

ali je rekla sa zgražanjem: . ali čim stavim povoj. Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv. Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. . Malo mjesečine dopiralo je u sobu. Duboko je pao. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. No ja sam rekao: . Prozor je bio otvoren. njega se ja ne bojim. Dokaži mi da imaš veliko srce. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. obrij me. Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao. ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom. Gledao je oprema meni. Stigao sam do stražnje strane kuće. Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. Na mene nije nitko svraćao pozornost. A ja danas više nisam htio pucati.Umoran sam i ranjen. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom. Dolje nije bilo mnogo vode. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. Nije se prestrašila. skočio sam za njim. Bio je zapravo u pravu. Ovoga se puta nije smješkao. Odlučio sam. zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu. Ostavio sam konja i pošao niz ulicu. jer sam se tako ponašao. ušao u dvorište. Ona me je pozvala. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. Manuel i Femando. .Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. ' A. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time. Zatim je. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj. Brojne su ruke pljeskale u ritmu. Na trgu se još uvijek slavilo. nemoj prejako pritisnuti moju ranu. poljubi me! Ali. troše moj i Juanov novac. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje. I losnicu sam pritisnuo na ranu. Chita mi je čak spomenula njihova imena.Compadre . Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. jer svečanost je dosegnula vrhunac. Ali sam se sjetio Chite. Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre. Udarac je bio snažan. Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak. Probudila me svojim dolaskom. već je oštro upitao: . već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke. zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. Ja moram. Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. Meni su potrebni toplina. Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. Dobio je po uhu i po bradi. Mislio sam i na to da dvojica momaka. IV .Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj.. Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. Rana me je počela jače boljeti. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač. a zatim legneš u moju postelju.zakrkljao sam Ijutito . Zatim sam zamahnuo desnicom. Chita. Chita je došla sat poslije ponoći..•5-VtVvV Što se tiče moje rane. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. Noge su mu se smekšale. Stigao sam na pravo mjesto. Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi. čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. ljubav i njega. u to nije bilo nikakve sumnje. sve mi je bilo jasno. Sigurno je čuo hice. na svjetlu mjesečine.ti uopće nisi ljubazan sa mnom. Prepriječio mi je put. Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. Dosta mi je bilo pucnjave. A što se tiče toga gospodina Carradinea. kao da ni'što bocka sa strane. a ona je povremeno visoko podizala suknju. koji su ovdje priredili svečanost. Ako te moja brada golica. Svega mi je bilo dosta.Što se to događalo u salunu? Hej. ali utopiti se nije mogao. Tresnuo je. vidio drva i popeo se.

Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući.rekao je . zobi i vode.Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca. jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa. možda za tjedan dana ili za mjesec i više. više nego Carradineov. Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja.. Nisam to zaboravio. slaninu i kavu . Neprestance sam na to mislio. iako se na meni to nije vidjelo. jer Hernando je sin prve žene mojega oca.Ja sam Bac Catshum . godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan.rekao je i bio je istinski potresen. . sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio. Uistinu me je obrijala. A bude li vam to progledao kroz prste. Donijela mi je i novu odjeću. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. .rekao sam. Imao 1 il 'i >ki. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom. brata mojega partnera Juana. Napustio sam je prije svanuća.. Ustao sam. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah.Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? . Sada više ne moraš ništa brinuti. gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku.Gospode Bože! . Hernando je bio vrlo visok. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju. obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje. već zato što je bio druPrepoznao me je. jer je shvatio da je previše govorio. Ovdje je bila polutama.pa tko ste vi. jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni. oštrinom i netrpeljivošću. <!<ia je začuo moj glas. Brzo sam zaspao. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih.. Sredili ste zamjenika Honda Carradinea. Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. Troje se djece igralo sa psom.Šest jaja. pokupite mi slamke s leda. Mali je grad izgledao miroljubiv.rekao sam.Gospode Bože. vjerojatno. -Hajde. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje.Ovo stoji pola dolara . . . iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola. osjećao sam se kao utjelovljenje zla. Onda ću ovdje čekati. taj hombre bio je Concho Cortez. ni uz Chitu' ni na sijenu staje. . . Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga. A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu. .. a ipak me nije prepoznao. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa.On i Carradine su amigosi. Na crpki kraj bunara osvježio sam lice. a stanovat ću L hotelu.Paco Rodriges je i moj piijatelj. čuo h • -. jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. a ja više nisam imao brade. gospodine? Sinoć ispred saluna. Pristajat će ti.rekla je. Bio je moj polubrat. Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo. a da je meni. Svečanost je bila završena. Ponovno je razmislila. Chi-l(i .moć u salunu. I odjeća mi je sada bila drugačija. koji je jahao s Pacom Rodri-gesom. 1 Uh . dao konju sijena. razbojničkog vodu Rodrigesa. .Sami se morate pobrinuti za svojega konja. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. Bila je proračunata. još snen. tko ste vi. Možda će doći sutra. gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? . malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka. pa bio je to Curly Slater. mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. a ne kakav mali psić. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. Zatim sam upitao: .Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo. Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom. Sve sam 4o slušao samo napola. ni u snu. Ali doći će. Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja.rekao sam kratko. . Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. Bio sam gladan. a ubili su ga Francuzi. Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće.rekao je.Jest .niji. Ne stoga 1 '■■ '|l<i<. Ona je bila Njemica. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me. . Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao. Čuvar se. Suočen s djecom. Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati. do-nijevši brijaći pribor svojega oca. Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći.Za l'Onja i za vas. A zatim mi je došla u naručaj. On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari. . Zašutio je. a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj.Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu. imao je plavu kosu i oči. Čovjek je sinoć bio u salunu. Brzo sam ušao u hotel. javio iz kuta..

Mnogo je putovao i već je o meni čuo. prijatelju Bac! Otišao je. Opušteno sam ležao i razmišljao. morate znali. Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda. još jedan sat vremena. osmjehnuo mi se.rekao je . Međutim. a čim me ugledate. na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka. . a ja sam vidio da ima I treći revolver. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. . ja sam Bac Catshum . nosio ga je nisko ispod boka. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea. bilo je deset sati. dakle. naravno. Svoj ću udio od vas ubrati poslije. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. možete ih dobiti. želio sam vratiti. Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. No unatoč svojem sjajnom izgledu. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. a bili su nemilosrdni poput vukova.rekao sam .Ah.rekao sam . Ondje sam kupio američku odjeću. . Sumnje nije moglo biti. Zatim smo zašutjeli. Bili smo isto godište. malo postigao. li i w io sam. više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. Taj je lud. Ne učinim li to. . dakle ne stariji od trideset. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek. pripalio cigaretu i ustao. ali želi pokušati. Dakle. Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. Znao je za moje ime.pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo. Ali on ih nije potegnuo.Chita Alvarez . Odjeću. Pojeo sam doručak. Vi znate moje ime. hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. zapravo. Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. dragi moj Bac. ali inače sasvim drugačiji.Ne tiče vas se . odabravši i jednu kožnatu jaknu. rezervnu košulju.rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. Jer vas.a ako želite imati sa mnom nevolja. Imam za to svoje razloge.Imate malu prednost. Unatoč modernom odijelu. ali sve sam utrpao u sebe. a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb. kako bih obavio nadzor. Zatim sam legao na postelju. Samo sam se osmjehnuo. Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana. posuđenu od Chite. Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom.o pune dolara. a popio um I kavu. možete početi pucati. . Ja idem sada prijeko u meksički dio grada. čekajući svoj doručak.lakše potezali sjedeći. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. Dok smo obojica stajali. moram ubiti.Nagonski sam to osjetio. Nakon nekog vremena je rekao: . a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari. To je bila sudbina. ostavit ćete me jednostavno na miru. . Takvi su se koltovi. Sigurno nije bio stariji od mene. Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. čarapa i zelenu. on je. Bio je visok kao i ja. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet. Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu. Šuteći me je gledao. hoću li ja ostati ili vi po-stuti.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. Gladi je nemila. Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. Nn|pri|e sam otišao u dućan. Kuda sam platio. jer je iz kuhinje stigao moj doručak. Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. Izgledao je poput kakva božanstva. Ako ste mudri. ali i s poštovanjem i oprezom.rekao sam. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao. Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu. rekao sam samomu sebi. Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. bio je u Carradineovoj sjeni.Ne .Prijatelju . a ja vaše ne znam. I on je ustao. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt.rekao je i osmjehnuo se. Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano. Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao. Doručak mi više nije prijao. -Bac Catshum . On je u koricama imao dva revolvera. nego s boka. Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. Unajmio sam sobu u hotelu. .Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine. taj hombre. u dvanaest. nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos. Bac. Uzvratio sam mu pogled. Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja.

svaki korak. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje. vidio sam kako prijeko. Bio sam pripravan. Nedaleko od mosta. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. . tik uz rječicu. a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. • • •.••. ubiti. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu". stiže Hondo Car-radine. To nije bilo pošteno. gotovo uvijek. . Zvukovi su dopirali s mosta. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika. Živi se. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje. Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu. Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada. ali i ponosnu melodiju. Osim toga.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu. ponešto za oko i uho. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi. No to me nije ispunilo ponosom. Promatraju ga iz daljine. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata. koji će jednom doći. koji još nisu platili svoj dug. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom. još nisam završio sa Santa Rosom. krad-Ijivaca konja i razbojnika. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. Pojas je dobro sjedio. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. bio sam ja. pred očima cijele javnosti. u Santa Rosi. Savladao sam taj osjećaj. Rana me je podnošljivo boljela. više mu ne pripada. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. Zato je priredio veliku predstavu.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor. Znao sam da me promatraju . Bio sam ranjen. Sve sam to jasno osjećao. Morao sam se ogledati. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan.•. Zato sam morao ostati ovdje. a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. Nisam je osjećao kao prepreku. On je ovdje varao zakon. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. čiji je bio gazda.prestrašeno. Osamljen je. To je bilo jasno. To ga odvodi od ljudskoga društva. svaku kretnju. čak na trenutak i očaj. a osim toga htio sam ovdje.•••-. odjenuo se i opa-sao. na drugoj strani. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš. ali čovjek nije sam. sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu. Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom. Taj čovjek. iz sigurna položaja. tužnu. Nisam htio ni mogao biti kukavica. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro. a ipak očarano. sigurnim utočištem ubojica.■•. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom. Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. jedan pozaunist i jedan bubnjar. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu. Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata. Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. Dvojica trubača. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. Pružao je ovom malom gradu. Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. Korice sam privezao čvrsto uz nogu. Zato me je on morao. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. Mogli smo se međusobno promatrati. Samo je tako mogao ostati veliki gazda. A ja sam bio sam. To sam već često doživio. Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. ali dalje udesno. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti. dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en.

kosa joj je bila ba-krenasta. i to takvu da odleti s mosta. vitka. najradije bih opalio pljusku. . ušao sam u dućan. Vraćao sam se prema hotelu. Pogledala me je. Na svijetu mora biti žena kakva je ona.Hondo Carradine došao je bez kaputa. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo. Htio me je pogoditi u srce. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . koja je protekle noći bila draga prema meni. imala je sve što žena mora imati. Htio sam i morao biti sam. A sada sam je ustinu vidio.Poslije tebe. malko iznad moje stare rane. poslije tebe! Potegnuo je. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. Jest. Njegova nevolja. Tek zbog sigurnosti. pod vedrim nebom. uzet. Na me. to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre.rekao sam. Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku. a duboko ispod boka dugocijevni kolt. la sam bio živ.Jeste li ga ubili. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. Voljela je život i ljubav.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. Zatim je podigao pogled k meni i rekao: . s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. Jer. da sve zaboravim i možda započnem novi život. Prijalo mi je. kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes. stara budalo . gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene. preko haljine nosila modru. Tom starom glupanu. Tek sam tada opazio gdje me je pogodio. Nije me mogao baciti s nogu. Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: .. Stajala je za tezgom. Nisam imao ništa protiv Chite. posebice u mladim godinama.Vi. Ja sam ispalio i drugi metak. A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini.. Bila je to gadna rana. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez. I ja san to činio. Glazba je iznenada utihnula.krenuo predaleko. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem. ali izgledi su slabi. Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene. ali dražesno. posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. Shvatio sam da je to liječnik. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. Znala je tko sam. Bila je srednje visine. teško dišući. Prekinuo sam se. hombre! . koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. Dok sam prolazio pokraj trgovine. Bio je kao •nljen. amigo. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio. ali je metak .Zar sam ja.Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. oči zelene. Lice joj je bilo malko prkosno. Opet mi je bilo dosta ljudi. proletio je metak kroz nadlakticu. Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea. a koju sam ipak vidio. . U predjelu srca. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali. .Živ je. ili je grad još bio posve tih. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana. Zapucali smo u isti čas. žestoko je boljela i krvarila. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. već ga je prvi pogodio! On nije više pucao. Ali tada je nastala razlika. te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život. Mimo u košulji i prsluku. ukočen. kada još nisam bio osamljeni vuk. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev. Ali tada su Juana ustrijelili. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi.

nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. Ti si Bac Catshum. izazvao svađu u salunu (. donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio.Jest. .rekao sam. .. Više se nije mogao na njih osloniti. alkohol i kovčežić ■ i zavojima. Imali ste više sreće nego moj muž. a ja sam je osjetio samo na trenutak. Dođite u stražnju sobu. moj ga je muž htio protjerati iz grada. nisam! Glas joj je drhtao. Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se.To ste jučer kupili.Nina Hallester. A ako vas je vaš muž volio. Sada vam ja nešto dugujem. Navukao sam potkošulju i košulju. Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula.upitala je. . Ostat ću još neko vrijeme.Nina . . Ti možeš stati na Carradineovo mjesto. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao.rekla je. i xini|ola je toplu vodu. udahnuo sam njezin miris. dozvati cijelu razbojničku bandu. a toga se ovaj bijedni grad boji. isušena i tvrda. Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti.Moj je muž bio dobar muškarac.Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep.Tko bi mi to mogao zamjeriti? . Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. . Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik. a ne da propadate u mržnji i preziru. Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. Nije progovorila ni jednu riječ. Mogli biste muškarca učiniti kraljem. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao. Ali ja sada znam da ti ovaj grad.. Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac.Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao. Zbog toga moraš ostati. U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra. Bila je tako poželjna. sigurno bi želio da živite. a zatim otići. Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine. opora i hladna. pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju. ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive. Ostat ću. . Ti jesi. Imala je. A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti. još životne radosti i vatre u sebi. Bio je čist i svjež.No budete li se utopili u mržnji i preziru. . Prsti su joj bili spretni. . Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga .rekla je. ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea.Pa ipak.Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika. privukao je k sebi i poljubio.Kako se ti uopće zoveš? . Kad ozdravi. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. . dakle. koga si bacio u rječicu. stala na vrške prstiju i poljubila me. izvrg-nuo ga ruglu. Ali samo na trenutak i već se pribrala. ostali ste u svojem dućanu i čistili luk . svetica? Oh. Pomogla mi je svući košulju. ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. Njega je Carradine pogodio ravno u srce. Kimnula je. možda. . čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka. dok se on borio. također će ozdraviti. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti. budu li htjeli.Moje želje su se ispulo. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra. Možete dobiti što god to bilo. Stajala je tik kraj mene. . Zatim je sama od sebe došla k meni. . Htjela mi je pružiti košulju. . ponovno će preuzeti ovaj grad. Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n. rođena VValker. Kada je Carradine došao ovamo. Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam. doktor je rekao da ima izglede da ostane živ. uskoro ćete postati mumija. u biti voliš.Nije mrtav. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. Pošao sam za njom u pokrajnu sobu. " Kline. Ustrijelio ga je Hondo Carradine. Razumio sam što mi je htjela reći. Htjela bih pogledati ranu. tako lijepa. Oni mogu. ja želim njegovu smrt. Kada mi je I u išla posve blizu. Ali Carradine ga je ismijao.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. Jest. strpao ih u hlače i pošao. Odmaknuo sam se.protivnika ustrijelio. a građani su napustili mojega muža. Hajde. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila. Ustao sam da bih se odjenuo. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea.Rekao sam: .rekao sam. I Concho Cortez. Obuhvatila me je oko vrata.Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena . šuteći je 11 idila. . Jeste li me razumjeli? Pogledala me je.

Na mostu. Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi. rekao: . Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme. misija je zajedno s crkvom propala. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. dakle. . Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući. Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. Odjednom sam shvatio. Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. Ali brijač mi je. misli nisam morao dovoditi do kraja. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. '!>■. Mislim da hoću.'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje. Sada je ostao bez zaštite. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent. bezbrižnije. Poslije sam otišao brijaču. ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t . M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala. u sjaju mjesečine. a ja sam osjetio odgovornost.Gospodine Catshume. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. Osim toga sam tražio mnogo čaja. Ondje su ljudi živjeli lakše. Debela žena nije nastavila govoriti. pa ipak je bio bespomoćan. Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-. Bilo je. mogao bih to postati. Štitila su ga trojica revolveraša. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. Corte-za i Carradinea. čiji je muž bio počasni šerif. moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea. Taj je pas bio malen i bespomoćan. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. ni dovoljno hrabri. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. nigdje živa čovjeka. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo. Ovo je bio sličan osjećaj. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto.. žarile su i boljele. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. Rane su pekle i kuckale. Bilo kako bilo. Mislio sam na Ninu Hallester. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. vodila svoj dućan i čekala. Dva puta sam ustajao. Kada sam htio platiti. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. sa strane i na nadlaktici. Poznavao sam to. na > Carradine. A možda i< i<i'. Otišao sam u hotel. Osjećao sam laganu vrućicu. posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. večeru u sobu. Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav. nakon nekoliko sati. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. Naprotiv. Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. Vani sam se ogledao oko sebe. posluga je rekla: . nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. Sve su mi mogućnosti bile jasne. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. dao se obrijati i ošišati. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. a za mene bi sve bilo bolje. uz jedva prikriveni strah. ali tijekom noći sve je bilo tiho. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad. odjenuo se i otišao na doručak. . okrenula se i vratila u kuhinju. prilazio prozoru i gledao van. naručio sam. Španjolski su misionari izgradili misiju. a malo se selo nije promijenilo. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce. Ali sam ustao. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. . kao i londo Carradine. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu. ali su mi smetale. Nisu bile opasne. Ostavila me je samoga uz dobar doručak. lako nisam bio gladan. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. za-i ' -. Nakon te misli napokon sam shvatio. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. gospodine.. Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. Kada bih htio. uvijek čekala nešto.Otišao sam šuteći. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda..'Ih.. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi.Vi imate ovdje sve besplatno. Ondje je bila Chita. imao sam tri rane. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. To je zacijelo bila liječnikova kuća.

A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala. Na neki je način uveo red. mogu vam na izbor.. gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski.rekao sam grubo. Sada sam ja . . Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć.Prestanite! . Polagano. došao do mosta i zastao. Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene.■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: . Željeli su zaštitu.prema njihovu mišljenju . Nastavio sam koračati mostom. A kada se to tako gleda. Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti. Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas. gospodine. Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje. nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva.stupio na Carradineovo mjesto. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara. . ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak.sam koračao pokraj dućana. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost. složili su se s Carradineom. Osjećao sam gorčinu.SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats. ali Ninu nisam vidio. ali ljudi su time bili zadovoljni..Je li tako u redu. ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja.

Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao. ispitivački. imat ćete prilike pokazati svoje umijeće. Podigla je svoju tešku četku. pot-košulju i prsluk.upitala je. a zatim u svoju sobu. a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost. možda. A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj. Borba je bila poštena. Požurio sam niz stube.. Svi su me s poštovanjem pozdravljali. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk.ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći. uspjeti. a sunce je utonulo za brežuljke. Gubi se.. Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled. m so ponovno našao na ame-. a na kraju to je pogrešno. Rana mi se polagano smirivala. vjerojatno. gdje je Chita pomagala svojemu. zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? . Izvana je još uvijek dopirala buka. Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu.Gubi se.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem. Znao sam da I sam u nečemu pogriješio.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu. Sine moj. Pacu Rodrigesu. Možda je Chita.To je nešto drugo . Ja sam stajao na najnižoj stubi. gringo! . Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca. bijesno iscerenih lica. Chita.upitala je i čvrsto me pogledala. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. De• V. Sjeo sam za stol kraj prozora. Baš vim glup.Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše .. onako kao ja kod Nine Hallester. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi. Sada će. . Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi. II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. Chita je sređivala stolove. prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. .setak momaka naguralo se u predvorje hotela. Pogledala me je.upitao sam .Chita . A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce. ako nam sada ne pomognete. Probudili su me revolverski hici. . Stari je čovjek izgledao pospan i umoran. Nastavio sam šetnju kroz mjesto.Iz prve kuće izašao je liječnik. gringo.ekile. što je s vašom ranom. Momci su ini se cerili. . svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo. gospodine Catshume! Ili. neurednih brada. stresao se i vratio u kuću. dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac. Bila je već večer.rekao sam. Pružila sam ti toplinu.upitao je. A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti. l/nbori jednoga i ostani s njim. a vlasnik hotela je povikao: . Razmišljao sam o ljudima.Gubi se. Do podneva sam mislio da se neće izvući. prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja. Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima.hita. . Imali su velike šešire.Napokon. Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš.Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . ali me !•>' previše boljela.S njom se ne mogu mjeriti.Drago mi je da pitate za njega . Zatresao sam glavom. Dotrčao je dječak i donio bocu t. lažljivi. . koji su dojurili u grad poput horde. Otišao sam na ručak. Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. zar ne? . obišao sam svojega konja u najamnoj staji. Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba.Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. . Odzvanjali su ulicom. na nogama papuče. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka.Gospodine Catshume.Ništa . . Obi-. . već samo hlače. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći. ali gazda. Bio sam bijedan pas. bio je to besprijekorni dvoboj.Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? . Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. {. Ona je polagano uzdahnula. . Legao sam na postelju i odmarao se. Bio je to dobar i zdrav san. Ako dođe Rodriges. kojima život nije mnogo značio. Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš. za njim će doći cijela horda. Dođite. prezirno. Do mene su dopirali divlja vika. Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima. ali sam ga izvukao.rekla je. sigurno je već poslan glasnik.Bude li kada bilo nešto teže. udarci kopita. Odustao sam. konja što sam ga oduzeo Apaču. Izašao sam bez riječi. Sada nije imao šešir ni kaput. pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći. ali kada sam htio izaći na ulicu. Razdijelili su se i pojurili uz stube.rekla je. uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda. Kako je Carradineu? . Bio sam čovjek bez prijatelja. Samo bi Nina. Za-< un morao objahati taj kraj.ocu.rekao je. .Hej. . uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. . rzanje. ali su bili suz-držljivi. Ti si meni draga. ali i malko nesigurno. mladi čovječe? .rekao je.Za tebe? . čak noževa. . ■. vi biste morali o nečemu razmisliti.1'izio sam svaki kut. buka ljudi u divljem kasu. On će se htjeti domoći vaše glave. Jesi li ti propovjednik? ..rekao sam. Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa.

U njegovim se očima vidjelo žaljenje. jer jašem s njegovim malim bratom. jahaće. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci.. Rekao sam: . Obavezan sam mu.rekao je . Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa. carambota! . no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića. Bio je srednje visine. Samo jednoga momi uhvatiti. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. Bio je Paco Rodri-ges. kojemu je želio drugačiji životni put. Momci su se izgurali van. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim. koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. . pripazi na ono što su nam ukrali. i on je neko vrijeme Šutio. a ja sam bio sretan što jaše s tobom. Ti si bio njegov amigo.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu . I on je poznavao mene. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. Juan je htio sam nešto postići. savijene. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. naše konje. što je zapravo bio i kao "general". sam je ubio već desetke ljudi.Carradine me je jednom spasio od vješala. Zašutio je. naše puške. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. Na trenutak je izgledao bespomoćno. hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju. amigo! Ustao je i pošao. noge su mu bile vitke.Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. Uzeli su naše revolvere. a brkovi su mu bili prava krasota. Ostale n ja sigurno naći. Bac. zveckajući ostrugama. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. Paco. Poznavali su ga.zatražio je Paco. iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. Donio je i najbolje vino. a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru. Zatim je pio. debelu ruku pod moju. baš sam.. Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka. Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun. njemu. Zatim se nasmijao: . adios. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi.Jest. . Paco! Isperi gorčinu. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu. Sada je djelovao tužno poput djeteta. ulijevao je crno vino u grlo. a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. jer je znao što razbojničkom vodi prija. Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad. a njegovi momci. Čekao me je. Kad sam zašutio. brat mojega partnera Juana. Rekao im je da sam ja njegov prijatelj.Ti si mu zaista bio dobar amigo. Imao je dva revolvera u koricama. Poznavao sam ga. ne.rekao je. Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje. Najprije sam ga pustio da ispije piće. Zatim sam rekao: . Saznat ću to prije nego ti. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim.Bac. No to je duga priča. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio. razbojniku. Zašutio je. Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj. Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina. Zaplakao je za svojim bratom Juanom. to sam jasno spoznao. Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom. Njegove kose oči opasno su blistale. Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom. I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek. koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili.. Slijedio si tragove njegovog ubojice. Oči su mu izneInada zasuzile.. Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. Popij još malo. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara. . samo je ponekad popio gutljaj vina. Ali sada. Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima. Ušli smo u salun. I oni su pili.. slijedili su ga. On je bio ubojica. Napokon je rekao: . Zašutio je i obrisao oči. gurnuo je svoju kratku. tvoj mali brat je mrtav. Išli smo kao prijatelji. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac.Juan . Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: .Paco. koji su prijeko priredili proslavu.Caramba. ja sam Bac. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i.trebao je i morao biti bolji od mene. Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. iako smo bili neujednačeni par. Izašao je.

Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih. Razumiješ li me? Kimnuo sam.Ne želim više jesti sama. koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja.Jest . Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti. Prolazio sam gradom.Nije .Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica. osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio. okajat će to. Ja sam volio Juana Rodrigesa. Drugo nisu ni zaslužili. ne pruživši mu ni najmanju priliku. Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke.neka plaćaju tvoju zaštitu. Izašao sam. . uskoro skočiti za vrat.Moji su roditelji tako htjeli. Imao je veza s obje strane granice.iako i sam razbojnik . Ljudi su izašli na ulicu. a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana.jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio.rekla je. Ali je vratio. zbog nečega degradirali i zatvorili. On će I" pronaći sitne štakore.rekla je zatim. Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika. okupili su se oko Rodrigesa.promrmljao sam . Posvuda su se palile svjetiljke. Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo. Mene.. Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu.Za jedan sat . Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu. Pala je noć. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao. Napokon. Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je. Postala sam odrasla žena. No do toga nije došlo. Čuo sam kako oštro viče: . . Čekala me je nasred dućana i pogledala me.rekla je. .Dođi za jedan sat na večeru .upitao sam. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim. ona nije kao Chita. Uredili smo dućan. koja pokušava sa svakim muškarcem. koje ja sam nisam uspio naći. Jednoga dana čovjek spozna da je sam. . jer su tvojega muža ostavili bez pomoći . Ja sam sve vrijeme sama. jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost. drugi u dućan.mrmljao sam.Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost.rekla je . . Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima.Udala sam se za njega sa sedamnaest . Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. . . . ali usne su joj još bile stisnute. Otišli su vratiti ono što su uzeli. nakon što smo se sinoć poljubili. . . Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi. Oni su ga. Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om. Ostalo će učiniti Paco Rodriges. Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan. ali više ne želi biti sama. kada je već bio kapetan.goni ubojice i kradljivce. pitao za Manuela i Fernanda. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. grad je postajao svjetliji i ljubazniji. Kasali su preko mosta. On se kao poručnik borio za konfederativce. . Ako čovjek dobro razmisli.Ti ih mrziš. Razbojnicisu uzjahati. .rekla je .Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. Kimnuo sam i polako pošao prema vratima.rekao sam preko ramena. pravedno je da te kukavice plaćaju. Moja je zadaća sada. Ja sam otišao k Nini. a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me. a jedan je nestao u jednoj kući. Pogledala me je. a oni su ga ubili.Ah . neka vrati prije nego što odjašemo. Razumio sam je. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik. . Čak sam i ja odahnuo.Je li bilo gadno? .Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika.rekao sam. a izvana su stizali jahači i kola. Zanijekala je glavom. zapravo bila ispunjena.Ja u to ne želim vjerovati . ako je krao u gradu. I otuda su razbojnici već otišli.u ovoj prokletoj zemlji većinom sami. Izgledalo je kao omot tkanine. Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo. Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom. Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . Zatim je izbio rat. Jedan je odjahao do sedlara.one što nam je ukrala konje. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande. Još se jednom želi odvažiti. ubila njegova brata. jer Paco-va je ruka daleko sezala. neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama.Svi smo mi . Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo. Prihvatila sam ga. Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad. . koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato. divljina i nasilje visjelo u zraku. Zatim sam prešao most. Zatim je horda krenula. oni su razbojnici. Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. A meni je bilo pravo da on . koja se u međuvremenu malo raspršila. Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad.

Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja.Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina. pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost. Nisam mogao tek tako odjahati. Ja nisam bio ubojica. Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti... koji je ujedno bio i vlasnik. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. možda. Ti imaš ovdje zgodan dućan. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen. I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda. Ni jedno od nas više nije bilo samo. ni jednoga centa. Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija. Morao sam ostati još neko vrijeme. -Ja ih neću-rekao sam. Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi. ima budućnost. Rane su zacijeljele. to je bio početak. Osjetio sam plamen u njoj. Bac.re'io sam joj . A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu.Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje. Građani su morali stajati iza njega. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. rekla je: . Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu. Ponekad smo šetali uz rječicu. Pogledali smo se. jer mi je koješta palo na um.Dakle. I ništa drugo. Zašutio sam.. . ja sam ovdje svoje obavio. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. Nina. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . Zanijekao sam glavom. kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima. Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno. . Kada sam na večer otišao u salun. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe. svi kao jedan. moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. ikakve skrovite primisli.. Već sam se našao usred nečega drugog. Odveo sam konje u staju. a svakoga sam dana bio kod Nine. a čuvar. htio mi je dati dvadeset dolara. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti. A bilo je tako jednostavno. a nedjeljom smo čak izjahali. ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti.To sam davao Carradineu svakoga tjedna .i ne pokušavaj me kupiti.rekao je kada sam ga začuđeno pogledao. Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom.rekao sam . ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. a zemlja bude gusto naseljena. osjećao sam se zadovoljnim. Tako biste postali ponosan grad. -Vi ste gnijezdo kukavica. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao. To je bila nužnost. Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas. Sada više ne. Svoje sam brige zaboravio. Dobro sam se oporavio.Ako hoćeš. ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. . ■ i' i i' > obišla oko stola. 'i"v<> se naljutila. Gospodine Catshume. Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti. Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš.jer ovaj grad. čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti. Ta je granica ionako još sporna. . Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost. A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice. Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama. a bio je spreman za vas se boriti.Ostat ćemo . a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. Ali najprije. Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. Zašto to ne razumijete? . rado ću platiti tih dvadeset dolara. Dovoljno je samo da odu. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice. No zatim je kimnula.

. a vi ćete morati sami sebi pomoći. U svakom slučaju. a raširene je prste držao na dršku revolvera./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu. Puhnuo sam kroz nos.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti. koji je želio steći ime i slavu.rekao sam. otići ću. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu. Budem li predugo čekao. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. Ispio sam viski i pošao prema vratima. Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio.. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. želim vas pobijediti. Znao sam što me slijedi. Nakon tih riječi htio sam otići. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu. ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. čvrst. dakle.Catshume. ustao je je-'luti muškarac. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu. gdje je odlučivao snažniji i brži. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala. . Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara. . koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša. otraga. a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. Mi'ljutim.1. mogao je biti osam. Ondje sam se okrenuo.Požderite ovaj svoj novac. 'tn me gorčina. rekao sam: . dok vi. napunjenu najboljim viskijem. Nosio [<i I kolt. Nitko nije rekao ni jednu riječ. godina mladi od mene. Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene. Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine. nagnuo se prsima naprijed. Zatim sam otišao u salun. tu tiliku neće imati. hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo. i to na lijevoj strani. mršav. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde. Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki. Bio jo još mlad. Rekao je: . Mislio sam: zapravo bih morao uzeti.Ovo je vaš udio . a sada sam ja na redu. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges. Međutim. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona.. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. ove kukavice drugo i ne zaslužuju. Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari. .Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore . Zurio sam u novac. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku. kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je. Zatim je stao u raskorak. Možda su se već i borili. Rekao sam: . .Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu. Posvuda je bilo takvih luđaka.. Tako je to bilo u svim divljim gradovima. Ako ga ustrijelim. u kutu. Rekao je: Hej. Gazda me je gledao. No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. Imao je plavu teksašku bradu.promrmljao je. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća.A kada dođe razbojnička banda.

još se pridržavao za šank. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći.Ja vam ovdje pomažem. . Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. Sada je. . Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. Sada su dragovoljno poslušali. . Morao sam ispaliti još jedan metak. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje. Taj prokleti bijedni. pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. Nakon toga sam izašao. Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode.Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. Bili su dolari i meksički peseti. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. Moj je kolt zagrmio. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi. Kada ga je pogodio moj drugi metak. Momak koji je došao osvojiti grad. nudi mi za to novac. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio. a kolt mu je ispao iz ruke. a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". To bi za sve nas bilo bolje.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe. Rekao sam: . jer sam mogao biti sam. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. patrone? . ponovno podigao kolt i nanišanio u mene.I ovdje je bilo tako. Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju. možda. Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio. Morao sam munjevito pucati. znao je da nije uspio. Pridržao se za šank. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. na svoju nevolju. Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti. Sebe samoga neću razočarati. Nismo se poznavali. Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života. Domaćin je donio vino. Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. Pri tome je. Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. Spremio je novac i otišao. a barmen mi je pružio punu čašu viskija. No jednoga dana mora ozdraviti. Okrenuo sam mu leda i htio izaći. Kada su spoznali da želim biti na miru. A i Nina je bila tu. Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu.rekao sam umorno. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše. . jer je momak držao kolt u ruci.Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. Nisam je prihvatio. Rekao sam: . koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede. Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . a zastao sam tek na mostu. jer nepogrešiv nisam bio ni ja. već stigao moj nasljednik. Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku. Hodao sam kroz noć. Možda će divlji momak ostati živ.Amigo. Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu. Gorko je uzdisao. Jesi li razumio. možda. Nikada ga još nisam vidio. Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. . Pedro . Pošao sam dalje. kukavički grad traži da ga ja štitim. /ur zaista nećete ništa jesti. Kada sam učinio treći korak prema izlazu. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . Sada mi je to bilo dvostruko drago.Stajao vam je na dohvatu ruke. Gosti su me promatrali. A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret. naišao na pogrešna čovjeka. možda.Makni to. a divlji je momak zateturao. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem. Ali i to je. Zatim mi je pružio novac. bilo pogrešno mišljenje. Ali drugačije nisam mogao. Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda. odustani od svojih nakana.Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika.Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . i tu sam zatekao malobrojne goste.upitao je.

Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. Dugo je pio. Osjećao sam se malo bolje. U dućanu je bio mrak. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali. a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. ij'. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. samo čekaju da ozdrave: Carradine. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. Cor-tez. I sa mnom je bilo tako. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. Pjevala je o hidalgu. a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. Svirač je bio pravi umjet-' ni. Čuo sam Ninin mirni glas: . a sada i taj Jesse Hopkins. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. ostala je u pozadini. Na život valja gledati jednostavnije. Zatim je 'ilHujala gitara. šesnaest stotina na mjesec. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. ujko je sigurno svirao samo po sluhu. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu. Nakon nekog vremena otišao sam. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. Nina mi je pala u zagrljaj. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. I ona je svirala gitaru. Taj će za dva tjedna ponovno jahati. Vidio sam kroz prozor. četiri stotine na tjedan. Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. Chita nije došla za moj stol. vrlo banalna pjesma. Onda sve ide. Oh. Bac. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. Čuvaj se. Ali takav je i život. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. I na kraju sve je bilo dobro. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. dečko moj! Nakon tih riječi. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. A čovjek mora imati želje i snove. samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. . Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili. A kada sam za sobom zatvorio vrata. Ušao sam. otvorila su se. No kada sam bio kraj vrata. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući. ■ Bila je to. A kada je zatim zapjevala žena. možda. Išao sam dalje.Udi. Odbio sam kretnjom glave.upitao. je otišao. 1 Obojica smo zastali. Znao sam da pjeva za mene. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo.|iodine. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. Nina je sigurno spavala. Dakle.

Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. Kada je stigla ta vijest. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete. a jednom sam morao pucati. udaljen oko pedeset milja. To je bio prvi događaj. Taj je strah sada sigurno bio još veći. Drugi nije bio manje značajan. Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom. a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. Bio je to skroman korak naprijed. tako da je taj grad ostavljao na miru. Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno.. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio. Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. iako još nisu sasvim ozdravili. Morao sam dopustiti da liječnik ode. upravo su počeli okretati svaki dolar. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev. tako reći.. No oni će se još morati dokazivati. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi. straga prive-zali njihove konje i odvezli se. Slali su po mene kao po šerifa. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. pijani. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika. Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. jer su često dolazili divlji momci. . a doseljenici. Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. koji su također stizali. a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. U svakom slučaju. Sada grad više nije postojao. mo ako ne. nepregledno područje. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere. I toga sam puta divljega momka samo ranio. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. Možda su to bili čak teški gubici. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru. Liječnik im je bio potreban. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. No bilo je u gradu i nevolja. Ponekad sam morao biti grub. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Međutim. jer sam i loš predosjećaj. Bilo je to divlje. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. Tada su građani dolazili po mene. ali su izgubili bitku.pačlma. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to. Odlazio sam da bih stvarao mir. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. Bila mi je potrebna veća svota. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo. n ini je teško što mora otići. a u nekim sam bankama imao male račune. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. Počelo je time da su Carradine. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . Vrijeme je prolazilo. S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. U okolicu se doselilo nekoliko farmera. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. nakon rata morala biti preustrojena. Osim toga. Imao sam prijatelje. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. koji su se htjeli izludovati. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom. Drugoga rješenja nije bilo. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. Oni su. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa.

ali su živjeli i dalje. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali. pogodio je metak u tijelo.svojim ljudima.kom zapregom. Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu. Zatim je s mukom rekla: .Bac. ovdje na verandi. jer oni me prate i bore se za mene. Za Chitu je bila važna svaka minuta. Sve će već biti dovedeno na čistac. I Nina mi je uljepšavala svaki dan. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim. Ali sve su to bile iznimke. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi..Nisam htio dovršiti misao. možeš liječnika dovesti ovamo. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak. Sada je bio potreban liječnik. Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela. . Ležala je u postelji. VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač. Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. pjeva i svira gitaru.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije. Šutio sam i pio vino. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. ali i vremena je bilo malo. Metak se učvrstio. Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali. samo neko vrijeme razmišljati. Dolazio je iz Mesille. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo. Gledao sam njezine oči i kimnuo: . ogorčenja i prezira. . . Oči su joj bile prepune straha i boli. mala Chita. . uda-od stotinu milja. nepravednim i bijednim svijetom..rekao je liječnik. davalo osjećaj nekakva zajedništva. U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. Bac.. moraš mi pomoći. a samo ti.iMBI ti I ■■■ .Odjahat ću za pet minuta. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite. Ipak sam pio to vino. Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo. koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti. Bilo je dobro. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima. Mislio sam da će Paco. Svi je vole.Ona je drago stvorenje . Uzbudio se cijeli grad. jer nam je. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba. Poznavao sam jednoga tragača za zlatom. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi. a Chitu. Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač.. ali i volju za životom. . koji je živio i s vrškom strjelice u leđima. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose. Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom. možda. Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju. Čuješ li. Potegnuli su koltove. osjećao sam mješavinu srdžbe. . Bila je pri svijesti i pogledala me.

Rekao je: . Smjellava mu se zacrvenjela. Rodriges se vratio. Zurio je u mene. kako bih tebi učinio uslugu. mnogo živežnih namirnica. . Ne. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti. a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima. a kruh i povrće također nisu zaostajali. Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica.On me neće pustiti. a zatim je potreban tebi. Kada sam savio cigaretu. ali mojih ljudi ima sve manje. zbog tvojega maloga brata.Možeš nestati u. hombre! " '. . rublje se sušilo. Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem.upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o. se! . a sada je potreban nama. Nisam odgovorio. Njegovi su razbojnici lutali naokolo.mrmljao je liječnik . Paco. zatim zbog tebe.rekao sam. . novaca. Jesi li razumio? je iznenađen. Odličan doručak. Odjednom se osmjehnuo. Oduvijek muškarci štite žene i djecu. onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima. . Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo. tako je to. svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. Štedio sam ga cijelo vrijeme.Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost. on me neće pustiti. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo. doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati. jer bi to sman'jilo njegov prestiž. a ostruge su zveckale. Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. spreman sam odjahati u Santa Rosu.Dva i više puta dalje odavde .Da .Takvih kao ona ima na stotine. zarežao je: . a bilo je tu i desetak žena.. Možda bi se njegovi razbojnici raspršili. Dakle. Dakle. Ja sam ti ga samo pozajmio.ali kada se radi o moralnim načelima.i.. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni. Sada mogu svakome nešto ponuditi. Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama. zar želiš proigrati mogu naklonost i.Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen. Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće. Rekao sam: . ali samo na trenutak. šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! . najprije zbog Carradinea. pa će se banda sigurno uskoro povećati. .a osim toga. t . dat ću vam jedan sat pred-'•■. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju.odvratio sam . To je kao kada pozajmiš dobra konja. Zatresao je glavom. Nakon što je sjeo. ti si meni nešto dužan. u Ivoja riječ više ne vrijedi? . Negdje zacijelo postoji još jedan doktor. . Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade. Zatim je Rodriges rekao: . konjaj mazgi. Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad. bilo bi to zlo za Rodri-gesa.Neka je đavo odnese! . ovo je naš doktor. Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi. Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora. amigo Bac. Sada imam tu želju. Počeo sam polako jesti.Ako ti sada dadem doktora.rekao sam. Međutim. jtui se pretvorilo u ledenu masku..Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem . Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi. Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina. ne duže.um ga i vidio da se više s .Ti si morao jahati drugim smjerom. amigo. Liječnik je rekao: . Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju.rekao je.Paco. A ti meni više (duguješ ništa. imali su veliki plijen. opreme. Komadi govedine. Znao sam da jašu s njima. Sada je bio iznenađen.prekinuo ga je Rodriges. oružja. Zvučao je divlje i gotovo Ijutito. Amigo. za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana. Doći ću i po ljepoticu iz dućana. Ja sam njega osvetio. Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac. a pogled mu je bio još tvrdi. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice.

a vi nastavite jahati. VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo.rekao je . Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. . No Chitu i vas zbog toga će mrziti. više ga nema. imati mušku čast i ponos. doktore? . njegovi će mu ljudi zamjeriti. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. Ovako im može obećati lov. ako napadne grad i razori ga. zao. Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao. Zatim sam čekao. a imao sam još i kolt.: . Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne. Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao.Dakle. Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati. hajdemo . Sve ima svoju cijenu. a ja sam se pobojao. Sve dok banda ne objaše udolinu. mogao sam ih zadržati. a ako i stigne. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. Dakle.Ovdje ću zadržati razbojnike .. Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. da neće uspjeti dojahati u grad. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. Mogao sam pucati šest puta. posao. rast će i procvjetati.. Nasmijao se i rekao: . barem u početku. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu.njim ne može pregovarati. Razbojnici su bez riječi gledali za nama. Green Vallev je izgubio. bezobziran i nemilosrdan. Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta. S jedne strane bio je krvoločan. Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu. Oh. . Bila je to mala udolina. spasiti Chitu. Uskoro sam znao. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. svoj će bijes iskaliti i na Nini.Jašem na mazgi . jer će inače biti pobijeni. Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu.Je li' vaš konj dobar. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. ali drugi će ljudi umrijeti. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine.rekao sam i sjahao.Kako god hoće . recite ljudima da moraju braniti svoj grad. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. bude li se taj grad hrabro borio. Sat prednosti bilo je premalo. Rekao je da će odvesti Ninu.ali uspjela se odmoriti. Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. a momci možda neće ni toliko čekati. kako bi me opkolila sa dviju strana.rekao sam. možda. Kada stignete u Santa Rosu. S druge pak strane htio je biti hidalgo. mnogo toga će se promijeniti. A sve se to ne dobiva na dar. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. No odjednom su mu oči bljesnule. . S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. . On će. Ipak je tako bilo dobro. Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost. Recite im to. Pogledao sam liječnika. Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo.rekao sam . tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. . Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu. Mnogi su bili takvi.

Nisam morao koristiti kolt. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Razbojnici su stizali. Čekao sam. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Kako se radilo o Santa Rosi. Ostali su skočili u zaklon. nisam mogao pucati u zrak. carambela.gore i izvukao kolt. Idu su razbojnici prestali. Jahali su poput divljeg krda. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. zašutio je. Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu.. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. I Paco je krenuo u zaklon. a jahači se stali prevrtati. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio.li momci uskoro baciti kamenje na •'. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. jer su mo-iiuvno puniti puške. Radije je . hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. popdf bijesnih. Zatim je zavladala tišina. a ja ću te ■ 'hiti u šake. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati.Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. još dva-tri puta na to se micalo. Ti momci nisu bili kukavice. imao sam vremena iznova napuniti pušku. koja se odbijala od stijena. coram-ba. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. dakle. Po. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. jer je i njima bio potreban odušak. Stiglo je još jahača.u Zatvorit će ti put za bijeg. Jedan je i vi«' silazio.mi mi konja. Doći u. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Samo trenutak kas. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. Verao se nevjero.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Bilo je opasno. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|. Morao sam pogađati. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Meksikanci nikada nisu kukavice. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Ay. Imali su prevelike gubitke. Zastao je dovoljno daleko. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam. Tada su zapucali i razbojnici. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Valjalo mi je krenuti. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. gladnih vukova. te dopustio svojim jahačima napad. Paco Rodriges nije učinio pogrešku.

a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. kako bi me opkolila sa dviju strana. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. ali drugi će ljudi umrijeti. Pogledali su nas ogorčeno. Kad sam uzjahaoi krenuo. Ja nisam bio loš jahač. Green Vallev je izgubio. a nisu bili ni glupi. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku.rekao sam i sjahao. Rekao je: . Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. Ponovno se osmjehnuo. mnogo toga će se promijeniti. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Zato ga nisam ubio. na ruke i noge. barem u početku. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. ali je žestoko psovao. . Dakle. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao. ako napadne grad i razori ga. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. On će. Ljudima nigdje ni traga. Rekao je da će odvesti Ninu. ■ . ali od mojega konja nisu bili brži. i nastavio jahati. više ga nema. . poput mačke. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. . Oh. No odjednom su mu oči bljesnule. a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad. No Chitu i vas. a ako i stigne. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. ustati nije mogao. ali.Senor.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. Zatim sam čekao. slomio je više od jedne kosti. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. ležao je na leđima. Sve ima svoju cijenu. možda. Ipak je bilo preduboko. Dok smo jahali preko mosta. Zatira Čudno me je gledao.. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. spasiti Chitu.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. Njihovi su konji bili odmorniji. Ipak je tako bilo dobro. zbog toga će mrziti. Sve dok banda ne objaše udolinu. A sve se to ne dobiva na dar. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. Zašutio je pomalo bespomoćno. . Nasmijao se i rekao: . Taj stari momak skupio je još mnogo snage. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. A zatim su me potjerali.: . Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. svoj će bijes iskaliti i na Nini.. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. rast će i procvjetati.Kako god hoće ..: . . bude li se taj grad hrabro borio. mogao sam ih zadržati. a imao sam još i kolt. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. Mogao sam pucati šest puta.. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme.

Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Ti momci nisu bili kukavice. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. popđf bijesnih. dakle. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: . imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Zatim je zavladala tišina. a jahači se stali prevrtati. Bilo je opasno. te dopustio svojim jahačima napad. jer su mo-ponovno puniti puške. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka.Razbojnici Pača Rodrigesa.lo. zašutio je. Čekao sam. Verao se nevjero-'. Valjalo mi je krenuti. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom. Zastao je dovoljno daleko. a ja ću te dobiti u šake. Ay.ada su razbojnici prestali. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Tada su zapucali i razbojnici. koja se odbijala od stijena. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. vrebao i bio spreman na brzi itac. Stiglo je još jahača. Radije je '|nlk' . *'. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Ostali su skočili u zaklon. nisam mogao pucati u zrak. još dva-tri puta na nve što se micalo. Razbojnici su stizali. Zapucao sam. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. imao sam vremena iznova napuniti pušku. Potrčao sam u zaklon velike pe. Nisam morao koristiti kolt. Po-l sam gore i izvukao kolt. gladnih vukova. Zatvorit će ti put za bijeg.Hej. jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu. Jedan je već silazio. Morao sam pogađati. Jahaii su poput divljeg krda. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. puzeći sam se ukao. Kako se radilo o Santa Rosi. Meksikanci nikada nisu kukavice. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Imali su prevelike gubitke. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. carambela. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. jer je i njima bio potreban odušak. I Paco je krenuo u zaklon. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. caram-ba. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati.

Međutim. . Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. a donijeli smo i sve vaše instrumente. Imao je više mogućnosti.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo. Jedan od njih bio je Ortes Ortega. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta.rekao je-Chita ezi u hotelu. Ima nas trideset sedmoro naoružanih. slomio je više od jedne kosti. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili. Vrsni jahači osje- ..Još samo minutu. . . a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. . Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. Upitao sam Ortegu: . Znali su da mnogi građani imaju i novaca. Most nije . Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu . I borit ćemo se! Čudan je život. a i ostali muškarci . Pustio sam ga. Zato ga nisam ubio. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. Pogledali su nas ogorčeno. Ništa nisam rekao. A rado bih znao i gdje je Nina. Chiti je veoma loše. od toga devet žena. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati.Svi! Posvuda su se ukopali. a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. mislila je kao i ja. samo još minutu. Ja nisam bio loš jahač. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati.. ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti. onamo su je odveli. Ja sam se ogledao naokolo i rekao: .prekinuo sam ga . ležao je na leđima. . potrebne bolesnima i ranjenima. radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. Dok smo jahaii preko mosta.rekao |e. a nisu bili ni glupi. Grad možda i nije bio tako kukavički.Razumijem . |er .Senor.Nismo mi baš tako glupi . a oni su nam zrcalom davali signale. Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Kad sam uzjahao:i krenuo. Zašutio je pomalo bespomoćno.Senor doktor . . Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom. Ljudima nigdje ni traga.e imao svoj posao. razmišljao sam.. Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu. -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora. a osim toga. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu. a zatim je pokazao na malu ravnicu: . onaj što mi je prodao moje vlastite čizme.Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. Ipak je bilo preduboko. ali je žestoko psovao. na ruke i noge. ali. U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. _ . Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama.. Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti. Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. A zatim su me potjerali. Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. Obradovao sam se kada sam to čuo.. n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo. Rekao je: .i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. . Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke. Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi. kao i most. poput mačke. ali od mojega konja nisu bili brži. Svi prilazi gradu su zatvoreni. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. . onda cu moći. Na Ninu se čovjek mogao osloniti. To mi je dalo nade. ustati nije mogao. a posebice ne vole pješačiti. Njihovi su konji bili odmorniji. znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru.

bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. ■-. Vjetar je tjerao dim prema nama. Previše je vjerovao u svoju sreću. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. Prihvatili su to. Prvi su most izgradili Španjolci. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali. |ko je završila. Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda. Gurali su ih pred sobom na most. a ljudi su ga uredno popravljali. Most je izdržao. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. [Sam do hotela. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa. koji je stvorio osobnu vjernost i moral. pokušat će prijeći most. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. Santa Rosa je pobije-. Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. bio je mrtav. dobro sam pogodio. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti. Prvi je poginuo. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. Ubio sam razbojnika. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. a on je želio sačuvati svoj ugled.■*' -■■■% . Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude. Nije imalo smisla ostati ovdje. Pri tome su divlje pucali. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. Dakle. |<»r je sve do ograde bio od kamena. jer više ni-"lali vodu. Od prijatelja i od neprijatelja. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. Dva sam ga puta promašio. Vidio sam kako je poletio iz sedla. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. o još manje pokušati gasiti. Imali su dobar zaklon.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo. '■'i i borili se. Bezglavo su jahali. Morao je napasti na čelu svojih razbojnika. Bio je mrtav. zapalili su sijeno. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! . Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. prebacio se na zemlji i ostao ležati.

Veoma sam vam zahvalna. Majka Božja čut će naše molitve. zar ne. Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega. Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića.rekla je Nina. Zatim je došla k meni u zagrljaj.Ne probada me više onako gadno. koji ima ovlasti u gradu.Seriora pomaže liječniku. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna. Riječi su joj se počele gubiti. Njezine tamne oči postale su tople. Zar upravo dokazali? ujo sam. Pomilovao sam je po kosi.rekao sam. limnuo je. .Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost . Zatim je Chita zaspala. zajedno su radili. zastali su. Međusobno su se pomagali.Više tako jako ne boli . ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest.Neka ti bude . Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti. ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu . vlasnik hotela. Bio je na kraju snaga. Napravili su oko mene krug. Bac. dakle. Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. »in nam je šerif. Govorila si to kada ja više nisam vjerovala.rekla je jedva čujnim glasom. <am i tvoju ljubav. . Ona je dru-n'l|a od mene. rekla mi je: . Chita. samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti. jer si jaka poput divlje mačke. Nina je sjela kraj postelje i pogledala me. ali oči su mu blistale. on više nije kukavički.Isplatilo se.Ti si bila na ■! da otvrdneš. ■ .Paco Rodriges je mrtav. I još je nešto postalo očito.U hotelu sam potražio Ninu. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje.U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora. . prošao kroz vrata. . Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. Sve će biti dobro. Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. bez obzi-isljedice. Čak se pokušala malko osmjehnuti. Svi se molimo za Chitu.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu. Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. ali sam sve vidio u njezinim očima. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći. Chita . proteklih sati bila si mi dobra sestra. Dugo me je promatrala. Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila. inače ću pasti na pod. . Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice. a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć.rekla je Nini . Prihvatili su se čišćenja mosta.rekao sam. Bac? Nije više odvratio sam. U pravom sam trenutku ušao u sobu. Ti mu dobro pristaješ. Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. a pepeo su meli u rječicu. a Nina ih je zatvorila za njim. Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo.rekla je tiho .a njoj samoj bili' polrebno toga još više. Pogledao sam staroga liječnika. . Ali sada ■■ :>i ima topline. a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. Kimnuo mi je i rekao: . Nije to izgovorila riječima. . a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući.Jesam. Chita će živjeti. Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene. jer je liječnik upravo obavio operaciju. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. Ali ja moram leći. i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. Chita je žilava poput divlje mačke. Kimnula je bez riječi. . Neko me je vrijeme odsutno gledala. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju. Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. jesi li ti doveo doktora? . a zatim je živnula. ■ •t« . !■•) se i otjerao razbojnike. ja to snažno osjećam. Kovač. doktore . A ti više ne moraš irati ovaj grad. Prišli smo Chitinoj postelji. biste li htjeli biti naš Ne samo gradski. nn. Ljudi su bili ozbiljni i opušteni. Zatim je pogledala Ninu. . . Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost. Bila je slaba i umorna. osjećao na njezinim usnama.nije mi žao. Dugo smo se ljubili. A sada je pilo drugačije. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika.

. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan. A onda. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu. koji će nas blagosloviti. . Tako se to radi. I oni su samo kimnuli. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. zapravo. Zaposlio sam pouz.<!«.iz. a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije. . za cijelu zemlju. što će je osobno izvojevati. Sve se može.Santa Fea krenula ■<%%* •-. Pokrenuo sam. Zatim sam otišao k Nini. Bila je to sreća za nas. Kada sam je pustio iz zagrljaja.f f> *M je kolona teretnih kola. zelenooka . naravno. gospodine Catshume? . Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. farmeri. Chita je polagano pri-zdravljivala. Nina. a kada mi je prepustio liječnika.' dane pomagače. . samo valja htjeti.Imenovat ču zamjenika šerifa. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći. Još se samo osjećao miris dima i paljevine. Ljudi u Santa Rosi voljeli su me. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika. moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose.upitala je. obrtnici. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. Mrtvi .Je li to bila ženidbena ponuda. a. Kad sam se vratio. Ali ja sam ga oborio s konja.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom. veoma mnogo toga i radovao sam se. Imao je prema meni obveza. potrebnoga i njegovim ljudima. zapravo.rekao sam. želeći joj mnogo sreće. Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe. a možda ćemo otputovati u El Passo. Iako je moja kočija bila prilično stara. toga sam dana bio zadovoljan. Sada je. ali ljudi su se sjatili kao da je podne. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja. Bez obzira na to koliko sam bio umoran. Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda. jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa.Možemo pokušati. Postojalo je. započelo jedno lijepo doba. Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje. dakle. I sada je sve bilo svršeno.Kada? . poslovni ljudi. Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju. pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju. -1 kako? Nasmijao sam se. Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu. Imao sam ondje veoma mnogo posla. . . jašući na čelu svojih razbojnika. Doseljenici. Nina me je ljubila.Jest.

Režeći bacio se na mene.bilo je sve što je rekla. Međutim.No. našao dva revolvera i nož. ■• ih daleko u jedno dvorište. župnika ili bilo kojega službenika. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima. Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. Nina i ja smo se vjenčali.rekla: . Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. Zatim sam ga udajjpo zatiljku. nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. Primjerice. Sljedećeg smo se dana vjenčali. Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali. rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu. Uskoro sam ih prepoznao. oštri hombresi. Treće večeri. Ali sam postajao sve budniji. Odjednom se više nisam dobro osjećao. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. Ostali smo tri dana u Santa Feu. imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem. amigo! Mogao bi dobiti još i. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. Tako je bilo posvuda u doba izgradnje. vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice. Sve je teklo prema našim predviđanjima.Da. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. trljao zatiljak i razmišljao. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel.Ja hoću . Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe. Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu. ali Nina me je ozbiljno pogledala i. pa iako sam morao mnogo toga obaviti. Dakle. Onda f okao da se ponovno osvijesti. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje. a svakoj su kočiji. a tada će biti samo majka i domaćica. . Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena. zavisno o kraju. sudac i izvršitelj presuda. morao sam izgraditi usputne postaje. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara.poslove. imam. ali potrebni su bili i popravci. Bilo je to naše svadbeno putovanje. Htio je pokušati može li me savladati. stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene. Dobit ćemo dijete. Zatim je zagundao i ustao. Dok je ležao na tlu. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. I Nina je imala mnogo posla. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici. . pretre1 ■mri ga. kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna. I dok sam tijekom dana obavljao svoje. kada je Nina već legla.. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. Bila su trojica.

Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. ondje me trebaju. bili su prašni i gladni. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. a kako sam bio bijesan. govorio je dosta nejasno. Nisam mogao ostati u Santa Feu. zar ne? Sada sam sve znao. a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona. ■> Diži se! .Uspjet ćeš ti. unajmio je u staji konja i odja-hao. Taj "Adios.upitao sam. Ali sam odustao i rekao: . Tresnuo sam ga.Nije uspio. Kad sam legao u postelju. Imat će dva sata prednosti. Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene. bio je dobro raspoložen. Ali. Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak. Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana. ali smo krenuli. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju. Zatim je izašla i rekla: . Bio sam pun 'bijesa. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak. Oni žele sve znati. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. D<p se mogao svladati.Ti imaš još dvojicu partnera. smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača. privatno i poslovno. ali što je to vrijedilo. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom. pasji sine! Bio je prepun mržnje. Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio. Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana. hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu. a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. Ispripovjedio sam joj sve. . .Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . mojom drugom poštanskom kočijom. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra. H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. Malo zatim i sama se smirila. pa im je taj odmor dobro došao. Zvao se Early Boon. Gosti. možda ga i stići. Odavno sam ga poznavao. Sve je bilo mirno. Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu.Jedan od naših suputnika. Začuđeno me je gledala. ali napokon je upitao: . Taj tihi i povučeni momak . Early Boon nije štedio konje. Samo me je gledala.To je prokletstvo ove zemlje.tako je djelovao . hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. željni odmora. zar ne? No vidjet ćemo. na kraju ćeš biti mrtav. Vozač je bio stari momak. hombre! Zatim sam otišao.Što ćeš učiniti. naoružan mornaričkim koltom. ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući. uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače. stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. neko sam vrijeme upravljao kočijom. Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. Nina i ja ničim se nismo zavaravali. Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' . Putovali smo mirno i dobro. Pričekali smo da nam donesu jelo. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose. ali ni: sam se obazirao na ti). Odmah je vidjela moje ranjene zglobove. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete. Adios. Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav. Nina je tiho upitala: .Hvala ti. U Socorru smo se zaustavili na dva sata. a zatim sam rekao: . Moji su se planovi ostvarili. pa nam je čak i jelo prijalo. a ona je samo kimnula.Hoćeš li još? . Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. orlovskih očiju. Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada. . Kada sam ušao u našu sobu.rekao sam. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti. Zašutio sam.želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak. bit će zla. Krenuli smo uz izlazak sunca. ali nije pitala ništa. A budeš li mi izbio još koji ziib. malo su gunđali. Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. iznenađena mojom mirnoćom.Carradine. Tko ne ubije svojega neprijatelja. . ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu. On je psovao. a ja sam rekao: . a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun. jer im više nije izgledao dovoljno otmjen. mladi Meksikanac. Ležao mi je pred nogama. To sam morao znati.. sam je kriv za svoju nesreću. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu. već gazda. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: .. jer me više nije oslovljavao Bac. ali ovako se želio barem riječima osvetiti. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe. ali to smo i očekivali. Bac? .odvratio sam. Nina je još bila budna.Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara. Dobro vas poznam.

prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . Opsovao je i pošao mi u susret. Mislio sam. umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići. ali ja sam imao revolver u ruci.Hej.Jest . Ispunio me bijes.Sehor. Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj. Prije nego što sam uzjahao neosedla-. Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu. Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka. Ne. Ali je još brže potjerao konje. Netko je doviknuo: .ali oni čekaju ko-iiju. Promijenjenim glasom upitao sam: . nije se pomaknuo. Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje. gazda. sve znam što moram učiniti . kojega sam s mosta bacio u rječicu. Najprije sam stigao do gostionice. Htio je zaur-lati. revolveraš.Aha! . zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? . . Obratio sam se Boonu.na. Bio nam je potreban stražnji kotač. a rezervni nismo imali. Kada je začuo moje korake. To neće biti napad na kočiju. Ispred jednoga hotela stajao je znojan. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje.. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi. tu su. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• . pa je samo zastenjao i pao sa stolca. Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru. Još prije svitanja slomio nam se kotač.rekao je Ijutito. Mirno sam mu prilazio. zacijelo su dalje. *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće. U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika. Razmišljao sam o najbližoj postaji. ja ću odjahati i donijeti kotač. Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao.Oh. Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice.Ah .negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao.'io sam u malu ulicu i ondje U|n. ali ja sam znao da ne spava.. već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos.kimnuo sam . Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao. on i Jesse Hopkins. nakon što je izvršio zadaću. Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće. Dakle.Ispregnut ćemo jednoga konja. . no ona je ostala petnaest milja iza nas. Sunce još nije magla se polagano uzdizala. Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju. Vi možete ovdje.Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine. putnici iz kočije prepriječili bi im put. i to šumove poštanske kočije.bilo je sve što je Early Boon rekao.Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. prepoznao me je.rekao sam . već samo na mene. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa. Pomislio sam da je to Concho Cortez. a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica.. Došao sam do poštanske postaje. . . Ali kolt mi je već bio u ruci. pa neće posebice paziti na osamljenog jahača. onamo gdje kočija mora ući u grad.konja. Cijev ga je udarila po čelu i nosu.da i jahač više ne-k prednost. On je morao potegnuti svoj. iscrpljen konj. Jedan je čovjek sjedio na verandi. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik. Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11. možda kraj korala. već da osluškuje. ali to je zasad bila samo slutnja. gazda.

jer je zaurlao: . Njegov metak poderao mi je odjeću. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. umjesto da ljubite ženu. u Santa Rosu. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne. Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu. "v. Sunce je sjalo. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. Stajao je kao ukopan. Smjesta je skočio na mene i zapucao. Ipak sam preduhitrio Carradinea. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac. a rumenilo joj se vratilo u obraze. indigo-plave boje.i kroz ovu oblast. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•. Wells Fargo nije dopuštao šale. Cortez i Hop-kins ostali živi. na sreću. Prvi me je metak promašio. ali kada sam uzvratio hicem.Pazi. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru. Zato nije potegnuo. a ni oružje mu nije '•Ih kako treba". Ali ja još uopće nisam nišanio. trideset. Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- . vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka.uspomena s posljednjeg puto-|. ali uvijek. Dalje nisam stigao. I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika. inače. sve vrijeme napeti i nervozni. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti. gospodine. u Južnom Overlandu. Poljubili smo se. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja. a poslije podne prošli stanicu Laparelle. Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. I ovoga su puta Carradine. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene. u stvari. Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati.ssea Hopkinsa. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio. Doručkovali smo u postaji Potkovica. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje. pogodio ga i čekao Carradi-nea. Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali. Bili smo na putu kući. Nina je kroz prozor gledala gore prema meni.Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti. Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. nestrpljivi. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. udesno. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je. Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever.. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. Prišao sam mu. već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina.jedio. postoji i početak. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: . Kada sam stigao do poštanske kočije.. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca. ostaju na Konju i jašvi dalje. Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•. radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo. Bio je. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući. pa ćemo vidjeti. Jedan od putnika je viknuo: .ij kao da nije mnogo mario.i su na prednjem dijelu lijepu rupu . Sve dok u njima postoji i dašak života. Pomagao sam da se namjesti kotač. a ja sam joj se osmjehnuo. bilo dolje. a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. Osmjehnula se. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. jedno opraštanje i jedan rastanak. hombre!" Uvijek postoji jedan "adios". četrdeset milja daleko. osim »iko je netko ubijen. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane.Hej.

otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i. gospodo.Pst! . . žagor i bat mnoštva koraka. razvezati i odškrinuti jedan njen kut. nekoliko teških jednoličnih udaraca. jer bio je to san kao u zeca. napeti i bez daha. začusmo glas našeg vozača: . dok se naša url. s povremenim kišicama. talio da kad bismo provirili iza zavjese . grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. Slušali smo talio kiša udara po krovu.i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati.igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti.umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij. kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima. ako su uopće bili Indijanci. ftao da se gomila okupljala oko nečega. Stigli smo se samo baciti na zavjesu. pomislili smo. vjerojatno štapom. Bila je to još uvijek misterija. divlji i paničan vrisak. a onda smo legli. san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski. obavezno bi se čulo nečije .ili možda samo pet. topotu kopita i kloparanju kotača. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali.iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali. Neko vrijeme smo ležali. Odjednom. potmulo hujanje vjetra. usprkos škripi i ljuljanju kola. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili.ne bismo mogli ništa razaznati.Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule. i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak.zamotani. desetak koraka dalje. ležeći u tami. Redale su se pretpostavke. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: . udobno zavaljeni. Nismo puno pričali. Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je . molim vas . preklinjući glas koji kaže: • Nemojte. Tada. Nalazili smo se između šuma i stijenja. Noć je bila crna kao tinta. sa strepnjom i oklijevanjem. u stvari. kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu. šutjeli smo i osluškivali. t'.Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku.ako se to može nazvati spavanjem. Bio je to san prepun strahotne. i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu. "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca.U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja. brda i klanaca . Dugo smo osluškivali. Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo. snove. sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali . namjeravajući nešto reći.

ako prije nije bilo prilike. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja. dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina. a onda im odsjekao uši i. kočije su kasnile. to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost. shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke. uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste .■■. igodinama kasnije.na licu mjesta ako je mogao. ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu. pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f. čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. svađu šakama. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda.su puno uznemiravali oko svega toga.>■ -.l. rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu. Iftista. Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima.\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija.Kaliforniji. a onda tako glupo dođe'među h. Kru tf. Tamo smo promijenili kočijaša. A najviše o Sladeu. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva.■■■ ■. već konačna mirt neprijatelja. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost.1 kažem vam. jer svaka budala zna da takve jedva čekajti". složio i bacio revolver. uz pozdrave. razbojnik među razbojnicima. i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari . Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji. nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju). a ipak nemilosrdan )ič za njih.i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere. Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji. Moćan i sposo-jan sluga Overlanda. No. ne sumnjajući. rođen u Illinoisu. Slično tome. poslao ih poglavici njihovog plemena. Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka. Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države. Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa. otvoreno su . provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa. koji je bio premješten. prije nego što smo stigli u Over-liind. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka. na vrhuncu njegovog razvoja. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE..■. čovjek danonoćno mučen . Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao. govorila je da se nevo-l|. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo. Više me nije bilo bri-Dti za Indijance.i dogodila u postaji. Malo-pomalo..i to ne obična osveta. ■-■ . Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu. bez pretjerivanja. Jednoga dana |(> ■)!■ . na mjestu gospodina Julesa. Čak sam.-■.i: ' ■ ■ ' • ■■.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici.. u dobroj obitelji.. Vozač se. napada. l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti . .■•■ ■■>. Jednostavno. mržnjom dok ga osveta ne bi smirila . čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio. i pratilac zatim do-.

jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti.uli bilo kakvu istragu. a kad se ponovno okrenuo..ul sam bude nekog ubio. Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao. u Rocky Mountainsu.. no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan. Dan-dva kasnije. osim Sladea. Radio je po kratkom postupku. Rat je bio na pomolu.. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti. Slade nije gubio vrijeme. blag i prijatan osmijeh... Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti. kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge. prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare... Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave. jedno za drugim. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom. "I sljedećeg trena". Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno. da gane bi ni primjećivao.. uradio je to bar jednom. Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili.. nego i za usputne emigrante.. da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna. Kao rezultat toga kočije su manje kasnile. kako je Slade zakoračio u jedan dućan. kojeg je usvojio. divili mu se. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. pokupivši sve što je imao. čija bi se pažnja tako smanjila. Slade ga nije odmah ubio.. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora. if*\.n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio. Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. vlasništvo kompanije se nije diralo. Kako se priča.. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne. I svi su prisustvovali pogrebu. Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju. i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu. tri. plašili ga se i pokoravali. jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao . Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio. sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač. Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta. pričalo se. Slade je došao i zatražio boru brendija.naime.. unaprijed se radujući njegovoj slasti. tražeći jedan drugog .. vratio bezbroj ukradenih konja. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo. dva puta.. jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka.. dio su legende o ovom kraju. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti. Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu.i. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari .. svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega.ulača. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. Slade je. ali je Jules prvi stao na noge i. dok su ih odnosili. a on time došao vi prednost.. nožem i batinama. „-_ ^ ni. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to. natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio". Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno". i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao.ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike. Konačno.ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima... da će.. dodao je moj izvještaj'značajno.netko kaže. vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi .. da su ga ovi poštivali. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći .... "Gospodo". Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao.im na takvim zadovoljstvima. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo. netko šest .. on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija. mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp. živog ili mrtvog. ugledao čovjeka • -=. Malo-pomalo. Obojica su se dugo oporavljali. neko četiri.... Poslije ubojstva. vši. a Slade slavnom kaubojskom spravicom. u kojima je bio glavni glumac.. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja.ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti. Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina. sljedeći put meci onom drugom doći glave. U. revolverom ili nožem. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim). Ubojstva su se događala usred dana.cijev Sladeovbg pištolja... Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali.Jules naoružan dvocjevkom. Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe. Priče o tome kako je Slade vješao ljude. Međutim.. ugledao je. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon. Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv. Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja.. .... da bi došlo do svih tih promjena. već ga je-neko vrijeme ostavio na miru. i porota i izvršitelj . niti spominjao tjednima .. dobro raspoložen. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo. Nakon izvjesnog vremena... Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast. i nitko nije ni pomišljao da . Dojahao bi do neke postaje.. Jednom prilikom. revolverom. ubijao revolverom. tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio. Obojica padoše zaklinjući se. ili im je netko ukrao teret. Naprotiv.

I/. Onda smo ga napustili. osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili. Ali. ništa se nije dogodilo. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke. s velikim zadovoljstvom. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . Tijelo je tamo ležalo pola dana. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. otišao u krevet. ne bi li nadoknadio gubitak. nosio ih sa sobom. možda i nije. Možda je istina. Rada je stigla. i da neće po-fcdjeti da me smakne. da su mu ja-• ulice bile spuštene. lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike. ljubazno sam odbio. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. tik uz moje desno rame. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. ili su pak svi koji su o njemu pričali.na vrata i kad je neprijatelj otvorio. Pozivam se na ma-u. Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. a onda je primijetio da je moja prazna. Razoružali su ga. pošalje ga na onaj svijet. približi se svojoj žrtvi i. rančera i radnika. Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. pustili su je unutra ne pregledavši je. on je i dalje. J. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati. suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera. Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. stavio ih u džep ijedno vrijeme.Ujutro je Slade vježbao na njemu. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. izvukla je dva revolvera. Virginia. Najuljudniji. i da mu je nedostajalo malo zabave. u brade zaraslih brđana. uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa. No. kojeg su našli na dobro odabranom. jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. prije toga. ponovo smo čuli za njega.šestorici ljudi. zaljubljena. a usne izuzetno tanke i ravne. naoružanih. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup. i ona i njen čovjek probili su se do konja. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu. <il'. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog. To je priča koju sam često slušao. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI .kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. nedaleko od mene. sigurnom mjestu. nakon dvije-tri godine. /»hvalio sam i popio je. Jules je noć proveo u tom dvorištu. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali. on ga je ubio. priča je apsolutno točna. jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. no ne naročito zadovoljan. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu. odsjekao mu je uši. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu. No. iNestalo je kave. Prikaz hapšenja. zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. Slade konačno ponovno napuni revolver. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu. Što se tiče svih važnijih detalja. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. . i . no iako sam je poželio. kako i zbog čega. Nogom'je gurnuo leš u kuću. dodirujem je. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. iliu/ini se s njom! Tu. a zatim je zadovoljan. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. Međutim. U stvari. vatrena'žena. jer polje. I zaista. i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije. jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole. Dimsdale. namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu.

otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju. učinio uz pomoć dotičnog deringera. Alexa Davisa. međutim. kako smo saznali. dana 14. i to su bili njegovi osobni neprijatelji. Slijedi Dimsđaleova priča. zakona houodavaca. Fox presreo. no ponosan koliko i hrabar. uvijek bio spreman platiti. On i drugovi pretvorili su gr. vlastoručno. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu. pa. Zbog sažetosti. M. Sladea je sud. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. zadovoljili samo plaćanjem. Članovi odbora . uz dužno poštovanje. Nikada nije bio optuživan. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. vrišteći i derući se. poslije takvog divljaštva. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. To je. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. uz neprestanu pucnjavu. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. oni vidjeli mahnitog od alkohola. razbijao tezgu. J. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku. ili sakaćenjem neprijatelja.1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. pm i i slikovitosti. u nedostatku regularne vlasti. Često bi na konju ujahao u dućan. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. bacio na pod i zgazio. i. i ako ima novca. povukao se. sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta. što je sam. Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg". uhitio. i sam je bio član Odbora.i-vanju. potrgao ga. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad". uletio je u zagrljaj smrti. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. A. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje.ih zaustaviti ih. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti.nl Uitvl pakao. po tadašnjim okolnostima. siječnja. a on je. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim. iako je nedostajala prava zakonska vlast. nasuprot tome. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. U zoru gaje šerif J. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla. no malo je bilo onih koji bi se. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. često uhićivao. ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. Šerif nije po. ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. koji smo već opisali. Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. trijezan bi. Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. Slade.

f "Mina jakih. povlačeći sve što je rekao. jer je često upadao u salune. ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje. nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom. i izvadivši deringer. koji je odmah saznao svoju sudbinu. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost. Posjedovala je puno kvaliteta: visoka. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. U jednom salunu. natjerao je životinju da ga popije. izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim. glavnog suca.c. pronicljivim očima.zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati. jednog po jednog. počne dozivati M'oje prijatelje. ona bila oborena. vitalna. Vođa je istog dan. Ovo nije bilo ništa neobično. uzmi konja i idi kući. molitvama i kukanjem. Ukratko. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. kako postoji suglasnost svih na teritoriju. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja. i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio." Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim. mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj. da je jedva stajao ispod te kobne grede.. One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost. mila moja ženo! . skoro sigurno. gonila je svog konja preko brda i planina. blaga. Kako itlac stajao potpuno miran. Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac. uputilo se u Virginiju. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu.. iako pogubno za njega.Nemaš me prava pitati kako to mislim . rekao: "Slade. zgodna.Kako to mislite? . platiti. potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio. . Potražio je Alexandera Davisa. Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne. izjavio je da ga se |(i. inače ćeš. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. Prije ovoga. Nesretna dama o kojoj je riječ. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. graciozna. no bio je gluh na njihova pitanja.bio je tihi odgovor. međutim. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti. .rekao je. a prazna gajba služila je kao postolje. još uvijek pod utjecajem alkohola. Otišao ji.r/. više nije bi-Ittli-da. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja. Zaustavivši se ispred dućana. otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. do Davisa i ispričao mu se. do zuba naoružanih ljudi. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu.Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. ludo i nepromišljeno.s sjeća. ne pružajući nikakav otpor. Odbor će ga predati u njihove ruke. i u to vrijeme bi. Neprestano je ponavljao: .i požurio da se pridruži svojim ljudima. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. objasnio je na što su ru- treba objesiti. i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi. • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili. jer je bilo poželjno j>l*.Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. savršena jahačica. Obratilo mu se nekoliko ljudi. U međuvremenu. .

nazočnima uputio nekoliko riječi. no. izvadio je rubac i povukao se. od kojih je jedan. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. Slade se pokazao Kao neustrašiv. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt. Skinuli su tijelo. iscrpljen preklinjanjem.te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide. ubrzo su ga vratili. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede". A onda. sudac Daviš. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika. Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. Čuvši presudu. uto se ovaj okrenuo i pojurio. očajnom. grubi. II) harem tako izgleda. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome. nepromišljeni odmah na-n li kukavicama).i kako ju hv«. uzornih građana. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama. jedan od njih. ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne. »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-. Ipak. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja.v«. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii. i n«. zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. pri čestom spominjanju >.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. Mnoge poznate kukavice. mnoge ulizice zečjeg srca. Slade je umro gotovo istog trona. slobodan i naoružan. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza. osim onih koji su mu bili najbliži.^to je nedostajalo tom okrvavljenom. sirovi i odbačeni. što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? .časna riječ sama se od sebe nameće. neki osjećajan čovjek.ćajima. no. koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. no. jecajući kao dijete. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . odnijeli ga u hotel i. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika. Jedan od Sladeovih prijatelja. učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. gotovo i kako je ostala udovica. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega. ljubaznom gradskom džentlmenu. Nitko se na tako nešto nije usuđivao. Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi. Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću. spriječavale su ih da mu ispune želju. da bi sai it.

AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA. IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:. KAU ZAPA BOJA DU <I2V. 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C..PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0. />. 0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM .. %< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © .. V / fi > ' f..) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A. £ t< y £. & .■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A...

l V 0 A P -i i ■'.i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA . JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.JOJ!.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful