P. 1
Unger G.F. - Adios Hombres

Unger G.F. - Adios Hombres

|Views: 114|Likes:
Published by omerovik

More info:

Published by: omerovik on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2011

pdf

text

original

NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

tek malo pripitomljeni i jahani. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. gorjela je vatra. Naravno da ime mjesta nisam znao. a korilo se napunilo samo za velike kiše. Gitare su brenčale. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti. odjahao sam dolje. jer su prijelazi bili rijetki. Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. izvadio revolver iz bisaga. pripadali tome mjestu. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. . Zbog toga nisam počinio pogrešku. Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. kada sam već bio u Santa Rosi.u to divlji konji. Izgledao sam kao otrcani lutalica. Možda je bilo još prerano. diljem cijele zemlje. ja ču biti sitan kao miš. Konji su bili potrebni svima. Nisam žurio. Nekakva je divljač uvijek stizala. Kada je pala noć. otprilike milju istočno od grada. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. odakle sam mogao sve promatrati. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. Ostatak sam dana ostao na brežuljku. To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. Krajem dana završavala je trgovina konjima. a na njoj su se pekle tri male svinje. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu. čista i jaka. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva. No Juan je bio mrtav. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. uskoro razglasilo.'m I ii 'dro. pa l'"luiMjenikov kolt. a netko je vješto svirao trubu. Ljudi su bili veseli i razdragani. koja je gorjela samo zbog zabave. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. I konja koji je stajao vezan izvan korala. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje. I sada sam ga vidio. Međutim. Svjedoka nisam imao. promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. Napadači su često čučali u zasjedi. 11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz. Drugo su stado otjerali medu brežuljke. Čekao sam da sunce zađe. Plesalo se i pjevalo. . nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino. Moj cilj bila je rječica. sve sam dobro vidio. Možda su bili u gradu. šeširu i trokulastu licu. Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu. njegove kretnje i stas. Bili s. Smjesta sam ga prepoznao.A ako su "trgovci konjima". navikavali na jahanje. To je ovdje na granici bilo uobičajeno. vjerojatno. Saznao sam to tek poslije. No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. Uz vatru. a korice čvrsto svezao . Oni nisu bili žigosani. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. mogla se kupiti. s jedne i s druge strane rječice. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. plamsala je još jedna vatra. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. Njogov šošlr. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom. jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti. ovdje nitko nije vrebao. Na trgu ispred misije. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. oko koje su se okupile kuće i kolibe. Rječica se zarila duboko u tlo. Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh. bačvu tekile i kukuruzna piva.

koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar. Ove su čizme prvorazredne. reći ćeš mi svoje ime. Puhao je poput staroga mačka.Malo su mi tijesne. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. jer ona je gostioničareva kćerka. Priredili su malu proslavu. neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave. Bilo je izvrsno. Dao sam joj dolar. Nije dalje stigla. zar ne? Nasmijala se. baš tako lijepe više i nisu. Bio je to stariji momak šiljate brade. na trgu će biti mirno. Brzo mi je donijela jelo. bio je to gadan zalogaj. a ti? .rekao sam. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću. najviše tri dolara.ti me ionako nećeš zaboraviti.Ti bi mogla mnogo učiniti za mene.budeš li me izgladnjela. grah i koješta ljuto uz to. To mi se dopada. postaju još snažniji. mnogo važnijih od imena.Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala. a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima. Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. će i ne pristaju. Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti. Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali. . Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela. . amigo. no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost. Toliko bi mogla učiniti za mene. Zatim je rekla: .No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu.Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove. Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj. A možda mi uop-. a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva.rekao je . Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika.Ah . navukao čizme i rekao: .Čovjek se može prevariti . Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. taj dolar sigurno nije manje vrijedio. s ostrugama. jeli.rekao sam i obujmio je oko • struka. Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara. o čemu ću sanjati. Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. Divila se zlatniku. Taj stari momak. Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške. to ti obećajem.Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe. Donesi mi nešto. ali kada sam govorio španjolski. Da nisam jahač i da mnogo pješačim. No i prijeko. .Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme. Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom.Senor . ljepotice. . ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu. Zatim mi je prišao jedan muškarac. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. Dat ću ti pet dolara. Bacio sam pogled na čizme. Zaista nije bila suzdržljiva.Curo . zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš. nitko ne bi pomislio da sam gringo. kojemu je. uopće ih ne bih mogao uzeti. ponudio mi je moje' vlastite čizme. . Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. na drugoj strani. Izuo sam mokasine.Zovem se Conchita Alvarez. curo. potreban par dobrih čizama. Kada se sve pojede i popije. Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma. Momaka također. hombre! Ja volim visoke i snažne amigose. Svi su slavili. jer su je zvali drugi gosti. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje. a zatim je pokazala na zlatni dolar. bit će ti svejedno kako se zovem. . Na prasne. amigo. možda.odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom... Budem li ih uzeo. a ona se još čvršće privila uz me-ne . Uzeo sam čizme i rekao: . A kada se dobro najedu. Kada budeš mislila na mene. anđele moj! . razabrao sam da su to moje vlastite čizme. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku.rekao sam . . No prije toga volio bih jesti. Lijevi prozor iznad drva za potpalu. Pečena svinjetina. malo ćemo imati jedno od drugoga. Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe.No. Kimnula je. Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge. pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. pa iako je u kutu bilo mračno.Dopadaš mi se. Naravno. Tada će završiti fiesta. Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču. Bilo je tu još djevojaka osim Chite. . sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara. Čučnula je kraj mene i rekla: . Ti moraš doći iza kuće.

Bio je opasan. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. . pa se zasad nisam morao o njemu brinuti. Samo. Nasmijao sam se. jer one će od vas ponovim učinili gospodina.Napij se sam. ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle. Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima. a meni je na rancu potrebna žena. . ja bih vam te fl/ino poklonio.a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto. . suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći. Kada sam stigao do mosta. na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose. a prije toga.Hej. Zastao sam. A za poja-. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti. dvorište za kola. Ne mogu jeftinije. Ponovno je zastenjao. ni ja lebe ne poznam. tko si ti. ured ispitivača rude i najamna staja. Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. Pogledao me je i upitao: . Petnaest .Život je skup . Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima. dovoljno pio. Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi. . Nije on bio tek nekakav Carradine.Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda.gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin. Na sebi je imao mekanu. dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio. .0. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali. • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo. inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat.. amigo.rekao je . Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola. a to se može ponekad dogoditi. Ali. Ali ja fsam imao još dva pitanja. jer patron tako hoće. Pri tomu sam tiho pjevušio.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. Moje su ga riječi oraspoložile. sedlamica. zar ne? Kimnuo sam. Pođi sa mnom.. Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern.a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana. . bogat i zdrav.i to je moja posljednja riječ. ili Osjetio sam nekakvo bockanje. Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada. jer su stari prijatelji. a ispod kratke jakne nabranu. ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti. kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne. u mračnoj uličici. .Ja moram brinuti o sedam kćeri. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri. Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće. kovačnica. senor . Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. Idi samo. . .. Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom. jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno. ne . Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima. Samo jedan dolar ostaje za mene. dok smo jahali preko rječice. Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. som. bogato vezenu kožnu odjeću. hotel. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge. Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru.rekao je. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu. moram se napiti. pa da ih umota u zlato. Bio je čistokrvni Meksikanac. Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi. Da sam fmladi. Nije rekao što bi tada učinio. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti. amigo. Između njih bile su stambene zgrade. Smijao se. . bedam dolara . lagano se ljuljao i promatrao ga. amigo.Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar . Na suprotnoj strani nalazili su se dućan.lagao je .zaškripao je zubima. ja nisam htio do Carradinea. moj me je otac poslao Ortegi. On je te čizme izgubio na pokeru. Ja moram stajati ovdje na mostu. potapšao konja po vratu i prsima i pošao..rekao sam. snježnobijelu košulju.Amigo.Deset . Sedam kćeri. tamnu. Ja.. na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac. Njegovi su koltovi imali svijetle drške. Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš.rekao je .rekao sam .Samo trenutak. Vjerovao mi je svaku riječ. Uzeo je i mojih deset dolara. a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja. Konj je cijelo poslijepodne pasao. ja bih. iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano. Uskoro sam stigao do velikoga saluna. Ja bih želio "znati čije su to čizme.

Ali nisam ni ). Ja sam najprije otišao u dućan. Ne. Lice mu je bilo ružno. . dečki . Vidio sam kako su dvojica drugih momaka. a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. koji je još bio otvoren. U salunu je vladao mir. Čvrsto se uhvatio za šank. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja. Pili su i igrali poker ili bilijar. Momak. Svoj sam kolt držao u pripravnosti. Moja je ljevica bila brža. podigao je ruke. ali jaka sumnja bila je tu. Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci. Barmen me je upitao-. . Većina ih je to činila neopazice. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca. Bio je domaće proizvodnje. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao. Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati. Dok me je barmen posluživao. Začudit će se. Zastao je. Taj je viski bio skup. Zašto? . bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira. ivi ikoo se ulijevo. te kupio meksikanski. Drugo piće dvostruko prija . On se okrenuo prema šanku. . što su sjedila za stolom s moje desne strane. Svi su u prvi čas zadržali dah. Svojim revolverom razbio sam obje boce. hi im nisam priuštio.Samo ostanite mirni. U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti. Dalje nije stigao. Kada je zapucao. ali ja sam odgovorio španjolski: .upitao sam i pokazao na prvu bocu. time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka. ispod stola potegnula oružje. taj momak nije bio bezazlen. Ispio sam drugi gutljaj . ''ml sam zašutio. Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu. Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: . .. gospodine? Govorio je engleski. Užasno je palio grlo.i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose. Više nije želio ništa poduzimati. pogodio ga je moj metak u srce. To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona. Prije nego što je dodirnuo pod. Oh. slamnati šešir.■'utuk.rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim.zarežao je. Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici. Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju. Zatim sam otišao u salun. Zatražio sam još ji'ilno piće.To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. I ja sam li. iako on nije bio drugorazredni momak. Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme. ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam. Možda ga nisam uspio prepoznati. oporo lice.Preskupo . Amigo na mostu već me je opipao. bio je mrtav. povukao je samo lijevi.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar.Kako se zove? Barmen je rekao: . . Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja. I tada me je ugledao. Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti.. Šešir mu je na vrpci visio na leđima. . Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod. Samo puna brada što je okruživala tamno.. Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna. jer ga još nisam vidio bez šešira. osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. lako je imao dva re-M'i.Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao. Još nije bio posve siguran. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena.Tebe će ovdje dokrajčiti. Smi-| jala se. već gringosi.. Mi se ponovno vidimo. Ispio sam viski. Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica. Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži. Nastala je tišina. Ruke su mu kliznule na drške revolvera. a zatim je pao. vodeći djevojku pod ruku. hombre . koji je skočio i povikao.Odande prijeko.Hej.Otkuda dolazite. Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju. Bile su još gotovo pune.re-o sam.

Zurili su u mene. Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. Pokazao sam mu što o tome mislim ka. Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu. bez konja. sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja. Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su.U redu . ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz. Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca. Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. Pogriješio je Waco Vegas. okrenuo se. Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: . ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok. a zatim sam rekao: . koji ga je ovdje čekao. Čovjek je oblizao usnice. Shortv! Trči brzo! . Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed. Kada sam stigao do vrata. Zatim se srušio na daske.Gospode Bože. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu. . dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje. prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu. Svi su šutjeli i čudili se. To sam dugovao Juanu. Bilo je možda tri do četiri stotine dolara. Tada se pomakao. Pošao sam prema pomičnim vratima. loš sam znao kako izgleda veranda. Pri tome sam se korak po korak približavao vratima. jer to uistinu jesam. Nitko se nije ni maknuo. a svoj zadržao u ruci. Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti.Rekao sam: .I sami vidite da drugačije ne mogu. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade.rekao je. bez čizama i bez hrane.rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti. Kako to zamišljaš. Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen.• da me netko nazove crnobradim kopiletom. No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. morao mi je prići. Njegov drugi metak pogodio me sa strane.. Evo. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih. Sada su stali psovati i ostali gosti. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud. Pod rukom sam osjetio krv. ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde. Spremio sam novac. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju. Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. ' Međutim. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka. Opalio je kolt.Bilo je pedeset i sedam konja. skočio sam naprijed. Znao je i to da ne obmanjujem. dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. već kao Teksašanin. još dobro napunjenu. zar ne? Šuteći sam slušao. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. ali nitko im nije pomogao. a zatim po glavi. lijepo . Moja je baka bila iz plemena Komanča. još je malko razmišljao. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. Jedan promukli glas je povikao: . koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju. Ali skotrljao sam se s verande. Pričekao sam da se stišaju. Išao sam. Dobro su znali kako mi je u duši. gospodine? Više nisam govorio španjolski. Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas. a on je razumio da nisam voljan dugo čekati. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . . Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar.No. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. Polagano sam ustao. Osjetio sam da me vani nešto očekuje.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu. a gosti su izlazili iz saluna.

Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. na svjetlu mjesečine. U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu. ali čim stavim povoj. Ali sam se sjetio Chite. Prozor je bio otvoren. A ja danas više nisam htio pucati. u to nije bilo nikakve sumnje. Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi. Duboko je pao. Ostavio sam konja i pošao niz ulicu. . Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre. Dolje nije bilo mnogo vode. No ja sam rekao: . Stigao sam na pravo mjesto. ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj. ali utopiti se nije mogao. Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. Stigao sam do stražnje strane kuće. Ja moram. kao da ni'što bocka sa strane.Compadre . . Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. Sigurno je čuo hice. Malo mjesečine dopiralo je u sobu. ljubav i njega. vidio drva i popeo se. sve mi je bilo jasno.. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. Chita. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. A što se tiče toga gospodina Carradinea. Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv.zakrkljao sam Ijutito . Gledao je oprema meni. Brojne su ruke pljeskale u ritmu. ' A. Ona me je pozvala.Umoran sam i ranjen. Zatim je. Udarac je bio snažan. zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. troše moj i Juanov novac. I losnicu sam pritisnuo na ranu.. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. Chita mi je čak spomenula njihova imena. njega se ja ne bojim. Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. Odlučio sam. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. Ako te moja brada golica. Manuel i Femando. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. a ona je povremeno visoko podizala suknju. Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. Probudila me svojim dolaskom. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač. koji su ovdje priredili svečanost. Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom. Bio je zapravo u pravu. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. Dokaži mi da imaš veliko srce. Nije se prestrašila. Dobio je po uhu i po bradi. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom. nemoj prejako pritisnuti moju ranu.Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj. Svega mi je bilo dosta. Na trgu se još uvijek slavilo. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje.•5-VtVvV Što se tiče moje rane. Mislio sam i na to da dvojica momaka. Zatim sam zamahnuo desnicom. Dosta mi je bilo pucnjave. Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak. Prepriječio mi je put. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. Na mene nije nitko svraćao pozornost. već je oštro upitao: . jer svečanost je dosegnula vrhunac. a zatim legneš u moju postelju. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time. zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao. Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. skočio sam za njim. obrij me. Ovoga se puta nije smješkao. Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. IV . čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. ušao u dvorište. Rana me je počela jače boljeti. Chita je došla sat poslije ponoći. ali je rekla sa zgražanjem: .Što se to događalo u salunu? Hej.ti uopće nisi ljubazan sa mnom. Meni su potrebni toplina. Tresnuo je. Noge su mu se smekšale. jer sam se tako ponašao. poljubi me! Ali.

Brzo sam zaspao.rekao je .. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom.rekao sam. Na crpki kraj bunara osvježio sam lice. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. . a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći.moć u salunu. jer je shvatio da je previše govorio. imao je plavu kosu i oči. Ona je bila Njemica. taj hombre bio je Concho Cortez.Šest jaja.Ja sam Bac Catshum .. pokupite mi slamke s leda. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju. a da je meni. . dao konju sijena. Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao. malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka. .Jest . Bio sam gladan. a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj. a ubili su ga Francuzi.rekao je i bio je istinski potresen.rekao je.niji. . sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. Ovdje je bila polutama. Možda će doći sutra. -Hajde. ni u snu.Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca. Zatim sam upitao: . Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. . Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja. Ustao sam. obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje. Sredili ste zamjenika Honda Carradinea. Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati. razbojničkog vodu Rodrigesa. slaninu i kavu . Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga. Pristajat će ti. pa bio je to Curly Slater. više nego Carradineov. do-nijevši brijaći pribor svojega oca. Čovjek je sinoć bio u salunu.rekao sam kratko. oštrinom i netrpeljivošću. Zašutio je. Sve sam 4o slušao samo napola. jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa. brata mojega partnera Juana. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa. Uistinu me je obrijala. gospodine? Sinoć ispred saluna. već zato što je bio druPrepoznao me je. Bio je moj polubrat. Suočen s djecom.Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? . javio iz kuta. možda za tjedan dana ili za mjesec i više. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me. . iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću. Ponovno je razmislila. koji je jahao s Pacom Rodri-gesom. a stanovat ću L hotelu. Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? . još snen. Čuvar se.Sami se morate pobrinuti za svojega konja. A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu. . Chi-l(i . Napustio sam je prije svanuća. Ne stoga 1 '■■ '|l<i<. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah. I odjeća mi je sada bila drugačija.Za l'Onja i za vas.Ovo stoji pola dolara . osjećao sam se kao utjelovljenje zla. Brzo sam ušao u hotel.Paco Rodriges je i moj piijatelj. a ja više nisam imao brade. Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće. <!<ia je začuo moj glas.On i Carradine su amigosi. jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni.Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića. . jer Hernando je sin prve žene mojega oca. . mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. tko ste vi. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. Onda ću ovdje čekati. On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari. A zatim mi je došla u naručaj.rekla je. Mali je grad izgledao miroljubiv. 1 Uh . sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio.. Svečanost je bila završena. Donijela mi je i novu odjeću. A bude li vam to progledao kroz prste. a ipak me nije prepoznao.pa tko ste vi.. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. Bila je proračunata. jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. iako se na meni to nije vidjelo. .Gospode Bože. čuo h • -. Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući.Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo. a ne kakav mali psić. Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo.rekao sam. Imao 1 il 'i >ki. ni uz Chitu' ni na sijenu staje.. Troje se djece igralo sa psom. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih. godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan. Sada više ne moraš ništa brinuti. vjerojatno. Ali doći će. gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola. Neprestance sam na to mislio. zobi i vode. Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom.Gospode Bože! . Hernando je bio vrlo visok. . Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja. Nisam to zaboravio.

više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos.Imate malu prednost. morate znali. nosio ga je nisko ispod boka. Međutim. Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda.Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine.pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo. .rekao sam. dragi moj Bac. Sumnje nije moglo biti. u dvanaest. jer je iz kuhinje stigao moj doručak. posuđenu od Chite. a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari. Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana. Takvi su se koltovi. zapravo. Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao.rekao sam . ali želi pokušati. li i w io sam.o pune dolara. Nakon nekog vremena je rekao: . Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja.Chita Alvarez . a popio um I kavu.rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek. pripalio cigaretu i ustao. . Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. Vi znate moje ime. čekajući svoj doručak. Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. . . Ondje sam kupio američku odjeću. Uzvratio sam mu pogled. Unajmio sam sobu u hotelu. a ja sam vidio da ima I treći revolver. dakle. Jer vas. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao. Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb. Gladi je nemila. bio je u Carradineovoj sjeni. ali sve sam utrpao u sebe. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt. I on je ustao. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. taj hombre. a bili su nemilosrdni poput vukova. Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. želio sam vratiti. možete ih dobiti. osmjehnuo mi se. Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu. Ne učinim li to. čarapa i zelenu. moram ubiti. Kuda sam platio. dakle ne stariji od trideset. -Bac Catshum . Bili smo isto godište. hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. Sigurno nije bio stariji od mene. nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos. Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck.rekao sam . on je. Svoj ću udio od vas ubrati poslije. Ja idem sada prijeko u meksički dio grada. Nn|pri|e sam otišao u dućan. Dakle. Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. odabravši i jednu kožnatu jaknu.a ako želite imati sa mnom nevolja. Šuteći me je gledao.rekao je . ali inače sasvim drugačiji.lakše potezali sjedeći. To je bila sudbina. On je u koricama imao dva revolvera. Pojeo sam doručak. rekao sam samomu sebi. Dok smo obojica stajali. a čim me ugledate. kako bih obavio nadzor. Odjeću. rezervnu košulju. ja sam Bac Catshum . . Samo sam se osmjehnuo. Bio je visok kao i ja. nego s boka. Bac. bilo je deset sati. Ako ste mudri. još jedan sat vremena. Unatoč modernom odijelu. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea. Znao je za moje ime. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. prijatelju Bac! Otišao je.Ah. .Ne . Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet.rekao je i osmjehnuo se. Taj je lud. Opušteno sam ležao i razmišljao. ostavit ćete me jednostavno na miru.Ne tiče vas se . možete početi pucati.Nagonski sam to osjetio. a ja vaše ne znam. Zatim sam legao na postelju. malo postigao. naravno. Imam za to svoje razloge.Prijatelju . ali i s poštovanjem i oprezom. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. Izgledao je poput kakva božanstva. na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu. Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite. No unatoč svojem sjajnom izgledu. Doručak mi više nije prijao.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. . Zatim smo zašutjeli. Ali on ih nije potegnuo. Mnogo je putovao i već je o meni čuo. hoću li ja ostati ili vi po-stuti.

tik uz rječicu. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. Samo je tako mogao ostati veliki gazda. ponešto za oko i uho. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. iz sigurna položaja. Zato me je on morao. ubiti. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje. ali i ponosnu melodiju. . Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. sigurnim utočištem ubojica. Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. stiže Hondo Car-radine. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. vidio sam kako prijeko. svaku kretnju. Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata. • • •. čiji je bio gazda. Osamljen je. Pojas je dobro sjedio. Bio sam pripravan. Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. On je ovdje varao zakon. svaki korak. a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. Nedaleko od mosta. koji će jednom doći. koji još nisu platili svoj dug. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu". u Santa Rosi. Zato sam morao ostati ovdje. tužnu. Živi se. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en. na drugoj strani. Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. Osim toga. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. pred očima cijele javnosti.prestrašeno. ali dalje udesno.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom.•. No to me nije ispunilo ponosom. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom. To je bilo jasno. Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. Zato je priredio veliku predstavu. Nisam je osjećao kao prepreku. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. Mogli smo se međusobno promatrati. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. A ja sam bio sam. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu. Bio sam ranjen. ali čovjek nije sam. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata. čak na trenutak i očaj. još nisam završio sa Santa Rosom. Znao sam da me promatraju . Promatraju ga iz daljine. Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom. Rana me je podnošljivo boljela. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam.••. gotovo uvijek. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. odjenuo se i opa-sao. To nije bilo pošteno. Sve sam to jasno osjećao. Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. . dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu. Nisam htio ni mogao biti kukavica. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi. Dvojica trubača.•••-. a ipak očarano. Savladao sam taj osjećaj. To sam već često doživio. a osim toga htio sam ovdje. To ga odvodi od ljudskoga društva. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu. Morao sam se ogledati. krad-Ijivaca konja i razbojnika. Zvukovi su dopirali s mosta. Pružao je ovom malom gradu. gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada.■•. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti. više mu ne pripada. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu. bio sam ja. Taj čovjek. jedan pozaunist i jedan bubnjar. Korice sam privezao čvrsto uz nogu.

Ali tada su Juana ustrijelili. oči zelene..Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca. I ja san to činio. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez.Zar sam ja. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad.Hondo Carradine došao je bez kaputa. da sve zaboravim i možda započnem novi život. Pogledala me je. Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Voljela je život i ljubav. Lice joj je bilo malko prkosno. Ali tada je nastala razlika. malko iznad moje stare rane. koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu. imala je sve što žena mora imati. Jer. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem. kosa joj je bila ba-krenasta. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio. Njegova nevolja. proletio je metak kroz nadlakticu. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. posebice u mladim godinama. te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život.rekao sam. a koju sam ipak vidio. Znala je tko sam. preko haljine nosila modru. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. Nisam imao ništa protiv Chite. Ja sam ispalio i drugi metak. Dok sam prolazio pokraj trgovine. ali izgledi su slabi.Poslije tebe. Glazba je iznenada utihnula.krenuo predaleko. vitka. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. Bila je srednje visine. Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes.. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . a duboko ispod boka dugocijevni kolt. pod vedrim nebom. Shvatio sam da je to liječnik. Nije me mogao baciti s nogu. stara budalo . već ga je prvi pogodio! On nije više pucao. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev.Živ je. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi. hombre! .Jeste li ga ubili. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. Na me. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. Jest. ali dražesno. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku. Bio je kao •nljen. kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. amigo. Htio me je pogoditi u srce. Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana. la sam bio živ. Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. žestoko je boljela i krvarila. Prekinuo sam se. Stajala je za tezgom. A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. U predjelu srca. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene. kada još nisam bio osamljeni vuk. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu. A sada sam je ustinu vidio. Na svijetu mora biti žena kakva je ona. Htio sam i morao biti sam. poslije tebe! Potegnuo je. . . gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. Opet mi je bilo dosta ljudi. Tom starom glupanu. koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. ali je metak . teško dišući. Mimo u košulji i prsluku. to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: . Zatim je podigao pogled k meni i rekao: . s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. ukočen.Vi. Prijalo mi je. Vraćao sam se prema hotelu. Zapucali smo u isti čas. Tek zbog sigurnosti. Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. i to takvu da odleti s mosta. Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene. ušao sam u dućan. . ili je grad još bio posve tih. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. Bila je to gadna rana. Tek sam tada opazio gdje me je pogodio. uzet. koja je protekle noći bila draga prema meni. Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav. najradije bih opalio pljusku.

rekla je. ponovno će preuzeti ovaj grad. Jeste li me razumjeli? Pogledala me je. Kada je Carradine došao ovamo. isušena i tvrda. Htjela bih pogledati ranu. . Imali ste više sreće nego moj muž.Kako se ti uopće zoveš? . u biti voliš. Hajde.Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika.To ste jučer kupili.Moje želje su se ispulo.Nina . ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac. Ustrijelio ga je Hondo Carradine. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. . ostali ste u svojem dućanu i čistili luk . Više se nije mogao na njih osloniti..Tko bi mi to mogao zamjeriti? . donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio.Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena . Možete dobiti što god to bilo. A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti. . opora i hladna. Jest. . U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra. svetica? Oh. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti. a zatim otići. moj ga je muž htio protjerati iz grada. . Ti jesi. Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. Kad ozdravi. Pošao sam za njom u pokrajnu sobu. Pomogla mi je svući košulju. nisam! Glas joj je drhtao.Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep. Ustao sam da bih se odjenuo. A ako vas je vaš muž volio. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju. Sada vam ja nešto dugujem. " Kline. sigurno bi želio da živite. . Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. . . Prsti su joj bili spretni. a ne da propadate u mržnji i preziru. Mogli biste muškarca učiniti kraljem. uskoro ćete postati mumija..Moj je muž bio dobar muškarac. Dođite u stražnju sobu. ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea. Zatim je sama od sebe došla k meni.Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao. Odmaknuo sam se. doktor je rekao da ima izglede da ostane živ. Zbog toga moraš ostati. Bila je tako poželjna. udahnuo sam njezin miris. čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka. Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula. Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam. dozvati cijelu razbojničku bandu. Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti.Jest. Ostat ću. privukao je k sebi i poljubio. Ali samo na trenutak i već se pribrala. Htjela mi je pružiti košulju. Ali Carradine ga je ismijao. Ostat ću još neko vrijeme. Nije progovorila ni jednu riječ. Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam. također će ozdraviti.rekla je.protivnika ustrijelio. a ja sam je osjetio samo na trenutak. još životne radosti i vatre u sebi. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik. šuteći je 11 idila. Bio je čist i svjež. strpao ih u hlače i pošao.No budete li se utopili u mržnji i preziru. Ali ja sada znam da ti ovaj grad. rođena VValker. Kimnula je. Navukao sam potkošulju i košulju. nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. i xini|ola je toplu vodu. Njega je Carradine pogodio ravno u srce. Oni mogu. ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive. izazvao svađu u salunu (. Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna. Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra. Razumio sam što mi je htjela reći. Kada mi je I u išla posve blizu.Rekao sam: .Nije mrtav. stala na vrške prstiju i poljubila me. dok se on borio. a građani su napustili mojega muža.Nina Hallester. Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga . Ti možeš stati na Carradineovo mjesto.rekao sam. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea. izvrg-nuo ga ruglu. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao.upitala je. . . . ja želim njegovu smrt.Pa ipak.rekao sam. Stajala je tik kraj mene. Imala je. Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. Obuhvatila me je oko vrata. Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan. Ti si Bac Catshum. možda. alkohol i kovčežić ■ i zavojima. I Concho Cortez. . l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n. koga si bacio u rječicu. . . tako lijepa. a toga se ovaj bijedni grad boji. dakle. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. budu li htjeli.

Ondje je bila Chita.Otišao sam šuteći. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce. . moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. Debela žena nije nastavila govoriti.'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje. Ondje su ljudi živjeli lakše. a malo se selo nije promijenilo. a ja sam osjetio odgovornost.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-. misli nisam morao dovoditi do kraja. imao sam tri rane. nigdje živa čovjeka. dakle. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. Vani sam se ogledao oko sebe. Ostavila me je samoga uz dobar doručak. čiji je muž bio počasni šerif. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. Corte-za i Carradinea. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. rekao: .. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. To je zacijelo bila liječnikova kuća. na > Carradine. Ovo je bio sličan osjećaj.Gospodine Catshume. Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi. Bilo kako bilo. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. Nakon te misli napokon sam shvatio. okrenula se i vratila u kuhinju. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea. mogao bih to postati.'Ih. ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t . ali su mi smetale. '!>■. A možda i< i<i'. Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući. Mislio sam na Ninu Hallester. žarile su i boljele. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. Mislim da hoću. nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto. Kada bih htio. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. kao i londo Carradine.. Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. Otišao sam u hotel. naručio sam. sa strane i na nadlaktici. uvijek čekala nešto. ni dovoljno hrabri. Osjećao sam laganu vrućicu. . Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta.. nakon nekoliko sati. Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav. gospodine. posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. vodila svoj dućan i čekala. Osim toga sam tražio mnogo čaja. Štitila su ga trojica revolveraša. Odjednom sam shvatio. Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. Ali sam ustao. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. Dva puta sam ustajao. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. pa ipak je bio bespomoćan. Bilo je. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda.. dao se obrijati i ošišati. lako nisam bio gladan. Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo. uz jedva prikriveni strah. Sve su mi mogućnosti bile jasne. Ali brijač mi je. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. bezbrižnije. večeru u sobu. Rane su pekle i kuckale. Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. a za mene bi sve bilo bolje. Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. Sada je ostao bez zaštite. Kada sam htio platiti. posluga je rekla: . Poznavao sam to. . Naprotiv. Taj je pas bio malen i bespomoćan. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao. ali tijekom noći sve je bilo tiho. prilazio prozoru i gledao van.Vi imate ovdje sve besplatno. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. Na mostu. u sjaju mjesečine. misija je zajedno s crkvom propala. za-i ' -. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu. Nisu bile opasne. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. odjenuo se i otišao na doručak. Španjolski su misionari izgradili misiju. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. Poslije sam otišao brijaču.

gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski. Na neki je način uveo red. došao do mosta i zastao. Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost. A kada se to tako gleda. ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja.sam koračao pokraj dućana.Je li tako u redu.. Željeli su zaštitu. A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala. ali ljudi su time bili zadovoljni. Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje. Sada sam ja .Prestanite! .stupio na Carradineovo mjesto. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. Polagano. Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene. Nastavio sam koračati mostom. složili su se s Carradineom. mogu vam na izbor. ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak. gospodine. Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas. Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti.■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: . Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć. ali Ninu nisam vidio. .rekao sam grubo.SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats.prema njihovu mišljenju . nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara. Osjećao sam gorčinu. ..

Napokon. . Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu. Odzvanjali su ulicom. Možda je Chita. Sada će. Do podneva sam mislio da se neće izvući.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem. možda. Obi-. Podigla je svoju tešku četku. gringo. udarci kopita. Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka.Gubi se.Gubi se.Za tebe? . lažljivi. . Pogledala me je. . Pružila sam ti toplinu.Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše . prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja. A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj. Zatresao sam glavom. gringo! . gospodine Catshume! Ili. Do mene su dopirali divlja vika.rekao je. Požurio sam niz stube. Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš. ali me !•>' previše boljela.Chita . Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima. Razmišljao sam o ljudima. {. Odustao sam. dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac. kojima život nije mnogo značio. Borba je bila poštena. Ja sam stajao na najnižoj stubi.Hej. ali sam ga izvukao. Chita. zar ne? . Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi.. l/nbori jednoga i ostani s njim. uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk.hita. bijesno iscerenih lica. konja što sam ga oduzeo Apaču. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći. pot-košulju i prsluk. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. Nastavio sam šetnju kroz mjesto. što je s vašom ranom. ali i malko nesigurno. ispitivački. . za njim će doći cijela horda.S njom se ne mogu mjeriti. De• V. Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš. . imat ćete prilike pokazati svoje umijeće. Za-< un morao objahati taj kraj. ■. prezirno. već samo hlače.Ništa . ali su bili suz-držljivi. Znao sam da I sam u nečemu pogriješio. . . . Legao sam na postelju i odmarao se.ekile. Stari je čovjek izgledao pospan i umoran. . a sunce je utonulo za brežuljke. Izašao sam bez riječi. Rana mi se polagano smirivala. ali kada sam htio izaći na ulicu. zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? . sigurno je već poslan glasnik. ali gazda. onako kao ja kod Nine Hallester. rzanje.upitao sam . neurednih brada.Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. Bio sam čovjek bez prijatelja.Bude li kada bilo nešto teže.upitala je. Baš vim glup. bio je to besprijekorni dvoboj. Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca.ocu.To je nešto drugo .Drago mi je da pitate za njega . koji su dojurili u grad poput horde. Sjeo sam za stol kraj prozora.rekla je.ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći. vjerojatno. Probudili su me revolverski hici. Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled. . Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa.upitao je. On će se htjeti domoći vaše glave.Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? . Dođite. .rekao sam. Svi su me s poštovanjem pozdravljali. stresao se i vratio u kuću.Gospodine Catshume. a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost. A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti.rekao je. Samo bi Nina. Chita je sređivala stolove. . Imali su velike šešire.1'izio sam svaki kut.Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda. mladi čovječe? . Ti si meni draga. Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći. Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi. Bila je već večer. Izvana je još uvijek dopirala buka. Otišao sam na ručak. Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba. Bio sam bijedan pas. svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. . . buka ljudi u divljem kasu. obišao sam svojega konja u najamnoj staji.setak momaka naguralo se u predvorje hotela. Ako dođe Rodriges.rekla je. prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. vi biste morali o nečemu razmisliti. ako nam sada ne pomognete. Ona je polagano uzdahnula.Iz prve kuće izašao je liječnik.rekao sam.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu. Razdijelili su se i pojurili uz stube. Momci su ini se cerili.upitala je i čvrsto me pogledala. a vlasnik hotela je povikao: . nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo. Sada nije imao šešir ni kaput. Sine moj. A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce. Jesi li ti propovjednik? . Dotrčao je dječak i donio bocu t... Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima. čak noževa. Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao. na nogama papuče. a na kraju to je pogrešno. Gubi se. Kako je Carradineu? . Pacu Rodrigesu. m so ponovno našao na ame-. gdje je Chita pomagala svojemu. a zatim u svoju sobu. uspjeti. Bio je to dobar i zdrav san..

Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina. naše puške. pripazi na ono što su nam ukrali. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio. baš sam. naše konje. Momci su se izgurali van. Zašutio je i obrisao oči. a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru. a brkovi su mu bili prava krasota. Zašutio je. i on je neko vrijeme Šutio. Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun.. ulijevao je crno vino u grlo. Zaplakao je za svojim bratom Juanom.Caramba.. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. to sam jasno spoznao. a njegovi momci. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac. Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega.Paco. Ti si bio njegov amigo.rekao je . Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica. razbojniku. Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. Zašutio je. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. zveckajući ostrugama. I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek. No to je duga priča. ne. Slijedio si tragove njegovog ubojice. Juan je htio sam nešto postići. I on je poznavao mene. koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili. Zatim je pio. no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića. Najprije sam ga pustio da ispije piće. Njegove kose oči opasno su blistale. Saznat ću to prije nego ti. Bac. Obavezan sam mu. slijedili su ga. amigo! Ustao je i pošao.rekao je. U njegovim se očima vidjelo žaljenje. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu.Ti si mu zaista bio dobar amigo. carambota! . Zatim se nasmijao: . Bio je srednje visine.. Sada je djelovao tužno poput djeteta. Kad sam zašutio.Juan . Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. njemu. Paco! Isperi gorčinu. brat mojega partnera Juana. Čekao me je. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci. Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu . Zatim sam rekao: . Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . . Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara. Rekao sam: . koji su prijeko priredili proslavu. Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. adios. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. Na trenutak je izgledao bespomoćno. koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. a ja sam bio sretan što jaše s tobom. Izašao je. Paco. Išli smo kao prijatelji. što je zapravo bio i kao "general". Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. Poznavao sam ga. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim. sam je ubio već desetke ljudi. noge su mu bile vitke. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad.Jest. samo je ponekad popio gutljaj vina. I oni su pili. Oči su mu izneInada zasuzile. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo. Bio je Paco Rodri-ges. Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom.Bac. Imao je dva revolvera u koricama. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim. Samo jednoga momi uhvatiti. hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju.Carradine me je jednom spasio od vješala.trebao je i morao biti bolji od mene. kojemu je želio drugačiji životni put.. Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: . Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima. ja sam Bac.Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. tvoj mali brat je mrtav. Ušli smo u salun. Napokon je rekao: . Rekao im je da sam ja njegov prijatelj. a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. Donio je i najbolje vino. Popij još malo. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu.. iako smo bili neujednačeni par. Ali sada. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i. Ostale n ja sigurno naći. gurnuo je svoju kratku. Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj. Poznavali su ga. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. Uzeli su naše revolvere. On je bio ubojica. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje. Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. . .zatražio je Paco. jahaće. savijene. jer je znao što razbojničkom vodi prija. jer jašem s njegovim malim bratom. debelu ruku pod moju.

Ne želim više jesti sama. ona nije kao Chita.u ovoj prokletoj zemlji većinom sami. A meni je bilo pravo da on . Razumiješ li me? Kimnuo sam. Otišli su vratiti ono što su uzeli. Posvuda su se palile svjetiljke. ne pruživši mu ni najmanju priliku.Udala sam se za njega sa sedamnaest . Napokon. Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi.Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio. jer Paco-va je ruka daleko sezala. .one što nam je ukrala konje. Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti. Kimnuo sam i polako pošao prema vratima. Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . . Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika. . uskoro skočiti za vrat. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande.rekla je . koje ja sam nisam uspio naći. Zatim je horda krenula.iako i sam razbojnik . drugi u dućan.rekao sam preko ramena. Oni su ga. koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja.Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost. Pala je noć.rekla je. jer su tvojega muža ostavili bez pomoći .jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke. jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost.promrmljao sam .rekao sam. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. Ljudi su izašli na ulicu. Prolazio sam gradom.Jest . Razumio sam je. . neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama. Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om. Pogledala me je. koja se u međuvremenu malo raspršila. nakon što smo se sinoć poljubili. koja pokušava sa svakim muškarcem. ako je krao u gradu. . Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. . Kasali su preko mosta. Jedan je odjahao do sedlara. Ja sam otišao k Nini. Zatim je izbio rat. .Za jedan sat . . Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad. a oni su ga ubili. Ali je vratio. Zanijekala je glavom.mrmljao sam. On se kao poručnik borio za konfederativce. Drugo nisu ni zaslužili. I otuda su razbojnici već otišli. Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je. Ja sam volio Juana Rodrigesa..Ti ih mrziš.rekla je . Čak sam i ja odahnuo. Čuo sam kako oštro viče: .Je li bilo gadno? . .Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica. a jedan je nestao u jednoj kući. a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana. Izgledalo je kao omot tkanine. Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih. divljina i nasilje visjelo u zraku.rekla je. kada je već bio kapetan.upitao sam. Čekala me je nasred dućana i pogledala me. pitao za Manuela i Fernanda. Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo. zapravo bila ispunjena. Imao je veza s obje strane granice. pravedno je da te kukavice plaćaju. . Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan. On će I" pronaći sitne štakore. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim. Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima.rekla je zatim.Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika. Jednoga dana čovjek spozna da je sam. Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu. Razbojnicisu uzjahati. a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me. .Svi smo mi . okajat će to. ubila njegova brata. okupili su se oko Rodrigesa. Još se jednom želi odvažiti.Ja u to ne želim vjerovati . neka vrati prije nego što odjašemo. Izašao sam. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo. Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama. zbog nečega degradirali i zatvorili. a izvana su stizali jahači i kola. Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom. Postala sam odrasla žena. koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato. Prihvatila sam ga.Ah . Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu. ali usne su joj još bile stisnute. Uredili smo dućan.Dođi za jedan sat na večeru . grad je postajao svjetliji i ljubazniji. .Moji su roditelji tako htjeli. Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo. . Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati.Nije . oni su razbojnici. Ostalo će učiniti Paco Rodriges. ali više ne želi biti sama. Mene.neka plaćaju tvoju zaštitu. . No do toga nije došlo. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik.goni ubojice i kradljivce. Ja sam sve vrijeme sama. Ako čovjek dobro razmisli. Moja je zadaća sada. Zatim sam prešao most. Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad.

Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. ni jednoga centa. možda. rado ću platiti tih dvadeset dolara.. Pogledali smo se. a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno.. No zatim je kimnula. Ti imaš ovdje zgodan dućan. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao. Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. jer mi je koješta palo na um. I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda. Odveo sam konje u staju. ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost. Nina.. Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi.Ako hoćeš. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen. A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu. -Vi ste gnijezdo kukavica. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti. Svoje sam brige zaboravio. A bilo je tako jednostavno.To sam davao Carradineu svakoga tjedna . A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao. to je bio početak.i ne pokušavaj me kupiti. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao.Dakle. a nedjeljom smo čak izjahali. htio mi je dati dvadeset dolara. ■ i' i i' > obišla oko stola. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe. a svakoga sam dana bio kod Nine. -Ja ih neću-rekao sam. . .Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. Gospodine Catshume. pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost.rekao sam . Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. I ništa drugo. a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji.Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina.rekao je kada sam ga začuđeno pogledao. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice. kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima.. Zašutio sam. ikakve skrovite primisli.re'io sam joj .Ostat ćemo . Bac. ima budućnost.jer ovaj grad. Zašto to ne razumijete? . a čuvar. Morao sam ostati još neko vrijeme. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. Građani su morali stajati iza njega. Već sam se našao usred nečega drugog. rekla je: . ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti. Kada sam na večer otišao u salun. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada. Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti. Rane su zacijeljele. Ni jedno od nas više nije bilo samo. Ali najprije. Zanijekao sam glavom. svi kao jedan. Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu. ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. Tako biste postali ponosan grad. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. Osjetio sam plamen u njoj. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš. Dobro sam se oporavio. koji je ujedno bio i vlasnik. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti. Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom. 'i"v<> se naljutila. Nisam mogao tek tako odjahati. Ja nisam bio ubojica. Dovoljno je samo da odu. . . Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas. To je bila nužnost. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. Sada više ne. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti. a zemlja bude gusto naseljena. Ponekad smo šetali uz rječicu. osjećao sam se zadovoljnim. Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama. a bio je spreman za vas se boriti. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija. ja sam ovdje svoje obavio. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice. Ta je granica ionako još sporna.

Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine. a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. u kutu. 'tn me gorčina./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu. Gazda me je gledao. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća. Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio.Catshume. Posvuda je bilo takvih luđaka.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti. godina mladi od mene. No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. gdje je odlučivao snažniji i brži.1. Zurio sam u novac. rekao sam: . . ustao je je-'luti muškarac. dok vi. Bio jo još mlad. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu. U svakom slučaju. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. Puhnuo sam kroz nos. napunjenu najboljim viskijem.Ovo je vaš udio . To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse. Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene. Nakon tih riječi htio sam otići. čvrst. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. . . Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki.Požderite ovaj svoj novac.A kada dođe razbojnička banda. . Nosio [<i I kolt. Tako je to bilo u svim divljim gradovima.Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore . Zatim sam otišao u salun. a vi ćete morati sami sebi pomoći. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara. Možda su se već i borili. . mršav. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala. Zatim je stao u raskorak. Mi'ljutim. Rekao je: Hej. otraga. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu.promrmljao je. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu. Ispio sam viski i pošao prema vratima. otići ću. Rekao je: .. i to na lijevoj strani. a sada sam ja na redu.. Imao je plavu teksašku bradu. želim vas pobijediti. Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo. nagnuo se prsima naprijed. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. Rekao sam: . Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari. ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša. hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. dakle.Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. Mislio sam: zapravo bih morao uzeti.. Znao sam što me slijedi. ove kukavice drugo i ne zaslužuju. tu tiliku neće imati. Nitko nije rekao ni jednu riječ.rekao sam. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku. Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka. Međutim. mogao je biti osam. Budem li predugo čekao. Ondje sam se okrenuo. a raširene je prste držao na dršku revolvera. kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je. Ako ga ustrijelim. koji je želio steći ime i slavu.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona.

To bi za sve nas bilo bolje. Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. a kolt mu je ispao iz ruke. Pedro . Sada mi je to bilo dvostruko drago.Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. Sebe samoga neću razočarati. Rekao sam: .rekao sam umorno. a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. a divlji je momak zateturao. . Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode.Amigo. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . možda. ponovno podigao kolt i nanišanio u mene. Gorko je uzdisao.Stajao vam je na dohvatu ruke. znao je da nije uspio. . Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu. Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. jer je momak držao kolt u ruci. /ur zaista nećete ništa jesti. Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. Nakon toga sam izašao. Jesi li razumio. Hodao sam kroz noć. No jednoga dana mora ozdraviti. kukavički grad traži da ga ja štitim. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. Spremio je novac i otišao. i tu sam zatekao malobrojne goste. Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda.I ovdje je bilo tako. a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. Kada ga je pogodio moj drugi metak. Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret.Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika. odustani od svojih nakana. Sada su dragovoljno poslušali. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi.upitao je. Nisam je prihvatio. možda. koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede. Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu. možda. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem. Bili su dolari i meksički peseti. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio. već stigao moj nasljednik. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. Možda će divlji momak ostati živ. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći. Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života. Ali i to je. Morao sam munjevito pucati. Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. Morao sam ispaliti još jedan metak. Rekao sam: . Okrenuo sam mu leda i htio izaći.Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. . patrone? . Domaćin je donio vino. Moj je kolt zagrmio. Taj prokleti bijedni. bilo pogrešno mišljenje. Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti. Nikada ga još nisam vidio. Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. Pošao sam dalje. pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. a zastao sam tek na mostu.Makni to. Momak koji je došao osvojiti grad. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu. još se pridržavao za šank.Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. na svoju nevolju. Gosti su me promatrali. Pridržao se za šank. jer sam mogao biti sam. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol. a barmen mi je pružio punu čašu viskija. Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. Zatim mi je pružio novac. Nismo se poznavali.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio. Kada sam učinio treći korak prema izlazu. Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku. Pri tome je. Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . nudi mi za to novac. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. A i Nina je bila tu. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje. naišao na pogrešna čovjeka. . Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše.Ja vam ovdje pomažem. Ali drugačije nisam mogao. jer nepogrešiv nisam bio ni ja. . Sada je. Kada su spoznali da želim biti na miru.

ostala je u pozadini. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. ujko je sigurno svirao samo po sluhu. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. Osjećao sam se malo bolje.upitao. I na kraju sve je bilo dobro. samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. Išao sam dalje. Nina mi je pala u zagrljaj. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. Onda sve ide. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. Nina je sigurno spavala. a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. U dućanu je bio mrak. dečko moj! Nakon tih riječi. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. možda. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. Na život valja gledati jednostavnije. četiri stotine na tjedan. No kada sam bio kraj vrata. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu.Udi. Znao sam da pjeva za mene. I ona je svirala gitaru. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. Zatim je 'ilHujala gitara. I sa mnom je bilo tako. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. Pjevala je o hidalgu. Cor-tez.|iodine. Taj će za dva tjedna ponovno jahati. Chita nije došla za moj stol. ij'. Dugo je pio. Bac. otvorila su se. Ušao sam. a sada i taj Jesse Hopkins. vrlo banalna pjesma. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom. A kada je zatim zapjevala žena. Odbio sam kretnjom glave. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući. A kada sam za sobom zatvorio vrata. Vidio sam kroz prozor. A čovjek mora imati želje i snove. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo. Oh. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. Ali takav je i život. samo čekaju da ozdrave: Carradine. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali. Nakon nekog vremena otišao sam. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. . je otišao. Dakle. Čuvaj se. Čuo sam Ninin mirni glas: . a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. šesnaest stotina na mjesec. Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili. ■ Bila je to. 1 Obojica smo zastali. Svirač je bio pravi umjet-' ni.

Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. jer sam i loš predosjećaj. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. No oni će se još morati dokazivati. pijani. Ponekad sam morao biti grub. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. Oni su. Bilo je to divlje. Drugi nije bio manje značajan. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest. a doseljenici. iako još nisu sasvim ozdravili. No bilo je u gradu i nevolja. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . U svakom slučaju. Tada su građani dolazili po mene. koji su također stizali. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. Vrijeme je prolazilo. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. Osim toga. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. mo ako ne. U okolicu se doselilo nekoliko farmera. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere. Bio je to skroman korak naprijed.. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi. Imao sam prijatelje. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. To je bio prvi događaj. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom.. tako da je taj grad ostavljao na miru. Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno. Bila mi je potrebna veća svota. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. Drugoga rješenja nije bilo. Slali su po mene kao po šerifa. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika. Taj je strah sada sigurno bio još veći. Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. Liječnik im je bio potreban. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. koji su se htjeli izludovati. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja. straga prive-zali njihove konje i odvezli se. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. jer su često dolazili divlji momci. n ini je teško što mora otići. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges. nepregledno područje. a u nekim sam bankama imao male račune. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio. Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. nakon rata morala biti preustrojena. Međutim. Sada grad više nije postojao. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. ali su izgubili bitku. tako reći. Odlazio sam da bih stvarao mir. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru. Počelo je time da su Carradine. udaljen oko pedeset milja. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. . S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. a jednom sam morao pucati. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Možda su to bili čak teški gubici. I toga sam puta divljega momka samo ranio. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo. Morao sam dopustiti da liječnik ode. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to.pačlma. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. Kada je stigla ta vijest. upravo su počeli okretati svaki dolar. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom.

Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela.. Bilo je dobro. . . osjećao sam mješavinu srdžbe. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak. Za Chitu je bila važna svaka minuta. Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali. Gledao sam njezine oči i kimnuo: . VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač. moraš mi pomoći. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose. Dolazio je iz Mesille. Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim. jer oni me prate i bore se za mene.rekao je liječnik. I Nina mi je uljepšavala svaki dan. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite. Zatim je s mukom rekla: .. . ali su živjeli i dalje. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali. mala Chita. Potegnuli su koltove. samo neko vrijeme razmišljati. Oči su joj bile prepune straha i boli. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. nepravednim i bijednim svijetom. a Chitu. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba.Odjahat ću za pet minuta. ovdje na verandi. Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač. Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju. . ali i vremena je bilo malo.. ali i volju za životom. . Sada je bio potreban liječnik. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi.. možda. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo. Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo.svojim ljudima.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije.Bac. Šutio sam i pio vino.iMBI ti I ■■■ . uda-od stotinu milja. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno. Ipak sam pio to vino. Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom. Uzbudio se cijeli grad. . koji je živio i s vrškom strjelice u leđima. davalo osjećaj nekakva zajedništva. koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti.kom zapregom. Poznavao sam jednoga tragača za zlatom.Ona je drago stvorenje . a samo ti. jer nam je. Bac. Svi je vole. pjeva i svira gitaru. U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. pogodio je metak u tijelo.Nisam htio dovršiti misao. Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. Sve će već biti dovedeno na čistac. Ležala je u postelji. možeš liječnika dovesti ovamo. Mislio sam da će Paco. Čuješ li. Bila je pri svijesti i pogledala me. ogorčenja i prezira. Ali sve su to bile iznimke. Metak se učvrstio.

Rekao sam: .rekao je. . mnogo živežnih namirnica. zatim zbog tebe. Ne. . svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice. Nisam odgovorio. bilo bi to zlo za Rodri-gesa. imali su veliki plijen. Međutim. dat ću vam jedan sat pred-'•■. jer bi to sman'jilo njegov prestiž.Možeš nestati u. Njegovi su razbojnici lutali naokolo. Ja sam ti ga samo pozajmio. Kada sam savio cigaretu. on me neće pustiti. a zatim je potreban tebi. najprije zbog Carradinea. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo.Paco. Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora. a kruh i povrće također nisu zaostajali. Komadi govedine.um ga i vidio da se više s . Dakle. konjaj mazgi. zbog tvojega maloga brata. Amigo.Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem . Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni. Doći ću i po ljepoticu iz dućana.Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen. a bilo je tu i desetak žena. ne duže. Počeo sam polako jesti. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju. Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju.rekao sam.On me neće pustiti. Odjednom se osmjehnuo. a ostruge su zveckale. onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima. Zvučao je divlje i gotovo Ijutito.Ako ti sada dadem doktora. Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade. Zurio je u mene. za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana. Negdje zacijelo postoji još jedan doktor. zarežao je: . ovo je naš doktor.Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem. a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima. amigo Bac.i. ti si meni nešto dužan. rublje se sušilo. Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu. Liječnik je rekao: . Jesi li razumio? je iznenađen. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. spreman sam odjahati u Santa Rosu. Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! . u Ivoja riječ više ne vrijedi? . pa će se banda sigurno uskoro povećati. doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati.Da . . Znao sam da jašu s njima. A ti meni više (duguješ ništa.. To je kao kada pozajmiš dobra konja. oružja.upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o. Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi.prekinuo ga je Rodriges. Zatim je Rodriges rekao: . Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina. a pogled mu je bio još tvrdi.Takvih kao ona ima na stotine.Dva i više puta dalje odavde . Odličan doručak.Ti si morao jahati drugim smjerom. t . jtui se pretvorilo u ledenu masku. Zatresao je glavom. Sada je bio iznenađen. amigo. Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi. a sada je potreban nama. Oduvijek muškarci štite žene i djecu. hombre! " '.mrmljao je liječnik . Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac. Možda bi se njegovi razbojnici raspršili.. Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak. Štedio sam ga cijelo vrijeme. se! .a osim toga. Paco. Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće. ali mojih ljudi ima sve manje. Rekao je: . zar želiš proigrati mogu naklonost i. Nakon što je sjeo. kako bih tebi učinio uslugu. novaca.rekao sam.odvratio sam . .ali kada se radi o moralnim načelima. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti. tako je to. ali samo na trenutak. Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica.Neka je đavo odnese! . Sada imam tu želju. . opreme. Ja sam njega osvetio. Smjellava mu se zacrvenjela.. Dakle. Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo. Sada mogu svakome nešto ponuditi. . Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad. Rodriges se vratio.

A sve se to ne dobiva na dar. hajdemo . Nasmijao se i rekao: . barem u početku. . Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo. doktore? . mogao sam ih zadržati. rast će i procvjetati. Razbojnici su bez riječi gledali za nama. Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu.Kako god hoće . Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao. Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost. kako bi me opkolila sa dviju strana. mnogo toga će se promijeniti. Rekao je da će odvesti Ninu. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. imati mušku čast i ponos. zao.Dakle. S jedne strane bio je krvoločan. a ja sam se pobojao. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao. Oh.rekao sam. Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. ali drugi će ljudi umrijeti. a imao sam još i kolt.njim ne može pregovarati. spasiti Chitu. da neće uspjeti dojahati u grad. Sve dok banda ne objaše udolinu.. Mogao sam pucati šest puta. S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci.Ovdje ću zadržati razbojnike . No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. a momci možda neće ni toliko čekati. . Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. posao. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. Ipak je tako bilo dobro. No odjednom su mu oči bljesnule. bezobziran i nemilosrdan.rekao je . bude li se taj grad hrabro borio. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba.rekao sam . Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. No Chitu i vas zbog toga će mrziti. Pogledao sam liječnika.: . Zatim sam čekao.. recite ljudima da moraju braniti svoj grad. Ovako im može obećati lov. .ali uspjela se odmoriti.Jašem na mazgi . Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. Bila je to mala udolina. On će. a ako i stigne. možda. Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne. Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao. Dakle. više ga nema. ako napadne grad i razori ga.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. jer će inače biti pobijeni. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo. . Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni.Je li' vaš konj dobar. Mnogi su bili takvi. Recite im to. Uskoro sam znao. Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu.a vi nastavite jahati. S druge pak strane htio je biti hidalgo. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku.rekao sam i sjahao. . Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta. Green Vallev je izgubio. Sve ima svoju cijenu. Kada stignete u Santa Rosu. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. Sat prednosti bilo je premalo. njegovi će mu ljudi zamjeriti. svoj će bijes iskaliti i na Nini.

Ay. Zatim je zavladala tišina. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Valjalo mi je krenuti. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. jer su mo-iiuvno puniti puške. coram-ba. Doći u. Stiglo je još jahača. Kako se radilo o Santa Rosi. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Nisam morao koristiti kolt.gore i izvukao kolt.li momci uskoro baciti kamenje na •'. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. Radije je . hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. jer je i njima bio potreban odušak.Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam. Imali su prevelike gubitke. te dopustio svojim jahačima napad. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. I Paco je krenuo u zaklon. a jahači se stali prevrtati. Samo trenutak kas. Zastao je dovoljno daleko. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. zašutio je. Jedan je i vi«' silazio. Meksikanci nikada nisu kukavice. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Morao sam pogađati. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača.mi mi konja. Tada su zapucali i razbojnici. Bilo je opasno. Jahali su poput divljeg krda.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. popdf bijesnih. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. imao sam vremena iznova napuniti pušku. nisam mogao pucati u zrak. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. gladnih vukova. koja se odbijala od stijena. Idu su razbojnici prestali. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više.u Zatvorit će ti put za bijeg. Po. Razbojnici su stizali. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. Ostali su skočili u zaklon. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. dakle. Verao se nevjero. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki.. Ti momci nisu bili kukavice. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Čekao sam. carambela. a ja ću te ■ 'hiti u šake. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. još dva-tri puta na to se micalo. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje.

Sve ima svoju cijenu. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao.. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. On će. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. Rekao je: . barem u početku. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. a ako i stigne. ■ . spasiti Chitu. možda. Dok smo jahali preko mosta. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. ali drugi će ljudi umrijeti. . Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad. Zato ga nisam ubio. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. No odjednom su mu oči bljesnule. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. poput mačke. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. Zatira Čudno me je gledao.Kako god hoće . Sve dok banda ne objaše udolinu. Rekao je da će odvesti Ninu. Green Vallev je izgubio. . Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. a imao sam još i kolt. ustati nije mogao. Ponovno se osmjehnuo. bude li se taj grad hrabro borio. Zatim sam čekao. No Chitu i vas.rekao sam i sjahao. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. ali od mojega konja nisu bili brži. zbog toga će mrziti. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Oh. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. ali je žestoko psovao. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. Ja nisam bio loš jahač. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine.: . On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. rast će i procvjetati. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. kako bi me opkolila sa dviju strana.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. Njihovi su konji bili odmorniji. ali. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta.Senor. Dakle. Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. . Ipak je tako bilo dobro. Kad sam uzjahaoi krenuo. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu.: .. mogao sam ih zadržati. Zašutio je pomalo bespomoćno. slomio je više od jedne kosti. a nisu bili ni glupi. svoj će bijes iskaliti i na Nini. Ipak je bilo preduboko. Mogao sam pucati šest puta. . ležao je na leđima.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. i nastavio jahati. A sve se to ne dobiva na dar. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Pogledali su nas ogorčeno. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. ako napadne grad i razori ga.. mnogo toga će se promijeniti. Nasmijao se i rekao: . A zatim su me potjerali. Ljudima nigdje ni traga. .. više ga nema. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. na ruke i noge.

saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Ti momci nisu bili kukavice. imao sam vremena iznova napuniti pušku. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: .ada su razbojnici prestali. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. I Paco je krenuo u zaklon. Ay. Verao se nevjero-'. caram-ba. popđf bijesnih. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. Kako se radilo o Santa Rosi. gladnih vukova. koja se odbijala od stijena. zašutio je. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Radije je '|nlk' . jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. Zastao je dovoljno daleko. Meksikanci nikada nisu kukavice. Stiglo je još jahača. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. dakle.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Imali su prevelike gubitke. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Nisam morao koristiti kolt.Razbojnici Pača Rodrigesa. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. a ja ću te dobiti u šake. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Morao sam pogađati. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci. jer su mo-ponovno puniti puške. Zatvorit će ti put za bijeg. Jedan je već silazio. još dva-tri puta na nve što se micalo. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Razbojnici su stizali. carambela. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir. Valjalo mi je krenuti. Zatim je zavladala tišina. Tada su zapucali i razbojnici. Čekao sam. nisam mogao pucati u zrak. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. vrebao i bio spreman na brzi itac. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. Bilo je opasno.lo. Potrčao sam u zaklon velike pe. Po-l sam gore i izvukao kolt.Hej. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom. puzeći sam se ukao. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. te dopustio svojim jahačima napad. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Ostali su skočili u zaklon. Jahaii su poput divljeg krda. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. jer je i njima bio potreban odušak. a jahači se stali prevrtati. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Zapucao sam. *'. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu.

onda cu moći. . znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi. Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik. Znali su da mnogi građani imaju i novaca. a i ostali muškarci . samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati. Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama. Vrsni jahači osje- .rekao |e. To mi je dalo nade. kao i most. ustati nije mogao. Most nije . U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. a osim toga. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši.prekinuo sam ga . poput mačke. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. slomio je više od jedne kosti. Ljudima nigdje ni traga. Ima nas trideset sedmoro naoružanih. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu .Razumijem . kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika.. I borit ćemo se! Čudan je život. Kad sam uzjahao:i krenuo. razmišljao sam. a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. Ja sam se ogledao naokolo i rekao: . ležao je na leđima. onamo su je odveli. Pogledali su nas ogorčeno. Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu. samo još minutu. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. . ali je žestoko psovao. . Obradovao sam se kada sam to čuo.. a nisu bili ni glupi. Svi prilazi gradu su zatvoreni.Još samo minutu.. Chiti je veoma loše. A zatim su me potjerali. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Jedan od njih bio je Ortes Ortega. Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad. ali od mojega konja nisu bili brži.i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. a posebice ne vole pješačiti. Ja nisam bio loš jahač.Senor doktor .. Pustio sam ga. ali.rekao je-Chita ezi u hotelu. n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo. Zato ga nisam ubio. Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani. a zatim je pokazao na malu ravnicu: .e imao svoj posao. Grad možda i nije bio tako kukavički. od toga devet žena. Međutim. Zašutio je pomalo bespomoćno. mislila je kao i ja. . Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti. Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju. Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke. na ruke i noge. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora. . Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu. |er . A rado bih znao i gdje je Nina. a oni su nam zrcalom davali signale. zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. Ipak je bilo preduboko. ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. Rekao je: .Svi! Posvuda su se ukopali.. a donijeli smo i sve vaše instrumente.Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom. Upitao sam Ortegu: .riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu.Senor. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Njihovi su konji bili odmorniji. Imao je više mogućnosti. Na Ninu se čovjek mogao osloniti. potrebne bolesnima i ranjenima. . . U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. Dok smo jahaii preko mosta. . a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose.Nismo mi baš tako glupi . Ništa nisam rekao. radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo. _ .

Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. |<»r je sve do ograde bio od kamena. [Sam do hotela. ■-. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. Santa Rosa je pobije-. Previše je vjerovao u svoju sreću. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. Gurali su ih pred sobom na most. Ubio sam razbojnika. prebacio se na zemlji i ostao ležati. Nije imalo smisla ostati ovdje. a on je želio sačuvati svoj ugled. koji je stvorio osobnu vjernost i moral. najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti. Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade. Dakle. jer više ni-"lali vodu. pokušat će prijeći most. Imali su dobar zaklon. Dva sam ga puta promašio. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali. Vjetar je tjerao dim prema nama. dobro sam pogodio. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! . a ljudi su ga uredno popravljali. zapalili su sijeno. Pri tome su divlje pucali. Prvi je poginuo. Vidio sam kako je poletio iz sedla.■*' -■■■% . Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda. |ko je završila.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. Bezglavo su jahali. Bio je mrtav. o još manje pokušati gasiti. Prihvatili su to. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. Prvi su most izgradili Španjolci. Most je izdržao. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. Od prijatelja i od neprijatelja. '■'i i borili se. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude. bio je mrtav. Morao je napasti na čelu svojih razbojnika.

I još je nešto postalo očito. i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. a zatim je živnula. U pravom sam trenutku ušao u sobu.Seriora pomaže liječniku. Pogledao sam staroga liječnika. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora. nn. »in nam je šerif. Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila. doktore . Majka Božja čut će naše molitve. . Prihvatili su se čišćenja mosta. . Zatim je Chita zaspala. Zatim je došla k meni u zagrljaj. Bac. Bac? Nije više odvratio sam.rekla je Nina. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega. Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika. Nije to izgovorila riječima. Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. Ljudi su bili ozbiljni i opušteni. limnuo je. <am i tvoju ljubav. Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. Prišli smo Chitinoj postelji. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu.Ti si bila na ■! da otvrdneš. Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. Riječi su joj se počele gubiti. ali oči su mu blistale. zajedno su radili. prošao kroz vrata. . Čak se pokušala malko osmjehnuti.rekao sam. Napravili su oko mene krug. Sve će biti dobro.rekla je tiho . Govorila si to kada ja više nisam vjerovala. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. Veoma sam vam zahvalna.Paco Rodriges je mrtav. jer si jaka poput divlje mačke. Bio je na kraju snaga. . ■ . Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice. Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. Kovač. Dugo smo se ljubili. Dugo me je promatrala. Ali sada ■■ :>i ima topline. . ja to snažno osjećam. Chita će živjeti. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna. Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. zar ne. Nina je sjela kraj postelje i pogledala me. samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti. ■ •t« . Kimnula je bez riječi.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući. . dakle. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. Ti mu dobro pristaješ. biste li htjeli biti naš Ne samo gradski. Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo.U hotelu sam potražio Ninu. on više nije kukavički.Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost . Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga.a njoj samoj bili' polrebno toga još više. .Neka ti bude .U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći. . koji ima ovlasti u gradu.Ne probada me više onako gadno. ali sam sve vidio u njezinim očima. A ti više ne moraš irati ovaj grad. inače ću pasti na pod. ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi. Međusobno su se pomagali. . a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć. proteklih sati bila si mi dobra sestra. vlasnik hotela. osjećao na njezinim usnama.rekla je Nini . Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene. Chita . Bila je slaba i umorna. jesi li ti doveo doktora? . Chita je žilava poput divlje mačke. Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu .rekao sam.Isplatilo se. Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. Svi se molimo za Chitu. A sada je pilo drugačije. te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića. Zar upravo dokazali? ujo sam. Ali ja moram leći. Kimnuo mi je i rekao: . Zatim je pogledala Ninu. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju. Ona je dru-n'l|a od mene. rekla mi je: . a pepeo su meli u rječicu. Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti. a Nina ih je zatvorila za njim. bez obzi-isljedice. Neko me je vrijeme odsutno gledala. zastali su. Pomilovao sam je po kosi. jer je liječnik upravo obavio operaciju.Jesam. a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. Chita. Njezine tamne oči postale su tople. !■•) se i otjerao razbojnike.Više tako jako ne boli . ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini.rekla je jedva čujnim glasom. .nije mi žao. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje.

Kad sam se vratio.Možemo pokušati.iz. a možda ćemo otputovati u El Passo. Tako se to radi. što će je osobno izvojevati.<!«. obrtnici. Iako je moja kočija bila prilično stara.upitala je.. Zaposlio sam pouz. Mrtvi . naravno. . Bez obzira na to koliko sam bio umoran. poslovni ljudi. započelo jedno lijepo doba. . dakle. farmeri. Postojalo je. Imao sam ondje veoma mnogo posla. -1 kako? Nasmijao sam se. . Sada je.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. Ljudi u Santa Rosi voljeli su me. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose. potrebnoga i njegovim ljudima. toga sam dana bio zadovoljan. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna. Nina me je ljubila. Kada sam je pustio iz zagrljaja. . Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda.Jest. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika. a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije.Imenovat ču zamjenika šerifa.Santa Fea krenula ■<%%* •-. Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu. I oni su samo kimnuli.Kada? . samo valja htjeti. Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama. koji će nas blagosloviti.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom. ali ljudi su se sjatili kao da je podne. zelenooka . Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala.Je li to bila ženidbena ponuda. za cijelu zemlju. Chita je polagano pri-zdravljivala. a kada mi je prepustio liječnika. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. jašući na čelu svojih razbojnika. pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju. veoma mnogo toga i radovao sam se. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje.rekao sam. Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju.f f> *M je kolona teretnih kola. I sada je sve bilo svršeno. zapravo. jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio. A onda. Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati. Još se samo osjećao miris dima i paljevine. Doseljenici. a. Ali ja sam ga oborio s konja. Sve se može. moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći. . gospodine Catshume? . Imao je prema meni obveza. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi. Bila je to sreća za nas. Zatim sam otišao k Nini. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja.' dane pomagače. Pokrenuo sam. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine. Nina. želeći joj mnogo sreće. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe. zapravo.

trljao zatiljak i razmišljao. zavisno o kraju. Zatim sam ga udajjpo zatiljku. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima. Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu. I Nina je imala mnogo posla. oštri hombresi. Režeći bacio se na mene.poslove. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice. Treće večeri. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. imam. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. a svakoj su kočiji. pretre1 ■mri ga. ali potrebni su bili i popravci. ■• ih daleko u jedno dvorište. Nina i ja smo se vjenčali. Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem.. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici.Ja hoću . Htio je pokušati može li me savladati. Dakle. Ostali smo tri dana u Santa Feu. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara. našao dva revolvera i nož. . imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. ali Nina me je ozbiljno pogledala i. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. kada je Nina već legla. pa iako sam morao mnogo toga obaviti. Bilo je to naše svadbeno putovanje. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu. Onda f okao da se ponovno osvijesti. . Uskoro sam ih prepoznao. Sljedećeg smo se dana vjenčali. kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. Ali sam postajao sve budniji. sudac i izvršitelj presuda. Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. Međutim. stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene. Odjednom se više nisam dobro osjećao. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon. nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed.No. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali. jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe. Primjerice.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna.rekla: . morao sam izgraditi usputne postaje. Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom. župnika ili bilo kojega službenika. Dok je ležao na tlu. Sve je teklo prema našim predviđanjima. Zatim je zagundao i ustao. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. I dok sam tijekom dana obavljao svoje. a tada će biti samo majka i domaćica. Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače. Dobit ćemo dijete. Bila su trojica. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel. amigo! Mogao bi dobiti još i. Tako je bilo posvuda u doba izgradnje. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom.Da.bilo je sve što je rekla. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena.

Early Boon nije štedio konje.želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak. već gazda. pasji sine! Bio je prepun mržnje. ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući. pa im je taj odmor dobro došao. željni odmora. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. Zašutio sam. a kako sam bio bijesan. Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' . hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose. uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače.Što ćeš učiniti. bit će zla. zar ne? Sada sam sve znao.To je prokletstvo ove zemlje. sam je kriv za svoju nesreću. unajmio je u staji konja i odja-hao.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu. Sve je bilo mirno. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. Zatim je izašla i rekla: . Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati. Vozač je bio stari momak. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. Nisam mogao ostati u Santa Feu. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu. Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete.. ali ni: sam se obazirao na ti). Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe.upitao sam.odvratio sam. možda ga i stići. hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo. A budeš li mi izbio još koji ziib. ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu. Odavno sam ga poznavao. bili su prašni i gladni. Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. Ali sam odustao i rekao: . Oni žele sve znati.Carradine. Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. Imat će dva sata prednosti. Taj tihi i povučeni momak . . Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu. Ležao mi je pred nogama. . Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav. Adios. Taj "Adios. D<p se mogao svladati. Zvao se Early Boon. Ali. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom. jer me više nije oslovljavao Bac. mladi Meksikanac. Bac? . ali nije pitala ništa. a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. On je psovao.. U Socorru smo se zaustavili na dva sata. iznenađena mojom mirnoćom. naoružan mornaričkim koltom. Tresnuo sam ga. Tko ne ubije svojega neprijatelja. Samo me je gledala. ali to smo i očekivali. a ona je samo kimnula. Nina je još bila budna. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. Malo zatim i sama se smirila. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: . ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra. Putovali smo mirno i dobro. ali napokon je upitao: . H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. na kraju ćeš biti mrtav. Kada sam ušao u našu sobu. Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana. Gosti. a ja sam rekao: .Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara. zar ne? No vidjet ćemo. Moji su se planovi ostvarili. bio je dobro raspoložen. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju. ali smo krenuli. Začuđeno me je gledala. Bio sam pun 'bijesa. Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene.Ti imaš još dvojicu partnera. hombre! Zatim sam otišao. privatno i poslovno. pa nam je čak i jelo prijalo.rekao sam. Odmah je vidjela moje ranjene zglobove.Nije uspio. smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak. Kad sam legao u postelju. ■> Diži se! . Pričekali smo da nam donesu jelo.Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . ali što je to vrijedilo. Ispripovjedio sam joj sve. . Dobro vas poznam. ali ovako se želio barem riječima osvetiti. jer im više nije izgledao dovoljno otmjen.tako je djelovao . Nina je tiho upitala: . Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada. Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak. . Nina i ja ničim se nismo zavaravali. To sam morao znati.Uspjet ćeš ti. malo su gunđali. ondje me trebaju. Krenuli smo uz izlazak sunca. a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun.Hvala ti. a zatim sam rekao: . Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. govorio je dosta nejasno. neko sam vrijeme upravljao kočijom. orlovskih očiju.Jedan od naših suputnika.Hoćeš li još? . Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. mojom drugom poštanskom kočijom. a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona.

Još prije svitanja slomio nam se kotač. prepoznao me je. ali ja sam znao da ne spava. Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju. Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao. već da osluškuje. *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje. Dakle. Došao sam do poštanske postaje. . On je morao potegnuti svoj. već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos. Ispunio me bijes. putnici iz kočije prepriječili bi im put. Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj.kimnuo sam . ali ja sam imao revolver u ruci. pa neće posebice paziti na osamljenog jahača.ali oni čekaju ko-iiju. Mirno sam mu prilazio. zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? . Promijenjenim glasom upitao sam: . gazda. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa.. Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće. iscrpljen konj. Ali je još brže potjerao konje. možda kraj korala. prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11. ali to je zasad bila samo slutnja. . U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika. nije se pomaknuo. on i Jesse Hopkins. Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao.Oh.na. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• . kojega sam s mosta bacio u rječicu.negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao. Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru. nakon što je izvršio zadaću. gazda. Ali kolt mi je već bio u ruci.Ispregnut ćemo jednoga konja. . Kada je začuo moje korake. Htio je zaur-lati. tu su. Prije nego što sam uzjahao neosedla-.bilo je sve što je Early Boon rekao. Cijev ga je udarila po čelu i nosu. no ona je ostala petnaest milja iza nas.rekao je Ijutito. Razmišljao sam o najbližoj postaji.Jest . a rezervni nismo imali..Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine. onamo gdje kočija mora ući u grad. . sve znam što moram učiniti . Mislio sam.Ah . ja ću odjahati i donijeti kotač. i to šumove poštanske kočije. Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik.konja. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi. Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka. a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica. To neće biti napad na kočiju. revolveraš. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje. Najprije sam stigao do gostionice.Hej. Netko je doviknuo: . Sunce još nije magla se polagano uzdizala. Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu. Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju. Ne. već samo na mene. Vi možete ovdje.da i jahač više ne-k prednost.'io sam u malu ulicu i ondje U|n. Jedan je čovjek sjedio na verandi. zacijelo su dalje. umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići. Opsovao je i pošao mi u susret. Ispred jednoga hotela stajao je znojan. Obratio sam se Boonu. pa je samo zastenjao i pao sa stolca.rekao sam .Sehor.Aha! .Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. Bio nam je potreban stražnji kotač. Pomislio sam da je to Concho Cortez..

Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali. a ni oružje mu nije '•Ih kako treba". Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika. a rumenilo joj se vratilo u obraze. Ali ja još uopće nisam nišanio. Smjesta je skočio na mene i zapucao. vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. Pomagao sam da se namjesti kotač. a poslije podne prošli stanicu Laparelle. trideset. I ovoga su puta Carradine.. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje.Hej. u stvari. I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru. Sunce je sjalo. a ja sam joj se osmjehnuo. gospodine. Bili smo na putu kući. u Južnom Overlandu. indigo-plave boje. Doručkovali smo u postaji Potkovica. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: . četrdeset milja daleko. Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. ostaju na Konju i jašvi dalje. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. Stajao je kao ukopan. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni.. Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. na sreću. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. sve vrijeme napeti i nervozni. Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•.Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti.Pazi. Osmjehnula se. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene. postoji i početak. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane. inače. ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca. ali uvijek. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne. Zato nije potegnuo.uspomena s posljednjeg puto-|. Jedan od putnika je viknuo: . već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina. Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac. Cortez i Hop-kins ostali živi. "v. Kada sam stigao do poštanske kočije. Dalje nisam stigao. jedno opraštanje i jedan rastanak. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je. Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. Njegov metak poderao mi je odjeću. umjesto da ljubite ženu. jer je zaurlao: .jedio. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju.i kroz ovu oblast. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- . Nina je kroz prozor gledala gore prema meni. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. bilo dolje. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•. Prišao sam mu. ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući. Poljubili smo se. radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. udesno. Ipak sam preduhitrio Carradinea. Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio. Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. pa ćemo vidjeti. Sve dok u njima postoji i dašak života. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka. osim »iko je netko ubijen. pogodio ga i čekao Carradi-nea. u Santa Rosu. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. nestrpljivi. Wells Fargo nije dopuštao šale. hombre!" Uvijek postoji jedan "adios".i su na prednjem dijelu lijepu rupu . Prvi me je metak promašio. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti.ij kao da nije mnogo mario. ali kada sam uzvratio hicem.ssea Hopkinsa. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. Bio je. a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja.

nekoliko teških jednoličnih udaraca.zamotani. u stvari. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali. t'. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku. kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima. a onda smo legli. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili. preklinjući glas koji kaže: • Nemojte. desetak koraka dalje. ftao da se gomila okupljala oko nečega. žagor i bat mnoštva koraka. pomislili smo. ako su uopće bili Indijanci. Noć je bila crna kao tinta. Redale su se pretpostavke.ne bismo mogli ništa razaznati. i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu. začusmo glas našeg vozača: .umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij. šutjeli smo i osluškivali. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je .igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti. razvezati i odškrinuti jedan njen kut. Bila je to još uvijek misterija.Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju. "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca. dok se naša url.ako se to može nazvati spavanjem. s povremenim kišicama. brda i klanaca . i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak. vjerojatno štapom. otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i. molim vas . Tada. grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: .Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule. napeti i bez daha. jer bio je to san kao u zeca. Slušali smo talio kiša udara po krovu.iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali.Pst! .i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati. obavezno bi se čulo nečije . kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu. namjeravajući nešto reći. potmulo hujanje vjetra. ležeći u tami. talio da kad bismo provirili iza zavjese . . gospodo. sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali . san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug. Stigli smo se samo baciti na zavjesu. Nismo puno pričali. Bio je to san prepun strahotne. topotu kopita i kloparanju kotača. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski. Odjednom. snove. Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. divlji i paničan vrisak. udobno zavaljeni. Neko vrijeme smo ležali. Nalazili smo se između šuma i stijenja. sa strepnjom i oklijevanjem. Dugo smo osluškivali.U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja.ili možda samo pet. usprkos škripi i ljuljanju kola.

napada. čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa.i to ne obična osveta. Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji. kočije su kasnile. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost. poslao ih poglavici njihovog plemena. to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost. čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio. a ipak nemilosrdan )ič za njih.i dogodila u postaji. Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države. u dobroj obitelji. zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti . i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari . Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao. Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima. na vrhuncu njegovog razvoja. ne sumnjajući. složio i bacio revolver.l. Kru tf. bez pretjerivanja. Slično tome. ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu. a onda tako glupo dođe'među h. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda. Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu.■•■ ■■>. i pratilac zatim do-. Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka. koji je bio premješten. Više me nije bilo bri-Dti za Indijance. ■-■ . A najviše o Sladeu. l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. Jednoga dana |(> ■)!■ . pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f.1 kažem vam. Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji. Jednostavno. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja.-■.Kaliforniji. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina. svađu šakama. Vozač se. . otvoreno su .■. igodinama kasnije. Iftista. već konačna mirt neprijatelja. uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste . jer svaka budala zna da takve jedva čekajti".su puno uznemiravali oko svega toga.>■ -. No. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE. govorila je da se nevo-l|. razbojnik među razbojnicima. dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu.. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo.■■. Malo-pomalo. prije nego što smo stigli u Over-liind..\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija. a onda im odsjekao uši i.i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva. mržnjom dok ga osveta ne bi smirila . na mjestu gospodina Julesa. čovjek danonoćno mučen . rođen u Illinoisu. Čak sam. shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke. rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu. nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju). Tamo smo promijenili kočijaša.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici..i: ' ■ ■ ' • ■■. ako prije nije bilo prilike. Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom.. uz pozdrave.■■■ ■. Moćan i sposo-jan sluga Overlanda.na licu mjesta ako je mogao.

. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to. Dan-dva kasnije. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo. neko četiri. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama. nožem i batinama. Naprotiv. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo.... jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao . već ga je-neko vrijeme ostavio na miru... "I sljedećeg trena".. Poslije ubojstva. Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja. osim Sladea. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne. if*\. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti... ubijao revolverom. Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast. netko šest . Malo-pomalo. Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio. i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu.. dodao je moj izvještaj'značajno." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom. Slade nije gubio vrijeme.ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike. Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. da gane bi ni primjećivao. i porota i izvršitelj . u kojima je bio glavni glumac. dva puta.. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon. on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija. plašili ga se i pokoravali. Slade je. revolverom. niti spominjao tjednima . Kako se priča.. ili im je netko ukrao teret. vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. Međutim. vši. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio". „-_ ^ ni. Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti.im na takvim zadovoljstvima. Slade ga nije odmah ubio. tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio..uli bilo kakvu istragu.. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja. Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu. Rat je bio na pomolu. kojeg je usvojio. I svi su prisustvovali pogrebu. Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili. i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao. dio su legende o ovom kraju.ul sam bude nekog ubio. Radio je po kratkom postupku.. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio.ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. živog ili mrtvog. čija bi se pažnja tako smanjila..i. Nakon izvjesnog vremena. kako je Slade zakoračio u jedan dućan.. da će. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa.. "Gospodo". da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim). Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta.Jules naoružan dvocjevkom. uradio je to bar jednom.netko kaže. Dojahao bi do neke postaje. Slade je došao i zatražio boru brendija.. tri. jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti. tražeći jedan drugog . unaprijed se radujući njegovoj slasti. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih.. jedno za drugim. u Rocky Mountainsu.... svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. Kao rezultat toga kočije su manje kasnile...ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima. i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno".. Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv.. Priče o tome kako je Slade vješao ljude.n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio. Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao. Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao.. blag i prijatan osmijeh. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno. a on time došao vi prednost. dok su ih odnosili. Ubojstva su se događala usred dana. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite. da bi došlo do svih tih promjena.. Obojica su se dugo oporavljali. da su ga ovi poštivali. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora. nego i za usputne emigrante. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći . Obojica padoše zaklinjući se. U.. ..... natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains. revolverom ili nožem.. i nitko nije ni pomišljao da . ali je Jules prvi stao na noge i. kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge.ulača.. Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu. mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp.cijev Sladeovbg pištolja. i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari . sljedeći put meci onom drugom doći glave.naime. dobro raspoložen. Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina.. sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač.. a Slade slavnom kaubojskom spravicom.. prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare. vratio bezbroj ukradenih konja. pričalo se. Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave. Konačno. jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka. Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti. Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo.. divili mu se. vlasništvo kompanije se nije diralo.. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. ugledao čovjeka • -=. Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali. pokupivši sve što je imao. ugledao je. no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan. a kad se ponovno okrenuo. Jednom prilikom. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi .

jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati. Jules je noć proveo u tom dvorištu. . ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. Najuljudniji. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu. vatrena'žena. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. i . no ne naročito zadovoljan. No. Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. i ona i njen čovjek probili su se do konja. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. odsjekao mu je uši. Što se tiče svih važnijih detalja. jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. možda i nije. Ali. zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili. on ga je ubio. s velikim zadovoljstvom.Ujutro je Slade vježbao na njemu. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije. naoružanih. No. iliu/ini se s njom! Tu.na vrata i kad je neprijatelj otvorio.kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. Virginia. <il'. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup. a usne izuzetno tanke i ravne. Slade konačno ponovno napuni revolver. i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama. osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko. kojeg su našli na dobro odabranom. otišao u krevet. nosio ih sa sobom. a onda je primijetio da je moja prazna. ne bi li nadoknadio gubitak. izvukla je dva revolvera. Rada je stigla. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude. on je i dalje. približi se svojoj žrtvi i. Možda je istina. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo. i da neće po-fcdjeti da me smakne. zaljubljena.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI . a zatim je zadovoljan. u brade zaraslih brđana. tik uz moje desno rame. jer polje. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. stavio ih u džep ijedno vrijeme. namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike. priča je apsolutno točna. Razoružali su ga. I/. dodirujem je. Onda smo ga napustili. Pozivam se na ma-u. Prikaz hapšenja. ljubazno sam odbio. Tijelo je tamo ležalo pola dana. Dimsdale. ponovo smo čuli za njega. I zaista. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu. i da mu je nedostajalo malo zabave. pustili su je unutra ne pregledavši je. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. J. sigurnom mjestu. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. Nogom'je gurnuo leš u kuću. kako i zbog čega. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. To je priča koju sam često slušao. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu. nakon dvije-tri godine. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. no iako sam je poželio. rančera i radnika. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog. iNestalo je kave. Međutim. pošalje ga na onaj svijet. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali.šestorici ljudi. prije toga. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu. ili su pak svi koji su o njemu pričali. suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera. nedaleko od mene. ništa se nije dogodilo. uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa. da su mu ja-• ulice bile spuštene. U stvari. /»hvalio sam i popio je.

Šerif nije po. uz dužno poštovanje. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg". ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje. kako smo saznali. Fox presreo. Slade. Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. Nikada nije bio optuživan. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. Sladea je sud. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. dana 14. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla.ih zaustaviti ih. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd. U zoru gaje šerif J. trijezan bi. zakona houodavaca. Često bi na konju ujahao u dućan. u nedostatku regularne vlasti. Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili.i-vanju. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu. Članovi odbora . Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. što je sam. Slijedi Dimsđaleova priča. M. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. oni vidjeli mahnitog od alkohola. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti. Alexa Davisa. To je. ili sakaćenjem neprijatelja. pa. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. J. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. uvijek bio spreman platiti. iako je nedostajala prava zakonska vlast. povukao se. bacio na pod i zgazio. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. učinio uz pomoć dotičnog deringera. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. često uhićivao. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. uhitio. nasuprot tome. ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. potrgao ga. uletio je u zagrljaj smrti. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad". poslije takvog divljaštva. zadovoljili samo plaćanjem. sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta. i ako ima novca. po tadašnjim okolnostima. a on je. i to su bili njegovi osobni neprijatelji. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda.1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. siječnja. međutim. koji smo već opisali. i. razbijao tezgu. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku. pm i i slikovitosti. A. vrišteći i derući se. i sam je bio član Odbora. no ponosan koliko i hrabar. Zbog sažetosti. otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju. uz neprestanu pucnjavu.nl Uitvl pakao. no malo je bilo onih koji bi se. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim. On i drugovi pretvorili su gr. vlastoručno.

da je jedva stajao ispod te kobne grede. iako pogubno za njega. i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. f "Mina jakih. vitalna. .bio je tihi odgovor. do zuba naoružanih ljudi. no bio je gluh na njihova pitanja. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu. ona bila oborena. platiti. Posjedovala je puno kvaliteta: visoka. nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom. uputilo se u Virginiju. jer je bilo poželjno j>l*. skoro sigurno. rekao: "Slade. do Davisa i ispričao mu se. . Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac. gonila je svog konja preko brda i planina. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. povlačeći sve što je rekao." Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi. Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu. Potražio je Alexandera Davisa. Obratilo mu se nekoliko ljudi. koji je odmah saznao svoju sudbinu.. • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne.s sjeća. mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj. Neprestano je ponavljao: . kako postoji suglasnost svih na teritoriju.Kako to mislite? . i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. ne pružajući nikakav otpor. jednog po jednog. uzmi konja i idi kući. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. . ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati.r/. Ovo nije bilo ništa neobično. Vođa je istog dan. U jednom salunu. mila moja ženo! .zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta. natjerao je životinju da ga popije. Nesretna dama o kojoj je riječ. ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje. i u to vrijeme bi. Odbor će ga predati u njihove ruke. Kako itlac stajao potpuno miran.Nemaš me prava pitati kako to mislim . inače ćeš. međutim.. Prije ovoga. još uvijek pod utjecajem alkohola. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost. Ukratko. molitvama i kukanjem. glavnog suca. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja.rekao je. izjavio je da ga se |(i. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim.i požurio da se pridruži svojim ljudima. više nije bi-Ittli-da. graciozna. zgodna.Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao.c. jer je često upadao u salune. otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. počne dozivati M'oje prijatelje. pronicljivim očima. Otišao ji. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. ludo i nepromišljeno. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. savršena jahačica. One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. Zaustavivši se ispred dućana. U međuvremenu. blaga. a prazna gajba služila je kao postolje. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili.Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O. objasnio je na što su ru- treba objesiti. i izvadivši deringer. izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža.

Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. jecajući kao dijete. slobodan i naoružan. Slade se pokazao Kao neustrašiv. uzornih građana. sirovi i odbačeni. odnijeli ga u hotel i. da bi sai it.te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide. od kojih je jedan. Ipak. osim onih koji su mu bili najbliži. očajnom. Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu. iscrpljen preklinjanjem. Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi. zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega. II) harem tako izgleda. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt. Slade je umro gotovo istog trona. pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika. ubrzo su ga vratili. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika.i kako ju hv«. učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. i n«. »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-. no. pri čestom spominjanju >.ćajima. zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup.časna riječ sama se od sebe nameće. no. neki osjećajan čovjek. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi. gotovo i kako je ostala udovica. nazočnima uputio nekoliko riječi. jedan od njih. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom.v«. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću. molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede". spriječavale su ih da mu ispune želju. no. grubi.^to je nedostajalo tom okrvavljenom. Skinuli su tijelo. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja. nepromišljeni odmah na-n li kukavicama). uto se ovaj okrenuo i pojurio. ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. Jedan od Sladeovih prijatelja. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . Nitko se na tako nešto nije usuđivao. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama. nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? . A onda. mnoge ulizice zečjeg srca. ljubaznom gradskom džentlmenu. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. Mnoge poznate kukavice. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. Čuvši presudu. sudac Daviš. izvadio je rubac i povukao se. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza.

. £ t< y £.) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A. IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:. KAU ZAPA BOJA DU <I2V. />. AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA... & . V / fi > ' f... 0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM .. %< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © .PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0. 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C.■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A.

JOJ!. JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.l V 0 A P -i i ■'.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA .i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->