NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

plamsala je još jedna vatra. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. Moj cilj bila je rječica. Nisam žurio. odjahao sam dolje. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. diljem cijele zemlje. Bili s. mogla se kupiti. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu. čista i jaka. jer su prijelazi bili rijetki. Napadači su često čučali u zasjedi. Izgledao sam kao otrcani lutalica. . To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. ovdje nitko nije vrebao. I sada sam ga vidio. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. a korilo se napunilo samo za velike kiše. Gitare su brenčale. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. tek malo pripitomljeni i jahani. a na njoj su se pekle tri male svinje. Možda je bilo još prerano. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. Krajem dana završavala je trgovina konjima. Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz.A ako su "trgovci konjima". promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino. Rječica se zarila duboko u tlo. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. bačvu tekile i kukuruzna piva. Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. s jedne i s druge strane rječice. koja je gorjela samo zbog zabave. odakle sam mogao sve promatrati. I konja koji je stajao vezan izvan korala. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva.u to divlji konji. kada sam već bio u Santa Rosi. Zbog toga nisam počinio pogrešku. Međutim. uskoro razglasilo. Možda su bili u gradu. jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti.'m I ii 'dro. Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh. Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. Ljudi su bili veseli i razdragani. ja ču biti sitan kao miš. navikavali na jahanje. Kada je pala noć. Ostatak sam dana ostao na brežuljku. Konji su bili potrebni svima. No Juan je bio mrtav. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom. Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. . Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo. vjerojatno. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. a korice čvrsto svezao . Nekakva je divljač uvijek stizala. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. pripadali tome mjestu. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. Naravno da ime mjesta nisam znao. sve sam dobro vidio. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. 11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi. njegove kretnje i stas. Na trgu ispred misije. oko koje su se okupile kuće i kolibe. Čekao sam da sunce zađe. gorjela je vatra. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. pa l'"luiMjenikov kolt. otprilike milju istočno od grada. Njogov šošlr. Smjesta sam ga prepoznao. Oni nisu bili žigosani. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. Drugo su stado otjerali medu brežuljke. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. Svjedoka nisam imao. No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. To je ovdje na granici bilo uobičajeno. izvadio revolver iz bisaga. šeširu i trokulastu licu. a netko je vješto svirao trubu. Uz vatru. Plesalo se i pjevalo. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. Saznao sam to tek poslije. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti.

. Brzo mi je donijela jelo. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću.Dopadaš mi se. grah i koješta ljuto uz to. Bilo je tu još djevojaka osim Chite. Ti moraš doći iza kuće. Toliko bi mogla učiniti za mene. s ostrugama. Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. Kada se sve pojede i popije. na drugoj strani. . razabrao sam da su to moje vlastite čizme. Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. A kada se dobro najedu. a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima. Budem li ih uzeo.Senor . bio je to gadan zalogaj. to ti obećajem. zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku.odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom. bit će ti svejedno kako se zovem.Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. Čučnula je kraj mene i rekla: .Zovem se Conchita Alvarez. najviše tri dolara. zar ne? Nasmijala se. Ove su čizme prvorazredne. ali kada sam govorio španjolski. Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. pa iako je u kutu bilo mračno. a ona se još čvršće privila uz me-ne . Nije dalje stigla. neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave. hombre! Ja volim visoke i snažne amigose. Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela. Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma. sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara. A možda mi uop-.. . Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču. Zatim je rekla: . To mi se dopada. Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove. Zaista nije bila suzdržljiva. Dat ću ti pet dolara.rekao sam.Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe.Ah . amigo.ti me ionako nećeš zaboraviti. Tada će završiti fiesta.Curo .Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. . . Da nisam jahač i da mnogo pješačim. curo.budeš li me izgladnjela. Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom. Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj. postaju još snažniji. Naravno. uopće ih ne bih mogao uzeti. mnogo važnijih od imena. Bilo je izvrsno. no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost. Momaka također. Donesi mi nešto. baš tako lijepe više i nisu. reći ćeš mi svoje ime.rekao je . Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali. Lijevi prozor iznad drva za potpalu. navukao čizme i rekao: . anđele moj! . . taj dolar sigurno nije manje vrijedio. Priredili su malu proslavu. Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika. Pečena svinjetina. ponudio mi je moje' vlastite čizme. Izuo sam mokasine. Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara.Ti bi mogla mnogo učiniti za mene. Uzeo sam čizme i rekao: . Puhao je poput staroga mačka. će i ne pristaju.Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. amigo. o čemu ću sanjati. Na prasne.No. .No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu. jer ona je gostioničareva kćerka. ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu.rekao sam i obujmio je oko • struka. Bio je to stariji momak šiljate brade. Taj stari momak. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje. koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar.rekao sam .Malo su mi tijesne. ljepotice.Čovjek se može prevariti . No prije toga volio bih jesti. Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge. Kada budeš mislila na mene. Bacio sam pogled na čizme. a ti? . Divila se zlatniku. Dao sam joj dolar. Kimnula je. možda. Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti.. Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške. a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva. No i prijeko. potreban par dobrih čizama. Zatim mi je prišao jedan muškarac. pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. malo ćemo imati jedno od drugoga. jeli. Svi su slavili. kojemu je. na trgu će biti mirno. jer su je zvali drugi gosti. Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe. nitko ne bi pomislio da sam gringo. a zatim je pokazala na zlatni dolar. . Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala.

tko si ti. jer one će od vas ponovim učinili gospodina. Bio je čistokrvni Meksikanac. ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle.. bedam dolara . Bio je opasan. moram se napiti. potapšao konja po vratu i prsima i pošao. Između njih bile su stambene zgrade. Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima. dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio.rekao je . • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo. jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno. . zar ne? Kimnuo sam. Da sam fmladi. a ispod kratke jakne nabranu. . Vjerovao mi je svaku riječ. dok smo jahali preko rječice. Pođi sa mnom. iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano. Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima. Nasmijao sam se.0. Na suprotnoj strani nalazili su se dućan. dovoljno pio. Ali.. Njegovi su koltovi imali svijetle drške. ne . na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac.Napij se sam. sedlamica. som. Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada. Idi samo. jer patron tako hoće.a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto. Ja. ni ja lebe ne poznam. Konj je cijelo poslijepodne pasao.. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri.Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda. ja nisam htio do Carradinea. Uzeo je i mojih deset dolara. amigo. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom. ured ispitivača rude i najamna staja. a meni je na rancu potrebna žena. Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola. Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. senor . a to se može ponekad dogoditi. snježnobijelu košulju.rekao je .zaškripao je zubima. tamnu.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. pa se zasad nisam morao o njemu brinuti. lagano se ljuljao i promatrao ga. amigo. u mračnoj uličici. Samo jedan dolar ostaje za mene. kovačnica. Ponovno je zastenjao. moj me je otac poslao Ortegi. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu. jer su stari prijatelji. pa da ih umota u zlato.Deset . suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći.rekao sam. On je te čizme izgubio na pokeru. Petnaest . Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern. dvorište za kola. Ja bih želio "znati čije su to čizme.. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. Smijao se. Ne mogu jeftinije. Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom.a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana. ja bih vam te fl/ino poklonio. Ja moram stajati ovdje na mostu. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri. Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće. Samo. Zastao sam.Hej. . Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru.Život je skup . Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. Pri tomu sam tiho pjevušio. na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose. Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. Nije on bio tek nekakav Carradine. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali.Amigo. amigo.i to je moja posljednja riječ. Moje su ga riječi oraspoložile. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti. Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge. . Uskoro sam stigao do velikoga saluna. ili Osjetio sam nekakvo bockanje. bogato vezenu kožnu odjeću. hotel. .Samo trenutak. a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja. Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi. Kada sam stigao do mosta. . . Ali ja fsam imao još dva pitanja. a prije toga. bogat i zdrav. kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne.gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin.rekao sam . Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi. Pogledao me je i upitao: . inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat.rekao je. A za poja-. . ja bih.Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar . Sedam kćeri.Ja moram brinuti o sedam kćeri. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti. . ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti.lagao je . Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima.. Nije rekao što bi tada učinio. Na sebi je imao mekanu. .

pogodio ga je moj metak u srce. Nastala je tišina. Užasno je palio grlo. .i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. Svi su u prvi čas zadržali dah. slamnati šešir. Većina ih je to činila neopazice. Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti. ... gospodine? Govorio je engleski. Mi se ponovno vidimo. . a zatim je pao. Svojim revolverom razbio sam obje boce. osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici.Odande prijeko. Drugo piće dvostruko prija . time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. ali ja sam odgovorio španjolski: . Zatim sam otišao u salun. Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose. Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca.Preskupo . Zatražio sam još ji'ilno piće. Ruke su mu kliznule na drške revolvera. I ja sam li. Samo puna brada što je okruživala tamno. Kada je zapucao. Bile su još gotovo pune. Prije nego što je dodirnuo pod. I tada me je ugledao. Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži. te kupio meksikanski.Kako se zove? Barmen je rekao: . Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. što su sjedila za stolom s moje desne strane. ali jaka sumnja bila je tu. To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona. taj momak nije bio bezazlen. Pili su i igrali poker ili bilijar. Ja sam najprije otišao u dućan. koji je još bio otvoren. Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao. Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: .. Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju.To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. Smi-| jala se. hombre .rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod.■'utuk. Lice mu je bilo ružno.Samo ostanite mirni. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena.re-o sam. jer ga još nisam vidio bez šešira. . Ali nisam ni ). Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci.Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao. U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti. Čvrsto se uhvatio za šank. Oh. Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna. nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar. Začudit će se. On se okrenuo prema šanku. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao. već gringosi. Možda ga nisam uspio prepoznati. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati. Vidio sam kako su dvojica drugih momaka. bio je mrtav. Dok me je barmen posluživao. Ne. Barmen me je upitao-.Otkuda dolazite. vodeći djevojku pod ruku. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam. povukao je samo lijevi. U salunu je vladao mir.. Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi. iako on nije bio drugorazredni momak. Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu. Moja je ljevica bila brža.upitao sam i pokazao na prvu bocu. dečki . podigao je ruke. Momak. a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. .Hej. Bio je domaće proizvodnje. Još nije bio posve siguran. Taj je viski bio skup. ''ml sam zašutio. koji je skočio i povikao.zarežao je. Dalje nije stigao. hi im nisam priuštio. Zašto? .Tebe će ovdje dokrajčiti. ivi ikoo se ulijevo. oporo lice. ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira. . Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. lako je imao dva re-M'i. Više nije želio ništa poduzimati. Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju. Zastao je. Amigo na mostu već me je opipao. Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja. Ispio sam viski. Ispio sam drugi gutljaj . Šešir mu je na vrpci visio na leđima. Svoj sam kolt držao u pripravnosti. Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica. ispod stola potegnula oružje.

. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu. Znao je i to da ne obmanjujem. Spremio sam novac. Osjetio sam da me vani nešto očekuje. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću. Pokazao sam mu što o tome mislim ka.I sami vidite da drugačije ne mogu. a svoj zadržao u ruci. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. Zatim se srušio na daske. Sada su stali psovati i ostali gosti..Bilo je pedeset i sedam konja. Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen. bez čizama i bez hrane. Dobro su znali kako mi je u duši. Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud. Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed. ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok. Čovjek je oblizao usnice. još dobro napunjenu. . ali nitko im nije pomogao. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade. Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: . Pod rukom sam osjetio krv. Ali skotrljao sam se s verande. Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. Moja je baka bila iz plemena Komanča. Njegov drugi metak pogodio me sa strane. dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje. jer to uistinu jesam. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . a zatim sam rekao: . Pošao sam prema pomičnim vratima. Jedan promukli glas je povikao: . Tada se pomakao.No. Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas. Kada sam stigao do vrata. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu. Polagano sam ustao. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju. Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar.U redu . ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz. Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu.• da me netko nazove crnobradim kopiletom.rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti. Kako to zamišljaš. a zatim po glavi. Zurili su u mene. Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca. Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo. sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera. još je malko razmišljao. Shortv! Trči brzo! . Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. gospodine? Više nisam govorio španjolski. loš sam znao kako izgleda veranda. ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde. Pri tome sam se korak po korak približavao vratima. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve. To sam dugovao Juanu. dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. Nitko se nije ni maknuo. okrenuo se. a on je razumio da nisam voljan dugo čekati.Gospode Bože. No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. Pričekao sam da se stišaju. već kao Teksašanin. ' Međutim. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju.Rekao sam: . zar ne? Šuteći sam slušao. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu. lijepo . morao mi je prići. Evo. Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su. Pogriješio je Waco Vegas. bez konja.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. skočio sam naprijed. Svi su šutjeli i čudili se. a gosti su izlazili iz saluna. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. Opalio je kolt.rekao je. Išao sam. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. koji ga je ovdje čekao. Bilo je možda tri do četiri stotine dolara.

Chita. Meni su potrebni toplina. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. troše moj i Juanov novac. U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu. Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. a zatim legneš u moju postelju. zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. Stigao sam do stražnje strane kuće. čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. sve mi je bilo jasno. ušao u dvorište. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke. kao da ni'što bocka sa strane. Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. Duboko je pao..ti uopće nisi ljubazan sa mnom. Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. obrij me. No ja sam rekao: . jer sam se tako ponašao.Što se to događalo u salunu? Hej. Gledao je oprema meni. Ja moram. Zatim je. ljubav i njega. Rana me je počela jače boljeti. . Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi. Ali sam se sjetio Chite. Chita mi je čak spomenula njihova imena. koji su ovdje priredili svečanost. Svega mi je bilo dosta. ' A. već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač. Na mene nije nitko svraćao pozornost.Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. Stigao sam na pravo mjesto. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv. poljubi me! Ali. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. Bio je zapravo u pravu.Umoran sam i ranjen. ali čim stavim povoj. ali utopiti se nije mogao. Udarac je bio snažan. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom. Ako te moja brada golica. Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. Tresnuo je. Na trgu se još uvijek slavilo. Brojne su ruke pljeskale u ritmu. Dosta mi je bilo pucnjave. Nije se prestrašila.Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj.zakrkljao sam Ijutito . skočio sam za njim. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj. Prepriječio mi je put. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. Prozor je bio otvoren. . Noge su mu se smekšale. nemoj prejako pritisnuti moju ranu. Manuel i Femando. Ona me je pozvala. ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom. već je oštro upitao: . Odlučio sam. Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje. Malo mjesečine dopiralo je u sobu. I losnicu sam pritisnuo na ranu. Dolje nije bilo mnogo vode. Sigurno je čuo hice. IV . Dobio je po uhu i po bradi. Chita je došla sat poslije ponoći. Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak.•5-VtVvV Što se tiče moje rane. Ovoga se puta nije smješkao. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. vidio drva i popeo se. Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. ali je rekla sa zgražanjem: . Zatim sam zamahnuo desnicom. A ja danas više nisam htio pucati. u to nije bilo nikakve sumnje. Mislio sam i na to da dvojica momaka. njega se ja ne bojim. Probudila me svojim dolaskom. Dokaži mi da imaš veliko srce. zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. A što se tiče toga gospodina Carradinea. Ostavio sam konja i pošao niz ulicu.Compadre . na svjetlu mjesečine. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. jer svečanost je dosegnula vrhunac. a ona je povremeno visoko podizala suknju.. Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom.

zobi i vode. Chi-l(i .Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo. ..Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? . Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju. jer je shvatio da je previše govorio. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. . Onda ću ovdje čekati. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom. Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja. jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati. jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa. a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj.rekao sam kratko. Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao. Neprestance sam na to mislio. tko ste vi. Ponovno je razmislila. a stanovat ću L hotelu.Za l'Onja i za vas.moć u salunu.Šest jaja. a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći.Paco Rodriges je i moj piijatelj. Napustio sam je prije svanuća.On i Carradine su amigosi. Ne stoga 1 '■■ '|l<i<. Sada više ne moraš ništa brinuti. Suočen s djecom. Ali doći će. Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. Nisam to zaboravio. taj hombre bio je Concho Cortez. mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće. sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. Hernando je bio vrlo visok. ni uz Chitu' ni na sijenu staje. Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom. .Gospode Bože! . Čovjek je sinoć bio u salunu.Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu.Sami se morate pobrinuti za svojega konja. Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo.Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca.. Brzo sam zaspao. . jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni. a da je meni. Mali je grad izgledao miroljubiv. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih. već zato što je bio druPrepoznao me je.rekao sam. obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje.rekla je. vjerojatno. čuo h • -.Jest . Svečanost je bila završena. a ne kakav mali psić. dao konju sijena. a ubili su ga Francuzi. javio iz kuta. pokupite mi slamke s leda. Uistinu me je obrijala. Ustao sam. Ona je bila Njemica. Troje se djece igralo sa psom. Možda će doći sutra. Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. <!<ia je začuo moj glas. Bio je moj polubrat.. Ovdje je bila polutama.Gospode Bože. Pristajat će ti. još snen.Ja sam Bac Catshum .rekao je. Sredili ste zamjenika Honda Carradinea. I odjeća mi je sada bila drugačija. 1 Uh . Imao 1 il 'i >ki. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah. brata mojega partnera Juana. . pa bio je to Curly Slater. . . gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? . Na crpki kraj bunara osvježio sam lice.Ovo stoji pola dolara . Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. do-nijevši brijaći pribor svojega oca. više nego Carradineov... . . Sve sam 4o slušao samo napola. Bila je proračunata. Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga. godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje. gospodine? Sinoć ispred saluna. A bude li vam to progledao kroz prste. Zašutio je. osjećao sam se kao utjelovljenje zla.pa tko ste vi. oštrinom i netrpeljivošću. Brzo sam ušao u hotel. sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio. . a ja više nisam imao brade. imao je plavu kosu i oči. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. jer Hernando je sin prve žene mojega oca. razbojničkog vodu Rodrigesa. On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari. Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući.rekao je . . iako se na meni to nije vidjelo. Čuvar se.rekao je i bio je istinski potresen. malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka.niji. iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću. Donijela mi je i novu odjeću. -Hajde. ni u snu. a ipak me nije prepoznao. možda za tjedan dana ili za mjesec i više. koji je jahao s Pacom Rodri-gesom. gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku. slaninu i kavu . A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu. Zatim sam upitao: .rekao sam. A zatim mi je došla u naručaj. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa. Bio sam gladan. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me.

. . on je. nosio ga je nisko ispod boka. .Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine. Uzvratio sam mu pogled. Odjeću. u dvanaest.pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo.lakše potezali sjedeći. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea.o pune dolara. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. Zatim smo zašutjeli. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu. Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda. dakle ne stariji od trideset. hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. . čekajući svoj doručak. Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu. Bio je visok kao i ja. ali sve sam utrpao u sebe. Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao. li i w io sam. Gladi je nemila. nego s boka. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. Ako ste mudri.rekao sam . Vi znate moje ime. rezervnu košulju. Sigurno nije bio stariji od mene. dragi moj Bac. bilo je deset sati. ali inače sasvim drugačiji. kako bih obavio nadzor. No unatoč svojem sjajnom izgledu. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. I on je ustao. Doručak mi više nije prijao. a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari.Ne tiče vas se . Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano. . Imam za to svoje razloge.rekao je . Zatim sam legao na postelju. pripalio cigaretu i ustao. a popio um I kavu. Ondje sam kupio američku odjeću. Taj je lud. Pojeo sam doručak. na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka. naravno. jer je iz kuhinje stigao moj doručak. morate znali. želio sam vratiti. Bili smo isto godište. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao.rekao sam . Svoj ću udio od vas ubrati poslije. moram ubiti. Izgledao je poput kakva božanstva. . Ne učinim li to. a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb. zapravo. Dakle. Unatoč modernom odijelu. Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. možete početi pucati. prijatelju Bac! Otišao je.Ah.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. Bac. Jer vas. Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. ja sam Bac Catshum . nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos. a čim me ugledate. još jedan sat vremena. Dok smo obojica stajali. Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana. Znao je za moje ime.rekao je i osmjehnuo se. a ja vaše ne znam. ali želi pokušati.a ako želite imati sa mnom nevolja. Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. možete ih dobiti. rekao sam samomu sebi. Samo sam se osmjehnuo. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet. čarapa i zelenu. a ja sam vidio da ima I treći revolver. Ja idem sada prijeko u meksički dio grada.Prijatelju . bio je u Carradineovoj sjeni.Chita Alvarez . Nakon nekog vremena je rekao: . Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom. : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek.Nagonski sam to osjetio. više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos.Imate malu prednost. Takvi su se koltovi. hoću li ja ostati ili vi po-stuti. a bili su nemilosrdni poput vukova. osmjehnuo mi se. Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. . Opušteno sam ležao i razmišljao. Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. taj hombre. Šuteći me je gledao. dakle. Kuda sam platio.Ne . ali i s poštovanjem i oprezom. Nn|pri|e sam otišao u dućan.rekao sam. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. malo postigao. Sumnje nije moglo biti. On je u koricama imao dva revolvera. Ali on ih nije potegnuo. Mnogo je putovao i već je o meni čuo. Međutim. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. Unajmio sam sobu u hotelu. To je bila sudbina. Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja. Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. posuđenu od Chite.rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. -Bac Catshum . Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. ostavit ćete me jednostavno na miru. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt. Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. odabravši i jednu kožnatu jaknu. Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite.

Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. Nedaleko od mosta. ali čovjek nije sam. Zato je priredio veliku predstavu.■•.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu. Nisam je osjećao kao prepreku. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam. koji će jednom doći. a osim toga htio sam ovdje. Zato sam morao ostati ovdje. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan. Pružao je ovom malom gradu. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu". bio sam ja. Nisam htio ni mogao biti kukavica. Bio sam ranjen. Sve sam to jasno osjećao. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. Znao sam da me promatraju . čiji je bio gazda. Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. Savladao sam taj osjećaj. Zato me je on morao. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. a ipak očarano.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro. Osamljen je. Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom.••. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata.•. na drugoj strani. vidio sam kako prijeko. ali dalje udesno. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. Rana me je podnošljivo boljela. Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. svaki korak. Osim toga. Živi se. Taj čovjek. To je bilo jasno. pred očima cijele javnosti. dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. A ja sam bio sam. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi. koji još nisu platili svoj dug. On je ovdje varao zakon. Pojas je dobro sjedio. Zvukovi su dopirali s mosta. Dvojica trubača. gotovo uvijek. ali i ponosnu melodiju. a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. više mu ne pripada. Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata. No to me nije ispunilo ponosom. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu. . sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu. iz sigurna položaja. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš.prestrašeno. čak na trenutak i očaj. svaku kretnju. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. u Santa Rosi. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. tik uz rječicu. stiže Hondo Car-radine. još nisam završio sa Santa Rosom. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. To ga odvodi od ljudskoga društva. tužnu. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje. • • •. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti. Promatraju ga iz daljine. Samo je tako mogao ostati veliki gazda.•••-. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. odjenuo se i opa-sao. Bio sam pripravan. To nije bilo pošteno. krad-Ijivaca konja i razbojnika. sigurnim utočištem ubojica. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. Mogli smo se međusobno promatrati. To sam već često doživio. Morao sam se ogledati. jedan pozaunist i jedan bubnjar. ponešto za oko i uho. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. ubiti. . Korice sam privezao čvrsto uz nogu. gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada.

. I ja san to činio. Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. pod vedrim nebom. teško dišući. Ja sam ispalio i drugi metak. amigo. a koju sam ipak vidio. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo. Na me. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. Bila je srednje visine. a duboko ispod boka dugocijevni kolt. već ga je prvi pogodio! On nije više pucao.Jeste li ga ubili. Ali tada su Juana ustrijelili. Jest. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea. kosa joj je bila ba-krenasta. Pogledala me je. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. Na svijetu mora biti žena kakva je ona. Zapucali smo u isti čas.Živ je.Vi. žestoko je boljela i krvarila. ušao sam u dućan. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. Bila je to gadna rana. Shvatio sam da je to liječnik.Zar sam ja. Mimo u košulji i prsluku. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. Prekinuo sam se. Nisam imao ništa protiv Chite. posebice u mladim godinama. Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. Lice joj je bilo malko prkosno. Tek zbog sigurnosti. . Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana.. . s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. Opet mi je bilo dosta ljudi. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez.Hondo Carradine došao je bez kaputa.Poslije tebe. Vraćao sam se prema hotelu. Zatim je podigao pogled k meni i rekao: . te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život. Njegova nevolja. . Voljela je život i ljubav. Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes. posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. poslije tebe! Potegnuo je. Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. imala je sve što žena mora imati. Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav. Bio je kao •nljen. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . oči zelene. Dok sam prolazio pokraj trgovine.Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. Jer. A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. ali izgledi su slabi. kada još nisam bio osamljeni vuk. ukočen. ali je metak . Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene.rekao sam. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene. Glazba je iznenada utihnula. Tek sam tada opazio gdje me je pogodio. A sada sam je ustinu vidio. preko haljine nosila modru.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. i to takvu da odleti s mosta. Prijalo mi je. kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. hombre! . stara budalo . vitka. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad. ali dražesno. Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku. uzet. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi. Stajala je za tezgom. to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre. najradije bih opalio pljusku. Znala je tko sam. koja je protekle noći bila draga prema meni. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev. Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. proletio je metak kroz nadlakticu. Ali tada je nastala razlika. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu. malko iznad moje stare rane. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem. U predjelu srca. ili je grad još bio posve tih. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. da sve zaboravim i možda započnem novi život. koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca. Nije me mogao baciti s nogu. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: . Htio sam i morao biti sam. Htio me je pogoditi u srce.krenuo predaleko. Tom starom glupanu. la sam bio živ.

dozvati cijelu razbojničku bandu. Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna. Ti možeš stati na Carradineovo mjesto. Obuhvatila me je oko vrata. ostali ste u svojem dućanu i čistili luk . također će ozdraviti. Jeste li me razumjeli? Pogledala me je. Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju.No budete li se utopili u mržnji i preziru.Jest.Moje želje su se ispulo. Zbog toga moraš ostati. šuteći je 11 idila. nisam! Glas joj je drhtao. I Concho Cortez. a građani su napustili mojega muža. l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n.Nina Hallester.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. . Imali ste više sreće nego moj muž. Sada vam ja nešto dugujem. . A ako vas je vaš muž volio. i xini|ola je toplu vodu. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila.To ste jučer kupili. alkohol i kovčežić ■ i zavojima. moj ga je muž htio protjerati iz grada. rođena VValker. svetica? Oh.Tko bi mi to mogao zamjeriti? .. još životne radosti i vatre u sebi.Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao. Prsti su joj bili spretni.Nina . dakle. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao. Ali samo na trenutak i već se pribrala. Kad ozdravi. a toga se ovaj bijedni grad boji. izvrg-nuo ga ruglu. Ali Carradine ga je ismijao. budu li htjeli. . . Odmaknuo sam se. Ustrijelio ga je Hondo Carradine. ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra. .rekla je. Ustao sam da bih se odjenuo. . ponovno će preuzeti ovaj grad.Nije mrtav. izazvao svađu u salunu (. udahnuo sam njezin miris. . . Možete dobiti što god to bilo. .Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena .rekao sam.protivnika ustrijelio. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac. doktor je rekao da ima izglede da ostane živ. Razumio sam što mi je htjela reći. ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive. ja želim njegovu smrt. Njega je Carradine pogodio ravno u srce. a zatim otići. Ti si Bac Catshum. Jest.Moj je muž bio dobar muškarac. Zatim je sama od sebe došla k meni. a ja sam je osjetio samo na trenutak. Ti jesi. Više se nije mogao na njih osloniti.Pa ipak.upitala je. ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea.. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea. Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga .Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika.Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep. Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. sigurno bi želio da živite.rekla je. Oni mogu. Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. uskoro ćete postati mumija. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti. možda. Dođite u stražnju sobu. strpao ih u hlače i pošao. U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra. opora i hladna. Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se. koga si bacio u rječicu. Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine. Kada je Carradine došao ovamo. Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula. Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea. Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. Pošao sam za njom u pokrajnu sobu. Pomogla mi je svući košulju. . Kada mi je I u išla posve blizu. tako lijepa.Kako se ti uopće zoveš? . Htjela mi je pružiti košulju. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao. donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio. Ostat ću još neko vrijeme. a ne da propadate u mržnji i preziru. Ostat ću. dok se on borio. isušena i tvrda. privukao je k sebi i poljubio. . Navukao sam potkošulju i košulju. Hajde. Stajala je tik kraj mene. Nije progovorila ni jednu riječ. u biti voliš. Mogli biste muškarca učiniti kraljem. Kimnula je. stala na vrške prstiju i poljubila me. čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka. Bila je tako poželjna. Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan.rekao sam.Rekao sam: . . Bio je čist i svjež. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. Ali ja sada znam da ti ovaj grad. A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti. . nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. Htjela bih pogledati ranu. Imala je. . pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam. " Kline.

za-i ' -. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. Ali brijač mi je.'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje.. pa ipak je bio bespomoćan. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. naručio sam. kao i londo Carradine. Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. uz jedva prikriveni strah.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. večeru u sobu. a malo se selo nije promijenilo. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu. . Corte-za i Carradinea. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent.'Ih. Mislio sam na Ninu Hallester. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo. gospodine. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. Kada sam htio platiti. Ostavila me je samoga uz dobar doručak. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta. Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme. Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav. na > Carradine. Bilo kako bilo.. Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući. Štitila su ga trojica revolveraša. Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. Rane su pekle i kuckale. u sjaju mjesečine. Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. Nakon te misli napokon sam shvatio. moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. Sve su mi mogućnosti bile jasne. Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. Španjolski su misionari izgradili misiju. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. Taj je pas bio malen i bespomoćan. a za mene bi sve bilo bolje. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. ali tijekom noći sve je bilo tiho.Otišao sam šuteći.. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto. nakon nekoliko sati. Na mostu. lako nisam bio gladan. Vani sam se ogledao oko sebe. posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. dao se obrijati i ošišati. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. Poznavao sam to. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. nigdje živa čovjeka. . Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-. Mislim da hoću. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce. Poslije sam otišao brijaču. žarile su i boljele. a ja sam osjetio odgovornost. vodila svoj dućan i čekala. bezbrižnije. sa strane i na nadlaktici.Gospodine Catshume. Sada je ostao bez zaštite. Ali sam ustao. dakle. Otišao sam u hotel. Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi. čiji je muž bio počasni šerif. To je zacijelo bila liječnikova kuća. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda. uvijek čekala nešto. rekao: . mogao bih to postati. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t . Osim toga sam tražio mnogo čaja. Bilo je. misli nisam morao dovoditi do kraja. prilazio prozoru i gledao van.Vi imate ovdje sve besplatno. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea. Nisu bile opasne. Ondje je bila Chita.. ali su mi smetale. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. Naprotiv. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi. Debela žena nije nastavila govoriti. posluga je rekla: . Osjećao sam laganu vrućicu. . ni dovoljno hrabri. Kada bih htio. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. Ovo je bio sličan osjećaj. Odjednom sam shvatio. '!>■. Ondje su ljudi živjeli lakše. imao sam tri rane. odjenuo se i otišao na doručak. A možda i< i<i'. okrenula se i vratila u kuhinju. misija je zajedno s crkvom propala. Dva puta sam ustajao.

Osjećao sam gorčinu.rekao sam grubo.■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: . Polagano. Sada sam ja .SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara.. Željeli su zaštitu. A kada se to tako gleda. ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak. . složili su se s Carradineom.Prestanite! .. Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć. Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti. Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas.Je li tako u redu. Na neki je način uveo red. gospodine. Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost. nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva. A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala. mogu vam na izbor. gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje. .prema njihovu mišljenju . ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja. ali ljudi su time bili zadovoljni. Nastavio sam koračati mostom.stupio na Carradineovo mjesto. došao do mosta i zastao.sam koračao pokraj dućana. ali Ninu nisam vidio. Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene.

Gubi se. Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći.Bude li kada bilo nešto teže. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk. Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. Dođite. ali kada sam htio izaći na ulicu. Obi-. čak noževa. konja što sam ga oduzeo Apaču. a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost.. A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce. . Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima.upitala je. Sine moj. On će se htjeti domoći vaše glave. što je s vašom ranom. a vlasnik hotela je povikao: . Nastavio sam šetnju kroz mjesto. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka. Pacu Rodrigesu. Samo bi Nina. Odzvanjali su ulicom.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu. Imali su velike šešire. Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca. Do podneva sam mislio da se neće izvući. Pružila sam ti toplinu. gospodine Catshume! Ili.Napokon. Zatresao sam glavom. dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac. ispitivački.rekao sam. Ona je polagano uzdahnula. ali me !•>' previše boljela. Legao sam na postelju i odmarao se. Bio je to dobar i zdrav san. Do mene su dopirali divlja vika.rekao je. vjerojatno. rzanje. koji su dojurili u grad poput horde. Sada nije imao šešir ni kaput.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem. De• V. Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima. Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu. Znao sam da I sam u nečemu pogriješio. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći. {.Gubi se. Kako je Carradineu? . a zatim u svoju sobu. Bila je već večer.rekla je. uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. Rana mi se polagano smirivala.1'izio sam svaki kut. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi. l/nbori jednoga i ostani s njim.upitala je i čvrsto me pogledala.Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše . Svi su me s poštovanjem pozdravljali. Momci su ini se cerili.Gospodine Catshume. Ti si meni draga.upitao sam . Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš.ocu.. gringo. ali i malko nesigurno. ali su bili suz-držljivi. buka ljudi u divljem kasu. . a sunce je utonulo za brežuljke. Probudili su me revolverski hici. nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo. Dotrčao je dječak i donio bocu t. II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti.S njom se ne mogu mjeriti. Razmišljao sam o ljudima. Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. .rekla je. uspjeti.Chita . gringo! .upitao je. za njim će doći cijela horda. možda. . već samo hlače. Sada će.To je nešto drugo . bio je to besprijekorni dvoboj.Drago mi je da pitate za njega .Hej. prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja. ako nam sada ne pomognete. Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled. Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi.. svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. pot-košulju i prsluk. gdje je Chita pomagala svojemu. Izvana je još uvijek dopirala buka. Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš.Za tebe? . Odustao sam. Baš vim glup. Jesi li ti propovjednik? . . Sjeo sam za stol kraj prozora. Ako dođe Rodriges. Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao. neurednih brada. kojima život nije mnogo značio. Pogledala me je. Stari je čovjek izgledao pospan i umoran. imat ćete prilike pokazati svoje umijeće. ali sam ga izvukao.hita. Podigla je svoju tešku četku. bijesno iscerenih lica. prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. sigurno je već poslan glasnik. mladi čovječe? . A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj.Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . vi biste morali o nečemu razmisliti. .Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. . prezirno. . Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba. a na kraju to je pogrešno.ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći. ali gazda. Izašao sam bez riječi. onako kao ja kod Nine Hallester. Chita..Iz prve kuće izašao je liječnik. Borba je bila poštena. Bio sam bijedan pas. Ja sam stajao na najnižoj stubi. Požurio sam niz stube. stresao se i vratio u kuću. na nogama papuče.ekile.setak momaka naguralo se u predvorje hotela. Možda je Chita. Bio sam čovjek bez prijatelja. Razdijelili su se i pojurili uz stube. Za-< un morao objahati taj kraj. . Otišao sam na ručak. Chita je sređivala stolove. .Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? . udarci kopita. uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda. m so ponovno našao na ame-. .rekao je. . zar ne? . lažljivi. Gubi se. zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? . .rekao sam. . ■.Ništa . obišao sam svojega konja u najamnoj staji.

zveckajući ostrugama. njemu. iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu. Sada je djelovao tužno poput djeteta. naše konje. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. Bio je Paco Rodri-ges. Napokon je rekao: . Bac. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. carambota! . Saznat ću to prije nego ti. Popij još malo. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio. to sam jasno spoznao.Ti si mu zaista bio dobar amigo. sam je ubio već desetke ljudi. Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica. hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju. tvoj mali brat je mrtav. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. Kad sam zašutio. savijene. Na trenutak je izgledao bespomoćno. Najprije sam ga pustio da ispije piće. ja sam Bac. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci. noge su mu bile vitke. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. pripazi na ono što su nam ukrali. Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom. no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića. gurnuo je svoju kratku. Ti si bio njegov amigo. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu. slijedili su ga.Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. samo je ponekad popio gutljaj vina. On je bio ubojica. Paco. Njegove kose oči opasno su blistale. Poznavao sam ga. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. I on je poznavao mene.rekao je. I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek. Momci su se izgurali van. brat mojega partnera Juana. Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima.Juan . . Zašutio je i obrisao oči. Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . Ušli smo u salun. U njegovim se očima vidjelo žaljenje. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac.. Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom. Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara.Carradine me je jednom spasio od vješala. razbojniku. ulijevao je crno vino u grlo. Čekao me je. Obavezan sam mu. Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj. Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: . Zatim se nasmijao: . Paco! Isperi gorčinu. debelu ruku pod moju. a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru. I oni su pili. Imao je dva revolvera u koricama. Rekao im je da sam ja njegov prijatelj. Zašutio je.zatražio je Paco. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. naše puške. Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega. . koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili. amigo! Ustao je i pošao.Bac. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka. a njegovi momci. Zašutio je. Uzeli su naše revolvere. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu .Jest. a brkovi su mu bili prava krasota. kojemu je želio drugačiji životni put. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi.Caramba. Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. jer je znao što razbojničkom vodi prija. jer jašem s njegovim malim bratom. Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. Zatim je pio.trebao je i morao biti bolji od mene. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu. adios. Poznavali su ga. Juan je htio sam nešto postići. Izašao je. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim. Rekao sam: . što je zapravo bio i kao "general". Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa.. koji su prijeko priredili proslavu.. Samo jednoga momi uhvatiti. baš sam. Bio je srednje visine.rekao je . koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. iako smo bili neujednačeni par. Zaplakao je za svojim bratom Juanom. i on je neko vrijeme Šutio. a ja sam bio sretan što jaše s tobom. Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun. Oči su mu izneInada zasuzile. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim.. Išli smo kao prijatelji. Slijedio si tragove njegovog ubojice. Donio je i najbolje vino.Paco. ne. Zatim sam rekao: . . No to je duga priča. Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje. a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. Ali sada. Ostale n ja sigurno naći. Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina. jahaće..

Ne želim više jesti sama. Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu. Kimnuo sam i polako pošao prema vratima. Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim. Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti.rekla je. .rekla je zatim. kada je već bio kapetan. Prolazio sam gradom.Dođi za jedan sat na večeru . Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo.. Napokon.Moji su roditelji tako htjeli. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama.Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande. uskoro skočiti za vrat. Izašao sam. A meni je bilo pravo da on . Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad. I otuda su razbojnici već otišli. Jedan je odjahao do sedlara. Mene.Ti ih mrziš. osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio.one što nam je ukrala konje. Ja sam otišao k Nini.rekla je . ubila njegova brata. Ako čovjek dobro razmisli. grad je postajao svjetliji i ljubazniji. Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke.Za jedan sat . Oni su ga. Prihvatila sam ga.promrmljao sam . Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik. Ja sam sve vrijeme sama. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo. ona nije kao Chita.Udala sam se za njega sa sedamnaest . Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi. . neka vrati prije nego što odjašemo. .Je li bilo gadno? . Uredili smo dućan. Postala sam odrasla žena. . Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati. Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad. ali više ne želi biti sama.upitao sam. Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo. Čuo sam kako oštro viče: . On će I" pronaći sitne štakore. . Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. okupili su se oko Rodrigesa. a jedan je nestao u jednoj kući. ne pruživši mu ni najmanju priliku. zbog nečega degradirali i zatvorili. drugi u dućan.rekao sam. Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . . jer su tvojega muža ostavili bez pomoći .Ah . . a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me.u ovoj prokletoj zemlji većinom sami. neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama. Razbojnicisu uzjahati. koja pokušava sa svakim muškarcem. Još se jednom želi odvažiti. Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan. Pogledala me je. Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima. divljina i nasilje visjelo u zraku. . Kasali su preko mosta. zapravo bila ispunjena. Ali je vratio. Izgledalo je kao omot tkanine.Svi smo mi .rekao sam preko ramena. koje ja sam nisam uspio naći. Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih. Razumio sam je. nakon što smo se sinoć poljubili.Ja u to ne želim vjerovati . Zanijekala je glavom. ali usne su joj još bile stisnute. koja se u međuvremenu malo raspršila. pravedno je da te kukavice plaćaju.rekla je . Čekala me je nasred dućana i pogledala me.Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost.Nije . Čak sam i ja odahnuo. . Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom. ako je krao u gradu.neka plaćaju tvoju zaštitu.iako i sam razbojnik . jer Paco-va je ruka daleko sezala. . On se kao poručnik borio za konfederativce. koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja. No do toga nije došlo. Zatim je izbio rat. Pala je noć. Drugo nisu ni zaslužili. a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana.Jest . Otišli su vratiti ono što su uzeli. jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost. Razumiješ li me? Kimnuo sam. Ljudi su izašli na ulicu. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao.goni ubojice i kradljivce. Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu. . Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je.rekla je. Imao je veza s obje strane granice. Jednoga dana čovjek spozna da je sam. Zatim je horda krenula. Posvuda su se palile svjetiljke. Zatim sam prešao most.mrmljao sam. a oni su ga ubili. . Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo.jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio. pitao za Manuela i Fernanda. Ostalo će učiniti Paco Rodriges. a izvana su stizali jahači i kola. okajat će to.Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. Moja je zadaća sada.Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika. koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. . oni su razbojnici. . Ja sam volio Juana Rodrigesa.

Pogledali smo se. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. Već sam se našao usred nečega drugog. I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda.jer ovaj grad. Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost.. Ja nisam bio ubojica. čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti. A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada. Ta je granica ionako još sporna. Gospodine Catshume. To je bila nužnost. a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . Zašutio sam. a čuvar. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti. a svakoga sam dana bio kod Nine.. . Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. A bilo je tako jednostavno. a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji. Osjetio sam plamen u njoj. 'i"v<> se naljutila. ikakve skrovite primisli. htio mi je dati dvadeset dolara. Rane su zacijeljele. ■ i' i i' > obišla oko stola. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao. Zašto to ne razumijete? . Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi.i ne pokušavaj me kupiti. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice.rekao je kada sam ga začuđeno pogledao. -Vi ste gnijezdo kukavica. koji je ujedno bio i vlasnik. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe. ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. Zanijekao sam glavom. moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. Odveo sam konje u staju. ima budućnost. Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. rado ću platiti tih dvadeset dolara..Ostat ćemo . Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija.Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje.Dakle. Dovoljno je samo da odu. . Nisam mogao tek tako odjahati. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš.. ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti. Ti imaš ovdje zgodan dućan.Ako hoćeš. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti. Ponekad smo šetali uz rječicu. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. svi kao jedan. Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu.rekao sam . Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. Dobro sam se oporavio. Građani su morali stajati iza njega. jer mi je koješta palo na um. pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen. a zemlja bude gusto naseljena. Nina. to je bio početak. No zatim je kimnula. Ali najprije. rekla je: . I ništa drugo. ja sam ovdje svoje obavio. Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad.Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina. -Ja ih neću-rekao sam. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. . Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama. a bio je spreman za vas se boriti. ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas.re'io sam joj . Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti. Ni jedno od nas više nije bilo samo. a nedjeljom smo čak izjahali. možda. Kada sam na večer otišao u salun. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. Svoje sam brige zaboravio. Tako biste postali ponosan grad. osjećao sam se zadovoljnim. Sada više ne. Morao sam ostati još neko vrijeme. Bac. ni jednoga centa. . Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom.To sam davao Carradineu svakoga tjedna . kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima.

Zatim sam otišao u salun. Ako ga ustrijelim. Rekao sam: . mogao je biti osam. napunjenu najboljim viskijem. Puhnuo sam kroz nos. Zurio sam u novac. Nitko nije rekao ni jednu riječ. Ondje sam se okrenuo. . otići ću. u kutu. Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari. Rekao je: Hej. Imao je plavu teksašku bradu. . Budem li predugo čekao. rekao sam: .Ovo je vaš udio . čvrst. gdje je odlučivao snažniji i brži. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu. ustao je je-'luti muškarac.Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore . otraga. Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. Rekao je: . koji je želio steći ime i slavu. ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. Ispio sam viski i pošao prema vratima. Znao sam što me slijedi. dakle. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona. godina mladi od mene. dok vi. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća. No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu.. Nosio [<i I kolt. i to na lijevoj strani. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. Možda su se već i borili.rekao sam. koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. .. Tako je to bilo u svim divljim gradovima.. Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio. Mislio sam: zapravo bih morao uzeti. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara. To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse. tu tiliku neće imati.1. Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene. Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka. hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. Mi'ljutim. Posvuda je bilo takvih luđaka. Zatim je stao u raskorak. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala. a raširene je prste držao na dršku revolvera. želim vas pobijediti. ove kukavice drugo i ne zaslužuju. U svakom slučaju. 'tn me gorčina. a sada sam ja na redu. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde.A kada dođe razbojnička banda. a vi ćete morati sami sebi pomoći. . Međutim. Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine. a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu. mršav.Požderite ovaj svoj novac. Nakon tih riječi htio sam otići. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges.promrmljao je. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku. nagnuo se prsima naprijed.Catshume. Bio jo još mlad. . Gazda me je gledao. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo.Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu.

Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti. Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će. a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. Možda će divlji momak ostati živ. Morao sam munjevito pucati. Pridržao se za šank. Kada sam učinio treći korak prema izlazu. Pri tome je. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. Domaćin je donio vino. ponovno podigao kolt i nanišanio u mene. možda. No jednoga dana mora ozdraviti. Gosti su me promatrali. a zastao sam tek na mostu. kukavički grad traži da ga ja štitim. Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu. Nismo se poznavali.I ovdje je bilo tako. pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi. To bi za sve nas bilo bolje. patrone? . . Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. Okrenuo sam mu leda i htio izaći. Nisam je prihvatio. Rekao sam: . jer je momak držao kolt u ruci. Momak koji je došao osvojiti grad. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. . Sada mi je to bilo dvostruko drago. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe. a barmen mi je pružio punu čašu viskija. Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. odustani od svojih nakana. Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku. Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje. Bili su dolari i meksički peseti. već stigao moj nasljednik. Sada je. nudi mi za to novac. Kada su spoznali da želim biti na miru. koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede. znao je da nije uspio. Sada su dragovoljno poslušali. Gorko je uzdisao. Ali drugačije nisam mogao. Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. Pedro . bilo pogrešno mišljenje. Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu. . Kada ga je pogodio moj drugi metak. A i Nina je bila tu. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše. još se pridržavao za šank. . Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju. možda. Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. Nakon toga sam izašao. Jesi li razumio. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret. Pošao sam dalje. Sebe samoga neću razočarati. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. možda. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . naišao na pogrešna čovjeka.Stajao vam je na dohvatu ruke. naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. jer nepogrešiv nisam bio ni ja.Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda.Ja vam ovdje pomažem. /ur zaista nećete ništa jesti. Hodao sam kroz noć. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. Spremio je novac i otišao.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. Rekao sam: . a kolt mu je ispao iz ruke. Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života. Taj prokleti bijedni. Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. Moj je kolt zagrmio. Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. Nikada ga još nisam vidio. Zatim mi je pružio novac. Ali i to je.upitao je.Makni to.rekao sam umorno. i tu sam zatekao malobrojne goste.Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. jer sam mogao biti sam. na svoju nevolju. Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio.Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika. . Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode. Morao sam ispaliti još jedan metak.Amigo. a divlji je momak zateturao.

I sa mnom je bilo tako. a sada i taj Jesse Hopkins. ujko je sigurno svirao samo po sluhu. I na kraju sve je bilo dobro. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom. A čovjek mora imati želje i snove. Odbio sam kretnjom glave. Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. možda. Vidio sam kroz prozor. šesnaest stotina na mjesec. Išao sam dalje.Udi. Znao sam da pjeva za mene. Osjećao sam se malo bolje. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali. a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. je otišao. ■ Bila je to. Čuvaj se. Dakle. Zatim je 'ilHujala gitara. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. otvorila su se. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. vrlo banalna pjesma.|iodine. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. 1 Obojica smo zastali. samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. četiri stotine na tjedan. Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. Nina mi je pala u zagrljaj. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. U dućanu je bio mrak. Taj će za dva tjedna ponovno jahati. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. Svirač je bio pravi umjet-' ni. Onda sve ide. Bac. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. Na život valja gledati jednostavnije. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo. No kada sam bio kraj vrata. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. Cor-tez. A kada sam za sobom zatvorio vrata. dečko moj! Nakon tih riječi. Chita nije došla za moj stol. Ušao sam. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. ij'. samo čekaju da ozdrave: Carradine. I ona je svirala gitaru. Dugo je pio. Nakon nekog vremena otišao sam. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. Nina je sigurno spavala. Pjevala je o hidalgu. Oh.upitao. . Čuo sam Ninin mirni glas: . A kada je zatim zapjevala žena. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. ostala je u pozadini. Ali takav je i život. Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili.

Osim toga. nepregledno područje. Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. a jednom sam morao pucati.. Počelo je time da su Carradine. Taj je strah sada sigurno bio još veći. Odlazio sam da bih stvarao mir. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. Vrijeme je prolazilo. jer su često dolazili divlji momci. Međutim. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. tako da je taj grad ostavljao na miru. U okolicu se doselilo nekoliko farmera. Bio je to skroman korak naprijed.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio. Slali su po mene kao po šerifa. Kada je stigla ta vijest. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se.. Morao sam dopustiti da liječnik ode. Drugi nije bio manje značajan. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. koji su se htjeli izludovati. upravo su počeli okretati svaki dolar. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. To je bio prvi događaj. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. jer sam i loš predosjećaj. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom. No bilo je u gradu i nevolja. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. Imao sam prijatelje. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom. Tada su građani dolazili po mene. udaljen oko pedeset milja. mo ako ne. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. tako reći. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. iako još nisu sasvim ozdravili. Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. Ponekad sam morao biti grub. pijani. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo. nakon rata morala biti preustrojena. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev. Liječnik im je bio potreban. Možda su to bili čak teški gubici. Bilo je to divlje. . Drugoga rješenja nije bilo. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja.pačlma. U svakom slučaju. No oni će se još morati dokazivati. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. ali su izgubili bitku. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno. Bila mi je potrebna veća svota. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges. n ini je teško što mora otići. I toga sam puta divljega momka samo ranio. koji su također stizali. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest. Sada grad više nije postojao. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom. straga prive-zali njihove konje i odvezli se. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. Oni su. S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. a u nekim sam bankama imao male račune. a doseljenici. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka.

možeš liječnika dovesti ovamo. Zatim je s mukom rekla: . Ležala je u postelji. koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti. .. jer oni me prate i bore se za mene. Sada je bio potreban liječnik. ali i vremena je bilo malo.Bac. Šutio sam i pio vino. Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju. Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak. a Chitu. Poznavao sam jednoga tragača za zlatom. uda-od stotinu milja.rekao je liječnik. davalo osjećaj nekakva zajedništva. ovdje na verandi.. ali i volju za životom.iMBI ti I ■■■ . U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. ali su živjeli i dalje. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali. Bilo je dobro. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose.Nisam htio dovršiti misao. VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač. . Za Chitu je bila važna svaka minuta. Oči su joj bile prepune straha i boli. Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo.kom zapregom. Potegnuli su koltove. Bac. Sve će već biti dovedeno na čistac. možda. Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom. . Bila je pri svijesti i pogledala me. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim. Ali sve su to bile iznimke. pogodio je metak u tijelo. Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela.. a samo ti. samo neko vrijeme razmišljati. osjećao sam mješavinu srdžbe.. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite. Čuješ li. pjeva i svira gitaru.Odjahat ću za pet minuta. Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu. . I Nina mi je uljepšavala svaki dan. mala Chita. Svi je vole. Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač. Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. . Mislio sam da će Paco. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije. Metak se učvrstio. . Ipak sam pio to vino. koji je živio i s vrškom strjelice u leđima. Uzbudio se cijeli grad.Ona je drago stvorenje . jer nam je. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi. nepravednim i bijednim svijetom.svojim ljudima. Gledao sam njezine oči i kimnuo: . ogorčenja i prezira. moraš mi pomoći. Dolazio je iz Mesille. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi.

Ti si morao jahati drugim smjerom. Ne.mrmljao je liječnik . doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati. Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju.Neka je đavo odnese! .. onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima. Smjellava mu se zacrvenjela. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice.odvratio sam . ti si meni nešto dužan. hombre! " '.Ako ti sada dadem doktora. Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama. a pogled mu je bio još tvrdi. A ti meni više (duguješ ništa. Zatresao je glavom. Zvučao je divlje i gotovo Ijutito.i. Komadi govedine. Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu. Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. konjaj mazgi.um ga i vidio da se više s . Rekao sam: . . šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! . Zatim je Rodriges rekao: . Njegovi su razbojnici lutali naokolo. Dakle. Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora. Sada mogu svakome nešto ponuditi.ali kada se radi o moralnim načelima. Dakle. Rekao je: .Paco. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo. mnogo živežnih namirnica.Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem .rekao sam.Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen. Štedio sam ga cijelo vrijeme. Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi. Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće.Takvih kao ona ima na stotine. Jesi li razumio? je iznenađen. Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac. ali samo na trenutak. amigo Bac. najprije zbog Carradinea. Amigo. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti.upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o. Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina. Rodriges se vratio. a sada je potreban nama.rekao sam. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni. . t . zatim zbog tebe. Odjednom se osmjehnuo. Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo.a osim toga. Nisam odgovorio. rublje se sušilo. kako bih tebi učinio uslugu. a ostruge su zveckale. Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade. Ja sam ti ga samo pozajmio. ovo je naš doktor. oružja. Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak. Možda bi se njegovi razbojnici raspršili. Oduvijek muškarci štite žene i djecu. ali mojih ljudi ima sve manje. jtui se pretvorilo u ledenu masku. novaca. on me neće pustiti. bilo bi to zlo za Rodri-gesa.Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost. Međutim. . Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. zarežao je: . Odličan doručak. se! . Sada je bio iznenađen. Negdje zacijelo postoji još jedan doktor. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima.Dva i više puta dalje odavde .Možeš nestati u. a zatim je potreban tebi. Doći ću i po ljepoticu iz dućana.rekao je. a kruh i povrće također nisu zaostajali. zbog tvojega maloga brata. To je kao kada pozajmiš dobra konja. Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad. opreme. jer bi to sman'jilo njegov prestiž. ne duže. a bilo je tu i desetak žena. Znao sam da jašu s njima. za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana. amigo. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem. Ja sam njega osvetio. Zurio je u mene. dat ću vam jedan sat pred-'•■. pa će se banda sigurno uskoro povećati. Paco. u Ivoja riječ više ne vrijedi? . tako je to.. Sada imam tu želju. Kada sam savio cigaretu. imali su veliki plijen. Liječnik je rekao: .. svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. spreman sam odjahati u Santa Rosu. Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica. . zar želiš proigrati mogu naklonost i. Počeo sam polako jesti. Nakon što je sjeo.Da . . Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi. .prekinuo ga je Rodriges.On me neće pustiti.

Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu. Recite im to.a vi nastavite jahati. Uskoro sam znao. Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost. . VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo. hajdemo . Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati.njim ne može pregovarati. Ipak je tako bilo dobro. Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao. a ako i stigne. Dakle. A sve se to ne dobiva na dar. zao. možda. Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. a ja sam se pobojao.Je li' vaš konj dobar. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. jer će inače biti pobijeni. No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. svoj će bijes iskaliti i na Nini. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. Bila je to mala udolina. On će. Pogledao sam liječnika. Rekao je da će odvesti Ninu. Ovako im može obećati lov. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. ako napadne grad i razori ga. recite ljudima da moraju braniti svoj grad. ali drugi će ljudi umrijeti.rekao sam . Oh.rekao sam i sjahao.rekao sam. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. spasiti Chitu. . Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao. . doktore? .Ovdje ću zadržati razbojnike . Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. a momci možda neće ni toliko čekati. Sve ima svoju cijenu. Sve dok banda ne objaše udolinu. njegovi će mu ljudi zamjeriti.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. Mnogi su bili takvi. bude li se taj grad hrabro borio. Green Vallev je izgubio. kako bi me opkolila sa dviju strana. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Kada stignete u Santa Rosu. Sat prednosti bilo je premalo.. Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba.rekao je . mnogo toga će se promijeniti.ali uspjela se odmoriti. bezobziran i nemilosrdan. Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu. rast će i procvjetati. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva.Kako god hoće . No odjednom su mu oči bljesnule. S jedne strane bio je krvoločan. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne. više ga nema. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. mogao sam ih zadržati. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih.Dakle.. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo. a imao sam još i kolt. imati mušku čast i ponos. S druge pak strane htio je biti hidalgo. No Chitu i vas zbog toga će mrziti. . barem u početku. Razbojnici su bez riječi gledali za nama. .: .Jašem na mazgi . Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. Nasmijao se i rekao: . Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao. da neće uspjeti dojahati u grad. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. posao. S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci. Mogao sam pucati šest puta. Zatim sam čekao.

coram-ba.mi mi konja. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. te dopustio svojim jahačima napad. Čekao sam. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki..Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. Morao sam pogađati. Ti momci nisu bili kukavice. hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. Idu su razbojnici prestali. jer su mo-iiuvno puniti puške. Nisam morao koristiti kolt. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio. Meksikanci nikada nisu kukavice. gladnih vukova. a ja ću te ■ 'hiti u šake. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Radije je . Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. Po. carambela. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Doći u. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Razbojnici su stizali. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više.li momci uskoro baciti kamenje na •'. koja se odbijala od stijena. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Zastao je dovoljno daleko. Tada su zapucali i razbojnici. Ay. Imali su prevelike gubitke. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Jedan je i vi«' silazio. dakle. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. popdf bijesnih. imao sam vremena iznova napuniti pušku. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. Stiglo je još jahača. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam. nisam mogao pucati u zrak. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. zašutio je. Kako se radilo o Santa Rosi.gore i izvukao kolt. Ostali su skočili u zaklon. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Samo trenutak kas. I Paco je krenuo u zaklon. Bilo je opasno. Zatim je zavladala tišina. a jahači se stali prevrtati.u Zatvorit će ti put za bijeg. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Jahali su poput divljeg krda. Verao se nevjero. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. jer je i njima bio potreban odušak. još dva-tri puta na to se micalo. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Valjalo mi je krenuti.

Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. možda. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. poput mačke. No odjednom su mu oči bljesnule. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Dok smo jahali preko mosta. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. ali od mojega konja nisu bili brži. Rekao je da će odvesti Ninu. Nasmijao se i rekao: . ako napadne grad i razori ga. ustati nije mogao. barem u početku.: . Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. Ponovno se osmjehnuo. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. zbog toga će mrziti. Zatim sam čekao. Zatira Čudno me je gledao. ali drugi će ljudi umrijeti.. A sve se to ne dobiva na dar. slomio je više od jedne kosti. ležao je na leđima.rekao sam i sjahao. . rast će i procvjetati. bude li se taj grad hrabro borio. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. Dakle. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Ipak je bilo preduboko. Rekao je: . Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Ipak je tako bilo dobro. Mogao sam pucati šest puta. ali je žestoko psovao. kako bi me opkolila sa dviju strana. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. mogao sam ih zadržati. No Chitu i vas. Green Vallev je izgubio.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Oh. Zašutio je pomalo bespomoćno.: . . više ga nema.Senor. . Njihovi su konji bili odmorniji. ■ . svoj će bijes iskaliti i na Nini. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. a nisu bili ni glupi. Sve ima svoju cijenu. a ako i stigne. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. . a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. Pogledali su nas ogorčeno. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. . a imao sam još i kolt. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu.. Kad sam uzjahaoi krenuo. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Ja nisam bio loš jahač.. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. mnogo toga će se promijeniti. i nastavio jahati. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. Ljudima nigdje ni traga. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. spasiti Chitu. A zatim su me potjerali. Zato ga nisam ubio. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme.. Sve dok banda ne objaše udolinu. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao.Kako god hoće . ali. na ruke i noge. On će.

Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Stiglo je još jahača. popđf bijesnih. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Verao se nevjero-'. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Zastao je dovoljno daleko. dakle. a ja ću te dobiti u šake. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali.Hej. Ti momci nisu bili kukavice. jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. caram-ba. Zapucao sam. Potrčao sam u zaklon velike pe. Zatim je zavladala tišina. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. carambela. Zatvorit će ti put za bijeg. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: . Tada su zapucali i razbojnici. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Ay. koja se odbijala od stijena. imao sam vremena iznova napuniti pušku. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir. nisam mogao pucati u zrak.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. Čekao sam. I Paco je krenuo u zaklon. vrebao i bio spreman na brzi itac. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. puzeći sam se ukao. Nisam morao koristiti kolt. Morao sam pogađati. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Po-l sam gore i izvukao kolt. jer su mo-ponovno puniti puške. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. gladnih vukova. te dopustio svojim jahačima napad.ada su razbojnici prestali. Jedan je već silazio. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. Razbojnici su stizali.lo. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. Bilo je opasno. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Meksikanci nikada nisu kukavice. Valjalo mi je krenuti. *'. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Jahaii su poput divljeg krda. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. jer je i njima bio potreban odušak. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka. zašutio je. Kako se radilo o Santa Rosi. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. a jahači se stali prevrtati. Ostali su skočili u zaklon.Razbojnici Pača Rodrigesa. Imali su prevelike gubitke. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Radije je '|nlk' . još dva-tri puta na nve što se micalo. Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti.

Ništa nisam rekao. _ . a donijeli smo i sve vaše instrumente. Jedan od njih bio je Ortes Ortega. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati. Pogledali su nas ogorčeno. Dok smo jahaii preko mosta.. U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. a i ostali muškarci .. . Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu. Na Ninu se čovjek mogao osloniti. Chiti je veoma loše. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo. Ja sam se ogledao naokolo i rekao: . poput mačke. od toga devet žena.Razumijem . Rekao je: . Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora.Svi! Posvuda su se ukopali. onda cu moći. samo još minutu. ležao je na leđima.e imao svoj posao.Senor doktor . potrebne bolesnima i ranjenima. a oni su nam zrcalom davali signale. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. a posebice ne vole pješačiti. Most nije . onaj što mi je prodao moje vlastite čizme.Još samo minutu.. . Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. . Svi prilazi gradu su zatvoreni. Kad sam uzjahao:i krenuo. ustati nije mogao.i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. Imao je više mogućnosti. ali. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu. I borit ćemo se! Čudan je život.. Njihovi su konji bili odmorniji. a osim toga. Ipak je bilo preduboko. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen. a nisu bili ni glupi. onamo su je odveli. kao i most. ali od mojega konja nisu bili brži. radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu. Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama. Zato ga nisam ubio. Ima nas trideset sedmoro naoružanih. . zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju. Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi. Međutim. Vrsni jahači osje- . Ja nisam bio loš jahač. kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti. Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani. Pustio sam ga. . . A rado bih znao i gdje je Nina. razmišljao sam. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik. Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. ali je žestoko psovao. na ruke i noge. Obradovao sam se kada sam to čuo. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose. Zašutio je pomalo bespomoćno. |er .rekao je-Chita ezi u hotelu.prekinuo sam ga .. A zatim su me potjerali. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. Znali su da mnogi građani imaju i novaca. Grad možda i nije bio tako kukavički. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. mislila je kao i ja.Nismo mi baš tako glupi . napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. slomio je više od jedne kosti. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili.Senor.Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. a zatim je pokazao na malu ravnicu: . ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad. To mi je dalo nade. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu . . ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom. a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. Ljudima nigdje ni traga. . Upitao sam Ortegu: .rekao |e.

|<»r je sve do ograde bio od kamena. Prihvatili su to. Most je izdržao.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. koji je stvorio osobnu vjernost i moral. pokušat će prijeći most. Prvi su most izgradili Španjolci.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. Pri tome su divlje pucali. Morao je napasti na čelu svojih razbojnika. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. Gurali su ih pred sobom na most. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! . Prvi je poginuo. Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. jer više ni-"lali vodu. Vidio sam kako je poletio iz sedla. Santa Rosa je pobije-. Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude. Dva sam ga puta promašio. najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. Od prijatelja i od neprijatelja. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. ■-. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. prebacio se na zemlji i ostao ležati. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. a on je želio sačuvati svoj ugled. a ljudi su ga uredno popravljali. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. '■'i i borili se. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. |ko je završila. dobro sam pogodio. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. Vjetar je tjerao dim prema nama. Ubio sam razbojnika. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa. zapalili su sijeno. Dakle. Bezglavo su jahali. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali. Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda.■*' -■■■% . Imali su dobar zaklon. o još manje pokušati gasiti. [Sam do hotela. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. Previše je vjerovao u svoju sreću. Bio je mrtav. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo. Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. bio je mrtav. Nije imalo smisla ostati ovdje.

Paco Rodriges je mrtav.Seriora pomaže liječniku. Zatim je pogledala Ninu. ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest. Chita . . Nina je sjela kraj postelje i pogledala me. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. Veoma sam vam zahvalna. U pravom sam trenutku ušao u sobu. . Ona je dru-n'l|a od mene.a njoj samoj bili' polrebno toga još više.Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost . . <am i tvoju ljubav. Chita. biste li htjeli biti naš Ne samo gradski.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući. Ali sada ■■ :>i ima topline. Riječi su joj se počele gubiti. I još je nešto postalo očito.rekla je tiho .U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. jesi li ti doveo doktora? . . te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića.rekla je jedva čujnim glasom.rekao sam. ■ •t« . A sada je pilo drugačije. . Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti.Ti si bila na ■! da otvrdneš. dakle. Chita je žilava poput divlje mačke.Neka ti bude . Svi se molimo za Chitu. . Bila je slaba i umorna. Bac? Nije više odvratio sam. Međusobno su se pomagali. !■•) se i otjerao razbojnike. Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. Zatim je došla k meni u zagrljaj. a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć. i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. Ali ja moram leći. a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. Kimnuo mi je i rekao: . a zatim je živnula. vlasnik hotela. Kimnula je bez riječi. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu. inače ću pasti na pod. Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. Dugo me je promatrala. Neko me je vrijeme odsutno gledala. Ljudi su bili ozbiljni i opušteni. Sve će biti dobro. Prišli smo Chitinoj postelji. Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. zar ne.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu . Dugo smo se ljubili.Više tako jako ne boli . nn.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini. proteklih sati bila si mi dobra sestra. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila. Njezine tamne oči postale su tople. Napravili su oko mene krug. osjećao na njezinim usnama. Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene. ali oči su mu blistale. Pomilovao sam je po kosi. Pogledao sam staroga liječnika. bez obzi-isljedice.rekao sam. a Nina ih je zatvorila za njim. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice. Prihvatili su se čišćenja mosta. doktore . jer si jaka poput divlje mačke.nije mi žao. prošao kroz vrata. Govorila si to kada ja više nisam vjerovala. ali sam sve vidio u njezinim očima. . Čak se pokušala malko osmjehnuti. Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga. Zatim je Chita zaspala. ■ . Ti mu dobro pristaješ. Bac. Zar upravo dokazali? ujo sam. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju.rekla je Nina. samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti. Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje. Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo. Majka Božja čut će naše molitve. . zastali su. Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost. .rekla je Nini . jer je liječnik upravo obavio operaciju. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći. koji ima ovlasti u gradu. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna. A ti više ne moraš irati ovaj grad. rekla mi je: . Kovač. Chita će živjeti. . limnuo je. on više nije kukavički. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega. ja to snažno osjećam. Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice. Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. »in nam je šerif. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora. ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi. Nije to izgovorila riječima.Isplatilo se. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke. zajedno su radili. a pepeo su meli u rječicu.U hotelu sam potražio Ninu. Bio je na kraju snaga.Ne probada me više onako gadno.Jesam.

. Chita je polagano pri-zdravljivala. Sve se može. Još se samo osjećao miris dima i paljevine. ali ljudi su se sjatili kao da je podne. -1 kako? Nasmijao sam se. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći. Zatim sam otišao k Nini. I sada je sve bilo svršeno. farmeri. Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama. potrebnoga i njegovim ljudima. Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju.upitala je.rekao sam. što će je osobno izvojevati. samo valja htjeti. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno. Mrtvi .Imenovat ču zamjenika šerifa.Jest. Ali ja sam ga oborio s konja. zapravo. Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu.Santa Fea krenula ■<%%* •-. Bila je to sreća za nas. .Je li to bila ženidbena ponuda. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika. toga sam dana bio zadovoljan. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna. veoma mnogo toga i radovao sam se.iz. naravno. a kada mi je prepustio liječnika. jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa. položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje. a možda ćemo otputovati u El Passo. Nina me je ljubila. a. Doseljenici. . a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije. A onda. moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. Zaposlio sam pouz. želeći joj mnogo sreće. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu.' dane pomagače. Imao je prema meni obveza.<!«. za cijelu zemlju. jašući na čelu svojih razbojnika. Bez obzira na to koliko sam bio umoran. pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe. I oni su samo kimnuli. Tako se to radi. Kad sam se vratio. Pokrenuo sam. Ljudi u Santa Rosi voljeli su me. zelenooka .Možemo pokušati. Nina. . Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati. . Imao sam ondje veoma mnogo posla. Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala. zapravo. započelo jedno lijepo doba. obrtnici. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi. Postojalo je.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. dakle.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom. Kada sam je pustio iz zagrljaja.. Iako je moja kočija bila prilično stara. gospodine Catshume? .f f> *M je kolona teretnih kola.Kada? . poslovni ljudi. Sada je. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine. koji će nas blagosloviti.

vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice. Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena. Bilo je to naše svadbeno putovanje. nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. I Nina je imala mnogo posla. Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem. a tada će biti samo majka i domaćica. Uskoro sam ih prepoznao.. Onda f okao da se ponovno osvijesti. Primjerice. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici. ali potrebni su bili i popravci. Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. . Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače.Da. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima.Ja hoću . pa iako sam morao mnogo toga obaviti. našao dva revolvera i nož. I dok sam tijekom dana obavljao svoje. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali.rekla: . Međutim. Ostali smo tri dana u Santa Feu. Ali sam postajao sve budniji. Dakle. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. ali Nina me je ozbiljno pogledala i. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. pretre1 ■mri ga. Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. Sljedećeg smo se dana vjenčali. Sve je teklo prema našim predviđanjima. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. sudac i izvršitelj presuda. Zatim sam ga udajjpo zatiljku. kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. oštri hombresi. imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. Odjednom se više nisam dobro osjećao. a svakoj su kočiji. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel. Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. kada je Nina već legla. imam. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom. Dobit ćemo dijete. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. zavisno o kraju. trljao zatiljak i razmišljao. Htio je pokušati može li me savladati. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara. . Zatim je zagundao i ustao.No. Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. Dok je ležao na tlu. Bila su trojica. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. župnika ili bilo kojega službenika. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene. Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna. Režeći bacio se na mene.poslove.bilo je sve što je rekla. Tako je bilo posvuda u doba izgradnje.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. ■• ih daleko u jedno dvorište. Nina i ja smo se vjenčali. Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon. morao sam izgraditi usputne postaje. amigo! Mogao bi dobiti još i. jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe. Treće večeri. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom.

Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. Early Boon nije štedio konje. Samo me je gledala. govorio je dosta nejasno. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose.rekao sam. iznenađena mojom mirnoćom. Imat će dva sata prednosti.Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra. Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. ali ni: sam se obazirao na ti). privatno i poslovno. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete. ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući.odvratio sam. željni odmora. Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu. pa im je taj odmor dobro došao.Ti imaš još dvojicu partnera. Moji su se planovi ostvarili. ali ovako se želio barem riječima osvetiti. mojom drugom poštanskom kočijom. hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada. a ona je samo kimnula. Zašutio sam. jer me više nije oslovljavao Bac. Pričekali smo da nam donesu jelo. Ispripovjedio sam joj sve.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu.tako je djelovao . ali napokon je upitao: . Putovali smo mirno i dobro. . Vozač je bio stari momak.Hoćeš li još? . neko sam vrijeme upravljao kočijom. zar ne? Sada sam sve znao. unajmio je u staji konja i odja-hao.upitao sam. Odavno sam ga poznavao. orlovskih očiju. Zvao se Early Boon. Kada sam ušao u našu sobu. Adios. . Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju. na kraju ćeš biti mrtav. On je psovao. Krenuli smo uz izlazak sunca. . već gazda. uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače. Začuđeno me je gledala. Bac? .Uspjet ćeš ti. Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati. Zatim je izašla i rekla: . ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu.Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. To sam morao znati. H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. Taj "Adios. pa nam je čak i jelo prijalo.Jedan od naših suputnika.Nije uspio. U Socorru smo se zaustavili na dva sata. ali što je to vrijedilo. a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona. malo su gunđali. jer im više nije izgledao dovoljno otmjen. hombre! Zatim sam otišao. ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu. Ali sam odustao i rekao: . Tko ne ubije svojega neprijatelja. ali smo krenuli.Carradine. Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana. naoružan mornaričkim koltom. Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio. Ali. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. D<p se mogao svladati. A budeš li mi izbio još koji ziib. Bio sam pun 'bijesa. Sve je bilo mirno. Tresnuo sam ga. ali nije pitala ništa. bit će zla. ondje me trebaju. Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. mladi Meksikanac.Što ćeš učiniti. a ja sam rekao: . Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene. sam je kriv za svoju nesreću. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun. a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. a kako sam bio bijesan. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe. Gosti. pasji sine! Bio je prepun mržnje. Malo zatim i sama se smirila. hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo.. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. bili su prašni i gladni. bio je dobro raspoložen. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. Nisam mogao ostati u Santa Feu. Taj tihi i povučeni momak . Nina i ja ničim se nismo zavaravali.Hvala ti. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu. Ležao mi je pred nogama. zar ne? No vidjet ćemo. možda ga i stići.želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak. Oni žele sve znati. a zatim sam rekao: . ali to smo i očekivali.To je prokletstvo ove zemlje. Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' . Dobro vas poznam. Odmah je vidjela moje ranjene zglobove. stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti. Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. Nina je još bila budna. Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: . Kad sam legao u postelju. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. ■> Diži se! . . Nina je tiho upitala: . Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana..

Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj. Ali je još brže potjerao konje.'io sam u malu ulicu i ondje U|n. Pomislio sam da je to Concho Cortez.bilo je sve što je Early Boon rekao. pa neće posebice paziti na osamljenog jahača. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa. . Prije nego što sam uzjahao neosedla-. Promijenjenim glasom upitao sam: . i to šumove poštanske kočije. Htio je zaur-lati. Vi možete ovdje. već da osluškuje. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi. Netko je doviknuo: . a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica. no ona je ostala petnaest milja iza nas. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje. Dakle. Došao sam do poštanske postaje. Bio nam je potreban stražnji kotač.na. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik. Ispunio me bijes.Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika. Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11.Jest . Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao. prepoznao me je. pa je samo zastenjao i pao sa stolca. Cijev ga je udarila po čelu i nosu. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje..kimnuo sam .Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine. ali ja sam znao da ne spava. gazda.ali oni čekaju ko-iiju. Obratio sam se Boonu. To neće biti napad na kočiju.Ispregnut ćemo jednoga konja. . već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos. zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? . Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće.Aha! .da i jahač više ne-k prednost. Najprije sam stigao do gostionice. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• . ali to je zasad bila samo slutnja. Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju. ali ja sam imao revolver u ruci. revolveraš. nakon što je izvršio zadaću. kojega sam s mosta bacio u rječicu. Mislio sam. Opsovao je i pošao mi u susret.. Sunce još nije magla se polagano uzdizala. Ne. Kada je začuo moje korake. zacijelo su dalje. On je morao potegnuti svoj. već samo na mene. Jedan je čovjek sjedio na verandi. sve znam što moram učiniti . Mirno sam mu prilazio. onamo gdje kočija mora ući u grad. Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru. Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju.rekao sam . gazda. . Razmišljao sam o najbližoj postaji. ja ću odjahati i donijeti kotač.Hej.negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao. a rezervni nismo imali.Ah . Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu. Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao.Oh. umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići. . Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice. Još prije svitanja slomio nam se kotač.. možda kraj korala. *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće. Ispred jednoga hotela stajao je znojan. iscrpljen konj. Ali kolt mi je već bio u ruci. nije se pomaknuo.rekao je Ijutito. prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . putnici iz kočije prepriječili bi im put.Sehor. tu su. Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. on i Jesse Hopkins. Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka.konja.

Ipak sam preduhitrio Carradinea. Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. Wells Fargo nije dopuštao šale. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni. u Santa Rosu. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina. a rumenilo joj se vratilo u obraze. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•.Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti.Hej. Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. u stvari. Cortez i Hop-kins ostali živi. a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru. Pomagao sam da se namjesti kotač. bilo dolje. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. Ali ja još uopće nisam nišanio. Sunce je sjalo. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. pa ćemo vidjeti. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. postoji i početak. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. a poslije podne prošli stanicu Laparelle. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: . Prišao sam mu.ij kao da nije mnogo mario. Zato nije potegnuo.uspomena s posljednjeg puto-|.i kroz ovu oblast. ostaju na Konju i jašvi dalje. Doručkovali smo u postaji Potkovica.jedio. Dalje nisam stigao. Bili smo na putu kući. Osmjehnula se. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. Poljubili smo se..ssea Hopkinsa. Bio je. I ovoga su puta Carradine. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. Stajao je kao ukopan. I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. indigo-plave boje. znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. hombre!" Uvijek postoji jedan "adios". trideset. Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. udesno.i su na prednjem dijelu lijepu rupu . radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. Nina je kroz prozor gledala gore prema meni. Jedan od putnika je viknuo: . a ni oružje mu nije '•Ih kako treba". ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući. jedno opraštanje i jedan rastanak. vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. inače. u Južnom Overlandu. gospodine. Njegov metak poderao mi je odjeću. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca. ali kada sam uzvratio hicem. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. osim »iko je netko ubijen. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka.. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever. na sreću. Smjesta je skočio na mene i zapucao. umjesto da ljubite ženu. Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju. "v. četrdeset milja daleko. Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane. Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali. Sve dok u njima postoji i dašak života.Pazi. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene. jer je zaurlao: . Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- . Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati. ali uvijek. nestrpljivi. pogodio ga i čekao Carradi-nea. Prvi me je metak promašio. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je. a ja sam joj se osmjehnuo. Kada sam stigao do poštanske kočije. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio. sve vrijeme napeti i nervozni. ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo.

vjerojatno štapom. Slušali smo talio kiša udara po krovu. san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug. šutjeli smo i osluškivali. gospodo. topotu kopita i kloparanju kotača. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali. namjeravajući nešto reći. ako su uopće bili Indijanci.Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju.Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule. t'. Bio je to san prepun strahotne. Tada. "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca. Nismo puno pričali. ležeći u tami. molim vas .Pst! . Bila je to još uvijek misterija.ili možda samo pet. sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali .ne bismo mogli ništa razaznati.i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati.ako se to može nazvati spavanjem. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: . Odjednom. potmulo hujanje vjetra.umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili.iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali. udobno zavaljeni. Noć je bila crna kao tinta. Nalazili smo se između šuma i stijenja. otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i. Neko vrijeme smo ležali. Redale su se pretpostavke. ftao da se gomila okupljala oko nečega.zamotani. kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima.igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti. napeti i bez daha. u stvari. i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak. Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo. jer bio je to san kao u zeca. Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. talio da kad bismo provirili iza zavjese . žagor i bat mnoštva koraka. s povremenim kišicama. i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu. usprkos škripi i ljuljanju kola. obavezno bi se čulo nečije . desetak koraka dalje. nekoliko teških jednoličnih udaraca. a onda smo legli. snove. grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. Dugo smo osluškivali. pomislili smo. kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu. sa strepnjom i oklijevanjem. brda i klanaca . divlji i paničan vrisak. .U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja. dok se naša url. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je . Stigli smo se samo baciti na zavjesu. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku. preklinjući glas koji kaže: • Nemojte. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski. razvezati i odškrinuti jedan njen kut. začusmo glas našeg vozača: .

Iftista. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda.i dogodila u postaji. shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke. Kru tf. čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. Slično tome. razbojnik među razbojnicima. Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo. Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka. Malo-pomalo."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao. Jednostavno. Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji. i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari . to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost.. a ipak nemilosrdan )ič za njih. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina. provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa. na vrhuncu njegovog razvoja. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. napada. Jednoga dana |(> ■)!■ . Tamo smo promijenili kočijaša. čovjek danonoćno mučen . ako prije nije bilo prilike.su puno uznemiravali oko svega toga. No. Više me nije bilo bri-Dti za Indijance.i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere.-■. dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu. uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste . Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji.. ne sumnjajući.>■ -. prije nego što smo stigli u Over-liind. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja. Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa. kočije su kasnile. na mjestu gospodina Julesa. Vozač se. jer svaka budala zna da takve jedva čekajti".na licu mjesta ako je mogao. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka. ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu. rođen u Illinoisu.i to ne obična osveta.■■. Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države. poslao ih poglavici njihovog plemena.\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija. pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost.. ■-■ . a onda tako glupo dođe'među h. Moćan i sposo-jan sluga Overlanda. u dobroj obitelji. igodinama kasnije. mržnjom dok ga osveta ne bi smirila .■•■ ■■>. čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE.Kaliforniji.■. rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu. otvoreno su . govorila je da se nevo-l|.1 kažem vam.i: ' ■ ■ ' • ■■. Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom. nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima. A najviše o Sladeu. zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti . a onda im odsjekao uši i. Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu. složio i bacio revolver.■■■ ■.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici.l. Čak sam. već konačna mirt neprijatelja. . l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju). koji je bio premješten. uz pozdrave. i pratilac zatim do-. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva. bez pretjerivanja. svađu šakama..

Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. Priče o tome kako je Slade vješao ljude.. da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna. "I sljedećeg trena". revolverom.. on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija. Slade nije gubio vrijeme... „-_ ^ ni. i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno". nožem i batinama. dva puta.. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti. no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to.ul sam bude nekog ubio. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari . vratio bezbroj ukradenih konja... Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti. u kojima je bio glavni glumac.. Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. a kad se ponovno okrenuo. Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave. jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao ." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom. Malo-pomalo.. blag i prijatan osmijeh. Slade je došao i zatražio boru brendija. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite. Naprotiv. Kako se priča. Poslije ubojstva. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo. I svi su prisustvovali pogrebu. Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili. Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu. da bi došlo do svih tih promjena. Slade ga nije odmah ubio. .cijev Sladeovbg pištolja.. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći . jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka.. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon... i porota i izvršitelj . netko šest .. živog ili mrtvog. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih... kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge. ili im je netko ukrao teret. da su ga ovi poštivali. ugledao čovjeka • -=. tri.ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima. tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio. Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao. Slade je. uradio je to bar jednom. dodao je moj izvještaj'značajno. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja. U. "Gospodo".uli bilo kakvu istragu. jedno za drugim. Ubojstva su se događala usred dana.ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. čija bi se pažnja tako smanjila. Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio. u Rocky Mountainsu.. sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač. i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti... Dojahao bi do neke postaje. Kao rezultat toga kočije su manje kasnile. Obojica padoše zaklinjući se. neko četiri.... kako je Slade zakoračio u jedan dućan. divili mu se.. Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv. Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio". prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare. da gane bi ni primjećivao. osim Sladea. Obojica su se dugo oporavljali. unaprijed se radujući njegovoj slasti.. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. if*\. Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju. jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti. svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt. već ga je-neko vrijeme ostavio na miru. Međutim. da će.naime. Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali. Rat je bio na pomolu. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega.. i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao. Dan-dva kasnije..n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio.. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti. sljedeći put meci onom drugom doći glave. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne. vši. niti spominjao tjednima . Radio je po kratkom postupku. i nitko nije ni pomišljao da . Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo.. dio su legende o ovom kraju. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi . nego i za usputne emigrante. Konačno. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. pričalo se. vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina. i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu.i. Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta.. ubijao revolverom. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora.Jules naoružan dvocjevkom. plašili ga se i pokoravali. a on time došao vi prednost. dobro raspoložen. Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja.. Nakon izvjesnog vremena. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim). pokupivši sve što je imao. tražeći jedan drugog .. kojeg je usvojio. Jednom prilikom. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa..im na takvim zadovoljstvima. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama. dok su ih odnosili. mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp. natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains.ulača..ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo. Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast.... vlasništvo kompanije se nije diralo.. a Slade slavnom kaubojskom spravicom..netko kaže.. ali je Jules prvi stao na noge i. ugledao je... revolverom ili nožem.

Ali. nakon dvije-tri godine. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. Najuljudniji. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. on ga je ubio. ne bi li nadoknadio gubitak. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje. Dimsdale. Možda je istina. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. Prikaz hapšenja. prije toga. on je i dalje. a zatim je zadovoljan. u brade zaraslih brđana. s velikim zadovoljstvom. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI . jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude. ili su pak svi koji su o njemu pričali. izvukla je dva revolvera. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu. I/. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu. zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. pustili su je unutra ne pregledavši je. Jules je noć proveo u tom dvorištu. da su mu ja-• ulice bile spuštene.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije. /»hvalio sam i popio je. otišao u krevet. odsjekao mu je uši. Nogom'je gurnuo leš u kuću. pošalje ga na onaj svijet. No. no iako sam je poželio. Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera.šestorici ljudi. a usne izuzetno tanke i ravne. ništa se nije dogodilo. nedaleko od mene. zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom. približi se svojoj žrtvi i. No. nosio ih sa sobom. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka. ljubazno sam odbio. jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. <il'. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu. iNestalo je kave. tik uz moje desno rame. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. rančera i radnika. J. sigurnom mjestu. uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa. stavio ih u džep ijedno vrijeme. Razoružali su ga. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu. Slade konačno ponovno napuni revolver. a onda je primijetio da je moja prazna. ponovo smo čuli za njega. dodirujem je. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu. jer polje. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali. ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. naoružanih. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili.na vrata i kad je neprijatelj otvorio. i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama. i ona i njen čovjek probili su se do konja. i . namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. zaljubljena.Ujutro je Slade vježbao na njemu. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke. Rada je stigla. kako i zbog čega. no ne naročito zadovoljan. Međutim. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. Tijelo je tamo ležalo pola dana. kojeg su našli na dobro odabranom. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. . Onda smo ga napustili. možda i nije. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. vatrena'žena.kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim. priča je apsolutno točna. Što se tiče svih važnijih detalja. I zaista. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu. Virginia. i da neće po-fcdjeti da me smakne. Pozivam se na ma-u. U stvari. To je priča koju sam često slušao. iliu/ini se s njom! Tu. i da mu je nedostajalo malo zabave. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole.

potrgao ga. kako smo saznali. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku.ih zaustaviti ih. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. povukao se. u nedostatku regularne vlasti. no malo je bilo onih koji bi se. Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. vlastoručno. sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta.1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. pa. uletio je u zagrljaj smrti. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad". ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. i. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. i to su bili njegovi osobni neprijatelji. uhitio. razbijao tezgu. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. Nikada nije bio optuživan. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. Fox presreo. što je sam. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg". M. Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. On i drugovi pretvorili su gr. Slijedi Dimsđaleova priča. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. uz neprestanu pucnjavu. Šerif nije po. Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim. zadovoljili samo plaćanjem. Alexa Davisa. a on je. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. često uhićivao. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. poslije takvog divljaštva. uz dužno poštovanje. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. zakona houodavaca. Članovi odbora . Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili. To je. učinio uz pomoć dotičnog deringera. otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju. siječnja. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. A. i ako ima novca. oni vidjeli mahnitog od alkohola. pm i i slikovitosti. ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla. no ponosan koliko i hrabar. Zbog sažetosti. dana 14. Često bi na konju ujahao u dućan.nl Uitvl pakao. uvijek bio spreman platiti. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje. po tadašnjim okolnostima. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd. nasuprot tome. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda. bacio na pod i zgazio. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu. trijezan bi. Sladea je sud. međutim. vrišteći i derući se. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. ili sakaćenjem neprijatelja. J. i sam je bio član Odbora. Slade. U zoru gaje šerif J. iako je nedostajala prava zakonska vlast.i-vanju. koji smo već opisali.

U jednom salunu. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. pronicljivim očima. • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. Nesretna dama o kojoj je riječ. Odbor će ga predati u njihove ruke. Vođa je istog dan. koji je odmah saznao svoju sudbinu. Posjedovala je puno kvaliteta: visoka.. međutim. Ovo nije bilo ništa neobično. rekao: "Slade. otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. . izjavio je da ga se |(i. Otišao ji. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. Obratilo mu se nekoliko ljudi. mila moja ženo! . mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj. do zuba naoružanih ljudi. ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. ona bila oborena. kako postoji suglasnost svih na teritoriju. počne dozivati M'oje prijatelje. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu. Potražio je Alexandera Davisa. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. iako pogubno za njega. nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom. potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio. . Ukratko. i izvadivši deringer. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti.r/. uzmi konja i idi kući. S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili. ne pružajući nikakav otpor.zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta. .. do Davisa i ispričao mu se. a prazna gajba služila je kao postolje.Nemaš me prava pitati kako to mislim .Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao. zgodna. još uvijek pod utjecajem alkohola. ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje. uputilo se u Virginiju.rekao je. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. i u to vrijeme bi. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. blaga. opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. glavnog suca. natjerao je životinju da ga popije. jednog po jednog.s sjeća. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. U međuvremenu.c. Prije ovoga.i požurio da se pridruži svojim ljudima.Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O. Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac. Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja." Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim. vitalna. Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne. molitvama i kukanjem. Neprestano je ponavljao: . i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. objasnio je na što su ru- treba objesiti. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. inače ćeš. Zaustavivši se ispred dućana. ludo i nepromišljeno. i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio. savršena jahačica. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža. platiti. Kako itlac stajao potpuno miran. jer je često upadao u salune. izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea.bio je tihi odgovor. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim. no bio je gluh na njihova pitanja. graciozna. f "Mina jakih. One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost. da je jedva stajao ispod te kobne grede. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu. više nije bi-Ittli-da. skoro sigurno.Kako to mislite? . jer je bilo poželjno j>l*. povlačeći sve što je rekao. gonila je svog konja preko brda i planina. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja.

ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede". nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? . Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom. nazočnima uputio nekoliko riječi. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega. pri čestom spominjanju >. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. Slade se pokazao Kao neustrašiv. koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. no. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi.časna riječ sama se od sebe nameće. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii.ćajima. jedan od njih.te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide. Ipak. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. II) harem tako izgleda. no. mnoge ulizice zečjeg srca. Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu. učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. Nitko se na tako nešto nije usuđivao. i n«. zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. Slade je umro gotovo istog trona. Mnoge poznate kukavice. slobodan i naoružan. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. izvadio je rubac i povukao se. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. sudac Daviš. očajnom. ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika.^to je nedostajalo tom okrvavljenom.v«. ljubaznom gradskom džentlmenu. uzornih građana. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome. osim onih koji su mu bili najbliži. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt. Skinuli su tijelo. neki osjećajan čovjek. grubi. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . uto se ovaj okrenuo i pojurio. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. A onda. da bi sai it. pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika.i kako ju hv«. jecajući kao dijete. ubrzo su ga vratili. spriječavale su ih da mu ispune želju. no. odnijeli ga u hotel i. gotovo i kako je ostala udovica. od kojih je jedan. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza. Čuvši presudu. Jedan od Sladeovih prijatelja. sirovi i odbačeni. Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. nepromišljeni odmah na-n li kukavicama). zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup. »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-. iscrpljen preklinjanjem.

0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM .PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0.. & . %< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © .■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A. AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA.. £ t< y £.) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A. 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C.... />. KAU ZAPA BOJA DU <I2V. IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:.. V / fi > ' f.

i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA . JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA .l V 0 A P -i i ■'.JOJ!.