NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

'm I ii 'dro. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. vjerojatno. jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti. promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. Možda je bilo još prerano. pripadali tome mjestu. Na trgu ispred misije. Ostatak sam dana ostao na brežuljku. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. Konji su bili potrebni svima. sve sam dobro vidio. uskoro razglasilo. Možda su bili u gradu. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. . Drugo su stado otjerali medu brežuljke. Međutim. oko koje su se okupile kuće i kolibe. navikavali na jahanje.A ako su "trgovci konjima". Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh. Naravno da ime mjesta nisam znao.u to divlji konji. plamsala je još jedna vatra. Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. čista i jaka. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva. izvadio revolver iz bisaga. mogla se kupiti. Ljudi su bili veseli i razdragani. Njogov šošlr. Bili s. Krajem dana završavala je trgovina konjima. njegove kretnje i stas. To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. tek malo pripitomljeni i jahani. Plesalo se i pjevalo. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti. Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz. I konja koji je stajao vezan izvan korala. a korice čvrsto svezao . Nisam žurio. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. gorjela je vatra. Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo. . sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. Kada je pala noć. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. pa l'"luiMjenikov kolt. s jedne i s druge strane rječice. No Juan je bio mrtav. a na njoj su se pekle tri male svinje. Rječica se zarila duboko u tlo. 11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi. nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. Moj cilj bila je rječica. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. Gitare su brenčale. kada sam već bio u Santa Rosi. Svjedoka nisam imao. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. Napadači su često čučali u zasjedi. a netko je vješto svirao trubu. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino. Čekao sam da sunce zađe. Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. Uz vatru. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. odjahao sam dolje. I sada sam ga vidio. Izgledao sam kao otrcani lutalica. bačvu tekile i kukuruzna piva. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. Saznao sam to tek poslije. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. odakle sam mogao sve promatrati. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu. ovdje nitko nije vrebao. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom. Nekakva je divljač uvijek stizala. Smjesta sam ga prepoznao. šeširu i trokulastu licu. diljem cijele zemlje. Zbog toga nisam počinio pogrešku. ja ču biti sitan kao miš. koja je gorjela samo zbog zabave. a korilo se napunilo samo za velike kiše. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. Oni nisu bili žigosani. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje. otprilike milju istočno od grada. jer su prijelazi bili rijetki. To je ovdje na granici bilo uobičajeno. Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu.

Bilo je tu još djevojaka osim Chite. Brzo mi je donijela jelo.. Bacio sam pogled na čizme.Malo su mi tijesne. .odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom.rekao sam.No. Uzeo sam čizme i rekao: . . No prije toga volio bih jesti.Ah . nitko ne bi pomislio da sam gringo. sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara.Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe. Lijevi prozor iznad drva za potpalu. taj dolar sigurno nije manje vrijedio. . a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima.Čovjek se može prevariti . kojemu je.Dopadaš mi se. To mi se dopada. Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. . Taj stari momak. Kimnula je. Tada će završiti fiesta.No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu. Na prasne. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela.rekao sam . Zaista nije bila suzdržljiva. Nije dalje stigla. . Čučnula je kraj mene i rekla: . Da nisam jahač i da mnogo pješačim.Zovem se Conchita Alvarez. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje. jer su je zvali drugi gosti. ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu. ponudio mi je moje' vlastite čizme. Dao sam joj dolar. Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču. . najviše tri dolara. postaju još snažniji. curo. jeli.ti me ionako nećeš zaboraviti. Bilo je izvrsno. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. Zatim mi je prišao jedan muškarac. no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost.Ti bi mogla mnogo učiniti za mene.Curo . Kada budeš mislila na mene. razabrao sam da su to moje vlastite čizme. Dat ću ti pet dolara. hombre! Ja volim visoke i snažne amigose. pa iako je u kutu bilo mračno. A možda mi uop-. Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara. Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala. Divila se zlatniku. pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. Momaka također. Pečena svinjetina. ljepotice.rekao je . neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave. baš tako lijepe više i nisu.. potreban par dobrih čizama. Priredili su malu proslavu. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću. . o čemu ću sanjati. amigo. Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj. Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom.Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. . Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti. Puhao je poput staroga mačka. mnogo važnijih od imena. navukao čizme i rekao: . Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. će i ne pristaju. a ona se još čvršće privila uz me-ne . Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika. uopće ih ne bih mogao uzeti. možda. Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge. s ostrugama. bit će ti svejedno kako se zovem. No i prijeko. zar ne? Nasmijala se. Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali.Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme. reći ćeš mi svoje ime. Kada se sve pojede i popije. Bio je to stariji momak šiljate brade. Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške. na trgu će biti mirno. to ti obećajem. bio je to gadan zalogaj.rekao sam i obujmio je oko • struka. Svi su slavili. a ti? . grah i koješta ljuto uz to. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku. ali kada sam govorio španjolski. Naravno. na drugoj strani.budeš li me izgladnjela. jer ona je gostioničareva kćerka. Donesi mi nešto. a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva. Ti moraš doći iza kuće. Toliko bi mogla učiniti za mene. Izuo sam mokasine. zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš.Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. Ove su čizme prvorazredne. Zatim je rekla: . Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma. amigo. malo ćemo imati jedno od drugoga. Budem li ih uzeo. anđele moj! .Senor . a zatim je pokazala na zlatni dolar. A kada se dobro najedu. koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar. Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe. Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove.

ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali. jer patron tako hoće. dvorište za kola.Amigo. Ja bih želio "znati čije su to čizme. bogato vezenu kožnu odjeću. moj me je otac poslao Ortegi. Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi. bedam dolara .Život je skup .Ja moram brinuti o sedam kćeri. u mračnoj uličici.lagao je . . senor . Ne mogu jeftinije. Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. Ali. Samo jedan dolar ostaje za mene. Bio je opasan. iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano. Pogledao me je i upitao: . tko si ti. amigo. Zastao sam. Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru. Konj je cijelo poslijepodne pasao.rekao sam . a meni je na rancu potrebna žena. . . Na sebi je imao mekanu. moram se napiti. Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima. dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio. Ja. • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo.. Da sam fmladi. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti. hotel. a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja.. . Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš. Nije rekao što bi tada učinio. Bio je čistokrvni Meksikanac. a ispod kratke jakne nabranu. Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće. a prije toga. sedlamica. . Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom. ili Osjetio sam nekakvo bockanje. .Deset . . Petnaest . amigo.Napij se sam. ni ja lebe ne poznam. Samo.a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana.. Između njih bile su stambene zgrade. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge. Pri tomu sam tiho pjevušio. a to se može ponekad dogoditi. Moje su ga riječi oraspoložile. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu. Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. lagano se ljuljao i promatrao ga. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri. Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola. .0. Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada.rekao je . zar ne? Kimnuo sam. Vjerovao mi je svaku riječ. ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle.rekao je . Idi samo. jer one će od vas ponovim učinili gospodina. Uzeo je i mojih deset dolara. na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose. inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat.Hej. ja bih vam te fl/ino poklonio. . amigo. ja nisam htio do Carradinea. Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima. Ponovno je zastenjao. Smijao se. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri. Uskoro sam stigao do velikoga saluna. tamnu. som..Samo trenutak. A za poja-. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti.Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda. pa se zasad nisam morao o njemu brinuti. dok smo jahali preko rječice. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom. bogat i zdrav. snježnobijelu košulju. Ja moram stajati ovdje na mostu. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. jer su stari prijatelji. Pođi sa mnom.rekao je. kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne. Sedam kćeri. Nasmijao sam se. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani. Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern. pa da ih umota u zlato. potapšao konja po vratu i prsima i pošao..zaškripao je zubima. ured ispitivača rude i najamna staja. Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. Ali ja fsam imao još dva pitanja.a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto. kovačnica. Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima. Njegovi su koltovi imali svijetle drške.Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar .rekao sam. dovoljno pio. na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac. ne . On je te čizme izgubio na pokeru. Kada sam stigao do mosta. suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći. jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno.i to je moja posljednja riječ. Na suprotnoj strani nalazili su se dućan.gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin. . Nije on bio tek nekakav Carradine. ja bih.

Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju.Samo ostanite mirni. Vidio sam kako su dvojica drugih momaka. osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. Svojim revolverom razbio sam obje boce. taj momak nije bio bezazlen. Drugo piće dvostruko prija . bio je mrtav. Bile su još gotovo pune.i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. koji je još bio otvoren. Momak. Bio je domaće proizvodnje. Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici. a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka.Tebe će ovdje dokrajčiti. . Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose.Otkuda dolazite. . ali ja sam odgovorio španjolski: . Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati. Možda ga nisam uspio prepoznati. Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti. Većina ih je to činila neopazice. ''ml sam zašutio. povukao je samo lijevi. Samo puna brada što je okruživala tamno. I ja sam li. te kupio meksikanski. Ruke su mu kliznule na drške revolvera. . slamnati šešir. Zastao je. iako on nije bio drugorazredni momak. hombre .Odande prijeko. Ne. U salunu je vladao mir... Šešir mu je na vrpci visio na leđima. Prije nego što je dodirnuo pod. Lice mu je bilo ružno. Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži. vodeći djevojku pod ruku.re-o sam. Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: . Ja sam najprije otišao u dućan. Nastala je tišina.Preskupo . Dok me je barmen posluživao. jer ga još nisam vidio bez šešira. . Zašto? .zarežao je. Zatim sam otišao u salun. Ali nisam ni ). Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna. Još nije bio posve siguran. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca. što su sjedila za stolom s moje desne strane. Pili su i igrali poker ili bilijar.To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. Zatražio sam još ji'ilno piće. Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao. On se okrenuo prema šanku. . lako je imao dva re-M'i.rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim.■'utuk.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar.Hej. Mi se ponovno vidimo. oporo lice. koji je skočio i povikao.Kako se zove? Barmen je rekao: . gospodine? Govorio je engleski. bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao. Amigo na mostu već me je opipao. I tada me je ugledao. Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci. Oh. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod. Začudit će se. Dalje nije stigao. Smi-| jala se. To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona. Više nije želio ništa poduzimati. Svi su u prvi čas zadržali dah. podigao je ruke. time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju. ivi ikoo se ulijevo. Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme. Moja je ljevica bila brža. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam. Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica. pogodio ga je moj metak u srce. već gringosi. Čvrsto se uhvatio za šank. dečki . Ispio sam viski. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja. Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi. a zatim je pao. Svoj sam kolt držao u pripravnosti. ispod stola potegnula oružje. Kada je zapucao.. Užasno je palio grlo.Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao. ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. Taj je viski bio skup. nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. Barmen me je upitao-. U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti. ali jaka sumnja bila je tu. hi im nisam priuštio. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena. Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja.. Ispio sam drugi gutljaj . .upitao sam i pokazao na prvu bocu.

Opalio je kolt. koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti. Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca. Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed.• da me netko nazove crnobradim kopiletom. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu. Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu. ' Međutim. Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje. loš sam znao kako izgleda veranda. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka. sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja. Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. Pokazao sam mu što o tome mislim ka. Polagano sam ustao. Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. Svi su šutjeli i čudili se. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. Zatim se srušio na daske.No. a on je razumio da nisam voljan dugo čekati. ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz. . Njegov drugi metak pogodio me sa strane. zar ne? Šuteći sam slušao. Sada su stali psovati i ostali gosti. okrenuo se. Pošao sam prema pomičnim vratima. već kao Teksašanin. Znao je i to da ne obmanjujem. a zatim po glavi. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu. jer to uistinu jesam. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera.. Osjetio sam da me vani nešto očekuje.Gospode Bože. bez čizama i bez hrane. To sam dugovao Juanu.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. ali nitko im nije pomogao.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. Spremio sam novac. Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. a svoj zadržao u ruci. Shortv! Trči brzo! . koji ga je ovdje čekao. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen. dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje.I sami vidite da drugačije ne mogu. Kako to zamišljaš.Bilo je pedeset i sedam konja. Jedan promukli glas je povikao: . lijepo . još dobro napunjenu.U redu . No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve. Evo. ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok. Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. Ali skotrljao sam se s verande. Pogriješio je Waco Vegas. Pričekao sam da se stišaju. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . bez konja. Zurili su u mene. Pri tome sam se korak po korak približavao vratima. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću.Rekao sam: . morao mi je prići. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. Išao sam. prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu. Čovjek je oblizao usnice. Moja je baka bila iz plemena Komanča. skočio sam naprijed. Pod rukom sam osjetio krv. gospodine? Više nisam govorio španjolski. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih. Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar. Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. Bilo je možda tri do četiri stotine dolara. Nitko se nije ni maknuo. . Tada se pomakao. Dobro su znali kako mi je u duši. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud.rekao je. još je malko razmišljao. Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su. ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde. Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: . dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. Kada sam stigao do vrata. a gosti su izlazili iz saluna. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju.rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade. a zatim sam rekao: .

troše moj i Juanov novac. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje. Prepriječio mi je put. ali utopiti se nije mogao. Chita. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. Na trgu se još uvijek slavilo. Dokaži mi da imaš veliko srce. ali je rekla sa zgražanjem: . na svjetlu mjesečine. jer sam se tako ponašao. Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. Stigao sam na pravo mjesto. kao da ni'što bocka sa strane. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom. Malo mjesečine dopiralo je u sobu. Ja moram. Dobio je po uhu i po bradi. A ja danas više nisam htio pucati. Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre. Ali sam se sjetio Chite. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. ljubav i njega. Prozor je bio otvoren. sve mi je bilo jasno. Bio je zapravo u pravu. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač. ' A. Ostavio sam konja i pošao niz ulicu. Chita mi je čak spomenula njihova imena. njega se ja ne bojim. Gledao je oprema meni. Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. Mislio sam i na to da dvojica momaka.Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao. skočio sam za njim. I losnicu sam pritisnuo na ranu. Chita je došla sat poslije ponoći.Umoran sam i ranjen. Stigao sam do stražnje strane kuće. zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. već je oštro upitao: . koji su ovdje priredili svečanost. Noge su mu se smekšale. Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. . Manuel i Femando. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj. već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. Ovoga se puta nije smješkao. Dolje nije bilo mnogo vode. Sigurno je čuo hice. Nije se prestrašila. Dosta mi je bilo pucnjave. Brojne su ruke pljeskale u ritmu.. a zatim legneš u moju postelju. Duboko je pao. Svega mi je bilo dosta. IV . A što se tiče toga gospodina Carradinea. Ona me je pozvala. Tresnuo je. Odlučio sam.•5-VtVvV Što se tiče moje rane. Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. poljubi me! Ali..Compadre .zakrkljao sam Ijutito . Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. obrij me. Udarac je bio snažan. Na mene nije nitko svraćao pozornost. Zatim sam zamahnuo desnicom. nemoj prejako pritisnuti moju ranu. Probudila me svojim dolaskom. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. vidio drva i popeo se. Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi.ti uopće nisi ljubazan sa mnom. No ja sam rekao: . ušao u dvorište. ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom. Rana me je počela jače boljeti. U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu.Što se to događalo u salunu? Hej. Zatim je. Meni su potrebni toplina. Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. u to nije bilo nikakve sumnje. a ona je povremeno visoko podizala suknju. Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke. . jer svečanost je dosegnula vrhunac. ali čim stavim povoj. čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. Ako te moja brada golica.Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj. Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak.

Sve sam 4o slušao samo napola. a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći. Ustao sam. Bio sam gladan.Paco Rodriges je i moj piijatelj. .Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu. Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. . sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio.Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo. koji je jahao s Pacom Rodri-gesom. .rekao sam kratko. Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. Bio je moj polubrat.rekla je. a ipak me nije prepoznao. dao konju sijena. obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje. .. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. Svečanost je bila završena. Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me. iako se na meni to nije vidjelo. Suočen s djecom. gospodine? Sinoć ispred saluna. . ... Sada više ne moraš ništa brinuti. Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao.Ja sam Bac Catshum . 1 Uh . A zatim mi je došla u naručaj. pokupite mi slamke s leda. oštrinom i netrpeljivošću. Imao 1 il 'i >ki. . jer je shvatio da je previše govorio. Sredili ste zamjenika Honda Carradinea.Jest . Ne stoga 1 '■■ '|l<i<.Šest jaja. Zatim sam upitao: . imao je plavu kosu i oči. sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. Brzo sam ušao u hotel. Bila je proračunata. A bude li vam to progledao kroz prste. tko ste vi. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa. . . Čuvar se. Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom. Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja. čuo h • -. iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću. . Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga. Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo. brata mojega partnera Juana. javio iz kuta. Uistinu me je obrijala. Neprestance sam na to mislio.Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića.niji. već zato što je bio druPrepoznao me je. Ali doći će.On i Carradine su amigosi. Brzo sam zaspao. jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa.Gospode Bože. Čovjek je sinoć bio u salunu.. Hernando je bio vrlo visok. ni uz Chitu' ni na sijenu staje. gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? . možda za tjedan dana ili za mjesec i više. jer Hernando je sin prve žene mojega oca. zobi i vode. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola. Donijela mi je i novu odjeću. a stanovat ću L hotelu. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. Napustio sam je prije svanuća. Onda ću ovdje čekati. Ovdje je bila polutama. pa bio je to Curly Slater. On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari. Ona je bila Njemica. <!<ia je začuo moj glas. osjećao sam se kao utjelovljenje zla. godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju. Chi-l(i . Nisam to zaboravio. A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu.Ovo stoji pola dolara . još snen.rekao je.Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? . Na crpki kraj bunara osvježio sam lice. Ponovno je razmislila. Mali je grad izgledao miroljubiv. do-nijevši brijaći pribor svojega oca. Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati. Možda će doći sutra.Sami se morate pobrinuti za svojega konja. gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku. a ja više nisam imao brade. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom. a da je meni.pa tko ste vi.rekao sam. slaninu i kavu . Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće. malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka. . taj hombre bio je Concho Cortez. Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja. a ubili su ga Francuzi. -Hajde.rekao je . jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. više nego Carradineov.moć u salunu. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih. vjerojatno.rekao je i bio je istinski potresen.. Troje se djece igralo sa psom. jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni.Za l'Onja i za vas.Gospode Bože! . Zašutio je. I odjeća mi je sada bila drugačija. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje. a ne kakav mali psić. razbojničkog vodu Rodrigesa. a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj. Pristajat će ti.rekao sam. ni u snu.

možete početi pucati.lakše potezali sjedeći. Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja. : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek. . Ali on ih nije potegnuo. To je bila sudbina. Kuda sam platio. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea. želio sam vratiti. Takvi su se koltovi. odabravši i jednu kožnatu jaknu.Prijatelju . Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda. . u dvanaest. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. hoću li ja ostati ili vi po-stuti. . prijatelju Bac! Otišao je. morate znali. Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom. Međutim.o pune dolara. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. Ondje sam kupio američku odjeću. Gladi je nemila. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao. Mnogo je putovao i već je o meni čuo. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. . na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka. taj hombre. dragi moj Bac. bilo je deset sati. Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano. Unajmio sam sobu u hotelu.Ne . malo postigao. Pojeo sam doručak.rekao sam. čekajući svoj doručak. Uzvratio sam mu pogled. on je. nego s boka. Dok smo obojica stajali. rezervnu košulju. osmjehnuo mi se. ali sve sam utrpao u sebe.Ah. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. Ja idem sada prijeko u meksički dio grada. li i w io sam. On je u koricama imao dva revolvera. Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos. Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt. Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. ali želi pokušati. a bili su nemilosrdni poput vukova. Taj je lud. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. dakle. Jer vas. Doručak mi više nije prijao. Sumnje nije moglo biti. No unatoč svojem sjajnom izgledu.Chita Alvarez . . Zatim smo zašutjeli. Svoj ću udio od vas ubrati poslije. .a ako želite imati sa mnom nevolja.rekao sam . Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. Imam za to svoje razloge. bio je u Carradineovoj sjeni. a popio um I kavu.Imate malu prednost. Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao. dakle ne stariji od trideset. Samo sam se osmjehnuo. naravno. Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. pripalio cigaretu i ustao. Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos. Vi znate moje ime. posuđenu od Chite.Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine.rekao sam . Znao je za moje ime. Bio je visok kao i ja. Izgledao je poput kakva božanstva. Ako ste mudri. Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite. Unatoč modernom odijelu.Ne tiče vas se . moram ubiti. kako bih obavio nadzor. Bili smo isto godište. Dakle. Opušteno sam ležao i razmišljao. I on je ustao. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. čarapa i zelenu. a ja vaše ne znam. Ne učinim li to. Šuteći me je gledao. . ostavit ćete me jednostavno na miru. Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. još jedan sat vremena. Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. -Bac Catshum . a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari.rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck. zapravo. hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. ali i s poštovanjem i oprezom. jer je iz kuhinje stigao moj doručak. Nakon nekog vremena je rekao: . Nn|pri|e sam otišao u dućan. Bac.Nagonski sam to osjetio. nosio ga je nisko ispod boka.rekao je i osmjehnuo se. Sigurno nije bio stariji od mene. a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb. Odjeću.rekao je . Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana. rekao sam samomu sebi. a ja sam vidio da ima I treći revolver. možete ih dobiti. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. Zatim sam legao na postelju. ja sam Bac Catshum . a čim me ugledate. ali inače sasvim drugačiji.pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet.

Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu. još nisam završio sa Santa Rosom. vidio sam kako prijeko. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata. Pružao je ovom malom gradu. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. . Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom. a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. Znao sam da me promatraju . Pojas je dobro sjedio. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. Nisam htio ni mogao biti kukavica. koji još nisu platili svoj dug. Morao sam se ogledati. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. ali čovjek nije sam. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en. ponešto za oko i uho. sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu. čak na trenutak i očaj. više mu ne pripada.■•. a ipak očarano. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš. tik uz rječicu. Nisam je osjećao kao prepreku. sigurnim utočištem ubojica. bio sam ja. Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. krad-Ijivaca konja i razbojnika. stiže Hondo Car-radine. A ja sam bio sam. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. Zato sam morao ostati ovdje. On je ovdje varao zakon. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan. svaki korak. pred očima cijele javnosti. Nedaleko od mosta. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. Bio sam ranjen. To sam već često doživio. Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata.•. Živi se.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam. a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu. Osamljen je.prestrašeno. . gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi.•••-. Samo je tako mogao ostati veliki gazda.••. na drugoj strani. ali dalje udesno. u Santa Rosi. jedan pozaunist i jedan bubnjar. a osim toga htio sam ovdje. No to me nije ispunilo ponosom. svaku kretnju. ali i ponosnu melodiju. Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. ubiti. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu". Zvukovi su dopirali s mosta. To ga odvodi od ljudskoga društva. iz sigurna položaja. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti. Rana me je podnošljivo boljela. koji će jednom doći. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. • • •. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. Mogli smo se međusobno promatrati. To nije bilo pošteno. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. tužnu. Sve sam to jasno osjećao. dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. Dvojica trubača. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika. Zato me je on morao. Bio sam pripravan. Savladao sam taj osjećaj. čiji je bio gazda. Promatraju ga iz daljine. Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. Zato je priredio veliku predstavu. odjenuo se i opa-sao. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje. To je bilo jasno. Osim toga. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro. Korice sam privezao čvrsto uz nogu. Taj čovjek. gotovo uvijek.

Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Vraćao sam se prema hotelu. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. proletio je metak kroz nadlakticu. ukočen. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život. Pogledala me je. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu. Htio me je pogoditi u srce. Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav. pod vedrim nebom. ali dražesno. Htio sam i morao biti sam. a duboko ispod boka dugocijevni kolt. Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. poslije tebe! Potegnuo je.. s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. la sam bio živ. kosa joj je bila ba-krenasta. . Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. Mimo u košulji i prsluku. I ja san to činio. Jer. ali izgledi su slabi. Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. najradije bih opalio pljusku. Bila je to gadna rana. Voljela je život i ljubav.. Ali tada je nastala razlika. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea.Jeste li ga ubili. Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene. Na me. to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre.Zar sam ja. Tom starom glupanu. preko haljine nosila modru. Prijalo mi je. A sada sam je ustinu vidio. Njegova nevolja. Nisam imao ništa protiv Chite.Vi. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. Na svijetu mora biti žena kakva je ona. vitka. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad. posebice u mladim godinama. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem. ušao sam u dućan. hombre! . teško dišući. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. uzet. Lice joj je bilo malko prkosno. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. . koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. Prekinuo sam se. . Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes. Dok sam prolazio pokraj trgovine. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini. Zatim je podigao pogled k meni i rekao: .Živ je. i to takvu da odleti s mosta. amigo. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo. malko iznad moje stare rane.Hondo Carradine došao je bez kaputa. Tek zbog sigurnosti. kada još nisam bio osamljeni vuk. Znala je tko sam. već ga je prvi pogodio! On nije više pucao. Ali tada su Juana ustrijelili. ili je grad još bio posve tih. koja je protekle noći bila draga prema meni. koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene. ali je metak . posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: . Nije me mogao baciti s nogu. Ja sam ispalio i drugi metak. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem.Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. da sve zaboravim i možda započnem novi život. Glazba je iznenada utihnula. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio. imala je sve što žena mora imati.Poslije tebe. gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku. U predjelu srca. Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. stara budalo . Tek sam tada opazio gdje me je pogodio. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . a koju sam ipak vidio. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. žestoko je boljela i krvarila. oči zelene.krenuo predaleko. Opet mi je bilo dosta ljudi. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi. A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. Zapucali smo u isti čas.rekao sam. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev. Bio je kao •nljen.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. Shvatio sam da je to liječnik. Stajala je za tezgom. Jest. Bila je srednje visine. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali.

. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra. Pomogla mi je svući košulju.protivnika ustrijelio. Zbog toga moraš ostati. svetica? Oh. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. Njega je Carradine pogodio ravno u srce. čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka. rođena VValker. Kada mi je I u išla posve blizu. a građani su napustili mojega muža. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti. ja želim njegovu smrt. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao.Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao. . . a ne da propadate u mržnji i preziru. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac. Oni mogu. Obuhvatila me je oko vrata. Ustrijelio ga je Hondo Carradine.Moje želje su se ispulo. koga si bacio u rječicu.rekao sam.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. Hajde. Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam. Htjela mi je pružiti košulju. . nisam! Glas joj je drhtao. šuteći je 11 idila. ostali ste u svojem dućanu i čistili luk .Nina Hallester. Kad ozdravi. . . Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna. Kada je Carradine došao ovamo. dozvati cijelu razbojničku bandu. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila. Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. izvrg-nuo ga ruglu..rekao sam. Kimnula je. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik. opora i hladna. Nije progovorila ni jednu riječ. A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti. Prsti su joj bili spretni. a zatim otići. Sada vam ja nešto dugujem.Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika. Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. Ti možeš stati na Carradineovo mjesto. . možda.Pa ipak. . Pošao sam za njom u pokrajnu sobu.rekla je.Kako se ti uopće zoveš? . isušena i tvrda. izazvao svađu u salunu (. Možete dobiti što god to bilo.Nina .Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena . Jeste li me razumjeli? Pogledala me je. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju.No budete li se utopili u mržnji i preziru. Ali samo na trenutak i već se pribrala. privukao je k sebi i poljubio. Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. . .Rekao sam: . Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine. pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam. Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula. Ti jesi. i xini|ola je toplu vodu. Bio je čist i svjež. Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. doktor je rekao da ima izglede da ostane živ. moj ga je muž htio protjerati iz grada. Više se nije mogao na njih osloniti. a ja sam je osjetio samo na trenutak. l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n. Bila je tako poželjna.Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep. Razumio sam što mi je htjela reći. nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. . Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se. Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga .Nije mrtav.To ste jučer kupili. Htjela bih pogledati ranu.Tko bi mi to mogao zamjeriti? . . tako lijepa. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea. " Kline. dakle. Navukao sam potkošulju i košulju. U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra. Jest. donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio. Ostat ću. alkohol i kovčežić ■ i zavojima. ponovno će preuzeti ovaj grad. sigurno bi želio da živite. Dođite u stražnju sobu. Imala je.Moj je muž bio dobar muškarac. ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan.upitala je. . A ako vas je vaš muž volio. Ti si Bac Catshum. još životne radosti i vatre u sebi.. Mogli biste muškarca učiniti kraljem. Ali Carradine ga je ismijao. Ustao sam da bih se odjenuo. ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea. stala na vrške prstiju i poljubila me. Imali ste više sreće nego moj muž. Odmaknuo sam se. u biti voliš. Zatim je sama od sebe došla k meni. također će ozdraviti. ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive. . Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti. a toga se ovaj bijedni grad boji. Ostat ću još neko vrijeme.rekla je. budu li htjeli. Stajala je tik kraj mene. Ali ja sada znam da ti ovaj grad. I Concho Cortez. udahnuo sam njezin miris. strpao ih u hlače i pošao. uskoro ćete postati mumija.Jest. dok se on borio.

Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. Dva puta sam ustajao. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi. Odjednom sam shvatio. . Taj je pas bio malen i bespomoćan.'Ih. a za mene bi sve bilo bolje. lako nisam bio gladan. Sve su mi mogućnosti bile jasne. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. Na mostu. sa strane i na nadlaktici.Gospodine Catshume.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. Štitila su ga trojica revolveraša.Vi imate ovdje sve besplatno. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad.. vodila svoj dućan i čekala. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. pa ipak je bio bespomoćan. '!>■. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. To je zacijelo bila liječnikova kuća. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. misija je zajedno s crkvom propala. Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. posluga je rekla: . Poslije sam otišao brijaču. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. Debela žena nije nastavila govoriti. Mislim da hoću. žarile su i boljele. Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi. . Ovo je bio sličan osjećaj. za-i ' -. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. ali su mi smetale. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda. Osim toga sam tražio mnogo čaja. Bilo kako bilo. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. a ja sam osjetio odgovornost. Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav. gospodine. Ondje je bila Chita. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu.Otišao sam šuteći. Bilo je. ni dovoljno hrabri. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. Kada sam htio platiti. mogao bih to postati. dakle. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. kao i londo Carradine. prilazio prozoru i gledao van. nigdje živa čovjeka. uz jedva prikriveni strah. Nakon te misli napokon sam shvatio. Vani sam se ogledao oko sebe. Ostavila me je samoga uz dobar doručak. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce. nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. Corte-za i Carradinea. Nisu bile opasne. Rane su pekle i kuckale. Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. Naprotiv. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. . Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. okrenula se i vratila u kuhinju. M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala. dao se obrijati i ošišati. na > Carradine. čiji je muž bio počasni šerif. imao sam tri rane. posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. uvijek čekala nešto.. a malo se selo nije promijenilo. Osjećao sam laganu vrućicu. Kada bih htio.. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. Ali sam ustao. Španjolski su misionari izgradili misiju. rekao: . misli nisam morao dovoditi do kraja. Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-. Ondje su ljudi živjeli lakše. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao. nakon nekoliko sati. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent.'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje. Poznavao sam to. večeru u sobu. Ali brijač mi je. ali tijekom noći sve je bilo tiho. naručio sam. bezbrižnije. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. Mislio sam na Ninu Hallester. ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t . A možda i< i<i'. Otišao sam u hotel. Sada je ostao bez zaštite. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo.. moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. odjenuo se i otišao na doručak. u sjaju mjesečine.

Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene. .Prestanite! . ali ljudi su time bili zadovoljni.stupio na Carradineovo mjesto.rekao sam grubo.sam koračao pokraj dućana. ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja. Na neki je način uveo red. ali Ninu nisam vidio. Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost. . Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti. složili su se s Carradineom.prema njihovu mišljenju . ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. mogu vam na izbor. Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje. nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara.■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: .SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats. gospodine. Nastavio sam koračati mostom.. A kada se to tako gleda.Je li tako u redu. Osjećao sam gorčinu.. gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski. Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas. Polagano. Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć. Željeli su zaštitu. Sada sam ja . došao do mosta i zastao. A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala.

Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. Pacu Rodrigesu.S njom se ne mogu mjeriti. . zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? . . buka ljudi u divljem kasu. Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. imat ćete prilike pokazati svoje umijeće.upitao sam . Zatresao sam glavom. a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost. Ona je polagano uzdahnula.. Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba.Chita .Napokon. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi. Dođite. On će se htjeti domoći vaše glave. Bio sam bijedan pas. Nastavio sam šetnju kroz mjesto. pot-košulju i prsluk. Razmišljao sam o ljudima. bijesno iscerenih lica. Momci su ini se cerili.rekao je. Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa..To je nešto drugo . . . . uspjeti.rekao je.hita.setak momaka naguralo se u predvorje hotela.upitala je i čvrsto me pogledala. Gubi se. Dotrčao je dječak i donio bocu t. Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš. Odzvanjali su ulicom. ali kada sam htio izaći na ulicu.Za tebe? . a sunce je utonulo za brežuljke. . gospodine Catshume! Ili. Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao. . Kako je Carradineu? . Do mene su dopirali divlja vika. pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći. . stresao se i vratio u kuću. gringo! . možda.ocu. Znao sam da I sam u nečemu pogriješio. Ti si meni draga.upitao je. Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima.rekla je. dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem.Drago mi je da pitate za njega . Do podneva sam mislio da se neće izvući. Otišao sam na ručak. Bila je već večer. Borba je bila poštena. konja što sam ga oduzeo Apaču. mladi čovječe? . gdje je Chita pomagala svojemu. Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu.Ništa .Gubi se.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu.Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše .Iz prve kuće izašao je liječnik. prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. ali i malko nesigurno. uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda. svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. Razdijelili su se i pojurili uz stube. Bio je to dobar i zdrav san. Odustao sam. A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce. Chita. ali gazda. a zatim u svoju sobu. ali sam ga izvukao. Sada nije imao šešir ni kaput. Imali su velike šešire. A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj. lažljivi. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk. Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima.rekao sam..Gubi se. Sada će. . l/nbori jednoga i ostani s njim. Chita je sređivala stolove. vi biste morali o nečemu razmisliti. udarci kopita.Hej. {. Izašao sam bez riječi. koji su dojurili u grad poput horde. ali su bili suz-držljivi. bio je to besprijekorni dvoboj. Probudili su me revolverski hici. Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi. sigurno je već poslan glasnik.Gospodine Catshume. Podigla je svoju tešku četku. Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca. Požurio sam niz stube. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka. De• V. ako nam sada ne pomognete. što je s vašom ranom.rekla je. .1'izio sam svaki kut. Pogledala me je. za njim će doći cijela horda. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći. . .ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći. Pružila sam ti toplinu. Možda je Chita. Samo bi Nina. Stari je čovjek izgledao pospan i umoran. Ja sam stajao na najnižoj stubi.Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. ■.Bude li kada bilo nešto teže. Sine moj. nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo. Jesi li ti propovjednik? .. ispitivački. obišao sam svojega konja u najamnoj staji. Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. a na kraju to je pogrešno.ekile. . prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja. Baš vim glup. ali me !•>' previše boljela. već samo hlače. Sjeo sam za stol kraj prozora. rzanje. A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti. Obi-. na nogama papuče. neurednih brada. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled. Ako dođe Rodriges. gringo. prezirno. vjerojatno. Bio sam čovjek bez prijatelja.Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? .Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . m so ponovno našao na ame-. uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. zar ne? . čak noževa. Legao sam na postelju i odmarao se. kojima život nije mnogo značio. . Rana mi se polagano smirivala. Za-< un morao objahati taj kraj. Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš.rekao sam.upitala je. Izvana je još uvijek dopirala buka. onako kao ja kod Nine Hallester. a vlasnik hotela je povikao: . II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. Svi su me s poštovanjem pozdravljali.

Ostale n ja sigurno naći. zveckajući ostrugama. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci. Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka. koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. slijedili su ga. Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina.Juan . Slijedio si tragove njegovog ubojice. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. Zašutio je. to sam jasno spoznao. Imao je dva revolvera u koricama. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: . Napokon je rekao: . gurnuo je svoju kratku. Paco. naše puške. baš sam. Na trenutak je izgledao bespomoćno. Donio je i najbolje vino. Samo jednoga momi uhvatiti. Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom. Sada je djelovao tužno poput djeteta. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim. i on je neko vrijeme Šutio. Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. I on je poznavao mene. Ali sada. Išli smo kao prijatelji. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. jahaće. Zatim je pio. Obavezan sam mu. Juan je htio sam nešto postići. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i. Zašutio je. Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun.rekao je. Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj.trebao je i morao biti bolji od mene. Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa. Kad sam zašutio. On je bio ubojica. Bio je srednje visine. Čekao me je. Najprije sam ga pustio da ispije piće. iako smo bili neujednačeni par. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara. tvoj mali brat je mrtav. Poznavali su ga. brat mojega partnera Juana. samo je ponekad popio gutljaj vina. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo. No to je duga priča. kojemu je želio drugačiji životni put. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje. U njegovim se očima vidjelo žaljenje. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. Zašutio je i obrisao oči. Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. Uzeli su naše revolvere. I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek. Poznavao sam ga.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu . a njegovi momci. a ja sam bio sretan što jaše s tobom. Oči su mu izneInada zasuzile. Izašao je. Momci su se izgurali van. hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju. jer jašem s njegovim malim bratom. Paco! Isperi gorčinu.. sam je ubio već desetke ljudi. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio.. . . iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu. pripazi na ono što su nam ukrali. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. Njegove kose oči opasno su blistale. I oni su pili. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. Saznat ću to prije nego ti. ne. Zatim sam rekao: .Jest. amigo! Ustao je i pošao. Ušli smo u salun.. Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima. Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega. savijene. Rekao im je da sam ja njegov prijatelj. debelu ruku pod moju. adios. noge su mu bile vitke. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu. Zaplakao je za svojim bratom Juanom.. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac.rekao je .zatražio je Paco. ja sam Bac. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. jer je znao što razbojničkom vodi prija. ulijevao je crno vino u grlo.Caramba. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili..Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. njemu. no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića. a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu. Popij još malo. Rekao sam: . Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom. .Paco.Carradine me je jednom spasio od vješala. Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad. carambota! . naše konje. Zatim se nasmijao: . Ti si bio njegov amigo. koji su prijeko priredili proslavu. razbojniku. što je zapravo bio i kao "general". a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru.Ti si mu zaista bio dobar amigo. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi.Bac. a brkovi su mu bili prava krasota. Bac. Bio je Paco Rodri-ges.

Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om. Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika. Kasali su preko mosta. Čuo sam kako oštro viče: .Za jedan sat . . A meni je bilo pravo da on . . koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato.neka plaćaju tvoju zaštitu. Oni su ga.rekla je. Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih.upitao sam. Imao je veza s obje strane granice. okupili su se oko Rodrigesa. ubila njegova brata. Ja sam volio Juana Rodrigesa. . Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo.iako i sam razbojnik . Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo. a jedan je nestao u jednoj kući. . Razumiješ li me? Kimnuo sam. . Jedan je odjahao do sedlara. Ostalo će učiniti Paco Rodriges. Drugo nisu ni zaslužili. zapravo bila ispunjena. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande. Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu.Udala sam se za njega sa sedamnaest . Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom.rekla je . nakon što smo se sinoć poljubili. Pogledala me je. a izvana su stizali jahači i kola.rekla je. Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu. Prolazio sam gradom. oni su razbojnici. Prihvatila sam ga. . Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. koja se u međuvremenu malo raspršila. .promrmljao sam . Zatim je izbio rat. Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo. Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je.goni ubojice i kradljivce. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. ako je krao u gradu.Ah . a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana. Ali je vratio.Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. kada je već bio kapetan. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao. Ja sam otišao k Nini. Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo. Zatim je horda krenula. Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad. jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost. Zatim sam prešao most. koje ja sam nisam uspio naći.Ne želim više jesti sama. Ljudi su izašli na ulicu. Ja sam sve vrijeme sama. ali više ne želi biti sama. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim. . Moja je zadaća sada. Zanijekala je glavom.Moji su roditelji tako htjeli. neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama. koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja.Dođi za jedan sat na večeru . a oni su ga ubili. Razbojnicisu uzjahati. Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima. Pala je noć. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke. Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti. Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi. koja pokušava sa svakim muškarcem. zbog nečega degradirali i zatvorili. On će I" pronaći sitne štakore. . Postala sam odrasla žena.. Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati. On se kao poručnik borio za konfederativce. Napokon. Mene. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik. ne pruživši mu ni najmanju priliku. .u ovoj prokletoj zemlji većinom sami.Svi smo mi . osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio. Čak sam i ja odahnuo. .Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica. ona nije kao Chita.rekao sam preko ramena. pravedno je da te kukavice plaćaju.mrmljao sam.Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost.Nije .rekao sam. Izašao sam. drugi u dućan. Čekala me je nasred dućana i pogledala me. Otišli su vratiti ono što su uzeli.Jest . Izgledalo je kao omot tkanine. Još se jednom želi odvažiti. Razumio sam je. grad je postajao svjetliji i ljubazniji. . Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me. Uredili smo dućan.jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio. uskoro skočiti za vrat. jer Paco-va je ruka daleko sezala.Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika. pitao za Manuela i Fernanda. jer su tvojega muža ostavili bez pomoći . Jednoga dana čovjek spozna da je sam. No do toga nije došlo. divljina i nasilje visjelo u zraku.one što nam je ukrala konje. Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama. . Posvuda su se palile svjetiljke.Ti ih mrziš. Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan.rekla je zatim.Je li bilo gadno? . ali usne su joj još bile stisnute.Ja u to ne želim vjerovati .rekla je . I otuda su razbojnici već otišli. Kimnuo sam i polako pošao prema vratima. Ako čovjek dobro razmisli. . neka vrati prije nego što odjašemo. okajat će to.

Nisam mogao tek tako odjahati.Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje. Već sam se našao usred nečega drugog. -Vi ste gnijezdo kukavica. ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. Gospodine Catshume. Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao. Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost.. Rane su zacijeljele. Dovoljno je samo da odu. Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad. Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. Sada više ne. To je bila nužnost. a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti. Zašutio sam. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. . . I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada.Ostat ćemo . . htio mi je dati dvadeset dolara.rekao sam . 'i"v<> se naljutila. Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi. ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti.Ako hoćeš. pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost.To sam davao Carradineu svakoga tjedna . Nina. Ta je granica ionako još sporna. Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. rado ću platiti tih dvadeset dolara.. I ništa drugo. A bilo je tako jednostavno. Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom. Zašto to ne razumijete? . a svakoga sam dana bio kod Nine. osjećao sam se zadovoljnim. Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama. ima budućnost. ikakve skrovite primisli. Morao sam ostati još neko vrijeme. Bac. možda. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe.Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina. A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. a zemlja bude gusto naseljena. .jer ovaj grad. moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. Svoje sam brige zaboravio. jer mi je koješta palo na um.i ne pokušavaj me kupiti. to je bio početak. ■ i' i i' > obišla oko stola. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. Pogledali smo se. čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti. koji je ujedno bio i vlasnik. Osjetio sam plamen u njoj. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. svi kao jedan. Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu. Kada sam na večer otišao u salun. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš. a čuvar. Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija.Dakle. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . ja sam ovdje svoje obavio.. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen. Odveo sam konje u staju. A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu.re'io sam joj . rekla je: . Građani su morali stajati iza njega. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja. ni jednoga centa. Ni jedno od nas više nije bilo samo. No zatim je kimnula. Ali najprije. Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas. Zanijekao sam glavom. Dobro sam se oporavio. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. Ponekad smo šetali uz rječicu. Tako biste postali ponosan grad. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice. Ja nisam bio ubojica. Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. a nedjeljom smo čak izjahali. -Ja ih neću-rekao sam. a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji.. a bio je spreman za vas se boriti. ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima.rekao je kada sam ga začuđeno pogledao. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. Ti imaš ovdje zgodan dućan.

Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu. koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša.promrmljao je. Ako ga ustrijelim. Rekao sam: . To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse. a vi ćete morati sami sebi pomoći. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu.1.Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore . otraga. tu tiliku neće imati. Bio jo još mlad. Gazda me je gledao. Mislio sam: zapravo bih morao uzeti. Budem li predugo čekao. ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde.. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća. napunjenu najboljim viskijem. Međutim. i to na lijevoj strani. Zurio sam u novac. . hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. ove kukavice drugo i ne zaslužuju.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges. Zatim je stao u raskorak.Požderite ovaj svoj novac. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku.Ovo je vaš udio . dakle. dok vi. . No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. Posvuda je bilo takvih luđaka.Catshume. . mogao je biti osam. Imao je plavu teksašku bradu. Rekao je: . Puhnuo sam kroz nos.. otići ću. Rekao je: Hej. Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. u kutu.rekao sam. 'tn me gorčina. Zatim sam otišao u salun. Možda su se već i borili. želim vas pobijediti. Tako je to bilo u svim divljim gradovima. čvrst. godina mladi od mene. Nitko nije rekao ni jednu riječ.A kada dođe razbojnička banda. rekao sam: . mršav. Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću. a raširene je prste držao na dršku revolvera. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona. Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine. Znao sam što me slijedi.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti. . Nosio [<i I kolt. Ispio sam viski i pošao prema vratima. a sada sam ja na redu. Mi'ljutim. Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki. ustao je je-'luti muškarac. a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu. koji je želio steći ime i slavu./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu.. kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. U svakom slučaju. Ondje sam se okrenuo. Nakon tih riječi htio sam otići. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala. gdje je odlučivao snažniji i brži. nagnuo se prsima naprijed. . Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene.

a barmen mi je pružio punu čašu viskija. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio. Morao sam ispaliti još jedan metak.upitao je. jer nepogrešiv nisam bio ni ja. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. Kada ga je pogodio moj drugi metak.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. No jednoga dana mora ozdraviti. a kolt mu je ispao iz ruke. Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu.Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. Sebe samoga neću razočarati. A i Nina je bila tu. Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku. A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. .Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. i tu sam zatekao malobrojne goste. Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. Nismo se poznavali. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda. . ponovno podigao kolt i nanišanio u mene. još se pridržavao za šank. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. Nikada ga još nisam vidio. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu. Pošao sam dalje. bilo pogrešno mišljenje. Gosti su me promatrali. odustani od svojih nakana.Ja vam ovdje pomažem. pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života. Zatim mi je pružio novac. na svoju nevolju. a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. jer je momak držao kolt u ruci. Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret. kukavički grad traži da ga ja štitim. naišao na pogrešna čovjeka. Moj je kolt zagrmio. Jesi li razumio. Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će. Sada su dragovoljno poslušali. Rekao sam: . Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti. Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. nudi mi za to novac. Spremio je novac i otišao. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . Rekao sam: .Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. možda. Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. a divlji je momak zateturao. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol. a zastao sam tek na mostu. Možda će divlji momak ostati živ. Kada su spoznali da želim biti na miru. Sada je.Makni to. patrone? .Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika. naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. Bili su dolari i meksički peseti. Nakon toga sam izašao. Kada sam učinio treći korak prema izlazu. /ur zaista nećete ništa jesti. Ali i to je.Stajao vam je na dohvatu ruke. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše. Okrenuo sam mu leda i htio izaći. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći. Pri tome je. Pedro . To bi za sve nas bilo bolje. Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. Domaćin je donio vino. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. Sada mi je to bilo dvostruko drago. Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. Pridržao se za šank. koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi. . Nisam je prihvatio. Gorko je uzdisao. .I ovdje je bilo tako. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem. možda. Taj prokleti bijedni. Momak koji je došao osvojiti grad. već stigao moj nasljednik. Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. jer sam mogao biti sam. Morao sam munjevito pucati. znao je da nije uspio. Ali drugačije nisam mogao. možda. .Amigo. Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu. Hodao sam kroz noć.rekao sam umorno.

a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. Zatim je 'ilHujala gitara. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. Čuo sam Ninin mirni glas: . šesnaest stotina na mjesec. A kada sam za sobom zatvorio vrata. ij'. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu. Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. Na život valja gledati jednostavnije. ■ Bila je to. Dugo je pio. Dakle. Onda sve ide. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. Vidio sam kroz prozor. Chita nije došla za moj stol. Odbio sam kretnjom glave. je otišao. Nina mi je pala u zagrljaj. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. ostala je u pozadini. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. a sada i taj Jesse Hopkins. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. Znao sam da pjeva za mene. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. Nina je sigurno spavala. Ušao sam. dečko moj! Nakon tih riječi. samo čekaju da ozdrave: Carradine. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili.upitao. vrlo banalna pjesma. otvorila su se. ujko je sigurno svirao samo po sluhu. Išao sam dalje. četiri stotine na tjedan. I na kraju sve je bilo dobro. Nakon nekog vremena otišao sam. Taj će za dva tjedna ponovno jahati. a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. U dućanu je bio mrak. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. I sa mnom je bilo tako. Oh. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. A čovjek mora imati želje i snove. . samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. Osjećao sam se malo bolje. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. Bac. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. 1 Obojica smo zastali. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući.|iodine. A kada je zatim zapjevala žena. Pjevala je o hidalgu. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. I ona je svirala gitaru. Ali takav je i život. Čuvaj se. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. No kada sam bio kraj vrata. Cor-tez. možda.Udi. Svirač je bio pravi umjet-' ni.

koji su također stizali. Osim toga. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. jer sam i loš predosjećaj. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. tako reći. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. No bilo je u gradu i nevolja. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. Oni su. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. udaljen oko pedeset milja. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka. U svakom slučaju. Drugi nije bio manje značajan. Liječnik im je bio potreban. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete.. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru. Sada grad više nije postojao. tako da je taj grad ostavljao na miru. Bila mi je potrebna veća svota. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se. Taj je strah sada sigurno bio još veći. a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. To je bio prvi događaj. Odlazio sam da bih stvarao mir. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. Drugoga rješenja nije bilo. Morao sam dopustiti da liječnik ode. Imao sam prijatelje. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges. . Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio.. pijani. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi. a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom. No oni će se još morati dokazivati. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. straga prive-zali njihove konje i odvezli se. Slali su po mene kao po šerifa. a doseljenici. Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. Tada su građani dolazili po mene. upravo su počeli okretati svaki dolar. Možda su to bili čak teški gubici. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom. Ponekad sam morao biti grub. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. ali su izgubili bitku. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. a u nekim sam bankama imao male račune. Vrijeme je prolazilo. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. n ini je teško što mora otići. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. iako još nisu sasvim ozdravili. Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. Međutim. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. mo ako ne. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom. Bio je to skroman korak naprijed. nepregledno područje. nakon rata morala biti preustrojena. I toga sam puta divljega momka samo ranio. U okolicu se doselilo nekoliko farmera.pačlma. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to. Kada je stigla ta vijest. Bilo je to divlje. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom. Počelo je time da su Carradine. koji su se htjeli izludovati. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest. Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. a jednom sam morao pucati. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. jer su često dolazili divlji momci. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo.

. uda-od stotinu milja. pogodio je metak u tijelo.. Mislio sam da će Paco. Bilo je dobro. Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu. Ležala je u postelji. U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali. Dolazio je iz Mesille. Oči su joj bile prepune straha i boli. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi. . ali i vremena je bilo malo. Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju.kom zapregom. Za Chitu je bila važna svaka minuta. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno. Gledao sam njezine oči i kimnuo: .rekao je liječnik. Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije. jer nam je.iMBI ti I ■■■ . Bila je pri svijesti i pogledala me. Ali sve su to bile iznimke. pjeva i svira gitaru. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima. Uzbudio se cijeli grad. a samo ti. Šutio sam i pio vino. . Metak se učvrstio. Ipak sam pio to vino. Poznavao sam jednoga tragača za zlatom. Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela. samo neko vrijeme razmišljati.svojim ljudima. . Svi je vole. Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač. Čuješ li. Sve će već biti dovedeno na čistac. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. ogorčenja i prezira. osjećao sam mješavinu srdžbe. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi. koji je živio i s vrškom strjelice u leđima. . možeš liječnika dovesti ovamo. ovdje na verandi. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite. Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo. .. Sada je bio potreban liječnik. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak. I Nina mi je uljepšavala svaki dan. Bac. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim. davalo osjećaj nekakva zajedništva. jer oni me prate i bore se za mene. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo. ali i volju za životom.. moraš mi pomoći. a Chitu.Bac. VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač.. možda. ali su živjeli i dalje. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose.Ona je drago stvorenje . Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. Potegnuli su koltove. koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti.Odjahat ću za pet minuta. Zatim je s mukom rekla: . Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali. mala Chita.Nisam htio dovršiti misao. nepravednim i bijednim svijetom.

Možeš nestati u. .i. zbog tvojega maloga brata. Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak. Dakle. Zatim je Rodriges rekao: . Komadi govedine.Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost. a sada je potreban nama. . Možda bi se njegovi razbojnici raspršili. Ja sam njega osvetio.. dat ću vam jedan sat pred-'•■. Paco. Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade.a osim toga. Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. zar želiš proigrati mogu naklonost i. Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora. bilo bi to zlo za Rodri-gesa.mrmljao je liječnik . Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu.rekao je.. amigo. pa će se banda sigurno uskoro povećati.Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem .Paco. za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana. jtui se pretvorilo u ledenu masku. Sada je bio iznenađen. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni.Takvih kao ona ima na stotine. Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac.ali kada se radi o moralnim načelima. Kada sam savio cigaretu. Ne. Odjednom se osmjehnuo. Počeo sam polako jesti. Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. u Ivoja riječ više ne vrijedi? . Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama. novaca. Ja sam ti ga samo pozajmio.odvratio sam . Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi. hombre! " '. spreman sam odjahati u Santa Rosu. Oduvijek muškarci štite žene i djecu. Zatresao je glavom. Dakle. a zatim je potreban tebi. šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! . ali samo na trenutak. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo. on me neće pustiti. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju. To je kao kada pozajmiš dobra konja. . oružja. Rekao je: . a bilo je tu i desetak žena. doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati. Njegovi su razbojnici lutali naokolo.Ti si morao jahati drugim smjerom. ne duže. Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju.rekao sam. Rekao sam: . ovo je naš doktor. .On me neće pustiti. Sada mogu svakome nešto ponuditi. se! . Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad. Negdje zacijelo postoji još jedan doktor.prekinuo ga je Rodriges. Jesi li razumio? je iznenađen. jer bi to sman'jilo njegov prestiž. konjaj mazgi. Štedio sam ga cijelo vrijeme. Odličan doručak. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. najprije zbog Carradinea. amigo Bac. Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo. Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće. imali su veliki plijen. Zvučao je divlje i gotovo Ijutito.Neka je đavo odnese! . Nakon što je sjeo. a pogled mu je bio još tvrdi. Sada imam tu želju. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice.Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen. ali mojih ljudi ima sve manje. a ostruge su zveckale. Zurio je u mene. Rodriges se vratio. svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. Međutim. mnogo živežnih namirnica. ti si meni nešto dužan. a kruh i povrće također nisu zaostajali. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti. t . .. A ti meni više (duguješ ništa.upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o.Ako ti sada dadem doktora. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem.um ga i vidio da se više s . rublje se sušilo. Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi. . Amigo. tako je to. a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima. opreme. kako bih tebi učinio uslugu.Dva i više puta dalje odavde . onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima. Smjellava mu se zacrvenjela. Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina.Da . Nisam odgovorio. Znao sam da jašu s njima. Liječnik je rekao: . Doći ću i po ljepoticu iz dućana. Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica.rekao sam. zatim zbog tebe. zarežao je: .

ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Green Vallev je izgubio.rekao je . . Sve dok banda ne objaše udolinu.Kako god hoće . VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo. Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne. njegovi će mu ljudi zamjeriti. Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. recite ljudima da moraju braniti svoj grad.rekao sam.. A sve se to ne dobiva na dar. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva.Ovdje ću zadržati razbojnike . No Chitu i vas zbog toga će mrziti. jer će inače biti pobijeni. . Dakle. Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao. Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati. rast će i procvjetati. No odjednom su mu oči bljesnule. da neće uspjeti dojahati u grad. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. hajdemo . Mogao sam pucati šest puta. S jedne strane bio je krvoločan. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. barem u početku. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao. . imati mušku čast i ponos. ako napadne grad i razori ga. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Oh. S druge pak strane htio je biti hidalgo. . a ako i stigne. Ipak je tako bilo dobro. Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu.njim ne može pregovarati. Rekao je da će odvesti Ninu. bezobziran i nemilosrdan. Bila je to mala udolina. Ovako im može obećati lov. više ga nema. a momci možda neće ni toliko čekati. kako bi me opkolila sa dviju strana. možda. a imao sam još i kolt. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. Sve ima svoju cijenu. mnogo toga će se promijeniti. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. Uskoro sam znao. Recite im to. doktore? . bude li se taj grad hrabro borio. zao. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Mnogi su bili takvi. Sat prednosti bilo je premalo. spasiti Chitu. a ja sam se pobojao.rekao sam . Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Kada stignete u Santa Rosu.ali uspjela se odmoriti.Je li' vaš konj dobar. No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. On će. Nasmijao se i rekao: . Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine.: . Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao. svoj će bijes iskaliti i na Nini. . Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu.Jašem na mazgi .Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu.rekao sam i sjahao. Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni. posao. Zatim sam čekao. Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta. ali drugi će ljudi umrijeti.a vi nastavite jahati.. Razbojnici su bez riječi gledali za nama. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. mogao sam ih zadržati. Pogledao sam liječnika. Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo.Dakle. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci. Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu.

gore i izvukao kolt. Razbojnici su stizali. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje. carambela. Čekao sam. Kako se radilo o Santa Rosi. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. zašutio je. Zatim je zavladala tišina. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Otkrili su me i obasuli tučom metaka.mi mi konja. Ti momci nisu bili kukavice. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Tada su zapucali i razbojnici. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Nisam morao koristiti kolt. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. još dva-tri puta na to se micalo. Samo trenutak kas. dakle.u Zatvorit će ti put za bijeg. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje. jer je i njima bio potreban odušak. jer su mo-iiuvno puniti puške. a ja ću te ■ 'hiti u šake. Stiglo je još jahača. Jahali su poput divljeg krda. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. nisam mogao pucati u zrak.. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. Po. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|. Meksikanci nikada nisu kukavice. a jahači se stali prevrtati. Bilo je opasno. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Zastao je dovoljno daleko. Ostali su skočili u zaklon.Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. popdf bijesnih. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. Doći u. gladnih vukova. Jedan je i vi«' silazio. Morao sam pogađati. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Valjalo mi je krenuti. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Imali su prevelike gubitke. Idu su razbojnici prestali. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. imao sam vremena iznova napuniti pušku.li momci uskoro baciti kamenje na •'. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. Radije je . Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Verao se nevjero. koja se odbijala od stijena. I Paco je krenuo u zaklon. Ay. te dopustio svojim jahačima napad. coram-ba. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon.

Zato ga nisam ubio. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. No odjednom su mu oči bljesnule. mnogo toga će se promijeniti. ali je žestoko psovao.Kako god hoće . Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Sve dok banda ne objaše udolinu. a ako i stigne.Senor. Ipak je bilo preduboko. i nastavio jahati. ako napadne grad i razori ga. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao. Njihovi su konji bili odmorniji. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku.rekao sam i sjahao. . kako bi me opkolila sa dviju strana. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. spasiti Chitu. Zatira Čudno me je gledao. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. Ljudima nigdje ni traga. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Zatim sam čekao.. bude li se taj grad hrabro borio. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. ležao je na leđima. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. Mogao sam pucati šest puta. Ipak je tako bilo dobro. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. Dok smo jahali preko mosta.. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. zbog toga će mrziti. ■ .Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. ali drugi će ljudi umrijeti. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Kad sam uzjahaoi krenuo.. Green Vallev je izgubio. . poput mačke. možda.: . a imao sam još i kolt. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. Rekao je: . netko je povukao kola u stranu da možemo proći. A sve se to ne dobiva na dar. mogao sam ih zadržati. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. barem u početku. Oh. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. . On će. A zatim su me potjerali. rast će i procvjetati. . Ja nisam bio loš jahač.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. ali. Rekao je da će odvesti Ninu. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. .: . na ruke i noge. No Chitu i vas. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu.. Pogledali su nas ogorčeno. ustati nije mogao. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. više ga nema. svoj će bijes iskaliti i na Nini. Nasmijao se i rekao: . U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. Sve ima svoju cijenu. Zašutio je pomalo bespomoćno. a nisu bili ni glupi. slomio je više od jedne kosti. Ponovno se osmjehnuo. Dakle. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. ali od mojega konja nisu bili brži.

popđf bijesnih. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Ay. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. a jahači se stali prevrtati. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Zatim je zavladala tišina. Ti momci nisu bili kukavice. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. dakle. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Nisam morao koristiti kolt. Razbojnici su stizali. Zatvorit će ti put za bijeg. Radije je '|nlk' . I Paco je krenuo u zaklon. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Čekao sam. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: . Kako se radilo o Santa Rosi.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. koja se odbijala od stijena. Po-l sam gore i izvukao kolt. Imali su prevelike gubitke. vrebao i bio spreman na brzi itac.Hej.lo. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir. Tada su zapucali i razbojnici. *'. Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu. Verao se nevjero-'. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom. Jahaii su poput divljeg krda. a ja ću te dobiti u šake. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. carambela. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. caram-ba. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Zastao je dovoljno daleko. nisam mogao pucati u zrak. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. zašutio je. te dopustio svojim jahačima napad. Morao sam pogađati. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Zapucao sam. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Bilo je opasno. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. puzeći sam se ukao. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. Ostali su skočili u zaklon. Meksikanci nikada nisu kukavice. jer je i njima bio potreban odušak. jer su mo-ponovno puniti puške. Valjalo mi je krenuti. Potrčao sam u zaklon velike pe. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. imao sam vremena iznova napuniti pušku. Jedan je već silazio.ada su razbojnici prestali.Razbojnici Pača Rodrigesa. Stiglo je još jahača. još dva-tri puta na nve što se micalo. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. gladnih vukova.

Zato ga nisam ubio. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. _ . Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu.rekao |e.Senor doktor . Rekao je: . Obradovao sam se kada sam to čuo. Pogledali su nas ogorčeno. Njihovi su konji bili odmorniji. Jedan od njih bio je Ortes Ortega. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose.. Upitao sam Ortegu: . onda cu moći. -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. Chiti je veoma loše. na ruke i noge. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu. Most nije . zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu. a zatim je pokazao na malu ravnicu: .Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. a i ostali muškarci . I borit ćemo se! Čudan je život. |er . To mi je dalo nade. slomio je više od jedne kosti. Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti.prekinuo sam ga .i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. . Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. A zatim su me potjerali. ali. . a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku.Razumijem . ustati nije mogao.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. Vrsni jahači osje- .e imao svoj posao. Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke. ležao je na leđima.Još samo minutu. Ima nas trideset sedmoro naoružanih. . kao i most. ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom.Nismo mi baš tako glupi . Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad.. Dok smo jahaii preko mosta.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak.Svi! Posvuda su se ukopali. Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik. ali od mojega konja nisu bili brži. . poput mačke. Znali su da mnogi građani imaju i novaca. potrebne bolesnima i ranjenima. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili. . Kad sam uzjahao:i krenuo. Zašutio je pomalo bespomoćno. samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati. . a nisu bili ni glupi. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu . Međutim. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. . a osim toga. Na Ninu se čovjek mogao osloniti.Senor. Imao je više mogućnosti. Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani. Ipak je bilo preduboko. Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju.rekao je-Chita ezi u hotelu. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. onamo su je odveli. Svi prilazi gradu su zatvoreni. Ja nisam bio loš jahač. Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama. a oni su nam zrcalom davali signale. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. Grad možda i nije bio tako kukavički. U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. Ništa nisam rekao. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. Ja sam se ogledao naokolo i rekao: . razmišljao sam. znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen.. a donijeli smo i sve vaše instrumente. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. . Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi. mislila je kao i ja.. ali je žestoko psovao. A rado bih znao i gdje je Nina. Ljudima nigdje ni traga. od toga devet žena. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti. n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo.. Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu. Pustio sam ga. samo još minutu. ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. a posebice ne vole pješačiti.

Prvi su most izgradili Španjolci. prebacio se na zemlji i ostao ležati. ■-. Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. [Sam do hotela. Pri tome su divlje pucali. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. Dva sam ga puta promašio. a ljudi su ga uredno popravljali. bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. Vidio sam kako je poletio iz sedla. Prihvatili su to. dobro sam pogodio. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. Bezglavo su jahali. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. |ko je završila. zapalili su sijeno. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. koji je stvorio osobnu vjernost i moral. a on je želio sačuvati svoj ugled. Imali su dobar zaklon. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! . |<»r je sve do ograde bio od kamena. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. o još manje pokušati gasiti. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti.■*' -■■■% . pokušat će prijeći most. Nije imalo smisla ostati ovdje. Bio je mrtav. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. '■'i i borili se. Ubio sam razbojnika. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa. Prvi je poginuo. jer više ni-"lali vodu. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. Morao je napasti na čelu svojih razbojnika. Gurali su ih pred sobom na most. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. Previše je vjerovao u svoju sreću. Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude. Od prijatelja i od neprijatelja. Santa Rosa je pobije-. Vjetar je tjerao dim prema nama. Most je izdržao. Dakle. Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda. bio je mrtav.

Dugo smo se ljubili. zar ne.Ti si bila na ■! da otvrdneš. ali sam sve vidio u njezinim očima. Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. a pepeo su meli u rječicu. Zar upravo dokazali? ujo sam.Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost . Svi se molimo za Chitu.Ne probada me više onako gadno. Njezine tamne oči postale su tople. ■ .Seriora pomaže liječniku. Zatim je pogledala Ninu. jer si jaka poput divlje mačke.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje. U pravom sam trenutku ušao u sobu. Nije to izgovorila riječima. dakle. Ljudi su bili ozbiljni i opušteni. Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga. Chita će živjeti. . Govorila si to kada ja više nisam vjerovala. jesi li ti doveo doktora? .rekla je Nini . vlasnik hotela. on više nije kukavički. !■•) se i otjerao razbojnike. Kimnuo mi je i rekao: . rekla mi je: .Neka ti bude . inače ću pasti na pod. Kovač. . . Pomilovao sam je po kosi. ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi.Jesam. Bio je na kraju snaga. Zatim je došla k meni u zagrljaj. Majka Božja čut će naše molitve.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu . samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora. Kimnula je bez riječi.Više tako jako ne boli . Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. . . Chita . . doktore . Pogledao sam staroga liječnika. a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. zastali su. Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući.rekao sam. Sve će biti dobro. i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. proteklih sati bila si mi dobra sestra. Bac? Nije više odvratio sam. Dugo me je promatrala. Zatim je Chita zaspala. . Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega.nije mi žao. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći.Isplatilo se. Chita. bez obzi-isljedice. limnuo je. a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice.Paco Rodriges je mrtav. jer je liječnik upravo obavio operaciju. ali oči su mu blistale. Prihvatili su se čišćenja mosta. A ti više ne moraš irati ovaj grad. a zatim je živnula. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika. . Ona je dru-n'l|a od mene. . Ti mu dobro pristaješ. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. Čak se pokušala malko osmjehnuti. Međusobno su se pomagali. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke.rekla je tiho . Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. ■ •t« . te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića. prošao kroz vrata. ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest. Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti. Riječi su joj se počele gubiti. Nina je sjela kraj postelje i pogledala me. Bac.rekla je jedva čujnim glasom. Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo. Ali ja moram leći. osjećao na njezinim usnama. Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene.U hotelu sam potražio Ninu.a njoj samoj bili' polrebno toga još više. a Nina ih je zatvorila za njim. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna. ja to snažno osjećam. biste li htjeli biti naš Ne samo gradski.rekao sam. . A sada je pilo drugačije. zajedno su radili. koji ima ovlasti u gradu. Napravili su oko mene krug.rekla je Nina. Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. <am i tvoju ljubav. Neko me je vrijeme odsutno gledala. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu. Ali sada ■■ :>i ima topline.U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju. Prišli smo Chitinoj postelji. Chita je žilava poput divlje mačke. I još je nešto postalo očito. Veoma sam vam zahvalna. Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. Bila je slaba i umorna. nn. »in nam je šerif. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila. Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost.

pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju. zapravo. dakle. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio. Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala. Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda. . Ljudi u Santa Rosi voljeli su me. položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje. želeći joj mnogo sreće. toga sam dana bio zadovoljan. Postojalo je. obrtnici. .rekao sam. . Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu.Je li to bila ženidbena ponuda.upitala je.f f> *M je kolona teretnih kola. Chita je polagano pri-zdravljivala. veoma mnogo toga i radovao sam se. Sada je.Santa Fea krenula ■<%%* •-. Imao je prema meni obveza. Iako je moja kočija bila prilično stara. zelenooka . poslovni ljudi. I oni su samo kimnuli. jašući na čelu svojih razbojnika. potrebnoga i njegovim ljudima. . jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa. Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu. za cijelu zemlju.Jest. Imao sam ondje veoma mnogo posla.<!«. a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije. Nina me je ljubila. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose. Mrtvi . farmeri. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi.Možemo pokušati. naravno. I sada je sve bilo svršeno. što će je osobno izvojevati. Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama.Kada? . -1 kako? Nasmijao sam se. Doseljenici. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći. Zaposlio sam pouz. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika. moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre. gospodine Catshume? . zapravo. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan. Ali ja sam ga oborio s konja. Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati. Pokrenuo sam. Tako se to radi. Još se samo osjećao miris dima i paljevine.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. ali ljudi su se sjatili kao da je podne.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom.iz. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja.Imenovat ču zamjenika šerifa. Kad sam se vratio. a kada mi je prepustio liječnika. . Nina. Zatim sam otišao k Nini. samo valja htjeti. a. Bila je to sreća za nas. a možda ćemo otputovati u El Passo. Bez obzira na to koliko sam bio umoran. koji će nas blagosloviti. Kada sam je pustio iz zagrljaja. započelo jedno lijepo doba..' dane pomagače. A onda. Sve se može. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno.

poslove. Nina i ja smo se vjenčali. Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. Sljedećeg smo se dana vjenčali. imam. oštri hombresi. našao dva revolvera i nož. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. ali potrebni su bili i popravci. Bilo je to naše svadbeno putovanje. Ali sam postajao sve budniji. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. Odjednom se više nisam dobro osjećao. trljao zatiljak i razmišljao.rekla: . Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu. Režeći bacio se na mene. pa iako sam morao mnogo toga obaviti. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima. kada je Nina već legla. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici. a svakoj su kočiji. Sve je teklo prema našim predviđanjima.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. amigo! Mogao bi dobiti još i. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. Dobit ćemo dijete. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. Ostali smo tri dana u Santa Feu. Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. Dakle. Zatim sam ga udajjpo zatiljku. Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena. Onda f okao da se ponovno osvijesti. Treće večeri. nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed. I dok sam tijekom dana obavljao svoje.Da. morao sam izgraditi usputne postaje. rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu. Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. . Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. Bila su trojica. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel.No. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. sudac i izvršitelj presuda. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. ali Nina me je ozbiljno pogledala i. Primjerice.Ja hoću . Dok je ležao na tlu. Tako je bilo posvuda u doba izgradnje. a tada će biti samo majka i domaćica. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom. jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe. Uskoro sam ih prepoznao. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem. ■• ih daleko u jedno dvorište. zavisno o kraju. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje. Međutim. vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice.bilo je sve što je rekla. Zatim je zagundao i ustao. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. pretre1 ■mri ga. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara.. Htio je pokušati može li me savladati. župnika ili bilo kojega službenika. Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon. I Nina je imala mnogo posla. .

smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača.To je prokletstvo ove zemlje. hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. Nina i ja ničim se nismo zavaravali. Nina je tiho upitala: . Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. ali ovako se želio barem riječima osvetiti. pa im je taj odmor dobro došao. Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. bili su prašni i gladni. On je psovao. Dobro vas poznam. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju. Začuđeno me je gledala.upitao sam. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. ali nije pitala ništa. neko sam vrijeme upravljao kočijom. Pričekali smo da nam donesu jelo. Ali sam odustao i rekao: . Oni žele sve znati. iznenađena mojom mirnoćom. zar ne? No vidjet ćemo.Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara.rekao sam.Uspjet ćeš ti. bit će zla. Nina je još bila budna. Putovali smo mirno i dobro. pasji sine! Bio je prepun mržnje.Nije uspio. Ispripovjedio sam joj sve. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: . . sam je kriv za svoju nesreću. Moji su se planovi ostvarili.Jedan od naših suputnika. ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu. H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. privatno i poslovno. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. ali to smo i očekivali. Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana.Hvala ti. na kraju ćeš biti mrtav. Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. Early Boon nije štedio konje. a kako sam bio bijesan. Tko ne ubije svojega neprijatelja. ali ni: sam se obazirao na ti). jer im više nije izgledao dovoljno otmjen. Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' . Zašutio sam. Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio. Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati. Taj tihi i povučeni momak . Imat će dva sata prednosti. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. Adios. Samo me je gledala. Gosti.. bio je dobro raspoložen. Kada sam ušao u našu sobu. . malo su gunđali. Odmah je vidjela moje ranjene zglobove. Zvao se Early Boon. ali napokon je upitao: . govorio je dosta nejasno. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete. Vozač je bio stari momak.želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak. a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun. Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu. Ležao mi je pred nogama. ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu. željni odmora. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu. a zatim sam rekao: . Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada. D<p se mogao svladati. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak.. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti. možda ga i stići. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose. mladi Meksikanac. Bio sam pun 'bijesa. ali što je to vrijedilo.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu. Taj "Adios. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. Nisam mogao ostati u Santa Feu. ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući. Malo zatim i sama se smirila. ■> Diži se! . Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak. hombre! Zatim sam otišao. Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. . a ona je samo kimnula.Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . Odavno sam ga poznavao. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom. već gazda. Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav. Tresnuo sam ga.odvratio sam. mojom drugom poštanskom kočijom. pa nam je čak i jelo prijalo. Sve je bilo mirno. . Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana. Ali. unajmio je u staji konja i odja-hao.tako je djelovao .Carradine. zar ne? Sada sam sve znao. ali smo krenuli. hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo. Krenuli smo uz izlazak sunca. ondje me trebaju.Što ćeš učiniti. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe. Kad sam legao u postelju. orlovskih očiju. To sam morao znati. a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona. a ja sam rekao: . U Socorru smo se zaustavili na dva sata. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra. stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. A budeš li mi izbio još koji ziib. naoružan mornaričkim koltom.Hoćeš li još? . Bac? . a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. jer me više nije oslovljavao Bac. Zatim je izašla i rekla: .Ti imaš još dvojicu partnera. uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače.

pa je samo zastenjao i pao sa stolca. Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik. Obratio sam se Boonu. Ne. već da osluškuje. već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos. Sunce još nije magla se polagano uzdizala. Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj.Aha! . već samo na mene. ali ja sam znao da ne spava. Htio je zaur-lati. ja ću odjahati i donijeti kotač. Razmišljao sam o najbližoj postaji. Još prije svitanja slomio nam se kotač. Ali kolt mi je već bio u ruci. nakon što je izvršio zadaću. Dakle. pa neće posebice paziti na osamljenog jahača. Ali je još brže potjerao konje. Vi možete ovdje.. Došao sam do poštanske postaje. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje. i to šumove poštanske kočije.. Jedan je čovjek sjedio na verandi. *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće. umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići.Ah . nije se pomaknuo.Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. On je morao potegnuti svoj. U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi. putnici iz kočije prepriječili bi im put. Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11. ali to je zasad bila samo slutnja. Bio nam je potreban stražnji kotač. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• .ali oni čekaju ko-iiju.negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao. Netko je doviknuo: . prepoznao me je.kimnuo sam .Sehor.. gazda. . Mislio sam. iscrpljen konj. Prije nego što sam uzjahao neosedla-. . a rezervni nismo imali. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa. Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao. možda kraj korala.na. on i Jesse Hopkins. . prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . . kojega sam s mosta bacio u rječicu. Najprije sam stigao do gostionice.rekao je Ijutito.rekao sam . Cijev ga je udarila po čelu i nosu. zacijelo su dalje. a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica.da i jahač više ne-k prednost. revolveraš.Jest .konja. Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće. Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju. sve znam što moram učiniti . Opsovao je i pošao mi u susret. gazda. Mirno sam mu prilazio. Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice. Kada je začuo moje korake.Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine. Ispunio me bijes. Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju. no ona je ostala petnaest milja iza nas. Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. onamo gdje kočija mora ući u grad. Promijenjenim glasom upitao sam: . Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao.Oh.Hej.Ispregnut ćemo jednoga konja. zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? . Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka. Pomislio sam da je to Concho Cortez.bilo je sve što je Early Boon rekao. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje.'io sam u malu ulicu i ondje U|n. tu su. Ispred jednoga hotela stajao je znojan. ali ja sam imao revolver u ruci. To neće biti napad na kočiju. Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu.

Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane. u Santa Rosu. Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika. postoji i početak. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. Jedan od putnika je viknuo: . sve vrijeme napeti i nervozni. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. Pomagao sam da se namjesti kotač. pa ćemo vidjeti. Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali. Osmjehnula se.ij kao da nije mnogo mario. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca. u Južnom Overlandu. Ipak sam preduhitrio Carradinea. osim »iko je netko ubijen.Pazi. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni. ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo. u stvari. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. a ni oružje mu nije '•Ih kako treba". Dalje nisam stigao.uspomena s posljednjeg puto-|. Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati. nestrpljivi. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. Prvi me je metak promašio. radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. Bili smo na putu kući. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: . Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu. Njegov metak poderao mi je odjeću. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje. a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. gospodine. na sreću. Sve dok u njima postoji i dašak života. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju. jedno opraštanje i jedan rastanak. Wells Fargo nije dopuštao šale. udesno. vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. Smjesta je skočio na mene i zapucao. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•. "v. Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- . hombre!" Uvijek postoji jedan "adios". Stajao je kao ukopan. Doručkovali smo u postaji Potkovica. a poslije podne prošli stanicu Laparelle. Ali ja još uopće nisam nišanio. ali kada sam uzvratio hicem. Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. Kada sam stigao do poštanske kočije. Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever. jer je zaurlao: . a rumenilo joj se vratilo u obraze.Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti.ssea Hopkinsa. četrdeset milja daleko. ali uvijek. Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. trideset. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. Cortez i Hop-kins ostali živi. umjesto da ljubite ženu. I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene.jedio. Sunce je sjalo. već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina. inače.Hej. Poljubili smo se. ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući. pogodio ga i čekao Carradi-nea. ostaju na Konju i jašvi dalje. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. Nina je kroz prozor gledala gore prema meni.. Bio je. a ja sam joj se osmjehnuo. Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja. bilo dolje. I ovoga su puta Carradine. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru.i kroz ovu oblast. Zato nije potegnuo. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti. indigo-plave boje. Prišao sam mu.. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio.i su na prednjem dijelu lijepu rupu .

i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu. Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku. dok se naša url. Neko vrijeme smo ležali. grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. brda i klanaca . Slušali smo talio kiša udara po krovu. snove. a onda smo legli. razvezati i odškrinuti jedan njen kut.umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili. namjeravajući nešto reći. obavezno bi se čulo nečije . otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i. Tada.U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja. jer bio je to san kao u zeca. žagor i bat mnoštva koraka. topotu kopita i kloparanju kotača. šutjeli smo i osluškivali. kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu. Redale su se pretpostavke. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: . Nalazili smo se između šuma i stijenja. . potmulo hujanje vjetra.igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti. vjerojatno štapom. t'.Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule. i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak. talio da kad bismo provirili iza zavjese . Dugo smo osluškivali. san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug. udobno zavaljeni. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali. ftao da se gomila okupljala oko nečega. "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca.Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju.ne bismo mogli ništa razaznati. desetak koraka dalje. Odjednom.ili možda samo pet. ako su uopće bili Indijanci. napeti i bez daha. Bila je to još uvijek misterija. nekoliko teških jednoličnih udaraca. Stigli smo se samo baciti na zavjesu.iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali. gospodo. Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo. kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je . sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali .Pst! .zamotani. usprkos škripi i ljuljanju kola. pomislili smo. Nismo puno pričali. molim vas . sa strepnjom i oklijevanjem. Bio je to san prepun strahotne.i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati. Noć je bila crna kao tinta. s povremenim kišicama. preklinjući glas koji kaže: • Nemojte. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski. ležeći u tami.ako se to može nazvati spavanjem. u stvari. začusmo glas našeg vozača: . divlji i paničan vrisak.

provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa. igodinama kasnije. bez pretjerivanja."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo. prije nego što smo stigli u Over-liind. govorila je da se nevo-l|. i pratilac zatim do-.■. a onda tako glupo dođe'među h.Kaliforniji. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda.i to ne obična osveta. poslao ih poglavici njihovog plemena. Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu. uz pozdrave. čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio. čovjek danonoćno mučen . Moćan i sposo-jan sluga Overlanda. otvoreno su . ne sumnjajući.■■. Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina. . čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. A najviše o Sladeu. jer svaka budala zna da takve jedva čekajti".na licu mjesta ako je mogao.l. Malo-pomalo. ■-■ . Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji. ako prije nije bilo prilike.su puno uznemiravali oko svega toga. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE.1 kažem vam. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka. rođen u Illinoisu.■•■ ■■>..\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva. složio i bacio revolver. Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji.-■. mržnjom dok ga osveta ne bi smirila . koji je bio premješten. rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu. Slično tome. Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa. Jednostavno.i dogodila u postaji. napada.>■ -. No. a ipak nemilosrdan )ič za njih. i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari .■■■ ■. nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima. dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu.i: ' ■ ■ ' • ■■. na vrhuncu njegovog razvoja. u dobroj obitelji. zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti . Kru tf.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost..i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere. Čak sam. svađu šakama.. to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost. ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu. a onda im odsjekao uši i. Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka. Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države. Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom. Tamo smo promijenili kočijaša. kočije su kasnile. uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste . Više me nije bilo bri-Dti za Indijance. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. Vozač se. na mjestu gospodina Julesa. l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f. Iftista.. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju). već konačna mirt neprijatelja. Jednoga dana |(> ■)!■ . shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke. razbojnik među razbojnicima.

Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi .. vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. revolverom ili nožem. Dojahao bi do neke postaje. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno.netko kaže.. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to.. kako je Slade zakoračio u jedan dućan. U. jedno za drugim.. Jednom prilikom. on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija...." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom. prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare. Naprotiv.ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo. u Rocky Mountainsu. Konačno. i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno". ugledao čovjeka • -=. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora. Priče o tome kako je Slade vješao ljude.Jules naoružan dvocjevkom. Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega... i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe.uli bilo kakvu istragu. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim).. svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt. Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći . I svi su prisustvovali pogrebu.. dok su ih odnosili. Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. ugledao je. čija bi se pažnja tako smanjila. Ubojstva su se događala usred dana. da će.n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio. Slade ga nije odmah ubio. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo. Kako se priča. Malo-pomalo. Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina. pričalo se. Međutim. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti.. kojeg je usvojio... Kao rezultat toga kočije su manje kasnile. Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti. pokupivši sve što je imao.. živog ili mrtvog. dio su legende o ovom kraju. kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge. Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja. mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp. Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite.. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio.. dodao je moj izvještaj'značajno.. tražeći jedan drugog . divili mu se. revolverom. Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu. da su ga ovi poštivali. a kad se ponovno okrenuo.. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio". a on time došao vi prednost. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. uradio je to bar jednom. Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio. "Gospodo".ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima.... vlasništvo kompanije se nije diralo. da bi došlo do svih tih promjena.cijev Sladeovbg pištolja. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih. Obojica su se dugo oporavljali. jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti. vši. Radio je po kratkom postupku.im na takvim zadovoljstvima. i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao. Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna. u kojima je bio glavni glumac.. Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv. nego i za usputne emigrante.. i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu. dobro raspoložen.naime. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari . Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu. Rat je bio na pomolu. netko šest .ul sam bude nekog ubio. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo. nožem i batinama.. osim Sladea. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama. ubijao revolverom. Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta. natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja. tri. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. neko četiri. jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon. blag i prijatan osmijeh..ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike. jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao . Slade je došao i zatražio boru brendija. . već ga je-neko vrijeme ostavio na miru. da gane bi ni primjećivao.. sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač. i porota i izvršitelj . vratio bezbroj ukradenih konja... tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio.. Obojica padoše zaklinjući se. Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili. Poslije ubojstva.. a Slade slavnom kaubojskom spravicom.. niti spominjao tjednima . Nakon izvjesnog vremena. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa. plašili ga se i pokoravali.i. Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao... Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju. „-_ ^ ni. "I sljedećeg trena".ulača. no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan. Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali. unaprijed se radujući njegovoj slasti. Slade je. if*\. dva puta. Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti. ili im je netko ukrao teret.... ali je Jules prvi stao na noge i.. Slade nije gubio vrijeme.. Dan-dva kasnije.. sljedeći put meci onom drugom doći glave. i nitko nije ni pomišljao da ..

u brade zaraslih brđana. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. izvukla je dva revolvera. odsjekao mu je uši. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. on ga je ubio. lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude. ponovo smo čuli za njega. . jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. Pozivam se na ma-u. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu. Tijelo je tamo ležalo pola dana. Ali. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo.na vrata i kad je neprijatelj otvorio. Onda smo ga napustili. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. Jules je noć proveo u tom dvorištu. prije toga. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. iNestalo je kave. rančera i radnika. Možda je istina. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu. otišao u krevet. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali. ljubazno sam odbio. Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. a usne izuzetno tanke i ravne. jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole. tik uz moje desno rame. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu. U stvari. nosio ih sa sobom. približi se svojoj žrtvi i. No.šestorici ljudi. <il'. ili su pak svi koji su o njemu pričali. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. stavio ih u džep ijedno vrijeme. nedaleko od mene. Virginia. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. dodirujem je. Razoružali su ga. Dimsdale. zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. nakon dvije-tri godine. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. jer polje. pustili su je unutra ne pregledavši je. zaljubljena. suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera. I/. no iako sam je poželio. zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. i . Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom. priča je apsolutno točna. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . Slade konačno ponovno napuni revolver. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje. možda i nije. uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije. ništa se nije dogodilo. vatrena'žena. namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. Najuljudniji. da su mu ja-• ulice bile spuštene. I zaista. No. no ne naročito zadovoljan. i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama. Rada je stigla. a zatim je zadovoljan. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. To je priča koju sam često slušao.Ujutro je Slade vježbao na njemu. i ona i njen čovjek probili su se do konja. J. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan. /»hvalio sam i popio je. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI . kako i zbog čega. a onda je primijetio da je moja prazna. naoružanih. iliu/ini se s njom! Tu. Nogom'je gurnuo leš u kuću. sigurnom mjestu. Prikaz hapšenja. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili. Međutim. s velikim zadovoljstvom. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. i da mu je nedostajalo malo zabave. i da neće po-fcdjeti da me smakne. Što se tiče svih važnijih detalja. osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati. on je i dalje. pošalje ga na onaj svijet. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu.kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim. kojeg su našli na dobro odabranom. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka. ne bi li nadoknadio gubitak.

ih zaustaviti ih. no ponosan koliko i hrabar. ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. po tadašnjim okolnostima. i ako ima novca. poslije takvog divljaštva. Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. uz neprestanu pucnjavu. Alexa Davisa. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim. bacio na pod i zgazio. kako smo saznali. Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili. oni vidjeli mahnitog od alkohola. razbijao tezgu. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti. uhitio. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu. u nedostatku regularne vlasti. učinio uz pomoć dotičnog deringera. međutim. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje. Slade. Često bi na konju ujahao u dućan. To je. iako je nedostajala prava zakonska vlast. vlastoručno. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku. trijezan bi. Zbog sažetosti. ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. a on je. Sladea je sud. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd.nl Uitvl pakao. Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici. i sam je bio član Odbora. dana 14. i. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg". što je sam. uz dužno poštovanje. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. no malo je bilo onih koji bi se. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. Slijedi Dimsđaleova priča. uvijek bio spreman platiti. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. On i drugovi pretvorili su gr. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. siječnja. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. Šerif nije po. pm i i slikovitosti. Nikada nije bio optuživan. često uhićivao. A. uletio je u zagrljaj smrti. ili sakaćenjem neprijatelja. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. povukao se. pa. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda. nasuprot tome. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. i to su bili njegovi osobni neprijatelji. vrišteći i derući se. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. zakona houodavaca. U zoru gaje šerif J. Fox presreo. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. Članovi odbora . koji smo već opisali. Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. zadovoljili samo plaćanjem. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. J.i-vanju. M. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad". sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta. potrgao ga. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju.1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla.

. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost.c. Potražio je Alexandera Davisa. Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac. vitalna. a prazna gajba služila je kao postolje. više nije bi-Ittli-da. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi. da je jedva stajao ispod te kobne grede.r/. rekao: "Slade. nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom. jer je bilo poželjno j>l*. jer je često upadao u salune. jednog po jednog. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti. Odbor će ga predati u njihove ruke.rekao je. do zuba naoružanih ljudi. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. međutim. . zgodna. gonila je svog konja preko brda i planina. otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. Ovo nije bilo ništa neobično. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. U jednom salunu. objasnio je na što su ru- treba objesiti.zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža. izjavio je da ga se |(i. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. pronicljivim očima. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu. i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio. i izvadivši deringer. blaga. i u to vrijeme bi. inače ćeš. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. Vođa je istog dan." Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim.. do Davisa i ispričao mu se. kako postoji suglasnost svih na teritoriju.Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao. povlačeći sve što je rekao.i požurio da se pridruži svojim ljudima. Otišao ji. f "Mina jakih. uputilo se u Virginiju.s sjeća. još uvijek pod utjecajem alkohola. Obratilo mu se nekoliko ljudi. ona bila oborena. Posjedovala je puno kvaliteta: visoka. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu. One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost. platiti. Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne. skoro sigurno. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim. molitvama i kukanjem. glavnog suca. koji je odmah saznao svoju sudbinu. U međuvremenu. Neprestano je ponavljao: . opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. . mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja.Kako to mislite? . ludo i nepromišljeno. ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. Zaustavivši se ispred dućana. Prije ovoga. počne dozivati M'oje prijatelje. iako pogubno za njega. izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea. . savršena jahačica. natjerao je životinju da ga popije. uzmi konja i idi kući. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. graciozna.Nemaš me prava pitati kako to mislim . Ukratko.bio je tihi odgovor. mila moja ženo! . ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. Kako itlac stajao potpuno miran. ne pružajući nikakav otpor. Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja.Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. Nesretna dama o kojoj je riječ. i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili. no bio je gluh na njihova pitanja.

grubi. ljubaznom gradskom džentlmenu. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama. od kojih je jedan. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. odnijeli ga u hotel i. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom. jecajući kao dijete. Mnoge poznate kukavice. II) harem tako izgleda. osim onih koji su mu bili najbliži. sirovi i odbačeni. nepromišljeni odmah na-n li kukavicama). sudac Daviš. Skinuli su tijelo. neki osjećajan čovjek. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega.i kako ju hv«. spriječavale su ih da mu ispune želju. da bi sai it. Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja. gotovo i kako je ostala udovica.ćajima. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi.^to je nedostajalo tom okrvavljenom. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza. Nitko se na tako nešto nije usuđivao. ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. Jedan od Sladeovih prijatelja. Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi.časna riječ sama se od sebe nameće. uzornih građana. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. očajnom. koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii. pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika. slobodan i naoružan. pri čestom spominjanju >. ubrzo su ga vratili. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt. Čuvši presudu. »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-. jedan od njih. nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? .v«. ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika. izvadio je rubac i povukao se. A onda. Ipak. no. no. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup. učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. uto se ovaj okrenuo i pojurio. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. Slade se pokazao Kao neustrašiv. nazočnima uputio nekoliko riječi. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. mnoge ulizice zečjeg srca. no. iscrpljen preklinjanjem. i n«. molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede".te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide. Slade je umro gotovo istog trona.

0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM ..■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A. KAU ZAPA BOJA DU <I2V. IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:. & ..PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0.) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A. AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA. 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C. />.. V / fi > ' f.. £ t< y £... %< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © .

JOJ!. JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA .l V 0 A P -i i ■'.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful