NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. a netko je vješto svirao trubu.u to divlji konji. Kada je pala noć. Možda je bilo još prerano. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. odjahao sam dolje. Svjedoka nisam imao. mogla se kupiti. jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti. . To je ovdje na granici bilo uobičajeno. šeširu i trokulastu licu. oko koje su se okupile kuće i kolibe. 11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi. Naravno da ime mjesta nisam znao. Uz vatru. Rječica se zarila duboko u tlo. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. .'m I ii 'dro. uskoro razglasilo. a korice čvrsto svezao . Saznao sam to tek poslije. pripadali tome mjestu. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. I konja koji je stajao vezan izvan korala. I sada sam ga vidio. koja je gorjela samo zbog zabave. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti. Međutim.A ako su "trgovci konjima". Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. Krajem dana završavala je trgovina konjima. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. Njogov šošlr. Nisam žurio. Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh. vjerojatno. Ljudi su bili veseli i razdragani. Možda su bili u gradu. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva. Plesalo se i pjevalo. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. Na trgu ispred misije. Oni nisu bili žigosani. navikavali na jahanje. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. Bili s. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje. Drugo su stado otjerali medu brežuljke. kada sam već bio u Santa Rosi. To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. plamsala je još jedna vatra. nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. Moj cilj bila je rječica. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. No Juan je bio mrtav. sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. Ostatak sam dana ostao na brežuljku. Izgledao sam kao otrcani lutalica. Smjesta sam ga prepoznao. Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu. Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. jer su prijelazi bili rijetki. tek malo pripitomljeni i jahani. njegove kretnje i stas. Napadači su često čučali u zasjedi. sve sam dobro vidio. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. ovdje nitko nije vrebao. Zbog toga nisam počinio pogrešku. a na njoj su se pekle tri male svinje. a korilo se napunilo samo za velike kiše. Nekakva je divljač uvijek stizala. pa l'"luiMjenikov kolt. No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. diljem cijele zemlje. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom. Čekao sam da sunce zađe. s jedne i s druge strane rječice. odakle sam mogao sve promatrati. izvadio revolver iz bisaga. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. čista i jaka. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. otprilike milju istočno od grada. gorjela je vatra. ja ču biti sitan kao miš. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. bačvu tekile i kukuruzna piva. Gitare su brenčale. Konji su bili potrebni svima. Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo.

Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara. no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost. ljepotice.No. jer ona je gostioničareva kćerka. amigo.Malo su mi tijesne. Taj stari momak. Na prasne. neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave.Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku. Bilo je izvrsno. A kada se dobro najedu. . ali kada sam govorio španjolski. taj dolar sigurno nije manje vrijedio. Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove. ponudio mi je moje' vlastite čizme. možda. postaju još snažniji. a ti? . to ti obećajem.ti me ionako nećeš zaboraviti. Ti moraš doći iza kuće. malo ćemo imati jedno od drugoga.Dopadaš mi se. Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge. hombre! Ja volim visoke i snažne amigose. Zatim mi je prišao jedan muškarac.. Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala. Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. No prije toga volio bih jesti. Bio je to stariji momak šiljate brade.Ti bi mogla mnogo učiniti za mene. razabrao sam da su to moje vlastite čizme. . Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma.Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe.rekao je . Kada se sve pojede i popije.No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu. zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš.odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom. Puhao je poput staroga mačka. To mi se dopada. jeli. anđele moj! . zar ne? Nasmijala se. A možda mi uop-. Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. Tada će završiti fiesta. Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. Lijevi prozor iznad drva za potpalu. amigo. No i prijeko. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima. Toliko bi mogla učiniti za mene. Ove su čizme prvorazredne. na trgu će biti mirno. Budem li ih uzeo. ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu. Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. a ona se još čvršće privila uz me-ne .rekao sam. baš tako lijepe više i nisu. s ostrugama. jer su je zvali drugi gosti. Zaista nije bila suzdržljiva.Curo . Kada budeš mislila na mene. Donesi mi nešto. Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe. koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar. Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj. nitko ne bi pomislio da sam gringo. Dat ću ti pet dolara.. uopće ih ne bih mogao uzeti.rekao sam . Zatim je rekla: . Momaka također. . Nije dalje stigla. Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali. Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. Kimnula je. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću. na drugoj strani. . o čemu ću sanjati. Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika. Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom. . curo. Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela. će i ne pristaju. Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti.Ah . navukao čizme i rekao: . pa iako je u kutu bilo mračno.Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. grah i koješta ljuto uz to. Brzo mi je donijela jelo. Izuo sam mokasine. pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču.rekao sam i obujmio je oko • struka.budeš li me izgladnjela. Divila se zlatniku. reći ćeš mi svoje ime. Priredili su malu proslavu. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje. sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara. Dao sam joj dolar. Svi su slavili. bit će ti svejedno kako se zovem. Pečena svinjetina. bio je to gadan zalogaj. Bilo je tu još djevojaka osim Chite. . a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva. . Naravno.Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme. potreban par dobrih čizama.Senor . Uzeo sam čizme i rekao: .Zovem se Conchita Alvarez.Čovjek se može prevariti . Da nisam jahač i da mnogo pješačim. Bacio sam pogled na čizme. . a zatim je pokazala na zlatni dolar. najviše tri dolara. kojemu je. mnogo važnijih od imena. Čučnula je kraj mene i rekla: .

tamnu. jer patron tako hoće. jer one će od vas ponovim učinili gospodina.Samo trenutak. Ja. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani.Napij se sam. na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac. tko si ti. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom. Nije on bio tek nekakav Carradine. Na sebi je imao mekanu.rekao je. kovačnica. Ja bih želio "znati čije su to čizme.. Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima. . Ja moram stajati ovdje na mostu. Idi samo. Moje su ga riječi oraspoložile. On je te čizme izgubio na pokeru. . snježnobijelu košulju. Zastao sam. ni ja lebe ne poznam. a meni je na rancu potrebna žena. Ponovno je zastenjao. hotel. Na suprotnoj strani nalazili su se dućan. a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja. potapšao konja po vratu i prsima i pošao. Pogledao me je i upitao: . inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat. na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose. . u mračnoj uličici. Kada sam stigao do mosta. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu. Ali. amigo.zaškripao je zubima. Njegovi su koltovi imali svijetle drške. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri. Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. som. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš. dvorište za kola. dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio. Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. Smijao se. iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano. ili Osjetio sam nekakvo bockanje. kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne. a to se može ponekad dogoditi. ja bih. Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima.Amigo.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. pa da ih umota u zlato.rekao sam . . A za poja-. Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi. moram se napiti. • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo. Petnaest . suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći.gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin.a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto. Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern. bedam dolara . lagano se ljuljao i promatrao ga. ja nisam htio do Carradinea. Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima.Hej. Uskoro sam stigao do velikoga saluna. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti. Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru. a prije toga. Između njih bile su stambene zgrade.lagao je . Ali ja fsam imao još dva pitanja.a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana. Konj je cijelo poslijepodne pasao... Vjerovao mi je svaku riječ. dovoljno pio. sedlamica.Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda.Ja moram brinuti o sedam kćeri. ured ispitivača rude i najamna staja. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali.rekao je . jer su stari prijatelji. Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. . ja bih vam te fl/ino poklonio. Uzeo je i mojih deset dolara. amigo. a ispod kratke jakne nabranu. . bogato vezenu kožnu odjeću. Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi. bogat i zdrav. Ne mogu jeftinije.Život je skup . Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola. Samo jedan dolar ostaje za mene.Deset . pa se zasad nisam morao o njemu brinuti. Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom. ne . Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada. ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti.. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge. Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće.Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar . Nije rekao što bi tada učinio. zar ne? Kimnuo sam. moj me je otac poslao Ortegi. amigo. . Da sam fmladi. Samo. Bio je opasan.rekao sam. ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle.rekao je . senor . dok smo jahali preko rječice. Pođi sa mnom..i to je moja posljednja riječ. Nasmijao sam se. jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno. Sedam kćeri. . Bio je čistokrvni Meksikanac. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri.0. . . Pri tomu sam tiho pjevušio.

bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira. Samo puna brada što je okruživala tamno.upitao sam i pokazao na prvu bocu.Hej. koji je skočio i povikao.Samo ostanite mirni.Odande prijeko.Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao.. . Užasno je palio grlo. Smi-| jala se. Dok me je barmen posluživao. Pili su i igrali poker ili bilijar. Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti. U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti. povukao je samo lijevi. ''ml sam zašutio. Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose. slamnati šešir. podigao je ruke. Svojim revolverom razbio sam obje boce. Šešir mu je na vrpci visio na leđima. bio je mrtav. lako je imao dva re-M'i. Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici. Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka. . taj momak nije bio bezazlen. I tada me je ugledao. hombre . Ispio sam viski. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam.■'utuk. Ruke su mu kliznule na drške revolvera. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca. Ne. On se okrenuo prema šanku. Ispio sam drugi gutljaj . Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi.Otkuda dolazite.rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim. Svi su u prvi čas zadržali dah.Preskupo . Bile su još gotovo pune. što su sjedila za stolom s moje desne strane. Momak. Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: . a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. Drugo piće dvostruko prija . Prije nego što je dodirnuo pod. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. Svoj sam kolt držao u pripravnosti.Tebe će ovdje dokrajčiti. Većina ih je to činila neopazice. Amigo na mostu već me je opipao. hi im nisam priuštio.re-o sam.Kako se zove? Barmen je rekao: . koji je još bio otvoren. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao.i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. Bio je domaće proizvodnje. vodeći djevojku pod ruku. Zatražio sam još ji'ilno piće. ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. jer ga još nisam vidio bez šešira. Dalje nije stigao. pogodio ga je moj metak u srce. Ja sam najprije otišao u dućan.zarežao je. a zatim je pao. Nastala je tišina. oporo lice. . Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju. I ja sam li. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja. Kada je zapucao. Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme. Lice mu je bilo ružno.. ali ja sam odgovorio španjolski: . Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar. Vidio sam kako su dvojica drugih momaka. gospodine? Govorio je engleski. Možda ga nisam uspio prepoznati. te kupio meksikanski. Čvrsto se uhvatio za šank. Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži. Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica. Oh. osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona. Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja. već gringosi. Još nije bio posve siguran.. Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao. Zatim sam otišao u salun. iako on nije bio drugorazredni momak. Zašto? . Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju. Začudit će se. nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. Mi se ponovno vidimo. ali jaka sumnja bila je tu. .. Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna. . Zastao je. dečki . ispod stola potegnula oružje. ivi ikoo se ulijevo. Barmen me je upitao-. Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci. Taj je viski bio skup.To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. Više nije želio ništa poduzimati. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati. Ali nisam ni ). time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. U salunu je vladao mir. Moja je ljevica bila brža. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena. .

Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok.I sami vidite da drugačije ne mogu. Pošao sam prema pomičnim vratima. Osjetio sam da me vani nešto očekuje. Jedan promukli glas je povikao: . a on je razumio da nisam voljan dugo čekati.No. skočio sam naprijed. a zatim po glavi.• da me netko nazove crnobradim kopiletom. Ali skotrljao sam se s verande. Svi su šutjeli i čudili se.U redu . Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas. ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz. Pričekao sam da se stišaju. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu. . prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. lijepo . Znao je i to da ne obmanjujem.Rekao sam: . Pri tome sam se korak po korak približavao vratima. Zatim se srušio na daske. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka.rekao je. ' Međutim.Gospode Bože. sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja.rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje. gospodine? Više nisam govorio španjolski. bez konja. dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje. morao mi je prići. još je malko razmišljao. Kada sam stigao do vrata. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju. Moja je baka bila iz plemena Komanča. jer to uistinu jesam. Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. već kao Teksašanin. Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu. okrenuo se. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . Išao sam. zar ne? Šuteći sam slušao. loš sam znao kako izgleda veranda. Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. Spremio sam novac. Nitko se nije ni maknuo. Kako to zamišljaš. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu. Shortv! Trči brzo! . Pod rukom sam osjetio krv. . Bilo je možda tri do četiri stotine dolara. još dobro napunjenu. Tada se pomakao. To sam dugovao Juanu. Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: . bez čizama i bez hrane. Evo. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud. a gosti su izlazili iz saluna. Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca. Opalio je kolt. ali nitko im nije pomogao. koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. Njegov drugi metak pogodio me sa strane. a zatim sam rekao: . Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo. Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve. Sada su stali psovati i ostali gosti. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih. Polagano sam ustao. Pogriješio je Waco Vegas. Pokazao sam mu što o tome mislim ka.. Čovjek je oblizao usnice. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade. ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde. Dobro su znali kako mi je u duši. koji ga je ovdje čekao.Bilo je pedeset i sedam konja. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen. Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera. Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su. Zurili su u mene. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti. a svoj zadržao u ruci.

obrij me. Stigao sam na pravo mjesto. Dokaži mi da imaš veliko srce.ti uopće nisi ljubazan sa mnom. Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi. Bio je zapravo u pravu.Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj. Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom. u to nije bilo nikakve sumnje. zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. nemoj prejako pritisnuti moju ranu. jer svečanost je dosegnula vrhunac..Što se to događalo u salunu? Hej. skočio sam za njim. Dolje nije bilo mnogo vode. Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. ušao u dvorište. Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. Meni su potrebni toplina. Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao. a zatim legneš u moju postelju. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač. Svega mi je bilo dosta. Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. Prozor je bio otvoren. Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. Chita je došla sat poslije ponoći.zakrkljao sam Ijutito . . zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. . Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. Probudila me svojim dolaskom. Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom. ali čim stavim povoj. Zatim sam zamahnuo desnicom.Compadre . Rana me je počela jače boljeti. Malo mjesečine dopiralo je u sobu. Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj. na svjetlu mjesečine. IV . čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. Ja moram. U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu. Ovoga se puta nije smješkao. Ostavio sam konja i pošao niz ulicu. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom. ljubav i njega. No ja sam rekao: . Gledao je oprema meni. koji su ovdje priredili svečanost. sve mi je bilo jasno. Zatim je. već je oštro upitao: . Dosta mi je bilo pucnjave. Nije se prestrašila. a ona je povremeno visoko podizala suknju. Sigurno je čuo hice. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. Na mene nije nitko svraćao pozornost. I losnicu sam pritisnuo na ranu. Brojne su ruke pljeskale u ritmu. A ja danas više nisam htio pucati. poljubi me! Ali. Prepriječio mi je put.. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. ' A. Tresnuo je. troše moj i Juanov novac. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke.Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. Ona me je pozvala. Odlučio sam. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. Noge su mu se smekšale. ali utopiti se nije mogao. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje. jer sam se tako ponašao. Na trgu se još uvijek slavilo. Chita. Ali sam se sjetio Chite. Stigao sam do stražnje strane kuće. Ako te moja brada golica. Duboko je pao. kao da ni'što bocka sa strane. A što se tiče toga gospodina Carradinea. Manuel i Femando. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. vidio drva i popeo se. Mislio sam i na to da dvojica momaka. njega se ja ne bojim. Udarac je bio snažan. Dobio je po uhu i po bradi.Umoran sam i ranjen. ali je rekla sa zgražanjem: . Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. Chita mi je čak spomenula njihova imena.•5-VtVvV Što se tiče moje rane.

. a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj. sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio. Bio sam gladan. više nego Carradineov. osjećao sam se kao utjelovljenje zla. a ja više nisam imao brade. . a ne kakav mali psić.rekao je. .niji. Onda ću ovdje čekati. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. imao je plavu kosu i oči. Ponovno je razmislila. a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći. Svečanost je bila završena. Zašutio je. Ustao sam. Donijela mi je i novu odjeću. Bila je proračunata. Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući. Hernando je bio vrlo visok.rekao sam. malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju. gospodine? Sinoć ispred saluna. gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? .Paco Rodriges je i moj piijatelj. . A zatim mi je došla u naručaj. taj hombre bio je Concho Cortez. Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom.rekla je. jer je shvatio da je previše govorio. Chi-l(i . <!<ia je začuo moj glas. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me. pokupite mi slamke s leda.rekao je i bio je istinski potresen.Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? .rekao sam kratko. dao konju sijena. .. Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga.Ja sam Bac Catshum . A bude li vam to progledao kroz prste. Možda će doći sutra. Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće. ni u snu. tko ste vi. Sada više ne moraš ništa brinuti. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje. brata mojega partnera Juana. Na crpki kraj bunara osvježio sam lice. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa. Mali je grad izgledao miroljubiv. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah. a ipak me nije prepoznao. jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola.Jest . sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. Brzo sam zaspao. I odjeća mi je sada bila drugačija. Suočen s djecom. do-nijevši brijaći pribor svojega oca. A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu. -Hajde. mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. čuo h • -. gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku. . Bio je moj polubrat. Ona je bila Njemica. Ali doći će..moć u salunu. a stanovat ću L hotelu.. oštrinom i netrpeljivošću. Napustio sam je prije svanuća. Čuvar se. jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa. zobi i vode. Nisam to zaboravio.Sami se morate pobrinuti za svojega konja. Sredili ste zamjenika Honda Carradinea. Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja. već zato što je bio druPrepoznao me je. . iako se na meni to nije vidjelo. . Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati.pa tko ste vi. a da je meni. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. Ne stoga 1 '■■ '|l<i<. razbojničkog vodu Rodrigesa.. . Troje se djece igralo sa psom. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih.Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu. 1 Uh . iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću.Gospode Bože! . Uistinu me je obrijala.Za l'Onja i za vas. možda za tjedan dana ili za mjesec i više.rekao je . jer Hernando je sin prve žene mojega oca. .. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom. pa bio je to Curly Slater. Ovdje je bila polutama. Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. Zatim sam upitao: . Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. Imao 1 il 'i >ki. . Sve sam 4o slušao samo napola. a ubili su ga Francuzi. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića. Pristajat će ti.Šest jaja. Brzo sam ušao u hotel. Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao. jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni.On i Carradine su amigosi. koji je jahao s Pacom Rodri-gesom. javio iz kuta. obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje. Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja. Čovjek je sinoć bio u salunu. vjerojatno. slaninu i kavu . ni uz Chitu' ni na sijenu staje.Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca. Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo.Gospode Bože. Neprestance sam na to mislio.Ovo stoji pola dolara . godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan.rekao sam. On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari. još snen.Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo.

Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda.Nagonski sam to osjetio. Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano.Ah.lakše potezali sjedeći. Bili smo isto godište. ali sve sam utrpao u sebe. Znao je za moje ime. možete početi pucati. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. li i w io sam. Jer vas. . Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. Samo sam se osmjehnuo.o pune dolara. Vi znate moje ime. Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom. osmjehnuo mi se. .a ako želite imati sa mnom nevolja. Nn|pri|e sam otišao u dućan.rekao je i osmjehnuo se. Uzvratio sam mu pogled. nego s boka. na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka.rekao sam . Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. Opušteno sam ležao i razmišljao. Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. ali i s poštovanjem i oprezom. Sigurno nije bio stariji od mene. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. Bio je visok kao i ja. Ne učinim li to. Međutim. I on je ustao. a ja sam vidio da ima I treći revolver. čekajući svoj doručak.Chita Alvarez . Taj je lud. posuđenu od Chite. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. a bili su nemilosrdni poput vukova. taj hombre. dakle. dragi moj Bac. Svoj ću udio od vas ubrati poslije.Imate malu prednost. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. Nakon nekog vremena je rekao: . . nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos. bilo je deset sati.rekao sam. Zatim sam legao na postelju. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck. malo postigao. Unatoč modernom odijelu.Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu. Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana. Pojeo sam doručak. Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu. kako bih obavio nadzor.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. Bac. ali inače sasvim drugačiji. rezervnu košulju.pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo. a čim me ugledate. On je u koricama imao dva revolvera. rekao sam samomu sebi. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. ostavit ćete me jednostavno na miru. odabravši i jednu kožnatu jaknu. Unajmio sam sobu u hotelu. prijatelju Bac! Otišao je. Takvi su se koltovi. Ja idem sada prijeko u meksički dio grada. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite. : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek. još jedan sat vremena.rekao sam . .rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao. Dakle.Ne tiče vas se . . bio je u Carradineovoj sjeni. Doručak mi više nije prijao. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. Ako ste mudri. pripalio cigaretu i ustao. čarapa i zelenu.Prijatelju . Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. Zatim smo zašutjeli. dakle ne stariji od trideset. u dvanaest. a popio um I kavu. ali želi pokušati. Mnogo je putovao i već je o meni čuo. on je. morate znali. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet. naravno. a ja vaše ne znam. zapravo. . To je bila sudbina. a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari. Dok smo obojica stajali. želio sam vratiti. Ali on ih nije potegnuo. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt. Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. Ondje sam kupio američku odjeću. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. moram ubiti. -Bac Catshum . Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. No unatoč svojem sjajnom izgledu. ja sam Bac Catshum . nosio ga je nisko ispod boka. jer je iz kuhinje stigao moj doručak. Šuteći me je gledao. Izgledao je poput kakva božanstva. Odjeću. a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb. Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja. Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. Sumnje nije moglo biti. .Ne . hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. Gladi je nemila. Kuda sam platio. Imam za to svoje razloge. možete ih dobiti. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea. više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos. hoću li ja ostati ili vi po-stuti.rekao je .

Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. koji će jednom doći. dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. a osim toga htio sam ovdje. Znao sam da me promatraju . Savladao sam taj osjećaj. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje. Morao sam se ogledati. To nije bilo pošteno. ponešto za oko i uho. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. Promatraju ga iz daljine. . Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro. Korice sam privezao čvrsto uz nogu. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam. A ja sam bio sam. Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom. vidio sam kako prijeko. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. Bio sam ranjen. To je bilo jasno. ali dalje udesno. sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu. ubiti. Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. odjenuo se i opa-sao. Pojas je dobro sjedio. On je ovdje varao zakon. čak na trenutak i očaj. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom. sigurnim utočištem ubojica. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en. gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada. Nisam je osjećao kao prepreku. ali i ponosnu melodiju. Taj čovjek. Bio sam pripravan. Nisam htio ni mogao biti kukavica.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu. pred očima cijele javnosti. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti. Samo je tako mogao ostati veliki gazda. gotovo uvijek. Osim toga. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu". a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. tik uz rječicu. To ga odvodi od ljudskoga društva. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu.■•. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. To sam već često doživio. koji još nisu platili svoj dug. Dvojica trubača. Živi se. Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. stiže Hondo Car-radine. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika. svaki korak. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. čiji je bio gazda. Osamljen je. bio sam ja. • • •. krad-Ijivaca konja i razbojnika. Rana me je podnošljivo boljela. No to me nije ispunilo ponosom. iz sigurna položaja. Pružao je ovom malom gradu. jedan pozaunist i jedan bubnjar. tužnu. Zvukovi su dopirali s mosta. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. Sve sam to jasno osjećao. Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. svaku kretnju. Mogli smo se međusobno promatrati. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. još nisam završio sa Santa Rosom.••. Zato me je on morao. na drugoj strani.•. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu.prestrašeno. Nedaleko od mosta. a ipak očarano. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. . ali čovjek nije sam. više mu ne pripada. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata. Zato je priredio veliku predstavu. u Santa Rosi.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor.•••-. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje. a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. Zato sam morao ostati ovdje. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom.

preko haljine nosila modru. stara budalo . gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad. hombre! . .Poslije tebe. koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu.Jeste li ga ubili. Tek sam tada opazio gdje me je pogodio. Jer.rekao sam. Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. imala je sve što žena mora imati. uzet. teško dišući. Znala je tko sam. Bila je srednje visine.krenuo predaleko. Zapucali smo u isti čas.Vi. Vraćao sam se prema hotelu. vitka. Mimo u košulji i prsluku. Prekinuo sam se. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca.Zar sam ja. Lice joj je bilo malko prkosno. ili je grad još bio posve tih. koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. Ali tada su Juana ustrijelili.. ali dražesno. Jest. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: . Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. kosa joj je bila ba-krenasta. Stajala je za tezgom. . Nisam imao ništa protiv Chite. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio. Ja sam ispalio i drugi metak. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem. da sve zaboravim i možda započnem novi život. najradije bih opalio pljusku. Zatim je podigao pogled k meni i rekao: . I ja san to činio. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini. A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. ali je metak . Tek zbog sigurnosti. Nije me mogao baciti s nogu. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu. proletio je metak kroz nadlakticu. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi. Bila je to gadna rana. amigo. U predjelu srca. Ali tada je nastala razlika. malko iznad moje stare rane. Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . Htio me je pogoditi u srce. Prijalo mi je. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali. s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. ali izgledi su slabi. ušao sam u dućan. Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. koja je protekle noći bila draga prema meni. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez. to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre. ukočen. Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav. već ga je prvi pogodio! On nije više pucao. žestoko je boljela i krvarila. Tom starom glupanu.. a duboko ispod boka dugocijevni kolt. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo. posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes. A sada sam je ustinu vidio. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. posebice u mladim godinama. poslije tebe! Potegnuo je. Dok sam prolazio pokraj trgovine. pod vedrim nebom. oči zelene. Voljela je život i ljubav. Na me. la sam bio živ. Bio je kao •nljen. Glazba je iznenada utihnula. Njegova nevolja. kada još nisam bio osamljeni vuk. Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. . Shvatio sam da je to liječnik.Hondo Carradine došao je bez kaputa. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem. a koju sam ipak vidio. Na svijetu mora biti žena kakva je ona. Htio sam i morao biti sam. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea. kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. Opet mi je bilo dosta ljudi.Živ je.Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. Pogledala me je. i to takvu da odleti s mosta.

Prsti su joj bili spretni. nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. Imali ste više sreće nego moj muž. Odmaknuo sam se. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac. Navukao sam potkošulju i košulju. Ti si Bac Catshum. . Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao. svetica? Oh. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao. također će ozdraviti. uskoro ćete postati mumija.Pa ipak. moj ga je muž htio protjerati iz grada. Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. Ali samo na trenutak i već se pribrala. doktor je rekao da ima izglede da ostane živ.Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep. nisam! Glas joj je drhtao. . Stajala je tik kraj mene. isušena i tvrda. a toga se ovaj bijedni grad boji. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea.Moje želje su se ispulo.Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao.Rekao sam: . I Concho Cortez. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra. . još životne radosti i vatre u sebi. . Oni mogu. stala na vrške prstiju i poljubila me. Pošao sam za njom u pokrajnu sobu. Nije progovorila ni jednu riječ.rekla je. Hajde. dakle. alkohol i kovčežić ■ i zavojima. Ali Carradine ga je ismijao. Sada vam ja nešto dugujem. Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se. ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea. Kada je Carradine došao ovamo. izvrg-nuo ga ruglu. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea.Tko bi mi to mogao zamjeriti? . Ostat ću. Ti možeš stati na Carradineovo mjesto.Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika. Zatim je sama od sebe došla k meni. Ustao sam da bih se odjenuo. tako lijepa. Jest. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. ponovno će preuzeti ovaj grad. . sigurno bi želio da živite. . ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. .protivnika ustrijelio. . udahnuo sam njezin miris.upitala je. . A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. . Ali ja sada znam da ti ovaj grad. Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. ja želim njegovu smrt. koga si bacio u rječicu. Obuhvatila me je oko vrata.No budete li se utopili u mržnji i preziru. Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam.Nina . Pomogla mi je svući košulju. Htjela bih pogledati ranu. U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra.. a ja sam je osjetio samo na trenutak. i xini|ola je toplu vodu. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik.rekla je.Nije mrtav. Kimnula je. . Kada mi je I u išla posve blizu. Htjela mi je pružiti košulju. pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam. Imala je. opora i hladna.rekao sam. Dođite u stražnju sobu. Možete dobiti što god to bilo. Kad ozdravi. Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna. ostali ste u svojem dućanu i čistili luk . u biti voliš. možda. " Kline. Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan. Više se nije mogao na njih osloniti. Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. dozvati cijelu razbojničku bandu. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti. Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga . a građani su napustili mojega muža. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila. a ne da propadate u mržnji i preziru. privukao je k sebi i poljubio. A ako vas je vaš muž volio.rekao sam. čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka. rođena VValker.Kako se ti uopće zoveš? . budu li htjeli. Ustrijelio ga je Hondo Carradine. šuteći je 11 idila.Nina Hallester. Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. Ti jesi.To ste jučer kupili. . Mogli biste muškarca učiniti kraljem. Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula.Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena . Razumio sam što mi je htjela reći. .Jest. Bila je tako poželjna. . Njega je Carradine pogodio ravno u srce. izazvao svađu u salunu (. a zatim otići. Zbog toga moraš ostati. strpao ih u hlače i pošao. donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio. Ostat ću još neko vrijeme. Bio je čist i svjež. Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti. l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n.. ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive. dok se on borio. Jeste li me razumjeli? Pogledala me je.Moj je muž bio dobar muškarac.

ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t .'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje. mogao bih to postati. nigdje živa čovjeka. Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. Ondje je bila Chita. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao. posluga je rekla: . Osjećao sam laganu vrućicu. ni dovoljno hrabri. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. Bilo kako bilo. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. naručio sam.Vi imate ovdje sve besplatno. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. okrenula se i vratila u kuhinju. lako nisam bio gladan. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda. To je zacijelo bila liječnikova kuća. Odjednom sam shvatio. a malo se selo nije promijenilo. misli nisam morao dovoditi do kraja. ali tijekom noći sve je bilo tiho.'Ih. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. a ja sam osjetio odgovornost. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. Debela žena nije nastavila govoriti.Gospodine Catshume. u sjaju mjesečine. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea. Rane su pekle i kuckale. Ostavila me je samoga uz dobar doručak. . Na mostu. dao se obrijati i ošišati. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu... kao i londo Carradine. čiji je muž bio počasni šerif. večeru u sobu. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. pa ipak je bio bespomoćan. Dva puta sam ustajao. bezbrižnije. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta. Kada bih htio. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. gospodine. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. Bilo je. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad. nakon nekoliko sati. vodila svoj dućan i čekala. '!>■. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto. Sve su mi mogućnosti bile jasne. Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme. Ondje su ljudi živjeli lakše. Naprotiv. na > Carradine. Mislim da hoću. Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. Taj je pas bio malen i bespomoćan. misija je zajedno s crkvom propala. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. Osim toga sam tražio mnogo čaja. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi. Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. Kada sam htio platiti. A možda i< i<i'. Sada je ostao bez zaštite. Štitila su ga trojica revolveraša. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav.Otišao sam šuteći. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. sa strane i na nadlaktici. . imao sam tri rane. Nisu bile opasne. Španjolski su misionari izgradili misiju. a za mene bi sve bilo bolje. posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. Ali sam ustao. dakle.. Ali brijač mi je. . Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. Mislio sam na Ninu Hallester.. Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. žarile su i boljele. uvijek čekala nešto. ali su mi smetale. Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući. Ovo je bio sličan osjećaj. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. odjenuo se i otišao na doručak. Corte-za i Carradinea. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. Vani sam se ogledao oko sebe. Otišao sam u hotel. Poznavao sam to. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. prilazio prozoru i gledao van. za-i ' -. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. Poslije sam otišao brijaču. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce. uz jedva prikriveni strah. rekao: . Nakon te misli napokon sam shvatio.

ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja.prema njihovu mišljenju . Željeli su zaštitu. Polagano.Je li tako u redu.sam koračao pokraj dućana. Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost.■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: .. Sada sam ja . gospodine.SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats. A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala. Nastavio sam koračati mostom. složili su se s Carradineom. . . mogu vam na izbor. Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara. Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti. ali ljudi su time bili zadovoljni. Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas. nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva.Prestanite! . Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje. Na neki je način uveo red.stupio na Carradineovo mjesto. došao do mosta i zastao. Osjećao sam gorčinu. ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak.. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski. Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene. A kada se to tako gleda.rekao sam grubo. ali Ninu nisam vidio.

Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu. Razdijelili su se i pojurili uz stube. Legao sam na postelju i odmarao se.Gubi se. onako kao ja kod Nine Hallester. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći. . Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled.Hej. a vlasnik hotela je povikao: . imat ćete prilike pokazati svoje umijeće. .rekao je. Do mene su dopirali divlja vika. . Borba je bila poštena. Dotrčao je dječak i donio bocu t. .setak momaka naguralo se u predvorje hotela. pot-košulju i prsluk. II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. . . Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba. Sada nije imao šešir ni kaput. ali me !•>' previše boljela. Izašao sam bez riječi. l/nbori jednoga i ostani s njim. Pružila sam ti toplinu.Iz prve kuće izašao je liječnik. . A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti. Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi. ali kada sam htio izaći na ulicu.To je nešto drugo . Sjeo sam za stol kraj prozora. . Ako dođe Rodriges. sigurno je već poslan glasnik. koji su dojurili u grad poput horde. Stari je čovjek izgledao pospan i umoran. Razmišljao sam o ljudima. Ti si meni draga. Pogledala me je. Ja sam stajao na najnižoj stubi. lažljivi. na nogama papuče. udarci kopita. uspjeti. Izvana je još uvijek dopirala buka. vi biste morali o nečemu razmisliti. prezirno. Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima. Rana mi se polagano smirivala. . uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca. Podigla je svoju tešku četku. gdje je Chita pomagala svojemu. čak noževa. zar ne? . bijesno iscerenih lica.rekla je.Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše ..Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa. prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja.Gubi se.rekao sam. A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj. Chita je sređivala stolove. ..ocu. Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao. Svi su me s poštovanjem pozdravljali.upitala je.Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . mladi čovječe? . Požurio sam niz stube. {. Bio je to dobar i zdrav san. dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac. m so ponovno našao na ame-. Do podneva sam mislio da se neće izvući. Chita. Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš. Odustao sam. Zatresao sam glavom. obišao sam svojega konja u najamnoj staji. Momci su ini se cerili. možda.S njom se ne mogu mjeriti. Sada će.Gospodine Catshume. Dođite. Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. konja što sam ga oduzeo Apaču.Za tebe? . ali gazda. rzanje.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem.rekla je. već samo hlače. Pacu Rodrigesu. bio je to besprijekorni dvoboj.rekao sam.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu. Možda je Chita. Nastavio sam šetnju kroz mjesto.. A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce.upitala je i čvrsto me pogledala.Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? . a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost. Samo bi Nina. Kako je Carradineu? . Sine moj. zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? .Napokon.Drago mi je da pitate za njega . za njim će doći cijela horda. Gubi se. . stresao se i vratio u kuću. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. a na kraju to je pogrešno. De• V. ali i malko nesigurno. prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš. ako nam sada ne pomognete. Bila je već večer. Znao sam da I sam u nečemu pogriješio. pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći. a zatim u svoju sobu. svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. gringo! .Ništa . a sunce je utonulo za brežuljke. ispitivački. ali sam ga izvukao. ■. Baš vim glup. Obi-. kojima život nije mnogo značio.. . neurednih brada. ali su bili suz-držljivi. uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka. On će se htjeti domoći vaše glave. Imali su velike šešire. gringo.hita.upitao sam . Jesi li ti propovjednik? .1'izio sam svaki kut. Bio sam čovjek bez prijatelja. nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk.ekile. Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima. .upitao je. gospodine Catshume! Ili. Otišao sam na ručak.rekao je. Bio sam bijedan pas. . Za-< un morao objahati taj kraj.Bude li kada bilo nešto teže.ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći. Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. što je s vašom ranom. Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi.Chita . buka ljudi u divljem kasu. vjerojatno. Odzvanjali su ulicom. Ona je polagano uzdahnula. Probudili su me revolverski hici.

a ja sam bio sretan što jaše s tobom. a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru.Caramba. I on je poznavao mene. Najprije sam ga pustio da ispije piće. Slijedio si tragove njegovog ubojice. Ti si bio njegov amigo. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. ja sam Bac. debelu ruku pod moju. brat mojega partnera Juana. Zatim se nasmijao: . naše konje. . adios. Oči su mu izneInada zasuzile.Ti si mu zaista bio dobar amigo. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu. Poznavali su ga. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo. Zašutio je. Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom. što je zapravo bio i kao "general".Juan . Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj. Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun. razbojniku. naše puške.rekao je . Saznat ću to prije nego ti. noge su mu bile vitke. No to je duga priča. a njegovi momci.. Bio je srednje visine. to sam jasno spoznao. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. . tvoj mali brat je mrtav. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. Zatim sam rekao: . Obavezan sam mu. Paco.. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi.Carradine me je jednom spasio od vješala. Sada je djelovao tužno poput djeteta. ulijevao je crno vino u grlo. Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina. Juan je htio sam nešto postići.Jest.zatražio je Paco.rekao je. Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima. jahaće. carambota! . Bio je Paco Rodri-ges. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci.Paco. Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: . Poznavao sam ga. Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad. Uzeli su naše revolvere. ne.. Momci su se izgurali van. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića. Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega. Samo jednoga momi uhvatiti. Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. Išli smo kao prijatelji. Paco! Isperi gorčinu. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara. pripazi na ono što su nam ukrali. Na trenutak je izgledao bespomoćno. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica. Imao je dva revolvera u koricama. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim. Kad sam zašutio. Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje. On je bio ubojica. koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. Napokon je rekao: . I oni su pili. Ostale n ja sigurno naći. jer je znao što razbojničkom vodi prija. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim. Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. U njegovim se očima vidjelo žaljenje. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. samo je ponekad popio gutljaj vina. njemu. koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu . slijedili su ga. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. Bac. a brkovi su mu bili prava krasota. Ušli smo u salun.trebao je i morao biti bolji od mene. zveckajući ostrugama. Zaplakao je za svojim bratom Juanom. amigo! Ustao je i pošao.. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac. Donio je i najbolje vino. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. koji su prijeko priredili proslavu. savijene. Rekao sam: . Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje. sam je ubio već desetke ljudi. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu.Bac. Zašutio je i obrisao oči. Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju.Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek. Zatim je pio.. iako smo bili neujednačeni par. kojemu je želio drugačiji životni put. Izašao je. Čekao me je. Njegove kose oči opasno su blistale. Rekao im je da sam ja njegov prijatelj. a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. baš sam. i on je neko vrijeme Šutio. jer jašem s njegovim malim bratom. Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom. Popij još malo. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. gurnuo je svoju kratku. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. . Ali sada. Zašutio je. Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka.

Dođi za jedan sat na večeru .Ti ih mrziš. Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo. Čak sam i ja odahnuo. koje ja sam nisam uspio naći.jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio. Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi.Nije . ubila njegova brata. I otuda su razbojnici već otišli.Je li bilo gadno? . Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan. Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika.rekao sam preko ramena.Udala sam se za njega sa sedamnaest . Kimnuo sam i polako pošao prema vratima. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim. .Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica.goni ubojice i kradljivce. pravedno je da te kukavice plaćaju.Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. . ona nije kao Chita. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. uskoro skočiti za vrat. Ako čovjek dobro razmisli. a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me. a oni su ga ubili.Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost. zapravo bila ispunjena. Razumiješ li me? Kimnuo sam. Jedan je odjahao do sedlara.u ovoj prokletoj zemlji većinom sami.Ja u to ne želim vjerovati .Svi smo mi . . Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad. Pala je noć. Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad.. . Pogledala me je. ako je krao u gradu.Moji su roditelji tako htjeli. Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu. grad je postajao svjetliji i ljubazniji.Jest . Zatim sam prešao most. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo. Kasali su preko mosta.rekao sam. Čekala me je nasred dućana i pogledala me. a jedan je nestao u jednoj kući. ali usne su joj još bile stisnute. ali više ne želi biti sama. . Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo. nakon što smo se sinoć poljubili.Ne želim više jesti sama. . Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti. Ja sam volio Juana Rodrigesa. Izašao sam. Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom. Ali je vratio. Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih. Imao je veza s obje strane granice. Posvuda su se palile svjetiljke. Uredili smo dućan. neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao. Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu. zbog nečega degradirali i zatvorili. a izvana su stizali jahači i kola. a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana. Još se jednom želi odvažiti. Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati.Za jedan sat . Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. Otišli su vratiti ono što su uzeli.rekla je. Razumio sam je. Postala sam odrasla žena.Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika.mrmljao sam. Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik. Prihvatila sam ga. drugi u dućan. koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja. Mene. .upitao sam. Ja sam otišao k Nini. koja se u međuvremenu malo raspršila. jer su tvojega muža ostavili bez pomoći . jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost. No do toga nije došlo. Drugo nisu ni zaslužili. divljina i nasilje visjelo u zraku. Zanijekala je glavom.rekla je . Zatim je izbio rat. osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio. Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. Ja sam sve vrijeme sama.iako i sam razbojnik .promrmljao sam . . Napokon. jer Paco-va je ruka daleko sezala. koja pokušava sa svakim muškarcem.rekla je zatim. On će I" pronaći sitne štakore. Oni su ga. Zatim je horda krenula. A meni je bilo pravo da on . okajat će to. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama. Ljudi su izašli na ulicu. oni su razbojnici. .rekla je . neka vrati prije nego što odjašemo.one što nam je ukrala konje. . . koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato. Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima. Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . .neka plaćaju tvoju zaštitu. Moja je zadaća sada. Izgledalo je kao omot tkanine. kada je već bio kapetan. Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je. Razbojnicisu uzjahati. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande. ne pruživši mu ni najmanju priliku. Prolazio sam gradom. Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om.Ah . Čuo sam kako oštro viče: . . .rekla je. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke. pitao za Manuela i Fernanda. On se kao poručnik borio za konfederativce. Jednoga dana čovjek spozna da je sam. Ostalo će učiniti Paco Rodriges. okupili su se oko Rodrigesa.

re'io sam joj . Rane su zacijeljele. Morao sam ostati još neko vrijeme. Nina. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. Dovoljno je samo da odu.Ako hoćeš. Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi. Bac. pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost. .Dakle. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . A bilo je tako jednostavno. Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom. možda. a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen.. Pogledali smo se. Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu.. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja. kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima. A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao. osjećao sam se zadovoljnim.. čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti. Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti. Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš. Zašto to ne razumijete? . ja sam ovdje svoje obavio. a zemlja bude gusto naseljena. Tako biste postali ponosan grad. Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas. ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti. ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno. ni jednoga centa. ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. . htio mi je dati dvadeset dolara. Građani su morali stajati iza njega. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti. ■ i' i i' > obišla oko stola. rado ću platiti tih dvadeset dolara. Osjetio sam plamen u njoj. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao. Ali najprije. a čuvar. .. I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda.To sam davao Carradineu svakoga tjedna . Ta je granica ionako još sporna. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. 'i"v<> se naljutila. -Ja ih neću-rekao sam. Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao. koji je ujedno bio i vlasnik.rekao sam . Ja nisam bio ubojica. a svakoga sam dana bio kod Nine.Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe. -Vi ste gnijezdo kukavica. Već sam se našao usred nečega drugog.i ne pokušavaj me kupiti. I ništa drugo. Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti. Zanijekao sam glavom. Nisam mogao tek tako odjahati. Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama. Dobro sam se oporavio. Gospodine Catshume. Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija.jer ovaj grad. Ti imaš ovdje zgodan dućan. Zašutio sam. Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad. a bio je spreman za vas se boriti. jer mi je koješta palo na um. to je bio početak. Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. Kada sam na večer otišao u salun. svi kao jedan. ikakve skrovite primisli.Ostat ćemo .Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina. . a nedjeljom smo čak izjahali. Sada više ne. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. Odveo sam konje u staju. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice.rekao je kada sam ga začuđeno pogledao. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice. Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada. ima budućnost. rekla je: . Svoje sam brige zaboravio. To je bila nužnost. Ni jedno od nas više nije bilo samo. Ponekad smo šetali uz rječicu. No zatim je kimnula.

otići ću. mogao je biti osam. čvrst. Nakon tih riječi htio sam otići.. želim vas pobijediti. Možda su se već i borili. Gazda me je gledao. gdje je odlučivao snažniji i brži. Zurio sam u novac.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti. Rekao je: Hej. godina mladi od mene. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku. Imao je plavu teksašku bradu. i to na lijevoj strani. Ondje sam se okrenuo. Rekao je: . a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde. ustao je je-'luti muškarac.rekao sam. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges. .A kada dođe razbojnička banda. Mi'ljutim.Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore . Tako je to bilo u svim divljim gradovima. kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je. Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari. Zatim sam otišao u salun. Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine. Međutim. ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. ... Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara. tu tiliku neće imati. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu. Zatim je stao u raskorak. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. a raširene je prste držao na dršku revolvera. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu. a vi ćete morati sami sebi pomoći. hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. napunjenu najboljim viskijem. . Mislio sam: zapravo bih morao uzeti.Catshume. Ispio sam viski i pošao prema vratima. Nitko nije rekao ni jednu riječ. 'tn me gorčina. otraga. Posvuda je bilo takvih luđaka./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu.promrmljao je. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. ove kukavice drugo i ne zaslužuju. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu. rekao sam: . Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene. To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse. a sada sam ja na redu. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo.1. nagnuo se prsima naprijed. dok vi. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala.Ovo je vaš udio . Rekao sam: . . Budem li predugo čekao. Bio jo još mlad. dakle. koji je želio steći ime i slavu. Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka.Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu. Puhnuo sam kroz nos. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću. Nosio [<i I kolt. mršav. Znao sam što me slijedi. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća.Požderite ovaj svoj novac. Ako ga ustrijelim. u kutu. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. . Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio. U svakom slučaju. Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki.

Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku. jer je momak držao kolt u ruci. Rekao sam: . jer sam mogao biti sam. ponovno podigao kolt i nanišanio u mene. Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu. na svoju nevolju. Sebe samoga neću razočarati. odustani od svojih nakana. nudi mi za to novac. . Nakon toga sam izašao. i tu sam zatekao malobrojne goste. Kada su spoznali da želim biti na miru. Kada sam učinio treći korak prema izlazu. Pedro . A i Nina je bila tu. možda. Ali drugačije nisam mogao. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše. . Pridržao se za šank. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio. Okrenuo sam mu leda i htio izaći. Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret. Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će.Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. Taj prokleti bijedni. Hodao sam kroz noć. možda.Ja vam ovdje pomažem. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. Gorko je uzdisao. Nikada ga još nisam vidio. Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. Spremio je novac i otišao. kukavički grad traži da ga ja štitim. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem. naišao na pogrešna čovjeka. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi. To bi za sve nas bilo bolje. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda. Ali i to je. Gosti su me promatrali. Momak koji je došao osvojiti grad. Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. Nisam je prihvatio. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol.Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći. Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. Pošao sam dalje. Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. Domaćin je donio vino. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. a zastao sam tek na mostu. koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede. Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. Možda će divlji momak ostati živ. Moj je kolt zagrmio. . a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. . a kolt mu je ispao iz ruke. Kada ga je pogodio moj drugi metak. .rekao sam umorno. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. Rekao sam: .Stajao vam je na dohvatu ruke. Jesi li razumio. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe.Makni to.Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio. Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. No jednoga dana mora ozdraviti. Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode. Morao sam ispaliti još jedan metak. a barmen mi je pružio punu čašu viskija. Zatim mi je pružio novac. još se pridržavao za šank. Morao sam munjevito pucati. Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. Sada su dragovoljno poslušali. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . jer nepogrešiv nisam bio ni ja. A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. znao je da nije uspio. Bili su dolari i meksički peseti. Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju. bilo pogrešno mišljenje.Amigo. patrone? . Nismo se poznavali. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. /ur zaista nećete ništa jesti.upitao je. a divlji je momak zateturao. Pri tome je. možda.I ovdje je bilo tako. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. već stigao moj nasljednik. Sada mi je to bilo dvostruko drago. Sada je. pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti.

Oh. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. Dugo je pio. Odbio sam kretnjom glave. Na život valja gledati jednostavnije. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. Vidio sam kroz prozor. Cor-tez. samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. Bac. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali. A kada sam za sobom zatvorio vrata. . Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili. 1 Obojica smo zastali. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. a sada i taj Jesse Hopkins. Čuo sam Ninin mirni glas: .|iodine. Taj će za dva tjedna ponovno jahati. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. A kada je zatim zapjevala žena. ij'. I ona je svirala gitaru. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo. A čovjek mora imati želje i snove. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. otvorila su se. Pjevala je o hidalgu. Ali takav je i život. dečko moj! Nakon tih riječi. samo čekaju da ozdrave: Carradine. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. Čuvaj se. a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. Nakon nekog vremena otišao sam. je otišao. možda. Nina mi je pala u zagrljaj.Udi. No kada sam bio kraj vrata. Nina je sigurno spavala. Dakle. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući. U dućanu je bio mrak. I sa mnom je bilo tako. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. Ušao sam. Zatim je 'ilHujala gitara. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. Išao sam dalje. Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. ujko je sigurno svirao samo po sluhu. I na kraju sve je bilo dobro. a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. Znao sam da pjeva za mene. Chita nije došla za moj stol. Osjećao sam se malo bolje. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. ostala je u pozadini. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. Svirač je bio pravi umjet-' ni. Onda sve ide. šesnaest stotina na mjesec. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. vrlo banalna pjesma.upitao. ■ Bila je to. četiri stotine na tjedan. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom.

I toga sam puta divljega momka samo ranio. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete. Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa. Liječnik im je bio potreban. Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru.. Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno. iako još nisu sasvim ozdravili. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. U okolicu se doselilo nekoliko farmera. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. n ini je teško što mora otići. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. Oni su. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom. tako da je taj grad ostavljao na miru. To je bio prvi događaj. Imao sam prijatelje. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom. Slali su po mene kao po šerifa. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. Taj je strah sada sigurno bio još veći. Bila mi je potrebna veća svota. straga prive-zali njihove konje i odvezli se. U svakom slučaju. nepregledno područje. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. upravo su počeli okretati svaki dolar. Osim toga. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to. Vrijeme je prolazilo.pačlma. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio. tako reći. a jednom sam morao pucati. Sada grad više nije postojao. . Drugi nije bio manje značajan. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo. Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se. Bilo je to divlje. mo ako ne. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. pijani. udaljen oko pedeset milja. a doseljenici. Možda su to bili čak teški gubici. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom. Drugoga rješenja nije bilo. a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka.. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. Morao sam dopustiti da liječnik ode. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. nakon rata morala biti preustrojena. Tada su građani dolazili po mene. a u nekim sam bankama imao male račune. Međutim. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. jer su često dolazili divlji momci. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. No oni će se još morati dokazivati. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi. Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. jer sam i loš predosjećaj. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. ali su izgubili bitku. No bilo je u gradu i nevolja. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. Odlazio sam da bih stvarao mir. a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. koji su se htjeli izludovati. Ponekad sam morao biti grub. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. Počelo je time da su Carradine. Bio je to skroman korak naprijed. Kada je stigla ta vijest. koji su također stizali.

kom zapregom. ali i vremena je bilo malo. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo. . Sada je bio potreban liječnik.iMBI ti I ■■■ . Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno. Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela. uda-od stotinu milja. Ležala je u postelji. VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. .Ona je drago stvorenje .. koji je živio i s vrškom strjelice u leđima. . Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom. Poznavao sam jednoga tragača za zlatom.Bac. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim. koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti. možda. Sve će već biti dovedeno na čistac. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite.. U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. Uzbudio se cijeli grad.. Zatim je s mukom rekla: . a samo ti. Za Chitu je bila važna svaka minuta. Bila je pri svijesti i pogledala me. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi. Mislio sam da će Paco. samo neko vrijeme razmišljati. Dolazio je iz Mesille. Svi je vole.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije. Gledao sam njezine oči i kimnuo: . Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba. ali i volju za životom. možeš liječnika dovesti ovamo. pjeva i svira gitaru. Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu.svojim ljudima. a Chitu.Nisam htio dovršiti misao. Potegnuli su koltove. mala Chita. Metak se učvrstio. Ali sve su to bile iznimke. ovdje na verandi. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose. osjećao sam mješavinu srdžbe. Bac. Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. nepravednim i bijednim svijetom. pogodio je metak u tijelo.Odjahat ću za pet minuta. ali su živjeli i dalje. moraš mi pomoći. Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo. . Čuješ li. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak. Bilo je dobro. ogorčenja i prezira. I Nina mi je uljepšavala svaki dan. Šutio sam i pio vino. Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali.. Oči su joj bile prepune straha i boli. . jer nam je. jer oni me prate i bore se za mene. Ipak sam pio to vino. davalo osjećaj nekakva zajedništva. .rekao je liječnik.

Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac. . Oduvijek muškarci štite žene i djecu. amigo Bac.ali kada se radi o moralnim načelima. pa će se banda sigurno uskoro povećati. za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana. Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina. Zatresao je glavom. ne duže.. Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. Negdje zacijelo postoji još jedan doktor.upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o. Sada je bio iznenađen. Međutim. Kada sam savio cigaretu. . jtui se pretvorilo u ledenu masku. Rodriges se vratio. a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima.Dva i više puta dalje odavde . a sada je potreban nama. ovo je naš doktor. Paco. tako je to. .Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen. doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati. To je kao kada pozajmiš dobra konja. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice. Zurio je u mene. . Zatim je Rodriges rekao: .mrmljao je liječnik . Dakle. Liječnik je rekao: . Komadi govedine. Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama. šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! . Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi. zarežao je: . a zatim je potreban tebi. Možda bi se njegovi razbojnici raspršili.rekao sam.i. najprije zbog Carradinea. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju. rublje se sušilo. amigo. zar želiš proigrati mogu naklonost i. . opreme. Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu. Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće. u Ivoja riječ više ne vrijedi? .Da .a osim toga. Štedio sam ga cijelo vrijeme. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni.Možeš nestati u. Njegovi su razbojnici lutali naokolo. Smjellava mu se zacrvenjela. Nisam odgovorio. a bilo je tu i desetak žena. Sada imam tu želju. kako bih tebi učinio uslugu. Ja sam ti ga samo pozajmio. Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad. mnogo živežnih namirnica. zbog tvojega maloga brata.prekinuo ga je Rodriges. novaca. Ne. se! .Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem . Zvučao je divlje i gotovo Ijutito.Takvih kao ona ima na stotine.. Nakon što je sjeo. t . ali samo na trenutak. Dakle. Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak. Jesi li razumio? je iznenađen. oružja. Odjednom se osmjehnuo. hombre! " '. Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo. onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima. Doći ću i po ljepoticu iz dućana. Odličan doručak. ti si meni nešto dužan. ali mojih ljudi ima sve manje.Ako ti sada dadem doktora.Paco. Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. . Ja sam njega osvetio.rekao je. dat ću vam jedan sat pred-'•■. Rekao je: . Rekao sam: . Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade. Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju.rekao sam. A ti meni više (duguješ ništa. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem. on me neće pustiti. jer bi to sman'jilo njegov prestiž. svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti. a pogled mu je bio još tvrdi.odvratio sam . Amigo. Sada mogu svakome nešto ponuditi. Počeo sam polako jesti..Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost. Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora. a ostruge su zveckale. zatim zbog tebe. spreman sam odjahati u Santa Rosu. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo.um ga i vidio da se više s . imali su veliki plijen.On me neće pustiti. konjaj mazgi. bilo bi to zlo za Rodri-gesa. Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica. Znao sam da jašu s njima. a kruh i povrće također nisu zaostajali.Ti si morao jahati drugim smjerom.Neka je đavo odnese! . Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi.

zao. Sve ima svoju cijenu. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. recite ljudima da moraju braniti svoj grad. imati mušku čast i ponos. Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao.Ovdje ću zadržati razbojnike . doktore? . da neće uspjeti dojahati u grad. mogao sam ih zadržati. njegovi će mu ljudi zamjeriti. Ovako im može obećati lov. Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. mnogo toga će se promijeniti. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu.rekao sam i sjahao. S druge pak strane htio je biti hidalgo. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. ako napadne grad i razori ga. rast će i procvjetati. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. No Chitu i vas zbog toga će mrziti.. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. . Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao.Jašem na mazgi . ali drugi će ljudi umrijeti. Zatim sam čekao. a ja sam se pobojao.Dakle. bude li se taj grad hrabro borio.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. a imao sam još i kolt. A sve se to ne dobiva na dar. Pogledao sam liječnika. jer će inače biti pobijeni.. Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne. svoj će bijes iskaliti i na Nini. Kada stignete u Santa Rosu. hajdemo . Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost. bezobziran i nemilosrdan.ali uspjela se odmoriti. . Recite im to. VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo. Bila je to mala udolina.rekao je . Sve dok banda ne objaše udolinu. Dakle. spasiti Chitu. No odjednom su mu oči bljesnule. Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta.njim ne može pregovarati.a vi nastavite jahati. Oh. Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu. više ga nema. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Razbojnici su bez riječi gledali za nama. . . Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu. Taj stari momak skupio je još mnogo snage.rekao sam . Uskoro sam znao. . Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni. S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci. Nasmijao se i rekao: . Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati. Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu. a ako i stigne. Mnogi su bili takvi. barem u početku. Mogao sam pucati šest puta.: . S jedne strane bio je krvoločan. Ipak je tako bilo dobro. možda. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. kako bi me opkolila sa dviju strana. On će. Green Vallev je izgubio.Kako god hoće . Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. Rekao je da će odvesti Ninu. a momci možda neće ni toliko čekati. posao.Je li' vaš konj dobar. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu.rekao sam. Sat prednosti bilo je premalo. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba.

Valjalo mi je krenuti. Stiglo je još jahača. popdf bijesnih. Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti.Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. a ja ću te ■ 'hiti u šake.. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. dakle. Meksikanci nikada nisu kukavice. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. gladnih vukova. Jedan je i vi«' silazio. hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Idu su razbojnici prestali. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. nisam mogao pucati u zrak. jer je i njima bio potreban odušak.li momci uskoro baciti kamenje na •'. carambela. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Ostali su skočili u zaklon. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Verao se nevjero. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. I Paco je krenuo u zaklon. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. Ti momci nisu bili kukavice. imao sam vremena iznova napuniti pušku. Bilo je opasno. Nisam morao koristiti kolt. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Tada su zapucali i razbojnici. zašutio je. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam. jer su mo-iiuvno puniti puške. Doći u. koja se odbijala od stijena. Čekao sam. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Kako se radilo o Santa Rosi. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje. Radije je . još dva-tri puta na to se micalo. Ay. coram-ba. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio. Jahali su poput divljeg krda.mi mi konja. te dopustio svojim jahačima napad. Po. Zastao je dovoljno daleko. Morao sam pogađati. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje. Samo trenutak kas. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Razbojnici su stizali. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Imali su prevelike gubitke. Zatim je zavladala tišina.u Zatvorit će ti put za bijeg.gore i izvukao kolt. a jahači se stali prevrtati. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati.

No odjednom su mu oči bljesnule. ležao je na leđima. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Zašutio je pomalo bespomoćno. Rekao je da će odvesti Ninu.. .Kako god hoće . Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. . ali je žestoko psovao. spasiti Chitu. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. ali. rast će i procvjetati. kako bi me opkolila sa dviju strana. Rekao je: .Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. Pogledali su nas ogorčeno. a nisu bili ni glupi. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta.Senor. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. . svoj će bijes iskaliti i na Nini. Sve ima svoju cijenu. bude li se taj grad hrabro borio. poput mačke. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. On će. a imao sam još i kolt. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. na ruke i noge. Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. A zatim su me potjerali. Ipak je tako bilo dobro. Zatim sam čekao. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. Ljudima nigdje ni traga. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu.: .rekao sam i sjahao. ■ . No Chitu i vas. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. mnogo toga će se promijeniti. Ponovno se osmjehnuo. slomio je više od jedne kosti. mogao sam ih zadržati. možda. i nastavio jahati. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao. Zatira Čudno me je gledao. Kad sam uzjahaoi krenuo. a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad. Nasmijao se i rekao: . Dakle. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Mogao sam pucati šest puta. Njihovi su konji bili odmorniji.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. ako napadne grad i razori ga. barem u početku. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. Oh.: . Zato ga nisam ubio. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. više ga nema. Ja nisam bio loš jahač. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. ali drugi će ljudi umrijeti.. . ali od mojega konja nisu bili brži. A sve se to ne dobiva na dar. Ipak je bilo preduboko.. Green Vallev je izgubio. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Dok smo jahali preko mosta. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. Sve dok banda ne objaše udolinu. . a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. zbog toga će mrziti. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. ustati nije mogao. a ako i stigne..

Bilo je opasno. Čekao sam. Po-l sam gore i izvukao kolt. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir.Razbojnici Pača Rodrigesa. puzeći sam se ukao. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. koja se odbijala od stijena. te dopustio svojim jahačima napad. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. caram-ba. Nisam morao koristiti kolt. Kako se radilo o Santa Rosi. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. Ostali su skočili u zaklon. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom. jer su mo-ponovno puniti puške. Verao se nevjero-'. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Tada su zapucali i razbojnici. carambela. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Jahaii su poput divljeg krda. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka. Valjalo mi je krenuti. *'. I Paco je krenuo u zaklon. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Zatim je zavladala tišina. imao sam vremena iznova napuniti pušku.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. Zapucao sam. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci. zašutio je. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. a jahači se stali prevrtati. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. još dva-tri puta na nve što se micalo. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Razbojnici su stizali. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Ti momci nisu bili kukavice. Stiglo je još jahača. a ja ću te dobiti u šake. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. Zatvorit će ti put za bijeg. Potrčao sam u zaklon velike pe. Ay. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: . Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. popđf bijesnih. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene.ada su razbojnici prestali. Meksikanci nikada nisu kukavice. dakle. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. gladnih vukova. vrebao i bio spreman na brzi itac. jer je i njima bio potreban odušak. jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. Radije je '|nlk' . nisam mogao pucati u zrak. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu. Zastao je dovoljno daleko. Morao sam pogađati. Jedan je već silazio. Otkrili su me i obasuli tučom metaka.lo.Hej. Imali su prevelike gubitke. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki.

riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. . netko je povukao kola u stranu da možemo proći.. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili. . a zatim je pokazao na malu ravnicu: . na ruke i noge. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu. Kad sam uzjahao:i krenuo. kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti. . -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora. . Pustio sam ga. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati.Razumijem . Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama. od toga devet žena. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši.prekinuo sam ga .rekao |e. Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. .Nismo mi baš tako glupi . Zato ga nisam ubio. U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. razmišljao sam. onamo su je odveli. Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke. Ljudima nigdje ni traga. Vrsni jahači osje- .Senor.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo. ali od mojega konja nisu bili brži. mislila je kao i ja. a oni su nam zrcalom davali signale. Grad možda i nije bio tako kukavički. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. Ima nas trideset sedmoro naoružanih.. slomio je više od jedne kosti. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru.Senor doktor .. Pogledali su nas ogorčeno. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme.. Ništa nisam rekao. ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. a posebice ne vole pješačiti. Most nije . U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. Chiti je veoma loše. Svi prilazi gradu su zatvoreni. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. onda cu moći. Ja nisam bio loš jahač.. a i ostali muškarci . napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. . samo još minutu. zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu.Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu . Dok smo jahaii preko mosta. Znali su da mnogi građani imaju i novaca.rekao je-Chita ezi u hotelu. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. A rado bih znao i gdje je Nina. To mi je dalo nade. n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo. ali. a nisu bili ni glupi. Zašutio je pomalo bespomoćno. kao i most. poput mačke. a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. Upitao sam Ortegu: . Jedan od njih bio je Ortes Ortega. Njihovi su konji bili odmorniji. |er . Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik. Ja sam se ogledao naokolo i rekao: . Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu. ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom. _ . Imao je više mogućnosti. A zatim su me potjerali. Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani. ležao je na leđima.i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. a donijeli smo i sve vaše instrumente. I borit ćemo se! Čudan je život. Obradovao sam se kada sam to čuo. . potrebne bolesnima i ranjenima. Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi.Svi! Posvuda su se ukopali. znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen. Rekao je: . Ipak je bilo preduboko. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose. ali je žestoko psovao. radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu.Još samo minutu. . a osim toga. samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati. Međutim. Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti. Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad. ustati nije mogao.e imao svoj posao. Na Ninu se čovjek mogao osloniti.

Morao je napasti na čelu svojih razbojnika. Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. o još manje pokušati gasiti. dobro sam pogodio. ■-. a ljudi su ga uredno popravljali. jer više ni-"lali vodu. Dakle.■*' -■■■% . Prvi je poginuo. bio je mrtav. prebacio se na zemlji i ostao ležati. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. Bio je mrtav. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo. Vidio sam kako je poletio iz sedla. Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. koji je stvorio osobnu vjernost i moral. a on je želio sačuvati svoj ugled. Vjetar je tjerao dim prema nama. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali. Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. Dva sam ga puta promašio. |ko je završila. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti. pokušat će prijeći most. zapalili su sijeno. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. Bezglavo su jahali. Most je izdržao. [Sam do hotela. Prvi su most izgradili Španjolci. Prihvatili su to. Pri tome su divlje pucali. Ubio sam razbojnika. Nije imalo smisla ostati ovdje. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! . najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade. |<»r je sve do ograde bio od kamena. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. Previše je vjerovao u svoju sreću. '■'i i borili se. Santa Rosa je pobije-. Imali su dobar zaklon. Od prijatelja i od neprijatelja. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. Gurali su ih pred sobom na most.

Svi se molimo za Chitu. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega. ali sam sve vidio u njezinim očima. Zar upravo dokazali? ujo sam. Govorila si to kada ja više nisam vjerovala. a zatim je živnula. Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost. te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića. jer si jaka poput divlje mačke. . <am i tvoju ljubav. A ti više ne moraš irati ovaj grad. Bila je slaba i umorna. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora. prošao kroz vrata. a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć. Napravili su oko mene krug. Nije to izgovorila riječima. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. Pogledao sam staroga liječnika. Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila. Prišli smo Chitinoj postelji. jer je liječnik upravo obavio operaciju.Paco Rodriges je mrtav. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje. Pomilovao sam je po kosi. biste li htjeli biti naš Ne samo gradski. Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga.Jesam.rekla je Nina. . vlasnik hotela. Ali sada ■■ :>i ima topline. . Ona je dru-n'l|a od mene. a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice. ali oči su mu blistale. nn. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. zar ne.U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. ■ •t« .Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost . Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti. Ali ja moram leći.nije mi žao. Čak se pokušala malko osmjehnuti.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu . U pravom sam trenutku ušao u sobu.Isplatilo se. Kimnula je bez riječi. Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene. zastali su. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika.rekla je jedva čujnim glasom. ■ . Chita . Njezine tamne oči postale su tople. a pepeo su meli u rječicu. Neko me je vrijeme odsutno gledala. on više nije kukavički. . i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. Bac. Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. koji ima ovlasti u gradu. Dugo smo se ljubili. Bac? Nije više odvratio sam. doktore . Bio je na kraju snaga. bez obzi-isljedice. zajedno su radili.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini. . Ti mu dobro pristaješ. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke. Prihvatili su se čišćenja mosta. Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. Chita je žilava poput divlje mačke. Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. »in nam je šerif. Dugo me je promatrala. Međusobno su se pomagali. a Nina ih je zatvorila za njim. Sve će biti dobro.rekao sam. dakle. inače ću pasti na pod.Ne probada me više onako gadno. .Više tako jako ne boli . Zatim je pogledala Ninu. limnuo je. Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice.rekla je Nini . Riječi su joj se počele gubiti. Veoma sam vam zahvalna. Zatim je došla k meni u zagrljaj.rekao sam. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći. ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi. Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo.rekla je tiho . Kovač. Kimnuo mi je i rekao: . proteklih sati bila si mi dobra sestra.Seriora pomaže liječniku. osjećao na njezinim usnama. rekla mi je: . jesi li ti doveo doktora? . . Chita će živjeti. ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest. Chita. Nina je sjela kraj postelje i pogledala me. ja to snažno osjećam. samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti.a njoj samoj bili' polrebno toga još više.U hotelu sam potražio Ninu.Ti si bila na ■! da otvrdneš. !■•) se i otjerao razbojnike.Neka ti bude . Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. Majka Božja čut će naše molitve. I još je nešto postalo očito. a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući. . Zatim je Chita zaspala. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju. . A sada je pilo drugačije. Ljudi su bili ozbiljni i opušteni. .

Mrtvi . a možda ćemo otputovati u El Passo.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan.Kada? . Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna. Bila je to sreća za nas. Sada je. samo valja htjeti. gospodine Catshume? .f f> *M je kolona teretnih kola. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja.Santa Fea krenula ■<%%* •-. Iako je moja kočija bila prilično stara.. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu. želeći joj mnogo sreće.Imenovat ču zamjenika šerifa. I oni su samo kimnuli. obrtnici. -1 kako? Nasmijao sam se. Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe. a kada mi je prepustio liječnika. A onda. . moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre. jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa. Imao je prema meni obveza. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno. . Zatim sam otišao k Nini. Ali ja sam ga oborio s konja.rekao sam. a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije. veoma mnogo toga i radovao sam se. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći. Imao sam ondje veoma mnogo posla.' dane pomagače. . . za cijelu zemlju.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom. dakle. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose. zapravo. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. farmeri. Još se samo osjećao miris dima i paljevine. koji će nas blagosloviti. Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati.Jest. započelo jedno lijepo doba. Ljudi u Santa Rosi voljeli su me. Zaposlio sam pouz. zapravo. I sada je sve bilo svršeno. što će je osobno izvojevati. Nina me je ljubila. Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju.<!«. Bez obzira na to koliko sam bio umoran. Postojalo je. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju.upitala je. poslovni ljudi. jašući na čelu svojih razbojnika. Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda. Sve se može. potrebnoga i njegovim ljudima. Kad sam se vratio. Kada sam je pustio iz zagrljaja.Možemo pokušati. Doseljenici. ali ljudi su se sjatili kao da je podne. Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala. . položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje. toga sam dana bio zadovoljan. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine. Tako se to radi. Chita je polagano pri-zdravljivala. Pokrenuo sam. zelenooka .iz. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika. Nina.Je li to bila ženidbena ponuda. a. naravno. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio.

Onda f okao da se ponovno osvijesti. . trljao zatiljak i razmišljao. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima. Dakle. Bilo je to naše svadbeno putovanje.Ja hoću . Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem. Međutim. Primjerice. morao sam izgraditi usputne postaje. Bila su trojica. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. Odjednom se više nisam dobro osjećao.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. . Htio je pokušati može li me savladati. oštri hombresi. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna. Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon. pa iako sam morao mnogo toga obaviti. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. Zatim sam ga udajjpo zatiljku.Da.No. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici. župnika ili bilo kojega službenika. Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu. Sljedećeg smo se dana vjenčali. imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. ali potrebni su bili i popravci. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. ■• ih daleko u jedno dvorište. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. Ostali smo tri dana u Santa Feu. vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice. Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali. Zatim je zagundao i ustao. Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena. pretre1 ■mri ga.bilo je sve što je rekla.. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. a svakoj su kočiji. ali Nina me je ozbiljno pogledala i. Sve je teklo prema našim predviđanjima. Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. kada je Nina već legla. sudac i izvršitelj presuda. I dok sam tijekom dana obavljao svoje. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom. Nina i ja smo se vjenčali. I Nina je imala mnogo posla. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. Uskoro sam ih prepoznao. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara. Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače. jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe. Dobit ćemo dijete. zavisno o kraju. a tada će biti samo majka i domaćica. amigo! Mogao bi dobiti još i. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. imam. Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu.poslove.rekla: . Tako je bilo posvuda u doba izgradnje. našao dva revolvera i nož. Treće večeri. Ali sam postajao sve budniji. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene. Režeći bacio se na mene. Dok je ležao na tlu. Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom.

možda ga i stići. Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana. . jer me više nije oslovljavao Bac. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati. D<p se mogao svladati. Early Boon nije štedio konje. Kad sam legao u postelju. pa nam je čak i jelo prijalo.Nije uspio.odvratio sam. jer im više nije izgledao dovoljno otmjen. a ona je samo kimnula. Bio sam pun 'bijesa. Ispripovjedio sam joj sve. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete. ali napokon je upitao: . Zašutio sam. Nina je još bila budna. Taj "Adios. Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. Dobro vas poznam. hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo. Kada sam ušao u našu sobu. Začuđeno me je gledala. ali ovako se želio barem riječima osvetiti. ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu.Carradine. bit će zla. Nisam mogao ostati u Santa Feu.Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' .tako je djelovao .Uspjet ćeš ti.Hvala ti. Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav. Putovali smo mirno i dobro. a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun. H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući. sam je kriv za svoju nesreću. Ali. Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti. govorio je dosta nejasno. bili su prašni i gladni. Ležao mi je pred nogama. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: . Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada. mojom drugom poštanskom kočijom.želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak.To je prokletstvo ove zemlje. ali ni: sam se obazirao na ti). orlovskih očiju. ali smo krenuli. ■> Diži se! . ali nije pitala ništa. A budeš li mi izbio još koji ziib. željni odmora. Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio.Jedan od naših suputnika. bio je dobro raspoložen. a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. hombre! Zatim sam otišao.Hoćeš li još? . Tko ne ubije svojega neprijatelja.Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara. ali to smo i očekivali. Pričekali smo da nam donesu jelo. Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak. Samo me je gledala. Zvao se Early Boon. Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu. Adios. Odavno sam ga poznavao. pasji sine! Bio je prepun mržnje. a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona. a ja sam rekao: . mladi Meksikanac. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. unajmio je u staji konja i odja-hao. . Gosti. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. Imat će dva sata prednosti. neko sam vrijeme upravljao kočijom. Odmah je vidjela moje ranjene zglobove.rekao sam. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe. . Krenuli smo uz izlazak sunca. privatno i poslovno. Ali sam odustao i rekao: . On je psovao. pa im je taj odmor dobro došao. naoružan mornaričkim koltom. zar ne? No vidjet ćemo. Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak. Bac? . uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače. hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. Malo zatim i sama se smirila. Vozač je bio stari momak. . Oni žele sve znati. a zatim sam rekao: .. smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača. Tresnuo sam ga. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju. zar ne? Sada sam sve znao. ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu.. Zatim je izašla i rekla: . stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. To sam morao znati. ondje me trebaju. na kraju ćeš biti mrtav. U Socorru smo se zaustavili na dva sata. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu. Nina i ja ničim se nismo zavaravali. Sve je bilo mirno. ali što je to vrijedilo. malo su gunđali. a kako sam bio bijesan.upitao sam. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose. iznenađena mojom mirnoćom. Nina je tiho upitala: .Što ćeš učiniti. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. Moji su se planovi ostvarili.Ti imaš još dvojicu partnera. Taj tihi i povučeni momak . već gazda. Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene.

. Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka. ali to je zasad bila samo slutnja. To neće biti napad na kočiju. Pomislio sam da je to Concho Cortez. Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće. ali ja sam znao da ne spava. tu su.rekao je Ijutito. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi.konja. zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? . zacijelo su dalje. . Dakle. ja ću odjahati i donijeti kotač. a rezervni nismo imali. Cijev ga je udarila po čelu i nosu. Prije nego što sam uzjahao neosedla-. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje. Došao sam do poštanske postaje. već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos. Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj. Bio nam je potreban stražnji kotač. sve znam što moram učiniti . . Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11. Ispunio me bijes. gazda. Obratio sam se Boonu. Mirno sam mu prilazio. Još prije svitanja slomio nam se kotač. Razmišljao sam o najbližoj postaji. a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica. Ali je još brže potjerao konje. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik.negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao. Sunce još nije magla se polagano uzdizala. pa je samo zastenjao i pao sa stolca. Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju.Hej. Ne. Htio je zaur-lati. Promijenjenim glasom upitao sam: .Ah . Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru. Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao. umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići. Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu. putnici iz kočije prepriječili bi im put. Jedan je čovjek sjedio na verandi. Najprije sam stigao do gostionice.bilo je sve što je Early Boon rekao.Ispregnut ćemo jednoga konja. on i Jesse Hopkins.Sehor. On je morao potegnuti svoj. Netko je doviknuo: .ali oni čekaju ko-iiju. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa.Jest .Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine. već samo na mene. U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika.Aha! .kimnuo sam . prepoznao me je. Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju. kojega sam s mosta bacio u rječicu. Opsovao je i pošao mi u susret. *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće.. već da osluškuje. gazda. možda kraj korala.. Vi možete ovdje. Kada je začuo moje korake. Ispred jednoga hotela stajao je znojan. pa neće posebice paziti na osamljenog jahača.rekao sam . Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. no ona je ostala petnaest milja iza nas. Mislio sam. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje. .Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. revolveraš. Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• .Oh. nakon što je izvršio zadaću. prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . nije se pomaknuo. Ali kolt mi je već bio u ruci.'io sam u malu ulicu i ondje U|n. Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice. i to šumove poštanske kočije..da i jahač više ne-k prednost.na. onamo gdje kočija mora ući u grad. iscrpljen konj. ali ja sam imao revolver u ruci.

Bili smo na putu kući. Prvi me je metak promašio. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. Jedan od putnika je viknuo: . Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene. Smjesta je skočio na mene i zapucao. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. Ipak sam preduhitrio Carradinea. sve vrijeme napeti i nervozni. bilo dolje.. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio. pa ćemo vidjeti. u stvari. Zato nije potegnuo. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. Doručkovali smo u postaji Potkovica. Sunce je sjalo. ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući. Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. Osmjehnula se. Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati. Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. Wells Fargo nije dopuštao šale. već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina.. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: .Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti. u Santa Rosu. Dalje nisam stigao. Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. na sreću. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- . postoji i početak. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti. a ni oružje mu nije '•Ih kako treba".i su na prednjem dijelu lijepu rupu . vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. u Južnom Overlandu. Nina je kroz prozor gledala gore prema meni. a poslije podne prošli stanicu Laparelle. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu.i kroz ovu oblast. Sve dok u njima postoji i dašak života. radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. Njegov metak poderao mi je odjeću. hombre!" Uvijek postoji jedan "adios". a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni. trideset. I ovoga su puta Carradine. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju.uspomena s posljednjeg puto-|. Bio je. Ali ja još uopće nisam nišanio. umjesto da ljubite ženu. Cortez i Hop-kins ostali živi. Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika. Stajao je kao ukopan. ostaju na Konju i jašvi dalje. jedno opraštanje i jedan rastanak. Kada sam stigao do poštanske kočije. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever. četrdeset milja daleko. pogodio ga i čekao Carradi-nea. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. indigo-plave boje. ali uvijek. Poljubili smo se. a rumenilo joj se vratilo u obraze. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. nestrpljivi. ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo. gospodine. "v. a ja sam joj se osmjehnuo. inače. osim »iko je netko ubijen.ij kao da nije mnogo mario. Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali.jedio.ssea Hopkinsa. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane. znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru. udesno. Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. Pomagao sam da se namjesti kotač. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je.Hej. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja. jer je zaurlao: . I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. Prišao sam mu. Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. ali kada sam uzvratio hicem.Pazi.

gospodo. usprkos škripi i ljuljanju kola. preklinjući glas koji kaže: • Nemojte.Pst! .ne bismo mogli ništa razaznati. molim vas . sa strepnjom i oklijevanjem. vjerojatno štapom. Bila je to još uvijek misterija. dok se naša url. jer bio je to san kao u zeca. t'. nekoliko teških jednoličnih udaraca. udobno zavaljeni. "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca. razvezati i odškrinuti jedan njen kut. Slušali smo talio kiša udara po krovu. Noć je bila crna kao tinta.i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili. potmulo hujanje vjetra. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je .umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij.ako se to može nazvati spavanjem. Redale su se pretpostavke.ili možda samo pet. kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima. s povremenim kišicama. ležeći u tami. kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu. Bio je to san prepun strahotne. topotu kopita i kloparanju kotača. Nismo puno pričali. obavezno bi se čulo nečije . Odjednom. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: . Nalazili smo se između šuma i stijenja. snove. brda i klanaca . šutjeli smo i osluškivali.iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali. i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak.U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja. otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i.igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti. ftao da se gomila okupljala oko nečega. i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu. desetak koraka dalje. divlji i paničan vrisak. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali. pomislili smo. san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug. Stigli smo se samo baciti na zavjesu. začusmo glas našeg vozača: . grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. ako su uopće bili Indijanci. u stvari. napeti i bez daha. Tada. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku. talio da kad bismo provirili iza zavjese .Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule. namjeravajući nešto reći. .zamotani. Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo. a onda smo legli. Neko vrijeme smo ležali. Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. žagor i bat mnoštva koraka. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski. Dugo smo osluškivali. sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali .Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju.

Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima. složio i bacio revolver. bez pretjerivanja. na mjestu gospodina Julesa. razbojnik među razbojnicima."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao. a onda im odsjekao uši i. u dobroj obitelji. već konačna mirt neprijatelja. Moćan i sposo-jan sluga Overlanda. jer svaka budala zna da takve jedva čekajti". igodinama kasnije.■■■ ■. A najviše o Sladeu. Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa. čovjek danonoćno mučen . mržnjom dok ga osveta ne bi smirila .l. Jednostavno. ■-■ . zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti .na licu mjesta ako je mogao. poslao ih poglavici njihovog plemena.■■. Kru tf. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda. koji je bio premješten. Slično tome. Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina.i: ' ■ ■ ' • ■■. l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari . uz pozdrave.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici. čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio. prije nego što smo stigli u Over-liind. shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka. dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu. kočije su kasnile. ako prije nije bilo prilike.su puno uznemiravali oko svega toga. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja. na vrhuncu njegovog razvoja. Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu.i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere. Iftista.\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija. govorila je da se nevo-l|.■•■ ■■>.-■. ne sumnjajući. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva.■. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE.>■ -. ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu. Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države. to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost. a ipak nemilosrdan )ič za njih..i dogodila u postaji.Kaliforniji. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju).. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo. Jednoga dana |(> ■)!■ . pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f. rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu.. Malo-pomalo. Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji. čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. a onda tako glupo dođe'među h. svađu šakama. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost. i pratilac zatim do-. uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste .. otvoreno su . . No.1 kažem vam. nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima.i to ne obična osveta. napada. Vozač se. Tamo smo promijenili kočijaša. provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa. Više me nije bilo bri-Dti za Indijance. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka. Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom. Čak sam. rođen u Illinoisu.

neko četiri. Obojica padoše zaklinjući se. Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali. Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio. da bi došlo do svih tih promjena. on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija. Kako se priča. Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu. Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao. Slade ga nije odmah ubio. vratio bezbroj ukradenih konja.. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa. jedno za drugim. Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao. u kojima je bio glavni glumac.netko kaže. nego i za usputne emigrante. i nitko nije ni pomišljao da . tražeći jedan drugog . Slade je došao i zatražio boru brendija. Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari . u Rocky Mountainsu.... jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti. Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili. kojeg je usvojio. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne. Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast.. da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna. I svi su prisustvovali pogrebu.. dio su legende o ovom kraju. svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt.i. Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega. i porota i izvršitelj . Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu.. vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. ugledao je. dok su ih odnosili. revolverom.. Slade je. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora. Slade nije gubio vrijeme.ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi . a kad se ponovno okrenuo. Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv. . Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti. ili im je netko ukrao teret. niti spominjao tjednima . kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge. Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih. da će.ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike. Dan-dva kasnije. unaprijed se radujući njegovoj slasti. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama.. dva puta. no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo. divili mu se..ulača. "Gospodo".cijev Sladeovbg pištolja. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio. dodao je moj izvještaj'značajno.. dobro raspoložen. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći .. „-_ ^ ni. Konačno. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe. Radio je po kratkom postupku. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim)...ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite.ul sam bude nekog ubio. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja.. sljedeći put meci onom drugom doći glave.... Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju.. i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti. ugledao čovjeka • -=. Jednom prilikom.. i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu.. Obojica su se dugo oporavljali.im na takvim zadovoljstvima.. živog ili mrtvog. Priče o tome kako je Slade vješao ljude.. osim Sladea.uli bilo kakvu istragu... Kao rezultat toga kočije su manje kasnile. Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp. Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon. Naprotiv. "I sljedećeg trena". tri. i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno".. čija bi se pažnja tako smanjila. nožem i batinama. sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač.. uradio je to bar jednom. natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains. ali je Jules prvi stao na noge i. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno. Ubojstva su se događala usred dana. Međutim. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio". vši. jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao .. Malo-pomalo. vlasništvo kompanije se nije diralo. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti. da su ga ovi poštivali... i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao. revolverom ili nožem. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. Nakon izvjesnog vremena... a Slade slavnom kaubojskom spravicom.n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio.. da gane bi ni primjećivao. jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka. Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom. Dojahao bi do neke postaje.. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo.. U. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo.naime. Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta. netko šest ... prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare.. pokupivši sve što je imao. pričalo se. plašili ga se i pokoravali. Poslije ubojstva. već ga je-neko vrijeme ostavio na miru. ubijao revolverom. blag i prijatan osmijeh.. Rat je bio na pomolu. a on time došao vi prednost. if*\.. kako je Slade zakoračio u jedan dućan.Jules naoružan dvocjevkom.. tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio. Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja.

suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu.šestorici ljudi. zaljubljena. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo. No. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike.kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim. lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu. sigurnom mjestu. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu. nakon dvije-tri godine. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu. izvukla je dva revolvera. iNestalo je kave.na vrata i kad je neprijatelj otvorio. . uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa. pustili su je unutra ne pregledavši je. možda i nije. i ona i njen čovjek probili su se do konja. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke. iliu/ini se s njom! Tu. naoružanih. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI . i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama. pošalje ga na onaj svijet. <il'. jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. a usne izuzetno tanke i ravne. Možda je istina. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. a zatim je zadovoljan. u brade zaraslih brđana. a onda je primijetio da je moja prazna. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. Prikaz hapšenja. Slade konačno ponovno napuni revolver. Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. Najuljudniji. s velikim zadovoljstvom. ljubazno sam odbio. ništa se nije dogodilo. priča je apsolutno točna. kojeg su našli na dobro odabranom. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. Pozivam se na ma-u. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. J. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . Onda smo ga napustili. jer polje. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali. i da neće po-fcdjeti da me smakne. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst. tik uz moje desno rame. I/. To je priča koju sam često slušao. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko. i da mu je nedostajalo malo zabave. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu. Tijelo je tamo ležalo pola dana. Međutim. vatrena'žena. /»hvalio sam i popio je. ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili. stavio ih u džep ijedno vrijeme. no iako sam je poželio. Što se tiče svih važnijih detalja. približi se svojoj žrtvi i. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. kako i zbog čega. jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole. zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. Jules je noć proveo u tom dvorištu. Rada je stigla. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. I zaista. Ali. Virginia. ne bi li nadoknadio gubitak. Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. otišao u krevet. U stvari. on ga je ubio. No. Razoružali su ga. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan. Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. i . Dimsdale. no ne naročito zadovoljan. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka. nedaleko od mene. dodirujem je. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. da su mu ja-• ulice bile spuštene. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. nosio ih sa sobom. odsjekao mu je uši. rančera i radnika. ponovo smo čuli za njega. on je i dalje. ili su pak svi koji su o njemu pričali. prije toga. Nogom'je gurnuo leš u kuću.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije.Ujutro je Slade vježbao na njemu.

ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. što je sam. uhitio. To je. vrišteći i derući se. često uhićivao. A. potrgao ga. uz neprestanu pucnjavu. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. no malo je bilo onih koji bi se. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. M.1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. J. Fox presreo. bacio na pod i zgazio. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. uletio je u zagrljaj smrti. i. razbijao tezgu. međutim. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju. Slijedi Dimsđaleova priča. Često bi na konju ujahao u dućan. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad".i-vanju. ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici.nl Uitvl pakao. a on je. Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. vlastoručno. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. oni vidjeli mahnitog od alkohola. pm i i slikovitosti. uvijek bio spreman platiti. Zbog sažetosti. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd. u nedostatku regularne vlasti. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. pa. po tadašnjim okolnostima. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta. Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. kako smo saznali. Alexa Davisa. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje. i sam je bio član Odbora. Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. Sladea je sud. U zoru gaje šerif J. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda. nasuprot tome. koji smo već opisali. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. Slade. zadovoljili samo plaćanjem. no ponosan koliko i hrabar. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. siječnja. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. zakona houodavaca. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. Članovi odbora . ili sakaćenjem neprijatelja. povukao se. i to su bili njegovi osobni neprijatelji.ih zaustaviti ih. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla. On i drugovi pretvorili su gr. poslije takvog divljaštva. Šerif nije po. dana 14. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. i ako ima novca. iako je nedostajala prava zakonska vlast. trijezan bi. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. uz dužno poštovanje. Nikada nije bio optuživan. učinio uz pomoć dotičnog deringera. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg".

Nesretna dama o kojoj je riječ. jer je bilo poželjno j>l*. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu. Neprestano je ponavljao: .c. platiti. otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. mila moja ženo! .s sjeća. a prazna gajba služila je kao postolje. ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje. povlačeći sve što je rekao. . One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost.bio je tihi odgovor. f "Mina jakih. no bio je gluh na njihova pitanja. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. . Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne. Posjedovala je puno kvaliteta: visoka. uzmi konja i idi kući. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. natjerao je životinju da ga popije. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. Odbor će ga predati u njihove ruke. savršena jahačica. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. pronicljivim očima.Kako to mislite? . Vođa je istog dan. koji je odmah saznao svoju sudbinu. Kako itlac stajao potpuno miran. kako postoji suglasnost svih na teritoriju. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. iako pogubno za njega. izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea. jednog po jednog. rekao: "Slade. do Davisa i ispričao mu se. zgodna. Ovo nije bilo ništa neobično. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža. blaga. jer je često upadao u salune.r/. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost.rekao je. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. ona bila oborena. molitvama i kukanjem. izjavio je da ga se |(i. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti. ludo i nepromišljeno.zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta. i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. objasnio je na što su ru- treba objesiti.. . Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja.Nemaš me prava pitati kako to mislim . • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj. U međuvremenu. inače ćeš. Potražio je Alexandera Davisa. ne pružajući nikakav otpor. U jednom salunu.. Zaustavivši se ispred dućana. ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati. počne dozivati M'oje prijatelje. graciozna. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja.i požurio da se pridruži svojim ljudima. uputilo se u Virginiju. vitalna. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu. i izvadivši deringer. međutim. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. Prije ovoga. više nije bi-Ittli-da. da je jedva stajao ispod te kobne grede. još uvijek pod utjecajem alkohola. i u to vrijeme bi. Obratilo mu se nekoliko ljudi. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi. glavnog suca. S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili. skoro sigurno. do zuba naoružanih ljudi.Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao. Otišao ji. Ukratko. Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac. nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom.Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O." Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim. gonila je svog konja preko brda i planina. potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio.

zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega. od kojih je jedan. gotovo i kako je ostala udovica. nazočnima uputio nekoliko riječi. Mnoge poznate kukavice. neki osjećajan čovjek. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. pri čestom spominjanju >.te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. da bi sai it. očajnom.v«. Slade se pokazao Kao neustrašiv. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. A onda. Ipak. no. iscrpljen preklinjanjem. no. Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi. nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne. učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup.^to je nedostajalo tom okrvavljenom. pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. ubrzo su ga vratili. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza. Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome. grubi. Slade je umro gotovo istog trona. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja. što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? . Jedan od Sladeovih prijatelja. nepromišljeni odmah na-n li kukavicama). »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-. sirovi i odbačeni. Skinuli su tijelo. Čuvši presudu. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću. jecajući kao dijete. i n«. jedan od njih. odnijeli ga u hotel i. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama. ljubaznom gradskom džentlmenu. osim onih koji su mu bili najbliži. Nitko se na tako nešto nije usuđivao.i kako ju hv«. II) harem tako izgleda.časna riječ sama se od sebe nameće. molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede". koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom. uto se ovaj okrenuo i pojurio. izvadio je rubac i povukao se. spriječavale su ih da mu ispune želju. uzornih građana. mnoge ulizice zečjeg srca. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika. sudac Daviš. slobodan i naoružan. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi. no.ćajima.

/>..) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A. & ..PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0. 0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM .. 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C. KAU ZAPA BOJA DU <I2V.... IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:. AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA. V / fi > ' f.■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A. £ t< y £. %< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © .

i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA .l V 0 A P -i i ■'. JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.JOJ!.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA .