NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

otprilike milju istočno od grada. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. tek malo pripitomljeni i jahani. Ljudi su bili veseli i razdragani. Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh. Možda je bilo još prerano. Uz vatru. Drugo su stado otjerali medu brežuljke. a korilo se napunilo samo za velike kiše. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. izvadio revolver iz bisaga. sve sam dobro vidio. Smjesta sam ga prepoznao. šeširu i trokulastu licu. Saznao sam to tek poslije.A ako su "trgovci konjima". Napadači su često čučali u zasjedi. jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti. . No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. odjahao sam dolje. bačvu tekile i kukuruzna piva. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. 11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi. Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. diljem cijele zemlje. sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu. plamsala je još jedna vatra. To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu. I sada sam ga vidio. Svjedoka nisam imao. Možda su bili u gradu. uskoro razglasilo. ja ču biti sitan kao miš. Plesalo se i pjevalo. Izgledao sam kao otrcani lutalica. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. Oni nisu bili žigosani. Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom. Kada je pala noć. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. vjerojatno. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu. čista i jaka. Na trgu ispred misije. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. Međutim. . Nisam žurio. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. Naravno da ime mjesta nisam znao. Nekakva je divljač uvijek stizala. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje. s jedne i s druge strane rječice. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. Čekao sam da sunce zađe. pa l'"luiMjenikov kolt. Moj cilj bila je rječica. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. Njogov šošlr. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. Konji su bili potrebni svima. a korice čvrsto svezao . Ostatak sam dana ostao na brežuljku. Bili s. Zbog toga nisam počinio pogrešku. I konja koji je stajao vezan izvan korala.u to divlji konji. Krajem dana završavala je trgovina konjima. ovdje nitko nije vrebao. Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. a netko je vješto svirao trubu. Gitare su brenčale. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva. No Juan je bio mrtav. navikavali na jahanje. a na njoj su se pekle tri male svinje. kada sam već bio u Santa Rosi. mogla se kupiti. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. njegove kretnje i stas. To je ovdje na granici bilo uobičajeno. oko koje su se okupile kuće i kolibe. Rječica se zarila duboko u tlo. gorjela je vatra. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. odakle sam mogao sve promatrati. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. pripadali tome mjestu. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. koja je gorjela samo zbog zabave. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti. jer su prijelazi bili rijetki. nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino.'m I ii 'dro.

baš tako lijepe više i nisu. Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti. Zaista nije bila suzdržljiva. pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. Divila se zlatniku. a zatim je pokazala na zlatni dolar. malo ćemo imati jedno od drugoga. A kada se dobro najedu. na drugoj strani. grah i koješta ljuto uz to. Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali..Ti bi mogla mnogo učiniti za mene.Senor . Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika. neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave. Svi su slavili. Toliko bi mogla učiniti za mene. . kojemu je. reći ćeš mi svoje ime. bit će ti svejedno kako se zovem. Donesi mi nešto. a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima. Kada se sve pojede i popije. Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove. postaju još snažniji. Bacio sam pogled na čizme.Zovem se Conchita Alvarez.Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme.Čovjek se može prevariti . Zatim mi je prišao jedan muškarac. Taj stari momak. taj dolar sigurno nije manje vrijedio. Brzo mi je donijela jelo. Pečena svinjetina. . Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge.No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu.. anđele moj! . a ona se još čvršće privila uz me-ne . mnogo važnijih od imena. Kimnula je. s ostrugama.Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe. jer ona je gostioničareva kćerka. jer su je zvali drugi gosti. Priredili su malu proslavu. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. . a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva. na trgu će biti mirno. Naravno. Lijevi prozor iznad drva za potpalu.rekao je . . razabrao sam da su to moje vlastite čizme. . Zatim je rekla: . ali kada sam govorio španjolski. hombre! Ja volim visoke i snažne amigose. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom. to ti obećajem. Da nisam jahač i da mnogo pješačim. Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. nitko ne bi pomislio da sam gringo. a ti? . no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost.ti me ionako nećeš zaboraviti. curo. navukao čizme i rekao: . . Bio je to stariji momak šiljate brade. jeli. Uzeo sam čizme i rekao: . koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar. ljepotice. potreban par dobrih čizama.odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom. No prije toga volio bih jesti. Kada budeš mislila na mene. Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara. Tada će završiti fiesta. ponudio mi je moje' vlastite čizme. zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš.budeš li me izgladnjela. Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. možda.Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe. uopće ih ne bih mogao uzeti. To mi se dopada.rekao sam.Ah . Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške. Izuo sam mokasine. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću. No i prijeko. Ti moraš doći iza kuće.rekao sam i obujmio je oko • struka. Na prasne. Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj.Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma. bio je to gadan zalogaj. ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu. Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču. Puhao je poput staroga mačka. Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela.Dopadaš mi se. Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. Budem li ih uzeo. Ove su čizme prvorazredne. zar ne? Nasmijala se. Dat ću ti pet dolara. Dao sam joj dolar. Bilo je tu još djevojaka osim Chite. Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. pa iako je u kutu bilo mračno. Čučnula je kraj mene i rekla: . amigo.Curo . Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala.No. A možda mi uop-. . . o čemu ću sanjati.Malo su mi tijesne. Momaka također. sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara. Nije dalje stigla.rekao sam . Bilo je izvrsno. najviše tri dolara. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku. će i ne pristaju. amigo. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje.

rekao sam . sedlamica. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge. dok smo jahali preko rječice. Nasmijao sam se. Pođi sa mnom. a meni je na rancu potrebna žena. u mračnoj uličici. Ja. Na sebi je imao mekanu. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali. Pogledao me je i upitao: . ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom. Uzeo je i mojih deset dolara. . Ali. Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern. Bio je čistokrvni Meksikanac.rekao je . jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno. Nije on bio tek nekakav Carradine.rekao sam. Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš.i to je moja posljednja riječ. ja nisam htio do Carradinea.lagao je . potapšao konja po vratu i prsima i pošao. Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima. Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri. a prije toga. Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru. Uskoro sam stigao do velikoga saluna. . Bio je opasan.Samo trenutak. bogato vezenu kožnu odjeću. Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani. jer su stari prijatelji. amigo. Ja moram stajati ovdje na mostu. Zastao sam. Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi. a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja. jer one će od vas ponovim učinili gospodina.Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda. . Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima. Između njih bile su stambene zgrade. snježnobijelu košulju. Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola. amigo. Samo. . On je te čizme izgubio na pokeru.0. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. zar ne? Kimnuo sam.Deset . . Pri tomu sam tiho pjevušio.a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto... dvorište za kola.zaškripao je zubima. senor .gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin. Ja bih želio "znati čije su to čizme. Petnaest . suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći. Ponovno je zastenjao. ili Osjetio sam nekakvo bockanje. lagano se ljuljao i promatrao ga. Vjerovao mi je svaku riječ. Konj je cijelo poslijepodne pasao. . na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose.rekao je .Ja moram brinuti o sedam kćeri. ni ja lebe ne poznam. a to se može ponekad dogoditi.Život je skup . Moje su ga riječi oraspoložile.. Sedam kćeri.rekao je. bedam dolara . tko si ti. Idi samo. ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti. • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo. ja bih vam te fl/ino poklonio. Kada sam stigao do mosta. ured ispitivača rude i najamna staja. dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio. .Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar . moj me je otac poslao Ortegi. Ne mogu jeftinije. . Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu. ne . . Ali ja fsam imao još dva pitanja.. Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada. Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom. a ispod kratke jakne nabranu. ja bih. Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima.Napij se sam. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri.. pa da ih umota u zlato. tamnu. hotel. inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat. Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće. pa se zasad nisam morao o njemu brinuti. Na suprotnoj strani nalazili su se dućan. Smijao se. dovoljno pio. jer patron tako hoće.a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana. Njegovi su koltovi imali svijetle drške. Nije rekao što bi tada učinio. kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne. na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac. som. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti. Da sam fmladi.Hej. Samo jedan dolar ostaje za mene. amigo.Amigo. kovačnica. moram se napiti. bogat i zdrav. . Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. A za poja-. iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano.

Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju. time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. ali ja sam odgovorio španjolski: . Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka. ''ml sam zašutio. Bio je domaće proizvodnje. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam.Samo ostanite mirni. što su sjedila za stolom s moje desne strane. Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao. oporo lice. jer ga još nisam vidio bez šešira.re-o sam. Svi su u prvi čas zadržali dah. povukao je samo lijevi.zarežao je. Momak. Zašto? . Začudit će se. . U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti. a zatim je pao.Hej. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena. Užasno je palio grlo. Dalje nije stigao. bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira. U salunu je vladao mir. Zatim sam otišao u salun. Pili su i igrali poker ili bilijar. Čvrsto se uhvatio za šank. Ruke su mu kliznule na drške revolvera.Tebe će ovdje dokrajčiti. Više nije želio ništa poduzimati. .To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. On se okrenuo prema šanku. Kada je zapucao. Vidio sam kako su dvojica drugih momaka.Otkuda dolazite. Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica. podigao je ruke.Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao. Taj je viski bio skup. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod.Kako se zove? Barmen je rekao: . Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži.rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim. Prije nego što je dodirnuo pod.i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose. Zastao je. Smi-| jala se. Možda ga nisam uspio prepoznati. Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci.. osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. već gringosi. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao. koji je još bio otvoren. Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. Svoj sam kolt držao u pripravnosti. Zatražio sam još ji'ilno piće. Ali nisam ni ). Šešir mu je na vrpci visio na leđima. Drugo piće dvostruko prija . dečki .■'utuk. Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi. hombre . Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici. nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja. pogodio ga je moj metak u srce. Moja je ljevica bila brža. te kupio meksikanski. hi im nisam priuštio... a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. iako on nije bio drugorazredni momak. Dok me je barmen posluživao. Još nije bio posve siguran. ispod stola potegnula oružje. gospodine? Govorio je engleski. Nastala je tišina. Oh. Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu. Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti. Ja sam najprije otišao u dućan. Mi se ponovno vidimo. ivi ikoo se ulijevo. .. taj momak nije bio bezazlen. Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: . . To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona. Ispio sam drugi gutljaj . I ja sam li.Odande prijeko.upitao sam i pokazao na prvu bocu. lako je imao dva re-M'i. bio je mrtav. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. Ispio sam viski. Ne. Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju. Bile su još gotovo pune. ali jaka sumnja bila je tu. . Samo puna brada što je okruživala tamno. Lice mu je bilo ružno. vodeći djevojku pod ruku.Preskupo . koji je skočio i povikao. Većina ih je to činila neopazice. I tada me je ugledao. Barmen me je upitao-. Amigo na mostu već me je opipao. Svojim revolverom razbio sam obje boce. slamnati šešir. ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. . Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme. Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja.

jer to uistinu jesam. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen. zar ne? Šuteći sam slušao. Kada sam stigao do vrata. gospodine? Više nisam govorio španjolski.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. Kako to zamišljaš. dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje. Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca. Bilo je možda tri do četiri stotine dolara. Dobro su znali kako mi je u duši. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu. ' Međutim. Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas.. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću. Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. a svoj zadržao u ruci. Svi su šutjeli i čudili se. morao mi je prići. Polagano sam ustao. Pri tome sam se korak po korak približavao vratima. . . Pogriješio je Waco Vegas.I sami vidite da drugačije ne mogu. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu. Evo.rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti. koji ga je ovdje čekao. Ali skotrljao sam se s verande.Gospode Bože. već kao Teksašanin. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka. koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. a gosti su izlazili iz saluna. loš sam znao kako izgleda veranda. sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja. lijepo . Pod rukom sam osjetio krv. Shortv! Trči brzo! . još dobro napunjenu. Osjetio sam da me vani nešto očekuje. Zurili su u mene. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. Sada su stali psovati i ostali gosti. Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud. bez čizama i bez hrane. Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar. Spremio sam novac.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. Moja je baka bila iz plemena Komanča. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz.Bilo je pedeset i sedam konja. prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju. Znao je i to da ne obmanjujem. skočio sam naprijed. još je malko razmišljao. Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo. bez konja.No. Pošao sam prema pomičnim vratima. No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. Išao sam. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . Njegov drugi metak pogodio me sa strane. Čovjek je oblizao usnice. Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su. Nitko se nije ni maknuo. Tada se pomakao. To sam dugovao Juanu. okrenuo se. Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: .• da me netko nazove crnobradim kopiletom. Opalio je kolt. Pokazao sam mu što o tome mislim ka. Zatim se srušio na daske. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera. Pričekao sam da se stišaju. ali nitko im nije pomogao. dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. a on je razumio da nisam voljan dugo čekati. Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed. ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih.rekao je.Rekao sam: . a zatim po glavi. Jedan promukli glas je povikao: . ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde.U redu . Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade. a zatim sam rekao: .

Dolje nije bilo mnogo vode. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. već je oštro upitao: . Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time. jer svečanost je dosegnula vrhunac. Udarac je bio snažan. Zatim sam zamahnuo desnicom. sve mi je bilo jasno. jer sam se tako ponašao. Dobio je po uhu i po bradi.•5-VtVvV Što se tiče moje rane. Stigao sam na pravo mjesto. koji su ovdje priredili svečanost. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje. Svega mi je bilo dosta. Chita je došla sat poslije ponoći.Compadre . Probudila me svojim dolaskom. Mislio sam i na to da dvojica momaka. ' A. Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj. Bio je zapravo u pravu. Manuel i Femando. ljubav i njega. već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. Na trgu se još uvijek slavilo. a zatim legneš u moju postelju. Zatim je. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom. skočio sam za njim. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. Prozor je bio otvoren. Chita mi je čak spomenula njihova imena. Meni su potrebni toplina. I losnicu sam pritisnuo na ranu. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom. Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. a ona je povremeno visoko podizala suknju. Gledao je oprema meni. Malo mjesečine dopiralo je u sobu. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač. njega se ja ne bojim. Tresnuo je. Ona me je pozvala. Prepriječio mi je put.Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. ali čim stavim povoj. ali utopiti se nije mogao. Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. Na mene nije nitko svraćao pozornost. kao da ni'što bocka sa strane. . ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom.Što se to događalo u salunu? Hej.Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj. Noge su mu se smekšale. .ti uopće nisi ljubazan sa mnom. No ja sam rekao: . Odlučio sam. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu.. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. poljubi me! Ali. Ostavio sam konja i pošao niz ulicu. Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. ali je rekla sa zgražanjem: . Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. Rana me je počela jače boljeti. obrij me. vidio drva i popeo se. zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. Sigurno je čuo hice. Ja moram. Ovoga se puta nije smješkao. Nije se prestrašila. ušao u dvorište.zakrkljao sam Ijutito . u to nije bilo nikakve sumnje. Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv. Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre.Umoran sam i ranjen. nemoj prejako pritisnuti moju ranu.. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke. A ja danas više nisam htio pucati. A što se tiče toga gospodina Carradinea. troše moj i Juanov novac. Dokaži mi da imaš veliko srce. Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. Duboko je pao. Dosta mi je bilo pucnjave. Ali sam se sjetio Chite. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. Ako te moja brada golica. IV . Chita. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. Stigao sam do stražnje strane kuće. Brojne su ruke pljeskale u ritmu. Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. na svjetlu mjesečine.

Napustio sam je prije svanuća. Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. . Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih.rekao sam. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju.Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu. možda za tjedan dana ili za mjesec i više. Pristajat će ti. Ovdje je bila polutama.Gospode Bože.. a da je meni. Sredili ste zamjenika Honda Carradinea. a ja više nisam imao brade. Čovjek je sinoć bio u salunu..rekao sam.Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca. Sve sam 4o slušao samo napola. Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga. do-nijevši brijaći pribor svojega oca. Onda ću ovdje čekati.Sami se morate pobrinuti za svojega konja. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje. Troje se djece igralo sa psom. vjerojatno.pa tko ste vi.rekao je i bio je istinski potresen. 1 Uh . dao konju sijena. iako se na meni to nije vidjelo. Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah. Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu.Ja sam Bac Catshum . Na crpki kraj bunara osvježio sam lice. obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje. Sada više ne moraš ništa brinuti. javio iz kuta. . Suočen s djecom.Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo. -Hajde. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa. ni uz Chitu' ni na sijenu staje. a ipak me nije prepoznao. . Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom.niji.Ovo stoji pola dolara . osjećao sam se kao utjelovljenje zla. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića.. pa bio je to Curly Slater. gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku. imao je plavu kosu i oči. ni u snu. gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? .rekla je. . Mali je grad izgledao miroljubiv. Ponovno je razmislila. jer je shvatio da je previše govorio. I odjeća mi je sada bila drugačija. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me. . On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari. . Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. koji je jahao s Pacom Rodri-gesom.. tko ste vi. Ona je bila Njemica. gospodine? Sinoć ispred saluna. Ustao sam. <!<ia je začuo moj glas. Uistinu me je obrijala.Jest . Ne stoga 1 '■■ '|l<i<. sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio. Možda će doći sutra. zobi i vode. Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja.On i Carradine su amigosi. Donijela mi je i novu odjeću. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. . sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. Brzo sam ušao u hotel. . još snen. Imao 1 il 'i >ki. . Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći.moć u salunu. Bio sam gladan. brata mojega partnera Juana. mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. razbojničkog vodu Rodrigesa.Paco Rodriges je i moj piijatelj. Bio je moj polubrat. Neprestance sam na to mislio. Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće. jer Hernando je sin prve žene mojega oca. jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom. a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj. Zatim sam upitao: . Brzo sam zaspao. pokupite mi slamke s leda. A zatim mi je došla u naručaj. Nisam to zaboravio. godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan. . a ubili su ga Francuzi. malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka. A bude li vam to progledao kroz prste. iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću.rekao je.rekao sam kratko. slaninu i kavu . više nego Carradineov. Chi-l(i . oštrinom i netrpeljivošću. Svečanost je bila završena. Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao. već zato što je bio druPrepoznao me je.Šest jaja. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola. Ali doći će. .. Bila je proračunata. Čuvar se. jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni.Za l'Onja i za vas. čuo h • -.Gospode Bože! . a ne kakav mali psić.rekao je . a stanovat ću L hotelu. jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa. Hernando je bio vrlo visok. Zašutio je. taj hombre bio je Concho Cortez.Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? .

Ondje sam kupio američku odjeću.rekao je .Nagonski sam to osjetio. Pojeo sam doručak. Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu. ali i s poštovanjem i oprezom.rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. ali inače sasvim drugačiji.rekao sam . rekao sam samomu sebi. Bili smo isto godište. Ali on ih nije potegnuo. . . Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. moram ubiti. morate znali. bilo je deset sati. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt. hoću li ja ostati ili vi po-stuti. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao. Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. Imam za to svoje razloge. a popio um I kavu. Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao. a čim me ugledate. kako bih obavio nadzor. Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. Mnogo je putovao i već je o meni čuo. rezervnu košulju.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. Unatoč modernom odijelu. Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana.rekao sam.Prijatelju . nosio ga je nisko ispod boka. ali želi pokušati. .Ah. I on je ustao. Unajmio sam sobu u hotelu.pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo. Nn|pri|e sam otišao u dućan. možete ih dobiti. Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano. Izgledao je poput kakva božanstva. -Bac Catshum . Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari.o pune dolara. . Ne učinim li to. Šuteći me je gledao. Samo sam se osmjehnuo. No unatoč svojem sjajnom izgledu. on je. ja sam Bac Catshum . . hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja. Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite.Imate malu prednost. Znao je za moje ime. zapravo. dragi moj Bac. . Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. Ako ste mudri. Sumnje nije moglo biti. Gladi je nemila. jer je iz kuhinje stigao moj doručak. prijatelju Bac! Otišao je. Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom. Takvi su se koltovi.Ne tiče vas se . : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. naravno. Ja idem sada prijeko u meksički dio grada. ali sve sam utrpao u sebe. Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. u dvanaest. želio sam vratiti. čarapa i zelenu. dakle. više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos. Dakle. pripalio cigaretu i ustao. Jer vas. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. li i w io sam. Taj je lud. osmjehnuo mi se. dakle ne stariji od trideset.rekao je i osmjehnuo se.Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine.Chita Alvarez . a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb. a bili su nemilosrdni poput vukova. Nakon nekog vremena je rekao: . taj hombre. Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. Opušteno sam ležao i razmišljao. Svoj ću udio od vas ubrati poslije.Ne . Bac. Zatim smo zašutjeli. Sigurno nije bio stariji od mene. čekajući svoj doručak. a ja vaše ne znam. nego s boka.rekao sam . On je u koricama imao dva revolvera. Dok smo obojica stajali. odabravši i jednu kožnatu jaknu. ostavit ćete me jednostavno na miru. Odjeću. na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka.lakše potezali sjedeći. Vi znate moje ime. bio je u Carradineovoj sjeni. a ja sam vidio da ima I treći revolver. Bio je visok kao i ja. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu. Uzvratio sam mu pogled. To je bila sudbina. . Doručak mi više nije prijao. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. Međutim. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. malo postigao. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. još jedan sat vremena. posuđenu od Chite.a ako želite imati sa mnom nevolja. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck. nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos. Zatim sam legao na postelju. Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet. možete početi pucati. Kuda sam platio.

a ipak očarano. na drugoj strani. čak na trenutak i očaj. ubiti. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. To sam već često doživio. To nije bilo pošteno. Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. No to me nije ispunilo ponosom. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan. Savladao sam taj osjećaj. . Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. To ga odvodi od ljudskoga društva. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. Korice sam privezao čvrsto uz nogu. dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu". On je ovdje varao zakon. Živi se. Pružao je ovom malom gradu. Sve sam to jasno osjećao. stiže Hondo Car-radine. jedan pozaunist i jedan bubnjar. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje. To je bilo jasno. Taj čovjek. Zato sam morao ostati ovdje. a osim toga htio sam ovdje. ponešto za oko i uho.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro.■•. Promatraju ga iz daljine.•••-. bio sam ja. Bio sam pripravan. Rana me je podnošljivo boljela.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu. svaku kretnju. Mogli smo se međusobno promatrati. još nisam završio sa Santa Rosom. ali i ponosnu melodiju. krad-Ijivaca konja i razbojnika. tužnu. ali dalje udesno.prestrašeno. • • •. sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en. sigurnim utočištem ubojica. vidio sam kako prijeko. iz sigurna položaja. svaki korak. u Santa Rosi. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam. tik uz rječicu. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. Dvojica trubača. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. odjenuo se i opa-sao. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom. Zato me je on morao. gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu. . Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. Zvukovi su dopirali s mosta. Pojas je dobro sjedio. Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata. Osamljen je.••. pred očima cijele javnosti. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. koji još nisu platili svoj dug. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu. gotovo uvijek. čiji je bio gazda. koji će jednom doći. Zato je priredio veliku predstavu. Nedaleko od mosta. Samo je tako mogao ostati veliki gazda. Nisam htio ni mogao biti kukavica. Bio sam ranjen. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. Osim toga.•. Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. više mu ne pripada. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi. Znao sam da me promatraju . A ja sam bio sam. Morao sam se ogledati. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika. Nisam je osjećao kao prepreku. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata. ali čovjek nije sam. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti.

Ja sam ispalio i drugi metak. Na me. i to takvu da odleti s mosta. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad. Bio je kao •nljen. Vraćao sam se prema hotelu. Ali tada je nastala razlika. imala je sve što žena mora imati. ali je metak . A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev. Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana. I ja san to činio. Nije me mogao baciti s nogu. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu.Poslije tebe. vitka. pod vedrim nebom. Tek zbog sigurnosti. proletio je metak kroz nadlakticu. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. Zapucali smo u isti čas. Prijalo mi je. najradije bih opalio pljusku.. Jer. Zatim je podigao pogled k meni i rekao: . oči zelene. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca. Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . poslije tebe! Potegnuo je. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. Voljela je život i ljubav. Glazba je iznenada utihnula.Hondo Carradine došao je bez kaputa. A sada sam je ustinu vidio. Ali tada su Juana ustrijelili. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: . a koju sam ipak vidio. . Jest. koja je protekle noći bila draga prema meni. Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. ali dražesno. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene.. a duboko ispod boka dugocijevni kolt. hombre! . Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav. Tek sam tada opazio gdje me je pogodio.Živ je. Shvatio sam da je to liječnik. posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. Tom starom glupanu. Bila je srednje visine. . kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi. Mimo u košulji i prsluku. koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. da sve zaboravim i možda započnem novi život. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. Bila je to gadna rana. Htio me je pogoditi u srce. Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. Lice joj je bilo malko prkosno. već ga je prvi pogodio! On nije više pucao. la sam bio živ. s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. Dok sam prolazio pokraj trgovine. uzet. Htio sam i morao biti sam. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem. amigo. . Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes. kosa joj je bila ba-krenasta.Jeste li ga ubili. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. U predjelu srca. Stajala je za tezgom. Opet mi je bilo dosta ljudi. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio. Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. ušao sam u dućan.Zar sam ja. to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre. Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali. Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo. Nisam imao ništa protiv Chite. malko iznad moje stare rane.rekao sam. te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život. ili je grad još bio posve tih. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. ali izgledi su slabi. Znala je tko sam. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini. Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku. posebice u mladim godinama. Njegova nevolja. teško dišući. Prekinuo sam se. gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. žestoko je boljela i krvarila.Vi. kada još nisam bio osamljeni vuk. Na svijetu mora biti žena kakva je ona.krenuo predaleko. Pogledala me je. ukočen. stara budalo .Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. preko haljine nosila modru.

Mogli biste muškarca učiniti kraljem. Ali Carradine ga je ismijao. šuteći je 11 idila.rekao sam. .No budete li se utopili u mržnji i preziru.rekao sam. . još životne radosti i vatre u sebi. Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula. ostali ste u svojem dućanu i čistili luk . Bio je čist i svjež. Kad ozdravi. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti. Oni mogu. Zbog toga moraš ostati. čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka. budu li htjeli.Nina Hallester. a ja sam je osjetio samo na trenutak. ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. privukao je k sebi i poljubio. Jeste li me razumjeli? Pogledala me je.rekla je. Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam. Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine. izvrg-nuo ga ruglu. dozvati cijelu razbojničku bandu. . Stajala je tik kraj mene. i xini|ola je toplu vodu. doktor je rekao da ima izglede da ostane živ. Ti možeš stati na Carradineovo mjesto. U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra. dakle. Ali ja sada znam da ti ovaj grad. a ne da propadate u mržnji i preziru. Htjela bih pogledati ranu. . Ti jesi. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju. .Kako se ti uopće zoveš? . Više se nije mogao na njih osloniti. Zatim je sama od sebe došla k meni.Rekao sam: .To ste jučer kupili.Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep.upitala je. stala na vrške prstiju i poljubila me. l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n. a toga se ovaj bijedni grad boji. Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti. Ustrijelio ga je Hondo Carradine.. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea. Odmaknuo sam se. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. Ostat ću. Imala je. nisam! Glas joj je drhtao. " Kline. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea. .Nije mrtav. donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio. Navukao sam potkošulju i košulju. dok se on borio. . Ti si Bac Catshum. Pošao sam za njom u pokrajnu sobu. udahnuo sam njezin miris. Kada je Carradine došao ovamo. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive. . .Nina . Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan. . Nije progovorila ni jednu riječ. Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se. Ali samo na trenutak i već se pribrala. strpao ih u hlače i pošao. svetica? Oh. Razumio sam što mi je htjela reći. Kada mi je I u išla posve blizu. Njega je Carradine pogodio ravno u srce. Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra.Moje želje su se ispulo. izazvao svađu u salunu (. Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. uskoro ćete postati mumija. nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. moj ga je muž htio protjerati iz grada. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti.Tko bi mi to mogao zamjeriti? . koga si bacio u rječicu. Htjela mi je pružiti košulju. također će ozdraviti. Hajde. Pomogla mi je svući košulju. Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. opora i hladna. Možete dobiti što god to bilo. Imali ste više sreće nego moj muž. rođena VValker. pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam. . Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao. Prsti su joj bili spretni. Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga . . A ako vas je vaš muž volio. a građani su napustili mojega muža. .Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena . ponovno će preuzeti ovaj grad. Bila je tako poželjna.Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika.rekla je. isušena i tvrda.Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao.Jest. Jest. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila. sigurno bi želio da živite. Ustao sam da bih se odjenuo. ja želim njegovu smrt. ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea. I Concho Cortez. možda. Dođite u stražnju sobu. u biti voliš.Moj je muž bio dobar muškarac..Pa ipak. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao. Obuhvatila me je oko vrata. a zatim otići. Ostat ću još neko vrijeme. Sada vam ja nešto dugujem. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik. tako lijepa. Kimnula je. .protivnika ustrijelio. alkohol i kovčežić ■ i zavojima.

Nisu bile opasne. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi. Nakon te misli napokon sam shvatio. mogao bih to postati. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. '!>■. Mislio sam na Ninu Hallester. bezbrižnije. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. Poznavao sam to. Sve su mi mogućnosti bile jasne. Bilo kako bilo. za-i ' -. . Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. Štitila su ga trojica revolveraša. večeru u sobu. Kada bih htio.. Mislim da hoću. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad.'Ih. Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. na > Carradine. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. Ali brijač mi je. To je zacijelo bila liječnikova kuća. nakon nekoliko sati. misija je zajedno s crkvom propala. ali tijekom noći sve je bilo tiho. . Na mostu. Ondje je bila Chita. moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. rekao: . Ali sam ustao. Corte-za i Carradinea.. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. Otišao sam u hotel. a ja sam osjetio odgovornost. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. . Debela žena nije nastavila govoriti. a malo se selo nije promijenilo. Naprotiv. dao se obrijati i ošišati. Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. Bilo je. Ostavila me je samoga uz dobar doručak. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. Ondje su ljudi živjeli lakše.'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje. u sjaju mjesečine. nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. nigdje živa čovjeka. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. ni dovoljno hrabri. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda. sa strane i na nadlaktici. Kada sam htio platiti. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea. Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. Taj je pas bio malen i bespomoćan.. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. posluga je rekla: . posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. uz jedva prikriveni strah. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta. Vani sam se ogledao oko sebe. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo. Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme.Vi imate ovdje sve besplatno. Rane su pekle i kuckale. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto. Poslije sam otišao brijaču. ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t . Dva puta sam ustajao. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce. odjenuo se i otišao na doručak. imao sam tri rane. Ovo je bio sličan osjećaj. dakle. gospodine. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. naručio sam. a za mene bi sve bilo bolje. Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi. A možda i< i<i'. Sada je ostao bez zaštite. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao. prilazio prozoru i gledao van.Otišao sam šuteći.. Odjednom sam shvatio. ali su mi smetale. okrenula se i vratila u kuhinju. misli nisam morao dovoditi do kraja. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući.Gospodine Catshume. vodila svoj dućan i čekala. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. pa ipak je bio bespomoćan. Španjolski su misionari izgradili misiju. Osim toga sam tražio mnogo čaja. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. lako nisam bio gladan. Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-. uvijek čekala nešto. Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. čiji je muž bio počasni šerif. žarile su i boljele. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. kao i londo Carradine. Osjećao sam laganu vrućicu.

A kada se to tako gleda.SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara. mogu vam na izbor. Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje. Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost.sam koračao pokraj dućana. A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala. Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti.prema njihovu mišljenju . Sada sam ja .stupio na Carradineovo mjesto.rekao sam grubo. ali ljudi su time bili zadovoljni. Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć.. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas. Nastavio sam koračati mostom. Polagano.Je li tako u redu. gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski. gospodine. Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene. Osjećao sam gorčinu.. .■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: . Na neki je način uveo red. složili su se s Carradineom. nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva. ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja. Željeli su zaštitu.Prestanite! . ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak. . ali Ninu nisam vidio. došao do mosta i zastao.

Gubi se. Chita. . Nastavio sam šetnju kroz mjesto. bio je to besprijekorni dvoboj. Ti si meni draga.. ako nam sada ne pomognete.To je nešto drugo .upitao sam .rekao sam. Borba je bila poštena.Gubi se.rekao je. Bila je već večer. Baš vim glup. stresao se i vratio u kuću. Bio sam čovjek bez prijatelja. Rana mi se polagano smirivala.Ništa . Legao sam na postelju i odmarao se.Gospodine Catshume. a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost. Sjeo sam za stol kraj prozora. ali su bili suz-držljivi. Jesi li ti propovjednik? . Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima. gringo.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu.upitala je. . . Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa. Pacu Rodrigesu. kojima život nije mnogo značio. Bio sam bijedan pas. obišao sam svojega konja u najamnoj staji. ali gazda. Izvana je još uvijek dopirala buka. ali sam ga izvukao. a vlasnik hotela je povikao: . pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem. Požurio sam niz stube. Chita je sređivala stolove.Za tebe? . zar ne? . pot-košulju i prsluk. Pogledala me je.Napokon.S njom se ne mogu mjeriti. Obi-. De• V. gdje je Chita pomagala svojemu.Gubi se. Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu. nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo.Hej. sigurno je već poslan glasnik. već samo hlače. Bio je to dobar i zdrav san. Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. ali kada sam htio izaći na ulicu. Ako dođe Rodriges. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći.ocu. . A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj. Dotrčao je dječak i donio bocu t. ali i malko nesigurno.rekla je. l/nbori jednoga i ostani s njim. Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. na nogama papuče. imat ćete prilike pokazati svoje umijeće. . što je s vašom ranom. . a zatim u svoju sobu. a na kraju to je pogrešno. Izašao sam bez riječi. Možda je Chita. Podigla je svoju tešku četku. prezirno. bijesno iscerenih lica.Iz prve kuće izašao je liječnik. . prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao.hita. koji su dojurili u grad poput horde. Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba. On će se htjeti domoći vaše glave. Kako je Carradineu? . . za njim će doći cijela horda. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi. vi biste morali o nečemu razmisliti. možda. Razdijelili su se i pojurili uz stube.1'izio sam svaki kut. Probudili su me revolverski hici.rekao je. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk.ekile. Samo bi Nina.Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. Stari je čovjek izgledao pospan i umoran. A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti.upitao je. {. . Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi. ali me !•>' previše boljela. gospodine Catshume! Ili. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka. . Pružila sam ti toplinu.Bude li kada bilo nešto teže. onako kao ja kod Nine Hallester. Ja sam stajao na najnižoj stubi.. Momci su ini se cerili. lažljivi. Sada nije imao šešir ni kaput. A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce. a sunce je utonulo za brežuljke. Razmišljao sam o ljudima. konja što sam ga oduzeo Apaču. Sine moj. buka ljudi u divljem kasu. Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca. Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš. uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda.rekao sam. Dođite. uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. uspjeti. m so ponovno našao na ame-. Do podneva sam mislio da se neće izvući. ispitivački. Za-< un morao objahati taj kraj. vjerojatno. prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja. svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? . Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled. Imali su velike šešire.upitala je i čvrsto me pogledala. Zatresao sam glavom.setak momaka naguralo se u predvorje hotela.Drago mi je da pitate za njega .Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše . Odustao sam. Do mene su dopirali divlja vika.Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac. Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima. . . Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš.rekla je. Sada će.. rzanje..Chita . Ona je polagano uzdahnula.Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? . Svi su me s poštovanjem pozdravljali. čak noževa. Otišao sam na ručak. neurednih brada. Odzvanjali su ulicom.ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći. . Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. ■. mladi čovječe? . Znao sam da I sam u nečemu pogriješio. udarci kopita. gringo! . .

Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega. Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu . Uzeli su naše revolvere. Rekao im je da sam ja njegov prijatelj. Poznavali su ga. Zašutio je. Zatim se nasmijao: . Izašao je. tvoj mali brat je mrtav.. Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom. Rekao sam: . Na trenutak je izgledao bespomoćno. Samo jednoga momi uhvatiti.Caramba. Popij još malo. Bio je srednje visine. Napokon je rekao: .. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. Zašutio je i obrisao oči. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. Zašutio je. Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje.rekao je. Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. a brkovi su mu bili prava krasota. Čekao me je. a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru. Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa. Ostale n ja sigurno naći.. hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. ja sam Bac. carambota! . naše konje. jer jašem s njegovim malim bratom. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu.. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara. razbojniku.. samo je ponekad popio gutljaj vina. Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica. Zaplakao je za svojim bratom Juanom.Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. I on je poznavao mene. a ja sam bio sretan što jaše s tobom. koji su prijeko priredili proslavu.Bac. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim. Išli smo kao prijatelji. njemu.Juan . Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i.rekao je . Ali sada. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu.Jest. Donio je i najbolje vino. pripazi na ono što su nam ukrali. Zatim je pio. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci. noge su mu bile vitke.Ti si mu zaista bio dobar amigo. Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka. No to je duga priča. i on je neko vrijeme Šutio. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac. a njegovi momci. ulijevao je crno vino u grlo. Imao je dva revolvera u koricama. savijene. U njegovim se očima vidjelo žaljenje. to sam jasno spoznao. Poznavao sam ga. Njegove kose oči opasno su blistale. I oni su pili. Kad sam zašutio. gurnuo je svoju kratku. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. Paco. Paco! Isperi gorčinu.Carradine me je jednom spasio od vješala. jahaće. Sada je djelovao tužno poput djeteta. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . . Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio. Saznat ću to prije nego ti. . Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: . jer je znao što razbojničkom vodi prija. I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek. a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. Momci su se izgurali van. . zveckajući ostrugama. Zatim sam rekao: . sam je ubio već desetke ljudi. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun. iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu. Obavezan sam mu. slijedili su ga. On je bio ubojica. naše puške. no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića. Bio je Paco Rodri-ges.zatražio je Paco. što je zapravo bio i kao "general". iako smo bili neujednačeni par. debelu ruku pod moju. Najprije sam ga pustio da ispije piće. amigo! Ustao je i pošao. Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad. brat mojega partnera Juana. kojemu je želio drugačiji životni put. ne.trebao je i morao biti bolji od mene. Ušli smo u salun. Slijedio si tragove njegovog ubojice. Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi. Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj. Bac. Juan je htio sam nešto postići. koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili. baš sam. Ti si bio njegov amigo. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. adios. Oči su mu izneInada zasuzile.Paco.

Posvuda su se palile svjetiljke. Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu. neka vrati prije nego što odjašemo. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande. kada je već bio kapetan.Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika. Kasali su preko mosta. . koje ja sam nisam uspio naći. Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi. Jedan je odjahao do sedlara. Izgledalo je kao omot tkanine.Ah .rekla je.promrmljao sam . Razbojnicisu uzjahati. Ako čovjek dobro razmisli.Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost.Ne želim više jesti sama. zapravo bila ispunjena. Pala je noć. Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo.upitao sam. . A meni je bilo pravo da on . koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato. Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan. . . Čuo sam kako oštro viče: . osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio. Uredili smo dućan. On se kao poručnik borio za konfederativce. a jedan je nestao u jednoj kući.jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio. Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad. Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao. Pogledala me je.Svi smo mi . Postala sam odrasla žena. Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima. jer su tvojega muža ostavili bez pomoći . . a izvana su stizali jahači i kola. Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika. pitao za Manuela i Fernanda. pravedno je da te kukavice plaćaju. Drugo nisu ni zaslužili.. Zanijekala je glavom. jer Paco-va je ruka daleko sezala. jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost. Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom. neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama. ubila njegova brata. ali usne su joj još bile stisnute. ako je krao u gradu. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama. Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om.Dođi za jedan sat na večeru . Zatim sam prešao most. Napokon. Čak sam i ja odahnuo. . Ali je vratio. No do toga nije došlo. . Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je. a oni su ga ubili. ali više ne želi biti sama. koja pokušava sa svakim muškarcem. Kimnuo sam i polako pošao prema vratima. Ja sam otišao k Nini.Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. uskoro skočiti za vrat.rekao sam preko ramena. Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu.goni ubojice i kradljivce. Izašao sam.rekla je.Ti ih mrziš. nakon što smo se sinoć poljubili. Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo.Za jedan sat . Razumio sam je. Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati.neka plaćaju tvoju zaštitu. Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. drugi u dućan. Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti. oni su razbojnici. On će I" pronaći sitne štakore.Ja u to ne želim vjerovati . Otišli su vratiti ono što su uzeli. koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja. okajat će to. Prihvatila sam ga. Moja je zadaća sada. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo.one što nam je ukrala konje. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim. Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad.mrmljao sam.u ovoj prokletoj zemlji većinom sami.Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica. Razumiješ li me? Kimnuo sam.Jest . Mene. okupili su se oko Rodrigesa. . . Ostalo će učiniti Paco Rodriges. Jednoga dana čovjek spozna da je sam. a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana. divljina i nasilje visjelo u zraku. zbog nečega degradirali i zatvorili.Nije . Zatim je izbio rat. Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . koja se u međuvremenu malo raspršila. . Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo.rekla je . Čekala me je nasred dućana i pogledala me. .rekla je zatim. Imao je veza s obje strane granice.rekla je . . Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. Još se jednom želi odvažiti. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke. Ljudi su izašli na ulicu. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik. Ja sam volio Juana Rodrigesa. . Prolazio sam gradom. . Ja sam sve vrijeme sama. Oni su ga.Je li bilo gadno? . grad je postajao svjetliji i ljubazniji.Udala sam se za njega sa sedamnaest . I otuda su razbojnici već otišli. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. Zatim je horda krenula.iako i sam razbojnik . ne pruživši mu ni najmanju priliku. ona nije kao Chita.rekao sam. a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me.Moji su roditelji tako htjeli.

moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. možda. -Ja ih neću-rekao sam. . . Građani su morali stajati iza njega. -Vi ste gnijezdo kukavica. Tako biste postali ponosan grad. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao.To sam davao Carradineu svakoga tjedna .rekao sam . pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost.i ne pokušavaj me kupiti. ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. ■ i' i i' > obišla oko stola. A bilo je tako jednostavno.Dakle. Zanijekao sam glavom. Dobro sam se oporavio. koji je ujedno bio i vlasnik.. a nedjeljom smo čak izjahali. Dovoljno je samo da odu.. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. htio mi je dati dvadeset dolara. ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao. Ni jedno od nas više nije bilo samo. Svoje sam brige zaboravio. ni jednoga centa. Zašutio sam. rekla je: . čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti. Nina. Ali najprije. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. Ponekad smo šetali uz rječicu. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. ja sam ovdje svoje obavio. Kada sam na večer otišao u salun. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. Već sam se našao usred nečega drugog. jer mi je koješta palo na um. a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji. Bac. Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu. Nisam mogao tek tako odjahati. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti. No zatim je kimnula. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao.jer ovaj grad. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš. Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti.Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina. Gospodine Catshume. Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama. A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu.Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje. ima budućnost. Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas. Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. a svakoga sam dana bio kod Nine. a bio je spreman za vas se boriti.Ako hoćeš. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen. Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom. osjećao sam se zadovoljnim. a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno. Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi. to je bio početak.. Morao sam ostati još neko vrijeme. Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost. Zašto to ne razumijete? . Ta je granica ionako još sporna. Ja nisam bio ubojica. I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda.re'io sam joj . Osjetio sam plamen u njoj. To je bila nužnost.Ostat ćemo . Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice. Pogledali smo se. Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad. Sada više ne. . Ti imaš ovdje zgodan dućan. a zemlja bude gusto naseljena. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti. .. Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. a čuvar. ikakve skrovite primisli. 'i"v<> se naljutila. ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti.rekao je kada sam ga začuđeno pogledao. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja. svi kao jedan. kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima. rado ću platiti tih dvadeset dolara. Rane su zacijeljele. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. I ništa drugo. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada. Odveo sam konje u staju.

Imao je plavu teksašku bradu. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku. Ondje sam se okrenuo. Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio. Zatim je stao u raskorak. Nakon tih riječi htio sam otići. želim vas pobijediti. Bio jo još mlad. 'tn me gorčina. rekao sam: . čvrst.Catshume. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu.A kada dođe razbojnička banda. a raširene je prste držao na dršku revolvera. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde. Zatim sam otišao u salun. godina mladi od mene. Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari.promrmljao je. Ako ga ustrijelim. Puhnuo sam kroz nos. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo. hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki. otraga. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. a sada sam ja na redu. ove kukavice drugo i ne zaslužuju. Zurio sam u novac. otići ću.. dakle. Ispio sam viski i pošao prema vratima.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti.rekao sam. Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine. Međutim. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću.. mršav. i to na lijevoj strani. koji je želio steći ime i slavu.Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu. U svakom slučaju. To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća. tu tiliku neće imati. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu. Rekao sam: .. a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. . Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene. . No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. . Mislio sam: zapravo bih morao uzeti.Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore . ustao je je-'luti muškarac. Nosio [<i I kolt. dok vi.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara. Možda su se već i borili. napunjenu najboljim viskijem. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara. Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka. Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. gdje je odlučivao snažniji i brži. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. u kutu./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu. Posvuda je bilo takvih luđaka. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu. nagnuo se prsima naprijed. Rekao je: . Gazda me je gledao. Nitko nije rekao ni jednu riječ. Rekao je: Hej. Znao sam što me slijedi. a vi ćete morati sami sebi pomoći.Ovo je vaš udio . Mi'ljutim. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. Tako je to bilo u svim divljim gradovima.1. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala. mogao je biti osam.Požderite ovaj svoj novac. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona. . koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges. Budem li predugo čekao. kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je. .

Pridržao se za šank. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio.Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. Domaćin je donio vino. na svoju nevolju. Morao sam munjevito pucati.Ja vam ovdje pomažem. naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku. Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. . već stigao moj nasljednik. pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. Nisam je prihvatio. Momak koji je došao osvojiti grad. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. Nikada ga još nisam vidio.Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. bilo pogrešno mišljenje. Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. možda. kukavički grad traži da ga ja štitim. . Kada sam učinio treći korak prema izlazu.upitao je. Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. Hodao sam kroz noć. Moj je kolt zagrmio. još se pridržavao za šank.Makni to. Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu.Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . Taj prokleti bijedni. Morao sam ispaliti još jedan metak. Nismo se poznavali. a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". Rekao sam: . Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. jer nepogrešiv nisam bio ni ja. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem. ponovno podigao kolt i nanišanio u mene.Amigo. možda. Rekao sam: . Gosti su me promatrali. patrone? . Kada ga je pogodio moj drugi metak. znao je da nije uspio. . jer sam mogao biti sam. Zatim mi je pružio novac. /ur zaista nećete ništa jesti. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje. To bi za sve nas bilo bolje. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio. Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. Možda će divlji momak ostati živ. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. . A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. A i Nina je bila tu. odustani od svojih nakana. Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode. Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. Sada mi je to bilo dvostruko drago. Ali i to je. jer je momak držao kolt u ruci. Gorko je uzdisao. Okrenuo sam mu leda i htio izaći. Bili su dolari i meksički peseti. Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će. Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. Ali drugačije nisam mogao. možda. Jesi li razumio.Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. Pedro . Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret. a barmen mi je pružio punu čašu viskija. Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti.rekao sam umorno. nudi mi za to novac. naišao na pogrešna čovjeka. Pošao sam dalje. a divlji je momak zateturao. i tu sam zatekao malobrojne goste.I ovdje je bilo tako. Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života. . a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. Spremio je novac i otišao. Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu. Kada su spoznali da želim biti na miru. Sada je. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . Nakon toga sam izašao. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi. a zastao sam tek na mostu.Stajao vam je na dohvatu ruke. Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju. Sada su dragovoljno poslušali. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. Sebe samoga neću razočarati. Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu. No jednoga dana mora ozdraviti. Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. Pri tome je. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše. a kolt mu je ispao iz ruke. koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede.

1 Obojica smo zastali. samo čekaju da ozdrave: Carradine. a sada i taj Jesse Hopkins. Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili. samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. možda. A kada je zatim zapjevala žena. Osjećao sam se malo bolje. Oh. ostala je u pozadini.upitao. a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. Dugo je pio. a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. Odbio sam kretnjom glave. Dakle. Nina je sigurno spavala. Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo. Ušao sam. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. Cor-tez. Vidio sam kroz prozor. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. Zatim je 'ilHujala gitara. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. U dućanu je bio mrak. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući. A čovjek mora imati želje i snove. Znao sam da pjeva za mene. I sa mnom je bilo tako. Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. Pjevala je o hidalgu. je otišao. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. Čuvaj se. Ali takav je i život. vrlo banalna pjesma. Čuo sam Ninin mirni glas: .Udi. ij'. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. . ujko je sigurno svirao samo po sluhu. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. A kada sam za sobom zatvorio vrata. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. Taj će za dva tjedna ponovno jahati. dečko moj! Nakon tih riječi. No kada sam bio kraj vrata. I ona je svirala gitaru.|iodine. šesnaest stotina na mjesec. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom. četiri stotine na tjedan. Onda sve ide. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. ■ Bila je to. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. otvorila su se. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. Nina mi je pala u zagrljaj. Chita nije došla za moj stol. Bac. I na kraju sve je bilo dobro. Išao sam dalje. Na život valja gledati jednostavnije. Nakon nekog vremena otišao sam. Svirač je bio pravi umjet-' ni.

Bio je to skroman korak naprijed. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru. iako još nisu sasvim ozdravili.. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete. Taj je strah sada sigurno bio još veći. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Morao sam dopustiti da liječnik ode. Slali su po mene kao po šerifa. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka. pijani. Počelo je time da su Carradine. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to. a u nekim sam bankama imao male račune. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest. Kada je stigla ta vijest. No bilo je u gradu i nevolja. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. ali su izgubili bitku. Tada su građani dolazili po mene. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. Međutim. Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. Osim toga. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. Imao sam prijatelje. Sada grad više nije postojao. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom. Bilo je to divlje. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja. Možda su to bili čak teški gubici. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. udaljen oko pedeset milja. . tako da je taj grad ostavljao na miru. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se. Oni su. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. nepregledno područje. n ini je teško što mora otići. mo ako ne. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. Odlazio sam da bih stvarao mir. Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. tako reći. Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. jer su često dolazili divlji momci. Drugi nije bio manje značajan. Liječnik im je bio potreban. a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa. upravo su počeli okretati svaki dolar. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. nakon rata morala biti preustrojena. Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. Ponekad sam morao biti grub. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. Drugoga rješenja nije bilo. U okolicu se doselilo nekoliko farmera. S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. No oni će se još morati dokazivati. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges.. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika. straga prive-zali njihove konje i odvezli se. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. Vrijeme je prolazilo. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. a jednom sam morao pucati. To je bio prvi događaj. U svakom slučaju. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev. Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. koji su također stizali. jer sam i loš predosjećaj. I toga sam puta divljega momka samo ranio.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. koji su se htjeli izludovati. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo.pačlma. a doseljenici. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi. Bila mi je potrebna veća svota. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere.

Za Chitu je bila važna svaka minuta.Bac. Ali sve su to bile iznimke. a samo ti. ovdje na verandi. VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač. moraš mi pomoći. Dolazio je iz Mesille. jer nam je. I Nina mi je uljepšavala svaki dan..svojim ljudima. ogorčenja i prezira. pjeva i svira gitaru.Nisam htio dovršiti misao. koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak. Poznavao sam jednoga tragača za zlatom. U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom. Oči su joj bile prepune straha i boli. uda-od stotinu milja. . samo neko vrijeme razmišljati. Čuješ li. pogodio je metak u tijelo. . Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo. ali i volju za životom. Gledao sam njezine oči i kimnuo: . možda. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima. ali su živjeli i dalje. Svi je vole. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi. jer oni me prate i bore se za mene. Metak se učvrstio. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali. nepravednim i bijednim svijetom. koji je živio i s vrškom strjelice u leđima.rekao je liječnik. Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač. Sve će već biti dovedeno na čistac. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi. Ipak sam pio to vino. možeš liječnika dovesti ovamo. Šutio sam i pio vino. Bila je pri svijesti i pogledala me. Mislio sam da će Paco. .. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno. a Chitu. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim.kom zapregom.Odjahat ću za pet minuta. osjećao sam mješavinu srdžbe. Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju. . Bac. Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo. Ležala je u postelji.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije.. Potegnuli su koltove.. Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela. Uzbudio se cijeli grad. mala Chita. . ali i vremena je bilo malo. Bilo je dobro. davalo osjećaj nekakva zajedništva. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite. . Zatim je s mukom rekla: . Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba.Ona je drago stvorenje .iMBI ti I ■■■ . Sada je bio potreban liječnik. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose.

Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak.On me neće pustiti. Doći ću i po ljepoticu iz dućana.a osim toga. amigo Bac. Rekao sam: . ti si meni nešto dužan. . zar želiš proigrati mogu naklonost i. Zatresao je glavom. Počeo sam polako jesti. ali mojih ljudi ima sve manje. Rodriges se vratio. Sada mogu svakome nešto ponuditi.rekao sam. u Ivoja riječ više ne vrijedi? . Amigo. a bilo je tu i desetak žena.i. Rekao je: . doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati.Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost. Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina.Paco. šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! . Komadi govedine. Ja sam ti ga samo pozajmio. Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. . Sada je bio iznenađen.. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. Sada imam tu želju. a kruh i povrće također nisu zaostajali.Dva i više puta dalje odavde . onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima.Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem . zbog tvojega maloga brata. . Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo. To je kao kada pozajmiš dobra konja. zatim zbog tebe. opreme. Zurio je u mene.prekinuo ga je Rodriges. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice. amigo. a zatim je potreban tebi.Možeš nestati u. .upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o. pa će se banda sigurno uskoro povećati. Negdje zacijelo postoji još jedan doktor. Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad. Nisam odgovorio. oružja. .. Jesi li razumio? je iznenađen. mnogo živežnih namirnica. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni.Neka je đavo odnese! . bilo bi to zlo za Rodri-gesa. Odjednom se osmjehnuo. Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu. svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju. Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi. Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade.Ako ti sada dadem doktora. hombre! " '. a sada je potreban nama. Ja sam njega osvetio. Štedio sam ga cijelo vrijeme. A ti meni više (duguješ ništa. Paco.Ti si morao jahati drugim smjerom.ali kada se radi o moralnim načelima. Zvučao je divlje i gotovo Ijutito. Dakle.Da . najprije zbog Carradinea. a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima. Nakon što je sjeo. ne duže.um ga i vidio da se više s .Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen. Dakle.odvratio sam . rublje se sušilo. Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće. kako bih tebi učinio uslugu. za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana.rekao je. . Odličan doručak. Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama. Ne. imali su veliki plijen. a ostruge su zveckale. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo. Možda bi se njegovi razbojnici raspršili. ali samo na trenutak. Njegovi su razbojnici lutali naokolo. Zatim je Rodriges rekao: .mrmljao je liječnik . Znao sam da jašu s njima. jer bi to sman'jilo njegov prestiž. Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti. Kada sam savio cigaretu. Smjellava mu se zacrvenjela. zarežao je: .Takvih kao ona ima na stotine. se! . t . Oduvijek muškarci štite žene i djecu. a pogled mu je bio još tvrdi. ovo je naš doktor. Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora. Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac. novaca. Međutim. tako je to. Liječnik je rekao: . jtui se pretvorilo u ledenu masku. konjaj mazgi. dat ću vam jedan sat pred-'•■. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem. Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi. on me neće pustiti.rekao sam.. spreman sam odjahati u Santa Rosu. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju.

Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo.Kako god hoće .Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu.rekao sam . S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Ovako im može obećati lov. hajdemo . On će.ali uspjela se odmoriti. mogao sam ih zadržati. njegovi će mu ljudi zamjeriti. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. Ipak je tako bilo dobro. Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo. Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne. Green Vallev je izgubio. Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao. bezobziran i nemilosrdan. Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu. Nasmijao se i rekao: . Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu.Ovdje ću zadržati razbojnike . spasiti Chitu. S jedne strane bio je krvoločan. imati mušku čast i ponos. ali drugi će ljudi umrijeti. Kada stignete u Santa Rosu. rast će i procvjetati.Jašem na mazgi . S druge pak strane htio je biti hidalgo. a imao sam još i kolt. Mnogi su bili takvi. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. barem u početku. Mogao sam pucati šest puta. možda. a ja sam se pobojao. Oh. Sve dok banda ne objaše udolinu. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. bude li se taj grad hrabro borio. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. posao. No odjednom su mu oči bljesnule. Dakle.rekao je .rekao sam i sjahao. No Chitu i vas zbog toga će mrziti. doktore? . No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. više ga nema. a ako i stigne. .njim ne može pregovarati.rekao sam. mnogo toga će se promijeniti. Uskoro sam znao. Sat prednosti bilo je premalo. Pogledao sam liječnika. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. Recite im to. svoj će bijes iskaliti i na Nini. kako bi me opkolila sa dviju strana. Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. .. Zatim sam čekao. . Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni. recite ljudima da moraju braniti svoj grad. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. . da neće uspjeti dojahati u grad. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu. Sve ima svoju cijenu.Je li' vaš konj dobar. a momci možda neće ni toliko čekati. Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati. Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta. Razbojnici su bez riječi gledali za nama.: .Dakle. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. Rekao je da će odvesti Ninu. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. A sve se to ne dobiva na dar. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao. Bila je to mala udolina. jer će inače biti pobijeni. ako napadne grad i razori ga. . Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba.a vi nastavite jahati.. Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao. zao.

Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam. Verao se nevjero. Po. te dopustio svojim jahačima napad. Imali su prevelike gubitke. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Ostali su skočili u zaklon.Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. Ti momci nisu bili kukavice. hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. gladnih vukova. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. Doći u. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje. Radije je . I Paco je krenuo u zaklon. Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Kako se radilo o Santa Rosi.mi mi konja. Jahali su poput divljeg krda. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene.u Zatvorit će ti put za bijeg. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio.gore i izvukao kolt. imao sam vremena iznova napuniti pušku. Stiglo je još jahača. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Ay. dakle. Samo trenutak kas.li momci uskoro baciti kamenje na •'. coram-ba. Čekao sam. Tada su zapucali i razbojnici. Bilo je opasno. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. jer su mo-iiuvno puniti puške. koja se odbijala od stijena. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. popdf bijesnih. a ja ću te ■ 'hiti u šake. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Razbojnici su stizali. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. Zatim je zavladala tišina. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. nisam mogao pucati u zrak. Morao sam pogađati. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Meksikanci nikada nisu kukavice. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. Idu su razbojnici prestali. još dva-tri puta na to se micalo. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. jer je i njima bio potreban odušak. Zastao je dovoljno daleko.. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Valjalo mi je krenuti. carambela. Jedan je i vi«' silazio. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Nisam morao koristiti kolt. zašutio je. a jahači se stali prevrtati. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača.

Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. svoj će bijes iskaliti i na Nini. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. Pogledali su nas ogorčeno. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Zašutio je pomalo bespomoćno. . Dakle. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. Dok smo jahali preko mosta. . Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. bude li se taj grad hrabro borio. Ipak je tako bilo dobro. možda. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao. Zatim sam čekao. Oh. ako napadne grad i razori ga. barem u početku. No odjednom su mu oči bljesnule. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. A zatim su me potjerali. Mogao sam pucati šest puta. a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. . Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. Rekao je: . Njihovi su konji bili odmorniji. ali je žestoko psovao. mogao sam ih zadržati. Ipak je bilo preduboko. zbog toga će mrziti. Ponovno se osmjehnuo. Taj stari momak skupio je još mnogo snage... više ga nema. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu. On će. kako bi me opkolila sa dviju strana. . Ljudima nigdje ni traga. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. slomio je više od jedne kosti. a nisu bili ni glupi. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. mnogo toga će se promijeniti. Sve dok banda ne objaše udolinu. Kad sam uzjahaoi krenuo. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. ali drugi će ljudi umrijeti. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. Nasmijao se i rekao: . Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. A sve se to ne dobiva na dar. a ako i stigne. Zato ga nisam ubio. ležao je na leđima. . Sve ima svoju cijenu.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak.Senor. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. na ruke i noge. ali od mojega konja nisu bili brži. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. Rekao je da će odvesti Ninu. Green Vallev je izgubio. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. No Chitu i vas. ustati nije mogao. Ja nisam bio loš jahač. ■ . spasiti Chitu. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Zatira Čudno me je gledao.. a imao sam još i kolt.. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih.rekao sam i sjahao.: . poput mačke.: . Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. ali.Kako god hoće . rast će i procvjetati. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. i nastavio jahati.

Hej. popđf bijesnih. Čekao sam. Razbojnici su stizali.Razbojnici Pača Rodrigesa. Bilo je opasno. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. Valjalo mi je krenuti. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Ay. Imali su prevelike gubitke. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka. a jahači se stali prevrtati. Potrčao sam u zaklon velike pe. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. I Paco je krenuo u zaklon. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: . zašutio je. još dva-tri puta na nve što se micalo. Zapucao sam. vrebao i bio spreman na brzi itac. Radije je '|nlk' . Verao se nevjero-'. caram-ba. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Jahaii su poput divljeg krda. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Stiglo je još jahača. imao sam vremena iznova napuniti pušku. Ostali su skočili u zaklon. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Zastao je dovoljno daleko. koja se odbijala od stijena. jer je i njima bio potreban odušak. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Ti momci nisu bili kukavice. Kako se radilo o Santa Rosi.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. Po-l sam gore i izvukao kolt. Zatim je zavladala tišina. Jedan je već silazio.ada su razbojnici prestali. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. Morao sam pogađati. Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Nisam morao koristiti kolt. carambela. puzeći sam se ukao. gladnih vukova. *'. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. te dopustio svojim jahačima napad. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. nisam mogao pucati u zrak. jer su mo-ponovno puniti puške. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. Meksikanci nikada nisu kukavice. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. dakle. Tada su zapucali i razbojnici. a ja ću te dobiti u šake.lo. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Zatvorit će ti put za bijeg.

Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu. Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke. slomio je više od jedne kosti. onamo su je odveli. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu . ali od mojega konja nisu bili brži. a i ostali muškarci .. Zato ga nisam ubio.rekao |e. Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad. . Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi. Pogledali su nas ogorčeno. a oni su nam zrcalom davali signale. ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. onda cu moći. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili. Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik. U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. poput mačke. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju. Ja nisam bio loš jahač. a posebice ne vole pješačiti. Pustio sam ga. |er . Upitao sam Ortegu: . znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen. ustati nije mogao. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. Ja sam se ogledao naokolo i rekao: . Vrsni jahači osje- . potrebne bolesnima i ranjenima. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose.Senor. a osim toga. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. . Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama. Ništa nisam rekao. od toga devet žena. Imao je više mogućnosti. Ima nas trideset sedmoro naoružanih. .Nismo mi baš tako glupi . zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. A rado bih znao i gdje je Nina. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. Dok smo jahaii preko mosta. kao i most.Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. ležao je na leđima.Razumijem . U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. netko je povukao kola u stranu da možemo proći.rekao je-Chita ezi u hotelu. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. na ruke i noge. I borit ćemo se! Čudan je život.. a nisu bili ni glupi. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Jedan od njih bio je Ortes Ortega. kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti.Svi! Posvuda su se ukopali.Senor doktor . ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom.. samo još minutu. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. ali. Rekao je: .e imao svoj posao. razmišljao sam. Ljudima nigdje ni traga. Na Ninu se čovjek mogao osloniti. Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu. radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. . To mi je dalo nade.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo. Ipak je bilo preduboko. Svi prilazi gradu su zatvoreni. . -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku.Još samo minutu. . n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo. Njihovi su konji bili odmorniji. mislila je kao i ja. Zašutio je pomalo bespomoćno. Most nije . Obradovao sam se kada sam to čuo.. A zatim su me potjerali. Kad sam uzjahao:i krenuo. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. . Međutim. ali je žestoko psovao. Znali su da mnogi građani imaju i novaca. _ . a donijeli smo i sve vaše instrumente. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka.prekinuo sam ga . Chiti je veoma loše. Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti. Grad možda i nije bio tako kukavički. Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani. a zatim je pokazao na malu ravnicu: . samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati.. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši.i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. . a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati.

Bio je mrtav. '■'i i borili se. Ubio sam razbojnika. Vjetar je tjerao dim prema nama. Prvi su most izgradili Španjolci. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. Imali su dobar zaklon. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! . a on je želio sačuvati svoj ugled. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. [Sam do hotela. Vidio sam kako je poletio iz sedla. Prihvatili su to. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda. Pri tome su divlje pucali. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. prebacio se na zemlji i ostao ležati. Most je izdržao. |ko je završila. Dakle. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. ■-. o još manje pokušati gasiti.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. Prvi je poginuo. |<»r je sve do ograde bio od kamena. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. Santa Rosa je pobije-. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. Bezglavo su jahali. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude. jer više ni-"lali vodu. Previše je vjerovao u svoju sreću.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. koji je stvorio osobnu vjernost i moral. najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. a ljudi su ga uredno popravljali. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. Gurali su ih pred sobom na most. dobro sam pogodio. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade. Nije imalo smisla ostati ovdje. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. Morao je napasti na čelu svojih razbojnika. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. Od prijatelja i od neprijatelja. pokušat će prijeći most. bio je mrtav. zapalili su sijeno.■*' -■■■% . Dva sam ga puta promašio.

Njezine tamne oči postale su tople. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći.Ti si bila na ■! da otvrdneš. ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest. proteklih sati bila si mi dobra sestra. Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice.rekao sam.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući. Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. zastali su. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje. Ona je dru-n'l|a od mene. zajedno su radili. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu. jer si jaka poput divlje mačke. Neko me je vrijeme odsutno gledala. ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna. Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. osjećao na njezinim usnama. Chita. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila. Nije to izgovorila riječima. Ti mu dobro pristaješ. Pomilovao sam je po kosi. on više nije kukavički. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika.U hotelu sam potražio Ninu. Govorila si to kada ja više nisam vjerovala. Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. . Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. Bac. Chita .rekla je jedva čujnim glasom. Prišli smo Chitinoj postelji. . Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini.a njoj samoj bili' polrebno toga još više. vlasnik hotela. biste li htjeli biti naš Ne samo gradski. jer je liječnik upravo obavio operaciju.Seriora pomaže liječniku.Jesam. i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. zar ne. Dugo me je promatrala. a pepeo su meli u rječicu. Ali sada ■■ :>i ima topline. rekla mi je: . jesi li ti doveo doktora? . Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke. A ti više ne moraš irati ovaj grad. . »in nam je šerif. dakle. Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. Bac? Nije više odvratio sam. Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost.rekla je Nini . . Bila je slaba i umorna. Sve će biti dobro. Međusobno su se pomagali.U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. a zatim je živnula. Chita je žilava poput divlje mačke. Ljudi su bili ozbiljni i opušteni. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. ■ . Chita će živjeti. I još je nešto postalo očito. Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti.Isplatilo se. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora. koji ima ovlasti u gradu. Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu .rekao sam. Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. Svi se molimo za Chitu. ■ •t« . . prošao kroz vrata. Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. Zar upravo dokazali? ujo sam. ali oči su mu blistale. . a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. doktore .Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost .nije mi žao. Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. bez obzi-isljedice.Ne probada me više onako gadno. Prihvatili su se čišćenja mosta. Pogledao sam staroga liječnika. . Ali ja moram leći. nn. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć. Zatim je došla k meni u zagrljaj.rekla je tiho . inače ću pasti na pod. a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice. ali sam sve vidio u njezinim očima. U pravom sam trenutku ušao u sobu. Čak se pokušala malko osmjehnuti. limnuo je. Majka Božja čut će naše molitve. Kimnula je bez riječi. Veoma sam vam zahvalna. te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića.Neka ti bude . Riječi su joj se počele gubiti. Bio je na kraju snaga. Dugo smo se ljubili. ja to snažno osjećam. <am i tvoju ljubav. Zatim je Chita zaspala. Nina je sjela kraj postelje i pogledala me. !■•) se i otjerao razbojnike. A sada je pilo drugačije. .Više tako jako ne boli . . Kovač. Zatim je pogledala Ninu.Paco Rodriges je mrtav. Kimnuo mi je i rekao: . a Nina ih je zatvorila za njim. . Napravili su oko mene krug. samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti.rekla je Nina.

jašući na čelu svojih razbojnika. . Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama. poslovni ljudi. Doseljenici. A onda. Kada sam je pustio iz zagrljaja. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. zelenooka .upitala je. Pokrenuo sam. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika. jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa. Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda.rekao sam. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje. Nina. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe. Bez obzira na to koliko sam bio umoran. Zatim sam otišao k Nini. zapravo. za cijelu zemlju. Bila je to sreća za nas. Zaposlio sam pouz. Postojalo je.Možemo pokušati. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi. Sada je. pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju. Sve se može. Tako se to radi.' dane pomagače.Imenovat ču zamjenika šerifa. gospodine Catshume? .<!«.. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose. . Imao sam ondje veoma mnogo posla. Ljudi u Santa Rosi voljeli su me. naravno. Još se samo osjećao miris dima i paljevine. moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre. dakle. obrtnici. farmeri. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno. Nina me je ljubila.Jest. ali ljudi su se sjatili kao da je podne.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. Iako je moja kočija bila prilično stara. . zapravo. -1 kako? Nasmijao sam se. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu. Chita je polagano pri-zdravljivala. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. . I sada je sve bilo svršeno. Kad sam se vratio. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja. Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju.iz. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio. I oni su samo kimnuli. Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala. Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu. a možda ćemo otputovati u El Passo. želeći joj mnogo sreće. što će je osobno izvojevati.Santa Fea krenula ■<%%* •-. toga sam dana bio zadovoljan. . veoma mnogo toga i radovao sam se.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom.Kada? .Je li to bila ženidbena ponuda. samo valja htjeti. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine. Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati. Mrtvi . započelo jedno lijepo doba.f f> *M je kolona teretnih kola. koji će nas blagosloviti. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći. Ali ja sam ga oborio s konja. potrebnoga i njegovim ljudima. Imao je prema meni obveza. a kada mi je prepustio liječnika. a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije. a.

rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu. pretre1 ■mri ga. Nina i ja smo se vjenčali. pa iako sam morao mnogo toga obaviti. sudac i izvršitelj presuda. nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed. Bilo je to naše svadbeno putovanje. Dok je ležao na tlu.Ja hoću . Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon.poslove. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. Zatim sam ga udajjpo zatiljku. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. našao dva revolvera i nož. a tada će biti samo majka i domaćica. Ali sam postajao sve budniji. Bila su trojica. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. ali potrebni su bili i popravci. Tako je bilo posvuda u doba izgradnje. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna.No. oštri hombresi. Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena. morao sam izgraditi usputne postaje. stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene. amigo! Mogao bi dobiti još i. Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu.. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. Režeći bacio se na mene. Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice. ■• ih daleko u jedno dvorište. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. ali Nina me je ozbiljno pogledala i. imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom. Primjerice. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici. Htio je pokušati može li me savladati. Sve je teklo prema našim predviđanjima. I Nina je imala mnogo posla. Ostali smo tri dana u Santa Feu. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. trljao zatiljak i razmišljao. Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. Treće večeri. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. Odjednom se više nisam dobro osjećao.rekla: . Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje.bilo je sve što je rekla.Da. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. zavisno o kraju. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali. kada je Nina već legla. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. a svakoj su kočiji. Međutim. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara. Onda f okao da se ponovno osvijesti. Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. . kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. župnika ili bilo kojega službenika. Uskoro sam ih prepoznao. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima. I dok sam tijekom dana obavljao svoje. imam. Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom. Sljedećeg smo se dana vjenčali. Dobit ćemo dijete. Zatim je zagundao i ustao. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. Dakle. .

ali ni: sam se obazirao na ti). Odavno sam ga poznavao. Moji su se planovi ostvarili. Ispripovjedio sam joj sve. ali smo krenuli. mladi Meksikanac. pa nam je čak i jelo prijalo. Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak. ali napokon je upitao: . . Ali sam odustao i rekao: . Putovali smo mirno i dobro. a zatim sam rekao: . Nisam mogao ostati u Santa Feu. smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti. ali što je to vrijedilo. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom. Sve je bilo mirno. Imat će dva sata prednosti.To je prokletstvo ove zemlje. Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. a kako sam bio bijesan. zar ne? No vidjet ćemo. Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. bit će zla. Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu. jer im više nije izgledao dovoljno otmjen. Early Boon nije štedio konje. a ja sam rekao: . Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' . zar ne? Sada sam sve znao. Gosti. Adios.Uspjet ćeš ti. Malo zatim i sama se smirila. a ona je samo kimnula. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu.. ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu. Vozač je bio stari momak.Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose. a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun. Tresnuo sam ga. . Nina i ja ničim se nismo zavaravali.. jer me više nije oslovljavao Bac.upitao sam. Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati. .Hoćeš li još? . Zatim je izašla i rekla: . bio je dobro raspoložen. Nina je još bila budna.Hvala ti. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. pa im je taj odmor dobro došao. Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. Taj tihi i povučeni momak .rekao sam. Dobro vas poznam. unajmio je u staji konja i odja-hao. U Socorru smo se zaustavili na dva sata. orlovskih očiju. na kraju ćeš biti mrtav. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: . Zvao se Early Boon.želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak. Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana.Nije uspio. Krenuli smo uz izlazak sunca.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu. malo su gunđali. Nina je tiho upitala: . ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući. ali nije pitala ništa. sam je kriv za svoju nesreću.Što ćeš učiniti. H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. . govorio je dosta nejasno. Zašutio sam. stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. Tko ne ubije svojega neprijatelja. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete. neko sam vrijeme upravljao kočijom.tako je djelovao . Kada sam ušao u našu sobu. hombre! Zatim sam otišao. privatno i poslovno. Ležao mi je pred nogama. Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav. naoružan mornaričkim koltom. mojom drugom poštanskom kočijom.odvratio sam. ■> Diži se! . već gazda. Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju. Samo me je gledala. Bio sam pun 'bijesa. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. Odmah je vidjela moje ranjene zglobove. a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona. iznenađena mojom mirnoćom. hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. ondje me trebaju. željni odmora. a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. pasji sine! Bio je prepun mržnje. Oni žele sve znati. uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. ali ovako se želio barem riječima osvetiti. Začuđeno me je gledala. hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. On je psovao.Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu. Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada.Jedan od naših suputnika. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe. To sam morao znati. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. Taj "Adios. Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra. ali to smo i očekivali. Bac? . Ali. Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio. Pričekali smo da nam donesu jelo. A budeš li mi izbio još koji ziib.Carradine. možda ga i stići.Ti imaš još dvojicu partnera. D<p se mogao svladati. bili su prašni i gladni. Kad sam legao u postelju. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak. Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene.

Ali kolt mi je već bio u ruci. Prije nego što sam uzjahao neosedla-.Oh. već samo na mene. Najprije sam stigao do gostionice.Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju.. . pa je samo zastenjao i pao sa stolca.kimnuo sam . To neće biti napad na kočiju. Opsovao je i pošao mi u susret. On je morao potegnuti svoj. putnici iz kočije prepriječili bi im put.da i jahač više ne-k prednost. . Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu. ali to je zasad bila samo slutnja. Bio nam je potreban stražnji kotač. Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće. Još prije svitanja slomio nam se kotač. ja ću odjahati i donijeti kotač. Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao. Mirno sam mu prilazio. Cijev ga je udarila po čelu i nosu. on i Jesse Hopkins. gazda. Pomislio sam da je to Concho Cortez. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje. Obratio sam se Boonu. revolveraš. Ne. Ispunio me bijes.na. Promijenjenim glasom upitao sam: . Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice. no ona je ostala petnaest milja iza nas.ali oni čekaju ko-iiju.Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine. već da osluškuje. i to šumove poštanske kočije.konja. Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka. Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru. prepoznao me je. U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika. gazda.bilo je sve što je Early Boon rekao.'io sam u malu ulicu i ondje U|n.negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao. Razmišljao sam o najbližoj postaji. nakon što je izvršio zadaću. zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? . onamo gdje kočija mora ući u grad. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa. *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje. a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica. . Dakle. Ispred jednoga hotela stajao je znojan.Sehor. već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos. prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . a rezervni nismo imali. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• . Ali je još brže potjerao konje. Jedan je čovjek sjedio na verandi. Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi. sve znam što moram učiniti . Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao.Hej.Ispregnut ćemo jednoga konja. Vi možete ovdje..Ah . .rekao sam .Jest . ali ja sam imao revolver u ruci. kojega sam s mosta bacio u rječicu.rekao je Ijutito. nije se pomaknuo. Sunce još nije magla se polagano uzdizala. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik. Htio je zaur-lati. tu su. Došao sam do poštanske postaje. Kada je začuo moje korake. Netko je doviknuo: . umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići. iscrpljen konj. možda kraj korala. ali ja sam znao da ne spava. Mislio sam.Aha! .. Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj. pa neće posebice paziti na osamljenog jahača. zacijelo su dalje. Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11.

gospodine. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio. Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. Stajao je kao ukopan. na sreću. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. Ipak sam preduhitrio Carradinea. u Južnom Overlandu. četrdeset milja daleko. postoji i početak. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. hombre!" Uvijek postoji jedan "adios". "v. ali uvijek.i kroz ovu oblast. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja. udesno. Poljubili smo se. Sve dok u njima postoji i dašak života.jedio. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane. Dalje nisam stigao.ij kao da nije mnogo mario. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- . Ali ja još uopće nisam nišanio. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•. a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. Jedan od putnika je viknuo: . Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. trideset..Pazi. ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući. a ja sam joj se osmjehnuo. Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. ali kada sam uzvratio hicem. osim »iko je netko ubijen. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. Doručkovali smo u postaji Potkovica.. jer je zaurlao: .ssea Hopkinsa. Pomagao sam da se namjesti kotač. Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: . I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka. u stvari. I ovoga su puta Carradine. Kada sam stigao do poštanske kočije. pogodio ga i čekao Carradi-nea. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti. bilo dolje. Wells Fargo nije dopuštao šale. Njegov metak poderao mi je odjeću. umjesto da ljubite ženu. Prišao sam mu.uspomena s posljednjeg puto-|. Sunce je sjalo. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu. Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika. inače. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever. Smjesta je skočio na mene i zapucao. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni. ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo. a poslije podne prošli stanicu Laparelle. Nina je kroz prozor gledala gore prema meni.Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti. sve vrijeme napeti i nervozni. Zato nije potegnuo. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. u Santa Rosu. radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. pa ćemo vidjeti. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. Prvi me je metak promašio. nestrpljivi. vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. Bio je.Hej. jedno opraštanje i jedan rastanak. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje. Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne.i su na prednjem dijelu lijepu rupu . a ni oružje mu nije '•Ih kako treba". Osmjehnula se. a rumenilo joj se vratilo u obraze. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. Bili smo na putu kući. Cortez i Hop-kins ostali živi. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca. ostaju na Konju i jašvi dalje. indigo-plave boje.

sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali . Tada.iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: . a onda smo legli. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali. snove. razvezati i odškrinuti jedan njen kut. kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima. Odjednom. Dugo smo osluškivali. Nismo puno pričali. desetak koraka dalje. preklinjući glas koji kaže: • Nemojte. u stvari.i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati. Slušali smo talio kiša udara po krovu.Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule.ili možda samo pet. . s povremenim kišicama.zamotani. nekoliko teških jednoličnih udaraca. Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. gospodo. grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. Bio je to san prepun strahotne. dok se naša url. udobno zavaljeni. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili.ako se to može nazvati spavanjem. začusmo glas našeg vozača: . Stigli smo se samo baciti na zavjesu. "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca. napeti i bez daha. šutjeli smo i osluškivali. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je .U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja. san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug. ftao da se gomila okupljala oko nečega. topotu kopita i kloparanju kotača. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski. kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu. talio da kad bismo provirili iza zavjese . jer bio je to san kao u zeca. vjerojatno štapom. namjeravajući nešto reći. otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i. molim vas . i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak. usprkos škripi i ljuljanju kola. sa strepnjom i oklijevanjem. brda i klanaca . obavezno bi se čulo nečije .Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju.igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku. Nalazili smo se između šuma i stijenja. Redale su se pretpostavke. Bila je to još uvijek misterija. t'.Pst! . Noć je bila crna kao tinta. potmulo hujanje vjetra.ne bismo mogli ništa razaznati. i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu. ako su uopće bili Indijanci. Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo. žagor i bat mnoštva koraka. ležeći u tami. Neko vrijeme smo ležali. pomislili smo. divlji i paničan vrisak.umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij.

ako prije nije bilo prilike. ne sumnjajući. ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu. kočije su kasnile.■■■ ■. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja.■.Kaliforniji. Vozač se. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. govorila je da se nevo-l|. poslao ih poglavici njihovog plemena. Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države. razbojnik među razbojnicima. Čak sam."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao. mržnjom dok ga osveta ne bi smirila . svađu šakama. ■-■ . Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom. Kru tf. i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari . provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa.na licu mjesta ako je mogao. pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f. prije nego što smo stigli u Over-liind.■•■ ■■>. . Tamo smo promijenili kočijaša.i dogodila u postaji. a ipak nemilosrdan )ič za njih. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka.>■ -. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva. zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti . a onda tako glupo dođe'među h. Više me nije bilo bri-Dti za Indijance. već konačna mirt neprijatelja. napada. čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa. Jednostavno. Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima. čovjek danonoćno mučen . dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu. Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji.1 kažem vam. to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost. Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji. rođen u Illinoisu. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju).l.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici...■■.. Slično tome. shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke.i to ne obična osveta. Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu. i pratilac zatim do-. rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu. na mjestu gospodina Julesa. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda. igodinama kasnije.su puno uznemiravali oko svega toga. otvoreno su .. a onda im odsjekao uši i. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE. uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste . l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. bez pretjerivanja. na vrhuncu njegovog razvoja. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina. No. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost. uz pozdrave. složio i bacio revolver. jer svaka budala zna da takve jedva čekajti". Iftista.i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere. čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio.\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija. u dobroj obitelji.i: ' ■ ■ ' • ■■. Jednoga dana |(> ■)!■ . koji je bio premješten.-■. Moćan i sposo-jan sluga Overlanda. nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima. Malo-pomalo. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo. A najviše o Sladeu. Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka.

if*\. svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt.." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom.i. Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta.uli bilo kakvu istragu. Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali. Ubojstva su se događala usred dana. da bi došlo do svih tih promjena. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti. i porota i izvršitelj . i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu.ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon. nego i za usputne emigrante. osim Sladea. Dan-dva kasnije. vratio bezbroj ukradenih konja. pričalo se.. nožem i batinama. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite. Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao. Poslije ubojstva.. dok su ih odnosili. U. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći . a kad se ponovno okrenuo. Međutim. Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti.. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno. kako je Slade zakoračio u jedan dućan. vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. divili mu se. a Slade slavnom kaubojskom spravicom. Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to.. "I sljedećeg trena". Nakon izvjesnog vremena.. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega.. da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna.ul sam bude nekog ubio.netko kaže.. "Gospodo".... pokupivši sve što je imao.. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe. ubijao revolverom. i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao. ugledao je. . Konačno.. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio. unaprijed se radujući njegovoj slasti. Malo-pomalo.. ugledao čovjeka • -=.. vlasništvo kompanije se nije diralo. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari . i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti. Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju.. Slade je. sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač. revolverom.. Radio je po kratkom postupku... plašili ga se i pokoravali. i nitko nije ni pomišljao da . on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija. jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao . u kojima je bio glavni glumac. Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili.ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. Kako se priča.ulača. mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp. natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. Priče o tome kako je Slade vješao ljude. jedno za drugim. dva puta. čija bi se pažnja tako smanjila. Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti. da su ga ovi poštivali.. Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio. netko šest .. Slade ga nije odmah ubio. vši.. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim). Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne. ali je Jules prvi stao na noge i. Dojahao bi do neke postaje. Obojica su se dugo oporavljali... neko četiri. tri. ili im je netko ukrao teret. dodao je moj izvještaj'značajno... Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu. tražeći jedan drugog .... tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio.. „-_ ^ ni. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih. dobro raspoložen. I svi su prisustvovali pogrebu. u Rocky Mountainsu.. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja.. jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti.. Jednom prilikom.. Kao rezultat toga kočije su manje kasnile.n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio. prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare. već ga je-neko vrijeme ostavio na miru.. sljedeći put meci onom drugom doći glave. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama.. Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. uradio je to bar jednom. Rat je bio na pomolu. revolverom ili nožem.. kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi . no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan. kojeg je usvojio.. Slade je došao i zatražio boru brendija. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo.ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike. dio su legende o ovom kraju. a on time došao vi prednost. Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo. Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina. Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu.. da će. Slade nije gubio vrijeme. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio".naime. Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao.cijev Sladeovbg pištolja. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo. živog ili mrtvog.. niti spominjao tjednima . jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka.. Naprotiv. i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno".im na takvim zadovoljstvima. Obojica padoše zaklinjući se. blag i prijatan osmijeh. Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast. da gane bi ni primjećivao.Jules naoružan dvocjevkom.

uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa. približi se svojoj žrtvi i.šestorici ljudi. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog. nakon dvije-tri godine. i . osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude.na vrata i kad je neprijatelj otvorio. i da neće po-fcdjeti da me smakne. i da mu je nedostajalo malo zabave. Rada je stigla. suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. naoružanih. no iako sam je poželio. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje. Prikaz hapšenja. /»hvalio sam i popio je. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. dodirujem je. ljubazno sam odbio. vatrena'žena. rančera i radnika. Pozivam se na ma-u. a onda je primijetio da je moja prazna. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan. priča je apsolutno točna. Najuljudniji. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. izvukla je dva revolvera. ili su pak svi koji su o njemu pričali. U stvari. on je i dalje. Tijelo je tamo ležalo pola dana. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo. pustili su je unutra ne pregledavši je. a zatim je zadovoljan. u brade zaraslih brđana. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI . ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. kako i zbog čega. zaljubljena.kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim. jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke. Virginia. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu. No. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. Dimsdale. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili. namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. da su mu ja-• ulice bile spuštene. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom. i ona i njen čovjek probili su se do konja. zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. a usne izuzetno tanke i ravne. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. sigurnom mjestu. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu. Ali. s velikim zadovoljstvom. iliu/ini se s njom! Tu. J. Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. Onda smo ga napustili. . no ne naročito zadovoljan. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. ništa se nije dogodilo.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije. i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama. zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. kojeg su našli na dobro odabranom. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. Možda je istina. Slade konačno ponovno napuni revolver. pošalje ga na onaj svijet. Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. on ga je ubio. I zaista. odsjekao mu je uši. Jules je noć proveo u tom dvorištu.Ujutro je Slade vježbao na njemu. ne bi li nadoknadio gubitak. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. Međutim.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. možda i nije. prije toga. I/. iNestalo je kave. No. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. To je priča koju sam često slušao. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. Što se tiče svih važnijih detalja. nosio ih sa sobom. nedaleko od mene. <il'. Nogom'je gurnuo leš u kuću. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst. tik uz moje desno rame. jer polje. otišao u krevet. stavio ih u džep ijedno vrijeme. Razoružali su ga. ponovo smo čuli za njega.

1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. često uhićivao. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici. pm i i slikovitosti. On i drugovi pretvorili su gr. Sladea je sud. uletio je u zagrljaj smrti. otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. Zbog sažetosti. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. M. uhitio. vlastoručno. a on je. Često bi na konju ujahao u dućan. To je. Slade. koji smo već opisali. Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta. vrišteći i derući se. ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. i to su bili njegovi osobni neprijatelji. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili. kako smo saznali. siječnja. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. uz dužno poštovanje. i. učinio uz pomoć dotičnog deringera. ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. Alexa Davisa. zakona houodavaca. Članovi odbora . i sam je bio član Odbora. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg".ih zaustaviti ih. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. što je sam. A. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. trijezan bi. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. i ako ima novca. razbijao tezgu. ili sakaćenjem neprijatelja. Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. potrgao ga. međutim. oni vidjeli mahnitog od alkohola. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu. no ponosan koliko i hrabar. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. pa. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. Nikada nije bio optuživan. uvijek bio spreman platiti. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad". zadovoljili samo plaćanjem. no malo je bilo onih koji bi se. Fox presreo. povukao se. poslije takvog divljaštva. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. iako je nedostajala prava zakonska vlast. U zoru gaje šerif J. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. u nedostatku regularne vlasti. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku. bacio na pod i zgazio. J.nl Uitvl pakao. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. po tadašnjim okolnostima. Šerif nije po. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd. uz neprestanu pucnjavu. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti. dana 14. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. Slijedi Dimsđaleova priča. nasuprot tome. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim.i-vanju.

Potražio je Alexandera Davisa. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne. . otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea. Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac.c." Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti. da je jedva stajao ispod te kobne grede. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. skoro sigurno. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. glavnog suca.bio je tihi odgovor. mila moja ženo! ..Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao.i požurio da se pridruži svojim ljudima. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu.rekao je. koji je odmah saznao svoju sudbinu. iako pogubno za njega. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. izjavio je da ga se |(i. potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio. Vođa je istog dan. Kako itlac stajao potpuno miran. objasnio je na što su ru- treba objesiti. savršena jahačica.r/. do zuba naoružanih ljudi. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu. • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. Posjedovala je puno kvaliteta: visoka. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. inače ćeš.. Obratilo mu se nekoliko ljudi.Kako to mislite? . molitvama i kukanjem. ludo i nepromišljeno. ona bila oborena.Nemaš me prava pitati kako to mislim . uzmi konja i idi kući. ne pružajući nikakav otpor. jer je bilo poželjno j>l*.zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost. Nesretna dama o kojoj je riječ. jednog po jednog. mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj. . no bio je gluh na njihova pitanja. i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. kako postoji suglasnost svih na teritoriju. platiti. ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati. graciozna. Ukratko. gonila je svog konja preko brda i planina. Zaustavivši se ispred dućana. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. međutim. počne dozivati M'oje prijatelje.Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O. U međuvremenu. Neprestano je ponavljao: . i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio. vitalna. Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja. opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi. Otišao ji. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. natjerao je životinju da ga popije. . nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. pronicljivim očima. f "Mina jakih. jer je često upadao u salune. a prazna gajba služila je kao postolje. povlačeći sve što je rekao. zgodna. još uvijek pod utjecajem alkohola. One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost.s sjeća. ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. blaga. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. rekao: "Slade. U jednom salunu. S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim. Odbor će ga predati u njihove ruke. više nije bi-Ittli-da. uputilo se u Virginiju. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja. do Davisa i ispričao mu se. Prije ovoga. Ovo nije bilo ništa neobično. i izvadivši deringer. i u to vrijeme bi.

učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika. nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne. osim onih koji su mu bili najbliži. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt.te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide. očajnom.časna riječ sama se od sebe nameće. Čuvši presudu. Slade je umro gotovo istog trona. Slade se pokazao Kao neustrašiv.ćajima. jecajući kao dijete. Jedan od Sladeovih prijatelja. gotovo i kako je ostala udovica. A onda. slobodan i naoružan. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja. nepromišljeni odmah na-n li kukavicama). molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede". uto se ovaj okrenuo i pojurio. ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup. II) harem tako izgleda. odnijeli ga u hotel i. iscrpljen preklinjanjem. da bi sai it.i kako ju hv«. koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama. Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. od kojih je jedan. ubrzo su ga vratili. nazočnima uputio nekoliko riječi.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. Nitko se na tako nešto nije usuđivao. mnoge ulizice zečjeg srca. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. izvadio je rubac i povukao se. i n«. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi. Ipak. grubi. no. spriječavale su ih da mu ispune želju. Skinuli su tijelo. Mnoge poznate kukavice.v«. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . no. pri čestom spominjanju >. neki osjećajan čovjek. no. što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? . ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika. sudac Daviš. uzornih građana. ljubaznom gradskom džentlmenu. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. jedan od njih. sirovi i odbačeni.^to je nedostajalo tom okrvavljenom. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu. zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi. »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-.

.. V / fi > ' f. KAU ZAPA BOJA DU <I2V. 0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM . 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C.. IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:. %< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © . & .) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A. AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA.PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0.■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A... />.. £ t< y £.

l V 0 A P -i i ■'.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA . JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA .JOJ!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful