Unger G.F. - Adios Hombres

NAŠA STVAR d.o.o.

Zagreb, Redakcija "Romani i stripovi" DIREKTOR: Robert Pauletić GLAVNI UREDNIK: Pavle Lugarić VVestern roman "Bijeli bizon" broj 12,10. siječnja 1996. Naslov izvornika • G. F. Unger: "Adios, Hombre" Nakladnik: NAŠA STVAR d.o.o., Palmotićeva 22, Zagreb Redakcija: Palmotićeva 22, Zagreb, tel/fax: 01/432-824 Tiskara: SANT, Stara Samoborska bb. Sveta Nedjelja Copvright: VW/NAŠA STVAR IZLAZI MJESEČNO G. F. Unger ADIOS, HOMBRE i Juan Rodriges i ja uhvatili smo stado divljih konja. Na kraju je bilo točno pedeset sedam upotrebljivih životinja. Većina ih je bila prvorazredna i donijet će u prosjeku dvadeset dolara. Za nas je to bila dobra zarada. Međutim, u ovoj zemlji čovjek nikada nije siguran od Apača i razbojnika. Kada smo tijekom nekoliko dana opazili različite tragove, postali smo oprezni. Dan prije probdio sam cijelu noć. Sljedećega sam dana uhvatio pola tuceta naših životinja. Bilo je, dakle, razumljivo što sam noć prospavao kao mrtav. Stražario je moj partner Juan Rodriges. A u amiga Juana čovjek se mogao pouzdati. Uvijek je tako bilo. Ali danas je bilo drugačije. Kada je zagrmio hitac, nisam skočio, kako bi, vjerojatno, mnogi muškarac učinio. Otkotrljao sam se u stranu i već sam držao u ruci kolt što sam ga imao na dohvatu ruke ispod pokrivača. Više od toga nisam stigao učiniti. Nešto me je tresnulo po glavi, tako da više nisam čuo ništa. Samo me je obuzeo osjećaj da će mi se glava razletjeti u tisuću komada. U neko sam se doba probudio. Glava ino je neizdržljivo boljela, no ipak sam polagano počeo misliti i prisjećati se. Osjećao sam nedostatak zraka i bilo mi |n strahovito mučno. Još mi se uvijek i mji'lo pred očima. Odjednom sam pomislio da sam oslijepio. Taj me je strah posve ošamutio. Zatim se crna magla pred mojim očima pretvorila u plamene krugove, a nad sobom sam razaznao blistave zvijezde Arizone, kao i prethodnih noći. Podigao sam ruke i drhtavim prstima oprezno opipao glavu. Zaista je imala veliku, otvorenu ranu što se pretvarala u oteklinu. - Eh, hombre - rekao je jedan glas - ti kao da dobivaš još jednu glavu. Brzo je narasla. A boljelo je, zar ne? Obrisao sam lice i napokon ugledao čovjeka u svijetloj noći. Mirno je sjedio na kamenu, udaljen svega tri koraka od mene, pušio dugačku, tanku meksikansku cigaru, a na glavi mu je bio meksikanski šešir šiljasta vrha, široka oboda što mu je zaklanjao trokutasto lice. lako je neprestance upotrebljavao španjolske riječi, nije bio Meksikanac. Njegova je odjeća varala ili su ga odgojili američki ljudi. Polagano sam se uspravio. Omaglica mi je plovila ispred očiju. Moj je kolt nestao, a ni moja puška više nije bila na dohvatu. A malo dalje ležao je moj partner Juan Rodriges. Shvatio sam da su ga ranili kako ne bi mogao ispaliti prvi hitac. Ja sam se dokotrljao jednomu razbojniku pod noge. On me je udario puškom. Nakon nekog vremena pred očima mi se razbistrilo.

Rekao sam:- Amigo, zašto ste ovo učinili s nama? Čovjek se tiho nasmijao: - Ah, mora se živjeti - rekao je. - Ovi lijepi caballosi donose mnogo novaca i još mnogo toga. Ovaj svijet postaje sve gori. Ništa se ne dobiva na dar. Kada popušim, ubit ču te. Ostao sam ovdje da bih te ubio. Tvoj će partner umrijeti. On neće više dugo. Sada mi je bilo sve jasno. Bili su banda koja traga za zaradom. Naših pedeset i sedam konja, divljih konja, donijet će im dobru zaradu. A budući da su bili opaki momci, ranili su Juana, a mene tresnuli po glavi. Pogledao sam čovjeka koji je ovdje os-lao da bi mene ubio. No nisam ga mogao dobro vidjeti. Veliki mu je šešir zaklanjao lice. - 5 drugog ću svijeta pljunuti na tebe ako mi ne pružiš priliku. Ako si pravi hom-bre, dat ćeš drugomu hombreu priliku. Više nisam mogao reći. Nisam smio moljakati za svoj život, proklinjati i jadati se. Morao sam govoriti mirno i hladno, s lasnirn prizvukom prezira u glasu. Sve sam ja lb znao. Radilo se o mojem životu. Tiho se smijao, a u glasu mu se osjećalo malko ljutnje. Arnlgo, a kako ti zamišljaš tu priliku? -upitao je nakon nekoliko trenutaka. - Da si II muškarac, pravi hombre - rekao sam - ne bi morao ni pitati. Daj mi moj kolt, a zatim me pokušaj ubiti. Stavit ću kolt za pojas. Ti ga možeš staviti u korice. I onda... Glasno se smijao. - Zar misliš da sam lud? Možda si ti slavni pislolero, komu ja ne mogu pružiti ni vode, iako još nišom naišao na protivnika koji bi me itkj<i<io pohoditi. Ali, ja nisam samo razbo|ink ni rovolvcraš, ja sam muškarac koji drugomu daje priliku. Dajem ti je. Bacio mi je opušak pred noge i ustao laganom kretnjom koja mi je pokazala kako je gibak. Vuk koji nehajno leži na suncu ustaje na isti gipki način. Otišao je do svojega konja i uzjahao. Bio je to šareni konj, prepoznao bih ga između stotine drugih. Dok je sjedio na konju, razmislio je još jednom. Brzo i nehajno izvukao je svoj lijevi kolt. Zatim je naciljao u mene. Ja sam u međuvremenu ustao. Stajao sam ljuljajući se kao pijan. S mojom ravnotežom nešto ozbiljno nije bilo u redu. Na trenutke mi se sve zamaglilo pred oči-" ma. A glava kao da mi je još uvijek htjela puknuti. No potisnuo sam nelagodnost. Ljuljajući se stajao sam i čekao pucanj. Nisam mogao učiniti ništa, baš ništa, jer kretati sam se mogao samo vrlo polagano i nesigurno. Za nekakav očajnički napad bio sam prepolagan. Još sam uvijek bio kao uzet. - Misli na to, hombre! - rekao sam. - Plju-vat ću na tebe s one strane. Svaki muškarac mora drugome muškarcu dati priliku. To je jednostavno i drugačije ne može biti. Ponovno se nasmijao na čudesan način. Bilo je tu nekakvog divljeg veselja i Ijutita otpora. - Dajem ti priliku, hombre - rekao je zatim. - Ostavit ću te živa. Možda ćeš se uspjeti izvući iz ove zemlje. To je tvoja prilika. Spremio je revolver i odjahao. - Adios, hombre! - doviknuo je još preko ramena. - Adios, hombre! - ponovio sam promuklim glasom i zagrcnuo se. Kada su utihnuli udarci kopita njegova konja, začuo sam svojega partnera Juana Rodrigesa stenjati. Tek sam sada shvatio da nisam sam i da će Juan - kao što je razbojnik rekao - umrijeti. Pošao sam prema ispruženoj spodobi. Kada sam kleknuo, ponovno mi je pozlilo Moja glava jednostavno nije izdržala. Kuda sam je spustio da bih pogledao Ju-una, imao sam ponovno osjećaj da će se rasprsnuti. - Vode - prošaptao je Juan - daj mi vode, amigo. Sada sam vidio da ga je metak pogodio u želudac. Umrijet će teško i polagano, a budem li mu dao vode, bit će mu još gore. ■ Ogledao sam se oko sebe. Razbojnici nam nisu pokrali samo konje. Njima je bilo potrebno sve, jednostavno sve. Od naše opreme nije ostalo ništa. Ti su lešinari ponijeli i ono što nije vrijedilo više od tri centa. Čak moj i Jua-nov šešir. Ukrali su mi i čizme. Do sada to još nisam opazio. Moje su nevolje bile velike. Sve sam to spoznao tek sada kada sam se ogledao oko sebe. Uzeo sam svoj rubac, pošao sam do izvora, dobro ga smočio, a'svoju sam ote-klinu na trenutak držao pod tankim mlazom vode što je dotjecalo iz pećinske pukotine. Zatim sam oprao Juanovo, znojem obliveno lice. Upijao je kapi vode s rupca, a ruke je neprestance držao na tijelu. Nisam mu mogao pomoći. Vjerojatno mu ni pravi liječnik ne bi mogao pomoći. Juan je znao da će umrijeti. - Compadre, imaš li cigaretu za mene?

Našao sam vrećicu s duhanom u džepu košulje. Bilo je još malo duhana. Savio sam cigaretu, pripalio je i stavio Juanu u usta. Nakon dva dima s mukom je rekao: Tako je to u životu. Nedostajalo je još pol stotina dolara za mali ranč što sam M'i htio kupiti. Već sam dao predujam. I'"i li \ mojoj Rositi i reci joj da mi je žao, i imigo - rekao sam - učinit ću ta-ii objasniti Rositi. - Volio sam jahati s tobom, Bac Cats-hum - rekao mi je. - Adios, hombre! Vjerujem da ćemo se jednoga dana ponovno vidjeti. Adios! Zatim je umro. Zaklopio sam mu oči. Juan nije tražio da ga osvetim, ali.... Prekinuo sam se u mislima. Bilo je prilično nevjerojatno da bih Jua-na mogao osvetiti i da bih za ono što su nam učinili mogao tražiti naknadu štete i zadovoljštinu. Prema ljudskim mjerilima, ja sam bio izgubljen. Nisam više imao čak ni čizme ni šešir. Teško da bih se mogao izvući iz Horse-mesalanda. Ali htio sam. Ovi su razbojnici izabrali pogrešna čovjeka. Ja nisam bio ovca kojoj se jednostavno može skinuti koža. Ja sam bio Bac Catshum i mene su već mnogi pokušali srediti. Meni su već mnogi ozbiljno radili o glavi. Međutim, ni jedan do sada nije uspio. I neka tako ostane. Legao sam kraj svojega mrtvoga partnera. Bio mi je potreban mir poput lijeka što spašava život. Više se nisam mogao kretati. Najprije je moja stravična glavobolja morala postati podnošljivom. Stavio sam mokri rubac na oteklinu. Zatim sam se opustio i postupio kao iskusni Indijanac koji se neizbježivim nevoljama strpljivo predaje. Tako će bol u mojoj glavi postati nešto što se strpljivo mora podnijeti. Nisam se borio protiv bolova. Postali su mi ravnodušni. Čak sam i zaspao, sve dok me pred kraj noći nije probudila hladnoća. Pećine što su tijekom vrućega dana skupljale toplinu, odavno su je izgubile. A ja nisam imao ni pokrivača, ni topla ogrtača. Čak-ni vatra nije više gorjela. Nju je zgazio čo©v|8k koji me je zapravo htio ubiti. Očito nije ?ollo da mu u sjaju vatre prepoznam lice. Mo|u |e glavobolja doduše još postojala, ali više nije bila tako neizdržljiva kao u početku. Juana Rodrigesa morao sam pokopati u n|ogovu donjem rublju. Jer njegove hlače, |ahaća košulja i jakna bili su mi potrobni da zamotam noge. Razbojnici •iii I Juanu odnijeli čizme, no one mi io-nuko ne bi pristojale, jer je Juan Rodriges bio /a glavu niži od mene i imao je tri bro|a manje noge. Ja sam bio visok i unatoč mršavosti prilično težak. Uzeo sam, dakle, Juanove stvari. On bi ml Ih sigurno dao da je još mogao shvatiti Ito me je očekivalo. Pokrio sam ga kamenjem najbolje što som mogao. Kad sam to dovršio, nad n|lm je bio visoki humak. Ja sam ponovno bio na kraju snaga i morao sam leći. Hrana mi je bila samo izvorska voda. Momci su nam odnijeli baš sve, čak čađavu kanticu za kavu. Toj razbojničkoj bandi zacijelo je pripadalo nekoliko sasvim bijednih momaka, kojima je bio važan svaki cent. Kasno poslije podne - po danjoj žezi ionako ne bih mogao ići - kada su sjene postale dugačke, krenuo sam. Tragovi su se u prašini dobro raspoznavali. Pedeset i sedam konja, zatim životinje od dobrih desetak jahača - sve je to ostavilo svu silu tragova. Ja sam bio Bac Catshum. Bio sam muškarac, koji je bez hrane, bosih, samo u krpe umotanih nogu, mogao hodati tri dana i tri noći. Gipki čovjek u meksikanskom šeširu i trokutasta lica, čiji smijeh nikada neću zaboraviti, sigurno mi to ne bi pripisao. A da i jest, sigurno bi mislio da s napola mrtvim čovjekom neće biti mnogo muke. Krenuo sam dakle - bez oružja, bez hrane, bez vode i bez obuće. Nisam žurio. Polagano sam hodao. To je bio jedini način da možda ipak stignem do cilja. Ako me otkriju Apači, sa sigurnošću je svršeno sa mnom. Nisam imao čak ni nož. Hodao sam cijelo poslijepodne i cijelu noć sve do izlaska sunca. Našao sam izvor i napio se, zatim sam se udaljio oko milje. Svoje sam tragove dobro izbrisao. lako sam bio umoran, neko vrijeme nisam mogao zaspati zbog gladi. U glavi mi je bilo bolje. Više me nije jako boljelo, samo mi se ponekad mutilo pred očima. Znao sam da bi me svaki liječnik gurnuo u postelju s potresom mozga. No ako nisam htio propasti u ovoj divljini, morao sam pronaći bilo kakav put do ljudi. Ali nisam htio samo to. Momak koji je odjahao uz pozdrav "Adios, hombre" morat će me ponovno vidjeti. .«?■-■ II

Ponovno sam spavao do kasnoga po-slijepodneva, a zatim sam krenuo. Usput sam iskopao nekoliko jestivih korijenova i našao nekoliko bobica. Međutim, glad se time nije smanjila, postala je još gad-nija. Nešto prije ponoći stigao sam do ruba Horsemesalanda i sada sam morao preko ravnice prema jugu. Ravnica je bila široka gotovo dvadeset milja. Bilo je tu brežuljaka, grmovitih područja i nekoliko potoka i uvala. Na blijedoj mjesečini i svjetlu zvijezda ova je ravnica izgledala bezopasna, ali nije bila takva. Morao sam brže hodati. Ujutro, nakon što svane dan, više ne smijem lutati ravnicom. Svaka apačka izvidnica može me s brežuljka jednim pogledom ugledati. Tada bi sa mnom bilo svršeno. Nije mi bilo lako. Nakon otprilike deset milja pao sam i mislio da neću moći dalje. A zatim sam ipak nastavio. Gotovo nakon svake milje mćrao sam sjesti i drugačije vezati krpe na nogama. Te sam krpe do kraja izgazio/pa su se sastojale od samih rupa. Usput sam našao čvrstu batinu. Bila je moje jedino oružje. Kada sam nedugo nakon svitanja stigao do ruba ravnice i htio kleknuti kraj jednoga izvora, gdje su i razbojnici napojili ukradene konje, na vrijeme sam, kutom oka, opazio nejasnu sjenu. Izvor je bio okružen s nekoliko pećina i nešto drveća. S jedne pećine spustio se Apač. Budući da sam se sagnuo, promašio me je. Njegov me je nož samo okrznuo. Skotrljao se i okretanjem ublažio pad. Kada je ustao, pogodio sam ga batinom. Razbio sam mu cjevanicu, a zatim sam mu kraj batine zabio u lice. Zatim sam ga još jednom udario objema rukama tako da je batina pukla. Kada sam nakon svega pogledao mladoga ratnika, bio sam siguran da nikada više neće napasti bijelca. Malo kasnije spoznao sam da je bio sam. Bio je jedan od lutajućih ratnika koji druge ratnike šalje na sve strane kako bi tragali za pljačkom i plijenom. Njegovi će tek nakon više sati, a možda i dana, opaziti da ga nema. Našao sam njegova konja i smjesta <mao da je nekoć pripadao stočaru. Imao |c /iq u obliku srca, kaubojsko sedlo i za■' oljno me je pozdravio. Moj mu je mi10 poznatiji. i Wmju je još bila puška, a Apač je ■ "pasač i kolt prvobitnoga vlasnika. ' i im |(> bilo da su Apači prije nekoliko ■ipuli ili ranč ili stado goveda ili ličnog jahača. Meni je to sada pomoglo. Našao sam malo sušena mesa i nešto hladnog pića. Kad sam nastavio jahati prema jugu, osjećao sam se mnogo bolje. Želja mladoga Apača da me ubije spasila mi je život. U zamjenu za to što sam ja njega sredio, dobio sam konja, oružje i mrvicu hrane. No tako je to bilo u ovoj zemlji. Tu su bili samo progonitelji i progonjeni. Vjerojatno onako bos, bez oružja, bez vode i hrane ne bih uspio još dugo izdržati. Ovako mi je postalo lakše. Što sam duže sjedio u sedlu, to sam se bolje oporavljao, a kada sam pojeo zalihe, vratila mi se snaga. Oružje što sam ga sada imao bilo je dobro. Revolver mi je dobro ležao u ruci. Zacijelo je pripadao čovjeku koji puca bolje od prosjeka. Bio je gotovo isto tako dobar kao moje oružje što sam ga htio vratiti kada stignem do kradljivaca. Put je bio dug. Još sam dva dana morao ostati u sedlu. Zatim sam stigao u Santa Rosu. Nalazila se tik uz granicu i bila je malo gnijezdo, gdje su nekoć Španjolci uredili misiju. Misija u Santa Rosi bila je znak da su misionari znali pokrstiti stotine Indijanaca i godinama izgrađivati misiju. Grad je bio malen. Sastojao se od nekoliko desetaka meksikanskih koliba i desetak drugih zgrada što su ih izgradili Amerikanci. Jedna je rječica razdvajala grad, a preko nje vodio je most. Poslije sam saznao da je rječica granica i da jedan dio grada leži na meksič-kome tlu. Sve sam to promatrao s brežuljka.Otkrio sam i konje u velikom koralu ispred američkog dijela grada. Ondje se očito održavala dražba. Shvatio sam da se prodaju moji i Juanovi konji. Naravno da je moj prvi poticaj bio da odjašem dolje i uzvitlam veliku prašinu, jer ako u mjestu ima pravednih ljudi, sigurno će mi dati potporu protiv kradljiva-ca konja i pomoći da ostvarim svoje pravo. No moj je razbor ubrzo prevladao. Zato nisam odmah odjahao dolje. Naime, ovakva gnijezda tik uz granicu ponekad su gora od košare čegrtuša ili osinjeg gnijezda. U takvim je gradovima uvijek postojao nekakav gazda i sve je zavisilo od toga je li taj gazda pošten ili nepošten, miroljubiv ili zao. U takvim gnijezdima čovjeku mogu oderati kožu.

11' i nogama sam imao Apačeve moka-l'ristajale su mi. Oni nisu bili žigosani. navikavali na jahanje. Moj cilj bila je rječica. Nisam žurio. koja je gorjela samo zbog zabave. uskoro razglasilo. . šeširu i trokulastu licu. diljem cijele zemlje. oko koje su se okupile kuće i kolibe. No čak ako ondje žive dobri i pravedni ljudi. Rječica se zarila duboko u tlo. Obala sg posvuda spuštala prilično str- ino. Samo bih onoga koji jo ostao uz mene prepoznao po smijehu. možda čak rudnika ili osamljenih rančeva. a korice čvrsto svezao . Bio je od one vrste koja je sanjala da će jednoga dana postati generalom revolucionarne vojske. Plesalo se i pjevalo. Čak ono što je na velikoj udaljenosti izgledalo napola manje još se moglo jasno razaznati. gorjela je vatra. sve sam dobro vidio. Bez obzira na to što je udaljenost bila prilično velika. Nekoliko životinja ostalo je u gradu. ovdje nitko nije vrebao. Naravno da sam bio pripravan da mi poneki oštar hombre poželi dobrodošlicu. vjerojatno. Zrak je u Ari-zoni bio čist i suh.'m I ii 'dro. Konji su bili potrebni svima. a važno je bilo samo da dovoljno dugo čekaju. Vidio sam konje koje smo tjednima Juan i ja mukotrpno hvatali. Ostatak sam dana ostao na brežuljku. pa l'"luiMjenikov kolt. Gitare su brenčale. Na trgu ispred misije. sigurno onamo gdje je bilo skrovitih logora i naselja. Možda je bilo još prerano. meni će biti vrlo teško dokazati da sam vlasnik konja. Iz obližnje krčme donosilo se piće ili se odalazilo unutra i pilo. pa su oštri hom-bresi još sjedili za večerom. odjahao sam dolje. Svojega sam konja privezao u mračnom kutu. U meksičkom dijelu grada odvijalo se nešto poput fieste. tek malo pripitomljeni i jahani. Napadači su često čučali u zasjedi. a na njoj su se pekle tri male svinje. Vjerovao sam da ondje postoji neki prijelaz. Međutim. To je ovdje na granici bilo uobičajeno. Protiv krad-Ijivaca i ubojica bio bi samo moj iskaz. otprilike milju istočno od grada. Nekakva je divljač uvijek stizala.A ako su "trgovci konjima". Jedino s njima mogle su se prelaziti velike udaljenosti. Bili s. I konja koji je stajao vezan izvan korala. promatrao crvenilo neba i pitao se hoće li poteći mnogo krvi. Budući da su razbojnici odmah otišli s konjima. Čekao sam da sunce zađe. Posebice veliko stado bilo je otjerano preko mosta na meksičku stranu. jer su prijelazi bili rijetki. ja ču biti sitan kao miš. Krenuo sam prema sjeveru i nakon milje došao sam do grada. Dobro sam /apamlio momke što su se dolje predstavljali kao trgovci konjima. Ljudi su bili veseli i razdragani. Izgledao sam kao otrcani lutalica. koji su ondje prodavali moje i Juanove konje. a netko je vješto svirao trubu. Zapamtio sam tijek prašnoga kolnog puta i uskoro sam naišao na nj. odakle sam mogao sve promatrati. Kada je pala noć. Nastavio sam razmišljati kako su naši lijepi konji rasprodani i otpremljeni u stadima ili pojedinačno u različitim smjerovima. A možda su pripadali i našim amigosima što su nam pokrali konje. Malko sam se okrenuo prema Meksiku. Njogov šošlr. Krajem dana završavala je trgovina konjima. a sada su nestajali sa svojim novim vlasnicima. Prilično sretno stigao sam na meksičku stranu. Smjesta sam ga prepoznao. izvadio revolver iz bisaga. Veselica |e stajala samo nekoliko dolara za svinje na ražnju. Uz vatru. njegove kretnje i stas. pripadali tome mjestu. mogla se kupiti. a korilo se napunilo samo za velike kiše. plamsala je još jedna vatra. No ovdje je voda nabujala otprilike jednom u Irl godine. Brada mi je već prije nekoliko dana bila zrela za brijanje. Naravno da ime mjesta nisam znao. s jedne i s druge strane rječice. . nisam mogao prepoznati ni jednoga od tih tvrdokornih hombresa. To ću još morati priopćiti njegovoj Rositi u Santa Cruzu. bačvu tekile i kukuruzna piva. No Juan je bio mrtav.u to divlji konji. Čak kada se i znalo da je životinja ukradena. Drugo su stado otjerali medu brežuljke. Juan i ja očekivali smo dobiti više od tisuću dolara. I sada sam ga vidio. Svjedoka nisam imao. kada sam već bio u Santa Rosi. jer se dobivenim novcem moglo lijepo zabaviti. čista i jaka. Zbog toga nisam počinio pogrešku. Saznao sam to tek poslije. Možda su bili u gradu. Paco je bio razbojnik i živio je u Meksiku. Možda ću moći ostaviti obavijest i njegovom bratu Pacu. Konji su zacijelo bili vrlo jeftini i to se. _ Nežigosan konj uvijek se mogao kupiti.

. Držao je u ruci par čizama i stavio mi ih pred noge.odvratio sam na najboljem pograničnom španjolskom. Imao sam još nešto više od pedeset takvih zlatnih dolara. Donesi mi nešto. Morao sam se dobro svladati da momka ne tresnem tako da odmah posrne natraške. a ovdje u Meksiku svaki je bio velik kao kotač na kolima. Prišla je punašna ljepotica i upitala me što bi mogla za mene učiniti. Morao sam ostati ledeno hladan i nisam smio učiniti ni najmanju pogrešku. no ubrzo se svladao i primorao na ljubaznost. Ja sam trgovac i trgujem danju i noću. potreban par dobrih čizama.rekao sam . No prije toga volio bih jesti. . A kada se dobro najedu. Taj stari momak. bit će ti svejedno kako se zovem. Kroz tanku tkaninu odjeće osjetio sam toplinu njezina tijela. grah i koješta ljuto uz to. Sigurno ih je Indijanac opljačkao kod momka čijega sam imao konja i oružje.Zovem se Conchita Alvarez.Imaš li još toga? Jesi li sredio kakvog gringa? A ja sam mislila da si ti tako siromašan hombre da si morao prodati svoje čizme. pa iako je u kutu bilo mračno. Sada zbog svoje pune brade nisam bio sličan Komanču. Na prasne.. Zatim je rekla: . Priredili su malu proslavu. a ja ne vjerujem da ih je platio više od dva. . ali kada sam govorio španjolski. koji je koristio svaku priliku da zaradi koji pesos ili dolar.rekao je . Nije dalje stigla.rekao sam. Čučnula je kraj mene i rekla: . curo. što nije samo nasitilo gladna čovjeka već i umorna muškarca do kraja osvježilo. kojemu je. Uvijek ćeš se sjećati drugih stvari. . amigo. Bio je to jedan od zlatnih dolara što sam ih pronašao kod Apača. Izuo sam mokasine. Kada se sve pojede i popije. Pečena svinjetina. zar ne? Nasmijala se. baš tako lijepe više i nisu. to ti obećajem. uopće ih ne bih mogao uzeti.budeš li me izgladnjela.Ti bi mogla mnogo učiniti za mene. Divila se zlatniku. No i prijeko. Uzeo sam čizme i rekao: . Tijekom večere u mračnom sam se kutu micao što manje i ogledavao oko sebe. To mi se dopada. Ti moraš doći iza kuće. Bio je to stariji momak šiljate brade.ti me ionako nećeš zaboraviti. Tada će završiti fiesta.Malo su mi tijesne.Ah . Dao bih ih za dvadeset dolara zato što ste Chitin prijatelj. Odakle dolaziš? Stajala je tako blizu mene da me je dodirivala. reći ćeš mi svoje ime. najviše tri dolara. s ostrugama. razabrao sam da su to moje vlastite čizme. Puhao je poput staroga mačka. Zatim sam ponovno čvrsto vladao sobom.Curo . Zatim mi je prišao jedan muškarac. Kimnula je. jer su je zvali drugi gosti. Sjeo sam na verandu gostionice kojoj je pripadala i krčma. amigo. a zatim je pokazala na zlatni dolar.Dopadaš mi se. na trgu će biti mirno. Na te se riječi samo osmjehnula i otišla. Ove su čizme prvorazredne. Sigurno ih je dobio od jednoga razbojnika. anđele moj! . jer ona je gostioničareva kćerka. a ti? . Dotjerali su veliko krdo i dobro ga prodali.No. taj dolar sigurno nije manje vrijedio. možda. . . hombre! Ja volim visoke i snažne amigose. Dao sam joj dolar.Čovjek se može prevariti . bio je to gadan zalogaj. malo ćemo imati jedno od drugoga.No čak i obrijan i dotjeran više bih sličio civiliziranom Komanču nego teksaškomu Amerikancu. mnogo važnijih od imena.Senor . Da nisam jahač i da mnogo pješačim. . jeli. ali ta je želja trajala u meni samo jednu minutu. postaju još snažniji.Siguran sam da bi mi ti mogla stvoriti raj na zemlji. Bilo je tu još djevojaka osim Chite. navukao čizme i rekao: . Dat ću ti pet dolara. zatim je stisnuo i upitao: Prije nego što podeš. . Kada budeš mislila na mene. sigurno ti neću dati nikakvih dvadeset dolara. a ona se još čvršće privila uz me-ne .rekao sam i obujmio je oko • struka. o čemu ću sanjati. nitko ne bi pomislio da sam gringo. Brzo mi je donijela jelo. neobri-jane i otrcane muškarce bila je navikla i dobro je naučila da medu njima prepozna one prave. . Svi su slavili. Naravno. Bilo je izvrsno. Momaka također. Manuel i Ferdinand vratili su se iz lova na divlje konje. pili i plesali ispod verande i na trgu kraj vatre. A možda mi uop-. Lijevi prozor iznad drva za potpalu.Chita mi je rekla da je došao jedan hombre. Toliko bi mogla učiniti za mene. će i ne pristaju. Zaista nije bila suzdržljiva. Pogledao sam je i vidio da ona nije nikakvo naivno dijete. Zapao sam ovdje u gadno gnijezdo u kojemu su razbojnici bili kod kuće i obavljali svoje poslove. ponudio mi je moje' vlastite čizme. Budem li ih uzeo.Tek poslije ponoći imat ću vremena za tebe. Bacio sam pogled na čizme. ljepotice. na drugoj strani.

Ali. a meni je na rancu potrebna žena. Ja sam znao |i I lundo Carradine ovdje vlada. dovoljno pio. Imoju ženu i sedam ružnih kćeri. dok smo jahali preko rječice. Došao sam u grad u kojemu jedan od najopasnijih momaka vlada cijelim Jugozapadom.Amigo. Uvijek kada sam pijan želim nekoliko čaša viskija što ga imaju gringosi. Svojih sedam bradatih krava Ortega nikada neće uvaliti muževima.Pa vi valjda ne biste siromašnu čovjeku skinuli košulju s leda. ja bih vam te fl/ino poklonio. On je te čizme izgubio na pokeru. lagano se ljuljao i promatrao ga. Nije on bio tek nekakav Carradine.Koje ste to ime spomenuli u vezi s trideset posto udjela u trgovini? Hondo Carradine? Je li to vaš poslovni partner? Trgnuo se i zastenjao od nevoljke su-t'uli. tko si ti. .Ja pri tomu zarađujem jedan jedini dolar .rekao je . Pri svakoj trgovini moram nešto zaraditi.rekao je. compadre! Zveckao sam dolarima u džepu. suvišne Apačeve mo-ikasine i htio se pozdraviti i poći. Ponovno je zastenjao. Ja. na hlačama i posvuda gdje je to bi-lo moguće momak je nosio konchose. . Uskoro sam stigao do velikoga saluna.rekao sam. Chita je toga časa bila zauzeta drugim gostima. bedam dolara . .Hej. Konj je cijelo poslijepodne pasao.a pri svakoj trgovini senor Hondo Carradine traži trideset posto. Ali nišom ni pomišljao da jednostavno nestanern. som. Već sam htio uzjahati kada mi je palo na um da možda ipak ne bi bilo dobro poput ponosna Španjolca projahati mostom. Na njegovu crnom sombreru bila je zlatna vrpca. sedlamica. ne . ili Osjetio sam nekakvo bockanje. . .a sljedeći ću posao |inožda obaviti tek za tjedan ili za mjesec Idana. kojima se nitko ne želi oženiti jer su ružne i siromašne. Tu je bilo privezano dvadesetak konja i stajalo je nekoliko kola. zar ne? Kimnuo sam. Da sam fmladi. jer što bi bio ovaj I I»'Z zaštite gospodina Carradinea? c Im ml je bilo sve jasno. Možda su pripadale čovjeku koji je umro od zarazne bolesti. amigo. Nasmijao sam se. Zatim je progovorio glasom kao da /ulivaljuje na lijepom daru.. snježnobijelu košulju. Samo. a ispod kratke jakne nabranu. Hoćeš li poći sa mnom da ne budem tako sam kada budem pijan? Znaš.Napij se sam. Revolver sam ponovno gurnuo u bisa-ge.Deset . Otišao sam s verande i u nekoliko koraka stigao sam do svojega konja koji je stajao iza kuće. Vjerovao mi je svaku riječ. A za poja-. na ogradu je bio naslonjen jedan muškarac. Moje su ga riječi oraspoložile. amigo. . Samo jedan dolar ostaje za mene. Ja bih želio "znati čije su to čizme. • Osam! Osam i pol! Pri tomu je jadno uzdahnuo. Petnaest . dugonogi? Tebe još nikada nisam vidio. tamnu.i to je moja posljednja riječ.. Bio je opasan.zaškripao je zubima. Ondje bi me kao stranca još lakše prepoznali. Idi samo. Kada sam stigao do mosta.Ja moram brinuti o sedam kćeri. jer one će od vas ponovim učinili gospodina. senor . Pogledao me je i upitao: . Najprije sam htio naći momka koji me je bosa i bez oružja i konja ostavio u divljini Horsemesalanda. a prije toga. potapšao konja po vratu i prsima i pošao.lagao je . pa se zasad nisam morao o njemu brinuti.gospodin koji je prije vas nosio te čizme bio je otmjeni gospodin.rekao sam . iako je na prvi pogled djelovao previše napirlitano... Išao sam prema mostu i hodao kao da sam pripit. amigo. Na suprotnoj strani nalazili su se dućan. ja neću uzeti ni jednu od tih sedam ružnih cura! Nikada! Dakle. Senor Hondo Carradine ovdje sudje-u svim poslovima. ured ispitivača rude i najamna staja. ni ja lebe ne poznam. dvorište za kola. ali one su sve tako ružne da sam se morao napiti. Uzeo je i mojih deset dolara. . pa da ih umota u zlato. Na sebi je imao mekanu. jer su stari prijatelji. Nije rekao što bi tada učinio. Ne mogu jeftinije. bogat i zdrav. amigo! Uz ovakvo razočaranje čovjek se mora napiti.Samo trenutak. Zastao sam. u mračnoj uličici. Ali ja fsam imao još dva pitanja. Htio sam pogledati Orteginih sedam kćeri. moram se napiti. ali reći ću ti zbog čega sam ovdje. jer patron tako hoće. kovačnica. bogato vezenu kožnu odjeću.. Njegovi su koltovi imali svijetle drške. . Smijao se.rekao je . Pođi sa mnom. hotel. a to se može ponekad dogoditi. inače ćemo pomrijeti od gladi Da sam bogat. Ja moram stajati ovdje na mostu. Pri tomu sam tiho pjevušio. Bilo je tu još nekoliko životinja čiji su vlasnici slavili ili su već bili pijani. ja nisam htio do Carradinea. Sedam kćeri. Bio je čistokrvni Meksikanac. ja bih. Između njih bile su stambene zgrade.Život je skup . moj me je otac poslao Ortegi.0. . . a sve tako ružne! Brrr! Pošao sam dalje i znao sam da je ovo čuvar koji mora štititi Honda Carradinea od iznenađenja.

Tebe će ovdje dokrajčiti. Zatražio sam još ji'ilno piće. On se okrenuo prema šanku. Prije nego što je dodirnuo pod.. Tada je shvatio da će ga to skupo stajati. Većina ih je to činila neopazice. Zbog toga je mene promašio i opalio dva puta pred moje noge u pod. a oni su zasluženi večernji odmor uživali na drugačiji način. Moja je ljevica bila brža. Dok me je barmen posluživao. hi im nisam priuštio. . Znao sam da ne smijem gubiti vrijeme. lako je imao dva re-M'i. pogodio ga je moj metak u srce. ivi ikoo se ulijevo. ''ml sam zašutio. Lice mu je bilo ružno. Nastala je tišina. Razbojnici ovdje nisu bili Meksikanci. Mi se ponovno vidimo. ispod stola potegnula oružje. To su bili momci koji su uvijek morali očekivati da će ih stići njihova prošlost ili u obliku osvetnika ili lovaca na ljudske glave ili ljudi od zakona. iako on nije bio drugorazredni momak. Zatim sam otišao u salun. Ovdje se nije slavilo kao u meksičkom dijelu Santa Rose. Amigo na mostu već me je opipao. Palcem sam gurnuo šešir na zatiljak. Pili su i igrali poker ili bilijar. . nekoliko ožiljaka i nos koji više nije bio pravilan kao nekoć. I ja sam li. Zašto? . Sada je vidio čak tragove otekline na mojoj sljepoočici. Svoj sam kolt držao u pripravnosti. Otišao je na drugi kraj šanka da još nekoga posluži.Kako se zove? Barmen je rekao: .. Čvrsto se uhvatio za šank.To je Waco Vegas i ima ovdje bezbroj prijatelja. Još nije bio posve siguran. Čo-| vjeka je mogao jednako tako brzo prepoznati kao i ja. već gringosi. Taj je viski bio skup. hombre . Točno sam znao da ulazim u lavlju špilju. Stao sam uz šank i znao da me svi promatraju. Više nije želio ništa poduzimati. gospodine? Govorio je engleski. Ne. ali žestoki momci ondje još nisu znali što ja namjeravam. time bi se mogle puniti svjetiljke -predložio sam. Momak. Dalje nije stigao. Začudit će se.■'utuk. Samo puna brada što je okruživala tamno. Zastao je.Otkuda dolazite. Bio je domaće proizvodnje. . Kada je zapucao. bez obzira na to što ga je vidio samo u mraku i što se sada sakrio iza pune brade i velikoga šešira.Medu konjima ispred saluna stajao je šareni konj na kojemu je momak tada odjahao. Vidio sam kako su dvojica drugih momaka. Činjenica da me je momak na mostu pustio prijeći na drugu stranu očito je umirila nekoliko ljudi.i tada sam ugledao momka! Silazio je niz stube. Mnogo se toga na meni nije moglo vidjeti. jer ga još nisam vidio bez šešira. Zbog čega ste svi vi ovdje tako nervozni? Ovo sam rekao dovoljno glasno i osjetio kako je napetost postala manja. što su sjedila za stolom s moje desne strane.zarežao je. dečki . Znao sam da momci samo če-Imi|ii dd mi ponestane zraka. Oh. Smi-| jala se. bio je mrtav. Ruke su mu kliznule na drške revolvera..re-o sam. U ovom se prostoru nalazilo nekoliko muškaraca tamne prošlosti.Samo ostanite mirni. povukao je samo lijevi. Za jednim stolom skočio je momak i zaurlao: . Bile su još gotovo pune. prepoznao mi je glas n/u) da nosim kolt. a zatim je pao. U salunu je vladao mir. ovo je lovac na divlje konje što ga je Waco Vegas morao srediti. taj momak nije bio bezazlen. oporo lice. Nisam vidio momka čiji je šareni konj vani stajao.rekao je (i osim toga moram maknuti tu stvar. te kupio meksikanski.rekao sam kroz tišinu nakon što se razišao barutni dim.upitao sam i pokazao na prvu bocu. Ispio sam drugi gutljaj . Na dnu stuba pljesnuo je djevojku po [stražnjici i time je postala slobodna. koji je još bio otvoren.Preskupo . Bilo je i nekoliko djevojaka s kojima se moglo zabaviti ako se zveckalo s dovoljno kovanica. Drugo piće dvostruko prija . osjetio sam kako sa svih strana do mene dopiru znaci sumnjičavosti i budnoga vrebanja. Ja sam najprije otišao u dućan. Ispio sam viski. Svojim revolverom razbio sam obje boce. Barmen me je upitao-.Odande prijeko. Isprašio sam dva metka i zbacio ih sa stolaca. podigao je ruke. ali jaka sumnja bila je tu. Možda ga nisam uspio prepoznati. I tada me je ugledao. . . Svi su u prvi čas zadržali dah. Zatim sam kratko pokazao na mrtvaca i na barmena. Čuo sam njegov promukli smijeh i po tom sam ga smijehu najprije prepoznao. Ali nisam ni ). slamnati šešir. Šešir mu je na vrpci visio na leđima.Hej. .. koji je skočio i povikao. Užasno je palio grlo. ali ja sam odgovorio španjolski: . Barmen se nacerio i dohvatio iliiuju bocu. vodeći djevojku pod ruku.

No ovaj je hombre dobio svoje zato što je ustrijelio mojega partnera prije nego što su nam ukrali konje. Pri tome sam se korak po korak približavao vratima. Waco Vegas ostavio me je u divljini bez oružja. Znao sam da moram svladati još jednu poteškoću. ji mi je bio tako oštar kao rijetko ka-tlti Njušio sam zamku i bio sam spreman na skok. bez čizama i bez hrane. a gosti su izlazili iz saluna. Osjećao sam vrebavo čekanje nazočnih. Ljudi su dobro shvatili da ne trošim metke uzalud. još dobro napunjenu. gospodine? Više nisam govorio španjolski.Hoću tvoj udio i udjele ove dvojice klipana! Hajde! Izvuci im iz džepova i donesi mi! Momak je bio mršav i žilav. Zatim se srušio na daske. Moja je baka bila iz plemena Komanča. Sada su stali psovati i ostali gosti. a on je razumio da nisam voljan dugo čekati. skočio sam naprijed. a zatim sam rekao: . Čovjek je oblizao usnice. Gurnuo sam Vegasov kolt za pojas. okrenuo se. Pričekao sam da se stišaju. morao mi je prići. lijepo . Tresnuo sam ga revolverskom cijevi najprije preko nosa. Partnerima što su stenjali i kleli oduzeo je novac i pri tomu rekao: . Počinio je pogrešku što je crnobrado kopile ostavio na životu. Nisam ih-ostavio čekati i rekao sam ledeno: . sklupčao kraj rukohvata i zapucao ispred uznemirenih konja. loš sam znao kako izgleda veranda.• da me netko nazove crnobradim kopiletom. već kao Teksašanin. Donijeli bi tisuću dolara čiste zarade.Nije to zbog toga što me je nazvao crnobradim kopiletom. Znali su kako stvari stoje i čekali što će biti dalje. Obojica ranjenih razbojnika stenjala su. Pogledao sam momka kojemu sam izdao zapovijed. Shortv! Trči brzo! . Ali skotrljao sam se s verande. Ja sam unatoč-svemu stigao ovamo i želim da mi se nadoknadi sve. jer to uistinu jesam. . Osjetio sam da me vani nešto očekuje. Pošao sam prema pomičnim vratima. Spremio sam novac. dok mi je donosio novac obojice kradljivaca. Evo. ali bili su slični gledateljima napetog prizora. Išao sam. koji ga je ovdje čekao. Pod rukom sam osjetio krv. Polagano sam ustao. dakle ni polovica svote što bismo je Juan Rodriges i ja dobili za konje. Pokazao sam mu što o tome mislim ka. Zurili su u mene. a svoj zadržao u ruci. ' Međutim. Njegov drugi metak pogodio me sa strane. ali njegov ću dio poslati njegovoj zaručnici Rositi u Santa Cruz. taj je sredio čak Curlv-ja Slatera. Odjednom sam osjetio da svi samo na to čekaju. Opalio je kolt. a zatim po glavi. Čovjek je izašao tri koraka iz udubine. prišao šanku i stavio kožnatu vrećicu. ovdje leži Curly Slater! Neka netko otrči do Carradinea i obavijesti ga! Hajde. tražio je nekakav izlaz i kliznuo pogledom preko vrata kao da otuda očekuje nekakvu pomoć. Pitanje je bilo: što me čeka vani? Morao sam iz osvijetljena saluna u tamu. bez konja.rekao je. ali dobro je vidio kako sam brz u pucanju i da u koltu sigurno imam još tri metka. koji je stajao u udubini zida kraj ulaza u salun. zar ne? Šuteći sam slušao. Jedan promukli glas je povikao: .I sami vidite da drugačije ne mogu. .Gospode Bože.Bilo je pedeset i sedam konja. Bilo je možda tri do četiri stotine dolara. Iz njih više nije izbijalo neprijateljstvo. Na svjetlu plamena iz cijevi prepoznao sam muškarca. Dobro su znali kako mi je u duši. Nitko se nije ni maknuo. Uočio sam se kroz vrata i skotrljao niz ve-rundu.rekao sam kao čovjek koji je dovoljno dugo čekao i sada želi nešto poduzeti.No. Svi su šutjeli i čudili se. Tada se pomakao. Pogriješio je Waco Vegas. Shvatili su da bih vidio svaku i najmanju kretnju. Juana Rodrigesa nisam mogao oživjeti.Rekao sam: .U redu . To sam dugovao Juanu. Kada sam stigao do vrata. prošao između dva konja i zaputio se prema mostu. Misli li ovdje netko da nisam imao pravo razjuriti gomilu ko-njokradica i srediti gada koji je ubio mojega partnera? Vjeruje li u to netko u ovom sakmu? Šutjeli su. Znao je i to da ne obmanjujem. još je malko razmišljao. Prišao sam mrtvomu Wacu Vegasu i podigao kolt što mu je kliznuo iz korica i još bio otkočen. ali nitko im nije pomogao.. Svaki od njih morao je u sebi priznati da na mojemu mjestu ne bi drugačije postupio samo da je bio dovoljno hrabar. Kako to zamišljaš.

. Progonio bi me svojom mržnjom i sigurno me ne bi ostavljao na miru sve dok se ne bismo obračunali koltovima. Ostavio sam konja i pošao niz ulicu. Udarac je bio snažan. poljubi me! Ali. Zatim sam zamahnuo desnicom. IV .Umoran sam i ranjen. Odlučio sam. .Što se to događalo u salunu? Hej. Ali sam se sjetio Chite. Dolje nije bilo mnogo vode. napraviš ondje medu žestokim hombresima krvavu kupelj. Stigao sam do stražnje strane kuće. A ja danas više nisam htio pucati. ti pijanico! Budi barem na sekundu trijezan i ispljuni što je bilo! Tko je pucao ondje ispred saluna? Nazvao me pijanicom.Pošao sam dalje i nestao u maloj ulici gdje me je čekao moj konj. obrij me. što su ga dobili kao udio u prodaji naših konja. Meni su potrebni toplina. Nije se prestrašila. Prebacio sam ga preko ograde i bacio u rječicu. Dokaži mi da imaš veliko srce. Chita. No nisam više imao volje misliti o toj dvojici. jer svečanost je dosegnula vrhunac. samo je bilo pitanje je li meni1 dovodio u vezu s time.ti uopće nisi ljubazan sa mnom. Gledao je oprema meni. kao da ni'što bocka sa strane. nemoj prejako pritisnuti moju ranu. Ona me je pozvala. čak je označila i prozor kroz koji mogu ući ako se popnem na gomilu drva. Na mene nije nitko svraćao pozornost.Kakav si ti divlji momak! Jednostavno odeš u gringovski dio našega grada. već si tako drzak da ostaneš u gradu? Glas joj je postajao sve ljući. Čbog toga sam ponovno glumio pijan-1 (i. Manuel i Femando.•5-VtVvV Što se tiče moje rane. njega se ja ne bojim. a ipak sam se osjetio ponukanim da ga udarim šakom. Zar si poludio? Što misliš što će senjor Hondo Carradine sa mnom učiniti kada se sazna da ti nisi pobjegao. ' A. Sigurno je čuo hice. Rana me je počela jače boljeti. Brojne su ruke pljeskale u ritmu. Duboko je pao. Usred kruga vrtjeli su se jedna ljepotica i jedan plesač.. Prozor je bio otvoren. Ovoga se puta nije smješkao. Zar se tako pozdravlja dobroga amiga? Ja sam pravi caballero! Pusti me da prođem. Tresnuo je. Dosta mi je bilo pucnjave. Ja moram. a zatim legneš u moju postelju. Chita je došla sat poslije ponoći. vidio drva i popeo se. troše moj i Juanov novac. -k'iikanac je još uvijek stajao na mo! i li hici ga nisu mogli otjerati. ušao u dvorište. Zatim je. Bio je zapravo u pravu. na svjetlu mjesečine. A što se tiče toga gospodina Carradinea. Ljudi su u velikom krugu plesali oko vatre. Ljevicom sam ga tresnuo u prsa. Malo mjesečine dopiralo je u sobu. sve mi je bilo jasno.Compadre . Na trgu se još uvijek slavilo. Znao je što to znači i smjesta je doveo u vezu s pucnjavom. Dobio je po uhu i po bradi. Dokaz više kako je savjesno izvršavao Carradi-neove zapovijedi. Ipak bi je valjalo očistiti i zaviti. a ona je povremeno visoko podizala suknju. Prepriječio mi je put. ali čim stavim povoj. U kutu sam vidio umivaonik i našao sve što mi je bilo potrebno da očistim ranu. I losnicu sam pritisnuo na ranu. koji su ovdje priredili svečanost.zakrkljao sam Ijutito . u to nije bilo nikakve sumnje. ali utopiti se nije mogao. skočio sam za njim. Čuo sam ga kako stenje i bio sam zadovoljan što ga nisam morao raniti. U sobi sam osjetio isti miris kakav je zračio iz Conchite kada je bila kraj mene i privila se uz mene poput mačke. jer sam se tako ponašao. Stigao sam na pravo mjesto. zaboravit ću jeOnaj hombre na mostu sa dva kolta zadavao mi je više briga. zaboravio na svoj revolver i objesio se preko ograde mosta. Bila bi to pogreška kada je riječ o momku poput njega. ali je rekla sa zgražanjem: . Ako te moja brada golica. Chita mi je čak spomenula njihova imena. No ja sam rekao: . Bilo bi mi žao da ponovno prolijevam krv. Mislio sam i na to da dvojica momaka. . Naslonio sam se na zid kraj konja i stao hvatati zrak. Noge su mu se smekšale. ljubav i njega. Svega mi je bilo dosta. Probudila me svojim dolaskom. već je oštro upitao: . Ležao sam ispružen na njezinoj postelji i spavao. Bila je to ogrebotina koja je veoma krvarila. očito opazio da ispod moje desne ruke na košulji nastaje sve veća i veća krvava mrlja. Kada je uzmaknuo jedan korak i pri tome zgrabio oružje.

niji. Na crpki kraj bunara osvježio sam lice. javio iz kuta. U prvi osvit zore odjahao sam preko mosta i smjestio konja u najamnu staju.rekao je. Dao sam mu cijeli dolar i rekao: Konja ću ostaviti ovdje. Možda će doći sutra.rekao sam kratko. Onda ću ovdje čekati. Hernando je bio vrlo visok. taj hombre bio je Concho Cortez. . Sve sam 4o slušao samo napola. Moj je glas bio upad-i^> se mogao prepoznati. . gdje je slomio nogu i iščašio lijevu ruku. Carradine je očito bio u prijateljstvu s I 'i k om Rodrigesom. tko ste vi. . . Zatim sam upitao: . Nisam to zaboravio. Bila je proračunata. Kraj prozora sjedio je muškarac i do-ručkovao. Napustio sam je prije svanuća. Ja sam sjedio sučelice njemu i nisam ga ispuštao iz vida. pa bio je to Curly Slater. već zato što je bio druPrepoznao me je. još snen. slaninu i kavu .Ja sam Bac Catshum . Brzo sam zaspao. . . jer je shvatio da je previše govorio. postao je oba-Dobro se sjećao mojega glasa.Jest . zobi i vode. . obrisao se rupcem i izašao iz dvorišta najamne staje. Ne stoga 1 '■■ '|l<i<.Šest jaja.rekla je. Sada više ne moraš ništa brinuti. Tijekom prijepodneva još nije bilo tako vruće da bi se morala čuvati hladnoća u kući.Je li taj Paco Rodriges još uvijek jaše ■ ovim krajem? . Imao 1 il 'i >ki.Ovo stoji pola dolara . jer sam neprestance mislio na Pača Rodri-gesa.pa tko ste vi. imao je plavu kosu i oči. Čuvar se. A onaj hombre na mostu što ste ga bacili u rječicu. ni uz Chitu' ni na sijenu staje. Bio sam gladan.rekao sam. Zatim je stavila zavoj na moju ranu. osjećao sam se kao utjelovljenje zla. Rana me je ponovno žestoko boljela dok sam se penjao preko gomile drva i pošao do svojega konja.Gospode Bože.Sami se morate pobrinuti za svojega konja.rekao je i bio je istinski potresen. Neprestance sam na to mislio. razbojničkog vodu Rodrigesa. Iz hotela je dopirao miris pečenih jaja i slanine. .rekao je . sjeo za stol u blagovaonici i pogledao ženu što se pojavila na kuhinjskim vratima. vjerojatno. malo grleni glas i čuo se čak !■ 'iko mene bila buka. gospodine? Sinoć ispred saluna. Ali doći će. 1 Uh . a zatim se popeo na sjenik i napravio sebi ležaj. -Hajde. a stanovat ću L hotelu. Svečanost je bila završena. Nekoliko rakijaške braće ležalo je i čučalo unaokolo i hrkalo.. Zašutio je. a ne kakav mali psić. više nego Carradineov. . Ona je bila Njemica. Troje se djece igralo sa psom. tako da se nehotice očekivalo da ću progovoriti španjolski ili barem sa španjolskim naglaskom. Ovdje je bila polutama.moć u salunu. Bio je moj polubrat.rekao sam.Za l'Onja i za vas.Sedlar je sjedio ispred svoje radnje i popravljao sedlo.Paco Rodriges je i moj piijatelj. On ponekad dolazi u posjet i dopušta da ga se ugosti i nadari. mislio sam i povjerovao da nemam baš tako loše izglede. jednim če udarcem izgubiti sav prestiž što ga je lijekom mnogo mjeseci stjecao krvlju. a ja sam bio partner i |iil|dlolj Pacova mlađega brata ito će mi pomoći. a ubili su ga Francuzi. jer su vrata i prozori gostionice bili otvoreni. čuo h • -. do-nijevši brijaći pribor svojega oca.Sve je ovo pripadalo mojemu bratu Hernandu. Mali je grad izgledao miroljubiv. jer Hernando je sin prve žene mojega oca. On je te hombrese odabrao medu desecima drugih. Ispred dućana istovari-vali su teretna kola.. A zatim mi je došla u naručaj. brata mojega partnera Juana. sasvim svejedno što bi on na mojemu mjestu učinio. I odjeća mi je sada bila drugačija. oštrinom i netrpeljivošću. Pristajat će ti. iako se na meni to nije vidjelo. Chi-l(i . Sredili ste zamjenika Honda Carradinea..Chita se znala lijepo pobrinuti za ranjena muškarca. godinu dana prije nego što je ubijen Maksimilijan. Poslušao je i uklonio nekoliko slamki s moje odjeće. Uistinu me je obrijala. ni u snu. Iz kovačnice su dopirali udarci čekića. Čovjek je sinoć bio u salunu. možda za tjedan dana ili za mjesec i više. gospodine? Jesam li previše znatiželjan ako vas upitam za vaše ime? . Ponovno je razmislila. Uđite u prazni odjeljak! Poslušao sam ga. . pokupite mi slamke s leda. a ipak me nije prepoznao.. . A bude li vam to progledao kroz prste. Pri pogledu na njih još mi je snažnije doprlo do svijesti da sam sinoć prolio krv_ i ubijao. dao konju sijena. vi zaista imate živce! Vi ste momke Honda Carradinea sredili kao dječicu i još ste ovdje!? Ah.On i Carradine su amigosi. Donijela mi je i novu odjeću. iako sam bio obrijan i nosio meksikansku odjeću. koji je jahao s Pacom Rodri-gesom.Gospode Bože! . Brzo sam ušao u hotel. Suočen s djecom. a ja više nisam imao brade. a probudio sam se tek kada se prije podne čuvar popeo gore i promotrio me. Na vašem bih mjestu odjahao barem pedeset milja. Ustao sam. Neće mirovati dok vas ne sasiječe u komade. Kod frizera sjedio je debeli muškarac i brijao se. a da je meni.. <!<ia je začuo moj glas.

. malo postigao. . ali i s poštovanjem i oprezom. bio je u Carradineovoj sjeni. Bac. naravno. nego s boka. Jer vas. ali inače sasvim drugačiji. Ja želim ovdje provesti samo nekoliko mirnih dana. dakle ne stariji od trideset. Ne učinim li to. : Nakon nekog vremena je rekao: Ja sam poslovan čovjek. Mislim da ste mi dužni stotinu dvadeset pet dolara. Bili smo isto godište. Cijelo sam vrijeme bio na oprezu. možete početi pucati. Njegovo treće oružje bio je kolt dugačke cijevi. Gladi je nemila. ostavit ćete me jednostavno na miru.rekao je i osmjehnuo se. kako bih obavio nadzor. ali sve sam utrpao u sebe. taj hombre. pripalio cigaretu i ustao. u dvanaest.rekao je . na kojima se odmah vidjelo koliko se ljudi za njih znoji na plantažama pamuka.lakše potezali sjedeći.Imate malu prednost. odabravši i jednu kožnatu jaknu. Ponovno sam sjeo i nastavio jesti. No unatoč svojem sjajnom izgledu. Bio je plavokos i na veoma muževan način pravi ljepotan. Kuda sam platio. Sastat ćemo se danas u dvanaest sati u podne na mostu. Samo sam se osmjehnuo. Jeo je jaja sa slaninom i kruh i pio kavu.Prijatelju . -Bac Catshum . jer je iz kuhinje stigao moj doručak. još jedan sat vremena. Znao sam da su takve novotarije izumljene na Istoku. Moj me je put nanio ravno do Honda Carra-dinea. a bili su nemilosrdni poput vukova. Bio je samo moćnik u malom pograničnom mjestu. Dakle.rekao je i pustio da mu se moje ime rastopi na jeziku. Ali on ih nije potegnuo. ja sam Bac Catshum . On je u koricama imao dva revolvera. Sumnje nije moglo biti. Sigurno nije bio stariji od mene. Ondje sam kupio američku odjeću. Razumijete li? Ja moram ovome gradu dokazati da mogu srediti sve opasne momke čim stignu. više neću biti čovjek kojemu se plaća doprinos.Ne tiče vas se . a ja vaše ne znam. Bio je visok kao i ja.o pune dolara. bilo je deset sati.Znao sam da je taj čovjek zacijelo Hon-do Carradine. a čim me ugledate.neću vam ja pokvariti dobar doručak! Ionako će vam biti posljednji. Unajmio sam sobu u hotelu. Taj je lud. Mnogo je putovao i već je o meni čuo. . on je. morate znali. .rekao sam. rezervnu košulju. Kako i zašto sam znao da je to bio Carradine? -. Dok smo obojica stajali. Nakon nekog vremena je rekao: . ali želi pokušati. li i w io sam. Nisam volio tu vrst ljudi što su se odijevali kao gospoda.Chita Alvarez . Znao je za moje ime. I on je ustao.Nagonski sam to osjetio. Uzvratio sam mu pogled. Zatim se osmjehnuo i pokazao svoje prekrasne zube. Odjeven je bio u moderno krojeno odijelo na način bogatih plantažera s Juga. Međutim. nastavio je-sli i prezirno puhnuo kroz nos.pojedite svoj doručak i da ste mi zdravo. Vi ste sinoć u salunu uzeli četiri vre-Ck. . . Doručak mi više nije prijao. prijatelju Bac! Otišao je. To je bila sudbina. a od preostale svote dat ću vam prirediti dostojan pogreb. Unatoč modernom odijelu. a ja sam vidio da ima I treći revolver. Zatim smo zašutjeli. Šuteći me je gledao. a popio um I kavu.Ne . Tko god je živio u Santa Rosi ili je ovamo došao. Kimnuo je kao čovjek koji ništa drugo nije ni očekivao. dakle. Kupio sam i dovoljno donjega rublja. Vjerojatno su korice imale i opruge tako da mu oružje uskoči u ruke čim samo trgne njima. . Takvi su se koltovi. Vi znate moje ime. Izgledao je poput kakva božanstva. Pustio me je pojesti nekoliko zalogaja. zapravo. hoću li ja ostati ili vi po-stuti.rekao sam . nosio ga je nisko ispod boka. dragi moj Bac. Dao mi je na znanje kako njegovi doušnici dobro rade. Ja ovdje uvijek dobivam Imćinu svake dobiti za pružanje zaštite. čarapa i zelenu. Koristio sam samo desnicu i bio sam spreman ljevicom potegnuti kolt. Ako ste mudri. Bio je samo sitni vladar u ograničenom djelokrugu. Zatim sam legao na postelju. posuđenu od Chite. osmjehnuo mi se. Pojeo sam doručak. Imam za to svoje razloge. rekao sam samomu sebi. Ja idem sada prijeko u meksički dio grada.rekao sam . Nn|pri|e sam otišao u dućan. moram ubiti. Iznad gornje usnice imao je brižno pod-rezani brk. Odjeću. čekajući svoj doručak. Sa mnom se postupalo vrlo suzdržano.a ako želite imati sa mnom nevolja. hombre! Tada ćemo saznati tko će biti gazda u ovome gradu. želio sam vratiti. možete ih dobiti. Opušteno sam ležao i razmišljao.Ah. a Carradine je izgledao kao čovjek koji voli iskušati takve stvari. Meksikanci to rade prekrasno s pravim mrtvačkim kolima i glazbom. za ljude u krugu od dvadeset milja Santa Rosa bio je cijeli svijet. Svoj ću udio od vas ubrati poslije.

još nisam završio sa Santa Rosom. Bio je to kratki trenutak straha što ga osjeća svaki muškarac uoči smrtonosnog susreta. čak na trenutak i očaj. No to me nije ispunilo ponosom. Otprilike deset minuta prije ugovorena vremena ustao sam. krad-Ijivaca konja i razbojnika. Sve sam to jasno osjećao. Ipak sam ja bio previše revol-veraš i nigdje i ni pred kim ne mogu pobjeći. više mu ne pripada. Promatraju ga iz daljine. Unatoč tomu koračao sam prema mostu mirno i odmjerenim korakom. To je bilo jasno. koji još nisu platili svoj dug. Trenutak sam razmišljao jesam li propustio dobro djelo time što nisam ubio Carradinea. On je ovdje varao zakon. ubiti. Obuzeo me osjećaj neizvjesnosti. odjenuo se i opa-sao.Iznenada sam kroz otvoreni prozor začuo glazbu. u sjeni nekog velikog i netrpeljivog moćnika. Svirali su već duže od jednog sata ovu polaganu. iz sigurna položaja. • • •. A ja sam bio sam. Tko god bio čovjek kojemu je Apač oteo oružje zacijelo je oružje nosio baš kao i ja. Zato sam morao ostati ovdje. a osim toga htio sam ovdje. Bio sam ranjen. Što se može kad sam pripadao onim revolverašima koji su na zao način činili dobro.••. koji će jednom doći. na drugoj strani. To ga odvodi od ljudskoga društva. Sada je u grad došao čovjek koji je uzvitlao veliku prašinu i unio mnoge promjene. sve dok stanovnici budu Hondu Carradineu plaćali trećinu. svaki korak. Osamljen je. To nije bilo pošteno. Živi se. Zato je priredio veliku predstavu. U tom sam trenutku osjetio i sućut i prezir prema ovom malom gradu. Nisam htio ni mogao biti kukavica. koja je za jednoga od nas dvojice morala završiti smrću. Korice sam privezao čvrsto uz nogu. Čovjek se u zajednici sigurno osjeća zaštićeni jim. dočekati razbojnika Pača Rodrigesa. Zato me je on morao. Bio sam pripravan. a zatim sam nekoliko puta vježbao brzo potezanje.■•. tužnu. Nedaleko od mosta. Jer on je spreman ubiti ili biti ubi|en. Morao sam se ogledati. . tik uz rječicu. u Santa Rosi. Kada sam stigao dovoljno blizu i imao pregled nad mostom. Ovdje je bilo i nekoliko kradljivaca konja. Prašni kolnik što je preko mosta vodio u meksički dio grada i u Meksiko bio |e prazan. svaku kretnju. Bio sam spreman otići na most gd|e cu se sastati s Hondom Carradineom.prestrašeno. Pružao je ovom malom gradu. Zvukovi su dopirali s mosta. jedan pozaunist i jedan bubnjar. ponešto za oko i uho. Samo je jedan stari pas ležao na suncu. To sam već često doživio. Htio sam ga obavijestiti o smrti njegova brata. ali dalje udesno. Osim toga. Pojas je dobro sjedio. Očito je bio prestar da bi mogao nanjušiti opasnost što je visjela u zraku poput omare prije oluje. a ljudi u njemu vide dvonožna tigra ili vuka. Mogli smo se međusobno promatrati. bio sam ja. Znao sam da me promatraju .•••-. gdje je ispod brežuljaka bilo nekoliko starih zgrada. a na oružje sam se u međuvremenu naviknuo. tražeći da mu se plaća za njegovu "zaštitu". Izvlačio sam kolt brzo kao u svojim najboljim danima. Savladao sam taj osjećaj. Samo je tako mogao ostati veliki gazda.•■■•■•■■ • • • • •: • • • • | No da li to učiniti? Zar da zaista pođem na most i ogledam se s Hondom Carra-dineom? Kakvog smisla ima ubiti jednoga čovjeka ili dopustiti da on ubije mene? Na ovo pitanje postojao je samo jedan odgovor. Revolveraš koji kroči na dvoboj svo|im putom prolazi sam. sigurnim utočištem ubojica.•. ali čovjek nije sam. Hondo Carradine imao je smisla za velike predstave. koja je nekoć braniteljima Alama danima i noćima odjekivala u ušima prije nego što su umrli. a ipak očarano. vidio sam kako prijeko. Osjećao sam da sam drugačiji nego ostali ljudi. Taj čovjek. Rana me je podnošljivo boljela. koji je sredio dvojicu Carradineovih zamjenika. Dvije trube i jedna pozauna svirale su posmrtni marš Teksašana od Alama. Razlika između njega i malih i prestrašenih nikada ne može biti veća. gotovo uvijek. A imao sam pravo živjeti u ovom gradu kao i svatko drugi. Cesta se s obje strane lagano spuštala prema rječici i prema mostu. stajali su glazbenici i svirali posmrtni marš. Dvojica trubača. ali i ponosnu melodiju. pred očima cijele javnosti. . stiže Hondo Car-radine. čiji je bio gazda. Stvorio je svoju moć i njome vladao ovim gradom. Vidio sam da me ljudi promatra|u kroz otvorene prozore i vrata. Nisam je osjećao kao prepreku.

ukočen. imala je sve što žena mora imati. Na svijetu mora biti žena kakva je ona. posebice ako je bila riječ o pravim muškarcima. Nisam imao ništa protiv Chite. sjetio sam se da će mi biti potrebni zavoji kako bih se mogao pobrinuti za svoju novu ranu. Zatim je podigao pogled k meni i rekao: . Ali tu navalu bijesa smirio sam već pri sljedećem udisaju. Tom starom glupanu. a koju sam ipak vidio. Ali ona je sigurno bila samo zvijerka gladna muškaraca. Bila je to gadna rana. koja je protekle noći bila draga prema meni.Vidio sam da je istresla luk iz vrećice u košaru. Glazba je iznenada utihnula. posebice u mladim godinama. gospodine? Shvatio sam da je istresala luk samo zato da bi se nečim zabavila. a duboko ispod boka dugocijevni kolt. Vraćao sam se prema hotelu. žestoko je boljela i krvarila. Pa to ušljivo gnijezdo ima čak liječnika! Protrčao je. vitka. Kakva bi smisla imalo da ga pitam misli li on da sam ja nemilosrdan ubojica? Pogledao sam na meksički dio grada i pomislio na Chitu Alvarez. s cilin-i ■ i|cdoj glavi i gotovo posve biZatim sam ugledao crnu torbu u njegovoj ruci. Htio me je pogoditi u srce. Pogledala me je. Otrgnuo mi je malo mesa s rebara i nadlaktice. la sam bio živ. ili je grad još bio posve tih. Jest. I ja san to činio. oči zelene. Bila je srednje visine. amigo. Kleknuo je i pregledao ga znalački kao da to radi svakoga dana. Zapucali smo u isti čas.Vi. A sada sam je ustinu vidio. ali je metak . ali dražesno. Znala je tko sam. te snovao da se negdje stalno nastanim i nađem ženu za cijeli život. da sve zaboravim i možda započnem novi život. ušao sam u dućan. Htio sam i morao biti sam. Chita mi je jučer pružila toplinu i ljubav.rekao sam.Zar sam ja. Bila je kao svjetlo u tamnoj noći. Da pođem k njoj kako bi mi previla ranu? Liječnika nisam htio zamoliti da to učini. Ali ona mi sada nije mogla pomoći. Gotovo svaki muškarac stvara sebi predodžbu takve žene. kao lijepi san usred nemilosrdna svijeta. jer sam tako zamišljao ženu svojih snova. pod vedrim nebom. :Možda ću ipak uskoro napustiti ovaj mali grad. Potegnuo je dugocijevno oružje što ga je nosio nisko ispod boka. pokraj mene i stigao do Carradinea dva koraka prije mene. ali izgledi su slabi. stara budalo . Dok sam prolazio pokraj trgovine. A ja sam ponovno postao osamljeni vuk. hombre! . koji ga je napokon pogodio i bacio s nogu. Ja sam ispalio i drugi metak. Voljela je život i ljubav. Nosio je korice s oba oružja kratkih cijevi. Njegova nevolja. . preko haljine nosila modru. U predjelu srca. Nikada još nisam vidio muškarca koji bi takvom brzinom izvukao oružje dugačke cijevi. Koje li će oružje potegnuti? Skoro istovremeno stigli smo do mosta i stali. već ga je prvi pogodio! On nije više pucao. Tek zbog sigurnosti. Prekinuo sam se. shvatila da sam ranjen i grlenim glasom upitala: . Zanimao ju je svršetak dvoboja i nije mogla stajati prekriženih ruku. Stajala je za tezgom. Bio je kao •nljen. i'ulagano sam prešao most i otišao do ''■uda Carradinea.Pa rekao sam ti da počneš pucati čim me ugledaš. Tek sam tada opazio gdje me je pogodio. . Želite li mu zadati konačan udarac ili se mogu pobrinuti o njemu? Obuzeo me je bijes. Teško ranjenomu Carradineu bio je mnogo potrebniji nego meni. Mimo u košulji i prsluku. kada sam još vjerovao u sretnu budućnost i kada se još nisam osjećao revolverašem.Hondo Carradine došao je bez kaputa. poslije tebe! Potegnuo je. Jer. to je bila ona! Ovako je izgledala uvijek kada sam negdje sjedio kraj logorske vatre.Poslije tebe. Prijalo mi je. mi i'1 jodan starac odnekuda dotr-i< 4 u zgužvanom odijelu. malko iznad moje stare rane.. uzet. proletio je metak kroz nadlakticu.krenuo predaleko. Željela se dopadati muškarcima i to joj je prijalo. . Ali u svojim sam mislima i nadalje nosio sliku žene kakvu sam želio za cijeli život. Shvatio sam da je to liječnik. kada još nisam bio osamljeni vuk. Lice joj je bilo malko prkosno.Živ je. Ali tada je nastala razlika. teško dišući. Ali tada su Juana ustrijelili. najradije bih opalio pljusku.. Bilo je te lice žene kojoj život više nije nepoznat. Opet mi je bilo dosta ljudi. a Hondo Carradine glasno je doviknuo: . Na me. i to takvu da odleti s mosta. kosa joj je bila ba-krenasta. Cijev se podigla istoga trenutka kada sam i ja podigao cijev. lako sam osjećao da mi ispod košulje teče krv. koji me je pijanim pogledom iza jeftinih naočala gledao. lanenu pregaču i skupljala ljuske luka. ugledao sam ženu kakvu dosada oš nisam vidio.Jeste li ga ubili. Nije me mogao baciti s nogu. To što sam tada otišao s Juanom Ro-drigesom u lov na divlje konje dogodilo se i stoga da nestanem.

Moje želje su se ispulo. Zašto nije mogla biti takva kao Chita? Kad je završila. Kad ozdravi. A tako ste lijepi! Mogli biste biti puni topline i životne radosti. U djeliću sekunde uzvratila mi je poljubac. a zatim otići. Zatim je sama od sebe došla k meni. izvrg-nuo ga ruglu. Ja sam-tijeinoteklih mjeseci živjela s tim pre-ii II u Santa Rosi ostala samo zbog toga da jednoga dana vidim Carradinea mrtvoga. Mogli biste muškarca učiniti kraljem. Odložila je metlu i pokazala na moju krvlju natopljenu košulju. sigurno bi želio da živite. a ne da propadate u mržnji i preziru. Ali Carradine ga je ismijao. Pomogla mi je svući košulju. ja želim njegovu smrt. . alkohol i kovčežić ■ i zavojima. Poželio sam da ima u sebi nešto od Chitine životne radosti. moj ga je muž htio protjerati iz grada.To ste jučer kupili. rođena VValker. Ti možeš stati na Carradineovo mjesto. . .upitala je. Zatim sam morao postrance leći na kožnati divan. Ti si Bac Catshum. Prsti su joj bili spretni. Ali samo na trenutak i već se pribrala. ponovno će preuzeti ovaj grad. nisam! Glas joj je drhtao. ostali ste u svojem dućanu i čistili luk . . doktor je rekao da ima izglede da ostane živ. . a toga se ovaj bijedni grad boji. " Kline. u biti voliš. Da li ti to uopće znaš? Ti si ovdje uvijek dobrodošao.Tko bi mi to mogao zamjeriti? . stala na vrške prstiju i poljubila me. l»v>/da ću i ja s vremenom zračiti s više n. Obuhvatila me je oko vrata.Nina . tako lijepa. . Možete dobiti što god to bilo. Nije progovorila ni jednu riječ. . Njega je Carradine pogodio ravno u srce. Sada je u njoj ponovno plamsala vatra. privukao je k sebi i poljubio. Posluga u restoranu je čula kada te je Carradine tako nazvao.Bojala sam se da ću ga ponovno vidjeti kao pobjednika. Ti jesi. izazvao svađu u salunu (. Navukao sam potkošulju i košulju.Moj je muž bio dobar muškarac. Ostat ću. dakle. uskoro ćete postati mumija. Mirisala je tako dobro kako je i izgledala. Zbog toga moraš ostati. I Concho Cortez. Hajde. budu li htjeli. nešto njezine topline i želje da se dopadne pravim muškarcima. Sada vam ja nešto dugujem. možda. Kada mi je I u išla posve blizu. pa mu je preostao samo jedan izbor: ili da za sve bude kukavica ili da pokuša sam.protivnika ustrijelio. ali nije bio dovoljno velik za nekoga poput Carradinea. a građani su napustili mojega muža.Ne moraš se bojati da bih ja sada od-jahao.. . Zar biste htjeli da je mrtav? Polagano je kimnula. Prekinula se i prešla rukom preko čela i očiju. bila je slika i prilika mojih predodžbi i želja. ali ja sam ovio zdravu ruku oko nje. Imali ste više sreće nego moj muž.Na trenutak ste mi pokazali da još niste izgubljeni kao žena . . Tko to na mojemu mjestu ne bi želio? Zar sam.Jest. Kada je Carradine došao ovamo.Onda mi pokaži kako bi život ponovno mogao biti lijep. U njezinim zelenim očima bljesnula je iskra. Bila je tako poželjna.Kako se ti uopće zoveš? . A ako vas je vaš muž volio. opora i hladna. pokaži mi -rekla je nakon što me pustila i odmaknula se dva koraka. Oni mogu.. Ostat ću još neko vrijeme. Došao je muškarac koji je pobijedio jrradinea. . Na vratima sam još jednom zastao i osvrnuo se.Nina Hallester. Odjednom je u mojem zagrljaju postala hladna i beživotna.Nije mrtav. čije građane prezireš zbog njihova kukavičluka. . ja prezirem ovaj grad i sve i ivice što u njemu žive. donijela mi je novu pot-košulju i flanelsku jahaću košulju kakvu sam prije nosio. . svetica? Oh. dozvati cijelu razbojničku bandu. Dođite u stražnju sobu. isušena i tvrda. još životne radosti i vatre u sebi. Ali je otvrdnulo zbog mržnje i bespomoćnosti. Pošao sam za njom u pokrajnu sobu.rekla je.Moj je muž u ovom gradu bio časni šerif. koga si bacio u rječicu.Pa ipak. Ustao sam da bih se odjenuo. i xini|ola je toplu vodu.rekla je. Kimnula je. Bio je čist i svjež. zar ne? Rekao mi je moj stari pomoćnik.rekao sam.rekao sam. Ali ja sada znam da ti ovaj grad. Ustrijelio ga je Hondo Carradine. Htjela bih pogledati ranu. . također će ozdraviti. Stajala je tik kraj mene. šuteći je 11 idila.No budete li se utopili u mržnji i preziru. strpao ih u hlače i pošao. Ne bi imalo nikakva smisla isključiti Carradinea. Razumio sam što mi je htjela reći. dok se on borio. a ja sam je osjetio samo na trenutak.Rekao sam: . Vi ste se borili s Carradineom i pobijedili ga . . Mi ovdje nismo htjeli nikakve junake na oružju. Odmaknuo sam se. Gledao sam je i osjećao sućut zbog njezine čvrstine. Htjela mi je pružiti košulju. udahnuo sam njezin miris. Više se nije mogao na njih osloniti. Jeste li me razumjeli? Pogledala me je. Imala je. Jest.

a ja sam osjetio odgovornost. Ostavila me je samoga uz dobar doručak. uz jedva prikriveni strah.Otišao sam šuteći. u ovom gradu sve je za vas besplatno i još dobivate. Kada sam htio platiti. Ni ovdje nisam morao platiti ni jedan jedini cent. večeru u sobu. Corte-za i Carradinea. Sve su mi mogućnosti bile jasne. Sljedećega jutra stezala me lijeva strana. ali tijekom noći sve je bilo tiho. jeste li već razmislili što ćete učiniti budu li meksički raz-liojnici ponovno došli? Hoćete li nas. okrenula se i vratila u kuhinju. Jesam li to htio? Neka đavo odnese taj ušljivi grad! No zatim me je obuzeo nekakav čudan osjećaj. ni dovoljno hrabri. Tijekom poslijepodneva osjećao sam se mnogo lošije. Nakon što ste stupili na Carradine-ovo mjesto.. ali su mi smetale. jer sam već nekoliko puta bio ranjen. vjerujem da to mogu n4uo sam i izašao.. Ja ne bih smio odavde otići i svemu lodnostavno okrenuti leda. Rane su pekle i kuckale. Zamah i novi početak donijeli su tek Amerikanci na ovoj strani rječice. Vani sam se ogledao oko sebe. Poslije sam otišao brijaču.'Ih. Zašto nisam u njega ispalio i treći metak? U tom bi slučaju sada bio sigurno mrtav. žarile su i boljele. sa strane i na nadlaktici. nakon što je i ih »ttila spoznati da je osjetila neznatnu ■ ulovoljštinu Carr-sdineovim porazom. Poznavao sam to. Carradinea su položili na ljestve i nosili prema jednoj maloj kući. Osim toga sam tražio mnogo čaja. Naprotiv. Mislim da hoću. misija je zajedno s crkvom propala. Ali sam ustao.. Paco ne bi prijatelju i partneru svojega brata nanio nikakvu štetu. Ondje su ljudi živjeli lakše. Ondje je bila Chita. A možda i< i<i'. Kada bih htio. To je zacijelo bila liječnikova kuća. Štitila su ga trojica revolveraša. nigdje živa čovjeka. za-i ' -. Carradineovi meksički prijatelji pod vodstvom razbojnika Pača Rodrigesa meni neće nauditi. Takav sam osjećaj imao kada sam iz bu-. Mislio sam na Ninu Hallester. vodila svoj dućan i čekala. ali tijekom narednih desetljeća napretka nije bilo. jer sam bio žedan i osjećao laganu vrućicu. u ovom gradu još ljudi privrženih Carradineu. dao se obrijati i ošišati. Samo se u jednoj stvari prevario ovaj grad. Čovjek Carradineova kova mogao je s lakoćom svladati njih i ostale ljude u ovom kraju. Sve sam intenzivnije mislio na Ninu HalImMi'i. a malo se selo nije promijenilo. Odjednom sam shvatio. Nakon te misli napokon sam shvatio. nara izvukao psa kojega su onamo bacili. Nisu bile opasne. Prozor moje sobe bio je otvoren i gledao na jedinu ulicu u Santa Rosi. Ovo je bio sličan osjećaj. Niz ulicu sam mogao vidjeti sve do mosta. Izvana gotovo nisu stizali ni jahači ni kola. ko|a je ostala u tom ušljivom gni-|t . misli nisam morao dovoditi do kraja. voljeli su život i prihvaćali događaje onako kako su dolazili. lako nisam bio gladan. Bilo kako bilo. Otišao sam u hotel. Taj je pas bio malen i bespomoćan. čiji je muž bio počasni šerif. Ispred saluna i ispred dućana stajalo je samo nekoliko konja. na > Carradine.Vi imate ovdje sve besplatno. . . Shvatio sam da je ovaj mali grad ostao bez gospodara. a za mene bi sve bilo bolje. Uzeo sam ga k sebi na konja i zadržao ga neko vrijeme. svratio u salun gdje mi 1 i m id ii i -no piće iz posebne boce. Ovaj grad nije bio iznemogao pas. Pogledao sam na meksički dio Santa Rose. Sada je ostao bez zaštite. pa ipak je bio bespomoćan. Životario je već gotovo dvije stotine pedeset godina. naručio sam. gospodine. Ali u ovome gradu ništa nije napredovalo. ali ni oni nisu bili ni dovoljno snažni. . dakle. bezbrižnije.\o bi taj poraz mogao biti samo po-nluk jednoga novog vremena. Osjećao sam laganu vrućicu. odjenuo se i otišao na doručak. posebice stoga što sam došao ovamo da naplatim Juanovu smrt. Da on tada nije izgubio protiv Honda Carradinea.'1111 ga čuo kako je uzdahnuo i sa-bi rekao: ' { hvala ti! i dalje. u sjaju mjesečine. imao sam tri rane. Možda samo zato da bi preživjeli ako stignu njegovi razbojnici. Nisam ga mogao ostaviti na milost i nemilost. dok nije ozdravio i dok nisam došao u jedan grad gdje su ga ljudi rado prihvatili. prilazio prozoru i gledao van. moći zaštititi od Pača i 'odrigesa i njegove horde? Klmnuo sam. kao i londo Carradine. nakon nekoliko sati.. '!>■. mogao bih to postati. Španjolski su misionari izgradili misiju. Onesposobio sam svu trojicu: Slatera. Bilo je. M'> je čekala? Muftja to ni sama nije znala. rekao: . uvijek čekala nešto. iBrOko mosta okupilo se dvadesetak ljudi.Gospodine Catshume. Ni jedan revolveraš nije stajao na straži. legao na postelju i razmišljao o Carradineu. Debela žena nije nastavila govoriti. Ali brijač mi je. Na mostu. Isprva mi je bio nejasan i nisam mu znao uzrok. Dva puta sam ustajao. posluga je rekla: .

Da se nije sa mnom sukobio i da je ostao dalje od mene.. Ovaj grad bio je nalik psu što sam ga nekoć izvukao iz bunara.prema njihovu mišljenju . Osjećao sam gorčinu. gospodine. onda je Carradine ovdje odigrao važnu ulogu. . Lizat će mi ruke kako bi od mene dobio zaštitu i pomoć. ispio viski i otišaoSve sam jasnije shvaćao da je Hondo Carradine sebe učinio gazdom ovoga grada i ovoga kraja. A kada se to tako gleda. Nastavio sam koračati mostom.sam koračao pokraj dućana. složili su se s Carradineom. ali ljudi su time bili zadovoljni. Sada sam ja .rekao sam grubo. ali Ninu nisam vidio. A budete li tražili nekoliko brzih i oštrih pomagala. Polagano. Nisam htio ulaziti k njoj pa sam išao dalje.■ hum Osmjehnuo se malko zbunjeno i nesigurno upitao: . Za svoju su zaštitu plaćali visoku cijenu ali su imali približnu sigurnost. nezadovoljstvo i neku vrstu gnjeva.Je li tako u redu.stupio na Carradineovo mjesto.Prestanite! . Ja ću sada svakog0 tjedna obračunavati trećinu svojih prihoda na vas. mogu vam na izbor. .SVAKE SRIJEDE NOVA FEŠTA: IZLAZI FRIŠKA • • • •Barmen je prekrižio ime i napisao Cats. gospodine Catsnu-me? Ovo je najbolji burbonski viski.. Pošto su shvatili kako ih je malo štitio počasni šerif i kako za nekoliko dolara ne mogu dobiti revolveraša koji bi bio dovoljno snažan da ih zaštiti. ja ne bih imao nikakva razloga mijenjati ovdašnji red i poredak. Željeli su zaštitu. došao do mosta i zastao. Na neki je način uveo red.

. Ti si meni draga. . ■.setak momaka naguralo se u predvorje hotela. a sunce je utonulo za brežuljke. uletjelo je nekoliko momaka divljih pogleda. Probudili su me revolverski hici.upitala je.hita. buka ljudi u divljem kasu. rzanje. Do podneva sam mislio da se neće izvući.Za tebe? . svaku uličicu i sve |nr110 pamtio. . Pružila sam ti toplinu.upitao sam . Uspio sam mu izvaditi metak što je bio tik kraj srca. gringo! . nježnost i osjećaj da na svijetu nije sve pokvareno i zlo.1'izio sam svaki kut. Otišao sam na ručak. a to je mnogo bolje nego da za mnoge budeš radost. Sine moj. . već samo hlače. ali su bili suz-držljivi. gringo. Samo bi Nina. Chita je sređivala stolove. A sada sam došao kao suosjećajni tješitelj.Drago mi je da pitate za njega .. koji su dojurili u grad poput horde. Svi su me s poštovanjem pozdravljali. Razdijelili su se i pojurili uz stube.rekla je. imat ćete prilike pokazati svoje umijeće. uspjeti. Odzvanjali su ulicom. Sada će. gdje je Chita pomagala svojemu.ekile. ispitivački. čak noževa. l/nbori jednoga i ostani s njim. . ali kada sam htio izaći na ulicu. stresao se i vratio u kuću.Ili možda misliš da bi bilo ispravno odabrati tebe i ostati s tobom? Ne vrti se oko vruće kaše. Za-< un morao objahati taj kraj. {. zašto se ne udaš za pravoga čovjeka? . Sada nije imao šešir ni kaput. Baš vim glup. Možda je osjetila ono što se zove ljubav na prvi pogled. . Ako dođe Rodriges.rekao sam.Ti si u međuvremenu upoznao onu zelenooku vješticu . Dotrčao je dječak i donio bocu t.Zašto ne dođete k meni da vam pre-vijem rane? . Bila je već večer.upitala je i čvrsto me pogledala. A vi ste tako prokleto sami! Ponovno je potegnuo gutljaj tekile iz boce. prekriženo remenje sa streljivom i svu silu oružja. Požurio sam niz stube. konja što sam ga oduzeo Apaču.rekao je. A ti mi sada dolaziš sa svojim savjetima i svojom sućuti. Imali su velike šešire.Gubi se. Dopustila sam ti da se zavučeš k meni poput nastrijeljena vuka za kojim tragaju psi. mladi čovječe? . Kako je Carradineu? . .Chita . Do mene su dopirali divlja vika. Zakopčavao sam opasač kadli se začulo kucanje na mojim vratima. na nogama papuče.Gospodine Catshume.rekao je. Bio sam bijedan pas. ali gazda.S njom se ne mogu mjeriti. Razmišljao sam o ljudima. . gospodine Catshume! Ili..ti si meni bila svjetlo u tamnoj noći.Napokon. Već sam slutio da je stigao Paco Rodriges sa svojim razbojnicima. za njim će doći cijela horda. Stari je čovjek izgledao pospan i umoran. možda. Chita. Borba je bila poštena. Jesi li ti propovjednik? . ako nam sada ne pomognete. vjerojatno. Ona je polagano uzdahnula. obišao sam svojega konja u najamnoj staji. Nastavio sam šetnju kroz mjesto. Podigla je svoju tešku četku. m so ponovno našao na ame-. Dogrmjeli su preko mosta i raspodijelili se u američkom dijelu Santa Rose. vi biste morali o nečemu razmisliti.Ovo i mrtvome Apaču pomaže da uz-jaše . neurednih brada. uistinu mislila da sam ja za nju pravi muškarac. Pacu Rodrigesu. . Sjeo sam za stol kraj prozora. udarci kopita. a vlasnik hotela je povikao: . Zatresao sam glavom.Gubi se.Bude li kada bilo nešto teže. Možda je Chita. ovi će divljaci raznijeti naš grad poput gomile sanduka.ocu.rekla je. onako kao ja kod Nine Hallester. lažljivi.Hej.. Što hoćeš? Ti si meni draga i ne bih želio da se rasipaš. On će se htjeti domoći vaše glave. . što je s vašom ranom. Za pravoga muškarca ti bi mogla biti pravo blago. Liječnik je ispio gutljaj i pomilovao dječaka po glavi. prije nego što ti ovu stvar tresnem u glavu. bijesno iscerenih lica. tako da se mogu snaći u iirklijoj noći. .Ništa . Legao sam na postelju i odmarao se. . a zatim u svoju sobu. Momci su ini se cerili. zar ne? lako vas Carradine sada mrzi. pot-košulju i prsluk. Obi-. bio je to besprijekorni dvoboj. a na kraju to je pogrešno. prezirno. Izašao sam bez riječi.upitao je. kojima život nije mnogo značio.rekao sam. . Bio je to dobar i zdrav san. pasji sine! Najprije sam ti draga i nazivaš me svjetlom u tamnoj noći. ali i malko nesigurno. Dođite. II ćeš uvijek htjeti nanovo osvajati i ifiKill da si važna. Gubi se. Rana mi se polagano smirivala. Izvana je još uvijek dopirala buka. Pogledala me je.Ti se zadovoljiti s jednim muškarcem. Što i kako će ovdje biti ubuduće? Polagano sam zaspao. sigurno je već poslan glasnik.. Ja sam stajao na najnižoj stubi. dopustila da je ponovno poljubim i uzvratila mi poljubac.Iz prve kuće izašao je liječnik. Poznavao sam tu vrstu divljih hombre-sa.um vuk koji upoznaje svoje novo »I'1 Išao sam uz i niz rječicu. . Uspjet će on! A njegovu prijatelju u piću i kocki. kojoj sam došao kao I ranjeni vuk. Znao sam da I sam u nečemu pogriješio. Odustao sam. Bio sam čovjek bez prijatelja. zar ne? . ali me !•>' previše boljela.To je nešto drugo . Tebi se dopada da ne-Ilii poklanjaš. Otvorio sam vrata i prošao pokraj njega do stuba. De• V. Ja sam nastavio svojim putom i ušao u gostionicu. ali sam ga izvukao.

Obavezan sam mu. Izašao je. koji je s tvojim bratom Juanom hvatao konje. adios. što je zapravo bio i kao "general". Bio je Paco Rodri-ges. I on je poznavao mene. Zaplakao je za svojim bratom Juanom. Oni su očito bili pod Carradineovom zaštitom. a zatim je svojim ljudima doviknuo nekoliko brzih riječi. Oči su mu izneInada zasuzile. jesi li to ti? Jesi li ti taj gringo protiv -kojega moj amigo Carradine nije uspio? A gdje je moj mali brat Juan? Sva tri pitanja uslijedila su brzo i oštro. Zatim je uzdahnuo i potisnuo jecaj. Na trenutak je izgledao bespomoćno. noge su mu bile vitke. Ušli smo u salun. amigo! Ustao je i pošao. U njegovim se očima vidjelo žaljenje.. Zatim se nasmijao: . Bac. ja sam Bac. Sve su to stvari što smo ih imali uza se kada smo se susreli prije pet mjeseci. Hoćeš li to učiniti? Razmišljao je i pri tome me gledao. -Zbog čega Santa Rosa uvijek pronalazi anđela čuvara. razbojniku. Debelim kažiprstom pokazao je na mene i upitao: .Pogledao sam muškarca koji je izgledao malo predebeo. zveckajući ostrugama.rekao je. Oko nas je bilo nekoliko njegovih momaka.Caramba. Prije nekoliko godina vodio je kao "general" vojsku s više od tisuću ljudi i osvojio veliko područje. Kada sam sišao sa stuba i stao kraj njega. Tada sam Pacu Rodrigesu opširno sve |spripovijedio. Paco! Isperi gorčinu. Reci svojim ljudima neka se ponašaju kao gosti kod amigosa. a njegovi su razbojnici dobro znali da se ne šali. carambota! . Kad sam zašutio. njemu. Išli smo kao prijatelji. sam je ubio već desetke ljudi. Ovaj je mali grad pod mojom zaštitom kao što je prije bio pod Carradine-ovom. Napokon je rekao: . Ja sam progonio njegova ubojicu i tako sam stigao u ovaj grad. Njegove kose oči opasno su blistale. Zurio je u mene kao da ne razumije što govorim. Sada je djelovao tužno poput djeteta. Rekao im je da sam ja njegov prijatelj. da je ovaj grad pod mojom zaštitom i da mu je žao što za nekoliko sati moraju jahati dalje. kojemu je želio drugačiji životni put.A sada mi pripovijedaj o mojemu malom bratu . Rekao sam: . Ostale n ja sigurno naći. Izašli smo rukom pod ruku i ušli u salun. a ja sam vidio kako je domaćin odahnuo kada me je vidio s Pa-com Rodrigesom u prijateljskom razgovoru. Momci su se izgurali van. . Čekao me je. ne. Ako želiš u potragu za ubojicom svojega brata. koji su prijeko priredili proslavu. Vlasnik saluna ponovno mu je napunio čašu. Ti moraš tragati i za jednim Ma-nuelom i jednim Fernandom. gurnuo je svoju kratku. ulijevao je crno vino u grlo. a njegovi momci. zatim ću ti pripovijedati kako se sve zbilo. samo je ponekad popio gutljaj vina. kojemu sam ja obavezan? Zbog čega ne mogu jednom taj uš-Ijivi grad razoriti i okrenuti naglavce? Ah. a taj će mi reći sva imena i ■ • <iti sve ostale. koji su se rasporedili u salunu i već mnogo popili. Poznavao sam ga. to sam jasno spoznao. On je bio ubojica.trebao je i morao biti bolji od mene. Moram ti je ispripovijedati uz čašu vina. i on je neko vrijeme Šutio.. Ali sada.Paco. tvoj mali brat je mrtav. Slijedio si tragove njegovog ubojice. Već ću ja saznati tko • li guje sa pedeset sedam ukrade-"H|(i. Sada sam htio ovdje u Santa Rosi napokon jednom. iako smo bili neujednačeni par. Bio je srednje visine. savijene. Saznat ću to prije nego ti. Zašutio je. Zašutio je i obrisao oči. Ti si bio njegov amigo. jahaće. naše konje.Juan . iako smo se samo dva puta vidjeli u prolazu. jedan sprijeda za pojasom i sačmaricu u desnici. jer je znao što razbojničkom vodi prija.Bac.Carradine me je jednom spasio od vješala. Juan je htio sam nešto postići. Samo jednoga momi uhvatiti. Uzeli su naše revolvere. Imao je dva revolvera u koricama. Poznavali su ga. a pri tome je bio razbojnik i ubojica kakav se rijetko nalazi.zatražio je Paco. hvala ti što si mojemu hi dtatu Juanu bio dobar amigo! Is-ii I'%dnu želju. naše puške. Unatoč snažnu gornjem dijelu tijela. Zatim je pio.Ti si mu zaista bio dobar amigo. kako li sam se veselio! Sada moram sa svojim ljudima barem pedeset milja dalje. Rado ću ti učiniti i"'in Do tada. Pri posljednjim je riječima zakolutao očima i zaškripao zubima. pripazi na ono što su nam ukrali. . Najprije sam ga pustio da ispije piće. Ja sam bio za dvije glave viši i ni kilogram teži od njega. Nakon nekog vremena došao je do zaključka: . No to je duga priča. jer sam se sukobio i stim ljudima i na kraju i s njim.rekao je . I oni su pili. Donio je i najbolje vino. Juan nije htio čak ni novac od mene za sebe i svoju Rositu.. . a brkovi su mu bili prava krasota. Zašutio je. no vjerojatno je to bilo od snažnih mišića.. a ja sam bio sretan što jaše s tobom. jer jašem s njegovim malim bratom. baš sam.. debelu ruku pod moju. slijedili su ga. Zatim sam rekao: . I da će on svakomu oderati kožu ako se zaboravi i ako se ne bude ponašao kao pristojan čovjek.Jest. Ovdje sam se borio s nekolicinom tih ubojica. A ni " '"I tih pasjih sinova neće daleko i "Hi Bac. Popij još malo. Paco. a za smrt njih stotinjak snosio je krivicu. No poslije je ponovno postao razbojničkim vodom. brat mojega partnera Juana.

rekla je. ona nije kao Chita. Rekao je da njegova cura mora dobiti crvenu svilu za haljinu. .one što nam je ukrala konje. Ja sam otišao k Nini. No do toga nije došlo. Znao sam da će Paco Rodriges sada tragati za ostatkom bande . Oni su ga. Odgovarali su mi uljudno i ljubazno i svi su mi zahvaljivali na zaštiti. Kimnuo sam i polako pošao prema vratima.rekla je . Razumiješ li me? Kimnuo sam. okupili su se oko Rodrigesa. iako to sebi ne želimo priznati i nečim se zavaravamo. drugi u dućan. . Ako čovjek dobro razmisli.Ne želim više jesti sama. divljina i nasilje visjelo u zraku. jer Paco-va je ruka daleko sezala. Bio sam malo zabrinut zbog Nine. Ja se ne šalim! Nekoliko jahača se izdvojilo. a nakon pet godina vratio se kući kao običan vojnik. a oni su ga ubili. Zanijekala je glavom. Pitao sam nekoliko ljudi što se događalo i čuo sam da je Paco Rodriges neke saslušao. Pogledala me je. Nekolicinu sam upitao je li bijo neprilika s razbojnicima. uskoro skočiti za vrat.u ovoj prokletoj zemlji većinom sami. Kao običan vojnik ponovno je otišao na bojišnicu i dospio u zarobljeništvo. Prihvatila sam ga. Zatim je horda krenula. pitao za Manuela i Fernanda.Nije . . On će I" pronaći sitne štakore. a izvana su stizali jahači i kola.Odnijeli su sa sobom sve što je do tada kao opasnost. Zar misliš da sam svojega muža voljela? Osjećala sam sućut prema njemu. Znao sam da će im ostatak razbojničke bande. Jeste li me razumjeli? Ako netko ima nešto što ne smije imati. Jedan je odjahao do sedlara.Je li bilo gadno? .Ja u to ne želim vjerovati . zapravo bila ispunjena. Imao je veza s obje strane granice. Čekala me je nasred dućana i pogledala me. Njegove su mogućnosti bile bolje od mojih.Ovaj ušljivi grad ponovno ima zaštitnika. oni su razbojnici. Zatim sam prešao most. Ali je vratio. Ja sam sve vrijeme sama.mrmljao sam. .goni ubojice i kradljivce. Izašao sam. Uredili smo dućan. ali više ne želi biti sama.rekla je . jer su tvojega muža ostavili bez pomoći . Došao sam u ovaj mali grad da bih dobio zadovoljštinu i dobio sam je. Razumio sam je. ako je krao u gradu. Čuo sam kako oštro viče: .neka plaćaju tvoju zaštitu. nakon što smo se sinoć poljubili.Ako je netko od vas ovdje popio više od nekoliko kapljica. Izgledalo je kao omot tkanine. . Moja je zadaća sada. kada je već bio kapetan. Ostalo će učiniti Paco Rodriges.Ti ih mrziš. . Još se jednom želi odvažiti.jedan od tih gadova uzeo mi je crvenu svilu i nije platio. Razbojnicisu uzjahati. Posvuda su se palile svjetiljke. a jedan je nestao u jednoj kući. Ja sam volio Juana Rodrigesa. Činilo mi se da samo čekaju da ih oslovim.rekao sam. osvetit će svojega brata ako ja to već nisam učinio. Pogledao sam prema dućanu i činilo se da je ondje sve u redu.rekao sam preko ramena.Moji su roditelji tako htjeli. .Svi smo mi . koja se u međuvremenu malo raspršila. Moj stari pomoćnik ima prijeko svoju obitelj i ondje jede. koje ja sam nisam uspio naći. Samo u nekoliko kuća gorjelo je svjetlo. Pala je noć. grad je postajao svjetliji i ljubazniji. neka vrati prije nego što odjašemo. A meni je bilo pravo da on . Mene.promrmljao sam . Zatim je izbio rat. Dok sam koračao kroz tamu i obilazio grad. Kasali su preko mosta. Prolazio sam gradom. ali usne su joj još bile stisnute. Drugo nisu ni zaslužili. Pogledao sam je na svjetlu svjetiljke. a ljudi su izlazili iz svojih kuća i pozdravljali me. Ljudi su izašli na ulicu.Ah . On se kao poručnik borio za konfederativce. Jednoga dana čovjek spozna da je sam. Napokon. Dvojica su mi doviknula da će se vratiti i slaviti zajedno sa mnom.. okajat će to.Voliš li ga još uvijek? Zurila je u prazno kao da na taj način može pogledati u prošlost. zbog nečega degradirali i zatvorili. . jer smo vjerovali da taj mali grad ima budućnost. ne pruživši mu ni najmanju priliku. Bio sam sretan što Paco nije zbog toga kaznio grad. Šest ili sedam godina ja sam manje ili više sama.rekla je zatim.Dođi za jedan sat na večeru . koji su prilikom mojega dolaska priredili ovdje svečanost kako bi proslavili prodaju ukradenih konja. I otuda su razbojnici već otišli. .Jest .iako i sam razbojnik . Otišli su vratiti ono što su uzeli. Tijekom tih pet godina izgubila sam roditelje i naučila se brinuti o sebi. a zatim htjela ovdje provesti nekoliko lijepih dana. Čak sam i ja odahnuo. koja se snalazila i kojoj ništa više nije bilo nepoznato. . Gledao sam prema dućanu i vidio kako Nina uzima nešto od razbojnika. koja pokušava sa svakim muškarcem. ubila njegova brata. Ali ja sam znao da će Nina najkasnije za jedan sat zatvoriti dućan.upitao sam. . . Moj se muž htio istaći i zbog toga se sukobio s Carradine-om. pravedno je da te kukavice plaćaju.Za jedan sat . .Udala sam se za njega sa sedamnaest . . Postala sam odrasla žena. neprestance sam mislio: ona više ne može biti sama.rekla je.

Ali neko njime ostati ovdje u Santa Rosi.re'io sam joj . I ništa drugo. Ima dovoljno mjesta za velike rančeve i za farme u nizinama. Dovoljno je samo da odu. da sakupe razbojničku bandu i vrate se u pravom trenutku. Zanijekao sam glavom. to je bio početak. Ti imaš ovdje zgodan dućan. -Vi ste gnijezdo kukavica. . htio mi je dati dvadeset dolara. Ponekad smo šetali uz rječicu. Osim toga bi se mogla izgraditi poštanska linija koja bi proširila trgovinu. ■ i' i i' > obišla oko stola. ■ mi ako me želiš imati samo za sebe. -Ja ih neću-rekao sam. ima budućnost.Dakle. Ja nisam bio ubojica. . a nedjeljom smo čak izjahali.. I plaćate jednome revolve-rašu trećinu svojih prihoda. Ni jedno od nas više nije bilo samo. a čuvar. Nemoj počiniti nikakvu pogrešku . Morao sam ostati još neko vrijeme. koji je ujedno bio i vlasnik.i ne pokušavaj me kupiti. moralo bi se protjerati Pača Rodri-gesa i njegove razbojnike. Poslije sam sjedio u Nininoj sobi za dnev-j ni boravak i jeo ukusno jelo što ga je pri-| redila za nas. rekla je: . ponosan i samo-svjestan poput muškarca koji ide svojim putem i koji će nešto postići. Naša ljubav nije bila trenutačni proplamsaj strasti. što je počinjalo time da moram srušiti gazdu ovoga maloga grada. pouzdajmo se u ovaj grad i njegovu budućnost. ja sam ovdje svoje obavio. jer mi je koješta palo na um. Svoje sam brige zaboravio. Ali kakav će biti ishod? Nisam to znao. A što dalje? Samo sam trenutak o tome razmišljao.Ostat ćemo . 'i"v<> se naljutila. Sve mi je to palo na um kada sam s Ninom sjedio kraj rječice. ikakve skrovite primisli.To sam davao Carradineu svakoga tjedna . Morao sam pretpostaviti da ću se s njima još jednom morati boriti za ovaj grad. A u ovoj zemlji čovjek ne smije svoje neprijatelje ostqvljati na životu. Ne želim sebi /očiti nikakvu zvijezdu počasnoga še' i ne moram se ni dokazivati. Moglo se izračunati vrijeme njihova ozdravljenja. a svakoga sam dana bio kod Nine. A bilo je tako jednostavno. . Ta je granica ionako još sporna. Zašto nisam mogao ubiti Honda Car-radinea i Corteza? Bila je to moja slabost. Želim napokon poljubiti pravoga muškarca. Bili smo dragi jedno drugomu i svakoga smo dana to sve sigurnije znali. Već su birali životinje kadli je stigla zapovijed da ovdje moraju biti dobri i ponašati se kao dobri prijatelji. a zemlja bude gusto naseljena. Od prvoga sam trenutka znala da ti pripadaš onoj vrsti ljudi koji su sol zemlje i zato ću te poljubiti. ostavit ću ovdje sve i poći s tobom kamo god hoćeš. To je bila nužnost. ii ■•! Čovjek kojega sam mnogo prije trebala susresti. Već sam se našao usred nečega drugog. možda. Za mene je postojalo još nešto: Hondo Carradine i Concho Cortez uskoro će ozdraviti. ni jednoga centa. Prijelaz u Meksiko jednoga će dana postati veoma važan kada i'onamo dopre civilizacija.rekao sam .rekao je kada sam ga začuđeno pogledao.. VI Sljedeći su dani prolazili manje-više bez događaja. Gospodine Catshume. Da bi se ovoj zemlji otvorio put u novodoba. Sada više ne. Ali najprije. No zatim je kimnula. Zašutio sam. Kada smo sjahali ispod jednoga golemoga hrasta kraj rječice i ispraznili košaru što ju je Nina napunila odabranim jelom. kada budu izgrađene ceste i ulice i kada bude moguća trgovina preko granice. Jednoga će dana ovaj kraj biti gusto naseljen.. Nina. kako bi se mala naselja ponovno osjećala sigurnima. Nisam mogao tek tako odjahati. Kada sam na večer otišao u salun.Ja onako pravo jedem tek na večer -[rekla je i natočila mi još čašu vina. Tako biste postali ponosan grad. S Ninom sam proveo lijepu nedjelju. ustao sam i zal"'li()la je pogled i rekla. Odveo sam konje u staju. Posvuda je bilo dovoljno razbojnika koji će im se za šaku dolqra pridružiti. Pogledali smo se. Dobro sam se oporavio. Zašto to ne razumijete? .jer ovaj grad. Rane su zacijeljele. rado ću platiti tih dvadeset dolara. a bilo je jasno da će tada postati moji najljući neprijatelji. svi kao jedan. Građani su morali stajati iza njega. .. Osjetio sam plamen u njoj. a bio je spreman za vas se boriti. Bac. Zapravo sam morao još samo odjahati do Juanove Rosite u Santa Cruz i reći joj da ga više ne mora čekati i predati joj polovicu novca što sam ga uspio spasiti.Rodrigesovi razbojnici htjeli su mi uzeti najbolje konje iz staje. a onda mi je postalo jasno da to neće ići tako jednostavno.Ako hoćeš. osjećao sam se zadovoljnim. Pri tome ste imali počasnoga šerifa koji vas ništa nije stajao. čak i i ni' više ne budeš htjela poljubiti.

Znao sam što me slijedi.A kada dođe razbojnička banda. koji je želio steći ime i slavu. dakle. Ovaj je grad poput psa što sam ga jednom izvukao iz bunara. Budem li predugo čekao.Valjalo vam je tim razbojnicima utjerati smrtni strah u kosti. . kao ova Rodrigesova sa svojom hordom? -upitao je.. 'tn me gorčina. Rekao je: . . ove kukavice drugo i ne zaslužuju. Tako je to bilo u svim divljim gradovima. želim vas pobijediti. Imao je plavu teksašku bradu. ustao je je-'luti muškarac.Odsad ću plaćati vama ono što sam od svojega utrška dosada plaćao Carradineu.rekao sam. Ispio sam viski i pošao prema vratima.Valjalo vam je pucati kroz sva vrata i prozore . Ondje sam se okrenuo. gdje su vladali samo okrul nost i nasilje. Međutim. Zurio sam u novac. No jesam li ga mogao poštedjeti? MožKi i'1 on ipak tako brz da se radi o mo. Dovoljno su dugo vježbali i mogli su pogoditi što su god htjeli. otići ću. Zašutio sam i ogorčeno odmahnuo. Puhnuo sam kroz nos. Rekao sam: . Nosio [<i I kolt. U svakom slučaju. gdje je odlučivao snažniji i brži. napunjenu najboljim viskijem. dok vi. Brži sam od vas i želim vas ovdje zamijeniti. Onda će ubrzo doći Paco Rodriges. Zurio je u mene i bio je pripravan svoju sreću staviti na kocku. mršav. Odjednom mi je postalo besmisleno vječito ponavljati iste stvari.1. . tu tiliku neće imati. hombre! Ili radije kupite za šezdeset dolara nešto ponosa i hrabrosti. Posvuda je bilo takvih luđaka.Požderite ovaj svoj novac. Možda su se već i borili.. Ako ga ustrijelim. posvuda gdje ni je bilo reda ni zakona.Catshume. To je bio dječak s brežuljaka Antelope i Horse. Mislio sam: zapravo bih morao uzeti. Ostat ću još neko vrijeme u ovom gradu. . i to na lijevoj strani. Zatim je stao u raskorak. Moglo mu je biti dvadeset ili dvadeset dvije godine. Zastao je pet ili šest koraka dalje od mene. otraga. Bilo mi ga je žao i sjetio sam se da sam i ja bio takva buala. mogao je biti osam. smatrali su sebe velikima i vjerovali u svoju sreću./ivotu ili smrti? ii4oliko gostiju u salunu uklonilo se (inu. Zatim sam otišao u salun.Morate se oporaviti kao onaj pas-iz bunara. a vi ćete morati sami sebi pomoći. čvrst. Mi'ljutim. godina mladi od mene. veliki majstore! Vi ste imali svoju predstavu.Ovo je vaš udio . Kosa mu |t> bila svijetla i sjajila se na svjetlu svjetiljki. Vlasnik mi je stavio šezdeset dolara uz čašu. no koja je imala sreće da postane relijom i starijom. Izašao je iz kuta na slobodan prostor ispred šanka. Bio jo još mlad. a raširene je prste držao na dršku revolvera. a bilo je nazočno još nekoliko gostiju. U ovoj zemlji to je bila mjesečna plaća trojice kauboja ili jedna šerifska plaća. a sada sam ja na redu. Nitko nije rekao ni jednu riječ. rekao sam: . koji su se pojavljivali čim bi dočuli za nekog revolveraša. nagnuo se prsima naprijed. Nakon tih riječi htio sam otići. Zadržao sam ga kod sebe dok se nije oporavio. Sve mi je bilo jasno još prije nego što je mladi čovjek zinuo. . Gazda me je gledao. Rekao je: Hej. ali takve sam ne1 prilike morao očekivati. u kutu.. Ja sam Jesse Hopkins i maknut ću vas odavde.promrmljao je.

To bi za sve nas bilo bolje.Stani i bori se! Bio je divljak kojemu nije bilo spasa. Nakon toga sam izašao. Nadao sam se da će mu liječnik pomoći. svoju su pozornost usmjerili ria drugu stranu. Nisam je prihvatio. Posljednje je riječi izgovorio s najdubljim uvjerenjem. Okrenuo sam mu leda i htio izaći. Ili ga se čovjek odriče i oslobađa ga bolesti. bilo pogrešno mišljenje. jer bih i bo-lesnome psu pomogao dok ne ozdravi. . . Ponovno sam bio sam sa svojom gorčinom. ponovno podigao kolt i nanišanio u mene. Ali i to je. Okrenuo sam se gostima i revolver-skom sam cijevi pokazao na trojicu. a divlji je momak zateturao. a kolt mu je ispao iz ruke. nudi mi za to novac. Vje~ rovao sam da je preponosan da bi mi pucao u leda. Spremio je novac i otišao.Amigo. možda.Hajde! Uzmite ga i odnesite do liječnika. Morao sam munjevito pucati. a kao domaćin imali ste čak i pravo na to. Pošao sam dalje. kukavički grad traži da ga ja štitim. Momak koji je došao osvojiti grad. Ali drugačije nisam mogao. Moja je žena najbolja kuharica u cijelom Meksiku.Biste li pojeli za večeru malo prasetine? . Gorko je uzdisao. Nikada ga još nisam vidio. Sada mi je to bilo dvostruko drago. Kada sam učinio treći korak prema izlazu. Zar mislite da mi je zadovoljstvo postrijeljati sve te divljake koji će.Spravljena je na meksi-kanskinačinsizvanrednimzačinima. a ja sam pošao u kut i sjeo za stol. patrone? . i tu sam zatekao malobrojne goste. već stigao moj nasljednik.upitao je. Možda će divlji momak ostati živ.Stajao vam je na dohvatu ruke. Uhvatili su ga prije nego što su mu popustila koljena i brzo ga iznijeli. Možda je i ovoga puta bilo pogrešno ostaviti neprijatelja života. A što mi je drugo preostalo? Bio je luđak i htio je steći revolverašku slavu. još se pridržavao za šank. Sebe samoga neću razočarati.rekao sam umorno. . naišao na pogrešna čovjeka. zapucao mi je u petu na čizmi i pri tome zaurlao: . Jesi li razumio. Kada ga je pogodio moj drugi metak. a zatim je poljubio vrške prstiju i obećao: . Pedro? A sada mi donesi vino na onaj stol u kutu. Pridržao se za šank. Iskoristio sam svoje posrtanje da bih se sagnut prebacio. Rekao sam: . Ja se ne želim boriti sa svakim divljim momkom s brežuljaka. znao je da nije uspio.I ovdje je bilo tako. možda. ali sam znao prihvaćati stvari kakve jesu. Zatim mi je pružio novac. Ja nisam ubojica! Kada su trojica s njim izašla prišao sam šanku. možda. Nekoliko zvijezda odražavalo se u mirnom toku vode. Nisam mogao ni htio otići do Nine u njezinu ugodnu kuhinju.Makni to. Mogli ste se nagnuti preko šanka i tresnuti ga bocom po glavi. a zastao sam tek na mostu. . pa nisam svoj metak mogao uputiti onamo kamo bih želio. Hodao sam kroz noć. Ali osjećao sam želju da odjašem svojim putom. Gosti su me promatrali. Vjerojatno sam se mogao osloniti samo na sebe. još doći? Mogli ste mi učiniti uslugu. a učinio sam to samo iz slučajne nužnosti. a ja sam znao da je to moj "poslovni udio". jer nepogrešiv nisam bio ni ja. a barmen mi je pružio punu čašu viskija. Morao sam ispaliti još jedan metak. Ili ću vas ja potjerati! U mojem je glasu bilo divljega ogorčenja i to ih je prestrašilo. jer je momak držao kolt u ruci. Pri tome je. Pa-tronov je prethodnik također dolazio svakoga tjedna po novac i tada je dobivao večeru kakvu prijeko nigdje nije mogao dobiti. naslonio se na ogradu i zagledao niz rječicu. na svoju nevolju. No jednoga dana mora ozdraviti. Nisam učinio ništa što bi valjalo nagraditi pićem.Inače su sigurno prkosno odbijali-svaku zapovijed. Kada su spoznali da želim biti na miru. A i Nina je bila tu. Moj je kolt zagrmio. a ne želi mi učiniti ni najmanju uslugu. Bili su to opori momci iz nekakva zabačenog logora. Sada su dragovoljno poslušali. Domaćin je donio vino. Sada je. jer sam mogao biti sam.Ja vam ovdje pomažem. /ur zaista nećete ništa jesti. Nismo se poznavali. Pedro . Znao sam da je ona umorna od današnjeg jahanja i rekao sam joj da pode na spavanje. Taj prokleti bijedni. I ja sam ovdje bio gazda samo zato što sam sredio Carra-dinea i njegove revolveraše. odustani od svojih nakana. . Sigurno je već čuo o mojoj borbi u salunu. Pedro Alvarez ponizno mi je došao u susret. Dobro vino! Zurio je u mene i razumio. Bili su dolari i meksički peseti. Na taj način čovjek stječe nepomirljive neprijatelje. Rekao sam: . Mogao sam sve promatrati s nekom vrstom podrugljiva prezira. Kada sam na meksičkoj strani ušao u bodegu što je pripadala Chitinu ocu Pedru Alvarezu. koji će idući put pokušati ubiti iz zasjede.

Išao sam dalje. Chita nije došla za moj stol. ■ Bila je to.upitao. spaki-rat ću se za pet minuta i slijediti te. A kada je zatim zapjevala žena. vrlo banalna pjesma. Taj si je grad za toliki novac mogao priuštiti deset šerifa. I ona je svirala gitaru. i'mi |o majstor koji bi mogao nastupati u i'li'gradovima i u velikim kućama. je otišao. samo što je to morao dijeliti s Conchom Cortezom i Curlvjem Slaterom. Oh. Dakle. Pjevala je o nevoljama što su ih jahači morali svladavati. . a on će postati bolji čovjek i Ke neće provoditi nasilje. Pjevala je i o Idhačima koji su vjerovali svojemu vodi. ujko je sigurno svirao samo po sluhu. Cor-tez.|iodine. šesnaest stotina na mjesec. I na kraju sve je bilo dobro. koji je sa svojim jahačima otišao u nepoznatu zemlju kako l>i ondje našao veliku sreću. Čuo sam Ninin mirni glas: . Svirač je bio pravi umjet-' ni. Čovjek želi dobro i s vremenom zaboravlja sve zlo. Tek nakon toga prišao je k prozoru i povukao zavjesu. Zatim je 'ilHujala gitara. Znao sam da pjeva za mene. Nina mi je pala u zagrljaj. Bac. došao mi je u susret lari liječnik sa svojom torbom.Udi. Vratili su se svojim djevojkama s mnogo zlata. a sada i taj Jesse Hopkins. A čovjek mora imati želje i snove. Samo što to Carradine i njegovi prijatelji nisu dopuštali. Uspio sam izračunati da je Hondo Carradine svakoga tjedna ubirao oko četiri stotine dolara. 1 Obojica smo zastali. Zašto lutaš gradom poput osamljena vuka? Udi! A ako želiš. samo čekaju da ozdrave: Carradine. Nina je sigurno spavala. Vidio sam kroz prozor. možda. Dugo je pio. Nakon nekog vremena otišao sam. Još mi je nekoliko građana i poslovnih ljudi nudilo novac. je li? Čovjeka napunite meci-ivejedno iz kojeg razloga. Gledao sam za njim i čuo kako nestaje u svojoj kući. zar i la su vam ti momci zahvalni što minom umaknuli i ostali živi? Sada su ovdje već trojica koja žele vašu glavu. Uskoro je u kući sa samo dvije prostorije zasjalo svjetlo. Napunite jcima i oslanjate se da ću ja te metni lili. nisam morao podići pogled da bih vidio da pjevu Chita. Odbio sam kretnjom glave. dečko moj! Nakon tih riječi. Čuvaj se. Čak mi je i kovač htio dati deset dolara. otvorila su se. Pjevala je o hidalgu. Osjećao sam se malo bolje. No kada sam bio kraj vrata. a on je nekako pvirno puhnuo i rekao: Čini se da vijo uvijek iznova činite. četiri stotine na tjedan. ij'. kako su to činili Carradineu za njegovu zaštitu. A kada sam za sobom zatvorio vrata. Sljedeća dva dana protekla su bez osobitih događaja. Liječnik je stajao i prinio bocu ustima. Taj će za dva tjedna ponovno jahati. I sa mnom je bilo tako. ostala je u pozadini. Ušao sam. U dućanu je bio mrak. Onda sve ide. I Kada sam preko mosta prelazio na neričku stranu. Ali takav je i život. Na život valja gledati jednostavnije.

No bilo je u gradu i nevolja. a jednom sam morao pucati. a u nekim sam bankama imao male račune. On je morao ispunjavati svoju liječničku dužnost i i mi u pitanju bili razbojnici i ubojice. pa se za sada pomoć vojske na Zapadu uopće nije mogla očekivati. Ljudi su sada znali da su se građani Green Valleva hrabro borili i da im to nije pomoglo. Bio mi je potreban novac i od starih prijatelja. Stanovnici ovoga još mladoga grada stali su u obranu i borili se. Voljeli smo se i sve više spoznavali da pristajemo jedno drugomu i da možemo zajedno izdržati. Drugoga rješenja nije bilo. Bio je to skroman korak naprijed. Kada je stigla ta vijest. gradovi poput Santa Rose morali su sebi pomoći sami ili propasti poput Green Valleva. Htio sam otvoriti redovitu teretnu i poštansku liniju i u svim novinama istočno od Mjssissippija objaviti oglase koji bi nam doveli doseljenike i farmere. gdje su dvije male vojske mogle iaći zaklon. Vrijeme je prolazilo. Ponekad sam morao biti grub.Bilo je zapravo smiješno kako sam ih lako izbacio. Ali zatim se počelo zbivati nešto što je do tada tek polagano sazrijevalo. Nekako sam dokučio kamo jašu s njim. bolje sam razumio strah ljudi u Santa Rosi. a neki od Rodrigesovih ljudi sigurno još imaju metke u tijelu i ne mogu ih sami izvaditi. Taj je strah sada sigurno bio još veći. nakon rata morala biti preustrojena. Oni su. a život u Santa Rosi sve se više normalizirao. Paco Rodriges napao je grad Green Valiev.pačlma. a ja nisam mogao protiv toga učiniti ništa. Tada su građani dolazili po mene. naklol'aca Rodrigesa nisam smio prokoc-fo bih mogao učiniti samo kada bi i grad bio spreman na borbu kao što Iji i no Green Valiev. Farmeri su u grad donijeli novac i zaradu. U svakom slučaju. Sa mnom i s Ninom bilo je sve u redu. S nelagodom sam gledao liječnika i islio kako će tjedan ili dva ostati ondje. Sada grad više nije postojao. Jesse Hopkins povezao se s Carradineom i Cortezom. Mogao sam zamisliti zbog čega sve to. Vojska je bila vrlo daleko i bavila se . Došlo je nekoliko Carradineovih i Cor-tezovih prijatelja. Bila mi je potrebna veća svota. Međutim. tako reći. no čini se da je ovoga puta podigao logor u starom rudniku Esperanza. iako još nisu sasvim ozdravili. nepregledno područje. koji su također stizali. . Vjerojatno u neki od dobro skrivenih logora medu brežuljcima. Mi nismo mogli niotkuda očekivati po-ioć. No oni će se još morati dokazivati. Ja sam bio spreman sve svoje sposobnosti uložiti u tu igru. Nikakvo čudo što su me ljudi ovdje smatrali takvom veličinom. I meni je bilo jasno koliko su ljudi u Santa Rosi bili ovisni o jednomu čovjeku. Možda su to bili čak teški gubici. U okolicu se doselilo nekoliko farmera. koji je imao veze s Pacom Rodrigesom. To je bio prvi događaj. Tih sam dana napisao nekoliko pisama. Liječnik im je bio potreban. jer su često dolazili divlji momci. Znao sam otprilike gdje je taj rudnik u Meksiku. I toga sam puta divljega momka samo ranio. Tu trojicu bradatih momaka poslao je Paco Rodriges. Morao sam dopustiti da liječnik ode. ali su izgubili bitku. Paco Rodriges neprestance je mijenjao svoje boravište. Grad Santa Rosa još ništa nije znao o svojoj sreći. Trojica razbojnika odvela su staroga liječnika.. tako da je taj grad ostavljao na miru. natovarili su svu trojicu na kola obložena slamom. Gledao sam za liječnikom i trojicom razbojnika. Došlo je vrijeme da i ja od njih zatražim uslugu. koji su se htjeli izludovati. Cortez i Jesse Hopkins napustili grad. a razbojnici su se s bogatim plijenom povukli preko granice. Imao sam prijatelje. osnovali družinu kojoj je jedini cilj bio da se meni osvete. Slali su po mene kao po šerifa. pijani. Osim toga. a njegovu ne manje divljem prijatelju razbio stolac na glavi. n ini je teško što mora otići. Ljudi su se navikli da sam ja stupio na Carradineovo mjesto i da posao obavljam besplatno. Razbojnici su pri svojem napadu na Green Valiev imali gubitaka. udaljen oko pedeset milja. jer sam i loš predosjećaj. mo ako ne. a doseljenici. straga prive-zali njihove konje i odvezli se.. I mali su rančeri pokušali posao s desetak krava. upravo su počeli okretati svaki dolar. a oni su rekli da nekoliko njihovih amigosa želi liječničku pomoć. U Santa Rosu je'dolazilo sve više jahača i kola iz udaljenih naselja. Počelo je time da su Carradine. Drugi nije bio manje značajan. Bilo je to divlje. Odlazio sam da bih stvarao mir. Druge večeri nakon moje bitke s Jesse-om Hopkinsom stigla je u Santa Rosu loša vijest.

ali i vremena je bilo malo. jer oni me prate i bore se za mene. Bac.rekao je liječnik.Ona je sjaj sunca svakomu muškarcu koji želi čuti kako se smije. bila je blijeda i lice joj je postalo sitno. samo neko vrijeme razmišljati. pjeva i svira gitaru. Bez liječničke pomoći Chitini su izgledi bili vrlo mali. Sa svojim sam mu zahtjevom došao prenaglo.. Dobio sam privole i bilo je sigurno da ću moći izgraditi teretnu i poštansku liniju. Vjerojatno su ga negdje opljačkali i zbog njega ubijali. koji je živio i s vrškom strjelice u leđima. a samo ti. Za Chitu je bila važna svaka minuta. Čuješ li. Oči su joj bile prepune straha i boli. . Gledao sam njezine oči i kimnuo: . Kako učiniti ovaj grad ponosnim i spremnim na obranu? No tada se opet nešto dogodilo.. a Chitu. uda-od stotinu milja. Šutio sam i pio vino. ali mnogo • (ada je pošta stizala polazi.Bac. jer nam je. VII lokla su dva sljedeća dana i ja sam prve odgovore na svoja pisma što ivi ikoga tjedna donosio jedan po-l»i Kihač. možda. Mislio sam da će Paco. I Nina mi je uljepšavala svaki dan.iMBI ti I ■■■ . Poznavao sam jednoga tragača za zlatom. Opet sam se malko pomirio s nemilosrdnim.. ali i volju za životom. osjećao sam mješavinu srdžbe. Ali sve su to bile iznimke. To mi je davalo osjećaj zadovoljstva. Sve će već biti dovedeno na čistac. Bila je pri svijesti i pogledala me. nepravednim i bijednim svijetom. moraš mi pomoći. . Dolazio je iz Mesille. Bio sam jedan od prvih koji je pojurio do Chite. pogodio je metak u tijelo.Odjahat ću za pet minuta. . Potegnuli su koltove. Samo mi liječnik može izvaditi metak iz tijela.kom zapregom.. Metak se učvrstio. Bilo je dobro. .Nisam htio dovršiti misao. Svi je vole. Ipak sam pio to vino. Hoćeš li to učiniti za mene? Vidio sam strah u njezinim očima. Zatim je s mukom rekla: . Ležala je u postelji. Moji prijatelji i ljudi koji su mi bili dužni nisu me ostavili na cjedilu. ali su živjeli i dalje. mala Chita. davalo osjećaj nekakva zajedništva. Uzbudio se cijeli grad. . Sada je bio potreban liječnik.svojim ljudima. U bodegi Pedra Alvaresa posvađala su se dvojica pijanaca. Samo kada sam mislio na građane Santa Rose. Nina je bila dobra za čovjeka koji je poduzeo nešto izgraditi i započeti novo doba. ovdje na verandi.Ona je drago stvorenje . Ovuda je pro-lanska kočija iz Santa Fea u El »I hi dolazio jahač. možeš liječnika dovesti ovamo. Bac? Potrebna mi je tvoja pomoć. . Život postaje ljepši kada čovjek provede neko vrijeme s Chitom. Meci su većinom bili uzrokom otrovanja krvi. ogorčenja i prezira. koja je skočila medu njih i htjela ih razdvojiti. Poznavao sam ljude koje je pogodio metak.

To je kao kada pozajmiš dobra konja. Rodriges sanja da ponovno bude general i da za sobom ima tisuću ljudi. Zvučao je divlje i gotovo Ijutito. ovo je naš doktor. Koračao je vrlo odlučno na svojim krivim nogama. rublje se sušilo. Oduvijek muškarci štite žene i djecu. Vjerovao je da ću po-Smatrao je svoje prijateljstvo. Jesi li razumio? je iznenađen. više ne možeš kod mene ostvariti nikakvu želju. Počeo sam polako jesti. šake je stijo kada je rekao:' Zar da stavim na kocku živote dvojice >|ih odanih ljudi samo zato što je jed-ij drolji potreban doktor? Jest! . Sada je bio iznenađen. a bilo je tu i desetak žena.prekinuo ga je Rodriges. Liječnik je rekao: . Jesi li razumio? U mojem je glasu bilo odlučne tvrdoće. novaca. on me neće pustiti. imali su veliki plijen. . Paco. a zatim je potreban tebi. Moji potčinjeni bili su čak pukovnici! To su bila vremena! Ja o svojim hombresima brinem kao otac. Odličan doručak. Rekao si da ćeš mi ispuniti jednu želju. ne duže. amigo Bac. onda je pomoć djeci i ženama uvijek preča od pomoći muškarcima.Paco. Kada sam savio cigaretu.rekao sam. konjaj mazgi. Dakle.Ne bih želio da me se uspoređuje baš s konjem . Amigo. jtui se pretvorilo u ledenu masku. ali samo na trenutak. Razbojnici su u Green Val-leyu imali mnogo gubitaka i da na kraju nisu pokorili grad.Hoću doktora kako bi Chitin život bio spašen.On me neće pustiti. Zatim je Rodriges rekao: . za koju sam od svojih pouzdanika čuo da ti je vrlo odana. najprije zbog Carradinea. dat ću vam jedan sat pred-'•■.Takvih kao ona ima na stotine. zar želiš proigrati mogu naklonost i. Nekoć ih je tisuću i više jahalo za mnom. Zatresao je glavom. t . zatim zbog tebe. doktor je moja želja i on smjesta sa mnom odjahati. Međutim. . zarežao je: . . amigo. a tebi sam pružio priliku da pronađeš i ostale ubojice. svinjetine i ovčetine bili su odlično začinjeni. opreme. Rodriges se vratio. Komadi govedine. spreman sam odjahati u Santa Rosu.Neka je đavo odnese! . a pogled mu je bio još tvrdi. oči su mu se suzile i u njima se zrcalila podlost. ti si meni nešto dužan. ali mojih ljudi ima sve manje.Ako ti sada dadem doktora. Smjellava mu se zacrvenjela. . Nije mnogo nedostajalo da mu gurnem kolt pod nos i pokušam s njim kao taocem odvesti liječnika iz logora.a osim toga.um ga i vidio da se više s . Nisam odgovorio.i. oružja. -i lolo je kao da će se rasprsnuti od i||> i uli ja nisam ustuknuo. A ti meni više (duguješ ništa.Da .Ti si morao jahati drugim smjerom. Nakon što je sjeo. u Ivoja riječ više ne vrijedi? . Možda bi se njegovi razbojnici raspršili. Štedio sam ga cijelo vrijeme. Sada mogu svakome nešto ponuditi.rekao je. Zato mora imati puno povjerenje jezgre svoje momčadi. se! . . a meni je postalo jasno da je 1 njemu prilično svejedno što će biti s njegovim teškim ranjenicima.ali kada se radi o moralnim načelima.Doktor ostaje ovdje! U meni se na trenutak pojavila ogorčena bezvoljnost.mrmljao je liječnik . Njegovi su razbojnici lutali naokolo. a ostruge su zveckale. jer bi to sman'jilo njegov prestiž. Ne.rekao sam. bilo bi to zlo za Rodri-gesa.Dva i više puta dalje odavde . Negdje zacijelo postoji još jedan doktor. Dakle. Paco mi je zurio u oči i spoznao da ne obmanjujem.. Ja više ne moram štedjeti grad Santa Rosu. tako je to. Najprije sam pojeo sve do posljednjeg zalogaja i ispio ostatak vina. Rodriges je naglo ustao i zaputio se do zgrade. hombre! " '. . Zurio je u mene.upitao tu n I i si rekao da mogu nešto poželje-l>u< o. Ja sam njega osvetio. zbog tvojega maloga brata.. Rekao sam: . Doći ću i po ljepoticu iz dućana. Odjednom se osmjehnuo. Rekao je: . pa će se banda sigurno uskoro povećati. a kruh i povrće također nisu zaostajali.Možeš nestati u. Ona je vredniod dvojice tvojih ubojica. Neka đavo nosi tu Chitu! Crnac mi je donio doručak. Razmisli! I našemu je prijateljstvu tada kraj. Sada imam tu želju. a sada je potreban nama. mnogo živežnih namirnica.. Ja sam ti ga samo pozajmio.odvratio sam . svo-»■ il lonost i strpljenje vrednijim od Chiivola. Znao sam da jašu s njima. kako bih tebi učinio uslugu. Ali sada ti više ništa nisam dužan i jednoga ću dana doći kada moji momci budu gladni i žedni i željni dobrih stvari što ih u gradu mogu dobiti.

Ponovno se osmjehnuo i nastavio jahati.rekao sam .Je li' vaš konj dobar. . spasiti Chitu. Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. S jedne strane bio je krvoločan. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. Recite im to. Razmišljao sam gdje bih mogao postaviti zasjedu kako bih liječniku dao nužnu prednost. a ja sam se pobojao. Bude li mi dao više od jednoga sata prednosti. više ga nema. da neće uspjeti dojahati u grad. Razbojnici su bez riječi gledali za nama. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu. Sve ima svoju cijenu. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. No Chitu i vas zbog toga će mrziti. On će.rekao je . Mnogi su bili takvi. recite ljudima da moraju braniti svoj grad. Rekao je da će odvesti Ninu. imati mušku čast i ponos. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. .Ovdje ću zadržati razbojnike .rekao sam i sjahao.: ..a vi nastavite jahati.. rast će i procvjetati.ali uspjela se odmoriti. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj. svoj će bijes iskaliti i na Nini. jer će inače biti pobijeni. a ako i stigne. a momci možda neće ni toliko čekati. Sve dok banda ne objaše udolinu. Ipak je tako bilo dobro. . Vjerojatno se veselio svojem napadu na Santa Rosu. mogao sam ih zadržati. Green Vallev je izgubio. kako bi me opkolila sa dviju strana. Dakle. posao.Kako god hoće . Oh. a imao sam još i kolt. A sve se to ne dobiva na dar. zao. S druge pak strane htio je biti hidalgo. No odjednom su mu oči bljesnule. barem u početku. Ovako im može obećati lov. Tu sam stao i pričekao da liječnik stigne. Pogledao sam liječnika. a Paco Rodriges ništa više nije rekao. Uskoro sam znao. mnogo toga će se promijeniti. No bilo je jasno da će nas razbojnici stići. doktore!• • • • »■•••••• •' • •-• • • Čudno me je gledao. VIII Nekoliko minuta poslije krenuli smo. Stari je liječnik bolje jahao na žilavoj mazgi nego što je mogao hodati i to me je prilično smirilo. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. njegovi će mu ljudi zamjeriti. Pitanje je samo jesam li ja još dobar u sedlu. bude li se taj grad hrabro borio. Predočio sam sebi put kojim sam tijekom noći i ranoga jutra dojahao. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. . Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. doktore? .njim ne može pregovarati. bezobziran i nemilosrdan.Dakle.Jašem na mazgi . Nasmijao se i rekao: . hajdemo . Zatim sam čekao. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Činilo mi se da je čak na neki način sretan što se riješio obveze prema meni. Bila je to mala udolina. ako napadne grad i razori ga. Taj meksički razbojnički „voda čudno je razmišljao. Sat prednosti bilo je premalo. Kada stignete u Santa Rosu. možda. Nakon deset minuta došli smo do toga mjesta. . Ali ja sam morao liječnika dovesti u Santa Rosu. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. S liječnikom nisam mogao pobijediti u ovoj utrci. ali drugi će ljudi umrijeti. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega.rekao sam. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Mogao sam pucati šest puta.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu.

. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. Ostali su skočili u zaklon. te dopustio svojim jahačima napad. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. ih im nekog vremena odjeknuo je i■ I'iita Rodrigesa: I Id|.u kada je shvatio da ću ga 'nastavno se bacio. jer su mo-iiuvno puniti puške. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Samo trenutak kas. kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. a ja ću te ■ 'hiti u šake. Bilo je opasno. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. Zatim je zavladala tišina. Razbojnici su stizali. gladnih vukova. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali. zašutio je. %< i |i> tldloko stigao liječnik na svojoj maz-l«i mi /a mene bila još važnija pitanja. dakle. hombre! Amigo! Što znači ovo? |n 11 ilsliš da ćeš nas vječno zadržati? Mo■ i. I Paco je krenuo u zaklon. jer sam bio čvrsto uperen da ču Santa Rosi biti još potre-a naravno da nisam žellio ni umrije-■pucao sam.Razbojnici Pača Rodrigesa vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Kako se radilo o Santa Rosi. Hm je ponovno uslijedila kiša metaka. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. Čekao sam. Jedan je i vi«' silazio. Imali su prevelike gubitke. Idu su razbojnici prestali. carambela. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. a jahači se stali prevrtati. nisam mogao pucati u zrak. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Doći u. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. vrebao i bio spreman na brzi mi kufunao sam koliko još mogu izdrži |ni|n nego što me uhvate u stupicu. puzeći sam se m > Potrčao sam u zaklon velike pe-i"i prvoga zavoja našao svojega 1 Mu/qo se kotrljalo kamenje. Ti momci nisu bili kukavice. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. Tada su zapucali i razbojnici. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. Meksikanci nikada nisu kukavice.gore i izvukao kolt. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Stiglo je još jahača. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Po bolnom kriku znao cia sam i pogodio. Jahali su poput divljeg krda. Nisam morao koristiti kolt. Sprijeda su jahali najbjesniji momci. Valjalo mi je krenuti. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. koja se odbijala od stijena.u Zatvorit će ti put za bijeg. Zastao je dovoljno daleko. Radije je . coram-ba.mi mi konja. Morao sam pogađati. Ti »I budala koja ubija najboljega čovjeka *bog jedne drolje.li momci uskoro baciti kamenje na •'. Oderat ću ti kosu! Uhvatit 11 in! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevali s takvim nitkovom. popdf bijesnih. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. Verao se nevjero. još dva-tri puta na to se micalo. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. jer je i njima bio potreban odušak. Po. Ay. imao sam vremena iznova napuniti pušku.

bude li se taj grad hrabro borio. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Ona ne bi bila prva žena koju on odvodi sa sobom u planine. . Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Mislim da je Chita svojom nesrećom i nehotice utrla put novom vremenu. Potražio sam dobar položaj i pripremio pušku. Pogledali su nas ogorčeno. slomio je više od jedne kosti. Zašutio je pomalo bespomoćno. Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. . Zato ga nisam ubio. ali Santa Rosa mogla bi dobiti. Oh. zar je ovo moralo biti? Zar riije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. ali drugi će ljudi umrijeti. Paco Rodriges je već doznao da između mene i Nine ima nečega. svoj će bijes iskaliti i na Nini.Rado ću to poručiti tome ušljivome gradu.Senor. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Dakle. a do toga ne bi došlo da sam odustao od liječnika. netko je povukao kola u stranu da možemo proći. Taj stari momak skupio je još mnogo snage. Zatim sam čekao. Odveo sam konja u zaklon i pošao prema ulazu u malu udolinu.. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši. Ne može se vječito skrivati iza ljudi kao što je Carradine. a nisu bili ni glupi.: . napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. ali je žestoko psovao. ako napadne grad i razori ga. a ja sam se pobojao da neće uspjet) dojghati u grad.rekao sam i sjahao. više ga nema. kako bi me opkolila sa dviju strana. . U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. barem u početku. Sve dok banda ne objaše udolinu. Nasmijao se i rekao: . rast će i procvjetati.. Kad sam uzjahaoi krenuo. ali. A zatim su me potjerali.Kako god hoće . poput mačke. mnogo toga će se promijeniti. No odjednom su mu oči bljesnule.. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bila dovoljna do Santa Rose. ležao je na leđima. mogao sam ih zadržati. možda. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari. Ja nisam bio loš jahač. Rekao je: . . Zatira Čudno me je gledao. Ipak je bilo preduboko. Ponovno se osmjehnuo. a ako i stigne.. ■ . Nakon dobivene bitke taj će grad uživati u miru i redu. Jedan od njih bio je Ortes Ortegq. Ljudima nigdje ni traga. na ruke i noge. Mogao sam pucati šest puta. Mora se boriti! Pred očima ima primjer Green Valleva. Mrzit će vas kao kugu ljudi iz Santa Rose. A sve se to ne dobiva na dar. Ipak je tako bilo dobro. No Chitu i vas. tko zna hoće li moći mirno i mudro obaviti svoj posao. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. i nastavio jahati. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru. a imao sam još i kolt. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. Medu građanima Santa Rose sigurno će biti i mrtvih. Santa Rosa mora jednom naučiti što je obrana i borba. Dok smo jahali preko mosta. Njihovi su konji bili odmorniji. . ali od mojega konja nisu bili brži. spasiti Chitu.: . Sve ima svoju cijenu. Rekao je da će odvesti Ninu. ustati nije mogao. Green Vallev je izgubio. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. On će. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. zbog toga će mrziti.

Meksikanci nikada nisu kukavice. zašutio je. Jahaii su poput divljeg krda.i iza prvoga zavoja našao svojega 11 Odozgo se kotrljalo kamenje. dakle. Vidio sam ga na trenutak kada je skakao s pećine na pećinu. Nakon nekog vremena odjeknuo je glas Pača Rodrigesa: . Verao se nevjero-'. hombre! Amigo! Što znači ovo? Zar misliš da ćeš nas vječno zadržati? Moji će ti momci uskoro baciti kamenje na šešir. jer sam bio čvrsto uvjeren da ču Santa Rosi biti još potreban. d Paco ih je slijedio opuštenije s glavninom. Imali su prevelike gubitke. caram-ba. Tri mrtva konja i dvojica nepomičnih razbojnika ležali su na ulazu u dolinu. vrebao i bio spreman na brzi itac. puzeći sam se ukao. Ay. Ti momci nisu bili kukavice. Računao sam koliko još mogu izdr-ati prije nego što me uhvate u stupicu. saslušao izvještaj i otpremio desetak jahača. A ja ću im sada omogućiti da malko ispiju gorko piće i na putu za Santa Rosu. a Paco im je obećao Santa Rosu kao zrelu voćku koju je lako ubrati. a naravno da nisam žellio ni umrijeti. Jedan je već silazio. Ali njegovi su mi jahači dobacivali svu silu psovki i prijetnji. iznenadni prepad na Santa Rosu bit će malko drugačiji. vjerojatno se više neće tako divlje i odlučno boriti. Otkrili su me i obasuli tučom metaka. Jednom sam pucao na njega i gotovo ga pogodio. Zastao je dovoljno daleko. Ti si budala koja ubija najboljega čovjeka zbog jedne drolje. Potrčao sam u zaklon velike pe. a ja ću te dobiti u šake. Divlji lov što im ga je Paco obećao i laki. Čekao sam. Tada su zapucali i razbojnici.ada su razbojnici prestali. Nisam morao koristiti kolt. Znao sam da su dobili nalog objahati u dolinu ili naći uspon s kojega bi mogli na mene pucati. Znao je da ih mogu mnoge odbaciti i da bi time pao borbeni moral napadača. Konji su ili pobjegli ili su ih odvukli u zaklon. £atim je ponovno uslijedila kiša metaka. gladnih vukova. Pucao sam u gomilu sve dok pušku nisam ispraznio. te dopustio svojim jahačima napad. Sprijeda su jahaii najbjesniji momci. Nastala je velika zbrka kada su konji popadali.Razbojnici Pača Rodrigesa. Samo trenutak kas-iv<><> bi mi konja. Bilo je opasno. a jahači se stali prevrtati. Lijevo i desno uzdizale su se visoke stijene. Paco Rodriges nije učinio pogrešku. jer je i njima bio potreban odušak. nisam mogao pucati u zrak. Kako se radilo o Santa Rosi. Stiglo je još jahača. imao sam vremena iznova napuniti pušku. popđf bijesnih. Zatim je stigao Paco Rodriges s glavninom. Po bolnom kriku znao sam da sam i pogodio. jer svaki razbojnik manje značio je i jedan preživjeli građanin više. Razbojnici su stizali. I Paco je krenuo u zaklon. Kako je daleko stigao liječnik na svojoj maz-gi? To su za mene bila još važnija pitanja. Valjalo mi je krenuti. Doći će kada se do kraja razbjesne i tada će im biti svejedno tko će i koliko će ih poginuti. *'. još dva-tri puta na nve što se micalo. Zapucao sam. imat ću te! Nakon što se tom dugačkom psovačkom lavinom zadovoljio. Ti nisi nikakav ratnik! Nisi vrijedan da sjediš na konju! Moraš poput zmije puzati po prašini. Oderat ću ti kosu! Uhvatit ću te! Samo se pitam kako je moj brat mogao prijateljevati s takvim nitkovom.Hej. Ti se razbojnici znaju boriti i znaju umirati. Radije je '|nlk' .lo. Po-l sam gore i izvukao kolt. Ostali su skočili u zaklon. a kada je shvatio da ću ga |<tdnostavno se bacio. koja se odbijala od stijena. jer su mo-ponovno puniti puške. carambela. Zatim je zavladala tišina. Zatvorit će ti put za bijeg. Morao sam pogađati.

Pogledali su nas ogorčeno. a donijeli smo i sve vaše instrumente. na ruke i noge. U kući Chi-tina oca našli su dovoljno vina i tekile što im je podiglo volju i raspoloženje. ■ u potreban ako čovjek želi proliti maL' znoja. .prekinuo sam ga . Pogledao sam preko mosta i vidio da razbojnici pretražuju kuće zbog pljačke. I borit ćemo se! Čudan je život. ali je žestoko psovao. Kad sam uzjahao:i krenuo.. Nakon jednoga sata dostigao sam liječnika. a osim toga. . . Pustio sam ga. Zatimje pogledao liječnika koji je teško disao i leđima se naslonio na oznojenu mazgu . ali. zar je ovo moralo biti? Zar nije bilo nikakve druge mogućnosti? Svi mi volimo Chitu. Pao je više od deset metara u dubinu i dočekao se. Čak i nekoliko žena sudjeluje s puškama i sačmaricama. ona nam je rekla da postavimo izviđača sa zrcalom. a oni su nam zrcalom davali signale. A zatim su me potjerali.Senor. a nisu bili ni glupi. _ . a i ostali muškarci . potrebne bolesnima i ranjenima.. Ortega mi je rekao: Zelenooka senora iz dućana je kod Chite i njezina oca u hotelu. Hoćemo li moći na vrijeme upozoriti grad? Jurili smo meksičkom polovicom grada. Dok smo jahaii preko mosta. Obradovao sam se kada sam to čuo.Senor doktor . netko je povukao kola u stranu da možemo proći. Mislim da bi se senora odvažila izvaditi metak kao i liječnik.Nismo mi baš tako glupi . samo nisu znali da se svega toga najprije valja dočepati. Vrsni jahači osje- . Ipak je bilo preduboko. Ljudima nigdje ni traga. Njihovi su konji bili odmorniji. . Zašto i bi? Imali su još bezbroj prilika. a zatim je pokazao na malu ravnicu: . radi|e su plaćali U Liječnik je polagano krenuo i približavao se hotelu.Kako to da ste se već priredili za napad? Vi niste mogli ni znati da smo progonjeni i da progonitelji jašu pola mil|e ^Ortes Ortega se osmjehnuo.rekao je-Chita ezi u hotelu. napravili barikadu iza koje je pucalo pet ili šest pušaka. Svi prilazi gradu su zatvoreni. n Liječnik je još uvijek teško disao i samo je kimnuo. Imao je više mogućnosti. -AAi smo ti vjerovali da ćeš za Chitu ukras i doktora iz razbojničkog logora.. onaj što mi je prodao moje vlastite čizme. Međutim. Jedan od njih bio je Ortes Ortega. a posebice ne vole pješačiti. a moja je zadaća bila ovd|e na mostu.Razumijem .Hoće li sudjelovati svi? Svi građani? Kimnuo je. To mi je dalo nade. onamo su je odveli. . Na Ninu se čovjek mogao osloniti. Osjećao sam potrebu da uletim u grad i posvuda pogledam jesu li se branitelji dobro porazmjestili i jesu li svi spremni za napad. On nije jahao tako loše kako sam se bojao i sada je naša prednost bild dovoljna do Santa Rose. kao i most. Ja sam se ogledao naokolo i rekao: . ležao je na leđima. Ja nisam bio loš jahač. kao da su odjednom bili zadovoljni zbog svoje hrabrosti.Svi! Posvuda su se ukopali. Ljudi Pača Rodrigesa nisu htjeli ujahati u puščanu vatru.. ali od mojega konja nisu bili brži. . poput mačke.. U jednom dubokom usjeku još sam jednom zadržao razbojnike i priskrbio starome liječniku prednost od dobrih deset minuta. Odjednom smo shvatili da moramo jednom zauvijek iz-vojevati svoj mir i slobodu. razmišljao sam. Upitao sam Ortegu: . slomio je više od jedne kosti. Ništa nisam rekao. Grad možda i nije bio tako kukavički. Most nije .e imao svoj posao. . mislila je kao i ja. samo još minutu. Ljudi su naslagali gomilu sanduka i drugih stvari.riskirao da polomi vrat i sve kosti nego da ga pogodi metak. znali su da će u ovom dijelu grada naći bogati plijen. Zašutio je pomalo bespomoćno. onda cu moći.rekao |e. a vidjeli smo samo jednoga psa i nekoliko kokoši.Još samo minutu. Šestorica ljudi iza barikada uskoro je prestala pucati. Morali smo znati dolaziš li sam s doktorom ili. samo su ljudi bili lijeni i odabrali na|komotni put Dok su imali zaštitnika. A rado bih znao i gdje je Nina. |er . Ima nas trideset sedmoro naoružanih. Paco Rodriges dopuštao je to kako bi ih zadržao u dobru raspoloženju. Pitao sam se kako to Rodriges namjerava učiniti. Rekao je: . Naravno da se na nekim mjestima moglo zagaziti u riječno korito i izaći na drugoj strani. a moj je konj bio žilav i davao je sve od sebe. Znali su da mnogi građani imaju i novaca. od toga devet žena. Zato ga nisam ubio. a znali smo i da ti Rodriges nešto duguje Pomalo se snalazimo s vukovima kao stoje Ro-driaes pa smo znali da on vise neće štedjeti ovaj grad bude li ti nešto morao dati i kada vas dvojica poravnate račune S one strane doline postavili smo nekoliko naših momaka. . Ali sam znao da se meksički razbojnici nerado bore u vodi.i_ao-bili ste signale da nas progone i da |e tu Rodriges s cijelom bandom Ortega se nasmijao. a zatim je prevrnuo kola kako bi napravio zapreku. ustati nije mogao. Chiti je veoma loše.

Ubio sam razbojnika. Dva sam ga puta promašio. zapalili su sijeno. |ko je završila. Ali barikada je bila previsoka i preširoka i nije se mogla preskočiti u galopu. Prvi je poginuo. Vidio sam kako je poletio iz sedla. Nije ih posebice smetalo što smo mi pucali. najveći razbojnik ovoga pograničnoga kraja. Iza njega razbojnici su se natisnuli poput grozda. Imali su dobar zaklon. prebacio se na zemlji i ostao ležati.-**£' KAN 'i' SKANDJ SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA NAJLJEPŠI MAGAZIN NA SVIJETU! Paco Rodriges. jer oni kao da više nisu potpuno vjerovali u njega. Dakle. Kakve je čudne misli i osjećaje imao čovjek Rodrigesova kova! . a ljudi su ga uredno popravljali. ali zatim sam ga Izbacio iz sedla. Nije imalo smisla ostati ovdje. bio je mrtav. Prvi su most izgradili Španjolci. Prihvatili su to. Vjetar je tjerao dim prema nama. bili spremni boriti <lo posljednjeg daha. a kada su kola dogurali dovoljno blizu mosta. dobro sam pogodio. Prvi je projahao mostom i potjerao konja da skoči preko žeravice. [Sam do hotela. Rekao sam ljudima da se moramo povući u kuće najbliže mostu. lako je u dimu i iskrama pružao težak cilj. Morao je napasti na čelu svojih razbojnika. '■'i i borili se. Bio je mrtav. Gurali su ih pred sobom na most. Paco Rodriges osobno je'predvodio svoje ljude. Vidio sam Rodrigesove ljude kako na t oslu guraju velika kola sijena. JJilo je još poginulih prije nego što su "* ]li most. jer više ni-"lali vodu.■*' -■■■% . Most je izdržao. |<»r je sve do ograde bio od kamena. Nakon pola sata dimio se još samo pepeo. pokušat će prijeći most. Previše je vjerovao u svoju sreću. čovjeka koji je zbog mene i Carradinea poštedio ovaj grad. koji je stvorio osobnu vjernost i moral. Santa Rosa je pobije-. Bezglavo su jahali. Uskoro će se ljuti pitati čega su se [bojali. Od prijatelja i od neprijatelja. ■-. o još manje pokušati gasiti. a on je želio sačuvati svoj ugled. Zapaljena su kola počela rušiti naše barikade.ćaju se bez konja kao bogalji bez nogu. a zatim ugrabio priliku da postane mojim neprijateljem kako ne bi više morao štedjeti tajgrad. Pri tome su divlje pucali. Od moje ruke! Na ovome se svijetu čovjek neprestance mora opraštati. a ljudi su mi doš-Osjećali su olakšanje i zado-li su ozbiljni i ponosni. IX Kola puna sijena i goruća barikada ne mogu vječno gorjeti. Ja sam nišanio u Pača Rodrigesa.

Njezine tamne oči postale su tople. <am i tvoju ljubav.rekla je Nini . Kimnuo mi je i rekao: . nn. dakle. Kovač. proteklih sati bila si mi dobra sestra. ali sam sve vidio u njezinim očima. a Nina ih je zatvorila za njim.Chita je uvijek htjela darivati toplinu i ifi/nost . Govorila si to kada ja više nisam vjerovala. Samo se malko stresao i jedva hvatao zrak. Majka Božja čut će naše molitve.Seriora pomaže liječniku. »in nam je šerif. već šerif cijelog područja? će doći mnogo doseljenika. Chita je žilava poput divlje mačke.U hotelu sam potražio Ninu.Paco Rodriges je mrtav. vlasnik hotela.rekao sam. ja to snažno osjećam.rekla je Nina. Ali sada ■■ :>i ima topline. Chita je otvorila oči kao da je već prije bila budna i samo je ležala zatvorenih očiju. on više nije kukavički. Bac. Uvijek sam htjela sa svim ljudima biti dobra i ljubazna.Neka ti bude . zastali su. biste li htjeli biti naš Ne samo gradski.Ne probada me više onako gadno. . Uvijek sam željela imati mnogo dobrih prijatelja. ta su se četvorica savjetovala nekoliko sekundi.On ti je već izvadio metak i rekao da ćeš se izvući. zajedno su radili. Bac? Nije više odvratio sam. Prišli smo Chitinoj postelji.nije mi žao. ■ . Zar upravo dokazali? ujo sam. Ti mu dobro pristaješ. . . prošao kroz vrata. a zatim je živnula. Svi se molimo za Chitu. jesi li ti doveo doktora? . Oni žele da im bu-lajat će iza mojih odluka. Veoma sam vam zahvalna. Chita. Sve će biti dobro. Stao je pred mene i upitao: ~ienor Catshuma. !■•) se i otjerao razbojnike. samo su mu oči izgledale kao da će iskočiti. Zatim je došla k meni u zagrljaj. Most će morati dobiti novu ogradu i nove daske. Zatim je pogledala Ninu. . jer si jaka poput divlje mačke. osjećao na njezinim usnama. a ja sam osjećao kako se veseli i zahvaljuje sudbini što sam se vratio. Njegova je banda razbijena i potučena i neće se vratiti. Bila je slaba i umorna. Neko me je vrijeme odsutno gledala. zar ne. a most i rje-*pca bili su neka vrsta granice. Njemu i Nini bila je potrebna vruća voda samo da operu ruke. A sada je pilo drugačije. Pomilovao sam je po kosi. Dugo smo se ljubili. Neprestance si mi govorila da će Bac dovesti doktora. Uzeo je bocu alkohola koja mu je do tada bila potrebna za ranu i za instrumente. ali oči su mu blistale. Kimnuo sam i pošao za djevojkom koja je iz kuhinje nosila posudu punu tople vode i trčala uz stube. rekla mi je: . Kako je lijepo živjeti! Živjet ću i radosna sam zbog toga. doktore .Jesam. Chitina je nesreća postala povodom posvemašnje promjene. Međusobno su se pomagali. ali sada je iz ii|ih zračila snažna samosvijest. Čak se pokušala malko osmjehnuti. ■ •t« . Nina je sjela kraj postelje i pogledala me. a zatim sam l/iiao da se ogledam po gradu. Ona je dru-n'l|a od mene. .U pokrajnoj sobi sve je priređeno za ws. Chita će živjeti. Napravili su oko mene krug. Dugo me je promatrala.Mnogo toga promijenit će se sada u ovom gradu . Kimnula je bez riječi. a pepeo su meli u rječicu. a mi ćemo vam "tvilna zaštita pružati svu pomoć.rekla je tiho . U pravom sam trenutku ušao u sobu. Sve sam ih redom po-■■livatio sam da žele velikim ko-■račiti u budućnost. Riječi su joj se počele gubiti. srce ti je bilo puno pre-prema ovome gradu. . Bio je na kraju snaga. Ali ja moram leći. .Više tako jako ne boli . Prihvatili su se čišćenja mosta. . Ljudi su bili ozbiljni i opušteni. Nije to izgovorila riječima.a njoj samoj bili' polrebno toga još više. limnuo je. Nina joj je rupcem oprala oznojeno lice. Zatim je progovo-io Pedro Alvarez. te potegnuo dobar gutljaj toga strašnog pića. bez obzi-isljedice. Nije se čulo nikakvo glasno klicanje. i Kada su ljudi vidjeli da dolazim. Chitin otac Pedro Alvarez i Ortes Ortega. koji ima ovlasti u gradu.Ondje kroz viratsav a mi ćemo biti u blizini. I još je nešto postalo očito.Isplatilo se. A ti više ne moraš irati ovaj grad. .rekao sam. ali jedna od žena što se sa svojom malom djecom sklonila. Do sada su Ise meksički i američki građani medusob-fjpo držali prilično suzdržljivo. zato što je tvo-: muža ostavio bez pomoći. jer je liječnik upravo obavio operaciju. Chita .rekla je jedva čujnim glasom. Pogledao sam staroga liječnika. Zatim je Chita zaspala. Lijepo je na ovome svijetu imati prijatelje. .Ti si bila na ■! da otvrdneš. inače ću pasti na pod.

potrebnoga i njegovim ljudima. Samo bi mu to moglo vratiti ugled i zato se odvažio. Poljubila me je kao žena koja je dugo i čeznutljivo čekala. samo valja htjeti. Sada je. Doseljenici. Ali ja sam ga oborio s konja. .Je li to bila ženidbena ponuda. poslovni ljudi. Postali smo mjesto koje je dobilo vezu s glavnim linijama. Ondje ćemo sigurno pronaći duhovnika. farmeri. . dakle. Bila je to sreća za nas. samo jedno jedino objašnjenje zbog čega je Paco Rodriges osobno poveo svoju bandu i vjerovao u svoju sreću. Njegovi će se razbojnici najvjerojatnije razdvojiti u male skupine. Kada sam je pustio iz zagrljaja.iz.' dane pomagače. bez ikakva glasnog odobravanja i klicanja. Zaposlio sam pouz. ljudi su joj se divili i ljubazno je tapšali. što će je osobno izvojevati.Možemo pokušati. Zato mu je bila potrebna sjajna pobjeda. zapravo. Nina me je ljubila. zapravo. moramo čekati dok u naš grad ne stigne jedan padre.Ili možda ti imaš nešto protiv mene? Snažno je zanijekala glavom. . Pokrenuo sam. Imao je prema meni obveza.Kada? .<!«. a možda ćemo otputovati u El Passo. upitao sam je: -1 kada ćemo se napokon vjenčati? Stala je korak unatrag kako bi me bolje vidjela i bila je vrlo ozbiljna.Santa Fea krenula ■<%%* •-. Zatim sam otišao k Nini. . a kada mi je prepustio liječnika. . Mrtvi . Tom je kolonom zapovijedao moj prijatelj u kojega sam se:mogao pouzdati. položit će prisegu i obaviti naše vjenčanje. sjedio sam u vlastitoj poštanskoj kočiji što će svakoga drugog dana prometovati između Mesille i Santa Rose. Bili smo zajednica koja je upravo natjerala u bijeg razbojničku bandu. ali ljudi su se sjatili kao da je podne. Nina.rekao sam.upitala je. a ja sam mu dao sudioništvo u jednoj trećini dobiti od poštanske i teretne linije. Njegov je ugled bio već dobrano poljuljan. za cijelu zemlju. Kad sam se vratio. obrtnici.. veoma mnogo toga i radovao sam se. Postojalo je. Imao sam ondje veoma mnogo posla.Jest.f f> *M je kolona teretnih kola. I oni su samo kimnuli. Sigurno ću uskoro moći uposliti još jednu kočiju. -1 kako? Nasmijao sam se. koji će nas blagosloviti. pa i nekoliko manjih ran-čera došli su u ovu zemlju. zelenooka . želeći joj mnogo sreće. jer medu njima nije bilo takvoga čovjeka koji bi mogao naslijediti Pača Rodrigesa. A onda. Morao sam otići na tjedan dana u Santa Fe. Sve se može. Ova prva poštanska kočija bila je pravi doživljaj za Santa Rosu. Ljudi u Santa Rosi voljeli su me. a na nekim je mjestima prašina još bila tamna od krvi poubijanih razbojnika. jašući na čelu svojih razbojnika. a. Zatim ćemo biti registrirani ovdje u našoj novoj knjizi. Još se samo osjećao miris dima i paljevine. započelo jedno lijepo doba. Bez obzira na to koliko sam bio umoran. Chita je polagano pri-zdravljivala. I sada je sve bilo svršeno.medu njima i Paco Rodriges -već su bili odneseni. naravno. Iako je moja kočija bila prilično stara. njegov je položaj kod njegovih ljudi dostigao dno.Imenovat ču zamjenika šerifa. toga sam dana bio zadovoljan. gospodine Catshume? . Tako se to radi. U Santa Rosu stigli smo nešto prije ponoći.

Međutim. ali potrebni su bili i popravci. kada je Nina već legla. 1 stenjući podigao i opipao za-') sam mu: 'l kg. a za veći dućan ionako če nam biti potrebni namještenici. Zatim je zagundao i ustao. imam. Ona bila žena koja se sama probijala kroz vot i znala je što joj valja činiti. pretre1 ■mri ga. Zatim sam ga udajjpo zatiljku. vodila je računa o svakom centujj gotovo uvijek dobivala povlastice. . župnika ili bilo kojega službenika. Nekakvi su se momci neprestance šu-l|ali u našoj blizini. Skrenuo sam u mračnu uli-i'lcu. Onda f okao da se ponovno osvijesti. Izašao sam iz hotela i odmah sam opazio da me slijedi jedna od naših stalnih sjena. Sve je teklo prema našim predviđanjima. nakon četiri tjedna morao sam hitno u Santa Fe i poveo sam Ninu sa sobom. stao u zaklon i pričekao da momak i nude pokraj mene.. Morao sam urediti još nekoliko vrlo važnih stvari koje se nisu smjele odgađati. I Nina je imala mnogo posla. imao sam dovoljno vremena i za svoju ženu. amigo! Mogao bi dobiti još i. sudac i izvršitelj presuda. oštri hombresi. Uz sve to morao sam pronaći i prave ljude i pomagače. morao sam izgraditi usputne postaje. zavisno o kraju. U mnogim je gradovima šerif bio tužitelj. nakon čega su spremni izvršiti svaku zapovijed. ■• ih daleko u jedno dvorište. Ali sam postajao sve budniji. Naravno da ćemo uskoro morati izabrati suca i organizirati upravu. zelenooka? Bilo je to samo šaljivo pitanje. Ali neće ona još dugo biti poslovna žena. Bila su trojica. Spretno je pregovarala s dobavljg* cima. Postaje je valjalo opskrbiti hranom i vodom. Primjerice.Ja hoću . Dobit ćemo dijete. Znači da su promatrali oba ulazu u hotel. na večer odlazio s Ninom ha večeru i jednom čak u kazalište. . Odjednom se više nisam dobro osjećao. pa iako sam morao mnogo toga obaviti. ali Nina me je ozbiljno pogledala i.rekla: . jer je htjele proširiti svoj dućan i nakupovati svu silu robe.No. Nina i ja smo se vjenčali. Tada sam vidio da uistinu pripada žestokim napadačima.Ali možeš se mirno odavde li mi dao nekoliko odgo-vas šalje da nas neprepromatrate? Tko? Momak je još sjedio na zemlji. našao dva revolvera i nož. Bilo je to naše svadbeno putovanje.poslove.bilo je sve što je rekla. Sljedećeg smo se dana vjenčali. nisam dopustio da se na meni nešto opazi. Ostali smo tri dana u Santa Feu.Da. bili potrebni svježi konji nakon dvadeset do trideset milja. Tako je bilo posvuda u doba izgradnje. Htio je pokušati može li me savladati. Uskoro sam ih prepoznao. kada ćemo moči upisati i rođenje prvog djeteta? I koliko će ih uopće biti? Imaš li neku zamisao. Nina će samo nadzirati i zadržati pregled nad cijelim poslovanjem. Kupio sam Bibliju i u nju smo upisali naše vjenčanje. Kovača sam imenovao svojim službenim zamjenikom. a svoje smo svadbeno putovanje morali odgoditi za otprilike četiri tjedna. a pripadali su onoj vrsti što se može kupiti za pedeset dolara. trljao zatiljak i razmišljao. Dok je ležao na tlu. Vrijeme u Santa Feu bilo je lijepo. I dok sam tijekom dana obavljao svoje. a tada će biti samo majka i domaćica. Zatim sam pogledao Ninu i upitao-. Ipak me je već drugoga dana počeo opominjati moj nagon. Dakle. a svakoj su kočiji. a istovremeno smo se i crkveno vjenčali. U gradovima kakav je bio ovaj naš bilo je uobičajeno da šerif obavlja dužnost matičara ako još nema suca. rekao sam joj da moram još jednom izaći /bog dogovora s kočijašima koje mogu lek u ovo kasno doba naći u salunu. Stanovali smo u dobrom hotelu i imali smo |oš nekih udobnosti kojih u Santa Rosi još nije bilo. Režeći bacio se na mene. Treće večeri.

orlovskih očiju. uhvativši ga za kosu na zatiljku i hlače.Što ćeš učiniti. Svoje smo konje mogli zamijeniti na postaji Wells Farga. Nina je tiho upitala: .Uspjet ćeš ti. Vozač je bio stari momak. Momak se naslonio na zid kuće i pritisnuo ruku na svoju razbijenu njušku1!1 ' . Adios. H|io sam sve znati odmah i bio sam sptjeman da ga još jednom udarim. ondje me trebaju. Momak je skinuo ruku s okrvavljehih usana. možda ga i stići. naoružan mornaričkim koltom. Oprao sam ruke i to je ublažilo oteklinu. ali napokon je upitao: . Dobro vas poznam. . ■> Diži se! . Odmah je vidjela moje ranjene zglobove. . Ležao mi je pred nogama. a Nina je malo prošetala i na trenutak ušla u gostionicu. a kako sam bio bijesan. To sam morao znati. Nakon nekog vremena tresnuo sam ga vrškom čizme u rebra. Boon i ja pobrinuli smo se za konje i kočiju.tako je djelovao . stoga ću ja sjesti kao pratitelj uz vozača. Samo me je gledala. Poslije sam to izgovarao na kraju svake borbe. Oni će te negdje izrriedu Santa Fea i Santa Rose ubiti.Otputovat ćemo sutra redovnom poštanskom kočijom . hom-bre" neprestance je imao veze sa smrću i neprijateljstvom. Taj tihi i povučeni momak . . Zašutio sam. D<p se mogao svladati. hom-bre!" Zatim sam se sjetio da se to več češće čulo. sigurno mi ne bi toliko toga rekao. Nina me je uhvatila za ruku i prošaptala: . jer im više nije izgledao dovoljno otmjen. ali što je to vrijedilo. Kad sam legao u postelju. Zatim je izašla i rekla: . bio je dobro raspoložen. Krenuli smo uz izlazak sunca. Bila je puna putnika i svi su putovali do Santa Rose. ali nije pitala ništa. Imat će dva sata prednosti. Osjetio sam želju da ga još jednom tresnem. a kako mu je sada nedostajalo nekoliko zuba. hombre! Zatim sam otišao. Moji su se planovi ostvarili.Ti imaš još dvojicu partnera.rekao sam. Nina je još bila budna. Kada sam ušao u našu sobu. ■ j Nisam se mogao duže o'vuda povlačiti i nismo se mogli ovdje i da ie tući. Nitko mi ne bi zamjerio da sam te momke u dvoboju pobio. ali ni: sam se obazirao na ti). već gazda. pa im je taj odmor dobro došao. Pričekali smo da nam donesu jelo. Zvao se Early Boon. a s kočijaškim je bičem odlazio i u salun. Odavno sam ga poznavao.Hoćeš li još? . ali smo krenuli. bili su prašni i gladni. Sve je bilo mirno. A budeš li mi izbio još koji ziib. Malo zatim i sama se smirila. Early Boon nije štedio konje. Tresnuo sam ga. Oni žele sve znati.Jedan od naših suputnika. dobio je još malo više nego što je bilo potrebno. Budi siguran u to! Nećete se živi vratiti u Santa Rosii. Nina i ja ničim se nismo zavaravali. neko sam vrijeme upravljao kočijom.Hvala ti. Gosti..Moramo ponijeti i novčanu pošiljku od osam tisuća dolara. govorio je dosta nejasno. Mi putujemo na vlastiti rizik i ne smijemo sebi dopustiti gubitak.Carradine. smatrajući da će biti bolje ostati što bliže iza jahača. mojom drugom poštanskom kočijom. Nisam mogao ostati u Santa Feu. Znao sam da između Santa Fea i Santa Rose moja tri neprijatelja čekaju na mene. U Socorru smo se zaustavili na dva sata. Taj "Adios. Ali sam odustao i rekao: . pasji sine! Bio je prepun mržnje.odvratio sam. On je psovao. Bac? . ali će zato u Socorru ili nakon što prodemo Mesillu. ja nisam ubojica! Prišao sam k prozoru i pogledao na ulicu. Budete li se još samo jednom šuljali oko mene i moje žene. privatno i poslovno. a čini se da je ta moja vještina izazvala poštovanje Ear-lyja Boona. Cortez i Jesse'Mopkins tjeli su točno znati što ti radiš ovdje u Santa Feu. unajmio je u staji konja i odja-hao. bit će zla. Wells Fargo ga je otpustio nakon mnogo godina predanog rada.upitao sam. zar ne? No vidjet ćemo. ali to smo i očekivali. mladi Meksikanac. na kraju ćeš biti mrtav.. . ali ovako se želio barem riječima osvetiti. a zapravo je to ljubazni pozdrav na rastanku. Ali. Nakon toga požurivao sam ljude na polazak. Putnici su se tresli tijekom cijeloga dana. zar ne? Sada sam sve znao. Više nisam bio odgovoran samo za sebe ive^ i z|a !\iiny koja je očekivala dijete. Tko ne ubije svojega neprijatelja. željni odmora. Počelo je kada je moj prijatelj Juan Rodriges umirao i uputio mi taj posljednji pozdrav.To je prokletstvo ove zemlje. sam je kriv za svoju nesreću. a ona je samo kimnula. Začuđeno me je gledala. pa nam je čak i jelo prijalo. malo su gunđali. jer me više nije oslovljavao Bac. Samo sam se ču-dio zbog čega sam rekao: "Adios. Bio sam pun 'bijesa. a zatim sam rekao: . Ja sam poslovan čovjek i počasni šerif Santa Rose. Putovali smo mirno i dobro. Ali ja sam smjesta razumio što kaže. Ispripovjedio sam joj sve.boa1! i pričaj!1 Pomogao sam mu. a ja sam rekao: .želio je dobiti prednost kako bi najavio moj dolazak. iznenađena mojom mirnoćom. Znao sam da Carradine i njegovi prijatelji neće na velikim postajama na mene vrebati.Nije uspio. Early Boon znao je svoj posao i konje je potjerao tako da su smjesta shvatili da nemaju posla s početnikom.

pa neće posebice paziti na osamljenog jahača. zacijelo su dalje.. Sunce još nije magla se polagano uzdizala. Ispunio me bijes.Najbliža postaja je Las Palomas i to bi moglo biti jedno od mjesta gdje Carradine.konja. već samo na mene.rekao je Ijutito. . Vi možete ovdje. ali to je zasad bila samo slutnja. Koračao sam kao netko tko je ovdje kod kuće. već na nezgodu zbog koje je bio povrijeđeni njegov vozački ponos. prepoznao me je.ali oni čekaju ko-iiju. Još prije svitanja slomio nam se kotač. Ispred jednoga hotela stajao je znojan. Opsovao je i pošao mi u susret.'io sam u malu ulicu i ondje U|n. Netko je doviknuo: . Obratio sam se Boonu.negdje na mene čekaju trojica hombresa i žele me poslati u nebo ili u pakao. Čovjek je pomaknuo stolac i šešir i u tom me trenutku prepoznao. Jedan je čovjek sjedio na verandi. Putnici su prigovarali zbog prebrze vožnje.. nakon što je izvršio zadaću. Kada smo bili udaljeni još samo pet koraka.Tko dolazi? Prepoznao sam Carradineov glas. Došao sam do poštanske postaje.Oh.. Dakle. on i Jesse Hopkins. već da osluškuje. Razmišljao sam o najbližoj postaji. a ja i'ipeto razmišljao o planovima svo-'|ica. revolveraš. Ali kolt mi je već bio u ruci.da i jahač više ne-k prednost. sve znam što moram učiniti . Pošao sam glavnom uli- com prema sjeveru.Ispregnut ćemo jednoga konja. Mislio sam. Promijenjenim glasom upitao sam: . i to šumove poštanske kočije. Jedan naš suputnik već je odjahao da me najavi. Bac! lo sam projahao oko pet milja i ugle-svjetla Las Palomasa. Smjesta sam znao da je to Meksikančev konj. Cijev ga je udarila po čelu i nosu. Nisam odgovorio na Carradineovo pitanje. ali ja sam imao revolver u ruci.Aha! . Cortez i ludi Teksašanin Jesse Hop-kins na tebe čekaju. a rezervni nismo imali. Zašto se ti momci moraju osvetiti zbog poraza što su ga doživjeli. putnici iz kočije prepriječili bi im put. Ne. Znao sam da je i jahač iscrpljen i da se vjerojatno odmara u hotelu.Jest . *** "|i na me bez riječi poljubila i prošaptala: Anogo sreće. Htio je zaur-lati. Prije ulaska u grad Min u širokom luku prema za11. pa je samo zastenjao i pao sa stolca. možda kraj korala. U tom slučaju ne bi taj slomljeni kotač ni bio tako loša prilika. Bio nam je potreban stražnji kotač. da li sada dolazi poštanska kočija ili sam zakasnio? Govorio sam kao doseljenik. onamo gdje kočija mora ući u grad. gazda. gazda. To neće biti napad na kočiju. ali ja sam znao da ne spava.bilo je sve što je Early Boon rekao. ja ću odjahati i donijeti kotač. . kojega sam s mosta bacio u rječicu. iscrpljen konj. Ali je još brže potjerao konje.Hej. no ona je ostala petnaest milja iza nas. Pomislio sam da je to Concho Cortez. Prije nego što sam uzjahao neosedla-.na. On je morao potegnuti svoj. A ja sam ga pri potezanju oružja već jednom pobi••• .kimnuo sam . . umjesto da mi budu zahvalni što su ostali živi? Nastavio sam polagano ići.Ah . Najprije sam stigao do gostionice. Ali gdje su druga dvojica? Unutra? Nisam vjerovao. Mirno sam mu prilazio.Sehor. Svoj meksikanski šešir navukao je duboko na lice. Kada je začuo moje korake. zar mi napokon nećeš reći što nas to ondje čeka i zbog čega toliko žurimo? . tu su. prišla mi je Nina i rekla isto što sam i ja mislio: . . nije se pomaknuo.rekao sam . Ali njegova ljutnja nije se odnosila na prebrzu vožnju.

trideset. jer su ga Indijanci rešetali tako da nije mogao ■■Mi držati u rukama. vrludanja" imao nepoštenu rjrednost. pogodio ga i čekao Carradi-nea. jedno opraštanje i jedan rastanak. četrdeset milja daleko. Jesse! Jesse se nalazio malo dalje. Iz ovoga bi se zaključilo da je Indijanac zbog "znalač-'•>!•. Bilo je tako jednostavno čekati da se on smiri na tlu. Čovjek mi je bio zahvalan što sam mu u sjeniku oslobodio svezane ruke. Bio je. Pomagao sam da se namjesti kotač. a poslije podne prošli stanicu Laparelle. Nakon toga morat će nekoliko godina čamiti u zatvoru. Učinio je pogrešku što se nakon prvoga hica zakotrljao kako bi mene primorao na promjenu nišana. Ovaj napad nije se smatrao privatnom stvari između mene i razbojnika. Cortez i Hop-kins ostali živi.Pazi. ostaju na Konju i jašvi dalje. Dalje nisam stigao. ali je sa žalje-'•i' ni izjavio da se ovaj "izvukao znalački vrludajući.jedio. I ovoga su puta Carradine. Poljubili smo se. pratio me čuvar postaje kolima na kojima je bio kotač. koji se valjao po tlu i ponovno htio zapucati na mene.Hej.. pa ćemo vidjeti. u Santa Rosu. Njima nije bilo dopušteno da se u takvim slučajevima zaustavljaju. "v. I KRAJ Mark Tvvain JACK SLADE • DESPERADO prošli smo Fort Laramie noću. Nina mi je prišla kada sam sjahao i konja predao Earlvju Boonu. među Apači-i»«ije nego što je poštanski put pomaknut na sjever.i su na prednjem dijelu lijepu rupu . ali u mojim je očima vidjela da je sve prošlo. udesno. Cortez je imao samo slomljenu nosnu kost i osjećao jaku glavobolju. Stajao je kao ukopan. Smjesta je skočio na mene i zapucao. Osmjehnula se.ij kao da nije mnogo mario. Kada sam stigao do poštanske kočije. a Nina je otkrila obje poderotine od metaka na mojoj odjeći. Zbog pokušaja pljačke ti če razbojnici biti optuženi i osuđeni. no činilo se kao da se pomaknuo tik iza niskog grebena s naše desne strane. jer je zaurlao: . umjesto da ljubite ženu. Kola vi kojima smo se nalazili 'l. Bili smo na putu kući. nestrpljivi. u blizini vrha Laramie koji se izdizao golem i samotan iRamne. U ovakve izjave ljudi baš nisu sasvim vjero- . Oni su onesposobili čuvara staje i pripremili zapreku kao da su ljudi Wells Farga. u stvari. vidio sam kako se Carradi-ne natraške bacio na tlo da ga metak ne bi pogodio. Njegov metak poderao mi je odjeću. ali kada sam uzvratio hicem. ali uvijek. na sreću. taj se stari div zloslutno mrštio pod nako-strješenim obrvama olujnih oblaka. a ni oružje mu nije '•Ih kako treba". a ja sam joj se osmjehnuo. a zatim sam se popeo na kočijaško sjedalo. i sedmog jutra putovanja našli smo se JCrnim brdima. znajući da iza svakog obližnjeg grma vreba poneki Indijanac.i kroz ovu oblast. Tko zna hoće li i nakon nekoliko godina osjećati potrebu da mi se osvete? Ja ču čekati. Otprilike dva sata prije nego što smo stigli u postaju La-t'ittclle čuvar je ispalio četiri metka na jednog Indijanca. Doručkovali smo u postaji Potkovica. Kaže da su ga 1 > 'ive vrijeme uznemiravali i nervirali. postoji i početak. Prethodne noći je jedan divljak iz zasjede prosvirao metak kroz jaknu nekog jahača Pony Expressa koji je jednostavno nastavio jahati. sve vrijeme napeti i nervozni. inače. Prišao sam mu. Pri tome je potegnuo svoje lijevo oružje i zapucao s leđnog položaja. već sam svoj drugi metak ispucao na Teksašanina. Jedan od putnika je viknuo: . Zato nije potegnuo. hombre!" Uvijek postoji jedan "adios". Metak koji ju je napravio lakše je ranio vozača. Nina je kroz prozor gledala gore prema meni. Ipak sam preduhitrio Carradinea. gospodine. bilo dolje.ssea Hopkinsa.uspomena s posljednjeg puto-|.Pozovi ga ovamo i ne čini nikakvih gluposti. šest stotina sedamdeset šet milja od Saint Josepha. Sve je započelo kada je moj partner Juan u našem logoru u Horsemesalandu umro i posljednji me puta pozdravio s "Adios. Ja sam ipak ispalio i drugi metak na Je. Prvi me je metak promašio. radije se pobrinite da se ta prokleta poštanska kočija ponovno zakotrlja! Zbog čega je sve ovo tako dugo trajalo? Osmjehnuo sam se i ostavio Ninu. Rekao je da je mjesto koje čovjeka uhu može razljutiti. Stigli smo na negostoljubrv teritorij Indijanaca.. Ostala će dvojica u zatvorskoj bolnici ozdraviti. Ali ja još uopće nisam nišanio. u Južnom Overlandu. Jesse! On je već ovdje! Ovdje je. Sve dok u njima postoji i dašak života. osim »iko je netko ubijen. Sunce je sjalo. a rumenilo joj se vratilo u obraze. i da je gotovo skapavao od • «m-(I onog izobilja. indigo-plave boje. Wells Fargo nije dopuštao šale. čak i ako su ih Indijanci tjednima čekali i bili kraj-!<)«•. pritisnuo mu cijev na trbuh i rekao: .

ako se to može nazvati spavanjem. desetak koraka dalje. "slušali priče kako se tko osjećao u prvom trenutku i koliko se tisuća Indijanaca. kad iznad naših glava oštro zafijuka bič i krenusmo uz kloparanje i tresak niz planinu.ili možda samo pet. pomislili smo.Čut ćete ujutro! Tako smo pripalili lule. grozne zbrke-san koji je sličio kaosu. Bila je to još uvijek misterija. preklinjući glas koji kaže: • Nemojte. jer sve što smo uspjevali saznati od vozača bilo je nešto što je kroz kloparanje kotača zvučalo kao: . Tako su se naporne minute i desetljeća u minutama otegli. začusmo glas našeg vozača: . u stvari. i sve vrijeme imali smo neshvatljiv osjećaj da potpuno mirno stojimo na jednom mjestu. topotu kopita i kloparanju kotača. jer bio je to san kao u zeca. kako to već rade ljudi okruženi nevidljivim opasnostima. usprkos škripi i ljuljanju kola. brda i klanaca . t'. Bio je to san prepun strahotne. snove. potmulo hujanje vjetra. Noć je bila crna kao tinta. obrušilo na nas i koje zvukove smo čuli i kojim redom su se događaji odvijali. Neko vrijeme smo ležali. Tada.U pomoć! U pomoć! -¥bij ga! Ubij ga kao psa! -Dajte mi pištolj! -Hvatajte ga! Za njim! Zatim se začuše dva revolverska pucnja. Stigli smo se samo baciti na zavjesu.umirem! Nesretnik jaukne i začu se još jedan udarac kada kočija jurne u mrak ostavljajući za sobom užasan misterij. žagor i bat mnoštva koraka. napeti i bez daha. san i dremljivu tišinu noći prekine neki prasak i prolomi se dug. talio da kad bismo provirili iza zavjese .igodnost kao'nekim čudom topila od prisutnosti prave opasnosti. ali nijedna nije mogla objasniti kako se glas našeg vozača umješao u žučnu raspravu i kako su ubojice-Indijanci tako dobro govorili engleski. Vozač i njegov pratilac su tamo gore također sjedili u tišini ili bi tek poslije duže šutnje tiho progovorili. Kakva je panika nastala tada! Čitavih osam sekundi potrajala je . Slušali smo talio kiša udara po krovu. s povremenim kišicama. divlji i paničan vrisak. . Svaki put kada bi se netko od nas opustio i s olakšanjem odahnuo.i drznik bi se smjesta ukočio i nastavio osluškivati.Spustili smo platno na prozorima i čvrsto ga pričvrstili te prve noći na ttegostoljubivom indijanskom teritoriju.ne bismo mogli ništa razaznati. Redale su se pretpostavke. nekoliko teških jednoličnih udaraca. Dugo smo osluškivali. molim vas .zamotani. razvezati i odškrinuti jedan njen kut. sve dok se naša napetost nije rastopila u polusvjesno stanje kada smo zaspali . a onda smo legli. namjeravajući nešto reći. udobno zavaljeni.Pst! . gospodo. Odjednom. Nalazili smo se između šuma i stijenja. sa strepnjom i oklijevanjem. i kloparanje kotača kroz blatnjav šljunak. Hranili smo se tom misterijom ostatak noći koja je bila na izmaku. Nismo puno pričali. vjerojatno štapom. ležeći u tami. dok se naša url. obavezno bi se čulo nečije .iko smo do kraja noći pu'šili i ćaskali. ftao da se gomila okupljala oko nečega. ako su uopće bili Indijanci. šutjeli smo i osluškivali. otkvačili dio zavjese radi provjetravanja i.

. srce i duša natopljeni krvlju onih koji su povrijedili njegovo dostojanstvo.Kaliforniji.ižavali prezir prema njegovoj nepromišljenosti da izazove* tako divlje i krajnje neodgovorne zvijeri kakve su ti razbojnici. Kako bi čitalac s Istoka imao jasnu sliku o despe-Htn iz Rocky Mountainsa. govorila je da se nevo-l|.su puno uznemiravali oko svega toga. rudnicima srebra u Nevadi i banditu Sladeu. a onda tako glupo dođe'među h. to je upravo ono što i Slade želi! (>va primjedba silno je potakla moju radoznalost. na mjestu gospodina Julesa.. uvreda ili omalovažaA'anja bilo koje vrste ."1 vozač je bio bolji majstor i prvi potegao.i jednim od svojih vozača i obojica su potegli revolvere. Kru tf. jer svaka budala zna da takve jedva čekajti". Vozač se. Čak sam. mržnjom dok ga osveta ne bi smirila . a ipak nemilosrdan )ič za njih.l. igodinama kasnije. čak sam i na ubojstvo kočijaša zaboravio. i pratilac zatim do-. Jednostavno. U Samt JosepMlNNouriju pridružio se ljudima koji su vozili prve emigrantske kiilifornijskoj relaciji i postao upravitelj vlaka. zaustavljane grupama razbojnika koji su se smijali pri pomisli da netko uopće ima hrabrosti zamjeriti . složio i bacio revolver. Više me nije bilo bri-Dti za Indijance. svađu šakama. i otkad »ino napustili grad Overland naš kočijaš i njegov pratilac su pričali samo n tri stvari . razbojnik među razbojnicima. čovjek danonoćno mučen .na licu mjesta ako je mogao. poslao ih poglavici njihovog plemena.i to ne obična osveta. dvije trećine razgovora između vozača i pra-bilo je o Sladeu. Danima unatrag bilo je čestih krađa konja..-■.. ako prije nije bilo prilike. l'o je bilo sve što smo saznali i vidjeli šino da se ili kočijaš ni pratilac "(. Bilo je nečeg t<iko magičnog u imenu SLADE. Slade se uskoro pročuo po svojoj neustrašivosti što je bilo dovoljno da ga dovede na položaj vođe odsjeka u Julesburgu. Tamo smo promijenili kočijaša.. Uto s< Slade nasmijao njegovoj gluposti i ubio ga! Uspio je pobjeći ijedno vrijeme živio je divljim životom. Jednoga dana |(> ■)!■ . ne sumnjajući. Tako mu Slade reče da je št gubiti život zbog takvih sitnica i-predloži da bace revolvere i riji.i dogodila u postaji. koji je bio premješten. bez pretjerivanja. kočije su kasnile. provodeći dane u borbi s Indijancima i izmičući šerifu Illinoisa. pojedno-ll • u sva zbrkana govorkanja u jednu jasnu priču i izložiti je ovako: Mli ]f. Iftista. otvoreno su . Kad je imao oko dvadeset i Ina ubio je čovjeka u svađi i pobjegao iz države. Sada sam u svako doba bio spreman propustiti razgovor koji se vodio kako bih čuo nešto novo o Sladeu i nje-unvim strašnim podvizima. a onda im odsjekao uši i.1 kažem vam. uz pozdrave. čovjek koji se surovo osvećivao zbog svih povreda. shvatili smo daje Slade čovjek čije su ruke.i: ' ■ ■ ' • ■■. Malo-pomalo.\ikad nismo saznali što se točno dogodilo te noći: Priča koju smo uju-iiu mogli sastaviti od prikupljenih informacija. bez namjere da "povuče riječ": kako su oni prikladno »nazvali uboj-(» čovjeka čije im se mišljenje nije svidjelo. ništa manje od toga: čovjek čije bi se lice sablasno ozarilo kad bi iznenadio neprijatelja i tako stekao prednost. na vrhuncu njegovog razvoja.■■■ ■. Slade je u isto vrijeme bio i najkrvaviji.■■. nisu puno čijeni-< ovjeka koji olako sipa uvrede ljudima.■•■ ■■>. rođen u Illinoisu.>■ -. ovaj koji je sišao im'mIo je ružno rekao nekom odljudi koji su se tamo našli-(jer tamo nije lillii čovjeka'za kojim nije izdana potjernica i koji se smio pojaviti u ne-Ititm naselju). Slično tome. ■-■ .■. napada. Moćan i sposo-jan sluga Overlanda. u dobroj obitelji. Priča se da je u jednoj borbi s Indijancima golim rukama ubio tri divljaka. već konačna mirt neprijatelja. kojeg su poslali da ga uhiti zbog prvog ubojstva. slušali o Sladeu i njegovom odsjeku u oblasti Overlanda. najopasniji i naj-'■"tulniji građanin koji se nastanio u surovim tvrđavama planina. ružno je govorio o tim tipovima i trebalo je "da drži piš-iilj spreman na sjedištu. prije nego što smo stigli u Over-liind. No. A najviše o Sladeu.

Uspio je uraditi isto ono što ga je proslavilo u t »vorlandu. čovjek koji je prodavao viski u postaji uradio je ne-*lo što je Sladea razljutilo.. da na miru sakupi snagu za dan konačnog obračuna. dodao je moj izvještaj'značajno." Slade je bio nenadmašan strijelac u gađanju revolverom. Kočijaši i vodiči pričali su iiam da Slade ponekad ne bi ni taknuo svog omraženog neprijatelja. Iz jedne zanimljive krvožedne knjižice iz Montane uzeo sam ovaj odlomak: "Na cesti je Slade imao apsolutnu prevlast. Obojica su se dugo oporavljali. tražeći jedan drugog .. tako su rekli Sladeu koji ih je slučajno posjetio. if*\.im na takvim zadovoljstvima. jedan tren Slade-ovog života činio bi sigurno dobar dio njegove povijesti. Nije postojalo apsolutno ništa što bi sličilo na neki zakon. U.. Mjesecima se za njega nije čulo i svi su ga već polako zaboravljali. živog ili mrtvog. čija bi se pažnja tako smanjila. i porota i izvršitelj . "I sljedećeg trena". I svi su prisustvovali pogrebu..naime. unaprijed se radujući njegovoj slasti. dobro raspoložen. natovario dA'ije mazge i odlepršao u Rocky Mountains. Smatralo se da su oni koji ubijaju imali svoje »ino razloge za to.. Poslije je Slade pronašao zapregu od dva konja i optužio Julesa da ih je sakrio i koristio za sebe. vlasništvo kompanije se nije diralo. kako je Slade zakoračio u jedan dućan. Drugi kažu da je on čuvao neprijatelje kao što bi' rteki dječak sačtvvao kolač i uživao. i živio s njegovom majkom poslije muževljeve smrti. Priče o tome kako je Slade vješao ljude. Legenda kaže da je jednog jutra u Rocky Ridgeu. kojeg je usvojio.. Sila je bila jedini autoritet koji se priznavao. Slade je.. ili im je netko ukrao teret. sljedeći put meci onom drugom doći glave. a on time došao vi prednost. osim Sladea. Radio je po kratkom postupku. i Slade bi čak zaposlio nekog koga je Jules prije toga otpustio. u Rocky Mountainsu...Jules naoružan dvocjevkom. niti spominjao tjednima .ul sam bude nekog ubio.n„ 4p nekoliko dana prije toga uvrijedio... jedno za drugim. ugledao čovjeka • -=. a kad se ponovno okrenuo. inače bi se njegova ncotesanost zapamtila za sljedeći . dio su legende o ovom kraju.. Obojica padoše zaklinjući se. no Slade mu je uputio samo jedan karakterističan. kompanija ga je premjestila u odsjek Rocky Ridge. revolverom. i čim bi netko u njegovoj prisutnosti prozborio nešto drsko o n| rnovoj razmetljivosti. Kako se priča.i.. Poslije ubojstva. Uhvatio je dva čovjeka koji su krali s njihovog posjeda i vlastoručno ih objesio.. u kojima je bio glavni glumac. Za unesrećene nije bilo lijeka i na njima je bilo da se izvuku kako znaju i umiju. . jedne noći uputio se njegovoj kHići/ptikucao .ulača. "jt " "" ~1'1 * mit ću mu treće puce s jakne.ilu) zastrašujuću vlast nad ostalima. ali je Jules prvi stao na noge i. neko četiri. Rat je bio na pomolu.. pokupivši sve što je imao. Jules iza vrata isprazni na njega svoju dvocjevku. Jednom prilikom. Čovjek je posegnuo za nečim ispod tezge (tobože za bocom ti moguće je i za nečim drugim). divili mu se. „-_ ^ ni.. pobio nekoliko najgorih bandita u oblasti i pridobio t. da su ga ovi poštivali.. Naprotiv. svaki pokušaj drugih da se umiješaju smatrao se 'titumt. pričalo se. "bio je to najmrtviji čovjek koji je ikad živio". Slade bijaše srčan i Jules zauzvrat dobi nekoliko teških rana. Dojahao bi do neke postaje..ne samo u slučaju napada na njegove zaposlenike.ali zbog takvog gubitka svijet se samo obogatio. nego i za usputne emigrante. Neki su govorili da to sigurno radi da bi zavarao neprijatelja. da će. Takav jedan slučaj dogodio se s nekim Francuzom koji je uvri-' jedio Slkdeal Na opće iznenađenje prisutnih. tri. i bez obzira što se dogodilo i tko je nastradao. Divljaštvo je ovdje bilo pravilo. u kojem su njegovi sugrađani odtiv no prepoznavali zamaskiranu smrtnu presudu. vši. on bi ga ubio! Počela je hajka na razbojnike i za ih vjerojatno kratko vrijeme prekinuo je pljačke kočija. i otvorivši vrata otpočeo s paljbom ubivši trojicu i ranivši četvoricu. dva puta...uli bilo kakvu istragu. vratio bezbroj ukradenih konja. već ga je-neko vrijeme ostavio na miru. i dalje držao izviješenu potjernicu za njega.. Slade nije gubio vrijeme. uradio je to bar jednom.. vidjevši da su Sladeovi energični potezi povratili red i mir u jednom od najozloglašenijih odsjeka. Prvi veći problem imao je s bivšim vođom Julesom za koga se pričalo da je i sam neodgovoran i neuračunljiv. netko šest . i rekao: "Ne to! Daj ilcMo prvoklasno". mile se mirno i dobroćudno nastanio u ovoj košnici konjokradica i iMp. Jednom prilikom su neki emigranti ili izgubili. ugledao je. pa mu zatrebala pomoć da ga i pokopa. da vidi hoće li i tamo izvesti isto čudo. nožem i batinama. Bio je to mali raj za razbojnike i bandite.. dok su ih odnosili. prevrnuo čitavu kuću i surovo izmaltretirao njene stanare. kako mu se približava je mei " -—-" t3 takve stvari .. S jednim jedinim čovjekom odjahao je do vlasnika ranca na koji je sumnjao. Bio je vrhovni sudac u svojoj oblasti... blag i prijatan osmijeh. Slade je morao ubiti nekoliko ljudi .. Međutim. Ubojstva su se događala usred dana. ubijao revolverom.. Jules je mrzio Sladea što ga je skinuo s položaja i samo je čekao zgodnu priliku da se upusti u svađu. Malo-pomalo. i nitko nije ni pomišljao da .. Slade nije bio čovjek koji će zaboraviti.cijev Sladeovbg pištolja. i dan-dva su dva čovjeka oprezno hodala ulicama. Slade je došao i zatražio boru brendija. Što se tiče sitnih svađa i uobičajene pucnjave.. Kao rezultat toga kočije su manje kasnile.netko kaže. revolverom ili nožem. Nakon izvjesnog vremena.. da gane bi ni primjećivao.... Sladeove kočije su uvijek stizale na cilj! Istina. Tako mu je siroti barmen morao okrenuti leđa da s pnlli c dohvati nešto prvoklasno. Dan-dva kasnije.. Uobičajeni nesporazumi rješavali su se na licu mjesta. da bi došlo do svih tih promjena. Razbojnici su se brzo uvjerili da se novi vođa ne plaši nijednog živog stvora. a Slade slavnom kaubojskom spravicom. Konačno... "Gospodo". sve što su pravila pristojnosti u Rocky Mo-ilnsu zahtijevala od očevidaca bilo je da pomogne džentlmenu da po-■ i M'oju divljač... Slade ga nije odmah ubio. jednom prilikom je ubio oca nekog fino odgojenog dječaka.. plašili ga se i pokoravali..

Priča se daje zadovoljstvo kojim se pri tom ozarilo Sladeovo lice bilo ono koje ledi krv u žilama. ili su pak svi koji su o njemu pričali. jednu čak vrlo živopisno: "Oni koji su ga vidjeli samo . /»hvalio sam i popio je. kojeg su našli na dobro odabranom. ponovo smo čuli za njega. iščekujući jutro koje je obećavalo užitak i novo ubojstvo. I/. i ona i njen čovjek probili su se do konja. i jednom je vidio tiskanu u kalifornijskim novinama.Ujutro je Slade vježbao na njemu. Do obale Pa-illika stigla je vijest od Odbora za sigurnost građana iz Montane (gdje je ilade premješten iz Rocky Ridgea) da su ga objesili. uzjahali i odgalopirali neozlijeđeni! Poslije dužeg vremena Sladeovi pomoćnici uhvatili su njegovog starog neprijatelja Julesa. iliu/ini se s njom! Tu. i da mu je nedostajalo malo zabave. Dimsdale. Nagovorio ih je da mu pozovu ženu kako bi siijom porazgovarao posljednji ■put/ Bila je to hrabra. Tijelo je tamo ležalo pola dana. ne bi li nadoknadio gubitak.mene koji sjedim nasuprot nje! Gledanije. odsjekao mu je uši. tik uz moje desno rame. namjestio vatru i zapalio mrtvog čovjeka. u brade zaraslih brđana. Slade konačno ponovno napuni revolver.gledao je tako prijateljski i tako blag u govoru. jer polje. Dimsdaleov tekst je vrijedan pažnje. s velikim zadovoljstvom. iNestalo je kave. njegovuudovieu i troje djece! Čuo sam ovu priču od nekoliko ljudi koji su očigiednb'vjerovali u ono što su pričali. Dimsdale zapaža dvije stvari u fm Sladeom. okrznuvši ga tu i tamo i otkinuvši mu poneki prst. no ne naročito zadovoljan. dodirujem je. Onda smo ga napustili. Rada je stigla. Najuljudniji. Pozivam se na ma-u. vatrena'žena. Skočila je na konja i krenula u vodu i vatru. uz nekoliko karakterističnih primjedbi. lagali! Mislim (!n sam bio najponosniji momčić koji je ikada krenuo upoznati druge »i'inlje i dobre ljude. Plašio »iiiu se da možda toga jutra još nikoga nije ubio. a onda je Slade odredio grupu ljudi i sam prisustvovao pokopu. osim da mu je lice u predjelu jagodica bilo široko. jer nisam baš bio si-uiuan da možda neće požaliti što miju je tako olako dao. da su mu ja-• ulice bile spuštene. dok ga je Jules preklinjao da ga odmah ubije i poštedi ga muka. možda i nije. Jules je noć proveo u tom dvorištu. Možda je istina. Jednom suSladea uhvatili ljudi koji su ga htjeli linčovati. <il'. I sve do danas ne mogu se sjetiti ničeg posebnog na ladcu.dok se vrata još nisu ni zatvorila za njom. Virginia. izvukla je dva revolvera.kako se ljudi s granice obračunavaju s kriminalcima u slučajeviaila se sudovi pokažu nedovoljnim. Ostavili smo ga sa dvadeset šestoricom na duši i osjetio sam neobično zadovoljstvo pri pomisli da sam pored sve svoje brige za onog prvog. Teško je bilo povjerovati daje ova prijatna osoba bila bezdušni bič za razbojnike. i . zadovoljni što ćemo još čuti o njemu i pikajući se kad. najtiši i najljubazniji dužnosnik kojeg smo sreli na čitavom putu koji pokriva kompanija Overland. i to je bilo do-iiljno da na mene ostavi dojam. nepokolebljivom ljubaznošću ustrajao da mi napuni šalicu.na vrata i kad je neprijatelj otvorio. rančera i radnika. sigurnom mjestu. No. pošalje ga na onaj svijet. Prikaz hapšenja. Doveli su ga u Rocky Ridge i svezanog istovarili ga u dvorište za stoku privezavši ga uz stup. Što se tiče svih važnijih detalja. nedaleko od mene. sjedila je prava neman lutja je u tučnjavama. Međutim. a zatim je zadovoljan. I zaista. nosio ih sa sobom. da me je oduševio us-pikos svojoj strašnoj povijesti. J. strah i trepet kojim su majke plašile svoju djecu. bio je čovjek koji je sjedio na čelu stola. Slade je sišao s kočije i ispratio nas. a onda je primijetio da je moja prazna. no iako sam je poželio. kako i zbog čega. zaključali u kolibu i ispred nje postavili stražu. priča je apsolutno točna. a da nisam osjetio opasnost koja od njega prijeti. Razoružali su ga. u udaljenim zaklonima planina u kojima je živio sa svojom puškom. rekavši da sam putovao cijele noći i svakako ttjim je više zaslužio nego on: i dok je razgovarao mirno mije ulio kavu. prije toga. jer se nitko nije usudio dirnuti ga bez dozvole. . on je i dalje. nakon dvije-tri godine. Provjerio je da li je njegov neprijatelj dobro vezan. otišao u krevet. Nogom'je gurnuo leš u kuću. i da neće po-fcdjeti da me smakne. stavio ih u džep ijedno vrijeme. ništa se nije dogodilo. čuvši da ga oslovljavaju sa SLADE! Rvo legende i. Ljubazno se ponu-Hii da mi nalije kavu.šestorici ljudi. suđenja i iz-tanja presude nad dobro poznatom grupom Henrvja Plummera. pustili su je unutra ne pregledavši je. približi se svojoj žrtvi i. prethodno se pobrinuvši za naše po-*il jke. Ali. No. U stvari. Nema tog klinca koji bi se tako izbuljio i zadrhtao kao ja tada. jer sam od tada rijetko sreo čovjeka s ikvim crtama. Na vrijeme smo stigli u postaju i sjeli doručkovati s grupom poludivljih. naoružanih. on ga je ubio. a usne izuzetno tanke i ravne. To je priča koju sam često slušao. zaljubljena. svađama i drugim prilikama oduzela živote dvade-IHI . zanimljivu knjižicu odakle sam citirao dio iz posljednjeg odlomka -tdbor za sigurnost građana u Montani. ostala je još samo jedna šalica koju je Slade "pravo uzeo. prilično lako izbjegao mogućnost da budem onaj dvadeset sedmi. ljubazno sam odbio.

no ponosan koliko i hrabar. no njegov utjecaj na tog čovjeka bio je takav da je ovaj samo gorko jecao i posljednjim snagama molio za svoj život. Slade se nalijevao i bančio cijelu noć. što je sam. Alexa Davisa. naj-f 'inhivijeg domaćina i otmjenog džentlmena. sprečavali su svaki otpor koji bi se inače završio ubojstvom na licu mjesta. a on je. i u takvim transakcijama zaboravljao je na svaki oprez. ustroje Narodni sud na kojem će okrivljenima stiditi sudac i porota. zadovoljili samo plaćanjem. ali bilo je opće poznato da je u drugim krajevima ubio nekoliko ljudi i loš glas koji ga je pratio u tom pogledu bio je najsnažniji argument koji će odlučiti njegovu sudbinu kad ga konačno uhite zbog već opisanog prijestupa. Slade je pomalmitao i zgrabivši li. bacao vage kroz prozor i grubo vrijeđao prisutne. učinio uz pomoć dotičnog deringera. uz neprestanu pucnjavu. Ovdje bismo mogli spomenuti da je javni akt koji je bio posljednja stuba na ubojitim ljestvicama koje su vodile do trona s kojeg je Slade srušen bio trganje na komadiće i gaženje odluke ovog suda. poslije takvog divljaštva. Članovi odbora . ili sakaćenjem neprijatelja. plašeći se izljeva njegovog divljaštva. koji smo već opisali. no malo je bilo onih koji bi se. trijezan bi. otvoreno se hvalio time i govorio da zna sve što i oni znaju. Često bi na konju ujahao u dućan. i to su bili njegovi osobni neprijatelji. Oslobodili su zemlju od napasnika i ubojica i odlučili da. uz dužno poštovanje. Odbor za sigurnost građana smatrao je svoj zadatak skoro završenim. pa. uhitio. pustivši da to gospodari situacijom i postane osvajačem i vladarom suda. iako je nedostajala prava zakonska vlast. siječnja. dana 14. vlastoručno. i sam je bio član Odbora. Nikada nije bio optuživan. i. Šerif nije po. dok već nije postalo uobičajeno da sa svojim drugovima "zauzme grad". vrišteći i derući se. često uhićivao. On i drugovi pretvorili su gr. Slade. Strah od samog spomena njegovog imena i naoružane bande satelita koji su ga pratili. zakona houodavaca. uletio je u zagrljaj smrti.i-vanju. vođen strašću i mržnjom prema svakom obuzd. oni vidjeli mahnitog od alkohola. J. i ako ima novca. Često su ga viđali kako s nekolicinom svojih štićenika galopira ulicama. kako smo saznali. zatvaraju svoje dućane i gase sva svjetla.1i"t<luom stanju i raspoloženju opisali bi ga kao blagog supruga. Vrativši se iz ■Muk Rivera sve se više odavao piću. Tjednima prije njegovog uhićenja ljudi su svakog trena bili spremni da čuju za njegovo novo divljanje. Zbog sažetosti. međutim. okruženog bandom naoružanih opisali bi ga kao oličenje sotone! I ovo: "Od Fort Kemija preli plašili su ga se više no samog Svevišnjeg". Za to huligansko uništavanje namirnica i namještaja. Sve riječi ispisane kurzivom su moje: "Poslije egzekucije petorice ljudi. Sladea je sud. plaćao jednu-dvije kazne uz obećanje da će ostatak platiti kad bude imao novaca. Slijedi Dimsđaleova priča. Fox presreo. razbijao tezgu. odveo u sud «m inio optužbu koja ga je teretila. U zoru gaje šerif J. vraćat ću se toj rečenici kao izrazu prave I I 11 književnosti. Postalo je uobičajeno da trgovci i stanovnici.nl Uitvl pakao. bilo najbliže nekakvom društvenom poretku. potrgao ga. u nedostatku regularne vlasti. U trenu su se začulo napinja-itn olvera njegovih kompanjona i rat je bio na pomolu.ih zaustaviti ih. M. niti čak osumnjičen za ubojstvo ili pljačku koja se dogodila u oblasti (bar ga za ovo drugo nisvj nikada teretili. po tadašnjim okolnostima. bacio na pod i zgazio. S vremena na vrijeme Slade je dobivao upozorenja od ljudi za koje je znao da neće odustati u svojoj namjeri. A. To je. uvijek bio spreman platiti. pm i i slikovitosti. ljudi su ipak čvrsto odlučili da ga učine djelotvornim i da provedu njegove odluke. Baš je dan prije uhićenja pretukao jednog od svojih sljedbenika. nakon čega je uslijedilo hapšenje suca. nasuprot tome. ugledavši Sladea kako počinje zabavu. povukao se.

ona bila oborena. Pitali su ga ima li još neizmirenih računa. Slade je saznao što mu se sprema i u momentu se otrijeznio. jer je često upadao u salune. Prije ovoga. Ukratko.rekao je.Uzmi Konja i zapamti što sam ti rekao. Ovo nije bilo ništa neobično. još uvijek pod utjecajem alkohola. opet se razgalami izvikujući ime jedne dobro poznate pro-Mitutke uz imena dvojice ljudi za koje je pretpostavljao da su glavni u Odboru. Otišao ji.Kako to mislite? . S odlukom o egzekuciji nisu se M'"ili. da je jedva stajao ispod te kobne grede. potegao je revolver i zaprijetio Hlovjcku koji mu se obratio. mila moja ženo! . Odjurio je ispred njih i za-"'"»tu'titalno izvršenje kazne. koji je odmah saznao svoju sudbinu. . do zuba naoružanih ljudi. Vodeći član Odbora prišao je Sladeu i tihim. pronicljivim očima. jednog po jednog.. zgodna. molitvama i kukanjem." Slade je dugo zurio u njega onim svojim (umnim. U trenu se našla u sedlu i svom snagom koju ljubav i očaj može pobuditi.Bože moj! Bože moj! Moram li umrijeti? O. Prethodnog dana ujahao je u Dorisovu rad-|P)ii i kad su od njega zatražili da izađe. Vođa je istog dan. Uto je u ulicu Wallace umarširao vođa stroja. ne pružajući nikakav otpor. Jadni čovjek bio je toliko iscrpljen suzama. Poznavali laclea i bili svjesni da mu se bez pogovora moraju pokoriti. U jednom salunu. upe-** Sa u nJega» rekavši da će ga držati kao taoca svoje sigurnosti. i izvadivši deringer. do Davisa i ispričao mu se. izjavio je da ga se |(i. i u to vrijeme bi. no bio je gluh na njihova pitanja. Potražio je Alexandera Davisa. • ••■liro znao raspoloženje svojih ljudi. u koji je isto tako ušao i iknpio bocu vina. i prema kojoj je Slade osjećao toplu naklonost. Obratilo mu se nekoliko ljudi. nekoliko dobrovoljaca obavilo je pripreme za izvršenje kazne u dolini presječenoj cestom.r/.Nemaš me prava pitati kako to mislim . Posjedovala je puno kvaliteta: visoka. Neprestano je ponavljao: . izvršni dužnosnik Odbora iskoračio je i uhitio Sladea.zaključili su da problem javnog reda i i i gomile ispravnih građana treba riješiti na licu mjesta.i požurio da se pridruži svojim ljudima. . One za ji! će njegova slava biti ohrabrenje i poticaj za djela za koja nikad neće llMi|<-titi nikakvu odgovornost. U međuvremenu. potpuno obuzet strahotom beznadnog položaja u kojem se nalazio. Odbor se jednom sastao zbog već zategnute situ-T ' donio odluku da se Slade uhiti. glavnog suca. Zaustavivši se ispred dućana.c. otpočinjao paljbu gaseći svjetilj-lt(" i izazivajući divlji stampedo. natjerao je životinju da ga popije. mi se svi do jednog odazvali napustivši posao i formirali stroj. više nije bi-Ittli-da. nalazila se tada na njihovom rancu na Madisonu. Jedan čovjek je punom brzinom odjahao da je izvijesti o uhićenju muža. objasnio je na što su ru- treba objesiti. rekao: "Slade. jer je bilo poželjno j>l*. Ispod Fawtove i Russelove kuće nalazio se ograđen prostor za konje. i ponovno zaboravivši upozorenje Koje je dobio. dvanaest milja koje su je dijelile od čovjeka prema kojem je gajila strastvenu odanost. f "Mina jakih. vitalna.. inače ćeš. Kako itlac stajao potpuno miran. Poslali su jlw< u Nevadu da glavnog izvijesti o događajima. uzmi konja i idi kući. graciozna. Tu su doveli Sladea okruženog naoružanom i najbrojnijom stražom koja se ikada mogla vidjeti na teritoriju Montane. platiti. Izgleda da upozorenje koje mu je upućeno nije potpuno zabo-nu io. Odbor će ga predati u njihove ruke. Nakon kraće stanke Slade mu obeća da će to učiniti i zaista se popne uji konja.bio je tihi odgovor. gonila je svog konja preko brda i planina. ludo i nepromišljeno. blaga. međutim. iako pogubno za njega. . skoro sigurno. počne dozivati M'oje prijatelje. Između stuba na ulazu postavljena je greda o kojoj je visio konopac. ozbiljnim glasom čovjeka koji osjeća svu važnost onoga što će kazati. povlačeći sve što je rekao. savršena jahačica. uputilo se u Virginiju. a prazna gajba služila je kao postolje.s sjeća. Neprestance je molio za život i da vidi svoju dragu ženu. kako postoji suglasnost svih na teritoriju. Nesretna dama o kojoj je riječ. ili učiniti i ci što će onemogućiti njegovu osvetu nad ljudima koji se nikada nisu Hli nadati da će živjeti negdje gdje neće biti divljaštva i smrti i koji uUl ne bi mogli otići odatle a da ne sretnu njegove prijatelje.

što je to što je tom srčanom Sladeu nedostajalo? . Slade se pokazao Kao neustrašiv. I > li no joj je trebalo da povrati vlast nad sobom i svojim povrijeullil HNJt. neki osjećajan čovjek. da bi sai it. slobodan i naoružan.ćajima. Skinuli su tijelo. obavite svoju dužnost!" i kada se izmakla gajba pod njegovim nogama. krvave posljedice koje bi sigurno uslijedile nakon nesumnjivog pokušaja bijega. no. i n«. jedan od njih. no. A onda.^to je nedostajalo tom okrvavljenom. održali su pred smrt govor bez drhtaja u glasu. Ipak. ubrzo su ga vratili. koji nikada nije oklijevao da i najžešćem neprijatelju zaprijeti da će ga ubiti prvom prilikom. izvadio je rubac i povukao se. uzornih građana. gotovo i kako je ostala udovica. Riječi su jeftine i lako je Sladea nazvati kukavi-mi (sve pogubljene koji nisu pružali otpor. Stotine pištolja istog trena bilo je upereno u njega. koje bi njeno prisustvo svakako izazvalo. pri čestom spominjanju >. jecajući kao dijete.v«. II) harem tako izgleda. nikom ne dopuštajući da se sakrije ili pobjegne. Poslali su nekoliko ljudi da prisustvuju njegovim posljednjim trenucima. Slade je umro gotovo istog trona. i otišli na onaj svijet s nečim što je izgledalo kao tiha odvažnost i tako potvrdili naše uvjerenje da to što su učinili nisu postigli moralnom hrabrošću. Njen očaj i srceparaI |ilii(* bili su strašan dokaz dubine njene ljubavi prema izgubljenom • tMi. ljubaznom gradskom džentlmenu. no ipak će na najsramniji način iskoristiti prednost nad svojim i ol Iviiikom. Pravi despcrado je obdaren izuzetnom hrani*« u. sirovi i odbačeni. Nitko se na tako nešto nije usuđivao. samo što su ga položili u jednu UHtlftMill noIiii. osim onih koji su mu bili najbliži.i kako ju hv«. zamolivši ga da podigne svoj kaput i obeća da više neće uznemiravati skup. uto se ovaj okrenuo i pojurio. od kojih je jedan. nazočnima uputio nekoliko riječi. sudac Daviš. grubi. očajnom.Članovi Odbora su se pri povratku susreli s nekolicinom Sladeovih prijatelja. učinio je to tako da ga nisu mogli ni čuti. RAVN ICA NA DIVLJEM ZAPA DU KAU BOJ VJEŠ T NA OKID AČU FINA GLAT KA TKAN INA MAJČ INA ILI OČEV A SEST RA IREN ^^ A ODMI LA i^g^lHSIBliiliHHi . no. ustat će i borit će se protiv cijele voj-i rio posljednje kapi krvi.te razbojnika iz Rocky Mountainsa koji su ubijali svoje drugove i i ide.časna riječ sama se od sebe nameće. I kad pročitamo tamo kako je Slade bio "tako iscrp-i n od suza. Čuvši presudu. ali kad se nađe pod vješalima plakat će i i|Minii)gati kao dijete. iscrpljen preklinjanjem. odnijeli ga u hotel i. mnoge ulizice zečjeg srca. Mnoge poznate kukavice. i drugim članovima koji su osobno osjećali naklonost prema osuđenome. Kada je sve bilo spremno i data zapovijed: "Ljudi. molitvi i kuknjave da je jedva stajao ispod te kobne grede". nepromišljeni odmah na-n li kukavicama). pojavila se jadna i ucviljena žena pokojnika. zbacio je sa sebe kaput i izjavio da će zatvorenika objesiti samo preko njega mrtvog. bilo kad i bilo gdje! Mislim da je lo zagonetka vrijedna razmišljanja. Jedan od Sladeovih prijatelja. »i nilrođi bandita-desperadosa postoji nešto stoje potpuno neshvatlji-. ako moralna hrabrost nije bila nužna odlika. spriječavale su ih da mu ispune želju. Slade je još uvijek tako žalosno preldinjao da mu dopuste da vidi ženu da je bilo teško odoljeti njegovom zahtjevu.

.. 0 I f\ ■" i 1 JULES j VERNE V ZRAK OPLOVA C. 0 mSmf >^M tJđ£r>*> I ili ANA DRŽA ČUVE * ROJE VA NA NA DRŽA DIVLJ VA EM . £ t< y £.. IZVJE r STITELJI TJER AČI KRAV A BRZ (:. AVI JATI -ČAR ć KALIJ ■< ZVUK KONJ SKIH KOPI TA TORI T •■■'© NO OSTA TAK OD DAV NIH PRED AKA... V / fi > ' f.) RAZD OBLJE OD TISUĆ U GODIN A. %< ■f KLIZ AČK "AKS L" JAHA ČKA SJED ALA WEST S U ERN S ALAN OM LADD OM © .PALAC 1 SREDN JAK SUVR ATAK KAPUT A PRVA PERON OVA ŽENA GLUM AČKA ULOG A CRNA ŠUMS KA KRED A r> k 1 0. & . KAU ZAPA BOJA DU <I2V. />..■ XKONJS v KI TRK ? 0 /'I "MET AR" "KEM UŠKr ELEM ENT (ZNA K: Rc) /S" i ■ -L P TRBUŠ 0 NA DIJAFRAG MA A.

JAO! NORV EŠKA "KAR AT" GRA D KOD ZADR A a/ "T j JOHN i EVAN "RAČ UNI" t SINČI Ć ANTO NIO AGOS TINHONE TO ■JILL IREL AND NORT H CARO LINA U i' RASK f OŠNA OPERN A UVERT IRA Č.JOJ!.i NEPRIJ 'i ATELJI KAUB OJA /a) ČEST ti O KAUB OJSKO IME NJEM AČKA .l V 0 A P -i i ■'.5 i <3 JAPA N SAST AVNI VEZN IK / ft A/ I 2> 0 DO SA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful