TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

Nakon to je 1982. Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike. zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja.. uskoro je.O piscu. . napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea". pod naslovom "Adrian". godine objavila prvo djelo. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela..

. kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot.. Sadr aj knjige nije vezana radnja. s roditeljima. niz njegovih "jada". upoznajemo glavni lik. od sije nja jedne godine do travnja idu e.KRATKI SADR AJ. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e. njegovi sukobi s okolinom.. od dana do dana. trinaestogodi njeg Adriana Molea. Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju. to je niz sli ica iz njegovog ivota. njegove nedoumice. njegova traganja za stotinama odgovora. U ovom modernom romanu.

. .Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu.Mjesto radnje London..

jedini neprijatelj mu je Barry Kent. a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert. isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir. O njegovom izgledu znamo malo. . povremeno se baka pojavljuje u ku i. Adrian polako odrasta. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. Roditelji su mu u stalnoj sva i. ak se na neko vijeme i rastaju. mo da je pomalo "bucmast". Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama. gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. kako ka e njegov lije nik. Unato svim tim problemima.Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. s njima ivi pas.

upravo sam se obrijao..." .Neki citati o Adrianu." .".osje ao sam se kao prava svinja."Razbolio sam se od ivciranja." ."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica.."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka." ......"U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac. ." ...po eo sam prati su e."Mo da u kad odrastem.. imaju pravo zanimati se za seks."."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju." ." ." ."Intelektualci kao ja.da se dive mom stanu..."Kako sam ponosam to sam Englez." ."."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok."Nije udo da sam malen za svoje godine." ." . Izgleda da u se uskoro morati brijati.." ."Sad znam da sam intelektualac." . biti veterinar.." ..."." .

‡ Pandora je Adrianova vr njakinja. voli ga i razumije. ne ivi u oskudici. ali zapravo dobra kao osoba. svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake. . daje mu podr ku. zgodna djevoj ica. "kose boje meda". Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih. Prili no samosvjesna i odlu na. Ona puno poma e Adrianu.

"Tata joj radi u mljekari. Sasvim je dobro gra ena. grudi su joj poskakivale ko lude." -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi.‡ Neki citati o Pandori ‡ ." ."Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa. Uskoro e morati nositi grudnjak." .

odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme.‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu . mo da i malo nemarna prema Adrianu. ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj. .

premda onako grozno pi e na ma ini.Lucasa."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i...".".."Stara je iza la van da popu i cigaretu.." ." -" ." . ita i pu i.ali tako govori samo zato.."." . tje i G.koliko dugo stara vodi ljubav s g." .. samo ide na posao.Neki citati o mami ‡ . jer se osje a kriva.Lucasom.."I ba ja moram imati takvu majku."Sutra ide da joj probu e u i.." ." ." .." .tome je kriva stara."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i.

sklon pu enju i alkoholu.a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a.‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan. . zna se samosa aljavati.ostaje bez posla.

" ."Zbilja je staromodan..."..ali sam primjetio da i dalje pu i." -" etrdesetogodi njak." .zato to se sino kasno vratio ku i...."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac." ."Mislim da je stari zbilja laf ina."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u..da e me izmlatiti na mrtvo ime.."." .. izgleda s njom kao homi ." ..." .." ."Stari je protjerao psa iz ku e." ."."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i."Tako je jadno izgledao.onda je rekao da mu je ao."." ...." .Neki citati o tati ‡ ." ..

"U sobi je ne to grozno zaudaralo."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio." ..djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu.Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ ." . mislim da je to bio sam Bert Baxter.." ." ."Ona prljava komunjara.

‡ BAKA: Adrianova baka -"..." .baka ima prodoran pogled kao Superman." .."Baka je napisala ek za nepla enu struju.." ." .kad je upala baka i digla histeri nu dreku....".."." . i po emo s njom u crkvu."Baka je jako stroga.

" ."Tanka je kao tapi ." ." ."Ima divne bijele zube.."Nema ni duda ni guzice."Sva je ravna kao daska."Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene." ." ." .‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura .. ak su joj i nos i usta i kosa ravni."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja.

." .".‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete ..." . ali je toliko cmizdrio."..sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell...

Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni..... ..najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu.

Gordana Ku ini .‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful