TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

.. napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea". godine objavila prvo djelo. Nakon to je 1982. Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike.O piscu. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela. uskoro je. pod naslovom "Adrian". zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja. .

od dana do dana. trinaestogodi njeg Adriana Molea. U ovom modernom romanu. kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot... s roditeljima. Sadr aj knjige nije vezana radnja. to je niz sli ica iz njegovog ivota. . njegovi sukobi s okolinom. od sije nja jedne godine do travnja idu e. njegova traganja za stotinama odgovora. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e.KRATKI SADR AJ. Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju. niz njegovih "jada". njegove nedoumice. upoznajemo glavni lik.

Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu..Mjesto radnje London.. .

Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. povremeno se baka pojavljuje u ku i. gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. Roditelji su mu u stalnoj sva i. s njima ivi pas. ak se na neko vijeme i rastaju. kako ka e njegov lije nik. Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama. mo da je pomalo "bucmast". Adrian polako odrasta. Unato svim tim problemima. a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert.jedini neprijatelj mu je Barry Kent. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. O njegovom izgledu znamo malo. . isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir.

. biti veterinar." ."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka.." ..." ..Neki citati o Adrianu.po eo sam prati su e.".."Kako sam ponosam to sam Englez.."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju."Intelektualci kao ja."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok." ." .". ."U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac." .upravo sam se obrijao."..." ..."Razbolio sam se od ivciranja." ." ..". Izgleda da u se uskoro morati brijati." ." ..." .." ." . imaju pravo zanimati se za seks."Sad znam da sam intelektualac.da se dive mom stanu."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica."Nije udo da sam malen za svoje godine.."Mo da u kad odrastem.." .osje ao sam se kao prava svinja.

. ne ivi u oskudici. Prili no samosvjesna i odlu na. voli ga i razumije. daje mu podr ku. zgodna djevoj ica. Ona puno poma e Adrianu. "kose boje meda". ali zapravo dobra kao osoba. Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih.‡ Pandora je Adrianova vr njakinja. svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake.

" -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi." . grudi su joj poskakivale ko lude." ."Tata joj radi u mljekari."Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa. Sasvim je dobro gra ena. Uskoro e morati nositi grudnjak.‡ Neki citati o Pandori ‡ .

. ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj. mo da i malo nemarna prema Adrianu. odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme.‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu .

"I ba ja moram imati takvu majku." ." ." ."Stara je iza la van da popu i cigaretu.ali tako govori samo zato.." -" .".." ." ." .".Neki citati o mami ‡ .tome je kriva stara..Lucasom."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i. tje i G..Lucasa.."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i." .". jer se osje a kriva.koliko dugo stara vodi ljubav s g..." .."Sutra ide da joj probu e u i..premda onako grozno pi e na ma ini. ita i pu i. samo ide na posao.

‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan.sklon pu enju i alkoholu.a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a. .ostaje bez posla. zna se samosa aljavati.

" ..da e me izmlatiti na mrtvo ime.onda je rekao da mu je ao."..zato to se sino kasno vratio ku i..." ." .Neki citati o tati ‡ ."."Tako je jadno izgledao." .." .."Stari je protjerao psa iz ku e.".." ." .....ali sam primjetio da i dalje pu i."Zbilja je staromodan.". izgleda s njom kao homi .." .." ...." -" etrdesetogodi njak." ."Mislim da je stari zbilja laf ina."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u." .

" ."Ona prljava komunjara. mislim da je to bio sam Bert Baxter.djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu.Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ ."U sobi je ne to grozno zaudaralo." ." ."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio..." .

.baka ima prodoran pogled kao Superman...kad je upala baka i digla histeri nu dreku."Baka je napisala ek za nepla enu struju." .‡ BAKA: Adrianova baka -"."Baka je jako stroga."..".. i po emo s njom u crkvu.." .." ." ." ..

"Nema ni duda ni guzice."Ima divne bijele zube." .‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura .." ."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja.."Tanka je kao tapi ." ." ." ."Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene." ."Sva je ravna kao daska. ak su joj i nos i usta i kosa ravni.

.." ." .sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell..‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete ....". ali je toliko cmizdrio.".

.najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu.. ...Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni..

‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof. Gordana Ku ini .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful