TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

. pod naslovom "Adrian". uskoro je. zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja. napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea". Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike... Nakon to je 1982. godine objavila prvo djelo.O piscu. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela.

niz njegovih "jada". . od sije nja jedne godine do travnja idu e. to je niz sli ica iz njegovog ivota. Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju. njegova traganja za stotinama odgovora. Sadr aj knjige nije vezana radnja.KRATKI SADR AJ. njegovi sukobi s okolinom. od dana do dana.. s roditeljima. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e. U ovom modernom romanu. njegove nedoumice. kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot. trinaestogodi njeg Adriana Molea.. upoznajemo glavni lik.

..Mjesto radnje London.Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu..

Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama.Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. Roditelji su mu u stalnoj sva i. isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir. kako ka e njegov lije nik. Unato svim tim problemima. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. O njegovom izgledu znamo malo. . povremeno se baka pojavljuje u ku i. a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert. Adrian polako odrasta. s njima ivi pas. mo da je pomalo "bucmast". gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. ak se na neko vijeme i rastaju.jedini neprijatelj mu je Barry Kent.

."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju." .da se dive mom stanu."Nije udo da sam malen za svoje godine." ..upravo sam se obrijao.." ."Mo da u kad odrastem."."U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac...po eo sam prati su e....Neki citati o Adrianu." ."Kako sam ponosam to sam Englez.."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka." ." ."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok.." ."." . imaju pravo zanimati se za seks."."Razbolio sam se od ivciranja." . Izgleda da u se uskoro morati brijati.osje ao sam se kao prava svinja."Sad znam da sam intelektualac."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica."Intelektualci kao ja....." ..".." ." .. biti veterinar." .." ." .

Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih. ne ivi u oskudici. voli ga i razumije. "kose boje meda". Prili no samosvjesna i odlu na. zgodna djevoj ica. daje mu podr ku. Ona puno poma e Adrianu.‡ Pandora je Adrianova vr njakinja. svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake. . ali zapravo dobra kao osoba.

"Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa.‡ Neki citati o Pandori ‡ ." . Uskoro e morati nositi grudnjak." -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi."Tata joj radi u mljekari." . grudi su joj poskakivale ko lude. Sasvim je dobro gra ena.

ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj. .‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu . odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme. mo da i malo nemarna prema Adrianu.

Neki citati o mami ‡ .tome je kriva stara." .Lucasa...ali tako govori samo zato.."Stara je iza la van da popu i cigaretu." -" ." .".koliko dugo stara vodi ljubav s g...premda onako grozno pi e na ma ini." ."Sutra ide da joj probu e u i." . jer se osje a kriva.". samo ide na posao.Lucasom. ita i pu i." .."I ba ja moram imati takvu majku.."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i." ."." ." ... tje i G.

ostaje bez posla. zna se samosa aljavati.sklon pu enju i alkoholu.‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan. .a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a.

." ..."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac."."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u..".." ."Mislim da je stari zbilja laf ina.onda je rekao da mu je ao." .." ."."..da e me izmlatiti na mrtvo ime.." ."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i."Zbilja je staromodan." -" etrdesetogodi njak." .." .ali sam primjetio da i dalje pu i.Neki citati o tati ‡ .zato to se sino kasno vratio ku i." ." ..."Stari je protjerao psa iz ku e.... izgleda s njom kao homi .." ."Tako je jadno izgledao." ..

mislim da je to bio sam Bert Baxter." ."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio..djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu." .Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ ."Ona prljava komunjara.." ." ."U sobi je ne to grozno zaudaralo.

baka ima prodoran pogled kao Superman." . i po emo s njom u crkvu."Baka je napisala ek za nepla enu struju.." .".."." ....." .‡ BAKA: Adrianova baka -"."Baka je jako stroga..kad je upala baka i digla histeri nu dreku." ..

"Sva je ravna kao daska." .‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura ." ."Nema ni duda ni guzice. ak su joj i nos i usta i kosa ravni." .."Ima divne bijele zube." ."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja."Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene."Tanka je kao tapi .." ." .

" ."....sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell..‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete . ali je toliko cmizdrio.." ."..

.. ...najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu.Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni..

Gordana Ku ini .‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful