P. 1
TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

|Views: 11,623|Likes:
Published by Matija Cigula

More info:

Published by: Matija Cigula on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

. . uskoro je. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela. zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja. godine objavila prvo djelo. pod naslovom "Adrian". napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea". Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike. Nakon to je 1982.O piscu..

Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju.KRATKI SADR AJ. kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot. njegova traganja za stotinama odgovora.. niz njegovih "jada". upoznajemo glavni lik. Sadr aj knjige nije vezana radnja. U ovom modernom romanu. od sije nja jedne godine do travnja idu e. to je niz sli ica iz njegovog ivota. . trinaestogodi njeg Adriana Molea. od dana do dana. njegove nedoumice.. njegovi sukobi s okolinom. s roditeljima. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e.

..Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu..Mjesto radnje London.

a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert. . isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir.jedini neprijatelj mu je Barry Kent. kako ka e njegov lije nik. Adrian polako odrasta. povremeno se baka pojavljuje u ku i. mo da je pomalo "bucmast". Roditelji su mu u stalnoj sva i. gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. Unato svim tim problemima. Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama.Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. ak se na neko vijeme i rastaju. s njima ivi pas. O njegovom izgledu znamo malo.

biti veterinar.Neki citati o Adrianu..".." ."U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac.".." ."."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju." ." ...osje ao sam se kao prava svinja.."."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok."Nije udo da sam malen za svoje godine."Razbolio sam se od ivciranja. ."Intelektualci kao ja." ."Mo da u kad odrastem. imaju pravo zanimati se za seks..da se dive mom stanu..." .po eo sam prati su e." ..."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica.." ..."Kako sam ponosam to sam Englez." ." ." .." .upravo sam se obrijao." . Izgleda da u se uskoro morati brijati."Sad znam da sam intelektualac..." ." .

ne ivi u oskudici. Prili no samosvjesna i odlu na. Ona puno poma e Adrianu. ali zapravo dobra kao osoba. . daje mu podr ku. "kose boje meda". Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih. voli ga i razumije.‡ Pandora je Adrianova vr njakinja. svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake. zgodna djevoj ica.

Uskoro e morati nositi grudnjak."Tata joj radi u mljekari." -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi."Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa." ." . Sasvim je dobro gra ena.‡ Neki citati o Pandori ‡ . grudi su joj poskakivale ko lude.

odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme. . ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj.‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu . mo da i malo nemarna prema Adrianu.

tje i G..Lucasa.." .koliko dugo stara vodi ljubav s g.Neki citati o mami ‡ ."." -" ."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i." .premda onako grozno pi e na ma ini." ...." .. samo ide na posao."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i. ita i pu i. jer se osje a kriva.".." ." .tome je kriva stara.ali tako govori samo zato.Lucasom.." ."Sutra ide da joj probu e u i."Stara je iza la van da popu i cigaretu." .."."I ba ja moram imati takvu majku.

ostaje bez posla. zna se samosa aljavati. .‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan.sklon pu enju i alkoholu.a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a.

"."Zbilja je staromodan.da e me izmlatiti na mrtvo ime." ."." ..zato to se sino kasno vratio ku i.."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u.." ." .." . izgleda s njom kao homi .."Tako je jadno izgledao.".."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac."Stari je protjerao psa iz ku e." ......Neki citati o tati ‡ ."Mislim da je stari zbilja laf ina.ali sam primjetio da i dalje pu i.." ..."..." ." -" etrdesetogodi njak.onda je rekao da mu je ao." ."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i." ." .

" ..djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu." .Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ ." ." ."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio. mislim da je to bio sam Bert Baxter."U sobi je ne to grozno zaudaralo.."Ona prljava komunjara.

‡ BAKA: Adrianova baka -". i po emo s njom u crkvu.." ." .."Baka je jako stroga." ." .kad je upala baka i digla histeri nu dreku......."."." ."Baka je napisala ek za nepla enu struju.baka ima prodoran pogled kao Superman.

"Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene." .‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura ." .."Tanka je kao tapi ." .."Ima divne bijele zube."Nema ni duda ni guzice." ." ."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja." ."Sva je ravna kao daska. ak su joj i nos i usta i kosa ravni.

ali je toliko cmizdrio...."..sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell...‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete ." ."." .

Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni..najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu. .....

Gordana Ku ini .‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->