TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

pod naslovom "Adrian". zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja.O piscu. Nakon to je 1982.. uskoro je. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela. .. Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike. napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea". godine objavila prvo djelo.

upoznajemo glavni lik. od sije nja jedne godine do travnja idu e. . Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju. niz njegovih "jada". s roditeljima. Sadr aj knjige nije vezana radnja. njegovi sukobi s okolinom. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e. U ovom modernom romanu. to je niz sli ica iz njegovog ivota. njegova traganja za stotinama odgovora.KRATKI SADR AJ. trinaestogodi njeg Adriana Molea. njegove nedoumice.. od dana do dana.. kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot.

Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu... .Mjesto radnje London.

ak se na neko vijeme i rastaju. povremeno se baka pojavljuje u ku i. gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert.jedini neprijatelj mu je Barry Kent. O njegovom izgledu znamo malo. Unato svim tim problemima. isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir. kako ka e njegov lije nik. Roditelji su mu u stalnoj sva i. Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama.Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. Adrian polako odrasta. . s njima ivi pas. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. mo da je pomalo "bucmast".

." .. .." ." . Izgleda da u se uskoro morati brijati."Mo da u kad odrastem."Sad znam da sam intelektualac."Razbolio sam se od ivciranja." ."Intelektualci kao ja.Neki citati o Adrianu."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok.."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju.."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka.."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica." ." . imaju pravo zanimati se za seks." ." .. biti veterinar."..."Kako sam ponosam to sam Englez.." ." ." ." .po eo sam prati su e."U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac." ...".".." .osje ao sam se kao prava svinja.".." ..upravo sam se obrijao."Nije udo da sam malen za svoje godine.da se dive mom stanu...

daje mu podr ku. . "kose boje meda". zgodna djevoj ica. svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake. Prili no samosvjesna i odlu na. voli ga i razumije. Ona puno poma e Adrianu. Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih. ne ivi u oskudici. ali zapravo dobra kao osoba.‡ Pandora je Adrianova vr njakinja.

"Tata joj radi u mljekari." -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi." . Uskoro e morati nositi grudnjak.‡ Neki citati o Pandori ‡ . grudi su joj poskakivale ko lude. Sasvim je dobro gra ena." ."Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa.

‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu . . mo da i malo nemarna prema Adrianu. odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme. ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj.

Lucasa. ita i pu i..."Stara je iza la van da popu i cigaretu."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i.."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i.koliko dugo stara vodi ljubav s g.Lucasom."Sutra ide da joj probu e u i. tje i G." . jer se osje a kriva."." -" ." .." ."I ba ja moram imati takvu majku..premda onako grozno pi e na ma ini..tome je kriva stara." ." .Neki citati o mami ‡ ." .". samo ide na posao."." .." ..ali tako govori samo zato..

ostaje bez posla.sklon pu enju i alkoholu. zna se samosa aljavati.a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a. .‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan.

.".onda je rekao da mu je ao." .ali sam primjetio da i dalje pu i." -" etrdesetogodi njak.." ."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac.zato to se sino kasno vratio ku i. izgleda s njom kao homi .." .".."Tako je jadno izgledao...." ." ." ." .." .".Neki citati o tati ‡ ." ."Zbilja je staromodan..." .."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u."..."Mislim da je stari zbilja laf ina..da e me izmlatiti na mrtvo ime." ."Stari je protjerao psa iz ku e...

Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ ." ."Ona prljava komunjara." . mislim da je to bio sam Bert Baxter.."U sobi je ne to grozno zaudaralo." .djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu." .."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio.

"." ." ..." .."Baka je jako stroga.." .kad je upala baka i digla histeri nu dreku."." ."Baka je napisala ek za nepla enu struju...‡ BAKA: Adrianova baka -"..baka ima prodoran pogled kao Superman. i po emo s njom u crkvu..

ak su joj i nos i usta i kosa ravni." ." ..‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura ." .."Nema ni duda ni guzice."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja." ."Tanka je kao tapi ."Sva je ravna kao daska." ." ."Ima divne bijele zube."Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene.

.sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell..".. ali je toliko cmizdrio." ...‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete .."." .

..Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni.. .najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu...

Gordana Ku ini .‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful