P. 1
Povrtnjak u proljece

Povrtnjak u proljece

|Views: 1,594|Likes:
Published by emoulis

More info:

Published by: emoulis on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Povrtne kulture

ISSN 0350-9664

G L AS NI K Z AŠ T I T E B I L J A
Glavni urednik: Katarina Lučić, dipl.oecc. Izvršni urednik: Dorotea Kekuš, dipl. ing. agr.

UDK 632 Glasnik svibanj/lipanj 2008. godine, str. 1-80zaštite bilja 3/2008

Martina Bronzović, dipl. ing. agr. mr. sc. Drago Dretar mr. sc. David Gluhić, znanstveni novak Berislav Lasović, dipl.ing. agr. Mirjana Perica, dipl. ing. agr. prof. dr. sc. Milan Pospišil prof. dr. sc. Dragan Škorić, akademik dr. Tanas Trajčevski doc. dr. Vojislav Trkulja

Stručno uredništvo:
-

Lektor za hrvatski jezik: Zrinka Sabadoš, prof. Lektor za engleski jezik: Sanja Šimunović, prof.

Gospić, R. Hrvatska Zagreb, R. Hrvatska Poreč, R. Hrvatska Osijek, R. Hrvatska Split, R. Hrvatska Zagreb, R. Hrvatska Novi Sad, R. Srbija Skoplje, R. Makedonija Banja Luka, BiH

Izdavač: “Zadružna štampa”, d.d. Direktor: Katarina Lučić, dipl.oecc. Grafička priprema: Pixel Art, d.o.o. Zagreb Tisak: COPYGRAF, d.o.o. Zagreb
Radovi objavljeni u časopisu „GLASNIK ZAŠTITE BILJA“ referirani su u svjetskim referalnim časopisima: CAB Abstracts (CAB INTERNATIONAL), FSTA (Food Science and Technology Abstracts).

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, punih 52 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 31 godinu. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje. Pretplata za 2008. godinu iznosi 440,00 kn, a za inozemstvo 80 eura Zagreb, Jakićeva 1, tel./fax: 2301-347, 2316-050, 2316-060 E-mail: zadruzna-stampa@inet.hr ili info@zastitabilja.com.hr www.zastitabilja.com.hr

3

Glasnik zaštite bilja 3/2008

Sadržaj
1. 2. PREGLEDNI RAD Autor: Darko Kantoci POVRTNJAK U PROLJEĆE......................................................................................................4 PREGLEDNI RAD Autor: Ivan Buturac NEISKORIŠTENA RAZNOLIKOST KRUMPIRA, KRUMPIR OBOJENOG MESA I VAŽNOST ANTIOKSIDANSA U KRUMPIRU..................................7 1. 2.

Content
SURVEYING STUDY Author: Darko Kantoci VEGETABLE PATCH..................................................................................................................4

3.

4. 5.

STRUČNI RAD Autor: Zdravko Matotan UTJECAJ OKOLIŠNIH UVJETA NA RAZVOJ RAJČICE I POJAVU FIZIOLOŠKIH POREMETNJI................................................................................................17 PREGLEDNI RAD Autor: Valerija Pokos Nemec NAVODNJAVANJE U POVRĆARSTVU NA OTVORENOM..........................................24

3.

SURVEYING STUDY Author: Ivan Buturac THE UNUSED VARIETY OF POTATO, POTATO OF COLORED FLESH AND THE IMPORTANCE OF ANTIOXIDANTS IN POTATO.............................................7

4. 5. 6. 7.

PROFESSIONAL PAPER Author: Zdravko Matotan THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR THE GROWTH OF TOMATO AND MANIFESTATION OF PHYSIOLOGICAL DISORDERS.................17 SURVEYING STUDY Author: Valerija Pokos Nemec IRRIGATION IN VEGETABLE FARMING IN THE OPEN................................................24 PROFESSIONAL PAPER Author: Sanja Fabek CULTIVATION OF BROCCOLI..............................................................................................32 SURVEYING STUDY Author: Darko Kantoci CROP ROTATION......................................................................................................................38

STRUČNI RAD Autor: Sanja Fabek UZGOJ BROKULE....................................................................................................................32 PREGLEDNI RAD Autor: Darko Kantoci PLODORED................................................................................................................................38

6. 7.

8. 9. 10. 11.

ZNANSTVENI RAD Autor: Vojislav Trkulja POJAVA COLLETOTRICHUM COCCODES U BIH I MOGUĆNOSTI NJEGOVA SUZBIJANJA.............................................................................41 PREGLEDNI RAD Autor: Darko Kantoci ZABORAVLJENE VRSTE POVRĆA......................................................................................52

8. 9.

SCIENTIFIC STUDY Author: Vojislav Trkulja THE OCCURRENCE OF COLLETOTRICHUM COCCODES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE POSSIBILITIES OF ITS SUPRESSION................................41 SURVEYING STUDY Author: Darko Kantoci THE FORGOTTEN VEGETABLE SPECIES.........................................................................52

ZNANSTVENI RAD Autor: Tanas Trajčevski PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS NA DINJI I USPJEH KEMIJSKE ZAŠTITE......55 STRUČNI RAD Autor: Darko Topolovec HERBICIDI I MEHANIZMI DJELOVANJA I.......................................................................61

10. 11.

SCIENTIFIC STUDY Author: Tanas Trajčevski PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS (BERK. AND CURT.) ROSTOV. ON MELON AND EFFICIENCY OF CHEMICAL PROTECTIONS........................................................55 PROFESSIONAL PAPER Author: Darko Topolovec HERBICIDES AND MODES OF ACTION.............................................................................61 SURVEYING STUDY Author: Darko Kantoci CULTIVATION OF VEGETABLES IN PROTECTED SPACE.......................................67

PREGLEDNI RAD Autor: Darko Kantoci UZGOJ POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU................................................................67

Časopis GLASNIK ZAŠTITE BILJA prijavljen je u uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod brojem 897. Prispjeli rukopisi podliježu recenziji. Sadržaj časopisa je potpuno autoriziran, te ni jedan njegov dio ne može biti reproduciran bez odobrenja izdavača. Rukopisi se ne vraćaju. 4

The Herald of plant protection journal is recorded at the public relation office of the Government of the Republic of Croatia under the number 897. The manuscripts are subject to review. The contents of the journal are completely authorized, and none of its part can be reproduced without the publisher’s approval. Manuscripts are not returned to the authors. 5

Glasnik zaštite bilja 3/2008

Kantoci, D.1 Pregledni rad

POVRTNJAK U PROLJEĆE
Proljeće je vrijeme kada u povrtnjaku ima mnogo različitih poslova. Obavlja se osnovna obrada tla, ako to nije učinjeno u jesen, priprema se tlo za sjetvu i sadnju, gnojenje, sjetva i sadnja. Ranije sijani nasad se njeguje. Ključne riječi: obrada tla, gnojenje, sjetva, sadnja, zalijevanje, malčiranje, njega nasada. Travanj i svibanj su proljetni mjeseci u kojima se u povrtnjaku intenzivno obavljaju različiti poslovi. Vremenske prilike pogodne su za rast većine povrtnih vrsta tako da je vegetacija u povrtnjaku bujna. Kako bi nasad održali bujnim, zdravim, a time osigurali dobar urod i kvalitetu plodova, od početaka rasta pojedinih povrtnih kultura potrebno je redovito njegovati nasad. U zaštićenom prostoru (staklenik, plastenik ili klijalište) već su posijane razne vrste povrća koje se uzgajaju iz prijesadnica. Za sunčanih i toplih dana potrebno je redovito prozračivanje zaštićenog prostora, osobito sredinom dana kada su temperature najviše. Na taj se način mlade biljke prilagođavaju vanjskim uvjetima. Biljke u zaštićenom prostoru također treba i redovito zalijevati. Na gredice koje su gnojene stajskim gnojem sadi se rani kupus, rani kelj, rani kelj pupčar i rana cvjetača. Sije se mrkva, peršin, cikla, korabica, bob, grašak, kasni kupus, kasni kelj, kasna cvjetača, poriluk, šparoge, salata i blitva. Ako duboka obrada nije obavljena u jesen, sada je vrijeme kada se može obaviti. Nakon toga slijedi gnojidba i priprema tla za sjetvu ili sadnju. Na gredicu se sije mrkva, peršin, cikla, rotkva, koraba, salata, špinat, blitva, krastavci, dinje, lubenice i tikvice, grah i grašak. U zaštićeni prostor sije se kupus, kelj, kelj pupčar, cvjetača i poriluk za uzgoj prijesadnica. Na gredicu gnojenu stajnjakom sadi se rajčica, paprika i patlidžan. Bere se salata, jesenski luk, špinat, peršin, rotkvica, šparoga i rabarbara.
1

Sažetak

Ako iz bilo kojeg razloga niste obavili obradu tla u jesen, sada je krajnje vrijeme da to obavite. Zemlja u povrtnjaku prekopa se (“preštiha”) na dubinu lopate, 20 do 30 cm. Prije obrade tla po površini se razbaca gnojivo koje se prekopavanjem unosi u zemlju. Ovisno čime raspolažemo, gnojiti se može stajskim gnojem, kompostom ili mineralnim gnojivom. Treba voditi računa da neke povrtne biljke ne podnose direktnu gnojidbu stajnjakom pa se uzgajaju kao druga kultura u plodoredu, odnosno nakon onih vrsta koje traže gnojenje stajnjakom. Nakon prekopavanja tla površinu zemlje treba što bolje usitniti i poravnati kako bi sjeme imalo što bolje uvjete za klijanje i daljnji rast. Na pripremljenoj površini povrtnjaka prije same sjetve ili sadnje formiraju se gredice. Gredica je obično širine 1,2 do 1,5 m dok je dužina proizvoljna. Povrtne vrste koje uzgajamo direktnom sjetvom najčešće se siju u redove, rjeđe omaške, iz ruke. Između redova ostavlja se potreban razmak kako bi se biljke tijekom rasta što bolje razvijale i kako bismo mogli obavljati obradu tla. Na gredici se napravi plitki jarčić u koji se sije sjeme nakon čega se jarčić zatrpa zemljom, zemlja se lagano pritisne kako bi što bolje prilegla uz sjeme i sve se dobro zalije. Neke vrste povrća uzgajamo iz prijesadnica, a za sadnju koristimo samo dobro razvijene i zdrave prijesadnice. Pomoću sadilice ili lopatice napravimo jamicu, prijesadnicu zajedno s grumenom zemlje položimo u jamicu, biljku zagrnemo zemljom, dobro pritisnemo zemlju oko korijena biljke i nakon sadnje sve dobro zalijemo. Biljke se sade na potreban razmak među redovima i u redu. Povrtne biljke koje smo sijali ili sadili u vegetaciji treba njegovati kako bi što bolje rasle i razvijale se. Biljke koje sijemo obično izrastu pregusto. Kako bi se te biljke što bolje razvijale, potrebno ih je prorijediti. Ovisno o biljci, obično se ostavlja razmak u redu među biljkama od 5 do 10 cm. Ostavimo li pak biljke da rastu suviše gusto, same će sebe zagušiti, odnosno neće se dobro razviti i prinos će biti manji ili nikakav. Jedna od važnih mjera njege je zalijevanje. Tu vrlo značajnu mjeru svakako treba provoditi, osobito za sušnog vremena. Najbolje je zalijevati u rano jutro ili predvečer, kada je temperatura zraka niža. Nikako ne zalijevajte tijekom dana, za sunčana i topla vremena jer ćete takvim zalijevanjem napraviti više štete nego koristi. Biljke su osobito osjetljive na nedostatak vlage na početku rasta i u vrijeme plodonošenja pa u tim razdobljima zalijevanje treba biti obilnije.
7

Priprema tla za sjetvu i sadnju

Sjetva i sadnja

Uvod

Kalendar radova u travnju

Njega nasada

Kalendar radova u svibnju

Darko Kantoci, dipl.ing. agr.

6

Ključne riječi: antioksidansi. 51216 Viškovo. Nakon što biljke na gredici izrastu. watering. a osim toga nepovoljno djeluje na zračni režim.hr VEGETABLE PATCH Spring is the time when there are many different things to do in vegetable patch. sijenom. u krumpiru kao antioksidansi djeluju različiti bioflavonoidi koji meso (mekotu) krumpira boje crveno. odnosno. KRUMPIR OBOJENOG MESA I VAŽNOST ANTOKSIDANSA U KRUMPIRU Na iznenađenje mnogih. Ivan Buturac. plijevljenje je obavezno. a dobivenom otopinom prskamo biljke. mr. koje može biti naporno i dosadno. Općenito uzevši. sc. a vrlo su rijetke sorte obojenog mesa čije prehrambene vrijednosti moderni svijet postaje tek danas svjestan. Unatoč tome mnogi još uvijek raspoznaju samo “crveni” i “bijeli”. soil is prepared for sowing and planting. što u konačnici rezultira boljom strukturom tla. slamom ili piljevinom. U kućnim povrtnjacima ta se borba svodi na plijevljenje. Najbolje ga je obaviti kada je zemlja mokra pa korovne biljke možemo iščupati zajedno s korijenom. Mnoge bi posebno obradovalo da se nudi i specijalni krumpir kao npr. H. unless it was already done in autumn.o. Još je jedna mjera njege vrlo važna. “Lički krumpir”. ali ne alfa i beta karoten koji su provitamini A (oni se nalaze u mrkvi i u tikvama kojima također daju žutu boju). malčirano tlo bolje zadržava vlagu. neće biti označeno radi li se o univerzalnom krumpiru za kuhanje i pečenje. upotrebom nekog tekućeg gnojiva koje se razrjeđuje vodom i tom se otopinom zalijeva tlo oko biljaka. The basic soil cultivation has to be done. Key words: soil cultivation. crop maintenance. nekoliko dana nakon svakog zalijevanja ili kiše površinu gredice među biljkama treba lagano okopati. Pokorica na površini tla uvjetuje brži gubitak vlage iz tla zbog njena pojačanog isparavanja. Osim toga. o salatnom. then follow fertilization. a to je borba protiv korova. Povrtne kulture u vegetaciji najčešće prihranjujemo nekim mineralnim gnojivom.o. Materijali za malčiranje su različiti. planting. Malč će u vegetaciji čuvati tlo od isušivanja i pretjeranog zakorovljenja. lakše ih je iščupati. smanjen je dotok zraka u površinski sloj tla. Saršoni 4. rasipanjem granula po površini tla i laganim okopavanjem. nutricionizam Sažetak Malčiranje Kakve krumpire poznajemo i jedemo i što se trži na našim tržnicama i u supermarketima? Trženje krumpira u nas poprima moderne oblike i velik dio stolnog krumpira trži se u supermarketima. krumpiru za pire i krumpirna tijesta ili pak krumpiru specijalne namjene.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Nakon kiše ili zalijevanja na površini tla stvara se pokorica. Otuda je krumpir plavo. bolje se čuva vlaga u tlu i povećava se prozračnost površinskog sloja tla. Tim okopavanjem tlo na gredici ostaje razrahljeno. Da bi se to izbjeglo. Nažalost uglavnom se uzgajaju sorte žutog i rjeđe krem-bijelog i bijelog mesa. Surveying study Buturac. ljubičasto.Z. sowing and planting. Korovi su biljke koje samoniklo rastu i ometaju rast i razvoj povrtnih kultura te ih redovito treba uklanjati. e-mail: hzpc@ri. sowing. krumpir obojenog mesa. Kao prvo. Krumpir krem boje mesa ima ga manje. fax: 504-103. Malčiranje ili nastiranje tla višestruko je korisna mjera koju primjenjujemo u povrtnjaku. mob: 098/425-210.P. d. Krumpirom obojenog mesa možemo obogatiti našu gastronomsku ponudu. ekološki krumpir i krumpir posebne namjene te krumpir s “brand” zaštićenim imenom i zaštićenog geografskog porijekla kao npr.C. postupno će se raspadati i obogatiti tlo organskom tvari. Tlo možemo malčirati kompostom.htnet. Za žutu boju mesa (mekote) gomolja krumpira odgovorni su karoteni. Gomolji obojenog mesa izvorne su divlje forme u pradomovini krumpira i domaće stanovništvo troši ih od pamtivijeka do danas. tlo se nastire nekim od navedenih materijala. krumpir će se tržiti kao “krumpir” bez oznake kulinarskog tipa odnosno namjene. tj. ljubičasto ili crveno obojenog mesa nutricionistički daleko vredniji i kulinarski interesantniji. korovi slabije rastu. 8 Summary 1 9 . ali sve je više i onih koji su počeli uočavati razlike u namjeni i kvaliteti (Sl. a krumpir bijeloga mesa neznatno. fertilization. U mjere njege još se ubraja prihrana koja se obavlja prema potrebi za pojedinu kulturu koju uzgajamo te zaštita biljaka. pokošenom travom. shading. tel: 051/257-112.1 Pregledni rad NEISKORIŠTENA RAZNOLIKOST KRUMPIRA. no ako želimo čisto tlo.. a onima koji polažu više pažnje na “zdravu prehranu” dati priliku da i jedenjem jela od krumpira obogate unos antioksidansa. Kako u nas prevladavaju sorte žutog mesa. a odnedavno i krumpir obojenog mesa. I. plavo. The earlier sowed crop is maintained. a ako i izrastu. Postupak je vrlo jednostavan. Možemo upotrijebiti i folijarno gnojivo koje se također u određenom omjeru razrjeđuje s vodom. jedenjem krumpira unosimo i zdravstveno poželjan karoten. nakon kiše ili zalijevanja površina tla je zaštićena malčem pa se ne stvara pokorica i nije potrebno okopavanje. antioksidansi su obilno sadržani i u krumpiru obojenog mesa (mekote).1). Sve dok kupci ne postanu zahtjevniji.

slobodno ga kupite i kušajte. Nadalje. sadrži oko 1-2. Nadam se da će vam biti zanimljiva spoznaja da i krumpir možemo svrstati u “zdravo obojeno povrće” bogato bioflavonidima. brusnica (porcija od 95 g). ali ne i alkaloidi. krumpir i dalje ostaje neizostavna i nezaobilazna zdrava namirnica. povećala se i raznolikost ponude. Kako u nas nema iskustva u korištenju krumpira obojenog mesa. 1. plitkih okaca. ubrzati starenje ili oštetiti nasljednu tvar DNK. slično kao i kod prijesne soje. bit će to i sutra. Krumpire vrlo različite boje pokožice i mesa nalazimo u njegovoj pradomovini i stanovnici Perua i Bolivije ga od davnina koriste. ali ne i osobe s povišenim sadržajem šećera u krvi. Unatoč spomenutim zamjerkama do kojih drže npr. tj. bijelog. te su i mnoge njihove domaće sorte također obojenog mesa i pokožice. tako i u individualnoj prehrani zdravstveno osvještenih pojedinaca koji vode brigu o “zdravoj prehrani”. Mislili smo da o krumpiru znamo sve ili bar ono najvažnije: bogat je ugljikohidratima. krem-bijelog i žutog mesa). “stari” ili novi GMO krumpir i zašto ga do sada nismo uzgajali? Krumpir obojenog mesa nije ništa novo za stanovnike pradomovine krumpira već samo za mnoge od nas. Mjerena je ukupna antioksidativna vrijednost porcije različitog voća i povrća i krumpir se neočekivano visoko pozicionirao. u naklijalim. što krumpir ponovo čini zanimljivim povrćem “zdrave prehrane”. što trebaju fizički aktivni ljudi i sportaši. a već 14 mg daju gomolju gorak okus i takve gorke krumpire ne jedemo te ni opasnosti od trovanja nema. kako se većina alkaloida (ako su prisutni. a prema novim spoznajama. Uputno je znati da je priznatim sortama prije priznavanja utvrđeno da imaju manje od maksimalno dopuštene količine alkaloida (to je maksimalno dopuštena količina za koju se smatra da nije štetna). kao i soja i druge biljke. “crveni” i “bijeli” (moderne sorte glatke pokožice. Na osnovu ukupnog antioksidativnog kapaciteta načinjena je top lista od 20 vrsta povrća i voća i krumpir je svrstan na 18 mjesto (mjerena je porcija kuhanog krumpira od 10 299 g). zatim slijede borovnica (porcija od 144 g). “Kruh naš svagdanji” . o čemu se često piše i govori kada je riječ o zdravoj prehrani. Upozoravam da ne treba miješati smetnje koje nastaju jedenjem sirovog krumpira s alkaloidima (solaninom i kakoinom) jer su one druge prirode i nastaju. guljenjem se odstrani najveći dio prisutnih alkaloida.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Napokon. U kiselo-baznoj ravnoteži krumpir pridonosi baznoj reakciji našeg organizma. Zanimljivo je da je crveni grah prvi na toj listi (porcija od 92 g). i to kako u ishrani stanovništva. od vitamina važni su vitamin C i vitamin B.Već i s toga aspekta krumpir je važna zdrava namirnica u našoj prehrani. sa stajališta prehrane stanovništva. Dakle nema bojazni da je krumpir obojene pokožice i mesa neka današnja najnovija GMO kreacija jer je takav od iskona i nema razloga da od njega zaziremo. oni uzrokuju nakupljanje neurotransmitera acetilkolina. makrobiotičari. a od minerala kalij. Ono novo. brzo oslobađa glukozu. artičoka (porcija od 84 g). mnogi neće prepoznati da se radi o krumpiru ili ako ga i prepoznaju. Druga zamjerka je da može sadržavati toksične količine alkaloida solanina i kakonina. Krumpir je u nas treća poljoprivredna kultura. starim i pozelenjelim gomoljima) nalazi ispod kožice. štite od žderanja nametnika. pojavom krumpira plave pokožice i plavog mesa u našim supermarketima. Sl. antioksidativna su svojstva krumpira. pitat će se kakvog je okusa i je li zdrav za jelo? Takav krumpir je dapače vrlo zdrav i okusa je kao i krumpiri koje već poznajemo. Veće količine ovih alkaloida javljaju se samo u starom naklijalom. 11 . oštećenom ili u pozelenjelom gomolju. važan je u prehrani stanovništva. Alkaloidi su stabilni do 280ºC i termičkom obradom krumpira (kuhanjem. zbog prisustva inhibitora proteolitičkih encima kojima se krumpir. kao npr. a njihovo povećano prisustvo lako se prepoznaje po gorkom okusu i “žarenju” u ustima tako da tu opasnosti nema. važna je spoznaja da krumpir ima visoku antioksidativnu vrijednost i da nas čuva od slobodnih radikala (reaktivnih spojeva) koji nastaju u procesu oksidacije u našem organizmu i mogu oštetiti važne strukture naše stanice. Neki zamjeraju krumpiru visok “šećerni indeks”. Prema nutricionističkoj preporuci 80% naše hrane treba biti metabolički alkalno a samo 20% metabolički kiselo. U prosjeku gomolji sadrže 2-10 mg/ 100 g svježeg gomolja alkaloida (solanina i kakonina).krumpir na kakav smo navikli. Upoznajmo detaljnije zanimljivosti o krumpiru obojenog mesa Je li krumpir obojenog mesa.5% sirovih vlakana i oko 2% bjelančevina. Prije svega. Dopuštenim se drži oko 15 mg. Ako su alakloidi (solanin i kakonin) prisutni. pečenjem) uništavaju se samo inhibitori proteolitičkih encima.

da će se pojaviti na tržištu.masti u krvi.sadrži glikozide pelargonidina i peonidina . Slobodni radikali su nestabilne molekule (imaju nespareni elektron). Mnogi su nas htjeli uvjeriti da krumpir. kofeinska i kumarinska kiselina • Antocijanini biljni pigmenti koji ovisno o pH mijenjaju boju. a da nas ne upozori da u naš jelovnik moramo uvrstiti povrće. Osim karotena. Nema napisa s temom o “zdravoj” prehrani. sl. plava. peonidin. u južnoameričkim Andama gdje su. U malim količinama organizam koristi radikale za ubijanje bakterija. plava. 2.3. a najjednostavnije ih možemo opisati kao tvari koje nas čuvaju od reaktivnih slobodnih radikala koji oštećuju naš organizam. živio kralj” ili “Krumpir je umro.nasljedne osnove). U širem smislu riječ je o bioflavonidima koji su prisutni u povrću. a i zbog toga što pozelenjeli i stari krumpir može sadržavati i otrovni solanin (solanin i kakonin). vitamin C i karotenoidi. Sl. U Europi su se već odavno udomaćile sorte žutoga i bijeloga mesa i zato nam je krumpir drugih boja mesa. a od kojih se možemo zaštiti jedenjem raznolikog obojenog povrće koje obiluje antioksidansima. petunidin. oštećenja DNK . tj. rezveratol i drugi. šećernu bolest. kao što je i spomenuto. Nove spoznaje o antioksidansima ponovno su ga izdignule iznad mnogog drugog cijenjenog povrća.Meso ljubičaste boje .4) odgovorni su sljedeći antocijanini: Meso crvene boje . nije naodmet da ih radi daljnjeg razumijevanja malo podrobnije objasnimo. stoga “kradu” elektron od susjednih molekula kako bi se stabilizirale i time tvore nove slobodne radikale i nastaje lančana reakcija (domino efekt). Kako se naše tijelo štiti od viška oksidansa . a naročito obojeno povrće. živio krumpir”. a koji imaju antioksidativna svojstva. Govorimo o antioksidansima. u slučaju vlastitog izbora ishrane i nije baš najbolji izbor (zbog visokog sadržaja ugljikohidrata škroba. delfinidiidin i malvidin. crvena.Višak slobodnih radikala može izazvati različite bolesti (rak. Slobodni radikali (oksidansi) oštećuju stanične strukture (npr. djeluje preventivno (čuva 12 Važni antioksidansi u krumpiru su sljedeći spojevi: fenolni spojevi. a postaje štetan kada se stvara više radikala nego ih tijelo uspijeva uništiti. alfa i beta karoten. vrlo je štetna oksidacija LDL. koji je odgovoran za žutu boju mesa (mekote). Boja kožice gomolja osim nama uobičajeno znane i nazivane “bijele” (stvarno nijanse žute) i “crvene” može kao i meso gomolja biti i ljubičasta. sivu očnu mrenu). likopen. ljubičaste i crvene boje mesa nalazimo i danas u divljim izvornim formama u njegovoj pradomovini. Krumpir plave. crvena i smeđa. Najvažniji antioksidansi su vitamini A. za crvenu i ljubičastu obojenost mesa krumpira (sl. krem-bijele i bijele. unatoč tomu što je četvrta poljoprivredna kultura u svijetu. Živimo u vremenu brzog protoka informacija i nužno je da se brže prilagođavamo novome i brže koristimo nove spoznaje. ljubičasta. naš krvožilni sistem. antocijanini.slobodnih radikala? Pomoću antioksidansa! Što su antioksidansi i koji od njih nas štite od slobodnih radikala? Antioksidansi su tvari koje sprječavaju porast broja slobodnih radikala i zaustavljaju lančanu reakciju formiranja novih radikala (antioksidansi se oksidiraju i time sprječavaju oksidaciju ostalih molekula).sadrži glikozide malvidina i petunidina • Vitamin C 13 Koje antioksidanse nalazimo u krumpiru? . neobičan ili bolje reći stran. i to s još boljim preporukama! Prihvatili smo da je obojeno povrće zdravo pa stoga slobodno svrstajmo i krumpir obojenog mesa u “zdravo” povrće jer i on čuva zdravlje. osim žute. krumpir ne umire nego ide dalje.biljni pigmenti .npr. visokog “šećernog indeksa”. Da bi pojam antioksidansa i slobodnih radikala bio jasniji. roza. Taj proces “krađe” elektrona zove se oksidacija i normalno se odvija u našem organizmu. roza . bolesti krvno-žilnog sustava. Raznolikost oblika i boje kožice: “bijela” (žuta). Dakle “Kralj je umro. selen i bioflavonoidi . i mnoge lokalne sorte također obojenog mesa (Sl.).Glasnik zaštite bilja 3/2008 Kožica gomolja može biti različite boje te glatka i hrapava. lutein. Oni očvršćuju stijenke kapilara i time sprječavaju proširenje vena i pojavu moždane kapi. • Fenolni spojevi klorogenska. u krumpiru obojenog mesa nalazimo pelargonidin. C i E. usporava starenje i oštećenja organizma). nakon što se ispitaju njihova hortikulturna svojstva. 2. štite vitamin C od razgradnje. tj. smeđa (glatka ili hrapava) Spoznaja da je krumpir obojenog mesa bogat antioksidansima ponukala je i mnoge oplemenjivače u Europi da stvore nove moderne sorte obojenog mesa i može se očekivati.

Krumpir plave kožice i ljubičastog mesa Prije svega. ljubičasta Sl. Tako npr. Ponaša se slično inulinu (sadržanom u artičokama i topinamburu). Usporedba glikemijskih indeksa (GI) nekih namirnica i krumpira: Što je GI veći. zaštitnik naših očiju koga prosječno ima 0. Boja mesa (mekote) gomolja . karoteni iz krumpira žutog mesa ne ponašaju se kao provitamini vitamina A.naročito one s malom molekularnom težinom (octena. pa tako i jelu od krumpira.žuti pigmenti koji boje krumpirovo meso u nijanse žute boje (različiti karotenoidi. roza. mit o krumpiru kao namirnici koja deblja nije točan. Glikemijski ineks krumpira možemo smanjiti miješanjem s drugom hranom niskog glikemijskog indeksa kao i zakiseljavanjem hrane. mi iz njih ne stvaramo vitamin A kao što je to slučaj iz karotena mrkve te su u našoj prehrani važni kao antioksidansi. kao i da je prema njemu općenito dobra tolerantnost. Kako krumpir ne sadrži alfa i beta karoten. ali ne alfa i beta karoten). 4. grah s rižom ili krumpirom u obroku jer će rezultirati srednjim vrijednostima GI • Jedite salatu začinjenu octom uz obroke koji sadrže namirnice s visokim GI • Pijenje soka od grejpa i naranče također će pomoći. jabučne i limunske koje nalazimo u citrusima • Miješanje hrane u obroku . kuhanog krumpira kao što je slučaj kod krumpir-salate. 3. brži je porast šećera glukoze u krvi! Bijeli kruh Kukuruzne pahuljice Zobene pahuljice Mahune Krumpir kuhan Instant pire krumir Čips od krumpira Saharoza (bijeli šećer) Marelice Datulje NAMIRNICA GI . crvena. snizuje GI za 25%! • Kiseline .plava. gomolj žutog mesa ima više karotena nego onaj krembijelog ili bijelog mesa! Od prisutnih karotena važan je lutein. tj. zakiseljena krumpir. promovirana sorta krumpira Adora s malo kcal (“low-carb” svega 60 kcal/100g kuhanog gomolja) i pravi je hit nakon popularnosti Atkinsove dijete bez ugljikohidrata.miješajte npr. Evo usporedbe s namirnicama koje su sličan prilog jelima. Važan je jer se ne probavlja u tankom crijevu i potpomaže razvoj korisne crijevne flore u debelom crijevu. npr.glikemijski index Sl. u krumpir-salati. NJENE SPECIFIČNOSTI I KAKO IH BOLJE KORISTITI 70 84 55 31 63 86 54 65 31 103 Krumpir Riža Tijesto Kruh Mrkva Grašak kcal/100g 78-100 147 94 240 30 80 Neke od preporuka za snižavanje glikemijskog indeksa hrane: • Ocat.6 mg na 100 g kuhanog krumpira. narančasta. npr.Glasnik zaštite bilja 3/2008 • Karotenoidi . Trenutno je u SAD-u 14 15 . neprobavljiv je i na taj način ne pridonosi kalorijskom unosu pri obroku ugljikohidratima bogate namirnice kao što je krumpir. mliječna) usporavaju pražnjenje želuca bolje od npr. povećaju kalorijsku vrijednost. Namirnica NAMIRNICA KRUMPIR. Novina je i “kristalni škrob” koji nastaje pri postupnom hlađenju.salata (sl. Dakle. Važno je i istaknuti da krumpir ne izaziva alergijske reakcije.5) ima za 25% niži glikemijski indeks od samog krumpira. ali ne toliko kao OCAT! Najčešći razlog za takav stav je gotovljenje krumpira s puno masnoća koje svakom jelu.

Potrošači će tada znati koja mu je osnovna namjena tj. mjesto (173 g/TAC 2. crvenim kupusom. Prema podacima u “The Journal of Agricultural and Food Chemistry. the modern world has mostly grown the species of yellow. je li nakon kuhanja čvrste voštane konzistencije ili je prhak i raskuhava se. blue. Tada nam se neće dogoditi da se potrošnja krumpira svede na pire i pomfrit.8). cream-colored white and white flesh. Na prvo mjesto svrstan je mali crveni grah (92g/TAC 13. crvenog luka. 6. proizvodnju krumpira obojenog mesa i preradu u obojeni čips (sl. Gomolji ovako žive boje pokožice bili bi interesantni i u uskrsnim košaricama! Sl. zavisno od porcija (serving size). 9 June. “Lički krumpir”. slatkog krumpira. 7. different bioflavonoids as antioxidants function in potato to color the flesh (pulp) of potato red. travanj. na osamnaesto krumpir Russet (299 g/TAC 4. 17 Summary Prerađevine od krumpira obojenog mesa danas također već nalaze svoje mjesto na tržištu “zdrave” hrane (sl. na drugo borovnica (144 g/TAC 13. 8. Tubers of colored flesh are original wild species in potato habitat and local inhabitants have been using them from times immemorial to this day. nutrition science. Unfortunately. Since the species of yellow flesh prevail here. neka ne zaborave da ocat i miješanje hrane mogu pomoći! Trebat će vremena da se nove sorte krumpira obojenog mesa pojave na tržištu i da budu prihvaćene. by eating potato we take in carotene which is recommendable regards health. ili pak o krumpiru čije je zaštićeno “brand” ime oznaka kvalitete krumpira određenog geografskog porijekla kao npr. because the modern world has just begun to be aware of its nutritional value.649). Oni koji moraju voditi računa o glikemijskom indeksu. Kako su uobičajene sorte 16 Sl. Stoga potrošači moraju poticati i zahtijevati da se postojeća ponuda krumpira poboljša kulinarskom raznolikošću. sličnog je antioksidativnog kapaciteta sa: šparogom. Trgovci moraju također bolje poznavati namirnicu krumpir kako bi u ponudi mogli navesti kulinarska svojstva određene vrste krumpira. Isto tako treba znati radi li se o krumpiru opće ili specijalne namjene kao npr. možemo očekivati da će sorte obojenog mesa biti još bolje rangirane na listi povrća i voća.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Sl. to which they also give yellow color).od krumpira plave boje mesa Sl. Uspoređen samo s povrćem. 2005.7. Carotene is responsible for yellow color of flesh (pulp) of potato tubers. 5. potato of colored flesh. and to those who pay more attention to healthy diet. Ponuda “mladog” i “luksuznog” krumpira na zelenoj tržnici (Nica . za krumpir-salate.) krumpira “bijelog i žutog mesa “ dobro vrednovane prema antioksidativnom kapacitetu. but not alpha and beta carotene. rajčice i mahuna. a jači je npr. Speaking generally. Francuska. and rarely. krumpir crvene pokožice na 38. Prerađevina . paprikom. we can give an opportunity to enrich taking in antioxidants by eating potato dishes. 2004” povrće i voće svrstano je prema ukupnom antioksidativnom kapacitetu (TAC).od krumpira ljubičastog mesa . There is less of it in potato of cream-colored flesh and insignificant quantity in the white one. sl.6). od mrkve. The species of colored flesh are very rare. To bi mogao biti prikladan posao za obiteljsko gospodarstvo.427). which are the provitamine A (they are contained in carrot and pumpkin. We can enrich our gastronomic offer with colored flesh potatoes. etc. Nove sorte krumpira obojenog mesa su obećavajući dodatni bogati izvor antioksidansa u našoj prehrani.obojeni čips Zaključak . na sedmo artičoka (84g/ TAC 7.904).294) od ukupno 50 razvrstavanja. POTATO OF COLORED FLESH AND THE IMPORTANCE OF ANTIOXIDANTS IN POTATO To surprise of many. Surveying study THE UNUSED VARIETY OF POTATO. Key words: antioxidants. Krumpir-salata . purple or red colored flesh more valuable in nutritionist terms and more interesting in culinary art. That makes potato of blue. purple.727). antioxidants are abundantly contained in potato of colored flesh (pulp).

Ključne riječi: rajčica. „Sredstva za zaštitu bilja 2008.o. Agricultural Experiment Station.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Buturac.edu/Depts/SLVRC/research/2007SR MAC/2007SRMACHolm. Luis Valley Research Center. American Journal of Potato Research. Czech University of Agriculture in Prague. L.o. 2005 (11): 477-482 Goktepeand. http://www.org/info/articles/nutrients/resisstarch.healthyeatingclub.o. okolišni uvjeti. U radu se opisuje utjecaj osnovnih okolišnih uvjeta na rast i razvoj rajčice te fiziološke poremetnje na biljkama i plodovima uvjetovane abiotskim čimbenicima.G. Okolišni uvjeti Rajčica je povrtna kultura dosta visokih zahtjeva prema toplini i njezina proizvodnja na otvorenom limitirana je trajanjem bezmraznog perioda.d. (2007): An Update of the Colorado Potato Breeding and Selection Program. Logotip Zagreb. Sažetak ISPRAVAK NETOČNOG NAVODA U broju 1-2/´08. Clowes Ltd. Jul/Aug 2005 Internet: http://www. 1 dr. (2003): Krumpir .com/drmike/metabolism/resistant-starch/ Literatura: Matotan.a review. Najznačajniji okolišni uvjeti su toplina. kao i prevelika količina. Pripravak Laudis upisan je kao pripravak tvrtke Syngenta.colostate..) Genotypes. stranici došlo je do pogreške.Z.pdf Reuben.o. Jr. (2005): Antioxidant Capacity.htm http://www. a tijekom noći 15 . svjetlost i vlaga čiji nedostatak. Holmsan. L.. 1998 Reyes. Bayer d. a treba pisati Bayer CropScience.25 oC. Posljedice nesklada vanjskih uvjeta očituju se na različite načine. Viškovo. Anthocyanins and Total Phenolics in Purple. Department of Horticulture & Landscape Architecture. Z. Ponekad manje iskusni proizvođači te simptome poistovjećuju sa simptomima pojedinih bolesti ili napada štetnika i neopravdano primjenjuju određene mjere zaštite. Hamouz. Carolyn (1998): Antioksidansi. 51..C. H. Niske temperature u početnim stadijima razvoja negativno utječu na kasniji razvoj biljaka uvjetujući njenu preranu cvatnju što uzrokuje niži prinos i lošiju kvalitetu plodova. sc. Slika 1: Presadnice rajčice stradale od niskih temperatura 19 18 .htm http://www.o. Beccles Lachman. 2003 Holford.sciencedaily.com/releases/2004/06/040608065835. P.18 oC. a biljke na njih reagiraju određenim simptomima. J. Zdravko Matotan. (2004): New Optimum Nutrition Bible. Colorado State University. i čitatelje da uvaže pogrešku autora. F. Podravka d. Molimo tvrtku Bayer d. Plant soil environ.kulinarske i gospodarske osobine.F.. K.and Red-Fleshed Potato (Solanum tuberosum L. d.o. Cisneros-Zevallos.P. J. I.com/ http://www.“ na 88.C. Ovaj rad je napisan u svrhu boljeg upoznavanja pojedinih fizioloških poremetnji tijekom rasta i razvoja rajčice i njihovih simptoma na biljkama i plodovima rajčice.1 Stručni rad UTJECAJ OKOLIŠNIH UVJETA NA RAZVOJ RAJčICE I POJAVU FIZIOLOŠKIH POREMETNJI Za uspješan rast i razvoj rajčice neophodno je osigurati što povoljnije okolišne uvjete kako bi se fiziološki procesi u biljci što nesmetanije odvijali i kako bi u konačnici ona dala što veći i kvalitetniji prinos.sunfreshofflorida.. Optimalne temperature za rast i razvoj rajčice tijekom dana su 20 . D. god. Miller.. negativno utječu na rast i razvoj biljaka. (2005): Red and purple coloured potatoes as a significant antioxidant source in human nutrition . cjelovit vodič.. Direktor razvoja sirovinske osnove. Na temperaturi nižoj od 0 oC rajčica trajno stradava. fiziološke poremetnje.proteinpower.

Naime već kod razvijena tri prava lista započinje zametanje cvatova pa ako su u to vrijeme presadnice izložene temperaturama 13 15oC. listovi su bljeđi i često puta dolazi do otpadanja cvjetova. zbog intenzivnog svjetla i visokih temperatura mogu biti oštećeni. rebravosti plodova i različitih njihovih deformacija.24 14 .6 listova. nastaviti normalan razvoj biljke. Rast biljaka potpuno prestaje na temperaturi od 35 oC. a ako plodovi nisu dobro zaštićeni lišćem.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Budući da se komponente prinosa diferenciraju u ranijim stadijima razvoja biljke. Temperaturni režimi u proizvodnji rajčice Faza razvoja biljke Klijanje i nicanje Vegetativni porast Plodonošenje (danju) Plodonošenje (tijekom noći) Zrioba 16 . izuzetno je važno kakvim je uvjetima biljka tada bila izložena.24 19 . što naročito nepovoljno utječe na kvalitetu rajčice namijenjene za preradu. Uz nedovoljno osvjetljenje biljke se sporije razvijaju. posebice ranog. a zbog niskih se temperatura na vršnom dijelu ploda javljaju i sivosmeđe pjege koje ulaze i u unutrašnjost ploda te uzrokuju neujednačene zriobe. ako se temperaturni režim poboljša. Rajčica je naročito osjetljiva na temperaturne uvjete tijekom uzgoja presadnica. U kasnijim stadijima razvoja suboptimalne temperature također mogu značajnije utjecati na prinos i kvalitetu plodova. Niske temperature tijekom diferencijacije staničnog tkiva generativnih organa mogu uzrokovati razvoj većeg broja karpalnih listova plodnice zbog čega dolazi do pojave srašćivanja dvaju ili više plodova. Plodovi koji su se razvijali u suboptimalnim temperaturnim uvjetima lošije su obojenosti jer se crveni pigment ne stvara na temperaturama nižim od 16 oC. Ako su biljke rajčice u ranim stadijima razvoja kada imaju razvijen svega jedan pravi list. Duži period izloženosti temperaturama nižim od 15.17 20 . naročito u zaštićenim prostorima tijekom zimskog perioda. prvi cvatovi će se zametnuti nisko na biljci već nakon 5 .24 Optimum oC Minimum oC 11 18 18 10 16 Slika 4: Srašćivanje plodova kao posljedica suboptimalnih temperatura 20 Osim topline. U takvim slučajevima najviše formirani zaperak se ne zakida jer će se iz njega. nekoliko noći izložene temperaturama nižim od 10oC kod krupnoplodnih se sorti može Slika 3: Stvaranje kalusa na površini na vrhovima plodova javiti kalus pa ploda inducirano niskim temperaturama površina plodova ima izgled naknadnog srašćivanja čime im je tržna vrijednost značajno smanjena. posebice ako su povezane s nedostatkom vlage u tlu. Za uspješnu bi proizvodnju rajčici trebalo osigurati temperaturne uvjete što je moguće sličnije optimalnima. a spriječiti pad ispod minimalnih.29 21 . uzrokovati pojavu Slika 2: Presadnice rajčice terminalnog cvata čime biljka poprima obilježje stradale od niskih temperatura tipa sorti ograničenog rasta. kakve se gotovo isključivo uzgajaju u zaštićenim prostorima. Temperature više od 30 oC usporavaju proces fotosinteze. Visoke temperature praćene niskom relativnom vlagom zraka uzrokuju otpadanje cvjetova. Slika 5: Šupljikavost ploda kao posljedica suboptimalnih temperatura tijekom oplodnje Na visoke je temperature rajčica znatno tolerantnija no i one mogu štetno djelovati na rast i razvoj biljaka.5 oC može kod indeterminantnih sorti neograničenog tipa rasta stabljike. ali će se ako niske temperature duže potraju. U godinama s manje sunčanih dana tijekom vegetacije manji je sadržaj suhe tvari. za normalan rast i razvoj rajčice izuzetno je značajan intenzitet svjetla koji može biti ograničavajući čimbenik proizvodnje. cvatnja prolongirati. No posljedice će biti očite: smanjenje priroda. Tablica 1. U periodu cvatnje niske temperature mogu uzrokovati lošije i nepotpune oplodnje što opet za posljedicu može imati otpadanje cvjetova ili pojavu šupljikavosti plodova s komorama nepopunjenim želatinoznom pulpom i s vrlo malo sjemena. 21 .

Do pucanja plodova rajčice dolazi najčešće kada nakon dužeg sušnog perioda padnu izdašnije oborine. Ti se uvjeti javljaju kada je tlo presuho. kada nakon dužeg sušnog razdoblja padnu obilnije oborine ili se prekasno započne s navodnjavanjem. a na listovima njihovim uvijanjem. tako da do plodova zbog intenzivne transpiracije ne dolazi dovoljna količina kalcija što sprečava razvoj staničnih stijenki i uvjetuje odumiranje tkiva. Vršna trulež plodova nastaje kao posljedica fiziološke poremetnje u usvajanju kalcija. 23 Fiziološki poremećaji u razvoju rajčice Fiziološki poremećaji na plodovima rajčice nastaju negativnim djelovanjem okoline uzgoja. Pojavljuje se na kiselim tlima deficitarnim kalcijem kao i u uvjetima kada je njegovo usvajanje iz tla otežano. Optimalna vlažnost tla za uspješan uzgoj rajčice je 60 70% maksimalnog kapaciteta tla za vodu. te može koristiti vlagu iz tla bolje nego većina drugih povrtnih kultura. Spriječiti pojavu vršne truleži plodova moguće je jedino izbjegavanjem uvjeta koji pogoduju njezinom stvaranju. Najveće potrebe za vodom rajčica ima tijekom perioda intenzivnog rasta i formiranja plodova. a očituju se u vidu sunčanih opekotina. Preobilna gnojidba dušikom koja značajnije utječe na vegetativni rast i stvaranje bujne lisne mase velike transpiracijske površine također zbog pojačane akumulacije kalcija u listovima na račun njegova sadržaja u plodovima može imati za posljedicu pojavu simptoma njegova nedostatka u plodovima. kako u tlu tako i u zraku. U takvim uvjetima plodovi naglo upiju puno vode čime se volumen stanica toliko poveća da zbog jakog unutarnjeg pritiska dolazi do pucanja plodova. Preobilna pak vlaga. pa 22 Slika 8: Sunčana palež plodova rajčice . Na plodovima koji su nakon razvoja u zasjeni lišćem. Slika 6: Dodatno osvjetljenje pri zimskom uzgoju u zaštićenim prostorima Slika 7: Vršna trulež plodova kao posljedica diskontinuiteta u opskrbi vodom Slika 9: Vršna trulež plodova rajčice uvjetovana visokim temperaturama i nedostatkom vlage Iako rajčica ima dobro razvijen korijen. Na mjestu zahvaćenom vršnom truleži nastaju uleknuća smeđe do crne boje. posebice kod proizvodnje izravnom sjetvom.Glasnik zaštite bilja 3/2008 na tom dijelu ostaju blijedi. najčešće zbog gubitka lisne mase. Do pojave vršne truleži dolazi najčešće u uvjetima visokih temperatura tijekom dužeg sušnog razdoblja kada se većina vodenog tijeka s kalcijem kroz biljku usmjerava prema listovima. nepovoljna je zbog mogućnosti intenzivnijeg razvoja bolesti. Diskontinuitet u opskrbi vodom uzrokuje pojavu vršne truleži i pucanja plodova. za sigurnu proizvodnju i u klimatski prosječnim godinama treba računati s navodnjavanjem. izloženi izravnom sunčevom svjetlu zbog visokih temperatura ne dolazi do stvaranja pigmenata. Sunčane se opekotine javljaju na plodovima kao posljedica intenzivnog sunčevog zračenja i visokih temperatura. vršne truleži i pucanja plodova. Pojava sunčanih opekotina može se spriječiti uzgojem sorata dobre lisnatosti i kvalitetnom zaštitom kojom se sačuva lisna masa. kada je korijen biljke oštećen i nije u mogućnosti u dovoljnoj mjeri opskrbiti biljku kalcijem te kao posljedica neizbalansirane ishrane. Primjena folijarnih gnojiva koja sadrže kalcij učinkovita je samo ako se primijeni preventivno na početku intenzivnog razvoja plodova. Mjesto puknuća koloniziraju gljivice i bakterije uzrokujući truljenje plodova. Vršna trulež na plodovima rajčice javlja se neposredno uz vrhove plodova u fazi intenzivnog razvoja u vidu malih vodenastih zona koje se brzo povećavaju i tamne. Na odumrlo tkivo naseljavaju se saprofitske gljivice pa se zahvaćena zona ploda osuši.

Literatura 24 25 . Zagreb.. Smederevska Palanka. Lešić. J. L’Informatore Agrario. Sa smanjenjem intenziteta osvjetljenja i temperature i intenzivnijim razvojem reproduktivnih organa simptomi uvijanja listova nestaju. so that physiological processes inside the plant could proceed freely. New York... Do uvijanja listova prema Slika 12: Uvijanje listova uvjetovano središnjoj žili dolazi na najdoljnjim intenzivnim svjetlom i visokim temperaturama etažama kada su uvjeti za fotosintezu izuzetno povoljni.. The most influential environmental conditions are warmth. Poljoprivredni institut Sarajevo. E. Zrinski. Key words: tomato. (1997): Gajenje povrća. environmental conditions. Verona. Jedna od fizioloških poremetnji koja se očituje na listovima je njihovo uvijanje. Kmečki glas... O. which then react in certain symptoms. which can equally have the negative effect on the growth and development of plant. I. (2003): Proizvodnja paradajza i plavog patlidžana. Maksimović.. physiological disorders. (1999): Tomato plant culture. J. P. Kurtović. M.. The review describes the effect of basic environmental conditions on the growth and development of tomato and physiological disorders on plants and fruits conditioned by abiotic factors. Agronomski fakultet Čačak. Z. S. i Hadžiomerović. New Jersey.. (2007): Handbook for vegetable growers. Summary Slika 10: Uzdužna puknuća ploda Slika 11: Radijalna puknuća ploda Jedini način da se izbjegne pucanje plodova je kontinuirano održavanje optimalne vlažnosti tla neophodne za normalan rast i razvoj plodova. P. CRC Pres. M. and that in the end it can give optimum crop in number and quality. Siviero.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Professional paper THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR THE GROwTH OF TOMATO AND MANIFESTATION OF PHYSIOLOGICAL DISORDERS For the successful growth and development of tomato. light and moist. Hochmuth G. J. Benton. D. Osvald. (1995): La coltivazione del pomodoro da mensa. (2001): Proizvodnja povrća u plastenicima.. Ljubljana. and then they use some protection measurements without good reason. and Motton. it is necessary to provide for as permitting environmental conditions as possible. (1996): Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru. Elezović. Matotan. J. i sur.. U takvim se uvjetima asimilati stvoreni u listovima nedovoljno brzo translociraju u reproduktivne organe biljke pa povišeni sadržaj škroba i šećera u listovima uvjetuje njihovo uvijanje. L. Consequences of imbalance of external conditions are manifested in different ways on plants. Centar za povrtarstvo. John Wiley and sons. Nonnecke. N. Inc. It happens sometimes that less experienced cultivators identify those symptoms with the symptoms of certain rots or pest invasion. Čakovec. Grupa autora. R.. This review has been written for the purpose of getting a better insight into particular physiological disorders during the growth and development of tomato and their symptoms on plants and fruits of tomato. Kogalj-Osvald. a zametanje i razvoj plodova na biljkama je slab. Sarajevo. Van Nostrand Reinhold. (2004): Suvremena proizvodnja povrća. Često puta se u proizvodnji uvijanje listova poistovjećuje s bolestima pa se primjenjuju nepotrebne mjere kemijske zaštite. M. Washington. (2002): Povrćarstvo. if they are insufficient or exceeding certain limits. (1989): Vegetable production. Maynard. Nakladni zavod Globus.

Razlikujemo razne metode i rokove navodnjavanja.Pokos. Zašto je voda tako značajna za biljku nije teško objasniti. Ona je ne samo sastavni dio građe biljke. luk i češnjak također zahtijevaju visoku vlažnost tla. odnosno češće navodnjavanje. dipl.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Pokos-Nemec. Opnena voda obavija u obliku tanje ili deblje opne čestice tla pa može biti samo djelomično pristupačna biljkama. Bez ovih faktora ne samo da se ne može ostvariti planirana proizvodnja. kao što su rajčica i mrkva. opnena. Navodnjavanje prije sadnje ili predsjetveno navodnjavanje . Dakle. špinat. regulira fizikalne. - stručni savjetnik za navodnjavanje E-mail: Valerija. Kulture kao cikla i repa vrlo dobro koriste vodu iz tla i intenzivno je troše. već bez bilo kojeg od njih biljka ne može živjeti.navodnjavanje pri sadnji i nakon sadnje sadnica ili sjetve .vegetacijsko navodnjavanje . higroskopna. svjetlost i zrak. potrebno je navlažiti tlo do veće dubine: 30. prethodno treba ispitati fizikalne osobine tla i trenutačno stanje vlage u tlu. Kemijska voda je kemijski vezana za čestice tla pa je nekorisna za kulturne biljke. U uvjetima navodnjavanja njihov uspjeh ne izostaje. Najčešće je ovim navodnjavanjem potrebno navlažiti sloj tla do 20 cm dubine. Povrćarske kulture imaju brzi razvoj i proizvode veliku biljnu masu te zbog toga zahtijevaju znatne količine vode. Kapilarna voda se nalazi u porama tla i najvećim dijelom je pristupačna biljkama. odnosno veliki gubici a manji prihodi 1 Valerija Pokos-Nemec. Kulture koje za normalan rast i razvoj zahtijevaju stalno visoku vlažnost tla. Međutim. a u ovom radu pobliže ćemo opisati mogućnosti navodnjavanja u povrćarstvu na otvorenom. navodnjavanje Sažetak Vrste vode u tlu - U tlu se nalazi: kemijska. a posijano sjeme će teže niknuti. agr. i voda je jedan od faktora koji uvjetuju život biljke pa je bez vode nemoguć njen uzgoj. Gravitacijska voda je svakako pristupačna biljkama.navodnjavanje prije sadnje ili predsjetveno navodnjavanje . Međutim.hr 26 . kapilarna i gravitacijska voda. kemijske i biološke procese u tlu. Higroskopnu vodu također biljke ne mogu koristiti jer se drži jakim silama u tlu. Ako u tlu nedostaje lako pristupačne vode. već i nosilac mnogih fizioloških procesa tijekom vegetacije: regulira režim ishrane biljke. Postoje velike razlike među pojedinim povrćarskim kulturama u načinu i količini trošenja vode. njenih faza razvoja i od postavljenih ciljeva proizvodnje. posreduje u procesu fotosinteze. ako je tlo i ispod 20 cm suho. U svakom slučaju. Kulture koje imaju razvijeniji korijenov sustav. Najčešće se primjenjuje ručno navodnjavanje. postoji pet karakterističnih rokova navodnjavanja: . odnosno otežana sadnja presadnica.zavisno od osobina tla i vrste presadnice. otapa hranjive tvari tla i preko korjenovih dlačica unosi ih u biljku. Ključne riječi: voda. ona se ocjeđuje pa je biljke praktički ne koriste. regulira toplinski režim biljke i tla. 40 ili čak do 50 cm . posađene mlade biljke će se teže primiti. toplina. V. ali i nisku vlažnost tla mogu dobro podnijeti.navodnjavanje sadnog materijala (presadnica) . Prilikom vađenja iz rasadnika. presadnicama se obično uništi jedan dio korijenovih dlačica pa im zbog „prebolijevanja“ treba lako 27 NAVODNJAVANJE U POVRĆARSTVU NA OTVORENOM Za uspješnu proizvodnju povrćarskih kultura moraju se osigurati vegetacijski faktori: voda. dobro koriste vodu i ekonomično je troše. fiziološki procesi. Razlog tome je slab i relativno plitak korijenov sustav kao i neekonomično trošenje vode preko lišća koje ima razmjerno veliku površinu. Pri uzgoju na otvorenom veći broj kultura ima vegetacijski period tijekom ljetnih mjeseci kada su veće temperature i manje oborine. jesu: krastavci.izvodi se samo onda kada je zbog nedostatka vlage u tlu otežana priprema tla za sadnju ili sjetvu. ing. salata. ove kulture troše znatno manje vode jer imaju manju površinu lišća.1 Pregledni rad vode. ali budući da je pod utjecajem sile teže. kupus. Zbog vrlo slabo razvijenog korijenovog sustava. Navodnjavanje pri sadnji i poslije sadnje presadnica ili sjetve zavisi od stanja vlažnosti tla. hranjive tvari. U odnosu na tu zavisnost. Ovim navodnjavanjem treba dodavati manje količine vode kako bi se spriječio bujni rast i bolesti te održala potrebna toplina u rasadniku.Nemec@hzpss. Rokovi navodnjavanja povrćarskih kultura zavise od uvjeta života biljke.dopunsko navodnjavanje Navodnjavanje sadnog materijala (presadnica) vrši se u natkrivenim ili toplim rasadnicima.

Rasprskivači se priključuju na cijevnu mrežu koja je najčešće postavljena u tlu. Navodnjavanje se može vršiti na nekoliko načina: kišenjem. dok su kišna krila i rasprskivači prenosivi. Tim načinom mogu se dovodni i razdjelni kanali. Unaprjeđenje sustava može se vršiti upotrebom prenosivog cjevovoda. Vegetacijsko navodnjavanje . U vodozahvatu pumpnim agregatom voda se usisava iz izvora i tlači potrebnim tlakom kroz mrežu cijevi do rasprskivača. Dopunsko navodnjavanje se izvodi pred kraj vegetacije sa svrhom njezina produženja. Dopunsko navodnjavanje moguće je primijeniti za rajčicu. s ravnomjernim padom. mikrorasprskivačima. rasprskivača i armature. Svaki se sustav navodnjavanja kišenjem sastoji od vodozahvata. brazdama. Sustav navodnjavanja brazdama sastoji se od dovodnog kanala. Navedeni način navodnjavanja ne narušava strukturu 28 . Poželjno je da teren bude relativno ravan. mreže cijevi. Dubina brazda je 15-25 cm. razdjelnih kanala. odnosno razvodne brazde. tla i smanjuje uvjete za stvaranje pokorice. Glavni cjevovod je najčešće postavljen u tlu pa na površinu tla izlaze samo hidranti na koje se spajaju kišna krila. a time se postižu i veći prinosi. Metoda kišenja ima mnoge prednosti: mogućnost upotrebe u različitim topografskim uvjetima. Dvije su vrste vodozahvata: jedan je gravitacijski a drugi primjenjuje pumpni agregata. kapanjem. ne smanjuje korištenje mehanizacije. tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja. mogućnost ekonomičnog korištenja raspoložive vode zbog točnog doziranja. Za uzgoj povrćarskih kultura razmak brazdi je 50-100 cm. uzgajane kulture i trenutačne vlažnosti tla. U prenosivom sustavu svi dijelovi su prenosivi. polustabilan i stabilan. u obliku prirodne kiše. Na kišnim krilima se na određenim razmacima nalaze odvojci za spajanje rasprskivača. a troši i manje vode . ne zauzima obradivu površinu. Tim navodnjavanjem je potrebno. Cijevi su napravljene od lakog materijala zbog lakšeg prenošenja. razdjelnih brazda. kupus. produžava se vegetacija. održavati optimalnu vlažnost tla u sloju rizosfere. tlo je manje izloženo pogoršanju fizikalnih svojstava.počinje kad su se biljčice primile ili niknule i dobro zakorjenile. Ta se mreža sastoji od usisne cijevi. Međutim ako u tlu ima dovoljno vode. gumenim ili metalnim cijevima koje prebacuju vodu iz razdjelnog kanala u brazde. produžava se berba plodova. a to su značajni faktori za startno vegetiranje mladih biljaka.sve su to razlozi zašto se ta metoda. Pri navodnjavanju kišenjem uređaj sustava zahvaća vodu iz izvora. Ako se uz toplinu osigura dovoljno vode i hranjiva u tlu. mogućnost navodnjavanja tek zasijanih polja i mladih nasada.Glasnik zaštite bilja 3/2008 pristupačna voda i hranjivo te je zato fertirigacija vrlo korisna mjera. Promjer im je obično 15 cm. imaju na sebi otvore čiji se razmak može regulirati radi mogućnosti ulijevanja vode u brazde s različitim razmakom. pripremni radovi na zemljištu su nepotrebni ili minimalni. koja je jedna od najstarijih. Rasprskivači imaju završnu ulogu u sustavu kišenja. zamijeniti cijevima. Obrok navodnjavanja zavisi od osobina tla. rotkvicu i druge kulture. Najpovoljniji je pad 2-4%. Neophodno je uskladiti snagu pogonskog motora sa zahtjevom pumpe. Cijevi koje zamjenjuju razvodne kanale. Sustav navodnjavanja može biti prenosiv. raspodjeljuje po površini koju navodnjava. a cijevi se spajaju brzopriključnim spojkama. Stabilni sustav ima sve dijelove stabilne. Razdjelne brazde mogu se zamijeniti plastičnim. održala i do danas. glavnog cjevovoda i kišnih krila. kao i razdjelne brazde. navodnjavanje može i štetiti jer razrjeđuje koncentraciju hranjiva i smanjuje toplinu tla. Oni prskaju (razdjeljuju) vodu 29 Metode navodnjavanja povrćarskih kultura na otvorenom • Navodnjavanje brazdama Navedeno navodnjavanje pripada starijim metodama uzgoja povrćarskih kultura. brazda i prenosivih ustava. a najviše se koriste centrifugalne pumpe. Pumpni agregat se sastoji od pogonskog motora i pumpe. mogućnost primjene fertirigacije. • Navodnjavanje kišenjem Metodom navodnjavanja kišenjem voda se raspodjeljuje po površini tla u obliku prirodne kiše. tlači je kroz cijevi i na kraju je preko rasprskivača. Cijevna mreža služi provođenju vode od izvora do rasprskivača. Glavni uvjet za ovo navodnjavanje je toplo vrijeme na kraju ljeta i početkom jeseni. Polustabilni sustav ima stabilni uređaj za zahvaćanje vode i glavni cjevovod.

lateralnih ili razvodnih cijevi i kapaljki.5 bara) i što se navodnjava samo dio površine gdje se razvija glavna masa korijena. Današnje tržište nudi više tipova minirasprskivača različitih konstrukcija: kontinuirane i pulsirajuće minirasprskivače. kulture i trenutačnog stanja vlažnosti Mlaznice rasprskivača zbog veličine imaju manju potrebu filtriranja vode u odnosu na navodnjavanje kapanjem. glavnog cjevovoda i kišnih krila. pri kišenju je vrlo važno najpovoljnije rasporediti cijeli uređaj. tehničke. mogu biti različitog dometa i intenziteta navodnjavanja. može biti različit. Uređaj kapanja karakterizira kapaljka kao mjesto na kojem se reducira radni tlak iz cijevi i u obliku kapljice ispušta vodu na tlo ili u tlo. Pri navodnjavanju kišenjem vrlo je važno poznavati trajanje kišenja s jednog položaja rasprskivača. načinu pogona i načinu kišenja. kemijskim i mikrobiološkim čimbenicima. Oni mogu navodnjavati cijeli krug ili samo dio kruga. rasprskivači se prikladno razmještaju po površini koja se navodnjava. voda na tlo pada u obliku malog mlaza ili kapljice. koje predstavlja tip lokaliziranog navodnjavanja. Filterima se može spriječiti mehaničko začepljenje kapaljki. glavnog cjevovoda. U slučaju kišenja koje traje kraće nego što je potrebno. tla. Pri površinskom navodnjavanju cijevi i kapaljke postavljene su iznad tla ili na površini tla. Idealno kišenje narušava puhanje vjetra pri navodnjavanju. topografskim uvjetima te veličini i obliku parcela. ispiranje hranjiva. Prema tome. • Navodnjavanje kapanjem Temeljni princip metode kapanjem je da voda iz sustava gusto postavljenih plastičnih cijevi izlazi kroz posebne kapaljke (postavljene uzduž cijevi) i „kap po kap“ vlaži tlo uz svaku uzgojenu biljku. bilo mehaničko ili kemijsko. površini kišenja. Začepljenje kapaljki je izravno povezano s kakvoćom vode za navodnjavanje te s njezinim fizikalnim. Pri izboru je potrebno voditi računa o izvoru vode. dodat će se tlu (kulturi) veća ili prevelika količina vode. 31 • Navodnjavanje minirasprskivačima Ovim načinom navodnjavanja. Obrok navodnjavanja će zavisiti od osobina tla. U pravilu. Dobrim kapaljkama smatraju se one koje osiguravaju mali ujednačeni tok vode ili kapanje s konstantnim istekom. Kemijsko začepljenje se javlja kao posljedica stvaranja netopivih soli na samom otvoru ili unutar kapaljke. zaslanjivanje. intenzitetu kišenja. tlo se neće do potrebne dubine saturirati vodom u vrijednosti poljskog vodnog kapaciteta.Glasnik zaštite bilja 3/2008 po površini tla u obliku kapljica. Osim rasporeda rasprskivača. 30 . koji značajno ne varira na površini pod sustavom. Za primjenu kišenja potrebno je u svakom slučaju izvršiti pravilan izbor rasprskivača. Jedna od značajnijih prednosti navodnjavanja kap po kap jest mogućnost primjene tekućih gnojiva (fertirigacija) istovremeno s navodnjavanjem. Navedeni način navodnjavanja ima dva sustava: površinsko i podpovršinsko navodnjavanje. Da bi se ostvarilo što ravnomjernije kišenja po cijeloj površini. pri kišenju najviše vode padne oko samog rasprskivača. a pri potpovršinskom navodnjavanju one su ukopane u tlo. za svaku parcelu je potrebno prethodno razmotriti prirodne. dometu bacanja vode. Budući da je njihova uloga vrlo važna. količini izbacivanja vode. Ako kišenje traje duže nego što je to potrebno. Od navodnjavanja kišenjem razlikuje se po tome što sustav radi pod manjim tlakom (od 1. eroziju. Položaj zahvata vode. a prema kraju dometa sve manje. Jedna od najvažnijih osobina rasprskivača jest ravnomjernost kišenja. filterskog uređaja. Jedan od najznačajnijih problema navodnjavanja kapanjem je začepljenje kapaljki. vrsti i broju mlaznica.0-2. Za navodnjavanje povrćarskih kultura najpovoljnije je lagano kišenje pa će najbolji biti rasprskivači malog intenziteta i malog dometa. Uređaj za kapanje sastoji se od pogonskog dijela s glavom sustava. tehnološke i ekonomske prilike i nakon toga odrediti položaj pojedinih dijelova uređaja. koja može uzrokovati niz posljedica: pogoršanje fizikalnih svojstava tla. Rasprskivači se mogu razlikovati prema vodnom tlaku. moraju pravilno i kvalitetno raditi. Tom metodom može se najpreciznije dodavati voda potrebna u tlu.

so its cultivation is impossible without it. što izaziva šok kod biljke i biljke su sklonije obolijevanju. and it regulates physical. not only that the planned production cannot be realized. Tijekom ljeta povrće je preporučljivo navodnjavati više puta s manjom količinom vode. physiological processes. zbog najmanjih razlika između temperature vode i temperature zraka. it regulates the thermal regime of the plant and soil. Najlošije rezultate postižemo ako navodnjavamo kada su visoke dnevne temperature. Od svih povrtlarskih kultura paprike i krastavci iskazuju najveće potrebe za vodom te ih zbog toga treba i najviše navodnjavati. zelena salata i krastavci za optimalni uzgoj zahtijevaju istodobno dobru vlagu u tlu i zraku te se preporuča njihovo zalijevanje kišenjem. water is also one of the factors which the life of the plant depends on. light and air. a navodnjavamo hladnom vodom. paprike i patlidžana najbolje je navodnjavati (npr. Kišenje tih kultura nije preporučljivo zbog razvoja bolesti na istima. nutrients. kapanje) bez kvašenja nadzemnih dijelova povrća. it regulates the plant’s nutritional regime. Without these factors. and this review more closely describes possibilities of irrigation in vegetable farming in the open. a manje vlage u zraku. Different methods and time of irrigation can be differentiated. nema ni rentabilne proizvodnje povrća. warmth. a početkom dozrijevanja treba započeti s obilnijim zalijevanjem. iz čega se može zaključiti da bez intenzivnog navodnjavanja. posebno ljeti. It isn’t difficult to explain why water is so important for the plant. To su biljke kojima je potrebna veća količina vode u tlu. Surveying study IRRIGATION IN VEGETABLE FARMING IN THE OPEN For successful production of vegetable crops. Rajčicu i krastavce u trenutku cvjetanja minimalno treba zalijevati. vegetational factors have to be provided for: water. Sve vrste kupusnjača. it mediates in the process of photosyntesis. Najbolji rezultati navodnjavanja postižu se rano ujutro. irrigation. it dissolves nutrients of the soil and carries them in the plant through root’s little hairs. Korjenasto povrće je potrebno navodnjavati kontinuirano tijekom cijele vegetacije. a plant cannot live. chemical and biological processes in the soil. Key words: water. Povrtlarske kulture poput rajčice. Therefore. 32 33 . Iz svega navedenog može se zaključiti da je navodnjavanje neophodna uzgojna mjera u poljoprivrednoj proizvodnji jer utječe na kvalitetu i stabiliziranje prinosa svih kultura. but it is also a holder of many physiological processes during vegetation. It is not only a constituent part of the plant. but also in the absence of any of them.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Navodnjavanje po vrstama kultura Ukupne količine vode u različitim vrstama povrća kreću se u intervalu od 85 do 95%. Glavati kupus najviše vode treba u trenutku formiranja glavice.

Za potrošnju u svježem stanju prikladne su sorte koje nakon berbe vršnog cvata razvijaju više postranih cvatova jer se zbog višekratnih berbi ostvaruju veći prinosi i duže je razdoblje korištenja usjeva.) navode kao optimalne srednje dnevne temperature zraka za klijanje i nicanje 20 °C. kemoprotektivno djelovanje. Ovisno o sorti. Lešić i sur. veličinom. 1 Sažetak Slika 1: Vršni cvat brokule Slika 1: Postrani cvat brokule Uvod Na tržištu je prisutan velik broj hibridnih sorata brokule koje se razlikuju duljinom vegetacije. (2004. italica) je u stalnom porastu zbog povećanog zanimanja za ovu namirnicu visoke hranidbene vrijednosti ali i dokazanog kemoprotektivnog djelovanja. vrlo snažan inicijator enzima koji efikasno zaustavljaju razvoj različitih tumora (Stuart i sur. cvat postaje rahliji i otvaraju se cvjetovi na rubnim granama. brokula se izdvaja kao značajan izvor glukozinolata koji imaju dominantnu ulogu u antikancerogenoj aktivnosti jer njihovom enzimatskom hidrolizom nastaje sulforafan.) visoke temperature zaustavljaju razvoj cvatova i uzrokuju neujednačenu veličinu cvjetnih pupova u cvatu. 2001). Svetošimunska 25.). var. dipl. Naime. brokula ima izraženu vršnu dominantnost što znači da nakon berbe vršnog cvata iz pazuha donjih listova potjeraju sekundarne grane s manjim cvjetovima. Na vrhu stabljike se formira zbijeni cvat zelene. rokova uzgoja i proizvodnog područja mogla biti na tržištu cijele godine. zbijenošću cvata te veličinom pupova. Ključne riječi: brokula. srednjerane do 100 dana.. ljubičaste ili bijele boje te se bere zajedno s dijelom stabljike do prvih većih listova. Zavod za povrćarstvo. Kod nižih temperatura nakon berbe vršnog cvata razvija se više postranih cvatova. Kao namirnica koristi se cvat i vršni dio cvjetne stabljike. rokova uzgoja i proizvodnog područja može osigurati kontinuiranost opskrbe tržišta i prerađivačke industrije tijekom cijele godine. 2004. no prema Björkmanu i Paersonu (1998. Osobito su cijenjeni zbijeni cvatovi sa sitnim pupovima. grane unutar cvata se izdužuju. Brokula je po svojim morfološkim (ali i biološkim) svojstvima slična cvjetači. U Hrvatskoj je od davnina bila poznata u dubrovačkom području pod sinonimom kaulin. hranidbena vrijednost. esencijalne minerale i brojne bioaktivne tvari značajne za pravilnu i zdravu prehranu. srednjekasne do 130 dana. a kasne i ozime do 200 i više dana.. uzgoj. 10000 Zagreb 34 . Zdravstvena osvještenost stanovništva Hrvatske. Sorte kratke vegetacije ne zahtijevaju niske temperature za formiranje cvata. stoljeća. Za prijelaz u generativnu fazu. U slučaju zakašnjele berbe. Rane sorte formiraju vršni cvat 50 do 70 dana nakon sadnje. ing.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Sanja Fabek1 Stručni rad UZGOJ BROKULE Svjetska proizvodnja brokule (Brassica oleracea L. Temperature iznad 22 °C mogu produžiti vegetaciju i povećati broj listova do zametanja cvata (Lešić i sur. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. no kod brokule su internodiji izduženi pa cvjetna stabljika brokule naraste 50 do 90 cm. Tako u agroekološkim uvjetima kontinentalne Hrvatske 35 Morfološko . Za mehaniziranu berbu i industrijsku preradu. današnje Turske odakle je još u rimsko vrijeme stigla u Italiju. brokula mora proći stadij vernalizacije (određeno razdoblje treba biti izložena djelovanju nižih temperatura). Brokula potječe iz Male Azije. te bi brokula odgovarajućim izborom kultivara. prednost imaju sorte s dužom glavnom stabljikom i s manje lišća u blizini cvata te s istovremenim formiranjem vršnog cvata sa što manjim grananjem. te se odgovarajućim izborom kultivara. U Hrvatskoj raznolikost klimatskih prilika pruža veliki potencijal za uzgoj brokule. a tijekom rasta 15-18 °C. Kasne i ozime sorte moraju proći stadij vernalizacije pri temperaturi nižoj od 10 °C kroz 2 do 4 tjedna. dok u kontinentalnom podneblju uzgoj brokule započinje tijekom ranih devedesetih godina 20. ali i oblikom. odnosno zametanje cvata.biološka svojstva brokule Uzgoj brokule iz presadnica Sanja Fabek. Biološki zahtjevi brokule za toplinom nakon sjetve i sadnje su nešto viši (20 do 24 °C). povećani uvoz i značajne potrebe prerađivačke industrije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj potaknuli su zanimanje za komercijalni uzgoj brokule. U Hrvatskoj raznolikost klimatskih prilika pruža veliki potencijal za uzgoj brokule. I kod ovih sorata uslijed viših temperatura tijekom vegetacije povećat će se produkcija listova do forrmiranja cvata te će cvat biti sitniji. agr. gdje je berba jednokratna. a sadrži vitamine..

VII/2 Mediteransko područje VI/2 . sadnje i berbe sorata brokule Za uzgoj brokule potrebno je dobro drenirano tlo. 36 37 . Brokula se većinom uzgaja iz presadnica.VI/2 II/3 . U mediteranskom području prikladan je uzgoj jesenskih i ozimih sorata brokule. brže ukorjenjivanje u tlu. bogato humusom. dok je ljetni uzgoj moguć samo u planinskim područjima gdje srednja dnevna temperatura zraka ne prelazi 20 °C.XII/4 I/1 .III/1 Kontinentalno područje VII/3 . golog korijena ili s grudom supstrata. a razmak u redu 30 do 40 cm. brokula se ne može saditi na istu površinu najmanje 3 do 4 godine. Kao i ostale kupusnjače.IV/1 IX/1 . Za potrošnju u svježem stanju (kad je cilj proizvodnje vršni cvat) sadi se 4 do 5 biljaka/m2. U povoljnim uvjetima presadnice razviju 4 do 5 listova za 25 do 35 dana i takve su najpovoljnije za sadnju.XI/2 IX/4 . ranija berba te smanjenje utroška rada. Slika 1: Uzgoj presadnica brokule u polistirenskim kontejnerima Sorte Sjetva (mjesec/tjedan) Sadnja (mjesec/tjedan) Berba (mjesec/tjedan) Jesenske Jesenske Ozime Rane V/2 .IX/2 Tablica 1. koje se ovisno o terminu uzgoja presadnice proizvode u zaštićenom prostoru ili na otvorenom. Brojne su prednosti uzgoja presadnica s grudom supstrata: bolje iskorištenje sjemena. Iza proljetnog roka uzgoja (zbog kratke vegetacije) moguć je uzgoj naknadnog usjeva kao što je grah mahunar ili cikla.VIII/2 VIII/3 .VII/2 III/4 . Kod proizvodnje brokule za preradu traže se sitniji cvatovi što se postiže gušćom sadnjom te se sadi 8 do 20 biljaka/m2.IV/4 V/3 .8. Mogući rokovi sjetve. Razmak redova je 60 do 80 cm. uz pH 6 do 6.Glasnik zaštite bilja 3/2008 prednost ima jesenski uzgoj brokule. nema zastoja u rastu i gruda sprečava isušivanje korijena tijekom transporta do sadnje. ujednačen rast presadnica i usjeva.VIII/2 VI/3 .VI/2 VII/3 .

poluautomatska • Gredičari za povrće • Polagači folije Također proizvodimo veoma praktične vrtne plastenike iz pocinčanih cijevi širine 4.. A. Borošić. botrytis var. tako i na inozemnom tržištu. Herak-Ćustić. Novak. Zbog racionalnog iskorištenja. dobar prinos i kvalitetu cvatova vrlo je važna ravnomjerna opskrba vodom.hr Iz raznolikog proizvodnog programa izdvajamo: • Sadilice rasada diskosne • Sadilice rasada s čašama • Sadilica krumpira . B. B. 2004. Opatija. Novak (1998): Komponente prinosa i kvalitete kultivara brokule (Brassica oleracea L.PROIZVODNJA d. Brokula se može održati u hladnjači pri temperaturi 0 °C i relativnoj vlazi zraka 95 % tijekom 8 do 10 dana. Palaniswamy (2001): Isolation of sulforaphane in broccoli sprouts.5 m. M. međunarodnog znanstvenog simpozija agronoma. Professional paper Literatura Björkman T. Provatas.J. te dužine po volji u koraku 1.. uz dodatak 500 kg/ha mineralnog NPK gnojiva formulacije 5:20:30. Tijekom vegetacije potrebno je i prihranjivanje dušičnim gnojivima. I. 339345.. chemoprotective effect. var. followed by reversed-phase HPLC and HPLC/MS analysis. (1990): Brokula (Brassica oleracea conv. Summary 38 39 .D. Žutić. Benko (2006): Agronomska svojstva brokule uzgajana u kopnenom podneblju. Ovisno o sorti. Budući da brokula formira veliku vegetativnu masu u odnosu na dio zbog koje je uzgajamo (cvat) više od polovice tih hraniva ostaje u biljnim ostacima nakon berbe. cultivation. botrytis (L. convar. by reversed-phase solid phase exstraction (SPE). dok biljke ne zatvore redove. AGROSERVIS .65 m. Lešić. Romić (2004): Povrćarstvo. . Toth. A. Vršni cvat se reže s dijelom stabljike (15 do 20 cm) i odstranjuju se postrani listovi. 2006. Novak. Smith.t-com. Brokula se bere kad se razvije željena veličina cvata. dušik je bolje primijeniti u više navrata.proizvodnja@vt. var. Benko (2004): Introdukcija sorata brokule u sjeverozapadnu Hrvatsku. K. Key words: broccoli. 337-338. a optimalna količina vode tijekom vegetacije je 400 l/m2. B.. Borošić.) Alef. M.9 m pogodne kako za svako domaćinstvo. treba provesti međurednu obradu. In Croatia. cilju proizvodnje i broju berbi prinosi variraju od 5 do 30 t/ha. Poljak. Poljoprivredna znanstvena smotra 63 (dodatak 4). Berba i prinosi HR-33000 Virovitica Tel: 033 /73 02 44. Ostali proizvodi: • Kompletna linija za uzgoj i sušenje duhana • Samohodna prskalica visoke prohodnosti za kulture duhana i suncokreta (klirens 1. 80 kg P2O5. S. B. D. nutritional value. Toth.). Opatija. Lešić. Paerson (1998): High temperature arrest of inflorescence development in broccoli (Brassica oleracea var.o. 2004. 101-106. J. Za rast i razvoj brokule.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Prema Fritzu i Stolzu (1989. Zbornik radova XXXIX znanstvenog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem. hrvatskog i 1. optimal growing periods and production area. HortScience Vol. tako i za profesionalne proizvođače. J. 215 kg K2O i 25 kg MgO. R. Zrinski. a zadnja prihrana 3 tjedna prije očekivane berbe još može imati učinka na prinos.A. Fax: 033 /73 02 44 E-mail: agroservis. Zbornik radova 41. B. I. Da bi se održala površinska struktura tla te spriječio rast korova.6 m) Navedeni proizvodi dokazali su se u radu kako na domaćem.T.hr www. N. R. Čakovec. 512.o. I. Toth. J. italica). Berba postranih cvatova počinje nakon 2 do 3 tjedna. I. Journal of Experimental Botany 49(318). Žutić. italica) is constantly increasing as a result of increased interest for this highly nutritious food and evidencebased chemoprotective effect as well.agroservis-proizvodnja. Buturac. i oni se beru s 15 do 20 cm postrane grane. CULTIVATION OF BROCCOLI The world production of broccoli (Brassica oleracea L. Borošić. italica Plenck. U. 67-77 Stuart. visine sljemena 2. Brokula dobro reagira na gnojidbu organskim gnojivima (pogotovo zrelim stajskim gnojem u količini od 40 t/ha). a prije otvaranja cvjetova. N. 36(3). italica).) potreba hraniva za prinos od 12 t/ha brokule u proljetnom i rano jesenskom roku uzgoja kultivara kraće vegetacije je 200 kg N. Žutić.. a continuous supply of fresh broccoli to the processing industry and the market can be realized by selecting a suitable hybrid broccoli cultivars. Neddermann. J. N. 425-426. Agronomski glasnik 1-2..

štetnika i toksina koje luči korijen. a treće polje vrste iz treće grupe. Broj kombinacija ovisi o biološkim svojstvima povrća i uvjetima uzgoja. špinat. grašak. Znanje o tome kako biljke uspijevaju jedna pored druge. patlidžan. na primjer. bolesti. U takvoj kombinaciji na gredici se stalno smjenjuju povrtlarske i začinsko-ljekovite biljke i biljke za zeleno gnojivo. povećava se opasnost od korova. vodom. 40 41 . salata. a za neke je sužen izbor predusjeva. rotkva i rotkvica. Plodored je smjena vrsta u prostoru i vremenu. rani krumpir i mladi luk). Nasuprot plodoredu. Kod njega se u tijeku jedne vegetacijske sezone ili godine na istom zemljištu uzastopno. Drugu grupu čine vrste s manjim zahtijevom za stajnjakom i često se uzgajaju nakon unošenja stajnjaka. rajčicu. Poznate miješane vrste su mrkva i luk. Za biopovrtnjak karakterističan je uzgoj dviju ili više vrsta zajedno. ali je moguće i njihovo smjenjivanje u tijeku godine. Intenzivni je plodored moguć zbog različite dužine vegetacije povrća. uzgaja više vrsta povrća. Plodored se ostvaruje na osnovu zahtjeva vrsta prema obradi tla. značajno je ne samo u vrtu već i na oranici. Na odvojenom dijelu vrta uzgajaju se višegodišnje vrste: šparoga. a to su grašak. salata i luk. poriluk i češnjak. agr. Za biopovrtnjak je karakteristično uzgajanje dviju ili više vrsta zajedno: red do reda. biljke plitkog i dubokog korijena. dipl. Pravilnim plodoredom racionalno se koristi tlo u povrtnjaku. špinat. glavnu kulturu koja ima najdužu vegetaciju (paprika. smanjuje zakorovljenost. Treću grupu čine vrste koje tlo obogaćuju dušikom. rotkvica. gnojenju stajnjakom i predusjevu. a tu ubrajamo kupusnjače. Biološke specifičnosti povrća su osnova za izbor predusjeva (pretkulture). špinat. grah i bob. hranjiva u tlu. 1 Sažetak Specifičnost povrtnjaka su intenzivni plodored i miješane vrste. vlasac i druge. papriku. celer.1 Pregledni rad PLODORED Plodored je vrlo značajan kod planiranja sjetve i sadnje povrtnih kultura. a ovu grupu čine korijenaste vrste povrća. naizmjenično u istom redu. Osnova za uspješno uzgajanje miješanih vrsta je njihova međusobna trpeljivost (alelopatija). Broj redova miješanih vrsta ovisi o tipu gredice. Tako. mladi luk). ako se jedna te ista vrsta uzgaja duže godina na istom zemljištu (monokultura). kupus. razlika u zahtjevima za toplinom i otpornosti na niske temperature. smanjuju se opasnosti od pojava bolesti. Prvu grupu čine vrste koje se obično gnoje stajnjakom. luk) i naknadnu kulturu koja se uzgaja poslije glavne kulture (salata. To znači da se odmah po skidanju jedne vrste sije ili sadi druga. rabarbara. Njihovom smjenom dobiva se trogodišnji ciklus uzgoja povrća. biljke sličnih potreba prema toplini. Broj miješanih vrsta i broj smjena povrća u tijeku godine veći je na uzdignutoj gredici. Tako je poriluk osjetljiv na monokulturu. U povrtnjaku plodored omogućuje pravilno i racionalno gnojenje stajnjakom. U tropoljnom plodoredu prvo polje uvijek zauzimaju vrste iz prve grupe. a najvažnije je da su to vrste koje uspijevaju jedna pored druge. Intenzivni plodored Uvod Darko Kantoci. vodi i svjetlu. D. red paprike uz red rajčice uvijek je slabijeg rasta od ostalog usjeva paprike. drugo polje iz druge. a nekad i istovremeno. Neko povrće se uspješno uzgaja poslije velikog broja vrsta (osobito grašak). cik-cak u dva reda. Ključna riječ: plodored. dobro ili loše. dolazi do narušavanja strukture i plodnosti tla. biljke duge i kratke vegetacije. luk. štetnika i korova.ing. ali ima jak utjecaj na naknadnu kulturu dok vrlo slab utjecaj imaju kupusnjače. U odnosu prema gnojenju stajnjakom povrće dijelimo u tri grupe. čuva plodnost zemljišta. Povrće različito reagira na uzgoj u monokulturi. različite bujnosti. Negativan se učinak u vrtu umanjuje razmakom među gredicama. bujne i manje bujne vrste. gnojenju stajnjakom i predusjevu. Intenzivni plodored oslanja se na princip tropoljnog povrtlarskog plodoreda. sprečava pojavu istih bolesti i nagomilavanje štetnika. Plodored se ostvaruje na osnovu zahtjeva vrsta prema obradi tla. Za miješane kulture koriste se vrste različite visine.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Kantoci. svjetlom i hranjivima. ali i sličnih zahtjeva za toplinom. Na vrtnoj i visokoj gredici vrlo su uspješne kombinacije miješanih vrsta različite dužine vegetacije. Kao mješavina mogu se uzgajati visoke i niske biljke. Tako se na vrtnoj gredici može istovremeno uzgajati više vrsta povrća. U intenzivnom plodoredu razlikujemo pretkulturu (najčešće rana proljetna ili ozima vrsta kao što su salate.

s posebnim naglaskom na mjere za njeno suzbijanje. a nisu bile rijetke ni proizvodne parcele na kojima je došlo do većeg postotka zaraze. dipl. Gordana Brkljač. suzbijanje. što često ograničava upotrebu plodoreda zbog čega se te biljne vrste često uzgajaju na istim površinama i više godina uzastopno. prof. and decrease dangers of breaking out of diseases. Summary POJAVA COLLETOTRICHUM COCCODES U BIH I MOGUĆNOSTI NJEGOVA SUZBIJANJA Tijekom posljednje tri godine (2005. Nada Zavišić1 Znanstveni rad CROP ROTATION Crop rotation is very important in planning the sowing and planting of vegetable crops. dr. kao i ciklus razvoja. ali i na onima s paprikom i rajčicom.. Poljoprivredni institut RS. crna pjegavost i nekoliko ekonomski štetnih bakterioza i viroza. BiH 42 43 . ing. ako se ne suzbijaju. polj. dr. kao i na području Posavine i Semberije. na pojedinim proizvodnim parcelama. pests and weeds. uz druge agrotehničke mjere..Glasnik zaštite bilja 3/2008 Surveying study Trkulja V. ing. Ključne riječi: paprika. morfoloških i uzgajivačkih odlika izoliranog patogena. Colletotrichum coccodes. Vojislav Trkulja. uvjetovane i načinom uzgoja krumpira. Na osnovu proučavanja patogenih. Posavine. uz ostale razloge. posebno na kojima se uzgaja krumpir. Stojčić J. rajčica i paprike koji. koje.. krumpir. U takvim uvjetima nerijetko dolazi do pojave raznih bolesti među kojima se posebno ističu plamenjača. kao i njihovo veliko variranje na pojedinim proizvodnim parcelama. Postotak napadnutih biljaka bio je različit.-2007. često su. Nada Zavišić. 1 Sažetak Uvod doc. Gordana Brkljač. zbog čega su nastale i velike ekonomske štete. utvrđena je pojava oboljelih biljaka s izraženim simptomima antraknoze. U radu je opisana važnost navedene vrste te simptomi koje ona uzrokuje i domaćini koje napada. zahtijevaju i intenzivno nadvodnjavanje.) na području Lijevče polja. u pojedinim godinama. Jovo Stojčić. značajne su zahvaljujući povoljnim klimatskim i zemljišnim uvjetima. Semberije i šireg područja Romanijske regije.. dipl. Međutim. Površine pod krumpirom. te površine pod krumpirom na području Romanijske regije. With orderly crop rotation. polj. you can rationally use the soil in the vegetable patch. Banja Luka. rajčica. Key word: crop rotation. mogu značajno umanjiti prinos i uzrokovati velike ekonomske štete. paprikom i rajčicom u okolini Banja Luke. nutrients in the soil. utvrđeno je da je uzročnik uočenih simptoma bolesti fitopatogena gljiva Colletotrichum coccodes. kao i dugoj tradiciji uzgoja tih povrćarskih biljnih vrsta u navedenim proizvodnim područjima. ali se na pojedinim parcelama kretao od 5-15%. relativno niski prosječni prinosi navedenih uzgajanih povrćarskih biljaka kod nas u odnosu na razvijene zemlje svijeta. Solanaceae. na području Lijevča polja.

zbog čega plodovi mogu brzo u potpunosti istruliti. prikupili smo veći broj uzoraka oboljelih biljaka. ali i paprike i rajčice. vodenastih. zbog čega je i došlo do velikih ekonomskih šteta.) pojačano naseljavanjem saprofitnih mikroorganizama (sl. morfoloških (sl. simptome koje uzrokuje. koje smo potom analizirali u Fitopatološkom laboratoriju Poljoprivrednog instituta RS u Banjoj Luci radi utvrđivanja točne etiologije bolesti. 5). 4. Izgled kolonija izolata Pap-1 na pet različitih podloga 7 dana nakon sijanja. razarajući mesnato tkiva ploda zbog čega pjege postaju udubljene. Sl. suho vrijeme može zaustaviti daljnji razvoj bolesti. tijekom posljednje tri godine (2005. a samo truljenje je prema Cvjetkoviću (1987. 2). šire i spajaju. plodovi inokulirani vodom. kada je povećana vlažnost zraka.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Međutim. Izgled konidija patogena (10x10). ali i činjenicu da antraknozu navedenih biljnih vrsta iz familije Solanaceae može uzrokovati nekoliko različitih vrsta iz roda Colletotrichum. 1. 44 Sl. Za vrijeme kišnog vremena. unutar inficiranog tkiva domaćina iz acervula se razvijaju brojne sitne setozne crne sklerocije. formirajući karakteristične simptome poznate pod nazivom “antraknoza” (sl. u povoljnim uvjetima za razvoj parazita. poslije čega se ti simptomi javljaju i na lišću srednjeg i donjeg dijela biljke. ako su plodovi smješteni na toplom i vlažnom mjestu. 4) izoliranog patogena utvrđeno je da je uzročnik uočenih simtoma bolesti fitopatogena gljiva Colletotrichum coccodes (Wallr. 3) i uzgajivačkih odlika (sl. s posebnim naglaskom na mjere za njeno suzbijanje. koje u početku zahvaćaju površinski dio ploda. 1). 5d. Jače zahvaćene biljke prestaju rasti. plodovi postaju vodenasti i brzo trunu. Početni simptomi bolesti na plodovima paprike i rajčice uočavaju se uglavnom na zrelim. poslije berbe. plod desno). odnosno determinacije uzročnika navedenih siptoma. Međutim. Colletotrichum coccodes. 2. Kako se pjege šire i udubljuju. a nisu bile rijetke ni proizvodne podlozi. Imajući to u vidu. uvijanja.acervule. a zatim se. Postotak napadnutih biljaka bio je Sl. često na pjegama u blizini sjemene lože s perikarpa micelija parazita prodire u unutrašnjost šupljine ploda gdje inficira novoformirane sjemenke. U okviru pjega. sastavljene od zbijenih kratkih konidiofora na kojima se stvaraju brojne jednostanične konidije koje su okružene crvenkastonarančastom želatinoznom masom (matriksom). Colletotrichum coccodes. ranije 45 Simptomi bolesti . crvenkastomrkih pjega eliptičnog oblika. Suprotno vlažnom vremenu. Izgled različit. Sl. Colletotrichum coccodes. pjege se brzo šire i spajaju. često se formiraju sitna crna tjelešca .) na navedenim područjima. Na pojedinim parcelama iznosio je kolonija gljive na krumpir-dekstroznoj od 5-15%. utvrđena je pojava oboljelih biljaka s izraženim karakterističnim simptomima antraknoze. To nam je i poslužilo kao povod za detaljniji opis determinirane fitopatogene gljive za koju smo utvrdili da je uzročnik navedenih simptoma. Simptomi se na nadzemnom dijelu prvo uočavaju na vršnom lišću u obliku uvenuća. kao i da ukažemo na njenu važnost. parcele na kojima je došlo do većeg postotka zaraze. Osim toga.) Hughes. 3. Iz prikupljenih uzoraka standardnom laboratorijskom procedurom izoliran je veći broj čistih kultura gljive (sl. Simptomi antraknoze javljaju se na nadzemnim i podzemnim dijelovima oboljele biljke krumpira. u uvjetima povećane vlažnosti. posebno krumpira.-2007. Colletotrichum coccodes. na većem broju proizvodnih parcela. domaćine koje napada te njen ciklus razvoja. žućenja i na kraju sušenja. ali i na mlađim zelenim plodovima u obliku sitnih. Ogled provjere patogenosti proučavanih izolata gljive na plodovima paprike. Na osnovu proučavanja patogenih (sl. Dolje: kontrola.

Rajčević). 5. 46 47 . e) tipičan simptom antraknoze na plodu paprike. detalj (foto: B. Sl. f) formiranje ogromnog broja crnih sitnih sklerocija patogena u unutrašnjosti oboljelih stabljika krumpira (foto: V. c) Izgled oboljelih biljaka paprike u polju (foto: B. Trkulja). f) plod rajčice sa simptomima antraknoze (foto: V. c) simptomi antraknoze na stabljikama krumpira u kasnijoj fazi s obiljem sklerocija patogena. Colletotrichum coccodes.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Sl. Trkulja). d) detalj simptoma antraknoze na stabljici krumpira. 6e). Rajčević). d) simptomi izraženi na oboljelim plodovima paprike u tipu kapije. Trkulja). a. prirodna zaraza (foto: V. b) simptomi antraknoze na stabljikama krumpira (ranija faza) s pojavom crnih sitnih sklerocija patogena. Colletotrichum coccodes. 6a) i u povoljnim uvjetima za razvoj patogena na kraju u potpunosti propadaju (sl. e) potpuno propadanje oboljelih biljaka u polju. a) Izgled oboljelog usjeva krumpira u polju. završavaju vegetaciju (sl. b. 6.

). ječam.. zobi i korovskih biljaka Abutilon theophrasti. dok je kao parazit paprike utvrđen na području Lijevča polja tijekom 2006.. Prema rezultatima navedenih autora C. coccodes uzrokovao ekonomske štete na nekoliko komercijalnih polja. coccodes prije svega patogen biljaka iz familije Solanaceae i Cucurbitaceae. poslije čega se oboljela biljka suši i propada. coccodes navode se razne biljne vrste. Solanum nigrum.) C. Karakteristični simptomi antraknoze javljaju se i na površini oboljelih gomolja u vidu sivkstih do smeđih pjega. kao i za većinu vrsta iz roda Colletotrichum. Jake infekcije mogu dovesti do smežuravanja gomolja.. godine u okolini Sarajeva (Klindić. vapamom ili formalinom prije sadnje krumpira. U tijeku vegetacije parazit se širi kapljicama vode koje rastvaraju želatinoznu masu (eksudat) s oboljelih plodova paprika i rajčice. kao i nekih korovskih biljaka poput Abutilon theophrasti.). Tipičan simptom je i propadanje stolona i korijena na kojima se također javljaju crne sklerocije.). d). posebno na poljima na kojima je izvršena fumigacija metil-bromidom. 1956. simptomi uočeni na gomoljima krumpira koji su skladišteni pri nepravilnom temperaturnom režimu (Gaucher. 1953. a kao patogen rajčice u Kanadi. Solanum nigrum. loc. Međutim. U zemljištu se C.. u stakleniku 29-43%. paprika (Capsicum annum L.).). dok je smanjenje prinosa kod sorti Agria iznosilo 19-27%. lucerke.). soje. Klindić i Buturović. Južnoj Africi i Izraelu. kao što su pšenica. Cara 11-25% i Nicola 4-22%.. u povoljnim uvjetima konidije tog parazita vrlo brzo klijaju.) do 1990-tih. cit. uljane repice. coccodes trebalo voditi računa. Lopes i Avila. coccodes je na području BiH kao parazit krumpira opisan još 1953. Izoliran je iz korijena krizanteme. Iako je C. prema Tsroru i Johnsonu (2000.. 6 b. gdje je C.) taj patogen u zemljištu može održati i do 8 godina. Oboljeli dio stabla i stoloni kod nekih sorti u početku postaju crvenkastopurpurni. Smanjenje prinosa kod sorte Russet Burbank na polju je iznosilo 8-12%. Phleum pratense. dok je kod usjeva koji se mogu naći u plodoredu najveća zaraza ostvarena kod žute slačice (59%). još uvijek nije poznat potpuni spektar domaćina. Prema Tsroru i Johnsonu (2000. Najveći postotak zaraze zabilježen je kod korovskih vrsta Solanum nigrum (87%) i Abutilon theophrasti (80%). o čemu bi se pri izboru plodoreda za uzgajane biljke iz familije Solanaceae domaćine vrste C. coccodes se iz jedne vegetacije u drugu prenosi zaraženim sjemenom paprike i rajčice te zaraženim gomoljima sjemenskog krumpira. Međutim. SAD-u i Francuskoj. 48 Colletotrichum coccodes je rasprostranjen širom svijeta kao parazit različitih domaćina iz familija Solanaceae i Cucurbitaceae. 1998. Alpha 5-30%.) inokulacije prskanjem lišća krumpira konidijama C. potočarke.) za C. I u Brazilu je C. (2000. loc. acervule i sklerocije (sl. rajčice (Lycopersicon esculentum L. zbog čega se vidljivi simptomi bolesti pokazuju već nakon 3-5 dana.). 2007. zob.). ali ne i kod rane sorte Norgold Russet. C. coccodes u obliku mikrosklerocija može održati nekoliko godina. u okviru kojih se ispod pokožice uočavaju sitne crne mikrosklerocije... smanjujući prinose i inficirajući zemljište i gomolje. Tako npr. skladištenim na temperaturi od 1°C dolazi do pojave ulegnutih pjega. žuta slačica. odnosno krumpir (Solanum tuberosum L. 6f).). kukuruza i korovske vrste Dactylis glomerata. Prema Tsroru i Johnsonu (2000. Ta ulegnuća treba razlikovati od drugih sličnih simptoma ili oštećenja. kao i ostacima oboljelih biljaka domaćina u polju.).) i plavi patlidžan (Solanum melonenga L. Europi. zatim kod uljane repice (33%) i soje (30%). coccodes je kao parazit krumpira utvrđen u SAD-u. Australiji. kao što su to npr. lucerka i uljana repica. Čileu. Sklerocije se posebno obilno formiraju u unutrašnjosti izumrlih stabljika (sl. Također.. C. njena važnost se u posljednje vrijeme povećala jer je uzrokovala ekonomske štete dovoljno velike da zahtijeva mjere suzbijanja u SAD-u i u Izraelu. coccodes. kukuruz. Setaria glauca i Phleum pretense. 2007. Tozze et al. Tako se prema istraživanjima Dillarda i Cobba (1988. Upotrebom inficiranog sjemena i zaraženog zemljišta dobija se znatan broj oboljelih biljaka. coccodes je izoliran iz devet od 14 ispitivanih domaćina. Prema Cannonu et al. Prema Chupp et Sharfu (1960. coccodes. Fagbola i Abang (2004. 2006. coccodes većeg broja usjeva koji se mogu koristiti ili se preporučuju u plodoredu s biljkama iz familije Solanaceae. coccodes ili unošenjem sklerocija tog patogena u zemljište u polju smanjile su prinos kod kasne sorte Russet Burbank. poslije čega stabljika tamni i suši se. U okviru oboljelog prizemnog dijela stabljike javljaju se sitna crna tjelešca. Dactylis glomerata i Setaria glauca (Nitzan et al. c.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Karakteristični simptomi uočavaju se u osnovi inficirane stabljike. 1998. dok prema Mooi-u (1959. antraknoza krumpira se smatrala ekonomski manje važnom bolesti u područjima u kojima se uzgaja krumpir širom svijeta. soja. ječma. bijele slačice. ima širok krug domaćina koje čini nekoliko biljnih familija. kupusa i salate (Dillard i Cobb. Desiree 3-27%. cit. koje su bitan izvor zaraze za ostale zdrave biljke. 49 Rasprostranjenost i ekonomska važnost Domaćini Epidemiologija patogena . što je karakterističan dijagnostički znak za prepoznavanje ove bolesti. 2006. U Sjevernoj Americi proučavana je osjetljivost prema C. pri čemu su najvažnije biljke iz familije Solanaceae.). tako da kiša ili navodnjavanje mogu raspršiti spore na veću udaljenost ili se one prenose na odjeći ili alatu. važno je istaknuti da pri tim istraživanjima C. 2005. i to iz žute slačice. raži. coccodes nije izoliran iz pšenice. o čemu postoje brojni literaturni podaci. a prošle godine zabilježen je i na paprici (Tozze et al. malo iznad nivoa zemljišta. raž. Među domaćinima fitopatogene gljive C.).) na gomoljima inficiranim sa C. coccodes zabilježen na krumpiru i rajčici (Mendes et al. 1988. godine (Trkulja et al.

Tako npr.. inficiranih biljnih dijelova prije sadnje. naročito preko rana.) navodi da su konidije istog parazita veličine 16-22 x 3-4 μm. paprike i krumpira omogućava održavanje visoke populacije patogena u zemljištu (Dillard i Cobb. i to: 1) vanjski. Na intenzitet razvoja bolesti presudan utjecaj imaju vlažnost i visoke temperature.).). kao alternativne domaćine.). Budući da razvoju oboljenja pridonose vlažniji i topliji skladišni uvjeti. osnovna mjera je korištenje sjemena dobijenog od zdravih biljaka i s parcela gdje bolest nije utvrđena. 1996. crnim mikrosklerocija koje se vide golim okom. 1) prepoznaje po brojnim sitnim.). koju uzrokuje C. Svakako treba skrenuti pažnju i na korovske vrste. mikrosklerocije klijaju. koji u odsustvu uzgajanih biljaka pridonose održavanju inokuluma C. U uvjetima povećane vlažnosti dolazi do klijanja spora na zaraženim plodovima i ostvarivanja sekundarnih infekcija. loc. često ka vrhu malo suženim konidiogenim stanicama.5 μm. coccodes parazit slabosti te da napada biljke oslabljene drugim uzročnicima ili abiotskim činiocima vanjske sredine. 1997. 1996. ječam.5-4. također pridonosi smanjenju inokuluma patogena. 1997. Prema Haddenu i Blacku (1989. kukuruz ili raž. preporučuje se upotreba fungicida na ditiokarbamata. hialine. U okviru navedenih proučavanja nije otkriven teleomorfni stadij ove gljive. kao što su pšenica. Konidije su jednostanične. Dillard.). oboljele biljke treba ukloniti. Krumpir treba uzgajati u dobro dreniranim zemljištima s izbalansiranim i optimaliziranim hranjivim elementima. Parazit inficira mlade zelene ili zrele plodove paprike i rajčice na zdravim biljkama. obrnuto jajastog do eliptičnog oblika.). et al. povremeno s prisutnim nepravilnim režnjevima. 1988. Također. Optimalna temperatura za razvoj patogena je oko 31°C. Sete su uspravne. dimenzije konidija naših izolata su 17-22 x 3-4. coccodes. Pri rotaciji usjeva (najmanje 3-4 godine) prednost treba dati biljnim vrstama na kojima nije zabilježena pojava patogena. što se slaže s rezultatima citiranih autora. 6) i u kulturi (sl. cit..) da su 50 dimenzije konidija 15-22 x 3-5 μm. onda sjeme treba tretirati fungicidima na bazi TMTD i kaptana. stabljikama i korijenu oboljelih biljaka domaćina. Sklerocije se razvijaju iz acervula i formiraju se u obilju u kulturi i na tkivima domaćina. a ako je to nemoguće. tipično ravne. prozenhimski sloj (loc. što objašnjava pojavu bolesti za vrijeme toplih i suhih razdoblja. treba korisiti i plodored. 2006.). Da bi se spriječila pojava antraknoze ploda paprike i rajčice. Širenju bolesti na gomoljima krumpira u skladištu pridonose uvjeti povećane vlažnosti i temperature (Meijers i Wustman. kao i kod plavog patlidžana. Byrne. krumpir treba skladištiti na hladnom i suhom mjestu (Meijers i Wustman. 3). Prema Schwartzu i Gentu (2007. U tijeku vegetacije potebno je izbjegavati prekomjerno navodnjavanje i gnojenje. coccodes u zemljištu.5 μm. s 1-4 septe. Međutim. kako ne bi došlo do pojave stresnih uvjeta. C. dimenzija 170240 μm.. 1960. Plodovi paprike i rajčice koji se pak nalaze u blizini ili na površini zemljišta vrlo lako bivaju inficirani: zbog pojave jačih kiša ili izravnim kontaktom ploda sa zemljištem (Byrne. Podaci o dimenzijama konidija su varijabilni. Tako će se smanjiti povećanje inokuluma C. (1983. Preporučuje se i tretiranje rasada istim fungicidima u intervalima 5-7 dana. I Hadden et Black navode da upotreba fungicida i fungicida na bazi maneba može u znatnoj mjeri umanjiti pojavu antraknoze u polju. tretiranje se može nastaviti i u polju.).) sklerocije se sastoje iz tri sloja.) navodi da su dimenzije konidija vrste Colletrichum coccodes 16-24 x 2. dok Sutton (1980. Okruglastog su ili nepravilnog oblika. Smatra se da je C. poluuronjenim. dimenzija 70-250 x 5-17 μm i obično su neprevilno razbacane u okviru acervula. 2) srednji. cit. Prema Tu (1980. Njihov oblik i veličina su varijabilni (150-450 μm promjera). dimenzija 9-17 x 6-10. Upotreba fungicida na bazi klortalonila može u znatnoj mjeri umanjiti pojavu 51 Suzbijanje Osobine patogena . Osim toga. Formiranje sklerocija na podzemnim dijelovima rajčice. odnosno rotaciju paprike s biljkama koje nisu iz familije Solanaceae. coccodes se na inficiranom tkivu domaćina (sl.). 1955. relativno duge i uske. Duboko oranje ostataka razloženih. Mordue (1971.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Pri toplijim i vlažnijim uvjetima. Ako je potrebno. sklerotizirani sloj. a Baxter et al. cilindričnim. Tome u prilog idu i naša zapažanja da je do jače pojave bolesti došlo kada je poslije obilnih kiša i niskih temperatura nastupila suša praćena visokim temperaturama te na parcelama sa skeletnim zemljištima na kojima usjevi nisu navodnjavani. Micelija proučavanih izolata je hijalina i septirana.) primjena preparata na bazi kaptana. Illman. coccodes (Nitzan et al. tamnosmeđe do crne. ostvarujući izravnu infekciju domaćina ili se iz inficiranih biljnih ostataka u zemljištu u okviru acervula formiraju konidije koje predstavljaju primarni izvor inokuluma (Pantidou i Schroeder. mada povrede nisu neophodan preduvjet za infekciju. coccodes iz jedne u drugu vegetaciju prenosi gomoljima sjemenskog krumpira. crne.. kao i one koji su povrijeđeni ili oslabljeni na neki način. Acervule u okviru kojih se stvaraju konidije i sete formiraju se u okviru nekrotičnih pjega na plodovima. a formiraju se na hijalinim hifama tankog zida. 1986. Imajući u vidu da se C. Formiraju se na hialinim do svijetlosmeđim. plektenhimski sloj. potrebno je koristiti zdrav sjemenski materijal podrijetlom s parcela na kojima nije utvrđeno prisustvo patogena. i 3) unutrašnji. kada biljke dostignu pun razvoj. 1992. maneba i stobilurina može umanjiti pojavu antraknoze kod paprike i rajčice. Apresoriji su cimet-tamnožute do smeđe boje. cilindrične ili se neznatno sužavaju ka zaobljenim vrhovima (sl. odnosno na biljkama na kojima je došlo do jake pojave stresa. Također treba uništavati srodne korove koji mogu biti prenositelji parazita (Chupp et Sharf..5 μm.

R.. 4.P. Semberija and wider area of Romanijska region. L. J. Olga. bolesti i korova” autora Maceljski et al. J. (1986): Pepper anthracnose. it has been identified that the causative agent of noticed symptoms of plant diseases is phytopathogen fungus Colletotrichum coccodes. B. Meijers.. Westhuizen.Colletotrichum atramentarium na kulturi krompira. S. 83. H.Eggplant.) in Brazil. G. Byrne. A.A. Mathew. Gent. B. Hong. H. Bailey and M. U knjizi: “Zaštita povrća od štetnika. wetness duration. 6. Mooi. (1998): La dartrose. J. D. and Tomato. L. Gaucher. Scientific study THE OCCURRENCE OF COLLETOTRICHUM COCCODES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE POSSIBILITIES OF ITS SUPRESSION During the last three years (2005-2007) throughout the areas of Lijevce polje.C. Zagreb.. but on those with pepper and tomato as well. org/HpIPMSearch/Docs/Anthracnose-EggplantPepperTomato. Posavina. H.. (1995): Seasonal occurrence of chilli (Capsicum annuum L. Pepper. Journal of Spices and Aromatic Crops 4: 86-87. was identified the occurrence of diseased plants with noticeable symptoms of anthracnosis. No. (2000): Colletotrichum coccodes on potato. no.S. Nitzan. USA. A. In: Maladies de la Pomme de Terre. (2006): Pojava Colletotrichum coccodes prouzrokovača antraknoze plodova paprike na području Lijevča polja. and losses associated with silver scurf and black dot on Colorado potatoes. Hilton A.E. Hausbeck. Lees A. R. Buturović. Brkljač. van der.B. The American Phytopathological Society. pp. Nivaa Holland.F.. pp. 362-373.M.F. D.) diseases in Kerala. The review describes the importance of specified species and symptoms which it causes and hosts which it attacks. Stojčić.. Sutton.E. S. on certain production plots. especially on those where potato is grown. suppression. J.) Hughes causing anthracnose on pepper (Capsicum annuum L.A.A.K.J.. (1996). OSU Extension Service.S. Wallingford. Devi. K. III Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. The Roland Press Company. Pathology and Control” (Eds J. CAB Internacional. Black dot. (1980): Colletotrichum coccodes. Gordana. Solanaceae. 52. prema navodima Meijersa i Wustmana (1996.F. G. Plant Pathology 52: 3-12. (1983): Morphology and taxonomy of South African isolates of Colletotrichum. It was from 5-15 % on some parcels and production plots with higher percentage of infection weren’t rare as well. Baxter. as well as the cycles of development. H. Plant Dis. inoculation method and cultivar resistance on infection of pepper plants by Colletotrichum coccodes. Ocamb. Zaštita bilja 33: 67-73.173.htm. Trkulja. Suzuki. In: “Colletotrichum: Host Specificity. pests and defects”. Hunger. with special emphasis on measurements for its suppression. Paul. In: “Potato diseases: diseases. McIntyre.. B. J. J. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria. Commonwealth Mycological Institute 530-531. St. Summary Literatura Dillard. (1987): Smeđa pjegavost plodova paprike. Gioria.. (Eds D. Chupp. D. Key words: pepper. Pathology.C.C. S. plant age. tomato. Colletotrichum coccodes... B. In: “Vegetable diseases and their control”. England. Wahab. Vol.). 33. Wustman.J. Devleta (1956): Uvelost “venuće” krompira u Butmiru. Johnson. C.. Cobb. Hwang. (1997): Conidial germination and appressorium formation of Colletotrichum coccodes on tomato foliage. Zbornik rezimea: 13-14. UK. Neum.J.P.R.. Lucas. str. (2007): Natural occurrence of Colletotrichum coccodes (Wallr.. 503-507. Braga R.R. 2: 259-289. Based on studying of pathogen. 225-236. Dillard. (1992): Colletotrichum coccodes: The pathogen and its hosts. R.) navode da fungicidi na bazi klortalonila mogu u znatnoj mjeri umanjiti pojavu antraknoze u polju. 81:715-718. R. (2003): Black dot (Colletotrichum coccodes): an increasingly important disease of potato. Cvjetković.. Jeger). (1998): Survival of Colletotrichum coccodes in infected tomato tissue and in soil.. Klindić. Oxon. The percentage of infected plants was various. Tsror (Lahkim).J. APS Press.A. A. Paris. izgleda da nije moguće kemijsko suzbijanje navedenog patogena. (2007): Anthracnose . Bot. and Hammerschmidt. Minnesota. 82:235-238.J. morphological and cultivation distinctions of isolated pathogen.. Hadden. Kew.. van der Zaag et al. Mordue. B. M. V. Prusky.R.N. (1979): Occurrence.Black Dot.M. Black. Massola N. C. Klindić. (1967): Colletotrichum coccodes. pri čemu i Hadden i Black (1989.J. South African J. 52 53 .. Eicker. Olga (1953): Pojava i ekonomski značaj bolesti “venuća” .A. potato. 33. 131. 454-455. (1959): A skin necrosis occurring on potato tubers affected by black dot (Colletotrichum coccodes) after exposure to low temperatures. Plant Dis.C. India. Summa phytopathol.K. (1998): Influence of inoculum density. European Potato Journal 2: 58-68. J. Surrey.. Freeman and M. Brunelli. N. pp. Tozze..C. In: “Colletotrichum: Biology. American Potato Journal 56: 289-306. and Host-Pathogen Interaction” (Eds D. Commonwealth Mycological Institute.L.M. 190-199. Nakladni zavod Znanje.Glasnik zaštite bilja 3/2008 anatraknoze kod rajčice. which was the reason of great economic damage..K. (1989): Anthracnose of pepper caused by Colletotrichum spp. http://highplainsipm. M. In: The Coelomycetes. (2006): Colonization of rotation crops and weeds by the potato black dot pathogen Colletotrichum coccodes. Kod krumpira.S. Schwartz.H. Sharf.). American Journal of Potato Research.K. O. Dickman). Poljoprivredni pregled 2(6): 208-210. Plant Disease 82: 1079-1083. Christ. Rajčević.M. France: ITCF-ITPT. C. (2007): Potato (Solanum tuberosum) . development.. Nenj York. A.

godine. Za vrijeme rasta sadnica tlo se prekriva slojem komposta debljine oko 1 cm. A. U Europi se vrtni lisičji rep uzgaja od 16. Pogodan je preduzgoj u toplom klijalištu ili u lončićima promjera 6 do 8 cm. stoljeću poznavali su njegovo djelovanje protiv skorbuta. Podnosi i malo sjene. Kao pretkultura pogodne su sve vrste kojima odgovara svježe pognojeno tlo. Ima gradskih povrtnjaka u rubnim dijelovima pa i onih u centru grada. loboda. Okus je sličan rotkvicama. Unutar ove vrste postoje sorte s bijelim. koja potječe iz srednje i južne Europe. Na otvoreno se sije od polovice veljače do polovice lipnja i od polovice srpnja do polovice rujna. postupno očvrsnu. caudatus (vrtni lisičji rep). a osobito su pogodna močvarna mjesta. jednostavne su za uzgoj i obogaćuju nam izbor. D. sve do početka cvatnje u travnju i svibnju. ali također i po slanim staništima srednje Europe.5 m. Uzgoj žličnjaka moguće je pratiti od 1557. Tlo se nikada ne smije potpuno zasušiti. a rasađuje se od sredine svibnja na razmak 70 x 30 cm. Šteta je što se neke vrste slabo ili nikako ne uzgajaju jer predstavljaju zdrave namirnice i dobrodošlu promjenu u prehrani. a razmak između redova 30 cm. U povrtnjaku je lisičji rep posijan u odgovarajućem razmaku redova idealan susjed krastavcima. Sije se u redove razmaknute 30 cm. Ukratko: visine je 20 do 40 cm. Kada biljke narastu 3 do 4 cm. Svijetlozelene su boje s razgranatim žilicama bjeličaste boje. Sažetak svibnja ili početkom lipnja. i 17. Na stalno mjesto se presađuju tek krajem Darko Kantoci. Biljke oblikuju grmiće koji mogu biti visoki oko 1. Sadnice se presađuju od polovice travnja do polovice lipnja. Zaštita je redovito okopavanje i razrahljivanje tla. Razmak između biljaka u redu je 10 cm. Teška tla miješaju se s većom količinom pijeska. Postoji velik broj hibrida i podvrsta koje se. ali im je ponuda prilično slaba. Tlo treba razrahljivati sve dok ga biljke dobro ne pokriju. Biljka je zelena cijele godine. Razmak između biljaka je 30 do 70 cm. Ponekad se u njima nađe i pokoja začinska biljka. Stvara jake. Sije se pod staklo od polovice ožujka do polovice svibnja. Biljku napada muha kupusarica. dipl. Svake dvije godine zemlju treba zamijeniti. Ukratko: visina biljke je 30 do 150 cm. One su. Tu biljku nije moguće uskladištiti. Najbolje uspijeva na pjeskovitim. Biljka je dvogodišnja i otporna na hladnoću. prugasti. bijelo izbrazdane stapke. Sjeme se lagano pokrije i lončići se stavljaju na svijetlo mjesto. tricolor) koje se uzgajaju kao lončanice. Sve vrste najčešće imaju crvene peteljke. A. Neke se vrste lisičjeg repa kod nas uzgajaju kao ukrasne vrste. s izuzetkom biljaka iz iste porodice i pripadnika porodice jurčica. Podvrsta Oleraceus bila je uzgajana u 16. U drugoj godini može se brati više puta. Prema građi i izgledu. Žličnjak (Cochlearia officinalis) je raširen po obalama zapadne i sjeverne Europe. Ključne riječi: štir. a odgovaraju mu sva duboko obrađena i humusom bogata vrtna tla. no uglavnom su to dobro poznate vrste poput rajčica. no nekoliko ih ipak treba ostaviti. napunjenim nekim sjetvenim supstratom. A. žličnjak. Od polovice travnja do polovice svibnja može se presađivati na otvoreno. Nema posebnih zahtjeva prema tlu. mrkve i salate. stoljeću kao špinat. uspravne. npr. U Kini i istočnoj Indiji to se povrće često sije. Sijati rijetko. U prvoj godini nakon sadnje trgaju se osnovni listovi. no postoje vrste koje su zaboravljene. Biljke niču za 3 do 4 tjedna nakon sjetve. U povrtnjacima raste različito povrće. a između redova 40 do 50 cm. U nasadu treba stalno uništavati korov i redovito zalijevati u sušnom periodu. narančastim. Uzgaja se na sunčanom i toplom mjestu. godina). A. uzgajaju u toplijim krajevima. Tla bogata stajskim gnojem ili kompostom nije potrebno prihranjivati. liječnici u 16. Cijelo se ljeto beru listovi. Uvod Žličnjak Štir 1 54 55 . žutim. Danas gotovo uz svaku kuću možemo naći povrtnjak. na gredicu miješanu od vrtne zemlje i treseta u omjeru 1:1. jajoliki i izmjenično razmješteni. lividus var. biljka je vrlo promjenjiva. stoljeća. Štir ili lisičji rep (Amaranthus lividus var. Tlo bi trebalo biti rahlo.ing. Znatno prije otkrića vitamina C (1928. paprika. humusno ilovastim tlima. istina. oleraceus) je vjerojatno kultivirani srodnik A. a danas se vrlo rijetko susreće. Podjednako podnosi svijetla i sjenovita mjesta. hypochondriacus su amaranta vrste koje se koriste kao povrće. prije svega. edulis se sije od početka do sredine travnja ispod folije ili u stakleniku. osim što ono mora stalno biti vlažno. aureantus. obješenima ili uspravnima. Biljka je dvogodišnja. kod nas poznate. Listovi se priređuju poput špinata. agr. Nakon klijanja se po potrebi prorjeđuje. ascendeus. Neke su vrste gotovo zaboravljene i nepoznate. kao prilog mesu. Listovi su dugi oko 9 cm. čak i slano. a u jesen sjemenje koje sadrži mnogo bjelančevina. Šteta. kao kod nas špinat.1 Pregledni rad ZABORAVLJENE VRSTE POVRĆA U kućnim povrtnjacima uglavnom susrećemo uobičajene povrtne vrste.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Kantoci. vlažno. a kultura traje 12 do 14 tjedana. luka. Osim sorti uzgojenih za ukras. Koristi se kao dodatak salatama i juhama od povrća. postoje i sorte s pjegavim (Splendeus ili Salicifolius) ili šarenim lišćem (A. purpurnocrvenim ili ljubičastim cvjetnim stapkama. odnosno promijeniti mjesto uzgoja.

tikvice. neće narasti previsoka i neće smetati ostalom povrću. It’s a pity that some species are cultivated rarely or not at all. kao špinat ili za juhu od povrća.) Rostov. Plodovi su nalik na male jagode i služe samo kao ukras. Taj je parazit u Makedoniji vrlo čest na krastavcu. nije potrebno dodatno prihranjivanje. Bere se sve do početka cvatnje.67% u 2004. celerom i kupusnjačama. osobito u plastenicima u strumičkom-đevđelijskom području.Na dinji se parazit javlja u godinama s prohladnim ljetnim mjesecima s obiljem oborina. Ključne riječi: Pseudoperonospora cubensis. Skopje 57 . Ukratko: biljka je visoka 25 do 50 cm. cubensis napada i druge predstavnike fam Cucurbitaceae t. zaštita. scurvy grass. dinja. Tanas Trajčevski. pored nekih drugih činitelja. Sije se na otvoreno u ožujku. Kultura traje oko 12 tjedana. P. Kemijska se zaštita provodi u kombinaciji sa zaštitom od uzročnika pepelnice. 2002).godini. Loboda je prikladna kao pretkultura ili potkultura među rajčicama. godini. godini i 84. 1 Sažetak THE FORGOTTEN VEGETABLE SPECIES We mostly see regular vegetable species in vegetable patches.1 znanstveni rad PSEUDOPEROnOSPORa CUbEnSIS (BERK. Proizvodnju dinja ugrožava. gdje unose živost i boju. Surveying study Loboda Trajčevski. but there are some species which have been forgotten. negdje do početka srpnja. na crnoj foliji ili bez nje. godine vršili smo ispitivanje djelotvornosti fungicida za zaštitu dinje od napada patogena Pseudoperonospora cubensis (Berkeley et Curtis) Rostovzew - uzročnika plamenjače dinje u OPO Ovče Pole u okolici Svetog Nikole. buče. sorrel.78% u 2005. Mladi izboji i listovi spravljaju se svježi. jagoda u selu Saraj u okolici Skoplja. Ako se redovito ubire. Razmnožava se i samoosjemenjivanjem. Dinja se uzgaja i u plastenicima: za ranu proizvodnju ili kao drugi usjev poslije proizvodnje nekih drugih kultura npr.36% u 2005. Ne smije ostati suviše suha jer listovi postaju previsoki. 1992). trogodišnji plodored i prostorna izolacija od zaraženih površina).e Cucurbita spp. vulgaris. godini. a između redova također 30 cm. Osobito joj pogoduje okopavanje nakon kiše.) ROSTOV. Dinja (Cucumis melo) je kao povrtna biljka više zastupljena u toplijim područjima Republike Makedonije: u vrtovima na manjim parcelama ili na njivama i na većim parcelama. kao što su bundeve. Parazit je zastupljen i u Albaniji (Merkuri i sur. Razmak između biljaka je 30 cm. because they are healthy food and a welcome change in a diet. Njegovom širenju pridonose jaki vjetrovi kojima se parazit prenosi na veće daljine (prenosi se iz Grčke vjetrovima koji pušu dolinom Vardara (Trajčevski. gdje je dosta zastupljen (Baharijev i sur. NA DINJI I DJELOTVORNOST KEMIJSKE ZAŠTITE U tijeku 2004. god. Dinja je u Republici Makedoniji manje zastupljena od lubenice. a fungicid Antracol combi 81. Sije se na otvoreno. antarknoze i bakterijskih bolesti dinje. Key words: amaranth. fungicidi. Fungicidi Ridomil gold MZ 68 WP 84. čak joj ubrzava rast.2002). napad bolesti i štetočina kojima pripada i patogen Pseudoperonospora cubensis (Berk. no dobro podnosi i svjetliju sjenu.-uzročnik plamenjače dinje. ET CURT.64% u 2004. i 2005. potrebno je provoditi i kemijske mjere zaštite. a rijetko napada lubenicu Citrulus lanatus var. gdje ponekad raste po humcima ruševina i uz putove. Za uzgoj su prikladna toplija mjesta. et Curt. Najviše joj odgovara pjeskovito tlo i humusna ilovača. T. i 86. Osim preventivnih mjera zaštite (dobar zračno-vodeni režim s dovoljnim razmakom među biljkama pri sadnji. počinje se rasađivati na stalno mjesto. Ispitivanjima smo utvrdili da je fungicid Aliette flash pokazao indeks djelotvornosti 87. Kada izboji narastu oko 5 cm visine. godini i 90. Plodovi su i ukras na gredici. UVOD Summary CERERA RASADNIK SADNICA MASLINA I UKRASNOG BILJA SPLIT MOB: 098 1674169 56 dr.19% u 2004.14% u 2005. Parazit se širi zračnim strujanjima iz susjedne Bugarske. Zemjodelski institute. Ako je tlo dobro pognojeno stajnjakom ili kompostom.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Loboda (Chenopodium foliosum) raširena je u Europi sve do zapadne Azije.

cubensis na dinji i u okolici Skoplja. fosetil 80% CropScience Antracol WP 70 Antracol combi Bravo 500 SC Dithane M-45 Propineb Propineb + cimoksanil Klortalonill Mankozeb 70% 70+6% 500 gr/l 80 % Ridomil gold MZ 68 WP Shavit F Metalaksil + mankozeb folpet + triadimenol 4+64 % 72+1. cubensis. cubensis predstavljeno je u tablici br. U 2005. srpnja 2005. Djelotvornost primijenjenih fungicida u zaštiti dinje od napada patogena P. Review of examined fungicides in the investigation. 90.11 5. gdje je vlažnost zraka visoka. lipnja. utvrdili smo napad gljivice P. Osjetljive sorte su Deserna.20% 0.37% 0. drugo 18. Rad na selekciji otpornih hibrida i sorti provodi se u mnogim zemljama svijeta (Epinat i Pitrat). god. Ispitivanja su vršena u pet ponavljanja po 50 biljaka. njihov se broj i veličina uvećava kako se lišće suši (sl. Seminol. Za zaštitu od ovog parazita svakako je potrebno uzgajati i otporne sorte dinje kao što su Džordžija 47. Dobiveni rezultati o zarazi lišća obračunati su po formuli Townend-Heubergera.78 59 58 . a djelotvornost fungicida po Abbottu.41 8. Hibridi 1 i 15 (Stančeva.25 0.Sveti Nikola. 2. lipnja. Tretiranja su vršena lijehnom prskalicom od 10 litara.14 5.25% 0. god.50 81.).1. lipnja i treće 30. na površini lišća stvara se Sl. Starenjem pjega. cubensis. Djelotvornost primijenjenih fungicida u zaštiti dinje od napada parazita P. 2005 g.14 75. srpnja.i. parazit uzrokuje velike štete: u sjeveroistočnom Brazilu 80% površina s dinjom parazitirane su tim patogenom (Cordoso i sur.37 0.20 Indeks zaraze lišća Index of diseases % 3. kao i u okolici Skopja u s.64 70. Ocjena djelotvornosti ispitivanih fungicida u zaštiti lišća vršena je 25.19 2. te gljivice. godini u OPO Ovče Pole .1. godini prvo je tretiranje izvedeno 4. koja se kasnije jasno vidi i makroskopski. Prvo tretiranje u 2004. lipnja i treće 3. srpnja 2004. i 27. 1) Dok su kod krastavca pjege zbog napada patogena ograničene s lisnim živcima. 1. vršili smo ispitivanje djelotvornosti nekih fungicida u zaštiti dinje od patogena P. Dried melon leaves after a pathogen attack. l/ha 0. Pri povoljnijim uvjetima parazit za 10 -12 dana može uzrokovati sušenje lišća i izumiranje cijele biljke. Tab.1. Sasušeno lišće dinje nakon napada patogena manje sporonosnih nakupina konidija Fig. godine na oglednom dobru Poljoprivrednog instituta. Pobeditel F1.26 Djelotvornost Eficacy % Rezultati i rasprava Syngenta Crop Protection Dow AgroSciences Bayer CropScience Bayer CropScience 2004 g. Fungicides Active ingredient Producer %. Ispitivali smo djelotvornost različitih fungicida za zaštitu dinje od napada P. Efficacy results of evaluated fungicides for protection against pathogen P. kod dinje pjege nisu ograničene. 1. Za pokuse je korištena sorta dinje Medena rosa. S donje strane pjega stvara se u početku jedva vidljiva sivkasta navlaka konidija gljive. 2004g.25% 0. cubensis. cubensis. i 2005.6% Syngenta Makthesim -Agan 0. po lišću. lipnja.20 % Materijal i metode istraživanja Konc. Fungicid Fungicides Aliette flash Antracol WP 70 Antracol combi Koncentracija Concentration % 0.31 3. 2. kg Bayer Aliette flash Al. OPO Ovče Pole u okolici Svetog Nikole. Pripravak Djelatna tvar Proizvođač a. godini izvedeno je 1.t. 2000). u s. god. U tijeku 2004. Skačkovci. Tab 2. U nekim dijelovima svijeta. Simptomi napada manifestiraju se pojavom žutih sitnih pjega na licu lišća koje kasnije prelaze u tamniju boju i uvećaju se kako se parazit širi. Ispitivani fungicidi predstavljeni su u tablici br. a. cubensis (Palti. Primijenjeni fungicidi Tab.21 84. Praćena je simptomatologija i razvoj patogena P. Oboljeli dio lista se suši i pri jakom vjetru oboljeli i osušeni dijelovi se lome.25% Na dinji uzgajanoj u okolici Svetog Nikole u OPO Ovče Pole. Napadi navedene gljivice bili su češći i jači u u 2004. Ako nakon prve zaraze nastupi sušno razdoblje. Obavili smo pokuse u 2004. 2002.25% 0. 87. Medena rosa. i 2005. zbog kišnog ljeta. Tab. doses % kg .19 2005 g. pogotovo ako se uzgajaju otporne sorte dinje. Skačkovci.).Glasnik zaštite bilja 3/2008 U toplijim godinama s manje oborina kemijska se zaštita ne provodi. drugo 18. i doza Conc.1975.

godini. godine. cubensis osobito su djelotvorni fungicidi na bazi al fosetila+ propamokarba. Santos..uzročnika plamenjače dinje. AND CURT. in OPO Ovce Pole near Sveti Nikola ( Republic of Macedonia). Velev. Acta Horticulturae. (2004): Temporal changes in pathogenicity and fungicide resistance in Pseudoperonospora cubensis populations.23 7.67% u 2004. 36% in 2005.14% u 2005. 67% in 2004 and 86. J. B. kao i metalaksila+ bakar oksiklorida.25 0. godini. A. Fitopathology bros july /aug . godini u OPO Ovče Pole u okolici Svetog Nikole. Merkuri. Varaku. Palti. Casulli.21 86. u cvatnji ili nakon cvatnje. 19% in 2004 and 84. Cordoso. B. 457. which is the causative agent of Plasmopara viticola of melon. 41:157-159. Fungicid Ridomil gold MZ 68 WP pokazao je indeks djelotvornosti 84.) ROSTOV. Fungicid Ridomil gold MZ 68 WP (metalaksil + mankozeb) je pokazao indeks djelotvornosti od 84.78%. fungicides. mogu se primijeniti neki od gore navedenih fungicida te fungicidi na bazi gore navedenih aktivnih tvari. II Generation means analysis of 5 genitors . ON MELON AND EFFICIENCY OF CHEMICAL PROTECTION During the years of 2004 and 2005. Izvedenim pokusima zaštite dinje fungicidima u 2004.30 27. godini. i 2005. propineba + iprovalikarba i dr.20 - 8. Loginova Ekaterina (1992): Bolesti pleveli i nepriateli po zelenčukovite kulturi. Sofia. Stefanov. godini. kao i na dinji u OPO Ovče Pole u okolici Svetog Nikole. mankozeba + benalaksila. i 2005. indeks djelotvornosti pri primjeni fungicida Aliette flash iznosio je 87. Za zaštitu krastavca od patogena P. nakon tri tretiranja utvrdili smo da su najveći indeks djelotvornosti pokazali fungicidi Aliette flash (al-fosetil) 87. C. 64% in 2004 and 90.14% u 2005.93 4.55 - 70. 14:249-257 Lebeda.23 21.25 0. (1994): Intherance of resistance to downy mildew (Pseudoperonospora cubensis) in muskmelon (Cucumis melo). J.92 6. 1992. a novoporasli dijelovi nisu imali zaštitu pri primjeni kontaktnih fungicida.19% i 84. godini i 86. (1975): Descriptions of Fungi and Bacteria.64% u 2004.21% u 2005.19% u 2004. The examinations have shown that fungicide Aliette flash showed the index of efficiency of 87. dinokapa. Preporučljivo je pri zaštiti dinje od napada patogena P. 78% in 2005. Fungicide Ridomil gold MZ 68 WP showed the index of 84. A.5 WP Kako se iz tablice br.36% u 2005.97 67.01 8.25 0.Phytopathology Mediterr. Fungicid Antracol combi pokazao je indeks djelotvornosti 81. u početku cvatnje. S.67 73.31 6.36% u 2005.54 70. Zemizdat . Dugogodišnjom primjenom određenih fungicida može nastati rezistentnost nekih populacija navedene gljivice.38 2. Summary Literatura Zaključak 61 . Najmanji indeks djelotvornosti je pokazao kontaktni fungicid Dithane M-45 (mankozeb) s indeksom 67. godini i 60 90.64 84. cubensis koristiti različite fungicide različitih aktivnih tvari. i 90. Scientific study PSEUDOPEROnOSPORa CUbEnSIS ( BERK. Urban. god. Nešto manji indeks tog fungicida i drugih kontaktnih fungicida bio je zbog toga što su vegetacijske sezone u tijeku ispitivanja bile s dosta oborina. D. bakar-hidroksida. 14% in 2005. F (2002): Fungal diseases of vegetable crops in Albania. na dinji u okolici Skoplja u s. U fenofazi 4 lista mogu se primijeniti fungicidi na bazi bakra ili u kombinaciji s bakrom. J. Agronomie.60 6. javlja se rezistentnost spomenute gljivice prema metalaksilu. Fungicid Antracol combi (propineb+cimoksanil) je pokazao indeks djelotvornosti od 81.42 70. C (2002): Effect of downy mildew caused by Pseudoperonospora cubensis on the total soluble solids content of melon. Key words: Pseudoperonospora cubensis.78% u 2005. Kontaktni fungicidi zbog kišovitog razdoblja u 2004.67% u 2004.91 - Shavit F 71.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Bravo 500 SC Ridomil gold MZ 68 WP Kontrola Control Dithane M-45 0. mogu se primijeniti i drugi fungicidi na bazi: propamokarba. azoksistrobina. U tijeku 2004. godini i 86. A. utvrdili smo napad patogena Pseudoperonospora cubensis . Kombinacije različitih aktivnih tvari su djelotvornije. Skačkovci. dimetamorfa + metalaksila. 731: III International symposium on Cucurbits. godini. 46. Osim navedenih fungicida. S. protection Bahariev. kiše su ispirale fungicide. cineba. godini pokazali su nešto manje indekse djelotvornosti.64% u 2004.64% u 2004. u kojoj je bilo dosta oborina. 2 vidi.27 (4): 378-383. Vidal. J. Epinat. Fungicide Antracol combi showed the index of efficiency of 81. Prema ispitivanjima Lebede i Urbana (2004). we have been evaluating the efficiency of fungicide for the protection of melon from the invasion of pathogen Pseudoperonospora cubensis (Berkeley and Curtis) Rostovzew . J. cimoksanila + famoksadona. Kasnije.36 70. god. E. i 84. Prvo tretiranje mladih dinja do fenofaze 4 razvijena lista mogu se izvesti s fungicidom Previcur (propamokarb). cineba + metalaksila. godini. bakar oksiklorida + metalaksila. Pitrat. melon. bilo je dosta porasta. godini i 70.

1 2 Sažetak Stanica za južne kulture . 5: 30-35. . njihovu prisutnost možemo spriječiti i primjenom kemijskih metoda tj. .Glasnik zaštite bilja 3/2008 Stančeva Jordanka (2000): Atlas na bolestite po zemedelskite kulturi . ali ne u tolikoj mjeri. 2000. razvoj i plodonošenje biljnih vrsta koje su cilj uzgoja te ih je stoga poželjno eliminirati odnosno spriječiti im daljnji razvoj. fizikalnih i bioloških metoda. D. odumiranjem biljke. AHAS. Herbicidi u biljci mogu utjecati na više procesa.opreme za hidroponski uzgoj povrća. maslinova ulja i tla Uvod Višegodišnje iskustvo u projektiranju i proizvodnji: .svih vrsta plastenika. metabolizam. Te vrste ometaju rast. rezultira herbicidnim učinkom tj. rezano cvijeće. Sofia-Moskva. način na koji ga inhibiraju kao i posljedice koje se javljaju kao produkt inhibicije predstavlja njihov mehanizam djelovanja. Topolovec. 20000 DUBROVNIK Centrala (020) 332-423 • Vrtni centar prodaja (020)332-403 PRODAJA: sve vrste sadnica voćaka • lončanice. Rad se nastavlja u idućem broju 62 63 .1 Stručni rad HERBICIDI I MEHANIZMI DJELOVANJA I2 Biljne vrste koje se javljaju na površinama a nisu cilj uzgoja smatramo neželjenim vrstama - korovima. Ako molekule herbicida remete i neki drugi proces. mehanizam djelovanja. Nakon apsorpcije od strane biljke.o. Ta sredstva eliminiraju neželjene biljne vrste tako što u određenim stadijima inhibiraju (ometaju) biokemijske procese neophodne za njihov rast i razvoj bez negativnog utjecaja na vrstu koja je cilj uzgoja. Način djelovanja herbicida obuhvaća sve procese koji se odvijaju od trenutka prvog kontakta herbicida s biljkom do konačnog efekta (apsorpcija listom ili korijenom.sustava za navodnjavanje Mehanizam djelovanja Iz ponude izdvajamo široku paletu supstrata za uzgoj povrća proizvodnje Klasmann-Deilmann mr.) što. T (2002): Pseudoperonospora cubensis vrlo štetan parazit na krastavcima u plastenicima i djelotvornost mjera zaštite.sustava za grijanje i prozračivanje. fotosintezu. Glasnik zaštite bilja. Marojice 4. Ključne riječi: herbicidi. Darko Topolovec. sc. Sam proces. Osim mehaničkih. ACCasa. Pensoft. sintezu aminokiselina i dr.Dubrovnik Radno vrijeme od 07 – 19 sati M. u konačnici. Agromais d. Trajčevski. Pri tomu je pojam “mehanizam djelovanja herbicida” potrebno razlučiti od pojma “način djelovanja herbicida”. sintezu masnih kiselina. Kako i na koji način to ostvaruju nazivamo mehanizmom djelovanja. učinak na taj proces predstavlja sekundarno djelovanje. Rečeno ostvaruju inhibirajući pojedine segmente odnosno spojeve uključene u te procese. . bolesti po zelenčukovite kulturi. herbicidne molekule translocirajući se do mjesta djelovanja blokiraju normalno odvijanje raznih fiziološko-biokemijskih procesa (npr.o. primjenom herbicida odnosno herbistatika. Proces koji je najviše pod utjecajem herbicida predstavlja njegovo primarno djelovanje. ukrasno bilje • presadnice sezonskog cvijeća Laboratorijske analize vina. mehanizam djelovanja. toksični učinak). translokacija floemom ili ksilemom odnosno kretanje simplastom ili apoplastom.

a sintetiziraju se u kloroplastu i citoplazmi. Selektivnost herbicida je pod utjecajem čitavog niza činitelja. Pojedine vrste su u stanju otrpjeti njihov učinak te u tom slučaju govorimo o selektivnom učinku herbicida odnosno o vrstama koje su tolerantne na pojedine herbicide.masne kiseline koja (uz katalizacije nekoliko enzima) služi kao osnova za sintezu epikutikularnog voska i suberina ili nezasićene alfa-linoleinske masne kiseline.područje vezivanja molekule herbicida. herbicide možemo svrstati u četiri osnovne skupine : inhibitore fotosinteze inhibitore biljnog rasta inhibitore biosintetičkih procesa herbicidi nepoznatog mehanizma djelovanja. Procesi detoksifikacije odvijaju se uz prisustvo čitavog niza enzima koji kataliziraju inaktivaciju molekula herbicida transformirajući ih u netoksične spojeve koje zatim biljna stanica ili eliminira iz citoplazme ili uskladišti u vakuolama ili ih ukomponira u stanične membrane. herbicidi dovode do njezina odumiranja. herbicidi ne iskazuju isti (fitotoksičan) učinak prema svim biljnim vrstama. izomeracije i redukcije te glutation-S-transferaze koje sudjeluju u procesima konjugacije. Od enzima koji sudjeluju u takvim reakcijama kao značajniji navode se citokrom p450 monooksigenaze koje sudjeluju u procesima oksidacije. Utvrđene su dvije izoforme ACCase.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Općenito. izdala novu klasifikaciju herbicida na osnovi mehanizma djelovanja. Na mladim se listovima uočavaju klorotična mjesta (destrukcija plastida). Osim anatomsko-morfoloških i fizioloških razlika između kulture i korova. Do sada su poznate dvije kemijske skupine herbicida koji inhibiraju acetil CoA karboksilazu. nastaje i zasićena masna kiselina palmitat. biotin karboksilaze. vežu se na isto područje. Posljedica inhibicije enzima acetil CoA karboksilaze je prestanak formiranja membrana i umnožavanja kloroplasta. alkil i aril hidroksilacije. između ostalog. U radu će biti iznesena podjela herbicida na osnovi mehanizma djelovanja odnosno dosadašnje spoznaje o samom tijeku herbicidnog djelovanja. Inhibitori acetilkoenzim A karboksilaze (ACCasa) 65 . karboksilaciju ili oksidaciju nekog spoja) unutar tih procesa. Nakon što se molekula herbicida veže na rečeno područje. Po toj osnovi herbicidi su razvrstani u 25 skupina označenih slovima od A do Z. Okom vidljivi simptomi na osjetljivim biljkama javljaju se već drugi dan nakon aplikacije u vidu redukcije rasta koji potpuno prestaje nakon tri do četiri dana. Tako je HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) organizacija podržana od GCPF-a (Global Crop Protetcion Federacion). epikutikularnog i kutikularnog 64 voska. Acetil CoA karboksilaza je enzimatsko proteinski kompleks sastavljen od 3 dijela. Osnovni spoj iz kojeg započinje sinteza masnih kiselina (vidi prikaz 1) je acetil koenzim A (acetil CoA). Isto tako bit će prikazan kratak osvrt na sudbinu odnosno metabolizam herbicidne molekule u biljci koji je. ariloksifenoksi propionati i cikloheksanoni. Acetil koenzim A karboksilaza (ACCasa) je enzim koji sudjeluje u procesu sinteze masnih kiselina. produktu sinteze masnih kiselina u kojem sudjeluje ACCasa. Ova potonja je manje osjetljiva na herbicide. ACCasa katalizira sintezu malonil CoA. ali na različita mjesta na tom području. dok stariji gube pigmentaciju. translociraju u meristem biljaka gdje ostvaruju svoj herbicidni učinak inhibirajući sintezu masnih kiselina preko inhibicije acetil koenzima A karboksilaze. N. u većini slučajeva. a herbicidne molekule inhibiraju samo pojedine dijelove odnosno pojedine reakcije (npr. Oba su u biljkama prisutna u većem broju izoformi. Herbicidi koji inhibiraju acetil-CoA karboksilazu se. u suradnji s WSSA (Weed Science Society of America). Enzim je nađen u svim biljnim dijelovima. svaka se skupina može dalje rasčlaniti. Iz te kiseline moguća je sinteza trans-heksadekanoinske kiseline (sudjeluje u izgradnji tilakoida) i stearata . prema mehanizmu djelovanja. ariloksifenoksi propionati se deesterificiraju u fitotoksičnu kiselinu).i O-dealkilacije. Kako se svaka od rečenih skupina odnosi na čitav niz procesa i reakcija. kvinona i drugih spojeva. dolazi do inhibicije enzima. kao i količine (doze) i vremena primjene herbicida odnosno osobina tla i klimatskih prilika. nakon što bivaju transformirani u aktivnu formu (npr. jedan od glavnih činitelja selektivnog učinka herbicida. Inhibirajući fiziološke procese u biljci. a biljka ugiba obično nakon dva do tri tjedna. Poznato je da na nezasićenu alfa-linoleinsku kiselinu. Masne kiseline imaju važnu strukturalnu i biokemijsku ulogu u biljci (sudjeluju u izgradnji staničnih membrana. Obje skupine inhibiraju isti enzim. Pet do sedam dana nakon aplikacije uočavaju se prve nekroze meristemskog tkiva. a samim time i sinteza nezasićenih i zasićenih masnih kiselina. čime se sprečava karboksilacija acetil CoA u spoj malonil CoA. diobe stanice i niz drugih procesa u kojima sudjeluju spojevi sintetizirani ovim putem. a cijeli proces se odvija uz katalizaciju nekoliko enzima od kojih najvažniju ulogu ima enzim acetil CoA karboksilaza (ACCasa). otpada 70% ukupnih masnih kiselina lista odnosno 40-80% lipidnog sadržaja kloroplasta. jedna locirana u plastidima i druga locirana u citoplazmi. ali je posebno aktivan u mladom razvojnom tkivu (korjenova kapa i lisni meristem). biotin karboksil proteinskog nosača i acetil CoA transkarboksilaze . kloroplasta. selektivnost ovisi i o procesima inaktivacije (detoksifikacije) molekule herbicida. No. spoja iz kojeg. flavoina. omogućuju propusnost membrana).

enzim acetolaktaza pronađen je i u bakterijama (Salmonella typhimurium. Vladaju li optimalni uvjeti za rast osjetljivih biljaka. u dikotiledonama se aktivna forma vrlo brzo inaktivira arilhidroksilacijom i konjugacijom. dok se u osjetljivih trava stvara glukozid ester iz kojeg se toksična forma tih herbicida brzo i lako stvara. Ako se ALS inhibitori apliciraju prije sjetve ili prije nicanja kulture i korova. 1992) ariloksifenoksi propionati cikloheksanoni Acetil CoA Malonil CoA Palmitat Stearat epikutikularni vosak i suberin alfa linoleinska kiselina trans-heksadekanoinska kis. Iako navedeni procesi prestaju nekoliko sati nakon aplikacije herbicida. Karakterističan simptom herbicida koji inhibiraju ALS je crvenilo lisnih žila monokotiledonskih biljaka (povećan nivo antocijana). Escherichia coli. Time je čitav proces sinteze navedenih aminokiselina zaustavljen. Acetil CoA karboksilaza Postojanje različitih izoformi acetolaktaze. pretpostavlja se da se molekule rečenih skupina herbicida vežu na isto aktivno kvinon mjesto enzimatsko proteinskog kompleksa (piruvat+ALS. a takav izgled poprima i čitava biljka. aril hidroksilacije i konjugacije. s različitom osjetljivošću na herbicide. AHAS) je genom kodiran enzimatski kompleks smješten u kloroplastu viših biljaka gdje katalizira sintezu razgranatog lanca esencijalnih aminokiselina valina. Mlado lišće izgleda uvelo. Iako precizni mehanizam inhibicije acetolaktaze nije poznat. Iako se molekule ariloksifenoksi propionata jednakom brzinom deesterificiraju u toksičnu kiselinu u obje skupine biljaka. Saccharomyces cerevisiae) u kojima je utvrđeno nekoliko izoformi tog enzima. AHAS) . Herbicidi koji inhibiraju ALS svoje djelovanje ostvaruju već u prvoj stepenici sinteze aminokiselina valina. Meristemsko tkivo postaje isprva klorotično a zatim nekrotizira. Aminokiseline valin. Pretpostavlja se da je selektivnost prema dikotiledonama posljedica metabolitičke inaktivacije molekule herbicida te niske osjetljivosti enzima ACCase u tim biljkama. I cikloheksanoni se u tolerantnim biljkama vrlo brzo inaktiviraju procesima sulfoksidacije. U skupinu inhibitora acetolaktaze svrstane su tri kemijske grupe herbicida: sulfonilureja. Prisustvo tog enzima je naročito uočeno u mladom meristemskom tkivu. imidazolinoni i triazolopirimidini.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Herbicidi inhibitori acetil koenzim A karboksilaze su vrlo djelotvorni u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih korovnih trava. Sintetizira se. odnosno treonina preko niza reakcija koje katalizira 4 do 5 enzima. Kako glavni fiziološki procesi kao što su fotosinteza i disanje nisu direktno pod utjecajem herbicida. leucina i izoleucina. Sulfonilureja spojevi se u tolerantnim kuturama detoksificiraju procesima hidroksilacije. vidljivi simptomi se pokazuju tek za nekoliko dana. nukleinskih kiselina (DNA). Pojednostavljen shematski prikaz sinteze masnih kiselina u biljci (modificirano prema Cobbu. dok su prema dikotiledonskim biljkama selektivni. biljke postupno odumiru. odnosno u drugoj stepenici sinteze aminokiseline izoleucina. među kojima je i ALS (vidi prikaz 2). genetičkim inženjeringom. stvaranje kultura rezistentnih na herbicide inhibitore acetolaktaze. omogućilo je. odnosno unutar 10 do 60 dana ako je rast biljaka spor. hidrolize i konjugacije već unutar 2 sata. odnosno 2-acetohidroksibutirata. one ugibaju unutar 10 dana od aplikacije. za razliku od osjetljivih korova kojima je za to potrebno i do 2 dana. u citoplazmi odakle biva transportiran u kloroplast. I različita količina apsorpcije 67 Acetolaktat sintaza ili acetohidroksi acid sintaza (ALS. diobe stanice i izduživanje mladog korijena i lišća. Herbicidi iz skupine inhibitora acetolaktaze selektivnost prema kulturama u kojima se primjenjuju ostvaruju apsorpcijom manjih količina herbicida u određenim fazama razvoja te zatim njihovom brzom metabolitičkom inaktivacijom ili je ta selektivnost posljedica prostorne izolacije osjetljivih biljnih dijelova kultura i molekula herbicida. odnosno 2-ketobutirat+ALS) čime onemogućavaju spajanje sljedeće molekule piruvata i stvaranje 2-acetolaktata. oksidacije. kao i većina enzima. osjetljivi korovi niknu i rastu dok ne utroše rezerve hrane u sjemenu. leucin i izoleucin sintetiziraju se iz spojeva piruvata. 66 Inhibitori acetolaktat sintaze (ALS. Osim u višim biljkama. Posljedica inhibicije acetolaktaze je vrlo brzi prestanak sinteze proteina potrebnih za razvoj biljke. Rast širokolisnih korova zaustavljen je u fazi kotiledona. Prikaz 1. a trava prije faze 2 lista.

Dobro propušta svjetlo i noću zadržava toplinu koju isijava zemlja. Svi tipovi ili načini zaštite bilja od nepovoljnih klimatskih utjecaja mogu se definirati kao zaštićen prostor. are considered to be unwanted species. staklom ili plastikom. Zbog djelovanja sunca. a i slabije zadržavaju noćnu toplinu. therefore it is recommendable to eliminate them. AHAS. development and fruit-bearing of plant species which are the goal of cultivation. their presence can also be prevented by chemical methods. that is. međutim lomljivo te teže od plastike. Zaštićeni prostor se. 68 69 . natkriven prozirnim materijalom. mechanism of acting. prevent their further development. folija postaje mutna i lomljiva pa se zato koristi samo jednu sezonu. točnije nevidljivih UV zraka. Except for mechanical. by using herbicides. dok se u osjetljivim rapidno deesterificiraju u toksičnu kiselinu. Zaštićeni prostori nam omogućuju raniju sjetvu. that is. Dugotrajno je. zaštićeni prostor. Znamo li koji sve čimbenici utječu na dobivanje visokih prinosa i koji su optimalni uvjeti za uzgoj pojedinih povrtnih vrsta te navedene spoznaje kombiniramo s tehničkom opremom koju posjedujemo. uglavnom je debljine 2 do 4 mm. uzgoj prijesadnica ili uzgoj kulture tijekom cijelog vegetacijskog perioda. Slabije propuštaju svjetlo od stakla. agr. Nešto su skuplje UV stabilizirane folije koje se 1 Sažetak treonin 2-ketobutirat Uvod valin izoleucin Professional paper HERBICIDES AND MODES OF ACTION I Plant species which appear on areas without being the goal of cultivation. pokriva prozirnim materijalom. čvrste i elastične. Pojednostavljen prikaz sinteze aminokiselina valina i izoleucina sa mjestom djelovanja herbicida (modificirano prema Cobbu. 1992) sulfonilureja. Key words: herbicides. osobito ako se zaštićeni prostor zimi može grijati. kao što je već rečeno.1 Pregledni rad UZGOJ POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU Povrće se osim na otvorenom može uzgajati i u zaštićenom prostoru. staklenik. i.Glasnik zaštite bilja 3/2008 odnosno različit metabolizam molekula imidazolinona. D. ovisno o tipu zaštićenog prostora. Koriste se polietenske folije jer su lagane. od sjetve do berbe. The way they do that is called modes of action. triazolopirimidini piruvat acetolaktaza Kantoci. Such means eliminate unwanted plant species in certain phases by inhibiting (interfering with) the biochemical processes necessary for their growth and development. a njegov uzgoj tako započinje znatno ranije i traje duže. vlagu zraka i tla. uz činjenicu da se pojedine djelatne tvari primjenjuju nakon sjetve a prije nicanja (prostorna izolacija) objašnjava njihovu selektivnost. Stoga se povrće uzgaja u zaštićenom prostoru. Ključne riječi: plastenik. U novije se vrijeme sve više koristi plastični materijal u obliku folija ili ploča. ACCasa. Those species interfere with growth. imidazolinoni. a također produžuju vegetacijsku sezonu. Prikaz 2. physical and biological methods. sadnju i berbu. Staklo se dugo koristi. without having any negative impact on the species which is the goal of cultivation. sastav zraka i tla). Osnovna namjena zaštićenog prostora je privremena zaštita nasada od hladnoće i mraza. U takvim objektima moguće je manje ili više mijenjati vegetacijske čimbenike (temperaturu. svjetlo. plastenicima ili staklenicima. weed. dipl. Tolerantne ih biljke sporije deesterificiraju i brzo inaktiviraju metil hidroksilacijom i konjugacijom. Summary Pokrovni materijal Darko Kantoci. moguće je mnoge povrtne kulture uzgajati i u klimatski nepovoljnom dijelu godine.ing. Uzgoj povrća u zaštićenom prostoru može trajati gotovo cijele godine.e.

30 26 . poliesterske i polikarbonatne.20 12 . Tuneli mogu poslužiti i za uzgoj prijesadnica povrtnih vrsta koje zahtijevaju manje topline (kupus.20 2-3 18 .10 4-5 20 16 .20 12 . neke možemo uzgajati tijekom jeseni. Važno je dobro izabrati kulture koje se uzgajaju u pojedinom dijelu godine kako bi se smanjili troškovi grijanja.13 25 .20 12 .20 7-9 2-3 18 10 . Nosiva armatura je u obliku lukova. Tehnički gledano. Temperatura pod dvostrukom folijom je za oko 5 °C veća nego u tunelu s jednom folijom. Njihova veličina omogućuje nesmetano kretanje i obavljanje poslova. krastavaca i tikvica. poput rajčice. I ovdje je nosiva konstrukcija lučnog oblika. u obliku tunela. Za održavanja što više temperature i noću. korabica i salata). patlidžana. matovilca. Obje varijante tunela uvijek se izvode u smjeru sjever-jug zbog što boljeg iskorištavanja sunčevog svjetla. a bolje čuvaju akumuliranu toplinu od stakla. trošit će i više energije. no najviše o financijskim sredstvima za investiranje u takvu proizvodnju i isplativost investicije s obzirom na visoke troškove energije za zagrijavanje. Temperaturna kolebanja u negrijanim tunelima vrlo su velika i ovise o vanjskoj temperaturi. iznad biljaka.2 m od razine tla tijekom kišnog dijela godine. I u stakleniku i u plasteniku moguće je uzgajati različite kulture.16 13 25 . U tablici su prikazane minimalne i optimalne temperature za klijanje sjemena te optimalne temperature za rast i razvoj biljaka. Mjesto mora biti zaštićeno od hladnog vjetra. postaviti niski tunel. Zbog znatno nižih investicija. Za sunčanog vremena temperatura u tunelu može biti viša od vanjske za 15 °C dok je za oblačnog dana temperatura u odnosu na vanjsku viša za oko 5 °C.3 mm. Prilikom podizanja zaštićenog prostora važna je i blizina vode za navodnjavanje. Razina podzemnih voda ne smije biti viša od 1. paprike. ovisno o namjeni. zaštitnih sredstava i mineralnih gnojiva. Prilikom izvedbe zaštićenog prostora treba voditi računa o izboru lokacije.18 7 . Oštećena ploča lako se može popraviti ili zamijeniti. One koje traže više temperature.16 7-9 2-3 18 . Najčešće se koriste folije debljine 0. Temperaturne vrijednosti nekih faza rasta i razvoja za neke vrste povrća u °C temperatura za klijanje sjemena optimalna za rast i razvoj minimalna optimalna danju noću 10 . izvedena od različitih materijala. dok se bočne ukopaju. na koju se postavlja plastična folija. Druge kulture. Staklenici i plastenici napredni su zaštićeni prostori.29 18 . cvjetača. Teren mora biti ravan ili blago nagnut ka jugu. Pomična strana tunela omogućuje prozračivanje tunela i otvaranja radi njege nasada.12 25 . Visoki tuneli razlikuju se od niskih samo po tome što se u njima možemo slobodno kretati i obavljati razne poslove. najlakše je prilagoditi uvjete proizvodnje i kontrolirati ih u grijanim staklenicima i plastenicima. Najjednostavniji zaštićeni prostor je niski tunel koji pokriva površinu zemlje u obliku gredice.18 12 71 Izbor i lokacija Različiti oblici Proizvodnja povrća vrsta povrća rajčica paprika krastavac salata špinat mrkva rotkvica korabica . Ploče se mogu savijati pa konstrukcija može biti lučna. a sade se na otvorenom prostoru. a imaju i izveden sustav grijanja. no ti se materijali rjeđe koriste. Prosječno traju desetak godina. mladog luka i ozimi kelja). Osobito su velika kolebanja tijekom dana i noći jer folija slabije zadržava akumuliranu toplinu od stakla ili plastičnih ploča. blizina prometnica za dovoz repromaterijala i odvoz proizvoda te ostala komunalna struktura. kelj. obično s čeonih strana.20 8 . Također se dosta koriste i plastične ploče. Povrće je moguće uzgajati u svim tipovima zaštićenih prostora. Ploče su najčešće debljine od 1 do 3 mm i znatno su lakše od stakla. no prolaskom kroz plastiku svjetlo se raspršuje što odgovara biljkama.30 18 . govorit ćemo o tehnici proizvodnje nekih povrtnih vrsta u negrijanom prostoru. mrkve. Površina krova je ravna. tunel se pokriva još jednim slojem folije. Za provjetravanje tunela otvaraju se strane na kojima folija nije ukopana u zemlju.Glasnik zaštite bilja 3/2008 koriste nekoliko godina i pritom ostaju prozirne. Moguće je unutar visokog tunela. U plastičnim tunelima povrće se uzgaja uglavnom bez grijanja tako da izbor kultura i vrijeme uzgoja određuje klima. S jedne strane tunela folija se ukopa u zemlju dok se druga učvršćuje opekama ili sličnim materijalom. Dužina može biti do 25 m.03 do 0. Raspršivanje vode po biljkama ili prskanje tunela s vanjske strane također smanjuje pad temperature u tunelu. Pokriveni su folijom ili plastičnim pločama. zime i ranog proljeća u negrijanim tunelima (ozima salate. Tlo i zrak u tunelima se mogu grijati bioenergetskim materijalom. Lukovi su obično širi od 3 m i visoki oko 2 m. Izbor tipa zaštićenog prostora ovisi o izboru kulture i tehnici uzgoja.25 15 . samo dio vegetacijskog perioda mogu biti u 70 negrijanom tunelu. ali znatno jača nego kod niskog tunela.30 26 .14 2-3 20 15 .30 18 . peršina. špinata. Poznavajući zahtjeve pojedinih kultura za toplinom. rotkvice. Otporne su na djelovanje mikroorganizama. Još postoje ploče od pleksistakla i polistirolne folije. Svjetlo propuštaju gotovo poput stakla.

a u fazi savijanja glavica još više.studeni) sije se krajem svibnja. Rajčica Za rast salate optimalna je relativna vlaga zraka 75 do 85%. a ispod 10 °C prestaje rasti. protected space Summary Krastavac ANTONIO . U negrijanom zaštićenom prostoru salata se može uzgajati u 2 turnusa u kontinentalnom području ili u 3 turnusa u priobalju. planting and harvesting. uz 65 do 70% vlage zraka. presadnice povrća • KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA I SISTEMI NAVODNJAVANJA: projektiranje. iskopi. Srednji turnus traje najduže. Nakon nicanja pa do pojave prvog pravog lista održava se niža temperatura. izvođenje i održavanje. dendrološki materijal. Sadi se kada je temperatura tla najmanje 18 °C. Sadi se u negrijane zaštićene prostore krajem travnja. Folija se postavlja u prvoj polovici rujna. Berba sitnoplodnih sorata počinje za 40 do 60 dana. zemljani radovi. Temperatura tla u vrijeme sadnje treba biti oko 16 °C. za proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim repromaterijalom. Skidanje folije ovisi o vanjskim temperaturama (u kontinentalnim krajevima početkom lipnja). Biološki je minimum za neke sorte 15 °C. a kasnije se povećava. loznih cjepova i ukrasnog bilja • BILJNA PROIZVODNJA: sadnice maslina iz vlastitog matičnog nasada. The protected spaces enable us earlier sowing. ovisno o podneblju.Split . U isto vrijeme.Hrvatska 72 73 . Folija se postavlja u rujnu. Sjetva se obavlja 8 do 10 tjedana ranije. transport i građevinska mehanizacija d. uz relativnu vlagu zraka od 70%. Za jesenski uzgoj direktno se sije (bez uzgoja prijesadnica) u lipnju. Surveying paper Salata Paprika CULTIVATION OF VEGETABLES IN PROTECTED SPACE Besides in an open space. Prijesadnice se uzgoje tako da se sjeme odmah sije ili se biljke pikiraju u tresetno-zemljane blokove ili lončiće. Folija se može skinuti kada su jutarnje temperature iznad 14 °C. a poslije pikiranja 22 do 25 °C danju i oko 20 °C noću.hr • VRTNI CENTAR „ANTONIO-BRNIK“: veleprodaja i maloprodaja voćnih sadnica. ne ispod 14 °C. a zatim iduća tri tjedna više. a u priobalju početkom listopada. Folija se skida kada su vanjske temperature iznad 22 °C.TRADE 21000 SPLIT. Kod temperatura ispod 15 °C rajčica odbacuje cvjetove. Kada se kotiledoni (prvi listići) razdvoje pa do pikiranja. odnosno u drugoj polovici travnja (u priobalju u ožujku). a u priobalju 20 do 25 dana ranije. sezonsko cvijeće. especially if the protected space can be warmed up during wintertime. Berba počinje već krajem svibnja ili početkom lipnja i traje cijelo ljeto. U kontinentalnim krajevima to je prva polovica travnja. a sije početkom lipnja. za sunčanog 28 do 29 °C.Glasnik zaštite bilja 3/2008 Za uzgoj prijesadnica najpovoljnije temperature kreću se između 22 i 25 °C danju i 15 °C noću. Optimalna temperatura za oprašivanje je 18 do 21 °C. 18 do 20 °C danju. Berba počinje krajem svibnja. vegetables can be cultivated in protected space as well. and also they prolong the vegetational season. Prijesadnice se uzgajaju u grijanom prostoru. Optimalna vlažnost zraka kreće se od 80 do 90%. a 12 do 14 °C noću. 18 do 20 °C. Ako se u kontinentalnom području sadi u rujnu. Do početka plodonošenja održavaju se niže. centrala: (021) 453-340 • fax: (021) 374. Temperatura tla za pikiranje treba biti 18 do 20 °C uz relativnu vlagu zraka od 85%. a tijekom plodonošenja više temperature. dolazi za berbu u prosincu. ili duže.početak studenog) sadi se u prvoj polovici srpnja. a sadi u prvoj polovici srpnja. in polythene greenhouses or hothouses. 10 do 12 °C danju i 4 do 5 °C noću. Za berbu u jesen (rujan .o. a zatim 22 do 25 °C danju i 18 do 20 °C noću. a u priobalju u ožujku.o. Temperatura tla ne smije biti niža od 17 °C. Optimalna temperatura za cvatnju i oplodnju je 25 do 28 °C. a ispod 10 °C dolazi do znatnih poremećaja u rastu. potrebne su niže temperature. Brnik 5 • tel. Rokovi za sadnju rajčice u negrijane zaštićene prostore ovise o podneblju u kojem se sadi. Neposredno nakon sadnje održavaju se niže temperature. deponiranje. u priobalju su moguća tri turnusa. U kasnijem rastu optimalna temperatura za oblačnog vremena je 21 do 23 °C. od sadnje do berbe. Key words: polythene greenhouse. Cultivation of vegetables in protected space can last almost through entire year. Pri formiranju rozete temperatura se opet snižava. • GRAĐEVINSKA OPERATIVA: niskogradnja. oko tri mjeseca. Za oblačnog vremena optimalne se temperature održavaju za 6 do 8 °C niže. export-import .780 E-mail: tajnica@antonio-trade. Berba traje do polovice studenog. Optimalna temperatura za cvatnju i oplodnju kreće se oko 25 °C pri 60% relativne vlage zraka. Nakon nicanja pa do pikiranja održava se temperatura od oko 20 °C. a krupnoplodnih 60 do 70 dana poslije sadnje. Za berbu u jesen (rujan . Sije se u drugoj polovici siječnja u grijanom prostoru. hothouse. Na istoj površini idući turnus dolazi za berbu početkom travnja.

Maksimalan broj tretiranja u toku vegetacije je 4 puta. a kreću se od 7-12 dana. krastavac. Uskoro se očekuje proširenje dozvole na kupusnjače. lenticela i korijena. Plodovi postaju veći. ulja. rajčica. Primjenom u početku vegetacije. Aktivna tvar pokazuje izuzetnu efikasnost na klijanje spora. Najbolji rezultati se postižu ukoliko se primjeni preventivno. To će pomoći biljci da se zaštiti od hladnoće i ozeblina.o. proteina. Tijekom rasta biljke. a kvaliteta i urod se povećavaju. ulja i proteini. šećera. U kratkom periodu enzimi će potaknuti biljku da proizvodi vlastiti antifriz proteine = AFP i antifriz aminokiseline = AAA. cvatnje i razvoja plodova. Samoborska cesta 147 10090 Zagreb tel. Revus i Pergado ne pokazuju nikakva fitotoksična svojstva. U krumpiru.o. Potrebno je dva tjedna kako bi se navedeni procesi dovršili. dok u drugim kulturama preporučujemo mandipropamid u kombinaciji s mankozebom (Revus MZ) ili folpetom (Pergado) kao pravi vinogradarski fungicid. a primjena na kraju faze razvoja listova povećava otpornost od oštećenja uzrokovanih ranim jesenskim zahlađenjima. duhan te vinova loza. vitamina i minerala. Svi enzimi i minerali u biljku će ući putem stoma. a pupoljcima će se povećati otpornost na previsoke i preniske temperature. sjajniji i ukusniji. intenziteta porasta i količine oborina. Fungicidi su registrirani u Hrvatskoj za suzbijanje bolesti na važnijim kulturama kao : krumpir. vitamini. rajčici i krastavcu dozvolu ima mandipropamid kao samostalna aktivna tvar (Revus 250 SC). CROPAID NPA / Natural Plant Antifreeze / CROPAID Prirodni biljni antifriz otpornost na smrzavanje i hladnoću do . dokazano je izuzetno dugo rezidualno djelovanje Revusa i Pergada. bez obzira što aktivna tvar ima kurativna svojstva. kulture. Kao posljedica. Razmaci između prskanja zavise od pritiska bolesti. Aktivna tvar ima odlična translaminarna svojstva (prelazak s jedne na drugu stranu lista).7°C KAKO DJELUJE CROPAID NPA CROPAID je proizveden od Thiobacillus subspecies bakterija i minerala koji u specijalnoj formuli čine proizvod koji je PRIRODAN i SIGURAN za okoliš. povećava se otpornost biljke na ozljede zbog kasnih proljetnih zahlađenja. teži. salatu. Čvrsto vezanje za kutikulu lista osigurava odličnu otpornost na ispiranje kišom. aplikacijom pravilne doze u pravo vrijeme. koristeći minerale koje joj pruža CROPAID. tijekom pupanja. 75 74 . Toksikološka svojstva su vrlo povoljna i fungicidi su dozvoljeni u integriranoj zaštiti bilja kao i u plastenicima gdje se koristi biološka zaštita. dolazi do izrazitog povećanja uroda i kvalitete. Snižava točku smrzavanja pa omogućuje biljci povećanje otpornosti na ozljede od hladnoće. Primjena u vinovoj lozi preporučuje se 2-4 puta u toku vegetacije zavisno od potrebe. Za daljnje obavijesti i stručne savjete obratite se na: Syngenta Agro d. Razmaci između prskanja u fazi intenzivnog pritiska bolesti s dosta oborina trebaju biti 7-10 dana. Pergado (mandipropamid + folpet) u zaštiti vinove loze pokazuje najbolje djelovanje iza faze zametanja grozdića i usporenog rasta mladica. Ove proteine biljka će upotrijebiti i konzumirati te pretvoriti u potrebne joj spojeve kao što su šećeri. luk i sl.Revus SC 250. izuzetno učinkovitu na gljivice iz skupine plamenjača (peronospora). U nizu pokusa kad je završena faza intenzivnog rasta biljke. 2. rast micelije i sporulaciju. Formula CROPAIDA je pažljivo stvorena za absorbciju od strane listova i korijena biljke. U kratkom vremenskom periodu biljka reagira povećanjem metaboličkog rasta i povećanjem sadržaja antifriz amino kiselina. Za zaštitu rajčice preporučujemo prije berbe kombinaciju s mankozebom (Revus MZ). Bakterije će nastaviti djelovanje na površini biljke i u tlu te crpiti minerale iz tla i zraka kako bi pružile više hrane za biljku. nakon toga se teško ispire kišom. kako sami tako i u kombinaciji sa standardnim pesticidima koji se koriste u spomenutim kulturama. Primjena CROPAIDA na plodonosne biljke u jesenskom razdoblju smanjiti će opadanje lišća. Fungicidi Revus i Pergado imaju odlična svojstva prianjanja na zelene dijelove biljke odakle se aktivna tvar apsorbira u površinski sloj i veže za voštane materije lista gdje čini nepremostivu barijeru za gljivice iz skupine plamenjača. CROPAID PRUŽA biljci nekoliko prednosti: 1. 013887 670 3. špinat. a u vrijeme berbe zbog kratke karence (3 dana) mandipropamid kao samostalnu aktivnu tvar . U zaštiti krumpira preporučujemo Revus 250 SC i Revus MZ koji su pozicionirani u fazi najvećeg pritiska bolesti (nakon formiranja cime). CROPAID se primjenjuje pomiješan sa vodom (omjer približno 1/200) atomizirano poprskan po lisnoj površini. biljka će u kratkom vremenskom periodu reagirati stvaranjem AFP (ANTIFRIZ PROTEINA) i AAA (ANTIFRIZ AMINIKISELINA) čime će se povećati njena otpornost na hladnoću i smrzavanje. Unutar biljke povećati će se fotosinteza i osmotski tlak. prije simptoma bolesti. Dovoljno je da se kapljica sredstva osuši na listu (1 sat).Glasnik zaštite bilja 3/2008 REVUS i PERGADO novi fungicidi Syngente za suzbijanje plamenjača Fungicidi Revus i Pergado sadrže u sebi novu aktivnu tvar mandipropamid.

Ako to nije moguće primijenite sredstvo u vrijeme kada je najtopliji dio dana. trešnji. Koncentrirani CROPAID ima kiselu pH vrijednost 1. To je ovisno o starosti biljke.Glasnik zaštite bilja 3/2008 4. salati. a u nekim slučajevima grijanje možda neće ni trebati. genetici. Stoga biljka može odolijevati vrućini i hladnim uvjetima bolje. krumpiru. Svaka biljka ne može proizvesti antifriz proteine i aminokiseline. vinovoj lozi. kruški. pšenici. nektarini. no ukoliko ima tu sposobnost CROPAID će ju potencirati. CROPAID ne uzrokuje promjene u habitusu biljke.hr fax: 022.t-com. rezanom cvijeću. orahu. paprici. CROPAID neće djelovati ako je biljka već pod stresom od hladnoće. Za najbolju zaštitu primijeniti CROPAID 2 dana prije hladnog vremena. zobi.t-com. ječmu. Stupanj zagrijavanja tada može biti smanjen. okolini. Lišće postaje deblje i zdravije. citrusima i voću kojemu ne pada lišće.. a za najbolje rezultate uvijek koristiti nekloriranu vodu. Thiobacillus ssp. jedna aplikacija bar 6 sati prije smrzavanja dati će dobru zaštitu. pastrnjaku.9-2.34 75 700 DALMACIJA: e-mail: plodovi.331 972 tel: 098 347482 VODIČ ZA KORISNIKE: OPĆE INFORMACIJE Primjenjuje se prskanjem atomizirane maglicu preko cijele biljke dok se pripremljena količina škropiva ne potroši.hr fax : 01. osim u slučaju ako nakon primjene padne jaka kiša. 76 CROPAID može reducirati točku smrzavanja biljke za 7°C 77 . CROPAID ĆE DATI BOLJE REZULTATE NA ZDRAVIM BILJKAMA. mrkvi. raži. uvjetima i temperaturi tla te primijenjenim gnojivima. PLODOVI ZEMLJE: www. lješnjaku. Za sve aplikacije razrijediti CROPAID sa vodom. a kao što je opisano privremeno će pomoći biljci do 15 dana od primjene. plavom patlidžanu. primijeniti pri cvatnji i nastaviti prskati svakih 15 dana. Izaberite mirno vrijeme za primjenu CROPAIDA. rajčici. Primjenjuje se na travnjacima. kupusnjačama.zemlje@si.plodovizemlje. grahu. grašku. slanutku. CROPAID daje biljci veću fotosintetsku sposobnost. bakterije uzimaju slobodan dušik iz zraka u tlo i na godinu u tlo vežu oko 60-80 kg/ha čistog dušika. marelici. Kad se CROPAID primjeni u tlo. A NEĆE IZLIJEČITI EVENTUALNE OZLJEDE NA BILJCI. jabuci. Da bi se poboljšala kvaliteta i prinos. kućnim i vrtnim lončanicama. kiwiju.hr ZAGREB: e-mail: plodovi-zemlje@zg.. šljivi.1 i ne smije se miješati sa kemikalijama i pesticidima sa pH većim od 7 ili sa močivima jer bi moglo doći do blokade opreme za pulverizaciju pa bi CROPAID izgubio efekt.00 h pri temperaturi iznad 12°C za bilje u zatvorenim prostorima i iznad 9°C za biljke otvorenih prostora. Preporuča se primjena u vremenu 10 -16. ISKORISTIVOST PAKIRANJA 1 l CROPAIDA će ovisiti o: a) atomizirajućoj sposobnosti prskalice b) veličini biljke c) površini biljke d) razmaku među biljkama U staklenicima će CROPAID povećati otpornost biljaka na hladnoću i ozljede. jagodama. CROPAID će biljci pružiti zaštitu nakon 6 sati od primjene. Sve to čini biljku otpornijom i jačom za vanjske neželjene ozljede. To povećava osmotski tlak te ulaz vode i hranjiva u korijen biljke. CROPAID će imati različiti efekt na različitim biljkama. snižava pH tla.

Pored aktivnog stanja u uzgoju poduzeće „Kaštelanski staklenici“ d. za začine i napitke. Franje Tuđmana bb 21216 Kaštel Štafilić 78 79 . • prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu. cvijeća. salata i rajčice kao i uzgojem sadnica maslina. prodaja i iznajmljivanje vlastitih nekretnina.Glasnik zaštite bilja 3/2008 http://www. oraha i sl.staklenici. • skladištenje roba.d. • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji. bavi se uzgojem ranog povrća: krastavaca.hr Poduzeće „Kaštelanski staklenici“ d. • kupnja.hr Uprava (Knežine): Ivana Pavla II 404 21216 Kaštel Štafilić Pogon (Resnik): Ulica dr. ukrasnog bilja i rasada.d. registrirano je i za obavljanje slijedećih djelatnosti: • uzgoj povrća. • vanjskotrgovinski promet uvoza sredstava za zaštitu bilja isključivo za vlastite potrebe i ostale djelatnosti Telefoni: Centrala (Knežine): +385 (21) 896 316 Pogon (Resnik): +385 (21) 895 121 Fax: +385 (21) 896 383 E-mail: staklenici@staklenici. • uzgoj voća. paprike. • trgovina na veliko i malo.

If the quoted article was written by more than three authors. a navodi se prezime i prvo slovo imena autora (kod žena puno ime).t-com. Mjesto gdje prilozi dolaze u tekst treba označiti na vidljiv način. Neposredno ispod sažetka treba navesti tri do pet ključnih riječi. drawings. Right under the summary three to five key words must be stated. diagrams and pictures) are enclosed separately. 81 . a u tekstu se treba pozivati na svaki prilog.com. Disketi treba priložiti i jedan otisnuti primjerak rada. It is recommended to write in Word (Microsoft) programme. A printed copy of work should also be enclosed together with the floppy/CD-ROM. 2005).. info@zastitabilja. Every discussion must have a short summary in Croatian and English. The herald of plant protection The headline of the article should be as short as possible. Naslov rada treba biti što kraći. Jakićeva 1. autorski pregledi.hr. 10000 ZAGREB. Prilozi (tablice. Obavezan je font Arial. Svaka rasprava mora imati kratak sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. ” is added. te izlaganja sa stručnih i znanstvenih skupova.com. The papers are subject to review. authors’ reviews and expert papers are published. as well as other thematically acceptable articles.hr. Article can also be sent by electronic mail on e-mail: zadruzna. veličina 11pt. godina i naslov rada. dijagrami i slike) se prilažu zasebno.stampa@zg.d. A list of References should be arranged alphabetically. Jakićeva 1. Rad se predaje uredništvu u dva primjerka. at the end of the work. d.t-com. Supplements (charts. and diagrams. journal or edition. and “et all.. The names of those authors that are quoted in the text and the year of publishing must be stated (in brackets: Kantoci. “Zadružna štampa”. the surname of only the first one is mentioned. to use Word (Microsoft) or Excel (Microsoft) for charts. 2005). stručni radovi. Predaja rukopisa na disketama/CD-ima: rukopis s prilozima može se Uredništvu dostaviti i na disketi/CD-u. year and headline. Autorima citiranim u tekstu navodi se prezime i godina objavljivanja (Kantoci.Glasnik zaštite bilja 3/2008 UPUTE AUTORIMA U časopisu GLASNIK ZAŠTITE BILJA se objavljuju sve kategorije znanstvenih radova. kao i drugi tematski prihvatljivi članci. na kraju rada. broj strane i mjesto izdanja. za tablice koristiti Word (Microsoft) ili Excel (Microsoft). References should be written without ordinal number. The original (up to 15 typed pages) should have all the pictures. Ako je citirani rad napisalo više od tri autora. followed by the year of publishing (in brackets). d. a šalje na adresu: Uredništvo časopisa GLASNIK ZAŠTITE BILJA “Zadružna štampa”. crteže i dijagrame. te godina objavljivanja (u zagradama). Ispod naslova navode se imena i prezimena autora. U popisu literature autori se navode abecednim redom.hr SADRŽAJ I OPSEG RUKOPISA CONTENT AND VOLUME OF ARTICLES SEPARATI 80 Svakom autoru dostavit će se 1 primjerak časopisa Glasnika zaštite bilja. Titles and addresses should be indicated on a separate sheet of paper. Radovi podliježu recenziji. info@zastitabilja.stampa@zg.hr INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS In the GLASNIK ZAŠTITE BILJA /The herald of plant protection/ journal all categories of scientific papers. Preporuča se pisanje rada u Word (Microsoft) programu. Radovi se mogu poslati i elektroničkom poštom na e-mail: zadruzna. Original rada (do 15 stranica sa svim prilozima) treba imati sve slike. časopis ili izdanje. Titule i adrese navode se na posebnom listu papira. Ispred referenci ne stavljati redne brojeve. navodi se prezime prvog autora uz oznaku i sur. Supplements must have reference in the text. The article should be delivered to the editorship in two copies and sent to the address: The editorship of the Glasnik Zaštite Bilja journal. HR-10 000 Zagreb Articles delivered on floppies/CD-ROM: Articles with supplements can be handed to the Editorship on floppies as well. OFFPRINTS To each author of the article one copy of the GZB journal will be delivered. number of the page and publishing place.d. Under the headline the name and surname of the author should be pointed out. surname and first letter of the authors name (whole name for women).

Vinogradska 4. Kralja Zvonimira 15. Ribara 15. 035/363-832 Dervišaga. N. Gornja Bebrina 69. 043/427-194 Hercegovac. Alojza Stepinca 32. Sv. 048/891-474 Veliki Zdenci. M. 034/266-190 Trenkovo. Požeška 80. 034/411-471 Slavonski Brod.L.Radićeva 3.Gradiška PODRUŽNICA POŽEGA Pavla Radića 44. 033/728-234 Pitomača. 034/231-696 Požega. 031/391-011 Čepin. 035/425-056 Vetovo. Franje Strapaca 97. Ljudevita Gaja 75. 035/371-231 Šemovci.Radića 99. Strossmayerova 157. Velička 1. 034/248-933 Antunovac. 034/263-081 Sibinj. 031 /810-543 Virovitica. Đurđevačka cesta 16. 034/267-342 Kaptol. Starčevića 75. V. 034/436-346 Ivanska. 035/345-018 N. Kralja Tomislava 133. Moslavačka 55 a. 035/226-295 Sikirevci.Mažuranica 27a. 031/832-024 Caglin.Nazora 12.Stepinca 129. Bodovaljci 87.Vinogradska 25. 035/466-198 Našički Markovac. Požega Tel: 034/211-580 Fax: 034/211-050 82 .Baruna Trenka 28. 031/381-744 Crnac. 034/431-100 Gradac. Mitrovica 3. 043/531-757 Badljevina. Bana I. 035/436-736 Trnjani. A. Mitrovica 11. 035/384-305 Đakovo.Starčevića 1. 043/381-057 Pakrac. 033/782-960 Đurđevac. 035/387-207 Lužani . Glavna 33. 048/897-581 Virje. Končanica bb. 034/211-009 Ferovac. Kolodvorska 37. A.Hrvatskih Branitelja 4. 031/699-039 Đakovački Selci. 035/422-667 Okučani. A. I. 034/236-009 Budimci. 034/221-233 Vladislavci.Požeška 7. Kralja Tomislava 33. Dežanovac 277. 048/897-581 Gudovac 132a. Kralja Tomislava 67. Matije Gupca 20. 043/381-079 Končanica. 031/833-031 Bodovaljci.Preradovićeva 69. Gradiška. Jelačića 178. Marka 50.S. Augusta Cesarca 1.Radića 148. 043/231-329 Budrovci.S.J. Narta 260. Dežanovac 264. 035/483-194 Dežanovac. 035/351-524 Prvča. 043/524-490 Garešnica. 048/811-335 Virje. Gupca 26. Trg kralja Tomislava.Pavla Radića 44. 043/238-065 Sisak. 043/325-289 Nova Kapela. 033/683-062 Staro Petrovo Selo. 031/693-303 Gornja Bebrina. 035/482-606 Stari Perkovci. N.Radića 145. 043/887-209 Narta. S.Tesle 17 . 043/716-011 Bjelovar.044/545-104 PRVČA PZ Baruna Trenka 28.MALOPRODAJNE PRODAVAONICE: Nova Gradiška. B.Vladimira Nazora 48. 035/330-065 Dežanovac. B. Braće Radića 2. Matije Lovraka 43.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->