Tih 12 polustepena su podeljeni po nekoj zvucnosti. Stvorene su skale po 8 tonova koje se zovu oktave.

Svaki ton u oktavi ima svoje ime: prima-sekunda-terca-kvarta-kvinta-sekstasepta-oktava. U tom rasporedu nije razlika izmedju dva susedna tona uvek ceo stepen, vec (zbog gorepomenute fizike i toga sto su prima i oktava dva ista tona izmedju kojih ima 12 a ne 16 polustepena) moraju da se pojave dva puta po dva tona izmedju kojih je razlika samo polustepen. U zavisnosti gde se nalaze ti polustepeni u ovoj skali, razlikuju se durske i molske skale. Prvobitno su ih tako podelili, jer durske zvuce 'veselo' a molske 'tuzno'. U durskim skalama polustepena razlika je izmedju terce i kvarte i izmedju septe i oktave. U molskim ('cistim' molskim, ili kako se pravilno zovu - prirodnim molskim) je ta polustepena razlika izmedju sekunde i terce i izmedju kvinte i sekste. Tu se nalazi objasnjenje za one 'veliku' i 'malu' tercu o kojima je Svemirko govorio - ako pogledate (i prebrojite) dursku skalu, razlika izmedju prime i terce je 2 stepena, a u molskoj je ta razlika 1 ipo stepen. Akord se uvek sastoji iz prime, terce i kvinte. Samo je pitanje da li je dur ili mol... muzicke cistunce - govorim o akordu od tri tona!) (za

Postoje dopunjeni akordi, kada se na ove tri note doda na primer septom, pa se dobije tzv. durska sedmica (oznaka u akordima je samo 7, na primer C7 - sastoji se iz nota C-E-G-A#), a postoje i zamenjujuci akordi, gde se na primer kvinta zameni sekstom ili septom...

Moram malo da te ispravim... Ta popularna sedmica se muzicki zove SEPTakord i kradi se kada se na kvintakord doda Septa (7) na osnovni ton.... Ti si napisao seksta.... I ima jos jedna greska muzicki gledano..... C7 koji se cesto koristi se sastoji od kako sam gore rekao kvintakorda C-E-G i septe u odnosnu na osnovni ton a to je ton H, a nikako ton A ! Mali durski septakord zovu ga jos i dominantni septakord koji je dobio skracenicu sa 7 je u ovom primeru C-E-G-B (nepravilno je reci i Hes). Ti si napisao C-E-G-Ais.... sto zvuci identicno, ali se veoma razlikuje u pisanju na notnom sistemu, i razlikuje se kada se govore note.... Mislim i nelogicno ga je zvati septakord a da nema nigde septe ----------- Dopuna: 18 Mar 2006 12:04 --------Evo da dopunim malo vezano za razne akorde na primeru tona C.... Sreo sam mnoge ljude koji sviraju gitaru a da ne koriste recimo C maj... cak i ne znaju za taj akord..... Evo skoro svih koji mi padaju sad napamet.... Napomena: Velikim slovom se obelezava durski akord, a malim slovom molski akord... medjutim radi neke preglednosti moze se naci da kod mola ljudi ubacuju i dodata mol.... npr. c-mol, mada moze i samo malo slovo c. -Durski kvintakord C - E - G (Oznaka veliko C)

-Molski kvintakord C - Es - G (Malo c) -Prekomerni durski kvintakord C - E - Gis (C (+5) prekomerna zbog prekomerne kvinte) -Umanjeni durski kvintakord C - E - Ges (C (-5) zbog umanjene kvinte) -Prekomerni molski kvintakord C - Es - Gis (c (+5) prekomerna zbog prekomerne kvinte) -Umanjeni molski kvintakord C - Es - Ges (c (-5) zbog umanjene kvinte) -Durski kvintakord sa dodatom velikom nonom C - E - G - D (C 9) -Molski kvintakord sa dodatom velikom nonom C - Es - G - D (c9) -Durski kvintakord sa dodatom velikom sekstom C - E - G - A (C6) -Molski kvintakord sa dodatom velikom sekstom C - Es - G - A (c6) -Durski kvintakord sa dodatom undecimom C - E - G - F (C4) -Molski kvintakord sa dodatom undecimom C - Es G - F (c 4) -Durski kvintakord sa dodatom velikom sekstom i nonom C-E-G-A-D (C6/9) -Molski kvintakord sa dodatom velikom sekstom i nonom C-Es-G-A-D (C6/9) Septakordi -Veliki durski septakord C - E - G - H (C maj) -Mali durski septakord (dominantni septakord) C - E - G - B (C7) -Veliki molski septakord C - Es - G - H (c maj) -Mali molski septakord (opet dominantni) C - Es - G - B (c7) -Poluumanjeni durski septakord C - E - Ges - B (C7(-5)) -Poluumanjeni molski septakord C - Es - Ges - B (c7(-5)) -Prekomerni veliki durski septakord C - E - Gis - H (C maj(+5)) -Prekomerni veliki molski septakord C - Es - Gis - H (c maj (+5)) -Umanjeni durski septakord C - E - Ges - Heses (Heses zvucno jednako tonu A) (C dim) -Umanjeni molski septakord C - Es - Ges - Heses (Heses zvucno jednako tonu A) (c dim) -Mali prekomerni durski septakord C - E - Gis - B (C7(+5)) -Mali prekomerni molski septakord C - Es - Gis - B (c7(+5)) -Umanjeni durski septakord C - E - Ges - B (C7(-5)) -Umanjeni molski septakord C - Es - Ges - B (c7(-5)) -Dominantni durski septakord sa dodatom undecimom C - E - G - B - F (C7/4) -Dominantni molski septakord sa dodatom undecimom C - Es - G - B - F (c7/4) - Dominantni durski septakord sa dodatom velikom sekstom C - E - G - B - A (C7/6) - Dominantni molski septakord sa dodatom velikom sekstom C - Es - G - B- A (c7/6) NONAKORDI (petozvuci) -Dominantni durski nonakord C - E - G - B - D (C7/9) -Dominantni molski nonakord C - Es - G - B - D (c7/9) -Dominantni durski nonakord sa izbacenim osnovnim tonom E - G - B - D (C9) -Dominantni molski nonakord sa izbacenim osnovnim tonom Es - G - B - D (c9) -Dominantni durski nonakord sa prekomernom nonom C - E - G - B - Dis (C7(+9)) -Dominantni molski nonakord sa prekomernom nonom C - Es - G - B - Dis (c7(+9)) -Dominantni durski nonakord sa dodatom velikom sekstom C - E - G - A - B - D (C7/9/6) - Dominantni molski nonakord sa dodatom velikom sekstom C - Es - G - A - B - D (C7/9/6) -Nonakord sa velikim durskim septakordom u osonovi C - E - G - H - D (C maj/9) -Nonakord sa velikim molskim septakordom u osonovi C - Es - G - H - D (c maj/9) -Prekomerni dominantni durski nonakord C - E - Gis - B - D (C 7/9(+5)) -Prekomerni dominantni molski nonakord C - Es - Gis - B - D (c 7/9(+5)) -Umanjeni dominantni durski nonakord C - E - Ges - B - D (C 7/9(-5) ) -Umanjeni dominantni molski nonakord C - Es - Ges - B - D (c 7/9(-5) ) -Prekomerni dominantni durski nonakord sa malom nonom C - E - Gis - B - Des (C 7/-

9(+5)) -Prekomerni dominantni molski nonakord sa malom nonom C - Es - Gis - B - Des (c 7/9(+5)) -Umanjeni dominantni durski nonakord sa malom nonom C - E - Ges - B - Des (C 7/-9(5)) -Umanjeni dominantni molski nonakord sa malom nonom C - Es- Ges - B - Des (c 7/-9(5)) -Dominantni durski nonakord sa malom nonom i dodatom sekstom C - E - G - A - B - Des (C 7/-9/6) -Dominantni molski nonakord sa malom nonom i dodatom sekstom C - Es - G - A - B Des (c 7/-9/6) Undecimakordi (sestozvuci) -Durski undecimakord C - E - G - B - D - F (C 7/9/11) -Molski undecimakord C - Es - G - B - D - F (c 7/9/11) -Durski undecimakord sa prekomernom undecimom C - E - G - B - D - Fis (C 7/9/+11) -Molski undecimakord sa prekomernom undecimom C - Es - G - B - D - Fis (c 7/9/+11) -Durski undecimakord sa umanjenom undecimom C - E - G - B - D - Fes (C7/9/-11) -Molski undecimakord sa umanjenom undecimom C - Es - G - B - D - Fes (c7/9/-11)