P. 1
Alfred Adler - Psihologija djeteta

Alfred Adler - Psihologija djeteta

|Views: 55|Likes:
Published by Sandra Nedic

More info:

Published by: Sandra Nedic on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2011

pdf

text

original

J.U.

UNIVERZITET U TUZLI

FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA - PSIHOLOGIJA

ALFRED ADLER PSIHOLOGIJA DJETETA
PEDAGOGIJA - PSIHOLOGIJA

JAHIĆ AZRA
POZICIJA DJETETA U PORODICI
Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu

potresima podložna duša. Među djecom u školi često nailazimo na lijeno.To obrazovanje grupa služi. Tako. Ako dijete pogrešno interpretira neku situaciju ili svoju sposobnost da ovlada nekom posebnom situacijom. Koliko smo puta vidjeli dvoje djece u porodici od kojih je jedno milo a drugo nevaljalo ! Roditelji ne umiju sebi da objasne takve suprotnosti u istoj porodici. da se stalno predaje sanjarenjima i maštanjima u kojima se samo pojavljuje kao veliko i nadmoćno. prijekor. ustanoviće da se ono sobom peviše bavi. sve dok se ne koriguje prvobitno djetinje pogrešno tumačenje. Individualna psihologija se potrudila da pokaže da se uticaj sredine uvijek može prepoznati u greškama koje čini dijete.lažljivo dijete je uvijek u sferi uticaja neke dominantne odrasle osobe koja okrutnošću i strogošću pokušava da izliječi dijete od nepoštenja.info .da zadatke obavljaju u saradnji s drugima i da se sa socijalnog stanovišta pokazuju sasvim opštekorisni.kojoj je potrebna ova ispoljena bezosjećajnost da bi se zaštitila od patnje i bola. U izvjesnom smislu svako osjećenje socijalne privrženosti uvijek je i odraz tjelesne slabosti. npr.Kod ljudskih bića.U svojim snovima oni su junaci koji sve druge potčinjavaju. živi u svijetu svoje mašte i ni na trenutak ne ispunjava neku težnju ka nadmoćnosti. dijete dobija određeno mnoštvo pravila ili formula koji usmjeravaju njegovo ponašanje i određuju njegove reakcije na razne situacije. nužna za prilagođavanje. pa usljed toga izbjegava sva sredstva i mogućnosti zaa postizanje boljih rezultata.4study. disciplinu. ne prima znanje.iza toga se obično krije vanredno osjetljiva. Dijete . Ako čovjek uspije da nađe načina kojim će ovakvo dijete navesti da progovori. neuredno dijete uvijek je u sjenci neke osobe koja sređuje njegove stvari i predmete. Vaspitanje djeteta ne smije započeti prerano. Ako stvar preispitamo. U toku tih godina života kod njega se mora razviti osjećanje za zajednicu i sposobnost za preorijentisanje. dobrim ponašanjem samo zadovoljava svoju težnju ka nadmoćnosti i nikad ne možemo biti sigurni da će se takvo dobro ponašanje zadržati ako se situacija izmijeni. Takvo dijete nema povjerenja u svoje sposobnosti da uobičajenim sredstvima postigne uspjeh.ili mučenici koji pomažu paćenicima .ili tirani koji postaju moćniji od svih drugih. PSIHOLOGIJA SITUACIJE I KAKO POMOĆI Kao što smo vidjeli. kako je Darvin istakao. dok osjećanje socijalne privrženosti polazi od mišljenja da individuum na izvjestan način zavisi od grupe.Npr. Mnoge situacije imaju takav uticaj na karakter djeteta koji ne treba potcjenjivati. makar koliko razvijena logika ili common sense neće moći da izmijeni njegovo ponašanje kad odraste. s kojom je nerazdvojno povezano. Dok odrasta. Ipak ta bezosjećajnost ne zahvata njegovu cijelu ličnost. Objavljeno na: www. možda. dijete se razvija u skladu sa svojim nesvjesnim tumačenjem pozicije koju ima u odnosu na svoju sredinu. kao naknada ili kompenzacija za ono što je priroda životinjama individualno uskratila.Ono prvo označava zdraviji. Darvin je zapazio da sve životinje koje je priroda zanemarila u opremanju oruđem za odbranu uvijek žive i kreću se u čoporima. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da se djetetov stil života učvršćuje u doba kad ono ima 4-5 godina.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . ustanovićemo da je to dobro dijete otkrilo da svojim besprijekornim ponašanjem može požnjeti više priznanja i da se može uspješno mjeriti sa nevaljalim bratom ili sestrom. bespomoćnost i spori razvitak dojenčadi i djece možda najviše podstiče osjećanje za zajednicu.Individualistička težnja za prevlašću počiva na shvatanju da individuum može da se održi bez grupe.orangutan sa svojom neobičnom tjelesnom snagom živi samo sa svojom saputnicom. zavisno od slučaja.Kod mnoge djece i odraslih nailazimo na tendenciju da se povezuju s drugim ljudskim bićima.zasnovaniji i logički utemeljeniji pogled. ta pogrešna procjena odrediće njegovo ponašanje i nikakva. inertno dijete koje se povlači u sebe. dok manje i slabije članove porodice majmuna uvijek susrećemo u grupama.itd.

maštanja i građenja kula u vazduhu.činilo da je opravdan svaki postupak koji bi ga približio cilju njegovih želja. u ovakvom svijetu nemoguće je ostvariti takav ideal. svojeglavost ili tvrdoglavost. Ako takvo dijete kažnjavamo zbog njegovih propusta. navešćemo slučaj jedne četverogodišnje djevojčice koja je bila izuzetno svojeglava i zadrta.imalo napade bijesa i nikad se nije moglo predskazati šta će u sljedećem trenutku prirediti. U takvoj situaciji nužno je razumjeti šta dijete osjeća i misli-kako ono shvata svoju situaciju-a ne šta roditelji misle.info . Ovaj slučaj se može ovako objasniti:dijete je raslo s djecom poočima i pomajke i vjerovalo da se oni o njemu ne brinu koliko o vlastitioj djeci.Ako mu priprema nedostaje. Razvoj ličnosti ostvaruje se blagovremeno i bez iznenadnih skokova. To nikako ne znači da su zbivanja u životu jednog individuuma. bacilo na pod i reklo: « Ne volim da mi nešto donosiš.npr. činjenicu da su djeca sklona da sve dijele na suprotnosti ( gore ili dole. nego je i nešto što se neprekidno odvija.4study.kad prelaze iz kuće u školu ili kad se iznenadno izmijene njihove kućne prilike. nadmoćno ili potčinjeno. Nova situacija je u neku ruku test za djetetovu pripremljenost. ono nije dalo nikakve razborite odgovore. Sadašnje i buduće ponašanje odgovara karakteru u prošlosti. koje će kod njega Objavljeno na: www. ukoliko se ne osjećaju sposobnim da izmijene njegovo ponašanje.i govorilo je o stvarima koje nisu imale nikakve veze s pitanjima koja su mu se postavljala.prema tome. To svakako nije razlog za takve napade bijesa. ono će smatrati da je ta kazna dovoljan razlog da ostane nepokorno. Ako je dijete dobro pripremljeno. mehanički determinisana prošlošću i nasljeđem. najbolji uvid u njihov karakter dobijamo u trenutcima prelaznih perioda. Ono što valja zapamtiti jeste da se djeci nikada ne smije prilaziti grubo i odbojno. Ipak . Bilo je nepopravljivo. U razgovoru s djetetom. tako reći. pa mu se. koja ne mogu imati sve. a dijete je ščepalo. Ono što proizlazi iz težnje ka pogrešnom cilju nužno je i samo pogrešno. stalno im objašnjavati značaj stvarnog života da ne bi nastao jaz između njihovih maštanja i svijeta.da ih treba stalno ohrabrivati. ali svakako znači da su budućnost i prošlost povezane bez prekida. Pošto se stekao utisak o čitavoj situaciji polako se počela nameteti misao:dijete živi već nekoliko mjeseci u domu poočima i pomajke. Jednog dana majka joj je dala narandžu. NOVA SITUACIJA KAO TEST PRIPREME Psihički život nije samo jedinstvo u tom smislu što su sva ispoljavanja ličnosti međusobno povezana u svakom trenutku. lijena djeca. Između ta dva ekstrema ima hiljadu i jedna stepenica. I odrasli upotrebljavaju ovu antitetičku shemu apercepcije. povlače se sve više u svoja nekorisna sanjarenja. Naravno. pametno ili glupo. Maštanja u toku sanjarenja nisu ni manje ni više nego zaobilazni putevi kojima individuum kreće da bi zaobišao neprijatnosti i moguće promašaje u svom životu. Radi ilustracije.ali moramo biti načisto s tim da dijete nije više htjelo da ostane u toj kući. Ljudi koji žive po takvoj atitetičkoj shemi drže se formule mišljenja koja se može izraziti maksimumom « sve ili ništa». nova situacija će u njemu izazvati stanje napetosti.a još se prema njima drži neprijateljski. npr. U slučaju djece. to povlačenje ne mora nužno značiti sasvim manjkavo prilagođavanje ili neprilagodljivost.Izvjesna sanjarenja se stalno ponavljaju. ne bi trebalo da gubimo iz vida jednu veoma važnu činjenicu.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . Mnoge osobenosti i karakterne crte kod djece mogu se svesti na ovo stanovište: sve ili ništa. Kazna je tada potvrda njegovog osjećanja da je njegovo odbijanje ispravno. Ako želimo da razumijemo djecu. Porodici je bilo potrebno neko vrijeme da jasno uvidi da je nužno dati dijete drugima. Ljudi ne mogu imati sve ili ništa. Djeca prave neku grešku često zato što su sebi postavila pogrešan cilj. dobro ili loše.ono će se s puno pouzdanja ponijeti prema nekoj novoj situaciji. Uzeću sama ako hoću!» Troma. Sa stanovišta common sensea ovdje ne možemo govoriti o tačnom i pogrešnom. sve ili ništa). Uzećemo za primjer jedno usvojeno dijete.

Moramo biti uvjereni u Objavljeno na: www. Neki nastavnici vjeruju da će se dijete više potruditi ako kod kuće treba da pokaže lošu svjedodžbu. U izvjesnim okolnostima neće čak ni otići kući ili će ga uhvatiti krajnje očajanje i ubiće se u strahu od roditelja. Kažnjavanje za loše ocjene u školi je problem koji djeci pravi najveće teškoće. odgovornost za neuspjeh jednog djeteta u školi ne može se svaliti samo na nedovoljnost školskog sistema. ne zato što vjerujemo da je ona razlog za pogoršano stanje djeteta. a tu su i spoljašnji uticaji. Međutim. DIJETE U ŠKOLI Kad dijete dođe u školu. Razred u školi trebalo bi da bude jedinstvo u kojem se svako dijete osjeća kao dio cjeline. Karakteristično je da razmažena djeca. Sve to možemo spriječiti ako se potrudimo da prihvatimo stanovište individualne psihologije da nijedno dijete ne treba smatrati beznadežnim slučajem. Iz tog razloga su savjet i uputstvo učitelja toliko važni. ocjene u školi trebalo bi smatrati jednim od znakova koji ukazuju na sadašnje psihičko ustrojstvo djeteta.način nakoji sluša i zapaziti da li je prijateljski raspoloženo prema učitelju ili se drži na odstojanju od njega. Mnoga djeca dolaze bez ikakve sposobnosti koncentracije u školu. pa će reakcija bit netačna. rivalstvo među braćom i sestrama.koju nastavnik uspije da pridobije često postaju dobri učenici.pa ili se ne smiruju dok ne preteknu svoje konkurente ili zapadnu u razočarenje i predaju se samozavaravanjima. Djeca baš ne vole kad su drugi na vrhu.da bi mogla da sagledaju namjeru. i polazak u školu možemo smatrati testom prethodne pripreme. Koliko je nastavni predmet omiljen to uveliko zavisi i od djetinje naklonosti prema nastavniku.nađe se u situaciji koja je za njega sasvim nova i neobična.pogrešna.4study.info . U nastavnikovu vještinu spada to da održi pažnju djeteta i da otkrije kad dijete ne pazi ili nije kadro da se koncentriše. Kao i svaku novu situaciju.cilj. Vaspitači ne smiju da previde i to da djeca koja polaze u školu imaju osjećanje da moraju da vode ličnu borbu za konkurenciju. Uopšte. Naš zadatak je da ispitamo novu situaciju. Ovdje se postavlja i jedno veoma bitno pitanje a to je kako na djecu utiče školska svakodnevica i njena rutina i da li ih ne preopterećuje nastavni plan koji postavlja velike zahtjeve.nepovoljne okolnosti i predrasude.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . jer za to je takođe odgovorna ona primarna slabost. Do svih tih činjenica možemo doći proučavajući djetinji stav.Dijete koje dobija loše ocjene nužno konstatuje da ga učitelj ne mari baš mnogo. pa će dijete iz takve porodice dva puta razmisliti da li da kući donese ili ne lošu svjedodžbu.njegovo držanje i pogled. uticaj oca.nego zato što znamo da ona jasnije pokazuje primarnu neprimjerenost pripreme. Loša priprema uvijek nam ukazuje na uticaj majke. Prema tome. Majka i otac ga grde a nerijetko još i istuku. povezano. Ovdje ne mislimo da bi se trebao smanjiti broj nastavnih predmeta ali je važno te predmete djeci predavati koherentno.dovesti do osjećanja nesposobnosti.jedna njegova ispravna riječ skrenuće energiju djeteta s težnje ka konkurenciji u tokove kooperacije. Štaviše. Ako majka zataji u svojoj odgovornosti kao što se to često događa posljedice se mogu vidjeti u ponašanju djeteta u školi.roditelji mu prave scene i zamjerke . Pored uticaja majke imamo cijeli kompleks domaćih uticaja.nedovoljnost djeteta. Na osnovu detaljnije reakcije u toj novoj situaciji možemo procijeniti njegovu sposobnost za kooperaciju i njegovu sferu interesa. razmaženu djecu zbunjuje prisustvo tolikih stranih osoba. i pored svih okolnosti bilo bi glupo donositi sud o djetetu samo na osnovu njegovih rezultata u školi. Svaku novu situaciju trebalo bi smatrati testom pripreme. itd. i praktičnu vrijednost dotičnog nastavnog gradiva. Međutim oni zaboravljaju da neku djecu odgajaju prilično surovo. ono u školi pati a kad dođe kući. Drugim riječima. To osjećanje nesposobnosti izobličiće mu moć rasuđivanja.

Nijedan vaspitač ne bi trebalo da se zavarava vjerujuci da samo on vaspitno utiče na dijete. ali ako djeca nastavnika privatno zamole za obavještenje trebalo bi da on na to da umjesne odgovore.to da su uvijek može naći neka metoda kako bi se pomoglo djetetu. Čak i u najgorim okolnostima uvijek postoji određen pristup koji. S druge strane. porodica koje s osjećanjem ogorčenosti i jada prihvataju borbu za svoju egzistenciju. i za to kratko vrijeme uspijevaju da ih razmaze. Obasipaju ih pohvalama te ih tako navode na samodopadljivost i sujetu. Razlog leži u tome što ona nisu naročito dobro pripremljena. Njihov trud da neprestano dokazuju da još znaju kako se odgajaju djeca nanosi pogubnu štetu.škola nije pravo mjesto za upućivanje u seksualne probleme pošto nastavnik ne može znati kako djeca primaju njegove riječi kad govori pred cijelim razredom. odgurnutim.napredne i zaostale razrede. takoreći.za vrijeme bolesti dijete osjeća da ima moć i da može gospodariti i upravljati porodicom jer je za vrijeme bolesti na licima roditelja pročitalo strah i brigu. Poslije bolesti bi htjelo da ostane u središtu pažnje i pokušava da to postigne trudeći se da svojim ćudima i zahtjevima zagospodari roditeljima. Zaostali razredi većinom se sastoje od djece koja potiču iz siromašnih porodica.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . pored svega i seksualni problemi. Također ne smijemo zaboraviti ni to da poduže životarenje na rubu smrti od gladi ili u pogubnim ekonomskim uslovima štetno utiče na tjelesno ustrojstvo. roditelji su previše zaposleni i uopšte nisu u stanju da djeci posvete pažnju. To su najprije djed i nena. SPOLJNI UTICAJI Individualna psihologija uzima u obzir i ono što je individualno i ono što je socijalno. satjeranim u kut. Trudeći se da to dokažu stalno se miješaju u vaspitanje unučadi i prekomjerno ih maze.4study. bolest katkad predstavlja povod za poboljšanje djetinjeg karaktera. Kako ljudi stare. Naravno. Psihologija i vaspitanje su dvije strane iste stvarnosti i istog problema. koje dijete stalno sisreće. Ustvari. imaju znatna psihička dejstva. Talasi spoljnih uticaja slivaju se u duše djece i formiraju ih. Znači ne ograničava se samo na individualnu psihu niti zaboravlja sredinu koja utiče na tu psihu. stare ljude odbacujemo. Ako se sistem zajedničkog vaspitanja ne organizuje valjano. Da bi smo mogli upravljati psihom. Npr. Njima se sviđa da uveseljavaju djecu ili da rade stvari koje za kratko vrijeme ostavljaju vanredno snažan uticaj na djecu. Objavljeno na: www. Interesantno je proučiti dva tipa razreda na koje nailazimo u školi. Vaspitač mora uzeti u obzir određene uslove. razumije se moramo otkriti. djeca se ne usmjeravaju i nadziru na odgovarajući način nastaće. ili možda nisu dovoljno obrazovani za taj zadatak. Zbog toga su oni prinuđeni da stalno dokazuju da su još uvijek živi i da još vrijede za ovaj svijet. direktno ili indirektno. Prije svega tu su ekonomski uslovi jer ima porodica koje već generacijama žive u uslovima koji ih pritiskuju. Ovdje se trebaju uzeti u obzir i srodnici. a onaj ko poznaje psihu i njen način rada ne može da svoje znanje nu upotrijebi za usmjeravanje psihe ka višim i univerzalnijim ciljevima. osjećaju se. Važan je takođe i susret djece sa stranim osobama. Međutim. niti usmjerava pažnju jedino i samo na tu sredinu ne sagledavajući značaj dotičnih duševnih zbivanja. na osnovu svojih pogrešnih socijalnih navika. koji inače u školi predstavljaju težak i zamršen problem. mada su oni još puni želje za radom. To je mnogo više za žaljenje jer bi takvi ljudi mogli mnogo više da pruže. moramo poznavati njen način rada. sa svoje strane. sve to trebalo bi spriječiti i ne dopustiti nijednoj stranoj osobi da osujećuje vaspitne metode roditelja. te tako zadaju brige pravim vaspitačima.info . kako roditelja tako i djece i da ti štetni uticaji.

ima i onih koji su obuzeti osjećanjem potpune socijalne izgubljenosti. Nada individualne psihologije u pripremanju djece sutrašnjice počiva u prvom redu na mijenjanju škola i nastavnika.info . Iz svega ovoga proizlazi da je jedno od najboljih preventivnih sredstava protiv poremećaja i teškoća u adolenscenciji njegovanje prijateljstava. Oni su prekomjerno socijalno prilagođeni. u odnosu na drugi pol. Nikad ih ne smije napustiti nada samo zatošto njihovi napori nisu odmah krunisani uspjehom. Nekad se osjećanje za zajednicu ispoljava u prejakom obliku. U adolescenciji možemo lakše nego ikad ranije sagledati stil života nekog čovjeka.4study. u kojem svako ima povjerenje u drugoga. Individualna psihologija zahtijeva da se ulaže podjednak trud za svu djecu i da se unapređuju njihove duhovne sposobnosti time što će im se ulivati više hrabrosti. Neku posebnu ulogu nema odgovor na pitanje da li se dijete razvija i vaspitava pod rukovodstvom nastavnika ili roditelja.pod pretpostavkom da dijete dobija valjano vaspitanje. Tad najlakše možemo utvrditi da li neka osoba lako stiče prijatelje. GREŠKE U VASPITANJU Roditelji i nastavnici nikad se ne smiju obeshrabriti neočekivanimpojavama u vaspitanju djece. je li za druge socijalno zainteresirana. pa susrećemo mlade koji su izgubili svaki smisao za odmjerenost i samo žele da život žrtvuju za druge.što je i najvažniji dio vaspitanja. Takođe. U toku nastavnikovog vaspitnog rada neizbježno dolazi do konflikta sa roditeljem.nalaze valjane norme ponašanja. ne mislimo na učenje nastavne građe nego na obrazovanje ličnosti ličnosti. Poneki nastavnik konstatuje da je često teže prići roditeljima djeteta koje zadaje brige nego samom djetetu. nego kao na probleme s kojima se čovjek hvata u koštac i savladava ih. Ali takva jedna faza djeluje kao test. S jedne strane mladi se prema problemu ljubavi ne odnose ni romantično ni s nekom posebnom zadrtošću. kao nova situacija koja uslovljava izbijanje na vidjelo karakternih crta formiranih u prošlosti. Oni. Jedan od problema života jeste ljubav i brak. Trebalo bi da djeca međusobno budu prijatelji i dobri drugovi. U doba adolescencije često nailazimo i na želju da se ide od kuće. Trebalo bi da dijete vjeruje svojim roditeljima i nastavnicima i da ima povjerenja u njih. Srazmjerno tome. što je možda povezano s činjenicom da to dijete nikad nije bilo zadovoljno prilikama u kući pa samo traži pravu priliku da prekine veze sa roditeljskim domom. nastavnik se u svojim postupcima mora uvijek držati pretpostavke da roditelji nisu Objavljeno na: www. da li druge smatra svojim bližnjima.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu . VASPITANJE RODITELJA Ovdje govorimo prije svega o vaspitanju izvan nastavnog plana. mada se saradnja roditelja nikada neće odbacivati. S druge strane. time što će se ona podučavati da na teškoće ne gledaju kao na nesavladive prepreke.ADOLESCENCIJA I SEKSUALNO VASPITANJE Za individualnu psihologiju adolescencija nije ništa drugo već jedna faza u razvoju kroz koju moraju proći sve individue. Porodica treba da predstavlja jedinstvo. Pri tome se ne misli da bilo koja situacija ili faza u razvoju može izmijeniti osobu. više samopouzdanja. iznenadni gubitak blagonaklonosti i priznanja znatno teže pogađa djecu u adolescenciji nego što bi to bio ranije slučaj. S druge strane imamo mlade koji u pitanjima pola ispoljavaju pretjeranu bojazljivost. pa i ova okolnost može biti prepreka za njihov razvoj. Ta ista tendencija zapaža se kod djece koja ostaju kod kuće ali koriste svaku moguću priliku da noću odsustvuju od kuće.

nego je nužno samo utrti put kojim moramo krenuti ako želimo djetetu pomoći. ako ih nagovorimo da promijene svoje držanje i da s nama sarađuju u smislu naših načela. kakve god bile okolnosti. Prije svega trebalo bi upamtiti jedno staro i osvjedočeno pravilo:onaj ko je navikao da ljudsko biće shvata kao jedinstveno. ali potom je otišao kući i sinu očitao strašnu bukvicu. pa ga je obasipao nemilosrdnim riječima. naći put da se dijete sačuva od sloma. ne bi valjalo roditelje na to otvoreno i neposredno goniti. Ako je tako nešto moguće kod čovjeka koji sebe smatra pedagogom. Ako im obajsnimo da su ovo ili ono pogrešno uradili.info .kao i nepokolebljiva vjera da će se uvijek. i da ćemo je razumjeti jedino ako je ispitamo kao povezanu cjelinu s tim čovjekom.npr. a simptome kao sastavne dijelove tog jedinstva. Opet se razbjesnio zato što sin nije pokazao dovoljno marljivosti. nema nikakvog značaja. Za pedagoški rad potrebni su praksa i hrabrost. pa se ovih ne mogu lako da oslobode.Veoma je važno stalno imati na umu da jedna pojedinačna manifestacija u ponašanju. u slučaju nastavnika koji roditeljima šalje poruku čim je dijete propustilo da uradi domaći zadatak. Oni su začuđeni ili povrijeđeni. Nije uopšte važno dokazati da smo u pravu. savjete ne bi nikako valjalo davati autoritarno.srditi ili neprijateljski raspoloženi zato što je nastavnik doveo u tako neprijatnu situaciju njih i njihovo dijete. Oni napadaju nastavnika bujicom riječi negodovanja i pokazuju se sasvim nepristupačni. da im ponudi pomoć i pouzda se u njihove dobre namjere. PRIMJER: imamo slučaj direktora jedne više škole koji je svog sina doveo do ivice sloma neprestanim kritikovanjrem i zanovijetanjem. kao . i « trebalo bi da pokušate ovako ». Objavljeno na: www.odgovorni za loše osobine koje je dijete ispoljilo.U takvim slučajevima. oni sami sebi izgledaju kao kakvi optuženi zločinci. samo ćemo ih povrijediti i paralisati im volju za saradnju. Podsticaje. U razgovoru je jasno sagledao posljedice svog ponašanja. Stoga je veoma poželjno da se u takvim slučajevima nastavnik potrudi da u roditeljima izazove prijateljsko. otvoreno. Roditelje ne treba grditi i predbacivati im. Kad god bi sin činio nešto što mu se nije sviđalo njega bi spopao bijes. onda možemo zamisliti kako stoje stvari sa roditeljima koji su odrasli s dogmatskom predstavom da je ispravna kazna za svaku djetinju grešku porcija batina. opušteno i neusiljeno raspoloženje. Naše rečenice uvijek treba da sadrže poneko « možda ». nema smisla.4study.Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu .Ne smijemo zaboraviti da su roditelji najčešće uhvaćeni u mreže tradicionalnih. Mnogi roditelji bi željeli da ih poštedimo prijedloga i podsticaja. Mnogo ćemo više postići ako uspijemo da s roditeljima sklopimo neku vrstu pakta. zastarjelih metoda. bolje ih je umiriti i navesti da s nastavnikom govore prijateljski. «moguće ». Onaj ko uvijek razborito i objektivno sudeći pristupa vaspitavanju i prevaspitavanju djece vjerovatno će biti u stanju da s većom sigurnošću predskaže rezultate svojih nastojanja. « vjervatno ». odvojena od ličnosti kao cjeline. Mnogi roditelji idu čak i dalje od toga.mnogo bolje će razumjeti dijete i pomoći mu nego neko ko je stekao naviku da iz cjeline izvlači simptome i da se prema njima odnosi po krutoj shemi. Nikad im ne treba govoriti previše kategorički ili previše dogmatski. Roditelji prosto nisu iskusni i ako ih zbog djece pozovu u školu.Čak i kad tačno zanmo gdje je greška i kako je otkoloniti.

Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na području ex-yu .4study.Objavljeno na: www.info .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->