SKLADIŠTENJE RATARSKIH PROIZVODA

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE

Doc. dr. sc.Vlatka Rozman i Anita Liška, dipl. ing.

1

OSNOVNI ZADACI SKLADIŠTENJA
Definicija skladištenja: Skladištenje, čuvanje ili spremanje proizvoda je krajnji ili završni zahvat u cjelokupnom procesu proizvodnje pojedinog ratarskog proizvoda Značajna faza ( proizvodnja - pravilno čuvanje - poluproizvod - krajnji proizvod) Vrijeme čuvanja - čimbenici biološkog i mehaničkog porijekla - promjene biokemijske, fizikalne, kemijske Neizbježni gubici (primjer: - lom zrna - mehaničko porijeklo, disanje - biološko porijeklo - gubitak kol. suhe tvari) Nepravilno skladištenje (primjer: samozagrijavanje, napad kukaca,grinja, glodavaca, ptica i mikroorganizama) se može spriječiti i ne smatra se opravdanim gubitkom
Tablica 1. Gubitak kakvoće i kvantiteta raznih proizvoda VRSTE ČIMBENIKA BIOLOŠKI 1. Disanje 2. Proklijavanje 3. Samozagrijava nje 4. Insekti i grinje 5. Štete od glodavaca 6. Štete od ptica 7. Mikroorganizmi MEHANIČKI 1. Ozljede 2. Lom zrna 3. Rasipavanje
Error: Reference source not found

Gubitak kvalitete kvantitete Zrnati proizvodi

Gubitak kvalitete i kvantitete Korijen. i gomolj. bilje Voluminozn a krma Ostalo bilje

2

KOJI SU OSNOVNI ZADACI SKLADIŠTENJA?
1. Uskladištiti proizvod bez gubitaka kakvoće - kvalitete 2. Uskladištiti proizvod bez gubitaka kvantitete – težine 3. Povisiti kakvoću proizvoda 4. Troškove rada i sredstava po jedinici težine proizvoda smanjiti što više

OPĆI DIO Skladištenje s obzirom na svrhu čuvanja
Važno je znati: što skladištiti; gdje spremati proizvode; na koji način skladištiti Vezano za to važno je: vrsta proizvoda; namjena; vrsta i tipovi skladišta za pojedini proizvod; načini skladištenja Vrsta proizvoda: zrnati proizvodi: žitarice (pšenica, ječam, zob, raž, kukuruz); sjeme uljarica, korjenastog bilja (šeć.i stoč.repa); sjeme predivog bilja (konoplja, lan, pamuk), duhana; ostali proizvodi: korjenasto, gomoljasto, predivo bilje, voluminozna stočna hrana, duhan, hmelj
Namjena proizvoda: sjemenska (za reprodukciju), merkantilna (trgovačka), poluproizvodi, gotovi proizvodi Vrste i tipovi skladišta: podna skladišta, silosi, koševi za kukuruz, improvizirana, specifična ( podrumi, trapovi, hermetička skladišta)

Slika 1. Različite izvedbe skladišnih objekata

Načini skladištenja:

3

vlage proizvoda 4 . korijen i dr.vl.skladištenje kemijskim sredstvima – konzerviranje Čimbenici koji utječu na životnu sposobnost uskladištenih proizvoda Ratarski proizvodi čuvaju se: privremeno ili kroz duži period (od 1 ili više godina) Najvažniji zahtjevi za pravilno skladištenje .) vlaga zraka (okolne atmosfere) vlaga ambalaže konstrukcije skladišta i dr. vezano za zrak i kol. Porastom relativne vlage zraka raste kol.vodene pare (vlaga zraka – temperatura zraka – viša temp.zraka nije kostantna u skl.. prima više vodene pare) Dvije vrste vlage zraka: a p s o l u t n a .odnos između aps. odnosno to je: stupanj zasićenosti zraka: rel.uz dodatno sušenje i dosušivanje –za sve proizvode . ulazak vanjskog toplog zraka .zrak topliji. (grami ili mm pritiska vodene pare) r e l a t i v n a .tijekom cijelog vremena: vlaga temperatura VLAGA Općenito o vlazi: vlaga proizvoda (zrna.kol.uobičajeno ili direktno (odmah iza žetve bez predradnji . Primjer: uskladišten proizvod vani ili u poroznoj ambalaži – vlaga ovisi od okolne sredine.mijenja se (sušenje proizvoda. .povećanje i obrnuto). vodene pare u jedinici volumena zraka pri određenoj temp. vlage i maksimalno moguće vlažnosti zraka pri istoj temperaturi..

vodi zraka 34.6%.2 30. «S» (suha baza) Primjer: 25% M (100kg sjemena – 25 kg vode).tijekom skladištenjaneravnomjerna raspodjela vlage u pojedinim dijelovima uskl.) Maksimalna vlažnost % pri navlaživanju pri močenju u sa 100% vlaž. Kritič..1 40. uljarice 8-10%.mokra baza. silosima negativni fiziološki procesi 5 .2 23.Količina vlage u sjemenu računa se u % njegove težine Izračunava se «M» .14%. – 20kg vode. lan 10. U poljoprivredi je uobičajeno računanje na bazi «S» Kritična količina vode sjemena Kritična voda sjemena je gornja granica kada sjeme počinje fiziološku aktivnost (žitarice 14-15%). vlage zraka / količina vode sjemena Tablica 2.5%.5%.l3% Zrno sa sadržajem vlage iznad kritične: nepoželjno za skladištenje Ovisi o: temperaturi skladištenja dužini skladištenja odnosu rel.8 32.količina vode sjemena .9 33. Apsorpcija vode različitih proizvoda (po Trisvjatskom. 80 kg suhe tvari). proizvoda.0 40. mačji repak 13. klupčasta oštrica .2 39.0 30. ljulj . 1966.14. 25% S (100kg sjem. kukuruz 15%. soja 14%.pšenica.6 40.1 Vrsta proizvoda Pšenica Raž Ječam Zob Suncokret Raspodjela vlage u uskladištenim zrnatim proizvodima . premiještanje vlage iz jednog u drugi sloj – «žarišna» mjesta u skl. Zrno je dobar apsorbens vlage.

0 16.visoka rel. kolovoz 12.) Datum ispitivanja 11. kolovoz 15.uvijek vlažnije od osnovnog zrna.anatomski sastav zrna. kukaca) Relativna vlaga zraka u skladištima (utjecaj nejednak na dijelove hrpe.0 20. intenzivnije dišu (razvoj mikroorganizama.4 18. lom zrna .povećana aktivna površina Čišćenje svih primjesa . po Trisvjatskom.8 19.vlažno zrno .0 15.zrna s većom klicom). jedrost) stanje skladišta izmjena temperature slojeva uskladištene zrnate mase (provodljivost) Neravnomjerna raspodjela vlage u pojedinom zrnu: najveću higroskopnost ima klica.vlaga utječe na vlagu zrna – sorpcija Stanje skladišta . kolovoz 13.površina i rubovi) Tijekom transporta .4 Pšenica sa korovima 19. štura zrna .premještanje vlage sa zrna korova na sjeme – zbog toga je neophodno čišćenje Tablica 3.9 20.3 20.0 27.ispravna termo i hidro izolacija. kolovoz 19.veća higroskopnost .4 18.Nejednaku vlagu izazivaju: neravnomjerna raspodjela vlage u samom zrnu .4 Različiti sorpcioni kapaciteti zrna (sitna. grinja.veći sorpcioni kapacitet .preraspodjela vlage suho . rujan Pšenica bez korova 14. 1966.izjednačavanje vlage (3 dana poslije skladištenja)  Zrno pomiješano sa sjemenkama korova uvijek je vlažnije (tablica 3) .7 Vlaga % Sjeme korova 56.0 18.3 24. najmanju endosperm (potpomaže enpifitna mikroflora) Poslije kombajniranja . Preraspodjela vlage sa sjemena korova na zrno pšenice (VNIIZ.0 20. potom ovojnica. kontrola građevinske konstrukcije Ravnotežna vlažnost 6 . različiti sorpcioni kapaciteti zrna (krupnoća.

a grafički se prikazuje kao adsorpcijska izoterma Graf 1. temperaturi i vlažnosti. Adsorpcijska izoterma poljoprivrednih proizvoda Error: Reference source not found • Vlaga sjemena najviše raste pri rel. Vlažnost zraka 80-100%vlaga zrna povećana za 2-3 puta  RV je količina vlage higroskopnih tvari nakon njihova dugotrajnog izlaganja u atmosferi • Higroskopne tvari mogu apsorbirati (upiti) ili desorbirati (gubiti) vlagu ovisno o temperaturi i vlažnosti okolnog zraka • Kretanje vode se dešava uslijed razlike tlaka vodene pare zraka i tlaka vodene pare proizvoda • RV nastupa kada se tlakovi vodene pare zraka i proizvoda izjednače • RV ovisi o vrsti i varijetetu proizvoda.Ravnotežna vlažnost (uravnoteženost vlage) . vlazi zraka 80-100% 7 .prekid upijanja vlage iz okolne sredine kada je pritisak vodene pare zraka i vodene pare iznad zrna jednak Primjer: vlaga zrna 7% .vlažnost zraka 15-20%.

zrnene mase ili zraka. vlagu. vlage zraka. ravnotežna vlažnost žitarica je 15-16% (kritična vlaga) • Koristi nam da bolje razumijemo ponašanje higroskopnih tvari • Ako je poznat sadržaj vode proizvoda. ads. uz istu rel. ako se temperatura smanjuje • Što je niža temp. izoterma nam može pokazati kako će se taj proizvod ponašati u skladištu ili kako će se mijenjati mikroklimatski uvjeti skladišta • Ravnotežna vlažnost se uz istu relativnu vlagu povećava.< 75% 8 . ravnotežna vlažnost će biti veća Graf 2. Promjena kvalitete poljoprivrednih proizvoda Error: Reference source not found Sigurni skladišni uvjeti za većinu poljoprivrednih proizvoda: RVZ 60 .• Pri 75% rel.

Vlažnost zrna: 18% RVZ: 75% Temperatura 20°C (točka 1) RVZ se povećava do ~ 85% (točka 2) Potrebna ventilacija 2. kroz nekoliko dana ili tjedana Čak i pored toga što se skladište ventilira. zrak se između čestica robe (zrna). i to tek tada kada je proizvod podvrgnut konstantnom ventilacijom iznimno vlažnim ili iznimno suhim zrakom. mijenja se vlaga proizvoda. Adsorpcijska izoterma pšenice pri različitim temperaturama 1. Vlažnost pšenice: 12% RVZ: 75% Temperatura 20°C (točka 3) RVZ se smanjuje do ~ 60% (točka 4) Nema većeg rizika za kvalitetu zrna Ventilacija nije potrebna RVZ % Higroskopni proizvodi uskladišteni u uvjetima bez ventilacije: Proizvod stvara svoju vlastitu atmosfersku sredinu Tijekom perioda uskladištenja. kao i u 9 . ali u malim razmjerima obzirom da je ta vlaga samo dio ukupne relativne vlažnosti zraka skladišta Higroskopni proizvodi uskladišteni u ventiliranim skladištima: Vlažnost zraka skladišta ovisi o vrijednostima vanjskog zraka Proizvod je sposoban apsorbirati ili desorbirati vlagu Vlaga proizvoda mijenja se u malim količinama. Adsorpcijska izoterma kukuruza pri različitim temperaturama Error: Reference source not found RV % Graf 4.Graf 3.

90 8.79 6.2 9.1 78.manja higroskopna svojstva (tablica 4.50 6.37 8.95 13.9 7.07 18.8 5.mijenja se ravnotežna vlažnost (tablica 4.44 7.2 8.47 8.7 5.3 4.00 5. po Trisvjatskom.1 Relativna vlažnost zraka (%) 60 70 % vlage u sjemenu 5.) Tablica 5.38 7.10 4. vlažnost (manji sadržaj hidrofilnih i uljanih koloida .57 6.27 5.) Kultura Suncokret Soja Konoplja Lan Pamuk Ricinus 40 2.7 % vlage sjemena 6.4 16.) Tablica 4.9 Uljarice .5 6.1 14.10 3.25 8.0 15.9 8.) Kultura Suncokret Soja Uljana repica Lan Pamuk Ricinus 20.1 50 80 9.00 10.5 3.0 68.99 49.2 10. Ravnotežna vlažnost sjemenki uljanog bilja pri temperaturi od 22-25°C (Gogoljev. po Trisvjatskom.3 7.5 11.0 9.90 4.7 8.42 94.60 5.niža rel.1 11.60 87.8 7.45 18.«mrtvim zonama».28 5.43 15.07 7.1 5. smanjenje kvalitete uskladištenog zrna 10 .6 6.9 6.7 9. ponaša isto kao i u skladištu koje je zatvoreno (neventilirano) – vlaga zraka skladišta se izmjenjuje s vlagom proizvoda “Mrtva zona” :mjesto u uskladištenoj masi u kojem uslijed nedovoljne ventilacije dolazi do razvoja plijesni i kvarenja proizvoda Povećanjem temperature . 1966.9 6.97 6.43 7.3 12.43 11.18 9.00 Raspodjela vlage u skladišnom proizvodu Neravnomjerna raspodjela vlage – “žarišna mjesta” Negativni fiziološki procesi – kvarenje.9 7.0 4.84 2.89 12. 1966.94 9.99 9.1 90 11.31 12.2 11.6 7.00 9. Ravnotežna vlažnost sjemenki bilja pri temperaturi 17-20°C (Gogoljev.60 4.9 5.33 Relativna vlažnost zraka u % 57.31 6.

insekata i grinja • Vlažnost zrnatih proizvoda se mijenja i tijekom transporta: stanje transportnih sredstava.) Vrijeme ispitivanja Početno vrijeme (iza skidanja) Poslije 5 sati Poslije 8 sati Poslije 24 sata Poslije 72 sata Vlaga u zrnu % Suho “svježe”vlažno 9.02 15. dužina transporta • Skladište mora imati pravilnu termo i hidro izolaciju   kontrola stanja skladišta kontrola izmjene temperature u slojevima uskladištene mase 11 .Čimbenici nejednake raspodjele vlage: nejednaka raspodjela vlage u pojedinom zrnu • Najveću higroskopnost ima klica. atmosferske prilike.20 13. a suhe ga primaju • Zrno koje sadrži sjeme korova redovito je vlažnije Tablica 6. jedrost) • Sitna i štura zrna imaju veću higroskopnost (veća klica) • Lom zrna ima veći sorpcijski kapacitet (veća aktivna površina) • Primjese intenzivnije dišu: žarište su vlage lakši i brži razvoj mko.57 19.45 18. 1966. potom ovojnica.61 18.74 različit sorpcijski kapacitet zrna (krupnoća. grinja i insekata relativna vlaga zraka • Relativna vlaga zraka različito djeluje na dijelove zrnene mase • Na izdvajanje vlage utjecaj maju i životni procesi mikroorganizama.60 23. po Trisvjatskom.86 16.28 14.06 14. Raspodjela vlage zrna pšenice (VNIIZ.. a najmanju endosperm • Vlažnije sjemenke gube dio vlage.

Različite izvedbe prenosivih vlagomjera za zrnate kulture 12 .prečišćavanje Zadovoljavajućom građevinskom konstrukcijom skladišta Stalnom kontrolom vlage zrna i relativne vlage zraka Laboratorijsko mjerenje vlage proizvoda– aparati vlagomjeri prenosivi (portabl) Slika 3.Kako izbjeći neravnomjernu raspodjelu vlage ? Izdvajanjem primjesa .

85x10-4 m2/sat (veće od koeficijenta provodljivosto vode) Koef.TEMPERATURA Čimbenik koji utječe na intenzivnost fizioloških procesa u uskladištenim proizvodima Za uskladištenje suhog zrna najpovoljnija je temperatura u rasponu od -5°C do +5°C Temperatura uskladištenog proizvoda je promjenjiva.fiziološki procesi (disanje. utjecaj štetnika.. povišena temperatura i samozagrijavanje 13 .--------. grinje.zapreminska masa zrna u kg/ m3 Zrnati proizvodi: a = 6. promjene izazvane umjetnim putem dosušivanje dušenje provjetravanje uskladištene mase Temperaturna provodljivost Temperaturna provodljivost je toplinsko svojstvo izmjene topline u uskladištenoj masi (određuje se koeficijentom temp.specifični toplinski kapacitet u kcal/ kg °C γ . provodljivosti zrnatih proizvoda mala – prenošenje topline iz gornjih u donje slojeve sporo Pozitivno djelovanje – pravilnim čuvanjem sačuva se niska temp. zadržava se u zrnatim proizv.15x10-4 do 6. provodljivosti – toplotna difuzivnost) Koeficijent temp. omogućeno konzerviranje hlađenjem Negativno – nastala toplina – kukci.zrna i ljeti – zaustavljeni neg.nastaju djelovanjem izmjene temperature zraka okolne atmosfere -rezultiraju povećanjem ili sniženjem temperature uskladištene mase 2. mko. temp.m2/ satgdje je:α .provodljivosti (brzina zagrijavanja ili hlađenja) – formula: α a = . a te promjene mogu biti: 1.koeficijent topline zrna u kcal/ m sat °C cxγ c .). mko. prirodne promjene .

uskl. bakar 260-340 Debljina sloja – toplina slabije prolazi (sjever.međuzrnatim prostorom Koeficijent provodljivosti zrnatih proizvoda : 0.spriječ. sušenja). okolnog zraka) putem kondukcije i konvekcije Kondukcija . gdje ne dolazi do značajnijih promjena u fiziologiji zrna 14 .proklijavanje Pogodne i kritične temperature Pogodne temperature: to su najniže vrijednosti za pravilno čuvanje.20 (kcal/m/sat ° C).12-0.Provodljivost topline Zrnati proizvodi slabi provodnici topline( zbog organskog sastava zrna) Definicija – sposobnost prenošenja topline sa zrna na zrno (ovisno o debljini sloja. razlika temp.zamrzavanja) Provodljivost topline povećava se s vlažnošću (važno kod sušenja – vlažno zrno – niža temp.prenošenje topline zrakom . u protivnom jače zagrijavanje – oštećenja zrna VLAŽNOST PROIZVODA: •Veća vlažnost proizvoda – veća provodljivost topline • Važno prilikom sušenja i dosušivanja zrnatih proizvoda • Vlaga u uskladištenoj masi se kreće u pravcu kretanja topline u toj masi: . mase i temp.kondenzacija .prenošenje topline izravnim dodirom zrna Konvekcija . vlaga proizv.bubrenje .krajevi – debeli sloj. željezo 40-60..

kukuruza i grahorica je bilo izloženo temperaturama blizu apsolutne nule (-273. Viša temp.2 od -4. proizvodnje (javljaju se “prkosnice” – korijen ne daje rodne grane. kritična temperatura postaje niža Najpovoljnija temperatura u trapu za čuvanje korijena šeć. posljedice u drugoj god.7 od -8. repe je od +2°C do +8°C. ječma. 1966.1 od -13. po Trisvjatskom. •Temperatura ima utjecaj na dva osnovna svojstva sjemena (klijavost i energija klijanja) Povećanjem količine vlage u sjemenu. Ispod te temp. temp.9 do -11.4 do -6.6 od -17.- za čuvanje svih vrsta sjemena (suho sjeme) povoljnije su niske temperature (od 0°C do 5°C) Tablica 7. ako se dulji period drži na vrlo niskim temperaturama: • Primjer: sjeme pšenice.8 do -25. od 3-6°C. izaziva različitu klijavost sjemenskog materijala sjeme se može sačuvati neograničeno dugo.) Temperatura u °C od 0 do 2. Utjecaj temperature i vlage na klijavost kukuruza (Kiselbach . a iznad 6°C mirovanje klice prestaje i krumpir klija Zašto je neophodno prozračivanje i areacija robe u skladištu? 15 . sorte koje brzo klijaju +4°C Merkantilni krumpir skladišti se na temp.3 do -15.1°C). kroz 42 sata -bez promjene životne sposobnosti (Lipman) . u trapu (>8°C) izaziva prijevremeno tjeranje lišća i rodnih pupova Optim.Šmaljko. krumpir postaje sladak. Niža ili viša temperatura izaziva neg. za skladištenje sjemenske robe krumpira: sorte koje sporo klijaju od +7°C.6 10-15 100 100 100 100 97 Klijavost sjemena (%) pri vlažnosti (%) 15-20 20-25 25-30 30-35 100 100 85 75 100 98 77 67 100 98 34 12 98 47 7 0 63 0 0 0 35-40 71 13 0 0 0 Utjecaj niskih temperatura s različitom vlagom sjemena. nego samo lišće).

Slika 3. Premještanje vlage u zrnu uskladištenom bez ventilacije 16 .

voštana i puna zrelost. srednju i kasnu Svaku od faza (sazrijevanjem zrna) karakteriziraju određ. tijekom dozrijevanja količina amina se smanjuje. količina suhe tvari. Razlikuje se fiziološko i tehnološko dozrijevanje Fiziološka i tehnološka zrelost pada u vrijeme žetve Fiziol. punu sposobnost za reprodukciju zrno postiže u punoj zriobi. u korijenu šeć.SVOJSTVA USKLADIŠTENIH PROIZVODA FIZIOLOŠKA SVOJSTVA Dozrijevanje za vrijeme žetve Zrelost sjemenske robe je puna zrelost kada je zrno sposobno za reprodukciju . apsolutna i hektolitarska težina. kemijski sastav i dr. zrioba ima faze: mliječna. Primjer: zrno u mlječnoj zriobi zauzima najviše prostora.stanje proizvoda zbog kojeg se biljka ili dio biljke proizvodi. nadozrijevanje iza žetve Korijenasto i gomoljasto bilje: Najvažnija je tehnološka zrelost. promjene: % vlage. zapremina.za sjemensku proizvodnju Zrelost merkantilne robe (robe za daljnju preradu) postiže se u punoj tehnološkoj zriobi zrna Dozrijevanje ili zrelost . repe treba biti dovoljna količina šećera (digestija). u korijenu cikorije dovoljno inulina (refraktometar) Krmno bilje: čuva se u obliku sjenaže. a količina bjelančevina se povećava Uljano bilje: dozrijevanje se obavlja na biljci. biljka mora biti potpuno zrela (u stadiju cvatnje ili prije) 17 . svaka od njih se dijeli na ranu. u voštanoj i punoj zriobi najveći je porast škroba.

U masi zrnath proizvoda javlja se aerobno i anaerobno disanje Aerobno disanje – uz prisutnost kisika.Naknadno (posliježetveno) sazrijevanje Definicija: skup procesa koji se odigrava u zrnu. korijenu ili gomolju pojedine kulture za vrijeme skladištenja. za što je potreban kisik. povećanje tehnoloških kvaliteta zrna Čimbenici koji utječu na naknadno sazrijevanje: . te o uvjetima skladištenja Procesi tijekom naknadnog dozrijevanja: smirivanje biokemij. određena temeratura. te o stanju zrelosti zrna (žitarice . ostalim kulturama dormantnost je duža) FIZIOLOŠKI PROCESI ZA VRIJEME SKLADIŠTENJA 1. DISANJE Disanje je proces oksidativnog raspadanja glukoze. glavnu ulogu imaju glukoza i kisik. procesa i stabililzacija koloida. uvjetima i načinu žetve. i enzimi. dioksid i voda. prozračivanje) Dormantnost: potreban period “odležavanja” kako bi postiglo najveću moguću klijavost i energiju klijanja sjemenskog materijala Dužina ovisi o temperaturi. vlažnosti tijekom skladištenja.zrak (kisik. s proizvodima ugljič. sjemenu. sorti. smanjenje jačine disanja i aktivnosti enzima.15-20 dana iza žetve. Trajanje naknadnog dozrijevanja ovisi o kulturi.Temperatura proizvoda (kod niskih zrno ne klija. povećanje klijavosti. a kod visokih proklijava) . a za poboljšanje tehnoloških osobina i vitalitetnih osobina (klijavost i energija klijanja).Vlažnost proizvoda (mora biti niža od kritične) . pri čemu se stvara energija u obliku topline (674686 kcal/ 1 gram molekule glukoze) Formula: C6H12O6 + 6O2 -» 6CO2 + 6H2O + energija 18 . premještanje vlage u periferne dijelove (“znojenje zrna”).

5-13. i obrnuto Temperatura 19 . dioksid).Anaerobno disanje . niža kritična količina vode.).5%) Veći sadržaj ulja u zrnu.9-9. Temperatura 3. Stupanj zrelosti 5. Kvalitet zrna 7. nagomilava CO2 (nepovoljni uvjeti za naknadno sazrijevanje zrna) Stvara se veća količina vode » veća relativna vlaga Povišena temperatura » samozagrijavanje zrnatih proizvoda Jačina (intenzitet) disanja Brzina i jačina disanja ovise o čimbenicima: 1. klica u zrnu ugiba (sjemenski materijal ne smije se hermetički skladištiti!) Intenzivno disanje ima negativne posljedice: Smanjenje težine zrna. disanje će biti intenzivnije Vlaga zrna iznad koje dolazi do pojačanog intenziteta disanja. uljarice 7.) » nepoželjan miris uskladištene mase Međuzrnati prostor mijenja sastav » troši se kisik. Botanička svojstva 4. Vlaga proizvoda 2. suha tvar prelazi u ugljični dioksid i vodu (aerobmo dis. kukuruz 1.) Stvara se manja količina energije (28-50 kcal) Formula: C6H12O6 -» 2C2H5OH + 2CO2 + energija Radi etilnog alkohola. te mliječno-kiselo vrenje (iz glukoze se stvara mliječna kis. odnosno u alkohol (anaerobno dis. zove se kritična vlaga (žitarice 14-15%.bez prisustva zraka.5%. ovdje se odvijaju procesi alkoholnog vrenja (nastaju etilni alkohol i uglj. Uvjeti žetve 6. Aeracija (prozračivanje) skladišta Vlaga proizvoda Što je veća vlaga proizvoda.

to je disanje slabije. Ako je koef. uz valgu od 14-15%. potrebna je stalna izmjena zraka u masi proizvoda. kod tvrdih pšenica intenzitet disanja je mnogo manji nego kod mekih Stupanj zrelosti Zrno koje nije prošlo pravilno poslije-žetveno sazrijevanje. koji troše kisik 20 . 1. suhog zrna veći je od 1. to znači da zrno proizvodi više CO 2 nego što troši kisika. a zrno s vlažnošću od 17-19% ima koef.2-1. Koef. Zrnati proizvodi s vlagom od 12-13% mogu se čuvati i bez provjetravanja Koeficijent disanja određuje se formulom: CO2 -------. disanja u masi zrna vlage 17% naglo snižava. intenzivnije diše. znači da ta kultura treba više kisika nego što proizvodi CO2 (uljano bilje) Koef. Kod visokih temperatura (50-55°C) sjeme propada » denaturacija bjelančevina Povišena temperatura se spriječava hlađenjem (aktivnom ventilacijom) Botanička svojstva Primjer: kod sorti kukuruza s većom klicom intenzitet disanje je veći. jer se razvijaju aerobni mikroorganizmi. disanja manji od 1.= 1 O2 Ako je taj odnos bliži broju 1. od 0°C disanje je svedeno na minimum. pogubne posljedice Provjetravanje i prozračivanje Aeracija skladišta – čuvanje zrna duže vrijeme u neprozračenom prostoru. Suho zrno (12-14%) ima koeficijent disanja 1. dovodi do nakupljanja veće količine CO2 u međuzrnat. Također se koef. a na temp. nastaje samozagrijavanje i neg.Što je temperatura niža. Nedovoljno prozračivanje opasno je za vitalitetne osobine sjemenskog materijala (klijavost i energiju klijanja) Za pravilno čuvanje kvalitetnih osobina merkantilne i sjemenske robe.3. povećanjem vlage se smanjuje. prostoru (najviše CO2 u silosu) Vlažno zrno ima propusnije opne za plinove od normalno suhog zrna. disanja ovisi i o vlazi.

Lepidoptera (leptiri) i mikofagne vrste reda Psocoptera i Coleoptera Termofilnie vrste često se javlja Rhyzopertha dominica F. u uskl. (žitni kukuljičar). (bakrenasti moljac) Od mikofagnih vrsta najčešća je Ahasverus advena Watl. za razvoj: termofilne (70-80°C) mezofilne (40-45°C) psihrofilne (25-30) 21 . Uglavnom se javljaju gljivice (rodovi Aspergilus. (bakrenasti i žitni moljac). i ubrzavaju taj proces Mikroorganizmi Mikroorg. koji uveliko doprinose samozagrijavanju uskl. grinja i mko. (surinamski brašnar). koja nastaje uslijed fizioloških procesa i slabe provodljivosti topline Samoz. tehnoloških i sjetvenih kvaliteta » gubi se uporabna vrijednost) Uslijed povećane temperature. disanjem se povećava i vlažnost uskladištene mase » razvoj živih organizama (kukaca. Cryptolestes ferrugineus Steph. i Sitotroga cerealella Oliv.SAMOZAGRIJAVANJE Samozagrijavanje poljoprivrednih proizvoda » pojava povišene temperature u hrpi. (hrđasti brašnar).) Kukci Javljaju se termofilne vrste Coleoptera (tvrdokrilci). Oryzaephilus surinamensis L. koji se hrane mikroorganizmima (gljive i bakterije) U sjemenskom kukuruzu često se javlja P. Plodia interpunctella Hbn. mase Kukci i grinje svojom životnom aktivnošću proizvode toplinu i vlagu. izaziva velike gubitke kakvoće i kvaniteta uskl. Fusaruim i Penicillium) Podjela mikroorganizama Prema zahtijevima vlažnosti : kserofite (70-80% vlage) mezofite (80-90% vlage) hidrofite (90-100 % vlage) U odnosu na potrebnu optimalnu temp. proizvoda (smanjenje suhe tvari zrna. Posebno su štetni njihovi toksini (mikotoksini).). interpunctella Hbn. (oštrokuti gljivar) i predstavnici reda Psocoptera (Liposcelis spp. opadanje prehrambenih. masi mogu izazvati velike gubitke u kakvoći i kvantitetu robe. čime povećavaju već prisutnu temp.

kada se miješa zrnena masa neujednačene vlažnosti ili temperature Lakše se uočava od ostalih oblika samozagrijavanja i na vrijeme se može sanirati. češće se javlja u podnim skladištima.Oblici i vrste samozagrijavanja Svi slučajevi samozagr. partija zrna s većim sadržajem primjesa i prašine Ovaj proces samozagr. prebacivanjem uskladištene robe (ručno ili mehanički). skladištenje zrna nejednake vlažnosti. konstrukcije . Prikaz mjestimičnog samozagrijavanja 22 . uglavnom ostaje lokaliziran. Slika 4. mogu se podijeliti u tri oblika: mjestimično (gnjezdasto) samozagrijavanje slojevito samozagrijavanje potpuno samozagrijavanje Mjestimično samozagrijavanje nastaje u pojedinim mjestima partije zrna s povećanom vlagom Preduvjet: ovlaživanje zrna uslijed neispravne građ.

koja prelazi na zrno i izaziva proces samozagrijavanja 23 . zrnene mase i visoke vanjske temp. aktivna ventilacija zrna sa zrakom visoke rel.Slojevito samozagrijavanje može nastati u silosima i podnim skladištima. gornje vodoravno i okomito slojevito samozagrijavanje. Prikaz donje vodoravnog samozagrijavanja Gornje vodoravno samozagrijavanje Javlja se u podnim skladištima u gornjim slojevima hrpe zrna. Uzroci nastanka: loša termo i hidro izolacija skladišta. na 70-150 cm od površine Nastaje pri niskoj temp. Vlažnosti U podnim skladištima postoji donje vodoravno. Povećava se vlaga. Donje vodoravno samozagrijavanje Najopasniji oblik (na dubini 20-50 cm od poda) Nastaje kada se skladišti partija zrna s povećanom vlažnošću ili kada se toplo zrno sipa u hladna skladišta Slika 5.

Slika 6. Prikaz gornje vodoravnog samozagrijavanja Okomito samozagrijavanje Javlja i u silo komorama i u podnim skladištima Nastaje radi zagrijavanja ili hlađenja zidova skladišta. samoklasiranja zrnate mase. Prikaz okomitog samozagrijavanja 24 . poroznosti zidova Slika 7.

dio upijaju vodu Upijanje vode ovisi o kemij. zrna raste na 24-30°C.. a mastima do 140% vode od svoje težine Potrebna je i određ. zrno bogato bjelančevinama upija do 150% vode od svoje težine.) Za proklijavanje je potrebna vlaga. raži. zrno dobiva tamnu boju. Period ili početni – temp. Period – uskladištena masa dobiva temp. zrno gubi caklavost. boja zrna se ne mijenja. bjelančevine u aminokiseline. zapušteni – (temp. gubi sposobnost sipkavosti i prelazi u vodnjikavu masu neugodnog mirisa. uočavaju se plijesni. minimum topline i smanjena svijetlost (zapušteno skladište) Bubrenjem zrna započinje klijanje (hidrofilni. smanjenje kakvoće zrna U procesu prokiljavanja najveću ulogu imaju enzimi u zrnu. uspješno se suzbija ventilacijom zrna II. dolazi do značajnijih gubitaka zrna (kvalitativnih i kvantitativnih) III. pristup kisika. sastavu zrna. ječma. povećanje temp. a kukuruz i suncokret pri 8-10°C) Proklijavanje se u praksi može i mora spriječiti! 25 . temperatura (sjeme pšenice. (škrob prelazi u dekstrin i maltozu. Period. bogato ugljikohidratima do 80%. masti u glicerin i masne kis. sastojke endosperma. i slož. 34-38°C (period za tjedan dana). 38-50° i više). konoplje i heljde klija pri 2-5°C.Potpuni oblik samozagrijavanja Nastaje kada se cjelokupna uskladištena masa zagrije i poprimi višu temperaturu To je zapušteni oblik mjestimičnog i slojevitog samozagrijavanja Dolazi do potpunog uništenja uskladištene mase Promjene koje nastaju samozagrijavanjem I. zrno postaje potpuno neuporabivo PROKLIJAVANJE Proklijavanje je proces koji se ne smije dozvoliti i rezultata je nepravilnog čuvanja Proklijavanjem zrna > gubitak suhe tvari. bjelančevine i škrob. javlja se slabo zagušljivi miris. koji razgrađuju jednost. pojačava se proces životne aktivnosti zrna. boja postaje tamnija.

kompaktna staklasta zrna. predstavlja težinu 1hl zrnatih proizvoda izraženu u kilogramima Zavisi o sorti. veća količina vode i prisutnost primjesa Mjeri se hektolitarskom vagom Slika 8. te količina vode u zrnu Smanjenje hekt. kakvoća ovojnice zrna. klimatskim uvjetima. vlažnosti i dr.FIZIKALNA SVOJSTVA USKLADIŠTENIH PROIZVODA Općenita fizikalna svojstva Hektolitarska težina Mjerilo za ocjenu kakvoće žitarica. šuplja i isklijala zrna. potpuno zrela zrna. težine uvjetuju: mekana i brašnasta zrna. uska. duguljasta. debela i hrapava ovojnica. Povećanje hektolitarske težine uvjetuju: zrna osrednje veličine. hektolitarska vaga 26 .

veličina i oblik zrna . čimbenici: .količina i sastav primjesa (veća količina lakih primjesa. predstavlja težinu 1000 zrna u gramima Ovisi o sorti. količini vode u njemu i što je zrno vlažnije to je apsolutna težina veća Sipkost zrnene mase Na sipkost utječu razl.stanje i oblik površine po kojoj će kliziti zrno Sipkost se izražava pomoću dva pojma: kut trenja i kut prirodnog pada (nagiba) Kut trenja je najmanji kut pod kojim zrno počinje kliziti po bilo kakvoj strmoj površini Kut slobodnog pada (nagiba) je kut između promjera osnovice i visine stošca koji se oblikuje pri sipanju mase zrna na ravnu-vodoravnu površinu Za određivanje sipkosti najčešće se primjenjuje metoda Moos-a Kut prirodnog pada se određuje pomoću četvrtaste staklene posude koja se napuni do 1/3 zrnom i zatim se okrene za 90° 27 . klimi. težina (g) specifična težina = -----------------volumen (cm3) Spec.vlažnost zrna (zrno povećane vlažnosti ima slabiju sipkost) . te sjemenke korova mogu dovesti do djelomične ili potpuno poremećene sipkosti) . obradi. težina je bitna za određivanje kakvoće zrnatih proizvoda i igra važnu ulogu pri doradi sjemenskog materijala Apsolutna težina Važna je za određivanje količine sjemena za sjetvu.Specifična težina Većom hl-težinom povećava se i specifična težina zrna Specifična težina je odnos težine određenog volumena uskladištenog zrna i volumena što ga zaprema ta odvagnuta količina.površina i karakter zrna ( zrna glatke površine i okruglog oblika imaju najbolju sipkost) .

veličini. Slika 9. Prikaz raslojavanja zrnene mase Poroznost zrnate mase Međuzrnati prostor je prostor koji se nalazi između zrna (sjemenki) i ispunjen je određenom količinom zraka. jedra.Raslojavanje (samoklasiranje) zrnate mase Raslojavanje zrnate mase predstavlja razdvajanje pojedinih komponenti partije zrna. specif. vlage. Sitna. i apsol. Ovdje se skuplja i prašina. a uvjetovano je svakim premještanjem zrna Raslojavanje omogućuje premještanje uskladištena mase putem prirodnog pada. koji ovisi o obliku. sjeme korovskog bilja i druge primjese i nečistoće – brzo se povećava vlažnost i nastaju žarišta za razvoj kukaca. težini zrna Prilikom punjenja silo komora krupna. teška zrna padaju okomito i brzo stižu na dno. grinja i m. te propuštanje raznih para i plinova (prilikom fumigacije i dezinsekcije) 28 . koristi se u većini skladišnih prostora Prilikom slobodnog pada zrnatih proizvoda.o. štura zrna i lake primjese padaju sporije prema zidovima silo komore. samoklasiranju doprinosi i otpor zraka. koji omogućava prenošenje topline.

što znači da će za smještaj iste težine zrnate mase koja ima veću poroznost trebati više prostora (veći kapacitet skladišta) Npr. njihove stijenke u unutrašnjim slojevima zrna predstavljaju aktivnu površinu koja učestvuje u sorpciji molekula para i plinova Sorpciona svojstva imaju veliki značaj u praksi čuvanja. te procesi desorpcije (oslobađanje para i plinova u okolnu sredinu) Sorpcione pojave u zrnatim proizvodima: adsorpcija. kapilarna kondenzacija i kemosorpcija Sorpciona svojstva objašnjavaju se kapilarno-poroznom koloidnom strukturom svakog zrna i poroznošću zrnate mase Između stanica i tkiva zrna postoje makro i mikro kapilare i pore.Poroznost (S) se određuje formulom: W–v S = ---------. Sve te apsorbirane tvari se vrlo teško odstranjujue iz zrnate mase Mehanička oštećenja zrna 29 . transporta i dorade zrnatih proizvoda Zrnati proizvodi vrlo brzo upijaju mirise eteričnih ulja iz biljaka koje se kao korovi mogu naći u usjevima. što je veći međuzrnati prostor.x 100 v W = ukupna zapremina cijele uskladištene mase v = stvarna zapremina čvrstih čestica zrnate mase Zapreminska težina je manja. najveću poroznost ima suncokret (60-80%). ili nafte tijekom transporta Tijekom dezinsekcije i fumigacije može doći do pojave kemosorpcije. a najmanju crvena djetelina (30-40%) Sorpciona svojstva zrnate mase U zrnatim proizvodima odigravaju se procesi apsorpcije (sposobnost upijanja para i plinova iz okolne sredine).

mikofagne i slučajne vrste. Primarni štetnici Napadaju zdrava i neoštećena zrna. pljeva. Dijele se na: organske korisne. Rhizopertha dominica F. – rižin žižak. – grahov žižak.KOLIČINA I VRSTE Čisto sjeme je sjeme koje pripada deklariranoj vrsti. dijelovi špage. kamenčići. sjeme stranih kultura i lom zrna. gdje spada zrelo i neoštećeno sjeme vrste. te razni kukci (sekundarne vrste) koji se njima hrane PRIMJESE . sekundarne. normalne veličine Primjese su sve ono što nije čisto sjeme deklarirane vrste. ekonomski su najznačajniji. zea mays – kukuruzni žižak. mikroorganizmi i glodavci Prema njihovom štetnom djelovanju dijele se na primarne. oryzae L. komadiće žice i sl. S.) Od primjesa vrlo značajnu ulogu imaju nametnici: kukci. te sjeme korova koje prenosi vlagu na zrno Neorganske primjese su sve ono što je anorganskog podrijetla (prašina. a na njima se ubrzo razvijaju mikroorganizmi. grinje. Acanthoscelides obtectus Say. Kod sjemenske robe utječu na smanjenu klijavost. organske nekorisne i neorganske (anorganske) primjese Organske korisne primjese: spadaju oštećena zrna.Zrno može biti oštećeno tijekom kombajniranja. slama. svi predstavnici Coleoptera (tvrdokrilci) Posebno su štetni za sjemensku robu jer oštećuju i izjedaju klicu. tijekom transporta Mehanički oštećena zrna spadaju u primjese koje se nazivaju lom zrna. mrtvi i živi kukci i grinje. – dominkanski brašnar. pijesak. čime se uništava klijavost 30 . Organske primjese su korisne jer služe kao stočna hrana Organske nekorisne primjese čine sjemenke korova. – pšenični žižak. S. mogu potpuno uništiti proizvod izjedajući čitav sadržaj zrna Najznačajniji su: Sitophilus granaruis L. prilikom vršidbe. te njihovi fragmenti i ekskrementi i mikroorganizmi Najopasniji su živi nametnici. ostaci biljke.

Tinea granella – hambarski moljac.brašneni moljac koji paučinom sljepljuje čestice brašna i stvara nakupine (filt) Sekundarne vrste Žive i hrane se lomom zrna i ostacima zrna napadnutih primarnim štetnicima Najzastupljenije vrste su: Criptolestes ferrugineus – hrđasti brašnar. Mogu izazvati i probavne smetnje kod stoke Glodavci – Rodentia Čine štete hraneći se proizvodima i zagađujući ih. stvaraju paučinu na napadnutim proizvodima. Prvenstveno izgrizaju klicu. T. Lepinotus (oblici s rudimentiranim krilima) i Lachesilla pedicularia (oblici s razvijenim krilima) Slučajne vrste dolaze u skladišne objekte s polja i nisu značajne Grinje – Acarina Spadaju u grupu Arachnoidea – paučnjnaci Javljaju se samo na proizvodima koji imaju vlagu veću od 14% i više. rodovi Liposcelis (beskrilni oblici). Oryzephilus surinamensis – surinamski brašnar. Sitotroga cerealella – žitni moljac. te predstavnici reda Psocoptera (prašne uši). a svojim masovnim prisustvom zagađuju proizvode. gusjenice. razni moljci kao Plodia interpunctella – bakrenasti moljac. Njihove ličinke. te izgrizaju klicu zrna Velike su i indirektne štete od zagrijavanja U mlinovima i skladištima brašna česta je vrsta Anagasta kühniella.. Tribolium confusum – mali brašnar. castaneum – kestenjasti brašnar Javljaju se u masovnom broju i zagađuju proizvode svojim ekskrementima i fragmentima tijela Mikofagne vrste se hrane mikroorg. Najznačajniji su štakori (Rattus norvegicus – sivi štakor i Rattus rattus – crni štakor).gljivicama i javljaju se na vlažnijim i pljesnivim proizvodima Najznačajniji su predstavnici reda Coleoptera (Ahasverus advena.Često se javljaju i kukci reda Lepidoptera (leptiri).oštrokuti gljivar). te miševi (Mus musculus – kućni miš) 31 .

Glavni akcenat monitoringa je kontinuirano uzimanje što većeg broja reprezentativnih uzoraka kako bi se dobile što objektivnije procjene moguće populacije štetnika u robi. Apsolutna procjena je vrlo pouzdana metoda dokazivanja štetnika na terenu. te odrediti postotak zaraženog uskladištenog proizvoda. te da li će dobiveni rezultati pregleda uzoraka biti objektivni. od raznih tipova sondi i šila za uvrećanu robu do vakuum sondi i lopata za rinfuznu robu. razdjeljivača uzoraka (dividera). kao i posuda za izuzimanje robe u protoku. odnosno konstantan nadznor kao jednu dobru preventivu u zaštiti uskladištenih proizvoda. promjene u dužini razvojnog ciklusa pojedinih štetnih vrsta. potreban je velik broj uzoraka. U ovom radu sažeto je opisana mogućnost praktične primjena nadzora skladišnih štetnika na terenu. zatim se vrši odvaga i 32 • • • • • • . kako ili čime će analizirati uzorke. što predstavlja kontinuiran proces uzimanja uzoraka uskladištene robe. brojnost vrsta štetnika u određenim fazama razvojnog ciklusa u uskladištenom proizvodu. apsolutna procjena populacije svodi se na konstantno uzimanje uzoraka uskladištene robe s većeg broja mjesta u skaldištu. tj. broj štetnika/mamku ili lovki. To bi značilo da osoblje koje vrši uzorkovanje robe mora znati zašto uzima uzorak. insektomata. potrebitost provođenja zaštitnih mjera. ili kao relativnu procjenu populacije. Iz pravilno uzetih uzoraka može se odrediti nekoliko bitnih čimbenika: gustoća populacije štetnika na pojedinim mjestima u uskladištenom proizvodu. Uzorkovanjem se otkriva moguća prisutnost populacije skladišnih štetnika koji se razvijaju u skladišnim objektima na mjestima pogodnim za njihov razvoj tijekom određenog razdoblja čuvanja robe. koliko će uzoraka uzeti. automatskih tresilica sa sitima i sl. tj. reprezentativni za cijeli skladišni objekt. prostorna i vremenska distribucija štetnika. kako ili čime će uzorkovati. Dakle. divertera.MONITORING ŠTETNIKA USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA • Monitoring štetnika predstavlja konstantno praćenje pojave štetnika u uskladištenim proizvodima tijekom cijelog razdoblja čuvanja. ali iziskuje velik utrošak vremena i radne snage. neophodno je vršiti redovito uzorkovanje. koju na terenu možemo odrediti na dva načina: kao apsolutnu procjenu populacije određujući broj štetnika/kg robe ili m3 skladišta. Obje procjene pokazuju u praksi svoje prednosti i mane. Također je neophodno imati potrebit alat i kompletnu opremu za uzorkovanje. Za pravilno provođenje i nadzor nad mogućom pojavom štetnika. Kao rezultat konstantnog nadzora skladišnih objekata je procjena populacije štetnika. Potrebito bi bilo da primjena ovih metoda postane dobra praksa skladištenja i u našoj zemlji. a ujedno je i fizički vrlo zahtjevan i skup posao.

te izdvajanje štetne entomofaune. Ova metoda može se rabiti za točno određena problematična područja u skladišnim objektima. Oni su aktivni 24 sata tijekom svih 7 dana tjedno. a da se ne vrši tretiranje cjelokupnog skladišnog objekta. lovke i zamke za štetnike. štetnike je moguće otkriti pri stupnjevima pri kojim bi ih inače bilo teško otkriti. a služi i za ocjenu provedenih mjera zaštite. robi koju treba zaštititi i o zakonskim i tržišnim propisima. Tipovi mamaka su različiti s obzirom na vrste i stadij razvoja štetnika koje lovimo. jeftinija i lakša metoda u odnosu na apsolutnu procjenu. Temelji se na pregledu uzoraka štetnika uhvaćenih u razne tipove mamaka. Ranija detekcija štetnika omogućava i veću felksibilnost kod izbora primjene mjera zaštite. Praćenjem populacijskog trenda u sezoni skladištenja dobiva se sveobuhvatna slika stvorena tijekom vremena ulovom u dobro postavljenim mamcima koji osiguravaju podatke potrebne za određivanje potrebnih mjera suzbijanja i mjesta njihove primjene. Ulov štetnika mamcima i lovkama pokazuje koliko je u smanjenju populacije bila učinkovita mjera suzbijanja i je li. Moguće je odrediti i detalje o distribuciji štetnika unutar objekta i životni ciklus tijekom cijele sezone skladištenja. Znatno je manji utrošak vremena i radne snage. Odgovor mužjaka je • 33 . Zbog visoke osjetljivosti mamaca. a to su seksualni (proizvodi ih ženka) i agregacijski (proizvode ih oba spola) feromoni. Razlikujemo mamke za štetnike koji lete. To je brža. jer žive kratko. Za ovakav monitoring potrebito je imati konstantno zaposlen i educiran stručni kadar koji će se tijekom radnog vremena baviti samo ovom problematikom. te određivanja žarišnog mjesta koje je potrebno sanirati. Ova metoda pogodana je za ranu detekciju populacije štetnika u skladišnim objektima. Dakle. Stoga mamke za nadzor treba smatrati sustavom prikupljanja podataka. Seksualni feromoni koje koriste moljci (Plodia i Ephestia spp. jer najobimniji posao obavljaju mamci. U složenim situacijama mamke se može koristiti za određivanje praga djelovanja. Dva se tipa feromona uspješno primjenjuju u zamkama za nadzor postavljenim među uskladištene proizvode. ili. Mamci se najčešće kombiniraju s hranom ili feromonima kao atraktantima. Ove podatke koristimo da bismo potvrdili uvođenje suzbijanja štetnika i higijene u objekte. • Znatno elegantnija metoda je relativna procjena populacije štetnika. te daju bolji uvid u promjenu brojnosti i distribucije mogućih štetnika. za štetnike koji se nalaze na površini zrna. koji omogućava upravljanje podacima koji se odnose na prisutnost i aktivnost kukaca u uskaldištenom proizvodu. Prag djelovanja je promjenjiv. Također je moguća i detekcija konstantno niskih stupnjeva zaraze štetnicima koja bi inače prošla nezamijećena. kad se populacija počela obnavljati pokazujući postoji li potreba daljnje primjene mjera zaštite. i lovki. omogućena je veća selektivnost primjene zaštitnih mjera. Planskim postavljanjem mamaka u skladišnim objektima omogućena je i identifikacija izvora zaraze. Na ovaj način dobivene smjernice za određivanje praga mogu se gledati samo kao općenita rješenja koja je moguće prilagoditi svakoj novoj situaciji.prosijavanje uzoraka. za štetnike unutar zrna i sl.) iznimno su jaki. ovisi o štetniku. s obzirom na osjetljivost štetnika u pojedinim razvojnim stadijima u odnosu na primjenjene insekticide. determinacija štetnih vrsta i određivanje brojnosti populacije na terenu.

Agregacijske feromone upotrebljavamo za oba spola kod dugovječnih vrsta (Tribolium spp. priakazan je mamak s feromonskom kapsulom za hvatanje bakrenastog i žitnog moljca.brz i kod nekih vrsta feromon će privući mužjake s udaljenosti od nekoliko kilometara. U normalnim uvjetima feromon se razrjeđuje i gubi na mnogo manjim udaljenostima. a često dolazi u kombinaciji s feromonom ili svjetlom kao atraktantom (Slika10. 34 .) Na Slici 11. Ljepljivi mamak preporuča se za hvatanje moljaca i kornjaša koji lete.).

Ljevkasti mamak također pogodan za hvatanje moljaca (Slika 13.) 35 . a također se mogu uporijebiti zajedno s feromonskom kapsulom. Naborani kartonski mamak pogodan je za hvatanje gusjenica koje se preobražavaju u kukuljice (Slika 14.) Mamci za puzajuće oblike štetnika postavljaju se na skrovita mjesta u skladišnim objektima i dolaze u nekoliko izvedbi na tzržištu.

). Mamak od smeđe riže postavljen je u najlonskoj mrežici otvora 2 mm.Hranidbeni mamci pogodni su za hvatanje tvrdokrilaca koji obitavaju unutar zrnene mase.) Filt – trak mamci pogodni su za hvatanje hodajućih stadija štetnika na skrovitim mjestima unutar pomoćnih skladišnih objekata (Slika 16. 36 . (Slika 15.

Lovke za uskladištene proizvode u rasutom stanju, najčešće su plastične ili metalne izvedbe, a ubacuju se unutar zrnene mase i služe za hvatanje štetnika unutar zrna. Za hvatanje kornjaša vrlo je pogodna konusna lovka plastične izvedbe, s perforiranim poklopcem (Slika 17.)

Za brzu detekciju štetnika u rinfuznoj robi postoji nekoliko izvedbi test lovki s ljevkastim i sabirnim cijevima koje se ubadaju unutar zrnene mase, a mogu biti u kombinaciji s feromonskim kapsulama (Slika 18.)

37

Relativna procjena populacije pomoću navedenih tipova mamaka i lovki moguća je jedino ako se vodi računa o njihovom pravilnom postavljanju unutar skladišnih objekata, što podrazumijeva da su mamci postavljeni daleko od utjecaja vanjskog okoliša, na lokacijama koje su najosjetljivije za razvoj zaraze, odnosno na mjestima koja su dostupna za konstantno nadziranje. Također, je potrebito striktno se držati plana po kojem su mamci i lovke postavljeni, a pogdno bi bilo da svaki mamak na sebi ima bar kod kojim se očita njegov položaj unutar skladišnog objekta pomoću portabl laser scanner-a koji (Slika 19. i 20.) i na taj način se vrste i brojnost štetnika unose u kompjutersku bazu podataka (Slika 21.) pogodnu za statističku obradu kako bi se relativna procjena populacije mogla pretvoriti u apsolutnu procjenu. Slika 19. bar kod mamka Slika 20. laser scanner

Slika 21. kompjuterska baza podataka 38

Statistička obrada ovako prikupljenih podataka odnosi se na statističke parametre, kao što je srednja vrijednost, varijanca uzorka, standardna devijacija, standardna greška, odnos broja uzoraka i determiniranih vrsta kukaca. Rezultati se prikazuju brojčano (tablično) ili grafički. Brojčani prikaz odnosi se na prikaz broja štetnika/kg uskladištene robe ili kao prikaz broja štetnika/mamku, te relativni prikaz rezultata u % zaražene robe. Grafički prikazi monitoringa populacije štetnika u skladištima odnose se na prikaz proporcije zaraze robe u rasutom stanjui ili robe u vrećama, a mogu biti u obliku uniformnog grafikona – ako je varijanca manja od prosjeka, u obliku randomskog grafikona – ako je varijanca jednaka s prosjekom , odnosno u obliku agregatnog grafikona ako je varijanca veća od prosjeka. Dakle, za pravilno provođenje nadzora ovim načinom, nije potrebno imati veliku radnu snagu. Bitno je u startu dobro postaviti mamke i lovke na reprezentativna mjesta, redovito kontrolirati i detektirati uhvaćene štetnike, te ih determinirati i očitati njihovu brojnot, a podatke unijeti u bazu podataka koja se statistički obradi i prikaže simaulacija stanja u kompletnom skladišnom objektu za cijelu sezonu čuvanja robe. Monitoring skladišnih štetnika trebao bi biti jedna od najbitnijih preventivnih mjera zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda provedena u praksu i u skladišnim objektima naše zemlje. Potrebito je zaposliti mladi, specijalizirani i educirani kadar koji će se ovom problematikom posvetiti u cijelosti, a time bi se primjena konvencionalnih i kurativnih zaštitnih mjera mogla bolje kontrolirati i njihova uporaba svesti na minimum, što bi ujedno i smanjilo primjenu kemijskih preparati, a time i kontaminaciju okoliša.

39

štetni insekti i grinje) imaju vrlo oslabljenu životnu aktivnost. koje ima vlažnost nižu od kritične. Skladištenje zrnatih proizvoda bez prisustva zraka (hermetičko čuvanje) 3. koje se dobivaju od žitarica. nametnici i dr. Skladištenje zrnatih proizvoda uz sniženu temperaturu (u “rashlađenom stanju”). a svi drugi nametnici (mikroorganizmi. Raznim istraživanjima dokazano je da se suho zrno.) Svi ovi glavni i pomoćni načini skladištenja povoljno se izvode kod “suhog zrna”. kada se temperatura snižava do granice kada prestaju sve životne funkcije zrna. kada se fiziološki procesi u zrnu sporo odvijaju. konoplja i dr. Uskladištenje zrnatih proizvoda danas se u svijetu obavlja na tri osnovna načina: 1. Zrno ima sačuvana sva tehnološka svojstva.za dobivanje sjemena.) koje je namijenjeno za vlakno. glavni proizvodi zbog kojeg proizvodimo kulturu. ali i pojedino industrijsko bilje (lan. odnosno kakvoću. Skladištenje zrnatih proizvoda sa niskom vlažnošću (ispod kritične) u raznim tipovima skladišta 2.) može očuvati uspješno 2-3 godine u silosima. uljanog bilja. Zbog toga sjeme i zrno spadaju u zrnate proizvode. u koje spadaju: a) čišćenje uskladištenih proizvoda i njihova dorada b) primjena aktivne ventilacije c) konzerviranje zrna (kemijsko i dr. očišćeno od primjesa.SPECIJALNI DIO SKLADIŠTENJE ZRNATIH PROIZVODA Ovisno o pojedinim ratarskim kulturama. može biti zrno ili sjemenka. uskladišteno u pravilno pripremljena skladišta (čista i dezinficirana) uz rashlađivanje i permanentnu kontrolu (temperatura. Uz ove načine skladištenja postoje i pomoćne metode koje omogućavaju osiguranje naprijed navedenih načina skladištenja. 40 . vlaga. ili 3-4 godine u podnim skladištima. odnosno kao sjemenski materijal . bez premiještanja.

Vrste i tipovi skladišta SKLADIŠTE: objekt u kojem se. istovara manipulacija proizvodima unutar skladišta Podna skladišta: 41 . podna skladišta 2. pri određenim uvjetima. suha. utovara. sve do trenutka daljnje uporabe Za uskladištenje žitarica koriste se: 1. silosi Prostorija mora biti čista. zaštićena od prodora podzemne vode i oborina Moraju postojati uvjeti za kvalitetno provjetravanje Dobro organizirana služba protiv skladišnih štetnika i požara Transport robe bi trebao biti potpuno mehaniziran: prilikom prijema. koševi za kukuruz 3. proizvod sprema u svrhu čuvanja njegove kakvoće (kvalitete).

Podna skladišta Mehanizirana Nemehanizirana s automatskim istovarom djelomično samoistovarni 42 .

Prema vremenu uskladištenja privremena stalna Tavani Žitnice (hambari) Velika podna skladišta A) Tavani Primitivni oblik skladišta Za čuvanje manjih količina proizvoda Omogućeno je provjetravanje i suhi prostor Kućni tavani – žitarice Tavani nad štalom – voluminozna krma B) Žitnice (hambari) Za čuvanje većih količina zrnate robe Manje zgrade građene od drveta C) Velika podna skladišta: * PODNO POVRŠINSKA (u rastresitom stanju debljine 1. Podno površinsko skladište na kat 43 .1 .1.5 m ili u vrećama) Slika 22.

* PODNO ZAPREMINSKA (u rinfuzi – sušenje.5 m u sredini : 4-5 m (horizontalni pod) do 10 m (kosi pod) Debljina sloja ovisi o vlažnosti zrna: 44 . ne i za sjemensku Zrno se u skladište smješta do samih zidova na različite visine: pored zidova : 2-2. Podno zapreminsko skladište Pogodno za merkantilnu robu. i u vrećama – unakrst u 4 reda) Slika 23.

70 0.20 0.40-0. fiksirano) Poluprijenosno Prijenosno Koriste se: ventilatori provodnici za zrak razdjeljivači zraka Slika 24.Vlažnost zrna (%) 14 15 17-20 >20 Debljina sloja (m) 1.70-1.40 Prije uskladištenje zrnata masa se mora provjetriti i ohladiti – aktivna ventilacija Aktivno provjetravanje Tri tipa: Stalno (stacionarna.50 0. Tipovi kanala za provjetravanje Kanal od opeke s drvenim podom 45 .15-0.

Kanal od kamena s betonskim podom Poprečni presjek kanala kombinacija opeka-kamen Rešetka za prozračivanje (od letava) 46 .

Prikaz sustava ventiliranja pomoću isisavanja zraka Slika 26. Sustav ventiliranja u silosima U – ulaz zraka I – izlaz zraka 47 .Slika 25.

Privremeno skladište 48 . roba) 20-30% (sjemen. bez njih (do 2 t) Ako se gradi nekoliko skladišta . 1 vagon žitarica (14-15%) potrebno oko 12m2 + za manipulaciju: 15-20% (merkant.Veličina skladišta Određuje se prema količini proizvoda i prema mogućnostima osiguranja od požara npr. Za čuvanje sjemenske robe: prostorija za čišćenje (selektor) prostorija za zaprašivanje Privremena skladišta U slučaju nedostatka kapaciteta postojećih skladišta Najnužnija mjera Postavljaju se na mjestima gdje oborinske vode neće moći djelovati Nagib terena mora biti najmanje 5º Duljina skladišta 50-100 m. 300t) ili na katove Radi osiguranja od požara – ne više od 5-6000 tona kapaciteta Površina poda ne veća od 1200 m2 / skladištu Čuvanje različitih kultura u istom skladištu: razdijeliti ih drvenim pregradama Priručne prostorije skladišta: prijemni dio s vagom dio za vreće prostorija za radnike ured i sl. roba) O kapacitetu ovisi da li će objekt biti prizemni (do 30 vagona. a širina ovisi o širini cerade Skladišta s pregradama (1 t zrna).postavljena tako da vjetrovi mogu puhati izmeðu njih Slika 27.

20-1.20 m Dimenzije koša ovise o podneblju U krajevima s vlažnom klimom širina je 1. Koš za kukuruz u klipu SILOSI Osigurava kompleksnu mehanizaciju proizvodnih procesa i automatsko upravljanje Osnovni dijelovi: a) radni toranj b) silosni (skladišni) prostor c) prostorije za prijem i otpremu robe 49 . a tamo gdje je klima suhlja sa čestim vjetrovima.80-1. i do 2.KOŠEVI ZA KUKURUZ Koš (čardak) za čuvanje kukuruza u klipu Sušenje prirodnim putem (strujanjem zraka) ili umjetnom cirkulacijom zraka Na drveni ili metalni kostur se postavljaju stranice Pod je građen od dasaka Krov se produžava prema bočnom stranama Koš treba biti podignut od tla 0.00 m Duljina ovisi o kapacitetu.50 m. visina je obično 2-3 m Položaj koša – okomito na pravac vjetrova Postoje jednostruki i dvostruki (dva koša pod istim krovom) Slika 28.

postrojenje za transport zrna Elevatori – osnovni transportni strojevi (specijalizirani i univerzalni) Strojevi za čišćenje: separatori i trijeri (u srednjem dijelu silosa) Silosni (skladišni) prostor Glavni dio silosa ili pravo skladište Zadatak: zaštititi zrno od atmosferskih prilika. vage.prijemni odjel za kamionski transport V . strojeve za čišćenje.Slika 29.sušara 1 – vaga 2 – transporteri za punjenje komora 3 – separator 4 – kontrolni separator 5 – transporteri ispod komore silosa Radni toranj Centar s kojim su povezani svi ostali dijelovi silosa U njemu se vrše osnovni transportni i tehnološki procesi Sadrži: elevatore. od nagle promjene temperature i od štetnika 50 . Osnovni dijelovi silosa I – radni toranj II – silosni prostor III – prijemni odjel za željeznički transport IV .

okrugli. betonski 30-40 m Slika 30.Zidovi silosa moraju biti: čvrsti i trajni pri minimalnoj debljini jednostavne konstrukcije nepropusni za plinove ne smiju biti podložni požaru Silosni prostor sastoji se iz tri dijela: * osnovni dio silosa (komora ili ćelija) * tavanski dio (gornja galerija) s transporterima za punjenje * prizemni dio (donja galerija) s transporterima za pražnjenje Izvedba silosa: * drvo – opasnost od požara * opeka – teškoća mehanizacije * čelik – provodljivost topline. zvjezdasti * okrugli silosi su ekonomični ako im je promjer do 5m visina ovisi o kapacitetu. pravokutni. higroskopnost (kondenzacija) * armirani beton Oblik komora: * ovise o materijalu i mogućnosti izvedbe * kvadratni. Skladištenje u silosu 51 .

pravilna priprema skladišta za prijem nove robe. te dobro opremljen priručni laboratorij za fizikalne. Za vrijeme skladištenja pšenice najvažnije je utvrditi optimalne uvjete za što trajnije i kvalitetnije skladištenje. to je proces dormantnosti duži.) o kojem najčešće ovisi uspjeh pravilnog skladištenja. relativna vlaga zraka okolne sredine. grinja. Tijekom skladištenja žitna masa prelazi u stanje dormantnosti (mirovanja). temperatura. merkantilna roba sva tehnološka svojstva. periferna vlaga na zrnu se suši i kao takova se prozračivanjem isparava. Radi toga se svakih 1-2 mjeseca moraju uzimati uzorci (težine 250g). primjese . Tijekom prijema pšenice u skladištima. temperatura uskladištene mase i okoline. uređaje za sušenje i dosušivanje. skladištari i dr. Sjemenska roba se u skladištima zadržava kraće vrijeme. te unutrašnji transport. trajnost skladištenja. mikroorganizama. a temperatura niža. navodimo u slijedećem: Namjena i cilj skladištenja (merkantilna ili sjemenska roba).standard 2%). a prozračivanjem se uskladištena masa ujedno i hladi. Vrlo je važan i stručni kadar koji vodi računa o skladištenju (tehnolozi. PERMANENTNO PRAĆENJE PROIZVODA TIJEKOM CIJELE SEZONE SKLADIŠTENJA. hlađenje ili aktivnu ventilaciju. pa što je vlaga manja. vrsta i tip skladišta. te njihovi razvojni oblici. čime nastaju izmjene u sastavu uskladištene mase kao: izmjena zraka u međuzrnatom prostopru. merkantilna godinu dana i više. To se postiže skladištenjem suhe i hladne pšenice. Na osnovu rezultata analiza poduzimaju se mjere za saniranje prevelike vlažnosti (sušenje proizvoda). uređaje za mjerenje temperature (ugrađene termometre u silo komorama ili bimetalne ručne). energija klijanja). kada su svi biokemijski procesi svedeni na minimum. vlaga zrna. aparate za dezinfekciju. te se analiziraju štetni kukci i grinje. po mogućnosti provjetravanjem ili hlađenjem.Radi toga je mogućnost prozračivanja uskladištenih proizvoda bitan čimbenik kvalitetnog skladištenja. a da bi se sačuvale normalne sposobnosti života zrna. pneumatskim ili ručnim sondama uzimaju se obično dva uzorka (jedan za analizu u laboratoriju gdje se određuje vlaga (13% standard za pšenicu. izjednačenost uskladištene partije zrna. glodavaca). Također su važna dva čimbenika za ovaj proces. Skladištenje pšenice biti će različito s obzirom na sjemensku ili merkantilnu robu. a time i hlađenje. Prozračivanjem prestaju svi negativni fiziološki procesi u zrnu. nastaje sušenje zrna. a to su temperatura i vlaga zrna. 52 . odnosno mjere za suzbijanje štetnih nametnika. vrste i količina primjesa. Sjemenska roba treba održati svoje vitalitetne osobine (klijavost. Što sve ima utjecaja na uspješno skladištenje. Moderno skladište za uskladištenje pšenice treba imati sve potrebne uređaje kao: uređaj za utovar i istovar. a drugi se daje proizvođaču. kemijske i fiziološke osobine zrna.76 kg. U svim skladištima i uskladištenim proizvodima jedan od najvažnijih procesa je permanentno praćenje stanja proizvoda. prisutnost nametnika (kukaca. hektolitarska težina . kao sirovine za dobivanje finalnih prehrambenih proizvoda. uklanjanje plinova i neugodnih mirisa iz uskladištene mase. potom svi negativni mirisi prelaze u apsorpcioni zrak.Skladištenje pšenice Pravilnim skladištenjem pšenice moraju se sačuvati sva njezina kvalitativna i kvantitativna svojstva. kada se mjeri vlaga proizvoda.

pa ako se zrno koristi za prehranu. propuštanjem prirodnog nezagrijanog zraka pomoću stacionarnih ili prijenosnih ventilatora. debljini sloja te o rastresitosti hrpe. deblji sloj . Klip sa većom vlažnošću od 40%. odnosno vlaga odlazi iz sredine više vlažnosti u sredinu niže vlažnosti. U većim koševima. postoji opasnost da se zrak zasiti vlagom. uz najpovoljnije klimatske uvjete. Zadatak je sušenja da se zrnu oduzme suvišna vlaga. odnosno da ostane samo toliko vlage za "latentni" život sjemena. prozračivanjem i konzerviranjem vlažnog zrna. Primjerice ako se kukuruz skida u studenom mjesecu 22% vlage. Čuvanje kukuruza u klipu je najrašireniji i najjeftiniji način. čime dolazi do ovlaživanja kukuruza u višim slojevima i djelovanje koje smo željeli je suprotno.). relativnoj vlazi zraka okolne sredine. koji je u našim uvjetima prilično zastupljen. što se najčešće obavlja za sjemenski kukuruz. Čuvanje kukuruza u zrnu Kukuruz se može čuvati sušenjem ili dosušinjem u sušarama. Način sušenja ovisi o namjeni. sa vlažnošću od 25% treba za sušenje 150m3 za svaku tonu. Kukuruz manje debljine (1.Skladištenje kukuruza Kukuruz se po namjeni razvrstava za industrijsku preradu i za ishranu ljudi te stoke. Rastresitost hrpe klipova je također vrlo važna. koja ovisi o dužini klipova i stupnju vlažnosti. Ako je debljina sloja veća. a uklanjanje vlage obavlja se u 4 osnovne faze: vlaga koja se nalazi na površini zrna odstranjuje se zrakom (prirodnom ili umjetnom cirkulacijom). koristit će se takav način koji će osigurati hranidbenu kakvoću zrna. Poslije komušanja kukuruz se skladišti sa različitom vlažnošću (ovisno od klimatskih prilika tijekom berbe) od 22-35%. njegovo sušenje se dovodi u pitanje i kvarenje je neizbježno. u drugoj fazi vlaga iz unutrašnjosti zrna. Relativna vlaga zraka ne bi smjela prijeći 60%.5m. gdje se njegovo sušenje obavlja prirodnim putem (zrakom i suncem). njegova vlažnost će tek u travnju mjesecu doseći 15-16% vlage. Ovakav način skladištenja i sušenja je nesiguran i često dolaz do njegovog kvarenja. Od svih ovih čimbenika vrlo je važna debljina sloja. tj.5m) treba manje količine zraka za sušenje (50m3/sat). posebice kod vlažnog zrna preko 30% vlage. Klipove kukuruza napadaju mnogi nametnici. posebice na privatnim gospodarstvima. kukci i grinje (Kalinović. u trećoj fazi sa periferije zrna vlaga prelazi u zrak. temperaturi okolnog zraka i uskladištene mase. a najpovoljnija je od 3-3. Ivezić.5m sa vlažnošću klipa od 16-18%. a najčešće glodavci. brzini protjecanja zraka kroz masu. 1994. i konačno se ustaljuje količina vlage u zrnu na 1213%. Uklanjanje vlage iz kukuruza ovisi o slijedećim čimbenicima: količini vlage u klipu (zrnu i oklasku).do 2. Sušenje ima značajnu ulogu za daljnje skladištenje. na nekim poljoprivrednim imanjima sušenje klipa se obavlja umjetnim putem. U klipu se kukuruz čuva u koševima (čardacima ili kukuružnjacima). iz sredine veće koncentracije prelazi u sredinu manje koncentracije. ako se zrno koristi za 53 . a čuva se u klipu i u zrnu (rasutom stanju). Ovakovo sušenje obavlja se i u posebno izgrađenim komorama.

Količina zraka ovisi o vlažnosti zrna. Tijekom sušenja. odnosno na niske temperature na polju (napr. mraz. Preporuka je da se sjemenski kukuruz skine što prije (makar i vlažniji). ali se primjenjuje i kombinirani način (sušenje klipa na 22-25% i poslije runjenja dosušivanje zrna). zbog visokih temperatura često dolazi do velikog loma zrna. energija klijanja). Čuvanje sjemenskog kukuruza Sjemenski kukuruz podvrgava se se specijalnom režimu sušenja. oklasci klipova i sl. pa tako primjerice za kukuruz sa vlagom od 16% potrebito je 75m 3/sat. vlaga zraka 40-50%). Vlažnije zrno suši se brže i lakše. iz kojih se istovaruje hidrauličnim ili nagibnim rampama. sušenje je vrlo delikatno. koja opet ovisi o klimatskim prilikama.) . snijeg i sl.reproduktivni materijal (sjemenski) sušenje će se obaviti bez oštećenja klice. Energenti za sušenje mogu biti različiti (plin. osjetljiviji je na visoke temperature pri sušenju. kada se postiže vlaga zrna od 18-20%. Zrno kukuruza kombajnira se sinhronizirano sa radom sušare. U drugoj fazi zrno se suši temperaturom od 80oC. mazut.). čak i do 20%. na 13. Prosušivanje zrna okolnim zrakom ovisi prvenstveno o temperaturi i relativnoj vlazi zraka (najbolja temperatura je srednja dnevna 4. a kreće se obično od 35-38%. loma zrna te ostalih primjesa. gdje roba ostaje do momenta uporabe. Osušeno zrno se nakon hlađenja skladišti u silo komore ili velika podna skladišta. radi očuvanja vitalitetnih osobina zrna (klijavost. sa vlagom od 25% . treba ga lagano sušiti. Vlažni kukuruz se aspiratorima velikog kapaciteta čisti i zatim odlazi na sušenje. zbog izjednačavanja vlage. kako ne bi došlo do naglog odmrzavanja i pucanja stanica unutar zrna. ovisno o tipu sušare. odnosno smanjenja klijavosti. prije utjecaja mraza.Ako ga mraz zahvati.5-5oC i rel. Što je kukuruz vlažniji. Radi toga sušenje se obavlja okolnim zrakom i zagrijanim zrakom. Sa kombajna se obično dovozi kamionima ili traktorskim prikolicama do usipnog koša sušare. visina hrpe klipova i temperatura. analiza na prisutnost nametnika). iznimno i 40%. pa se uskladišteni proizvod mora redovito kontrolirati (uzimanje uzoraka.5-14%. ovisno o njezinim kapacitetima u žitomlinskim poduzećima. Tijekom sušenja sjemenskog kukuruza velikog značaja ima vlaga. Sušenje se obično obavlja u dvije faze (dvofazno sušenje): u prvoj fazi zrno se suši na temperaturi od 120-130oC. Toplo zrno odležava 6 sati. Sušenje kukuruza zagrijanim zrakom obavlja se u sušarama raznih tipova. Stacioniranim ili prijenosnim uređajima (ventilatorima) ubacuje se zrak sa donje strane silo komore ili ubacivanjem zraka kroz polukružne perforirane cijevi u podnim skladištima. 54 . Brzina sušenja raznih hibrida ovisi o vlazi zrna prilikom sušenja. Obično se suši u klipovima. od suhljeg. što pogoduje razvoju raznih nametnika. Sa okolnim zrakom (nezagrijanim) sušenje se obavlja u silo komori ili podnom skladištu. Prije prijema uzimaju se uzorci za utvrđivanje vlage.375 m3/sat. mjerenjem temperature i vlage. Nezasićeni zrak prolazeći kroz masu vlažnog zrna uzima vodenu paru koja ishlapi iz zrna. a prije toga se čisti silo aspiratorima od sitnog loma i pljevica i sposobno je za dugotrajno skladištenje.

odnosno služi kao reproduktivni sjemenski materijal. čime se ugrožava životna sposobnost sjemena. a vezan je sa vlažnošću i temperaturom zrna. ricinus. "džambo" plastificirano jutenim vrećama.. uzimanjem uzoraka. te pakuje u višeslojne papirnate vreće. Fizikalna svojstva u svezi skladištenja su slična kao i kod žitarica. 1990. klijavost. zapremine 500-1000 kg. vlaga se svodi na oko 20%. (bakrenasti moljac) i Sitotroga cerealella Oliv. i štetno djeluju na klijavost.)./). Skladištenje nedorađenog sjemenskog kukuruza je kratko. Skladišti se u podnim. koje je potpuno poremećeno ako dođe do pojave samozagrijavanja. U praksi se često ne utroši sav dorađeni sjemenski kukuruz. klijavost smanjuje za svega 1-2%. Tako je raznim ispitivanjima ustanovljeno da se kod sjemena sa vlažnošću od 13% u povoljnim uvjetima skladištenja. Nakon sušenja. Proces sušenja počinje sa 25-30oC. s obzirom na fizikalna i kemijska svojstva. lešnjaka i badema. u povoljnim uvjetima skladištenja može biti ispravna i nakon 2-3 godine. zrno se hladi zrakom obično u trajanju od 1-2 sata.gusjenice izgrizaju sadržaj zrna. Najčešća vrsta štetnih insekata su razni moljci .Plodia interpunctella Hbn. trajnost uporabe i sl. ali je presudna sipkost. Jestivo ulje se dobiva i od ploda maslina. jer postoji opasnost pd napada raznih nametnika (kukaca i glodavaca). a poslije krunjenja se dosušuje. kikiriki. Kemijska svojstva imaju daleko veći utjecaj na uspješno čuvanje uljarica na duže ili kraće vrijeme. sezam i mak (zrnati proizvodi). 55 . Zrno se dorađuje (čisti. koje je industrijsko bilje i služi u druge svrhe. čije ličinke . kalibrira i zaprašuje fungicidima za sjeme /TMTD i dr. soja. (žitni moljac). posebice klicu. Dorađeno sjeme mora imati atest (vrsta hibrida. Za kvalitetno ulje. do maksimalno 43oC (granična temperatura sušenja) iznimno 45oC. Klijavost dorađenog sjemena. Skladištenje uljanog bilja Zrno uljarica služi za dobivanje ulja.). do momenta sjetve. U uljano bilje spada suncokret. težine 10-25 kg. Kod temperature 48-50oC već dolazi do koaguliranja albuminskih komponenti bjelančevina. betonskim zrako suhim pogodnim skladištima. Takovom kukuruzu neophodna je pažnja. a svakih 2 sata temperatura se povisuje za 3-5oC. stalnim kontroliranjem. Sastav pojedinih uljarica prikazujemo u tablici 8. Zbog toga se u početnoj pojavi ovih insekata odmah moraju poduzeti mjere suzbijanja raznim pogodnim insekticidima (Kalinović i dr. i izvjesna količina ostaje neprodana u skladištima. Samozagrijavanje je proces koji se ne smije dozvoliti.Pri sušenju sjemenskog kukuruza u klipu. u podnim skladištima u papirnatim vrećama ili velikim tzv. Tehničko ulje dobiva se od sjemena konoplje i lana. sjeme uljarica čuva se na specifični način i njihovo skladištenje je prilično zahtjevno. uljana repica.

8) 21.0 (17. repica 35.91% 100 56 .7-18. Sadržaj vlage (vode) je vrlo važan. količina ulja (masti) i količina vode. a također i bjelančevina (1.3 (35.5-45. Kemijski sastav važnijih uljarica.4) 15.9 (7. mineralne tvari i vodu. kaja sadrži 43.5) Pepeo 2. Tako.5% ulja.3) 7. Od svih uljarica sjeme suncokreta ima vrlo složen kemijski sastav.0-21.6-4. linolna i linolenska). Prema ovim pokazateljima ocjenjuje se i vrijednost ovih kultura.5-21.4-12. uglavnom od tvari koje su osjetljive i neotporne na skladištenje pa su i sjemenke suncokreta osjetljive na duže skladištenje.1) 19. Istovremeno ulje uljane repice ima mnogo nezasićenih (Eruka) kiselina.1 (15. odmah započinju negativni biokemijski procesi u zrnu.7) Bezdušične ekstraktivne tvari 13.0 (6.43.5) V= ---------------------. prema Voškeruškoj (Trisvjatskij. Sjeme suncokreta sadrži masti i lipoide.3 (17.1 (3.2-36. jer ako se sadržaj gornje granice od 7% povisi.0) Tijekom skladištenja uljarica.0 (16. primjerice u sjemenci konoplje ima najviše globulina u 50% bjelančevina. a najveći otpada na globuline.4-12. Za uljano bilje.1 (27. najvažnije su komponente koje sudjeluju u biokemijskim procesima.6) 5. U sjemenkama uljarica ima prosječno 16-28% bjelančevina.2) 3. 1966.5-2puta više nego kod žitarica).9) 31.5-19.4-14. Sjemenke uljarica sadrže različite količine ulja (40-60% od težine sjemenke ili 80% od težine jezgre). dobiva se slijedeća skladišna vlaga: 14 x (100 .5 (29.6-4.) postoji formula pomoću koje se može odrediti vlaga za najoptimalnije čuvanje uljanog bilja.3-12.1) Uljan.0 (8.0 (40.9 (9. Formula glasi: 14xZ V= --------. ugljikohidrate.2) 3.2) Soja 12.0) 22. bjelančevine.4-21.1-40.5 (19. Kultura Suncokret Masti Bjelančevin e 10.3 (4.= 7.% 100 V= granična količina vlage (%) Z= 100-količina ulja (%) 14= stalni koeficijent Primjer: ako želimo uspješno čuvati uljanu repicu.9-31. Većina uljarica imaju dvije zasićene masne kiseline (palmitinska i stearinska) i tri nezasićene masne kiseline (oleinska.Tablica 8.0) Voda 6.

5%. Visina hrpe zrna u rinfuzi ne bi smjela biti viša od 10 m. a jedino suncokret u silosima.. odlazi na vagu.2 100 Primjerice: biti W (%) . osušeno na skladišnu vlagu.2 ⇒ W = ----. jer nemaju pogodnu hidro i termo izolaciju. Sva podna skladišta moraju imati termo i hidro izolaciju. okruglih razmaknutih silo-komora. Dno komore je dvostruko. ali na kraće vrijeme. Međutim sjeme suncokreta skladišti se i u silosima sa spojenim silo komorama građenim od betona ili pocinčanog lima. po mogućnosti uređaje za aktivnu ventilaciju i uređaje za mjerenje temperature.80. Skladištenje suncokreta Suncokret se na velikim parcelama skida kombajnima. gdje se uglavnom skladišti uljana repica..45) W = ------------------. Najpogodnija su betonska skladišta. sorte sa više sadržaja ulja (47%) moraju imati skladišnu vlagu koja ne smije prelaziti 6. Kombajniranjem se sjeme suncokreta sa različitom vlagom (16-18%).gornja granica skladišne vlage U (%) . koji imaju uređaje za mjerenje temperature. doprema u silose ili velika podna skladišta. Za sigurno određivanje skladišne vlage postoji formula koja glasi: 16 x (100 . ali se u svijetu na malim parcelama skida još uvijek ručno (tzv. tada će gornja granica skladišne vlage 6.5 m do 3 m. Također su bitni i mehanizirani transporteri za utovar i istovar robe. Uz stijenke metalnih silosa zbog znojenja zrna dolazi do stvaranja vlažnog sloja debljine 1020 cm. Tijekom skladištenja konstantno se moraju svakih mjesec dana uzimati i 57 .80 100 100 16 x (100 . 16 x 55 880 ⇒ W = ---------. a debljina sloja mora biti podešena radi mogućnosti prozračivanja. te elevatorima u sušaru. koji su izvor zaraze štetnim kukcima i mikroorganizmima. nakon čega se obavlja vršidba i skladištenje u podna skladišta. ponovno na vagu.količina ulja u apsolutno suhom stanju ako partija sjemena sa 45% ulja. Ovakovo sjeme potrebito je povremeno lopatati.U) W= -----------------.2 100 Sjeme suncokreta se kamionima ili željezničkim vagonima doprema do usipnih koševa i trakastim transporterima.. u aspiratore za čišćenje. kada se sušenje sjemena obavlja na polju ili skladištima. Napominjemo da uljano bilje mora biti suho.Vrste i tipovi skladišta za uljano bilje Uljano bilje skladišti se uglavnom u podnim skladištima. Skladišna vlaga za sorte koje sadrže 44% ulja iznosi 6.2 W = 6. ali se prije skladištenja obavezno suši u sušarama i čisti od primjesa. Zbog toga ovi silosi su nepodesni za duže čuvanje uljarica. Sjeme suncokreta skladišti se u betonskim silosima. radi provođenja aktivne ventilacije. Iza sušenja transporterima se ubacuje sa gornje strane u silo komore.. "kubanski način").9%. po mogućnosti na razmaku od 1. ovisno o sadržaju ulja. na glavicama biljki.

kemijski i biološki. zbijeno je i 58 . te dekarboksilacijom. Od fizikalnih čimbenika je prvenstveno svjetlost. pri čemu dolazi do razgradnje masnih kiselina. Na to utječu različiti čimbenici kao fizikalni. koji imaju pogodnu podlogu za razvoj (vlagu. vlažnim i pljesnivim lokalitetima u skladištima. Za sva kvarenja osnovni čimbenici su povišena temperatura i vlaga. sjeme uljane repice se skladišti drugačije od sjemena suncokreta.Iza žetve sjeme uljane repice razne vlažnosti od 10-12% odlazi direktno na sušenje. sa uređajima za mjerenje temperature. koji prozračuju (hlade) proizvod sa donje strane. sjeme uljane repice treba raširiti u skladištu u tankom sloju. hidrolizu masti (u slobodne masne kiseline). ugljikohidrate. proizvodnja je u mnogo manjem obimu. rijeđe u silosima. kada je lakše izdvojiti žarišna mjesta povećane vlage. na skladišnu vlagu od 6-6. u rasutom stanju. sjeme dobiva miris po plijesni. pri 25-40 oC dolazi do ubrzanog razvoja mikroorganizama.stacioniranim ventilatorima. gorkog je ukusa. Od kemijskih čimbenika najvažnija je oksidacija koja se odvija pod utjecajem iz zraka i kisika iz vode (vlage). Poznato je da je sjeme uljane repice sitno. te toplije. koja utječe na brzinu procesa užeglosti. Čimbenici kvarenja uljanog bilja tijekom skladištenja Tijekom skladištenja uljarica često puta nastaje kvarenje. ili u vrećama. koje se manifestira užeglošću masnih tvari.. Stvara se karakterističan ukus (miris) hlapivih masnih kiselina. pa je i skladištenje vremenski kraće. uvjetovano kemijskim promjenama. pri 25oC sjeme ne mijenja boju. Kvarenje uslijed bioloških čimbenika nastaje najviše uslijed rada mikroorganizama. Ako se ne raspolaže sa sušarama. Skladištenje uljane repice Zbog veličine sjemenki i proizvedenoj količini.oštrokuti gljivar (mikofagna vrsta). a lopatanje treba obavljati što češće. kada nastaju izvjesne promjene u zrnu. znači kratko. Tako napr. Sjeme uljane repice u skladištima stoji najviše 1-2 mjeseca. Temperatura sušenja ne bi smjela biti viša od 35 o C. miris i okus. Ahasverus advena Walt. Poslije čišćenja sjeme se skladišti u podna skladišta. Neke tvornice. uljanu repicu skladište u podna skladišta o obliku niskih silo komora.5%. ali se ipak mora stalno osmatrati uzimanjem i analizom uzoraka na pojavu samozagrijavanja i nametnika. (kestenjasti brašnar). i sa ugrađenim. Mikroorganizmi izazivaju užeglost razlaganjem bjelančevina i ugljičnih spojeva. kao Tvornica ulja u Zagrebu. Tako se na sjemenu suncokreta javljaju razni tvrdokrilci (Coleoptera) . kod koje se ubrzava proces oksidacije masti. koji se javljaju na zagrijanim.analizirati uzorci na prisutnost štetnih kukaca.Tribolium castaneum Hbst. te temperatura. samozagrijavanja i pojave nametnika. dušične spojeve i temperaturu). te predstavnici Psocoptera (prašne uši) roda Liposcelis. Uljana repica skladišti se uglavnom u podnim skladištima. Vlažno zrno intenzivnije diše i postaje vlažnije. kada nastaju ketoni.

monogermno i monokarpno sjeme. a to su zrnati proizvodi namijenjeni za reprodukciju .sjemenski materijal. pokretna platna i sl. visina hrpe rasutih poroizvoda ( najviše 3 m). Dolazi do naglog povećanja kiselosti u zrnu i sirovom ulju. defektnost sjemena je 85% (kod sjemenske robe gubi se klijavost). najvažnije mjere su sušenje uljanog bilja prije skladištenja (skladišna vlaga najviše 9%). Kod suncokreta sa većim sadržajem ulja brže dolazi do pojave samozagrijavanja.lopatanje.tamne je boje. a nastalo je drobljenjem kvržica specijalnim postupkom. prskanjem prije skidanja. kada nastaje mnogo primjesa (10-20%) .). Pri 70-75oC boja ljuske i unutrašnjost zrna postaje tamno smeđu boju. te stalno prozračivanje. a defektnost zrna je 100%. prašina i dr. ljuska je tamne boje. Poslije odvajanja primjesa. a glavno sušenje obavlja se na polju. jer su mnogo brži procesi razlaganja. Do sada nije uobičajeno sušenje sjemena šećerne repe sušarama. te u zemljama nekadašnjeg SSSR-a primjenjuju desikanti i defolijanti. 59 . kada se vlaga sjemenjača smanjuje na 9-10% tijekom 3 dana. grinja i glodavaca) također dolazi do velikih gubitaka (ponekad i do 30%). monokarpno je jednoklično sjeme nastalo selekcijom (genetskim putem).dijelovi stabljike. U klimatima sa mnogo oborina i visokom relativnom vlagom zraka. Skladištenje ostalih zrnatih proizvoda U ostale zrnate proizvode spada sjeme korjenastog i predivog bilja. postaje gorko. Od skladišnih nametnika (kukaca. a dozvoljena skladišna vlaga iznosi 14-15%. što negativno utječe na kvalitet ulja. pa se u nekim zapadnim europskim zemljama. Čuvanje sjemena korjenastog bilja (šećerna i stočna repa. Normalno sjeme su kvržice sa nekoliko sjemenki. sušenje požnjevenih sjemenjača vrši se dugo. a one se odvajaju raznim strojevima (rešeta. monogermno (jednoklično) sadrži jednu sjemenku. Sazrijevanje sjemena šećerne repe je nejednolično. Sjeme se stavlja u podna skladišta (zrako-suhe prostorije sa propuhom) na pod debljine sloja 20-25 cm. lišća. Sjeme sazrijeva od baze rodne grane prema vrhu. pri 40-55oC intenzivno se razvijaju termofilni mikroorganizmi. dolazi do stvaranja većih količina slobodnih masnih kiselina. jezgra postaje tamno žuta. cikorija) Šećerna repa ima normalno.. Vrlo je važna i povoljna građevinska konstrukcija skladišta (termo i hidro izolacija). kako na stabljici (biljci) tako i na cijeloj površini usjeva. pod utjecajem visokih temperatura tijekom srpnja mjeseca. kao i kontrola temperature proizvoda i okolnog zraka. Kako ne bi dolazilo do ovakovih nepoželjnih posljedica. sjeme pljesnivi. gdje se obavlja ručno prebacivanje . Odvajanjem kvržica (plodova) od stabljike obavlja se metodom mlaćenja. stvaraju se slobodne masne kiseline (7-8%).

Tijekom skladištenja potrebita je stalna kontrola vlage. koja se nalazi na stabljici proizvedeneoj u drugoj godini. sa atestima i plombom. segmentira. koji sadrže veće količine ulja. temperature i prisutnosti nametnika. jer ima smanjeni perikarp i osjetljivije je na vanjske utjecaje. te se prije skladištenja obavezno suši na skladišnu vlagu od 7-8%. Vreće se skladište u zrako suhim skladištima. Čuvanje sjemena cikorije Sjeme cikorije je vrlo sitno. Čuvanje sjemena predivog bilja Predivo bilje proizvodi se uglavnom za dobivanje vlakna. a može se uspješno očuvati do 1 godine. Sjeme šećerne repe je vrlo skupo (posebice jednoklično). u vreće unakrsno po dvije. koje se kalibrira. uz određeni razmak 60 . koje se čisti i sprema u podna skladišta. pa se mora i kvalitetno sačuvati u adekvatnim skladištima sa skladišnom vlagom od 12%. to se ono skladišti kod nas uglavnom u podnim skladištima u vrećama ili u rasutom stanju. Teže je sačuvati jednoklično sjeme. a povremeno se trebaju prebacivati. Poslije žetve i vršenja stabljike. na ciradama. a tu spadaju konoplja. lan i pamuk. Sušenje manjih količina sjemena (sa privatnih gospodarstava) obavlja se prirodnim putem (suncem i zrakom). uz povremeno ručno lopatanje. Veće količine sjemena suše se u sušarama i to sjeme sa vlažnošću od 20-25% na temperaturi od 40oC. Sjeme se može čuvati i u rasutom stanju. Za proizvodnju ovih proizvoda potrebito je sjeme (reprodukcijski materijal). a u sekundarno dorađeno sjeme spada i genetski jednoklično sjeme. to je i sjemena malo. složene unakrsno na drvene grede. Ono se ne tretira fungicidima. pa ih u izvjesnom smislu možemo svrstati i u uljano bilje. Sekundarnom doradom dobivamo jednoklično sjeme. Prilikom žetve skida se različitom količinom vlage (i preko 25%). dobiva se sjeme. Vreće se slažu unakrsno u podna skladišta na grede. Sladištenje sjemena konoplje Kako sjeme konoplje sadrži oko 30% ulja svrstava se i u uljano bilje. razastrto u tankom sloju. u hrpi čija visina ne bi smjela prelaziti 1 m. Kako se proizvode manje količine sjemena konoplje. te mlaćenja. kako ne bi došlo do njegovog kvarenja. sjeme sa vlagom preko 30% na temperturi od 30oC. Ovakova sjemenska roba skladišti se u zrakosuha skladišta. kako bi bilo što lakše manipuliranje. Kako se u nas ne proizvodi mnogo cikorije. ali se njegovom skladištenju treba posvetiti pažnja.sjeme se stavlja u vreće težine 50 kg. Jednako se čuva i sjeme stočne repe. a nalazi se smješteno u glavici. a klijavost može sačuvati i 3-4 godine. pa je njegovo čuvanje otežano. kojeg čuvamo kao zrante proizvode. pilira i polira.

pa je to jedan od osnovnih razloga za njihovo specifično skladištenje. a da ne izgubi klijavost. što omogućava bržu klijavost. Ustanovljeno je također da je starije sjeme prikladnije za sjetvu (nego sviježije jednogodišnje). Korijen i gomolj sadrži mnogo vode. ono mora odležati izvjesno vrijeme u skladištu u neočišćenom stanju. Čuvanje sjemena lana Sjeme lana služi kao reprodukcijski materijal za proizvodnju lana i preradu u vlakna. Zbog toga se razlikuje skladištenje industrijskog korijena i skladištenje sadnica ili sjemenjača.59%. Sjeme lana ima specifični kemijski sastav. Ono je jajolikog produljenog oblika. Vlaga se kreće od 3. Skladištenje šećerne i stočne repe Šećerna repa se proizvodi za industrijsku preradu. a tijekom zime se postepeno čisti i skladišti u prikladnim podnim skladištima. sjeme se čuva u specijalnim silosima. uglavnom u vrećama. Ima također osobinu da lako izdrži i niske temperature (20oC).selekcija). a jedna i druga proizvode se i za dobivanje sjemena (sjemenjače). cikorija i krumpir. Skladištenje industrijske šećerne repe Vađenjem šećerne repe iz tla on nadalje živi i diše. pa korijen proizveden prve godine služi za preradbu. nego sušeno prirodnim putem (viša temperatura uništava klijavost slabijeg sjemena . čime gubi vodu i šećer i samu težinu korijena. Zbog toga postoje biološke osnovice za čuvanje repe. cvijet i plod (sjeme). pepton i lecitine. ovisno o stupnju zrelosti i klimatskim prilikama za vrijeme žetve. Sušenje sjemena lana obavlja se u sušarama (28-40oC) i prirodnim putem. Skladištenje korjenastog i gomoljastog bilja U korjenasto i gomoljasto bilje spada šećerna repa. rijeđe u rinfuzi. 1966). i pljosnatog izgleda. koja pritjecanjem vlage jako bubri. stočna repa. a od encima su prisutni lipaza i proteaza. radi što bolje cirkulacije zraka. Šećerna repa je dvogodišnja biljka.40 m. u tankom sloju. albumine.između gomila vreća. debljina sloja ne bi smjela prelaziti 1. stočna za hranidbu stoke. gdje se suši i dorađuje. Poslije skidanja sjemena i sušenja. sjeme lana može održati klijavost i do 7 godina. a posađen u proljeće stvara stabljiku. globuline. Njihovo skladištenje se razlikuje u mnogome od skladištenja zrnatih proizvoda. U pojedinim zemljama (Italija) koje proizvode mnogo konoplje. Prikladnim skladištenjem. U nekim zemljama (Engleska) sjeme se suši i na dimu (radi slabijeg fungicidnog djelovanja). Ustanovljeno je da sjeme sušeno visokim temperaturama postaje snažnije.1. a time se obavlja i konzerviranje klijavosti (Pasković. i ima bolju klijavost. sadrži bjelančevine.30 . te visoke (preko 100oC). Laneno sjeme obavija sluzasta tvar. uz prebacivanje lopatanje. Vađenjem iz tla 61 . Ako se skladišti u rinfuzi.

Temperatura se mjeri bimetalnim termometrima svakodnevno. a odvijaju se procesi sagorijevanja saharoze prisustvom kisika iz zraka. čime se smanjuje gubitak od oko 2050% u odnosu na nepokriveni korijen.korijen prekida svoj rast i razvoj.92%. dvodnevne i višednevne zalihe. Odsijecanjem glave korijena. širine baze 15m. sa bazom 2-2.0192%. koje čekaju na otpremu u tvornice. izravna i zasipa vapnenim prahom (20kg/100m2) ili krečnim mlijekom (400 lit/100m2). što predstavlja čisti gubitak. Čuvanje korijena na polju Kada se korijen ne može izravno nositi u tvornicu. koja u unutrašnjosti ne bi smjela biti viša od 5oC. obično mehanizirano. svježi sitniji i ozlijeđen prilikom vađenja ili transporta. tada se korijen mora sortirati u tri skupine: zdravi i svježi korijen teži od 1 kg. brže je i djelovanje mikroorganizama). iza kombajniranja. Kako bi se sve to spriječilo. Biraju se povišeni tereni (radi otjecanja suvišne vode). Na duže čuvanje slaže se u veće hrpe kapaciteta 4-5t. na kraće vrijeme. Tako primjerice pri 0 oC dnevni gubitak šećera je mali (0. Prizme se lociraju u blizini tvrdih puteva. čime prestaje nakupljanje šećera. kako bi otprema bila što efikasnija. gdje postoje jedno. Jedan od važnih je temperatura. stvarajući zaštitni epiderm na novo stvorenoj površini korijena. Čuvanje korijena na otkupnim stanicama Otkupne stanice su mjesta otkupa i privremenog čuvanja korijena šećerne repe. smješteni u sredini hrpe (građeni od dasaka ili polukružnih metalnih cijevi sa perforacijama). a za zaštitu od mraza gornji sloj se pokriva kukuruzovinom. pri 0oC gubitak je 0. tada se čuva u polju. te nakon izvjesnog vremena korijen uvene (dovoljan je gubitak od 25% da dođe do ugibanja stanica). Slaže se u manje hrpe. Korijen se slaže u hrpe ili prizme. jer preživljava "fiziološki šok" prilikom odsijecanja glava. Bočni dijelovi prizmi zasipaju se zemljom debljine 20cm. pri 12oC gubitak je 0. niti niža od 0oC. Važna je kontrola temperature. pokriva lišćem. Za čuvanje na duže može se koristiti samo zdravi korijen. Također se naglo isparava voda iz korijen (repa ima 75% vode). treba ga pregledati i sortirati (posebno staviti oštećeno korijenje). Prvih 5-6 dana poslije vađenja korijena on intenzivnije diše.61% od težine korijena. diše. obično u blizini željezničkih postaja.5m. Tijekom 100 dana čuvanja pri istoj temperaturi gubitak saharoze iznosi 1. korijen i dalje živi. visine 4- 62 . za odvođenje suvišnog toplog i vlažnog zraka stavljaju se tzv. Ako korijen stoji duže vrijeme. korijen treba vaditi na vrijeme i ako on treba duže stajati. Ako je jako hladno bočne strane se pokrivaju slojem zemlje od 15-20cm.5m uz visinu gornjeg dijela 0. čuvanje na otkupnim stanicama i čuvanje u šećeranama. Ako je korijen vađen ranije ovi su procesi još intenzivniji. Kod ovog čuvanja bitne su i primjese (zemlja i dijelovi lišća). "ventilatori". Sve ovo ovisi o temperaturi (što je ona viša brže je ugibanje stanica. Ako se čuva na duže vrijeme. a dužina je proizvoljna. uvenuti ili stradao od mraza koji je podložan kvarenju. Intenzitet ovih procesa uvjetovan je čimbenicima u kojim se uvjetima čuva korijen.0061%).5m i visinu 1. koje ne smiju prelaziti 5%. Prema namjeni postoji različito čuvanje industrijskog korijena: čuvanje korijena na polju. Mjesto se očisti od ostataka bilja.

gdje se obično formiraju žarišne infekcije. gdje su gubici šećera mnogo manji. Prirodnom ventilacijom smanjuje se prosječna temperatura u prizmi za 2-3oC. Povoljne su i velike prizme kapaciteta do 1000 t. Kritičnu fazu reguliranja temperature u prizmi predstavljaju prvi dani skladištenja. Ventilacioni sistem se zatvara u slučaju podjednake temperature (zraka i prizme). Sistem prirodnog ventiliranja očituje se u unaprijed iskopanim kanalima po sredini prizme ili dva paralelna. neminovan je gubitak šećera u korijenu. kada je srednja dnevna temperatura zraka niža od temperature u prizmi. širine 60cm i dubine 30 cm. Korijen iz uzorka se svrstava po težini.1 kg.9 kg. ovisno o kapacitetu. Aksijalnim ventilatorima ubacuje se oko 46 m 3 zraka/h/t korijena. na dubini od 50-100 cm daljnjih 80 korijenova (bez posebne selekcije). Razlika za težinu korijena bila je 1. poduzimaju se adekvatne mjere u svrhu njihovog suzbijanja. Ventiliranje korijena se obavlja prirodnim ili mehaničkim putem (ventilatorima za hlađenje zraka).5m. proizvoljne dužine. Zbog toga se uzimaju uzorci na dubini od 1m od vrha prizme. ovisno o mogućnosti betonske ili tvrde podloge. Tako se od 1000 korijenova na dubini od 10-50cm uzima 20 korijena. dolazi i do gubitaka uslijed djelovanja mikroorganizama.0 kg s količinom šećera od 17. Bez obzira na ventiliranje.10%. prvenstveno se kontrolira temperatura sa dobro raspoređenim termometrima u prizmi. Tu se ujedno korijen prebacuje u tvornicu vodenim putem. potrebito je uzimanje uzoraka za određivanje gubitaka u težini korijena i šećera. Temperatura u prizmama mjeri se bimetalnim termometrima postavljenim u specijalnim cijevima. prekida se ventiliranje. Čuvanje korijena u šećerani U krugu tvornice se čuvaju velike količine korijena. gdje se kroz kanale za ventilaciju ubacuje zrak putem ventilatora. koji se pokrivaju daskama.47%. a time i gubitak težine korijena. a uzorci se moraju uzimati iz jedne partije prije i poslije skladištenja. Ukoliko je minimalna temperatura zraka -2oC. Korijen se slaže mehanizirano u velike prizma različitih kapaciteta. obuhvaćajući i površinski dio. ovisno o kapacitetu tvornice (velika skladišta projektiraju prizme i do 10m visine). oko 50m. težina korijena iznosila je 40. Mikrobiološkoj analizi podvrgava se korijen svrstan u tri grupe: korijen zaražen vlažnom truleži. Tako napr. Po potrebi obavlja se ventilacija korijena. sa blagim padom i ugrađenim sistemima za prozračivanje. To su betonske podloge. Da bi se to ustanovilo. Ugrađeni sistemi umjetne ventilacije postoje u većini modernih šećerana. težina uzorka prije skladištenja iznosila je 42. Zbog toga se stalno mjeri temperatura i ako je potrebito obavlja se ventiliranje. Postoje vertikalni dovodi zraka. Osim ovih gubitaka. naročito ako je korijen nečist (uprljan zemljom). a količina šećera bila je 17. a prosječna temperatura korijena u prizmi niža od 4. kako po dužini tako i po širini. Po utvrđivanju mikrobiološke zaraze. 63 . na razmacima od 10m. u cilju smanjenja temperature. Promjene za vrijeme čuvanja korijena šećerne repe Tijekom skladištenja korijena šećerne repe. postavljeni na razmak od 10m.37%. korijen zaražen suhom truleži i korijen na kojem je vidljiv razvoj micelija plijesni. Obično se po jedan termometar stavlja na svakih 200t korijena.5oC. za količinu šećera 0. Nakon skladištenja u trajanju od 60 dana.

a pravilo je "iz zemlje u zemlju". građeni kao ukopane jame sa zidanim stijenkama i dobro izoliranim krovom.Skladištenje sjemenske šećerne repe (sjemenjača) Poznato je da je šećerna repa dvogodišnja biljka (prve godine daje korijen za industrijsku preradu. a najgornji dio trapa (greben) ostaje nepokriven. Zbog toga se vadi samo toliko sadnica. Podzemni trapovi su ispod površine tla i ukopavaju se na dubini od 1. oštećenog i gnjilog korijena). tako da trap dobije oblik kupe. Prvo se slaže korijen duž vanjskih rubova i stvara se zid. Korijen za dobivanje sjemena naziva se sadnica ili sjemenjača. Vanjski zidovi se prema vrhu malo zaokružuju. Lociraju se na suhom i ocjeditom terenu. Grade se u područjima gdje vlada oštra zima i gdje nema opasnost od podzemnih voda. istovar sa donje strane. Nabacana zemlja mora biti glatka. Utovar korijena obavlja se sa gornje strane. koja služi kao zaštitni pokrivač. zaglađivanje se ponavlja. unutar kojeg se stavlja ostalo korijenje pomoću vila sa kuglicama na zupcima. Za odvodnju para i suvišne temperature služe okomiti ventilatori (građeni od dasaka). mrkve i krompira. Kada je trap složen. u protivnom ih treba pokriti slamom ili kukuruzovinom. pokriva se srednje vlažnom zemljom. Pri dnu je debeo 20-30cm. radi spriječavanja oštećenja korijena. kako bi para. dužine po potrebi (ne duži od 20m). nakon čišćenja i sortiranja. Imaju ugrađene uređaje za prozračivanje. Stalni trapovi su uglavnom podzemni. djelomično podzemni i podzemni. Sloj zemlje može biti jedno ili dvoslojan (ako se pokrivanje obavlja ranije. koji mogu biti privremeni i stalni. Privremeni trapovi koriste se uglavnom za čuvanje sadnica šećerne i stočne repe. Postoje nadzemni. Nadzemni trapovi su smješteni iznad zemlje. što se obavlja zaglađivanjem lopatama i vodom.50m. Djelomično podzemni trapovi su jednim dijelom u zemlji. Ovakovi trapovi mogu vrlo dobro poslužiti i za trapljenje krumpira. a korijen se slaže do oko 80cm visine i pokriva zemljom. Ako ima oborina i ovaj dio se pokriva. širine 80cm. prema vrhu se stanjuje na 5-10cm. U protivnom korijen gubi vodu.20-1. Obično se lociraju na vodoravnom i čistom tlu (očišćenom od biljnog pokrova). Sadnice se čuvaju u trapovima. Ako se pojave pukotine i zemlja osuši. Tehnologija trapljenja Sadnice koje su izvađene treba što prije trapiti. Kako su ovi trapovi duboko pod zemljom potrebito je dreniranje okolnog tla. Nakon prvog pokrivanja (iza 15 dana) obavlja se drugo pokrivanje slojem zemlje od 20-30cm (u krajevima sa oštrom zimom o 45cm) na donjem dijelu i sa 1520cm (ili 30cm) na vrhu. Prije trapljenja vrši se selekcija sadnica (izdvajanje prekrupnog. te ventilatori sa gornjom i donjom ventilacijom. tada je pokrov dvoslojan). koji se čuva preko zime. da bi se u proljeće posadili za dobivanje stabljike i sjemena. toplina i plinovi mogli izlaziti. račvastog. a drugim iznad. bez pukotina. a pristup za transportna sredstva mora biti siguran. sklično kao i kod nadzemnih trapova. sa donjom bazom 1. Na dubini od 30-40 cm kopaju se kanali širine 1m. koliko se može utrapiti isti dan. druge godine posađeni korijen služi za dobivanje ploda i sjemena). na povišenom terenu i propusnom tlu. cikorije. naglo vene i gubi rezervne tvari. a trape se samo ne 64 .20m širine.

brzo se smežura u trapu i vene. po Ritzu.. Promjene za vrijeme čuvanja u trapovima Sjemenjače moraju dočekati proljeće sa dobrim turgorom. Stočna repa skladišti se u nadzemnim i djelomično podzemnim trapovima sa ugrađenim ventilacionim cijevima. koja se stvara oksidacijom šećera. Povišena temperatura djeluje i na prijevremeno tjeranje lišća i rodnih pupova. Prerano vađen korijen gubi vodu i šećer. topline i drugih plinova.9% (Orlovski. postotak prkosnica bio je 60. Skladištenje stočne repe Skladištenje stočne repe poslije vađenja obavlja se najčešće u trapovima. pri normalnoj temperaturi bilo je 4. O jarovizaciji ovisi uspjeh proizvodnje sjemena. Stavljaju se po cijeloj dužini trapa. a izlučuje CO 2 i vodu. Prema ispitivanjima. pa se zato mora stalno mjeriti temperatura. Tako pri 0-1o C u trapu dobiva se 130 g sjemena po biljci. brzo se kvari u trapu pod utjecajem raznih gljivica i plijesni. Okomiti ventilatori grade se iz 4 daske (širine 15 cm. Vađenjem sadnica opada turgor sjemena. svakih 3-4 dana. i Penicillium spp. Postavljaju se po dužini trapa na svakih 3-5 m. "vlažna toplina". a strane 30 cm. rjeđe u podrumima. koja se spriječava odvodnjom ventilatorima. Iako je to disanje neznatno. troši kisik. visina 20 cm. Promjene u trapovima mogu nastati i uslijed nepovoljne temperature. radi spriječavanja ulaska oborina. i sl. te do neujednačene cvatnje i sazrijevanja sjemena. Zato se sadnice odmah moraju utrošiti. a također i dovod svježeg zraka. nego se samo razvija lišće. dužine 120 cm). što omogućuje provjetravanjem trapova. Na količinu dobivenog sjemena utječe najviše temperatura. slično kao i šećerne vadi i sprema prije mraza. 1952.5% prkosnica. U trapu se mjeri i temperatura. Sclerotinia fuckeliana) i plijesnima (Botrytis spp. Vodoravni ventilatori građeni su od letvica u obliku trostrane prizme. pojavu "prkosnica". 65 . koja se slijeva sa trapa. kontroli iste i o samom izgledu korijena. koje su perforirane i na kojem vrhu se nalazi krović. U protivnom biva napadnut gljivicama (Phoma betae. Ako ne bi bilo sortiranja. kroz vertikalne otvore. koje će se održati u trapu bez kvarenja. za odvođenje suvišnog CO2. Previsokom temperaturom stvara se tzv. zdrave i lijepo oblikovane sadnice. Zbog toga se korijen stočne repe. pri temperaturi od 13o C. Trapovi se obično postavljaju u pravcu puhanja zimskih vjetrova. kada korijen ne izbija rodne grane.).previše krupne.). čija je baza 40 cm. viša ili niža izaziva neugodne posljedice. koja se registrira. 1988. Prekasno izvađena i stradala od mraza. izmjena plinova mora postojati . došlo bi do razvoja nejednolikih stabljika. a oko njih se kopaju kanali radi otjecanja suvišne vode. Kakvoća repe koja će se održati u trapu ovisi o vremenu vađenja i skladištenja. koji diše. kao napr. završenom jarovizacijom i visokom životnom sposobnošću. na temperaturi višoj od 10o C dobiva se samo 46 g sjemena. Ovo se omogućava ventilacijom "ventilatorima" (okomiti i vodoravni). gubi se voda povećava se hidroliza šećera i slabi otpornost na mikroorganizme. a korijen treba biti čist od zemlje i neoštećen. Najpovoljnija temperatura u trapu je od 2-8o C. Korijen u trapovima predstavlja živi organizam.

koja ostaje u tlu preko zime. Prema namjeni postoji sjemenski i merkantilni krumpir. gdje se plugom vadi dva reda korijena. U domaćinstvu on se čuva u podrumima ili na seljačkim gospodarstvima u trapovima. a dva iduća ostavljaju se u tlu. Čuvanje industrijske cikorije Kako se u našoj zemlji cikorija malo proizvodi i brzo se prerađuje. Na polju se čuvanje sadnica obavlja tamo gdje zimi ne dolazi do dubokog smrzavanja. a da se smanje troškovi proizvodnje cikorije. krumpir i pri najboljoj tehnologiji skladištenja gubi na svojoj kakvoći i kvantitetu. Stanje krumpira tijekom vađenja je vrlo važno za daljnje skladištenje. sortiranje gomolja. kako bi se dobila dvostruka žetva s iste parcele. Priprema krumpira za skladištenje obavlja se u nekoliko faza: stanje krumpira u vrijeme vađenja. U našoj zemlji krumpir se na većim površinama vadi mehanizirano (plugovima iskopačima. mora proći prije skladištenja nekoliko faza i to: priprema krumpira za čuvanje i čuvanje krumpira u skladištima. koje stvara zaštitni ogrtač. odolijeva izmjenama temperature. cvatnje i sazrijevanja sjemena. koji se drugačije čuva od žitarica ili korijenastog bilja. a njihovo skladištenje se obavlja vani na polju. ne vadeći ih iz tla. podrumima i specijalno građenim skladištima. ili se sadnice vade i utrapljuju. Da bi se gomolj što bolje zimi sačuvao.Skladištenje cikorije Slično kao i šećerna repa cikorija je dvogodišnja biljka. Izvađeno korijenje (ručno vađenje) otprema se u trapove. pa sve što važi za šećernu repu. tijekom zime čuvaju se u specijalnim skladištima. radi jednoličnog razvoja stabljike. a veće količine za tržište. Sve što važi za čuvanje industrijskog korijena šećerne repe. 66 . iz koje u proljeće normalno izbija stabljika sa reproduktivnim organima. jednolične težine. Postoji industrijski korijen i sadnice ili sjemenjače. važi i za korijen industrijske cikorije. Ako se sjemenjače čuvaju u trapovima. To su uglavnom rahla. U nekim zemljama (SAD) cikorija se uzgaja u združenim kulturama sa ječmom i zobi. Kampanja vađenja i prerade obavlja se u listopadu i početkom studenog mjeseca. prosušivanje i čišćenje gomolja. Skladištenje krumpira Krumpir sadrži oko 80% vode i to je gomolj. Strojevima ogrtačima preostalo korijenje u tlu se prekriva lišćem. isto je i za cikoriju. oni su isti kao i za šećernu repu. Sortira se i skladišti samo zdravo korijenje. Tijekom čuvanja zimi. a prema načinu skladištenja on se može čuvati u trapovima. industrijski korijen otprema se odmah na otkupne stanice u blizini tvornica za preradu. kada još nema velikih mrazeva i kada još korijen ako je smješten na otkupnim stanicama. bez većih oštećenja. a gubitke moramo smanjiti na najmanju mjeru. humozna i teksturno lakša tla. Skladištenje sjemenjača Sjemenjače (sadnice) moraju se čuvati preko zime.

kojom se stvaraju veće količine solanina. kada se gomolj prosušuje i oslobađa suvišne zemlje. ali uslijed male mogućnosti reguliranja temperature i vlage dolazi do većih gubitaka proizvoda. u debljem ako je suh. na gomolju može biti i do 15% zemlje. i u specijalnim skladištima. očišćen i sortiran) može se čuvati u trapovima. a ventilator (građen od letava ili užih dasaka) mora biti visok. Znači da u trapu gomolj treba čuvati kraće vrijeme. a to su nadstrešnice smještene duž pročelja zgrade. bolestan i deformirani gomolj. Time gomolj postaje otporniji na napad mikroorganizama. nekoliko grupa jestivog (konzumnog). gomolje treba staviti pod nadstrešnicu. gomolji se ostavljaju kratko vrijeme osušiti na polju. Suprotno ako se vadi po vlažnom vremenu. Tako se prema ispitivanjima u trapu na svakih 100 kg krumpira napr. Tijekom vađenja krumpira najosnovnije je da gomolj ostane čist i nepovrijeđen. Sortiranjem gomolja obavlja se odvajanje sjemenskog. Sjemenski krumpir na svjetlu treba stajati 4-5 dana. gdje će se osušiti. pa je takav krumpir teško sačuvati. Kada se krumpir vadi po suhom vremenu. U protivnom poprima zelenu boju. oštećeni. Čuvanje gomolja u trapovima je najjednostavniji način. kada se uklanja nasječeni. Tipovi i vrste skladišta za krumpir Pripremljeni krumpir (prosušen. jer pokožica postaje čvršća i otpornija je na napad raznih bakterija i gljivica. Ipak jestivi krumpir na svjetlu ne bi smio stajati više od 1 dana (najviše 5-6 sati bez obzira da li pod nadstrešnicom ili na polju). U suvremenim skladištima postoje posebna mjesta za ostavljanje svježe vađenog krumpira. da izlazi iz trapa. jer se takav može i najbolje sačuvati u skladištima. Prosušivanje i čišćenje krumpira je važna daljnja operacija u pripremi krumpira za skladištenje. a svi su uglavnom podzemni do dubine 30 cm. Po propisima u jednoj partiji uskladištenog krumpira dozvoljeno je 2-3% (najviše 5%) onečišćenih zemljom. Gornji sloj gomolja pokriva se slamom i slojem zemlje. koji može izazvati smrt i kod ljudi i kod životinja. Ako se krumpir vadi po kišnom vremenu i u zakorovljenim parcelama. za reguliranje vlage i temperature.5 m. deblja. hrapavija. pokožica je grublja. kada se suhi i čisti gomolj putem transportera dovodi do sita. a mlade stanice pokožice i sloja ispod brže sazrijevaju. s time da moraju biti ugrađeni okomiti ili vodoravni ventilatori (slično kao u trapovima). Ručnim-grubim sortiranjem izdvaja se mehanički oštećen ili bolestan krumpir. Veće količine krumpira sortiraju se putem sortirača. kako bi se on uspješno mogao skladištiti. Treba odabrati pogodno vrijeme za vađenje (suho i lijepo). odnosno u lipnju 17. Na manjim površinama krumpir se još uvijek vadi ručno. sitnog (za hranidbu stoke) te oštećenog i bolesnog. Gomolj se odlaže u tankom sloju (do 50 cm debljine) ako je vlažan. širine 1. Takav krumpir dobar je za sjetvu i otporan je na skladištenje. sve dok pokožica i dio gomolja ispod nje ne poprimi zelenu boju. jer na dužinu skladištenja velikog utjecaja ima temperatura i vlaga u trapu. sa ugrađenim okomitim ventilatorom. a prvo sortiranje obavlja se već za vrijeme prosušivanja. Utjecaj sunčevih zraka (insolacija) tijekom dosušivanja igra veliku ulogu.specijalnim strojevima i različitim kombajnima). kako bi što manje zemlje ostalo na gomolju. ovisno o raspoloživoj količini. ili dijelom iznad zemlje do 50 cm). sa niskom podzemnom vodom. podrumu. 67 .60 kg. koje izazivaju gnjilost gomolja. u studenom mjesecu gubi 0. da bude zdrav.56 kg. Trapovi se postavljaju na povišenim terenima.

Specijalna skladišta namijenjena su za skladištenje krumpira u rasutom stanju ili u sanducima. U specijalnim skladištima temperatura se kontrolira u boksovima. ovisno i o kapacitetu skladišta. kako u domaćinstvima. puštajući termometar pričvršćen na dugoj motci ili pomoću posebno izgrađenih termometara. Nadalje. za razliku od visine 4 m. zbog većeg isparavanja krumpira. što je temperatura u skladištu viša.0 m) izaziva nesigurnost pritiska na bočne dijelove skladišta ili boksova. kojim se može regulirati (vodoravno i okomito) visina sa koje će oni padati (najviša dozvoljena je 1 m). kroz čiju sredinu su postavljene perforirane cijevi dužine 2.5 m. Stalno skladištenje se obavlja u naprijed nabrojanim tipovima skladišta. Za skladištenje u rasutom stanju primjenjuju se boksovi različitih dimenzija. što iznosi kapacitet od 78. Temperatura skladištenja je vrlo bitna. on se priprema za stalno skladištenje. za brzoklijajuće sorte optimalna temperatura je 4o C. montiranih na dugoj metalnoj dršci. te uz ventilatore. tako i sjemenskog krumpira najbolje je u skladištima gdje je omogućeno prozračivanje ubacivanjem svježeg zraka. U podrumima se u boksove ili u sanduke stavlja krumpir u različitim slojevima debljine. Kako bi se zadržala povoljna kakvoća i kvantitet gomolja. i kada prelazi fazu mirovanja. vlažnost i mogućnost prozračivanja. To važi i za klijanje gomolja. u sredini prostorije.5 m. a krumpir se najbolje čuva kod 4-7o C. tako i svakog boksa posebno. tijekom zimskog čuvanja bitni su čimbenici: temperatura. u skladištima pri dnu hrpe. Osim promjene sastava gomolja dolazi i do gubitaka na težini i oni su veći.0 x 3. kako u skladištima tako i u trapovima. Zbog toga vrlo je važna kontrola temperature. U protivnom (punjenjem boksa odjednom).Čuvanje gomolja u podrumu u rastresitom stanju ili u sanducima. iznad 6o C počinje klijati.0 x 4. prozračivanje se obavlja tako da se proces početka klijanja isprovocira u vrijeme početka sadnje. Temperatura se mjeri termometrima. prosječnih 5.75 m3. Kod visine hrpe od 1 m.5 m gubi se prostor za mehaniziranu manipulaciju unutar skladišta. visine hrpe 3. Ponavljamo da jestivi krumpir ne smije biti izložen direktno sunčevim zrakama i pokriva se ciradama ili sl. Povišenjem temperature. tako i za veće količine. Jestivi-konzumni krumpir najbolje se čuva pri temperaturi 3-6o C. na temperaturi od 8-10o C. Gomolj se poslije sortiranja sortiračima. 68 . dolazi do naglog početnog disanja i do "znojenja" gomolja. a i na sam gomolj. još uvijek je aktuelno. pomoću elevatora. a također i vlage dolazi do procesa izmjene tvari u gomolju kada krumpir počinje klijati (jedna ili više sporednih klica). Čuvanje krumpira zimi Poslije privremenog skladištenja kada se krumpir čuva u tanjem sloju na zaštićenom mjestu. kada pritisak iznosi 1200 kg.5m. koji ne može podnijeti ova opterećenja. a kod sjemenskog. Reguliranje i održavanje povoljne temperature kako konzumnog. u koje se puštaju termometri. pritisak izražen u kg na tekući metar iznosi 80 kg. što je najekonomičnije i najsigurnije. transporterima prebacuje u boksove. kod jestivog. da ne bi pozelenio. ali uz obavezno prozračivanje i ventilaciju kako skladišta. U trapovima temperatura se mjeri kroz "ventilatore". temperaturom se spriječava klijanje. Boksovi se pune postepeno po slojevima (više njih odjednom). kraj prozora. ako je visina hrpe veća od 3. a ispod te temperature krumpir postaje sladak. Za sporoklijajuće sjemenske sorte krumpira optimalna temperatura je 7 o C. Deblji sloj (primjerice 8. kada je u stadiju mirovanja.

25 o/dan. pa su to dva čimbenika koja najviše utječu na pravilno skladištenje gomolja. posebno onda kada se primjeti "dimljenje" trapova i kada je došlo do mikrobioloških procesa i naglog truljenja. Trap nije dovoljno samo prozračiti. a u različitim vremenskim razmacima. koje ujedno služe i kao "ventilator". putem hlađenja vanjskim zrakom. a na površini hrpe zrak se hladi i vodena para iz zraka se kondenzira. bitna je i kontrola vlage zraka u skladištima. koje se otvaraju. za prozračivanje gomolja postavljaju drveni "ventilatori" (za veću hrpu nekoliko. Neposredno poslije skladištenja gomolja. ili u specijalnim skladištima.građen od gline ili nabijene zemlje). Do znojenja dolazi zbog toga što se zrak koji prolazi kroz hrpu gomolja zasićuje vlagom. U rastresitom stanju u podrumima se prave boksovi. po Trisvjatskom. donji ventilatori ili horizontalni ventilatori. održavanje povoljnih uvjeta tijekom cijelog vremena skladištenja. on će se "znojiti". a tijekom zime se jedan do dva puta mora promijeniti. U podrumima gomolj se skladišti u rastresitom stanju ili u sanducima. U modernim skladištima (specijalnim) za čuvanje gomolja. Gomolj svojim disanjem oslobađa 300 kcal/t/24 sata što je velika količina topline. te oni moraju biti usklađeni. a visina hrpe može biti do 3 m. Često puta se pod pokriva slojem slame ili kukuruzovine (ako je primitivan. najduži rok tijekom čega se krumpir ne mora hladiti je 8 dana. Zato se osim zračenja skladišta. Aktivna ventilacija namijenjena je za ravnomjerno prozračivanje cijele mase te reguliranje fizikalnih i kemijskih čimbenika. ili se postavljaju letve podignute od poda. Može se donekle spriječiti stavljanjem sloja slame na površinu gomolja. Pri temperaturi od minimalno 2o C i maksimalno 4o C. Najbolje je ako u skladištu postoje uređaji za usisavanje toplog i vlažnog zraka. Gubici pri aktivnoj ventilaciji su mnogo manji u usporedbi sa prirodnom. Proces stvaranja "sloja kondenzacije" je spor i teško se uklanja. Prema ispitivanjima. bilo u podrumima. U trapovima se prozračivanje gomolja obavlja pomoću horizontalnih i vertikalnih ventilatora izgrađenih od letava. Do ovog procesa može doći ako hladni vanjski zrak dođe u dodir sa toplijim zrakom hrpe krumpira u skladištu. ili obrnuto ako topliji vanjski zrak dođe u dodir sa hladnijim zrakom hrpe krumpira u skladištu. 69 . krumpir će isparavati suvišnu vlagu.Osim kontrole temperature.6% (Saburov. pri čemu nastaje "kondenzaciona toplina" i "kondenzaciona voda". niže temperature od one u skladištu.8%. različitim intenzitetom. odnosno uzvisine su vlažnije od udolina (ako krumpir nije složen u jednakoj ravnini) i ovdje postoji opasnost od početka klijanja (viša temperatura i vlaga). te će vlaga u zraku biti povećana. pri prirodnoj od 15. čime se postiže: sušenje gomolja i zemlje na njima.8-20.). Ona se provodi u različito vrijeme tijekom dana. brzo zacijeljivanje rana na gomoljima i spriječavanje razvoja bolesti. presložiti i očistiti. Tako su oni pri aktivnoj ventilaciji 4. Obično su gornji slojevi krumpira vlažniji od donjih. To su tzv. nego ga treba otvoriti. za manju jedan u sredinu). što znači da se za 4 dana temperatura podiže za 1oC. 1968. Intenzitet isparavanja vode iz gomolja je određen temperaturom i relativnom vlagom zraka. Mogućnost prozračivanja skladišta igra veliku ulogu tijekom skladištenja krumpira. koji imaju gore na vrhu zračnice. primjenjuje se aktivna ventilacija. ako se toplina ne izvodi van. toplina koju oslobađa gomolj disanjem za 24 sata je 0.

Za disanje je potreban kisik. a produkti raspadanja su ugljični dioksid (CO2) i voda (H2O). Kemijske promjene u gomolju nastaju tijekom skladištenja. pa ju je potrebno postepeno snižavati. nakuplja se ugljični dioksid. Disanje je proces oksidacije organskih tvari. Takove gomolje uklanjamo. U ovoj fazi dolazi i do zacijeljivanja rana od mehaničkih povreda gomolja. Zbog toga se na gomolju mogu pojaviti bolesti (koje su u gomolju u skrivenom obliku napr.Promjene za vrijeme skladištenja krumpira Gomolj krumpira sadrži 75% vode. Fiziološke promjene: nastupaju uslijed energije koja se stvara u stanicama gomolja procesom disanja. stvara se vodena para i povišena temperatura. Raspadanje škroba ovisi i o sortama. što sve treba regulirati prozračivanjem i aktivnom ventilacijom. pri čemu se stvara toplina. Druga faza nastupa 15 dana poslije početka skladištenja i ona je prelazna od jesenskog do zimskog perioda i traje 50-60 dana. 70 . Kod niže temperature rastvaranje škroba teče sporije. Phytophtora). ishlapljivanja. S obzirom na skladištenje krumpira od jeseni do proljeća. i period buđenja pupova) kod uskladištenog krumpira. što trebamo spriječavati. enzimi i temperatura. te u hladnim prostorijama. odnosno pri 3-5o kod krumpira za preradu). Tijekom ovog perioda odigravaju se procesi disanja. vitamina. a može se spriječiti aktivnom ventilacijom i smanjenjem temperature. Znači disanjem krumpira troši se kisik u skladištu. Stvaranje zaštitnih tvari kod ozljeda gomolja je prirodna pojava i sposobnost stvaranja plutastih tvari . Ishlapljivanje gomolja nastaje disanjem i gubljenjem suhe tvari. kada raste temperatura u skladištu. a očituju se u gubitku škroba. jer je i disanje slabije. Pri skladištenju krumpira obavezno dolazi do raspadanja škroba. šećera i vitamina. pa ovu fazu nazivamo i "ispitivajuća" ili "zdravstvena" kada se gomolji zacjeljuju i ispituju na otpornost prema bolestima. proklijavanja i stvaranja zaštitnih tvari u gomolju. a relativna vlaga zraka neujednačena. period mirovanja. Pri povećanoj temperaturi od 0-20o C pretvaranje škroba u šećer ubrzava se 3-4 puta. te o tipu skladišta gdje se čuva krumpir. Najmanje kemijske promjene u gomolju dešavaju se pri temperaturi od 2-4o C (kod krumpira za prehranu. odnosno raspadanje glukoze. Promjene za vrijeme skladištenja mogu biti fiziološke i kemijske. Treću fazu predstavlja zimski period kada je potrebna ravnomjerna temperatura i normalna relativna vlažnost zraka. procesi koji se odigravaju u gomoljima dijele se na slijedeće faze: Prva faza (od momenta berbe tijekom 10-15 dana) odvija se u skladištima kada je temperatura visoka. Proklijavanje je proces koji nastaje 8-16 tjedana nakon vađenja gomolja što se spriječava aktivnim ventiliranjem i držanjem krumpira u mraku. šećera. Ove promjene odigravaju se u različitim vremenskim periodima (period dozrijevanja. Temperatura u skladištima je povišena i iznosi 6-7o C. Četvrta faza je proljetni period.suberina. posebice ugljikohidrata i masti.

a to su drvene grede. ili u pomanjkanju istih mogu poslužiti snopovi kukuruzovine. U protivnom ako se prerađuje slijedeće godine. koje se postavljaju na povišena ocjedita njesta. Često se javljaju i bolesti bijela noga (Rhizoctonia solani). kada dolazi do truljenja. stavicama i kamarama. Kao loš izolacijski materijal je slama ili pozder.) površine 12. lan i pamuk) uzgaja se radi proizvodnje vlakna (koje se kod konoplje i lana nalazi u stabljici). koja prodire u gomolj preko okaca i povreda. Veličina kamare ovisi o količini konopljine stabljike i veličini prostora na kojem se namjerava ona složiti. Ako iste godine konoplja ide na preradu u stavicama ostaje sve do močenja. Oko kamare kopa se jarak dubine 20-30 cm za odvodnju vode koja se cijedi sa kamara. 42 m2 tip "C".16. a kod pamuka u tobolcima. Poslije žetve. stabljike se moraju sušiti. Od bakterijskih bolesti značajne su crna noga (Erwinia carotovora) te prstenasta gnjiloća (Corynebacterium sepedonicum). a poslije sušenja jedne strane. Osnovica krova (trokuta) uvijek je za 1 m šira od podnice kamare. te mokra trulež (Phytium ultimum). Čuvanje konoplje i lana Skladištenje stabljike navedenih kultura obavlja se na polju u snopovima. sa podlogom od dobrog izolacijskog materijala. tip "A". stabljike se slažu u kamare. koja je obično stabljika III i IV kvalitete. Iza sušenja trešnjom se skida lišće i cvijet i stabljike se slažu u stavice. kod pamuka samo vlakno). prekreću se. Za određivanje potrebne veličine kamare. iz razloga da se kamare zaštite od kiše. Uobičajeni profil je nepravilan peterokut (Sl. tvrda trulež (Alternaria solani).5 m2. stabljike treba slagati tako. Da bi se zadržao oblik profila. pa postoje tablice za njihovo izračunavanje.sa što više lišća. te pod nadstrešnicom. stabljike strše pola metra na obje strane od podnice kamare. Nakon toga se slaže krov od stabljika lošije kvalitete. fitoftora (Phytophtora infestans ). prašna krastavost (Spongospora subterranea). Stabljika je time zaštićena od kiše. jer u protivnom vlakno pocrni čime se smanjuje njegova kvaliteta. koji se ne smije koristiti (stabljika trune). Od gljivičnih bolesti najznačajnije su krumpirova plijesan.Promjene gomolja izazvane bolestima Krumpir tijekom skladištenja napadaju bolesti izazvane gljivicama i bakterijama. SKLADIŠTENJE PREDIVOG BILJA Predivo bilje (u našoj zemlji konoplja. potrebito je znati da 1 m suhe stabljike konoplje vezane u snopove i složene u kamare teži cca 80-100 kg. Kamare se slažu na podlogu. pa se poslije siječenja ostavljaju ležati na zemlji. koji se vežu. za zaštitu kamare od atmosferilija. Sve gomolje napadnute gljivičnim i bakterijskim bolestima treba izdvojiti te sortirati i skladištiti samo zdrave gomolje. 28 m2 tip "B". a zatim ostale. 71 . Kamare su različite dužine ovisno o količini stabljike. granje ili suncokretove stabljike. da dok dođemo do osnovice krova (gornjeg trokuta). Zbog toga je i skladištenje različito (kod konoplje i lana čuva se i stabljika i vlakno.

Kod ovog postupka pamuk mora biti suh. ljepši sjaj i gipkost. Američke teže 229 kg. Visina takovih figura iznosi 3. Od suhe stabljike nakon močenja dobivamo 16 % vlakna. Egipatske 336 kg.5-4 m. Dobiveno vlakno poslije prerade treba i uskladištiti. Indijske 152 kg. Nakon prerade pamuk se uglavnom skladišti u balama i tako se prodaje. Ako vlaga pamuka prelazi 15%. Bale se omotaju jutenim ili pamučnim platnom. treba ga najprije dobro osušiti.Čuvanje vlakna Zračno suha konopljina stabljika daje u prosjeku12% vlakana. Ne grade se tavanice. a niti strop. Balirani pamuk u skladištu slaže se u “figure”. agrotehničkim mjerama. koristiti ćemo podna skladišta. po broju tobolaca na 1 ha. a time bi došlo do oštećenja vlakna u tekstilne svrhe. kakvoća se pamučnog vlakna osjetljivo popravlja.75-1. sa stranicama na podnožju od 2 m. stupnju poljoprivredne razvijenosti zemlje. jer bi u protivnom nastala fermentacija. pamuk sa sjemenom slaže se u suhoj i provjetrenoj prostoriji u kupove. a niti smije biti duže izložen sunčevom osvjetljenju. Pri preradi stabljike dobivamo dugo kudeljino vlakno (vijano vlakno) i kratko vlakno (kučinu). Branje pamuka obavlja se ručno ili specijalnim strojevima. Kupovi se pokrivaju gustim jutenim platnom i tako ostanu 8-16 tjedana.50 m. Kod lana od cijele stabljike (s tobolcima i sjemenom) dobiva se oko 12% vlakna. a od stabljike s koje su skinuti tobolci (“egrenirane stabljike”) i nakon močenja dobiva se oko 20% vlakna. Sirovi pamuk. dobiva veću čvrstoću na kidanje. Brazilske “Pernambuco” 64 kg. 72 . a ono ovisi o količini proizvedenog vlakna i o potražnji. Pamuk sadrži manje količine vode pa se mora sušiti. One na bazi imaju 4-6. a na vrhu 35 bala. Nastaje zbog filtracije neznatnih količina ulja iz sjemena u vlakanca. Bale u koje se slaže pamuk nisu sve istih dimenzija. tj. Prosječni prirod pamučnog vlakna kreće se od 300-700 kg/ha. Između bala postoji prolaz za manipuliranje i iznosi 0. koja pretrpe izvjesne fizikalne i kemijske modifikacije. Ako se vlakno čuva duže vrijeme. Pod se gradi od opeke ili betona. Izgradnja skladišta je vrlo jednostavna. Skladištenje pamuka Prirod sirovog pamuka ovisi o: klimatskim faktorima. da se pamuk zaštiti od prljanja. te po težini čistog vlakna i sjemena u 1 tobolcu. prema broju biljaka pamuka na 1 ha. Nikako ne smije biti duže vrijeme u vrećama ili skupljen na gomili. Za vrijeme ležanja u gomili. Skladišta moraju biti suha i tamna sa stalnom temperaturom.

preša.5% vlage Postupak ponovnog sušenje (“redrying”) : sušenje hlađenje rekondicioniranje odležavanje Duhan sušen u komorama toplim zrakom i duhan sušen pod normalnim uvjetima okolišne atmosfere SUŠENJE Topli zrak se propuhuje kroz masu duhana Duhan se stavlja na traku kojom klizi prema izlazu iz “redrying” sustava Na ulazu temperatura zraka iznosi 60-65°C. 75-90°C U èetvrtom dijelu se temperatura snižava na 60-65°C Topli duhan treba ohladiti kako bi se mogao kondicionirati na 11-12. oblikuje u bale i sprema na odležavanje (aging) Odležavanje traje 1.5-2 mjeseca Stvara se karakteristična aroma. boja postaje zatvorenija. kapacitet za vlagu se smanjuje 73 .5°C HLAÐENJE Propuhivanje hladnog zraka kroz masu duhana (oko 30°C) KONDICIONIRANJE Duhan se ponovo vlaži na 11-12.5% vlage Sustavom raspršivača iz kojih izlazi para i fine kapljice vode ODLEŽAVANJE Kondicionirani duhan sa trake pada i koš Stavlja se u bačve. zatim 70-75°C.Skladištenje duhana Prije skladištenja duhan treba najprije pripremiti Duhan ima različitu vlažnost (14-20%) samozagrijavanje povišenje vlage ubrzan razvoj mko kvarenje Priprema duhana za uskladištenje Kondicioniranje na 11-12.

dobre izolacije i suha Bale se ne smiju postavljati direktno na pod (strujanje zraka) Bale se slažu jedna na drugu do visine raspoloživog kapaciteta Treba ostaviti razmak između bala i zidova Donje bale se moraju postaviti razmaknuto jedna od druge Bale treba redovno premještati 74 .I. dezinficirana. na koje se duhan se slaže do visine 60 cm “Ručice” duhana trebaju biti 10 cm odmaknute od zida Obvezna je kontrola vlažnosti uskladištenih “ručica” Slika 31. duhan se smješta u suhe prostorije Najbolje je koristiti police od dasaka. USKLADIŠTENJE BALIRANOG DUHANA Nakon procesa “redrying” duhan se preša u hidrauličnim prešama i ušiva u jutena platna (kocka-bale) Težina bala ovisi o klasi duhana i stupnju prešanja Koriste se podna skladišta. moraju biti čista. USKLADIŠTENJE “RUČIČANOG” DUHANA Nakon razvrstavanja i ručičanja. Skladištenje ručičanog duhana II.

između ostaviti prolaz Slika 32. Skladištenje baliranog duhana 75 .Uskladištenje započinje u ljetnim mjesecima (sredinom srpnja) i traje do prosinca Duhan se skladišti po klasama.

str: 1-67. Vol. Zagreb. (1992): Storage of cereal grains and their products.M. 6. 7. str: 1-221. biologija. Ivezić. 8. Trisvjatskij.. Zbornik predavanja DDD radionica – Štetnici hrane. – Novinsko izdavačko poduzeće „Gospodarski list“. 10-11. V. B. Canberra. CSIRO Publishing. fakultet poljoprivrednih znanosti. 5. B. Proceedings of the 6th International Working Confference on Stored-product Protection. – Interna skripta. 17-23 April 1994. Minnesota. Korunić. Moskva. Z. I. USA. Sauer. Ritz J.1: 537-539 2. (1996): Skladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda. uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i predmeta opće uporabe te muzejski štetnici. 4. W. Inc. 3. Hagstrum. L. Marcel Dekker.. Paul. (1966): Hraneine zerna. (1988): Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda – II izdanje. Australia. American Association of cereal Chemists. Inc. USA. 76 .Literatura: 1. Zagreb. Rozman. Kalinović. 9. (1994): Stored agricultural product protection in Croatia. (2005): Metode otkrivanja štetnika u skladištima poljoprivrednih proizvoda i hrane. Rees D. D. I. (1996): Integrated management of insects in stored products. str:1-231. ekologija i suzbijanje.11. Subramanyam.2005. (2004): Insects of stored products. D. Sveučilište u zagrebu. Kalinović. str: 131-139. Australia. Skripta. St. CAB International. A. Poljoprivredni fakultet Osijek. (1990): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful