P. 1
ZechariaSitchin-Posljedni_dani

ZechariaSitchin-Posljedni_dani

|Views: 900|Likes:
Published by Affiliantes

More info:

Published by: Affiliantes on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

ZECHARIA
"Uzbudljiva... incrigantna." — Washington Times

SITCHIN

"Obavezno štivo za sve koje zanimaju dre­ vni misteriji." — New York City Tribune "Izvanredno napisano... Sitchin je revan istraživač." — Kirkus Reviews "Inventivno i provokativno." — Daily Mirror — Booklist

POSLJEDNJI DANI
A R M A G E D O N O I P R O R O Č A N S T V A P O V R A T K U

"Dojmljivo"

"Zemaljskim kronikama je suđeno da posta­ nu jedna od najznačajnijih i najkontroverznijih dodataka literaturi. Briljantan rad... obavezno štivo!" — CryticalReview Sedma i posljednja knjiga Zemaljskih kronika

"Uzbudljivo... Vjerodostojno... provokati­ vno i dojmljivo." — Library Journal

TELEdisk,

2009.

POSVEĆENO MOM BRATU,

DR. AMNONU SITCHINU, ČIJA A V I O K O Z M 1 Č K A SU MI ZNANJA

BILA N E P R O C J E N J I V A

Zasebno izdanje poglavlje: . budućnost 9 11 30 46 61 77 94 112 133 153 174 194 215 242 268 285 305 324 326 Prvo Drugo Treće Četvrto Peto Šesto Sedmo Osmo Deveto Deseto Jedanaesto Dvanaesto Tri n a esto Četrnaesto Petnaesto Šesnaesto pogla poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavije: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje.Prva knjiga Zemaljskih kronika STEPENIŠTE DO NEBA .Druga knjiga Zemaljskih kronika RATOVI BOGOVA I LJUDI .KNJIGE ZECHARIE SITCHINA DO SADA OBJAVLJENE NA HRVATSKOM JEZIKU Sadržaj Predgovor: Prošlost.Četvrta knjiga Zemaljskih kronika REVIZIJA POSTANKA .Treća knjiga Zemaljskih kronika IZGUBLJENA KRALJEVSTVA . ljudske sudbine O bogovima i polubogovima Odbrojavanje do Sudnjeg dana Prohujalo s vihorom Sudbina je imala pedeset imena U ime Boga Obećana zemlja Križ na obzoru Dan Gospodinov Podnevna tama Kada su bogovi otišli sa zemlje Posljednji dani Jeruzalem: nestali kalež Armagedon i proročanstva o povratku Postskriptum O autoru DVANAESTI PLANET . poglavlje: p ogla vlje: poglavlje vije: Mesijanski sat "Tako se dogodilo" Egipatska proročanstva.

zastrašujuća silina pri­ rodnih katastrofa. B U D U Ć N O S T "Kada će se vratiti?" Ljudi koji su čitali moje knjige bezbroj puta postavili su mi to pitanje u kojem su "oni" — Anunnakiji. no sada se to više ne smije odgađati. Pitanja o povratku. Prije više od tri tisućljeća egipatski kralj i egipatski narod čeznuli su za mesijanskim dobom. i što će se tada dogoditi? Hoće li u podne biti mrak i hoće li se Ze­ mlja raspasti? Hoće li na Zemlju doći mir ili armagedon? Hoćemo li imati tisućljeće velikih nevolja i teških kušnji ili mesijanski Drugi dolazak? Hoće li se to dogoditi 2012. Prije četiri tisućljeća Bliski istok svjedočio je bogu i njegovom sinu koji su obećali raj na Zemlji. armagedona. pitanja što ih dodatno usložnjavaju tekući događaji: ratovi u zemljama u kojima su započeli odnosi između bogova i ljudi. kraja vremena. ili kasnije. moramo znati. nisu nova. ili se uopće neće dogoditi? To su velika pitanja koja najdublje ljudske nade i strepnje povezuju s religijskim vjerovanjima i očekivanjima. To su pitanja na koja se nisam usudio odgovarati sve ove godine. vanzemaljci koji su došli na Zemlju sa svog planeta po imenu Nibiru i koji su u davnini štovani kao bogovi. Hoće li to biti kada nam se Nibiru idući svojom izduljenom orbitom ponovno približi. kao što su i danas.Predgovor: PROŠLOST. Prije dva tisućljeća narod Judeje pitao se je li se . prijetnje nuklearnim holokaustom. u prošlosti su. bila čvrsto povezana s očekivanjem dana Gospodnjeg.

POSLJEDNJI

DANI

pojavio Mesija, a mi smo još uvijek obuzeti tajnama tih događaja. Jesu li se proročanstva počela obistinjivati? Bavit ćemo se zbunjujućim odgovorima koji su se nudili, rješavati drevne enigme, dešifrirati podrijetlo i značenje različitih simbola kao što su križ, ribe, kalež. Opisat ćemo ulogu "mjesta povezanih sa svemirom" u povijesnim događajima i pokazati zašto se prošlost, sadašnjost i budu­ ćnost sastaju u Jeruzalemu, mjestu "Veze neba i Zemlje". Nadalje, promišljat ćemo zašto je sadašnje dvadeset i prvo stoljeće nove ere toliko slično dvadeset i prvom stoljeću prije nove ere. Ponavlja li se povijest, je li suđeno da se ponovi? Upravlja li svime mesijanski sat? Je li vrijeme ostvarivanja proročanstava blizu? Prije više od dva tisućljeća Danijel iz Starog zavjeta više je puta pi­ tao anđele: Kada? Kada će doći posljednji dani, kraj vremena? Prije više od tri stoljeća glasoviti sir Isaac Newton, koji je razotkrio tajne kretanja nebeskih tijela, napisao je rasprave o starozavjetnoj Knjizi Danijelovoj i novozavjetnoj Knjizi otkrivenja. Analizirat ćemo njegove nedavno prona­ đene, rukom pisane izračune povezane s posljednjim danima, kao i novija pretkazanja Kraja. I hebrejska Biblija i Novi zavjet tvrde da su tajne budućnosti skri­ vene u prošlosti, te da je sudbina Zemlje povezana s nebesima, a život i sudbina čovječanstva s Bogom i bogovima. Baveći se onime što se tek treba dogoditi iz povijesti prelazimo na proročanstvo, jedno ne može biti shvaćeno bez drugoga, pa ćemo govoriti o oboje. Vođeni time, po­ gledajmo ono što će se dogoditi kroz prizmu onoga što je bilo. Odgovo­ ri će vas zasigurno iznenaditi. ZECHARIA SITCHIN New York, studeni 2006.

Prvo

poglavlje

MESIJANSKI

SAT

G

dje god se čovjek okrene, čovječanstvo kao da je obuzeto apokaliptičnom strepnjom, mesijanskim žarom i tjeskobom kraja vremena.

Vjerski fanatizam iskazuje se u ratovima, pobunama i pokoljima "ne­

vjernika". Vojske koje su nagomilali kraljevi Zapada ratuju s vojskama kra­ ljeva Istoka. Sudar civilizacija potresa temelje tradicionalnih načina života. Krvoprolića gutaju gradove; veliki i moćni sklanjaju se iza visokih zaštitnih zidova. Prirodne nepogode i sve snažnije katastrofe navode ljude da se pi­ taju: je li čovječanstvo zgriješilo, svjedoči li Božjem gnjevu, čeka li ga još jedan opći potop? Je U ovo apokalipsa? Može li biti — hoće li biti — spase­ nja? Je li mesijansko doba već otpočelo? Vrijeme — dvadeset i prvo stoljeće poslije nove ere — ili je to bilo dvadeset i prvo stoljeće prije nove ere? Ispravan odgovor je 'da i 'da: i u našem vremenu i u tim drevnim vremenima. To su okolnosti današnjeg vremena, ali i vremena od prije više od četiri tisućljeća. Zapanjujuća sličnost tih dvaju vremena posljedica je događaja što su se dogodili na sredini perioda koji je protekao između njih -— u razdoblju povezanom s mesijanskim žarom za vrijeme Isusa. Ta su tri kataklizmička razdoblja za čovječanstvo i njegov planet — dva u pisanoj povijesti (oko 2100. godine pr. n. e. i zatim na prijelazu iz stare u

w

POSLJEDNJI

DANI

MESIJANSKI

SAT

novu ere) i jedno u bliskoj budućnosti — povezana. Jedno je dovelo do dru­ gog i jedno se može razumjeti isključivo razumijevanjem drugoga. Sadašnjost proistječe iz prošlosti, prošlost je budućnost. Za sva tri razdoblja ključno je Mesijansko očekivanje, sva tri povezuje Proročanstvo. Odgovor na pitanje kako će se završiti sadašnje doba velike nevolje i kušnje — na pitanje što nosi budućnost — zahtijeva ulazak u domenu pro­ ročanstva. Naše proročanstvo neće biti gemišt od novootkrivenih pretkazanja čija je glavna značajka strah od propasti ili kraja. Mi ćemo se osloniti na drevne zapise koji su dokumentirali prošlost, predvidjeli budućnost i zabilje­ žili prijašnja mesijanska očekivanja — prorokujući budućnost u prošlosti i, skloni smo misliti, budućnost koja je pred nama. U sva tri apokaliptična primjera — dva koja su se već dogodila i jedan koji će se uskoro dogoditi — fizički te duhovni odnos između neba i Zemlje bio je i ostao od stožerne važnosti za događaje. Fizički aspekti bili su izraženi postojanjem mjesta koja su Zemlju povezivala s nebesima, mjesta koja su bila određena ključnima, koja su bila žarišta događaja, a duhovni su aspekti bili izraženi u onome što nazivamo religija. U sva tri slučaja ključna je bila pro­ mjena odnosa između čovjeka i boga, osim oko 2100. godine pr. n. e., kada se čovječanstvo suočilo s prvim od ta tri epohalna prevrata i kada se radilo o odnosu između ljudi i bogova, u množini. Je li se taj odnos uistinu promijenio čitatelj će uskoro otkriti.

nastankom Zemlje i njezina mjeseca, asteroidnog pojasa i kometa, te zaro­ bljavanjem samog "upadača" u veliku eliptičnu orbitu za čiji mu prolazak treba oko 3.600 zemaljskih godina, (slika 1).

Sumerski zapisi kažu nam da su Anunnakiji na Zemlju došli sto dvadeset takvih orbita — 432.000 zemaljskih godina — prije Potopa ("Velike poplave"). Kako i zašto su došli, njihovi prvi gradovi u E.DINu (biblijskom Edenu), njihovo stvaranje Adama i Eve i razlozi tog stva­ ranja te događaji nakon katastrofalnog potopa — sve je ispričano i opi­ sano u seriji mojih knjiga Zemaljske kronike i to ovdje nećemo pona­

Priča o bogovima, Anunnakijima ("onima koji su s neba došli na Ze­ mlju"), kako su ih zvali Sumerani, počinje s njihovim dolaskom na Zemlju s planeta Nibiru u potrazi za zlatom. Priča o njihovom planetu u davnini je opisana u Epu o stvaranju, dugačkom zapisu na sedam ploča. Obično se smatra da se radi o alegorijskom mitu, plodu primitivnih umova koji su o planetima govorili kao o živim bogovima koji se međusobno bore. No kao što sam pokazao u svojoj knjizi Dvanaesti planet, taj drevni tekst u stvari je sofisticirana kozmogonija koja nam govori kako se zalutali planet prolazeći kroz naš Sunčev sustav sudario s planetom zvanim Tiamat: sudar je rezultirao
12

vljati. No, prije nego što krenemo kroz vrijeme do značajnog dvadeset i prvog stoljeća prije nove ere, moramo se prisjetiti nekih pretpotopnih i poslijepotopnih prijelomnih događaja. Biblijska priča o Potopu, koja počinje šestim poglavljem Postan­ ka, svoje kontradikcije pripisuje jednom božanstvu, Jahvi, koji je isprva odlučan da izbriše čovječanstvo s lica Zemlje, a zatim se naročito trudi da ga spasi uz pomoć Noe i njegove arke. Raniji, sumerski izvori te priče nezadovoljstvo čovječanstvom pripisuju bogu Enlilu, a protuakciju da spasi čovječanstvo bogu Enkiju. U Bibliji je radi monoteizma zataškano

13

POSLJEDNJI

DANI

MESIJANSKI

SAT

ne samo neslaganje Enlila i Enkija nego i suparništvo i sukob između dva klana Anunnakija koji je odredio tijek kasnijih zbivanja na Zemlji. Taj sukob između dvojice bogova i njihovog potomstva, kao i između zemaljskih područja koja su im bila dodijeljena nakon Potopa, mora se imati u vidu kako bi se razumjelo sve što se nakon toga dogodilo. Enki i Enlil bili su polubraća, sinovi vladara Nibirua po imenu Anu. Njihov sukob na Zemlji vuče korijene s njihovog matičnog planeta Ni­ birua. Enki — tada zvan E.A ("Onaj čiji je dom voda") — bio je Anuov prvorođenac, međutim ne od njegove zakonite supruge Antu. Kada je Antu — Anuova polusestra — Anuu rodila Enlila, Enlil je postao zakoniti prijestolonasljednik Nibirua iako nije bio prvorođeni sin. Neizbježno ogor­ čenje kod Enkija i obitelji njegove majke dodatno je potpirivala činjenica da je već Anuovo sjedanje na prijestolje bilo problematično: nakon što je Anu izgubio bitku za nasljedstvo od suparnika po imenu Alalu, kasnije je uzurpirao prijestolje izvršivši državni udar, natjeravši Alalua da pobjegne s Nibirua kako bi spasio goli život. To ne samo da je Enkijevo ogorčenje vra­ tilo u vrijeme njegovih predaka nego je postavilo i neke druge izazove pred Enlilovo vodstvo, kao što je opisano u epu Priča o Anzuu. (Za zamršene odnose kraljevskih obitelji Nibirua te za podrijetla Anua i Antu te Enlila i Enkija pogledajte Izgubljenu knjigu Enkijevu.). Ključ za razrješavanje tajne nasljeđivanja i brakova kod bogova bila je moja spoznaja da su se ista pravila primjenjivala i na ljude koje su ovi iza­ brali da im služe kao njihovi opunomoćenici u čovječanstvu. Biblijska priča o patrijarhu Abrahamu gdje se govori {Postanak 20:12) da on nije lagao kada je svoju ženu Saru predstavio kao svoju sestru: "Doista, ona je moja sestra, kći mog oca, ali ne i kći moje majke, i postala je mojom ženom." Ne samo da je oženio svoju polusestru od druge majke (s kojom je imao zajedničkog oca), nego je njezin sin — u ovom slučaju I z a k — postao zako­ niti nasljednik i nastavljač dinastije, a ne prvorođenac Jišmael, sin sluškinje Hagare. (Kako su takva pravila o nasljeđivanju uzrokovala ogorčenu zavadu između Raovih nasljednika u Egiptu, polubraće Ozirisa i Seta koji je oženio polusestre Iziđu i Neftis, objašnjeno je u knjizi Ratovi bogova i ljudi.)
14

Iako se ta pravila o nasljeđivanju čine zamršenima, temelje se na onome što oni koji pišu o kraljevskim dinastijama nazivaju "krvne loze", što bi da­ nas trebalo biti prepoznato kao sofisticirane DNK genealogije koje su razliko­ vale generalnu DNK koja se nasljeduje od roditelja te mitohondrijsku DNK (mtDNK) koju žene nasljeđuju isključivo od majke. Složeno no osnovno pra­ vilo bilo je sljedeće: dinastičke loze nastavljaju se kroz mušku lozu; prvorođeni sin je sljedeći nasljednik; polusestra se može uzeti za ženu ako je imala drugu majku; ukoliko ta polusestra kasnije rodi sina, taj sin — iako nije prvorođenac — postaje zakoniti nasljednik i nastavljač dinastije. Suparništvo dvojice braće - Eaa/Enkija i Enlila - zbog prijestolja bilo je do­ damo zakomplicirano njihovim osobnim suparništvom zbog ljubavi. Obojica su željeli svoju polusestru Ninmah, čija majka je bila još jedna Anuova priležnica. Ona je bila Eaova prava ljubav, međutim nije mu bilo dopušteno da je oženi. Zatim ju je uzeo Enlil i imao s njom sina po imenu Ninurta. Iako rođen izvan braka, pravila o nasljeđivanju, s obzirom da je i prvorođeni sin i rođen od kraljevske polusestre, učinila su ga Enlilovim neospornim nasljednikom. Ea je, kako se navodi u knjigama Zemaljskih kronika, bio vođa prve skupine od pedeset Anunnakija koji su stigli na Zemlju kako bi došli do zlata potrebnog da zaštite atmosferu planeta Nibiru koja je propadala. Kada su početni planovi propali na Zemlju je poslan njegov brat Enlil s još Anunnakija kako bi proširili misiju na Zemlji. Kao da to nije bilo dovoljno da stvori neprijateljsko ozračje, stigla je i Ninmah kako bi služila kao glavna medicinska dužnosnica...

Dugačak tekst poznat pod nazivom Ep Atrahazis priču o bogovima i ljudima na Zemlji počinje s Anuovim posjetom Zemlji kako bi jednom za svagda riješio suparništvo svoje dvojice sinova koje je upropaštavalo sudbo­ nosnu misiju. Čak je ponudio da on ostane na Zemlji, a jedan od polubraće preuzme kraljevsku krunu na Nibiruu. U tom smislu se, govore nam drevni spisi, ždrijebalo ne bi li se odlučilo tko će ostati na Zemlji, a tko će zasjesti na prijestolje Nibirua:

15

Sve se moralo napraviti iznova.AN. ljutnja zbog uskraćene pravde i vatrena odlučnost da osveti nepravde počinjene nad njegovim ocem i precima. navele Enkijevog sina po imenu M a r d u k da započne sukob. presudio da se Anu vrati na Nibiru kao njegov kralj. a za Rimljane "Neptun").POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Bogovi sklopile ruke.LIL-u ("Gospo­ dar zapovjednik") je pripala sveukupnu vlast: "Enlilu je dana Zemlja. u čijem je središtu bila slabo osvijetljena ćelija zvana DUR. svi zajedno su za svemirske brodove koji su dolazili na Zemlju formirali sletni koridor čija je žarišna točka bio dvostruki vrh planine Ararat —najistaknutija topografska značajka na Bliskom istoku (Slika 2). okružena. dakle. I tako su ogorčenje. Izvuko'seždrijeb Enliluje Mora. A kada je Potop "preplavio zemlju". izbrisao je sve božje gradove zajedno s njihovim Kontrolnim centrom misije i svemirskom lukom te pokopao Edin ispod milijuna tona blata i naplavina.DIN-u (poslijepotopnom Sumeru). kojem je dana vlast nad morima i vodama (on je kasnije za Grke bio "Posejdon". međutim mnogo toga više nije moglo biti isto. Još jedna vitalna instalacija bila je svemirska luka locirana u Sipparu ("Gradu ptica"). pri čemu je svako naselje imalo posebnu ulogu i bilo izgrađeno na lokacijama raspoređenim u skladu sa širim planom. s novim Konuolnim centrom misije i novim signalnim posta[O T i p 16 17 . dobio je epitet EN. dana i raspodijelile: Anu se vrati u nebesa. Ea/Enki nije mogao osporiti pravila nasljeđivanja ni rezultate ždrijeba.KI ("Vladar Zemlje") kako bi ga se primirilo. kao petljom Dana su princu Enkiju. Zemlja. Ea." Bio ogorčen ili ne. bilo je nužno izgraditi novu svemirsku luku. Nippur se nalazio u središtu koncentričnih kružnica na kojima sli bili smješten drugi "božji gradovi". "Veza neba i zemlje". Ždrijeb je.KI. Ključna veza sa svemirom — mogućnost neprekidne komunikacije s matičnim planetom te sa šatlovima i svemirskim brodo­ vima — održavana je u Enlilovom zapovjednom mjestu u Nippuru. pa tako i nad njime samime. međutim EN. Prije svega. Nekoliko tekstova opisuje kako su Anunnakiji podigli svoja naselja u E.

Značajnom događaju slijedio je Anuov državnički posjet Zemlji. međutim sve druge komponente bile su nove: svemirska luka bila je na Sinajskom poluotoku. a novo zapovjedno mjesto misije bilo je na mjestu zvanom Jeruzalem (Slika 3).V 19 .) razlog njegova posjeta bila je uspo­ stava i afirmacija mira među samim bogovima. op. Potop je bio odlučujuća prekretnica kako za bogove tako i za ljude te za nji­ hove međusobne odnose: Zemljane. a Afriku Enkiju i njegovim sinovi­ ma. Još jedan (vjerojatno glavni. To je podjela koja se odražava u biblijskom popisu naroda {Postanak. Europa potomcima Jafeta. Povijesni podaci pokazuju da je paralelna podjela među bo­ govima Aziju i Afriku dodijelila Enlilitima. Tekst poznat kao Ep 0 Etani govori nam da Veliki Anunnakiji koji odlučuju 0 sudbini sjedahu savjetujući se 0 Zemlji. koji su bili napravljeni da služe bogovima i rade za njih.budući da su nove. pr. g. Anu je došao ne samo kao vladar Nibirua nego i kao vrhovno božanstvo zemaljskog panteona drevnih bogova. oko 3800. Bila je to mezopotamska civilizacija. koji spaja sva tri kontinenta i na kojem je bila smještena važna poslijepotopna svemirska luka. posvećen i ozako­ njen kada je čovječanstvu dodijeljeno pravo da utemelji svoju prvu veliku civi­ lizaciju.Enlilovog i Enkijevog . Novi slerni put ponovno je usmjeren prema dvostrukom vrhu Ararata. raniji sumerski tekstovi zabilježili su činjenicu da je podjela bila na­ mjeran čin. odsada se tretiralo kao mlađe partnere na razorenom planetu. n. Sinajski poluotok. a. ostavljen je po strani kao neutralno. umjetni dvostruki vrhovi kao signalne postaje bile su piramide u Gizi. poslijepotopne okolnosti i nova lokacija svemirskih instalacija zahtijevali novu teritorijalnu podjelu među bogovima.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT jama za sletni koridor.) u kojem je grananje čovječanstva koje je poteklo od tri Noina sina zabilježeno po narodnosti i geografskom smještaju: Azija je pripala narodima odnosno zemljama Sema. e. /. No. sveto područje. rezultat vijećanja vodstva Anunnakija. na tridesetoj sjevernoj paraleli. Novi odnos između ljtidi i bogova bio je uspostavljen. glava 10. To je bio sporazum "živi i pusti druge da žive" kojim su se zemlje Starog svijeta podijelile između dva glavna anunnakijska klana . Afrika narodima odnosno zemljama Hama. To je bio razmještaj koji je odigrao ključnu ulogu poslijepotopnim događajima. Dok Biblija samo navodi zemlje i narode prema njihovom srodstvu s Noom.

U svetoj četvrti svećenstvo je na čelu s visokim svećenikom služilo bogu i njegovoj bračnoj družici. pr. e. Inanna/Ištar u Uruku. Ninmah u Suruppaku. Tij aspekt "kraljevske časti" kao ključnog elementa civilizacije. ubio brata. kojima nisu bili dodijeljeni gradovi nego čitava kopnena podru­ čja. pr. ispravnog ponašanja i moralnog kodeksa za čovječanstvo eksplicitno je izražen u navo­ du iz Sumerskogpopisa kraljeva koji kaže da je nakon Potopa "kraljevska čast donesena s nebesa. Ninurta u Lagašu. "Pravedni pastir" — u početku izabrani polubog — bio izabran da vlada ljudima u ime bogova. Tamo gdje su se nalazili pretpotopni božji gradovi podignuti su ljudski gradovi. Najznačajniji je bio neprekidni sukob izme­ đu Enkijevog prvorođenogsina Marduka {Ra u Egiptu) i Ningišzide {Toth u Egiptu) koji je doveo do progonstvo Totha i skupine njegovih afričkih sljedbe­ nika u Novi svijet (gdje je postao poznat kao Qiietzalcoatl. civilizacija u dolini rijeke Ind. U sumerskom tekstu koji se bavi tom temom navodi se da su simboli kraljevske časti (kruna i žezlo) i kreposti prije nego što su dodijeljeni zemaljskom kralju "bili položeni pred Anuom na nebesima". Na prvom području. LU. od Anua na Nibiruu. prebivali bog ili božica — Enlil u Nippuru. Utu/Šamaš u Sipparu i tako dalje. Njegov glavni zadatak bio je objavljivati kodekse pravde i morala. n. U svakom takvom urbanom centru je EN. a njegov bi vladar bio kralj. Pernata zmija). Postojao je dobar razlog za to što su sve civili­ zacije — kao i svemirska luka u svetoj regiji — bile smještene na tridesetoj sjevernoj paraleli (slika 4). Slikarstvo.GAL ("Veliki čovjek"). te iznad svega pisanje i vođenje zapisa cvjetali su u hramovima ali i u kraljevskoj palači. kao prijestolnica zemlje. g. n. protiveći se braku svog mlađeg brata Dumuzija za Enlilovu praunuku Inannu/Ištar. dodijeljena civilizacija Treće regije. e. slična ali ne i ista civilizacija utemeljena je u Drugoj regiji u Africi. nastavili suparništvo i sukobi. uspo­ stavljena je prva napredna ljudska civilizacija . Nannar/Sin u Uru. kiparstvo. "To je izrazito važan navod koji se mora imati na umu dok kroz ovu knjigu napredujemo prema mesijanskim očekivanjima — rječnikom Novog zavjeta — povratka "Kraljevstva nebeskog" na Zemlju. Svaki od njih imao je svoju svetu četvrt u kojoj su. ples i pjesme u slavu bogova. naseobine.SI. nad­ gledalo prazničke svečanosti te vodilo obrede žrtvovanja i molitve bogovima. S vremena na vrijeme jedan od tih gradova bio bi izabran da služi kao glavni grad. Inanni/Ištar je u znak zadovoljštine oko 2900. Oko 3100. g. Doista. Njezina povijest nije bila tako harmonična kao povijest enlilitske civilizacije budući da su se između Enkijevih šestero sinova.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Stvorile podigole četiri regije. sumerska riječ za kraljevsku čast bila je Anuova Čast. U početku i još dugo vremena nakon toga ta osoba. 20 SLIKA 4 21 . naj­ moćniji čovjek zemlje. a za sve fizičke simbole kraljevske časti držalo se da su poslani ravno s nebesa. između rijeka Eufrat i Tigris (Mezopotamija). Sam Marduk/Ra bio je kažnjen i prognan kada je. u regiji rijeke Nil (Nubija i Egipat). Zbog njegove uloge i autoriteta koji je uživao bio je pomno biran. u svom ziguratu.sumerska civilizacija. bio je i kralj i visoki svećenik. muzika.

izmjenjujući se između muških i ženskih božanstava (slika 5 ) . Enkijev rang bio je če­ trdeset. vladara na njihovom matičnom planetu Nibiruu. U jednom istaknutom primjeru borbe su okončane time da je Marduk živ pokopan u Velikoj piramidi. Enkijevim naj­ mlađim sinom. Enlilov sin Ninurta bio je na redu za rang pedeset na Zemlji.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Prema sumerskim tekstovima. . Prema seksagezimalnom ("baza šezdeset") brojevnom sustavu koji su bogovi podarili Sumeranima. Njegova uporna nastojanja da zauzme položaj koji je svojatao uključivao je i događaj koji je u Bibliji zabilježen kao incident s kulom babilonskom. Po pravilima nasljeđivanja. nakon brojnih frustracija. također. Neki od tih ratova u mojoj knjizi Ratovi bogova i ljudi nazvani su "Ra­ tovi piramida". Sve je zasjenila odlučnost Marduka/Raa da ispravi nepravdu nanesenu njegovom ocu Eau/Enkiju kada je. prema anunnakijskim pravi­ lima nasljeđivanja. dok je Marduk imao nominalni rang deset. K tomu. Anunnakiji su kraljevstvo — civilizaci­ ju i njezine institucije. svakom od dvanaest velikih bogova sumerskog panteona dodijeljen je brojčani rang. više puta bio u prognanstvu — i po kazni i kao samonametnuto izbivanje. osim sukoba s Tothom koji smo već spomenuli. očito je da su ciljevi bogova uvijek bili dominantni i da su određivali ciljeve ljudi. pri čemu je Anu imao najviši rang — šezdeset. ogorčena i neumoljiva borba. umjesto Enkija Enlil proglašen zakonitim nasljednikom njihova oca Anua. Tako se Mardukova duga. No. Rang pedeset dodijeljen je Enlilu. uspjeh je na kraju polu­ čio tek kad su se Zemlja i nebesa uskladili s mesijanskim satom. ta dva nasljednika na čekanju u početku još nisu bili medu dvanaest "Olimpijaca". da bi se zatim proširila na Enlilovu unuku Inannu/Ištar. i tako dalje. Marduk je. u drugom je pao u Ninurtino za22 23 robljeništvo. kasnije usmjerila na sukob s Enlilovim sinom Ninurtom za nasljeđivanje ranga pedeset. kada se čovjek osvrne na to prividno "zlatno doba" bogova i ljudi. Sukobi bi se ponekad rasplamsali u prave ratove između dva božanska klana. kojoj je u ko­ rijenu zavada Enlila i Enkija. S vremenom se Marduk/Ra. s kraljevima/svećenicima koji su služili i kao veza i kao prepreka između bo­ gova i ljudi. Marduk toliko protivio da je stvar završila Dumuzijevom smrću. no. sukobio i s drugom braćom i polubraćom — prvenstveno s Enkijevim sinom po imenu Nergal koji se oženio za Enlilovu unuku po imenu Ereškigal. čijem se braku s Dumuzijem. kao što se najbolje vidi na primjeru Mezopotamije — uspostavili kao novi poredak u svojim odnosima sa čovječanstvom.

kasnije su prijestolnice bili drugi gradovi. EZEN. kako su ga stručnjaci skloni zvati. pa Ur (Sinovo sjedište i središte obožavanja).KI. no može se pronaći i kao AN.DIN-u u kojima su se obavljale različite djelatnosti (vidi sliku 2 ) . Kada si zacrtao Nippur si podigao U sredini četiri božanske naseobine na Zemlji.. Taj je kalendar poznat kao nipurski kalendar jer su zadaću da odrede komplicirani kalendarski raspored i da objave datume vjerskih praznika za čitavu zemlju imali svećenici iz Nippura. kao što govore udžbenici. no od majke Zemljanke. Naposljetku se. preselila u Ur. i on je ponio nadimak "pupak Zemlje". prvi kataklizmički niz događaja u dvadeset i prvom stoljeću prije nove ere i mesijanska očekivanja koja su ga pratila prvenstveno je po­ vezan s pričom o Marduku. Svaki takav mjesec bio je po­ svećen jednom od dvanaest vrhovnih bogova. Taj je kalendar i dandanas u upotrebi kao židovski vjerski kalendar: on 2009. No Enlilov je grad Nippur. zimski solsticij. te sa svemirskim brodom koji je povezivao Zemlju i Nibiru. njegovo "središte kulta". Proljetni je ekvinocij odre­ đivao vrijeme najvažnijeg praznika u godini — praznika Nove godine. kada je Jeruzalem zamijenio Nippur u ulozi kontrolnog centra misije. bili su također počašćeni s po jednim mjese­ com u godišnjem ciklusu od dvanaest mjeseci. kao svoj ugla Zemlje. Potreba da se odredi točno vrijeme kada svaki od tih mjeseci počinje i završava (a ne. Za određivanje kalendarskog vremena bilo je nužno promatrati nebo u zoru. zatim Uruk (grad kojeg je Anu dodijelio Inanni/ Ištar). nadalje. U nipurskom kalendaru godina je započinjala danom proljetnog ekvinocija što se zadržalo u kasnijim kalendarima drevnog Bliskog istoka. godinu ove ere broji kao 5769. Mjesec i deset planeta uključujući Nibiru).AN. pa je dobio nadimak "pupak Zemlje". zvjezdana četiri "ugla" — u ovom slu­ čaju je to astronomski pojam povezan s kalendarom. vlastiti grad. dovela do uvođenja prvog kalendara na Zemlji. te dva sunčeva prelaska ekvatora — je­ dnom kao proljetni ekvinocij i jednom kao jesenski ekvinocij. do­ gađaja koji je trajao deset dana tijekom kojih su se morah slijediti detaljni i kanoniziram rituali. Enlilovo zapovjedno mjesto gdje je postavio DUR. n. Smatra se da se odnosi na četiri točke godišnjeg ciklusa Zemlje u odnosu na Sunce. U pretpotopnim vremenima Nippur je služio kao kontrolni centar misije. jednako udaljena i od "četiri kuta Zemlje". po treći put. a zatim ponovno oni prvi. Osim toga. Sumerska riječ za mjesec. ondje se određivao godišnji ciklus štovanja bogova. da bi se seljacima omogućilo da znaju kada da započnu sjetvu odnosno žetvu) je oko 3 7 6 0 g. sina boga. Dvanaest "Olimpijaca" sumerskog panteona. kada se sunce tek počinje dizati iznad istočnog horizonta ali je nebo još uvijek dovoljno mračno da pokazuje zvijezde u pozadini.. Nakon što bi se dan ekvinocija utvrdio na temelju činjenice da su tada dan i noć točno Enlile. svaki sa svojim nebeskim pandanom među dvanaest članova Sunčevog sustava (Sunce. svečanost. pr. koje danas nazi­ vamo ljetni solsticij. (Poslije Potopa te su djelatnosti preseljene na mjesto koje je kasnije postalo poznato kao Jeruzalem.) Na sumerskom jeziku izraz za četiri zemaljske regije bio je UB.) Smatralo se da je njegova središnja lokacija. u stvari je značila praznik. Izgradio si Dur-An-Ki 24 25 . čitavo vrijeme ostao vjersko središte Sumera i sumerskog naroda. koja je bila jednako udaljena od drugih centara u E.UB — nebeska. U hvalospjevu posvećenom Enlilu ovako se govorilo o Nippuru i njegovoj funkciji: Tijekom čitave povijesti Sumera koja je trajala gotovo dvije tisuće go­ dina njegova se kraljevska prijestolnica više puta selila: najprije je to bio Kiš (Ninurtin prvi grad).POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Doista. ti kataklizmički događaji u prvi su plan doveli njegovog sina po imenu Nabu — božanstvo. "vezu između neba i Zemlje" za komunikaciju s matičnim planetom Nibiruom (Izraz "četiri ugla Zemlje" nalazimo i u Bibliji. godinu. e.

Budući da svaka dvanaestina kruga zauzima trideset stupnjeva nebeskog svoda. e. Da kalendar nije djelo grčkog astronoma (Hiparha) iz trećeg stoljeća prije nove ere (kao što se i dalje tvrdi u većini udžbenika) potvrđuje činjenica da su Sumerani dvanaest kuća zodijaka po imenima (slika 8) i po slikovnim prikazima (slika 9) kakve SLIKA 6 koristimo dandanas poznavali tisućama godina prije toga. g. tamo je monolit poravnanja zvan "markacijski kamen". Budući da su u Stonehengu dugotrajna promatranja pokazala da se skupina zvijezda ("konstelacija") u pozadini promijenila (slika 6). Enki je bio prvi koji je zvijezde koje se mogu vi­ djeti sa Zemlje grupirao u "konstelacije" i podijelio nebesa po kojima Zemlja kruži oko Sunca na dvanaest dijelova. a puni zodijački krug traje 25. Fenomen zvan precesija ekvinocija ili samo precesija proizlazi iz činje­ nice da se Zemlja nakon završetka jedne godišnje orbite oko Sunca ne vraća na točno isto mjesto na nebesima.920 godina (2160 x 12).POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT istog trajanja. SLIKA 7 Da je zodijački kalendar nastao prije pojave ljudskih civilizacija potvr­ đuje činjenica da je upotrijebljen kod Enkijevog prvog boravka na Zemlji (kada su prve dvije kuće zodijaka nazvane njemu u čast). zaostajanje ili precesijski pomak iz jedne u drugu kuću zodijaka traje (matematički) 2 1 6 0 godina (72 x 30). što se od tada naziva zodijački krug konstelacija (slika 7). Ta procedura kasnije se slijedila na primjer u Stonehengu u Velikoj Britaniji. Približni datumi zodijačkih doba prema istoj podjeli na dvanaest dijelova a ne prema realnim astronomskim opažanjima — ovdje su dodani čitateljima na ravnanje. namješten prvotno prema izlasku sunca oko 2000. 26 2~ . vrlo blagog zaostajanja koje iznosi jedan stupanj (od tristo i šezdeset stupnjeva u punom krugu) u sedamdeset i dvije godine. E. pr. koji danas na dan solsticija pokazuje prema točki izlaska sunca. 2100 N . Dolazi do blagog. položaj Sunca na helijakalnom izlasku označio bi se podiza­ njem kamenog stupa kako bi se po njemu mogla voditi buduća promatra­ nja. n.

T A B ("KOJI U B A D A I R E Ž E " ) . G U L A ("LAV"). čak i na Zemlji. S I N ( " N J E Z I N OTAC J E B I O S I N " ) . B I K . D U B ("KLIJEŠTA" ILI " M A Š I C E " ) . 2. koja orbitira relativno brzo. A N . No. kao na primjer bro­ janje pedesetogodišnjih jubileja. N A ("NEBESKA S U D B I N A " ) . tekstovi koji se bave početkom njihovog boravka na Zemlji. zasnovan na orbitalnim značajkama Zemlje i njezina mjeseca nazvan je ze­ maljsko vrijeme. Doista. VAGA 7 . Budući da su došli s Nibirua. B A . 4 . postavljalo se u Knjizi Danijelovoj te u Otkrivenju svetog Ivana. B I L ("BRANITELJ"). JARAC ("VLADAR V O D A " ) . P A . LAV 5 . RIBE 11. B A ("BLIZANCI"). O V A N SLIKA 8 U When Time Began opširno se govori o kalendarima bogova i ljudi. to nebesko vrijeme je bilo "sat" po kojem će biti određena njegova sudbina. A N . Odgovor na postavljeno pitanje tražio se i prije: tražili su ga babilonski i asirski svećenici-zvjezdoznanci. STRIJELAC 9. biblijski proroci. V O D O N O Š A . M A L ("STANOVNIK POLJA"). NAŠ R A K . BLIZANCI 3 . DJEVA. G U .POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT 1 . M A S H 10. Odgovor će nas zapanjiti. M A H 12. Ističući da im je zodijački pomak od 2160 godina (za Anunnakije manje od godine) omogućavao bolji omjer između dva ekstre­ ma — "zlatni omjer" od 10:6 — to sam nazvao nebesko vrijeme. Kao što je Marduk otkrio. čije je ophodno vrijeme SAR iznosilo 3600 (zemaljskih) godina. Z I . brojanje u stoljećima ili tisućljeće? Je li to bilo božansko vrijeme. GU ( " K O Z O R I B A " ) . Ja sam to nazvao božansko vrijeme. N A ("NEBESKI B I K " ) . bila prvo kalendarsko mjerilo Anunnakija. postavljamo ga svi mi danas. A B . kao što je Popis sumerskih kraljeva. 28 29 . sinkronizirano s orbitom Nibirua? Ili je to bilo nebesko vrijeme koje slijedi polaganu rotaciju zodijačkog sata? SLIKA 9 Vidjet ćemo da nedoumica koja je čovječanstvo zbunjivala u dre­ vnim vremenima i dalje leži u srži tekućeg pitanja Povratka. M A S H . S I M . G I R . označavali su razdoblja ovog ili onog vladara na Zemlji sarovima. K U . T A B . Kalendar dan čovječanstvu. S U H U R . koji određuje njegovu budućnost i sudbinu? Je li to bilo zemaljsko vrijeme. Krenimo u opsežnu potragu. U R . postavljali su ga ljudi poput »> Isaaca Newtona. Š K O R P I O N 8. razumljivo je da je ta jedinica. VODENJAK ("RIBE"). što je bio mesijanski sat čovječanstva. D J E V I C A 6 .

Tako je. Enlil. nadalje. To je mjesto u Bibliji imenovano Babilon. povezujući taj incident s općenito na­ petim odnosima između bogova koji su poslije Potopa doveli do izbijanja dvaju "ratova piramida". ostavili su prijašnji Edin u Enlilovim rukama. što je zapanjujuća informacija budući da je katran. pa čak i Enki — ali ne i Marduk/Ra. konstatira da su u toj zemlji."TAKO SE D O G O D I L O " Biblijska priča u pitanju izvanredna je na mnogo načina. što je hebrejski naziv za Sumer. u njemu izgraditi vlastitu svemirsku instalaciju s vlastitim lansirnim tornjem. a njegovi gradovi Ovako je u Bibliji zabilježen Mardukov najsmioniji pokušaj da dode do premoći. u južnoj Mezopotamiji istjecao iz tla. no u priči su ostavili činjenicu da je reče­ nicu "hajde da siđemo (u množini!)" i zaustavimo taj neprijateljski pokušaj (Postanak 11:7) morala izgovoriti skupina bogova. u kojoj se tlo sastojalo od slojeva osušenog blata i nije bilo domaćeg kamena. go­ vori o naseljavanju ravnice Eufrata iTigrisa poslije Potopa. n. Uočava da je tamo nastala prva čovjekova urbana civilizacija — gradnja gradova. prirodni produkt nafte. jedan drugome reče: da otvrdnu!' "Hajdemo praviti opeke i peći ih Opeke su im bile mjesto kamena.pr. Novu zemlju ispravno naziva Sinear. ljudi za gradnju koristili opeke od blata. Drugo poglavlje Ispravno. K tomu. Daje važnu indiciju o tome odakle su — s planinskih područja na istoku — došli naseljenici. nalazio se Eridu koji je poslije potopa bio ponovno izgrađen a točno istom mjestu gdje se nalazilo Eaova/Enkijeva prva naseobina na n 31 .. kada su "TAKO SE DOGODILO" V rlo je znakovito što je Biblija u svojim zapisima o Sumeru i ranoj sumerskoj civilizaciji izabrala istaknuti incident sa svemirskom vezom poznat kao "priča o babilonskom tornju". povrh toga. nakon što se tlo dovoljno osušilo da omogući ponovno naseljavanje. kada je pokušao uspostaviti vlastiti grad u srcu enlilitskih ze­ malja i. postojala je jedna iznimka: na jugu Sumera. pitanje: "A što je sa mnom?" e r nlilitska "središta kultova". Sumerski a kasnije babilonski zapisi potvrđuju istinitost biblijske priče 1 sadrže mnoge druge pojedinosti. Marduk potegnuo Iako je Sumer bio samo središte enlilitskih teritorija. Autori ovog poglavlja u Postanku stoga su bili dobro informirani o izvorima i glavnim inovacijama sumerske civilizacije. Kao i u pričama o stvaranju Adama te 0 Potopu. Onda rekoše: "Hajde da sebi izgradimo grad POSTANAK I I: 2-4 i toranj s vrhom do neba. e. spominje upotrebu katrana (pakline) kao žbuke u gradnji. a stvrdnjavanjem opeka u pećima mogli su ih koristiti umjesto kamena. održani oko 8650. Kao prvo. tako se dogodilo da naiđu na jednu dolinu u zemlji Sinearu i tu se nastane. g. a smola zemljana im služila za žbuku." se "ljudski gradovi" počeli raspoređivati bogovima. a uočili su i važnost incidenta s "babilonskim tornjem". Ali kako su se ljudi selili s istoka. spojili su različita sumerska božanstva u množinu Elohim ili u sveobuhvatnog i vrhovnog Jahvu. Sporazumi o "miru na Zemlji". na ubu močvara. no u zemlji Izrael ga uopće nije bilo. S time su bili zadovoljni Anu.

gdje je odgovarajući glavni objekt bio "toranj kojem će vrh biti do neba" — lansirni toranj! Kako u biblijskoj priči tako i u njezinim usporednim (i ranijim) mezopotamskim inačicama navodi se da se taj pokušaj uspostavljanja ile­ galne svemirske instalacije izjalovio. godine) jasno govore da je Mardukov čin razbjesnio Enlila koji "u gnjevu zapovijeda" noćni napad radi uništenja tornja. Iako je taj put bio osujećen.. ili da uspostavi vlastito postrojenje za vezu sa svemirom. oko 3 1 1 0 . mezopotamski tekstovi (preveo ih je George Smith 1876. međutim njegov smještaj između ponovno izgrađenog Nippura (pretpotopnog kontrolnog centra misije) i ponovno izgrađenog Sippara (pretpotopne svemirske luke Anunnakija) daje nam naslutiti da je Marduk vjerojatno tamo kanio imati instalaciju koja će obavljati obje funkcije.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO" Zemlji. Marduk nikada nije odustao od svojih pokušaja da zavlada službenim svemirskim postrojenjima koja su služila kao "Veza neba i Zemlje". mjesto iz kojeg su se bogovi mogli dizati i spuštati.. Iako fragmentirani. Taj vremenski okvir dovodi nas do datuma babilonskog incidenta oko 3 4 6 0 g. nakon što suparnički klanovi Anunnakija razdijele Zemlju. pr. jer je završetak tog kaotičnog razdoblja obilježen povratkom Marduka/Raa u Egipat. Eridu zauvijek zadrži kao vlastiti grad. e. n. Dostupni tekstovi ne otkrivaju nam zašto je Marduk odlučio da baš to mjesto na obali rijeke Eufrat bude njegov novi stožer. što je tako­ đer bio izvorni nadimak Nippura. Marduk je odlučio iskoristiti tu povlasticu svog oca i također imati svoje uporište u središnjoj enlilitskoj regiji. izgonom Todia i početkom obožavanja boga Ra. Pogri­ ješio je u tome što nije uzeo u obzir činjenicu da je vrijeme tada — nebesko vrijeme — bilo doba Bika. n. pr. Glasoviti tekst zabilježio je razgovor između Marduka i njegova oca Enkija u kojem obeshrabreni Marduk pita oca u čemu je pogriješio. veza između Nibirua i Zemlje. zanimljivo pitanje glasi: zašto nije SLIKA IO uspio 3 4 6 0 g. g. Oko 3 4 6 0 . na akadskom jeziku značilo je "prolaz bogova". pr. g. Kasnija karta Babilona nacrtana na glinenoj pločici (slika 10) prikazuje ga kao "pupak svijeta". e. Među tisućama drevnih ispisanih pločica koje su iskopane na Bliskom •stoku. e. n. n. Bab-Ili. velik broj ih je sadržavao podatke o mjesecima povezanim s određe- 32 33 . pr. Ime koje je Marduk dao tom mjestu. prethodilo kaotično razdoblje koje je trajalo tristo i pedeset godina.? Jednako je zanimljiv odgovor: Zato što je to je bio pogrešan trenutak. Anu je inzisrirao da Enki. Budući da je naposljetku Marduk uspio ostvariti svoje ciljeve u Babilonu. Egipatski zapisi izvještavaju da je početku vladavine faraona u Egiptu. Enlilovo doba. e.

Ženska konstelacija Djevica (Virgo. Nišanu. koji nakon potopa više nije bio mjesto svemirske luke.) koja je. isprva najvjerojatnije nazvana u čast Ninmah. u sumerskim je vremenima smatran središtem zakona i pravde. Sippar. Takve su promjene otežale prepoznavanje tko je bio povezan s kojom konstelacijom. To je bila. ratnik i zaštitnik svog oca. njegova konstelacija bila je Vaga (Libra). U kompliciranom kalendaru koji započinje u Nippuru 3 7 6 0 g. Nadalje. Enlilova je životinja. GUD. prvi mjesec. pr. preimenovana je u AB. ako ne uvijek. bio Bik. tu su bili nadimci koji su junaštvo. e. a. snagu i druge osobine bogova uspoređivali s nekom životinjom prema kojoj su osjećali straho­ poštovanje. Povezanosti s određenim mjesecima mijenjale su se i lokalno. a to su djeca Nannara/Sina. Neke od najljepših umjetnina pronađenih u kraljevskim grobnicama Ura bile su brončane. a tekstovi u kojima se govorilo o stvarnom "nebeskom biku" povezivali su Enlila i njegovu konstelaciju s jednim od nekoliko iznimnih mjesta na Zemlji.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO nim božanstvima. n. a njegova boga su smatrali (čak i kasniji Babilonci) glavnim sucem na Zemlji. značilo je "nebeski bile". ne samo u različitim zemljama nego ponekad i kako bi se odala čast bogu nekog grada. Mnogi drevni tekstovi uključujući hebrejsku Bibliju opisuju ili spomi­ nju jedinstvenu šumu od velikih cedrovih stabala u Libanonu. srebrne i zlatne skulpture bičjih glava ukrašenih poludragim kamenjem. Strijelac (Saggitarius) ili Za­ štitnik odgovarao je mnogim tekstovima i himnama u kojima se božanstvo Ninurta slavi kao božanski strijelac. Utu/Šamaš i Inanna/Ištar. Prikazivali su ga na cilindričnim pečatima. Bez svake sumnje.SIN ("Čiji je otac Sin"). Na primjer. bio je EZEN (prazničko doba) po­ svećen Anuu i Enlilu (u prijestupnoj godini s trinaestim lunarnim mjese­ com čast se dijelila između njih dvojice). a u početku je.. Nema sumnje. a ne "Djevica". jedina građevi­ na koja je preživjela Potop i koja je stoga odmah nakon Potopa Anunnakijima mogla poslužiti kao baza za njihove operacije. konstelacija Bika (Taurus) simbolizirala je Enlila. što vrijedi samo za Inannu/Ištar. međutim o nekim zodijačkim asocijacijama može se jasno zaključiti iz tekstova ili crteža. To mjesto. potvrđuju sumerski zapisi.ANNA. grad Utua/Samaša. a mijenjao se i sastav članstva vrhovnog panteona dva­ naestorice. Popis "častoprimaca" mijenjao se tijekom vremena. uključujući kameni toranj koji dodiruje nebo. op. To je bilo mjesto zvano Mjesto slijetanja gdje još i dandanas stoji jedna od najčudesnijih građevina na Zemlji. "Onaj čiji je dom voda") jasno je povezan s vodonošom. Iz nje su nanovo oživjeli poharane zemlje novim usjevima i domaćim životinjama. Njezino ime. na pločicama s astro­ nomijom te u umjetnosti. točnije "Djeva". Enki (kojeg su najprije zvali E. kao Što se ponavlja u mnogim zapisima. Konstela­ cija nazvana Blizanci (Gemini) nedvojbeno je tako nazvana u čast jedinim poznatim božanskim blizancima rođenim na Zemlji. bio povezivan s "Ribama" (Pisces). prije nego što su uspostavljeni njihovi centri i ptava svemirska luka. koje SLIKA I I 34 35 . U drevnim vremenima ona se prostirala kilometrima i okruživala jedinstveno mjesto — golemu kamenu platformu koju su bogovi izgradili kao svoje prvo mjesto za vezu sa svemirom na Ze?nlji. te kasnije s Inannom/Ištar. "Vodenjakom" (slika 1 1 ) . kao i planet Venera. znamo da je planet koji zovemo Venera prvotno bio povezan s Ninmah.A.

pripadnica Enlilove obitelji. misleći da im 37 . n.. Prispjevši u šumu. Ispunjeni strahopoštovanjem ali ne i obeshrabreni. I sve što bijaše palo pretvori se u pepeo. DU. Iz epa saznajemo da je tamo. Da bi stekao takvu dugovječnost. možete saznati u našoj knjizi Stepenište do neba. Njegov je kralj početkom trećeg tisućljeća prije nove ere bio Gilgameš (slika 12). dvojcu je pomagao bog Samaš. On nije bio običan čovjek jer njegova majka bijaše božica Ninsun. no objasnila mu je da je prividna besmrtnost bogova u stvari dugovječnost zbog dugog ophodnog vremena njihova matičnog planeta. zaključio je da bi to što je dvije trećine bog tu moralo biti važno. Zemlja je tutnjila. Ovako je to opisao Gilgameš: Vizija koju sam imao bila je posve zastrašujuća! Nebesa su urlala. koje su opisane na dvanaest ploča epa o Gilgamesu i u njegovim brojnim drevnim prikazima. U stvari. gradu što ga je Anu darovao svojoj praunuci [naftni (to ime znači "Anuova voljena". Na prvom putovanju oko 2860. op. vis. Gilgamešov kum. upitao je svoju majku.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO" se u Epu o Gilgamesu naziva "Mjesto slijetanja". pr. vatra se ugasi. rekao je. a da bi to učinio. g. Putovanje u cedrovu šumu i Mjesto slijetanja koje se u njoj nalazilo. bilo je kraljevo odredište u potrazi za besmrtnošću. "Zašto bih bio kao običan smrtnik?". a drugo u svemirsku luku na Sinajskom poluotoku gdje su. započelo je u Uruku. O njihovim avanturama. 'barem će me pamtiti kao nekoga tko je pokušao'. Munje su parale nebo. plamen poletje u Oblaci se sk upiše. SLIKA 1 2 36 Uspjeli su uništiti čudovište te su se opustili kraj potoka. Iako su ga upozorili na opasnosti. Enlil držao GUD. kako saznajemo iz epa. Premda je svitao dan. prema egipatskim crtežima (slika 14). nego onaj koji je "dvije trećine bog". Ako ne uspijem'. Zbog toga je Gilgameš bio ne samo obični polubog. Kada je postao stariji te počeo razmišljati o pitanjima života i smrti. Gilgameš je bio odlučan da krene na put. morao je otići na mjesto na koje slijeću i s kojeg polijeću rakete. što znači "Enkijev stvor") bio je njegov pratitelj i zaštitnik na putu. morao se pridružiti bogovima na Nibiruu. simbol Enlilovog doba Bika. e. rakete bile smještene u podzemne komore. Ona se složila.ANNU — "nebeskog bika". Gilgameš i Enkidu sutradan su otkrili tajni ulaz koji su koristili Anunnakiji. Ono što se tada dogodilo u svetoj šumi utjecalo je na buduće odnose bogova i ljudi. radi se o dva putovanja a ne jednom (slika 13): jedno je bilo do Mjesta slijetanja u cedrovoj šumi. a.). međutim čim su ušli napao ih je čuvar nalik robotu. onom u cedrovu šumu u Libanonu. naoružan smrtonosnim zrakama. zapljušta smrt! Zatim sjaja nestade. tijekom noći svjedočili su lansiranju rakete. zavlada tama. te su napre­ dovali relativno brzo i glatko. Na inzistiranje njegove majke umjetni dvojnik Enkidu (ENKI. u svetoj cedrovoj šumi.

mehaničko čudovište. Tekst postaje čitljiv kada hvastavi Gilgameš. a na svakom je bio oklop debeo dva prsta. Ono što sa sigurnošću znamo je da je nakon njegova usmrćivanja "Ištar u svom domu ispustila krik" koji se čuo sve do Anua na nebesima. Enlil. 38 39 ." Dok se ne otkrije pločica na kojoj su reci čidjivi nećemo moći sa si­ gurnošću znati je li Enlilov nebeski simbol u cedrovoj šumi bio posebno SLIKA 13 je put slobodan. čitljivi izabrani živi bik ukrašen zlatom i dragim kamenjem ili robotsko stvorenje. kada su ušli dublje u cedrovu šumu pojavio se novi protivnik: Nebeski bik. Tekst sugerira da su rogovi bili umjetni— "sačinjeni od trideset mina lazura. No. "poziva obrtnike. Svejedno. nakon što je biku odrezao butinu. gdje ga je Enkidu uspio zaklati.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO" SLIKA 14 dijelovi jasno govore da su se dvojica drugova dala u bijeg spašavajući goli život te da ih je Nebeski bik potjerao natrag sve do Uruka. Situacija je bila tako ozbiljna da su Anu. Nažalost. majstore i kovače" Uruka da se dive bikovim rogovima. šesta pločica na kojoj je ep napisan previše je oštećena da bi reci koji opisuju to stvorenje i bitku bili potpuno čitljivi. Enki i Samaš sa­ zvali božansko vijeće da sude drugovima (na kraju je kažnjen samo Enkidu) 1 razmotre posljedice ubojstva.

. Na­ zvan je Aggade — "Grad saveza". koji ga je prihvatio i odgojio kao sina. Iz egipatskih izvora. Amurru ("zapadnjaci") su bili drukčiji. Duž obala "Gornjeg mora" (Sredozemlja). Njegovo kraljevstvo. no znao je da mu je majka Entu. Sargon nije gubio vrijeme da provede zadatak za koji je izabran — vra­ ćanje "pobunjenih zemalja" pod kontrolu. a simboličkim odsijecanjem bi­ kova buta samo doba je skraćeno. Ona ga je bila stavila u crvenu košaru koju je rijeka odnijela do vrta koji je uređivao Akki Navodnjivač. u zemljama Kanaanaca. Jednog dana. u eri Ištar na vlast došao je. Kako je kasnije pisao u svojim memoarima. a za njima Elamiti došli su s Istoka. pr. mogao biti odbačeni sin boga bila dovoljna da ga ostalim bogo­ vima predloži za sljedećeg kralja zemlje. to njihovo odsustvo. Najprije Gutejci. tom središtu enlilit­ skih područja. uključujući slikovne prikaze na astronomskim papirusima (slika 15)> znamo da je taj simbo­ lizam primijetio i Marduk: on je iz toga izvukao zaključak da se Enlilovo doba okončalo i na nebesima. sa Zapada su stigli narodi koji su govorili semitskim jezikom. ljudi su bili predani enkiitskim egipatskim bogovima. nije znao tko mu je otac. blizu poslijepotopnih nalazišta zlata. nije. zvalo se Sumer i Akad. SLIKA 15 Mardukov pokušaj da uspostavi alternativnu svemirsku luku Enliliti nisu shvaćali olako. e. dopadao joj se taj muškarac. dok je tumarala nebesima u svojoj nebeskoj odaji — to se dogodilo oko 2 3 6 0 g. No. kao i incident s nebeskim bikom. izloživši je upadima iz susjednih zemlja..POSLJEDNJI DANI "TAKo SE DOGODILO Ambiciozna Inanna/Ištar doista je imala razloga za lelek: bila je pro­ bodena sama nepobjedivost Enlilova doba. n. Sargonovi vojni pohodi bilježeiii su i slavljeni u njegovim kraljevskim analima. a njegov semitski jezik akadski. Njegove se pothvate u Sargonovim kronikama opisuje riječima: Sharru-kin. koje je drevnom Sumeru dodalo sjeverne i sjeverozapadne provincije. drevni počasni naslov sumerskih kraljeva. dosjetila briljantnog rješenja koje se može opisati kao "ako ih ne možete pobijediti. osim što su različiti narodi imali različite nacional­ ne bogove. Inanna se. Dopadao joj se taj spol. Međutim. naja­ vili su razdoblje nestabilnosti i meteža u Mezopotamiji. božja svećenica. dok su istočnjaci štovali iste enlilitske bogove kao i Sumerani. Kako nije potjecao iz neke priznate sumerske loze izgrađen mu je potpuno novi grad da mu služi kao prijestolnica. Dostupni podaci daju naslutiti da su Enlil i Ninurta bili radili na uspostavljanju vlastite alternativne svemirske luke na drugoj strani Zemlje. bogovi su Amurruu dodijelili pridjevak Saru-kin. Iza sebe ni suparnika ni protivnika ostavio 40 41 . u Americi. poubijao njezine ljude i ispunio njezine rijeke krvlju". U našim udžbenicima taj se kralj naziva Sargon Akadski. Bio je zapadnjak i govorio je semitskim jezikom. međutim. Inanni je sama mogućnost da bi snažan i naočit muškarac. — u jednom je vrtu ugledala usnulog čovjeka koji joj se svidio pa je kraj njega sletjela. U hvalospjevima koji su u to vrijeme pisani o Inanni — od tada nadalje poznatoj po njezinom akadskom imenu Ištar — Inanna Sargonu govori da će biti pamćen po tome sto je "razorio pobunjenu zemlju. zvao se Amurru. U tome — možda i dandanas — leži korijen svetih ratova koji su se pokretali "u Božje ime". kralj Aggada. Pošto su prihvatili njezinu pre­ poruku. pozovite ih k sebi".

Tako je "riječ Ekura" — Enlilova odluka iz njegova hrama u Nippuru 42 Sargon.. Mjesto slijetanja duboko u "zemlji zapa­ da". Možemo čitati zapise koji bilježe Mardukova upozorenja. Svrha tih ratova bila je suprotstaviti se Mardukovim ambicijama i za Ištar osvojiti sva mjesta povezana sa svemirom. kako nam otkriva pažljivo čitanje zapisa. otkrivaju da je Marduk poveo kaznenu protuofenzivu: Zbog skrnavljenja što ga počini Veliki Marduk se razbjesni. 43 . zato što je Inanna/ištar sklopila nesveti savez s Nergalom.. Marduko­ vim bratom koji je oženio Inanninu sestru. Možemo čuti Enkijeve prosvjede. Tekstovi i slikovni prikazi bilježe da je IŠtar poticala kralja da postane slavan i velik neumornim osvajanjem i uništavanjem njezinih neprijatelja te da mu je aktivno pomagala na bojištima. Naram-Sin si je dodi­ jelio naslov "Kralj četiriju regija". jasno se navodi da je do kraja došlo "nakon mrgođenja Enlilovog čela". Crteži Ištar. ali ne bez otpora. koji govori o akadskoj dinastiji.. međutim Sargonov pravi nasljednik. sada su je prikazivali kao do zuba naoružanu božicu rata (slika 1 6 ) . na kojima je obično prikazivana kao privlačna božica ljubavi. U du­ gačkom tekstu pod naslovom Prokletstvo Aggada. Na istoku zemlju osvojio je. Od istoka do zapada on podigne ljude protiv Sargona I kazni ga vječnim nespokojem. Čak i u tekstovima napisanima u njegovu slavu navodi se da su se "u Sargonovoj starosti sve provincije pobunile protiv njega. koji su događaje bilježili onako kako su viđeni s Mardukove strane. Značenje tog imena je "Sinov omiljeni". bio je njegov unuk po imenu Naram-Sin." Anali njegovih protivnika.. što je bila još jedna povreda davnog mirovnog sporazuma. Na prijestolju Sumera i Akada nakratko su ga naslijedila njegova dvojica sinova. Ponosan zbog svojih uspjeha. To je bilo previše čak i za vodstvo Enlilita. Ovo hvalisanje implicira da je u Inannino/Ištarino ime osvojio sveto mjesto povezano sa svemirom. Nadiranje u Egipat zahtijevalo je i prelazak preko neutralnog Svetog područja na Sinajskom poluotoku. Popis gradova koje je osvojio i pokorio Naram-Sin pokazuje da je on ne samo došao do Sredozemnog mora — uspostavivši kontrolu nad Mjestom slijetanja — nego i da je kre­ nuo prema jugu kako bi napao Egipat. nasljednik u duhu i djelu. Takav upad u područje Enkiita bio je bez presedana i mogao se dogoditi. međutim anali i zapisi o njegovoj vladavini i vojnim pohodima govore nam da je on u stvari bio Ištarin miljenik. zapada svim zemljama "sirio je. gdje je bila smještena svemirska luka. SLIKA I 6 Mora se istaknuti da su Sargonovi teritoriji obuhvaćali samo jedno od četiri poslijepotopna mjesta povezana sa svemirom — samo Mje­ sto slijetanja u Cedrovoj šumi (vidi sliku 3 ) .POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO Užasom cijelu strahopoštovanje po more prešao je.

n. Na zemlji pustoš će nastati.POSLJEDNJI DANI " T A K O SE DOGODILO" — privela stvar kraju: "Riječ Ekurova pala je na Aggad" da se uništi i izbriše s lica zemlje. pr. 45 . To je bio prvi put da se u drevnim zapisima pojavljuje da je netko božanski pomazan. to centralno mjesto dominiralo je većinom — a k o ne i svim — kasnijim događaja. "Ištarin zaštitnik. n. Poremetit će se riječni tokovi. e. e. taj kraljevski grad nikad nije pronađen. a kraljevi odani Ištar prevlast. Bez sumnje. kralj Kiša. Mardukov je pokušaj s "Babilonskom kulom" kontrolu nad mjestima povezanim sa svemirom stavio u središte pozornosti bogova i ljudi. no nazivali su ga i "po­ mazani svećenik Anuov". veliki Ensi od Enlila". j sno je da su u predvečerje dvadeset i prvog stoljeća pr. Naram-Sinov kraj došao je oko 2 2 6 0 . I doista. U Sargonovim kronikama njegovi počasni naslovi bili su uobičajeni. što je u stvari doslovno značenje riječi "Mesija". g.. e. Akadska faza rata i mira na Zemlji nije bila bez nebeskih ili "mesi­ janskih" aspekata. Marduk je u svojim proglasima upozoravao na predstojeće prevrate i kozmičke fenomene: Dani će postati mračni. Saga o Gilgamešu s početka trećeg tisućljeća pr. Gledajući unatrag i prisjećajući se sličnih biblijskih proročanstava. bogovi i ljud očekivali dolazak apokalipse. Kao što ćemo vidjeti. te vojni pohodi akadskih kraljeva pri njegovom kraju daju nam jasnu pozadinu za doga­ đaje tog tisućljeća: ciljevi su bila mjesta povezana sa svemirom — Gilgameš je preko njih želio steći dugovječnost bogova. Tekstovi iz tog vremena govore nam da su instrument božjeg gnjeva bile trupe lojalne Ninurti koje su napale s teritorija na istoku zvanog Guteja. Ljudi će izginuti. n. Aggad nije nikada obnovljen niti ponovno naseljen.

Kao što ćemo vidjeti. U previranju je došlo do raspada saveza... n. "nitko ne ore." skih poglavlja poznatom kao razdoblje Ura III. njegovu sinu i njihovim božan­ skim nasljednicima podizali velebne hramove. a ono što se dogodilo na oba područja koincidira s novom fazom Mardukove kampanje za osvajanje vrho­ vne vlasti. To je u isto vrijeme bilo i najteže i najtegobnije razdoblje jer svjedočilo je kraju Sumera u smrtonosnom nuklearnom oblaku. oskvrnuća hramova. perač rublja odbija ponijeti svoj tovar. za vjerske prijestupe i društvena zla krivi nesvetog neprijatelja.. sve je u ruševinama. dugačkom tekstu pisanom hijeroglifima koji se sastoji od nekoliko dijelova u kojima se izvještava o velikim nesrećama i kušnjama. napada s juga od strane tebanske princeze koja je htjela preuzeti vlast.. Ceste su bile nesigurne za putovanje pa je trgovina prekinuta.. n. rijeka je crvena od krvi". pr. dakle nekih dvadeset i jedno stoljeće kasnije . pr.. e. Tijekom tisuću godina Starog kraljevstva. kada je vjersko-politička prijestolnica bio Memfis u srednjem Egiptu. e. sloma zakona i reda. poplava i nereda zbog nestašice hrane. posvuda samo prašina. Glasoviti zapisi o faraonima iz Memfisa slavili su bogove i obećavali zagrobni život za kraljeve. egiptolozi smatraju početkom takozvanog Prvog međurazdoblja. e. do upada stra­ Treće poglavlje EGIPATSKA PROROČANSTVA. skladišta su prazna. ti su faraoni nosili dvostruku krunu Gornjeg (južnog) Egi­ pta i Donjeg (sjevernog) Egipta koja nije simbolizirala samo upravno nego i vjersko ujedinjenje dviju zemalja — ujedinjenje koje je ostvario Horus pora­ zivši Seta u njihovoj borbi za naslijeđe boga Pta/Ra. razbojstva su posvuda.. Anali kraljevstva Sumera i Akada iz tog vremena bilježe veliku promjenu u politici enlilitskih bogova.. Njegovi potezi i pokreti počeli su odlaskom iz Egipta kako bi (u očima Egipćana) postao Amon (piše seiAmun teAmen.. u provincijama Gornjeg Nila više se ne ubire porez. Iako se Nil izlio i navodnjava zemlju. ti su značajni događaji ujedno bili korijen mesi­ janskih pojava čije je središte . širi se pustinja. Na početku teksta govori se o slomu zakona i reda te funkcionalnog društva —stanju u kojem "vratari kreću u pljačku. to jedinstvo i religijska stabilnost urušili... napuštanja prijestolnice. 47 . a u završnom dijelu papirusa veličaju se idealna vremena koja će uslijediti. "Nevidljivi". dvadeset i prvo stoljeće pr.. U Egiptu su te godine započele promjene vjersko-političkog karaktera. A zatim su se 2 1 6 0 . Doista. Proročki dio opisuje dolazak Otkupitelja... O tim okolnostima govori se na papirusu poznatom kao Opomene Ipu-Wera.na prijelazu iz stare u novu eru. op. te poziva ljude da se pokaju i nanovo se prime održavanja vjerskih obreda.... Egi­ pćani su štovali panteon boga Pta te njemu. Tu je 2 1 6 0 .. barbari iz tuđine došli su u Egipat. žene postadoše jalove i nijedna zanijeti ne može. Povijesni događaji iz tog znamenitog stoljeća — kao i svi događaji u po­ vijesti — imaju svoje uzroke u onome što se zbilo ranije. LJUDSKE SUDBINE Godinu 2160.EGIPATSKA PROROČANSTVA.. Vladajući kao surogati bogova.bio Jeruzalem. suša.a. Mardukovi šahovski strateški manevri i geografska kretanja s jednog mjesta na drugo upravljali su rasporedom "božanske igre šaha" u toj eri. otac smatra sina neprijate­ ljem"... sjeme pro­ pade. LJUDSKE SUDBINE U analima o Čovjeku na Zemlji. pr. n.). na po­ dručju Bliskog istoka svjedočilo je jednom od najblistavijih civilizacij­ naca. godina koju vrijedi upamtiti. kaotičnog perioda između kraja Starog kraljevstva i dinasti­ čkog početka Srednjeg kraljevstva. n. Nakon toga više ništa nije bilo isto. mrtvi se samo bacaju u rijeku. "Izbio je građanski rat.. e. g.

" Ljudi će pitati: "Zar Pastir želi smrt?" Ne. faraona Četvrte dinastije (oko 2. Nefer-Rohu je "posegnuo u kutiju s pisaćim priborom. 48 49 . predsta­ vljajući se starijim nego što jest. počeo zapisivati ono što je predviđao: Gle. Ali ima toga još. mnogi će ubiti nekolicinu. hvalospjevima.." Nakon poziva ljudima da se pokaju.. No.). Doista.000 g. Ra je postao Amon. No život će provesti skrbeći za njih.napisao je Ipu-Wer i odgovorio: "Pazite. LJUDSKE SUDBINE Neki egiptolozi smatraju da je u srži tih zbivanja obična borba za bo­ gatstvo i moć. "Ljudi će pitati: 'Gdje je danas? Spava li? Zašto se njegova moć ne oči­ tuje?'" . Nadalje.. smatram da je ta promjena to što je Ra postao Amon. Pozvan kralju da pretkaže budućnost.. Njegova su stada možda mala. mnoge pojedinosti i način izražavanja u tim proročanstvima najbolje se mogu opisati kao sablasni." Zatim riječi na papirusu postaju proročke: u odlomku koji čak i egiptolozi nazivaju "istinski mesijanskim".. "da upale tamjan u hramovi­ ma. n. gdje je "Mjesto tajni ogoljeno." Ipu-Wer je u svojim proročanstvima objavio da će tim idealnim vreme­ nima prethoditi njihove vlastite mesijanske porođajne muke: "Čitavu će ze­ mlju zahvatiti pomutnja. Proročanstva je kralju Sneferuu navodno izrekao "veliki svećenik-vidovnjak" po imenu Nefer-Rohu. politički i vjerski slom prouzročila je vjerska promjena. a ljudi će o njemu govoriti: On unosi vedrinu u srca. stajalo je Ra-Amon ili samo Amon. potpuno strada. kada će se pojaviti neimeno­ vani Spasitelj— "bog-kralj".. "proročanstva" služe kao potvrda tih prethodnih zbivanja. da ponude bogovima žrtvu". pr. je. pisar vješt s prstima". "ugledan čovjek. Najprije će imati malo sljedbenika. Opomene govore o "vremenu koje će doći".. Uraeus (božanska zmija).. magija je razotkrivena i vidljiva onome tko je ne poznaje. ono "što je Ipu-Wer rekao odgovorivši na veličanstvenost Gospoda. pokušaj (naposljetku uspješan) tebanske princeze s juga da zavlada čitavom zemljom. On je pastir svih ljudi. slično Nostradamusu. "postao je predmet pobune. uzrokovala nestašice hrane i pobune zbog hrane. međutim egiptolozi smatraju da je zapravo napisan za vrijeme Amenemheta Prvog iz Dvanaeste dinastije (oko 2. Konkretno..) — nakon događaja o kojima tobože prorokuje. e. međutim smatraju da je zapravo napisan nakon događaja o kojima govori te samo glumi da je proročanski. on je odgovorio: "zemlja je ta koja traži smrt. n. napisao je neidentificirani Ipu-Wer.. budući da je otišao iz Egipta. pr. sveti su tekstovi razbacani i ljudi ih kidaju po ulici. društveno previranje i raspad vlasti.. ima nešto o čemu govore ljudi. Unatoč tome. Stručnjaci znaju za još jedan proročki/mesijanski tekst koji je do nas došao iz Starog Egipta.. koji je štovan od tada pa na dalje." međutim nakon godina razdora prevladat će pravednost i ispravno štovanje. Grozno Zemlja To što će doći nije bilo nikad prije. zaključuje papirus. počasnim naslovima i u hramovima. vjerski datu­ mi su poremećeni. Ra Ne­ vidljivi." Sveti simbol bogova koji kralj nosi na kruni. tekst navodno donosi proro­ čanstva nastala za vrijeme Sneferua. izvadio svitak papirusa" i zatim na njega. spoznaja i pravda su sa njim. u istraživanjima se malo pozornosti poklonilo velikoj i možda najvažnijoj promjeni: u spisima. umjesto dotadašnjeg Ra. papirus poziva da pokajnici budu krsteni— da se "sjere uroniti pod vodu. Novija istraživanja slom Starog kraljevstva po­ vezuju s "klimatskom promjenom" koja je uzdrmala društvo zasnovano na poljoprivredi." Ne samo opis događaja i mesijanskih proročanstava nego se i sama for­ mulacija teksta na tom drevnom egipatskom papirusu čini zapanjujućom.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. slava njegova vidjeti se ne može. Prevrat je započeo prekidom vjerskih obreda koji se manifestirao oskrnavljivanjem i napuštanjem hramova. (ali) vlast.600 g. e. Zatim će ustati protiv zla i uništiti ga. sa svećenicima se loše postupa. To je. u neobuzdanoj galami ljudi će ubijati jedni druge.

NINNU-a ("Dom/Hram pedesetorice") vrlo se podrobno govo­ ri u Gudejinim zapisima. strane okupacije.260. Sin Čovjekov njegovo će ime na vijeke vjekova biti. Mesija: Zatim suveren Ameni će doći — ("nepoznati"). rijeke prazne.. iza kojih će slijediti nestanak nepravdi i dolazak — to jest po­ vratak . Svjestan Mardukovih neumoljivih ambicija. "Gospodar Girsua" — ondje je već imao svoj hram. sunčeve svjetlosti oblacima sve ljudi Jedno vrijeme jedino sigurno mjesto bio je Lagaš. ništa preostalo daje umire.. Božanskog arhitekta i Čuvara tajni piramida u Gizi. Sablasno je u njima pronaći terminologiju vrlo sličnu onoj iz Novog zavjeta — o nepoznatom. nebesima "Lagaš će se podići prema u skladu s Velikom tablicom sudbina" odluči Enlil u korist Ninurte. kada se "na nebesima određivahu zemaljske sudbine": U vrijeme kada se na nebesima Pod gustim Egipatske su Ra mora Vjetar sjeverac sudara se s južnjakom. U Sumeru je razdoblje kaosa. pr. To je. Nestat će nepravde. Ninurta — ovdje zvan NIN. Pobjednik će ga zvati. spokoja i pravde. Činjenica da je Ningišzida/Toth bio brat kojeg je M a r d u k oko 3100. O zapanjujućim okolnostima najave. godine prije Kri­ sta natjerao u izgnanstvo svakako nije bila nebitna za sve uključene. Uvest će je onaj što ga sada zovemo Spasitelj. Ti posebni nebeski aspekti bili su povezani i sa samim vremenom po­ četka gradnje hrama. Zatim će nastupiti nova era mira. kao što zapisi jasno objavljuju. g. Bilo je to vrijeme. e.mira i pravde. Pravda zamijenit će je.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. trijumfalnom spasitelju. temelje Zemlje. vide. 51 . Iz zapisa saznaje­ mo da je novi hram morao imati posebne osobine koje su ga povezivale s nebesima i omogućavale promatranje određenih nebeskih pojava. Gradnja novog hrama zahtijevala je posebnu dozvolu od Enlila koji ju je naposljetku i dao. U tu svrhu Ninurta je u Sumer pozvao boga Ningišzidu ("Totha" u Egiptu). kao i poseban ograđeni prostor za svoju "božansku crnu pticu". rato­ vi i krvoprolića. određivahu zemaljske sudbine. 2 0 0 godina. pronaći na papirusu napisanom prije otprilike 4 . Iskopani su na ruševinama Lagaša (to mjesto danas se zove Telio) i opsežno citirani u knjigama Zemaljskih kronika. oskvrnjivanja hramova i pomutnje oko toga gdje će biti prijestolnica i tko će biti kralj nastupilo nakon kraja Sargonske ere Ištar. Ninurta je odlučio ponovno istaknuti svo­ je pravo na rang pedeset te je naložio tadašnjem kralju Lagaša Gudeji da za njega u gradskom Girsu (svetoj četvrti) podigne nov i drugačiji hram. nije. odnosno leteći stroj. planiranja. spona u međusobno povezanim događaji­ ma koji se protežu tisućljećima godina. n. 2. slika 17) je činjenica da su od najave pa sve do posvećenja svaki korak izgradnje novog hrama i svaku njegovu pojedinost diktirali različiti nebeski aspekti. dogodit će se invazije.GIRSU. LJUDSKE SUDBINE Kopno Nema razoreno. Zapanjujuće je takva mesijanska proročanstva apokaliptičnih vre­ mena. kao što ćemo vidjeti. izgradnje i posve­ ćenja E. Sinu čovječjem... nanovo položiti Prije nego što Ra obnovi "temelje Zemlje". Ninurtino "sredi­ šte kulta" iz kojeg su se odbijale strane gutejske trupe. Ono što je očito iz opsežnog teksta (na jasnom sumerskom klinastom pismu urezanog na dva glinena cilindra. Ljudi njegova vremena sretni će biti.

Takve nebeske okolnosti dominirale su projektom Eninnu od početka do kraja. Naime. Treći bog Ningišzida (tj. a Sunce je bilo poravnato s Jupiterom. no arhitektonska ploča mu je bila u krilu. Gudejina priča počinje sa snom-vizijom koji nalikuje epizodi televizij­ ske serije Zona sumraka. kalup za izradu opeka te graditeljsku korpu. Kada se Gudeja probudio. Onaj koji uravnotežuje Slika 18 52 53 . u rukama je držala ploču na kojoj je bilo nacrtano zvjezdano nebo. a opeka i kalup za nju ležali su mu do nogu! (Slika 18) SLIKA 17 Posebno vrijeme kada su se zemaljske sudbine određivale na nebesima je ono što smo nazvali Nebesko vrijeme.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. Bog je progovorio i oba­ vijestio Gudeju da je izabran da izgradi novi hram. iako je nekoliko bogova koji su mu došli u san nestalo nakon što se probudio. troje bogova je nestalo. različiti predmeti koje su mu bogovi u snu bili pokazivali ostali su fizički ležati uz njega! U tom snu-viziji (prvom u nizu) bog Ninurta pojavio se na točki izla­ ska sunca. te pero kojim je stalno pokazivala na "pogodnu nebesku konstelaciju". odnosno Zodijački sat. LJUDSKE SUDBINE (dan i noć) i "razvlači mjerničko uže" za orijentaciju novog hrama. Toth) imao je pločicu lazura na kojoj je bio urezan tlocrt hrama. Da je takvo određivanje bilo povezano s danom ekvinocija jasno je iz ostatka Gudejine priče kao i iz Tothovog egipatskog imena Tehuti. Zatim se pojavila božica Nisaba koja je na glavi nosila prikaz strukture hrama. držao je i glinenu opeku.

na sjeveroistoku. Jedan krug je imao šest. njegova zadivljujuća pojava sezat će do nebesa. usklađen s nebeskim izlascima i zalascima. I početak gradnje i završna ceremonija posve­ ćivanja trebali su se. u Mardukovim zemljama. uspostavi Ninurtino nenadmašno gospodstvo: "Bog kojemu nema ravna. "Hram je izvana izgledao kao gora. "u obliku roga". pokazan mu je cjelokupan proces gradnje. On je vladar čitave Zemlje. umjesto da zid od opeke ostavi gol.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. terminologiju i strukturalne pojedinosti postaje očito da je ono što je uz pomoć Ningišzide/Totha izgrađeno u Lagašu bio kompleksan no praktičan kameni opservatorij čiji jedan dio. Krenula je s prikazivanjem po­ četnog usklađivanja s naznačenom točkom na nebesima. zbog čega je sličnost egipatskoj piramidi još veća. podsjeća na sličan kameni opservatorij otkriven u Denderahu u Egiptu (slika 2 0 ) ." U Maganu Ningirsu i Meluhi ljudi će zbog njega govoriti: ("Vladar Girsua")." iz kojeg je Ninurta mogao vidjeti "Ponavljanje iznad ze­ malja. Svrha Eninnua bila je da čak i tamo. "vidjeti izdaleka. Stoga je Gudeja na vrh hrama morao postaviti vršni kamen! Njegov oblik nije opisan. Kada čovjek proučava svaki izraz. a drugi sedam kamenih stupova. održati u točno određene dane. kao što je bilo uobičaje­ no. K tome. mjesto određivanja. Veliki junak iz Zemalja Enlilovih. rekao je Gudeji. Novi će se hram. svaki je bio označen zodijačkim simbolom.LAM — "tamo gdje se naviješta sjaj. U trećem snu-viziji prikazana mu je animirana demon­ stracija izgradnje hrama slična hologramu. sličan vršnom kamenju na egipatskim piramidama (slika 19). kao što je bilo uobičajeno. pa s polaganjem temelja. što znači na dan proljetnog ekvinocija." To je bila odaja s dvanaest položaja. vladar cijele Zemlje. Na najvišoj razini hrama Gudeja je morao podići SHU. kalupljenjem opeka i tako dalje — korak po korak. pretpostavlja se da su krugovi bili jedan unutar drugoga. oboje su pali na dan Nove godine. u potpunosti posvećen zviježđima zodijaka. me­ đutim — što je neobično za sumerske zigurate koji imaju ravne gornje dijelove — vrh mu je morao biti zašiljen. s otvorom za promatranje nebesa — drevni planetarij usklađen s konstelacijama zodijaka! U dvorištu hrama Gudeja je dao izgraditi dva kamena kruga za promatranje nebesa povezana prolazom okrenutim prema izlasku sun­ ca. LJUDSKE SUDBINE Gudeja je trebao pomoć božice-proročice i još dva sna-vizije da otkrije značenje svega toga. Hram se "podigao prema nebesima" u uobičajenih sedam faza. Gudeja ga je morao obložiti fasadom od crvenkastog kamenja. a da je drugi. mjesto otvora. mom hramu divit će se posvuda. Budući da se spominje samo jedan prolaz. Magan i Meluha bili su sumerska imena za Egipat i Nubiju. no po svoj prilici to je bio piramidion. njegovo nebesko ime izgovarat će se u zemljama na krajevima svijeta: 54 55 ." Proklamiranje Ninurtine (a ne Mardukove) vrhovne vlasti zahti­ jevalo je da Eninnu ima posebne značajke. Ulaz zigurata morao je biti okrenut prema Suncu točno na istoku. a ne. pravi Stonehenge na obali rijeke Eufrat! SLIKA 19 Da je podizanje građevine koja nalikuje egipatskoj piramidi imalo svoju svrhu jasno je iz riječi samog Ninurte. Bog je kojemu nema ravna. dvije zemlje bogova Egipta. po uputama bogova.GA.

n. između dva kamena stupa poznata kao Sarsenovo kamenje broj 1 i 30. međutim njegova najvažnija vanjska značajka bilo je nastajanje "pravca gledanja" koji je išao od središnjeg kamena. omogućavao je da se u trenu­ tku helijakalnog izlaska odredi u kojoj se zodijačkoj konstelaciji pojavljuje — točnije. na drugim mjesti­ ma na Zemlji podizani su drugi kameni opservatoriji slični tim dvama zodijačkim opservatorijima. LJUDSKE SUDBINE Sunce. godine — izgrađen je i "Stonehenge na rijeci Eufrat"! To nikako nije mogla biti slučajnost. Takav pravac gledanja. g. pr. njegov dvoj­ nik Krug u Bluestonu te markacijski kamen kruga nazvanog Stonehenge II datiraju iz razdoblja između 2200. i opservatorij izgrađen u Lagašu imao je markacijsko kamenje za promatranje solisticija i ekvinocija. e. pa niz prolaz sve do drugog kamena. Južnoj 56 57 . Građeni su na različitim mjestima u Europi.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. zodijačkog To je bila glavna svrha čitave te kompleksne instalacije — određivanje doba preciznim opažanjem. U isto vrijeme. U to isto vrijeme Poput Stonehenga na Britanskom otočju (slika 2 1 ) . između dva kamena stupa. i 2100. te niz prolaz do takozvanog "markacijskog kamena". SLIKA 21 U Stonehengu je takav pravac gledanja išao (i još uvijek ide) od sre­ SLIKA 20 dišnjeg kamenog stupa zvanog oltarni kamen. precizno orijentiran prilikom planiranja građevine. 2160. Općenito se smatra da Stonehenge.

Neka zauzimaju veći dio nebeskog svoda. — doba Raka 6. Dostupni podaci sugeriraju da je Marduk bio siguran da je po Nebeskom vremenu nastupilo vrijeme njegove vlasti. doba se u stvari ne izmjenjuju u točno tom intervalu. da doba Ovna u stvari nije stiglo. U svojim memoarima poznatima kao Erra Epos Nergal je izvijestio da je Mardukov glavni argument bio da je stiglo njegovo vrijeme. stisnuta između većih konstela- Različiti tekstovi iz tog vremena. n. Razjaren. Nergal mu je odgovorio protuargumentom da to zapravo nije tako. Proizvoljna podjela "Velikog kruga" na dvanaest isječaka od po trideset stupnjeva svaki znači da zodijački kalendar. — doba Lava 8. "Nebesa navješćuju moju slavu kao Gospodara" . prev. tekstovi nam otkrivaju da je Marduk bio uporan i agresivan u svojim traženjima zato što je bio uvjeren da je došlo vrijeme nje­ gove vlasti nad Zemljom. Nergal mu je objasnio da je Potop instrumente uništio. "Slučaj" je htio da konstelacija Ovna bude jedna od manjih. do 0. "Dodi i sam se uvjeri koje se zviježđe u zoru određenog dana vidi na istočnom obzoru!" .) Različiti tekstovi koje smo spomenuli pokazuju da je Marduk za vrije­ me svojih lutanja izvršio još jedan upad u središnje područje Enlilita (po­ tomci Enlila. baš kao što je Ninurta bio rekao Gudeji. — doba Blizanaca 4. kašnjenja Zemlje u orbiti oko Sunca. Je li Marduk otišao u Lagaš radi te opservacije nije nam poznato.160. g. Iako se matematički izmjenjuju svakih 2160 godina. doba Ovna. e. U sedamdeset i dvi­ je godine nakupi se jedan stupanj kašnjenja. naš Zodijački sat mogao je započeti otprilike 10. na Golanskoj visoravni sjeveroistočno od Izraela. okončano. e. međutim ipak je otkrio uzrok nepodudarnosti. Osim toga. To je. Umjesto da pribjegnu oružanom sukobu.pitao je Nergala. do 6. Zašto? Zato što je.) te je praćen sljedbenicima ušao u Babilon.160. čovjek ne može a da se ne zapita je li puka slučajnost da se Ištar-Ninurtina era okončala 2. 10. Helijakalni izlazak. n. pr. prema gore navedenom zodijačkom kalendaru. Marduk je posumnjao u točnost opservacija.pozvao je Marduka. No. pr. kada ih proma­ tramo. pa čak i u dalekoj Kini (gdje su arheolozi u provinciji Shanzi otkrili kameni krug iz 2100.800. Enlilovo doba. tj.320. — d o b a Ovna 58 59 . (Suvremena istra­ živanja mezopotamske astrologije doisra porvrduju da je zodijački krug bio podijeljen na 12 kuća s po 30 stupnjeva svaka. op. i dalje je u konstelaciji Bika. LJUDSKE SUDBINE Americi. do 8. kako je objavio. koji su bili instalirani u Donjem svijetu?" . završavalo doba Bika. sjetit ćete se. Sve su to bili Ninurtini i Ningišzidini promišljeni protupotezi u božanskoj igri šaha s Mardukom: željeli su pokazati čovječanstvu da je zodijačko doba i dalje doba Bika. — doba Bika 2. baš kada je. pr. Naime.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA.860 uzmemo 10. g. Enliliti su angažirali Mardukovog brata Nergala (čija supruga je bila Enlilova unuka) da dode u Babilon iz Južne Afrike i nagovori svog brata da ode. uključujući jedan Mardukov autobi­ ografski tekst i dulji tekst poznat pod nazivom Erra Epos pojasnili su Mardukova putovanja izvan Egipta zbog kojih je postao poznat kao "Onaj koji je skriven". matematički. do 4. iz jednog doba u drugo prelazi svakih 2160 godina. zvije­ žđa zodijaka. dobivamo zapanjujući raspored. Budući da se prema sumerskim tekstovima potop dogodio u dobu Lava. Mardukovo doba.800 g.160 godine ili negdje oko te godine. n. Ostavimo li po strani jasan krajnji rezidtat koji taj kalendar sinkronizi­ ra s kršćanskom erom. Ako u tom matematički određenom 2160-godišnjem zodijačkom ka­ lendaru za početnu točku umjesto 10.860. "Sto se dogo­ dilo s točnirn i pouzdanim instrumentima iz vremena prije Potopa. što je bila matematička po­ djela. Marduk svakako nije to mislio.. doba Bika.480.640. u kojima su zvijezde grupirane proizvoljno. e.njegova je izjava. počelo je doba Ovna.480. rekao je Marduku. nisu iste veličine. Zodijačka doba su. a neka manji. posljedica feno­ mena precesije. s trinaest stupova usklađenih sa zodijakom).320. do 2. bilo vrijeme kada se na nebesima odlučivalo o sudbinama na Zemlji. Enlilovo doba? Vjerojatno nije. a ne podjela nastala na temelju izravnog promatranja nebesa.640. njegovo doba.

op. čija je majka bila Zemljanka. Pokoravajući se svojoj sudbini.) kulta.POSLJEDNJI DANI cija Bika i Riba (slika 22). Jedan od mnogih razloga da se Nannar/Sin izabere za enlilitskog prvaka bila je spoznaja da je borba s Mardukom nadišla sferu božanskih odnosa i prera­ sla u borbu za srca i umove ljudi — samih onih Zemljana koje su bogovi stvorili • koji su sada sačinjavali vojske koje su ratovale u ime svojih stvoritelja. glasnogovornik i glasnik. nebesko vrijeme i mesijansko vrijeme nisu se podudarali. Četvrto poglavlje O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA SLIKA 22 U dvadeset i prvom stoljeću pr. Nannar/Sin nije sudjelovao u ratovima bo­ gova. poručiti da će pod njegovim vodstvom početi era mira i napretka. e. On i njegova supruga Nergal (slika 23) bili su vrlo omiljeni medu Sumeranim n a> a sam Ur je odisao napretkom i blagostanjem. zadržava se barem dva stoljeća dulje od onoga koliko bi matematički trebala trajati. kao poslanik. "Idi u miru i vrati se kada nebesa objave tvoje doba" . samo njegovo ime. nego i grad nad gradovima — urbani dragulj drevnih zemalja. njegov izbor trebao je ljudima posvuda. Marduk je doista otišao. . ali ne predaleko. koja zauzima više od trideset stupnjeva nebeskog svoda.. a. počelo je značiti ne samo "grad". središte Nannarovog (Su-en ili Sin na akadskom. Taj je potez odnose sukobljenih bogova povezao s biblijskom pričom 0 Abrahamu.. u znače- ju "urbano. pitomo mjesto".rekao je Nergal Marduku. A s njim je. M ardukova odluka da ostane u spornim zemljama odnosno u njihovoj blizini te da u borbu za naklonost čovječanstva uključi svog sina uvjerila je Enlilite da glavni grad vrate u Ur. taj isprepleteni odnos utječe na religiju i dandanas. To je bio treći put da je Ur izabran za prijestolnicu i stoga su ga u tom razdoblju zvali "Ur III". n. čak i onima u "pobunjeničkim zemljama". Kada gledamo nebesa konstelacija Bika. Za razliku od drugih Enlilita. bio njegov sin.

radionicama. Veličanstveni zigurat sa svojim monumentalnim stepeništem (rekonstrukcija. On ne samo da je bio Enlilov prvorođeni 62 63 .000 godina još uvijek dominira čitavim krajolikom.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA SLIKA 23 Tamošnji hram Nannara/Sina. čak i nakon 4. gradio se u fazama. administrativnim zgradama (uključujući zgrade za pisare i vođenje arhiva te za ubiranje poreza). Bio je smješten unutar zidinama ograđene svete četvrti gdje su razne vrste građevina služile kao boravište bogova te kao re­ zidencije i funkcionalne zgrade za legiju svećenika. školama. Izvan tih zidina širio se veličanstveni grad s dvije luke i kanalima koji su ga povezivali s rijekom Eufrat (slika 24) — veliki grad s kraljevskom palačom. zigurat koji je parao nebesa. koji su obojica na Zemlji bili "imigranti" s Nibirua. SLIKA 25 No. trgovačkim skladištima i stajama — sve na prostranim ulicama na čijim su mnogim raskrižjima bila izgrađena molitvena svetišta koja su bila otvorena za sve putnike namjernike. Nannar/Sin je rođen na Zemlji. postojao je još jedan snažan razlog. službenika i slugu koji su se brinuli za potrebe božanskog para i organizirali održavanje vjerskih obreda za kralja i ljude. slika 25). pri­ vatnim nastambama na više razina. iako već dugo u ruševinama. Za razliku od suprotstavljenih Ninurte i Marduka.

Prošli su dani kada je Inanna/Ištar.. jest činjenica da je upravo Marduk dao primjer koji su slijedili "sinovi bogova": Kad su se ljudi počeli širiti po Zemlji i kćeri im se narodile. (Čitatelji mojih knjiga možda će se sjetiti da sam kao dječak postavio pitanje zašto se Nefili — što doslovno znači "Oni koji su se spustili" [s ne­ besa na Zemlju. pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. možda čak i krucijalno. Gilgamešova majka. Nefili) i Zemljanki ("kćeri ljudskih") kao Božji razlog da potopi čovječanstvo: "Neće moj Duh u čo­ vjeku ostati dovijeka. Doista. koja je Sargona akadskog izabrala da započne novu dinastiju zato što joj je bio do­ bar ljubavnik. svi su rođeni na Zemlji. budući da se ti podaci nalaze Sumerski i akadski tekstovi koji nam govore o Potopu objašnjavaju da su u tu dramu bila uključena dva boga: Enlil je bio bog koji je pokušao Potopom uništiti čovječanstvo a Enki ga je spriječio potajno naloživši Noi 64 65 . Novog kralja koji je trebao ponovno započeti kraljevanje u Sumeru i iz Sumera također se pomno biralo. u prisutnosti Nannara i drugih bogova. Njegova djeca. Sve to je bilo važno. i on nije bio obični Zemljanim On je bio sin — i to "ljubljeni sin" — božice Ninsun. Anakim. a odobrio Anu. Novoga kralja. pažljivo je izabrao Enlil. opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale. a. P O S T A N A K 6: 1-2 Biblijsko objašnjenje razloga za Potop u prvih osam zagonetnih redaka šeste glave Knjige Postanka jasno ukazuje na međusobne brakove i potom­ stvo iz takvih brakova kao uzrok božanskog gnjeva: U ona su vremena — a i kasnije — na Zemlji bili Nefili. i reče: Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica Zemlje. nazva­ nog Ur-Nammu ("Radost Ura"). op. Mnogo kasnije sam shvatio da je hebrejska riječ za divove. Či­ njenica koja je Zemljanima bila posebno privlačna je to da je Mardukov glavni savjetnik i voditelj kampanje bio njegov sin Nabu — koji ne samo da je bio rođen na Zemlji. Marduk je još davno. Ono što je čak i stručnjacima malo poznato. I Bog se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na Zemlji. To je Ur-Nammua učinilo ne samo polubogom nego i — kao što je bio slučaj s Gilgamešem — dvije trećine božanskim. Svi su bili bogovi. kad su sinovi Elohima općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. u tekstovima koji su zanemareni i mora ih se potvrditi u kompliciranim Popisima bogova. u pretpotopnom vremenu.. kako prijateljima tako i neprijateljima.} — obično prevodi kao 'divovi'. sve je to nesumnjivo imalo svoju težinu. moramo pretpostaviti da je ta tvrdnja istinita. zato što je i sam Marduk posjedovao atribute zbog kojih je bio privlačan masama čovječanstva. koji su pripadali trećoj generaciji bogova. Doista. prekršio sve obi­ čaje i tabue te uzeo Zemljanku za zakonitu ženu. da su se vratili slavni dani nesporne vlasti Enlila i njegova klana. u stvari inačica sumerskog Anunnaki. tvrdnja da mu je majka božica Ninsun stavila je Ur-Nammua u isti rang s Gilgamešem čiji pothvati su bili glasoviti i čije ime se i dalje štovalo. no istovremeno su bili i rođeni Zemljani. U svjetlu nadolazeće borbe za privrženost ljudi. Njegov je izbor tako bio poruka. imala odriješene ruke da bira koga želi. jer čovjek je tjelesan i griješio je. blizanci Utu/Šamaš i Inanna/Išcar te njihova sestra Ereškigal. on je pripadao prvoj generaciji bogova rođenih na Zemlji.) Biblija jasno navodi takve međusobne brakove — "uzimati za žene" •— između mladih sinova božjih (sinovi Elohima." To da su mladi Anunnakiji uzimali Zemljanke za žene ne treba nas posebno iznenaditi jer o tome lijepo piše u Bibliji koja je svima dostupna. ona bijaše. Budući da se ta božanska genealogija uvijek iznova ponavlja u zapisima iz Ur-Nammuove vladavine.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA 1 POLUBOGOVIMA sin na Zemlji. čitatelj će se sjetiti. nego gaje rodila majka koja je sama bila Zemljanka.

isto kao i značenje hebrejske riječi Nabih.. gdje su ga zvali i "božanski MEŠ". znamo da je Ninmah. kao ni je li bilo drugih anunnakijskih žena.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA da izgradi spasonosnu arku. na Zemlji je bilo stacionirano šesto Anunnakija. Biblija navodi samo da je Noa bio genealoški "savršen" čovjek koji je "Hodao s bogovima". Enkijev sin. Nabu je stoga bio sin božji i sin ljudski iz drevnih spisa. bio kažnjen izgonom. Ne navodi se koliko ih je bilo. Takva situacija zahtijevala je stroga pravila glede seksa i nadzor starješina. Kada uđemo u pojedinosti nalazimo da Enlilov gnjev zato što je čovječanstvo "prevršilo svaku mjeru" s jedne strane i Enkijevi protunapori s druge strane nisu bili samo stvar načela. Enki je. pandan biblijskog Enoha. glavna anunnakijska medicinska službenica. Marduk. Za to je čak i on. za razliku od Adape. Jer sam Enki je bio taj koji je počeo spolno općiti sa ženama Zemljankama i raditi im djecu. Sumerski spisi veličali su Adapu. koji bijaše polubog Zemljanin.) Kada su se uvjerili da se mlada Zemljanka — ime joj bijaše Tsarpanit . nemam djecu. s druge strane. što je pak izraz koji se koristio (npr. Kada je anunnakijska Misija Zemlja bila u punom jeku.. "Uznositi Gospo­ din. "najmudrijeg medu ljudima" koji je odrastao u Enkijevom kućanstvu. kada je u očevo ime vodio mase čovječanstva dobio je nadimak Nabu — Glasnik. u kojima se junak Velike poplave zove Ziusadra. pružio je primjer sklapanja brakova s njima. postao je žrtva nestašice žena kada je nakon ljubavnog sastanka silovao mladu medicinsku sestru. jednom kada su se razmnožile "kćeri ljudske". a spisi također otkrivaju da je Adapa bio tajni Enkijev sin iz odnosa sa Zemljankom." Rekao joj je i da je zavolio kći "visokog svećenika. Tako je on bio prvi polubog koji je bio bog. došla na Zemlju na čelu skupine medicinskih sestara (slika 26). a on nije: "Nemam ženu. sin Enkija. nije zazirao ni od seksualnih odnosa s njima. vrsnog liječnika" (Sve govori da je to bio Enmeduranki iz sumerskih spisa. Apokrifni spisi izvještavaju nas da je kada se rodio Noa. biblijski junak Potopa. Štoviše. Nadalje. mnogo toga vezanog uz dijete i njegovo rođenje Noina oca Lameka navelo da se zapita nije li pravi otac djeteta jedan od Nefila. Sumerski tekstovi. no uvijek mu je uspijevalo da ga u tome ne uhvate. Adapa je bio prvi Zemljanin koji je bio odveden u nebesa da posjeti Anua na Nibiruu. nje­ govo ime i uloga postali su povezani s mesijanskim očekivanjima.SAG. Kasnije. 66 . u GilgaMES) da se označi polu­ bog. međutim jasno je da medu Anunnakijima nije bilo mnogo žena. kazna je naknadno ublažena kada je pristao uzeti Sud za zakonitu bračnu družicu. u mnogim tekstovima opisivan kao ljubakalo s božicama svih dobi. Prorok — jer SLIKA 26 to je doslovno značenje te riječi.GI ("Oni koji promatraju i vide") upravljali su usputnom planetarnom postajom — na Marsu! — i letjelicom koja je povezivala dva planeta. glavni zapovjednik na Zemlji. sugeri­ raju da je on bio polubog. U braku su dobili sina kojem je ime bilo EN. koji su bili poznati kao IGI. njegovi su mu roditelji dali dopuštenje." No. tri stotine njih. Enki ga je naučio pisati i računati. a Ona je ostala njegova jedina supruga do samog kraja. i to u to­ likoj mjeri da su (prema jednom tekstu) Enki i Ninmah morali vršiti ulogu bračnih posrednika te određivati tko će se s kime oženiti. povrh toga. Sam Enlil. Mardukov je sin bio uključen u sumerski popis bogova. Tako se Marduk jednog dana požalio majci da su njegovi drugovi do­ bili žene. koja se također prevodi kao "prorok". inače zagovornik čvrste discipline. Kao u ranije citiranim egipatskim spisima.slaže. onaj čije samo ime znači Prorok.

doveo ih na zemlju i zaveo ih pomoću kćeri ljud­ skih. Poticatelj prijestupa.. nisu oni bili samo potomci Enkija i njegova klana: ponekad su kraljevi u enlilitskoj regiji bili sinovi enlilitskih bogova. bijaše zapovjednik sviju. koji su nosili naslov "Meš" ili "Mes". Slavna kraljica Hatšepsut koja je.. Nekoliko izvanbiblijskih knjiga poznatih kao Apokrifi. i 19.) za Eannatuma. a glavna postaja na Zemlji im je bilo mjesto slijetanja na Cedrovoj planini. kralju koji je bio sin boga Ela. Mnogi u 18. Usprkos njihovih nastojanja da sumerske izvore uklope u monote­ ističke okvire — vjerovanje u samo jednog Svemogućeg Boga — sasta­ vljači hebrejske Biblije završili su taj dio u šestoj glavi Postanka s prizna­ njem činjeničnog ishoda. Utu je naravno bio bog Utu tj. Izvori potvrđuju da se to dogodilo za Henokovog vremena. ratnik Enlilov. "a i kasnije". Čim se pojavila prilika — možda poziv da dođu na proslavu Mardukovog vjenčanja — ugrabili su Zemljanke i odveli ih na Mars kao svoje žene. njegovom bijaše Inanna. kako je isticala u za­ pisima i na crtežima u njezinom golemom hramu u Deir el Bahriju.. koji znači "potječe od" ovog ili onog boga — otuda imena Ah-rnes ili Ra-mzes (RA-MeSes — "po­ tječe od". sin Utua. ostvarila to pravo na temelju toga što je bila polubog — veliki bog Amon. Imena koja u sebi sadrže ime Boga ili nekog posebnog božanstva. sjeme Enlilovo (rođenju) koja ga nazva "Uglednik u Eanninom hramu" I položi u sveto krilo Ninharsagino. Mose. u utrobu umetnu Na (. dinastiji dobivali su teoforična imena 1 s prefiksom ili sufiksom M S S (prevedeno kao Mes. kako u Uruku tako i u Uru. supruga njezine kralj ice-majke. Su­ merski popis kraljeva jasno navodi da je na početku kraljevanja u Uruku (jednom od enlilitskih regija) za kralja izabran MESH. Enlilov unuk. "uzeo je lik njegova veličanstva kralja". Jedan od njih. prev. Na primjer. a svaka je skupina imenovala vodu. Postade visoki svećenik i kralj.. njegova polubožanska kći. Sumerski tekstovi pokazuju da su poslijepotopni kraljevi-junaci doista bili takvi polubogovi. Sto se tiče potomaka iz tih miješanih brakova. njegov status poluboga se pripisuje umjetnoj oplodnji koju je proveo Ninurta (Gospodar Girsua. sin enlilitske božice Ninsun od oca visokog svećenika Uruka. zvan Samyaza. "onaj koji je zaveo sinove božje. No. Zemljanina (U toj liniji je još nekoliko vladara. danima prije Potopa. Otprilike dvje­ sto "Nadglednika" ("Onih koji promatraju i vide") organizirali su se u dvadeset skupina. na primjer Knjiga jubileja.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA I tako je u." zvao se Yeqon. Marduk pružio primjer drugim mladim i neoženjenim bogovima: pronađite si Zemljanku i oženite j e . i "spolno općio s njom". Knjiga Henokova i Knjiga Noina. Mojsije). te pomoći Inanne/ Ištar i Ninmah (ovdje zvane njezinim nadimkom Ninharsag): Gospodin Ningirsu. Kanaanski tekstovi sadrže priču o Keretu. nakon čega se rodila Hatšepsut. Šamaš. uspjela steći naslov i sve privilegije faraona. op. Biblija iznosi dva priznanja: kao prvo. . Prekid tabua posebno se svidio Igigi bogovima koji su većinu vremena bili na Marsu. U jednom zapisu koji je kralj stavio na svoj glasoviti spome­ nik ("Stela strvinara"). . svete červrti). i kao drugo. da su od potomstva "došli od starine po junaštvu glasoviti ljudi". Zanimljiva varijanta takvih običaja da polubog postane kralj je slučaj Eannatuma. potomak od boga Ra). sumerskog kralja u Ninurtinom Lagašu tijekom ranih "juna­ čkih" vremena. da je do međusobnih brakova došlo prije Potopa. 68 . Niže na istoj dinastičkoj liniji nalazio se slavni Gilgameš. bilježe incident s bra­ kovima Zemljanki i Nefila te donose nove pojedinosti. polubog: Meškiagašer.) U Egiptu su također neki faraoni tvrdili da imaju božansko podrijetlo. iako je bila žena. "dvije trećine bog".

pr. obnove riječne plovidbe te ponovne izgradnje i zaštite prometnica u zemlji: "Izgradio je ceste koje su išle od donjih do gornjih SLIKA 27 zemalja" . I u tome se. g. Jedan od prvih Ur-Nammuovih zadataka bilo je provođenje moralnog i vjerskog preporoda. pravne i ekonomske reforme (između ostalog. došlo je do očitog pokušaja da Sumer (sada Sumer i Akad) obnovi svoju staru slavu i vrati se u dane prosperiteta. Premda spominjanje "sjemena Enlilovog" ostavlja nejasnim smatra li se tu Ninurtino/Ningirsuovo sjeme "sjemenom Enlilovim". Došlo je 71 "0 . došlo do opse­ žnih javnih radova. Zapisi. Urukaginu Lagaškog. koja je započela 2113. O karakteru tih zakona. zakona za koje su Enlil i Nannar i Samaš željeli da ih kralj nametne. e. Ninurtine supruge. da su nakon Potopa i Enliliti/Enlijanci prihvatili i spol­ no općenje sa Zemljankama i plodove tog općenja. e. To je bio početak kraljevskih "loza" polubogova. također. ili se za oplodnju koristilo Enlilovo vlastito sjeme (što je slabo vjerojatno). Sve to rezultiralo je boljom trgovinom.. zakonima o pravdi — o pridržavanju. može se suditi na temelju Ur-Namuove izjave da zbog tih pravednih zakona "siroče ne pade žrtvom bogataša. pod patronatom božice Bau. Kada je počela era Ura III. Ningirsu se radovao Eannatumu — umetnuo.) To su. u zemlji se uspostavila pravda. koji je tri stotine godina ranije objavio zakonik kojim su bile provedene društvene. mora se naglasiti. potomke koje su sma­ trali "po junaštvu glasovitim ljudima". popisu pravila ponašanja." U tome je oponašao — ponekad upotrebljavajući potpuno iste fraze — prethodnog sumerskog kralja. vremena koja su prethodila posljednjem sukobljavanju s Marđukom. slijedilo prijašnjeg kralja koji je i dalje bio štovan i ostao u dobrom sjećanju. stajalo je u zakoniku. čovjek s jednom ovcom ne bi izručen čovjeku s jednim volom. dakle. osnovane su sigurne kuće za žene. pogodnima da budu kraljevi. spomenici i arheološki nalazi potvrđuju da je za vrijeme UrNammuove vladavine. u zapisu jasno stoji da je Eannatumova majka (čije je ime na steli nečitko) umjetno oplođena. udovica ne pade žrtvom moćnika.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA 1 POLUBOGOVIMA Ninharsag mu ponudi svoju svetu dojku. a ljudi da po njima žive.. Tako je objavljen novi zakonik sa zakonima o moralnom ponašanju. bogToth izvukao sjeme iz Ozirisova falusa i oplodio njime Ozirosovu ženu Iziđu.! Da umjetna oplodnja bogovima nije bila strana potvrđuju egipatski tekstovi u kojima stoji da je. n. bila ista ona načela pravde i moralnosti čije su provođenje u sljedećem tisućljeću biblijski proroci zahtijevali od kraljeva i ljudi. koja je zatim rodila Horusa. Crtež tog pothvata prikazuje Totha i božice rađanja koje drže dvije niti upotrijebljene DNK te Iziđu s novorodenčerom Horusom u naručju (slika 27).glasio je zapis. mo­ ralnosti i mira. budući da je on bio Enlilov prvorođenac.. tako da je polubog začet bez općenja — što je slučaj bezgrešnog začeća u Sumeru trećeg milenija pr. n. nakon što je Set ubio i raskomadao Ozirisa. sjemenu koje je on sam u utrobu Jasno je.

Situacija je očito bila takva da se nešto moralo poduzeti. Ur-nammu — veliki reformator. obrtništvu i školstvu te u socijalnom i eko­ nomskom životu (uključujući uvođenje točnijeg sustava tegova i mjera). Gospa od Nebesa. pitali su. (slika 28). neprijatelj­ stvo "pobunjeničkih zemalja" prema Enlilitima/Enlijancima nije se sma­ njivalo nego je samo raslo. obnovljeni su i prošireni hramovi te se. pravedni "pastir" koji je samo slijedio božje upute." Kada su vijesti o porazu i tragičnoj pogibiji Ur-Nammua stigle do Ura. Svi stručnjaci se slažu da je na praktički svaki način razdoblje Ura III po­ čelo kada je Ur-Nammu doveo sumersku civilizaciju na novu razinu. mogao skončati na tako nečastan način." da njime "napadne neprijateljske zemlje. Taj je zaključak samo pojačao zbunjenost koju je izazvala predivno izrađena škrinjica što su je iskopali arheolozi: njezine intarzije. Dok jedna intarzija (sada poznata kao "Mirovna intarzija") prikazuje gošćenje. što je dovelo do procvata religije. pitali su SLIKA 28 se: "Zašto su ti bogovi stajali po strani kada se odlučivalo o Ur-Nammuovoj 73 . valovi ga potopiše skupa s njime. tamo je počelo veliko žalovanje. Usred birke njegova su bojna kola zapela u blatu.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA do velikog napretka u umjetnosti. Ljudi nisu mogli razumjeti kako je tako re­ ligiozan kralj. svećenstvo Ura udružilo sa svećensrvom Sippara. graditelj i ekonomski "pastir" kakav je bio — razočarao je kao vojskovođa." Te "pobu­ njeničke zemlje" i "grješni gradovi" nalazili su se zapadno od Sumera. a na drugoj je u kraljevskim bojnim kolima i vodi svoju vojsku u rat. Ima nekih naznaka da mirovna i ratna intarzija u stvari prikazuju sa­ moga Ur-Nammua: na jednoj se gosti te slavi mir i prosperitet. U čast velikih bogova. ondje je "zlo" — nepri­ jateljstvo spram Enlila — raspirivao Nabu koji je išao od grada do grada i okupljao pristaše za Marduka. U enlilitskim zapisima zvali su ga "Ugnjetavač ". "Zašto ga Gospodin Nannar nije pridržao za ruku?". jer prema Ur-Nammuovim zapisima. nije ovila svoju plemenitu ruku oko njegove glave? Zašto mu smioni Utu nije priskočio u pomoć?" Sumerani. po prvi put u povijesti Sumera. Enlil mu je dao "božansko oružje koje bez milosti hrpimice kosi pobunjenike. "međutim kola poput oluje pojuriše preko njega. čiji se utjecaj na "grješničke gradove" mora uništiti. trgovanje i druge prizore iz građan­ skog života. Sporazumi sa susjednim vladarima na istoku i sjeveroistoku proširili su napredale i blagostanje. Njegovi vojni pohodi odveli su ga daleko izvan sumerskih granica u zapadne zemlje." Tragedija je postala još veća kada je brod koji je prevozio Ur-Nammuovo tijelo natrag u Sumer "potonuo na nepoznatom mjestu. Pažljiv pregled zapisa iz tog vremena otkriva nam da iako je Sumer pod Ur-Nammuovim vodstvom sam Sumer doista doživio procvat." ostavivši kralja iza sebe. s prednje i stražnje strane. prikazu­ ju dvije kontradiktorne scene iz života Ura. posebno Enlila i Ninlila. Ur-Nammu je pao s njih. koji su vjerovali da su svi događaji predodređeni. No. uništi zle gradove i očisti ih od protivnika. "napuštenog poput razbijenog vrča. s oružjem koje su oni stavili u njegove ruke. druga ("Ratna intarzija") prikazuje vojnu kolonu od naoružanih vojnika s kacigama i bojnih kola koja ide u rat. "Zašto Inanna. Bile su to zemlje Mardukovih sljedbenika Amorejaca.

Zatim se opširno govori o tome što je pogrešno u sadašnjosti. pojačao je kampanju za svog oca Marduka. "sin će govoriti u ime svog oca. Nabrojana su Elilitska "središta kultova" Nippur. Uriik. sadašnjost i budućnost dijelovi kontinuiranog toka do­ gađaja. razornih valova. najezdi skakavaca i gladi. Enlil. susjed protiv susjeda. a njihovi hramovi napušteni. Glasnik. oni će biti napadnuti i opljačkani. gradovi će se ponovno naseliti." Svećenici To su teške riječi koje velike enlilitske bogove optužuju za podmuklost i prijevaru! One nam pokazuju koliko je veliko bilo razočaranje ljudi. Kraljevi će umirati. i da stoga događaji na Zemlji odražavaju zbivanja na nebesima. Kako bi se proročanstva učinila uvjerljivima. Nabu je inspirirao proročanstva o budućnosti. Bit će kata­ strofalnih kiša. novi vođa. najvažnije. zašto je i službenici bit će ubijani. u zviježđu Ovna pojavit će se "veli­ ki planet".rma." Loše stvari. proročanski tekst možda su njegove riječi koje je zapisao pisar. možemo samo zamisliti ka­ kva je reakcija bila u pobunjenim zapadnim zemljama. "planet će se pojaviti prije svoga vremena. zamuljivanja kanala. "Sveti obredi" preselit će se iz Nippura. "zvijezda će poput buktinje sijevnuti iz nebesa." i. vrlo često." Pretkazani događaj (i) bit će povezani s kobnim predznacima na primjer. sa smrću kralja ili nebeskim znamenjem: pojavit će se nebesko tijelo i proizvoditi grozan zvuk. Pojavit će se božji Poslanik. Zajedničko svim tim proročanstvima je gledište da su prošlost. "oganj plameni" spu­ stit će se na Zemlju. Nannar i njegova blizanačka djeca. Enlilitski bogovi opisani su kao zbunjeni ("izmučeni nesanicom"). tekstovi su ponekad pretkazanje budućih događaja vezali za neki poznati prošli događaj ili enti­ tet. da o sudbini čovječanstva odlučuju bogovi Nebesa i Zemlje. prethodit će konačnom događaju. zacijelo znali što su Anu i Enlil određivali. Nabu. Hramovi će biti obnovljeni i ljudi će izvoditi ispravne vjerske obrede. Riječ Marduk će prevladati. Prorok. Na nebeskom planu. odluku! izmijeni svoju mogla! promjena potrebna. ta babilonska ili promardukova proročan­ stva prst krivnje za nedjela uperila su na Sumer i M a d (kao i na njihove saveznike Elam. Za to može postojati samo jedno objašnjenje. Znamo o čemu su ta proročanstva govorila jer je pronađeno mnogo glinenih pločica na kojima su bila zapisana starobabilonskim klinastim pi­ smom. Zatim će uslijediti pretkazani događaj — velika promjena. o onome što će se dogoditi. Ištar i Adad bit će prisiljeni da promijene kralja u Sumeru i Akadu. Majka će se okrenuti protiv kćeri. Poznat i kao Nabih. prosperitet će zamijeniti patnju. ili pak suša. biti rušeni s vlasti i zarobljavani. zemlju Hetita i morske zemlje) i navela Amurru Zapadnja­ ke kao instrument božje osvete.POSLJ EDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA gorkoj sudbini?" Ti su bogovi. hramovi će biti napušteni. Ako je tomu bilo tako u Sumeru i Akadu. Lagaš. obustavit će se obredi i žrtvovanja. ili pak očekivani proglasi. Sippar i Adab. a ipak nisu rekli ništa da ga zaštite. božanskost sada se slavila mnoštvom obožavalačkih epiteta. preostali raseljeni ljudi vratit će se svojim kućama. "on će pokoriti Četiri regije. Larsa. Tekući događaji pripisuju se odlukama jednog ili više velikih bogova. no ignorira Anuov savjet (neki prevodioci tu riječ prevode kao "zapovijed") da objavi edikt misharu — naredbu za "dovođenje stvari u red". "glasnogovornik ". koja su se počela širiti zemljama oko kojih su se vodili sukobi. Stručnjaci su ih grupirali u takozvana Akadska proročanstva odno­ sno Akadske apokalipse. Gradovi će biti napadnuti i ostat će pusti. apokalipsa. Enlil zaziva Anua. da unutar okvira predodređene sudbine postoji nešto mjesta za slo­ bodnu volju. čitav 75 . zaključili su ljudi Ura i Sumera dok su plakali i jadikovali: Veliki bogovi zacijelo su pogazili svoju riječ: Kako se sudba junaka promijeniti Anu promijeni svoju Enlil ispodmukla svetu riječ. nova era. Status mu je bio poboljšan i promijenjen: njegova pso. Ur. Dobro će prevladati zlo. Enlilijanci/Enliliti su posustajali u bitci za srca i umove čovječanstva. "jedno prijestolje svrgavat će drugo. golemih. Otkupitelj. Kao što je bilo za očekivati.

počevši od 76 . reći da događaji nisu prorokovani jer su se već bili dogodili znači samo nanovo potvrditi da su se događaji sami po sebi dogodili (bilo da su pretkazani ili ne). n. Nakon njega sin će njegov vladati kao kralj i postati gospodar cijele Zemlje.. bude prikladan za kralja i prijestolje. e. Međutim. Ako je to bila samo slučajnost. To doista jest najturobnije proročanstvo. pr. jer bila je kraljeva kći izabrana da bude EN. 'mali Enlil'. On nije mogao imati status poluboga.. op." Igigi se također posebno spominju: "Uobičajena žrtvovanja za Igigi bogove. besprimjernom katastrofom koju su izazvali sami bogovi. ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA K atastrofalno dvadeset i prvo stoljeće pr. stigla je "božja kazna za zemlje i ljude. a. najturobnije proročanstvo (u tekstu poznatom kao Pro­ ročanstvo "B"J je: Strašno oružje Erra stuštit će se na zemlje i ljude kao božja kazna. A ako je tako. a kraljevi Ura. tada je to bila samo još jedna u nizu "slučajnih" pojava koje su na stanovit način dobro usklađene. To znači da se proročanstva jesu obistinila.POSLJEDNJI DANI planet trest će se na spomen njegova imena. a kulminiralo je 2024." prorokovao je jedan tekst u vezi s kra­ ljicom Ištar. n. bio je dvije trećine božanski budući da mu je majka bila božica. kao što smo zamijetili glede egipatskih tekstova.TU. većina stručnjaka "akadska proročanstva" smatraju "pseudoproročanstvima" odnosno teksto­ vima post aventum —zapravo napisanima dugo nakon "pretkazanih" do­ gađaja.." Ta genealoška tvrdnja nije bila za odbaciti. a to je ono što je nama najvažnije.. sam njezin položaj sugerira da je ona također bila od neke svete loze. Sam Ur-Nammu. n. e. e.. koja su obustavljena. Nakon tragične smrti Ur-Nammua prijestolje Ura preuzeo je njegov sin Sulgi. e. "tako da dijete. g. kao što je već spomenuto." kada je bog Erra ("Razoritelj") — to je Nergalov nadimak — upotrijebio nuklearno oružje i doveo do kataklizme koja je predsta­ vljala ostvarenje proročanstava. U Uruku će uspostaviti Anuove obrede. ponovno će se uspostaviti. ali je (u svojim zapisima. g.. pr. začeto u Enlilovom hramu u Nippuru. počelo je s tragičnom i preranom smrću Ur-Nammua 2096.) ustvrdio kako je on svejedno rođen pod božanskim pokroviteljstvom: sam bog Nannar uredio je da dijete bude. "udaljit će božicu zaštitnicu Uruka od Uruka i natjerati je da prebiva u Babilonu." U nekim proročanstvima određena su božanstva predmet konkretnih predviđanja: "Pojavit će se kralj. jer prije nego što je za­ vršilo dvadeset i prvo stoljeće pr. Vre­ menski raspon između ta dva datuma je sedamdeset i dvije godine — točno onoliko koliko je potrebno za precesijski pomak od jednog stupnja. n.. Premda visoka svećenica koja je bila Sulgijeva majka nije imenova­ na. snošajem između Ur-Nammua i Enlilove visoke svećenice." Peto poglavlje Kao što je bio slučaj s egipatskim proročanstvima.

Bila je to obrambena mjera starija od Kineskog zida. zaposjeo dio Semovih zemalja 78 79 . To što je sam Nannar organizirao da se snošaj odvije u Enlilovom hramu u Nippuru također je bilo značajno. pod Ur-Nammuovom vladavinom svećenstvo Nippura po prvi se put udružilo sa svećenstvom nekog drugog grada. Kao što je već navedeno. Sulgi je zaobišao poluotok i iskazao počast bogovima na njegovoj granici. a stručnjaci smatraju da je išao od Eufrata do Tigrisa sjeverno od mjesta gdje se danas nalazi Bagdad. Nespreman za vojnu akciju. bile su naseljene različitim "Kanaancima" — potomcima biblijskog Kanaana koji je. vukli su podrijetlo od polubogova. Sulgi je zamolio svoje elamitske saveznike da mu ustu­ pe svoje trupe. osudili su ga na "smrt grješnika". Poštujući svetost Četvrte regije. slijedio je "plodni polumjesec" — trgovački i migracijski put između istoka i zapada čiji su oblik luka diktirali geografija i izvori vode — a zatim je nastavio prema jugu. natrag u južni Sumer. Kao i kod mnogo čega drugog. S tim elamitskim trupama pokrenut je veliki vojni pohod na "grješne gradove" na zapadu. uključujući poeziju i ljubavne pjesme. koji je izgra­ đen zbog sličnih razloga. bogovima na čelu s Enlilom dozlogrdili su Sulgijevi državnički neuspjesi kao i njegov osobni dolce vita. Ti zapisi pokazuju da je Sulgi ubrzo nakon što se uspeo na prijestolje — možda u nadi da će izbjeći očevu sudbinu na bojnom polju — napra­ vio potpuni zaokret u odnosu na militantnu politiku svog oca. dok se Sulgi umjesto državnim poslovima bavio osobnim užicima. O mnogo toga što se događalo u Sumeru i oko njega u to vrijeme sa­ znalo se iz takozvanih "Datumskih formula" — kraljevskih zapisa u kojima je svaka godina vladavine nekog kralja zabilježena najvažnijim događajem te godine. no u stvari je nedugo nakon toga počeo graditi utvrđeni zid kako bi zaštitio Sumer od napada sa zapada i sjeverozapada. na mjestu opisanom kao "Veliko utvrđeno mjesto bogo­ va".). Naime. Nakon što se tako "povezao" sa svim mjesti­ ma povezanim sa svemirom. n. nudeći za nagradu jednu od svojih kćerki da se uda za njihovog kralja te sumerski grad Larsu kao miraz. Ne zna­ mo kakva je to vrsta smrti bila. iako je po­ tekao od Hama (i stoga pripada Africi). U "Mjestu prekrivenom snijegom" na sjeveru izgradio je oltar i prinio žrtve. o kojemu iz zapisa znademo da je pokretao jedan vojni pohod za drugim — kako bi ugušio pobunu na sjeveru i borio se sa savezom pet kraljeva na zapadu. pr. a Inanna/Ištar mu se udvarala (u ljubavnim pjesmama se hvalisao da mu je u svom hramu darovala svoju stidnicu. prošlim vremenima i događajima. e. kao i svoje kćerke na udaju. "pobunjeničke zemlje" su. blokirajući upade u plodnu dolinu između dviju rijeka. Bogovi su mu dodijelili naslov "Visoki svećenik Anuov. uključujući "pobunjeničke zemlje". iako su bile u Aziji i stoga na podru­ čju enlilitskih zemalja Noinog sina Šema. konkretno sa svećenstvom Ura. međutim povijesna je činjenica da ga je te godine na prijestolju Ura zamijenio njegov sin Amar-Sin. glavni uzroci onoga što se događalo nalazili su se u katkada vrlo davnim. Krećući se prema sjeveru zapadno od Mrtvog mora.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA prve dinastije. svećenik Nannarov". trupe su došle do Utvrđenog mjesta bogova na granici Četvrte regije. Utu/Samaš mu je postao prijatelj. U Sulgi jevom slučaju poznato je mnogo više budući da je on iza sebe ostavio i druge kratke i duge zapise. M e đ u t i m . radi bogoštovlja se zaustavio na "Mjestu blistavih proročišta" — mjestu koje danas poznajemo kao Jeruzalem — i tamo izgradio oltar "bogu koji sudi" (epitet koji se obi­ čno koristi za Utua/Samaša). nemir u "pobunjeničkim zemljama" se nastavljao. Poveo je pohod u susjedna područja. Datumske formule nazivale su ga Veliki zapadni zid. Kada se vratio u Ur. za gotovo dvije tisuće godina! Godine 2 0 4 8 . Utvrdivši da "nije proveo božje uredbe". međutim umjesto da se služi oružjem on je nudio trgovinu i mir. u ravnicu Tigrisa i Eufrata. Smatrao se nasljednikom Gilgameša te je njegova ruta obuhvatila dva odredišta tog slavnog junaka: Sinajski poluotok (na kojem se nalazila svemirska luka) na jugu te Mjesto slijetanja na sjeveru. Sulgi je imao mnogo razloga da vjeruje da je kako bogovima tako i ljudima donio "mir za sva vremena" (da upotrijebim suvremenu analogiju). Šulgi se u svojim zapisima razmetao pobjedom.

Da su "zemlje Zapada" duž obale Sredozemnog mora nekako bile sporni teritorij pokazuju i drevni egipatski tekstovi koji spominju ogorčeni sukob Horusa i Seta oko Sinaja i istih spornih zemalja koji je završio zračnim bitkama između njih dvojice. dakle. On je. Drevni izvori navode da se iz sigurne svete regije Nabu kretao na opasna putovanja u zemlje i gradove duž obale Sredozemnog mora. Tako su. jer u tekstu koji se bavi aferom između Enkija i Ninharsag navodi se da su njih dvoje odlučili dodijeliti to mjesto Mardukovom sinu: "Neka Ensag bude vladar Tilmuna". čiji je cilj bio da pokore i kazne "pobunjeničke zemlje" na zapadu.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA {Postanak. upravo u trenutku kada je Amar-Sin nakon Šulgija zasjeo na prijestolje Ura. bio zagonetni "Sin ljudski" iz egipatskih i akadskih proročanstava. Vrijedi zapaziti da su u svojim vojnim pohodima. U to je očito bio uključen Enki. ciljevi i strategija vojnih pohoda Ura III promijenjeni — sada je valjalo nanovo uspostaviti enlilitsku vlast nad Tilmunom. Tamošnja vrednota bilo je mjesto zvano T I L . Božanski sin koji je istovremeno bio i ljudski sin. sin boga i Zemljanke. razglašavajući posvuda poruku o nastupaj ućoj Mardukovoj vlasti. čak i na neke Sredo­ zemne otoke. i Ur Nammu i Sul­ gi dospjeli do Sinajskog poluotoka. SLIKA 30 No. međutim nisu ulazili u tu Četvrtu regiju. rekli su. slika 30). ali različiti sumerski tekstovi i "popisi bogova" počeli suTilmun po­ vezivati s Mardukovim sinom Ensagom/Nabuom. M U N — "Mjesto raketa" — mjesto poslijepotopne svemirske luke Anunnakija. slika 29. glava 10).SAG — "Gospa pla­ ninskih vrhova"). razumije se. sveta Četvrta regija povjerena je neutralnoj Ninmah (koja je tada preimenovana u NIN.HAR. Nije jasno zašto. kako zapovijeda "ljudima-orlovima". iako je stvarno zapovjedništvo nad svemirskom lukom stavljeno u ruke Utua/Samaša (ovdje prikazanog u njegovoj krilatoj uni­ formi. Kad su završili Ratovi piramida. nisu mogli prihvatiti takvo stanje stvari. čini se da se to promijenilo kada se borba za prevlast intenzivirala. Enliliti. odsjeći svetu regiju od "pobunje­ SLIKA 29 ničkih zemalja" i zatim silom oružja odbiti te zemlje od utjecaja Nabua i 80 81 .

a naredni muški potomci živjeli su redom 433. izvezenih plavih ogrtača i šarenih sagova. Njegov je otac. (Prorok Ezekijel.) — od pradavnih je vremena bio važno trgovačko središte u Hattiju (zemlji Hetita. a Haranu se rodio Lot. bio je i žarište riječnog prometa koji je išao nizvodno sve do samog Ura. postoji grad tog istog ime­ na i ja sam ga 1997.). e.. otacTeraha. Jedanaesta glava Postanka objašnjava da su Arpakšad i njegovi potomci živjeli u zemljama koje su kasnije postale poznate kao Sumer i Elam te područjima oko njih. e. potekao iz patrijarhalne loze koja ide sve do Šema. uključujući sina Abrama. Potom je Haran umro prije oca svog Terah a u zemlji gdje se rodio. Stoga je Abraham. Sa sobom je poveo i svoju obitelj. Godine 2095. pr. kada je Šulgi preuzeo prijestolje Ura. e. Taj "Rat kraljeva" obuhvatio je i Hebreja Abrahama te mu dodijelio središnju ulogu u međunarodnim događajima.").POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA Marduka. Terah je uzeo sina svojega Abrama sina Haranova. rijeka Balikh i Khabur. Okružen plodnim livadama navodnjavanima iz Eufratovih pritoka. prev. bio pravi Sumeranin. Haran — "Karavanseraj" (stjecište karavana. n. Nahor. Nalazio se na raskrižju glavnih međunarodnih trgovačkih i vojnih kopne­ nih putova. što je ime prikladno za sina koji se napokon rodio sedamdesetogodišnjem ocu. POSTANAK. A Abram i Nahor uzeli su sebi žene. kao Abram. ženu sina svojega Abrama.. Počevši od 2047. n. Slijedila je trgovina metalima. u Ženi Abramovoj Poslije toga Uru Kaldejskom. njegovoj obitelji i njihovom putu iz Ura u Haran saznajemo iz Biblije: A ovo su događaji iz života Terahova: i oni su s njimpo'sli iz Ura Kaldejskoga i krenuli u zemlju Kanaan. blizu granice sa Sirijom. taj je sukob eskalirao u najveći me­ đunarodni "svjetski rat" drevnih vremena. pr. i snahu svoju Šaraju. op. 239 i 230 godina. Haran (u Turskoj. životni putovi utemeljitelja monoteizma Abra­ hama i anunnakijskog boga Marduka susrele se u mjestu zvanom Haran. ono je označavalo Svećenika proročišta — svećenika koji je promatrao nebesko znamenje ili primao proročanske poruke od boga i objašnjavao ih ili prenosio kralju. bilo je ime Saraja. a u zamjenu su donosili glasovitu ursku vunenu odje­ ću. značilo je "Očev vo­ ljeni". sveta Četvrta regija postala je cilj i pijun u borbi Enlilita s Mardukom i Nabuom. njegov sin Arpakšad do 438. 460. svećenik po imenu Terah bio je iz Ura poslan u Haran da služi u tom hramu. Godine 2 0 4 8 . kožama. AB. I I: 27-31 Tim recima hebrejska Biblija započinje ključnu priču o Abrahamu — kojega su u početku nazivali po njegovom sumerskom imenu Abram.. dok je ženi Nahorovoj unuka svojega Lota. n. pr. lončarskom robom i začinima. g. rečeno nam je ranije. u središtu grada stajao je veliki hram posvećen Nannaru/Sinu. živio je 205 godina.RAM. godine posjetio) je u drevnim vremenima bio poznat i kao "Ur daleko od Ura". Kao što otkrivaju kako biblijski tako i mezopotamijski tekstovi. Slavni "trgovci iz Ura" dolazili su onamo po haransku vunu. Budući da je bio smješten na gornjem toku rijeke Eufrat.. O Terahu. Već samo ti genealoški podaci pokazuju da je Abrahamovo podrijedo bilo vrlo posebno. 82 83 . koji je u babilonskim vremenima bio izgnan iz Jeruzalema na područje rijeke Khabur. bio je središte ovčarstva. Očevo ime Terah potječe od sumerskog epitetskog imena TIRH U . Nakon nekog vremena stigli su u Haran i ondje se nastanili. Nahor i Haran. a. Njegovo sumersko ime. drvetom. godine. bilo ime Milka. najstarijeg sina Noe (junaka Potopa). spomenuo je haranske "trgovce biranih tkanina. Ime Abramove žene Saraja (kasnije Sara na hebrejskom) Terahu su se rodili Abram. svi ti Patrijarsi imali su duge živote: Šem je živio do dobi od 600 godina. op.

Nedugo zatim po prvi su put udružena svećenstva Nippura i Ura. Terah je prebačen u Haran. pr. godina Abrahamova rođenja. prijeći' — pa su bibličari pretpostavili da to znači da je prešao s jedne strane rijeke Eufrat na drugu. Godine 2095. veliki bog Marduk poduzeo je presudan korak preseljenja u Haran. Doista. kada se sastajao s vladarima u Kanaanu i Egiptu. za sebe govorio da je Ibri — "Hebrej". Scenarij koji se nazire je da su kretanja te obitelji bila na stanovit način povezana s geopolitičkim događajima te ere. oba imena. ali ne i moje majke". ostavi za sobom Sumer. sumerskih i egipatskih kronologija (kao što je detaljno objašnjeno u Ratovima bogova i ljudi) odredili smo da je 2123. To bi značilo da je Terah najprije bio svećenik u Nippuru. akadska je izvedenica izvor­ nog sumerskog naziva NI. daju naslutiti kraljevsku genealogiju. osobno mislim da je taj izraz bio konkretniji. n. Nippur i Haran — i idi "u zemlju koju ću ti pokazati. odigrala su se dva poteza: Mardukov dolazak u Haran da bi tamo kratko proboravio i Abrahamov odlazak iz Harana u daleki Kanaan. kada je Abraham imao dvadeset i osam godina i već bio oženjen.. n. uključujući desetogodišnjeg dječaka Abrama. pripadali su obitelji koja se predstavljala kao "Ibru"— Nippurijanci. objedinjujući u sebi kraljevsko i svećeničko podrijetlo. g. ime Nahorove žene Milka značilo je "Kao kraljica". g.IBRU. kako je objasnio — iz toga proizlazi da je Sarajina/Sarina majka bila kraljevske krvi. Pa ipak. kamo je poveo i svoju obitelj. kako bi služio u Nannarovom hramu u Uru. Nippur. n. pr. e. Usklađivanjem biblijskih.. to jest da je došao iz Mezopotamije. Ime koje se koristilo za sumerski "Vatikan". Porodica je stoga pripadala najvišim slojevi­ ma Sumera." Sto se tiče Marduka. "Veličanstveno mjesto prelaska". stoga je to bila 2048. slika 31) predstavlja trag koji potvrđuje činjenicu da je vrijeme njegove selidbe u Haran — upravo 84 85 . da se zatim preselio u Ur i naposljetku u Haran. pr. koji se u Bibliji nazivaju Hebrejima. e. kada je sam Abraham izabran da provede božanske naredbe da ode iz Harana i požuri u Kanaan. e. Godine 2 0 4 8 . e. pr. dakle.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA značilo je "Princeza". pr. SLIKA 31 Iz Knjige Postanka znademo da je Abram imao sedamdeset i pet go­ dina.Ur .postane glavni grad Sumera te da njegovo pri­ jestolje dođe Ur-Nammu donesena je 2113. vrlo je vjerojatno da se upravo tada nipurski svećenik Tirhu preselio zajedno sa svojom obitelji. dugačak tekst poznat kao Mardukovo proročanstvo kojega je naslovio na građane Harana (glinena pločica. kada mu je Gospod rekao: "Idi iz zemlje svoje i iz roda svojega i iz doma oca svojega" — dakle. e. n. g. Budući da je kasnije otkriveno da je Abrahamova žena bila njegova polusestra — "kći mog oca. Abram i njegovi potomci. Riječ potječe od korijena AboR — 'doći prijeko. n. Još jedan značajan trag za utvrđivanje povijesti Abrahamove porodice je to što je sam Abraham više puta. Ne može biti puka slučajnost da je te iste godine Sulgi naslijedio Ur-Nam­ mua. vodeći sa sobom svoju obitelj. Odluka bogova da središte kulta boga Nannara/Sina .

Mardukova autobiografija poznata kao Marđukovo proročanstvo. Abramu je naloženo da se vrati u Egipat. kao što ćemo vidjeti. Potkrijepljeni Datumskim formulama i različitim drugim izvorima. kao i o presudnim odlukama koje su uzrokovale najveći prevrat na Zemlji nakon Potopa. g. n. međunarodne diplomacije i intrige. bilo je uspostavljanje zapovjednog mjesta u Haranu. slugama i sluškinjama. No. Abrahamov odlazak iz Harana u Kanaan te uklanjanje dekadentnog Šulgija — morala su biti međusobno povezana: tri istovremena i povezana poteza u božanskoj partiji šaha. e. 2048. volovima i magarcima. e. suho područje koje graniči sa Sinajskim poluotokom. n. pretpostavio da mu je nude da se njome oženi — što sugerira da se razgovaralo o sporazumu. omogućio je Nabuu da "zavlada svojim gradovima i zaputi se prema Velikom moru". Kao u filmu — najčešće kriminalisti­ čkom trileru — u kojem različiti svjedoci i sudionici isti događaj opisuju na ne baš dokraja isti način. pr. bila je i godina kada su se enlilitski bogovi odlu­ čili riješiti Sulgija te ga osudili na "smrt grješnika". vratio u Negev u pravi čas. —vrijeme su vjerskog žara i vrenja. sudionici­ ma i njihovim potezima. raspravama. g. argumentima. Abramu/Abrahamu bilo je zapovjeđeno da ode u najnaseljeniji dio Ze­ malja zapada — Kanaan. sada ojačan u ljudstvu i devama. pr." Biblija ne govori ni riječi o razlozima takvog kraljevskog tretmana. Bili su to. Još jedna geopolitička slučajnost! Abram se. bi na odabranim mjestima podao slavu svom Bogu. Odredište mu bijaše Negev. e. vojnih saveza i sudara vojsci te borbe za stratešku nadmoć. Također. — bila upravo godina u kojoj je tebanska princeza iz Gornjeg Egipta porazila prethodnu dinastiju iz Donjeg Egipta i tako uspostavila egipatsko ujedinjeno Srednje kraljevstvo. g. magaricama i devama. sada je sa sobom imao elitne snage Ne'arim — izraz što se najčešće prevodi kao "mladići" — me- 86 87 . Osim što je imao vojnu važnost. Bio je to potez koji je označio kraj nastojanja da se problemi riješe na miroljubiv način i povratak agresivnim sukobima. godine pr. skupina pločica iz "Spartolijeve zbirke" u British Museumu poznata kao Kedor-Laomerovi zapisi i dugački povijesno-autobiografski tekst što ga je bog Nergal izdiktirao povjerljivom pisaru. ni to. n. pr. Otišao je iz Harana zajedno sa svojom obitelji i nećakom Lotom. tekst poznat pod naslovom Erra Epos. Svemirska luka na Sinajskom poluotoku te druga mjesta povezana sa svemirom stalno su bili u središtu događaja. ta tri poteza — Mardukov odlazak u Haran. n. Zapanjujuće je što su različiti zapisi iz drevnih vremena preživjeli sve do danas te nam ne pružaju samo glavne crte događaja. do 2024. e. taj je potez Sumer ujedno lišio trgovačkih veza koje su bile ključne za njegovu ekonomiju. nego mnoštvo po­ jedinosti o bitkama. Da su se između Abrama i egipatskog kralja vodili pregovori na tako visokoj međunarodnoj razini čini se uvjerljivim kada čovjek shvati da je godina kada se Abram nakon sedmo­ godišnjeg boravka u Egiptu vratio u Negev — 2040. također. g. pr. No ondje se nije dugo zadržao. Ondje su ga odmah odveli da se sastane s faraonom te ga opskrbili "ovcama. Č i m je Šulgijev nasljednik Amar-Sin 2047. izuzev nagovještaja da je faraon. doveden na prijestolje Ura. strategijama. njegov„zadatak sada je bio jasan: obraniti Četvrtu regiju zajedno sa sve­ mirskom lukom. e. nikako ne može biti slučajnost. Kako nam otkriva biblijska priča. pr. Hitro je putovao prema jugu. dolazili pod punu ili djelomičnu vlast tima otac-sin. nakon što mu je rečeno da je Saraja Abrahamova sestra. zaustavljajući se samo da Sljedeće dvadeset i četiri godine — od 2048. tako i mi u ovom slučaju možemo doći do jednakog rezultata.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA 2048. Ne. Time je Nannaru/Sinu oduzeo to sjeverno raskrižje važnih putova i odsjekao Sumer od sjevernih hetitskih zemalja. Nazivi mjesta u tim tekstovima daju naslutiti da su glavni gradovi zapadno od rijeke Eufrat. n. Mardukov glavni šahovski potez 2048. no iz čijih se opisa nazire prava priča. uključujući i najvažnije Mjesto slijetanja. koraci u odbrojavanju do Sudnjeg dana. n. e. glavni izvori za rekonstrukciju tih dramatičnih događaja jesu relevantna poglavlja u Knjizi Postanka. Te dvije selidbe nikako ne mogu biti međusobno ne­ povezane.

u Abrahamovo vrijeme. također. Biblija nabraja mjesta gdje su se te bitke odvijale i s kim su se enlilitske snage tamo borile.SIN — čije Datumske formule potvrđuju da je 2041. babilonskog kralja što je živio stoljećima kasnije. pr. n. Ovaj put je ruta invazije. iz vida se nije gubio glavni cilj: svemirska luka. "Ariok" je identificiran kao ERI. Doista. a ne za Babi­ Sumerski tekstovi koji se bave vladavinom Amar-Sina. koji je poznat iz povijesnih zapisa. bio njegov kralj? U svojoj knjizi Ratovi bogova i ljudi uvjerljivo sugeriram da na hebrejskom treba stajati ne Amra-Fel. područje koje graniči sa Sinajskim poluotokom. napadači su izbjegli gusto naseljenu obalu Sredozemnog mora tako što su napredovali isto­ čnom stranom rijeke Jordan.AKU ("Sluga boga Mjeseca"). O identitetu "Amrafela kralja Sineara" dugo su se godina vodile ra­ sprave. te čak s potomcima Uzurpatora Zua — koji je očito podupirao ustanke protiv Enlilita. Tu potpuno identificiranu koaliciju su prema Bibliji predvodili Elamiti — tu pojedinost potvrđuju mezopotamski zapisi koji ističu da je Ninurta po­ novno preuzeo vodeću ulogu u borbi. e. Biblija svoj izvještaj o tom velikom međunarodnom ratu započinje popi­ som kraljevstava i kraljeva s Istoka koji su "došli i započeli rat" na Zapadu. nakon što su ga u Haranu izvrsni ratnici Hetiti podučili vojnoj taktici. nego i da osvoji svemirsku luku. e. Sinear je bilo stalno biblijsko ime za Sumer. međutim. u Egiptu do­ bio udarnu jedinicu koja se sastojala od brzih ratnika na devama. pr. doista pokrenuo rat kraljeva. bio je to tako velik i besprimjeran događaj da mu je Biblija po­ svetila čitavo poglavlje — Postanak. nego Amar-Fel. bila drukčija: skraćujući udaljenost iz Mezopotamije riskantnim prolaskom kroz pustinjsko područje.NAR ("NAR-ljudi") koristili za naoružane jahače. obavještavaju nas da je on 2041. ti podaci pokazuju da je došlo do po­ kušaja izravnavanja računa sa starim neprijateljima — potomcima bogova Igigi koji su sklapali međusobne brakove s ljudima. godine na predavanju u Victoria In­ stitute u Londonu prvi je upozorio stručnjake na skupinu pločica nazvanu Kedor-Laomerovi zapisi. Oni jasno opisuju one iste događaje. Biblija. koji sačinjavaju međunarodni rat iz četrnaeste glave Postanka. Učinio je to u posljednji trenutak jer moćna vojska — legije saveza enlilitskih kraljeva — bila je na putu ne samo da uništi i kazni "grješne gradove" koji su promijenili stranu i priklonili se "drugim bogovima". g. a Tidal je identificiran kao Tud-Gula. doduše s mnogo više pojedinosti. lon. Te pločice "Kedor-Laomera kralja Elama" identificiraju kao elamitskog kralja Kudur-Lagamara. budući da kulminira ratom između "četiri kralja Istoka" i udru­ ženih snaga petorice "kraljeva Zapada" i naposljetku s izvanrednim vojnim pothvatom Abrahamove brze "konjice". doista.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA đutim mezopotamski su tekstovi analogni izraz LU. Bibličari tu glavu nazivaju "Rat kraljeva". i Tidal kralj Gojima. a od sumerskog AMAR. Sulgijevog sina i nasljednika. vazal kralja Elama. tu Kedor-Laomerovu invaziju datira opaskom da se dogodila četrnaest godina nakon prethodnog upada Elamita u Kanaan — još jedna pojedinost koju potvrđuju zapisi iz Sul­ gijevog vremena. U sldopu tog pohoda međunarodni je savez izvršio invaziju ne samo na ljudske gradove nego i na uporišta bogova i njihovih potomaka. Baza u Kanaanu ponovno mu je bio Negev. Kedor-Laorner kralj Elarna. Moja je sugestija da je Abraham. Invazorske snage napredovale su takozvanim 88 89 . n. prijedlozi su išli čak do Hamurabija. Tako se dogodilo kad Amrafel bijaše kralj Sineara Ariok kralj Elazara. Asirolog Theophilus Pinches 1897. g. započeo svoj naj­ veći (i posljednji) vojni pohod protiv Zapadnih zemalja koje su potpale pod Marduk-Nabuov utjecaj. sasvim je moguće da su te pločice poslužile kao izvor autorima Biblije. Ipak. koji je stolovao u gradu Larsi (biblij­ skom "Elazaru"). glava 14. i tko je onda.PAL — što je inačica od AMAR.

POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA Putem kralja. No.IB. sin svećenika Teraha. bogovi po svom spriječio je. Po mom mišljenju. Dur-Mah-Ilani ("Veliko utvrđeno mjesto bogova") — Biblija ga naziva Kadeš-Barnea — Kedor-Laomerovi zapisi ja­ sno navode kao mjesto gdje je zapriječen put: Svećenikov kojega su pljačku sin. koji je pod tim imenom poznat od biblijskih vremena. naišli su na snage koje su im zapriječile put. pred svemirskom lu­ kom zapravo nije bilo nikakve bitke: sama prisutnost Abrahamove udarne jedinice na devama uvjerila je osvajače da se okrenu — bogatijim i uno­ snijim ciljevima. Ako taj navod doista govori 0 Abramu. Pločica s Amar-Sinovom datumskom formulom ispisana je s obje stra­ ne (slika 33) te sadrži njegovo hvalisanje o tome kako je uništio NE. 90 m . najboljem nahođenju pomazali.UM — "Ovčarsko mjesto Ibru'uma. na to tko je pobijedio. "Međutim. "sin svećenika" kojeg su pomazali bogovi bio je Abram. To su bili Abraham i njegovi ratnici na devama (slika 32) Grad na ulazu u poluotok. kada su skrenuli na zapad pre­ ma vratima u Sinajski poluotok. RU. od sjevera prema jugu po istočnoj strani rijeke Jordan. bez obzira tada je to još jedna izvanbiblijska potvrda Patrijarških zapisa.

četiri kralja pobijedila petoricu kraljeva. a opljačkani plijen vraćen. Usredotočenost Biblije na te bitke mogla je završiti tim povratkom da nije činjenice da je među zarobljenicima bio i Abramov nećak Lot. nije uspio zaustaviti Marduk-Nabuovo nadiranje. Podaci o devet godina njegove vladavine bilježe dva vojna pohoda prema sjeveru. između ostalih i zloglasne Sodomu i Gomoru. kazuje nam Biblija. i dao se u potjeru. ovaj put zapadnom stranom rijeke Jordan. umro 2039. njegov božanski otac. zamijenio ga je njegov brat Su-Sin.a." Njegovi ja­ hači sustigli su napadače tek na sjeveru.) vladar dinastije Ura III. 92 93 . blizu Damaska (vidi sliku 32). on je "naoružao svoje uvježbane ljude. Kada se sljedeći (i posljednji. ma koliko smion i opsežan. Tamošnja naselja uključivala su pet gradova. voćnjacima i trgovačkim središtima. Međutim. op. kako ih je Biblija nazvala. Pljačkajući gradove i uzima­ jući zarobljenike. njegov sadašnji južni dio još nije bio pod vodom: u to je vrijeme to bila plodna ravnica bogata obradivom zemljom. "pet grješnih gradova". Godine 2030." elamitskim trupama. kao što zna­ mo. Veliki bogovi tada su pozvani na hitno vijećanje na kojem su odo­ brili izvanredne mjere koje su zauvijek promijenile budućnost. Tu se najviše oslonio na gradnju novih dijelova "Zapa­ dnog zida" koji je sprječavao najezde Amorejaca. Ibbi-Sin. vojska Istoka kre­ nula je prema sjeveru. Nakon što je izbjeglica iz Sodome Abramu ispričala što se dogodilo. na ponovno zauzi­ manje Babilona čekao je u Haranu. međutim nijedan prema zapadu. Tamo su. Amar-Sin je. osvajači krenuše natrag. n. osvajači su se sada suočili s udruženim snaga­ ma. Okrenuvši se prema sjeveru. pr. napadači sa zapada su se probili kroz obrambeni zid i unu­ tar sumerskog teritorija se borili s Urovom "Stranom legijom. Sam Marduk. po­ peo na prijestolje." Povijesni zapisi sugeriraju da "Rat kraljeva". n. a teritorij kojim se upravljalo iz Ura stalno se smanjivao.: nije pao od protivnikovog koplja već od uboda škorpiona. bedemi su se svaki put premještali prema središtu Sumera. U njihovom napredovanju prema dragocjenom cilju Zapadnjacima je rukovodio Nabu. g. gdje je Lot oslobođen. govore većinom o obrambenim mjerama koje je poduzimao. e.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA Nakon što je spriječena u ulasku na Sinajski poluotok. e. Mrtvo more u to je vrijeme bilo kraće. pr. Biblija o tom pothvatu kaže da je Abram "do nogu potukao Kedor-Laomera i kraljeve koji bijahu s njim. njih tristo osamnaest.

Bijah i zbog svojih grijeha. Po Enlilovim uputama. Tužna činjenica je da je eskalacija sukoba — između bogova. pr. Marduk je to učinio nakon što mu je Nergal obećao da u Babilonu ništa neće biti poremećeno i oskvrnavljeno. da se zaputi prema svom gradu (Babilonu). ra­ Šesto poglavlje zaranjima i oskvrnućima u njegovom voljenom Babilonu. no doga­ đaji su učinili i više od toga. "moje je vrijeme isteklo!" Došao je čas. Su-Sina i Ibbi-Sina. pa zapisi govore o "oskvrnućima" što su ih počinile elamitske trupe. budući daje prvi židovski patrijarh Abraham bio svjedok te grozomorne katastrofe. kako. e. sam zemljama g. Jedan od tih drevnih izvora je hebrejska Biblija. na području današnjeg Perua. Takve selidbe bogova navele su posljednja dva sumerska kralja. je činjenica.PROHUJALO S VIHOROM svojoj privrženosti Enlilitima i u njegovom sumerskom uporištu Eriduu počnu štovati Enkija. glasno kriješteći lete gavrani i ispuštaju ondje svoj gnjus. u planine otiđoh. pitao je u svojoj proročanskoj autobiografiji: O. no dogodilo se suprotno.SAG. Da je nuklearno oružje na Zemlji prvi put upotrijebljeno ne 1 9 4 5 . "da ponovno izgradim svoj hram i trajno prebivalište osnujem." U vizionarskom zanosu govorio je kako vidi svoj hram E. lutalica bio." Iz Harana je vapio drugim bogovima: "Dokad?" Nije li Vrijeme već stiglo. čak u Južnoj Americi. "Dokad?" zemlji i u njemu zavapih — "Dvadeset i četiri godine u Haranu se gniježđah". a ne fikcija. Ninurta se prihvatio izgradnje alternativne svemirske luke na drugoj strani svijeta. tko i zašto. nego 2024. Kao što je već rečeno. veliki bogovi. izgnan čujte moje tajne: PROHUJALO S VIHOROM O pasnost od upotrebe "oružja za masovno uništenje" na Bliskom isto­ ku u osnovi je straha od ispunjenja proročanstava o armagedonu. Odsutnost bogova također je oslabila vlast nad elamitskom "Stranom regijom". g. To što rat kraljeva nije rezultirao pokoravanjem "pobunjeničkih ze­ malja" dakako da je obeshrabrilo Enlilite a ohrabrilo Mardukite. prije četiri tisuće godina. Hattiproroči'stepronađoh. n. da se pokolebaju u U mnogim Dođoh u skitao se od kraja do kraja svijeta. Ja sam božanski Marduk. na tom istom mjestu. to je bio taj. Ako je ikada postojao čin maksimalno vrijeđan žaljenja koji je imao potpuno neočekivane posljedice. veliki bog. ILA ("Hram uzvišenog krova") kako se poput planine uzdiže s platforme 95 . te ih staviti u pravi kontekst. Posebno bijesan bio je Marduk koji je primio vijesti o pljačkama. e. ne između ljudi —dovela do upotrebe nuklearnog oružja. n. rekao je. Zbog svega toga bogovi i ljudi bili su sve više ogorčeni. Taj kobni događaj zabilježen je u mnogo različitih drevnih zapisa na temelju kojih se može doći do odgovora na pitanja što. u gorje Hattija. Marduk se razbjesnio kada je saznao da su "nevrijedni" Elamiti oskvrnavili njegov tamošnji hram: "Od babilonskog hrama napraviše brlog za stotine pasa. posljednji put kada je Marduk bio tamo njegov polubrat Nergal nagovorio ga je da ode na miran način i pričeka dok nebesko vrijeme ne dođe na doba Ovna. nastavio je Marduk. Tekstovi navode da je i sam Enlil na duga vremenska razdoblja izbivao iz Sumera.

Na temelju današnjeg stupnja tehnološkog razvoja može se reći da je to bilo sedam nuklearnih naprava: "Užasom ispunjene. "otjerat će zlo i ne­ sreću i donijeti čovječanstvu majčinsku ljubav.grozote protiv Enlila: 'Nema pravde. pr. e. na području brata mu Gibila): Tih sedam u planinama leže. . od Zemlje do Anua riječi su stizale.'" Bila je to nečuvena optužba protiv Gospodara zapovjednika. No. ali da se pri tome ne smije naškoditi ni bogovima ni ljudima. a ne Enlila. stvari se nisu odvijale tim putem: došlo je do katastrofalnih neželje­ nih posljedica. a vlastiti otac istjerao — "savjetujući se sam sa sobom". Nergal je povjerljivom pisaru izdiktirao svoje viđenje događa- 97 . Nije znao gdje je skriveno. optužbe i protuoptužbe odvijale su se usprkos sve očitijoj činjenici — onome što je Marduk nazivao nebeskim proročištem — da se ." Godina u kojoj je dvadesetčetverogodišnjem boravku u Haranu došao kraj bila je 2024. Ratno vijeće bogova nadglasalo je Enkija i prihvatilo Nergalov prijedlog da se Marduku zada teški udarac. negdje u Africi. reci 44-46. s kraljem po njegovu izboru. za njegov su dolazak znali i ljudi. Pretkazao je da će Babilon biti vječan. bogovi su im više nego jasno dali do znanja da je misija ograničenog i uvjetovanog opsega. spremljeno na tajnom podzemnom mjestu (prema zapisu katalogiziranom kao CT-xvi. Zatim se javio Enki. Njih dvojica su se toliko prepirali da je Enki naposljetku viknuo na Nergala da se udalji.. no znao je da se nalazi negdje na Zemlji. Mesijanska vremena. Enki je znao gdje. rekao: "Sve to skrivio je Nabu. Nabu je okrivio Ninumi i oživio stare optužbe protiv Nergala zbog nestanka pretpoto­ pnih instrumenata za nadgledanje nebesa te neuspjeha da spriječi oskvrnuća u Babilonu. Pozvan je Nabu i "pred bogove dode sin svoga oca. sigurnom mjestu. stoji u drevnim tekstovima. Ninurta je pozvan da objasni nedolično ponašanje Elamita. s presudnim pomakom precesijskog sata za jedan stupanj . a počinje se pomaljati doba Ovna. vladar bogova." Bile su davno donesene na Zemlju s Nibirua i skrivene na nekom tajnom.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM u Babilonu. Vijećanje bogova prekinulo se u neredu. smilovao se Zemlji". s bljeskom lete. Nakon katastrofe koja je rezultirala smrću nebrojenih ljudi i opustošenjem Sumera. Enlil se je žurno vratio u Sumer." Njegov glavni op tužitelj bio je Utu/Samaš koji je.na nebesima doba Bika. Ninurta je dolazak novog doba mogao vidjeti u svom hraniti Eninnu u Lagašu (što ga je izgradio Gudeja). U šupljini pod zemljom počivaju. prorokovao je Marduk. Počeo je vikati kako bi nadglasao Nergala te je. šokiravši se kada je saznao da su čak i u samom Nipptiru stvari krenule po zlu. Točno sedamdeset i dvije godine prije toga Marduk je bio pristao mirno otići iz Babilona i pričekati na prorokovano nebesko vrijeme. Nazivao ga je "Kuća mog zavjeta". s Anuovim blagoslovom. "stao bez poštovanja govoriti . opisujući strašnu situaciju.kako vrijeme prolazi. kako neslužbeno tako i na službenim vijećima. En­ lil je potaknuo zlu zavjeru protiv Babilona. no on je svu krivnju svalio na Marduka i Nabua. razaranje je bilo planirano. g. privodi kraju. Mardukov vapaj "dokad?" upućen velikim bogovima nije bio uzaludan jer vodstvo Anunnakija stalno se savjetovalo. Zabrinut zbog pogoršanja situacije. došao na ideju da upotrijebi "strašno oružje". Marduk je to nazivao nebeskim proročištem. no govorio je u obranu sina. no znao je i Enlil. Mardukovo doba. sve te raspre.pitao gaje. Ninigšzida/Toth mogao ga je potvrditi pomoću svih kamenih krugova koje je podigao drugdje po Zemlji. n. "Anu. Postojala je stalna komunikacija s Anuom: "Od Anua ka Zemlji riječi su putovale. Izabravši Nergala i Ninurtu da izvrše misiju. zodijačko doba Enlila. Tada je Nergal — nakon što su ga Marduk i Nabu oklevetali.." On je jasno dao do znanja da je njegovo odobrenje tog koraka bez presedana ograničeno na to da se Marduka liši sinajske svemirske luke. "Za što su Marduk i Nabu u stvari optuženi?" Njegova srdžba bila je usmjerena osobito na njegova sina Nergala: "Zašto ne nastaviš s potporom?". da će to biti grad pun radosti. Međutim." Govoreći u ime svog oca.

Inzistirao je da treba upozoriti ne samo Anunnakije koji upravljaju svemirskim instalacijama nego čak i neke ljude: "Hrabri Erra" . oko njega sve opustošeno. prema Velikom moru zaputio se. na Sinajskom poluotoku i obližnjoj ravnici Mrtvog mora upotrijebljeno nuklearno oružje: uništena je sve­ mirska luka i pet gradova. godine pr. op. Nergal i Ninurta našli su se pred još jednim problemom: neće li razaranje svemirske luke upozoriti Nabua i njegove grješne sljedbenike da pobjegnu? Rješenje su pronašli u razdva­ janju: Ninurta će napasti svemirsku luku. na zlo nahuškani. u pustoš ih pretvori". Erra pođe Putem kralja te gradove dokrajči.). Iz mezopotamskih tekstova koji opisuju te događaje znamo da su. Tako saznajemo da je Nergal odmah po donošenju odluke. pročelje mu izbrisano. S obzirom na naše objašnjenje Abrahamove misije u Kanaanu to nije čudno.. No. zatim ću uništiti i oca. a. kao što je zatraženo. e. Tu nam Biblija daje pojedinosti koje nedostaju: u Postanku m 99 . Anunnakiji koji su čuvali svemirsku luku bili upozoreni: "Njih dvojica (Nergal i Niinurta." Nabu ne samo da je obraćao zapadne gradove. stigla im je vijest da Nabu ne miruje: "Iz svog hrama krenuo je svim gradovima svojim zavladati. njegovi ciljevi bili su "grješni gradovi" čiji kraljevi su sklopili savez protiv Kraljeva istoka. u srcu njegovome. požurio u Gibilovo afričko područje kako bi pronašao oružje. kojeg neće imati tko pokopati".. bogovi tog mjesta napustiše ga — zaštitnici njegovi u nebeske visine otiđoše. dvosmisleni su u pogledu toga je li to upozorenje dano i ljudima u gradovima osuđeni­ ma na propast." Ninurta je izbrisao sve­ mirsku luku i njezine instalacije jednim nuklearnim udarcem. bitku pode u skladu s danom riječi. n. "Ishum podigne ruku svoju. natjeraše nje­ gove čuvare u stranu. a Nergal će napasti obližnje "grješne gradove". Do istinite priče možemo doći kada tom tekstu pridodamo podatke iz nekoliko drugih sumerskih. akadskih i biblijskih izvora. Ti gradovi nalazili su se na ravnici južno od Mrtvog mora. iako mezopotamski tekstovi ponavljaju da su "dvojica natjerala bogove u bijeg. nego je zauzimao sredo­ zemne otoke i imenovao se njihovim vladarom! Nergal/Erra zbog toga je prigovarao da uništenje svemirske luke nije dovoljno: Nabua i gradove koji su mu pristupili također treba kazniti — treba ih uništiti! Budući da su sada imali dvije mete. Dok su se on svađali. Tako je 2 0 2 4 . Nergal/Erra je bio nagovoren: "Erri se riječi Ishumove svidješe kao fino ulje. pokušavajući se osloboditi krivnje. Taj dugački tekst poznat je kao Erra Epos jer Nergala naziva epitetom Erra ("Uništavatelj"). Ono što bijaše podignuto za ispaljivanje prema Anuu bijaše uništeno. Dostupni nam tekstovi čak govore tko je otišao na koji cilj: "Ishum se zaputi prema najvišoj planini" (da je svemirska luka bila pokraj te planine znamo iz epa o Gilgamešu). Ninurta je na svoje zaprepaštenje saznao da se Nergal ne obazire na zadana ograničenja misije te da namjerava upotrijebiti oružje nekon­ trolirano kako bi izravnao osobne račune: "Uništit ću sina i ostaviti oca da ga pokopa. da pobjegnu od izgaranja".rekao je Nergalu "zar ćeš i nevinoga iskorijeniti s krivim? Hoćeš li s onima koji sa griješili protiv tebe uništiti i one koji nisu griješili?" Prema drevnom tekstu.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO s VIHOROM ja. u Veliko more ušao je i zasjeo na prijestolje što njegovo nije. a Ninurtu Ishum ("Pržitelj"). ne če­ kajući Ninurtu. Drevni tekst zatim opisuje što je učinio Nergal: "Slijedeći Ishumov primjer." I tako su jednog jutra njih dvojica. međutim ipak zaprepašćuje kako se upravo u tom apokaliptičnom događaju spajaju Biblija i mezopotamski tekstovi. krenuli na svoju konačnu misiju: Uto junak Erra pamteći riječi Ishum također u tjeskoba naprijed krenu Ishurnove. hvalisao se Nergal. tek što je sve dogovoreno Ninurta se počeo premi­ šljati. planina se sruši . podi­ jelivši između sebe sedam nuklearnih naprava." Ipak.

. e. Dok su odlazili njihov vođa. i u zoru su dvojica pozvala Abrahamovog neća­ ka Lota da pobjegne zajedno s cijelom svojom obitelji. kada su tri božanska bića ("anđela" koji su izgledali poput ljudi) posjetila Abrahama.. a mezopotamske tekstove smatraju pukim mitovima pokušali su uništenje Sodome i Gomore pripisati nekoj prirodnoj katastrofi. "Sutradan ujutro Abraham . odgodivi te čak opozivi događaj: jednom kada se Abraham pogađao s Gospodom da poštedi gradove kako ne bi nevine uništio s krivima. Zatim je uslijedilo nevjerojatno pogađanje čovjeka i Boga.. osim što rasvjetljava različite "katastrofalne" aspekte događaja. no ne i drugi stanovnici "grješnih gradova. Abraham prilazi Bogu i prigovara mu (!) riječima koje su identične onima u mezopotamskom tekstu: Hoćeš li iskori­ jeniti i nevinoga s krivim? (Postanak 18:23). Kako se ispostavilo. trojica su bili božanska bića. kao dim kakve klačine. kako je bio rođen 2123. odlučuje otkriti Abrahamu njihov zadatak: utvrditi jesu li Sodoma i Gomora doista grješni gradovi čije uništenje je opravdano." Biblijski izvještaj.. Dok su dvojica od trojice nastavili prema Sodomi. "Možda ima pedeset nevinih u gradu.." Abraham je tada imao devedeset i devet godina. sadrži pojedinosti koje nam na nevjerojatan način rasvjetljavaju kako bogove općenito tako i njihov odnos s Abrahamom. Kada mu je Bog odgovorio da će.." Druga dva božanska bića — u nastavku priče u 19. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje?" . Oni koji sumnjaju u Bibliju. a Abraham se vrati u svoje mjesto. tada u devedeset i devetoj godini života.. među­ tim biblijska verzija priče dva puta potvrđuje da "uništenje. neodoljivo podsjeća na priču o "drevnim astronautima". Ono što se zbivalo u Gomori potvrdilo je iskvarenost tamošnjih ljudi. grad biti spašen ako u njemu živi pedeset nevinih. g. što doslovno znači "izaslanici". "jer će Jahve uništiti grad.upravi pogled prema Sodomi i Go­ mori i svoj ravnici u daljini: i vidje kako se diže dim nad zemljom. dok je jednog vrućeg poslijepodneva sjedio na ulazu u svoj šator. sada identificiran kao Gospodin Bog. budući da dio o događajima na dan prije uništenja. što znači "ljudi". Abraham je pitao. pr. Pa ipak. pr.pitao je Abraham Boga. Priča počinje u 18. a što ako ih ima samo četrdeset? A ako ih ima samo trideset? I tako se to spustilo sve do deset. opazi tri čovjeka gdje stoje nedaleko od njega. u redu. sumpornim ognjem" nije bilo prirodna katastrofa nego unaprijed smišljeni. bili su na neki način drukčiji odnosno neo­ bični budući da je Abraham izjurio iz šatora i poklonio im se do zemlje te im — nazivajući se njihovim slugom — oprao noge i ponudio ih hranom." Premda ih se opisuje kao anashim. "podigavši pogled. te ponovno kada je zbog njegovog nećaka Lota uništenje odgođeno. 100 101 ." Obitelj je oklijevala pa je jedan od "anđela" pristao da se uništenje odgodi dok Lot i njegova obitelj ne dođu do sigurnosti planina. n. n. glavi Postanka kada Abraham. to je morala biti 2024. podudarnost je to koje se teolozi i drugi stručnjaci najvi­ še klone. e. "I čim je završio razgovor s Abrahamom Jahve ode. Podudaranje mezopotamskih zapisa s biblijskim Postankom što se tiče uništenja Sodome i Gomore u isti je mah jedna od najznačajnijih potvrda vjerodostojnosti Biblije općenito te posebno potvrda statusa i uloge Abrahama.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM možemo pročitati da su i Abraham i njegov nećak Lot doista bili upozoreni. g. glavi naziva ih se malachim. ali se obično prevodi kao "anđeli" — navečer su stigli u Sodomu.

čak i krokodila. zao vjetar nebom. Zanimljivo je da relevantni mezo­ potamski tekstovi potvrđuju tu topografsku promjenu te čak sugeriraju da je more postalo mrtvo kao posljedica nuklearne eksplozije: Erra je. navode." SLIKA 36 Erra i Ishum su. zaustavila je daljnja istraživanja. to kamenje sadrži neuobičaje­ no visok udio izotopa urana-235. "kopao kroz more i podijelio ga na dvoje. kao dodatak. Po tom području je i dandanas razasuto razlomljeno. izazvali mnogo više od uništenja svemirske luke i "grješnih gradova": kao posljedica nuklearnih eksplozija. doveo je do izumiranja svega što u njemu živi. kružio je 102 103 . na čijoj polovici Mrtvog mora se ruševine nalaze. Nastojanja izraelskih arheologa da istraže tamošnje morsko dno urodila su otkrićem zagonetnih podvodnih ruševina. međutim Hašimidska Kraljevina Jordan. izgorjelo i zacrnjeno kamenje (slika 35). što je dovelo do poplavljivanja nekoć plodnog područja koje je i dandanas.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO s VIHOROM Fotografije Sinajskog poluotoka snimljene iz svemira (slika 34) i dalje pokazuju golemu šupljinu i raspuklinu na površini na mjestu gdje je došlo do nuklearne eksplozije. što prema mišljenjima stručnjaka ukazuje na naglo izlaganje golemoj toplini nuklearnog podrijetla. SLIKA 35 Uništenje gradova na ravnici Mrtvog mora izazvalo je rušenje južne obale mora. kako se ispostavilo. od mora odvojeno barijerom zvanom "El-Lissan" ("Jezik") (slika 36). Oluja.

Ninurta je napustio svoj hram. Ninlil je "nestala s vihorom" iz svog hrama. To je bio refren u tekstovima jadikovki: Enlil je napustio svoj hram.. "Divlji Bik". Međutim. napustili Ur." Sav život je nestao. oni koji su pobjegli na krovove pomrli su na krovovima. Digao se "zao vihor". ispraznio obore za ovce. bila je to posljedica pojedinačnog događaja — "naje­ danput. u njemu se nije oplakivalo fizičko uništenje Ura. Enlil. ljudi i životinja. strašna malaksalost. njegova supruga Bau također je otišla iz Lagaša. Tekstovi jasno ističu da Zao vihor. e. bilje na livadama je uvelo. 1 tako dalje. nijedna vrata ne mogu je zadržati." To je bio Zao vihor koji je "opustošio gradove. ljudi koji su tamo živjeli otišli su. kako se navodi u jadikovkama (i drugim tekstovi­ Povijesni zapisi pokazuju da je sumerska civilizacija doživjela slom u šestoj godini Ibbi-Sinove vladavine u Uru — 2 0 2 4 . U njima se jadikovalo ne samo nad Urom. (odluka) iz srca Enlilovog. Bila je to nevidljiva smrt: "Stoji kraj čovjeka. tajanstvena nesreća pogodila cijeli Sumer. Prouzrokovala ga je "velika oluja što naredi je Anu. njegove staje su se ispraznile. nego i nad čitavim Sumerom. Ne. opustošio kuće. bio je izravna posljedica odluke velikih bogova. Hramovi. Stručnjaci su sada pokušavali odgonetnuti kakva je to "strašna katastrofa". nije bio prirodna katastrofa. Jedan sumerski grad za drugim nabrajani su kao "napušteni" — bez svojih bogova. Narmar i Ningal. prolazi kao poplava.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM I počela je lančana reakcija neželjenih posljedica." Nadalje. Nannar je napustio Ur — njegovi obori za ovce su "ispražnjeni vihorom".. Ninmah je napustila svoj grad Keš. Zatim su otkriveni i drugi tekstovi s jadikovkama. u bljesku munje izazvan" — do kojeg je došlo daleko na zapadu: 105 .. Najviši zid. gradovi su bili ondje. no prazni. kuće i obori bili su nedirnuti — cijeli. čitatelj će se sjetiti. praznine. Inanna. nijedan kračun zau­ staviti. kuće su bile ondje. i glavobolja. 104 ma). najdeblji zid. bila godina kada je Abraham imao devedeset i devet godina. i tako dalje. napustio je svoj voljeni hram u Nippuru. njegova druži­ ca Ninlil također je bila otišla. opustošio staje. Bila je to katastrofa kakve nikad prije nije bilo: Zemlju ljudima Katastrofa za izdržati Sumer zadesi nepoznata. ali ne i razaranja. To je. nemoguća.. refren koji su naricatelji ponavljali kako bi naglasili svoju žalost. kad uđe u kuću." Došlo je do opustošenja. najednom malaksali i ošamućeni postadoše. "kraljica Ereha". dotad nepoznata ljudima.. to je bila smrt od koje nije bilo bijega: smrt "koja tumara ulicom. ali ne i ruševine. međutim ne postoje dokazi o takvoj razornoj invaziji. g. Čak je i "sumerskim rijekama tekla vođa koja je bila gorka." Bila je to strašna smrt: "Kašalj i sluz oslabiše im prsa. pogodi zemlju.. Zatim je otkriven tekst pod naslovom "Jadikovka nad uništenim Urom" koji je zbunio stručnjake. Sto je to moglo biti? Odgovor na zagonetku nalazio se u samim tekstovima: Prohujalo s vihorom." Mrtvi i umirući ležali su posvuda. i prouzročio da "katastrofa. katastrofa Nošena Zlim vihorom. I opet su govorili 0 "napuštanju": ne samo da su bogovi Ura. "usta im bijahu oblivena krvlju. Stručnjaci su pretpostavili da je to ponavljanje riječi literarno sredstvo. koja je puštena na cestu. "nestao s vihorom". koji je "nosio beznađe od grada do grada". usta im puna pljuvotine. ne zna se da je došla. nego njegovo "napuštanje": bogovi koji su tamo boravili na­ pustili su ga. a ipak je nitko ne može vidjeti.. Povjesničari su isprva pretpostavljali da su sumersku prijestolnicu Ur pregazili "barbarski osvajači". nikad viđena. pr. napustila je Ereh.. to nije bilo literarno sredstvo — to je bila doslovna istina: Sumer i njegovi gradovi doslovno su bili ispražnjeni djelovanjem vihora. nekoć obrađivana polja obrasla su u korov." Kada je Zao vjetar ščepao svoje žrtve. Naime. staje i obori za ovce bili su ondje — međutim nije ostalo ništa živoga. n. nije to igra riječi povezana s naslovom slavnog romana/igranog filma." Oni koji su se skrili iza zatvorenih vrata popadali su u kućama. Eninnu..

Njegov dugački i emotivni apel njegovom ocu Enlilu da spriječi katastrofu zabilježen je u Urskoj jadikovki (koju je sastavila Ningal. eksplozija. odani građani Uruka bježali su ne bi li spasili živu glavu. Različiti tekstovi otrovni vjetar uporno pripisuju eksploziji "na mjestu gdje bogovi uzlaze i spuštaju se" — uništenju svemirske luke. "ono je proizvelo strašne zrake što sve su opržile poput va­ tre. strah i metež koji su u Sumeru i njegovim gradovima zavladali kada je oglašena uzbuna živopisno su opisani u nizu jadikovki. Zao udar bijaše potomstvo. čini se da je uglavnom glasnici pošasti Autori tekstova s jadikovkama. nakon što je toliko dugo bilo skriveno. Nannar/Sin je bio tako skeptičan da nije povjerovao da je sudbina njegovog grada zapečaćena. ako uopće. sami bogovi. tekstovi tek navode da su "veliki bogovi problijedjeli vidjevši ko­ liko golema je oluja. Panika. Tamo je.. te tamo 106 107 . Sto se ljudi tiče. bogovi su ih upozorili prije no što su pobjegli.. a ne razara­ nju "grješnih gradova"." To je bio dan koji se ne vrijedilo načelo "svatko za sebe". u jakom bljesku došlo do nuklearne eksplozije u obliku gljive — i odande su vjetrovi sa Sredozemnog mora donijeli otrovni nuklearni oblak prema istoku. Moćno izazvali ne uništenje nego tiho istrebljenje. Pomoću svojih različitih letjelica i plovila odlazili su zrakom i morem ne bi li izbjegli nuklearni oblak. Je li Anu. Zatim se u nebesa digao "gust oblak što propast donosi" — smije zaboraviti: Tog dana. "usred planina". da nijedan od bogova nije očekivao takav ishod. došlo je sa zapada. glavnom gradu. koji je upozoravao i prosvjedovao protiv upotrebe Strašnog oružja. svi na njegovom puru — kako bogovi tako i ljudi — upozoreni da bježe i spase život. čim se shvatilo koliko je snažan nuklearni otrov i kuda ga vjetrovi nose. kao što su Urska jadikovka. Uručka jadikovka i druge." Slika doduše nije posvuda bila jednaka. došlo je preko Ravnice ne-milosti. Sto se tiče bogova. donoseći s radioaktivnim zra­ kom smrt svemu što je živjelo. odnijeti nuklearni oblak prema nenaseljenim pustinja­ ma koje obuhvaća današnja Saudijska Arabija? Ne postoji zadovoljavajući odgovor. njezin preteča.. Čim su Ninurta i Nergal iz nebesa lansirali Strašno oružje. možda uz izuzetak Enkij a. Nipurska jadi­ kovka. biti poluupotrebljivo ili posve neupotreblji­ vo? Jesu li Enlil i Ninurta (koji je bio došao s Nibirua) pretpostavili da će vjetrovi. nebo je a zemlja zdrobljeno razorena. koji je trebao biti pametniji." Da je uzrok "zlog vihora" bilo nuklearno uništenje na Sinajskom polu­ otoku i u njegovoj blizini postaje jasno kada tekstovi navode da su bogovi znali njegovo podrijetlo i uzrok — udar. Kao što stoji u Uručkoj jadikovki: "Ustajte! Bježite! Sakrijte se u stepu!" ljudima je rečeno usred noći. oluja što spržila je nebo.. vihoru — nuklearna gljiva — a iza nje su slijedili "udari vjetra. bijahu." Ipak. možda mislio da će oružje. ostavili su nam zoran prikaz onoga što se dogodilo. Iz svih relevantnih tekstova je razvidno. Zao udar najavi oluju kobnu.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO s VIHOROM "Došlo je iz planina. no Zli vihor ih je svejedno pokosio. U Uru. Poput gorkog otrova od bogova. Jadikovka nad pustošenjem Ura i Sumera. "Spopadnuti strahom. sinovi junački." Nastala je oluja koja se "stvorila u bljesku munje". Zabilježeno je i Enlilovo izravno priznanje neizbje­ žnosti: lice joj istrto u Kada se nebo zacrnilo i pre krilo nas sjenom — tog dana rodio se Zao vihor. jasno je da su. Većina ih je bila rođena na Zemlji i za njih su priče o nuklearnim ratovima na Nibiruu bile "priče starijih". do Sumera. Nannarova supruga).

odletje poput ptice i napusti svoj grad. "i dalje drhtim na spomen tog dana". ostavio je iza sebe opustošen i iznuren Sumer. u tamu". "u Uru se digla gorka jadikovka.. napisala je Ningal. svi živi stvorovi skončaše. hramu boga Nannara u Uru. odletjela iz grada i sklonila se u Enkijevom afričkom Abzuu: "Ninki." Na ispaši "stoka sitna i krupna nestade. Bio je dan kada je Zli vihor došao do Ura." Obrađena polja su se osušila. nezdrav korov bješe rastao. Zlog vihora. "Oluja je opustošila gradove.. Žurno se odjenula i naredila da se boga iznese iz Ura i odnese daleko od grada kojeg su oboje voljeli. Ningal je opazila da je Nannar bolestan. Ur i hramovi padoše žrtvom njegovi. vladavina podarena Nespremni prihvatiti neizbježno i previše privrženi građanima Ura da bi ga napustili. Zli vihor naškodio je još barem jednom božanstvu. tamo gdje su se srušili: "Mrtvaci su. Iz Eriduške jadikovke saznajemo da je Ninki. podzemnoj prostoriji duboko ispod njihova zigurata. "no od nečistog zadaha tog dana nismo pobjegli. u močvarama trstika trunula je u smradu." "O." "Ni­ tko putovima ne kroči." Mrtvi su ostali ležati. Enkijeva supruga. najmanje pogođen od svih glavnih sumerskih središta bio je Babilon jer je ležao izvan sjevernog ruba oluje.." Me­ đutim. utaborivši se u poljima. Kada je oglašena uzbuna Marduk je kontaktirao svog oca i zamolio ga za savjet: 'Sto da rade gra­ Nakon dvije tisuće godina velika sumerska civilizacija zauvijek je ne­ stala s vihorom. koja je bila sama u Lagašu (budući da je njezin suprug bio zauzet uništavanjem svemirske luke). Enkijev grad Eridu. doprli su najistočnije do planine Zagros). tako je i Enki uputio Marduka da kaže svojim sljedbenicima "da se ne okreću i ne osvr­ ću". sami od sebe nestajali. Ako bijeg nije moguć ljudi trebaju potražiti zaklon pod zemljom: "Skloni ih u odaju pod zemljom. Budući da su poslušali taj savjet i zbog smjera vjetra. Nannar i Ningal odlučili su ondje ostati." Obori za ovce "padoše žrtvom Zlom vjetru." Nije jasno koliko teško je bila pogođena. nitko ne ide cestama. opustošila kuće. kao da bijaše smrtnica. "na obalama Tigrisa i Eufrata samo bolestan. kako iz zapisa saznajemo. dani Babilona?' . no nismo pobjegli od nečisti. Babilon i njegovi građani prošli su bez posljedica. sam Enki se sklonio tek onoliko koliko je potrebno da se makne s puta Zlom vihoru: "Gospodar Eridua stajao je kraj svog grada.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM Uru je podarena Vječna kraljevska čast — mu nije. jednako kao što su dvojica "anđela" savjetovala Lota i njegovu obitelj da se ne osvrću kada su bježali iz Sodome." Kada je došao sudnji dan. Kada je Zao vihor prošao (njegovi ostaci. bila je liječnica i jednostavno se nije mogla natjerati da ode. kako da čovjek sada živi? Kuća je postala kuća suza. odgovorio mu je Enki. smješten najdalje na jugu. Božanski je par noć noćnih mora proveo u "termitnjaku". gorka je tvoja pustoš!" jadikovalo se u pjesmama.." Začudo." Mnogi građani Eridua su ga slijedili te. očito je bio na rubu puta kojim je prolazio Zli vihor. kao mast na suncu. međutim kasniji zapisi iz Sumera sugeriraju da nije dugo poživjela. 'Oni koji mogu bježati trebaju ići na sjever'. "O. kada je otrovni oblak "odnesen iz grada". Jadikovke bilježe da je "tog dana oluja sustigla Gospu Bau. Omiljena u svom narodu koji ju je zvao "Majka Bati". nepokopani. zbog sudbine njegove gorke je suze lio. božice Ningal. oluja ju pogodi. čija zemlja je stradala i natjerala srce tvoje u plač!" Grad je ostao stran grad. Ujutro. zes 109 . Velika Gospa. to tjera srce moje u plač. glasio je Enkijev savjet.pitao ga je. bila je to Ninurtina supruga Bau. sa sigurne udaljenosti dan i pol promatrali kako oluja "zahvaća Eridu.

drugim riječima.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM Posljednjih godina arheolozima su se pridružili geolozi. pr. . bila je 2 0 2 4 . Studija ne objašnjava uzrok nagle "kli­ matske promjene". kao što smo to opisali. e. no ili SLIKA 37 Sudbonosna godina. u multidisciplinarnim projektima.." Tu stavku ostavljaju bez objašnjenja — no očito je da proboj južne barijere Mrrvog mora i poplavljivanje ravnice. U dijelu koji se bavio događajima u Mezopotamiji poziva se na dokaze iz Iraka. no prvenstveno s dna Omanskog zaljeva. objašnjava što se dogodilo. Kuvajta i Sirije o tome da je do "masovnog napuštanja aluvijalne ravnice" između rijeka Eufrata i Tigrisa došlo zbog "oluja prašine koje su započele prije 4025 godina. Studija pod naslovom "Klimatske promjene i slom Akadskog carstva: dokazi iz dubokog mora". pokušavaju riješiti enigmu naglog sloma Sumera i Akada krajem trećeg tisućljeća prije nove ere. znači "otprilike 2025. klimatolozi i drugi znanstvenici koji proučavaju zemlju te zajednički. e.e. dust storms) te da je prašina — neobična "atmosferska mineralna prašina" — bila nošena zračnim strujama preko ju­ žne Mezopotamije do Perzijskog zaljeva i dalje (slika 37). međutim navodi za nju isti datum: 4025 godina prije 2001. g. posvetio je svjet­ skoj paleoklimi. g. " — upravo 2024. Došli su do zaključka da je neobična klimatska pro­ mjena na područjima uz Mrtvo more uzrokovala olujne vjetrove s oblacima guste prašine s isušenog tla (engl. Znanstveni časopis Science broj od 27. potvrđuje suvremena znanost. godina n. pr. n. travnja 2001. godine koju je provela međunarodna multidisciplinarna sku­ pine od sedam znanstvenika pokrenula je nove trendove. a upravo je to bio put sumerskog "Zlog vjetra". godine koju smo naveli! Zanimljivo je da su znanstvenici koji su sudjelovali u tom istraživanju primijetili da je "razina Mrtvog mora u to vrijeme naglo pala za sto metara. dramatičnog događaja koji se dogodio prije otprilike 4025 godina. " To. objavljena u znanstvenom časopisu Geologija od travnja 2000. Određivanje starosti neobične "atmosferske prašine" pomoću ugljika dovelo je do zaključka da je ona nastala kao po­ sljedica "neuobičajenog. n. U sklopu istraži­ vanja proveli su kemijsku i radiološku analizu pradavnih slojeva prašine iz tog razdoblja s različitih lokaliteta na Bliskom istoku.

Promjene koje je izazvalo to Novo doba utječu na nas i dandanas. i njezina putanja po kojoj kao da je bio selektivno voden nekom nevidljivom rukom samo su potvrdili ono što su najavila nebesa: stiglo je doba Marduka. To je u gotovo svakom pogledti bilo istinski Novo doba. najavilo je — "s praskom". Cijena koja je za nj plaćena — opustošenje Sumera. nego s Ovnom (slika 38). Najdojmljivije manifestacije bili su redovi sfingi 113 . oni koji su patili bili su kažnjeni zbog ometanja Sudbine. za svoj Vječni grad izabrao Sedmo poglavlj Babilon u Mezopotamiji. n. e. Nepredviđena nuklearna oluja. dok je istovremeno bogove s nebesa dovelo na Zemlju.) konstelacija Bika bila je središnje mjesto zodijačkog cildusa. Najveći paradoks sastojao se u tome što je ljude nagnalo da gledaju na nebesa. SUDBINA JE IMALA PEDESET IMENA P ribjegavanje nuklearnom oružju na kraju dvadeset i prvog stoljeća pr. mogli bismo reći — Mardukovo doba. Prijelaz iz doba Bika u doba Ovna posebno se slavio i obilježavao u Mardukovoj domovini . Na astronomskim prikazima nebesa (kao što je hram u Denderi. budući da je Marduk. U najmanju ruku. Nevidljivom. To su bili faraoni koji su nosili teoforična imena u čast Amona/Amena. povukavši se iz Egipta. tako da su i hramovi i kraljevi bili posvećeni Marduku/Rau kao Amonu. čak i u današnjem smislu tog pojma. bijeg njegovih bogova i desetkovanje njegovog naroda — nisu bili nje­ govo djelo. Popis zodijačkih konstelacija nije počinjao s Bikom kao u Stuneru. "zao vjetar". doba Ovna. vidi sliku 20. Za Marduka je Novo doba predstavljalo ispravak nepravde. ispunjenje proročanstava.Egiptu.S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA s glavom bika koji su obrubljivali procesijski put prema velikim hramovima u Karnaku (slika 39) koje su faraoni novo uspostavljenog Srednjeg Carstva po­ čeli graditi odmah po uspostavi Raove/Mardukove vrhovne vlasti. ostvarenje am­ bicije.

kakkabu (zvijezda/planeta) na nebesima. novi grad smješten u blizini Babilona koji je bio središte kulta njegova oca. kada će bogovi i ljudi priznati njegovu vrhovnu vlast. sjetit ćete se. te učiniti suvišnima Ninurtin Eninnu i različite 'stonehengove što ili jeToth podigao. moj hram podići će se do nebesa. a obilje prognati siromaštvo. nego iz Nebeskog znamenja — iz zođijačkog Nebeskog vremena. e. iz svog se Zapovjednog mjesta u Haranu zapitao: "Do kada?" U svom auto- 114 115 . kao što smo već istaknuli.. Njegovo je ime. U grad svoj i hram Esagil na vijeke vjekova ću ući. u kojem će mir zamijeniti rat. l nebeska će se otvoriti vrata. n. U mom gradu Babilonu kralj pojavit će se. Usred grada Plan mog Babilona. U obilju stolovat će. bila sagrađena kao lansirni toranj (kao što je to bio slučaj s prvom babilonskom kulom). kralj će izgraditi. predvidio je da će njegov budući hram Esagil postad glavni astronomski opservatorij. on se najvjerojatnije sakrio na ne­ kom od sredozemnih oroka i tako se spasio. g.. velik k'o planina.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA biografskom tekstu Mardukovo proročanstvo predvidio je dolazak mesijan­ skog doba. velik k'o planina. Njegovom obožavanju u Zapadnim zemljama i u Mezopotamiji svjedoče sveta mjesta nazvana nje­ mu u čast — kao što je planina Nebo blizu rijeke Jordan (na kojoj je kasnije preminuo Mojsije) — kao i teoforična kraljevska imena (na primjer. Sam Marduk. Nebo-Zemlja za Esagil. Ta nova Babilonska kula nije. Njegova vrhovna vlast. Iako je Nabua želio uništiti Nergal/Erra osobno. međutim. iz položaja i kretanja nebeskih tijela. kada je došlo do sudbonosnih događaja. Kada je Esagil naposljetku dovršen. narisat će. uvidio je Marduk. Zapisi koji potječu iz vremena nakon toga kažu da mu je u Mezopotamiji bilo dodijeljeno vlastito središte kulta po imenu Borsippa. sada nije proistjecala samo iz vlasti nad fizičkom vezom sa svemirom. pr. postalo sinonim za "proroka" i proročanstvo diljem drevnog Bliskog istoka. s hramom Esagilom koji (kao što njegovo ime govori) će se dizati do nebesa: Pojavit će se kralj babilonski. I Marduk i Nabu preživjeli su nuklearnu oluju neozlijeđeni. Nabopol-asar. SLIKA 39 Za ruku primit će me I u procesijama voditi me . razmještaj njegovih sedam razina i njegova orijentacija bili su takvi da mu je vrh bio usmjeren direktno prema zvijezdi Iku — glavnoj zvijezdi zviježđa Ovna — oko I960. te kada će kralj kojeg će on izabrati "Babilon učiniti najnaprednijim". to je bio zigurat sagrađen prema iscrpnim i preciznim planovima (slika 40): njegova vi­ sina. Nebo-šad-nezar i mnoga druga) koja su se dodjeljivala kraljevima Babilona. Esagil. međutim Nabu je nastavio putovati i obožavali su ga u njemu omiljenim Zapadnim zemljama. Slijedom toga.

a ime "Marduk" dano je Velikoj zvije­ zdi/planetu koji je došao iz dalekog svemira da bi se osvetio i nebeskom Eau i Eau na Zemlji (slika 4 1 ) . Rođena je Zvjezdana religija. Zakonitog Esagilovog kakkabua iznad zemlje opazit će. Marduk je izjednačen s Nibiruom. U njemu se Marduku pripisuje pobjeda nad "čudovištem" Tiamatom u Nebeskoj bitci. i dalje je kružio i određivao Božansko vrijeme — i Mardukova se pozornost preusmjerila na to. na suprotnim stranama. Njegova sudbina — na nebesima to je njegova putanja — bila je najveća od svih nebeskih bogova (drugih planeta) (vidi sliku 1). bio je predodređen da postane naj­ veći među anunnakijskim bogova na zemlji. No. kao dio sofisticirane znanstvene kozmogonije. Zatim će doći kralj. matičnim planetom Anunnakija. U tom epu napisanom na "babilonskom". Bog — Marduk — postao je zvi­ jezda. što su sve pothvati koji su se u izvornoj sumerskoj verziji. Nebesko vrijeme sada je bilo Mardukovo vrijeme. nova je verzija Marduku pripisivala čak i "vje­ što oblikovanje Čovjeka". a astronomija je postala astro­ logija. on jest Nibiru. Nibiru. Kao što je jasno istaknuto u njegovim proročanstvima. ep o stvaranju Enurna Elisu svojoj je babilonskoj verziji revidiran tako da je u njemu Marduku dodijeljena nebeska dimenzija: on ne samo da je došao s Nibirua. pripi­ sivali Nibiruu. dijalektu akadskog jezika (materinjeg jezika Semita)." 116 117 . planet bogova. sada je pretkazao da će svećenici-astronomi s različitih razina zigurata na nebesima tražiti "Esagilov pravi planet": Revidirani ep o stvaranju javno se čitao četvrte noći svetkovine Nove godine. zvijezda (mi ga zovemo planet) — Nibiru — postao je "Mar­ duk". Nuklearna apokalipsa i njezine neželjene posljedice doveli su do iznena­ dnog kraja spora oko toga čije zodijačko doba je bilo na snazi.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA Poznavatelji znamenja popet će se na Slijeva i zdesna. stajat će odvojeno. Nadalje. stvaranje Zemlje (slika 42) i preoblikova­ nje Sunčevog sustava (slika 43). nj. U skladu s novom Zvjezdanom religijom. Istovremeno. To je "Marduka" učinilo "Gospodarom" kako na nebesima tako i na Zemlji. Religija je postala astronomija. izum kalendara te odabir da Babilon bude "Pupak Zemlje.

koji se podudarao s proljetnim ekvinocijem. Na babilonskom se taj festival zvao Akiti i u Babilonu se iz sumerskog de- SLIKA 42 us 119 .POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA SLIKA 41 SLIKA SUDARA 43 Festival Nove godine — najvažnija svetkovina u godini — počinjao je prvog dana mjeseca Nissana.

KI. do građevine zvane BitAkiti ("Kuća Akitija"). Na temelju zapisa urezanih na glinene pločice te iz otkopane to­ pografije grada pokazalo se da se sveta procesija radi obavljanja propisanih obreda zaustavljala na sedam postaja. u Veliku piramidu). koji donosi kiše 121 120 .. "Bog koji održava život. Postaje su nosile i sumerska i akadska imena. "Gospo­ dar svih zemalja". njegov pobjedonosni povratak. Procesije. dolasci i odlasci.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA setodnevnog A. a drugi se odvijao u samom gradu. bog koji oživljava mrtve". Priča je uključivala i epizode iz Ratova piramida.. sedmog planeta) i (u Babilonu) "posta­ je" u Mardukovom životu: njegovo božansko rođenje u "Cistom mjestu". kada je izašao iz nje živ. kako je spašen i uskrsnut. Te javne i vesele ceremonije počinjale su tako što su drugi bogovi stojeći na molu pozdravljali Marduka. i naposljetku. "Djelitelj zadataka Igigijima i Anunnakijima" i njihov Zapovjednik. Simbolizirale su (u Sumeru) putovanja Anunnakija unutar Sunče­ vog sustava (od Plutona do Zemlje.TI-ja (donosi život na Zemlju) razvio u proslavu dugu dvadeset dana. kako mu je uskraćeno njegovo pravo po rođenju. (Novozavjetna priča o Isusu toliko je slična da su teolozi u Europi još prije sto godina raspravljali nije li Marduk "Isusov prototip". Prema Bibliji. kako je osuđen na smrt. pojavljivanja i nestanci. Izvodio se prema temeljito definiranim ceremonijama i pro­ pisanim obredima koji su (u Sumeru) nanovo uprizorivali priču o Nibiruu i dolasku Anunnakija na Zemlju. njegovo izgnanstvo uslijed kojeg je postao "Nevidljivi". Prvi je uključivao Mardukovu samotnu vožnju čamcem preko rijeke.DUK. kada je bio osuđen na smrt u zapečaćenoj grobnici. te kako su se čak i veliki bogovi Anu i Enlil pokorili sudbini te ga proglasili vrhovnim. što je u skladu s drevnim konceptom da je međuplanetarni prostor praiskonska "vodena Dubina" koju se može prijeći "nebeskim brodovima" (svemirskim letjelicama) — taj je koncept grafički predočen u egipatskoj umjetnosti. Opisi procesije i put kojim je ona prolazila bili su toliko podrobni da su se upravo njima vodili arheolozi koji su iskopali drevni Babilon. Babilonska do­ rada epa kulminirala je sedmom pločicom koja je bila u cijelosti posvećena glorifikaciji Marduka kojem je dodijeljeno pedeset imena — to je čin koji je simbolizirao njegovo dobivanje Ranga pedeset koji je do tada bio Enlilov (i kojega je sljedeći trebao dobiti Ninurta). imena — koja su naizmjence bila sumerska i akadska —pripisivala su mu epitete koji su se kretali od "Stvoritelja svega" pa do "Gospodina koji je oblikovao nebesa i Zemlju" te drugih titula što su se odnosile na nebesku bitku s Tiamatom i stvaranje Zemlje i Mjeseca: "Najistaknutiji medu bogovima". čak i uprizorenja "pasije" u kojoj su glumci ljudima živopisno predstavljali Marduka kao boga patnika — koji pati na Zemlji. kako je protjeran u izgnanstvo. ali napo­ sljetku pobjeđuje i stječe vrhovnu vlast preko svog nebeskog pandana. kako je zakopan (živ. u kojoj su nebeski bogovi prikazivani kako putuju nebom u "nebeskim lađama" (slika 44). SLIKA 44 ljude koje je stvorio. "sin Čistog mjesta". Javne svečanosti počinjale su nakon Mardukovog uspješnog povratka iz dalekog i samotnog Bit Akitija. "Onaj koji omogućuje kultivaciju". Očito je da je samotni dio sim­ bolizirao Mardukovo nebesko putovanje s lokacije na njegovom matičnom planetu u dalekom svemiru u unutrašnjost Sunčevog sustava — putovanje u čamcu/brodu po vodama. bog čije odluke i dobrohotnost održavaju čovječanstvo. Bog se sedmog dana odmarao i iskoristio ga za pregled svog djela. pravo na vrhovnu vlast. kao i (u Babilonu) priču o Mardukovom životu.) Ceremonije su se sastojale od dva dijela. Počevši s njegovim tradicionalnim imenom MAR. te njegovo "uskrsnuće". Izvorni sumerski ep o stvaranju obuhvaćao je šest glinenih pločica (koje se podudaraju s biblijskih šest dana stvaranja). a zatim su ga kraljevi i svećenici pratili u svetoj procesiji kojoj su se pridruživala sve veća mnoštva.

. koji je po uzoru na akadskih Pedeset imena boga slavio nizom različitih imena. Iako je Marduk u Egiptu bio nevidljivi bog. Kada bi se Marduk pojavljivao pred ljudima bio je odjeven u veličan­ stveno ruho koje je postiđivalo jednostavnu vunenu odjeću starih bogova Sumera i Akada (slika 45). kako za bogove tako i za ljude. zapovijed nepromjenjiva.POSLJEDNJI DANI SUDBINA JE IMALA PEDESET IMENA kako bi poboljšao usjeve. u Egiptu se njegova Zvjezdana religija razvila u svom najčišćem obliku. dodijeljeno mu je ime NIBIRU. Neka ih otac recitira sinu. koji je stvorio voćke. Onaj koji neka Neka Neka neumorno juri Vodenom dubinom — zvijezda na nebesima. Hvalospjev Rau-Amonu. Napokon. obično okružen dvjema zmijama — najčešće se objašnjava kao Sunčev disk "budući da je Ra bio Sunce". Ra/Marduk na Zemlji. u drevnom svijetu to je u stvari bio širokorasprostranjeni simbol za planet Nibiru (slika 46). međutim. Tamo je Aten. Budući da Marduka/Raa fizički nije bilo u Egiptu. odluka je čvrsta. kao i bog na Zemlji "koji je stvorio 122 123 . "Onaj koji će držati prije­ laz između nebesa i Zemlje": Kakkabu koji na nebesima blješti. na­ zivao ga je "Bog nad bogovima. "Zvi­ jezda milijuna godina" koja je predstavljala nebeski aspekt Raa/Marduka. Vladajući simbol Egipta — krilati disk. SLIKA 45 ljude i zvjerad. Prema tim izrazima vjere. nije bio vi­ dljiv zato što je njegovo glavno boravište bilo drugdje: jedan dugački hvalo­ spjev u stvari je naveo Babilon kao mjesto u kojem bogovi slave Mardukovu pobjedu (stručnjaci međutim pretpostavljaju da se tu ne govori o mezopotamskom Babilonu nego o gradu istog imena u Egiptu).. u visinu nebesa". "Prijelaz" bude njegovo ime'. sve­ ćenici koji su obavljali obrednu službu izgovarali su sljedeće propisane proglase: Neka se pedeset imena pamti." stoji u zaključku dugačkog teksta. Na nebesima nije bio vidljiv zato što se nalazio "daleko na nebesima. nevidljiva "zvijezda".. Kada je otprilike u zoru cjelonoćno čitanje sedam pločica bilo dovršeno. "Rang 'Pedeset' bogovi mu dodijeliše. "Enlilu" medu bogovima. raspoređuje polja i "stvara obilje". održava putanje /upravlja putanjama bude pastir nebeskim bogovima kao ovcama.. Onoga čije ime je 'Pedeset' bo­ govi proglasiše najvišim. koji ga gledaju nasred obzora" — nebeski bog — "koji je stvorio čitavu Zemlju".. ondje je prilično brzo došlo do njegovog prihvaćanja i štovanja. u Egiptu. Neka se vesele Marduku. pašnjake i podario život stoci — bog "za kojega se slavi šesti dan. Neka Čija uši pastira slušaju. Čiju riječ nijedan bog ne može promijeniti.. i upravo je Nibiru bio nebesko tijelo koje je postalo daleka." zato što je otišao "s onu stranu obzora. Neka mudri i učeni govore o njima." Podudarnosti s mezopotamskim i biblijskim pričama su očigledne.

trebao nanovo oživljenu i naseljenu zemlju ako se želio uzdići do imperijalne veli­ čine i statusa te prilično dugo nije postigao veličanstvenost iz Mardukovih SLIKA 46 postao Nevidljiv jer je bio "daleko na nebesima. tradicionalno religijsko središte zemlje. go­ spodarsko središte Sumera.). (i koja se sada nalazi u pariškom Louvreu). Kao prvo. Još jedno stoljeće moralo je proći da babilonsko prijestolje zauzme kralj koji će ispuniti pretkazanu veličinu — njegovo ime bilo je Hamurabi. grada sjeverozapadno od rijeke Eufrat." zato što je otišao "s onu stranu obzora. težak i povremeno kaotičan. Tako su ljudi polagano mogli ponovno naseljavari tu opustošenu zemlju i ondje živjeti. Prvi zabilježeni administrativni vladar na opustošenom jugu bio je bivši vladar Marija. tako da je prijašnji Sumer postao rascjepkana i razbijena zemlja. Saznajemo da on "nije bio sumerskog podrijetla". međutim fizički su bili neoštećeni. godine pr. sjetit ćete se. e. Čak je i sam Babilon. iako nije bio izravno na putu Zlog vjetra. trebala su proteći otprilike dva stoljeća da se obistini Mardukova proročanska vizija o Babilonu.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA Katastrofa koja je pogodila Sumer. njegovo ime Išbi-Erra u stvari je bilo semitsko. takozvana "Isinska dinastija. Gradovi su ostali bez svojih stanovnika i stoke." proročanstava. no i to se s vremenom popravilo. i naposljetku Nippur. koju stručnjaci nazivaju Prva babilonska dinastija. On je uspostavio svoj stožer u gradu Isinu i odatle nadgledao nastojanja da se ožive drugi veliki gradovi. Obnoviteljske napore nastavilo je nekoliko njegovih nasljednika koji su također imali semitska imena. Moralo je proći više od jednog stoljeća da prva formalna dinastija." Sveukupno im je trebalo gotovo stoljeće da ožive Ur. Tlo je upilo radioaktivni otrov i tu je oporavak trajao dulje. međutim taj je proces bio spor. južna Mezopotamija i zapadne zemlje koje su se našle na putu otrovnog vjetra morale su se oporaviti od njegova djelovanja. Vode su bile zatrovane. nije bila nuklearna eksplozija sama po sebi nego radioaktivni vjetar nastao uslijed nuklearne eksplozije. Međutim do tada je taj proces grad-po-grad počeo nailaziti na otpore od drugih lokalnih vladara i gradova. Najpoznatiji je po zakoniku koji je pro­ glasio — zakonima zabilježenim na kamenoj steli koju su otkrili arheolozi U enlilitskim zemljama prijelaz u Mardukovo Novo doba i novu re­ ligiju nije protekao tako glatko. Oskudni dokazi iz vremena poslije kata­ strofe — neki stručnjaci razdoblje nakon propasti Ura nazivaju mračnim 124 125 . Ipak. zasjedne na svoj tron (oko 1900. n. međutim protok dviju velikih rijeka ubrzo je to ispravio.

Njemu je bilo u interesu da ih ostavi na miru sve dok su njihovi prerogativi bili podložni njego­ voj kontroli. Kamo su nestali? Jedan način da se odgovori na to intrigantno pi­ tanje je utvrditi što je sam Marduk — sada vrhovni bog koji izdaje zapovijedi svim Anunnakijima — bio planirao za njih. Na jednoj babilonskoj pločici (na njezinom neoštećenom dijelu) zabilježen je sljedeći pripadali Marduku. njihovi atributi su se zadržali — međutim sada su nosili Mardukove atribute. Samasu te čak Ninurti. Oporavak i obnova koje je započeo Išbi-Erra počeli su u Uru. U svojim autobiografskim Proročanstvima Marduk je jasno naveo svoje namjere u vezi s drugim bogovima. Išbi-Erra ("Errov svećenik". uključujući svoje protivnike: oni su tre­ bali doći i živjeti uz njega. dao da se pobrinu za oporavak i ponovno naseljavanje starih središta njihovih vlastitih kultova. čak i svojim protivnicima. No. Tekstualni i drugi dokazi iz tog vremena pokazuju da Mardukovo preuzimanje vrhovne vlasti nije okončalo mnogoboštvo — vjerovanje u više bogova. SLIKA 47 126 127 . samo ime privremenog vladara na jugu. međutim u svetu četvrt punu svećenika bogovi nisu navalili. Kada se Babilon napokon — za Hamurabija — uzdigao do imperi­ jalne moći. ali nema spomena da su Enlil i Ninlil nastavili živjeti u tom gradu. me­ đutim nije jasno jesu li oni prihvatili njegov poziv. njegov zigurat-hram doista je dodirnuo nebo. u kojima su oni trebali živjeti — "zajedno sa svojim bla­ gom i imovinom"! — posebno se spominju. ali nema podataka o tome da su se on ili njegova supruga Bau ikada vratili u svoj voljeni Lagaš. Adadu.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA dobom mezopotamske povijesti — sugeriraju da je Marduk drugim bogovima. ono što je Marduk očekivao bilo je da oni dođu i ostanu s njim u Babilonu kakvog ga je pretkazao. kao zatvorenici u zlatnim kavezima. moglo bi se reći. ali nema spomena o povratku Nannara/Sina i Ningal u Ur. pretkazani veliki kralj na vrijeme je sjeo na svoje prijestolje. Upravo suprotno. atribute koje im je on dodijelio. Nergalov svećenik) potvrda je te tolerantne politike. tj. njegova vrhovna vlast zahtijevala je nastavak mnogoboštva jer da bi bio najviši među svim drugim bogo­ vima bilo je nužno da postoje drugi bogovi. Nastojanja Išbi-Erra i njegovih nasljednika da obnove središta kultova i njihove hramove kulminirala su — poslije sedamdeset i dvije godine — u Nippuru. Tekstovi koji opisuju Babilon i tamošnja arheološka iskapanja pokazuju da je u skladu s Mardukovim željama babilonska sveta četvrt sadržavala i rezidencije-hramove posvećene Ninmah. Ninurta Nergal Zababa Enlil Sin Samaš Adad je je je je je je je Marduk motike Marduk napada Marduk borbe Marduk gospodstva i savjeta Marduk koji osvjetljuje noć Marduk pravde Marduk kiše popis božanskih atributa koji su od tada Drugi bogovi su se zadržali. posebno u vezi s postavljanjem trupa iz Elama i Gucija. On je dopustio da se njihovo štovanje nastavi. u babilonskoj svetoj četvrti. Svetišta ili paviljoni za Sina i Ningal. Ninurtina povremena prisutnost u Sumeru se spominje.

poznavanjem nebesa. iako je Sumer kao fizički entitet bio uništen. ili se povežite u svojoj napravi na kotačima (automobilu). Abraham i njegova žena nisu bili jedi­ ni Sumerani kojima je bilo potrebno novo utočište. ne bi li nanovo ugrozili Marduka. božanskoj hijerarhiji. upravo onoga čiji su prerogativi Boga pra­ vde sada pripadali Marduku. Bog neba i Zemlje. I Enlil. Ta je prisutnost i u 129 128 . običajima. provjerite vrijeme na vašem satu koje je zadržalo seksagezimalni sustav ("baza šezdeset"). njegov najznačajniji aspekt. simbolima. nad čitavim To priznanje kontinuiranih ovlasti enlilitskih bogova dva stoljeća na­ kon što je počelo Mardukovo doba odražava pravo stanje stvari. stare i nove. Bog nad bogovima koji s nebesa došao je. čovječanstvom. Pored glavnog dijela — religije zasnovane na panteonu bogova koji su došli s nebesa. Dodijelio je Enlilove Marduku. iduća dva tisućljeća koristili njihove blagodati. Doista. zodijaka s dvanaest kuća.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA Na steli na kojoj je napisan Hamurabijev zakonik (slika 47) vidimo Hamurabija kako prima zakone od nikoga drugog nego Utua/Šamaša — prema gorenavedenom popisu. Kojim god da su smjerom migracijski valovi išli. Prvi val ljudi išao je iz pogođenih zemalja. finski i baskijski — slični jedino sumerskom. vjerovanjima i bogovima javljaju se u raznim oblicima. Oni nisu otišli u mirovinu u Mardukovu svetu červrt. njegova postignuća ostala su s nama sve do danas —pogledajte samo svoj kalendar s dvanaest mjeseci. prvorođencu Enkijevom. te da se trajno naseli u Kanaanu — više nije bilo jasnih aluzija o Sumeru kao domovini. kao i aspekt s najtrajnijim učinkom. Uzvišeni Anu. Rastjerani iz Egipta. neki su se pridružili svojim sljedbenicima na svim stranama svijeta. Nuklearna katastrofa pokrenula je migracije dotad neviđenih razmjera. praktički identičnih priča o stvaranju te sjećanja o bogovima i polubogo­ vima koje znanstvenici tretiraju kao "mitove" — mnoštvo je zapanjujućih specifičnih sličnosti koje se mogu objasniti jedino stvarnom prisutnošću Sumerana. preambula napisana na steli prizivala je Anua i Enlila — onoga čije je "gospodstvo i savjet" po svemu sudeći preuzeo Marduk — kao bogove kojima je Marduk dužan za svoj položaj. U božanskim uputama Abramu iz Nippura u predvečerje nuklearne kataklizme — da "semitizira" svoje ime u Abraham (kao i ime svoje žene Saraje u Sara). božjih imena-epireta koji znače isto na različitim jezicima. plodove dvije tisuće godina stare sumerske civilizacije sada su usvajali drugi narodi koji su u SLIKA 48 Njihova prisutnost izražena je u širenju Ninurtinog simbola dvostru­ kog orla (slika 48) po Europi. bilo je raspršivanje ostataka sumerske civilizacije izvan Sumera. dolazeći u valovima iz svih smjerova. astronomskog znanja koje je obuhvaćalo matični planet bogova. drugi su se za­ držali u blizini i okupljali svoje sljedbenike. Koji određuje ovlasti sudbine zemalja. spisima. Činjenici je da su tri europska jezika — ma­ đarski. Sljedeći val migranata išao je u tu napuštenu zemlju. Dokazi o široko rasprostranjenoj sumerskoj dijaspori s njezinim jezi­ kom. nadalje.

slično nabujalim rijekama i rječicama nakon olujnih kiša. ispunjavali su stranice narednih stoljeća usponima i padovima naroda. No. pripadnici starog anunnakijskog panteona. njihova središnja pozornica. Gotovo posvuda u svijetu sumerski pronalasci i dosezi u znanosti i tehnologiji. ispostavilo se da su njihovi bogovi. (slika 49). narode kao što su Hetiti. država i država-gradova. U Ja­ panu se civilizacija pripisuje zagonetnom praplemenu zvanom AINU. Doista. Koreji i Japanu. kada je novi kralj provodio noć s Inannom/Ištar. sve u svemu. Za carsku obitelj se smatra da pripada lozi polubogova koji su potekli od boga 130 . Ona je dala ne samo zapise o tim različitim narodima. orbitalne formule. i dalje su bile zemlje koje s pravom možemo zvati zemljama Bi­ blije. nego i o njihovim "nacionalnim bogovima" — i ratovima što su se vodili u ime tih bogova. literaturi i umjetnosti. Sličnost nije samo u pismu: mnogi slični "glifi" identično se izgovaraju te imaju i ista značenja. U prijašnje Četiri regije migracijski valovi različitih naroda izazvani nuklearnom kataklizmom i Mardukovim Novim dobom. Sunca. popisi planeta i zodijački koncepti. Sumersko klinasto pismo ostalo je u upotrebi još više od tisuću godina. prepisivali su se i prevodili sumerski epovi o bogovima i junacima. Proučavao se sumerski jezik. koji su bili za­ gonetke pune nepoznanica. U ptistoš Sumera dolazile su pridošlice sa svih strana. samotni no­ ćni boravak s božicom Sunca — ritualna ceremonija koja sablasno nalikuje obredima Svetog braka u drevnom Sumeru. doslovno je iskopala arheologija. njihova arena. na području kraljevanja i svećeničke uloge bili su temelji na kojima su se razvile kasnije kulture. do pojave suvremene arheologije o većini njih se znalo malo ili ništa osim onoga što se spominje u hebrejskoj Bibliji. na njihovim ruševinama pronađeni su ne samo znakoviti artefakti nego i na tisuće ispisa­ nih glinenih pločica koje su iznijele na svjetlo dana kako njihovo postojanje tako i razmjere njihove zaduženosti sumerskoj ostavštini. Nadalje. ono što je historijski sigurno je da 131 SLIKA 49 Na Dalekom istoku nalazimo jasnu sličnost između sumerskog kli­ nastog pisma i pisma u Kini.P O S L J E D N J I DAN I S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA širom svijeta — čak i u Južnoj Americi — rasprostranjenim prikazima Gilgameša kako goloruk svladava dva divlja lava. jednom kada su dešifrirani različiti jezici tih naroda. sastavljani su sumerski rječnici. Jesu li sami enlilitski bogovi slijedili svoje sljedbenike kada je došlo do takvog prijenosa sumerskog znanja i vjerovanja u dalekim zemljama? Podaci o tome nisu sasvim određeni. a ceremonije ustoličenja novih kraljeva uključuju tajni. Karkemiš i Susa. U astronomiji su se zadržali sumer­ ska terminologija. države kao što je Mitani ih kraljevske prijestolnice kao što su Mari. S druge strane.

Tijekom tog razdoblja južna Mezopotamija — stari Sumer — ostavljena je da se oporavi u rukama privremenih vladara sa sjedištem u Isinu i poslije u Larsi. Trebalo je svega nekoliko stoljeća od početka Mardukovog Novog doba da se pokaže da se njegova proročanstva o grandioznosti Sumera neće ostvariti bez poteškoća. e. narod bori protiv naroda i da se ljudi međusobno ubijaju "u ime Boga" — njihovog boga. n. e. \Jr-Ninurta. kao i indikacija zođijačkog računanja vremena. Znakovito je da otpor nisu toliko pružali raštrkani elilitski bogovi koliko ljudi. u drugom tisućljeću pr. od tada na dalje. ljudi su se borili protiv ljudi "u ime boga".POSLJEDNJI DANI su za dva ili tri stoljeća Novog doba. Rim-5/w. Marduk je možda skupio Pedeset božanskih imena. oni koji su trebali postati Mardukovi umirovljeni gosti pokrenuli jedan novi oblik religioznosti: nacionalne religije. Osmo poglavlje U IME BOGA A ko nam proročanstva i mesijanska očekivanja koja su pratila Novo doba iz dvadeset i prvog stoljeća prije nove ere zvuče poznaro. Njihovo glavno postignuće bila je obnova nipurskog hrama točno sedamdeset i dvije godine nakon nukle­ arne katastrofe — još jedna indikacija njihove lojalnosti. Ako se u trećem tisućljeću pr. u zemljama koje su graničile s Babilonijom. ni boj­ ni pokliči u stoljećima iza toga neće nam biti nepoznati. njihova teoforična imena — Lipit-//tar. bog borio protiv boga koristeći vojske ljudi. n. 132 . no to nije spri­ ječilo da se. Enlil-Bahi — hvastala su se njihovom lojalnošću Enlilitima. mnoštva njihovih privrženih štova­ telja! Trebalo je proći više od stoljeća od vremena nuklearne kataklizme da se grad Babilon na povijesnoj pozornici pojavi kao Babilonija — država — kojom je vladala njezina Prva dinastija.

rijeci Eufrat i kao takav važno stjecište ljudi. e." SLIKA 50 Medu tim državama Mari (grad-država) je bio "najsumerskiji" te je jednom čak bio sumerski glavni grad. Mari na srednjem dijelu rijeke Eufrat. Pogledamo li kartu koja pokazuje države iz prve polovice drugog tisućljeća pr. Mari je bio drevni lučki grad na Nakon pada Marija plemenski vode iz "Morskih zemalja" — močvar­ nih područja Sumera uz Donje more (Perzijski zaljev) — kretali su u osva­ jačke pohode prema sjeveru i s vremena na vrijeme preuzimali kontrolu nad svetim gradom Nippurom. mediteranskih zemalja na zapadu i Anatolije na sjevero­ zapadu. jasno je da su tada nemardukitske države držale Veliki Babilon u snažnom stisku: Elam i Guteja bili su na jugoistoku i istoku.) SLIKA 51 Njegov kraljevski arhiv s tisućama glinenih pločica otkrio je kako je Babilon u nastajanju najprije koristio Marijevo bogatstvo i međunarodne veze s drugim gradovima-državama. (Poglavlje o Mariju i mom posjetu njegovim ruševinama možete pročitati u knjizi The Earth Chronicles Expeditions. Asirija i Hatti na sjeveru. No. (slika 5 0 ) . opljačkao i uništio Mari. To je postignuto. n. dobara i kulture iz Mezopo­ tamije na istoku. a zatim ga iznevjerio. babi­ lonski su se kraljevi — hineći mir i neizazvani — počeli prema Mariju postupati kao prema neprijatelju. e. to su bili samo privremeni dobici i Hamu­ rabi je bio siguran da je njegova pobjeda nad Marijem zaokružila političku 134 135 . deseti otkako je ta funkcija počela rotirati medu velikim gradovima Sumera. hvalio se Hamurabi u svojim analima. Godine 1760. a njegova golema središnja palača bila je ukrašena muralima u čast božice Ištar zapanjujuće umjetničke razine (slika 5 1 ) . pr. Nakon što je vladarima Marija najprije dodijeljena obnova južne Mezopotamije. iz grada-države po imenu Mari. babilonski kralj Hamurabi napao je. Njegove spomenike krasili su najljepši primjeri sumerskog pisma. "uz pomoć silnog Marduka.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Ti nebabilonski vladari bili su potomci kraljeva koji su govorili semitski. n. i kao zapa­ dno uporište obruča. njegove hramove i palače.

i tako dalje. posebno izabrana elitna skupina svećenika.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA i vjersku dominaciju Babilona u starom Sumeru i Akadu. Postojali su Ramaqu koji su bili zaduženi za obrede pročišćavanja vodom (koji su se slavili kupanjem boga). U tim turbulentnim vremenima bio je to nemali uspjeh. te Nisaku koji su izlijevali upotrijebljenu vodu. i uključujući Pashishu koji su izvodili pomazivanje (u slučaju pomazivanja božice svi su svećenici bili eunusi). počevši od Abaraku koji su miješali masti. ili oni koji su bili odgovorni za odjeću bogova. Kao što dolikuje "Vatikanu". n. pronašli su ne samo ostatke grada nego i takozvane "projektne pločice" na kojima su se nalazili opisi i planovi grada. čija specijalnost su bile žalopojke. Pomazivanje boga "svetim uljem" — delikatnom mješavinom posebnih aromatičnih ulja — bilo je prepušteno stručnim rukama. ceremonijalne administrativne. U gradu čija se raskoš veliča u Bibliji i čiji vrtovi su se smatrali jednim od čudesa dre­ vnog svijeta. sa ziguratom-hramom Esagilom u središtu. pr. jednom kada se zigurat-hram Esagil podigao prema nebesima njegova je glavna funkcija bila neprekidno mo­ trenje neba. U svakoj skupini nalazio se Rabu — starješina. uključujući Sveti kor: Naru koji su pjevali. započela je stoljeće prije njega i preko njegovih nasljednika trajala još dva sroljeća. Zabbu je bila skupina svećenica-kuharica koje su pripre­ male obroke. voda skupine. Zanatlije. i tako dalje. koji je sebe nazivao "Kralj Četiri kraja". e. Zatim su postojali sasvim drugi svećenici i svećenice. Lallaru koji su bili pjevači i muzičari te Munabu. Povjesničari i teolozi se slažu da je 1 7 6 0 . a koju stručnjaci nazivaju Prva babilonska dinastija. brinuli se za glatko odvijanje rituala i rukovanje sa žrtve­ nim darovima. "proslavio Babilon" i lansirao Mardukovu posebnu Zvjezdanu religiju. Druge svećenice djelovale su kao (profesionalne) narikače na sprovodima — Bakate su znale kako liti gorke suze. Posebni svećenici. Na dnu hijerarhije bilo je uslužno osoblje Abalu — "Nosači" — koji su čistili hram i sporedne zgrade. Hamurabi. Iako su mnoge građevine ostaci iz kasnijih vremena. u svetoj četvrti također se nalazio impre­ sivan broj svećenika čije se vjerske. političke i fizičke zadaćama mogu razaznati iz njihovih raznovrsnih grupacija. osiguravali oruđa i potrepštine koje su trebali drugi svećenici i radili kao opskrbno i skladišno osoblje. I doista. najvažniji hramski svećenici bili su oni čiji je zadatak SLIKA 52 136 137 . klasi­ fikacija i određenja. postojali su Shangu — jednostavno "svećenici" — koji su nadgledali sveukupno funkci­ oniranje hrama. obavljali su usluge ritualnog Nakon što je tako uspostavljena politička i vojna premoć Babilona bilo je vrijeme za uspostavu i jačanje njegove vjerske dominacije. osim što su ugrize zmija morali rješavati Mushlahhu. ovaj umjetnički prikaz središta svete červrti (slika 52) dobro nam predočava Mardukovo velebno sjedište. pročišćavanja. I zatim. Kada su arheolozi iskopali Babilon. Umannu. g. radili su u radionicama u kojima su se izrađivali umjetnički vjerski predmeti. osim za vuneno predivo koje se povjeravalo isključivo svećenicima Shu'uru. kao na primjer Mushshipu i Mulillu. "Baderske" usluge rezidentnim bogovima pružala je mala. Dinastija kojoj je on pripadao. Kao što je Marduk predvidio. sveta četvrt. bila je zaštićena vlastitim zidinama i čuvarima na vratima. U njoj su u skladu sa zahtjevima vjerskih ceremonija bili uređeni procesijski purovi i svetišta izgrađena za druge bogove (za koje je Marduk očekivao da će bid njego­ vi nedobrodošli gosti).

čija je bijela odora imala fino izrađene. SLIKA 53 Možda zato što je Marduk stekao vrhovnu moć prema Nebeskom vremenu. bio je specijaliziran za motre­ nje zviježđa Bika.UR. Kada je pronađeno sedamdesetak glinenih pločica koje su tvorile kon­ tinuirani niz nebeskih opservacija i njihovih značenja. nazvanih po uvo­ dnim riječima Enuma Anu Enlil. sumerski AN. "Vrh nebesa". zodijačkom satu." Specijalni svećenik Zaqiqu bio je zadužen za prenošenje božjih riječi kralju. vračara i sličnih. na čelu tih svećenika astronoma i astrologa nalazio se Urigallu. tumača snova. jer je Marduk kao "zvijezda". te da su se nakon udara nastavi­ la li događati u istim intervalima (vidi gornje i prethodna poglavlja). "oni koji mogu čitati znakove" i Baru — "istinozborci" koji su "poznavali misterije i božanske znakove. s vremenom se promatranje neba degradiralo na astrološko znamenje za kralja i zemlju. tumačiti što to znamenje pretkazuje. Osim toga. Dužnost svećenika Lagaru bila je voditi podrobne dne­ vne bilješke o promatranjima neba i prenositi informacije kadru svećenika tumača. od kojih svaka zauzima šezdeset stupnjeva nebeskog svoda: Enlilov put za sjeverno nebo. svrgnuća. no oni su bih u kraljevoj službi. na primjer. i ravnati se po njemu.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA bio promatrati nebesa. u početku su opservacije nebesa bile u cijelosti astronomske i bile su od velike važnosti bogu — Marduku — a tek sekundarno kralju i ljudima. zenit. Nadalje. one su razotkrile kako prijenos iz sumerske astrologije tako i postojanje proročanskih formula koje su određivale što koja pojava znači. razdoblje mira. svećenik Kalu. No. iako tada nevidljiv. obojane porube. generalno zvani Mashmashu. Nije bilo svrhe promatrati sumerski AN. S vremenom se hijerarhiji pridružilo mnoštvo gataoca. a ne u službi bogova. Među njima su — sačinjavajući vrh svećeničke hijerarhije — bili Ashippu. u kojem su sedamdeset i dvije godine bile potrebne da dođe do precesijskog pomaka od jednog stupnja. U potonjem su bile smještene zodijačke konstelacije i tu se "Ze­ mlja sastajala s nebesima" — na obzoru. obilje ili pošasti. Nije slučajno da je svećenik Kalu bio specijaliziran za promatranje svih nepovoljnih pojava u Enlilovoj konstelaciji Bika. znamenje koje je pretkazivalo rat. Međutim. pratiti kretanja zvijezda i planeta. dugotrajan život ili smrt. Nibiru. stručnjaci za znamenje. Eaov put za južno nebo te Anuov kao središnji pojas (slika 53). U varijaciji teme Marduk-je-Nibiru. Mahhu. Veliki svećenik. sugerira da se nastavilo pratiti zodijački sat. egipatska inačica 139 . čarobnjak i liječnik. Svećenici-astronomi.PA. koji je bio svetac. Iz svih astronomskih (i astroloških) tekstova iz Babilona vidi se da su njegovi svećenici-astronomi zadržali sumersku podjelu nebesa na tri puta ili staze. tada već bio otišao i nije ga se moglo vidjeti. "Nebesku bazu". njegovi su svećenici-astronomi neprekidno motrili nebo na obzoru. božanske blagoslove ili božji gnjev. Činjenica da su se važni događaji prije nuldearnog udara dogodili u intervalima od sedamdeset i dvije godine. obuhvaćali su razli­ čite specijalnosti. bilježiti posebne pojave (kao što su planetarne konjunkcije ili pomrčine) te pratiti nalazi li se na nebesima kakvo znamenje i ako se nalazi. jer glavna svrha Esagila kao opservatorija bilo je zodijački promatrati nebesa i paziti na Nebesko vrijeme. bilo mu je su­ đeno da se vrati. kao orbitirajući planet.

" Zoran primjer vjerskog aspekta tih ratova — kao i namjernog odabi­ ra ciljeva — može se pronaći u hebrejskoj Bibliji. u Drugoj knjizi o kra­ ljevima. Nakon što je opkolio grad asirski je zapovjednik započeo psihološki rat kako bi branitelje grada natjerao na predaju. gdje su bogovi sefarvajimski. Prema kraljevskim analima svih tih zemalja. a suprotstavljeno božanstvo ponižavalo. imaju smisla tek kada shvatimo da je u središtu tih sukoba bilo ono što su Sumerani zvali DUR. pre­ nio im je poruku asirskog kralja: Nemojte da vas vaši vode zavaraju da će vas Jahve zaštititi. to učinio..) Oko čega su se vodili ti vjerski ratovi? Ti ratovi. Jedan egipatski kralj u svojim je ratnim bilješkama napisao: "Ra me voli. 140 141 .AN." Asirski kralj u zapisima o porazu što ga je nanio protivničkom kralju hvali se kako je slike gradskih bogova u gradskom hramu zamijenio "slikama mojih bogova i proglasio ih bogovima te zemlje od sada na dalje. U ime tih bogova neprekidno su se vo­ dili dugi i krvavi ratovi. pohlepa.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Mardukove Zvjezdane religije ocvoreno je obećavala da će doći vrijeme kada će se bog-zvijezda ponovno pojaviti kao ATEN. druge dvije bile su zadužene Enlilu. Amon me podržava" te da su mu oni naložili da "krene na neprijatelje koje Ra prezire. henski i ivski." Drevni tekstovi uvijek iznova govore o katastrofi "u kojoj se Zemlja odvo­ jila od nebesa" — kada je svemirska luka što ih je povezivala bila uništena. povjesničari će možda reći. obožavani bogovi nebesa i Zemlje bili su odsječeni od nebesa. No. teritorij. i nacionalni bogovi u čije ime su vodeni. Vičući na hebrejskom kako bi ga svi na gradskim zidinama mogli razumjeti. gdje su bogovi samarijski da izbave Samari ju iz Od postsumerskih aktera na pozornici Starog svijeta četiri koja su se uzdigla do imperijalnog statusa ostavili su najdublji trag u povijesti. I. To su Egipat. Asirija i Hatti (zemlja Hetita). potreba. Ratovi su. Upravo taj aspekt Mardukove Zvjezdane religije — povratak do kojeg će s vremenom doći —izravno je izazvao babilonske protivnike Enlilita i žarište sukoba prebacio na obnovljena mesijanska očekivanja. Prve dvije pripadale su taboru Enki-Marduk-Nabu. Međutim kraljevski anali koji su detaljno opisali te ratove i vojne pohode prikazali su ih kao vjerske ratove u kojima se bog jednih slavio. gdje je opisana opsada Jeruzalema od strane vojske ruke moje? Koji su medu svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke da bi Jahve izbavio Jeruzalem iz ruke moje?" (Jahve je. Ninurti i Adadu. nerijetko. Sada kada je svemirska luka bila uništena jesu li ta druga mjesta još uvijek bila upotrebljiva za povezivanje s nebesima pa stoga i vjerski zna­ čajna? Na to pitanje donekle znamo odgovor jer se sva tri mjesta još uvi­ jek nalaze na Zemlji te čovječanstvo izazivaju svojim tajnama. Tko — koji bog i njegov narod — sada može ustvrditi da jedini na Zemlji posjeduje vezu s nebom? Za bogove je uništenje svemirske luke na Sinajskom poluotoku bio ma­ terijalni gubitak objekta koji je trebalo zamijeniti. asirskog kralja Sanheriba. očekivanja Povratka pretvorila su te ratove u teritorijalne kampanje koje su za svoje ciljeve imale točno određena mjesta. u Starom svijetu ostala su samo tri mjesta povezana sa svemirom: Mjesto slijetanja u cedrovini plani­ nama. do pobjede se dolazilo uz pomoć oružja kojemu se je nemoguće suprotstaviti ili uz neku drugu izravnu božju po­ moć. Svaka od tih zemalja imala je svog "nacionalnog boga". Sada kada je svemirska luka bila uništena. ratove je pokretao kralj "na zapovijed svog boga". poslijepotopno Zapovjedno mjesto misije koje je zamijenilo Nippur i Velike piramide u Egiptu koje su bile jedna od markacijskih točaka sletnog koridora. Njihovi nacionalni bogovi zvali su se RaAmon i Bel/Marduk. tog i tog. Babilonija. bili potaknuti uobičajenim razlozima za rat: prirodni resursi. Međutim. glava 18-19. vojni pohodi su se pokretali "u skladu s proro­ čanstvom" ovog ili onog boga.. Ašur i Tešub. povijesni podaci pokazuju. a bogove dižući se prema nebesima. možete li za­ misliti utjecaj — duhovni i vjerski — te okolnosti na čovječanstvo? Sasvim iznenada. Pitanje od kolosalne važnosti koje se pojavilo nakon nuklearnog udara bilo je sljedeće.KI — "Veza nebo-zemlja. "Jesu li bogovi drugih naroda ikada izbavili svoje zemlje iz ruku kralja asirskoga? Gdje su bogovi hamatski i arpadski.

143 . (slika 57).POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Najpoznatije je Velika piramida u Gizi i njezine pratilje (slika 54). čije vađenje nije dovršeno. U Stepe­ ništu do neba predstavio sam dokaze da su ti znaci suvremena krivotvorina. Nakon što je svemirska luka bila uništena. Feničani u obližnjem gradu Biblosu na obali Sredozemnog mora na novčiću (slika 55) su prikazali raketu postavljenu na posebnoj zatvorenoj platformi na tom istom mjestu. gotovo tisuću godina poslije nuklearnog ekscesa. Gilgameš. U toj i drugim knjigama objavljen je obiman tekstualni i slikovni dokazni materijal koji objašnjava kako su i zašto Anunnakiji projektirali i izgradili te piramide. koji je došao do njega gotovo tisućljeće prije nuklearne kataklizme. još uvijek strši iz tla. unutarnja kompliciranost. uskla­ đenost s nebeskim tijelima i drugi zapanjujući aspekti dugo su bacali su­ mnju na tvrdnju da ju je izgradio faraon koji se zvao Keops — koju podupi­ re jedino pronalazak hijeroglifa njegovog imena unutar piramide. one su ostale samo nijemi svjedoci nestale prošlosti i nema naznaka da su ikada postale sveti vjerski objekti. Mjesto slijetanja nastavilo je biti u funkciji i bez svemirske luke. Zapanjujuća činje­ nica o tim divovskim kamenim blokovima je da su izvađeni s mjesta oko tri kilometra dalje u dolini. Njezina veličina. a njezin zapadni zid bio je posebno utvrđen najtežim kamenim blokovima na Zemlji. poznata kao Triliton (slika 56). Dakle. Nakon što su tijekom ratova bogova ostale bez radijacijske opre­ me za navođenje. gdje jedan takav blok. Mjesto slijetanja u cedrovoj šumi ima drukčiju povijest. Velika piramida i njezine pratilje nastavile su služiti kao fizički signali za Sletni koridor. Mjesto Ba'albek ("Baalova dolina ") u Libanonu u drevnim se vreme­ nima sastojalo od goleme (površine od oko četiristo i pedeset tisuća kva­ dratnih metara) platforme popločene kamenjem na čijem sjeverozapadnom uglu se prema nebu uzdizala golema kamena građevina. uključujući tri bloka teška nevjerojatnih tisuću i sto tona svaki. Bila je izgrađena od savršeno oblikovanih golemih kamenih blokova od kojih je svaki težio šesto do devetsto tona. tamo je svjedočio lansiranju rakete. geometrijska preciznost.

velika kamena platforma počiva na temelju od stijene i izrezanog kamenja.) I dandanas najsvetije i najštovanije je mjesto koje je služilo kao Zapo­ vjedni centar misije — Ur-Shalem ("Grad Sveobuhvatnog Boga"). na mjestu hrama posvećenog Jahvi. Rimljani su ondje izgradili najveći hram posvećen Zeusu. Bizantinci su ga pretvorili u veliku crkvu. opisani su u knjizi The Earth Chro n icles Expeditions.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Grci su to mjesto još od vremena Aleksandra Makedonskog štovali kao Heliopolis (Grad Boga sunca). čija Svetinja nad svetinjama je sa Zavjetnim kovčegom počivala na svetoj stijeni iznad podzemne komore. I tamo. te kako je funkcioniralo kao lansirni toranj. SLIKA 58 Na toj. Rimljani. a današnji maronitski kršćani štuju to mjesto kao relikt iz Vremena divova. otprije postojećoj platformi kralj Salomon je izgradio Jahvin hram. koji su u Baalbeku izgradili naj­ veći hram posvećen Jupiteru svih vremena. Jeruza­ lem. (Posjet tom mjestu i ruševinama. uključujući masivni zapa­ dni zid s tri divovska bloka koji teže oko šest stotina tona svaki (slika 58). slična onoj u Baalbeku. namjeravali su i u Jeruzalemu izgraditi hram posvećen Jupiteru. 145 . ali manja. muslimani su nakon njih tamo izgradili džamiju.

a asirsku prijestolnicu Ninivu i druge gla­ vne gradove opisuju kao one "koji proizlaze iz" — kao izdanke. izvučeno iz arheoloških nalaza iz protekla dva tisućljeća. Je li u tegobnim vremenima nakon nuklearne katastrofe Mardukov Bab-Ili. a teoforična imena asirskih kraljeva i visokih dužnosnika ukazivala su na štovanje bogova Ašura. kako se čini. Njihov je panteon bogova bio sumerski panteon. glava 10) koji Asirce svrstavaju medu potomke Šema. i to u tolikoj mjeri da su .kada je Asirija postala kraljevstvo i imperijalna sila . njegova "Vrata bogova" mogao biti zamjena za stara mjesta "veze nebo-zemlja"? Je li Mardukova nova Zvjezdana religija mogla ponuditi odgovor zbunjenim masama? Drevna potraga za odgovorom se. Njihovo područje. Sina. Ninurte. što je dokaz da je postojala snažna veza između dva mjesta povezana sa svemirom. oko gornjeg dijela toka rijeke Tigris. koju se također štovalo u velikoj mjeri. Sve to. u sumerskim se vremenima zvalo Subartu i bilo je najsjeverniji dio Sumera i Akada. Enlila. Po jeziku i rasnom podrijetlu čini se da su Asirci bili srodni Sargonu akadskom. po­ tvrđuje kratke navode iz Biblije (Knjiga postanka. njezinih najpoznatijih kraljeva uzeli ime Šaru-kin — Sargon — kao svoje kraljevsko ime. Njima u čast gradili su se hramovi. SLIKA 59 Najneumorniji neprijatelj Babilona bili su Asirci. proširenja — Sineara (Sumera). nastavila sve do dana­ šnjeg vremena. pronađen je u njezinom hramu u Ašuru (gradu).POSLJEDNJI DANI U IME BOGA (Jeruzalemskim) Brdom hrama danas dominira Kupola na stijeni (sli­ ka 59) koju su izgradili muslimani: njezina pozlaćena kupola prvotno je prekrivala muslimansko svetište u Baalbeku. Je­ dan od njezinih najpoznatijih crteža. na kojem je prikazana kao pilotkinja s kacigom (slika 6 0 ) . nji­ hovi bogovi bili su Anunnakiji Sumera i Akada.neki od SLIKA 60 146 147 . Isto se činilo i za božicu Inannu/Ištar. Adada i Šamaša.

sve do granice s Elamom. za kojom je u Jeruzalemu žudio kralj David. južno od Jeruzalema. Biblija je smatrala da Hetiti genealoški i povijesno pripadaju narodi­ ma zapadne Azije. pr. Hetiti su svom posebnom pismu dodali sumersko klinasto pismo. Prvi zabilježeni asirski kralj Ilušuma vodio je oko 1900. osvajanje Babilona i zarobljavanje Marduka pothvat je koji nije pošao za rukom Asircima nego njihovim susjedima na sjeveru — Hetitima.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Povijesni dokumenti tog vremena upućuju na to da su se Asirci sa sje­ vera prvi vojno suprotstavili Mardukovom Babilonu. I doista. Batšeba. Asirci i Babilonci razlikovali su se samo po jednoj ldjli­ čnoj razlici . naravno. Enlilov sin i nasljednik. n. Kako su bili susjedi te govorili isti akadski jezik. To ime je značilo "Onaj tko vidi" ili "Onaj koji je viđen". a u vlastitu terminologiju sumerske "posudenice". pr. Ali kada govorimo o ratu s Babilonom zapanjujući aspekt asirskih napada bio je njihov glavni cilj: to nije bilo tek smanjivanje Babilonovog utjecaja — nego stvarno. Hetiti se opetovano spominju u Bibliji. jer njegovi kraljevi i stanovnici taj su reli­ gijski aspekt smatrali najvažnijom stvari. Njezina prva prijestolnica također se zvala "Ašurov grad" ili jednostavno Ašur. bila je žena hetitskog časnika u njegovoj vojsci. Međutim. e. u sumersko-akadskom panteonu. "u ime boga" — nji­ hovog boga Ašura: "Na zapovijed mog boga Ašura. na drugim mjestima ponekad se sugerira da je on bio Ninurta. Budući da je za njihov jezik. urvrđeno da pri­ pada indoeuropskoj skupini jezika (kao i grčki jezik s jedne strane te sanskrt s druge). No. n. Njegovi natpisi navode da mu je cilj "dovesti slobodu u Ur i Nippur". Povijesni zapisi o Asiriji su zapisi o osvajanjima i agresiji protiv mnogih drugih naroda i njihovih bogova. e. Pa ipak. proučavali su i prepisivali sumerske "mitove" i epove te prihvatili sumerski panteon — uključujući zbroj od dvanaest "Olimpijaca". Također. on je kupio pogrebnu špilju na poljani Makpeli. Oko 1900. U stvari. Arheološko otkriće Hetita. U relativno kratkom vremenskom razdoblju ostvarili su imperijalni status pa su se područja pod njihovom vlašću proširila na jug i obuhvaćala većinu biblijskog Kanaana. postali su velika vojna sila te se pridružili lancu enlilitskih država suprotstavljenih Mardukovom Babilonu. pored nebrojenih njemu posvećenih himni i molitvi te drugih spominjanja boga Ašura 4 osraje nejasno tko je točno. To je bio sukob u kojem su asirski kraljevi najčešće bili agresori. nakon što je dešifriran. Oni su bili Abrahamovi susjedi u Haranu i od hetitskih zemljopo­ sjednika u Hebronu. i budući da su i jedni i drugi nasljeđivali sumerske temelje. Njihove nebrojene vojne kampanje pro­ tezale su nadaleko i naširoko i vodile su se. g. međutim bez prijezira ili nipodaštavanja rezer­ viranih za štovatelje poganskih bogova. došlo se do zaključka da su Hetiti nesemitski "Indoeuropljani". Na popisima bogova bio je jednakovrijedan Enlilu. Bila je to samo prva borba između Asirije i Babilonije u sukobu koji se nastavio tijekom više od tisuću godina i trajao sve do kraja obje strane. nameće se zaključak da je Asirac "Ašur" ipak bio Enlil. Hetiti su se počeli širiti iz svojih uporišta u sjever­ nom dijelu središnje Anatolije (današnjeTurske). neke od najstarijih priča o bogovima na Nibiruu i s Nibirua otkrivene su samo u 148 149 . jezika i povijesti zapanjujuća je i uzbudljiva priča o otkrivanju i potkrepljivanju postojanja ljudi i mjesta koja su dotada bila poznata samo iz hebrejske Biblije. na neko je vrijeme te gradove oslobodio Mardukova stiska. Biblija govori o njihovoj prisutnosti širom zemalja u kojima se odvijala priča o židovskim patrijarsima i njihova povijest. uspješan vojni pohod niz rijeku Tigris prema jugu. fizičko uklanjanje samog Marduka iz njegova hrama u Babilonu! Pa ipak. budući da je kad god bi se spominjala njegova supruga njezino ime uvijek bilo Ninlil. g. dok suvremeni stručnjaci smatraju da su bili doseljenici u Malu Aziju te da su vjerojatno došli iz predjela s druge strane kavkaskog gorja. jednom kada su se naselili. njihovih gradova. on bio. zapisa. Asirija je samu sebe zvala "Zemlja boga Ašura" ili jednostavno AŠUR. velikog gospodara" bila je uobičajena uvodna izjava u zapisima asirskih kraljeva o nekoj njihovoj vojnoj kampanji. po njezinom nacionalnom bogu. Nadalje.svom nacionalnom bogu. kralj Salomon kupio je konje za bojna kola od hetitske princeze te se oženio jednom od hetitskih kćeri. i od hetitskih je poljodjelaca (koji su to mjesto koristili za mlaćenje pšenice) David kupio platformu za hram na planini Moriji.

Ea. Hetitski bogovi nesumnjivo su bili sumerski bogovi te su na spomenicima i kraljevskim pečatima bili beziznimno pri­ kazivani zajedno s vrlo raširenim simbolom Krila tog diska (vidi sliku 46). oko 1595. He­ titska vojska. zemlji Raa/Marduka. U stvari. Enlil. neozlijeđenog. Ninurta.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA svojim hetitskim verzijama. Na crtežima u ruci kao oružje drži munju. ali očito pod stražom. Znakovito je da su Hetiti u svom širenju prema jugu obuhvatili dva mjesta povezana sa svemirom: Mjesto slijetanja (današnji Baalbek) i poslijepotopni Zapovjedni centar misije (Jeruzalem). pr. re obično stoji na biku — simbolu nebeske konstelacije njegova oca (slika 6 1 ) . Na čelu im je bio hetitski nacionalni bog Tešub — "onaj koji puše vjetar" ili "Bog olu­ ja". politička i vjerska zagonetka. ono što je poznato upućuje na to da hetitski napadači nisu kanili zauzeti Babi­ lon i vladati njime: povukli su se ubrzo nakon što su prodrli kroz gradske linije obrane. e. Biblijske navode o velikom širenju i vojnoj vještini Hetita potvrdila su arheološka otkrića kako na hetitskim lokalitetima tako i u zapisima drugih naroda. g. osvojila Babilon i M a r d u k a odvela u zatočeništvo. Iznenadni hetitski upad u Babilon i privremeno uklanjanje Marduka ostaje neriješena povijesna. Hetiti su priredili iznenađenje. "uzeli Marduka za ruku" i vratili ga u Babilon. To ih je širenje ujedno dovelo nadomak Egiptu. Inanna/Ištar te Utu/ŠamaŠ. kraljevi koji su pripadali dinastiji zvanoj Kasitska dinastija preuzeli su vlast nad Babi­ lonom. Poslije nekoliko godina zbrke i nereda. umjesto da napadnu Egipat. potpuno se neočekivano spustila niz rijeku Eufrat. Iako bi bilo dobro da su otkriveni detaljniji zapisi iz tog vremena. On nije bio nitko drugi nego Enlilov najmlađi sin IŠKUR/Adad. povjesničari smatraju da je hetitsko pljačkanje Babilona označilo kraj kako slavne Prve babilonske dinastije tako i starobabilonskog razdoblja. ušli u svetu četvrt i odveli Marduka sa sobom. obnovili Mardukovo svetište. Kako god bilo. No. Tako su bili ispunjeni svi uvjeti da se dvije strane upuste u oružani sukob. Je li nakana iza tog SLIKA 6 I napada bila samo da se osramoti i oslabi Marduka — "sreže" njegov ego. 150 151 . u grad po imenu Hana (tek ga treba iskopari) u okru­ gu Terka uz rijeku Eufrat. Mardukova ponižavajuća odsutnost iz Babilona trajala je dvadeset i četiri godine — točno onoliko koliko je Marduk bio u izgnanstvu iz Hara­ na pet stoljeća ranije. Ti su se bogovi u hetitskim tekstovima ponekad nazi­ vali po njihovim sumerskim ili akadskim imenima: pronalazimo kako se opetovano spominju Anu. njihovi međuso­ bni ratovi uključivali su neke od najpoznatijih bitaka drevnog svijeta koje su se vodile "u ime boga". U drugim slučajevima bogovi se nazivaju hetitskim imenima. najvjerojatnije prva koja je u vojne kampanje uvela bojna kola koja su vuldi konji. simbolom Nibirua. n.

POSLJEDNJI

DANI

zbuni njegove sljedbenike — ili je postojao mnogo dalekosežniji cilj — ili uzrok? Je li moguće da je Marduk postao žrtva poslovičnog "uhvatiti se u vlastitu stupicu"?

OBEĆANA ZEMLJA

M

ardukovo zarobljavanje i odvođenje iz Babilona imalo je geopoli­ tičke reperkusije i na nekoliko je stoljeća težište zbivanja iz Mezo­

potamije premjestilo prema zapadu, na zemlje duž Sredozemne obale. U vjerskim okvirima bilo je to jednako tektonskom poremećaju: sva Mardukova velika očekivanja da će se pod njegovom egidom okupiti svi bogovi i sva mesijanska očekivanja njegovih sljedbenika odjednom su se srušili poput kule od karata. Međutim, kako u geopolitičkom tako i u vjerskom smislu, glavnina

previranja može se rezimirati kroz priču o tri planine — tri mjesta poveza­ na sa svemirom koja su Obećanu zemlju smjestila u središte svega: planina Sinaj, planina Morija i planina Libanon. Od svih zbivanja nakon događaja bez presedana u Babilonu, ono glavno i najtrajnije bio je Izlazak Zidova iz Egipta, kada su po prvi put mjesta koja su dotada bila samo božja povjerena ljudima. Kada su se Hetiti koji su odveli Marduka u zarobljeništvo povukli iz Babilona, iza sebe su ostavili politički nered i vjersku enigmu: Kako se to moglo dogoditi? Zašto se dogodilo? Kada su se ljudima događale loše stvari rekli bi da su bogovi ljuti; a što sada kada su se loše stvari događale bogovi­ ma? Marduku? Postoji li Bog iznad vrhovnog boga?

152

POSLJEDNJI

DANI

OBEĆANA

ZEMLJA

U samom Babilonu Mardukovo oslobođenje do kojeg je naposljetku došlo i njegov povratak nisu dali odgovor na to pitanje. U stvari, samo su pojačali misterij, jer "Kasiti" koji su dopratili zarobljenog Marduka nazad u Babilon bili su nebabilonski stranci. Babilon su nazivali "Karduniaš" i imali su imena poput Barnaburiaš i Karaindaš, međutim o njima i njihovom izvornom jeziku zasad se još ne zna mnogo. Ni dandanas nije jasno otkuda su došli i zašto je njihovom kraljevima dopušteno da oko 1 6 6 0 g. pr. n. e. zamijene Hamurabijevu dinastiju i da od 1 5 6 0 . g. pr. n. e. do 1 1 6 0 . g. pr. n. e. vladaju Babilonom. Suvremeni stručnjaci razdoblje nakon Mardukovog poniženja nazivaju "mračno doba", ne samo zbog nereda koje je ono prouzročilo, već ugla­ vnom zbog malog broja babilonskih zapisa iz tog vremena. Kasiti su se brzo integrirali u sumersko-akadsku kulturu, uključujući jezik i klinasto pismo, međutim nisu bili ni pedantno vodili bilješke poput Sumerana, niti su bili ravni prijašnjim babilonskim piscima kraljevskih ljetopisa. Naime, većina od nekolicine kraljevskih zapisa kasitskih kraljeva pronađeni su ne u Babi­ lonu nego u Egiptu, i to glinene pločice u arhivu kraljevske koresponden­ cije u El-Amarni. Zanimljivo je da su se na tim pločicama kasitski kraljevi egipatskim faraonima obraćali s "moj brate". Taj izraz, premda figurativan, nije bio neopravdan, jer Egipat je s Ba­ bilonom dijelio zajedničko obožavanje Raa-Marduka te je, kao i Babilonija, također prolazio kroz "mračno doba". Stručnjaci to razdoblje u Egiptu na­ zivaju Drugo međurazdoblje. Započelo je u Srednjem kraljevstvu otprilike 1780. g. pr. n. e. i trajalo do otprilike 1 5 6 0 . g. pr. n. e. Kao i u Babiloniji, obilježila ga je vladavina stranih kraljeva poznatih kao "Hiksi". Ni tu nije izvjesno otkuda su došli ni kako su njihove dinastije mogle više od dva stoljeća vladati Egiptom. Podudaranje Drugog međurazdoblja (s njegovim mnogim nerazjašnje­ nim aspektima) s datumima pada Babilona — od Hamurabijevih pobjeda (1760. g. pr. n. e.) do Mardukovog zarobljavanja i nastavka obožavanja u Babilonu (oko 1 5 6 0 . g. pr. n. e.) — najvjerojatnije nije slučajnost. Ti slični i vremenski paralelni razvoji događaja u Mardukovim glavnim zemljama

dogodili su se zato što se Marduk "uhvatio u vlastitu stupicu": ono isto opravdanje koje je upotrijebio da preuzme vrhovnu vlast sada je uzrokovalo njegovu propast. "Stupica" je bila Mardukova početna tvrdnja da je došlo vrijeme nje­ gove vrhovne vlasti na Zemlji zato što je na nebesima došlo doba Ovna, njegovo doba. No, kako je zodijački sat nastavio kucati, doba Ovna po­ čelo se polagano privoditi kraju. Fizički tragovi iz tih zagonetnih vremena i dalje postoje i mogu se vidjeti u Tebi, drevnoj egipatskoj prijestolnici Gornjeg Egipta. Osim velikih piramida u Gizi, najdojmljiviji i najveličanstveniji spo­ menici drevnog Egipta kolosalni su hramovi u Karnaku i Luxoru u južnom (Gornjem) Egiptu. Grci su to mjesto zvali Thebai, od čega je izvedeno nje­ govo ime na engleskom (hrvarskom; op.p.) jeziku — Thebes (Teba). Drevni Grci zvali su ga Amonov grad jer su hramovi u njemu bili posvećeni tom nevidljivom bogu. Hijeroglifski zapisi i crteži na njihovim zidovima, obe-

SuKA 62

155

POSLJEDNJI

DANI

OBEĆANA

ZEMLJA

liscima, pilonima i stupovima (slika 62) veličaju boga i slave faraone koji su hramove gradili, nadograđivali, proširivali i stalno mijenjali. Tamo je dolazak doba Ovna objavljen redovima sfingi s glavom ovna (vidi sliku 39); nadalje, sami tlocrti tamošnjih hramova otkrivaju skrivenu nedoumicu egipatskih sljedbenika Ra-Amona/Marduka. Kada sam jednom prilikom bio u posjetu tim mjestima sa skupinom simpatizera, stao sam u središte hrama mašući rukama kao prometnik. Za­ panjeni gledatelji pitali su se: "Tko je ovaj luđak?," međutim ja sam svojoj skupini pokušavao skrenuti pozornost na činjenicu da su hramovi u Tebi, koje je gradilo više faraona, stalno mijenjali orijentaciju (slika 63). Sir Nor­ man Lockyer u 1890-ima prvi je uočio važnost tog arhitekturnog aspekta i tako udario temelje discipline zvane arheoastronomija.

SLIKA 64 Hramovi koji su bili orijentirani prema ekvinocijima, poput Salomonovog hrama u Jeruzalemu (slika 64) (i stare bazilike sv. Petra u Vatikanu), bili su trajno okrenuti prema istoku te su godinu za godinom na dan ekvi­ nocija gledali prema Suncu a da ih nije bilo potrebno ponovno orijentira­ ti. Međutim, hramove orijentirane prema solisticijima, poput egipatskih hramova u Tebi ili kineskog Hrama nebesa u Pekingu, bilo je potrebno periodički ponovno orijentirati zbog precesije, uslijed koje se izlasci Sunca na dan solisticija tijekom stoljeća vrlo polagano mijenjaju — kao što se može ilustrirati na Stonehengu, na kojem je Lockyer primijenio svoja ot­ krića (vidi sliku 6.) Dakle, sami hramovi koje su sljedbenici Raa/Marduka bili podigli njemu u čast pokazivali su da su nebesa bila kolebljiva glede SLIKA 63 dugoročnosti tog boga i njegova doba.

156

157

Na vlast je došla nova dinastija: "Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa. mjesta u koja nas je priča o njemu odvela — Ur. Tamo su biblijski Horijci (stručnjaci ih nazivaju Hurijancima) osnovali moćnu državu zvanu Mitanni — "Anuovo oružje" — koja je osvojila ze­ mlje na području današnjih Libanona i Sirije te je predstavljala geopoliti­ čku i vjersku prijetnju Egiptu. jasno stavila u kontekst egipatske povijesti i međunarodnih događaja tog vremena. g. I sama Biblija je Izlazak. n." Nisu davno nestali samo oni. kojeg se ljudi židovske vjere prisjećaju i slave ga za vjerskog blagdana Pashe. Pitanje "Dokad će trajati Mardukovo doba?" promijenilo se u: 'Ako je u svom nebeskom aspektu Marduk nevi­ dljivi Nibiru. Nadalje." ral ne kodekse čovječanstva. ponovno pojaviti. Cijela priča o tome kako se Josip. sa Sušom (biblijski Sušan) kao prijestolnicom i Ninurtom. najvažniji događaj u tom razdoblju. Vrijeme nije bilo slučajno jer su svi ti događaji bili povezani s pitanjem tko će kontroli­ rati mjesta povezana sa svemirom kada dođe do povratka Nibirua. u Egiptu pridružili Jakovljevom sinu Josipu. gdje je prije dominirao Mari. Kada se povratak Nibirua počeo pojavljivati u vjerskom fokusu. Izraelitski izlazak." Biblija točno opisuje promjene vlasti u Egiptu. n. ako ni zbog čega drugog onda zbog njegovih du­ gotrajnih posljedica koje se osjećaju i dandanas. istočno i jugoistočno od Babilonije) udružili u novu i moćnu državu. pr. Jeruzalem. te Jeruzalem kao središte zbivanja. pr. isto tako je bio integralni aspekt zbivanja koja su se tada odvijala diljem drevnog svijeta. i vjerski i geopolitički fokus u sredini dru­ gog tisućljeća pr. Kao što smo vidjeli u prethodnim poglavljima. njegovo zarobljavanje i poniženje sada su potaknuli pitanja gle­ de tog nevidljivog nebeskog boga. pojavila nova moćna drža­ va. e. Haran. Abraham nije slučajno postao židovski patrijarh nego je bio izabrani sudionik važnih međunaro­ dnih zbivanja. nacionalnim bogom. Najvjerojatnije nije bila slučajnost da se otprilike u isto vrijeme na području Eufrata. vratiti? Kako su događaji pokazali. od roba uzdigao do kraljevskog namjesnika i kako je spasio Egipat od strašne gladi ispripovijedana je u posljednjim poglavljima Postanka. Ta nova samosvje­ sna nacionalna država odigrat će odlučujuću ulogu u okončanju premoći Babilona i Marduka. a i Mjesto slijetanja i prijašnji Kontrolni centar misije zemljopisno su bili smješteni u geografskom "Kanaanu". društvene i mo- 158 . Biblija daje do znanja da se do vremena Izlaska sve to izgubilo i zaboravilo: "I umre Josip. odvo­ jen od svoje obitelji. Toj se prijetnji izuzetno žestoko suprotstavio egipatski faraon Tutmozis III. a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj. premjestio se na komad zemlje koji se u Bibliji naziva Kanaan." Međutim. podsjećajući čitatelja da su Zidovi u Egiptu prisutni otkada su se Jakov (kojeg je anđeo preimenovao u Izrael) i njegovih jedanaest drugih sinova oko 1833. zaboravljena su kraljevstva Elam i Anšan (kasnije poznata kao Perzija. a moj pogled na to kako je Josip spasio Egipat i o dokazima koji o tome postoje i dandanas pronaći ćete u The Earth Chronicles Expeditions. mjesta povezana sa svemirom također su bila sve više u središtu interesa. Kanaan. Knjizi Izlaska. a nakon pometnje Drugog me159 Isprepleten sa svim tim bio je izlazak Zidova iz Egipta. Sodo ma i Gomora — bili su glavni loka­ liteti univerzalne priče o bogovima i ljudima u drevnim vremenima. Povjesničari o događajima koji su uslijedili govore u smislu uspona i padova nacionalnih država re sudara imperija. Dinastije Srednjeg kra­ ljevstva sa sjedištem u Memfisu nestale su. po religije.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA Sam Marduk — koji je bio toliko svjestan zodijačkog sata kada je u prošlom tisućljeću ustvrdio da je došlo njegovo vrijeme — pokušao je pro­ mijenio vjerski fokus uvođenjem Zvjezdane religije "Marduk je Nibiru. Oko 1 4 6 0 . kao Shar Ilani-jem — "Gospodarom bogova". Sinaj. kojeg povjesničari opisuju kao "egipatskog Napoleona. Podsjetivši čitatelja kada je i kako počela židovska prisutnost u Egiptu. daleko od toga da ga tretira samo kao "židovsku" priču. e. n. g. e. kada će se on pokazati. Hebrejska Biblija priču o židovskom Izlasku iz egipatskog sužanjstva otvara u svojoj drugoj knjizi. nego čak i dinastija egipatskih kraljeva povezanih s tim vremenima.

broj Zidova koji su odlazili iz Egipta bio je šesto tisuća. g. te navodi da je "u svemu Jakovljevih potomaka bilo sedamdeset duša. brojnijom i moćnijom od nas. napredujući na sjever prema Mitanniju.) "Kratak boravak" potrajao je četiri stoljeća a. Hajde. Ovo su bili njegovi razlozi: / reče on svome puku: "Eto. n.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA đurazđoblja prinčevi Tebe započeli su dinastije Novog kraljevstva. jedinog Josipovog rođe­ nog brata budući da su obojica bili sinovi njegove žene Rahele (sve ostale Jakovove sinove rodila je njegova žena Lea i dvije konkubine. nove dinastije u novoj prijestolnici. u Haran je Izakov sin Jakov (preimenovan u Izrael) otišao potražiti suprugu te se naposljetku oženio za svoje sestrične. IZLAZAK 1:9-10 Bibličari cijelo vrijeme pretpostavljaju da su narod kojeg su se Egipćani bojali. "koje nisu poznavale Josipa. dalde. novi je faraon u njiho­ voj prisutnosti sada vidio opasnost. Te izravne obiteljske veze između "sinova Izraelovih" (tj. Tutmozis I i Tutmozis II. sinovi su Izraelovi postali narod brojniji i moćniji od nas.) Iz pločica diiave Mitanni danas znamo da se glavno pleme na području rijeke Khabur zvalo Ben-Yaminil Dalde. bili Židovi koji su kratko boravi­ li u Egiptu." (Za­ nimljiv detalj o kojem valja razmisliti je da ih je s Jakovom i Josipom ukupno bilo sedamdeset i dvoje. čije je glavno urbano središte bio Haran! Proučavatelji Biblije sjetit će se da je tamo ostao Abrahamov brat Na­ hor kada je Abraham nastavio prema Kanaanu. s obzirom da su u egipatskim očima svi oni "sinovi Izraelovi". n. "sinovi Izraelovi". da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima. ime Josipovog rođenog brata bilo je mitannijsko plemensko ime. Nije. to je bio razlog za e da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje.) Priča govori o faraonovom strahu da će se u slučaju rata Zidovi "pridružiti našim neprijateljima. pojavili su se posve novi kraljevi koji su vladali Egiptom. " gipatsku vojnu zabrinutost: ne mali broj Izraelka u Egiptu u slučaju da 161 160 . nevjesta Abrahamovog sina Izaka — ona je u stvari bila Nahorova unuka. pr." To je bio rat kojim su Egipćani bili zaokupljeni. pogledajte knjigu Divine Encounters. Međutim. No. Po­ čeo je oko 1560. pr. udariti na nas i otići iz zemlje. g. prema Bibliji. ne brojeći Josipa. to nije u skladu niti s danim brojevima niti s doslovnom formulacijom biblijskog teksta. napori su intenzivirani i egipatske su vojske nadirale u Kanaan. Iz Harana je došla Rebeka. oko 1460. dvije kćeri (Leu i Rahelu) od Labana. Protiv njih je zapovjedio niz opresivnih koraka. nastavili su ga faraoni Amenofis I. Jakovljevih) iz Egipta i onih koji su ostali u Naharinu/Naharajimu ističu se u prvim recima Izlaska — popis Jakovovih sinova koji su s njime došli u Egipat uključuje i najmlađeg Ben-Yamina (Benjamina). uključujući ubijanje sve muške djece. čudo da su Egipćani "sinove Izraelove" i u Egi­ ptu i "sinove Izraelove" u Mitanniju smatrali jednom združenom nacijom. s faraonom Ahmozisom. sada znamo da je Novo kraljevstvo faraona vodilo dugotrajan rat protiv države M i t a n n i . e. brata njegove majke Rebeke.. I doista. Egipatske kronike o tim bitkama često kao krajnji cilj spominju Naharin — područje oko rijeke Khabur koje Biblija naziva Aram-Naharajim ("Zapadna zemlja dvije rijeke"). koja je to druga nacija "sinova Izraelovih" i o kakvom ratu govori egipatski kralj? Zahvaljujući arheološkim otkrićima kraljevskih bilješki obiju strana u tim drevnim sukobima i sinkronizaciji njihovog sadržaja. e. koji je već bio u Egiptu. postupimo mudro s njima: spriječimo im porast. Izlazak započinje popisom imena Jakova i njegove djece koja su sa svojom djecom došla u Egipat da se pridruže Josipu. Nijedan faraon takvu skupinu ne bi smatrao "brojnijom i moćnijom od nas " ("želite li saznati više o identitetu tog faraona i "faraonove kćeri" koja je odgojila Mojsija kao svog sina. "To nije strah od "pete kolone" u Egiptu nego od siromašnih egipatskih "sinova Izraelovih" koji odlaze kako bi ojačali neprijateljsku naciju s kojom su povezani. a pod Tutmozisom III. Nadalje." Zaboravivši doprinos Izraelka opstanku Egipta.

nazivajući brdo Sion u Jeruzalemu Har Kodshi. za koja faraon tvrdi da h je osvojio "za velikog boga. U svojim oproštajnim riječima plemenima prije nego Što je umro. ri­ jeke Eufrata"." Sinovi Izraelovi "krenuli su u pustinju Sinaj po Jahvinoj zapovijedi"." A koja je svrha Izlaska? Riječima samog biblijskog Boga. Izaku i Jakovu da će njihovim potomcima podariti "vjekovni posjed" (Izlazak. a teritorij današnjeg Libanona plemenu Ašera. "od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke. kada je stigao na mjesto s kojeg su uzlijetali i na koje su se spuštale rakete. Zašto? Da bi odgovor bio jasan. U Izlasku 3:1 čitamo da se to dogodilo na "brdu Elohima"— planini pove­ zanoj s Anunnakijima. Tamo su navedeni brojni Mojsijevi apeli vladajućem faraonu da "pusti moj narod" i faraonovo opetovano odbijanje." Bila je to planina kod koje 162 163 ." To je bilo isto ono brdo koje je Gilgameš." {Postanak 15:18. na koje su odlazili egipatski faraoni kako bi se u zagrobnom putovanju pri­ družili bogovima na'planetu milijuna godina. Svakako nije bilo slučajno da je do teofanije došlo ondje. u svojim ratnim analima Jeruzalem {"la-ur-sa'). Rutu Izlaska (slika 6 5 ) odredili su bogovi tako što su židovskom mnoštvu pokazivali put "danju stupom od oblaka. bila središnja tema drame Izlaska. Nadalje. Od samog početka priče o Izlasku — kada je Bog pozvao Mojsija i povjerio mu zada­ tak Izlaska — to mjesto na sinajskom poluotoku imalo ja najvažniju ulogu. Obećanje dano Abrahamu obnovljeno je na prvoj židovskoj postaji. a tri dana poslije toga Jahve se u svom Kabodu "spustio na Sinajsko brdo tako da ga svi mogu vidjeti. Obećana zemlja očito je obuhvaćala oba mjesta povezana sa svemirom: njezina podjela između dvanaest plemena područje Jeruzalema dodijelila je plemenima Benjamina i Jude. Sasvim je očito i nedvosmisleno da su "sinovi Izraelovi" trebali biti čuvari dva preostala anunnakijska mjesta povezana sa svemirom. Opisujući svoje vojne kampanje dalje na sjeveru. Naša je pretpostavka da su to bile bitke za nadzor nad dva sveta mjesta po­ vezana sa svemirom — prijašnjim Kontrolnim centrom misije (Jeruzalem) u Kanaanu i Mjestom slijetanja u Libanonu. Faraon Tutmozis III je. "Moja sveta gora. zabilježio je bitke kod Kadeša i Naharina te govorio o zauzimanju Cedrovih planina. kako se čini. "Planina božje zemlje"'koje "podupiru stupovlje do neba. svog oca Raa/Amona. Mojsijeve riječi impliciraju da će to mjesto u budu­ ćnosti biti u funkciji i da će se koristiti za "ježdenje" prema nebesima. 17:8). "Svetog mjesta". u kojem je držao garnizon kao'mjestu koje seže do vanjskih rubova Zemlje". na primjer. nazivao — "Pu­ pak Zemlje". "od pustinje i Libanona. brdo "s dvostrukim vratima prema nebesima". a to je pravac (Rimljani su ga ka­ snije zvali Via Maris) koji je omogućavao prolaz kroz božju Četvrtu regiju po obali Sredozemnog mora bez da se ude dublje na poluotok. rijeke Eufrata do Zapadnog mora {Ponovljeni zakon 11:24) — čak "velike gradove. Egipćani su u svom nadiranju prema sjeveru prešli preko Sinajskog poluotoka i krenuli prema Putu mora. to je njegovo obećanje Abrahamu. Egipćani su više puta dolazili do libanonskih Cedrovih planina i vodili bitke kod Kacle'sa. u trećem mjesecu putovanja "došli su do Božjeg brda i tamo se utaborili". na brdu Sinaj. Oni će. sprječavanje Židova da odu je. 6: 4-8). Mojsije je podsjetio Ašerovo pleme da je sjeverno mjesto povezano sa svemirom na njihovoj zemlji. na vrhu Libanona Har Zaphon. Doista. jasno stoji u Bibliji." a drugo. s utvrdama do nebesa" u kojima i dalje žive "potomci Anakovaca" — A n u n n a k i j a {Potiovljeni zakon 9: 1-2). zapletu moramo dodati vezu sa svemirom. nazvao "brdo Mashu. vidjeti "konjanika po oblacima što prema nebesima jezdi" (Ponovljeni zakon 33:26). "Ta terminologija po njihovim svemirskim atributima nepogrješivo identificira dva spome­ nuta mjesta povezana sa svemirom. na Har-Ha-Elohimu. Zadatak je bio doći do druga dva mjesta povezana sa svemirom — koja je Biblija neprestano povezivala (kao u Psalmima 48:3). "Tajna sjeverna gora" — i zauzeti ih. usprkos deset uzastopnih božjih kazni ne bi li udovoljio tom zahtjevu.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA ostanu. kao nijedno drugo pleme. Taj savez s ljudima odabranima da obave zadatak obnovljen je na najvećoj po­ znatoj teofaniji. "gori Elohima/bogova". nego opasnost da "odu iz zemlje" i zauzmu teritorij sjeverno od Egipta. napredujući kroz Kanaan prema sjeveru. "To je također bilo isto ono brdo. a noću stupom od ognja. od Rijeke. "svu zemlju kanaansku. Osim dodjele teritorija.

Granice područja koje se prostiralo od pustinje na jugu do libanonskog lanca na sjeveru te od Eufra­ ta na istoku do Sredozemnog mora na zapadu bile su ponovno potvrđene Jošui.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA je bila smještena prijašnja svemirska luka. Biblijski je Bog rekao Jošui: Sada ustani i prijeđi preko koju tog Jordana. Međutim. granice Obećane zemlje ponovno su objavljene novom vođi Jošui: obujmivši mjesta povezana sa svemirom. Kada su se Židovi poslije Mojsijeve smrti pripremali da prijeđu rijeku Jordan. Izraeliti su mogli po­ sjedovati i zadržati onu zemlju na koju su efektivno stupili svojom nogom. bilo obećano područje. da bi ta dodjela zemlje postala činjenična. te s obzirom na samu Bibliju koja nam služi kao ključ za prošlost i za budućnost. rekao je Bog. Od pustinje i kao što obećah Mojsiju: od Libanona pa do Velike rijeke. Ti i sav taj narod. U zemlju dajem sinovima Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam. Dakle. To je. vojna i vjerska previranja koja su danas prisutna u zemljama Biblije. Izraelovim. i sve do Velikog mora na sunčanom zapadu — sve će to biti vaše područje. Bog je Izraelcima zapovjedio da ne oklijevaju i ne čekaju nego da prijeđu rijeku Jordan te neustrašivo i sustavno nasele obećanu zemlju. granice su nedvosmisleno uključi­ vale Libanon. 165 . tamo je obnovljen savez s naro­ dom izabranim da bude čuvar dva preostala mjesta povezana sa svemirom. rijeke Eufrata. JOŠUA i: 2-4 S obzirom na tolika politička. Slično istraži­ vačima koji su u nedavnoj prošlosti "zabijali zastavu". trebalo ju je ostvariti zauzimanjem. mora se istaknuti napomena glede Obećane zemlje koju je umetnuo biblijski Bog.

zauzet je bio tek dio područja istočno od rijeke Jordan. "Pupkom Zemlje. Libanon na za­ padu i Antilibanon na istoku. Jeruzalem je. Zauzimanje gradova na putu prema Jeruzalemu. živjela "djeca Anakovaca" — potomci Anunnakija. Kraljevi "brdovitih krajeva na sjeveru" nabrojani su u KnjiziJošuinoj kao poraženi. Prijelaz rijeke Jordan — porhvat ostvaren uz pomoć nekoliko čuda — dogodio se "nasuprot Jerihona".Jeruzalemu. omogućivši tako Izraelcima da pobijede u roj presudnoj bitci. Kao što je Bog rekao Mojsiju. međutim. koji je daleko od vode­ nih putova i nema prirodnih resursa — od davnina bio toliko željen i svet. U Knjizi o sucima (1:33) nam se kaže da pleme Naftali "nije otjeralo stanovnike Bet-Semeša" ("Pre­ bivalište Šamaša. sadašnje ime lokacije na kojoj se nalazilo Mjesto slijetanja (na rubu istočnog lan­ ca. jedan od Izraelaca nije mogao odoljeti iskušenju da "zadrži vrijednu šinearsku odoru. Priča je međutim drukčija u pogledu sjevernog mjesta povezanog sa svemirom. 18:28) — bio je čvrsto u rukama plemena Benjamina. odvojenih dolinom Bekka — takozvanim "Rascjepom". kada je dvanaest plemena pod vodstvom Jošue završilo s osva­ janjem i naseljavanjem Kanaana. nasuprot dolini). pokazalo se golemim izazovom. jeruzalemski kralj" 166 167 . zajedno s brdskim gradićima koji su ga okruživali. Enlilovog najmlađeg sina). a nisu bile osvojene i naseljene ni sve zemlje zapadno od rijeke Jordan. sada se ta pretpostavkaproročanstvo moglo ispuniti. može biti da je Baal-Gad "u dolini libanonskoj" samo još jedno ime za Baal-Bekku. kada je noć trajala dodatnih dvadeset sati. prema Bibliji. koji je čvrsro u rukama Izraelaca. Veći dio tog dana "Sunce je stajalo i mjesec se zaustavio" (Jošua 10:10-14). posebno u Hebronu. i tu bi se moglo raditi o Mjestu slijetanja. Biblija kasnije to mjesto naziva "Safonov vrh" ("tajno sjeverno mjesto"). kod Gibeona u dolini Ajalona sjeverno od Jeru­ zalema. I rada se "Adoni-Sedek. zašto ga se smatralo rijetkim gradom. utvrđeni grad Jerihon (zapadno od Jordana) bio je prvi cilj Izraelaca. Međutim. u kojem se nalazila platforma kontrolnog centra misije. glava 12. Libanonske Cedrove planine prorezu se u dva lanca. Bog mu je zapovjedio da raskrči plaro na brdu Morija i posveri ga za Jahvin hram. potomci Anunnakija koji su ondje bili stacionirani i dalje su živjeli u rom djelu Kanaana. (Usporedna ali suprotna pojava. u Jeruzale­ udružio s čeriri druga kralja gradova-država kako bi zaustavili napredova­ nje Izraelaca. Jeruzalem je naveden kao treći grad." U opsežnom popisu osvojenih gradova u Jošui. Bitka koja je uslijedila. nije poznato je li u napredovanju na sjever obuhvaćeno i Mjesto slijetanja u Libanonu. njihove priče bile su potpuno drukčije: Jeruzalem — koji se posebno navodi {Jošua — 12:10. Međutim. prestao funkcionirati kao Kontrolni centar misije kada je. nema drugog objašnjenja zašro je Jeruzalem — grad koji nije veliko raskrižje. Dakle. mu treba biti njegovo zemaljsko prebivalište. u Americi. dolinom nalik kanjonu koja je od kanaanskih vremena po­ znata kao "Božji rascjep" odnosno Baal-Bekka — otuda Baalbek. o tome je riječ u Izgubljenim kraljev­ stvima). mjesto zvano Baal-Gad"u dolini libanonskoj" nabrojano je kao osvojeno. Sto se tiče dva mjesta povezana sa svemirom. (U kanaanskim epovima to je bilo sveto mjesto boga Adada. nakon Jerihona i Aja. Doista. sam Bog se pobrinuo da Jeruzalem dode u ruke Izraelaca. odigrala se na suprotnoj strani svijeta. a tako su ga zvali i stanovnici tog podru­ čja. više od šest stoljeća ranije. Jeruzalem/brdo Morija/Brdo hrama ostao je jedinstveno sveto mjesto. U biblijskoj priči o njegovim zidina­ ma i osvajanju spominje se i Sumer {Šinear na hebrejskom): usprkos zapovijedi da ne uzimaju ratni plijen. podsjetit ću vas. odvila se na jedinstveni dan — na dan kada se Zemlja zaustavila. Zadaće Abrahama i njegovih potomaka te Božji savezi s njima nikad nisu gubili iz vida ogromnu važnost tog mjesta. otvorilo je Izraelcima put prema najvažnijem i neposrednom cilju . po Bibliji. kao i grada Aja južno od Jerihona. I od vreme­ na kada je Salomon tamo izgradio taj hram. u pr­ vom redu zato što su u nekima od njih. uništena svemirska luka na Sinaju. Č i m je pod Davidom uspostavljeno kraljevstvo.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA No." Osvajanje Jerihona. Kanaanci i Feničani." boga Sunca).

gdje ste boravili. i tako dalje. pravilima obiteljskog i seksualnog ponašanja. Adama i Noe do patrijaraha i Josipa u Postanku. Prorok Ezekijel (28: 2. po­ krivaju priču od Stvaranja. Ovdje je važno istaknuti da su od dva mjesta povezana sa svemirom Jahvini sljedbenici zadržali samo Jeruzalem. Ostale četiri knjige — Izlazak. međutim otpor im je pružila hetitska vojska.. Hodio Ti reče: si posred ognjena "Ja sam bog Elohima (=bogova) sjedio sam": kamenja. Sve to otkriva izvanredno znanje u gotovo svakoj znanstvenoj disciplini. Na prijestolju Iako si samo čovjek. pravilima za svećeničke obrede i odjeću. medicinskim naucima. a s druge strane navode pra­ vila i propise nove Jahvine religije. koji su ga zvali " mjesto bogova" kao i "rajsko boravište. nakon što je bio na tom svetom mjestu Elohima. U to vrijeme je prorok Ezekijel — dok je bio u izgnanstvu u "staroj zemlji. I ja te postavit) na svem goru Božju. okončana je egipatskim porazom.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA jer Grci su ga kasnije nazivali Heliopolis. (Iako su se kasnije područja pod kraljevima Davidom i Salomonom proširila te uključila BetSemeš. imovinskim i krivični zakonima. međutim tu priču moramo odgoditi za jedno od kasnijih poglavlja. (Proroci Ezekijel i Amos. Jasno se daje do znanja da nova religija uključuje nov. Levitski zakonik. 14) prekorio je kralja Tira zbog toga što je. Sidona i Biblosa (biblijskog Gebala). arhitekturalnim smjernicama. bahato povjerovao da je i sam postao bog: zakonik 18: 2-3) Nakon utvrđivanja temeljnih principa vjere ("Nemoj imati drugih bo­ gova uz mene") te njezinog moralnog i etičkog kodeksa u samo Deset zapo­ vijedi. Stoljeće i pol nakon Izlaska to "dostupno" Mjesto slijetanja pokušali su zaposjesti Egipćani. a ne bog. Tvoje se srce uzoholi. "svećenički" način života: "Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj. poznatih i kao Tora ("Učenja"). međutim rat i bitka toliko su iscrpili obje strane da je Mjesto slijetanja ostalo u rukama lokalnih feničkih kraljeva Tira. niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj. slijede stranica za stranicom s detaljnim zahtjevima koji se tiču ishra­ ne.. "Grad Sunca". stru- 168 169 . Gdje bio si poput boga. naput­ cima za poljoprivredu." identificirali su ga kao feničko). "leteći tanjur". Brojevi i Ponovljeni zakon — s jedne strane pripovijedaju priču o Izlasku. Epska bitka opisana je riječima i ilustracijama (slika 66) na zidovima hramova u Karnaku. Poznata kao bitka kod Kadeša. to je bilo samo privremeno. ne povodite se za njihovim običajima" {Levitski SLIKA 66 Fenički kraljevi iz prvog tisućljeća prije nove ere bili su posve svjesni važnosti i svrhe tog mjesta — pogledajte njegov crtež na feničkom novčiću iz Biblosa (slika 55).) Prvotni neuspjeh u uspostavljanju izraelske hegemonije nad sjever­ nim mjestom povezanim sa svemirom učinio ga je "dostupnim" drugima." u blizini Harana na rijeci Khabur — vidio božanske vizije i nebe­ ska kola. kamo vas vodim. Prvih pet knjiga hebrejske Biblije.

Pored tog kontinuiranog. bio je kalendar zasnovan na solarnoj godini i sastojao se od 365 dana podijeljenih na osamnaest mjeseci od po dvadeset dana te pet po­ sebnih dana na kraju godine. ali linearnog kalendara postojala su dva ciklička kalendara. upoznatost s drugim zemljama. robove (s kojima se uvijek moralo postupati kao s unajmljenim radnicima!) imalo se osloboditi. Riječ u hebrejskoj Bibliji koja se prevodi kao "jubilej" glasi Yovel i znači "ovan". četrdeset i devet puta. na primjer kod čerrdeset dana i čerrdeser noći koje je Mojsije proveo na brdu Sinaju. glava 25). očir je motiv broja dvanaest— kao kod dvanaest izraelskih plemena ili dvanaest mjeseci u godini. To je bio tajni broj srednjoameričkog boga Querzalcoatla koji je. vlasništvo se trebalo vratiti njegovim prvotnim vlasnicima — svi prodani posjedi i kuće trebali su se moći otkupiti. Broj pedeset je također prisutan. Očita je i osobita sklonost broju sedam. naziv nadjenut takvoj pedesetgodišnjici još je intriganrniji. e. poznavanje pravnih sustava i socijalnih problema. Koliko god koncept "godine slobode" bio nov i jedinsrven. ne mo­ žemo a da rješenje zagonetke ne pokušamo pronaći istraživanjem značaj­ ne i vrlo slične godišnje jedinice na drugoj strani svijera: ne pedeset.pedesete godi­ ne . Pedeser je. a njihove prodaje poništiti. g. ili kod četrdeset godina koliko je trajalo lutanje Izraelaca u sinajskoj pusrinji. u danima izlaska raj je broj podrazumijevao simbolizam Marduka i njego­ vih pedeset imena. a sloboda se imala dati i samoj zemlji tako što će je se te godine ostaviti neobrađenom. uključujući njihova tri kalendara. sedam kao planerarni broj Zemlje (budući da su Anunnakiji brojali izvana prema unutra) i broj Enlila kao zapovjednika Zemlje. s poviješću. kao što čitatelji znaju. Iako je nipurski kalendar očito bio prihvaćen kao kalendar po kojem su se održavale svetkovine i drugi izraelski vjerski obredi. pr. Nadalje. za svaku pedesetu godinu vrijedila su posebna pravila. pedesetogodišnjeg Jubileja. kao i određene numerološke sklonosti. n. običajima i bogovima drugih naroda. Ti su nam brojevi poznari iz sumerskih priča: dvanaestorica Sunčevog sustava i nipurski kalendar s dvanaest mjeseci. Dakle. Zatim su se. Nadalje. za kojeg su stručnjaci odre­ dili da je bio 13. I šro je još važnije. možemo reći da je ono što je bilo proglašeno bila "godina OfM/z" koja se ponavljala svakih pedeser godina i koja se najavljivala zvukom ovnovog roga. te u usposta­ vljanju tjedna od sedam dana i posvećivanju sedmog dana kao Sabbath a. po imenu Haab. bio broj s "osjetljivim" aspektima — to je bio izvorni brojčani rang Enlila.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA čnost u radu s metalima i proizvodnji rekstila. U takvoj godini trebale su se ostvariti nezapamćene slobode. podario tim narodima civilizaciju. četrdesetJe poseban broj. Drugi kalendar je bio Tzolkin. čiji sveti broj je bio pedeset i dva: to je broj zasnovan na kalendaru te predstavlja pedeset i dva tjedna u solarnoj godini. ali i Ninurte koji je kao njegov nasljednik čekao na taj rang. Stoga je kada naidemo na "pedeset" potrebna posebna pažnja. koja je najisraknutija na području sverkovina i rituala. I izbor broja pedeser za novu vremensku jedinicu i njezino ime navode na neizbježno pitanje: Je li tu postojao neki skriveni aspekr povezan s Mardukom i njego­ vim dobom Ovna? Je li Izraelcima rečeno da broje "pedesetgodišnjice" sve do nekog va­ žnog božanskog događaja. Najstariji od ta tri srednjoamerička kalendara poznar je pod nazivom Dugo brojenje: on broji dane od "Prvog dana". izbor broja pedeset kao kalendarske jedinice čini se neobičnim (mi smo kao prikladnu vremensku jedinicu usvojili broj sto — stoljeće). prema legendama Maja i Asteka. te četrdeset kao Eaov/Enkijev brojčani rang. jer rom se broju pridavala izuzerna važnosr — upotrijebljen je za stvaranje nove vremenske jedinice. Na primjer. Jedan od njih. U Izgubljenim kraljevstvima Querzalcoa­ tia smo identificirali kao egipatskog bogaTotha. sveti kalendar 170 171 . kolovoza 3113. povezanog bilo s dobom Ovna ili s nositeljem ranga pedeset — kada će se sve vratiti na novi početak? Premda se u tim biblijskim poglavljima ne nudi jasan odgovor. dano joj je posebno ime. sedam puta po sedam godina. jubilejska godina: "I taj jubilej mora vam biti svet" (Levitski zakonik.diljem zemlje trebale oglasiti trube od ovnova roga i proglasiri slobodu cijeloj zemlji i svima koji u njoj žive: svi ljudi tada su se trebali vratiti svo­ jim obiteljima. na Dan pomirenja sljedeće godine . Brojiri se trebalo novogodišnje Dane pomirenja. nego pedeset i dva.

e. Kada su se ta dva brojenja vrati­ la na svoju zajedničku početnu točku brojenje bi kretalo ispočetka. Zasnovana je na ranijim izvanbiblijskim raspravama i svetim predajama i u stvari je prerada Knjige postan­ SLIKA 67 Taj "skup" od pedeset i dvije godine bio je najvažnija vremenska jedinica. To otkriće provlači se kroz jednu od najvažnijih postbiblijskih knjiga poznatu kao Knjiga jubileja. izvor­ no je napisana na hebrejskom jeziku. počnite odbrojavati do Povratka"? Prije otprilike dvije tisuće godina. pa se postavlja pitanje je li i "jubilejska godina" bila namijenjena sličnoj svrsi? U potrazi za odgovorom otkrili smo da kada se linearnu pedesetogo­ dišnju vremensku jedinicu ispreplete sa zodijačkom cildičkom jedinicom od sedamdeset i dvije godine — vrijeme potrebno za precesijski pomak od jednog stupnja — dolazimo do brojke 3.. a svrha je bila da posluži kao sred­ stvo za predviđanje kada će doći Mesija — kada će doći Posljednji dani. u dobu velikog mesijanskog žara. n. Bio je to rezultat. prev. poput dva zupčanika (slika 67). Srednjoamerički narodi stoga su se svake pedeset i dvije godine okupljali na planinama te čekali na obećani Povratak Quetzalcoatla. bila je to skupa pogreška. op. slažu se svi stručnjaci.600). lako je danas dostupna samo u grčkom i kasnijim prijevodima. kao što potvrđuju njezini fragmenti pronađeni među svicima iz Mrtvog mora.600 (50 x 72 = 3. 1519.) ka i dijela Knjige izlaska u sldadu s kalendarom zasnovanim na jubilejskoj vremenskoj jedinici. kao što sada znamo. a budući da je bila povezana s Quetzalcoadovim obećanjem (on je u nekom tre­ nutku bio otišao iz Srednje Amerike) da će se vratiti na svoju Svetu godinu.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA od svega dvjesto i šezdeset dana. te su zajedno činili Sveti ciklus od pedeset i dvije godine. sastavljen od dvadesetodnevne vremenske jedinice koja se rotira trinaest puta. što je (matematički) orbitalno vrijeme Nibirua (vrijeme za koje Nibiru jednom prođe svoju orbitu. Upravo tog zadatka smo se i mi prihvatili. uočeno je da je Jubilej božanski nadahnuta vremenska jedinica namijenjena predviđanju budućnosti — za računanje kada će isprepleteni kotači vre­ mena najaviti Povratak. U Srednjoj Americi "skup godina" služi za odbrojavanje do obećane "Godine Povratka". (Jedne takve Svete godine. g. mesijanskih očekivanja u vre­ menu kada je Rim okupirao Jeruzalem.). 172 173 . Dva ciklička kalendara zatim su bila isprepletena jedan s drugim. bjeloputi i bradati Španjolac Hernando Cortes pristao je na obalu meksičkog poluotoka Yucatana gdje ga je astečki kralj Montezuma srdačno dočekao kao boga koji se vratio. Je li povezivanjem jubilejskog i zodijačkog kalendara s Nibiruovom orbitom biblijski Bog govorio: "Kada uđete u Obećanu zemlju.

možda pod urjecajem otkrivenja na Sinajskoj gori." Činjenica da je predstavljanje tog boga u čovjekolikom obliku bilo strogo zabranjeno. Kako je mnogo djela Skrivena su od pogleda tvojih! ljudi. blaga tvojega puna je zemlja Gospodine! stvorireljem. jer Akhenatenovi nasljednici (od kojih je najpoznatiji Ta sličnost. moguće je da su primjedbe doista bile vjerske prirode. Neki povjesničari ta zbivanja smatraju pokušajem da se uvede monoreizam. jedini bože. pozna­ tije je po suvremenom nazivu rog mjesra . jedini bože kome nijedan drugi sličan nije.. Amonovo svećensrvo u Tebi joj se usprotivilo. g.. n. međutim. Osim roga. ali naravno. Svijer je nastao od ruke tvoje. Akhenaren. šro je jasno odstupanje od egipatskih običaja. navodno zbog toga što je ostalo bez moći i bogatstva. počevši sa stihom 24: Kako je mnogo djela tvojih. potomak egipatske glasovite osamnaeste dinastije. 175 . K R I Ž NA OBZORU Š ezdesetak godina nakon židovskog Izlaska u Egiptu je došlo do kraj­ nje neobičnih vjerskih zbivanja. Akhet-Aten ("Aten obzora"). Č i m je Akhenaten otišao. Spomenuti faraon poznatiji je po svom novom imenu koje je bio na­ knadno preuzeo — Akhen-Aten ("Atenov sluga/štovatelj). odrekao se obožavanja Amona i proglasio ATEN-a jedinim bogom O. vladao je od 1379. a koji sadrže srihove popur "O. do 1362. Slavni egiptolog James H. Ideja da je šrovanje Arena bio oblik monoreizma — štovanja Jednog univerzalnog srvorirelja —porječe uglavnom iz nekih hvalospjeva u čast Deseto poglavlje Atenu koji su pronađeni. . a nova prijesrolnica i vjersko središte koje je utemeljio. pojedini dijelovi hvalospjeva Arenu kao da su kopije biblijskih psalama: O. Sve si premudro stvorio. pr. zvuči vrlo slično Jahvinoj zabrani iz Deset zapovijedi proriv izrade i obožavanja bilo kakvih "ku­ mira". Mi ćemo pokazati da to nije bio odjek monoteizma nego još jedan vjesnik očekivanog Povratka — povratka Planeta križa. pokraj kojega nema drugog! Zemlju si po želji svojoj stvorio dok sam si bio. nova prijestolnica te njezini hramovi i palača bili su srušeni i sustavno uništeni. no njegova vjerska revolucija nije potraja­ la. ostaci koje su arhe­ olozi pronašli dovoljno govore o Akhenatenu i njegovoj religiji. e . živi Atenu. nije nastala zato što egipatski hvalospjev i psa­ lam iz Biblije kopiraju jedno drugo.Teli el-Amarna (gdje je pronađen glasoviri drevni arhiv međunarodne kraljevske korespondencije). nego zato što oboje govore o istom ne­ beskom bogu iz sumerskog epa o stvaranju — Nibiruu — koji je oblikovao nebesa te stvorio Zemlju i podario joj "sjeme života".KRIŽ NA OBZORU Tut-Ankh-Amen) nasravili su uključivanje Ra/Amona u svoja teoforična imena. Ono šro oni imaju na umu je vladavina Amenhorepa (po­ nekad se prevodi kao Amenofis) IV koji je napusrio Tebu i njezine hra­ move. Bilo kako bilo. Breasted {The Dawn of Conscience) uspore­ dio je gorenavedene srihove s psalmom 104.

Ali planet Ra. sunce iz kojeg idu sunčeve zrake i druge članove Sunčevog sustava. ali tako da gleda prema zapadu. napadno odstupajući od egipatske arhitekture hramova koja je hramove orijentirala prema solsticijima na osi jugoistok-sjeverozapad. Tome u prilog govore i karte neba od kojih su neke naslikane na poklopcima ljesova (slika 6 9 ) . što egiptolozima koji drže da je Ra Sunce znači da je i Aten predstavljao Sunce. Pomno čitanje hvalospjeva otkriva da Akhenatenov "bog-zvijezda" nije bio Ra kao Amon "Nevidljivi". koje jasno prika­ zuju zodijačke konstelacije. nebeski bog koji "odlazi daleko i vraća se". SLIKA 68 176 SLIKA 69 177 . Blistav. kako će se vratiti "prekrasan na nebeskom obzoru. prikazan je kao posebni planet u vlastitoj velikoj zasebnoj nebeskoj lađi s druge strane Sunca. tada je i Aten predstavljao Nibiru. u nebeske visine. ili ih pak zvijezda blagoslivlja. Međutim. Hvalospjevi Atenu pretkazivali su njegov ponovni dolazak. na njima (slika 68) se on i njegova žena mole zvijezdi iz koje se šire zrake svjedosti. najavio je Akhenaten. čudno je što je Akhenaten. nasuprot simca prilikom izlaska. Onaj koji se obnovi"kada. Hvalospjevi doista govore o Atenu kao o manifestaciji boga Ra. a nebeski Marduk Nibiru. Ako je očekivao po­ novno pojavljivanje nekog nebeskog djela iz smjera suprotnog onome gdje izlazi Sunce. zato što je bio "daleko na nebesima". stajalo je u hvalospjevima. prekrasan. orijentirao svoj hram na osi istok-zapad. Kada bi to bilo na dne­ vnoj bazi.. lože većina egiptologa. nego jedna druga vrsta Raa: to je bio nebeski bog koji je "postojao od iskona.. se nanovo pojavi u svoj svojoj slavi. vraćao u svoj svojoj slavi. Te riječi odaju jasna mesijanska očekivanja koja nemaju veze sa Suncem.. 'To je Sunce. te bi se riječi doista mogle odnositi na Sunce. a u sebi je imao simbol za "boga" —Akhenatenovog "Atena".. "Planet milijuna godina". U prilog objašnjenja "Aten je Sunce" podastiru se različiti crteži Akhenatena. ako je Ra bio Marduk. zato što je otišao "onkraj obzora.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Praktički svaka knjiga o drevnom Egiptu objasnit će vam da "Atenov" disk kojeg je Akhenaten učinio glavnim predmetom obožavanja predstavlja benevo­ lentno Sunce. međutim dugoročno taj je opis odgovarao samo Rau kao Nibiruu: on jest postao nevidljiv. tada očekivano nebesko tijelo nije moglo biti Sunce." I sada se.. a ne Sunce. snažan" te najaviti vrijeme mira i blagonaklonosti za sve. Ako je tako.

Tu herezu još težom čini činjenica da su Akhenatenove objave o povratku distinkcija objašnjava nam kako to da su u biblijskoj Knjizi brojeva tri duga poglavlja (22-24) posvećena da bi se ispričala — odobravajući! — priču o nežidovskom vraču i proroku po imenu Bileam. Mi smatramo da ro ukazuje na to da je ono što je on očekivao u vezi s Atenom bio Ponovni dolazak. oni su obnovili štovanje Amona — Nevidljivog boga — te uništili i srušili sve šro je Akhe­ naten izgradio. te jedinim kojemu su poznati božanski planovi: Nitko drugi ne poznaje te osim Akhenatena. re pitanje promijenio u: Kada će se nebeski bog kojeg se ne može vidjeti (nevidljivi) ponovno pojaviti i postati vidljiv — "prekrasan na nebeskom obzorju"? U očima Raovog/Amo novog svećenstva najveća Akhenatenova hereza bilo bi to što je izgradio poseban spomenik u čast Ben-Benu — objektu koji je ranije naraštajima štovan kao vozilo u kojem je Ra s nebesa došao na Zemlju (slika 70). sina tvog. proročansrva i vizije legitimna sredstva komunikacije s Bogom.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Što je dakle bila Akhenatenova novina ili. čaranje i tomu slično djela "odvratna Gospodinu". Usprkos svećeničkom establišmentu. Istovremeno tvrdi — citirajući samog Jahvu — da su snovi. zazivanje duhova. i bez sumnje preuranje­ no po njihovom mišljenju. nakon što su prešli Sinajski poluorok.). Kada su naišli na mala kra- 178 179 . Da je egipatska epizoda s Atenom kao i uvođenje Jubileja — "Godine Ovna" — bila uvod u šire očekivanje Povratka nebeskog "boga zvijezde" vidljivo je iz još jednog biblijskog navoda o Ovnu. Ta SLIKA 70 Moramo zaključiti da je upravo ro bila ta razlika. je li na nebesima počelo doba Ovna? Akhenaten je fokus s nebe­ skog vremena (zodijački sat) premjesrio na božansko vrijeme (vrijeme za koje Nibiru jednom prođe svoju orbiru). da sve te vračarije koje prakticiraju drugi narodi Izraelci moraju izbjegavati. priča koja je puna zbunjujućih aspekata i koja završava božanski nadahnutom vizijom budućih događaja. prolazili s istočne strane Mrrvog mora. novina koju je uveo Akhenaten. povratak ne samo Planeta Bogova. najavljivao je dolazak novog mesijanskog doba. Biblija opetovano proglašava da su gatanje iz životinjskih iznutrica. Ti si ga učinio mudrim u planovima svojim. nego još jedan dolazak. Tada je pitanje glasilo: Je li došlo vrijeme za vrhovnu vlast Marduka/Raa. Cim je Akhenaten otišao (nepoznato je kako je do toga došlo. To je također bilo neprihvatljivo Amonovim svećenicima u Tebi. idući prema sjeveru. Ponovni dolazak samih bogova! Atena bile praćene njegovim rvrdnjama o samome sebi: Akhenaten se sve više nazivao božjim sinorn-prorokom. odstupanje od službene vjerske linije? U svojoj srži njegov je "prijestup" bio povezan s istom starom raspravom o vremenu povratka koja se bila vodila prije 720 godina. Događaji opisani u tim poglavljima odvili su se kada su Izraelci (u Bi­ bliji "sinovi Izraelovi"). čitanje sudbine.. onim koji je potekao iz božjeg tijela". bolje rečeno. još jedne manifestacije odbrojavanja do povratka.. To je zapis o neobičnom incidentu na kraju Izlaska.

ponavljajući taj uvjet najprije kraljevim knezovima a zatim i samom moabitskom kralju. s kojeg se mogao vidjeti samo rub izraelskog tabora. Ponovno se podiže sedam žrtvenika i na njima žrtvuje ukupno sedam junaca i ovnova. Nakon što su upravo bili porazili Amonite. nakon što je objavio to proročanstvo. Zbunjujuće je što Bileam. a zatim na putu za Moab pojavljuje Anđeo Božji (riječ na hebrej­ skom. On Moabu razbija bokove I svu djecu Setovu zatire! BROJEVI 24:17 Bileam se tada okrenuo i upravio pogled na Edomce. No. može izgovarati samo riječi koje mu u usta stavi Bog." Iako je epizoda s Bileamom. Poslao je svoje emisare po međunarodno priznatog vrača Bileama. što mu je. ali tek nakon što mu naredi da im govori samo ono što mu on kaže" — bo­ žanski nadahnute poruke. iz Bileamovih usta ne dolaze optužbe nego pohvale na račun Izraelaca. a ponekad nevidljiv. no istovremeno u strahu od sukoba s njima. Po drugi put vidi kako Bog izvodi izraelski narod iz Egipta pod zaštitom ovnovih rogova. i zatim objavio proročanstvo: Oni koji pre­ žive Jakovov gnjev past će u ruke Asiraca. Bileamovo proročanstvo ponovno blagoslivlja umjesto da prokune Izraelce: Vidim ih kako izlaze iz Egipta dok ili Bog štiti ovnovim rozima. s onu stranu Jordana. i tamo se postupak pona­ vlja. Od Izraela žezlo se diže. Međutim." Kada moabitski kralj prosvjeduje. Uporni moabitski kralj zatim odvodi Bileama na drugo brdo." rekao je. doslovno znači "glasnik") i upliće se u događaje. u smjeru suprotnom od izraelskog tabora. zatim će doći red na Asiriju i ona će zauvijek nestati. sinu Siporovom. bilo odbijeno. Potom slijedi niz priprema za davanje proročanstva. kao božanske prisutnosti." kako bi ih mogao poraziti i otjerati. kaže kralju — "što će se dogoditi ovom narodu i tvom narodu u posljednjim danima. sada Bileam nudi kralju besplatan savjet: Dopusti mi da ti kažem što nosi budućnost. Ne želeći pustiti "horde" da prođu. Odlučan da pokuša ponovno. I počne opisivati božansku viziju budućnosti pove­ zujući je sa "zvijezdom": Vidim ga. to poglavlje ozbiljno krši najtemeljitiju biblijsku zabranu dodjeljujući Bogu koji je Izraelce izveo iz 180 181 . ali ne sada: Motrim ga. sina Beorovog. narod koji će se "uzdići poput lava". sinula je izvrsna ideja. bila predmet rasprava i polemika bibličara i teologa i dalje je zbunjujuća i nerazjašnjena.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Ijevstva koja su zauzimala zemlje istočno od Mrtvog mora i rijeke Jordan. nasuprot Jerihonu" čekajući dozvolu moabitskog kralja da prođu kroz njegovu zemlju. te po vračevim uputama podiže sedam žrtvenika. Nadalje. na svakome žrtvuje po jednog junca i po jednog ovna i čeka proročanstvo. dakako. Kenijce i druge kanaanske narode. U tom se tekstu gla­ tko prelazi između spominjanja Elohima — "bogova" u množini — i Jahve. Amalečane. kaže — to je narod predodređen za kraljevstvo. moapskom kralju Balaku. Mojsije je od njihovih kraljeva zatražio dozvolu za miran prolaz. jednog boga. Izraelci su se sada "utaborili na moapskim poljanama. Kralj odvodi Bi­ leama na brdo s kojeg može vidjeti cijeli izraelski tabor. i vidi Izrael kao narod "koji će se uzdići poput lava. Anđeo dopušta Bileamu da prihvati zadatak. "Možda će bogovima biti pravo da mi ga odande prokuneŠ. Međutim. Bileam mu objašnjava da bez obzira koliko zlata i srebra mu ponudi. Bileam sada Izraelce i njihovu budućnost vidi ne ljudskim očima nego "viđenjem Svemoćnoga". i od njega tražio "prokuni mi ovaj narod. kralj sada Bileama odvodi na vrh brda s kojeg se pruža pogled na pustinju. "Bileam ustade te se uputi natrag u svoj kraj. Jahvu naziva "svojim bogom". Tako frustrirani kralj odustaje i pušta Bileama da se vrati. Bileamu se najprije u njegovom domu (negdje u blizini rijeke Eufrat?). No. koji ih nisu željeli pustiti da mirno prođu. I. sve u svemu. Bileama se moralo nekoliko puta moljakati prije nego što je prihva­ tio poziv. al' ne iz blizine: Ja kovova zvijezda izlazi. ponekad je vidljiv. Mal'ach. A i Balak ode svojim putem.

Ta očekivanja. Njegove proročanske poruke proregnule su se od sudbine Jakovljevih sinova.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Egipta fizički lik. A što je s Jakovovom zvijezdom — eksplicitnom Bileamovom vizijom? U znanstvenim biblijskim raspravama ona se u najboljem slučaju pro­ matra u asrrološkom. U tekstu se sugerira da je Bileam bio Aramejac koji je živio negdje uz rijeku Eufrat. Proročanstva su tako bila izraz širih neizraelskih očekivanja tog vremena. Ali. za­ zivanje duhova. glava 4 9 ) . glava 23)." rekao je. I upravo kada Bileam pretkazuje daleku budućnost. a zatim pogoršava taj prijestup prikazujući ga u liku "ovna raširenih rogova" šro je bio egipatski prikaz Amona (slika 7 1 ) ! Blagonaklon srav prema profesionalnom vraču u Bibliji. mora biti jasno. čaranje i rako dalje. koja zabranjuje proricanje. 24:14) On izravno povezuje ta neizraelska proročanstva sa sudbinom Jakovovog potomstva. mnogi smatraju povezanima s dvanaest zodijačkih konstelacija. "Skupite se. te je često prisutna tendencija da se navod o "Jakovovoj zvijezdi" smatra čisto figurativnim. događaji koji su se odvijali sve su više nagovještavali da je na pomolu nešto nevjerojarno značajno. kada se invociraju simboli zodijačkih konsrelacija Bika i Ovna ("junci i ovnovi za sedmerostruka žrtvovanja") a zatim Lava ("kada se u Izraelu začuje kraljevska truba") {Brojevi. To nije samo reroričko pitanje. "da vam kažem što će vas snaći u posljednje dane. preko Izraelovog mjesta medu narodima do proročanstava o drugim rakvim narodima — čak o dalekoj i još neposrojećoj carskoj Asiriji. pokazuje priča o Bileamu. U SLIKA 71 otprilike jednom stoljeću zaokupljenosti "Planetom koji se vraća" i s njim 183 182 . što ako je to doista navod o "zvijezdi" koja putuje svojom orbitom. planer kojeg su proročke oči vidjele iako još nije bio vidljiv? Što ako je Bileam poput Akhenatena govorio o povratku odno­ sno ponovnom dolasku Nibirua? Takav bi povratak. Uključivanjem te priče Biblija je sudbinu Židova spojila s univerzal­ nim očekivanjima Čovječanstva. izrečena poje­ dinačno za svako od dvanaest budućih izraelskih plemena. a proročki postaju dok vrač Bileam pretkazuje budućnost. u tekstu se za vrijeme na koje se odnose proročansrva korisri značajan izraz u posljednjim danima (Brojevi. Zapravo. a s druge sa Zvijezdom koja se vraća. a ne u astronomskom kontekstu. bila su dvojaka: s jedne stra­ ne bila su povezana sa zodijačkim ciklusom. zauzimajući u njoj značajan prostor. rako da se raj incident i njegovu poruku zacijelo smatralo važnim nagovještajem izraelskog zauzimanja Obećane zemlje. Ta proročansrva. događaj koji je opetovano označavao najveće prevrare u odnosima bogova i ljudi. bio izvanredan događaj do kojeg dolazi jednom u nekoliko tisućljeća. Najisraknuriji navodi o zodijaku su oni o dobu Ovna (i njegovom bogu!) u vrijeme Izlaska. pojačava dojam da je čirava priča neizraelskog podrijetla i daje svejedno uključena u Bibliju. budući da ga je i sam Jakov upotrijebio kada je legao na svoju smrtnu postelju i okupio oko sebe svoju djecu da čuju proročansrva o svojoj budućnosri (Postanak.

čak i ponude međusobnih ženidbi. ili da ga je egipatski kralj propustio upitati o njegovu zdravlju. Bileamu i Akhenatenovom Egiptu. česte razmjene izaslanika. kasitski su kraljevi počeli na različite načine nagovještavati vlastite fundamentalne vjerske promjene.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU povezanim pretkazanjima koje nalazimo u pričama o Izlasku. i sam Babilon počeo je pokazivati znakove takvih masovnih očekivanja. dakako. Akhenatenove prijestolnice — lokaciji koja je danas poznata kao egipatski grad Teli el-Amarna — pronađene su slavne "pločice iz el-Amame". U Babilonu je tada vladala Kasitska dinastija o kojoj smo pisali u ra­ nijim poglavljima. iza sebe su ostavili znakovite crteže i — međunaro­ dnu korespondenciju s pismima na glinenim pločicama. S obzirom na to da je tradicija promatranja nebesa u Mezopotamiji bila mnogo starija i naprednija nego u Egiptu moguće je. jer sve što imamo su pisma babilonskog kralja upućena Akhenatenu u kojima se on žali da je količina zlata koja mu je poslana bila premala. Godine 1260. glavni dio bila su originalna pisma primljena od stranih kraljeva. jer njega su na prijestolju tijekom sljedećeg stoljeća slijedili kasitski kraljevi koji su nosili teoforična imena koja su iskazivala štovanje ne samo prema Enlil u nego i prema Adadu — što je iznaneđujuća gesta koja daje naslutiti želju za božanskim pomirenjem. Dok su neke pločice bile prijepisi kraljevskih pisama poslanih s egipatskog dvora. kao što je ranije rečeno. I ako se Babilon zapitao: "Čemu svo to komeŠanje oko 'boga Ra kao zvijezde koja se vraća?'". Od njihove vladavine u samom Babilonu nije ostalo mnogo i. Od tristo i osamdeset glinenih pločica sve osim tri bile su ispisane na akadskom jeziku koji je bio tadašnji jezik među­ narodne diplomacije. Na ruševinama Akhet-Atena. da su njegovi poslanici opljačkani na putu u Egipat. Pa ipak. Pronađeno spremište bio je Akhenatenov kraljevski diplomatski arhiv i pločice su najvećim dijelom bile korespondencija koju je primao od kra­ ljeva Babilona! Je li Akhenaten tu razmjenu pisama sa svojim pandanima u Babilo­ nu koristio da ih obavijesti o svojoj novoj religiji štovanja Atena? Mi to doista ne znamo. u trinaestom stoljeću pr. Da se očekivalo nešto neobično vidljivo je i iz tekstova na komemorativnim spomenicima zvanim kudurru — "zaobljeno kamenje" — koji su postavljani kao kameni međaši. — o Nibiruu koji dolazi. e. da su SLIKA 7 2 184 185 . medu kojima je najistaknutiji bio Simbol križa. kao i obraćanje babilonskog kralja egipatskom s "brate moj" nužno navode na zaključak da je hijerarhija u Babilonu bila dobro upoznata s religijskim zbivanjima u Egiptu. n. morao je shvatiti da se radi o "Marduku kao planetu koji se vraća" babilonski kraljevski astronomi došli do zaključaka u vezi s Nibiruovim po­ vratkom bez egipatske pomoći te da su čak bili ispred Egipćana. kasitski se kraljevi nisu isticali u vođenju kraljevskih zapisa. Bilo kako bilo. Ipak. na prijestolje u Babilonu uspeo se novi kralj i uzeo ime Kadašman-Enlil — teoforično ime koje začudo iskazuje štovanje Enlila. To nije bila efemerna gesta.

e. koji dugo nije bio vidljiv. n. Takav način prikazivanja Nibirua. simbolom blještavog križa postajao je sve rašireniji i uskoro su kasitski kraljevi iz Babi­ lona raj simbol pojednostavili samo na znak križa te na svojim kraljevskim pečatima njime zamijenili simbol krilatog diska (slika 74). Kao šro pokazuje drugi prikaz. koji izgleda kao kršćanski "malteški križ" mnogo kasnije. koje je prikazano zasebno. U odsutnosti kasitskih vjerskih ili književnih tekstova. u istraživa­ njima drevnih rezbarija u kamenu poznat je kao "kasitski križ". kao blješravi pla­ net koji će uskoro postati "Planet križanja". re je bio po­ svećen simbolima nebeskih bogova. nego na nov način — kao planet blještavog križa — što odgovara onome kako su ga u "Davnim danima" opisali Sumerani. uz polumjesec i simbol Marsa u obliku šesterokrake zvijezde (slika 75). Na drugom crtežu (slika 73) Nibiru je prikazan u drušrvu Zemlje (sedmog planera) i Mjeseca (simbol sjekača pupčane vr­ pce za Ninmah). iznad njih su bili znakovi za Sunce.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Kudurru je na sebi imao ispisan tekst s uvjetima graničnog sporazuma (ili dodjele zemlje) i zakletvama danim da se sporazum održi. SLIKA 73 Tu je značajno da Nibiru više nije bio prikazivan simbolom Krilarog diska. stvar je prerpostavke kakva mesijanska oče­ kivanja su mogla prariti takve promjene u prikazima. Taj simbol kri­ ža. Nibiruov simbol križ se iz Babilonije proširio na pečate u obližnjim zemljama. simbol križa odnosio se na planet koji očigledno nije bio Sunce. SLIKA 75 S početkom prvog risućljeća pr. Na crtežima su se često nalazili božan­ ski zodijački simboli —svih dvanaest (slika 72). Kakva god bila. Mjesec i Nibiru. intenSLIKA 74 186 187 .

kao što pobožni katolici danas nose križ. (slika 77). Ep o stvaranju. Taj znak bio je korišten i prije — upotre­ bljavali su ga Sumerani i Akađani. prilikom SLIKA 76 Prihvaćanje znaka križa za simbol Nibirua u Babilonu. s donje strane ekliptike. Ti su napadi usporili. Invazor se morao vratiti na to mjesto na nebesima. To je bila izuzetno značajna gesta kako u vjerskom tako i u astronomskom smislu. Jupiter i Mars. orbitu za orbitom. asirski su ga kraljevi nosili. oponaša orbitu Nibirua: nje­ gova nagnuta orbita dovodi ga. U sldadu s tim se njegov simbol . Elama — na Babilon i njihovo opiranje Mardukovoj hegemoniji. ali tada je uvijek označavao njegov Povratak u vidljivost. dok se približava Suncu. a kada to čini. Kako jeTiamat kružio oko Sunca na ravnini zvanoj eldiptika (kao što to čine i drugi članovi planetarne obitelji našeg Sunca). ali ne i spriječili konačno prihvaćanje znaka križa u samoj Asiriji.u susvakog prolaska njegova se orbita križa s ravninom ekliptike. blizu Urana. Jednostavan način da se to ilustrira je prikazati orbitu poznatog Halleyjevog kometa (slika 78) koja. jasno navodi da je nakon nebeske bitke s Tiamatom Napadač prošao veliku orbitu oko Sunca i vratio se na poprište bitke. Da je to također bila rasprostranjena pojava sugerira činjenica da su i u Egiptu pronađeni prikazi s kraljem-bogom koji poput svojih asirskih pandana na prsima nosi znak križa. na svojim prsima. vrlo istaknuto.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU zivirala su silinu napada enlilitskih država — Asirije. Zatim pravi luk iznad ekliptike te zaokreće oko Sunca. u vrlo smanjenom mjerilu. merskim kamenorezima koristio za označavanje Nibirua. SLIKA 77 Enuma Eliš. Asiriji i drugdje nije bilo iznenađujuća novina.križ . blizu srca (slika 76). "Nibiru — neka 'Križanje bude njegovo ime!"stoji u Epu o stvaranju. zatim se spušta i siječe 188 189 . Kao što otkrivaju kraljevski spomenici. s juga. "pozdravljajući" Saturn.

planet Anunnakija postaje Planet križa: Kada viknu Planet NIBIRU: Raskrižje nebesa i Zemlje zauzet će. Planet se vratio. navodi se u Enumi Elisu.. Drugi tekstovi opisali su kako se u trenu­ tku potopa Nibiru pojavio kao blješrava zvijezda te je i slikovno prikazan u skladu s tim opisom (slika 79): SLIKA 78 SLIKA 79 Ta točka na nebesima i u vremenu je Križanje — tada.600 godina. Slikovni prikazi (na cilindričnim pecarima) s temom početka poljo­ privrede imali su znak križa koji je predstavljao vidljivi Nibiru na zemalj­ Sumerski tekstovi koji obraduju prijelomne događaje u sagi čovječan­ stva pružaju nam specifične naznake u pogledu periodičnih pojavljivanja 190 "poplava!" To je bog Nibiru. Neka "Križanje" bude njegovo ime! skom nebu (slika 8 0 ) . U takvim je trenucima planet bio nazivan Nibiru te je na kamenorezima — čak i u ranim sumerskim vremenima — prikazivan kao križ..POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU ekliptiku blizu mjesta Nibiruove nebeske bitke s Tiamatom — na mjestu Klizanja (označeno s "X") — i nestaje. Povijesni zapisi o rome počinju s Poropom. n. i uvijek u ključnim trenucima u povijesti Zemlje i Čovječanstva. Planet NIBIRU: Središnje mjesto on Planet NIBIRU: Sto se neumorno s Tiamatom križa. JUPITER MARS planeta Anunnakija — otprilike svakih 3... 191 . ponovno pojavio.900 godina pr. Nekoliko zapisa koji se bave poropom povezali su tu katastrofu s pojavom nebeskog boga. n. Svakog dana unutar Lava on je u plamenu.. Gospodin čija je sjajna kruna stravom prožeta... u dobu Lava (oko 10. i ponovno posrao "Nibiru" kada je čovječanstvu podareno rararsrvo i stočarstvo. stoji u jednome. Nibirua. sredinom osmog risućljeća pr. da bi se opet vratio kada mu to pro­ piše njegova orbitalna sudbina.). drži. e. "Zviježđe Lava odmjerilo je vodeni bezdan". e.

Na nekoliko je prikaza. došli na Zemlju u državnički posjet. POVRATAK. Međutim. za označavanje Nibiruovog dolaska kada je Zemlja bila u dobu Bika. kada se smračilo. odjeknuo je povik: "Pojavi se lik Stvoritelja!" i svi prisutni počeli su pjevati hvalospjeve u čast "planeta Gospodina Anua". E. upotrijebljen znak križa (prikaz na cilindričnom pečatu. i kao što je nacrtano na slici 82). ponovno prikazivanje znaka križa označavalo je ponovnu pojavu. SLIKA 82 Promjena iz simbola krilatog diska u znak križa stoga nije bila novina: SLIKA 8 Nibiruova pojava na početku doba Bika značila je da je u trenutku helijakalnog izlaska — kada sviće zora. pr. promatralo nebo. slika 8 1 . brzo krstareći nebesima dok je obilazio oko Sunca. Tamo se prelazak vidio na pozadini koju je tvorilo zviježđe Lava. brzo ponovno spustio i na mjestu "Križanja" prešao na drugu stranu planetarne ravnine ("ekliptike"). planet je još jedanput bio vidljiv kada su Anu i Antu oko 4000 g. ali samo onda kada je na svojoj velikoj orbiti prošao kroz ekliptiku i postao Nibiru. u dobu Bika. e. a njegov se prelazak vidio ispred pozadine zviježđa Lava.. P R O L J E T N I EKVINOCIJ SLIKA 80 Naposljetku. i za Sumerane najnezaboravnije. n. to je bio povratak na način na koji je nebeski Gospodin prikazivan u rani­ jim vremenima.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Nibiru se. U njihovu je čast utemeljen grad koji je kasnije tisućljećima bio poznat kao Uruk. ali je obzor još uvijek dovoljno taman da se vide zvijezde — zviježđe u pozadini bilo zviježđe Bika. na cilindričnim pečatima i na astronomskim pločicama. Kada se pojavio Nibiru. Izgrađen je zigurat i s njegovih se terasa. 192 193 . Kao i u prošlosti. ponovni dolazak u vidno polje. 3760 PR. N.

DAN GOSPODINOV P očetkom posljednjeg tisućljeća prije nove ere. Četiri stotine poslije drugog počeo je četvrte godine i osamdesete godine Izraelovih svoga iz zemlje egipatske. u našim srcima i na naslovnicama novi­ na. a zauzvrat se zavjetovao "pred Bogom Svevišnjim. "koji je bio svećenik Boga Svevišnjega". kada je Abrahamova vjera sta­ Jedanaesto poglavlje vljena na kušnju. stvoriteljem neba i zemlje". odlučujući korak čije posljedice još uvijek osjećamo. Bog sldopio s njime savez. To je bio krucijalan. Tamo je također. Davidova ostavština (nakon četrdeset godina vladavine) uključivala je bitno uvećano kraljevstvo koje je na sjeveru sezalo sve do Damaska (i uklju­ čivalo Mjesto slijetanja!). te njegovi proroci čija su se proročanstva obistinila. Salomon Jeruzalemu zauvijek povezao sveto mjesto na kojem je izgrađen s tijekom povijesnih zbivanja i mesijanskim očekivanjima čovječanstva. dok se grandioznost prijestolnica drugih naroda pretvorila u prašinu i razmrvljene ruševine. U usporedbi s moćnim imperijalnim silama tog vremena — Babilonijom. Zato kraljevanja graditi dom Jahvin. mnoge sjajne psalme i temelje za Jahvin hram. što on doista jest: njegova je svrha bila sačuvati "Vezu nebesa i Zemlje" koju je jednom činio DUR. Biblija navodi da je hram u Jeruzalemu bio jedinstven. kralj Ir-Shalema (Jeruzalema).DAN GOSPODINOV Povezanost Židova s Jeruzalemom i posebno s planinom Morijom vuče korijene još iz vremena Abrahama. pozdravio ga je Melkizedek. nad Izraelom. U odnosu na velebnost njihovih gradova — Babilona. Pa ipak. tisućlje­ će kasnije Jeruzalem je živi grad. Sto se promijenilo na stvari? Hram posvećen Jahvi što je izgrađen u Jeruzalemu. Vrijeme i mjesto nisu bili slučajnost: skorašnji Povratak diktirao je pretvaranje bivšeg Kotrolnog centra misije u hram. U stvaranju ovog kralja i njegovog mjesta u povijesti ključnu su ulogu odigrala smatramo da njihova proročanstva još uvijek nose ključ za budućnost. Egiptom — hebrejsko je kraljevstvo bilo patuljak. svetim bazenima i riječnim lukama — Jeruzalem je bio mali grad s na brzinu izgrađenim zidinama i nepouzdanom opskrbom vodom. A priča o tome kako je on postao kralj Izraela je priča koja otkriva božanski plan: priprema za budućnost uskrsavanjem prošlosti. procesijskim putovima. mora se naglasiti da je to bilo vrijeme kada su Babilon i Asirija prihvatili znak križa za navjestitelja Povratka. veličanstvenim palačama.AN. nadalje. Kada je on ispunio svoj zadatak za­ štite zračne luke za trajanja Rata kraljeva... ziguratima. Salomonovim ocem. pojava znaka križa bila je vjesnik Povratka. 195 . prošlo je cijelo tisućlje­ će dok nisu nastupili pravo vrijeme i prave okolnosti da se izgradi hram. bogato ukrašenim vratima. Ninive. Asirijom. hramovima.K1 u sumerskom Nippuru. U to je vrijeme također hram posvećen Jahvi u izlaska sinova mjeseca. Tako biblijski tekst u prvoj Knjizi o kraljevima (6: 1) govori o zname­ nitom početku Salomonove gradnje Jahvinog hrama u Jeruzalemu i daje nam točan datum tog događaja. visećim vrtovima. Tamo je Abraham blagoslovljen. Tebe — s njihovim svetim četvrtima. Dramatična priča o jeruzalemskom hramu ne počinje s kraljem Salomonom nego s kraljem Davidom. Pa ipak.

Davidovim odabirom da bude kralj u Hebronu njego­ vo je kraljevstvo bilo direktan nasljednik kraljeva povezanih sAnunnakijima iz sumerske predaje. Jahvinog hrama. sin Jefoneov. David je svoju vladavinu započeo u Hebronu. kako bi ispunio prosror između dvije planine. koji se brinuo za srado svog oca. međudm. preko proroka Natana. te je Kaleb. Počevši s odlomcima u Knjizi brojeva. Bog je naložio da "odvede mladog Davida. osvojio grad i poldao ih u Jošuino ime. Prijašnji naziv Hebrona.GAL. od koje ga dijeli mala dolina (slika 83). da bude pastir Izraelov dvostruko je simboličan." Samuelu. Biblija izvještava da je Hebron bio središte potomaka "Anakovaca. zatražio je nagradu za svoju vjernost: jamstvo. malo južnije od planine Morije (na kojoj su Anunnakiji izgradili platformu). južno od Jeruzalema. koji se kao Nefili broje" i tako ih povezuje s Nefilima iz šeste glave Postanka koji su se ženili s ljudskim kćerima. a zatim je svoju prijestolnicu pre­ selio u Jeruzalem. Te noći. budući da nas vraća u zlatno doba Sumera. "urvrđeni grad Arbe. koji su u Bibliji navedeni kao "prorok Natan. Božja riječ. međutim nastojali su zaraditi cijenjeni naslov EN. Sjedište njegova kraljevsrva— "grad Davidov" — izgrađen je na planini Sion. sina Jišajevog. glasila je da. kako se u Bibliji više puta ističe. SLIKA 83 Ojađen prorokovom porukom David je otišao i "sjeo pred Jahvu" ispred Zavjernog kovčega (koji je i dalje bio smješten u šatoru). primio je Božji znamen: dan mu je Tavnit — maketa budućeg hrama! Tu priču lako bismo mogli smarrati neistinitom da nije činjenice da je ono što se te noći dogodilo kralju Davidu i njegovom projektu hrama bilo identično "priči iz Zone sumraka" sumerskog kralja Gudeje. od čuvanja ovaca da bude pastir Izraelov" i Samuel je "uzeo rog pun ulja i pomazao ga da vlada Izraelom. kao što ćemo vidjeti. svećeniku zaduženom za čuvanje Zavjetnog kovčega. bilo je Kiryat Arba. dok je sjedio ispred Zavjernog kovčega kraj kojega je Mojsije bio razgovarao s Bogom.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV tri božanska poslanika. U Hebronu je vladao sedam godina. na platformi. Prihvaća­ jući Božju odluku." A rko je bio Arba? "Arba bijaše velik čovjek među Anakovcima" — dva biblijska izraza koji su hebrejski prijevodi od sumerskih LU. "Pravedni pastir". a kao prvi korak prema izgradnji. šro je također bio odabir ispunjen povijesnim simbolizmom. Izgradio je Miloh. vidjelac Samuel i vidjelac Gad. "Veliki ljudi". To je. sve što mu je bilo dopušteno da izgradi na planini Moriji bio je žrtvenik.GAL i ANUNNAKI. a zatim i u Jošui. U Hebronu su u vrijeme Izlaska i dalje živjela trojica Arbinih sinova. "ispunjenje. bio tek početak Davidove i Hramove povezanosti s prošlošću Sumera." Odabir mladog Davida. kojem 196 197 . budući je prolijevao krv u brojnim ratovima. hram neće izgraditi on nego njegov sin Salomon.S. znak da će doista Kuća Davidova biti ta koja će izgraditi hram i bid zauvijek bla­ goslovljena. Sucima i Lje­ topisima. Njegovi kraljevi nazivali su se LU.

njezin hebrejski naziv. pre v. he­ brejska riječ za "plan" je Tokhnit. Hebrejski izraz Tavnit se. a u recentnijim prijevodima kao "plan". što sugerira da je Davidu dana neka vrsta arhitektonskog nacrta. kao i arhitektonska rješenja korištena pri njegovoj gradnji. dvadeset lakata široka. Tavnit je. Kao i kod sumerskih zigurata.. U današnje vrijeme prekriven je i okružen Kupolom na stijeni (slika 84). pattern. (1 Ljetopisi.maketa. radionica te čak makete velikih zigurata. glava 28). dana pločica s arhitektonskim nacrtom i kalup za opeke za izgradnju hrama u čast boga Ninurte u Lagašu. koji su tradicionalno bili građeni na način da izražavaju seksagezimalnu koncepciju "baze šezdeset". dvadeset (šezdeset dijeljeno sa tri) lakata široka i sto dvadeset (šezdeset množeno sa dva) lakata visoka. kada je dovršen. jeruzalemski je Hram. uključujući plemenske poglavare i vojne zapovjednike." Bilo je toga još. "Veliko boravište") i Svetinje nad svetinjama za Zavje­ tni kovčeg. također u viziji-snu. (O svetoj stijeni te njezinoj zagonetnoj špilji i tajnim podzemnim prolazima čitatelji mogu pronaći više u The Earth Chronicles Expeditions. No.). taman dovoljno da primi Zavjetni kovčeg te dva zlatna kerubina na njemu ("s krilima koja im se dodirivahu"). Os hrama išla je smjerom istok-zapad. (Među arheološkim nalazima s drevnih lokaliteta diljem Bliskog istoka doista se mogu naći makete bojnih kola. brodova. bio istinski veličan- 198 199 . svećenike i poglava­ re od redova koji su služili kralja. te im ispričao o obećanju koje mu je dao Jahve i naočigled okupljenih predao svom sinu Salomonu "Tavnit hrama i svih njegovih dijelova i ćelija. op. što potječe od sumerskog E. čime je "vje­ čni hram" bio poravnat s ekvinocijem. znači "kamen temeljac" i pre­ ma židovskim legendama od njega će se nanovo stvoriti svijet. Pisani mate­ rijali i arheološka istraživanja pokazuju da je Kovčeg bio postavljen točno na izvanrednu stijenu na kojoj je Abraham bio spreman žrtvovati svog sina Izaka. Tavnit koji je primio po Duhu.GAL. podići". Sagrađen je po sumerskom modelu gradnje hramova te se sastojao od tri dijela: prednjeg dijela (Ulam na he­ brejskom).) SLIKA 84 Iako u usporedbi s neboderskim ziguratima njegove mjere nisu bile monumentalne.) Biblijske Knjige o Kraljevima i Knjige Ljetopisa navode precizne mjere i konstrukcijske pojedinosti Hrama.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV je više od tisuću godina prije toga. izvedeno od ko­ rijenskog glagola u značenju "konstruirati. velike središnje dvorane (Hekhal na hebrejskom. Even Shatiyah. pa je ono što je dano Davidu i što je on dao svom sinu Salomonu bio "izgrađeni model". Svetinja nad svetinjama bila je dvadeset lakata dugačka. jer David je Salomonu predao i "sve što mi Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio djelo za koje on pribavi tavnit": Dakle. Ta najunutarnjija sekcija zvala se Dvir ("Govornik") budući da se putem Zavjetnog kovčega Bog bio obratio Moj siju. Salomonov hram također je u svojoj konstrukciji usvojio broj šezdeset: glavni dio (dvorana) bio je dug šezdeset lakata (otprilike trideset metara). s druge strane. Pred kraj života kralj David pozvao je u Jeruzalem sve izraelske vođe.. upute za upotrebu koje je napisao Bog. izgraditi. današnjim rječnikom . u engleskoj Bibliji kralja Jamesa prevodi kao "uzorak" (engl.

svaki. sugerirao sam da su 4000. u njemu boravili Anu i Antu. mjesto u kojem je bog živio.. to je svakako točno kada imamo malo odgovarajućih riječi. hram u Jeruzalemu. A građevina je iznutra bila obložena zlatom. dakle. podovi i srropovi. Što je.. tamo gdje su takvi prikazi božanskog bili 201 200 . Drugi je Puma-Punku na obali jezera Titikaka u Boliviji. dakle. prijestolni­ ci Inka u Peruu. S nebesa uslišar ću molitve mog naroda i oprostiti mu grijehe. Biblija ne daje nikakvo objašnjenje: ni neku zabranu korištenja bilo čega izrađenog od željeza niti kakav propis u sldadu s kojim bi sve unutar Hrama moralo biti obloženo zlatom. izabrao i po­ svetio ovaj dom da moj Shem bude ramo zauvijek" (II Ljetopisi. e. "oblak ispuni dom Jahvin i svećenici ne mogaše od oblaka stajati i nastaviti službe. spavao i kupao se. a da se zlato koristilo jer je najbolji vodič elekrrične struje. Opisujući te lokalitete (i to kako su ih Španjolci opljačkali) u svojoj knjizi Izgubljena kraljevstva. mjesto kontakta s božanskim. ovaj hram nije bio mjesto boravka bo­ žanstva. Za njegovo podizanje na platformu nije korišteno željezo ni željezna oruđa (kao ni pri njegovoj izgradnji: sve alatke bile su od bakra ili bronce). izgrađen na kamenoj platformi. Možemo samo nagađati da se željezo izbjegavalo zbog njegovih magnetskih svojstava. bila svrha rog Doma Jahvinog? Kada je sve bilo spremno svećenici su uz mnogo pompe i ceremonije donijeli Zavjerni kov­ čeg i postavili ga u Svetinju nad svetinjama. a "u kovčegu nije bilo ništa osim dviju ploča koje su dane Moj siju na Sinaju. " Iako nebesa tebe ne mogu obuhvatiti. s nebesa. Kaže se da slika govori tisuću riječi." Tada je Salomon izgovorio molitvu zahvalnicu: "Gospođe koji odluči prebivati Izgradih ti uzvišen dom da u u oblaku: njemu zauvijek prebivaš. Čim je Kovčeg spušten. Otprilike u vrijeme kada je jeruzalemski hram dovršen i posvećen Onome koji boravi u oblacima. Sada sam. Jedini pre­ dmet u njemu bio je sveti Zavjetni kovčeg. čak su i zakovice kojima su zlatne ploče bile pričvršćene bili od zlata. tolike da je Salomon naručio posebne brodove koji su zlato dopremili iz Ofira (za koji se vjeruje da je u jugoistočnoj Africi). Hram se zvao Korikanča ("Zlatna ograda"). Usliši s mjesta gdje prebivaš." Za razliku od mezoporamskih hramova zigurata. n. sa Zavjetnim kovčegom postavljenim na tu stijenu. jeo. no mnogo relevantnih slika.. To je bila Kuća štovanja. veliki bog Južne Amerike. na tom golemom pothvatu sedam su godina morali raditi deseci tisuća radnika. kao na primjer u uvodnim recima šeste glave Postanka — najčešće se prevodi kao "ime". U skladu s tim. a zastori koji su Svetinju nad svetinjama odvajali od velike dvorane navučeni. "Potom se Jahve ukaza Salomonu noću i reče mu: 'Uslišao sam tvoju molitvu i izabrao ro mjesro da mi bude dom šrovanja. to je bio hram za božansku prisutnost Onoga koji boravi u oblacima. idola ili kumira. bili izrezani od po jednog golemog kamenog bloka. Četiri građevine bile su iznutra u cijelosti obložene zlatnim pločama koje su bile pribijene zlatnim čavlima. u kojem je bio obožavan Virakoča.. a Sumerani MU — "lereći srroj" — bogova. trebao je služiti kao zemaljska veza s nebeskim božanstvom — kako za ko­ munikaciju tako i za slijetanje njegovog letećeg stroja! U cijelom Hramu nije bilo nijednog kipa. Riječ Shem — ovdje i ranije. pr. u blizini glasovitih ruševina Tiwanakua.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV stven. glave 6-7). naše prošnje. Količine upotrijebljenog zlata (samo "za Svetinju nad svetinjama šest stotina talenata suhog zlata. od Enlilovog u Nippuru do Mardukovog u Babilonu. Tamošnje ruševine sastoje se od ostataka četiri kamene zgrade (nalik komorama) čiji su zidovi. Još u svojoj prvoj knjizi Dvanaesti planet sugerirao sam da se raj izraz izvorno i u relevantnom kon­ tekstu odnosi na ono što su Egipćani zvali "nebeski brod". Jedan je veliki hram u Cuzcu. g. bio je različit od bilo kojeg drugog tadašnjeg hrama u tom dijelu svijeta. jer je njezina Svetinja nad sveti­ njama bila potpuno optočena zlatom.. za zakovice pedeset zlatnih šekela") bile su enormne. Prema Bibliji.. Znakovito je da se jedina dva druga primjera hramova iznutra obloženih zlatom nalaze na drugoj strani svijera.

n. to je moralo biti božanstvo koje dolazi s Nibiruom. koji se trebaju uskoro vratiti i ponovno pojaviti. poduzeti su veliki napori da se nastave stari obredi Akitu u sklopu kojih se javno čita­ la revidirana Enuma Eliš — koja je Marduku pripisivala stvaranje Zemlje. samostalno (slika 86a) ili u društvu Zemlje (sedam točaka) i Mjeseca (polumjesec) (slika 8 6 b ) . sveobuhvatnih promjena i opsežnijih pri­ prema koje je zahtijevao očekivani Povratak. sasvim očito. odnosno bogove. jasno su prikazivali božanstvo unutar simbola krilatog diska. Kod jednog su mesijanska očekivanja bila usredotočena na boga. U Babilonu su očekivanja bila uglavnom vjerska — Mardukov mesi­ janski preporod preko njegova sina Nabua. Oko 9 6 0 . očekivanja i pri­ preme u Babilonu nisu bili isti kao u Asiriji. e. ili bogove. boga Ašura. Tada je jasno da su ti prikazi implicirali očekiva­ nja ne samo skorog dolaska planeta nego i njegovih božanskih stanovni­ ka. Međutim. kod drugoga su se očekivanja odnosila na boga. Budući da je Krilati disk predstavljao Nibiru. SLIKA 86a preoblikovanje nebesa (Sunčevog sustava) i oblikovanje čovjeka. koji su već bili tamo. SLIKA 86b Otprilike stoljeće kasnije u asirskim prikazima pojavila se nova inačica Boga u oblaku. pr.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV uobičajeni i dozvoljeni — prije svega u Asiriji — u svetim rezbarijama u kamenu došlo je do zamjetne promjene. vjerojatno na čelu sa samim Anuom. često kako drži luk — što je prikaz koji podsjeća na jednu od biblijskih priča o luku u oblaku koji se pojavio kao božji znamen u vremenu nakon Potopa. Promjene u rezbarijama i simbolima koje su počele sa znakom križa bile su izraz dubljih očekivanja. g. Kao "Onoga koji boravi u oblaci­ ma" prikazivali su. Dolazak 202 203 . pokazujući njegovo puno lice ili samo njegovu ruku. Klasificirani kao "božanstvo u krilatom disku".

Promjene u Asiriji bile su više geopolitičke. starim anunnakijskim Mjestom slijetanja. n. kralj Ašurnasirpal II — koji je na prsima nosio simbol križa (vidi sliku 76) — hvalio se zauzimanjem feničkih obalnih gradova Tira. n. g. no s pose­ bnim naglaskom na obalne gradove i gorje La-ba-an (Libanon). njihova glavna preokupacija bilo je osvajanje. imena povezana s Nabuom. pr. povjesničari to vrijeme — oko 9 6 0 . III i tako dalje). razaranja i pripajanja u inozemsrvu posravili su njegovi sin i unuk. pr. pr. s njegovim važnim rrgovačkim i vjerskim središrem — Haranom. na njima su prikazani kralj i visoki svećenik u prarnji krilatih kerubina — anunnakijskih "asrronaura" i prethodni proslavljeni kraljevi (otuda numeracije I. Sudeći po tim ljetopisima. Sidona i Gebala (Biblosa) re uspinjanjem na Cedrovu planinu s njezinim svetim mjestom. i 730. — smatraju početkom neoasirskog carskog razdoblja. Obrazac povećavanja moći i ugleda kod kuće re osvajanja.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Nabua iz njegovog svetišta u Borsippi (malo južnije od Babilona) da odigra krucijalnu ulogu u obredima bio je ključni dio preporoda. sljedeći kraljevi proširili su asirsko područje u svim smjerovima. babilonski kraljevi koji nisu vladali između 900. Osim zapisa na spomenicima i zidovima palača. II. e. glavni izvor informacija o tadašnjoj Asiriji ljetopisi su asirskih kraljeva u kojima su oni godinu za godinom zapisivah što su činili. — dok raspoređeni oko Drvera života dočekuju boga u Krilatom disku (slike 87 a. pr. g. U skladu s tim. Božanski dolazak očito je bio očekivan! SLIKA 87b Povjesničari početak tog neoasirskog razdoblja povezuju s uspostavom nove kraljevske dinastije u Asiriji. e. (koje se može vidjeri u nekim od vodećih svjerskih muzeja). 204 205 . Cesto noseći ista imena kao SLIKA 87a Da je to bila svrha njihovih pohoda vidljivo je ne samo iz njihovih ci­ ljeva nego i iz velikih kamenih reljefa na zidovima asirskih palača iz devetog i osmog stoljeća pr. nego i onime šro su smatrali ključnim za Povrarak: Mjestima povezanim sa svemirom. koji su ga slijedili kao kraljevi Asirije. n. nastavili su nositi imena povezana s Mardukom i. e. kada je prijestolje u Ninivi zauzeo Tiglar Pileser II.b). e. Kao i na nekim cilindričnim pečatima. g. mnogi među njima. S besprimjernom žestinom asirski su kraljevi kretali na jedan vojni pohod za drugim. n. ne samo da bi zavladali starim Sumerom i Akadom. e. n. Oko 8 6 0 . g. Zanimljivo je da je njihova prva mera bilo područje oko rijeke Khabur. Njihovi nasljednici nasravili su rim putem.

Šalmaneser bio kažnjen te ga je na prijestolju naglo zamijenio još jedan sin Tiglat Pilesera također je neriješen misterij. Nakon zauzimanja mjesta povezanog sa svemirom u Libanonu — no prije pokretanja vojnih pohoda na Jeruzalem — Asirci su poduzeli be­ sprimjeran korak za pomirenje s Mardukom. n. njegovi suprotstavljeni nasljednici podijelili su njegovo kraljevstvo na "Judeju" (s Je­ ruzalemom kao prijestolnicom) na jugu i "Izrael" i njegovih deset plemena na sjeveru. uključujući pogrde na račun Jahve. Tiglat Pileser III ušao je u Babilon. umarširao u područja starog Sumera i Akada te se nakon zauzimanja Nippura vratio da uđe u Babilon. pregled asirskih zapisa sugerira da je ono što su učinili u Izraelu i Judeji bilo sinkronizirano s onime što su poduzeli glede Babilona i Marduka. u vrijeme jeruzalemskog kralja Ezekije. 206 207 . e. Danu Gospodinovom... Godine 710. i po tom istom nazivu bilo je poznato biblijskim prorocima. I Biblija i asirski ljetopisi zabilježili su kasniju invaziju Tiglat Pilesera III (744. Na njegovom najpoznatijem ispisanom spomeniku. njiho­ vo boravište ostalo je trajni misterij.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Njegov sin i nasljednik Šalmaneser III zabilježio je da je tamo podignuta komemorativna stela koja to mjesto naziva Bit Adini. Prorok Ezekijel podvrgnuo je kralja Tira oštroj kritici zato što se smatrao bogom zbog toga što je bio na tom svetom mjestu i "kretao se po­ sred ognjena kamenja". pr. Asirci su svoju pozornost zatim usmjerili na drugo mjesto povezano sa svemirom. Jeruzalema. g. ožalošćen je razderao svoju odjeću i u Hramu se molio "Jahvi.) na Izrael.-727. n. Šalmaneser III je zabilježio kako mu izraelski kralj Jehu odaje počast te ga. e. n. prognao sve Izraelce i zamijenio ih strancima: deset plemena je nestalo. n. međutim ponovno su odgodili konačni na­ pad. poput svog oca tijekom novogodišnjih obreda "pri­ mio je Marduka za ruke". Bi­ blija daje podrobnu priču o tome kako je moćna asirska vojska opsjedala Jeruzalem i kako je bila čudesno uništena Jahvinom voljom. Nakon Salomonove smrti. n. Šokirani kralj Ezekija. Zatim je. pr. pr. a prorok Amos naveo ga je kada je govorio o skorom 722. obilato je zabilježen kako u Senheribovim ljetopisima tako i u Bibliji. e. odcjepljivanje njegovih boljih provincija i djelomični izgon njegovih voda. Krilati disk. Crnom obe­ lisku. To je bila gesta od velike vjerske i diplomatske važnosti: Mardukovi svećenici potvrdili su pomirenje pozvavši Tiglat Pilesera da sudjeluje u Mardukovom pričesnom obroku. na povratku iz Izraela. njegov sin Šalmaneser V pregazio ono što je ostalo od Izraela. (Zašto i kako je. napredujući prema jugu. Asirci su započeli psihološki rat te braniteljima gradskih zidina izvi­ kivali obeshrabrujuće riječi. prikazao kako kleči. otišao u njegovu svetu četvrt i "držao Mar­ duka za ruke". Biblija to objašnjava tako što sve pripisuje volji Jahve. dok Senherib u svojim zapisima govori samo o uspješnom zauzimanju judejskih provincijskih gradova. e. g. Asirci su sada bili nadomak konačne nagrade. e. Njezino ime doslovno znači "Rajsko boravište". Godine 729. No.) Nakon što su već osvojili Mjesto slijetanja. iskazujući podložnost (slika 88). u prizoru u kojem dominira simbol Nibirua. Nakon toga je Tiglat Pileserov sin Sargon II. pr. Nakon što su opkolili Jeruzalem i uhvatili njegove stanovnike u klo­ pku. Napad na Jeruzalem 704. SLIKA 88 Kao što se moglo očekivati. Zadatak osvajanja preostalog lokaliteta povezanog sa svemirom zapao je Sargonovog nasljednika Sanheriba. pr.

nakon neuspjeha će se vratiti kući i ramo će ga ubiri. On je bio "jedini Bog svim narodima". 19: 35-36 Kako bi se pobrinula da čitatelj shvati da se proročanstvo dokraja obi­ stinilo. Takvo poznavanje sadabijosti spajali su sa znanjem o prošlosti kako bi pre1'kazali budućnost. g. Za hebrejske proroke Jahve nije bio samo El Elyon — "Vrhovni Bog" — i nije bio samo Bog nad bogovima..). bilo kralj. pr. Njihova misija kao Nabiha— "Glasnika" — bila je pre­ nositi kraljevima i narodima Jahvine riječi. jedno­ ga dana. n. e. pr. a njegovu volju provodili su poslani­ ci — bilo anđeli. pr. El Elohim. n.) te Hošejom u Izraelu (750. religija i aktualna zbivanja spajali da bi poslužili kao temelj biblijskog proročansrva. nitko tko bi bajao. e. čitave Zemlje. sama bi Asirija zbog roga bila podvrgnuta kazni. svemira. Kao odgovor. g. koji stoluje nad kerubima. Od samog počerka. n. Medu njima su tri "glavna" — Izaija. Jeremija i Ezekijel te dvanaest "sporednih". ali da se na putu do toga srvari mogu promijeniti. a završilo s Malahijom (oko 450. geografije. gle. i vrati se u Ninivu. Izaija je pro- 208 209 . Asirija se povremeno nazivala "prurom Božjeg gnjeva" kojim su se kažnjavali drugi narodi. Iako je njegovo boravište bilo na nebesima. Čini se da su proroci ne samo u pogledu tekućih događaja nego i u pogledu budućnosti davali dvoznačnu poruku. Vratio se u Ninivu. prorok nije smio biti onaj "tko bi se bavio gatanjem. Te iste noći iziđe anđeo Jahvin Ipobi u asirskome taboru Stotinu osamdeset i pet tisuća ljudi. nadalje. Njihovo proročko razdoblje započelo je s prorokom Amosom u Judeji (oko 7 6 0 . kada se u hramu klanjao svome bogu. ali kada bi posrupila nepotrebno okrutno odnosno izvan dopuštenih granica. bili su moralni i eti­ čki kompas svojim kraljevima i narodu. Sanherib podiže tabor i ode. skrbio je za svoje djelo — Zemlju i njezine narode." Biblijski post skriptum zapanjujuće je ročan: Senheriba su doista ubili njegovi vlastiti sinovi Adramelek i Sareser 6 8 1 . KRALJEVI II. e. bili su promarrači i prerkazivači događaja na svjetskoj pozornici re su posjedovali neobično točno znanje o zbivanjima u dalekim zemljama. Proroci su smarrali da se budućnost može prerkazari zaro što je sve una­ prijed isplanirano. Bijahu ondje sve sami mrtvaci. Na njegovo se mjesto zakralji sin mu Asar-Hadon. Na primjer. o dvorskim intrigama u stranim prijestolnicama i o tome koji se bogovi gdje štuju. Ujutro kad je valjalo ustati. Kako su očekivanja Povrarka poprimala oblik. Adramelek i Sareser ubiše ga mačem i pobjegoše u zemlju araratsku. Prihvaćajući sumersku distinkciju Dok je proročansrvo — pretkazanje onoga što se tek treba dogoditi — u biti ono što očekuje prorok. proroci hebrejske Biblije bili su više do toga. Biblijski proroci imali su funkciju Čuvara vjere.). Na primjer. nego univerzalni Bog — Bog svih naroda. zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike" — prilično opsežan popis različitih proricatelja iz susjednih zemalja. rako su se geopoli­ tika.. e. biblijska priča nastavlja: "I Sanherib ode.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Bogu Izraelovom. kijinoj molirvi. medurim samo pe­ tnaest proroka ima vlastite knjige u Bibliji. prorok Izaija prenio mu je Božju poruku: asirski kralj nikad neće ući u grad. Sve što se je dogodilo bilo je po njegovoj volji. Bogu jedinom nad svim ze­ maljskim kraljevstvima" za pomoć. Kao šro je jasno izraženo u Eze- između predodređene sudbine i usuda kojeg karakrerizira slobodna volja. g. g. Po drugi pur su asirski kraljevi koji su napali Izrael ili Judeju bili mrrvi čim su se vrarili. pr. vračanjem i čarobnjašrvom. kao i zapanjujuće po­ znavanje povijesti. čaranjem. trgovačkih putova i vojnih pohoda. dok su Sinovi Izraelovi bili Njegov Izabrani narod. Biblija govori o prorocima od Mojsija na dalje. n. kao što je dano do znanja u Levitskom zakoniku. bilo narod.

e. Munje rasvijetliše krug zemaljski. n. ali i da se treba veseliti idi­ ličnom vremenu kada će vukovi živjeti zajedno s jaganjcima.. Najraniji od petnaest zapisanih proroka bio je Amos. Polazi ono s jednog kraja nebeskog. opisao je Dan 210 211 . u sve tri prijestolnice nedvojbeno se znalo da ta dva vremenska ciklusa nisu jednaka. Oblaci zatutnjiše gromom.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV rokovao da će čovječanstvo zadesiti Dan gnjeva kada će se svim narodima (uključujući Izrael) suditi.. Strijele tvoje poletješe. Govoreći u ime "Gospodina Jahve koji otkriva prorocima svoje tajne". n. uslijed kojeg je Nibiru prešao na veću orbitu.. Dan velik i vrlo strašan. koji najavljuje dobronamjerno doba. ljudi prekovati svoje mačeve u plugove. Psalmi i Knjiga o Jobu govore o nevidljivom Nebeskom Gospodi­ nu koji je "na visini nebeskoj izmjerio krug". također. Vode te ugledaše. slavi se u veličanstvenom psalmu broj 19: Nebesa slavu Božju kazuju. 17-19): Spominjem se djela Gospodinovih. a u Jeru­ zalemu su biblijski proroci. Proroci su te ranije pojave uzimali kao pokazatelj onoga što se može očekivati. te se prema njemu odnosi kao o još jednom — u ovom slučaju nebeskom — izrazu Jahve kao univerzalnog Boga. to dvoje nisu ni sinonimi niti su pretkazani kao istovremeni događaji. a Sion biti svjetionik svim narodima. "Bahati"). skori Sudnji dan. Na nebesima suncu razape šator. Približavanje Nebeskog Gospodina u trenutku Potopa smatralo se pre­ tečom onoga što će se dogoditi sljedeći put kada se vrati nebeski Gospodin. Sjećam se tvojih pradavnih čudesa. e.. mesijansko vrijeme se očekivalo u posljednjim danima. Dolazak Nibirua i nebeski sudar. bližilo kraju.. (Psalam 77: 6. te "Zemlju objesio u praznini". ugledaše te vode i ustuknuše. tek se trebao dogoditi. Njegova proro­ čanstva pokrila su tri razdoblja ili faze: pretkazao je asirske napade u bliskoj budućnosti. Biblija prepoznaje postojanje Nibirua i njegovo periodično vraćanje u blizinu Zemlje. Navije'sta zakovana narukvica djelo ruku njegovih. Sve otkako je u uvodnom poglavlju Postanka uvrstila skraćenu verziju sumerskog epa o Stvaranju. stvorio nebesa i "zakovanu narukvicu" (Asteoridski pojas). Prisjećaju se i vremena kada je nebeski Gospodin uzrokovao Potop." Proroci su tijekom otprilike tri stoljeća riječ o Jahvi pronijeli Izraelom i svim narodima. Dan Gospodinov. To proturječje zbunjivalo je generacije stručnjaka za Bibliju i teologa. i na drugom kraju dovršava kruženje svoje. on je Božji glasnik ("Nabih') počeo biti oko 760.. sunce će i mjesec pomračiti i zvijezde će ustegnuti svjetlost svoj. te završno vrijeme mira i izobilja. Jesu li riječi izgovorene u Jeruzalemu odjek rasprava u Ninivi i Babi­ lonu oko toga koji vremenski ciklus vrijedi za budućnost bogova i ljudi — Božansko vrijeme povezano s orbitom Nibirua ili zodijačko nebesko vrijeme? Kako se osmo stoljeće pr. Bože. govoreći o skorom Danu Gospodinovom u stvari govorili o povratku Nibirua. uništio ga. Prisjećaju se prve pojave tog Nebeskog boga — kada se sudario s Tiamatom (u Bibliji zvanog Tehom. bio je blizu.. Zemlja se zatrese i zadrhta. te ono k'o junak veselo teče po putu. kada će se sve kazniti. Drugi. međutim pomno razmatranje prorokovih riječi dovodi nas do zapanjuju­ ćeg otkrića: o Sudnjem danu se govorilo kao o Danu Gospodinovom. kao i Rahab ili Rabah. Očekivali su da će Dan Gospodinov (da citiram proroka Joela) biti dan kada će se "zemlja tresti. pr. negdje u budućnosti. dan Božjeg suda. g. To su bila dva različita događaja koja su se imala dogoditi u različitim vremenima: Jedan.

nevolje i tjeskobe! Dan pomrčine Dan tmina i rnagluština! više sjati svjetlošću. međutim prvensrveno za Asiriju zbog onog što je učinila. Pojavit će se. Sjaj mu je k'o svjetlost. Daljnjim istraživanjem proročansrava kronološkim redoslijedom orkrivamo da su u sedmom stoljeću prije nove ere proročke objave dobile hitniji ron i da su bile eksplicitnije: Dan Gospodinov bir će Sudnji dan za sve narode. Bližnje i žurno dolazi! onaj dan! i pustošenja! i naoblake! SEFANIJA I: 14-15 Neposredno prije 600. UKLJUČUJUĆI Izrael. prorok Habakuk molio se "Bogu koji dolazi u godinama koje su blizu" i koji će unatoč svog gnjeva pokaza­ ti milost.. Kada Gospodin nad vojskama bude na križanju u dan kada se izlije gnjev njegov. usporedio je predstojeći Dan s događajima Potopa. a ne svjetlo. To su iste riječi koje su upotrijebljene u epu Veličanstvo zemlja mu je puna slave. kada se "dan pretvorio u mrklu noć.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Gospodinov kao dan kada će "Sunce zaci u podne.13): Jer nebeske zvijezde a neće pomrčat će sunce ni zvijezda njihova Eniima Eliš kada se opisuje kako je napadač koji se sukobio s Tiamatom dobio ime NIBIRU: "Križanje će biti njegovo ime!" Poslije Izaije i prorok Hošea predvidio je Dan Gospodinov kao vrije­ me kada će nebesa i Zemlja "odgovoriti" jedno na drugo — dan nebeskih pojava koje će se odražavati na Zemlji... i Dan je blizu. Nebesa će se potresti." On je. g. planetarni Bog — "bude na križanju". rekao je Prorok. njegovo zastire nebesa. ishodeći i mjesec neće više svijetliti. e. n. osim roga. Pola stoljeća kasnije prorok Izaija povezao je proročanstva o "Danu Gospodnjem" s konkrernim geografskim lokaliretom. ono što će se uskoro dogoditi usporedio s Potopom. prisjećajući se vremena kada je "Gospodin došao kao oluja od bijesnih valova". strašan od bijesa i od gnjeva usplamtjeloga. a vode morske izlile se na površinu zemlje". te je dolazeći dan opisao kao nebesku pojavu koja će utje­ cati na Zemlju (Izaija 13: 10.. Dan Dan užasa Gospodinov — Gospodinova. U ovom proročanstvu je najuočljivija identifikacija Dana Gospodino­ vog s vremenom kada "Gospodin nad vojskama" — nebeski. da zemlju u grozan prizor prervori i da grešnike iz nje istrijebi. Obraćajući se onima koji "štuju planete i zvijezde bogova svojih". ide vrlo brzo — Blizu je veliki dan Gorak je glas dana Dan gnjeva. maknut će se zemlja s mjesta. 213 212 . na južnim nebesima: Bog stiže s juga." mjestom "na sjevernim obroncima" te je kralju koji se ramo zapurio rekao sljedeće: "Evo. te za Babilon zbog onoga što će učiniti. a Zemlja bici u mraku u po' bijela dana. pr. Upozo­ rio je te štovatelje retoričkim pitanjem: (Amos 5: 18): Teško onima koji čeznu za Danom Gospodnjim! Sto će za vas značiti Dan Gospodnji? Jer tada će biti tama. s "Planinom dogo­ vorenog vremena. Habakuk je očekivanog nebeskog Gospodina opisao kao blješteći planet— isto kao što je Nibiru bio prikazan u Sumeru i Akadu. dolazi dan Gospodnji.

Mjesto progonstva gdje su se zbila Ezekijelova proročanstva i slavna vizija nebeskih kola bilo je na obalama rijeke Khabur. očekivali su prekid sukoba Jer se bliži dan. e. ondje mu se krije sila. Riječ pred njim Stade da ide. n. n.POSLJEDNJI DANI zrake sijevaju iz njegovih ruku. bogova. Pojave se pomno bilježilo i o njima izvještavalo kraljeve. Ta lokacija nije bila slučajna.izjavio je i prorok Obadija. i dršću narodi. U njoj su izvještaji o opserva­ cijama planeta. pro­ roku Ezekijelu dana je sljedeća hitna božanska poruka (Ezekijel. U anticipaciji velikog događaja. Bliži se dan Gospodinov! Ezekijel je u to vrijeme. "Dan Gospodinov bli­ zu je svim narodima". Čekalo ih je. Premda napisane na akadskom jezi­ ku (jeziku Babilona i Asirije). Arheolozi su u ostacima kraljevskih i hramskih knjižnica pronašli pločice s takvim zapisima i izvještaje koji su u mnogim slučajevima bili razvrstani po temi ili planetu kojeg su promatrali.objavio je prorok Joel. e. jer završni dio sage o Danu Gospo­ dinovom — te o Asiriji i Babilonu — imao se odigrati ondje gdje je Abrahamovo putovanje započelo. Oko 570. kao što ćemo vidjeti. g. "Blizu je dan Gospodinov" . nakon što ga je babilonski kralj Nabukodonozor prognao zajedno s ostalim judejskim vodama. Dvanaesto poglavlj Hitnost proročanstava povećala se s početkom šestog stoljeća pr. golemo iznenađenje. a užareno ugljevlje ide za njim. na području Harana. Isprva su se opservacije tumačile uspoređivanjem pojava s astronom­ skim bilješkama iz sumerskih vremena. HABAKUK 3:3-6 Vide ga. bio daleko od Jeruzalema. zvijezda i zviježđa razvrstani prema nebeskom Putu Anua i Putu Enlila — koji obuhvaćaju nebesa od trideset stupnjeva do zenita na sjeveru (vidi sliku 53). u Ninivi i Babilonu svećenički kadrovi za promatranje nebesa mobilizirani su da opažaju nebeske pojave i tumače njihovo značenje. u izvještajima o opažanjima nebesa koristilo 214 . prorokuj i reci: Ovako govori Kukajte: Jao Gospodin dana! Bog: PODNEVNA TAMA D ok su hebrejski proroci pretkazivali podnevnu tamu. pr. 30: 2-3): Sine čovječji. što su "drugi narodi" očekivali s povratkom Nibirua? Sudeći po njihovim zapisima i crtežima. Među najpoznatijima je zbirka koja je — u drevnim vremenima — sastavljena od sedamdeset glinenih pločica. izmjeri zemlju.. a poznata je pod nazivom Enuma Anu Enlil. blagonaklona vremena za čovječanstvo i veliku teofaniju.

zavjetovao se u Mardukovo i Nabuovo ime re počeo nanovo graditi hram Esagil u Babilonu.) u Babiloniji. U svjedu budućih događaja vrijedi spomenuti rutu koju je Esarhadon izabrao: umjesro da ide najkraćim purem. a ponekad su sadržavali bilješku pisara da su prevedeni sa starijih sumerskih pločica. I Tiglat-Pileser je. bio aktivan. akrualni model astronomije dogodila u osmom stoljeću pr. pr. napravio je znatan obilazak i pošao prema sjeveru.-727. oslanjajući se na štap i u prarnji Nuskua (božanskog glasnika bogova) dao svoj blagoslov. silovito prodirući kroz istočni Mediteran kako bi došao do Egipta. Jedan od njegovih prvih poteza bila je obnova hrama posvećenog Samašu u Sipparu. usavršio kalendar (naslijeđe iz Nippura) i uveo svakodnevno iz­ vještavanje kralja o nebeskim pojavama i njihovom značenju. opisani su u prethodnom poglavlju. Ovo je značenje: To je pogodno za kra­ lja. re su im na temelju prijašnjih iskustava govorile kakvo je proročansko značenje pojedinog fenomena: Kada se Mjesec u njegovo vrijeme ne bude vidio: Doći će do napada na moćan grad. e. Njegova uloga. naposljetku. pr. asirijskom središtu kulta) podigao je "Kuću mudrosti" — opserva217 Molitve naroda doprijet će do Kako je vrijeme prolazilo. Nabunasar ("Onaj kojeg štiti Nabu") već je u drevnim vremenima sla­ vljen kao inovaror i pokretač na području astronomije.-734. Prvenstveno je zbog tih njegovih poteza na vidjelo izašlo obilje astronomskih podataka koji rasvjerljavaju kasnije događaje. pr. Esarhadon je zatim krenuo prema jugu. n. Također je znakovito da je napad na Egipat i obilaženje Jeruzalema — kao i. Svrha napada. zarražio božji blagoslov njegovog osvajačkog pohoda. ti asirski kraljevi sada su bili zauzeti pripajanjem Babilonije "držanjem Marduka za ruke".POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA se mnogo sumerske terminologije i matematike. na jugozapad." Zamjerljiva promjena uključivala je poklanjanje posebne pozornosti pomrčinama. n. sudbinu same Asirije — desetljećima ranije bio prorokovao prorok Izaija (10: 24-32). e. e. opažanja u izvještajima bila su sve češće praćena vlastitim tumačenjima svećenika. e. Esarhadon (680. Kada komet dođe na put Sunca: Prinosi s polja će se smanjiti. kao i Senheribov pokušaj da osvoji Jeruzalem. "U noći se Saturn približio Mjesecu. na svoj vlastiti način. u Ašuru (gradu. Saturn je planet Sunca. Njegovi ljetopisi sadrže opise gotovo neprekidnih vojnih pohoda te hvalisanja osvojenim gra­ dovima. Esarhadon je bio vrlo geopolitički aktivan i nije zanemarivao astro­ nomske zahtjeve tih vremena. n. pr. te uloga njegovih nasljednika Salmanesera V i Sargona II u propasti Izraela i progonstvu izraelskog naroda (deser izgu­ bljenih plemena).. "središtu kulta" boga Sunca u drevnom Sumeru. Sljedeći asir­ ski kralj. izgradio je opservatorij u 216 . brutalnim smaknućima lokalnih kraljeva i plemsrva re masovnim progonstvima.-669. g. K tomu.) u Asiriji i Nabunasara (747. n. Kada Jupiter bude pratio Veneru: bogova. U povijesnim udžbenicima Esarhadon se uglavnom pamti po svom uspješnom napadu na Egipat (675.). Uz vodstvo bogova Samaša i Adada. n. Takve pločice služile su kao "priručnici za astronomiju". e. Znakovito je da je zaobišao grad kojeg Senherib nije uspio osvojiti —Jeruzalem. do Harana Tamo je. pločica (sada se nalazi u British Museumu) sa stupcima bro­ jeva nalik računalnima služila je za predviđanje pomrčina Mjeseca pedeset godina unaprijed. i dvaput će doći do previranja. koliko je ro moguće utvrditi. bila je zaustaviti egipatske pokušaje da se "upliću u Kanaan" i dominiraju Jeruzalemom. Babilonu. g. Suvremena istraživanja dovela su do zaključka da se promjena na novi. g. I Sin mu je.-669. u srarom hramu boga Sina. Bliže domovini.) objavio je da su mu "i Ašur i Marduk dali mudrost". kada je nakon razdoblja pustošenja i kraljevskih prevrara u Babilonu i Asiriji sudbina re dvije zemlje stavljena u ruke novih. moćnih kraljeva: Tiglar-Pilesera III (745.

Povjesničari smatraju da je Ašurbanipal bio najučeniji asirski kralj.-630. monumentalna vrata koja su — prema prikazima na cilindričnim pečatima — bila izgrađena po uzoru na Anuov portal na Nibiruu (slika 9 0 ) . n. kraljevi će se pomiriti. Svi ti vjersko-politički potezi sugeriraju da su se Asirci pobrinuli da naprave sve potrebno za bogove. s povratkom Nibirua očekivala se repriza prijašnjeg Anuovogposjeta Zemlji. Do još raskošnije svete četvrti sada su vodila nova. kao što su pokazali portal i druge građevi­ ne. bu­ dući da je osim akadskog poznavao druge jezike. mir. uzdići se na ne­ besima. pr. Otkriveni tek­ stovi — uključujući pisma koja su kraljevima slali njihovi vodeći astronomi — otkrivaju anticipaciju idiličnog. Kada Postane Planet sjajniji. će podariti Teškoće će nestati. To je naznaka o tome kakva su očekivanja u vezi s Povra­ tkom bila u Asiriji. međutim. Očito je da se očekivalo planet koji će se pojaviti. Sada je bilo na svećenicima-astronomima da promatraju nebesa i opaze pojavu planeta. uključujući sumerski. n.) pronašao je rješenje. e. na mjestu "križanja". e. gdje su ga u nebeskom prostranstvu trebali tražiti te kako će prepoznati planet dok je još daleko na nebesima? Sljedeći asirski kralj Ašurbanipal (668. molitve Bogovi će saslušati I uslišati prošnje. Tako je potkraj sedmog stoljeća pr. Nadalje. postati sjajniji i na svom perigej u. 218 219 . te SLIKA 90 je čak tvrdio da može čitati "zapise od prije poplave". Kada Nibiru Zemlje Zaraćeni dosegne vrhunac. će živjeti sigurno. Hvalio se. postati NIBIRU (Planet križa).POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA torij — i na svojim spomenicima slikovno prikazao Sunčev sustav s dva­ naest članova uključujući Nibiru (slika 8 9 ) . Asirija bila spremna za očekivani Povratak planeta i bogova. utopijskog vremena. Kada Bogovi Nibiru dosegne svoj perigej. nebeskog prijestolja Bit će poplava i suša. osim toga. Zapreke će se razmrsiti.

Iako se za sve njih čini da su legitiman dio prikupljanja znanja u kraljevskoj knjižnici. obrađen je rad i uvrštena su postignuća ljudi poput. ime sljedećeg (SAG. također.3124) navode da će nakon prolaska planeta SHUL. Njihov je zadatak otežavala činjenica da je isti kakkabu (bilo koje nebesko tijelo. Albertas Schotta i Th. između ostalih. Mars. Venera. dvanaesteročlanog Sunčevog sustava. na cilindričnom pečatu VA/243 u berlinskom muzeju (slika 91). prevodio i nanovo prepisivao. ili četiri tisuće i petsto godina starog prikaza potpu­ nog. kad god bi se navodio babilonski ekvivalent "planeta Marduka". važnima su se smatrale epske priče i pripovijesti o dolascima i odlasci­ ma bogova.GAR. G. Kada dođe na sredinu neba: NIBIRU. Nevjerojatno je da suvremeni astronomi glavne struje nastavljaju svoj rad temeljiti na pretpostavci "samo sedam" usprkos golemoj količini dokaza koji govore suprotno i pokazuju da su Sumerani poznavali pravi oblik i sastav našeg Sunčevog sustava. Uz to. Glavna žrtva tog pogrešnog stava bio je Nibiru. Mjesec. (Posjetitelj Muzeja drevnog Bliskog istoka u Istanbulu može pogledati izložbu tih pločica koje su uredno posložene na originalnim policama.ME. Među isključivo astronomskim tekstovima nalazile su se pločice koje su pripadale nizu pod naslovom " D a n Bela"— Dan Gospodinov! Nada­ lje. pri čemu je na počerku svake police "karaloška pločica" s popisom svih drugih tekstova na toj polici.ME. U babilonskom reksru koji je zadržao izvornu sumersku terminologiju stoji: Planet po boga Marduka: na visini od trideset stupnjeva.ME." 1 Iscrpni astronomski podaci koji su bili Otkriveni već u devetnaestom te početkom dvadese­ tog stoljeća privukli su pozornost. pretpostavljalo se da je to drugo ime za Jupiter odnosno Mars ili (prema nekim ekstremnim mišljenjima) čak za Merkur. te da će nakon dizanja na trideset stupnjeva biti blizu Jupitera. Pločice su na kraju dolazile u glavnu knjižnicu gdje su ih rimovi pisara proučavali te prevodili i prepisivali izabrane tekstove iz prijašnjih tisućljeća. Ericha Ebelinga. Dvanaestom planetu.NIG) moglo bi biti samo inačica za Jupiter. slao je specijalizirane timove da razvrstavaju i pljačkaju takve plo­ čice u prijestolnicama zemalja koje su Asirci zauzeli. Ernsta Weidnera. sugerirali su da će Nibiru "najavi­ ti" planet Saturn. Enurna Eliš — Ep o srvaranju koji je opisao kako je planet koji je upao u Sunčev su­ stav postao Nibiru —prepisivao se. njegovoj pojavi SHUL. Hermana Hilprechta.PA. Isro je bilo i sa zapisima koji su govorili o Velikoj poplavi. sa Suncem u središtu. Alfieda Jeremiasa. dosegnuti perigej. Pinchesa. Morrisa Jastrowa. nepomične zvijezde i konstelacije) mogao imati više od jednog imena.PA. Drugi tekstovi (npr.ME.NIG. Merkur. i proučavao nebesa s maj­ storima proricanja.PA. Jupiter i Saturn — pretpostavljalo bi se da je to još jedan naziv za nekoga od te "poznate sedmorice". Dok se za prvi navedeni planer (SHUL. Zbog toga. Franza Kuglera. Uruka i Sippara u negdašnjem Sumeru.DU i SAG. u kojima su sumerska imena planeta prevedena kao UMUN. a posebno ako su rasvjerljavale prolaske Nibirua. no neki smatraju da se radi o Merkuru ( ' ) . U prvoj knjizi Zemaljskih kronika. ili prikaza dvanaest planetarnih simbola na asirskim ili babilonskim spomenicima. a budući da je susravno sakupljao pločice s lokacija koje su već u to vrijeme bile drevne — popur Nippura. slučajno su se sve pločice bavile slučajevima Nibiruovihpojavljivanja — i stoga s njegovim sljedećim približavanjem.E i SAG.. vrijeme i strpljenje velikih znanstvenih umova koji su „asirologiju" briljantno spojili s astronomijom.GAR — za koje ja držim da su Saturn i Jupirer — "Planet Marduk ući u Sunce" (rj. uključujući planete. i talio dalje.E.. pronađeno pokazuje da se posebna pažnja posvećivala podacima povezanim s nebesi­ ma. kao šro su epovi Atra Hasis i Gilgames. ista­ knuo osnovni nedostatak njihova rada: svi su oni pretpostavili da Sumerani i drugi drevni narodi nisu mogli znati (služeći se "golim okom") za planete iza Saturna.) Premda prikupljene pločice pokrivaju širok spekrar rema. Već sam tamo. pločica poznata kao K. Medu isključivo astronomskim tekstovima prevedene su i nedvoj­ beno pomno proučavane bile upute za opažanje Nibiruovog dolaska te za njegovo prepoznavanje kada se pojavi. točku na putanji najbližu Suncu) i "postati Nibiru.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA d a j e naučio tajno znakovlje neba i Zemlje. počevši od imenovanja vanjskih planeta u epu Enurna Eliš." Neki suvremeni istraživači smatraju i da je on bio "prvi arheolog". SAG.UD. 220 221 .PA.E) smatra da je Jupiter (no mogao bi biti i Saturn). Slični tekstovi iz Nippura. kad god bi se spomenulo ime planeta koje nije bilo jedno od prihvaćenih naziva za "sedam poznatih kakkabani"— Sunce.

. kod Saturna). Na svom perigej u. Oriona i Siriusa i zviježđa Juga" stoji u Knjizi o Jobu (glava 9). diže se i postaje vidljiv kada dode do Jupitera (ili čak još prije. kao što priloženi shematski dijagram (koji nije u omjeru) pokazuje. Veliki planet: Njegova pojava: tamno-crvena. rekli bi astronomi 222 223 . prolazi kraj Velikog Medvjeda. Takve indicije o orbiti Nebeskog Gospodina i njegovoj ponovnoj po­ javi. kao i o vre­ menskom okviru njegovog pojavljivanja: Od Jupitera. "Gospodin će s juga doći. (slika 9 2 ) . nalaze se i u odlomcima Biblije. astronomski tekstovi iz vremena Ašurbanipala opisuju planet koji se pojavljuje na rubu Sunčevog sustava. To se. tako pokazujući da je to znanje moralo biti rašireno na internacionalnoj razini: "U Jupiteru će se vidjeti tvoje lice" . planet povećava svoj sjaj." Ti stihovi opisuju planet koji prolazi najvišim nebesima te krećući se orbitom u smjeru kazaljke na satu — "retrogradno". i u zodijaku Raka postat će Nibiru. iznad najviših Dubina. Od Jupitera. planet napreduje prema Zapadu. koje kao kartu neba ponekad koriste zviježđa zodijaka. prema ravnini ekliptike.proriče prorok Habakuk (glava 2). moglo dogoditi samo kada je do izlaska Sunca na dan proljetnog ekvinocija dolazilo u zodijaku Bika — a za trajanja zodijačkog doba Ovna. kada je najbliže Suncu (prema tome. Kada se uzmu zajedno. njegovo blistavo veličanstvo sjat će kao svjetlost" .stoji u psalmu 17.. a zatim zavija prema dolje. od Bika ka Strijelcu On će krenuti. Dijeli nebesa napola Dok stoji u Nibiruu. planet — na mjestu Križanja — "u zodijaSLIKA 92 ku Raka"postaje Nibiru. "Usamljen On kroči Nebesima. i Zemlji).POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA PROLJETNI SLIKA 91 Drugi tekstovi daju jasnije indicije o Nibiruovoj putanji. A prorok Amos (5: 9) pretkazao je: "Njegovo nasmiješeno lice uzdiže se iznad Bika i Ovna.

čiji je grad Haran bio od davnina. procesije sljedećeg dana i tako dalje. nije se odazvao. blagoslovili su Nabupolasara. Nedugo nakon Ašurbanipalove smrti širom asirskog carstva izbile su pobune. e. Babilon je po­ novno vladao zemljama koje su jednom sačinjavale sveti "Sumer i Akad". n. Na granicama asirskog carstva pojavile su se pridošlice izdaleka — "horde" sa sjevera. poglavlje u kojem će glavnu ulogu igrati Haran. 224 225 . Nazivanje Nibirua "Planer nebeskog prijesrolja" vrlo je znakovito za kraljevska očekivanja. Možemo opravdano zaključiti da se Ašurbanipal bavio prikuplja­ njem. otvarajući svoje šake. Bitka za nasljedsrvo Sumera i Akada bila je gotova. Babilonijom i Elamom. Medijci su napali s istoka re su 614. prevođenjem i proučavanjem svih starijih teksto­ va koji su mogli: a) svećenicima-astronomima dati smjernice kako da u najranijem mogućem trenutku uoče povratak Nibirua i b) upoznati kralja s procedurama za ono što nakon toga treba učiniti. uspoređivanjem. Ogorčenost zbog asirske brutalne vladavine bila je tolika da je Babilon ubrzo pronašao saveznika za napad na Asiriju. Kako se ro moglo dogodiri zemlji čije je samo ime značilo "Zemlja Ašura"? Jedino rada moguće objašnjenje bilo je da su bogovi povukli svoju zaštitu.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA — dolazi preko južnih zviježđa. Asirija — zemlja "prvog arheologa" — sada je i sama posrala zemlja arheoloških lokacija. Godine 610. povlačenje u noćne odaje. babilonske snage osvojile su Haran i uni­ štile preostale asirske nade. Na jednoj pločici njegova je inauguracija opisana riječima: "Okupili su se prinčevi zemalja. na akadski jezik bilo je vrlo indikativno za Ašurbanipalova očekivanja. Zapanjujući slijed događaja propasti Asirije započeo je bijegom člano­ va asirske kraljevske obirelji u Haran. Od posebne važnosti — kako neposredne rako i za buduće događaje — bilo je Babilonovo raskidanje dvojnog kraljevanja velikog boga prikazanog na njemu — možda samog Anua?— i biti blagoslovljen dugim. Glavni i energični saveznik bili su im Medijci (preci Perzijanaca) koji su bili doživjeli asirske provale i brutalnost. pr. mi ćemo pokazati da je srvar zapravo bila mnogo složenija: povukli su se sami bogovi — iz Asirije i sa Zemlje. To je putanja slična putanji Halleyjevog kornera (vidi sliku 78). pr. e. Njegovi su sinovi izgubili vlast nad Egiptom. Dok su babilonske snage prodirale u Asiriju s juga. g. U sklopu novogodišnjih svetkovina 626. uz blagoslov bogova. Nakon toga počelo se odvijati posljednje i najnevjerojarnije poglavlje sage o Povrarku. Odlomci koji se bave boravkom Anua i Anru u Uruku opisuju kako je u predvečerje na "najvišu razinu tornja" bio postavljen promatrač koji je pazio na pojave planeta te ih jednu za dru­ gom objavljivao sve dok se nije pojavio "Planet velikog Anua od nebesa". pr. Svugdje su lokalni kraljevi preuzeli vlast i proglasili nezavisnost. g. nebeskom planeru Gospodina Anua" i pjevali hi­ mnu "Slika Stvoritelja se uzdigla". pr. a to su i prikazi asirskih kraljeva na veličansrvenim reljefima na zidovima palača. velika Asi­ rija bila je u rasulu. imao kralj u Babilonu. n. a možda čak i vječnim s Asirijom. Do 612. Saznati za pojavljivanje planeta što je prije moguće bilo je važno zato da bi se moglo pripremiti za dolazak životom. babilonski general čije ime — Nabupolasar ("Nabu čuva svoga sina") — implicira da je tvrdio da je Nabuov sin bio je ustoličen za kralja nezavisne Babilonije. recitirali pjesmu "Onome koji je sve sjajniji. Međutim bog. Međutim. to nije bilo suđeno. Dugi rekstovi dalje opisuju ceremonijalne objede. e. e. g. bjegunci su okupili ostatke asirske vojske i jednoga od izbjeglica proglasili "kraljem Asirije". na­ kon čega su svi bogovi. n. samo mnogo većeg razmjera. pro­ glasili su ga vladarom. — kao što su bili prorokovali hebrejski proroci! — osvojili i spalili asirsku vjersku prijestolnicu Ašur. Medijci s istoka. okupljeni da dočekaju božanski par. Detaljni prijevodi sumerskih opisa ceremonija šro su pratile državni posjet Anua i Antu Zemlji oko 4000. n. Tražeći ramo od boga Sina zaštitu. sada je isključivo pravo na njega. pr. na kojima pozdravljaju boga u krilatom disku dok ovaj lebdi iznad drvera života (kao na slici 87). e. n. Kraljevska prijesrolnica Niniva bila je sljedeća na redu. g.

Pretkazujući budućnost Babilona i drugih nacija. n. izložili u muzeju Vorderasiatiches Museum u Berlinu. bio je pripremljen za Povratak. uključu­ jući Babilon — a Jahve mu je ovako odgovorio: Zapisi viđenje. g. oče227 226 . stiglo točno pedeset godina potom. e. oslobodili "svetu šumu u Libanonu koju su Nabu i Marduk željeli" te potjerali Egipćane natrag sve do Sinajskog poluotoka.) smatraju se razdobljem dominantnog "neobabilonskog" carstva. g. kod Karkemiša Babilonci su potukli egipatsku vojsku. On je vladavinu iskoristio da promatranje neba proširi na Nippur i Uruk. e. pr. e. nagrnuli su iz Egipta prema sjeveru i pregazili područja i sveta mjesta koje su Babilonci smatrali svojima. Doista. U lipnju 605.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA čak je u mnogim tekstovima tog vremena Nabupolasar nosio naslov "kralj Akada". da ga čitač lako čita: Jer ovo je viđenje samo za svoje zadano vrijeme: Ispunjenju teži. Njegov zigurat sa sedam te­ rasa pripremljen je za promatranje zvjezdanih nebesa (slika 9 3 ) — baš kao što je napravljeno u Uruku kada ga je oko 4000. "Učinio sam grad Babilon najglasovitijim medu svim zemljama i na­ seobinama. Ako stiže polako. n. Ostarjeli Nabupolasar zadatak vraćanja ključnih mjesta povjerio je svom sinu Nabukodonozoru koji je već bio stekao ugled na bojnom polju. pr. Nama je. e. g. budući da su suvre­ meni ekskavatori iskopali procesijski put i vrata te ih. pr. K tomu. n. Kako se čini. Iznenađeni Babilonci nisu to namjeravali trpjeti. Te iste sudbonosne godine. e. u ruke su im pala dva mjesta povezana sa svemirom. očito da je u srži tih događaja bilo očekivanje Povratka. Egipćane je njihov prodor na sjever sve do Karkemiša doveo nadohvat Harana. te su u narednim krucijalnim godinama neki od ključnih astronom­ skih tekstova došli iz ta dva nekadašnja sumerska grada. da možda čak kasni jer je te iste godine prorok Habakuk u Jeruzalemu počeo propovijedati u Jahvino ime. Urezi ga na pločice. — znamenite godine pune zapanjujućih događaja. n. kao što ćemo vidjeti — ponovno snažni Egipat također je na svoje prijestolje postavio nepopustljivog imperatora po imenu Neho.-562. čekaj. 610. kao što ćemo vidjeti. to jest. Njihovo žarište bila je sveta četvrt u kojoj je obnovljen i nanovo izgrađen Mardukov hram Esagil (sada zvan jednostavno Bel/Ba'al. nanovo sastavljene. Jer odista će doći i neće zakasniti! HABAKUK 2: 2-3 ("Zadano vrijeme" je. koji su prije bili na istoj strani kao i Babi­ lonci te se zajedno s njima suprotstavljali asirskoj vladavini. Samo godinu dana kasnije dogodio se jedan od najmanje razumljivih geopolitičkih poteza tog vremena —najmanje razumljivih za povjesničare. Sagrađen je novi procesijski put koji je u svetu četvrt vodio kroz golema nova vrata: zidovi su im bili ukrašeni i od vrha do dna prekriveni lijepim glaziranim ciglama koje i dandanas privlače pozornost. u Libanonu i Judeji. Nabukodonozor je zaustavio potjeru tek kad mu je iz Babilona stigla vijest o očevoj smrti. pr. Egipćani. međutim. pr. Babilon. Mardukov Vječni grad. To je bilo ra­ zdoblje odlučnih akcija i brzih poteza jer nije bilo vremena na gubljenje: sve bliži Povratak sada je pripadao Babilonu! Kako bi ga se pripremilo za očekivani Povratak. smatralo da je povratak neminovan. prorok je upitao Jahvu kada će doći Dan Gospodinov — dan kazne Božje za zemlje.) Četrdeset i tri godine Nabukodonozorove vladavine (605. u Babilonu su ubrzano provedeni opsežni renovacijski i graditeljski radovi. Povjesničari nemaju objašnjenje za iznenadnu egipatsku navalu i silinu babilonske reakcije. Požurio je natrag i te iste godine bio proglašen kraljem Babilona.napisao je Nabukodonozor u svojim zapisima. ne vara. njegovo sam ime uzvisio da bude najhvaljenije od svih svetih gradova" . posjetio Anu. izgleda da se te 605. n. "Gospodin").

što je još jedna indicija glede toga čiji Povratak se očekivao. tada je Ba­ bilon morao zamijeniti postojeću poslijepotopnu vezu sa svemirom — Jeruzalem. Da je to sada bila funkcija Babilona izraženo je time što je te­ meljnoj platformi zigurata bilo dodijeljeno sumersko ime E. a zatim konzumirati Povratak ulaskom u Babilon kroz novi. veličanstveni procesijski put i impozantna vrata (slika 94) — vrata nazvana "Ištar" (alias IN. koja je u Uruku bila "Anuova voljena".TEMEN. To je bila terminologija koja je oponašala opis Jeruzalema s Kame­ nom temeljcem koji je služio kao veza između nebesa i Zemlje! No ako je to bilo ono što je Nabukodonozor zamislio. Preuzevši nakon potopa ulogu Kontrolnog centra misije koju je prije potopa držao Nippur.AN. Naziva­ jući ga "pupkom Zemlje" (38: 12).KI-ja. naglašavajući ulogu Babilona kao novog "Pupka Zemlje" — ulogu jasno prikazanu na babilonskoj "Karti svijeta" (vidi sliku 10). Okruzih ga zemljama! EZEKIJEL 5: 5 SLIKA 94 udaljenosti do drugih mjesta povezanih sa svemirom (vidi sliku 3).POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA SLIKA 93 kivalo se da će se bog koji dolazi s krilatim diskom spustiti na Mjesto slijeta­ nja u Libanonu. Jeruzalem je bio smješten u središtu koncentričnih Ovako veli Gospodin Jahve: Ovo je Jeruzalem.AN.ANNA). prorok Ezekijel objavio je da je Jeruza­ lem za tu ulogu bio izabrao sam Bog: 228 229 .KI ("Hram temelja za nebesa-Zemlju). "veze nebo-Zemlja". Istovremeno s tim očekivanjima Babilon je dobio ulogu novog Pupka Zemlje — preuzevši pretpotopni Nippurov položaj DUR. Postavih ga u središte naroda.

POSLJEDNJI

DANI

PODNEVNA

TAMA

Odlučan da tu ulogu preotme za Babilon, Nabukodonozor je poveo svoje trupe na taj dotad neosvojivi plijen i 598. g. pr. n. e. zauzeo Jeruzalem. Ovaj put je, kao što je bio upozorio prorok Jeremija, Nabukodonozor izvrša­ vao Božji gnjev na stanovnicima Jeruzalema zato što su se upustili u štovanje nebeskih bogova: "Baala, Sunca, Mjeseca i zvijezda" (2 Kraljevi 23: 5) — po­

Božja kazna za Nabukodonozora bila je razmjerna njegovom sveto­ grđu. Prema tradicionalnim izvorima, umro je 562. g. pr. n. e. u agoniji, sluđen bubom koja mu je kroz nos ušla u mozak.

pis koji jasno uključuje Mardukov nebeski entitet!
Izgladnivši stanovnike Jeruzalema tri godine dugom opsadom, Nabu­ kodonozor je uspio pokoriti grad te zarobiti judejskog kralja Jojakima i odvesti ga u Babilon. U progonstvo je odvedeno i judejsko plemstvo te učena elita — između ostalih i prorok Ezekijel — kao i tisuće judejskih vojnika i obrtnika. Naseljeni su na obale rijeke Khabur, u blizini Harana, doma njihovih predaka. Sam grad i hram ovaj su put ostali nedirnuti, no jedanaest godina kasnije, 587. g. pr. n. e., Babilonci su se vratili u velikom broju. Taj put su Babilonci, prema Bibliji, postupali po vlastitom nahođenju i spalili hram koji je izgradio Salomon. Nabukodonozor u svojim zapisima za to nije dao objašnjenje, osim uobičajenog — da udovolji željama "svojih bogova Nabua i Marduka". No, kao što ćemo uskoro vidjeti, pravi je razlog bio jedno­ stavan: uvjerenje da je Jahve otišao i da ga više nema. Uništenje hrama bilo je šokantno i zlo djelo za koje su Babilon i njegov kralj — kojeg su proroci ranije nazivali "prutom Jahvinog gnjeva" — trebali biti oštro kažnjeni. "Osveta Jahve, Boga našega, osveta za hram njegov, izvršit će se na Babilonu, objavio je prorok Jeremija (50: 28). Proričući pad moćnog Babilona te njegovo uništenje od strane napadača sa sjevera — što se obistinilo samo nekoliko desetljeća kasnije — Jeremija je također progla­ sio sudbinu bogova koje je Nabukodonozor bio zazvao:

Ni Nabukodonozor niti itko od njegova tri krvna nasljednika (koji su bili ubijeni ili na neki drugi način u kratkom roku odstranjeni) nisu živjeli dovoljno dugo da vide dolazak Anua na babilonska vrata. U stvari, taj se

dolazak nikada nije ni dogodio, premda se Nibiru vratio. Činjenica je da su na astronomskim pločicama iz tog istog vreme­ na zabilježena opažanja Nibirua odnosno "planeta Marduka." O ne­
kima je izviješteno kao o znamenju. Na primjer, pločica katalogizirana kao K.8688 obavještava kralja da će, ako se Venera pojavi "ispred" (tj. ako izađe prije) Nibirua, usjevi propasti, a ako Venera izađe "iza" (tj. poslije) Nibirua, "usjevi u zemlji će uspjeti". Nas više zanima skupina "kasnobabilonskih" pločica pronađenih u Uruku; na njima su podaci iskazani u dvanaest mje­ sečnih zodijačkih stupaca, a tekstovi su povezani sa slikovnim prikazima. Na jednoj od tih pločica (VA 7 8 5 1 , slika 95) unutar planeta Marduka,

Objavite

narodima!

Razglasite, ne tajite, recite:
'Zauzet je Babilon! Bel je postiden: Marduk razbijen!
JEREMIJA 5 0 : 2
230

SLIKA 95

231

POSLJEDNJI

DANI

PODNEVNA

TAMA

smještenom između simbola za zviježđe Ovna s jedne i simbola za Zemlju s druge strane, prikazan je sam Marduk. Drugi primjer je pločica VA 7847:

ona jedno konkretno opažanje u zvijezdu Ovna naziva "Danom kada su se otvorila vrata velikog boga Marduka"— odnosno kada se pojavio
Nibiru; a žarim slijedi upis — "Dan boga Marduka"— kada se planer pre­ mjestio na svojoj putanji te bio viđen u Vodenjaku. Čak još znakovitija od dolaska planeta "Marduka" u vidno polje s ju­ žnih nebesa i njegovog brzog posrajanja "Nibiruom" u središnjem nebe­ skom pojasu bila je jedna druga skupina, ovaj pur kružnih, pločica. Te su pločice predstavljale "napredak unatrag" prema sumerskim astronomskim postavkama te su nebesku sferu dijelile na rri puta (Enlilov put za sjeverni dio nebesa, Eaov put za južni i Anuov put za središnji dio nebesa). Iznad ta tri puta zatim je bilo položeno dvanaest zođijačko-kalendarskih segmenata, kao što se vidi na otkrivenim fragmentima (slika 9 6 ) ; na stražnjim strana­ ma tih kružnih pločica bila su zapisana objašnjenja. Godine 1900. Theophilus G. Pinches izazvao je senzaciju na sastanku drušrva Royal Asiatic Society u Londonu u Engleskoj kada je objavio da je uspio sastaviti čitav "astrolab" ("Uzimač zvijezda"), kako je nazivao pločicu. Pokazao je daje to kružni disk podijeljen na tri koncentrična dijela i, poput pite, na dvanaest segmenata, što rezultira poljem koje se sastoji od trideset i šest odsječaka. Svaki od trideset i šest odsječaka sadržavao je ime s kružićem ispod njega, što je pokazivalo da se radi o nebeskom tijelu, i broj. Svaki odsječak također je nosio ime mjeseca, tako da ih je Pinches numerirao od I do XII, počevši od mjeseca Nissan, (slika 9 7 ) . Njegova je prezenracija, razumljivo, izazvala veliku senzaciju jer bio im je predstavio babilonsku karru neba podijeljenu na tri staze - Enlilovu, Anuovu i Eaovu/Enkijevu - koja pokazuje koji su se planeti, zvijezde i zviježđa na kojem području nebesa promatrali u kojem mjesecu cijele godine. Rasprava oko identiteta nebeskih tijela (u čijem korijenu čuči po­ stavka "ništa iza Saturna") i značenja brojeva još nije okončana. Neriješeno je i pitanje starosti — koje godine je astrolab napravljen re, ukoliko se radi o kopiji starije pločice, koje je vrijeme na njemu prikazano? Mišljenja o SLIKA 96 starosti varirala su od prije dvanaestog i trećeg stoljeća pr. n. e., većina se, međutim, slagala da je astrolab pripadao eri Nabukodonozora ili njegovog nasljednika Nabunaida. Astrolab što ga je Pinches predsravio u narednim je raspravama bio identificiran kao "P," no kasnije je preimenovan u "Astrolab A", budući da je otada sastavljen još jedan, poznat kao "Astrolab B".

232

233

POSLJEDNJI

DANI

PODNEVNA

TAMA

yi\

/

SLIKA 97 Iako ta dva astrolaba na prvi pogled izgledaju jednako, ipak su različiti. Što se tiče naše analize, ključna razlika je u tome što se u astrolabu " B " planet identificiran kao Mul Neberu d Marduk — "Planet Nibiru boga Marduka" — nalazi na Anuovom putu, središnjem ekliptičnom pojasu (slika 9 8 ) , dok je na astrolabu "A" planet identificiran kao MulMarduk— "Planet Marduk(ov) — prikazan na Enlilovom putu, na sjevernom dijelu nebesa (slika 9 9 ) . Promjena imena i položaja apsolutno je ispravna ukoliko dva astolaba prikazuju planet koji se kreće — "Marduk", kako su ga zvali Babilonci — - 1 SLIKA 98 oji, došavši u vidno polje visoko na sjevernom dijelu neba (kao u astrolabu A"), zavija nadolje prema ekliptici i postaje NIBIRU ("Križanje") kada

234

235

pr. bio pozvao po imenu. g. Takva pomrčina doista se i dogodila . n.. do njih dolazi kada Mjesec. Zemlje i 236 237 . pr. n. pr. pr. e.! Pomrčine Sunca mnogo su rjeđe od pomrčina Mjeseca. Dokumentacija u dvije faze koju nam pružaju ta dva astrolaba pokazuje upravo ono što mi tvrdimo cijelo vrijeme! prolazi između Zemlje i Sunca. srupci B i C) priloženi uz kružne pri­ kaze uklanjaju svaku sumnju glede identiteta Marduka/Nibirua: [Mjesec] Adar: Planet Marduk na Putu Anuovom: Blistavi kakkabu sto izlazi na jugu nakon "sto bogovi noći završe svoje zadatke. sroga Nabudaidova rvrdnja o vidljivosti planeta postavlja njegov povrarak u godine neposredno prije 555. koje je bilo točno vrijeme povrarka? U rješavanje te zago­ netke uključen je još jedan aspekt: proročanstva o "podnevnoj tami" — pomrčini Sunca — na Dan Gospodinov. dok na određeni način SLIKA 99 presiječe ekliptiku na Anuovom putu (kao u " B " ) . Područje na kojem se pomrčina vidi. g. i dijeli nebesa. n.5 5 6 . da ga je "planet Marduk. Premda možemo bid sigurni — zbog razloga koji će uskoro biti po­ dastrijeti — da opažanja iz svih tih "kasnobabilonskih pločica" nisu mogla biti obavljena prije 640.bog Marduk." Pored te rvrdnje izjavio je i kako je u noćnom viđenju vidio "Veliku zvijezdu i Mjesec. e. e. Taj kakkabu je Nibiru . visoko na nebesima." Pomoću Keplerovih formula za putanje planeta oko Sunca izračunato je da je čiravo razdoblje Mardukove/Nibiruove vidljivosti iz Mezopotamije trajalo svega nekoliko kratkih godina. g. Dakle. jer to je godina kada je čovjek po imenu Nabunaid postao posljednji kralj Babilonije koji je tvrdio da su legirimnosr njegove kraljevske časti potvrdila nebesa. možemo također biti sigurni da se nisu dogodila nakon 555. n.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA Teksrovi (poznati kao KAV 218. privremeno prekrije Sunce. e. međutim nisu posve neuobičajene. njezino rrajanje te put potpune tame razlikuju se od prolaska do prolaska zbog promjenjivog trostrukog orbiralnog plesa Sunca. g. Tek mali dio pomrčina Sunca su porpune pomrčine.

pr." Ako do nje nije došlo uslijed predvidivog kretanja Mjeseca. naše je mišlje­ nje da ta konkretna. dogodila izvanredna pomrčina Sunca "izvan očekivanog vremena. ovako je zabilježila opaženi fenomen (reci 19-20): U početku je sunčev disk.2. pr.. pr.Shamash/RM. nego i njezin lunarni aspekt. Ma koliko pomrčine Sunca bile rijetke. n. n.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA Mjeseca. g.38 — slika 100). No zatim se. e. Slijedila ju je pomrčina 584. pomr­ čina Sunca čiji je put potpune tame prešao preko Asirije dogodila se 762. je li njen uzrok mogao biti neuobičajeno blizak prolazak Nibirua? Među astronomskim pločicama koje pripadaju seriji nazvanoj "Kada je Anu planet Gospodinov" jedna pločica (katalogizirana kao VACh. iznad naglašena. mezopotamska astronomi­ ja obuhvaćala je znanje i o toj pojavi koju je nazivala alalu sharnshi. Tekstualni navodi sugeriraju da dio drevnog akumuliranog znanja nije bila samo sama pojava. n. koja se vidjela diljem zemalja Mediterana. a potpuna pomrčina bila je nad Grčkom. e. g.. koja se bavi pomrčinom Sunca. Međutim. U stvari. formulacija snažno ukazuje na to daje neočekivanu i izuzetnu pomrčinu Sunca nekako uzrokovao povra­ tak Nibirua. izvan očekivanog vremena. postao taman. e. u sjaju Velikog planeta. 556. Sto zapravo znače riječi da je zatamnjeno Sunce bilo "u sjaju Velikog planeta"? Iako sama pločica ne navodi datum te pomrčine. 23« 23 9 . g. je li neposredan uzrok bio sam planet ili učinak njegovog "sjaja" (gravitacijskog ili magnetskog privlačenja?) na Mjesec. "velikog sjajnog planeta". Tridesetog dana (mjeseca) bila je pomrčina Sunca. tekstovi ne objašnjavaju. te povrh toga zbog svakodnevnog kruženja Zemlje i promjene nagiba njezine osi.

e. n. n. 555. vidjela se na vrlo širokom području. pr. doista dogodila potpuna pomrčina Sunca. 240 241 . nego u Haranu. Kao što pokazuje ova karta (slika 1 0 1 ) . Doista. e. to je bio prorokovani DAN GOSPODINA. On je bio posljednji babilonski kralj. anunnakijski bogovi.. e. g. ta je pomrčina bila velika. astronomska je povijesna činjenica da se na dan koji bi odgovarao 1 9 . svibnju 5 5 6 . kao što je prorokovao Jeremija. pr. koju je pripre- mio NASA-in Centar za svemirske letove Goddard. Kada je došlo do povratka planeta nisu se pojavili ni Anu ni ijedan drugi bog.. Nabunaid je proglašen kraljem Babilonije — ne u Babilonu.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA Bilo kako bilo. Babilon je zadesila sudbina Asirije. pr. dogodilo se upravo suprotno: bogovi. uzletjeli su i otišli sa Zemlje. g. a njezin jedinstven aspekt je taj da je zona potpune tame prolazila točno preko Harana! Ta posljednja činjenica od iznimne je važnosti za naše zaključke — a u tim zlokobnim godinama drevnog svijera bila je još važnija jer odmah nakon toga. n. Prorokovana podnevna tama nastupila je 5 5 6 . g. Poslije nje­ ga. Upravo rada se vratio Nibiru.

prirodno svježom vodom koju čovjek može zamisliti.HUL. rek nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. Tradicionalni izvor na kojem je Jakov sreo Rahelu i dalje je ondje. i svakako najdramatičnijih zapisa o odlasku drevnih bogova sa Zemlje. dolaze nam iz Harana. Enlilov prvorođenac na Zemlji. i to u tolikoj mjeri da je čak prorok Ezekijel (27: 24). u starijim vremenima Haran je bio prosperiretno trgovačko. doku­ mentiran je i više nego dovoljno. posljednji babilonski kralj. a dvije njezin sin Nabunaid. Nevjerojarno je. kulrurno. himne u njihovu časr za vrijeme sumerske slave. skraćeno na akadskom. kao i žalopojke zbog opustošenosti Sumera općeniro a posebice Ura. 243 . "Sin) nije bio Enli­ lov prvorodeni sin i zakoniti nasljednik — taj položaj pripadao je Ninurti — on je bio prvorodeni sin Enlila i njegove supruge Ninlil." To je bio grad koji je od sumerskih vremena nadalje bio "Ur daleko od Ura". Neki od tih izvještaja uvršreni su u Bibliju. Nakon šro je nuklearni Zli vjetar uništio Sumer. a neki su zapisani na kamenim srupovima. govorio o Haranovoj reputaciji trgovačkog grada u kojem se trgovalo "haljinama raskošnim. vjersko i političko središre. u livadama izvan grada na ko­ jima pasu ovce. Na primjer. Dokazi nam dolaze kako s Bliskog istoka tako i iz Amerike. svećenik K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE za znamenje. odaju veliko divljenje i ljubav ljudi prema rom božanskom paru. arheolozi su pronašli četi­ ri kamena srupa ("stele") koji su nekoć stajali u hramu.KADA su BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Međutim. Datumi su. a njegovi sranovnici žive u kolibama od blara koje imaju oblik košnice. Nannar i njegova supruga Ningal preselili su se u Haran. škrinjama punima nakira što su se vezivale užadi i bile izrađene od cedrovi­ Trinaesto poglavlje ne. To što je mnogo stoljeća kasnije Esarhadon otišao s ostarjelim Sinom ("koji se oslanjao na štap") posavjetovari oko invazije na Egipat te što je prognano asirsko plemsrvo posljednji orpor pružilo u Haranu ukazuje na kontinuiranu važnu ulogu koju su Nannar/Sin i Haran imali do samog kraja. Iako Nannar ("Su-en"ili. kao što je tada bilo uobičajeno. između ostalih i proroka Ezekijela. koji je na tom području živio s drugim izgnanicima iz Jeruzalema. Današnji Haran — da. zatim u Uru i naposljetku u Nannarovom/ Sinovom hramu u Haranu. Adda-Guppi s evidentnim osjećajem za povijest i kao stručna dužno­ snica hrama u svojim je zapisima navela točne datume zapanjujućih do­ gađaja kojima je svjedočila. po jedan u svakom kutu glavne dvorane za molirvu. Zapisi na srelama otkrili su da je dvije po­ digla hramska visoka svećenica Adda-Guppi. rekstovi koji se bave čudesnim događajima koji su doveli do ustoličenja posljednjeg babilonskog kralja. božanskim kolebanji­ ma i ljudskom nevoljom. Bogovi i ljudi silno su obožavali Nannara/Sina i njegovu suprugu. a neki od najizravnijih. s najčišćom. Nannara/Sina. ali raj odlazak nije ni nagađanje ni špekulacija. prvo u Nippuru. ja sam ga posjetio —dremljiv je gradić u istočnoj Turskoj. hrama E. i dalje je tamo. središte kulta "boga Mjeseca". plaštevima istkanima od prediva plavog. Dokazni marerijal ne sasroji se od glasina: sasroji se od izvještaja očevidaca. fenomenalnim pojavama. U ruševinama velikog haranskog hrama posvećenog Nannaru/Sinu. Abrahamova obitelj na kraju je ostala ondje živjeti zato što je njegov otacTerah bio Tirhu. O dlazak anunnakijskih bogova sa Zemlje bio je dramatičan događaj ispunjen reofanijama. Okružen je ruševinama zidina iz islamskih vremena.HUL ("Kuća dvostruke radosti").

g. kada su babilonske snage osvojile Haran kojega su branili ostaci asirske kraljevske obirelji. napisala je Adda-Guppi. e. božanskim boravištem u kojem se njegovo srce veselili i predomislio se. mog jedinog sina. legla je ničice i "u molitvi i poniznosti" izgovorila zavjet: "Vratiš li se u svoj grad. napisala je Adda-Guppi. n. pr. "Svakodnevno je. napisala je Adda-Guppi. e. kao što će se čitatelj vjerojatno prisjetiti. Šesnaesta godina Nabupolasara bila je 610. ideja se svidjela: "Sin. a grad i ljudi u njemu su propali. vladar. a uporreba rog izraza od strane visoke svećenice otprilike 1.napisala je. godinama" bdjela u uništenom hramu. vladar bogova. Nije mogla skinuti pogled sa svetog ruha. re kada je nanovo ojačani Egipar odlučio zauzeri mjesra povezana sa svemirom. molila se dan za danom. pr. g. svojim hramom u Haranu. nije nosila ni srebro ni zlaro i odrekla se miomirisa i eteričnih ulja. svi crnoglavi ljudi štovat će tvoje božanstvo!" bio je naklon prema Nabunaida." Dok su drugi preživjeli pobjegli. Gnjev u njegovom srcu se stišao.POSLJEDNJI DANI KADA su BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE bili povezani s godinama vladavine poznatih kraljeva re su sroga mogli biti — i jesu — potvrđeni od srrane suvremenih stručnjaka. prihvario moj zavjer. Kao da je sam bog bio tamo da je čuje. e. mjesecima. n. Očaj­ noj svećenici raj je pronalazak predstavljao božanski znamen: bog joj je iznena­ da podario znak svoje fizičke prisutnosti. predao je u njegove ruke. Tako je pouzdano ustanovljeno da je ona rođena 649." Bog je. Naposljetku joj se jedne noći bog pojavio u snu i prihvatio njezinu ponudu. kada se Sin. izdanka utrobe moje. nije ga se usuđivala dodirnuti.500 godina nakon propasti Sumera bila je iznimno znakovira: govorila je bogu da će. Tada je u pusroj svetoj červrd pronašla ogrtač koji je pripadao Sinu. naljutio na grad svoj i hram svoj i otišao na nebesa. n. "Crnoglavi ljudi" izraz je kojim su Sumerani nazivali sami sebe. Tada je. bez zvuka sam ulazila i izlazila" . Adda-Guppi je osrala. doveo Nabunaida na babilonsko prijesrolje. prihvatio nagodbu: Sin. Obje strane održale su svoju stranu nagodbe. Pomirio se s Enhulhulom. spakirao se "i otišao na nebesa!" Ono što se nakon toga dogodilo u osvojenom gradu ročno je sažeto: "A grad i ljudi u njemu su propali. pr. A Nabunaid je ispunio zavjet svoje majke i obnovio hram u Ha- 244 245 . razljućeni Sin povukao i svoju zaštitu nad gradom. kralja Babilona. zbog mojih me je dobrih djela pogledao sa smiješkom. bez presranka. biti vraćen na položaj vrhovnog gospodara. "Ja je smatram ispunje­ nom". Pozvao je da bude kralj kralj Sumera i Akada. osim "primiri ga za rub". Evo što je na svojoj steli napisala o prvom u nizu zapanjujućih događaja: Bila je šesnaesta godina Nabupolasara. skinula nakit. čuo je moje molitve. g. Adda-Guppi ponudila je svom bogu ovakvu nagodbu: Ako se vrati i upotrijebi svoje božanske moći da učini njezinog sina Nabunaida sljedećim kraljem koji će vladati svim babilonskim i asirskim područjima. danju i noću. Bogu Mje­ seca. — znamenka godina. U ruži je "odbacila haljine od finog prediva. da bi preminula u poznoj dobi od sto i četiri godine. Sve zemlje od granice s Egiptom. vladar bogova. Nabunaid će obnoviti Sinov hram i u Uru te proglasiri štovanje boga Sina službenom religijom u svim zemljama crnoglavih ljudi! Dodirujući rub božjeg ogrtača." Luta­ jući poput duha napuštenim hramom. te da je živjela u vrijeme vla­ davina nekoliko asirskih i babilonskih kraljeva. izjavila je Adda-Guppi u zaključnom dijelu svojih zapisa: Sin je "odr­ žao riječ koju mi je dao" i 555.bogova nebesa i Zemlje. mojim — riječima. "u poderanu odjeću bila sam odjevena. od Gornjeg mora do Donjeg mora. da će ponovno po­ stati Gospodin bog obnovljenog Sumera i Akada. vrati li se natrag.

POSLJEDNJI

DANI

KADA

SU BOGOVI

OTIŠLI SA ZEMLJE

ranu, "usavršivši njegovu konstrukciju". Obnovio je štovanje Sina i Ningal (Nikkal, na akadskom) — "sve zaboravljene obrede nanovo je oživio." A zatim se dogodilo veliko čudo, pojava neviđena generacijama. Taj je događaj opisan na dvije Nabunaidove stele, na kojima je on prikazan kako drži neobičan štap i gleda prema nebeskim simbolima za Nibiru, Zemlju i Mjesec, (slika 1 0 2 ) :

Daje Sin, vladar bogova i božica,

Što obitava na nebesima, Sišao s nebesa —
Pred očima Nabunaidovim, kralja babilonskog.

Sin se, izvještavaju zapisi, nije vratio sam. Prema tekstovima, ušao je u obnovljeni hram Ehulhuku u ceremonijalnoj procesiji, u društvu supruge Ningal/Nikkal i svog pomoćnika, božanskog glasnika Nuskua.

Čudesni Sinov povratak "s nebesa" potiče mnoga pitanja, a prvo bi bilo: Gdje "na nebesima" je boravio pet ili šest desetljeća? Na ta pitanja može se odgovoriti kombinacijom drevnih dokaza i postignuća suvreme­ ne znanosti i tehnologije. No, prije nego što prijeđemo na to, važno je istražiti sve aspekte odlaska, jer Sin nije bio jedini koji se "naljutio" te, napustivši Zemlju, "otišao na nebesa". Izvanredni nebeski dolasci i odlasci koje su opisali Adda-Guppi i Nabunaid odvijali su se dok su oni bili u Haranu — a to je značajna stvar jer je u isto to vrijeme na tom području bio prisutan još jedan očevidac. Bio je to prorok Ezekijel koji je također imao mnogo za reći na tu temu. Ezekijel, Jahvin svećenik u Jeruzalemu, bio je među aristokracijom i obrtnicima koji su zajedno s kraljem Jojakimom bili protjerani nakon SLIKA 1 0 2 Što je Nabukodonozor 598. g. pr. n. e. prvi put napao Jeruzalem. Silom su odvedeni u sjevernu Mezopotamiji te su naseljeni na području rijeke Khabur, nedaleko od doma svojih predaka u Haranu. Tamo je Ezekijel To je veliko čudo Sinovo koje se od bogova i božica nije dogodilo u zemlji, od davnih dana i nepoznatih; koje ljudi Zemlje nisu vidjeli ni našli zapisano na pločicama od davnih dana: imao svoju slavnu viziju nebeskih kola. Kao kvalificirani svećenik, i on je bilježio mjesta i datume događaja: to je bilo petog dana četvrtog mjeseca u petoj godini progonstva — 594/593. g. pr. n. e. — "kad bijah medu izgnanicima na rijeci Khaburu, otvoriše se nebesa i ja ugledah viđenja Elohima ', naveo je Ezekijel na samom početku svojih proročanstava. Ono što je ugledao u vihoru, s bljeskajućim svjetlima obavijena sjajem, bila su božanska kola koja su mogla ići prema gore, prema dolje i postrance, a u

246

247

POSLJEDNJI

DANI

K A D A SU

BOGOVI

OTIŠLI SA ZEMLJE

njima, "na nečemu poput prijestolja, bijaše netko kao čovjek zemaljski"; i začuo je glas koji mu se obraćao kao "Sinu čovječjem" i objavio mu njegov proročki zadatak. Izraz u prorokovoj uvodnoj izjavi obično se prevodi kao "viđenja Boga". Izraz Elohim, koji je množina, Tradicionalno se prevodi kao "Bog", u jednini, čak i u slučajevima kada se Biblija očigledno prema njemu odnosi kao da je u množini, kao na primjer: "I reče Elohim, načinimo Adama na svoju sliku, da bude nama sličan (Posranak 1: 2 6 ) . Kao šro čitatelji mojih knjiga znaju, priča o biblijskom Adamu inrerpreracija je mnogo podrobnijih sumerskih tekstova o stvaranju, u kojima je skupi­ na Anunnakija predvođena Enkijem genetskim inženjeringom "srvorila" Adama. Izraz Elohim, kao šro uvijek iznova pokazujemo, odnosio se na Anunnakije; a Ezekijel je izvijestio o tome da je vidio anunnakijsku nebesku letjelicu — u blizini Harana. Ezekijel je nebesku lerjelicu koju je vidio opisao, u uvodnom pogla­ vlju i nakon njega, kao Božji Ka vod ("Ono što je teško") — istim izrazom koji se u Izlasku koristi za božansku letjelicu koja je sletjela na planinu Sinaj. Opis letjelice koji je dao Ezekijel nadahnuo je generacije učenjaka i umjetnika, a crreži koji su nastali kao rezultat tog nadahnuća mijenjali su se tijekom vremena onako kako je napredovala naša vlastita tehnologija letećih vozila. Drevni tekstovi govore kako o svemirskim brodovima tako i o letjelicama te opisuju Enlila, Enkija, Ninurtu, Marduka, Totha, Sina, Samaša i Ištar, da navedem one najistaknutije, kao bogove koji su imali letjelice i vršljali zemaljskim nebom - ili vodili zračne birke, kao šro je na primjer ona između Horusa i Setha ili ona Ninurre i Anzua (da ne spomi­ njem indoeuropske bogove). Čini se da su od svih različirih teksrualnih opisa i slikovnih prikaza "nebeskih brodova" Ezekijelovom viđenju vihora najviše odgovaraju takozvana "vihorasra kola" nacrrana na lokalireru u Jordanu s kojeg je prorok Ilija uznesen u nebesa (slika 1 0 3 ) . Ta je letjelica nalik helikopteru zacijelo bila služila samo kao šati do mjesra na kojem se nalazio pravi svemirski brod. Naše je mišljenje da je to bio razlog zbog kojeg se Nabukodnonozor usudio ponovno napasti Jeruzalem i uništiti Jahvin hram. Taj vapaj je praktički identičan onome o čemu je Adda-Guppi izvijestila iz Harana: 'Sin, vladar bogova, naljutio se na grad svoj, hram svoj i otišao je na nebesa; a grad i ljudi u njemu su propali." Ne može se sa sigurnošću reći kako ili zašto su događaji u sjevernoj Mezopotamiji povezani s idejom u dalekoj Judeji da je Jahve također otišao SLIKA 103 Ezekijelov zadarak bio je da prorokuje i upozori svoje prognane su­ narodnjake na dolazeći Sudnji dan kada će se ljudima suditi za sva sramorna djela i nepravde. Zatim se, poslije godinu dana, isti "netko kao čovjek zemaljski" ponovno pojavio, pružio ruku, uhvario Ezekijela i pre­ nio ga sve do Jeruzalema, da tamo prorokuje. Jeruzalem je, sjetit ćete se, pretrpio izgladnjujuću opsadu, ponižavajući poraz, bezobzirnu pljačku, babilonsku okupaciju te izgnanstvo kralja i cjelokupnog plemstva. Kada je onamo stigao, Ezekijela je zatekao prizor potpunog sloma vladavine zakona i pridržavanja vjerskih obreda. Pirajući se šro se ro zbiva, naišao je na jednog sranovnika koji je sjedio i jadikovao (8: 12, 9: 9)

Jahve nas više ne vidi jer je Jahve napustio Zemlju!

248

249

POSLJEDNJI

DANI

K A D A SU

BOGOVI

OTIŠLI

SA ZEMLJE

sa Zemlje, no očito je da su se vijesti o tome da su Bog odnosno bogovi oti­ šli bila proširila nadaleko i naširoko. Doista, na pločici VAT 7847, koja je ranije spomenuta u vezi sa sunčevom pomrčinom, u proročanskom dijelu koji govori o velikim nesrećama koje traju dvjesto godina piše: Bogovi će s tutnjem, leteći, iz zemalja otići, od ljudi se odvojiti. Ljudi će božja prebivališta u Enlil će u ljutnji uzletjeti. Poput nekoliko drugih dokumenata iz žanra "akadskih proročan­ stava", stručnjaci i ovaj tekst smatraju "proročanstvom poslije događaja" — tekstom koji događaje koji su se već dogodili koristi kao osnovu za pre­ dviđanje drugih budućih događaja. Bilo kako bilo, ovdje imamo dokument koji znatno proširuje egzodus bogova: ljutiti bogovi, predvođeni Enlilom, odletjeli su iz svojih zemalja; nije se samo Sin naljutio i otišao. Postoji još jedan dokument. Premda ga stručnjaci klasificiraju kao "proročanstvo u neoasirskim izvorima," njegove početne riječi sugeri­ raju da je njegov autor (babilonski?) štovatelj Marduka. Evo tog doku­ menta u cijelosti: Marduk, Enlil bogova, Skovao je zao plan narod. Na njegovim se usnama našla gorka kletva. Zli nagovještaji što ukazuju na poremećaj nebeskog sklada počeli su se obilno pojavljivati i na nebu i na Zemlji. Planeti na Enlilovom, položaje i Anuovom i Eaovom putu pogoršali su svoje nakazne predznake. opetovano pokaztdi naljutio se. Um mu je postao gnjevan. rastjerivanja njezinih naroda. ruševinama ostaviti. Suosjećanja i blagostanja će nestati.

Arahtu, Golemi

rijeka izobilja, pretvorila se u bijesnu bujicu. vodeni val, divlja poplava poput Potopa i pretvorila ih u ruševine. odnijela je grad,

njegove kuće i svetišta,

Bogovi i božice se su se uplašili, napustili svoje hramove i kao ptice odletjeli na nebo.
Svim tim tekstovima zajedničke su tvrdnje: a) da su se bogovi naljutili na ljude; b) da su bogovi "odletjeli poput ptica" i c) da su otišli na "nebo". Nadalje, izvještava nas se da su njihov odlazak pratile neobične nebeske po­ jave i određeni poremećaji na Zemlji. To su značajke Dana Gospodinovog kakvog su pretkazali biblijski proroci: Odlazak je bio povezan s povra­ tkom Nibirua — bogovi su otišli sa Zemlje kada je Nibiru došao.

Tekst klasificiran kao VAT 7 8 4 7 sadrži intrigantan navod o razdo­ blju velikih nesreća koje je trajalo dva stoljeća. Iz teksta nije jasno je li to bilo pretkazanje o tome što će se dogoditi nakon odlaska bogova, ili su tijekom tog razdoblja narasli njihov gnjev i razočaranje zbog čo­ vječanstva, što je dovelo do odlaska. Čini se da je ovo posljednje slučaj jer najvjerojatnije nije slučajnost da je era biblijskih proročanstava o grijesima naroda i skorom sudu na Dan Gospodina počela s Amosom i Hošejom oko 760./750. g. pr. n. e. — dva stoljeća prije povratka Nibi­ rua! Dva stoljeća proroci su, iz jedinog legitimnog mjesta "veze neboZemlja" — Jeruzalema — pozivali na pravdu i poštenje među ljudima i mir medu narodima, osuđivali besmislene žrtve i obožavanje beživotnih kumira, okrutna osvajanja i nemilosrdno razaranje te upozoravali sve nacije — uključujući Izrael — na neizbježne kazne, ali bez rezultata. Ako je to bio slučaj, tada je ono što se dogodilo bilo postupno nakupljanje gnjeva i razočaranja kod anunnakijskih bogova te njihov zaključak "kad je dosta, onda je dosta" — bilo je vrijeme za odlazak. Sve to podsjeća na odluku bogova predvođenih razočaranim Enlilom da zadrže Potop i njihovo odlijetanje u nebeskoj letjelici, nepoznatoj

razaranja zemlje i

Njegovo Ijutito srce bilo je odlučno da sravni zemlju i uništi njezin

250

251

Broj na Zemlji im se povećao na šesro. n. kakvo — i čije — je to oruđe bilo? 252 253 . neki od njih su prikazani na slici 105. što je učinjeno genetskim usavršavanjem postojećeg hominida. razjareni Enlil je rekao: "Neka ljudi nestanu. dođu do više zlara budući da naplavinsko zlaro — čisre grumene zlata saprane s planina — neba samo isprati iz pijeska i pokupiti. morali upotrijebiti in­ stalacije u Južnoj Americi. Kad su se Anunnakiji koji su crnčili u rudnicima pobunili.DIN-u. Ako su trebali služiti kao kalupi za lijevanje složenog oruđa. Došao je Enlil. i bez porrebe za raljenjem i rafiniranjem. blizu mjesra gdje su tijekom posjera tom podru­ čju boravili Anu i Anru. A zatim su Anunnakiji počeli "općiti s ljudskim kćerima pa su im one rađale djecu" (Po­ stanak 6). Drugi su. Taj lokalitet krije još jednu tajnu. Enkijev polubrar i suparnik za nasljeđivanje. to mjesto — danas poznato kao PumaPunku — nalazi se nedaleko od sada smanjenog jezera Titicaca (koje dijele Peru i Bolivija). predvođeni Eaom/Enkijem. od kojih je svaka izrađena od jedne divovske izdubljene stijene (slika 104). Ljudi su preži­ vjeli. iz koje se lakše mogla lansirati svemirska letjelica za daleka putovanja kojom su odlazili do Nibirua. instalacije u Južnoj Americi bile su jedine koja su ostale potpuno u enlilovskim/enlilitskim rukama. I tako. čovjek bi po­ sumnjao može li se kamenje danas tako oblikovati. sada su. budućem Sumeru. Enki je predložio da se proizvede "Primitivni radnik". Za trajanja svog državničkog posjera Zemlji oko 4000. kada je frustrirano i zgadeno anunnakijsko vodstvo odlučilo da je vrijeme da odu. a ujedno su porvrdili mirovne sporazume između suparničke po- lubraće i njihovih zaraćenih klanova. enlilski bogovi planirali odlazak. prvi pur došli na Ze­ mlju zbog zlata koje im je trebalo da zaštite ugroženu atmosferu svog planeta. te je postavljen za vrhovnog zapovjednika. Posjet im je poslužio kao prilika da počnu smanjivati broj Nibiruanaca na Zemlji. kada se Nibiru ponovno približavao. Njegove glavne ruševine sasroje se od reda od čeriri ruševne građevine. zajedno s insta­ lacijama pomorske luke. pr. to nevjerojatno blago odnijeli su Španjolci. no orkrio je glavnu zlatnu žilu u južnoameričkim Andama. neki su za odlazak iskoristili Mjesto za slijetanje. Tada su Enlilovci/Enliliti počeli pripremati alternativnu svemirsku luku u Južnoj Americi. međutim tada je bilo na južnoj obali jezera. pr. Kao što je ranije spomenuro. Čovjeku ne treba diploma iz strojarstva da shvati da je to kamenje rezao. Tko je otišao. iako su Enlil i Enki prihva­ tili teritorijalnu podjelu. Enkijev sin Marduk nikada se nije odrekao borbe za vrhovnu vlasr koja je uključivala kontrolu nad srarim mjestima poveza­ nim sa svemirom. Arheološki pronalasci na tom mjestu uključivali su ogroman broj neobičnih kamenih blokova koji su bili precizno izrezani. Zagonetku usložnjava tajnovita svrha kojoj su ra tehnološka čuda služila. pretpotopna svemirska luka razorena nuklearnim oružjem. Kada su Anunnakiji. Međutim. re su Enki i Marduk prekršili rabu. g. zlato su namjeravali izvući iz Perzijskog zaljeva. namnožili se i s vremenom im je dana civilizacija. a tu je bilo i tri srotine Igigija koji su opsluživali nebesku letjelicu koja je Zemlju povezivala s usputnom planetarnom postajom na Marsu. e. e. ta svrha morala je biti vrlo sofisticirana. Potop je omogućio i smanjenje broja Anunnakija potrebnih na Zemlji. Potop koji je poharao Zemlju poplavio je rudnike u Africi. Anu i Antu posjetili su poslijepotopnu zemlju zlata na jezeru Titicaca. Svaki takav izdubljeni sustav komora iznurra je bio u potpunosti obložen zlamim pločama koje su bile pričvršćene zlatnim zakovi­ cama — kada su došli u šesnaestom stoljeću. Međutim Enki je preko Noe osujetio Enlilov plan. bušio i klesao netko s nevjerojatnim tehno­ loškim sposobnostima i sofisticiranom opremom. g. Kada je 2024. omogućivši Anunnakijima da lakše i brže. prešli su na rudarske operacije u jugoistočnoj Africi te taljenje i rafi­ niranje zlata u E. ižlijebljeni i isklesani s preciznim kutovima. n. možda s posljednjim velikim transportom zlata. Kada im ro nije pošlo za rukom. kako su otišli i kamo su orišli ako se Sin vratio nakon nekoliko deserljeća? Da bi odgovorili na ra piranja moramo se vratiti na početak. Kada je došao potop. Doista.POSLJEDNJI DANI KADA su BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE čovječanstvu." jer "velika je čovjekova pokvarenosr na Zemlji". Ostaje tajna kako su te komore bile tako precizno izdubljene u kamenu i kako su četiri goleme stijene dopremljene na to mjesto.

Jedan od prvih europskih istraživača koji su u modernom vremenu došli na to mjesto bio je George Squier. 254 255 . čovjeku padaju na pamet samo Anunnakiji kao oni koji su mogli posjedovati tehnologiju za izradu tih "kalupa" te upotrebljavati njih ili njihove proizvode. ni ne znajući koliko je ta usporedba blizu istine. na lokalitetu koji je sada poznat kao Tiwanaku (ranije se pisalo Tihuanacu) a nalazi se u Boliviji. Glavna anunnakijska ispostava bila je smješte­ na nekoliko kilometara u unutrašnjosti.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Razumljivo. koji ga je u svojoj knjizi Peru Illustrated opisao kao "Baalbek Novog svijeta".

broj 14) pokazale su da se Kalasasayina orijentacija nedvojbeno poklapala s nakrivljenošću Zemlje ili 10. u Izgubljenim kraljevstvima obrazložio sam da je Virakoča bio Adad/Tešub. a okružuju je uspravni kameni stupovi.000. astronomska opažanja. Glavne nadzemne građevine u Tiwanakuu (ima i mnogo podzemnih) uključuju Akapanu. njegov zaključak. zasnovan na arheoastronomskim na­ putcima sira Normana Lockyera.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Sljedeći veliki suvremeni istraživač Tiwanakua Arthur Posnansky (Tihuanacu — Kolijevka američkog čovjeka). došao je do zapanjujućeg zaključka o starosti tog lokaliteta. objavljene U znanstvenom časopis Baesseler Archiv. a dokaza o prisutnosti enlilitskih/enlijanskih bogova na tom lokalitetu ima na sve strane. n. oblikuju jedinicu za 256 257 . što jasno oponaša bliskoistočnog Adada/Tešuba (slika 106). ili 4. Najvjerojatnije su imala neku astronomsku svrhu. Oba se datuma poklapaju s aktivnostima Anunnakija na tom mjestu. e. pr. preciznošću sličnom onoj iz Puma-Punkua. g. kao što sam napisao u Izgubljenim kraljevstvima. bilo koji od ta dva datuma — raniji datum. ili kasniji. Tim rezbarijama dominira veća slika boga Virakoče koji u ruci drži munju. kada su tamo počele operacije vađenja zlata. e. istaknuta građevina koja je također. Kalasasaya je velika pravokutna građevina u čijoj sredini je uleknuto dvorište. da astronomska usklađenost Kaiasasaye potvrđuje da je izgrađena tisućama godina prije civilizacije Inka bio je tako nevjerojatan da su njemačke astronomske ustanove poslale znanstvene ti­ move da to provjere. kada je Anu posjetio Ze­ mlju. a nedvojbeno kalendarsku. Meni odgovara. izrezana iz jednog komada stijene. onom zvanom Kalasasaya. nedugo nakon potopa. umjetno brdo ispresijecano kanalima. vodovima i ustavama o čijoj se svrsi raspravlja u Izgubljenim kraljevstvima. Posnanskyjevu pretpostavku daje Kalasasaya imala funkciju opservatorija potvrdili su kasniji istraživači. kao što pokazuju na njima izrezbarene slike. Turistički favorit je nadsvodeni prolaz zvan Vrata Sunca. Doista. pr. n.000. Njihov izvještaj i kasnije dodatne provjere (konkretno. Vrata Sunca postavljena su tako da zajedno s trećom istaknutom gra­ đevinom u Tiwanakuu. g.

Njegovo područje u Srarom svijeru bila je Anarolija u kojoj su ga Hetiti obožavali kao Tešuba. može se iz zraka ili s oceana vidjeri u zaljevu Paracas u Peruu. Enlilov najmlađi sin. Na temelju različitih pronalazaka i slika na Vrarima Sunca (slika 107a) te na osnovi sličnosti s prikazima na drevnim hetitskim lokalitetima u Turskoj (slika 107b). "boga vremena" čiji simbol je bila rašljasta munja. urezane su u tvrde stijene do dubine od oko pola merra. koje su široke 1.5 do 4.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Arheološka. u pustinji između rijeka Ingenio i Nazca. Crteži su toliko veliki da gledani s tla nemaju nikakvog smisla. a njegove crre. istraživači su pronašli jednu od najtajnovitijih zagonetki drevnih vremena. Međutim. Simbol nadimka Kandelabra dugačak je 125 i širok 72 merra. sugerirao sam da je operacije vađe­ nja zlata (i kositra!) nadzirao Iškur/Adad. promarra li ih se iz zraka jasno prikazuju poznate i imaginarne životinje i ptice (slika 109). tajansrveno urezan na obronku planine (slika 108). Takav go­ lemi simbol. takozvane linije iz Nazce.5 metara. Golemo područje (otprilike petsto če­ tvornih kilometara!) koje se od pampe proteže prema krševitim planina na istoku. U unutrašnjosti sjeverno od zaljeva. kao da je "netko" upotrijebio kao platno i nacrtao na njemu mnošrvo slika — neki ih nazivaju "najvećim umjetninama na svijetu". I nirko ne zna tko ga napravio i kako — osim ako to sam Adad nije želio objaviti svoju prisutnost. geološka i mineraloška istraživanja provedena na lokalitetu i na širem području oko njega porvrdila su da je Tiwanaku služio i kao metalurško središre. Izrađeni su uklanjanjem površinskog sloja tla debelog desetak 258 259 . prirodnoj luci ispod Tivvanakua.

Od neposredne važnosti za temu odlaska je. ovdje se ne radi o tome zato što "linije" nisu horizontalno ravne — prolaze ravno preko neravnih terena. još zagonetnija značajka Linija iz Nazce —same "linije" koje izgledaju kao široka uzletišta (slika 1 1 0 ) . uključujući pokušaje po­ kojne Marie Reiche. umjesto da je njihova svrha bila SLIKA n o 260 261 . međutim. ravni potezi — ponekad uski. uvijek su bili neu­ spješni kada se objašnjenje tražilo u okvirima pretpostavke da su "to učinili peruanski Indijanci" — narod "kulture Nazca" ili narod "civilizacije Paracas". Iako šire linije izgledaju kao aerodromske piste s kojih pri uzlijetanju (ili slijetanju) ridaju zrakoplovi. ponekad široki. ekvinocijima. ne obazi­ rući se na brda. Cesto se međusobno presijecaju bez ikakve pravilnosti. Istraživanja (uključujući neka koje je provelo društvo National Geo­ graphic) koja su nastojala utvrditi astronomsku orijentaciju linija — uskla­ đenosti sa solistici)ima. kojoj je to bio cjeloživotni projekt. kotline i gudure. Naime. Za one koji isključuju rješenje "astronauta iz davnina" ta enigma ostaje nerješiva.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE centimetara i načinjeni unikurzalnom Linijom — neprekinutom linijom koja zavija i krivuda a da ne prelazi preko same sebe. bez obzira na konfiguraciju terena. Ima oko sedamsto četrdeset ravnih "linija". a ponekad prelaze preko crteža životinja i tako otkrivaju da su napravljene u različitim vremenima. jedna druga. Različiti pokušaji rješavanja misterija linija. ovom ili onom zvijezdom — također nisu nikuda dovela. Ti besprijekorno pravilni. ponekad dugi — idu ravno preko brda i dolina. Svatko tko leti iznad područja (turistima su ondje na raspolaganju mali zrakoplovi) bez iznimke dolazi do zaključka da je "netko" tko je bio u zraku koristio poseban uređaj i crtao po tlu ispod sebe. ponekad kratki. ponekad spojenih s trokutastim "trapezoidima" (slika 1 1 1 ) .

a zatim su je upotrijebili za konačni odlazak. Koristili su je nakon što je ona na Sinaju uništena. postoje.500 godina starom cilindričnom pečatu koji se danas nalazi u muzeju Hermi­ tage u St. g. Osobno smatram da je to rješenje zagonetke "linija iz Nazce": Nazca je bila posljednja anunnakijska svemirska luka. Kao što pokazuje kombinacija sumerskih piktogra­ ma DIN i GIR (čitaj DIN. slika 112) koja je označavala svemirske bogove. sumersko znanje o našem Sunčevom sustavu obuhvaćalo je i navode o anunnakijskom ko­ rištenju Marsa kao usputne postaje. a u svemiru između njih je svemir­ ska letjelica. bogovi sustavno napuštali planet Zemlju. n. Nameće nam se neizbježan zaključak da su od barem 6 1 0 . Slika prikazuje astronauta na Marsu (šestom planetu) koji komunicira s astronautom na Zemlji (sedmi planet. pr.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE omogućiti uzlijetanje. u usporedbi sa Zemljom.GIR. Kao što je detaljno opisano u Dvanaestom planetu. domislio. Ne postoje zapisi s izvještajima očevidaca o letjelicama i letovima u Nazci. stara usputna postaja na Marsu s koje su brodovi za daleka putovanja jurili da presretnu Nibiru u njegovoj orbiti i na nj slete. e. moralo biti mjesto s kojega se Sin mogao relativno brzo vratiti jednom kada se prekada je objavljena Revizija postanka već je bilo dovoljno NASA-inih vlastitih pronalazaka i fotografija s Marsa da popune cijelo jedno poglavlje pod naslo- 262 263 . Medu izvještajima očevidaca o tim odlaznim letovima i anunnakijskoj letjelici je i svjedočanstvo proroka Ezekijela te zapisi Adde-Guppi i Nabunaida. Godine 1990. a rvrdnju da je ramo nekoć postojala svemirska baza srručni je establišment smatrao ekstremnijom čak i od ideje o "drevnim astronautima". Petersburgu u Rusiji (slika 1 1 3 ) . To je mjesto bila dobra. kao što smo pokazali. anunnakijske "nebeske odaje" doista su imale takve ispuhe. čini se da su one rezultat uzlijetanja letjelice koja je prilikom uzlijetanja na tlu pod sobom ostavila "linije" što ih je napravio ispuh njezinog motora. Godine 1976. manjom gravitacijom na Marsu. brojeći izvana prema unutra). Kamo su otišli nakon što su poletjeli sa Zemlje? To je. tekstovi iz Harana i Babilona o le­ tovima koji su nesumnjivo koristili Mjesto slijetanja u Libanonu. naravno. Anunnakiji su vidjeli da im je lakše i logičnije najprije sebe i svoje terete u šatl-letjelici transportirati od Zemlje do Marsa i onda tamo prijeći za put do Nibirua (i obrnuro). pr. do otprilike 560. e. g. n. vode i života. To pokazuje izuzetna slika na 4. Koristeći se. kada je sve spomenuto izneseno u knjizi Dvanaesti planet Mars se još uvijek smatralo neprijateljskim planetom bez zraka.

POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE vom "Svemirska baza na Marsu". Dokazi su pokazali da je na Marsu nekada bilo vode i uključivali su fotografije građevina sa zidovima. 264 265 . kompleksa u obliku kotača (na slici 1 1 4 samo su dvije takve fotografije) — i glasovitog lica s Marsa (slika 1 1 5 ) . cesta.

jezera i oceane re da na njemu i dalje ima vode. Za razliku od drugih svemirskih poduhvara. kao šro se vidi iz kolaža novinskih naslova na (slici 1 1 6 ) . studija i fotografija koji govore o rome da je Mars nekada imao priličnu veliku atmosferu. tko je ostao.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE I Sjedinjene Države i Sovjerski Savez (sada Rusija) uložili su velike napore da dodu na Mars i istraže ga lerjelicama bez posade. tko se mogao vratiti? Iznenađujuće je da neki od odgovora na ta pitanja također dolaze s Marsa. Međutim. uključujući zbunjujuće. op. 266 267 . Tko je još otišao. da je nekoć imao rijeke. Zajedno s nekima od njihovih izvanrednih forografija na kojima se vide ostaci građevina. misije na Mars — od tada je u njima poče­ la sudjelovati i Europska unija — imale su neuobičajenu. kao što je porvrdio relativno brz Sinov povratak. Bilo je to prvo obližnje odredište bogova koji su odlazili. uznemirujuću i zagonetno visoku sropu neuspjeha. sovjetskih i europskih sve­ mirskih letjelica bez posade uspjelo doći na Mars i istraživati ga tako da su sada znanstveni časopisi — onih istih "nevjernih Toma" iz 1970-ih — puni izvještaja. na primjer zid prekriven pijeskom s jasno vidljivim pra­ vim kutovima (slici 1 1 7 ) . 1 Vozila specijalno izrađena za kretanje po površini Marsa i prikupljanje podataka o tamošnjem c 'u i atmosferi. prev. re da i dandanas ima ranki armosferski omorač. uslijed ustrajnih nastojanja u po­ sljednja dva desetljeća dovoljno je američkih. a u nekim slučajevima čak i vidljive u obliku malih smrznutih jezera. trebali bi ovdje biti dostatni za sljedeći zaključak: Mars je mogao služiti i služio je kao anunnakijska usputna svemirska postaja. neobjašnjene nesranke svemirskih letjelica. Godine 2005. NASA-ini marsovski roveri1 poslali su na Zemlju kemijske i forografske dokaze koji potkrjepljuju te zaključke. na nekim mjestima neposredno ispod površine.

e. n. g. Već smo obradili dokaze s drevnog Bliskog isroka. mjesto za opservatorij Machu Picchu i druga sveta mjesta. e. Urvrdili smo da je to bio Enkijev sin Toth iz egipatskog panteona (Ningišzida za Sumerane). koji je oponašao kvadratni zigurar s uglovima usmjerenima prema glavnim stranama svijeta. ili 500. I tako je.POSLJEDNJI DANI Četrnaesto poglavlje POSLJEDNJI DANI S jećanja čovječanstva na prijelomne događaje iz svoje prošlosti — za ve­ ćinu povjesničara to su "legende" ili "mitovi"— uključuju i priče koje su bile dio kulrurnog ili vjerskog naslijeđa naroda širom svijeta te se stoga smatraju "univerzalnima". re obuhvaćaju kako enlilitske tako i enkiitske bogove. e. u Srednju Ameriku doveo svoje afričke sljedbenike i tamo uspostavio civilizaciju. ali i priče o povratku bogova natrag na nebesa. Indijanci Aymara s Anda za njega su rekli da mu je prebivalište u Tivvanakuu. n. U Južnoj Americi dominantno se božanstvo zvalo Virakoča ("Stvoritelj svega"). Enlilovog najmlađeg sina. Nas posebno zanimaju kolektivna sjećanja naroda iz zemalja u ko­ jima su se ti odlasci konkretno dogodili. u jednom dije­ lu svijeta za drugim čovječanstvo ostalo bez svojih dugoštovanih bogova. re da je on 3113. Veliki plan. pr. ono se moralo podudarati s odlaskom njegovih afričkih štićenika Olmeka i istovremenim ustankom domoroda­ čkih Maja — oko 600. poput djeteta koje treba pomoć. zatim je označio smjer njegovog konačnog odlaska (slika 118). dano na odlasku. Nakon što je sve to učinio. potopu ili o bogovima koji su došli s nebesa.. g. 269 . n. Premda vri­ jeme njegova odlaska nije navedeno. Uskoro je čovječanstvo počelo zaokupljati pitanje (koje su postavili i moji čitatelji): Hoće liše vratiti? Poput obitelji koju iznenada napusti otac. oni dolaze i iz Amerike. te da je prvim dvama parovima brat-sestra dao zlatnu palicu kojom su trebali pronaći pravo mjesto za utemeljenje Cuzca (kasnije prijestolnice Inka). U Srednjoj Americi darovatelj civilizacije bio je "Krilata zmija" Qtietzalcoatl. Zatim je. otprilike sredinom prvog stoljeća pr. Boga Tivvanakua identificirali smo kao lešuba/ Adada iz hetitsko/sumerskog panteona. čovječanstvo je poče­ lo gajiti nadu u povratak. pr. Toj kategoriji pripadaju priče o prvom ljudskom paru. da će se vratiti — na oblje­ tnicu svog tajnog broja 52. otišao je. Dominantna legenda u Srednjoj Americi njegovo je obećanje.

njegovu su­ prugu Ningal/Nikkal i njegovog pomoćnika Nuskua. a u Babilonu su Mardukovi svećenici bili ozlojeđeni. drveta ili metala — bogove koje se moralo prenositi. Marduk za enkiite i Nannar/Sin za enlilite. bili stvorili čudnovate nemani nalik himeri) "nisu mogli pojmiti". pr. a druga divlji bik. kao i nebesku porvrdu u vidu pojave Mardukovog planeta. preko zanemarivanja gospodarsrva ("poljoprivrednici su propali". kao njegovi čuvari bile su oblikovane dvije neobične zvijeri — jedna je bio "demon potopa". jer nisu mogli hodati. rako izrazim). od tada pa na dalje više neće slaviti. Zatim je kralj uzeo to sramno djelo i stavio ga u Mardukov hram Esagil. pr. Da srvari budu gore. posebno nakon Anuova posjera oko 4. Iznimna vremena kada su bogovi živjeli u svetim četvrtima ljudskih gradova. no neki su — usprkos njihove uobičajene "besmrrnosti" — umrli na Zemlji. Nakon poropa njihov je broj počeo opadari. a od enlilita za Nannara/Sina. uz tristo Igigija stacioniranih na Marsu. Sin. nikad prije viđena.586. Većina ih se vrarila na svoj matični planet. Stavio ga je u hram. te Bau koja se razboljela od nuklearne radijacije. "daje čak ni Enki i Ninmah (koji su.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI pokušalo pronaći spasitelja. Proroci su obećali da će se to sigurno Povijesni zapisi pokazuju da s rakvim stanjem srvari nisu bili zadovolj­ ni ni bogovi ni ljudi. n. Objavljujući da je Nabunaidov "bog zaštitnik postao neprijareljski na­ strojen prema njemu" re da je "bivši miljenik među bogovima sada osuđen u zemlji prije nije vidio. napisali su svećenici. Optužbe su se prorezale od građanskih stvari ("on ne razglašava zakon i red"). Ta božanska suvladavina možda je bila pokušaj dualnog monoteizma (da se Na pločici koja se sada nalazi u Brirish Museumu zapisan je tekst koji su stručnjaci naslovili Nabunaid i svećenstvo Babilona. Već u danima proroka Jeremije (626. g. ukrasio ga lazurom. njegovo ime je bilo Nabu-Naid.) narode oko Judeje ismijavalo se što ne štuju "živućeg boga" nego kumire koje su zanatlije izradili od kamena. raskomadanog Ozirisa. kada je faraon rvrdio da se bog s njime vozi u njegovim kolima i kada se asirski kralj hvalisao da ima pomoć s nebesa bila su svršena. g. Na vrhuncu njihove prisutnosti Anunnakija je na Zemlji bilo šesto. Izabrao ga je Sin u svom središtu kidta Haranu. poku­ šavajući stvoriti čovjeka. e. izgnansrvo i konačna pobjeda. e. dogoditi — kada dođu posljednji dani. Spomenimo poražene Zua i Setha. Bila je tako čudna da joj "čak ni učeni Adapa" — ikona najvišeg ljudskog znanja — "nije mogao naći ime". na Zemlji je ostalo malo bogova iz ranih sumerskih tek­ stova ili dugih Popisa bogova.000. čudna statua božanstva. Kako su tisućljeća prolazila. međutim on je tražio pristanak i blagoslov Marduka u Babilonu. nasravljale su se opružbe. "trgovačke cesre su blokirane") i manjka javne sigurnosti ("plemiće se ubija") do najozbiljnijih opružbi — sverogrđa: Napravio je kumir boga kojeg nitko Zazvao ga po imenu Nannar. Okrunio ga je tijarom u Za ruku mu stavio demona. Nakon što je došlo do konačnog odlaska. Priča o posljednjem kralju Babilonije odražavala je te nove okolno­ sti. Na svakoj strani velike vjerske podjele sada je bio samo jedan sam Vrhovni bog nebesa i zemlje. n. povrh toga. tko je od velikih anunnakijskih bogova ostao na Zemlji? Ako sudimo po tome tko se od njih spominje u tekstovima i zapisima iz narednog perioda možemo biri sigurni samo za Marduka i Nabua od enkiita. tijekom kojeg su se ponovno uprizorivali Mardukova "smrr". uskrsnuće. no njezina nenamjerna posljedica bio je začetak Islama. obliku pomračenog mjeseca. Još je uvredljivija bila Nabunaidova objava da se festival Akitu. a vjerojatno je ostala i Ištar. rražio je da se nanovo izgradi i njegov veliki hram-zigurat u Uru te postane središre obožavanja. "s kosom koja je sezala do pijedestala". . Bila je tako neobična i nedolična. Bila je ro. Dumuzija koji se uropio. podigao na pijedestal. čiji je hram u Haranu bio obnovljen. 270 271 . Tekst sadrži popis optužbi babilonskih svećenika protiv Nabunaida.

u njegovoj sviti bili su Zidovi iz redova judejskih izgnanika u haranskoj regiji. Nadalje. došao sam do zaključka da se ostarjeli par povukao negdje na obale Crvenog mora i zaljeva Eilat. Praktički je sigurno da Islam vuče korijene od Nabunaidovog boravka u Arabiji. prema tradiciji uz džamije se i danda­ nas grade minareti koji oponašaju višestupanjske rakete spremne za lansiranje. grad u kojem je Muhamed utemeljio!osnovao Islam. stjecištu karavana na sjeverozapadu sadašnje Saudijske Arabije koje se nekoliko puta spominje u Bibliji. (U nedavnim iskapanjima na tom području pronađene su klinastim pismom ispisane pločice koje svjedoče o Nabunaidovom boravku. Jedan od njih U ugaritskim tekstovima bog Mjeseca naziva se EL — jednostavno "Bog." preteča islamskog Alaha. U mezopotamskim zapisima nakon Nabunaidovog vremena više se ne govori o tome gdje se nalazi Sin. a njegov simbol polumjesec nalazi se na vrhu svake džamije. kako su ih nazvali grčki po­ vjesničari koji su bilježili pothvate tog plemena.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI na nesreću". (slika 1 1 9 ) bio je Medina. čiji je simbol polumjeseca preuzeo Islam. Posljednje poglavlje sage o Nabunaidu povezano je s pojavom Perzijanaca na svjetskoj pozornici. opisuju da se bog Mjeseca. "Udaljena regija" u koju je Nabunaid otišao u samoizgnanstvo bila je Arabija. U šestom stoljeću pr. odmarao u je­ dnoj oazi na stjecištu dviju voda. Ime Perzijanci dano je mješavini naroda i drža­ va na iranskom platou koja je uključivala drevne sumerske zemlje Anšan i Elam. a njegovo glavno središnje raskrižje u čast njegove supruge Nikkal (to mjesto se na arapskom i dalje zove Nakhl). n. babilonski su svećenici prisilili Nabunaida da napusti Babilon i ode u izgnanstvo "u daleku regiju". "Židovski aspekt " u Nabunaidovoj priči dodatno je pojačan činjeni­ com da se u jednom odlomku svitaka s Mrtvog mora (pronađenih u Kumranu na obali Mrtvog mora) spominje Nabunaid i navodi da je u Teimi patio od "neugodne kožne bolesti" koja je izliječena tek nakon što mu je "Židov rekao da oda počast najvišem Bogu". novo carstvo. Ahemejanci. Kao što potvrđuju mnogi zapisi. Sve je to potaklo spekulacije da je Nabunaid razmišljao o monoteizmu. te zemlju kasnijih Medijaca (koja je imala udjela u propasti Asirije). Tekstovi pronađeni u Ugaritu. "blizu raspukline dvaju mora". Iako ih 272 2-J . zauzeli ih i ujedinili u moćno. pet od tih gradova su — tisućama godina kasnije — arapski pisci naveli kao židovske gradove. međutim njemu najviši bog nije bio judejski Jahve nego njegov dobročinitelj Nannar/Sin. bog Mjeseca. Nakon što sam se dugo pitao zašto je Sinajski poluotok nazvan u čast Sina. Povijesna je činjenica da je Nabunaid doista otišao iz Babilona te za vladara imenovao svog sina Bal-Taz-Ura — Baltazara iz biblijske Knjige Danijelove. Njegovo glavno sjedište nalazilo se u mjestu zvanom Teima. su se pojavili na sjevernim granicama tih teritorija. "kanaanskom" lokalitetu na Sredozemnoj obali u Siriji koji se sada naziva Ras Shamra. zajedno sa suprugom.) Za svoje slje­ dbenike utemeljio je šest drugih naselja. e.

Zapanjen i zbunjen. Dočekan od svećenika koji su ga smarrali spasiteljem od hererika Nabunaida i njegovog omraženog sina. umro ahemejski kralj. Sto se tiče onoga u što je vjerovao sam Cirus. svrgavanje njegova kralja i ponovnu izgradnju razorenog hrama u Jeruzalemu. e. Biblija je Cirusa smarrala oruđem za provođenje Božjih planova. Jedan od judejskih izgnanika odvedenih u Babilon. pod vodsrvom Ezre i Nehemije. no nikome od njih to nije uspjelo. sudeći po spomeniku koji je dao podići sebi u čast. koji je zbog toga bio poznat kao Drugi hram — godine 516. Jahve. Kada je 560. "pomazanikom Jahve". "Ja. pr. Danijel. Sto se tiče vjere. rekao je biblijski Bog preko proroka Izaije (44: 28 do 45: 1-4). Kraj babilonskog carstva na najdramatičniji je način prerkazan u Knji­ zi Danijelovoj. koji re zovem po imenu premda me znao nisi. e. služio je na babilonskom dvoru kralja Baltazara kada se za vrijeme kra­ ljevskog banketa pojavila lebdeća ruka i na zidu napisala MENE MENE TEKEL UPHARSIN. Kao po­ sljednja nada. što je na semitskom hebrejskom jeziku značilo "Mudrac". dovršili su ponovnu izgradnju hrama. izgleda da su ahemejski Perzijanci prihvatili sumersko-akadski panreon srodan njegovoj hurijsko-mitanskoj inačici. pozvan je izgnani Danijel koji je kralju rekao što zapis znači: Bog je procjenjivao Babilon i njegova kralja te je. n. 274 275 . Ovu činjenicu neki pripisuju utjecaju židovskih izgnanika iz Deset plemena koje su Asirci bili preselili na to područje. kao što je prorokovao Jeremija. njihovo plemensko ime poteklo je od imena njihovog prerka. koja je korak do one indoarijske iz indijskih Veda — zgodno pojednosravljenu mješavinu prema kojoj su vjerovali samo u Najvišeg Boga kojeg su nazivali Ahura-mazda ("Istina i Svjetlost"). No rakođer je. opozvao izgnansrvo Judejaca. godine pr. Hakharn-Anisha. Cirus je u znak štovanja prema bogu "primio Mardukove ruke". n.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI rasno svrstavaju u "Indoevropljane". Povjesničari smatraju da je Cirus proglasio opću vjersku amnestiju koja je svakom na­ rodu omogućila da štuje koga želi. e. odbrojio njihove dane. kralj je pozvao svoje vračeve i vidovnjake da odgonetnu zapis. pr. Biblija ga zove Koreš i smarra ga Jahvinim poslanikom za osvajanje Babilona. Izgnanici koji su se vratili. Cirus je prešao rijeku Tigris i ušao u babilonski teritorij. Godine 539. prodro do Sippara gdje je presreo Nabunaida koji je žurio natrag. pomažem ri premda me ne po­ znaš". našavši da su manjkavi. a zatim je — tvrdeći da ga je pozvao sam Marduk — ušao u Babilon bez borbe. skončat će od perzijske ruke. dopustio ponovnu izgradnju jeruzalemskog hrama te naredio povratak svih hramskih obrednih predme­ ta koje je bio popljačkao Nabukodonozor.. — ročno sedamdeset godina nakon što je razo­ ren Prvi hram. Mi ga zovemo Cirus. u jednoj od svojih prvih proklamacija. na prijesrolju ga je zamijenio njegov sin Kuraš re ostavio trag u nadolazećim povijesnim događajima.. čini se da se vidio kao krilatog kerubina (slika 120). Bog Izraelov. n.

000 ljudi na istom je mjestu prešao u Aziju i započeo veliki rat protiv Perzijanaca.. U tim dvostrukim borbama — jednoj između Grka s grčkog kopna i drugoj s Perzijancima — podrška grčkim naseljenicima Male Azije bila je vrlo važna. Uz grčki panteon koji je proizišao s druge strane Sredozemnog mora i na čelu mu je bilo (poput sumerske dvanaestorice) dvanaest olimpi­ jaca. čim su Perzijanci potučeni u prvoj bitci. Jer. Aleksandrove zapanjujuće pobjede i pokoravanje drevnog Istoka zapa­ dnjačkoj (grčkoj) vlasti podrobno su opisali povjesničari — počevši od onih koji su Aleksandra pratili na njegovim pohodima — i ovdje ih nije potrebno prepričavati. e. što se podudaralo s poče­ tkom grčkog "zlatnog doba". čak je (prema ispisanoj steli koja se sada nalazi u vatikanskom muzeju) naučio tajne štovanja božice Neith i sudjelovao u obrednom pogrebu bika Apisa. Posebno problematične bile su sve jače trgovačke. za kojega su se održavali obredni pogrebi.) prepušteno je da carstvo proširi na Egipat. Kambis kao ni njegov otac nije bio vjerski fanatik i dopustio je ljudima da štuju koga žele. pr. i to u tolikoj mjeri da je glavni kult bio onaj mrtvog Ozirisa. sveti bik Apis. Perzijanci su. Hatti i Elam. (Mnogo podataka o tome dolazi od grčkog povjesničara Herodota koji je iscrpno pisao o Egiptu nakon što ga je posjetio oko 460. e. Babilonija i Asirija. U bitci kod Salamine deset godina kasnije Grci su odbili perzijski napad morem. Posebno su ih brinule i provincije u Maloj Aziji (sadašnjoj Turskoj). a čarke i bitke za vlast nad Malom Azijom nastavili su se još jedno stoljeće.koji je kraljici Olimpiji došao prerušen u čovjeka. ali samo privremeno. Godine 334. Spartanci i Makedonci međusobno jedni s drugima borili za prevlast. Ono što treba opisati su osobni razlozi Aleksandrovog pohoda u Aziju i Afriku. vjerovao im je sam Aleksandar. Aleksandar je izdao srebrne novčiće na kojima je prikazan s ovnovim rogovima (slika 121). Mari i Mittani.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI Cirus — neki povjesničari njegovom imenu dodaju epitet "veliki" — u golemo je perzijsko carstvo uklopio sve zemlje koje su nekada bile Sumer i Akad. napali grčko kopno i bili potučeni kod Maratona. Nemiri. ustanci i pobune stalno su izbijali gotovo posvuda. Aleksandar umjesto da pode za njima. pr. prvenstveno zato što su grčki plaćenici sudjelovali u lokalnim ustancima. osim geopolitičkih ili ekonomskih razloga za veliki grčko-perzijski rat. Proslavljajući to saznanje. nego bog — egipatski bog . kul­ turne i vjerske veze između Egipta i Grčke. i stoga besmrtan. glavno božanstvo bila je božica Neith čija titula je bila Majka Božja. sa svoje strane. samo je produbio misterij. n. Prije svih. sin boga-ovna Amona. tijekom kojeg se razjeđinio. Sve jače napetosti buknule su u otvoreni rat kada su Perzijanci 490. pr. Takvom politikom nemiješanja u vjeru Perzijanci su osigurali mir u carstvu. g. Egipat se tada oporavljao od razdoblja nereda koje neki smatraju Trećim međurazdobljem. Njegovom sinu Kambisu (530. 276 277 . Savjetovan je da odgovor potraži u egipatskom svetom mjestu. Aleksandrov posjet proročištu u Delrima kako bi otkrio je li doista sin boga. "glasina­ ma" se vjerovalo. njegov nasljednik Aleksandar ("Veliki") na čelu vojske od 15. g. n. a u Grčkoj se Atenjani.-522.) Perzijanci nisu mogli biti zadovoljni s tim vezama. nekoliko su mu se puta mi­ jenjale prijestolnice te je bio padao pod vlast nubijskih osvajača ili uopće nije imao središnje vlasti. a glavni "objekt kulta" bio je bik. pojava jednog takvog boga na makedonskom dvoru nije se smatrala nemogućom. Č i m su Makedonci nadvladali na kopnu. tu je bila i Aleksandrova osobna misija: makedonskim dvorom neprestano su kolale glasine da Aleksandrov pravi otac nije kralj Filip. Uz dvorski skandal s kraljevom mladom egipatskom ljubavnicom te bračni razdor koji je uključivao razvod i ubojstva. čak i kada su se u Perziji promijenili kraljevi. Tamošnji svećenici uvjerili su ga da je doista polubog. nastojali suzbiti problematične Europljane zauzimanjem obližnjih grčkih otoka. te uz priče o bogovima ("mitove") koji su oponašali bliskoistočne priče o bogovima. n. g. n. pr. Zato je. e. njihov kralj Filip II poslao je vojsku preko tjesnaca Helesponta (današnji Dardaneli) kako bi osigurao lojalnost grčkih naseobina. ostavio glavninu svoje vojske i požurio u oazu Siwa u Egiptu. Egipat je bio u rasulu i s vjerske strane: njegovi svećenici nisu bili sigurni koga da štuju. e. na čijem zapadnom vrhu su se Azija i Perzijanci suočavali s Eu­ ropom i Grcima. Tamo su grčki naseljenici oživljavali i učvršćivali drevne naseobine.

za čije djelo Bibliotheca historica se zna da je prikupljeno iz provjerenih i pouzdanih izvora. Tamo je. op. g. g. Aleksandar je okru­ njen za faraona. U velikom hramu Ra-Amona u Tebi. a njegovo je tijelo bilo uronjeno (odnosno konzervirano. Nego je bila i široka kao stadion. n. e. u kojima su činjenice izmiješane s legendom. dalde. slijedeći upute koje je dobio u oazi Siwa. Nastavivši borbe s Perzijancima. na zapadnoj obali rijeke Nil. Marduk. a u dijelu 16. godine na konferenciji na Sveučilištu Jena zaključili su da je Marduk Ovdje također je Belova grobnica. No veliki bog Prema tom izvoru. do 465. došao do Babilona i ušao u grad vozeći se na svojim bojnim kolima. vidio zapis koji je potvrđivao da je njezina majka s njom zatrudnjela kada joj je bog Amon došao prerušen u njezina supruga kralja — točno kao u priči o Aleksandrovom polubožanskom začeću. što je s besmrtnošću? Dok su njegovo ratovanje i daljnja osvaja­ nja opisali službeni povjesničar njegovih pohoda po imenu Kalisten i dru­ gi.. od opeka. u Svetinji nad svetinjama. "viseći vrt" koji je bio jedno od sedam svjetskih čuda. g. Tako da nije mogao završiti ono Što je pokušao. pr. n. nije umro mnogo prije toga (vodeći njemački astro­ lozi 1922. Prema pseudoizvorima. n.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI živ te da su kasniji priznati povjesničari bez iznimke njegov zigurat Esagil opisivali kao njegovu grobnicu. no da "može izbjeći opasnost ako obnovi Belovu grobnicu koju su uništili Perzijanci". činjenica je da Marduk više nije bio 278 279 . To je bila četverokutna piramida kao što je rečeno. (Knjiga XVII. 112. Aleksandar nije imao ni do­ voljno vremena ni dovoljno ljudi da obavi popravke te je 323. koji su stekli velik ugled u astrologiji i koji su vični predviđanju budućih događaja metodom zasnovanom na drevnim opaža­ njima". ifr^zWMardukovu grobnicu uništio je Kserkso.5 rekao je sljedeće (naglasci su naknadno dodani.): Ine samo daje bila visoka kao stadion. Aleksandar je 3 3 1 . No to bi bio velik zadatak I trajao bi dugo vremena. a. Strabo je. g. "učenjaci zvani Kaldejci. da primi Marduka za ruke kao što su to činili osvajači prije njega.). pr. opisao je Babilon u svojoj slavnoj Geografiji: njegovu ogromnu veličinu. Aleksandar je namjeravao obnoviti tu piramidu. pr. ranije naveo da je Bel ležao u lijesu kada je Kserkso odlučio uništiti hram 482. njegove visoke zgrade izgrađene od opeka i tako dalje. sada u ruševinama Nakon što ju je uništio Kserkso. e.. n. Zatim je. n. Požurio je do Esagila. Svejedno ušavši u grad. Aleksandrova osobna potraga za besmrtnošću uglavnom je poznata iz izvora koji se nazivaju pseudo-Kalisteni odnosno "Aleksandrove avanture". per­ zijski car (i vladar Babilona) od 486. e. Bilo to točno ili ne. ušao u podzemne tunele na Sinajskom poluotoku i naposljetku otišao onamo gdje je bio Amon-Ra alias Marduk — u Babilon. doista u Babilonu i umro. je bio mrtav. hrama zigurata u Svetoj četvrti. u knjizi 5. u pogrebnom hramu koji je izgra­ dila Hatšepsut. egipatski svećenici uputili su Aleksandra iz Siwe u Tebu. n. e.1. op. rođen u grčkom gradu u Maloj Aziji. No. upozorili su Aleksandra da će umrijeti u Babilonu. a.. pr.) u posebnim uljima. Povjesničar-geograf Strabo iz prvog stoljeća pr.1). e. Kao što je detaljno opisano u Stepeništu do neba. Prema Diodom iz Sicilije (prvo stoljeće pr. Aleksandar je vidio boga kako leži u zlatnom lijesu. e.

u proročanstvima o posljednjim danima bio je prisuran spoj dva osnovna elementa: jedan je taj da će iza Dana gospodinovog. te Mihej koji je — korisreći iste riječi kao i Izaija — objavio: "dogodit će se u posljednjim danima. e. uz ta je pretkazanja priložio i ona o ponovno usposravljenom Sionu. "dogodit će se u posljednjim danima da će Gora hrama Jahvina bid postavljena vrh svih gora. već bio u svojoj grobnici. sadržavala obećanje da će čovje­ čansrvu biti ponuđen nov počerak. Ne mogu se spasiti od ropstva. No. na­ kon smrti Aleksandra nije više bilo ni pravih ili tobožnjih polubogova koji su čovječanstvo povezivali s bogovima. a koplja u srpove. Već smo spomenuli da je Jeremija dok je proricao slom Babilona istaknuo da je bog Bel/Marduk osu­ đen samo da "uvene" — da osrane. Tada će narodi mačeve prekovari u plugove. rekao je. preporod i blagonaklona era sa središtem u Jeruzalemu. nova nada. Neće se više dizat' mača proriv naroda nir' se više učir' ratovanju" (Izaija. koji "proizlazi iz drevnih vremena. Tvrdnju da će nakon nevolja i mulca. Hebrejski izraz Acharit Hayamim (ponekad se prevodi kao "posljednje vrijeme. tajna koja će biti otkrivena čovječansrvu (23: 20) u predodređeno vrijeme u budućnosti: "u dane posljednje jasno ćete to razumjeti" (30: 24). su­ dnjeg dana za Zemlju i narode. 2: 1-4). nanovo izgrađenom hramu i "sretnom kraju" za sve narode kada dođu posljednji dani. da se smežura i umre. Egipta i Babi­ lona. Drugi element je taj da je sve predodređeno. Prema tome. nazivajući babilonskog boga "bog koji se skriva" — šro je u stvari značenje imena "Amon" — predvidio budućnost sljedećim riječima: Pade Bel/ Sruši se Nebo! Prte svoje kipove na životinje i stoku. Po prvi put nakon što je stvoren Adam čovjek je ostao bez svojih stvoritelja. g. To što je kraj došao kada je doba Ovna bilo na izdahu najvjerojatnije također nije slučajnost. preteča sadašnje ideje "kraja povijesti" — i započeti nova epoha (gotovo sam u iskušenju da kažem Novo doba). da će doći mesijansko vrije­ me kada će "vuk prebivari s janjerom".). Među njima su bili Hošea. saga o bogovima koji su stvarali povijest planeta Zemlje. Doisra. koncept kraja epohe. ali da osrari i posrane zbunjen. gotovo ljudskom kraju. iz vječnih dana". apsolutno nužnim i predodređenim od samog počerka. da je Bog već na Počerku isplanirao Kraj. Ne treba nas iznenaditi da se i to proročansrvo ispunilo. I tako se privela kraju. pr. ruše se svi zajedno. koji je pretkazaopovratak kraljevstva Božjeg kroz Kuću Davidovu u posljednjim danima. Nadalje. budućnosr koju je Bog svo vrijeme planirao "u srcu svojemu". čak i kada su Dan Gospodinov prerkazivali kao Sudnji dan.. Negdje u isto ro vrijeme s povijesne je scene nestao i Mardukov sin Nabu. slijediti obnova. dok je Jeremija ispravno prerkazao propast Asirije. IZAIJA 4 6 : 1-2 Ta proročansrva su. može se pronaći već u najranijim poglavljima Biblije. To će biti.. i "u to će se vrijeme Jeruzalem zvati 'Prijestolje Jahvino'. kao i Jeremijina. nov (i pretkazan!) ciklus." "svršetak dana". vremena kada će se zaustaviti tok događaja — moglo bi se reći. ma suditi za njihove grijehe i prijestupe doći vrijeme mira i pravde iznosili su i rani proroci. Zadivljujuće je da je priča o Marduku i njegovom svršetku u Babilonu ispravno prerkazana u bibhjskim proročansrvima. Padaju. ali najtočnije je "posljednji dani") u Bibliji se 281 280 . n. nakon što će se ljudima i narodi­ U tim očajnim vremenima za čovječansrvo nada je stigla iz Jeruzalema. i k njoj će se stjecati svi narodi". i svi će se narodi u njemu sabrati (3: 17)." Znakovito je da je i Mihej obnovu Božjeg hrama u Jeruzalemu i Jahvine univerzalne vladavine preko Davidovog potomka smatrao preduvjerom. uzvišena iznad svih bregova. rekao je prorok.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI 484. Izaija je u svojoj drugoj zbirci proročanstava (koju ponekad zovu Dru­ gi Izaija). Poslije Mardukove smrti i nestanka Nabua više nije bilo nijednoga od velikih anunnakijskih bogova koji su nekoć vladali Zemljom.

kada su trebali nastupiti posljednji dani? — Otioth — promijenio u Ototh. U jednom slučaju anđel je odgovorio da će razdoblje budućih doga­ đaja. To je izjava (slijede je detaljna pretkazanja koja mnogi povezuju s dvanaest kuća zodijaka) koja pretpostavlja proročanstvo time što je zasnovana na ranijem poznavanju budućnosti. koji su se na prvi pogled činili preciznima. kada je umirući Jakov sazvao svoje sinove i rekao im: "Skupite se da vam kažem što će vas snaći u posljednje dane". Danijel je zatim zamolio božanskog glasnika da mu precizno kaže: "Kada će doći kraj tim grozotama?" Ponovno je dobio zagonetni odgovor da će kraj doći "Nakon jednog vremena." Tražeći jasniji odgovor." što pak upućuje na neku vrstu "biblijskog koda" zbog kojega se božji plan ne može razumjeti dok za to ne dođe pravo vrijeme. naređeno mu je da zapečati i sakrije dokument. Znakovito je da se dolazak kavoda u Jeruzalem u Izaiji opetovano povezuje s drugim mjestom povezanim sa sve­ mirom — onim u Libanonu: Odande će Božji kavod doći u Jeruzalem. Mesija biti pogubljen. ali u posljednje dane vi ćete se obratiti Jahvi. ovako savjetuje ljude: "U nevolji vašoj snaći će vas sve to. stoji u stihovima 35: 2 i 60: 13. i poslušati njegov glas." Uloga Jeruzalema i važnost njegovog Brda hrama kao zvijezde-vodilje prema kojoj će hrliti svi narodi neprekidno se naglašavala ne samo zbog teološko-moralnih razloga. Ali to je bilo kao da je rekao: "Znat ćete kada bude vrijeme da vam kažem. kada Mojsije prije smrti." Tada nije čudo da se u posljednjoj proročkoj knjizi Biblija bavi gotovo isključivo pitanjem KADA — kada će doći posljednji dani? U Knjizi Danijelovoj sam je Danijel za Baltazara odgonetnuo (i to ispravno) zapis na zidu. postavljali su ga čak i sami proroci koji su govorili o posljednjim danima. već je postavljano u drevnim vremenima. No. Ne manje od tri puta Izaija je riječ za "slova toga nastupit će obećano mesijansko vrijeme. tako se Izaija ža­ lio Bogu (28: 10). "iz kojega ću dati mir i koji će biti veći od prvoga". Nakon toga je i Danijel počeo imati snove sa znamenjem i viđati apokaliptične vizije budućnosti u kojima su "Pradavni" i njegovi anđeli imali glavne tdoge. ovdje malo. Naveden je vrlo praktičan razlog: potreba za mjestom spremnim za povratak Jahvinog kavoda — taj isti izraz Ezekijel koristi u Izlasku pri opisivanju Božjeg nebeskog vozila! Kavod koji će biti čuvan u obnovljenom hramu. kada će "Sveci Svevišnjega ljudima dati kraljevstvo nebesko". više vremena 283 282 . pravilo je unutar pravila. u opet drugom slučaju odgovorio je da će "nakon sedam sedmica. ondje malo". Danijel je. a onda šezdeset i dvije godine. linija po linija. Bogu svome. Izaijino proročanstvo o vremenu "kad zatrubit će velika trublja" i na­ rodi će se okupiti i "pokloniti Jahvi na Svetom brdu u Jeruzalemu" slijedilo je njegovo priznanje da bez pojedinosti i vremenskog okvira ljudi ne mogu razumjeti proročanstvo. postojećim su zagonetkama samo dodali nove. doći će vođa koji će razorit grad. Drugi put anđeo je odgovorio: "Se­ damdeset je sedmica i sedamdeset šezdesetica godina određeno tvom narodu i tvom gradu da se dokrajči opačina i potvrdi viđenje proroka". A kada će biti kraj vremena? — upitao je Danijel. zbunjen.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI koristi već u Postanku (glava 49). a svršetak će doći u poplavi. Na tajni kod Biblije možda se ukazivalo kada je prorok boga — nazvavši ga "stvoritelj slova" — zamolio "pročitaj nam slova unatrag" ( 4 1 : 23). vremena i polovinu vremena". u Ponovljenom zakonu (glava 4 ) . govoreći o Izraelovom božanskom naslijeđu i njegovoj budućno­ sti. Tek nakon To pitanje — na koje ću ponuditi vlastiti odgovor — nije novo. zamolio anđele za objašnjenja. I opet. Ne možemo izbjeći zaključak da se božji povratak očekivao u po­ sljednjim danima. "Jer pravilo po pravilo. rečeno je proroku Hagaju. odgovori. Prorok Sefanija — čije samo ime znači "kojega je kodirao Jahve" — prenio je Božju poruku da će kada se okupe narodi On "govoriti čistim jezikom". vrijeme kada će "bezbožni kralj pomišljati da promijeni blagdane i Zakon" trajati "jedno vrijeme. linija po linija. što znači "proročko znamenje. Kakav god odgovor da mu je dan. odgovori su se sastojali od proroštava budućih događaja koji su se trebali dogoditi na kraju vremena ili su prema njemu vodili.

anđeo — koji ga je prije zvao "sine čovječji" — mu je rekao: "A ri sada idi i orpočini. dana hebrejskog mjeseca kisleva. 284 . op. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideser i pet dana. 1 6 7 .. g. ali nismo razumjeli". "pa upi­ tah: 'Gospodaru. ili dva roga od koja nasraju čeriri i zatim se dijele) anđeli objasnili kao događaje koji se trebaju dogoditi daleko nakon Babilona Danijelovog vremena. jer tada je "grozota pustoši" postavljena u hram. n. anđeo je odgovorio: "Od časa kada bude dokinuta svagdašnja žrtva i posravljena grozota pusroši: risuću dvjesta i devedeset dana.POSLJEDNJI DANI i polovine vremena". n. Ono što prikazuje njegova slika i dandanas je predmetom različitih rasprava. a." Naraštaji bibličara. da počne brojati od "časa kada bude dokinuta svagdašnja žrrva (u hramu. astrologa pa čak i asrronoma — među potonjima i slavni sir Isaac Newron —popur Danijela su reldi: "Čuli smo. no da je predstavljen kao da je napisan tri stoljeća ranije." Nakon što mu je dao taj podatak. šro je značilo "sedamdeser tjedana/sedmica godina"? "Ja slušah. s vinom i beskvasnim kruhom. pr. izrečen tijekom jednog od susreta s anđelima. Zagonetka nije samo značenje "jednog vremena. diskusija i analiza. a. učenjaka i teologa. n. čak nakon pretkazane obnove Hrama poslije sedamdeset godina. na mjesto pogubljenja nosio na svojim leđima križ — simbol određenog p l a n e t a — i postao začetnik nove monoteističke religije. Uspon i pad Perzijskog carsrva. e. izjavio je Danijel u svojoj knjizi. Nepobitan argument je navod. što je bio kalež koji je potaknuo legende o "Svetom Gralu" (i potragu za njim)? Posljednje večeri na slobodi svetkovao je zajedno sa svojih dvanaest uče­ nika židovski blagdan Pashu na posebnoj obrednoj večeri (na hebrejskom se ta večera zove seder..) i postavljena grozota pustoši. ali ne razumjeh". poslije svetkovanja posebne večere u Jeruzalemu. više vremena i polovine vremena" i tako dalje. Taj su prizor ovjekovječili neki od najvećih slikara vjerske umjetnosti. kada je na Zemlji prvi pur uporrijebljeno nuklearno oružje. Leonardo je bio gla­ sovit po poznavanju znanosti kao i po svojim teološkim spoznajama. označivši — kao što su mnogi tada vjerovali — početak posljednjih dana. Oko njega je i dalje mnošrvo pitanja: Tko je zapravo bio? Šro je radio u Jeruzalemu? Je li postojala urota protiv njega ili je on sam bio urotnik protiv samog sebe? Nadalje. Taj datum je precizno zabilježen.. e. čak i podjela carsrva koje je osvojio između njegovih nasljednika — sve je to prerkazano s takvom točnošću da mnogi stručnjaci smatraju da Danijelova proročansrva pripadaju žanru "proročanstva poslije događaja" — da je pro­ ročki dio knjige napisan oko 250. Ustat ćeš da primiš svoju baštinu u posljednjim danima. pr." To se moglo odnositi jedino na događaje koji su se dogodili u Jeruzalemu 25. Aleksandrovo preuzimanje vodsrva nad Grcima. Ali što je značilo "jedno vrijeme. Abraham je u Ur-Shalemu bio blagoslovljen vinom i kruhom u ime Boga Svevišnjeg te je proglasio prvu monoteističku religij u čovj ečans tva. zagonetka je i kada počinje brojanje? Dvojba proizlazi iz činjenice da su Danijelu simboliku njegovih viđenja (poput koze koja napada ovna. Dvadeset i jedno stoljeće kasnije odani Abrahamov baštinik je. g.). a Posljednja večera Leonarda Da Vincija najslavniji je primjer (slika 122). nakon njegova predviđenog pada. no sve ro samo produbljuje zagonetke umjesto da ih rješava. vremena i polovina vremena". e. kako će to svršiti?'" Ponovno govoreći u šiframa. op. Petnaesto poglavlje JERUZALEM: NESTALI KALEŽ U dvadeset i prvom stoljeću pr.

u stvari. no ipak je umro u Babilonu u mladoj dobi od trideset i dvije godine. odvojena dvadeset i jednim stoljećem. smatrali njegovim pravim nasljednicima te su ugla­ vnom nastavili njegov tolerantni stav prema drugim religijama. koji se smatrao božjim sinom. te očekivanjima mesijanskih vremena. Za oba je ključan Jeruzalem. ubijeni su. i to u tolikoj mjeri da SLIKA 122 Mi ćemo pokazati da ključ za razotkrivanje tajni leži u onome što slika ne prikazuje. vjerovali da je sam Aleksandar bio otrovan). 28 6 . U Berosovom izvještaju o Potopu izneseno je nekoliko zanimljivih podataka o 287 dnjim danima. a vremenski su povezani s biblijskim proročanstvima o poslje­ su Ptolomejci organizirali prevođenje hebrejske Biblije (prijevod je poznat kao Septuaginta) i dopustili Zidovima potpunu vjersku slobodu štovanja u Judeji. kao i u njihovim sve većim zajednicama u Egiptu. e. On je istraživao i pisao u knjižnici pločica ispisa­ nih klinastim pismom koja se nalazila blizu Harana. To je Ptolomejce uvjerilo da je njihova civilizacija nastavak egipatske. Aleksandrov brat. Utemeljili su slavnu Aleksandrijsku knjižnicu i zadužili egipatskog svećenika po ime­ nu Manetho da za Grke napiše dinastičku povijest i božansku pretpovijest Egipta (arheologija je potvrdila postojanje onoga što je dandanas poznato kao Manethovi zapisi). ono što na njoj nedostaje sadrži rješenja neu­ godnih zagonetki u sagi o Bogu i Čovjeku na Zemlji. Prošlost. Dok je bio živ. Poput Ptolomejaca. uspjevši preseliti Aleksandrovo tijelo kako bi ga se pokopalo u Egiptu. Anatolijom. Čim je umro. stvaranje "Mudrog čovjeka" . a oni zakoniti nasljednici faraona. Iz njegove tri knjige (o kojima znamo samo iz fragmentiranih citata u drugim drevnim zapisima) Zapadni svijet. potop i ono što je poslije njega slijedilo. povjesničari su istražili geopolitičke i ekonomske razloge rata a zanemarili vjersko-mesijanske aspekte.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ povjednici podijelili su između sebe glavninu osvojenih zemalja: Ptolomej i njegovi nasljednici. Ptolomejci su se. Grčka i potom Rim saznali su za dolazak Anunnakija na Da bi se razumjelo što se dogodilo prije dvadeset i jednog stoljeća moramo se vratiti do Aleksandra. Godine 200. kontrolirao je svoje međusobno suprotstavljene generale mješavinom na­ grada i kazni pa i prijevremenih smrti (neki su. njegov četverogodišnji sin i njegov skrbnik. n. Seleukidi su također angažirali učenjaka koji je go­ vorio grčki jezik. sporna Judeja završila je (zaje­ dno s Jeruzalemom) pod ptolomejskom vladavinom. Seleuk i njegovi nasljednici vladali su Sirijom. Tako se preko Berosa (što je kasnije potvrđeno otkrićem i dešifriranjem pločica s klinastim pismom) otkrilo da božanska godina "sar" iznosi 3. pretpotopnu eru. Grčki učenjaci poka­ zali su posebno zanimanje za religiju i židovske spise. Me­ zopotamijom i dalekim azijskim zemljama. sa sjedištem u Egiptu. sadašnjost. Seleukidi su prešli ptolomejsku granicu i osvojili Judeju. budućnost doista se spajaju u dva događaja. da im sastavi povijest i pretpovijest čovječanstva i njegovih bogova prema mezopotamskom znanju.600 zemaljskih godina. a posvađani generali i regionalni zazemlju. pr. bivšeg Mardukovog svećenika poznatog po imenu Beros. zauzeli su Aleksandrova afrička područja. Kao i u drugim slučajevima.

ANNA — "Anuov dom" — u Uruku. e. povišeni su porezi kako bi se njima financirali arlerika i hrvanje. Čini se da su slijed i vremenski raspored tih događaja povezani s proročansrvima o posljednjim danima. Po­ vrijedivši sverosr hrama. Poha­ rani hramovi Sumera i Akada počeli su se grozničavo obnavljati. Tako nam se nameće zaključak da je razlog rara za Judeju bila porreba da se za Povratak hitno pripremi i jeruzalemske) naredbi. koje su oni zvali Heliopolis — grad boga Sunca — bilo je nanovo posvećeno izgradnjom hrama u časr Zeusu. Neizbježna židovska pobuna. e. n. Za razliku od Ptolomejaca. pr. Pobjedu i ponovnu posveru hrama Židovi i dandanas slave kao blagdan Hanuka ("ponovna posveta") koji se slavi dvadeset i prvog dana mjeseca kisleva. To bi početak doba Ovna smjestilo u 2232. e. pr. Dok su Grci žurili po pojačanje. n. ušao je u Svetinju nad svetinjama. a u Judeji se je posebno zabranilo svetkovanje subote i obrezivanje. g. a pokraj hrama izgrađena tvrđava za stalni garnizon srranih vojnika. Godine 169. seleukidski vladari čvrsto su odlučili da u područjima pod njihovom vlašću nametnu helensku kulturu i religiju. čak i kada bi trajalo u svojoj punoj marematičkoj duljini (2232-2160=122. Mi smatramo daje to bio grčko-seleukidski način pripreme za ponovni dolazak bogova. ona u kojima su dane određene brojčane indicije o posljednjim da­ nima.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ tome da je Ea/Enki naložio Ziusudri (sumerskom "Noi") da "sakrije sve moguće zapise u Sipparu gradu Samaševom" i tako ih sačuva za vrijeme poslije Potopa." a veliki olrar je promijenjen i korišten za žrtve Zeusu. n. koju je predvodio svećenik po imenu Matatija i njegovih pet sinova.. opisani u biblijskoj Knjizi o Makabejcima (opisali su ih i kasniji povjesničari). Kada se vrario u svo­ ju sirijsku prijestolnicu. g. počevši od visokog svećenika koji je bio primoran da ime promijeni iz Jošua u Jason. zapovjednišrvo nad gradom dano je grčkom guverneru. a ustanici su brzo nadvladali lo­ kalne grčke garnizone. posebno E. g. Do konačne pobjede. Događaji.) Dostupni zapisi sugeriraju da je seleukidske kraljeve. kip Zeusa. g. čak se moralo mijenjari imena. Građanski zakoni u Jeruzalemu ograničavali su građanska prava Zidovima. prosincu —sirijsko-grčki vojnici u hram su postavili kumir. jeruzalemski hram trebao je postati hram u čast Zeusu. pri čemu je ono u kojem je živio Beros počelo 1. svijet periodički prolazi kroz kataklizme. buna je zahvatila ci­ jelu zemlju. brojčano stanje i naoružanosr. koje on povezuje sa zodijačkim dobima. poznata je kao makabejski ili hasmonejski ustanak. Makabejci su svoje slabe strane. g. pr. I 167. zato što su to zapisi "opočecima. ne ostavljaju sumnje da se borba nekolicine protiv moćnog carsrva vodila ročno odre­ đenim rasporedom: Bilo je neophodno očisti hram i da se do određenog zadnjeg roka po­ Nakon što novno zauzme Jeruzalem. koji su te izra­ čune povezivali s Povratkom koji se još nije dogodio. Antioh je izdao proglas kojim se propisivalo da se širom kraljevstva moraju štovati grčki bogovi. bila proročanstva koja su anđeli prenijeli Danijelu.. sredinama i krajevima". e. Od tih proročanstava su. manjka im jasnoće jer su brojanja zagonerno izražena: ili u jedinici zvanoj "vrijeme" ili 288 289 . nadomjestili žestinom vjerskog fanatizma. Makabejci su očistili hram i te je godine ponovno upaljen sveti plamen. n. e. dana hebrejskog mjeseca Kisleva — stoje ekvivalent današnjem 25. Helenistička kultura i običaji bili su nasilno uvedeni. pr. Svetogrđe nije moglo biti veće. e. zaplijenjeni su zlarni ritualni predmeri koji su se čuvali u hramu. koja je dovela do potpune kontrole nad Jeruzalemom i obnove židovske nezavisnosti. 312. kao šro smo vidjeli. e. Mjesto slijetanja u Libanonu. uspjeli zauzeti samo Brdo hrama. preuzela ideja da će do Povrarka doći vrlo brzo te da se za nj moraju hitno pripremiti. Ustanak je buknuo u provinciji. n. Najznačajnija promjena zbila se u Jeruzalemu gdje je odjednom bila staci­ onirana strana vojska. pr. U skladu s tim proglasom. pr. g. u Jeruzalem je došao radašnji seleukidski kralj Antioh IV (koji je dobio epitet Epifan). Prema Berosu.920 godina prije počerke seleukidske ere (tj. n. došlo je 160. Po njegovoj su 164. "Vladara nebesa. a vlasr hramskih svećenika ograničena. a u provinciji su vlasri gradile svetišta grčkim božansrvima i slale vojnike da silom nametnu štovanje u njima. nanovo ga se posveti Jahvi. 2 5 . No. a ne Tora. pr. To nije bio kurtoazni posjet. mjesto povezano sa svemirom.). — tako da je tom dobu bilo suđe­ no da se brzo svrši. n.

n. a prema tom kalendaru ono što mi zovemo 160. latinskim.600 zemaljskih godina) — kraj jedne božanske godine — bio je od neizbježnog značaja. bila je točno 3600. godina! To je. božanske objave. n. g. određivao kada se neki događaji trebaju dogoditi može se utvrditi jedno­ U imperativu da se do 160. e. 1700. e. g. e. 2860. brojanje dana iz proročanstva da­ nog Danijelu moralo se odnositi na konkretne događaje povezane s hra­ mom: njegovo oskvrnuće 167. e. dolazak godine SAR (3. e. e. n." bila je ključni tre­ nutak istine: bez obzira na to gdje se planet nalazi. Izaberemo li samo nekoliko tih ključnih povijesnih događaja. n. čišćenje hrama 164.. pa se može znati i kada završava. 900. n. g. nadalje. Ona prepričava povijest židovskog naroda od vremena Izlaska te pri tome koristi vremensku jedinicu jubilej — pedesetogodišnju jedinicu koju je Jahve proglasio na brdu Sinaj (vidi deveto poglavlje). n. pr. 2360. Možda se jedino u pogledu poto­ njega može reći kada računanje počinje." (nipurskog kalendara): Pr. Prema proročanstvima u Knjizi Danijelovoj. ft. Ninurtina era (Gudeja gradi hram Pedesetorice) Nabu organizira Mardukove sljedbenike. Takav grozomoran čin doista se i dogodio jednog dana 167.u osnovi se poklapaju sa slijedom događaja u hramu. neobrezani vojnici krije se još jedan trag do rješenja zagonetke. U tom jednom slučaju brojanje je trebalo početi od dana kada bude "dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši" u jeruzalemskom hramu. ljudi u tim vremenima očito nisu mogli i nisu koristili vremenski raspored zasnovan na budućem kršćanskom kalendaru. Onima kojima su biblijska proro­ čanstva o povratku Jahvinog kavoda na njegovo Brdo hrama bila neupitne 290 . n. pr. n. e. pr. g. godina koju zovemo "160. sirijskim. 300. n. pr. ("Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana"). Počinje nipurski kalendar Incident s babilonskim tornjem Gilgameš ubija nebeskog bika Sargon: počinje era Akada Prvo medurazdoblje u Egiptu. g. I premda se Nibiru bio pojavio četiri tisuće godina ranije. 1400. pr. ponovno zauzme čitav grada te da se s Brda hrama Liklone strani." promijeni u godine "N. etiopskim i slavonskim prijevo­ dima). e. u svom engleskom prijevodu knjige) pretvorio je takve "jubileje godina" i njihove "tjedne" u brojanje prema Annu Mundi. pr. g. e. To da se takav kalendar koristio širom Bliskog istoka te da je.) i poslije nove ere (n. kao što smo spomenuli ranije. tada je počeo otkuca­ vati sat Posljednjih dana. pr. n. Da se u tim turbulentnim vremenima nije gubio iz vida protok go­ dina u skladu s nipurskim/hebrejskim kalendarom svjedoči Knjiga jubileja. bio SAR. kao što čitatelj već zna. g. izvanbiblijska knjiga za koju se pretpostavlja da je u godinama nakon makabejske bune u Jeruzalemu napisana na hebrejskom jeziku (sada je dostu­ pna samo u grčkim. n. Stručnjaci (kao što je vlč. stavnim pregledom nekih prijelomnih datuma (često označenih podeblja­ nim slovima) navedenih u prethodnim poglavljima ove knjige. e. Abraham u Kanaanu. evo što se događa kada se godine "pr. ("kada bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši"). e. 2060. R. 0. k. 2160. 3760. e. Dok smo mi za datiranje događaja koristili uo­ bičajeno brojanje godina prije nove ere (pr. pr. bio kalendar koji je potekao iz Nippura 3760.1290 i 1335 . Imajući na umu slijed tih događaja. Brojevi dana . e. štoviše. Hebrejski je kalendar. g.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ u "cjedilima godina" ili čak brojem dana. Charles. (nakon "tisuću dvjesta i devedeset dana") i potpuno oslobođenje Jeruzalema 160.). Bog je obećao da će se vratiti u svoj hram. 3460. izvorni (matematički) orbitalni period Nibirua. na latinskom — koje počinje 3760. 1600. i hram mora biti očišćen i pripremljen za to. Događaj Sumerska civilizacija. u Knjizi jubileja predstavljeno je uzastopno kalendarsko računanje vremena koje je otada poznato kao Annu Mundi — "godina svijeta". rat kraljeva 291 n. e.. pr. H.

Mojsije na Sinaju. 2000. Elam i Mitanni i dižu proriv Babilona. Ključevi zagonetki bili su u proročanskim dijelovima Knjige Danijeloue koji govore o usponu i padu budućih kraljevstava nakon Babilona. 3700. kozom. koji su bili orvoreniji prema svijetu te 293 . Koje su bile te buduće nacije i koji rarovi su bili prerkazani? Prorok Ezekijel također je govorio da će doći do velikih biraka između juga i sjevera.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ 1930. 560. prev." ili moreplovačko "Kittim". 1760. 760. Seleukidi. događaji iz kojega urječu na nas i dandanas. ili će se ono što je suđeno dogoditi bez obzira na sve? Židovski vode bili su podijeljeni na vrlo pobožne i orto­ doksne farizeje te liberalnije saduceje. 860. u Babilonu počinje vladati nova dinastija ("kasitska") ponovno bili potpuni vladari svoje svere prijesrolnice i posvećenog hrama. ponovno razdvojiti i među sobom boriti. Osim toga. 2900. Herodot u Egiptu Makabejci oslobađaju Jeruzalem. 1800. same granice sada su bile šire i obuhvaćale su većinu srarog ujedinjenog kraljevsrva iz Davidovog vremena. u Babilonu obnovljen festival Akitu Ašurnasirpal nosi simbol križa S Amosom počinju proročansrva u Jeruzalemu Anunnakijski bogovi dovršavaju svoj odlazak. Prolomejci. 3100. 460. Uspostavljanje neza­ visne židovske države s Jeruzalemom kao glavnim gradom pod Hasmonejcima bio je događaj trijumfalan u svakom pogledu. (nove ere) Stoljeće i pol koje je prošlo od makabejskog oslobađanja Jeruzale­ ma do događaja povezanih s Isusom nakon što je on došao u nj bilo je jedno od najturbulentnijih razdoblja u povijesti drevnog svijeta. zvano "rogovi".) bilo ispravno. 160. "gorući grm" 960. efemernog karaktera — duho­ vna prisutnost? Sto ljudi trebaju učiniti. boriti jedna s drugima. s "godinama". ili je pre­ dmet očekivanog dolaska samo simboličnog. To ključno razdoblje. Perzijanci napadaju Babilon. Perzije i Egipta — kraljevstava koja su se kriptički nazivala "južna. 3600. iako se činilo da je odbrojavanje dana od vremena poniženja (odnosno "grozote pustoši". pose­ bice židovskog naroda. 3000. Isus iz Nazareta. 3760. 2300. i kraljevsrava koja će se odvojiri od njih. Po prvi put nakon mnogih stoljeća Zidovi su 292 Došlo je do teološke zbrke: Je li očekivanje kavoda kao fizičkog objekta u jeruzalemskom hramu ispravno razumijevanje proročanstava. e. Mardukov hram Esagil u Babilonu Nova dinastija ("srednje kraljevstvo") u Egiptu. Jesu li oni bili predmet pro­ ročanstava ili je to bio netko tko treba doći u još daljoj budućnosti? 1460. između neidentificiranog Goga i njemu suprotstavljenog Magoga. Mnogi su počeli su­ mnjati u to da je "vrijeme ispunjenja" blizu. "tjednima godina" te "vremenom i vremenima" i rako dalje tek treba odgonetnuti. zauzimaju Jeruzalem 0. Rimljani grade Jupiterov hram u Baalbeku. slobodni da imenuju vlastite kraljeve i visoke svećenike. op. 3200. "razapeti sjajne svoje šatore između mora" — svih budućih entiteta koji su također kriptički predstavljeni različitim životinjama (ovnom. 2800. postalo je očito da zagonetke drugih Danijelovih odbrojavanja. počinje brojanje n. osim u jednom: Povratak Jahvina kavocla koji se očekivao u posljednjim danima nije se dogodio. Utemeljeno neoasirsko carsrvo. hram ponovno posvećen Nestrpljivi čitatelj jedva će dočekati sljedeće upise: 60. a ljudi su se pitali jesu li se pretkazana kraljevsrva već pojavila na sceni — Aleksandrova Grčka. Cirus Grčko zlatno doba. Iako su se borbe na granicama nastavile." "sje­ verna. Pojavljuju se Anšan. po­ čelo je s razumljivim slavljem. lavom i tako dalje) i čije će se potomstvo.

ponekad organizirane u vlastitim lokalnim zajednicama.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ su prepoznavali važnost židovske dijaspore koja se iz Egipta već bila proširi­ la u Anatoliju i Mezopotamiju. izgradio najveći hram posvećen Jupiteru u Rimskom carstvu (slika 123). odade 'Mesija' ili 'Krist' na hrvatskom jeziku).. g. da će "posljednji dani" — vrijeme previranja i prevrata — označiti ne samo svršetak povijesnog ciklusa nego i početak novoga. Najpozna­ tija medu njima bili su Eseni (glasoviti po svicima s Mrtvog mora) koji su se osamili u Kumranu. Knjiga jubileja. Pompej je od Jeruzalema. pr. Rimljani su. Komemoracijski zapis pronađen na lokalitetu upućuje na to da je car Neron 60. Jahvin I SAMUEL 16: 13 obuze Davida od toga dana. U nastojanju da se odgonetnu proročanstva moralo se voditi računa i o novoj sili — Rimu. Osim te dvije glavne struje niknule su male sekte. e. čuvar za­ vjetnog kovčega. Zajednička tema im je vjerovanje da je povijest ciklična. Nacionalna i vjerska previranja tog vremena odrazila su se kroz širenje povijesno-proročkih tekstova kao što su. na primjer. te da će se to "vrijeme preokreta" (da upotrijebim moderni izraz) manifestirati dolaskom "Pomazanika" — Mashi'ach na hebrejskom {Chrystos. Zavjeti dvanaestoricepatrijaraha i Mojsijevo uznesenje (i nekoliko menitiji primjer pomazanja bio je onaj kada je svećenik Samuel. na ranije izrađenim divovskim kamenim blokovima. kao i Aleksandar prije njega. 294 . pod vodstvom Pompeja. uzeo rog s uljem i pomazao ga usred njegove Duh Čin pomazivanja novoustoličenog kralja sa svećeničkim uljem bio je poznat u drevnom svijetu barem od vremena kralja Sargona. Nakon što su više puta odnijeli pobjedu u ratovima s Feničanima i Grcima. međutim najzna295 drugih. Knjiga Henokova. sina Jišajevog. e. što sugerira da je rimski hram u to vrijeme već bio izgrađen. sve zajedno su poznate kao Apokrifi ili Pseudoepigraji). U Bibliji je priznato kao čin posvećenja Bogu od najranijih vremena. n.. Iza carskih izaslanika išla je vojska. g. posjetio to mjesto. Rimljani su vladali Sredozemljem te su se počeli miješati u stvari ptolomejskog Egipta i seleukidskog Levanta (uključujući Judeju). i proglašavajući ga kraljem milošću Božjom . braće. Zatim je ondje. zauzeli Jeruzalem. n. pozvao Davida. prevedeno na grčki. da je sve predodređeno. Do 60. išao zaobilaznim putem preko Heliopolisa (odno­ sno Baalbeka) i tamo prinio žrtve bogu Jupiteru.

II KRALJEVI 2: n . Voda se razdvojila rako da je može prijeći. obećao je Bog.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ Proučavajući svako proročansrvo i svaki proročki izraz. Njegov uzlazak. otkrila su murale s "vihorima" prikazanim na slici 103. To je. U skladu sa svojim hebrejskim imenom. 23: 5 i 30: 3. Premda zamoljeni da pusre Iliju da sam prijeđe rijeku. smorao ga i udario njime po vodi. kraljevi i prinčevi iz cijelog svijeta u ime pravde. Amosu 9: 11. no one su ujedno prepune eksplozivnih aspekata koji su doslovno diktirali tijek događaja u Jeruzalemu. Zatim je uskrsnuo njezina sina koji je bio umro od teške bolesti. kao i božansko obećanje da će od "njegova sjemena" — od nasljednika kuće Davidove — u Jeruzalemu "u budućim danima"'ponovno bid uspostavlje­ no njegovo prijestolje. pobožni u Jeru­ zalemu pronašli su operovane navode o Davidu kao Božjempomazaniku. koji će morati biti iz kuće Davidove. zvan Tišbijac po imenu njegova grada u Gileadu. Elizej je gledao i vikao: "Oče moj. Drugi učenici su ostali pozadi. čije je štovanje promicala Izebela. no oni su ga nastavili pratiti sve do Beth-EIa. To su snažne riječi.1 2 Arheološka iskapanja kod Teli Ghassula ("Prorokov humak"). njegovi učenici. to je bila unaprijed planirana i organizirana akcija čije mjesto i vrijeme su Iliji bili ranije priopćeni. oni su se zadržali uz njega i stalno pitali Elizeja je li "točno da će Gospodin danas uznijeti Iliju na nebesa?". U sukobu s Baalovim prorocima na planini Karmelu pošlo mu je za rukom da s neba prizove oganj. dan mu je "ogrtač od kostrijeti" koji je imao čarobne moći re je pomoću njega mogao izvoditi čuda u Božje ime. Mjesro određeno za uzlazak nalazilo se u dolini rijeke Jordan. Njegovo prvo zabilježeno čudo (I Kraljevi. Ilija. Tamo se pokušao orarasiti svojih pratioca. 132: 17 i rako dalje. mjesta u Jordanu koje odgovara geografiji iz biblijske priče. Habakuku 3: 13. To je jedini lokalirer na kojem su se iskapanja vršila pod pokroviteljsrvom Varikana. A kada se to dogodi. 89: 4. Eli-Yahu — "Moj Bog je Jahve" — bio je u neprekidnom sukobu sa svećenicima i "glasnogovornicima " kananskog boga Baala ("Gospodara"). Ilija se zausravio u Gilgalu (gdje je Jahve bio izveo čuda za Izraelce koje je vodio Jošua). predvođeni onime po imenu Elizej. za vrijeme vladavine kralja Ahana i njegove kanaanske žene. Univerzalnost tog obećanja porvrdena je u Izaiji 16: 5 i 22: 22. oče moji Kola Izraelova i konjanici njegovi!" I više ga nije vidio. na isto­ čnoj obali rijeke. Božji zavjet "za sve narašraje". no Elizej je čak i tada ustrajao da bude s Ilijom te je s njim prešao rijeku: / dok su tako išli i razgovarali. "rrajno obećanje". Na obali rijeke Jordan Ilija je uzeo svoj čudorvorni ogrrač. pošli su zajedno s njime. n. Kada je došlo vrijeme da pođe ramo. S tim povezano je pitanje p r o r o k a Ilije. 132: 10. nije bio ni iznenadan ni neočekivan događaj. e. gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše medu njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo. gdje se zaredio za "Božjeg čovjeka". kraljice Izebele. Baš suprotno. On je bio jedini Izraelac u Bibliji koji je nakon Izlaska ponovno došao na brdo Sinaj: kada je spašavajući život pobjegao od gnjevne Izebele i Baalovih svećenika. Jeremiji 17: 25. (Moja potraga za njihovim 297 296 .. Zahariji 12: 8. Nakon razdoblja osame na rajnom mjestu blizu rijeke Jordan. bio je biblijski prorok aktivan u kraljevstvu Izraela (nakon odvajanja od Judeje) u deverom stoljeću pr. vrlo opširno opisan u drugoj glavi Dru­ ge knjige o kraljevima. mira i riječi Božje okupit će se u Jeruzalemu. Psalmima 18: 50. nepogrješive u svojem mesijanskom savezu s kućom Davidovom. glava 17) bilo je ono kada je učinio da malo brašna u posudi i ulja u vrču udovici bude dovoljno za hranu do kraja života. Za njega Biblija kaže da nije umro nego je u vrdogu uznesen na nebo da bude s Bogom. U Jeruzalemu će budući kraljevi. te ga je anđeo Gospodi­ nov sklonio u špilju na planini Sinaj. sjediti na "Davidovom prijestolju".

koji je u Jeru­ zalem došao 26. e. iako ga nisu vidjeli. n. svečane večere kojom počinje sedmodnevni praznik Pasha. n. Herodova ostavština bile su monumentalne građevine. e. došao Isus iz Nazareta.) U skladu s običajem. Ilija došuljao 1 na želje prokuratora te je de facto bio vazal Rima. Zidovi koji su pružili otpor bez milosti su bili osuđivani na razapinjanje na križu. pr.) otpio gutljaj vina. a u početku i "Kralja Židova" (ne "kralja Judeje" kao ze­ mlje) biraju ljude koji odgovaraju Rimu. — u svom posljednjem proročanstvu zabilježio ju je prorok Malahija. Godine 33. e. Od 36. očekivalo se da će se Ilija vratiti na početku blagdana pashe. K tomu. preobraženi Ilija jednog će se dana vratiti kao vjesnik konačnog izbavljenja izraelskog naroda. koja je obuhvatila arheološke muzeje u Izraelu i Jordanu i uključivala posjet lokalitetu u Jordanu. pazio je SLIKA 124 Prema židovskoj predaji. pa je u Jeruzalemu izbio niz krvavih pobuna. (Kao što je slučaj kod kršćanske djece kojima se govori da se Djed Mraz došuljao kroz dimnjak i donio im darove koje su pronašli. (prema prihvaćenom datiranju povjesničara) u takav je Jeruzalem. g. U to vrijeme Židovima je bila dozvoljena samo vjerska vlast. do 4. Napetosti između židovskog puka i rimskih gospodara zemlje rasle su. Poncije Pilat. Judeja je zapravo bila rimska kolonija. Iako je zadržala nešto nalik slobodi biranja vlastitog visokog svećenika i kralja. potomak edomskih obraćenika na judaizam. n. e.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ nalazima. n. zemljom. Rimski upravitelj zvan prokurator brinuo se da Židovi kao ethnarcha ("Poglavara židovskog vijeća"). sina Davidovog". kalež koji se nikada ne koristi ni za što drugo osim za ritual s Ilijom za trajanja pashalne večere. kako bi pio iz nje kada stigne. te je na kraju dovela do Pontifikalnog biblijskog instituta u Jeruzalemu kojim upravljaju jezuiti — sli­ ka 1 2 4 — opisana je u knjizi The Earth Chronicles Expeditions!'Ekspedi­ cije zemaljskih kronika. pogoršao je situaciju dovevši u grad rimske legionare s njihovim znakovljem obješenim na motkama i novčićima koji su na sebi imali idole zabranjene u Hramu. na stol na kojem se objeduje postavlja i čaša s vinom za Iliju. kralj je bio Herod. Njome se najprije vladalo iz zapovjedništva u Siriji. a zatim su postavljeni lokalni upravitelji. U to vrijeme više nije bilo židovskog kralja. glasnik Mesije. i to u tolikom broju daje mjesto pogubljivanja nazvano Golgota — Mjesto lubanja. Ta je pre­ daja bila zabilježena već u petom stoljeću pr. kada se obilježava židovski izlazak iz Egipta. S obzirom da je prema toj predaji špilja na brdu Sinaj kamo je anđeo odveo Iliju bila mjesto gdje se Bog razotkrio Mojsiju. uvećan i uveličan hasmonejskim i herodovskim gra­ đevinama i prepun hodočasnika za blagdan Pashu. koji je bio izbor dvaju rimskih generala (slavnih po Kleopatri): Marka Antonija i Oktavijana.. vijeće od se­ damdeset starješina zvano Sanhedrin. ne više židovskom državom nego rimskom provincijom. tako se i židovskoj djeci govori da se. pr. g. "Ilijina čaša" je u stvari bogato ukrašeni pehar. pr. upravljao je prokurator Poncije Pilat koji je bio udobno smješten u citadeli Antoniji smještenoj pokraj hrama. I dandanas se u sklopu sedera. Ostavljaju se otvorena vrata kako bi Ilija mogao ući i recitira se posebna himna kojom se izražava nada da će uskoro navijestiti "Mesiju. uključujući poboljšanje Brda hrama te palače-tvrdave Massade na Mrtvom moru. 298 299 . Isusova "posljednja večera" bila je ta tradicionalna pashalna večera.

nadoh Davida. uzidoše po običaju blagdanskom. kao što je do sada opisano u ovoj knjizi. znamo da "gnosrički" rukopisi.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ Isus je i prije bio u Jeruzalemu: "Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem." Aja cugaprvorodencem učiniti. odlučio da preuzme srvari u svoje ruke: ako je za spasenje porreban pomazanik iz kuće Davidove. sina Abrahamova". Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju I savez svoj vjeran. pružaju drukčije verzije koje Crkva nasroji potisnuti. za koju je ključna bila posebna i vječna veza između Boga i kuće Davidove. naravno. gdje je Ilija. Kad su minuli ti dani. zatim navode da je Isus uputio svoje učenike da odu u određenu kuću. znamo da je kodificirana verzija rezultat odluka done­ senih na sinodu koji je sazvao car Konsrantin tri sroljeća kasnije. pitali su ga. Ako je tako. Znamo da su "izvještaji očevidaca" u srvari bili pisani dugo poslije događaja. Sljedeće čime se treba pozabaviti je pitanje Ilije. ali i u drugim dijelovima Novog zavjeta. u istim poglavljima. Ona je jasno i nedvosmisleno izražena u veličanstvenom psalmu 89 (20-30) u kojem Jahve. re sumnje treba otkloniti. slugu svoga. ako postoje bilo kakve sumnje da je Isus u Jeruzalem došao u vrijeme blagdana Pashe i da je "posljednja večera" bila pashalna večera seder. u skladu s obećanjima iz biblijskih proročanstava. biri taj! Njegovo samo hebrejsko ime Yehu-šuah ("Jošua") — značilo je Jahvin spasitelj. Ne poričući. kaže: toga se tamo. situacija svakako nije bila očekivana. sama po sebi. Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim I prijestolje mu [učiniti trajnim] kao Dani nebeski. glasi: "Rodoslovlje Isusa Krista. u kojoj će blagovati pashalnu večeru kojom počinje sverkovina. Pa ipak. navodi Isusovo ro­ doslovlje po narašrajima: četrnaest naraštaja od Abrahama do Davida. on će. Prema Evanđeljima. Kao prvo. obraćajući se svojim vjernim sljedbenicima u viziji. Pobožni Zidovi — što je Isus sasvim sigurno bio — bili u odani ideji otkupljenja.. Kada je Isus došao ovaj put (sa svojim učenicima). spasenja koje će provesti Mesija. Isus. to je bio: sam prvi srih Novog zavjeta. najvišim medu kraljevima svijeta. jeruzalemske događaje s Isusom povezuje sa svim prošlim stoljeći­ ma i tisućljećima. te koju je preuzela. svetim ga uljem svojim pomazah. Nakon 300 . a što se tiče zahtjeva da pomazanik ("Mesija") bude iz kuće Davi­ dove. poveznica između dolaska Spasitelja i prorokovanih Posljednjih dana? Nije li ro bilo vrijeme kada će se obistiniti proročanstva? Tako je Isus iz Nazareta.. Bio je kvalificiran. Nije li spominjanje "Dana nebeskih" rrag." (Luka 2: 41-43). Kad mu bijaše dvanaesr godina. ali on je već došao! 301 Izabranika iz naroda izdigoh. On će me zvati: "Oče moji Bože moj i hridi spasa mojega. ljudi koji su čuli za Isusova čuda — čuda koja su bila jako nalik onima koje je izvodio Ilija — isprva su se pitali nije li Isus Ilija koji se vratio. Marko 14: 1 i Luka 22: 1 ciriraju Isusa kako po dolasku u Jeruzalem govori svojim učenicima: "Znate da je za dva dana Pasha". koji je sada sa svojih dva­ naest učenika bio u Jeruzalemu. Tri Evanđelja. i "Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha". čerrnaest naraštaja od Davida do babilonskog izgnanstva i potom četrnaest naraštaja do Isusa. "Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi". Naši izvori za ono što se dogodilo sljedeće su Evanđelja i druge knjige Novog zavjeta. isrisnula i eliminirala Rimska crkva koja se obraćala nežidovima. tko sam ja? Petar prihvati i reče: Ti si Pomazanik — Krist!" (Marko 8: 28-29). slijedit ćemo "službenu" verziju jer ona. sina Davidova. glasnika Mesije koji će doći (u Luki 1: 17 čak su citirani relevantni stihovi iz Malahije). vraćahu se oni. Matej 26: 2. znamo čak — a to je neosporena činjenica — da je najprije posrojala Jeruzalemska crkva kojoj je na čelu bio Isusov brat i koja je bila usmjerena isključivo na židovske sljedbenike. što vi kažete. Isus je izazvao svoje najbliže učenike: "A vi. u Evanđelju po Mateju. poput spisa Nag Hammadi i Judinog evanđelja. koji se trebao pojaviti prvi? I Isus im je odgovorio: Da. a dječak osta u Jeruzalemu. Evanđelja su sve uvjerila.

a učenik s njegove desne strane je na­ gnut na stranu kao da nekog nevidljivog pušta između njih: Je li teološki potpuno korektan Da Vinci implicirao da je nevidlji­ vi Ilija doista došao kroz otvorene prozore iza Isusa i uzeo svoju čašu? Ilija se. MARKO 9: 11. Ono što je rekao (ili htio reći) je da je vino u toj čaši. nema sumnje daje Ilijina čaša bila tamo. ako se Ilija doisra vratio na zemlju. Osuda i pogubljenje na križu bili su neizbježni. najvećim rimskim generalima i najboljim legijama trebalo je se­ SLIKA 125 dam godina da pobijede malu Judeju i prodru do Jeruzalema. Nestala čaša stoljećima je bila omiljena tema autora. krv novog Save­ za". kalež koji predstavlja kraljevsku krv.. čaša je postala pehar. on nije htio reći da trebaju piti vino koje se pretvorilo u krv — što bi bila teška povreda jedne od najstro­ žih zabrana Judaizma od najranijih vremena. koja je mogla biti zasnovana samo na stihovima Novog zavjeta. prije doći i sve obnoviti. Sang Real na francuskom.Sveti Gral. prema Marku 14: 24. 27: 11). zahvali i dade im. no Da Vincije odlučio daje ne naslika. ako je "već došao" \ tako ispunio preduvjet za dolazak Mesije.13 To je bila smiona izjava koja će uskoro doći na provjeru: jer. Ili pak nikada nije napustila Jeruzalem? Kontinuirana podjarmljenost Zidova u Judeji i pojačana rimska re­ presija nad njima dovela je do izbijanja najopasnije pobune u Rimskom carstvu. zavjet. Isus je uzeo beskvasni kruh (sada se takav kruh naziva maca). poglavlju Evanđelja po Marku. glasnik koji treba doći prije pomazanog Kralja iz kuće Davidove došao je. razlomio i podijelio svojim učenicima. Priče su se pretvo­ rile u legende: tražili su je križari. AKO su to bile njegove doslovne riječi. t a d a se morao pojaviti na pashalnom sederu i otpiti iz svoje čaše vina! Kao što su običaji i tradicija zahtijevali. 303 . Kada je Isus podigao čašu vina i izrekao potrebni blagoslov svojim je učenicima. od čega je nastalo San Greal . "I uze čašu. Godine 70. Dakle. Seder je opisan u 14. Predvodeći blagdansku večeru. I svi su iz nje pili" (Marko 14: 23). doduše. kao da ju je uzeo Ilija koji je došao u posjet. kalež. Nakon što je tako potvrđen. doista vratio. Isus je uhićen i odveden pred rimskog upravitelja koji ga je upitao: Ti li si kralj židovski? On odgovori: "Ti kažeš" (Matej. Ilijinoj čaši. slika tako sugerira. Vitezovi Templari su je pronašli. donesena je u Europu. I da Vinci je to uvjerljivo prikazao njezinim nestankom. potvrda njego­ ve krvne loze. na pashalni stol Isusa i nje­ govih učenika bila je postavljena i Ilijina čaša s vinom.. rekao: "Ovo je lav moja. "jer krv je duša".. blagoslovio ga.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ Pa ga upitaju: Zašto pismoznanci govore da prije treba da dode Ilija? A on im reče: Ilija će. Isus ne drži krucijalnu čašu i nigdje na stolu nema vinske čaše! Umjesto toga na njoj je neobjašnjiva praznina Isusu zdesna (slika 125).. Na ovoj slici posljednje večere. Ali velim vam: Ilija je već došao.

armagedon. Dvadeser i jedno sto- Je li "sveti gral" i dalje bio u Jeruzalemu? 304 .. nakon rata "kraljeva s istoka" i "kraljeva sa zapada" došlo je do nuklearne katastrofe. eshatologije ili puke znatiželje. pri čemu su "oni" anunnakijski bogovi o kojima govore moje knjige. Novčići druge i treće godine neobjašnjivo su na sebi imali sliku kaleža (si. a dekorativne teme na njima bili su plodovi zemlje." " druga godina. e. nego postaju pitanje samog preživljavanja čovječanstva. 1 2 7 ) .. "za slobodu Siona". nov početak ." itd. Rimljani su probili obranu Hrama. Odgovor na prvo pitanje je koja se trebaju ispuniti. Odgovor na drugo pitanje zaokupljao je čovječanstvo .ili pak katastrofalna apokalipsa.. SLIKA 127 U dvadeser i prvom stoljeću pr. U slučaju posljednje mogućnosti ta proročanstva više ne pripadaju samo domeni teologije. Sto će biti znale povra­ tka. Glavni general Tit naredio je da se Hram spali. u stvari je ime jednog mjesta u zemlji kojoj se prijetilo nuklearnim uništenjem. Šesnaesto poglavlje ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU H Međutim. n. No. . što će povratak donijeti da sobom? Hoće li to biti dobronamjeran dolazak ili će — kao kada se spremao Potop — označiti kraj? Koja proročansrva će se obistiniti: Mesijansko doba. piranje nije samo "hoće li" i "kada" će se vratiti.'Da'. konačni kraj. veliki židovski ustanak bio je gotov. izraz koji danas označava rar neza­ mislivih i katastrofalnih razmjera. oće li se vratiti? Kada će se vratiti? Ta pitanja postavljena su mi nebrojeno puta. Rimljani su bili toliko sretni zbog pobjede da su je obilježili serijom novčića koji su svijetu objavljivali Judaea Capta — J u d e j a je osvojena — i gradnjom slavoluka u Rimu na kojem su bili prikazani ritualni predmeti iz opljačkanog hrama (slika 126). tijekom svake godine nezavisnosti bili su kovani židovski novčići s natpisom " prva godina. Jer armagedon. poslije duge opsade i žestokih bitaka prsa o prsa.POSLJEDNJI DANI n. . Postoje indicije na koje neba obratiti pažnju i proročansrva o povratku još od prijelomnih događaja u Jeruzalemu prije više do dvije dsuće godina. e. Iako se otpor drugdje u Judeji nastavio još tri godine.

Iako su "Gog iz zemlje Magoga" odnosno "Gog i Magog" pretkazani kao glavni pokretači konačnog rata. Budući da proročanstva Otkrivenja govore o budućnosti. Nadalje. no stanovnici "Babilona" kao zamijene za Nippur za one kojima vrijeme staje tamo. ne povezuju te događaje s Rimom već ih povezuju s "Babilo­ nom". g. od kojih jedna "oganj spušta s neba. naočigled ljudi". e. Nadalje. tako da bi se "šifra" mogla odnositi na neke starije tekstove. nuklearna prijetnja ponovno stoji nad tim istim povijesnim mjestom. svakih dvadeset i jedno stoljeće? Rat katastrofalnih razmjera je kao dio scenarija posljednjih dana opisao Ezekijel (poglavlja 38-39). n. nameće nam Spoznaja koja tjera strah u kosti je da Ezekijelov popis tih ši­ roko rasprostranjenih nacija (38: 5) koje će sudjelovati u konačnom ratu — armagedonu — zapravo počinje s PERZIJOM. Sada. Bilo je 600 Anunnakija. Babilon već stoljećima nije postojao.000. Da bi 666 mogao kriti više od veze s Neronom sugerira intrigantna činjenica da su 600. zato što numeri­ čka vrijednost njegova imena na hebrejskom (NeRON QeSaR) iznosi 666. skrivenom u špilji blizu Mrtvog mora. e. ako se ta tri broja pomnože umjesto da se zbroje do­ bivamo 666 = 600 x 60 x 6 = 216. popis sudionika koji će biti usisani u nj obuhvatio je praktički sve spomena vrijedne nacije. kada se "prije nove ere" (pr. na neki zagone­ tan način. možda je — a možda i nije — relevantna za zagonetku broja 666. Ona pokretače apokrifnih događaja uspoređuje s dvije zvijeri. prihvaće­ no je tumačenje bilo da je to šifra za tlačitelja cara Nerona. ključni je element scenarija Posljednjih dana i novozavjetne proročke knjige Otkrivenja (čije puno ime je Apokalipsa svetog Ivana Božanskog). e. Govori se o gradu/zemlji na rijeci Eufratu. strahovi čovječanstva bili su izraženi na svitku. kada je napisano Otkri­ venje. nek odgoneta Broj je broj Zvijeri: čovjeka. dok će žarište ratnog požara biti "žitelji pupka Zemlje". kao što je broj 666 bio šifra za rimskog cara. govoreći o Babilonu. O njezinom identitetu daju se samo zagonetne naznake (13: 18): U ovome je mudrost: se zaključak da "Babilon" nije šifra — Babilon znači Babilon. Anuov numerički rang bio je 60. Mnogi su pokušali odgonetnuti tajanstveni broj 6 6 6 pretpostavljajući da je to neka kodirana poruka koja se tiče Posljednjih dana. posjetio 60. upravo onom zemljom (današnji Iran) čiji vode danas pokušavaju doći do nukle­ arnog oružja kojim bi "izbrisali s lica Zemlje" narod koji živi ondje gdje se nalazi Megiddo! A tko je taj "Gog iz zemlje Magoga" i zašto proročanstvo staro dvije i pol tisuće godina toliko sliči današnjim novinskim naslovima? Skrivaju li takve točne pojedinosti iz proročanstva odgovor na pitanje "kada?". "Babilon" bio šifra za Rim. ukazu­ ju li na naše vrijeme. 60 i 6 osnovni brojevi sumerskog seksagezimalnog brojevnog sustava. Pitanje je dovoljno smi­ sleno: Hoće li se povijest ponoviti — ponavlja li se povijest. n. 307 . Iškur/Adadov rang bio je 6. u dvadeset i prvom stoljeću n. konačni rat Goga i Magoga. što je nama poznatih 2160 (trajanje zodijačkog doba) pomnoženo sa 100 — dakle rezultat o kojem se može beskonačno spekulirati. koji je opisivao veliki i konačni "rat sinova svjetla protiv sinova tame". rijeku veliku" i tako je isuši kako bi je mogli prijeći kraljevi s istoka i pridružiti se borbi (16: 12). Međutim. Uobičajeno objašnjenje bilo je da je. naše stoljeće? Artnagedon. Budući da je knjiga napisana u vrijeme kada je u Rimu počeo progon kršćana.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU ljeće kasnije. Činjenica da je on svemirsku platformu u Baalbeku. a ne na rijeci Tiberu.). to jednog a broj muje šest stotina šezdeset i šest. prema Bibliji to su žitelji Jeruzalema. moguće da inaugurira tamošnji Jupiterov hram. e. Otkrivenje. Zatim je tu zagonetka da kada sedam anđela otkrivaju slijed budućih događaja.) promijenilo u "nove ere" (n. proročanstva nepogrešivo veže za "veliku rijeku Eufrat" (9: 14) te čak opisuje kako "šesti [anđeo] izli svoju čašu na Eufrat. budući Babilon koji će se uključiti u rat "Armagedon" (stih 16 glave 16 ispravno 306 U koga je uma.

gdje je početna točka završna točka i obrnuto. planina Megiddo. n. Prorok Zaharija (1: 4. ja sam prvi.: spekulacije o mileniju kao točki u vremenu. Prorok Izaija je pretkazujući da će se narodi Zemlje okupiti kako bi saznali što ih čeka opisao kako se narodi međusobno pitaju: "Tko od nas može proreci budućnost tako da nam kaže ono što se dogo­ dilo prvo?" ( 4 1 : 22) Da je to bila univerzalna postavka vidljivo je iz zbirke Asirskih proročanstava kada bog Nabu asirskom kralju Esarhadonu kaže: na svojim predavanjima govorio sam sa se 2000. To je objavljeno mnogim izjavama od najranijih biblijskih tekstova do posljednjih od proroka. gdje je on rezultat "ispreplitanja". na primjer. jer uz to što predviđaju sadašnje događaje koji vode do pada Babilona nakon kratkog ali strašnog rata. godini. početak i kraj. ili 7. Na to vjerovanje . već prošao — s obzirom na to da se prema svim procjenama stručnjaka Isus rodio 6. 44: 6. nisu odnosila na linearni slijed događaja — prvu godinu. 48: 12): "Budućnost će biti kao prošlost. u kojoj se predviđaju razdoblja velildh kušnji i tegobni stadiji u mesijanskom procesu. 7: 7. Ta proročanstva neizbježno su pokrenula grozničave spekulacije kada se bližila 2000. kada je Bog preko Izaije objavio ( 4 1 : 4 . Ako je taj budući Babilon doista današnji Irak. IZAIJA 4 8 : 12. u povi­ jesti čovječanstva i Zemlje. tako i Otkrivenje pokušava zagonetna starozavjetna proročanstva objasniti opisujući (glava 20) Prvo mesijansko doba kao "prvo uskrsnuće" koje traje tisuću godina i slijedi ga vladavina Sotone duga tisuću godina (kada će se "Gog i Magog" upustiti u golemi rat). u Izraelu) — rat koji uključuje Svetu zemlju. Glavni razlog za takvo moje mišljenje je to što se proro­ čanstva.. i to ne samo zato što je pravi trenutak milenija. a zatim dolazi drugo mesijansko razdoblje i još jedno uskrsnuće (a tako i "drugi dolazak"). e. onaj brojeći od Isusovog rođenja. govori Gospodin Bog — OTKRIVENJE I: 8 Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi. čitatelj će se sjetiti. devetstotu godinu i tako dalje — nego na cikličko ponavljanje događaja. Zatrpan milenijskim pitanjima dok smo se primicali 2000. godine pr. ja sam i posljednji. kada će se obistiniti proročanstva.e. kada su stvoreni nebesa i Zemlja. onda Bogu: Ja sam "koji od početka svršetak otkriva". proročki stihovi pono­ vno su jezivo točni.7: 12) predvidio je Božje planove za budućnost —posljednje dane— u odnosu na prošlost. poput zubaca zupčanika.koje se ponavlja u Psalmima. prve dane. rekao je Ja­ hve (Izaija 46: 10). na/Iraka na tri dijela! ( 1 6 : 19).POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU objašnjava da je to "mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon" — HarMegiddo. kako se čini.. 4 6 : 10 Isto stoji (na dva mjesta) i u novozavjetnoj Knjizi Otkrivenja: Ja sam Alfa i Omega. drugu godinu. neće dogoditi ništa.gledalo se kao na univerzalni božanski plan za cijelu Zemlju i sve njezine narode. osnova za proročanstvo bilo je vjerovanje da je kraj ukotvljen u početku. Poput Knjige Danijelove. Mudrim izrekama i u Knjizi o Jobu . da se budućnost može predvidjeti zato što je poznata prošlost— ako ne čovjeku. Kružni tok povijesnog vremena nađen je. godina n.." Taj ciklički element biblijskih proročanstava o povratku vodi nas do jednog suvremenog odgovora na pitanje KADA. 309 308 . publici Doista. kada će na svojoj Svetoj gori obnoviti svoje kraljevstvo. Tom cikličkom planu povijesti svojstven je koncept Boga kao vječnog božanskog entiteta koji je bio prisutan na početku. i koji će biti prisutan u posljednjim danima. u Sre­ dnjoj Americi. pretkazuju raspad Babilo­ Ja jesam. Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što se još nije zbilo. kao. u skladu s temeljnim vjerovanjem da će "prve stvari biti posljednje stvari" — nešto što se može dogoditi samo kada se povijest i povijesno vrijeme kreću u krugu.

(5200 .000 dana 2. te kada no broj "tisuću" dodjeljuju Jahvi.. ne umanjuje važnost proročanskog milenija.000) podijeli s 365. tako da je prvi dan Dugog brojanja bio ono što mi datiramo kao kolovoz 3113.880.000 dana dući da "milenij" kao eshatološka vremenska jedinica svoje ishodište ima u židovskim apokrifnim spisima iz drugog stoljeća pr. budući da majanski spomenici nikad nisu došli do više od dvanaest baktu­ na. e. pa tako i djelitelj. e. autor djela El Calendario Maya en la Cidtura de Tiahuanacu) koji su isticah da kao što gore navedena lista pokazuje. U stvari. Psalmi opetova­ Te jedinice. n. nego trećem i mnogo starijem kalendaru zvanom Dugo brojanje. No.000 dana. rezultat je razdoblje od 5. na taj se način nastavljaju i iza baktuna te su predstavljene sve većim glifima. jedina neprilika je u tome što je Dugo brojanje linearno. ogromno zanimanje te zaslužuje razjašnjenje i analizu. e. petnaesti baktun i tako dalje. od kojih je svaka nastala množenjem prethodne.000 x 13 = 1. n. g. No.872. Čovjek bi mogao izdržati i toliko čekanje. njegovim čudima. Računa li se na taj način. n.125 godina. tako da bi njegovi izbrojeni dani prešli na četrnaesti baktun. a nakon što takav skup godina protekne određeni — nenavedeni — broj puta. Sve to.200 dana 144. nastupa vrijeme obećanog povratka Quetzalcoatla. Maje su navodno smatrali da će sadašnje "Sunce" odnosno doba završiti s trinaestim baktunom. magična godina Tothovog povratka bila bi 2 0 8 7 . 16: 15) kada David donosi zavjetni kovčeg u Jeruzalem.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU dvaju kalendara (vidi sliku 67). međutim.25. Treba istaknuti određene pogreške to jest pogrešne pretpostavke u tom scenariju. Prva je da baktun ne pripada dvama "isprepletenim" kalendarima s 52-godišnjim obećanjem (Haab i Tzolkin).113 godina. spominjanje "tisuće" — milenija — u smislu definiranja doba svoje korijene vuče još iz Starog zavjeta. e. budući da predstavlja točno 100 "skupova" Tothovog magičnog broja 52. g.000 dana već nadmašuje majansku civilizaciju. Ponovljeni zakon (7: 9) je trajanju Božjeg saveza s Izraelom dodi­ jelio razdoblje od "tisuću naraštaja" — ta tvrdnja ponavlja se (l Ljetopisi. e. Bu­ 1 kin 1 Uinal 1 Tun 1 Ka-tun 1 Pictun = 1 Bak-tun = 1 dan 1 kin x 20 1 kin x 360 1 tun x 20 1 Ka-tun x 20 1 Bak-tun x 20 = = 20 dana 360 dana 7. Na taj način bi 1.25. To nas dovodi do takozvanih Majanskih proročanstava. Ta je tvrdnja potaknula spekulaciju (koja se pojavila nedugo nakon što su Ri- 310 311 . potraga za značenjem mora krenuti tim smjerom. a ne potrebno cikličko računanje vremena. množitelj. To je koliko uzbudljivo toliko i zloslutno pretkazanje. Kako baktun traje 144. prema kojima će kraj vremena doći otprilike 2 0 1 2 . pa čak i njegovim božanskim kolima (Psalmi 68: 17). naravno. ko­ načni rezultat je 2 0 1 2 . što koristi i sam kalendar. Vjerojatnost da je prorokovana krucijalna godina vrlo blizu pobudila je. n. a kada se od njega odbije 3.000 dana rezultiralo s 5. čijih 1. Nadalje. Od izravne važnosti za pitanje posljednjih dana i povratka je izjava u Psalmu 90: 4 — izjava pripisana samom Mojsiju — koja o Bogu kaže: "tisuću je godina u očima tvojim k'o jučerašnji dan koji je minuo". čini se da je trinaesti baktun prava prekretnica. taj su datum već prije jednog stoljeća osporavali stručnjaci (kao na primjer Fritz Buck. Taj kalendar uveli su Olmeci—Afrikanci koji su u Srednju Ameriku došli kada je Toth bio prognan iz Egipta — i brojanje dana je u stvari počelo s tim događajem.872. a ne 365. to je na neki način vrlo važan događaj. treba biti matematički savršenih 360. Nave­ deni datum proistječe iz činjenice da će te godine (ovisi kako se računa) trinaesti put proteći vremenska jedinica zvana baktun. pr.3 1 1 3 = 2087).728. g.200 godina — savršenim re­ zultatom. Glifi u tom kalendaru predstavljali su sljedeći slijed vremenskih jedinica: se njegov broj dana (144. uslijed čega nastaje "skup" od 52 godine. n.

godine.3760 = 2 2 4 0 ) ./« li sve to mogao uzrokovati sudar s Nibiruom i njegovim mjesecima? 313 . U bu­ dućnosti bi se čak mogao pokazati točnim. Kada razmarramo tu "digresiju". tamo gdje prolaze putanje Urana i Neptuna. e.000 (približna godina Anuovog posjeta) i dobiti 4 0 0 . n. no osobno nisam tog mišljenja. Nibiru je došao ranije. Na temelju toga se vjerovalo da će Posljednji dani doći 6000. Primijeni li se to na hebrejski nipurski kalendar koji je započeo 3 7 6 0 . međutim ono u stvari varira između 74 i 76 godina. Zatim se dogodilo nešto neuobičajeno što je Nibiruovu puranju dovelo bliže Zemlji: u spoju s nesrabilnim stanjem ledenog pokrova Anrarkrika došlo je do Kako nijedan od "modernih" predviđenih datuma nije upotrebljiv. Ljepota tog izračuna je u rome šro se savršeno slaže sa sumerskim seksagezimalnim sustavom (baza 60). a stoga i najbližu Zemlji odnosno Marsu) toliko je očito da su neki moji čitatelji običa­ vali jednostavno oduzeti 3. g. ponovno zbog toga što je linearan a vremenska jedinica koju zahtijevaju proročansrva je ciklička. Primijenimo li Halleyjevo odstupanje na Nibiruovih 3. srvaranje svijeta. Kada se posljednji pur pojavio 1986.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU mljani uništili jeruzalemski hram) da je to način da se dokuči kada će doći tajanstveni mesijanski Posljednji dani: ako je. pr. n. prema Postanku.000 godina od Početka do Kraja. Koji je pravi? Da su Anunnakiji za dolazak i odlazak iskorisrili prigodu kada je Nibiru došao na svoj perigej (na točku najbližu Suncu. godine Anno Mundi. n. Ovo treće računanje posljednjih dana može nas ili razočarati ili utješiti. e. moramo imati na umu da je savršeni SAR (3600 godina) uvijek bio matematičko ophodno vri312 potopa. re­ zultat je protok 6. g. planeta među čijim mnogim mjesecima su i neki koji neobjašnjivo kruže u "suprotnom" ("retrogra­ dnom") smjeru — u istom smjeru kao Nibiru. e. g. Tijekom svojih 120 SAR-ova prije potopa.600 od 4. U stvari. Jedna od velikih tajni našeg Sunčevog sustava je činjenica da planet Uran doslovno leži na svom boku — njegova os sjever-jug ide hori­ zontalno prema Suncu umjesto da je verrikalna. kometa. Šro je bilo to "nešto neuobičajeno"? Odgovor bi se mogao kriti dalje u našem Sunčevom sustavu. Imamo dva ciklička izbora: Božansko vrijeme povezano s ophodnim vremenom Nibirua. dobro udarilo Uran. to znači da će posljednji dani doći 2 2 4 0 . "Početak". n. "promatrati znakove natraške". asteroida — zbog graviracijskog privlačenja drugih planeta kraj kojih prolaze prilikom svakog ophoda odsrupaju od svoje prerhodne puranje. Još je jedan razlog da se pitamo zašto je Nibiru toliko odstupao od njegovog uobičajenog SAR-a: neuobičajena pojava potopa oko 10900. e. Nibiru je svojom puranjom prolazio a da nije prouzročio takvu katastrofu. rekli su NASA-ini znanstvenici.600 od 3. g. kao njegovo ophodno vri­ jeme uzima se 75 godina. oko 560. pr. e. g orkrio na Uranovom mjesecu Mirandi (slika 128) — mjesecu koji je na više načina drukčiji od svih drugih Uranovih satelita. U svakom slučaju. Da upotrijebim dobro isrraženi primjer Halleyjevog kometa. pr. kao što čitatelji sada znaju. pr. Često sam se pitao je li to "nešto" također bilo ono što je napravilo veliki ožiljak u obliku slova V i neobjašnjivu "uzoranu" površinu koje je NASA-in Voyager 2 1986. n. g.. ovisno o tome kakva su nam očekivanja. re Nebesko vrijeme povezano sa zodijačkom precesijom. pr.. a božanski dan traje risuću godina. ili oduzeti 3. ophodno vrijeme mu je bilo 76 godina. "Nešto" je. negdje u njegovoj prošlosti. g. ne usuđujući se nagađati što bi to "nešto" moglo biti.760 (kada je počeo nipurski kalendar) — kao što su to učinili Makabejci — te doći do 160. (6000 . e. moramo se okrenuti drevnim "formulama" — učiniri ono što nam se savjetuje u Izaiji. trajao šest dana.600 godina. n. jeme budući da nebeske putanje — planeta. dobivamo plus/minus od 50 godina prilikom svakog prolaska. sljedeći Nibiruov dolazak daleko je u budućnosti.

Kratak posjet Nibiruu Posljednjih godina astronomi su utvrdili da veliki vanjski planeti Sunčevog sustava nisu ostali na mjestu gdje su bili formirani nego su "klizili" prema van. To je. Onima koji prorokovane kataklizmičke događaje po­ SLIKA 128 vezuju s povratkom Nibirua — "planetom X" kako ga neki zovu — još se ne moraju bojati. pr. pr. Ako je to ono što se dogodilo. svaka tvrdnja da su Anunnakiji svoje dolaske i odlaske ogra­ ničili na pojedinačnu kratku priliku na Nibiruovom perigej u je. Kratak posjet Zemlji.600.. e. pandan sumerskog Enmedurankija. Ipak. poput onoga Anuovog. oko 4 0 0 0 . te sugeriralo da sljedeći dolazak Nibirua treba očekivati oko 2 9 0 0 . e. g. g.. posjetio nakratko Nibiru u pratnji polubogova Dumuzija i Ningišzide. nakrenuvši ga na bok. netočna. te da je jedan od Nibiruovih mjeseca udario Uran. Henok. To bi moglo biti objašnjenje zašto se tijekom mnogih Nibiruovih prolazaka orbitom ništa nije dogodilo. među­ tim. n. tako da letjelica počne "padati" natrag prema Suncu (a tako i prema Zemlji i Marsu). to bi objasnilo "rani" dolazak Nibirua 556. također je dolazio i odlazio. Enkijev sin od žene Zemljanke. g. Takav bi događaj utjecao na orbitu Nibirua te bi ga usporio na oko 3. Nadalje. što bi rezultiralo sljedećim poslijepotopnim raspore­ dom dolazaka: oko 7 4 5 0 . n. g pr. mogao se realizirati kombiniranjem "A" za dolazak i " B " za odlazak. ta se vidljivost naglaša­ vala). Anu posjetio Zemlju.450 zemaljskih godina umjesto prijašnjih 3. dalje od Sunca. g. e. Čak je moguće da je "oružje" udara bio zagonetni mjesec Miranda — Nibiruov mjesec — koji je nakon što je udario u Uran završio zarobljen uz njegovu orbitu. postoje mnoge pri­ če o putovanjima Zemljana sa Zemlje na Nibiru i natrag u kojima nema nikakvog spomena o tome da se Nibiru vidi na nebesima (s druge strane. i to dva puta tijekom svog životnog vijeka na Zemlji. slika 1 2 9 ) . kada je oko 4000. kojemu je dana mudrost ali ne i besmrtnost. Nije nevjerojatna pretpostavka da je na svojoj "potopnoj" orbiti Nibiru 314 315 . bilo moguće na barem dva načina: svemirskim brodom koji ubrzava na Nibiruovoj dolaznoj fazi (od točke A) i stiže puno ispred vremena perigeja. kao što je prikazano na slici 130. n.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU naišao na Uran. Studije su došle do zaključka da je taj pomak bio najizraženiji u slučajevima Urana i Neptuna (vidi skicu. e. a drugi je usporavanjem svemirske letjelice (kod točke B) za trajanja Nibiruove "izlazne" faze. n. godine i oko 550. Drevni tekstovi bilježe brojne slučajeve putovanja bogova amo-tamo bez naznaka o povezanosti s blizinom planeta. a zatim iznenada jest. Oni su mogli dolaziti i odlaziti i u drugim razdobljima. U jednom slučaju je Adapa..

polubožansku i postbožansku fazu. Anunnakiji su nebesko vrijeme osmislili kao način da pomire dva ciklusa: njihov omjer — 3600 za Nibiru. i on je prerpovijest i povijesr dijelio na božansku.bili povezani sa zodijačkim dobima opetovano je pokazano u ovom svesku Zemaljskih kronika. Ono je drukčije od zemaljskog vremena (ophodnog vremena našeg planeta) i božanskog vremena (sata anunnakijskog planeta). Ne bili pitanje koje bismo trebali postaviti moralo glasiti jesu li proročki Posljednji dani u stvari Kraj (zodijačkog) doba? Jesu li Danijelovi "jedno vrijeme. čiji umnošci su 12. Stručnjaci koji proučavaju drevne glinene pločice koje se bave ma­ tematikom i astronomijom bili su zapanjeni otkrićem da su pločice kao početnu točku koristile fantastični broj 12960000 — da. zodijačka doba smatrao prekretnicama za bogove i ljude. tada nam rješenje zagonetki bogova i ljudi valja potražiti uz pomoć sata koji ih povezuje — cildičkog zodijaka nebeskog vremena. To je — gle čuda nad čudima — točno jedna tisuća — milenij! — zodijačkih doba. Sugerirao sam da je iz njega pro­ izišao seksagezimalni sustav na kojem su zasnovane sumerska matematika i astronomija (6 x 10 x 10 x 10 i tako dalje. s ukupnim zbrojem od 2. vremena i polovina vremena"'jednosta­ vno terminologija koja se odnosi na zodijačka doba? O toj mogućnosti prije otprilike rri sroljeća razmišljao je nitko drugi do sir Isaac Newton. Da su značajni. Anunnakiji su se.960.960 (kada se 2. koja traju 2. čuda nad čudima! — fanrastičan broj s kojim re drevne liste počinju. zbog čega nam preostaje drugo cikličko vrijeme — zodijačko vrijeme. i zatim odlaskom s Nibirua kod točke B za povratak na Zemlju. ali služi kao veza između njih. Nebeska kretanja koja je formulirao smatrao je "Božjom mehanikom" i čvrsto je vjerovao da su znanstvena otkrića koja 316 317 .160 godina.) Ovna započelo je nuklearnom kataklizmom a završilo Odlaskom.) 10:6. Doba Ja sam ga u knjizi When Time Began nazvao nebesko vrijeme. kao i da svijet periodički prolazi kroz apokaliptične kata­ strofe.160. bila to vatrena ili vodena stihija.600 (kada se 2.000 godina "postojanja ovog svijeta". 12. prev. 2160 za zodijačko doba — b i o je zlatni omjer (zlatni rez.000 (kada se pomnoži sa 600) i — gle. op. Zaključili su da to može biti povezano jedino sa zodijačkim dobima SLIKA 130 (kao onaj Adapin) mogao se realizirati obrnutom procedurom: odlaskom sa Zemlje da bi presreo Nibiru kod točke A. Poput svog pandana Manetha u Egiptu.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU Beros je. Newton je najpoznatiji po svojoj formulaciji prirodnih zakona koji upravljaju kreranjem nebeskih tijela — kao što su planeti koji kruže oko Sunca — me­ đutim zanimala ga je i vjerska misao te je pisao podulje rasprave o Bibliji i biblijskim proročanstvima. Naposljerku.160 pomnoži sa 6 0 ) i 1. kao što smo naveli. i tako dalje. S početkom svakog doba dogodilo se ne­ što izrazito važno: doba Bika označilo je početak ljudske civilizacije. 129.000 — kao u božanskih šest dana stvaranja. 1 6 0 i 6. Ukoliko je povratak koji se očekuje povratak Anunnakija a ne nji­ hovog planeta.000. umnožak je 2 .296.kada su poslovi bogova utjecali na poslove ljudi . dakle. veliki događaji . 12. Doba Riba sriglo je s unišrenjem jeruzalemskog hrama i počerkom Kršćanstva.000.960. mogli vratiti i onda kada nije bilo vrije­ me povratka planeta.160 pomno­ ži sa 6 ) . čije je vrijeme događanja određeno nebeskim pojavama.

i 2370. čiju prednju i stražnju stranu je on ispisao rukom. događaj koji je bio zataškan. Newton je svoje numeričke kalkulacije ispisao na jednoj strani papira. go­ dine" objavio je BBC. za ključno "jedno vrijeme. godine prema jednoj indiciji koju je dao Danijel • Između 2090. i 2370. fotografije dvije kamere). Možda ne baš točno tada — no kao Što pokazuje tablica zodijačkih doba iz jednog prijašnjeg poglavlja. Pažljiv pregled tog dokumenta — tj. i 2 0 9 0 . bila predodređena da se dogode tada kada su se dogodila. U ožujku 2003. njegove fotokopije koju sam privi­ legiran posjedovati — otkriva da brojevi koje je koristio u kalkulacijama nekoliko puta sadrže 216 i 2160. i 2374. Fobos 1 jednostavno je nestao — nikad nisu objavljene nikakve pojedinosti ni objašnjenje. a on ih je nastavio. To ga je navelo da posebnu pažnju posveti "Danijelovoj matematici". Nazva­ ne Fobos 1 i Fobos 2. godine. godina.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU su počela s Galilejom i Kopernikom. Fobos 2 dospio je do Marsa i počeo na Zemlju slati fotografije snimljene pomoću njegovih dviju kamera — obične i infracrvene. Premda je to bio sovjetski projekt. prema drugoj indiciji • Između 2060. Začuđujuće je. vremena i pola vremena" "Sir Isaac Newton je predvidio da će kraj svijeta biti 2 0 6 0 . Original dokumenta tog velikog Engleza sada se čuva u Odjelu za rukopise i arhive Židovske nacionalne i sveučilišne biblioteke — u Jeruzalemu! Slučajnost? 318 319 . a do Marsa su stigle 1989. sovjetske letjelice poslane da istraži Mars i njegov potencijalno šuplji prirodni mjesec zvan Fobos. godine britanski BBC {British Broadcasting Corpora­ tion) zaprepastio je znanstveni i vjerski establišment emisijom o Newtonu koja je otkrila postojanje spisa. Incident se ticao gubitka. ili pak uznemirujuće. iz 1989. lansirane su 1988. poduprli su ga NASA i europske agencije. U stvari. godine javno je razotkriven "Incident s Fobosom". a na kojem je kalkulacija posljednjih dana prema Danijelovim pro­ ročanstvima. da su među njima bile i fotografi­ je sjenke objekta u obliku cigare kako leti nebom planeta između sovjetske letjelice i Marsove površine (slika 1 3 1 . u skladu s njihovom svrhom istraživanja Marsovog mjeseca Fobosa. godine. Sovjetski koji je razmišljao: mislio je na zodijačko vrijeme — za njega je ono bilo mesijanski sat! Svoje je zaključke — koristeći izraze "ne prije" i "ne kasnije od" — su­ mirao zapisavši tri vremenska okvira za Danijelove proročanske indicije: • Između 2132. godine. To mi je pomoglo da shvatim način na U mojoj knjizi Revizija postanka objavljenoj 1990. a svoju analizu kalkulacija u obliku sedam "propozicija" na drugoj strani. nije izgubljena jedna nego dvije sovjetske letjelice. s dva svoja datu­ ma "ne prije od" nije bio daleko od istine: to su 2 0 6 0 .

Po­ Geopolitički događaji koji su rezultirali formiranjem te tajne skupine započeli su kada je IRAS . Misteriozni planet zbunio astronome 320 321 .POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU zapovjednici misije objekt koji je bacio tu sjenu opisali su kao "nešto što bi neki mogli nazvati letećim tanjurom". Komisija i dokument koji je sastavila zaslužuju mnogo više pozornosti nego što su je dobili budući da drže ključ za razumijevanje onoga što vodeće države svijeta Nibiruu i Anunnakijima. nakon što je detektiran jedanput i zatim šest mjeseci kasnije.Nebesko tijelo astrono­ mima zadalo kozmičku zagonetku. Potraga za dese­ tim planetom bila je jedan od deset navedenih ciljeva skupine. Svemirskoj letjelici odmah je potom naloženo da se udalji od Marsove orbite i pride prirodnom satelitu Fobosu te ga s udaljenosti od pedeset metara bombardira laserskim zrakama. I doista su ga pronašli: utvrdili su da se radi o planetu zato što je. U svemiru pronađen "misteriozan" planet. koji je skenirao rubove Sunčevog sustava detektirajući nebeska tijela koja isijavaju toplinu . znaju o Novinski naslovi iz gornjih članaka glasili su .godine 1983. U stvari. otkrio "planet veličine Neptuna". sljednja fotografija koju je Fobos 2 poslao prikazivala je projektil koji je dolazio s Fobosa (slika 132).NASA-in infracrveni astronomski satelit. "Incid ent s Fobosom službeno ostaje "neobjašnjeni incident". bilo jasno da se kreće u našem smjeru. neposredno nakon njega počela je djelovati tajna komisija u ko­ joj su zastupljene sve vodeće svemirske sile. Na rubu Sunčevog sustava tajnoviti divovski objekt. Neposredno poslije toga sovjetska se letjelica počela vrtjeti te je prestala odašiljati — uništio ju je tajanstveni projektil.

već u travnju 1989. Za mene je cilindrični pečat sa Zemljom i Marsom (vidi sliku 139) i opis prošlosti i pretkazivanje budućnosti.. to su bile pripreme za susret s dru­ gom vrstom nedaleko od nas! Meni svi ti događaji od 1983. 323 . naime. "Signal".. Govori li nam: Ono što se dogodilo u prethodnom dobu Riba po­ novno će se dogoditi u dobu Riba? Ako će se proročanstva obistiniti. već bi to mogla biti i prava poruka koju će biti potrebno dekodirati.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU Vijesti o otkriću ispunile su novinske naslove (slika 133). Ne. To je svakako apsurdno ako bi poruka došla s planeta udaljenog svjetlosnim godinama. ako će prve stvari biti posljednje stvari. uz sve dokaze s Marsa što su ukratko opisani u prethodnim poglavljima. budući da na sebi nosi datum — datum naznačen znakom dviju riba — doba Riba. plan da na Marsu imaju spremnu bazu za budući posjet. "možda neće biti samo signal koji ukazuje na inteligentno podrijetlo. godine. do sastanka između predsjednika Reagana i Gorbačova. no sutradan su opovrgnute kao "nesporazum".Da. Radni odbor koji je osnovan uslijed tih bojazni obavio je nekoliko le­ žernih sastanaka i konzultacija — sve do incidenta s Fobosom u ožujku 1989godine nakon kojega je. To bi moglo ukazivati na dalekovidno planiranje.." Dogovorene procedure uključivale su i korake za odgodu razotkrivanja kontakta javnosti za barem dvadeset i četiri sata prije nego što se odgovori.. kaže znamenje. Povratak će se. godine. užurbano formulirao skup smjernica poznat kao Deklaracija o načelima koja se tiču aktivnosti nakon otkrivanja izvanzemaljske inteligencije. Još uvijek se nalazimo u dobu Riba. dogoditi prije svršetka sadašnjeg doba. otkrila je skupina. Otkriće je. te projektil ispaljen s Marsovog mjeseca Fobosa ukazuju na to da su Anunnakiji i dalje prisutni — možda 322 putem svojih robota — na Marsu. prst mu je bio uprt u nebo): Pomislite samo koliko lagan bi bio njegov i moj zadatak na tim sastancima da se ovom svijetu iznenada pojavi pri­ jetnja od druge vrste. sklapanja sporazu­ ma o svemirskim operacijama te do javnih izjava američkog predsjednika u UN-u i drugim forumima koje su uključivale i sljedeće riječi (dok ih je izgovarao. ako je prošlost budućnost — tada odgovor mora biti . svojoj planetarnoj postaji još iz davnina. Tom deklaracijom usuglašene su procedure koje je potrebno slijediti nakon primanja "signala izvan­ zemaljske inteligencije ili nekog drugog dokaza o takvoj inteligenciji". Sve zajedno sugerira namjeru povratka. s planeta iz drugog dijela svemira. S vremena na vrijeme razmišljam o tome kako bi brzo nestale sve naše razlike kada bismo se suočili s vanzemaljskom prijetnjom iz drugog svijeta. bilo toliko šokantno da je dovelo do iznenadne promjene u odnosima SAD-a i Sovjetskog Saveza.

Zapisi na grčkom jeziku sugeriraju da je izgra­ đena (ili obnovljena) u trećem stoljeću nove ere. Kada su ruševine dokraja iskopane i raščišćene otkriven je veličanstven podni mozaik. Još jedna slučajnost? POSTSKRIPTUM U mjesecu studenom 2005. pronađeni su ostaci velike drevne građevine. u podnožju planine Megiddo Har-Megiddo — ARMAGEDON. godine u Izraelu je došlo do važnog arheolo­ škog otkrića. Pozvani su arheolozi da nadziru iskapanje. U njegovom se središtu nalazila slika DVIJU RIBA — zodijački znak Riba (slika 134). SLIKA 134 325 . Ispostavilo se da je građevina u stvari kršćanska crkva — najstarija dosad pronađena u Svetoj zemlji.POSTSKRIPTUM Što je tu tako posebno bitno? Lokalitet tog otkrića je Megiddo. Prilikom raščišćavanja tla radi gradnje nove zgrade.

dok njegova prva knjiga. drevne tekstove i Bibliju s po­ sljednjim znanstvenim otkrićima kako bi nanovo ispripovjedio povijest i pretpovijest čovječanstva i planeta Zemlje. često citirani klasik. . slavi tridesetogodišnjicu objave. Kao jedan od nekolicine stručnjaka koji mogu čitati klinasto pismo sa sumerskih pločica. a danas živi i piše u New Yorku. Njegove pionirske knjige prevedene su na više od dvadeset jezika. spojio je arheologiju. niz godina je u Izraelu radio kao novinar i urednik. Zecharia Sitchin diplo­ mirao je na University of London.O AUTORU ZECHARIA SITCHIN međunarodno je priznati autor i istraživač čije knjige pružaju dokaze da u našem Sunčevom sustavu nismo sami.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->