P. 1
Vrlicki Hrvati odgovaraju piscu X - Vrlike u borbi

Vrlicki Hrvati odgovaraju piscu X - Vrlike u borbi

|Views: 417|Likes:

More info:

Published by: Вук Самотњак on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

..

"VRLICKI HRVATI;
ODGOVARAJU
piscu

v

X.

"VRLlXE U BORBl"
lIapisao i uredio

' Y.
--

U SPLITU
Tiskom "Narodne Tiskare" 1898.

Digitized by

Coog Ie

Nazad malo mjeseei turena je u sviet »V rlika u borbi «, pan £let pun uvrieda katoliekoj vjeri, hrvatskoj narodnosti i postenijim i uglednijim gradjanim. Pisceva je nakana sastaviti hvalospjev v. Kulisicu i preporueiti ga obrani visoke vlasti, njekim Hrvatim, .pobuditi sasaljenje eieloga srbstva nad tim zivucim mucenikom, s jedne strane, a s druge prikazati eielom hrvatstvu, da hrvatska stranka u V rliei nema drugih pristasa do popa i fratara i njekoliko neharnih propaliea. Pisae panfleta biljezi poeetak smutnje od god. 1894, na sv. Spasa. Prenosi svjedocbe Kulisevieevih dobroeinstva pojedinim Hrvatim .. On zalazi u najdelikatnija pitanja postenja i ljudskog znaeaja, On sudi fratra na oltaru i u drustvu. U ob6e grdi, psuje sve, sto je hrvatsko i katolicko. Posluzio se je uredovnim spisim obCinskim i privatnim pismim Kulisevieevih prijatelja. Napunio je knjigu dopisa u » Srbskom Glasu«, tusaba i osvada, predstavaka i razprava. On se je napokom poslusio pismim, koja je dobio od bivsega postira .srbina. On je sve ulofio da dokase, sto je odredio, sve izostavio, sto je proti njemu, Godine 1895, u Vrlici bili su dvoji izbori, obcinski i politicki. Hrvatska stranka podlegla je u obojim, Hrvati BU hili zadovoljni sto BU imali ve6inu naroda uza se, niesu htjeli po listovima traziti polomljen~erja. Mirovali su i ako BU svakdano radillza doDro-n~roda. D~r-Vale Tomic napao je

Digitized by

Coog Ie

vrlicke

Hrvate,

cali SU. Srbim

Oni BU pustali nek se prostota zabavlja, munije-blfo---(losta(Ivofeg-sTavoaobita·~liiesn- bi:li

z'aaoVoi]ni hrvatskim mukom na napadaje njihova i D.ra Vale, obnze ih grcka ohoIost 0 kojoj Kaci6 pjeva : Ah, moj Bo7.e1 goleme zaIosti tezke ti su grcke oholosti ! POZV<1SC ill opet na megdan sa bezstidnim panfletom »V rlika u borbi «, Evo.odgovora vrlickih Hrva~ DokazivHlll -llistorijolll U ruei, da su Grci preoteli ga preveli na grcku vjeru,

katolieki
da su

hrvatski

narod

i na situ
pocam od

ovi odmetnici

god. 1699 zanovetali katolicim, da su za mletadke vlade oni ist] bili, koji su i dallas, da su za franeeske "lade bili zakleti neprijatelji sjedinjenja darje katolieke crkve, sa. Hrvatskom i za to prim ili za LlZza to im zasnovan seminar, da su u izprave koje

svoru vjerskom
Od

fanatizmu ubili elva sveeeuiku. god. 1842 poeimljem redati upisane

dokazuju, da je te godine pocela smutnja sa straue sliedbenika greke vjere. Pripoviedam do god. 1862 0 svedjemim smutnjam izmedju grka i katolika. God. 18ti2 pretrgavam pripoviedanje i prihvacam poviest unije u Vrlici. Od go(l~ 1863 do 1883 u Vrlici je bjesnila borb!1 izmedju dviju porodica, Kulisiceve grcke, Novakoviceve katolicke. God. 1883 poeimlje politieka borba, Od tada su na popristu Hrvati i

Srbi, Dotadanji
rodnost, plsane

vjerom Grci, prihvatise srbsku politiku i naU prvol11 dielu, bez osvrcati se na »Vrliku u borbi«, sgode do dana danasnjega, objektivno iznosec

pripoviedarn

.

. sve lZpl'Uve.

U drugom dielu prenosim odgovore pojedinacn uapadnutih II ))Vrliki u borbi«. Begovi6, Plazonici, Malic, Kotaras, Barbiri, odgovaraju svojim podpisom i dokazuju da Btl zlolmo napadnuti. U treeem doznati istinu, dielu uzporedjivam, da Htioeu bude lasnje

Hrvati su napadnuti, s toga im nece nitko zamjeriti da se Iirane, Pri glavi i otca p0 glavi. N ami je doslo do glave,

Digitized by

Coog Ie

do postenja fl~.:_.On obilovati

i znacaja,

moramo

se braniti. Ipak,' nastojao sam,

.da ~~l~panem u p~lllanjkan~L
je obilovao dokazim.

k?j~_p~!g_Qvmim.-l)rsao-Cll_pa_~~~ ~:i~~i~l1bezstidnim izrazim, a ja eu i

Posliedak ove knjige biti ee, an ee Kulisic pozvati, dobar dio vrliekih Hrvata, na obtuzenieku klupu, Tn je slabocu u vise navrataku pokazao, On napadue, izgrdi, ozloglasi i mi sve pustamo, Doeiru, kad Hrvati dokazim u rnci, pobiju ga i pokazu 111U sto ee mesti izpred svoje knee, utece se pod skut pa ragl'a fa. Vitezki je na megdan izaei i na njem ostati, a nezaklanjati se za tudji stit. Viteze Jozo Kulisieu, pozvao si Hrvate na megdan, stoj na cilju, nemoj bjezati, oruzjem, kojim si ih napao, brani se, U tebe ima dosta rieei, de ih siplji, Hrvati ee se opet braniti, Oni ne zovu nikoga II pomoc, vee svoj posteni obraz, sto ee tebi dokturi? Postena covjeka nemoze nitko ocrniti, ako se on sam nezaglibi, ::ito je tebi potreba da te sud belli paragrafi Hrvutski narode I V rlici, Hrvati

I

r

I

n

crste?

se bore

proti

oti-

lw!cim, koji su nas objegli pak sad hoce da zaniecu i nas onstanak. Jozo Kulisie nas je zakleti dusmanin, koji je pomoeju kumstva, srksku stranku, prijateljstva i svoga polosaja znao podignuti gdje joj koriena nije bilo. Mi smo ga kraju

dotjerali, izbrojcni su lllU dani,. s toga, u smrtnoj trzavici .:napao nas je ko turcin s koca. On zove sve i svakoga u a mi zovemo tebe, junaeki. hrvatski narode, vladamo bukovacke junake i da uzpostavimo hrvatsku
P01110C,

da sazastavu

na dostojno

mjesto, odklen

su ju izdajice

uklonili.

Y.

Digitized by

Coog Ie

l\faIo godina kasnje pokazase se _u __Y~Jl1_ ahu Grci U s _m ovoj krajini. Sto hi za Vrlicane castnije bilo do. Znamo. negol je mueenicka smrt nasih prndjedova . 1730. u tvrdja vi vrliekoj nenadje se niti jedan grk (Ja eu Ih ovako svedjer zvati. pa za Iasnje izgovoriti g se je pretvorio u It i odtale hrkae. koji su za nje izginuli. Opazamo ih jos g. a da se mladji narastaj iIi opije pradjedovskom slavom.) onda. koji su poginuli za krst castni i slobodu zlatnu? Spominje se uspomena Zrinskog i Frankopana. pa i sami sehe tako su nazi va li. i tako iz narastaja u narastaj prenositi castnu uspomenu..000 dusa. da su katolici. mnogo vecim razlogom. doklen god Tureina ne odalecise. Polovica pripada vjeroizpoviesti katoliekoj. SIavi se mnogo neznatnijih povjestniekih dogadjaja. V rlicka Krajina broji Pueanstva oko 11.. Svi ovi bili su pod Sinjom sasjeceni. i 1 G90. godisnjim zadusnieam spominjati se onih. za svoju slobodu ginuli U ovoj okolici. da se okupi i obodri na osvetu pravedne krvi. we nitko drugi. na milost i nemilost Tureinu predade. nahodimo danasnje grcke porodice r Digitized by Coog Ie . vee tu nalazimo katolickoga zupnika i njegovo pueanstvo. I f I. ali ne u tolikom broju. Kako se je izmiesalo i tako podieliIo to nam poviest nezna kazati. da g. a druga polovina grcko iztocnoj. 1715. Od toga je u nas narod dOS~LO pridjevak ltrlcac. To potiee od grk == grkae. slavi se poraz srpstva na Kosovu. sva posada i narod u tvrdjavi zatvoren. vrlicki katolici imali hi se sjeeati onih. jer BU ih tako zvali sve vlasti. kada se. kako cemo u suvremenim izpravam viditi. 169G. ili. Od g.

gdje danas jednog katolika nema. Fra Luka Maroevie parok. katolieke hrvatske. Maovicam i Vrlici. POdOSOjll. da su greko iztocnjaci u proslom vieku. prigrli obred latinski. Garjaku. uoblascenjem presv. po nadahnucu bozjem. Jezevieu i Vinalieu. Otisic. Koljane. Jovana Backovica. Andrijom Cigom i J mom Zeravicom. 6/11. Kosorim. 1744. Prosto je poviriti u matice vjeneanih rimokatolieke zUfle u V rlici. Podosojn. Vara se tko tvrdi. j. Andrije Cige i Mihovila Matkovica. vee se vidi iz registara. koje bi protivno dokazale. sela eu. da je jednu iz razkola primio. Kukru. bez natruhe greke. KatoIieko . Barem do danas : nedopiru izprave. da Marta udoviea p. prolazili za unijate. Docim u proslom vieku nalazimo cak Iranjevca rodom iz Otisiea. a ja sam ju odriesio pred propisan iln svjedoeim 1. 1747. Istim· oblikom pisano je 0 prelazu Save Petkoviea Markova na 10/7. a dopustom istoga biskupa. kaz«. po nadahnucu bozjem. uoblastiv me presv. zupnik fra Franjo Testa kaziva. N a 28/3. spomenuti fra Luka primio je Martu Petkoviea Pavlovu 11a 20/11. 1747. 1898. 1746. uprav U onim selim gdje danas stanuju. svojom slobodnom voljom i preko dobrovoljno. da Margarita keer Mihovila Cvitkovca obreda grckoga. i prepost. gdje se nahode zapisniei. Jes je mali broj obitola grckih raztrkanih po selima. gdje su danas Grci izkljucivo iIi ·preteznom veeinom. Tako g. barem u ovoj krajini. prije poduciv je i 1 Digitized by Coog Ie . svojom slobodnom voljom.8 . u proslom vieku zivilo je skladno. od 5/1. n prisutnosti g. Malo drugcijim oblikom. Civljane.._ Pacifika Bizza arcibiskupa spIitskoga. u Maovicam. Jednakim nacinom. da danasnji Grci i onda su taki bili. Kukru i Vrlici u preteznoj su vecini. Tako smjesceuo greko i katolicko pucanstvo. na 6/11. «Srbski Glas» br. a ja s~m je odriesio pred svjedocim g. j. Cetina. 1746. prigrli obred rimski i to preko dobrovoljno. Ovo nije bio osamljeni slucaj.pueanstvo ostade u selima Kievu. Kosorim. da su u V rlici tri cetcrtine djece neerbske i nepraooslaimc t. i gorljivo se odrece razkolniekih zabluda.: Svjedoeim ja podpisani parok. Fra l\Iihovil Plavcic parok. [)2. pravom gorljivoseu odrece se razkolniekih zabluda. Antun Kadeic nadbiskup splitski. u kojim se kaze : Izpovjedam i svjedoeim ja doli podpisani zupnik vrlieki. i prep. pred istim svjedocima.

Ivanom ZenH'icoml Nikolom Zidarom. Tako slueajevi sliede g. koja je dobro znala. Zaslugorn franjevaca pade veei dio zagorske Dalmacije u mletacke ruke. oblacenje mladih fratara.izpitav 0 katoliekim dogmarna izrece izpovjest "jere i odreku :" razkolnistva. Rade Baekovica. i 30/11. u proslom vieku. 0 Mariji kceri p. kao i to. u tim poduzecim poviest Ham neprien. Fra Frano Testa parole Na novo je slueaj g. U vrliekoj krajini. iz kojih bi se Hto aliena moglo dokazati za Grkc. vee valja dokazati. Grge Marica svojom dobrorn voljom svesrdno.nije republika zelila. UprHV zagorske Dalmacije. vee sa svojih politickih eiljeva. da . Nije dosta reei. Doeim. Takvo postupanje republikc jusno nam dokaziva. da Grci niesu sjedinjeni sa Katolickorn erkvom. N evjerujem. Ako tvrdim. vee mozda iz kakvih drugih uzrokn. pak k tomu nado- Digitized by Coog Ie . kakvim neobdarival za republiku zasluzne. pred svjedoeim Mihatom Klepicem. na 20/11. svi su dokazi proti tomu. 1750. i 8/9. da time _ za uviek izbrise franjevaeke zasluge i slavno ime onih ljudi. da je u polovini proslog vieka ista republika obustavila n franjevackoj redodrzavi.Iakeljicem. Na 4/11. Mletacka vlada. koji su malo godina prije. mletacka mrznja proti pari i nacelima katolickim. niesu poznati izvori. sve potvrdjujuc sveeanom . I vanom V ukicem. u koje je hila upala Stoja keer p. da 0<1 iste Grci niesu bili progonjeni kao takovi. nenalazi se traga kakvu vjerskom progonstvu proti Grcim. da prevratni dull svega se zaboravi i nemilim udareem osine katolicku crkvu u Dalmaciji. bili smo progonjeni. Simom V ueemilovicem. Poznata je svakomu. a to ne s katoliekoga vidika. na 8/1. svojom krvlju zasvjedocili viernost prama republiki.zukletvom in facie ecclesiae. niposto nemislim dopustiti da se iz toga zakljuei na narodnostno pitanje. obdariva grcki kalugjerski samostan sa ogromnim posjedim. Nista nemanje pravedni Duzdul obdariva kulugjere velikim imanjem. franjevee. koji su se za vise vjekova borili za svetu vjeru i svoj mili nnrod. Nista to nije smetalo. cla svi njezini podlozniei budu katolici. 17Gl. da su Grci bili na danasnjem vjerskom stanovistu. 17G2. Naprotiv. 16/7. Dapaee. . 1749. mnogo veeim negoli franjevce. Franom . da je bilo ikakva grckog popa iIi kalugjem. tko je u poviest zavirio.

na koju je spadala i Vrlika.. da ih silom podvrgnu svojoj vlasti i i obredu.61. Poznato je. povieda »kako izadje Pucara i donese carey fermau. tuze se. naredjivam. ko i svaki drugi. God. dati i razloge progonstva. Tako je hilo po svoj Bosni i uzduz sve turske Dalmacije. Ne samo da su od njih harac trazili. I ako dokazim zalazim u starija doba.. Valja podnositi za pravieu. Njima su hili franjevci i ovim podlozni narod. U tu svrhu. pomoeu turskih vlasti. opet. kako u cielom turskorn ClU'stvn tako i u vrliekoj krajini. drzali svojim podloznicim. s toga se fratri opet tuze. da su. ipak za nasu stvar stoji.. pregledavsi slavne izjave u ruku im. svedjer bi prohodili izaslanici da . izgubise mnoge jaspre. a da se moze tko okititi muceniekim viencem . Ovaj je zulum trajao sve do godine Digitized by Coog Ie . . bez razlike vjeroizpovjesti i obreda. Vriedno je dokazati.~ .:_. da se nebi nitko osudio s nase strane niti od metropolita i vladika proti visokim odrebam njih mueiti._. 1662. vec su neprestano kusali. ali svoju slobodu dobise i II vjeri se ukriepise«. prama carevim naredbam. Razbojnici su progonjeni. vladika dodje velikom opravolll. ipak nitko tomu nije dao znaka.4tt~-~:~·~·~\·-·. osobito visovaeki gvardijan. Grci progonili katolike. kako su greki patrijarhe kupovali kod sultana patrijarsejsku stolieu. :!"~~. i POIllOCU Alipase Hem~kera ueini krscanom veliki zulum . Sto hi se dogodilo ? Da su izazlanici patrijarovi sve krMane. Jajnicka kronaka na god. 10 i' ". Lastric u pomenutom djelu Epitome . ali krscani hodase u Carigrad. da mogu od svih svojih podloznika harao izgoniti. oprasea katolieki puk od nameta i grckih haraca. Na to im livanski kajmakan sudi : P08tO su od davnih vremena oprosceni slavnimi odlukami od harnca i drugih danjaka. komu je i vrlieka zupa podlozna. H. it kadija nastajuee godiue opet sudi Tako se tuzi gvardijan Karina skradinskom sudu. da ih Grci harace. ali se dize malo i veliko i Turci ga potjerase. oliti pod svoj greki jaram. kojim htijusc podloziti pod svoju vlast fratre i sve krseane . i naslova progonstva. G. Za to bi im sultan davao vlast. izgone danjke.« Ovo nije nista pomagalo.. 91. 1548 fratri bosanski i dalmatinski. Ove nemile sgode opisa ot.·. a ova]. } ~. da podlozi sve kr8cane od Bosne na svoj rit. f'~.

Digitized by Coog Ie . Frano Svimirovic. 2) Compendio Storico. a ot.javu. kad je drugi pasa zamienio Cedina. Crkve samostanske bijahu zatvorene. a franovce. obredom od njihovih vladika.P) N ego i ovo veselje nebilo dugotrajno. N e smjedose se pokazati na . Ovu naredbu sarajevski mitropolit prikaza Cedinpasi. budue 0<1 njih neodvisni. mogla se je nekako pravdati. oliti pod grcki jaram. dokaza mu tvrdimi razlozi i prvasnjimi fermani. koji i ako se je bio potureio.11 j 760. odrZao je ipak neku naklonost naprama prvasnjem grckome zakonu. da mu se pokore. !l2. da je Paeara htio podloziti krscane na svoj rit. a misle li ostati zupnici. Tada se crkve katolicke otvorise i puk odalmu od nepravednog pritiskae. kao osobitomu pokrovitelju katolika u turskom carstvu. Lastrid. »God. Franovci se nadjose u velikih mukah. tel' najprvo zabranise franovcim vrsenje sluzbe bozje latinskim jezikom i obredom. svetu misu govoriti i svetotajstva dieliti. Rp. u njih se nije smjelo sluziti. Nikole iz Olova god. U tom pismu biskup jadikuje ') LaStric ibid. porezih. dokle na tuzbu redovnika bijase iz Rima poslan kao apostolski poslanik ot. lipnja. Vinjalie tocno opisiva ovu cielu sgodu.1) Dok je stvar stala na . nego preobuceni kradomice moradose se provlaeiti kroz katolicka sela i po gorah i dubravah sviet okupljati. koji dosavsi u Bosnu. nego na same grcke sliedbenike. kad je napokom svrsena pravda potroskom sa strane katolika 0<1 1300 zlatnih cekina. koja se ne odnasase na katolike. ali je s poreza preslo na vjeru. to potvrdjiva i ot. U drzavnom arkivu u Sibellikll nalazi se prepis prosnje bosanskoga biskupa fra. da mu svi sveeenici krseanski imaju biti podlozni i poslusni pod prietnju pedepse. nego na sveeenike njegovog grckoga zakona. nije mogao silovati. na 24. upravljene cesarevu poklisaru u Carigrad. Pas a uvazi razloge i dokaze i izdade odsudu tumaeedu earevu odluku. pecki patrijar grckoga zakona dobi od kapije ferman aliti naredbu. da onaj ferman Pacare nemogose se odnositi. Fojnieku kronaka pisana u blizini vremena i mjesta kaze. niti moliti. 1679. da se moraju iznova rediti grckim. 1661. On odlucno naredi kadijam i drugim zapoviednikom neka tocno vrse visoke naredbe.

IV. veli. da . 91--92. Nebi nam toliko zao bilo. da na svoJ obred pritegnu katolike. svedjernim napol'om grekih sliedbenika. da nam ove nesgode od Turaka dolaze. Digitized by Coog Ie . quo n08 suac Jur£sdictioni s 8ubJiciant« .bili njegovome haraeu. Lastrie : » . katolici nisu mogli vjeneavati svoje zupljane nit mrtve pokopavati bez dozvole vladike i paroka hriManskoga. koji svetogrdno izgone od svojih grekih sliedbe. lW8 imfeeiiore» hosies toleramus. » • .. quam Turcos 1p808. niti njegovim vladikam. . « Pomiuje mu cetri osobite toeke. . ') IllyI'. carevim i vezirovim pismom. koji ce mu ovu prosnju pridati. da nam dostignete pomenuti hatiserif . njihove se mogle bolje uzdrzati. dokle ova neharna razpra dovrsi. koje bi vriedilo da u fermanu budu pomenute. da mn se jednom dostigne oprost. Njihov patrijar u Carigradu Iasno je dobivao od cara povlastice. Lastrid Epit. enim nobis non in. tolikimi kavazi. i preporueiva dva redovnika.. da se zaprieei lukavo tumaeenje. 120. Bakula I Martirii iqid. 2) Ovaki polozaj . Poklisar dostize trazeni hatiserif izdan u Edreni na sredini mjeseca zilkade 1082. 1) U prvasnja vremena. dokle pomenuta razpra nije svrsila. bio je u Bosni i turskoj Dalmaciji. Kroz to vrieme. Bosnen. kako pomenusmo goa. . Saer. da ce nas skueiti pod svoj harae. kojim se znaju vjesto posluziti. Nusupuun. si zabili u giavu. koga se ovjerovljeni prepis nahodi izmedju ostalih u arkivu samostana Visovea. Ali i ovaj imade vriednosti prvasnjih. tel' zaklinje._ nika. 17GO. et quulem.12 na neprestano progonstvo i napastovanje sa strane grckih vladika. . ::\to potjeeu od grckih patrijara. koji su.. kao i ostali njegovi sliedbenici: Ali i ako progonjeni i nagonjeni katolici nisu nikad podlozni . da mu ga davamo. osobito sad. ') Ot. zivo prosimo pomoc i pokroviteljstvo vase preuzvisenosti. i nas katolike narinu. 87. kada vidimo njihovu razkolnicku silu. vee su nam gorkije. idiantur. dok crkve katolieke i samostani veeekrat bijahn paljeni i ruseni. . N a ovaj nemili pretisak i na druge zasjede ostro se izrazi va u Farlatu uceni ot. za punih 200 godina. tel' se tim tumaei. Ot. Svakoga mjeseca salju svoje vladike ovud po Bosni i okolnih sandzacih. 8tO.

a upala u eampre mletaekoga lava. S toga svecenici grckog obreda a narodnosti srbske. Trasimo kako je ovaj narod nami slican u obieajim i nosnji ? Kako nece biti. odklen ovoliki Grei u nasoj zagorskoj Dalmaciji? Eto. jednim se krstom krstila. sliedili su zalaziti u Dalmaciju. Danasnji starci greke vjere. nalazi se po koji trag. ali nam poviest ne pokazuje nijednog cina. zaziviju srbske vjere. samo ih je zavodilo. kako su se ovako izmiesali. Ako se k tomu pridoda. Nije li ovo oeevidni dokaz. Mletaeku vlada zvala se je katolickom. Po duhu jozefinskih zakona. koji bi odisao izrazitim progonstvom proti njih. raztrgalo greko nasilje i lukavost. Kako i bi? kad su braes nasa iste hrvatske narodnosti. od nasilja i lukavosti grcke. iste vjere i zakona! N emozemo doznati. Greka vjera od n3S· ih je odalecila. da se dotadanji vjerom zvani Grci. koji BU bili katoliei. 'za uvjeke k sebi ih privezali. uhoditi krMane sveg turskog cars tva. nije se mogao prekinuti za mletaekog vladanja. da su braea zajedno bila." 13 l da franovce ili odaleee. a to uije smjela niti mogla. presao na grcku vjeru. iste krvi. da zaprieci skrajno progonstvo proti fratrima. da su franjevci eeeto na kolcima skapali. lahko se moze dokueiti. Spomeuuo sam. koji su se do jueer ponosili svojim hrvatskim jezikom. 'istim hrvatskim jezikom govorila. Pitamo vi~e puta. Katolici saeuvase svoju hrvatsku narodnost. kad su to nekoc bila nasa braca. vee se odrekose i svoje hrvatske narodnosti ? Doznati eemo tekom pripovjedanja Medjuto je Dalmacija bila oslobodjena od turskoga jarma. nebi se nista cudili. To nije pomoglo. jos se neznadu odreei hrvatskog jezika. da niesu mogli novih crkava graditi niti starih popravljati. kako je progonila one dicne fratre. iIi da im sluzbu zapriece. kako hi greki vukodlaci uvukli se u zapustena razhjegia stada i pomocu velikog upliva u Carigradu. Od polovine proslog vieka. Stari hadet grckog svecenstva. jednu vjeru vjerovala. da je dobar clio naseg katoliekog pueanstva. istog roda i plemena. koji su svojom krvljn komad po komad Dalmacije Tureinu otimali i vedrom Duzdi darovali. zasto to nasa braca. Taka prehodenja iz jedne drzave u drugu. nije rado trpjela inovjeraca. u Austriju nemoze zaviriti nijedan svecenik za duhovnu sluzbu iz druge Digitized by Coog Ie . niti dallas niesu prosta. danas ne samo da niesu katoliei.

Historical' i suvremeni pisac otac Vinjalic kaze ovo: »Narod obaju obreda zivio je u Dalmaciji u najboljem miru i. odkud zavade i zadirkivanja sa pogibli zalostnih posliedica . jer tudji podaniei. jedan slucaj upuciva nas na mnoge. Sto je zlo. Drzava ce nagraditi Dragonieke kalugjere svoje podanike i ako su razkolnici. slozi. gdje je ovo bila jeduoe turska zemlja. da nebune naroda... uvriedi zakonsku cut serdara Boze i njegove krajine«. kako idje na zavjet u katolieke bogomolje. ali kad godine 1693 postade serdarom njegov brat Ilija on zapoce ludom porugom zadirkivati u vjerozakonske obrede katolika. s toga i naredjiva generalni providur mletaeki na 27. da odaleei grcke smutljivce. pa on bio poslan od svetoga otca Pape. a ne da progoni mletaeke podanike grcke vjeroizpovjesti. da grde i mrze sve sto je katolie. N aravno je. Ovi su mislili. Malo godina kasnje negoli je sva Dalmacija podpala pod Mletke.14 drzave. jer nije ga razlikovao niti jezik. Taj je duh vladao i u mletackoj drzavi.. da je i danas. Odtole smutnje i zavade. Serdar Bozo Miljkovie bijase pobratim i prijatelj serdara Stanka Mitrovica i njihove krajine slozne kao braca . da dolaze u Dalmaciju. sto budue veekrat ponavljao. da se po izdanih naredbah odstrane iz pokrajine grcki popi i kalugjeri. koji je upravljen za katolike. Grci su naueili svoje sliedbenike. radi toga drzavna zabrana izlazi. Poznato je koliko je razkolnika mletacka vlada serdarim imenovala. varaju i nastoje otimati. a u vjeri ta je razIika bila. kako katolickim svetcim posti 1 1 - Digitized by Coog Ie _J . koJi 8U d1·u. Tko pozna narod grcke vjere u zagorskoj Dalmaciji i vide kako casti sve 8to je katoliekoga.qoga vladanja. da je narod medju sobom skladno zivio. Opako grcko sjeme nije moglo ostati poduseno. to je lahko naueiti a tesko zaboraviti. a samo dolaze iz dalekih strana kao prosjaci i skitanei «. sto je imao drugog paroka i stu su se Grci sa tri prsta krstili. da nezadirkuju i nestavljaju nemira i inada. s toga opet zalaze. niti narodnost. Radi toga naredjiva. odaleciva. Onaj isti zakon. zabranjiva skitaneinam grckim. ali one smutljivce. poeelo je klicu probijati jos u pocetku mletaeke vladavine. veljace 1750: s uzroka razlikosti obreda veee krat se dogadjaju nerniri i . koga.inadi dolazkom kojekakvih popova i kalugjera grckih iz tudjih vladanja.

Na drugom mjestu opet isto ponavlja i nadostavlja -«radi progonstva. Politiearu takodjer. 29/1«. koji se danas zove hriseanski. god. Mnogo vise. s toga nemoze da se kamenom bad na one svetinje. a sada anstrijskog cesara. da ovi danasnji sliedbenici grcke vjere. 1815. ali je moja zadaca sam a V rlika. neka se sjeti cije je majke sin. koji se priznajemo i Hrvatima. drugi bi posao bio. sto je vjekovim zasadjeno. vidili smo. a za to posve malo ima uspomena. jer su njihovi stari hili katolici. Kad bi pisao za cielu Dalmaciju. koga su Dalmatinci od Franeuza podnieli godine 180n. da svrne svu pomlju na cinjenice. kao i mi. dobro dolaze ova razrnatranja. vjeri ne nalazi utjehe srdcu svomu. Zu nus je dosta to. Digitized by Coog Ie . sto su bili privrzeni kuei austrijskoj. jednoc su hili katoliei. koje ce nam kazati. Neka ne niece svoje hrvatske narodnosti. da su greki svecenici silom oteli narod. da pogledamo na franeusko doba i da ocrtam tu prelaznu maglovitu dohu. vladavinu punn obecanja i praznih nada. pomoe trazi od njegove molitve. Kako je bilo pod mletaekom vladom. katoliekom sveceniku mise placa. sto nevidi onih milosti. zupe n Vrlici: »Poeimlje zupska uprava otca Karla Radosa po drugi put. Frane prvog rimskog. koje su podnieli privrzenici kuci austrijskoj od okrutnih.! I 15 i moli se. Ostajalo hi nam. sto u grckoj . Tko hi htjco pisati filozofiju historije grekoga razkola u Dalmaciji. poslie svoga povratka iz progonstva radi nasilja francuzkog. Ovako stoji napisano na jednoj stranici matica rimokat. od potrehe je. jer u njima nahodi do oceviduosti dokazano.». dragovoljno ce ga zagrliti. Ako ova knjiga upane u ruke koga tako zvanog »Srbina «. slicdbenika [ramcuzkih. koje su njihove otce u raj vodile. koliko su katolici uzivali pod francuskom vladom. ko sve to vidi pita. koje Bog dieli u katolickoj crkvi. za hator grcke kalugjerske vjere. tada i sada. To bi nas na dugo povuklo i izvan cilja izvelo. Navesti eu ipak dvie pismene izprave. za vladanja dobrog i slavnog. da danasnji njihovi osjeeaji prama katolieko] vjeri dokazivaju. neka se vrati u njezin narueaj. Nemoguee je izkorenuti ono. od kud u Grcim taki osjecaji ? Jedino odtale. ona je ljubezniva. da su oni jednoe hili katolici.

da je njima s Francuzim bilo dobro. koji bi. sve dalje bjezati od katolieke crkve . jer je tako francuzka vlada htjela. seminarije zasnovala na drzavni trosak. Zusto sve ovo navadjam ? Neka dobar kritiear moze nagadjati. uz ostale rodoljube.16 ~to su nasi zupnici od vlade bili progonJcm. Hocemo li ~to slicna traziti. a fratar Milosevic sinjsku krajinu okupio. koji prcskaee s mletaeke vladavine na austrijsku i ne spominjue zlatna doba gl·cke. Franjevci su trazili sjedinjenje sa Hrvatskom. jer su primili novaca za seminar. to su franjevci hili. Ako itko.- Digitized by Coog Ie . pod eestito vladajueom habsburskom dinastijom. biskupsku stolicu. za sjedinjenje s Hrvatskom. dala ih Greim i biskupije im ustanoviIa. da je francuzka vlada otela katolieke crkve. Svakako. da niesu za jos 8tO primili? Kako onda tako i dan as.· ne nadjc se grrki pop nit kalugjcri. da je vlada ueinila Greim? Znade se. da dalmatinski Grci niesu bili ratilo franeuzke politike proti sveobcem pokretu. Da bude vrhunac progonstva. jer se njima iz katoliekih tondova rade erkve. koga su. . i tko nam moze zaniekati. Vodja toga pokreta bio je fratar Dorotic. iz _Vrlike bjezi '( Niesu li to rnogli biti oni isti danasnji protivnici sjediujenja s IIrvatskom? Onda ih je vodila politika casovite prividne koristi vjerske. francuzka vlada obustavi oblaeenje mladib fratara. dva samostana zaplieni. kojim bi se moglo protivno dokazati. Kuko je bilo zupnicirn. zato su oni opet proti narodnoj hrvatskoj politici u interesu svoje vjere. iz naroda za narod. a da slavodobitna zagrle hrvatskog generala Rukavinu. radi kojih katolieki zupnik. jer su bili ratilo proti svojoj braei. Od tada grcka vjera preuzimlje srbski naziv. crkvo u Dalmaciju.• Tos od tih doba svom slobodom uhode po Dalmaeiji greki kalugjeri srbske uarodnosti. koji su to "okrntni sliedbenici [rancuzlci" u vrlieko] krajini. naravno. kao fratar I vankovie Bukovicu i Kotare. Hrvatski sinovi su trazili sjedinjenje R Hrvatskom. tako i podredjenom pueanstvu. uzdrze seminarija. da budu ratilo vladino u progonstvu proti katoliekom sveeenstvu i narodnoj hrvatskoj politici. naime. Mozda do melle nedopriese izvori. od kojih su dva musketana. Moze se nagadjati iz uskrsne poslanice VIa dike Milasa. da gone Francuza. Od francuzkog doba pocimlju Grci silno glavu podizati. Za to je sest fratara na smrt osudjeno. vodili franjevci.

Francuzka je protjerana. Zasto ? To. koji je bio najglavniji cetinske kustodije. da je to katolieka crkva od davnine. 1818 i god. prije turskih vremena bili su katoliei. malo se pokunjili. ali je mletaeka vlada svemu stala na put. Za prvih godina austrijskog vladanja. za mletacko doba lukavi susjedi. od njekoliko godina svojata ime srbsko. za vremena franeuzkog. Bivalo je zanovetanja jos po izgonu Turaka iz Dalmacije. Svi su znakovi. Karina. Bto bude vise suvremenih izprava. Preei cu sada preko dogadjaja sbivsih se god. Ali oni su se privikli neogranieenoj slobodi. na koju su spadali samostani Knina. jer Cll ob ovoj tocki u osobitom dielu govoriti. 1832. vee nema uspomena pismenih. Mnogo je petljanija bilo u ovoj krajini od god. koji se odnose na pitanje unije.. a danas taj narod. Vjerski odnosaji u Austriji bili su prama jozefinskim zakonima. Katolicka crkva trpjela je. njihovu biesu nije bilo kraja. da nije moglo biti velikog mira izmedju katolika i Grka. a kralju hrvatskom Dalmacija je vrata otvorila. koje bi nam kazivale sto se je u ovoj krajini dogadjalo od godine 1815-1842. da Grci niesu imali prl'lva da uzivaju. istina ce biti jasnija. Bili su se zaustuknuli za mletaeke vlade i pokraeeni im prsti. Crkva sv. za vladanja francuzkog vladini mezimci i ratilo proti hrvatskoj politici. Kako je bivalo u cieloj Dalmaciji. da je to erkva i groblje cetinskih zupana. posladila im otimacina katoliekih crkava. Otimati. Spasa u V relu Cetine iz srednjeg je vieka. s toga im Austrija nesladi.ee se sve tekom pripoviedanja viditi. a manje nagadjanja. Njeki ju drze crkvom franjevaekog samostana. to je Greim bio zanat za vremena turskog. Tada BU bila zlatna hajducka doba i od tada poeimlje prava smutnja izmedju katoliekog i grckog pueanstva. da drugeije bude i u V rlici. za vrieme tursko nasi progonitelji. Skradina.-: 17 Ta nasa braes. Svi se slasu. Drugi nagadjaju. Kad ove dvie toeke predjem. u okolisu 2 l Digitized by Coog Ie . ali kad nekaznena' prodje smrt kanonika Stupinskoga i popa Petra Krieke. 1842. ali ih na zlo naueise Francuzi. s toga drzim. drsim da nije bilo moguee. Take je preinake pretrpio narod Hrvatski uslied zulnma i lukavosti grcke. Visovea i Klisa. Po izgonu Turaka.

() in altro modo migliorarla. et impedire Ia fabrica gia prineipiata da detti Padri per coprire la Chiesa sud. carte 108.a. che alcuni Callogeri et altri profesori dello stesso Rito Greco.r Pavissich ordinato a non permettere.rno in rissoluta rnaniera a tutti li Vescovi. 1699. Noi Alvise J\Ioncenigo per la Serenissima Repubbliea eli Venezia.ti di S.to la stabiliscano Ie ·1 i . il che repugnando alla publica volonta.o Ad ogui modo ci viene hora p.mo 8. za vrierne tursko. () facessero detti padri.mi Padri rapputato. ali Be Grci tomu opriese. Padri eli Visovaz de Minori Osser. Salvatore.18 V rela Cetine. e quieto il possesso alli preaccen. che queli eli Rito-Greco ne disturbassero il possesso med. ma lasciar anzi che a 101'0 piacirn. Kod Visokog Namjestnistva t1'1 vladina odluka i sada obstoji. Provveditore Generals in Dalrnazia ed Albania. To je bilo god. fncon lett. assoluto.ta Carica.1' K r Dol£ino nostro Preces.a di S. zabranjiva grckim vlsdikam i kalugjerim svako uplieanje u crkvu. nadjose se stanovniei greke v]E'l'e. Essendo di antieo possesso dei RR. naueni otimacini. Tomu se je mletaeka vIada oprla jos god. nz malieu katolika. da je to starina franjevaca visovaekih. odredise popraviti i pokriti crkvu. che non ardiscano sotto alcun' imagina bile pretesto ingerirsi.rio eli Verlica. libro III.med. pretendano di haverne ingerenza. i Digitized by Coog Ie . Spa sa. ed ai tutti li Morlachi. a fratrim dopusta da jurnogu popravljati ko svoju.e de .ti Religiosi di Vissovaz. e Calogeri Greci.ue nella Chiesa snd. non trarnettendo alcuu impedimento a qualunque operatione. 1696. .re di 4 Ott. stali su preotimati katolicirn spomenutu crkvu sv.e 1696 dirette a quel Gov. et agli ord. 6 altri seguaci di q uel Rito.e dell' Ecc. rna lasciarne libero.o la chiesa intitolata San Salvatore di Rito Latino posta nel luogo detto V rill 0 od -Cetir]{\ del territ. Videei fraujevei ' karno knee Grci. Comett. no pretender veruna giurisdit.ni gin disposti da q. che per coprirla. Grei. Fran. Izvadjeni prepis prenosim na izvorniku. stvar otisla pred sud i ovaj je osudio. n.

« Ovde nam kaziva suvremena izprava. ako se niesu htjeli pokoriti predtecnim naredbam.ne. za blagosoviti one grobove i polja. pokusao uvesti taku novotariju. koji nije obstojao. Dall' ir. Tada je bila katolieka obeina. Ali da je.r Direzione degli Uffiei d' ordine Luogotenziale su Grei htjeli imati g. jer radi napetosti dvaju vjerozakona. restando il Gov. 8to nije bilo do sada. 19 lJIaggio 1897. Da se u buduee nebi olmovile slicue zloporabe. . valjalo je prekrsaj i poremecenje javnog mira platiti tamuicom. Digitized by Coog Ie . 1854. razvalinam erkve sv. . I tako sami katolici. Za to imam pri ruci nepobitnu izpravu od iste godine. ed a salute dell' anime de fedeli. 1842. Nije bilo kud kamo. R. koja je bila ustuknuta po mjestnim vlastima. sa hrvatskom trobojnieom j u sriedi uvezenom Gospom Rozaricom. obavljali su tamo svetu sluzbu. da je s toga. Spasa. . Ova glasi ovako: »Pisano na 12 srpnja 1842. Tanto esseguirano tutti in pena della pub. od nekada. Zara 4 Maggia . da je grcki parok hotio uvesti obicaj. 1696. Zara. da bi Grei nesjedinjeni u proslo doha imali ikakova prava ili obicaja odilaziti na svetkovinu U zasasea Gospodinova k . Luogoteneza. to su zloporabom i usilno stavili u djelo g. dSl je za to Jozip Milkovie bio utamnieen I Bto MUller - Direttore.a Indignat. Neobstoji nijedan spis niti predaja.. gdjekoji parok toga obreda.1699 . . mogle hi nadoci zalostne posljediee.nte pontuale rassegnata obedienza. In quorume. toliko vise.19 nella miglior susstitenza a gloria di Dio. proti zabrane mjestne obeine .· Nalazi se u jednom rukopisu od g. mogla prouzrokovati zalostnih posljedica. jur obstojeea .re di Verlicca a far da ogni uno prestare al p. I fL 1 I I Conforme all' originale esistente nell' Archive degli atti antiehi di questa 1. s toga su Grei prezirali takvu vlast sa takvim obiljezjem.napetost dvaju vjerozakona. to obrsi ove godine greko nesjedinjenni parok J ozip Milkovie. niti se ijedan stanovnik ove varosi spominje.

br. 1842. 1842. 1853. nadahnitelje i okolnosti. potaknuti od svog paroka Cirila Zezelja. vee je od potrebe oznaciti svrhu. Spasu Opet C. jesu Ii se Grei uglavili. Sada oni kusaju. na 3 listopada 1ti53. opet ostaje ime. Za to sam i spomenuo okolnost. strana 48. Husa i Lutera. Za to su silni novae potrosili i izazvali povjerenstvo. K. Vriedno je spomenuti. njeld dogadjaji -vesu se jedan s drugim i ako su razmakli za 100 godina. da su mogli otimati za turske vla de. da ove iste godine bi pokopan. stogod se je nastojalo buniti radi sv. Koliki je razmak izmedju Viklefa. nije mu dosta kazati dogadjaj. 61. g. 1850-1858. a da u europejskoj uredjenoj drzavi valja cuvati svoje a kaniti se tugjega imanja? N e. jer ee doei prepirka 0 pravu ukopa. 1842 u V rIiei je dosta mirno. Samo je potrebno zabiljeziti. Baricevie IVHn p. ali se nije dolazilo do pravih okrsaja. 1842. Jest. drugda radi zastup- i Digitized by Coog Ie . Godine 1854 hoee da poprave crkvu. zupe u Vrlici. kadgod kroz nacelnistvo. da do g. Prvo je bila vjerska. Mihe iz Cetine. Ali 11 Austriji otimaeina lllJe uzakonjena. u upisnicim od g. Spasa. da uprav oko te godine u Vrliki dodje Kulisieeva obitol. sto su priecili katolicim g. se na istu stvar po sto puta navratiti. sada politicka. lovo doznajern iz izprave od 12 prosinea 1854. hoee da se uguraju u Cetinu k Sv. Tako je npisano u knjigam mrtvih rimo kat. da je posijano sjeme. tuzbe i osvade radi unijaeenja. oui. ipak su protkati jednom niti. kako tko hoce. ako ne izvojste iz prava. barem svake desete godine prokliavalo. u groblje sv. ako uzmem u obzir. Spasa.r I ( f~ I 20 J eli na tom svrsilo. Ovo sam zabiljezio. vee oni g. Tko pripovieda. vee stopro g. U historiji. groblje da obzidju. da ih se nemofe razdieliti! Mnogo vise. Tko je bio kolovodja svega ovoga. 1842. Biti ce slucaj. a s drugog kraja s katolieim preotimanje kroz 8V. to je vrlicanim suvisne spominjati. 1699. Okrenuli mi naslov borbi. da su stare zadjevice i vjerske prepirke zapocele u svem svom plamenu g. Grei ne miruju. Spasa. da predusretne nerede. znadu . Poeimlje smutnja g. borba. Kotarski Sud strogo zabranjiva i stavlja potrebite mjere. s toga im puska opet neupali.

Ove iste godine. Dva su moguenika u V rlici sa kamatam. da ju pokopaju u obitolski grob. zabranjuju ukop svojoj seljauki. da su poslali u Cetinu 50 tovara klaka. G. 1859. meni "I . pak sam naveo slueaj. ali to za Grke nista nevriedi. da bude stavljen u rupu na groblje. a da su se tome Cetinjani oprli. Taj je kiak i danas tarn 0..r ! 21 . 16. na 6. proti katoliekom paeanstvu i katoliekim svetinjam. s giavarstva Milu V ukovica. nedadu da bude ukopana u katoliekom groblju u obitolski grob. Cudnovata slucaja! Doznajemo iz izprave od g. uz crkvu Bv. bio je u pohodu splitski poglavar Buratti. prosinca 1859. Sto niesu nigda. popraviti katolicku starinsku crkvu. sto su u sred cice zime. da sve vlasti priznaju katolicim pravo. nigda se uije mogla nakana staviti u djelo. na 12. daleko od svojih otaea u Kievu morali ukopati Mariju. ali je drugi puhao iza njegovih ledja. jer se tome Grei opiru. svibnja. a to Greim uprav dobro dolazi. u katoliekom groblju.: koje je katolicko vlastnistvo. Istina [e. od nista ueinili liepo stanje. Vidili smo. 1859. 1856. zupnik i katolieko erkovinarstvo tuze se sudu. kolika je Ijubav naseg tezaka prama svojim mrtvim. . studenoga umrla je Marija Baricevie. borba. Poglavar Buratti svojom odlukom br. naime. skida . ostati 6e uvijek. i glavom otisao u Cetinu. Tko je pozvao poglavara. tko je ikad kusao odeiepiti koga od ukopista. 1853. Vukovic jebio otvoreni pocetnik. Digitized by Coog Ie . Borba je dakle poeela sa doIazkom vrli6ke vladajuee kuce. vise uri hoda. da vlasti brane prava katolicka. Cetinjani predyodjeni od giavara Mile Vukoviea i causa Spire V ukoviea. da se pred svietom mueenicim grade. gdje su njegovi ukopani i ako je novo grobije ljepse. da je bio pokopan Barieevie Ivan p. «koji je bio poeetnik nereda. turati napried svog paroka i seoske glayare greke vjere. Njezini su htjeli. 12851. kako Ii dojedan zeli opoeivati uza svoje pradjedove. Bpasa. da na lieu mjesta sudi 0 prieporu. listopada. na groblje. na 3. preko krsa. koji se sbio». taj zna. Mihe g. Tko poznaje. to ovog puta.nika i sve to neka se zove kako se hoce. pak im moze biti. gdje naeelnik. koliko su pretrpjeli biedni Barieeviei.

N ema dvojbe. 1696. da je 0 hjegovu dolazku mogao zavisiti obci mir ove krajine. hr. Tako je Audrija Lelas katolik. dok je nastupila grcka vladavina u Vrlici. protive se. 011 sudi pl'ama ministerijalnoj odluci od 16.. dok nedodje oruzana sila sudbenom odlukom hr. nije nigda prieeila Greim pokopavati svoje mrtce. Spasa g. Koliko sam god uspomena prebrao.-~4668. gdje je jur malo katolika bilo i ako su katolicka prava hila ~ticena ad visokih vlasti jos od g. Spasa katolicko vlsetnistvo. da se jedni i drugi ukopavaju. a da su se Grci uvukli proti svakom pravu. kad se je sklonuo u pohod u Cetinu. doisto nehi mogla katolicka stops tamo stupiti. Da Grei imadu 'samo jedan dokaz svoga izkljudivoga pray!\. za to je potrehito bilo tako sjajno povjerenstvo. da se silom ne mogu krnjiti nicija pro \'0. i namjestnietvenoj od 21. s toga osudjiva glavnra Vukovica. hr. Ali tako ne sude zakoni. Ipak ovo nije smetalo. t1 0kruzju sela Cetine. 17774. . Buratti je hio dosljedan. j. da Vukovie bude opet imenovan glavar~m. Digitized by Coog Ie . Spa sa. moralo 8 je prietiti otimacinom. pak na jednom ziuuli : «ovdje smo mi u veeini. od 27/4 1861. 519.lpol. svakako nije poglavar od obiesti dolazio. 1861. t. a medjutim vidili smo. da mu se ko grckom mueeniku dade za- voo 3 dovoljstina. 11 austrijskoj drzavi. 17703. nasiljem. umri Andrija Lelas. kako sn se Grci podlozili odluci samih pet mjeseci kasnje u pokopu Marije Barieevica. na grohlje. rujna 1857.sam nasao da je tvrdjeno. Ovo je odluceno na 6/5 1859. a da sami katolici obdrzavaju sluzbu hoziju. Ipak katolicka miroljubivost. s toga Grci nedostizu sto traze. Njegova je posliednja volja hila da bude ukopan u grohlju katoliekom kod S\'. medjuto neka stranke svoja prava traze sudbenim putem. se je moralo njesto teska iza hrda vaIjati. Oni su se u tudje usuljali. ovo je nase». svagdje .22 nije poznato iz izprava. da katolici i Grci sluze se ko i dosada. da je grohlje kod sv. Poglavar Buratti sgodno se vadi iz skripca. Daj ti uglavi usijanost greku. studenoga 1856. Oni nedadu pokopa. Ni dvie godine neprodjose. ukopan kod sv.

po tom _ odsjevnuti Ce u svim bojam prosli dogadjaji. koji ee krv otcevu . . Sestre se odredile udati. On ima jedinog . . liepo je prolazio. Ona je krivim okom gledala svoje zave.. Prije negoli pripovjedim uzastnl dogodjaj iz g. da je mislio da je vuk a ne sinovac. sasta vi. N a koga 'c-e sumnju baciti do na svoga sinovca? N oc je mrkla. ko lupez i razbojnik. Sasvim tim Cetinjani blagosivlju cas.vog seljanina. .. ipak je T zloca nadkriljivala pojam 0 zloei. Svaka za se stab pripravljati prciju. . . subastenika sirotu sinovca. Otae ih nije razlikovao u oporuci. Dokle je doprla divljacnost ove dvojice. .. ali ljudi jos krivaca nahode.na je zena od V ukovica.osvetiti bez suda i pravde. . iIi u pticu. kune ruku i pusku. ipak njegova smionost i krvopijinska cud svakoga je plasila pa i najvece ubojice. imao je dvi rodjene setre. M..23 .. jurve je proglasio da mu on krade blago. Z . sto je? Tada P. jedne noei dok djevojkc spavale. koje su rasle ko dvie vite jele. doeekase T .. jednu nozem zakla. Njemu je bilo sve isto te upalio u covjeka. da. . .. . Dati eu kratku crtieu iz suvremenog zivota. i tako da ee bastina njezinoj djeci umanjiti se. B. . pasi uzIajali.P. uz prilicno tezacko stanje. ceIjade jauknu: zasto me ubi? srusi se preko ovaca. i -usmrtise. . . . kad je T . to se nesmije pred javnost iznieti. . jer i ako su oni opaki. . Samo se je onda prevario kad je ubio Kurobasu s. oglasio se. sam 'stao cvieliti i naricati. Svaki cas je predala. Sasvim da je zivio medju svojim slikam. / Digitized by Coog Ie . 1862. da ee se udati.. . . stQ li su ucinili od mrtva T . zovem citaoca da mu kazem kakvih ljudi ima u Cetini.. da mu iz tora blago propada. jos je ziva u Kopru. po tom ih je isla jednaka bastina ko i brata B . Sinovac hoda po toru. jer je Kurobasa odgojio osvetnika.. a razumnije biti ono sto en kazivati.. Na glasu je bio T . svak poeiva osim P. poginuo.. puska sinu. Mrsnja i pohlepa za imanjem toliko "su ju zasliepile. Ova opaka zella. J pridivkom G zajedno sa bratom A .. Zvonari se uskakaIi. sve je 'tiho i mirno. a drugoj sjekirom smrska glavu. Nju je samu sud osudio.. Ozenjell. BU troje djeee.. On se nije niti hrauio vee kradenim mesom. . sviet se podigao da vidi. B .

. godina za guljaeinu u Lukovaei. da su oha kod kuee ubijena.. N .. pak ih drugovi donieli kuei.. To je bio B. trazio je prigodu da mu seosveti. Beeir se prevali s konja. Cetnik je opoeivao u hladn kod svoje kuee.. . sto su po javnom mnenju oba poginula u tudjem toru. a on htio . K . Njemn nije bilo dosta zivjeti mukom oblianjih sela. M . da vide svietlo hieloga dana.. . p: T .. Grozan je prizor bio u vrlickim tamnicam. Digitized by Coog Ie J . Besir je hio na glasu trgovac. iN. ali mu to hio posliednji opoeitak. . u svom selu krasti.. nise. . Osohito ako se uzme u obzir. i njim nemilo udari Oetnika . ga je na nozu ostao mrtav.. . : 0. Lukovaea na glasu je sa svojih sgoda za rasbojnistvo i lupestinu..predusresti zasluzenu kaznu : ohjesio se.. ko da niesu mogli znati. Dohro je ako iz Lukovaea probije na javnost i deseti slueaj. Svakako nije od srea suza prolivena za n]lma..... Ali su lopovi medjn sobom slosni oni se odati neee za nikakvu cienu. u N uglasiei kod Segine knee puce puska a. i P. ... . jer ga do malo uhvate i utamnice. J... B.. kad su u jntro nasli covjeka objesena mrtva. Kad je prodao trgovinu i vracao se u Bosnu.. nemoguc 'zivjeti od znluma N..24 Dva V . je u rukam .. M .. . i proglasili. Doeim im sesada zamjera velika nepromisljenost. .. . htjelo se je tute drustva istog uzgoja.. Nigda sgodnije prigode paklenoj nakani. iz koga se vee nije probudio.. prohtjelo mu se trgovaekih tnrskih nova ca.. P.. trazio je sgodu da ubije Zrilu i nigdje bolje sgod~ do Lukovace. . . . r dva losa' ubise Milosa.na nj navalise... Uze kamen od vese negol 50 kl.. ga je ogulio. ali se nije usladio i nauzivao. Ubojiee jos niesu odkrivene.. osndjen 6. iste krvi. Tnte je doeekao Petropoljane i Prominjane. niti ee se iznaci. poginila suo Kaze se. koji namah mrtav ostade. Onaj komu je Cetnik hio natrunio. . L.. da. da su kod knee ubijeni od nepoznatih zlikovaea.. ... M. pak ga nozem tsko -ra. Naravno jE1 cL'1 on to sam nije mogao ueiniti. . da je tesko lupefu gorem od sebe ukrasti. s jedinog razloga. . niti su njegove umrle oci otvorile se.

U jutro kaziva svomu musu svoju klapnju i moli ga.. Dvie ljesine po Cetini plivaju. do cas i pojata uza nju. dok se liepo nad ponorom neuhvati za jedan mali grm. hotio se izpriprostiti svoga striea. Pak nesluZi javljati mu se . Njesto kroz vatru skoei vana.. daj da jos jedan . da je u vrelu Vukaniea zakopano nebrojeno blago. a Zena ga tako turi. Mati i kci. nemos ga pripoznati. zena stade tvrditi. N esluzi za to \ vele misliti. Kasno se sjetio varki svoje opake zene. da se bude mogla udati za onoga skim je jur opako zivjela. Covjek se razgleda.. Jednojse zeni obnoe klapi. pobjese i ostavi viseea muza.zenam..slueaj pripovjedimo. Smrt dolazi kad se najmanje nadas.pridivkom S. da to nije bila klapnja vec opaka zasjeda njezina i njezinog ljubovnika. visoka litica. opaljen jauce.kad ce ga pogubiti. S. opazi da niko prolazi. suvise mati se zubim drsi 0 vratu c. Kad su dosli povrh vrela. Jedne noci planu jedna kuca.. vee udri kamenjem u sdvojnosti viseeega muza. 25 • Digitized by Coog Ie . Napokom joj udovolji. oko vrata vide se parotine i modrice. da se nesretan eovjek strmoglavi i niz liticu zavalja.. da joj mus izgori a... Tada je svakom jasno bilo. da. u vrelu vidi novce. da nije starac niti daha povratiti mogao.' da podju zajedno potrasiti svoju sreeu. Muz izkoeio ziv a zena staIa bjezati. koje riga obilnu vodu. Da se nebi doznalo.. Doklen ga je tako nemilostno mlatila. Skoei narod da trne. nee€ se moei oteti mladu i jaku eovjeku. strpa mrtva strica u vrecu i odnese ga i baci u Cetinu. da je ona kueu zapalila namjerom. koji mu je smetao da obeim imanjem nerazpolaze po volji.. Ova je osudjena 6. Stric je star i slab. Kad je sa. tako je zaletila i stara striea. Vrelo Vukaniea duboko je jezero. Daj da se vidi tko je... odbijajuc na ugrijanost zenske maste. nozem u srce tako ga pogodi. N ebi ni to dosta opakoj zeni. pak se dovuee do njega i udri po rukam nebili malaksao i nepovratno sunovratio u ponor. sinovcem sam u kuei spavao. god. Oko vrela gola je i . zeljan strieeve krvi. Mnz joj je oklevao za vise dana. Poslie ga nieki izvadise 11apola ziva. Kad nam je govor o· . jedna drugu za kose drse.

Oni se na ustanak dizn listom. Vucak Lazo Mitro v. Svukuda je trazili. Todora...:. ali da say narod uprav je zgrezao u buntovanju. Laze. a da je bila svoje sviesti. pretvoriti . dok je treei dan nenadjose da na povrsini vodemrtva pliva. O.. u nase lb'lllU. jedne veeeri omrkla a nije svanula.glas svega sela." 26 svoje kceri. daklen. misu. Zadru i popostali na putu povise godina. sto su pokrali Trkulju. koje je katolicko. V. J. ko i svake godinc. Koja 'je krivlja to se zna sarno na sudu bozjemu. da nije bila postena zivljenja. . ~to eemo zar tamniee . Nijedno selo nije tako na glasu radi buna i smutnja. Cetnik Spiro Lazin. za to je bio osudjen tri mjeseca. Marka. G. Gavran Mitar p. Vidilo se je ocevidno da je jedria drugu htjela utopiti. i njegova mati B. Laze. Bari~ie Simo Nikolin. C. Njih su katolici pnstali u svoju kucu. N e samo vee neeemo kazati koji je oL(oi. Jeli smutnja. Kulerie Bilobrk Marko p. kad bi nas zupnik blagosivao polje. hotili sn se njeki iztaknuti n uvriedi N. G. Knezevie Mile.. 8 mjeseci. toga HeIDa na daleko.. 'ko 8to je Cetina. Irna i na drugima mjestim zloce. Velieanstva. Picie Jovan. 0 njoj se znade. Marka. D08li bi slusati sv. ova su naobrazena celjad vidila u Splitu. Kurobasa Spiro p. 1\1. Milas Petal'. Marunu. Marka. oni bi se svi Digitized by Coog Ie . Jur ih ima dosta po tamnicam. ko .to je i crkva. B. najposliednji put proti O. dolazila je procesija katolieka. Godine 1862. katolici na Spasovo i~li su procesijom iz Vrlike u Cetinu.vPenn. jedan put proti zandarmal'iji koji su branili pruva Kosova. pak i danas sliedi. N a Spasovo. Sud nije rekao svoje. Kurobasa Jovan p. je odastao 4 godine a B. Svega se je svasta nagadjalo i navadjalo za uzrok smrti. s toga necerna niti mi. Knezevie Ticie Ilia p. drzali ih ko rodjenu bracu pripustili da se kopaju u groblje. ') Za kradju su osudjeni. Proti katolicim dizali su se <Iva puta. . Grci na to niesu imali pravn. N a taj dan svi Cetinjani obieavali su ustegnuti se svake radje i svetkovati zajedno s nami. Tako su isli od pantivjeka. Zelenovic Ribar Ante p. . Milas fetal' S pi r in. Knezevic Mile p. svi BU zajedno. Da Cetina nebi izostala sa najpokvarenijim grad 0111. P.

Poslie objeda P? obieaju sami zandari zapoeimali bi niksanat se. okrenuli na drugu stranu.oljubstv. linam SV.: g. Sva se sluzba buzja mirno obredila. a njegovi parohijani otisli sami u Cetinu. (1862. Ali za naknadu i zadovoljstvo Cetinjana. Lukijanom Milkovieem. Nas se narod nije nieemu nadao. N usi okrenuli niksanati se n hrast. Prama 'starQdavuQm obieaju hodosmo procesioualno na UzasaMe GQsPQdinQvQna 29. Ciji je naputak i nagovor bio. redar Kink utekao na Kijevo bez oruzja.og. niksanalo se niz jednu njivu. Nenadno sgrnu sve selo PQd VQdstvom svoga glavara Marks _Milasa uz poklik Ignjata Preocanina. 8tQ ees vidjeti? Grci sa svojim parohom O.) u vrelo Cetinje. Spomenute g. vlastnici nedopustaju. kamenje leti ko krupa. OVQlikQ pripoviedaju oni. nedadu ni rtamo. to nam sada poznato nije. On se vratio u Vrliku. Sada eu pripustati suvremenim izprayam. ni tamo. nas izgone iz nase kuee. Namjestnistveno Presjednistvo . niti je znao Zit kakve neprijateljske osnove. razbjeglo se malo i veliko. doeikaju gorim izmedju kuca. svojom procesijom uputili se u Cetinu. »C. k. Nas sviet iznenadjen. koje smo primili u svoju kucu. nu kod sveg njegova zauzimanja dvadeset i sest Cetinjana bilo je osudjeno. razorusnse zandare i povezase. 1862. da kasu. koji je u sred groblja preotetog od raz. Kad je Greka procesija dosla na vrh smanjina briega.Zadar. kako je stvar stala i tko je pocetnik svih nereda. otimaju nam nasa prava. Namjestnikom je tada bio glasoviti Lazo Mamula.om primali blagoslov. Trebalo je naei uzrok smutnje. na blagoslov polja i sluzenje sluzbe bQzje u razva. da oni. politicks vlast okrenula je ledja pravn i obieaju katoliekom. Spasa. predomislio se O. kolnih grka. Lukijan i nehtjeo napried. ali ih je bilo dosta razbijenih. da njekoliko nasih uredi se i okupi i tim jednom prokreise put do Vrlike. osobito oni. Nije bilo mrtvih glava.sknpili ib.27 . BQg dade. koji su bili bez oruzja. svibnja t. Kako svake godine tako i god.odine prosla je katolieka proeesija iz Vrlike. Sipa QIQVQ preko polja. Radi koga nastala je prepirka izmedju grka i . Tako postade. pak s vremenom sebi izjednaeili. Digitized by Coog Ie . koji se spominju dobro ovog nesretnog dogadjaja.

N ebesim je zahvaliti. nije za nas otajstvo. za cas se . nenadno. sticen je od onoga. u slicnim okolnostima. da ovaj potieatelj opisanih nereda i porusitelj obeega mira. da grci. vidi ga se uzpostavljena kao paroka. sve je islo u redu. . dolaziti procesijom i obavljati sluzbu bozju. Svima je mnogo zao. koju do malo razoruzase a mi svi u najveeem neredu razagnani. da nebi nikakve zrtve. br. po obicaju seoskog pueanstvs. Njegovo uzpostavljenje. Istodobno ugledni g. Preuzvisenosti ! Nije nista iznova.ntisa. Tomu je dokaz naroeito zametnuta smutnja . velikom mukom u bjegu nadjosmo spas.narocito poslati da zametnu kavgu.. uzprotivise se. da zajedno sa seoskom rondom tamo hode. 17703. tako i zandermariju. 185~. radi eega bio je odaleeen od ove parokije. zalldarmariji.«.. bio je odredio ono isto jutro proeesijonalno poei u Vrilo Cetine sa svojim grcirn. (K. napadose dva ciela sela grGka. .. 1859. Kako nas. razkoluicki parok Lukijan Milkovic.u Cetini. Sve je prietilo smutnjom.28 katolika. Isti sudac tamo hode. ovaj biesni neprijatelj katolicanstva. da vee nema mjere. tute . nebude taknut s nijedne straue dosadanji obstojeei obicaj. svaki politieki pokret ogrnu vjerskim plastom. mjesto da mu slusi ustukom i primjerom za u buduce. kao 8tO se tice obicaja sa strane katolika. Njegova mrsnja naprama katolicizmu toliko se je tim pomnosala. a ta procesija. naredi c. sudac Benvenuti. zapoee niksananje. da posjed katolika toli grka razkolnih pokopavati mrce u grobju. na nas goloruke. k. grci. ali zahvaljujuc sudeevim naredbam i okretnoj zandarmariji. poznat radi svoga zalostnoga ponasanja jos od g. sa svoje novotarije. bila bi izazvala grozne posliedice . Radi nistovnih i krivih izlika. S toga ministarstvo bogostovja i nastave. Digitized by Coog Ie .) koji prama svomu polozaju. do sama dva ranjena. 16/7. imao bi se sasvim drugeije vladati . uzjogunilo ga je vise negoli prije. privremeno je providilo. sa naklonitom odlukom 16/11. 1862. da uzdrfi javni mir ired. Kad smo se vraeali. Poslie podne za zabavu. Glavni poticatelj svega dogadjaja jest. sa kamenjem i puskam. a na zueudjenje svihu. U tuzhi na ministra Schmerlinga cita se: »Grcki parok Lukijan Milkovic. Takim razpolosenjem stvari. K.

_kako su starei i ugledniji katoliei 0 tom sastavili spis na sudu za moei s grcim ugovarati. sve kroz sv. vjeraka uzrujanost medju Greim svedjer ce rasti. (K. Spis br. Tako. da je obrazlozio katolieko pueanstvo. bio je Milkovic odaleeen od ove zupe.) koji njegovo misljenje diele. V rlika i Drnis bili su pozoristem. kojim je pocetak bio na 29. Spasa. N etreba da ponavljam. ali ovdje mu je pozornica obilatija za njegove teznje. gdje su. 1862. Kaziva. prikazane iz krvniekih ruku nevine zrtve. Ovo ponavljamo sa ogorCenosti. jer glavni grcki bogatas promjenjiva kabanicu. Dok on ovdje bude. U Drnisu. da se Greim pusti u Cetini kod sv. da nije istina ono sto Kulisie govori: «brat je mio. Spasa. 1859. postaje njeko prividno primirje. da eu ustrpljivog eitaoca obznaniti 0 neeuvenim stvarima u prosvietljenom svietu. zelirno da svrnete pomlju. o. a tako mrznja i progonstvo proti katolicim« . sto je ovdje glupije pucanstvo njegove zupe i 8to je sticen 0<1 dvaju bogatijih grekih posjednika. Uzdam se. '" Digitized by Coog Ie . a taj nugao. Milkovic. da su grcki paroci kolovodje. zupnik katolicki javlja svomu biskupu. da su ovi sticeni dvama grckim bogatasima. m. sto su nepobitne isprave do ocevidnosti dokazale. 117. fanatiear je kakva nerna erkva grcka. da su Grci uzrokom svih smutnja. ipak cienim da ~e pokazat. rnogli obnoviti zalostne posliedice. Ovim dogadjajem zavrsiva se dvadeset godina neprekidne smutnje izmedju Grka i Katolika.. a jos niesu krivoi kaznjeni. Say taj posao da je bio uzaludan. N u doeim bi se za sjenom paroka Milkoviea i jos gdjekoga (K. da istodobno katolicim slnzi za ukopiste. kakvi su ljudi one dobe bili. stupa medju izobrazene ljude i s toga vee ne smije hodati u starirn opancim.rI- 29 da osobitirn zanosom prate svaki pokret u Srbiji i Crnojgori.) koji irn naslon daje. sve ukopiste izim erkve i sarno jednog nugla kud ce se crkvi doei. gdje je parokom bio. na na_13 anasnji politicki zivot malo zasjeca pid tanje unijaeenja u V rlici. da bi bilo najbolje. na --zrtveniku vjerske nesnosljivosti. Lukijan. da znadu uplesti vjersku mrsnju proti katolicim. Od g. naime. pokazati ee nam. koje vjere bio». i T. K. dao je osobitih znakova. K. a s ovim pokretorn. radi svoje politicks nesmotrenosti. Jur g. R.

Anti J ukieu zelju i namjeru. Otae J ukic to. po njegovom nastojanju ne sarno u spomenutih selih.dojavi svomu biskupu u Sibeniku presv. posla ih u spljetsko sjemenise. sloge i bratske ljubavi. Kad se koja sliedba takvim apostolatom slusi. Vladalae Lilienberg srdceno se bijase odazvao i vladinom pripomoei pomogao. da ne uspjevaju. hriscanski zupniei Krieaka i Baljaka u Petrovupolju. pop Petal' Kricka i pop Marko Busovie izjavise nadzupniku Drnisa ot. ali ne moze bosjoj voljiodoljeti. Otkupitelja pise : . a jer je njegova volja. mi mu se krepko i stanovito nadamo. odlazio u Drnis. Ot. da budu poueeni u razlikah izmedju obiju crkava .L. 1831. kad poslase razbojnike i iz busije ubise kanonika ucitelja i ranise gradskog zapovjednika i sudea Getalda . da se nacine zupne erkve i kuce za sjedinjene u Kriekah. pokle se osvjedoei 0 stavnosti njihove odluke. da odrZi svoje vjernike. Oni se u svoje zupe povratise. Ante. Bordinu. i pokle se ukriepise u nauku katolieke istine. tim se moze koja casovita zapreka postaviti. koji. i kad je srdceni pop Petal' Krieka. upali na njega iz puske i zrnom ga usmrti. da ujedinjeni budemo. na 31. a kad vidise. Baljkah i Vrlici. ali protivniei jedinstva. poeluzise se onim prvo upotrebljenim pod episkopom Kraljevieem za istu stvar . da nije od Boga. tako i mnoga puta nadjose razbojnika. da u nedjelju rece sv. polosise vjerno ispoviedanje katoliekog jedinstva u ruke biskupa Pavla Miosica u prisutnosti mnogih sveeenika i odlienih gradjana. dali i u varosih Drnisa i V rlike razlieite obitoli pridruzise se katolickomu jedinstvu i najljepse se nade zacimahu. da bi presli na katglicko sjedinjenje. da bi ostala mjesta na jedinstvo presla i mil' i ljubav zavladaomedju jednokrvnom bracom.God. ona mose znati. sieenja 1833.» Dovde povjestriicar Digitized by Coog Ie . koji zasjede kod Jasenja. pl'vo nego je u onoj zllpi erkva naciujena. u kojih veei dio zupljana nasliedovase svoje pastire i s njima pristade na katolieko sjedinjenje. upotrebise sva sredstva da sjedinjenje prepriece.. leturgiju u crkvi sv. u Sibeniku. J ukie bijase stozerom ovoga spasonosnoga pokreta.30 N egubimo vrieme. hajdemo napried ! Otac Stipan Zlatovic u poviesti Franjevaea drzave presv.

nikakovih sredstava na raspolozenje do nepredobitue snage evangjelske besjede. njeko vrhunaravno zvanje za sjedinjenje. da se zavadjena braes sloze. pl'ije't'ara. U ovoj krajini nije se CUO drugi glas vee: «pounijatimo se !» Niti sami niesu znali pravog cilja kamo idu. Kolika je to istina. prolivena za slobodno ispoviedanje katolickog nauka. Bez vodje. Taj apostol ljubavi i sklada bio je zupnikorn prije u Drnisu pak u Vrlici. Ovako pisu s jedne strane fratar. . pozvala je llllloge. za koja su posegli «pravoslavni sibenicki Srbi dobro poznatim eiuom».voslavne crkve u Dalmaeiji. on nije pisao historieku raspravn. Poslanici: «Ujedinjenim silama slozilc se sve protiv pra. U crkvi sv. ne mogu se osloniti na njegovo kazivanje bez dokaza. U V rlici njega nije bilo. Fratar Jukie nastojao je. nek mi preosvesteni oprosti. ali kao povjestniear Zlatovic me obrazlosiva. da razmisljaju 0 svorn spasenju. on nije imao. Ob ovom pitariju pise vladika Mila~ u Vaskrsnoj . vee sarno ono. I vee Digitized by Coog Ie . bez mita i nasilja dobar dio sliedbenika grcke vjere entio je pravo unutarnje poticalo. sto se pise o rasirivanju krMallstva prvih vjekova. kad je mnostvo naroda grcke vjere htjelo da se pounijati. da se sjedine skatol. vee je hotio obodriti svoje . Ovaj stavlja svu snagu u siromasnog. Pravog pocetnika tog pokreta ne biljezi nam nijedna uspomena. pl"ijetnJe. koja nisu mogla biti na raspolozenje sanio Visokoj Vladi. lIfito. Petra (blizu V dike) vidjalo bi se vise stotina grka u jednoj misli. zupnik. Fra Andrija Buric. da posegue za ista sredstva.» . kad se bude moglo doci do kakvih presidijalnih spisa. s druge vladika. u svemn castan. da -ako itko pokusa pounijatiti ga. Po ovom cinll vladika bi irnao biti vjerodostojniji. On bez icije pomoci.31·· Zlatovic. Naravno. tamnice. s vremenorn ee se· znati. ali dotle. Pravoslavni sibenieki Srbi ubili su kanonika Stupinskoga i ranili sudca Getalda. doeim vladika daleko zasegao u skrajna sredstva. fratra zupnika drniskog. Krv popa Petra Kricke. sve je upotrebljavano bilo da se odbije pravoslavni narod od vjere svoje ida se pounijati. tadanji rirnokatol. bez rnita iIi kakova drugog ncdopusteuog sredstva sjedinio je mllogu zaslu bracu s katoliekom erkvom.stado na ustrajnost u svojoj vjeri i poueiti ga. crkvom. osobito u Petrovorn polju i Vrliekoj krajini.

da narod odvrate. neka mi oprosti. kad bi one rieci «mila. ne govori istine. da koga pounijate. oa koje se oslanja spomenuta tuzba. da [e' itko i jedan novcie primio iIi da se je ikakvorn prievarom itko poslusio. Tako n. bez da su einom dokazali.. neprijatelji . p. da koga prisili na uniju. crkvenog·jedinstva slusili su se najnizim sredstvima. Tuzen. prijetnje. ne istinom. . . ozujka 1836. kazivaju mi. koje su prionile uz uniju. tam nice. ne tnogu podnieti kritike ozbiljna covjeka. Nitko mi nezna kazati. nego da psovaoce katoliekih svetinja kazne. proti grkokatoliekom svecenstvu u Dalmaeiji. A sto je bilo za takove vee tamnica? Ali ona nije sluzila. Kad je narod htio prieei na uniju. Ljudi koji se spo.S2 ali nije imao vjerske revnosti fra Ante Jl1kica. koje je taj prostak izrekao. u koliko se vidi. njeki Buraein iz Susnjara stao psovati Papu i sve sto je sveto katolicima i unijatima. niti najstariji ljudi ista 0 tom znadu. bio je po obstojeeim zakonima kaznjen. prijeoare. Kako danas tako su i onda grci osvadjali izrnisljotinama koliko one. vee jedino da smutljivci puste u miru one. Doeim prvi popis. koji su po svojoj savjesti prelazili na uniju. . toliko sve katolicko svecenstvo svedjer na ustima mita. Pomljivo sam trazio po spisima. Tamnice su slufile. da dokazi. . sastavljen poslie same tri godine. pr-ijetnje i tam-nice» podkriepio bar jednim nepobitnim dokazom. Dru_gom zgodom za istu stvar bili su kasujeni Broeeta Spiro i dva V ujnovica. dali ima ikakva znaka onim osvadam. Veliku bi uslugu ueinio historiji unije preosvjasteni vladika Milas. S toga je say pokret malaksao kroz kratko vrieme. vee straseu i mrznjom proti Digitized by Coog Ie . Ovakovi pak. pak niti igdje ista upisana.minju ovih okolnosti. sto ih predbaciva preosvesteui. ne biljezi vee 160 dusa. Ovaj pise dne 26. Vlada je pozvala na opravdanje krizevaekog biskupa Gavru Smieiklasa. ali ne u svrhu. Rieei. prijeoare. ne moze ih vee uajpokvareniji stvor izrigati. inace. Stvar bi me mnogo smutila. da nisam na prvi pogled opazio. svomu vikaru u Kricke: «Primio sam od visokog gospodina kneza Mitrovskog tusbu . koji su prelazili. veljaee 1836. . Taku tuzbu upravio je na najvise mjesto grcki vladika iz Sibenika dne 18. da narod privede na uniju. da se je raeunalo oko 800 dusa.

podloznih Njeg. Nitko pametan i dusevan nece pomisliti. ne nasilno. a od ovih ee svjetlo istine druge razkolnike obasjati. S toga namjestnik Lilienberg daje stroge naredbe c. tako i odsada pravom krseanskom ljubavlju postupajte prama razkolnoj braci .. da ujegovo svecenstvo pravilno postupa. On je. To jedino. koji su miloseu Bozjom prigrlili vjeru katolicku. dn uno sto vjeruje. bez da je igda odkrio namjeru preci na obred 3 . da. kr.:. i opreznim eini. radi prelaza njekoliko obitelji.viedi. pozvani. koja odredjuje: »da se mora ispitati sa svom toenoseu bez pristranosti i odlueiti po zakonu vrhu utoka. poglavarstvu zadarskom. niti ce nas u apostolskom djelovanju. za kakvirn nedopustenim sredstvom. Usljed predstavke presvietloga vladike Divkoviea o pitanju obracenja grka nesjedinjenih. sarno ga predusreee prama tuzbama viadike Divkoviea. da se ljudi privode vjeri ne silom vee naukom i obrazlozenjem. izdade dnevom 21 kolovoza previsnju odluku. Po tom c-e oni. molim Vas i oeinski opominjem. da ne bi posegli sto do sada nisu. pred oeima Vam je bogoslovni nauk. da Vam ja govorim. Ne shJzi. ako im drugcije ne mozete doci u susret. vidio i obistinio se. Divkoviceva tuzba napuniia je Zadar i Bee.33 katoliekoj vjeri potkriepljuju svoje tuzbe. na koje smo . ne kakvim pritiskom. da napnete oko podueavanja pueaustva. a vi barem iskrenim i pametnim svjetovanjem priskoeite u njihovim potrebama i tako nastojt€ njihovu ljnbav i pouzdanje pridobiti. niti obecanjem vremenitih dobara iii kakovim drugim neslobodnim sredstvom. najmanje zaprieeiti. Smieiklas je obasao. da prosvietljeni i oni budu mogli uei u stado Hristovo. ~to sam opazio kad sam bio u Dalmaeiji. ne vjeruje. braeo pred raga 1 koji mi pomazete u Gospodinu u pokrajini Dalmaciji. Sluzite se.« Ovom poukom vladali su se katolicki svecenici u primanju grka na uniju. Velicanstvu. da mora vjerovati? Osobito Vas svjetujem i molim. da se privedu na katolicku vjeru. Tko ee koga usilovati. da se je i jedan oglusio onakovom savjetu i zapo. . ili uno sto ne vjeruje. htio stvoriti evropsko pitanje. u njoj postojani ostati. ali apostolsku nasu kriepost nece slomiti. kuo da hi se ga htjelo obduziti na sjedinjenje. kako ste se god do sad pohvalno ponasali.to bi koji grk nesjedinjeni prikazao.

obznanjiva. 1835.34 unijatski. nalazi se od 7. 22579/2370. To nam potvrdjuje jedno vjencanje iz god. niti prijevare.Zadar 16 rujna 1835. a tomu su se prot. sakramente. takodjer Prepostovani Ordinarijat greko sjedinjeni. »Aleksa Sman]a pounijatio se je god. On je vjerno bio privrzen srdcem i dusom uniji. Dubrovnika i Kotora. okruznom Poglavarstvu u Zadru. . Vlade neosnovane. koji je trazio svome srdcu utjehu i dusi spasenje. pokrenuo pitanje unije. Giaxich. s toga je oni zlorabe i onim. vee nadahnuee bozje i slobodna volja naroda. sto sami vrse i rade. koji imenuje sluge kalugjera Kovaceviea i kase da od njihova uasilja nesmije dvoriti u bolesti jednog unijatu. koju je ocienio vladika Smieiklas. i 36. kr.i 0 tom god.1833. Velika je drzkost sumnjati. a vee god. Za to drzim. da je goloruki i siromasni fratar Jukie god. Spljeta. Za naredbu carsku i vladike krizevaokog znali su grci. u Vrlici poeelo se mislit.ivili razbojnickim sredstvima u· poznatom cinu .. ova povjest. da su tuzbe ·i jadikovke danasnjih grkoistoenjaka na postupanje katol. . Vladi je nalozeno sa dvorskom odlukom 29/8 br. serdarom Supukom i Antom Poleti.Slavnom c.ubojstva kanonika Stupinekoga i popa Kricke. ko i ostale Ordinarijate Zadra. a samo je vladika Divkovie htio zaglusiti sviet s neistinit.in posierum. srpnja 1835. i za njeko vrieme u sv. da onake odluke nisu bile u djelo stavljene. da ne moze poduieti kritike ozbiljna covjeka.. . vidimo onako stroge naredbe.im tuzbama i prisiti drugom ono. Da je tako svjedoci unijatski zupllik Poturieie. Ako nije unisteua izprava na vrliekoj obeini. niti tamnice«. niti p1"ijetnje. tuze katolieko svecenstvo. 1833. 1835. Lilienberg. sveeenstva i Vis. « Ovake su odluke davale svietovne i duhovne vlasti na alarmantnu tuzbu vladike Divkovica. da uzme na znanje i toeno obsluzenje Previsnju naredbu . Petra. Ut adeo . . gdje se je unijatima vrsila Digitized by Coog Ie J . 1832. Sto se mora zakljueiti ? Da tu nije bilo »n·iti mita. Znamo. tako da je cesto pristupao na 8V. sto su sami cinili. pred svjedocima Don Dulikravieem. netemeljite i zlobno izmisljene. takodjer obznanjiva okruzna Poglavarstva i preko njih podredjene vlasti . ko sto su mnoge propale posljednjih godina. nonnisi cum periculo vitce illam douucm ·ing1·edi possim.

Aleksa dvostrukom bolesti boluje. Medjuto Aleksa se zaljubio u Cvietu Gjurgjevica grcko nesjedinjenu. nikako. Ipak valjalo je vikati tuziti se sve do cara. a spreala i Cvietina braca. koji proti »bosjoj i kraljevskim naredbam« nagovara na vjerolomstvo jos kolebajuce unijate. »Aleksa je svoju krivnju izpravio. prevariti i u svoje vjernike upisati.35 leturgija »obavljao je bezsvake place dusnost sakrestana«. da zaustukne drzovitog kalugjera. tamnice radjaju oel grka nnijate. 4/10 1841. tuzbe podizati i graditi se mucenicima. kad su boljim duhom katolickim disali zakoni gradjanski. 1841. Al kad doslo vrieme vjeneanja. znao je. da je kalugjer Kovacevic bio kaznjen iIi ustuknut u svom zanatu. sasvim zakonim protivan. dn Aleksn k sebi privuee . Spis od 2/10. da upise napovjed. udostojalo se je Njeg. ili ce pogaziti zapovied svoje erkve. Stavlj« im pred oci smiesne i prostaeke razloge. Velieanstvo carsko kraljsko apostolsko na 25/9. br. Taj spis upravljen zllpniku banjevaekom u Kotarima glasi: Prams odluci Visokog Predsjednictva . kojoj je kazni morao podleci ? To je Kovaeevieu prosto proslo. da ce ga tim sto se je pred njim vjencao. vec kalugjer da vjenca. prekrsio bi obstojece propise. jer je vise godina ostao kao parok II Vrlici. iste god. a kalugjer :prevaren ostao u nadi.« Kako nam kazuju spisi iz god. . 1339. a kamo Ii onda. da se moze vjencati. Ovako Sll sliedili tusbama i tim htjeli pokriti svoj rad. . Grcima je bilo dosta. da akcija pokazujuca oeiti proselitizam. Ne bilo u njemu snnge. da napasti odoli. navodi konkretne slucaje i pisac istoga tuzi se na svietovnu vlat. Da je i danas to ueinio Kovacevic. iii izgubiti ljubljenu djevojku. kalugjer Nicefor Kovacevic obletio. podje na vjencanje kalugjeru«. Tomu su svjedoci svi zupljani. da svojim tuzakanjem opet prouzrokovase Previsnju naredbu. Toliko je istina. kako se je opazilo u njekim paroeim g1'ck1>rn ne8jedinj~niln imadu se namah Digitized by Coog Ie . kalugjer Kovacevic sluzio se uedopustenim sredstvima proti ono malo unijata. neda djevojei dopusta.« Nema nigdje spomena. prijeoare. Osobitojse znao okoristiti mjesovitim zenidbama. pJ'ijetnje. 1841. da je on u Cvietu strastveno zaljubljen . da mila. 1835. a gaze katolicke propise zenidhenog prava. . Dodje k svome zupniku. odnosno ua sjedinjenje vjeroizpovjedi gl'cke u ovoj pokrajini. a ta je od 30/12.

000' isto. Vladika Divkovie i druzina opirali se uniji. vee navale na rondu i mnoge ranise. od kojih je jedan poginuo kao mucenik za spasenje svog naroda. razbojniekim napadajima ua slobodu savjesti svoje brace. Tadanji zakoni Btl prieeili radju u blizini katoliekog mjesta. '. U Vrlici je i pop Spiro Margetic. 1840. prljeoare. ja zakljucujem. kud bi imala proei procesija na Tjelovo.~~ '. Digitized by ' 27 b. Doeim vidismo. K sebi privukao dva zupnika.. da se ulazu mila. Ita sve kraje oko yrlike grci stali raditi. ba::3 na Tjelovo. ' 36 podvrci -ink m:z'ic iii i prama njima postupati zaslusenorn strogoscu. pocese trubiti u sviet. Medjuto god. a tamnice su sluzile za grdne psovaoce katoliekih svetinju. bili Btl odsugjeni. modi proti ovom ista kazati? Dok oni svoju kazu. n njoj stanujuci grci bili zadovoljini. da pitanje unije ovako stoji: Fratar Jl1ki6. Coog Ie' . osobito onuda. sto su i. oni se ne pokoravaju. arambasa ronde Skrbic zabranjaje raditi. Pokret sjedinjenja odjeknuo cielom Dahnacijom. zelio je zalutalu bracu vidjeti u jedinstvu vjere. Kristovu. kad bile velike svetkovine. pl'ijetnjel: tamnlce proti njima. ugusivala svaki katolicki napredak progonstvom t tamnicama. Krivei po zaslnzi. d~ su se oni sluzili nedozvoljenim sredstvima. au Vrlici nasao dobro tIo. tad bi moguee. a1 kad niesu mog1i uspjeti dozvoljenim i postenim naeinom. dosuo je za zllpnik:l u Vrliku fra Ante Jukic. Hoee Ii igda ova kim dokazima.M:argetic ueinio. ali tuzba izazvase nista manje nego strasilo »inkoizicije« proti njima radi toga. po izgledu Katarina rueke i tad vladajueeg Nikolaje I. Po naredbi obcine. vodjen Duhom Krstovim. da svoj narod privedu u ovcarnicu. da je milost bozja bila potakla mnogo grkoistoene paroke. a da gl'ci zagrakeu proti njemu. nepri jatelji ljubavi bratske. Lahko se je dornisliti. Dosta ga je bilo vidjeti.« Po ovom se vidi. Po uagovoru Margetica. koji bi 0 uniji i mislio. drngi grci ueinili i cine i ~ " " ". Kad bi Austrija. al kad Austrija ne htjede stvoriti za unijste Sibirije. sto je . tad su okrenuli u k1evetanja i tim izazivali nista manje nego inkvisiciju proti svakom onom. Katolieko svecenstvo podupirulo je tu misao dozvoljenim sredstvima pod strogim nadzorom drzavnih zakona i carskih odluka.

arambasu. Kako u svakoj drugoj prigodi. katolieke sveeauosti. nacelnika. paroka. 1838. da je vulkanieke pameti .37 tuzl se. 1840. Po prastarom obicaju ovoga okruzja bijase zabranjeno grcim uesjedinjenim. kako je aram basa ~krbic razaslao po grckim Selima svoje pandure. koje u cjelini prenosimo. i citiru odlnku Vis. da bdije. HtO sam ih doznao iz sigurna izvora. usljed cesa je inorao ovomjestni Sindik narediti svojim pandurima. da ne bi grci nesjedinjeni _ prekrsili tu zabranu . Vlade od god. obavljali razlicite poljske radje. smatrali su pristojnim zaustaviti i otjerati ih s radje. kotarskog Suda u Sinju dne 24/7. a osobito V elestovanom Sudu. pak navadja. Kad su vidili panduri slicne nepristojnosti. tako isto pazilo se je i na minuli blagdan Tjelovo. 1845. radi ce:3a bijase osudjeno 15 ljudi grko nesjedinjenog obreda za slican pre·kr~aj osudom c. u susjedstvu javnog prolaza i na pomolj istog varosa. 1'ako je usliedila duznost mjestnim vlastima. jer njegovi panduri robe i postaju kao zloeinci . da su progonjeni i da BU ~rtve katolickog fanatizma. Tuzi paroka kao vjerskog fanatieara . koji bi u prkos Previsnjoj odluci. Kako nam svjedoei toliko i toliko tllzaka prikazanih od ovoga Rindikata u vise navrata. i da se potpuno udjeIotvori ovaj obicaj od strune grka nesjedinjenih. koji n svom nerazlozitom vjerskom fanatizmu. da u bliznjim selim katolicke zupske crkve ovoga varosa nebi se radilo. kr. <In 8U ih panduri tukli. cia grei mogu raditi nil. 18B8. iztrg- Digitized by Coog Ie . da pohvataju one. od koga je J1 Drnisu kao parok dao znakova i 0<1 kgga jOH ne zna odstupiti. da ne imadu obavljati poljsku ili koju drugu radju u poglavitije blagdane katolieke. pauduri su obasli obliznja polja oko varosa. broj 767. jer je popustljiv . Margetie Halje tuzbe dne 24/5. flu im zabrani poljskn radju.Jnkie. » Prepisom priposlanoga cast mi je saopeiti sliedece obaviesti. obeinskog tajnika. Sud se je postarao da dozna istinu. robili i u zatvor sastavljali sve po nagovoru rimokat. »Glavni pobuuitelj i po(\efnik svakog nereda jest onaj latinski parok fra Ante . stoga pita u obcinskog upraviteljistva razjasnjenje. da paze. na sud u Sinj izrieito naglasnjuci . jer je neodlucan i ne stoji u mjestu. na veliki ~kandal katolika. Posto je dakle stavljena u djelo ta naredba. serdara.. osobito god.

Tada su bili krivci uabseni i odpraceni slavnom Sudu. yee ih je proeerao kamenjem i tada je ranjen "jedan pandur.« i slienim izrazim nedostojnim jednog sveeenika. koje niesu imale drugi cilj. Ovdje je P9trehito za biljeziti. da yam bude slobodno raditi i da yam se povrati odneseni alat. Dosliedno njegovu nesmotrenom i protipolitickom govorenju pred vise osoba obojega obreda. ko 8tO je uprav bio u okolnosti. cla m~ ja zapoviedam i da hoeu. radi cesa on cieni. kad su bile izdane. ko sto je i ueinila politickoj vlasti. da medjn njima nastane napetost sa nesretnim posliedicam. kao osoba veoma pogibeljna. kao poticatelj puekih buna i vjerskih smutnja. odlueiv serdarija tusiti ih. docim je on brezobrazno kudio odluke cbstojecih vlasti. da mogu obradjivati polje na Tjelovo a Margetie na tu nji~ovu zaIbu. koji ga kocl suda predstavljaju sumljiva ponasanja u iztragi koja je proti njemu otvorena. Parok Margetie IJ svom utoku pokazao se je klevetnikom. a to je dosta da bnde odbacen njegov lazljivi utok. poradja bojazan. da mu je sve pros to zajedno sa tako zvanim Krstom Kulisieem Digitized by Coog Ie J . . na sto 'bi ~indikat onog istog dana povratio svakom svoj alat. da nije pristoj no ni cas 0 njem se zabaviti pobijajue izvaljene klevete u lazljivom utoku sa svakoga gledista u dojednom dielu. da budu kaznjeni.koji je u vise zgoda ocrnio svoj svecenicki znacaj sa cinim. na sto malo pazi Margetic. Simo Trivie sa svojom brneom. i kao takov ima se drzati. kacl je bio zaplienjeu alat iz rukn prekrsitelja. da ga pitaju za razlog zasto ih je lazno obznanio s oltara u proslu nedjelju uoblastivsi ih. Na taj uaein prolazi stvar a ne kako lazno kaziva u netemeljnom utoku ovaj parok Margetie. uzgurito i prietee reee im: »hajdete mjestnom Sindaku i recite mu. kojim su radili. ne samo da je zaniekao i op1'o se.38 nuvsi im iz ruku alat. Yee da budu izvrsene previsnje nareclbe. urueiv ga ovomjestnom Sindikatu. da kad su panduri htjeli zaplieniti alat. da bi se tako osvjedoeio isti 0 prekrsaju sa strane grka nesjedinjeuih. koji kacl su otisli u istoj okolnosti k njemu. s cega pisuei drzi. poticateljem buna. covjekom smutljivim. mnogo vise 8tO mu je cilj unistiti ovdje sretno zapoeetu uniju. radi eesa neobhodno je potrebito. da bude odalecen parok Margeti6 iz ove varosi.

ne. 39 osobom pogibeljnom sluzeci se nedopustenim sredstvim. 97 molbom da ova bude prosliedjena visoj vlasti na razmatranje i da se odmah sa svom snagom svemu providi. zupe u Vrliei. Za sto baca Margetie . kasu : zakon zabranjuje ikoga obracati nedopustenim sredstvima. dali je rdoticnik redovito pohadjao katekizam. U OYO doba poviruju svjedoebe pod oblikom: -Ia N. pak za 40 dana dolazio na katekizam i nakon toga ponovno izjavio. PI'. 1880. s toga ga tuzi i potvara. Kad se govori 0 sredstvima unijacenja obicno se misli . 0 kom se pita. J uki6. br. u mjesovitim zenidbama ne smije akatolik vjeneati katolika. Doeim je u stvari sasvim protivno.. a istom poslije god. da prelazi. Lipnja 1845 sindak Ivan Novakovie. za uzdrzati sebe i obitelj '? Prosto je zaviriti u arkiv grko katol. da prelazim na greku nesjedinjenu vjeru. koj nema vee 200 for. Vrlika 20. kat! Sll u Bee letile tuzbe proti preotimanju s katolicke straue. U ovo je vrieme bio zakon. godisnje place. da katolik pohadja za 40 dana vjeronauk . prikazao sum se unijatskom zupnikn i izjavio mu. da je obeina uzela na se odgovorriost i da u to pitanje nije ulazio ot. katolik koga mu drago obreda. Moze Ii se Rto uboznijega pomisliti od unijatskog popa. .krivnju na . Unijatski svecenici imali su za punih 30 godina ciglih 200 for. nit je vidio toga. nije mogao prieei na drugu vjeroispoviest prije nego bi se prijavio pred dvama svjedocima svornu zupnikn. pak 6e se stioc uvjeriti iz stotina molbe- Digitized by Coog Ie . Sud pita unijatskog zupnika. Ovaj odgovara . Izovoga odgovara razabirem. pomnozano je 11a 500 for.I' . ne moae se vjencati bez dozvole zupnika druge stranke. a ipak sve to prekoracuju sveeenici grcke vjere bez ikakve kazne.na tovare zlata. Sve to' zakon zabranjuje. Ovliko na odgovor njihovom cllstnom od 10. do. Cristoforo Culissich testimonio alla croce. I to je bivalo onda. kasnije 300 for. na drugu vjeru. al mi ne htjede dati svjedoebe. Suvise jadaju se unijatski zupnici na. preuzetnost greku. kako kaze opeina . trazi se. N .Iukica u tolikoj mjeri? Jer se boji i osjena njegova. Takih svjedoeaba ima na hrpe. ne mareci sto je tuzba njegova u svakom dielu lBzljiva. mj. nebili sa praznim i laznim obeeanjim odvratio one koji su jur pravim zvanjem zakleli unijatstvo.

Savu Gjurica i Nikolu Primeticu govoreci. sto so je dogodilo »U poznatom cinn u 8ibeniku« i tko je ubio popa Petra. Niesam odredio nit jedne rieei napisati mimo suvremene izprave. koja mi granice pravedne moje u onaj cas razjarenosti. a zupnik s obitelju skapava u nevolji '? N a kom temelju onda pise preosvjesteni vladika Milas »mita. pametan. jedino ima se pripisati mojoj ustrpljivosti. ali prenagao.og ovoga mjeseca poslje podne dosao je Krste Knlisie i Tane Ristovic u moju parokijalnu kucu i doveli su sa sobom prije dobro napojena a morebiti i jos dobro podmiceua moja 13 iz Maovica parochiana Iliju Gjuriea.40 zupnici. u kom su biednom stanju bili unijatski Digitized by Coog Ie . da se zele vratiti natrag na grkonesjedinjeni vjerozakon. Da se pako ova stvar bolje razjasni. da se vjernici kupuju novcem. da ne govori istine. i najposlije Bozanskoj providnosti. mojoj upitoj izobrazenosti. 21. Kroz to vrieme jedan covo napredovao je u bogatstvu i pameti i -svagdano postajao to v(>re strasilo svojis sumjescana. U V rlici ga nije bilo u poeetku unije. prekoraeiti nije dala. ali kad je on dosao u V rliku borbu je zauzela drugi oblik. a dotle zabiljezimo. i sto mi tamni i ledeni grob evo danas kosti moje ne pokriva i u svom groznom narucaju ne drzi. Prepustam pripoviedanje izpravi od god. da se ova kuca vjecnim a zajedno i sramotnim zigom prolivene Ijudske krvi zigosa. 8 toga se je vecom slobodom razvijala. navesti en zalostni slucaj.na hujdueku. br. On je dobro upamtio. kojim kada nica. svibnja. I doha 8U takova bila. Smrtnu odluku vee su mi jedan dan prije moji dusmani bili potpisali. s toga neeu o njem govorit. dneva 21. koja nije dopustila. Postovano Episkopsko N amjestnictvo ! »Dne l1. kao sto se u mojoj kuei zbio .? Cekat en odgovor njegov i njemu slienih. s kojom su se moji 'dusmani bili naumili sluziti za mene lakse ziyotom rastaviti i tako me groznoj smrti i vjecnom grobn moci predati. ali strastven . posten . Jeli moguce pomisliti. 1849. po kojem imao sam ja hiti od uzburkanih valova i talasa progutan. Imala mi je odsudna smrtna ura odbiti. a sto mi nije smrtna ura odhila i odzvonila . sto nisam htvom smrti postao. naime l1.og ovoga mjeseca bio je za me dan mrskoga okusavanja i napastovanja. Bio je junacina.

kao sto opaki eoyjek obicaje ciniti. guvernatura Lilienberga. sjedinjenu crkvu i vjerozakon. prinuzden sam najposlje bio. da poskidaju sve Ikone i da ih prenesu iz sv. izvadili BU jednu pisauu kartu.pomenuti Ilija Gjurie za prsa pograbi. odgovorio mi jc pomenuti Ilija Gjurie melle za nopostena covjeka nazivajue. da nemam vrhu toga niti od svjetske niti od duhovne moje oblasti jos nikakova naputka. za koju su goYorili. za da u ovakovom napastovanju i zdvojenju. svakojaka lazljiva data iz te su karte navadjali. dok mi se pomenuti naputak posalje. opomenio. sve ove stvari. raztumacio. krivo i naopako.. moci . Zatim opomenio sam ga jos nekoliko puta na liepi naein iIi da se postenije vlada iIi da mi iz kuce izlazi. ruzili gr. da prodru u moju erkvu. da je to carska patenta iliti carski dekret. n protivuom pako slueaju. koji je najvise vike poeinio.41 bi ja bio odgovorio. a da razjarenost sve vise raste i da se ja u smetnji. ne pofalim. ee Digitized by Coog Ie . da me se nece nikako s dobra proei. Nato nastade krika i vika. najvecma su grdili i ruzili pok. na to mene . u zdvojenju i u pogibelji vlastitog mog zivota nalazim. da se ustrpe jos do malo vremena. da su se slucile. Nikolu (iz unijatske u grkoistocnu crkvu). prinuzden sam velju bio moga momka . Krste Kulisic i Tane Ristovie poveli 8U ova moja3 parochiana u butign. Potlam kako bi se ova gadna i sramotna komedija u mojoj kuci dogotovila.podvrzen. Trojice u sv. 1'a ovo sam ja Iliju Gjuriea. da su od gr. da uije ovo moja kuea. koje BU oni za svjedoke doveli. u. sjedinjene vjere slobodni . poslati na ovdjesnju Preturu za pomoc prositi. dostojanstvo i svetost svesteniekog stalisa po koji nacin ne okaljam. zato da ih molim. akoprem svecenik. zatim tin zvanje. i budue da sam vidio. ipak kao svaki drngi covjek slaboei . zatim ruzili su i grdili isto Preuzviseno Vladanje. ako hi se ja -uztezao njima pomenntn svjedoebu izdati. nu ja mu se iz rukn iztrgnem. kako bi im bio Krste Kulisie sve ovo lazljivo. drzovito zahtjevanje svjedocbe. da se u mojoj kuei postenije vlada i da ne vice. psovanje i ruzenje. da ee im nju uciniti Krste Kulisie i Tune Ristovic. Ovo videci izidje Ilija Gjuric a za tim svi os tali na d VOl' iz moje kuce. nagovarao je onde nazocne da se zdruze i dogovore. koje je dalo OYU crkvu ovdje sazidati i najposlie.

1
42 svjedoci posvjedoeiti. I potlam.: kako bi bio Krste Kulisi6 ovim mojim trim paroehianima, ornrazie crkvu, kojoj prinadlezu, zatim vjerozakon i mene istoga kao njihovog svestenika ......... (Ispustam njekoliko redaka, kojih mi ne dopusta pristojnost ovdje nnvesti.) i ovu je stvar toliko ljudi slusalo i gledalo. I kao sto mi ljudi pripoviedaju, Krste Kulisie na dan dva prije prizivao je moje parochiane potajno k sebi, njih nagovarao 1300 je najvise mogao na svako zlo, odvraeao od vjerozakona; vjerozakon sto je najgrnje mogao ruzio i grdio, kazivao je od koga je postao i najposlie ucini plan, da ljude, prije nego k meni dogju, razjari i napoji dobro vinom kao 8tO je to ueinio, za da su bolje spremni ureeeno zlo izvesti pak da poemu vikati, ruziti i psovati i da eu se ja tako morebiti uspaliti, pak da ell poceti ja vise oni vise i U onoj smetnji, da ce me tako najlakse bez svakog odgovora moei zivotom raztaviti ; du ee po ti naein svi ostali moji parochiani ne imajuci vise svog vlastitog svestenika s njima zajedno preci na gr. nesjedinjeni vjerozakon i du ce ovako postupajue » Uniji« ovdje posljednja ura za uviek odbiti i nasera zivlju smrtni udarac zadan biti. Radi ovih dakle svagdasnjih napastovanja, progona,. nepravda i zuluma pod kojim evo od prosaste godine mjeseea ozujka pak sve do danas kao rob u tezkimverigam pod samosiljem nekojih V rlieana izdisem i gorko evilim, a bez svake pomoci utoka i zadovoljstine do sada, Razcviljenim sreem i suznim ocima obracam se na Vase Episkopsko N amjestnietvo moleci, da potrazite, 13to se brze moze kod Preuzvisenoga Vladanja u Zadru liek i pomoe proti ovom svagdasujem sve to vise rastucem zlu; sebienom i opakom zulumearenju uznemiritelja i bundzije Krste Kulisica i da se ovaj prevratni i pogibeljni covjek ne samo obcemu dobru, nego dobru i pojedinih ljudi udalji i po zakonu ostro pedipsa, za da u protivnom slucaju pokraj ovolike razjarenosti srdaca citavi potoei prolivene nevine covjecanske krvi danas sutra ovdje po V rlici ne budu teci, jer je bolje, da se jedan nemirni i opaki covjek udalji i pedipsa, nego da na stotine nevinih smrt proguta. Ako bi Preuzviseno Vladanje sve one sluzbene 1 nesluzbene tusbe proti Krsti Kuli13icu ueinjene koje se u ,!

Digitized by

Coog Ie

43 SIavnom Cirkulu splitskom nalaze _" uvasi, doisto ee ostre korake poprimiti i 0811'(' naredbe u pogled njegovog bezakonitog postupanja dati izvrsiti, a' ovdjesnje ce ziteljstvo Preuzvisenomu Vladanju porad povraeenog i zeljno dugo oeekivanog mira i blagostanja svesrdno blagodariti i blagosivljati radi neumorne ocinske brige, koja mu na sreu lezi.« _ Pop Mar k o Stanie U z umne darove, mislim, da ee presvj, vladika Milas i druzina imati toliko sposobnosti spoznanja istine, te priznati, da je ovo ))prtetnJa«, koja se izvrsila na unijatskom sveeeniku, a nit sjene slicnosti ne bi mogli naci, eim hi dokazali te strasne prietnje sa strane katolieke, Uzdam se, da stioc ne ee drzati suvisnim, ako priopeim dopis iz god. 1857. »Slavnom Staresinstvu Obeine Vrlieke!« »Podpisani usudjuje se uetivo umoliti slav. Staresinstvo gore imenovane Obcine, da bi mu izvolilo priopeiti jedan prepis iliti copiu one naredbe, koju je isto starensinstvo usljed dobivenog naloga od S1. c. kr. Preture predalo prie nekoliko dana Krsti Kulisieu poradi onog djubra, koje je blizu grcko-katolicke zupne crkve nagomilao. IT Vdiei.14, travnja 1~57. Andrija Labos.« Unijatska. crkva u Vrlici nalazi se uz kueu Kulisiea, rastavlja ih prolaz od 4 metra. sirine. Onaj koji toliko mrzi uniju, izmisljao je, kako da ju unisti. Kazivao mi je jedan koji je vidio vlastorucno pismo Krste Kulisica, sto ga je pisao njekom proti, a glasilo je, poput Dioklecijanova novea. »izbrisano je ime krMansko«, »utamanio sam unijate«. Ali liepa erkvena. zgrada kazivala je, da obstojc unijati, s toga je valjalo njn poniziti i ogaditi gomilamadjubra oko nje. Da se ne povracam drugi put, napomenut cu, da BU kroz punih 40 godina u napred istim naeinom postupali bastenici i nasljedniei. Prostor oko. erkve nije bio drugo vee javni zahod. Da se je u Turskoj nalazila, onake se nepodobstine i necistoca ne bi bile oko nje zbivale. Sve se to dogadjalo za vladanja i naeelnikovanja Jose Kulisica sina Krstina. Mrznja na unijatsku crkvu bila je preca, nego isti zdrav-

Digitized by

Coog Ie

44
stveni obziri i cistoea mjesta, Sve tuzbe svih zupnika niesu nista pomogle, a za slatke llspomene poglavara Hkari<:a, niti hiskupa Drobobeczkog. . N ere biti suvisno, ako .i ovo na vedem : »Prosuo se glas, da se Krstan Hkrho nije iz svoje 'slobodn~ volje na onaj pogubni kornk odvnzio, nego <In je na to nago/'m'en i jioilmicen, kao sto i dan danasnji Parok gr. nesjed. vjeroispovijedanja .moje parokiane na svako vjerolomstvo nagovara

i miti.« U Vrlici
2i3.ozujka

1859.

JOB ~ll jedan spis navesti, koji nam' 'odkriti 1l0VU licnost u borbi proti uniji. N a zalost bio je katolik i to od onih katolika, koji su mnogo Ktetniji llego isti otvoreni neprijatelji. N e bih navodio ovog spisa, da ta licnost nema srodnosti s danasnjim ljudima neprijateljim katolicke vjere. Antun Kalinic katolik uz grka Krstu Kulisiea bori se proti uniji. A danas Ivo Bressan uz Jozu Kulisica podpisan srbin-katolik, vodi rat proti svemu, 8tO je katolicirn sveto. Prepustam spisu iz god. 1854. neka pripovieda, H1.o je tada b i 10.
)' U ovoj obcoj nevolji naslo se je II podrueju ovdjasnje c. k. Preture opakih ljudi, koji upotriebivsi ovu gladnu godinn, moje duhovno stado, koje se, odbaeivsi zlosretnu schismu, k pravoj jedino spascvnoj katoliekoj crkvi povratilo, darovim iz narucja katolicke ,crkve istrgavaju i na prelaz u razkolnictvo marne. Izmedju ovih bundzija i podkopuoca oMeg crkvenog i drzavnog blagostanja i mira, koji svakomu na srdcu lezati ima, nalazi se i Antun Kalinie, 0 kojemu 26. veljaec 1. g. razumio sam iz usta Nikole 8krhe, da ga. je isti Kaliuic nagovarao neka otidje k 0\'djesnjem grko - nesjedinjenom paroku Zezelu, koji jedva ceka, da k njernu dodje. N u bU<111C jc isti Kalinic barem po imenu katolik, nevjerojatno mi Be <-inilo, da hi on na toliko zalutati i drugom za podlo omzje slusiti mogao u bogumrzkom i protiza konitom nagovaranju i mamljenju ljudi od jedino spasonosne crkve, kojoji SHm prinadlezi, ~ok nije k rneni dosla moja parokianka Ivanica zena Jovana Skrbica i 0 podlosti i protizakonitom postupanju istog Kaliniea posve me

ce

A. La 11 os

wc

Digitized by

Coog Ie

_J

45 u vjerila, Ista nai me _I vanica pripoviedala 1111 je, da je po svom poslu bila 25. t. mj. kod pomenutog Kalini6a, koji ju je tom prigodom na prelaz u gr. nesjedinjeni zakon nagovarao ; i ako ga poslusa i sa svojom djecom predje, da 6e joj dati .dvije kvarte kukuruza. Molim s1. c. k. Preturu, da bi istu moju tuzbu uvaziti .i s A. Kalinicem, koji je proti tolikim uaroeitim earskim zakonom uagovaranjem i podrnicivanjem ljude na prelaz mamiti usudjuje, kao s bundzijom, podkopaocem obceg mira i gaziteljem . carskih zakoua postupati blagoizvoli. U Vrlici 28. ozujka 1854. A.. La b o s Unijatski pop Latkovi6 izvjescuje svoj duhovni Stol dne 2G. rujna 1871. »Moram javiti zalostnu viest, da se.je moj parokian Petal' Hkrbi6 s materom si Ivanicom, staricom od 60 godina Unije odmetnuo i 11 sehismu pao. UZl'ok njegovom odmetnistvu nije drugi, nego da su ga bO,qati i reuni 8ckismatici sa soojim. kalugjerom podplatili uprav u onaj cas, kad se je htio ozeniti, « To je bilo n doba otca naeelnika, jednog mu sina tajnika a drugog zakupnika ferala ; onda kad se 11 Zadru pripoviedalo 0 snosljivosti i .uaklonosti grckoj, dapace 0 njekom njihovom zanosu za sve sto je katolieko, kad su »gradiii« katolicima crkvu, a medjuto im - krali duse »mitom«. Ociti i jasni dokaz za istinitost toga potvrdjuju sliedeei spisi. . C. Kr. Kot. Predstojnikn u Sinj »Stovanim dopisom od 27 '10. t. g. br. 3414. Vase je Blagorodje upravilo na me zahtiev, da ueinim slozne opazke u svom Upisniku glede Petra Skrbica p. Ivana, koji se je 25/9. t, g. kod c. kr. Predstojnistva prikazao tom namjerom, da ostavjla vjeru grcko-sjedinjenu, a <Itt se pridruzuje izpovjedunju grcko-istocnomll. Docim sam se ja zakona medjuvjerskoga od 25. svibnja 1868. strogo drzao, te reeenoga Petra Hkrbi6a usled hvaljenoga dopisa iz obcine grcko-sjediujene posve izkljueio ; bio sam uprav iznenadjen, kad je isti dne 10,'11. t, g. u prisutnosti dvaju svjedoka izrazio zelju, da se zeli opet povratiti u -crkvu, u kojoj se rodio i krst primio. Da nepovriedim

Digitized by

Coog Ie

da je petal' Skrbic od protivnika katol. a vee pokazuje zelju. moram Vase Blagorodje zamoliti. Jovana iz Garjaka . da Petar Skrbic p. Upravljam s toga na yase Blagorodje smjerni zahtiev. M. nu ako pristupi. da biste od spomenutoga Skrbiea ako bi on pokazao zelju povratiti se u svoju staru crkvu shodnim nacinom uztrasili formalnn izjavu . Da je pako ovaj glas dosta vjergjatan. . da se tim sredeioom vjenea. t. Sin j 12. rujna 1871. i 20 siecnja 1872. Latkovie Da potvrdim istinitost Latkovieeva izvjesca podkriepljujem ga Poglaverstvenirn dopisom br. 540. uputio sam istoga Petra Skrbica na onaj put i naein. kot. veljae 1872. zakona od 25/5. moze se i odatlezakljueiti. kojim. a da se vjenea. Ja ravno neznam. 1868. da je samo easovito odstupio. j. ispoviedajuci. u kojoj se rodio i odgojio. da ce se povratiti u vjeru greko sjedinjenu. ali prema nj ego voj izjavi primljenoj na zapisnik dne 25. koji sam po sebi nije od tolike znamenitosti. da se opet povrati u crkvu. sto se protivi §. Ovo priopeivajue istodobno saljem krstnicu Skrbie{wu. koja su mu dali bogati i revni schiematici. vlast. koji je rodjen u vjeri grcko sjedinjenoj. kot. kr . 1868. medjuvj. opet se' je prikazao ovom okruznom Uredu i izjavio je. pol.: kot.46 drzavnog zakona. studenoga 1871. ali bi mu posljedice mogle biti od velika zamasaja. kr. obznanjujem ugledni zupski Ured. na c. kr. crkve zaveden. C.i uzrok njegova prije mjesec dana nepromisljeno ueinjena koraka. jer glas je obceniti po Vrliei. sto naredjuje konfesionalni zakon od god. 7. da ima sredetoa za vjencanje.« : U V rli c i 11. da obratite pozornost svoju na ovaj dogodjaj. . kao jedinu u tom obziru najnovijim zakonom ovlastenu. u kojoj je i bio. hoeeli. •i I I I I Digitized by Coog Ie J . »Prama onom. Poglavar For t i s « Valjalo se dakle Skrbicu odreei svoje vjere. da se povrati u crkvu.se je prije mjesee dana od svoje crkve odmetnuo 'to j. odlueio je prieci iz vjere greko-sjedinjeue II grekonesjedinjenu. neeeli Petar Skrbic pred c. 810 se spomenuti Petal' Skrbie na ognjistu svoje nove sreee jos ni ogI'ijao nije. vlast stupiti s namjerom i zeljom.

koji iskreno opisiva raspolozenje Visoke Vlade prama Uniji. po -zelji stanovitih ljudi bi odredjeno. . ako jos i sada ima kakove zastite od strane drzavnih oblasti. drzavljanstvo. da se unisti unija u Dalmaciji. P. Na visokom mjestn bi odredjeno. Sveeeniku Iliji Malicu u Vrliku Na riesenje odnosne Vase molbenice dneva 18. 1870. g. takov je odnosaj Unije prama uesjedinjenim bio prije. tad je trebalo porusiti odavno zapustene crkve. cast mi je saobeiti l\f. al oko god. dobio je sliedece riesenje : Broj 128/res. da neuvazi. naslo je. reeenu molbenicu. da je u pocetku Vlada stitila unijate proti grckom progonstvu i napadajima. s kojom ste trazili osjegur.. niti se osvreu. da se porusi unijatska crkva. N amjestniekog Sa vjetnika u povjerenstvu Tndorin Kad biskup Drohobeczki nije htio odaleciti popa Malica dok se istragom ne dokaze temeljitost osvada. K. Kada to uije pomoglo. svibnja t. takov je i danas. g. da je Visoka Vlada podpomagala uniju. koji kazu. kolovoza 1894 Za C. »Ali ako je i bilo.« N e moze se zaniekati.47 Jos eu samo dva redka prinieti iz pisma popa Latkovica. Takovo je stanje. da nije austrijski drzavljanin. osim da su se acta za vise brojeva obogatila. Kad je pako dotieui zupnik molio austr. N amjestnictvo kao iz stovanog odpisa 19. za to je trebalo znpnicima obustaviti plaeu. da Visoko C. To je pisano prije 30 godina i njekim duhom prorocanskim predvidja propast unije. evo je i za ovaj slucaj : Digitized by Coog Ie . M. kolovoza t. na nju se protivnici katolicke vjere nikad osvrtali nisu. K. Prenosim na odgovor onima._ Sin j dne 22. radi kojih mu je zaniekano drzavljanstvo. pustila ih na milost i nernilost vladajuee kuee u Vrlici. najprvo je zaniekala placu nnijatskom zupniku pod izlikom. a napokon za ngoditi istoj. 0 tom su najbolji svjedok mnogobrojni spisi i dopisi prijasnjih dusobriznika vrliekih . no uspjeha ne imadose uprav nikakova. Postovanom.anje Austrijskog <Idavljanstva . Svedjer sam pisao po ispravama. Broj 2736/pr.

sto je ostalo uraditi biskupu Drohobeczkom ? Zar pristati i podpisati opake namjere ? N e ! Zapustenu i na pola porusenu liepu crkvu. podigao je na njezino dostojanstvo. u svezi sa §. koji bi se trosak podmirio upravnim putem. opomenom. da kad bi taj rok uzalud minuo. kad je podlegao. Kr. te na temelju §. Crkovinarstvu Greko u sjedinjene Crkve ' Vrliku Obzirom na lose i pogibeljno stanje tamosnje Greko sjedinjene crkve. Broj 8284. L. . K. Kotarsko Poglavarstvo na posluh stovanog Narnjestnistveiiog naloga 13.a da budu slavodobitni ostali grci ko katolici. eventualno i zupljana. jer mrsnja na uniju ne da mirovati Srbinu. Pakao. Sin j 4. koja je bila odredjena. (P. Tolika je bila osuda. trazi utjehe kod srbskog svieta. vee nigda nebi bili glave podigli. J I . pravica je pobjedila. tko hi ziveo od njihove preuzetnosti ? Medjuto katolici u dogovoru s politiekom vlasti te iste godine greim odstupaju veei clio ukopista.) naredjuje Tom Crkovinarstvu da se pobrine. travnja t. kao takovo konstatirano po drza mom strukovnjaku. Kotarski Poglavar e Sk a r i 6« Poslije svega ovoga. sto bi bilo koristno za Digitized by Coog lei _. Da budu katolici tako ponizeni bili.. 48. da sluz! prvom komsiji za StaIu. pokle se na drazbi prodade razoreno gradi YO.48 »Broj 4517. K. veljaee 1886. 0\'0 bi C. kad bi je jedan imao izvrsiti stao hi u zatvoru 101 godinu. zadovoljavaju se sa jednim nuglom i sa razvalinom crkvenom a ostalo neka bude vlastnistvo grcko. ovo C. da to dade izvrsiti 0 trosku Crkovinarstva u PIVOlll redu. a oruzaje se ua novi bratoubilacki rat. 1862~ kadno. da kroz zabasni rok od mjesec dana recena sgrada pogibeljna na pogledu jayne osobne sigurnosti bude oborena.Zupnik sazivlje glavare i starce. lipnja 1895. g. sumnjiei. osvadja. Kotarsko Poglavarstvo bilo pri mora no. uzprkos obrani visoko polozenih osoba. C. Z. 67. Br. kaziva im. 26 Cetinjanja hilo je osudjeno. grdi. gradjemog pravilnika za kraljevinu Dalmaciju od 15. Ostavio sam niz mog pripoviedanja 0 Cetini god.

a i danas su.je prije 0 tom govorilo. sviet leti da euje. da se groblje dieli. Jesu li se barem opametili onako teskom pedipsom? God. jer da oni nepodupriese smutnjn i danas mozda nebi bilo nikakove razpre. dopusta se grcima i6i u Cetinu i blagosivati polje. oko osam sati. Od svjetovnjaka istice se Krsto Klllisic. ali tezaci za zabranu niesu znali. da im je uzalud boriti se proti zakonu. Grci su vidili u toliko navrata.49 jednom povratiti mir ovoj krajini. grcki paroh. N aredjiva se vojnickoj posadi. a od svestenika Ni6ifor Kovacevic. evo sto pripovjeda suvremena isprava: »Sada grci navode nistavne razloge. u oci grekoga Spasova. Kad je vidio Lukijan Milkovie. zabranjiva im se nositi oruzje. da u nj grci ne ulaze«. neee diela. zakon stiti pravo vlasnistva. poeimlje ustavno zivljenje. pocetn·ic'i svih. -_ Od godine 1696 pa eto do god. Iz ovoga se razabire neiskreno postupanje grcko. ali sada ovi priece svaki posjed katolicim. Katolici od svoga traze jedan nugao. vjerskog znaeaja. Pozvat je od sudca parok i ugledniji grci. da ga tesko boli. proti katolicim. Spasa. da se pogodba podpise. da zajedno sa zandarmarijom hode u Cetinu i obkoli groblje i zaprieei. Ova imena poviest nase borbe valja da crnim slovim zabiljesi. 4. glasoviti zastupnik aneksionista Krste Kulisi« i Ristovic. jer je takva bila namjestnistvena naredba. Spasa. Godine 1861. 3. sgrnuse u V rliku oblozeni teskim oruzjem. grci nepristaju jurisati na Sv. Do ove dobe borba je . Zandarmarija do jednog razoruza. stnutn. Dok se . Ne smiedu stupiti u groblje Bv. a na to katolici ne pristaju. sto je? Telar vice 1. Svi pristaju ne bili jednom prestala smutnja. neka se steele za dogodine. a ostalo darivaju grclma. 1863. Bpasa. ali grci ne mogll bez smutnje. Katolici niesu smetali da se grci pokopavaju. Ova se izprava nahodi kod splitskog poglavarstva. ali grci ne popustaju u borbi. 2. dva Milkoviea i pop Spiro Margeti6. trublja trubi. ali kad se dodje. Dotle su 4 I I Digitized by Coog Ie . Grci preotimlju BV.ja«. Oni sutra dan u jutro. ali ovi hoee sve. jer ih je tako preokrenuo njihov parok. predomisli se i s oltara naviesti. Katolici brane svoje. grci su bili spravni. koji su svedjer. s toga da nemoze i6i. Kad bi se podielili nebi vise bilo uzroka smutnji. vlastnicim. sto se je dogodilo. napadaju na uniju i unijate. To je trubilo i javljalo u Vrlici. 18{)3. ipak nepopustaju.

U prvim biranjim za zastupnikc. odkako je u nasoj ubogoj ali nama miloj. u kojoj Krste nazivlje svoj jezik hrvatskim. Tako su zgode htjele. popi. katolici. da nazad N ovakoviei krenuli. a narod tako voli. ~imo po Vrlici prizize fenjere. Uz DOD 1\1ihu. u saruku i klobuku. sto ees da govorim?! Krste je bio junacina. tako i Muealo. Svakom je poznato. Sve biti dobro islo. Na drugom en rnjestu stogod potanje 0 njemu kazati. Mise. kako da neobljubi sve sto je katoliekoga? Krste se kuci drugcije vracao negolbi iz Vrlike otisao. bogastvo je pokrilo maglovitu proslost. Pak pitanje 0 uniji doslo je kraju. Sve je to uzeo u obzir. Autonomaski partit iz svih petnih ce Digitized by Coog Ie . Nesto zrelija . Ova horha vrti se ponajvise oko naseg narodnga jezika. Dalmaciji nastalo nesporazumljenje i ogorcena borha medju dva partita. Tako se dogodilo. pripustao zakupstinu fenjera. Muealo i Kalinie. izabran je iz Vrlike Krste Kulisic. Znamenita je sjednica iz god. steceno imanje steklo je dosta prijateIja. 1867. 1865. stavite za kumaru! Liepn je uspomenu ostavio. »Po proeitanju zapisnika progovori nacelnik ovako: Evo tece uprav sedma godina. U vieeu rece jedan viecnik : Sior Krsto. svi u jednoj misli : sjedinimo se sa Hrvatskom ! Drugo druztvo dalo je Krsti i drugu pamet. Sa katolicim ratovati nije bilo koristno. skoncao ga je. siorn Maru. neka bude sve u vasim rukama. Sjednica 21 Novembra 1867. Kroz to je Jozo podrastao a stari Brta ostario. Medjuto Krsto podigao hrvatsku trobojnicu i bez razlike vjere okupio oko sebe veeinu. Krstom Kulisicem oko god. sto je prema zelji Narnjestnika Filipoviea potjerao ueitelja Tocilja. Novakovici poveli se za autonomasim. jer nije znao hrvatski predavati. arhimandrite. Suvise. ali en sada ga gledati ko politickog covjeka. vi ste nacelnik. pak je drukeije udesivao svoje postupanje. U torn su kolu bili grci. vas je Jozo tajnik i blagajnik.50 bili katolici za naeelnike. ali sve nije bilo poeudno. od kojih se jedan autonomaskim a drugi narodnim nazivlje. dajte. da je Krsto svoga sina imao za tajnika i blagajnika a Simi. Radi toga V rlieka krajina izmijeni bolestnog Aljinovica sa.doba umirili su njegovu naglu cud. da je on odma stupio u narodno kolo. starijem sinu.

da njegovu Preuzvisenost omrazi i pred narodom i pred istim sjajnim Priestoljem. Ali autonomaski partit zavidnirn je okom pratio ovaj napredak te je svakom prilikom gledao. on je ovu svoju brigu posvetio uvedenju hrvatskog jezika u skole. I on ee. Ovo upraviteljstvo izvrsice samo svojii duznost. carski namjestnik. u sudstvo i u drugu. Filipovica upraviteljem nase Dalmacije. buduei niknuo iz sredine naroda.51 iila nastoji. Take se je istom bilo proeulo. Ali narodni partit. Barunu Filipovieu. i odma pohrlise nametnici nasega naroda uBec da osujete namjere Njegove Preuzvisenosti . drugih narodnih opcina i ovo je odpremilo posiljku priznanja i zahvalnost~ carskome namjestniku Preuzv. ali im losa bijase sreca. zaputi se za njima u priestolni grad. javnu upravu.~ hrvatski jezik kani uvesti u skole i u sudstvo. Moja Gospodo! Za velike zasluge koje je stekao i jos stice sadanji carski namjestnik za hroaiski jezik i narod u Dalmaciji od HO opcina poslalo ih je 56 zahvalnicu Njegovoj Preuzvisenosti. da bude zadnje u domoljublju i domoljubnom priznanju domoljubnih eina. Ovo upraviteljstvo nije htjelo. nazirao je narodni partit u toj previsnjoj odluci zoru ljepse buduenosti. N"acelnik posiljku ustanu se svikolici usklikom: Zivio car! Zivio njegov Namjestnik ! Doeim njeki pobijaju vjerodostojnost objelodanjenog obcinskog zapisnika. Procitavsi presvj. ustao [e. da razbije mreze. Jer Njegova Preuzvisenost odma se bio zauzeo za sve Hto smjera na boljak nasega naroda. jer i Njegova Preuzvisenost. sto zasjeca u sve struke javnoga zivota. ako Bog da. te se je i ovo prije nekoliko -uedjelja. da podje tragom svojih vrlih sestrica. a sto je jos najvise.· kako bi nasemu jeziku svako pravo oduzeo i u skoli i u sudu i na svakom mjestu i gdje se radi 0 dobru nasega naroda. Gosp. gosp. lijepimi glasovi u nasu se sredinu povratiti.jezik. akoprem za nj james elva bivsa ob6inska Digitized by Coog Ie . da se na. Kad je Njegovo Veli(~anstvo nas premilostivi kralj imenovalo preuzvisenog Gosp. koja ce se evo sada proststi. da se bori za najvecu svetinju za Syoj hrvatskl . kojim govori velika veeina naroda dalmatinskoga. koje se bijahu proti narodnom jezikn razapele. pa se i nije prevario. ako pozove gospodu opeinare. da pristanu i odobre posiljku. i jer poznaje potrebe njegove.

Rime-kat. 'virjase. 1868. 51.. proti udarcu takih protivnika zaklonio se je pod obranu narodne stranke. na kojoj »vieenici stvorise u pogledu jezika takav zakljucak koji ce opcini i njezinu nacelniku (Krsti Kulisicu) na slavu a drugim sestricam 'na izgled sluziti. zupnik nije pisao. K.u u ucioni prvenstvo pripada hrvatskomu. hrvatska a ne srbska) trobojna zastaoo. kotarski kapetan. bojama. L. K. Antu pisan ? Kaziva dopis. sto dopisnik kaze. jer je poznato da je u Vrlici bio jedan od riedkih franjevaea. j. Dapace kako en malo nize reei. jer su mrzili sve ono Hto je od.52 prisjednika i dva pisara. Danas doeekasmo novog namjestnika vito 'Vagnera. Krste je pametan bio. Zakljueeno je naime 1. . da se drsi kao uzgredni predmet. Mncalo i tadasnji zupuik bili proti aueksiji. da je Krsto Kulisie bio kako rodom tako i osjeeajem Hrvat. jos nekoliko cinovnika i svestenstvo (t. L.zilo. Krenuse preda nj u kocijama naeelnik (Krste Kulisic] sa svoja cetiri prisjednika. da se zahvali Filipovieu sto je uveden »nas mili hrvatski jezik«. da je sjedniea pod predsjednistvom Krstinim zakljueila »da naukovni Digitized by Coog Ie . j.hrvatskog i talijanskog . Krste dolll.0 da od dvaju jezika . njima dobro poznatog. 2. Sva je prilika da je njegov sin Jozo dopisnik obaju dopisa. Pop unijatski nije pisao. koja je citala samo sto su dopisi sina Joze kazivali. od god. koji su bili proti aneksiji. svibnja 1868. iz godine 1868. licom na sv. sto zakljueak sjedniee. jer po pismu· Krstinu (i ako netocno} eienjen je neznalieom.« Ovo prinosim za potvrdu moje tvrdnje. katolieko i grcko] a malo dalje varosa doeeka ga liepa kita hrabrih Cetinjana pred kojom se narodna (t. da je bila ova sjedniea na 28. br. br. Prozori na svim kucama nareseni bjehu ponajvise narodnim.« N. Drugeije nemogu prostiti ona poeetna slova J. Daklen Jozo dopisnik. na posljednjem dopisu. biela i modra. neznam kako ce zaniekati dopis u N. 82 donosi ovaj dopis : »J. talijanski pako i to samo za sada.° da u ueioni hrvatski jezik nastavnim oli ueevnim mora biti. koji oko 11 sati jutrom sa strane prispje. »Od prijateljske rnke dobio sam taj zakljueak te mi je drago da yam ga mogu diljem priobciti. drsim da je Krste nzrokom sto sn N ovakoviei. ervena. Sto ce te dienijega.

treci da je crka pod utiskom ·obtuzbe. izlazi na javnost otvoreno pismo Petra Novakoviea proti Krsti Kulisicu. da je Krstin jezik hrvatski i da se pred njim vije hrvatska trobojnica. (Le t t e r a ap e r ta) Al Signor CRISTOFORO KULISSICH . e non gia per rispondere ai vostri attaechi triviali e villani. Kulisiei i N ovakoviei tada 8U bili zakleti neprijatelji. S toga nije zaeudno. eseguita la quale. No vakoviei . Jedino.misurare Ia giusta distanza che passa fra me e voi. God. Radi toga zatvara zensku skolu i ueiteljicu Lozie salje iz Vrlike god. da se poznadu odnosaji obitoli Kulisieeve i Novakoviceve. Ali je Krsto covjek na starinsku uzgojen nije mogao pojmiti zasto zenska skola. Znam da je umrao. za drugo nejameim. rna per essere fedele alla promessa che gia vi ho fatta . 8to se je dogodilo da se ciela krajina na jednom proti Krsti digla? Kalugjer Bogovac. che mostra promette di superarvi. Sve se je predomislilo sve se pokajalo. e• Digitized by Coog Ie . Vodili se izbori proti Krsti Kulisieu i Krste podlegao narodnoj volji. Njeki govorili da je od kapi. podesta di Verlieca e deputato alla Dieta Provinciale Vel'licca. Kroz to je nagla smrt Krstupokosila na sinjskoj pIokati.53 jezik ima biti hrvatski e . sto se stvari pricalo. ali narod nece preuzetnosti i samovolje.Novakovicu svu odgovornost. Jednoj smrti sto uzroka. kad se je u koeiji za Vrliku uputio. la pubbIica opinione potra . predaja da su bili katoliei pak presli na grcku vjeru u jednoj gladnoj godini. ostavljajue . 1867. Mjesto njega izabran je Tane Ristovie. prenieti cu na izvorniku cieIo pismo. kako 0 svakoj tako i 0 njegovoj smrti. 10 faccio a malincuore. koju du mu je bio izazvao Petal' N ovakovi6. pop Stojsaljevic. Hto je Krsti sve u rnke dalo. drugi od otrova. 1872. Vjekoslav Klaid dokaziva da su Kulisici Hrvati iz Bribira a ovdje je. . da se je pred Cetinjanim i pred Krstom hrvatska trobojnica vijala«. Ristovie sve proti Krsti. 24 nouembre 1872 Se mi prendo In disgustosa opera di occuparmi eli voi e un po anche del vostro figIio Simeone detto Isaechetto. che coi talenti. N ece bit bilo nikakve zloporabe.

Pur troppo 10 ottenni! 11 mio giovane. per concludere un eontratto di sorte. . mi era rivolto a Trieste onde conseguire un rimedio. invertiste la parte e servendovi della vostra prediletta arma. che quel veleno era preparato per voi. rna falalmente l' ottomano Ii precedette di due ore nel cammmo e il contratto resto un pio desiderio.54 L' attacco che voi mi fate nel n.m Paolo detto Gajan giungeva a Verlice circa 28 anni addietro portando seco l'importo di f. La capacita a questi atti I' avranno probabilmente quelli che si recarono pieni di speranza ad una partita di caccia nella loealita di Risov Kamen e che fecero ritorno con una preda quasi insignifieante. si recano a Susgnar di Gariak nella casadi Petal' Burracin. la calunnia. . preparato il veleno. 14. 10 apposto dove con pili frequenza i topi accedevano. rna che Dio Signore volle punirmi col permettere che il detto veleno fosse trauguggiato da mia figlia. rna per ogni uomo di cuore sotto questi nomi rispettabili si nasconde un (matricolato) . e poche ore dopo trove la morte. Ia mai abbastanza compianta mia Gi'lilia. \ Digitized by Coog Ie .o 85 del Na1'odni List e tID' ·allusione alla morte crudele onde fn colpita l' unica mia figliuola. potra essere un podesta di Verlieca ed un rappresentante del popolo come 10 siete voi. Schizzi s t o r ic i Cristoforo Kulisich q. . e si fli 'in quel fatale incontro che la mia bambina. introdotta si nascostamente dietro il bancone prese una dose.J . Chi sa immaginare cotali orrori e farne uno strumento di vendetta contro il padre sulla tomba della figlia. ove col di lui fratello Savva scambiarono qualche drappo nonche una berretta e di tutta furia si recarono HI confine . Ma voi. E quei tali che avuta contezza dell' aquisto fatto in Sebenico dal defunto Teodoro Kulisich di una forte partita eli catrame da un suddito ottomano. degno galantuomo. . . ten taste di far credere a qualche gonzo. E peccato che il Na1'odni List non sia letto quasi da nessuno per poter convincersi co' propri occhi che voi siete un essere capace di cercare nel cuore di un padre la fibra pili dilicata e possibile per' immergervi in quella il ferro assassino. II fatto cui alludete dunque e il seguente : Allo scopo di distruggere una quantita di topi che daneggiavano le merci del mio negozio.

il quale osservo che molte specie di animali volatili e quadrupedi muojono specialmente sotto Ie sante feste e come prima di morire si fan portare nelle case di certi podesta e segretari onde da questi ricevere 0110rata sepoltura. per Dio! che il barba Misse non sia in carica. Peceato. come 10 vuole almeno la cronaea del caruovale '<Ii Sehenico. seppe col terrore e colle minaccie imporsi a quella classe ehe to pur troppo inconscia del proprio voto. Approfittaudo delle nostre interne discordie. lila visto che quella carica non gli fruttava quel tanto ch' egli spernva. rna quasi sempre con isfortuua. giuoeo adunque e bene e passionatamente e bestemmio meglio. I' impresa dell' illuminazione notturna con online in via assoluta al consocio signor Sole di aceendere i fanali dopo l' ora di notte e di smorzarli al tocco delle dieci. colle solite minaccie ed intimidazioni e promesse riiisci di farsi nominare podesta. e gli riusei a farsi eleggere a deputato . e di una easa elie per la sua forma potrebbe essere denominata barracca. e con una filosofia tutta sua otteunc 'di far nominare un proprio figlio a segretario a spese del comune e riusci ancora di far accordare all' altro. Ebbe bisogno di ricreare 10 spirito e si dedico al giuoco. passivo in quanto non produce cho vino guasto. Vanitoso perche ignorante. Si dedico al commercio rna non ebbe ne eredito. 10 proverebbe I' asserzione di un natnralista mio amico. che potrebbe dare un voto di fiducia ad una amministrazione cost provvida cost onesta! sopratutto cost amica della luee! Vedete che geni! gli altri non sanno eavur oro da nulla ed essi inventarono il modo di stillarlo fin dalla luee! Che queste eariehe fruttino. ne fortuna.. Culissich adem pia alla carica ill deputato 10 provano i classici spropositi in cui incorse ogni Digitized by COOS I e . commise ogni sorta di spropositi e in poco tempo alle sue azioni commerciali il barometro segnava rihbasso. I primi esperimenti furono l' usura merce la quale formo una piceola sostanza che si compone di terreni sterili e staccati. che e il simpatico Simo. E dire che presto questi becchini animaleschi saran no auche i nostri giudici di pace!! Come poi il sig. Questa e una economia lodevole sotto tutti rapporti e nel consuntivo alla rubbriea spese gli verrs fatta onorevole menzione. di un fondo vignato.

il podesta signor Kulissich avea promesso pili volte il riattamento di quel tratto di strada. di Scarlievo.Le sue strade interne sono pessime. i quali ultimi nella Citaoniza di Zara fecero un baecano del diavolo quando seppero che il signor Kulissich pretendeva di essere mandato a Vienna. 'In quanto poi all' arte di scrivere egli abbisogua d'altrui anche per una lettera. 0 ad alzarsi e sedersi come un Ianciullo al cenno del maestro. incendi e furti. abbiamo danni maliziosi. pretendono che basti a fare Ie leggi um. rna non abbiamo scuole.spettaeolo. Abbiamo il Scarlievo. po di buon senso l ! E dire che se un papucciajo pretendesse di far papucce col buon senso tutto il mondo riderebbe.56 qual volta gli saltc in testa di farsi sentire nella sala di S. . La borgata.' non abbiamo bosehi e non abbiamo nemmeno una strada e quelle poche che agli egregi podesta signori Giovanni Muzzalo e Stefano Aglinovieh era rinscito di aprire e far riattare. Traseurato dagli avversari. Se quindi tutte le funzioni di quella carica consistono a dire spropositi quando parla.J . in pili incontri gli manco In fiducia dei propri amici politici. per le strade e per le piazze vi parla di scuole. offrono in oggi in grazia all'inerzia del signor podesta Kulissich di se miserando . di miglioramenti in genere e di pubblica sieurezza. nooelle al tratto di strada che da Vukovica Most mette al convento dei benemeriti Monaci di Dragovi6 e al cui Superiore tanto benemerito e stimato.questa orfana innocente PHO paragonarsi a un villaggio. fangose e poco sicure . di boschi. a quella di Podosoe che per riguardi di pubblici sicurezza dovrebbe essere intardetta. che coi tempi umidi riesce impraticabile. lion trovo davvero in nessuna altra parte del mondo un pili facile e commodo impiego. ma io gli provero che nulla in questa riguardo fli da lui opera to. . di strade. Antonio. e che vi ha un popolo che per tre volt€ elegge lui a suo legislatore in nome del buon senso!!! Vanitoso pili che mai nei eaffc. In via d'incidente aceenero soltanto alla strada da Kossore.causa il proletariato che senza arte 0 Digitized by Coog Ie . essendo egli uno di que' nostri legislatori che non avendo nulla stndiato ne imparato.

da poco e che i conti nostri non possono saldarsi tutti in una sol volta. sarebbe cosa. eertamente poco tempo potrei impiegare nei passatempi . non cessa di proferire le pili schiffose bestemmie e COS! via via. qualora per compossionc verso la mia famiglia il coccodrillo non avesse receduto dall' accusa. A quest' ora pero sarebbero stati belli che saldati dal competente Giudizio di stampa. ne dal signor Michele Zeraviza conosciuto general mente per uomo d' onore. Digitized by Coog Ie . Dedicate esclusivamente ai miei affari che non sono poehi. dappoiohe io conduco quel sistema di vita ehe non puo ehe procurarmi la stima dei galantuomini e un eredito sempre maggiore. del figlio segretario edell' altro figlio imprenditore. beve e giuoea per benino in quelle osterie che in barba alle rimostranze fatte all' Autorita politica di Sign funzionano abusivamente mentre perriguardi verso il podesta signor Kulissich l' Autorita politica di Sign ad . oil canagliume indiseiplinato abborda il passeggiere. i lettamai con tutte le possibili immondizie si tollerano sulla pubblica via. 0 0 0 0 . i canali laterali vi danno l' aspetto e la puzza della fogna. ne dal negoziante signor Ristovich.onta di ripetute istanze e telegrammi non trova giusto di dar ancora evasione alla domanda diretta ana predetta Autoriti. Mentite poi eoll' asserire che io sono mal visto in paese. La ragione sta in cio che ne il signor Ristovich. Gli diro prima di tutto che il purgarmene quando merita sse la pena. ne il signor Zeraviza. ne io potremmo tollerare atti ill prepotenza da parte del padre podesta.mestiere mangia. godenti il privileggio di pagare uno solo il mensile abbonamento . Sappia il lettore che il Vizich lavora con miei capitali! La polizia e del tutto abbandonata. onesto per tutti meno che per voi. tutti anelli della stessa catena. Mi dira il signor podesta Kulissieh che cio e fuori di proposito e ch'io piutosto dovea purgarmi delle taccie da lui mandate al mio indirizzo in quello scritto che da ancora il tanfo da taverna. dall' onesto borghegiano Giuseppe Vizich e colle quali chiese permesso di aprire betola. questa peri) non e la sola ragione per la quale non viene frequentata la citaoniza ne da me.

Lo stesso Podesta e deputato prestava a Ive Bozinovich fior. per cui il conscienzioso Podesta e deputato.. lila bensi anche quelle dei capi uffizio che 10 preeedettero e che gli successero. U 1 t e l' i 0 r i s chi z z i s tori c i. 27. Digitized by Coog Ie . HO e sopra questo capitale gli contribuiva per 12 anni quarto 96 di formentone in ragione di quarte Ball' anno. V oi . All' epoea della scadenza l' infelice V ulletieh Antich.58 8i pianti una societa con tutte le regole. corrisponsione che ha durato 1T> anni. 82 un fondo del valore di fior. lakov Bozinovich ipotecava al sullodato Podesta e deputato per fior. Dopo tutto non mi pare che il percepito censo sia eosl-usuratico come i maligni 10 pretendono. coll' esclusione di soggetti vanitosi e provocatori cit' io pel primo sottoscrivero quel tanto ehe -voi negoziante e possidente non sareste al easo di sacrificare pel maggior deeoro di questa porera n08tr~ patria . 10 impeti pel' cessazione di eontratto e restituzione del terreno. e l' evidenza colla quale sono tenuti i miei registri potrebbe in ogni momento provare l' erroneita dei vostri calcoli. Illustrazioni e pratiche sull' usura. e per circa 10 anni gli contribuiva a titolo di censo quarte 4 di formentone all' anno. V oi delle cui gesta erano piene non solo le presidiali del fli amministratore signor Tvarko. 24 e in assicurazione facevasi dare un fondo del valore di fior. La corrisponsione annua a titolo di eenso era di quarte 4. sempre puntuale nella eorrisponsione di censi si trovo nell' imposibilita di restituirgli il capita le. che giusta giudiziale perizia da me chiesta quel fondo fli valutato a fior. di formentone. Mate Antich Vulletich dava ad ipoteca al signor Kristoforo Kulisieh podesta e deputato un pezzo di terreno verso esborso di fior. 200. V oi cite a merito dei disgraziati tempi siete riuscito a farvi nominare Podesta e deputato . 100. Vi sorprendete che dal nulla io abbia potuto fare anche tanto: Voi l' Homo delle sorprese. 40000 da voi attribuito alla mia sostanza. E inesatto poi il valore di fior.

quarte 7. I' ! Marco Misich e Jure Grizegl innoriditi della sussistenza eli UI1 fatto clio 10 si potrebbe carratterizzare per brutale. gliene consegno invece 12 e per le rimanenti quarte 8 gli pago fior. All' I vetieh come eompare 110n pretese per ranni 8 pili di quarte 160 di formertone in ragione di quarte 20 all' anno a titolo di censo . di formentone. In un anno in cui fallirono i raccolti del formentone Boso Ivetieh si trovo nell' impossibilita eli eorrispondergli Ie 20 quarte di grano a titolo di censo. 11 Barich per 15 anni consecntivi gli contribui a titolo di censo quarte 120 di formentone quindi quarte 8 all' anno. le ridette quarte 8 dan no la somma eli fiorini 68 per cui il censo del 68% verso un compare. Zvitko Misich assoggetava al suddetto Podesta e deputato per l' importo di fior. A completare questo tratto di vera filantropia. 52. e colle mani . ossia quelle 12 quarte furono dal compare vendute a fior. 100 In propria casa di abitazione del valore eli almeno fior. 20 in ragione di fior. e mossi a compassions. 100. 5? un fondo del valore di fior. 500.prestito la somma di fior. si recarono presso il disinteressato creditore. ritornato in patria. Boso I vetich uomo onesto e compare di battesimo di tutti i figli del nostro benemerito podestit e deputato. 4 che formano fiorini 4R. gli ipotecava per l' importo di fior. sarebbe discreto. c. non si fosse data la premura di ricuperarla. Digitized by Coog Ie .vuote e senza due righette di quietauza se ne andarono. nel giorno 20 ottobre a. questa casa il povero Ivetieh l' avrebbe perduta qualora il eli lui flglio Nicolo. 120 e per 16 anni continui ebbe a consegnargli quarte 120 di formentone in ragione di quarte 7 all' anno a titolo di censo. 50 e in assicurazione del capitale gli assoggetava un terreno pel quale oggi la minore offerta ascende a fior.59 Barich Martin riceveva dal sempre lodsto podesta e deputato signor Kulissich a . aggiunti i fiorini 20 ritirati. a titolo di censo gli chiesero ma indarno la restituzione della scrittura di vendita colla grazia di ricupero. mentre quel formentone. merita che il lettore mi segua con attenzione. e consegnatogli il capitale di fior. 2:50 Ia quarta.

160~ sostenendo agli eredi interessati.60 Jure e 'Petal' Slavich ebbero ad ipotecare a questa tenero compare due terreni arrativi ed un un prativo per la somma di fior. Mate Svirac ipotecava al medesimo signor Podesta e deputato per fior. 38 un fondo del valore di crescenti fior. 150. Digitized by Coog Ie . i poveri orfani perehe inesperti e minorenni si trovano nell' impossibilita di rivendicarli. ne vendette una meta al di lui figlio Martino e l' altra meta a Dane Cicvarich per I' importo di fior. Morti i predetti Slavich il signor Kulissieh si approprio dei predetti fondi. rna l' infelice in oggi e tenuto a sostenere causa per rilascio del fondo ipotecato. 200: e consegnava al proprio creditore per 10 anni consecutivi quarte 80 formentone in ragione di quarte 8 all' anno. I' aquisto da voi £atto dal signor Antonio Radnieh del suo decimo quoto dei beni di Kottussa. 60 un fondo del valore approssimativo di fior. Ora vi ricordero. Morto il povero Svirac il creditors appropriatosi del fondo suddetto. 150 all' aquistaute signor Knlissich. Non deve essere dimenticato come il eontratto di vendita fosse stato concluso dopo che l' aquistante venne a conoscenza del tenore precise della relati va sentenza in terza istanza favorevole in tutti capi del contesto ai signori Radnich. Ignorando il signor Radnich il tenore di detta sentenza III buona fede vendeva il quoto in discorso per l' importo di fior. egli corrispose per anni 15 quarte 90 eli formentone a titolo di censo in ragione di quarte 6 all' an no. pei quali gli offro fior. dal debitore puntualmente corrisposte. magnifico signor podesta. Gl' infelici vogliono essere raecomandati alla pieta e giustizia del competente Giudizio pupillare. che morto il padre 101'0 erano decaduti dal diritto della ricompera. Rinnovato il contratto per altri 6 anni fil patuito il censo di quarte 6 all' anno. 400 cassa pronta . Andrea Barich ipotecava al sempre benemerito Podesta e deputato per l' importo pi fior. 6 segala e 6 orzo. 72 e per nove anni a titolo di censo gii corrisposero annualrnente quarte 6 formentone.

174 la totale di fior 298 al 6% per 10 anni Supporto sopra fior.~. 168 mano fior. mi vendette il decimo quoto a lui spettante dei campi 75 di terra esistenti in Kottussa di Verlicca per l' imfior. 150 porto di Collo stesso suo quoto mi vendette anhe le dominicali a lui spetanti. I 61 Giunto il tranello a conoscenza dell' egregio signor Giovanni Radnich fratello al venditore. il quale ultimo dirigeva al signor Giovanni Radnich la memoria che ad onore e gloria del suo estensore signor Kulissich qui fedelmente trascrivo. 50 fior. Ie quali al finire dellaquestione che i Radnich dovettero sostenere contro i coloni importano dietro liquidazione a favore fior. 1540 Sebenico Ii 19 febbraio 1871 Cristofaro Kuiieeich. 148 di dominicali liquidati dai Radnich coi coloni al finire della questione le quali 2 somme forma no fior. all' anno almeno Spese ch' io dovetti sostenere nelle due lunghe cause. 148 del" vendi tore Per decimo quoto a me spetante pelle domenicali che i Radnich ritirarono dai coloni per • circa 10 anni dopo finita la causa a fior. 500 di dominrcali ritirate dai Radnich dopo la questione e sopra i fior. 700 al 6()/0 per soli 4 anni per definire ogni cosa e per recedere da ogm fior. 200 l' altra eontro tutti i Radnich Supporto per 10 anni sopra i fior. 150 quale prezzo di aquisto e sopra i fior. 200 di spese delle su ricordate liti che forfior. una contro Antonio Radnich e fior. questi iniziava pratiche di aecomodamento col signor Kulissieh. »11 signor Antonio Radnich. 500. Come si vede per deffinire ogni vertenza all' amichevole col signor Giovanni Radnich si accontentava il buon uomo della tenue somma di fior. 200 mio diritto domando l' ultime di soli ----_ fior. 1540! Digitized by Coog Ie .

il quale alla presenza di testimoni degni di fede si lagno del Vostro delicato procedere.r Dimitrovich. Potrei rieordarvi In cireostanza in cui vi siete espresso che dareste una generosa mancia a quel tale che vi portasse l' annunzio della morte del defunto mio genitore. potrei . potrei citarvi Jouo Skobla. potrei citarvi la parte da V oi fatta contro il signor Ristovich col denigrarlo presso la casa dei signori nipoti di Giovanni Stalitz di Trieste. a Verlicea data dalla vostra venuta. la quale allarmata delle atroci Vostre accuse mandava in Dalmazija il proprio rapresentante sig. Belgrado e 1: due mille zecchini. Potrei ricordarvi eerte anonime a danno dell' egregia famiglia Ristovich e le quali la borgata pretende siano state da Voi inspirate e dai vostrifigli elaborate.62 A maggior vostra lode vi citaro alcuni fatti che 'hanno connessione colla vostra condotta.la presentazione di un atto di arresto contro il Vostro nipote Giovanni alIa pretura di Sebenico instando perche siano spediti aIle varie autorita gli atti pell' immediato suo arresto. -senza toceare Verlicca ritorno a Trieste rassicurando la casa che le vostre informazioni non erano che parto di vendetta. 800 da Lui puntualmente esborsativi. Matteo Lauter che.provarvi con attestazioni _stragiuiziali che l' usura. potrei citarvi molti fatti da voi commessi a danno de' Vostri nipoti di Sebenico nonchi. potrei eitarvi la parte fatta da Voi e dal Vostro figlio Simo verso l' egregio Avvocato d. A Nicolo Plazonich Vostro Zajmenich vendeste un pezzo di terreno denominate Luka per l' importo di fior. avute a Knin informazioni sui conto del signor Ristovich • ben diverse da quelle da Voi offerte alla predetta casa. ma an cora non vi siete determinate ad estendere il relativo eontratto eli vendita e da uomo onesto non vi eredeste in oLbligo di rilasciargli annaloga rieevuta pel' I' importo esborsatovi dal detto Plazonich. perche prima mai esisteva presso i negozianti : potrei seherzare sul ringraziamento da Digitized by Coog Ie . potrei domandarvi perche vi rifiutaste costantemente di produrre la resa di conto chiestavi dal signor Giorgio Boscovieh sui frutti da Voi percetti pel periodo di 30 anni dai beni che teneste in amministrazione e che appartengono alla di Lui moglie e vostra figliastra: .

da nije Digitized by Coog Ie . ima i novaca za potrosit. Po svoj prilici stari griesi a nova pokora Novakovi6im. Da nije ona : figulus figulnm odit ? U Vrlici je starija obitol Novakovieeva. Ma sull' eterne pagine Cadde la stanea man. In fine vi sarebbero molte altre belle cose da annoverare per.• 63 Voi . Taj pritisak Krstin izazvao je ob6e nezadovoljstvo.diretto -nel Nazionale a questi abitanti nell' occasions delle nozze del vostro Simo. eoju i dmge predmete iz dueana porobljene za globu. alle quali i fatti non corrisposero inquantoche it pajo di dozzine di cenciosi fatti venire da villaggi per quella solenne eircostauza feee . toliki nemiri radi pokopa.ritorno aIle rispettive case lagnandosi di non aver nemeno assaggiata la guasta vinaecia. bio je takodjer za nacelnika. ima duznika ko i Krste. pak je htjeo da i oni kusaju tezinu obcinske vlasti. kad je Mara pecivom kruha prehranjivala obitol. za svaku malenkost upotrebljavao bi redarstveni zakon prod N ovakovi6u. 1 u.vigneto eli problematica rendita. kad su u Cetini bill. le quali del resto davano l' a-. pripisivalo Krsti. N ane N ovakovi6 bio je nacelnikom. Pietro Novakovich Ali se je Krste zajmio. a tute je bio prst Novakovicev. nel mentre quel ringraziamento ridicolo quanto mai. Mnogo prije Kulisica oni su bili zapasali liepo stanje. Ta onda kad je Krste zametnuo trgovinn su for. Rube Novakovi6 brat Petrov. N ovakovic je srusio Krstu. Krste je u mladosti vragometan bio i vise puta tuzen sudbenoj i politiekoj vlasti. uprav onda kad je N ane onako opisivao Krstu i popa Margeti6a. Pravi uzrok tomu nezna se. Svakako mozemo uztvrditi. jos prosloga vieka dosli su ovdje s Braea. neznam. N ovakovi6 bogatas. jer je bio nacelnikom. completare il grandidso qnadro. Koliko smo puta gledali na drazbi N ovakoviea konje. Tesko je bilo Krsti stati pod disiplinom N ovakovica. spetto di un corteo funebre. non poteva venire preso al 'serio che da quel solo cittadino di Verlieea che vi prese parte. prodotto principale del . a sve se je to pravo iii krivo. Il grandioso apparato consisteva in parole.

ali za takmu dviju obitola.Milos Nikolic i udov ca pok. nalazim da je fratar dolazio u susret ekonorniekoj nevolji popa unijatskoga. tko se je nadao da ce je biti ove godine. Vidili smo. da je Krste Kuli~ic ucestvovao od god. jedan sveeenik. austrijanska stavili take uvjete franjeveim. radi toga franjevacka ar~ava nije mogla dati drugog fratra za Vrliku. sve su bile osobnosti. e pa dobro. 300 godisnje place. Ona velika vjerskaborba pretvorila Be U Kulisica Novakaviea borbu. 1853. sve pomoenicke posle obavljao je unijatski pop. da na Maovieam obavi sluzbn bozju. 1867. jer u ta doba nije imao vee for. Kako rekoh sluzio za Bozic misnik da hode na Maovice. navesti cu jedan slucaj. Nigda kroz to nikakove zanoveti. po kojim su morali propasti. kako sve. . Brzojavlja po fratra. da nije mrzio Krste. Hto su vlade mletaeka.64 bilo nacelne 'borbe. God. da hoee unijatskog popa Nikoliea a da nece Latkoviea. zupa ostala je 8 jednim svecenikom radi uzroka. koji ce dokazati. ali bura prevrce :koeiju na vrh Zrnca i fratar Pensa vraea se u Sinj. ipak znamo i mozemo ih opravdati. Nije mi lagao. rimokat. seljaci zatvaraju crkvu. manje bi se Krste uvirao pod skute narodne stranke. I ako sasaljivamo prve borbe. Idju i paroku. Prvo smo gledali dvi misli. Ja drzim da nebi N ovakovie nigda uz autonomase pristajao. 1842. V uk dlaku promjenjiva ali cudi nikada. Hoce zupnik da dodje na Maovice da rece misu. jer nezna nista. da nije bilo te podpore. da je Krste ostao u starim opaneim. Za taj trud. 1871. a tada je \bio nacelnikoll1. kako nebi mogli izlaziti kraju. da nije strepio od N ovakoviea. Jos od god. tako bi otisao na Bozic reei liturgiju na Maovice. saljn seljani paroku. da Nikoliea nemoze dobiti. u pitanju unije koliko se je Kulisie uplieao. Bila je daklen nestasica svecenstva. Pripustav mnoge stvari. Posljednjih godina. u svim borbam proti katolieim. Jur sam naveo izpravu od god. za Bozic trebao je zupniku rimokat. Hranilovica.pop .1zobila? Njekoliko dana pred Bozic. Eto zalosti. a sad gledamo dva takmaea. eto ti na obcinu maovicana. francuzka. Ovaj odgovara. a oni da hoee fratra. kad su mi kazivali. da se eiela krajina na megdan izazivlje. da Digitized by Coog Ie J . to je bilo dosta sramotno. nedadu Latkovieu sluziti.

da je u V rlici cviece cvalo. zato zelim da se svrne pomlja. tko nije dao redoviuu »nek dodje k meni ja cu se zato misliti«. crkveni obredi svedjer na sriedi bili i da su Rimokatolicki zupniei imali svedjer posla sa grcIm. . po svim uredovnim spisim. godina da ova zupa nema pomocnika. u Been preko Ljnbise preporucivao je stvar i. tko sastavlja tuzbc. 5 • Digitized by Coog Ie . . pogrebi.»Nebi seljani nigc1a na taj korak dosli. da je 11 zupi velika buna sto ne~. i Milana Srbskoga. no. da niesu hili nagovoreui od grka Kulisica«. koji 0<1 toliko godina neizpovjedjen ipak bi nkopan u sveto mjesto. odkle sva ta gungula'? Tko prima na zapisnik. Svu odgovornost stavljam suvremenim spisim. Bili stioe doznao. a sada ta lisica pretvara se ko duga za svoje neeiste namire. Radja je dogotovljcna pod naeelnistvom njegova . 0<1 Kulisica koji je svedjer bio zakleti neprijatelj nase svete vjere. od Kulisica moga osobnoga neprijutelja. Ovoliko se u Vrlici sgadjalo. -. -.65 ~e ga usmrtiti ako dodje. mam pomocnika. a od drugoga njegova uliziee radi nizkih svrha.~ kad je KuliHic zaeeo da zavede njekoliko smutljivaca u Maovicam. U drugoj izpravi stoji: »8ve je to uredio i npravio preuzetni grk Kulisic«. tko sazivlje seljane? kazati ce suvremene izprave. tko brzojavlja po vise stotina rieei. da oni pripovjedaju Hto je bilo nazad godina. da dodju glavari i starci i stavljaju krize proti zupniku i to im prieti pod kaznu svrgnllca. Iura 14. »Tusba podpisana na ime obcine od glasovitog Krste Kulisiea i od njegova pristase. on je zapoceo i dokoneao pitanje.5iccviJn«. neprostim i nedicnirn nap(lI'OJn Kllli. ko sto je njegov uzor za Rusiju ? On se tuzi. pa nije bilo bune do 21. Misli danasnji narastaj. U Zadru zauzimao se je za gradnju katolieke crkve.»Dosta je spomenuti zulostnll smrt Kulinicevu. Sada Halje cause po selim naredjujuc. popom Mrkicom i drugim uglednijim katolicim. a.Iavlja tezacirn.sina Joze. Prosinca 1867. Sto se on stavlja u nase katolieke stvari? Zar bi htjeo biti gospodar i despota svega. u saboru. za Ruskoga Cara Aleksandra II. da su vjeneanja. za da neprime unijatskog popa. Krsto je bio tiesni prijatelj sa don Mihorn.

Hrvat uz Hrvata.Silvestar 0. ipak se je sve zaboravilo za izbaviti se Krste. da je fratar Ljnbie kao obeinski vie6nik bio najvruei zagovoratelj te greke crkve u Bukovici. sto je moglo pomutiti mir ? Jozo je zatekao ustanak u Bosni. nesto se je naobrazio i ako ne koliko je mogla podnieti njegova prirodjena darovitost. Ipak nigda Daparu nepade 11a pamet upisati u svoje zasluge : duznost izvrsenu. v Digitized by Coog Ie . Njegovo prijateljevanje steklo mu je pouzdanja u pokrajini. On je vrsio sarno duznost. . da je Petal' Novakovie srusio Kulisica Krstn.66 Potrebito je dobro opredieliti dobu suvremenih vladaru vrliekih. da je Tane nosio kozu u Siuj. Dvie engleskinje sasiplju for. a narodne su isle nit sva jedra. Suman uz KuliHica ko dva brata. osvjetlao je lice u izborim u Sinju god. Dapaee znam. Jozo nije zadirkivao u vjerske stvari. dodija je bio zulurn. nasao hrvatskog junaka fra Ivana Sumana. koji. Gori sam rekao. biljaca i druge odjeee. 1870.000 osim kupljenih kapa. kao nacelnik.aki prama katoliekoj crkvi. Jozo /je bio gorljivi Hrvat kakvi niesu danas vrlieki »otaebenici«. sa vidjenijirn crkovnjacim. vruskih i srbskih.' koji je iz Like dosao u kOZUHU bielim ga6am. Za zupnika katolickog.Odbor za dieljene novaca sastajao je iz cetri clana Jozo Kulit:iic. Sto zar nije za naeelnikovanja katoliekih naeelnika u Kninu. Tune Ristovic. Nije primio oteeve goropadnosti. Njega je nasliedio Tane Ristovie bivsi sluga Krste Kulisiea. J ednn samu nemogu razumjeti. Tane je svrsio svoje tri godine i bez ikakve borbe prlpus tao naeelnistvo . nijedna greka crkva sagradjena? Nat:ia Vrliekn rnogla bi se okrenuti u onoj grekoj kod Benkovca sagradjenoj za naeelnikovanja Daparova i eestito vladajueeg Frane Josipa 1. Tako je znao u kuei mirno a u svietu prij atelj ski postupati. jer su oni jedn. On je prijateljevao sa svim prvacim hrvatskim. • Jozo je imao sve sposobnostida nacelnikuje u Vrlici.Krstinu sinu Jozi Kulisicu. obikao narodu i narod njemu. a ovaj je poslie godinu dana na sinjskoj plokati mnrao. Skradinu i Benkovcu. Ipak narod i je volio njemu nego Krsti. 20. s toga sa svih strana sgreu se novci u Kulisiceve ruke. . Bogovac i Dr. Znao je narod. ko malo tko.

nebi se za vinograd u Podosoju put sagradio. ali nije oprezllo i pametno zapostaviti katolike mjeseane i njihovog zupnika. Sve je zamuklo borba je pres tala. u dva broja pripovieda. kako suputi radjeni i popravljeni. jedan drugomu na boziene svetce blngosivlju knee. Okolnost je znamenita. vidiK fratra za riseanskim sprovodom i kaludjera za katolickim. Rekoh. fratar i kaludjer skladuju. a np1'avu tolikih novaca dati ljudim jedne boje. kako je to sve n redu teklo. i za to nema Il1U prigovora? Doisto drzim. kad nebih opazio tu manjkavost. _ N. ali za Kulisiea nije pohvalno. L. sto se nemoze dokazati. a grcki vladika ulazi pod Baldakinom u katolieku. dapaee da je bio z1'tva krscanske Ijubavi.. iIi mozda. da bi se sa tolikim hiljadam bilo bolje upravilo nego je put u cetinsku_ spiln t. ako kapu to je od ustanka. sto se U odboru nevidi niti jedan vrlieki katolik. nesmie se nit reci. Ljudi su zlobni. Katoli(~ki Biskup pohadja grcku crkvu. iz god. 1878. kazu to je od ustanka.. I ja bih dragovoljno pohvalio..r I 67 Kazimir Mandjer. Petar Novakovic nece da zaboravi Krstino progonstvo. Moze biti da bude bio tko drugi u odboru.. Pripustam da je bilo sve posteno. Tako nalazim u Br. svojim krsnim cetinjanim. L. 1878. N. ako u Sime vide biljac. tko 0 medu radi L prste lize . jer se radi 0 velikoj svoti novaca. Pa 8to bi bilo da se izvi'si ona. Sve je bilo u skladu samo je jedna obitol protiv Kulisieu. j. katolik riscanicu a riseanin katolikinju vjeneaje i [edna i druga odrice _se svoje "jere za . ali je svakako tomu kriv neoprezni Jozin ekskluzivizam. Zvoua uzajamno slave i krizi se inovjernim crkvam klanjaju. Za nje je bolje. Koji bi Digitized by Coog Ie . To je uzrok da se dalo u sumnju malo i veliko da se K\lli8ie nije okoristio tim ogromnim noveem.ljubav svoga druga. koja se nemoze nikako opravdati. od god. ua Bogojavljenje uzajimlju cirijake i palme. nemogu razumjeti zasto prijatelj Suman nokat i meso. 1. pa nit njihov zupnik i ako tiesni prijatelj Jozin. jer im se radi toga nemoze nista prigovoriti. niesu se nasli u odborn. dusa i tielo fra Andrija Copic. da sviet nema temelju sumljati. Doisto tko poznaje Jozin znaoaj nemoze vjerovati ono sto se govori. vee se malo tko zeni od svoje vjere.

a njegove je plodove brao Jozo.. ali nije hvajde. Gusta va Ivaniea. Unijatski popzna posljeduju volju gospodje Mart. izvanjski neprijatelj ugusio je domacu borbu. da uniatski skot izkorene i crkvu im porusi. vee izdajstvom crnih Srha Obrovackih i Kistanjskih. . a da nehi Dragovie pohodio t VrIika je zemlja mira i_ sklada. Sto je Jozo ueinio da se zaboravi na zulum njegova otca. Propade al ne junaekim megdanom. Brankoviei Bog vas ubio! Ali ob ovoj pobjedi ko sto i 0 crnom izdajstvu Obro- . To je uzrok skladu i ljubavi. ipak nista se toga nesjeca. Ipak katoliei znaIi su sve zaboraviti za visn svrhu. pise: »Izbornistvo Zadar-Benkovac Halje u Bee autonomasa Dr. a tako grci po grekim. ne oko Joze KuIisica. . prvi prisjednik bio je katolik. ipak su se nasli duhom ujedinjeni. niesu nista zrtvovali ni grci nit katoliei. pak je svak bio miran i zadovoIjan. Ovo izbornistvo malne ci~to narodno propade. hrvatska trobojnica na obeini vijala. L. Uzivao je i nije dopustao da ga i~ta uznemiruje II lIjegoyom raju. U obeem zanosu oslobodjenja brace' izpod tnrskog jarma. On se je nasao ko bubreg a lojn. narod je uz Kulisiea. Ustanak u Bosni i Bosanski bjegunci u Vrlici mnogo su pomogli. vara se ako on to sebi pripisiva. ~- . Komu je igda palo na pamet u nj dirati ? Sam je Novakovie pokusao. iz godine 1879. jezik hrvatski U obcini vladao. . Vjere su se uzajamno castile. Ja drzim. a . Nije mira pripoviedao nit fratar nit kaludjer. Katolieki znpniei znadu Hto je bilo. Po svim katolickim selim katolici su glavari i poljari.68 katolieki biskup u Vrlici bio. cia 1I1U niesu nit njegovi prijatelji ovoliko rekli. sto bih se ja nadimao i napuhivao uzvisenu gIavu Jozinu? ta mogla hi mn pukuuti. Jozo pristao uz krvutsku politikn. naime. ali sa okolnosti neizbjezive. a osvetljivi duh okrenuo proti nekrstu. ·• . na preuzetnost greku n obee ? Nit jedne vruee besjede.. Br. da sn se duhovi umiriIi i kako u vrieme borbe proti turcinu say krscanIuk nalazio se je na okupu. s Digitized by Coog Ie . Svakom je bilo svoje. _ !II l. Evo ~to N.Godina 1879. bila je zlokobna za narodnu stranku. tako je i u Vrlici sve se zaboravilo starih zavada. ko Ribka uz pusku.Iozo ko stvoren za nacelnika. 53.

Digitized by Coog Ie . Mozda ovuj hrzojav zaniece posto se moje kazivanje oslanja na kazivanje njegova prijatelja Copies. 53. koju narod obdrza i radi smrdljivog al usviestnog izdajstva.junaka! To je divni prizor !« _. br. neka nas narod dobro npamti svoje odmetnike svoJc kukaviee. »Milns i Vojnovic. »N. a on mn odgovara brzojavnom : »niesam pohlepan za crljeuim pojasom «. »Cmo izdajstvo biraea Obrovackih i Kistanjskih svuda po Dalmaeiji privuklo je na se zasluzeni prezir«.« od god. br.« Br. L. 54. pri dolazku Njegova Velicanstvn cara i kralja sve svoje prozol'c i say jablan pred kucom okitio hrvatskim . 1875. Profesor Milas pise mu.-Iozip Kuli~ie naeelnik «. ern njim obraz ! Svak znatizeljno pita kako se je nasao Jozo Kulii§ie u takvim kusnjam ? Jozo je uzivao mil'.vackih i Kistanjskih biraea progovorit cemo obsirnije drugi put.. pokunjenim u ernu zemlju za vojskom nebrojenom i nepreglednom Milosa -. U domacim viestim. proslih dana niesu se stidili uzpirivati i vjerozukonske strasti po kotaru Benkovaekom da dizn hajku proti predlozeniku narodne st. zanesenjnka bizantinea MilaAa i kukavice podle arhimandrite KovacevicH. I ovi ee izbori ostati doisto spomenuti i radi svestrane neeuvene pobjede. 187!). on neoe da znade za bnkovaeke Srbe. nepohitimo nn susret vrlim biraeim svih vanjskih obeina. koje dozi vi u Obroveu i Kistanjim.ranke da diele jednokrvnu bracu i da razdor svestrano siju«. . on doslovce ovnko brzojavlja : »Izkljucenje zove se crno neoprardioa Lzdajstro proti kojemu sva Dalmucija imalu bi prosvjedovati. 03. »Kako da. L. koji do jednoga. ern njim obraz«. da i on stupi k srbskom pokretu. osim Brankoviea Obrovackih i Kistaujskih jadna njim majka stupaju ponosno vjeneem pobjede u rnci '?« »Devet izbornistva a osam pobjeda! OSa:l~1 pobjeda a jedno izdajstvo koje stvara osam sto pobjeda! Sacica Brankoviea sa zigosanim celom. da je god. on je taki zaneseni Hrvat. osobito bognmrskim ponasanjem Vladimira Simien viteza od Vukobrankovica. ali nemoze zanieknti brzojav u »N. trohojnicam.

Ali to je malo Jozi. Ako ga Hrvati nemogu imenovati ministrom a to harem prisjednikom zem~ljHkog Odbora. 70 Taki je bio Jozip Kulisic god. kojom je okitio svoju kueu za dolazka N. 20. Pak on zna kako narod dise. nigda mu dosta slave. nedohitan jo ko srbsko nebo. to neznam. samo da moze kavu piti blizu guvematnrn. hrvatskom trobojnicom i milim hrvatskim jezikom. ali ju on junaeki predobiva. katolieke crkve i svoga hrvatskoga znaeaja. izdajsi1)O''n? Mozd« je saujao na listnicu ministra hrvatskoga ? Hrvatska stranka nije mu mogla dati drugo. Da bnde Jozo. puti preko Maovica i do cetinske pecine popravljeni. ali nije oholosti i slavohlepja. »ruzumije li hrvatski '?« Kad se Jozina pametokrenula. Tko zna 8to je Jozo sanjao karl je bukovaeke izbore nazvao crnisn neopraudinim. _ do vinograda na novo sagradjen. on nece da kalja onu zastavu. ostavio bi bio vjekovitu uspomenu u ovoj krajini. Jozo je tada bio mlad covjek i racunav._ . 1879. katotieka crkva sagradjena. znam samo da je godina 1879. 1879.. CUO Nigdn od svog djetinstva nije nikoga u vrliekoj krajini da je nazi van svoj jezik srbskim i sam svedjer je u ustima imao. on je iz svoje ruke podielio for. Jozo se je kitio hrvatskim perjem. On je znao odmah u pocetku na kakvo obcinsko pitanje odgovoriti. te ' godine umrao. da ih Jozo Kulisic mukte sluzi bez ikakve izvanredne nagrade? Zbilja govorec. da bude dozivotni vrlieki naeelnik i narodni hrvatski zastupnik. ako je ovaki moj poeetak kamo moram doprinieti do zrelih godina? Ako sam ovoliko zasluzie u tri godine. on nece da se odrece svog »milog hrvatskog jezika«. »koja je meni korist od toga ?« Ja Joze Kulisica. Nezasitno je srdce ljudsko. niesu imali prama njemu duzuog obzira. botlen je bio covjek i eastim gao Napast je bila velika. Do svrhe god. po svoju sreeu. Dotle bosanski bjegunci sve pojeli. zatvorila slavu njegovn.000. Jozo moze racunati.. _Sto bi htjeli ti Hrvati. sto me ceka poslie trideset godina? On se j<: stresao oteeve goropadnosti. koju je nosio pred Wagnera. on je pute popravio. Velicanstva. on je imao tn srecu da Zit njegova nacclnikovnnja dogradi vee Digitized by Coog Ie . da je tri godine slavno zivio i to na racun ustanka.

Sve je u Vrliei bilo spravno. Sa srbskog neba pisma mu lete.Iozu . zasto Jozo bjezi od sV<. takom velikanu i dobrotvoru covicanstva! Mi ga sazaljivamo . Kako nmogo puta.· tako i tada htjelo se mahom bez priprave i uredbe jedno Digitized by Coog Ie . najprije uz vjeru srpsku.iz kule. Od god. opet u Vrlici! K cesmi i od cesme kuci ! Kako je ovaj sviet neharan.dosada kitio hrvatskom trobojnieom. taj moze znati kako je tezko iztrgnuti Be iz njezina zagrljaja. Poliodi. Drniski rodoljubi niesu zalili priegora a. pa nikakvu nagrade. pak i uz narodnost.71 He KatoIlcka crkva. kako ee oknpiti vrlieke Hrvate. Narodna stranka lllJC vjerovala -Iozinim brzojavim niti njegovini medenim rieeim. mnoge je pametnije glave hrvatske izludila srpska politika.ljemajke Hrvatske? N eeudim se nista. obecaju ga ubrojiti medju srbske svetitelje. Hrvatim je mila liturgjija ko i misa. za Jozu su cetri godine teske dusevne borbe. da se Vrlika povrati hrvatskom znaeaju. ne Kto nam je on drag igda bio. okruniti neumrlom slavom. a da se za ljubav pravoslavlja odreee hrvatskog imena i hrvatske politike. 1883. ko Mo im je mila latinica. da Jozinu izdajstvu vrati zao za sramotu. hriscaninu metanisati i su tri prsta krstiti se. kaludjer ko i fratar. do 1883. iztj ern ti . naprlo je da Jozu Kulisida iztrgne iz uarueaja majke Hrvatske. falio je vodja. Tko se je igda na nepovratak rastajao svojom rodjenom majkom. dopisivanja. Jozi nije ostajalo vee korakom koraeiti i eto ga u morn vasionog srbstva. jer tko nezna Kto je crkva i peci se klanja. eto zgode. Jur je U obitoli naucio 0<1 Krate i gospodje Mare sve mrziti . a mi hi se s njim ponosili. ponoeio svojim milim hrvatskim jezikom. 1879. Nitko namah nepostaje opak. iz kule srbske napa dati katolieanstvo. on je bukovaeke izbore nazvao crnim izdajstvom. Zato razporedjiva. pomalo se kvas podize.:'to je kutolickog. Jozo bi se ko i . u kojn se je lukavo uvnkao. obeeanja i sve eim mo~e bizantinstvo razpolagati. jer tako hcee kaludjeri. Hrvati Hesmetaju Turcinu Hrvatu klanjati. vee da budd tada zadovoljeno njegovo slavohleplje. jer smo znali ciji je sin. danas bi sve mirno bilo. kamol nece samouka Jozu! Jurve su svi pravoslavni pristali uz srbstvo. Hrvatim je sveta cirilica. vec je u svom sustanku odredila god.

izmedju ostalih : zloglasni Bajamonti. javit cu. kao da niposto nismo u zemlji ustavnoj. ali nije moglo i Kosovo zaostati. br. Dakle vidite kakva kukavna kortesacija vlada nesretnim Kninom i Vrlikom. Nista bolje sto prinieti dva dopisa iz N. dobro poznat eitateljem »N. a pozurise se sutra dan put Knina. svibnja. Jucer se obavise izbori ovdi takom usilnosti. imeuice biraea nisu bile izlozene za proglasenje. lipnja. hajdmo uzesti sto je nase! Niesu narodnjaci racunali. oni ce nam vierno kazati sto je tada bilo: »Izpod Dinare. 30. jer neki J oko l\1iovic Petrov iz Drnisa. velika je zlatna riec. kojim su kaludjeri : prodoeili-propast pravoslavlja ako nebudu s Kulisieem. uzprkos vee javnom nepouzdanju vecine naroda. agent Jovo Metlicie. melee i kumee seljane da glasuju za bratiju. 1883.72 biraliste oteti. savjetnik Marko Petranovie . L. Druqo.« obilazi sela ikonom. Do vidjenja !« »Vrlika 5. dosada je V rlik:a sa svom krajinom bila hrvatska. 42. od god. ali ne hriseane. nesluzi vee. a da katolicim nitko nit besjede neprogovori. koji je sva sredstva ulofio. te tute opremise kod poznatog J oze Kulisica kratke posjete. toliko vremena. Proo. Jovo Metlicic i Sava Bjelanovie. urednik »kaludjerskog klapala«. Kandidata pojavilo se je mnostvo. ali u isto doba se groze i priete. ali je vjera uspjesuije sredstvo. izuzam mali n Digitized by Coog Ie . Takve su priprave za izbore ueinjene. Sinoc bio je sastanak u Kninu na koji prisustvovase. L. U tu svrhu jurve stigose na 27. Pri izborim zastupao je politieku vlast gospodiu Brcic. pozivi nisu odaslati imajucim pravo na glasovanje izborno u zupam Vrlike i Kieva. nije znao odoljeti drzovitosti i lnkavosti nacelnika Kulisiea. Hrvatstvo. Ignjatije Bakotie i mnogi drugi. tekueega u Vrliku savjetnik Barbieri. koliko pravilnik iz'borni zahtijeva. tako su nas uvjeravali Krste i Jozo. kakve je prosto eilliti u samom pasaluku Kulisa. Netom 0 istom stogodj saznam. kako mi knz~l. Medjuto. U ime hrvatstva lahko je bilo llozvati kntolike. Sava Bjelanovic . da se odrsi na vlasti. jos neki tel' neki Hrvati. U ovoj naHO] nesretnoj vrliekoj obcini strasna agitacija vlada od strane srbsko-autonomaske eda proturi svoje Brankovice. a drugi me nepreteee. da S11 kalndjeri razpalili vjersku borbu. ali premda miran i posten. to su se uzdali. pozor Hrvati.

tin.izbornom. Ali koja korist? Zatim Simo Kulisie stade promienji vat liste. g Ali kad bi koji pristupio na glasovanje imenicom hrvatskih ljudi. vee je cndit se vladinom povjereniku. Rczie hrkato okrenn se. a kad ga zateee zupnik Vuicie gdje to ueini Ivanu ValizieH. ali ostadose til zgoljni privrzenici srbende Kulisica. Komesaru se je einilo to SUViSIlO. Evala mudrom Jozi! Odbor hrvatski sastavljen odeetiri osobe prikazao se je pismeno komesaru. A strazar je znao kako odgovoriti svom gospodaru. potuzi se svom zupuiku Milosu. prisutnim oruznicim potnzi se. posto on novajlija. ali ovi mjesto Kulisa ugrabise Ivana Valizi6a i privedose ga pred komesara. odvrati mu pasa Kulisie. da je to potrebito. pitajne uzrok sbog koga otimlje mu glasov. kakvu ce on dati svjedoehu na ove tusbe. Nije se eudit Kulisevoj usilnosti. a ovi ga odvede pred komesara. proti cemu su prosvjedovali zupnici Milos i Vuicic. koje su odpravljene I na zemaljski Odbor. komu je izpoviedio svu stvar. ja eu svoju duznost vrsiti. ~ valjda jer nije imao dovoljne snage oruznicke. I istom tada vladin komesar nemogue dalje trpiti nerede izpravio se i rece : to gospodo nevalja. Jer hoeu. koji su nase turkali i odbijali kad hi pristupali da glasuju. a naeelnik Kulisie zaviee kao mahn it: neprimam glasa. kad odnesose listu. jer nase nisu pustali u dvoranu. kome. Kako stvar hode nezImino.73 broj. llego nacelnik video da nemoze pravit take nerede zavika: signor eommisario.j. jeli ta. da lUU dopusti prisustvovati radu . koji je to trpio. Eto kako hriscani ovde dobise. nepoznaje licno ljude. Mi Digitized by Coog Ie . Dakako to nebi popitivao lead bi pristupile osobe njegove stranke. Cujte jos ovu. se opre. dok se ne namirise na Milu Plazoni6a. Dodje Jozo Rezi6 i glasova. to nije pravo l Ali ipak vee nijedan glas kasnje nije primljen. molec. Sluzbeuici obeinski pak prama dvorani glasovanja uvodili su u sohu nase i promenjivali liste. koj.anjc.i se naimenuje. se non la manda fuori i parrochi io sospendo Ie elezioni! Potla toga vee nas ni jedan nije smio zaviriti u dvoranu. ovorec.ii:i nacelnik popitivao hi strazara obCinskoga. Cekamo da vidimo . Po selim katoliekim trkom proletio strazar' obeinski vieuc: u prvi petak na izbore eete! Ovo je novi naeiu kojim se izbori urieu. da odbije svaku nezakonitost primjecujue zupnik Milos komesaru. Kul.

platit ee za banovac travarine tri! A uz sve te prietnje. 1888. Plazonie je stari kum i prijatelj. Doli nedostojni !« Sad smo na cistaen. Do -vidjenja [« _ Sad zn~mo kako je: u Vrlici hilo. njeki su se zadovoljavali . Od 1842. novi sabor imat unistiti Vrlieke izbore. Znam da je Jozo Kulisic prevrnuo srdcem i pameeu i uletio u srbski .Osim -toga slusbn Obcinska javno je prietila tezacim : koji dodje u fratarski obor. Teske je pred svietom i u sred biola dana pljuvati na ono sto se je do jueer obozavalo. »brat je mio koje vjere bio«. sve ce to Jozo svojim bizantinstvom preokrenuti. borba je dviju ohitola Kulisiea i Novako- ce viea. do slaoodobica hrvatskoga l1'aja{ ce poliH)%a borba . Njegova miroljubivost zasluzila mu je da gnVisoka Vlada bruni ko svoje cedo. da] da se sto bolje kumstvo pri- • Digitized by Coog Ie . Ali uzdajte se u pravieu. Njeki su se varali njegovim obeeanjim. Lahko je bilo posrbiti Kulisicevu obitelj. da se je zakon vrsio pri izhornom cinu: i da delija KuliKie nije onako zvierski postupao.4 zovemo carskog povjerenika svjedoka za sve ove pomeuute cine.Iozo. S Begovi6em odrastao.« urednistvo odgovara u Drnis : »Stalni smo da 6e te tamo bit sretuiji nego u Vrliei. jer je tada Begovic bio preokrenuo svoje stanje uapried. ali je tesko eielu hrvatsku krajinu srbstvom okusiti. U vjek mu je na ustim. a od god. L. Velika je njegova zadae». do 1862. pocimlje vpoliticka borba u Vrlici. o povratku nema vee govora.tabor. A sad pitamo: mogu Ii se proglasit zakoniti ovaki izbori? Nadamo se da ce ih sabor unistiti. kako otac njegov tako ion. . 1883. jer ovakih grdnih nasilnosti nije se nikad vidjelo. a sad cujmo kako misli organ narodne stranke. dapaee toliko je znao njeke zasliepiti dn su ga ubrajali u otajne sliedbenike hrvatske politike. .. i dokazu Ii se sve one strusne nezakonitosti.• Iozo j~ zagazio u srhsko more sve do vrata. Od 1863. do 1883. U otvorenim dopisim »N. Prvom njegovom sinn· nebi za kuma vee drugorn. neprekidna je vjerska borba. Sve potihano. Milanu. pobjeda bi hila nasa. Nek se uzto nasi Hrvati u Vrlici svieste i nek sada uvide Hto je kadar ueiniti licumjerae .8to je debar broj katolika bio n vieeu i upraviteljstvu. Tko bi se bio igda nadao '? Ott god. kog oni na svoja pleca podigose dajue mu vlast u ruke.

Dok je trajalo ono forinti 20. ali proti njima Kulisie trosi do for. nece zapasti for. 22. bit 6e i sliedbenika. Na oei dusa bozja. od hrvatskih nomen da nzgoji jednog odmetnika. s toga Kulisie od njega nepreda. ali sada teku stvari -. bilo i dobroeinstva.tvrdi. 300 na godinu. Bye za steei upliva medju Hrvatim. Nesmeta.redovito. Mucalo je dobrieinu nIle od nJega pogibelji. zagusiva hrvatstvo. 5000 samo da nzgoji srbima I vetiea. Opet velju. S jednog kraja tako je Kuli~ic radio. a kad bi se 0 Hrvatu radilo. On. pak jednog na sveueilistu. nesta radje. Begovie mn je bio prijatelj. jer je u njima vidio osvetnike pogazenog Hrvatstva. Jozo jednog po jednoga uplivnijeg Hrvata lovio na tanku meku. Ali je tute Kulisieevo zemlji~te. j. pripovjeda srbstvo. ima mnostvo duznika. pisao preporuena pisma. ni prebijene pare. bio bi otajni nmet. ali je on mrzio Begovi6evu djecu. Hto je to '? ta u Beeu zapada po for. hoee se novaea. Svak moze razumjeti KtO radi covjek kad mu se pamet prevrlle. ali s drugog on je ulozio sve Mo moze lukavost bizantinska igda pomisliti. Bojao se je njegova sina Draga. NiKta zato. Znao hi napraviti najljepsu molbell ieu a privatno dostaviti najcrniju obaviest. jer po vjestackom sudu taman se toliko hoce. ali ne privrzenika. Deset je godina proslo Jozina nacelnikovauja a nit noveica pristedjeno. on je.rado pravio molbeuice. Da nebi tko pomislio da Knli~ic od svog trosi.000.000 bilo radje. ali BU to sve prazne besjede. zrtvovat ce se Jozo za ljubav svoje krajinc. r Digitized by Coog Ie . vee od ob6inskog t. osobito je poticao I veska Plazoviea proti Dragu. 2000 five potrebito zemljiste. nista llemanje daj svezi i snjim prijateljstvo. nema se Cim Jozo slaviti. on ce dati za for. Begovi6 ima tri sina u srednjim ~kolalll. Jaruziua je to kud je V rlieanim prolaz za brze na Cesmu. Novakovie je bogatas. s toga je nastojao da ga njegovi suvremenici preziru. N estalo novaca. uduzit ee se Jozo na ime obeino for. Gdje je mogao J ozo nije ga ~tedio. Jedini koji je daleko stao Petal' N ovakovie. ne iz nacela politiekog. Nasem Jozi tiesna je Muealova kuca i ako nije skup najam od for. vee je stara obitolska mrzuja medju njima. u cetvorni metar. Gdje ce BC graditi? Gdje ljepse ~to prama katolickoj crkvi ? tu je sredina V dike. velika je krajina. Lagan je Jozo bio za svaki posao.

Daklen.. ova je sgrada tako . 300 a sada for. Obeinski Dom zidjan je pod nadzorom arhitetonienim i ekonomicnim Jozinim. izmedju ostalog i obcinski grh »Gospa Rozarica «. Prijatelj Begovie nije zavirivao. do 50 godina. Kroz to se je morale prinieti staro pokucstvo u novu sgradu.. mi necemo imati nit Doma niti vise stotina hiljada forinta. kad ce eiela Da]macija slaviti velikana Jozu KuliHica. po njem zasadjeua. ziv je poernio na suncu se pekue. SYe dobro.Q J I .otvora obcinskog Doma. God. zamjerke nije. naravno njegovim znunjem. ako se uzme da po sudu vjestaka. tako je biedni Jozo opet moran svih for. Nit luka jeo. ~to ce mo uplatiti i kamata Rto ce mo . kakvog Vrlika uije upamtila. a noveem srdce i pamet. da joj nitko neproriee 20 godina zivota. D.76 200 cetvomi metal" kamol neee u V rliei zapasti jaruga.9. daklem deset godina poslie bnkovskog izdajstva.izgubiti na upluceni novae. pozajmila je for. u Vrlici se otvara obeinski dom.000 izplative u 50 godina su godisnjih 51.:.. Ato je to ua ovliku obeinu ? Suvise. zid od avlije sazidjan. nit S njim vonjao. Kulisic se je liepo -. 1880. koja vodi Ijekovitoj Cesmi. naravno trosi Vrlika za svoje poliepsanje. 22. Tesko je to bilo za pravoslavnog Srbina Jozn KuliHica. docekao je prije svoje smrti spomenik mara i umar Nije ga nitko zulio dok je novclq dielio. Prvo SIllO piacali for..slabo sagradjena. 22. BYe li je u Vrliei bilo moguee! Ova mala obeina zadusila se za for. Nistn za to. Ima obcina novaca. Nista za to. sagradjen most preko jaruge 11a Kulisicev dolac.000. 8to u to ulazi Kuli~ic '? Viecaodlucilo. ali ce doci dan . Liepo se je tada poljepsalo mjesto. Eh <In hi Bog dao ! Ali se otrovna bil jka. podzidjana Kulisiceva jaruga.i2 "l. tizim ce svrsiti nspomena . kaze..0()O iz svoje ruke potrositi ! T eto opet njemu slave.. zemaljski Odbor potvrdio. neka Rozariea euya zaloge u ~ufitu 1l0VOgDoma. ali 1II0mei malo vise opreza kad govorite ! Doznali katolici za grcko framasunske numjere i sprcali <In Jozi oei izvade.Kulisieeva. To je najam for. 22. daj da se slavlje slavi. 1210. da se na njegovn sgradu stavljn kutolieko obiljezje. Radi toga Ivo Brcsun. svak Zit se. Jest gn zapalo truda i muke. 1210. a drugom nije bilo stalo. yec ueizkorenjiva.odbyGoogle .

Ali taj put nije od koristi KuIi~i6u.77 izvukao i kroz jednu noe popravio osteceni grb i na dan slavlja stavio ga na celo obeine. svemoguci Kuli~ic sve je posrbio. cinilo im se da to Vrlika sluvi. u tu meku uhvatili Btl se i mnoge licnosti iz pokrajine. Vrlika je za hrvatstvo propala. mogao je po izgledu obcine sinjske. opisivam Vrlieku krajinn. u hrvatskom ta born u pokrajini Kuli~i6 osvojio srce i pamet. Napokom je zalostlla trublja svima navjescivala. I Rto je najgore. Na~i su dobrieine. Kako cia uvozi i izvozi. Jozin pobratim. Vrlika ima potrehu od svega. To je potrebiti put. toga samo moze izvesti. obce je rnnenje. kad mora preko Knina k moru ? Docim. s toga netreba da jn. jer je to najkruce opeilo sa morem. ali mogu iziskivati od njegove uprave ZIt dvadeset godina llmogo dobra. Keen traziti da ucini svojom oteevinom. barem popravljati to potrebito obcilo i ako neee. novih puteva kreiti ? V rlicaninu je blize za 30 kilometara preko Lemesa negol preko Knina k mom. a niesu znali jedni i drugi. Kad recem.Ioze Kulisica. stari zn~ac ili dusnik jo~ njegova otea Krste. gori je poturica od turcina. Najprvo cemo puteve. dosta sum se blago izrazio. Onaj ~to vodi do Drnisa. kad su slavlje vidili. da to Jozi sluzi da podigne u Vrlici svoj padajuci ugled.o je Jozo ueinio dobra ovoj krajiui. Ht. da pozna njezine potrebe i da joj pmma svojim snagam pomogne ? Znade se kakvo je stanje svih obeina bilo do ustavnog doba. Koji je to naeelnik. kad se na polozaju nadje! Htara je poslovica. Kuli~i6 je nenadkriljivi nacelnik. Kako je to postepeno i brzo i~lo. lS7!)'" Dobar dio GI'HOVa Digitized by Coog Ie . Kud se god okrenes na svakom nuglu Jozino kumce. ucinjen je nazad vi~e od 60 godina. koji ceMe neobadje svoju krajinu. Onaj do Umista hio je davno gotov i samo do Cetine popravljen novcim za bjegunce god. U svoje rnke uzeo sukno i noziee. osim vune i mesa. ko ona radisna obeina. kroji kako hoee. da niti za jednu dlaku sva krajina ni je napredovala. da je mum u . Dobro bi bilo da pregledamo. Lukavost je Jozina nadhitila svu hrvatsku snagu: suvise svu pokrajina obasiplje Kulisiea necuvenim hvalum. 0<1 cisto hrvatske 'krajine 8tO nemoze uciniti jedan odmetnik.

Tizim bi V rlika postala liepim iprometnim trzi?:!tem. tri put odlueeno da ce se uredjivati. da bi starija vlast imala razpueiti jedan dio sela. a nemas nikoga da se za te stara i da ti pornase ! Katolieko selo Maovice jOH do malo mora seliti. a neka sirotinja u V rlici cvieli. tako jedni i drugi propadose. Ja nebih mogao drugo reei.78 i Livanjskog polja jedva bi doeekali da podju raditi put preko Privije na Umista. a bio je duzan uciniti za ovu zapustanu krajinn. pak ni tuputa nema. lcoJa jc koriet tebi od toga? Ja sam sve izbrojio sto je god ueinio.O Kulisic. Tko da im pomogne do Boga? Kievo selo kutolieko ima jednu vododerinu.onje potopi i zadusi. Gornjim Maovicam voda odnese. kad ga svega zasu przinu sa Strazina i talco ce i to selo ua skoneanje doci. Sto da kazem 0 uredjenju bujica ? Ah.:. taki je polosaj njihova sela. Krci6e. koja raznosi najbolje zemlje. Docim. Podosoje selo uz V rliku. mnogo hi se toga imalo Digitized by Coog Ie . covjece bozji. Jezevic je selo preko Cetine. ali ja znam da je OtiHi6 hl'iH6ansko. sto Be nebi zauzeo za krajinu s kojom se ti kiti. oni imadu Iivada u Vrlickom i cetinjskom polju. kako se nitko za te ne misli ! Vode ti razadrise briegove. zadusise ponore.u susret. '? Koja jc koriei meni od toga? Nesretni. Ostali putevi. zapustao ih je J01. jer oni puta nemadu. Kad Be budu zrtve oplakivale. ali jok! nije pri!'le jos niesu kievljani propali. Oni moraju sve na sebi i na konjim pritrati. neradi 0 hrvatstvu. liepse je po Zadrn. Lemesa na more. N eka mi pravo kaze Jozo. kada je on to obasao ? Dapaee jeli igda zavirio u njeka sela? Nije viteski hodao po selim. potopise tvoja polju. Tu ovde se. a d. ali !'lto je korist. Njeki govore. Izpod Garjaka ubavo je i plodno polje. jer je to katolicko selo. nece. da bi se s malim troskom mogao put napraviti i tomu siromasnom selu doei . pak da nam preko Vrlike. vee da je vrlieka krajina sama vododerina. broji oko 600 dusa. . Sto cn brojiti? Mi puta !nemHlI10 vee ono sto je za Francuza naeinjeno sa popravkoin nil. tada ce se sjetiti. Ali taj put ne vodi vinogradu. pieskom ti zasuse tvoje plodne ora nice. Ja. moj biedni narode. jer su rivine do kuea doprle. ima take vododerine. i ako v su obstojali.

nepodmitljiv. Tezak glup. satira za satirom. 1. Zadar. svake je godine davao kamate ima vee kakovih 15 godina . U V rlici je harlet trgovaeki. Nije dosta. koju je vjerovniku zalosio. 60 i plati uepostenom trgoveu svoju vlastitu zemlju. l' evoljan tezak hode u drugog trgovca goreg od prvoga. Ovu zemlju uzeti pak jc dati obradjivati duzniku kao kmetu. uzajmiti. neumoljiv stavi se da na kraj stune kamatiekoj nezasitnosti. Osvada za osvadom. 100. Pita primnieu. pak nek nosi vrag i zemlju i tebe ! Ti si meni duzan for. kakvu zemlju ? Ti si zalozio zemlju.79 kazati. a zemlja je moja. 20 i suvise polovinu sa svoje zemlje. vee kasimo ~togod 0 zadrugi »braca Kulisie«.« kakvu nagodbu. 20 i za to nasloniti se na zemlju. nista ne osta sveta. 20 i eto si mi izplatio. jer za njim stoji ono strasilo iz god. a . Podmirio je sve. Zar su dicni sinovi onakoga otca. neuk pohlepan za zemljom i milo mu se rastati sa otoevinom stiska se n plecih. Da se je to gdjegod drugo dogadjalo bilo bi drugih posljediea. neda mu je trgovae brez for. koliko pitas ? for.:. ko sto je bio. Split. Bee pun je najpodlijih tuzaba proti uzoritom sudcu Kalinicu. ova je davno za me ostala. Sudae Kalinie opazio je te i drugo posle njekih trgovaea.tamo da oni stave krize proti najvisem tezackolll dobrotvorn. kroz to dnznik daje 20% na ono for. ukutrili. Tako opet nastupi trgovacko carstvo nad nevoljnim Digitized by Coog Ie . dise for. tomeljito sam odgovorio. Duzniku je dodijalo placati kamate i sa svoje zemlje davati polovicu. Pita nazad nagodbu i da vjerovniku ustupi zemlju . vee narodne pijavice okupise silesiju tezaka pod drugim vidom. 20 da digne djavla s glave. Za nasu nesrecu Kalini6 je bio usilovan pitati premjestaj. Ti mi vrati for. prodade stogod blaga i nosi vjerovniku for. Presta li njeki trgovei utjerivati dugove. pa eto nek bude tako.. Ako hoees~ ja eu ti zemlju prodati. pravedan. Naveo sam otvoreno pismo Petra Novakovica u kom on kaziva kako je steeeno Kulisieevo imanje. for. a promisljali kako d!1 uklone Kalinica. Tuzba led sa 8tOtinama kriza. Ova dicna zadruga zasjela je na knjigu duznika Krste Kulisi6a. Ostavimo na stranu Jozu nacelnika. Vriednost je zemlje oko for. stavimo. 20 i kamate za 15 godina. 1854. . a kroz to Kalinie J ozi u naglosti pokazao sudbena vrata.togod popustali od starog zanata? Kad kazem niti jednog slova. 60.

tako i sve selo i Hto bolje laze. da smo mi hleke i da neznamo svoga kraja. Sve biljezi s kamena na kamen. a Hto bi korist Jezevicanim i OtiManirn? Ujede li vuk magare ? D najgom doba godine zapada popis vojnika. tree znaK komu? N eboj se ja eu se zato misliti. . sto se u sred hielog' dana sbiva. prsut. Janjci su poklati. za st. naravno. a sada su trgovacki begluci? Kad ees pozuati. da je onako. . . kako je ukraden i stotinu drugih okolnosti . prsuti izjedeni. ! Biti ce gospodaru. godine 1894'~ H karuo 0110 19 junjaca Jezeviekih godine 189:3 'r Misle oni u Zadru. Cestit. . I pra. ako su oni mudri i znadu gospodski ziviti. Kako on kaziva.ie advokatn. nije u ljudstvu doci praznih ruku. (?!) kako ces '? Svaka kuca po janje. nedopre sve onom za koga je kupljeno i oni koji gone na konjima valja da se omrse. Da. Ali najprvo valja za se dobit onog covjeka.. Boze ueuvaj ! Samo pitati kamo zamakose ona (Iva tovara prsuta s Otisiea. na obeeanje. a' janjei nedoresli. putom mnogo propane. . prsuti pojedeni. . Ta evo IIIoj sin bio ko jela. nitko ga neizvadi vee on. Bogu i vami! Godinu dana valja pohadjat gospodara i sjecati. da ~ je kamata koju si ti od tvojih zulja plaeao vrlickim kamatnicim sazidala ove biele vrlieke kule. jer tezak slusa vise svoje krvopije. tko je tvoj pravi prijatelj ? JOB eu pripovjediti nesto. znas li da su one podvornice bila tvoja oteevina. . Koliko neukih tezaka i dunas vjeruje. U Vrlici lukavi ljudi znadu tezaka tako obladati. doklem su medjasi ujegovog sela. bekinice predate. Bog pa on i sto sliedi .a kuea gdje svrne to blago bozije. da podpise istu svoju osudu. jer su tada knee prazlle. da mu je onaj en Digitized by Coog Ie . a tko nema janjeta. . da ja na kogn eiljam.vo je. pa mi ga nezapade. 'I'ezuku je tesko rastati se sa jedincem. N ek niko nemisli. . Kako taj kaziva. N evoljni narode. druge gubese otralo. doklen je i kune se svim na svietu.80 tezakom. . samo . vise mu se vjeruje i bolji porez donose. Sela se koljn kroz medjase. negoli dobrotvore. ta znas li. I danas se mogn u Y rlici take repe za rodakve prodavati. Zanimivo je slusati naseg tezaka kad pripovjeda. gdje je desenj. inace bi hilo prijateljirn svakog dara izobila. Ako slueaj izadje da nije mnloga zapalo u vojsku.

potroseno je sve i sve nknjizeno. Pitam puliciju. svi njegovi od djetinstva prijatelji i drugovi njegovih mana oko njega oblete da se okoriste "i obieajno se dogodi.000. Proracun je for. kud idjes ? K vragn u Bracev dolae.81 izvadio sina iz vojniee! 'Tizini se cini veliki kapital. a posjeduje do 120. u pametnim rukarn mogla hi se takmiti sa prvim obcinam. da je on pravedan. lahko ee umesti i upropastiti bastiuu. Jedanaest je hiljada dusa. Za dobrn upravu. Velika je bastina vrlicka krajina. Ako se pri tomu dogodi. da pregleda sve racune i znam da hi nasao novcie u novcie. nase ravniee Snhopolje. dobroeinstva. koja tocno neodgovara.. da ga kao siromaha nazivlju ludjakom. Kojoj vrsti upravitelja spada Jozo Kulisic. prijateljstva i drugih naslova. jer znamo da postenjakovici prve su razpikuee. da onaj koji dieli nije to stekao svojim znanjem. to je mucno opredieliti. nemoze se tako igrat.000. Nepregledno je Snhopolje Kievsko i Jezevicko. To stoji izloseno za 14 dana da svak pregledava. U Ijudskom aivotu dogadja se. Sto eemo od lugarije pripovjedati? Sami jedan slueaj. Osobito ako hoce da se pokazu dobroeiniteljem. J a eu vjerovati da su svi uredovni brojevi u redu n nasoj obeini. doeim. Nasi hriegovi redovito se zovu Golobrdo. da kads sin ubastini bogatu oteevinu. a tko ga je tuzio ? Lugar. ja cn vjerovati da sve ono sto se ntjera preko poreznog ureda i drugih vlasti. jer nije znao euvati oteevine. za nista se nezna. uz postenje hoce se i pameti. smio bih pozvati prvog raeunara. da taj posteni darezljivi dobrotvor svojih prijatelja. tomu i tomu odnieti poziv za glolm.000 sitne marve. 22. Kako je tesko razumjeti! Kad se prsutim oblozi obraz. N ecu dalje. do malo pane u siromastvo. na njemu nema travke (i Digitized by Coog Ie . tako smo na cistu. a sada lugar opravdava. potroseno je for. da se nece naci jedna namirnica. 22. Sa svim tim on je bio i ostao posten. a" sve pod ime umanitarnosti. Lugar kaze. ovo je krvava povjest ovog zapustenog naroda. nigda dosta. jer ce stioci sumljati da satire pisem. samo tom razlikom. Mi opazamo redovito da bogatiji tezaci globe neplacaju u noveu vee prsutirn i janjeim onom tko moze osloboditi. Ali u upravi jednog imanja uz postenje hoce se i pamet. Ja znam da je taj ostao opravdan. ja en se zakleti. kako tko misli.

obeinski posjedi deseterostruko nadmasuju privatne imovine. zasto ? Da u hrvatskoj uskrisuju srbsko Kosovo. na glasu je Maovieka kruska. tako i ovdje. Ko u svoj zagorskoj Dalmaeiji. On je znao i katolike povesti na Kosovo. eto je proslo 20 godina. ali je za to dobio izvanjsku podporu. On se nije postarao. Kosovo od V rlieke krajine dieli planiua Kozjak. Te iste godine otvorena je crkva Lazarica rra Kninskom Kosovu. Liepa kita krsnih Cetinjana nasla se je na Kosovu. koji je sve svoje sposobnosti stavio na bankn srbske propagande. Jozo je mnoge bezazlene ljude bizantinskom Iukavoscn znao privezati uz srbsku stozinu. tamo ee vladika svetiti erkvu sv.82 niti ista zelena. On se nije postarao da Suhopolja pretvori u plodne ravnice. pute do Cetine i preko Maoviea novcem odredjenim za bjegunce. ima mnogo slapova prikladnih da budu npotrebljeni za koristne proizvode. ' N ezna sviet sto je . sto je ueinio koristi svojom stecInjom i pametnom upravom ? Toga mi neee znati kazati niti on. niti oni koji su od njega stvorili kumira. Ja mu ne nieeen da nije popravio jos god. Ali ona dusi pitomo Paskopolje.je i izdaje. hajdmo da vidimo sto ee tamo biti. On je naeelnik da zabiljesi sto utjera. da slabu vrstu marve zamieni boljom. tamo je sajarn. On je nista drugo.Jozo. TO' je sve lukavo opremano. niti da Paskopolje od vode oslobodi. da se dive srpskom slavljn. Ani na istom Kosovu. Pametnu gospodaru. kojom upravlja. 1878. Ilije.000. koje bi moglo hraniti svu krajinu. Nuse je podneblje prihladno za voce. U Vrlici otvorom Obcinskoga Doma. 1889 Jozo je u Vrlici riedkim slavljem otvorio Obeinski dom. 'ali je zato uduzio for. koju je preosvesteni hotio nazvati Joakin i Ana za takmu katolickoj sv. On nije nigda obasao i vidio njeke diele svoje obeine. Popravio je Cesmu. God. on je sagradio obeinski DO'm. Kase se. Ali ja trazim da nprem prstora i pokazem svietu. 22. vee veliki srbski politik. koliko bi bilo rada n tukom imanjn ! Ali Jozi Kulisicu najmanje brige daje. Cetina sa svojim pritocim plodna je rieka. niti Golobrda da brez stete i globa zasumi. nije trazio nacina da tezaka poduei stecInji i pametnu gospodarenju. Digitized by Coog Ie .

Vatra je pod pepelom stala. sto nam pokaziva grb i zastava.i6u predstavuiku srbske politike u V rliei. Stariji uzgojeni na srbskoj lukavstini htjeli sute iste godine okoristiti se bukovackim izgledom. Sgoda je hila pa. Okretan. stao miriti duhove »Slogo1n«. mladost je V rlicka ustrojila pjevacko druztvo. Uprav tad a nasi su rukom opipali. Mladjarija je odmah u poeetku svatila svoju zadacu a stariji. niesu htjeli tim se koristiti. pravoslavnog srbstva. Tada sn se mnogim oei otvorile. pod upravom vriednog unijatskog papa Nikole Segedija. Godine 1883 Hrvati su POkUKUli borbu proti Jozi Kuli. jer toga imena nigda necnse iz njegovih usta. Odprije u Vrlici sve je imalo Katolieki i hrvatski znaea]. srbstvo nevalja. 1883. ali niesn uspjeli. doskocit. ali Hrvati u vjek znacajni. Tada. hotili su Jozu jos napokoru cekati ili u skrajnjem slucaju otvoritim junackim megdanom. Nije nam bilo dosta narodne stete. 1889. Htjeli su doka- I' Digitized by Coog Ie . vee su nas htjeli i pred svietom osramotiti. jer su tada bezazleni Ijudi uvidili kamo smjera srbska politika. kad su se nasli okruzeni u okovim srbstva. kad je vidio da to uije po duhu naroda. __ V rlicka mladost okupila se je i u hrvatskom duhu uzgajala JOB od god. kod knee i u svietu zastupana je krajina srbskim predstavnicim. da se nesto iza brda valja.83 Za Vrliku to je bio sretan dan. njima je bio Iazae koji im je kazivao da je Jozo srbinom postao. i dobra volja u vrliekim biraeim. kad je Jozo stupio u ustrojeni srbski klub. ustauovljiva sa potvrdjenim pravilim drustxo »Sloqu»: Pa nije bizantinac ! Docepao se naeelnieke stolice i zastupnistva. sjetise se kud ih Jozo vodi stopro god. Jer bez pravoslavlja. da ih je Jozo preko nodi u Srbe pretvorio. ali. sbaciti ga sa stoliee. brez pravoslavne vjere. Vidio je Jozo dok je kabanicu promjenio. a sada ima sve srbski znaca] osim jos grba i zastave. uvjek 'kasniji. da Jozo nezna pomisliti srbske politike.:. jer se neodazvase kumovi i prijatelji od djetinstva. pobratimstvo iprijateljevanje. na koju su ga podigle krvatske ruke. a sada. kud kuei Jozino kumstvo. jer stari ljudi niesu razumljeli niti vjerovali. znala je da na mladjem sviet ostaje i da ee doci vrieme kad ce slobodno moei se boriti proti novo posijanom srbstvu. Mladjarija je ustrpljiva bila.

ZOV'l na noge vrlicke Hrvate i u ime njihova postenja. Drnis i Promina na ime pruvice pitaju samo jednog zastupnika. ali nitko nesmie stapom lupiti po zlatnoj posudi. jer je na njoj napisano »~loga«.« ? 1 I I I NielcanJe poitenja. valja na vratim da ostave svoju dusu i srdce. pitaju ih zasto glasnju za srbske zastupnike? Radi Kulisiceve » Sloqe«. a1i kad udje u nesretnu dvoranu. Fratar je u Slogi. Sve vre i kipi. a sve da se nebi porusila »Sloga«. U to druztvo upali su i cinovnici. ali unutra nesmiedu uci svojom glavom. opojena je duhom hrvatskim. Sveeenici su elanovi. U toj » Slogi« sve se zove nask» ali nije bilo nista nasega. jer je tu »Sloqa«. da. Vrlika je odlueila da budu birani za sabor najveci neprijatelji hrvatstva. rodnosii. daj da ih Jozo poklopi medenom besjedom »Sloga« Pravila su potvrdjena drustvo okupljeno.morala i na- Digitized by Coog Ie . saojeeti. da Ii ce ga prepoznati koje je' boje. valja da ju na vratima razhlade i da zaborave sto su. Kad sukakvi politicki dogovori on je slozio u »Slogi« sve one. Sudac je u Slogi dok Jozo knpi krize da ga nkloni. Primaju se razlieite novine ali one preko praga unutra neulaze. koja prieti rusevinam. jer je tute »Sloga «.' a da pamet svedu na tudju koloteeinu. da je Vrlika srbska. .'J°ere. dok OIl na nadleznom mjestn radi kako da porusi njegovu crkvu i na njezinu mjestu sagradi konjusnieu. Tomn lle~a nikakva biljega.84 zati da V rlieki Hrvati nemadu svoje sviesti narodne.se nebi pomsila »Sloqa«. Vatra je pod pepelom. Pop Fratar i Sudac valja da muce i ako ih Kulisic ostrom kandzijom siba. da oni mogubiti cija god lutka. Bivalo ih je razlicita misljenja. koji bi mu mogli ista smetati. On je unutra strpao unijatskog popa. I kad su svi vrlieki Hrvati poceli se micati. 1. dusu u se. zanovieta radi popravka crkve. na kojoj je napisano »Sloga«. Mladost pjeva hrvatske pjesme. nista za to vrlicki Hrvati valja du muce. znacaja. Sve se jedan na drugoga sgleda. koje zagovarajn hrvatska prava. jer je tute » Sloqa«. dok Kulisie zapreda. 8to je ta blazena vrlieka »Sloqo. koji u saboru kazu. pak on poteze svoje vierne Srbe na stranu i stvara zakljueke proti Hrvatstvu. koji se blatom nabacnju i na samo ime hrvatsko. a to sve u ime »Sloqe». oni su duzni svagdje stati visoko na braniku svojih svetinja. duzni su zaprieeiti po moguenosti sve sto je na stetu onoga sto zastupaju. nista zato.

On je na ruku zupniku. Slobodno ti se izkazivati svagdje prevejanim Srbinom ali Hrvat. Tko ti brani ljubiti Domoviuu '( Ali ne II upravi obeinskoj. Tko je porusio »Sloqu. niti zanosnom pjesmom. ali De Hrva. zabave i lazljivog prijateljstva. jer nije upraviteljstvo srbsko.r-- S5 bali su bili duzni Hrvati podrsavati taku slogu? Kako ne. Tamo u Zadru taj novae ko zlatan prolazi. jer to zabranjiva riee »Sloqa«. Tako raztrgano opazalo se je da kre6e svomu skoncanju. znanac.om nigdje i nikada. To je bilo upamtimo god. a kamoli primati. ljubav prama Domovini. Te iste godine 0 pokladim bio ples i jedna nepromisljenost usilova einovnike da svi izstupe iz drustva. niti domovinske rodoljubne novine nemogu se zagovarati. 1891. Izdajstvo. kad 6e biti.kum. dakle. Ta katolieki Biskupi ponosili su se njegovim prijateljstvom. a predvidjalo se je da mora biti. Ljubi domovinu. kako se moze na6i tako okrutno srdce i porusiti tu zlatnu »Sloqu«? Daklen za ljubav briskule i kumstva. ve6ina hrvatska za predsjednika sudea Kaliniea. 8tO se moze od Joze ve6e traziti ? »Kad je Visokoj VIadi osjegurao svojom rieeju » Slogu« a Biskupim svojim bizantinstvom vjerskn susretljivost. svagdje mn je na ustim :> Slog a «. Sabol' odliega tuzbom proti dienom rodoljnbu i dusevnom einovniku • Digitized by Coog Ie .tsku. tko 6e se usuditi daporusi »Sloqu«? • Godine 1891 sjedniea je u Slogi za izbor upraviteljstva. nesmiede se to izkazati brats kim razgovorom. Simo se protivi primanju Crvene Hrvatske. Kuli~ie je miroljubiva osoba. valja pogaziti najsvetijn duznost. propast drustva. hrvatstvo se to veema iztiealo. ne u sastanku drustvenom. srbin katolik. dobroeinitelj ob6inskim novcem. Toga dana izabra. on u upraviteljstvu trpi do sebe katolike. bio predsjednikom. ostajalo je pitanje. ali je to dobro doslo pomirljivom Jozi da einovnike izstisne iz »Sloge«. jer su u njegovim riecim. ne u saboru pokrajinskom. Dotle je Ivo Bresan. vidili katolika u iztoenom obliku. Kroz to se Jozo sve to vise izkazivao srbinom. Bresan duga nosa. neparnetno dotuda i dovuda. srbstvo je to vise pritiskalo.«? Odgovorit 6e zdravo misljenje. Jozo pita riee da prosvjeduje. Zapodrto pitanje kaste i mjeseana. uvrieda. tamo je sastanak i briskula. Tamo je .

Svak ee razumjeti kako je' bilo lahko izmamiti podpis od neiskusnih ljudi u ime kumstva i starog prijateljstva. Mnogi su se na nj ogledali. 1891 u izboru upra. unisten. iz kojega su istupili. JOB smo u god. prenio bi one clallkc iz N. Eto tada Hrvati hili su boljeg srdca negoli on. Maretiea prama J ozi. placnu otrali su suze.viteljstva »810ge« pokazao se je zivot hrvatske stranke. da se vidi BtO'je Jozo. svi su bili gotovi. 1892 a Jgotovo nalgzimo se razeiepani. Godina 1883 pokazala je Jozi i cieloj pokrajini. a ti podpisi traeeni su za vise dana. nebi ga njegovi trasili obraniti praznim rieeim jedne izjave. dok se je jednog po jednog ulovilo. da su Hrvati 'zivi i da nece tako lahko pustati se Srbim. Ali je bio porazen. cinili su mnoge da podpisu ono. L. izaei i: oprovrei neoborive tvrdnje N. Tu su mnogi podpisani. Jozo je jak. jer tada niesu imali neoqranicenu. ljuba» pl'iznanje i postouanie pram Jozi. je Hrvatim kamo Srbi idju. L. God.86 Karabaieu. Jurimo napried. sto niesu u srdcu cutili. J er da bude se on eutio snaznim pobiti ono 8tO je pisano u N. s toga trasi podpise i svjedocbe.bili lieni noprijatelji Jozini. jos vecma je pokazala slaboeu J ozinu. Godina 1889 pokazala. nitko se nije osudjivao rat naviestiti svemogucem Jozi. hrvatska stranka neuredjena. Digitized by Coogle . jer se primice odlucna bitka. Lista. u koju su nasi Ijudi bili ulovljeni godine 1892. dok je on ulovljen. sarno nenalazim Boze Milkoviea i Drage N ovakoviea. da su dallas uz J ozu. Cudnovati obziri fra K. Nuzgredno budi receno. t. koji ce obletiti neizkusne ljude i izmamiti im podpis na pouzdanicu Jozi. Stupica. Ta on je nezavisan covjek. za knmstvo nehtjedose ga zapustati. mogao je sa podpisom. Casoviti nesporazum 0 pokladim pokazao je da JOBniesu zreli ti mladi ljudi i da im obzorje neidje mimo Kalauzu. neznam. koji Jozi prieti. ko sto je obicavao. u drugim sgodam. Nasao se covo koji je Jozu na N. porazena podigli su. s toga se okupljaju i roee proti Srbim. Koliko ga postuju i ljube. Ima J ozo svojih sluga. oeepusao kako valja i prstom pokazao vrliekim Hrvatim sto je i tko je Jozo: Jos je u Vrlici sve neodlucno. Da nije 'radi troska. Oni su . koja ee svrsiti kad se zvani Srbi povrate u tabor. Tko se je usudio zamjeriti strahovitom covjeku? JOB nije bilo u Vrliei politieke odvaznosti. jos niesu bili potrgani konei kumstva.

Hrvati niesu mogli trpjeti preuzetnosti srbske. nede da se sukobi sa vrlickim mogucnicim. Kroz to je srbska Digitized by Coog Ie . s toga se je zaklonio u svoj obiteljski mil'. Fra K. (Vidi Mo Plazonie o tom pripovjeda). Hrvatstvo tih sveeanosti. Maretic prvi je koji proti tomu ustaje. neee da im se rece da su prvi podadrli smutnju. da napanu hrvatstvo Dubrovnika.I I r· 87 Godine 1893 <iva se znamenita dogadjaja u pokrajini sbivaju. Na Vrlici same je pisano bilo »Sloga«. niesn mogli robovati a jos manje pnstati da sva krajina 1'0bnje a da nije prosto zapjevati hrvatsku pjesmu. VidioJozo da nije salni posao. Smutnja je bila. dana. Fra Krste je otisao i ostavio liepu uspomenu skrajne miroljubivosti. Tako je i bilo. da je bacio vatru u V rlikn.Hrvati otvoraju Prvi Hrvatski Muzej u hrvatskoj priestolniei. za njima se posukali svi nezavisni Hrvati. pita n staresina drugn zupu i dobiva ju. s njim je i pop Malic. koji je vidio da sve vre. Ovaj kipom mali covllijak ali dubom gorostas. sad on moze sto hoee. e da se njegovi tako neodluee na rat? Stopro je godina. jer su sva srdca smuceno gledala. Fra Krste je vidio jednu i drugu stranu. Malica. Razmahali se perjaniei Jozini i udri po hrvatstvu. da umuknu. Toga puta nije bilo tuko. Ali nemir »Sloge« jos im se namece. Svi se u »Slogu« povratili izim popa. Nije htjeo da mu se kaze. Prepao se Jozo i svojim viernim slugam Trojanovieu i Pavasovicu kaze~ ako nam Hrvati otimlju Dubrovnik i Kuin. necuti se snaznim da ga od propasti odvrati. kako hrvatstvo danomice gine. da su neizkusni vrlieki Hrvati podpisali pouzdanicu Jozi. ali su zabrinuti i muce. Hrvati podizu spomenik hrvatskompjesniku u hrvatskom Dnbrovniku. ali to je bio dusevni rat. a oni u ime »Sloge« moraju mueati.On je pametan i uvidjavan . . doprlo je do »Srbske« Vrlike. Sto ima prieeiti Jozu. da zaniecu Hrvatim njihova pjesnika. da pogrde uspomenu hrvatskih starina. ubrojio se u c}anove Kulisiceve »Sloqc«. . u Kninu. a da ce on svojim slugam reci. moli fra Krstu da on posreduje i da se mil' uzpostavi. ali za njim hrvatska politika nije zaplakala. Hrvat je dusom. sto ce biti od mene u hrvatskoj _ rlici? V Ko dva lava na javnost usrnuse ti mladi ljudi. Nastupio ga je Fra Jozo Kitarevie. ko po praznu guvnu. On vidi da njegov narod strada. ali nije za borbu.

ali nigdje ni jednog muskiea. B riManill tezak iz Cetine nije smio -- Digitized by Coog Ie . N a Spasovo sgrnulo svieta izvanredno. Pavasovie i Trojanovic sve uslove mira gaziJi su svojim srbstvom. J . sto nesmie dati ista. Poglavarstvo u vrlieku Ob6inu. bili. Za to je doznao zupnik katolieki i obznanio Prip. koji svojim nemarom pripustase. da je dan prije bio Pavasovie u Cetini. katolici nebi ostupili od svoga prava i obranili biga do zadnje kapi krvi. uspomene. Tko je pomljivo pratio mbje pripovjedanje. mora se cuditi ustrpljenju Katolika i Hrvata. koji su drugih godina obicavali svecano se priobuci i doci k erkvi. . 1894. nigda nije dao najmanjeg povoda ikakvn nesporazumu: Tako se je islo napried do spasovdana god. Doisto svakoga su priekora zaslusili svi oni. dapace kad sve sravni. piliea. riMani. pak uvidio sto je bila vrlieka krajina od kad dopiru do nas upisane . da jim sto prodadu. Na nepobitnirn dokazim pripovjedio sam kako od najstarijih vremena sami katolici imadu pra~lO na Spasovo pohoditi groblje i crkvu Sv. Jer doisto. jer glavar zabranio pod prietnjom globe i zatvora. . sama zenskadija kod knee place. Slav. drva i drugih stvari za taj dan. nit do. Medjuto po dogovoru i naredbi seoskog glavara nema toga nista. Ali kazu. tada je pokusao sve zaprieke staviti da katolici tamo nepristupe. naci se u najvecoj neprilici. Ali nemirni duh Pavasoviea htio je sreeu pokusati da i riscani tute se okupe i ovrse sluzbu na Spasovo. Idju najuplivniji katolici u svojih starih znanaca pitati. da tamo nece biti nikakva nereda. koje eesto spada u isti dan kad i katolicirn. Tizim je hotio dovesti n sukob i dotjerati na pokolj nesretni narod. mora opaziti malodusnost njihovu. Nacelnik Kulisic zupniku je zajameio. ako se ista prodade toga dana itkornu katoliku. jer je toga dana tute mali pazar na koji seljani Cetine. . N arednistvo. dotjeraju na prodaju blaga. svaku pazio. se dodje do ovakog stanja stvari. Spasa. Po obieaju nitko _ nije nosio nista sobom.88 misao u Vrlici slobodnije izjavljivana. da. -Kitarevic je pohadjao »Slogu«. Riseani toga prava niti su imali. niti su trazili.000 katolika. izvrsio otajne naredbe i uredio sve tako kako ce sntra dan preko 2.· Kad Pavasovieu kod vlasti u tom nije uspjelo.

nastao je razdor i moralo se svak sebi ko i u ostaloj Dalmaciji«. svi su stali zagovarati. vee Indo zaspg'Hlse. Osim nj ega . da se njima pretrgne svaki odnosaj. opazilo se je iz svega da ce do malo konaeni razdor buknuti. Sada kad Srbim nebi dosta politieke preuzetnosti. ali S11 jos bili jaki konci kumstva. tako su odgovorile sve domacice. dn je odavna vatra pod pepelom stala. pak svi u crkvu da izmole rozarje iGor-pine Litanije. Hto se je bojao budalaste prietnje. koji je vrcao iz ociju i uajznpnstenijeg katolika fra Jozo Kitarcvic mao je ublaziti duhovnom utjehom. s I Ob ovom je pitaniu mnogo pisano i sliepcim dokazano. koji 'se je nasao daleko od svoga sela i mjesta n rukam neprijateljskim. fra K. da ih pomoze II pravednoui poduzecu za svoja prava vjerska i nurodna. vee ~to se je bojao da nebudu popaljen. Maretie tiesui prijatelj Kulisieev ovako mu je pisao : »odkad je dosao Trojanovic. koji za svoje interese od njekoliko vremena priliepio se uz Kuli~ica.r so tRta dati niti prodati. Istina je. dosao je . gotovo da skapa od glada i umora. n narodnosti. Kad je narod vidio na ~to su riRcani dosli. da Gospi u ruke prikazn BVOjU molbu pravdi bozjoj. ko Rto jasno izbija iz mog kazivanja. koji praTo na grcku izduli su nas n vjeri. svi poginuti stope neodstupiti. Tnte je naj vruei zagovaratelj slobode bio Bozo Milkovie Bajo. koji s kaludjerom u slogi piri mrznju vjersku. To je bila neeuvena neprilika za toliki narod. Dvie hiljade dusa nema cim da se zalozi na cemu da spravi objed. ne. Taj dan se je zasnovala Hrvatska Citnonicn. i za vjerskim svetinjmn. Malo poslie toga. Hrvati svetcano priznadose. valjalo je trkati i kolima i na konjim n Vrlikn dvie ure dalecine da donesu potrebito i priprave tom narodu objed. Povratise se iz Cetine procesioualno. ipak kazati svojim znancim katolicim za di vljaeke naredbe i prietnje. dn su Grci uzrok razdoru. Sveti gnjev. u toj sgodi odlueila se je borba za svoju nezavisnost. Nije bilo druge. Digitized by Coog Ie . sada hoee da nam prisvajaju vjerske svetinje i 0 glavi nam rade. u kojih se dolazilo pitati. da su katolici i Hrvati bili siti srbstva. da su i katolici i pokazase Kulisicu i njegovim slngam: nedumo bastine.

koje Hrvati zasnovase u Dalmaciji u prvomu doseljenju. istodobno bila je ljaga na sjajnom lieu hrvatskoga naroda u Dalmaeiji. moralno je istanealo. I vo Bresan i Ignjat Franie iz Sinja t. U slid zlokobnoga razdora izmedj jednokrvnog naroda u dvije vjere razdieljena. V rlike :mnogobrojne srusene crkve i starinska groblja za davniju dobu svjedoee hrvatstvo Vrlike. Milko\. Riedkom lukavoscu pojedinih narodnih dusmana postepeno se je zatiralo u ovornu pueanstvu svako hrvatsko cnstvo. Za to promieateljni Odbor najvecim pouzdanjem obraea se Vasemu Digitized b: Coog Ie . Plazonie. Tamo ostadose katolici srbi t. i za dugo obdrzati. N. Kalafatie.. N ovakovie. a V rlika dok postade strategicnom tvrdjavom tudjinskih tesnja.no Tada je Kitarevic izstupio iz »Sloge« a s njim i ostaH Katolici Hrvati. Begovic. probudjuje hrvatsk'll eamosoiest: N u zaliboze hrvatstvo u V rliekoj krajini i materialno i . sto je god. bijase i zupanija Cetina. koje se sa svojim milim hrvatskim imenom i porieklom ponosi. sluga srbski. da bi se odmah po svojim snagam takova citaonica mogla ustrojiti. Gospe Rozariee. nigdje tako zle posljedice nepokazase se za hrvatsku sam osviest. a to ustrojenjem »Hrvatske Citaoniee«. koji opet svakom prigodom radise protiva pravima hrvatskoga naroda. ko sto na hrvatskomu pucanstvu V rlicke krajine. Da se dalje odnarodjivanje ove krajine zaustav. Ovoj citaonici glavni je eilj da promise narodni odqoj. Starohrvatske tvrdjave Glavasa. Velestovani Gospodine! Izmedju zupanij~.ic. da se srbsko-hrvatska razmjeriea u Dalmaeiji ublazi. Zidar i ostali zasnovase H. N eopisivom . j. Glasovima Vrlike zadnjihgodina odasiljana 8U tri srbska zastupnika u pokrajinski saber. 1879 prigodom takozvanog Bukuvackoga izdajstva nastao.brzinom Kitarevie. treba Vrliku 9pet povratiti hrvatskoj misli. Citaonicu uz ovaj proglas : P. U ovoj zupaniji a u neposrednoj blizini Cetin-grada od velike davnine obstoji varos V rlika. a bolje od toga nadmoeno pncanstvo katolicke vjeroispovjesti. a za noviju to isto potvrdjuje obcinski grb B. sielo istoimene Zllpe hrvatske. Sokolie. Prozora. Dogan. j.

dne 20.poremeeena mi zdravlja. g. Borciea. dan bio otvor eitaonice. Uzto liepa Vam hvala. sto ga je pisao odboru: »Slavni Odbore !« »Na moju veliku zalost radi _ vee od nekog vremena . U 4 sata u jntro navieseiva se otvor svecanosti pncnjavom. nije mi moguce odazvati se Vasem bratskom pozivu. U vazili V. Iliji popn Malicu. Vrlika. blagoizvoli primiti jos i izraz najdnbljeg stovanja. 5. Promicateljni Odbor. molbom. iIi da se narodnjaci niesu odazvali pozivn. II. Odbor se ie svojski zanzeo. i ovornu domoviriskomu glasu veledusno odazvati. Prinosi salju se prec. muzara. lipnja 1894. Budi mi dozvoljeno priopeiti samo list veleue. kako bi na . Digitized by Coog Ie .f ! 91 Gospodstvu. ko najsjajnija pobjeda za svetu hrvatsku stvar. da potpomognu i sudjeluju otvoru »Hrvatske citaonice«. Krivo je misljenje da su samo pravasi bili pozvani. DURom biti ell s Vama i s najveeim odusevljenjem i osobitim zanimanjem pratit eu razvoj Vai-iegrodoljubnog zavoda. tad nedvojbeno je da ee se V. G. Lovro Borcic.taj. da sama pomisao ustrojenja Hrvatske Citaonice n V rlici znaei ko najljepsi program. gosp. U tn svrhu posalje na pregled obcinskom upraviteljstvu sliedeei program: I. G.« S odlienim stovanjem Vas Spljet. G. _' Svaki pako rnilodar najveCorn zahvalnoseu se prima. dn hi blagoizvoljelo stupiti ko clan utemeljitelj sa jednobrocnim doprinosorn od fior. 30. Jedni i drugi takmili su se. s molbom da izvolite primiti ovu malu prilozenu noveanu svotu za druftvene potrebe. U 61/2 sati u jutro odlazi Promicateljni Odbor pred »Hrvatsku glazbu« Kninsku lIZ puenjavu muzara. Ovaj poziv nasao je odziva kod svih Hrvata bez razlike stranaka. sto ste me se sjetili. U takovoj nadi neka V. da sve dogotovi do 5: srpnja. Svibnja 1894.

kroz koje vrieme pncaju muzari. Vi80k.. k. Poglavarstvo ! Poeitanom odlukom 14. koji je saobCio ust. istoga Tom sl.6. Odbora Upraviteljstvu. U 7 sati glazba ulazi u varos pozdravljena pueaujem muzara. Slavno c. Kot. VII. U 4 sata poslije podne Odbor za sveeanost sa glazbom prati goste do »Hrvatske Citaollice«. IV. Br. kot.« Kako je viteski postupao Knli~ic. a to sa cienjenom odlukom 18. 6039. Br. N amjestnistva saopcenorn Promicateljnom Odboru na ruke Drag. Eventualni__predlozi . 24. k. koja traje do svrsetka sjednice. c. U 12 drustveni objed u zupskorn oboru sa gostima . Sv toga je Promicateljni Odbor htio svecano otvoriti »Hrvat. U 8 sati pri dolaskn gostiju pucaju muzari. U 111/4 blagoslov drustvenog barjaka uz govor i pncanje muzara. IX. VI. . VITI. Citaonicu« n Vrlici a to dnevom 5. Poglavarstva bijase potvrdjen pravilnik » Hrvatske Citaonice« u V rlici.. U 71/2 sati polazi Promicateljni Odbor s glazbom pred goste do kuee Marasove.. c. U 10 sati pri otvoru »Hrvatske Citaonice« pncnjava muzara. XI. Kot. 2. U 7 sati poslije podne Odbor za svecanost s Upraviteljstvom prati goste do knee Marasove.92 . Br. - Digitized by Coog Ie . lipnja 1894. Poglavurstvu podueskom de pres. srpnja t. U 10 sati otvor »Hrvat. Tog Slavnog c. 1894. za vrieme istoga pucaju muzari. 3.lipnja 1894. najbolje ce kazati sliedeei utok. 13340. x. te ih prati do »Hrvatske Citaonice«. te se u tu svrhu bijase sastavio Odbor za svecanost. POHtOje pornenuti pravilnik bio potvrdjen od nadlezne oblasti. 02B7.'v. g. U 101/2 sati drustvena sjednica sa sliedeeim duevim redom : 1. Citaonice« sa govorom. III. V. kr. Novakovica. XII.rojenje. Imenovanje Upraviteljstva. . Predaja uprave od Promicat. k.

nu usprkos takovog oeitovanja sa strane sestorice Digitized by Coog Ie l L . g. obe. (prilog A. lipnja t. naeeluiku obcine vrlieke. odakle 6e i sliediti odnosni govor. 'Citaonice« kao i na javnoj nlici. Citaonice« prikazao je program svecanosti otvorenja s doticnom molbom Uglednom obCinskom Upraviteljstvu u Vrlici u svrhu. g. . da isto obaviesti. nu tako se zaliboze nije dogodilo. da se ima dozvoliti obavljenje svecanoati na temelju programa po sveeanostnom Odboru sastavljenog. ali takovo ogranicenje. nn Odbor bijase pristao na tocke odobrene odlukom prilozenom pod B. koji je izdao odluku 23. Br. Da se uvidi grdesija. dapace su bili u sve i posve skloni. (prilog B. k Br. gdje bi isti imao sliediti kao i gdje bi se doticni govor imao drzati bio je naznaeio u podnesku 25/ 1894. koja su mu u istiriu bila od istog podana s podneskom 22. 1555.) trazio njeka razjasnjenja od Odbora. Poslie prenavedenih ucinjenih koraka u smislu zakona. koja ta~av postupak karakterizuje. koje posvema preinacuje program sveeanosti. da napadnute odluke izdano su od samog nacelnika te od njega samog Stl i podpisane.da ce njegova molba biti uslisana u svim toekama. upravljenim obcinskom Upraviteljstvu u Vrlici. Utok koga potkriepljnju sliedecim razlozima : Prije svega s formalnog gledista ima se opaziti. upravljenom ngled. Citaonice«.r i 93 Pomenuti Odbor za sveeanost otvorenja »Hrvat. Odbor se je u istinu nadao.) kojom se je dobrano osakatio po Odboru prikazani program sveoanosti i postavio ogranieenje glede blagoslova barjaka i doticnog govoni. Upraviteljstvu u Vrliei. lipnja t. nego da ce biti predan jednom clanu na vratima »Hrvat. Br. lipnja t. da nece blagoslov zastave sliediti pod otvorenim nebom. na sto je opeinski naeelnik ~ odlukom 21. . dostatno je iztaknuti. 16·22 (prilog C) zabranjnje drzanje govora s vrata »Hrvat. g. g. da svih sest obcinskih prisjednika bili sn protivni odlukam pod B i C. 1894. nacelnik vrlicki odlukom 27. dapaee iskljucuje glavnu tocku iste . koji hi se imao drzati tom prigodom. lipnja t. Saavim tim obc. jerbo se je inace svidjelo gosp. ali glede blagoslova zastave te mjesta. 1555/1 336.

on se postavlja tutorom i njekim ustavnim povjerenikom pod krinkom zakona. . Opaza se. koji bi morao biti dobro poznat gos. doli sic volo. u slicnim slucajevima nije vlastno ni pozvano. Nasuprot.. da su vecim dielom naju- . Upraviteljstvo . da bi n istinu opcim. Takov nezakoniti postupak ne moze se s nijednog gledista opravdati. buduc nadleznost u tim pitanjima pripada politiekoj oblasti. opeinskog Pravilnika. docim pomenute odluke pod B i C izdane su na ime nacelnika i po njemu samom podpisane. ali tada odnosne odluke ope. 56.. U pra viteljstvu vrliekom odnosne podneske.. jer ope. sto utoenici zahtievaju i stalno ocekuju od poznate pravienosti Te sl. zakonske ustanove. Oblasti za unistenje pritusenih odluka. nacelnik Kulisi6 mimoisao je sve . sto se porice. 8tO se vidi u odlukama pod B i C? Nista drugo. .. jer u njima ne odsieva drugo vee . Xu nsprkos toga utoeniei 6e se obazrieti i na tn strann nazocnog spora. da budu cvrstom podlogom Toj slav. jerbo je ne samo nepravedan. . G08. dostatne bi bile istaknute formalne manjkavosti. Digitized by Coog Ie . koje na koncu konca snosi jednako s njim suodgovornost za sve spise i poslove obCinske.94 obcinskih prisjednika. da upitni program nije bio prikazan uglednom obeinskom Upraviteljstvu vrliekom na toboznje odobrenje iii odbaeenje. koja ne trazi 'razloga ni obrazlozenja. Upraviteljstva imale bi biti na opravdanim razlozima temeljene. Zasto ? Signa temporum. obc. nego i u oeito] opreei s ustanovom §. Oblasti: Promotrimo napadnute odluke s meritornog gledista. da odobri ili zabaci program obdrZavati se imajueih svecanosti. vee jednostavno izdaje zabrane bez navoda ikakvog razloga. da obrazlozi svoje odluke. Predpostavljeno ali nepripusteno. Kada ne bi obstojao nijedan -drugi ineritorni prigovor. te ce istaknuti. . sic [ubeo gosp. Kulisi6 mimoilazi obCinsko Upraviteljstvo. Nadalje caste se utoenici upozoriti na odluenu okolnost. gosp. da je sveeanostni Odbor prikazivao ugl. Upraviteljstvo i nadlezno bilo. koji se ne trsi. vee jednostavno na znanje i vladanje. nacelnika Kum~i6a. naeelniku. .r Dn su opravdane u toj strani napadnute odluke ne moze biti ni govora.

da u varosu V rlici ne . da su sve pripreme za doticnu sveeanost preduzete i nnzdni potrosci ueinjeni.imade zgodnih prostorija. Nu ako otvor »Hrvat. kao 8tO je onaj u napadnutim odlukam. da ne moze biti nikakove bojazni za bilo kakvo narusenje mira i reda sa strane" pueanstva. Oblast uvidi. u kojoj _se nalaze takodjer prostorije »Hrvat. u kom varosu ima sarno 6 obitelji pravoslavnih. nacelnika u ovom pitanju. da sa strane pucanstva varosa V rlike ne moze biti prigovora obdrzavanju svecanosti onakove. dok se krecu II granicama zakona. jerbo u slicnim prigodama u svim ostalim mjestima pokrajine bilo je to dopusteno. Da tome ne moze biti protivnost _ od strane Oblasti. okrnueem najglavnije toeke programa sveeanosti. nu utocnici se uzdaju u pravicnost i nepristranost Te 81.' kako je bila ustanovljena u programu. izradjenom po svecauostnom Odborn t._ da yprama svojim prilikama dostojno proslave otvor »Hrvat. u kojima bi se mogao obaviti blagoslov zastave i okupiti se svi clanovi eitaonice i ostali uzvanici.' koja. stoga je najprikladnije mjesto ulica pred Doganovom kueom. vee je njihova svrha. iskaze i izgrede. poeimlje : »Za svaki prestupak j t. da oni ne imadu na umu bilo kakve prestupke. d. Prezirna je nakana obe. koj se ima traziti jedino u gospodina obeinskoga naeelnika. N apokon utoenici izticu. da ne moze biti nikakovim opravdanim razlogom za iskalenje te na necuven i nezakonit nacin ebezuspjesiti i preprieeiti obdrzavanje sveeanosti na naein. to utoenici ipak ciene. Toliko je trebalo istaknuti. da Ta s1. kao sto su vee sada pokazali poduzevsi korake zakonom zahtievane. a sada se jedino uskracuje u Vrlici bez ikakvog opravdanog razloga. podpisani sn cv1'sto osvjedoeeni.« utoenici izticu. Citaonice« u Vrlici mirno i zakonu suglasno. Oitaonice«. Citaonice«. samo da im se obdrzavanje svecanosti onemoguei. te im se u najzadnjem casu bacaju klipovi sa strane obcinskog naeelnika. Oitaonice« uzbudjuje cije vrlo osjetljive zivce. Sto se tice stavke sadrzane u napadnutoj odluci pod B.95 \ glednije obitelji varosa V rlike clanovi » Hrvat. sto irn se nemoze uskratiti. Treba uvaziti. Obla- r l Digitized by Coog Ie . j.

spadaju nadleznosti » » » Digitized by Coog Ie L . •. . kot. Dozvoljava se puenjava muzara na Karauli i to: pri toeki III. kot. koji na konju jUHi i zastavu nosi. Za svaki prestupak ovako ustunovljenog i odobrenog programa ostaje odgovoran gOgp. stupa ponosito u Vrliku.. uredjena vojska sve dva i d va sa hrvatskom trobojnicom uputila se. Za Odbor : I van Kalafati6 Ilija Malic. . kr. da To s1. >. VIII.. predsjednik Odbora za svecanost i ostali clunovi istog. » » 8 »VI. ua Sto u jednakim prilikama budno pazi svako ugledno druztvo. i C. kr.06 sti . kako se moze razabrati iz poglavarstvenog odgovora preko obcine : » . velikim tamburaskim sborom i pjevackim druztvom. kao protuzakonite unistiti i obdraavanjem svecanosti na temelju prilozenog progruma dozvoliti te dotiene odluke cim prije po mogncnosti utoenicima dostaviti s obzirom 11a kratkoeu vremena. Zabranjuje se pucnjava nmzura na toekam : I. kot. koje ostaje do sveeanosti«. e. X. kr. program!l metaka 8 POll politicke Vlasti e. koje ne hi moglo prouzrociti nereda. i XI. Poglavarstva. Poglavarstvu n bojazni.s vrueom molborn. Kuinjani imali su ~to viditi. .. IV. Slavni Odbor paziti ce. Upraviteljstvu u Vrliei. kad su na Kievo dosli. II.. a nije sve ni na srbsku. dostavljaju prepis istoga Tom HI. Poglavarstvo blagoizvoli napadnute odluke pod B. e. Takog slavlja riedko gdje viditi. » 1~ Tocke VII. da ne bi obeina vrlieka zakasnila dostaviti odnosni utok sa spisima . da pri svecanosti drzanje ueestnika bude takovo. » « H » »XII. Do hiljadu dusa za glavarom Markom Cicvarirem. Odobrava se raspored i program svecanosti HZ sliedece ogranieenje. Poslije svih zanoveti sliedio je otvor »Hrvutske Citaonice«. obe. i IX. stoga docim prikazuju nuzocni utok ng1. Nije izaslo na hrvatsku. Iz Knina se uputilo 25 kola i kocija punih otmenije gospode hrvatske sa hrvatskom glasbom. V.

....!( 0 :... ..l'ru-l!l Hlli!l.n~nllloO' BU n!J......!( .... . > s:: c....1-0 ~ ~ >1-0 0 . ......: i:< ... H ~ ::l ~ c.: 0 Q:l ::l >... ~ ~ ..hl1:'J..::2 >- E '" '" ~ '" .....r 97 Kninjani i Kievljani kad su u Vrliku stupili..~ .. > .) ~ ::l ~ lC 0 C'] ~ 0 ... ..!( . e0 ·S 0 ·S c..!( Q...: '" '" A '" '" --~ 00 00 ::l ~ 00 c.. .!( 0 +" 00 N 0.. ·S c... E: ~ ..: ~ c... ~ ..=..!( ::l ...: 1-0 .: ~ ::l 'a>-s 00 I'- ~ 10 '" '" A <:=> I'- 00 ~ C'1 C'1 A A " Digitized by Coog Ie ..: ..... s:: c ... '0 ~ ..: ~ ::l ~ >~ 00 0 Q.Q..!( Q... .!( '" Q3 '" '" 8 '" S ..!( ...~ A ~ . ~ c ~ 00 c.... ~ . ~ >- ::l ~ N .!( c.) .) 8 ::l ... ee '" '" C'J I- '" ~ ~ '" <:=> <:=> ~ 10 c..Ll~ '7~H.. 00 s:: c...l nrPln·iln Vrlikll se U ..) ..!( 1l '" :.. L- --0 I'- ~ c ~ E ~ Q ... nasli mo ..~ >(Ij H ~ ..

-'-' Digitized by Coog Ie .

niecu ne sarno hrvatstvo Dalrnacije. Hrvoja i jos mnogi drugi hrvatski vojvode. Kada recem. pod upravolll o. protuhrvatskih teznja u Dalmaciji. kako je ova slavna krajina. svoje dicne starine neodrieete . po svjedocanstvu vriednog pevjestnicara Smiciklasa.000 ljndi sve pirno obucenih. Turke i Talijanee !« U istinu. pa . da i vi znate cieniti i da hocete da spasite hrvatske amanete. velc. Iz erkve podjosmo u Hrvatsku Citaonieu. odbijajue kroz vjekove Franke i Magjare. trobojne vrbce na dojednom. gdje bani Subici i Nelepici. Po obavljenom izboru upraviteljstva. nasli su se u moru mnogobrojnog naroda. i glavnim oporistem tudjinskih. razmisljajuc. Dok se je narod okupio zapoeela je sluzba bosja. Barbica. da se ni vi. strasno stramputiee krenula..od nekoliko godina dolaze u sabor dalmatinski. u novijem nasem ustavnom pokretu.sramota nad svim sramotam ! . i svako otaebenieko srdce evili. obavise cudesa junastva. llego se jos usudjuju bacati se blatom na njezinu hrvateku proslost. Tatare. a yam je na veliku diku.gdje je. 'lirvatskih praviea . ko da se je slegJa sva eareva vojska. budite na novi zivot. koje yam vaKi otci neoskvrnjene sacuvase. . Ijudi. bila srcika hrvatskoga drzavnoga zivota . gdje slavni knez Domaldo. Pri takom svecanom ulazu tako su gruhali muzari i puske. da se i vi. nego i za eielo hrvatsvo. J er otvor ove citaonice znaei. koju glagoljski : odpjevahu Kninski pjev~ci.vrbcam okicenih. samo da bi njim i prividno moglo poe za rukom izopaeiti v 7 Digitized by Coog Ie .r I' 97 Kninjani i Kievljani kad su u Vrliku stupili.vrlo je utjesljiv dogadjaj ne sarno za svako otacbenieko srce. Hiljade zastava prekrilo Vrliku. malo sam kazao. kako je postala plienom dusmana hrvatskih.dusi hrvatskog naroda. na obranu starih. gdje se jednom ponosno sirila dnevna hrvatska zupanija eetinska . zastupnik Juraj Biankini govorio je iz duse . Izmedju ostalog rece : »Hrvati kraljine Vrlieke ! Utemeljenje Hrvatske Citaonice U ovom divnom kraju. iza duga spavanja.i rotiti se proti hrvatskom narodu sa najkivnijim dusmanima i hrvatstva i svega slavenstva. u ovom kraju. vrlo je zazorno. Glasovim ove krajine . da je bilo preko 2. koji fenomenaluom injoraneijom i bezocnoscn.

'Trumbie i Radicie. Hrvati krajine vrlicke ! Toliku sramotu vi necete. proslavljena u narodnoj pjesmi. Vladaniea. Objed je bio u fratarskoj avliji. 98 starinski hrvutski znacaj ove l1a~e zemlje. koljenovici slavnih Berislavic». Po objedu hodosmo na Cesmu gdje je narod kolo igrao i tamburiee udarale. Za objedom su udarale tamburice i glazba svirala. vi nemozete. Klarica. koji napucise ovu krajinu! Vi. koja 0 ovoj krasnoj nasoj Vrliei uzhitno veli: V rliko. prepredena lukavost i glnpo zanesenjastvo. tako i razpored za objed upravio je nigda dosta oplakani zupnik fra Jozo Kitarovi6. koji junacka imena svojih predja. Svietlo yam za to lice pred citavim hrvatstvom i pred bielim svietom! Slavs nam. na Ol1U od starine ponosnll krajinu navukose crna sinovska neharnost. dostojni potomci cetinski junaka! . gnjezdo sokolovo. Mukaeica. Jurceniea. da se svi cvrsto prihvatite za jedan ~tap. koje. da se okupite pod slavni hrvutski barjak. Mihaliea i Cnbreti6a! Vi. bila je plodonosna. pozdravio je svoju otacbinu nadahnutom pjesmom. nemilim udesom. Vjesti fotograf Inchiost1'i snimio je dvie slike te svecanosti. Vrlicki pjesnik Tugomir cetinski. Cetinjani mladi vitezovi! Zanosna besjeda svijetskog govornika u narodu odusevljenu. N epregledno je mnostvo koje se vidi u uh va6enoj slici pred crkvom. sa svih krajeva prostrane hrvatske domovine. o Digitized by Coog Ie . Vi potomci plemenitog hrvatskog koljena Cubranica. da otvorite ovaj hram pueke pros vjete. te navratit joj djevieanski narod hrvatski na grozno samoubojstvo«. Od starine junacki megdane ! U tebi su sielni junaci.Kako inn svecanost. Govorili S~l Biankini. uarnetnut joj neprirodnoj misli i teznja. pod sjellicam. Stotine brzojava stiglo je onaj dan.. ni nesmite vee da trpite! S toga danas listom ustajete. neka zubljorn narodnog odgoja i hrvatske samosviesti razpl'Hi guste tmine. Kad su Knjinjani posli kuei i ostali narod razidje se nosed u srcu vruce utiske hrvatske slave u V rliei. dr. V rlicki Hrvati ostadose vierni.

trud od toliko godina dase . Tada se je moglo rukom opipati koje custvo u Vrliei vlada. Siromasni srno bili onda kao i danas. pomisljao si da si u kakvom gradu. Ispred Citaonice. jer je tamo sve u buntovanju. ali nam se je einilo da je nas say sviet.franjevaekom Provincialu splitskom i krizevaekom Biskupu. Citaonica je svedjer bila puna. iz Zadra zahtjev za zahtjevom. ali to nije zaustavljalo hrvatskog zanosa. revne zandare. svako zio na njima. da se kroz mjesee dana ti buntovnici zupniei ukione i opet .r~ljivo slusati gdje na svim nuglim u svoj slobodi odjekuje »Zivila Hrvatska«. dotle su svetci. Pop Malic za godinu dana prije otvora Citaoniee nije pohadjao »Slogu«. u Zadru su se zamislilili i u neodluenosti bili da za V rliku proglase obsadno stanje. Iz toga je svak mogao naueiti. jos onda kad su svi Vrlicani bili clanovi »Sloge«. Dok su zupnici u »Slogi« bili. Nigda se coyjek nebi. koji su svaki nas korak pazili i koji bi bajonetom dragovoljno gria nam zacepili. veselju i zabavi nije bilo kraja ni konea. njega je Jozo preko ucitelja Nikoliea saZaljivao i pozivao u »Slogu« i dotle je bio Digitized by Coog Ie . jer je njegova snosljivost tolika hila. J ozo i njegove sInge od jada su biesnili. »Zivila Hrvatska !« Imali sfno zlatali redare.. a ne u maloj i siromasnoj V rlici. kamo Ji ce st. smo bili slobodni i jer smo predvidjali da bi s vremenom mogli stresti nesnosljivi srbski Jaram..i opet i deset puta opet. nase veselje bila je Jozina zaJost. nas zanos pobunilo Inn mozdane. opazili smo. da bi srbskog gajdasa dragovoljnije slusao. zandari izvjeMuju kako im gospodar _kaze.99 Poslie tolikog robstva u srbskoj »Slogi«.. da je posve uznemirivala rniroljuhivog Jozu Kulisica. Ova pjesma.pjesma srbska srdea parala. nasa . da je uzaludan posao.. kad pjevaju. ko u vrsaju. PresidiaIi lete . Svak ce razumjeti. Dok smo se uri nevino veselili. da je hrvatska pjesma sve zacinjala. jer. 'Tada BU vrlicani poznali sto je zivot. Pravedno je sudjeno. dok iz »SIoge« izadjose. jer je hrvatska.Vrlika iznarodi. Silno se je taj uzklik -pomnozao i nasa brda pomagala su da budu slozna grla bratska. nadao da moze cieli Zadar biti na raspolozenje jednog strastvenog covjeka. On sastavlja tuzbe i dostavija presidiumu. negoli Zajcovu operu. kad su se Hrvati nasli slobodni u svojoj kuci.

Trojanovica i kaludjera. NiMa zato. Ovi su ljudi mislili. red Frane -Iosipa 1. dok se neotvori »Hrvatska CitRonieR« i dok on u nju nestupi kao clan. on izazivlje tuenjavu mirnijeh gradjana i daje svjedocanstvo. on· sve to radi zastitom i naputkom svoga gospodara. Nu. da je prije toga bio postigao Danilov red. kako nezavisni gradjani hoee da se okoriste ustavom. da Jozo nije u redn smislio. G. Otvor »H. to ce biti sve pitanje etikete.100 nurm Malic. da su stara vremena. kad su nacelnlci stape da vali i svojim osvadam mirne ljude za pedepsu u vojnicu slali. to je bokeski junak Trojanovie mislio postignuti. on pise dopise na 8. Nekako u ovom poslu. psuje grdi Hrvatstvo i kao biesan vice. Sto nije mogla zandarmarija. da je morao odmah staviti odlikovanje svoga vladara. koju od Joze. postizu mu previsnje priznanje njegovih_ zasluga. Fratar Kitarovie bio je dusa Citaonice i istodobno znao hi dati naeina zanosu mladjarije. Takim postupanjem -Iozinim i njegovih sluga nije bilo oeekivati nikakva dobra. Jozo ce jednim troskom oba odlikovanja proslaviti. Malic nije bio n Cetini kod Spa'soya. }odjena i uzgojena u Vrlici. nije prisa stavljati ovo odlikovanje. Citaonice« Digitized by Coog Ie . Naueili se samovoljnom vladanju. da je redar za 14 dana od udarca zaprieeen u radji. nemoze se traziti. da nami pokazu tko je Kulisie. s toga ne mogu da se snadju. ipak iz Zadra pisu. a tu istu svjedoebu sam redar na sud predao. Dobiven je krst za zasluge. ali nije dobivena dozvola za nositi Nikole Crnogorskog odlikovanje. . ' Kulisicevi prijatelji. On uliearski napada svoga. a njegova ga drzava nenagradjiva! 8ve je uredjeno. a onda Danilov red kad mu dodje dozvola. Kako da Crnagora odlikuje zasluznog anstrijskog podanika. ~a je pogibeljan za javni mil'. staresinu. Nepomogose sve tuzbe Kulisieeve da se suzbije hrvatski pokret. opeinskog prisjednika Begovica. Cilli mi se. on ju risa na vrata Biliea kuee i silom hoce da otvori. »zivila srbska Vrlika«.da drugi ucka Hrvate. cuo sam. on usree u skup Hrvata. on nije prisustvovao nikakvu izkazu. Kulisie se nije mogao drugomnaJ<1ativee odmazdi. jer je CUO da se tute pjevaju hrvatske pjesme. i Hrvate obasiplje srbskim cviecem. Nije trebalo . dosta I je bilo Joze.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->