P. 1
Hrvatski maturara - Pitanja i odgovori

Hrvatski maturara - Pitanja i odgovori

|Views: 954|Likes:
Published by Nikolina Devčić

More info:

Published by: Nikolina Devčić on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

gz

Odgovori na maturalna pitanja iz hrvatskog jezika,
pripremila Zdenka Blaslov, prof.

1

ISPITNA PITANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA NA MATURI - književnost-

1. LIRIKA- pojam, razvoj, podjele, primjeri
lirika - književni rad koji je nastao u sjedinjenju glazbe, glume, govora i plesa, dolazi od grčke riječi lyra što znači žičani instrument karakteristike - subjektivna, iznosi osjećaje, zasniva se na ritmu, odlikuje se kratkoćom vanjske forme, bogatstvu pjesničkih slika i motiva te uporabom stilskih sredstava podjela lirike 1) prema sadržaju ili motivu DOMOLJUBNE – A. Mihanović: Horvatska domovina LJUBAVNE – J. Pupačić: Zaljubljen u ljubav PEJZAŽNE – A. G. Matoš: Notturno SOCIJALNE – D. Cesarić: Vagonaši MISAONE / REFLEKSIVNE – D. Cesarić: Pjesma mrtvog pjesnika RELIGIOZNE – N. Šop: Isus čita novine 2) prema tradiciji DITIRAMB – pjesma u kojoj se slavi priroda i život (V. Nazor: Cvrčak) HIMNA – pjesma posvećena nekome (ili nečemu) tko (ili što) je dostojan najvećeg divljenja i poštovanja (A. Mihanović: Horvatska domovina) ODA – pjesma posvećena nekome (ili nečemu) prema kome (ili čemu) osjećamo ljubav, privrženost ili neku drugu vrstu sklonosti (P. Preradović: Rodu o jeziku) ELEGIJA – pjesma u kojoj se izražava žaljenje za nečim nedostižnim (F. Ciraki: Forentinske elegije) EPIGRAM – Kratka sažeta pjesma koja svojim zaključkom iznenađuje čitatelja (S. Vraz: Nadriknjištvo) EPITAF – nadgrobni natpis koji kao pjesnički oblik izražava misli o prolaznosti života i ljudskoj sudbini. Često je duhovit i satiričan. (M. Dizdar: Zapis o zemlji) IDILA – lirska pjesma s temom iz mirnog života u prirodi, posebno na selu. (D. Cesarić: Pjesma mrtvog pjesnika)

2. EPIKA- pojam, podjela, vrste, osobitosti: fabula, likovi, tehnike pisanja
epika- književni rad, dolazi od grče riječi epos što znači riječ, pjesnička pripovijest, pripovijedanje karakteristike - objektivna je, iznosi događaje i situacije, koristi se pripovijedanjem i opisivanjem, obilježje epike je i prisutnost likova i dužina vanjske forme podjela epike a) epsko – lirske vrste POEMA – epsko-lirska vrsta u kojoj se iznosi neki događaj, ali sadrži i elemente lirskog izraza BALADA – epsko-lirska vrsta tužnog raspoloženja s tragičnim završetkom (Hasanaginica) ROMANCA – lirska vrsta uglavnom ljubavnog sadržaja bez tragičnog završetka b) epsko pjesništvo – epika u stihu EPSKA PJESMA – kraće djelo u stihovima pripovjednog karaktera EP – opširnije djelo u stihovima pripovjednog karaktera EPOPEJA – ako se u epu prikazuju djela nekog junaka koji se stavlja u službu svoga naroda, takav je ep nacionalna epopeja c) jednostavni oblici-epika u stihu ZNAČAJKE: oblikuju i izražavaju neku životnu pojavu, a izvorno pripadaju usmenoj književnosti MIT - na temelju mitskog iskustva govori se najčešće o postanku svijeta, o bogovima ili nekom osobama (Kako je postala zemlja) LEGENDA - govori o ljudima čiji je način ponašanja i pogled na svijet uzor takvog ponašanja BAJKA – čudesno i nadnaravno isprepliće se sa zbiljskim na takav način da između stvarnog i izmišljenog nema pravih suprotnosti (Kako je Potjeh tražio istinu) BASNA – kratka prozna vrsta u kojoj se najčešće u likovima životinja prikazuju ljudski karakteri, njihovi postupci i djela u životu, njihov moral i životni ideal

2

SAGA – govori o događajima iz obiteljskog života VIC - kratka jezična tvorevina koja izaziva smiješan dojam ANEGDOTA – šaljiva zgoda iz života neke osobe ZAGONETKA – poseban oblik postavljanja pitanja koji namjerno skriva pravi odgovor POSLOVICA – u obliku tvrdnje izražava se neko životno iskustvo d) složeni oblici NOVELA - prozni oblik kraći od pripovijetke s manjim brojem likova i užeg mjesta radnje (A. G. Matoš: Cvijet sa raskršća) PRIPOVIJETKA – prozni oblik duži od novele, a kraći od romana ROMAN – dulji prozni oblik sa radnjom koja obuhvaća velik broj događaja i likova

3. ROMAN roman –prvotno je označavao svaki spis pisan pučkim jezikom, za razliku od latinskog. Dulji prozni oblik s radnjom koja obuhvaća velik broj događaja i likova podjela a) prema temi – društveni, obiteljski, psihološki, povijesni, pustolovni, ljubavni, viteški, kriminalistički b) prema tonu i piščevu stavu sentimentalni, humoristični, satirični, didaktični, herojski c) prema načinu oblikovanja ROMAN LIKA - jedan ili nekoliko uzajamno povezanih likova dominira strukturom romana ROMAN ZBIVANJA – opisano zbivanje ujedinjuje sve što roman obrađuje ROMAN PROSTORA – neki zamišljeni ili stvarni prostor čini bitnu vezu između svega što roman opisuje LANČANI ILI STUPNJEVITI – izgrađuje se tako da se priče kao dijelovi romana nadovezuju jedna na drugu, s time što je završetak svake priče ujedno i početak iduće PRSTENASTI – jedna uokvirena priča, obuhvaća sve ostale poput prstena na taj način što neki događaj omogućuje okvir unutar kojeg se zatim pripovijeda cijeli roman PARALELNI – građen je tako što se nekoliko fabularnih nizova razvija usporedno ROMAN-RIJEKA – široko je zasnovan i razvijen tip romana koji obuhvaća ciklus romana, prikazuje više naraštaja u pojedinoj obitelji, socijalni i povijesni okvir u kojem se ti naraštaju kreću ROMAN-ESEJ – vrsta modernog romana u kojem se klasično epsko pripovijedanje dopunjuje ili zamjenjuje osjećajima i asocijacijama d) prema postojanju i vrijednosti – klasični, moderni, suvremeni USPOREDBA TRADICIONALNOG I MODERNOG ROMANA TRADICIONALNI – jednostavnost, čvrsta fabula, događaji se nižu linearno i logično, likovi su stvoreni prema stvarnim osobama i događajima, psihološki analizirani, duže vrijeme u kronološkom slijedu MODERNI – složena, defabularizirana, rascjepkanost, opisuje se tok svijesti, kod likova nema psihološke analize, prati se unutarnja svijest, služe se novom tehnikom pripovijedanja (unutarnji monolog i pripovjedni monolog – solilokvij, direktni, indirektni, pripovjedni), vrijeme je kratko, problemi smisla svijeta i postojanja, najčešći likovi su umjetnici PROZA U TRAPERICAMA – MODERNI ROMAN glavni junak – netipičan, promatrač svijeta oko sebe, pasivan, bez ciljeva mladi pripovjedač se suprotstavlja svijetu odraslih ironijski se odnosi prema tradicionalnom društvu i kulturnim vrijednostima jezik – približava se svakodnevnom spontanom govoru gradske mladeži – žargonu radnja ne teče kronološki, ovisi o subjektivnim proživljavanjima lika, prekida se asocijacijama i monolozima

4. DRAMA, POJAM, VRSTE, STRUKTURA
drama - grč. drama – čin, gluma, igrokaz, prvotno je označavao svaki spis pisan pučkim jezikom, za razliku od latinskog. Dulji prozni oblik s radnjom koja obuhvaća velik broj događaja i likova ZNAČAJKE – iznosi radnju u dijaloškom obliku i namijenjena je izvođenju na pozornici, predstavlja književni tekst i scensko djelo, a bitno joj je obilježje dramska napetost i dramski sukob dramske vrste 1) TRAGEDIJA – dramski tekst s konfliktima (sukobima) koji na kraju dovode do smrti (propasti) glavnog lika 2) KOMEDIJA – književno djelo dramskog oblika s ugođajem komičnosti 3) DRAMA U UŽEM SMISLU RIJEČI – takav scenski tekst u kojem se prikazuje ozbiljan događaj vezan za neke osobe i društvene sredine. Može biti duhovita i vesela,, ali ne u takvom intenzitetu kao u komediji, nema tragičnog završetka

3

struktura drame 1. dijelovi namijenjeni publici 2. dijelovi namijenjeni glumcima i redatelju kompozicija drame 1) UVOD - EKSPOZICIJA - uvod u dramu, program, prolog, podaci o kompoziciji drame, likovima, vremenu i mjestu radnje 2) ZAPLET – pokretanje radnje izazivanjem određenih suprotnosti 3) KULMINACIJA – napetost naraste do potrebe za razrješenjem 4) PERIPETIJA – preokret, radnja skreće u određenom smjeru 5) RASPLET – razrješenje svih suprotnosti i sukoba - dramski tekst se dijeli na činove, slike i prizore odnosno scene ČIN – veća cjelina u drami PRIZOR – manja cjelina u drami, dijelovi drame od ulaska do izlaska jednog lika sa scene - u kazališnoj predstavi sudjeluju glumci, redatelj, scenograf, kostimograf, kazališna kuća i gledatelji - kazalište je zajedništvo gledatelja i žive predstave DIDASKALIJE – upute o ponašanju i načinu govora glumaca, opis pozornice, izgled… DRAMSKA RADNJA – temelji se na sukobu, a ostvaruje se dijalogom i monologom TETROLOGIJA – znanost o kazalištu grčka tragedija na primjeru Sofoklove drame grčka tragedija – grč. tragos – jarac, i ode – pjesma  jarčeva pjesma dramska vrsta u stihovima, razvila se u Grčkoj, procvat – 5. st. pr. Kr starogrčka tragedija imala je obredni karakter, njezina tematika je uzeta iz mitova, a u izvedbi kor ima jako važnu ulogu, izvodili su je posebno odjeveni glumci koji su nosili maske prema Aristotelovom mišljenju nastala je iz obreda posvećenih Dionizu osnivač je Tepsis najveći grčki tragičari su: Eshil (uvodi 2. glumca), Sofoklo (dodaje 3. glumca), Euripid opće značajke 1. glumac = PROTAGONIST – glumi glavnu ulogu (Antigona) 2. glumac = ANTAGONIST (Kreont) 3. glumac = TRITAGONIST – glumi nekoliko uloga (Izmena) ZBOR ili KOR – vrlo značajan, svojom pjesmom povezuje scene, pjeva uz glazbenu pratnju TRAGIČAN JUNAK – žrtva vlastite nesretne sudbine TRAGIČNA KRIVNJA – nije namjerna pogreška ili kršenje zakona, nego rezultat sudbinske zablude, neizbježnog sukoba ideala i zbilje TRAGIČNI ZAVRŠETAK – konačna cijena koju junak plaća za svoju dosljednost, a njegova je žrtva vlastiti život UZVIŠENI STIL – svečani dostojanstveni govor KATARZA – izaziva strah i sažaljenje te tako pročišćava osjećaje gledatelja kompozicija starogrčke drame: 1) PROLOG – uvodni prizor, može i izostati, monolog glavnog lika 2) PARODOS – pjevanje kora koji ulazi po ritmu plesa 3) EPIZODIJ – naknadni ulazak glumaca ka koru koji je označavao dijaloški dio između korskih ¸ pjesama, činovi 4) STASIMONE – pjesme koje pjeva kor u međuigrama između epizoda 5) EKSODUS – izlazna pjesma kora na kraju tragedije SOFOKLO: ANTIGONA Temelji se na sporu zbog toga što je Antigona pokopala svog brata protiv Kreontove volje. Poslije smrti Eteokla i Polinika, koji su poginuli u međusobnom sukobu, vlast u Tebi preuzima njihov ujak Kreont. Polinik je kriv što se borio protiv domovine, mora ostati nepokopan, tko prekrši tu zapovijed bit će kažnjen smrću. Njegova sestra Antigona de prekršila tu zapovijed i pokopala je brata. Nakon što su ju otkrili i zatvorili, ona se ubija. Njezin zaručnik Hemon, Kreontov sin traži za nju milost, dolazi u zatvor i vidjevši Antigonu mrtvu ubija i sam sebe, čuvši za ta ubojstva ubija se i Kreontova žena Euridika. Tek kada dolazi vrač Tiresija, koji mu govori da će ga snaći nesreća ako ubije Antigonu, Kreont ju odluči pomilovati. Pošto se Antigona ubila sama Kreont ostaje živ a moralni pobjednik je Antigona. PROBLEMI: Djelo problematizira odnos pojedinca i vlasti, samu vlast i vladara te ljubav i odnos prema božanskim zakonima odnosno vjeri. ANTIGONA-predstavlja duhovnu snagu ideala i ljubavi koja se oslanja na vječne nepisane zakone etike i religije. Jedina se suprotstavila Kreontu i njegovim zakonima i zbog toga je tragično završila. Njezina smrt je simbol pobjede ljudskih napora za individualnom slobodom, humanošću i višim idealima. KREONT- Utjelovljuje svjetovnu moć utemeljenu na snazi kojom nameće i brani zakone po logici vlastitih interesa. Kreont nije htio popustiti Antigoni i ako mu je bila nećakinja. Bio je ponosan i pun samopouzdanja, nije mogao ispasti mekušac pred narodom nego joj je dao mogućnost da porekne ili da kaže da nije znala za zabranu, no ona je svjesno odabrala smrt. OSTALI LIKOVI: Laj – Edipov otac, Jokasta – Edipova majka i žena, Izmena, Eteoklo i Polinik, Tiresija

4

komedija– grč. komodia – veseli ophod, grč. ode – pjesma razvila se iz pučkih obreda, izvodila se prilikom svečanosti u staroj Grčkoj razvila se zahvaljujući Aristofanu komedija se usmjerava prema običnim, svakodnevnim temama i likovima, tražeći u njima smiješne strane, otkrivajući mane i nedostatke

-

uvelike se koristi neskladom, izobličenjem, nerazmjerom i odstupanjem od uobičajenog kao elementima na kojima se obično temelji smiješno u stvarnosti komedija prenosi takve poruke kojima se razjašnjava u općem ironičnom stavu prema ljudskim osobinama ili težnjama, idealima, strastima, životu i svijetu u cjelini

podjela komedije – prema načinu kako se smiješno postiže

1)
2)

KOMEDIJA KARAKTERA – karakter glavnog junaka (neka mana ili pretjeranost) LOMEDIJA INTRIGE – stvara osnovne efekte na zapletima proizašlim iz nesporazuma, nerazumijevanja ili nepažnje KOMEDIJA SITUACIJE – temelji se na neobičnim, neočekivanim i nepredvidivim situacijama u kojima se likovi nalaze KOMEDIJA KONVERZACIJE- bitne elemente komičnog zasniva na duhovitim razgovorima i verbalnim dosjetkama

3)
4)

opće značajke: DIJALOG – tu se ističu suprotnosti među osobama. U igri ideja i osjećaja osobe s jedne strane otkrivaju svoj karakter, a s druge strane razvijaju radnju MONOLOG – oblik prikazivanja dramske radnje u kojem se jedna osoba ne obraća drugoj, nego sebi odnosno publici. To je osobit oblik dijaloga u jednoj osobi kada ta osoba u sebi otkrića dva suprotna glas, jedan za u jedan protiv nečega. SATIRA – kada komedija kritizira neke pojave ili karaktere, ismijava ih i oštro osuđuje HUMOR – kada se prema ljudskim slabostima i manama odnosi s razumijevanjem i bez želje da ih se osuđuje; prikazivanje smiješnog bez drugih pretenzija GROTESKA – prikazivanje teži izobličenosti, neprirodnom, fantastičnom i nakaznom što djeluje na granici između gorko ozbiljnog i smiješnog PALUTOVE ERUDITNE KOMEDIJE: Aristotelovo jedinstvo (mjesta, vremena i radnje) pet činova, prolog, tipovi likova (škrt starac koji se zaljubljuje u mlade djevojke, spretne sluge i mladi ljubavnici)

5. DISKURZIVNI KNJIŽEVNI OBLICI
diskurzivni književni oblici – su djela na razmeđu znanstvenih djela i onih djela koja pripadaju danas široko razvijenoj oblasti novinarstva i ostalih sredstva javnog priopćavanja. Takva djela obično ujedinjuju izražavanje i oblikovanje svojstveno umjetničkoj književnosti s nekim osobinama svojstvenim bilo znanstvenom ili filozofskom novinarstvu.. Povezuju znanstveni izraz s elementima lirike, epike, drame, a teže poučavanju. lat. Diskursus – govor, razmišljanje podjela 1) književno-znanstvene vrste: a) ESEJ ili OGLED – utemeljitelj je Michel de Montaigne: „Eseji“. To je kraća prozna vrsta u kojoj se obrađuje različita tematika bilo iz života ili znanosti, na način koji uključuje razmišljanje i zaključivanje, ali također i sposobnost umjetničkog oblikovanja. Teme su iz područja života, kulture, umjetnosti, znanosti… Elementi su vjerodostojne činjenice, podaci, autorova razmišljanja, asocijacije, tvrdnje, zaključci, primjeri, citati… Do izražaja dolazi stav pisca, njegov izbor problema i vlastiti način izlaganja. franc. essai – pokušaj b) RASPRAVA – obimnija od eseja, no najčešće pripada znanstvenim vrstama. Ponekad kada je posvećena znanosti ili umjetnosti ujedinjuje znanstveno istraživanje s književnoumjetničkom obradom c) ČLANAK – književno-znanstvena vrsta kraća od eseja. Osvrt na teme iz života i na događaje. d) BIOGRAFIJA – umjetnički oblikovano pisanje o samom sebi ili nekoj drugoj osobi e) PUTOPIS – ujedinjuje opis i analizu ne samo umjetničkim oblikovanjem nego i izražavanjem dojmova, pa i pripovijedanjem, što ga može približiti lirici i noveli. U njemu se, osim nabrajanja što je pisac vidio, navode i putopiščeva umjetnička sklonost, stav prema životu, osjećajni svijet, ukus… Neki putopisci pokušavaju filozofski produbiti putopis dok ga neki proširuju u smjeru povijesno-filozofske meditacije f) DNEVNIK – vrsta teksta u kojoj pisac zapisuje dnevne događaje, izražava svjoj odnos prema njima, iznosi svoje tumačenje događaja i osoba g) MEMOAR – iznošenje sjećanja i uspomena na ljude i događaje iz tuđih i vlastitog života 2) publicistika: a) REPORTAŽA – izvješće o nekom događaju, doživljaju, društvenoj djelatnosti ili prirodnoj pojavi na umjetnički način. Pisac izlaže i svoje domove, stavove i razmišljanja b) FELJTON (podlistak) – na živ i popularan način obrađuje pitanja iz umjetnosti, znanosti, filozofije, politike zanimljivih široj publici

5

mržnja. pr. slavi pobjednika.Alkejska strofa (2 jedanaesterca. PREDSTAVNICI – Homer (Ilijada i Odiseja). IZVORIŠTA ( grčka i rimska književnost) Grčka književnost spada u klasičnu književnost (lat. Alkej (Lađi). poslanice apostola. 1 deveterac. – 323. Ifgenija u Tauridi). Kr. Psalmi. Književna vrijednost novozavjetnih spisa zaostaje za Starim zavjetom izuzmemo li pojedine fragmente ili Otkrivenje koje je od svih knjiga Novoga zavjeta duhom i izrazom najbliže starozavjetnoj literaturi. gomilanje asocijacija. uvjerenja. Oslobođeni Prometej. rat. Antigona. povećava broj koreuta sa 12 na 15. piše epitalamije (korske svadbene pjesme) i ljubavne pjesme. Kr. Sastavljena je od 73 knjige. mudrosne knjige i proročke knjige (Izaija. smjele metafore. Epika. Jeremija). jasno ocrtani karakteri. a stručnjaci ju dijele u 4 razdoblja: 1) arhajsko razdoblje 750. Ivan). pr. a dijeli se na dva djela: 1) STARI ZAVJET – 46 knjiga. anakreontske pjesme. godine. PREDSTAVNIK: Teokrit 4) rimsko (carsko) razdoblje: 30. EZOP. govori o nemogućnosti savladavanja vlastitih osjećaja ANAKREONT. g. Kr – 1.) To je zbira poučno-moralističkog i poetskog sadržaja koju kršćani i Židovi smatraju svetom. SAPFA. PRIJEVODI BIBLIJE: 1) SEPTUAGINTA ili PRIJEVOD SEDAMEDSETORICE – prijevod Starog zavjeta na grči nastao 3. Ezop 2) klasično razdoblje: 450. Knjige starog zavjeta su izbor iz svjetovnih i religijskih tekstova bogate starohebrejske književnosti.c) POLEMIKA. humanist 6 . Medeja. uveo drugog glumca. nepresušan je izvor i inspiracija književnim i umjetničkim djelima od najstarijih vremena do danas. Kr. pr. ljubav. Itariton HOMER – prvi antički pjesnik (13.Sapfička strofa (3 jedanaesterca.na tom prijevodu se temelje gotovo svi europski prijevodi sve do naših dana Naš prvi prevodilac Biblije u cijelosti bio je Matija Petar Katančić 1831. pr. Stara grčka književnost obuhvaća golem raspon od oko 1500 godina.uzvišeni stil. komedija i tragedija su književni rodovi koji su nastali u Grčkoj ili su na grčkom tlu stekle konačan oblik. Sofoklo (Kralj Edip. Kr. g. majstor stiha i forme. hedonizam. motivi: politika. svečani i uzvišeni stil. st.tragičar. priredilo ga je židovsko svećenstvo između 400. Luka. jednostavna. g. Pindar (Pjesnik o ratu). pojačava dramsku radnju i ulogu dijaloga. po. zavičaj i božanstvo. književnih ili znanstvenih problema gdje se suprotstavljene zastupnici različitih stavova. njega priznaju samo kršćanske crkve . 2) VULGATA ili PRIJEVOD SV. pisan je uglavnom grčkim jezikom a sastoji se od evanđelja (Matej. – 100. 6. g. pr. riječ božju. nadahnut užicima PINDAR. harmonična i čvrsta kompozicija. pitanje) ALKEJ. pr. 1 deseterac). NOVI ZAVJET – 27 knjiga. lirika. Kr. Sapfa (Ljubavna strast). slavi životne radosti i vinska raspoloženja. dubinu misli. piše basne u prozi. anakreontska i epikurejska poezija – težnja za srećom.na živ. Mnogi biblijski likovi postali su teme mnogih umjetničkih djela. Kr Grčka se književnost razvija unutar rimske države. Način razrade životnih. godine 2) 7. jednostavnim i jasnim stihom s poučnom poantom na kraju ESHIL. JERONIMA . uvjerljiv i zanimljiv način suprotstavljene su oprečna mišljenja. Kršćani je proučavaju kao smjerodavnu za život i u njoj nalaze pouku tj.kratke lirske pjesme. piše epinikije – ode u čast pobjednika..tvorac basne kao književne vrste. Classis – razred). st. . pr. Prometej vatronoša). Uglavnom knjige su pisane hebrejskim jezikom. likovi su stvarni ljudi. stavovi. Iskren sam). i 406. komediografi: Aristofan i Menandar 3) helenističko razdoblje: 323. IZVORIŠTA EUROPSKIH KNJIŽEVNOSTI (BIBLIJA) BIBLIJA ili SVETO PISMO – grč. g. Anakreont (Pijuckajmo. zbor kao nositelj radnje (12 koreuta). najveći pjesnik korske lirike. Najveću popularnost u tom razdoblju PREDSTAVNICI: Iteliodor. ona je i spomenik čovječanstva te jedna od najstarijih knjiga./2. uz to. ljubavne. Longo. 1 peterac). povijesne knjige. Euripid (Elektra. – 529. Kr. djela apostolska. koristi bujan jezik. katoličke poslanice i Apokalipsa (Otkrivenja Ivanova). Elektra). – oko 30. pejsažne i ratne pjesme te himne bogovima. Biblia – knjige (13. Marko. drama. titanski glavni likovi (idealna bića s naglašenim dobrim ili lošim) SOFOKLO. manje aramejskim dok su novije pisane grčkim jezikom.prijevod na latinski nastao između 383.uveo trećeg glumca. – 450. Dijeli se na 5 djela: Petoknjižje. st. monodrijska lirika. statična radnja. gozbe. Kr PREDSTAVNICI: tragičari: Eshil (OkovaniPprometej. monodijska lirika. pr.

a sluga Strobil mu je urao blago KATUL. Tada se vraća u borbu i ubija Hektora. Kr. Kr. – 80. Horacije je poznat po svom djelu Poslanica Pizonima. g. Razvijeni su elegija i epigram (Katul). U pjesmi Jadni Katule žali samog sebe zbog ljubavnog rastanka. Piše o prijateljstvu. Povijesna uloga rimske književnosti je u njezinu posredništvu između Grčke i Europe. Sablasti. Nakon niza borbi s Lavinijinim bivšim zaručnikom Turnom. gozbama i pijancima te izruguje politiku. SADRŽAJ. ali kao stvaralac on je živa i sveprisutna osoba koja najizraženije i najjasnije progovara kroz svoje djelo. rimska književnost Nasljeđuju grčke uzore i nadmeću se s njima. ILIJADA HOMER. Ilijada je epopeja. želeći nadvladati vlastite emocije i biti jak. g. Zato Ahilej odustaje od borbe. nastao je vjerojatno u 8. praocu grada Rima. Nisu tvorci novih književnih vrsta.. Ovidije). nastavlja se na novoantičku komediju. Eneja dolazi na ušće Tibera moleći kralja Latina da osnuje novi grad i da se oženi njegovom kćerkom Lavinijom. a njegovi epovi Ilijada i Odiseja prva su djela u toj tradiciji. visoku razinu. Sužnji. Tibul.. Ilijada sadrži mnogo živih opisa borbi i prizora iz svakodnevnog života u grčkom taboru u Troji. godini ratovanja (oko 50 dana). pr. 3) srebrno razdoblje: 14. Središnja osoba je Ciceron koji praksu i teoriju govorništva postavlja na novu. Homer se općenito uzima kao obrazac onoga što se naziva narodnim. unosi elemente grube komike. preradbe grčke mitologije. 2) zlatni vijek: 80. Prvih 6 pjevanja prema Odiseji (Enejina lutanja) a drugih 6 prema Ilijadi (Enejino ratovanje) Nakon trojanskog rata Eneja luta morima u potrazi za novom postojbinom. Tako Homer za nas i dalje ostaje samo nejasna sjena kao čovjek. Među Ahejcima (Grcima) osobito se ističu braća Menelaj i Agamemnon. satira (Juvenal). Osnovne značajke su dobro vođena spletka. U njoj Horacije izriče misao da je bit svakog pjesničkog djela sklad (u pjesničkom jeziku. čime uklanja posljednju prepreku za ostvarenje svoje zamisli. pripovijest).najveći rimski liričar poznat po svojoj intimnoj lirici. Lončić je motiv na kojem se grad intriga. lirsko pjesništvo i poslanice (Horacije).696 stihova. pri čemu su najistaknutiji komediografi: Plaut i Terecije – prenosili su grčke komične predloške na rimsku pozornicu. Hvalisavi vojnik. proza (Cezar. tesalski kralj Ahilej te Odisej a među Trojancima kralj Prijam i njegovi sinovi Oaris i Hektor. plesa i glazbe.pjesnik je ekloga (grč. Nakon mnogih pustolovina (susreta i rastanka s Didonom te ulaska u podzemni svijet).najveći rimski komediograf. Za njega se pretpostavlja da je bio slijep. kralj Prijam. Pitanje autorstva Ilijade i Odiseje u znanosti se zove homersko pitanje. koja je već u antici nazvana Pjesničkim umijećem. Borba se odvija na zemaljskom i na olimpskom planu. U tom je razdoblju osobito razvijena komedija. dolazi ponizno moliti Ahileja za sinovljevo tijelo.osim po pjesmama. g. Razvijene su mnoge književne vrste. 7 . basna (Fedro).. To razdoblje obilježava pomirba dvaju svjetonazora: rimskog (poganskog) i kršćanskog. udaljava se od tradicije. Budući da je on najveći junak među Ahejcima. g. ljubavna lirika (Propercije. HORACIJE. pr. rimski nacionalni ep u 12 pjevanja o Eneji.Povod rata je bila Parisova otmica Menelajeve žene Helene. stočarstvo i pčelarstvo. Razvijena je epika (Vergilije.najplodniji rimski pjesnik zbog slobodnijeg stava u poeziji i otklona društvenih normi. OVIDIJE. udaljava se od općih problema i udubljuje u život i psihu pojedinca. Poteškoće stvara i okolnost što je Homer tipičan primjer skrivenog europskog pripovjedača koji o sebi u svojim djelima ne govori ništa. Pokretačka snaga djela je Ahilejeva srdžba. U znaku je brojnih književnih prijevoda i kazališnih prilagodaba. Kr – 14. za nas oličeno u ta 2 vrhunska djela junačke epike. Euklion – stari škrtac koji čuva svoje blago a svima govori da je siromašan. voćarstvo.likovi su obični ljudi.EURIPID. zanemaruje kćer. Livije). Hektorov otac. Veliku ulogu u radnji imaju bogovi koji štite one koje vole a nanose zlo onima koje ne vole.prvi pjesnik europske književne tradicije. služi se mitološkom građom. Majstor stiha te izvanredan pripovjedač. HOMER. Ahilej se smiluje i daje mu ga. 15. Enej ga ubija. već su nastavljači i usavršavatelji. Sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. posljednji veliki grčki tragičar. – 476. a pjevao je svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. – 117. 24 pjevanja u heksametru. Pripadnik je skupine novih pjesnika ili neoterika koji su se ugledali u aleksandrijsku poeziju. Ni pluralisti ni unitaristi nemaju dovoljno dokaza kojima bi potvrdili da su u pravu. Autor je i zbirke elegija Ex Ponto koju je napisao u progonstvu (August ga je protjerao zbog nepoštovanja društvenih normi) te zbirka ljubavnih pjesama Heroide. epigrami (Marcijal). osobito roman (Petronije). živi dijalozi i kontrirani likovi. PLAUT. Škrtac – komedija karaktera u 4 čina. Najpoznatije Plautove komedije su Škrtac ili Aulularija. g. Ahilej ostaje dosljedan sve dok mu Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. po. U prvom pjevanju oj je povrijeđen Agamemnovom bahatošću kojom mu uzima robinju Briseidu. Kr. st. nove vrste pjesništva koju je predstavio u zbirci Bukolike a sastavio ih je po uzoru na grčkog pjesnika Teokrita. Georgike su didaktična poema o poljodjelstvu u kojoj je Vergilije prikazao sklad čovjekova života s prirodom dajući mu upute i savjete za ratarstvo. Govori o događajima u 10. Najpoznatije njegovo djelo je Eneida. kompoziciji i oblikovanju likova) VERGILIJE. Lukrecije i Ovidije). Salustije. primarnim ili usmenim epom. pr. U tom razdoblju književnost doživljava svoj vrhunac. ILIJADA – sam naziv potječe od Ilija – drugog imena grada Troje. Dijeli se na 4 razdoblja: 1) arhajsko razdoblje: 240. 4) razdoblje kasnog carstva: 117. njegovo odustajanje utječe na tijek borbe. Najpoznatije Ovidijevo djelo su Metamorfoze.

Bizantski car Mihajlo šalje braću Konstantina (Ćiril) i Metoda 863. Stanovništvo koje su zatekli i s kojim su se susretali bilo kršćansko. debljine 7. RAD ĆIRILA I METODA.5-9 cm sadrži oko 100 riječi u 13 redaka. godine.drugo pismo koji su se služili Hrvati. Pri sastavljanju pisma korištena je teološka simbolika križ (kršćanstvo). bila je oštećena i služila je kao podna ploča napravljena je od vapnenca. nastala je 1100. Hrvatska ćirilica se u srednjem vijeku posebno razvijala. dio zemlje crkvi sv. stoljeću razvio kulturni život to jest začela pismenost. Najstariji glagoljaški spomenici: Bašćanska ploča. 8. pisac toga teksta je Opat Držiha . započinje: "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga" (kao i većina dotadašnjih tekstova) . Prva hrvatska imena zabilježena latinicom su iz 8. Latinski jezik je prvi jezik državnih dokumenata. Humski grafit. Svako slovo ima ime i vrijednost broja. nakon Metodove smrti protjerani su iz Moravske te se sklanjaju u Hrvatsku (Istra.treće pismo kojim Hrvati pišu.elegijski distih. Plominski natpis. Lucije počinje religioznim motivom. Povaljska istina.TIBUL.na krstionici. Kvarnerski otoci. te sustavan i uređen književni jezik (staroslavenski). na poziv kneza Rastislava. ĆIRILICA. Hrvatsko Primorje. kneza Godečaja. st. st. dubrovački zbornik: Libro od mnozijeh razloga. kneza Branimiraukrasne grede crkava. elegije u kojima pjeva o ljubavi prema Deliji i kasnije Nemezi. i 10. Hrvati pišu svim trima pismima. GLAGOLJICA – prvo pismo kojim su se služili Hrvati je glagoljica. god nakon smrti kralja Zvonimira. ali od sredine 14. gdje je i pronađena. U tom razdoblju Hrvati su stvorili svoje samostalno političko područje pa su već u 9. dobila je ime bosančica ili bosansko-hrvatska ćirilica. POČECI PISMENOSTI. odlikuje se ritmičnošću. zidar crkve Sv. Najstariji tekst pisan latinicom je Res i zakon sestara dominikanskog reda u Zadru iz 1345. Prevode knjige za bogoslužje na slavenski jezik. Ročki abecedarij. Najstariji spomenici na ćirilici su: Natpis s Povljasnkog praga. o mržnji prema ratu i ratovanju. Valunska ploča. st. završava poantom a Marcijal je bio štićenik bogataša. koji mu je oduzela najljepše godine života. Od srednjeg vijeka do 19. Najznačajnije djelo je pjesma Deliji MARCIJAL. (kneza Višeslava. Ćiril je autor glagoljice. LATINICA . 885. Krčki natpis.najpoznatiji hrvatski epigrafski spomenik. To se pismo počelo širiti u 12. Na tom pismu je zapisao prve slavenske riječi Proslov Ivanova Evanđelja. u moravsku misiju. Poljički statut. Hrvati su se s latinicom susreli nakon što su osnovali svoju državu i prihvatili kršćanstvo u 7. GLAGOLJAŠKO RAZDOBLJE Kada su Hrvati došli na područje današnje Hrvatske bili su pogani i nepismeni. sve se više koristi latinica koja će postati jedinim hrvatskim pismom.iz nje počinje jezično stvaralaštvo u Hrvata . Glagoljaško razdoblje hrvatske književnosti počinje pojavom prvih pisanih spomenika i traje sve do zatvaranja senjske glagoljaške tiskare 1508. st.u Ninu).služila je kao pregradna ploča između prostora za svećenstvo i prostora za puk u benediktinskoj opatijskoj crkvi sv. Dalmaciju) te tako je k nama prenesena baština Svete braće – pismo glagoljica. Lucije u Jurandvoru kraj Baške na otoku Krku. biblijski tekstovi zapisani u knjigama. te o čežnji za mirnim seoskim životom. na jugu Hrvatske i u BiH.napisao je na tisuće epigrama a najpoznatije djelo mu je duhoviti epigram Siromašni pjesnik. krug (savršenstvo) i trokut (sv. st. Lucije je Opat Dobrevit to je darovnica u kojoj kralj Zvonimir daruje ledinu (livada). pričati. visoka 99. Glagoljicu su nazvali Jeronimovo pismo da bi zaštitili od progona. Makedonci zamijenili su glagoljicu grčkim pismom te ga uredili za slavenski jezik. BAŠĆANSKA PLOČA . Neki slavenski narodi: Bugari. a nastavlja se svjetovnim pisana je glagoljicom na hrvatskom jeziku. Rusi.iz teksta doznajemo da su Krk i Kvarnerski otoci tada u granicama hrvatske države kralja Zvonimira sadržaj: 1) invokaciju 2)zapis opata Držihe 3)zapis opata Dobrevita jezik: starohrvatska čakavština s elementima crkvenoslavenskog jezika pismo: prijelazni oblik iz oble u uglatu glagoljicu književno značenje - 8 . a dolazi od riječi glagoljati – govoriti. reći.5 cm x 1999. Trojstvo).. Srbi. Aleksandrida.

dio.. uređen je podjelom na članke LUCIDAR -srednjovjekovna enciklopedija (knjiga općeg znanja) -najprije na njem.poznata kršćanska mučenica -drama je sastavljena u osmeračkim distisima.. dio. početak drame snažan je opis pastoralnog ugođaja. asonance.. aliteracije) i ugađajući ih u svečani govor Ploče VINODOLSKI ZAKONIK .. Margareta. prepustili su se porocima(novac. Pravno-darovnica 3. na njoj se prvi put piše hrvatskim pismom i jezikom 4. Povijesno-kulturno povijesno-prvi put se spominje hrvatsko ime kulturno-jer je to prvi hrvatski pisani spomenik 2. zatim prevedena na češki.to je najstariji pravni zakon na Hrvatskom jeziku.Marija je prikazana u nebeskim sferama (uzvišena. a on pred samu smrt proklinje vlastiti narod.veliča se i slavi lik Bogorodice 2. nadzemaljska) .. poistovjećuje se ljepota prirode i osjećaji pastirice -Sv. nego da budu podložni tuđincima CRNORIZAC HRABAR O pismenima -crnorizac. sa snažnim riječima u dijalogu mučenice i mučitelja 9 . jeziku.sastavljen 1288. -tip laude(pohvalne pjesme) pjevali su ih FLAGELANTI (bičevaoci) -pripada najstarijim latiničkim zapisima na našem prostoru -dijeli se na 2 dijela: 1. primajući poticaje(trajna struktura rečenice. opatica. pa na hrvatski -prevodilac je pop glagoljaš Istranin (Učku uspoređuje s Olimpom) -pisan u dijalogu između učitelja i učenika -Lucidar znači knjiga koja prosvjetljuje -teološki i prirodoslovni sadržaj LJETOPIS POPA DUKLJANINA -najstariji hrvatski ljetopis. ali bez pravila 3)Konstantin Filozof-osmislio je prvo slavensko pismo-38 slova po uzoru na grčka slova i neke slavenske glasove ŠIBENSKA MOLITVA -najstarija potvrda pisanog teksta na latinici i narodnom(čakavskom)govoru -pohvala Gospi.najstariji zakonski spomenik Hrvatskog naroda . a i na vrhu Bašćanske ploče je romanička lozica 5.satiričan tekst. blud. satira je uperena protiv predsjednika različitih crkava (biskupa. Likovno-slova su bila obojana. na blagdan Sv. a drugi u 14. druga polovica 14. uređuje pravne odnose između novih feudalnih gospodara. st. kao moralna podrška. fratara.zalagao se i predavao na glagoljici iako je bilo zabranjeno 1)Slaveni pisahu crtama i urezima 2)pišu latinskim i grčkim slovima.prikazano njezino značenje za ljude. uzor. Marija je prikazana kao utjeha svima na Zemlji. s realističkim opisima muke. Tri kralja .1. književni izraz. -prikazao je rodoslovlje hrvatskog vladara i osnivanje hrvatske države -u 14. Krčkih knezova Frankopana i do tada slobodnih Vinodolskih općina. kardinala. utočište -opisuje se prisustvo Bogorodice među ljudima SVIT SE KONČA . Jezično-pokazuje kako se hrvatski jezik razvija od staroslavenskog prema hrvatskom. st. nastao u Duklju (gradu Baru) -jedan je dio nastao u 12.)-općenito Crkvi-oni griješe jer prodaju crkvene moći zbog vlastitih užitaka.pjesnik pri njihovu opisu koristi ironiju MUKA SVETE MARGARETE -crkvena drama. st. st. je preveden na hrvatski jezik -opisana je vladavina i smrt kralja Zvonimira -značajan je po tome što je legenda o kralju Zvonimiru dodana tek kasnije: nezadovoljan puk ubija kralja Zvonimira.) .zbog crne odjeće -hrabar. želeći da Hrvati nikad ne budu imali gospodara koji govori hrvatskim jezikom. Književno-pokazuje kako se u ranom srednjem vijeku razvijao hrv.

ljudski -kulturni pokret u Europi u 14. pronalaženje uzora u antičkoj književnosti.kategorija uzvišena stila . zanimanje za život općenito. paralelno s predrenesansom -promiče ovozemaljske ljudske vrijednosti -uzori u antici. Hrvatsku. st. Austriju. radoznao. osim njega pišu se balade. Francusku. RENAISSANCE-ponovo rođenje. Miguel Cervantes. Englesku. satira.kulturno povijesno razdoblje od kraja 14. -značajke: pojava novog društvenog sloja-građanstvo. promjena načina života i razmišljanja na koju utječe razvoj gradova. William Shakespeare .ponovo se javljaju vrste: ep.pisana je po uzoru na antičke pisce Plauta i Terencija i na antičku dramu .uzore traže u antičkom pjesništvu . latinizam latinizam književno stvaralaštvo na lat. st.osim petrarkističke lirike njeguje se i religiozna lirika .većina pjesama posvećena je ženama(ljubavne pjesme) . građanske klase i kapitalizma. preporod . ekologe. kritičan je -književnost: svjetovne teme.u renesansi se mijenja čovjekov način razmišljanja i javlja se zanimanje za ljepotu prirode i čovjekova unutrašnja proživljavanja. preporod. drama. drama predrenesansa -traje do kraja 13. ekloga. književni oblici.epovi. Vasca de Game i Magellana. humanus-čovječan.14. motivi iz svijeta. i 15.opisivao je duševna stanja svojih likova . te razvoj duševnih i tjelesnih svojstava -Erazmo Roterdamski.pojava zabavne lirike i pokladne(maskirate) . središte je Italija. onda se širi na Španjolsku. st. madrigali. Njemačku. do početka 17. epski spjev . Mađarsku i Češku .renesansni se pisci umjesto latinskim jezikom koriste narodnim.renesansa je primala stalne poticaje u ozračju velikih otkrića: putovanja Kolumba. nova znanstvena i geometrijska otkrića . tako se javlja književnost na narodnom jeziku . ističe se tjelesna i duševna ljepota i snaga. itd. Gutenbergov stroj za tiskanje (kojim književnost postaje dostupnija) . prethodnica renesanse.9. latinizam. «uvod». st.dominantan oblik je forma soneta. komedija. ode . st.najznačajniji dramatičar je engleski autor William Shakespeare.promicala je pobjede novog mladog naraštaja . Francois Robelais. zanimanje za vlastiti unutarnji svijet.nastaje u Italiji. ubrzan razvoj znanosti i tehnike. ljepotu prirode i ovozemaljski svijet RENESANSA: franc. humanizam-lat.. ponovni procvat. nastajanje građanske klase. glavni pisci i djela) predrenesansa od franc. filozofije. satira epigram. . RENAISSANCE= ponovo rođenje. čovjekovo duhovno oslobođenje.ep se razvio kao književna vrsta dramske vrste: . posvetnice. lirska pjesma.u renesansi su oblikovani svi glavni žanrovi: lirika: .čovječan. HUMANUS. životopisna i povijesna pripovijest.izvorište svemu je trubadurska lirika epika: . Portugal.tematika književnih djela tiče se svakidašnje čovjekove zbilje. i 14. znanstvena i tehnička otkrića.predstavnici: Ludovico Ariosto. HUMANIZAM I RENESANSA U EUROPI (trajanje. radost ovozemaljskog življenja i čovjekova vječna nadanja u bolji svijet . st.najznačajniji hrvatski komediograf je Marin Držić 10 . . razvoj gradova. otpor prema feudalizmu -u središtu zanimanja je čovjek. st. latinski jezik i narodni jezici najznačajniji pisci su: DANTE-«Božanstvena komedija» PETRARCA-«Kanconijer» BOCCACCIO-« Decameron » -klasični književni oblici: epopeja. a javila se po uzoru na antiku.pišu se poslanice. idilična lirika ..najznačajniji znanstvenik i književnik humanizma -trajanje: kraj 13. epitafi. obilježja.. stvaranje novih pogleda na svijet -čovjek: aktivan. kancone. poslanica. jeziku -latinski jezik polako zamjenjuje narodni (talijanski) humanizam -do izražaja dolazi želja za spoznajom. elegija. želi uživati u ovozemaljskom životu.

simbol grešnog čovjeka P VERGILIJE. je protjeran iz Firence. glavni lik pastir. predstavlja Presveto trojstvo .jezik.3 glava lika: Dante. možemo shvatiti kao alegoriju zemaljskoga svijeta i njegove izopačenosti ljudskih strasti. Beatrice P DANTE. prati ga kroz Pakao i Čistilište. jezika i zbog tematike. a znaju samo osobine likova) roman: .tvorac književnog talijanskog jezika.st Francuz Michael Montaigne 10. izdajice Minos.obično iz dna društvene ljestvice(seljak. simbol savršenstva . tu boravi i Vergilije 2. ističe se lik viteza lutalice pikarski.zbog političkih uvjerenja 1302. utemeljitelj je Jacopo Sannazzara esej: .3= mistična brojka(ima magijsko značenje). glavni lik je čovjek iz puka.Vergilije je rimski pjesnik iz antike. stih jedanaesterac. zamahom repa određuje težinu grijeha Haron.kompozicija djela: sastoji se od 3 djela-PAKAO.drama je bila podijeljena na: Commedia Erudita(učena komedija koja se prikazivala na dvoru) i Commedia dell' Arte(za puk.100= savršena brojka.. nema teksta-glumci improviziraju.stoji na ulazu u Pakao. U početku je tu komediju nazvao Božanstvenom još u svojim predavanjima u Firenci pa je tom djelu do danas ostao naziv Božanstvena komedija.u svakom djelu su 33 pjevanja koji s prvim uvodnim pjevanjem čine savršenu brojku od 100 pjevanja . proždrljivci 4.sastoji se od 9 krugova opisanih u obliku lijevka. te oživljuje galeriju likova od mitoloških i povijesnih do suvremenih .u prvom djelu spominju se 3 zvijeri.st.dijeli se na: 1) 2) 3) viteški.srednjovjekovni tip romana.pisana je u tercinama (3 stiha).Dante se na početku nađe u mračnoj šumi što je alegorija grješnog života. od najmanje grješnih(na vrhu) do najviše grješnih(na dnu) Pretpakao: kukavice Gornji dio pakla: 1. svima razumljivim jezikom. simbol ljepote .u kojoj opisuje ljubav prema toj ženi koristeći se «slatkim novim stilom» Božanstvena komedija (»Divina Commedia» 1307-1321) -Dante je svoj religiozni ep u početku nazvao komedijom.djelo je pisano firentinskim narječjem koje postaje temeljem tal. prosjak) koji se bori za opstanak u životu i ima renesansne poglede na svijet pastirski. ČISTILIŠTE. Božanstvena zbog savršene forme. . gnjevljivci. umro u Ravenni . koje počinje tužno.književni rad započinje zbirkom pjesama "Novi život"("Vita nuova") posvećenih Beatrici Portinari. napisano jednostavnim. Pluton u obliku vuka 5. kompozicije. PREDSTAVNICI PREDRENESANSE U EUROPI -D. bez grijeha) Pakao -je alegorija stanja grijeha i otuđenosti od Boga. u formi alegorijske vizije zagrobnog života vodi čitatelja kroz Pakao.prevozio je duše preko Arheonta 11 . bezbožnici 7. nalazi se u 1.idila. ubojice i samoubojice Ponor: 8. krivovjerci.simbol milosti Božje. limb-nekršteni. RAJ .simbolizira lakomost P PANTERA. književnog jezika . kroz koje ga vodi pjesnički uzor Vergilije -grješnici su smješteni unutar lijevka po težini grijeha. nije se mogao vratiti .simbol ljudskog razuma. bludnici 3. Boccaccio i njihova djela a) DANTE ALIGHIERI . odluči slijediti Vergilija (simbol razuma i Danteov uzor) . ideala nadnaravne vrste. škrtice i rasipnici. G. krugu P BEATRICE. . a završava sretno.simbolizira oholost P VUČICA. počeo je pisati na latinskom . duševno lijeni svake vrste 6. F. a simboliziraju ljudske poroke: P LAV. to su ondašnji ljubavni romani. jer se prema srednjovjekovnoj poetici tako označavalo pripovjedno djelo u stihovima.simbolizira putenost (erotičnost) . Čistilište i Raj. ali ne i Raj jer on nije kršten. Petrarca. nasilnici. varalice Najdublji pakao: 9.razvio se u 15. Vergilije. Alighieri. opačina i poroka.rođen u Firenci 1265-1321. Da bi se spasio od opasnih zvijeri. Kroz Raj ga vodi Beatrice (idealna.uveo ga je u 16.

Laura. DAN.simbol Petrarcine velike svjetske slave. a i jedan i drugi osjećaj se stapaju u jedinstveno duševno. DAN.rođen 1304.7 djevojaka. koji njegovim stihovima daje karakterističan ton sjete.nema određene teme 2. 7 djevojaka i 3 mladića napuštaju Firencu i odlaze u prirodu gdje prikraćuju vrijeme pripovijedajući zanimljive priče. talijanski (petrarkin sonet) 2 katrene+2 tercine ili 8 katrena+6 tercina .hirovi sreće 3. rodom iz Pariza.tipična rima u katrenama je obgrljena.-1374 u Avignonu -piše na latinskom jeziku. DAN.ostavio je bogat književni opus i na latinskom i talijanskom .ostvarene pretežno ljubavne želje 4.pred bijegom od kuge koja je vladala 1348. 29 kancona. Njegova ljubav nije Božanstvena. DAN. DAN. te još za njegova života u Italiji dobila niz nastavljača posredstvom kojih je petrarkizam tijekom 15.njegove novele spadaju u tip uokvirene novele . st preplavio cijelu kulturu Europe. živio u Firenci . a ljubavna žudnja sa željom za slavom.te novele su kasnije postale uzorom svim kasnijim novelistima .dvodijelna zbirka ljubavnih pjesama sastavljena od 366 pjesama od toga 317 pisano u formi soneta. važnost njegova djelovanja i nužnosti i vrijednosti znanosti. učinivši od nje i sebe svoj svijet. one su različite po duhu i sadržaju.Čistilište -brijeg na otoku. Laura se često poistovjećuje s lovorom. u onu romantičnu Petrarcinu bolest. 7 balada i 4 madrigala -zbirka pjesama na talijanskom jeziku u kojima je dao intiman lirski dnevnik za njezina života i nakon njezine smrti -njegova lirika snažno je utjecala na cjelokupni razvoj kasnije ljubavne poezije. najčešća tema im je tjelesna ljubav. pa se pisanje pjesama na Petrarkin način zove petrarkizam Kanconijer . Ističe dostojanstvo čovjeka.imena djevojka predstavljaju sabrane značajke Erosa (tjelesne ljubavi) kakvog je Boccaccio prikazao u svojim djelima .ljubavi koje završavaju sretno nakon mnogo nezgoda 6. u trajnu svijest nezadovoljnika o grijehu. prvi put je ugledao Lauru De Sade. na vrhu je visoravan gdje je smješten Zemaljski Raj.narodni jezik(talijanski). te traženje istine..smatra se začetnikom novele Decameron . cijeli život je usavršavao zbirku .posvećen brzim i duhovitim odgovorima 12 . kritičnost Srednjovjekovni elementi srednjovjekovna simbolika u koncepciji i kompoziciji djela uloga mističnog broja 3 forma alegorijske vizije razvrstavanje grešnika u skladu s religioznim poimanjem grijeha - b) FRANCESCO PETRARCA . izrugivanje ljudskoj gluposti i svakom. 9 sestina.1313. dijeli se na krugove koji se pri vrhu sužavaju. oštro polemizira protiv Crkve i poremećenim redom stvari u suvremenom povijesnom trenutku.tragične novele ljubavi i smrti 5. da bi joj se za čas prepustio.talijanski pripovjedač i humanist . . on se sastoji od 9 nebesa koje se vrte oko Zemlje Renesansno u djelu -pjesnik je porok i sudac svoga doba. a možda i pjesničko stanje. DAN. i 16. tamo po Dantea dolazi Beatrice i vodi ga u sam Raj.zbirka koja sadrži 100 novela uokvirenih pričom povezanih u jednu cjelinu .te nastavljače zovemo petrarkisti ili epigoni -zbirka je specifična po strukturi.javljaju se ljudi iz različitih slojeva društva Svaki dan posvećen je jednoj temi: 1. nego vječna zapreka koje je on svjestan pa se uvijek bori protiv nje. S mnogo razumijevanja prikazuje slabost ljudske prirode.mnogim je pjesnicima bio uzor. koja će mu postati trajnom inspiracijom njegovih talijanskih stihova . a u tercinama postoji više varijanti c) GIOVANNI BOCCACCIO . sastoji se od 2 dijela: 1)za života gospođe Laure 2)nakon smrti gospođe Laure -prema početnom stihu cijela zbirka se naziva "Rasute rime". Svaki dan osim subote i nedjelje je svako od njih ispričao po jednu priču . u nju je spustio čitav svemir. osobito ljudskom licemjerju.-1375. a slavu je postigao zbirkom pjesama na talijanskom jeziku «Kanconijer» -u Avignonu upoznaje se trubadurskom kritikom i 1327.

ima 5 činova.Hamletova neodlučnost se tumači Edipovim kompleksom. ljubav prema ocu (motiv osvete) .engleski pjesnik i dramatičar. Horacije (Hamletov najbolji prijatelj) ..Shakespeareov sonet(elizabetinski sonet) se sastoji od 3 katrene i 1 distiha . Mletački trgovac. snazi mladosti. SHAKESPEAREA(Hamlet)I M.Jezik stila. jasan stil Renesansna obilježja Boccacciovih novela: . a Hamlet je moralni pobjednik . umro je 1616. ali Hamlet se uspijeva spasiti i vraća se. Gertruda (kraljica).piše ih na talijanskom jeziku s obilježjima usmenog pripovijedanja . bez kronologije .radnja je preuzeta iz skandinavskih legendi .rođen je 1564.. potom ubija Polonija koji. u Stratford-on-Avonu kojeg napušta i seli u London gdje je imao kazalište ''Globe''. . ona potiskuje ljubav prema Ofeliji. Ukrućena gospodarica. sluša njegov razgovor s majkom.to je pitanje života i smrti .likovi su psihološki opisani. izaziva u njemu čak i mržnju prema ženama koje nisu vjerne i kojima se ne može vjerovati (kao njegovoj majci).) -tragedije (Romeo i Julija. a stric umire od uboda zatrovanoga mača).radnja se odvija u dvorcu Elsinove.tema: prikaz društvene situacije u Danskoj i na kraljevskom dvoru Elsinove. vladari) -komedije (San ljetne noći. Najprije se pravi lud a kralj i kraljica ludilo tumače Hamletovom ljubavlju prema Ofeliji. čovjekovoj sposobnosti i snalažljivosti . spontanog i prirodnog .teme i likovi iz svakidašnjeg života .osjetljiv i plemenit. Na kraju svi pogibaju (Laert i Hamlet u dvoboju. Hamlet. u dvojbi je kako se boriti protiv zla. pitanje je sad''.neočekivani zapleti. Laert (Polonijev sin). 8. Polonijeva kćerka). najveći dramski stvaralac svjetske književnosti.Hamlet se pravi lud kako bi potaknuo glumce na igru. Jedino svijetlo u njegovom životu je prijateljstvo s Horacijem. Hamletov duh.kritizira crkvene dostojanstvenike 11. kraljica popije otrovano vino. novost je pojava drame u drami-mišolovka . zbog njega u smrt odlazi njegova zaručnica Ofelija.djelo je prožeto snažnim emocijama.skladna kompozicija. bratovom ženom.zanimljiva fabula. slična je antičkoj drami . Hamlet (danski kraljević). a Laert (Ofelijin brat) želi se osvetiti Hamletu.jedna od najboljih tragedija u povijesti svjetske književnosti. sumnja da je i ona upletena u ubojstvo njegova oca . Nakon što s glumcima pripremi predstavu Mišolovka ili Ubojstvo Gonzaga. Stric ga odluči poslati u Englesku – u smrt.djelo započinje rečenicom: ''Biti ili nebiti. dokaz je da pozitivne ljudske vrijednosti još nisu nestale. tj.Boccaccio je utemeljitelj novele . nego ga je ubio brat Klaudije. kako bi otkrio počinitelja ubojstva vlastita oca. .pohvala ljepoti prirode.pisao je i sonete. DANDANDANDAN- podvale spretnim ženama na račun glupih muževa govori o šalama i podvalama u kojima stradavaju glupani nema određenu temu novele o velikim i plemenitim djelima Karakteristike novele: . Otello) -mračne komedije (Konac djelo krasi. W.radnja: Hamlet je tragedija o danskom kraljeviću Hamletu koji od očeva duha saznaje da on nije umro prirodnom smrću.napisao je 36 dramskih tekstova koji se dijele na: -kraljevske drame (tema-engl. pojavljuje se retrospekcija. Ofelija (Hamletova zaručnica. .Hamlet. bez digresije i općih mjesta . 10. glumac i redatelj . kćeri dvorskog savjetnika Polonija. Vlast je preuzeo norveški kraljević Fortinbras koji je smatrao da nešto treba izmijeniti u Danskoj državi .slobodno prikazivanje životnih užitaka (hedonizam) i veličanje svega ljudskog. Hamlet uviđa da je Duh govorio istinu.I jedan i drugi žele se osvetiti ubojici svoga oca te dokazati istinu.kritičnost .zaljubljen je u majku i ljubomoran. U međuvremenu Ofelija se ubila. karakteristična je dvostruka poanta (druga izriče prvu) . Mjera za mjeru) -romantična igra (Oluja) -poeme (Venera i Adonis) Hamlet .. skriven iza zavjese. 9. Hamlet umirući moli prijatelja Horacija da ispriča svijetu pravu istinu. Osveta postaje osnovni smisao njegova života. ne pokazuje svoje osjećaje. Govorimo o dva subjekta u drami odnosno strukturi zrcala. ali i dubokom misaonošću zbog čega stihovi ove tragedije ostaju aktualni i prelijepi i za suvremenog čitatelja 13 . Od tog susreta s očevim duhom Hamlet živi samo za osvetu.7.realističnost i uvjerljivost . Polonije (kraljevski komornik). Nakon toga Klaudije se oženio Hamletovom majkom.likovi: Klaudije (kralj). CERWANTES ( DON QUIOTE ) WILLIAM SHAKESPEARE .to je osmokutan prostor koji u sredini ima pozornicu koja je s tri strane okružena prostorom za publiku.razotkrivanje ljudskih poroka . a kasnije i Polonije .Usporedba Hamleta s Laertom.

privida idealist Bezumna hrabrost Tragikomičan lik jer živi u svijetu kojeg idealizira Stvarnost pokušava prilagoditi svojim idealima. bio je ranjen (izgubio je ruku). i 12. Zadru. dio (1615). dobro razlučuje zbilju od priviđenja.njeguju ljubavnu poeziju u kojoj slave žensku ljepotu. Judita (ep).stih je osmerac. Nikša Ranjina.radnja: predugo zaokupljen u dosadi čitanjem viteških romana seoski plemić iz Manche. naivan.najstariji stih naše renesansne poezije je dvostruko rimovani dvanaesterac (rimuje se nakon 6.1.sukob svijeta realnosti i mašte .naši renesansni pjesnici pisali su pod utjecajem Petrarkinog stvaralaštva. Marin Držić. Dulcinea (njegova odabranica) . nazvao svog konja Rozinante. ep drama ( Hanibal Lucić. Robinja (drama). po uzoru na narodnu poeziju tkz. Mavro Vetranović. te je odlučio popraviti svijet (da će spašavati nedužne). Vazetje sigeta grada.likovi: Don Quijote. petrarkizam. zna se suočiti sa stvarnošću stoga mu mora pomoći Lakovjeran i naivan jer se oduševljava obećanim otokom 12. te se preobrazio u viteza.M. Hanibal Lucić. pripovjedač i romanopisac bio je vojnik. CERVANTES (Don Quijote) rođen je 1547. Planine (roman).ljubavna pjesma . sloga) zove se aleksandrinac . neuk ali mudar seljak. a sebe Don Quijote. Hanibal Lucić. Naoružao se i uzeo novo ime. Ribanje i ribarsko prigovaranje.Don Quijote. iskazuju osjećaje i raspoloženja neuzvraćene ljubavi HANIBAL LUCIĆ: Jur ni jedna na svit vila .kompozicija. ne prihvaća je Ne prizna novinu pa starim i zahrđalim oružjem napada vjetrenjače Human je jer je vođen idejom spašavanja svijeta Sancho Panzo Svijet realnosti. Petar Hektorović. umislio si je da je i on vitez. gdje se odrazila.mnoštvo novela koje povezuje glavni lik . vrhunska djela književnosti i umjetnosti nastaju u bogatom Dubrovniku koji je sačuvao slobodu i samostalnost predstavnici i djela: a) b) c) lirika( Šiško Menčetić.započinje i završava istim stihovima 14 . Iako je iz svih svojih pustolovina izlazio poražen. kitica oktava .prvi liričari pojavili su se u Dubrovniku.tema. Dundo Maroje( komedija) LJUBAVNA LIRIKA HRVATSKE RENESANSE . .tema: opis ženske ljepote . Hvaru.seoski plemić. Petar Zoranić. u siromašnoj obitelji najznačajniji španjolski renesansni dramatičar. Očistio je vojnu opremu svojih pradjedova. dio (1605).Don Quijotu se na kraju vraća razum . previše je čitao viteške romane da mu se kako kaže pisac pomutila pamet. Rosimante (konj).prikaz cjelovitog španjolskog društva . Vladaricu svoga srca pronašao je u priprostoj i ružnoj seoskoj djevojci Dulcinei. značajke. Džore Držić.Šiško Menčetić. začinjavce i po uzoru na trubadursko stvaralaštvo . razuma materijalist Oprez Priprost seljak. satira i parodija na viteške romane postiže se humorom . Kada mu više nije bilo dovoljno čitati odlučio je spasiti svijet od zla i nepravde. ''La Galatea'' (pastirski) Don Quiote .vrsta: viteški roman. završio je u zatvoru djela: zbirka pripovjedaka ''Uzorite novele'' roman ''Bistri vitez Don Quijote od Manche''. Šibeniku.Don Quijota poistovjećuje s vitezovima srednjeg vijeka 2.hrvatski petrarkisti epika ( Marko Marulić. sebičan i suprotan svom gospodaru. Sancho Panza (štitonoša). Don Quijote Svijet mašte i legende. HRVATSKA RENESANSNA KNJIŽEVNOST (vremensko određenje. Džore Držić. Svog slugu Perijanika nazvao je Sancho Panzo-susjed seljak ali bez pameti. Splitu. Brne Karnautić.stoljeću značajke: razvija se pod utjecajem talijanske književnosti u gradovima uz more: Dubrovniku. predstavnici) - vrijeme: vrhunac doseže u 16. Don Quijote nikad nije posustao. Pratio ga je perjanik Sancho Panza.

izaziva radost.Vojska: mnogobrojna i naoružana.tema: udovica Judita spašava svoj narod ubivši Holoferna (sukob Asiraca i Izraelaca) .ponavljanjem stihova izražava svoju želju za odlaskom na mjesto gdje će pronaći duševni mir radi nesretne ljubavi. bijeli vrat i prsa. lijepa udovica iz Betulije. ''Molitva suprotiva Turkom'' JUDITA . trava ne niče' 15 . lice uspoređuje s ružom. Uništava sve pred sobom ''Gdje ona prođe.pisana je dalmatinskom čakavštinom 16. kruna od kose . iskrena je domoljupka i religiozna je. zubi kao biser DŽORE DRŽIĆ: Grem si grem .. a pisao ju je za neobrazovani puk ( u to doba zabranjeno je bilo pripovijedati na hrvatskom jeziku) .pisao je narodnom( hrvatskom) i latinskom jeziku . Živjela je 105. Splela je vijenac od kose i ima zlatne pramenove (motiv kose) i na kraju motiv gorčine NIKŠA RANJINA: Odiljam se .u pjesmi je prisutan akrostih u kojem pjesnik GIORETA ispisuje svoje ime ŠIŠKO MENČETIĆ: Prvi pogled . Judita. Abra (sluškinja). Ozija (vrhovni svećenik u Betuliji) ..moli da mu bude vjerna.djelo je posvećeno kumu Dujmu Balistriliću . veselje i tjera na tugu.pripada humanističkom krugu Splita.opisuje put pastira Zorana po njegovom zavičaju. ''Evanđelistar''. no ne nalazi ga pa želi umrijeti .započinje invokacijom. njegova slabost su žene (požuda prema Juditi).motiv buđenja prirode .. Holoferno (hrabri vođa Asiraca).iznenađen je ljepotom žene koju je vidio (idealizirani lik).pred uvod stoji podatak: LIBAR MARKA MARULA SPLIČANINA U KOM SE UZDRŽI ISTORIJA SVETE UDOVICE JUDIT U VERSIH HRVATSKI SLOŽENA .Holofern: velik vojskovođa.prvi umjetnički ep hrvatske književnosti.crne oči i crne tanke obrve.u sebi sadrži pjesma što ih pjevaju pastiri .ljubavna elegična pjesma tužnog tona .zadarska okolica. krase ju duhovne vrline i ljepota.tema je preuzeta iz Starog zavjeta( napisana 1501.zazivanje Boga za pomoć . Zoranova želja da se oslobodi ljubavi. slavi i veliča ljepotu svoga rodnog kraja.pastirski roman.ljubavna pjesma pisana stihom bugarštice (dugi stih naše narodne epske pjesme) . stoljeća. ambiciozan i samopouzdan.Judita: pravi renesansni idealizirani lik. vila Dejanina. a umro 1524.PLANINE . . tiskana 1521.otac hrvatske književnosti . odana Holofernu.tema: Prisutna domaća stvarnost rodoljubnog osjećaja. PETAR ZORANIĆ.najznačajnija djela na latinskom jeziku: ''Davidijada''.teži skladu.vila u romanu simbolizira domovinu Hrvatsku . MARULIĆ: JUDITA . plač i suze .po uzoru na antiku . fizički je veoma ružan. u Splitu.piše po uzoru na naše začinjavce i antičke (rimske i grčke) pjesnika . Svoju ljepotu koristi kako bi pomogla vlastitom narodu. okrutan.ljubavna pjesma pisana aleksandrincem .ima specifičnu kompoziciju.kompozicija: ep od 6 pjevanja/LIBAR/ . ''Svetac''. prvi hrvatski roman u stihu i prozi .potpuni kontrast Juditi . M. zavela je svojeg najvećeg neprijatelja.) .imaginarni put koji traje 7 dana . no na kraju shvaća da je bit života u duhovnim vrijednostima.motivi: čelo.rođen je 1450. ''Pouke za čestit život prema primjeru''. pastir Marul . . . godina.njena ljepota kod svakog izaziva radost..idilična slika prirode.prikazana je u bijeloj odjeći i kao vila.likovi: Nabukodonosor (pohlepan vladar). kosa.nezadovoljstvo sa životom PRVI HRVATSKI ROMAN. 13. vila Zorica.najznačajnija djela na hrvatskom jeziku: ''Judita''.likovi: Zoran – pjesnik. Njegova neumjerenost u jelu i piću pokazuje koliko je halapljiv i pohlepan. Njezina je čvrsta vjera spasila narod.

.Likovi: Dundo Maroje i Bokčilo. mudri i razumni) i ljude ''nahvao'' (loše i zle ljude). pokladna igra. pjesništva: koristi učen.kompozicija. Pomet. Španjolska knjiž. egoističan je i nemoralan. čarobnjaci. razočaran je postupcima svoga sina.farsa.kulteranizam ili križarski rat koji je zato treba tražiti trajne pronalaženja sličnosti gongorizam završio oslobođenjem duhovne vrijednosti između 2 različita i Jeruzalema suprotna pojma Torquato Tasso: OSLOBOĐENI JERUZALEM ..Pomet Trpeza. više voli svoj novac nego sina. razočaranje i prolaznost) 16 . isprepliću fantastika i .rasipni mladić koji troši novac na kurtizanu kupujući poklonima njezinu ljubav.to nisu bili školovani glumci.star i škrt. stvara realnost san s mnoštvo metafora i zvučnih vlastitu sintaksu. Pisao je sve dramske vrste poznate u doba renesanse: komedija. Pera.komedija karaktera i intrige.autor drame Život je složnih i neobičnih vrlo razumljiv jezik. Skup. Saznajemo da je ''Dundo Maroje'' prethodila komedija Pomet koju je izvodila Pomet družina. portugalska riječ BAROCCO. oni se međusobno sukobljavaju.zvučnih figura. BAROK U EUROPSKOJ I HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI EUROPA .Pjerin komedije: Novela od Stanca.odani su svojim gospodarima. Najviše se učvrstio u europskim katoličkim zemljama (Španjolskoj. što mu na kraju i uspijeva. Ubrzo se potpuno posvetio drami te je u tom književnom rodu ostvario svoja najbolja djela. rade za njih a misle na sebe lukavi su i snalažljivi. napisana 1551.značajke: kićenost. Komedija završava upozorenjem roditeljima da ne daju novac djeci. Laura i Petrunjela. Popiva .Petrunjela. pastorale: Tirena.pohlepna kao jedini način iskazivanja ljubavi prihvaća novac i materijalne vrijednosti .autor govori o radnji. a potom Pometovo. pohlepna. MARIN DRŽIĆ (književno stvaralaštvo) Držić je najveći dramski pisac naše renesansne književnosti. Iako voli Pometa izaziva ga svojim pjesmama želeći na taj način da se on potrudi kako bi je osvojio. Specifična zbog 2 prologa.ep u 20 pjevanja ispjevan u strofama od 8 jedanaesteraca .traje od kraja 16. do pol.bogati plemić. sa sinom i njegovom zaručnicom Perom. vjeruje u sreću i zna da će mu ona kad-tad pomoći.(podvrsta komedije koju karakteriziraju karikirani likovi i vulgarni humor) DUNDO MAROJE.stilska figura namijenjena učenim 20 pjevanja otpjevao Prvi koji se brzo raspline i koja se temelji na vještini ljudima.Maro. Pomet Trpeza i Ugo Tudeški.ima odlike inteligentne.razvija bogatu epsku . veoma je inteligentan i lukav. 2) Prolog. 15.biser nepravilnog oblika . (sluga koji želi pametno iskoristiti fortunu kako bi namjestio Lauru Ugu Tudeškom. Giambattista Marino Luis de Gongora Torquato Tasso Pedro Calderon de la Barca začetnik je marinizmaPisao je pjesme i poeme . on je kriv za sve zavrzlame u djelu) . Započeo je kao lirik. djela Jeruzalem u kojem je u . pišući ljubavne pjesme u duhu petrarkizma ( Pjesni ljuvene ).. odana svojoj gospodarici – najprije prihvaća Popovo udvaranje.Ugo Tudeški(Laurin ljubavnik). mnoštvo epiteta. Koristi neobične metafore. razigrana duhovitost. . mnoštva opisa pejzaža.u djelu se isprepleću povijesni događaji sa ljubavnim zapletima i fantastičnim događajima (anđeli. . pastorala.14. Vođa križarskog pohoda bio je vojvoda Goffredo. uživa u okusu.tema: oslobađanje Isusova groba . neshvaćenost. neobična metaforika. Uživa u gomilanju novca.nosilac je cijele komedije. Grižula.Bokčilo. svojim iskustvom je nadmudrio vlastitog sina. Ti su ljudi izmiješani u svim zemljama.) Najznačajniji predstavnici: LIRIKA EPIKA DRAMA Talijanska književnost Španjolska književnost Talijanska knjiž. osobnih trauma zbog neuzvraćene ljubavi. Italiji. 1) Započinje prologom Negromanta (čarobnjaka) Dugog Nosa koji govori da je putujući iz Indije sreo ljude ''nazbilj'' (prave ljude koji su tihi. ali potpuno pasivan i nesposoban da se sam izbori za voljenu ženu. te sve spletke i prijevare u radnji izvodi s lakoćom. .psihički je produbio uporaba neobičnih specifičnost njegova radnju u kojoj se svoje likove motiva. sebična nesposobna i intelektualno bezizražajna.autor epa Oslobođeni refleksija o prolaznosti ponavljanja. Venera i Adon. kontrasta –reakcija je na renesansu. vratio se iz Rima gdje je spašavao novac u Dubrovnik sačuvavši nešto dukata i nešto robe. Ljudima ''nahvao'' Držić smatra dubrovačku vlastelu koja je loša.. pjesnikovih osjećaja (osamljenost. štedi u svemu. spretne i domišljate sluškinje. Maro i Popiva. Tripče de Utolče. nezadovoljni. . koristi . Vesela dubrovačka djevojka. ne razmišlja o budućnosti. .). ljepoti i skladu . tragedija.lakomislen. 18 st.tema je povijesna gdje se pojavljuje mnoštvo mitskih motiva. željeli bi biti hedonisti.. Dundo Maroje tragedija: Hekuba NOVELA OD STANCA .život je stvarno san končeto. mjestu radnje i likovima.Laura.Maroje. Francuska.

miješanje štokavskog i čakavskog narječja 17.Olimp – velike se stvari gube jer nema nikoga da o njima piše . 4 osmerca) .monolog započinje upozorenjem: Život je san HRVATSKA . pogleda na državu i društvo. Jakov Mikalja.abab -ukrštena rima. započinje invokacijom . i XV.inspiracija: poraz Turaka 1621.je najljepša pastirica. Ana Katarina Zrinski 3) Kajkavski krug: Juraj Habdelić (Gizdos mladeh ljudi) 4) Slavonski krug: Antun Kanižlić (Sveta Rožalija) 5) Djelatnost vjerskih redova: ISUSOVCI. mislio je da je zlo pobijedilo. metafora .mnogi detalji iz epa su dio piščeve biografije Pedro Calderon de la Barca: ŽIVOT JE SAN . Dubravka). U djelu ima ulogu intriganta ili spletkara koji isprepliće radnju i čini je zanimljivijom.Ivan Belostenac. događa se u idealnoj utopijskoj zemlji u kojoj žive pastiri i pastirice.ponavljanje. Junije Palmotić (Pavlimir). U djelu je simbol vlasti i slobode.traje od 17.Gundulićevo životno djelo Dubravka . pripada dubrovačkom baroknom krugu rođen je 1589. Ivan Bunić Vučić (Plandovanja).je najljepši među pastirima i simbol je dubrovačkog plemstva.pisci su podijeljeni na krugove: 1) Dalmatinsko-dubrovački krug: Ivan Gundulić (Osman. Prozorpina ugrabljena. samo Ivan Mažuranić uspio je nadopuniti XIV. zao je. pjevanje.ropstvo . ali nije bilo tako. željan je vlasti.po Gundulićevoj ideji takav čovjek mora stradati 17 . te konačnu propast turske moći . u Dubrovniku. U djelu nema glavnu ulogu. Od malih nogu voli Miljenka i obećana mu je.Bartol Kašić. kontrasti: nebo . Podmitio je suce samo da bi se domogao lijepe Dubravke.ružan i star. potištenim. sloboda . Miljenko. stihovi osmerci ( 4 stiha.hrvatska barokna književnost je vezana za protureformaciju (katoličku obnovu) kojom se nastoji suzbiti protestantizam . ali veoma bogat.likovi: Dubravka.Matija Divković 16.književno stvaralaštvo. Ona je idealizirani lik-vila. a umro 1638. Miljenko simbol plemstva. pohlepan je. I XV. i ima alegorijsko značenje. Dijana.zemlja život – smrt ljubav . On je hrabar i pravedan.mjesto radnje: Dubrovnik (Dubrava). Ignjat Đurđević (Uzdasi Mandeljene pokornice) 2) Ozaljski krug: Petar Zrinski. simbolično predstavlja pobjedu cijele kršćanske zajednice TEMA: rat protiv Turaka . Čim je saznao da je njezina ruka dana Grdnu poželio se osvetiti. kod Hoćima od strane poljskog kraljevića Vladislava. Ne zaslužuje Dubravku. . predstavnik je plemstva. Osjećao se jadnim. pokušavao se izjednačiti sa Bogom . Grdan.to je alegorijska pastorala – melodrama u 3 čina. . značaj piše po uzoru na Torquatta Tassa. FRANJEVCI.ep u 20 pjevanja .prva dva pjevanja imaju filozofski karakter . Juraj Križanić.mnoštvo epiteta. pjevanje . 18 st. Armida religiozna poema: Suze sina razmetnoga prepjev sedam psalama: Pjesni pokorni kralja Davida pastorala: Dubravka ep: Osman. ali se sva radnja okreće oko nje. prolaznosti.barokni elementi vjerska tematika.Dubravka je prvi put prikazana u Dubrovniku 1628..želja roditelja i djevojaka za slobodom . Radnja se odvija na dan Sv.Lucifer: kralj pakla .tu Gundulić prikazuje bitku kod Hodirna i Osmanovu pogiblju. na kraju je ipak dobio svoju Dubravku. PAVLINI. a Grdan simbolizira obogaćen sloj dubrovačkih građana.list Osmana predstavlja čovjeka koji je uzvišen nad drugim ljudima.tema: hvalospjev dubrovačkoj slobodi . Fran Krsto Frankopan (Napojnica pri stolu). st . školovao se kod Isusovaca (Camilo Camili mu je bio učitelj) započeo je pisanjem ljubavne poezije koju je kasnije spalio Djela: mitološke drame: Arijadna.tema: odnos jave i sna . Dubravka je simbol dubrovačke slobode i vlasti.borba između dobra i zla ( kršćanstva i islama) .mržnja. IVAN (DŽIVO) GUNDULIĆ. voli zapovijedati. pesimizam . Starac Ljubdrag je nosilac Gundićeve filozofije. Vlaha . Osman .povijesni i kršćanski moralistički ep .nedostaje XIV. bori se za ljubav svoje voljene i plače radi nje.petrarkistički elementi : opisuje ljepotu žene . do pol.

likovi su većinom plemići. u starosti nije uopće sudjelovao u bitci kad bi joj podigao moral nakon bitke.uzoran barokni ep . a ako i ima treba znati kako se ponašati u skladu s njima . Krunoslava – Sokolica .poljski kraljević. Haydn. racionalnost . Mantesquie Francuska .Molier „Skrtac“. jednostavnost (savršenstvo forme(Aleksandrinac)). svojim shvačanjem.književnici i njihova djela . KLASICIZAM I PROSVETITELJSTVO U EUROPI razdoblje od sredine 17. Rodrigo. uspio je pobjeći uz pomoć svoje supruge i nekog Grka 17. moralnost.U svoje doba Osman nije tiskan.tragedija u 5 činova 18 . rasplet) MORALNOST .ispravnost (ako je potpuno. do kraja 18. bogata metaforika. stalni likovi.nadstojnik za sultanova harema.kazališna umjetnost u vrijeme baroka nije bila uzdignuta na umjetničku razinu pravila .Gostionicarka Mirandolina.Carlo Goldoni . ali ipak je to djelo bio najčitaniji tekst starog Dubrovnika . unutrašnjem borbama) .istinitost (istinito je samo ono što možemo spoznati razumom) .Judita = uzoran renesansni ep . začarala je čak Vladislava svojom ljepotom. strasti. kupanje njenih bojnica je značajan prizor u Osmanu Krunoslava . improvizacija .svako djelo nastalo u klasicizmu mora imati te elemente . uzima je Kaziar-aga za Osmanov harem ona je samo jos jedna hrvatska robinja Vladislav .encikiopedije. Pierre Cornellie „Cid“ .uvijek se osuđuje zlo DlDAKTIČNOST .Rene Decartes najznačajniji predstavnik klasicizma „mislim dakle jesam“ (Cognoto ergo sum) .antiteze: Osman – Vladislav. filozofija zdrava razuma. vrhunac. pobožnost (religija. filozofija religije klasicizam: jasnoća stila. filozofija u književnosti predstavnici = Roussean.Rodrigo mora obraniti očevu čast .nema velike zaljubljenosti.glazbenici .pravila su jako bitna za klasicizam. Voltaier. uzori iz antike.Rodrigo ubije oca Himena .drama mora imati 5 činova (uvod.Osman je prikazan kao pojedinac (težnjama. bogati i čist jezik . poziva na dvoboj Osmana kad je ču1a da je zatočio njezinog zaručnika Sunčanica .drama je osnovna . knezovi . otvoriti mu oči klasično .razum kontrolira strasti .Himena. PROSVJETLITI .zarobljenik.nema tragičan završetak . cvijeta razvoj znanosti .mora se poštovati trojedinstvo . i ako je ispravno onda smo riješili stvar) . Gundulić u Osmanu detaljno opisuje njegov put preko prošlogodišnjeg bojišta (za sklapanje mira) taj mir je u stvarnosti sklopljen nakon Osmanove smrti Kaziar aga .tragikomedija .analitičnost (svaku teškoću da bi je mogli svladati moramo raščlaniti na jednostavnije dijelove) . prosvjećivanje naroda.tragično . život – smrt LIKOVI: Ali-paša nije povijesna ličnost.zaručnica Krevskog. didaktičnost .uvijek vrijedno suprotstavljen kićenosti baroka i krajnostima rokokoa klasična estetika smirenost i dovršenost oblika.postupnost (od jednostavnog ka složenijima) .naučiti nekoga. Infantkinja . on u epu putuje na Balkan da traži ljepotice za sultanov harem.treće važno žensko lice.Mozart. nema neku važniju ulogu u Osmanu. moralan. on u epu provodi otmicu Sunčanice i susreće jednom Sokolicu Sokolica .romantična bojnica.nema proze .prosvjetiteljski pokret.komedija . zaplet. Osman . peripetija. racionalizam prosvjetiteljstvo. reformator talijanskog kazališta (comedia dell arte). zasnivaju se na razumu . moralnost. uzvišenost stila i jasnoća posredno nadahnuće u djelima starih Grka i Rimljana barok: kićenost. Diderot.osjećaji su potisnuti u drugi plan JEAN RACINE – Fedra . st.razlike sadašnjost – prošlost.ukrasni epiteti .racionalnost. znameniti prizor kad zatiče Sokolicu na kupanju Korevski .didaktičnost. prinčevi.Ljubavni trokut .poučnost koju izvlačimo iz radnje . Biblija). zaljubljena je u Osmana. kćer Ljubdraga. Voltaire „Candide“.pjesnička kvaliteta. Beethoven ..

predstavnici. Romantizam je opće kulturni i umjetnički pokret.st. uzroci. podijeljen u dva dijela. značajke. u drugom dijelu Slavonac uvjerava Satira da je prihvatio njegove savjete (satir= pripovjedač) o Sjeverna Hrvatska: kajkavske pjesmarice i drame. a vrhunac je između 1800.oslanjanje na emocije.- Fedra je žena atenskog kralja Tezeja. ali na kraju razum popušta tema: odnos ljubavi i mržnje MOLIERE: Pravo ime mu je Jean Bapitste Poquelin. zatim opisuje razdoblje turske vlasti kritizirajući Slavonce zbog mnogih predrasuda i loših običaja. Gota.suprotstavljanje klasicističkom racionalizmu . ali najviše govori o povijesti Dalmacije. Diogeneš) 19. maštu i osjećaje 19 . Likovi: Harpagon(bavi se lihvarstvom i time se i obogatio). Le Flech i Jacques Problemi: sukob generacija i težak položaj žene u ono doda (Elise mora sve slušati svoga oca) Molierova kritika kroz ovo djelo: kritika pokvarenom lihvarskom društvu.. o Slavonija: Matija Antun Reljković želi unaprijediti život slavonaca svojim djelom Satir iliti divlji čovik: to je epski spjev ispjevan ikavskom štokavicom i epskim desetercima. i 1830. Goethe ili E. Dijalog: razgovor Valera i Harpagona. intrige te društvena komedija.ističe se značenje prosvjete i kulture pa se i u književnim djelima osjećaju namjere autora • • • • prosvjetiteljske dvije su bitne odrednice u razvoju naše prosvjetiteljske književnosti: 1) regionalna obilježenost. Miošić) vrijeme: 18. tragična krivnja. Likovi spletkare jedan protiv drugog. HRVATSKA KNJIŽEVNOST PROSVJETITELJSTVA (značajke djela. W.u kojoj je Kačić kao pravi prosvjetitelj želio sačuvati sjećanje na nacionalnu povijest. a pjeva ih narodni pjevač.moralno. a drugi je u obliku kronike opisuje događaje iz svjetske i hrvatske povijesti ( biblijski događaji. Karakter: Harpagonov strah.u prvom dijelu govori o lijepoti Slavonije. Mariane.. Napoleonov uspon i pad) koja snažno utječu na svjetonazor pojedinca koji više ne vjeruje u skladnost života značajke: . A. Reljković.st. 2) raznolikost stilova (poetika) predstavnici: o Dalmacija: Filip Grabovac tužno pjeva o položaju Dalmacije u djelu Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga.didaktički karakter književnosti . Cleante. Pjesme su napisane narodnim epskim desetercem. nastala pod utjecajem Plautove Aulularije i likova škrtca iz francuskih farsi i comedie dell`arte. Valere. A. kritika gubljenju plemenitosti zbog škrtosti. tragičan završetak. A: K. Elise. Poe ) • • • vrijeme: javlja se krajem 18. vrhunac komedije Tituša Brezovačkoga (Matijaš grabancijaš dijak. Jezik i stil: komedija karaktera. M. potajno zaljubljena u svog pastorka Hipolita tragičan lik. EUROPSKI ROMANTIZAM (vremensko određenje. povijest Skandinavije.J. Andrija Kačić Miošić otkriva narodnu povijest u djelu Razgovor ugodni naroda slovinskoga poznatiju kao PISMARICU. uzvišeni stil razum iznad svega. Škrtac Komedija u 5 činova. On osuđuje ponašanje i upozorava da škrtost kvari ljudski karakter! 18. Harpagonova škrtost i njegov odnos s drugim ljudima Mjesto radnje: Pariz-kuća bogatog i škrtog Harpagona Vrijeme radnje: početak 18. Diokleocijanovo doba itd. Tema:ismijavanje škrtosti. st. Djelo je podijeljeno na dva dijela: prvi je zbirka poučnih uputa za kršćanski život. značajke: . Forsine. javlja se u doba velikih društvenih i povijesnih zbivanja (Francuska revolucija 1789.

Poe) . Ona je sposobna pružiti ono što traži moralni kodeks. Homer. rođ. Međutim sve dobro što ima Werther ima i Albert.W. pobuđuje naklonost.. Roman prikazuje sudbinu individualnog pojedinca čija je ličnost simbol težnji i raspoloženja mlade generacije. Lotta: Albertova zaručnica. Zanosi se maštanjem. zaobilazi sve realne probleme. Njegova čestitost i briga 20 . Goethe. lijep. Samoubojstvo kojim on okončava svoj život je čin osvete.. Za razliku od Werthera njoj je lako pomiriti se sa životom.melankolija i pesimizam .povijesna ( Victor Hugo) . Uzori su mu: Biblija. isto kao i Werther: književnost. al očekuje razumijevanje drugih. ali ima stabilnost i promišljenost koji pružaju sigurnost. već svijetu mašte. drag. Njegova ljubav prema Lotti prerasta u opsjednutost njome.• .javlja se interes za nove književne forme – roman u stihu. te tako gubi smisao za stvarnost – tipičan romantični junak.nacionalno. To je prvi Goetheov roman-1774. Po struci je pravnik.Putuje Njemačkom. Byron) . s ljubavnom tematikom. društvenom poretku. pametan. Schiller) i života GOETHE: Johan Wolfgang Goethe: najveći njemački književnik i mislilac. prirodu i glazbu. A. Werther ima sposobnosti ali nema želju i ustrajnost u radu kad je riječ o realnom životu. a još lakše rastuži te prepušta tuzi i jadu. tematika: . Ali tu prekršaj ne čini Lotta. On je pasivan lik koji se nedovoljno bori sa stvarnošću. licemjerstvu i lažnoj emocionalnosti. Bitna funkcija pejzaža u djelu: krajolik je utočište banalnosti svakodnevnog života.. u Frankfurtu 1749. svjetsko. de Lamartine. uglađen. Mlad je. Vođen je svojim slijepim emocijama. obrazovan. realan i snalažljiv i voli Lottu na svoj način. moralu. Pisac je htio ocrtati mlada čovjeka nadarena dubokim čistim osjećajem koji se ne snalazi u životu te rastrojen ljubavnim jadima (ljubavna strast potiče intezitet doživljaja) izvrši samoubojstvo. opisuje njegovo unutrašnje stanje(duša) i najdublje osjećaje.. materijalno dobrostojeći.Voli. god. Pravo romanističko djelo (likovi.. On je racionalan. god. radi kao činovnik. nježna.. Osvetiti se htio mnogima: ljudima. izaziva radost i povjerenje. Ljubav je za njega patnja kojoj se ne može oduprijeti. glazbu. al daje otkaz jer ne podnosi da mu netko zapovijeda. dobra. a ne milosrđa. On zanemaruje realno postojanje Alberta dok mašta o sreći s Lottom. osjećaj tuge zbog uzaludnosti i potpune promašenosti svijeta . umjetničko i psihološko značenje Likovi: Werther. Poimanje da je višak kod dvoje ljudi prema kojima iskreno gaji prijateljstvo tjera ga da stvari pokuša riješiti racionalno. Oličenje je ženstvenosti: lijepa.snažan individualizam . Lotta je na svoj način tragična žrtva – osuđuje sa na lagano umiranje u monotonoj svakodnevici života. hladan. Roman psihološki analizira likove.«svjetska bol». požrtvovna. a umro 1832. već Werther! Odanost prema Albertu dovodi je korak prema savršenosti. ona Wertheru nikad nije ništa obećala nit je skrivala da je Albertova. iskrena. Njoj je majka umrla i ostavila joj osmero braće da se brine o njima.isticanje prirode kao utočišta za ranjenu dušu . Njena simpatija pa i ljubav prema Wertheru je sasvim prirodna. Ona voli Werthera ali toga se plaši i stoga biježi od njega. Njena velika ljubav prema Wertheru je potvrđena na kraju romana kad. iako nije i dozvoljena. Pisao je tekstove gotovo svih književnih vrsta i iz nekoliko znanstvenih područja. koji sadrži autobiografske podatke Goethea koji je u Wertheru uspio izraziti ono što su mnogi osjećali. Iz ugledne je obitelji. On je tzv. Ljudi ga vole. Njegov sudar sa stvarnošću završava pravim slomom. Italijom. Radišan je čovjek koji živi u realnom svijetu. A Werter se vraća. lijep. radnja) koje odbacuje sve klasicističko. To je jadan romantičan čovjek koji ne živi u realnom. a temelji se na poniranju u unutarnji svijet psiholoških reakcija. zadovoljava se mrvicama.lirika. Lako se oduševi. bajronovski junak: osoba u sukobu sa sredinom u kojoj živi ali i sa samim sobom. zbog tog su se romana jedno vrijeme u Njem. Shakespeare. spokojstvo i toplinu. plemenit i darovit mladić. Puškin ) . Činjenica da Lotta nikada neće biti njegova pobuđuje u njemu revolt. gazela itd. simpatičan. ni sam ne zna što želi. kad se on ubija – njeno se stanje znatno pogoršava (strah za njen život). Lotta i Albert Opis likova: Werther: Pasivan buntovnik. tema: Wertherova nesretna ljubav prema Lotti i njegovo nesnalaženje u okolini u kojoj se nalazi stil: jednostavan. Schiller.odmetništvo i sukob sa zakonom ( F.istražuje i piše. G. Studirao je pravo u Strassburgu . On je pretjerano osjetljiv. Kontrast se nalazi upravo u Albertovu smislu za realan život (presudan u Lottinoj odluci).dalekih nepoznatih krajeva ( G. A. te nada u ponovni susret s Lottom i ostvarenje sreće u nekoj novoj dimenziji postojanja.dominantan književni rod . J. Albert: Albert je po svemu trebao biti negativan lik koji je suprotnost Wertheru i zapreka iskrenoj ljubavi. Istina je da ne zna satima razlagati o osjećajima i uzdizati Lottu.. Patne mladog Werthera: Epistolarni roman – roman u obliku pisama. S. usmeno pjesništvo.intimna ( A. mnogi mladići ubili po uzoru na Werthera – pretjerana osjećajnost iz roman postala je modom tog razdoblja. Voli prirodu i književnost – Homera i Osijana ( u tim djelima on i Lotta pronalaze sebe). Majci na samrti dala je obećanje da će poći za Alberta (važno!). To mu je zajedničko s Lottom. smrt mu je jedini izlaz – oslobođenje od boli. Albert je mlad. ali i skučen i dosadan.okultna i mistična ( E. ovisi o Wertherovom raspoloženju. god.

1813. M.poanta na kraju . rano je ostao bez roditelja.antologijska pjesma. noć je i pada kiša.pridaje se veća pažnja jeziku .dramski elementi: dijaloška forma . svjestan izbor jedne osjećajne atmosfere koja je važnija nego događaji. -1843. epska opširnost.-1830.osjećaj straha je sve veći.društveni slojevi. straha. budućnost) . seljaci (neuki) . A. sjene . smrt voljene žene . Mihanović: „Reč domovini o hasnovitosti pitanja vu domorodnom jeziku“ .motivi: noć.pojam vezan uz politički život Hrvatske 1860.pjesnika je strah. smrt pisca.„Nikad više“ – riječi koje ptica govori pjesniku (refren.ilirizam – ideja o ujedinjenju Južnih Slavena . zle kobi.kroatizam . zov. školuje se u Engleskoj.gavran mu je uništio svaku nadu da će je ponovno vidjeti TEMA – dolazak ptice u piščevu sobu. A. redovito opisuju mistične teme. likovi i verifikacije .zalagao se da hrvatski bude ravnopravan s mađarskim. boležljiv. da će biti voljena i cijenjena supruga. tješi se da je slučajan prolaznik. jer kako bi izgledao u Lottinim očima da ga je pokušao surovo odstraniti. 1845 – zbirka pripovijesti. Oženio se trinaestogodišnjom sestričnom Virginiom. Lenora mu se ne će vratiti . bavi se njegovom najdražom temom. gotovo na ulici.gavran je simbol smrti.opis noći. feudalci (većinom govore francuski i latinski). na granici je sna i jave. začetnik tog pokreta = pokret ima političko značenje i obilježe. mađarizacija .nastaje mlada građanska klasa (obrazovana) . tame i dolazi iz podzemnog carstva smrti . ritam. dolazi gavran i slijeće na kip Palade (božica mudrosti) i zauzima gospodarski stav . te jezovita djela i zločine. Dobar je čovjek koji zaslužuje Lottu. izvjesna radnja . 1840 objavljuje zbirku novela „Groteskne priče i arabeske“.kompozicija: 18 sekstina .sklonost prema bizarnom .) Američki pripovjedač i lirik. Opsjednut problemom smrti (Gavran). netko dolazi. svog raspoloženja. HRVATSKI ROMANTIZAM –HRVATSKI PREPOROD . Poe mnogo truda ulaže u formu i stih svoji pjesničkih radova . On je mudro spoznao da je Werthera bolje imati za prijatelja nego za suparnika. Vrhovac piše poziv za sakupljanje narodnog blaga i običaja svim duhovnim pastirima svoje biskupije (proglas svećenstvu) 1815. ispituje ga zašto je došao.1849. Bio je sklon neurednom životu. 20 godina radi kao kritičar. osjećaji).odgovor je konstantan – „nikad više“.smrt – duša iz sjene koja „ustati neće nikad više“ . . samoća. njegovo najvrjednije djelo.od romantizma govorimo o novijoj hrvatskoj književnosti . Njegovu vrijednost prvi je otkrio Charles Baudleaire Gavran .) Ljudevit Gaj. -1860. urednik. obraća se gavranu.germanizacija.Hrvati su prepustili Mađarima da rješavaju njihove probleme sa Austrijom i da provode mađarizaciju .ilirski pokret (1830. čak i Werther to misli. garanciju da će život proživjeti sretno i mirno.lirski elementi: dominacija osjećaja . . Unutar hrvatskog narodnog preporoda . da li će sresti Leonoru.hrvatski narodni i književni preporod 1813. Pisao je pjesme mistično-romantičnog ugođaja i bizarnih motiva.za Lottinu obitelj daju Lotti. duhovi. da li će je sresti u Edenu (zemaljski raj) da li je on vrag ili ptica . Dalmacija i Istra vraćaju se pod Habsburšku vlasti .ugođaj je mističan i tužan . Uz malo strpljenja i u pravo vrijeme on je Lotti dokazao da je baš on pravi za nju. Werthera voli i prihvaća što je veoma čudno! Ipak u Albertovoj strpljivoj reakciji prema Wertheru može se iščitati i nešto životne lukavosti. strah ga je.pad Napoleona. Prethodnik je larpurlartizma (umjetnost radi umjetnosti) i simbolizma (slikovitost. mistično okultna-poema . sam je.započinje Šenoino doba (kraj romantizma) PREDPORODNO DOBA 1813. rođen u Bostonu. čežnja za Leonorom koja je mrtva . . strah.jedno od najznačajnijih djela američke književnosti.to bi mogao biti Leonorin duh. sasvim logično.obavezan je mađarski jezik u školama . novinar. EDGAR ALAN POE (1809.epski elementi: dugi tekst. latinskim i drugim jezicima 21 . Njegove priče nastale su pod utjecajem engleskog „romana jeze“. odrastao u kući bogata trgovca. smrću lijepe žene 20. mistike.pjesma govori o smrti .pjesma započinje opisom mistične atmosfere i mističnog prostora .E.središnja uloga „dojma“. dočaravanje raspoloženja. nakon njezine smrti i on umire.tehnika šoka .na svako pitanje odgovara tim riječima . na vratima nema nikoga .

predlaže pravopisnu reformu 1831. faza 1830. koja gaje nadahnula za pjesničku zbirku «Đulabije». Stanko Vraz. S.K. bavio se književnošću i učenjem jezika. prvi politički tekst na hrvatskom jeziku 1834.prihvaćanje novoštokavštine kao standardnog jezika .odgojna didaktična književnost . prvi pisac u hrvatskoj književnosti kojemu je književnost bila jedino zanimanje.preporodna lirika: budnice.V. S. 1868. kriza preporoda (sukob Gaj-Vraz). Lj. P. Derkos. putopis M.to je više politička brošura za ujedinjenje hrvatskih krajeva. objavio je prvu književnu kritiku u 22 . Vraz. Lirika: Petar Preradović. uvode se ilirska imena u „Novine ilirske“ i „Danicu ilirsku“ .. „Danica Horvatska. davorije– umjetnički dotjeranije od budnica 21. najznačajnije zbirke su „Gusle i tambure“ i „glasi iz dubrave žeravinske“. I. zabrana ilirskog imena.imaju ulogu buditi nacionalnu svijest.. Stanko Vraz Epika: Ivan Mažuranić Drama: Ivan Kukuljević Sakcinski. Vraz pokreće časopis „Kolo“.htio je ujediniti sva hrvatska narječja . J. „Genius patriae (Duh domovine nad zaspalim svojim sinovima) .osnivanje čitaonica 1838. – 1860. ode.preporodna proza: skromniji dometi nego u lirici (manje stvaralaštva) . Bavio se sakupljanjem narodnih pjesama a često ih je i prerađivao.dinamika (zatvoreni u sebe) . davorije.Gaj ih naziva Rak-Vuk-Vrag jer su mu upropastili Ilirski preporod . faza1843-1850/60. Vraz „Kritičarski pregled“. 1. prva hrvatska povijesna tragedija. Vraz se zalaže za književni preporod. Sakcinski u Hrvatskom Saboru drži prvi govor na hrvatskom jeziku 1843.u Hrvatskoj u to doba postoji puno pravopisa. himne  Lj. Sakcinski „Juran i Sofija“. Zadar. Preradović.kolektivizam (jedinstvo nacije) .optimizam . 1830. Zagreb. završio je gimnaziju.motivi iz hrvatske prošlosti domoljubne pjesme: budnice. P. Slavonska i Dalmatinska 1836. balade. NAJZNAČAJNIJI PISCI I DJELA U RAZDOBLJU HRVATSKOG ROMANTIZMA Razdoblje hrvatskog romantizma u književnom smislu pripada drugom dijelu razdoblja ilirskog preporoda.-1843. Slavonska i Dalmatinska“ S. 1939.K. Štos „Kip domovine vu početku leta 1831“ 1832. Vraz „Put u Gornje Jelenje“. J. P. Gaj je htio da književnost bude povezana s politikom. autor prve drame novije hrvatske književnosti Juran i Sofija Diskurzivni oblici: putopisi. prva književna kritika I Mažuranić „Smrt Smail-age Čengića“. pokrenuo časopis „Kolo“ 1942 zajedno sa Rakovcem i Vukotinovićem. jedno slovo 1832. zaljubio se na prvi pogled u Samoborčanku Ljubicu Cantilly. počinju izlaziti „Novine horvatske“ i prilog „Danica Horvatska. pa Gaj uvodi pravilo: jedan glas.Matija Mažuranić.ističe važnost pisanja na Hrvatskom jeziku 1818. ep Obilježja književnosti .književnost je izraz političke koncepcije i ideologije iliraca .pesimizam . Štos . osniva se Matica ilirska . Smodek otvara prvu katedru za hrvatski jezik u Zagrebu 1842. dozvola za izdavanje novina na hrvatskom jeziku.ugledanje na narodno stvaralaštvo (Gundulić i usmena tradicija) . normi. Šporer: „Oglasnik ilirski“ – za pripreme izdavanja lista na hrvatskom jeziku ILIRSKI POKRET 1830. Karlovac) . Ona je bila boležljiva i umrla je malada te nikada nije uzvratila ljubav Vrazu. putopis I. tajnik Matice hrvatske. Gaj: „Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja“ . Drašković: „Disertacija“ . za to se Gaj izborio 1835.intenzivniji književni rad 1842 M. Antun Nemčić STANKO VRAZ Rodio se u Cerovcu u seljačkoj obitelji. Gaj. nije htio da politika ima korijene u književnosti 2.netipičan (specifičan) razvoj s obzirom na europski romantizam: europski hrvatski .“Narodne novine“. studirao filozofiju i započeo studij prava.individualizam . Babukić piše prvu gramatiku hrvatskog jezika u razdoblju Ilirskog pokreta 1840. I. (Varaždin.likovi su introvertirani . S.prvi književni časopis u hrvatskoj književnosti 1843. 1840. štokavsko narječje postaje književnim jezikom. . Mažuranić „Pogled u Bosnu».

godine nadopunio je 14.preveo je «Osmana» na hrvatski jezik Zora puca . Bio je pjesnik.Hrvatskoj književnosti pod nazivom „Kritičeski pregled“.to je priča koju je čuo od jednog Crnogorca .misaono refleksivna pjesma.ozbiljan stav pjesnika prema pjesmi Ljudsko srce .simbolizira da će doći novi dan i bolji život za cijeli hrvatski narod. Harač i Kob Agovanje .8 šesteraca u 2 katrene.motivi: lutalica – luta po svijetu.domoljubna pjesma. borba dobra i zla .aga-gospodar. ima puno turcizama i arhaizama . predstavnik hrvatskog sabora.tema: sukob Turaka i Crnogoraca.motiv nezadovoljstva.govori o potrebama ljudskog srca .tema: nezadovoljstvo ljudi.ton – elegičan . vraća se i plače od radosti .kompozicija: Agovanje. 1840. jezikoslovac i hrvatski ban.pisana je u strogoj formi . pjevnaje Gundulićeva „Osmana“ Smrt Smail-age Čengića .mirisna crvena jabuka. niži turski plemić . prvi hrvatski kanconijer. u nebo da sjaji među zvijezdama . Bio je službenik u Karlovcu.socijalni problemi. prolaznosti . i 4. a nastao je na temelju istinitog događaja iz 1840. bijeda. a umire 1890 u Zagrebu.koristio je podatke iz putopisa svog brata Matije „Pogled u Bosnu“ .tema: ljubav prema domovini. nakon njezine smrti . motiv prirode vezan je za ljepotu žene. spada u drugi naraštaj pjesnika romantizma u hrvatskoj književnosti .stih: krakovjak. budnica . uvijek teže za nečim višim .ep započinje invokacijom „sluge zove Smail-aga“ .stil je aforističan. sukob vjera.romantičarska i nesretna ljubav.utjecaj narodnog pjesništva 22.objavljen je 1846. posvećen je Ljubici (Petrarka) . patio je za domovinom Mrtva ljubav . izgubljen je. ljubavna i misaono-refleksivna . Smrt Smail-age Čengića Rođen 1814.ljubavna pjesma . dio su nastali za Ljubičina života a 3.tema: ljubav prema domovini i ljubav prema ženi .3 tematska kruga poezije: domoljubna poezija. Noćnik. veselo raspoloženje Putnik . . i 15.kritika – odnos između pjesnika i svijeta.preziremo ono što imamo . misaono-refleksivna . usamljen je. IVAN MAŽURANIĆ. ljubav prema domovini KOMPOZICIJA – sastoji se od četiri djela: 1. Četa.likovi: 23 . pohlepni su .romantični elementi – vila .pjesmu je posvetio svojoj vlastitoj ženi Pavici . utjecaj poljske narodne pjesme .život je kratak i zato trebamo uživati i biti zadovoljni s onim što imamo .jastreb: simbolizira pohlepu . 1873 postaje prvi hrvatski ban pučanin.umjetnički najzrelije djelo razdoblja ilirskog preporoda . sonet . i 2. (godina smrti Smail-age) . nepovjerenje ljudi. a uzor mu je bio Ivan Gundulić Đulabije . osjeća se čežnja za domovinom.mjesto i vrijeme radnje: Stolac. siromaštvo . 1844. čežnja za domovinom .napisao je pjesmu iz vlastitog iskustva jer je i on zbog službe stalno mijenjao mjesto boravka i osjeća se kao stranac.svaku je svoju zbirku posvetio svojoj ljubavi Ljubici i svojoj domovini PETAR PRERADOVIĆ Prva njegova pjesma sa simboličnim naslovom „Zora puca“ objavljena je u časopisu „Zora Dalmatinska“ koji je izlazio u Zadru. stroga forma. kancelar. u Novom Vinodolskom. Bio je najmlađi Ilirac. nema prenoćište.on ju doživljava kao idealnu ženu i želi je staviti u raj. vrhovni odvjetnik.ne želi ju pokopati jer bi se pretvorila u materijalnu stvar i ne bi bila ono što jest . 1846 „Smrt Smail-age Čengića“ njegovo najveće djelo. Vraz nikada nije naučio u potpunosti hrvatski jezik.pjesma je u alegoriji. jezik hrvatski (štokavski). Prva hrvatska pjesma „Primorac Danici“.

sudbina .Novica je vođen individualnom željom da se osveti .završni dio monologa: svećenik poziva četu na ispovijed . u njemu se javlja sukob osjećaja.harač .porez .započinje opisom noćnog pejzaža . vrlo su hrabri i odani svom narodu Durak – poturica. sve je crno. opis pejzaža – romantični elementi . siguran u sebe. sluša Baukovu pjesmu o Rizva-agi koji nije mogao pokupiti harač kao on . -Naša književnost. Crnogorac koji je prihvatio Tursku vjeru – islam. približio književnost običnom puku uvodi realistične elemente u hrvatsku književnost - Zlatarevo zlato. blagoslivlja četu i kreću u boj Harač . i vi isti rodiše se tudjer. poglavlja u kojem Dora umire od podmetnutog otrova. blagoslivlja ih . .noćni putnik Novica .Smail-aga – turski feudalac.raja je siromašna. nemaju kruha a pogotovo novac ili zlato . misli samo na sebe. programski članak stvara čitalačku publiku. krševita ali vama zlatna. PROTOREALIZAM – značajke. isticanje njihove hrabrosti i junaštva . prihvaća dio čete i priključuje im se svećenik.osnovna razlika našeg u odnosu na europski romantizam je snaga kolektiva.opis osjećaja straha. u četi vlada disciplina i jedinstvo. odani svom gospodaru Smail-agu. ohol.sastanak u šatoru i večera. ne razmišljaju svojom glavom.na svaki se trzaj klanja – riječ je o ismijavanju – ironiji . djedi vaši rodiše se tudjer. jednolično. hrabri zatočnici. ubijali su ih.Novica odlazi iz tabora Smail-age u želji da se priključi Crnogorcima kako bi se zajedno s njima osvetio Agi. boji se i Crnogoraca i Turaka . obraća se stražarima i traži pomoć. poglavlja u kojem se prikazuju igre oko novog hrvatskog bana i pokušaj spašavanja hrvatske državnosti.putuju noću a danju spavaju. vjeruje u Tursku nadmoć nad Crnogorcima. bio je nesiguran u moć i vlast Smail-age zbog toga što je bio svjestan snage Crnogoraca. javlja se osjećaj straha. za vas ljepše u životu nema“ . Smail-aga traži konja i želi pobjeći ali ne uspijeva – kukavica. odnosno sudbine drugih likova rješavaju se u 24 .dolazi do Cetinje.najznačajniji pisac tog razdoblja -uređuje časopis Vijenac od 1874.mučenje raje – koristi gradaciju u opisu mučenja. pobjeda kršćanstva nad islamom 23. njegovo pokrštavanja. nabijali na kolac. tamno. do 1881.pristupa mu Novica u želji da se osveti agi da mu odreže glavu ali i on sam pogiba .gradacija – opis noć. dolazi četa. ističe pravo na borbu za slobodu. Razdoblje od 1860.slijedi dolazak Novice u trenutku mira i tišine.13.dolazi svećenik i slijedi njegov monolog u kom ističe važnost te zemlje: „Djeco moja.klanja se prema zapadu. Već samo ime ovog razdoblja govori o njegovoj osnovnoj karakteristici: napušta se romantičarska sentimentalnost te se nastoje prikazati društveni odnosi čime se utire put realizmu. One se prepleću do polovice romana tj. Smail-aga je ubijen ( ubio ga Mirko) .noći putuje a danju se skriva. drugo započinje povijesnu fabulu. Potom ljubavna fabula kreće nizbrdo sve do 21.Smail-aga kupi harač . vas je ova zemlja porodila. najavljuje oluju.započinje veličanjem čete. želi napustiti svoju vojsku.domoljubni moment.pobjeda i trijumf Crnogoraca . a treće ljubavnu.lutka u liku Smail-age odjevena u svečanu odjeću . javlja se i vjetar. prihvaća staru vjeru – kršćanstvo.ističe se nebriga zapada za njihovim mukama. problemima sa Turcima – svećenikova kritika upućena zapadnom svijetu koji nema razumijevanja za Crnogorce . sijeva. uživaju u mučenju kršćana i starog Duraka Crnogorci – predstavljaju kršćane. zajedništvo. AUGUST ŠENOA. Šenoa (Prijan Lovro ili Zlatarevo zlato) Razdoblje hrvatske književnosti od 1853. oci vaši rodiše se tudjer. moćan. A. grmi. Ima 26 poglavlja: prvo poglavlje daje opći uvid i naznake zapleta. tragičan događaj.prvi roman novije hrvatske književnosti (1871.osnovni motivi slobode i vjere . nastaje panika. vezivali konjima za rep i vukli ih. Šenoinim dobom.četa se sastoji od 100 hrabrih junaka .kob .mjesto radnje na Cetinju Crne Gore . samouvjeren.mjesto radnje: Gacko polje . Rasplet. naziva se protorealizam ili predrealiza. sukob sa samim sobom Turci – sluge. Umro je moleći za milost na turskom jeziku Noćnik . javlja se gradacija njegovih osjećaja. . vjeruje i sebe zbog svoje snage i zbog toga što ga sluge poštuju – u tome je njegova moć. do 1881. četa u tišini odmara na rijeci Morači. a ne pojedinac Kob .). Novica laže stražaru – cilj mu je da bez posljedica pristupi Crnogorcima Četa . putuje noću .

Gustav Flober Madame Bovary. seoske sredine uzdigne do ravnopravnog građana. Lav N.svjetovno. Šenoa je fabulu gradio na psiho-socijalnim kontrastima. On nema sredstava za školovanje. Ivan S. prosjak Luka. na taj način. mora primati kojekakve službe jer je siromah. prirodan javlja se sedamdesetih godina 19. Kameni svatovi itd. sestre Bronte. Engleska: Charles Dickens Oliver Twist. autor mogao sudjelovati u građi te pripovijetke. Šenoa kritizira situaciju u kojoj se hrvatski jezik zapostavlja u korist njemačkog. ponašanje i psihologiju likova te njihov svjetonazor junak realističke proze nastoji poniknuti u društvene odnose i doživjeti društveni uspon likovi su najčešće uvjetovani sredinom iz koje potiču i koja ih okružuje ( teorija miljea ili sredine) isključivo prozno stvaralaštvo. bogatstvo . duhovno . Karanfil s pjesnikova groba. kletva(nedovršen) Pripovijetke: Prijan lovro. salona itd. Ana Karenjina itd. Braća Karamazovi itd. Radnja je oblikovana kroz dvije fabule: povijesnu koju čini sukob feudalca Stjepka Gregorjanca s građanima Zagreba i ljubavnu koju čini nesretna ljubav Dore Krupićeve. povjestice(epsko-lirsko-dramske-posebna vrsta epske pjesme: tematika iz hrvatske prošlosti): Propast venecije. Emil Zola - 25 . 24. Diogenes. Stendal Crveno i crno. Likovi su stvarni i proizlaze iz Šenoina života. realis – stvaran. oblikovanje likova. Komedija: Ljubica Prijan Lovro Prijan Lovro je kraća pripovijest.siromaštvo. vlasnica samoborskog dvorca koja je zaljubljena u Pavla.. a Pavle pogine kao junak u borbi protiv Turaka ( stilska obilježja: romantičarska u oblikovanju ljubavne priče. tavanske sobice. u formi nešto duže novele. javlja se u Francuskoj teoriju naturalizma oblikovao je književnik Emil Zola u svojim raspravama i predgovoru romana Terese Raquin naturalizam nastoji prikazati najtamnije i najružnije strane života (estetiku ružnoće) predstavnici: Guy de Maupassant. krčma. David Copperfield itd. Glavni kontrast je želja . trgovi. Mrtve duše itd. Lovro je mladić čije neprilike potiču iz životnih činjenica. Idiot.posljednjih pet poglavlja. javlja se kao reakcija na romantizam realizam u književna djela uvodi ljude iz svakodnevnog života i iz svih društveni slojeva realistički junaci kreću se u običnim životnim prostorima: ulica. M Dostojevski Zločin i kazna. F. U ono doba vladalo je uvjerenje da je život u Hrvatskoj malen i stisnut. a sporedni su grad . te da nema događaja koji bi pobudili razvoj hrvatske književnosti. kronološki red zbivanja motivacija likova proizlazi iz njihovih karaktera. kćeri zlatara Krupića i sina Stjepka Gregorjanca. opisi interijera otkrivaju socijalnu pozadinu koja određuje postupke. st i traje do 1890. Grga Čokolin otruje Doru. feljtoni: Zagrebulje itd. plemenitaška djevojka ne prihvaća njegovu ljubav jer je seljak. a upućuje na društvenu zbilju kao središnju zaokupljenost pisaca realizma vrijeme: 1830.). To je povijesni roman čija se radnja događa u Zagrebu u 16. Tolstoj Rat i mir. Naturalizam lat. Turgenjev Lovčevi zapisi itd. Kugina kuća. u nevolji se želi oženiti bogatom djevojkom. William Thackeray Sajam taštine Rusija: Nikolaj Vasiljevič Gogolj Kabanica . Branka itd. moć. Čuvaj se senjske ruke. naturalis. francuskog i talijanskog. te sklopa socijalnih okolnosti u kojima djeluje - predstavnici: Francuska: Honore de Balzac Ljudska komedija( Otac Goriot. Smrt petra Svačića.-1870. st. Protiv njih spletkare Grga Čokolin koji želi Doru za sebe i Klara Gruberova.. iskaz u trećem licu jednine. Tema ovog djela je težnja čovjeka da se iz primitivne. te ga zbog toga optužuju za pohlepnika. Pavla. prvenstveno roman realistički pripovjedač najčešće je «objektivan».selo. a on se ubije. Naime pouzdano se zna da je Lovro postojao i bio Šenoin prijatelj u Pragu. pisanje iz perspektive objektivnog pripovjedača – elementi realizma) Ostali romani: Seljačka buna. REALIZAM I NATURALIZA U EUROPI dolazi od lat. Rođaka Betti itd. Uloga piščeva lika u pripovijesti je vrlo značajna jer je.. podrumske sobice..mogućnost.

odnosno padanje u san i nepripremljenost. bogati skorojević koji traži siromašnu djevojku za ženu koja će mu onda biti vječno zahvalna što ju je ženidbom spasio bijede i koja će mu dobrovoljno dozvoliti da je tiranizira Sonja. Marmeladovova kći iz prvog braka. razdoblje realizma napisan 1866. realistički roman) . «ubija sebe – duhovno» jer se odaje  26 . Raskoljnikov je to znao i prije ali je psihički mehanizam tu spoznaju potisnuo duboko u podsvijest i blokirao je kako ne bi kočila akciju = bez morala nema čovjeka roman ima jaku socijalnu notu i predstavlja njegovu trajnu vrijednost. naravno podlogu svemu ovome čini siromaštvo . a kraj objašnjava budućnost.  mjesto radnje: Petrograd vrijeme radnje: 19.st. Ljudska patnja nije izmišljena već grubo stvarna Svrdrigajlov – šikaniranjem dovodi ljude . Postaje prostitutka kao bi mogla hraniti gladna usta u svojoj obitelji. društvo. tema: zločin – kazna – iskupljenje Raskoljjikov: siromašni student prava koji ubija staru lihvaricu kako bi dokazao teoriju o podjeli ljudi na dvije kategorije a) pokorni koji umnožavaju vrstu. FJODOR MIHAJLOVIĆ DOSTOJEVSKI Zločin i kazna (likovi. tijek radnje: na početku je sredina radnje. pa se vraća unatrag do određene točke kada njegovo proživljavanje događaja ide paralelno sa sadašnjošću. b) rušitelji koji u ime novih ideja ruše zakone . svjedoče da se njegovo moralno i emotivno biće da posljednjeg trenutka opiralo zločinu izvršenje zločina .njegovo prezime pokazuje nam bit njegova karaktera: on je čovjek u raskolu između svoje humane biti i surovih traženja koja pred njega postavlja surova stvarnost psihologija glavnog junaka dana je sistemom : • autorske informacije ( pisac nas izvješćuje ) • odnosa s drugim likovima • samorazotkrivanjem • izjavama • greškama • snovima psiha je osvijetljena iz još jednog izvora: zločina Raskoljnikov : svojim emocijama. Svidrigaljov. a onda zaboravlja zatvoriti vrata – ta greška – dovodi do još jednog ubojstva – ubojstva Lizavete ( kako bi se oslobodio svjedoka ). a i da bi otac imao novaca. Kompleks «uši» ( štetočina ) izazvao je potrebu dokazivanja da je čovjek: stvaranje teorije u ovoj fazi sav njegov život je pripremljen na plan ubojstva ali paralelno s tim ide i snaga otpora ( dana kroz dva sna ) spavanje.inspektor. – 9 i po dana likovi: Rodion Raskoljnikov. Sonja Marmeladovna. siluje 14 – nju djevojčicu koja se iz očaja baca u rijeku. Dunja – Raskoljnikova sestra. na imanju koristi pravo prve bračne noći. svjesno ga se ne želi sjećati stanje poslije zločina : zapažaju se dvije činjenice: 1) maksimalni pokušaji da ne otkrije zločin i 2.25. Žrtvuje se. Porfirije Petrović. raspituje se za lokvu krvi i zvoni nekoliko puta kako bi čuo zvuk zvona koji je oglasio početak njegove drame b) c)  zagonetka neiskorištenog novca – objašnjava se činjenicom što je Raskoljnikov podsvjesno znao da ni njegova majka i ni sestra neće pristati rješavati svoje probleme novcem ubijene. Razumihin – njegov prijatelj i dr. truje ženu kako bi se dokopao bogatstva. sluge do ubojstva.još dok je stvarao plan postavio je pitanje – zašto se zločini otkrivaju – i došao do zaključka = zločinca uhvati klonulost volje onda kada je prisebnost najpotrebnija zato sebi postavlja zadatak kako mora paziti na svaku sitnicu . Lužin. U odnosu na to ubojstvo osjeća toliku krivnju da ga zaboravlja.) nesvjesno odavanje – najneoprezniji postupak je kada se vraća na mjesto zločina. preokupacijama i ponašanjem odaje osobu koja je uvrijeđena od društva i nadarena od prirode. prebacuje Dunji kako bi je šokirao Lužin. To znači da su njegova pamet i snaga poticale njegove ambicije i samopouzdanje ali su bijeda i siromaštvo stvarale kompleks manje vrijednosti/ nevrijednosti ( siromaštvo je izazvalo izbjegavanje druženja s ljudima ) U njegovom ponašanju možemo uočiti 3 faze:         a) priprema zločina – karakterizira san o Napoleonovoj moći.ruski pisac. Zaključak: poštenom čovjeku je potrebno saznanje i osjećanje da je sve čisto učinjeno.

kada na književnu scenu stupa novi naraštaj hrvatskih pisaca značajke: .) i kolektiva (materijalist. Kumičić) c) odnos sela i grada ( Kozarac. a) refleksivna lirska pjesma b) Mojsije. HRVATSKA KNJIŽEVNOST REALIZMA obuhvaća posljednja dva desetljeća 19. uporan. do početka moderne 1892. socijalna. Kumičić) b) povijesna tematika ( Gjalski. odnosno do 1895.prve modernističke pripovijetke hrvatske književnosti). Ksaver Šandor Gjalski.usmjerenost na socijalnu tematiku. Kovačić.uvjerljiva psihološka karakterizacija likova (socijalno-psihološki motivirani postupci nositelji su uzročno-posljedično utemeljene fabule) književni oblici: proza (roman i pripovijetka) predstavnici i djela: a) lirika: Silvije Strahimir Kranjčević b) epika: Ante Kovačić. Pjesme.napuštanje romantičnog sentimentalizma u izboru tema. MOJSIJE: Pjesma započinje Mojsijevim obraćanjem Jahvi s molbom da izvede njegov narod iz ropstva u obećanu zemlju Hanan.biblijski lik d) Kranjčević preko ovog lika razmišlja o odnosu pojedinca (idealist. Š.stvaralaštvo. točnije od Šenoine smrti 1881.-1908. odabir građe iz suvremenog života . ali ona predstavlja onu moralnu stranu Raskoljnikova. Ona ga potiče na to da oprosti sebi. religiozna zbirke: Bugarkinje. Novak) d) psihološke i opće ljudske teme ( Kozarac. uljuljan u lagodni život i zadovoljan neslobodom) e) Pitanje o pravu izdvojenog pojedinca da kolektivu nametne svoj ideal f) suprotstavljanje triju svjetonazora: Jahvin. Trzaji. Prati ga u Sibir na izdržavanje kazne. Josip Kozarac. Mojsije rodio se u Senju.. Fiškal). Gjalski (Pod starim krovovima) b) slavonska sredina: Josip Kozarac ( Tena.K.Eugen Kumičić (Začuđeni svatovi) tematika hrvatskog realizma: a) propadanje plemstva (Novak. Gjalski. Mrtvi kapitali ) c) primorska i istarska sredina: Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Kranjčević) - - 27. 26. (studentski nemiri u Zagrebu povodom dolaska cara Franje Josipa. Izabrane pjesme. SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ (1865. pobožan. umro u Sarajevu zbog sukoba s vlašću protjeran iz Hrvatske.). hrabar. refleksivna. Mojsijev. Vjenceslav Novak.st.nemoralnom poslu.promatranje neposredne stvarnosti . za početak se također navodi godina 1880. radi kao učitelj u Bosni jedini pjesnik među piscima hrvatskog realizma tematika stvaralaštva: domoljubna. pomiri se s Bogom i tako se iskupio. Eugen kumičić regionalna usmjerenost pisaca hrvatskog realizma: a) zagorska sredina: Ante Kovačić (U registraturi.( objavljivanje Matoševe pripovijetke Moć savjesti. fabula i likova . protjerivanje studenata sa zagrebačkog sveučilišta). svjetonazor naroda 27 . paljenje austro-ugarske zastave.

Nakon nekog vremena dolazi i Laura s kojom Ivica živi nevjenčano. U trećem dijelu Laura postaje hajdučica. prodor kapitalizma na selo (gazda Medonić). no on je odbija . a jedan od registratora počinje pripovijedati njegov život. selo za njega predstavlja idilu djetinjstva. tema: . odnos selo – grad.djetinjstvo. ali i mjesto koje omogućuje lagodniji život i lakši život. začetak kriminala u gradu (Ferkonja) romantički elementi: događaji vezani uz Lauru. koja se također zapošljava u gradu. ljubavni zapleti naturalistički elementi: na oblikovanje Laurina karaktera utječe njezino podrijetlo: nasljeđe i okolina Ivica Kičmanović: razapet je između sela i grada. Iznose se prilike na selu i Ivičin ponovni povratak u grad radi završetka školovanja. Kičmanovića. arhaizmi. Ubojstvo je prikriveno zbog požara u kojem je izgorio Mecenin dom. U drugom dijelu ivica se vraća na selo. Ona donosi mnogo novca koji je uzela Meceni nakon što ga je ubila. -roman čine tri dijela: prvi započinje opisom registrature u kojoj radi već ostarjeli ivica Kičmanović. ANTE KOVAČIĆ U registraturi ili JOSIP KOZARAC Tena Ante Kovačić U ragistraturi – roman u cijelosti daje sliku hrvatskog života Kovačićevog doba. 28. Ivica započinje vezu sa susjedovom kćerkom Ančicom. Ivičina razapetost između sela i grada izražena je i njegovom ljubavnom razapetošću između dviju žena: salo-Ančica. Nakon toga opisuje se njegov odlazak u grad na školovanje. mjesto iskrivljenih ljudskih vrijednosti. nego život na selu.problem odnosa sela i grada stil: a) b) c) realistični elementi: djetinjstvo i školovanje I. a grad postaje mjesto nemorala i grijeha. Pripovijedanje započinje prikazom Ivičina djetinjstva i školovanja na selu. laura . pomaže Mojsiju ali ga upozorava»Mrijeti ti ćeš kada počneš sam stil: biblijska uzvišenost.- Jahve. Laura moli Ivicu da se pomire i započnu novi život. školovanje darovitog seoskog dječaka Ivice Kičmanoviće i njegov život kasnije .grad 28 .u njegovim su očima svi jednaki. nježnost i ljubav prema majčinoj moralnoj čistoći i požrtvovanosti. a ona mu se osvećuje… Roman završava tako što Ivica Kičmanović zapali registraturu te u njoj i sam izgori. aforističnost stiha.

VJENCESLAV NOVAK Posljednji Stipančići – likovi. 30. psihološki Društveni položaj obitelji Stipančić: patricijska obitelj ( patricij. MODERNIZAM U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA (parnasizam. socijalni. Posljednji Stipančići. imanje i ugled vlastitog imena. Charles Baudelaire objavio zbirku pjesama Cvjetovi zla Pravci i pokreti unutar europskog modernizma: • parnasovci: umjetnički pokret u Francuskoj između 1860. godine 1866. ona ne traži ništa osim prava svakog ljudskog bića na život. Uz opsežnu i uvjerljivu sliku života obitelji Stipančić. nego samo troše ono što su naslijedili.st. Pet godina je bio učitelj u Senju. depersonalizacija pjesništva. i 1871. društveni. Baudelaire. političke spletke i borbu za vlast. povukavši za sobom u ponor sve što je živeći dotakao: obitelj. sebičnost. Pučku školu i dva razreda gimnazije završio je u Senju. Juraj Stipančić : najtragičnija je ličnost očeve zablude. tematika udaljena od svakodnevnih i suvremenih zaokupljenosti - 29 . impresionizam. školovanje Likovi: Ante Stipančić: oličenje čovjeka koji stradava zbog čvrstog vjerovanja u izuzetnost vlastite ličnosti. bez osjećaja za obitelj i za narod kulturni: odgoj. tiranin Ante Stipančić i nesretna kći Lucija. Prvu knjigu pripovijesti pod nazivom "Pavao Šegota" (1888. Zapreke i dr. patrijahalna i požrtvovana majka Valpurga te njihova djeca. Članovi te obitelji su autoritarni otac Ante. životom u Senju u kojem se isprepliću prkos. godine u Senju. žrtva bolesne podijeljenosti svijeta A. neracionalno trošenje etički: prevrtljivost. ali ni da bešćutno uništi maku i sestru do kraja. nije ga spriječila da spozna tragičnost vlastitog postojanja. Razlozi propasti Stipančićevih: društveni: gleda se samo na osobnu korist (Ante Stipančić želi se domoći neki društvenih i političkih funkcija kako bi sinu pomogao). njihove društvene. humane i psihološke kvalitete. novak daje i prikaz buđenja nacionalnog zanosa u Senju.pripadnik gradske aristokracije) u romanu pratimo prodor ilirskih ideja u Senj te nastojanje Ante Stipančića da stekne neke političke položaje kako bi njegov sin Juraj nakon završetka školovanja lakše napredovao. sredina. moralni i psihološki razlozi propasti Stipančića Vrsta romana: obiteljski. Lucija Stipančić: žudila je za običnom ljudskom srećom. Verlaine. Stipančića. bolestan i skrhan teškim životom. Najvjernije su prikazani otac i kći – žrtva i stradalnik. ogorčenost i širina itd. odnarođenost (primjer Jurja) ekonomski: ne rade. Valpurga Stipančić : bespomoćnost žene u strogoj hijerarhiji patrijahalnog društva učinila ju je bespogovornim izvršiteljem volje svoga tiranskog muža i gospodara. Djela: Podgorske pripovijetke. metafora uzvišenog pjesništva. predstavlja zajedničku ideju raznorodnih pravaca i stilova: uzvišenost ljepote kao jedina svrha umjetničkog stvaranja začetak još u razdoblju realizma kada je 1857. Pavao Šegota. rođen je 1859. Djela su mu većinom prožeta senjskim krajem. poniznost. tematika djela Pisac hrvatskog realizma. Život završava teškim razočarenjem. Tema: propast jedne patricijske obitelji. emocionalna oštećenost koju je stekao živeći u izoliranosti izazvanoj očevom bolesno idejom o njegovoj predodređenosti za velika djela. Napisao je sedam romana i oko stotinu pripovjedaka. i 1866. do detalja slikajući njihove sudbine. Rimbaud) javlja se posljednjeg desetljeća 19. ponos. ekonomski. mitska je planina koju su stari Grci držali uzvišenim i nedostupnim boravištem muza i boga Aplolona) stilske i idejne značajke: kult savršene forme. izlaze pjesničke zbirke «Suvremeni Parnas» ( Parnas.29. a tri je godine bio na konzervatoriju u Pragu. No osnovnu ideju (propast obitelji) pisac prati pravom realističkom objektivnom metodom. Umro je 1905. rastrošni i nemoralni sin Juraj i nesretna kći Lucija. pokvarenost.) u Zagrebu. Posljednji Stipančići – roman Roman je realistička slika propasti ugledne patricijske obitelji sredinom 19. povijesni.st. simbolizam.

Paul Verlaine preteče modernističkih strujanja su: Theophile Gautier koji još 1832. Cvjetovi zla. apstraktnoj božanskoj ljepoti. Prosvjed – pobuna i protiv Boga 6. uzvišena briga za formalna i stilska obilježja pjesničkog iskaza - predstavnici: Theophile Gautier (teofil gotje) i Paul Verlaine (pol verlen) • simbolizam: javlja se 80-ih godina 19.umjetnost radi umjetnosti) i Charles Baudelaire Charles Baudelaire. ideala i pada – spleena. Za njega je cilj pjesništva bio prodrijeti u nepoznato. Njegovi stihovi. alkemije riječi. Artur Rimbaud – njegov mladenačka poema Pijani brod te zrelija pjesnička proza Sezona u paklu potpuno ocrtavaju modernistička kretanja.kontrast između uzleta. ističe kako umjetnost treba biti stvorena radi sebe same ( lart pour lart. krvi Baudelaire prepoznaje ljepotu života i u njegovoj ružnoći. Baudelaire zamjenjuje veličanjem tjelesne ljubavi i strasti. Bio je sklon glazbi i posvećen istraživanju glazbenosti stiha. novina i provokativnost. uzaludno traženje smirenja bijegom u «umjetne» rajeve 4. prezir kao i oduševljenje ljubavlju i strašću pjevajući o zlu. objavljivanjem prvoga simboličkog manifesta preteče simbolizma: Gerard de Nerval. ali i uporaba tradicionalnih pjesničkih oblika i sustava. djeluju poput magije. težeći uzdizanju k idealnoj. autor pjesničke zbirke Cvjetovi zla koju karakterizira tematska i idejna nekonvencionalnost. straha. Smrt – jedino smirenje koje neizbježno očekuje čovjeka . umjetnike proglašavaju vizionarima i ukazuju na nadnaravnost moći umjetničkog stvaralaštva. a završio u eksperimentalnoj pjesničkoj prozi. Svojim suvremenicima bio je još manje razumljiv i prihvatljiv nego današnjem čitatelju. često su nerazumljivi. doživljaja. Edgar Allan Poe i Charles Baudelaire Stilske i idejne značajke: mistificiraju stvaralački čin i nadahnuće kojega je ono plod. žele pomoću simbola razotkriti srž stvari. Verlaine je slavio Baudelairea i Rimbouda kao «proklete pjesnike». pisao je pjesme skladnoga zvuka i koncentrirane oko jedne teme. Iako je njegovo stvaranje ograničeno na nekoliko godina.umjetničkog razvoja simbolizma potkraj 19. njegova ritma i sazvučja. tjeskobe i beznađa. mladenački i strasni. Jose Maria de Heredia dekadencija: označava fazu književno. Rimbaud je prošao razvoj europskog pjesništva u cjelini: započeo je pišući vezane stihove.pokušaj pronalaženja ljepote i u samome zlu 5. njegovu tjelesnost i smrtnost) emotivnost Baudelairove poezije čine i očaj. ali je stvarao drukčije. osjećaja. laži. pokušaj bijega u dno svijeta velegrada 3. zvukova. pisma vidovnjaka. Eksplozija boja. mržnja. Njegovo pjesništvo može se odrediti jednom jedinom riječju: eksplozija.stoljeća. Jedini koji ga je u potpunosti prihvaćao bio je pjesnik Paul Verlaine Paul Verlaine – zastupao oprečna estetska načela. Vino. Pariške ulice. spoznaja o propadanju i razorenosti zapadne civilizacije. truleži. prkos. Dijeli interes za simboličku strukturu pjesme i drži kako umjetnost putem svojih simbola upućuje u skrivenu stvarnost ( Jesenja pjesma ).• predstavnici: Leconte de Lisle (čitaj lkont de lil). precizno osmišljena unutarnja struktura od 6 cjelina: 1.Baudelaire i tradicionalno pjesništvo: romantičarsko prikazivanje ljubavi kao najuzvišenijeg ljudskog osjećaja i prirode kao utočište uznemirene ljudske duše. Spleen i ideal. nastoje ujediniti glazbu i pjesništvo – najuzvišeniji čovjekov iskaz - predstavnici: Artur Rimbaud. 30 . kako kazuju njeni naslovi. Sully Prudhomme.začetnik i teoretičar parnasovstva. grubo – realno slikajući ljepotu i bešćutnost prirode ( uključujući i prolaznost čovjeka. ravnodušnosti 2. a formalno utemeljenje doživljava 1866.stoljeća stilske i idejne značajke: osjećaj nezadovoljstva.

( Tri sestre. Masarika.(lirska i simbolička drama – Ibsen. Iste godine 1900. Stilske karakteristike hrvatske moderne.prevladava pluralizam – od impresionizma. uvjetujući jedni druge. Domjanića. Dežmanov zastupa smjer lar pour lart. stoljeća doživljava važan zaokret.( godina izlaska Matoševe pripovijesti Moć savjesti. labilnih stanja. uz crticu i kraću novelu. sudionici prosvjeda. Napuštaju se velike herojske tragične fabule u dramama. Nema ni glavnog junaka koji će nositi neku poruku. Vladimira Nazora. Ibsen. Uloga regionalne sredine je sasvim suprotna od značenja u realizmu: ovdje sredina. ali i unutarnjih sukoba. V. U razdoblju moderne poezija je dominantna književna vrsta. Najvažnije ime. predstavnici) Hrvatska moderna je razdoblje u povijesti hrvatske književnosti koje slijedi poslije realizma. svaka drama ima neki svoj lajtmotiv koji se provlači kroz cijelu dramu i tako taj lajtmotiv postaje zapravo simbol. • • Čehov: njegove drame odlikuju se iznimnom suptilnošću. Žena s mora itd. U Pragu se upoznaju s filozofijom socijalnog realizma T. Ne bori se čovjek samo protiv vanjskih sila nego se te sile sukobljavaju u čovjeku. pojava dijalektalne lirike. protjerani su i odlaze na školovanje u Beč i Prag. G. Mijenja se scenski prostor. Begovića Knjiga Boccadoro (Knjiga zlatousta) nova je tematikom i izrazom. Njegove rame imaju i teorijsko objašnjenje djela i ta međuovisnost teorije i prakse.( tada sveučilištarci pale mađarsku zastavu na Trgu bana Jelačića) i 1914. koja donosi nove stilske postupke (Vidović. jedna pravda s drugom pravdom. struje i grupacije. građanstvo i proletarijat zavladat će dramskim pričama. Matoš. Ujak Vanja. iako će još neka dramska djela nositi oznake romantičarske patetičnosti i besperspektivnosti. prevladava opis psihičkog stanja (junaci su uglavnom intelektualci. st. preko zrelog realizma. Književno stvaralaštvo: u svakako je najplodnije lirsko stvaralaštvo. Strinberg. Domjanić). naturalizma simbolizma. prevlast lirike. Drama. nazor objavljuje izdaje svoju zbirku Slavenske legende – vraća se 31 . najčešće izraženi pejzažnim ili ugođajnim motivima. kad je riječ o počecima moderne drame u nas. ponajviše ističući impresionizam kao dominantan stil. svijest umjetnosti uo sebi samoj jedno je od obilježja moderne drame. ( godina Matoševe smri i objavljivanje zbirke Hrvatska mlada lirika ) Studenti. Višnjik. Galeb ) 31.Nora. njega više zanima stanje duše nego događaj. Fran Galovića. D. Čehov) • modernistička drama: drama sredinom 19. Misao na vječnost. Matoša. Produbljuje se psihološka interpretacija. Danski filozof Kierkegaard bio je temeljni poticaj za razvoj Ibsenove dramske tematike sukoba pojedinca s vladajućim društvom. Prozno stvaralaštvo uglavnom se smješta u regionalne okvire. Divlja patka. Vidrića. simbolička drama: Norvežanin Henrik Ibsen i Rus Anton Pavlović Čehov stvaraju ono što bi bila paralela simboličkoj poeziji – građansku simboličku dramu. a ne kao do sada pravda protiv nepravde.također traži nove. Janka Leskovara) i 1916. a u Beču s europskim modernističkim strujanjima. U Ibsenovoj dramatici prvi put dolazi do izraza tragedija našeg vremena koja proizlazi iz razdvojenosti modernog čovjeka. U lirici se osjeća impresionistička obilježja s tipičnim obilježjima težnje prema nekom općem skladu i dosezanju « više ljepote». je Ivo Vojnović. Matoš i Horvat Kiš pišu o Zagrebu i njegovoj okolini ili Hrvatskom zagorju. Jedino nasljeđe romantizma jest da čovjek na kraju ostaje sam. modernističke tendencije. Šimunović piše o Dalmatinskoj zagori. Ivan Kozarac i Jozo Ivakić pišu o Slavoniji. pejzaž ostaju isključivo okviri u kojima je čovjek sa svojim psihičkim i biološkim određenjima u središtu piščeve pozornosti. a njezin je glavni ideolog Milan Šarić. Povjesničari to razdoblje određuju između 1892. HRVATSKA MODERNA (vremensko određenje. pobornik ideje naglašene tendencioznosti u književnosti. ali istodobno ističe i nacionalnu i domoljubnu zadaću književnosti. Za njega su karakteristični lirski opisi. Praška skupina pisaca okupljena je oko časopisa «Hrvatska misao». ( Ulderiko Donadini izdaje časopis Kokot) odnosno 1895. Begović. Posebno treba naglasiti A. gdje se istina sukobljava s istinom. Zbirka M. senzualni i izgubljeni u osnovnim životnim orijentacijama. Bečka skupina pisaca okuplja se oko časopisa «Mladost». pored simbolizma (Matoš najizrazitiji predstavnik). Stvorene su dvije skupine: praška i bečka. 1893. Napušta klasičnu unutrašnju strukturu drame – uvod – zaplet – kulminacija itd. možda sporije nego lirika i proza. Milana Begovića. teret ili slično. August Strinberg (Šveđanin) snažno je također utjecao na razvoj drame u 20. sva su njegova lica jednako važna i sva ona zajednički tvore dramu. ambijent. a predvode je Milivoj Dežman Ivanov i Branimir Livadić..

autonomnog izraza ljudskog duha. U proznom stvaralaštvu nova je tematika i nova je kompozicija proznih tekstova. Milana Begovića. . sunce na zalasku. njegova poezija odskače od pesimizma koji je tada vladao u poeziji. G. Sablasti u dvorcu). novelist. metaforika je nova. izborom tema predstavlja se kao nacionalni pjesnik. samotna ljubav. Nehajev. metaforika je nova. izborom tema predstavlja se kao nacionalni pjesnik. ali su mu izraz i metafore moderne. umire 1914. Maćuhice. Matoševom smrću završava razdoblje hrvatske moderne Bio je pjesnik. Matoš Drama: Josip Kosor ( Požar strasti). Domjanića. intimni. D. U poeziji se teži muzikalnosti stiha. Vladimira nazora. novela.Janko Leskovar. ali su mu izraz i metafore moderne. da je cijeli taj pejzaž uznemirio pjesnika i dao mu priliku da konkretizira doživljaj svojih nemira U četvrtoj strofi javlja se motiv jablana koji se gordo suprotstavlja bezdanu svemira te u prostoru smrti i umiranja uvjerava da je život moguć Jablanom možemo smatrati i izdvojenog pojedinca. Pjesme Vladimira Vidrića odišu istančanim osjećajem za bojom. st. Sablasti u dvorcu) Drama: Josip Kosor ( Požar strasti). Begovića Knjiga Boccadoro (knjiga zlatousta) nova je tematikom i izrazom. Fran Galovića. nazor objavljuje izdaje svoju zbirku Slavenske legende – vraća se slavenskoj mitologiji. Milan Begović ( Giga Barićeva. vrbe i vrane U trećoj strofi povezuje taj sumorni jesenji krajolik s ljudskim nemirima. Milan Šarić i dr. u njemu Matoš iznosi sliku atmosfere u prirodi: jesenje sivilo. pripada razdoblju hrvatske moderne pripovjedač i romanopisac djela: Đerdan. Milutin C.. epika. G. A. poezija slika i. Posebno treba naglasiti A. a ponajprije u shvaćanju umjetnosti kao specifičnog. Srodnost itd. njegova poezija odskače od pesimizma koji je tada vladao u poeziji. Utjeha kos4. Pjesme Vladimira Vidrića odišu istančanim osjećajem za bojom. Motivi u poeziji: ljubavni.simbola. najistaknutiju pjesničku figuru u razdoblju moderne. Iste godine 1900. Alkar. U proznom stvaralaštvu – roman je našao također svoje mjesto – Milutin Cihlar Nehajev ( Vuci. 1909.proza ( roman. domoljubni. blatnjava jesenja rijeka. drama Književno stvaralaštvo: u svakako je najplodnije lirsko stvaralaštvo. Poglavito je zastupljena pejzažna poezija. a Vladimir Nazor piše čakavske stihove. Matoša. Jesenje veče. putopisac Najistaknutiji pjesnik hrvatske moderne Poezijom se javlja 1906..slavenskoj mitologiji. Bijeg ) Ivan Kozarac ( Đuka Begović). U poeziji se teži muzikalnosti stiha. pjesnika koji u sveopćem ništavilu govori o životu. Ivo Vojnović ( Dubrovačka trilogija) U razdoblju hrvatske moderne zastupljene su sve književne vrste: lirika. Tuđinac itd. pejzažni Baudelaire mu je bio uzor Jesnje veče: sonet. napisao oko 80 – tak pjesama Započeo dijalektalnu poeziju u 20. najistaknutiju pjesničku figuru u razdoblju moderne. Porodica Vinčić. protkana psihološkim pristupom– roman je našao također svoje mjesto – Milutin Cihlar Nehajev ( Vuci. tematika je osvježena dubljim prodorima u ljudsku psihu Pojava dijalektalne poezije – Fran Galović i Dragutin Domjenić oživljavaju kajkavsku poeziju čija je vrata otvorio Matoš. Ivo Vojnović ( Dubrovačka trilogija) U razdoblju moderne vrlo je aktivna književna kritika: Milan Marjanović. DINKO ŠIMUNOVIĆ - rođen 1873. Upravo taj ljudski nemir pokazuje da je čovjek tu. novela). a Vladimir Nazor piše čakavske stihove. na kajkavskom Poznate pjesme: Notturno. Bijeg ) Ivan Kozarac ( Đuka Begović). Zbirka M. - 33. tematika je osvježena dubljim prodorima u ljudsku psihu Pojava dijalektalne poezije – Fran Galović i Dragutin Domjanić oživljavaju kajkavsku poeziju čija je vrata otvorio Matoš. Mrkodol. Milan Begović ( Giga Barićeva. magla koja skriva kućice i toranj. ANTUN GUSTAV MATOŠ rođen u Tovarniku 1873. Cjelokupnim svojim djelom vezan i za tradiciju i za smjela traženja u književnoj tematici i stilskom izražavanju. Vidrića. u Kninu.. umro 1933. poezija ugođaja. V. Tematika je često bizarna. kritičar. 32. tmurni oblaci. 32 . Matoš.

Gaugin okreću se unutrašnjosti kako bi razabrali kao se subjektivna stvarnost uopće može izraziti razbijaju logički red mišljenja i govora krajnje sažetim rečenicama. stvaranje fragmentalnih tekstova otvorene strukture. pisao o posljedicama izoliranosti. « nered» kao temeljno načelo kompozicije. DADAIZAM naziv nastaje od riječi dada – oponašanje dječjeg tepanja javlja se u Švicarskoj: Trista Tzara piše manifest dadaizma 1918. slavi snagu naroda i prirode te veliča rad i narodnu predaju) i intimistički poezija: Slavenske legende. traume. poglavito u umjetnosti odlike : izražavanje dinamike suvremenog života. Pjesme naroda hrvatskoga. nacionalni ( Zvonimirova lađa. pripovjedač. st. dotadašnjeg pjesničkog izraza i prožimanje različitih umjetnosti. feljtonist. uporaba slobodnog stiha. Tematski vezan za Dalmatinsku zagoru. godine. kako ga je sam nazvao). Postire – 1949. Živana. slikari van Gogh. FUTURIZAM prvi futuristički manifest objavio je 1909. no već tada odudara od tipičnih modernističkih krugova pisao i dijalektalnu poeziju – Seh duš den. on će ostvariti tri vidljiva poetska kruga: aktivistički ( poganski. razbijanje sintakse. suprotstavljao elemente borbenosti i otpornosti. zanos i bezobzirnost. 1. dadaizam. Veli Jože. antiesteticizam. u svojim djelima Š. točnije oko 1910. Galiotova pesen itd. nadrealizam. Njihov nastup uslijedio je najprije bučnim manifestima. Zagreb pjesnik. takav je Salko iz «Alkara». depersonalizaciju umjetnosti. KUBIZAM naziv dolazi od latinske riječi cubus – kocka. romanopisac.- - smrt i ljubav osnovni su polovi oko kojih se kreće radijus Šimunovićeva pripovijedanja. VLADIMIR NAZOR 1876. AVANGARDNI PRAVCI: pojam avangarde. nastao je kao izraz ideje da se sve što postoji može likovno iskazati osnovnim oblicima – kockom 33 . oduševljavao se snagom i prekaljenošću naroda. Zanemarivanje sustavnosti i logičke povezanosti motiva 4. veličanje rata. pripovijetke i romani: Krvava košulja. jako zvučnim efektima. Iz njihove nemoći za koju nisu sami krivi. Hrvatski kraljevi i dr. kubizam. mataforama i hiperbolama dominiraju lirika i drama 3. futurizam Početkom 20. izbjegavanje glagola koji usporavaju dinamiku iskaza futurizam se razvio u Italiji i Rusiji. Svi avangardni pravci osporavaju postojeće oblike književnog stvaranja. praznovjerju. esejist. stapanje različitih književnih vrsta i uvođenje novih. donosi slikovite zapise pejzaža Cetinske krajine pružio je «poeziju» prošlih vremena. i 1920. Intima. godine bilježimo pojavu novih smjerova i pokreta u umjetnosti koje zajedničkim imenom označava književno povijesna odrednica – avangarda. Munch. Najznačajniji ruski futurist bio je Vladimir Majakovski koji u pjesništvo uvodi tematiku gradskoga života i urbani govor: žargonizme i vulgarizme 2. ekspresionizam. u razdoblju moderne do 1916. stilski pluralizam. zanemarivanje pravopisnih pravila. tuge i tjeskobe. a odbacuju i negiraju vrijednost tradicionalnoga. nacionalne snage. Medvjed Brundo itd. - 35.. Tommaso Filippo Marinetti futuristi su pobornici industrijalizacije i tehničkog napretka. članci i eseji: O hrvatskom jedanestercu itd. proučava tragične sudbine svojih likova. i iz sukoba s bešćutnom prirodom ili društvom proistječu i njihovi unutarnji sukobi. Šimunovićevi junaci u mnogočemu podsjećaju na slične pasivce i introvertirane junake iz Leskovarovih novela. Zajedničko im je: nezadovoljstvo s tradicionalnim stvaralaštvom uvjetovano prvenstveno socijalnim i političkim prilikama te atmosferom duha kakva je zavladala građanskim društvom uoči Prvog svjetskog rata. putopisac stvara skoro 50 godina i prolazi više faza tijekom stvaralaštva javlja se u razdoblju moderne. takvi su i Rudica i Boja iz pripovijetke Muljika. . Pastir Loda itd. slobodan izbor tema i sadržaja umjetničkog iskaza. Kaos i bitno postaju osnovnom tematskom preokupacijom nove generacije umjetnika. Značajke: neprihvaćanje tradicionalnih vrijednosti. ćudi i običajima naših ljudi 34. Voda. Krvavi dani. EKSPRESIONIZAM naziv dolazi od francuske riječi expression – izražaj razvija se u Austriji i njemačkoj začetnici ideje ekspresionizma su likovni umjetnici. u kojima Nazor pjesnički oblikuje povijest hrvatske vladarske dinastije.

Dostojevski svojim romanom Zločin i kazna ( začetnik različitih oblika modernog romana. jest F. a utemeljuje ga Ezra Pound. psihološko vrijeme. Fabula je sekundarna. EGZISTENCIJALIZAM naziv nastao od fran.Maksim Gorki 8. tehnike pripovijedanja jesu: unutarnji monolog ( solilokvij).filozofska raščlamba sjećanja i uspomena) monološko asocijativni roman monološko. st. u Rusiji i Francuskoj cilj socrealizma je ostvarenje odgojnog(ideološkog) djelovanja umjetnosti na narod socrealizam nakon oktobarske revolucije postaje službenim smjerom književno-umjetničkog izražavanja predstavnik. a u filozofiji Karl Jasper 36. vrijeme je subjektivno(psihološko): subjektivno vrijeme osobnog iskustva vrijeme moderne priče je kratko i obuhvaća nekoliko sati. riječi image. Proust afirmira: tip proze temeljen na impresionizmu – impresionističko oblikovanje vremena. jedan ili više dana - • • • • 34 . st. ona služi kako bi se dovelo junaka u različite situacije i kroz psihološku karakterizaciju ušlo u njegovu psihu) začetnik: put prema modernoj prozi označio je francuski književnik Marcel Proust svojim romanesknim ciklusom U traganju za izgubljenim vremenom. u Americi. SOCIJALISTIČKI REALIZAM javlja se početkom 20.asocijativnog romana(psihološko. Najpoznatiji predstavnik slikar Pablo Picasso Kubizmu je idejno blizak francuski pjesnik Guillaume Apollinaire 5. prostora i likova.st. mutno i mistično uvode običan govor 6.M.st. otkriti i iskazati podsvjesni dio čovjekova bića koji je izvan kontrole razuma predstavnici: Andre Breton. manifest nadrealizma Andre Breton «nadrealizam diktat misli bez ikakve razumne kontrole». NADREALIZAM javlja se u Francuskoj 20 –ih godina 20.razvija tehniku solilokvija Proust preuzima tkz. Paul Eluard 7. struja svijesti. i za to rabi specifičan izričaj: Proustove rečenice nikad ne prekidaju tijek asocijacije. nadrealisti žele izraziti iracionalno u čovjeku. a u Rusiji Sergej Jesnjin upotrebljavaju slobodni stih novi ritam i potpunu slobodu u izboru tema izbjegavaju sve što je nejasno. reproducira se čovjekova svijest – događajno izuzetno bogato. IMAŽINIZAM naziv nastaje od fran. težište se premješta s događaja na lik – teži se što potpunije otkriti unutrašnjost čovjeka. reproduciranje čovjekove svijesti stvara posebnu vrstu monološko.slika kao književni pokret javlja se 1912. MODERNI ROMAN • • prethodnik: moderne proze i modernog romana 20. njegov misleni i osjećajni svijet. ono vrijeme koje nam je potrebno da se sjetimo ( romaneskni ciklus U traganju za izgubljenim vremenom) Obilježja moderne proze • obilježja suprotna realističkoj prozi. pripovjedni monolog.- kubizam je umjetnički pokret začet u slikarstvu početkom 20. riječi existence – postojanje javlja se nakon Prvog svjetskog rata egzistencijalizam je filozofski i književni pokret najvažniji predstavnik u književnosti je JEAN Poul Sartre.asocijativni roman ima dva oblika: roman struje svijesti i roman esej Proust ulazi u svijet podsvijesti.

( iako se za to ubojstvo ne može sigurno reći je li slučaj ili namjera ).). Imati i nemati(1937. Cijelo suđenje doživljava kao nešto normalno. ROMAN STRUJE SVIJESTI napušta fabulu i uvodi pripovjedača u 1.) znanstveno – filozofska problematika.). KNJIŽEVNOST IZGUBLJENE GENERACIJE realističko-naturalistička i brutalna vizija stvarnosti - predstavnici: Ernest Hemingway: I sunce se ponovo rađa(1926.Limeni bubanj(1959. opise.). Komu zvono zvoni(1940. ne pokušavajući se izvući. FILOZOFSKI ROMAN filozofija pretočena u književno djelo • • • egzistencijalizam. 2. nego ovisi o subjektivnom proživljavanju lika. promatraju svijet oko sebe. Stranac u svijetu u kojem živi: ravnodušan je. defektna. teme: traganje za životnim smislom promišljanje vlastitog identiteta. okrenut je 35 .Gospođa Dolloway (1925.). ROMAN IDEJA roman treba osloboditi podčinjenosti stvarnosti.). Stranac – već sam naslov govori da je M.) filozofija apsurda i djelomično egzistencijalizam – Alber Camus(1942. Doktor Faust 5. fantastike i posebne vrste alegorije – obnova pripovijedanja - predstavnici. Gabriel Garcia Marquez. M.francuska književnost 3. Ono što mu najviše tijekom sudskog procesa zamjeraju je bezosjećajnost koju je pokazao nakon majčinog sprovoda. James Joyce-Uliks (1922.američka književnost književnost. ne određuje vlastitu budućnost. ruska i latinoamerička književnost: Gunter Grass.).nepouzdan. a događaji se povezuju asocijacijama ili razmišljanjima glavnog lika radnja nema uzročno-posljedičnoga slijeda. struktura paradoksa ( iznenađujuće koje nikoga ne iznenađuje). Čarobna gora(1924. Dvorac(1922. On je zadovoljan i želi da što više ljudi dođe na njegovo smaknuće.).) – njemačka književnost njegovu prozu karakteriziraju: hermetičnost.).američka književnost 6.Jean Paul Sartre: Mučnina(1938. prepuštaju se mislima koje se pretvaraju u sjećanja.engleska William Faukne-Krik i bijes (1929. oni slijede unutarnju logiku svijesti. a na kraju ne prihvaća niti vjeru koja bi mu možda pobudila nadu i olakšala pomisao na smrt.). promašaje vlastitog identiteta zbog svoje osjetljive svijesti česti glavni junaci moderne proze jesu umjetnici pripovjedač postaje jedan od lica u djelu. John Dos Passos: Manhattan Transfer(1935.). ne određuje životne ciljeve i prioritete. pripovijeda u 1.• • • defabulativnost: fabula slabi ili se potpuno prekida. Posebno mjesto zauzimaju prozna djela FRANZA KAFKE: Proces(1914. uspomene. Preobražaj (1916. licu jednine koji monologizira vlastiti unutarnji svijet - predstavnici: Virginia Woolf. likovi – junak gubi jedinstvo ličnosti: likovi nisu junaci.Sto godina samoće (1967. u roman treba ući sve - predstavnik: Andre Gide: Krivotvoritelji novca(1925.) Albert Camus - - - Stranac: pripada prvoj fazi Camusovog stvaralaštva ( faza filozofije apsurda ). svijest o krizi kulture – otuđenost preteča egzistencijalnog romana 4. licu jednine jezik – može se odrediti kao metajezik – jezik filozofije.). a i činjeni ca da se nije pokajao nakon ubojstva. subjektivan.). pitanja o svijetu u kojem živi i njegovom smislu.).). simbola • • TIPOVI MODERNE PROZE I NJEZINI PREDSTAVNICI 1. kratki roman u dva dijela u kojem se opisuje jednoličan i besmislen život mladoga francuskog službenika Mersaulta u Alžiru. Mihail Bulgakov – Majstor i Margarita (1966. PROZA u kojoj se kombiniraju elementi realističke proze. fikcionalna stvarnost( poremećena.njemačka. Od trenutka kada je doznao za majčinu smrt pa do iščekivanja vlastite smrti na koju je osuđen zbog toga što je bez ikakvog pravog razloga ubio nekog Alžirca koji se prethodno potukao s njegovim prijateljem. ne pokušava kontrolirati sve događaje u svom životu. Kuga(1947.). alogična). snove.Thomas Mann: Smrt u Veneciji(1912.

Opera za tri groša. pod Ibsenovim utjecajem stvara engleski dramatičar Bernard Show. a dijalog ( komunikacija ) u pravom smislu ne postoji njegove drame djeluju istovremeno groteskno .prikazuje stanje likova - vrlo važno ime europske dramaturgije je Talijan Luigi Pirandello. djetinjstvo provodi pod nesmiljenim autoritetom oca. Epsko kazalište tvorac toga kazališta je njemački dramatičar Bartol Brecht – 1930. – prag. irskog podrijetla. 3. 1883. problem relativnih etičkih vrednota likovi su društveno i biološki determinirani drame: Majka Hrabrost i njezina djeca. Vrste moderne drame: 1. je shvatio apsurd života koji ga okružuje. M. MODERNA DRAMA Moderna drama: začetci: začetnik moderne drame je ruski dramatičar Antun Pavlović Čehov.napisao je modernu misaonu dramu Šest osoba traži autora s likovima koji žive na rubu realnog i irealnog i s pesimističnim doživljajem života – apsurdnost života i relativnost istine. nego u sebi samom. s izrazito pesimističnom vizijom svijeta – nastoji prikazati tjeskobu suvremenog čovjeka i totalnu dehumanizaciju modernog svijeta nema klasičnog zapleta. On se zbog smrtne kazne ne osjeća zakinut ni po čemu u odnosu na druge ljude: svi su osuđeni na smrt. dok je većinu svojeg opusa oporučno namijenio spaljivanju.) – austrijski pripovjedač. tragično i komično drame: Ćelava pjevačica. Društvo – u kojem živimo je puno dvoličnosti. Stolice. što će ostaviti neizbrisiv trag na njegovoj osjetljivoj psihi i slabom tjelesnom ustroju. Poetska drama Thomas Eliot »Umorstvo u katedrali» . sa svojim realističko – impresionističkim dramama na daljnji razvoj drame snažno utječu skandinavski dramatičari Ibsen i Strinberg – od naturalističke i psihološke drame do simboličke . nadrealizmu te srušio okvire naturalističkog teatra. rođen u obitelji ortodoksnih Židova . lirska tragedija zaokupljena duhovnim i moralnim vrijednostima. a lakše je osuditi nego mijenjati ljudsku svijest Roman pripada monološkom tipu romana ( pripovijedanje glavnog lika ). On je sretan usprkos svemu. 1924. Društvo ga ne može razumjeti jer kad bi ga razumjelo onda bi to značilo veliku promjenu u načinu razmišljanja. nego svaka scena živi za sebe junaci. tegobna potraga za vlastitim identitetom. Nosorog Samuel Beckett. on je probuđen jer ne traži smisao izvan sebe. lažnog morala. laži. Za života je objavio tek nekoliko pripovijetki.- - sadašnjosti.pokušaj da se na pozornicu uvede poetski govor. tehnika solilokvij 37. relativnost pravde i pravosuđa.. KAFKA Franz Kafka ( Prag. U književnoj ostavštini koju je sredio i većim dijelom objavio Max Broder nalaze se 36 . Svršetak igre - 38. nego se pojavljuju same apsurdne i nelogične situacije način govora je automatiziran. prikazuje ekstazu ljudskih strasti i sukoba u čovječanskim razmjerima. Bal 4. To znači da postoji sreća u apsurdu ukoliko čovjek prihvati kako njegovo postojanje u svijetu nema višeg cilja ili smisla izvan samog sebe. tradicionalnu realističku dramsku strukturu zamjenjuje nizanjem scena epskog karaktera koje obično povezuje glazbenim umecima tema njegovih drama – uglavnom društvene kronike. najekstremniji ekspresionist – dramatičare je Oskar Kokoška «Ubojica nada žena» prava afirmacija nove drame zasluga je Georga Kaisera «Građanin Calaisa» 2. izražavaju se dugim unutrašnjim monolozima drame: U očekivanju Godoa. Antidrama – kazalište apsurda - kazalište apsurda u svojim djelima ostvaruje Francuz rumunjskog podrijetla Eugene Ionesco ostvaruje ga specifičnim dramskim sredstvima upozoravajući na besmislenost suvremenog građanskog načina života donosi scene u kojima se zapravo ništa ne događa. MARCEL PROUST ILI F. Svojim je idejama otvorio put egzistencijalizmu. među njima i Preobražaj. groteskni likovi bogalja. 1915. Ekspresionistička drama: radikalna. besmislenoga traganja u životu. ali francuskog jezičnog izraza zaokupljen je problemom ljudske otuđenosti.

Na rođenoj grudi. Pripovijest završava prikazom olakšanja koju su svi osjetili kad je Samsa jedne noći neopaženo uginuo i njegovo truplo bačeno u smeće. naglasak na retrospektivi i razbijanju slijeda događaja nalazimo u prvoj zbirci pripovijedaka Augusta Cesarca «za novim putem. i usamljenosti protiv društvenog mehanizma koji ugrožava slobodu pojedinca i zahtjeva slijepo pokoravanje. Donadini je u hrvatsku književnost unio nemir. Nemir koji je unio Donadini. u četiri različite stvaralačke osobnosti povezuju zajedničke stilske karakteristike – ekspresionizam: napuštanje vezanog i uvođenje slobodnog stiha. Za razliku od Donadinija koji u potpunosti negira tradicionalno pjesništvo. unosi modernizam. )pripadaju ekspresionističkim dramama. linijama. bespomoćnosti i straha.njegova najpoznatija dijela: romani: Proces. Vrhunac hrvatske ekspresionističke proze. Ekspresionistička drama – prve naznake nalazimo u dramama Janka Polića Kamova 1914. stilske osobitosti . već ga u sadašnjem obliku ne prihvaća ni njegova obitelj za koju se cijeli život žrtvovao. Krleža «Simfonije». Kafkin opus sadrži elemente ekspresionizma: osjećaj straha. U ovoj pripovijesti Kafka ostvaruje osjećaj usamljenosti. u oluju je pretvorio A. poticao bunu. nove tehnike oblikovanja pjesme ( novi grafički izgled pjesme). Tragedija mozgova i drama Josipa Kosora Požar strasti. snovi. EKSPRESIONIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI (vremenske odrednice. priviđenja i vizije. Zbirka pjesama «Preobraženja» Pjesničke zbirke: Šimić «Preobraženja». Dvorac. a sada joj i sama njegova prisutnost postaje iz dana u dan sve težim teretom. B. ekspresionistički časopisi. Preobražaj: je duža pripovijest .u ovim se pjesničkim zbirkama.Nakon susreta s njemačkim ekspresionizmom pojavljuje se njegova «Vijavica» časopis kojom započinje novi korjenit prevrat u hrvatskoj književnosti. Šimić ističe da je umjetnost izraz umjetnikove unutrašnjosti u zvucima. te njihovom odlukom da taj dan provedu na izletu. uporaba groteske. dnevnici: Dnevnik Mileni i dr. pripovijetka: U izgradnji kineskog mosta. pobuna protiv tradicije i traženje rješenja u hermetičkom unutarnjem svijetu pojedinca. - - - - - - - - - 37 . Amerika. Glavni junak Gregori Samsa ( trgovački putnik ) se jednog jutra pretvorio u kukca i tom se preobrazbom fizički izdvojio iz svoje okoline i ljudske zajednice. predstavnici) - - Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti najavljuje u svojim stihovima pjesnik Janko Polić Kamov jedan od «prokletih» europskih pjesnika. U časopisu se osjeća utjecaj talijanskog futurizma i njemačkog ekspresionizma. Šimić kaže kako je umjetnost vječna te ne može ostarjeti niti zastarjeti. iako to nitko ne želi javno priznat. Rane Krležine drame iz ciklusa Legende (Kraljevo. poremećeni likovi u neobičnim situacijama i odnosima. U njegovim djelima ima elemenata nadrealizma: halucinantne vizije. riječima. Ulderiko Donadini nastavlja Matošev prozni ekspresionizam u pripovijetkama i i romanima.. bojama. Šimić . Postoje i dodirne točke u izboru motiva i raspoloženja.. Šimić nastupa samosvjesno. Krklec «Lirika» August Cesarec « Stihovi» . novi pjesnički jezik. nestvarni. Novo vrijeme prvi najavljuje časopis «Kokot» na kraju 1916. Njegova osamljenost raste tijekom radnje kada shvaća da ga nije odbacilo samo surovo društvo ( gubi posao ) . - - 39. Razbijena konstrukcija romana prati duševno raslojavanje pojedinca koji prolazi kroz vrijeme u potrazi za sobom. U toj se prozi pojavljuju neobični. a urednik mu je Ulderiko Donadini. a na izražajnom planu grotesna i halucinantna stanja prikazuje realistički vjernim i jezično jasnim iskazom. poglavito francusko pjesništvo. Kristofer Kolumbo itd. Izražajna ekspresionističke subjektivizacije vremena. koja skreće prema konstruktivizmu s naglaskom na kumulaciju ekspresija predstavlja Krležina novelistička zbirka «Hrvatski bog Mars» Naglašeni elementi ekspresionističkog konstruktivizma mogu se tražiti i u proznom opusu Ivana Gorana Kovačića «Dani gnjeva» Prvi hrvatski moderni roman s naglašenim ekspresionističkim epizodama je Krležin «Povratak Filipa Latinovicza». dakle ekspresiji. Ekspresionističku dramu karakterizira program rušenja kulturnih i društvenih kalupa. Ekspresionizam u hrvatskoj prozi najavio je još Matoš svojim novelama u kojima se pojavljuju halucinacije. Pokreče časopise «juriš Šimić dobro poznaje modernističke avangardne stilove u Europi.

c) iskompleksiranost pitanje pripadnosti društvu: Filip ne osjeća pripadnost hrvatskom društvu. Oni su i dalje stranci. «Juriš». koliko unutar njih samih. 40. do 1922. 38 . Filip je dalek i od najnižeg sloja koji predstavlja Joža Podravac i od najvišeg koje okružuje njegovu majku ( za njega su oni maske koje žive u prošlosti i pričaju o ispraznim stvarima ). Tako je na kraju romana krug zatvoren i Filip je opet na početku možda s još dubljim kompleksima neko prije. čine drame: Legenda. MIROSLAV KRLEŽA – PROZNO STVARALAŠTVO (Povratak Filipa Latinovicza) Prozno stvaralaštvo Miroslava Krleže obuhvaća romane i novele. Ostale teme koje ga zaokupljaju su teme o ljudskom tijelu i socijalna tematika (ciklus o siromasima). Odsutnost obiteljske topline uvjetovalo je : a) Filipovu preranu zrelost. Ona bi htjela biti bliža sa sinom.( 30-ih god. «Književnik». Vremenski sam roman obuhvaća nekoliko mjeseci: proljeće. Antologijske pjesme su mu : Pjesnici. zastave. Iako zadržavaju neke ekspresionističke karakteristike Krleža stilski ide dalje i uvodi realističko – psihološku karakterizaciju. zbirka ratnih novela Hrvatski bog Mars. nagonskog i na trenutak se čini kako bi možda mogla «spasiti» Filipa. Michelangelo Bounarotti. Vučjak. Krleže dijeli se u tri faze: a) b) c) prvi dramski ciklus pod imenom Legende. po strukturi vrlo kompleksan i složen. Na rubu pameti. Filip želi osjetiti podlogu. ali napor je uzaludan. Povratak. smrti. st.) je prvi moderni roman u hrvatskoj književnosti. Nakon što je majci ukrao novac kako bi ga potrošio u javnoj kući. kasnije se otkriva plemića Liepacha. miris. Majka se trudila da se Filip ne razlikuje od ostale djece. 20. ali ona je već upletena u mrežu svog odnosa s Baločanskim. Kristofor Kolumbo . MIROSLAV KRLEŽA – dramsko stvaralaštvo (Gospoda Glembajevi) Dramsko stvaralaštvo M. Gospoda Glembajevi -: napisani 1928. izostavljajući interpunkciju dajući i vizualnu snagu svojim lirskim motivima.- Antun Branko Šimić: glavni je predstavnik i najznačajniji pjesnik ekspresionističke faze hrvatske književnosti. Galicija (kasnije U logoru). Filip stvarnost doživljava kroz boje. jesen Osnovni motiv je motiv povrataka i svemu što se u romanu dogodilo. Dramski sukob ne postoji toliko u međusobnim odnosima. a između njega i majke ništa se nije izmijenilo. želi se osjećati «doma» ali ta je njegova želja neostvariva jer on je čovjek bez nacionalnog i obiteljskog uporišta pitanje umjetnosti: umjetnost je za Filipa: • viši smisao života • jedina mogućnost da se u građanskom društvu prevlada ono što čovjeka udaljava od njegove prirode. Pitanja koja su vezana uz glavni lik – Filipa Latinovitcza su: a) pitanje identiteta: Filip je dijete trafikantice Regine i nepoznata oca. njegova je posljedica. L. Svoje viđenje majke kao bludne stare žene Filip otkriva slikajući njezin portret – preko slike izražava svoj pravi odnos prema njoj. do 1930. propalim advokatom koji je na kraju zbog ljubomore ubija ( pregriza joj grkljan). pobunivši se protiv neizbježnosti prolaznosti koju shvaća kao nepravdu u najširem smislu. U agoniji.Banket u Blitvi. Neobično sažetim izrazom progovorio je o ljubavi. Maskarata. Opomena. To najbolje potvrđuje njegovo viđenje Jože Podravca –simbol stoljetne hrvatske zaostalosti. To je najbolji i najsnažniji dramski opus. Moja preobraženja. Bio je i književni kritičar i urednik časopisa «Vijavica». U kojoj progovara na posve originalan način uvevši u hrvatsku književnost slobodan stih. Objavio je jednu zbirku pjesama 1920. d) ljubav: Bobočka je simbol tjelesnog.. Neke motive zato i ne može naslikati.) . ali jednim svojim dijelom pripada i romanima izričaja odnosno romanu – eseju jer cijeli fragmenti teksta i nisu nego eseji o umjetnosti i slikarstvu 41. Siromasi koji jedu od podne do podne i dr. boju). Kraljevo. Ove drame sadrže ekspresionalne stilske karakteristike. drugi dramski ciklus – ratna tematika čine drame: Golgota. Adam i Eva. ali samo po vanjskim osobinama – izgledom. Radnja romana odnosi se na razdoblje između1920. od 1914. on najprije misli biskupa. U ovim dramama Krleža rješava neka opća pitanja sudbine čovjeka i čovječanstva. bez klasične kompozicije i razgranate fabule. ispunjen psihološkom motivacijom i psihološku analizu likova. Leda. njezina su vrata za njega ostala zauvijek zatvorena. preobraženja. jedna od najvažnijih vrijednosti u životu • to je jedina čistoća u životinjstvu oko nas b) c) Filip je ekspresionistički slikar. treći dramski ciklus: Gospoda Glembajevi. Povratak F. Smrt. zvukove i osnovna mu je želja naslikati množinu svojih osjetila ( zvuk. Filip odlazi i vraća se nakon 23 godine. opsjednut mislima kako izraziti svoju ekspresiju. Novele Povratak Filipa Latinovicza ( 1932. e) stil: roman pripada monološko – asocijativnom tipu proze. ali u njenom odnosu prema njemu nedostajalo je topline i iskrenosti. ljeto. b) neuravnoteženost.

Miroslav Krleža: Petrica Kerempuh je grabancijaš i skitnica starog varaždinskog pisca Jakova Lovrenčića. iako to želi. Beatrice i barunica Castelli: njih dvije su dva potpuno različita ženska lika. a mržnja se pojavljuje i zbog Ignjatovog odnosa prema Leonovoj majci. kajkavski: Ivan Goran Kovačić.moć . osvrt na Balade Petrice Kerempuha Tridesete godine 20. kao jedinim obranama. tematika.) 39 . Nikola Pavić. Leone je srušio očevu iluziju sretnog braka ( koja se temeljila na vjerovanju da ga Charlotte voli) razotkrivajući njezin preljub sa Silberbranton i s njim.lažljivci . i Drago Gervais. Balade Petrice Kerempuha. Oblak. čakavske i kajkavske. draga moja Beatrice.» na kraju će se potvrditi da se niti Leone. shvaća da je prevarena i pokazuje svoje pravo lice.ubojice ISTINA . –tog stoljeća su godine zamjetnog procvata dijalektalne lirike. Svjetla za daljinom i dr. vegetira i održava se na životu zahvaljujući samo svojoj kerempuhovskoj otpornosti i snazi: crnom humoru i ironiji. ne može suprotstaviti glembajevština. Glembajeva smrt c) u trećem činu: Leone. Leone – Ignjat: sin i otac su različiti: Ignjat je poslovan i racionalan bankar.barunica Castelli – Beatrice. ludilo. jezik administracije pun mađarskih izraza. . a barunica predstavlja nagonsko – animalno u ženi što je Leone odbacio i na kraju ubio. predstavnik građanstva koji uživa u gomilanju i konformu.kradljivci . LIRIKA DOBRIŠE CESARIĆA I DRAGUTINA TADIJANOVIĆA ( razlike.potvrđena i u Barboczy legendi .ljepota > . Dobriša Cesarić ( 1902. jezik puka i kajkavskih književnika. Pjesma ima dosta poruka i misli ( refkelsivna i ljubavna pjesma ) 2. Početak i završetak: drama počinje Leonovom replikom: «Mutno je se to u nama. kradljivci i ubojice 9 42. Povratak. koja je nastavak dijalektalnog pjesništva započetog još u doba moderne ( Nazor ). ) tematika: novi. a Leonu je kao umjetniku stran materijalizam.sreća SUŠTINE .bogatstvo . pjesnik svakodnevnih zbivanja. Ta je lirika najvećim dijelom rezultat spoznaje o neistrošenom jezičnom potencijalu koji nose u sebi zapostavljeni hrvatsko dijalekti. lakoća ritma. –1936. Moj prijatelju. originalni sadržaji. vezani stih zbirke: Pjesme. nažalost svih nazočnik uništava jer nije prikazao kako treba donju čeljust koja je za njega materijalno obilježje glembajevštine. Balade – 36 balada napisane tijekom zime 1935. Tmurna je to slika hrvatskog kmeta koji stoljećima pritegnut domaćim i stranim gospodarima. osjećaja prolaznosti i pritajene boli. antologijske pjesme: Slap.Leone je ubojica. Ona govori Leonu što misli i konstatira istinitost Barboczy legendu ( da su Glembajevi lažljivci. Balade su zapravo pjesnikova vizija cjelokupne hrvatske povijesti promatrane u nizu seljačkih buna i otpora.- drama u 3 čina: a) u prvom činu. baruničina smrt Glembajevi su bogata patricijska zagrebačka obitelj u čijem životu postoji dvojnost između: PRIVIDA . Međutim telefonski poziv ruši tu njenu iluziju bogatstva. čovjek kojemu je novac mjerilo svih vrijednosti. toliko bitne u viziji očeva lika. Dragutin Tadijanović (1905. Jezik Balada: u osnovi to je kajkavski jezik stvoren u širokoj relaciji od pučkih kajkavskih pjesmarica 16. st. najvažnije zbirke i pjesme ) 1. lijepoga i profinjenoga. smatra ga bezvrijednim kao i Leonov poziv. Beatrice je oličenje duhovnoga. Svoju viziju oca Leone prikazuje crtajući očevu posmrtnu masku koju. prodirući duboko u riznicu svojih unutarnjih doživljaja. Govori o relativnosti ljudske spoznaje ( krhko je znanje ). – 1980. On je nezainteresiran za Leonovo slikarstvo. predstavnici. Barunica se pokušavala približiti Leonu govoreći mu da ne skriva razlog svoje udaje za Ignjata – novac. pjesnik grada. što je početak Glembajeva kraja. o mogućnosti da nakon smrti ( u nekom drugom životu) sretnemo one koje smo voljeli. - Povratak: u ovoj pjesmi Cesarić iznosi misli o kružnom kretanju vremena i života. DIJALEKTALNAO PJESNIŠTVO OD MODERNE PREMA SUVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI javljanje. ubojstva i samoubojstva rješenja su u svim glembajevskim krizama. Predstavnici: čakavština. Slap. Izraz: jednostavnost. Pjesma mrtvog pjesnika. Balada iz predgrađa i dr. nevjerojatno mutno. Tragično je jedino to što se možda nećemo prepoznati. a u uskoj je vezi i s općim tendencijama književnosti toga doba koja se najviše bavi regionalnom i socijalnom tematikom.Mate Balota. 43. preduvjet čovjekove sreće. Miroslav Krleža. Glembaj je varalica Charlotte je bludnica i ubojica LAŽ > Rasipništvo. dubina osjećaja. jednostavna metaforika.sukob Leona s glembajevskom okolinom b) u drugom činu: sukob Leona i oca Ignjata.

godine dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost za roman Na Drini ćuprija - - Prokleta avlija Pripovijetka započinje dan nakon fra Petrova sprovoda dok fra Mijo i fra Rastislav popisuju stvari koje su ostale za fra Petrom. antologijske pjesme: Večer nad gradom. itd.- tematika: autobiografska poezija. Aleksandra. uz mnogo truda. Priča o vezirovom slonu. splitsko-zagrebačka piše poeziju i esejistiku. M. Tim načinom pisanja pisac pokušava prikazati kako se život ne odigrava samo u nama već i u drugima. Tu upoznaje Turčina Ćamila koji proučava povijest turske carevine … Djelo nema ni početka ni kraja. Pobratimstvo lica u svemiru Svakidašnja jadikovka: na početku se javlja motiv starmladosti ( uveo ga je Baudelaire ). a od pripovjedaka Nove pripovijetka. itd. Na kraju se ponavlja osnovni motiv što sugerira cikličnost – sve se ponavlja.refleksijama progovara o svojim unutarnjim stanjima Auto na korzu. Reakcija na postojeće stanje je želja za krikom. Srebrne svirale i dr. traženjima i usamljenošću. ostvaruju se krugovi u krugovima. Slobodni stih. nemoći i očaja. Dani djetinjstva. Levstika … Godine 1918. u formi klasičnog stiha. Razgovor s Gojom. do odlaska pastirice iz grada. a život je ispunjen patnjom. gdje je završio i osnovnu školu. lutanjima. Gimnaziju je pohađao u Sarajevu.10. Dugo u noć. IVO ANDRIĆ – PROKLETA AVLIJA Istaknuti romanopisac. teži tome i sve to on prikazuje u svom djelu Prokleta Avlija. o surovosti grada. ispunjena sjećanjima na selo. 40 .obećanja u djetinjstvu u odnosu na ljepotu života koji je ispred nas. Svakidašnja jadikovka. … 26. Župančića. S tim je povezan osjećaj slabosti. prevodi zbirke: Auto na korzu. i uz dosta teškoća i prepreka. tragičan odnos selo – grad. Pjesnik vapi za radošću života i očekuje odgovor na svoja pitanja. Žedan kamen na studencu. godine svoju prvu pripovjedačku knjigu Put Alije Đerzeleza. pjesnik i esejist. V. gdje je i maturirao. s elementima trubadursko – renesansnih ugođaja Lelek sebra. Drugo obraćanje započinje riječima «O Bože žeže tvoja rije» iskazivanje jačine pjesnikove ogorčenosti. Travnička kronika. pripovjedač.napušta pesimistički odnos prema svijetu Antologijske pjesme: Notturno. rođen je 9. a 1920.. Pjesnik govori o ljudskoj okrutnosti. a poslije rata objavljuje romane Na Drini ćuprija. jedinstven i neponovljiv izraz. bez dekorativnih elemenata. fra-Rastislav govori o fra-Petru. jadikovka je vječna Stih je osmerac. stihove. to je priča koja se vrti u krug.1961. balada o zaklanim ovcama itd. Prokleta avlija. Prve književne radove. ali ona se pretvara u pjesmu. Među njegove najpoznatije esejističke tekstove ubrajaju se: esej o Goji. prsten. Andrić je stekao fakultetsko obrazovanje. Između dva svjetska rata objavljuje tri knjige. Objavljuje knjigu lirske proze Ex Ponto. Mladost mu nije bila ni laka ni bezbrižna. Bog mu je obećao i ljubav i pobjedu i slavu. zbirke: Sunce nad oranicama. godine u siromašnoj obrtničkoj obitelji u Travniku. strofa tercina - - 45. Djetinjstvo je proveo u Višegradu. esej o Njegošu. prokleti pjesnik faze stvaralaštva: splitsko-zagrebačka. umro u zagrebu 1955. Visoki jablani. te se prisjećaju fra Petrova boravka u carigradu i kad su ga zabunom uhitili i zatvorili u Prokletoj avliji. a mladost tijela. Haim priča o Ćamilu i ostalim zatvorenicima. priče se isprepliću. - 44. hrvatski Baudelaire. STVARALAŠTVO TINA UJEVIĆA rođen u Vrgorcu 1891. ovaj se motiv odnosi na starost duše. u zimsku bijelu noć. Rano je ostao bez roditelja. 10. a nešto kasnije i svoje prevode O. Gospođica. misli o prolaznosti. U pjesmi postoje dva obraćanja bogu koja su ispunjena pjesnikovim porukama i prijekorom. 1892. beogradska. Iste godine objavljuje i knjigu pjesama u prozi Nemiri. Lelek sebra u zbirci Kolajna pjeva o ljubavi prema imaginarnoj ženi. Balada o zaklanim ovcama: pjesnik narativno oblikuje od motiva odlaska pastirice u grad. ojađeno zvono. iskonski vezan za miris i doživljaj zemlje izraz: elegičnost stihova. naglašeni ritam i muzikalnost stihova. objavljuje kao maturant 1911. pariška. Pepeo srca. Andrić sve to sluti. i idiličnosti sela i života u prirodi koja i dalje traje u svojoj ljepoti usprkos čovjekovoj okrutnosti. u njima Ćamil govori o Džem-sultanu i o sebi. preko klanja ovaca. godine u časopisu Bosanska vila. Kolajna.

Ćamil je ušao u krug kojim upravlja Karađoz. Vezan je uz carsku tamnicu čitav život. idejama i oblicima 41 . U oblikovanju sadržaja rabe modernu tehniku izražavanja i moderni izraz. Novak Simić psihološko – realistička: pisci – Milan Begović kritičko – realistička: August Cesarec esejističko – filozofska: Miroslav Krleža 47.pokret socijalno usmjerene književnosti započinje 1928. princip koncentričnih krugova u pripovijedanju ( priče u priči ) prokleta avlija kao izolirano mjesto poput otoka – kad svane dan i kad zatvorenici izađu u dvorište stvaraju se različiti krugovi. za znanošću.. Ćamil je dospio u tamnicu jer je vlast sumnjala kako ima namjeru pobuniti se protiv vlade. njezinu podređivanju praktičnim socijalno – političkim zadaćama. realističko – lirska: pisci – Ivan Goran Kovačić. umjetnik je slobodna stvaralačka osobnost. poput one u vrijeme (prve) hrvatske moderne Značajna je pojava dvaju književnih časopisa u kojima objavljuju vodeći književnici ovoga doba. ali u znaku naglašene funkcije književnosti unutar klasne borbe koju označujemo kao socijalno – pedagošku. socijalno – psihološki realizam.Slavko Kolar. –1958. želja za knjigama. a vjerojatno oni nisu ni znali što je sve to. DRUGA MODERNA U HRVATSKOJ (1952. b. –68. ali on je demonska sotonska duša. da je sve to želja za učenjem. Oko tog časopisa. utjecaj Razdoblje hrvatske književnosti od 1952. Možemo reći da se Ćamil zatvorio u četiri zida svoje duše kojoj se nitko nije smio približiti. novim temama. Kultura» okupljaju se lijevo orijentirani pisci na čelu sa Stevanom Galogažom. Od 1939. Karađoz: možemo reći. Oni traže da književnost rješava aktualne društveno – političke probleme – književnost ima utilitarnu zadaću.Sukob na književnoj ljevici : izazvao je Krležin Predgovor mapi Podravski motivi Krste Hegedušića. ali i društvene prilike toga vremena (političke i gospodarske) uvjetovale su u Hrvatskoj. a. koju je izrekao Vlatko Pavletić estetske obnove književnosti kao prostora kreativnog traganja za novim načinima izraza. Ivan Dončević.). a koja glasi «neka bude živost». Pojavljuje se nekoliko oblika realističkog koncepta pisanja: utilitarni realizam.Krugovi. do 1968. . Jedini s kim je dolazio u kontakt bio je fra-Petar. Karađoz je duša Avlije. Razlog. Vrlo tih. psihološki realizam.): otpor političkim i ideološkim utjecajima na književno stvaralaštvo ( socrealizam) poetiku krugovaša najbolje izražava krilatica u uvodniku prvog broja Krugovi. psihološko – analitički realizam i ideologizirani realizam. no nisu shvatili. nesretan i povućen u sebe. a ne kao sredstvo socijalno – političke borbe. . Ističu stvaralačku slobodu i spajanje tradicije i modernih strujanja. socijalni realizam. a svaki takav krug ima svoje središte npr. Književnost je umjetnost tj. HRVATSKA KNJIŽEVNOST OD 1929. Tipovi proze: realističko – humoristički: pisci.sintetički ( socijalno – psihološki realizam ) : predstavnici sintetičkog realizma shvaćaju književnost kao umjetnost. No on kasnije prelazi na stranu zakona radeći u Avliji. . U predgovoru Krleža se suprotstavlja utilitarističkom shvaćanju književnosti. (uzroci povratka realističkim modelima i modeli realističke poetike Polagano zamiranje avangardnih stilova. krug je simbol čovjekovog kretanja i simbol čovjekovog života princip koncentričnih krugova u pripovijedanju ( priče u priči ) c. kao i svugdje u Europi da potkraj 20 –ih godina započne prividno vraćanje realističkim tradicijama. nazivamo drugom modernom zbog usmjerenosti hrvatske književnosti na europsku i svjetsku. socijalna književnost javlja se pod imenom novi realizam. KRUGOVI ( 1952. Kao upravnik on postaje “povijesna ličnost” te tamnice. Vjekoslav Majer. – 1950. da je glavni glumac Andrićeva djela Prokleta Avlija. To potvrđuje njegova prošlost u kojoj je on bio veliki pokvarenjak. Autonomna stvarnost. ali se i dalje ponaša kao u prošlosti. a i drugih «Književnik». 1.Likovi Ćamil: mladić koji se također nalazio u tamnici. Prokleta avlija kao izolirano mjesto poput otoka – kad svane dan i kad zatvorenici izađu u dvorište stvaraju 46. nasilnik i prijestupnik. u časopisu «Kritika». U tom je liku Andrić želio prikazati apsurdnost života gdje učeni i bogati mogu također brzo postati bespomoćni i krivi za zločine koje jesu i nisu učinili.

Kaštelan. rasap svih etičkih kategorija. urbaniziranje folklornoga i njegovo uzdizanje na visinu najmodernije formule. što predstavlja njegov konačni slom.- - otvaranje hrvatske književnosti utjecajima europske i svjetske književnosti i duhovnih strujanja razvoj pjesništva i književne kritike krugovaši afirmiraju duh tolerancije. pjesme zbirke poezije: Crveni konj. piše drame ( Pijesak i pjena. tematika poezije: ljubavna. provodi život uglavnom po kavanama ( Daj dam). Glavni lik je novinar. Pjesnikov doživljaj svijeta je panteistički: u gotovo svakom stihu osjeća se divljenje prema prirodi. RAZLOG ( 1961. On je opsjednut manijom straha i smrti. a razvijaju i novi tip proze – kratka priča. književne kritike i esejistike razlogovska poezija – pjesništvo šezdesetih godina prožeto snažnom filozofskom notom predstavnici: Dubravko Horvatić. Vivijan ).): suvremena hrvatska pjesnikinja . Slavko Mihalić. ): suvremeni hrvatski književnik. Prozor). tvrđava itd. Tadijanović veliki broj pisaca u drugoj moderni objavljuje svoja najbolja djela: Marinković. Šegedin. oporuka. - Nakon Krugova slijedi novi naraštaj sa svojim časopisom Razlog 2. . Josip Pupačić. U snovima ga neprestano progoni simbolička slika ljudoždera (kiklop Polifem ). uniformnom mišljenju dolazi do procvata intimističke poezije u kojoj se pisci vraćaju temama iz djetinjstva. Cvijet izvan sebe. Never more Kiklop: jedan od najboljih romana suvremene hrvatske književnosti. konjic bez konjika. egzistencijalne tjeskobe. oko 50 pjesnika i kritičara u razlogu nastupa s novim estetskim programom i novim umjetničkim izrazom.pisci se okupljaju oko časopisa Razlog -razlogovci populariziranje pjesništva. pravo na vlastiti izraz. Lorka ) i tradicionalnog.1990. Tonči Petrasov Marović itd. intelektualac Melkior Tresić. pa do okrenutosti vanjskim životnim očitovanjima.) . grafičku i vizualnu poeziju –pojmovno pjesništvo -. U središtu romana su intelektualci i poluintelektualci zagrebačke sredine uoči drugog svjetskog rata. Antologijske pjesme Ti koja imaš nevinije ruke. Cesarić. 42 . Zbirke pjesama: Kiše pjevaju jablanima. Milivoj Slaviček. Ivan Slamnig. Desnica. Piše novele. Kaštelanova poezija čini spoj modernizma (nadrealizam. mladoj vrbi. povećana je učinkovitost starih: Ujević. Fernando. moj križ svejedno gori itd. Pored urbanizacije i intelektualizacije lirskog govora. u stvarnosti mu se život kreće od od grčevitog nastojanja da gladovanjem izbjegne vojnu obvezu. Pijetao na krovu itd.prva zbirka 1947. Kaštelan je jedan od tvoraca modernog pjesničkog izraza. Pustinja. kritike. književnu karijeru započinje uoči Drugog svjetskog rata novelama i grotesknom dramom iz dalmatinskog svijeta «Albatros» - djela: zbirke novela – Ruke.. Antun Šoljan pisci okupljeni oko časopisa nazivaju se «krugovaši» osim pojave novih pisaca. Jednooko mitološko čudovište u naslovu romana simbolizira infernalnost rata. Djelo je bogato mitološkim simbolima. ): iskonska veza sa zavičajem jedna je od osnovnih pokretača njegove poezije. Međutim iza svega toga provlači se diskretna nota tragizma. Slobodan Novak. hermetičku. zavičaju i initimnim zaokupljenostima nova tematska usmjerenja uvjetovala su i traženja novog pjesničkog izraza. začudnost pred njenim ljepotama i zagonetkama i potpuna stopljenost s njom. Raspon tematskih interesa je velik: od problematiziranja egzistencijalnih i etičkih situacija. Ante Stamać. Josip Pupačić ( 1928. Pod balkonom itd. Pisci tvoreno izražavaju nezadovoljstvo prema ideološkoj prisili. 1922. njeguje se i pučki izraz( Pupačić. Igor Zidić. preko tortute u vojarni do suludog puzanja u Zoopolis.. Kaštelan) proza: piše se ratni roman. Mladići. aluzijama na brojna mjesta iz svjetske i hrvatske književnosti. drame – Glorija. Mati čovjekova Jure Kaštelan (1919. Njegovu poeziju karakterizira slobodna metaforika. RANKO MARINKOVIĆA – Kiklop Suvremeni hrvatski pisac. nekomunikativnu liriku. eseje. moj križ svejedno gori itd. pučkog narodnog izraza. ljudsku animalnost. književnicima i bohemima ( Ugo. iskustva beznađa. dehumanizaciju. eseje . Maestro – društvo Parampionska braća ) ili se upušta u ljubavne veze sa ženama čudna morala ( Enka. djetinjstvo. Antologijske pjesme: Tvrđava koja se ne predaje. U kritici prevladava filozofska kritika 48. Zajednička kupka. roman esej.po uzoru na «pisce izgubljene generacije» predstavnici: Nikola Miličević. Parun - Vesna Parun ( Zlarin. Razlogovci njeguju potpuno suprotnu poeziju od krugovaša Njeguju intelektualističku. tri moja brata. Zore i vihori. Zvonimir Mrkonjić. romani – Kiklop. Uočljiva je orijentacija na svakodnevni (kolokvijalni ) jezik. drame. prozu (Čudo i smrt). psihološki roman. dezorijentaciju u intelektualnim krugovima. U Kiklopu Marinković tematizira tjeskobnu atmosferu u zagrebačkoj sredini uoči nadolazeće ratne kataklizme: egzistencijalni strah. Tri drame. domoljubna. kanibalski svijet. – 1968. romane. – 1971. Antologijske pjesme su: More. u besplodnim intelektualističkim raspravama sa svojim kolegama novinarima. povijesnoj zbilji i urbanom životu. rasapa stvarnosti.

Miro Gavran. Već početkom 70 –ih tradicija se više ne negira. IVAN SALMNIG. Alojz majetić « Čangi off gottoff. igre riječima 49. jezik . Boris.naziva se prozno stvaralaštvo u kojem mladi pripovjedač pripovijeda roman ili pripovijetku na temelju govora gradske mladeži. Julijana Matanović. Kafka) ti se pisci odriču slikanja društvene sredine i psihološkog portretiranja. Branimir Bošnjak itd. offovci pjesnici okupljeni oko časopisa Off (1978. Dominacija fantastičnog modela ne znači potpunu odsutnost djela koja se bave temama iz života.) pokrenuli Vinko Nikolić i Antun Bonifačić. a na njih se nadovezuju i tkz. na nju se računa.- Kiklop = rat U Kiklopu Marinković iznosi utjecaj rata na psihu čovjeka kao i vlastitu osudu rata Stil: maniristički. ali i tradicionalnim ili ustajalim društvenim i kulturnim strukturama. Irena Vrkljan dramsko stvaralaštvo: Ivo Brešan ( Hamlet u selu Mrduša donja). Časopis je izlazio punih 40 godina sve do 1990. Umjesto osporavanja s tradicijom se uspostavlja dijalog te ona postaje materijal i inspiracija za nove umjetničke tvorbe. Nikolić. u njoj se pronalazi novi smisao. ona se uključuje u literarnu igru. U proznom stvaralaštvu novi senzibilitet uvela je generacija tkz. Bulgakov. Antun Šoljan « Kratki izlet « Likovi. Goran Tribuson. Slobodan Šnajder proza povijesne tematike: Ivan Aralica ( Psi u trgovištu. Dubravko Jelačić itd) Ugledajući se na strane literarne uzore (Borges. sredina – gradska. karakteriziraju ga dvosmislenost. fantastičara početkom 70 –ih godina ( Pavao Pavličić. Glavni su predstavnici proze u trapericama Zvonimir Majdak «Kužiš stari moj». i taj svoj jezik suprotstavlja «tradicionalnom jeziku književnosti». Paradigmatskim modelom takve proze postao je takvim roman američkog pisca Salingera «Lovac u žitu» proza u trapericama u pojavljuje se u hrvatskoj književnosti već pedesetih godina u prozama Ivana Slamniga i Antuna Šoljana. Lucijan Kordić i Boris Maruna.). na njoj se gradi.mladi intelektualci. faza obilježena estetskim inovacijama. kontrasti. ANTUN ŠOLJAN – proza u trapericama - - proza u trapericama. Predstavnice: Slavenka Drakulić.) žensko pismo: u proznim djelima žene iznose razmišljanja o biografiji i vlastitoj intimi. Oni njeguju svojevrsni društveni eskapizam i posve se okreću literarnoj fantastici. U poeziji javljaju se postrazlogovski pjesnici (Luko Paljetak. Duše robova ) Nedjeljko Fabrio - - Žarište literarne aktivnosti Hrvata u dijaspori bio je časopis «Hrvatska revija» što su ga u Buenos Airesu (1951.urbani 50. 43 . Najznačajniji hrvatsku pisci dijaspore su Viktor Vida. osvajanjem novih tekstualnih programa i dominacija teorijskog uma. POSTMODERNA S naraštajem razlogovaca završava jedna razvojna faza suvremene hrvatske književnosti. Ivan Slamnig « Bolja polovica hrabrosti».

Hrvatski jezik razlikuje štokavski.česti su talijanizmi 44 . genitiv množine imenica ženskog roda ima nulti nastavak: knjig) u 3. štokavski. Taj se jezik. nigdje. ne može naučiti.PITANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA 1. osim u školi. KAJ Štokavsko –dijalekt. Dijalekti su karakteristični za područje cijelog narječja ( čakavski. a u sklopu njih i istoimene dijalektizme. Hrvatski jezik razlikuje tri narječja. društvene. lj sa j (jubav) gubljenje glasova (meu) na mjestu slogotvornog r pojavljuje se vokal ( parst) oblici i sintaksa: infinitiv glagola gubi krajnje i (pivat) sažeti su oblici posvojnih i upitno – odnosnih zamjenica (ki-koji) c) leksik . političke i nacionalne identifikacije te zajednice. kajkavski) Imena su dobili prema upitno odnosnoj zamjenici ŠTO. ČA. posa) u većini se govora ne razlikuje uporaba određenog i neodređenog oblika infinitiv glagola često gubi krajnje i ( pivat) konstrukcija za + infinitiv ( dobro za jesti) b) Kajkavski dijalekt: Karakteristike: a) glasovi: b) ne provodi se sibilarizacija ( nogi) javlja se tkz. ali i sredstvo kulturne. On je uređen gramatičkim i pravopisnim skupom pravila. KNJIŽEVNI (STANDARDNI) JEZIK I NARJEČJA Književni ili standardni jezik jeste svjesno oblikovani jezik unutar jedne zajednice kako bi joj služio kao sredstvo komunikacije. To je na neki način umjetni jezik. licu množine prezenta glagoli proširuju osnovu s –ju ( moreju) česte su umanjenice (kokotiček9 leksik: česti su germanizmi c) Čakavsko dijalekt: Karakteristike: a) glasovi: b) zamjena glasova .narječje: Karakteristike: a) glasovi: oblici i sintaksa: gubljenje glasova (oću) glas h ponekad se zamjenjuje drugim glasom (kruv) stezanje ao u o ili a (poso.m na kraju nastavka sa n (zvirin). protetičko v ( vučiti) l na kraju sloga ostaje ( došel) oblici i sintaksa: u mnogim su se govorima sačuvali stari oblici za padeža (npr. kajkavski i čakavski dijalekt. ali se od nje razlikuje normiranjem i uređivanjem. Hrvatski jezik razvio se na novoštokavskoj osnovi.

U riječima svilacØ. govorni organ. ali drukčije glase. riječi će tada biti muka i buka. leksički ili derivacijski morfemi. žen-a. a razina na kojoj se provodi morfološka razina. FONEM. a u riječima b) kraj. Osnovna jedinica pisma su slova (grafemi). Zamijenimo li mjesto fonema b i m. svil-kast kraj: po-kraj. rec . Tako se npr. 2. sutra. rek. Riječi se na morfološkoj razini sastoje od osnove i nastavka: kopačica = kopač. Morfemi koji nose gramatičko značenje riječi ili služe za tvorbu oblika riječi zovu se oblikotvorni. varijante istog morfema koji imaju isto značenje. ostaje niz –uka koji je isti u objema riječima. odnosno iza korijenskog zove se sufiksalni morfem svil -ac U riječi po kraj zamjećujemo da se ispred korijenskog morfema nalazi predmetak ili prefiks po – i to je prefiksalni morfem. Morfemi koji sadrže temeljni dio riječi zovu se korijenski morfemi Morfem koji dolazi na kraju riječi . Alofon je izgovorna varijanta fonema koju uvjetuju: okolina u kojoj se nađe glas u riječi. ja. imaju dakle razlikovnu ulogu. Različiti morfi koji služe kao izraz istom morfemu zovu se alomorfi. GRAFEM. rekla. Ispred k izgovor glasa n se mijenja i on nije više nosno-zubni već nosno-mekonepčani glas. rec koji dolaze u oblicima : rečeš. odnosno oblična –morfološka osnova. morf. razlikujemo morfeme koji služe za tvorbu novih riječi: svil. krajØ. 45 . rek. Izdvojimo li mjesto fonema b i m.ica Dijeljenje riječi na osnovu i nastavak zove se morfološka analiza riječi. Isti morfem u svim oblicima iste riječi ili u različitim riječima nema uvijek isti izraz tj.sol-i-ti (soliti) itd. Za fonetiku još kažemo da proučava akustična (zvučna ) i artikulacijska ( način na koji se tvori ) svojstva glasova. Stoga mofeme po položaju dijelimo na : korijenski – središnji morfem. Pismo je sustav znakova kojima su predstavljeni fonemi. Recimo morfem rek sa sadržajem «usmeno priopćiti» ima morfe: reč. Različiti dijelovi riječi koji se naslanjaju na osnovu zovu se (oblični) nastavci. Najmanji odsječak riječi kojemu je pridružen kakav sadržaj tj. Razlikuje izgovor glasa n u riječima Ana i Anka. gramatički ili relacijski morfemi. Znanstvena disciplina koja se bavi glasovima ili fonemima naziva se fonetika. re su alomorfi morfema rek sa sadržajem «usmeno priopćiti. kraj-nji Vidimo da je zajednički dio u riječima a) svil. zove se morfem. koji ima kakvo značenje. u padeže ili u glagolsko lice). Slovo-grafem pisani je oblik fonema. Prema tome morfemi reč. Dio riječi koji nosi leksičko značenje zove se osnova. raspoloženje itd. Ako uzmemo riječi svilac i kraj i ispišemo nekoliko riječi srodnoga značenja. pojedinac. sustav znakova koji služi za sporazumijevanje. Riječi se mogu sastojati od jednog ili više morfema. ali ima razlikovnu moć. Pomoću fonema razlikujemo značenje riječi. recimo. Fonemi b i m. Npr. MORFEM Fonem je najmanja jezična jedinica koja nema svoje značenje . Kao jezikoslovni naziv jezik ima dva značenja: 1. kraj-olik. Pismo koje se upotrebljava u nekom jeziku zove se grafija. Najmanja glasovna jedinica je st glas ili fon. muški rod) i oni riječi stavljaju u međusobne odnose ( npr. Alomorfi su inačice. sufiksalni i prefiksalni Izraz morfema zove se morf. Promjenom mjesta fonema promijenilo se i značenje svake riječi. kiš-a. Dakle za tvorbu novih riječi služe : korijenski. a) b) svil -ac: svil-a. U riječima buka i muka glasovni su nizovi b-u-k-a i m-u-k-a. kraj. kraj nose gramatičko značenje ( nominativ. sufiksalni i prefiksalni morfemi. Fonem n u riječi Anka je alofon fonema n.2. -ac. Sustav slova ili grafema zove se grafemski sustav Znanstvena disciplina koja proučava prijenos fonema u grafeme naziva se grafematika. Morfemi kojima se tvore nove riječi zovu se rječotvorni. jednina. Ø u riječima svilac. Znanstvena disciplina koja se bavi morfemima zove se morfologija. svil-en.

prilozi. jednačenje suglasnika po zvučnosti kada se nađu dva suglasnika različita po zvučnosti jedan pored drugog.momka 4. vaš – vaša itd. orah – orasi 2. d) uzvici. zamjenice. bubreg – bubrezi. g. t + j =ć. b) dodavanjem novih glasova: žut – žuta. prijedlozi. d) brojevi. h. jotacija: nepalatalni suglasnik + j = palatalni suglasnik žut + ji¨=žući. imamo 10: imenice. Te se promjene nalaze na onim mjestima gdje je nekada bio poseban glas nazvan jat. e) čestice 46 . d + j = đ. bijel – bjelji. h +i= c. aliteracija ije. c) veznici. dio – dijela.djelić. sibilizacija: k. ) 3. Takvo a naziva se nepostojano a borac – borca. palatalizacija: k. koji dolazi u svim oblicima takve riječi.+ i. brojevi. žutim. brijeg-bregovi. g. i npr. crn + ji= crnji (l + j= lj. krupni-krupnu itd. VRSTE RIJEČI Riječi u hrvatskom jeziku. veznici. bjelina. GLASOVNE PROMJENE 1. cvijet – cvijetu. pridjevi. nepostojano a neke riječi između dva zadnja suglasnika imaju samoglasnik a. c) zamjenice. š vojnik-vojniče. GLASOVNE PROMJENE 1. je e. ž. glagoli. i. Riječi mijenjaju svoj oblik: a) izmjenom pojedinih glasova: trava-travi. U pravilu uvije drugi suglasnik djeluje na prvog vrabac – vrabca – vrapca zb bb gladak – gladka – glatka zb bb 3. Neke riječi postale su od iste osnove i pojedini oblici iste riječi imaju na istom mjestu različite glasove i glasovne skupove.3. uzvici. s vojnik – vojnici. čestice.. e= č. z + j=ž k + j = č . radi lakšeg izgovora izjednačuju se tako da oba postanu zvučni (z) ili bezvučni (b). je. ekavskog i jekavskog izgovora: ikavski: did divojka ekavski: ded devojka jekavski: djed djevojka - 5. z. Gdje je to bilo najbolje vidimo ako usporedimo riječi ikavskog. c + j = č itd.: dvoglasnik ie (pravopisno ije). b) pridjevi. b) prijedlozi. Promjenjive su riječi: a) imenice. Riječi su promjenjive ako mogu pod određenim uvjetima mijenjati svoj oblik. Riječi mogu biti promjenjive i nepromjenjive. momak .žutiš. duh –duše 2. e. e) glagoli Nepromjenjive su riječi: a) prilozi.

pojavi Opće imenice dijele se na pojedine.( bolji – najbolji) Zamjenice su riječi koje zamjenjuju imenice ili upućuju na ono što je označeno imenicama. pojave i osjećaji. zbirne i gradivne ( biljka. stvari . predmeti. ( More je duboko i plavo) gradivni ili materijalni pridjevi označavaju od čega je što ( Sat je zlatan. a nastavak je glas ili glasovni skup koji se dodaje osnovi za tvorbu pojedinih oblika riječi) 6. dativ.tvrd komparativ ili drugi stupanj – oblik kojim se iskazuje da neki predmet ima osobinu u većoj mjeri . instrumental. tj. pojava b) vlastite: služe kao ime pojedinom čovjeku. predmeta.tvrđi superlativ ili treći stupanj – oblik koji izriče da neki predmet po nekoj osobini nadmašuje sve ostale . b) broj. Prema značenju dijele se na: a) opće: služe za imenovanje bića. stvari i pojava. utvrđuje se koji je ( žuti kaput) Neodređenim pridjevom se predmet kvalificira. Gramatička obilježja zamjenica su rod. utvrđuje se kakav je ( žut kaput) Komparacija pridjeva: Uspoređivanje osobina dvaju predmeta naziva se komparacija ili stupnjevanje: kompariraju se u pravilu samo opisni pridjevi. Određenim pridjevom se predmet identificira. broj i padež. c) padež. vaš – vaša itd. genitiv. gradivne i posvojne a) b) c) opisni ili kvalitativni pridjevi označavaju kakvo je što. ženski i srednji Broj: morfološka kategorija – jednina i množina Padež: morfološka kategorija kojom se izriču različiti odnosi među riječima : nominativ. životinji. Pridjevi mogu biti u određenom i neodređenom obliku.) posvojni ili posesivni označavaju čije je što ( kuća je moja. Komparacija ima tri stupnja: a) b) c) pozitiv ili prvi stupanj – oblik kojim se iskazuje samo o kojoj je osobini riječ . Promjena riječi po padežima naziva se deklinacija ili sklonidba Pridjevi su riječi koje pobliže označavaju imenice. padež i lice Zamjenice se dijele po funkciji i po značenju. bakina) Gramatička obilježja pridjeva su rod. cvijet – cvijetu. d) dodavanjem novih glasova: žut – žuta. e) vrijeme i način Kod promjenjivih riječi razlikuje se osnova i nastavak ( osnova riječi se ne mijenja.Promjena riječi može biti izazvana potrebom da se označi: a) rod. Riječi mijenjaju svoj oblik: c) izmjenom pojedinih glasova: trava-travi. -iji. srebro) Gramatička obilježja imenica su : rod. Pridjevi su riječi koje izražavaju različite osobine bića.žutiš. limen. žutim. lokativ. Po funkciji razlikujemo: 47 . krupni-krupnu itd. broj. PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI Riječi su promjenjive ako mogu pod određenim uvjetima mijenjati svoj oblik. Pred tim se nastavcima osnovni slog krati ( bijelbjelji) Superlativ se tvori tako da se komparativu doda predmetak (prefiks) naj. d) lice. Promjenjive su riječi Imenice su riječi kojima se imenuju bića.najtvrđi Komparativ se tvori tako da se na pozitiv dodaju nastavci –i. vokativ. Po značenju dijele se na: opisne. akuzativ. cvijeće. broj i padež Rod: gramatička kategorija – može biti muški. -ši.

plesati. tisauća i milijarda mijenjaju se kao imenice ženskog roda.) Po značenju zamjenice se dijele na: lične. 7. načina. kolik ( Čija je torba? Torba je moja. nenamjerno djelovanje kome su uzročnici prirodni zakoni ( bujati. dva . Jedan se mijenja kao neodređeni pridjev i ima sva tri roda i oba broja. dva . tri. upitne. četri mijenjaju se ovako: NAV G DLI dva dvaju dvama dvije tri dvije triju dvjema trima četiri četiriju četirima Redni brojevi se mijenjaju kao određeni pridjevi: prvi.kakav?. cvasti.a) b) imeničke – koje zamjenjuju imenice i odgovaraju na pitanje tko? Što? pridjevske . pokazne. – mjesto: odgovaraju na pitanje Razlikujemo 8. u rečenici dolaze kao dodatak imenicama i odgovaraju na pitanja koji?. ležati. najesti ) Glagoli po predmetu radnje su prijelazni. a milijun i triljun mijenjaju se kao imenice muškog roda. prvomu itd. petoro itd. svrhe i količine radnje. Broj dva. tri.koje zamjenjuju pridjeve. uzroka. troje. e) čestice a) prilozi. odnosne i neodređene Brojevi Brojevi su riječi kojima se izriče koliko čega ima ili koje je što po redu. jesti) svršeni izriču radnju koja je u određenom vremenu već svršena ( baciti. pisati) b) glagoli zbivanja – označavaju nehotimično. stanje ili zbivanje.dodaju se najčešće glagolima za označavanje mjesta. trčati. rasti) c) glagoli stanja – označavaju stanje u kojem se ništa ne zbiva ( stanovati. četiri. peti… Od glavnih brojeva vlastitu promjenu imaju: jedan. Ostali se glavni brojevi ne mijenjaju. Stotina. ljetovati 9 Glagoli po vidu su: svršeni i nesvršeni a) b) nesvršeni izriču radnju koja u određenom vremenu još nije svršena ( bacati. povratno-posvojne. čiji?. c) veznici. drugi. Brojevi koji izriču točnu količinu čega zovu se glavni brojevi: jedan. radnje i zbivanja a) glagoli radnje – označavaju hotimično i namjerno djelovanje ( bacati. GLAGOLI Glagoli su riječi kojima se izriče radnja. trojice. To su dvojica. d) uzvici. NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI Nepromjenjive su riječi: a) prilozi. vremena. Po značenju razlikujemo : glagole stanja. b) prijedlozi. povratne. Riječi koje su po obliku imenice. posvojne. prvoga. pet… Brojevi koji izriču koje je što po redu zovu se redni brojevi: prvi.uza se nemaju imenicu u akuzativu na koju bi prelazila radnja ( Ptica je poletjela prema nebu) 48 . a po značenju brojevi nazivaju se brojevne imenice. isplesati. neprijelazni i povratni a) b) prijelazni glagoli – uza se imaju imenicu u akuzativu kao predmet radnje ( Dječak jede jabuku) neprijelazni glagoli .

Tvori se od svršenih glagola nastavcima –oh. -jite ( /. ji. bijasmo . priložne oznake. to. glagolski prilozi a) b) c) d) e) f) g) infinitiv – neodređeni glagolski oblik ( ne daje se nikakva informacija o rodu. te. imperativ. na – t. bijaste. Tvori se od nescršenih glagola nastavcima –ah. ni. licu množine prezenta doda nastavak –ći.e. -jimo. . biše) imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme.am ( rastem. Rečenica je osnovna jedinica u gramatička organizacija jezika kojom se izriče obavijest (On je otišao u kino.im. Idu + ći = idući. rekli. prezent. nosite. la.REČENICA. glagolski pridjevi. udarena) glagolski prilozi: sadašnji i prošli g. -imo. Riječ je skup slova koja daju smisleno značenje. bi. . rekli.-osmo. rekla) – trpni se tvoroi nastavcima n. -ijaše. 49 . udareni. objektu i priložnim oznakama. ne. odnosno jedna riječ otvara mjesto drugoj riječi.prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola i to tako da se u 3. kondicional I. -ijah. udareno. a kao obavijesna ( komunikativna ) jedinica na obavijesne komponente: obavijesni subjekt i obavijesni predikat. -jasmo.) Rečenica se kao gramatička jedinica člani na gramatičke komponente: subjekt. plesati. pasiv Perfekt je prošlo vrijeme složeno od glagolskog pridjeva radnog i nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti ( pjevao sam. Jedinice sintakse su : riječ. -ijasmo. -asmo. la ( rekao. -aše.oše ili –h. biste. bijaše. naći reći) prezent ili sadašnje vrijeme tvori se od svršenih i nesvršenih glagola nastavcima – em. -aše. teško vrijeme. RED RIJEČI U REČENICI Sintaksa –( grč. glagolski prilog prošli tvori se tako da se infinitivnoj osnovi doda nastavak -vši ili –avši ( baci+vši = bacivši) Složeni glagolski oblici su: perfekt. na. lovim. jesti) i ći ( ići. bijaše. -jmo. -mo. -jahu. no. -oste. ja ću biti ) Futur II (egzaktni) je predbuduće vrijeme složeno od glagolskog pridjeva radnog i svršenog prezenta glagola htjeti ( budem dolazio ) Kondicional je glagolski način kojim se među ostalim izriče pogodbe.. neka nosi. čitam) aorist ili prošlo svršeno vrijeme. -jaše. -jem. rekla. Futur II. ø. ti. objekt. Predikat je srce rečenice i on otvara mjesto subjektu. bijahu) imperativ ili zapovijedni način tvori se od infinitivne ili prezentske osnove nastavcima Ø. Gramatička članjivost: riječi se u rečenici povezuju po određenim pravilima. udarene.c) povratni glagoli – uz sebe imaju povratnu zamjenicu se ( ošišala se.) Jednostavni glagolski oblici su infinitiv.. -ijaše. syntaxis-slaganje) je znanost koja proučava rečenicu i pravila po kojima se odabrane jezične jedinice slažu u nizovima.. Sintagma je sintaktička jedinica sastavljena od najmanje dviju punoznačnica koje su međusobno povezane npr. neka nose ) glagolski pridjevi : radni i trpni. pluskvamperfekt. le. pa se zove i pogodbeni način. sintagma (spoj riječi ) i rečenice.. -jah. udarena. bismo. imperfekt. krijem. Radni se tvori nastavcima. -ijahu ( bijah. Kondicional prvi ili sadašnji tvori se od glagolskog pridjeva radnog i aorista pomoćnog glagola biti ( bih pjevao) Kondicional drugi ili prošli tvori se od glagolskog pridjeva radnog i kondicionala I. bivam nošen ) 9. lo. -e. -j.. ta ( udaren. Vani pada kiša. dobar glas. bi. nosi. -jaše. ta. . -jaste. kondicional II.še ( bih. futur I.ø.smo. -ahu. -jte. završava na ti (pjevati. aste. -ji. bio sam ) Pluskvamperfekt je pretprošlo glagolsko vrijeme složeno od perfekta ili imperfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog ( bijah pjevao.. nosimo. bio sam pjevao) Futur I je buduće vrijeme složeno koje se tvori od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti i infinitiva glagola ( ja ću doći . . -ite. -te. -ste. o. broju i licu). aorist. pomoćnog glagola biti ( bio bih ostao ) Pasiv ili trpni glagolski oblik tvori se od glagolskog pridjeva trpnog i od oblika glagola biti i bivati (biti nošen. li. reklo.-ijaste. predikat. -i..

– Otišli su u kuno kada su naučili.) isključne: njima se iz sadržaja jedne surečenice isključuje dio sadržaja u drugoj rečenici. budući da. namjerna: je ona rečenica koja označava namjeru s kojom se vrši radnja u glavnoj rečenici. neka. nego. vremenska: je ona rečenica koja dopunjuje glagol glavne rečenice kao dopuna vremena: Veznici su: kad. već. pogodbena: je rečenica kojom se izriče pogodba ili uvjet potreban da se izvrši radnja glavne rečenice.) 11. kamo. – Nije išao u kino jer je bio bolestan. stoga. samo što. jedino što. zato. kad. ZAVISNO SLOŽENE REČENICE U zavisno složenoj rečenici jedna je surečenica dio gramatičkog ustroja druge surečenice. Veznici: gdje. priložne ili adverbne rečenice: - mjesne: je ona rečenica koja dopunjuje glagol glavne rečenice kapo oznaka mjesta. P (predikat). rodu i padežu naziva se SROČNOST ili kongruencija. Marko je sjeo na stolicu ispod lipe. Veznici su: i. – Ja je takav da se njime ne može ići. a on nije dolazio. Veznici su: jer. Glavna rečenica ne prethodi uvijek zavisnoj. niti.Dječak Marko jede jabuku. O (objekt). zatim dolazi predikat. ni. ali. Kada zavisna stoji ispred glavne. odjevala se prilično.) suprotne: njima se sadržaj jedne surečenice suprotstavlja sadržaju druge surečenice. ( Iako bijaše siromašna . atributna rečenica: je ona rečenica koja pobliže označava imenicu glavne rečenice. da. rečenica je u inverziji. pošto. U rečenici se obično na prvome mjestu nalazi subjekt. zbog toga što. subjektna rečenica: je ona koja služi glavnoj kao subjekt. – Ako vam prodamo zemlju. broju i padežu. dokle. budući. Po značenju veznika i odnosu rečeničnih sadržaja mogu biti: a) b) c) d) e) sastavne: u njima se surečenice povezuju u cjelinu zbog nekog zajedništva. dok. Ako su članovi rečenice poredani prema formuli S (subjekt).da. gdje. Zaključne: u njima sadržaj druge surečenice proizlazi kao zaključak sadržaja prve surečenice: Veznici: dakle. odakle. što. ukoliko. NEZAVISNO SLOŽENA REČENICA Nezavisno složenu rečenicu čine dvije rečenice međusobno vezane veznikom. Opće je pravilo: subjekt se slaže s predikatom u broju licu i rodu. pa. kako. inverziju. atribut se slaže s imenicom u rodu. samo ako. Veznik: ili ( Ili jesmo ili nismo. Pitanje. Veznici su: ako.) a) b) c) d) e) predikatna rečenica: je ona koja se prema glavnoj odnosi kao dio predikata. ( Zatvorio sam prozor te se ponovo vratio u krevet. objekt priložne oznake. zato što. broju. Npr. jedino. objektna rečenica: je ona rečenica koja se prema predikatu glavne rečenice odnosi kao objekt.radi čega? S kojom svrhom? – Brodovi su uplovili u luku kako bi se sklonili od oluje. samo da. pa objekt govorimo o stilističkom (retoričkom. neka. obrnutom) redu riječi. Surečenica koja drugoj služi kao dio gramatičkog ustroja zaove se glavna rečenice. otkad. Službu veznika imaju riječi: da. – Išao je prema kući u kojoj je stanovala Marija. uzročna: je ona rečenica koja dopunjuje glagol glavne rečenice kao oznaka uzroka. Odgovara na pitanje za objekt koga? Ili što? – Ljudi su govorili da brodovi rijetko dolaze u luku. ne bi. dokad. Po (priložne oznake). li. Ako su članovi rečenice poredani tako da prvo ide P ili Po. 10. 50 . ) rastavne: njima se izriče da radnja jedne surečenice isključuje radnju druge. odakle. tek. Idi kamo ti je naređeno. ( dani su prolazili. tada govorimo o gramatičkom – neutralnom redu riječi. Odgovara na pitanje tko?' ili što? Službu veznika imaju riječi: da. kako. Veznici su: koji. Veznici su da. Veznici: samo. Veznici: a. Slaganje riječi u rečenici prema licu. te. – Govorilo se da od toga neće biti ništa. morate poštivati vodu. Surečenica koja o glavnoj ovisi zove se zavisna rečenica. ( Radili su stoga ih treba nagraditi.

kosa crta. upitnik: dolazi na kraju upitnog pitanja uskličnik: dolazi iza uskličnih rečenica. majci. zagrade. rednih brojeva. izravni objekt. a to ime može biti imenica. spojnica. upitnik i uskličnik. Objekt je najčešće imenica ili koja druga imenska riječ u akuzativu: Marko jede jabuku. Po svojoj sročnosti s predikatom subjekt je imenica u nominativu i odgovara na pitanje tko? što? Tko jede? Marko jede. Apozicija je imenica koja pobliže određuje drugu imenicu s kojom se slaže u padežu. iako itd. Knjiga je moja. kao što. upitnik. iza kratica. zamjenica. b) glagol u infinitivu ( Pjevati je lako). Skup riječi u službi atributa zove se atributni skup – Gledam punu luku klonulih jedara. imenica u genitivu ( livadama djetinjstva).neizravni objekt). Veznici su: kako. a) b) Predikat izrečen glagolom naziva se glagolskim npr. dvotočje. posljedična: je ona rečenica koja dopunjuje glavnu rečenicu da bi označila posljedicu onoga što se izriče u toj rečenici.. polunavodnici. pridjev i broj npr. Razlikujemo glagolski i imenski predikat. Moj brat Marko je dobar atletičar. trotočje. točka sa zarezom. Imenski predikat je predikat koji u sebi sadrži pomoćni glagol biti i neko imensku riječ . REČENIČNI I PRAVOPISNI ZNAKOVI Interpunkcijski znakovi su: točka.Govori kao da je glumac. nije zaboravio svoj jezik.- načinska: je ona rečenica koja dopunjuje glavnu rečenicu kao oznaka načina. Koriste seza rastavljanje teksta na rečenicu i njezine dijelove. kao da. prijedlogom i imenicom zove se prijedložni objekt ( Priča se i o znanju. iza vokativa 51 . zarez. uza sve. navodnici uz druge znakove. Posljedična rečenica odgovara na pitanje koliko? kako? dopusne: je rečenica u kojoj se dopušta sadržaj glavne rečenice iako se tome protivi sadržaj zavisne rečenice. crtica. Atribut može biti: pridjev ( Plavi dječak…). dativ. 12. negoli. – Smijala se toliko jako da su joj potekle suze. broj ( tri moja brata ). a mjesto mu u rečenici otvara prelazni glagol. zamjenica ( moja knjiga ). navodnici.) Atribut i apozicija su imeničke dopune. – Iako je dugo boravio u tuđini. uskličnik. točkice. GRAMATIČKO USTROJSTVO REČENICE Predikat je srce rečenice. Objekt u akuzativu naziva se izravni ili direktni objekt.). Atribut je riječ koja se dodaje kao bliža oznaka imenici. ako i. Objekt je dopuna kojom se izriče predmet radnje. Marko jede jabuku. Stipe trči ulicom. Marko je dobar učenik. Marko je prvi. Objekt izrečen prijedložnim skupom tj. akuzativ. U službi subjekta osim imenice mogu biti i : a) zamjenica ( Ona pjeva. nego. marko je učenik. - točka : dolazi na kraju izjavnih rečenica. nego što. Veznici su: ma kako. broja i padeža ) s predikatom izričući na što se odnosi obavijest sadržana u predikatu. a objekt u ostalim padežima neizravni ili indirektni objekt ( Dječak piše pismo majci. 13. Subjekt je onaj član koji se u rečenici uvrštava po sročnosti (podudaranje oblika roda. –pismo.

kmet. ali i od novih riječi što još nisu ušle u opću uporabu. . pismohrana. djece npr. točka sa zarezom: stavlja se tamo gdje bi točka preoštro presjekla jedan dio. šminker novotvorenice ( noelogizmi ) – novostvorene riječi koje nastaju iz društvenih i komunikacijskih potreba individualne novotvorenice. riječi iz počasti Sve ostale riječi. Tada ih nazivamo oživljenicama. bane. same ili u rečenici pišu se malim početnim slovom. 15. Primjeri: U pjesmi Moj dom Silvije S. prva riječ u rečenici 3.- upitnik i uskličnik: dolaze uz pitanje koje izražava čuđenje ili ushit zarez: dolazi iza nizanja riječi. Krleža rabi lekseme grof. tlaka. Rabe se kad se govori o vremenu na koje se odnose. izvješće. 5. 6. pomodnice. PRAVILO O PISANJU VELIKOG SLOVA Velikim se početnim slovom pišu: 1. dječja novotvorenica kvarijes umjesto karijes 7. a zarez ne bi uočljivo odvojio dijelove rečenice dvotočje: stavlja se ispred upravnog govora. Tako su se u rječnik vratile riječi županija. pristojba itd. 16.riječi koje se pojavljuju iz pomodnih potreba npr. naknadno dodavanje. nadvojvoda itd. pisanje mjesta uz datume.novostvorene riječi od strane pojedinaca: pisaca. suprotnosti itd. LEKSIKOLOGIJA – AKTIVNI DIO LEKSIKA S obzirom na učestalost uporabe riječi u pojedinom razdoblju. kotar. LEKSIKOLOGIJA – PASIVNI DIO LEKSIKA Pasivni dio leksika sastoji se od zastarjelih riječi koje su iščezle iz opće uporabe .pridjevi izvedeni iz vlastitih imena na ski. između atributa. hrvatski. domovnica. Kranjčević spominje kralje (kraljeve). postoji: Razlikujemo: 4. zamolba. Neki se historizmi mogu vratiti u uporabu. Historizmi su zastarjele riječi koje nisu nastale iz uporabe u književnom jeziku. -ški i – čki pišu se malim slovom _ splitski. povratnice ili oživljenice – riječi došle iz pasivnog leksika jer su jedno vrijeme bile namjerno zamjenjivane drugim riječima. 52 . vlastita imena 2. putovnica. npr. znanstvenika. plemićki itd. kuna. nabrajanja trotočje: pokazuje da je tekst izostavljen crtica – označava stanku koja je jača od stanke izražene zarezom navodnici – označavaju tekst koji se navodi doslovno ili označenomu daje drugo značenja zagrade: jače odjeljuju od drugog teksta jedan dio rečenice ili objašnjavaju nešto kosa crta: označava kraj stiha 14.

te iz 12. dubrovački 9 Regionalizmi. a) fonološki – najčešće naglaskom od standardnog jezika: fala (hvala). književne i književnojezične veze. kajkavskog narječja. Do kraja 14. zabilježeno ime ''jezika hrvackoga''(Istarski razvod.st. taj dio leksika ne ulazi u sustav hrvatskog standardnoga jezika jer je osnovica standardnoga jezika jer je osnovica standardnoga jezika novoštokavski (i)jekavski govor. Dijalektalizmi se mogu razlikovati. iako se u njemu našla i poneka riječ iz drugih dijalekata npr. Pismo tih prvih spomenika hrvatske pismenosti je glagoljica.). harni ( zahvalni ) itd. objavljen je u Veneciji prvi samostalno tiskani hrvatski rječnik. njime se koriste pripadnici različitih sredina u svakodnevnoj komunikaciji.su riječi svojstvene istoj skupini govora npr. čakavskog . žena) c) tvorbeni dijalektalizmi imaju isti korijenski morfem kao književna riječ. Uz nju se u drugoj polovici 12. 53 . dalmatinsko – mađarski). Javlja ćirilica zapadnog. Valunska ploča) iz 11. Najstariji sačuvani jezični spomenici potječu s kraja 10. ST a) od početaka pismenosti do kraja 14. kopati(kopati) b) morfološki: razlikuju se po gramatičkom rodu ili obličnim nastavcima (padež. poznata pod imenom bosančica. spužva čakavizam ili tjedan. Njih zamjenjuju nove riječi uvjetovane jezičnim razlozima.1325.Arhaizmi ili zastarjelice su riječi i oblici riječi koje su zastarjele i nestale iz uporabe u književnom jeziku. Početak pismenosti u Hrvata veže se uz pojavu slavenskog bogoslužja i s njim povezane crkvenoslavensko književne djelatnosti. područno raslojeni leksik –dijalekt – njegova je bitna sastavnica. U hrvatskom jeziku to je područje štokavskog. njemački. Prvi spomenici hrvatskog narodnog jezika uglavnom su glagoljički zapisi i natpisi u kamenu(Krčki natpis. Arhaizmima pripadaju i zastarjeli oblici riječi – ženah. horugva – zastava. ali s drugim značenjem: gaće (hlače) Gledajući hrvatski jezik u cjelini. Za jezik hrvatske pismenosti i književnosti već je u 14. i to hrvatskog autora Šibenčanina Fausta Vrančića « Dictionarium quinque…» (Rječnik četiri europejska jezika: latinski. dovršeno je i oblikovanje hrvatskog tipa uglate glagoljice. st. Potisnuli su ih sinonimi : čislo – broj.st. je razdoblje cvata kasne hrvatske srednjovjekovne književnosti i prvih početa hrvatske svjetovne književnosti. ali se od nje razlikuju tvorbenim sredstvom – prefiksom ili sufiksom d) potpuni leksički dijalektalizmi svojim se izrazom (morfološkom osnovom) razlikuju od standardnog jezika: hiša (kuća) e) leksičko-semantički dijalektalizmi riječi su koje postoje i u standardnom jeziku. Na samom kraju ovog razdoblja 1595. bosansko-hrvatskog tipa. i 13. te ispreplitanja svih triju hrvatskih dijalekata.st. Među hrvatskim književnicima od Zadra preko Splita i Hvara do Dubrovnika ostvaruje se osobne.st.godine. TERITORIJALNA RASLOJENOST LEKSIKA Lokalizmi – su riječi svojstvene nekom mjesnom govoru ( gospar. 15. lice) od standardnog jezika – žen (G mn. 17.st. Istodobno latinica snažno prodire na sve razine hrvatske pismenosti. Jezik tih spomenika je crkvenoslavenski hrvatske redakcije. HRVATSKI JEZIK OD POČETKA DO 19. talijanski. manistra – proimorski Dijalektalizmi su riječi koje se rabe na najširem području . Međutim.-16. st. Primjeri: dveri (vrata). ili početka 11. kajkavizam) 18. st.st. b) 15.je zlatni vijek svjetovne dalmatinsko-dubrovačke književnosti. godine.st. Najpoznatija među njima je Bašćanska ploča-darovnica kralja Zvonimira crkvi Svete Lucije u Jurandvoru kod Baške na Krku iz 1100. 16.

U ovom razdoblju nastaje i prijevod Svetog pisma Matije Petra Katančića koji je dovršen 1815. Ivana Broza. Matica hrvatska izdaje « Pravopis hrvatskosrpskoga književnoga jezika» 1967.st. Zato su hrvatski jezik nazvali ilirskim. Njime su Hrvati dobili fonetski ( fonološki) pravopis. osamnaest hrvatskih kulturnih ustanova potpisuje «Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika» tražeći ravnopravnost hrvatskoga jezika u odnosu na srpski koji je u svom obliku sve više prodirao i u hrvatski jezik. Deklaracija je doživjela političku osudu. U Dubrovniku u 17. Na istoj osnovi Toma Maretić izgradio je svoju veliku «Gramatiku i stilistiku hrvatskoga ili srpskoga jezika» 1899. stoljeća doba je pojačane jezikoslovne djelatnosti. Ivan Kukuljević i dr. a njezini najznačajniji predstavnici bili su gramatičar i književnik Adolf Veber Tkalčić i Bogoslav Šulek. prevladava novoštokavska ijekavica. izlazi u Londonu «Hrvatski pravopis» Stjepana Babića. 20. U Dubrovniku je 1806. do 30 –ih godina 19.. d) od polovine 18. 1850. To je prvi hrvatski tiskani prijevod cjelokupnoga Svetoga pisma. u svojem stvaralaštvu.ST Sve je Hrvate u jednom jeziku i u jednoj grafiji osnovu horvatsko – slavenskoga pravopisanja». Jezik hercegovačkog novoštokavskog govornog tipa s ikavskim izgovorom postaje osnov književnog jezika. Tada je snažno djelovala zagrebačka filološka škola. a sve se više ostvaruju uvjeti za prihvaćanje štokavštine i kod pisaca čakavaca u južnoj Hrvatskoj. Novosadski dogovor. 1990. dopunjeno i izmijenjeno izdanje Težak-Babićeve''Gramatike hrvatskoga jezika''(Priručnika za osnovno jezično obrazovanje). Za ovo razdoblje značajno je oblikovanje novoštokavštine kao jezičnog standarda većine Hrvata. u Beču održan je sastanak na kojem su sudjelovali Vuk Stefanović Karadžić i njegov sljedbenik Đuro Daničić ( iz Srbije). objavljena gramatika Franje Marije Appendinija «Gramatica della lingua Illirica». izlazi 7. HRVATSKI JEZIK U 19..1992. Osnova joj je čakavska. i prva i prva polovica 18. U ovom razdoblju nastaje prva hrvatska gramatika Pažanina Bartula Kašića «Institucionum…». 1960. Bečkim književnim dogovorom određene su osnovne smjernice zamišljenog razvoja književnog jezika i Hrvatima i Srbima. 19. STOLJEĆU Na ovoj osnovi izgrađen je «Hrvatski pravopis» 1892.st. Srba I Crnogoraca jedan jezik s dva izgovora: ijekavskim i ekavskim.godine u Rimu.» Kratku Gaj i ilirci nastojali su da u književnom jeziku ujedine sve Južne Slavene.st. a Ivan Broz i Franjo Iveković «Rječnik hrvatskoga jezika» 1901.izlazi ''Rječnik hrvatskoga jezika'' Vladimira Anića. 54 . Juraj Habdelić izdao je 1670. a osnivaju se i komisije za uređivanje latinične grafije (slova). 1991. stoljeća i prva polovina 19. . Božidara Finke i Milana Moguša koji biva zabranjen. Najveći kajkavski književnik u17. Druga polovina 18. 1953. tiskana 1604. Najpoznatiji jezikoslovci toga vremena su Vjekoslav Babukić ( napisao gramatiku) i Antun Mažuranić. a od Hrvata Ivan Mažuranić.gdje je istaknuto kako je govor Hrvata. godine održan je u Novom Sadu tkz.''Razlikovani rječnik srpskog i hrvatskog jezika'' Vladimira Brodnjaka. Matija Antun Reljković objavljuje 1767. 1971. Izlazi drugo izdanje''Gramatike hrvatskog književnog jezika''(skupine autora) i fototipsko izdanje ''Hrvatskoga pravopisa'' iz 1971. U težnji da osvoje što širi krug čitatelja. kajkavski rječnik s nešto nekajkavskih riječi pod naslovom Dikcionar ili reči slovenske. kao i riječka filološka škola. U to su doba djelovale i zadarska filološka škola. On je izdao u Budimu 1830. godine kada je Republika Hrvatska krenula samostalnim i neovisnim putem pojačana je i jezikoslovna djelatnost.st. Pojavljuju se nove gramatike i rječnici. godine «Novu slavonsku i nimačku gramatiku». (slova) ujedinio Ljudevit Gaj. pisci se služe oblicima i jezičnim izrazom narodnog stvaralaštva. a objavljen u Budimu 1831. objavljuju se školski udžbenici. Nažalost još uvijek traju previranja među hrvatskim jezikoslovcima o tome treba li neke jezične forme vratiti na oblike iz daleke prošlosti ili ne. Sve tri filološke škole imale se svoje jezične favorite i to izaziva međusobne sukobe. Broj se škola i školovanih ljudi povećava. U novim političkim okolnostima koje su nastupile 1990. HRVATSKI JEZIK U 20. opća kulturna razina raste.c)17 st.st. ali u njoj ima i štokavskih elemenata.

6. Školska knjiga.: Teorija književnosti. Babić–Finka–Moguš: Hrvatsko pravopis. Zagreb. 1977. www. Školska knjiga. V. Zagreb.org.1986. Rosandić-Šicel: Književnost 3 – čitanka s pregledom književnosti. Zagreb. Zagreb. Anić: Rječnik hrvatskoga jezika 11. 8. Zagreb.1986. 1986. 7. Školska knjiga. M. Školska knjiga. 5. wikipedia. Školska knjiga. Školska knjiga. 55 . Težak–Babić: Gramatika hrvatskog jezika. 4. 1986. Školska knjiga. 1994. Zagreb. Košutić – Brozović: Čitanka iz stranih književnosti 2. 1992. 3. Zagreb. Rosandić-Šicel: Književnost 1–čitanka s pregledom književnosti. Solar. Školska knjiga. Rosandić – Šicel: Književnost 2. Rosandić-Šicel: Književnost 2–čitanka s pregledom književnosti.1986.čitanka s pregledom književnosti. 10. Zagreb. 9. N. 2. Rosandić-Šicel: Književnost 4 – čitanka s pregledom književnosti.LITERATURA 1.

Obr:prgz 56 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->