P. 1
-Radioterapija

-Radioterapija

|Views: 2,003|Likes:
Published by glorija71

More info:

Published by: glorija71 on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

OPŠTI POJMOVI IZ RADIOTERAPIJE UVOD I ISTORIJSKI PREGLED

1895 - Wilhelm Konrad Rontgen profesor fizike iz Wurzburgu otkriva novu, nepoznatu vrstu zraka koje je nazvao x-zraci. Kasnije su ove zrake u njegovu čast nazvane rendgenske zrake. Njihova posebna svojstva da djeluju na fotografsku ploču i da penetriraju kroz tkiva ubrzo je zapaženo da ovi zraci imaju i biološki efekat koji prvi opisuje Stevens 1896. godine, tj. da destruktivno djeluju na tkiva. 1896. god. bečki ljekar Leopold Freund, dermatolog, bio je prvi koji se poslužio rendgenskim zrakama u odstranjenju dlaka sa jednog nevusa. Iste godine drugi ljekar, Despeignes, koristi x-zrake u liječenju karcinoma želuca kod jednog pacijenta. 1899. god., švedski ljekari Sjogren i Stenbeck su prvi put uspješno izliječili rak kože xzracima. Medutim, otkrića su se nastavljala jedno za drugim i tako je 1896. godine francuski fizičar Henri Becquerel (1852-1908) otkrio nove zrake koje su takođe imale posebna svojstva. Ovo zračenje su emitovali uranijumski spojevi. 1897. god. E. Rutherford je uspio da odvoji dvije vrste zračenja iz uranijumskih spojeva. Odvojio je beta i alfa-zrake. 1898. bračni par Marie Sklodowska-Curie i Pierre Curie, su. god. objavili otkriće polonijuma, a nešto kasnije, iste godine, i otkriće radijuma. Utvrdilo se da je to elemenat sličan po hemijskim osobinama barijumu, atomske težine 226 i rednog broja 88. Radijum, kao prirodno radioaktivan elemenat, emituje tri vrste zraka: gama, alfa i beta. Radioterapija je ranije imala širu primjenu, tj. koristila se u liječenju mnogobrojnih bolesti. Koristila se u liječenju nespecifičnih upalnih procesa mekih ttdva, kao i koštanog tkiva. Na ovaj način su tretirani različiti upalni procesi kože, krvnih sudova, mišića, pojedinih organa i slično. Nakon pojave antibiotika radioteraprja gubi svoj značaj. Imala je značajan udio u liječenju gljivičnih kožnih bolesti, kod favusa, mikrosporija i trihofitija. Favus je ranije bio jako rasprostranjen u našoj zemlji. To je gljivica koja se naseljava u korijenu dlake, razara ga, a posljedica je opadanje kose. Terapija se sprovodila na taj način što je kosa morala zračenjem prvo biti odstranjena da bi lijek uopšte dospio do korijena dlake. Otkrićem antimikotika ova vrsta terapije zračenjem je prestala. Zatim se radioterapija koristila u liječenju degenerativnih i deformirajućih oboljenja zglobova, u liječenju pojedinih bolesti centralnog nervnog sistema, kao i kod urodenih i stečenih hydrocephalusa i niza drugih bolesti. Danas se radioterapija koristi pretežno u liječenju malignih tumora gdje zauzima vrlo značajno mjesto. 50% oboljelih od raka liječe se radioterapijom. Pored malignih tumora, radioterapija se koristi danas za liječenje određenih semimalignih i nekih benignih tumora (heamangiomi, lymphangiomi i slično). Može se sa uspjehom primjenjivati kod pojedinih oboljenja zglobova (periathritis humeroscapularis i slično).

1

BIOLOŠKI EFEKTI ZRAČENJA
Zračenje prolaskom kroz materiju, bez obzira da li se radi o živoj ili mrtvoj materiji, izaziva efekat jonizacije. Dio zračne energije koji biva apsorbovan u materiji troši se na izbacivanje elektrona iz atoma i stvaranje jonskih parova. U neživoj materiji proces jonizacije ne ostavlja nikakve posljedice. Međutim, jonizacija u tkivu izaziva duboke biološke promjene, koje nastupaju ubrzo poslije ozračivanja. Ako se jonizirajuće zračenje primjenjuje u većim dozama, uzrokuje smrt ćelije i odumiranje tkiva. Ova osobina x-zraka ili bilo kojeg drugog jonizirajućeg zračenja koristi se u liječenju malignih tumora. Poznato je da jonizirajuće zraćenje, nakon apsorpcije u materiji, izaziva čitav niz jonizacija koje u živim sistemima izazivaju biohemijske promjene. Danas se smatra da jonizirajuće zračenje u materiji može djelovati na dva načina: a) indirektno djelovanje jonizirajućeg zračenja, b) teorija direktnog pogotka jonizirajućim zracima. TEORIJA INDIREKTNOG DJELOVANJA JONIZUJUĆEG ZRACENJA Djelovanjem jonizujućeg zračenja iz molekule vode se izbija jedan elektron koji odmah reaguje sa drugom molekulom vode i nastaje drugi jonski par. H2O → H2O+ + eH2O + e- → H2OKao nestabilne molekule oni odmah disociraju na H2O+→ H+ + OH H2O-→ H + OHOd normalnih jona nastaje voda ali su H i Oh jako nestabilne i veoma reaktivne molekule koje stvaraju slobodne radikale HO2 i H2O2. Ovo stvaranje radikala u tkivu traje veoma kratko a u daljem toku ključnu ulogu igraju slobodni radikali koji djeluju prije svega na –SH enzimske grupe Pri čemu nastaju disulfidne grupe i tako i denaturacija proteina i depolimerizacija visokomolekularnih jedinjenja. TEORIJA DIREKTNOG POGOTKA JONIZIRAJUCIM ZRACIMA Po ovoj teoriji, jedna ćelijska struktura može biti oštećena jedino ako je direktno pogodena jonizirajućom česticom. Djelovanje zračenja na bilo kojem nivou DNK ima odgovarajuće posljedice. Direktnim djelovanjem na DNK može doći do oštećenja pirimidinskih baza koje su osjetljivije od purinskih, a to dovodi do cijepanja jednog ili oba lanca DNK; rezultat toga su vidljivi lomovi na hromosomima (iste promjene na purinskim i pirimidinskim bazama mogu nastati i kao posljedica indirektnog djelovanja zračenja u vodenoj sredini) Kao rezultat oštećenja DNK u fazi auto reduplikacije su mutacije, a u fazi transkripcije stvaranje funkcionalno insuficijentnih proteina i enzima. Ovi, opet, dovode do devitalizacije ćelije, njenog ubrzanog starenja, kao i do kancerizacije. Prema mjestu nastanka, mutacije se unutar ćelije dijele na genske, hromozomske i plazmatske. Dok se prema vrsti ćelije u kojima se ove promjene odvijaju dijele na: a) germinalne ili nasljedne, koje se prenose na potomstvo, a nastaju djelovanjem zračenja na spolne ćelije, ovisno o jačini doze i broju mutacija po genima, posljedice zračenja mogu biti različite: kompletna sterilnost, spontani pobačaj, mrtvorodeni plodovi ili brza srnrt živorođenih plodova. b) somatske promjene, koje se odvijaju u somatskim ćelijama, prenose se na ćelijski klon, nastao diobom matične ćelije, ali se ne prenose na potomstvo. Somatske mutacije nastaju u vidu devitalizacije, ubrzanog starenja i kancerizacije ćelije.

2

Utvrđeno je, na primjer, da radiolozi deset puta češće obolijevaju od karcinoma kože i leukemije nego ostali ljekari. Međutim, pojava da izvjesna oštećenja koja nastaju na DNK u toku zračenja prolaze bez posljedica ukazuje na činjenicu da postoje izvjesni mehanizmi koji su u stanju da isprave greške nastale u građi DNK. Najnovija istraživanja ukazuju da u svim živim ćelijama postoje multiencimski sistemi koji ispravljaju pojedina oštećenja i nazvani su »reparatorni sistemi«. Eksperimentalno je utvrđeno da je ćelija najosjetljivija u doba mitoze. Ukoliko se analiziraju sve faze diobe ćelije, eksperimenti pokazuju da je ona najosjetljivija u profazi. OSJETLJIVOST POJEDINIH CELIJA 1 TKIVA NA JONIZIRAJUČE ZRACENJE Bergonie-Tribondeauov zakon koji kaže da je neko tkivo radiosenzibilnije, ukoliko je njegova aktivnost veća, a ćelije su manje diferencirane u pogledu morfologije i funkcije. Pojedini spoljni faktori mogu utjecati na radiosenzibilnost tkiva. - tjelesna temperatura - ukoliko je ona povišena, time postaju i tkiva radiosenzibilnija. zbog povišenog metabolizma, a hemijski procesi su time ubrzani - količina kisika u tkivima - Ukoliko je sadržaj kisika u tkivu veći, to su intenzivniji i hemijski procesi, Na osnovu morfoloških promjena koje su praćene na ćelijama nakon zračenja, sve ćelije, kao i tkiva mogu se podijeliti u tri grupe: a) izrazito osjetljive b) srednje osjetljive c) slabije osjetljive Najosjetljivija ćelija u čovječijem tijelu je limfocit; zapravo, njegova matična ćelija limfoblast za koga je dovoljna doza od 25 C/kg pa da izazove početna oštećenja, dok je za nervnu ćeliju potrebna doza od 1 000 do 4 000 C/kg da bi nastala oštećenja. PROMJENE U KRVNOJ SLICI Najosjetljiviji organi na zračenje su krvotvorni organi, a to su koštana srž, slezena, limfne žlijezde i timus. Kontrola krvne slike kod medicinskog osoblja vrši se najmanje jedanput godišnje, a kod pacijenata koji se zrače svakih 6-7 dana, a nekada i češće. Prve promjene se primjećuju u bijeloj krvnoj lozi, tj. počinje ukupan broj leukocita da se smanjuje, a u diferencijalnoj krvnoj slici procentualno najviše od zračenja stradaju limfociti. Promjene se očituju u perifernoj krvnoj slici; međutim, na zračenje nisu osjetljivi zreli eritrociti koji su već u perifernoj krvi, nego njihove matične ćelije. To se isto odnosi i na ostale krvne elemente, leukocite i trombocite. Promjene koje nastaju u krvnoj slici su ovisne od: a) ukupne doze zračenja, b) volumena ozračnog tkiva c) količine ozračenih krvotvornih organa, što znači da prilikom zračenja ne moraju uvijek u zračno polje biti uključeni svi RADIJACIONA BOLEST Radijaciona bolest se javlja kod osoba koje su, slučajno, ili namjerno, izložene jonizirajućem zraćenju po čitavoj površini tijela. U mirnodopskim prilikama to su incidenti koji mogu nastati prilikom rada na nuklearnim reaktorima, u ratnim prilikama prilikom eksplozija nuklearnog oružja ili u radioterapiji ako se doza zračenja rasporedi na čitavu površinu čovječijeg tijela tako da su svi organi istovremeno ozračeni. U tom momentu biće

3

bolesnik ne može uzimati hranu per os zbog jakog oštećenja sluznice tankog crijeva. . te povrede nisu interesantne u tom momentu. RADIJACIONI SINDROM (rendgenski katar) Radijacioni sindrom ili rendgenska intoksikacija se javlja kod bolesnika koji se namjerno zrače radi malignih tumora.može se pokušati i transplantacijom koštane srži Hronična radijaciona bolest Ukoliko bolesnik preživi akntnu fazu bolesti. mogu ostati oštećenja na somatskim ćelijama.Promjene koje nastaju u krvnoj slici mogu se donekle korigovati transfuzijama krvi. Ukoliko je doza bila do 400 C/kg postoji šansa da 50% ozračene poulacije preživi. umoran. radijacioni sindrom dobijaju samo bolesnici koji se namjerno zrače. gadenje. i to naročito broj limfocita. sepse. muka. gadenje. sterilitet i kod žena i kod muškaraca. pospanim. ali ukoliko je doza bila od 600 C/kg do 700 C/kg smrt nastupa kod čitave populacije Akutna radijaciona bolest . glavobolja i slično. gubitak tečnosti i minerala usljed proliva se koriguje infuzijama. Terapija akutne radijacione bolesti je simptomatska. Naglo se smanjuje. . gubi apetit i slično. a ne samo na zametnim. a kod težih slučajeva javlja se uporno povraćanje. ima krvave prolive. dolazi do postepenog pada broja eritrocita i trombocita. U akutnom stanju bolesti bolesnik umire zbog ireparabilnog oštećenja krvotvornih organa.izloženi zračenju svi krvotvorni organi koji su osjetljivi na zračenje i ravnomjerno ozračeni. Simptomi koji prate ovaj sindrom su nesvjestica.nekoliko sati nakon ozračivanja bolesnik se osjeća umornim. broj leukocita. Ranije se dešavalo da određene osobe prime veću dozu zračenja ili iz nepažnje ili iz neznanja (hirurzi koji su koristili x-zrake). kao i do oštećenja ovarija i testisa. ali zbog doze zračenja koju je primio. prvo. Radijacioni sindrom zavisi od nekoliko faktora: 4 .Mora se izolovati od spoljne sredine u aseptičnu sredinu.U drugoj nedjelji naglo počinje da opada broj svih krvnih elemenata tako da bolesnik postaje anemičan. Radijaciona bolest se javlja u momentu kada osoba prima na čitavu površinu tijela dozu od 200 . Međutim. jer ne ugrožavaju život bolesnika. zavisno od doze zračenja koju je čovjek primio. pa se daju hranjive infuzije . . Danas. a isto tako devitaliziraju se i kanceriziraju. spontanim krvarenjem iz desni. Smatra se da se radijacioni sindrom javlja usljed intoksikacije organizma raspadnim produktima bjelančevina koje se oslobađaju iz uništenih ili oštećenih kako tumorskih tako i normalnih ćelija. . . velikog gubitka minerala preko probave i slično. kao što smo naglasili. U toku radijacione bolesti dolazi do oštećenja i korijena dlake sa epicijom. ima mučninu. a tada bolesnik obolijeva od radijacione bolesti. Nekada radijacioni sindrom može biti tako izražen kod ovih bolesnika da se terapija zračenjem mora prekinuti. sa povišenom temperaturom.Unutar prve nedjelje nakon ozračenja promjene u krvnoj slici postaju očite. gubitak apetita.800 C/kg. prima velike doze antibiotika širokog spektra. Smrt nastupa najčešće krajem prve ili krajem treće nedjelje. prelazi u hronični stadijum bolesti kada se manifestuju oštećenja koštane srži. tako da te ćelije ranije stare.

5 . tj.prekoračuje granicu tolerancije kože. period latencije. Tako je uveden pojam »eritemna doza«. To je bila ona količina x-zračenja koja je na koži pacijenta uzrokovala promjene u smislu pravog eritema. koža reaguje. Danas se za mjerenje doze koristi fizička jedinica. ovakva biološka jedinica nije mogla zadovoljiti. koja se završava u toku 6 nedjelja. a liječenje je dugotrajno i često bezuspješno. dolazi do teških opekotina. i ima tamnocrvenu boju pojavljuju sitni mjehurići ispunjeni bistrom tečnošću. lojnih i znojnih žlijezda. ako se koristi zračenje xzracima. krajem treće nedelje U zračenom polju koža ostaje bez dlaka. jer tada dolazi do velike apsorpcije u nivou kože. Penetrantni rendgenski zraci manje oštećuju kožu nego ako se koristi snop x-zraka velikih talasnih dužina. bez trajnih oštećenja.  Kvalitet x-zraka isto tako utiče da li će koža biti oštećena.  koža prima relativno najveći procenat mekih zraka (rasipni zraci iz filtera i sa zidova tubusa). radionekroze. Postoji čitav niz spoljnih faktora koji utiču na toleranciju kože prilikom x-zraračenja:  Velična doze . obično u vidu ulkusa čije je dno prekriveno žućkastozelenkastim masama. pa se tek iza toga mogu uočiti promjene. Radionekroza je praćena jakim bolovima. jer uz pravilnu njegu nakon zračenja one iščezavaju bez posljedica.- konstitucije bolesnika (osobe koje su iscrpljene i nervozne češće) regije koja se zrači (najosjetljiviji dio je gornja polovina trbuha. a to je 1 r. kao i iz sredine zračnog polja počinje epitelizacija. ali se te reakcije mogu smatrati normalnim. snop mekih zraka. Pojava eritema na koži nakon prolaska x-zraka ne nastupa odmah. zračeno polje vlaži usljed eksudacije tkivne tečnosti sa rubova. tzv. može se cčekivati nekroza. Radilo se o čisto subjektivnom prosudivanju kožnih promjena. koji podižu epitel i on se ljušti u sitnim krpicama. Promjene koje nastaju na koži teku sljedećim redom ako se primjenjuju veće doze: Rani eritem Pravi eritem kože Stadijum deskvamacije Stadijum serozne eksudacije Stadijum reepitelizacije (6-8 sati) nakon zračenja 6-7 dana 9-14 dana blago crvenilo kože koje poslije 2-4 dana nestaje. postaje radi toga suha. jer nije bila tačna. Međutim. Nekroza nastupa nakon intenzivnog eritema. stanjena i sa izraženom pigmentacijom. Uvijek postoji jedan interval. u sredini zračenog polja. Ukoliko se prekorači granica tolerancije kože. kao i od kvaliteta zraka PROMJENE NA KOŽI U TOKU RENDGENSKOG ZRACENJA Na samom početku radioterapije nije postojala mogućnost da se primijenjena doza izrazi u egzaktnim fizičkim jedinicama.  kožu pogađaju zraci koji još nisu oslabljeni prolaskom kroz tkivo. volumena tkiva koje je bilo obuhvaćeno zračenjem. koža je ta koja prima najveće doze iz sljedećih razloga:  koža je najbliža izvoru zračenja. Doze ne smiju biti veće od tolerancije kože. jer u tom slučaju dolazi do radionekroze i zato se u radioterapiji primjenjuju one doze x-zračenja koje prouzrokuju prolazne promjene na koži. jer se u tom dijelu nalazi veliki broj limfatičnih organa koji su jako osjetljivi na zračenje) veličine doze koja se primjenjuje. Ako se i primjenjuju tolerantne doze. Prilikom liječenja malignih tumora koji leže u većim dubinama.

karcinom prostate.maligni melanom.retikulosarkom.karcinom jetre. . natkoljenice i nadlaktice. a najosjetljivije su kože šake i stopala. .metastaze karcinoma Radiorezistentni . hondrosarkomi. sve maligne tumore možemo da klasificiramo u tri grupe: Osjetljivi . Većina tumora može biti uništena zračenjem a da se pri tome sačuva zdravo okolno tkivo. Na ovoj činjenici se zasniva čitava radioterapija malignih tumora.limfosarkom.Najveću otpornost ima koža glave i vrata. kolona i rektuma). DEJSTVO JONIZIRAJUCEG ZRAČENJA NA TUMORSKE ĆELIJE Sve ono što je rečeno za normalne ćelije odnosi se i na tumorske.karcinom uretre.karcinom farinksa. . TUMORI KOJI DOLAZE U OBZIR ZA ZRAČENJE Tumori koji polaze iz najosjetljivijih tkiva (lirnforetikuloendotelni sistem. embrionalne ćelije) biće jako osjetljivi na zračenje. potkoljenice i podlaktice.ovarijalni tumori. . . . spolne ćelije. intestinuma. tada takvi tumori ne mogu biti uspješno liječeni radioterapijom. Ograničeno osjetljivi . . reakcije na koži će biti velike. Prema osjetljivosti na zračenje. sarkomi glatke muskulature. . koje normalne ćelije još uvijek tolerišu.tumori štitne žlijezde. što je sasvim shvatljivo. fibrosarkomi. Kvalitet kože koja se zrači . ako se ta ista doza raspodijeli u dvije ili tri seanse.karcinom ezofagusa. .karcinom pluća. .karcinom kože i usana. Ako se uzme u obzir da su tumorske ćelije još aktivnije nego ćelije retikuloendotelnog sistema. Rast.embrionalni tumori (Wilmova). . . .karcinom vagine.meduloblastom cerebeluma. .karcinom dojke.karcinorn bronha.karcinom srednjeg uha. a samim tim i diobe ćelija kod malignih tumora su mnogo brži nego kod zdravih tkiva.karcinom usne šupljine i . . Ukoliko je tumor građen od ćelija koje su manje osjetljive od ćellja normalnog tkiva. u stanju smo da uništimo maligne ćelije. žučnih puteva i pankreasa. Međutim. Vremenski period u kojem se doza primila . liposarkomi).karcinom grlića materice. Kože pazušne jame i prepone spadaju već u grupu osjetljivijih.sarkomi potpornih tkiva (osteosarkomi.tumori mozga. reakcija na koži će biti blaža. . to će njihovi tumori biti najsenzibilniji.limfogranulomatoza .karcinom anusa.hipernefrom. jer i njihova matična tkiva spadaju u grupu slabo osjetljivih na zračenje. Ćelije koje su jako aktivne i nalaze se u neprestanom rastu osjetIjivije su nego one koje su inaktivne. Tumorskim dozama. . .adenokarcinomi probavnog trakta (želuca. jer se koža oporavlja iz okolnog zdravog tkiva. 6 . . zatim trupa. . .karcinom larinksa .   Veličina zračenog polja . . . Ali. tumori mezenhimalnog porijekla koji polaze iz potpornih tkiva su radiorezistentni.Ako se koža ozrači u jednoj seansi većom dozom.disgermioni testisa i ovarija. hronične limfatične i mijeloične leukemije. .Tolerancija kože se naglo smanjuje ukoliko se koriste velika polja zračenja.limfofolikularne retikuloze.

stepen infiltracije i fiksacije sa vitalnim strukturama. kao ni postojanja udaljenih metastaza.uhranjenost bolesnika.RADIOSENZITORI.Nakon završetka radioterapije vrlo je važno u kakvim će se socijalno ekonomskim uslovima bolesnik naći kod svoje kuće. Danas se stadijumi određuju prema TNM sistemu. Misonidazol se pokazao kao najefikasniji. kao i čitav niz hroničnih i degenerativnih bolesti koje mogu da komplikuju sprovođenje radioterapije.u terapiji malignih tumora . Ovaj stadijum označavamo kao T1N0M0 = 1 stadijum. odnos prema okolnom tkivu. RADIOPROTEKTORI I HIPERTERMIJA     Hiperbarične komore . starost. tumorskih recidiva nakon pune tumorske doze zračenja). zatim neadekvatnoj ishrani. njegovu veličinu. INDIKACIJE ZA ZRAČENJE Faktori koji se uzimaju u obzir prilikom planiranja radioterapije su: Radioosjetljivost tumora Lokalizacija tumora . Radiosenzitori – hemijska sredstva koja bi trebala selektivno da senzitiraju hipoksične tumorske ćelije (koje su radiorezistentne) ali bez efekta na oksigenaciju normalnih ćelija. Radioprotektori .hipertermija povećava osjetIjivost tumorskih ćelija na iradijaciju.Potrebno je tačno utvrditi stepen lokalnog razvitka tumora. To znači da li će biti izložen iscrpljujućim i teškim poslovima.sredstva koja bi mogla zaštititi sva normalna tkiva od jonizirajućeg zračenja. fibrosarcom. kao i postojanje hematogenih metastaza u ostalim organima. Najidealniji tumori za zračenje su oni koji su u 1 stadijumu bolesti.   7 . a primarni tumor je strogo lokaliziran i ne prelazi promjer veći od 5 centimetara. a uz to su još radiosenzibilni. Najpoznatiji zasada radioprotektor je WR2 721 Lokalna hipertermije . U hipertermiji se koriste mikrovalovi i radiofrekvence (od 50 do 1 000 MHz) sa temperaturom od 41 do 45°C u trajanju od 30 do 40 minuta.  Socijalne i ekonomske prilike . Zatim treba utvrditi eventualno postojanje metastaza u regionalnim limfnim žlijezdama. 1 stadijum bolesti znači da nema metastaza u limfnim žlijezdama.  Opšte stanje bolesnika . Na osnovu tih podataka određuje se klinički stadijum bolesti. lokalno uznapredovalih primarnih tumora. brigama i slično.Tumore koji leže na površini lakše je i uspješnije liječiti nego one koji su lokalizirani na unutrašnje organe. Lokalna hipertermija ima primjenu kod radiorezistetnih tumora (maligni melanom. tj.da bi se poboljšala oksigenacija malignih ćelija. stanje krvne slike.  Klinički stadijum bolesti .

U površinskoj terapiji koriste se filteri građeni od aluminijuma čija je atomska težma 27. tj.PODJELA RADIOTERAPIJE Cilj zračenja je da sve tumorske ćelije budu obuhvaćene i ravnomjerno ozračene a da pri tome zdravo tkivo bude zahvaćeno i oštećeno što je moguće manje. distanca 30-50cm.5 mm. jer to odgovara ovoj vrsti terapije gdje napon ide do 120 kV. Ovi filteri imaju sposobnost da apsorbuju rendgenske zrake velikih talasnih dužina. rasipno zračenje. distanca 20cm – tumori koji prodiru u dubinu kože do 2 cm. U praksi su se pokazali najpogodmjim bakar i cink ali oni imaju i jedan nedostatak u tome što i sami filteri daju svoje karakteristično. Distanca zračenja iznosi od 30 do 50 cm.  Duboka (180 do 300 kV). meki i ne mogu prodirati u dubinu tkiva. građeni od drveta koje je sa unutrašnje strane obloženo tankim olovnim lamelama debljine 1.  fokalnu terapiju (radijum i izotopi). u rendgenskoj terapiji obavezno se koriste filteri. To su metalne ploče od aluminijuma. rendgenska terapija se dijeli na sljedeće terapije:  Superpovršinska (10 do 60 kV). veličine tumora. nego će biti apsorbovani u površinskim slojevima kože. Da bi se to izbjeglo. Da bi se ovo izbjeglo. odnosno sa najvećim i najmanjim talasnim dužinama. mora se na bakarni filter dodati i aluminijum debIjine 1 mm. manje je mekih zraka Posebne karakteristike rendgenskog zračenja Snop x-zraka koji se formira u rendgenskim cijevima nije homogen bez obzira što je napon konstantan. cinka i bakra koje se stavljaju na samom izlazu x-zraka iz rendgenske cijevi. tj.  Srednje duboka (120 do 150 kV). Tumori koji su lokalizlrani u dubljim slojevima kože ili u potkožnom tkivu.  Površinska (60 do 120 kV). Na ovom tipu aparata mogu se zračiti tumori kože i sluznica malih površina i bez duboke infiltracije tumora. KLASIČNA ILI KONVENCIONALNA RENDGENOTERAPIJA Odgovarajući zahtjevima položaja i veličine tumora. Zbog toga su se razvile različite metode zračenja koje izabiramo zavisno od lokalizacije. a zadatak im je da otklone nepoželjne x-zrake velikih talasnih dužina. – tumori koji leže u površinskim slojevima kože. U dubokoj rendgenskoj terapiji moraju se koristiti filteri gradeni od elemenata većih atomskih težina. veća penetrantnost. Oni su.  supervoltažnu terapiju. distanca 5cm. Na taj način rendgenski snop se može homogenizirati. U određivanju fokusno-kožne distance i veličine polja u rendgenskoj terapiji koriste se tubusi. Na osnovu veličine tumora i njegovog položaja aparati u radioterapiji su podijeljeni na:  klasičnu ili konvencionalnu rendgensku terapiju. koji apsorbuje karakteristične zrake bakra. 8 . jer su x-zraci velikih talasnih dužina. *veća distanca – može biti zračeno veće polje. Karakteristični zraci bakra su velikih talasnih dužina i oni dovode do oštećenja kože. U heterogenom snopu x-zraka uvijek postoji čitav spektar talasnih dužina. *veća voltaža – manja talasna dužina. od najmekših do najtvrđih.

Jezgra helijumovog atoma koja se sastoji od dva protona i dva neutrona. Radijum emituje tri vrste zraka: Alfa-zraci koji su pozitivno naelektrisane čestice. Ispod kolimatora nalazi se o uređaj u vidu dijafragnie za odredivanje veličine i forme zračenog polja. Radijum se ubraja u grupu teških elemenata. Aparate za supervoltažnu teraprju možemo podijeliti u dvije grupe: . .snop brzih elektrona se može koristiti direktno za zračenje pojedinih tumora.24 godine. Izvor zračenja se sastoji od više pločica. . . o izvor zračenja smješten je u središnjem dijelu glave aparata. sličan je barijumu. koji irna poluživot 5. Sastoji se iz . rednog broja 88. zrnaca ili vertikalno postavljenih žica koje su smještene u kapsulu od aluminijuma ili tungstena oblika cilindra.Brzim elektronima može se bombardovati meta od teškog metala. o Na donjoj strani metalnog oklopa nalazi se otvor sa kolimatorom koji se otvara pomoću elektromagneta i kroz njega prolazi snop gamazraka.aparati u kojima je izvor zračenja prirodni ili vještački radioizotop Akceleratori Koriste se na dva načina: . Energija zračenja u akceleratorirna ide do 20 MeVa Aparati za telekobaltterapiju Aparata sa izvorima zračenja od vještačkih radioaktivnih izotopa koji emituju gama-zrake velike energije. Curie. Radijum Krajem 1898. brzo gube kinetičku 9 . Ili se za zračenje koristi direktno snop elektrona .na koji se položi bolesnik.Glave aparata koja služi kao nosač za radioaktivni izvor.komandni sto. elektronska terapija koja nalazi sve širu primjenu u rnodernoj radioterapiji. a kao rezultat toga dolazi do emisije ultrapenetrantnih x-zraka ili . o Debljina zidova glave ovisi od apsorpcione moći upotrijebljenog metala i od količine radioaktiviteta u izvoru. kada kod udara elektrona u anodu nastaju ultratvrdi rentgen zraci. Radijum elemenat atomske težine 226. Prouzrokuju jaku jonizaciju u vazduhu. Građena je od masivnog metalnog cilindra ili kugle čiji se zidovi sastoje od olova i tungstena. Specifični aktivitet kod Co60 može biti 10 Ci/g == 6. To je tzv. Obično debljina zidova iznosi od 20 do 40 cm. Kao najprikladniji se pokazao Co60. Konstrukcija telekobaltuređaja je vrlo jednostavna.dodatni uređaji FOKALNA TERAPIJA (BRAHITERAPIJA) Brahiterapija je radioterapija sa vrlokratkom distancom (ispod 5 cm) a izvor se: uvode u sam tumor (intersticijalni tretman)  prislanjaju uz tumor  vrlo blizu površine tumora (endokavitarni tretman – ginekologija)  U fokalnoj terapiji koristi se radijum i vještački radioaktivni elementi.SUPERVOLTAŽNA TERAPIJA Aparati koji emituju zračenje sa više od 1000kV. Po hemijskim svojstvima.aparati koji imaju akcelerator elektrona.66 X 1012 Bq/g.Sto .

5 mm debljine apsorbuje oko 7°/o gamazraka. dojke i dr. Kada se plastična masa modelira. Izotopi spontano odaju betazračenje u vidu brzih negativnih ili pozitivnih elektrona. Platinska pločica od 0. Intrakavitarna radijum terapija koristi radijumske tube ili igle smještene u aplikatore raznih oblika i veličina koji se uvode u prirodne tjelesne šupljine ili šupljine organa. Intersticijalna radijum terapija radijumske igle koje se direktno ubadaju u tumorsko tkivo. npr. Ova vrsta aplikacije se uglavnom primjenjuje u liječenju raka grlića i tijela materice. Ova smjesa ima tu prednost da se lako razmekšava u toploj vodi i modelira prema dijelovima tijela koje želimo zračiti. danas je moguće da se na vještački način proizvedu radioaktivni izotopi. iste prirode kao katodni zraci.2 mm. Ovako pripremIjene mulaže sa fokusima prislanjaju se i fiksiraju na površinu tumora. Domet betazraka u vazduhu iznosi do 6.7 do 8. svega 2. Kod ove vrste terapije koriste se radijumske tube koje se pričvršćuju na aplikatore od plastičnih masa. Ova vrsta terapije se primjenjuje za liječenje raka jezika. FIZIČKO VRIJEME POLURASPADA . To znači da je aluminijum pod dejstvom alfazraka postao privremeno radioaktivan. donje usne. rak kože. Energija gamazraka radijuma odgovara energiji x-zraka od 2100 kV. Početna brzina izbacivanja iz atoma radijuma kreće se od 14 000 do 26 000 km/s. Razmak između radijumskih fokusa i kože određuje debljina ploče od plastične mase na koju se montiraju radijumski izvori. jednjaka. mulaže. Koriste se u fokalnoj radijum-terapiji za zračenje nekih sasvim površinskih lezija na sluznicama i koži. Oni su izložili listić aluminijuma zračenju alfaz-racima polonijuma.5 mm debljine potpuno ih apsorbuje. a debljina njihovih zidova iznosi od 0. potreban bi bio napon od oko 3 000 kV. Tačno se mora izračunati koliko vremena će trajati zračenje. Da bi se dobila ista brzina elektrona u katodnoj cijevi. BIOLOŠKI POLURASPAD ILI POLUŽIVOT . Bombardovanjem atoimsikiih jezgra pojedinih elemenata nuklearnim česticama. rektuma. samo mnogo većih brzina i prodornosti.5 metara. a kod izvjesnog broja izotopa uz beta-zračenje pojavljuje se i vrlo prodorno gama zračenje. otkrivena je vještačka radioaktivnost. nosne šupljine. tzv. Koristi se u obliku nego radijum-sulfat (RaS04) koji je netopiv u vodi. 10 . Primjećeno je da i poslije prestanka bombardovanja nuklearnim česticama aluminijum odaje zračenje za koje je kasnije utvrđeno da su to pozitroni. na nju se pričvršćuju izvori zračenja.energiju i zbog toga imaju maksimalan domet u vazduhu. fokusi. Vještački radioaktivni elementi Do 1934. prema reljefu dorzuma šake pacijenta.5 do 2.5 centimetara. vagine itd.0 cm.vrijeme koje je potrebno da se polovina atoma izvjesnog radioaktivnog elementa dezintegriše. Površinska radijum terapija koristi se u liječenju raka kože.1 mm epitelnog tkiva u stanju je da ih potpuno apsorbuje. naročito neutronima u nuklearnom reaktoru. Beta-zraci su brzi elektroni. Platinska pločica od 0.5 do 0. ali se može primjenjivati i na drugim dijelovima tijela koji su pristupačni (kao npr. Šire se u prostoru brzinom sunčeve svjetlosti. Alfa čestice se upotrebljavaju za zračenje u fokalnoj radijumterapiji.vrijeme potrebno da se polovina radioaktivnih atoma izluči iz nekog organa ili organizma. ili period za koji se jačina zračenja smanji na polovinu. tako 0.). Distance se kreću od 0. tako da se postigne što je moguće veća homogenost zračenja. Za kliničku upotrebu radijum se pakuje u hermetički zatvorene tube ili igle koje su napravIjene od platine. zlata ili srebra. Kroz čvrstu materiju jedva mogu da se probriju. Gama-zraci su elektromagnotski talasi iste prirode kao i x-zraci samo kraćih talasnih dužina i veće prodornosti.

Površinska ili kontaktna terapija Za liječenje malignih tumora na površini kože i sluznica. Kod karcinoma grlića materice koristi se koloidno zlato koje se ubrizgava direktno u parametrijume. najveću primjenu u modernoj radioterapiji našli su radioaktivni kobalt. zatim se plastični balon smotan u obliku tankog cilmdra uvodi kroz uretru u mokraćni mjehur i ispuni sa oko 150 cm3 radioaktivnog rastvora Co60. zlato. Zbog toga se rastvori stavljaju prvo u specijalne balone sa tankim zidovima od plastičnog materijala. Međutim. čisti rastvori se ne mogu aplicirati direktno u šupljine organa. Ova terapija se sprovodi na isti način kao i površinska 11 . NAČIN TERAPIJE IZOTOPIMA Izotopi se mogu primjenjivati u terapijske svrhe na sljedeće načine: Intrakavitarna aplikacija radioaktivnih koloida Kod pleuralnih i peritonealnih metastaza malignih tumora sa stvaranjem eksudata može se koristiti radioaktivno koloidno zlato (Au198) i radioaktivni hromni fosfat. tantal. Koloidno zlato se aplicira direktno u pleuralnu ili peritonealnu šupljinu. Zbog svojih fizičkih osobina.7 dana. Izvori zračenja su pripremljeni u obliku zrnaca ili u obliku žice.putem injekcije unose u sam tumor.za izračunavanje doze zračenja u pojedinim organima a on se dobija kombinacijom biološkog i fizičkog vremena poluraspada.EFEKTIVNI PERIOD POLURASPAD . Apliciranje radioaktivnih koloida kod malignih izljeva ima samo privremeni. Izotopi služe kao obiIježivači pomoću kojih se mogu pratiti mnogobrojni biohemijski procesi u organizmu. Pakuju se u posebne aplikatore i unose u vaginu. Implantacija se vrši pod sterilnim uslovima. Intersticijalna aplikacija Kod ove metode liječenja radloaktivni izotopi se apliciraju na dva načina: a) Radioaktivni koloidi . kao i radijum mogu i kobalt (Co60) i cezijum (Cs137) u čvrstom stanju. Intrakavitarna aplikacija metalnih radioaktivnih izvora Za liječenje malignih tumora grlića i tijela materice. jer tumor zahvata veliku površinu sluznice. palijativni efekat. Intrakavitarna aplikacija radioaktivnih rastvora Rastvori soli radioaktivnih elemenata. direktno se implantiraju u tumor. Prije terapije mokraćni mjehur se mora isprazniti. fosfor.69 dana. Na taj način može se tretirati i karcinom prostate. Hg198. kao i nekih benignih tumora mogu se koristiti gama ili betaemiteri. ne može se očekivati uništenje tumorskih čvorića na seroznim opnama čiji je prečnik veći od nekoliko milimetara. a svojom dezintegracijom prelazi u živu. a prosječni domet je nešto preko 1 mm. Najširu primjenu našla su metalna zrna od radioaktivnog zlata. Uvođenjem izotopa u radioterapiju otvorene su nove mogućnosti liječenja malignih tumora. Pošto 90-95% radiobiološkog efekta zavisi u ovorn slučaju od betazračenja. cezijum i stroncijum. obično u lokalnoj anesteziji.8 mm. Ova tehnika zračenja se primjenjuje kod papilomatoznih karcinoma mokraćne bešike. s tim što se prije toga mora izvršiti odstranjivanje tečnosti. Maksimalni domet beta zraka u tkivu ili vodi je 3. b) Izotopi u čvrstom stanju. Intenzitet zračenja padne poslije 18 dana na jedan posto od početnog intenziteta. u vidu zrna ili igala. pomoću posebnih instrumenata u obliku pištolja. Radioaktivno zlato je beta i gamaemiter sa poluživotom od 2. cervikalni kanal i cavum uterusa. jod. pa se tek onda unose u šupljine organa. jer postoji opasnost da se brzo resorbiraju. Vrijeme poluraspada zlata iznosi 2. Zrna radioaktivnog zlata se ravnomjerno raspoređuju po tumoru i trajno ostaju u tkivu.

Za površinsku betaterapiju koristi se stroncijum (Sr90) koji je isključivo betaemiter. Intrakavitarna afterloading metoda Jedna od prvih i najpoznatijih mašina za »afterloading« tehniku visokog intenziteta je »Cathetron« sa izvorima Co60 koja omogućava da se vrijeme zračenja svede na minute. Da bi se hazard od zračenja smanjio.srednjim i . Koriste se u oftalmologiji za zračenje nekih patoloških promjena na očnom bulbusu. Afterloading tehnika je našla primjenu ne samo kod ginekološkog karcinoma nego i kod karcinoma drugih lokalizacija. karcinoma prostate. a kasnije i za ostale tumorske lokalizacije. Preko komandnog stola koji je smješten izvan prostorije za zračenje izvori Co60 se automatski uvlače i izvlače iz bolesnice. AFTERLOADING TERAPIJA Korišćenjem radijuma u fokalnoj terapiji veliki broj osoblja i bolesnika bio je izložen nepotrebnom zračenju. Stoga bolesnice mogu biti zračene u anesteziji ili sedirane.visokim intenzitetom. to je vrijeme zračenja trajalo od 48 do 150 sati i bilo je obično podijeljeno u dvije ili više terapijskih frakcija.niskim. Prvo su usavršene mašine za »afterloading« tehnike kod ginekološkog kancera. kod ginekološkog karcinoma karcinoma rektuma. bez obzira na intenzitet zračenja. koji automatski budu vođeni (kroz fleksibilne kablove) u nehrđajuće čelične katetere.radijumterapija. karcinoma donje usne i mnogih drugih lokalizacija tumora. maksimalno zaštićeno od iradijacije. U toku zračenja u prostoriju ne može niko ući i na taj način je osoblje zaštićeno. razvile su se tzv. Sam aparat se sastoji od skladišta (kontejnera) u kome su pohranjeni izvori Co60. Pošto je intenzitet zračenja bio nizak. Intersticijelna afterloading metoda Intersticijalna radioterapija se može koristiti kod sljedećih tumorskih lokalizacija: karcinoma dojke sa limfonodima u aksili. - - 12 . malignih tumora mozga. Pored Co60. koji završavaju u dva vaginalna ovoida i jednu intrauterinu sondu (tubu). »remote afterloading« tehnike sa: . Beta-emiteri su se pokazali posebno prikladni za liječenje promjena koje su zahvatile samo površne slojeve kože ili sluznice. a tretman se sprovodi u prostoriji koja je kompletno osigurana od zračenja. . kao izvori zračenja se u ovoj tehnici često koriste iridijum (Ir192) i cezijum (Cz137). Prednost ove tehnike je da je osoblje.

jer letalnu tumorsku dozu možemo primijeniti u jednoj seansi ako je površina mala. u radioterapiji se koriste sljedeće metode zračenja: METODA JEDNOKRATNOG ZRACENJA Ako se želi primijeniti manja doza zračenja ili je polje zračenja malo da se jednim zračenjem može sterilisati tumor. tj. Ova metoda se najčešće koristi u kontaktnoj rendgenskoj terapiji za zračenje raka kože kada tumor u promjeru nije veći od 2 cm. Tako npr. METODA FRAKCIONIRANOG ZRAČENJA Kod tumora koji su velikog volumena. Mali broj tumora je pogodan za ovu metodu zračenja. METODA KONTINUIRANOG ZRAČENJA Ova metoda zračenja primjenjuje se jedino u radijum-terapiji i terapiji sa vještačkim radioaklivnmi izotopima. radijumski fokusi koji se unose u šupljine pojedinih organa ostaju u njima odredeno vrijeme. a smješteni su duboko u organima.METODE ZRAČENJA Bez obzira o kojoj vrsti jonizirajućeg zračenja se radi. a da ne dođe radionekroze. ukupna doza se dijeli na više frakcija koje se primjenjuju u dužem vremenskom periodu. Ukupna doza primjenjuje u mnogo dužem vremenskom periodu bez prekidanja. Ova metoda se zasniva na razlici osjetljivosti i brzini oporavljanja između zdravih i tumorskih ćelija. a poznato je da se normalno tkivo brže oporavlja. od 24 sata do 7 dana. 13 . Jonizirajuće zračenje manje oštećuje normalne ćelije od tumorskih.

Pošto tumorske ćelije ne podliježu homeostazi. oznake Gy). Takva doza koja se svodi na jedan dan i jednu frakciju naziva se nominalna standardna doza. kako se nekada zvala. Jedinica za jačinu apsorbovane doze je Gy/s. 1Gy = 1 j/kg (džul/kg). Tabele obično daju broj mgh (miligramsati) radijuma. zbog čega je njihov radiobiološki odgovor neovisan o vremenu.jačina doze ili. uvodi se jačina apsorbovane doze i mjeri se u Gy/s. Uvođenje ovih veličina ima svoje opravdanje. Odnos između stare i nove jedinice je: 1 R = 2. Jedinica za mjerenje ove veličine je C/kg/s. što je zapravo i bio odraz tadašnjeeg stepena razvoja fizike. JEDINICE DOZE U BRAHITERAPIJI (sa radijumom) Ovdje se najčešće služimo već gotovim dozimetrijskirn sistemom koji se većinom odnosi na dvodimenzionalan (mulaže i plan implantati) i trodimenzionalan (volumni implantati) raspored radioaktivnih izvora. Ipak. Jedinica za mjerenje ekspozicione doze je 1 C/kg. Kažemo da je apsorbovana doza 1 Gy ukoliko se u masi od 1 kg neke materije apsorbuje energija zračenja od 1 džula. NOMINALNA STANDARDNA DOZA Jedna te ista apsorbovana doza u nekoj tački biološkog tkiva može izazvati različite biološke efekte ako se vremenski različito primjenjuje. koja pokazuje njegovu jonizacionu sposobnost u vazduhu.58 X 104 C/kg. 1 mgh je produkt broja mg radijuma i vremena tretmana u satima potrebnih za 1 000 rad-a u raznim situacijama. 1 C/kg je ekspoziciona doza jonizirajućeg zračenja koja u masi vazduha od 1 kg stvara jone istog znaka sa ukupnim naelektrisanjem od 1 kulona. Jedinica za jačinu ekspozicione doze je C/kg/s APSORBOVANA DOZA Pri prolasku kroz materiju jonizujuće zračenje joj predaje dio energije. Danas se smatra da je to fizikalna karakteristika x i gama-zračenja. a naročito u radiologiji nije svejedno da li će čovjek primiti letalnu dozu za jedan dan ili za više godina. JAČINA DOZE Uvodi i vremenski faktora za dozu . Ovo je razlog što se danas u jednačinu za dozu unose faktori kao što su broj frakcija i broj dana.OSNOVNI POJMOVI IZ DOZIMETRIJE POJAM DOZE Nekada je pojam doze predstavIjao količinu x i gamazraka koja proizvede neku jonizaciju vazduha. kao i jedinice za mjerenje doze su u suštini uvijek predstavljale stepen dejstva zračenja. U radioterapiji za zračenje pojedinih tumora potrebno je znati koliko treba dati 1 C/kg da bi se dobila terapijska doza propisana u Gy ako se pri tome prolazi kroz tkiva različitih gustoća. brzine doze (doserate). Analogno za apsorbovanu dozu. EKSPOZICIONA DOZA Pojam doze ili doza do danas je ostao vezan za x ili gama-zračenje. Jedinica za apsorbovanu dozu je grej (Grey. a može se čuti i kao »ekspoziciona doza« ili »izlaganje zračenju«. 14 . to se nominalna standardna doza razlikuje za turnorske ćelije od zdravih ćelija. pojam doze.

25 RmCi-1h-1 po cm) i toga izotopa mg = ekvivalent radijuma = radioaktivnost izotopa (mCi) =K(izotopa) / 8. Nova jedinica za mjerenje radiaktivnosti je Bq. Mjera »brzine raspadanja atornskog jezgra« ili dezintegracija jezgra zove se radioaktivnost.Ako je u upotrebi neki drugi vještački radioaktivni izotop. beta i gamazraci javljaju kao produkti raspada atomskih jezgara. onda se količina toga izotopa pretvori u miligramekvivalent radijuma na osnovu faktora K za radijum: (8. 1 Bq predstavlja radioaktivnost izvora u kome se izvrši jedan raspad radioaktivnog jezgra u 1 sekundi.25 JEDINICE AKTIVITETA Alfa. 15 .

Apsorbovana doza Nova jedinica za apsorbovanu dozu je grej /Gray/. kada se ovaj brojač nađe u polju zračenja. Jedinica za jačinu apsorbovane doze je Gy/s. FOTOGRAFSKA EMULZIJA Optički indikator prolaska zračenja. SCINTILACIONI BROJAC Ovdje se koriste osobine atoma pojedinih neorganskih kristala koji izloženi zračenju bivaju ekscitovani. U jednom zatvorenom cilindru. Naknadnim djelovanjem »razvijača« i »fiksira« latentna slika se pretvara u crne tragove na mjestu gdje je zračenje djelovalo. Elektromagnetno zračenje koje prođe kroz fotografsku emulziju. nalazi se gas.DETEKTORI ZRAČENJA Instrument koji na neki način može da informiše o prisustvu zračenja zove se detektor. Aktivnost radioaktivnog izvora Nova jedinica za aktivnost radioaktivnog izvora je bekerel /Becquerel/. te se njihova deekscitacija vrši u oblasti vidljivog dijela spektra. optički (kao određeni tragovi). biološki i toplotni. proporcionalno intenzitetu zračenja na osnovu čega se može dobiti kvantitativan odgovor. Zacrnjenje je. zbog toga se i zove scintilacioni brojač. oni mogu biti električni u vidu impulsa. POLUPROVODNICKI DETEKTOR Kada zračenje prolazi kroz neki poluprovodnik. Odnos između stare i nove jedinice je: 1 R == 2. U principu. Daćemo kratak osvrt na principe rada nekih detektora. Kažemo da je apsorbovana doza 1 Gy ukoliko se u masi od 1 kg neke supstance apsorbuje energija zračenja od 1 džula. tada kvanti zračenja vrše jonizaciju gasa čija posljedica je stvaranje jonskih parova koji putuju prema pripadajućim elektrodama.anoda. jer se nalaze u električnom polju. svojim efektima stvara »šupljine« (pojam iz fizike čvrstog stanja) i elektrone koji se na specifičan način transportuju do obloga poluprovodničkog brojača predajući svoje naelektrisanje čija je daljnja procedura slična gasnim detektorima. oznake Gy: 1 Gy = 1 J/kg (džul/kg). Detektori se obično prave za pojedine vrste zračenja na koje su osjetljivi. Odnos stare 1 nove jedinice je: 16 . oznaka Bq. 1 Bq predstavlja aktivnost izvora u kome se izvrši jedan raspad radioaktivnog jezgra u 1 sekundi. NOVE JEDINICE SI SISTEMA Ekspoziciona doza Umjesto rendgena /R/ sada se upotrebljava jedinica kulon po kilogramu.58 • 104 C/kg. koji predstavlja katodu kroz čiju osu prolazi tanka žica . oznaka C/kg. Što se tiče informacija koje saopštavaju u prisustvu zračenja. djeluje na nju razlažući AgBr do izvjesnog stepena čime se stvara latentna slika. 1 C/kg je ekspoziciona doza jonizirajućeg zračenja koja u masi vazduha od 1 kg stvara jone istog znaka sa ukupnim naelektrisanjem od 1 kulona. GAJGERMILEROV BROJAČ Ovaj brojač spada u grupu gasnih brojača sa električnim impulsima. na izvjestan način.

Koristi se u oblasti zaštite od zračenja. Uveden je zato što dejstvo jonizujućeg zračenja na biološki materijal ne zavisi samo od apsorbirane energije po jedinici mase nego i od vrste zračenja. oznaka Sv.1 Ci = 3. Stara jedinica je bila «rem» a nova je sivert i u odnosu je 1 rem = 10-2Sv 17 . načina ozračivanja. Da bi se ovaj faktor procjenio uvodi se ova ekvivalentna doza zračenja a definiše se kao produkt apsorbovane doze u grejima i odgovarajućeg modifikacionog faktora.7 * 1010 Bq Doza u radiološkoj zaštiti (ekvivalentna doza) Umjesto rema uvedena je nova jedinica za ekvivalentnu dozu sivert (sievert). Sivert je dimenzionalno jednak J/kg.

pluća.probavni trakt. pokretni. Oznake TNM sistema imaju sljedeće značenje: . . . 18 . II.). PRIMARNI TUMOR (T) Stepen rasprostranjenosti primarnog tumora vrši se putem slova T koje dobija brojeve. kosti) ili izvan područnih limfnih čvorova. je lakše klasificirati nego tumore smještene u unutrašnje organe (želuda. mozak. Ukoliko se limfni čvorovi ne mogu klinički dokazati. Ti postupci se mogu razvrstati u tri grupe: 1. ali ih zato možemo prikazati limfografijom. tako npr. Klinčki stadijumi bolesti se obilježavaju brojevima I. tumor T1. Dodatni postupci koji se primjenjuju ovisno o tumorskoj lokalizaciji (konizacija kod grlića materice). Na osnovu anatomske lokalizacije malignih tumora dosada je dat prijedlog za TNM klasifikaciju kod 26 tumorskih lokalizacija. Tumore koji su pristupačni promatranju. da su prisutne u pojedinim organima (jetra. arteriografija i dr. Kod ovih lokalizacija je potrebno dodati posebne postupke TNM sistema. Oznake se daju pri prvom kliničkom pregledu na osnovu svih ranije opisanih pretraga i kasnije se mogu korigovati. 3. jednostavno rtg. Razvrstavanje prema stadijumima bolesti Razvrstavanje prema TNM sistemu omogućava mnogo tačnije opisivanje stvarne rasprostranjenosti bolesti. T1.). dok su limfogene i hematogene metastaze prisutne. T3 i T4. da li su palpabilni. Tako npr. III i IV.TNM KLASIFIKACIJA MALIGNIH TUMORA Za svaku tumorsku lokalizaciju vrše se posebni postupci TNM klasificiranja. .N područne limfne čvorove.T označava primarni tumor. CT ili endoskopijom. UDALJENE METASTAZE (M) M0 znači da se udaljene metastaze ne mogu klinički dokazati. Određenje TNM kategorije možemo razvrstavati u razne kliničke stadijume.. endoskopije). snimanje. a M. Obavezni postupci koje treba koristiti za utvrđivanje rasprostranjenosti tumora (klinički pregled. 2. . M0 znači da je u I kliničkom stadijumu bolesti. egzulcerisani i sl. a prema sljedećim grupama: . Oznake u brojevima mogu ići do broja 4. N2).M udaljene metastaze. ali se mogu vršiti samo u nekim ustanovama (limfografija. N0. označavaju se Nx (NxNx+. TIS označava preinvazivni rak ili »carcinoma in situ«. T0 znači da primarni tumor nije klinički otkriven. Slovo T sa brojevima daje informacije o lokalnom ponašanju primarnog tumora. Često se dešava da limfne čvorove ne možemo napipati. nakon operacije ili autopsije. Tako slovo N dobija brojeve od 0 do 2 (N0. pipanju i mjerenju.ženski polni organi. Postupci koje treba preporučiti. T2. N1. . PODRUCNI LIMFNI ČVOROVI (N) Slovo N označava stanje regionalnih limfnih čvorova.dojka. jajnik). npr. bubreg.glava i vrat. tj.

Klinički oblik basalioma je: .čvorasti (basalioma nodulare). hrskavica.pigmentni. mezenhimalni tumori i drugi. kao Hodgkin i NonHodgkin limfoml.preinvazivni rak (carcinoma in situ).površni ili saperficijalni (planum et cicatricans).urogenitalni trakt i muški polni organi. Opisane su metastaze basalioma u limfne žlijezde. 3. 4. ali sa većom sklonosti za metastaziranje u regionalne limfne žlijezde i ostale organe.ulcerozni (ulcus rodens). 2. . tumori centralnog nervnog sistema. Klasifikacija.e karcinoma kože dovode lokalno do razaranja usljed infiltrativnog rasta (meka tkiva. Spinaliomi su isto tumori sa usporenim rastom. . su važni faktori u nastajanju karcinoma. rasa i dr. . dojka i dr. zanimanje. .ostale tumorske lokalizacije. površinski ili egzofitičan. a izuzetno rijetko u plućima i kostima. Pojedine grupe tumora još nisu obuhvaćene TNM klasifikacijom..Carcinoma mixtum (basospinocellulare). MALIGNI TUMORI GLAVE I VRATA Najčešći tumori u području glave i vrata su karcinomi sa sljedećim lokalizacijama: koža. Karcinom kože Etiologija i epidemiologija.Carcinoma planocellulare (spinalioma). . . jezik. zatirn maligni melanom. . Karcinom kože se učestalije javlja nakon 60 godina starosti. larings. kost). 19 . obje vrst.keloidni (basalioma sclerodermiforme). Učestalost karcinoma kože ovisi o bezbroj etioloških faktora. Ljudi sa svijetlim očima.nema primarnog tumora. usne. . Dez obzira na usporeni rast. maligni melanom. . Karcinomi kože se rjeđe javljaju kod Ijudi crne rase. na koži se mogu javiti i sekundarni maligni tumori (metastaze) različitih vrsta malignoma (pluća. . Klinički oblik spinalioma je: . Međutim. maligni limfomi. puti i kosom češće obolijevaju nego oni sa tamnom puti. usna šupljina. dok se ostali maligni tumori rjeđe javIjaju. maksilarni sinus. a to su: 1.).egzofitični. TNM klasifikacija T . farinks. Ti .Carcinoma baseocellulare (basalioma). ali rjeđe nego karcinomi. tumori mekih tkiva i dr. i to češće kod muškarca nego kod žene. MALIGNI TUMORI KOŽE U kliničkoj praksi najčešći primarni maligni tumori kože su karcinomi. U području glave i vrata se javIjaju i ostale vrste malignih tumora.Basaliomi su karakteristični po usporenom rastu i vrlo rijetkom metastaziranju. – Podneblje u kome pacijent živi. .Adenocarcinoma koji nastaje od lojnih i znojnih žlijezda je rijedak. Način širenja. To . nosna šupljina i štitnjača.endofitični. Smatra se jednim od najčešćih karcinoma kod ljudi bijele rase.primarni tumor TIS .Najčešći tip karcinoma kože je: .tumor ispod 2 cm.

Karcinom kože se lako otkriva. Terapija. procenat izlječenja se smanjuje. Prognoza.verukozni. Karcinom kože se može liječiti zračenjem.ulcerozni i . •'niši će). Tumorske metastaze se šire u submaksilarne limfne čvorove iste strane.nema dokaza udaljenih metastaza. kost. Izbor zračne terapije zavisi od veličine. koja je bolje zaštićena. Karcinomi lokalizirani u srednjoj trećini donje usne metastaziraju u submentalne limfne čvorove. Danas postoje mogućnosti liječenja x-zracima. Obavezno se mora uzeti uzorak za biopsiju.područni limfni čvorovi No . N . kao i u submaksilarne. TNM klasifikacija 20 . citostaticima i kemoterapijom. pušenje.tumor promjera do 5 cm sa minimalnim prodiranjem u dermis. duvački instrumenti.tumor zahvata ostale struk ture (hrskavicu. Uglavnom se razlikuju tri makroskopska tipa karcinoma: . Donja usna je češće zahvaćena nego gornja. T< . Karcinom donje usne se najčešće javlja kod muškaraca od 40 do 60 godina starosti. Ukoliko su zahvaćene regionalne limfne žlijezde. N1 .limfni čvorovi palpabilni kontralateralno. N:! . jer mnoge benigne lezije na koži mogu biti slične karcinomu.udaljene metastaze ukljuČujući i limfne čvorove iznad regije primarnog tumora ili satelitni čvorovi udaIjeni preko 5 cm od granice primarnog tumora. M . Karcinom kože ima dobru prognozu s obzirom da se vrlo jednostavno i brzo može dijagnosticirati.T2 . U prosjeku procenat izlječenja iznosi 95%. Ukoliko je lezija mala.limfni čvorovi fiksirani. . Karcinomi koji se javljaju na opekotinama ili na već zračenim površinama imaju lošiju prognozu. Dijagnostika. hirurškim zahvatom.limfni čvorovi nisu palpabilni. kontralateralne metastaze su rjeđe. ozljede). brzim elektronima i vještačkim radiaktivnim elementima. Nacin širenja.tumor veći od 5 cm ili sa dubokim prodlranjem u der mis.egzofitični. jer je pristupačan i dijagnoza se postavlja biopsijoni. Ta . jer su jako agresivni Karcinom usana Etiologija i epidemiologija. Tumori gornje usne metastaziraju u limfonode gornje vratne regije.udaljene metastaze Mo . Uspjeh terapije zavisi od stadijuma bolesti. debljine i lokalizacije lezije. Najčešći primarni maliiigin'i tumor usana je plainocelullarni karcinom.limfni čvorovi homolateralno palpabilni. Kao i kod karcinoma kože postoje različiti etiološki faktori koji utiču na pojavu ovoga karcinoma (sunce. neophodno ju je odstraniti skupa sa dijelom normalne kože. Planocelularni karcinom donje usne obično počinje sa vrlo sitnim lezijama ili u obliku ulceracije koja je prekrivena krastom ili u obliku mjehurića iz kojega se kasnije razvila ulceracija. Uspjesi liječenja kod svih vrsta terapija su podjednaki. preaurikularne limfne čvorove. Mi . N2 .

primarni tumor TIS . dok u Australiji 17 svake godine.T . Javlja se kod starijih osoba iznad 70 godina starosti i čini 10% od svih malignih melanoma. ali ukoliko su prisutne unilateralne metastaze.superficial spreading melanoma) je najčešća 21 . Prognoza. Kod Bantucrnaca postoji veća incidenca melanoma kod onih koji hodaju bosi nego kod onih koji nose cipele. superfici jalnošireći melanom i nodularni maligni melanorn. Mogućnost traume kao etiološkog faktora je kontroverzna. neurohormonalni poremećaji 1 dr. Klasifikacija. Incidenca malignog melanoma je u čitavom svijetu u porastu i češći je sada nego Hodgkinova bolest i primarm tumori mozga. kod osoba sa izrazito svljetlom puti maligni melanom je češci nego kod onih tamnije puti i drugih rasa. Ti . Terapija.postoje udaljene metastaze.udaljene metastaze Mo . N1 . površan ili egzofitičan. Karcinom donje usn< ima dobru prognozu ukoliko je us tanovljen tačan stadijum bolesti sprovedena odgovarajuća terapija.limfni cvorovi nepomični. Zavisno u kom stadijumu bolesti se turnor nalazi. Prihvaćena je klasifikacija 11 različitih formi ekstraokularnog melanoma koji se javljaju kod Ijudi. L e n t i g o m a 1 i g ni melanom (LMM . Pojedini pacijenti navode u svojim anamnezama nedavnu svježu traumu ili hronične traume (npr. Dijagnostika.mpbilni homolateralni limf ni čvorovi' N2 .preinvazivni rak (carcinoma in situ).mobilni kontralateralni ili bilateralni limfni čvorovi. Predisponirajući faktori su pigmentarni nevusi na koži. U SAD na 100 000 stanovnika dolazi 9 novih slučajeva.nema dokaza primarnog tumora. Kod Ti i Ta procenat izlječenja ide preko 90'°/o.lentigomaligna melanoma) je tip koji se razvija od melanotičnih pjega na koži. vrat i dorzum šake). dok drugi ne navode. N3 .tumor zahvata kost. liječenje može biti sprovedeno hirurškom ili radioterapijom. Ts . Kao uzrok navodi se sunčanje. radioterapijom ili hirurškim zahvatom. Kod bijele rase. Maligni melanom Etiologija i epidemiologija.nema dokaza udaljenih metastaza. a potvrduje se biopsijom koja se niora vršiti dovoljno duboko. Tumor počinje u vidu tamnosmeđe lezije promjera obično od 3 do 4 crn sa ravnom površinom. Dijagnoza se postavIja inspekcijom i palpacijom. način odijevanja i rekreacija (sportska). Mi .limfni čvorovi neopipljivi. Ta .područni limfni cvorovi No . hormoni. zatiir rendgenterapija i elektroni kod većih lezija. T4 . ultraIjubičasti dio sunčeve svjetlosti s>e smatra kao važan faktor u nastajanju malignog melanoma. M . Nastaje na eksponiranim dijelovima kože (lice. U radioterapiji se koristi implantacija radioaktivnih izvora.tumor veći od 2 cm ill koji duboko infiltrira okolinu neovisno o njegovoj veličmi. To . Superficijalnošireći m e1 a n o m (SSM . pojas). U Australiji postoji najveća incidenca malignih melanoma. lako je etiologija nepoznata. N .tumor sa najvećim promjerom do 2 cm sa minimalnom infiltracijom u dubini. tj. Uočeno je da pojedine familije imaju visoku incidencu. I i n stadijum bolesti se sa istim uspjehom liječi. tj. procenat izIječenja se naglo smanjuje na 55%.tumor do 2 cm u prečniku. Očiti porast je evidentiran i u Kanadi. Od tih formi najčešće se javljaju (u 80 do 85% slučajeva) lentigomaligni melanom.

neovisno o veličini sa pratećim čvorovima do 5 cm od primarnog tumora. dvije trećine metastaza se javlja u limfnirn čvorovima. dok ne dode do invazije tumora. gljivice i slično. Ukoliko se tumor ne liječi. 1 kod 22 . Ta . tako da se zahvati i subkutano tkivo.područni limfni čvorovi No .nepomični limfni čvorovi. Maligni melanom stvara satelitne tumore i metastazira limfogeno i hematogeno. sasvim površan ili egzofiti" čan. Oba pola su jednako zastupljena.pomični limfni čvorovi ko ntralateralno ili obostrano. crne. Dužina rasta je usporena i često se pogrešno dijagnosticira kao hematom. M . a oijne 2 do 3 procenta. vrata i trupa. nema pratećih čvorova. SSM i LMM forme mogu imati prolongirani tok bolesti od nekoliko godina. Cešći je kod muškaraca nego kod žena u predjelu glave. Tokom ridijalne faze tumor se širi iznad ili ispod bazalne membrane. a rast irn može biti jako prolongiran. ali je uočeno da se ipak najčešće javlja na trupu muškarca. P'dđj edin'afko su ra'sipo'ređem na šalke 1 stopala. N2 . U incijalnom stadijumu bolesti rijetko se javIjaju metastaze. N1 . preko smeđe.nema dokaza udaljenih metastaza. a kod žena je češći na donjim ekstremitetirna. Lezije su bolje ograničene u odnosu na LMM formu. Da li inciziona biopsija pogoršava prognozu bole. čak i više.udaljene metastaze Mo . Nodularna forma ima tipičnu tamnoplavu ili crnu boju.tumor veličine od 2 do 5 cm ili sa minimalnim prožimanjem dermisa. karakterišu ih različite nijanse boja.limfni čvorovi su neopip Ijivi. Vrhunac učestalosti je oko 50. jer su poznati slučajevi spontane regresije. Ta . u 19% u oku. i to subungvalno na palčevima šake i stopala. Kod lezija na licu.primarni tumor To . neovisno o veličini. TNM klasifikacija T .forma kožnog melanoma i javlja se u 70% svih slučajeva. i to hirurškim odstranjivanjem čitave lezije (resekcija). Kod oba pola je isto zastupljen na koži leda. od jedne do 5 godina. koje su veće od 2 cm. U 80% slučajeva maligni melanom je lokaliziran na koži.turnor promjera 5 cm ili sa dubokom infiltracijom dermisa. Nodularni maligni melan o m (NMM . Najveća učestalost je oko 50. N3 . Ova metoda se preferira. Dijagnoza se postavlja biopsijom. U početku rasta jedva se mogu palpirati. može se tolerisati i inciziona biopsija.nema primarnog tumora. N . ova subungvalna forma je zastupljena kod njih od 15 do 20 procenata. lako su melano" rni rijetki kod crne rase. nego postoji rapidna invazija vertikalno u dermis.nodular malignant melanoma) čini od 10 do 15% svih formi.'iti nije dokazano. Pri određivanju područnih limfnih čvorova tijelo je podijeljeno horizontalno u visini pupka. Ti . a ostalo na sluznicama. Rjeđe forme malignog melanoma se javljaju volarno i subufngval'n'o. Anamneza traje od nekoliko mjeseci do dvije godine. Dijagnostika. godine starosti.postoje udaljene metastaze uključujući limfne čvorove izvan područja primarnog tumora ili satelite udaljene 5 cm od ivice primarnog tumora. Mi . jer se na taj način može dobiti »microstaging«. Nacin širenja. Tumor obično ima dva pravca širenja: radijalni i vertikalni. godine starosti. Karakteristika ovoga tumora je da ne raste intradermalno. od svjetlosmeđe. crvene do bijele boje. bez pratećih satelitnih čvorova. Kliničko ponašanje malignog melanoma je nekada nepredvidivo.pomični istostrani limfni čvorovi.tumor promjera do 2 cm. ali može biti i amelanotičan. Kod malignog melanoma oka metastaze su obično hematogene.

U području maksilarnog sinusa javljaju se različite vrste malignih tumora: . Lokalizacija karcinoma u maksilarnom sinusu je podijeljena u dvije grupe u odnosu na Ohngrenovu liniju. to se ova vrsta terapije koristi kao palijativna. Vršo se pokušaji sa BCG i BCG sa vakcinom tumorskih ćelija.hirurgija. kao i od budnosti Ijekara. Tuniori koji polaze iz donje etaže. jetre.karcinom. Mogućnosti liječenja malignog melanoma su sljedeće: . Kemoterapija se koristi kod uznapredovalih stadijuma bolesti iako do sada nije sa sigurnošću utvrđeno da je njen efekat visok.laboratorijske pretrage. TNM klasifikacija 23 . .imunoterapija.termografija (primarnog tumora i sekundarnih depozita). . .mezenhimalni tumori (sarkomi). . .ultrazvuk. i limfnih čvorova).kemoterapija. kostiju.maligni melanom. Nakon postavljanJa patohistološke dijagnoze mora se izvršiti kompletan fizikalni pregled radi utvrđivanja lokalnih 1 udaljenih metastaza i određivanja stadijuma bolesti. koja teoretski ide od medijalnog ugla oka do angulusa mandibule. Treba imati u vidu da se u 4 do 5% slučajeva maligni melanom javlja multiplo. . Prognoza.anamneza i status (opšti i lokalni). koji imaju sklonost širenja u orbitu i kranijum. Pošto se maligni melanom tradicionalno ubraja u radiorezistentne tumore. U etiologiji se često pominje smrkanje duhana. Uspjeh terapije 1 preživljavanja zavise od zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva. ispod ove ravni imaju bolju prognozu od onih u gornjoj etaži. inhalacija radioaktivnih materija. Vrhunac učestalosti karcinoma maksilarnog sinusa je izmedu 60 i 70 godina starosti i češće se javlja kod muškaraca nego kod žena. .maligni limfomi. MALIGNI TUMORI MAKSILARNOG SINUSA Etiologija i epidemiologija. Karcinorn je u području maksilarnog sinusa zastupljen u skoro 3/4 slučajeva u odnosu na ostale malignome. U određivanju kliničkog stadijuma bolesti koriste se sljcdeće raspoložive pretrage: . Regionalna limfadenektomija je indicirana ukoliko su metastaze prisutne. . a samo izuzetno dolazi do pojave udaljenih metastaza. najčešći tumor je planocelularni karcinom koji čini 0. Za to je najboIji primjer Australija gdje je najveća incidenca malignog melanoma. koja zahvata dublje slojeve radi određivanja histološke klasifikacije.plazmocitom.5% svih malignih tumora kod čovjeka. zatim kod osoba koje rade u industriji namještaja i rafineriji nikla. ali smrtnost nije visoka.rendgenske (pregled pluća.radioterapija. a što nije sigurno dokazano. Iz gornje etaže metastaza se mogu evidentirati u preaurikularnim limfnim čvorovima.neuroblastom i dr. Medutim. tj. Nacin širenja. . jer ima tendenciju difuznog širenja. Najefikasnija terapija u liječenju primarnog tumora je hirurška resekcija. . . Nekad je vrlo teško odrediti iz koje etaže tumor polazi. .incizione biopsije se mora ići u zdravo tkivo da bi se dobio »microstaging«. Terapija. Tumor kasno metastazira u cervikalne i submaksilarne limfne čvorove. Imunoterapija kod malignih melanoma se još nalazi u fazi ispitivanja.

jer se radi o planocelularnom karcinomu. T4 . koja se namještaju pod posebnim uslovima sa klinastim filterima. karcinomi.tumor invadira kožu obraza. pterigoidnu kost ili bazu lobanje. MALIGNI TUMORI NAZOFARINKSA Epidemiologija i etiologija. Klasifikacija. Veličina polja se određuje prema ekstenziji tumora i obično se koriste dva polja. nazofarinks. a nisu rijetkost ni u dječijem dobu. tumori donje etaže imaju boIju prognozu i procenat petogodišnjeg preživljavanja iznosi od 45 do 55°/o. Ti . što je važno u pravljenju plana radioterapije. Zatim se navodi virusna etiologija (povećan titar antitijalna EpsteinBarr virusa). anteriorne etmoidalne ćelije ili pterigoidni mišić. Odnos je 2:1.nema dokaza primarnog tumora.karcinom koji može biti difuzno infiltriran sa limfocitima (lymphoepithelioma). . dok kod gornje od 30 do 40°/o. kao i kod ostalih tumora respiratornih puteva. Prognoza. sfenoidni sinus. tako se i simptomi bolesti pojaćavaju. P'rlmijećena je učesta'lost nazoifaringealnog karcinoma u pojedinim familijama. trizmus.na terapija (telekobalt i elektroni) i fo kalni izvori. T2 . To . na primjer. Prilikom radikalnog zračenja tumorska doza mora biti od 6 000 do 6 500 cGy.3 do 0. posteriorne etmoidalne ćelije. sužavanje nosnog hodnika sa sukrvičavim iscjetkom. Zavisno u kom pravcu se tumor širi.tumor se nalazi u antralnoj mukozi (donja etaža). Na rak epifarinksa otpada oko 0. dolazi do protruzije bulbusa. Etiologija malignih tumora nazofarinksa nije poznata. zatim kompjuteriziranom tomografijorn. 0 ranoj dijagnostici tumora se ne može govoriti jer se kod neegzulceriranih tumora histološka verifikacija dobija tek prilikom operacije (ex ternpore). Posebno visoka incidenca ovoga tumora je u južnom dijelu Kine gdje karcinom epifarinksa čini 50°/o svih malignoma.masivni tumor koji vrši invaziju na kribriformnu kost. glavobolja.tumor se nalazi u sluznici gornje etaže bez invazije koštane strukture ili se nalazi u donjoj etaži sa destrukcijom medijalnog ili inferiornog koštanog zida. Zahvaljujući CTu. ispadanje gornjih molarnih zuba. a to su lokalna bol.primarni tumor Tx . anteriorno i lateralno. Stepen proširenosti tumora se može dobiti standardnim rendgenskim snimcima i tomografijom. U početku je rast tumora asimptomatičan i tek sa povećanjem i širenjem tumora dolazi do prvih simptoma. Tokorn zadnje dvije dekade u liječenju se najčešće primjenjujiu i hirurški zahvat i radioterapija. Ovaj procenat je sličan i kod kineskog stanovništva koje se iselilo u druge krajeve svijeta. otok. Terapija. Kod inoperabilnih slučajeva se koristi samo radioterapija. Procenat petogodišnjeg preživljavanja je teško dati jer je procjenjivanje stepena uznapredovalosti tumora kod ove lokalizacije jako teško. Intrakavitarna fokalna terapija se može koristiti nakon hirurških zahvata za ozračivanje čitave sluznice kavuma (kobaltnim perlama). i to: .transitional cell carcinoma.8^/0 svih lokalizacija raka. mogu se dobiti iscrpne informacije o proširenosti tumora. Nazofaringealni tumori se javljaju u ranijem životnorn dobu nego ostali karcinomi glave i vrata.T . ali se sumnja na nikotin. 24 .planocelularni karcinom manje ili više izdiferenciran do anaplastičnog. . Javlja se češće kod muškaraca nego kod žena. Radijacioni tretman može biti radikalan ili palijativan. Kao što je ranije naglašeno. egzulceracije nepca. U području nazofarinksa najčešće se javljaju: 1. Simptomi bolesti i dijagnostika. Incidenca karcinoma epifarinksa je veća kod bijele nego crne rase u SAD.tumor ne može biti procijenjen. Za zračenje se koriste transkutana supervolta/. Ta . orbitu. infiltracije kože lica i sl.

postoje udaljene metastaze.2.carcinoma in situ. koja se često radi »naslijepo« jer primarni tumor nije uočen. vi. Vrlo rano metastazira u limfne čvorove vrata tako da je adenopatija često prvi simptom bolesti. Nacin širenja. M . ili jed no i drugo.ulcerativni.tumor se širi u nazalnu šup Ijinu ili orofarinks. Smetnje koje pacijentu stvara primarni tumor su klasificirane u nekoliko grupa: nazalne.udaljene metastaze Mo . strablzam. N2 . T4 . maligni melanom. jaki neuralgični bolovi. N3 . IV.vegetativni. V i VI kranijalnog živca. idu na pluća. Hornerov sindrom i dr. III. nagluhost.infiltrativni. Simptomi bolesti i dijagnostika. amauroza. maksilarnom sinusu i orbiti što dovodi do egzoftalmusa. zapaženo je da pojedine makroskopske forme imaju određene tendencije u rastu. otežano disanje.klasifikacija T . U radiološkoj dijagnostici se koriste standardni snimci i tomografski u različitim 25 . međutim. jednostrano ili obostrano. . sarkomi. Egzofitična forma obično ispunjava nazofaringealnu šupljinu i potiskuje meko nepce prema dolje. jetru ili kosti. Ti . Rast tumora se dalje nastavlja premahoanama. diplopije.tumor zahvata obje strane. Iz epifarinksa tumor ima mogućnosti širenja u različite pravce. rendgenskim pregledima i biopsijom.područni limfni cvorovi No . NajČešći simptomi su: nazalni govor. Ulcerativni oblik sa krova epifarinksa često raste prema srednjoj cerebralnoj fosi i dovodi do kompresije II. TNM . N1 .li'mfini čvo'rovi neoipipilij'ivl. .nepomični limfni čvorovi. Ta .pomični istostrani limfni čvorovi. Infiltrativni oblik ima usporeniji rast. 3.pomični limfni čvorovi na suprotnoj strani ili obostra no.tumor ograničen na jednu stranu epifarinksa ili tumor nije vidljiv (pozitivna jedino biopsija). Primarni tumor često ide asimptomatično i prvi znak bolesti su povećani limfonodi na vratu. Makroskopski tumor ima sljedeće oblike: . rinoskopijom.nema dokaza udaljenih metastaza. a ukoliko se pojave. oftalmoneurološke i metastaze na vratu. Udaljene metastaze se rijetko javljaju. N . Dijagnoza se postavlja palpacijom.tumor invadira bazu lobanje ili kranijalne nerve. T2 . Mi . otološke. krvavljenje iz nosa. a da se primarni tumor još ne manifestuje.primarni tumor TIS .

Vrhunac incidence laringealnog karcinoma je od 60 do 65 godina starosti.cervikalni limfonodi. Ispitivanje pokazuje da postoji izrazita korelacija između strastvenih pušača i raka grkljana. Zahvaćenost cervikalnih limfnih čvorova takođe smanjuje procenat petogodišnjeg preživljavanja. usljed zračenja dijela hipotalamusa. slabljenje sluha. Na nepalpabilne limfonode se aplicira 4 500 do 5 000 cGy u 5 nedjelja.pterigoidna fosa.posteriorni dio nazalnih šupljina. Javlja se sušenje usta. Procenat petogodišnjeg preživljavanja iznosi u prosjeku manje od 15°/o kod svih stadijuma bolesti. Kao etiološki faktori se smatraju pušenje i alkohol. kao i cervikalnih limfonoda bilateralno danas se smatra terapijom izbora. Za eksternalno zračenje se koristi supervoltažna terapija. preporučuje se radikalna »neck disection^ ako je primarni tumor dobro reagovao na zračenje. Cešće je zastupljen kod muškaraca nego kod žena i na 100 090 stanovnika dolazi 8 muškaraca i žena. .cijeli epifarinks. od metastaza i histološke građe. retrofaringealnih limfonoda. . Radijaciona mijelopatija cervikalne kičme i moždanog stabla takođe se mogu javifci. 1 to: akceleratori (fotoni i elektroni) i Lelekobaltterapija. otitis medija. Prognoza bolesti kod karcmoma epifarinksa zavisi od proširenosti primarnog tumora. u SAD se svake godine registruje oko 9 500 novih slučajeva sa .5 do 8 nedjelja na primarni tumor i cervikalne limfonode.posteriorni etmoidni sinus.sfenoidni sinus. . Karcinom epifarinksa se zrači visokim dozama i velikim poljima Tako da posljedice zračenja mogu biti za bolesnika vrlo neprijatne. Sekundarno zračenje može imati efekta jedlno ako interval između prvog i drugog zračenja iznosi nekoliko godina. temporalnog režnja mozga i hipofize. Adjuvantna kemoterapija i imunoterapija se još nalaze u eksperimentalnoj fazi kod karcinoma epifarinksa. koji su slabo diferencirani. Terapija. i to: fibrosarkomi.projekcijama sa kontrastom ili bez kontrasta. . dok su ostale regije podjednako zastupljene i kod muškaraca i kod žena. Tumorska doza se kreće od 6 500 do 7 000 cGy u 6. Klasifikacija. Planocelularni karcinom larinksa ima obično dvije makroskopske forme: 26 . Pokušaji se vrše sa intersticijalnom terapijom primarnog tumora (fokalni izvori zračenja Ir 192). Porast incidence je uočena u industrijskim oblastima svijeta. Karcinomi postkrikoidne regije su jedino predominantni kod že" na. Iradijacija sa uključivanjem primarnog tumora. hondrosarkomi. Prema statistici. . Ukoliko se palpabilne mase na vratu ne povuku unutar dva do tri mjeseca nakon iradijacije. Zatim se koristi kompjuterizirana tomografija koja pruža informacije ne samo za koštane strukture nego i za meke dijelove tijela. Kod alkoholičara je najčešća lokalizacija supraglotis i hipofarinks. . Tumori koji polaze sa glasnica su visoko izdiferencirani. Tumorski recidiv ili rezidium tumora se teško liječi. U području larinksa se u 95°/o slučajeva sreće planocelularni karcinom. Zatim. Adenokarcinomi larinksa su rijetki. Laringofaringealni karcinom čini oko 2 do 3°/o svih karcinoma.kaverozni sinus. U zračno polje moraju biti uključeni: . Zatim se mogu javiti sarkomi. Isto tako postoji korelacija između karcinoma larinksa i herpes visusa. javljaju se određene kliničke sekvele. Tumori sa intrakranijalnom ekstenzijom imaju najlošiju prognozu.mrtnošću od 3 200. rabdomiosarkomi i hemangiosarkomi. problemi sa zubima. za razliku od onih koji polaze iz hipofarinksa. MALIGNI TUMORI LARINKSA Epidemiologija i etiologija. trizmus.

Interval od otkrića primarnog tumora i pojave metastaza može biti jako dug.supraglotis.tumor ograničen na supra glotičko područje.tumor se izravno širi oko grkljana.tumor se širi u supraglotič ko ili sublogičko područje. tzv.preinvazivni rak.subglotis. Tib .. Tg . ili na ventriculus laringis ili na lažne glasnice. Ti . dok su metastaze u kostima. Dobro diferencirani karcinomi obično imaju egzofitični oblik. učvršćivanjem jedne ili obiju glasnica. tj. Tib . tj.tumor zahvata jednu glas nicu. tj. T <.tumor ograničen na grkljasku površinu epiglotisa ili na ariepiglotički nabor.ulcerativnu. smanjuje njegovu gibIjivost ili razara tkiva ili na drugi način prodire u dubinu. Ts . a slabo diferencirani ulcerativni.egzofitičnu i . Tia .tumor zahvata epiglotis i širi se u ventrikulus laringls ili na lažne glasnice. a širi se na glasnice bez njihova ukočenja.tumor je ograničen na grkIjan. TNM klasifikacija TNM klasifikacija karcinoma larinksa data je prema mjestu nastajanja tumora.tumor ograničen u glotič kom području. carci noma in situ. Tia . posebno za: .tumor zahvata obje glasni ce.tumor epiglotisa ili ventriculus laringis ili lažne glasnice. tzv. normalna gibljivost očuvana. Visoko diferencirani karcinomi imaju manju sklonost metastaziranju. do ventrikularnih nabo ra ili ventrikulus laringis uz očuvanu ili smanjenu gi bljivost.primarni tumor Supraglotičko područje TIS . T2 . . Ti . Nacin širenja. tumori endolarinksa pokazuju manju sklonost limfogenom metastaziranju nego tumon hipofarinksa. Udaljene metastaze u medijastinumu i plućima se srnatraju kod karcinoma larinksa najčešćim.preimvazivim ralk. do sinusa piriformisa ili postkrikoidnog područja. a ukoliko je tumor slabije diferenciran.glotis. . 27 . jetri i mozgu rjeđe. valekule ili korijena jezika.tumor je ograničen na grk Ijan. normalna gib Ijivost očuvana. to pokazuje sve veću sklonost limfogenom metastaziranju. caroi noma m situ. Glotičko područje TIS . T2 . T< . Inače.

pomični limfni čvorovi na suprotnoj strani tijela ili obostrano. T4 . Nib . Ts .limfni čvorovi za koje se smatra da su zahvaćeni tu morom.limfni čvorovi za koje se pretpostavlja da su zahvaće ni tumorom. Tia . Ngb .tumor se širi u obje strane subglotičkog područja i ne zahvata donje površine gla snica. Ti .pomični istostrani limfni čvorovi. tj. Tib .tumor se širi van grkljana. u postkrikoidno područje ill dušnik ili kožu. Nia . 28 .tumor zahvata subglotičko područje i rasprostire se u jednu ili obje glasnice.udaljene metastaze Mo . tzv. Subgloticko područje TIS . N3 .T4 .tumor se proširio i van grk Ijana. M .podrucni limfni čvorovi No . Ng .preinvazivni rak. N . carci noma in situ. N&i . Ni .tumor ograničen na subglo tičko područje. Mi .limfni čvorovi za koje se smatra da nisu zahvaćeni tu morom.tumor ograničen na jednu stranu subglotičkog područ ja i ne zahvata donju povr šinu glasnica. tj u hrskavicu ili postkrikoidno područje ili kožu. Tg .tumor je ograničen na grk Ijan i smanjuje gibljivost jedne il' obiju glasnica.limfni čvorovi su neopiplji vi.postoje udaljene metastaze.limfni čvorovi za koje se pretpostavlja da nisu zahva ćeni tumorom. normalna gibljivost očuvana.nepomični limfni čvorovi.nema dokaza udaljenih me tastaza.

koja može biti slabije ili jače izražena. a kasnije najčešći sirnptom bolesti je promuklost. posebno u detdkciiji oisalnih i ikarti'lagliinoiz'mh lezija. Primarni maligni tumori CNS mogu se danas tretirati: 29 . štitne žlijezde. Primjenjuje se metoda frakcioniranog zračenja od 6 000 do 7 500 cGy u 5 do 8 nedjelja zavisno od veličine malignog tumora. cerebralna angiografija i izotopska dijagnostika. Bol u uhu je karakterističan simptom karcinoma hipofarinksa i supraglotisa oboljele strane. . Dispnoja sa stridorom se obično javlja kod uznapredovalog karcinoma područja glotisa i infraglotisa. Disfagije se javljaju kod tumora lokalizovanih u području postkrikoida i inferiornog hipofarinksa. Terapija. a TNM klasifikacija ovih tumora još nije završena. 0 mogućnosti povezivanja ovih tumora sa hereditarnom komponentom ostaje još uvijek diskutabilna. Mogućnosti liječenja karcinoma larinksa su: . Elektroencefalografija (EEG) je isto korisna metoda. dosadašnja ispitivanja pokazuju da iradijacija može biti etiloški faktor kod djece koja su bila zračena ili onih koji su preživjeli eksploziju atomske bombe. U po dručju centralnog nervnog sisterna javljaju se primarni i sekundarni ili metastatski turnori.0°/o svih primarnih tumora.hirurgija. Patohistološka klasifikacija tumora CNS je data u svim udžbenicima patološke anatomije. Širenjem tumora u okolna tkiva i pojavom limfogenih metastaza izgledi za izlječenje se naglo smanjuju. njegove lokalizacije u larinksu i zahvaćenosti limfnih čvorova. Prognoza je cMisna o staidiiju'mu bolesti. Vrhunac učestalosti ovih tumora je u dječijem dobu od 5 do 15 godina života. Patohistološka potvrda se može jedino dobiti prilikom hirurškog zahvata ili eksplorativnih kraniotomija. hipernefroma.5 do 2. a kod djece mali mozak i moždano stablo. MALIGNI TUMORI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA Epidemiologija i etiologija. brzim elektronima ili fotonima. Mogućnosti rendgenske dijagnostike malignih tumora mozga su danas neuporedivo veće u odnosu na raniji period. Zatim dolazi biopsija tumora sa indirektnom i direktnom laringoskopijom. gastrointestinalnog trakta. a kod odraslih od 30 do 45 godina. dojke.radioterapija. Tehnika kserografije se isto može koristiti u dijagnostici tumora larinksa. Postoje izvještaji o učestalosti tumora CNS u pojedinim familijama. Najčešća lokalizacija kod odraslih je veliki mozak. Od rendgenskih pregleda značajno mjesto ima tomografija i kontrastna laringografija koje daju informacije o rasprostranjenosti tumora. što se koristi za pravljenje radijacionog plana terapije. Dijagnoza se postavlja inspekcijom i palpacijom larinksa sa limfnim čvorovima vrata. i to najčešće telekobaltom. Evaluacija bolesnika sa sumnjom da se radi o malignom tumoru CNS počinje iscrpnom anamnezom i opštim statusom bolesnika. ženskih genitalnih organa i različitih vrsta sarkoma. Terapija. melanoma. Savremene metode su CT mozga. Kod muškaraca se češće javljaju nego kod žena. Etiologija malignih tumora CNS nije poznata. Metastatski tumori mozga najčešće se javljaju kod karcinoma bronha. Radijaciona terapija danas se vrši supervoltažnom terapijom.Simptomi bolesti i dijagnostika. Međutim. Pojava glioma se povezuje sa imunodeficitarnim statusom. Najbolju prognozu imaju tumori glasnih žica (Ti) gdje petogodišnje preživljavanje iznosi od 90 do 95%. Učestalost primarnih malignih tumora mozga je relativno mala i iznosi od 1. U početku bolesti tumor se razvija asimptomatično. Dijagnostika.

od dobro diferenciranih do slabo. .meningeom osjetljiv na zračenje. . Primijećeno je da remisija brže nastupa i duže traje ukoliko je data veća doza u kraćem vremenskom intervalu. ali se još razmatraju.oligodendrogliom.astroblastom. Faktori koji utiču na prognozu kod malignih tumora CNS su uključeni u određivanje stadijuma bolesti i TNM klasifikacije.ependimom.astrocitom.. . Svi tumori CNS nisu podjednako osjetljivi na jonizirajuće zračenje. motorni korteks 6 000 cGy u toku 6 nedjelja. Tumori osjetljivi na zračenje: .meningeom neosjetljiv na zračenje. 3 000 cGy u dvije nedjelje.imunoterapijom. Tumori rezistentni na zracenje: .akceleratori (fotoni i brzi elektroni). . Hipofizarni adenomi: .maligni pleksuspapilomi. . Isto tako sva područja CNS nisu podjednako rezistentna na zraćenja. . . Tumori osjetljivi na zracenje. . invazije u područje ventrikula na suprotnu hemisferu preko medijalne linije ili ekstenzija na SLIprotnu stranu preko tentorijuma cerebeluma. kao npr. . . Metastatski tumori koji ^e javljaju u CNS čine od 12 do 14°/o i mogu biti multipli ili solitarni. Prognoza. strana.kemoterapijom. U fokalnoj terapiji se koriste izotopi u vidu intersticijalne terapije sa dobrim uspjehom. a frontalni korteks koji je najrezistentniji može tolerisati 6 000 do 7 000 cGy u 7 nedjelja. Poboljšanje je uočeno kod 2/3 slučajeva. Tumori osjetljivi na zračenje. Kod iradijacije se uključuje veliki volumen zdravog moždanog tkiva u polja zračenja i zato treba Imati na umu da je moždano stablo najosjetIjivije i toleriše 4 500 cGy u 5 nedjelja. 4 000 cGy u tri nedjelje ili 4 000 cGy u 4 nedjelje ukoliko se zrači cio mozak. 30 . .spongioblastom.glioblastom. ne metastazirajući: . anatomska lokalizacija tumora. Izvori zračenja u supervoltažnoj terapiji su: . metastazirajući: .hemangioblastom.ependimoblastom. Tumorske doze kod moždanih metastaza iznose od 2 000 cGy u jsdnoj nedjelji.pineoblastom. hipernefrom koji ima sklonost stvaranja solitarnih metastaza. . .oezinofilni (jako osjetljivi).telekobalt.hromofobni (neosjetljivi). Prosjek preživljavanja iznosi oko 6 mjeseci nakon zračenja.neuroepiteliom. .hirurškim zahvatom. U razmatranje su uzeti u obzir: tip malignog tumora. .radioterapijom. U radioterapiji se koriste supervoltažna i fokalna terapija. stepen diferenciranosti malignih ćelija.bazofilni (osjetljivi).meduloblastom. .

kao: zagađenost zraka u velikim gradovima. a muškarci su znatno češće pogođeni nego žene (10:1). Međutim. zanimanja (prerada azbesta. simpatikus i druge strukture.nema dokaza primarnog tu mora.tumor se širi izvan pluća. Na 100 000 stanovnika se očekuje od 40 do 70 novlh slučajeva godišnje.tumor zahvata glavni bronh ili više režnjeva. . . Tumor se zatim širi limfogeno u medijastinalne i peritrahealne limfne čvorove. No .miješani tumori. . . rekurens.mikrocelularni. Najčešće obolijevaju osobe od 50 do 60 godina. ne mogu se zanemariti drugi faktori. radioloških ili endoskopskih dokaza pove ćanja limfnih čvorova u gru dnom košu. radiološki i endcskopski je dokazano povećanje limfnih čvorova u grudnom košu.MALIGNI TUMORI PLUČA Epidemiologija i etiologija.nema kliničkih. M . dijafragmu.mesotheliom.primarni tumor To .limfni čvorovi u grudnom košu se ne mogu utvrditi.tumor ograničen na lobarm bronh ili na jedan režanj. Ni . T4 . . N .planocelularni. U pojedinim zemIjama rak pluća je vodeći uzrok smrti (Austrija. a u terminalnom stadijumu bolesti metastaze se mogu nsći prak" tično u svim organima. Ti . Kroz dijafragmu tumor se može proširiti u paraaortalne i periezofagealne limfne čvorove. Ta . .carcinoid. Najčešći tip karcinoma je: . Tg .podrucni limfni čvorovi Nx . Hematogeno karcinom bronha najčešće metastazira u jetru.klinički. submukozno uzduž bronha.tumor ograničen na segmen talni bronh ili na segment režnja. Pušenje se smatra jednim od najvažnijih etioloških faktora. torakalni zid.maligni melanom. Finska). . . Incidenca karcinoma pluća je u porastu kod oba pola. Klasifikacija.makrocelularni. U području pluća se najčešće javljaju: . .kombinacija planocelularnog i adenokarcinoma. perikard. radioaktivne rude) i dr. Nizozemska.adenokarcinomi. mozak.karcinomi. jer postoji izrazita korelacija između broja popušenih cigareta dnevno i incidence karcinoma. Bronhijalni karcinom se u početku lokalno širi.sarkomi. kosti. Način širenja. Kasnije može zahvatiti visceralnu pleuru.nema dokaza udaljenih ir'e 31 .udaljene metastaze Mo . TNM klasifikacija T .

bola u grudima. . .slabost. .sklerodermija. Endokrine promjene ADH sekrecije (antidiuretik.promjena opšteg stanja. .dermatomiositis.kompresije vene kave superior. 3. Simptomi bolesti i dijagnostika. može se smatrati sistemom bolesti i stvara bezbroj promjena: 1.kortikocerebelarne degeneracije. posebno mikrocelularni.spinocerebelarne degeneraciJe.tromboflebitis. ginekomastija. . Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Karcinom pluća ima vrlo bogatu simptomatologiju izazvanu primarnim tumorom i kasnije njegovim metastazama. 5. hormon).anoreksija. .marantikendokarditis.diseminirane intravaskularne koagulacije. aktiviranje faktora osteokla sta).kašlja. . Mi .pleuralni izliv sa malignim ćelijama ili vratni limfni ćvo rovi. Neurološke smetnje .hipertrofične osteoartropatije. . kao i ostale udaljene metastaze. . Dok je tumor lokalizovan dovodi do: . pregleda bolesnika (slatusa) i velikog broja ostalih pregledia. 2. Vaskularne promjene . Kožne promjene .karcinomske neuropatije. kofjl nam pc'mažu da tačno u?fcvrdimo lokalizaciju primarnog tumora (radi uzimanja biopsije) i otkrijemo sekundarne tumorske depozite. hiperkalcemije (PTH. . Karcinom bronha. prostaglandin. . . .promuklosti.temperatura.polimiositis. Koriste se sljedeće dijagnostieke pretrage: 32 . .dispnoje.tastaza. . PTH (paratiroidni hormon). 6. .gubitak tjelesne težine. ACTH. Koštane promjene .hemoptizije.kompresije pleksusbrahijalisa. .karcinomske miopatije. .acanthosis nigricans. .perikardijalnog izliva. Opšti simptomi . 4. MSH (melanocitni stimulirajući hormon).

Incidenca u Evropi se kreće od 35 do 80 novih slučajeva godišnje na 100 000 žena. brzim elektronima.8 puta ugroženije od pojave 33 . Prema statistici SAD. jodino se može učiniti dosta u prevenciji ovoga tumora. ali se sumnja na bezbroj faktora koji mogu dovesti do pojave ove bolesti.kemoterapijom.radioterapijom. . obezbijediti zaštitu na ugroženim radnim mjestima i dr. zato najveći broj bolesnika dolazi na liječenje u vrlo uznapredovalom gtadijumu bolesti. Poznata jo učestalost karcinoma dojke u pojedinim porodicama i nasljednost po ženskoj linijl (majka.su imale karcinom dojke bilateralno žensko potomstvo je 5.4 puta češće ugroženo nego kod kontrolnih grupa. Inoperabilnost ovih bolesnika je 75°/o. Etiologija karcinoma dojke nije poznata.radikalan ili . ali je zato incidenca karcinoma dojke porasla.rendgenske pretrage.imunoterapijom. . Prognoza.palijativan.biopsija (primarnog lumora. svake godine se evidentira oko 90 000 novih slučajeva. .''/o slučajeva u prvoj godini. MALIGNI TUMORI DOJKE Epidemiologija i etiologija.laboratorijske biohemijske pretrage. limfnih čvorova. kćerka ili sestra). Preciperativno zračerrje ima svrhu da spriječi visoku incidencu lokalnog širenja tumora. Procenat mortaliteta se nije znatno izmijenio bez obzira na napredak medicine. U životnoj dobi od 35 do 54 godine starosti karcinom dojke je vodeći uzrok smrtnosti žena. .endoskopije (bronhoskopija. Samo od 15 do 20°/o se tumor odstranjuje radikalno ili palijativno.operacijom. smanjuje širenje u regionalne limfne čvorove i operativni ožiljak i smanjuje broj posthirurških recidiva. . povećava resektibilnost tumora. Tumorska doza kod radikalnog zračenja se kreće od 5 500 do 6 000 cGy. spriječiti pušenje od najranije mladosti. medij astinoskopij a). pa je mortalitet ostao isti.ultrazvuk. Krajnji ishod liječenja karcinoma pluća je loš.. kosti). Možda je procenat preživljavanja porastao. jer rana dijagnostika nije jednostavna. Bolesnici koji su bili liječni samo zračenjem i citostaticima umiru u 90. Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena. psihološki. a 34 000 žena umire godišnje od raka dojke. .eksplorativna torakotomija. Ne rnože se za sada očekivati da će u skoroj budućnosti procenat petogodišnjeg prezivljavanja oboljelih od karcinoma plu6a biti veći. Karcinom pluća rnože se danas liječiti: . Tehnike zračenja se prilagođavaju lokalizaciji i veličini primarnog tumora i regionalnih metastaza. . telekobaltom i fokalnim izvorima (120 topima). Radijacioni tretman može biti: . . Terapija. socijalni i hormonalni. Treba zaštititi čovjekovu sredinu od zagadenja vazduha. Najčešće se kao ^aktori pominju: genetski. u vremenskom intervalu od 3 do 5 nedjelja.citologija.funkcionalno ispitivanje pluća. . Kod žena sa bilateralnim karcinomom u premenopauzalnom dobu po'ornstvo je 8. Radijacioni tretman se sprovodi fotonima. Kod žena koje . a kod 5 do lO^/o se ostaje samo na eksplorativnoj torakotomiji. . Zatim se zračenje može koristiti preoperativno i postoperativno. a koji su bili radikalno operisani mogu da žive duže. U našoj zemlji se incidenca kreće od 30 do 40 slučajeva na 100 000 žena. a kod ostalih 250/) vrši se torakotomija. To znači da od ukupnog broja registrovanih malignih tumora kod žena 13 do 25 procenata otpada na rak dojke. zavisno od volumena zračenog polja.

ne može se danas smatrati kao pravilo. Opaženo je da nerotkinje češće obolijevaju. Lobularni karcinom in situ. Tg . Duktalni karcinomi: infiltrativni (ca solidum. Tokom vremena prodire do zida grudnog koša za koji se fiksira. osteosarkom. kolodni ili mucinozni.područni limfni čvorovi No . Ranije mišljenje da se karcinom širi postepeno. Karcinom dojke ima svoj specifični način lokalnog rasta i širenja. maligni melanomi. inflamacije. Rani graviditet i kastracija iz bilo kog razloga smanjuju incidencu raka dojke. U većini slučajeva karcinom dojke se javlja kao sistemna bolest već u vrijeme postavljanja dijagnoze. uvlačenja mamile. Eli se mogu javiti i druge vrste malignih tumora.pomični aksilarni limfni čvorovi. dok kasne menopauze povećavaju incidencu. a potomstvo žena sa bilateralnim karcinomom u postmenopauzi je 4 puta više ugroženo. ali nije fiksiran za prsni mišić. 34 . Karcinom dojke se može manifestovati kao metastatski proces bez evidencije primarnog tumora. zatim dolazi do fiksacije za kožu. ca scirrhosum). Estrogeni koji se daju da bi smanjili menopauzalne poteškoće mogu povcćati incidencu raka.tumor manji od 2 cm i nije fiksiran. Ti . javljaju: sarkomi (fibrosarkom. karcinomi i sarkomi raznih lokalizacija). pored karcinoma.tumor od 2 do 5 cm fiksiran je za kožu. zatim metastatski tumori (maligni limfomi. Infiltrativni karcinom se već otpočetka bolesti širi u svim smjerovima prema podlozi i koži. N . onda nije iznenađujuće da se i pored radikalnih hirurških zahvata i postoperativne iradijacije ne može povećati procenat preživljavanja. Intraduktalni karcinom in situ. liposarkom.primarni tumor To . medularni. Tg . prodiranja kroz kožu. ali prožima kožu i fiksiran je za torakalni zid.tumor promjera od 5 do 10 cm infiltrira. a kasnije dolazi do njegove diseminacije limfnim i hematogenim putem. Hormonalni poremećaji imaju veliki uticaj na pojavu karcinoma dojke. tj. U područjn dojke se. ulcerira i vezan je za prsni mišić. T4 .nema povećanih limfnih čvorova. Histopatološka klasifikacija (UICC 1 977) Neinfiltrativni karcinorm Pagetova bolest sa intraduktalnim karcinomom. TNM klasifikacija T . samo rjeđe. Dojka kao organ najčešće obolijeva od karcinoma. Infiltrativni karcinomi Pagetova bolest sa infiltrativnim karcinomom. papilarni.bez znakova tumora dojke. nije dokazano da dojenje stvara zaštitu. prvo u limfne čvorove. adeno ca. adenoid cistis. Klasifikacija. međutim. koji se naziva upalni oblik raka (javlja se često u toku trudnoće). jer tumorske ćelije mogu proći bez zastoja barijeru limfnih čvorova i prodrijeti u krvotok. Ni . Način širenja. karcinosarkom). limfedema usljed blokade limfnih sudova kože (simptom /kore narandže«). Lobularni infiltrativni karcino'm. comedo.tumor bilo koje veličine. pa u krvotok. Ukoliko se karcinom dojke shvati kao sistemna bolest.karcinoma.

rendgenski snimak svih pljosnatih kostiju. .kemoterapija. ultrazvuk.citologija. povišena ternperatura i sL. 35 .mamografija. edem kože. . N3 . .biopsija. .postoje udaljene metastaze uključujući infiltraciju kože izvan područja dojke.hormonalni receptori. jer tumor ne dovodi do nekih određenih subjektivnih poteškoća.galaktografija. a to su: uvlačenje bradavice. Kasnije tumor dovodi do promjena koje i same bolesnice uočavaju. Mi . .imunoterapija. deformacija na dojci. Početni simptomi bolesti su vrlo oskudni. CT i scintigrafijom kosti. Sistematska terapija kod uznapredovalih stadijuma.istostrani supraklavikularni ili infraklavikularni limfo nodi ili edem ruke.laboratorijske pretrage. Za otkrivanje udaljenih metastaza koriste se sljedeće pretrage: .CT mozga. Zdravstveno prosvjećivanje je važan faktor u otkrivanju tumora. .scintigrafija jetre.radioterapija.rendgenski snimak pluća. odnosno udaljenih metastaza je: . Zatim slijede pretrage za obradu primarnog tumora: . . promjene u boji kože. M . Obrada bolesnice počinje anamnezom i kliničkim pregledom. Biopsija kao najvažnija potvrda o tumoru obično se vrši nakon posebne pripreme bolesnica. CT jetre. Simptomi bolesti i dijagnostika.Ng . Rana dijagnostika karcinoma dojke može biti jedina garancija poboljšanja rezultata liječenja. Nerijetko tumor se otkriva slučajno prilikom fizikalnog pregleda ili sistemskog pregleda mamografijom.termografija.nema dokaza udaljenih metastaza. supraklavikularnoj i infraklavikularnoj loži.CT (kompjuterizovana tomografija).udaljene metastaze Mo .kontrastna limfografija gornjih ekstremiteta. Lokalna terapija karci noma dojke je: .istostrani aksilarni limfni čvorovi fiksirani. nego do otekline koja je bezbolna. što se može dopuniti tomografijom. tomografija medijastinuma. razlike u veličini dojki.kserografija. pojavu satelita na koži. sekrecija iz bradavice (krvav sekret). kao što je bol. . . . Terapija. . . . Kod tako uznapredovalih tumora može se pojaviti i bol.hirurški zahvat. . Inspekcija i palpacija vrše se po određenom redoslijedu da bi se dobilo što više podataka o primarnom tumoru i regionalnim limfnim čvorovima u aksili. kao i kontralateralne limfne čvorove. . oba plućna krila i CT. . ulceracije. jer se često na biopsiju mora nadovezati i radikalan hirurški zahvat (biopsija ex tempore).ehografija (ultrazvuk). edema ruke i povećanje limfnih čvorova u pazuhu.hormonalna terapija.

Procenat preživljavanja je proporcionalan TNM kliničkoj klasifikaciji. Veliki uticaj na ukupni procenat preživljavanja ima rana dijagnostika cervikalnog karcinoma.ma.sekundarni tumori (koji metastaziraju u ove organe). supraklavikularno. kao i kasnije. Intralesiono davanje BCG u zajednici sa kemoterapijom ili hormonalnom terapijorn izgleda da se može vršiti samo kod selektiranih bolesnica kada se pojavi recidiv na zidu grudnog koša. 47%. koristi i kemoterapija. Tumorska doza se kreće od 4 500 do 5 500 cGy. kemo i hormonalnom terapijom iznosi oko 50 do 60% Prognoza. prema statistikama u SAD. Ranom detekcijom se otkrivaju slučajevi sa displazijom ili karcinomom in situ kod kojih postoji veliki rizik da se razvije invazivni karcinom. Ukupno petogodišnje preživljavanje svih bolesnica liječenih kombinovanom hirurškom. Kod postoperativne iradijacije obuhvata se hemitoraks operisane strane sa limfonodima u aksili. Imunoterapija je još uvijek u eksperimentalnoj fazi. III i IV stadijuma bolcsti se. kod crne rase oko 50. tip II). godine starosti. radiološkom.5 do 3 cm. tj. Tokom zadnjih 30 godina. do 48. Kao etiološki faktori navode se rana udaja. a manje je proporcionalan patohistološkom tipu tumora. rani seksualni život. Učestalost karcinoma cerviksa nije kod svih naroda svijeta ujednačena. rani graviditet. malirn i velikim labijama i. pored iradijacije. da li su bili zahvaćeni tumorom ili ne MALIGNI TUMORI ZENSKOG GENITALNOG TRAKTA Najučestaliji maligni tumori LI području ženskih genitalnih organa su: . žene sa velikim brojem porodaja i pobačaja. godine. . usavršavanja tehnike hirurških zahvata. Pad mortaliteta cervikalnog karcinoma je rezultat napretka tehnike iradijacije. 36 . infraklavikularno i retrosternalno. jajnic'. Najbolju prognozu imaju bolesnice sa Ti i Ta bez limfogenih rnetastaza i petogodišnje preživljavanje je u preko 80°/o slučajeva. vrlo rijetko. . vagini.karcinomi (najčešće lokalizovani na grliću materice. Limfonodi aksile iinaju važnu ulogu u prognozi bolesti. do 1969. mnogobrojni seksualni partneri i venerične bolesti (infekcija sa virus simplex. Procenat petogodišnjeg preživljavanja •je iznosio od 1940. Tumorska doza se kreće od 7 000 do 8 500 cGy. . Da bi se postigla lokalna kontrola bolesti. tumorska doza mora biti veća nego kod postoperativnog zračenja.maligni melanom. tumorska doza mora biti proporcionalna volumenu tumora i diferenciranosti tumorskih ćelija. Karcinom dojke se zrači eksternalno sa TCT. korišćenja supervoltažne terapije. mortalitet je opao sa 19 na 9 slučajeva godišnje na 100 000 žena.disgerminom. do 1949. god. Zatim češće obolijevaju žene sa lošim socijalnoekonomskim uslovima života.sarkomi (leiomyosarcoma ute ri). fotonima i brzim elektronima ili lokalno izotopima (intersticijalna terapija). Kod II. a kod Jevreja svega 3 žene. Oko 71% svih malignoma ženskih genitalnih organa čini karcinom cerviksa. KARCINOM GRLICA MATERICE Epidemiologija i etiologija. . tako sa TD od 7 000 cGy mogu se imati pod kontrolom 90% limfogenih metastaza u aksili promjera od 2. na jajovodima). Kod bijele rase obolijeva oko 25 do 30 žena na 100 000 žena. Ukoliko je zračenje jedini način liječenja primarnog tumora. i 60. zatim na tijelu materice. a od 1965. iznosio je 56°/o. zatim kao radikalna ili palijativna iradijacija. kulminaciju dostiže od 46.koriokarcinom.Radioterapija se može koristiti preoperativno ili postoperativno. . Karci nom grlića materice se najčešće javlja između 40. ali se može javiti i ranije.

Klasifikacija. a kasnije u udaljene limfonode.endofitični (sa infiltracijom ispod površine sluznice).karcinom ograničen na cerviks.jacne arterije.prisutne udaljene metastaze uključivši žlijezde iznad bifuT'ka'ciij e zajedmčke ili. Tg . Tg .karcinom se proširio do karličnog zida ili na donju trećinu vagine. koji tada budu zahvaćeni sve do kosti. ali ne doseže zidove karlice niti donju trećinu vagine.ulcerativni.nema dokaza udaljenih metastaza.karcinom koji se širi izvan cerviksa. Stadijum 1 . Nacin širenja.karcinom koji je ograničen na cerviks. M . IIb . 37 . T4 .udaljene metastaze Mo . ali ne doseže do zi da karlice ili karcinom koji ne zahvata donju trećinu va gine. No . ali ne doseže do zida karlice. rektum. Ti . TNM klasifikacija T . Karcinom cerviksa se najčešće širi perkontinuitatem. a samo u 2% se javljaju sarkomi. jetru i kosti. N2 .egzofitični. . U području cerviksa uterusa se javlja karcinom u 98% slučajeva.carcinoma in situ ili preinvazivni karcinom. donju trećinu vagine i parametrijume.primarni tumor To .na zidu karlice se pipa nepo mična masa sa slobodnim pro storom između te mase i tu mora. tzv.karcinom prelazi na vaginu.regionalne limfne žlijezde promijenjene na limfografiji. Stadijum III .podrucni limfni čvorovi Nx . car cinom in situ. Hematogeno tumor najčešće metastazira u pluća. Ni .nije moguće procijeniti za hvaćenost limfnih čvorova.karcinom infiltrira parametrijume. U praksi se još uvijek često koristi stari način stepenovanja cervikalnog karcinoma u stadijume bolesti: Stadijum 0 .preinvazivni tumor. ali ne infiltrira parametrijume. Stadijum IIa .karcinom prelazi granice cerviksa.karcinoin koji dopire do do nje trećine vagine ili do zida karlice.tumor koji se širi izvan karlice ili infiltrira mukozu mokraćne bešike ili rektuma.nema promjena u regional nim limfnim čvorovima na limfografiji. Planocelularni karcinom je zastupljen u 95% slučajeva. gornje dvije trećine vagine i na korpus uterusa. Mi . Stadijum II . U ranim stadijima bolesti karcinom ima sklonost limfogenom metastaziranju u regionalne limfne žlijezde. N . a adenokarcinom u 5% slučajeva. Makroskopski tumor ima sljedeće oblike: . Kod uznapredovalih slučajeva tumor urasta u mokraćnu bešiku. tj. . sa cerviksa prelazi na parametrijume.

laboratorijskim pretragama. iscjedak postaje smrdljiv. u principu. Neuredna vaginalna krvavljenja se mogu javiti spontano ili u toku polnog odnosa. . iridijum Ir192) u posebnoj tehnici zračenja koja se naziva »after loading » terapija (brahiterapija). Intrakavitarno zračenje predstavIja osnovnu terapiju za primarni tumcir 11 nijegoiviu bližu okoiL'mu.konizacijom. mučnine. .frakcioniranom kiretažom. postoje noviji izvještaji koji ohrabruju da se mogu postići uspjesi sa citostaticima i imunoterapijom.citostaticima.eksternalno.ultrazvuk (pregled limfonoda. tj. Radioaktivni izvori u vidu fokusa emituju gamazračenje različitih energija i unose se u vaginu i uterus. gubitka tjelesne težine. cezijum Cs137. . 38 . snimanje svih pljosnatih kostiju). Radikalnim hirurškim zahvatom se nastoji odstraniti uterus.eksplorativna laparotomija.radikalnim operativnim zahvatom. Polja zračenja. gađenja na meso. Smrt obično nastupa usljed obilnog vaginalnog krvavljenja.intrakavitarno i . koje često daje sliku produžene menstruacije. morajn obuhvatiti sve limfne puteve i ćvorove u koje metastazira cervikalni karcinom. Zatim mogu nastati fistule. eventualno. ali.endoskopije (rektoskopija i cistoskopija). Invazivni karcinom grlića materice se liječi: . . CT abdomena.karcinom se proširio na mokraćnu bešiku ili rektum ili je stvorio udaIjene metastaze. pomiješan je sa komadićima tkiva. Bolesnice sa preinvazivnim karcinomom su bez simptoma bolesti i dijagnoza se jedino može postaviti na osnovu razmaza po Papanicolaou. . urografija.biopsijom. pasaža crijeva. koriste se eksternalni izvori (transkutano zračenje) sa telekobaltom i akceleratorima (fotoni i elektroni). oštećenja bubrega radi stenoze uretera. gornja trećina vagine.citologijom (vaginalni razmaz). a nastavlja se: . snimak pluća i. poremećaji u mokrenju i stolici. sve se manje upotrebljava u praksi. Terapija. uremije i može doći do ileusa. scintigrafija. javljaju se bolovi u leđima i nogama.rendgenskim pretragama (limfografija. anoreksije. krvavljenja su sve obilnija. .kolposkopijom. Danas se koriste radioaktivni vještački izotopi (kobalt Co60. . bubrega i jetre). Simptomi bolesti i dijagnostika.5 cm od cervikalnog kanala. povišene tjelesne temperature. Da bi se tumorska doza dopunila. adneksa. koje dovodi do anemije.Stadijum IV . Doza zračenja sa kvadratom udaljenosti naglo opada i zato lateralni dijelovi male karlice neće biti dovoljno ozračeni (limfni putevi i limfni čvorovi). . parametrijume i regionalni limfni čvorovi. kaheksije. Dijagnostika karcinoma cerviksa počinje anamnezom i fizikalnim pregledom. .kombinacijom hirurške i radiološke terapije. Bolesnice sa invazivnim karcinomom imaju obično krvavljenje. od 3 do 3.radioterapijom. Dolazi do opšte slabosti. . zbog niza opasnosti. Liječenje karcinoma cerviksa citostaticima je za sada bez uspjeha. međutim. Radioterapija se sprovodi na dva načina: . zatim usljed sekundarnih infekcija dolazi do sepse i uremije kao posljedice stenoze uretera. Za intrakavitarno zračenje se ranije koristio radijum kao prirodni radioaktivni elemenat. Sa napredovanjem bolesti simptomi postaju sve žešći. . . povraćanja. irigografija. Tehnike transkutanog zračenja (eksternalnog) su različite s obzirom da postoje različiti izvori zračenja.

ali ostaje unutar karlice. Nacin širenja. Rak tijela materice je u porastu i u pojedinim zemljama je češći od raka grlića materice ili se razlika znatno smanjila. Limfogene metastaze se mogu pojaviti i u ovarijumu preko limfnih puteva koji prolaze kroz mezosalpinks i mezovarijum. Tib . Hematogene metastaze se rjeđe javljaju. Tg . Ti . ali najznačajniji je stepen uznapredovalosti bolesti. MALIGNI TUMORI TIJELA MATERICE Epidemiologija i etiologija.raspoloživim dijagnostičkim sredstvima su utvrđene promjene na karličnim limfnim čvorovima ispod bifurkacije arterije ilijake komunis. Karcinom endometrijuma postaje sve češći.raspoloživim dijagnostičkim sredstvima utvrđene su promjene na limfnim čvorovima iznad bifurkacije arterije ilijake komunis. 39 . i to najčešće na sarkome.karcinom ograničen na korpus uterusa. Ts . kod gojaznih osoba i nerotkinja. Tia . dijafragmu). Preostalih 5% otpada na ostale maligne tumore.primarni tumor To . Adenokarcinom korpusa uterusa lokalno urasta u zid materice. vene cave inferior i ingvinalne limfonode. a zatim probija serozu i zahvata peritonealnu šupljinu sa omenturnom i serozu drugih organa (jetru. maligni tumor ženskih genitalnih organa i zauzima treće mjesto po učestalosti kod žena USA.raspoloživim dijagnostičkim sredstvima se ne mogu dokazati promjene u područnim limfnim čvorovima.šupljina uterusa je poveća na. Klasifikacija.nema dokaza udaljenih meta staza. parametrijume i rektum.Prognoza bolesti ovisi o mnogim faktorima. Najcešći maligni tumor koji se javlja na tijelu materice je adenokarcinom i on čini oko 95% svih malignih tumora. Ni . Petogodišnje preživljavanje pacijenata u 1 stadijumu iznosi oko 75 do 80°/o. miometrijum. Postoji evidentna razlika u preživljavanju pacijenata 1 i IV stadijuma bolesti. N . Karcinom endometrija se obično javlja u dobi iznad 50 godina starosti.podrucni limfni cvorovi No . TNM klasifikacija TIS . Dalje se rnože širiti na rnokraćni mjehur.preinvazivni karcinom (car cinoma in situ). a u IV stadijumu taj procenat pada na 5 do 10%.karcinom zahvata cerviks uterusa.karcinom se širi izvan kar lice ili zahvata mokraćnu bešiku ili rektum.udaljene metastaze Mo .karcinom se širi izvan ute rusa i može zahvatiti vagi nu.šupljina uterusa nije pove ćana. jetru i kosti. aorte. Endometrijalm karcinom metastazira u lirnfne čvorove koji leže oko arterija i vena ilijaka. cerviks. zahvataju najčešće pluća. M . vaginu. Ng . T4 . a ukoliko se jave.

irigografija. CT abdomena). Najznačajnija je procjena zahvaćenosti limfnih čvorova. parametrijume i limfne čvorove može izazvati različite smetnje u vidu vaginalnog krvavljenja. zavisno na koji okolni organ tumor prelazi. . debljini infiltracije zida materice. . Terapija. ukoliko tumor zahvati mokraćnu bešiku. . Pregled počinje inspekcijom vagine u spekulima i bimanuelnim ginekološkim pregledom. Kod 1 stadijuma bolesti stepen diferencijacije tumorskih ćelija je odlučujući u prognozi bolesti. jer svaki ima svoj relativni značaj. javlja se hidronefroza. Hirurško liječenje daje za sada najbolje rezultate.ultrazvuk (jetre.kemoterapijom. bubrega i lim fonoda). tj. snimak pluća. dok kod uznapredovalog stadijuma bolesti simptomi postaju sve žešći.rektoskopija. Javljaju se dizurične smetnje i krv u mokraći. Iza toga se nastavljaju sljedeće pretrage: .citologija (vaginalni razmaz). smrdljivog iscjetka i sl. kiretaža (cervikalnog kanala i korpusa uterusa). limfografija. MALIGNI TUMORI JAJNIKA 40 . . a to se ne može vršiti izvorima koji se koriste kod cervikalnog karcinoma. zahvaćenosti limfnih čvorova. Simptomi bolesti i dijagnostika. . Prvi simptom bolesti je krvavljenje. histerosalpingografija. Zatim se koriste sintetski gestageni sa uspjehom kod oko 25 do 40% slučajeva. a sa neinvazivnim ili superpovršnim lezijama 80 do 85% preživljava 5 godina. stepenu diferenciranosti ćelija i starosti bolesnice. Kod tumora sa dubokom invazijom na zid materice 5 godina preživljava 60% bolesnica. Endometralni karcinom se može liječiti: . to se one ranije javljaju Ijekaru nego mlađe žene kod kojih krvavljenje liči na poremećene i produžene menstrualne cikluse.iradijacijom.Mi . supraklavikularno. . a pošto se radi o starijim osobama koje su u menopauzi. Petogodišnje preživljavanje je proporcionalno invaziji tumora. jer se moraju ozračiti ravnomjerno svi dijelovi kavuma uterusa (fundus i rogovi). bolova. krv u stolici i obliteracija debelog crijeva.laboratorijske pretrage. Debljina infiltracije zida materice je najbolji indikator za limfogeno širenje tumora. pasaža crijeva. Kemoterapija se primjenjuju kod lokalne progresije bolesti i udaljenih metastaza. urografija. v.postoje udaljene metastaze uključivši i ingvinalne limf ne čvorove.hormonalno. Ispitivanja su pokazala da 50% bolesnica sa dubokom infiltracijom miometrija imaju aficirane pelvične limfonode. Prognoza ovisi o stadijumu bolesti. aksilarno i palpacijom abdomena). kao i kod invazije miometrijuma.operativno. Simptomi kod endometrijalnog karcinoma nastupaju relativno kasno.cistoskopija. . Zbog stenoze uretera. Dalje širenje na vaginu. Zatim se vrši palpacija svih opipljivih limfnih čvorova (ingvinalno. Radioterapija se vrši endokavitarnim i eksternalnim zračenjem (teleterapija).biopsija. . Pojava limfogenih metastaza je češća kod slabo diferenciranih formi. . Svaki prognostički faktor mora biti posebno procijenjen neovisno jedan od drugoga. Kod endometralnog karcinoma se primjenjuju posebni fokalni izvori.rendgenske pretrage (i.

Udaljene metastaze nastaju limfnim ili hematogenim putem. Javlja se najčešće nakon 40 godina starosti. 41 . i to kod tumora dojki. a vrhunac učestalosti je između 65. i 69. disurije i dr. endodermal sinus tumor. Spada u grupu najmalignijih tumora i smrtnost je približno jednaka smrtnosti kod oboljelih od cervikalnog karcinoma. . pluća i gastrointestinalnog trakta.tumor zahvata jedan jajnik koji je pomičan prema oko lini. sa ili bez istovremene diseminacije po peritoneumu. Transportovanjem tumorskih ćelija kroz jajovode u uterus. torzije. simptomi su slabo izraženi ili kompletno nedostaju dugo vremena. krvavljenja. ipak jedan broj tumora nije mogao biti obuhvaćen. Autopsija umrlih pokazuje da se u 50% slučajeva otkrivaju medijastinalne i supraklavikularne metastaze. Oko 75% bolesnica umrlih od karcinoma ovarija imale su metastaze u paraortalnim limfnim čvorovima. T . Lokalno tumor najčešće prelazi na ovarijalne tube. tanko i debelo crijevo. Javlja se u skoro 60% slučajeva u menopauzi. kao i vrijeme trajanja ovog procesa je nepoznat. kao i od ektopičnih tkiva koja su prebačena u ovarij u toku embrionalnog razvoja ili kasnije. Regionalni su paraortalni limfni čvorovi. U početku bolesti tumor vrlo usporeno raste. . a u 30 do 40% slučajeva aksilarne i ingvinalne.tumori germinalnih ćelija.primarni tumor Ti . Način širenja. Bez obzira na jako kompleksnu klasifikaciju tumora ovarija. TNM klasifikacija Mora postojati patohistološka potvrda o tumoru. Oko 80% ovarijalnih tumora su benigni. ali prije konačnog liječenja. nego gastrointestinalne smetnje. Tg .germinalni epitel (tumori epitelnog porijekla). infekcije. Peritoneum može biti zahvaćen irnplantacijom tumorskih ćelija ili širenjem kroz subserozne limfne sudove. Klasifikacija tumora jajnika je izvršena na osnovu porijekla tumorskih ćelija: . Maligni tumori se mogu razviti iz normalnih elemenata ovarija ili iz benignih tumora. inkarceracije.gonadna stroma (tumori ovarijalne strome).tumor zahvata oba jajnika koji su pokretni prema oko lini. nekroze. Povećana incidenca malignih tumora ovarija mora upozoravati i Ijekara opšte prakse da ovi malignomi obično nemaju simptome ginekoloških tumora. iako je ovaj tumor rjeđi. Najpoznatiji tumori germinalnih ćelija su: dysgerminom. teratoma i horiokarcinom. kao i peritonealnom implantacijom. formiranja cističnih šupIjina). degeneracije. Tumori se razvijaju obično na jednom ovariju. godine. endocerviks i vaginu citološki se tada mogu otkriti maligne ćelije u vaginalnom razmazu. Stepen uznapredovalosti se određuje kliničkim pretragama i operativnim nalazom. Put limfatičkog širenja.Epidemiologija i etiologija. uterus. a oko 20% maligni i mogu se razviti iz svih elemenata od kojih je građen ovarij. Primijećeno je da je karcinom ovarija u porastu. Karcinom ovarija se širi lokalno ekstenzijom na okolne organe. Komplikacije se javljaju usljed promjena na primarnom tumoru (rupture. Uzrok nastanka ovarijalnog karcinoma je nepoznat. Metastatski tumori nisu rijetki na jajnicima. zatim limfogeno i hematogeno. a nerijetko i u oba. Tumor se najčešće otkriva kada već dođe do udaljenih metastaza ili invazije tumora na okolne organe. Najčešći maligni tumor na jajnicima je karcinom i čini oko 5% svih malignih tumora kod žene.

u maloj karlici. pasaža crijeva. irigografija. i.sistemske kemoterapije.Tg . MI . Simptomi bolesti su u početku ili slabo izraženi ili su kompletno odsutni. tumorske ćelije u vaginalnom razmazu). .tumor niskog stupnja maligniteta.nema dokaza udaljenih me tastaza. Terapija.izvan abdomena i pelvisa (uključivši retroperitonealne limfonode. Da li će bolesnica biti operisana. TD se kreće oko 5 500 cGy. Ni . Dijagnoza se postavlja na osnovu: . Simptomi bolesti i dijagnostika.ultrazvuk. N .citologijom (aspiraciona citološka dijagnostika.anamneze i opšteg statusa. M .operacije. snimak pluća.paraortalni limfni čvorovi su promijenjeni.tumor visokog stupnja maligniteta. Ukoliko se simptomi i jave rano. Mia . . . jetre. .udaljene metastaze Mo . scintigrafija bubrega. 42 . Rane dijagnostike kod malignih tumora ovarija nema.laboratorijske pretrage (posebno hormonski status). T4 .radioterapije. Mib . . urografija.implantacija ili postojanje drugih metastaza.tumor zahvata i ostale ana tomske strukture. v. ali ne i paraor talne). Radioterapija ima značaja kod svih stadijuma bolesti. oni su obično nekarakteristični za turnore genitalnog trakta i mogu se podijeliti na lokalne.tumor zahvata matericu ili jajovode.područni limfni cvorovi No .rendgenske pretrage (CT abdomena. Zračna polja moraju biti relativno velika da pokriju cijelu karlicu i jedan dio abdomena. Liječenje malignih tumora ovarija se danas vrši putem: .unutar abdomena (u perito nealnoj šupljini). zavisi od stepena uznapredovalosti tumora. preoperativno ili kod inoperabilnih slučajeva. jer se može primijeniti u vidu radikalnog ili palijativnog zračenja.paraortalni limfni čvorovi nisu promijenjeni. Ga .eksplorativna laparotomija (uzimanje biopsije). limfografija.bimanuelnim ginekološkim pregledom i pregledom sa spekulima. Kemoterapija se može primjenjivati nakon operacije.kuldoskopija i laparoskopija. . udaljene i opće.patohistološko stupnjevanje Gi . izazvane lučenjem hormona. Mic . . . Kod inoperabilnih tumora vrši se eksplorativna laparotomija da bi se dobila patohistološka verifikacija tumora i tačno utvrdila njegova rasprostranjenost. kostiju). . G .

Cesto u procjeni stadijuma bolesti dolazi do grešaka. kao i sve hronične iritacije koje mogu nastati uživanjem jako začinjene hrane. srednje trećine u medijastinalne i nekada u subdijafragmalne limfne čvorove. S obzirom da jednjak nema seroze. Obično se koristi radioaktivno koloidno zlato (Au198). Tako je stanovništvo u Kini.infiltrativnu. aortu. zatim na jednjaku. Karcinomi se razvijaju iz mnogoslojnog pločastog epitala. mnogobrome studije pokazuju da pušenje mje etiološki važan faktor. kao kod svih cjevastih organa. pankreasu i jetri. MALIGNI TUMORI JEDNJAKA Epidemiologija i ctiologija. Klasifikacija. kolonu sa rektumom. endometroidnog.ulceroznu i . pluća i kosti. lijevi glavni bronh i stvaraju se fistule. MALIGNI TUMORI PROBAVNOG TRAKTA U području digestivnog trakta mogu se javiti maligni tumori različitog porijekla. različita oštećenja jednjaka nastala obično u djetinjstvu. U području jednjaka se mogu javifci karcinomi i sarkomi. međutim. dok su adenokarcinomi jako rijetki. Jednjak ima jako razvijenu limfatičnu mrežu u submukozi i radi toga dolazi do jako hrze diseminacije tumora. Presudni značaj u prognozi bolesti ima stepen proširenosti tumora. Međutim. NajČešća lokaHzacija je u području fizioloških suženja jednjaka. žučnim vodovima.vegetativnu formu. može imati: . lako je način širenja kod seroznog. zatim zahvata rekurens. Nacin širenja. pankreatične i (paraaortalne. zavisno o 43 . koji čini oko 2°/o svih karcinoma. pretople i sl. Regionalni limfni čvorovi n:ilaze se na vratu. Na prognozu bolesti ima uticaja resekcija tumora. pleuru i perikard. Skandinavskim zemljama i Južnoj Africi češće zahvaćeno ovom bolešću. Skotskoj.Ovarijalni maligni tumori se mogu zračiti eksternalno (supervoltažna terapija) ili intrakavitarno (fokalna terapija) ukoliko postoji diseminacija tumora po peritoneumu. sarkomi su u odnosu na karcinome jednjaka rjsđi maligni tumori. gastrićne. Rasprostranjenost karcinoma jednjaka nije ista u svim dijelovima svijeta. Javlja se nakon 50 godina starosti u oko 90°/o slučajeva i češći je kod muškaraca. endoskopskim i radiološkim pregledima. ukoliko se uspjelo što više odstraniti. mucinoznog. a iz donje trećine u celijačne. TNM klasifikacija Stepen uznapredovalosti bolesti može se utvrditi kliničkim. Slična je situacija i u Japanu (46 slučajeva karcinoma jednjaka na 100 000 stanovnika preko 35 godina starosti). ipak mucinozne 1 endometroidne varijacije imaju boIju prognozu (ranije se otkrivaju). najučestaliji su ipak epitelni tumori. Hematogena diseminacija je najčešća u jetru. Njihova najčešća lokalizacija je na: želucu. svijetlih ćelija i nediferenciranog karcinoma isti. prognoza je bolja. Karcinom jednjaka. to dolazi do brzog širenja tumora u medijastinal" ne anatomske strukture. tj. Karcinomi gornje trećine jednjaka metastaziraju limfogeno u anteriorne jugularne i supraklavikularne limfne čvorove. karcinomi. u grudnom košu i &bdomenu. U prognozi bolesti diferencijacija tumorskih ćelija je važnija od tipa ćelija. Cesto tumor direktno prelazi na traheju. karotidu. Pušenje i alkohol su se dugi niz godina smatrali kao eUološki važni faktori u nastajanju karcinoma jednjaka. Predisponirajući faktor je PlummenVinson sindrom. Međutim. Prognoza. pa se tumor okvalifikuje da je u nižem stadijumu. tj. Tumorski restovi manji od 2 cm reaguju bolje na kemo i radioterapiju nego velike tumorske mase. . Najčešći maligni tumor na jednjaku je karcinom.

vratni dio.ili NX +. Napredovanjem tumora javljaju se drugi simptomi boiesti. ali se uzimanjem sekreta mogu otkriti tumorske ćelije. .kemoterapijom.tumor ograničen na jedno područje.pomični limfni čvorovi na suprotnoj strani ili obostrano. Tg . . kašalj kao znak zahvaćenosti traheje ili glavnog lijevog bronha (fistule).tumor zahvata više podruz.regiji jednjaka. ne remeti peristaltiku i gibljivost jednjaka. malaksalost. T4 . tomografija. Prvi simptom bolesti je disfagija. M .hirurški. a to je najvažniji razlog vrlo loše prognoze bolesti.udaljene metastaze Mo .rendgenske pretrage (sniniak pluća.radioterapijom. jer se tim putem može dobiti uzorak za patohistološku verifikaciju tumora. Nemoguće je razgraničiti cvorove u prsnom košu i trbušnoj supljim. kada tumor već suzi lumen jednjaka.endoskopija (medijastinoskopiJa). . bronhografija. Ts . a zatim rendgenskim pregledom gdje se u 90% slučajeva postavlja tačna dijagnoza.pomični istostrani limfni čvo rovi. ali remeti peristaltiku i gibljivost organa. Terapija. Određena su tri područja na jednjaku: . . No .primarni tumor Ti . polako napreduje i manifestuje se naročito prilikom uzimanja čvrste hrane.abdominalni dio. N3 . Za utvrđivanje limfogenih i udaIjenih metastaza vrše se . pluća i jetre). Disfagija je obično bez bolova. ovaj simptom se relativno kasno javlja. T . Dijagnostika karcinoma jednjaka počinje uzimanjem anamneze i sfcatusa.srednja trećina u grudnom košu. limfografija. pa se primjenjuje oznaka NX .nema dokaza udaljenih metastaza.^ljedeći pregledi: . Karcinom jednjaka danas se može liječiti na sljedeći način: . . .imunoterapijom. N . Mi . Simptomi bolesti i dijagnostika. krvarenje. .ja. Ni . kao: gubitak tjelesne težine. fetor.postoje udaljene metastaze.područni limfni cvorovi a) vratni dio jednjaka. N3 . eksplorativne torakotomije i laporatomije. anemija.dio jednjaka u grudnom košu. . Sljedeća važna dijagnostika je ezofagoskopija. Na žalost.dio jednjaka u abdomenu.turnor ograničen na jedno područje. 44 .tumor se rasprostire u okolne anatomske strukture. CT rnedijastinuma.ultrazvuk (jetra). . kao znak lezije rekurensa.nepomični limfni čvorovi.limfni čvorovi nisu opipljivi. Citologija ima manji značaj. promuklost.

jetru. Karcinom želuca se širi: . nasljeđe i pol. oštro ograničen. U zadnjim dekadama karcinom želuca postaje predommantan u Japanu. Primarni tumor može imati različite forme. Način širenja.odgovara kod bolesnika sa uznapredovalim karcinomom jednjaka u odnosu na bolesnike koji su imali druge uznapredovale karcinome. Osim karcinoma. Zbog toga je u zemljama koje su jako ugrožene od gastroezofagealnih karcinoma predložen program rane detekcije tumora putem endoskopije i citologije. Cileu i Skandinavskim zemljama. U ovoj klasifikaciji najlošiju prognozu ima četvrta grupa difnznog karcinoma.ulceroznu (oko 75<)/o slučajeva). pankreas. koji. bez ulceracije. mali broj bolesnika u momentu otkrivanja bolesti može biti radikalno operisan jer je tumor obično jako uznapredovao. Kemoterapija nije još dovoljno testirana kod ove vrste karcinoma. . Ostali maligni tumori želuca se rjede javljaju i čine od 1 do b'Vo svih malignoma želuca.difuznu (lO^/o slučajeva). celijačne i paraaortalne limfonode). a od toga 60°/o otpada na limfosarkom. Difuzni karcinom. 45 . dok su ostali rjeđi. Radioterapija se isto primjenjuje palijativno ili radikalno. Ulcerativni karcinom. kolon). a u sjevernim zemljama sa velikim konzumiranjem dimljenog lososa i pastrmke. ali sa bedemom oštrih rubova. opet.per kontinuitatem (prelazi na lig. Ostale regije su zahvaćene sljedećim redoslijedom: 18° /o mala krivina. Klasifikacija je izvršena po Broderu i ima važan prognostički značaj. . Zbog toga je karcinom želuca najinteresantniji maligni tumor za ispitivanje etioloških faktora i sredine u kojima nastaje. a da ne bude otkriven. anaplastičnih. pokazuje varijacije vezane za geografsko područje. gastrokolikum. . ali ipak se najčešće javlja u području antruma i pilorusa. na želucu se javIjaju i mezenhimalni tumorl. omentum.limfogeno (u gastrične. inaligni limfomi Hodgkin i non Hodgkin. Grupa 3. Grupa 1. rasu. i to: . MALIGNI TUMORI ŽELUCA Epidemiologija i etiologija Najčešći maligni tumor u području želuca je karcinom. Vršeni su pokušaji sa imunoterapijom i uočeno je da postoji suspresija imuno . Jedan broj autora smatra da je povećana incidenca raka želuca u Japanu možda povezana sa načinom ishrane (vreo pirinač. međutnn. Prognoza bolesti je obično loša radi kasnog otkrivanja tumora. subpilorične. Diferencijacija adenokarcinoma rnože jako varirati . Rezultati liječenja samo hirurškim putem ili samo radijacijom su vrlo loši zbog lokalnih recidiva i zato se preporučuje kombinacija radioterapije i hirurgije. Klasifikacija. Parcijalno ulcerirani karcinom sa bedemom i parcijalnim difuznim širenjern.polipoidnu (u 10% slučajeva). Predisponirajućim faktorom se smatra perniciozna anemija i atrofični gastritis.od dobro diferenciranih tumorskih ćelija do izrazito nedefirenciranih. Grupa 2. Najčešći maligni tumor želuca je adenokarcinom. Zeludac je veliki šuplji organ tako da tumor može doseći ogromne dimenzije. Solitarni polip. Za sada ostaje kao najboIja kombinacija liječenja zraćenje i hirurgija. zatim preoperativno ili postoperativno ili kao samostalna terapija. Karcinom može biti otkriven na bilo kom dijelu želuca. vino od riže).superficijalnu (oko 5'Vo slucajeva). Zatim je izvršena klasifikacija primarnog tumora prema Bormanu. Grupa 4.Hirurški tretman može biti palijativan ili radikalan. 'll^/o tijelo želuca i T^/o kardija. a samo 3% se javlja na velikoj krivini. .

pasaža crijeva. umaranje. radiološkim. zatim nalaze koji su dobijeni hirurškom eksploracijom i patohlstološkom studijom materijala koji je dobijen operacijom.). CT. a mogu se nalaziti na obje krivine želuca. opšta slabost i sl. Ovaj podatak uključuje sve nalaze dobijene fizikalnim pregledom.metastaze u perigastričnim limfnim čvorovima oko že luca u neposrednoj blizini primarnog tumora. seže do seroze. . limfografija i dr. endoskopskim i citološkim pregledima. patohistološkom analizorn uzorka tkiva ili kliničkim pregledom kod uznapredovalog stadijuma bolesti. hematemeza i sl.transperitonealno.tumor ograničen na sluznicu. Nx . kosti. Simptomatologija ovisi o lokaciji primarnog tumora. žgaravica. U 30°/o slučajeva hepatalne metastaze su prisutne u momentu operacije. ali bez direktnog neprekidnog rasprostiranja primarnog tumora. Tx . radiološki i operativno dokazane udaljene metastaze. Tipičan nalaz za karcinorn želuca je Virchowljeva žlijezda u 'supraklavikularnoj loži lijevo. Tg .).udaljene metastaze MO . ovarije . N2 .klinički. .metastaze u perigastrićnim limfnim čvorovima oko že luca u neposrednoj blizini tu mora.područni limfni čvorovi No .rendgenske pretrage (gastroduodenum. Mi . nadutost. Kod uznapredovalog stadijuma bolesti simptomi se mogu razvrstati u tri grupe: .nema udaljenih metastaza.. 46 . T .implantacijom (u peritoneum. Današnje mogućnosti dijagnostike raka želuca su: . Ni . u koju tumorske ćelije dospijevaju putem duktus toracikusa.tumor difuzno zahvata citav zid bez izrazite granice (ukIjučujući linitis plastica).nije određen stupanj prolaza kroz želudačni zid. . Područni limfni čvorovi su oko želuca (perigastrični).tumor zahvata sluznicu 1 submukozu. . povraćanje. nije učimena laparotomija). podrigivanje. uključujući muskularis propriu. da li je bliže kardiji ili pilorusu.primarni tumor Ti .simptomi ulcus karcinoma (sindrom peptičkog ulcusa). mozak).). Simptomi bolesti i dijagnostika.Krukenbergov tumor).nema metastaza u područmm limfnim čvorovima. epigastrični bolovi.konstitucionalni simptomi (gubitak tjelesne težine.nisu određeni područni limf ni čvorovi (tj. Tg . disfagija.anamneza i opšti status.hematogeno (u jetru. uključivši i udaljene limfne čvorove.nespecifični simptomi (anoreksija. Potrebno je napraviti eksplorativnu laparotomiju ako želimo klasificirati rak ograničen na želudac. . pluća. N . mučnina. tj. M . T4 . irigografija.tumor probija serozu sa ili bez širenja u okolne strukture. TNM klasifikacija Stepen proširenosti bolesti može se ustanoviti prilikom operativnog pregleda trbušne šupljine. Rani simptomi bolesti su vrlo oskudni. ali ne probija serozu.

prije 40.lul'trazvu'k imia anaičaja u oit'krivanju metastaza (jetra i limfonodi). Smatra se. . limfaticna vaskularna. . Ohrabrujući su i rani rezultati vezani za imunoterapiju u kombinaciji sa citostaticima. posebno u industrijskim centrima. do 45. postoji bezbroj spoljnih faktora na l:oje se sumnja da bi mogli dovesti do raka debelog crijeva (prekomjerno uzimanje šećera. 47 .karcinoid koji se može javiti v svim dijelovima kolona. Za sada je prognoza karcinoma želuca vrlo loša. virusne infekcije. . masti. jer se bolest otkriva u jako uznapredovalom stadijumu.radioterapija.biohemijske pretrage (CEA karcinoembrionalni antigen). da je faktor rizika obično porodičan. Reakcija u limfnim žlljezdama se isto razmatra kao prognostički znak: Kod bolesnika gdje je došlo do parakortikalne imunoblaste prollferaci]e sa sinus histiciotozom petogodisnie preživljavanje je bolje.hirurgija.maligni melanom koji se . Terapija. pivo. razmatran je u mnogim centrima svi' jeta. Međutim. Stepen d^ ferenciranosti tumora. u određenom procentu. . osim hroničnog kolitisa i familijarne polipoze. Histološki se najčešće pojavljuje adenokarcinom u 98^/o slučajeva dok su u 2»/o slučajeva zastuplieni planocelularni karcinom. azbest). MALIGNI TUMORI KOLOREKTALNOG PODRUCJA Epidemiologija i etiologija. ukoliko se karcinom kolona javi ranije. Invazija limfnih žlijezda ima naravno. Kemoterapija se primjenjuje kao mono ili polikemoterapija i ima efekta. kao i prisutnost inflamatornos procesa imaju važan prognostički znaca]. godine i dostiže vrhunac oko 75. . Adenokarcinom vanra što se tiče stepena difprenciranosti tumorskih ćelija od visokog srednjeg i niskog stepena. karcinoid i maligni limfomi.eksofilijativna citologija. mali procenat bolesnika preživljava 5 godina. rana detekcija koja je u Japanu pokušana s obzirom na veliki broj oboljelih. tj. Postoje izvještaji da se kod uznapredovalih karcinoma može postići uspjeh neutronskim zračenjem ili kombinacijom neutrona i kemoterapije. Klasifikacija. Nije utvrđena uzročna veza izmedu opstipacije. Prognoza.endoskopija sa biopsijom.kemoterapija. . Efekat radioterapije na pnmarni tumor. i za žene i za muškarce preko 40. Incidenca karcinoma debelog crijeva počinje signifikantno da raste od 40. Rezultati hirurgije nisu se.non Hodgkin i Hodgkin maligni limfomi. Predlaže se prevencija. kao i na njegove metastaze. Radiološke pretrage se koriste u otkrivanju primarnog tumora. unazad 20 godina ništa poboljšali.eksplorativna laparotomija. . na primarni tumor. U području debelog crijeva obično se javljuju sljedeći maligni tumori: . Celularni imunitet ima izgleda utiraia na prognozu bolesti kod karcinoma kolona. . na žalost. godine starosti.karcinom koji je najčešći tumor. . Današnje mogućnosti liječenja raka želuca su sljedeće: . godine starosti. perineuralna infiltrac^ Ja. ukoliko nije resektibilan. .nože javiti u rektumu..imunoterapija. Faktor rizika je izgleda isti. godine. . limfografija). isto važan prognostički znacaj. Pokušaji se vrše i sa imunoterapijom i postoje izvještaji da su grupe bolesnika koje su primale BCG u kombinaciji sa 5FU imale duže vrijeme preživljavanja. duhana i alkohola ili bilo koje bolesti debelog crijeva. Epidemiološki podaci pokazuju da se kolorektalni karcinom češće javlja u razvijenim zemljama svijeta nego u nerazvijenim. a isto tako i u detekciji njegovih limfoge" nih i hematogenih metastaza (CT.lejomiosarkom koji se mnogo rjeđe javlja.

primarni tumor .rak prožima samo sluznicu: Pg .i Nx + (ako se histološki dokaže da limfni čvorovi nisu prožeti malignim ćelijama. Lokalno. kosti i mozak.rak prožima serozu ili se ras prostire u okolinu. 48 .adenokarcinom sa razlićitim stupnjevima diferencijacije.ulcerovegetativnu i . . dodajemo znak -. Debelo criJevo je podijeljeno u četiri područja. tumor sa sluznice prelazi u sumbukozu i kasnije dopire do seroze.Način širenja.područni limfni cvorovi Nx . Rak debelog crijeva ima jako usporen rast i smatra se da je potrebno oko šest stotina dana da bi se tumor udvostručio.vegetativnu. T .ulceroznu.adenokarcinom visoko dife renciran. d) sigmoidni dio debelog crijeva.rak prožima i submukozu i mišićni sloj. zavisi na kojem se mjestu debelog crijeva nalazi primarni tumor. a tumor pripada onom dijelu gdje se nalazi njegov glavni dio: a) desni dio debelog crijeva (obuhvata slijepo crijevo. uterus. Razlikujemo dva dijela rektuma: a) intraperitonealni dio rektuma. P< . peritoneum i druge organe). Patohistološka klasifikaclja se preporučuje ako je uzet operativni uzorak. c) fleksura lijevo i silazni dio kolona do ruba karlice. Koje će grupe limfnih žlijezda biti zahvaćene. Mi . Ukoliko dođe do prodora turnora kroz serozu.nema dokaza udaljenih metastaza.anaplastični karcinom. dodajemo znak +). Područni limfni čvorovi yu sub • dijafragmalni i intraabdomrialni.infiltrativnu formu. Gs . b) poprečno debelo crijevo (bez obiju fleksura). Postoji mogućnost transplantacije u slobodnu peritonealnu šupIjinu tumorskih ćelija. G . Gs . mokraćnih bešika.udaljene metastaze Mo . uzlazni dio i desnu fleksuru).postoje udaljene metastaze. .kaitegorije nisu određene. mora postojati patohistološka potvrda bolesti. PS .patohistološke kategorije (od ređuju se nakon operacije) PI . primjenjuje se oznaka Nx da bi se omogućilo dodavanje patohistoloških oznaka Nx . pluća. Zatim se tumor širi limfnim putem u regionalne limfne čvorove. P . uključivši pelveorektalni '^poj. N . TNM klasifikacija Klasifikacija vrijedi samo za karcinom debelog crijeva.patohistološko stupnjevanje Gi . Rektum (zadnje crijevo) Prema TNM klasifikaciji.budući da nije moguće ograničiti limfne čvorove u trbušnoj šupljini.rak prožima i mišićni sloj i seže u subserozu. Karcinom nastaje iz epitela sluznice i ima makroskopski sljedeće forme: . ako su limfni čvorovi prožeti malignim ćelijama. crvuljak. nastaje int'iltracija u susjedne organe (vijuge crijeva. M . Hematogeno rak kolona najčešće metastazira u jetru.

rak prožima samo sluznicu rektuma. gubitak na težini. .tumor zahvata više od trećine. T4 . T . .b) retroperitonealni dio rektuma. Simptomi bolesti i dijagnostika.tumor zahvata više od polovine dužine ili opsega rektuma ili uvjetuje nepomicnost.anamneza.postoje udaljene metastaze. ali se ne širi u okolne anatomske strukture. invaginacije i dr.tumor zahvata trećinu ili manji dio dužine ili opsega rektuma i ne prožima nišićni sloj. digitalni pregled).primarni tumor Ti . vaginu. Rani simptomi karcinoma rektuma su vrlo oskudni zbog njegove širine. jetre. karcinoembrionski antigen CEA). Mogućnosti liječenja kolorektalnog karcinoma su: 49 . ali je rektum slobodan.eksplorativna laparotomija. M . .rak prožima submukozu.udaljene metastaze Mo . Mi . formiranje apscesa.patohistološke kategorije (od ređuju se poslije operacije) PI . Pa . .fizikalni pregled (opšti status.utrazvuk (jetra i retroperitonealm limfonodi). Lumen lijevog kolona je nešto uži tako da i manji tumori inogu dovesti do opstrukcije. P4 .rak prožima mišićni sloj ili se širi u subserozu. retropentonealmh limfonoda). Tg . Ts . želudac. G .anaplastični karcinom. Komplikacije koje mogu nastati usljed rasta tumora su: perforacija u susjedne organe (mokraćnu bešiku. Terapija. N .nema dokaza udaljenih metastaza. angiografrja. Početni simptomi bolesti su vrlo neodređeni i blagi. rektuma.rak prožima serozu ili i okol no tkivo na drugoj strani. pa se primjenjuje oznaka Nx da se omogući dodavanje patohistoloških oznaka . anemija. ali manje od polovine dužine ili opsega rektuma ili prožisaa mišićni sloj. . proliv. stvaranja vanjskih fistula.rendgenske pretrage (klasični pregledi sa barijumom. limfografija.kolonoskopija i rektoskopija. tenezmi i sl. ali ne i mišićni sloj. iscrpIjenost.adenokarcinom visoko dife renciran. .nije moguće ograničiti limfne čvorove u trbušnoj šupljini.tumor zahvata okolne anatomske strukture. p . . zatvor. krvavljenje. CT primarnog tumora. PS .laboratorijske pretrage (standardni pregledi.biopsija i citologija.patohistološko stupnjevanje Gi . Dijagnostika karcinoma kolona se vrši na sljedeći način: . Patohistološka klasifikacija se pre poručuje za hirurški uzet uzorak tki va. Desni kolon je širi što omogućava nesmetani rast tumora dugo vremena bez simptoma. Simptomi su vezani i za lokaciju tumora u kolonu. jer je rast tumora jako usporen.podrucni limfni čvorovi Nx .ili + (NX ±). Gs . tanko crijevo i slobodnu peritonealnu šupljinu).adenokarcinom sa raznim ste penima diferencijacije. Ga . Najčešći simptomi su: umor.

Probijajući kapsulu tumor nastavlja rast u periprostatično tkivo i okolne strukture (vezikule seminales. bubreg. Svojim rastom tumor u početku ne ugrožava uretru i bolesnik je bez subjektivnih smetm'i. Izraelu. U komparaciji sa tumorskim lokalizacijama u drugim dijelovima probavnog trakta bolesnici sa kolorektalnim karcinomom žive u prosjeku najduže. a nekada jako izražena. zatim ekternalna radioterapija kod uznapredovalih &tadijuma bolesti. . Africi i Južnoj Americi. MALIGNI TUMORI URINARNOG TRAKTA 1 MUSKIH POLNIH ORGANA Najčešće lokalizacije malignih tumora na ovome traktu su: prostata.. Nacin širenja. KARCINOM PROSTATE Epidemiologija i etiologija. Pretpostavlja se da testosteron ima uticaja na razvoj karcinoma prostate. vaskularna.hirurški zahvati. . a dostiže vrhunac uc'estalosti između 60. Najčešći maligni tumor prostate je karcinom koji može imati izgled visoko diferenciranog tkiva ili može biti potpuno anaplastičan. . . Rak prostate pocinje svoj rast najčešće u stražnjem režnju žlijezde. zatim kao radikalna i palijativna terapija. dok drugi oblik ima usporen rast i ostaje u okvirima svog početnog sjedišta. Biološke osobine ovoga tumora su malo poznate. a otkriva se obično kao uzgredni obdukcioni nalaz. Kao izvori zračenja za kontaktnu i implantacionu terapiju koriste se izotopi. Dinamika rasta karcinoma prostate je različita. i 70. a kasnije se javljaju metastaze u limfnim čvorovima paraaortalne i medijastinalne regije. TNM klasifikacija 50 . Kod kastriranih osoba karcinomi se rijetko javljaju. Tako postoji oblik tumora koji brzo raste i metastazira. Prognoza bolesti kod kolorektalnog karcinoma zavisi od niza ifaktora: .imunoblastne proliferacije u limfnim čvorovima. Aziji. ispod vezivne kapsule. godina starosti.diferencijacije tumora. Autopsijom je dokazano da su 40% muškaraca koji su umrli preko 70.kemoterapija.lokalizacije primarnog tumora (desna polovina kolona ima bolju prognozu od lijeve polovine). Širi se dalje limfatično u limfne čvorove karlice. uretru i vrat mokraćne bešike). . . Kod mlađih muškaraca mogu se u prostati javiti i sarkomi koji se razvijaju iz vezivnih ili mišićnih vlakana. tako da latentni period može biti prolongiran kao i »tumour doubling times«. Egzogeni faktori koji bi uticali na pojavu karcinoma prostate nisu poznati. a češći je kod americkih Crnaca. godine starosti imali okultni karcinom prostate. Rasprostranjenost karcinoma prostate u pojedinim zemljama svijeta nije ista. tako je ovaj tumor rjeđi u Japanu. jetri i plućima. Radioterapija se može primijeniti pre i postoperativno. testis i penis.veličine primarne lezije. Hematogeno nastaju metastaze u kostima. perineurinalna infiltracija su važni podaci za prognozu bolesti. nekad jako usporena. Karcinom prostate se javlja poslije 50. mokraćna bešika.načina rasta tumora (infiltrativna forma ima lošiju prognozu od ostalih formi). godine starosti. Isto tako nije utvrđena uzročna veza između karcinoma prostate i adenoma kao benigne lezije. odakle se širi kroz parenhim i invadira kapsulu. akceleratori i neutronske mašine).imunoterapija. a za eksternalnu supervoltažne mašine (TCT. . kao i limfatična. Agresivnost tumora je vrlo različita.radioterapija. Klasifikacija. U radioterapiji se primjenjuje kontaktna i intersticijalna terapija za zračenje primarnog tumora rektuma i analne regije u ramin stadijumima bolesti. jer je ponašanje tumora jako varijabilno i nepredvidivo.

Simptomi bolesti i dijagnostika. Ni . Ng . primjenjuje se oznaka Nx.nepokretni opipljivi limfni čvorovi u trbušnoj šupljini. arografija.nema dokaza udaljenih me tastaza. ali prouzrokuje povećanje ili deformaciju žlijezde. Mn. Tg .hirurški zahvati. snimci svih pljosnatih kostiju. jetri ili plućima. smanjen mlaz urina.biopsija i citologija. T4 . CT pregledi primarnog tumora. Ti .tumor se rasprostire izvan prostate.endoskopija (cistoskopija). U dijagnostici se vrše sljedeći pregledi: .metastaze samo u kostima.udaljene metastaze Mo .ako nije moguće utvrditi područne limfne čvorove.Dijagnoza mora biti potvrđena citološki ili patohistološki. i. . Cesto su simptomi primarnog tumora slabo izraženi. . Kod uznapredovalih tumora lokalno se počinju javljati simptomi različitog intenziteta u vidu učestalog mokrenja sa pečenjem. Terapija. .druge metastaze sa ili bez metastaze u kostima. jer su njene mogućnosti veće. krv u spermi i sl. jetre i limfnih čvorova).tumor zahvata polovinu ili veći dio prostate.radioterapija.kemoterapija.hormonalna i .područni limfni čvorovi su promijenjeni pri limfografiji. limfnim čvorovima.). ali ne prouzrokuje povećanje ili deforma ciju prostate Ts . . ali su zato prisutni simptomi metastaza u kostima.slučajni nalaz u operativnom uzorku.rendgenski pregledi (limfografija. međutim. što omogućava eventualno dodavanje patohistoloških oznaka Nx . .utrazvuk (pregled jetre i limfnih čvorova). N . Karcinom prostate se li ječi na sljedeće načine: . Tumori se zrače izotopima (intersticijalna ili implantaciona terapija) i supervoltažna terapija (eksternalna). Maligni tumor koji je ograničen na prostatu ne dovodi do nikakvih simptoma. Hirurški zahvati su bili meToda izbora liječenja karcinoma prostate. početak mokrenja može da kasni. Mi . scintigrafija kostiju.tumor je ograničen na prostatu. T r primarni tumor t Tx . .tumor zahvata manje od po lovine prostate i okružen je opipljivo normalnom žlijez dom. snimak pluća i tomografija medijastinuma. ureterocistografija. danas se radioterapij a sve više koristi. a otkriva se slučajno rektalnim digitalnim pregledom. v.postoje udaljene metastaze.laboratorij (nivo kisele i alkalne fosfataze i dr.fizikalni pregled (digitalni rektalni pregled). No .ili Nx +. .nema promjena u područnim limfnim čvorovima. . a supervoltažna 51 .podrucni limfni čvorovi Nx . Mia . Intersticijalna terapija se koristi za zračenje primarnog tumora. M .

a isto tako postoji korelacija između stepena diferenciranosti i metastaza. Visoko diferencirani karcinomi se javljaju u svim životnim dobima.primarni tumor TIS . ali bez dokaza prožimainja mil'šićnog slc'ja.3°/o) ili tumori koji po~ laze iz alantoisa. rektum.tumor prožima mišićni sloj i nakon resekcije egzofitičnog dijela i dalje perzistira induracija u zidu bešike. Tg . Klasifikacija.adenokarcinom. 52 . koji je zastupljen samo u 2 do 3% slučajeva.nema dokaza primarnog tumora. .je vrlo rijetko. Dalje se tumor može širiti u okolne organe.planocelularni.pri bimanuelnoj palpaciji slobodno je pokretna masa primarnog tumora. i to od 50. Dobru prognozu imaju stariji bolesnici u ranom stadijumu bolesti. Ispitivanja pokazuju da se tumori niskog stepena diferencijacije javljaju najčešće u šestoj i sedmoj dekadi života.preinvazivni rak (carcinoma in situ). u štamparijama). Rak mokraćnog mjehura je u porastu u visoko industrijaliziranim područjima. Način širenja. tkanina. dok je kod slabo diferenciranih karcinoma veće. karcinom prelaznih ćelija može metastazirati u udaljene organe bez metastaza u regionalnim limfnim cvorovima. Međutim. specifični karcinogen ostaje često neidentifikovan. Međutim. Planocelularni i adenokarcinomi obično idu u zajednici sa »transitional cell« karcinomom. UdaIjene metastaze se javljaju najčešće u plućima. a vrlo rijetko se javljaju mezenhimal ni tumori (0. kao npr. T^ . sacrales i obturatorii. koji je zastupljen u 5 do 10% slučajeva. Kod radnika pojedinih industrija je uočena povećana incidenca karcinoma mokraćne bešike (u industriji kože. Stadijum bolesti ima direktan uticaj na dužinu preživljavanja.bimanuelni nalaz neodređen. tumor prožima subepitelijalno vezivno tkivo. uterus ili vaginu. Zatim se kao predisponirajući fiktori smatraju metabolički produkti triptofana.transitional cell. Ti . Rak mokraćnog mjehura obično raste ili intravezikalno ili prodire kroz zid vezike u perivezikalno tkivo. Najčešći maligni tumori mokraćne bešike su karcinomi koji polaze iz prelaznog epitela.za zračenje primarnog tumora i njegovih metastaza. U 1 stadijumu kod diferenciranih karcinoma limfogeno metastaziranje . Limfonodi oko ilijake eksterne i komunes čine sekundarne filtracione regije kod ma~ lignih tumora mokraćne bešike. istovremeno tumor raste i u širinu. Rizik je dva do tri puta veći kod gradskog stanovništva nego kod seoskog. cirkumferentno kroz zid vezike urinarije. Primarne filtracione regije čine limfonodi vesikales. T4 . kafe i duhana. glutei inferiores. do 80. MALIGNI TUMORI MOKRAĆNE BESIKE Epidemiologija i etiologija. Muškarci češće obolijevaju od žena. TNM klasifikacija T . Prognoza bolesti zavisi od stepena diferenciranosti tumora. godine starosti. prisustvo limfogenih metastaza.fiksiran tumor ili njegova invazija u okolne strukture. vaginu. peritoneum. a biopsija pokazuje prožimanje površnih slojeva mišića. koji je zastupIjen u 90 do 95% slučajeva. Sizostomijaza se smatra uzrokom češće pojave karcinoma mokraćne bešike kod stanovništva Egipta. T4a .tumor infiltrira prostatu. i to kod visoko diferenciranih formi. Najčešći tip karcinoma je: . jetri i kostima. tj. gume. parametrijum. Tipično je za karcinom mokraćne bešike da počinje kao karcinoma »in situ« i dalje se razvija u vidu papilarne ili infiltrativne forme. prostatu i dno karlice. To . Radioterapija se primjenjuje za kurativno ili palijativno liječenje. . medutim.

tj. Zbog relativno dobre pristupačnosti tumora. Kod transkutane terapije ili teleterapije se koristi: . . Cistttis. posebno kod muškaraca.hirurgija i radioterapija. urografija. Kasnije se javljaju simptomi od udaljenih metastaza. Uznapredovali stadijumi bolesti se obično tretiraju radioterapijom. Za utvrđivanje stepena proširenosti primarnog tumora.rendgenski pregledi (limfografija.radioterapija i kemoterapija. . . proširenost lokalnog nalaza i prisustvo udaljenih metastaza u vrijeme postavljanja dijagnoze su ipak najvažniji faktori za prognozu bolesti. . rizičnih grupa. odnosno proliferacije i tipa ćelija. i. Za budućnost u prevenciji karcinoma mokraćne bešike je najvažnije identifikovati karcinogene supstance i sprovesti masovni »screening«. Hematurija je vodeći simptom kod 70% bolesnika sa karcinomom rnokraćne bešike. može biti jako neprijatan i bolan.fizikalni pregled (bimanuelni pod anastezijom). Bimanuelni pregled pod anestezijom je neophodan radi određivanja stepena uznapredovalosti tumora. jetre i limfonoda.nema promjena na limfnim čvorovima pri limfografiji.anamneza i opšti status. snimak pluća. Niži stadijumi bolesti se liječe prvenstveno hirurškim putem. v. . kao i udaljenih koriste se sljedeći pregledi: . . radiorenografija.ultrazvuk (pregled jetre i limfonoda). zatim često dolazi do infekcije. Mi . 53 . Simptomi bolesti i dijagnostika. Anaplastični infiltrativni karcinomi prouzrokuju češće dizurične smetnje nego papilarni koji sporije rastu.područni limfni čvorovi promijenjeni pri limfografiji. Sljedeći simptom kod uznapredovalog tumora je iritacija sa tenezmima. M .radioterapija. i to: .laboratorijske analize (citoanaliza urina i ostale). do prostatitisa i uretritisa.cistoskopija i biopsija. scintigrafija jetre. Međutim. Radioterapija se primjenjuje pretoperativno ili postoperativno. limfogenih rnetastaza. N . zatim kao palijativna ili radikalna.tumor je fiksiran za pelvični zid ili zid abdomena.udaljene metastaze Mo . kostiju. kao i ostali dopunski pregledi prema potrebi). koji često prati maligni tumor mokraćne bešike.T4b . .nema dokaza udaljenih metastaza. Ni . iridijum) u vidu intersticijalne terapije ili se koriste rastvori (kobalthlorida) za intrakavitarnu terapiju. Uzimanje biopsije je jako važan momenat u dijagnosticiranju jer se time određuje dubina tumorskog prodiranja kroz zid mokraćnog mjehura.TCT (kobalt6»). snimak pljosnatih kostiju. Kod brahiterapije se koriste različiti izvori zračenja (kobalt.akceleratori (fotoni i elektroni). odnosno detekciju najugroženije popu" lacije. pelvična angiografija. Terapija karcinoma mokraćne bešike zavisi od stepena uznapredovalosti tumora. Kod transkutanog zračenja se primjenjuje doza od 6 000 do 7 000 cGy u trajanju od 6 do 7 nedjelja. CT primarnog tumora. .područni limfni čvorovi No . Definitivna dijagnoza se postavlja cistoskopijom.postoje udaljene metastaze uključivši limfne čvorove iznad račvišta zajedničkih ilijačnih arterija i u paraaortalnim limfnim čvorovima. Prognoza bolesti ovisi od dva faktora: stadijuma bolesti i diferenciranosti tumora. cistografija. može se primijeniti brahi i teleterapija.

Citoanaliza urina je danas još uvijek neadekvatna; međutim, u budućnosti ova analiza bi trebala biti efikasnija, brza, jeftina i rutinska pretraga. MALIGNI TUMORI BUBREGA Epidemiologija i etiologija. Karci nom je najčešći maligni tumor koji sc javlja na bubregu i čini 3°/o u odnosu na sve ostale rnaligne tumore čovjeka. Obično se javlja nakon pete, pa do sedme decenije ^ivota, vrlo rijetko kod mlađih; međutim, može se javiti i u dječijoj dobi i ranoj mladosti. Učestalost tumora je veća u urbanim sredinama. Kod muškaraca je češći nego kod ?:ena i uočene su familijarne predispoztje. Pojedine bolesti, kao HippelLindau i policistični bubreg, mogu, izgleda, isto biti predisponirajući faktori u nastajanju renalnog adenokarcinorna. Mnogobrojni etiološki agensi su identifikovani kod životinja, ali nisu mogli biti potvrđeni kod čovjeka. Endemska nefropatija se amatra predisponirajućirn faktorom za nas tanak papiloma sluznice pijelona i čašica. Poremećaj hormonske aktivnosti i višak estrogena mogu biti podloga za razvoj karcinoma bubrežnog parenhima. Klasifikacija. Najčešći maligni tumo'nl ikoji se jarv^jaij'u. u predjeliu bubrežnog parenhima, kaliksa i pijelona su: - adenokarcinom (Grawitzov iumor, hipernefrom), - papilarni karcinom prelaznog epitela (pijelon i kaliksi), - sarkomi (rabdomiosarkom), - nefroblastom ili adenosarkom (Wilmsov tumor). Renalni karcinom se klasificira prema stadijumu bolesti, histološkom tipu i stepenu diferenciranosti. Hipernefrom čmi 80% malignih tumora bubrega. Ponekad se javlja istodobno u oba bubrega. Nefroblastom je maligni tumor dječje dobi koji se može javiti od rođenja do 10. godine života. Način širenja. Karcinom bubrega kao najčešći maligni tumor se širi kroz bubrežno tkivo, tako da u krajnjoj razvojnoj fazi zauzima kompletno bubrežni parenhim u očuvanoi fibroznoj kapsuli. Primarni tumor doseže nekada veličinu dječije glave. Tumor kasnije infiltrira hilus i prodire u pijelon, zatim može doći do infiltracije renalne vene i vene kave inferior. Širenje tumora se dalje odvija limfnim i krvnim putem. Limfogene metastaze odlaze u renalne i suprarenalne limfonode, a dalje u lumbalne limfonode. Međutim, limfni sistem bubrega komunicira sa okolnim organima i limfonodima koji leže periuretralno, zatim sa suprarenalnim žlijezdama, jetrom, žučnom kesicom, glavom, tijelom i repom pankreasa i sigmom, zavisno na kojoj strani se tumor nalazi. Hematogenim putem karcinom najčešće metastazira u pluća, kosti i mozak. TNM klasifikacija T - priinarni tumor To - nema dokaza primarnog tumora; Ti - nema povećanja bubrega - urografija pokazuje posve male nepravilnosti kaliksa; Tg - bubreg je povećan uz održanu pokretljivost ili urografija pokazuje gruba izobličenja (kaliksa, pomak uretera); Ts - bubreg je povećan, ograničeno pokretljiv, ali nije potpuno učvršćen ili urografija pokazuje izobličenje bubrežne karlice ili postoje znaci pritiska na krvne sudove (npr. varikokele); T4 - bubreg je povećan i potpuno učvršćen. N - područni limfni čvorovi Nx - ako je nemoguće utvrditi područne limfne čvorove, primjenjuje se oznaka Nx, što omogućuje dodavanje patohistoloških oznaka Nx- ili Nx +. M - udaljene metastaze Mo - nema udaljenih metastaza;

54

Mi - postoje udaljene metastaze; Mia - pojedinačne metastaze; Mib - multiple metastaze. Simptomi bolesti i dijagnostika. Simptomi bolesti kod renalnog karcinoma su bol u slabinama, hematurija, prisustvo abdominalnih masa nastalih ili od primarnog tumora ili metastaza, gubitak tjelesne težine i anemija. Primarni tumor se često otkriva slučajno, kao i njegove metastaze. Temperatura i iznenadna pojava varikokela mogu biti jed'ini simptomi bolesti. Paraneoplastični sindrom može biti udružen sa renalnim karcinomom, kao npr. hiperkalcemija, produkcija hormona sličnog paratiroidnom hormonu, eritropoetinu slične supstance čiji je mehanizam nepoznat. Eritrocitoza se javlja u 3% slučajeva kod okultnog karcinoma bubrega. U 15 do 40% slučajeva javlja se hipertenzija, kao posljedica povišenog perifernog nivoa renina, posebno kod bolesnika sa uznapredovalirn stadijumom bolesti ili anaplastičnim tumorom. Nakon nefrektomije nivo plazmarenina se snižava i zato mnogi autori preporučuju nivo renina kao markere za otkrivanje okultnih tumorskih lezija. Povišena sedimentacija se javlja često i smatra se lošim prognostičkim znakoni. Disfunkcija jetre, bez prisustva metastaza u njoj javlja se u 40% bolesnika sa renalnim karcinomom, a praćena je obicno hepatomegalijom, povišenom alkalnom fosfatazom, produženim protrobinskim vremenom ili povišenim serumskim hepatoglobinom. Hepatomegalija i disfunkcija jetre može se vratiti na normalnu nakon nefrektornije. Određivanje stadijuma bolesti se temelji na: - anamnezi i opštem statusu, - laboratorijskim nalazima (SE, KS, pregled urina i ostalo), - citološkom pregledu urina, - rendgenskom pregledu (i. v. urografija, nefrotomografija, renalna angiografija, kavografija, scintigrafija bubrega, radiorenografija, limfografija, snimak pluća, CT primarnog tumora, jetre i retroperitonealnih limfonoda), - perkutanoj aspiracionoj biopsiji, - ultrazvuk (jetre, limfonoda retroperitonealno, bubrega), - operativnoj eksploataciji (sa biopsijom). Terapija. Današnje mogućnosti liječenja su: - operativni zahvat (nefrektomija), - radioterapija, - hormonalna terapija, - kemoterapija, - imunoterapija, - interventna radiologija. Radioterapija se primjenjuje kao: - postoperativna ili - za izračivanje metastatskih lezija. Radijacija se sprovodi sa TD od 5 000 do 6 000 cGy u 4 do 6 nedjelja. Kod Wilmsovog tumora TD zavisi od starosti djeteta i kreće se od 2 000 do 3 000 cGy u 3 do 4 nedjelje. Prognoza. Renalni karcinom je tumor nepredvidiv u svom ponašanju i zabilježene su spontane regresije metastaza kada se ukloni primarni tumor. Zatim se primarni tumor može neuobičajeno ponašati, tj. ostaje godinama lokalizovan, a slično se ponašaju i njegove metastaze. Prognoza bolesti ovisi od invazivnosti primarnog tumora, lokalnih i udaljenih metastaza. Ukoliko se pojave metastaze, preživljavanje zavisi od proširenosti bolesti i vremenskog intervala od nefrektomije i pojave metastaza. Ukoliko se metastaze pojave dvije ili više godina nakon nefrektomije, 55% pacijena'la preživljava godinu dana, a 22% preživljava 5 godina od momenta utvrđivanja metastaza, prema zapažanjima pojedinih autora.

55

Spontane regresije se javljaju u manje od 1% slučajeva; međutim, regresije ne moraju biti permanentne, nego samo tranzitne. Najbolju prognozu imaju bolesnici sa visoko diferenciranim tipom ćelija i promjerom primarnog tumora do 7 cm bez invazije krvnih sudova. Prognoza kod Wilmovog tumora je znatno poboljšana zahvaljujući kemoterapiji. MALIGNI TUMORI TESTISA Epidemiologija i etiologija. Maligni tumori testisa su relativno rijetKi tumori koji čine aproksimativno oko 1% svih malignih tumora kod muškaraca. Najčešće se javljaju između 29. i 35. godine života. Međutim, mogu se javiti, praktično, u svakoj životnoj dobi, kod novorođenćadi, ali i u dubokoj starosti. Seminom je najčešći histološki tip teskukularnih germinalnih neoplazmi i čisti seminomi čine oko 47,7%, a miješani oko 13,2% slučajeva. Prosječna starost pacijenata je oko 37 godina kod seminoma. U toku života postoje tri kritična perioda kada se maligni tumori testisa javljaju. U dječijoj dobi su najčešći histološki tipovi: embrionalni karcinom i »yolk sac« (žumančane vreće) tumor. Seminomi se u toj životnoj dobi praktično ne javljaju. Kod mladih osoba mogu se javiti sve varijacije germinalnih tumora, dok kod osoba preko 50 godina starosti semiom je najčešći tip germinalnih tumora. Incidenca tumora testisa je 2,1 na 100 000 muškaraca godišnje (USA). Međutim, incidenca nije ista na svim geografskim širinama svijeta. U Danskoj je zabilježena incidenca 6.3 na 100 000 stanovnika. Kod bolesnika sa kriptorhizmom incidenca je veća nego kod osoba sa normalnim descenzusom testisa. DaIje se kao etiološki faktori spominju trauma, atrofija testisa (mumpsorchitis), familijarna predispozicija i radijacija. Klasifikacija. Najčešći maligni tumori testisa su: Limfogeno i hematogeno žirenje je kod tumora testisa jako izraženo. Teratomi imaju sklonost limfogenom i hematogenorn širenju, dok horiokarcinomi vrlo brzo prodiru u krvotok sa metastazama u udaljene organe. Seminom najčešće limfogeno metastazira u lumbalne limfonode, a rjeđe i u ilijakalne. 1. Germmaljm tumo'ri (čiine 90 od 97% slučajeva), dijele se na seminome i neseminomske tumore testisa, - seminomi čine 37 do 61% svih malignih tumora testisa, - neseminomski tumori: a) embrionalni karcinomtumor građen od primitivnih polimorfnih, slabo diferenciranih ćelija i javIja se od 20. do 30. godine starosti; medutim, može se javlti i u djetinjstvu, b) teratom je tumor različitog stepena diferenciranosti gdje najizrazitije dolazi do izražaja pluripotentnost njegovih ćelija, c) horikarcinom je najmaligniji tumor testisa koji izlučuje gonadotropine, kao posteljica, u velikoj količini. 2. Negerminalni tumor - tumor Leydigovih intersticijalnih ćelija koji je obično benigan. 3. Metastatski tumori testisa. Način širenja. Lokalno širenje testikularnih tumora je otežano zbog jake fibrozne kapsule tako da rijetko dolazi do prodiranja u okolinu (epididimis i skrotum). Kod četvrtine bolesnika se javljaju metastaze u lijevoj supraklaviku larnoj loži. Hematogene metastaze se najčešće javljaju u plućima, jetri i kostima. Seminom ima najveću sklonost koštanom metastaziranju u odnosu na ostale germinalne tumore. TNM klasifikacija T - primarni tumor To - nema dokaza primarnog tu mora; Ti - tumor zahvata manje od po

56

kostiju). . . T4 . Bol se javlja u oko 18°/o slučajeva.orhiektomija. .tumor zahvata polovinu ili ve ći dio testisa. . ali uzrokuje povećanje ili izobličenje testisa.anamneza i klinički pregled (opšti i lokalni status). N() .udaljene metastaze M« . Ng . bubrega. U anamnezi bolesnici često spominju nedavnu traumu koja je prouzrokovala otok.tumor zahvata ostale struk ture.CT abdomena (jetre.nema dokaza udaljenih me tastaza. Zato se svaki otok testisa koji ne reaguje na antibiotsku terapiju mora podvrgnuti daljnjem ispitivanju. Za određivanje stepena proširenosti bolesti obavljaju se sljedeći pregledi: .skalenusbiopsija.i.ili Nx + .područni lirnfni čvorovi pro mijenjeni pri limfografiji. . . 57 .tumor zahvata ostale struk ture.lovine testisa i okružen je opipljivo normalnom žlijez dom. T4a . . TS . M .tumor zahvata epididimis.ako nije moguće utvrditi pod ručne limfne čvorove.snimak pluća sa tomografijom medijastinuma i pluća.laboratorijske pretrage (tumorski markeri: alfafetoproteini i humani horiogonadotropin alfa i beta).bipedalna kontrastna limfografiJa. Bolovi često mogu biti prouzrokovani metastazama u limfnim čvorovima lumbalne regije. retroperitonealnih limfonoda).nema promjena u područnim limfnim čvorovima pri lim fografiji. Većina bolesnika se žali na uvećanje testisa bez bolova ili na težinu u skrotumu.područni limfni čvorovi Nx . Simptomi bolesti i dijagnostika. .nepokretni opipljivi limfni čvorovi u trbušnoj šupljini. Mi .tumor je ograničen na testis.izotopska dijagnostika (jetre. v. N . što omogućava dodavanje Nx. ali ne prouzro kuje povećanje ili izobličenje testisa. T4b . Tg .ultrazvuk (jetre i retroperitonealnih limfonoda). urografija. .postoje udaljene metastaze uključivši limfne čvorove iz nad dijafragme (izvan trbuš ne šupljine). Ni . prim jenjuje se Nx.

Seminomi su izrazito radioosjetIjivi tumori u odnosu na neseminome. . Klasifikacija. mucosis. je slična zaraznoj bolesti. fungoides.orhiektomijom. i to u 60 do SO^/o su 58 . HODGKINOVA BOLEST (HODGKINOV LIMFOM) Epidemiologija i etiologija. U novije vrijeme se razmatra imunogeni karakter ove bolesti. Seminomi. . U oko 90% slučajeva bolest počinje u površnim limfnim čvorovima. Neseminomski tumori testisa se uglavnom tretiraju: . međutim. infektivne mononukleoze i rubeola). Dugo vremena se razmatrala kontagioznost ove bolesti. premda su ove ćelije zapažene i kod pojedinih karcinoma (bronha i dojke).Terapija malignih tumora testisa zavisi od stadijuma bolesti. ali se može javiti i u ranijoj i kasnijoj životnoj dobi. danas uvođenjem kemoterapije i limfadenektomije procenat preživljavanja 1 i II stadijuma bolesti neseminoma se kreće oko 90^/0. Izuzev nodularne skleroze. u prvi plan terapije dolazi odstranjivanje primarnog tumora (orhiektomija) kod svih bolesnika zbog histološke verifikacije tumora. kao izrazito radiosenzitivni. Tumorske doze se kreću od 2 500 do 3 000 cGy u periodu od 3 do 4 nedjelje. Kemoterapija koja se primjenjuje kod neseminomskih tumora u zadnjih 10 godina je dovela do temeljnih promjena u načinu liječenja. Etiologija Hodgkinove bolesti je nepoznata.nodularna skleroza. i od stepena uznapredovalosti bolesti. MALIGNI LIMFOMI Maligni limfomi se dijele na dvije velike grupe: . fokalno. Prognoza bolesti ovisi o vrsti malignog procesa.limfocitna deplecija. Kategorizacija ima važan klinički i prognostički značaj. a u dječijoj dobi u 85°/o slučajeva obolijevaju dječaci. Dugo vremena se ova bolest smatrala netumorskom. Hodgkinova bolest čini 1% svih malignih tumora kod čovjeka i javIja se između 15. Način širenja. etiološki faktor nije definisan. Nije jasno zašto nodularna skleroza ne pokazuje takve evolutivne promjene.limfadenektomijom. u uvećanom limfonodu ili tek kada budu mnogobrojni limfonodi različitih područja zahvaćeni. . Hodgkinov maligni lirnfom je karakterističan po prisustvu »ReedSternberg« orijaških ćelija u histološkom supstratu. ostali subtipovi mogu evoluirati iz jednog tipa u drugi. Dosada su bolju prognozu imali seminomi kao radioosetljivi tumori. prema svom kliničkom toku i histološkom izgledu.limfocitna predominacija (hiperplazija).Hodgkinov limfom i . Hodg kinova bolest. melanoma. Hodgkinova bolest može biti dijagnosticirana u vidu mikrolezije. Danas postoji bitna razlika u načinu tretiranja seminoma i neseminomskih tumora testisa. da li je seminomski ili neseminomski tip tumora. . bakterijska ili virusna infekcija. međutim. Pretpostavljalo se da je uzrok tuberkuloza. međutim. zrače se postoperativno na velikim poljima koja obuhvataju ilijakalne i lumbalnu regiju. . Cešće se javIja kod muškaraca nego kod žena. myeloma i nekih nemalignih bolesti (thymoma. Nasuprot kontagioznosti.non Hodgkinovi limfomi. i 40. Hodgkinova bolest danas se subklasificira na sljedeće kategorije: .kemoterapijom. navode se činjenice da Ijekari ne obolijevaju češće od ostale populacije iste životne dobi i sličnih socijalno -ekonomskih uslova. Posebno pacijenti sa limfocitnom predominacijom mogu kasnije pokazivati znake miješanog tipa ili limfocitarne deplecije. godine starosti.miješana ćelijska hiperplazija.

Bolest obično počinje fokalno i širi se limfogenim putem. Stadijum 1 zahvaćene su dvije ili više regija limfonoda supra ili infradijafragmalno ili je lokalizirana 59 . Radijaciona oštećenja su takođe primijećena sa hipotireidizmom kao posljedicom zračenja. v. i često ide asimptomatično. Pulmonalno širenje ide limfnim putem dok se hematogena diseminacija javlja rjeđe. čiji se mehanizam nastajanja ne zna. Uvećana slezena je u tri četvrtine slučajeva zahvaćena tumorskim procesom. i to obično sa cervikalnim limfonodima. Metastaze mogu biti osteolitične. razlog ovoj pojavi se ne zna. Cerebralne i meningealne metastaze su vrlo rijetke kod Hodgkinove bolesti. Direktno ekstranodularno širenje na okolinu je poznata činjenica. osteoplastične ili miješane. posebno kod novodijagnosticiranih bolesnika. Afekcija ostalih endokrinih žlijezda je izrazito rijetka pojava. Jetra je kod novootkrivenih slučajeva aficirana u 5 do 8% slučajeva. Međutim. Zahvaćenost dojke. Stitna žlijezda može biti zahvaćena primarno ili metastazama. Radi toga kod bolesnika koji imaju lokaliziranu Hodgkinovu bolest uvijek se rnora izvršiti detaljni pregled da bi se isključile sumnje da postoje ekstranodularne lezije. Disfunkcija gonada je obično posljedica kemoterapije ili radioterapije. urografija se predviđa iz drugih razloga. i. Sindrom vene kave superior se isto može javiti u toku Hodgkinove bolesti. Primarno ekstranodularno bolest se javlja u svega 0. Iradijaciono oštećenje koronarnih arterija i panaortitis su isto zabilježeni kod ove bolesti. ali vrlo rijetko. Pleuralni izljevi su češće posljedica centralne obstrukcije limfnih sudova nego direktne afekcije pleure (metastaze). Jetra obično nije zahvaćena kod normalnih nalaza slezene. Genitourinarni trakt je rijetko zahvaćen. Slezena je zahvaćena u 30°/o slučajeva. Može doći do afunkcije bubrega usljed obstrukcije uretera. a ako se jave. Pojedine grupe limfnih žlijezda su vrlo rijetko zahvaćene (mezenterijalne manje od 1%). to se obično dešava za vrijeme progresije bolesti. Gastrointestinalni trakt je u 8% slučajeva zahvaćen. Jetrene metastaze mogu biti difuzne ili fokalne. pogotovu ukoliko bolesnik ima simptome. Retroperitonealni limfonodi su često aficirani. medutim. od 1 do 35%. kao i ekstranodularno hematogeno širenje. Afekcija koštane srži se javlja u 6 do 14% slučajeva. javlja se kod uznapredovalih slučajeva i ima lošu prognozu. Zatim se posebno mora isključiti ili uključiti sumnja da postoji afekcija slezene. Određivanje stadijuma bolesti bolest je ograničena na jednu regiju limfonoda ili postoji samo jedna ekstranodularna lokalizacija (organ ili mjesto) IE. dok kod palpabilnih nalaza na slezeni jetra može biti zahvaćena u skoro 50°/o slučajeva. napredovanjem bolesti taj se procenat penje na 80°/o. Pluća i pleura su obično istovremeno zahvaćene medijastinalnim i hilarnim limfonodima.zahvaćeni cervikalni limfonodi. međutim. Zatim se može javiti nefrotični sindrom usljed obstrukcije vene kave inferior ili »lipoidnefroze«. a slezena se smatra zadnjom instancom prije hematogene diseminacije. Cesto dolazi do direktnog širenja na pluća iz aficiranih hilarnih limfonoda. Pojava koštanih metastaza jako varira. Bolesnici sa nižim stadijumima bolesti ili limfocitarnom predominacijom rjeđe imaju aficiranu koštanu srž. Tonzile sa Waldeyerovim prstenom su aficirane u l°/o slučajeva. prilikom autopsije taj se procenat penje na dvije trećine. neki autori smatraju da se hematogeno širenje kod pojedinih bolesnika može javiti jako rano. kože i mekih dijelova nije uobičajeno. ali u određivanju stadijuma bolesti moraju se predvidjeti svi pregledi ovoga trakta.25°/o slučajeva. ali se pretpostavlja da nastaje djelovanjem imunokompleksna ili je oštećenje izazvano ovisnim timuslimfocitima. Perikardijalni izljev se javlja kao posljedica radioterapije.

gubitak tjelesne težine i . anemiju i svrab po koži. Ukoliko se radi o nodalnoj lokalizaciji. jetra. Međutim.fizikalni pregled bolesnika (opšti i lokalni status). kavografija. fibrinogen i dr. . snimak svih pljosnatih kostiju. intravenozna urografija. gubitak apetita. serumalkalna fosfataza. ispitivanje renalne funkcije. . kao što smo naglasili. difuzna ili diseminirana zahvaćenost jednog ili više ekstralimfatičnih organa ili tkiva sa ili bez afekcije limfonoda. CT pluća i medijastinuma. PA i postranični snimak pluća. . CT abdomena (jetra.). Svaku tumorsku lokalizaciju mogu pratiti sistemski simptomi: . i ili noćno znojenje.laboratorijski pregledi (KS.zahvaćenost nekog ekstranodularnog organa ili mjesta jedne ili više regija limfonoda na istoj strani dijafragme Stadijum II HE. tomografija medijastinuma i pluća. Radi jasnije klasifikacije IV stadijuma. što može biti praćeno lokaliziranom afekcijom ekstralimfatičnog organa Stadijum III ili mjesta IIIE. a zatim se nakon pauze od dvije nedjelje ponovo javIja. SE. afekcijom slezene IIIg ili oba IIlEs. scintigrafija jetre i slezene. bubrezi).ultrazvuk (limfonodi retroperitonealno.rendgenski pregledi. Preporuka za proceduru »STAGING« je: . Povišena temperatura se javlja u 30 do 50% bolesnika i često ima undulirajući karakter (PELEBSTEIN). . bolest najčešće počinje u limfonodima vrata i bolesnik lako uoči ove promjene. pregled probavnih organa (želuca.temperatura sa noćnim znojenjem. zahvaćenost regija limfonoda na obje strane dijafragme. trombociti. bakar u serumu. limfografija donjih ekstremiteta. AB neobjašnjiv gubitak tjelesne težine (10% ukupne tjelesne težine unutar 6 mjeseci) i ili neobjašnjiva temperatura iznad 38°C. .anamneza bolesti. debelog i tankog crijeva). preporučene su sljedeće oznake: Stadijum IV Sistemski simptomi bez simptoma. a prema potrebi i gornjih. CT CNS prema potrebi. Simptomi bolesti i dijagnostika. hepatogram. 60 . bolesnik može imati opštu slabost. slezena i retroperitonealni limfonodi). Pored navedenih simptoma. bolesnik može biti dugo vremena bez simptoma. Temperatura obično traje jednu do dvije nedjelje. scintigrafija kosti. željezo.adekvatna hirurška biopsija. ukoliko bolest počne u retroperitonealnim ili medijastinalnim limfonodima. Simptomi bolesti zavise umorske lokalizacije.

MALIGNI TUMORI OSTEOMUSKULARNOG SISTEMA MALIGNI TUMORI MEKIH TKIVA Epidemiologija i etiologija. .stadijum 11^. Maligm tumori mekih tkiva čine oko 1% svih malignih tumora. . opekotina. . i to najčešće u području glave i vrata. dok se kod mladih osoba češće javljaju u području ekstremiteta. biopsija retroperitonealnih limfonoda sa različitih mjesta. ostaje još uvijek jedan odreden broj bolesnika koji imaju lošu prognozu zavisno od mnogobrojnih faktora.neurofibrosarkom. . . . 61 . Teraprja.rabdomiosarkom.liposarkom. .iradijaciji. Kod djece se najčešće javlja rabdomiosarkom ili nediferencirane forme sarkoma. retroperitoneuma. a ne dediferencijacijom od nekih pređašnjih lezija. limfedema poslije mastektomije i hroničnih kongenitalnih limfedema. Današnja terapija Hodgkinove bolesti je vidno poboljšana tako da je preživljavanje u svim stadijumima bolesti znatno produženo.nediferencirani sarkomi. Na svaku regiju se primjenjuje doza od 3 000 cGy. Mogu se javiti u svakoj životnoj dobi. . Prerna dosadašnjim zapažanjima. Današnja terapija Hodgkinove bolesti sastoji se u: . U svakoj ćeliji mekih tkiva može doći do dediferencijacije (masnog. histološkog tipa tumora. a infradijafragmentalnih »obrnuto slovo Y«. Zračenje se provodi supervoltažnom terapijom. Mišljenja su jako kontroverzna da li treba provoditi intenzivnu radio -terapiju kod bolesnika sa stadijumima bolesti IIIB i IV ili se ovdje preporučuje samo kemoterapija.sinovijalni sarkom. Dodatna radioterapija se primjenjuje kod stadijuma 111^ i IV nakon kemoterapije na područjima gdje nije postignut potpun efekat sa citostaticima. i to na velikim poljima koja obuhvataju sve regije limfonoda supradijafragmalno ili infradijafragmalno uz zaštitu okolnih anatomskih struktura. Najčešći maligni tumori mekih tkiva su: .stadijum IB.imunoterapiji. . ali je uočeno da su najučestaliji u dječijoj dobi i u starosnoj grupi od 45 do 50 godina.fibrosarkom.kemoterapiji. Međutim. a rjede na glavi i vratu. stadijuma i prisustva B simptoma. Incidenca je jednaka i kod muškaraca i žena. . peritoneoskopija može biti alternativa. Predisponirajući faktori nisu poznati.lejomiosarkom. biopsija jetre). biopsija ilijakalnih kostiju obostrano. što gotovo isključuje pojavu recidiva u zračenom području. ovi tumori se razvijaju de novo. zatim po'stoje izvještaji o nastajanju malignih tumora na mjestu ožiljaka nakon iradijacije.. mišićnog.stadijum HA. vezivnog.stadijum IA. . .stanging laparotomija (spenektomija. Može se kod Recklinghausenove bolesti u 10 do 12% slučajeva iz postojećih neurofibroma razvi'til neurc'frbrosar'kom. Radioterapija se primjenjuje u sljedećim stadijumima bolesti: . Radikalna tehnika zračenja (po Kaplanu) supradijafragmalnih polja naziva se »mantle«. Klasifikacija.stadijum IIIA. Prognoza.

pluća i jetre. velike krvne sudove ili nerve. Klinička obrada bolesnika: . kosti. snimak kostiju oboIjelog ekstremiteta. Postoperativna radioterapija je indicirana sa TD od 5000 do 6500 cGy sa eksternalnim zračenjem i najčešće se koristi TCT ili akceleratori (fotoni ili neutroni). N . TNM klasifikacrja T . .udaljene metastaze. Hematogeno širenje je jako izraženo.biopsija kao najvažnija pretraga se vrši na kraju kliničkog ispitivanja i.slabo diferenciran. Tg . pojava lokalnog recidiva je česta (80 do 85% slučajeva). M .radioterapija. predviđa se kompletno odstranjivanje tumora.područni limfni čvorovi No .dobro diferenciran.laboratorijska ispitivanja.tumor infiltrira kosti. Tumorska diferencijacija Gi .tumor 5 cm ili veći u prorn jeru. U tom stadijumu bolesti pojavIjuju se simptomi. .primarni tumor nepoznat. . G. CT ekstremimiteta. . tomografija medijastinuma i obaju plućnih krila. intervenfcna radiologija (embolozacija krvnog suda ukoliko postoji hipervaskularizacija tumora). ako je moguće. . . Dijagnostika. . CT jetre. Sklonost limfnog širenja je slabo izražena kod ovih tumora.udaljene metastaze Mo . Današnje mogućnosti terapije malignih tumora mekih dijelova su: .histološki nisu verificirane metastaze u limfonodima.nema udaljenih metastaza.( . Ni . Mi .rendgenski pregledi: snimak pluća u PA i profilnoj projekciji.fotografija lokalnog statusa. Ga . Najčešći simptomi su: bol. Radioterapija se bazira na hipotezi da će mikroskopske tumorske lezije koje su ostale nakon radikalnog hirurškog zahvata reagovati bez obzira što je ova grupa tumora rezistentna 62 . Kasnije se lokalno pojavljuju ogromne tumorske mase koje izazivaju destrukciju okolnih anatomskih struktura. limfedem.histološki su verificirane me tastaze u limfonodima. . eventualno CT mozga.anamneza.nervnog tkiva i krvnih sudova). meke dijelove i centralni nervni sistem.fizikalni pregled (opšti i lokalni status). dvofazna angiografija za~ hvaćene regije. .tumor manji od 5 cm.srednje diferenciran. međutim. staza i parestezija. Ovi simptomi su izazvani kompresijom i direktnom invazijom tumora na nerve.termografija oboljelog ekstremiteta. izotopska ispitivanja skeleta.hirurška. Radioterapija se može prirmjeniti kao samostalni vid terapije. Sarkomi obično rastu polagano u ranim stadijima bolesti i tada su bez simptoma. a u 20°/o slučajeva tumori metastaziraju u jetru. Ti . Ts . CT toraksa (prema potrebi).Primami tumor To . Nacin Širenja.ultrazvuk (jetre).kemoterapija. limfne i krvne sudove. Terapija. izuzev rabdomiosarkoma i sinovijalnog sarkoma (u 10 do 15°/o slučajeva). i to u pluća (u 80°/o slučajeva).

ali nije probiJen. Simptomi bolesti i dijagnostika. . Visoke doze zračenja na tumorsko ležište mogu biti jako efektne. Trauma se vrlo često pominje u anamnezi ove bolesti. periostalne. Kod bolesnika sa Pagetovom bolešću osteosarkom se može razviti u 9 do 10% slučajeva. 1 stadijum bolesti ima desetogodišnje preživljavanje u 80 do 90°/o slučajeva. Osteosarkom pokazuje izraziti rast u pubertetu. zah vaćena su susjedna meka tki va. može se javiti u bilo kojoj kosti. N .metastaze u istoj ili susjednoj kosti. Etiologija osteosarkoma je nepoznata. .primarni tumor To .i.udaljene metastaze. međutim. Do sada se jedino Pagetova bolest smatra premalignom lezijom. M .telangiektatični sarkom je izrazito rijedak. hematogeno ili rjede rnože se širiti uzduž velikih nerava. Osteosarkom ima tendenciju progresivnog lokalnog rasta sa širenjem u okolna meka tkiva. Vrlo često metastaze se javIjaju subpleuralno na plućima. Nacin širenja. Metastazira u lokalne limfne čvorove.na zračenje. Javlja se najčešće u dvije životne dobi. Ni . DaIje je utvrdeno da velike doze iradijacije mogu dovesti do pojave osteosarkoma. u periodu od 10. godine. medutim. Tg .opipljivi lokalni i udaljeni limfni čvorovi. što bi se ^ventualno moglo smatrati da je trauma bila inicijalni faktor u abnormalnoj reparaciji tkiva iz kojeg rezultira osteosarkom. što dovodi do spontanog pneumo i hematotoraksa. do 20. Distalna trećina femura je ipak najčešća lokalizacija. Mi .centralni osteosarkom.jukstakortikalni osteosarkomi se dijele na: parostalne. Zatim na prognozu bolesti ima veliki uticaj tačna histološka klasifikacija tumora. Ti . Mg . dok II stadijum ima šanse od 60°/o. Tumori koji se javljaju u kasnijoj životnoj dobi povezuju se sa Pagetovom bolešću.udaljene metastaze M() . TNM klasifikacija T .bez tumora u kosti. kor teks istanjen.bez udaljenih metastaza. zatim dolazi gornja trećina tibije i humerusa. Oko 80°/o lokalizacija se nalazi u ovim regijama.tumor lokaliziran u kostl. godine i u periodu od 45. Osteosarkom je klasificiran u 3 osnovna tipa: . do 50. Najveći broj bolesnika bude zahvaćen udaIjenim metastazama. Lokalno može doseći velike razmjere. Najčešća lokalizacija osteosarkoma su metafize dugih cjevastih kostiju. maligne ćelije produciraju osteoid. Prvi simptomi bolesti su obično bol i otok oboljelog 63 . pojedini faktori se ipak razmatraju kao mogući. Osteosarkom je relativno rijedak tumor koji se češće javlja kod muškaraca nego žena (omjer je 2:1). kos teks istanjen i probijen. Ne postoje klinički sigurni dokazi o hormonalnoj ovisnosti ili da postoje hormonski receptori.tumor lokaliziran u kosti. i to najčešće 11 plućima.područni limfni čvorovi No .bez opipljivih lokalnih ili udaljenih limfnih čvorova. Klasifikacija. pos toji patološki problem. Prognoza zavisi od stadijuma bolesti. OSTEOSARKOM Epidemiologija i etiologija.tumor lokaliziran u kost. Ts .

Pošto najveći broj bolesnika urmre od pulmonalnih metastaza.paraneoplastični sindrom.fizikalni pregled (opšti i lokalni status). i hiruro' može nastaviti u istom operativnom aktu definitivno zbrinjavanje tumora.fizički defekti (fizikalna rehabilitacija). jetre. mora se prije toga izvršiti evaluacija bolesti. .'amputacija). izotopska ispitivanja skeleta. Veće doze nisu se mogle koristiti zbog plućne intolerancije na zračenje. . misljerpa su danas neujednačena. . DEPRESIJA KOSTANE SR2I 64 .tomografija kostiju zahvaćene regije. Dosadašnja iskustva su pokazala da pojedini citostatici imaju efekta (doxorubicin i visoke doze methotrexata) na metastaze osteosarkoma i da je neophodno nastaviti sa kemoterapijom nakon odstranjenja primarnog tumora.radioterapija. dvofazna angiografija zahvaćene regije kod tumora karlice.anamneza.kompresija pojedinih organa. dok se kod telangiektatičnih javlja u 30% slučajeva. Da li treba primjenjivati radioterapiju kod osteosarkoma. odrediti stepen uznapre dovalosti bolesti sljedećim pregledima: . .hirurško liječenje. Patološka fraktura se dosta rijetko javlja kod centralnih osteosarkoma.sindrom bola. preporučuje se inciziona biopsija.kemoterapija. Radikalne tumorske doze se koriste i kod bolesnika koji već imaju plućne metastaze. to su vršeni pokušaji zračenja cijelih pluća dozom od 1 500 do 2 000 cGy neposredno nakon radikalnih hirurških zahvata ili amputacije noge. Današnje mogućnosti liječenja osteosarkoma su: ..snimak pluća sa tomografijom medijastinuma i oba plućna krila. biopsija je najvažnija faza dijagnostike »ex tempore.psihosocijalni problemi. Mnogi autori smatraju da visoke tumorske doze koje se kreću od 8 000 do 10 000 cGy mogu dovesti do destrukcije malignih ćelija. .ekstremiteta. . Ukoliko se želi napraviti inciziona biopsija. pijelografija (kod tumora karlice). . . i. preoperativna . ultrazvuk (jetre i limfonoda). . . međutim.CT pluća. Koristi se aspiraciona biopsija. Terapija. . interventna radiologija nkoliko angiografija pokaže izraženu hipervaskularnost tumora.snimak kostiju oboljelog ekstremiteta. njegove metastaze ili modaliteti liječenja su: . v. . . Prognoza bolesti kod osteosarkoma je još uvijek loša. medijastinuma i jetre. cistografija. . termografija primarnog tumora. KOMPLIKACIJE IZAZVANE MALIGNIM PROCESOM ILI LIJEČENJEM Najčešće komplikacije koje može izazvati primarni tumor. . Povišene vrijednosti alkalne fosfataze se javIjaju u 50% slučajeva.radikalna.imunoterapija.depresija koštane srži.palijativna. tj. pluća. Definitivna dijagnoza zahtijeva biopsiju tumora. koji mogu trajati nedjeljama i mjesecima. Radijaciona terapija se može primijeniti kao: .laboratorijska ispitivanja.

uretera). Hronične anemije ne moraju biti posljedica razornog djelovanja metastaza. Najbolji primjer su oboIjeli od plućnog karcinoma i sa smanjenim brojem neutrofila koji redovno dobijaju infekcije. . međutim. Urinarni trakt je često ishodište septikemije kod solidnih tumora i malignih limfoma.depresija imune funkcije. Radioterapija prouzrokuje depresiju svih krvnih elemenata oštećenjem njihovih matičnih ćelija i zbog toga može biti prolongirana ili permanentna. . Kao posljedica trombocitopenije javljaju se spontana ili produžena krvarenja.Staphylococcus aureus. Zbog toga radioterapija i kemoterapija bivaju limitirane.nekroze. anemija ostaje (perzistira) duže. . Krvareći karcinomi želuca ili. .Candida abbicans. . Kemoterapija je takođe uzrok depresije koštane srži. kao i stepena infekcije kod oboljellh. u koju maligni tumori vrlo često metastaziraju. posebno citostatici koji ne djeluju &elektivno. smanjen broj leukocita i trombocita u perifernoj krvi je prolazna pojava.anemije. Na isti način biva oštećena i koštana srž. kao hematopoetski organ.klebsiele. iFho" dište mogu biti: koža.granulocitopenija.obstrukcije (npr. Slična je situacija i sa padom limfocita (ispod 1 000 mm3). Pulmonalne i intraabdominalne infekcije su praćene visokim rnortalitetom. Postoji direktan odnos između cirkulirajućih neutrofila i incidence. a razlozi su slijedeći: . .Depresija koštane srži dovodi do: . Septikemije se javljaju obično kod pacijenata koji imaju rnanje od 500 mm3 neutrofila (75°/o slučajeva). dok je pad eritrocita polaganiji. Primjena kemo< terapije je praćena smanjenjem broja leukocita. Kod skoro 1/3 bolesnika sa granulocitopenijom i temperaturom nalazi se glji" 65 .oštećene barijere kože i mukoza.krvavljenja. Pad broja leukocita i trombocita je obično brz.Pseudomonas aeruginosa. obstrukcije ili poremećaje cirkulacije. posebno kod onih koji imaju granulocitopeniju. . nego dovode do oštećenja zdrave koštane srži. Posljedica reducirane ili kompletne afunkcije koštane srži su mfekcije.Escherichia coli. ipak su bakterijske infekcije najčešće. . U većini slučajeva maligni tumori se mogu smatrati sistemnom bolesti. Gramnegativne bakterije su uzrok najčešćih i najtežih infekcija kod malignih tumora. .proteusi. Oboljeli od malignih tamora češće podliježu infekcijama. dok je bolest još lokalizovana. Osim toga.infekcije i . . nagao. Bujanjem tumorskih metastaza koštana srž bude zamijenjena tumorskim tkivom. perianalna i rektalna regija. što se obično smatra rani znak trombocitopenije). Petehijalna krvarenja se mogu javiti na donjim ekstremitetima ili na mukoznim membranama (nepcu. primijećeno je da raste incidenca gljivičnih septikemija. Najčešći uzročnici su: . međutim. Pored infekcija gramnegativniin bakterijama. jer i one dovode do oštećenja koštane srži. najvažniji predisponirajući "aktor za infekcije kod oboljelih od malignih tumora. Karcinom dojke i karcmom prostate su tipični primjeri ostećenja koštane srži metastazarna. kolona mogu biti uzrok teških anemija. Dijagnoza se postavlja aspiracionom punkcijom i biopsijom. jer innogobrojni organi bivaju zahvaćeni metastazama koje u njima izazivaju kompresije. kao i epifarinks. Granulocitopenija je. trombocita i eritrocita. nego i primarnog tumora. lako virusne i gljivične infekcije vrlo često prate kemoterapiju.

Herpes je najčešća infekcija kod oboljelih od malignih tumora. Toksoplazmoza se češće javlja kod bolesnika koji su primali kemoterapiju neovisno od leukopenije.da li je bol lokalan ili difuzan. smatra se da povećana incidenca virusnih infekcija nije u korelaciji ?a oštećenjem koštane srži. Medutim. a ne leukopemjom. . sa povišenim nivoom proteina. . povezana sa imunitetom.sindrom vene kave superior. jer je to znak ekstenzivnog medijastinalnog širenja tumora. . Histoplazmoza i kokcidioidomikoza se sreću kod oboljelih od malignih tumora i smatra se da dolazi do reaktivacije već postojeće latentne infekcije. Kod karcinoma bronha preživljavanje iznosi od tri do pet mjeseci. a kod skoro polovine bolesnika koji umiru od bakterijske infekcije postoji i gljivična. i to posebno često kod lezija na desnoj strani (4:1). Kandida je najčešći uzrok infekta kod oboIjelih od malignih tumora.lokalnu.hiperkalcemija.da li je bol u jednoj regiji ili u više. kao što su: . posebno kod oboljelih od hemoblastoza.da 11 je bol unilateralan ili bilateralan. jer pleura nije direktno infiltrirana. . Prognoza bolesnika sa sindromom vene kave superior zavisi od histološkog tipa turnora. a venozni pritisak nizak. . . koji isto dovede do povećanja pritiska u parijetalnoj pleuri. Kod malignih limfoma rjeđe dolazi do kompresije (u 15% slučajeva). Slično mišljenje postoji i za ostale virusne infekcije da su posljedica imunosupresije bez korelacije sa depresijom koštane srži. dok se kod karcinoma bronha javlja u 75°/o slučajeva.imobilizacijom.radioterapijorn. Drugi razlog pleuralnog izljeva je perikardijalni izIjev i sindrom vene kave superior. vjerovatno.sistemsku i .ekscizijom i dekompresijom (palijativna resekcija i laminektomija).pleuralni izljev.utvrditi neuralni put (radi prekida bola). Lokalna terapija bola se vrši: . U sistemskoj terapiji bola se koriste: 66 . jer je zid vene tanak. odnosno leukopenijom.vična infekcija. nego da se radi o reaktiviranju postojeće infekcije koja je.ACHT sindrom (adrenokortlkotropni hormon). Varicella zoster virus infekcija se javlja kod malignih tumora.hipokalcemija. . . Metastaze solidnih tumora dovode do kompresije vene kave superior u oko 7% slučajeva.regionalnu terapiju. KOMPRESIJA POJEDINIH ORGANA Najčešće komplikacije izazvane kompresijom su: . Sindrom vene kave se najčešće javlja kod karcinoma bronha ili metastatskih promjena u limfonodirna medijastinuma. Prilikom pojave bola potrebno je analizirati: . PARANEOPLASTIČNI SINDROMI U toku maligne bolesti dolazi do različitih sindroma i simptoma.neuromuskularni sindrom i dr. Maligna obstrukcija limfnih i krvnih sudova u medijastinumu i plućima može dovesti do smanjene reapsorpcije pleuralne tečnosti. SINDROM BOLA Kod oboljelih od malignih tumora javlja se često bol kao posljedica djelovanja sarnog tumora ili nodaliteta liječenja. ali bez tumorskih ćelija. Tuberkuloza se javlja češće kod imunosupresivnih bolesnika bez korelacije sa leukopenijom. . Terapija bola se usmjerava na: . .

analgetici. .mandibule. . tako da je rehabilitacija neophodna. Da li bolesniku treba saopštiti da ima maligni proces? To je pitanje koje se stalno postavlja u onkologiji.kako je reagovao na informaciju da ima rak.enterostomalna terapija nakon kolostomije.mekog i tvrdog nepca. . Potrebno je vrijeme da se bolesnik adaptira na saznanje da ima maligni tumor i da nastavi da živi sa tumorom.fizikalna terapija limfedema nakon mastektomija. Rehabilitacija se obično vrši nakon kompletne terapije. talamusa.fizikalna terapija nakon amputa" cije. nego i na čitavu njegovu okolinu (socijalni matrix).orbite.tumori maksile.nosa.njegove porodice i .endokrina terapija.stresa. . to se ne odnosi samo na pacijenta. kod pojedinih slučajeva se preporučuje i u preterapijskoj fazi. Regionalna terapija bola se vrsi: .zdravstvenog osoblja. dok drugi ne žele nikakve informacije o svojoj bolesti. . Psihosocijalna anamneza oboljelih se usmjerava u smislu ispitivanja: . . Postoje različite preporuke. Posebnu pažnju treba posvetiti bolesnicima nakon hirurških zahvata sljedećih tumorskih lokalizacija: .uha. . tj. PSIHOSOCIJALNI PROBLEMI Oboljeli od malignih tumora doživljavaju krize praćene različitim manifestacijama. nervnih puteva. jer pojedini pacijenti žele da znaju od eega boluju.psihoterapija i hipnoza.denervacijom (hemijskim ili hirurškim putem): perifernih nerava. Njegova okolina (porodica i medicinsko osoblje) obično postavlja pitanje: »Kako se sada ophoditi i razgovarati sa bolesnikom?« Sredina u kojoj bolesnik živi i liječi mora se prilagođavati individualno.. nervnih pleksusa. . . Preporučuje se da se rehabilitacija provodi u specijalizovanim ustanovarna sa medicinskim kadrom koji je obučen da radi sa ovom vrstom bolesnika. frontalnog režnja. Proteze se najčešće koriste nakon liječenja sljedećih tumorskih lokalizacija: . prema svakom bolesniku posebno.antitumorska sredstva. međutim. . . .kranijuma. FIZIKALNA REHABILITACIJA Pojedine terapije malignih tumora dovode do velikih fizičkih defekata.terapija govora nakon laringek tomije. zavisno od njegove ličnosti. Zadnjih 30 godina stav se u tom pogledu znatno izmijenio i današnji trend u onkologiji je što otvorenije razgovarati sa bolesnikom.osobe koja ima rak. . razočarenja koje je bolesnik doživio i . jer mnogobrojne studije u tom pravcu pokazuju da je broj samoubistava vrlo 67 .akupunkturom. Nakon pojedinih operativnih zahvata moraju se koristiti proteze da bi se korigovali defekti. . međutim. medule spinalis. Radi toga je potrebna analiza interpersonalnih odnosa: .

kako u psihoemocionalnom tako i u ekonomskom smislu. 68 . odnosno supruga) prema njemu u toku bolesti. jer će on ili ona biti najvažniji u stvaranju maksimalnog komfora za bolesnika. Posebnu pažnju treba obratiti na psihijatrijske bolesnike.mali kod oboljelih od malignih tumora. Od vitalnog je značaja za bolesnika odnos supružnika (supruge. U momentu saznanja da neka osoba ima maligni tumor javljaju se psihosocijalni problemi i u njegovoj najužoj porodici. zatim na alkoholičare i narkomane. koji se mogu psihički dekompenzirati saznanjem da imaju rak. Ordinirajući Ijekari moraju se dogovoriti sa supružnikom u vezi sa njegovanjem bolesnika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->