P. 1
Usmena knjiž.,Kekez

Usmena knjiž.,Kekez

|Views: 1,848|Likes:
Published by ZvonimirG

More info:

Published by: ZvonimirG on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Josip Kekez: Usmena književnost Teorija usmenoknjiževnih oblika POJMOVNO ODREĐENJE Usmena književnost je najstariji i najdugotrajniji oblik umjetničkog

stvaranja jezičnim medijem. Usmena književnost jezična je umjetnička tvorevina nastala usmenim načinom u prošlosti poznatija kao narodna književnost. Stara je onoliko koliko i sam čovjek, a pojedine nacionalne književnosti onoliko koliko i svijest o nacionalnom identitetu. POETIČKI SUODNOS USMENE I PISANE KNJIŽEVNOSTI Različitost ambijenata i vremenskih perioda uvjetovali su tematsku i stilsku nepodudarnost s pisanom književnošću, usmeni način izražavanja drugačije komponira književni tekst od pisanog. U svakom narodu postoji književnost koja se prema poetičkim svojstvima dijeli u dva povijesna toka i u dvije stilske samosvojnosti. Obje književnosti pripadaju istom narodu i ostvarene su istim jezikom, ali se razlikuju stilski. Ne postoji kvalitativna razlika među dvjema književnostima, niti je usmena bolja od pisane, niti je pisana bolja od usmene (1. romantizam, 2. danas) ZAJEDNIČKO – sve ono što ih čini književnostima, čine ukupnost ljudskog, duhovnog, kulturološkog, etnološkog i antropološkog znanja i zbir su pojedinačnih ostvaraja, ista je i vrsta i vrijednost podataka. RAZLIČITO – izbor faktičnih motivsko-tematskih i izražajnih podataka, što znači da su iz iste vrste, jedna izabrala jedne, a druga se opredijelila za druge sume podataka te je svaka od njih provela svoju organizaciju teksta. POVIJESNI SUODNOS USMENE I PISANE KNJIŽEVNOSTI 3 faze tog odnosa: 1) AGRAFIJSKA – postoji isključivo usmena književnost, traje kroz cijelo agrafijsko razdoblje do pojave pisma 2) USMENA I PISANA KNJIŽEVNOST s prevladavanjem usmene, a traje od početka pismenosti do 2. svjetskog rata 3) USMENA I PISANA KNJIŽEVNOST s prevladavanjem pisane književnosti, traje od 2. svjetskog rata do danas, stvaralački i izvedbeni kontekst brže se mijenjao negoli kroz čitavo prošlo tisućljeće Pisana je književnost od samih početaka tvorena usmenoknjiževnim podacima. Utok jedne književnosti u drugu tekao je samo od usmene prema pisanoj. Jedino je iznimka sve dugovjekovlje gdje je taj proces bio obosmjeran. A razlozi za takav inferioran proces su: a) KRONOLOŠKI – usmena književnost uvijek je tradicija pisanoj b) SOCIOLOŠKO-KOMUNIKACIJSKI – pisana književnost teže je dopirala do agrafijskih ruralnih sredina negoli usmena te je bliža i poznatija, ali medijevalna epoha teži slušnoj percepciji obje književnosti – te dok se one auditivno-performacijski približuju i interferencija je obostrana c) POETIČKI – poetičko-estetički sustav bio je već izgrađen i rezultirao je brojnim vrijednostima Proces prepletanja poetike usmenog i pisanog: 1

ovisan je o znanstvenom i društvenom statusu dviju književnosti. st. st. tečno kako ih izgovori kazivač. 3) ne registrira dijakronijske zakonitosti i poetičke osobitosti usmene književnosti U sadašnjosti usmena književnost nema onaj društveni status ni snagu opticajnosti koju uživa pisana književnost. Odcjep usmene književnosti dolazi u vrijeme Kombolove povijesti i od tada se ona sve više komunikacijski povlači i sve više jača svijest o vrijednostima pisane književnosti. narodne pjesme treba bilježiti i predočiti vjerno. U 19. st. Vraz 19. Povijest književnosti dio je znanosti o književnosti pa ističemo književnopovijesnu osnovicu i objektivnost za individualno interpretiranje književnog toka. Pomoćne discipline znanosti o književnosti: 1) etnologija – usmena književnost dio narodnih obreda i običaja 2) kulturologija 3) antropologija 4) historiografija – povijesna utemeljenost usmenoknjiževnih primjera 2 . Ova dva stava nazivamo HEKTOROVIĆ-VRAZOV ZAKON koje je imao oštrih protivnika. st. i 19. Usmena književnost je činilac prijelaza starocrkvenoslavenskog na narodni jezik. – prvi prikazao dvojicu narodnih pjevača. ona je predmet izučavanja znanosti o književnosti. u doba konstituiranja znanosti povjesničari proučavaju sva 3 filološka područja. – „u Kolu“ – pri bilježenju se ne smije ništa preinačavati. Usmena književnost dio europskog književnog i kulturnog kruga. NAZIVI I PRISUPI Usmena književnost kao i pisana. mediteranski. S. a među njima i Vuk Karadžić. srednjovjekovni literarni oikotipovi: OIKOTIP – srodan tip s obzirom na sinkroniju ARHETIP – praoblik u odnosu na srodne oblike u dijakroniji KONCEPCIJE POVIJESTI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI: 1) samosvojna povijest hrvatske književnosti 2) povijesno opisivanje usmene književnosti u sklopu pisane književnosti otvaranjem posebnog poglavlja ili na samom početku povijesna toka ili na prijelomu 18.a) komentiranjem i sakupljanjem b) cjelovito inkorporiranim primjerima c) govorenjem na narodnu odnosno nasljedovanjem jezika i stila usmenoknjiževnog stvaralaštva i novim osmišljavanjem njegovih motiva i tema Hektorović 16. a od tada dolazi do dezintegracije – usmenoj književnosti namijenjeno je jedno ili nijedno poglavlje. kao i ostali europski. Historiografski odnos prema gradivu doživljava promjene. mijenjati ili popravljati „nego ih valja bilježiti onako kako izviru iz ustiuh naroda“. pripada filologiji kao znanstvenoj disciplini.

kolektivno sankcionirani jezični sustav. lore – znanje) – kolektivno narodno znanje. izvodio. reproducirao. • • VISOKA NENARODNA UMJETNOST NISKA NARODNA UMJETNOST – svaki član zajednice može se osjećati autorom jer je utjecaj kolektiva jak. mi znamo tko je autor. pratio ju neprihvatljiv stav da je tradicija prošlost minornija od suvremenosti. st. 3 .5) sociologija – društvena utemeljenost usmenoknjiževnih primjera 6) psihologija – unutrašnja stanja likova i njihovih postupaka 7) muzikologija 8) lingvistika PLURALIZAM METODA – kompleksnost usmenoknjiževnog čina. postoji potencijalno i kompleks je određenih normi i poticaja. „narodna poezija“. st. USMENA – kaže kako nastaje književno djelo. u doba organiziranih seljačkih pokreta. SELJAČKA – krajem 19. Satir. pojedinačna realizacija u ukupnosti tog sustava. Izdavači ju oživljuju kićenim individualnim stvaralaštvom. podloga živoj tradiciji. kao što stvaraoci parole postupaju s langue. prvi upotrijebio William Thomas. pa do naroda i tako bi kružio dalje. Ponovno je došla u pisanu književnost. stvarao ju je narod i s koljena na koljeno prenosio ju novim generacijama koje su ju postupno usavršavale. Arnold Hauser – suvremeni sociolog književnosti. TRADICIONALNA – dijakronijsko-opozicijska oznaka pisanoj. folklorno djelo postoji izvan pojedinih osoba. pamtio i prenosio. Reljkovića). NAZIVI NARODNA – najpoznatiji naziv. A. Zdeslav Dukat – prvi u nas koji je posumnjao u Jakobsonovo i Bogatyrevo tumačenje književnosti. pa je potonula u narod koji ju je prihvatio.16. langue – jezik. Članak „Folklor kao naročit oblik stvaranja“ Romana Jakobsona i Pjetra Bogatyreva razlikuje usmenu od pisane književnosti prema kriteriju postojanja folklora. M. parole – govor.“ Iz ovoga proizlazi da je jedino izvedbom problem dostojan proučavanja. FOLKLOR – (folk – narod. apriorna prirodna pojava koja prethodi individualnom stvaralaštvu. 1846. Za njega je usmena književnost nastala u obrazovanim krugovima. Roman Jakobson i shema langue-parole. a namijenjena je puku (npr. pa će u naše dane tzv. potekao je iz puka. oslonili su se na de Saussureovu shemu langue-parole: „Poput langue. Michael de Montaigne – koji je utemeljio esej. prvi je upotrijebio ovaj naziv kolektivistička koncepcija PUČKA – živi u manje civiliziranoj ruralnoj sredini kao prirodna i ne toliko individualna kreativna pojava. komunikacijski pristup ne zanima što je ili kako nastaje književno djelo nego kako djelo traje. neofolkloristika poistovjetiti izvedbu i djelo. pristup djelu s više aspekata. Autorska književnosti.

st.„Folklor je umjetnička komunikacija u malim grupama. nego ono što se da pratiti u procesu trajanja. kao ukupnost narodnog znanja u koja ulaze verbalni. ona registrira činjenicu EPSKA PJESMA – opisuje ono što se moglo dogoditi. izriče 2) TEKSTURA – faktura stila. „Prologomena ad Homerum“. jezično izražajna svojstva 3) KONTEKST – društveni uvjeti u kojima se realizira usmenoknjiževni tekst Dan Ben-Amos . došlo je do spajanja tematskih istovjetnih ili srodnih epskih pjesama. oblikovanje. Ona narodno stvaralaštvo vidi kao kolektivni kreativni čin. nemaju pouku i zaostale su u razvoju. Gradivo se dijeli na potpune (prave) i nepotpune (neprave) poslovice. a s vremenom su iz jedinstvenosti postepenom raščlambom proistekle pojedine umjetnosti. govori. razvilo se u zasebnu znanstvenu disciplinu. Nepotpune poslovice su kraće i nedorečene. faktura sadržaja. Pod folklorom podrazumijeva samo njegov verbalni dio. likovni. pjeva. Hijerarhija oblika prema kompleksnosti strukture. ono što se kazuje. Poslovica je najsitniji književni oblik te je redovito postavljena na dno vrijednosne i evolutivno-žanrovske ljestvice. plesni folklor – što joj predstavlja stanovite teškoće. Definirajući folklor u društvenom kontekstu – folklor je društveno ograničen na malu grupu i specifičnost mu je to što jedinke pojedine male grupe u pojedinim okolnostima međusobno izravno komuniciraju. Sinkretizam – prvo je postojala jedinstvenost i neraščlanjenost umjetnosti. Ne postoji djelo već njegova izvedba. Distribucija oblika – gdje dopire jedan oblik ne mora i drugi. Fridrich Wolf – smatra da Homer nikada nije ni postojao. a pod prirodnom komunikacijom spontani kontakt izvođača i slušateljstva. posebice na poslovice i estetsku poeziju. a ne hijerarhiju. ne treba razdvajati kazivača od onoga što kazuje.“ Folklor treba promatrati u izvedbenom-performacijskom procesu. Kiril Čistov – za njega je komunikacija u maloj grupi prirodna komunikacija. HOMERSKO PITANJE I USMENOST Problem suodnosa epske pjesme i historije Aristotel je najbolje prikazao tumačenje ovo suodnosa: HISTORIJA – opisuje ono što se uistinu dogodilo. 4 . ona može poći od činjenice i stvarnih društvenih odnosa. glazbeni. Hijerarhija oblika kao problema odnosi se na cijelu usmenu književnost. poetički sustav. Spajanjem u veće cjeline oblikovane su umjetne epopeje (duga poema povijesnog ili mitološkog sadržaja). Alan Dundes razlikuje folklor od neofolklora trima komponentama: 1) TEKST – ono što je sadržaj. zanima ga samo estetska obavijest koja proizlazi iz dotičnog načina komuniciranja. pripovijeda. a od kraja 18. a ne ono što je statično. U želji da se potvrdi kako epika nije zaostajala u razvoju.NEOFOLKLORISTIKA – ne zanima ju geneza. ali opisuje ono što je tipično Homersko pitanje – prisutno je još u Aristotelovoj „Poetici“. odnosi se na estetsku obavijest. 1795. mikrostrukture (sitni i najsitniji oblici) estetski su manje značajni od makrostrukture. posebno u suodnosu prema pisanoj komunikaciji.

Hrv. Pripovjedne srodnosti svodi na 5 . UNITARCI – jedinstvenost epova i autentičnost autora. Takvo sakupljeno gradivo su sistematizirali. → Glavičić. Kravar i Zdeslav Dukat. je li pojedinac mogao stvoriti tako kompleksno djelo kao što je Ilijada i Odiseja. pamtiti i reproducirati tako velike epopeje?! Epsko pitanje – pitanje autorstva. inventarizirali. Ova metoda objašnjava zajednička svojstva pripovijedaka međusobnim preuzimanjem. GEOGRAFSKO-HISTORIJSKA METODA FINSKE ŠKOLE → ime dobila prema osnivačima Fincima – Kaarleu Krohnu i Anttiju Aarneu. KOMPARATIVNA TEORIJA – ovom metodom pokušavalo se objasniti svaku srodnost tvrdnjom da podudarnosti nastaju u povijesnom procesu međusobnog preuzimanja pa se tragalo za zajedničkim vrelom. 2. Nazivaju se i teoretičarima pjesama (npr. Kako je moguće oblikovati. ona je kompozicijski postupak svakog načina izražavanja. Postavljeno je još u staroj Grčkoj. Jezična fiksacija u opsegu jednog ili nekoliko stilova. MIGRACIJSKA TEORIJA – srodnost poslovica i pripovijedaka raznih naroda tumači se migracijski – koje istovjetnost objašnjavaju seljenjem i preuzimanjem primjera među pojedinim kulturama. Tako su dospijevali u narod koji ih je prilagođavao i prenosio dalje. a odnosi se na postanje i trajanje epskih oblika. prvotni primjer i smatra ga se praoblikom (arhetipom) i zatim se prati njegov navodni migracijski put vertikalno (historijski) i horizontalno (geografski). prapjesme koje je anonimni redaktor ili više redaktora naknadno spojilo u cjelinu. Temeljna pitanja Homerologije:  Jesu li epovi i epopeje nastali kao cjeline u kolektivnom ili pojedinačnom stvaralačkom postupku?  Jesu li epovi jedinstveni ili su zbroj autonomnih epskih pjesama naknadno povezanih u jedinstvenu cjelinu?  Je li kraći oblik razvojno prethodio dužem? Smjerovi u homerologiji: 1. Njome se iskazuje situacija ili detalj radnje ponavljan u mnogim pjesmama. Najpoznatiji i najcjelovitiji indeks motiva sastavio je Amerikanac Stith Thompson.Homerologija – znanost koja se bavi pitanjem je li Homer uopće postojao. MEDIJEVALNA KONCEPCIJA – koncepcija o feudalnom podrijetlu epske poezije koja je nastala srednjovjekovnim dvorcima i oko njih te su postojale profesionalne pjevačke družine i dvorski pjevači koji su epsku poeziju oblikovali i pridonosili njezinoj popularnosti i opticajnosti. oblikovanja i trajanje. Tim cjelinama spojenima u jedinstveni ep moglo se dodati i druge anonimne pjesme. ANALITICI – pojedinačne pjesme. Ilijada se sastoji od 18 prapjesama). katalogizirali i komparirali te su sastavili niz kataloga u kojim se pripovijetke grupiraju prema tematskom i motivskom indeksu. performacije. PARRY I LORD → htjeli su utvrditi kako se pamte epske pjesme i što čini složeni proces memoriranja. Nakon što je klasificirano gradivo prema sižeima biva primijenjena geografsko-historijska metoda te se pronalazi najstariji. onu su nastojali prikupiti što veći broj međunarodno poznatih pripovijedaka. Tako su došli do pojma epskih formula – temeljna jedinica za oblikovanje epske poezije.

običajima. Janez Valvasor u Istri bilježi svadbenu dramsku igru „Traženje prepelice“ – pred svatove se najprije izvodi neka prerušena starica. Publika – postavljena je amfiteatralno. a najčešće je u kući. a drugi razlog je što su dramski primjeri bili zapleteni obredima i običajima u kojima su se izvodili. 2) Drame Marina Držića 3) Mavro Vetranović „Posvetilište Abrahamovo“ – narodno glumovanje u zagorskom ambijentu 4) 13. Njemu je suprotstavljen poligenetski pristup (međunarodno utvrđene srodnosti mogle su nastajati međusobno neovisno). Nalaze se na uvodnim mjestima ili su interpolirane u tekst. T. Pag i Rijeka 7) Lovrić u djelu „Bilješke o putu po Dalmaciji opata Fortisa“ među Morlacima se izvodi svadbena dramska igra „Kadija“ i „Paljenje slame pod kumom“ 8) Slovenski etnograf i povjesničar u 17. maskiranje – koliko je nužno za isticanje karaktera uloge. Hvar. Nikola Bonifačić Rožin. teatar umjetnosti: contradictio in adjecto 12) Istraživači u 20. J.zajedničko vrelo.) – trebaju sakupljati gradivo 10) Antun Radić. a glumci istupaju iz publike. – „Narodno glumovanje“ – prva samostalna studija o dramskom stvaralaštvu – folklor je prirodna pojava. u dvorištu. Scena – jednostavna. navodnim dramama. 1893. Usmenoknjiževni oblici DRAMSKO STVARALAŠTVO Nevjerica u postojanju usmenoknjiževne drame postojala je jer se smatralo kako se narod nije mogao scenski izraziti zbog svoje neukosti i materijalne oskudnosti. st. vjerovanjima. st. 1897. pa tek onda mlada 9) Ivan Kukuljević Sakcinski u časopisu „Arhiv za povjestnicu Jugoslavensku“ pitanja ljubiteljima narodne starine o narodnim obredima. st. S. kazališnim aspektima folklora uopće. scenskim svojstvima običaja i obreda. Čimbenici scenskog izraza: • Didaskalije – prisutne su u zabilježenu gradivu i ne razlikuju se od onih u pisanoj dramskoj književnosti. na otvorenim prostorima. Trogir – oko uskrsnih dana „pravili su kraljeve i igrali se oružjem“ 5) Korčulanska drama s crnim i bijelim kraljem koji se uz bojni ples bore za lijepu robinju – 2 rukopisna opisa iz 18. st. svadbama ili trgovima – pozornica se organizira ad hoc – posebno za stanovitu prigodu. st. narodnoj povijesti i usmenoj književnosti (19. Nije fiksna niti određena za dulje vrijeme. bez raskoši. Informiraju o svemu što je prisutno u izvedbi. Lozica ETNOTEATROLOGIJA – vrsta teatrologije koja se bavi folklornim kazalištem. tumači ih monogenetski. Čubelić. „Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu“ – prepoznavanje dramske igre – kada se jedan ili više igrača pred publikom ponašao kao da je netko drugi 11) Laza Kostić. Kostimografija – osiromašena. 1) Predaja o izvođenju Vinodolskog mesopusta prije Vinodolskog zakonika iz 1288. pred kućom. 6 • • • . 6) Pokladne igre: Lastovo. Hranjec.

prepelice. satiričnog ili srodnog sadržaja. Izvođač iza zastora drži lutku u ruci i izvodi dramsku igru. TEATRA MISLI – temeljni scenski izraz je maska koja može biti jednostavna. Osnovni misao izvedbe Mesopusta – mračni. prostorna improvizacija pozornica ili na otvorenom (Gašpar i Melko. Nenad iz Brnja b) Pokladne i karnevalske – teatrabilne strukture. c) Momačke dramske igre – pripadaju im inicijacijsko-obredne igre. poroci svih vrsta. TEATAR LUTAKA – sadržajno nosi sve osobine teatra sjena. ali se taj sadržaj u ovom teatarskom tipu ostvaruje lutkom kao scenskim rekvizitom. Vila i Turica (Dubrovnik). 3. TKO JE NOSITELJ SCENSKOG ZBIVANJA: 1. Bemberovo brijanje (Josipdol). odvažnosti i sposobnosti improvizacije. krinke (prekrivaju oči). Lutka u rasponu dva nekrštena štapa i njihov oblikovni raspon kreće se od antropomorfnosti do zoomorfnosti. verbalne i kineziološke reakcije. ljudi i lascivni prizovi (Djed i Baka. krabulje. Kolo od Buzović (Krk). spaljivanje lutke Mesopustove (Mesopust. ovisno o njegovim improvizacijskim mogućnostima. Tipovi maski: obrazine (cijelo lice). nagubnice. Gašpar i Melko. pokreta sjena – likovi ostvaruju se pokretima prstiju ruku u kojima mogu stajati pojedini scenski rekviziti. Fašnik). Redatelj – nije potvrđen. Obuvanje magarca. Glumci – nisu profesionalci. PODJELA PREMA SCENSKOJ PROVEDBI – KRITERIJ SCENSKOG IZRAZA. Izbjegava se realizam kostimiranja. dramskim htijenjem i fiksnom scenskom fakturom pa glumac tekst realizira drugim riječima i u drugom opsegu. dosjetljivosti. obuhvaćaju drevno provjeravanje intelektualne i fizičke sposobnosti. 7 . Vila i Turica iz Dubrovnika. Poklad. Bogatstvo je vidljivo i u karnevalskoj igri Ćoroje. • • KLASIFIKACIJA DRAME: a) Svadbene dramske igre – teatralne strukture. Hajduk. poluobrazine (gornji dio lica). sjenu ostvaruje upaljena svijeća iza pozadine. Likovi životinja. unutar njega izvode se samostalne dramske igre: Ćoroje. Turčin i bula. Adžija. Štef i Bara. hedonističke ljudske sklonosti. Sve uloge igraju muškarci zbog patrijarhalnog morala. najrasprostranjenija – izvodi se na prvom dijelu svadbe je Traženje ovce. Postupno poistovjećivanje s ulogom bit će ostvareno jedino u monodrami (usmenoknjiževnoj). demonski. ali i raznolika. jarebice.• • Tema – komičnog. Ivica i Marica). a potencira grotesknost uloge. Tekst – njegova tematika klišeizirana je ustaljenim dramskim tokom. ljudski sadržaji. d) Dramske igre u vezi s pojedinim zvanjima e) Društveno-povijesne dramske igre – Moreška. 2. nego vješti improvizatori sposobni udovoljiti scenskom trenutku. dramske igre izvode se na određenim dijelovima svadbenog ceremonijala. a tekst ne uče napamet. Cica Maca). TEATAR SJENA – osnovni izraz je sjena – nosilac i tumač dramske igre provodi se bacanjem sjene na bijelo okrečeni zid. Karneval.

a ritam se postiže rimom. Posebnu podskupinu rugaličkog gradiva tvore tzv. izgovara sadržaje koji imaju prikladnu izvedbenu teatralnu formu. Izvan toga ona nema nikakav drugi sadržaj. Kada dosegne vrhunac 9. lagarije. memoriranje i čistoća izgovora. pijanstvo. muzičko-scenske igre (glumci izvode scensku radnju uz ples. Više vrsta: dramske igre (više glumaca). 2) Basma ili zaklinjanje – takav retorički oblik koji pretendira na to da mu moć uvjeravanja bude tolika da čovjeka štiti ili oslobađa od bolesti svih vrsta. FOLKLORNO KAZALIŠTE – događa se kada neki lik ili skupina likova istupa ili glumi pred javnošću ili na nekom prostoru. nekonvencionalne metafore i rečenični obrat. glazbu i pjevanje). a najviše protiv more i uroka. pokrete. pomladak. nemoral. krštenja. izvodi ju jedna osoba sklona oponašanju tipičnih prizora iz života ruralne sredine gdje ona mijenja boju glasa. GLUMAC – nositelj ukupnog scenskog događanja. kostimografiju). Rugalice su češće od hvala i u uvjetovanim primjerima izruguju se ljudske slabosti svih vrsta: lijenost. ali nema zapisa. monodrama (brojne izvedbe. epskih niti dramskih osobina). a osnovni uvjet izvedbe je snaga uvjeravanja. 5) Rugalice i hvale – sadrže komponentu uvjeravanja nekoga u nešto. Hvala slabije uvjerava nekoga u nešto jer je ona uvijek samohvala. laž. duhova i bolesti se basmalo za zdravlje. a tvoreni su prema stvaralačkim zakonitostima usmene književnosti. Pri izgovoru potrebno je ulagati retorički napor kako bi se savladale izgovorene prepreke. Najljepši primjer je Zapis Varaždinskog profesora Matije Valjavca „Kaj sem zaslužil“. karakterističan je ditirampski ton. blagostanje. Bez kontaktnosti kazivača i recipijenta se ne izvode jer bi bile nefunkcionalne. Stilizacija teksta je takva da se od njega očekuje da nakon izgovorenog zaklinjanja bolesnik ozdravi. Basme su pretkršćanskog poslanja. stupanj ritmičnosti brojalica se suprotnim redoslijedom vraća istom linijom svom početku. mentalitet.4. 1) Zdravica – naziv prisutan od davnine. 3) Brojalice – nabraja zvukovne elemente te na taj način ostvaruje ritmičko-akustičkomuzički ugođaj. rimi i ritmu kao i za oblikovnu osnovicu dječjem pjesništvu. ili 10. One 8 . Primjer nabrajanja i nizanja muzičkih čvorova i pojedine cjeline od 1 do 9 ili od 1 do 10 pri čemu se svakom daljnjem segmentu dodaju prethodni pa se ostvaruje kulminacija ritmičnosti i uvježbavaju sposobnosti memoriranja. USMENO KNJIŽEVNA RETORIKA Retoričke osobine: umijeće uvjeravanja i umijeće govorenja (nemaju lirskih. Funkcija im je učvršćivanje koncentracije. cjelovitim stihom – osmercem i desetercem. Sadrži sintagmatske i sintaktičke formule. a protiv zlih demona. izriču želju najčešće kućedomaćin mladencima. Iz funkcije proizlazi da su kratke – ne razrađuju fabulu nego uvjeravaju. izvode s povodom svatova. slikovite poredbe. Jezične i ritmičke prepreke moguće je savladati ubrzanim izgovorom. Usmenoknjiževni retorički tekst nekoga u nešto uvjerava ili uvježbava umijeće govorenja ili govorna tvorevina svoju estetiku gradi samo na asemantičkim svojstvima jezika. godišnjih blagdana. Onome kome se upućuje želi se zdravlje. imućnost. Brojalice su poslužile kao vrelo versifikaciji. Najviše ih ima u zbirci „Divlje oko“ Jure Kaštelana. Najuže je genetski povezan s fundamentalnim psihičkim ljudskim ustrojstvom u iskonskom suodnosu dobra i zla. Basma je jedna vrsta narodne magijske medicine u kojoj je lijek pjesnička riječ. imendana. 4) Brzalice – u ostvarivanju muzičnosti i akustičnosti treba ih ubrzani izgovarati.

dijalog (Tko ti je izvadio oko? Brat! Zato je tako duboko. a namjena pragmatska. Stil karakterističan za poslovicu nazivamo paremiakus.“ e) Sociološko semantičko polje: „Vele ribe male jidu. proklinjanja – kletva još na Bašćanskoj ploči i stećcima. u toga i gospodstvo. pokrivanju svakodnevnije životne pojavnosti. a to je i starohrvatski naziv za poslovicu. 5) Kletve. Formom su kraće (S konja na magarca. predodžaba i uspostavljanje poante. Poantira narativni obnovljivani doživljaj. religiji.). 2) Poslovice – anegdote i pričice – malo ih je jer govore o konkretnom događaju koji ne postaje poslovično iskustvo pa kad događaj padne u zaborav. a bosanski franjevci u 17. unutarnjom i vanjskom rimom.“ c) Filozofsko semantičko polje: „Zašto čovjek živi kad umrijet mora. Prema semantičkim poljima dijele se na: a) Historijske poslovice. Paremiologija je znanstvena disciplina koja se bavi pitanjima vezanima za poslovice. nego običaja. Prisutna je u raznim kulturama svijeta. Poslovica se kao termin ustalila u 19. a samo Salomonova zbirka sastoji se od 600.) 9 . zaključak ili komentar i izriče ga izravno (semantički). i dospijeva iz ruskog jezika. nego retoričkog usmenoknjiževnim gradivom. aliteracijom.). današnji naziv je izreka. 6) Blagoslovi (Nek ti je na sreću. ih imenuju priričje. i 18. majci.). st.“ b) Etnološko semantičko polje: „Bolje da nestane sela. Te poslovice izriču istine o šumarstvu. braku. zakletve. Izriču ono što je nemoguće. osjećaja.) 3) Poslovice – pitalice – kompozicijsko-stilsko sredstvo.). Poslovica se oblikuje metaforom. onomatopejom i pučkom etimologijom. Osnova im je utilitarna.“ d) Političko semantičko polje: „U koga vlast. Karakterizira ju izražavanje misli. st. stilski se intenzivira metonimijom. VRSTE PAREMIOLOŠKOG GRADIVA: 1) Izreke – asociraju na stvaran događaj. metafore (Zubato sunce.“ Poslovica je precizna slikovita izreka koja uopćava i tipizira razne životne pojavnosti. poredbe (Bleji kao tele u šarena vrata. sinegdohom. Cjelovita je jer se sastoji od rečenice (sintaktički) i apstrahira životno iskustvo u poantu. historijsko semantičko polje: „Glagoljaš-budalaš.). 4) Paremiologizmi tvore frazeologizme (Tjerati vodu na svoj mlin. mnoštvo ih je u Bibliji. ljubavi. Poslovice su često objavljivane i tumačene prema tematskom kriteriju pa su tako ulazile i u brojnu stručnu izvanknjiževnu literaturu.nisu u funkciji retoričkog uvjeravanja. POSLOVICE I ZAGONETKE nadigravanja POSLOVICA – najkraći oblik u usmenoknjiževnom sustavu koju suvremena znanost terminološki svrstava u najjednostavnije ili najsitnije oblike odnosno minijature ili mikrostrukture. ribarstvu. godišnjim dobima. padne i opticajnost poslovice (Jedne gaće u trojice braće.

Motivsko tematsko svojstvo usmenoknjiževne lirike – izriče puni životni realizam. nego deskriptivno dešifriranje zagonetljaja. st. jačaju znatiželju. Zagonetke osvježuju duh. Sudjeluje u inicijacijskom obredu ispitivanja fizičke i intelektualne sposobnosti mladeži. ali i biti u stihovima. izvedbom nisu vezane za nikakve prigode). Paradoksalan odgovor skrivaju u igri riječima ili u prenesenim značenjima. a intenzitet trajanja i vrijednost gradiva potvrđuju: • • 15. pjesme pjevane na svadbama (mlada se oprašta od roditelja i odlazi. 1507. uspavanke i tužbalice (romanske pjesme. Računske zagonetke – odgonetljaj ne može biti broj. Bilježi ih Ivan Kukuljević Sakcinski. lirske ljubavne pjesme (velik broj. mlada se dočekuje u novom domu). Pjevaju se tako da se u svakoj kitici 3 puta ponavlja ime „Lado“. Juraj Šišgorić Zbornik Nikše Ranjine – najstariji pjesnički zapis u slavenskom svijetu. prilagođeni su jezik i kompozicija. „ča je to“. Trajanje lirske poezije dugo je koliko i ljudska svijest. LIRSKA POEZIJA Dugo se dijelila na junačku (izvodi se uz gusle i opjeva junačka djela) i žensku (nosilac čuvstvenosti i izvode ju žene). Zagonetke pitalice – sastoje se od upita i neočekivanog odgovora. ali se tematski ne mogu klasificirati. Izvedbeno su vezane uz posebne prigode. ona prati čovjeka od kolijevke – uspavanke. izvode se na hodočašćima). a bliske su im: pjesme uz pojedine godišnje radove (tematika poslanička). dubrovački plemić u svoj zbornik napisao poeziju svojih suvremenika (Držića. a pri uspostavljanju kontakta zagonetača i odgonetača primjenjuju se ustaljene spone: „što je to“. odgonetnuti zagonetku znači dešifrirati metaforu ili interpretirati pjesmu. zbog čega se nazivaju i daštalicama. Menčetića) 1566. Balade i romance – manje pjesničke pripovijesti. Mogu imati minijaturni prozni oblik. prevodi Hasanaginicu na talijanski Goethe Herder – unosi Hasanaginicu u Volkslieder • • • • LADARICE – vrsta lirskih pjesama. Fran Krsto Frankopan iz naziva „Zganke za vrime kratiti.ZAGONETKE Poznata je u najstarijim kulturama. 10 . „a što mi ti da što“ ili „da što mi ti da što“. Danas se dijeli na epsku (narativno oblikovanje) i lirsku (izravno fiksira čuvstva i refleksije. razvijaju apstraktno mišljenje.“ Binarne strukture – sastoje se od zagonetljaja i odgonetljaja. Kompariranje i zamjena slika u zagonetkama se ne provodi samo prema sličnosti nego i prema suprotnosti. Karakterizira ih metaforički način izražavanja. minijature pa do onih s razvijenom naracijom pa tako od lirskih postaju lirsko-epskim oblikom. dio svakodnevnog života. pa do groba – tužbalice). moć zapažanja. Prema unutrašnjim svojstvima i kontekstu izvedbe drži ih za prapostojbinske. Hektorović „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ Alberto Fortis 1774.

odvija se dvojako: pismom (jedan protivnik poziva drugoga na dvoboj. pr. st. Ekspozicija ili uvodni dio u epskim pjesmama je invokacija ili slavenska antiteza – karakteristična za slavensku epiku. konja. prijeti se. a kod svakog naroda razvio se poseban tip epskog pjevanja. Epska pjesma polazi od povijesnih i društvenih zbivanja koje transponira u umjetničku istinu. st. – 2. kada je izdignuta na razinu kulta i kada će postati normativni i individualni književni jezik. epskim epizodama i retardacijom – usporavanjem priče. opisi likova. postavljaju se nemogući uvjeti. 1700. Indija „Mahabharata“ (4. 1200. Paralelizam – čest postupak oblikovanja – ponavljanjem tekstovnih segmenata. Kr. Epska opširnost – epsko zbivanje razgranato digresijama. pazeći da ne iznevjeri potencijalnost zbivanja. ali i prvi hrvatski pjesnik preko kojeg su pjesme ušle u jednu svjetsku zbirku – preko Alberta Fortisa u Herderov „Volkslieder“. po. Andija Kačić Miošić „Razgovori ugodni naroda slovinskog“ – djelo je primljeno u narodu kao usmenoknjiževna epska pjesma. 11 . st. – 4. Epska objektivnost – epska pjesma ne može se zamisliti bez fabule i likova koje preuzima iz društvene stvarnosti transformacijom. Kr. st.) i „Ramajana“ (4. 18. sporednim scenama i likovima. g. Epska scena – oblikuje se eksplikativno-dijaloški – s vidljivog mjesta promatra se borba. po. a epska objektivnost uvjetuje i njezinu tehniku oblikovanja. Epska poezija kulminaciju doživljava u 19. st. Kr. pr. Kr. a Kačić je prvi pisac preko kojeg je svijet doznao za našu usmenu poeziju. pr. Najpoznatiji su: Babilon „Ep o Gilgamešu“. g. Kr. a takav odgovor može biti: sinkroni (dijalog se vodi za vrijeme borbe) ili retrospektivan (dijalog se odvija nakon boja). a pismom se predlaže mjesto borbe.) Njemačka „Pjesma o Nibelunzima“. st.EPSKA POEZIJA Epska pjesma u svih naroda je drevnog podrijetla. Epski dijalog – borba riječima. vrijeđa) te licem u lice (izgovaranje uvredljivih riječi prije obračuna). neupućeni traži od upućenog informacije što se događa na bojištu. junaka i ženske ljepote.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->