Akademija Likovnih Umjetnosti Produkt Dizajn 2006/2007

Seminarski rad

LIKOVNA KOMPOZICIJA

Prof.: Stjepan Roš Asist.: Asim Đelilović Student: Irena Jukić

1

Kompozicija Pod kompozicijom podrazumijevamo prostorni raspored slikarskih elemenata nekog djela uključujući i figuru i osnovu bilo kojeg djela. čežnja irealnog nebeskog i realnog zemaljskog. - Primjer piramidalne kompozicije Primjer centralne kompozicije Kompoziciju možemo raščlaniti na ELEMENTE KOMPOZICIJE i PRINCIPE KOMPOZICIJE. Okomita kompozicija – je slična vodoravnoj samo što se ritam odvija odozgor naprema dole i odozdol naprema gore. itd. Linija ili crta 2. Kaotična kompozicija – u ovoj kompoziciji elementi su postavljeni bez ikakvog posebnog redoslijeda Piramidalna kompozicija – Ovdje su elementi kompozicije. Ovom kompozicijom se mogla prikazati dinamičnost. mira. Valer 7. Veličina 4. Vrste kompozicije Centralna kompozicija – većina elemenata se nalazi u sredini Vodoravna kompozicija – većina elemenata se nalazi u vodoravnoj. Oblik 5. postavljeni u piramidalnu strukturu Kružna kompozicija – elementi su poredani tako da svojim izgledam daju kružni oblik Dijagonalna kompozicija – većina predmeta je poredana je po nekoj dijagonalnoj zamišljenoj osi. ona daje utisak staloženosti. Smjer ili položaj 3. kao što i samo ime govori. Tekstura 6. Elementi kompozicije Postoji sedam kompozicijskih elemenata iz kojih gradimo kompoziciju. a to su: 1. Kompozicija predstavlja cjelokupnu organizaciju. Boja 2 . tj. snage a njom su se uglavnom koristili pejzažisti.

tanke. Ta se riječ primarno počela koristiti u lingvistici kroz tzv. gdje se koriste crtački elementi . linija je jednodimenzionalna tvorevina. Riječ po riječ. Formalno. žičane ograde i sl. isprekidane. maslačak (bijeli). Ako nekog prislonimo uz školsku ploču i oko njega kredom izvučemo crtu dobiti ćemo obrisnu crtu. a tek ju je kasnije Claude Levi-Strauss uveo u antropologiju što je otvorilo put i likovnim teoretičarima za njenu upotrebu. Crte se mogu grupirati gusto ili rijetko. strukturalizam. obrisnom linijom stvaramo oblik koji iznutra ispunjavamo teksturnim crtama. Prema karakteru linije dijelimo na : debele. Druga važna osobina linija je njihov tok. jednolične. nejednolične i slično. Ako ih želimo razlikovati moramo reći da je linija trag na podlozi namijenjen pogledu. oštre. Posebno je crtački zahtjevan tzv. c) Strukturne crte: iako po izgledu vrlo slične teksturnim crtama (ponekad su i prepletene toliko da se ne mogu razdvojiti). Time se izjednačuju pojmovi linija i linijsko. 2. to je imaginarna granica koja dijeli dvije plohe ili dva volumena. 1. po njegovom rubu. izlomljene. čipke. Među prirodnim oblicima koje možemo ponuditi djeci za vježbanje strukturnih crta su jež. od načinjenih oblika pogodne su ribarske mreže. slikarska (različite gustoće mrlja koje čine površinu) i crtačka tekstura. krivulje (koje mogu biti pravilne ili slobodne krivulje). Crte se mogu odrediti i prema svojem značenju. Iz toga jasno vidimo: rečenica može imati svoju strukturu (unutrašnji sklop pravila izražen gramatikom). Postepenim razrjeđivanjem gustoće crta ili točaka dobije se grafička modelacija. i kao takva može biti plastička (hrapavo ili glatko). dugačke. otvorene ili zatvorene. te skreću i vijugaju ako se ukaže potreba za tim. po nekim pravilima grade vanjski oblik rečenice. i koji u nekoliko linija treba pokazati sav izražajni raspon tehničkog sredstva koje se za crtež koristi. Dakle. strukturnim crtama treba jasno razlikovati njihovo značenje. Isto tako. a druge dvije nenaglašene (visina i širina). općenito neki sklop.Linija Matematičkim jezikom crtu (ili liniju) možemo definirati kao skup točaka u ravnini. jedna iz drugu. paukova mreža. ali ne i svoju teksturu. njihova putanja. dok se linijsko orijentira na taktilnost (linijski istanjena masa. kratke. postepeno grade neki oblik iznutra prema van nema obrisne crte koja lik gradi izvana. kroki. Pogodna je usporedba s oranicom. poljem koje je omeđeno od ostalih susjeda i obrađeno linijama . Ovdje je prigodna usporedba crta s rijekama koje si same dube svoje putove. točnije jedna joj je dimenzija naglašena (dužina). 3. crtež koji nastaje u tridesetak sekundi. kotač na biciklu.za različito ispunjavanje i rasteriranje površine ograđene obrisnom crtom. zgusnute ali ne nasumično. čičak. Linije po toku mogu ravne. Razlikujemo još kaligrafske crte rađene slobodnom rukom i euklidske crte izvedene tehničkim pomagalima.brazdama. i crta do crte ili toče. a) Konturne ili obrisne crte opisuju neki oblik izvana.točka i crta . ali ona zapravo ne postoji u prirodi. vidimo je lijevo i dolje na primjerima žičane skulpture 3 . b) Teksturne crte: tekstura označava karakter površine. borove grančice. Riječ struktura označava unutrašnje načelo koje gradi neki oblik.

ili na opće iskustvo tijela (toranj u arhitekturi.uzbuđenost. uravnoteženost.energiju. volju Blago valovita. ulica u urbanizmu). Prema njegovoj metodi. spokojan. Na razini znaka. trag koji ostavlja neka tvar u skladu s vlastitim karakteristikama). Veličina Površina na kojoj radimo kompoziciju ima svoju visinu i širinu i stavljanje bilo kojeg elementa zahtjeva dijeljenje površine na manje dijelove pri čemu se stvara prostorna iluzija na površini. Vodoravni – mirovanje.umor lijenost. oni koji se nalaze na višim dijelovima su udaljeniji. jake emocije Grubi pokreti. graciju Jako valovita. pokretljiv. ili razliku u veličini ( predmeti u istom planu). otpor. Položaj predmeta procjenjuje se u odnosu na liniju horizonta pri čemu su predmeti na liniji horizonta najbliži. pasivan. Rawson je istraživao kategorizaciju linijskih promjena i odnosa. Veličina predmeta može značiti blizinu ili udaljenost (ako su predmeti postavljeni u različitim planovima). okomiti ili vodoravni. linija ima dva vida. Kosi smjer – dinamičan.muškost Cik-cak. Okomiti smjer – snaga. odmor Konkavna (Udubljena).mirovanje. podražaj na očnoj mrežnici) i osjetilno-izvedbeni (likovni. crtež se ne može razumjeti ako se prvo ne rekonstruira. Teoretičar linija Ph.nježnost. Dubinski prostor se sugerira i preklapanjem i oštrinom prikazanih 4 . blagost. ne odredi rukopis autora pomoću njegove sistematizacije i koordinatnog sustava. ženstvenost.A. Primjer linijskog crteža Primjer poentilizma Linije odaju i naše psihološko stanje tako da sljedeće linije prikazuju: Vodoravna. On ima velikog utjecaja na promatrača jer svaki simbolizira i šalje određenu poruku. Pevsnera i gimnastičarske trake). osjetilni (vizualni. opuštenost Konveksna (ispupčena).energičnost Smjer Smjer ima svaka linija kosi.

Krug se najlakše opaža. Tekstura je karakter površine i kao takva može biti .tkanje. ispicanim. tekstil. Razumije se da drvo ima različitu površinu (time i teksturu) od kamena ili bronce.predmet koji preklapa neki drugi je bliži. tkanina. Plastičke teksture su opipljive i ovise ili o karakteru materijala čiju površinu doživljavamo. ako ova tijela posjeduju još i dinamične konture i položaj. postaju nam privlačniji. Oblik Neki oblici opažaju se lakše od drugih.tako se stvara više stupnjeva i oblika hrapavosti i uglačanosti površine. 5 .brazdama. pa govorimo o sitnozrnatim.plastička (hrapavo ili glatko.glačanjem i poliranjem recimo. Ali u umjetnosti se nije uvijek razumijevalo samo po sebi da se upotrebljenom materijalu poštuju (ostavljaju) njegova svojstva. računa na veći raspon taktilnih doživljaja koje materijal. Lako si možemo predočiti kako se radi o određenom nizanju i prepletu sitnih elemenata (slova. ili o načinu obrade tog materijala . naboranim. sastav. i s rječju tekst. krupnozrnatim. poljem koje je omeđeno od ostalih susjeda i obrađeno linijama . Stoga poneki umjetnici ostavljaju dijelove skulptura posve neobrađenima kako bi što manje zadirali karakter i osobnost upotrebljenog materijala. obrisnom linijom stvaramo oblik koji iznutra ispunjavamo teksturnim crtama. obrađenosti neke površine. Oblici uključuju i vrijednosti koje ima daju naše asocijacije. sklop.za različito ispunjavanje i rasteriranje površine ograđene obrisnom crtom. već su se skulpture od kamena primjerice glačale do visokog sjaja oponašajući broncu. . Tekstura Riječ tekstura dolazi od lat. valovitim i drugim teksturama.crtačka tekstura. i vidimo kako je povezana sa riječima tkanje. Tu leži snaga jednostavnih geometrijskih tijela. gdje se koriste crtački elementi .točka i crta .slikarska (različite gustoće mrlja koje čine površinu) i . Dakle. a gledatelj percipirati . Ponekad se. taktilna). alat i autor mogu pružiti.predmeta. textura . a i onaj koji je više izoštren i s više detalja također. Pogodna je usporedba s oranicom. niti. što mnogo utiče na dinamičke kvalitete likova. s druge strane. zrnca) koji zajedno stvaraju dojam hrapavosti. Psiholozi su izmjerili količinu energije potrebne da bi se pojedini oblik opazio. a zatim druga jednostavna geometrijska tijela.

Dok su sve boje spektra objedinjene. oblik. Boja je opažaj određenog raspona frekvencije (vibracije) od 400 do 800 bilijuna Hz.avet. cijan (svjetloplava). visoki durski ključ je pozitivan. snažan. žuta. visoki i srednji ključ sastoje se iz devet tonova. Valerski ključ je od prvenstvene važnosti. zelena. Srednji durski ključ je plakatski. narančasta. Ulaskom u oko zraka se lomi kao u prizmi i raspršuje u spektar. radostan. Svijetli. Primjer: Valer Boja Dijele se na kromatske(razlikuju se po tonu valeru i zasićenosti) i akromatske(razlikuju se samo po valeru) Bojom nazivamo reakciju fotoosjetljivih čunjića u našem oku na vanjski podražaj u obliku svjetlosne zrake. oblik i teksturu. a time i naše raspoloženje. Visoki molski ključ je nježan. Razlomivši u trostranoj prizmi bijelu svjetlost. Tamni niski molski ključ je pogreban. Beskonačan niz prelijevajućih boja čini konačnim razgraničivši sedam različitih boja: crvena. ženstven. Našu pažnju moramo posvetiti tonskom ključu slike jer to određuje ostale elemente naročito boju. Niži molski ključ je težak i dostojanstven. veličinu. nešarena ili akromatska boja. uzbudljiv. sjetan. Mukli srednji molski ključ predstavlja svijet snova.Primjer: Tekstura drveta Valer Valer predstavlja količinu svjetlosti. spectrum . bogat. otvoren. dramatičnost. Prije crvene nalazi se nama nevidljiva infracrvena. Niski. Promjena valera mijenja izgled predmeta.kako bi sedam boja odgovaralo sedam nota u muzičkoj ljestvici. Akromatske su također i crna i siva. a poslije 6 . indigo (tamnoplava) i ljubičasta. vidio je kako su u njoj sakrivene sve postojeće boje. ona ostvaruje i daje na slici prostor. zraka je bijele boje zato bijelu zovemo neboja. Spektar (lat. Brojku sedam uzeo je iz korelativnih (i ezoteričnih) razloga . g. prikaza) je otkrio Isaak Newton 1676.

Dodavanjem akromatskih boja kromatskim bojama dobivamo tonove kromatskih boja.plava + žuta . koje stoga nazivamo osnovne. sekundarne ili boje drugog reda. plavom do ljubičaste koja izlazi iz vidljivog dijela kao ultraljubičasta. tamnoplava. još tamnija plava i tako sve do crne. Spomenuli smo i akromatske boje: bijela. primarne ili boje prvog reda. dakle svijetloplava. a ne nalazi se u spektru je magenta (purpur). a to su: . to je interferencija (preklapanje) valova. od primarnih boja možemo načiniti malu piramidu.ljubičasta……. nastavljamo sa narančastom. crna i sive. Boje još možemo podijeliti na tople i hladne.. Ton je dodana količina svjetlosti u boji. pa narančastožutu.Žuta . zelenom.zelena………. To su: . žutom. naime tri primarne i tri sekundarne..ljubičaste nama nevidljiva ultraljubičasta. Zatim ubacimo boje između već postojećih: između žute i narančaste stavimo žutonarančastu. miješanjem jedne primarne i jedne sekundarne boje nastaju tercijarne boje.Plava Njihovim miješanjem dobivamo izvedene. Djeci u školi kažemo kako spektar ima šest boja.. Njoj zatim dodajemo sekundarne boje. Ostwaldov (negdje Ittenov) krug boja. Grafički. ili boje trećeg reda. Boja koju vidimo. Iz iskustva s pigmentima znamo da se sve boje mogu dobiti miješanjem svega tri boje.crvena + žuta .narančasta. oko svih šest boja opišemo kružnicu koja je zapravo spektar: iz nevidljive infracrvene ulazimo u krug sa crvenom.. Napokon. tako dobivamo tzv. 7 .Crvena .plava + crvena Nadalje.

je vrsta repeticije i predstavlja naizmjenično ponavljanje Harmonija Harmonija je kombinacija jedinica koje su u jednoj ili više osobina srodne.smirujuće. Gradacija Gradacija je raspored u kojem se preko stupnjeva povezuju suprotne krajnosti. Primjer je mijenjanje velikog u mali krug. oblik. Neki predmeti ne moraju biti slični da bi bili harmonični. Postoji i harmonija simbolizma.literarne asocijacije. slikar koristi gradaciju veličina. Harmonija leži između diskorda i monotonije i ovisi o umjetnikovom temperamentu kojem će od ove dvije krajnosti kompozicija bliža. Potpuna repeticija je krajnost isto kao što je i diskord (nesklad) druga krajnost. Postoji više vrsta harmonije. Jedina razlika među identičnim jedinicama je njihov položaj. valera i boje da bi prikazao položaj pojedinih predmeta u kompoziciji. Kompozicijski principi su: ponavljanje ili repeticija. veličina ili boja. oni se zasnivaju na psihološkim i sociološkim zakonima i pravilima čovjekovog djelovanja.dosadno. 8 . ali se mijenja jedan ili više aspekata. Postoji i repeticija s varijacijom gdje se ponavlja jedna ili više osobina. Repeticija Repeticija se odnosi samo na prostornu dimenziju. Diskord je kombinacija potpuno nesrodnih elemenata. dramatično raspoloženje. harmonija. stupnjevanje ili gradacija.Repeticija nekad djeluje jedlolično. njihova harmonija se postiže funkcijom.kašika i zdjela. Primjer je valerska ljestvica u kojoj su crno i bijelo povezani nizom sivih koje su slične i harmonične. Njihov odnos je jednodimenzionalan i mjeri se prostornim intervalima kao kod intervala između dva identična muzička tona. jedinstvo i ravnoteža. Ti intervali su dio kompozicije kao sto su muzički intervali dio muzičke kompozicije. Jedinice su slične ako im je jedna ili više osobina slična. izmjenjivanje ili alternacija. kontrast. U slikarstvu vidimo gradaciju pri osjenčavanju okruglih i valjkastih predmeta. npr. ali repeticija može izazvati i sasvim suprotnu reakciju – stvara nemir. ALTERNACIJA . opozicija ili konflikt. dominanta.Principi kompozicije Po načelima komponiranja organiziramo i povezujemo elemente kompozicije.

Svaku kompoziciju koja naglašava pravilno i točno ponavljanje motiva nazivamo statičnom. Statično jedinstvo imaju geometrijski oblici. arhitekturi… Kompozicija kojoj nedostaju kontrasti obično djeluje jednolično i prazno. aluminijske folije.. ostvario ritam i uopće veća dinamika. Koliko raznolikosti treba da bude na djelu zavisi od umjetnikovog temperamenta i namjene likovnog rješenja.bit jedinstava je u tome da umjetničko djelo izražava samo jednu ideju. Jedinstvo može biti statično i dinamično. hroma i dr. a onu koja naglašava narastanje ili opadanje dinamičnosti. Ono što nije bitno se zanemaruje. tekstura je postala važan element u dizajnu. uvođenjem novih materijala. Primjer kontrasta Jedinstvo Umjetnik oblikuje estetsko jedinstvo ili red. Jedinstvo ideje.stakla.primjer gradacije Kontrast Kontrast. 9 . neki traže harmoniju. bez ikakvih dodatnih suvišnih elemenata. Diskord je krajnji kontrast . Jako je važno jedinstvo konflikta i dominante koje kao problem postoji u svim prostornim umjetnostima. neorganski oblici kao kristali također imaju statično jedinstvo.. u svakom djelu nužna je raznolikost.kombinacija potpuno nesrodnih elemenata. Najčešće se izbjegavaju krajnje suprotnosti. Kroz kontrast predmeti i pojave dobivaju svoj smisao. Dakle. a neki samo kontraste. dinamičnom kompozicijom. Važan je i kontrast tekstura. unijela preglednost i jasnoća. Suprotnosti nešto manjeg koriste se redovno da bi se pojačao intenzitet. suprotnost je dinamična suština života. Biljke i životinje imaju dinamično jedinstvo. Količina kontrasta ovisi o umjetnikovom temperamentu.

Dominantu postižemo tako što jedni vrijednost činimo većom od druge.prof. pa se koristi u arhitekturi. slikarstvu. teksture. Literatura: . Formalna je uravnoteženje jednog ili više elemenata na jednoj strani s identičnim elementima na drugoj strani. ozbiljnosti i mira. organiziranje prostora. Dvije su vrste ravnoteže. oblika. Funkcija kompozicije najbolje određuje kakvu vrstu ravnoteže treba upotrijebiti.formalna i neformalna. ali i modernoj arhitekturi.Dominanta Dominanta znači prevladavajuće. smjera. oblika i boje postižemo repeticijom. snažnijom u valerskom smislu i bojom. Ravnoteža Ravnoteža predstavlja dobar raspored masa. Teorija forme (drugo prošireno izdanje) . Formalna ravnoteža ostvaruje efekat dostojanstva. valera. Pri upotrebi različitih elementa moramo odlučiti koji je dominantan. Dominantu linije. Radenko Mišević. Neformalna ravnoteža se sreće u skulpturi. Ako crtamo krug i trokut. ovakvo uravnoteženje je asimetrično ali mnogo zanimljivije . ovakav način ostvaruje dostojanstvo i ozbiljnost pa pogoduje arhitekturi.Internet 10 . Neformalno uravnoteženje je kada jedan ili više elemenata s jedne strane uravnotežujemo različitim elementima s druge strane. moramo odlučiti koji je lik glavni i naglasiti ga. glavno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful