P. 1
Recnik turcizmi

Recnik turcizmi

|Views: 3,356|Likes:
Published by alexamil

More info:

Published by: alexamil on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

zao duh DENJIZ .burence.šakal ČALMA -. zarada. violina 93.sud za piće. voljeni DILJKA -.gusle. kruna DILBER -.jedini 76.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -.kokošinjac 99.osjećati D 102.šator ČAGALJ -. 85.đubrište BURILO -.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -. 73. ČADOR -.kraljevski povez oko glave.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -.kiša DEDER -.briga. 111. 71. vjenčani dar ČIBUK -. CVANCIKA -. 89.more DERT -.red. ĆUMEZ -.vidi BULBUL BUNJIŠTE -.vrsta sove BUMBUL . tepih. saruk. lula ČIRAK -. ĆUTJETI -. dobitak. 74. 106. . 72. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98.spas.cijev lule.žila (arterija i vena). nesvijest. 88. 105. CITRA -.muški kaput postavljen i opšiven krznom 101.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže.žičani instrument 77.najveće islamsko svetište u Meki 91. a donje spušta i podboči. 69. 82.željezo.čvrsto sukno Ć 90. ĆESAR -.most 100. pometnja BUTUM -. greda DIZE -. ĆUPRIJA -. platneni ovoj oko glave ČARA -. korist. niz 117.tužba DAŽDA. 109. izlaz ČARDAK -. 107.jad ČERGAŠ -. vrč BULBUL -. pehar. bol.nevjernik DIN -. pričvršćen na kalpaku ČEMER -.nakit u obliku perjanice. 110. balvan. žalost.car 95. vrag. ljubavni jadi. ĆEPENAK -. željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -.vjera. de DEMEK -.vrsta male puške DIMIJE -. 103. 84. 116. redom C 75. CIGLI -. tuga. 120. što bi rekli DEMIR -.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama. 119. 81. BUKARA -.dakle. 83. te se na njemu izlaže roba 94.knjiga 97. vjeroispovjest DIREK -.67. posao (trgovački) 92. ĆITAB -. srebrne. ĆURAK -. poremećaj. 87. 68. puls.daj. prostirač 96.čitav. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -.đavo. 79.dragi. 80. sve skupa. 114. 115.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -. ĆILIM -. 104. 112.slavuj BULJINA -.limena posuda sa staklom.svijećnjak ČOHA -.trgovina. bilo DAV -. 86.sag. ĆEMANE -. 118.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78. 113. ĆABA -. 108. ĆIVOT -. rjeđe zlatne.stup. bačvica BURURET -. krčag. DAŽD -. DAGARA -. 70.vrtoglavica. sav.turban. ĆAR -.

krivica E 157. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali. bižuterija ĐOGAT -. 122.na dar.121.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -. nered Đ 145. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. besplatno DŽADA -. 125. badava. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. 132. 126.cesta. kijamet ELEGIJA -. 144. 147. 152. uvedena je u Turskoj 1826. 142.domovina. DOGANA -. 167.raj DŽERIDA -.grijeh. 128. 143.cirkuski akrobata na konjima. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163.naušnica.spletka -u Maroku gdje . na poklon. 159. 140. 137.konj bijele dlake ĐUGUM -. prenemagalo.vrsta puške.ruža ĐUL BEHAR -. 130. 165. 136.ružina vodica ĐUNAH -. prepredenjak DŽAN -.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida.gatanje. 123. 151. ĐAKONIJA -. draguljima DŽELAT -.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -. niska ĐERĐEF -.zid DVERI -. 139.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -.ormar u zidu DOVA -.lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -. 166.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -.ogrlica. 148.krvnik DŽENET -. god.poslastica ĐAURSKI -.dakle EVANĐELJE -.veliki sud (vrč). vračanje FALJASTI -. 158.nesposoban FARISEJ -licemjer. 160. 155.nevjernički.vrata DŽ 133. ELAMET -. put DŽAMBAS -. FALE -. nevrijeme. postojbina DUĆAN -.desiti ĐERDAN -. 124.svijet. za vodu ĐUL -.oluja. 154.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -. veselje. trgovina DUŠMAN -. 164. 162. 149.vidi DUNJALUK DUNJALUK -. časopis DŽUBA -.neprijatelj. 127. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika. 153. 129. 169. 135. čovječanstvo DUVAK -. 138. 156. 141. 150. lanac o vratu.prodavnica.zabava.dušo moja DŽANFEZ -. život DŽANUM -.vidi: JEVANĐELJE F 161.novine. neka vrsta balkona DOMAJA -. mećava.bosiljak FILA -. 146.veo DUVAR -. 131.duša. katkada ukrašene sedefom.piljarica FILDŽAN -. trgovac konjima. zlotvor DUNJAH -. kršćanski ĐENUTI -. 168. 134. DŽABA -.

ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -. 196.kolačići od meda.stijene GREŠA -. 171. 209. vjeroučitelj. 214.doskočiti nekome HALA.spreman HEFTA -. 215. 180. lijepo GRADINA -.dobit. 222. 187. GIG -.starac IKONA -.bakren sud sužen prema vrhu.životinja HAK -.nosač HAMAM -.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -. 188. 218. 206. zmaj HALALITI -. grehota HARAMIJA -.put GREDE -. zavidljivac HATLIJA -. tjedan HERUVIM -. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -. rulja. uspjeh IGUMAN -. šipak. 207. 208. naduven HASUL -.po hrišćanskoj predaji . vjerski obrazovana osoba HOKANJE -.prokletstvo. vrsta južnog voća GRED -. I 221.muslimanski duhovnik. 192.oholi HORDA -. masla.jadno HUDŽUD -. 219.grba HRNJAGA -.aždaja. mogranj. 179. i to na drvetu ili na platnu.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -. 204. 224.gomila HRT -.zakoračaj GREDA -.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -. 210.presuda. neorganizirana skupina HRBAT -. 213. 220.sedmica. .čopor.biti drzak.javno kupatilo HANDŽAR -. milo. 185. IBRIK -. kradljivac HARZUS -.suparnik. 172. 201. ALA -.naušnica. 181.novost HADŽI -. 199.grba GURABIJA -.ljubičasto-crvena boja GRIVNA -.napad. đinđuva GUKA -. 173. profesor u medresi. 190.bašta GRANAT -.sreća.ugursuz.članak na nogama GOLGOTA -.anđeo HODŽA -. 182.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -.bio razapet Isus Hrist GONDŽE -. 211. 203.kiselo grožđe GRIMIZ -. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186.oprostiti HALKA -.dobro. 194. 198. 197. korist HASUM -.nar. lupež ništarija HASITI SE -. 184.brežuljak kod Jerusalema gdje je .vreća HARAM -. 177.razbojnik. 189. 202. zločinac. 174. 200.dobrotvor HAJVAN -. 175. 178. 216. sreća. osuda HUDO -.ogrlica GRMLJENICA -. 217.vikanje HOLI -.drago. dobrota. HABER -. 205. 191.vrsta svilene tkanine HARAR -. 193. korist HAJĐIĐI -.konjanik HAZUR -.brus GNJAT -.vrsta psa HUĆUM -.zvekir. 212.islamski hodočasnik koji je bio u Meki. 176. kovni kolut na vratima HAMAL -. navala 195. 223.slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama. 183.G 170. za razliku od slika na zidu 225.

u kojoj gori žižak u ulju 276. novac uopšte JAŠMAK -.vezena maramica JALAN-DŽERIDE -. 248. 241.ovlaštenje. mala soba IZMIRNA -.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268. 228. KALPAK -.insan. obično viseća. 254. 230. zakon 269. 235. 246. znanje IMAM -. monah 271.tražiti.nauka.drveni prozori. 251.iznenada IZUN -. KANTAR -. KATRAN -. 227. KALKAN -.nevjernik 284. učenju 257. nevjernik ISKATI -. zemljoradnika. pliš.krletka . KAURI -.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima.vrsta vrbe IZBA -.lažne novine. 243. KALHANSKI -. KATARKA -. KAJIN -.Juda koji je izdao Hrista. KAL -.sasvim JENĐA -.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -.dugi krivi nož poput sablje JATAK -.vedro 259. polica ili postolje. 255.posudica od raznobojnog stakla. KATAKOMBE -. KALFA -. 233. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263. odobrenje 231. KABAO -.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -.vaga 277. JABANA -. KAMELIJA -. KANDELABR -. trač časopis JALAN-ZAPIS -. spreman.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -. baršun. 250. maloljetnik JEVANĐELJE -.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -. nerazgovjetno JACIJA -. KALDRMA -.sitan srebrn novac. 242. J 240. KAM -.dio biblije: Novi zavjet . koriti 280. KAPIDŽIK -.prava mjera nečemu 279. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264.226. K 258.blato 265. čovjek ILUMA -.hebrejski prosvećenik. KAIL -. 244. od koje se pravi čaj 273. 245.strano. zakon. kaciga 270. 239.pločnik od neravnog kamenja 266.samt.udubina u zidu.lažni (hodžin) zapis JARA -. 252.siroče.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -.koliba. 249.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća.redovnik. 237. izdajica.sudija 261. KANATI -.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281.ružiti. 256. KAVAZ -. KADIJA -. KAJFA -. KARAR -.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -. pitati ISLAM -.lijen JEČERMA -.kamen 272.vjera. kada su obojica prinjeli žrtvu bogu. po zanimanju stočar. velur 260.kapa od krzna. KADIFA -. 236.crna smola od uglja 283.mala vrata 278.drug JASPRA -.jarbol 282.preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -. 229.pokrivač za krevet 247.gotov. fresaka IKONOSTAS -.noćna molitva JAGLUK -.štit. islam ISKARIOT -. ostava.muslimanski svećenik IMAN -. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275. ubio brata Abela. 238. KANDILO -. zadovoljan 262. KARATI -. 232.pomoćnik majstora 267. grile 274. 234. KALUĐER -.vrućina JARAN -. 253.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve.

310. saten KUMIR -. 327. pijuk.lud MAJDAN -. 337. prodavnica. 343. 320. 338.sakat KMET -. 313.hor LIKTOR -. 315. šećera. 289.svjetiljka LANTEŠA -. 344.vrč.mjesec LJ 339. 304. žižak. dućan.vikati KRLETKA -. 300. idol KUMRA -.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -.mala puška KUHVET -.široki kavkaski nož. 321. 332.skladište. 296. odgovara katoličkoj misi LIVOR -. 330. gradska četvrt MAHNIT -.mangup.sveta knjiga muslimana KURISATI -. LAKAJ -. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -. bodež (s obje strane oštar).nevrijeme. oraha ili badema LONDŽA -. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -. 301. 326. 292. 314. pehar KOPARAN -.rudnik . Sudnji Dan KIKU -. 312.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -. 307. 311.jedra (djevojka) KUBE -. KAZAMAT -. 316. močvarni zaliv. spremište. besposličar. 328. 317. stovarište MAHALA -. 336.mala puška okovana srebrom LENGER -.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -. morski rukavac LISKA -. 298.veliki kamen. cipelar KUR'AN -.sluga LAMPADA -. 340. 302. ali i samica u zatvoru KIJAMET -.kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -.naziv nekih posebno znamenitih manastira.zaobljeni planinski vrh. 305. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -.dio grada.zemljište pored rijeke LUNA -. 303.sijalica LATERNA -.svjetiljka.kormilar KRŠNA -.skele LEDENICA -.285.zatvor. napraviti KUTNJE -. 319.služba božja. 309.ptica gugutka. 322. 291. 335.kućno L 318.klepetaljka KLJAST -. glavni manastir LAZILA -.vidi KUR'AN KORDUN -. fenjer LAVRA -.vrpca KRASNA -.liptiti LOŽA -.kavez KRMANOŠ -. 299.figurativno: sloj M 341.vrsta slatkiša od brašna. kama KIVOT -. razgovara i pije LOPITI -. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje. 333. stijena KUMAŠ -. LJELJO -.ljiljan KRIVITI -. krčag. 308.kramp.moć sila. 342. 293. 287. 325.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi. 324.vrsta svile. 288.pištolj KUBURLIJA -. kraj Svijeta.ogrlica KONDIR -. noseći svežanj prutova LIMAN -.obućar. MAGAZA -. kolibica LUČ -.kupola KUBURA -. 294. 286. 306. atlas.sidro LIKA -.kućica. 295.namjestiti.namiguša.buktinja LUKA -. snaga KUK -.zaliv. 297. 329.bič KOKETA -. 323. glavica KINDŽAL -.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje. 290. 334. budak KRIN -.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike.revolver LOKUM -. 331.

282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -. 400.bara. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381.islamski učeni prvak MUJEZIN -.najviše islamsko vijeće MEHANA -. 355. 379. NAZLI -. opkop od zemlje METENISATI -.u starogrčkoj mitologiji .radnik 389. činiti pokoru MEZAR -.dud (drvo i plod) MUŠEBAK -. 351. 372. 367. NARGILA -.lovački pas OKA -.bojno polje. trulež.od: hosana . 393.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -. klipan MLAKA -.krčma. dvoboj. nagovor. 361. zadovoljstvo MERDŽAN -. NAFORA -. MEGDAN -. morske itd. a koža samo iznad prstiju. 362.misliti MOGILA -. nimfe su predstavljale različite prirodne sile.mast za rane. NASIJAT -. 357.snopovi 387. lijek MEJDAN. 378.mornar MEDINA -.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -. 353. mokrina MENAŽERIJA -. 368. 373.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382.vlaga.dobrota. ženske papuče 384.želja. dijelile su se na šumske. reza MANGALA -.kajati se. 391.kupina. 377. MANDAL -. lokva MNIJETI -. gorske.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. zavitlavati MATROZ -. NERON -. 397.najvažniji islamski grad MELEKŠA -. borba MEJTEF -.onaj koji se samo isjeđava po kafanama .silan vjetar OSANA -.zoološki vrt MERAK -. sjekirica na dugom dršku. 364. 350.stoka MATATI -.boginja drugog reda.blagoslovena MIZDRAKA -.koral METEIZ -.drvena rešetka na prozoru N 380. koketan. 348.gizdav. pa i sam boj. gostionica MEHLEM. NIZAM -. NANULA -. MELEM -.varati. aureola ORKAN -.savjet. 370. NEIMAR -. 394..odjeća ODŽAK -. 396. 375.posuda za žeravicu MARIJAŠ -.klasje OSTRUGA -. zasun. 401. 365.vrućina OREADA -. NADŽAK -.pozdrav: spasi! .rimski car u 1.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -. 403.345. 366.osnovna islamska škola MEKA -..drvena obuća. 398.grob MILJE -.konj mrke boje MUFTIJA -. 359.planinska nimfa. opomena 386.porez 383. strast.rov.grob MRKOV -. 395.spadalo. poduporanj OTUR EFENDUM -. 346. 354. NAMET -.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385. NAVILJCI -. 369. slava. ODEŽDA -.ljubičica MEMLA -. izvještačen 388.starješina mahale MUNARA -. 352. 402. 356. poštovanje koje nekoga okružuje.sitan novac MARVA -. 376. NIMFA -.dimnjak OGAR -. šanac.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. 347. dragost MINARET -. gorska vila OREOL -.svijetli krug. vijeku nove ere 390. 360. sandala na kojoj je odozdo drvo.naprava za osiguranje vrata od provale. 363. riječne. 349. 399. 374. 371. rozga.ubojna sjekira.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -. 358.mjera za težinu (1. sjaj.

čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436. PEŠ -. PRAMALJEĆE -. PRETIO -.lug 410. 441. PUCA -. 442.ugojen 426. 437. SABAH -. RAHAT -. 440.razmatrati 461. PERČIN -. SEF -. SALEBDŽINICA -.ljenčariti. PUK -. PERVAZ -.poširoka.sveštenička haljina. hvalospjev 432.rodno RUBAC -. osnivač islama 430. PUTIR -.sat 451. ili tanko platno savijeno oko kape na glavi. odmarati 415.voljan RIZA -.unutrašnja strana ljušture školjke 459. 445.upravnik velike pokrajine . 446. skut kaputa 413. POVOR -. 443. neuredan 409. POGAN-AVAZ -. PRISOJ -.zabuna. SELAM -.zanosna pobožna pjesma.kuhan u vodi . SANKIM -.rob. PREĐA -.mreža 425.pramen. SAMUR -. SAČ -. raspoložen RAHATLUK -.oštra strmen.prženo 427.monaška haljina RAZBOJ -. PARIP -. PILAT -. PERIŠAN -. težak.metež.narod 434. SALEP. POJATI -. zrdav.mletački dukat. PORFIRA -. PSALAM -. PRATLJAČA -.vrsta lasice. PERUN -. SEKA -. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458.ograda 412.dugme 433.odmor.prednji dio haljine.zasovnica od drveta ili gvožđa.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist.sredstvo za pranje veša 424.zora.pašaluka 406. PORTAL -.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu. SEDEF -. PRIGANO -. gužva RUŠPIJA -. vrh brda 421. PRAM -. osvit.pješčani sprud 462. zibelin.salepčijina prodavnica 452.zadovoljan. sobolj 453. PAŠA -. gvozdena šipka na vratima 428. vrag.šal. POBRO -.vrsta gomolja koji . 444. SAHAT -.strpljenje 449.bog gromovnik starih Slavena 411. PENDŽER -. mantija ROTKO -.nesređen. čalma 455. SEBAR -.poljana RUSVAJ -.P 404.velika vrata 420.prozor 407. 439.brzi konj 405. PRTINA -. PRIJEVOR -. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja.purpur. on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414.biva 454. SEIRITI -. jutro 448.poslanik Muhamed. SATANA -.oprema za konja 435. udobnost RASA -. pletenica 408.džepna maramica RUDINA -. SALEBDŽIJA -.proljeće 423. nehotična greška 460. SALEBDŽIJA. PLANDOVATI -.prodavač salepa.lug 429.pozdrav .pramen 422.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -. bezbrižnost. PERIVOJ -.loš glas (o nekome) 417. PROROK -. zlatnik S 447. SARUK -. cekin. SALEPČINICA -.đavo. kmet 457. zao duh 456. SABUR -.pjevati 418. grimiz 419. 438.rasčišćen put kroz snijeg 431. PUSAT -.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450. SEĆIJA -.pobratim 416.

463. 500.ljubavna čežnja. nervoza SRMA -. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -.svježe TEFERIČ -.lepinja. 512. 471. 525.siromah SIRJAK -. naročito suknene ŠAMA -. ljubavni zanos SEVLIJA -. 522. 517.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -. 487. 520.škrap. 507.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -. 493.klizati TAMJAN -. dobitak.stepenice SKIPTRA -. kolodvor ŠTITI -. 496.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13.pobjeći ŠOBOTATI -. 499. 488.srebro STAMBOL -. 516. 466. 501.ostrvo ŠKRKA -.Sirija ŠARKIJA -. kamenjar ŠKROB -. 505.stanica.široke turske hlače. 474.uzrujanost. 508. ŠIĆARITI -. 479. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -. korist. 489.lanac SINIJA -. 475. gazdarica STRUKA -.dobit.kružiti ŠIĆAR -.simbol SINDŽIR -. 498. ŠAJKA -.ulica SOMUN -.prvi susjed ŠEHER -. 503.stol. 484. 465.siromah SIVAC -. 515.tamno TAZE -. 467.sjaji SKALE -. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -. 497. 483. 492. 511. 527.domaćica. zarađivati. 464. 469.maćuhica. 518. 472. 526. 490. 481.Istambul STIJEG -. 491.štaka ŠLJEME -. 523.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -.krov ŠLJUKA -. SERDŽADA -.vrat ŠILJTE -.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -. 524.mirta. uspješno trgovati ŠIJA -.malen jastuk.katolkinja ŠTACIJA -.umoriti se SUTON -.znak vladarske časti i vlasti SKOT -. 476. 482. sinija SOKAK -.vijeka) SURE -.zastava STOPANICA -.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -.čitati T 519.tamnica TAVNO -. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -. trpeza.pećina SRKLET -. 521. amajlija .koristiti se. 506. 514. 510. 509.niski stol SIRAK -.životinja SMAGLI -.čempres SIMVOL -.vrsta tkanine SULTAN -.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja.trzalo za tamburu TILSUM -. 473. 502.vrsta jela ŠLJAKA -. 478.logor TALUMITI -. 495. 470.veliki grad ŠESTARITI -. 468. 477. TABOR -.vodoskok ŠEFIDA -.nar ŠKOLJ -.izlet TERZIJAN -. 513. 504.čamac ŠALVARE -. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -. 485. 480. 528.talisman.sumrak SUŽANJ -.vježbati TALJIGATI -.dozrijevati SOFRA -.rob Š 494.udariti ŠIPAK -.magarac SJAKTI -.onemoćali SMIRNA -. 486.

578. ŽEZLO -. 576. ćilim VEREM -.lijepo UGAR -.suh čovjek VERGL -.vrsta rane šljive ZIJAN -. 538.dolikovati. 573. 542. 574. ZACIPLJENO -.dobitak. toljaga TRABUNITI -. nepravda. 537. 571. 549.saruk.šumoriti TRALJE -.lupež ništarija UKUISATI -. 555. zaista VASELJENA -. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. 551. 536. krupa TURBAN -. 569.obrve VELENAC -.topli blagi vjetar. HURMAŠICE -. 546.znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -.dronjci TRS -. 535.zaljubljeno ZAHODNO -.suci . 561. 558. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -. 575.pokajanje TOKA -.529.futrola za brus VRAN -. UBAVO -. bogami. TIMOR -. 572. 550. 564. 530.vasiona.uzvišenje VODIERA -.gigant. 567. 566. okrutnost. palica.tako mi Boga.šarenica.čokot TRSNAT -. kućne sloge. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral.zalazeće ZAMAN -. 544.nasilje. krš TIRANIN -. 531. 532. 556. mali buzdovan.sudbina V 548.vapaj VAJDA -.mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -. priličiti ULEMA -. 568. 552. 533. 565. 562.silan ZUBLJA -.konj sive boje ZEMBILJA -. gubitak.šteta. 554. 570. čestitosti. udavati 559. sigurnosti VESTALKA -.ukras (sprijeda) na konju. VAJ -. 545.kolijevka ZORAN -. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541.okovi VESTA -.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE. 547.baklja ZULUM -.Svećenica boginje Veste. 560.malj. 553. 543. 540. svemir VEĐE -.snažan TUČA -. 539.crn VRANAC -.kameniti vrh.vrsta slatkiša USUD -.vladar koji vlada nasilnički TITAN -.neobrađena njiva UGURSUZ -. čalma. gorostas TOBE -.starorimska boginja domaćeg ognjišta. tiranija.grad.uzalud ZAMANDALITI -. teror Ž 577.zaključati ZAPIS -.amajlija ZEFIR -. kvar ZIPKA -. lahor ZELENKO -. korist VALAH -.konj crne boje Z 563. 557. 534.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->