P. 1
Recnik turcizmi

Recnik turcizmi

|Views: 3,335|Likes:
Published by alexamil

More info:

Published by: alexamil on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

BUKARA -. violina 93.žičani instrument 77. 114. 110. ĆUPRIJA -. kruna DILBER -. zarada. CVANCIKA -. saruk. CITRA -. nesvijest. 86. 87. vjenčani dar ČIBUK -. bačvica BURURET -.vrsta sove BUMBUL .čitav. 115. 107. vjeroispovjest DIREK -. 105. 70. 106. te se na njemu izlaže roba 94.limena posuda sa staklom. ĆUTJETI -. 68.slavuj BULJINA -. 108.najveće islamsko svetište u Meki 91. ĆILIM -.jedini 76.šakal ČALMA -. vrč BULBUL -. bol.spas.nakit u obliku perjanice.tužba DAŽDA. 80. ĆURAK -.gusle. sve skupa. tuga. DAGARA -. tepih.dragi. bilo DAV -.kokošinjac 99.željezo. 74. 73.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže. 82.turban. redom C 75. 88. željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -. 116.jad ČERGAŠ -. pehar.red.svijećnjak ČOHA -.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98.trgovina. puls.67. 79.stup. 103.šator ČAGALJ -.kraljevski povez oko glave. pričvršćen na kalpaku ČEMER -. CIGLI -.osjećati D 102.burence.vrtoglavica. ljubavni jadi. balvan. sav. zao duh DENJIZ . vrag.vjera.briga.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -. 113. 89.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78. ĆEPENAK -.most 100. 83. 72. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -. ĆITAB -. 81. krčag. ĆAR -. de DEMEK -. 69. 104.vidi BULBUL BUNJIŠTE -. 109. ĆIVOT -.more DERT -. voljeni DILJKA -. posao (trgovački) 92.čvrsto sukno Ć 90.đavo.kiša DEDER -.nevjernik DIN -.đubrište BURILO -. . 111. ĆABA -. žalost.dakle.daj. pometnja BUTUM -.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -. što bi rekli DEMIR -.muški kaput postavljen i opšiven krznom 101. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -.car 95. lula ČIRAK -. izlaz ČARDAK -. prostirač 96. rjeđe zlatne. dobitak. korist.žila (arterija i vena). greda DIZE -. a donje spušta i podboči. 120.cijev lule. 85. 118. ĆESAR -. srebrne. ČADOR -. 112. 84. ĆUMEZ -.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -.sud za piće.vrsta male puške DIMIJE -. 71. DAŽD -.knjiga 97.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama.sag. platneni ovoj oko glave ČARA -. ĆEMANE -. poremećaj. niz 117. 119.

ruža ĐUL BEHAR -. god. ELAMET -. uvedena je u Turskoj 1826. 134.raj DŽERIDA -. badava. 143. 149.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -. besplatno DŽADA -. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali. 150. 160. čovječanstvo DUVAK -. 147.na dar. kijamet ELEGIJA -.ormar u zidu DOVA -. prenemagalo.gatanje. krivica E 157.cirkuski akrobata na konjima. put DŽAMBAS -. 156. 129. 166.poslastica ĐAURSKI -. draguljima DŽELAT -.krvnik DŽENET -. 123. katkada ukrašene sedefom. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji.ružina vodica ĐUNAH -. mećava.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. ĐAKONIJA -. 159.svijet.duša. trgovac konjima.desiti ĐERDAN -. bižuterija ĐOGAT -. 153. kršćanski ĐENUTI -.zabava.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -. život DŽANUM -. vračanje FALJASTI -.domovina. 131. 139. 125. 142. 146. 154.konj bijele dlake ĐUGUM -.prodavnica.veliki sud (vrč). 137.oluja. 155. 124.nesposoban FARISEJ -licemjer.dušo moja DŽANFEZ -. 127. 141.vidi: JEVANĐELJE F 161.vrata DŽ 133. 122. nevrijeme. 126. prepredenjak DŽAN -.neprijatelj.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida. DOGANA -. zlotvor DUNJAH -. 138. časopis DŽUBA -. postojbina DUĆAN -.piljarica FILDŽAN -. niska ĐERĐEF -.dakle EVANĐELJE -. 130. DŽABA -.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -. 168.spletka -u Maroku gdje . 148. za vodu ĐUL -. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika.cesta.zid DVERI -.lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -.nevjernički.bosiljak FILA -.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -. 164. 140.naušnica. 135. 136. neka vrsta balkona DOMAJA -. 169.ogrlica. 167. 128. 165. 132. 152. lanac o vratu.veo DUVAR -. 151.vrsta puške.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -.121.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -.vidi DUNJALUK DUNJALUK -.novine.grijeh. trgovina DUŠMAN -. FALE -. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. veselje. nered Đ 145. 162. 144. 158. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163. na poklon.

tjedan HERUVIM -. 210.bakren sud sužen prema vrhu.jadno HUDŽUD -. 208.aždaja.životinja HAK -.anđeo HODŽA -. 175.sedmica. I 221.bašta GRANAT -.islamski hodočasnik koji je bio u Meki. 194. mogranj.naušnica. 207.suparnik. 172. 219. 211. 171. 203. 187. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -.spreman HEFTA -. za razliku od slika na zidu 225. 188. 206. 201. .biti drzak. 199. profesor u medresi.gomila HRT -.vrsta psa HUĆUM -.grba HRNJAGA -.vikanje HOLI -.čopor. 218. 174.slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama.zvekir. HABER -.drago.po hrišćanskoj predaji . 179. 217. kovni kolut na vratima HAMAL -. neorganizirana skupina HRBAT -.vrsta svilene tkanine HARAR -.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -.nosač HAMAM -.kiselo grožđe GRIMIZ -. grehota HARAMIJA -.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -. 200. 180.ogrlica GRMLJENICA -. ALA -.javno kupatilo HANDŽAR -.presuda. zmaj HALALITI -.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -. 216. lupež ništarija HASITI SE -. 212. 204. korist HAJĐIĐI -.starac IKONA -.oholi HORDA -.dobrotvor HAJVAN -.brežuljak kod Jerusalema gdje je .bio razapet Isus Hrist GONDŽE -. 224.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -. 193. 181. đinđuva GUKA -.put GREDE -. 213.dobro. 223. vrsta južnog voća GRED -.prokletstvo.doskočiti nekome HALA. lijepo GRADINA -. 177. 197. 185. zločinac. 215. 220. dobrota. osuda HUDO -. vjerski obrazovana osoba HOKANJE -.ljubičasto-crvena boja GRIVNA -. 183.novost HADŽI -. GIG -. 196.članak na nogama GOLGOTA -. 178. zavidljivac HATLIJA -. 205.G 170. 198. korist HASUM -.nar. 182. 192. vjeroučitelj. masla.sreća.zakoračaj GREDA -.stijene GREŠA -. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186. sreća. 202. ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -. 209.razbojnik. uspjeh IGUMAN -.napad. šipak. 176. 190. kradljivac HARZUS -. 189.muslimanski duhovnik.dobit.oprostiti HALKA -. 173.kolačići od meda. rulja. 184. i to na drvetu ili na platnu. milo. IBRIK -. naduven HASUL -. 222. navala 195.grba GURABIJA -.vreća HARAM -. 191.brus GNJAT -.ugursuz.konjanik HAZUR -. 214.

nerazgovjetno JACIJA -. zemljoradnika.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -.štit.tražiti.kamen 272. KALDRMA -. 249. baršun. spreman.hebrejski prosvećenik. kada su obojica prinjeli žrtvu bogu.vrsta vrbe IZBA -. trač časopis JALAN-ZAPIS -. 239.strano. pitati ISLAM -. 245. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263. zakon. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -.krletka . KANDELABR -. 256. 246.vedro 259. ostava. u kojoj gori žižak u ulju 276. KAURI -.pomoćnik majstora 267. KALKAN -.noćna molitva JAGLUK -.sitan srebrn novac. koriti 280. 232.pokrivač za krevet 247. po zanimanju stočar. čovjek ILUMA -.jarbol 282.vrućina JARAN -.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -. KAL -. KAJFA -. KANTAR -. od koje se pravi čaj 273. KABAO -.kapa od krzna.blato 265. KARATI -.ružiti.posudica od raznobojnog stakla. mala soba IZMIRNA -. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264. KAJIN -. 251. KALFA -. KANDILO -.pločnik od neravnog kamenja 266.gotov. KAMELIJA -. KALUĐER -. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275. 244. znanje IMAM -.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve. fresaka IKONOSTAS -.redovnik.muslimanski svećenik IMAN -.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća.vaga 277. maloljetnik JEVANĐELJE -. ubio brata Abela.nevjernik 284.vezena maramica JALAN-DŽERIDE -.drug JASPRA -. 254. KANATI -. 250.siroče. 234. 238.preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -. 253.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268. 248.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -.dio biblije: Novi zavjet .mala vrata 278.koliba. pliš. 242.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281. KAM -. 227. 230. obično viseća.lažni (hodžin) zapis JARA -.dugi krivi nož poput sablje JATAK -. KATAKOMBE -.udubina u zidu. J 240.Juda koji je izdao Hrista. zadovoljan 262. 233. kaciga 270.lijen JEČERMA -.lažne novine. 237. KAVAZ -. KARAR -. 228.sudija 261. zakon 269.prava mjera nečemu 279. KATRAN -. nevjernik ISKATI -.226. KAIL -. odobrenje 231. islam ISKARIOT -. 235. KAPIDŽIK -.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -. KADIFA -. grile 274. KALHANSKI -. izdajica.drveni prozori. novac uopšte JAŠMAK -.samt.crna smola od uglja 283. velur 260. KADIJA -. K 258.iznenada IZUN -. 236.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima. KALPAK -.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -. 252.nauka. učenju 257. 241. polica ili postolje.ovlaštenje. 243. KATARKA -. JABANA -. 229. monah 271.vjera.insan. 255.sasvim JENĐA -.

kućno L 318. stijena KUMAŠ -. 337.bič KOKETA -.mangup. 310. morski rukavac LISKA -.zaobljeni planinski vrh. snaga KUK -.nevrijeme. idol KUMRA -.buktinja LUKA -.veliki kamen.vrsta svile.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike. 311.mjesec LJ 339. spremište. napraviti KUTNJE -.lud MAJDAN -. 340. 296. 320. 295. razgovara i pije LOPITI -. 328. bodež (s obje strane oštar). stovarište MAHALA -. KAZAMAT -.vrč. kraj Svijeta. 298. 299.jedra (djevojka) KUBE -.figurativno: sloj M 341. glavni manastir LAZILA -.obućar. saten KUMIR -.skele LEDENICA -.moć sila. besposličar. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -. MAGAZA -. 319. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -.285. odgovara katoličkoj misi LIVOR -.liptiti LOŽA -. 332. 289.naziv nekih posebno znamenitih manastira. kama KIVOT -. 301. 294. 316.vidi KUR'AN KORDUN -.sakat KMET -. 300.pištolj KUBURLIJA -. 327.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -. prodavnica. noseći svežanj prutova LIMAN -.ogrlica KONDIR -. atlas. 335. 307. 306.kormilar KRŠNA -. 336. 286.kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -.ptica gugutka. krčag. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje.rudnik . 290. pehar KOPARAN -.zemljište pored rijeke LUNA -.zaliv.kavez KRMANOŠ -. 302. LAKAJ -.namiguša. 338. 291. 342.ljiljan KRIVITI -. pijuk. cipelar KUR'AN -.hor LIKTOR -.svjetiljka. 334. 292.služba božja. budak KRIN -. LJELJO -. šećera. žižak.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje. 323. glavica KINDŽAL -.zatvor. 313. 304.sluga LAMPADA -.svjetiljka LANTEŠA -.sveta knjiga muslimana KURISATI -. ali i samica u zatvoru KIJAMET -. dućan. 329. močvarni zaliv. 330. 312. 309. 325.vikati KRLETKA -.namjestiti. 297.kramp. 308.klepetaljka KLJAST -. Sudnji Dan KIKU -. 287. 331.vrpca KRASNA -. 333. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -.mala puška okovana srebrom LENGER -. 303.mala puška KUHVET -.vrsta slatkiša od brašna. fenjer LAVRA -. kolibica LUČ -.skladište.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -. 305. 288. 315. gradska četvrt MAHNIT -.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -. 317.sidro LIKA -. 343. oraha ili badema LONDŽA -. 293. 322.kupola KUBURA -.široki kavkaski nož. 326.revolver LOKUM -. 344. 324. 314.sijalica LATERNA -. 321.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi.kućica.dio grada.

gostionica MEHLEM.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -. 359. klipan MLAKA -.gizdav.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. 367.rov.varati. ženske papuče 384.radnik 389.krčma. 395. NANULA -. a koža samo iznad prstiju.koral METEIZ -. aureola ORKAN -. strast. sandala na kojoj je odozdo drvo. NASIJAT -. 348. 377.grob MILJE -.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -.naprava za osiguranje vrata od provale. 391.klasje OSTRUGA -. poduporanj OTUR EFENDUM -. zadovoljstvo MERDŽAN -.osnovna islamska škola MEKA -.ljubičica MEMLA -.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385.onaj koji se samo isjeđava po kafanama .posuda za žeravicu MARIJAŠ -. morske itd. trulež.porez 383.silan vjetar OSANA -. 378.odjeća ODŽAK -. 350.drvena obuća. NEIMAR -. koketan. MANDAL -.želja.. 355..dobrota. gorske. nagovor. 368.vrućina OREADA -.zoološki vrt MERAK -.stoka MATATI -.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382.rimski car u 1.282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -. 394.dimnjak OGAR -. 364.od: hosana .ubojna sjekira. 346. 349.u starogrčkoj mitologiji . sjaj. 372.starješina mahale MUNARA -.planinska nimfa. 356.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. NAFORA -.islamski učeni prvak MUJEZIN -. 400. NERON -. 369. NAZLI -.grob MRKOV -. 351. 347. borba MEJTEF -. zavitlavati MATROZ -.boginja drugog reda.mornar MEDINA -.snopovi 387. NIZAM -.lovački pas OKA -. 399. 370. 371. šanac. gorska vila OREOL -. opkop od zemlje METENISATI -. činiti pokoru MEZAR -.kajati se. 403. dvoboj. 393. MEGDAN -. dijelile su se na šumske. 354. opomena 386.dud (drvo i plod) MUŠEBAK -. poštovanje koje nekoga okružuje. 379. sjekirica na dugom dršku. vijeku nove ere 390. izvještačen 388. reza MANGALA -. MELEM -. 360. nimfe su predstavljale različite prirodne sile.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -. riječne. slava. NIMFA -.svijetli krug. NADŽAK -.vlaga.najvažniji islamski grad MELEKŠA -. lokva MNIJETI -.kupina.mast za rane. dragost MINARET -.bojno polje. 353.pozdrav: spasi! . ODEŽDA -. 366. NAMET -. lijek MEJDAN. pa i sam boj. NAVILJCI -. mokrina MENAŽERIJA -. rozga. 396.bara.blagoslovena MIZDRAKA -. 397.spadalo.konj mrke boje MUFTIJA -. 357. 362. 361. 363.345. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381.savjet.misliti MOGILA -. 365. 398. 375. 373.drvena rešetka na prozoru N 380. 402. zasun. 376. 401.mjera za težinu (1. 374.najviše islamsko vijeće MEHANA -. NARGILA -.sitan novac MARVA -. 358. 352.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -.

poljana RUSVAJ -.salepčijina prodavnica 452. PRAMALJEĆE -.prozor 407. čalma 455.mletački dukat.pramen. vrh brda 421. udobnost RASA -. SEF -. PERIŠAN -.pramen 422. 440.prodavač salepa.zora.metež.vrsta lasice. SEBAR -.prženo 427.odmor. 441. PILAT -.razmatrati 461. skut kaputa 413. PUK -.čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436. zibelin.upravnik velike pokrajine . PRIJEVOR -.zanosna pobožna pjesma.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist. SALEPČINICA -.prednji dio haljine. POVOR -. 439. 442. SABAH -.đavo. 445.lug 410.poslanik Muhamed.pješčani sprud 462.zabuna.nesređen.ugojen 426. neuredan 409.sveštenička haljina. 443.sredstvo za pranje veša 424. 444.rodno RUBAC -. cekin.rob. SAČ -.oštra strmen. SEIRITI -. 437. grimiz 419.unutrašnja strana ljušture školjke 459. jutro 448.pozdrav . SALEP.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu.strpljenje 449.pašaluka 406. SEKA -.monaška haljina RAZBOJ -. gužva RUŠPIJA -. PUCA -. POGAN-AVAZ -. hvalospjev 432. odmarati 415. SATANA -.ljenčariti.oprema za konja 435.dugme 433.poširoka. SALEBDŽIJA. PERIVOJ -. nehotična greška 460. SAMUR -.biva 454. raspoložen RAHATLUK -.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -. sobolj 453. zrdav.bog gromovnik starih Slavena 411. PEŠ -. zao duh 456. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458. vrag. 438. mantija ROTKO -. PERVAZ -. PRISOJ -.velika vrata 420.P 404. RAHAT -. SABUR -.vrsta gomolja koji .džepna maramica RUDINA -.brzi konj 405.rasčišćen put kroz snijeg 431.sat 451. SANKIM -. PSALAM -. PORFIRA -.loš glas (o nekome) 417. PERUN -. POJATI -.voljan RIZA -. SEĆIJA -.zadovoljan. SALEBDŽIJA -. PRTINA -. PRAM -. 446. kmet 457. PAŠA -.ograda 412. PROROK -. ili tanko platno savijeno oko kape na glavi.šal.pobratim 416. SELAM -.lug 429.narod 434.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450. PRETIO -.zasovnica od drveta ili gvožđa. PUSAT -.kuhan u vodi . PERČIN -. PUTIR -. pletenica 408. SAHAT -. PENDŽER -. zlatnik S 447. SARUK -. on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414.pjevati 418. PRIGANO -. PORTAL -.purpur. SALEBDŽINICA -. PLANDOVATI -. PARIP -. SEDEF -. težak. osnivač islama 430. bezbrižnost.proljeće 423. PRATLJAČA -. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja. osvit. gvozdena šipka na vratima 428. POBRO -. PREĐA -.mreža 425.

škrap. 486.onemoćali SMIRNA -.čempres SIMVOL -. 466.štaka ŠLJEME -. 497. 468.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -. ŠAJKA -. ŠIĆARITI -.dobit. dobitak.stepenice SKIPTRA -. uspješno trgovati ŠIJA -. 489.krov ŠLJUKA -. 508. 482. 506.nar ŠKOLJ -.katolkinja ŠTACIJA -.čitati T 519.simbol SINDŽIR -.maćuhica. 514. 474. 518. 483. 491.vodoskok ŠEFIDA -. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -. nervoza SRMA -. sinija SOKAK -.mirta.znak vladarske časti i vlasti SKOT -.široke turske hlače. 516.srebro STAMBOL -. 528. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -. SERDŽADA -.Istambul STIJEG -. 471. 511.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -. 492. ljubavni zanos SEVLIJA -. 499.vrat ŠILJTE -. 507. 478.lepinja.sumrak SUŽANJ -.udariti ŠIPAK -. TABOR -.pećina SRKLET -. 496.prvi susjed ŠEHER -. 470. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -. 515. 521. 493.Sirija ŠARKIJA -. 510.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja. 475.svježe TEFERIČ -. 500. 522.uzrujanost. 481. 520. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -. 504. 476.vrsta jela ŠLJAKA -. 523. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -.ostrvo ŠKRKA -.klizati TAMJAN -. 465. 524. 485.malen jastuk. 490. 484. 495.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -.463.logor TALUMITI -. 503. 513. 501. 488.rob Š 494. 467.tamnica TAVNO -.domaćica.trzalo za tamburu TILSUM -.ljubavna čežnja. 517.životinja SMAGLI -.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13. 505. gazdarica STRUKA -. amajlija . 509.pobjeći ŠOBOTATI -.ulica SOMUN -.vrsta tkanine SULTAN -.zastava STOPANICA -.tamno TAZE -.dozrijevati SOFRA -.niski stol SIRAK -.sjaji SKALE -.veliki grad ŠESTARITI -.lanac SINIJA -. 502.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -.siromah SIVAC -. kolodvor ŠTITI -.stol. korist.talisman. 527. 526. trpeza. 525. 498. 473.vijeka) SURE -. naročito suknene ŠAMA -.čamac ŠALVARE -.siromah SIRJAK -. 464. 477. 480.umoriti se SUTON -.magarac SJAKTI -.kružiti ŠIĆAR -. 487. zarađivati.koristiti se.stanica. 479. kamenjar ŠKROB -.izlet TERZIJAN -. 512. 472.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -. 469.vježbati TALJIGATI -.

mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -. 554.šarenica.lijepo UGAR -.vladar koji vlada nasilnički TITAN -. 537.starorimska boginja domaćeg ognjišta.zalazeće ZAMAN -. 567. 533.tako mi Boga. nepravda. VAJ -. sigurnosti VESTALKA -.suh čovjek VERGL -.neobrađena njiva UGURSUZ -. 530. 544.šumoriti TRALJE -. 578.kolijevka ZORAN -.vrsta slatkiša USUD -. korist VALAH -. krupa TURBAN -.zaljubljeno ZAHODNO -. 570.529. 552. ZACIPLJENO -.silan ZUBLJA -. zaista VASELJENA -.zaključati ZAPIS -.baklja ZULUM -. 571. 562.futrola za brus VRAN -.dobitak.šteta.malj. 534.snažan TUČA -. TIMOR -.uzalud ZAMANDALITI -. 545.sudbina V 548. 568. palica.obrve VELENAC -. 572. čestitosti. 569.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE.suci . 557. kućne sloge. 560. 551. toljaga TRABUNITI -. 540.Svećenica boginje Veste.uzvišenje VODIERA -.pokajanje TOKA -.crn VRANAC -. 565. HURMAŠICE -. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -.vasiona. 542. 547. 555. 556. 553. 561. krš TIRANIN -. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541. teror Ž 577. 558.kameniti vrh. 538.grad.konj crne boje Z 563.lupež ništarija UKUISATI -. čalma. udavati 559. ćilim VEREM -.vapaj VAJDA -.okovi VESTA -. lahor ZELENKO -.čokot TRSNAT -.znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -.amajlija ZEFIR -.gigant. 532.topli blagi vjetar. okrutnost. UBAVO -. gorostas TOBE -. 536. 576. 564. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. 550. mali buzdovan. kvar ZIPKA -. 574. 546. 539.ukras (sprijeda) na konju. 535. 543.dronjci TRS -.dolikovati. tiranija. 566.vrsta rane šljive ZIJAN -. 531. svemir VEĐE -.konj sive boje ZEMBILJA -. 549. ŽEZLO -. 575. 573. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral. bogami.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -. gubitak.nasilje. priličiti ULEMA -.saruk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->