A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

trgovina. vjenčani dar ČIBUK -.cijev lule. ĆIVOT -. 108.vjera. kruna DILBER -. DAŽD -.car 95. 113. 110.jedini 76. CVANCIKA -. 69. platneni ovoj oko glave ČARA -. . voljeni DILJKA -.šator ČAGALJ -.nevjernik DIN -. 86.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama. de DEMEK -.burence. 103. 79. nesvijest. greda DIZE -. sav.svijećnjak ČOHA -.gusle. 118.turban. ĆUTJETI -. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -. ĆABA -. ĆAR -.daj. vrag. ČADOR -. vrč BULBUL -. zarada.nakit u obliku perjanice. ĆUMEZ -. 112.more DERT -. 68. 107.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže. tepih. 120. lula ČIRAK -.đubrište BURILO -.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98. redom C 75. ĆILIM -. ĆURAK -. 111. 88. 109. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -. pehar. 119.sud za piće.vrsta sove BUMBUL . žalost.vidi BULBUL BUNJIŠTE -.sag. te se na njemu izlaže roba 94. 106. 72.muški kaput postavljen i opšiven krznom 101.čitav. 83.žičani instrument 77.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -. balvan. 74. bol. 73. 104. BUKARA -. saruk. bilo DAV -.vrtoglavica. ĆUPRIJA -. poremećaj.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -. CIGLI -. što bi rekli DEMIR -. prostirač 96. ĆESAR -.đavo.kraljevski povez oko glave.čvrsto sukno Ć 90. 70.šakal ČALMA -. 84.tužba DAŽDA. niz 117.knjiga 97. bačvica BURURET -.kiša DEDER -. ĆEPENAK -. 115.vrsta male puške DIMIJE -. tuga. izlaz ČARDAK -. 81.briga. 80. pometnja BUTUM -.slavuj BULJINA -. dobitak.67.najveće islamsko svetište u Meki 91. 89.most 100. željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -.dakle. violina 93.kokošinjac 99. a donje spušta i podboči. 71.spas.željezo.limena posuda sa staklom.red.stup. vjeroispovjest DIREK -.žila (arterija i vena). 82. ĆITAB -. zao duh DENJIZ . 85.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78. srebrne.jad ČERGAŠ -. 116.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -. rjeđe zlatne. puls.dragi. krčag. pričvršćen na kalpaku ČEMER -. 105. DAGARA -. 114. sve skupa. korist. 87.osjećati D 102. posao (trgovački) 92. ljubavni jadi. ĆEMANE -. CITRA -.

mećava.raj DŽERIDA -. 139. 142.dakle EVANĐELJE -.ruža ĐUL BEHAR -. 146. trgovina DUŠMAN -.prodavnica. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -. veselje.lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -. DOGANA -.zid DVERI -. draguljima DŽELAT -. prepredenjak DŽAN -.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -.nesposoban FARISEJ -licemjer. FALE -.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. 166. 128.nevjernički. 150. čovječanstvo DUVAK -. 165.ogrlica. 169. trgovac konjima. kršćanski ĐENUTI -. 152.veliki sud (vrč). 167. 153. za vodu ĐUL -.veo DUVAR -.gatanje.poslastica ĐAURSKI -. uvedena je u Turskoj 1826. 154. besplatno DŽADA -. DŽABA -. 135. 158. nevrijeme. 159. 164.naušnica. 127. bižuterija ĐOGAT -.ormar u zidu DOVA -. 160.na dar. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali. god.desiti ĐERDAN -.domovina. neka vrsta balkona DOMAJA -.zabava.dušo moja DŽANFEZ -. 149.vidi DUNJALUK DUNJALUK -.vidi: JEVANĐELJE F 161.vrata DŽ 133. 143. 125.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida.spletka -u Maroku gdje . kijamet ELEGIJA -. vračanje FALJASTI -.cirkuski akrobata na konjima.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -. ĐAKONIJA -. ELAMET -. zlotvor DUNJAH -. 126. 144. 155.novine. 130. lanac o vratu. 131. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. 141.ružina vodica ĐUNAH -. postojbina DUĆAN -. 147. 138. časopis DŽUBA -. 151.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -. 132. 124.svijet. nered Đ 145.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -. život DŽANUM -. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163. 129.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -. 148. na poklon. niska ĐERĐEF -.vrsta puške. 134. put DŽAMBAS -.piljarica FILDŽAN -. 162.duša. prenemagalo.oluja.121. 168.konj bijele dlake ĐUGUM -. 137. katkada ukrašene sedefom.bosiljak FILA -. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji.krvnik DŽENET -. 156. badava.neprijatelj. 123. 136.cesta. krivica E 157. 122. 140.grijeh.

214. 213. ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -.presuda.grba HRNJAGA -.put GREDE -.vreća HARAM -.bašta GRANAT -.starac IKONA -.sedmica. navala 195. rulja.životinja HAK -. 217. 174.dobro.bakren sud sužen prema vrhu. kovni kolut na vratima HAMAL -.aždaja.oholi HORDA -. 171. 177.razbojnik. osuda HUDO -.nosač HAMAM -.anđeo HODŽA -.vrsta psa HUĆUM -. 209. 215. mogranj.sreća. 179.novost HADŽI -. korist HAJĐIĐI -.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -. 175. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186. 193. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -. GIG -.biti drzak. 191. 196.javno kupatilo HANDŽAR -. 181.slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama. milo. 220.ugursuz.dobrotvor HAJVAN -.suparnik. 197.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -. I 221. 201. šipak. 203. 188. 178. 183.vrsta svilene tkanine HARAR -. 185. kradljivac HARZUS -. zavidljivac HATLIJA -. tjedan HERUVIM -. 204. vrsta južnog voća GRED -.zvekir. 184.zakoračaj GREDA -.čopor. 192. profesor u medresi.doskočiti nekome HALA. IBRIK -.nar.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -. 212. zločinac. 222.kolačići od meda.kiselo grožđe GRIMIZ -.vikanje HOLI -. za razliku od slika na zidu 225.bio razapet Isus Hrist GONDŽE -.G 170. 208. uspjeh IGUMAN -. masla.islamski hodočasnik koji je bio u Meki.članak na nogama GOLGOTA -.jadno HUDŽUD -.brežuljak kod Jerusalema gdje je . 187.stijene GREŠA -.konjanik HAZUR -.brus GNJAT -.ogrlica GRMLJENICA -. 205. 223. 190. 210. 173. 200. vjeroučitelj.napad.gomila HRT -. 207. i to na drvetu ili na platnu. đinđuva GUKA -.muslimanski duhovnik. 216. korist HASUM -.oprostiti HALKA -. neorganizirana skupina HRBAT -. vjerski obrazovana osoba HOKANJE -. 206. 194.naušnica. 218. 172. 198.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -.spreman HEFTA -.drago. naduven HASUL -.prokletstvo. 189. lijepo GRADINA -. 182. 176. HABER -. zmaj HALALITI -. lupež ništarija HASITI SE -.po hrišćanskoj predaji . 219. 224. 202. 199. sreća.dobit. 180. 211. ALA -. grehota HARAMIJA -. .ljubičasto-crvena boja GRIVNA -.grba GURABIJA -. dobrota.

vezena maramica JALAN-DŽERIDE -.muslimanski svećenik IMAN -. KAVAZ -.pločnik od neravnog kamenja 266.crna smola od uglja 283. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264.prava mjera nečemu 279. KAIL -. polica ili postolje. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -. 239.drveni prozori. 237. 234. KALPAK -. nerazgovjetno JACIJA -.mala vrata 278.vedro 259.lažni (hodžin) zapis JARA -. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263.redovnik.štit. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275.nevjernik 284. KAMELIJA -.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -.kamen 272. fresaka IKONOSTAS -. pliš. čovjek ILUMA -.lažne novine. KADIFA -.ružiti. 245.sasvim JENĐA -. KADIJA -.jarbol 282. 254. 233. 256. u kojoj gori žižak u ulju 276. islam ISKARIOT -. od koje se pravi čaj 273. KAL -. 232. izdajica.nauka.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima. zemljoradnika.kapa od krzna. KABAO -. trač časopis JALAN-ZAPIS -.siroče. monah 271. KALDRMA -.gotov.vrsta vrbe IZBA -.krletka .dugi krivi nož poput sablje JATAK -.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268. zadovoljan 262. KANDELABR -. baršun. znanje IMAM -. 241.samt. ubio brata Abela.vaga 277.dio biblije: Novi zavjet . KATARKA -. KATRAN -. kada su obojica prinjeli žrtvu bogu.drug JASPRA -. KALHANSKI -.vjera. K 258. KATAKOMBE -. KANDILO -. 243. nevjernik ISKATI -. KARAR -. 229. KARATI -. 227. odobrenje 231.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -. KAM -. ostava. 255. 248. KALKAN -.sudija 261. spreman. KAURI -.noćna molitva JAGLUK -.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -.lijen JEČERMA -.udubina u zidu.koliba. 253.ovlaštenje. KANTAR -.226. J 240. 228.tražiti. koriti 280. KAJIN -. KALUĐER -. kaciga 270.preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -. 230.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve. 250. 236. 244. po zanimanju stočar. novac uopšte JAŠMAK -. zakon 269. KANATI -. 238.posudica od raznobojnog stakla.pokrivač za krevet 247. 235.sitan srebrn novac. KAPIDŽIK -. maloljetnik JEVANĐELJE -. JABANA -. 249. obično viseća.blato 265.iznenada IZUN -. pitati ISLAM -. 251.strano. mala soba IZMIRNA -.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281. KAJFA -.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -.Juda koji je izdao Hrista.hebrejski prosvećenik. učenju 257. 242. velur 260. 246. 252.insan.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća.vrućina JARAN -.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -. zakon. KALFA -. grile 274.pomoćnik majstora 267.

morski rukavac LISKA -. stijena KUMAŠ -. 311.lud MAJDAN -. glavni manastir LAZILA -. stovarište MAHALA -. šećera. 295.sakat KMET -. spremište. atlas. kraj Svijeta. 287. 301.vrsta slatkiša od brašna.figurativno: sloj M 341. 319.dio grada. 338.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -. fenjer LAVRA -.ljiljan KRIVITI -. 329. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje. 328. 322.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -. 330.klepetaljka KLJAST -. 291. Sudnji Dan KIKU -.pištolj KUBURLIJA -. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -. 308. 294. 324.ptica gugutka. napraviti KUTNJE -. budak KRIN -.nevrijeme. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -. 293. pehar KOPARAN -. 297. 332.hor LIKTOR -. 342.kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -. pijuk. idol KUMRA -. 344. kama KIVOT -. saten KUMIR -.svjetiljka. noseći svežanj prutova LIMAN -. 334. 288. 335. žižak.kućica.bič KOKETA -.zaobljeni planinski vrh. 299.rudnik .mala puška KUHVET -.skladište.sluga LAMPADA -.obućar.mjesec LJ 339. 310.vrsta svile. 325. 305.skele LEDENICA -. 316. 313.služba božja. gradska četvrt MAHNIT -. 296. besposličar. 320.moć sila.veliki kamen. 327. 331.kućno L 318. razgovara i pije LOPITI -. kolibica LUČ -. 314. 315. 307.mala puška okovana srebrom LENGER -. dućan.namiguša.vrpca KRASNA -.sijalica LATERNA -. 321. LAKAJ -. 298. 303. MAGAZA -. 302. 340.vidi KUR'AN KORDUN -. glavica KINDŽAL -. 336. prodavnica. krčag. 306.vikati KRLETKA -. odgovara katoličkoj misi LIVOR -.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike.revolver LOKUM -.svjetiljka LANTEŠA -.kramp.jedra (djevojka) KUBE -. 304.ogrlica KONDIR -. LJELJO -.sveta knjiga muslimana KURISATI -.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi. močvarni zaliv.zaliv. 286. bodež (s obje strane oštar).liptiti LOŽA -.naziv nekih posebno znamenitih manastira. 333. 292. snaga KUK -.buktinja LUKA -. oraha ili badema LONDŽA -. cipelar KUR'AN -.vrč. 309. 326.zemljište pored rijeke LUNA -.sidro LIKA -. 300.mangup. 317.285. 323. 312. 289. KAZAMAT -.kavez KRMANOŠ -.namjestiti. ali i samica u zatvoru KIJAMET -.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -.kormilar KRŠNA -. 343. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje.široki kavkaski nož. 290.zatvor. 337.kupola KUBURA -.

NAFORA -. riječne. reza MANGALA -. dvoboj. morske itd.savjet. strast. činiti pokoru MEZAR -. 375.kajati se. 374.konj mrke boje MUFTIJA -. NAVILJCI -. izvještačen 388. 352. 400. NARGILA -.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -. 376. 347.posuda za žeravicu MARIJAŠ -. gorske.sitan novac MARVA -. rozga. MELEM -.želja.od: hosana . NAZLI -.. opomena 386.naprava za osiguranje vrata od provale. 393. 349. 378. gostionica MEHLEM. 354.varati.stoka MATATI -. 367.dobrota.najvažniji islamski grad MELEKŠA -. 357.spadalo. 356. borba MEJTEF -. 346.svijetli krug.pozdrav: spasi! . 377. 350.drvena rešetka na prozoru N 380. šanac.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -.kupina.boginja drugog reda. 402.vrućina OREADA -. 361. MEGDAN -.silan vjetar OSANA -.odjeća ODŽAK -.grob MILJE -. poduporanj OTUR EFENDUM -.dud (drvo i plod) MUŠEBAK -.krčma. NANULA -.planinska nimfa.mast za rane.u starogrčkoj mitologiji . zavitlavati MATROZ -. 360. klipan MLAKA -. 373. 362. NADŽAK -.grob MRKOV -. ženske papuče 384. NIMFA -. NAMET -. aureola ORKAN -. 391. 366. dijelile su se na šumske. 358. pa i sam boj. MANDAL -. nagovor.blagoslovena MIZDRAKA -. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381. ODEŽDA -. 348. 359. NASIJAT -. NERON -.mjera za težinu (1. poštovanje koje nekoga okružuje. gorska vila OREOL -.klasje OSTRUGA -. lijek MEJDAN. zasun.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. 399.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -. 396. 355.snopovi 387. slava.starješina mahale MUNARA -. sjekirica na dugom dršku. dragost MINARET -.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382.islamski učeni prvak MUJEZIN -. 397.vlaga.ubojna sjekira. lokva MNIJETI -. 370.ljubičica MEMLA -.zoološki vrt MERAK -. 395. 364.. nimfe su predstavljale različite prirodne sile. koketan.drvena obuća.bojno polje. 368. opkop od zemlje METENISATI -. 403. 401. 372. sandala na kojoj je odozdo drvo.koral METEIZ -.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -. sjaj. 398. NEIMAR -.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. 379.345.bara.mornar MEDINA -.porez 383.282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385. zadovoljstvo MERDŽAN -.radnik 389. 365. trulež. 371. NIZAM -.najviše islamsko vijeće MEHANA -. 363. 394. 369. 351. 353.dimnjak OGAR -. mokrina MENAŽERIJA -.osnovna islamska škola MEKA -. a koža samo iznad prstiju.rimski car u 1.gizdav. vijeku nove ere 390.onaj koji se samo isjeđava po kafanama .rov.lovački pas OKA -.misliti MOGILA -.

prženo 427.zanosna pobožna pjesma. PERIVOJ -.poširoka. 441.ljenčariti.brzi konj 405. 445. 440.monaška haljina RAZBOJ -. SALEBDŽIJA -.lug 410. SEDEF -. SAHAT -. 438. PRIJEVOR -. SALEBDŽINICA -.nesređen. SALEBDŽIJA. SAMUR -.velika vrata 420. PILAT -. 442. SEKA -. PERČIN -. PERUN -. pletenica 408. zlatnik S 447. SABUR -.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist.unutrašnja strana ljušture školjke 459.pjevati 418. gužva RUŠPIJA -. sobolj 453.zabuna.razmatrati 461.rasčišćen put kroz snijeg 431.prednji dio haljine. 443.pobratim 416.mletački dukat. POBRO -.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450.šal.rob.rodno RUBAC -. SAČ -.oprema za konja 435. grimiz 419.pozdrav . SANKIM -.ugojen 426. PEŠ -.sat 451. POGAN-AVAZ -. PLANDOVATI -. PUCA -.bog gromovnik starih Slavena 411. on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414. PRATLJAČA -.pramen. osnivač islama 430. ili tanko platno savijeno oko kape na glavi.strpljenje 449. 446. cekin. SALEP. PSALAM -. vrh brda 421.voljan RIZA -. 437. udobnost RASA -. težak.poljana RUSVAJ -. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458. zrdav.zadovoljan.sredstvo za pranje veša 424.pramen 422.narod 434. PRISOJ -. PRIGANO -. PERVAZ -. čalma 455.biva 454.P 404. kmet 457. zibelin. neuredan 409.proljeće 423.salepčijina prodavnica 452. RAHAT -. PAŠA -. SEBAR -.loš glas (o nekome) 417. SEIRITI -. 439. PERIŠAN -. SARUK -.prodavač salepa. odmarati 415. mantija ROTKO -. vrag. PUK -. PORFIRA -.mreža 425.oštra strmen.sveštenička haljina. SATANA -.đavo. PARIP -. PRAMALJEĆE -. PUSAT -.zasovnica od drveta ili gvožđa. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja. PRETIO -. PUTIR -. skut kaputa 413.zora.poslanik Muhamed.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu.pašaluka 406.metež.upravnik velike pokrajine . bezbrižnost. SEĆIJA -.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -.kuhan u vodi . zao duh 456. osvit.ograda 412. PENDŽER -.odmor. SELAM -. gvozdena šipka na vratima 428.vrsta lasice. 444. SALEPČINICA -.purpur. PROROK -.prozor 407.pješčani sprud 462. POJATI -.džepna maramica RUDINA -. SABAH -. jutro 448. SEF -.lug 429.čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436. PREĐA -. PRAM -. raspoložen RAHATLUK -. PORTAL -. hvalospjev 432. POVOR -.dugme 433.vrsta gomolja koji . nehotična greška 460. PRTINA -.

siromah SIRJAK -. trpeza. TABOR -.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -.klizati TAMJAN -.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -. 485.udariti ŠIPAK -. 475. 503.vrsta tkanine SULTAN -. 471. 479.ostrvo ŠKRKA -. 488. kamenjar ŠKROB -. naročito suknene ŠAMA -.životinja SMAGLI -. 502. 523. sinija SOKAK -.izlet TERZIJAN -.zastava STOPANICA -. 518.ulica SOMUN -.tamno TAZE -. 481.talisman.ljubavna čežnja. 484. 527. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -. 495. 477. korist.rob Š 494. 487.veliki grad ŠESTARITI -. 468. ŠIĆARITI -. 497. 505.nar ŠKOLJ -. zarađivati.stepenice SKIPTRA -.srebro STAMBOL -.umoriti se SUTON -. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -. 466. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -. 507.dobit. 499. 492. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -.lanac SINIJA -.široke turske hlače.čamac ŠALVARE -.mirta.onemoćali SMIRNA -.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -. 470.vodoskok ŠEFIDA -.Sirija ŠARKIJA -. 516.štaka ŠLJEME -. 520. 464.tamnica TAVNO -.škrap.čempres SIMVOL -.kružiti ŠIĆAR -. 521.maćuhica. 467. 500. 522.magarac SJAKTI -. kolodvor ŠTITI -. 493. SERDŽADA -.svježe TEFERIČ -. 506.463.krov ŠLJUKA -.znak vladarske časti i vlasti SKOT -.pećina SRKLET -. 501. 483. 465.vrsta jela ŠLJAKA -.stol.pobjeći ŠOBOTATI -. 486.prvi susjed ŠEHER -.sumrak SUŽANJ -. 504.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -. 474.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13.uzrujanost. 524. 514. dobitak.čitati T 519. 496.siromah SIVAC -.stanica. amajlija . 480.dozrijevati SOFRA -.simbol SINDŽIR -. 473.vrat ŠILJTE -. 491. 515.Istambul STIJEG -. 498. 528. 476. 510.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja.domaćica.lepinja.koristiti se. 511. 513. 469.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -. 509.katolkinja ŠTACIJA -. 525. 482. gazdarica STRUKA -.vježbati TALJIGATI -.logor TALUMITI -. 489. 508. uspješno trgovati ŠIJA -.niski stol SIRAK -. ŠAJKA -.sjaji SKALE -. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -. 490. ljubavni zanos SEVLIJA -. 478. 526.trzalo za tamburu TILSUM -. 517.malen jastuk.vijeka) SURE -. 472. nervoza SRMA -. 512.

krš TIRANIN -.obrve VELENAC -. 547.šumoriti TRALJE -.vapaj VAJDA -. 539.uzalud ZAMANDALITI -.okovi VESTA -. 537. palica.dronjci TRS -. zaista VASELJENA -. 576.dolikovati. sigurnosti VESTALKA -. 536.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -. 534.amajlija ZEFIR -.gigant. čestitosti. 568.nasilje. 542. 554. 567.vrsta rane šljive ZIJAN -. 538. 565.pokajanje TOKA -.futrola za brus VRAN -. 545. 543.suh čovjek VERGL -. 530.zalazeće ZAMAN -. lahor ZELENKO -. okrutnost.neobrađena njiva UGURSUZ -. 573. 555. 551.kolijevka ZORAN -.lupež ništarija UKUISATI -. 540. 532. čalma.lijepo UGAR -. 575. svemir VEĐE -.kameniti vrh. 556. 558. 544. priličiti ULEMA -. 535. krupa TURBAN -. 553. 549. bogami. mali buzdovan.tako mi Boga.konj sive boje ZEMBILJA -. 562. 533.saruk. TIMOR -. gorostas TOBE -.ukras (sprijeda) na konju.vrsta slatkiša USUD -. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -. ćilim VEREM -. 546. kvar ZIPKA -.snažan TUČA -.vladar koji vlada nasilnički TITAN -. HURMAŠICE -.čokot TRSNAT -. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541. toljaga TRABUNITI -. korist VALAH -.Svećenica boginje Veste.topli blagi vjetar.sudbina V 548.crn VRANAC -.uzvišenje VODIERA -.grad.zaključati ZAPIS -. 561. 557.starorimska boginja domaćeg ognjišta. 550.šarenica.silan ZUBLJA -. 574. 564. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. 570.vasiona. gubitak.malj. VAJ -. ZACIPLJENO -. UBAVO -. 531. 566. 569.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE. tiranija.šteta. 578. nepravda.mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -. ŽEZLO -.dobitak.suci .znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -.baklja ZULUM -. 571.konj crne boje Z 563. 560. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral. teror Ž 577.zaljubljeno ZAHODNO -. udavati 559. kućne sloge.529. 572. 552.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful