A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

more DERT -.žila (arterija i vena).osjećati D 102. bol. 120.kraljevski povez oko glave.most 100. 88. 119.sag.čvrsto sukno Ć 90.vjera. 89. 79.car 95.nakit u obliku perjanice. ĆUTJETI -. tuga. 115.knjiga 97. 118. vjenčani dar ČIBUK -.jad ČERGAŠ -.trgovina.stup. 85.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98.vrtoglavica.67. BUKARA -.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama. srebrne. 103. 82. 83. krčag.daj. ĆEPENAK -.nevjernik DIN -. CITRA -.šakal ČALMA -.limena posuda sa staklom. ĆURAK -.šator ČAGALJ -. ĆILIM -.željezo. 69.tužba DAŽDA.sud za piće. ĆIVOT -. balvan. DAGARA -.svijećnjak ČOHA -.jedini 76. 87.gusle.vrsta male puške DIMIJE -. 109. DAŽD -. CVANCIKA -. posao (trgovački) 92.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -. 107. vrag. .najveće islamsko svetište u Meki 91. pehar.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -.vrsta sove BUMBUL . lula ČIRAK -. CIGLI -. 113. greda DIZE -. platneni ovoj oko glave ČARA -.briga.burence. ĆAR -. ĆUMEZ -. što bi rekli DEMIR -.spas. ĆITAB -.red. 111. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -. nesvijest. prostirač 96. 80. sve skupa. saruk. tepih.kiša DEDER -. rjeđe zlatne.cijev lule. ljubavni jadi. ČADOR -.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -.muški kaput postavljen i opšiven krznom 101. de DEMEK -.đubrište BURILO -. ĆEMANE -.đavo. željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -. 112. 72. 86.čitav. 116. bačvica BURURET -. poremećaj. zao duh DENJIZ . 110. pričvršćen na kalpaku ČEMER -.turban.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže. vjeroispovjest DIREK -. puls.slavuj BULJINA -.žičani instrument 77. 106. zarada. ĆABA -. izlaz ČARDAK -. korist. 84.vidi BULBUL BUNJIŠTE -. 114. voljeni DILJKA -.kokošinjac 99. ĆUPRIJA -. ĆESAR -. a donje spušta i podboči. niz 117. kruna DILBER -. 71. 74. te se na njemu izlaže roba 94. bilo DAV -. sav. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -. 73. dobitak. 108. vrč BULBUL -.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78. 70. 68. violina 93. žalost. 104.dragi. pometnja BUTUM -.dakle. redom C 75. 81. 105.

FALE -.ruža ĐUL BEHAR -. 149.prodavnica. 141.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -. 156. trgovina DUŠMAN -. mećava. 146. 124. kršćanski ĐENUTI -.ružina vodica ĐUNAH -. 125. 131. prepredenjak DŽAN -. ĐAKONIJA -. lanac o vratu. 165. trgovac konjima.krvnik DŽENET -. 164. prenemagalo.dakle EVANĐELJE -.gatanje. nevrijeme. 154. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. 167. 162. 137. god. zlotvor DUNJAH -.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -. 144. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika.zabava. bižuterija ĐOGAT -.piljarica FILDŽAN -. na poklon. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali. 135.oluja. 127. 132.grijeh. 151. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163. 122.naušnica.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. 138. 169. čovječanstvo DUVAK -. 147. uvedena je u Turskoj 1826.vrata DŽ 133.raj DŽERIDA -.na dar.duša.cesta. 148.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -.ormar u zidu DOVA -.vidi: JEVANĐELJE F 161. nered Đ 145. kijamet ELEGIJA -. ELAMET -. 142. 155.spletka -u Maroku gdje . 158.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -. 150. DOGANA -. 152.bosiljak FILA -. 160. badava.ogrlica.dušo moja DŽANFEZ -. život DŽANUM -. 128. 129. neka vrsta balkona DOMAJA -.neprijatelj.poslastica ĐAURSKI -. krivica E 157. draguljima DŽELAT -. veselje. 159. 126.zid DVERI -.vidi DUNJALUK DUNJALUK -. 136.desiti ĐERDAN -.veliki sud (vrč).lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -. postojbina DUĆAN -.cirkuski akrobata na konjima.nevjernički.konj bijele dlake ĐUGUM -. za vodu ĐUL -.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -. put DŽAMBAS -. besplatno DŽADA -. 123. 153. niska ĐERĐEF -.121. vračanje FALJASTI -. katkada ukrašene sedefom.novine.veo DUVAR -. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji.nesposoban FARISEJ -licemjer. 140.domovina.svijet. 143.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -. 168. DŽABA -.vrsta puške. 166.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida. časopis DŽUBA -. 134. 139. 130.

vjeroučitelj. 210. 190. tjedan HERUVIM -. lupež ništarija HASITI SE -. 206. 192. 194. 201. 196.anđeo HODŽA -.vrsta psa HUĆUM -. 184.razbojnik.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -.napad. 175.suparnik.drago. GIG -. i to na drvetu ili na platnu.ugursuz. 208. 178. korist HAJĐIĐI -. 203. 174.grba HRNJAGA -. 224. 216.gomila HRT -. šipak. 198.stijene GREŠA -. kovni kolut na vratima HAMAL -.oprostiti HALKA -. 171.čopor. 177.dobro.brežuljak kod Jerusalema gdje je . vjerski obrazovana osoba HOKANJE -. 188.nosač HAMAM -. 202. kradljivac HARZUS -.ogrlica GRMLJENICA -.grba GURABIJA -.ljubičasto-crvena boja GRIVNA -.presuda. 209.životinja HAK -.sreća. ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -. 200.javno kupatilo HANDŽAR -. grehota HARAMIJA -.novost HADŽI -.jadno HUDŽUD -.zvekir.kolačići od meda.bakren sud sužen prema vrhu. 214. 217. naduven HASUL -. . 204. 191. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -. zločinac.vreća HARAM -. 197.vrsta svilene tkanine HARAR -. 220. zmaj HALALITI -.dobit. 189. 199.biti drzak.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -. 176. 207.vikanje HOLI -.muslimanski duhovnik. 218. ALA -. za razliku od slika na zidu 225. mogranj. 173. HABER -. osuda HUDO -.islamski hodočasnik koji je bio u Meki. navala 195.konjanik HAZUR -.put GREDE -. 213. 183. profesor u medresi. vrsta južnog voća GRED -. 211. 193. 219. rulja. lijepo GRADINA -.sedmica.bašta GRANAT -. neorganizirana skupina HRBAT -. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186. 181. zavidljivac HATLIJA -.dobrotvor HAJVAN -. uspjeh IGUMAN -.slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama. 179. dobrota.naušnica.bio razapet Isus Hrist GONDŽE -. 212.prokletstvo.aždaja. đinđuva GUKA -. sreća.kiselo grožđe GRIMIZ -. 222. 187.oholi HORDA -. 172. milo.G 170. masla.po hrišćanskoj predaji . 223.spreman HEFTA -. korist HASUM -. 215.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -.zakoračaj GREDA -.doskočiti nekome HALA.članak na nogama GOLGOTA -.starac IKONA -.nar.brus GNJAT -. 180. IBRIK -. I 221. 182. 205. 185.

KARAR -. 255. KADIFA -.vedro 259. učenju 257. obično viseća. KATRAN -. KAPIDŽIK -. K 258. znanje IMAM -.lažne novine. nevjernik ISKATI -.kamen 272.lijen JEČERMA -. 237. novac uopšte JAŠMAK -.sudija 261. KADIJA -.siroče. izdajica. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281. velur 260. pitati ISLAM -. KAIL -.koliba. 227.mala vrata 278.ovlaštenje. spreman. 256.samt.dugi krivi nož poput sablje JATAK -.sitan srebrn novac.iznenada IZUN -.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima. od koje se pravi čaj 273. kaciga 270.pomoćnik majstora 267. 235.nauka. KATARKA -. zakon 269. zadovoljan 262. KAURI -. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -. mala soba IZMIRNA -. KALHANSKI -. KANDILO -. KATAKOMBE -. KANDELABR -.vjera. 244.dio biblije: Novi zavjet . KAM -. KAJFA -. KAMELIJA -. ostava.posudica od raznobojnog stakla. 228.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -. trač časopis JALAN-ZAPIS -.tražiti. čovjek ILUMA -. 254. islam ISKARIOT -.pokrivač za krevet 247. 250. KAVAZ -. KAJIN -. 249. KALUĐER -.vrućina JARAN -. fresaka IKONOSTAS -. KARATI -. baršun.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268. maloljetnik JEVANĐELJE -.nevjernik 284.crna smola od uglja 283.noćna molitva JAGLUK -. 248. odobrenje 231. 245. KANTAR -. nerazgovjetno JACIJA -. 232. koriti 280.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve. JABANA -. zakon.krletka . KALPAK -.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264.muslimanski svećenik IMAN -. monah 271. 238.vaga 277.lažni (hodžin) zapis JARA -.ružiti. 233. po zanimanju stočar. KABAO -.prava mjera nečemu 279.udubina u zidu. 242. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -. 251.blato 265.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -.sasvim JENĐA -. 252.insan. KALDRMA -. KAL -.hebrejski prosvećenik.226. KALKAN -. 236. 229. KALFA -. 239.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća. 241.vrsta vrbe IZBA -. 253. polica ili postolje.pločnik od neravnog kamenja 266. KANATI -. grile 274.redovnik.jarbol 282.strano. pliš. 234. kada su obojica prinjeli žrtvu bogu. ubio brata Abela. 246. 243.gotov. u kojoj gori žižak u ulju 276.kapa od krzna. zemljoradnika.preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -.štit. J 240.drug JASPRA -. 230.Juda koji je izdao Hrista.vezena maramica JALAN-DŽERIDE -.drveni prozori.

kućica.kućno L 318. 314. 297. 291.dio grada. 338. krčag. 330.mjesec LJ 339. 326. 303. glavni manastir LAZILA -. glavica KINDŽAL -.sijalica LATERNA -. spremište.vrpca KRASNA -.vrč. atlas.mala puška okovana srebrom LENGER -. bodež (s obje strane oštar). 342. Sudnji Dan KIKU -.zatvor. 313.vikati KRLETKA -.sakat KMET -.sluga LAMPADA -. 309. 344.zaobljeni planinski vrh. pehar KOPARAN -.zaliv. napraviti KUTNJE -. ali i samica u zatvoru KIJAMET -. idol KUMRA -. 292.vrsta svile. 312. 295. pijuk. noseći svežanj prutova LIMAN -.285.bič KOKETA -. 323. 305. 324. 335. 332.obućar.figurativno: sloj M 341. 311. stovarište MAHALA -.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi.kramp. 307. 322.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje. 302.ptica gugutka. MAGAZA -. 325. 327. razgovara i pije LOPITI -.ljiljan KRIVITI -. 340.skladište. 296.vrsta slatkiša od brašna. 306.kormilar KRŠNA -.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -. 334. 294. oraha ili badema LONDŽA -.klepetaljka KLJAST -.namjestiti. snaga KUK -. 316. 300.mala puška KUHVET -. stijena KUMAŠ -. prodavnica.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -. kolibica LUČ -. 299. 290. odgovara katoličkoj misi LIVOR -. 328. 315. 343. 320.liptiti LOŽA -. 317. 333. 319.pištolj KUBURLIJA -. 289.jedra (djevojka) KUBE -. 308. šećera. 298.zemljište pored rijeke LUNA -.hor LIKTOR -. 293. 310.naziv nekih posebno znamenitih manastira. 331. gradska četvrt MAHNIT -. 286.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -.vidi KUR'AN KORDUN -.svjetiljka LANTEŠA -. 304.lud MAJDAN -. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -.mangup.široki kavkaski nož.ogrlica KONDIR -.služba božja. fenjer LAVRA -.sidro LIKA -.sveta knjiga muslimana KURISATI -.kavez KRMANOŠ -. 288. 287. KAZAMAT -. LJELJO -.namiguša. 321. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje. saten KUMIR -.nevrijeme. morski rukavac LISKA -. cipelar KUR'AN -. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -. žižak.kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -.veliki kamen. 337.kupola KUBURA -. dućan.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike. kraj Svijeta. 301. močvarni zaliv.rudnik . besposličar. 329.svjetiljka.revolver LOKUM -. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -.buktinja LUKA -. 336. LAKAJ -. budak KRIN -.moć sila. kama KIVOT -.skele LEDENICA -.

boginja drugog reda. sjekirica na dugom dršku.vlaga.mornar MEDINA -. 365.drvena rešetka na prozoru N 380. 395. 370. 397.zoološki vrt MERAK -. zadovoljstvo MERDŽAN -. 403.koral METEIZ -. NERON -. strast. gostionica MEHLEM.planinska nimfa. nagovor. 376.radnik 389.gizdav. NAMET -. NIZAM -. MEGDAN -.porez 383.onaj koji se samo isjeđava po kafanama .svijetli krug. 402. 377.spadalo. 371. 349. 373. 357.blagoslovena MIZDRAKA -.najviše islamsko vijeće MEHANA -.starješina mahale MUNARA -.grob MILJE -.misliti MOGILA -. mokrina MENAŽERIJA -. pa i sam boj. poštovanje koje nekoga okružuje. 399.silan vjetar OSANA -. NADŽAK -.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -.pozdrav: spasi! . 363.dimnjak OGAR -.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385. riječne. zasun. sandala na kojoj je odozdo drvo. ženske papuče 384. morske itd. trulež. 375. 355. 394. 368.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. 350. gorska vila OREOL -. NAVILJCI -. 401. 369.konj mrke boje MUFTIJA -. 366. 360. 356. 400.282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -.dud (drvo i plod) MUŠEBAK -. 391. a koža samo iznad prstiju. vijeku nove ere 390.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -. 374. 359. 372.rimski car u 1. NAZLI -. sjaj. MANDAL -. činiti pokoru MEZAR -. 396. reza MANGALA -.mjera za težinu (1. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381.od: hosana . NAFORA -. šanac. nimfe su predstavljale različite prirodne sile.grob MRKOV -. opomena 386.naprava za osiguranje vrata od provale.varati.lovački pas OKA -. NASIJAT -.želja. 354.345.drvena obuća. 358.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382.kajati se.stoka MATATI -.ljubičica MEMLA -. 352.savjet.rov. 367.posuda za žeravicu MARIJAŠ -. lijek MEJDAN.najvažniji islamski grad MELEKŠA -. NANULA -.ubojna sjekira. borba MEJTEF -.. NIMFA -. lokva MNIJETI -. 347. koketan. 346.snopovi 387.. 398.bara.osnovna islamska škola MEKA -. aureola ORKAN -. zavitlavati MATROZ -. 362.odjeća ODŽAK -.vrućina OREADA -.dobrota. 361. 348.klasje OSTRUGA -. 351.u starogrčkoj mitologiji . dvoboj.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. rozga. ODEŽDA -. klipan MLAKA -. gorske.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -. 353. dijelile su se na šumske. NARGILA -. slava. 393. NEIMAR -. dragost MINARET -. opkop od zemlje METENISATI -.islamski učeni prvak MUJEZIN -. 379.bojno polje.sitan novac MARVA -. poduporanj OTUR EFENDUM -. MELEM -. 378.krčma.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -. 364.kupina.mast za rane. izvještačen 388.

440. PERIŠAN -.ograda 412.vrsta gomolja koji . kmet 457. SABAH -. zao duh 456. SARUK -.poširoka. SEKA -.pješčani sprud 462. gužva RUŠPIJA -.lug 429.upravnik velike pokrajine . PRAMALJEĆE -. 439. SAMUR -. SAHAT -.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450.strpljenje 449. PORFIRA -.P 404. PARIP -. SABUR -. POJATI -.rob.metež. PUTIR -. grimiz 419. PILAT -. PERVAZ -. 438. POBRO -.mletački dukat.oštra strmen. PLANDOVATI -. PRTINA -. 441. PAŠA -.narod 434. POVOR -.salepčijina prodavnica 452. PRISOJ -.poslanik Muhamed. PERČIN -. SEIRITI -. osvit.zasovnica od drveta ili gvožđa.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist. čalma 455. SANKIM -. PREĐA -.ugojen 426. on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414.purpur. SEBAR -. SALEBDŽIJA. PORTAL -. 443.pašaluka 406. zibelin. neuredan 409.zora. jutro 448.monaška haljina RAZBOJ -. raspoložen RAHATLUK -. SEĆIJA -. SAČ -. gvozdena šipka na vratima 428.sat 451.čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436. PROROK -.pobratim 416.oprema za konja 435.loš glas (o nekome) 417.kuhan u vodi .sveštenička haljina. PUK -.džepna maramica RUDINA -. 437. SALEPČINICA -.zanosna pobožna pjesma.poljana RUSVAJ -. SATANA -. SALEP.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu.pramen 422.šal.zabuna.zadovoljan. zrdav.pramen. PRAM -. PERUN -. PRIGANO -. PRATLJAČA -.sredstvo za pranje veša 424. nehotična greška 460. vrh brda 421. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja. bezbrižnost.prozor 407. PUSAT -. RAHAT -.odmor.rodno RUBAC -.pozdrav . SEF -.pjevati 418.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -. 444. PERIVOJ -.razmatrati 461. 446. odmarati 415.bog gromovnik starih Slavena 411. zlatnik S 447.voljan RIZA -. POGAN-AVAZ -.brzi konj 405. SALEBDŽINICA -. SELAM -. pletenica 408. hvalospjev 432. udobnost RASA -. SALEBDŽIJA -. sobolj 453.velika vrata 420.mreža 425. PRETIO -.prodavač salepa. PUCA -. PENDŽER -. težak.prženo 427. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458.ljenčariti. PEŠ -. cekin. osnivač islama 430. PSALAM -.đavo. PRIJEVOR -. 442.rasčišćen put kroz snijeg 431.lug 410.dugme 433.vrsta lasice.nesređen. skut kaputa 413.biva 454. mantija ROTKO -.proljeće 423. vrag. 445. ili tanko platno savijeno oko kape na glavi.prednji dio haljine. SEDEF -.unutrašnja strana ljušture školjke 459.

526. 523. 515.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13. amajlija . 487.ostrvo ŠKRKA -. 514.pećina SRKLET -. 491.klizati TAMJAN -.škrap. 505.trzalo za tamburu TILSUM -.stepenice SKIPTRA -.dobit. 502.stol. 508.simbol SINDŽIR -. 474.pobjeći ŠOBOTATI -. 467.vijeka) SURE -. 489. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -.kružiti ŠIĆAR -. sinija SOKAK -. 490. 516. trpeza.mirta. gazdarica STRUKA -. uspješno trgovati ŠIJA -.Sirija ŠARKIJA -. 527.štaka ŠLJEME -.onemoćali SMIRNA -.veliki grad ŠESTARITI -. kamenjar ŠKROB -.463. 466.čempres SIMVOL -. 475.krov ŠLJUKA -.katolkinja ŠTACIJA -. 503.tamnica TAVNO -.niski stol SIRAK -.udariti ŠIPAK -.ljubavna čežnja.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -.malen jastuk. 517.siromah SIVAC -. 510. 511. 497.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -. 464. 496.koristiti se. dobitak. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -.maćuhica. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -. 485. 520. 480.vrsta jela ŠLJAKA -. SERDŽADA -. 477.domaćica.široke turske hlače. 478.talisman.lanac SINIJA -. 484. 482. 521. 512. 471. TABOR -.sjaji SKALE -.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -.lepinja.svježe TEFERIČ -. 506. 495. 470. 500. ljubavni zanos SEVLIJA -. 492. ŠIĆARITI -.umoriti se SUTON -. 504. 522. 499.nar ŠKOLJ -. 507.znak vladarske časti i vlasti SKOT -. naročito suknene ŠAMA -. 476. 481.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -.prvi susjed ŠEHER -.ulica SOMUN -. zarađivati.životinja SMAGLI -.čitati T 519. 525. 493.stanica.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja. 528.vježbati TALJIGATI -.Istambul STIJEG -. ŠAJKA -. 472. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -. korist.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -. 469. 468.tamno TAZE -.rob Š 494.zastava STOPANICA -. 524. 501. 498. 513.siromah SIRJAK -.logor TALUMITI -. 479. 509.čamac ŠALVARE -.izlet TERZIJAN -.vrsta tkanine SULTAN -. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -. 473.sumrak SUŽANJ -. 483. 488. 518. 465. 486.vodoskok ŠEFIDA -.uzrujanost.srebro STAMBOL -. nervoza SRMA -. kolodvor ŠTITI -.magarac SJAKTI -.dozrijevati SOFRA -.vrat ŠILJTE -.

bogami.topli blagi vjetar. 553. gubitak. 545. 532. 547. 543.starorimska boginja domaćeg ognjišta. 575. tiranija. 567. krupa TURBAN -. 538.pokajanje TOKA -. ŽEZLO -. 565.kolijevka ZORAN -.baklja ZULUM -.vrsta rane šljive ZIJAN -. 549.šteta. 531. okrutnost. 568.konj sive boje ZEMBILJA -. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541. UBAVO -. 537.lijepo UGAR -. 550.suh čovjek VERGL -. 546.zaljubljeno ZAHODNO -. 534. 556. 560. mali buzdovan.silan ZUBLJA -.saruk. 530. čestitosti. 535.mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -.znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -. 564.dolikovati.dronjci TRS -. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. udavati 559. palica.nasilje. HURMAŠICE -. gorostas TOBE -. 542. 557.snažan TUČA -.malj. 566.grad.vasiona.uzalud ZAMANDALITI -. 554. 539. teror Ž 577. 536.ukras (sprijeda) na konju. priličiti ULEMA -. 555. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -.crn VRANAC -.kameniti vrh. čalma.suci .sudbina V 548. 574.zaključati ZAPIS -. 578. 540.okovi VESTA -.čokot TRSNAT -.dobitak. 552. 573. 572.Svećenica boginje Veste.šarenica. 569.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE.vapaj VAJDA -.gigant. sigurnosti VESTALKA -. TIMOR -. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral.vrsta slatkiša USUD -.vladar koji vlada nasilnički TITAN -.obrve VELENAC -. nepravda.tako mi Boga.neobrađena njiva UGURSUZ -. VAJ -. svemir VEĐE -. toljaga TRABUNITI -.529. 558. ZACIPLJENO -. 533. lahor ZELENKO -. zaista VASELJENA -. ćilim VEREM -. 561. 576. 571.uzvišenje VODIERA -. 544.konj crne boje Z 563. krš TIRANIN -. 570. korist VALAH -. kvar ZIPKA -.šumoriti TRALJE -.lupež ništarija UKUISATI -.amajlija ZEFIR -.futrola za brus VRAN -.zalazeće ZAMAN -. kućne sloge. 562.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -. 551.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful