A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko AČKOLSUM -- bravo, sjajno AD -- pakao AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda AHBAB -- prijatelj ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak AKREP -- škorpion AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka ALAH -- vlastito ime Boga u islamu ALČAK -- vragolan, mangup ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava ALEM -- dragulj, dijamant ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima ALTAN -- balkon AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit AMBAR -- žitnica, spremište, skladište ANATEMA -- prokletstvo APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika) ARBANAS -- Albanac ARKADA -- luk, svod ASPA -- rumenilo, crvenilo ASTAL -- stol AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav AVALA -- zlo, bijeda AVAZ -- glas, novost AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se AVIZ -- razum AVLIJA -- dvorište

21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda

28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)

B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik BAJ -- čarolija BAJAM -- badem BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu BALČAK -- držak mača ili sablje BARJAK -- zastava BASMA -- šareno platno, cic BATERISAVATI -- upropaštavati BAZARĐAN -- trgovac BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač BEDEM -- zid BEG -- gospodin; turski plemićki naslov BEHAR -- cvijet (na voćkama) BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo BELćIM -- možda, tobože BELENZUK -- narukvica BELI -- zaista, sigurno, tako BERAT -- sultanov ukaz BERBERNICA -- brijačnica BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ BESTIJA -- životinja BIRINDŽI -- broj, najbolji BLAGO -- stoka BOKOR -- struk kakve biljke, kita BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere BORIJA -- truba BRANA -- oranica BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana) BUDŽAK -- ugao, ćošak BUKADAR - mnogo

58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo

niz 117. služi mjesto peći za grijanje DAMAR -. prostirač 96. 68. 82. rjeđe zlatne. nesvijest. 83. ĆESAR -.prozor sa željeznim rešetkama DEMON -.zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom ČELENKA -. 111.daj. poremećaj. lula ČIRAK -.tužba DAŽDA. 73. 104. bilo DAV -.vrtoglavica. 107. CVANCIKA -. 69. DAGARA -. 115. korist. 84.šakal ČALMA -. kruna DILBER -. sve skupa. ĆIVOT -.knjiga 97. sav.most 100.sud za piće.osjećati D 102.svijećnjak ČOHA -.žila (arterija i vena). balvan.đavo. 103.jad ČERGAŠ -. ĆUMEZ -. izlaz ČARDAK -.nevjernik DIN -. bol.čitav.dakle. 112. te se na njemu izlaže roba 94.67.kiša DEDER -. zao duh DENJIZ .gusle. ČADOR -. ĆEPENAK -.žičani instrument 77. 89.kovčeg sa moštima svetitelja (kivot) 98.vrlo široke hlače istočnjačkog kroja DINSUZ -. voljeni DILJKA -. 105.jedini 76. platneni ovoj oko glave ČARA -.sag. zarada.ciganin koji živi u šatoru (čergi) ČEVRMA -. pehar. željezna rešetka DEMIRLI PENDŽER -.turban. 109. 80. 119.najveće islamsko svetište u Meki 91. DAŽD -. ĆAR -.čvrsto sukno Ć 90. 85. pričvršćen na kalpaku ČEMER -. 106. žalost.vjera. 79. 110. srebrne. violina 93. 116. vrag. 120. ĆUPRIJA -.slavuj BULJINA -.trgovina.dragi. 118. tuga.cijev lule.vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže.kraljevski povez oko glave. bačvica BURURET -.nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Č 78.željezo. vjeroispovjest DIREK -. 74. .more DERT -. 71. redom C 75.vidi BULBUL BUNJIŠTE -.stup. 87. 81. 114. BUKARA -. ĆITAB -. 70. 108. 113. a donje spušta i podboči. ĆABA -.nakit u obliku perjanice. 86. vrč BULBUL -.vrsta male puške DIMIJE -. što bi rekli DEMIR -. ĆUTJETI -. saruk. ĆILIM -. krčag. obuzetost ljubavnim mukama DIJADEMA -.vrsta sove BUMBUL .muški kaput postavljen i opšiven krznom 101. CIGLI -.burence.car 95. CITRA -. puls. ĆEMANE -.đubrište BURILO -. tepih. ĆURAK -.srebrnim nitima izvezena četverougaona marama.limena posuda sa staklom. 72. greda DIZE -.kokošinjac 99.briga. dobitak. 88.red. vjenčani dar ČIBUK -.spas. pometnja BUTUM -. ljubavni jadi. de DEMEK -. posao (trgovački) 92.šator ČAGALJ -.

150.dušo moja DŽANFEZ -. na poklon.spletka -u Maroku gdje . 158. 135.veo DUVAR -.poslastica ĐAURSKI -. 159. 137. 144. 169.svijet. FALE -. lanac o vratu.zid DVERI -.vrsta puške. prepredenjak DŽAN -.desiti ĐERDAN -. 122. život DŽANUM -. 124. besplatno DŽADA -. 164. 155. 128.vrata DŽ 133.bosiljak FILA -. krivica E 157. 127.novine. 141. nered Đ 145. 152.dugačka muška haljina bez rukava DŽUMBUS -.cvijet ruže koji tek procvjetava ĐULS -. za vodu ĐUL -. 126. nevrijeme.dakle EVANĐELJE -. 168. 166.grijeh. 136. 160. DOGANA -. trgovina DUŠMAN -.lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem ELEM -. 131.naušnica.šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa FITNIJA -. DŽABA -. 142.vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi DŽEFERDAR -. čovječanstvo DUVAK -.molitva sa namjerom da se ostvari neka želja DOKSAT -.domovina. 139. 134.krvnik DŽENET -.veliki sud (vrč). 148. kršćanski ĐENUTI -. 165. bižuterija ĐOGAT -.vidi DUNJALUK DUNJALUK -.duhanski otkupni ured (u Hercegovini) DOLAF -.neprijatelj. katkada ukrašene sedefom. veselje. časopis DŽUBA -.121. badava.konj bijele dlake ĐUGUM -. draguljima DŽELAT -. 153.zabava. postojbina DUĆAN -. vračanje FALJASTI -. 151. 129. čovjek koji se pretvara izvana pokazuje krepkost ili 163. FERMAN – zapovijed FES kapa osobitog oblika. 156. obično crvena (nazvana po gradu Fesu su je izrađivali.gatanje. 123. 149.nevjernički. mjesto čalme i saruka) FESLIĐEN -. 146.cesta. mećava.okvir u koji se napinje platno za vezenje ĐINĐUVA -.na dar. 132. prenemagalo. ELAMET -. 147. neka vrsta balkona DOMAJA -. trgovac konjima.oluja. kijamet ELEGIJA -. 143. 138.vidi: JEVANĐELJE F 161. 140.cirkuski akrobata na konjima. put DŽAMBAS -. uvedena je u Turskoj 1826.ružina vodica ĐUNAH -. 154. ĐAKONIJA -. zlotvor DUNJAH -. 130. niska ĐERĐEF -.ogrlica.izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida.ormar u zidu DOVA -. čovjek koji samo privrženost nekoj ideji.raj DŽERIDA -.piljarica FILDŽAN -. 162.duša.prodavnica. 125. 167.nesposoban FARISEJ -licemjer.ruža ĐUL BEHAR -. god.

čopor. kovni kolut na vratima HAMAL -.zakoračaj GREDA -. 207.grba GURABIJA -.oprostiti HALKA -. 222.ugursuz. 224.ogrlica GRMLJENICA -. 218.slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama. dobrota.vikanje HOLI -.vrsta svilene tkanine HARAR -. vrsta južnog voća GRED -. 171. vjeroučitelj. 174. sreća. šipak. zločinac. milo. ALA -.oholi HORDA -. 217. i to na drvetu ili na platnu.bakren sud sužen prema vrhu. 206. 215.gomila HRT -.suparnik. korist HAJĐIĐI -.put GREDE -. 193. 179. 182. 184. 219.naušnica.sedmica.onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji HAKA -.dobro. 192. 181. masla. 194. 205. 178.nar.stijene GREŠA -. 176. 220. HABER -. 209. 187. 199.zvekir.orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje HARA -. zmaj HALALITI -. 183. 172.ljubičasto-crvena boja GRIVNA -. za razliku od slika na zidu 225. 188. 208. 197. vjerski obrazovana osoba HOKANJE -.drago.bašta GRANAT -. IBRIK -. 196. 173.napad.sreća. ili u Jeruzalemu ako je kršćanin HAIR -. 191.konjanik HAZUR -. profesor u medresi. đinđuva GUKA -. 185. lupež ništarija HASITI SE -. naduven HASUL -.legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim GLADILICA -. zavidljivac HATLIJA -. 210.kiselo grožđe GRIMIZ -. 216.grba HRNJAGA -. 190.brus GNJAT -.anđeo HODŽA -. uspjeh IGUMAN -.razbojnik. osuda HUDO -.vreća HARAM -.po hrišćanskoj predaji . 211. 177. 212.dobit. 204. korist HASUM -.bio razapet Isus Hrist GONDŽE -. .javno kupatilo HANDŽAR -.kolačići od meda. brašna i badema koji mogu dugo stajati H 186.doskočiti nekome HALA.starac IKONA -.nosač HAMAM -. tjedan HERUVIM -. GIG -.G 170. kradljivac HARZUS -.biti drzak.članak na nogama GOLGOTA -.spreman HEFTA -.aždaja. 203. 175. neorganizirana skupina HRBAT -. 214. a služi za lijevanje vode ili kafe IGBAL -. I 221.muslimanski duhovnik. rulja. 189.prokletstvo. grehota HARAMIJA -.dobrotvor HAJVAN -.životinja HAK -.jadno HUDŽUD -. 200. lijepo GRADINA -. 201.vrsta psa HUĆUM -. mogranj.brežuljak kod Jerusalema gdje je .islamski hodočasnik koji je bio u Meki. navala 195. 202. 223. 198.novost HADŽI -.presuda. 180. 213.starješina pravoslavnog manastira IHTIJAR -.

spreman. JABANA -.redovnik. J 240.po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve. 252. čovjek ILUMA -. KADIFA -. na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće 263.gotov. zakon 269. KAMELIJA -.koliba. KANATI -. 234. polica ili postolje.jarbol 282. KAPIDŽIK -. nevjernik ISKATI -. 250. 241. trač časopis JALAN-ZAPIS -.226. po zanimanju stočar. učenju 257. KAJFA -.drveni prozori. no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu 264.strano. mala soba IZMIRNA -. maloljetnik JEVANĐELJE -.pokrivač za krevet 247.dugi krivi nož poput sablje JATAK -.sasvim JENĐA -. 253.iznenada IZUN -. nerazgovjetno JACIJA -. K 258. obično viseća.tražiti. zemljoradnika. KAIL -.ovlaštenje.drug JASPRA -.prava mjera nečemu 279.štit.nauka. velur 260. KAJIN -. 230.blato 265.vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima.noćna molitva JAGLUK -. 255. 243.pomoćnik majstora 267. pliš.monoteistička religija koju je osnovao Muhamed IVA -. KALFA -. 227. pitati ISLAM -. 245. KAVAZ -. monah 271. 235. KAL -.vidi: SMIRNA IZNEBUHA -. koriti 280. od koje se pravi čaj 273. grile 274.krletka . KALUĐER -.nevjernik 284. KARAR -.vjera. ostava. 236. kaciga 270. baršun.veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća. KALKAN -. zakon. KATAKOMBE -. 251.vedro 259.vrućina JARAN -.mala vrata 278.izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i Isusa Hrista JORGAN -. kada su obojica prinjeli žrtvu bogu.Juda koji je izdao Hrista. gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama IKSAN -. 254.muslimanski svećenik IMAN -. KANDELABR -. 249. 242.crna smola od uglja 283.vaga 277.lijen JEČERMA -.hebrejski prosvećenik. KATARKA -. 237.dio biblije: Novi zavjet .preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima JEKTEN -. fresaka IKONOSTAS -.kapa od krzna. 232.vezena maramica JALAN-DŽERIDE -. KATRAN -. 239. KANDILO -. 238.čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime JAVAŠ -. izdajica. stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu 275.siroče. KALDRMA -.od Kalhan: prorok iz grčke mitologije 268.sudija 261. ubio brata Abela.kamen 272.žena koja u svatovima ide uz mladenku JETIM -. KALHANSKI -.sitan srebrn novac. KARATI -. novac uopšte JAŠMAK -. KAM -. 256.samt. 233.posudica od raznobojnog stakla. 228. 246.vrsta vrbe IZBA -. KANTAR -.velika marama kojom žene povezuju glavu JATAGAN -. zadovoljan 262.udubina u zidu.insan. KABAO -. znanje IMAM -. 244. KALPAK -.ružiti. KAURI -.lažne novine.podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke 281. islam ISKARIOT -. KADIJA -. odobrenje 231. 229.lažni (hodžin) zapis JARA -. u kojoj gori žižak u ulju 276.pločnik od neravnog kamenja 266. 248.

mangup. 300. 311. cipelar KUR'AN -. atlas.mala puška KUHVET -. prodavnica. 330. LJELJO -. ali i samica u zatvoru KIJAMET -.gornji kaput od domaćeg sukna KORAN -.naziv nekih posebno znamenitih manastira.obućar.vrč.jedra (djevojka) KUBE -.kormilar KRŠNA -. 312.sijalica LATERNA -.bič KOKETA -.zaliv. spremište. 296.zemljište pored rijeke LUNA -. 308. 298. gradska četvrt MAHNIT -. 326. 305. jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje. oraha ili badema LONDŽA -. žena koja očijukanjem nastoji da se svidi KOLAJNA -. glavica KINDŽAL -.vidi KUR'AN KORDUN -.figurativno: sloj M 341. 331.nevrijeme. 287. snaga KUK -. žižak.zatvor.svjetiljka LANTEŠA -.kućica. 293.široki kavkaski nož.kućno L 318. lukav i snalažljiv čovjek LITURGIJA -. LAKAJ -. pijuk. 327.veliki kamen. stijena KUMAŠ -. 338. 328. vrsta grlice KUNDURDŽIJA -.zaobljeni planinski vrh. 297. 295. 336.dio grada.namjestiti. 340.kip ili lik kome se iskazuje obozavanje.vrpca KRASNA -.skladište.sakat KMET -.skele LEDENICA -.vrsta svile.ogrlica KONDIR -.seljak u najamnom odnosu kod feudalaca KNUT -.mala puška okovana srebrom LENGER -. stovarište MAHALA -.mjesec LJ 339. morski rukavac LISKA -. 304.kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot) KLEPKA -.klepetaljka KLJAST -. 310. 315. 325. 321. 286. kolibica LUČ -. 337. glavni manastir LAZILA -.moć sila. kraj Svijeta. razgovara i pije LOPITI -. 288. dućan.revolver LOKUM -.ptica gugutka.kramp. 314. noseći svežanj prutova LIMAN -. 320.osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike. odgovara katoličkoj misi LIVOR -. idol KUMRA -.služba božja. 322. Sudnji Dan KIKU -. saten KUMIR -. 334.sluga LAMPADA -. 290. 292. 289. 302. kama KIVOT -. 316.kavez KRMANOŠ -. 329. 323.hor LIKTOR -. 344. 324.kupola KUBURA -. 306. šećera.sveta knjiga muslimana KURISATI -. 333.285. močvarni zaliv.bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji LJESA -. 317.namiguša. MAGAZA -. 291. 319. krčag.mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi. fenjer LAVRA -. KAZAMAT -.vrsta slatkiša od brašna.rudnik . 343.svjetiljka. 313. 294. 307.buktinja LUKA -. 332. bodež (s obje strane oštar). 309. besposličar. napraviti KUTNJE -.pištolj KUBURLIJA -. budak KRIN -. 303.lud MAJDAN -.ljiljan KRIVITI -. 342. 335.liptiti LOŽA -. 299. pehar KOPARAN -.vikati KRLETKA -. 301.sidro LIKA -.

395. koketan.osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu MUKTAR -. 402.klasje OSTRUGA -. 394.planinska nimfa. činiti pokoru MEZAR -. NAFORA -.tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu MURVA -. riječne.lovački pas OKA -. 401. NADŽAK -. 379.nekadašnja redovna turska vojska NJ O 392. 373. dvoboj. NAVILJCI -. 352. nimfe su predstavljale različite prirodne sile. NASIJAT -. 358.boginja drugog reda. poštovanje koje nekoga okružuje.posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest 382. 356.mast za rane. aureola ORKAN -.varati.grob MRKOV -. lokva MNIJETI -.naprava za osiguranje vrata od provale. s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani 381..koral METEIZ -. 347. 396. MEGDAN -.radnik 389. 367.porez 383.pozdrav: spasi! .kupina. NAZLI -.silan vjetar OSANA -. 377. 363. gorska vila OREOL -. 346. gostionica MEHLEM.drugi po važnosti islamski grad iza Meke MEDŽLIZ -. 359.savjet.sitan novac MARVA -. 376. vijeku nove ere 390. dragost MINARET -.grob MILJE -. 350. 371.misliti MOGILA -. 398. MANDAL -. opomena 386.vlaga. poduporanj OTUR EFENDUM -.345. trulež. sandala na kojoj je odozdo drvo. 391.bojno polje.mjera za težinu (1. nagovor. 378.blagoslovena MIZDRAKA -. strast.dud (drvo i plod) MUŠEBAK -.. 393.rov. 368. MELEM -. NANULA -.drvena rešetka na prozoru N 380.ubojna sjekira. 357. NIZAM -.starješina mahale MUNARA -. lijek MEJDAN. opkop od zemlje METENISATI -.dimnjak OGAR -. 370.najviše islamsko vijeće MEHANA -.onaj koji se samo isjeđava po kafanama .islamski učeni prvak MUJEZIN -. zavitlavati MATROZ -. 361. slava.u starogrčkoj mitologiji .ljubičica MEMLA -. rozga. 348. zadovoljstvo MERDŽAN -.vrućina OREADA -.snopovi 387.svijetli krug.bara. šanac.osnovna islamska škola MEKA -. sjekirica na dugom dršku. morske itd. 365.282 kg) i zapreminu (oko litre i po) OMARA -. 364.želja. 355.kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem OSJE -. ženske papuče 384. 366. 399. NERON -.najvažniji islamski grad MELEKŠA -. 400. NAMET -. 369. ODEŽDA -.od: hosana .dobrota.kajati se.zoološki vrt MERAK -. 360. 374.gizdav.stoka MATATI -. zasun. 372.konj mrke boje MUFTIJA -.lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim 385. izvještačen 388. klipan MLAKA -. a koža samo iznad prstiju.krčma.spadalo. gorske. 354. 362. 403. 353.odjeća ODŽAK -. 349. 397. NARGILA -. NEIMAR -. 375. 351. sjaj. dijelile su se na šumske. mokrina MENAŽERIJA -.posuda za žeravicu MARIJAŠ -. reza MANGALA -.mornar MEDINA -. pa i sam boj. NIMFA -. borba MEJTEF -.rimski car u 1.drvena obuća.vidi: MUNARA MIROPOMAZNA -.

SABAH -.pješčani sprud 462.pobratim 416.proljeće 423.zora.đavo. skut kaputa 413. 446.daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu.strpljenje 449. SEIRITI -.unutrašnja strana ljušture školjke 459.upravnik velike pokrajine . 440.vrsta lasice. SEKA -. PRTINA -.loš glas (o nekome) 417.zadovoljan. raspoložen RAHATLUK -. PSALAM -. PERVAZ -.ljenčariti. 437. PROROK -. PRIGANO -. hvalospjev 432. SALEBDŽINICA -. PUK -. SAMUR -. POGAN-AVAZ -. PEŠ -.šal. SALEBDŽIJA -. PERIŠAN -. ili tanko platno savijeno oko kape na glavi. pletenica 408. PILAT -.poslanik Muhamed.kuhan u vodi . osnivač islama 430. SABUR -. vrh brda 421.dugme 433. PERČIN -.zanosna pobožna pjesma. SANKIM -. gužva RUŠPIJA -.zabuna.rob.pjevati 418. sobolj 453. 445.sredstvo za pranje veša 424. PORTAL -. 439.bog gromovnik starih Slavena 411.vrsta gomolja koji . 438.voljan RIZA -. gvozdena šipka na vratima 428. neuredan 409. PRAMALJEĆE -. uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima 458.P 404. čalma 455.prozor 407.ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist. PRATLJAČA -. PRAM -. POJATI -.mletački dukat. SELAM -. PRETIO -.čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike R 436. PERIVOJ -. SEĆIJA -. SALEPČINICA -. cekin. PORFIRA -. PREĐA -.zasovnica od drveta ili gvožđa.džepna maramica RUDINA -. udobnost RASA -. 443. SAČ -.rasčišćen put kroz snijeg 431.razmatrati 461.lug 410. SALEP.ograda 412.poljana RUSVAJ -. zao duh 456.prednji dio haljine. vrag.lug 429. SATANA -. on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje 414. bezbrižnost. PENDŽER -.mjesto na kome se dogodila bitka RAZI -. SALEBDŽIJA. osvit.brzi konj 405.pramen 422. odmarati 415.poširoka. PLANDOVATI -. zrdav.pozdrav .purpur. PAŠA -. jutro 448.prodavač salepa.sveštenička haljina. PUCA -. PRIJEVOR -. PUSAT -.ugojen 426.rodno RUBAC -.pramen.metalni poklopac pod kojim se peče hljeb 450. 441.salepčijina prodavnica 452.pašaluka 406. SARUK -.nesređen. SEDEF -. POVOR -. mantija ROTKO -.velika vrata 420. kmet 457.oštra strmen. zibelin. POBRO -.odmor. SEF -.biva 454. PARIP -.narod 434. PUTIR -. grimiz 419. težak.oprema za konja 435.sat 451. 442. PRISOJ -.prženo 427. zlatnik S 447.mreža 425.monaška haljina RAZBOJ -.metež. RAHAT -. SEBAR -. 444. SAHAT -. PERUN -. nehotična greška 460. a stavlja se preko vrata radi zatvaranja.

logor TALUMITI -.niski stol SIRAK -. 513. ŠAJKA -. 517.cjevanica (na nozi) ŠMIGNUTI -. 497.trzalo za tamburu TILSUM -.maćuhica. 480.pobjeći ŠOBOTATI -.prvi susjed ŠEHER -. 516.magarac SJAKTI -.vrsta jela ŠLJAKA -. upotrebljava se za kađenje u crkvama TAVNICA -. 484.znak vladarske časti i vlasti SKOT -. 504. 477. 478.stepenice SKIPTRA -.mirta.životinja SMAGLI -. 475.mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana SEVDAH -. 509.svježe TEFERIČ -. 467. 490. 487. 476. 499. 469. 525. ŠIĆARITI -. 471.pećina SRKLET -. 522.siromah SIRJAK -.dobit.kružiti ŠIĆAR -. ljubavni zanos SEVLIJA -.izlet TERZIJAN -. 505.simbol SINDŽIR -. 518.vrat ŠILJTE -.lanac SINIJA -.vodoskok ŠEFIDA -.zastava STOPANICA -.tupo odjekivati pod udarom ŠOKICA -. 482. naročito suknene ŠAMA -. mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna) SOČITI -. 508.čempres SIMVOL -.udariti ŠIPAK -.Istambul STIJEG -.rob Š 494. 528.463.nar ŠKOLJ -. 500.vježbati TALJIGATI -.sumrak SUŽANJ -.tamnica TAVNO -. 470. 520.krov ŠLJUKA -. 481. uspješno trgovati ŠIJA -. 479. 498. SERDŽADA -. 501.lepinja. kolodvor ŠTITI -. 502.ulica SOMUN -.vijeka) SURE -.dozrijevati SOFRA -.uzrujanost.tamno TAZE -. 472.čitati T 519.koristiti se.poglavlje u Kur'anu SUSTATI -.titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13.čamac ŠALVARE -. amajlija . 521. bijeli okrugli pekarski hljeb SPILA -.stol. TABOR -. 514. gazdarica STRUKA -.talisman. sinija SOKAK -.umoriti se SUTON -. 466. korist. 489. 493. 488. 486. 523.domaćica.ljubavna čežnja. 512. 485.stanica. trpeza. 468.siromah SIVAC -.malen jastuk.onemoćali SMIRNA -.klizati TAMJAN -. 491. 506. 507. 483. 496.široke turske hlače. 473. nervoza SRMA -.veliki grad ŠESTARITI -.orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica ŠEBOJ -. 464. 511.ostrvo ŠKRKA -.Sirija ŠARKIJA -. ukrasna biljka sa žutim cvjetovima ŠEDRVAN -.sjaji SKALE -.štaka ŠLJEME -. 474. kamenjar ŠKROB -. 526. 527. 503.katolkinja ŠTACIJA -. 465.srebro STAMBOL -.vrsta tkanine SULTAN -. dušek na kome se sjedi ŠINUTI -. 515.škrap. 492. dobitak. 495. zarađivati. 510. 524.vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja.

534.suci . 545. kvar ZIPKA -. toljaga TRABUNITI -. 536. 560.znak vladarske časti i vlasti ŽRECI -. Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele ni ogriješiti o moral. 543.vrsta košare od šiblja ZERDELIJA -.zaljubljeno ZAHODNO -. udavati 559. 540. nepravda.nasilje.ukras (sprijeda) na konju. bogami. 576. 549.gigant. gorostas TOBE -. 557. teror Ž 577. sigurnosti VESTALKA -. metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima) TOKMAK -. UBAVO -. 569.vrsta slatkiša USUD -. 554. svemir VEĐE -.okovi VESTA -. čestitosti. korist VALAH -. lahor ZELENKO -.zalazeće ZAMAN -. pokrivalo za glavu kod muslimana U 541. 568.lijepo UGAR -. 546.dronjci TRS -.mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke VERIGE -. 553. 538.Svećenica boginje Veste. 562.tako mi Boga.konj crne boje Z 563.šumoriti TRALJE -. čalma. 567.šteta. 570. 566.šarenica. ćilim VEREM -.futrola za brus VRAN -. tiranija. 572. 539.snažan TUČA -.obrve VELENAC -. 555. koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana VIS -. ZACIPLJENO -.grad.topli blagi vjetar. 565. 532.dobitak.čokot TRSNAT -. palica. 574. 542. gubitak. ŽEZLO -. VAJ -. 573. 575.lupež ništarija UKUISATI -. okrutnost.kolijevka ZORAN -. zaista VASELJENA -. kućne sloge. 530. 537. 564. 550.529.dolikovati. 551.vapaj VAJDA -.vrsta rane šljive ZIJAN -.uzalud ZAMANDALITI -. 535.pokajanje TOKA -. TIMOR -. mali buzdovan.neobrađena njiva UGURSUZ -.baklja ZULUM -. 578. 531.uzvišenje VODIERA -.saruk.crn VRANAC -.amajlija ZEFIR -.kameniti vrh. HURMAŠICE -.malj. 552. 544. 556.pravnici u islamskim zemljama URMAŠICE. 547. krupa TURBAN -. krš TIRANIN -.zaključati ZAPIS -.suh čovjek VERGL -. 561. 571. priličiti ULEMA -.starorimska boginja domaćeg ognjišta. 558.konj sive boje ZEMBILJA -.vladar koji vlada nasilnički TITAN -.silan ZUBLJA -.sudbina V 548. 533.vasiona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful