P. 1
MALIGNI LIMFOMI

MALIGNI LIMFOMI

|Views: 4,183|Likes:
Published by Alldin Ahmeetovic

More info:

Published by: Alldin Ahmeetovic on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

Aldin MALIGNI LIMFOMI

Def: primarne neoplazme limfatičkog sistema, koje se najčešće očituju bezbolnim uvećanjem limfnih čvorova. Postoje dvije grupe malignih limfoma, non-Hodgkin limfomi (B i T ćelijskog porijekla) i Hodgkin limfomi. Postupci za utvrđivanje stepena proširenosti bolesti u bolesnika sa malignim limfomom: Nužne pretrage: - PH dijagnostika - Fizikalni pregled - Utvrđivanje opštih simptoma - Laboratorijske pretrage: SE, KKS, Tr, dif krvna slika, testovi funkcije jetre, testovi funkcije bubrega, LDH, Cu. - radiološke pretrage: RTG pulmo et cor, CT thoraxa, abdomena i zdjelice, Uz abdomena - morfološke pretrage: citološki nalaz koštane srži (mijelogram), biopsija koštane srži, citološka analiza likvora. Dodatne pretrage: biopsija jetre, scintigrafija, eksplorativna laparotomija, endoskopske pretrage, MRI, imunološke pretrage, citogenetsko ispitivanje. Klasifikacija kliničkih stadijuma malignih limfoma (Ann Arbor): Klinički stadijum I Zahvaćeni limfni čvorovi, organi ili područja - samo jedna regija limfnih čvorova ili ograničen zahvaćen samo jedan ekstralimfatični organ ili područje (IE).

1

Etiologija: specifični etiološki agens nije poznat.II . ograničeno zahvaćen ekstralimfatični organ ili područje (III E). III IV NON-HODGKIN LIMFOMI Def: su heterogena skupina limfoproliferativnih neoplazmi obilježenih pojavom maligno promijenjenih limfocita u limfnom čvoru.dvije ili više regija limfnih čvorova sa jedne strane dijafragme (II) ili ograničeno zahvaćen ekstralimfatični organ ili područje i jedan ili više limfnih čvorova sa iste strane dijafragme (II E).a rjeđe poremećajima u drugim organskim sistemima. Bolest se najčešće očituje bezbolnim povećanjem limfnih čvorova. ili slezena (III S) ili oboje (III ES). . zbog limfomske infiltracije organa.limfni čvorovi sa obiju strana dijafragme (II).difuzno ili diseminirano zahvaćen jedan ili više ekstralimfatičkih organa ili tkiva sa zahvaćenim limfnim čvorovima ili bez njih ili izolirani ekstralimfatični organ sa udaljenim (neregionalnim) limfnim čvorovima. .a rjeđe primarno u drugim organima. 1 .

kliničkim. Bolest se može očitovati simptomima i znakovima drugih organskih sistema (gastrointestinalni. Infekcija želučane sluznice sa Helicobacter pylori povezuje se sa nastankom limfoma želuca. tipa MALT limfoma. noćno znojenje ili gubitak tjelesne težine. uočen je kod bolesnika sa urođenim i stečenim imunodeficijentnim stanjima. Dijagnostičke procedure - patohistološki nalaz limfnog čvora ili drugog limfnog tkiva laboratorijski nalazi (KKS. urogenitalni. povećan rizik od nastanka NHL. najčešći fizikalni nalaz je limfadenopatija. hepatomegalija i spelnomegalija. koji se međusobno razlikuju prema prirodnom toku bolesti. te na morfološkim. i skupinu agresivnih limfoma.Međutim. te u osoba izloženih nekim hemijskim agensima. autoimunim bolestima.temelji se na patohistološkom nalazu. Limfni čvorovi raspoređeni su najčešće istovremeno ispod i iznad dijafragme. Klinička slika U trenutku postavljanja dijagnoze. a u liječenju se koriste različite strategije.) 1 . ali se povezuje sa nastankom drugih poremećaja limfatičkog sistema. Od opštih simptoma najčešće su prisutni: povišena tjelesna temperatura. centralni nervni sistem itd. . SE.).. Klasifikacija non-Hodgkin limfoma: . te limfoma nastalih kod bolesnika sa transplantiranim organima.. pri čemu limfom nastaje zbog hronične antigene stimulacije i jake imunološke reakcije na bakteriju. Ebstein-Barrov virus smatra se uzročnikom Burittova limfoma. S kliničkog stanovišta opravdano je grupisanje u skupinu indolentnih limfoma. imunološkim i genskim obilježjima pojedinih limfatičnih neoplazmi. a najrjeđe samo ispod dijafragme.

Ebstein-Barrov virus. One koji tim načinom liječenja nisu postigli kompletnu resmiju. podvrgavamo zajedno sa bliskim srodnicima (braća i sestre) HLA tipizaciji. a samo mali broj radioterapijom.. koji je usko povezan sa pojavom Burrkitovog 1 . te nalazu fibroze u histološkom preparatu. ALT. 3. Danas se sigurno zna da je to maligna neoplastična bolest. Maligna stanica je velika. Ovisno o broju tih stanica i limfocita. limfocitna predominacija nodularna skleroza mješana celularnost limfocitna deplecija Etiologija: do danas je ostala nepoznata. UZ abdomena i urotrakta) Liječenje U većine bolesnika u trenutku postavljanja dijagnoze. 4.radiološke pretrage (RTG p/c. dalje opserviramo.biohemijske pretrage (AST. HODGKINOV LIMFOM Def: Hodgkinov limfom (Hodgkinova bolest) je neoplastični poremećaj nepoznate etiologije. bolest se klasificira u 4 tipa: 1. pa se većina bolesnika liječi hemioterapijom. ili multinuklearna Reed-Sternbergova stanica. bolest je u uznapredovalom stadijumu proširenosti. CT thoraxa i abdomena. koji potječe iz limfatičnog tkiva. Bolesnike koji su nakon primjene hemioterapije postigli kompletnu remisiju. 2. binuklearna. LDH) .

ali mođe nastati kao posljedica zračenja. Medijastinalni limfni čvovrovi zahvaćeni su bolešću u oko 60% bolesnika. Bolešću mogu biti zahvaćeni govoto svi organski sistemi. jer se kod obdukcije u 60% slučajeva nađu promjene uzrokovane Hodgkinovim limfomom. koja traje 1-2 sedmice. Neki bolesnici imaju jak svrbež kože. i do čestih kožnih infekcija na tim mjestima. Bolesnici povremeno imaju pravu Pel-Ebstein temperaturu. dolazi do pojave perikardnog izljeva. Jetra je pri dijagnozi zahvaćena u oko 5% slučajeva. Opšte simtpome (mršavljenje. ali se kod obdukcije nađe kod 60% slučajeva. povišena tjelesna temperatura. a najčešće su to pluća. Klinička slika: bolesnik se najčešće obraća ljekaru zbog povećanog limfnog čvora. povišena tjelesna temperatura) ima kod postavljanja dijagnoze oko ¼ bolesnika. a retroperitonealni u oko 25%. a znak su uznapredovalog stadija i nepovoljnog histološkog tipa. znojenje. Hepatosplenomegalija obično znači uznapredovali stadij. Koštana srž je zahvaćena u vrlo malom postotku. ako je zahvaćen perikard. noćno znojenje i mršavljenje mogu biti jedini znakovi bolesti. i tada nastupa razdoblje bez povišene tjelesne temperature. međutim. u pazuhu u 20% i u preponi u oko 10% bolesnika pri dijagnozi. mogao bi biti povezan i sa pojavom Hodgkinovog limfoma.limfoma. Ako je zahvaćena pleura. dolazi do izljeva. što se može smatrati posljedica širenja bolesti iz medijastinuma. tako da dolazi do ogrebotina prilikom češanja. 1 . Vrlo je rijetka primarna primarna lokalizacija bolesti u ekstralimfatičkim organima i tkivima. Titar antitijela na taj virus viši je kod oboljelih. Ascites je vrlo rijetka pojava. Limfni čvorovi su najčešće povećani na vratu u oko 70%.

često su povišeni. a limfopenija na početku bolesti može upućivati na viši stadij proširenosti bolesti i nepovoljan histološki tip. Alkalna fosfataza u serumu može biti povišena zbog infiltracije kosti. Periferna neuropatija obično je posljedica citostatske terapije. U manjeg broja bolesnika može se pojaviti autoimuna hemolitička anemija. iako je bolest prisutna. a pozitivan COOMBS test nalazi se u oko 10% bolesnika. Dijagnoza Svi laboratorijski nalazi mogu biti normalni. hipoalbuminemija. Broj trombocita u krvi je normalan. a nastaje zbog poremećaja mobilizacije željeza iz makrofaga. infiltracije jetre i pritiska na žučne vodove. Herpes zoster se javlja u oko 30% bolesnika. Anemija hronične bolesti prisutna je u oko 10% bolesnika. Obično se nađe poliklonalna gamapatija. Histološki tip limfocitna Predominacija nodularna skleroza dobra Učestalost % 2 – 10 % RS stanice rijetke Ostalo Prognoza predominacija odlična limfocita tračci veziva vrlo 40 – 70 % često 1 . Leukocitoza sa granulocitozom se javlja u oko ¼ bolesnika. Anemija također može biti uzrokovana infiltracijom koštane srži ili hipoplazijom nakon hemioterapije ili zračenja. a moguća je i pojava M komponente. haptoglobin. U oko polvine bolesnika pri dijagnozi je ubrzana sedimentacija eritrocita. ali može biti prisutna trombocitoza ili trombocitopenija.Može biti praćen različitim kožnim promjenama. alfa2 globulini i fibrinogen. U manjem broju slučajeva može biti povišena vrijednost LDH. koje su iznimno rijteko povezane sa infiltracijom kože bolešću. Serumski bakar. Često se nalazi eozinofilija i monocitoza. cink u serumu obično je snižen.

ili jednog i drugog u kombinaciji. E ili lake lance. 1 . a nastaje zbog nekontrolisane monoklonske proliferacije plazma ćelija. A. Radioterpijom 2. Prognoza Primjenom savremene radioterapije. polihemioterapije. jer o kliničkom stadiju bolesti i histološkom tipu ovisi prognoza. 30 – 50 % brojne pleomorfna infiltracija dobra 2 – 15 % brojne malo limfocita (bizarne) (fibroza) loša MYELOMA MULTIPLEX Def: multipli mijelom najčešća je neoplazma plazma ćelija. postiže se veliki postotak kompletnih remisija. Polihemioterapijom 3. koje luče imunoglobuline G. potrebno je sprovesti precizni dijagnostički postupak. D.lakunarne mješana celularnost limfocitna deplecija Liječenje Provodi se: 1. čak i u bolesnika sa uznapredovalim stadijima bolesti. Transplantacija koštane srži Za izbor optimalnog terapijskog pristupa.

koje se otkriva slučajno nalazom ubrzane SE eritrocita i monoklonskog proteina u serumu i/ili urinu. rebra. najčešće su to pneumonia i pyelonephritis. umor. Najčešći simptomi koji dovode bolesnika ljekaru jesu posljedice bolesti skeleta (bolovi. genska predispozicija i hronična antigena stimulacija. a više od 2/3 bolesnika obolijeva od infekcije tokom svoje bolesti. bol u kostima. Pojavi izražene kliničke slike može predohidit asimptomatsko razdoblje. Simptomi kao što su slabost. hipogamaglobulinemije i. simptomi hiperkalcemije). U 30-50% bolesnika u trenutku postavljanja dijagnoze. poremećaja funkcije imunoglobulina. Od ostalih simtpoma i znakova u bolesnika sa multiplim mijelomom mogu biti prisutni: 1 . frakture. te opšti simptomi nastali zbog insuficijencije mijelopoeze i imunopoeze (slabost. hiperkalcemija. ali je opaženo više predisponirajućih faktora. kao što su iradijacija. bljedilo. krvarenje te česte infekcije). palpitacije te znakovi kao bljedilo. Simptomi i znakovi: bol u kostima je najčešći simptom bolesti. prisutna je infekcija. radna dispneja mogu biti posljedica anemije. nastaju osteolitička žarišta. Najčešće se javlja u donjem dijelu leđa i rebrima. Etiologija: uzrok nastanka multiplog mijeloma je nepoznat. i pojavljuje se kod oko 70% oboljelih. kosti zdjelice ili druge kosti. što je najvažnije. pojačava se pri hodu. Klinička slika: multipli mijelom ima progresivan tok. oštećenje funkcije bubrega. patološke frakture. Nagli nastanak jakog bola u kostima najčešće je uzrokovan kolapsom pršljenja ili spontanom frakturom klavikule.Kao posljedica djelovanja tumora ili produkata. Sklonost infekcijama nastaje zbog istodobne neutropenije. hiperviskokzini sindrom i poremećaji koagulacije. insuficijencija mijelopoeze. umor.

Hgb <85g/L >1. Oštećenje bubrežne funkcije može biti hronično ili akutno – „mijelomski bubreg“. kompresija kičmene moždine. i obilno krvarenje prilikom ozljede) . Klinički stadiji u multiplom mijelomu Stadij I Kriteriji Broj mijelomskih ćelija <0..hiperviskozni sindrom. hiperviksoznost krvi. epistaxe.azotemija je prisutna u 1/3 do ½ bolesnika. opsežne osteolitičke lezije 4. epistaxom. .6 (mala masa) 1. očituje se purpurom. Ca u serumu <3 mmol/L 3.neurološki simptomi čiji su uzroci hiperkalcemija.2 2. Hgb >100g/L 2.2 (umjerena masa) 1. odnosno znaci hemoragijske dijateze (purpura. GIT-krvarenjem itd. Ca u serumu >3 mmol/L (velika masa) 3. ecchimozama. RTG kosti uredan ili samo Solitarna lezija 4.Mala vrijednost M komponenete: IgG<50g/L IgA<30g/L Bence-Jones<4g/24 satnom urinu (svi moraju biti prisutni) ne uklapa se ni u stadij I ni u stadij II II III 0. mijelomska meningeoza itd. .trombocitopenija.6-1. visoka vrijednost M komponente: IgG>70g/L IgA>50g/L Bence-Jones>12 g/24-satnom urinu (najmanje jedan mora biti prisutan !) 1 .

2b. kreatinin < 177 µmol/L B. prisutna oba citološka kriterija (1a + 1b) B. D. Dijagnoza multiplog mijeloma postavlja se ako su prisutni ovi kriteriji: A. zajedno sa jednim od kliničkih laboratorijskih kriterija (bilo 2a. mijelomski protein (M-komponenta) dokazan imunoelektroforezom proteina urina C. Generalizirana osteoporoza postaje kriterij ako srž sadržava više od 30% plazma ćelija. odgovarajućim mjerama spriječiti nastanak te liječiti ili ublažiti komplikacije. prisutan jedan od citoloških kriterija (1a ili 1b). kreatinin > 177 µmol/L Kriteriji za dijagnozu multiplog mijeloma: 1. morfologija koštane srži. Više od 10% plazma ćelija ako se analizira najmanje 1000 stanica B.kortikosteroidima 1 .Svaki stadij se obzirom na funkciju bubrega dijeli na: A. pospješiti funkciju mijelopoeze. plazmocitom dokazan biopsijom kosti ili u nekom tkivu 2. Liječenje: ciljevi terapije su potisnuti proliferaciju neoplastičkih plazma stanica. pojava mijelomskih stanica u najmanje dva razmaza periferne krvi. smanjiti bol.citostaticima . Citološki kriteriji A. 2c ili 2d). Antineoplastička terapija provodi se najčešće: . radiološki dokaz osteolitičkih žarišta. mijelomski protein (M-komponenta) dokazan imunoelektroforezom proteina plazme B. Klinički i laboratorijski kriteriji A.

. dok su vrlo česta i krvarenja iz digestivnog trakta. a neovisno o njoj zatajenje bubrega. HEMOFILIJA A To je nasljedna bolest. POREMEĆAJI HEMOSTAZE Nasljedni poremećaji hemostaze: To su klasična hemofilija A. Najkarakterističniji su hematomi i krvarenja u zglobove. ograničenost kretnji i toplina. Osnovna simptomatologija je prekomjerno krvarenje u različite djelove tijela.i/ili radioterapijom . ali najčešće su to koljena. lakat i rameni zglob. Može biti zahvaćen bilo koji zglob. zatim hemofilija B i hemofilija C. normalnim vremenom krvarenja i 1 . Laboratorijski se dijagnostikuje produženim aktiviranim tromboplastinskim vremenom. a 10-to godišnje preživljavanje iznosi 3%. von Willebrandova bolest. dok su kćerke prenosioci defektnog faktora VIII. Recesivan je poremećaj vezan za X hromozom. Krvarenja u mišić mogu dovesti do kontraktura i atrofije mišića. Veličina tumorske mase predstavlja jasan nepovoljan prognistički znak. koji se javlja kod muškaraca. Najopasnija su krvarenja u centralni nervni sistem. kojom se postiže dugotrajno preživljavanje bez znakova bolesti. Glavni znaci krvarenja u zglob su otok. Prognoza: medijan očekivanog preživljavanja iznosi 24 do 30 mjeseci. Najteža komplikacija je deformacija zgloba.transplantacijom matične ćelije hematopoeze (auto / allo) Bolesnici sa solitarnim i ekstramedularnim plazmacitomom liječe se lokalnom radioterapijom (doza oko 40Gy). koja je posljedica nedostatka molekularnog faktora VIII.

HEMOFILIJA B To je spolno vezana.protrombinskim vremenom. Nasljedni deficit faktora VIIC danas se uspješno koriguje sa transplantacijom jetre. dok je za definitvnu dijagnozu potrebno odrediti nivo faktora IX u plazmi. da se genetski poremećaj prenosi autosomno. normalnim vremenom krvarenja. Klinička slika je ista kao kod hemofilije A. Antifibrinolitici se koriste u liječenju hemofilije A. VON WILLEBRNADOVA BOLEST Nasljedni poremećaj primarne hemostaze. 1 .posebno u djetinjstvu. gingivoragije. ali samo kao dodatno sredstvo kod krvarenja iz sluznice. dok se definitivna dijagnoza postavlja na osnovu specifičnog testa za faktor VII. koja je posljedica smanjene ili odsutne koagulacione aktivnosti faktora IX. a mogu se javiti i hematomi. Nasljeđuje se kao hemofilija A. Laboratorijski se dijagnostikuje normalnim protrombinskim vremenom i produženim parcijalnim tromboplastinskim vremenom. Osnovna terapija je supstitucijska sa derivatima krvi.koje se postepeno smanjuje u pubertetu. Liječenje:u fazi krvarenja terapija je supstituciona sa derivatima plazme. dok su hematurije i gastrointestinalna krvarenja vrlo rijetka. Zajednička karakterisitka kod svih oblika je. recesivna bolest. dok se kod težeg oblika hemofilije B terapija sprovodi sa koncentratom faktora IX. Kod blažeg oblika to je SSP. Najčešće se daje SSP i krioprecipitat. koja se javljaju u obliku epistaksi. koji su posljedica promjena von Willebrandovog faktora. Predstavlja heterogenu skupinu poremećaja krvarenja. Najčešći simptomi su mukokutana krvarenja. menoragija i nakon stomatološkog zahvata. menoragije.

Razlikujemo više tipova VW bolesti: tip I. tip II A. tip II B. Laboratorijski se nalazi produženo vrijeme krvarenja u teškim oblicima. Ovi testovi običnu bivaju patološki. antigen V WF. mada mogu biti i uredni. dok u blagih oblika može biti normalno. Dalje se određuje broj trombocita. aktivnost faltora VIII. 1 . te koagulacionih testova. Liječenje ovisi o težini i tipu vW bolesti. Primjenjuju se krioprecipitati. te stečenu von Willebrandovu bolest. SSP.Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih i familijarnih podataka. APTV. infuzija koncentrovanih trombocita i inhibitori fibrinolize. psuedo ili trombocitni tip. tipI S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->