to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

kao amulete i predmete za divinaciju. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. niti da njemu voda teti. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala. Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira. Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest. Kristale mo emo koristiti za meditaciju. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka. a sve vi e njihova ljepota. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente. lije enje.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi. sve manje se promovira njihov terapeutski u inak. vjerojatno vam je potreban. Tada tu vodu mozete popiti. kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas. Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. prosudite sami koje su vam bolne to ke . Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta.odli an za kosu i ko u . Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca. Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti. Kao nakit. Na alost. Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira. Ako niste u takvoj mogu nosti. a i itala tu a iskustva.za srce i cirkulaciju ametista.

molibden Kalcantit .olovo.aluminij Garnet (granat) . Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .bakar Meteorit . kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit .bakar Cinnabar . ispoliran Angelit .aluminij Kunzit .olovo . pare.aluminij Lapis Lazuli .aluminij Kianit . pogledate prvo njihov kemijski sastav.bakar Cerrusite .sumpor Realgar .bakar Aurikalcit .bakar Jantar .aluminij Labradorit .otrovna pra ina.bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit .mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan .bakar Koralj . koristiti obra en.nikal Hidenit .barij Pirit .olovo Garnierit .Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna. arsen Rodokrosit . sumpor Atacamit .bakar i sumpor Krizokola .mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit .aluminij Galenit . arsen Moldavit .sumpor.aluminij Mjese ev kamen .bakar.kobalt Konikalcit .bakar Eliat kamen .mo e sadr avati bakterije.cink i bakar Azurit .bakar Dioptaz .bakar Smaragd .bakar Diopsid .aluminij Iolit .sumpor.cink.bakar Kalcopirit .iva Kobaltokalcit .eljezo u velikim koli inama Malahit .sumpor Magnetit . bakar Amazonit .

Hematit je tako er popularan. uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: . nikada sam.aluminij Spinel . Kada kristal u e u na e energetsko polje. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut.aluminij Tirkiz . Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu. ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas. cink Stibnit . on ga mjenja.Rubin .olovo Variscit .i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata. ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost.osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom. ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale. mogu biti izvrsni. Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale.aluminij Safir .bakar Vandanit . Ametist je vrlo popularan kristal. ista i kristala . Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme.mo e sadr avati aluminij. U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne. ali i nezdrave. Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih. Kombiniranjem krivih kristala. Odre eni kristali.olovo Turmalin. Ako elite biti sigurni. lubenica . ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima.aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno. Ostavite kristal sa . tetimo sebi.i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en. kao npr Hematit i Selenit .

jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. Naj e e se koristi u lije enju tumora. Vrlo ga esto koriste i za energetski tap. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati. Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi. -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. naj e e kori tenim za lije enje. Ako znate o istiti auru. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima.i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. Sadr i istu i sna nu energiju. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja. Razbija energetske blokade. eliksire i masa e kristalima. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi. Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje. . energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama. kroni nih upala. On aktivira sve nivoe svijesti. kao obli kamen ili u obliku valjka. Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. titi od podzemnih zra enja. jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. najbolje ju je izbejgavati. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika.. Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. Opal.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. . -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. znati ete o istiti i kristal. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira. epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga. Ovako se kristal i napuni.

pokazuje put k Prosvjetljenju. akru. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale. kao i me u kristaloterapeutima.com/crystal/crystala. Visoko Vodstvo.htm .svetkristala. Ja a svjesnost.com/stones. U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre. Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo.hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www.rs/ Dekameron(Beograd): http://www. On iznosi stvari na povr inu.co. Puni se energijom Mjeseca. povezat e vas s va im neurozama. akre) i grlene akre.dekameron. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne. poma e u meditaciji i mentalnom razvoju. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti. Ako ga nosite oko vrata. to ne mora uvijek biti ugodno.novaarka. poma e otvaranju Tre eg oka (6.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima.hr/ http://rainbowcrystal.peacefulmind. intuiciju. Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin.html http://www. za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www. Ovaj kamen je za Razumijevaje. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite.nebeski-dar. na 6.nebeski-dar. Tamniji primjerci se vi e cijene. Edukativni linkovi: http://www. duboko plave boje. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju. Kada se polo i na elo.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima.

info/hr/magicus/tekst. dimni kvarc. turmalin kvarc. rubin. gorski kristal. opsidijan. jaspis. rubin.bijeli ahat. kalcedon. mahovinasti ahat. biser. hematit. oniks Artritis: ametist.blogspot. granat.php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat. krizopras. tigrovo oko Bolovi: ametist. aventurin Alergije: aventurin.htm http://okristalima. ad. ametist. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin.magicus. oniks.malahit Bubrezi: heliotrop. krizokola. septarian . magnetit. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin. krizokola. malahit. lapis lazuli. turmalin.com/2010/02/odrzavanje-kristala.http://namariasdemonicrealm. fluorit. jantar. heliotrop. malahit. ru i asti kvarc. emerald. prazem Alkoholizam: ametist. oniks Anemija: broncit.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www.com/kristali. ahat. granat. azurit. krizopras. karneol. hematit.webs.

ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. ametist. magnetit. dimni kvarc. rutil kvarc. kalcit. topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. lapis lazuli. turmalin crni . kalcit. rodohrozit. emerald. zeleni fluorit. beril. turmalin kvarc. mokait. suze apa a. opsidijan mahahonij. aventurin. rutil kvarc. sun ev kamen. krizopras. topaz Herpes: aventurin. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli. rubin. aventurin. labradorit. unakit. kalcedon. dolomit. koralj Giht: turmalin crni. granat Imunitet: ametist. mjese ev kamen. epidot. dijamant Hemeroidi : ahat. amonit. tigrovo oko. granat. citrin. tirkiz. hema tit. ad. azurit. ad Crijeva: mahovinasti ahat. fluorit.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat. topaz Glavobolje/migrene: ametist. krizokola. malahit. hematit. krizopras.

gorski kristal Laringitis: lapis lazuli. jantar. celestit. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. jaspis. tigrovo oko Jajnici: heliotrop. rutil kvarc. citrin. akvamarin Ko a: azurit. jantar. opsidijan snije ni. lapis lazuli (bolne menstruacije). krizopras. smaragd. dimni kvarc. ametist. malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. dijamant. krizopras. tanzanit Krv: aventurin. ru i asti kvarc. dolomit. kalcit. karneol. topaz Kolitis: emerald.Impotencija:ahat. jaspis. sardoniks. unakit. granat. granat. ocean jaspis Nesanica:ametist. gorski kristal. granat. hematit. gorski kristal. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. opal. malahit. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. peridot Kosa: okamenjeno drvo. rutil kvarc. ru i asti kvarc. okamenjeno drvo. topaz. septarian Krvarenja: ahat. pirit Leukemija: heliotrop. hematit. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol. aventurin Kostobolja: plavi kalcit. labradorit. sodalit . granat. opsidijan. kalcit.

citrin. ru i asti kvarc. lapis lazuli Prehlada: amazonit. rutil kvarc. kalcedon Prostata: goldston. sod alit. sokolovo oko. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. ametist. tigrovo oko Proljev: beril. sardoniks. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat. ad. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad . oniks Porod/trudno a: krizokola. rodonit. unakit. peridot. ahat. apatit. plavi kalcit.Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. opal anden. ametist. jaspis. tirkiz Plodnost: krizopras. mjese ev kamen. unakit. magnetit Promuklost: heliotrop. akvamarin. celestit. granat.

kalcit. sodalit. dimni kvarc. magnezit e erna bolest: citrin. granat. azurit. aventurin titnja a: plavi kalcit. kalcedon Slezena: jantar. sardoniks. turmalin Upala grla: rodonit. granat. opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. lapis lazuli Sklerodermija: beril. karneol. lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . gorski kristal. kalcit. oniks Slomljene kosti: botswana ahat. dijamant. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit. hematit. ru i asti kvarc Sluh: celestit. tigrovo oko. sodalit Upale: akvamarin . hematit. opsidijan mahagonij. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit. rodonit. hematit. ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. apatit. heliotrop. goldston. emerald. krizokola. akvamarin. opal. safir. howlit. zeleni fluorit.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. dijamant. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. okamenjeno drvo. akvamarin. opal anden. fluorit.

amazonit.ivcani sustav: botswana ahat. amazonit. ametrin. jaspis. zeleni fluorit. kalcedon. tirkiz Zubi i desni: ahat. malahit. jaspis. sodalit. lapis lazuli. howlit u /kamenci: karneol. beril. mjese ev kamen. apatit. tigrovo oko utica : citrin. gorski kristal lijezde: sardoniks. ad . magnezit. azurit. jantar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful