P. 1
Kristali

Kristali

|Views: 894|Likes:

More info:

Published by: Ana Marija Von Frikovski on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

Ako niste u takvoj mogu nosti. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti. a i itala tu a iskustva.za srce i cirkulaciju ametista. Tada tu vodu mozete popiti. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala. sve manje se promovira njihov terapeutski u inak. Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit. Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata.odli an za kosu i ko u . Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe. Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta. lije enje. Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest. prosudite sami koje su vam bolne to ke . Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira. U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas. Kao nakit. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka. a sve vi e njihova ljepota. vjerojatno vam je potreban. Na alost. niti da njemu voda teti. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente. kao amulete i predmete za divinaciju.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi. Kristale mo emo koristiti za meditaciju.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca.

bakar Eliat kamen .otrovna pra ina.bakar Koralj .olovo .eljezo u velikim koli inama Malahit .bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit . bakar Amazonit .olovo Garnierit .kobalt Konikalcit .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .barij Pirit .olovo.bakar i sumpor Krizokola .bakar Smaragd .aluminij Kianit .nikal Hidenit .bakar Cinnabar . koristiti obra en.bakar Kalcopirit . pogledate prvo njihov kemijski sastav.sumpor Realgar .sumpor Magnetit .bakar Diopsid . ispoliran Angelit .bakar. sumpor Atacamit .mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit .mo e sadr avati bakterije.bakar Cerrusite .bakar Jantar .cink.Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna.aluminij Mjese ev kamen .bakar Aurikalcit .cink i bakar Azurit .bakar Dioptaz . pare.aluminij Iolit .aluminij Galenit .sumpor. kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit . arsen Rodokrosit . arsen Moldavit .mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan .aluminij Lapis Lazuli .aluminij Labradorit .aluminij Garnet (granat) .iva Kobaltokalcit .bakar Meteorit . molibden Kalcantit .sumpor. Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit .aluminij Kunzit .

Odre eni kristali. U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne. nikada sam. ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost.aluminij Spinel . tetimo sebi.olovo Variscit .Rubin .osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom.aluminij Tirkiz . Ametist je vrlo popularan kristal. Ostavite kristal sa .bakar Vandanit . Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih. ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas. Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme.aluminij Safir .i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata. lubenica .mo e sadr avati aluminij. ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima. on ga mjenja. ali i nezdrave.i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en. ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut.aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno. Kombiniranjem krivih kristala. Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu. Ako elite biti sigurni. Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale. kao npr Hematit i Selenit . cink Stibnit . Hematit je tako er popularan. Kada kristal u e u na e energetsko polje.olovo Turmalin. ista i kristala . uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: . mogu biti izvrsni.

epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. Naj e e se koristi u lije enju tumora. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima. . -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira. Ovako se kristal i napuni. -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. Sadr i istu i sna nu energiju. On aktivira sve nivoe svijesti. energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama.i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. Ako znate o istiti auru. titi od podzemnih zra enja. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi. Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. eliksire i masa e kristalima. kao obli kamen ili u obliku valjka. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja. Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika. jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom. . Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. Opal. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje. Vrlo ga esto koriste i za energetski tap. naj e e kori tenim za lije enje. kroni nih upala. najbolje ju je izbejgavati.. znati ete o istiti i kristal. Razbija energetske blokade.

Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo. Ako ga nosite oko vrata.rs/ Dekameron(Beograd): http://www. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti. akre) i grlene akre. pokazuje put k Prosvjetljenju.svetkristala. Ovaj kamen je za Razumijevaje. Puni se energijom Mjeseca. duboko plave boje. kao i me u kristaloterapeutima.novaarka.htm .html http://www.com/stones.peacefulmind.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima. Edukativni linkovi: http://www.nebeski-dar. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju. Ja a svjesnost.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite.hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www. On iznosi stvari na povr inu.co. poma e otvaranju Tre eg oka (6.dekameron. intuiciju.nebeski-dar. Visoko Vodstvo. Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja. za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www.com/crystal/crystala. povezat e vas s va im neurozama.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale. poma e u meditaciji i mentalnom razvoju. to ne mora uvijek biti ugodno.hr/ http://rainbowcrystal. akru. U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre. na 6. Tamniji primjerci se vi e cijene. Kada se polo i na elo.

mahovinasti ahat. opsidijan. ametist. hematit. rubin. krizokola. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin. ahat. rubin. turmalin.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www. biser.info/hr/magicus/tekst.htm http://okristalima. granat.magicus.blogspot. turmalin kvarc.php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat. emerald. magnetit. krizopras. jantar.webs.http://namariasdemonicrealm. malahit. ru i asti kvarc. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin.com/2010/02/odrzavanje-kristala. jaspis. oniks Anemija: broncit.bijeli ahat. lapis lazuli. tigrovo oko Bolovi: ametist. malahit.malahit Bubrezi: heliotrop. heliotrop. prazem Alkoholizam: ametist. karneol. hematit. krizopras. oniks Artritis: ametist. septarian . gorski kristal. kalcedon. dimni kvarc.com/kristali. krizokola. granat. oniks. ad. aventurin Alergije: aventurin. fluorit. azurit.

zeleni fluorit. topaz Herpes: aventurin. rutil kvarc. topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. tigrovo oko. turmalin crni . turmalin kvarc. dimni kvarc. fluorit. sun ev kamen. citrin. mokait. unakit. kalcedon. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli. topaz Glavobolje/migrene: ametist. lapis lazuli. rutil kvarc. ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. rubin. ametist. emerald. tirkiz. hematit. labradorit. epidot. koralj Giht: turmalin crni. aventurin. dolomit. magnetit. amonit. granat Imunitet: ametist. kalcit. suze apa a. ad. hema tit. granat. dijamant Hemeroidi : ahat. mjese ev kamen. ad Crijeva: mahovinasti ahat. opsidijan mahahonij. krizopras. aventurin. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat. beril. krizokola. krizopras.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. kalcit. azurit. malahit. rodohrozit.

pirit Leukemija: heliotrop. kalcit. turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol. septarian Krvarenja: ahat. jantar. malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. ru i asti kvarc. citrin. hematit.Impotencija:ahat. akvamarin Ko a: azurit. ru i asti kvarc. granat. tigrovo oko Jajnici: heliotrop. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. kalcit. labradorit. krizopras. granat. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. rutil kvarc. dimni kvarc. sodalit . gorski kristal Laringitis: lapis lazuli. malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. tanzanit Krv: aventurin. dolomit. topaz Kolitis: emerald. jaspis. dijamant. opsidijan. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. smaragd. rutil kvarc. jantar. unakit. ocean jaspis Nesanica:ametist. sardoniks. gorski kristal. gorski kristal. krizopras. peridot Kosa: okamenjeno drvo. granat. okamenjeno drvo. celestit. opsidijan snije ni. aventurin Kostobolja: plavi kalcit. karneol. topaz. malahit. granat. ametist. lapis lazuli (bolne menstruacije). opal. hematit. jaspis.

citrin. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. opal anden. tirkiz Plodnost: krizopras. apatit. ad. rodonit. ametist. plavi kalcit. oniks Porod/trudno a: krizokola. ru i asti kvarc. celestit. unakit. unakit. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. tigrovo oko Proljev: beril. mjese ev kamen.Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni. sokolovo oko. kalcedon Prostata: goldston. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat. granat. jaspis. magnetit Promuklost: heliotrop. rutil kvarc. lapis lazuli Prehlada: amazonit. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. peridot. sardoniks. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad . sod alit. akvamarin. ahat. ametist.

apatit. granat. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit. kalcit. opal anden. sodalit. aventurin titnja a: plavi kalcit. kalcit. akvamarin. lapis lazuli Sklerodermija: beril. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. gorski kristal. hematit. magnezit e erna bolest: citrin. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit. hematit. opal. emerald. krizokola. ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. dijamant. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit. dimni kvarc. oniks Slomljene kosti: botswana ahat. sardoniks. goldston. lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . granat. azurit. heliotrop. safir. turmalin Upala grla: rodonit. ru i asti kvarc Sluh: celestit.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. okamenjeno drvo. hematit. kalcedon Slezena: jantar. karneol. sodalit Upale: akvamarin . zeleni fluorit. opsidijan mahagonij. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. fluorit. tigrovo oko. opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. rodonit. howlit. akvamarin. dijamant.

azurit. amazonit. kalcedon. jaspis. amazonit. beril. howlit u /kamenci: karneol. ad . magnezit. ametrin. jaspis. lapis lazuli. jantar. apatit. gorski kristal lijezde: sardoniks. tigrovo oko utica : citrin. zeleni fluorit. sodalit. tirkiz Zubi i desni: ahat. malahit.ivcani sustav: botswana ahat. mjese ev kamen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->