to su kristali i koje su im karakteristike?

Kristali su minerali koji posjeduju pravilan raspored atoma zbog kristalne re etke i zbog toga, za razliku od ostalih ne ivih tvari, stvaraju jaku auru. Kirijanov snimak pokazuje da kristali izvanredno jako zra e. U svojem posljednjem omota u atomi kristala imaju slobodne elektrone koji se lako mogu otpu tati i nadomjestiti drugim elektronima, stoga zaklju ujemo da kristal mo e i primati i davati energiju. Druga karakteristika kristala je piezoelektri ni efekt, to bi zna ilo da kristal jednu energiju pretvara u drugu. To dokazuju slijede i slu ajevi: -udarimo li dva kristala jedan o drugi, nastat e iskra. Mehani ki impuls pretvoren u elektri ni. -dovedemo li na kristal elektri nu struju odre enoga napona, o n e po eti mehani ki vibrirati. Zbog toga se kristali toliko koriste u elektronici. Kristali osim to primaju na u misaonu i emotivnu energiju, mogu ju zadr ati i zra iti njome. Oni nam mogu poslu iti i kao spremnici energije, na e ili energije koju izaberemo unijeti u kristal.

Odabir kristala: Kristale mo ete birati pomo u nekoliko metoda: -po energetskom stanju -metoda odabira onoga koji nam se najvi e svi a -odabir profesionalca -kristal koji nam je potreban za lije enje odre enog problema -horoskop Ako ete birati po horoskopu, nemojte nikada birati po horoskopskom znaku, ve nakon analize astrologa koji e vam re i koji planeti su vam naklonjeni, a koji vam prave probleme. Metoda biranja kristala koji nam se najvi e svi a zna biti dvosjekli ma . Vrl o esto ljudi odabiru kristale koji im ne trebaju. Primjetila sam da ljudi kojima su aktivne gornje akre vrlo esto odabiru plave i ljubi aste kristale, umjesto da biraju one za donje akre.

U pro losti su ih na i preci koristili puno vi e nego mi danas. Upotreba kristala: Kristali se koriste u razli ite svrhe. niti da njemu voda teti. Eliksiri se naj e e prave od: gorskog kristala. Kristal se stavlja u vodu i ostavlja odre eno vrijeme da bi voda poprimila vibracije kristala. Mo ete koristiti i mantre u pravljenju eliksira. Kristale mo emo koristiti za meditaciju. prosudite sami koje su vam bolne to ke . kao nakit i vrlo esto su kori teni u elektro industriji. vjerojatno vam je potreban. lije enje. sastavili su popise o iscjeljuju em djelovanju kristala na ovjeka.za srce i cirkulaciju ametista.ako elimo vi e energije i bolji imunitet ru i astog kvarca. Vrlo esto je najbolji odabir onaj bez imalo razmi ljanja. preko ljudi koji malo znaju o njima re i kupcima. Nedavno sam vidjela djevojku kako se kupa na bazenu sa hematitom oko vrata. Eliksiri od kristala: Kristali se esto koriste i u pravljenu eliksira. U dana nje vrijeme se prodaju kao nakit. ak i ako vam je kristal koji ste uzeli u ruke neprivla an. Kao nakit. Odre eni kristali su veoma popularni u okultnim krugovima i na njih u obratiti ve u pa nju na kraju ovoga teksta. a sve vi e njihova ljepota. Tada tu vodu mozete popiti. Na alost. Mogu e je da ni ne zna kako se zove kristal koji nosi oko vrata. a i itala tu a iskustva. sve manje se promovira njihov terapeutski u inak.odli an za kosu i ko u . kao amulete i predmete za divinaciju. Na kraju e biti dodan i popis koji sam sastavila nakon to sam i sama koristila odre ene kristale za lije enje bolesti. Ako niste u takvoj mogu nosti. Ne mogu se svi kristali koristiti jer odre eni sadr e vrlo toksi ne elemente. Shva aju i njihov utjecaj na ljudske organe i svijest.Najbolje bi bilo imati uz sebe profesionalca koji e vam re i ko ji kristal bi vam donio najvi e koristi.

barij Pirit .aluminij Kianit .bakar Jantar .Ako elite koristiti neke druge kristale zbog njihovih svojstava koji su vam potrebna.bakar i sumpor Krizokola .bakar.sumpor Realgar .mo e sadr avati mnoge otrovne tvari Mohavkit .aluminij Mjese ev kamen .sumpor.kobalt Konikalcit . molibden Kalcantit .bakar Cinnabar . Odre eni kristali su vrlo toksi ni: Adamit .bakar Meteorit .cink. sumpor Atacamit .iva Kobaltokalcit .mo e sadr avati bakterije.aluminij Lapis Lazuli .aluminij Galenit .aluminij Garnet (granat) .mo e sadr avati bakar i sumpor Markasit .aluminij Iolit .bakar Smaragd .sumpor Magnetit .bakar Boji (mo e sadr avati sumpor) Bronchantit . arsen Rodokrosit . koristiti obra en.bakar Diopsid . bakar Amazonit . kao i otrovne materijale iz zaga ene vode Kuprit .cink i bakar Azurit .bakar Dioptaz .bakar Cerrusite . arsen Moldavit .olovo Garnierit .bakar Aurikalcit .aluminij Kunzit .mo e sadr avati aluminij ili druge otrovne tvari Psiomelan . pogledate prvo njihov kemijski sastav.olovo.bakar Eliat kamen .nikal Hidenit .eljezo u velikim koli inama Malahit .bakar Koralj .bakar Kalcopirit . pare.olovo . ispoliran Angelit .aluminij Labradorit .sumpor.otrovna pra ina.

kao npr Hematit i Selenit . Treba biti mudar kod odabira kristala koji planiramo nositi na sebi odre eno vrijeme. ali se tako er savjetuje da se nosi uz druge kristale. Ametist je vrlo popularan kristal. Kombiniranjem krivih kristala. Ako elite biti sigurni.i enje drugim kristalom: odre eni kristali su poznati Selenitom ili Hematitom na 24-42 sata.olovo Turmalin. U dana nje vrijeme ogrlice od hematita su pos tale vrlo popularne.aluminij Wulfenite olovo Imajte na umu da ovo nije kompletan popis jer kristala je jako puno.osim ako nisu kombinirane sa npr gorskim kristalom. lubenica . cink Stibnit . ali i nezdrave. Ponekada nam odre eni kristal mo e stimulirati odre enu akru ili tip energije koji ve imamo istaknut. ista i kristala . Odre eni kristali. tetimo sebi. Neki kristali su iznimno osjetljivi na vodu.aluminij Spinel . Hematit je tako er popularan. Ovu tehniku ne mo emo rabiti za sve kristale. ako su programirani pravilno i ako ne kupe na e negativne energije pa ih oda ilju natrag u nas. ili no enjem kristala koji se moraju kombinirati s nekim drugima. ali se savjetuje da ga nose samo oni koji su dosegli odre enu duhovnu zrelost.olovo Variscit .aluminij Safir . Kristali kao nakit: Vrlo esto ljudi nose kristale kao nakit nesvjesni njihovoga djelovanja na njih.aluminij Tirkiz .mo e sadr avati aluminij. nikada sam. uzmite neki neutralni kristal kao npr Go rski kristal i enje i punjenje kristala: Postoji nekoliko metoda i enja kristala: .bakar Vandanit . mogu biti izvrsni. Kada kristal u e u na e energetsko polje.Rubin . on ga mjenja.i enje vodom: kristal se stavlja pod mlaz vode dok ne bude potpuno pro i en. Ostavite kristal sa .

Treba ostaviti kristal odre eno vrijeme u slanoj vodi dok se posve ne o isti. Ovo je ujedno i najpopularniji na in i enja kristala. . Ovdje ne mo ete koristiti tapi e koji sadr e parfeme u sebi. kroni nih upala. -cvjetna voda: stavite kristal u vode sa laticama ru e ili nekog drugog cvijeta. Gorski kristal: Odre ena skupina ljudi koristi isklju ivo G orski kristal u lije enju. Odre enim kristalima jako smeta Sunce kao npr Ametistu. Ako znate o istiti auru. Ovaj kamen se mo e koristiti za sve akre. Smatra se kako su ga esto koristiti u Atlantidi. .i enje energijom: kristal se o isti tako da se u njega stavi ista energija. energetske iscrpljenosti pacijenta i u inicijacijama. znati ete o istiti i kristal. najbolje ju je izbejgavati. On aktivira sve nivoe svijesti. titi od podzemnih zra enja. Ovo je kamen koji bi svatko trebao posjedovati. Naj e e se koristi u lije enju tumora. Energetski tap sna no poja ava energiju korisnika. Uz terapije kristalima koriste tako er vizualizaciju ozdravljenja. Ovako se kristal i napuni. kao obli kamen ili u obliku valjka.i enje slanom vodom: s ovom tehnikom treba biti oprezan. -Sunce ili Mjesec: ostavite kristal na Suncu ili punom Mjesecu dok se potpuno ne o isti i regenerira. -dimljenje: i enje kristala uz pomo mirisnih tapi a. Opal. Treba biti oprezan s njime kod bolesnike sa sr anim problemima. Ru i asti kvarc -grumeni morske soli: ova metoda tako er mo e uzrokovati probl eme kao i slana voda. On se sastoji od bakrene cijevi i dva prizmati na Gorska kristala postavljena na suprotnim stranama. jer veliki broj kristala ne podnosi slanu vodu. jer smatra da on pokriva sve tipove oboljenja. Vrlo ga esto koriste i za energetski tap.. eliksire i masa e kristalima. jer uz njegovu pomo mo ete o istiti druge kristale i visak / tarot karte od negativne energije. naj e e kori tenim za lije enje. Provjerite osjetljivost kristala i ako imate bilo kakve sumnje. Sadr i istu i sna nu energiju. Ovaj kamen se tako er naj e e koristi kao masa ni kamen. -zakopavanje u zemlju: kristal se zakopa na 24 sata u zemlju dok se potpuno ne o isti. epilepti nim napadima i psihozama zbog o itoga razloga. Gorski kristal nazivaju univerzalnim kamenom. Razbija energetske blokade.

U dana nje vrijeme se esto korisiti za lije enje glavobolja i migrena i otvaranje krunske akre. poma e otvaranju Tre eg oka (6. On je kristal koji korespondira sa krunskom akrom i izvrstan je za meditaciju. Mnogi prevaranti prodaju staklo ili obojane kamen i e pod kristale. Ovaj kamen je za Razumijevaje. Ametist ne treba izlagati Suncu jer izblijedi i polako prelazi u citrin.nebeski-dar. kao i me u kristaloterapeutima. Kod meditacije donosi energiju mira i stabilnosti. poja avaju i duhovne sposobnosti stjecanja tajnih znanja.dekameron.novaarka. povezat e vas s va im neurozama.html http://www.svetkristala. Ja a svjesnost. pokazuje put k Prosvjetljenju. akru. Kada se polo i na elo.hr/ Svet Kristala(Beograd): http://www. poma e u meditaciji i mentalnom razvoju. na 6.htm . za povezivanje s Vi im Sobstvom Mjesta za kupovinu kristala u Hrvatskoj i Srbiji: Nova Arka (Zagreb): http://www. intuiciju. Edukativni linkovi: http://www. duboko plave boje. akre) i grlene akre.Ametist: Ametist je vrlo poznat u okultnim krugovima.com/stones. esto je kori ten kao jedna od najskupljih boja zbog svoje predivne.nebeski-dar. Ako ga nosite oko vrata.rs/ Dekameron(Beograd): http://www. On iznosi stvari na povr inu.hr/ http://rainbowcrystal. Puni se energijom Mjeseca.co. Lapis Lazuli: Lapis Lazuli je bio vrlo cijenjen u Egiptu i esto no en u nakitu bogatije elite. Visoko Vodstvo. Tamniji primjerci se vi e cijene. Koristili su ga stari Grci kao prah koji su stavljali u vino da bi sprije ili pijanstvo. to ne mora uvijek biti ugodno.hr/ Nebeski Dar (Sesvete): http://www.biz/ ***Oprez kod kupovine kristala na sumnjivim tandovima.com/crystal/crystala.peacefulmind.

php?id=36061>) Popis kristala za lije enje bolesti: Akne: ahat.magicus. hematit. hematit. mahovinasti ahat. dimni kvarc. oniks Anemija: broncit.com/2010/02/odrzavanje-kristala. krizokola. lapis lazuli Aritmija: hematit Astma/bronhitis: akvamarin. aventurin Alergije: aventurin. granat. ad. jantar. ru i asti kvarc.blogspot. rodohrozit Angina: plavi kalcit Angina pektoris: akvamarin.com/kristali.html Knjige o kristalima: uro Despot: Iscjeljivanje Kristalima 1 i 2 Osman Hasanpa i : Mo kamenja 1 i 2 dio Olga Rezo: arobni svet kristala Vesna Ivanovi : ivot i alkemija kristala Dubravko Hrnjak: Kristal (ovdje se mogu na i knjige Dubravka Hrnjaka: <http://www. magnetit. granat. ametist. lapis lazuli. turmalin. tigrovo oko Bolovi: ametist. turmalin kvarc. septarian . fluorit. heliotrop.info/hr/magicus/tekst.malahit Bubrezi: heliotrop. prazem Alkoholizam: ametist. krizokola. karneol. kalcedon. krizopras.htm http://okristalima. malahit. jaspis. gorski kristal.http://namariasdemonicrealm.webs. emerald. ahat. oniks. biser. rubin. oniks Artritis: ametist. rubin. azurit.bijeli ahat. opsidijan. malahit. krizopras.

mjese ev kamen. malahit. kalcit. granat Imunitet: ametist. kalcit. ametist irevi: peridot Daltonizam: ametist Depresija: botswana ahat. unakit. aventurin. ad Grlobolja: amazonit Gripa: beril. epidot. dolomit. krizopras. mokait. ad Crijeva: mahovinasti ahat. topaz Herpes: aventurin. azurit. beril. lapis lazuli. hematit. krizokola. tigrovo oko. citrin. labradorit. hema tit. emerald. fluorit. rutil kvarc. turmalin kvarc. aventurin. topaz Glavobolje/migrene: ametist. turmalin crni . opsidijan mahahonij. koralj Giht: turmalin crni. amonit. dijamant Hemeroidi : ahat. granat. zeleni fluorit. kalcedon. sun ev kamen. ametist. tirkiz. rutil kvarc. ad. krizopras. rodohrozit. topaz Dijabetes: ahat Disleksija: turmalin kvarc Dizenterija: emerald Epilepsija: jaspis. dimni kvarc. rubin. suze apa a. tirkiz Gu a: topaz Gu tera a: dimni kvarc Hipofiza: lapis lazuli.Celulit: apatit Ciste: magnezit Cirkulacija: mahovinasti ahat. magnetit.

krizopras. kalcit. jaspis. topaz. pirit Leukemija: heliotrop. hematit. sardoniks. kalcit. jantar. malahit. granat. aventurin Kostobolja: plavi kalcit.Impotencija:ahat. tigrovo oko Jajnici: heliotrop. rutil kvarc. peridot Kosa: okamenjeno drvo. turmalin Infekcije: karneol I ijas: karneol. opsidijan. celestit. gorski kristal Laringitis: lapis lazuli. opal. opsidijan snije ni. unakit. sodalit . krizopras. lapis lazuli (bolne menstruacije). malahit Lumbago: magnetit Mjehur: ahat. ru i asti kvarc. akvamarin Ko a: azurit. fluorit Konjuktivitis: bijeli kvarc Kroni ni umor/iscrpljenost: aragonit. septarian Krvarenja: ahat. tanzanit Krv: aventurin. dolomit. gorski kristal. karneol. ruzicasti kvarc Ka alj: dijamant. dimni kvarc. okamenjeno drvo. jaspis. rutil kvarc. turmalin (neredovita menstruacija) Metabolizam/probava: ametrin. citrin. dijamant. gorski kristal. ru i asti kvarc. granat. labradorit. hematit. ocean jaspis Nesanica:ametist. malahit Izbijanje zubi a: jantar Jetra: azurit. topaz Kolitis: emerald. smaragd. jantar. granat. ad Menstrualne pote ko e: mjese ev kamen. ametist. granat.

jaspis. unakit. sardoniks. kalcedon Prostata: goldston. celestit. granat. emerald Prhut: dijamant Pretilost: mjese ev kamen. ametist. tirkiz Plodnost: krizopras. rutil kvarc. oniks Porod/trudno a: krizokola. ad. apatit. sokolovo oko. opsidijan mahagonij Pro irene vene: magnezit Psorijaza: biser. ametist. opal anden. koralj Probavni problemi: mahovinasti ahat. citrin Osteoporoza: amazonit Opekline : biser Osip: koralj Parazitne infekcije: serpentin Peludna alergija: karneol Plu a: amonit. rodonit. akvamarin. dimni kvarc Parkinsonova bolest: opal PMS: dolomit. unakit. citrin. sod alit. magnetit Promuklost: heliotrop. lapis lazuli Prehlada: amazonit. ru i asti kvarc. peridot. plavi kalcit. tigrovo oko Proljev: beril. ahat. turmalin (pote ko e u trudno i) Post-operativni problemi: heliotrop PTSP: ad . mjese ev kamen.Neuralgija: karneol Neuroze: turmalin crni.

lapis lazuli Vitiligo: heliotrop Vene: opsidijan snijezni . dijamant. turmalin Upala grla: rodonit. howlit. kalcit. okamenjeno drvo. ru i asti kvarc Sluh: celestit. kalcedon Slezena: jantar. zeleni fluorit. karneol. opsidijan mahagonij. unakit Reuma : gorski kristal Seksualni problemi: ahat. granat. tigrovo oko Visoka tjelesna temperatura: krizopras. dimni kvarc. emerald. rodonit Timus lijezda: opal anden Tuberkuloza: magnezit. safir. apatit. tigrovo oko. akvamarin. ahat Shizofrenija: mjese ev kamen. hematit. goldston. gorski kristal. hematit. azurit. tigrovo oko Sr ani problemi: amazonit. rodonit. lapis lazuli Sklerodermija: beril.Rahitis: apatit Reproduktivni sustav: dolomit. sodalit. hematit. opal anden. granat. magnezit e erna bolest: citrin. jaspis Visoki krvni tlak: plavi kalcit. krizokola. sodalit Upale: akvamarin . opsidijan Uznemirenost : ahat Vid: ahat. sardoniks. oniks Slomljene kosti: botswana ahat. aventurin titnja a: plavi kalcit. dijamant. kalcit. akvamarin. krizopras Senilnost: kalcedon Sinusi: azurit. opal. fluorit. heliotrop.

jantar. zeleni fluorit. malahit. tigrovo oko utica : citrin. jaspis. kalcedon. ad .ivcani sustav: botswana ahat. beril. apatit. ametrin. tirkiz Zubi i desni: ahat. gorski kristal lijezde: sardoniks. amazonit. jaspis. lapis lazuli. sodalit. azurit. magnezit. amazonit. mjese ev kamen. howlit u /kamenci: karneol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful