SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU STUDIJ “MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA”

IZVJEŠTAJ
Priredio: Đorđe Obradović, stručni suradnik 18. prosinca 2005.

Izvještaj je drugi temeljni monološki novinarski oblik
Nastaje iz vijesti, po njoj, i poslije vijesti je najčešći novinarski žanr Izvještaj je proširena vijest u svim njezinim strukturnim elementima Primjenjuje se u svim medijima i u svakom mediju ima svoje posebnosti u strukturi, jeziku i stilu 5 W + 1 H + izvor

IZVJEŠTAJ MORA SADRŽAVATI SVE ZNAČAJKE VIJESTI
Smisao novinarstva kao umijeća odražava se u izvještaju jer njegovo pisanje traži prethodno dobro promatranje, otkrivanje, prikupljanje i analizu podataka kako bi se u novoj cjelini vjerno prikazala suština dotičnog događaja. Novinar nije zapisničar, niti opsežan zapisnik može biti objavljen kao izvještaj.

demanti (ispravak) i anketa. Pojedini teoretičari izjave i ankete odvajaju u samostalne rodove. kominike.PODOBLICI IZVJEŠTAJA Pisani ili izgovoreni izvještaj (standardni) Reportažni izvještaj (autentičniji doživljaj. prikladniji elektroničkim medijima) Raport (izravno javljanje s mjesta zbivanja u elektroničkim medijima) Izjava (izvještava kompetentna osoba a ne novinar). što je utemeljeno na njihovim posebnim značajkama. Njezini podoblici su priopćenje. .

NEMA KOMENTIRANJA U IZVJEŠTAJU Kao ostatak sovjetskog-medijskog modela. . pojedini teoretičari još uvijek među oblike novinarskog izražavanja ubrajaju i komentatorski izvještaj. a neki novinari pišu komentatorske izvještaje iako je takva mješavina činjenica i osobnog mišljenja u jednom napisu nespojiva s dostignućima novinarstva u demokratskim zemljama.

zabavne priredbe.REPORTAŽNI IZVJEŠTAJ Pojedini događaji (sportska natjecanja.) zahtijevaju opis (dočaravanje) okružja (atmosfere) pa se stil izvještavanja dijelom može približiti beletrističkom. susreti itd. ali treba paziti da opisivanje ni u kojem slučaju ne smije prerasti u tumačenje iznesenih činjenica. . Tako nastaje reportažni izvještaj.

Svako komentiranje u vijestima i izvještajima ima za cilj manipulaciju javnosti.KOMENTIRANJE U IZVJEŠTAJU PREDSTAVLJA MANIPULACIJU Informativni oblici moraju donositi samo činjenice. tumačenje činjenica u skladu sa stavovima novinara. a komentari stavovi i mišljenja moraju biti posebno odvojeni i označeni u novinama. .

IDEOLOŠKI PRISTUP U knjizi Josipa Biškupa “Osnove javnog komuniciranja” (Školska knjiga. kritičar. nego i štetan jer legalizira nametanje ideologije kroz rod koji smije sadržavati samo činjenice. 1981. Novinar se ovdje pojavljuje kao sudac. koji se bori protiv negativnosti u društvu. objašnjava.” Takav je pristup ne samo pogrešan.) kaže se: “Komentatorski izvještaj jest izvještaj u kojem se nešto tumači. ocjenjuje ili iznosi sud. . Zagreb.

blizina pravodobnost i publika. važnost. korisnost i zanimljivost. a važni elementi u vijestima su utjecaj. neobičnost. (Sherry Ricchiardi) . sukob.ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI DOGAĐAJA ZA PISANJE IZVJEŠTAJA ISTO JE KAO I ZA PISANJE VIJESTI: Osnovni kriteriji za određivanje vrijednosti vijesti su relevantnost.

. kao i vijest. počinje glavom (engleski: lead) Ferguson i Patten: Glava je najteži dio priče zato jer je najvažniji pa svaka glava mora biti primjer najboljeg napisa kojeg novinar može napisati.PISANJE IZVJEŠTAJA Izvještaj. Za pisanje dobre glave treba pravilno procijeniti događaj.

Američka pravila nalažu pisanje izravne glave u izvještajima najduže do 30 ili 35 riječi. kad je moguće u jednoj rečenici. Glava izvještaja predstavlja vijest u kojoj su odgovori na 5 W.GLAVA IZVJEŠTAJA Izvještaji se pišu s izravnom glavom. a u hrvatskom jeziku isto bi pravilo svelo dužinu na dvadesetak riječi (nema članova). . a počinje se najvažnijim od njih.

ali. ne smiju se odgovori na 5W predugo odgađati.GLAVA U OSTALIM RODOVIMA U ostalim rodovima novinarskog izražavanja ne mora se početi izravnom glavom. ali u vijestima i izvještajima mora. premda se može rabiti odgođena glava. . Među izvještajima izuzetak je podoblik reportažni izvještaj u kojem ne mora biti izravan početak.

sabire ih..). Izbor je suština izvještavanja. Ne može sve. selekcionira i odlučuje što će objaviti. . najbolje i najzanimljivije ide u glavu. njima je i najlakše pravilno napisati početak (Eksplodirala svemirska letjelica. Najveće je priče obično i najlakše napisati. Johna Lennona ubio manijak..IZBOR JE SUŠTINA IZVJEŠTAVANJA Novinar prikuplja podatke. Sjedinjene Države napale Irak. Najvažnije.

.LOŠA GLAVA Prema Wardu. loša glava sadrži: Nezanimljive imenice Novinar forsira glavu kako bi zadovoljio neku svoju ideju Novinar nameće svoje mišljenje. upliće se u priču Funkcija osobe o kojoj pišemo dominira. a ne događaj Novinar pretpostavlja kako čitatelj već ima neka znanja o događaju Malo ili nimalo informacija i sadržajnih podataka.

Ako se neka riječ može izbaciti. uvijek je izbaci. Nikada ne koristi dugu riječ gdje možeš rabiti kraću. .ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi metafore ili slične jezične figure koje si navikao pronaći u pisanom tekstu.

.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi pasiv. Nikad ne koristi tuđice. ako možeš rabiti aktiv. Prekrši bilo koje od ovih pravila prije nego kažeš nešto glupo. stručne izraze ili žargon ako imaš istoznačnice (sinonime) u svom jeziku.

Obrnuta piramida znači da se na početku (u glavi) kaže sve najvažnije o događaju o kojem se izvještava. Izvještaje treba pisati upravo po ovom pravilu.PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE Najbolji način novinarskog izražavanja u informativnim rodovima je pravilo obrnute piramide. .

PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) U svakom sljedećem odlomku iznose se sve manje važni elementi događaja. a najmanje važan je kraj. ne bi se gubila informativna vrijednost napisa sadržana na početku. Izbacivanjem zadnjeg odlomka (ili zadnjih odlomaka). Ovo je pravilo nastalo u doba slaganja novina u olovu kako bi se omogućilo što jednostavnije i brže kraćenje napisa. .

PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) Izvještaji se sastoje od glave u kojoj se kaže ono što je najvažnije i tijela u kojem su sadržane dodatne informacije (5W i 1H među kojima najviše prostora otpada na odgovore na pitanja zašto i kako). . Izvještaji ne smiju završiti zaključkom ili komentarom novinara kao komentatorski oblici novinarskog izražavanja.

a one su najveći proizvođač objavljenih vijesti na svijetu. . Agencije sve svoje vijesti i izvještaje pišu po pravilu obrnute piramide. ostalo je pravilo obrnute piramide kao najbolje za informativne rodove.AGENCIJE I OBRNUTA PIRAMIDA Iako je uvođenje računalne tehnologije omogućilo lako kraćenje napisa u svim njegovim dijelovima.

MODIFICIRANA OBRNUTA PIRAMIDA (Malović: Osnove novinarstva): Struktura je zadana i treba je poštovati: Dokumentacija ili obrazloženje: pozadina ili povijest Elaboracija glave Sekundarne teme Činjenice. citati koji podržavaju temu Najmanje važni detalji GLAVA .

a podnaslov napisati u obliku dvije kraće natuknice. Podnaslov u dužim izvještajima treba napisati s više natuknica (tri do pet). Izvještaje uobičajene dužine (oko 30 redaka) treba opremiti potpunom naslovnom cjelinom. .OPREMA IZVJEŠTAJA Kratki izvještaji se opremaju nadnaslovom i naslovom.

OPREMA IZVJEŠTAJA (nastavak) U duge izvještaje treba uvrstiti dva ili tri međunaslova te okvir ili umetak sa zanimljivim pojedinostima. dobro je izvještaj ilustrirati aktualnim fotografijama ili drugim ilustracijama prikladnim sadržaju. Kad ima prostora. .

treba prije početka sjednice proučiti pripremljenu dokumentaciju i prijedloge odluka kako bi se lakše mogla pratiti rasprava. udruga građana itd. . stranačkih tijela.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA Najčešći izvor za pisanje izvještaja su sjednice državnih organa. Kad god je moguće.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Tijekom sjednice ne treba bilježiti (ili snimati) sve. treba po završetku sjednice kod nadležnih osoba provjeriti što je točno odlučeno. Ako novinar neki zaključak ili raspravu nije shvatio. nego samo najvažnije. . inače će pisanje izvještaja biti mukotrpno i dugotrajno.

. Ne treba poštovati kronološki slijed sjednice. dobro je uzeti i zvanični zapisnik radi usporedbe s vlastitim bilješkama. novo i zanimljivo za širu javnost.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Ako se ima vremena. nego izabrati za pisanje ono što je važno. što nije uvijek lako prosuditi pa se i u tome ogleda novinarsko umijeće.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Uz dobru pripremu (proučavanje spisa). mora ih čitateljima bar jednom objasniti. ako ih ne može posve izbjeći. ali novinar. . U spisima za sjednice česte su kratice razumljive nazočnima. nužna je nazočnost sjednici s koje se izvješćuje.

zbog kratkoće vremena nije moguće učiniti. stranačkih tijela i različitih udruga ne smije početi i završiti izvještavanjem sa sjednica.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Praćenje rada državnih organa. Sve teme važne za širu javnost treba naknadno iscrpno obraditi. . što u vijestima i izvještajima.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Novinar treba pratiti kako i kada se ostvaruju usvojeni zaključci i to mu može biti dobar izvor tema za buduće napise. koje nisu uvijek vezane za dnevni red. zabilježiti i. Dobro je zanimljivosti iz rasprave. slijedom njih istraživati moguće nove teme. . naknadno.

Nekad. novinare se pokušava pridobiti podmićivanjem (od olovke do putovanja u inozemstvo ili novca). što je više slučaj za tvrtke i gospodarske udruge. .PRITISCI I PODMIĆIVANJE U pravilu svi žele da se o njima piše samo pozitivno pa nisu rijetki pritisci na novinare da izostave iz izvještaja ono što ne odgovara nazočnima na sjednici. kako bi pisali samo ono što je u interesu pojedinaca ili grupa.

točnog. Kad se novinar jednom “proda”. . od njega će se to i ubuduće očekivati i moći će ga se ucjenjivati. uravnoteženog i nepristranog izvještavanja. poštenog.PRITISCI I PODMIĆIVANJE (nastavak) Novinarska etika se protivi bilo kakvom odstupanju od istinitog.

1996. i 276. 209. Malović: Uvod u novinarstvo. . str. Živko Gruden. do 212. do 49. 22. 2005. str. Stjepan: Osnove novinarstva. Izvori. u Ricchiardi. do 283. Malović. Franjo Kiseljak i Alemko Gluhak. Golden marketing – Tehnička knjiga. Zagreb. Zagreb. autori Jonas Bjork.LITERATURA: “Stilske odlike”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful