SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU STUDIJ “MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA”

IZVJEŠTAJ
Priredio: Đorđe Obradović, stručni suradnik 18. prosinca 2005.

Izvještaj je drugi temeljni monološki novinarski oblik
Nastaje iz vijesti, po njoj, i poslije vijesti je najčešći novinarski žanr Izvještaj je proširena vijest u svim njezinim strukturnim elementima Primjenjuje se u svim medijima i u svakom mediju ima svoje posebnosti u strukturi, jeziku i stilu 5 W + 1 H + izvor

IZVJEŠTAJ MORA SADRŽAVATI SVE ZNAČAJKE VIJESTI
Smisao novinarstva kao umijeća odražava se u izvještaju jer njegovo pisanje traži prethodno dobro promatranje, otkrivanje, prikupljanje i analizu podataka kako bi se u novoj cjelini vjerno prikazala suština dotičnog događaja. Novinar nije zapisničar, niti opsežan zapisnik može biti objavljen kao izvještaj.

Pojedini teoretičari izjave i ankete odvajaju u samostalne rodove. što je utemeljeno na njihovim posebnim značajkama. kominike. demanti (ispravak) i anketa. prikladniji elektroničkim medijima) Raport (izravno javljanje s mjesta zbivanja u elektroničkim medijima) Izjava (izvještava kompetentna osoba a ne novinar). . Njezini podoblici su priopćenje.PODOBLICI IZVJEŠTAJA Pisani ili izgovoreni izvještaj (standardni) Reportažni izvještaj (autentičniji doživljaj.

.NEMA KOMENTIRANJA U IZVJEŠTAJU Kao ostatak sovjetskog-medijskog modela. pojedini teoretičari još uvijek među oblike novinarskog izražavanja ubrajaju i komentatorski izvještaj. a neki novinari pišu komentatorske izvještaje iako je takva mješavina činjenica i osobnog mišljenja u jednom napisu nespojiva s dostignućima novinarstva u demokratskim zemljama.

) zahtijevaju opis (dočaravanje) okružja (atmosfere) pa se stil izvještavanja dijelom može približiti beletrističkom. susreti itd. zabavne priredbe. Tako nastaje reportažni izvještaj. .REPORTAŽNI IZVJEŠTAJ Pojedini događaji (sportska natjecanja. ali treba paziti da opisivanje ni u kojem slučaju ne smije prerasti u tumačenje iznesenih činjenica.

a komentari stavovi i mišljenja moraju biti posebno odvojeni i označeni u novinama. tumačenje činjenica u skladu sa stavovima novinara. . Svako komentiranje u vijestima i izvještajima ima za cilj manipulaciju javnosti.KOMENTIRANJE U IZVJEŠTAJU PREDSTAVLJA MANIPULACIJU Informativni oblici moraju donositi samo činjenice.

nego i štetan jer legalizira nametanje ideologije kroz rod koji smije sadržavati samo činjenice. Zagreb. Novinar se ovdje pojavljuje kao sudac.) kaže se: “Komentatorski izvještaj jest izvještaj u kojem se nešto tumači. objašnjava. ocjenjuje ili iznosi sud.IDEOLOŠKI PRISTUP U knjizi Josipa Biškupa “Osnove javnog komuniciranja” (Školska knjiga. koji se bori protiv negativnosti u društvu. kritičar.” Takav je pristup ne samo pogrešan. 1981. .

važnost. blizina pravodobnost i publika. korisnost i zanimljivost. a važni elementi u vijestima su utjecaj. neobičnost. sukob. (Sherry Ricchiardi) .ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI DOGAĐAJA ZA PISANJE IZVJEŠTAJA ISTO JE KAO I ZA PISANJE VIJESTI: Osnovni kriteriji za određivanje vrijednosti vijesti su relevantnost.

PISANJE IZVJEŠTAJA Izvještaj. . počinje glavom (engleski: lead) Ferguson i Patten: Glava je najteži dio priče zato jer je najvažniji pa svaka glava mora biti primjer najboljeg napisa kojeg novinar može napisati. Za pisanje dobre glave treba pravilno procijeniti događaj. kao i vijest.

kad je moguće u jednoj rečenici. Američka pravila nalažu pisanje izravne glave u izvještajima najduže do 30 ili 35 riječi. Glava izvještaja predstavlja vijest u kojoj su odgovori na 5 W.GLAVA IZVJEŠTAJA Izvještaji se pišu s izravnom glavom. a u hrvatskom jeziku isto bi pravilo svelo dužinu na dvadesetak riječi (nema članova). a počinje se najvažnijim od njih. .

Među izvještajima izuzetak je podoblik reportažni izvještaj u kojem ne mora biti izravan početak. ali. .GLAVA U OSTALIM RODOVIMA U ostalim rodovima novinarskog izražavanja ne mora se početi izravnom glavom. premda se može rabiti odgođena glava. ne smiju se odgovori na 5W predugo odgađati. ali u vijestima i izvještajima mora.

IZBOR JE SUŠTINA IZVJEŠTAVANJA Novinar prikuplja podatke.. .). Johna Lennona ubio manijak. Ne može sve. selekcionira i odlučuje što će objaviti. najbolje i najzanimljivije ide u glavu. Izbor je suština izvještavanja. Najveće je priče obično i najlakše napisati.. Najvažnije. Sjedinjene Države napale Irak. njima je i najlakše pravilno napisati početak (Eksplodirala svemirska letjelica. sabire ih.

a ne događaj Novinar pretpostavlja kako čitatelj već ima neka znanja o događaju Malo ili nimalo informacija i sadržajnih podataka. loša glava sadrži: Nezanimljive imenice Novinar forsira glavu kako bi zadovoljio neku svoju ideju Novinar nameće svoje mišljenje. . upliće se u priču Funkcija osobe o kojoj pišemo dominira.LOŠA GLAVA Prema Wardu.

. Ako se neka riječ može izbaciti. uvijek je izbaci.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi metafore ili slične jezične figure koje si navikao pronaći u pisanom tekstu. Nikada ne koristi dugu riječ gdje možeš rabiti kraću.

ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi pasiv. stručne izraze ili žargon ako imaš istoznačnice (sinonime) u svom jeziku. Nikad ne koristi tuđice. . Prekrši bilo koje od ovih pravila prije nego kažeš nešto glupo. ako možeš rabiti aktiv.

Obrnuta piramida znači da se na početku (u glavi) kaže sve najvažnije o događaju o kojem se izvještava. .PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE Najbolji način novinarskog izražavanja u informativnim rodovima je pravilo obrnute piramide. Izvještaje treba pisati upravo po ovom pravilu.

Ovo je pravilo nastalo u doba slaganja novina u olovu kako bi se omogućilo što jednostavnije i brže kraćenje napisa. ne bi se gubila informativna vrijednost napisa sadržana na početku. a najmanje važan je kraj. . Izbacivanjem zadnjeg odlomka (ili zadnjih odlomaka).PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) U svakom sljedećem odlomku iznose se sve manje važni elementi događaja.

PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) Izvještaji se sastoje od glave u kojoj se kaže ono što je najvažnije i tijela u kojem su sadržane dodatne informacije (5W i 1H među kojima najviše prostora otpada na odgovore na pitanja zašto i kako). . Izvještaji ne smiju završiti zaključkom ili komentarom novinara kao komentatorski oblici novinarskog izražavanja.

ostalo je pravilo obrnute piramide kao najbolje za informativne rodove. Agencije sve svoje vijesti i izvještaje pišu po pravilu obrnute piramide. .AGENCIJE I OBRNUTA PIRAMIDA Iako je uvođenje računalne tehnologije omogućilo lako kraćenje napisa u svim njegovim dijelovima. a one su najveći proizvođač objavljenih vijesti na svijetu.

MODIFICIRANA OBRNUTA PIRAMIDA (Malović: Osnove novinarstva): Struktura je zadana i treba je poštovati: Dokumentacija ili obrazloženje: pozadina ili povijest Elaboracija glave Sekundarne teme Činjenice. citati koji podržavaju temu Najmanje važni detalji GLAVA .

Izvještaje uobičajene dužine (oko 30 redaka) treba opremiti potpunom naslovnom cjelinom.OPREMA IZVJEŠTAJA Kratki izvještaji se opremaju nadnaslovom i naslovom. Podnaslov u dužim izvještajima treba napisati s više natuknica (tri do pet). . a podnaslov napisati u obliku dvije kraće natuknice.

dobro je izvještaj ilustrirati aktualnim fotografijama ili drugim ilustracijama prikladnim sadržaju. .OPREMA IZVJEŠTAJA (nastavak) U duge izvještaje treba uvrstiti dva ili tri međunaslova te okvir ili umetak sa zanimljivim pojedinostima. Kad ima prostora.

. Kad god je moguće. treba prije početka sjednice proučiti pripremljenu dokumentaciju i prijedloge odluka kako bi se lakše mogla pratiti rasprava.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA Najčešći izvor za pisanje izvještaja su sjednice državnih organa. stranačkih tijela. udruga građana itd.

Ako novinar neki zaključak ili raspravu nije shvatio. treba po završetku sjednice kod nadležnih osoba provjeriti što je točno odlučeno. nego samo najvažnije. . inače će pisanje izvještaja biti mukotrpno i dugotrajno.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Tijekom sjednice ne treba bilježiti (ili snimati) sve.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Ako se ima vremena. nego izabrati za pisanje ono što je važno. novo i zanimljivo za širu javnost. Ne treba poštovati kronološki slijed sjednice. dobro je uzeti i zvanični zapisnik radi usporedbe s vlastitim bilješkama. . što nije uvijek lako prosuditi pa se i u tome ogleda novinarsko umijeće.

ako ih ne može posve izbjeći. ali novinar. . U spisima za sjednice česte su kratice razumljive nazočnima. nužna je nazočnost sjednici s koje se izvješćuje. mora ih čitateljima bar jednom objasniti.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Uz dobru pripremu (proučavanje spisa).

zbog kratkoće vremena nije moguće učiniti.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Praćenje rada državnih organa. što u vijestima i izvještajima. stranačkih tijela i različitih udruga ne smije početi i završiti izvještavanjem sa sjednica. Sve teme važne za širu javnost treba naknadno iscrpno obraditi. .

koje nisu uvijek vezane za dnevni red. naknadno.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Novinar treba pratiti kako i kada se ostvaruju usvojeni zaključci i to mu može biti dobar izvor tema za buduće napise. slijedom njih istraživati moguće nove teme. . zabilježiti i. Dobro je zanimljivosti iz rasprave.

novinare se pokušava pridobiti podmićivanjem (od olovke do putovanja u inozemstvo ili novca). kako bi pisali samo ono što je u interesu pojedinaca ili grupa.PRITISCI I PODMIĆIVANJE U pravilu svi žele da se o njima piše samo pozitivno pa nisu rijetki pritisci na novinare da izostave iz izvještaja ono što ne odgovara nazočnima na sjednici. Nekad. što je više slučaj za tvrtke i gospodarske udruge. .

od njega će se to i ubuduće očekivati i moći će ga se ucjenjivati. uravnoteženog i nepristranog izvještavanja.PRITISCI I PODMIĆIVANJE (nastavak) Novinarska etika se protivi bilo kakvom odstupanju od istinitog. poštenog. . točnog. Kad se novinar jednom “proda”.

2005. do 212. str. u Ricchiardi. 22.LITERATURA: “Stilske odlike”. do 283. Franjo Kiseljak i Alemko Gluhak. Malović. Izvori. Golden marketing – Tehnička knjiga. i 276. do 49. Stjepan: Osnove novinarstva. Malović: Uvod u novinarstvo. 1996. . Zagreb. str. autori Jonas Bjork. Živko Gruden. 209. Zagreb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful