SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU STUDIJ “MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA”

IZVJEŠTAJ
Priredio: Đorđe Obradović, stručni suradnik 18. prosinca 2005.

Izvještaj je drugi temeljni monološki novinarski oblik
Nastaje iz vijesti, po njoj, i poslije vijesti je najčešći novinarski žanr Izvještaj je proširena vijest u svim njezinim strukturnim elementima Primjenjuje se u svim medijima i u svakom mediju ima svoje posebnosti u strukturi, jeziku i stilu 5 W + 1 H + izvor

IZVJEŠTAJ MORA SADRŽAVATI SVE ZNAČAJKE VIJESTI
Smisao novinarstva kao umijeća odražava se u izvještaju jer njegovo pisanje traži prethodno dobro promatranje, otkrivanje, prikupljanje i analizu podataka kako bi se u novoj cjelini vjerno prikazala suština dotičnog događaja. Novinar nije zapisničar, niti opsežan zapisnik može biti objavljen kao izvještaj.

što je utemeljeno na njihovim posebnim značajkama. prikladniji elektroničkim medijima) Raport (izravno javljanje s mjesta zbivanja u elektroničkim medijima) Izjava (izvještava kompetentna osoba a ne novinar). Pojedini teoretičari izjave i ankete odvajaju u samostalne rodove. kominike.PODOBLICI IZVJEŠTAJA Pisani ili izgovoreni izvještaj (standardni) Reportažni izvještaj (autentičniji doživljaj. demanti (ispravak) i anketa. Njezini podoblici su priopćenje. .

pojedini teoretičari još uvijek među oblike novinarskog izražavanja ubrajaju i komentatorski izvještaj. .NEMA KOMENTIRANJA U IZVJEŠTAJU Kao ostatak sovjetskog-medijskog modela. a neki novinari pišu komentatorske izvještaje iako je takva mješavina činjenica i osobnog mišljenja u jednom napisu nespojiva s dostignućima novinarstva u demokratskim zemljama.

) zahtijevaju opis (dočaravanje) okružja (atmosfere) pa se stil izvještavanja dijelom može približiti beletrističkom. zabavne priredbe.REPORTAŽNI IZVJEŠTAJ Pojedini događaji (sportska natjecanja. ali treba paziti da opisivanje ni u kojem slučaju ne smije prerasti u tumačenje iznesenih činjenica. susreti itd. Tako nastaje reportažni izvještaj. .

. a komentari stavovi i mišljenja moraju biti posebno odvojeni i označeni u novinama.KOMENTIRANJE U IZVJEŠTAJU PREDSTAVLJA MANIPULACIJU Informativni oblici moraju donositi samo činjenice. Svako komentiranje u vijestima i izvještajima ima za cilj manipulaciju javnosti. tumačenje činjenica u skladu sa stavovima novinara.

kritičar. .” Takav je pristup ne samo pogrešan. ocjenjuje ili iznosi sud.) kaže se: “Komentatorski izvještaj jest izvještaj u kojem se nešto tumači.IDEOLOŠKI PRISTUP U knjizi Josipa Biškupa “Osnove javnog komuniciranja” (Školska knjiga. nego i štetan jer legalizira nametanje ideologije kroz rod koji smije sadržavati samo činjenice. Zagreb. 1981. koji se bori protiv negativnosti u društvu. Novinar se ovdje pojavljuje kao sudac. objašnjava.

važnost. blizina pravodobnost i publika. korisnost i zanimljivost.ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI DOGAĐAJA ZA PISANJE IZVJEŠTAJA ISTO JE KAO I ZA PISANJE VIJESTI: Osnovni kriteriji za određivanje vrijednosti vijesti su relevantnost. neobičnost. sukob. (Sherry Ricchiardi) . a važni elementi u vijestima su utjecaj.

počinje glavom (engleski: lead) Ferguson i Patten: Glava je najteži dio priče zato jer je najvažniji pa svaka glava mora biti primjer najboljeg napisa kojeg novinar može napisati. kao i vijest.PISANJE IZVJEŠTAJA Izvještaj. . Za pisanje dobre glave treba pravilno procijeniti događaj.

Glava izvještaja predstavlja vijest u kojoj su odgovori na 5 W. a počinje se najvažnijim od njih. a u hrvatskom jeziku isto bi pravilo svelo dužinu na dvadesetak riječi (nema članova). kad je moguće u jednoj rečenici. Američka pravila nalažu pisanje izravne glave u izvještajima najduže do 30 ili 35 riječi. .GLAVA IZVJEŠTAJA Izvještaji se pišu s izravnom glavom.

GLAVA U OSTALIM RODOVIMA U ostalim rodovima novinarskog izražavanja ne mora se početi izravnom glavom. . premda se može rabiti odgođena glava. Među izvještajima izuzetak je podoblik reportažni izvještaj u kojem ne mora biti izravan početak. ali. ne smiju se odgovori na 5W predugo odgađati. ali u vijestima i izvještajima mora.

Sjedinjene Države napale Irak. . sabire ih. Johna Lennona ubio manijak. Najvažnije. selekcionira i odlučuje što će objaviti. Ne može sve.). Najveće je priče obično i najlakše napisati.IZBOR JE SUŠTINA IZVJEŠTAVANJA Novinar prikuplja podatke. njima je i najlakše pravilno napisati početak (Eksplodirala svemirska letjelica... najbolje i najzanimljivije ide u glavu. Izbor je suština izvještavanja.

loša glava sadrži: Nezanimljive imenice Novinar forsira glavu kako bi zadovoljio neku svoju ideju Novinar nameće svoje mišljenje. . upliće se u priču Funkcija osobe o kojoj pišemo dominira.LOŠA GLAVA Prema Wardu. a ne događaj Novinar pretpostavlja kako čitatelj već ima neka znanja o događaju Malo ili nimalo informacija i sadržajnih podataka.

uvijek je izbaci. Nikada ne koristi dugu riječ gdje možeš rabiti kraću. Ako se neka riječ može izbaciti.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi metafore ili slične jezične figure koje si navikao pronaći u pisanom tekstu. .

Nikad ne koristi tuđice. stručne izraze ili žargon ako imaš istoznačnice (sinonime) u svom jeziku. Prekrši bilo koje od ovih pravila prije nego kažeš nešto glupo.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi pasiv. . ako možeš rabiti aktiv.

Obrnuta piramida znači da se na početku (u glavi) kaže sve najvažnije o događaju o kojem se izvještava.PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE Najbolji način novinarskog izražavanja u informativnim rodovima je pravilo obrnute piramide. . Izvještaje treba pisati upravo po ovom pravilu.

PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) U svakom sljedećem odlomku iznose se sve manje važni elementi događaja. Izbacivanjem zadnjeg odlomka (ili zadnjih odlomaka). a najmanje važan je kraj. ne bi se gubila informativna vrijednost napisa sadržana na početku. . Ovo je pravilo nastalo u doba slaganja novina u olovu kako bi se omogućilo što jednostavnije i brže kraćenje napisa.

PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) Izvještaji se sastoje od glave u kojoj se kaže ono što je najvažnije i tijela u kojem su sadržane dodatne informacije (5W i 1H među kojima najviše prostora otpada na odgovore na pitanja zašto i kako). . Izvještaji ne smiju završiti zaključkom ili komentarom novinara kao komentatorski oblici novinarskog izražavanja.

. ostalo je pravilo obrnute piramide kao najbolje za informativne rodove. Agencije sve svoje vijesti i izvještaje pišu po pravilu obrnute piramide. a one su najveći proizvođač objavljenih vijesti na svijetu.AGENCIJE I OBRNUTA PIRAMIDA Iako je uvođenje računalne tehnologije omogućilo lako kraćenje napisa u svim njegovim dijelovima.

MODIFICIRANA OBRNUTA PIRAMIDA (Malović: Osnove novinarstva): Struktura je zadana i treba je poštovati: Dokumentacija ili obrazloženje: pozadina ili povijest Elaboracija glave Sekundarne teme Činjenice. citati koji podržavaju temu Najmanje važni detalji GLAVA .

a podnaslov napisati u obliku dvije kraće natuknice.OPREMA IZVJEŠTAJA Kratki izvještaji se opremaju nadnaslovom i naslovom. Izvještaje uobičajene dužine (oko 30 redaka) treba opremiti potpunom naslovnom cjelinom. Podnaslov u dužim izvještajima treba napisati s više natuknica (tri do pet). .

Kad ima prostora. .OPREMA IZVJEŠTAJA (nastavak) U duge izvještaje treba uvrstiti dva ili tri međunaslova te okvir ili umetak sa zanimljivim pojedinostima. dobro je izvještaj ilustrirati aktualnim fotografijama ili drugim ilustracijama prikladnim sadržaju.

stranačkih tijela. Kad god je moguće.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA Najčešći izvor za pisanje izvještaja su sjednice državnih organa. . udruga građana itd. treba prije početka sjednice proučiti pripremljenu dokumentaciju i prijedloge odluka kako bi se lakše mogla pratiti rasprava.

Ako novinar neki zaključak ili raspravu nije shvatio. nego samo najvažnije. .IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Tijekom sjednice ne treba bilježiti (ili snimati) sve. inače će pisanje izvještaja biti mukotrpno i dugotrajno. treba po završetku sjednice kod nadležnih osoba provjeriti što je točno odlučeno.

Ne treba poštovati kronološki slijed sjednice. nego izabrati za pisanje ono što je važno. novo i zanimljivo za širu javnost. što nije uvijek lako prosuditi pa se i u tome ogleda novinarsko umijeće.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Ako se ima vremena. . dobro je uzeti i zvanični zapisnik radi usporedbe s vlastitim bilješkama.

. nužna je nazočnost sjednici s koje se izvješćuje. mora ih čitateljima bar jednom objasniti. ali novinar. U spisima za sjednice česte su kratice razumljive nazočnima. ako ih ne može posve izbjeći.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Uz dobru pripremu (proučavanje spisa).

. zbog kratkoće vremena nije moguće učiniti. što u vijestima i izvještajima. Sve teme važne za širu javnost treba naknadno iscrpno obraditi. stranačkih tijela i različitih udruga ne smije početi i završiti izvještavanjem sa sjednica.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Praćenje rada državnih organa.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Novinar treba pratiti kako i kada se ostvaruju usvojeni zaključci i to mu može biti dobar izvor tema za buduće napise. naknadno. Dobro je zanimljivosti iz rasprave. slijedom njih istraživati moguće nove teme. zabilježiti i. . koje nisu uvijek vezane za dnevni red.

.PRITISCI I PODMIĆIVANJE U pravilu svi žele da se o njima piše samo pozitivno pa nisu rijetki pritisci na novinare da izostave iz izvještaja ono što ne odgovara nazočnima na sjednici. Nekad. što je više slučaj za tvrtke i gospodarske udruge. novinare se pokušava pridobiti podmićivanjem (od olovke do putovanja u inozemstvo ili novca). kako bi pisali samo ono što je u interesu pojedinaca ili grupa.

uravnoteženog i nepristranog izvještavanja. od njega će se to i ubuduće očekivati i moći će ga se ucjenjivati.PRITISCI I PODMIĆIVANJE (nastavak) Novinarska etika se protivi bilo kakvom odstupanju od istinitog. poštenog. točnog. Kad se novinar jednom “proda”. .

Živko Gruden. 209. 22. Zagreb. str. u Ricchiardi. 2005. autori Jonas Bjork. str. Franjo Kiseljak i Alemko Gluhak. i 276. do 212. . 1996. do 49. Malović. Malović: Uvod u novinarstvo. do 283. Stjepan: Osnove novinarstva. Golden marketing – Tehnička knjiga. Izvori.LITERATURA: “Stilske odlike”. Zagreb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful