SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU STUDIJ “MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA”

IZVJEŠTAJ
Priredio: Đorđe Obradović, stručni suradnik 18. prosinca 2005.

Izvještaj je drugi temeljni monološki novinarski oblik
Nastaje iz vijesti, po njoj, i poslije vijesti je najčešći novinarski žanr Izvještaj je proširena vijest u svim njezinim strukturnim elementima Primjenjuje se u svim medijima i u svakom mediju ima svoje posebnosti u strukturi, jeziku i stilu 5 W + 1 H + izvor

IZVJEŠTAJ MORA SADRŽAVATI SVE ZNAČAJKE VIJESTI
Smisao novinarstva kao umijeća odražava se u izvještaju jer njegovo pisanje traži prethodno dobro promatranje, otkrivanje, prikupljanje i analizu podataka kako bi se u novoj cjelini vjerno prikazala suština dotičnog događaja. Novinar nije zapisničar, niti opsežan zapisnik može biti objavljen kao izvještaj.

Pojedini teoretičari izjave i ankete odvajaju u samostalne rodove. što je utemeljeno na njihovim posebnim značajkama. . prikladniji elektroničkim medijima) Raport (izravno javljanje s mjesta zbivanja u elektroničkim medijima) Izjava (izvještava kompetentna osoba a ne novinar). demanti (ispravak) i anketa. kominike.PODOBLICI IZVJEŠTAJA Pisani ili izgovoreni izvještaj (standardni) Reportažni izvještaj (autentičniji doživljaj. Njezini podoblici su priopćenje.

pojedini teoretičari još uvijek među oblike novinarskog izražavanja ubrajaju i komentatorski izvještaj.NEMA KOMENTIRANJA U IZVJEŠTAJU Kao ostatak sovjetskog-medijskog modela. . a neki novinari pišu komentatorske izvještaje iako je takva mješavina činjenica i osobnog mišljenja u jednom napisu nespojiva s dostignućima novinarstva u demokratskim zemljama.

ali treba paziti da opisivanje ni u kojem slučaju ne smije prerasti u tumačenje iznesenih činjenica. .REPORTAŽNI IZVJEŠTAJ Pojedini događaji (sportska natjecanja. zabavne priredbe. susreti itd. Tako nastaje reportažni izvještaj.) zahtijevaju opis (dočaravanje) okružja (atmosfere) pa se stil izvještavanja dijelom može približiti beletrističkom.

tumačenje činjenica u skladu sa stavovima novinara. Svako komentiranje u vijestima i izvještajima ima za cilj manipulaciju javnosti. . a komentari stavovi i mišljenja moraju biti posebno odvojeni i označeni u novinama.KOMENTIRANJE U IZVJEŠTAJU PREDSTAVLJA MANIPULACIJU Informativni oblici moraju donositi samo činjenice.

1981.” Takav je pristup ne samo pogrešan. . Novinar se ovdje pojavljuje kao sudac. ocjenjuje ili iznosi sud. Zagreb. objašnjava.) kaže se: “Komentatorski izvještaj jest izvještaj u kojem se nešto tumači. koji se bori protiv negativnosti u društvu. nego i štetan jer legalizira nametanje ideologije kroz rod koji smije sadržavati samo činjenice.IDEOLOŠKI PRISTUP U knjizi Josipa Biškupa “Osnove javnog komuniciranja” (Školska knjiga. kritičar.

a važni elementi u vijestima su utjecaj. sukob. (Sherry Ricchiardi) . neobičnost. blizina pravodobnost i publika.ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI DOGAĐAJA ZA PISANJE IZVJEŠTAJA ISTO JE KAO I ZA PISANJE VIJESTI: Osnovni kriteriji za određivanje vrijednosti vijesti su relevantnost. važnost. korisnost i zanimljivost.

PISANJE IZVJEŠTAJA Izvještaj. Za pisanje dobre glave treba pravilno procijeniti događaj. . kao i vijest. počinje glavom (engleski: lead) Ferguson i Patten: Glava je najteži dio priče zato jer je najvažniji pa svaka glava mora biti primjer najboljeg napisa kojeg novinar može napisati.

. Glava izvještaja predstavlja vijest u kojoj su odgovori na 5 W. Američka pravila nalažu pisanje izravne glave u izvještajima najduže do 30 ili 35 riječi.GLAVA IZVJEŠTAJA Izvještaji se pišu s izravnom glavom. a u hrvatskom jeziku isto bi pravilo svelo dužinu na dvadesetak riječi (nema članova). kad je moguće u jednoj rečenici. a počinje se najvažnijim od njih.

. ali u vijestima i izvještajima mora. Među izvještajima izuzetak je podoblik reportažni izvještaj u kojem ne mora biti izravan početak.GLAVA U OSTALIM RODOVIMA U ostalim rodovima novinarskog izražavanja ne mora se početi izravnom glavom. ne smiju se odgovori na 5W predugo odgađati. ali. premda se može rabiti odgođena glava.

njima je i najlakše pravilno napisati početak (Eksplodirala svemirska letjelica. sabire ih.). Ne može sve. najbolje i najzanimljivije ide u glavu.. .IZBOR JE SUŠTINA IZVJEŠTAVANJA Novinar prikuplja podatke.. Johna Lennona ubio manijak. Izbor je suština izvještavanja. Najveće je priče obično i najlakše napisati. Sjedinjene Države napale Irak. Najvažnije. selekcionira i odlučuje što će objaviti.

loša glava sadrži: Nezanimljive imenice Novinar forsira glavu kako bi zadovoljio neku svoju ideju Novinar nameće svoje mišljenje. upliće se u priču Funkcija osobe o kojoj pišemo dominira.LOŠA GLAVA Prema Wardu. a ne događaj Novinar pretpostavlja kako čitatelj već ima neka znanja o događaju Malo ili nimalo informacija i sadržajnih podataka. .

. uvijek je izbaci. Ako se neka riječ može izbaciti. Nikada ne koristi dugu riječ gdje možeš rabiti kraću.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi metafore ili slične jezične figure koje si navikao pronaći u pisanom tekstu.

.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi pasiv. ako možeš rabiti aktiv. stručne izraze ili žargon ako imaš istoznačnice (sinonime) u svom jeziku. Prekrši bilo koje od ovih pravila prije nego kažeš nešto glupo. Nikad ne koristi tuđice.

. Izvještaje treba pisati upravo po ovom pravilu.PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE Najbolji način novinarskog izražavanja u informativnim rodovima je pravilo obrnute piramide. Obrnuta piramida znači da se na početku (u glavi) kaže sve najvažnije o događaju o kojem se izvještava.

. Izbacivanjem zadnjeg odlomka (ili zadnjih odlomaka).PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) U svakom sljedećem odlomku iznose se sve manje važni elementi događaja. ne bi se gubila informativna vrijednost napisa sadržana na početku. Ovo je pravilo nastalo u doba slaganja novina u olovu kako bi se omogućilo što jednostavnije i brže kraćenje napisa. a najmanje važan je kraj.

Izvještaji ne smiju završiti zaključkom ili komentarom novinara kao komentatorski oblici novinarskog izražavanja. .PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) Izvještaji se sastoje od glave u kojoj se kaže ono što je najvažnije i tijela u kojem su sadržane dodatne informacije (5W i 1H među kojima najviše prostora otpada na odgovore na pitanja zašto i kako).

Agencije sve svoje vijesti i izvještaje pišu po pravilu obrnute piramide.AGENCIJE I OBRNUTA PIRAMIDA Iako je uvođenje računalne tehnologije omogućilo lako kraćenje napisa u svim njegovim dijelovima. . ostalo je pravilo obrnute piramide kao najbolje za informativne rodove. a one su najveći proizvođač objavljenih vijesti na svijetu.

citati koji podržavaju temu Najmanje važni detalji GLAVA .MODIFICIRANA OBRNUTA PIRAMIDA (Malović: Osnove novinarstva): Struktura je zadana i treba je poštovati: Dokumentacija ili obrazloženje: pozadina ili povijest Elaboracija glave Sekundarne teme Činjenice.

a podnaslov napisati u obliku dvije kraće natuknice.OPREMA IZVJEŠTAJA Kratki izvještaji se opremaju nadnaslovom i naslovom. Izvještaje uobičajene dužine (oko 30 redaka) treba opremiti potpunom naslovnom cjelinom. . Podnaslov u dužim izvještajima treba napisati s više natuknica (tri do pet).

OPREMA IZVJEŠTAJA (nastavak) U duge izvještaje treba uvrstiti dva ili tri međunaslova te okvir ili umetak sa zanimljivim pojedinostima. Kad ima prostora. . dobro je izvještaj ilustrirati aktualnim fotografijama ili drugim ilustracijama prikladnim sadržaju.

udruga građana itd. Kad god je moguće. .IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA Najčešći izvor za pisanje izvještaja su sjednice državnih organa. stranačkih tijela. treba prije početka sjednice proučiti pripremljenu dokumentaciju i prijedloge odluka kako bi se lakše mogla pratiti rasprava.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Tijekom sjednice ne treba bilježiti (ili snimati) sve. . nego samo najvažnije. inače će pisanje izvještaja biti mukotrpno i dugotrajno. Ako novinar neki zaključak ili raspravu nije shvatio. treba po završetku sjednice kod nadležnih osoba provjeriti što je točno odlučeno.

dobro je uzeti i zvanični zapisnik radi usporedbe s vlastitim bilješkama. što nije uvijek lako prosuditi pa se i u tome ogleda novinarsko umijeće. novo i zanimljivo za širu javnost.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Ako se ima vremena. . nego izabrati za pisanje ono što je važno. Ne treba poštovati kronološki slijed sjednice.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Uz dobru pripremu (proučavanje spisa). ali novinar. . ako ih ne može posve izbjeći. mora ih čitateljima bar jednom objasniti. nužna je nazočnost sjednici s koje se izvješćuje. U spisima za sjednice česte su kratice razumljive nazočnima.

Sve teme važne za širu javnost treba naknadno iscrpno obraditi. . zbog kratkoće vremena nije moguće učiniti. stranačkih tijela i različitih udruga ne smije početi i završiti izvještavanjem sa sjednica. što u vijestima i izvještajima.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Praćenje rada državnih organa.

Dobro je zanimljivosti iz rasprave. slijedom njih istraživati moguće nove teme. koje nisu uvijek vezane za dnevni red.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Novinar treba pratiti kako i kada se ostvaruju usvojeni zaključci i to mu može biti dobar izvor tema za buduće napise. . zabilježiti i. naknadno.

kako bi pisali samo ono što je u interesu pojedinaca ili grupa. Nekad. novinare se pokušava pridobiti podmićivanjem (od olovke do putovanja u inozemstvo ili novca).PRITISCI I PODMIĆIVANJE U pravilu svi žele da se o njima piše samo pozitivno pa nisu rijetki pritisci na novinare da izostave iz izvještaja ono što ne odgovara nazočnima na sjednici. što je više slučaj za tvrtke i gospodarske udruge. .

točnog. uravnoteženog i nepristranog izvještavanja. poštenog. od njega će se to i ubuduće očekivati i moći će ga se ucjenjivati. Kad se novinar jednom “proda”. .PRITISCI I PODMIĆIVANJE (nastavak) Novinarska etika se protivi bilo kakvom odstupanju od istinitog.

. do 49.LITERATURA: “Stilske odlike”. Zagreb. str. Izvori. do 212. do 283. 22. Stjepan: Osnove novinarstva. Malović. Živko Gruden. i 276. 1996. Zagreb. Malović: Uvod u novinarstvo. Golden marketing – Tehnička knjiga. autori Jonas Bjork. Franjo Kiseljak i Alemko Gluhak. u Ricchiardi. 2005. 209. str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful