SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU STUDIJ “MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA”

IZVJEŠTAJ
Priredio: Đorđe Obradović, stručni suradnik 18. prosinca 2005.

Izvještaj je drugi temeljni monološki novinarski oblik
Nastaje iz vijesti, po njoj, i poslije vijesti je najčešći novinarski žanr Izvještaj je proširena vijest u svim njezinim strukturnim elementima Primjenjuje se u svim medijima i u svakom mediju ima svoje posebnosti u strukturi, jeziku i stilu 5 W + 1 H + izvor

IZVJEŠTAJ MORA SADRŽAVATI SVE ZNAČAJKE VIJESTI
Smisao novinarstva kao umijeća odražava se u izvještaju jer njegovo pisanje traži prethodno dobro promatranje, otkrivanje, prikupljanje i analizu podataka kako bi se u novoj cjelini vjerno prikazala suština dotičnog događaja. Novinar nije zapisničar, niti opsežan zapisnik može biti objavljen kao izvještaj.

Njezini podoblici su priopćenje.PODOBLICI IZVJEŠTAJA Pisani ili izgovoreni izvještaj (standardni) Reportažni izvještaj (autentičniji doživljaj. prikladniji elektroničkim medijima) Raport (izravno javljanje s mjesta zbivanja u elektroničkim medijima) Izjava (izvještava kompetentna osoba a ne novinar). demanti (ispravak) i anketa. Pojedini teoretičari izjave i ankete odvajaju u samostalne rodove. . što je utemeljeno na njihovim posebnim značajkama. kominike.

.NEMA KOMENTIRANJA U IZVJEŠTAJU Kao ostatak sovjetskog-medijskog modela. a neki novinari pišu komentatorske izvještaje iako je takva mješavina činjenica i osobnog mišljenja u jednom napisu nespojiva s dostignućima novinarstva u demokratskim zemljama. pojedini teoretičari još uvijek među oblike novinarskog izražavanja ubrajaju i komentatorski izvještaj.

REPORTAŽNI IZVJEŠTAJ Pojedini događaji (sportska natjecanja. . Tako nastaje reportažni izvještaj. ali treba paziti da opisivanje ni u kojem slučaju ne smije prerasti u tumačenje iznesenih činjenica.) zahtijevaju opis (dočaravanje) okružja (atmosfere) pa se stil izvještavanja dijelom može približiti beletrističkom. susreti itd. zabavne priredbe.

Svako komentiranje u vijestima i izvještajima ima za cilj manipulaciju javnosti. .KOMENTIRANJE U IZVJEŠTAJU PREDSTAVLJA MANIPULACIJU Informativni oblici moraju donositi samo činjenice. tumačenje činjenica u skladu sa stavovima novinara. a komentari stavovi i mišljenja moraju biti posebno odvojeni i označeni u novinama.

” Takav je pristup ne samo pogrešan. objašnjava. nego i štetan jer legalizira nametanje ideologije kroz rod koji smije sadržavati samo činjenice. Zagreb. Novinar se ovdje pojavljuje kao sudac. . kritičar. 1981. ocjenjuje ili iznosi sud.) kaže se: “Komentatorski izvještaj jest izvještaj u kojem se nešto tumači.IDEOLOŠKI PRISTUP U knjizi Josipa Biškupa “Osnove javnog komuniciranja” (Školska knjiga. koji se bori protiv negativnosti u društvu.

a važni elementi u vijestima su utjecaj. važnost. korisnost i zanimljivost. neobičnost. sukob. (Sherry Ricchiardi) .ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI DOGAĐAJA ZA PISANJE IZVJEŠTAJA ISTO JE KAO I ZA PISANJE VIJESTI: Osnovni kriteriji za određivanje vrijednosti vijesti su relevantnost. blizina pravodobnost i publika.

. Za pisanje dobre glave treba pravilno procijeniti događaj.PISANJE IZVJEŠTAJA Izvještaj. kao i vijest. počinje glavom (engleski: lead) Ferguson i Patten: Glava je najteži dio priče zato jer je najvažniji pa svaka glava mora biti primjer najboljeg napisa kojeg novinar može napisati.

Američka pravila nalažu pisanje izravne glave u izvještajima najduže do 30 ili 35 riječi. Glava izvještaja predstavlja vijest u kojoj su odgovori na 5 W. kad je moguće u jednoj rečenici. a u hrvatskom jeziku isto bi pravilo svelo dužinu na dvadesetak riječi (nema članova). . a počinje se najvažnijim od njih.GLAVA IZVJEŠTAJA Izvještaji se pišu s izravnom glavom.

premda se može rabiti odgođena glava.GLAVA U OSTALIM RODOVIMA U ostalim rodovima novinarskog izražavanja ne mora se početi izravnom glavom. ali u vijestima i izvještajima mora. ne smiju se odgovori na 5W predugo odgađati. . Među izvještajima izuzetak je podoblik reportažni izvještaj u kojem ne mora biti izravan početak. ali.

. Najveće je priče obično i najlakše napisati.IZBOR JE SUŠTINA IZVJEŠTAVANJA Novinar prikuplja podatke. selekcionira i odlučuje što će objaviti.). Johna Lennona ubio manijak. njima je i najlakše pravilno napisati početak (Eksplodirala svemirska letjelica. Izbor je suština izvještavanja.. Ne može sve. najbolje i najzanimljivije ide u glavu. Sjedinjene Države napale Irak. sabire ih. Najvažnije..

LOŠA GLAVA Prema Wardu. a ne događaj Novinar pretpostavlja kako čitatelj već ima neka znanja o događaju Malo ili nimalo informacija i sadržajnih podataka. upliće se u priču Funkcija osobe o kojoj pišemo dominira. . loša glava sadrži: Nezanimljive imenice Novinar forsira glavu kako bi zadovoljio neku svoju ideju Novinar nameće svoje mišljenje.

uvijek je izbaci. Ako se neka riječ može izbaciti.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi metafore ili slične jezične figure koje si navikao pronaći u pisanom tekstu. Nikada ne koristi dugu riječ gdje možeš rabiti kraću. .

Nikad ne koristi tuđice. . ako možeš rabiti aktiv. Prekrši bilo koje od ovih pravila prije nego kažeš nešto glupo. stručne izraze ili žargon ako imaš istoznačnice (sinonime) u svom jeziku.ORWELLOVA PRAVILA DOBROG PISANJA (prema Maloviću: Osnove novinarstva) Nikada ne koristi pasiv.

PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE Najbolji način novinarskog izražavanja u informativnim rodovima je pravilo obrnute piramide. . Obrnuta piramida znači da se na početku (u glavi) kaže sve najvažnije o događaju o kojem se izvještava. Izvještaje treba pisati upravo po ovom pravilu.

Ovo je pravilo nastalo u doba slaganja novina u olovu kako bi se omogućilo što jednostavnije i brže kraćenje napisa.PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) U svakom sljedećem odlomku iznose se sve manje važni elementi događaja. a najmanje važan je kraj. . ne bi se gubila informativna vrijednost napisa sadržana na početku. Izbacivanjem zadnjeg odlomka (ili zadnjih odlomaka).

PRAVILO OBRNUTE PIRAMIDE (nastavak) Izvještaji se sastoje od glave u kojoj se kaže ono što je najvažnije i tijela u kojem su sadržane dodatne informacije (5W i 1H među kojima najviše prostora otpada na odgovore na pitanja zašto i kako). Izvještaji ne smiju završiti zaključkom ili komentarom novinara kao komentatorski oblici novinarskog izražavanja. .

a one su najveći proizvođač objavljenih vijesti na svijetu.AGENCIJE I OBRNUTA PIRAMIDA Iako je uvođenje računalne tehnologije omogućilo lako kraćenje napisa u svim njegovim dijelovima. ostalo je pravilo obrnute piramide kao najbolje za informativne rodove. Agencije sve svoje vijesti i izvještaje pišu po pravilu obrnute piramide. .

MODIFICIRANA OBRNUTA PIRAMIDA (Malović: Osnove novinarstva): Struktura je zadana i treba je poštovati: Dokumentacija ili obrazloženje: pozadina ili povijest Elaboracija glave Sekundarne teme Činjenice. citati koji podržavaju temu Najmanje važni detalji GLAVA .

a podnaslov napisati u obliku dvije kraće natuknice. Podnaslov u dužim izvještajima treba napisati s više natuknica (tri do pet).OPREMA IZVJEŠTAJA Kratki izvještaji se opremaju nadnaslovom i naslovom. Izvještaje uobičajene dužine (oko 30 redaka) treba opremiti potpunom naslovnom cjelinom. .

.OPREMA IZVJEŠTAJA (nastavak) U duge izvještaje treba uvrstiti dva ili tri međunaslova te okvir ili umetak sa zanimljivim pojedinostima. Kad ima prostora. dobro je izvještaj ilustrirati aktualnim fotografijama ili drugim ilustracijama prikladnim sadržaju.

treba prije početka sjednice proučiti pripremljenu dokumentaciju i prijedloge odluka kako bi se lakše mogla pratiti rasprava. . stranačkih tijela. Kad god je moguće.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA Najčešći izvor za pisanje izvještaja su sjednice državnih organa. udruga građana itd.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Tijekom sjednice ne treba bilježiti (ili snimati) sve. treba po završetku sjednice kod nadležnih osoba provjeriti što je točno odlučeno. Ako novinar neki zaključak ili raspravu nije shvatio. nego samo najvažnije. . inače će pisanje izvještaja biti mukotrpno i dugotrajno.

što nije uvijek lako prosuditi pa se i u tome ogleda novinarsko umijeće. dobro je uzeti i zvanični zapisnik radi usporedbe s vlastitim bilješkama. . novo i zanimljivo za širu javnost.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Ako se ima vremena. nego izabrati za pisanje ono što je važno. Ne treba poštovati kronološki slijed sjednice.

U spisima za sjednice česte su kratice razumljive nazočnima. . ako ih ne može posve izbjeći. nužna je nazočnost sjednici s koje se izvješćuje. ali novinar. mora ih čitateljima bar jednom objasniti.IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Uz dobru pripremu (proučavanje spisa).

što u vijestima i izvještajima. Sve teme važne za širu javnost treba naknadno iscrpno obraditi. zbog kratkoće vremena nije moguće učiniti. .IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Praćenje rada državnih organa. stranačkih tijela i različitih udruga ne smije početi i završiti izvještavanjem sa sjednica.

IZVJEŠTAVANJE SA SJEDNICA (nastavak) Novinar treba pratiti kako i kada se ostvaruju usvojeni zaključci i to mu može biti dobar izvor tema za buduće napise. koje nisu uvijek vezane za dnevni red. zabilježiti i. slijedom njih istraživati moguće nove teme. Dobro je zanimljivosti iz rasprave. . naknadno.

što je više slučaj za tvrtke i gospodarske udruge. novinare se pokušava pridobiti podmićivanjem (od olovke do putovanja u inozemstvo ili novca). . Nekad. kako bi pisali samo ono što je u interesu pojedinaca ili grupa.PRITISCI I PODMIĆIVANJE U pravilu svi žele da se o njima piše samo pozitivno pa nisu rijetki pritisci na novinare da izostave iz izvještaja ono što ne odgovara nazočnima na sjednici.

PRITISCI I PODMIĆIVANJE (nastavak) Novinarska etika se protivi bilo kakvom odstupanju od istinitog. uravnoteženog i nepristranog izvještavanja. . Kad se novinar jednom “proda”. od njega će se to i ubuduće očekivati i moći će ga se ucjenjivati. poštenog. točnog.

u Ricchiardi. Franjo Kiseljak i Alemko Gluhak. . Stjepan: Osnove novinarstva. Malović. 209. Izvori. 2005. Malović: Uvod u novinarstvo. do 212. do 49. Zagreb. 1996. 22. Zagreb. autori Jonas Bjork.LITERATURA: “Stilske odlike”. str. i 276. Golden marketing – Tehnička knjiga. do 283. str. Živko Gruden.