P. 1
SEMINARSKI NAFTA

SEMINARSKI NAFTA

|Views: 1,782|Likes:
Published by Marko Pojzak

More info:

Published by: Marko Pojzak on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

I.

UVOD
Nafta je jedan od najvažnijih energenata koji se koristi u svijetu, a njezina potrošnja je u kontinuiranom porastu. U novije vrijeme, savremeni svijet se sve više suočava s teškoćama osiguranja energije za budućnost, posebno nafte kao neobnovljivog resursa. Sve se više u svijetu analizira značaj nafte kao energenta te se traže alternativni izvori energije. Osnovni razlozi za ovo su ograničenost resursa, neravnomjerna raspoređenost ovog resursa, ekološki problemi u vezi korištenja nafte kao energenta i visoka cijena s tendencijom daljnjeg rasta. Naftna privreda je strateški važan sastavni dio energetskog sustava svake zemlje te u svakoj zemlji mora postojati strategija njenog razvoja. Sektor nafte, danas, pored ostalog karakterizira trend stalnog rasta potražnje, posebno u zemljama u razvoju gdje godišnja stopa porasta iznosi u prosjeku 2,5%. Visoko razvijene zemlje također povećavaju potrošnju, ali sporijim tempom, zahvaljujući programima racionalizacije i efektima tehnoloških unapređenja. Tržište nafte je i dalje veoma osjetljivo na globalne političke promjene, pri čemu kod svakog novog kriznog žarišta u svijetu, cijene sirove nafte rastu. Sve to upućuje na činjenicu da svaka država mora imati svoju energetsku politiku i energetsku strategiju s dugoročnom vizijom razvoja ovog energetskog sektora. Postojeća postrojenja za preradu nafte i njihova privatizacija s ciljem ponovnog pokretanja naftne industrije u BiH potencijalni je proizvođač razvoja i ekonomskog napretka cijele države. Osim toga, povećanje iskorištenja rafinerijskih kapaciteta u potpunosti bi ili djelomično smanjilo ovisnost tržišta o uvozu naftnih derivata. Kao najvažniji proizvođač razvoja ove djelatnosti postavlja se dostizanje standarda kvalitete naftnih derivata onoj propisanoj u EU u što kraćem vremenskom periodu. Danas se u svijetu velika pažnja polaže na istraživanje novih naftnih ležišta zbog sve manjih rezervi nafte. Perspektivna nova ležišta nafte u nekoliko područja u BiH predstavljaju značajan potencijal u mogućnosti razvoja naftnog sektora. Tržište naftnih derivata u BiH gotovo je potpuno ovisno o uvozu što je bio jedan od bitnih aspekata za analizu. Prema raspoloživim podacima potrošnja derivata u Bosni I Hercegovini se kretala od oko 800 000 t u 2000. godini do 1,3 milijona tona u 2005. godini. Uvoz naftnih derivata vršio se najvećim dijelom iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Mađarske. Prema strukturi finalne potrošnje najveći udio u finalnoj potrošnji naftnih derivata zauzima promet (gotovo 70%), zatim slijedi industrija s 12%, domaćinstvo s 10%, poljoprivreda s 8% te sektor usluga sa svega 2%. U Bosni i Hercegovini posluje preko 800 benzinskih stanica od kojih je veliki broj izgrađen nakon donošenja Zakona o samostalnom privređivanju u Bosni i Hercegovini 1990. godine. U smislu konkurentnosti to se donekle može smatrati prihvatljivim, no u smislu ekonomičnosti zasigurno se radi o neracionalnim investicijama pa se već i sada poslovanje izvjesnog broja benzinskih pumpi odvija na granici rentabilnosti, a neke se i zatvaraju.

Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini. pri čemu. INA-Naftaplina iz Zagreba te stranih kompanija AMOCO.9 milijuna tona. GECO. EXLOG. postoji mogućnost proizvodnje i prodaje određene količine derivata koja nije u skladu sa standardima EU. procjena rezervi iznosi 11. smatra se da postoje reserve procijenjene na oko 50 milijuna tona sirove nafte u četiri prioritetna područja: • Područje južno od Bosanskog Šamca. II. geoelektrična istraživanja kao i reflektivna seizmička ispitivanja i magnetno telursko sondiranje. Republika Hrvatska u velikoj mjeri je uskladila svoje zakone s direktivama EU pri čemu. Bitno je za istaknuti da je u Bosni i Hercegovini na snazi tzv.1-15.3 milijuna tona. • Područje okolice Lopara površine oko 21 km2. goriva proizvedena u BiH u određenom vremenskom razdoblju mogu kvalitetom odstupati od standarda propisanih u EU. NAFTA . Provedena su obimna geohemijska. vijeka od strane Energoinvesta iz Sarajeva. ECL i dr. slobodno formiranje cijena. u određenom vremenskom razdoblju.5 milijuna tona.2 milijuna tona. • Područje Tuzlanske regije u dolini rijeke Tinje. Poseban osvrt načinjen je na zakonske propise vezane za kvalitet tekućih naftnih goriva u Europskoj Uniji. maloprodajne cijene derivate su u BiH znatno niže.Značajnija geološka istraživanja rezervi nafte i plina vršena su od 60-tih do početka 90-tih godina 20. Na osnovu postojećeg stepena istraženosti. geomagnetska. Republika BiH propisala je standarde za kvalitetu tekućih naftnih goriva koje je uskladila sa standardima EU. odnosno cijene definišu tržište. procjena rezervi iznosi 9. procjena rezervi iznosi 14. • Područje jugozapadno od Orašja. onda su one u BiH nešto više nego u zemljama EU. U upoređenju sa zemljama EU. no to je isključivo zbog nižih trošarina i poreza. Ukoliko se uporede neto cijene. procjena rezervi iznosi 6.

Na slici desno prikazan je nastanak nafte i prirodnog plina u tri koraka. anorganska i anorgansko-organska. Prije 300 . a to rezultira gotovo potpunim uništenjem biljnog i životinjskog svijeta u tom dijelu mora. godine vrijedi zakon da svaki novi izgrađeni tanker mora imati dvostruku ljusku da bi se spriječio izliv nafte u more prilikom havarije. Od 1990. 2. S vremenom ih je prekrivao sve veći sloj pijeska i mulja koji je stvarao ogroman pritisak i velike temperature. Postoji više teorija o postanku nafte: organska. U tim prilikama nastali su nafta i prirodni plin. Nove tehnologije omogućavaju povećanje preciznosti kod pronalaženja nafte. Danas preovladava mišljenje da je nafta organskoga porijekla nastala od supstancija . mulja i stijena da bi došli do nalazišta nafte. Tada su se ostaci počeli taložiti na dno okeana i s vremenom ih je pokrio pijesak i mulj.400 milijuna godina na tlu oceana počeli su se taložiti ostaci biljaka i životinja. Prije 50 . ali ga najveći zagađivači još uvijek nisu potpisali. Veliki problem prilikom bušenja i transporta je mogućnost isticanja nafte u okoline.100 milijona godina ti ostaci su već bili prekriveni velikim slojem pijeska i mulja koji je stvarao ogromne pritiske i visoke temperature. naučnici i inženjeri proučavanju sastav stijena. Prije nego počne bušenje kroz sve te slojeve. Prvi korak bio je prije 300 . Iako je zagađenje mora isticanjem sirove nafte veliko. Prilikom sagorijevanja naftnih derivata oslobađaju se velike količine ugljen dioksida u atmosferu.400 milijona godina. U tim prilikama nastali su sirova nafta i prirodni plin. u upoređenju sa zagađenjem zraka korištenjem naftnih derivata je zanemarivo. Ako sastav stijena ukazuje na moguće nalazište nafte počinje bušenje. Zbog tog problema donesen je Kyoto protokol. a to rezultira manjim brojem potrebnih bušotina.Na slici je prikazan nastanak nalazišta nafte i prirodnog plina. Nastanak Nafta je nastala iz ostataka biljaka i životinja koje su živjele prije mnogo milijuna godina u vodi. Danas bušimo kroz debele slojeve pijeska. Uprkos svim poboljšanjima tehnologije bušenja i transporta još uvijek se događaju izlijevanje nafte u more.1. Ugljen dioksid je staklenični plin i njegovim ispuštanjem u atmosferu utičemo na povećanje globalne temperature na zemlji.

slojna voda. truljenja i temperaturnih promjena razaranje bjelančevina. tj. butan. Pod povoljnim uslovima. oktan). nakon generisanja. kada su temperature toliko velike da razaraju lance i najjednostavnijih ugljenvodonika. U nafti . No. manji dio u bitumen koji je topiv. algi i kopnenoga bilja. uginuvši one su se taložile na morsko dno. koji su vladali u većini geoloških doba. a značajni su: alkani (propan. slana. Pretvaranje je rezultat nagloga zatrpavanja organske supstance (anaerobni uslovi). hormona. već jedino dodatne količine metana. Tome u prilog govore nalazi nafte u vulkanskim područjima (na Kamčatki). lipida i drugih lako raspadljivih sastojaka organskih supstanci. No. prelazeći postupno u sapropel. migrira u ležišne stijene. Najveći dio organske supstance prešao je u netopivi ostatak nazvan kerogen. 2. započinju na oko 65oC. živjele su i razmnožavale se u toplim morskim zalivom goleme količine tih organizama.2.4%). tu je potreban oprez jer ležišta. CH4 i drugih) ne mogu nastati složeni spojevi tekućih ugljenvodonika.) koji nisu mogli nastati jednostavnom sintezom i optička aktivnost nafte dokazuju organsko porijeklo nafte. nagomilavanje nafte u velikim dubinama u ležištima s magmatskim i metamorfnim stijenama (Venecuela) i nalazi nafte u pukotinama litosfere u stijenama na dnu Indijskog okeana. a razlog je taj što nafta. neke rumunjske nafte). planktona. toulen). Nadzor složenih visokomolekulskih spojeva (holesterola. mineralnih supstanci i tragova kovina. tj. te prestaju oko 160oC. cikloalkani (naftaleni) i aromatski ugljenovodonici (benzen. hlorofila dr. I sastav slane vode.različitih sitnih životinjskih biljnih morskih organizama. zbog složenog sastava nafte smatra se da hemijskim reakcijama plinova iz dubokih dijelova litosfere (CO2.atoma u molekule. asfaltno smolastih supstanci.15-6%). kiseonika (do 2%). a samo jedan dio bitumena dao je naftu i plin. heptan. Smatra se da procesi pretvaranja organske supstance u naftu. da je nastala anorganskim putem u dubljim dijelovima litosfere ili na granici plašta i litosfere. H2S. zbog djelovanja anaerobnih bakterija. svjedoči o njezinom morskom porijeklu. Manje su zastupani aromatski ugljenvodonici (npr. najčešće nije povezana s naftom. ali i ugljenvodonični plin. vodonika (0. pa prema učešću različitih redova ugljenvodonika razlikujemo parafinsku ili metansku. naftalensku i aromatsku naftu.05-0. koje su već primarno bile zasićene slojnom vodom. poput metana. koja prati naftu. S druge strane postoji mišljenje da nafta potiče iz znatno većih dubina Zemlj. U njoj su zastupani ugljenvodonika s jednim do 50 i više C . U sredinima siromašnim kiseonikom počelo je. Sastav Po svom hemijskom sastavu nafta je mješavina velikog broja različitih ugjevnodonika malih količina spojeva sumpora (0. povećanja pritiska (istiskivanje) i najvažnije porasta temperature.

2. . O većoj ili manjoj zastupljenosti nižih odnosno viših članova zavisi gustoća nafte. od nekoliko desetaka metara do preko 5 kilometara. U teoriji naftno-plinski sastav sastoji se od ležišnih stijena. S druge strane povećani pritisak (posebno nadpritisak) može uzrokovati velike probleme kod bušenja zbog pojava erupcije nafte i posebno plina. veći je i pritisak pod kojim se nafta nalazi. Na kraju. bez obzira na vrstu ugljenvodonika. Lagane nafte koje kod prerađivanja daju više laganih frakcija. No. da u njega ne prodire površinska voda i zrak (donose kiseonik koji razgrađuje naftu). ili ih uopšte ne daju. već su kapljice nafte zarobljene pod velikim pritiskom u porama između stijena. uslov je da su one tektonski razlomljene u toj mjeri da se razvio značajan sekundarni porozitet u kojemu se onda mogu nakupljati fluidi. migracijskog puta (povezuje matične i ležišne stijene). Što je veća dubina. zastupani više ili manje. no kako one nisu izgrađene od zrna te nemaju primarni porozitet. Najdublja do sada postignuta istraživačka bušotina od 9169 nalazi se u Oklahomi (SAD). Sa stajališta očuvanja ležišta nafte veća dubina je prednost jer sprječava "dotok" kiseonika koji može degradirati naftu u ležištima. pa i nafta. izolatorskih stijena (koja spriječavaju da ugljenvodonici napuste zamku). zamke (povoljan oblik stijene da se u vrhu nakupe ugljenvodonici koji su lakši od vode). nisu samo sedimentne stijene ležišta nafte. bakterije (koje se mogu hraniti ugljenvodonicima) te da nafta ne može rasjedom migrirati na površinu i time zapravo nestati. matičnih stijena (generiraju ugljenvodonika). moraju biti što duže očuvani uslovi da se ležište očuva. To mogu biti i magmatske i metamorfne. Dubina naftonosnih slojeva različita je. Nalazišta I vađenja nafte Njezina se ležišta mogu očekivati u sedimentnim stijenama koja su povezana migracijskim putem s područjima gdje je u geološkoj prošlosti taložena velika količina organske supstance u anaerobnim uslovima.atoma.3. svi članovi pojedinog niza: od lakohlapljivih do teškohlapljivih te krutih s velikim brojem C .su. tj. Nafta se ne nalazi u nekakvim podzemnim bazenima kao što misli većina ljudi.

Od prodora slojnih voda bušotine se zaštićuju cementiranjem. te gorenjem kao mehanizmom povećanja viskoznosti nafte i porasta pritiska. pri čemu se mlaz nafte diže desetak metara iznad površine zemlje. savremena tehnika bušenja razvila se iz ručnog bušenja. Prvi je upotreba prirodnoga nadpritiska i kontrolisane erupcije poput arteških bunara. cijevnim spojevima nadoveže druga cijev. pričvršćeno na kraju cijevi. te s pogonskim i kontrolnim uređajima.2. Zato se danas sve više upotrebljavaju napredne metode pridobijanja . No. Za vrijeme bušenja izdrobljeni se materijal neprestano ispire s dna bušotine. koje je vrlo teško. Ovakve divlje erupcije nekad su često izazivale katastrofalne požare. Velike količine nafte dobijaju se danas u svijetu iz dubljih slojeva zemlje iz bušotina na principu nekoliko režima proizvodnje. visok do 54 metra. Postoje dva načina bušenja: udarno i okretno. Kad se pritisak nafte u ležištu izjednači s pritiskom u bušotini. svojim rotacijskim struganjem mrvi kamen i prodire u dubinu. može izbaciti naftu na površinu zemlje. Iznad bušotine nalazi se toranj željezne konstrukcije. I pored svih savremenih metoda vađenja. kasnije se taj talk mora podržavati. a zatim se pušta da padne na dno bušotine. Velike količine nafte koje. Dlijeto.4. nafta prestaje isticati. Dobijanje Nafta i zemni plin izbijaju na mnogim mjestima sami iz zemlje. koja se utiskuje u cijev. Danas se to sprečava posebnim uređajima koji zatvaraju sondu i regulišu pritisak za izlaženje nafte. No. Kod udarnog bušenja dlijeto. s dizalicama za pridržavanje i izvlačenje alatki i cijevi. Kod vrlo visokog pritiska nastaju snažne "erupcije". danas se prije otvaranje ležišta provode geološka i geofizička istraživanja. nafta i plin naviru u bušotinu tjerani prirodnim pritiskom. mogle bi se izvaditi samo na rudarski način što je naravno neizvodivo. pričvršćeno na donjem kraju alatki. u nju se spuštaju zaštitne cijevi (casings). koja daju podatke o strukturi i litologiji podzemnih stijena. Prva bušenja obavljana su na temelju oskudnih istraživačkih pokazatelja. plina. Uopšte. jer ukupno daju tek zanemarive količine. Kod nedovoljnog pritiska nafta se mora crpiti pomoću pumpi. recimo utiskivanjem vode. obavljanog u potrazi za solju I vodom. diže se 30 do 40 cm. Sva se bušenja danas izvode mašinama. Ovakva prirodna vrela više nisu važna za proizvodnju nafte. Savremeno okretno bušenje (rotary system) gotovo je potpuno istisnulo starije udarno bušenje. ako je dovoljno velik. pa u nekim slučajevima čak i paljenjem rubnih dijelova ležišta. ostaju u zemlji (više od 50%). Kad cijev uđe svojom cijelom dužinom u zemlju na nju se. koji. posebno kada se žele dosegnuti dubine od nekoliko hiljada metara. Da se bušotina ne zaruši. pa i nemoguće ugasiti. i to jakim mlazom rijetke suspenzije gline u vodi. Naftonosni se sloj nikada ne može potpuno iscrpiti. To se ponavlja tako dugo dok bušotina ne dosegne naftonosni sloj. Kad bušotina dopre do naftonosnog sloja. Na taj se način znatno smanjuje broj negativnih bušotina.

01 1.9 4. Italija 1.68 7. ali 6. što je spomenuto i ranije u ovome poglavlju.36 15.0 može djelomično zapaliti 8.02 Država 1.71 dioksida ili inertnog 5. 11. Saudijska Arabija Rusija Sjedinjene Američke Države Meksiko Kina Iran Norveška Venezuela Kanada Velika Britanija Ujedinjeni Arapski Emirati Irak Nigerija Kuvajt Alžir Proizvodnja (milijuna barela dnevno) 8.94 2. 4. Velika Britanija 1. 5. 13. Umjesto vode 1. Indija 2. Japan 5. 15. Kina 4. Francuska 1.69 7. Kanada 2.7 proizvođači i 13.27 2. Najveći 12. Saudijska Arabija 1. 10.33 2. Ponekad.36 3.2 rijetko.93 11. 7. 3.38 vodonika.88 2.58 3. Najčešća takva metoda. Indonezija 1.0 čime se smanjuje viskozitet i ponovno 9. Njemačka 2. Meksiko 1. 12.5.87 2.69 3.96 povećava pritisak. 2. 6.66 .87 1. 8. Španjolska 1.7 mogu se utiskivati i 2. Sjedinjene Američke Države 19. Brazil 2.46 2.5 potrošači 14.03 2.ugljenvodonika koje se objedinjuju pod nazivom sekundarne i tercijarne metode povećanja ispumpavanja iz naftnih i plinskih ležišta. 14. 10. je utiskivanje vode u naftno ležište čime se povećava pritisak Potrošnja okolnog akvifera te nafta Država (milijona ponovno gura prema barela dnevno) površini. Rusija 2. 9. nafta se u ležištu 7.38 3.4 plinovi poput ugljen3.

a slijede je Rusija i SAD. Ustandardnim uslovima gustoće nafte najčešće iznosi između 800 i 900 kg / m3. Iz svega toga jasno je zašto se SAD upliće u politiku zemalja bliskog i srednjeg istoka te je shvatljiva velika vojna prisutnost SAD-a u blizini tih područja. Te zalihe pomažu i kod naglih povećanja cijene nafte za amortizaciju. Po proizvodnji se ističe Saudijska Arabija. Tu se ističe Saudijska Arabija sa 264. pa su prisiljeni na veliki uvoz nafte. m0 masa nafte izražena u kg. proizvodnje i zaliha nafte. U zemljama bliskog i srednjeg istoka procijenjene su i najveće zalihe nafte. Da bi smanjile zavisnost o uvozu nafte. Gustoća nafte pri bilo kojoj temperature može se izračunati temeljem gustoće u standardnim uslovima. Gustoća nafte Masa jedinice obujma nafte naziva se gustoćom nafte gdje je ρ0 gustoća nafte izražena u kg / m3. Predsjednik SAD-a Bush naredio je da se njihove nacionalne zalihe popune na puni kapacitet od 700 milijona barela do 2005. godine. prema izrazu: ρ0 − t = ρ0 − βt(t − 15) . većina država ima takozvane strateške zalihe koje osiguravaju nezavisnost o uvozu na nekoliko mjeseci.U tablicama je prikazano trenutno stanje potrošnje. Vidljivo je da SAD svojom proizvodnjom pokriva samo 39% svojih potreba. Glavni izvoznici nafte u SAD su Meksiko i zemlje bliskog i srednjeg istoka. a V0 volumen nafte izražen u m3. 2.2 milijarde barela zaliha.6. Isticanje SAD-a po potrošnji je očekivano jer se oni tradicionalno oslanjaju na fosilna goriva.

do 2009. dok je βt koeficijent toplinskog rastezanja izražen u (kg / m3) / K i može se izračunati prema izrazu: Empirijski izraz za gustoću nafte koja sadrži otopljeni plin izgleda: gdje je ρ0 − t gustoća nafte koja sadrži otopljeni plin izražena u kg / m3.3 milijona tona derivata godišnje. ρ0 gustoća nafte u standardnim uslovima izražena u kg / m3. dok je Rs količina plina otopljenog u nafti izražena u m3 / m3. Energopetrol je snabdijevao 7075% tržišta. Prilikom projektovanja i izgradnje nove linije prerade od 3 milijuna tona godišnje u Rafineriji nafte u Bosanskom Brodu računalo se da će potrebe Bosne i Hercegovine biti oko 2.0005 i 0.1. Uvoz I izvoz nafnih derivata BiH . odnosno distributeri bili su Energopetrol Sarajevo i INA Zagreb. dobijen iskustveno. ρ0 gustoća nafte u standardnim uslovima izražena u kg / m3.7 milijona tona godišnje. b koeficijent. 3. te se uzima između 0. Prema raspoloživim podacima od 2004. npr.5 i 1. godine na tržištu Bosne i Hercegovine plasirano 1.68 milijona tona raznih derivata. Tako je. TRZISTE NAFTNIH DERIVATA U BIH U prijeratnom periodu potrebe Bosne i Hercegovine za naftnim derivatima bile su između 1. Glavni dobavljači.002.gdje je ρ0 − t gustoća pri temperaturi t [°C] izražena u kg / m3. 1990. a INA od 25-30%.3 milijona tona godišnje. Godine potrošnja derivata u Bosni i Hercegovini se kretala od oko 800 000 t do 1. III.

09 UNP 28 500 2. što ukupno iznosi 1 159 000 tona. prema dostupnim podacima.3 65. uvoz naftnih derivata u BiH iz godine u godinu raste. Detaljan pregled strukture uvoza po derivatima prikazan je u tabeli 1.84 Ostalo 1 100 0.2 987. Vrsta derivate .5 931.2 Izvoz 109. Srbije i Crne Gore.00 Tabela 2.52 Dizel 477 500 47.3 1012.16 Ekstra lako lozivo ulje 98 500 9.5 271.47 Ulja i masti 11 000 1.73 Loz ulje 75 600 7. u Bosnu i Hercegovinu je ukupno uvezeno 1 012 500 tona svih vrsta naftnih derivata te 146 500 tona sirove nafte. U ovoj tabeli prikazana je kolicina uvoza i izvoza naftnih derivata BiH za period od 2004. X 1000 t 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ukupno Uvoz 810.11 Ukupno 1 012 500 100.1 5.0 1033. smanjenjem proizvodnje u Rafineriji nafte AD Bosanski Brod te povećanjem potražnje za derivatima. U ovoj tabeli prikazana je kolicina uvoza nafte i naftnih derivata u BiH u 2009. godini. stoga je ovo tržište jako osjetljivo na sve poremećaje u snabdijevanju. Slovenije i Austrije Uvoz 200 Kolicina (t) % m/m Motorni benzin 245 700 24.Bosna i Hercegovina danas uglavnom zavisi o uvozu derivata nafte.5 5731. Godine U 2009. Godina.4 52.5 4. Mađarske. do 2009.7 956. Naftni derivati u Bosnu i Hercegovinu najvećim se dijelom uvoze iz Hrvatske.7 Tabela 1. Posljednjih godina.81 Bitumen 69 300 6.9 34.27 Mlazno gorivo + petrolej 5 300 0.

5 2005 715.0 2008 647.95 6.63 0. X 1 000 Količina 2004 625. U ovoj tabeli prikazan je uvoz naftnih derivata u Federaciju BiH za period od 2004.48 0.78 0.21 14.19 8.98 15. U ovoj tabeli prikazana je struktura uvoza naftnih derivata U BiH prema zemljama porijekla za 2009. a samo 1% iz Rafinerije nafte AD Bosanski Brod. X 1 000 t 2004 Uvoz derivata 163.4 Izvoz 109.70 100.% Hrvatska Srbija Madjarska Slovenija Austrija Italija Rumunija Bugarska Njemacka Ostale zemlje Ukupno Udio 49. Godina. od čega 99% iz Rafinerije ulja Modriča.6 2006 654.81 0.26 2.7 2007 608. Godine. do 2009. godini iz Bosne i Hercegovine izvezeno je 4 560 tona naftnih derivata.2 Uvoz sirovina 531.3 .2 Ukupno 3 887. U 2009.4 Tabela 4.4 2009 636.00 Tabela 3.

u Republiku Srpsku uvezeno je oko 347.8 65. 3.1 odsto manje nego u istom periodu prošle godine. je Iako je još rano govoriti o pravim efektima privatizacije preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske. u prometu i distribuciji naftnih derivata u Bosni i Hercegovini dominirali su Energopetrol Sarajevo. ali i BiH. krajem novembra prošle godine. U prva tri mjeseca ove godine. stvorene su zakonske mogućnosti za . a struktura izvoza se mijenja.1 5. U ovoj tabeli prikazan je uvoz i izvoz sirove nafte i naftnih derivata Republike Srpske za period od 2004.3 184. činjenice govore da su pokretanjem proizvodnje u Rafineriji nafte Brod zaposlena 234 nova radnika.3 odsto manje nego u godini ranije.5 271. u RS uvezeno je oko 31.2005 2006 2007 2008 2009 Ukupno 219. Prema istraživanjima.4 256. proizvode Rafinerije nafte Brod i Rafinerije ulja Modriča. Donošenjem Zakona o samostalnom privređivanju u Bosni i Herecegovini 1990. Rekonstrukcija postrojenja Rafinerije nafte Brod omogućila je dnevnu preradu oko 3.5 4.600 tona sirove nafte i postizanje kvaliteta proizvoda u skladu s odlukom i prije isteka rokova. 26/89 i 29/90).3 1 718. odnosno 13.7 355. Od početka rada Rafinerije nafte Brod. koja je sa maloprodajnom mrežom od 65 benzinskih stanica i veleprodajom podmirivala oko 2530% tržišta.7 Tabela 5.4 52. Godina. posebno goriva. cijena sirove nafte za oko 30 odsto manja je od cijene iste količine naftnih derivata dodala je ona. Rafinerija je prešla s proizvodnje D2 na proizvodnju dizela EURO 4 dva i po mjeseca prije isteka rokova predviđenih Odlukom o kontroli kvaliteta tečnih naftnih derivata.7 359. u toku prošle godine. Poređenja radi. saopšteno je iz Ministarstva industrije. Svi porezi i doprinosi redovno se uplaćuju. zabilježeno blago smanjenje uvoza naftnih derivata. što je za 63. evidentno je da je struktura uvoza znatno izmijenjena u prva tri mjeseca ove godine i da RS bilježi znatno smanjenje uvoza.3 81.. kaže Vukašinovićeva. Sve to dodatno pokazuje da građani RS.9 34. i INA Zagreb. Promet i distribucija naftnih derivata u BiH U periodu prije rata. prihvataju kao domaće proizvode.2.4 146.000 tona naftnih derivata.6 264. do 2009. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.9 246.5 1 454. a u Rafineriji ulja Modriča 50 novih radnika. koje je obuhvaćeno Odlukom o kontroli kvaliteta tečnih naftnih derivata u BiH. koji je sa 165 benzinskih stanica u maloprodaji i razvijenom veleprodajom podmirivao oko 70-75% tržišta. energetike i rudarstva RS.3 364. Godine (Službeni list SR BiH.000 tona derivata nafte. čiji kvalitet jeste prepoznatljiv.

Zakon . 4. a broj uvoznika naftnih derivata u Bosnu I Hercegovinu se znatno povećao s time da su u 2005. dizel-goriva i lož-ulja (Službene novine FBiH. Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i/ili Upravnog odbora za njihovu provedbu sukladno propisima Europske Unije. IV. naknada za puteve (cestarina / putarina) i porez na dodanu vrijednost obračunavaju sukladno odgovarajućim propisima. FORMIRANJE CIJENA NAFTNIH DERIVATA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina. posebni porez na naftne derivate (trošarina). g. 52/00) cijene naftnih derivata se formiraju slobodno. što je pobudilo značajan interes većeg broja investitora. 57/04) i propisa usvojenih od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.izgradnju I poslovanje privatnih benzinskih stanica. Zakonski okvir Republike Bosne i Hercegovine o carinskim tarifama Carinski propisi Republike Bosne i Hercegovine sastoje se od Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH. a „razvojni bum” ovaj segment naftne privrede doživljava u godinama poslije rata. s time da se carina.1. Intenzivnija izgradnja ovih objekata počinje već 1991. godine. Ovim Zakonom se na tržištu nafte u Bosni i Hercegovini uvodi konkurentnost od strane privatnih poduzetnika i ugrožava se do tada bipolna pozicija INA-e i Energopetrola. ova dva poduzeća i dalje držala najveći udio na tržištu.

. Crna Gora.regulira osnovne elemente sustava za carinsku zaštitu gospodarstva BiH. odnosno carine se po stopi od 0%. između ostalih I naftnih derivata. 62/04) uređuje se oporezivanje prometa određenih vrsta proizvoda (trošarinskih proizvoda). Zakonski okvir Republike Bosne i Hercegovine otrošarinama na naftu I naftne derivate Zakonom o trošarinama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH. odnosno u trenutku isporuke drugoj osobi ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa. Carinske pristojbe se primjenjuju na uvozne proizvode koji potiču iz zemalja ili grupe zemalja s kojima je BiH zaključila sporazume koji sadržavaju klauzulu najvećeg povlaštenja. ili u trenutku carinjenja pri uvozu trošarinskih proizvoda i isporuke trošarinskih proizvoda u slobodne carinske zone i specijalizirana skladišta. prava i obveze svih subjekata u carinskim postupcima. a za ostala tekuća goriva iznosi 10%. bitumenske tvari i mineralne voskove (Poglavlje 27).30 KM . mineralna ulja i proizvode njihove destilacije. regulira carinsko područje. Moldavija. Umjesto carinskih stopa propisanih Carinskom tarifom BiH primjenjuju se preferencijalne tarifne mjere sadržane u sporazumima koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa određenim zemljama. i to: • Na petrolej 0. a kojima se odobrava preferencijalni tarifni postupak. Hrvatska. a koji obuhvaća i trgovinu naftnim derivata između spomenutih zemalja. Makedonija. Trošarina se obračunava i u slučaju utvrđivanja manjka. a dužan je prije početka obavljanja djelatnosti iz koje proizlazi porezna obveza prijaviti poreznom organu mjesto obavljanja djelatnosti. Srbija i UNMIK/Kosovo. između ostalih proizvoda. Bosna i Hercegovina. Trošarina se obračunava u trenutku izdavanja računa o prodaji. carinski nadzor te postupak carinjenja robe i drugih instituta koji reguliraju sustav carinske zaštite. Porezni obveznik je pravna osoba i poduzetnik koji trošarinske proizvode uvozi ili stavi u promet.2. Primjena carinskih pristojbi različitih od onih iz Carinske tarife BiH opravdana je ako su kao takve propisane zakonima Bosne i Hercegovine. Prema Odluci o usuglašavanju i utvrđivanju carinske tarife BiH (Službeni glasnik BiH 58/04 I 11/05) propisane su tarifne oznake i stope carine za. Trošarina na naftne derivate plaća se po litri na +15 °C u apsolutnom iznosu. koji se ne može opravdati višom silom. Jedan od važnih sporazuma je i Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006. Tekuća goriva za uporabu u specifičnim procesima te ona koja se koriste za kemijsku preradu ne podliježu carini.) čije su potpisnice Albanija. 4. mineralna goriva. rashodovanja i vlastite potrošnje trošarinskih proizvoda. ili koje tu klauzulu primjenjuju na proizvode koji potiču iz BiH. izuzev benzina za zrakoplove za koji je stopa carine 5%. Ne primjenjuju se u slučajevima posebnih autonomnih carinskih pristojbi propisanih za određene robe koje potiču iz određenih zemalja ili kada se povlaštene carinske stope mogu primjenjivati u skladu sa sporazumima koje je BiH zaključila s određenim zemljama ili grupama zemalja. Prema carinskoj tarifi BiH stopa carine za sirovu naftu je 0%.

30 KM • Na ulje za loženje ekstra lako (ES) i lako specijalno (LS) 0. Prema Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH.40 KM Na promet naftnih derivata plaća se cestarina po litri u iznosu od 0. svaka osoba koja u fakturi ili drugom dokumentu koji služi kao faktura iskaže PDV. uključujući subvencije koje su neposredno povezane s cijenom tih proizvoda ili usluga. 18/05) porezni obveznici koji su trošarinske proizvode koristili kao repromaterijal za proizvodnju i preradu trošarinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini imaju pravo na umanjenje obračunate trošarine proizvedenih proizvoda. 4. prijenos poslovne imovine poreskog obveznika od strane ovlaštene osobe. upotreba proizvoda poreskog obveznika u neposlovne svrhe i razmjena proizvoda za druge proizvode ili usluge. nije dužna obračunati i uplatiti PDV. u koju nije uključen PDV. PDV se obračunava na sve proizvode koji se uvoze. carinski odobreni postupak ili upotrebu proizvoda propisanu ovim zakonom. Zakon o porezu na dodanu vrijednost Porez na dodanu vrijednost se prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost plaća na promet dobara i usluga koje poreski obveznik. odnosno carinski postupak prijevoza.• Na dizel-gorivo 0. Uvozom proizvoda smatra se svaki unos proizvoda u carinsko područje Bosne i Hercegovine. a koji obavlja promet proizvoda I usluga u Bosni i Hercegovini. Poreska osnovica prometa proizvoda i usluga je oporezivi iznos naknade (u novcu. izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu i na uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. poreski zastupnik koga odredi obveznik koji u Bosni I Hercegovini nema sjedište ni stalnu poslovnu jedinicu. i u slučaju uvoza: primalac dobara. uključujući likvidatore. isporuka proizvoda na osnovi ugovora o iznajmljivanju na određeni period na osnovi kupoprodajnog ugovora s odgođenim plaćanjem kojim je predviđeno da se pravo vlasništva prenosi najkasnije otplatom posljednje rate.15 KM.3. carina i druge uvozne dažbine. svi sporedni troškovi koje obveznik obračunava . a koja. osim PDV a. stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba primiti za isporučene proizvode ili pružene usluge. stečajne upravnike i nadzornike. U osnovicu se uračunavaju i: trošarina. u okviru obavljanja svojih djelatnosti. odnosno carinski dužnik utvrđen u skladu sa carinskim propisima. Osobe koje podliježu plaćanju PDV-a su obveznici koji vrše promet proizvodima ili uslugama na koje se obračunava PDV. Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode koji se izvoze. PDV se ne obračunava na proizvode za koje je odmah po unošenju u Bosnu i Hercegovinu dano odobrenje za privremeno uskladištenje. ako predmetnim zakonom nije drukčije propisano.30 KM • Na motorni benzin-bezolovni 0. kao i ostali javni prihodi.35 KM • Na motorni benzin 0. a za koje je pokrenut postupak privremenog uvoza uz oslobađanje od plaćanja uvoznih poreza. u skladu s ovim zakonom. Prometom proizvoda smatra se i isporuka proizvoda po ugovoru na osnovi kojeg se plaća provizija pri prodaji ili kupovini dobara. Promet proizvoda je prijenos prava raspolaganja nad stvarima na osobu koja tim proizvodima može raspolagati kao vlasnik. i to za iznos koji je prethodno plaćen na ime trošarine na proizvode koji su se koristili kao repromaterijal.

osim PDV-a. V. osnovicom se smatra tržišna vrijednost tih proizvoda i usluga u momentu njihove isporuke. već u obliku prometa proizvoda i usluga. prijevoza i osiguranja) koji nastanu nakon uvoza proizvoda do prvog odredišta u Bosni i Hercegovini. 1998.primaocu proizvoda i usluga (provizije. troškovi pakiranja. odnosno prerađivačkim kapacitetima u Rafineriji nafte AD Bosanski Brod ukupnog kapaciteta prerade sirove nafte od 4 320 000 tona godišnje te u Rafineriji ulja Modriča kapaciteta 120 000 tona godišnje. Standardna stopa PDV-a na oporezivi promet proizvoda i usluga i uvoz proizvoda u Bosnu I Hercegovinu iznosi 17%. isporuke unutar slobodne zone i slobodnih skladišta. isporuke u bescarinske zone ili bescarinska skladišta. godine ponovno su stvoreni uvjeti za proizvodnju asortimana koji je . isporuka proizvoda za privremeno skladištenje s prethodnim odobrenjem UIO-a u skladu sa carinskim propisima. svi zavisni troškovi (provizija. ZAKLJUČAK Naftna privreda strateški je važan dio energetskog sustava te ima značajan utjecaj na gospodarstvo svake zemlje. Sve to upućuje na činjenicu da svaka država mora imati svoju energetsku politiku i energetsku strategiju s dugoročnom vizijom razvoja ovog energetskog sektora. pored ostalog karakterizira trend stalnog rasta potražnje što je naročito izraženo u zemljama u razvoju. Republika Bosna i Hercegovina raspolaže proizvodnim. osim carinskih. Poreska osnovica kod uvoza proizvoda u Bosnu i Hercegovinu je vrijednost tih proizvoda utvrđena u skladu s carinskim propisima. cijene sirove nafte rastu. osiguranja i drugi izvanredni troškovi koje isporučilac obračunava kupcu). Zbog svoje važnosti tržište nafte je veoma osjetljivo na globalne političke promjene. Problemi u poslovanju Rafinerije nafte AD Bosanski Brod nastaju početkom ratnih zbivanja obustavom dopreme sirove nafte Janafom te značajnim oštećenjima opreme. pri čemu kod svakog novog kriznog žarišta u svijetu. posebno radi njezine značajne ovisnosti o uvozu nafte i naftnih derivata. prijevoza. kao i ostali javni prihodi. U osnovicu uvezenih proizvoda uračunava se i: trošarina. u koju nije uključen PDV. danas. carina i druge uvozne dažbine. Ako naknada ili dio naknade nije plaćen u novcu. Sektor nafte. isporuke za carinska skladišta. Stoga je tema ovog modula detaljna analiza stanja u energetskom sektoru nafte u Bosni I Hercegovini. troškovi pakiranja. Izvoz proizvoda oslobođen je plaćanja PDV-a kao i uvoz proizvoda namijenjenih za potrebe slobodnih zona i skladišta.

potrebno je provesti daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo postojanje komercijalno isplativih zaliha nafte. godine. Donošenjem Odluke o kvaliteti tekućih naftnih goriva te njenim kasnijim dopunama u velikoj mjeri usvojeni su standardi kvalitete propisani Direktivama EU. Ukupna potrošnja naftnih derivata u BiH kretala se na razini od 1. Srbije i Mađarske. Najveće količine naftnih derivata uvoze se iz Hrvatske. Godini potpisan je ugovor s ruskom kompanijom NefteGazInKor o kupoprodaji većinskog paketa Rafinerije nafte AD Bosanski Brod. Usporedbom cijena bez trošarina i PDV-a sa onima u susjednim zemljama odnosno zemljama EU može se zaključiti da bez obzira na relativno veliku konkurenciju koja je prisutna na tržištu naftnih derivata u BiH ovakav način formiranja cijena ne jamči uvijek najnižu cijenu za potrošača. okolišne dozvole. Važna sastavnica ove Odluke je program koji definira postupak utvrđivanja usklađenosti te opseg nadgledanja kvalitete naftnih derivata čime je znatno poboljšana kvaliteta derivata na tržištu BiH. geomagnetnim I geoelektričnim istraživanjima dok je napravljeno svega nekoliko istražnih bušotina. Studija također obrađuje nivo istraženosti geoloških rezervi nafte prema kojima. Preporuka je usklađivanje zakonske regulative kako po pitanju organizacije tako i sa stanovišta maksimalnih dozvoljenih emisija u okoliš. potreba za naftnim derivatima osiguravala se iz uvoza. i to prvenstveno sa stanovišta propisane kvalitete naftnih derivata. Reguliranje i kontrola aktivnosti industrijskih postrojenja u zemljama EU definirana je kroz IPPC Direktivu 96/61/EC čija je osnova minimiziranje zagađenja iz različitih industrijskih izvora. Iz tog razloga preporuča se uvođenje mehanizma indeksiranja maloprodajnih cijena naftnih derivata prema promjenama međunarodnih cijena na svjetskom tržištu te promjenama tečaja dolara. formiranja maloprodajnih cijena te obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. Također se obvezala staviti u funkciju ukupne instalirane preradbene kapacitete. Zaštita okoliša u BiH regulirana je na nivou entiteta odnosno Brčko Distrikta pojedinačnim zakonima za svaki aspekt okoliša. a također postoje i pravni akti koji reguliraju dobivanje tzv. s obzirom na dosadašnji stupanj istraživanja procijenjene rezerve nafte iznose oko 50 milijuna tona. Izuzev prethodno navedenih aspekata naftne privrede napravljena je analiza zakonske regulative u naftnom sektoru BiH. Maloprodajne cijene naftnih derivata u BiH formiraju se slobodno odnosno maksimalni iznosi nisu definirani zakonom. zaštite okoliša. Distribucija naftnih derivata vrši se preko više od 800 benzinskih stanica što je s obzirom na ukupnu potrošnju u BiH te usporedbu s drugim državama izuzetno veliki broj. Budući se ove procjene zasnivaju uglavnom na gravimetrijskim. . Time se ruska kompanija obvezala uložiti oko 300 milijuna EUR u modernizaciju obiju rafinerija te distribucijske mreže do 2010.2 milijuna tona pri čemu u ukupnoj potrošnji dizel gorivo i motorni benzin zauzimaju više od 50%.Rafinerija proizvodila prije rata no zbog nedostatka financijskih sredstava iskorištenje preradbenih kapaciteta iznosilo je ispod 20%. Rafinerije ulja Modriča I distribucijske mreže Petrol Banja Luka. S obzirom na vrlo malu proizvodnju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu u proteklih nekoliko godina. U 2007.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->