P. 1
Maloletnicka delikvencija

Maloletnicka delikvencija

|Views: 4,717|Likes:
Published by Milan Milosavljevic

More info:

Published by: Milan Milosavljevic on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Малолетничка делинквенција

Из Википедије, слободне енциклопедије Скочи на: навигација, претрага Малолетничка делинквенција је преступничко понашање специфично за популацију малолетника. У ужем, строго правном смислу, сви видови понашања младих, старијих од 14, а млађих од 21 годину који, према закону, спадају у кривична дела. Сви облици делинквентног понашања младих могу се сврстати у четири категорије: радње деструктивно уперене против интегритета других личности, радње деструктивно уперене против власништва и материјалних добара других, радње повлачења и радње самоуништења. Постоји и подела која у облике делинквенције укључује: преступе кривично-

Делинквент
Из Википедије, слободне енциклопедије Скочи на: навигација, претрага Делинквент је у ширем смислу особа која испољава антисоцијална понашања којима крши моралне, прекршајне и кривично-правне норме. У психолошком смислу, некада значи делинквентну личност која има одређена и специфична психо-социјална својства (нпр. психопатија, агресивност, емоционална незрелост, снижена интелигенција итд.) која узрокују девијантна понашања. У кривично-правном смислу – особа која је извршилац кривичних дела. Појам се најчешће везује за малолетнике који врше прекршаје и кривична дела. Делинквенција је у општем смислу укупност људских понашања којима се угрожавају основне друштвене норме и вредности. У ужем и најчешће коришћеном смислу, под делинквенцијом се подразумевају различити облици девијантног и некомформистичког понашања деце и малолетника којима се крше неке од друштвених моралних, прекршајних и кривичних норми. Најчешћи облици малолетничке делинквенције су асоцијална понашања, различити облици прекршаја, имовински деликти и деликти против живота и тела. На ова понашања постоје специфични институционализовани превентивно заштитни, породично правни и процесно кривични видови друштвеног реаговања који се разликују од друштвеног реаговања на преступничка понашања одраслих.

"nepristojno ponašanje". narkomanija i dr. dalje se razlikuju druge dve kategorije: mlađi maloletnici (od 14 do 16 godina) i stariji maloletnici (od 16 do 18 godina). zabrinjavajuće je koliko rano se počinju ispoljavati kriminogeni uticaji društva na ponašanje mladih.Uticaj medija na maloletničku delikvenciju u Srbiji Autor: Jelena Ristevski. ali i novinari kao neizostavni deo medija pretstavljaju "oči i uši" javnosti. maloletničku delinkvenciju ne čine samo prekršajna dela kažnjiva zakonom već i ona dela koja kod punoletnih osoba nisu kažnjiva (npr.01. u nekim zemljama (među kojima je i Srbija) pod maloletničkom delinkvencijom podrazumevaju se sva ona ponašanja za koja bi punoletna lica krivično odgovarala.. bežanje iz škole. i to nam ukazuje da su maloletna lica manje odgovorna u društvenom i moralnom smislu. mogao bi poprimiti ogromne razmere. iako upoznati sa činjenicom da velikoj meri utiču na razvijanje svesti maloletnika. Ove okolnosti pružaju . ali u Srbiji pod maloletnicima se podrazumevaju lica od 14 do 18 godina. Problem maloletničke delinkvencije je problem društva.2010 Mediji.. Međutim. uzimajući u obzir. To su. Po užoj definiciji. da je granica početnog perioda adolescentnog razvoja znatno snižena. psovanje. Ovim su obuhvaćena najraznovrsnija maloletnička ponašanja: autostopiranje. ali i razvijene svesti o svojim postupcima kao i odgovornostima za iste. trebalo bi da paze i vode računa o ljudima koji im veruju. u neprestanoj trci za senzacionalizmom. razlikuju se uža i šira definicija. ne libe se objavljivanja zločina među maloletnicima. U okviru ove kategorije. krivična ponašanja lica određenog starosnog doba. odnosno lica od 18 do 21 godine života. danas je nemoguće ne videti. Iako se može reći da se do sada ovaj problem mladih nije primećivao. Prvi znaci devijantnog ponašanja primećuju se još u ranom pubertetu i zato. Mentalni sklop i delikvencija Maloletnici se od odraslih razlikuju po stepenu intelektualne i emocionalne zrelosti. kriminala i krvi. dakle.. Ponekad treću kategoriju mogu da čine tzv. bekstvo od kuće). samo ako znate gde bi trebalo da gledate i ako želite da vidite. Ukoliko se na vreme taj uticaj ne primeti i ne spreči. a ne vidimo korov u našim "staklenim baštama". Sredstva masovnih komunikacija. na sadržaj njihovih misli i u krajnjem slučaju na njihova kriminalna dela prezentovanjem sadržaja koja su prepuni zločina. Delikvencija kap socijalni problem Maloletnička delinkvencija je zaista postala jedan od ključnih problema našeg društva. mlađi punoletnici. Kao svevideći advokat naroda. Kada je u pitanju zakonsko određenje maloletničke delinkvencije. Strahujemo od "globalnog zagrevanja". društva koje toliko želimo da zaštitimo. Starosne granice se razlikuju u pojedinim zemljama. Kada se radi o široj definiciji. psiholog Postavljeno: 06. ali i prostitucija.

negativan uticaj vršnjaka. mlade osobe su istovremeno u velikoj meri podložne uticajima koje njihov razvoj i ponašanje mogu usmeriti ka nedruštvenom (asocijalnom) i protivdruštvenom (antisocijalnom) ponašanju.velike mogućnosti za vaspitanje. prema njima se mogu izricati i primenjivati vaspitne mere. nedostaci i neuspesi u školskom obrazovanju. ali mogu biti preduslov za reagovanje u negativnom smislu. psihopatske crte ličnosti kao što su agresivnost. neadekvatno korišćenje slobodnog vremena. Karakteristike ličnosti maloletnih prestupnika nisu uzrok njihovog delinkventnog ponašanja. kazna maloletničkog zatvora. a primenjuje ga nadležni javni tužilac za maloletnike ili sudija za maloletnike. U faktore socijalne sredine spadaju: loši odnosi u porodici. od 14 do 16 godine starosti. Međutim. prema njima se ne mogu izricati niti primenjivati krivične sankcije. mere bezbednosti) . kulturna zaostalost i kultuni primitivizam idr. Kao vrste sankcija prema maloletnicima navode se . osećaj inferiornosti. nesposobnost prihvatanja drugih. utiču mnogi subjektivni i objektivni faktori. na sledeći način: · deca do 14 godina starosti se smatraju krivično neodgovornim. egocentričnost. Na razvoj ličnosti maloletnih lica. odnosno njihovo sazrevanje i socijalizaciju. Takođe. nedostatak osećaja odgovornosti. Ovi etiološki. Krivično . kada punoletno lice u vreme suđenja nije navršilo 21 godinu života. · stariji maloletnici. faktori mogu se podeliti na: · faktore koji su vezani za ličnost · faktore socijalne sredine Pod ličnim faktorima podrazumevaju se: niži nivo inteligencije u odnosu na ostalu (nedelinkventsku) omladinu i to se ispoljava kroz loš uspeh u obrazovanju. sredstva masovne komunikacije sa negativnim sadržajima. upravo zbog nedovoljne razvijenosti ličnosti. uključujući dela i prekršaje. to su lica od 16 do 18 godina starosti. samoprecenjivanje. kao i emocionalna nestabilnost idr. a izuzetno može se primeniti i kazna maloletničkog zatvora (za teška krivična dela). usvajanje kulturnih i moralnih vrednosti i socijalizaciju.pravni sistem naše zemlje klasifikuje maloletne učinioce krivičnih dela i prekršaja. prema njima se mogu primenjivati i izricati samo vaspitne mere. to su slučajevi. od 18 do 21 godine starosti. Vrste krivičnih sankcija koje se primenjuju za maloletne delinkvente Vaspitni nalog može se primeniti prema maloletnom učiniocu krivičnog dela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. tako da se prema njima ne može pokrenuti niti voditi krivični postupak. te mu sud može izreći neku od krivičnih sankcija koje se primenjuju prema maloletnicima (vaspitne mere. odnosno uzročni. Mlađa punoletna lica. · mlađi maloletnici. Jedine mere koje se prema njima mogu primenjivati su mere socijalne zaštite. Zato postoje velike razlike u ponašanju pojedinaca istog uzrasta.

Od ukupnog broja maloletnih prestupnika. a optuženo je 15724 maloletnika. prijavljeno je 3120 maloletnih lica. Od ukupnog broja prijavljenih. Vaspitne mere: a) mere upozorenja i usmeravanja: b) mere pojačanog nadzora(od strane roditelja. Samo tokom 2004 godine. mogu se izreći i mere bezbednosti. ali i isto tako bili sposobni da preuzmu odgovornost za njih. Maloletniku se zbog učinjenog dela mogu izreći samostalno mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. obavezno lečenje alkoholičara i narkomanskih zavisnika. kako je to rekao Branko "Kockica". uz izrečene mere upozorenja i usmeravanja ne mogu se istovremeno izreći i mere bezbednosti kao što su npr. staratelja. Starost ustvari predstavlja poslednju fazu u psihološkom i biološkom razvoju čoveka. Poražavajuća činjenica je što u našem društvu više ne caruje drugarstvo. c) zavodske mere.još i. 465 osoba su ženskog pola. Zastrašujući podatak je što je broj dece koja ubijaju u porastu i što se može očekivati da se već koliko sutra iz te kategorije mladih regrutuju kriminalci. Naravno. u Srbiji je osuđeno 11057 maloletnih lica. kojima su izrečene vaspitne mere ili kazna maloletničkog zatvora. dok je zabeleženo 15884 krivičnih prijava protiv maloletnih delinkvenata. počinjenih od strane maloletnika. Od najranijeg detinjstva. dok je osuđeno 1983 lica (688 mlađih maloletnika i 1295 starijih maloletnika). Na osnovu toga može se zaključiti da su maloletna lica manje odgovorna od odraslih u društvenom i moralnom smislu. teške krađe. optuženo 2726. ukoliko je za počinjeno delo propisana kazna zatvora od dvadeset godina ili teža. preko mladosti. zrelog doba i poznijih godina sve do duboke starosti. teške telesne povrede. optuženih i osuđenih maloletnika za teška krivična dela u koja spadaju: ubistvo i ubistvo na mah. ili u drugoj porodici). razbojničke krađe i razbojništvo. kao nagrade za učinak u minulim godinama. optuženo je 1112. moramo navesti i podatak da je 1133 prijava povučeno jer prekršioci nisu imali ni 14 godina. vaspitne mere. od 2000 do 2004 godine. silovanje. Maloletnička delinkvencija u Srbiji od 2000 do 2004 godine Čovekov "hod kroz vreme" podrazumeva prolaženje kroz različita starosna doba. Prema izvodima iz Republičkog zavoda za statistiku. Međutim. Postoje uslovi za primenu kazne: Prema maloletnim učiniocima krivičnog dela. a osuđeno je 793 maloletnika (257 mlađih maloletnika i 536 starijih maloletnika). Ovo su "teške" činjenice. taj "opravdani" nedostatak odgovornosti ne sme i ne može biti razlog za opravdavanje krivičnih dela. jer tendencije rasta kriminaliteta među mladima u našem društvu vidljive su i zastrašujuće. maloletnički zatvor i mere bezbednosti. prijavljeno je 1104 lica. Maloletna lica se od odraslih razlikuju po stepenu intelektualne i emocionalne zrelosti i po razvijenosti svesti kako bi shvatali svoje postupke. već kriminal. Međutim. Kazna maloletničkog zatvora može se izreći u trajanju od 6 meseci do 5 godina. .

u svojoj igri koriste pravo oružje. Nemali je broj slučajeva nastanka bandi sa imenima i radnjama koja su istovetna sa imenima i radnjama pomenutih filmova. Oni potiču kako iz siromašnih porodica. pojedine scene ostaju u njihovoj podsvesti. Ta ista deca. televizija je tek sekundarni činilac u razvoju kriminalističke svesti kod maloletnika. tako i iz bogatih. pedagozi i drugi naučnici i danas diskutuju. rastrojena porodica ili pak genetičke predispozicije. više i češće potpadaju pod negativne uticaje kriminalističkih filmova i šund. Upravo iz tog razloga. Naučno je dokazano da deca koja žive u sredinama (područjima) sa izraženom stopom nasilja. povlači za sobom pljačkanje sopstvene ili pordice iz susedstva. Međutim. želeli mi to ili ne. Naravno. Nije isključeno ni razbojničko ponašanje kako bi se ostvario željeni cilj. Teška ekonomska i finansijska situacija i nemaština glavni su uzroci vaspitne zapuštenosti ove dece. Psihološki profil maloletnih delinkvenata je različit. deca provode dosta vremena u gledanju televizijskih programa. onoga što se nekada zvalo šund. veliki uticaj na kriminalnu svest kod dece ima i neorganizovana sredina. brinući o tome kako će preživeti sutra. mediji imaju etičku i moralnu odgovornost prema svojoj publici. Takođe. oni su videli. jer predstavlja izuzetno složen problem o kojem mnogi psiholozi. Nabavljanje kostima i opreme koje bi im poslužilo za što verniju kopiju filma. medijski sadržaj se treba preispitati. zasluge medija se ne mogu iskjučiti niti zanemariti. Izlišno je govoriti da je ova problematika samo približno dotaknuta. bar kad je u pitanju lišenost mladih vaspitne brige. . tako da. Gledanje vestern filmova. Slična je situacija i u bogatim porodicama. Njihovo opravdanje za takve postupke jeste da se to isto desilo na filmu. negoli deca iz sredine sa manjom stopom kriminaliteta. trilera i čitanje krimi – romana. izaziva u mladima potrebu oponašanja junaka iz filmova i romana. Istraživanjima koja su vršena kao priprema za ovaj rad. U siromašnim porodicama problem je što roditelji nemaju vremena da vode računa o svojoj deci.literature. jer kao što je već navedeno. te uvek ima povređenih i ranjenih. ma kakva ona bila i ma kojoj starosnoj grupi pripadala. pored porodice sa patološkim problemima. došlo se do saznanja o uticajima koje masovna kultura ima na maloletničku delinkvenciju i učinjen je pokušaj da se objasne bar neka pitanja vezana za taj gorući problem u društvu i iznesu negativni uticaji koje masovna kultura ima na omladinu. sociolozi. Tako dolazimo do zaključka da. ne možemo okretati glavu od činjenice da su i društvo i država odgovorni za razvoj i porast maloletničke delinkvencije. Primarni mogu biti dezorganizovana.Šta je to što pokreće mlade ljude i vodi ih u zločin? Iako polazimo od toga da se glavni uzroci moraju tražiti u porodici.

Ako roditelji preduzmu odgovarajuće mere. Roditelji su bazični modeli po kojim deca uče. Ovo se ne treba smatrati krađom sve dok dete ne bude dovljno staro da razume da uzimanje nečega. ili da bi poklonila nešto porodici i prijateljima ili da bi bili prihvaćeni od drugih. Pre toga dete ne može razumno shvatiti tuđa građanska prava i treba mu pomoći u učenju sa razumevanjem tog ograničenja. ako brat ili sesta dobijaju više poklona. uzimaju šta im je potrebno. Ukradeni predmet može da postane zamena za ljubav ili pažnju. Roditeljima koji su saznali da njihovo dete krade. predviđanje budućeg lošeg ponašanja. nije dobro. Ponekada. Najčešće pitanje koje postavljaju sebi je. deca kradu da bi pokazala prijateljima da su hrabra. Ako roditelj dođe kući sa kancelarijskim materijalom. olovkama ili priborom sa posla ili se hvališe oko greške prodavačice iz prodavnice u računu. To je znak da roditelji trebaju da se potrude da pokažu detetu da je važan član porodice.2007 Kada dete ili tinejdžer kradu." Za svako dete je normalno da uzme nešto šta mu privlači pažnju. oni trebaju da se razmisle da li dete krade iz potrebe da privuče njihovu pažnju. odnosno. To je obično između 3 i 5 godina. Roditelji trebaju aktivno da uče svoju decu o tome šta znači biti vlasnik nečega i kakvi su odnosi sa drugima su poželjni. starija deca i tinejdžeri kradu iz različitih razloga Mladi mogu da kradu da bi se izjednačili. lekcije o poštenju će biti veoma teške za dete da ih razume. u većini slučajeva krađa prestaje.Deca koja kradu Autor: mr sci dr Miodrag Stanković Postavljeno: 10. ne želeći da budu zavisna od bilo koga. U onim slučajevima kada krađom dete izkazuje bes ili pokušava da se sveti svojim roditeljima. Pogotovo sa odrastanjem deteta. da li je njihov sin ili kćer "maloletni delikvent.03. dečji psihijatar preporučuje • • • • • Da se uvere da dete ne profitira od krađe Kažu detetu da je krađa loša Pomognu mlađima da plate ili vrate ukradeni predmet Izbegavaju prekoravanje. uobičajeno je da su roditelji zabrinuti. Iako nauče da je krađa loša. Deca mogu da kradu i zbog straha od zavisnosti. ili da govore da sada posmatraju dete kao lopova i lošu osobu Uvere dete da je ovakvo ponašanje potpuno neprihvatljivo u porodičnoj tradiciji i zajednici . što pripada drugoj osobi.

Child Development Institute. Mogu govoriti "Ne daju mi ono što mi treba. psiholog . dr Miodrag Stanković. dečji psihijatar Ivan Topalović. U tretmanu deteta koje krade učestalo. Deca koja učestalo kradu mogu takođe da imaju problem poverenja u druge ljude i formiranja bliskih veza. krađa može da bude znak mnogo ozbiljnijih problema u detetovom emotivnom razvoju ili problema u porodici.Kada dete plati ili vrati ukradenu robu. 2003 Priredili: Mr sci. Važni delovi tretmana podrazumevaju pomoć detetu da nauči da ostvaruje veze i poverenje. Ako su krađe učestale ili su udružene sa drugim simptomima ili problemima u ponašanju. roditelji ne trebaju ponovo da komentarišu slučaj. To će detetu pomoći da bez krivice započne ili nastavi sa dobrim ponašanjem. zato moram sam da uzimam. Porodično savetovanje ima za cilj da pomogne porodici da podrži dete u procesu promene u osobu koja ne krade i razvija se bez zastoja ili defomacija. dečji psihijatar će proceniti razlog koji leži ispod potrebe deteta da krade i razviti plan tretmana." Procena od strane dečjeg psihijatra bila bi od koristi takvoj deci. Takva dece će radije okriviti ponašanje drugih. nego se osećati krivim.

koje kao najznačajnije često ističu zastupnici nekih socioloških teorijskih orijentacija. veka. Preuzimajući dužnosti. sekundarne i tercijarne prevencije u oblasti maloletničke delinkvencije. što je povezano sa potrebom za privlačenjem pažnje . postalo je alarmantno. i sposobnost za obavljanje što više poslova. koje predstavljaju relativno stabilnu organizaciju motivacionih sklonosti individue.inteligencijom. u nastojanju da time sebi obezbede što bolje prilagođavanje. Mnoga istraživanja potkrepila su dokaze o povezanosti ili uslovljenosti takvog ponašanja i osobina kao što su emocionalna stabilnost. zasnovanih na brojnim. frustraciona tolerancija. Život mladih u savremenom društvu je neizmerno složeniji.Ličnost maloletnih delikvenata Autor: prof dr Bojana Dimitrijević Postavljeno: 27. koja proizilazi iz interakcije bioloških poriva i socijalne i fizičke okoline. obogaćena emocijama vezanim za ljubav i tek probuđenu polnost. dragocenim rezultatima istraživanja sprovedenih na ovoj populaciji. posebna se pažnja. pa sama činjenica da je adolescent anatomski i fiziološki zreo ne govori neminovno o njegovoj psihološkoj zrelosti. U okvirima relativno jednostavne organizacije društva. U takvim društvima. i kao takva predstavlja značajan faktor i u oblikovanju ličnosti mladih. Neprihvatljivo društveno ponašanje U objašnjavanju fenomena asocijalnog. osim socijalnih. Pojam adolescencije kao razdoblja u psihičkom razvoju čoveka nastao je u savremenom društvu. Predstavljena su i druga teorijska gledišta i istraživanja koja potkrepljuju dokaze o povezanosti ili uslovljenosti asocijalnog i antisocijalnog ponašanja i osobina ličnosti. Emocionalna stabilnost se postupno stiče. pa time adolescencija traje sve duže a samostalnost se ostvaruje sve kasnije.04. a posebno ne o njegovoj socijalnoj zrelosti i ekonomskoj samostalnosti. Činioci okoline. koja ispoljava svoje delovanje u svim oblicima čovekovog ponašanja. koje se uopšteno naziva društveno neprihvatljivim. savremenim uslovima. Sticanje emocionalne stabilnosti Adolescentima se nameće rešavanje mnogih životnih zadatka i postihnuća u različitim područjima. može se govoriti o pogodnijim uslovima i određenim tendencijama ka kriminalnom ponašanju. S obzirom na neka lična obeležja i psihičke osobenosti pojedinca. u primitivnijim društvima. rezultiralo je mnoštvom istraživanja na tu temu. Ta ocena je povezana i sa nepodeljenom procenom o lošem globalnom stanju društva. stanje maloletničke delinkvencije kod nas. adolescentni period označavao je kraj detinjstva i ulazak u svet odraslih.2007 Često postavljano pitanje da li je kriminalna ličnost specifičan biopsihički entitet. mladi čovek je tada preuzimao i prava odraslih. Posebno u zadnjoj deceniji 20. Protivurečnosti savremenog trenutka nalažu da se mladi što duže školuju. antisocijalnog i delinkventnog ponašanja. Sve ovo nalaže više napora u oblasti primarne. to je bilo realnije nego u našim. poklanja osobinama ličnosti. ne mogu u potpunosti objasniti ovakve oblike ponašanja. Veliki broj ovih istraživanja bavio se jednom od osnovnih dimenzija ličnosti . upornost i drugih osobina ličnosti u užem smislu.u dalekoj prošlosti. anatomsko-fiziološka i polna zrelost podudarale su se sa psihološkom i socijalnom zrelošću. kulturnih činilaca i sticaja okolnosti.

U vezi sa tim može doći do alijenacije. postojeći društveni poremećaji će u većoj ili . Njihove stavove o sebi mogli bismo grupisati u tri celine: • • • Oni koji prema sebi pokazuju negativan stav izražavaju nepoverenje u svoje sposobnosti i vrednosti. Oni imaju potrebu za udruživanjem. Prisutna je nesigurnost u ličnosti mladih. Gubi se svrha njihovih nastojanja da se uključe u društvo i njegove tokove. mladi sve više gube lični kontakt i prisnu povezanost sa roditeljima. Izgubljenu ili nedotajuću porodičnu komunikaciju zamenjuju onom u grupi. a istovremeno su posebno osetljivi po pitanju ugleda i časti.suprotnog pola i ponašanjima koja do toga dovode. Grupacija maloletnika koja sebe precenjuje. kao i sa nastavnicima. Formiranje slike mladih o sebi Način na koji se formira slika o sebi i drugima može trajnije uticati na ispoljavanje ličnosti adolescenta. Nekada se u ponašanju mladih ne razvijaju viši moralni ciljevi. nedostatak samopoštovanja. Sanjarenje se često bira kao jedino moguće rešenje kada su svesni svojih teškoća i nemogućnosti da se sa njima suoče i da ih reše. a njihova humanizacija i socijalizacija bitno su oštećeni. U savremenim uslovima. često se ne može dovoljno voditu briga o pojedincu. kao i druge elemente koji odlikuju život odraslih. Olport navodi da je osnovno pitanje mladih: "Ko sam ja?" Neprestano teže da ih tretiraju kao odrasle. budu zapaženi i originalni. To je posebno prisutno kada porodica. što nosi zbunjenost i konfuziju vezanu za lične potencijale i mogućnosti. U takvim masovnim akcijama. ali i sa svojim prijateljima. kroz proces masovnog sprovođenja tih aktivnosti. škola i druge ustanove za mlade. pa grupa postaje zamena za porodicu. iako su za time silno žudeli. Kriminalne grupe U kriminalne grupe se povezuju mladi ljudi koji imaju neke psihološke ili društvene probleme. Počinje da se razvija i vlastita individualnost. a u okviru tog procesa odvija se i unutrašnje menjanje i proces sazrevanja mladih. ili im ono bar predstavlja način da se oslobode teskobe. za njih nisu privlačne. U ovom periodu oblikuju se i moralna gledišta i shvatanja mladih. vezana za status i egzistenciju. nastoje da se ističu. pa se uprkos druženju stvara doživljaj usamljenosti. što kao posledicu može imati otežano postizanje uspeha. napetosti i izbegnu sukobe. mladi se uključuju u društvo. Kako se opšti društveni uslovi života stalno menjaju. time ne olakšava. što se obično dešava u manje kontrolisanim uslovima. Većina maloletnika ima još uvek neizgrađen odnos prema sebi. mladi se uključuju u različite vidove društvenog života. Njihova povezanost zasniva se na prihvatanju istih gledišta i vrednosti koje grupa podržava. iz čega takođe proističu neuspesi u rešavanju razvojnih i životnih problema. Nastojeći da se što više mladih uključi u pojedine aktivnosti namenjene mladima. već još više otažava svoju adaptaciju. ne mogavši da uskladi idealnu i realnu sliku sebe. Ponekada to mogu biti i grupe sa devijantnim ponašanjem. a sadržaj njihovog grupisanja postaje kriminalno ponašanje. pa zahteve grupe koju prepoznaju kao sebi blisku često nadređuju zahtevima roditelja. Upravo ovokav doživljaj može predstavljati teren na kriminalne oblike ponašanja. gubi se individualnost. U procesu traganja za svojim identitetom.

a mnogo manje da su sebe doživeli kao pasivni derivat nesrećnih životnih okolnosti. podložni su krizama koje samo dodatno kontaminiraju ionako težku i kompleksnu razvojnu sliku ovog životnog perioda. Za svoje ponašanje. Donekle iznenađuje podatak da ispitanici roditeljima i neadekvatnom vaspitanju nisu pridali poseban značaj. i kao takva predstavlja značajan faktor i u oblikovanju ličnosti mladih. koji oni najoštrije doživljavaju. osobe nižih intelektualnih sposobnosti češće su saučesnici i ostavljaju za sobom više tragova prilikom izvršenja krivičnog dela. Iz ovog istraživanje se vidi da su delinkventni dominantno tražili razloge za svoje ponašanje i svojim osobinama i postupcima. Kao najbitniji navedeni razlog je druženje sa asocijalnim ili antisocijanim osobama iz njihove okoline (40. adolescencija. Kao značajan faktor izdvojen je i alkohol (31. profesionalnim uspehom i kvalitetnim organizovanjem slobodnog vremena. rezultati pokazuju da se intelektualni nivo razlikuje u zavisnosti od tipa kriminalnog dela. Neke od osnovnih vrednosti koje adolescenti sebi postavljaju odnose se na potrebu za privatnošću. oni čine 27% a u relativno malom procentu učestvuju u masi prijavljenih dela protiv opšte sigurnosti. Proces prerastanja mladića u zrelu ličnost povezan je sa nizom biopsihičkih promena. Takođe. Po nalazima Burta. može se govoriti o pogodnijim uslovima i određenim tendencijama ka kriminalnom ponašanju. S obzirom na neka lična obeležja i psihičke osobenosti pojedinca. Oko jedne četvrtine ispitanika smatralo je da odgovornu ulogu u njihovom delinkventnom ponašanju ima njihova »narav«. Nesklad i raskorak između ličnih interesa i mogućnosti. imaju znatno umanjenu pravnu i moralnu odgovornost.3% ispitanika to navelo kao razlog njihovog neprilagođenog ponašanja. odnosno da li kriminalna ličnost ima specifičan biopsihički sklop. U ukupnoj masi prijavljenih dela.7%). na primer. dok osobe viših intelektualnih potencijala obavljaju organizatorske funkcije u kriminalnim aktivnostima. čija dinamika pruža velike mogućnosti za vaspitne uticaje i usmeravanje procesa socijalizacija. Silovanja. Na populaciji maloletnih delikvenata. čine da je upravo ovaj segment društva upravo onaj koji društvene promene najsnažnije doživljava. odgovarajućim materijalnim položajem. koincidira sa vrhuncem uspona kriminaliteta.2%). Istovremeno nesrazmerno izloženi pritisku negativnih političkih i kulturnih tendencija. ličnost i ponašanje mladih. Veliki broj ovih istraživanja bavio se jednom od osnovnih dimenzija ličnosti inteligencijom. Doba najveće fizičke snage. Prestupnik ili ne? Često postavljano pitanje da li ima razlike u ličnosti prestupnika i onih koji to nisu. Najmanja je važnost data vezi između bolesti i delinkventnog ponašanja. samosvojnošću. Iz redova onih koji su izrazito nezadovoljni mogućnostima ostvarenja ovih cileva regrutuju se oni koji na ovakve okolnosti reaguju socijalno devijantnim i kriminalnim oblicima ponašanja. Neka svojstva . dok krivična dela vrše intelektualno jači pojedinci.manjoj meri uticati i na uslove života. koja ispoljava svoje delovanje u svim oblicima čovekovog ponašanja. maloletnici učestvuju sa 11-16%. Od svih prijavljenih dela protiv imovine. kriminalne aktivnosti nekih osoba slabije inteligencije uslovljene su njihovom nemogućnošću da shvate nedozvoljenost nekih postupaka i nedoličnost pobuda koje ih na to navode. rezultiralo je mnoštvom istraživanja na tu temu. češće čine intelektualno zaostalije osobe. U ovoj fazi razvojma. koji se konzumira u vreme izvršenja dela. kao još nepotpuno formirane ličnosti. tako i u asocijalnom ili antisocijalnom smeru. Sami delinkventi su davali odgovore o uzrocima njihovog delikventnog ponašanja. mladi ljudi su prijemčivi za uticaje koji njen uticaj mogu usmeriti kako u pozitivnot. odnosno neke osobine njihove ličnosti koje su izvan njihove kontrole. već je samo 14.

već raznovrsnim strukturama verovatno odgovaraju raznovrsni oblici asocijalnog ili antisocijalnog ponašanja. što ponašanju maloletnika daje izvesnu specifičnost u odnosu na ponašanje punoletnih osoba. sekundarnu i tercijarnu prevenciju u oblasti maloletničke delinkvencije zasnovanu na mnogobrojnim. Verovatno zato stariji delinkventi. Potrebno je. pokazuju pretežno iste oblike ponašanja. stabilnu strukturu. Drugim rečima. postalo je alarmantno. društveno koristan rad maloletnih izvršilaca krivičnih dela. Iako su se ranije počinioci krivičnih dela protiv imovine regrutovale iz socijalno i ekonomski nižih slojeva. Alarmantno stanje delikvencije Posebno u zadnjoj deceniji 20. i u našoj sredini uraditi više i konkretnije. što podrazumeva primarnu. dragocenim rezultatima istraživanja sprovedenih na ovoj populaciji. Kriminalna dela sve više vrše mladi.ličnosti su takva da se na njih lako »primi« kriminalno ponašanje. U mnogim evropskim zemljama. često u grupama. . Kod maloletnih osoba javljaju se različiti. Ta ocena je povezana i sa nepodeljenom procenom o lošem globalnom stanju društva. stanje maloletničke delinkvencije kod nas. a njihovo ponašanje je sve brutalnije. sve je više mladih koji ova dela vrše a potiču iz dobrostojećih i imućnih porodica. raznovrsni oblici delikventnog ponašanja ne razvijaju se na terenu bilo koje strukture ličnosti. ili u strukturu koja je u formiranju. kod kojih tretman prevaspitavanja nije uspeo. nestalni oblici delinkventne i asocijalne aktivnosti. kao posebno efikasna pokazala se specifična vaspitna mera sprovedena kroz dobrovoljan. Ličnost prihvata one oblike ponašanja koji se najlakše uklapaju u njenu već formiranu. veka. Lišavanje slobode maloletnika koristi se kao poslednje sredstvo vaspitnog uticaja.

R.PONAŠANJE MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA Pojam delikvencije (tal. itd. krađa i vožnja automobila i motora. devijantno ponašanje. prijestupništvo. asocijalnosti. delikti i zločini. a drugi to vrlo često rade pa za njih kažemo da su multirecidivisti (višestruki povratnici). krimen kaznena aktivnost. opasna i složena socijalno-patološka pojava. osim skitnje i laži. koji. izostajanje iz škole. skitnja). vršenje kaznenih djela. protiv tijela.agresivno asocijalno ponašanje (okrutnost. E. Pojedinci povremeno čine kaznena djela pa ih nazivano recidivistima (povratnicima). a delikvencija kad je riječ o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. vrlo delikatan ne samo kriminološki. medicinski i težak općedruštveni problem. ličnosti i osobne slobode te protiv društvenih običaja. Delikventne radnje mogu biti izvedene individualno (pojedinačno). stvaranje nereda. Grudenu.KTUALNE TEME . prenaglašena prisutnost nasilnosti. Takav društveno neprihvatljiv i devijantan način ponašanja i činjenje kaznenih djela naš pravosudni sustav označava terminom maloljetnička delikvencija. To je protudruštveni oblik ponašanja. podliježu kaznenoj odgovornosti. jednako tako.pogriješiti. Hewitt i L. . antisocijalnog. zločinstvo) obično se rabi kad je riječ o odraslima. Postoji mnogo različitih vrsta i tipova delikventnog ponašanja L. izazivanje). Delikventne aktivnosti mogu biti usmjerene protiv imovine i vlasništva. 1996. apatija. socio-patološkog i kriminalnog ponašanja (s izuzetkom ubojstva). iritabilnost) (prema. pravni.). huliganstva. kao što su: krađa. drskosti. prijestupništva. nerijetko u svoje redove vješto uvlače i druge mlade osobe. činiti kaznena djela) obuhvaća teže oblike asocijalnog. To su kaznena djela. Delikventne skupine vrlo su opasne jer djeluju poput neke epidemije. pljačka.socijalizirano delikventno ponašanje (krađa u skupini. namjerno izazivanje šteta i požara. nego. Jenkins svrstali su ih u tri velike skupine: . siledžijstva. Djeca mlađa od 14 godina ne mogu kazneno odgovarati niti se protiv . u parovima ili u manjim skupinama. a osobu koja to čini maloljetnim delikventom. razbojstvo. delinque . ekonomski i sociološki. U delinkventa je izrazit deficit moralne svijesti. huliganstvo. Pojam kriminalitet (lat. Zasigurno je jedan od najuočljivijih segmenata i najtežih oblika poremećena ponašanja mladih osoba.inhibirano ponašanje (stidljivost. pedagoški. ozbiljan obiteljski. . destruktivnosti i patoloških poriva. a osim činjenja kaznenih djela.

igru. pretežito učenicima osnovnih i srednjih škola. a nisu napunile 16 godina života. Mladima se treba više baviti. a dosada njihov najjači uzročnik. Poznata je izreka: Čovjek koji počini grešku i ne . protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen sudskom odlukom kojom se obustavlja postupak ili im je izrečena zaštitna mjera. Njima valja ponuditi zanimljive i atraktivne sadržaje. Maloljetnički počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja tog djela navršile 14. Okupiranost mladih dobro osmišljenim.nameće se imperativan i opravdan zahtjev za intenzivnijim. Izriču im se odgojne i popravne mjere. uz uvjete predviđene Zakonom. zanimljivim. a nisu navršile 18 godina života. organiziranijim i angažiranijim prevencijskim djelovanjem kroz aktivnosti i rad s tom dobnom kategorijom. osmišljenijim. škole i okružja. kako je riječ o mladima. odvjetništvo i sudovi za maloljetnike ustaljenom praksom provode represivne mjere i učinkovito obavljaju svoje zadaće. i maloljetnički zatvor. zdravu rekreaciju i racionalno korištenje slobodnog vremena. Stariji maloljetnici počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale 16. Maloljetni počinitelji prekršaja osobe su koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale 14. na svakodnevnim primjerima moralnog djelovanja svih članova obitelji. Njima se mogu izreći odgojne i popravne mjere.jedini put do uspjeha Analize statističkih pokazatelja ozbiljno upozoravaju i imperativno nameću zadatak i potrebu većeg nadzora i skrbi za djecu i mladež. osigurati im dobre uvjete. koja su. prostor i mogućnosti za šport. zdravim i konstruktivnim aktivnostima najbolja je prevencija prijestupništva. zabavu. Hurlock kaže: Način na koji dijete provodi svoje slobodno vrijeme snažno utječe na vrijednost i kvalitetu njegova ponašanja. Za njih su odgovorni roditelji. Prevencija . Za prevenciju poremećaja i usvajanje etičkih normi potrebna je moralna praksa koja se doživljava jedino u zdravim sredinama. školi i dječjim domovima. a da i ne spominjemo djecu počinitelje kaznenih djela. Njihovo se ponašanje ispravlja isključivo odgojnim metodama i pedagoškim postupcima u obitelji. Organi MUP-a. maksimalno ih okupirati pa neće imati potrebu upuštati se u činjenje kaznenih djela. Elizabeth B. a u posebno teškoj situaciji. prijestupničko i delikventno ponašanje može suzbijati i sprečavati isključivo odgojnim i popravnim mjerama iz nadležnosti organa starateljstva ili ustanova izobrazbe. kazneno neodgovorna. preodgoja. shodno zakonskim propisima. No. vrtića. resocijalizacije i rehabilitacije . Osuđena je osoba maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojemu je izrečena sankcija . mora grešku ispraviti. Ako čovjek pogriješi. poglavito u obiteljima i školama.maloljetnički zatvor ili neka druga odgojnopopravna mjera propisana zakonom. devijacija. a njihovo se društveno neprihvatljivo.njih podnosi kaznena prijava. delikvencije. glazbu. a nisu navršile 18 godina života.

odgojno djelovati i provoditi prevenciju od najranijeg djetinjstva. dijagnosticiranje poremećaja.daju zadovoljavajuće rezultate. nemilosrdno ih zlorabe i iskorištavaju. škole i društvo u cijelosti morali bi voditi stalnu skrb. sustavno znalačko i organizirano provođenje odgojnih i korektivnih mjera s djecom . Zadaća je policije otkrivanje tih kriminalnih osoba. da rana detekcija (otkrivanje).ti će mladi ljudi jednoga dana postati pravim kriminalcima. kod kojih će se "specijalizirati". Roditelji. resocijalizacije i rehabilitacije . inkliniranje delikvencije i činjenju prijestupa . Lažnim obećanjima o lagodnom životu. a iskustvo nas uči. policijom. njihovo sprječavanje i onemogućavanje da djecu i mladež uvlače i uvode u kriminalne aktivnosti. Praksa pokazuje. Ne poduzmu li se pravovremene i učinkovite preventivne. zakonom. čini drugu grešku. sudom za maloljetnike. različitim užicima. OPASNA DRUŠTVENA POJAVA Način na koji dijete provodi svoje slobodno vrijeme snažno utječe na vrijednost i kvalitetu njegova ponašanja. korektivne i kurativne mjere te mjere preodgoja. izučiti "zanat" i za koje će "raditi".kod koje se zamjećuje kršenje društveno-etičkih normi. zabavi. odrasli kriminalci vješto uvlače lakovjerne maloljetnike u svoj gnusni i prljav posao. Zato i kažemo da je sprega maloljetnih delikvenata s odraslim kriminalcima najopasniji oblik kriminaliteta. odvjetništvom. a ne samo kad se uoče smetnje i poremećen psihosocijalni razvitak djeteta. Jučerašnja greška danas i zauvijek nam mora biti učitelj.ispravi ju. Hurlock . poglavito ako dođu pod utjecaj odraslih kriminalnih osoba. pedagoškim i odgojno-popravnim sredstvima. Delikvencija je velika opasnost od koje se društvo štiti svim snagama. provodu i avanturizmu. predškolske ustanove. Elizabet B.

vršenje kaznenih djela. Delikventne skupine vrlo su opasne jer djeluju poput neke epidemije.kaznena aktivnost.agresivno asocijalno ponašanje (okrutnost. osim skitnje i laži. Delikventne aktivnosti mogu biti usmjerene protiv imovine i vlasništva. činiti kaznena djela) obuhvaća teže oblike asocijalnog. E. delikti i zločini. Postoji mnogo različitih vrsta i tipova delikventnog ponašanja L.). Njima se mogu izreći odgojne i popravne mjere. To su kaznena djela. Pojedinci povremeno čine kaznena djela pa ih nazivano recidivistima (povratnicima). ličnosti i osobne slobode te protiv društvenih običaja. u parovima ili u manjim skupinama. Delikventne radnje mogu biti izvedene individualno (pojedinačno). školi i dječjim domovima. protiv tijela. a osim činjenja kaznenih djela. podliježu kaznenoj odgovornosti. pljačka. Maloljetni počinitelji prekršaja osobe su koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale 14.Pojam delikvencije (tal. U delinkventa je izrazit deficit moralne svijesti. protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen sudskom odlukom kojom se obustavlja postupak ili im je izrečena zaštitna mjera. huliganstvo. a nisu navršile 18 godina života.inhibirano ponašanje (stidljivost. 1996. nego. asocijalnosti. Hewitt i L. Grudenu. iritabilnost) (prema. delinque . destruktivnosti i patoloških poriva. R. apatija. Maloljetnički počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja tog djela navršile 14. zločinstvo) obično se rabi kad je riječ o odraslima. Izriču im se odgojne i popravne mjere. Stariji maloljetnici počinitelji kaznenih djela osobe su koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale 16. Zasigurno je jedan od najuočljivijih segmenata i najtežih oblika poremećena ponašanja mladih osoba. Počinitelji kaznenih djela . Njihovo se ponašanje ispravlja isključivo odgojnim metodama i pedagoškim postupcima u obitelji. pravni. Osuđena je osoba maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojemu je izrečena sankcija - . stvaranje nereda. a drugi to vrlo često rade pa za njih kažemo da su multirecidivisti (višestruki povratnici). jednako tako. prijestupništva. siledžijstva. a u posebno teškoj situaciji. antisocijalnog. Takav društveno neprihvatljiv i devijantan način ponašanja i činjenje kaznenih djela naš pravosudni sustav označava terminom maloljetnička delikvencija. a delikvencija kad je riječ o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. socio-patološkog i kriminalnog ponašanja (s izuzetkom ubojstva). a nisu napunile 16 godina života. prenaglašena prisutnost nasilnosti. ekonomski i sociološki. razbojstvo. . a osobu koja to čini maloljetnim delikventom. krimen . namjerno izazivanje šteta i požara. nerijetko u svoje redove vješto uvlače i druge mlade osobe. krađa i vožnja automobila i motora. huliganstva. Pojam kriminalitet (lat. drskosti. Za njih su odgovorni roditelji. Jenkins svrstali su ih u tri velike skupine: . skitnja). pedagoški. i maloljetnički zatvor. a nisu navršile 18 godina života. prijestupništvo. ozbiljan obiteljski.socijalizirano delikventno ponašanje (krađa u skupini. izostajanje iz škole. devijantno ponašanje. . koji. opasna i složena socijalno-patološka pojava. itd. vrlo delikatan ne samo kriminološki. To je protudruštveni oblik ponašanja.poduzimanje odgojnih mjera i sankcija Djeca mlađa od 14 godina ne mogu kazneno odgovarati niti se protiv njih podnosi kaznena prijava. medicinski i težak općedruštveni problem. uz uvjete predviđene Zakonom.pogriješiti. kao što su: krađa. izazivanje).

Izrečeno je 128 posebnih obveza. godini. u 2000. Najveći porast osuda (40) u 2000. s 39 na 21 slučaj.. Značajno je smanjen broj recidivista. (509 prema 432). sa 14 jednu manje (6 prema 5). prvih je bilo 26. a 12 za druga kaznena djela. teške krađe (287 prema 274) za 13.). a drugih 13. 9 protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (od toga pet su počinili učenici). s majkom 168. od čega 2 djevojkama. U njih su udvostručene sankcije (9 prema 18). god. i to 50 starijim i 40 mlađim maloljetnicima. i to za istovrsna 27. 509 protiv imovine.maloljetnički zatvor ili neka druga odgojno-popravna mjera propisana zakonom. odnosno teških je 11 manje. s ocem 45. što je povećanje za 50. a sa 14 godina 153 prema 135. što je porast za pet sankcija. prema tome i izrečenih osuda bilo je kod 17-godišnjaka. Sankcije za ostala kaznena djela u 2000. Protiv života i tijela izrečeno je 1999. 8 presuda. odnosno jedna više. sami žive 7. a u 2000. 787. od toga 5 djevojkama. kod djevojčica (8:9) za jednu. a 2000. Na maloljetnički zatvor odnose se 22 presude. dok je u 1999. što je dokaz učinkovitosti poduzetih mjera i sankcija. god.. a djevojkama za 3. a 2000. takvih bilo 39. upućivanje u odgojni centar za odgoj (21). Ukupan je broj sankcija izrečenih starijim maloljetnicima (16-18 god. Recidivizam je značajno smanjen (za 18). čak 13. godine 254). 135 protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. U odgojne ustanove. U odgojne ustanove upučeno ih je 43. (434:384). U 1999. a u 1999. god. a kod tinejdžerki (18 prema 20) manje za dvije. Ostale odgojne mjere odnose se na sudski ukor (57). . veće su (216 prema 195) za 21. Starijim je maloljetnicima (17:7) izrečeno dva i pol puta više mjera upućivanja u odgojni zavod nego u 1999. Za 77 je povećan broj sankcija za kaznena djela protiv imovine u 2000. god. je izrečeno 90 odgojnih mjera više. U 2000. s 15 ih je bilo 200 prema 180. godini sankcije za krađe i sitne krađe (97:94) brojnije su za 3. a lakših 7 više. Kod djevojaka je taj odnos 21 prema 16. Ostale mjere na istoj su razini ili su smanjene. Broj sankcija protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa smanjen je za 4. godinu. a petnaestogodišnjakinje pet kaznenih sankcija više (8 prema 13). što je ukupno smanjenje za 4. U 2000. Kazneno djelo u sudioništvu počinila su 462 maloljetnika. od čega su 42 djevojčice. bile su 53 sankcije. Druge odgojne mjere (ukor. bilo ih je 9. To je ukupno povećanje za 90 sankcija. pojačanu brigu i nadzor (160) te pojačanu brigu i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi (5). Mlađim su maloljetnicima ukupno izrečene 353 odgojne mjere prema 313. U odnosu na 1999. odgojne zavode i posebne odgojne ustanove upućeno je 38 maloljetnika i maloljetnica. S oba roditelja živi 523 djece.) brojnije su za 36 (2000. Pojačana briga i nadzor za četvrtinu su brojniji u odnosu na prethodnu godinu. Za ubojstvo i ubojstvo na mah izrečeno je 1999. prema 24 u 1999. za počinjena kaznena djela osuđeno 697 maloljetnika. Djevojke sa 16 godina imale su 4 osude manje (10 prema 14). imale su osobe sa 17 godina (225 prema 185 u 1999. bilo je 37 presuda za teške i 6 za lakše tjelesne ozljede. a 16 ih je smješteno u odgojne ustanove i ustanove socijalne skrbi. izrečene su 53 sankcije za kaznena djela protiv života i tijela. Najdrastičnije povećanje delikventnog ponašanja. a u 2000. U 2000. Izrečeno je 409 odgojnih mjera. 36 protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa i 45 za ostala kaznena djela. odnosno 11 više nego u 1999. s rodbinom živi 28. pojačana briga i nadzor. od kojih 13 za istovrsna. bio je ranije osuđivan 21 maloljetnik. veći za 50 nego u 1999. u odnosu na 1999. što je za 40 više nego u 1999. a godinu ranije 359. bilo ih je 290. a kod maloljetnica (10 prema 7) za 3 u odnosu na 1999. što je dvostruko više nego za prethodne dvije godine. i približno šest puta više nego u 1998. U Hrvatskoj je 1999.) u 2000. Sa 16 godina sankcionirano je 209 prema 197 maloljetnika i maloljetnica. posebne obveze (128). god. a 325 to su učinili individualno. što je za 16 manje nego godinu dana ranije (59). Izvanbračne djece je 52. ukupno 57 sankcija. I kod mlađih su maloljetnika posebne obveze gotovo udvostručene. 9. a 8 za druga kaznena djela. a 1999. dok su druge odgojne mjere smanjene. U 2000. od toga 41 djevojčice. od kada se ta mjera primjenjuje. a djevojčicama smanjenje za jednu.

resocijalizacije i rehabilitacije . devijacija. Prevencija jedini put do uspjeha Navedeni pokazatelji odnose se samo na osuđene maloljetnike.ti će mladi ljudi jednoga dana postati pravim kriminalcima. shodno zakonskim propisima. čini drugu grešku.nameće se imperativan i opravdan zahtjev za intenzivnijim. osigurati im dobre uvjete. Ako čovjek pogriješi. To pokazuje da udruženi maloljetnici čine više kaznenih djela i da im je potrebno pokloniti više pozornosti i stručnog tretmana. koja su. kod kojih će se "specijalizirati". a dosada njihov najjači uzročnik. ali ne na prijavljene niti one koji su počinili prekršaje. a da i ne spominjemo djecu počinitelje kaznenih djela. No.Među njima je čak 576 učenika. nemilosrdno ih zlorabe i iskorištavaju. škole i okružja. prostor i mogućnosti za šport. organiziranijim i angažiranijim prevencijskim djelovanjem kroz aktivnosti i rad s tom dobnom kategorijom. zanimljivim. Lažnim obećanjima o lagodnom životu. Okupiranost mladih dobro osmišljenim. škole i društvo u cijelosti morali bi voditi stalnu skrb. Mladima se treba više baviti. maksimalno ih okupirati pa neće imati potrebu upuštati se u činjenje kaznenih djela.daju zadovoljavajuće rezultate. Sukladno tomu. Hurlock kaže: Način na koji dijete provodi svoje slobodno vrijeme snažno utječe na vrijednost i kvalitetu njegova ponašanja. sustavno znalačko i organizirano provođenje odgojnih i korektivnih mjera s djecom . prijestupničko i delikventno ponašanje može suzbijati i sprečavati isključivo odgojnim i popravnim mjerama iz nadležnosti organa starateljstva ili ustanova izobrazbe. da rana detekcija (otkrivanje). zabavi. njihovo sprječavanje i . a ne samo kad se uoče smetnje i poremećen psihosocijalni razvitak djeteta. pretežito učenicima osnovnih i srednjih škola. Ne poduzmu li se pravovremene i učinkovite preventivne. poglavito u obiteljima i školama.kod koje se zamjećuje kršenje društvenoetičkih normi. Jučerašnja greška danas i zauvijek nam mora biti učitelj. odvjetništvo i sudovi za maloljetnike ustaljenom praksom provode represivne mjere i učinkovito obavljaju svoje zadaće. Organi MUP-a. resocijalizacije i rehabilitacije . a njihovo se društveno neprihvatljivo. zabavu. Konfučije kaže: Čovjek koji počini grešku i ne ispravi ju. provodu i avanturizmu. na svakodnevnim primjerima moralnog djelovanja svih članova obitelji. zdravim i konstruktivnim aktivnostima najbolja je prevencija prijestupništva. poglavito ako dođu pod utjecaj odraslih kriminalnih osoba. odrasli kriminalci vješto uvlače lakovjerne maloljetnike u svoj gnusni i prljav posao. korektivne i kurativne mjere te mjere preodgoja. dijagnosticiranje poremećaja. i društvena opasnost od delikvenata i počinitelja kaznenih djela je veća. kazneno neodgovorna. delikvencije. Za prevenciju poremećaja i usvajanje etičkih normi potrebna je moralna praksa koja se doživljava jedino u zdravim sredinama. kako je riječ o mladima. igru. Njima valja ponuditi zanimljive i atraktivne sadržaje. Treba računati i s "tamnom brojkom" koja je najveća. Analize statističkih pokazatelja ozbiljno upozoravaju i imperativno nameću zadatak i potrebu većeg nadzora i skrbi za djecu i mladež. Roditelji. ra<ličitim užicima. preodgoja. odgojno djelovati i provoditi prevenciju od najranijeg djetinjstva. zdravu rekreaciju i racionalno korištenje slobodnog vremena. osmišljenijim. mora grešku ispraviti. a iskustvo nas uči. glazbu. Zato i kažemo da je sprega maloljetnih delikvenata s odraslim kriminalcima najopasniji oblik kriminaliteta. predškolske ustanove. Praksa pokazuje. Elizabeth B. vrtića. Zadaća je policije otkrivanje tih kriminalnih osoba. izučiti "zanat" i za koje će "raditi". inkliniranje delikvencije i činjenju prijestupa .

sc. policijom. Delikvencija je velika opasnost od koje se društvo štiti svim snagama.onemogućavanje da djecu i mladež uvlače i uvode u kriminalne aktivnosti. Mr. Ivica Stanić . odvjetništvom. zakonom. pedagoškim i odgojnopopravnim sredstvima. sudom za maloljetnike.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->