P. 1
Gramatika

Gramatika

|Views: 2,828|Likes:
Published by Slavko Rošul

More info:

Published by: Slavko Rošul on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

http://engleski-jezik.com/index.

htm

Alfabet (abeceda) – Alphabet
A, a (ei:) B, b (bi:) C, c (si:) D, d (di:) E, e (i:) F, f (ef) G, g (dži:) H, h (eič) I, i (ai) J, j (džei) K, k (kei) L, l (el) M, m (em) N, n (en) O, o (o:) P, p (pi:) Q, q (kju:) R, r (a:) S, s (es:) T, t (ti:) U, u (ju:) V, v (vi:) W, w (dabl ju) X, x (eks) Y, y (uai) Z, z (zi, zed)

http://engleski-jezik.com/index.htm

Brojevi – Numbers
Brojevi mogu biti: 1. glavni (cardinals) 2. redni (ordinals) 3. diobni (fractional numerals) 4. brojevi za ponavljanje (repeating numerals) 5. brojevi za umnožavanje (multiplicatives) 6. broj nula (zero) Glavni brojevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90 100 101 200 1000 2000 1.000.000 2.000.000 nineteen twenty twenty one twenty two etc. thirty fourty fifty sixty seventy eighty ninety a hundred a hundred and one two hundred a thousand two thousand a million two million

Kao što se vidi, brojevi između 13 i 20 obrazuju se kada se broju prve desetine doda sufiks "teen", izuzev nekih manjih izuzetaka (thirteen umjesto threeteen i fifteen umjesto fiveteen). Brojevi desetica obrazuju se na sličan način, dodavanjem sufiksa "ty". Brojevi koji imaju desetice i jedinice prave se kao i u našem jeziku: 25 - twenty five, 71 - seventy one. Mogu se i jedinice, ali samo za brojeve ispod 40, staviti na prvo mesto i vezati pomoću "and" sa deseticama: 24 - four and twenty. Reči hundred i thousand posle kojih dolazi manji broj od stotinu, vezuju se veznikom "and": 328 - three hundred and twenty eight 3.020 - three thousand and twenty. Hundred i thousand dobijaju "s" u množini kada se javljaju kao imenice: hundreds of men, thousands of insects. (stotine ljudi, hiljade insekata) "One" ima množinu koja glasi "ones" i upotrebljava se kao imenica, najčešće da bi se izbjeglo ponavljanje imenice u rečenici: Black gloves are stronger than white ones. (crne rukavice su jače od belih). Redni brojevi Prva tri redna broja se grade nepravilno:
http://engleski-jezik.com/index.htm

first (prvi), second (drugi) i third (treći). Svi ostali redni brojevi prave se dodavanjem nastavka "th" na glavne brojeve: seventh (sedmi), tenth (deseti), sixteenth (šesnaesti), ninetieth (devedeseti), thousandth (hiljaditi) etc. Slova "ve" kod five postaju slovo "f" kod fifth (peti), fifteenth (petnaesti) i fiftieth (pedeseti). Isto tako kod twelve se mijenja u twelfth. Nine u rednom broju gubi krajnje "-e": nine - ninth. Kod desetica krajnje "y" mijenja se u "ie" pred nastavkom "th": thirtieth (trideseti). Kod sastavljenih reči nastavak dobijaju samo jedinice: twenty-fourth (dvadeset četvrti). Redni brojevi se upotrebljavaju umesto glavnih za označavanje: • datuma meseca: the nineteenth of May (devetnaesti Maj); • rodoslovlje vladara: Henry the Sixth (Henry VI) • poglavlja u knjizi: chapter the tenth (glava deseta); • posle reči every, kao što su izrazi: every third day (svakog desetog mjeseca). Razlomci u imeniocu imaju redni broj: 4/5 - four fifths 3/10 - three tenths Razlika je jedino kod 1/2 - one half i 1/4 - one quarter ili a quarter, 3/4 - three quarters. Redni brojevi dobijaju određeni član the. the first class (prvi razred). Deobni brojevi Izuzev broja half (pola) svi deobni brojevi jednaki su sa rednim brojevima. U množini dobijaju nastavak "s": four sevenths (četiri sedmice). Iza half dolazi "a" ispred imenice: half a loaf (polovina hleba). Posle broja, izraza i po (i polovina) prevodi se sa "and a half": two leagues and a half (dve i po milje). Brojevi za ponavljanje Brojevi za ponavljanje prave se pomoću reči "times": four times (četiri puta), twenty times (dvadeset puta). Izuzetak: once (jedanput), twice (dva puta), thrice (tri puta) zadržali su se još u poeziji, inače su zastareli. Brojevi za umnožavanje Brojevi za umnožavanje prave se dodavanjem nastavka "fold" na glavne brojeve: fourfold (četverostruk). Izuzetak je broj "twofold" koji se može izraziti još rečju double (dvostruk). Broj nula Nula se u engleskom jeziku kaže naught ili zero: seven degrees below zero (sedam stepeni ispod nule) 206 - two naught six U telefonskim brojevima nula se izgovara kao glas "o" (ou): 32-049 - three two o four nine.

http://engleski-jezik.com/index.htm

tj. .htm . . ustanova. a year. Da bi ste odredili koji i da li upotrebiti član postavite sebi nekoliko pitanja: 1. u)? Da Ne koristite an koristite a Određeni član Određeni član se upotrebljava: .pred superlativima: this is the best thing you can do (to je najbolja stvar koju možeš učiniti). magazina: the Times.ispred imenica koje po našem shvatanju postoje u samo jednom primjerku: the Earth moves round the sun (Zemlja se okreće oko Sunca). ″an″ koristimo ispred samoglasnika: an hour. e. an elephant itd. Da li imenica počinje vokalima (a.ispred "same": the same to you (isto i vama).kada se govori o određenom licu. . an apple. stvari ili pojmu: send me the book (pošalji mi knjigu) . brodova i sl: The Houses of Parliament (parlament). . časopisa. the woman.com/index. she gave the letter to her mother (dala je pismo svojoj majci). .kada je reč o imenici koja je bliže određena ili poznata licu koje sluša ili čita: I saw the teacher (vidio sam učitelja).ispred imena listova. a university.ispred ličnih imena koja se sastoje od prideva i imenice: http://engleski-jezik.ispred rednih brojeva: it is the second day of my arrival here (drugi je dan otkako sam stigao ovamo). o.ako imenica u jednini određuje celu vrstu. The Ministry of Defence (ministarstvo odbrane). Određeni član je the. Da li vaš čitalac zna o kome ili o čemu govorite? da ne koristite the pređite na sledeće pitanje 2. i. the house. On je nepromjenljiv: the man. Da li je imenica u jednini ili množini? jednini množini pređite na sledeće pitanje izostavite član 3. a ne samo pojedinu stvar koja pripada toj vrsti: the Earth-satellite is faster then the aeroplane (Zemljin satelit je brži od aviona). . da li je brojiva? (Šta su brojive imenice?) Da Ne pređite na sledeće pitanje izostavite član 4. Može li imenica biti u množini.Određeni i neodređeni član U engleskom jeziku postoje određeni i neodređeni član.ispred imena zgrada. . Neodređeni član je a ili an. The Majestic (hotel) itd. Da li govorite o pojedinačnoj stvari ili opštoj ideji? pojedinačno opšte pređite na sledeće pitanje izostavite član 5. ″a″ koristimo ispred suglasnika: a chair. .

imena dana.com/index.gradivne imenice su bez člana: the table is made of wood . .ispred pridjeva koji su upotrebljeni kao imenice: the poor of London (sirotinja Londona).imena vrhova planina: Maglić is the highest mountain in Bosnia (Maglić je najveća planina u Bosni).misaone imenice su bez člana: I prefer music to poetry . ručak je spreman). . tj.uz superlativ priloga član se ne upotrebljava: he runs best (on najbolje trči).bez člana su imenice koje označavaju porodične odnose.ispred imena naroda u množini: the English (Englezi).htm .ispred imena posle kojih dolazi "of": we signed the treaty of Locarno (potpisali smo sporazum u Lokarnu).The Black Sea (Crno more). . a članovi su porodice: mother called me back (majka me je pozvala da se vratim). come.ispred osobnih imenica: Jack gave me an apple (Jack mi je dao jabuku). mjeseci i godišnjih doba: I shall come by Monday (doći ću do ponedjeljka). . ljudski rod: man is mortal (čovjek je smrtan). The Pacific Ocean (Tihi okean). . dinner is ready (sto je napravljen od drveta).član se nikad ne upotrebljava u nekim izrazima: to be at work (biti u poslu) to catch fire (zapaliti se) to take breath (odahnuti) to set sail (isploviti) to shake hands (rukovati se) to lose courage (izgubiti hrabrost) by land (kopnom) hand in hand (ruku pod ruku) http://engleski-jezik. (više volim muziku nego poeziju). jezera i mora: we climbed the Alps (popeli smo se na Alpe). court.man i woman se upotrebljavaju bez člana kada označavaju cijelu vrstu.u nekim stalnim izrazima i frazama: he made a joke at the expense of this old woman (našalio se na račun ove starice) I don't want to run the risk (ne želim da rizikujem). college. plananskih lanaca. she writes quickest (ona piše najbrže).ispred imena reka. . . (djeco. idu bez člana ako označavaju rad koji se tamo obavlja: after school children go home (posle škole djeca se vraćaju kući). . he was put in prison (stavljen je u zatvor). . .imena obroka su bez člana: children. . prison itd.imenice kao što su: school. Određeni član se ne upotrebljava: . . market. . dođite.

ako je imenica u jednini: we have seen him many a time (vidjeli smo ga mnogo puta). houses (kuće). Neodređeni član se upotrebljava u mnogim idiomatskim izrazima. score (dvadeset). Neodređeni član se upotrebljava s imenskim predikatom: he is a school-teacher (on je učitelj u školi). hundred. Neodređeni član se stavlja uz razlomke: a half (polovina). Neodređeni član se može upotrijebiti uz apoziciju koja se dodaje nazivima književnih dijela: "Rivals". thousand. Neodređeni član može odrediti čitavu vrstu: a cat is an animal (mačka je životinja). dok se u nekim ispušta: to have a pain (imati bolove) to be in hurry (žuriti se) to be at loss (biti u neprilici) as a rule (po pravilu) on an average (prosječno). million: a hundred balls (stotinu lopti). Neodređeni član se stavlja ispred reči: dozen (tuce).by heart on board Neodređeni član (napamet) (na brodu). a third (trećina). Misaone i gradivne imenice koje nemaju množine i koje se ne mogu brojati. Neodređeni član se upotrebljava uz imenicu koja je izdvojena iz cijeline ili mnoštva ali koja nije posebno određena: the boy saw a bird in the tree (dječak je vidjeo pticu na drvetu). too. as . Neodređeni član upotrebljava se samo sa imenicama koje imaju množinu. so. what. Neodređeni član upotrebljen iza "not" pojačava negaciju: I have not a single penny (nemam niti jedan jedini peni).com/index. a comedy by Sheridan ("Suparnici". http://engleski-jezik. nemaju neodređeni član: I have a book (imam knjigu). he is quite a good doctor (on je poprilično dobar doktor). Neodređeni član se upotrebljava sa rečima: many. an open window (otvoren prozor). such. ali I have time (imam vremena). Neodređeni član se stavlja ispred reči koje označavaju vrijeme. a oblik "an" se upotrebljava ispred reči koje počinju samoglasnikom ili muklim "h": a man (čovek). Šeridanova komedija). quite. an hour (čas). gross (dvanaest tuceta). rather.htm . Neodređeni član nema množinu i ne može se upotrijebiti ispred imenice u množini: a house (kuća). broj. no less. Neodređeni član "a" upotrebljava se ispred reči koje počinju suglasnikom. težinu i mjeru: I see him two times a week (viđam ga dvaput sedmično).

http://engleski-jezik.posle glagola to turn (kada znači stati): he was unable to obtain a civil post he turned soldier (pošto nije mogao da dobije mjesto u civilu. the office of.posle izraza kao što su: the title of. the rank of: he holds the post of secretary (on zauzima položaj sekretara).Neodređeni član se izostavlja: . the post of. . ludakom).kada je reč "part" upotrebljena u smislu "partly": part of the ceiling came down on people (dio tavanice je pao na ljude). . he was made prisoner (zarobili su ga). .com/index.u slučaju kada neku titulu može imati samo jedno lice u isto vrijeme: he is President of the Republic (on je predsjednik republike). swimmer and jumper (moj brat je trkač. we have confidence in you (imamo povjerenja u vas). . madman (nazvali su ga ludim. .kad se nešto nabraja: my brother is a runner. .kada je predikat dio objekta u aktivnoj konstrukciji i dio subjekta u pasivnoj konstrukciji: the called him fool. .htm . dolazi imenica koja se obično ne upotrebljava u množini: what wisdom in so young boy (kakva mudrost u tako mladog dječaka).uz misaone i gradivne imenice koje se ne mogu brojati: he put wood on fire (stavio je drva na vatru).kada posle reči "what" koja je upotrebljena kao uzvik. postao je vojnik). plivač i skakač).

Prijedložni glagoli .Passive Voice Slaganje vremena .Defective Verbs Pravilni i nepravilni glagoli .Impersonal Verbs Nepotpuni glagoli . shall. have i do mogu biti pomoćni glagoli i glagoli punog značenja.glagol "to have" .imati .glagol "to be" .Prepositional Verbs .particip prezenta) . Perfect Simple. Glavni dijelovi glagola be su: be was been http://engleski-jezik. Continuous.biti .The Conditionals Pasiv .Transitive and Intransitive Verbs Povratni glagoli .Phrasal-prepositional Verbs "-ing" oblici (gerund.The "-ing" Forms Direktni i indirektni govor .htm .raditi Bezlični glagoli .Auxiliary Verbs (Helping Verbs) .) Pomoćni glagoli su: be.Reflexive Verbs Višerečni glagoli . Continuous. do.Multi-Word Verbs .Frazalni prijedložni glagoli . will Glagol "to be" .Direct and Indirect Speech Klauze .Frazalni glagoli . futura itd. have.glagol "to do" .Clauses Kondicionali .Regular and Irregular Verbs Prelazni i neprelazni glagoli .Phrasal Verbs . Perfect Continuous Past Simple.Sequence of Tenses Glagolska vremena Present Simple. Perfect Continuous Pomoćni glagoli Pomoćni glagol "to be" .Auxiliary Verb "to be" Pomoćni glagoli služe za građenje složenih glagolskih vremena (perfekta. Perfect Simple.biti Glagoli be. Continuous. Perfect Continuous Future Simple. Perfect Simple.com/index.Glagoli – Verbs Pomoćni glagoli .

Pluskvamperfekt (Pluperfekt) I had been (ja bejah bio) you had been he had been Futur Simple .Preterit I was (ja sam bio) you was he was Present Perfect .Futur I shall be (ja ću biti) you will be he will be I had not been you had not been he had not been had I been? had you been? had he been? I shall not be you will not be he will not be shall I be? will you be? will he be? http://engleski-jezik.Perfekt I have been (ja sam bio) you have been he have been I haven't been you haven't been he haven't been have I been? have you been? has he been? I'm not (ja nisam) you're not he's.we're you were . He is ill. Be se upotrebljava za dob.I'm (ja sam) you are . To be. it's we were .they're Past Simple .he's.) ali kada govorimo o stvari years i old se ne mogu izostaviti.com/index. Present Simple . it? are we? are you? are they? was I? were you? was he? Past Perfect . (njoj je dvadeset) This building is twenty years old. (biti ili ne biti) I was in Spain last year. (ima deset milja) She is twenty. (ova zgrada je stara dvadeset godina) Kada govorimo o osobi kažemo samo broj (She is twenty.you're he is .you're they were .za građenje trajnih vremena: I am surfing. Be kao glagol punog značenja znači postojati. (ja surfujem). or not to be. (on je bolestan) His brother was a sailor.Prezent I am . (most je izgrađen). it's not we're not you're not they're not I wasn't you weren't he wasn't am I? (je sam li) are you? is he. It is ten miles. udaljenost i cijenu. she's.Be kao pomoćni glagol se upotrebljava: . she's. stići itd. .htm .za građenje pasivnih vremena: The bridge was built. she. živjeti. (njegov brat je bio mornar). (bio sam u Španiji prošle godine) Be se vrlo često upotrebljava kao dio imenskog predikata.

Auxiliary Verb "to have" Pomoćni glagoli služe za tvorbu složenih glagolskih vremena (perfekta. Npr: They had to leave. do.Pogodbeni način prošli I should have been (bio bih bio) I should not have been should I have been? you would have been you would not have been would you have been? he would have been he would not have been would he have been? Imperativ Infinitiv prezenta Infinitiv perfekta Particip prezenta Particip perfekta Gerund prezenta Gerund perfekta be to be to have been being been .com/index.Futur Perfect .Have iza kojeg slijedi infinitiv izražava obavezu. http://engleski-jezik. shall.htm .imati Have kao pomoćni glagol: S pomoćnim glagolom have tvore se sljedeći glagolski oblici: perfekt (I have spoken) pluskvamperfekt (I had spoken) infinitiv perfekta (to have spoken) particip perfekta (to have spoken) particip perfekta i gerund prošli (having spoken).Pogodbeni način sadašnji I should be (ja bih bio) I should not be you would be you would not be he would be he would not be shall I have been? will you have been? will he have been? should I be? would you be? would he be) Past Conditional .having been being having been Pomoćni glagol "to have" . (moram kupiti čokolade za njezinu djevojčicu) .) Pomoćni glagoli su: be. futura itd. Have kao glagol punog značenja: .U toj se konstrukciji može upitni oblik tvoriti s pomoću do ili inverzijom. (morali su otići) I have to buy some chocolate for her girl. { Nisu morali otići. npr: Did they have to leave? { Jesu li morali otići? Had they have to leave? They did not have to leave. will Glagol "to have" . a odrični pomoću do ili dodavanjem not. They had not to leave. have.Svršeni futur I shall have been (ja ću biti) I shall not have been you will have been you will not have been he will have been he will not have been Present Conditional .

I have got znači isto značenje kao i have. ne upotrebljava se u nesvršenim vremenima.. .U govornom se jeziku uz have koje znači posjedovati često stavlja got. imati. U ovim rečenicama osobito je važan poredak reči: HAVE + OBJEKT + PARTICIP PERFEKTA Ako izmijenimo poredak reči. He has got a TV set. (djetešce ima plave oči) .Pluskavamperfekt I had had (ja bejah imao) I had not had you had had you had not had he had had he had not had have I? have you? has he? had I? had you? had he? have I had? have you had? has he had? had I had? had you had? had he had? http://engleski-jezik. izmijenit ćemo i značenje rečenice: I have weeded my garden.Have se upotrebljava u nekim stalnim izrazima: to have breakfast (doručkovati) to have tea (popiti čaj) to have a good time (dobro se zabavljati) Causative have Have iza kojeg slijedi objekt i particip perfekta označuje da neko drugi vrši radnju rečenice po želji ili zapovijedi subjekta.com/index. (oplijevio sam svoj vrt) I have my garden weeded. Npr: Her brother has a motor-boat.he's he hasn't Past Simple Tense . (dajem plijeviti vrt) Simple Present Tense .htm . Last week I had a new suit made. (on ima televizor) Kada have znači posjedovati. (njezin brat ima motorni čamac) The baby has a blue eyes.Prezent I have .Osnovno značenje glagola have kao glagola punog značenja jest posjedovati.you've you haven't he has . Iz tih prijevoda vidimo da se takvo have prevodi na naš jezik glagolom 'dati'. (prošle sedmice dao sam napraviti novo odijelo) You must have your invitation cards printed.Perfekt I have had (ja sam imao) I have not had you have had you have not had he has had he has not had The Past Perfect Tense . (morate dati štampati pozivnice). Takvo have se u gramatikama obično zove causative have.Preterit I had (ja sam imao) I hadn't you had you hadn't he had he hadn't Present Perfect Tense .I've (ja imam) I haven't you have .

(vi me ne razumijete) They did not arrive in time. have.U imperativu.S pomoćnim glagolom do tvori se upitni i odrični oblik prezenta i preterita glagola punog značenja.Auxiliary Verb "to do" Pomoćni glagoli služe za tvorbu složenih glagolskih vremena (perfekta. futura itd.Futur I shall have (ja ću imati) you will have he will have I shall not have you will not have he will not have shall I have? will you have? will he have? shall I have had? will you have had? will he have had? Futur Perfect . iza kojeg slijedi pomoćni glagol.) Pomoćni glagoli su: be. čitam) -uz so. (on dobro pliva.Futur Simple . Takvo do se zove emfatično do (Emphatic do). and so does his sister. shall.Pogodbeni način prošli I should have had (bio bih I should not have had imao) you would have had you would not have had he would have had he wuold not have had Imperativ Infinitiv prezenta Infinitiv perfekta Particip prezenta Particip perfekta Gerund prezenta Gerund perfekta have to have to have had having had .com/index. prezentu i preteritu upotrebljava se pomoćni glagol do i u potvrdnim rečenicama ako želimo istaknuti glagol.Svršeni futur I shall have had (ja ću imati) I shall not have had you will have had you will not have had he will have had he will not have had Present Conditional . a onda subjekt. do. (čitate li. Do he drive a car? (vozi li on auto) You do not understand me. a isto tako i njegova sestra) http://engleski-jezik.having had having having had should I have? would you have? would he have? should I have had? would you have had? would he have had? Pomoćni glagol "to do" . will Glavni dijelovi glagola do jesu: do did done Do kao pomoćni glagol .htm . Do sit down! (ta sjedi!) I do like this cakes. He swims well.Pogodbeni način sadašnji I should have (ja bih imao) I should not have you would have you would not have he would have he would not have Past Conditional . (zaista volim ove kolače) Do se često upotrebljava da bi se izbjeglo ponavljanje glavnog glagola i to: -u kratkim odgovorima: Do you read? -Yes i do. (nisu stigli na vrijeme) .

you didn't they did not .I don't you do not .he don't we do not .you don't they do not .I didn't you did not .we don't you do not . U ovu grupu spadaju: Infinitiv to rain (pada kiša) to hail (pada grad) to freeze (mrznuti se) to snow (pada snijeg) to thunder (grmjeti) Present Simple it rains it hails it freezes it snows it thunders Neki glagoli u trećem licu jednine u engleskom jeziku mogu imati bezlično značenje. To su sljedeći glagoli: to seem (izgledati): it seems to be true (izgleda da je istina) to appear (izgledati): it appears as if it would be a change in weather (izgleda kao da će se vrijeme promijeniti) to look (izgledati): it looks like rain (izgleda kao da će kiša) to feel (osjećati): it feels cold (osjeća se hladnoća) to make (činiti): it makes me afraid (to me plaši).com/index. (oni su vrlo dobro obavili svoj posao) He did not do what he had promised.Preterit I did (ja učinih) you did he did we did you did they did Imperativ do I did not .you don't he do not .you didn't he did not . she.they don't do I? do you? does he? do we? do you? do they? Past Simple Tense .they didn't did I? did you? did he? did we? did you? did they? Bezlični glagoli .he didn't we did not . don't you? (znate na šta mislim. raditi.we didn't you didnot . Npr: They did their job very well.htm . http://engleski-jezik.Impersonal Verbs Bezlični glagoli imaju u svim vremenima samo treće lice jednine sa zamjenicom srednjeg roda. zar ne) Do kao glagol punog značenja -Do se upotrebljava u značenju činiti. it does we do you do they do I do not .-u dodatnom pitanju: You know what I mean.Prezent I do (ja činim) you do he. (nije učinio što je obećao) When does she do the room? (kada ona sprema sobu) Simple Present Tense .

vjerovatnost.Defective Verbs Nepotpuni glagoli su: can (moći). Nepotpuni glagol "can" (moći. (moći ću to da učinim za vas).Nepotpuni glagoli . znati) označava fizičku ili umnu sposobnost. (morao sam smjesta otići) We shall have to work hard. (mogao je ranije da stigne) He might be present. . please? (da li biste mogli da mi pokažete put.u sadašnjem vremenu u trećem licu nemaju nastavak "s". Zajedničko za nepotpune glagole je da: . Ima oblik "could" za prošlo vrijeme (Past Tense) i za pogodbeni način sadašnji (Present Conditional): I can swim (umijem. (moraćemo mnogo raditi) http://engleski-jezik.da nemaju sve oblike i vremena. odrični oblik obrazuju sa rječicom "not". mogućnost i želju: he may come tomorrow (možda će on sutra doći) may I go in? (smijem li ući?) may he join us? (smije li da nam se pridruži?) may he rest in peace! (neka počiva u miru!).upitni im se oblik pravi inverzijom. Nepotpuni glagol "may" (moći. tako ne možemo reći: I can that . The soldiers knew that they must die. Izražava moranje. . smjeti). Nepotpuni glagol must (morati) ima samo taj jedan oblik. Umjesto glagola "can" u vremenima koje on nema upotrebljava se izraz "to be able" (moći.com/index. . Odrični oblik glasi "can not" ili skraćeno (sažeto. dužnost. Could you show me the way. znam da plivam). ought (trebati) i must (morati). Might izražava također i pogodbu. I must take leave now. biti u stanju): I shall be able to this for you. I could swim (umio sam da plivam). U prošlom vremenu "may" ima svoj drugi oblik "might": He might have arrived earlier. smjeti) označava odobravanje. (mogao bi biti prisutan). dopuštanje. (sada se moram pozdraviti.već I can do that (ja to umijem). umjeti.htm . may (moći.traže infinitiv bez "to" (izuzev glagola "ought"). nužnost. Odrični oblik glasi "may not" ili "mayn't" i "might not" ili "mightn't". (vojnici su znali da moraju umrijeti) U vremenima koje glagol must nema upotrebljava se glagol to have sa infinitivom bilo kog glagola sa obaveznim "to": I had to go at once. moram otići). molim?) Glagol "can" se ne može upotrijebiti s četvrtim padežom bez nekog drugog glagola. contracted) "can't" i "could not" ili "couldn't".

hit . dužnost (prevodi se sa "treba". Npr: play . Ako se glagol u infinitivu završava na "-e" dodaje se samo "-d". hope .sung drive .): You ought to have gone. Kako ovaj glagol nema prošlog vremena.htm .sang . misao o onome što je trebalo da se dogodi izražavamo sa "ought" i infinitivom prošlim (infinitiv prošli glasi: "to have said". (ne smijete to učiniti) "Ne morati" kažemo pomoću glagola "need not". (treba to da znaš) Glagol "ought" izražava obavezu.hit. http://engleski-jezik. "to have left" itd.put . Odrični oblik glasi "ought not".thought Sva tri oblika su različita: sing .driven. Nepravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta na razne načine. open . skraćeno "oughtn't".played.stood think .stood .opened itd. (treba da učiš ozbiljnije). Npr: smile . Nepotpuni glagol "ought" (trebati) je jedini koji se upotrebljava u infinitivu sa "to": You ought to learn more seriously. Preterit i particip perfekta imaju isti oblik: stand .thought . "mora" i sl.hoped itd.com/index.smiled. Sva tri oblika jednaka put . Skraćeni oblik od "must not" je "mustn't".Regular and Irregular Verbs Pravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta tako da se infinitivu doda nastavak "-ed". You ought to know this.put hit .drove .). (trebalo je da odeš) Pravilni i nepravilni glagoli .U određenom obliku "must not" ne prevodimo sa "ne morati" već "ne smjeti": You must not to do this.

htm .com/index. were beat became began bent bet bid bit blew broke brought broadcast built burned/burnt bought caught chose came cost cut dug did drew dreamed/dreamt drove drunk ate fell felt fought found flew forgot forgave froze got gave went grew hung had heard hid hit held hurt kept knew Past Participle awoken been beaten become begun bent bet bid bitten blown broken brought broadcast built burned/burnt bought caught chosen come cost cut dug done drawn dreamed/dreamt driven drunk eaten fallen felt fought found flown forgotten forgiven frozen gotten given gone grown hung had heard hidden hit held hurt kept known http://engleski-jezik.Lista najčešćih nepravilnih glagola Base Form awake be beat become begin bend bet bid bite blow break bring broadcast build burn buy catch choose come cost cut dig do draw dream drive drink eat fall feel fight find fly forget forgive freeze get give go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know Past Simple awoke was.

Transitive and Intransitive Verbs Prelazni glagoli su oni uz koje može stajati objekt u akuzativu tj. http://engleski-jezik. (mi gledamo TV) I saw an elephant. direktni objekt (subject + verb + object): He speaks English. (vidio sam slona) Neprelazni glagoli su oni uz koje ne može stajati direktni objekt (subject + verb [+indirect object]). (on govori engleski) We are watching TV.lay lead learn leave lend let lie lose make mean meet pay put read ride ring rise run say see sell send show shut sing sit sleep speak spend stand swim take teach tear tell think throw understand wake wear win write laid led learned/learnt left lent let lay lost made meant met paid put read rode rang rose ran said saw sold sent showed shut sang sat slept spoke spent stood swam took taught tore told thought threw understood woke wore won wrote laid led learned/learnt left lent let lain lost made meant met paid put read ridden rung risen run said seen sold sent showed/shown shut sung sat slept spoken spent stood swum taken taught torn told thought thrown understood woken worn won written Prelazni i neprelazni glagoli .com/index.htm .

it dresses himself. itself we dress ourselves you dress yourselves thes dress themselves • Upitni oblik: Do I dress myself? • Odrični oblik: I do not dress myself • Upitno-odrični oblik: Do I not dress myself? Višerečni glagoli . Najčešći su: to dress oneself to help oneself to hurt oneself to improve oneself to tire oneself to excuse oneself to flatter oneself to amuse oneself to warm oneself to take care of oneself (obući se) (pomoći se) (povrijediti se) (popraviti se) (umoriti se) (izviniti se) (hvaliti se) (zabaviti se) (utopliti se) (obući se) Povratni glagoli se mijenjaju ovako: • infinitiv glasi: "to dress oneself" • Present Simple Tense glasi: I dress myself you dress yourself he. she.Multi-word verbs Frazalni glagoli Frazalni glagoli spadaju u grupu višerečnih glagola. frazalni He was late because his car break down prestati sa radom glagol broke down.com/index. glagola koji se prave od glagola i još neke reči ili više njih. (ona govori brzo) John goes to school. http://engleski-jezik. herself.Multi-Word Verbs Višerečni glagoli .He has arrived.Reflexive Verbs Povratnih glagola u engleskom jeziku nema mnogo. Frazalni glagoli se tvore od: glagol + prilog Oni mogu biti: • neprelazni (bez direktnog objekta) • prelazni (sa direktnim objektom) Primjeri nekih frazalnih glagola: Frazalni glagol Primjeri Značenje Direktni objekat neprelazni get up ustati iz kreveta I don't like to get up.htm . (on je stigao) She speaks fast. tj. (John ide u školu) Povratni glagoli .

moramo reći: "look after the baby" a ne smijemo reći: "look the baby after". eggs.prelazni frazalni glagol put off turn down odgoditi odbiti We will have to put off They turned down the meeting. nemamo izbora. što znači da ne možemo umetnuti direktni objekat između. http://engleski-jezik. moramo razdvojiti frazalni glagol i ubaciti zamjenicu. • They turned my offer down. Na primjer. look after brinuti se o He is looking after the dog talk about razgovarati o Did you talk about me? wait for čekati John is waiting for Mary. Frazalni prijedložni glagoli se tvore na sljedeći način: glagol + prilog + prijedlog Primjeri frazalnih prijedložnih glagola: Frazalni prijedložni glagoli get on with put up with look forward to run out of Primjeri Značenje imati prijateljski odnos sa He doesn't get on with tolerisati očekivati sa zadovoljstvom iscrpiti I won't put up with I look forward to We have run out of Direktni objekat his wife. Prijedložni glagoli se ne mogu razdvajati. Prijedložni glagoli se tvore na sljedeći način: glagol + prijedlog Iz razloga što prijedlozi uvijek imaju direktni objekat.com/index. (obje rečenice su tačne) Međutim. Kada su frazalni glagoli prelazni (tj. my offer. Npr: • They turned down my offer. kada imaju direktni objekat). Tačno: John switched the radio on Tačno: John switched it on Netačno: John switched on it.htm . obično ih možemo rastaviti na dva dijela. your attitude. Primjeri: Prijedložni Primjeri Značenje glagoli Direktni objekat believe in vjerovati u postojanje I believe in God. seeing you. svi prijedložni glagoli imaju direktne objekte. ako je direktni objekat zamjenica. U tabeli je dat primjer sa frazalnim glagolom "switch on": Tačno: John switched on the radio.

(njegova nervoza je posljedica njegove bolesti). imamo: gerund sadašnji (surfing). (jedenje ljudi je pogrešno). (jedna od životnih ugodnosti je doručkovanje u krevetu). a kod prijelaznih glagola postoje i pasivni oblici gerunda: sadašnji (being taught) i prošli (having been taught). (on voli brzo hodati). (ova zgrada je naša škola) Gerund . (ja surfam) • imenica: This building is our school.htm • . gerund prošli (having read). • We run out of fuel. pred njim može stajati genitiv: John's being lazy makes me nervous. One of life's pleasures is having breakfast in bed. • • Imeničke osobine gerunda su: • pred njim može stajati prijedlog: She's good at painting. Lista 200 najčešćih frazalnih glagola sa primjerima >> "-ing" oblici . gerund ima istu funkciju kao imenica i koristi se: • kao subjekat rečenice: Eating people is wrong. • • Iako izgleda kao glagol. može stajati u raznim vremenima. iza njega može stajati objekt: I don't like reading books. uvijek imamo direktni objekat i poput prijedložnih glagola ne smiju se razdvajati.The "-ing" forms "-ing" oblici se tvore od infinitiva i nastavka -ing i mogu biti: • gerund: Hunting lions is dangerous.com/index. (ne volim čitati knjige). (lov na lavove je opasan) • particip prezenta: I am surfing. (ona dobro slika). (Johnova ljenost me čini nervoznim). (letenje je opasno). Glagolske osobine gerunda su: • iza njega može stajati prilog: He is fond of walking quickly. (jedna od njegovih dužnosti je prisustvovanje sastancima). Flying is dangerous. pred njim može stajati atribut: His being nervous is due to his illness. kao atribut glagola "to be": One of his duties is attending meetings.The Gerund Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice. • We run out of it.Pošto se frazalni prijedložni glagoli tvore sa prijedlozima. http://engleski-jezik.

Ako posle prijedloga treba doći glagol moramo koristiti gerund: She is good at painting. trainspotting. do you mind. (bio je to nevjerovatan film) He was trapped inside the burning house. Glagol "catch" sa participom prezenta izražava neku ljutnju ili prijetnju: Don't let him catch you reading his letters. iza frazalnih glagola koji su stvoreni po principu "glagol + prijedlog/prilog": (to look forward. would you mind i pridjeva "worth" i "busy". (ona dobro slika). to be for/against.• posle prijedloga. u složenim imenicama: a driving lesson. kao pridjev: It was an amazing film. to keep on): She always puts off going to dentist.com/index. can't stand. • nakon glagola pokreta/pozicije po principu: glagol+particip prezenta: She was shopping. kao u sljedećim primjerima: to go shopping to go walking to go ski-ing to go swimming to go fishing to go running to go surfing to go dancing • • • nakon glagola percepcije (čula) po principu glagol + objekat + particip prezenta: I heard someone singing. to put off. (ona uvijek odlaže odlazak zubaru). there'll be trouble! (uhvatim li te još jednom kako kradeš moje jabuke. (ne dozvoli da te uhvati kako čitaš njegova pisma) If I catch you stealing my apples again. bird-watching. a swimming pool. to give up. biće problema) http://engleski-jezik. (ona je bila u kupovini) He came running towards me.The Present Participle Prezent particip većine glagola ima oblik osnova+ing i koristi se u sljedećim slučajevima: • kao dio trajnog oblika glagola: I am working (ja radim) he was singing (on je pjevao) they have been walking (oni su šetali). (ne mogu podnijeti kad se zaglavim u saobraćaju) This site is worth visiting. (ovu stranicu vrijedi posjetiti) • • • Particip prezenta . (čuo sam nekoga kako pjeva) I can smell something burning! (osjetim da nešto gori).htm . (nema koristi pokušavati pobjeći) I can't stand being stuck in traffic jams. When you are going to give up smoking? (kada ćeš prestati pušiti). it's no use/good. posle izraza: can't help. Can you sneeze without opening your mouth? (možeš li kihnuti a da ne otvoriš usta). It's no use trying to escape. (došao je trčeći prema meni) She lay looking up at the clouds. (ležala je gledajući u oblake) Ova tvorba je naročito korisna sa glagolom "to go". sa glagolima catch (uhvatiti) i find (naći) po principu: glagol+izraz za vrijeme+prezent particip. to take to. (bio je zatočen unutar kuće u plamenu).

He walked down on the road. Kada se dvije radnje dešavaju u isto vrijeme. npr: On mi je rekao da mu donesem knjigu. Kada jedna radnja slijedi odmah iza druge. (našli su majku kako sjedi u bašti).Direct and Indirect Speech Ako ponavljamo nečije reči tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor. npr: On mi je rekao: "Pošalji mi knjigu". Main source (glavni izvor): English4Today. možemo prvu radnju izraziti participom prezenta: He put on his coat and left the house. A ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor. da zamijeni rečenicu ili dio rečenice. od strane iste osobe ili stvari. she put her hands in the air. Direct speech). he cleaned the flat. Indirektan govor se uvodi rečima kao što su: he said (on reče) he asked (un upita) we enquired (zapitali smo) she ordered (ona zapovijedi) we believed (vjerovasmo) I replied (odgovorih) I answered (odgovorih) i sl.com/index. He whistled to himself. (našli smo novca na zemlji) They found their mother sitting in the garden. Knowing that his mother was coming. since. because i izražava razlog radnje: Feeling hungry. he walked down on the road. Dropping the gun. Putting on his coat.. Indirect Speech or Reported Speech).htm • . They went laughing into the snow. he left the house. Whistling to himself.Ovo nije slučaj sa glagolom find koji ne izražava emocije: We found some money lying on the ground. koristimo particip prezenta da ih opišemo: They went out into the snow. She dropped the gun and put her hands in the air. (= because he felt hungry.) Being poor. http://engleski-jezik. he went into the kitchen and opened the fridge. Particip prezenta se može koristiti umjesto početnih as. Direktni i indirektni govor . he didn't spend much on clothes.. They laughed as they went. od strane iste osobe. The Online English Grammar by Anthony Hughes.com.

prema pravilima o slaganju vremena: Direktni govor Present Simple Past Simple Present Perfect Futur Simple Imperativ • Indirektni govor Past Simple Past Perfect Future Perfect Infinitiv sve reči koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti rečima koja označavaju udaljenost.). onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sljedeće: -umjesto glagola "say" upotrijebićemo glagol "ask"." (zapitali su me: "Da li govorite Španski?") I: They asked me whether I speak Spanish. (on reče da ne razumije to pismo) D: She said: "I am going to come soon again. when itd. has can may must this these here now today tomorrow yesterday last night postaje " " " " " " " " " " " " " " " was did should would had could might had to that those there then that day the next day the day before the night before D: He said: "I do not understand this letter. -ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu reč (kao što su what.com/index. how." (On reče: "Ja ne razumijem ovo pismo") I: He said that he didn't understand this letter. onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa "if" ili "whether". Prema ovim pravilima: am do shall will have.Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena: • sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima ." (Ona reče: "Doći ću uskoro ponovo".) I: She said that she was going to come soon again.htm . • Primjeri: D: She said to her brother: "What are you doing?" (ona reče svom bratu: "Šta radiš?") I: She asked her brother what he was doing. (ona upita svog brata šta radi) D: They asked me: "Do you speak Spanish. (ona reće da će uskoro ponovo doći) ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje. (zapitali su me da li govorim španski) http://engleski-jezik.

Obično se odvajaju zarezima (ako se nalaze u sredini): Professor Villa." (otac reče sinu: "Pazi se"). The book that is on the floor should be returned to the library. All students who do their work should pass easily.com/index. jer bi u tom slučaju značenje rečenice bilo promijenjeno. which ili that.htm . • veznim prilogom (conjunctive adverb): I need to study for my test. can type 132 words a minute. who used to be a secretary for the President. • Klauze – Clauses Klauza je grupa reči koja sadrži vezu subjekat-glagol (za razliku od fraza koje ne sadrže vezu subjekat-glagol). whom. but he also got an A+.): This is one of English classes. which had been bothering him for years. Dvije nezavisne klauze mogu biti povezane sa: • dopunskim veznikom (coordinating conjunction): Today is Tuesday and our papers are due Wednesday. Nebitne klauze nisu neophodne za značenje rečenice i mogu se izbaciti iz nje. Također. (neophodna i nebitna klauza) Nezavisne i zavisne klauze Nezavisne klauze mogu stajati samostalno. dijele se i na: • neophodne (restrictive or essential clauses) • nebitne (nonrestrictive or nonessential clauses). Giuseppe said that the plantar wart. • oznakom tačka-zarez (. Neophodne klauze su ključne za značenje rečenice i ne mogu se izbaciti. • dvotačkom (ponekad): She received the assignment: it is to be turned in next Friday. in fact I am going to the library now. Ponekad se ove reči ne moraju nalaziti u rečenici ali se podrazumijevaju. korištena je i oznaka tačka-zarez (. Većina pridjevskih klauza počinje sa: who. (knjiga koja je na podu bi se trebala vratiti u biblioteku) The bridge that collapsed in the winter storm will cost millions to replace. kao rečenica.) da se razdvoje dvije klauze) • odnosnim veznikom (correlative conjunction): George not only finished his paper on time. had to be removed.da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed. upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol "tell": D: Father said to his son: "Be careful of yourself. Klauze se dijele na: • nezavisne (independent clauses) • zavisne (dependent or subordinate clauses). dok zavisne moraju biti udružene sa nezavisnom klauzom. (otac reče svom sinu da se pazi). Zavisne klauze mogu biti: • pridjevske (adjective clauses) • priloške (adverb clauses) • imeničke (noun clauses) -Pridjevske klauze opisuju imenice ili zamjenice i skoro uvijek dolaze posle imenica ili zamjenica. I: Father told his son to be careful of himself. (u ovom slučaju. (most koji se srušio u zimskoj oluji će koštati milione za popravak) http://engleski-jezik. Shakespeare is my other.

whose. Relativne klauze Relativne klauze (relative clauses) se zavisne klauze koje dopunjuju (mijenjaju) imenice ili zamjenice. Npr: When the timer rings. had to be removed. who is an engineer.htm . priloške klauze se često mogu pomjerati u rečenici. Do you know what he knows [objekat]? In fact. Uvode se relativnim zamjenicama: who. direktni objekat ili prijedloški objekat. relativna zamjenica je subjekat glagola i odnosi se na nešto s čim je klauza u vezi. Relativna klauza koja dopunjuje cijelu klauzu ili više njih se naziva rečenična klauza (sentential clause). who. which really surprised his friends. opisuju cijelu klauzu ili čak više njih. Oni kažu zašto. koji je inžinjer. When the movie is over. whose. where. Mogu biti neophodne (restrictive or essential) ili nebitne (nonrestrictive or nonessential) klauze. (U ovoj rečenici podvučene reči čine neophodnu klauzu. -Imeničke klauze nisu reči koje dopunjuju druge reči za razliku od pridjeva i priloga. s toga neće biti odvojene zarezima. which really surprised his friends. whomever. when. jer su često elegantne i efikasne u izrazu. • Charlie didn't get the job in administration. Nakošena (italic) slova čine relativnu nebitnu klauzu. U relativnoj klauzi.com/index. Eliptične klauze Eliptične klauze (elliptical clauses) su gramatički nepotpune. mogu počinjati i sa zavisnim veznicima: how. tj. he wrote a book about what he had done over the years [objekat prijedloga]. • Giuseppe said that the plantar wart.My brother. • Coach Espinoza knew [that] this team would be the best [that] she had coached in recent years. which. We know the cake is done when the timer rings. whether. why. John wanted to write a book because he had so much to say about the subject. koji uvodi klauzu i izražava njenu vezu sa ostatkom rečenice. whom. je shvatio to za mene) -Priloške klauze obično dopunjuju glagole i mogu se pojaviti bilo gdje u rečenici. Whoever wins the game will play in the tournament. Za razliku od pridjevskih klauza. Priloške klauze uvijek počinju sa zavisnim veznikom. U stvari. which. we'll go downtown. Također. which had been bothering him for years. figured it out for me. that. a u ovom slučaju dopunjuje reč "wart") Ponekad relativne klauze mogu da se donose na više od jedne reči u tekstu. what i whatsoever. Reči eliptične klauze koje nedostaju se mogu naslutiti iz konteksta i većina čitalaca ne osjeća da nešto nedostaje. U rečenici funkcioniraju kao subjekat. http://engleski-jezik. What he knows [subjekat] is no concern of mine. (moj brat. whoever. • Charlie didn't get the job in administration. u smislu da im nedostaje relativna zamjenica (zavisna reč) koja inače uvodi takvu klauzu. we know the cake is done. gdje ili pod kojim uslovima se radnja odvijala. and he didn't even apply for the Dean's position. Imenička klauza obično počinje sa: that. zbog čega su odvojene zarezima od ostatka rečenice. eliptične klauze su tačne ali i korisne. mogu da dopunjuju.

(ne bih bio uzeo).ti bi uzeo itd.edu Kondicionali . Sadašnji kondicional Prošli kondicional { { I should take .uzeo bih you should take . Struktura većine pogodbenih rečenica je veoma jednostavna i izgleda ovako: if If ili posljedica 2y=20 if if uvjet y=10 uvjet y=10 posljedica 2y=20 To znači ako (if) je određeni uslov zadovoljen. Ovdje će biti obrađene tri osnovna tipa kondicionala i tzv.edu i English.The conditionals Kondicional se tvori od pomoćnog glagola "should" i "would" i infinitiva bez "to" glagola kojeg mijenjamo. a ponekad ih nazivamo "if rečenicama". I should have taken . Pogodbene rečenice se također zovu i kondicionalima. Prvi kondicional (First Conditional) Drugi kondicional (Second Conditional) Treći kondicional (Third Conditional) Nulti-kondicional (Zero Conditional) http://engleski-jezik. Sadašnji kondicional se tvori sa should i would i infinitivom prezenta.htm . Sometimes the veterans knew the recruits could play better than they [could play].uiuc. onda (then) će doći do neke posljedice.ti bio uzeo itd.commnet. Main sources (glavni izvori): Webster. jer često (ali ne i uvijek) u njima se upotrebljava reč "if".bio bih uzeo you should have taken . her recruits proved to be hard workers.• • Though [they were] sometimes nervous on the court.com/index. Upitni oblik se tvori inverzijom: should I take? (da li bih uzeo?) should I have taken? (da li bih bio uzeo?) Sadašnji i prošli kondicional se koriste pri tvorbi pogodbenih rečenica. a prošli kondicional se tvori sa should i would i infinitivom perfekta glagola kojeg mijenjamo. nulti-kondicional. (ne bih uzeo) I should not have taken. Odrični oblik se tvori tako što se iza should i would stavi "not": I should not take.

Primjetite. zamislite da počne padati kiša. niste kupili loto listić i ne postoji nikakva šansa da ćete dobiti novac. Drugi kondicional . za raziliku od prvog kondicionala.Prvi kondicional . it rains tomorrow. futur Treba primjetiti da kiša još nije pala. a sadašnji kondicional za izražavanje eventualne posljedice. međutim.com/index. Za izražavanje moguće posljedice koristili smo futur. razmišljamo o nekom uvjetu u budućnosti i rezultatu tog uvjeta. jutro je. kao i kod prvog. međutim nebo je oblačno i postoji realna mogućnost (real possibility) da će kiša pasti. Šta ćete uraditi? If it rains i will stay at home.realna mogućnost (First conditional: real possibility) Govorimo o budućnosti. I would by a car. you can watch TV tonight. ovdje ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. Na primjer: večeras je izvlačenje brojeva lota.nevjerovatna mogućnost (Second conditional . kod kuće ste i planirate igrati tenis popodne. If If uvjet it rains present simple posljedica I will stay at home. Na primjer. tj. Najvažnije je zapamtiti da kod prvog kondicionala postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. can ili may umjesto will. jer su izgledi opet jako mali da izvuku vaš listić.unreal possibility or dream) Kod drugog kondicionala. šanse su jako male da će se uvjet ispuniti. Ali možda ćete kupiti listić do večeras i onda postoji šansa.htm . Kao što vidite da bi izrazili mogući uvjet koristili smo sadašnje prosto vrijeme (Present Simple Tense). posljedica futur I will tell Mary What will you do Their teacher will be sad if if if if if uvjet present simple I see her. Ponekad možemo koristiti: shall. da kod drugog kondicionala koristimo past simple za izražavanje uvjeta. na primjer: If you are good today. http://engleski-jezik. would you be suprised? she would marry him. ali je to nevjerovatna mogućnost. Razmišljamo o nekom uvjetu ili situaciji u budućnosti i njenoj posljedici. Međutim na nebu se javljaju oblaci. Bitna stvar kod drugog kondicionala je da ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. If If If If If If uvjet present participle I married Mary it snowed next July Ram became rich I won the lottery posljedica kondicional sadašnji I would be happy. they do not pass the exam. Postoji stvarna mogućnost da će se uvjet ispuniti.

If they had not passed their exam. Bitna stvar kod trećeg kondicionala je da ne postoji sada nikakva šansa da će se uvjet i posljedica dogoditi. nulti kondicional koristimo kada je uvjet uvijek tačan.certainty) Tzv. ako zagrijavamo led iznad 0 stepeni on će se početi otapati. could have. Da bi smo izrazili uvjet u prošlosti koji se nije ostvario koristili smo past perfect.com/index. Također. If If If If If If uvjet past perfect (pluperfekt) I had won the lottery I had seen Mary it had rained yesterday Tara had been free yesterday posljedica kondicional prošli I would have bought a car.no possibility) Kod prvog i drugog kondicionala govorimo o budućnosti. Da bi izrazili uvjet i posljedicu koristimo obični prezent. ni o sadašnjosti ni o budućnosti. umjesto glagola would koristimo should. they get hungry. Najvažnije kod nultog kondicionala je zapamtiti da uvjet ima uvijek istu posljedicu. Na primjer. međutim kod trećeg govorimo o prošlosti. Važno je napomenuti da kod nultog kondicionala ne govorimo ni o prošlosti. dok za izražavanje posljedice koja se neće dogoditi smo koristili kondicional prošli. Treći kondicional . might have: If you had bought a lottery ticket.Ponekad. govorimo o uvjetu u prošlosti koji se nije dogodio. poput neke općepoznate činjenice. Prošle sedmice ste kupili loto listić ali niste dobili :-(. već jednostavno pričamo o nekoj općepoznatoj činjenici. http://engleski-jezik.htm . what would you have done? I would have invited her. If If If uvjet present simple you heat ice posljedica present simple it melts. my boss gets angry. Zbog toga ne postoji mogućnost da se uvjet ispuni. could or might: If I won a million dollars i could stop working. Nulti kondicional . umjesto if možemo koristiti when: When I get up late I miss by bus.tačnost (Zero conditional . Ponekad umjesto would have koristimo should have.bez mogućnosti (Third conditional . their teacher would have been sad. you might have won. I would have told her. uvjet present simple If I miss the 8 o'clock bus If If I am late for work people don't eat If posljedica present simple I am late for work.

(ja sam napisao ovo pismo) P: This letter was written by me. Trpno stanje pokazuje da subjekat ne vrši radnju. Trpno stanje . oni su tu samo da vam pomognu. (dobila je lijep poklon za rođendan) • ako se ne želi pomenuti vršilac radnje: I have been told that you are engaged.htm . A: I wrote this letter. već da se radnja vrši na subjektu: The road has been repaired. vjerovatnost kondicional primjer vrijeme 100% nulti If you heat ice. (rečeno mi je da ste se vjerili) She was said to have left her husband.Passive Voice subjekat + pomoćni glagol "to be" + past particip glavnog glagola Trpno stanje mogu imati samo prelazni glagoli. (put je popravljen) Pasivni oblici se tvore tako što se uzme ono vrijeme glagola "to be" koje nam je potrebno i doda se particip perfekta glagola kojeg mijenjamo. (svi piju vodu) P: Water is drunk by everybody. procente ne shvatajte bukvalno. If I had won a lottery i 0% treći prošlost would have bought a car. Aktivnu rečenicu možemo pretvoriti u pasivnu ako se glagol stavi u trpno stanje. If it rains i will stay at 50% prvi budućnost home. takvi koji uza se mogu imati objekat.com/index. it melts. Trpno stanje se upotrebljava: • kada subjekat koji vrši radnju nije poznat: My car has been stollen. (priča se da je ostavila svog muža) http://engleski-jezik. subjekat aktivne rečenice postaje objekat pasivne i ispred njega se stavlja prijedlog "by": A: Everybody drinks water.Kondicionali – ukratko Tip kondicionala Prvi kondicional Drugi kondicional Treći kondicional Nulti kondicional glavna rečenica futur kondicional sadašnji kondicional prošli prezent "if" rečenica prezent preterit pluperfekt prezent Sljedeća tabela daje prikaz kondicionala po vjerovatnosti ispunjenja uslova. (pismo je napisano od mene) Neprijelazni glagoli mogu postati prijelazni ako im se doda prijedlog. If I won the lottery i would 5% drugi budućnost buy a car. tj. (ukradeno mi je auto) She was given a nice birthday present. (voda se pije od sviju) aktiv pasiv subjekat Everybody Water glagol drinks is drunk objekat water by everybody. To znači. da se pasivni prezent tvori od prezenta glagola "to be" i participa perfekta glagola koji mijenjamo.

Vrijeme u glavnoj rečenici Sadašnje prosto (Simple Present) Vrijeme u zavisnoj rečenici Da se izrazi istovremena radnja. Primjer I am eager to go to the concert because I love the Wallflowers. (dečko je kažnjen od svog oca) Peter was attended by his sister during his illness. "podrazumijeva se" u engleskom jeziku se iskazuju u trećem licu jednine srednjeg roda: it is understood (razumije se. (greške se uvijek prave) • ako je subjekat koji trpi radnju važniji od vršioca radnje: President Kennedy was killed by Lee Harvey Osvald.htm . (Predsjednik Kennedy je ubijen odstrane Lee-a Osvalda) The boy was punished by his father. podrazumijeva se) that is known (to se zna) it is said (priča se) Konjugacija pasiva u većini mogućih vremena: infinitiv simple present past future conditional present past future conditional present past future conditional present past future conditional to be called it is called it was called it will be called it would be called it is being called it was being called it will be being called it would be being called it has been called it has been called it will have been called it would have been called it has been being called it had been being called it will have been being called it would have been being called continous perfect simple perfect continous Slaganje vremena . koristite sadašnje prosto vrijeme. (Petera je njegova sestra njegovala za vrijeme bolesti) • Bezlični oblici u našem jeziku kao što su "kaže se". http://engleski-jezik. "razumije se".ako nije potrebno pomenuti vršioca radnje jer to proizilazi iz konteksta (smisla) rečenice ili nije bitno za smisao da mora biti pomenut: Mistakes are always made.com/index.Sequence of Tenses Slaganje glagolskih vremena Tabele ispod pokazuju ispravno slaganje vremena u rečenicama kod kojih je vrijeme od vitalnog značaja.

Da se izrazi radnja koja je počela u trenu u prošlosti i traje do danas. Da izrazite istovremenu radnju koristite sadašnje vrijeme. I wanted to go home because I missed my parents. Da izrazite opće poznatu činjenicu koristite sadašnje vrijeme. I will be so happy if they fix my car today. I know that I made the right choice. koristite prezent perfekt. You will surely pass this exam if you studied hard. koristite prošlo vrijeme.htm . The President says that he will veto the bill. Da izrazite drugu završenu radnju. koristite prosto prošlo vrijeme. The Deists believed that the universe is like a giant clock.com/index. They believe that they have elected the right candidate. She knew she had made the right choice. The crowd had turned nasty before the sheriff returned. Buduće vrijeme (Futur) Predbuduće vrijeme. Most students will have taken sixty credits by the http://engleski-jezik. Da izrazite radnju koja će se desiti. Prosto prošlo vrijeme (Simple Past) Da izrazite radnju koja se desila prije druge radnje koristite past perfect. The college will probably close its doors next summer if enrollments have not increased. koristite prosto prošlo vrijeme. Past Perfect) She has grown a foot since she turned nine. svršeni futur U svakom slučaju koristite sadašnje vrijeme ili prezent perfekt. Prezent perfekt ili past perfekt U svakom slučaju koristite (Present Perfect or prošlo vrijeme. koristite present perfect.Da se izrazi prošla radnja. koristite prosto buduće vrijeme. Da izrazite radnju koja se desila ranije. Da se izrazi radnja u budućnosti koja će se desiti prije radnje u nezavisnoj rečenici.

htm . [Infinitiv prezenta "to see" je u istom trenutku kao i prošlo vrijeme "would have liked". [Unaprijeđujući osnove.] She would have liked to see more veterans returning.(Future Perfect Tense) time they graduate. Working on the fundamentals. Having experimented with several game plans. the coaching staff devised a master strategy. Participi Vrijeme participa Prezent participa (Present of Participle. ["Would like" opisuje stanje u sadašnjosti. "to have seen" opisuje nešto prije tog vremena. Coach Espinoza is eager to try out her new drills.] The fans would like to have seen some improvement this year. "to try out" će se desiti posle. radnja se dešava u paralelno. seeing) Uloga participa Primjeri Da se izrazi radnja koja se dešava u isto vrijeme kada i glagol. to see) Da se izrazi istovremena radnja ili radnja posle glagola. Slaganje vremena sa infinitivima i participima Infinitiv Vrijeme infinitiva Uloga infinitiva Primjer Infinitiv sadašnji (Present Infinitive. Most students will have taken sixty credits by the time they have graduated. u isto vrijeme] Particip prošli ili particip prezent perfekta Da se izrazi radnja koja se dešava prije glagola. tim je počeo polahko napredovati.] Infnitiv perfekta (Perfect Infinitive. to have seen) Da se izrazi radnja koja se desila prije glagola. http://engleski-jezik. [Infinitiv perfekta to have been coached ukazuje na radnju prije glagola consider.com/index. the team slowly began to improve.] They consider the team to have been coached very well. ["eagerness" je sada.

• da potvrdi jednu poznatu istinu: fish live in water (ribe žive u vodi). kad pred tim "y" stoji suglasnik.com/index. past The sun rises. bez prijedloga "to".] Main source (glavni izvor): Webster. ukazuje na vrijeme prije glagola u prošlom vremenu "devised".Commnet. ought .edu Glagolska vremena Sadašnje vrijeme Sadašnje prosto vrijeme . must . sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jednine nastavkom "-es": he dresses.moći.(Past Participle or Present Perfect Participle [Particip prezent perfekta "having experimented". Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y". Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica. he reads (hi ri:dz).htm . may . z.imati.I do not write i don't write Upitni oblik sadašnjeg vremena pravi se tako pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do" u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja. osim glagola: to be .morati. Glagoli koji se završavaju na s. u trećem licu jednine: to cry (he cries). je posljedica glagola u prošlom vremenu "prepared". bez prijedloga "to": I write (ja pišem) . to try (to tries).biti. present future http://engleski-jezik. jer dobija nastavak "-s" ili "-es". [Radnja izražena pomoću glagola u prezentu "knows". • da označi radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam čas engleskog tri puta sedmično).] Prepared by last year's experience. You write (ti pišeš) . the coach knows not to expect too much.trebati. to have . x. Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do". ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika: he speaks (hi spi:ks). • da označi radnju koja se vrši po navici: I always rise early (uvijek ustajem rano). pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja. can.Simple Present Tense Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek stavljaju lične zamjenice. Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnog suglasnika. he teaches. mijenjaju "y" u "i".Do you write? (pišeš li?) Simple Present se upotrebljava: • da označi radnju čije trajanje nije određeno: I write (ja pišem) i work (ja radim).

com/index. ponekad moramo malo promijeniti reč. sada i posle.naglašeni vokalsuglasnik zadnje slovo se udvostručava: s run stop begin t suglasnik > > > o naglašeni vokal p suglasnik Izuzetak 1 running stopping beginning Ovo pravilo ne važi kada naglasak nije na zadnjem slogu glagola: open Izuzetak 2 > opening Ako glagol završava na ie. it call? do we call? do you call? do they call? past future Sadašnje trajno vrijeme . ono zove we call mi zovemo you call vi zovete they call oni. ona zovu I do not call you do not call he. she. she.Sunce izlazi svaki dan. Međutim. it calls on.Present Continuous Tense prezent glagola "to be" + prezent particip glavnog glagola I am speaking (ja govorim) you are speaking he. prije.htm . vjerovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo. mijenjamo ie u y: lie > lying http://engleski-jezik. he . Jenny is not here. it does not call we do not call you do not call they do not call do I call? do you call? does. it is speaking we are speaking you are speaking they are speaking Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing". ona .she. one. Ako se glagol završava na: suglasnik . present Jenny trenutno nije prisutna. she.zvati I call ja zovem you call ti zoveš he. to call .

htm .. Međutim. Kada bi smo rekli kada se radnja odvija morali bismo upotrijebiti preterit (past simple tense).the pages are turning. • http://engleski-jezik. • da se izrazi radnja koja je završena u vremenskom periodu koji još traje: I have been to Zagreb this week..the girl is dancing. (sada ovo čitate) past present Radnja se događa sada. radnja se ne mora odvijati tačno sada.the candle is burning... izostavljamo e: come mistake > > coming mistaking Present Continuous Tense (sadašnje trajno vrijeme) se upotrebljava: • da označi radnju koja se vrši u vremenu kada o njoj govorimo: I am learning English now. future ..). (ove nedjelje sam putovao u Zagreb.. ali se dešavala nešto ranije i možda će se dešavati posle trenutka kada o njoj govorimo: Present Perfect Simple Tense pomoćni glagol "to have" + past particip glavnog glagola Present perfectom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti.die Izuzetak 3 > dying Ako glagol završava na vokal + suglasnik + e. (živim u Sarajevu od 1970-te i još uvijek živim). tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno.. (sada učim engleski) You are reading this now. što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju.. (ova stranica postoji već. sedmica još nije završena). and 13 days.com/index. . . I have lived in Sarajevo since 1970. Present perfect se koristi: • da se opiše radnja ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti: This website has been in existence for 1 year and 9 months.

Amerikanac bi rekao: "Did you have lunch?". • Amerikanci ne koriste present perfect toliko kao Britanci. • da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge "just'' ili ''just now''): The guests have just entered the hall. ali je rezultat radnje važan: I have buoght a car. I obično imamo sada imamo neku posljedicu: I'm tired because I've been running. past present !!!!! radnja koja se desila nedavno sada imamo posljedicu future I'm tired because I've running. (kupio sam auto. never. to call – zvati I have called (ja sam zvao) you have called he.I've been itd. • uz priloge koji označavaju neprekidan razmak vremena: ever. Amerikanci češće upotrebljavaju past tense umjesto present perfect-a. često se upotrebljavaju skraćenice: I have been .da se označi radnja koja je završena nekad u prošlosti.com/index.htm . dok bi Britanac rekao: "Have you had lunch?". she.Present Perfect Continuous Tense prezent perfekt glagola "to be" (have/has been) + prezent particip glavnog glagola I have been playing You have been working Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing? Odrični oblik se pravi dodavanjem reči "not": I have not been playing. it called? have we called? have you called? have they called? Nesvršeni perfekt . already. nije bitno kada). (ne razumijete (sada). yet. (gosti su upravo ušli u dvoranu). she. Kada pišemo present continous. it hasn't called we haven't called you haven't called they haven't called have I called? have you called? have he. she. for: Have you ever been to Bosnia? (jeste li ikada bili u Bosni?). it has called we have called you have called they have called I haven't called you haven't called he. since. Present Perfect Continous Tense koristimo: • da izrazimo radnju koja je nedavno ili upravo završila. http://engleski-jezik. važno je da je auto kupljen. (umoran sam (sada) jer sam trčao) Why is the grass wet? Has it been raining? (zašto je trava vlažna (sada)? je li padala kiša?) You don't understand because you haven't been listening. jer niste slušali).

Ako to razdoblje seže do sadašnjeg trenutka upotrebljavamo uz for perfekt. (Tara se nije dobro osjećala već dvije sedmice. for period vremena since od vremenske tačke 20 minutes three days six months a long time ever itd. a ako je to razdoblje završeno moramo upotrijebiti past simple (preterit). 7 sedmica. since se obično koristi samo sa perfect vremenima. past present future radnja počela u prošlosti nastavlja se u sadašnjosti I've been reading for two hours. (čitam već dva sata i još uvijek čitam) How long have you been learning English? (koliko dugo učiš engleski? a još ga učiš) We have not been smoking. a sada se osjeća dobro). u ovom slučaju često se koriste for i since: I've been reading for two hours. Tara hasn't been feeling well for two weeks. (gledam TV od 7 sati posle podne) Tara hasn't been visiting us since March. to call .htm . 20 godina.• da izrazimo radnju radnju koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti.com/index. (Tara se ne osjeća dobro već dvije sedmice) Ali Tara didn't feel well for two weeks. (Tara nas nije posjetila od Marta) For se može koristiti u svim vremenima. 6. Since koristimo kada znamo od koje vremenske tačke se odvija radnja: u 9 sati. januara.zvati I have been calling you have been calling I have not been calling you have not been calling have I been calling? have you been calling? http://engleski-jezik. and now she feels well. Kako je ranije napomenuto uz present perfect continuous često koristimo "for" i "since". u petak. (nismo pušili.15 am Monday January I left school the beginning of time itd. For koristimo kada pričamo o razdoblju vremena: 5 minuta. I've been studying for three hours. 7. (učim već tri sata) I've been watching TV since 7pm. a ni sada ne pušimo).

she. Građenje prošlog svršenog vremena: a) potvrdna rečenica: subjekat + glavni glagol u prošlom obliku (preteritu) I lived in that house when I was young.Past Simple Tense Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola. He did not go to London. (je li gledao TV prošle sedmice) Glagol did (preterit od "do") u svim licima ima isti oblik. (živio sam u toj kući kada sam bio mlad) She played basketball last week. (nije mu se dopao film) Mary did not go to work last Monday. I did not go to London. http://engleski-jezik. it has not been calling we have not been calling you have not been calling they have not been calling has he.com/index. (nisam bio u Londonu) You did not go to London. (je si li igrao tenis prošle sedmice) Did he watch TV last night. it has been calling we have been calling you have been calling they have been calling he. pravilni glagoli infinitiv work explode like preterit worked exploded liked past particip worked exploded liked Prošli oblik svih glagola završava na -ed.htm . (ona je igrala košarku prošle sedmice) b) odrična rečenica: subjekat + preterit od "do" + not + infinitiv glavnog glagola He didn't like the movie. nepravilni glagoli go see sing went saw sang gone seen sung Past particip nam nije potreban pri tvorbi prošlog vremena. she. itd. Prošli oblik nepravilnih glagola se ne tvori po nekom pravilu i uči se napamet.he. (Mary nije otišla na posao prošlog ponedjeljka) c) upitna rečenica: preterit od "do"+ subjekat + infinitiv glavnog glagola Did you play tennis last week. it been calling? have we been calling? have you been calling? have they been calling? Prošlo vrijeme Prošlo svršeno vrijeme . she.

(policajac mi je rekao da sam previše vozio) Kada kažemo kada ili gdje se radnja dogodila. moramo koristiti past simple. c) kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode: It's time they were back. it didn't call we didn't call you didn't call they didn't call did I call? did you call? did he. it call? did we call? did you call? did they call? Prošlo trajno vrijeme . she. .Was I. (vrijeme je da se vrate) I wish I had a new computer.worried cry . I. a ne present perfect.levelled call – called Ako glagol završava na "-y" ispred kojeg se nalazi suglasnik. it called we called you called they called I didn't call you didn't call he. it was here. (volio bi da imam novo auto) d) u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj preterit (slaganje vremena): The policeman told me I drived to much.were you here? Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal. to call – zvati I called (ja sam zvao) you called he. she.htm . she. she.com/index. b) da se izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u prošlosti bez ikakve veze sa sadašnjošću: We went to school when we were children. krajnji samoglasnik se udvostručava: plan . it here? You were here. he.cried Past Simple Tense (Preterite Tense) koristimo: a) da se izrazi radnja koja se desila u prošlosti i potpuno završila pa nema nikakve veze sa sadašnjošću: I was in Liverpool last year. upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i glagola.Glagol be nema u svim licima isti oblik.The Past Continuous Tense prošlo vrijeme glagola "to be" + particip prezenta glavnog glagola http://engleski-jezik. (bio sam u Liverpulu prošle godine). she. he. .planned skip – skipped Krajnje "l" se uvijek udvostručava: level . taj se "y" mijenja u "i": worry . (išli smo u školu kada smo bili djeca).

She wasn't reading. she.. (znao sam da se sa njom razgovara o njenoj kćeri). to call . da se opiše radnja koja je trajala do trenutka kada ju je prekinula neka druga prošla radnja: I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Upitni oblik se pravi inverzijom: Was she playing? Were we playing? Nesvršeni preterit se upotrebljava: • da se opiše pozadina. Kod glagola koji se ne koriste u trajnom obliku upotrebljava se obični preterit >>. (ona je čitala) We were playing.". odnosno da se pred čitaoce postavi scena priče pisana u prošlom vremenu.The Past Perfect Tense subjekat + simple past od "to have" + past particip glavnog glagola U odričnim rečenicama ubacujemo rječicu not između pomoćnog i glavnog glagola. Nobody was walking in the streets. It was raining.com/index. (djeca su se igrala dok njihove majke čavrljale) u zavisnoj rečenici umjesto nescršenog prezenta ako je u glavnoj rečenici preterit: • • • • I knew that he was talking to her about her daughter. a zatim se nastavlja prošlim vremenom. (gledao sam TV kada si nazvao) da se izrazi promjena mišljenja: I was going to spend the day at the beach but I've decided to go on an excursion instead. The wind was blowing hard.htm . I was watching TV when you telephoned. he.She was reading. (mi smo igrali) Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not: She was not reading . (divno sam sanjao kada se alarm oglasio).zvati I was calling. she. it was calling we were calling you were calling they were calling I was not calling you were not calling he. (mislio sam provesti dan na plaži ali sam odlučio otići na ekskurziju) za dvije radnje koje se dešavaju istovremeno: The children were playing whil their mothers were chatting. Suddenly. a upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i pomoćnog glagola. npr: "James Bond was driving through town. http://engleski-jezik. Bond saw the killer in a telephone box. it calling? were we calling? were you callingg? were they calling? Pluskvamperfekat (davno prošlo vrijeme) .. it wasn't calling we weren't calling you weren't calling they weren't calling was I calling? were you calling? was he. she. Obično priča počinje nesvršenim preteritom. you was calling.

15am. nisam ga nikad bio vidio) • He said that he had seen him at the theatre. I had just eaten. upravo sam bio jeo) I didn't know who he was. she. (nisam bio gladan.htm . past Voz odlazi u 9 sati. I had never seen him before.15 present future Mi stižemo u 9 i 15.Past Perfect Tense (pluperfekt) se upotrebljava: a) da bi se izrazila radnja u prošlosti koja se desila prije neke druge radnje u prošlosti. The train had left when we arrived. past perfectom se izražava nešto što nije ostvareno u prošlosti: I wish I had met you before. We arrived at 9. Voz je bio otišao kada smo mi stigli. (nisam znao ko je on. http://engleski-jezik. (da si mi barem poslala SMS) He played the basketball as if he had played in NBA. she. (bili smo otišli prije nego što je on došao) • The train left at 9am. b) u zavisnim rečenicama uz after: He got a headache after he had washed his hair. she. if only (kad bi barem) i wish (kamo sreće da). 9 9. (kamo sreće da sam te ranije sreo) If only you had sent me the SMS.zvati I had called you had called he. a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola "to have". (rekao je da ga je bio vidio kod pozorišta).com/index. glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not. Mi smo stigli u 9 i 15. U ovom primjeru past perfect je upotrebljen u indirektnom govoru umjesto past simple u direktnom. • • c) iza izraza: as if (kao da).prije neke druge radnje: • We had left home before he came. također izražava radnju za koje se pretpostavljalo da je trebalo da se dogodi u prošlosti . (igrao je košarku kao da je igrao u NBA) to call .) The train had left when we arrived. (voz je krenuo u 9 sati.The Past Perfect Continuous Tense subjekat + simple past od "to have" + past particip od "to be" + present particip gl. it called? had we called? had you called? had they called? Nesvršeni pluskvamperfekt . it had called we had called you had called they had called had I called? had you called? had he. it had called we had called you had called they had called I had not called you had not called he. I was not hungry. (dobio je glavobolju nakon što je oprao kosu).

When I arrived. it had not been calling calling? we had been calling we had not been calling had we been calling? you had been calling you had not been calling had you been calling? they had been calling they had not been calling had they been calling? I had not been calling you had not been calling present future Buduće vrijeme Prosto buduće vrijeme .we shall call (ja ću zvati . I arrived at 11am. he had been running. John was very tired. U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will.Past Perfect Continuous upotrebljava se da bi se označila radnja koja je trajala u prošlosti prije neke druge prošle radnje: Ram started waiting at 9am. it had been he. to call – zvati I had been calling you had been calling had I been calling? had you been calling? had he. http://engleski-jezik. a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola. she. trčao je cijele večeri) I could smell cigarettes.htm . somebody had been smoking.com/index. Ram had been waiting for two hours.mi ćemo zvati). međutim u modernom engleskom will se više koristi od shall: I shall call . Past Perfect Continous se također upotrebljava u indirektnom govoru umjesto trajnog oblika prošlog vremena (past continous tense) u direktnom govoru. neko je pušio). past Ram je počeo sa čekanjem u 9 sati. (osjetio sam cigarete. može se koristiti glagol shall. she. D: Peter said: "Some of my friends have playing at cards all night. 9 11 Ja sam stigao u 11 sati." (Peter reče: "Neki moji prijatelji su igrali karte cijele večeri". it had been calling he. Ram had been waiting for two hours when I arrived. she.Futur Simple Tense subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola. (John je bio veoma umoran.) I: Peter said that some of his friends had been playing at cards all night.

(igrat ću tenis sutra u 10 sati) We'll be having dinner when film starts. padat će kiša kada se budeš vraćao) to call .Prosto buduće vrijeme se upotrebljava da bi označila radnja koja će se desiti u budućnosti. At 4pm tomorrow i will be working. it will be raining when you return. it will be calling we will be calling you will be calling they will be calling I won't be calling you won't be calling he. it will not call we will not call you will not call they will not call will I call? will you call? will he. it call? will we call? will you call? will they call? Buduće trajno vrijeme . naš slušalac obično zna ili razumije u koje vrijeme se radnja odvija.htm .Također se koristi da bi se izrazila namjera. a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola will. nadu itd. it will call we will call you will call they will call I will not call you will not call he. Trajno buduće vrijeme označava radnju koja će trajati izvjesno vrijeme u budućnosti. she. will + pomoćni g. Kada koristimo buduće trajno vrijeme. it be calling? will we be calling? will you be calling? will they be calling? Složeno buduće vrijeme .Futur Continuous Tense subjekat + pomoćni g. (večerat ćemo kada film počne) Take your umbrella. odluka. I will be playing tennis at 10am tomorrow. it won't be calling we won't be calling you won't be calling they won't be calling will I be calling? will you be calling? will he. (očekujem da će on doći sutra) I will help her because she is beautiful. I hope we will have better luck next day. she.zvati I will be calling (ja ću zvati) you will be calling he. she. be + present participle glavnog glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not između glagola will i be. she.zvati I will call (ja ću zvati) you will call he. (uzmi kišobran. past present future 4pm U 4 sata biću usred posla. she.Futur Perfect Tense http://engleski-jezik. she. (nadam se da ćemo imati više sreće drugi put) I expect that he will come tomorrow. (pomoći ću joj jer je lijepa) to call . prijetnja ili obećanje. Prostobuduće vrijeme se naročito često upotrebljava posle glagola koji označavaju očekivanje.com/index.

will + pomoćni g. she.15am. When you arrive the rain will have left. Vi stižete u stanicu u 9 i 15.1 5 Vi stižete u 9 i 15. (Voz dolazi u stanicu u 9 sati. Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo (contract) subjekat i pomoćni glagol will: I will .) The train will have left when you arrive. it will have called we will have called you will have called they will have called Futur Perfect Continuous subjekat + pomoćni g. "have" + past particip od "be" + present particip glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have. past present future Voz odlazi u 9 sati. Ovo vrijeme također izražava i radnju koja će se desiti i završiti do određenog vremena u budućnosti: They will have left the Parlament by 12 o'clock. 9 9. You will arrive at the station at 9. she. she.you'll itd. (Oni će napustiti parlament do 12 sati.zvati I will have called (budem bio I will not have called zvao) you will have called you will not have called he.I'll you will .) to call . will + pomoćni g. Voz će otići kada vi stignete.subjekat + pomoćni g. it will not have called called? we will not have called will we have called? you will not have called will you have called? they will not have called will they have called? . it have he. Kod odričnih rečenica sažimamo glagol will i rječicu not: http://engleski-jezik.htm will I have called? will you have called? will he. have + past particip glavnog glagola Predbuduće vrijeme izražava radnju koja će se desiti prije neke druge radnje u budućnosti: The train will leave the station at 9am.com/index. a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will.

com/index.I will not . (Bit će umoran kada stigne. (do 20 sati uvečer ja ću imati za sobom već 10 sati rada). He will have been travelling for 24 hours. she. it will have been he. she. it have been calling? will we have been calling? will you have been calling? will they have been calling? http://engleski-jezik.htm . a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti: At 20 o'clock in the evening i will have been working ten hours.) to call .zvati I will not have been calling you will not have been you will have been calling calling he. Znači radnja počinje u 10 sati prije podne. sve do 20 sati uvečer kada još traje. Putovat će već 24 sata.I won't you will not . she.you won't itd. Drugim rečima izražava radnju koja će trajati do određenog budućeg vremena ili trenutka u budućnosti. traje deset sati. it will not have calling been calling we will not have been we will have been calling calling you will not have been you will have been calling calling they will not have been they will have been calling calling I will have been calling will I have been calling? will you have been calling? will he. He will be tired when he arrives. Predbuduće trajno vrijeme izražava radnju koja traje određeni period vremena do jedne druge buduće radnje ili oznake budućeg vremena kada ova prva radnja još traje.

Imenice – Nouns
Imenice su reči kojima nešto imenujemo. Npr: man (čovjek), town (grad), happiness (sreća), love (ljubav) itd. Imenice dijelmo na nekoliko vrsta. One mogu biti:

opće imenice (common nouns), služe za imenovanje svih bića ili stvari iste vrste. boy (dječak), computer (računar), eye (oko) itd; vlastite imenice (proper nouns), služe za imenovanje pojedinačnih bića, mjesta itd. Mary, London, Edinburgh, Bosnia, Dreamweaver itd; zbirne imenice (collective nouns), služe za označavanje skupa ili mnoštva u jednini. team (momčad), sugar (šećer), flock (jato), army (vojska) itd; gradivne imenice (material nouns), služe označavanje tvari ili materija. lead (olovo), milk (mlijeko), air (zrak), ice (led) itd. apstraktne imenice (abstract nouns), označuju nešto nestvarno, neko svojstvo ili stanje. fear (strah), health (zdravlje), thirst (žeđ) itd.

Također, imenice dijelimo i na: brojive i nebrojive (Countable and Uncountable nouns). Množinu tvore samo opće imenice. One obično označavaju nešto što se može brojati, te ih zovemo brojivim imenicama: two girls (dvije djevojke), three months (tri mjeseca) itd. Gradivne i apstraktne imenice, uzete u općem smislu, se ne mogu brojati. One su nebrojive i ne mogu se upotrebljavati u množini: silver (srebro), thirst (žeđ), air (zrak) itd. Rod imenica - Gender of Nouns Množina imenica - Plural of Nouns Padeži imenica - Cases of Nouns Rod imenica - Gender of Nouns Opće pravilo: U engleskom jeziku rod imenica nije gramatički već se određuje prema polu, tj. prirodan je. Imena muških bića muškog su roda (masculine), imena ženskih lica ženskog su roda (feminine) i imena živih bića gdje rod nije izričito podvučen srednjeg su roda (neuter). Kod živih bića rod razlikujemo na više načina: - postoje različiti izrazi za muški i ženski rod: boy father brother son uncle - girl - mother - sister - daughter - aunt dječak otac brat sin ujak - djevojčica - majka - sestra - kći - tetka
http://engleski-jezik.com/index.htm

nephew king monk horse cock drake gander - dodajemo nastavke: abbot actor count duke emperor poet prince negro heir sorcerer lion hero - obrazuju se složenice: man-servant cock-sparrow bull-calf male-elephant landlord

- niece - queen - nun - mare - hen - duck - goose

nećak kralj kaluđer konj pijetao patak gusak

- nećaka - kraljica - kaluđerica - kobila - kokoška - patka - guska

- abbess - actress - countess - duchess - empress - poetess - princess - negress - heiress - sorceress - lioness - heroine

opat glumac grof vojvoda car pjesnik princ crnac nasljednik čarobnjak lav heroj

- opatica - glumica - grofica - vojvotkinja - carica - pjesnikinja - princeza - crnkinja - nasljednica - čarobnica - lavica - heroina

- maid-servant - hen-sparrow - cow-calf - female-elephant - landlady

sluga vrabac junac slon gazda

- sluškinja - vrabica - junica - slonica - gazdarica

Mnoge imenice imaju isti oblik i u ženskom i u muškom rodu: pupil friend teacher cousin (učenik, učenica) (prijatelj, prijateljica) (učitelj, učiteljica) (rođak, rodica)

Ponekad da bismo označili rod ovih imenica dodajemo ove reči: gentleman, lady, male, female, man, woman: lady-teacher (učiteljica).

Od općeg pravila postoje sljedeći izuzeci:
• • • • •

"horse" i "dog" nisu sredneg već muškog roda; "cat" je ženskog roda; "child" može biti sva tri roda; imenice: boat, ship, streamer, man-of-war, vessel nisu srednjeg već ženskog roda i označavaju se sa she; ženskog roda su: imena država i zemalja;
http://engleski-jezik.com/index.htm

• • •

neki apstraktni pojmovi (misaone imenice) kao: victory, liberty, mercy grace, virtue; ženskog roda su i nature, earth i moon; imenice koje izražavaju jaka osjećanja muškog su roda: love, anger, despair, fear; muškog roda su također i: sun, death, time; ptice, ribe, insekti su obično srednjeg roda;

U basnama životinje su personificirane pa su uvijek ženskog ili muškog roda. Množina imenica - Plural of Nouns Opća pravila: množina imenica obrazuje se dodavanjem nastavka "-s". Ovo se "s" izgovarakao naše "z" izuzev kada dolazi posle tvrdih suglasnika. Primjeri: book - books face - faces (knjiga - knjige) (lice - lica)

Imenice koje se zavšavaju na: -s, -ss, -x, -sh, -tch dobijaju nastavak "-es", koji se izgovara iz: class bush bench - classes - bushes - benches razred grm klupa - razredi - grmlje - klupe

Imenice na "-o" dobijaju nastavak "-es" ako se "o" nalazi posle suglasnika: hero potato negro - heroes - potatoes - negroes heroj krompiri crnac - heroji - krompiri - crnci

Izuzeci od ovog pravila su: piano canto octavo - pianos - cantos - octavos klavir spjev oktava - klaviri - spjevovi - oktave

Imenice na "o" posle samoglasnika dobijaju u množini samo nastavak "-e": cuckoo - cuckoos kukavica - kukavice

Imenice na "y" posle suglasnika mijenjaju "y" u "i" i dobijaju nastavak "-es": country lady story ali: day boy toy - days - boys - toys dan dječak igračka - dani - dječaci - igračke
http://engleski-jezik.com/index.htm

- countries - ladies - stories

zemlja dama priča

- zemlje - dame - priče

htm .svirale . društvu) (štof) (odijelo) Latinske imenice na "-us" i "-um" te grčke na "-on" i "-is" imaju u množini obično svoj latinski odnosno grčki nastavak: http://engleski-jezik.halves .com/index.Normani .supruge Izuzeci od ovog pravila su: strife fife staff gulf .children vo dijete .teeth .sportsmen čovjek žena zub Englez sportista .chiefs .poglavice .women .wives polovina tele nož supruga .brethren .ljudi .sportisti Neke imenice imaju dva oblika u množini sa različitim značenjem: brother cloth .Imenice na "f" i "fe" mijenjaju "f" u "v" i dobijaju u množini nastavak "-es": half calf knife wife . "-ff" ne mijenjaju u "f" i dobijaju nastavak "-s": roof dwarf chief cliff .dijeca Neke imenice obrazuju množinu promjenom osnovnog samoglasnika: man woman tooth Englishman sportsman ali: Roman Norman German .Njemci .struje Imenice koje zavšavaju na "-oof".calves .men .Germans Rimljanin Norman Njemac .cliffs krov patuljak poglavica greben .Englezi .dwarfs .noževi .fifes . "-ief".Romans .knives .staffs .roofs .štabovi .polovine .gulfs borba svirala štab struja .cloths .telad .grebeni Neke imenice imaju u množini nastavak "-en": ox child .patuljci .brothers .Englishmen .zubi .Normans .clothes (braća po krvi) (braća u crkvenoj organizaciji.volovi .Rimljani .strifes .oxen .borbe .žene .krovovi .

radius oasis . onda nastavak za množiniu dobija posljednja reč: looker-on pick-pocket forget-me-not . poluprečnici) (oaza.com/index. nezaboravci) Neke složenice dobijaju obilježje množine uz oba dijela reči: manservant .menservants (sluga. sluge) Neke se imenice upotrebljavaju samo u jednini: advice furniture information progress (savjet) (namještaj) (obavještenje) (napredak) Ako je potrebno izraziti množiniu.htm .forget-me-nots (gledalac. od reči koja nosi smisao. džeparoši) (nezaboravak (cvijeće).radii . onda se upotrijebi neka reč u množini: two pieces of furniture (dva komada namještaja) Neke su imenice po svom obliku u jednini.oases (poluprečnik. gledaoci) (džeparoš.lookers-on .pick-pockets . Ako je složenica sastavljena bez imenica. tj. oaze) Složenice obrazuju množinu tako da se nastavak za množinu doda glavnoj reči od koje je složenica sastavljena. oružje) (književnost) (šestar) (donje gaće) http://engleski-jezik. a imaju značenje množine: people mankind cattle (ljudi) (čovječanstvo) (stoka) Imenica "news" (vijest) i "means" (sredstvo) imaju oblik množini ali su u jednini: what is the news by the means (kakve su vijesti) (na ovaj način) Mnoge imenice se upotrebljavaju samo u množini: cards contents poltics mathematics (karte) (sadržina) (politika) (matematika) Neke imenice imaju u množini drugačije značenje nego u jednini: arm letter compass drawer (ruka) (slovo) (kompas) (fijoka) arms letters compasses drawers (ruke.

(znamo više o učiteljima) Prema tome.Genitive U engleskom jeziku drugi padež se može izraziti na više načina: Normanskim genitivom (Norman genitive) koji se obrazuje pomoću prijedloga "of": the book of the teacher (učiteljeva knjiga). pad.htm . onda dodajemo samo apostrof. pad. a nastavak se izgovara kao "z": Burn's works (Burnsova djela) Ako se imenica završava na -s ili -ce kao i ispred reči "sake". pad. pad. Peti padež izražava se imenicom bez člana. pad. (i zapitali smo učitelje) 5. jesu li vaše knjige velike) 6. pad. sedmi padež pomoći prijedloga "about"). pad. (posle razgovora sa učiteljima) 7. pad. (učitelji. treći padež pomoću prijedloga "to". teacher's book (učiteljeva knjiga). (otišli smo učiteljima) 4. Teacher. pad. The books of the techers were big. pad. (neki učitelji imali su knjige) 2. (znamo više o učitelju) Množina: 1. We went to the teacher. are your books big. We went to the teachers. (knjiga tog učitelja bila je velika) 3. pad. Some teachers had books. Saksonskim genitivom (Saxon genitive). pad.Padeži imenica . (knjige učitelja su uvijek velike) 3. padeži se određuju prema mjestu u rečenici (prvi i četvrti). je li vaša knjiga velika?) 6. Saksonski genitiv se obrazuje nastavkom -'s na imenicu koji se izgovara "z" iza zvučnih suglasnika i samoglasnika. pad. pomoću prijedloga (drugi padež pomoću prijedloga "of" ili nastavkom kad imamo prisvojni genitiv. koji se još zove "prisvojni genitiv" (Possessive case). We know more about the teachers. And we asked the teacher. (i zapitali smo učitelja) 5. (neki učitelj je imao knjigu) 2. U jednini se dodaje -'s teacher's book (učiteljeva knjiga) Peter's toy (Peterova igračka) boy's eyes (dječakove oči) Ako se osobna imenica završava na -s. šesti pomoću prijedloga "with". We know more about the teacher. is your book big? (učitelju. pad. After our conversation with the teacher. a "s" iza bezvučnih suglasnika. Drugi padež . (otišli smo učitelju) 4.Cases of Nouns U engleskom jeziku mogu se izraziti svih sedam padeža kao i u našem jeziku: Primjer: Jednina: 1. A teacher had a book. Ovaj padež se obrazuje tako da se imenici doda nastavak -'s. (posle našeg razgovora sa učiteljem) 7. And we asked the teachers. (knjige tih učitelja su bile velike) The teacher's books are always big.com/index. Teachers. The book of the teacher was big. After the conversation with the teachers. dodaje se samo apostrof: http://engleski-jezik.

Ako se imenica ne završava na -s u množini. onda ona ima nastavak -'s: the children's toys (dječije igračke) the mice's legs (mišije noge) woman's right (ženska prava). Osobne imenice mogu se završavati na -s.htm . U množini koja se završava na -s dodaje se samo apostrof: my brothers' wives (žene moje braće).com/index. James's Square (trg Sv. http://engleski-jezik.for goodness' sake (za Božju volju) for conscience' sake (radi smirenja savjesti). Džejmsa) for Doris's sake (radi Doris) my boss's sister (sestra mog gazde). pa da ipak dobijaju nastavak -'s: St. Složenice dobijaju nastavak -'s na kraju: after my mother-in-law's leaving (posle odlaska moje punice).

Comparasion Pridjevi imaju tri stupnja poređenja: prvi stupanj . He is as strong as a horse.nejednakost . . (jak je kao konj) Komparativ. Ako je pridjev višesložan. ni broj ni padež. younder.. either.nadmoćnost . upitne (interrogative): what. much. an. beautiful.. pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod. .jednakost . enough.kod višesložnih pridjeva dodavanjem nastavka "more" ispred pridjeva: He is more independent than his brother.then": He is less rich than his brother.positive drugi stupanj . Serbian. Pridjev obično stoji ispred imenice. obrazuje se pomoću reči "less. opisne (descriptive): young. Pridjevi se dijele na: • lične (proper). Italian. (on je manje bogat od svog brata) Komparativom se izražava uvećanost i obrazuje se: .. few. the same. such. another. (on je samostalniji od svog brata)."sve više i više" se prevodi svezom "and" koja prethodi i dolazi posle komparativa za uvećanje: stronger and stronger (sve jači i jači).com/index. her. He is as rich as his friend.Pridjevi – Adjectives Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva reč. every. Treći stupanj superlativ može biti: http://engleski-jezik. • • • • • • • Poređenje pridjeva . their. one. pokazne (demonstrative): the this. diobne (distributive): each.kod jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva dodavanjem nastavka "er": He is richer than his friend.htm . količinske (quantitative): some. those. English. neither.. your. our. green. koji se pišu velikim slovom: Bosnian. which. Jednakost se izražava pomoću reči "as. ponavlja se samo prilog "more": more and more contemptible (sve više omrznutiji). (on je bogatiji od svog brata). Croatian. his. kojim se izražava umanjenost. any. German. prisvojne (possessive): my. that. (on je isto toliko bogat kao njegov prijatelj). its. neodređene (indefinite): a. the order.comparative treći stupanj . these.as" i pozitiva pridjeva. all. certain.superlative.

quiet.the biggest (velik). kada je poređenje izraženo pridjevom na najvišem ili najnižem stepenu. narrow. Pravopisna pravila pri poređenju Ako se pridjev završava kratkim samoglasnikom iza kojeg dolazi suglasnik. "-ow". more learned. Ako umjesto pridjeva stoji prilog vremena sadašnjeg koji ima ulogu pridjeva. the cleverest simple.finer. Ako se pridjev završava sa slovom "y" ispred kojeg se nalazi suglasnik ono se mijenja u "i": pretty. to je ponajviše tačno).com/index. kao i pridjev koji imaju naglasak na drugom slogu: pretty. On se pravi kod: -jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva kojima prethodi član the i dodaje im se nastavak "-est": he is the richest (on je najbogatiji). the most famous. ali gray. taj se suglasnik udvostručuje: fat. Poređenje pridjeva pomoću nastavka "-er" za komparativ i "-est" za superlativ naziva se germansko poređenje. Ovim načinom porede se svi višesložni pridjevi koji imaju naglasak na prvom slogu. clever. Germanskim načinom poređenja porede se još i dvosložni pridjevi koji se završavaju na "-y". the narrowest. Na ovaj način porede se svi jednosložni predjevi . prettier.the fattest (debeo). (to je veoma tačno. kao i pridjevi koji se zavšavaju na "-ed" i "-ing": famous. more famous. pleasant. • apsolutni superlativ se pravi kada se ispred pridjeva stavi prilog most ili very: It is most true. Ako se pridjev završava muklim "e".the prettiest (drag). (veoma sam vam zahvalan).the grayest (jer "y" dolazi posle samoglasnika.sa izuzetkom sljedećih: just. the more just right.the finest (lijep). the simpliest.htm . beautiful.• relativni. handsome itd. more just. the most beautiful.prettier. Poređenje koje se dobiva dodavanjem reči "more" za komparativ i "the most" za superlativ ispred pridjeva naziva se romansko poređenje. umjesto very upotrebljava se much ili very much: I am much obliged to you. the most right. polite. cheerful. politer.fatter. learned. mnogi dvosložni pridjevi mogu se porediti na oba načina. narrower. http://engleski-jezik. the most learned. odnosno "-st": fine. more beautiful. the prettiest. "-er" ili na silabično "l".bigger. simplier.grayer. the politest. more right. cruel. a ne suglasnika). na komparativ i superlativ dodaju se nastavci "-r". big. -višesložnih pridjeva kojima prethode reči "the most": he is the most intelligent (on je najpametniji). Takvi su pridjevi: common. cleverer.

com/index.Nepravilna komparacija pridjeva .Irregular comparasion Nepravilno se porede sljedeći pridjevi: Positive Comparative Superlative good (dobar) bad (loš) evil (zao) ill (bolestan) much (mnogo) many (mnogo) little (malen) late (kasan) pnear (blizak) pold (star) far (daleko) better worse the best the worst more less later (kasniji) latter (dalji po redu) nearer older elder farther (prostorno dalji) further (dalji po redu) the most the least the latest (najnoviji) the last (posljednji) the nearest (najbliži) the next (sljedeći. do) the oldest the eldest the farthest the furthest Komparativ i superlativ složenih pridjeva: kada složeni pridjevi počinju jednosložni pridjevom onda nastavke za komparativ i superlativ dobija jednosložni pridjev: I never saw a faster sailing ship. (nikad nisam vidio bržeg jedrenjaka) I never saw a worse looking man.htm . (nikad nisam vidio čovjeka koji lošije izgleda) http://engleski-jezik.

Posle prijedloga uvijek slijedi "imenica".I get into my office every morning (svako jutro idem u kancelariju) we went to see him (pošli smo da ga posjetimo) I want to tell you the truth (želim da vam kažem istinu) http://engleski-jezik.com/index. uzroka. you. a ako to želimo onda moramo koristiti "-ing" oblik koji je ustvari gerund ili glagolska imenica. before (ispred).htm prijedlog on in for under to to before "imenica" the table. gerund (swimming). us). to (u. cilja: from (od). lične imenice (Sarajevo. outside (napulju). house.he is a friend of mine (on je moj prijatelj) what are you thinking of? (o čemu mislite?) from . sa). with (s. on (na). your blue book. towards (prema). Pod "imenica" mislimo na: imenice (dog. . after (posle). ka. Prijedlozi mogu biti složeni. in front of (ispred). between (između). coming. in (u). c) prijedlozi za očuvanje porijekla. without (bez). since (od). Mary). pri). through (pomoću). working. Pošto posle prijedloga ne može ići glagol. your blue book). Prijedlozi se dijele na: a) prijedloge za mjesto: at (u. upon (na). d) prijedlozi za sredstva: by (od. Edin. Zagreb. b) prijedlozi za vrijeme: before (prije). on (u) i dr. pomoću). Japan. zamjenice (you. prema).Prijedlozi – Prepositions Prijedlozi u engleskom jeziku imaju posebnu važnost jer padeži nemaju svoje nastavke. behind (iza). sastavljeni su od više reči: into (u). within (u). under (ispod) i dr. a nikad glagol. throughout (skroz). by (od). Beograd. in (u).where did you came from? (odakle ste?) whom did you get this book from? (od koga ste dobili ovu knjigu) I translated this from English into Bosnian (preveo sam to sa engleskog na bosanski) to . above (iznad). kod. grupne imenice (my first job. English people. him. subjekat + glagol The food is She lives Mary is looking The letter is Pascal is used She isn't used I ate Upotreba nekih glavnih prijedloga: of . na. into (u). love). tj. money.

what have you done regarding this report? (šta ste učinili u vezi sa ovim http://engleski-jezik.I haven't seen you since last Friday (nisam vas vidjeo od prošlog petka) for .I have been waiting for you till now (sve do sada sam vas čekao) with .this is beyond my understanding (to ne mogu da shvatim) his house stands beyond that road (njegova kuća se nalazi iznad ovog puta) without .will you take me with you (hoćete li me povesti sa sobom) the proposal was approved with great majority (prijedlog je prihvaćen velikom većinom) I cannot remain with him any longer (ne mogu više ostati s njim) he cut himself with a knife (posjekao se nožem) regarding .I shall be lonely without you (bit ću usamljen bez vas) she left without saying good-bye (otišla je bez zbogom) towards .I shall wait until day come (čekat ću dok oni dođu) till .I haven't seen you for ages (nisam vas vidjeo od odavno) I waited for an hour (čekao sam jedan sat) I did it for you (to sam za vas učinio) except .what are you talking about? (o čemu pričate) she walked about the house (hodala je po kući) it's about seven o'clock (oko sedam je sati) I was about to go home when she came (upravo sam htio da odem kad je ona došla) since .htm .the family is at dinner (porodica ruča) she is at the dressmaker's (ona je kod krojačice) he is standing at the door (on stoji kod vrata) in .I live in Visoko (živim u Visokom) my money is in my pocket (moj novac je u džepu) I'll be back in a minute (vraćam se za minut) into .you will find some interesting girls among this students (naći ćete interesantne djevojke među ovim studenticama) before .what is between you and her (šta je između tebe i nje) there is great difference between words and deeds (velika je razlika između reči i djela) among .he came into the room (ušao je u sobu) I put the money into my pocket (stavio sam novac u džep) about .com/index.at .they came to the house (prišli su kući) until .there was no one at the conference except the president (niko sem predsjednika nije bio na konferenciji) between .she stood before the door waiting (stajala je pred vratima i čekala) came before eight o'clock (dođi prije osam) beyond .

com/index.izvještajem) Pored ovih prijedloga u engleskom jeziku imamo i tzv. (to nije istina uprkos tome što je on rekao) http://engleski-jezik.htm . (pred njegovom kućom se nalazio bazen) This is not truth in spite of what he has said. prijedložne fraze (prepositional frases): in spite of (uprkos) in front of (ispred) according to (prema) because of (zbog) on account of (radi) by means of (pomoću) There was a pool in front of his house.

quite (sasvim) i dr. at last (najzad) itd. there (tamo). (to je odmah iza vrata) • Po svom sastavu prilozi se u engleskom jeziku dijele na: proste. (tamo je zaista tiho) • • Međutim.com/index. early (rano). happily (sretno) i dr. why (zašto). too (previše). usefully (korisno). quietly (mirno). up (gore) i dr. Izvedeni prilozi su oni koji se obrazuju od pridjeva nastavkom "ly": beautiful . near (blizu).beautifully (lijep . sometimes (ponekad). then (tada).Prilozi – Adverbs Prilozi su reči koje pobliže označuju glagole. pred ovih funkcija prilozi imaju i druge funkcije. pridjeve ili druge priloge: • uz glagol: John speaks loudly. never (nikad). priloge za količinu: more (više).badly (loš . out (iz). in (u). loud (glasno). truly (zaista). (ona je manje lijepa nego njena sestra) uz prilog: She drives incredibly slowly. little (malo). right (pravo) i dr. far (daleko). (on je stvarno zgodan) She is less beautifull than her sister. soon (uskoro). prilozi stupnja: very (vrlo). often (često). priloge za mjesto: here (ovdje). oni mogu: • izmjeniti smisao rečenice: Obviously i can't know everything. at present (sada). ever (ikad). priloge za način: how (kako). so (tako). at least (bar). izvedene i složene.lijepo) bad . (ona vozi nevjerovatno sporo) There is truly quietly. enough (dovoljno). • • • • Poređenje priloga Prilozi obrazuju prvi i drugi stupanj poređenja na sledeće načine: http://engleski-jezik. (ona nikad ne puši) uz pridjev: He is really handsome. late (kasno) i dr. (John priča glasno) She never smokes. less (manje) i dr. Složeni prilozi su: a great deal (mnogo).loše) itd. many (mnogi). • Po svom značenju prilozi se dijele na: • priloge za vrijeme: always (uvijek).htm . seldom (rijetko). Prilozi za način se obično tvore dodavanjem nastavka "-ly" na pridjev. (očito. as (kao). quickly (brzo). hardly (jedva). down (dole). no more (ne više). most (najviše). • • Prosti prilozi su: now (sada). ne mogu sve znati) izmjeniti prijedložnu frazu: It's immediately inside the door. fast (brzo).

less .most beautifully (lijepo .to stop short .com/index..nearest. • Nepravilno se porede sljedeći prilozi: well (dobro) badly (loše) much (mnogo) little (malo) near (blizu) far (daleko) late (kasno) .nearly (skoro).. skup) fair (lijep.to work hard .farthest. kao i prilozi sa nastavkom "ly" porede se na taj način što se za komparativ ispred priloga dodaje reč "more".• dvosložni i višesložni prilozi.longest (dugo .ljepše. (sada ćemo učiti priloge) u sredini (između subjekta i glavnog glagola): We often study adverbs. next .).better .least .more . further .worse .to buy dear .to sing right .to speak loud .to sell cheap .nearer .more beautifully .htm . a superlativ nastavkom "est": long . naporan) .farther.to charge high .latest. beautifully . last Inače..).to copy fair .worst . oni često mijenjaju smisao: hard (težak. U engleskom jeziku ima više pridjeva koji se upotrebljavaju i kao prilozi: cheap (jeftin) dear (drag. Prilog može imati tri položaja u rečenici: • na početku (prije subjekta): Now we will study adverbs. jednosložni prilozi (kao i prilozi often i early) obrazuju komparativ nastavkom "er". near (blizak) .to speak loud .wide open (prodavati jeftino) (kupiti skupo) (prepisati čisto) (varati u igri) (naporno raditi) (propisati visoke cijene) (govoriti glasno) (govoriti tiho) (približiti se) (raditi kako treba) (iznenada stati) (široko otvoren) Napomena: kada ovi prilozi dobiju priloški nastavak "ly". furthest .. (mi često učimo priloge) na kraju (iza glavnog glagola ili objekta): We study adverbs carefully. pravilan) false (lažan) hard (težak) high (visok) loud (glasan) low (nizak) near (blizak) right (prav) short (kratak) wide (širok) . a za superlativ reč "most".hardly (jedva).to draw near . (mi pažljivo učimo priloge) • • http://engleski-jezik.to play false .most .longer .duže. u poređenju priloga važe sva ostala pravila koja se primjenjuju i na pridjeve.later .best .

defend .htm . disbelive .ashore .unwise.indirect . unwell .enlarge .overload .outline .com/index.explain .international .post-ware .submarine http://engleski-jezik.disarm .misundrerstood .beloved .reform .Prefiksi – Prefixes Prefiksi koji se najčešće upotrebljavaju: un dis ill im in ir non .illiterate .foreground .disagree.non-stop Ostali prefiksi: a be de dis en ex fore out inter mis post pre pro re over sub .irrational .prepare .protect .impossible .

-ible -al -cial -ic. Croatia.Sufiksi – Sufixes Sufiksi za obrazovanje imenica: sufiksi koji označavaju nacionalnost. historian) (reader. sentence) (neighborhood) (Bosnia. -or. physical) (distant. student) sufiksi koji označavaju apstraktnost. procese. -ent (Bosnian) (optician. -ent -ate -ian -ive -ful -less -ly -ous. -d (considerable. mjesto: -ance. -ious -y -some -like -th. deminutive. koji vrše radnju ili koji su predmet radnje: -ian -ician. predmete. final) (social) (economic. -ics -age -ion -ing -tion -ssion -sion -ism -ment -ness -ship -sure -ture -ity -y Sufiksi za obrazovanje pridjeva: -able. stanje. -orian -er. -ical -ant. kvalitet. -arian. -ist -ant. third) http://engleski-jezik. Serbia) (statistics) (village) (union) (fighting) (construction) (session) (division) (racism) (document) (happiness) (friendship) (measure) (furniture) (rapidity) (country) . pripadnost određenoj grupi ljudi ili predmeta. independent) (immediate) (Bosnian) (effective) (hopeful) (helpless) (friendly) (famous. -ence -hood -ia -ic. librarian.com/index. gloomy) (tiresome) (childlike) (sixth.htm (distance. uslov. various) (ready. nauke. flexible) (equal. dentist) (assistant. conductor.

htm . -ify -y -ply -ize -ing -er -ish -el -le Sufiksi za obrazovanje priloga: -ly -side -wards -wise -ward (girlish) (golden) (southern) (northward) (dictate) (trained) (darken) (magnify) (occupy) (supply) (mechanize) (living) (glitter) (furnish) (snivel) (crackle) (slowly) (inside) (inwards) (likewise) (forward) http://engleski-jezik.com/index.-ish -en -ern -ward Sufiksi za obrazovanje glagola: -ate -ed -en -fy.

htm .ha! hurra! huzza! odobravanje: right! bravo! cheer up! (hrabro) well done! obraćanje pažnje: behold! lo! see! holla! help! hark! (čuj) hold! I say! attention! wait! come on! hear.com/index. good-afternoon! (dobar dan) good-evening! good-night! welcome! farewell! (zbogom) hail! (zdravo) • • • • • http://engleski-jezik. hear! what's the matter! prijetnju: go away! get away! (gubite se) beware! (pazite) off! off! (gubite se) pozdrav: good-morning! (dobro jutro).Uzvici – Interjections Uzvici mogu izražavati: • • čuđenje: ah! eh! what! strange! impossible! heavens! indeed! (zaista) bol: ah! oh! o! alas! alack! ah me! woe to me! (jao meni) mercy to me! (nek mi se nebo smiluje) radost: ah! o joy! ha.

zavisne (subordinative): that (da). (odavno se nismo vidjeli) until. although he wouldn't admit it. (možete zadržati ovu knjigu koliko god želite) either.I don't like it because it's too tiresome. or (ili).I have read as much I had time. (došao je da bi čuo vijest) as much as .nor .Veznici – Conjunctions Prema funkciji u rečenici veznici se dijele na: • • dopunske (coordinative): and (i).I don't know whether to go or not.It was a long time since we met.You may keep this book as long as you want.I am not going to do this unless it is necessary. but (ali). (ni on ni njegova sestra nisu znali ovu lekciju) both..Both you and I think so. yet (ipak) i dr. till .and .We all waited until the rain stopped. (vidjeli smo ga prije nego što je napustio ured) since . (čitao sam onoliko koliko sam imao vremena) though (although) .He came in order to hear news. (čim je došao pozvali smo njegovog oca) as well as .Either you or your brother must go.. though (iako) i dr..com/index. (ne volim to jer je isuviše zamorno) http://engleski-jezik.As soon as he came we called his father. (on zna da sam bio u pravu iako on to ne bi priznao) whether .or .He did it as well as he could. (neću to da uradim ako nije potrebno) in order to . (oboje mislimo tako) unless .. if (ako)..htm .We saw him before he left his office.. (on je to učinio onako kako je on mogao) as long as .He knows that I was right.Neither he or his sister knew this lesson. (svi smo čekali dok kiša nije prestala) as soon as . (ne znam da li da idem ili ne) because . Glavni veznici i njihova upotreba: before . (ili vi ili vaš brat morate ići) neither. when (kada).

Kod glagola "to say" (reći) prijedlog "to" se mora pisati. of you. treći pomoću "to" i šesti pomoću with s oblikom četvrtog padeža: of me. to me. (nisam mu ništa rekao) I said to him nothing. with me.Personal Pronouns Lične zamjenice imaju dva oblika: a) u prvom padežu: I (ja). to send (poslati).Me (ko govori?) Četvrti padež lične zamjenice se također upotrebljava umjesto prvog padeža u poređenju iza reči "than": He is taller than me. bilo da stoji ispred ili iza objekta: I said nothing to him. with you. to give (dati). prijedlog "to" se izostavlja ako dolazi prije objekta. (viši je od mene) Zamjenica "it" može se upotrijebiti i kao bezlična zamjenica.Personal pronouns Prisvojne zamjenice . you (ti).Distributive pronouns Neodređene zamjenice .Interrogative pronouns Relativne zamjenice . Drugi padež kod ličnih imenica pravi se pomoću prijedloga "of". (ko je tamo? -Ja) Who is speaking? . to you. them (njih) u množini.Relative pronouns Diobne zamjenice . (nisam mu ništa rekao) Četvrti padež lične zamjenice za prvo lice upotrebljava se umjesto prvog padeža u običnom svakodnevnom engleskom: Who is there? -Me.Zamjenice – Pronouns U engleskom jeziku zamjenice se dijele na: Lične zamjenice .com/index.Possessive pronouns Povratne zamjenice . koja se ne odnosi ni na lice ni na stvar: http://engleski-jezik. ali ako dolazi posle objekta prijedlog "to" se ne izostavlja: I gave him the book (dao sam mu knjigu) I gave the book to him ( dao sam mu knjigu). he. him. to bring (donijeti).Demonstrative pronouns Upitne zamjenice . to write (pisati).she. you (vi) i they (oni-one-ona) u množini.her. to throw (baciti).Indefinite pronouns Lične zamjenice .Reflexive pronouns Pokazne zamjenice .htm . we (mi).it (njega-nju-njega) u jednini i us (nas).it (on-ona-ono) u jednini. to read (čitati) i još nekih. Posle glagola: to tell (kazati). b) u četvrtom padežu: me (mene). you (tebe). to sell (prodati). you (vas).

(nije bilo teško razumjeti ga) It is only my brother who is here in time. (čiji je ovo šešir? moj je) Prisvojne zamjenice upotrebljavaju se također u naročitim izrazima koji prave dvostruki padež: a friend of mine (moj prijatelj) Kad se zamjenica želi naglasiti. uključujemo lice koje govori.e). ours (naš. Prisvojne zamjenice služe za odgovor na pitanje čiji.e). može se umjesto prisvojne zamjenice "mine". (ne može se pretpostaviti da sve znate) Prisvojne zamjenice . (samo je moj brat došao na vrijeme) Zamjenice "we" i "they" se često upotrebljavaju kao neodređene zamjenice i imaju značenje neodređene zamjenice "one". ti lično). prisvojne zamjenice upotrebljavaju se samostalno: this book is my own (ovo je moja knjiga) . čije: Whose hat is this? It is mine.com/index.It is a cold day.a. itself (ono samo) za jedninu. yours (tvoj. himself (on sam).e) u množini. onda ne uključujemo: We are not going to ask you to go. upotrijebiti "my own": This book is my own.a. its (njegov) u jednini. (nećemo tražiti od vas da idete) They say that the accident was inevitable. yourselves (vi sami). Povratne zamjenice . pridjev. hers (njen). and where is yours (a gdje je vaša) . (kažu da je nesretan slučaj bio neizbježan) U običnom govoru se u ovakvim slučajevima može upotrijebiti i zamjenica "you": You are not supposed to know everything.Possessive Pronouns Prisvojne zamjenice su: mine (moj. isn't it? (hladan je dan. (ovo je moja vlastita knjiga) Dok se prisvojni pridjevi upotrebljavaju samo uz imenice. herself (ona sama). Kad upotrijebimo zamjenicu "we".Reflexive Pronouns Povratne zamjenice su: myself (ja sam. ourselves (mi sami). zar ne) It seems to me that we shall have rain. http://engleski-jezik.htm . yours (vaš.e). theirs (njihov. a kad upotrijebimo zamjenicu "they". U tom slučaju prevode se sa ljudi (uopće). his (njegov).prisv. themselves (oni sami) za množinu. yourself (ti sam. čija.e).a.a. zamjenica. lično ja).pris. (izgleda mi da ćemo imati kišu) Zamjenica "it" se također može upotrijebiti da se uvede subjekat rečenice: It was not difficult to understand him.a.

to whom (kome) 4."One's self" ili "oneself" je neodređeni oblik i upotrebljava se kad je objekat u rečenici "one" ili kad je glagol u rečenici bezličan: to wash one's face (oprati nečije lice). a. ova.Interrogative Pronouns Upitne zamjenice su: who. Such i the same imaju isti oblik u množini: Such is my opinion. pad. ili u izrazu: as for myself (što se mene tiče). pad. ova) za bliže predmete ili lica u množini. whom (koga) 5. zatim such (takav.htm . with whom (s kim) Promjena zamjenice "what": 1. bez ičije pomoći). ono) za dalje predmete u množini. Promjena zamjenice "who": 1. pad. Zamjenica "the same" može se pojačati sa "the very same" (baš taj isti). the latter (zadnji. raniji). dalji po redu). ona. that (onaj. what i which. of what (čega) 3. pad. whose (čiji. ovo) za bliže predmete ili lica u jednini. Upitne zamjenice . (takvo je moje mišljenje. pad. Pokazne zamjenice this i that mogu biti samostalne samo u apstraktnom značenju: This is not true. (lično on je učinio to herojsko djelo). to what (čemu) http://engleski-jezik. the former (pređašnji. Pokazne zamjenice . to dress one's self (obući se) Povratna zamjenica može se upotrijebiti i u izrazima kao: "by myself" (sam): I did it by myself (sam sam to učinio. takve su njegove reči) the same to you (također i vama). pad. o) i the same (isti). these (ovi. pad. (to nije istina). pad. ove. Zamjenice za isticanje (emphasizing pronouns) imaju isti oblik kao i povratne zamjenice i upotrebljavaju se da se u rečenici istakne predmet ili objekt: He himself did this heroic deed. one i ones. who (ko) 2. such are his words.Demonstrative pronouns Pokazne zamjenice su: this (ovaj. what (šta) 2. kojega) 3.com/index.

whosoever.kakav): which man is your brother (koji od ovih ljudi je vaš brat). http://engleski-jezik. with what (čime) Promjena zamjenice "which": 1. which (koji) 2. whichsoever. what (šta) 5. pad. whom do you see (koga vidite). as.4. onda glagol nije u upitnom obliku: who speaks here (ko ovdje govori) what comes after spring (šta dolazi posle proljeća). which (kojega) 5. "Who" se upotrebljava za lica: she lives with her daughter who is a teacher (ona živi sa svojom kćerkom koja je učiteljica). pad. what colour is your bag (koje je boje vaša torba).com/index. pad. "Who" se upotrebljava samo za lica: who lives in your house (ko živi u vašoj kući). but. pad. Relativne zamjenice . Ako se iza "which" i "what" nalazi imenica.htm . with which (s kojim) "What" se upotrebljava samo za stvari : what do you want (šta hoćete). "Whom" se može izostaviti: the journalist I met at the conference left for Italy (novinar koga sam sreo na konferenciji otputovao je za Italiju). pad. onda su to pridjevi (which . whichever.koji. to which (kojemu) 4. "Which" se upotrebljava i za lica i stvari kada je u pitanju izbor: which of these two books is yours (koja od ove dvije knjige je vaša). pad. what . Upitne se zamjenice mogu kombinovati sa "ever" ili "soever" radi isticanja: whoever. of which (kojega) 3. which. Ako su "who" i "what" predmeti u rečenici. I saw the man to whom you were talking (vidjeo sam čovjeka sa kojim ste razgovarali). what is this made of (od čega je ovo napravljeno). that.Relative pronouns Relativne zamjenice su: who. whatever. whatsoever. which of these girls is your sister (koja od ovih djevojaka je vaša sestra). what. pad.

I saw the dog whose leg was broken (vidjeo sam psa čija noga je bila slomljena). nothing. "Which" se odnosi na stvari i na životinje: the house in which I live is in small street (kuća u kojoj živim nalazi se u maloj ulici)."Whose" se odnosi na lica. "Which" se može odnositi i na cijelu rečenicu: we came home by car which was great fun (vratili smo se kolima što je bilo vrlo zabavno). čija je slava velika.posle reči: all. "That" se odnosi na lica. something. . the book that you are reading is interesting (knjiga koju čitate je zanimljiva). little. "That" se upotrebljava umjesto "who" ili "which" i to: • posle superlativa pridjeva: this is most beautiful picture that I have ever seen (to je najljepša slika koju sam ikad vidjeo).com/index. Kad je "that" predmet odnosne rečenice može se izostaviti: the man you met is my father (čovjek koga ste sreli je moj otac). posle rednih brojeva: this is the first book that I have read with real interest (to je prva knjiga koju sam pročitao sa stvarnim zanimanjem). I know what you mean (znam šta mislite). http://engleski-jezik. very: there is much that must be done (ima mnogo toga što se mora uraditi). none. Relativna zamjenica "as" upotrebljava se za lica. some. umro je). "Which" se može izostaviti kad je objekt u četvrtom padežu: Peter lost the watch his wife had given him (Peter je izgubio sat koji mu je poklonila supruga). only. any. • • "What" kao odnosna zamjenica znači "ono što": tell me what you want to know (kažite mi šta želite znati). much. anything. "Of whom" i "of which" dolaze posle reči na koje se odnose: a writer the fame of whom is great has died (jedan pisac. životinje i stvari i dolazi posle "same" i "such": bread was given to such as were most hungry (hljeb je dat onima koji su bili najgladniji). životinje i stvari: the boy that showed you the way is my brother (dječak koji vam je pokazao put je moj brat).htm . životinje i stvari: this is the woman in whose house we live (to je žena u čijoj kući mi živimo). everything.

"But" kao relativna zamjenica odnosi se na imena lica, životinja i stvari, a upotrebljava se samo iza negacije: there is no man here but loves his country (nema ovdje čovjeka koji ne voli svoju zemlju). Relativne zamjenice se mogu pojačati rečima "ever" ili "soever": whatever they do, they are not right (šta bilo da čine, nisu u pravu). Diobne zamjenice - Distributive Pronouns Diobne zamjenice su: each, each other, either, neither. Each se odnosi na lica, životinje i stvari. Znači svaki od dvojice ili više njih uzeti posebno. Glagol je uvijek u jednini: each shows his own card (svaki pokazuje svoju kartu). Each other ima uzajamno značenje (jedan drugoga, jedan drugome itd.): good friends always help each other (dobri prijatelji uvijek pomažu jedan drugoga). Umjesto "each other" može se upotrijebiti "one another": they help one another (oni pomažu jedan drugoga). "Either" i "neither" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari, a znače jedan ili drugi (ni jedan ni drugi) od dvojice: either of these two pupils will read the story properly (i jedan i drugi učenik pročitat će priču kako treba). "Either" i "neither" su također i veznici i u tom slučaju upotrebljavaju se sa "or" ili "nor": either you or your father should pay this money (ili vi ili vaš otac morat će platiti taj novac). Neodređene zamjenice - Indefinite Pronouns Samostalno i pridjevski upotrebljavaju se sledeće neodređene zamjenice: all few a few little a little many, much some, any other another one several both cio, svi malo nešto, nekoliko malo nešto malo mnogo neki, nešto, nekoliko drugi (jedan) drugi oba i ovaj i onaj neki nekoliko

http://engleski-jezik.com/index.htm

Samo pridjevski upotrebljavaju se: every no many a svaki (ako znači cjelinu) niko mnogi

Samo samostalno se upotrebljavaju: others something, anything somebody someone anybody anyone everybody everyone everything nobody no one none nothing drugi nešto neko neko neko, bilo ko neko, bilo ko svako svako sve niko niko niko ništa

Neodređena zamjenica "all" upotrebljava se: a) samostalno: all will come (sve će doći), all is lost (sve je izgubljeno); b) pridjevski: all hope was lost (sva je nada bila izgubljena). "All" znači cjelinu. Glagol stoji u jednini ili množini: all is correct (sve je tačno), the house is empty, all have gone (kuća je prazna, svi su otišli). "Some" i "any" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari. Mogu se upotrijebiti u jednini ili množini. "Some" označava dio koji je uzet iz cjeline, izvjestan broj, količinu ili stepen. "Any" ima neodređeno značenje, dok je "some" ipak ograničen: I am short of money but I think I can spare some (nemam novaca ali mislim da mogu nešto odvojiti); there are many interesting books here i am going to take some (ovdje ima mnogo zanimljivih knjiga, uzet ću neke); many people are said to have arrived but I still cannot see any (kažu da je mnogo svijeta stiglo, ali ja još uvijek nikog ne vidim). "Both" se upotrebljava za lica, životinje i stvari. Glagol je uvijek u množini: both came to see me (oboje su došli da me vide); two artists have exhibited their paintings; works of both are of great value (dva slikara su izlagali svoje slike, radovi obojice su od velike vrijednosti). "Much" se upotrebljava kada je u pitanju velika količina. Upotrebljava se samo u jednini (kolektivno):
http://engleski-jezik.com/index.htm

much has been said, but in vain (mnogo je bilo rečeno, ali uzalud). "Many" se upotrebljava za neodređeni broj lica, životinja i stvari. Glagol je samo u množini: many will come, and still more will leave (mnogi će doći, ali još više njih će otići). Sve što je rečeno za "much" i "many" važi za njihove komparative i superlative (more i most). "Nobody" i "no one" znače isto i upotrebljavaju se samo u jednini u smislu: niko, nijedna osoba, nijedno lice: nobody has come at all (niko nije dolazio uopće), in this work I had nobody's assistance (u ovom poslu niko mi nije pomogao). "Nothing" se upotrebljava samo u jednini u smislu "no thing" (ništa): nothing has been said about this (ništa nije rečeno o tome). "One" se upotrebljava za lica u jednini. Znači neko neodređeno lice: one never knows what will happen to one (nikad se ne zna, šta će se čovjeku dogoditi). "Others" je zamjenica koja se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u množini: I suggested to go, others said I should stay (predložio sam da odem, drugi su rekli da ostanem). "Another" se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u jednini: one came at once, another after some minutes (jedan je stigao odmah, drugi posle nekoliko minuta).

http://engleski-jezik.com/index.htm

Direktni i indirektni govor . npr: On mi je rekao da mu donesem knjigu. A ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor.Direct and Indirect Speech Ako ponavljamo nečije reči tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor.htm . has can may must this these here now today tomorrow yesterday last night postaje " " " " " " " " " " " " " " " was did should would had could might had to that those there then that day the next day the day before the night before http://engleski-jezik. Prema ovim pravilima: am do shall will have. npr: On mi je rekao: "Pošalji mi knjigu". Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena: • sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima .prema pravilima o slaganju vremena: Direktni govor Present Simple Past Simple Present Perfect Futur Simple Imperativ Indirektni govor Past Simple Past Perfect Future Perfect Infinitiv sve reči koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti rečima koja označavaju udaljenost. Indirektan govor se uvodi rečima kao što su: he said (on reče) he asked (un upita) we enquired (zapitali smo) she ordered (ona zapovijedi) we believed (vjerovasmo) I replied (odgovorih) I answered (odgovorih) i sl.com/index. Direct speech). Indirect Speech or Reported Speech).

" (On reče: "Ja ne razumijem ovo pismo") I: He said that he didn't understand this letter. how. when itd. Primjeri: D: She said to her brother: "What are you doing?" (ona reče svom bratu: "Šta radiš?") I: She asked her brother what he was doing.D: He said: "I do not understand this letter." (zapitali su me: "Da li govorite Španski?") I: They asked me whether I speak Spanish. onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sljedeće: -umjesto glagola "say" upotrijebićemo glagol "ask". -ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu reč (kao što su what.htm .). (on reče da ne razumije to pismo) D: She said: "I am going to come soon again." (Ona reče: "Doći ću uskoro ponovo". http://engleski-jezik. (zapitali su me da li govorim španski) • da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed. (otac reče svom sinu da se pazi). I: Father told his son to be careful of himself." (otac reče sinu: "Pazi se"). (ona upita svog brata šta radi) D: They asked me: "Do you speak Spanish. (ona reće da će uskoro ponovo doći) • ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje.com/index. upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol "tell": D: Father said to his son: "Be careful of yourself.) I: She said that she was going to come soon again. onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa "if" ili "whether".

The quick brown fox jumped over the lazy dog. vidjet ćete odstupanja od ovih pravila. Mary and I went to the beach together. Velika slova su dio gramatike koji uvijek slijedi svoja pravila.nacije i regioni. što olakšava učenje ovog jezika.naučiti pravila .slijediti pravila Međutim. kod internet korisnika.dani. jezici.htm . na raznim reklama. • • We saw the accident from the distance.imena ljudi i mjesta: • • • • Peter Susan Bosnia Jupiter . velikim slovom pišemo: . mjeseci. Prvo slovo rečenica se piše velikim slovom.com/index. religije i etničke skupine: http://engleski-jezik. na bilo kojem mjestu u rečenici.Pisanje velikih slova . ne postoji lista izuzetaka koju treba zapamtiti. Sve što trebate je: .Writing of capital letters U engleskom jeziku koristimo velika slova da bi istaknuli važne reči. Lična zamjenica I (ja) se uvijek piše velikom slovom.titule: • • • • • • Mr Finnegan Mrs Edgeware Ms Johnson Dr Jacobs Major Fingleton the Director General . što svakako ne znači mijenjanje istih. • • I like horror films. Veoma je bitno ispravno pisati ako želite da čitalac ima visoko mišljenje o vama. grafitima itd. Pored ovih slučajeva. praznici: • • • • • • Monday Friday July December Ramadan Christmas .

• • • • • a German car the Scandinavian countries She speaks Russian and Chinese a Muslim cleric the Aboriginal people .The semicolon Upitnik . magazina. Ali.The comma Dvotačka . u mailovima. oblik pravougaonika. filmova. DO DVIJE REČI AKO ŽELITE DA NEŠTO NAGLASITE." "Who's been sleeping in my bed?" Pappa Bear cried.The colon Tačka-zarez .The full stop or period Zarez . Međutim. AKO MORATE OVAKO NAPIŠITE U TEKSTU JEDNU. izbjegavajte pisanje velikim slovima.com/index.The question mark Tačka . već prepoznamo oblik reči. Taj oblik određuje broj slova (dužina reči) i visina slova u rečima. ČITAOCU OVOG TEKSTA JE NAPORNO I DOSADNO ČITATI ZATO IZBJEGAVAJTE KORIŠTENJE VELIKIH SLOVA.Tačku stavljamo na kraj rečenice: http://engleski-jezik. Znaci interpunkcije – Punctuation Tačka . • • • • • • War and Peace Rolling Stone the New Statesman Citizen Kane Stairway to Heaven the Mouse Trap .htm . Zašto? Naše oči su prilagođene da čitaju i raspoznavaju reči prema njihovom obliku. jer je takav tekst jako teško čitati.prvo slovo indirektnog (neupravnog) govora mora početi velikim slovom: • • The president said: "Ask not what your country can do for you.The full stop or period .nazivi knjiga. pjesama itd. Kada čitamo. Na internetu. ne pogledamo ustvari svako slovo. pisanje cijelog teksta velikim slovima se smatra kao vikanje. OVAJ TEKST SE ČITA MNOGO SPORIJE ZATO ŠTO JE PISAN VELIKIM SLOVIMA. ako je čitav tekst pisan velikim slovima teško je i naporno ga čitati jer sve reči imaju isti oblik.

didn't you? (zaključao si auto. Jack Brown . (bio sam u Engleskoj) . Trava nije "zelena" i "tamna".Zarez razdvaja pitanje (question tag) od ostatka rečenice: • You locked the car.i tako dalje) . fraza i klauza u rečenici.The comma Zarez se koristi da pri izdvajanju pojedinih reči. ona je "tamno zelena". (et cetera . i sličnih primjera. message message message Best wishes. koji dolaze jedan za drugim.Koristimo ga da razdvojimo tri ili više reči pri nabrajanju. .Zarez razdvaja uvodni pozdrav (greeting or salutation) od poruke. (ona spava) I was in England. preporučuje se da budete doslijedni. (John je igrao u rukomet. pišite je u cijelom tekstu.Tačku koristimo u skraćenicama. Best wishes itd. ako oni mogu zamijeniti mjesta a da se ne promijeni značenje rečenice: • The sunny. (company . (sunčano.com/index.Zarez razdvaja dva ili više pridjeva. Yours sincerly. hockey. and football in high school. te se koristi u potpisu posle reči: Yours truly.kompanija) etc. cool day was perfect for lying in the dark green grass. Zarez . • Dear Jane. jer ovi pridjevi ne mogu zamijeniti mjesta. ako zadnje slovo skraćenice nije isto kao i kod skraćene reči: • • Co. Međutim. zar ne?) http://engleski-jezik.• • She is sleeping. hokej i nogomet u školi) . • John played handball.Tačku ne koristimo kod skraćenica kod kojih je zadnje slovo isto kao kod skraćene reči: • • • Ltd (Limited) Manchester Utd (United) St (Saint) Ova pravila o skraćenicama ne slijede svi i ponekad predstavlja pitanje stila.htm . toplo vrijeme je bilo odlično za izležavanje na tamno-zelenoj travi) Primjetite. da između "dark" i "green" nema zareza. Zarez prije zadnje reči se ne mora pisati. ako odlučite pisati tačku posle Ltd. .

com/index.Zarez iza kojeg dolazi dopunski veznik (coordinative conjunction: and.posle uvodnog pozdrava u poslovnom pismu: • Dear Ms. are often the subject of jokes.da se posebno naznači važna reč u rečenici: • King Midas cared for only one thing: gold. a Jeff je nosio tenisice) . Weiner: http://engleski-jezik. . zato što zavisna klauza dolazi posle nezavisne klauze.prije uvođenja liste pri nabrajanju: • They must have: books. for. papire i olovke) . but. (teksašani. (na putu prema školi. su često predmetom šale) Eddie will. (Oni moraju imati: knjige.The colon Dvotačka se koristi: . papers and pens. nor.htm . (kada je sastanak bio završen. and Jeff wore tennis shoes.prije formalnog pitanja u rečenici: • • The question is: what are we doing? (pitanje je: šta radimo?) He opened the meeting with the words: "War is upon us!" (počeo je sastanak rečima: "rat je pred nama!") . osoblje je poslužilo kafu i kolač prije nego su svi otišli doma) Primjetite da nema zareza između "coffee" i "cake". in spite of my wishes. (Eddie će. izlazeći iz podzemne sreo sam troje školskih kolega) Texans.. the refreshment committee served coffee and cake before everyone went home. (njegovi motivi su jasni. as you know. or. on nastoji postati diktator) . so) razdvaja dvije nezavisne klauze: • Ron wore cowboy boots.Kada zavisna dolazi ispred nezavisne klauze odvajamo je zarezom: • When the meeting was over. yet. uprkos mojim željama. kao što znate. te izraz ubačen u rečenicu koji ne donosi neku presudnu informaciju: • • • On my way to school i met three of my classmates coming out of the subway. (kralj Midas je brinuo samo za jednu stvar: zlato) .prije klauze koja dolazi posle rečenice i daje njeno objašnjenje: • His motives are clear: he intends to become a dictator.Zarezom se odvaja uvodna fraza. putovati u Rusiju) Dvotačka . (Ron je nosio kaubojske čizme. travel to Russia.

. they are much less inclined to take it. secretary..The semicolon Tačku-zarez koristimo: .The question mark Upitnik stavljamo na kraju direktnog pitanja. etc.između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje nisu povezane dopunskim veznikom (and.između reči koje nabrajamo. and discount stores.M.): • Today people can buy what they want from supermarkets. treasurer. Emily Dickinson. James Joyce. (ljudi obično rado daju savjete. nevertheless.između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje su povezane sa veznim prilogom (however. for. but. furthermore. therefore. Upitnik . so. (upitao sam sestru ima li sastanak) http://engleski-jezik.pri pisanju podataka: • Title: Principles of Mathematics: An Introduction Reference: Luke 3:4-13 Numerals: 8:15 P. moreover. nor. or.com/index. Tačka-zarez . and Leo Tolstoy. when such conveniences did not exist. thus. (učitelj je pitao učenike šta će raditi) I asked my sister if she had a date. people depended on general stores and peddlers. yet): • People are usually willing to give advice. vice-president. then. • • The instructor asked the students what they were doing. should he? (nije trebao prekinuti svoju dijetu. but in Colonial days. department stores. zar ne?) Pazite da ne stavite upitnik na kraju indirektnog pitanja. mnogo su manje zainteresirani da ih prime) . president. • • • Where are you? (gdje si?) Who wrote that book? (ko je napisao tu knjigu?) He shouldn't have quit his diet.htm . ako one sadrže zarez: • The newly elected officers of the group are Thomas Mann.

Engleski je zvanični jezik u 45 zemalja ali je govorni i mnogim drugim zemljama. Po broju ljudi koji govore ovaj jezik on je drugi u svijetu.com/index. diplomatije i turizma. To je jezik nauke avijacije. Smatra se da postoji 300 miliona ljudi kojima je engleski izvorni (native speakers). Polovina svih poslovnih ugovora je sklopljena na engleskom.Porijeklo i značaj engleskog jezika .The history and importance of English language Engleski je germanski jezik indo-evropske porodice. također. međutim engleski jezik je najrašireniji i najvažniji jezik u svijetu. političkoj i ekonomskoj sferi društva u sljedećim zemljama. računarstva. Britanija Vanatu Zapadna Samoa Zambija Zimbabve http://engleski-jezik.htm . Vinsent Senegal Sejšeli Siera Leone Singapur Surinam Svaziland Tanzanija Tonga Trinidad i Tobago Tuvalu Uganda V. 300 miliona onih kojima je on drugi i još 100 miliona onih koji ga koriste kao strani jezik. Engleski igra značajnu ulogu u kulturnoj. dvije trećine naučnih dokumenata je pisana ovim jezikom. U zemljama koje su podebljane engleski jezik vodi glavnu ulogu. Lucija Sv. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Antigva Australia Bahami Barbados Belize Bermudska ostrva Bocvana Bruneji (sa malajskim otocima) Dominika Fidži Gajana Gambija Gana Grenada Indija (sa nekoliko indijskih jezika) Irska (sa irskim) Jamajka JAR Kamerun (sa francuskim) Kanada (sa francuskim) Kenija Kiribati Lesoto Liberija Malawi Malta Mauricijus Namibija Nauru Novi Zeland Nigerija Pakistan Papua Nova Gvineja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Filipini Porto Riko SAD Sv. Kristofer i Nevi Sv. Mandarin (kineski) govori najviše ljudi.

i 8. stoljeća West Saxon dijalekat je postao zvanični jezik Britanije. kitchen. kettle. Jedna skupina je emigrirala na britansku obalu Francuske gdje i danas govore keltski jezik. Trent. Samo je Wessex ostao nezavisna kraljevina. rječnik Old English-a se sastojao od anglo-saksonske osnove te prihvaćenih reči latinskog i skandinavskih jezika (Norse and Danish). osvojili Britaniju. call. die. Latinski alfabet su donijeli kršćanski misionari iz Irske. francuski close reply odour annual demand chamber desire power ire engleski shut answer smell yearly ask room wish might wrath . egg. them. Pisan je alfabetom zvanim Runic. give. Avon. Možda se oni koji govore francuski. fellow. their. odd. Kornvol i Škotsku. Normani su 1066. Thames. Većina ljudi koji su govorili keltski su potisnuti u Vels. take. stoljeća kultura i jezik Northumbrije su bili dominirajući. god. U to vrijeme. Porijeklo engleskog jezika Historija engleskog jezika počinje dolaskom germanskih plemena na britanska otočja su stigli preko Sjevernog mora sa prostora današnje Danske i sjeverne Njemačke. Doseljenici su prvobitno govorili keltski jezik. Kent. Vikinzi su dodali reči: sky. martyr. Latinski je dao engleskom reči poput: street. međutim to je brzo promijenjeno.bishop. Dover. cheese. angel. Jezik im se nazivao Englisc od čega i potiče reč English. Keltske reči su preživjele u imenima mjesta i rijeka: Devon. Old English (staro-engleski). raise. window. ugly. skin. flat. husband. skill. get. Tokom sljedećih par stoljeća razvilo se nekoliko dijelekata: -Northumbrian u Northumbriji -Mercian u kraljevini Merciji -West Saxon u kraljevini Wessex -Kentish u Kentu Tokom 7. Iz ovog perioda je poznat tzv. španski i arapski neće složiti. imena njihove pradomovine. Francuski je postao jezik normanske aristokracije i oni su dodali mnoge reči u engleski jezik. cake. Invazija Vikinga je dovela ovu dominaciju do kraja (zajedno sa uništenjem Mercije). Tokom 10. možemo uvidjeti koliko je engleski jezik dominantan. Severn. they. wine. leg. koji potiče od skandinavskih jezika.Kada ovaj broj od 45 zemalja uporedimo sa 27. cup. ali engleski je na putu da postana nezvanični međunarodni jezik cijelog svijeta. Angli su dobili naziv od reči Engle. candle. u koliko država je govorni jezik francuski. te 20 gdje je španski i 17 gdje je arapski govorni jezik. anger.

U narednom periodu Engleska postaje kolonijalna sila. Sanskrit (iz drevne Indije). Tupi (iz Južne Amerike) i Ewe iz Afrike. mutton. has. Hindu. stoljeću Englezi postaju ponovo dominantni u Britaniji. italijanski. Samo par reči su zadržali germanski način tvorbe: men. venison). arapski. pork. stoljeća londonski dijalekat je standardizovan. bacon. Do kraja 14. housen. shoen) je zamijenjen francuskim načinom tvorbe: dodavanjem "s" (house. malajski. sheep. U 14. calf. Nahuatl (jezik Asteka). shoe. dok su nazivi za vrste mesa koje su im donosili iz francuskog jezika (beef. children. oxen. što je svakako doprinijelo povećavanju rječnika engleskog jezika. Zbog toga mnogo reči iz drugih jezika je našlo mjesto u engleskom jeziku. portugalski. veal. holandski. shoe. španski.Zbog toga što su niži slojevi (englezi) kuhali za normansku aristokraciju. Chaucer je pisao na ovom jeziku. stupajući u kontakt sa različitim narodima širom svijeta. feet. Modern English počinje u 16-om stoljeću i poput ostalih jezika još uvijek se mijenja. njemački. Rječnik engleskog jezika je najveći u svijetu. cow. nazivi za većinu domaćih životinja su engleski (ox. teeth. Germanski način tvorbe množine (house. i postao zvanični jezik. francuski. loves: hath. grčki. houses. Jedna promjena se desila kada je "th" kod nekih oblika glagola postalo "s": loveth. taj se jezik naziva Middle English (srednje-engleski). swine. deer). Low German Church Latin Anglo-Saxon Old Norse Old English Danish Norman French Middle English Latin Modern English Greek . shoes). Farsi (iz Irana i Afganistana). Jezici koji su imali uticaja na engleski jezik su: latinski. Prvi kralj posle normanske vladavine je bio Henry IV.

. how life turns rotten. Were you working at 9 o'clock? Did Tara phone you yesterday? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ .. Halley's Comet shall yet come schoolmaster the classroom year two thousand a year to shut down To be or not to be: that is the question. snooze alarms Alas! no more Z's the earthquakes That queer shake. Kvizovi – Quizzes Koje vrijeme je upotrebljeno u sljedećim rečenicama: Do you like ice-cream? You are visiting www.eng-gramatika. a decimal point I'm a dot in place Alec Guinness genuine class animosity is no amity astronomer moon starer contradiction accord not in it debit card bad credit desperation a rope ends it dormitory dirty room eleven plus two twelve plus one evangelist evil's agent mother-in-law woman Hitler Punishment nine thumps President Clinton of the USA to copulate he finds interns.. s tim da obje fraze ili reči bi trebala povezivati neka misao. queries on two fronts about outrageous fortune.. school master the classroom semolina is no meal slot machines cash lost in 'em. I would like a new car..ZABAVA Anagrami – Anagrams Anagrami su reči ili fraze koje su dobivene premetanjem slova druge reči ili fraze.tk The guests have just entered the hall.. the eyes they see the Morse code Here come dots! the public art galleries Large picture halls i bet. suffer the slings and arrows of Hamlet. In one of the Bard's best-thought-of whether 'tis nobler in the mind to tragedies our insistent hero.

noun preposition verb adjective conjunction indefinite article þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ ..We'll have finished by 9pm. ________ I left school for since 4... ________ a long time 3. ________ 50 years for since 5. ________ three days 2. ________ yesterday for since for since for since Match the part of speech on the left with a word on the right. 1.? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ chair girl school egg hour apple exam hospital year university þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ Choose "for" i "since" for each phrase. Will you be in Bangkok tomorrow? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ Korištenje neodređenog člana: a ili an.. Will he still be travelling this evening? The train had already left.

podcrtana reč je: glavni glagol .adverb 2. much many several 2. U rečnici: "Although she is from Texas.prepostion dopunski veznik . We don't have _______ butter.prepostion dopunski veznik . she doesn't sound or act like it".adverb pronoun definite article relative pronoun þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 1. some much several few many a lot of 3. podcrtana reč je: prijedlog .prepostion dopunski veznik . U rečnici: "Please place all dogs on leash". podcrtana reč je: veznik . U rečnici: "His parents are poor but honest". He's got _______wine.coordinating conjunction zavisni veznik . podcrtana reč je: prijedlog . .prepostion 3. I need _______ money. U rečnici: "You may pick up your exams after I have finished grading them". U rečnici: "I would like to spend the summer writing".coordinating conjunction zavisni veznik .coordinating conjunction zavisni veznik .main verb modalni glagol .conjunction pridjev .modal verb prilog .subordinating conjunction Click on the correct quantifier to fill the blank.subordinating conjunction 4.adjective prijedlog .subordinating conjunction 5. podcrtana reč je: prijedlog . 1.

Tara has _______ toys for today.g. ate eaten 2. . Benjamin _________ Dave's glasses. fish and chips): A group of words that includes a subject and a finite verb: A word that connects two parts of a compound sentence: A combination of two vowels: A phrase that is not intended to be understood word for word: A verb that has a subject but no object: Expressing an action done to the subject: The subject does the action and receives the action: A phrase added to a statement to make a question: þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 1.. We still have _______ eggs. A word opposite in meaning to another: A group of words that usually go together (e. much a little enough 5. Dave ______ the painting by himself.4. Dave's students _______ all of his terrible cooking. Dave has ________ many strange things.. Choose the right option for each phrase. broke broken done did 4. a little many a lots of Choose the term on the right that matches the definition on the left. ate eaten 3. Have you ever _______ a promise? broke broken 5.

Na lijevoj strani imate rečenicu u kojoj je upotrebljen sleng.at on . Everybody sat ___ the floor. paws off of my body. The elderly lady was always ___ home ___ night.1. Wow. what a large __________ of money! number amount 5. Can you give me __________ information? a little a few 4. jezik. The winner of the competition was ___ the drawing-room.in . I am not going to work for peanuts. Shut up or I will pop you.in þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 3. 1. but Mr. I don't have __________ about the Internet. pickled after only one beer. make a pit stop at the next rest area. Spencer sat ___ a chair ___ the corner. Let's go to the restaurant and pig out. into on inside 4. over . at . Have you found a pad yet? You're too old to be a party animal. iz menija desno odaberite njegovo značenje. često zabavni.on . __________ students are in the class? How many of How many 2. at parties. on in at 2. My office is filled with paper-pushers. much knowledge many knowledge 3. The judge poured champagne ___ the glass.at in .on . __________ time do you have? How many How much Sleng je neformalni.at into-inside .on about .

on on . 18th. on .in 3.in 5.at in . but he lived ___ 109. a on je u jednini).in in . ___ Recife. 1928 in . u ovom slučaju.on .in at .at 2. Adriana used to swin ___ the sea and sunbathe ___ the sand.on .at at .on on .on . 1. on -at on . bliži glagolu "auditorium".at . Either the classrooms or the auditorium must have _________ floor refinished. its their . klikom na "Objašnjenje" u okviru ćete dobiti obrazloženje tačnog odgovora.on ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pročitajte rečnicu i od ponuđenih zamjenica odaberite onu koja treba popuniti prazninu. "I'm staying ___ the Jangadeiro Hotel. in .on ." at . now.in . Također. in over at 4.in . Amizade Street ___ 1980. 2.at at . Peter lives ___ Boa Viagem Avenue.5.in . their its Ovdje bi se zamjenica trebala slagati sa subjektom (koji je. It's ___ Boa Viagem Ave. The hanging light is ___ the table. He was born ___ 8:15 ___ the morning ___ June.on ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Thomas was born ___ January 9th ___ Buenos Aires.on in .on in .at . Every coat on this rack has outlived _________ usefulness.

I him --. When the committee submitted _________ four versions of the document.masa ljudi. their its The crow d .me Obje zamjenice moraju biti objekti. zbog toga ćemo ovdje koristiti jedninu. ali ovdje su članovi udruženja djelovali kao individue. kao jedan. zbog toga ćemo koristiti četvrti padež. We Us . 3. Tate George scored in the final two seconds. 4. 6. its their "Committee" je zbirna imenica. Paul's brother left the matter entirely up to _______ and _______ . and the crowd roared ________ approval. _____ voters must learn to vote in our own self interest. zbog toga ćemo koristiti množinu.me him --. it was clear to us that the committee members had acted as individuals."Every coat" je jednina (iako ovdje zvuči kao da govorimo o više kaputa). djeluju zajedno.I he --. not as a group. 5. he --.

zato ćemo koristiti: "w e". u formalnom izrazu uzećemo "I".myself . The voters have chosen _______ and _______ to be their representatives. 10. 9. myself --. but guess what! My sister is taller than _____ .me me --. 7. me I 'I' bi služio kao subjekat nepotpunog izraza: 'she is taller than I _am_'. I'm very tall. she --.him Obje zamjenice ovdje moraju biti objekti: "her" and "him".Zamjenica se u ovom slučaju mora slagati sa subjektom ("voters"). At first i wanted to split the money between Jo-Jo and ________ . ovdje kao objekat). I ended up giving the money to ___________ . ovdje se zamjenica mora slagati sa objektom: ("voters". zato trebamo objektni oblik: "us".myself I --. we us Za razliku od #6. He didn't seem to care much about ______ voters. ipak. Neki tvrde da "than" djeluje kao prijedlog i da bi "me" tu trebao stajati kao objekat. 8.he her --.

it's ___ hers ours his 3. It belongs to my mother. People must not leave bicycles in the hall. U drugoj rečenici povratna zamjenica je odgovarajući izbor. 3. It belongs to me. This notice has been altered. it's ___ theirs ours hers 1. Students are doing a lot of the work. This door must be kept shut. 1. It belongs to Mr. They are pulling down the old factory.U prvoj rečenici. pasivna aktivna 2. pasivna aktivna pasivna aktivna 4. it's ___ mine hers ours 5. it's ___ mine your his 2. and Mrs. It belongs to my father. Smith. pasivna aktivna =================================================================== . pasivna aktivna 5. nema razloga da se objektni oblik "me" zamijeni sa "myself". It belongs to me and my wife. it's ___ theirs ours yours 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->