1

FRANCUSKA DRŽAVA I PRAVO; 1789.-1940. god. 1. Ustrojstvo vlasti po Direktorijskom Ustavu Termidorski konvent 27.7.1794.-26.10.1795. god. Organizacija konventa i izvršne vlasti je i nakon obaranja jakobinaca uglavnom ista, ta promjena je bila više primjena osoba i načina vladanja nego sadržaja vlasti. jakobinski su se u borbi za vlast oslonili na plebejski Pariz, ali oni su bili daleko od vjere u narod i demokraciju; jakobinci su primjer demokratske fraze u službi birokratskog etatizma; takva bit njihove vlasti sve se više pokazivala i to je razlogom pobuna u Parizu. Za vrijeme termidorskog konventa francuska vojska ne samo da je izbacila neprijatelja, nego je počela i osvajati. U proljeće 1795. naročito Pruska je bila iscrpljena trogodišnjim ratom, a i željela je slobodne ruke kako bi s Rusijom i Austrijom slomila otpor i podijelila preostali dio Poljske. U travnju 1795. izlazi iz rata. Rat koji je započeo 1792. i u kojemu su do 1795. sve europske zemlje osim Rusije, nastavljen je do 177. Ipak izlaskom Pruske iz rata za konvent je nastupio predah koji je unutarnje nedaće (potpunu gospodarsku, financijsku anarhiju, uništenje mirnodopske proizvodnje i trgovine) izbacio na vidjelo. Naročito je težak život gradskog stanovništva, pogotovo Pariza; u travnju i svibnju 1795. dolazi do pobuna u Parizu, narod provaljuje u konvent, ali ga vojska savladava. U međuvremenu, kao posljedica vojnih pobjeda, konvent 1795. počinje stvarati stalnu vojsku, vojsku po zvanju koja se stvara od dobrovoljaca. Vojska, odnosno generali, već potkraj konventa postaju jamstvo vlasti i revolucije, a postupno postaju i politički čimbenik. U strahu pred novom diktaturom i terorom izvršne lasti, konvent krajem 1794. vrši promjene. Stvara vlastite odbore (njih 16) koji trebaju nadzirati izvršne komisije; ustvari odbori konventa preuzimaju izvršnu vlast. Raniji odbor narodnog spasa jedan je od tih odbora konventa, a zadužen je samo za rat i vanjske poslove. Da se odbori ne bi osamostalili konvent njihove članove bira ždrijebom na mjesec dana. Tokom 1795. zbog značenja vojnih i vanjskih poslova odbor narodnog spasa dolazi do znatnog utjecaja. Sve je to ojačalo izvršne komisije, a one su stalne, a s time i utjecajne i to je bio početak jačanja stalne administracije. Termidorski konvent nije bio manje sklon centraliziranoj upravi nego jakobinski, te je zadržao izaslanike konventa kao neposredne voditelje uprave departmana. Ali ovaj konvent je odbacio krajnje mjere jakobinske strahovlade. Mada je zadržan Revolucionarni sud, ipak je ukinut dekret iz travnja 1794, koji je taj sud učinio posve samovoljnim sredstvom političke likvidacije; sada je i taj sud morao poštovati određeni postupak, a optuženi je dobio pravo na obranu, svjedoke. Sud je ukinut u svibnju 1795. Konvent je ukinuo progone federalista, delikt propagande, zabranio je zagovaranje kraljevine i pooštrio mjere protiv izbjeglica. U pogledu odnosa sa crkvom u veljači 1795. donesen je Dekret o odvajanju crkve od države i dozvoljena je sloboda kulta. To je značilo da država ne priznaje ni ne plaća ni jednu vjersku zajednicu. Došlo je do odvajanja crkve od države, ali zakratko, od 1795. do 1801. Jedna od najvažnijih mjera konventa je organizacija uprave Pariza; on je bio leglo jakobinizma, zato su članovi pariške komune bili ubijeni, a nakon toga Pariz nije imao gradsku upravu (samoupravu) nego je kao prijestolnica zbog izuzetne važnosti pod izravnom upravom ministra unutarnjih poslova. Krajem 1794. konvent je počeo ukidati mjere dirigirane privrede, ukinute su maksimalne i uopće propisane cijene, a to će dovesti do vrtoglavog porasta cijena. Inflacija kao posljedica doznaka, nedostatka robe, uništene trgovine itd. dovela je državu na rub bankrota, toliko da je pripisano ubiranje zemljarine (polovina) u plodinama, što je trebalo olakšati opskrbu vojske. Kako je zaključenjem mira s Pruskom u travnju 1795. ratni pritisak smanjen, a Francuska počela osvajati tuđe prostore, konvent više nije imao opravdanja da odlaže ustavni rad zbog kojeg je i sazvan prije skoro 3 godine. Pomišljalo se da se ostane pri jakobinskom ustavu, pa je izabran odbor koji je trebao pripremiti ustavne propise kojima bi se trebale provesti odredbe iz tog ustava. Taj odbor je svibnju 1795. ipak predložio da se donese novi ustav, te je izradio novi nacrt ustava. Ustvari to je bio treći nacrt (žirondinski, jakobinski i termidorski), odnosno drugi ustav (Jakobinski 1793. i Termidorski 1795.) koji je donio konvent. Direktorijski ustav iz 1795. (ustav iz godine III.) konvent je prihvatio 22.8.1795. a potom držeći se svog dekreta iz 1792. podnio na referendum. Na istom referendumu narodu je podnesen i dekret prema kojem na prvim izborima za zakonodavna tijela narod može izabrati samo 1/3 novih poslanika, dok 2/3 moraju biti iz konventa. Konvent se bojao monarhista, te je na taj način sebi produžio život. Dekret je izazvao silan otpor, a 5.10.1795. u Parizu izbija monarhistička pobuna. Konvent je pozvao vojsku, zapovjednikom joj je imenovao Napoleona Bonapartea i uputio ga da uguši pobunu. Napoleon je ugušio pobunu Pariza, spasio konvent i počeo je njegov uspon, a time i uspon vojske. Ulogu koju je do tada u hodu revolucije imao Pariz i njegova garda, počela je preuzimati vojska od zanata

2
koja je iznikla iz narodne, dobrovoljačke vojske. Poslije te pobune referendum je proveden; konvent prati izuzetna apstinencija; od 7 milijuna za ustav iz 1795. glasalo je oko milijun glasača, a ustav je ipak prihvaćen. Direktorijski ustav je najduži francuski ustav. Njegova bitna oznaka je naglašen kontinuitet u vlasti. U tom cilju vlasti su odvojene, svaka se sastoji od kolegija (više organa ili osoba) i svi organi se obnavljaju djelomično. Već je tada ideja republike vezana za 3 postulata: izbornost, kolegijalnost i kratkoća mandata. Zato po ovom ustavu Francuska je vrsta predsjedničke republike i direktorij je kolegijalni predsjednik države (predsjedništvo). Po prvi puta kolegijalni upravni organ pod nazivom direktorij postoji po dekretu ustavotvorne skupštine od 9.12.1789. Tim imenom je nazvan organ od 8 članova koji vrši upravnu vlast u departmanima, a biralo ga je opće vijeće departmana. Ustav iz 1795. prvi puta u francuskoj uvodi dvodomni parlament; zakonodavno tijelo se sastoji od: • Vijeća pet stotina – ima 500 članova; moraju biti stariji od 30 godina i imati prebivalište najmanje 10 godina u departmanu u kojem se kandidiraju • Vijeća starih – ima 250 članova; moraju biti stariji od 40 godina i imati prebivalište najmanje 15 godina u departmanu u kojem se kandidiraju Oba vijeća biraju isti birači u istom postupku, najprije poslanike za vijeće pet stotine, a potom za vijeće starih. Poslanici za oba doma birani su na 3 godine, ali svake godine se bira 1/3 novih članova i na taj način domovi nikada ne prestaju niti dobivaju posve novi sastav. Domovi nisu izjednačeni u pravima. Inicijativa za sve akte koje donosi zakonodavno tijelo pripada vijeću pet stotina, a vijeće starih može je samo u cijelosti odbiti ili potvrditi. Direktorij je kolegij od 5 članova, direktora, koji vrši poslove poglavara državne i izvršne vlasti. direktori su birani slično zakonodavnom postupku: listu od 10 kandidata, starijih od 40 godina, za jednog direktora predlaže vijeće pet stotina, i sa te liste vijeće starih bira jednog. Direktori su birani na 5 godina, ali svake godine bira se jedan direktor. To je vrsta djelomičnog obnavljanja. Direktorij o svojim poslovima odlučuje na skupu, većinom od 3 glasa svojih članova. Direktorij imenuje ministre (6) koji su neposredni vršitelji izvršne vlasti, ne mogu zajedno zasjedati, tj. činiti vladu, odgovaraju direktoriju; direktorij imenuje vojne zapovjednike; vrhovni je zapovjednik vojske; imenuje diplomate, načelnike uprave departmana i sl. Promulgira zakone, vodi međunarodne pregovore itd. Imao je višu vlast nego kralj po ustavu iz 1791. Najveće mu je ograničenje da nema utjecaja na državni proračun i financije, a kratko iskustvo je pokazalo tko drži kesu, drži vlast. Zakonodavac može direktore optužiti za veleizdaju pred visokim sudom, tj. samo vrsta pravne odgovornosti (poput impeachmenta). Članovi zakonodavnih tijela ne mogu biti u egzekutivi. Pravo glasa imaju Francuzi stariji od 21 godinu koji su upisani u nacionalnu gardu, tj. vojni dobrovoljci i koji plaćaju porez, makar i najmanji. Izbori su tajni u dva stupnja, po sistemu izborni lista: birači biraju izbornike (za ove je određen visok imovinski cenzus i 25 godina života), a ovi poslanike. I ovaj ustav ima uvod, deklaraciju o pravima, ali tu nije spomenuta jednakost niti pravo na pobunu. Za konvent i one koji su ustav donijeli revolucija je završena. Centralizam i etatizam su bitne poluge vlasti. Nakon referenduma provedeni su izbo za nove organe; trebali je biti izabrano 500 bivši članova konventa, ali ih je izabrano samo 3400, pa su oni sami izabrali još 100; od novoizabranih 250 članova mnogi su bili protivnici konventa, pa čak i monarhisti. Ipak nove vlasti su se uspostavile i konvent se 20.10.1795. tj. nakon 3 godine teške borbe raspustio, odnosno 2/3 njegovih članova produžilo je rad kao članovi novog doma zakonodavca. Stupio je na snagu prvi republikanski ustav. Za 4 godine vlasti direktorija republika se ustaljuje kroz jačanje uprave i vojske. To je bilo doba jačanja vojnog sloja i sređivanja unutarnjih prilika. Za direktorija stalno je prisutan strah od monarhista koji su organizirani kao nekada jakobinci, tj. na način političke stranke, ali tajne stranke, jer je zakon zabranjivao zagovaranje monarhije. Ipak nakon 1797. njihova snaga jača, pogotovo s jačanjem jakobinizma i nakon zavjere jednakih. Nakon pada jakobinaca Babeuf izgrađuje svoju doktrinu o jednakosti koja se ne temelji na poljoprivrednoj nego jednakost proširuje na industriju i trgovinu. On stvara Društvo jednakih, tajnu urotničku grupu, čvrsto i po vojničkom uzoru organiziranu koja se treba uvlačiti u narod i vršiti propagandu, a u pogodnom času se treba domoći vlasti. Ta revolucionarna manjina trebala bi uspostaviti diktaturu i zadržati je dokle narod ne postane demokratski. Njegova zavjera je otkrivena i on je osuđen na smrt. Ustav iz 1795. ukinuo je konventova ograničenja slobode tiska, cenzuru, delikt mišljenja i sl. U početku je došlo do bujanja različite štampe, te je 1796. donesen zakon kojim je poticanje na obaranje poretka i sl. kažnjivo smrću. Sloboda tiska je sve više ograničavana, pa su pod kraj tog režima postojala samo izdanja koja su bila uz vlast. Za trajanja te vlasti sve je više dolazilo do povrede ustava, i to sve više u interesu vladajuće politike i oslonom na vojsku (kada je prilikom izbora 1/3 poslanika monarhisti, direktorij je 1796. to poništio, isto je prognao i anarhiste i teroriste 1797.). 1799. direktorij uspostavlja vrstu strahovlade: protiv izbjeglica, svećenika, a rođaci emigranata

Ta suzdržanost je bila više posljedica općih prilika. tj. tzv.1793. izvodi državni udar. Zakonodavna skupština donosi 2 vrste propisa: o manje važnim stvarima. Skoro svi gdje se glasalo su ga prihvatili. Trebamo spomenuti i preambulu tog ustava. Nastupila je jedna vrsta mistifikacije ustava koji je izjednačen s državom. a potom se razišlo na 4 mjeseca. Kako je konvent na početku svoga rada usvojio dekret da će nacrt ustava biti podnesen narodu da on odluči da li ga prihvaća. a pogotovo kada je 1799.) odbacio je žirondinski nacrt ustava i uzeo je u razmatranje nacrt koji je podnio Odbor narodnog spasa. a tu su među pravima spomenuta i jednakost. opće. a to je značilo da s obzirom na to što je Francuska u ratu. čak i žene iako one nisu imale pravo glasa.1799. To se tiče i drugih odredbi jakobinskog ustava: ustav je demokratski. konfiscirana imanja prodavana su u cjelini. financijski zakoni) zakone. Ustav ostaje izvan primjene. Izjavu o pravima. sloboda.3 postali su vrsta talaca za sve izgrede u općini gdje žive itd.11.7. pravo na rad. dekrete. pa on sa stanovišta ustava kao političke zbilje (budući da ni jedan njegov dio nije primijenjen) nije ustav. U kratkoći mandata vidjela se demokracija. što je trebalo biti jamstvo kontinuiteta u vlasti. Vojska je tražila velike izdatke. Početkom listopada 1793. Protiv direktorija udružuje se i generali i političari. pa i u izvršnoj. Jakobinski nacrt. Službeni naziv jakobinskog ustava je Ustav iz godine I. Promet žita i brašna nije slobodan. o zakonima je moguć referendum. Dok dekrete donosi sama skupština. a ona s nacijom. Opća vojna obveza izazvala je silno nezadovoljstvo. tj. javno i kolektivno pravo glasa za sve Francuze starije od 21 godinu s boravištem od pola godine (tj. tzv. Vijeće pet stotina ukida direktorij i izabire 3 konzula (Napoleon. trgovina je silno opala. a ne mogućnost da time vlast pređe u ruke stalne birokracije. Napoleon. ukinute su rekvizicije i uspostavljeno je slobodno unutarnje tržište. pravo na društvenu pomoć. pa je zakonodavno tijelo mislilo da je za oživljavanje privrede nužno slobodno tržište i oslon na uspješne. Ovaj ustav počiva u stanovitoj mjeri na načelu jedinstva vlasti. rat je direktorij ipak prisilio na prinudni progresivni zajam na prihod.1793. Jakobincima je bilo dovoljno 3 tjedna da Konvent 24. pa je on ušao u direktorij. pravo na školovanje. opskrba vojske. skupljanje ratnog doprinosa. sve je davano u zakup bogatim trgovcima. po prvi puta Francuska uvodi opću vojnu obvezu za sve Francuze. jakobinska diktatura (2. ministri ne smiju odlučivati na zajedničkim sjednicama i njihov mandat nije ograničen. pravo i dužnost na pobunu protiv vlasti koja ugnjetava. zajmova. vlasništvu. pa su financije ponovo u prvom planu. tj. prihvati ustav. neposredno. zabranjen je uvoz engleske robe. Ustav iz 1793. Financije i gospodarstvo su bili u katastrofalnom stanju. sigurnost. te je ustav prihvaćen i nastupile su nacionalne svečanosti u slavu ustavu i polaganje prisege vjernosti ustavu. Ipak. Direktorij je izgradio potpuni upravni i sudski poredak. opće nesigurnosti u pogledu budućeg toka događanja nego sam sadržaj ustava ili javnost glasanja.6. te 1798. bogate. koji je na visoke prihode iznosio i do 3/4 vrijednosti. 2. Ta stalna borba prisiljavala je direktorij na oslon na vojsku. Generali koji su osvojili nove zemlje i donosili ratni plijen smatrali su da vlast ne nagrađuje dovoljno njihovu slavu. što traži veliku vojsku.1794. Direktorij je bio skloniji protekcionizmu i gospodarskom nacionalizmu. jednu posve centraliziranu vlast.6. Izvršno vijeće obnavlja se svake godine pola. a na tim temeljima se mogla izgraditi vojna diktatura. glasa se na skupovima građana. a djelomično i dirigiranoj privredi. Usprkos ratnom plijenu i velikom oporezivanju osvojenih zemalja. Već mjesec dana kasnije. ostao je izvan primjene. Ta mjera je bila protiv bogatih. Izvršnu vlast vrši Izvršno vijeće od 24 člana koje bira skupština na rok od 2 godine između kandidata koje (po jednog) predlažu departmani (njih 83). poreza i sl. ustav je podnesen na referendum. Ustrojstvo vlasti po jakobinskom ustavu Jakobinski konvent. To tijelo imenuje ministre koji su vršitelji poslova pojedinog resora. Na svakih 40 tisuća građana bira se po jedan poslanik za skupštinu. prvi konzul. Birači su se mogli izjasniti da li ustav prihvaćaju u cjelini ili ne. st. novačenje. Skupština izglasani zakonski prijedlog dostavlja departmanima i ako u roku od 40 dana u bar polovini . Sieyes je vijeću pet stotina predložio izmjenu ustava. no sva ta politička prava ostala su samo oblik političkog manifesta. ali pojedini građanin može odlučiti da glasa tajno). potom je uspio da to tijelo obori neke direktore.-27. djelomično obnavljanje. Sieyes i Ducos) da predlože izmjenu ustava. Napoleon zajedno sa Sieyesom i dijelom vijeća pet stotina 9. Direktorij se sve više umjesto neposrednih okreće posrednim porezima što će ostati bit francuskog poreznog sustava do kraja 19. uspostavljen prinudni progresivni zajam. konvent usvaja dekret da će vlada biti revolucionarna do zaključenja mira. a o važnim predmetima (građanski i krivični zakoni. Pri ovom referendumu oglasilo se oko 25% birača. naročito što se tiče prometa žita jer se bojao uvoza strane robe i nezaposlenosti. shvaćenog ne samo kao hijerarhiju vlasti nego i u smislu da zakonodavna vlast posredno vrši i izvršnu. čiji je mandat godina dana. s time da je to javno kolektivno glasanje bilo uređeno tako da su na skupove koji su glasali pušteni svi koji su došli. iako je politika direktorija bila u interesu bogatih. u srpnju 1793. izjavljuje revolucija je završena.

Tako je poljoprivredna zemlja bila gurnuta prema industrijalizaciji. jedina kazna je smrt. U veljači 1794. dopuniti odredbom po kojoj je sumnjiv svatko tko koči napredak revolucije ili kalja čistoću republikanskih načela. trgovine i inflacije. Ta vlast je smatrala da sva područja života i rada pojedinca i zajednica podliježu njenoj upravi. Ustav je ostao izvan primjene te konvent vrši vlast kao što ju je vršio i prije tog ustava. U jesen 1793. a presuda je djelo samo savjesti suca. umrlih. napad na privatno vlasništvo sve to povlači smrtnu kaznu. tj. zabranio je štrajkove i radnička društva. Kada je počeo rat s koalicijom crkva se pokazala glavnom mrežom kontrarevolucije. sav gospodarski život. U ljeto 1793. U srpnju 1793. dok je do tada izvršno vijeće ukupnost ministara. pa ju u prosincu 1793. kada u gradovima vlada glad. konvent je ponovo pozvao narod na oružje. nacrt zakona će biti podnesen na referendum. a pod jesen 1793. u službi je proizvodnje za rat. Njihovo obilježje je neograničenost i nasilje jedne skupštine. Radnici i obrtnici su prisiljeni na proizvodnju pod vojnim uvjetima. konvent je stvorio Kult Razuma. u rujnu 1793. svu privrednu proizvodnju vlada je nadzirala određivanjem cijena i plaća. uvedena nova uprava i svio njeni stupnjevi su neposredno podvrgnuti Odboru narodnog spasa. Jakobinci su načelo jednakosti građana doveli do puke ništavosti građanina pred vlastima. zemlje izbjeglica. tj. a on je označen kao izdaja. svećeničku odjeću itd. za mjesec i pol dana trajanja tog zakona sud je osudio 1350 osoba na smrt. mišljenje podrške kraljevini. ali tako nisko da je došlo do štrajkova. dekretom je političkim zatvorenicima uskraćeno pravo na odvjetnika pred Revolucionarnim sudom. uveo je prinudni rad. Država je zauzela posve protuvjersko gledište. prisilio je na vojnu službu sve neoženjene muškarce u dobi od 18-25 godina. dakle smrt. koje imenuje upravitelj pokrajina. Takva vlast nije mogla zadržati raniju upravnu organizaciju (upravnim jedinicama su upravljale izabrane skupštine i izabrana vijeća. zabranila je vjerske svečanosti. Vrhovnog Bića. Pravo na socijalnu skrb je shvaćeno tako da su zdravi prisiljeni na rad. a u svibnju 1794.4 departmana bar 1/10 skupština birača zahtijeva referendum. Za sve sumnjive predviđen je zatvor. Svaka privreda je takoreći nacionalizirana. umjesto žirodinskog maksimiranja cijena žita po departmanima uveden je jedinstveni maksimum za cijelu Francusku. Skoro milijun ljudi označen je sumnjivima. a potom je općinama dala pravo da odluče o vrsti vjerovanja. tj. zemlje sumnjivih oduzete su i podijeljene sirotinji. za jakobinaca je poprimio izuzetne razmjere. a dekretom od 23. mogu osuditi za djela koja zakonom nisu ni predviđena. taj se odnos zaoštravao. To je razlog zašto država uvodi rekvizicije (oduzimanje) proizvoda kao redovitu mjeru. tj. vlast odbora narodnog spasa je pojačana u odnosu na izvršno vijeće. Zakon o sumnjivima koji je donesen za žirodinaca (ožujak 1793. od proljeća 1793. Jakobinski konvent je sredstvima dirigirane privrede morao rješavati tešku gospodarsku krizu u zimi 1793/4. uređenjem unutarnje i vanjske trgovine. Sudstvo je postalo dio uprave. jedne stranke. Ovaj drugi kult je bio pokušaj da se stvori vrsta građanske vjere koja bi bila prihvatljiva za sve vjere. i u kolonijama. dok je odbor narodnog spasa postao još više oblik političkog organa izvršne vlasti. kako nije naročito uspio konvent je uveo izvanredne ratne poreze. ukinuto je oporučno nasljeđivanje.8. raniji konventovi posebni izaslanici neposredno su upravljali departmanima). za osudu je dovoljni uvjerenje suca bez potrebe dokaza. vlada je uvela obvezan zajam. U travnju 1794. ukinuo je ugovorene obveze koje su postojale između vlasnika i uživalaca zemlje. određene su radničke nadnice. a morao je i zadovoljiti široke seljačke slojeve. jedne manjine nacije koja je sebe poistovjetila sa sudbinom države i nacije. općinske zemlje. Revolucionarni sudovi sude ne poštujući pravila postupka. Kult vrhovnog bića se sastojao u općim moralnim načelima od kojih su neka sadržana u ustavu koji je trebao postati vrsta katekizma. ili zemljarina u obliku plodina postaju izlaz iz teške krize proizvodnje. Bilo je 12 komisija (resora) koji zajedno čine Odbor za izvršne poslove. Sloboda misli i izražavanja posve je ukinuta. taj sud vodi postupak samo po pravilima zdravog razuma. Ne samo sloboda pojedinca nego i želja pokrajina (departmana) da zadrže stupanj samostalnosti povlačila je optužbu za federalizam. ovom izmjenom umjesto ministara pojedinim resorima upravlja komisija od 2 člana. vanbračna djeca koju su roditelji dragovoljno priznali su izjednačena s bračnom u pogledu nasljednih prava prema roditeljima. tj. a svim nižim organima je zabranjeno uvođenje poreza. uprava departmana imenuje suce. Odnos crkvom u početku konventa nije bio toliko zaoštren koliko je to bilo za vrijeme zakonodavne skupštine (1791/2) koja je svećenicima zabranila da vode knjige rođenih. kojeg bi trebalo proučavati u školi. vrstu čiste administracije. Većina tih mjera je bila daleko od zbiljskog ostvarenja. pa je konvent proveo rekviziciju radnika. U studenom 1793. prosjačenje je zabranjeno. i Robespierreova vlast kao člana odbora narodnog spasa . poprimile su svoj puni izraz. čak i plaće u plodinama. Potkraj jakobinske strahovlade u lipnju 1794. Vlast koja je ugrožena i iznutra i izvana posegnula je za svim sredstvima. Unutarnja trgovina je skoro uništena. Za jakobinske strahovlade značajke nove vlasti koje su se tek počele pojavljivati za žirodinskog konventa. vjenčanih.1793. konvent je ukinuo ropstvo u svim zemljama pod francuskom vlašću. ukinuta je izbornost sudaca. Inače će se smatrati da je narod zakon prihvatio prešutnim referendumom.) jakobinci će u rujnu 1793.

pred revoluciju činili su oko 1. 17. a ustav Francuske bilo je nekoliko običaja o kralju i svim vlastima u njegovim rukama i njegovoj volji koji bi htjela da je sam zakon. pa da mu pripada samo ono što mu ona izrijekom dozvoli. Nekoliko pobuna konačno je u ožujku 1794.5 posve je političke naravi jer su svi članovi (9) tog odbora izjednačeni. pravo da svotu koju traži kralj od pokrajine razreže i ubere njena skupština staleža. neke vrste socijalne skrbi. Izjava o pravima čovjeka i građanina u 17 članaka sadrži prirodna prava i slobode čovjeka i građanina koji su bili predmet promišljanja već skoro 200 godina. a pored toga dobivali su i plaće. mirovine. pa je to i bio razlog što od 1614. Jedno od prirodnih prava je i vlasništvo. Svećenstvo također ne plaća zemljarinu. a mjesec dana kasnije s desnom strujom (dantonisti. st. Herbert). Samo su neke pokrajine (oko 1/3 Francuske) zadržale poreznu povlasticu. škole). a ne darom države ili same ustavotvorne skupštine. borba je za načela iz izjave. za konvent je postao ranjiv.) osobito ističe načelo podjele vlasti kao temeljno načelo ustrojstva svake vlasti i koje je sama bitpretpostavka postojanja ustavnog poretka. ubožnice. To će biti učinjeno do kraja te godine.). Uz načelo jednakosti koje je na početku izjave (čl. Jamstvo prava i podjela vlasti su osnove pravne države. Vlast je počivala na načelu jedinstva svih vlasti u kraljevim rukama. nitko ga ne može biti lišen. optužen je da je tiranin i točno godinu dana od kada je izabran u odbor narodnog spasa i mjeseca dana nakon poraza neprijatelja u Belgiji sa još 21 pristalicom je ubijen. država propisima slobodu ograničava samo radi toga da bi ona bila dobro svakog građana. Ta dva staleža sa oko 2% stanovništva posjedovali su 30% zemlje. a on to sadrži samo zato da otkloni sumnje u pravo značenje tih prirodnih prava i sloboda. vlasništvo. Sve te odredbe bile su posljedica i odgovor na dotadašnje stanje vlasti i države Francuske. to su dons gratuits. pa vlast. otpor ugnjetavanju osnovna prava svakog čovjeka. Pravo vlasništva je izraženo u posljednjem. koje je stalež sam rasporedio i skupio. Istovremeno francuska vojska je prešla sjevernu granicu i borbe vodi na belgijskom području. tj. tj. Poreze je plaćala samo proizvođačka klasa.8. a bez nje nema ni ustavne države. plemići se pod prijetnjom gubitka plemstva nisu smjeli baviti trgovinom i obrtom. liberalistička država. god. Konvent je došao pod nadzor umjerenog centra. sve ostalo stanovništvo. Građanin nije rob države. god. odnose značajnu pobjedu nad proturevolucionarnim savezom. Bilo je to u mjesecu termidoru (srpanj) po revolucionarnom kalendaru. osim ako to očito zahtijeva opća potreba zakonito ustanovljena i pod uvjetima pravične i prethodne naknade.33% stanovništva. Danton). . st. neki sudski poslovi) uslugama. on samo obznanjuje nešto što postoji i bez tog akta. 98% naroda čini treći stalež. ali Robispierre ima oslon u pariškoj komuni i pogotovo u mreži 3000 jakobinskih klubova širom Francuske. odnosno pripadaju mu sva prava i slobode koje nisu ograničenje istih tih i tolikih prava drugoga. Tu je bilo oko 0. tj. treći stalež. izjava na kraju (predzadnji. Izjava kaže da su sloboda. čl. 3. članku ovako: budući da je vlasništvo nepovredivo i sveto pravo. 4. Izjava ima nadustavno značenje. Zato se taj akt i zove izjava. Svećenstvo je služilo kralju i narodu svojim duhovnim (tu spadaju i znanost. imali su poreznu samostalnost.5% stanovništva i uživali su oko 10% zemlje (od toga su izdržavali i bolnice.3. Lijeva je opasnija jer je to pariška komuna. Ali jakobinci i Robespierre moraju voditi borbu i lijevo i desno. nije sazivao skupštinu općih staleža. nego njegova sloboda prethodi svakoj vlasti i iznad je svake vlasti. kralj je uzurpirao pravo da određuje poreze. školstvo. To je tzv. pa se to zove termidorska reakcija. tzv. odnosno do danas ona je zadržala značenje nadustavne povelje u Francuskoj. gdje u lipnju 1794. a uživali su oko 20% zemlje na koju nisu plaćali zemljarinu. Čitava ustavnopravna povijest Francuske 19. bolnice. Oni su kralju mogli odobriti samo dobrovoljne darove. čak i ustavotvorna koja povrijedi ta prava i slobode gubi legitimitet. Kada je Robispierre uništio lijevu opasnost.) i načelo nacionalne suverenosti (čl. sudskim i sl. dovelo do uništenja lijeve opasnosti (hebertisti. Načela izjave smatrana su rezultatom razvoja ljudske rase i civilizacije. sigurnost. a i imali su najviše zemlje. tj. Deklaracija o pravima čovjeka i građana iz 1789. Plemstvo je kralju služilo svojim vojnim. uslugama. ali su njihove skupštine kralju povremeno odobravale doprinose. usvojila Izjavu o pravima čovjeka i građanina.1. Zato je građanin slobodan činiti sve osim onoga što je izrijekom zabranjeno. Opći pregled: I državne prihode i rashode određivao je kralj.16. U prvi čas smaknuće vodećih jakobinaca nije bilo posve likvidacija jakobinizma.1789. a to je sav proizvođački narod. Skupština je 26. Unutar samog odbora narodnog spasa stalna oporba mu je Carnot. od kraja 16. Ustrojstvo po Ustavu iz 1791. upravnim. Činilo se da je Robipsierre osigurao punu pobjedu. Sama sloboda je shvaćena tako da je svakome dopušteno činiti sve što ne škodi drugome.

Pod pritiskom moćnih vojnih krugova Necker pomaže kolonije. Tu je postavljeno pitanje kako će skupština općih staleža zasjedati. Taj skup od oko 140 članova predstavljao je elitu Francuske. počinju ih nazivati četvrti stalež. Oni su trebali pomoći kralju da izađe iz financijskog sloma. Kao 3 staleža. gabelle. Ovi su pak zemlju često davali na upravljanje stručnim upraviteljima imanja ili su je opet davali u podzakup. 1776. staleži u Francuskoj nisu bili samo društveno-gospodarski slojevi. a za propisivanje novih poreza izjasnili su se nenadležnima. saziva Skupštinu uglednika. Kada je kralj svojim uredbama pokušao propisati zemljarinu. Možemo reći da su se vrhovi staleža uvelike približavali. najniže sudstvo je još bilo u rukama feudalnih gospodara. porez na prihod. Dakle. Od vremena Louisa 14 ne samo vojna. uglavnom su ej davali u zakup. Ali se taj prijelaz odvija prema pravo uređenom postupku. kralj 1787. Zemlja je još bila glavna i jedina trajna vrijednost. Pokušaj reforme izazvao je ne samo opći otpor sudova nego su se tome pridružile i neke pokrajinske skupštine staleža. upravna. neposredni porez. Odbijen je Neckerov prijedlog o jednodomnoj skupštini. a onda su se otporu pridružili ostali vrhovni sudovi. kralj dekretom poziva skupštinu općih staleža za svibanj 1789. a u sedmogodišnjem ratu osramoćena francuska vojska traži osvetu (uplitanjem na stranu kolonija). uglavnom posve bezemljaši. dok su veliki zakupci vlasniku zemlje (bivšem feudalcu) plaćali zakupninu u novcu. U studenom 1788. sa svojim posebnim pravima. ali je ponovo morao popustiti pred silnim otporom. a Francuska je iz rata za oslobođenje američkih kolonija izašla kao pobjednik.6 Francuska je tečajem 18.). capitation. Turgot nastoji stvoriti slobodno tržište (ukida porez na promet. Financijski dug koji je u 1784. To je razlog da oko 40% seljaka čine nadničari. Prijelaz iz jednog staleža u drugi bio je moguć. Pobjedonosni Pariški parlament vraćen je u svoje sjedište. crkveni porez (desetina). a sve je to bilo u službi vojnog sloja. To je bio najrasprostranjeniji oblik obrade zemlje. vingetieme. najčešće velikim zakupcima koji su uglavnom bili bogata buržoazija. nego i posve gospodarska oblast je uvelike određena državnim propisima. Kralj je ponovo pozvao Neckera za ministra financija. sudska i pravna. doživjela izuzetan porast stanovništva i to uglavnom na selu. Staleži su bili samo relativne cjeline. uza sve razumijevanju odličnici su odbili odreći se svojih starih povlastica. te da se budućoj skupštini općih staleža ostavi odluka o načinu zasjedanja. Ali kada na prijestolje stupa Louis 16 država je pred financijskim slomom. tj. 1787. st. a ako nisu zemlju obrađivali radom nadničara. a sastojao se u teškom radu do 30 dana godišnje (na izgradnji puteva i sl. porezna. vrsta glavarine.4 bilijuna livara. U kolovozu 1788. a sve obveze seljak je prema gospodaru zemlje (zakupcu ili podzakupcu) izvršavalo u dijelu plodina. U izuzetno teškoj financijskoj neprilici. jer i unutar njih postoje ogromne razlike. jer je država od Louisa 14 određivala cijene žita i zabranjivala izvoz žita). tzv. ukida cehove kao ograničenje rad i poslovanja. jer bi ju tar još više financijski iscrpio. narastao je na 5 bilijuna. Država je i propisima i poreznom politikom postala potpuni nadzornik gospodarskog života. a treći po 600 poslanika. Već je Louis 14 svojim vojnim pustolovinama državu ostavio na rubu bankrota. Oboren je. Još za Turgota engleske kolonije u Americi počinju se buniti. porez na sol. Uglavnom je nestalo radne rente za gospodara. I zakupci i podzakupci su plaćali zakupninu. 1774. Kralj je naredio progon Pariškog suda. kralj je morao posegnuti za Turgotom kojeg je postavio za glavnog nadzornika financija i na čelo vlade. Necker zahtijeva da kralj prihvati prijedlog pariškog parlamenta da nakon 175 godina sazove skupštinu općih staleža. Turgot je savjetovao da se Francuska ne miješa. nego su to bile pravno određene zajednice. 3 doma odvojeno ili kao jedan dom u kojem bi se glasovalo po glavama. . a glavni izvor državnih financija je općenita i ujednačena zemljarina i dohodarina. Kada je kralj tom skupu predložio opću zemljarinu i to bez ikakvih izuzetaka čak i za krunska i crkvena dobra. iznosio nešto više od 3. te predlaže oporezivanje bogatih. corvee. najčešće su to lutajući radnici. ali je uspio nagovoriti kralja da prva dva staleža biraju po 300. Turgot je otpušten i na njegovo mjesto dolazi ženevski bankar Necker. Pred revoluciju pola krunskih prihoda trošeno je na plaćanje kamata za taj dug. izbačena iz Amerike i Indije. Francuska je nastojala obnoviti mornaricu. Bilo ih je 6. novcu. uvodi slobodnu trgovinu žitom. Od toga je plaćao više vrsta poreza u korist države. Zato su se bivši feudalni vlasnici pretvorili u privatne vlasnike koji su vrlo rijetko prodavali zemlju. parlament je odbio registrirati te odredbe i ponovo je istaknuo da su novi porezi pravo skupštine općih staleža. osim za maleni broj roba. ali istovremeno javno izlaže financijsku bijedu države. Možda najbitnija odrednica društvenog života je ta da se on odvija pod izuzetnim državno-pravnim utjecajem. Pored toga. te razna davanja (u plodinama. te je seljak bio podložan feudalnom sudu i njegovoj mjesnoobičajnoj pravdi. a osobito teški su: taille. ukida kuluk kao oblik radnog poreza za državu. kralj ponovo saziva skupštinu uglednika radi pripreme skupštine općih staleža. do 1787. radu) gospodaru zemlje. Uz to su mnogi seljaci dužni na radnu obvezu. parlamenti. Sudstvo se proglasilo zaštitnikom prava i slobode od kraljeve samovolje. davali su je seljacima. ali još više financijski iscrpljena. Potom je kralj pripremio reformu sudstva. Poražena u sedmogodišnjem ratu. Trebamo spomenuti i da je seljak proizvodio tek 20% peko svojih potreba.

te naoružan napada parišku tamnicu Bastille. Najprije je ukinut zakup za neobradivo zemljište. naređuje članovima druga dva staleža da joj se pridruže. Tjedan dana kasnije kralj priznaje narodnu skupštinu. osim ako ih je mogao dokazati ispravom. njihovi izbori su javni i dvostepeni. Treći stalež smatra da trebaju zasjedati svi njeni predstavnici zajedno i glasovati po glavama. Istog dana.1789. To znači da je seljak mogao ostati zakupac zemlje uz plaćanje godišnje zakupnine. ukinuta. uvjeti zakupa zemlje.7. ovlaštenja vlasti. tj. ali istovremeno prikuplja vojsku oko Pariza. Pod pritiskom pobuna. Ali skupština je morala zadovoljiti i zahtjeve sitne gradske buržoazije i radnika koji su bili protiv gradske cehovske plutokracije. kralj to odbija. god. redova.8. Iako kraljeva uredba ne govori o imperativnom mandatu biraču su i pri tim izborima svojim poslanicima predali naputke (oko 50 tisuća) sa svojim pritužbama i željama. istovremeno. a ne da joj to svojstvo daje prostor u kojem zasjeda. Plemstvo i svećenstvo će se sastati na skupove u sudskim kotarevima. Kao posljedica ukidanja posebnosti gardova i pokrajina. tj. skupština je ukinula sve obrtničke i trgovačke udruge. proglašava se ustavotvornom skupštinom. 10.5. i odmah je izbio spor o načinu zasjedanja. svi članovi prisežu da se skupština neće razići dok ne donese ustav. Skupština općih staleža sastala se u Versaillesu 5. nacionalna garda. nego ih je trebalo ugovorno ograničiti ili otkupom ukinuti. prometa i ugovaranja. pa će njihove pobune skupštinu prisiljavati da ih postupno sve više ukida. Takvo ukidanje (otkupom) vlasničko-feudalnih obveza seljake nije zadovoljilo. feudalnih obveza i ovisnosti. Na to se nacionalna skupština okuplja u obližnju loptaonicu i proglašava da je ona kao ukupnost narodnih predstavnika narodna skupština. Crkvena desetina je posve ukinuta. Istovremeno ustavotvorna skupština mora rješavati i pitanje financija. Kralj je morao ustuknuti. treći stalež se 10. pale knjige obveza. S ukidanjem povlastica i posebnosti staleža ukinute su i posebnosti državnih činovnika.1789. jer je znala da je financijska potreba jedan od razloga da je kralj trpi. nalaže povlačenje vojske iz Pariza i potvrđuje iz pobune poniklu upravu Pariza. 4. a ovi će se sastati u sudskom kotarskom mjestu i izabrati predstavnike. te su 1792. itd.8. ukinuto je nasljeđivanje i raspolaganje službama u upravi. i 11. Kralj naređuje da se zasjeda po staležima. ukida sva javnopravna ovlaštenja feudalaca. pa i njihov uprave dolazi do stvaranja privremenih odbora ili vijeća gradova i pokrajina koje preuzimaju tamošnju upravi. Usprkos toj nuždi kralj je odbio prihvatiti izjavu o pravima čovjeka i građanina jer ju je smatrao protivnom načelima svoje vlasti.1789. donosi dekrete o ustrojstvu nove državne uprave. nacionalna garda. ali i te više nisu mogle biti vremenski neograničene. provaljuje u oružarnicu. tj. Parišku komunu.8. ubijaju upravitelje imanja i plemiće. prava majstora prema kalfama i šegrtima. ili je mogao postati vlasnikom zemlje plativši njenu cijenu vlasniku feudalcu. To je početak revolucije kao oružane pobune. skupština usvaja Izjavu o pravima čovjeka i građanina. narod u Parizu 14. npr. tj. ovi će se potom sastati na razini grada i izabrati predstavnike grada. Treći stalež na selu će glasovati u dva stupnja: u skupštinama župa javnim glasovanjem će izabrati izbornike. te javnim i neposrednim glasovanjem izabrati svoje predstavnike. obveze koje su posljedica vlasničkih prava zemljoposjednika. proglašava Domom općina. jer je sve to bilo oblik monopola i ograničenja slobode rada. a na vijest da kralj namjerava raspustiti skupštinu. te da će se glasovati po staležima. 26.6. svi Francuzi i sve pokrajine pravno su izjednačeni.1789. Tjedan dana pošto se proglasio domom općina. Ipak. jednim. Treći stalež u gradovima će glasovati u 3 stupnja. Događaji u Parizu izazvali su pobune širom Francuske. Kralj sutradan otpušta Neckera optužujući ga da je podržavao treći stalež i njegov zahtjev. te ponovo poziva Neckera na vlast. seljaci provaljuju u dvorce. te odmah od ustavotvorne skupštine traže pravo i propise za izbor mjesne i pokrajinske uprave. te seljačka izvan-ugovorna dugovanja. .1789. a najzad su sva vlasnička prava feudalaca proglašena uzurpacijom.8. Najprije će članovi trgovačkih i obrtničkih udruženja izabrati predstavnike. posebna prava pojedinih zanimanja. tj.6.7 U siječnju 1789. tj. U Parizu se stvara dobrovoljačka vojska. Skupština u studenom/prosincu 1789.) ustavotvorna skupština pokazuje svoju građansko-demokratsku bit. kralj je izdao dekret po kojem aktivno biračko pravo za treći stalež imaju muškarci stariji od 25 godina koji plaćaju porez. 20.1789. u kolovozu (4. a onda će se predstavnici svih gradova i gradića sudskog kotara sastati i (to je treći stupanj) izabrati predstavnike gradova tog kotara za skupštinu općih staleža. Ostale su samo seljakove ugovorne obveze. nedjeljivim i cjelovitim predstavnikom nacije. Kralj nacionalnu skupštinu nastoji raspustiti jednostavnim zatvaranjem pristupa u dvoranu. Nije se odlučila na poreze. te poziva narod da se poput Pariza naoruža kao dobrovoljačka vojska. Pravno je to bila revolucija. treći stalež svoj dom proglašava Nacionalnom skupštinom. tzv. skupština je ukinula sve posebnosti i povlastice staleža.1789. posebna prava cehova i gilda. njihova vlastelinska prava prema seljacima. makar i najmanji. Bilo je to ukidanje feudalizma. ukinute su povlastice plemstva. gardova i pokrajina. Ustavotvorna skupština nema povjerenja u vojsku. Ustavotvorna skupština je odmah od kralja zahtijevala povlačenje vojske oko Pariza.

Time je htjela porezni teret staviti podjednako na leđa svima. dana uz punu svijest i slobodu. jednom dana prisega.1789.1789. crkva postaje glavno političko pitanje skupštine. slobodnih i nezavisnih od bilo kakve druge zajednice osim države.12. Ukidanjem redovničke prisege ukinut je taj bitni dio kanonskog prava kao državnog prava. tj. prihvatila dekret o nacionalizaciji crkvene zemlje. niti kome oporučiti u času smrti.). nijedna nije imala tu snagu otpora kao crkva. privremeno je uređena gradska uprava. donijela dekret o ukidanju svih tih starih sudova (najstariji je bio Pariški parlament nastao 1239.1789. prodati. počela uspostavljati nova upravna organizacija i uspostavljene su nove upravne vlasti departmani.11.1789. Parlamenti se više nikada nisu sastali. da neka načela nove upravne organizacije primijeni na crkvenu organizaciju. Ukinuti su svi raniji sudovi. skupština je 24. U kolovozu 1790. optužna i ona koja na glavnoj raspravi presuđuje o krivnji. Nova vlasti je još prije izjave o pravima čovjeka i građana ukinula redove i staleže. Građanski ustav o svećenstvu. Krajem 1789. pa su i bivši redovnici postali obični. Ukinuti su crkveni redovi. a potom su doneseni 14. jer nije u prirodi slobode da se sama poništava slobodom trenutka. te umjesto njih uspostavlja istovjetnu podjelu cijele Francuske na departmane (oblasti).10. feudalni. kongregacije. sve to nije bilo dovoljno za izlazak iz financijske krize. donijela Odluku o privremenom prekidu rada. skupština će donijeti zakon o sudovima. mjesni i sl. Taj zakon je vrlo potanko odredio kažnjiva djela i kazne za njih. kasnije će biti zadržana samo u krivičnom. ali i da su upravnim organima oduzete sve sudske nadležnosti. distrikte (kotareve) i općine. pravno izjednačeni i odgovorni s drugima. Budući da je u ovom zakonu načelo zakonitosti u krivičnom pravu shvaćeno tako da zakon znači samo akt zakonodavca.1790. nego ustavotvorna. nego na podvrgavanje crkve novoj vlasti. 29. te još 19 članaka koje mu je podnijela ustavotvorna skupština. tako i kaznu. nakon što su već skoro 5 mjeseci bili na prinudnom odmoru. to je ustavotvorna skupština morala Kazneni zakon donijeti što prije. ali je istovremeno smanjila poreznu stopu. osim onih koje su držale škole i bolnice (svojstvo zajednice će izgubiti u kolovozu 1792. ni na posvjetovljenje države. Skupština je svjesna snage vjerskog uvjerenja i snage crkvenog utjecaja na vjernike. Porota je sudac o činjenicama. skupština ih nije prognala nego samo odložila njihov rad. Zakon nastoji što uže odrediti kako djelo. nakon nacionalizacije crkvenih imanja. protivna je slobodi kao trajnosti. a ostarjeli mirovine. narodne skupštine i ministara. zato ona i ne pomišlja na odvajanje crkve od države. a sudac je poput stroja za primjenu zakona. a stara uprava će potpuno isčeznuti.11.12. u vrijeme dok ustavotvorna skupština donosi dekrete i ustrojstvu uprave. To podvrgavanje je značilo da i crkvena organizacija i njena načela ne mogu proturječiti postulatima nove vlasti. Zakon predviđa porotu i u građanskom i u krivičnom postupku. pa ga je donijela 1791. suspenziji parlamenata tj. Ustavotvorna skupština postala je određenija da crkvenu organizaciju teritorijalno izjednači s upravnom.3. tj. skupština donosi dekret kojim ukida ranije upravno ustrojstvo i podjelu na provincije i niže jedinice. prostorno određene. nego suce bira narod. a koji se tiču kralja. 14. dekreti kojim su određene te upravne jedinice. U skupštini postaju sve glasniji oni koji upozoravaju na bogatstvo i neiskorištenost crkvene zemlje. komune. Sudska zvanja se više ne nasljeđuju i ne kupuju. tj. te je tamo opsjeo dvor. u kolovozu 1790. punopravni građani. ograničena kraljevina. ustavotvorna skupština je 3. kako nedržavni (trgovački. Ustavotvorna skupština je 2. Ipak. 5. narod je krenuo iz Pariza u Versailles. što znači da se sudstvo ne može miješati u upravne poslove. i 2. dobila vrst krnjeg ustava i postala ustavna.). Tako se krajem 1789.10. Za nekoliko mjeseci nakon dekreta o nacionalizaciji crkvene zemlje ustavotvorna skupština u veljači 1790. tj. donijela je tzv.1789. tako i državni (opće sudbenosti: građanske i krivične). Zakon u znatnoj mjeri sudstvo povjerava izabranom sudu. gradske i pokrajinske posebnosti. Samo svjetovno svećenstvo je ostalo. a gradsku upravu biraju građani. Odmah se počelo raditi na ustrojstvu novog sudstva.1789. te je čitavu zajednicu zamislila kao zajednicu pojedinaca. crkveni. 11. arbitraži. u krivičnom postupku su čak 2 porote (kao common law). Najniži stupanj građanske sudbenost je mirovni sudac. Ocjenjujući da će se sudstvo (parlamenti) protiviti ovom dekretu. ali više kao zakonodavna i ona koja vodi tekuće političke i upravne poslove.8 Skupština u rujnu 1789. a za uzvrat svećenici su dobili plaće. i 22. donosi dekret o ukidanju neopozivosti vjerske prisege. bivši redovnici su postali građani.12. trgovačke i obrtničke udruge. osobito bogatima. Po kanonskom pravu redovnici ne mogu naslijediti. po kojem su svi gradovi imali jednako ustrojstvo (gradsko vijeće i gradonačelnika).11. Nijedna udruga se nije tome više protivila od crkve.1789. i 5 mjeseci nakon ukidanja parlamenata.). donesen je Zakon o sudovima. Dolaskom u Pariz ustavotvorna skupština nastavlja svoj rad. i uvedena je nova sudska ljestvica. proteže nad dotad povlaštene porez na prihod i zemljarinu. U takvim okolnostima kralj je konačno prihvatio izjavu o pravima čovjeka i građanina. primalo plaće ili mirovine i obavljalo poslove koji su bili u nadležnosti crkve. Tim prihvatom Francuska je 5. donesen je i novi dekret o gradskoj upravi. U kolovozu 1790. te je razdvojena građanska od krivične sudbenosti. .11.

njihovim uređenjem prava građanina. tj. Kad je kralj krenuo u bijeg. Taj papin postupak značio je suspenziju svih zaprisegnutih svećenika. kralj ustvari u kućnom pritvoru i skupština mu je oduzela državni pečat. za sobom je ostavio pismo u kojem sve akte koje je potpisao. uzajamne pomoći za slučaj bolesti i sl. kralj u pritvoru. sudstva. Zabranjena su i udruženja radnika radi pomoći štrajkašima.1791. Izabrani svećenik prije preuzimanja službe treba dobiti potvrdu od biskupa (ovaj od nadbiskupa). a on je 14. koji plaćaju porez) na doživotnu službu. štrajkaju. donekle su smanjili (bar u nekim slojevima. prava i sloboda koji su već stvoreni nizom dekreta. Alko bi biskup odbio potvrdu izabranog svećenika. ali je uhvaćen na sjevernoj granici i u sramoti vraćen u Pariz. pa i Šapelieov zakon. ustavotvorna skupština je do proljeća 1791. Seljacima i zakucima zemlje. uvelike usvaja biračko pravo temeljem kojeg je izabrana skupština. U takvim okolnostima.1789. te njegov naum o bijegu postaje konačan. ali je ipak bio prisiljen dati svoj potpis. slugama i poljoprivrednim radnicima će biti zabranjeno da se okupljaju radi dogovaranja o cijenama i plaćama. Ustav iz 1791. financija. dekreti o ukidanju obrtničkih i trgovačkih udruga. te se ona tada ozbiljnije bavi svojim ustavotvornim radom. Taj zakon biti će proširen i na selo. na razlici između ustavotvorne i ustanovljene vlasti. sudstva. U lipnju 1791. te je 14. i 1791. ali glasanje je sredstvo izražavanja nacije i svi . Kako je 1790. 14. opći i pokrajinski sakupljači poreza. sudstva. porezne vlasti. Ustavotvorna skupština je nezaprisegnutim svećenicima naredila da isele iz svojih župa. gospodarstva. čak postajala i veća zbog silnog porasta cijena. naime izjava i pravima sadrži odredbu i jednakosti. Iako se u tom pogledu skupština uvelike dvoumila. te je sakupljanje poreza postalo dio uprave općina. u ime slobode rada i trgovine jedino je ograničena ta sloboda. proglašava iznuđenim. Tada je odnos crkva-država poprimio vrlo oštar oblik. Sve je to zabranjeno pod prijetnjom globe i gubitka prava aktivnog građanina na godinu dana. pokušao je pobjeći. cjelinom. potom prisegnuti na vjernost naciji. Biskupi su nad nižim svećenicima zadržali samo disciplinsku sudbenost. gospodarska kriza još trajala. Uvod ustavu je izjava o pravima čovjeka i građanina. Kralj se suprotstavio građanskog ustavu o svećenstvu. Papa je oklijevao da se izjasni o ovom građanskom ustavu o svećenstvu. Od tada postaje kralju sve jasnije da je sva vlast u rukama ustavotvorne skupštine. ustav potvrđuje uspostavljenu organizaciju uprave. papa je u ožujku 1791.9. tj. Zato je nakon što je uhvaćen u bijegu. Crkva je izgubila svaku sudbenost. one su ipak još postojale. Činilo se da se te odredbe ne tiču udruženja radnika.1791. do ljeta 1791. a nešto manje organizacijski. Od studenog 1789. 1791. bilo poslodavci. tek je nakon skoro godinu dana od njegova donošenja i nakon što je skoro polovina nižeg svećenstva priseglo na taj ustav. Ovim jednostranim aktom država je odredila crkvene jedinice.1789. donijela Zakon Le Chapelier. onih 19 članaka koje je kralj prihvatio 5. Radnici će skoro stoljeće voditi borbu protiv tog zakona. ponajviše pravno. kao i dekrete nakon što je odveden u Pariz.1790. To je povod da skupština i radnička udruženja izjednači s onima trgovaca i obrtnika. te prava i dužnosti svjetovnog svećenstva kao pojedinca. i pogotovo Parizu) ugled skupštine. podržavljenje crkve i vjere. pa se postavilo pitanje što to znači. oduzela im plaće i mirovine. ukinuta je stara i posebna financijska uprava. načelno je njihovo ukidanje proglašeno 4. konačna odluka pripada državnom sudu. da li opće pravo glasa.9 Bilo je to zapravo podvrgavanje crkve državi. a ponajmanje zbiljski. Ustav je kralju podnesen na prihvat 13. Iako su zajednice i udruženja trgovaca i obrtnika ukinuta. tj. proglasi ih oblikom monopola. a inače oni su i sami podložni sudskoj nadležnosti. skupština izglasava Ustav 3.10. Kralju je jasno da će biti prisiljen potpisati ustav. Šapelieov zakon.11. skupština je donijela niz zakona kojima je udarila temelje organizaciji uprave. izmijenila francusko društvo. tj. dok su druge vrste udruživanja bile dozvoljene. Svim tim odlukama.6. domovini i ovom ustavu. To je prvi moderni europski ustav. Po ovom zakonu svećenike kao i neke druge službenike biraju građani (muškarci stariji od 25 god. jer ovaj zakon s crkvom ne postupa kao sa samostalnim tijelom. taj akt označio heretičkim i takvim da znači otpadništvo od crkve. crkve. a porez sakupljaju posebni sakupljači koje biraju aktivni građani. Protiv donošenja tog zakona u skupštini nitko nije ustao. ovaj je mogao utužiti. ustrojstvom uprave. Crkva u takvom svojstvu za nju ni ne postoji. Taj zakon građanima iste struke. Papa je zadržao vezu s francuskom crkvom samo utoliko što su mu saopćavali imena izabranih svećenika. Čak i aktivno biračko pravo koje propisuje ustav.1791. radnici se bune. prisegnuo na vjernost ustavu. dakle ništavnim. sadržano je u ustavu. na načelu liberalne države i gospodarstva.9. počiva na načelu podjele vlasti.9. Sieyes je to pokazao svoju domišljatost time što je istaknuo razliku između prava i sredstava. na načelu nacionalne suverenosti. osobne slobode itd. bilo radnici. korporacijom. svi su jednaki u pravima. zabranjuje da se udružuju i donose odluke koje se tiču njihovih zajedničkih interesa. Zato ih je ustavotvorna skupština posve ukinula 2. tj. tečajem 1791.3. tzv. i to tako da su posebna prava i povlastice tih udruga ukinuti. s time je uspostavljena ustavna kraljevina.8.

Ministri ne čine skup. Aktivni građani su samo oni Francuzi koji su ispunjavali nekoliko cenzusa: muškarci stariji od 25 godina. Građani su s obzirom na pravo glasa podijeljeni na aktivne i pasivne. znači da je prva skupština morala sačekati istek svog mandata. ali nemaju pravo davati naputke onima koje su izabrali. što je otprilike 2 na svakih 1 000 građana. Još je manje utjecaja imao na sudstvo. tj. Tako je opća pravna jednakost pomirena s nejednakošću u osnovnom političkom pravu. To pokazuju i predviđene nadležnosti skupštine: zakonodavna vlast (pripada joj zakonodavna inicijativa). ali ima pravo moćnog odgodnog veta. dakle neovisni od kralja. skupštine. Skupština je izabrana na 2 godine i za to vrijeme ona nije mogla biti raspuštena. jer činovnici svih nižih stupnjeva uprave su izabrani. Nijedna kraljeva isprava nije izvršna bez ministrova supotpisa. Skupština uvijek može pozvati ministra da podnese izvještaj o svojim postupcima. ipak on neposredno nadzire samo vrhovnu upravu. Iako je kralj glava državne uprave. te da plaćaju porez koji nije manji od 3 nadnice. i ako ga je ova prihvatila. koji tim potpisom preuzima pravnu odgovornost za tu ispravu. To je bila organizacija izvršne vlasti slična predsjedničkoj vladi. izbornici izabrani u kantonu činili su skupštinu koja je vršila sve izbore na toj razini. bilo je daleko ograničenije. Samo aktivni građani mogu biti članovi nacionalne garde. i najzad trećina poslaničkih mjesta pripada gospodarskoj snazi nacije mjerenoj porezom. ona je u stalnom zasjedanju. pa ako ga je ona neizmijenjenog prihvatila prijedlog je čekao treću skupštinu.). Ustav sadrži opću odredbu o zabrani imperativnog mandata. departmanima. svi aktivni građani na području kantona sastali bi se u središtu kantona i na stotinu aktivnih građana birali javnim glasovanjem jednog izbornika. Kralj je ustavni vladar. To nije prizivni sud nego samo čuvar zakona na taj način što rješava samo pravna pitanja i brine da . Samo je skupština predstavnik opće volje naroda. nadzre rad državne uprave i zakonom određuje njenu organizaciju i nadležnost. vladu. on više nije kralj Francuske. biskupe. počevši od izbornika. tj. zatim je prijedlog podnošen drugoj skupštini. te ih može za povrede ustava i zakona optužiti pred visokim nacionalnim sudom. te je udio pojedinog departmana u toj trećini srazmjerno određen: trećina poslaničkih mjesta dodijeljena je prostoru (veličina). Pasivno biračko pravo za bilo koji stupanj izbora. da nisu sloge. Otvorilo se pitanje što je nacija. pripala 3 poslanika. koje su njene bitne odrednice koje trebaju biti izražene pri izboru njenog najvišeg predstavnika. a na kraju rada ministri skupštini podnose opći izvještaj o svom radu. skupštinu i savjet departmana itd. da su upisani u nacionalnu gardu i da su dali građansku prisegu. Na vrhu sudstva je kasacijski sud. parlamenta Francuske izbori su vršeni po departmanima i to tako da je broj poslanika koji je pripadao departmanu određen prema 3 mjerila. Što se tiče skupštine. primarne skupštine. izvršne vlasti. Ako kralj odbije tu potvrdu time nastaje sukob između skupštine i kralja. Ustav za to predviđa sljedeći postupak: kraljev veto može biti prevladan samo ako taj prijedlog (u posve istom tekstu) prihvate dvije sljedeće skupštine. Aktivni građani u kantonu. Budući da se skupština sama nije mogla raspustiti. prostor (departmani) i gospodarska moć. koji ne mogu biti članovi skupštine i koji politički samo njemu odgovaraju. naciju određuje u tri protege: broj stanovništva. referenduma ili neposredne inicijative građana. Tu pravnu odgovornost ministra i ostalih visokih službenika izvršne vlasti prati sama skupština. Propis koji je skupština izglasala zove se dekret i da bi postao zakon treba dobiti kraljevu potvrdu. pa svaki departman od toga broja dobije onoliko poslanika koliki je njego udio u sveukupnom broju aktivnih građana. Suce biraju aktivni građani i za vrijeme mandata (6 god. Ustav ne predviđa mogućnost plebiscita.10 nisu podobni da budu to sredstvo. birači samo biraju. tj. od te trećine svaki departman dobije onoliko poslanika razmjeran veličini neposrednog poreza ubranog u tom departmanu i odnosu tog poreza prema sveukupnom porezu cijele Francuske. tj. tj. odlučuje o količini kopnenih i pomorskih snaga. tj. samo aktivni građani su sredstvo izražavanja duha nacije. birali su između građama s pasivnim pravom glasa izbornike. nego djeluju posebno u okviru svog resora. Sudstvo je neovisno i od zakonodavca i od kralja. ono je treća grana vlasti koja je predstavnik nacije i suverenosti. skupštine. izbornici su mogli biti samo aktivni građani koji su plaćali porez veći od 150 nadnica. porezno i budžetsko pravo (kralj nema pravo predlaganja budžeta). tzv. Kralj ima plaću i vojnu gardu. te samo na kraljev prijedlog odlučuje o ratu i miru. tek je onda to zakon.) oni su nesmjenjivi. pravu glasa. trećina poslaničkih mjesta pripada stanovništvu s aktivnim pravom glasa. tj. Kralj nema pravo zakonodavne inicijative. Ustav iz 1791. tj.3 milijuna. izbornici su birani na rok od 2 godine. prvi građanin i najviši predstavnik nacije i države. suce i porotnike vrhovnog suda. a izbornici svih kantona departmana činili su skupštinu tzv. koja je vršila sve izbore za organe departmana kao i za središnju vlast (poslanike za nacionalnu skupštinu. Temeljem takvog cenzusa pravo glasa od oko 27 milijuna stanovnika imalo je 4. Skupština kralju uvijek može priopćiti da je ministar izgubio povjerenje nacije. sekundarne skupštine. Takvih građana je bilo svega oko 50 tisuća. Biračko pravo kao ga je uspostavio ustav bilo je uže od onoga temeljem kojeg je izabrana skupština koja je donijela ustav. nego kralj Francuza. da prebivaju više od jedne godine u istom kantonu. Izbori su bili u dva stupnja. On je predstavnik države i nosilac izvršne vlasti koju vrši preko 6 ministara koje sam bira. te su svakom departmanu (ima ih 83) samom činjenicom što je departman. Zato je ukupni broj poslanika (oko 750) podijeljen na 3 dijela (oko 250).

makar i najmanji. Tako je opća pravna jednakost pomirena s nejednakošću u osnovnom političkom pravu. Što se tiče skupštine. Za vrijeme ustavotvorne skupštine već je nacionalna garda uvelike zbiljski nosilac vlasti. svi aktivni građani na području kantona sastali bi se u središtu kantona i na stotinu aktivnih građana birali javnim glasovanjem jednog izbornika. biskupe. njihovi izbori su javni i dvostepeni. Samo aktivni građani mogu biti članovi nacionalne garde. a dopušta jednu neredovitu izvornu ustavnost: nacija ima nezastarivo pravo da izmijeni ustav. ovi će se potom sastati na razini grada i izabrati predstavnike grada. tj. potom imperijalizam i militarizam. Iako kraljeva uredba ne govori o imperativnom mandatu biraču su i pri tim izborima svojim poslanicima predali naputke (oko 50 tisuća) sa svojim pritužbama i željama. Ustav će biti izmijenjen ako određenu izmjenu usvoje 3 uzastopne zakonodavne skupštine. pravu glasa. Najprije će članovi trgovačkih i obrtničkih udruženja izabrati predstavnike. izbornici su mogli biti samo aktivni građani koji su plaćali porez veći od 150 nadnica. Biračko pravo po Ustavu iz 1791. sekundarne skupštine.). i ta skupština konačno odlučuje o izmjeni. Izbori su bili u dva stupnja. Čak i aktivno biračko pravo koje propisuje ustav. ali glasanje je sredstvo izražavanja nacije i svi nisu podobni da budu to sredstvo. izbornici izabrani u kantonu činili su skupštinu koja je vršila sve izbore na toj razini. tj.3 milijuna. Aktivni građani u kantonu. da li opće pravo glasa. koja je vršila sve izbore za organe departmana kao i za središnju vlast (poslanike za nacionalnu skupštinu. Otvorilo se pitanje što je nacija. naime izjava i pravima sadrži odredbu i jednakosti. a sudi visoki nacionalni sud. Treći stalež u gradovima će glasovati u 3 stupnja. te javnim i neposrednim glasovanjem izabrati svoje predstavnike. 200) koja predviđeni postupak za njegovu izmjenu čini dijelom postojećeg ustavnog poretka. tj. iz te dobrovoljačke vojske rodi će se revolucionarni nacionalizam. a za svaki predmet se ždrijebanjem određuju 4 od sudaca kasacijskog suda. samo aktivni građani su sredstvo izražavanja duha nacije. i taj sud sudi uz veliku porotu (24 člana) koju biraju skupštine departmana. Plemstvo i svećenstvo će se sastati na skupove u sudskim kotarevima. najprije u Parizu u ljeti 1789. a izbornici svih kantona departmana činili su skupštinu tzv. Sieyes je to pokazao svoju domišljatost time što je istaknuo razliku između prava i sredstava. a ovi će se sastati u sudskom kotarskom mjestu i izabrati predstavnike. god. Takvih građana je bilo svega oko 50 tisuća. birali su između građama s pasivnim pravom glasa izbornike. suce i porotnike vrhovnog suda. koji će u Napoleonu naći svoje utjelovljenje. što je otprilike 2 na svakih 1 000 građana. Biračko pravo kao ga je uspostavio ustav bilo je uže od onoga temeljem kojeg je izabrana skupština koja je donijela ustav. Ustavotvorna skupština je htjela naglasiti razliku između ustavotvorca i zakonodavca time što je odredila da njeni članovi ne mogu biti birani u buduću zakonodavnu skupštinu. Pred skupštinom federacija nacionalne garde kralj je prisegnuo na vjernost ustavu i zapravo je nacionalna garda više nego ustavotvorna skupština bila zbiljski nosilac vlasti. svi su jednaki u pravima. onda će se četvrta zakonodavna skupština proširiti za 1/3 dodatnih članova. Treći stalež na selu će glasovati u dva stupnja: u skupštinama župa javnim glasovanjem će izabrati izbornike. pored tog suda za političke delikte optužbu podiže skupština. počevši od izbornika. da su upisani u nacionalnu gardu i da su dali građansku prisegu. skupštinu i savjet departmana itd.11 sudovi pravilno primjenjuju zakone. da prebivaju više od jedne godine u istom kantonu. Na godišnjicu pada Bastille one se udružuju u jedinstvenu organizaciju. Građani su s obzirom na pravo glasa podijeljeni na aktivne i pasivne. te da će se glasovati po staležima. parlamenta Francuske izbori su vršeni po departmanima i to tako da je broj poslanika koji je pripadao departmanu određen prema 3 mjerila. te da plaćaju porez koji nije manji od 3 nadnice. koje su njene bitne odrednice koje . tj. Pasivno biračko pravo za bilo koji stupanj izbora. uvelike usvaja biračko pravo temeljem kojeg je izabrana skupština. Za izmjenu ustava trebalo bi najmanje nešto više od 4. tzv. Temeljem takvog cenzusa pravo glasa od oko 27 milijuna stanovnika imalo je 4. a najviše skoro 8 godina. pa se postavilo pitanje što to znači. Ustav sadrži i jedni odredbu (čl. kralj je izdao dekret po kojem aktivno biračko pravo za treći stalež imaju muškarci stariji od 25 godina koji plaćaju porez. izbornici su birani na rok od 2 godine. Iako se u tom pogledu skupština uvelike dvoumila. Izborno pravo za ustavotvornu skupštinu: U siječnju 1789. bilo je daleko ograničenije. da nisu sloge. Aktivni građani su samo oni Francuzi koji su ispunjavali nekoliko cenzusa: muškarci stariji od 25 godina. a onda će se predstavnici svih gradova i gradića sudskog kotara sastati i (to je treći stupanj) izabrati predstavnike gradova tog kotara za skupštinu općih staleža. primarne skupštine. 5. koje se udružuju u federacije. a zatim diljem Francuske stvaraju se te jedinice dobrovoljaca.

Ustav iz 1791. i nazvan je po organu koji je nosilac izvršne vlasti. Izabrani su na listama mogli ostati 10 godina. Zakonodavni postupak je previđen ustavom tako da je za svaki dio tog postupka predviđen poseban organ: 1.12. i najzad trećina poslaničkih mjesta pripada gospodarskoj snazi nacije mjerenoj porezom. vrši sva imenovanja od članova državnog savjeta. oko 80 tisuća ljudi 3. Izbori su u 3 stupnja: 1. ali samo prvi konzul ima vlast. tj. prijedlog pravno uobličava državni savjet 3. dobit će pravo raspravljanja) 5. naciju određuje u tri protege: broj stanovništva. svi izabrani na općinskim listama povjerenja sastaju se u središtu departmana i između sebe biraju 1/10. 50 članova) i zakonodavne skupštine (300 članova) s liste povjerenja imenuje senat na 5 godina. Izvršna vlast pripada trojici konzula koje bira senat s liste nacionalnog povjerenja na 10 godina i koji mogu neograničeno puta ponovo biti birani. Ti se organi obnavljaju svake godine 1/5. jer Napoleon nije želio naknadni otpor zakonu. zakonski prijedlog pretresa tribunat 4. oni izabrani na departmanskoj listi povjerenja biraju između sebe 1/10 i to je nacionalna lista povjerenja. Tko su konzuli već određuje Ustav. Drugi vrhovni organ vlasti je senat. Vrhovna vlast je u ustavu osobno određena: prvi konzul Bonaparte će s nacionalne liste povjerenja izvršiti imenovanja za koje je nadležan i uza koja je ustavom ili zakonom predviđeno da se vrše s te liste: članovi državnog savjeta i ministri. to je departmanska lista povjerenja. god. pa svaki departman od toga broja dobije onoliko poslanika koliki je njego udio u sveukupnom broju aktivnih građana. prvi konzul je građanin Bonaparte. Druga dva konzula mogu mu dati savjet i to samo u nekim pitanjima. dakle opće pravo glasa (oko 8 milijuna). Dakle i ovaj ustav. pripala 3 poslanika. Četvrti Ustav Francuske (Ustav iz godine 8. časnika vojske do upravitelja pokrajina i sudaca. biraju između sebe 1/10 i to je općinska lista povjerenja. nego nakon što je saslušala izlagače pristupa glasovanju (1804. te je udio pojedinog departmana u toj trećini srazmjerno određen: trećina poslaničkih mjesta dodijeljena je prostoru (veličina). Svi Francuzi stariji od 21 godinu imaju pravo glasa. a prva dva senatora su ustavo određena i to su Sieyes i Ducos. I on je poput prethodnih ustava podnesen na referendum i prihvatili su ga skoro svi od 3 milijuna glasača koji su pristupili javnom glasovanju. Ustav sadrži opću odredbu o zabrani imperativnog mandata. njih dva će izabrati većinu senatora. Ovaj zakonodavni postupak pokazuje nekoliko svojstava: zakonodavac je za to da opskrbljuje zakonima izvršnu vlast. Konzul nema pravo veta. a onda će zajedno s njima izabrati ostale (ukupno 60) senatore. Članove tribunata (100. te su svakom departmanu (ima ih 83) samom činjenicom što je departman. a koji joj zakoni trebaju. ministara. Izabrani na tim listama nisu ništa više nego kandidati od kojih vrhovnih vrhovni organi konzul i senat vrši izbore. ali nemaju pravo davati naputke onima koje su izabrali. državnog proračuna i uredaba. od te trećine svaki departman dobije onoliko poslanika razmjeran veličini neposrednog poreza ubranog u tom departmanu i odnosu tog poreza prema sveukupnom porezu cijele Francuske. a on mu ni ne treba jar samo on predlaže zakone. senatori su birani doživotno. Zakonodavna skupština tajnim glasovanjem odlučuje o zakonu. birači samo biraju. Zato je ukupni broj poslanika (oko 750) podijeljen na 3 dijela (oko 250). oko 800 tisuća ljudi 2.1799. oni su čuvari ustava. tj. to odlučuje samo ona. tj. 1799. a spomenuta su i druga dva. Ima isključivo pravo predlaganja zakona. Zato pravo predlaganja ima samo prvi konzul. iako su birači svake 3 godine mogli liste popuniti i opozvati one s kojima nisu bili zadovoljni. birači u općini. kao i onaj iz 1795. tj. a potom zaključke pretresa u tribunatu izložila 3 člana tribunata. ona ne može postavljati pitanja niti raspravljati. o ustavnosti prijedloga odlučit će senat. tajnim glasovanjem odlučuje zakonodavna skupština. ambasadora. prostor (departmani) i gospodarska moć. skupštine. Konzulski ustav. Ustrojstvo vlasti po Konzulskom Ustavu. javnim glasanjem. . želi kontinuitet u zakonodavnoj vlasti. usvaja djelomično obnavljanje zakonodavnih tijela. 6.) izrađen je 15.12 trebaju biti izražene pri izboru njenog najvišeg predstavnika. oko 8 tisuća ljudi. Zakon potom promulgira prvi konzul. pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo prvi konzul 2. trećina poslaničkih mjesta pripada stanovništvu s aktivnim pravom glasa. a od 1802. o zakonskom prijedlogu koji su mu izložila 3 člana državnog savjeta. On raspolaže vojskom i državnim prihodima i rashodima do veličine koju je odredio zakonodavac. departmanima.

U Engleskoj je glavni zagovornik rata protiv Napoleona. Za to vrijeme ipak su najvažniji vojni uspjesi. Time je 1802. i blokade francuskih obala) stupa u pregovore s Francuskom kojom namjerava ugroziti Englesku u Indiji. a Prusku prijetnjom oružjem prisilila je da izađe iz koalicije. Od početka Napoleonovu vanjsku politiku vodi Talleyrand koji će od 1797. a konzul je započeo niz vojnih uspjeha. Toskansko kraljevstvo). izraditi nacrt građanskog zakonika. do najnižeg kojeg može dobiti 350 osoba. U svibnju 1802.8. dolazi do odlučnog preokreta. i kao imovina plemstvo je nasljedno. 1802. dekretom je tisak stavljen pod nadzor vlasti (policije). ti novi vitezovi raspoređeni su u 15 kohorta. 10 godina biti ministar vanjskih poslova. ali Napoleon je i dalje uspješan. Napulj. Francuska postala republika sa nasljednim poglavarom države. uklonjen. Konzul je prijedlog uklonio izjavivši da on hoće samo onu vlast koju mu daje sam narod. istovremeno uz upotrebu vojsku ukine nezavisnost Nizozemske. pristupa se zaštitnim carinama. Putem svojim prijedloga-mišljenja. Legiju časti. Taj mir. članaka) učiniti dužim o direktorijskog ustava. nego ima pravo da imenuje nasljednika. pa i konzula. kao dioničko društvo. i da Francuska na neki način obešteti svrgnute vladare. Engleska uviđa da će . te Francuska tada ima oko 34 milijuna stanovnika. ali nešto umanjeni). Ne samo da je Rusija izašla iz koalicije. nego je nagovorila Švedsku i Dansku. od najvišeg koji može dobiti 7 osoba. 1802. sposobnosti započinju plemstvo. jer su stali uz režim. a oni su skloniji tim nego neposrednim porezima. Bankrotstvo je Napoleon proveo još odlučnije. a u svakoj su po 4 stupnja. Mnogi raniji plemići dobili su i novo plemstvo. a i unutarnji mir.1801. ipak je 1800. osnovan je odbor koji je trebao produžiti rad započet za direktorija. Ustav iz godine 10. nedemokratski i čista fikcija. konzul odlučuje Francuskoj dati uzornu upravu i sudstvo. Odlučna je likvidacija državnog duga. te je država dozvolila zapošljavanje žena i djece. što ju je za te dvije godine i povećalo za polovinu. zamjena itd. oružanu neutralnost. 2/3 duga direktorij je isplatio u doznakama uz 5% rente. Rusija predlaže konzulu da se proglasi kraljem kako bi time suzbio revolucionarna načela koja su digla čitavu Europu protiv Francuske. Švicarske. za direktorija. prema zaslugama. pa se pojavio manjak radnika. a u ljeto 1800. Dakle. te su sve proglasile tzv. a istovremeno osniva vazalne kraljevine (Napuljsko kraljevstvo. god. On Napoleonu pomaže da politikom ugovora. Napoleon je po toj izmjeni iz 1802. radničke nadnice su blago porasle.) po kojem je (čl. Rusija. Austrija je prisiljena na mir. sklapa niz trgovačkih ugovora uglavnom sa zaostalijim zemljama (Portugal. je osnovana. Senatori ne mogu obavljati nikakav drugi državni posao.13 Senat je nezavisan od nacije. zemljarini i dohodarini. zahvaljujući likvidaciji državnog duga i pogotovo ratnom plijenu i danku vazalnih država. financijskom i novčanom sustavu. Nakon poraza tečajem 1799. U siječnju 1800. Cijene žita su opale. Narod je plebiscitom odobrio (plebiscit je javni. zatim Zakon o sudstvu. Ali novo plemstvo se temeljilo na zaslugama i bilo je nasljedno pod uvjetom da je ostavitelj nasljedniku ostavio dobro (majorat) vrijednosti odgovarajuće stupnju njegovog plemstva. a nova vlada je u ožujku 1802. Ti referendumi su bili javni. Iako je Napoleon osnovom bogatstva smatrao poljoprivredu. u ljeto 1800. Francuska više ne izvozi republike nego vazalne kraljevine. imala zdrave državne financije. u veljači 1800. s Francuskom sklopila mir u Aimensu. Napoleonove kolonijalne namjere postaju očite kada 1803. Sve je to koaliciju oslabilo. gospodarski napredak. upućuje ekspediciju u Indiju. Srebrni franak je jedino sredstvo plaćanja. narod je ponovo pozvan na referendum o senatus-consulte (prihvatilo ga je 3. U veljački 1801. Iako je Francuska republika. sve je to potaklo senat da dva mjeseca nakon zaključenja mira predloži produženje konzulova mandata za još 10 godina. konkordat. Ratni stroj je traži mnogo radne snage. Na taj način će ovaj ustav biti više puta mijenjan. uglavnom vojnim. i bio je sklon slobodnom tržištu. pod pritiskom policije. potpisom u općinski registar). Nastavljanje osvajanja u svibnju 1803. dijelova Njemačke. plebiscit je postao osnova tzv. senat ima ustavotvornu vlast. te će izmjene i dopune taj kratki ustav (95. Pobjeda kod Marenga u jesen 1800. Francuska banka. saveza. a tri mjeseca kasnije. tek potom industriju i trgovinu. a istovremeno 1800/02. Španjolska. nakon 10 godina proglašenja republike. donesen je Zakon o upravi (Francuska je podijeljena na 88 departmana). Napoleon je 1/4 nominalne vrijednosti tih doznaka uzeo kao njihovu pravu vrijednost i isplatio. gornje Italije. Kao bitno sredstvo u tom cilju 1800. uveo vrstu novom plemstva. zabranjen izvoz žita. Od tada postoji rad žena i djece u industriji. dovodi do obnove rata s Engleskom.5 milijuna) koji je zapravo novi ustav (Tzv. nekima neposredno vlada. koje narod odobrava referendumom može izmijeniti i dopuniti ustav. koji su jasno ostali. sređene financije. Turska) kojima nastoji potaći francusku trgovinu. Odmah pošto je postao Gospodar Francuske. Izuzetna pažnja je poklonjena i poreznom. cezarske demokracije. ali se one moraju preliti u imovinu. Francuska je napokon. narod je pozvan da plebiscitom odluči o imenovanju Napoleona doživotnim konzulom. Pitt mlađe. sve je viši oslon na posredne poreze (zakonodavna tijela čine bogati. 42) Napoleon ne samo doživotni konzul. Rusija je nezadovoljna Engleskom (zbog Malte. 4. Ukupno je moglo biti 6 100 tih odličnika.

a od 1802. tj. upravne i sudske položaje. od 1803. tajna policija. Ipak od 1804. nazvan Ustav iz godine 12. Francuska će se nazvati carstvom. Zato nije smjela dozvoliti obnovu francuske mornarice koju je uništila pred egipatskom obalom 1798. dobit će pravo raspravljanja) 5. ni jedna knjiga nije mogla biti prodana bez prethodnog odobrenja. Napoleonova politika. tajnim glasovanjem odlučuje zakonodavna skupština. 50 članova) i zakonodavne skupštine (300 članova) s liste povjerenja imenuje senat na 5 godina. pridobio ili uništio pristalice restauracije. . senat je 1804. ona ne može postavljati pitanja niti raspravljati. Pošto je tako uništio republikanske protivnike. prijedlog pravno uobličava državni savjet 3. Svi koji su kroz 15 godina od početka revolucije stekli zemlju. Taj senatus consulte iz 1804. iza privida pravne države. tj. bio je režim vojne diktature. ne samo da je već 1800. 7. unutarnja i vanjska. i tek 1809. a član 3. počeli otvoreno zahtijevati povratak ili otkup svih ranijih prava prema seljacima i svoju zemlju. 1802. ukidanje feudalnih prava i prodaja nacionaliziranih dobara je neosporna. a uz stalno isključenje žena i njihovih potomaka. Povrh svega. Konzul nema pravo veta. od početka je izazivala otpor koji se izražavao kroz urote i atentate. pozvao narod na referendum da odobri (odobrilo oko 3 milijuna) novi senatus consulte (ustvari. Napoleonu je otvoren put za sljedeći korak. Napoleon je uostalom i smanjio krug starog plemstva. koja ne preže od otvaranja pisama do poticanja urota. po redu prvorođenja. htjeli su ih zadržati. o zakonskom prijedlogu koji su mu izložila 3 člana državnog savjeta. ukinuo je odluku konventa iz 1794. Zakonodavna skupština tajnim glasovanjem odlučuje o zakonu. Jedan od bitnih razloga koji su znatan dio naroda i vojske držali uz konzula. Napoleon je obnovio ropstvo u kolonijama. sve novine imaju cenzora i odgovornog urednika koje imenuje država. računamo postojanje carstva. Zakonodavni postupak po Konzulskom Ustavu Zakonodavni postupak je previđen ustavom tako da je za svaki dio tog postupka predviđen poseban organ: 1.14 prevlast na kontinentu dovesti do osporavanja njezina kolonijalna carstva. zadržao je naziv republika. mnogi su po jeftinim cijenama stekli nova imanja. želi kontinuitet u zakonodavnoj vlasti. glasi Vlada republike je povjerena caru koji uzima naziv car Francuza. Ropstvo u francuskim kolonijama bit će konačno ukinuto 1838. pa su mnogi stekli novo plemstvo. to odlučuje samo ona. Iza ustavne fasade. Napoleon je strah novih vlasnika morao otkloniti odlukom Državnog savjeta 1803. Dakle i ovaj ustav. dozvolio povratak izbjeglicama nego su za njih stvorene mogućnosti da u novoj vlasti dokazuju svoje sposobnosti. god. Zato pravo predlaganja ima samo prvi konzul. Vlasnici novina su morali potpisati privrženost konzulu. a koji joj zakoni trebaju. jer Napoleon nije želio naknadni otpor zakonu. kao i onaj iz 1795. a on mu ni ne treba jar samo on predlaže zakone. kojom je ropstvo ukinuto. zakonski prijedlog pretresa tribunat 4. a povratak stare dinastije to bi doveo u pitanje. o ustavnosti prijedloga odlučit će senat. Napoleon je sredstvima posebno odjela policija. usvaja djelomično obnavljanje zakonodavnih tijela. što mu je uvijek bila izlika da razvlasti ili uništi vodeće republikance. nego su trebale upozoriti da se vlast uspješno bori s neprijateljima koji bi red i blagostanje koje je stvorio veliki Napoleon htjele prekinuti. to je nov ustav-nadopuna) čiji član 1. Sve te urote (stvarne i izmišljene) ne samo da su jačale moć vojske i policije. nego nakon što je saslušala izlagače pristupa glasovanju (1804. Dvije godine nakon što je postao doživotnim konzulom. U proljeće 1804. a potom zaključke pretresa u tribunatu izložila 3 člana tribunata. bile su nove tečevine. vješt u izmišljanju neprijatelja. od muškog na muško. Ovaj zakonodavni postupak pokazuje nekoliko svojstava: zakonodavac je za to da opskrbljuje zakonima izvršnu vlast. a protiv obnove stare dinastije. Bitno sredstvo upravljanja javnim mišljenjem postao je tisak. pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo prvi konzul 2. slična je rojalistička urota koštala života burbonskog vojvodu. Zakon potom promulgira prvi konzul. vojne činove. Ti se organi obnavljaju svake godine 1/5. Carsko dostojanstvo je nasljedno u neposrednom prirodnom i zakonskom potomstvu Napoleona Bonapartea. Članove tribunata (100.

njena načela. katolička vjera nije državna vjera. pa i pravo na javne službe. osim u sudstvu i školstvu. samo uz prethodno odobrenje države mogla je biti objavljena papina bula. a organski članci predviđaju i kazne za delikte u vršenju kulta itd. papska država je pripojena Napuljskom kraljevstvu i zapravo je konkordat raskinut. ukidanje redovništva. Izjava je načelom jednakosti posve dokinula svako razlikovanje po vjeri. te su u ljeto 1791. međunarodni razlozi papino protivljenje su izuzetno ublažili. te konačno dekret o nacionalizaciji crkvene zemlje. Bolognu i Romagnu. Konkordat je zaključen 16. vjenčanih. ne samo zaprisegnute i nezaprisegnute. Otmicom je papa doveden i zatočen u Fontainebleau. crkve su otvorene. Crkva i država od revolucije do restauracije Sukob nove vlasti i crkve nakon revolucije bio je u središtu političkih zbivanja čitavo vrijeme. dolazi u doba Napoleonovih velikih uspjeha i u sređenju prilika u francuskoj i na bojnom polju. papa je zatvoren i po nalogu direktorija doveden u Francusku gdje u zatočeništvu i umire. Taj edikt je uvelike ublažen neposredno pred revoluciju. donio 1685. No revolucija je unijela neslogu među svećenike. oni su bili građani drugog reda. dok je struja koja je naglašavala katolički univerzalizam još više ojačala. I što je crkva reformama ostajala samo duhovna institucija. Dekretom i slobodi vjerovanja i odvajanju crkve od države. Ali konkordat je trebalo ratificirati kao zakon i tu je Napoleon naišao na izuzetan otpor. oženjeni svećenici su dobili potvrdu braka. zakonodavno tijelo. Nakon dugih i teških pregovora.7. Napoleon nije oklijevao u ustupcima. Biti će izvršena nova podjela na biskupije i župe. a na jesen te godine kažnjeni su sa 2 godine zatvora. tribunat. Konvent je u jesen 1792. nego su svećenici trebali dati jednostavnu izjavu odanosti ustavu. crkvu posve podvrgnuli državi. god. revolucija je široko rasprostranjeni antiklerikizam i bijes protiv bogate i birokratizirane crkve shvatila kao protivljenje samoj vjeri. potonjima uskraćene plaće i mirovine. Novi papa Pio 7. I crkvena organizacija je posve centralizirana. ugovorom o Tolentinu da Francuskoj ustupi papske posjede Avingnon. Postavši gospodarem sjeverne Italije i dijelova crkvene države. upravo tada Napoleon na bojnom polju uništava crkvu. Nakon toga dolaze dekreti o ukidanju crkvenog poreza desetine. ali je slobodna. To je moglo narušiti tajnost ispovijedi i svećenike učiniti suradnicima policije. Papa je u proljeće 1791. a država nad biskupima i papom. Iako je crkva poražena od vlasti. god. Ediktom o trpeljivosti 1787. snaga zbilje vodila je ka pregovorima. Naime. Konačno je to konvent i učinio u veljači 1795. Papa je izdao bulu o izopćenju uzurpatora napoleona. Napoleon je 1813. feudalnih obveza seljaka na crkvenoj zemlji. god. Organski članci su dosta umanjili prava pape. prisiljava papu Pia 6. Crkva je trebala biti ideološka potpora vlasti. svi su bili protiv. zakonom općinama povjerio vođenje vjenčanja. od svećenika se nije tražila prisega koja bi se protivila katoličkom nauku. kojim je ukinuo prava protestanata. odluke koncila. kada konvent Dekretom o slobodi vjerovanja na stanovit način uspostavlja odvajanje crkve od države. Morao je poduzeti čišćenje i tek potom i pošto je uz konkordat (ima 17 članaka) predložio tzv. umrlih. Vrhunac sukoba je pod jesen 1794. Taj odnos je bio uređen konkordatom iz 1516. koji su ustvari konkordat mijenjali (u smislu galikanizma) da bi se umanjio otpor. sastanak koncila. u Fontaineblesuu. Crkva je taj duhovni utjecaj zloupotrijebila pretvorivši ga u moć protiv revolucije. a niže svećenike imenuju biskupi uz suglasnost vlade. . Papa je imao i svoje moći. registra rođenih i umrlih. po kojem su protestanti dobili pravo građanstva. konzul i papa suglasno. Papa je priznao republiku. ali su svećenici dobili plaće i mirovine. pogotovo načelo jednakosti. nego o dotadašnjem odnosu crkve i države. konkordat je izglasan u travnju 1802. Zato je konvent 1793. iz revolucije zaprisegnuti biskupi morali su podnijeti ostavke. a potom je Napoleon i kardinale doveo u Pariz. otvoreni seminari itd. Napoleonu je jasna duhovna snaga vjere i zato on teži da je nadzire i da je iskoristi kao sredstvo vladanja. Državni savjet. nače način imenovanja svećenika je kao i onaj prije revolucije. to je snaga i rasprostranjenost vjerskog osjećaja postajala vidljivija. koji teži potpunom podržavljenju crkve. Uskoro pada i cijela papska država. Vrhunac svega toga bio je građanski ustav o svećenstvu 1790. Kako bi se umanjila upravna nadležnost crkve. Vendee je i dalje pod pobunom. crkvene jedince su se poklapale s upravnima. pa je konzul obećavao vjernost. Politički. a naročito ga je učvrstio edikt koji je Louis 14. pribjegao izgonu od oko 25 tisuća svjetovnog svećenstva. prisilio papu da potpiše novi konkordat kojim se crkva priznaje vazalom države. pravo slobode kulta. bila su protivna ne samo katoličkoj doktrini. Biskupi imaju potpuni nadzor nad župnicima. a svećenička odanost vladi značila je da je svećenik dužan javljati državi o postupcima koji su upereni protiv vlade. dok su Židovi bili još daleko od tih prava. 1809. Ali. upisa u registre rođenih.15 8.1801. Ali sada u prvi plan dolazi duhovna snaga crkve. Organske članke (imaju 77 članaka). Izjava o pravima čovjeka i građana. Crkvi nisu vraćena imanja. Ipak. prognani svećenici su se mogli vratiti. osudio taj akt kao heretički i izazvao otpor svećenika. Nastao je rascjep između zaprisegnutih i nezaprisegnutih svećenika. nego su jedni naglašavali stoljetni galikanizam francuske crkve.

prvi građanin i najviši predstavnik nacije i države. prvi konzul je građanin Bonaparte. dakle neovisni od kralja. To je vrsta djelomičnog obnavljanja. pa ako ga je ona neizmijenjenog prihvatila prijedlog je čekao treću skupštinu. Papa je s Louisom 18. god. ali ima pravo moćnog odgodnog veta. i ako ga je ova prihvatila. Tu pravnu odgovornost ministra i ostalih visokih službenika izvršne vlasti prati sama skupština. Izvršno vijeće obnavlja se svake godine pola. god. vrhovni je zapovjednik vojske. državnog proračuna i uredaba. Tko su konzuli već određuje Ustav. On je predstavnik države i nosilac izvršne vlasti koju vrši preko 6 ministara koje sam bira. god. koji tim potpisom preuzima pravnu odgovornost za tu ispravu. god. odgovaraju direktoriju. Iako je kralj glava državne uprave. ne mogu zajedno zasjedati. Propis koji je skupština izglasala zove se dekret i da bi postao zakon treba dobiti kraljevu potvrdu. te ih može za povrede ustava i zakona optužiti pred visokim nacionalnim sudom. sve je upućivalo na skori pad i na crkvu kao velikog čimbenika te pobjede. 1795. starijih od 40 godina. god. Imao je višu vlast nego kralj po ustavu iz 1791. skupštine. dogovorio da ostane na snazi konkordat iz 1801. načelnike uprave departmana i sl. sve je to imalo suprotan učinak. nego kralj Francuza. Skupština uvijek može pozvati ministra da podnese izvještaj o svojim postupcima.16 U međuvremenu se sve više svećenstva okreće proti Napoleona. vrši sva imenovanja od članova državnog savjeta. direktora. tj. Njegova propaganda koja je njegov rođendan proglasila vjerskim praznikom koja ga je uspoređivala s Isusom. tek je onda to zakon. Ima isključivo pravo predlaganja zakona. Najveće mu je ograničenje da nema utjecaja na državni proračun i financije. direktori su birani slično zakonodavnom postupku: listu od 10 kandidata. časnika vojske do upravitelja pokrajina i sudaca. . On raspolaže vojskom i državnim prihodima i rashodima do veličine koju je odredio zakonodavac. Kralj nema pravo zakonodavne inicijative. ministara. papa se vratio u Rim. ministri ne smiju odlučivati na zajedničkim sjednicama i njihov mandat nije ograničen. vodi međunarodne pregovore itd. tj. drži vlast. Ustav iz 1795. 1793. Direktorij o svojim poslovima odlučuje na skupu. Zakonodavac može direktore optužiti za veleizdaju pred visokim sudom. Promulgira zakone. Skupština kralju uvijek može priopćiti da je ministar izgubio povjerenje nacije. ambasadora. Nijedna kraljeva isprava nije izvršna bez ministrova supotpisa. direktorij imenuje vojne zapovjednike. To je bila organizacija izvršne vlasti slična predsjedničkoj vladi. tj. i 1799. 9. Sve je to pokazivalo da i konkordat iz 1813. Tako ponovo zaoštren odnos crkve i države bio je posljedica Napoleonovih poraza. može biti različito primjenjivan. jer činovnici svih nižih stupnjeva uprave su izabrani. koji ne mogu biti članovi skupštine i koji politički samo njemu odgovaraju. ali svake godine bira se jedan direktor. ipak on neposredno nadzire samo vrhovnu upravu. Zato je država počela uzvraćati istom mjerom. nego djeluju posebno u okviru svog resora. nije odobravala izuzeća svećenika od vojne obveze itd. – Jakobinski ustav Izvršnu vlast vrši Izvršno vijeće od 24 člana koje bira skupština na rok od 2 godine između kandidata koje (po jednog) predlažu departmani (njih 83). Ustav iz 1799. Još je manje utjecaja imao na sudstvo. tj. i sa te liste vijeće starih bira jednog. a na kraju rada ministri skupštini podnose opći izvještaj o svom radu. znači da je prva skupština morala sačekati istek svog mandata. pa i u izvršnoj. To tijelo imenuje ministre koji su vršitelji poslova pojedinog resora. Ustav 1793. Vrhovna izvršna vlast po Ustavima iz 1791. koji vrši poslove poglavara državne i izvršne vlasti. tj. što je trebalo biti jamstvo kontinuiteta u vlasti. Ustav za to predviđa sljedeći postupak: kraljev veto može biti prevladan samo ako taj prijedlog (u posve istom tekstu) prihvate dvije sljedeće skupštine. samo vrsta pravne odgovornosti (poput impeachmenta). Padom Napoleona crkva je otkazala konkordat iz 1813. a kratko iskustvo je pokazalo tko drži kesu. – Direktorijski ustav Direktorij je kolegij od 5 članova. Direktori su birani na 5 godina. Ministri ne čine skup. Ako kralj odbije tu potvrdu time nastaje sukob između skupštine i kralja. djelomično obnavljanje. imenuje diplomate. Direktorij imenuje ministre (6) koji su neposredni vršitelji izvršne vlasti. ali samo prvi konzul ima vlast. vladu. Ustav 1791. on više nije kralj Francuske. a spomenuta su i druga dva. većinom od 3 glasa svojih članova. Kralj ima plaću i vojnu gardu. Kralj je ustavni vladar. ponovo je uspostavljena crkvena država. činiti vladu. god. Budući da se skupština sama nije mogla raspustiti. – Konzulski ustav Izvršna vlast pripada trojici konzula koje bira senat s liste nacionalnog povjerenja na 10 godina i koji mogu neograničeno puta ponovo biti birani. Druga dva konzula mogu mu dati savjet i to samo u nekim pitanjima. za jednog direktora predlaže vijeće pet stotina. ukidala je sredstva za seminare. Članovi zakonodavnih tijela ne mogu biti u egzekutivi. zatim je prijedlog podnošen drugoj skupštini. on će uređivati odnos između crkve i države do 1905.

516-710. To je vrsta ugovora zasnovanog na volji stranaka. hipoteke. ali on ima neka ograničenja. pa zato može biti i razveden. a žena samo ako je muževa nevjera takva da je u njihov dom na stanovanje doveo drugu ženu. zakon određuje da će važiti sistem zajedničke imovine. Bračno i obiteljsko pravo po Napoleonovom zakoniku Brak i obitelj najvažnije su uredbe prve knjige. Najviše izmjena pretrpjela je 1. posebice bračni i obiteljski odnosi i 3. u obliku 36 zakona prolazio kroz zakonodavni postupak. što i samo zaključenje braka pretpostavlja. Moguć je i sporazumni razvod. odbacio je mnoge teorijske. • Prva knjiga – čl. uređuje ga država. god. darovanje. god. Nacrt je predan sudovima na mišljenje. pravo osoba. ako je mužev preljub oblik faktične bigamije uz zajedničko stanovanje.5. o usvojenju i sl. Sadržaj. Code civil. Žena ne može otuđiti dvoju imovinu. Poništio je mnoge institucije svojstvene starom poretku. knjiga posebno obveze. 7-515. dužna je slijediti muža u premještaju boravišta. To je bilo prihvaćanje odredaba rimskog i kanonskog prava o nesposobnosti žene. Belgija. pojaviti se na sudu bez muževe suglasnosti. temeljem njihovih mišljenja je izmijenjen. Žena preljubnica može biti kažnjena zatvorom. položaj stranaca. nego je izvršitelj kazne za delikt ženina preljuba. obveze. od zbilje udaljene zasade koje je sadržavalo revolucionarno zakonodavstvo. o starateljstvu. Dok brak traje muž je glava obitelji. sadrži 20 poglavlja o različitim načinima stjecanja vlasništva. 11. imao je utjecaja samo na neke odredbe. naročito iz ugovora o radu. Već je prvo poglavlje tribunat toliko osporio da ga je zakonodavno tijelo odbilo. a muž ne. Po mnogima je običajno pravo odredilo ovaj zakon. Najveća neravnopravnost supružnika pri razvodu pokazuje razvod zbog preljuba. Od žene se vjernost očekuje daleko više nego od muža. Napoleonov Code Civil 1800. Razvod braka moguć je zbog preljuba. Od 1807. te je tečajem 1803. donesen je i referendumom potvrđen senatus consulte koji je konzula učinio carem. muž koji je ubio ženu zateknuvši je u preljubu nije ubojica. 1-6) i 3 knjige. a žena kao i maloljetna djeca su pod potpunim starateljstvo muža/oca. Švicarska. naziva se Napoleonov zakonik. Ovaj zakon je osnova francuskog građanskog prava do danas. poglavlja: status građana. žena vlastitom imovinom i imovinom domaćinstva može raspolagati samo uz muževu suglasnost. njen prirodni zastupnik. a ono je utjecalo na građansko pravo ostalih kontinenata (od država Južne Amerike do Japana). a nekretnine su uvijek odvojene. te ga je konzul predložio zakonodavnim organima. npr. o očinskoj vlasti. zlostavljanja. zastara Zakon po svojim temeljnim institucijama vlasništvo čini skoro neograničenim pravom raspolaganja stvarima. Code Napoleon. usvojenje. predviđeni su rokovi. Grčka). zaštite pokretnina i sl. Žena je dužna na poslušnost. Zakon je kroz zakonodavni postupak usvajan u dijelovima (predviđeno ustavom). teške nepravde. knjiga. hipoteka. god. Konzul je prijedlog povukao. Brak je građanska institucija. imovinski odnosi u braku. tj. tribunat je izmijenjen (i redovitom izmjenom 1/5 članova svake godine). jer obitelj ne može postati suviše moćna i samostalna institucija u odnosu na državu. Poljska. Bez obzira na to koji je oblik imovinskih odnosa izabran. a postoje i institucije koje do najvećeg stupnja dopuštaju slobodu ugovaranja i prometa robe. Muž može dobiti razvod zbog nevjernosti žene. ali ne nakon 20 godina trajanja braka. muž upravlja samo ženinom imovinom • neki drugi način koji je postojao u praksi Ako u ugovoru o braku o tome nije posebno utanačeno. Ti zakoni ujedinjeni su u jedinstveni akt od 2281 člana pod nazivom Građanski ustav. on i danas važi uz stanovite izmjene. Nizozemska. Zakon krasi izuzetna jasnoća i pravna tehnika. Ovaj način razvoda je spor. apstraktne. tj. ima 7 velikih pravnih područja: nasljeđe. posebni ugovori. i 1804. o stvarima. I brak i obitelj podvrgnuti su i u službi su države. naročito u pogledu prometa nekretninama (bez javnih registara). razvod braka suglasnom voljom supružnika i sl. 18. Građanski zakon je imao i nedostataka. usluga (radne snage) i kapitala.1804. 711-2281. Građanski zakonik sastoji se od uvoda (čl. zaključiti ugovore. vlasništvo.17 10. Utjecaj Napoleona nije bio velik na sadržaj i izgled ovog zakona. Ovaj sistem se odnosi samo na pokretnine. posjed. U pogledu imovinskih odnosa u braku zakon je dopuštao da se pri zaključenju braka izabere jedan od više mogućih načina: • zajednička imovina • sistem miraza – imovina supružnika je odvojena. traži se mišljenje roditelja itd. o braku. služnosti • Treća knjiga – čl. osude na smrtnu kaznu. • Druga knjiga – čl. Rumunjska. Na taj način razvod je moguć tek nakon 2 godine braka. Napoleon je osnovao odbor od 4 člana koji nakon 4 mjeseca djelovanja predaje nacrt građanskog zakona. Isti postupak žene prema mužu je . sustav i terminologija zakona odredili su kontinentalno građansko pravo (Italija.

Taj zakon školstvo (od osnovnog do sveučilišta) predaje u ruke crkvi. predsjednik raspušta skupštinu. Tako je skoro trećina birača izgubila pravo glasa. ustav usvaja načelo podjele vlasti. 12. neposredno i tajno pravo glasa za muškarce. radni dan traje 10 sati • ukidanje smrtne kazne za političke delikte • ukidanje ropstva (Napoleon je 1802. ali ga je uvjetovao stalnim boravištem od 3 god. a i počele su pobune platiša poreza. Kada je donijela ustav.18 ubojstvo. Predsjednik ima pravo zakonodavne inicijative. U prosincu 1848. na temelju općeg. ustava). Predsjednik nakon isteka mandata ne može neposredno biti ponovo biran na isti položaj. Što se tiče roditeljske vlasti. Pretežu naznake predsjedničke republike. a lijeve snage u vladi zagovaraju smanjenje i čak ukidanje posrednih poreza. odbija primjenu izbornog zakona. misticizam. obnovio ropstvo u kolonijama) • sloboda udruživanja. Odlučila je ukinuti nacionalne radionice jer nije imala novaca kako bi plaćala zaposlene. ali je skupština novim glasovanjem usvojila zakon. Republika je željela obnoviti zasade prve republike u obliku jakobinizma i bonapartizma. Privremena vlada je dekretom sazvala izbore za 23.1852.4. Druga republika po uzoru na prvu usvaja razliku između zakonodavne i ustavotvorne vlasti i to ponajviše kroz načelo referenduma. izražavanja i sl. Druga republika je postala republika bez republikanaca. predsjednik republike želi carsku diktaturu. a ni dragovoljno on te ne može učiniti. Druga republika je prvi poredak u kojem se radnička klasa (osobito Pariza) javlja kao samostalna društvena snaga. republika je uspostavljena prema ustavu. Izvršnu vlast ima predsjednik kojega na 4 godine neposrednim glasovanjem i natpolovičnom većinom glasova biraju svi građani s biračkim pravom. god. 4. izabrana skupština.1848. a ponajviša je predstavljala jačanje njenog birokratizma i militarizma. jednakog i tajnog prava glasa za muškarce starije od 21 godinu. U prosincu 1851.1848. tj. Privremena vlada pod pritiskom masa Pariza objavljuje: • pravo na rad. ona mu je protivna. Iako je skupština izabrana općim pravom glasa. obraća . on promulgira zakon.11. društva uzajamne pomoći za radnike. Skupština je svoju izvršnu vlast vršila preko svog Izvršnog odbora od 5 člana. donesen je prvi ustav druge republike. otvarani su javni radovi. te 1850. Povećanje poreza izaziva pobune. Vanbračna djeca su posve izvan obitelji. a u njoj su većinu imali pristalice kraljevine. politički život se odvijao mimo ustavnih odredbi. U ožujku 1849. birači su s ogromnom većinom za predsjednika izabrali princa Louisa Napoleona. Ona je posve nezavisna od izvršne vlasti koja ju ne može ni raspustiti ni odložiti. po kojem je i sama izabrana. koji mogu biti iz skupštine. nego i elemente predsjedničke i parlamentarne republike. Zakonodavnu vlast vrši jednodomna skupština koja je izabrana na 3 godine. Druga republika je donijela drugu novost ustavnog razvoja. otklonila je predsjednikov prigovor. On vrši vlast preko potpredsjednika i ministara koje sam imenuje. a glasovalo je 8 mil. ustavotvorna skupština je sazvala izbore za predsjednika.11. na kojima će pravo glasa imati svi Francuzi sa 21 godinom. opće pravo glasa za muškarce i oni će neposrednim tajnim glasovanjem i sistemom izbornih lista po departmanima izabrati Ustavotvornu skupštinu koja će donijeti ustav. To su bili radnici koji mijenjaju boravište tražeći posao. skupština umjerenu parlamentarnu kraljevinu.2. tj. Od oko 36 mil. Donesena su 2 ustava. uredi za zapošljavanje radnika itd. Građena je pod velikim utjecajem ustavnog i političkog poretka SAD-a koje su tada bile država s općim pravom glasa u demokratskim slobodama (osim za robove). nemaju nikakva prava ni prema majčino obitelji. donosi zakon koji po predlagaču i nazivaju Fallouxov (Faulov) zakon. Osnovane su komisije koje su trebale rješavati sporove između poslodavaca i radnika. – 7. Učinjen je i pokušaj da se odrede najniže nadnice. a ministri kao i predsjednik su pravno odgovorni. ustavotvorna skupština je donijela Izborni zakon na temelju kojega je u svibnju 1849. kršćanski socijalizam. mijenja izborni zakon iz prethodne godine.1848. s vlašću u kojoj su svi odgovorni. Predsjednik se usprotivio izbornom zakonu (čl. Ustavotvorna skupština se raspustila. Po ovom zakonu nije moguće prisiljavanje vanbračnog oca da prizna očinstvo. Ustav sadrži ne samo jakobinske i žirondinske zasade. djeca su pod starateljstvom oca. Nijedan predsjednikov akt nije izvršan bez ministrova supotpisa. 1850. ali je druga republika ponajviše bila oblik faktičke vlade. socijalizam. Zakon ipak dopušta usvojenje djece. tj. a to je opće. Zakon je zadržao opće pravo glasa za muškarce od 21 god. tj. budući da je parlamentarna vlada (zbog politički neodgovornog poglavara države) smatrana nespojivom s republikom. Kako bi se te radovi isplatili državni proračun je povećan za 45% i to povećanjem neposrednih poreza. a kako bi pravo na rad bilo ostvareno država je stvorila nacionalne radionice. te je zatražio novo razmatranje. sastajanja. bilo je oko 9 mil. Što se tiče ustroja vlasti. birača. 56. građana. Skupština je u stalnom zasjedanju i zato poslanici primaju plaće. Ustrojstvo druge republike 24.

industrijska. On je uvelike izrađen gledanjem na ustavni poredak kakav je bio za Napoleona I. pod stalnim je nadzorom. to je postala parlamentarna kraljevina s dvodomnim parlamentom. kardinali. tj. Po ovom ustavu Francuska je vrsta predsjedničke republike i to takva da je: • u čl. Tako je u svibnju 1870.19 se narodu da se plebiscitom izjasni o njegovom postupku i traži da se njemu dozvoli da izradi nacrt novog ustava koji bi bio podnesen narodu na referendum. U razdoblju autoritarnog carstva demokratski privid je sačuvan ne samo referendumima. Oni nisu iz parlamenta. je izašlo nešto manje od 8 mil. sjednice su postale javne. Izrazito seljačka zemlja postaje sve više gradska. Dva mjeseca nakon što je ustav usvojen.-4. Policija određuju i podupire službene kandidate. ne smiju se okupiti na zajedničke sastanke. ali može mijenjati ustav putem senatus consulte. od kojih je drugi 7. prvo je razdoblje autoritarnog carstva (1852-1860) i na razdoblje liberalnog carstva (1860-1870). No bila je slaba korist od te demokracije.9. Zakone može predložiti samo car. Taj državni savjet posve je podložan caru. 3. a oba doma su dobila pravo predlaganja zakona i pravo interpelacija vladi. 14.1852. 2. predsjednik republike vlada pomoću ministara. zakone uobličava državni savjet (skup najvećih državnih službenika: admirali. Time je druga republika pretočena u drugo carstvo. narodu predložio da se uspostavi ponovo carsko dostojanstvo.1870. senata i zakonodavnog tijela • čl. Razdoblje carstva možemo podijeliti na dva razdoblja.9. nego i općim pravom glasa za sve muškarce starije od 21 godinu. Ustav je podnesen na referendum (7. donesen je drugi ustav druge republike. U razdoblju liberalnog carstva dolaze do izražaja naznake parlamentarnog i dvodomnog sustava. Bio je to orleanski parlamentarizam bitno sadržan u pravu da car mijenja vlade i ministre i da se služi referendumom i plebiscitom. do 1914. Zakonodavna skupština koje je bila birana na 6 godina svoju vlast je dijelila sa senatom. je odobrilo njegov postupak i ovlastio ga da izradi novi ustav. potvrda je i dopuna postojećeg stanja. Izvršnu vlast ima car. a doživotne senatore imenovao je car. 5. Izmjene ustava iz 1852. postale su tako mnogobrojne da je car odlučio sve to izdati u obliku konačnog i pročišćenog teksta. kapitalistička. jedini organ demokracije. . Tako je predsjednik republike temeljem prava koje mu je narod delegirao izradio novi ustav. Ustav iz svibnja 1870. na kojeg on uvijek ima pravo priziva Između predsjednika i naroda nema posrednika. donesen drugi ustav drugog carstva. a zatim su došli organski dekret i dva senatus consulte. rečeno je da je vlada Francuske republike povjerena na 10 godina princu Louisu Napoleonu Bonaparteu • čl. državnog savjeta. Ustrojstvo drugog carstva 7. 13. Car je vlada i vlast. te je tako Louis Napoleon Bonaparte postao car Francuza. 1. car je zbačen i pao je u prusko zarobljeništvo.12. Francuska je u srpnju zaratila s Pruskom. Element parlamentarne vlade je taj što je zakonodavno tijelo dobilo pravo da svoje mišljenje o radu izvršne vlasti izrazi adresom. predsjednik republike je odgovoran pred francuskim narodom. Na plebiscit 20. Vrijeme drugog carstva doba je najvećeg i najbržeg gospodarskog napretka za čitavog razdoblja od 1789. a vrši ju preko svojih ministara koji su puki izvršitelji.1. Senat je postao drugi zakonodavni dom. tj. niti mu odgovaraju.3 mil. a preko 7 mil. Napoleon III.1870. Narod je ustav prihvatio referendumom. glasača za. da o radu ministara raspravlja uz njihovo prisustvo. a i izabrani poslanici dužni su prisegnuti na vjernost caru. Proglašena je treća republika.1851. Neke izmjene su bile još za republike. Pod kraj carstva 1869. Ustav drugog carstva je zapravo drugi ustav druge republike iz siječnja 1852.1852. on štiti ustavnost zakona. birača.11. god.5 protiv ustava). tako da vlada ni ne postoji.11. 4. bivši ministri i osobe koje imenuje car). s mnogobrojnim izmjenama. a onda je skoro svake godine bila neka izmjena (njih 14 u obliku senatus consulta) za vrijeme carstva. Čak i takva posve paralizirana zakonodavna skupština.1852. Senat je ustavotvorni organ.

i onaj koji u ime nje govori u parlamentu. donesen je Ustavni zakon o odnosima javnih vlasti od 14 članova. Sastoji se od 3 odvojena ustavna zakona od kojih se samo 1 zove ustavni zakon. kao i u SAD-u. Od 300 senatora starijih od 40 godina. od kojih je bitna samo ona iz 1884. Vojnici i mornari ne glasuju jer se smatra da su suviše pod utjecajem svojih pretpostavljenih. samo skupština može biti raspuštena.20 14. djelomično obnavljanje radi neprekinutog trajanja i postupnog obnavljanja. kao ni zakon sve do 1934. ima ukupno 34 člana i uspostavio je institucije treće republike. Ustav treće republike. a sastoji se iz dva dijela. u departmanima biraju skupštine sastavljene od poslanika u skupštini iz tog departmana. tj. i uglavnom proporcionalni.2. Ustav ne spominje. ali postupak donošenja financijskih zakona započinje u skupštini.1870. on je skoro posve organski ustav i vrlo je kratak. Predsjednik može opozvati ministre. jer je izmijenila ustav. demokracije. kojem predsjednik republike daje ovlaštenja da sastavi vladi. Predsjednika republike biraju oba doma na zajedničkoj sjednici. Zakonodavno tijelo sastoji se od skupštine i senata. Oba doma vrše zakonodavnu vlast. Izbori za senat su posredni.1875. a pravo glasa imaju svi muškarci stariji od 21 godine. Skupština može optužiti vršitelje izvršne vlasti pred senatom. vrhovni je zapovjednik vojske. vođi međunarodne pregovore i zaključuje ugovore. tj. do 1870. vijećnika Općeg vijeća departmana. pa je senat izraz te podjele po departmanima. ima pravo pomilovanja.9. tzv. vrši sva imenovanja i opoziv službenika koji su u nadležnosti izvršne vlasti. dok je za trajanja treće republike donesen samo 1 ustav uz 4 dopune i izmjene.1875. a 75 su imenovani doživotno (prve je imenovala narodna skupština. Izbori za ovo tijelo su neposredni. Izabrana je na 4 godine. vojska i mornarica nisu željeli da im zapovijedaju civili. tako da su u vladi u tim ministarstvima vojnici. Budući da je politički neodgovoran. sutradan je donesen Zakon o organizaciji javne vlasti od 9 članova.-10. Ustav samo posredno određuje kakav je oblik vladavine. vrše se po većinskom sustavu. 225 su birani po departmanima (u svakom 2-5 senatora). Onaj broj senatora koji je biran. svi ministri su jednaki. u tom izboru preteže utjecaj tog doma. a drugi puta je dovoljna relativna većina. U prethodnom razdoblju od 1789. Ustrojstvo treće republike 4. odobravaju potpisivanje međunarodnih ugovora. 16. ni jedan njegov akt nije izvršan bez ministrova supotpisa koji tako preuzima političku odgovornost za taj akt. Francuska je jedinstvena država. Predsjednik je biran na 7 godina s mogućnošću ponovnog izbora. Kako je broj članova skupštine dvostruko veći od članova senata. svih vijeća arondismana i po jedan predstavnik svake općine tog departmana. Ovaj ustav je u europsku i svjetsku povijest uveo novinu. uz suglasnost senata može raspustiti skupštinu. po sistemu izbornih lista. pa su ga radikali zvali dom općina.7. Svaki član domova ima pravo predlaganja zakona. a ostala 2 su samo zakon. zapravo i nije ustav. parlamentarnu vladu i republiku. Ministri čine cjelinu. predstavlja državu u međunarodnim odnosima. poreznu i budžetsku. Ustav je spojio nespojivo. a predsjeda im predsjednik republike. Ministri su članovi parlamenta (no ne svi. To je ustav iz 1875. tako da birači u svakom arondismanu (kotaru) biraju po jednog poslanika. tako da je to davalo veće mogućnosti velikom broju stranaka i malim strankama. a toko posredno i vojnu. koji sudi pod imenom Sud visoke pravde. a kako su ove većinom seoske i provincijske. U tim izbornim skupštinama većinu su imali predstavnici općina. ali se njihova prava donekle razlikuju. Senatori su birani na 9 godina. ali svake 3 godina bira se trećina senatora. Već od samog početka između ministara izdvaja se jedan. donesen je Zakon o organizaciji senata od 11 članova. ali s njima su politički solidarni ostali ministri. opće biračko pravo i parlamentarnu vladu. Ima široka ovlaštenja: može predlagati zakon. izbori su u dva puta. parlamentarnu republiku. 24. Drugi je vlada koja je nestalna. ima pravo odložnog veta na rok od mjesec dana. prvi put je izabran tko dobije natpolovičnu većinu.7. kooptacija). prve parlamentarne republike. smatra se da je taj dio Francuske bio odlučujući pri izboru senata. predsjednika vlade. Za razliku od većine francuskih ustava. a raspušta ju izvršna vlast uz suglasnost senata. te tako pokrivaju njihovu političku . daje mandat za sastav vlade. pravno je. Skupština ima 600 članova starijih od 25 godina i izraz je jedinstva Francuske. Još su donesena dva organska zakona O izboru senatora i o izboru poslanika. navedeno je da je predsjednik republike izabran većinom glasova senata i doma poslanika okupljenih u nacionalnu skupštinu. vladu. predsjeda vladi itd. ovaj je bez političkog dijela. a kasnije sam senat popunjava ispražnjena mjesta izborom novih članova. tj. Jedan je predsjednik republike i on je stalan. doneseno je desetak ustava. ali su oblasti (departmani) ipak stanovite posebnosti i cjeline. Treća republika je učvrstila 3 osnovne dotadašnje tekovine: dvodomni sustav.1940. ali ne i politički odgovoran i zato je on pravi nositelj izvršne vlasti. Ustav iz 1875. politički je odgovorna pred zakonodavnim domovima i ona je politički nositelj izvršne vlasti. Izvršna vlast je u obliku parlamentarne vlade.

8. Krajem rujna 1870. Sve je to bilo preuzimanje engleskog sustava parlamentarne vlade.21 odgovornost). parlamentarne istrage. 15. Prema propisima iz doba carstva (zakon o općinskim vijećima iz 1855. ali zbog izbornog sustava (posredni za senat). od tada su svi senatori birani. Pravo raspuštanja skupštine priječi da se parlament između redovitih izbora udalji od biračkog tijela. vojska i mornarica nisu željeli da im zapovijedaju civili. stvorilo se mnogo političkih stranaka. Sve ostale općine i oblasti biraju općinska i oblasna vijeća. ali i zakonodavna i budžetska prava parlamenta. Već od samog početka između ministara izdvaja se jedan. i to ona iz 1884. a predsjeda im predsjednik republike. kao ni zakon sve do 1934. Nacionalna garda je stvorena po kotarevima. Nakon toga donesen je i zakon koji je proširio krug vojnih obveznika. da ustavni zakoni mogu biti izmijenjeni ako izmjenu prihvati i predloži svaki dom posebno. god. 8. ona je postupno trpjela sve više otpora nacionalne garde. članovi obitelji koje su vladale Francuskom ne mogu biti birani za predsjednika republike. i izmjena je usvojena ako za nju glasa natpolovična većina članova koji sačinjavaju nacionalnu skupštinu. 1926 i 1940. Po tim odredbama svi zdravi muškarci od 14 do 40 godina dužni su prijaviti se u nacionalnu gardu. . a sredstvo za to je pravo izvršne vlasti da raspusti tu skupštinu i da je prisili da dokaže podudarnost svog mišljenja s mišljenjem biračkog tijela. političke tradicije. da ga ne osluškuje i da se stvori parlamentarna oligarhija. onda će se sastati na zajedničku sjednicu.3. Do proglašenja republike 4. nego su delegacija razmjerne broju stanovnika općine. bit će to parlamentarna vlada po francuski. 16. svi ministri su jednaki. Pariška komuna 18. povećao broj nacionalne garde i njenu samostalnost.1870. Sredstva koja parlamentu stoje na raspolaganju za tu odgovornost su: interpelacije. Samo je jedna značajna. različitog predočenja odnosa države i društvene zbilje. između zakonodavnog i ustavotvornog postupka vrlo je mala razlika. ali s njima su politički solidarni ostali ministri. i 1859. a u času izbijanja komune plaćenih članova nacionalne garde bilo je oko 170 000. naoružana i organizirana količina ljudstva postaje najveća opasnost za vladu nacionalne obrane. vladu. bilo je 254 sa oko 343 000 gardista. Pariz to nema. ali već u listopadu 1870. nacionalnom gardom su zapovijedale izabrana starješine.) Pariz i Lyon su jedina područja koja imaju posebnu upravu. Ipak. Ministri su članovi parlamenta (no ne svi. bataljunima i legijama. 8. Ustvari to je bila vrsta mekog ustava. Bit parlamentarne vlade je u političkoj odgovornosti vlade i u pravu vlade da ospori parlamentu pravo da je njegovo mišljenje vjerodostojni izraz mišljenja većine birača u svakom času i o svakom pitanju. 1884. te tako pokrivaju njihovu političku odgovornost). Gardisti su dobivali dnevnice 1. kojem predsjednik republike daje ovlaštenja da sastavi vladi. car je izdao dekret o sazivu nacionalne garde. gardisti su birali vojske zapovjednike po stanijama. pa će i parlamentarna vlada i njezino političko zajedništvo. god. Ustav ne spominje. zbog dogmatske prirode političkog mišljenja. ta velika. tj.5 franaka. Iako je vlada nacionalne obrane više bila vlada Pariza nego Francuske. pitanja. a sredstvo za to je pravo izvršne vlasti da raspusti tu skupštinu i da je prisili da dokaže podudarnost svog mišljenja s mišljenjem biračkog tijela. drugo carstvo je objavilo rat Pruskoj. ovaj ustav je vrlo malo mijenjan. i zakon o vijećima departmana iz srpnja 1870. U srpnju 1870. sve općine ne šalju po jednog predstavnika na skupštinu koja bira senatore. tj. Nacionalnu skupštinu. Već zakon o senatu predviđa u čl. i onaj koji u ime nje govori u parlamentu. Između jedinica nacionalne garde nije postojala druga veza osim vrhovnog zapovjednika. U uvjetima francusko-pruskog rata i na početku treće republike došlo je do pobune u Parizu. kojemu odgovaraju pojedinačno i zajednički. predsjednika vlade. ali i zakonodavna i budžetska prava parlamenta. Sredstva koja parlamentu stoje na raspolaganju za tu odgovornost su: interpelacije. parlamentarne istrage. To su bile izmjene u smislu demokratizacije. pitanja. Pariške komune.1871. tako da su u vladi u tim ministarstvima vojnici. a vlada imenuje samo načelnike općina i prefekte oblasti.5. bile su 4 izmjene 1879. U času izbijanja komune procjenjuje se da je u Parizu bilo oko 15 000 vojnika. kojemu odgovaraju pojedinačno i zajednički. solidarnost biti posve drugačiji od engleske. u Parizu je bilo stvoreno 60 bataljuna nacionalne garde sa oko 90 000 ljudi. Sakupljanje garde i njeno naoružanje u Parizu je išlo sporo jer se vlada bojala naoružanog Pariza. tj. dok je vrhovnog zapovjednika nacionalne garde imenovala vlada. Pravo raspuštanja skupštine priječi da se parlament između redovitih izbora udalji od biračkog tijela. koja je ukinula imenovane senatore. Glavna jedinica je bio bataljun koji je brojao oko 1 350 vojnika. te je za carstva bilo pozivano onoliko gardista koliko je bilo previđeno propisima prije izbijanja rata.-28. Bit parlamentarne vlade je u političkoj odgovornosti vlade i u pravu vlade da ospori parlamentu pravo da je njegovo mišljenje vjerodostojni izraz mišljenja većine birača u svakom času i o svakom pitanju. Posebnost parlamentarizma treće republike Ministri čine cjelinu.1870. republikanski oblik vladavine ne može biti predmet izmjene.9. da ga ne osluškuje i da se stvori parlamentarna oligarhija. Povod tome je bio stav vlade u pogledu pariške uprave.

10. ukloniti opsadu Pariza.1870. dolazi do ustanaka. a 5.1. postoje izabrani načelnici 20 kotareva Pariza. garda provaljuje k vladi i trži da i Pariz bira općinsko vijeće. nove načelnike kotareva (pod-prefekte) i novog prefekta Pariza.3. 13 su lijevi republikanci (umjereni republikanci). Zaključenjem primirja 1. 1. a svog ministra unutarnjih poslova Gambettu šalje k delegaciji. 5.3. poništava taj poziv.1871. to su oni opasniji po vladu.2. Delegacija je 29. da Pariz kapitulira uz plaćanje 200 milijuna ratne štete. samoupravnu i gradsku cjelinu kao što je imaju sva naselja (od kojih većina nema ni 1000 stanovnika).1871. a zatim u Bordeauxu kako bi bili dalje od neprijatelja. 28. U Parizu su sve jači zahtjevi za komunom. te otpočeti pregovore o miru (ugovor o miru biti će zaključen 10.1871. pariški poslanici u nacionalnoj skupštini. što se činilo jedinim izlazom iz gladi jer su najnužnije zalihe hrane i ogrijeva do Pariza mogle doći još za dva tjedna. tj. tj. potpisan je Ugovor o primirju i kapitulaciji Pariza.1871. nacionalna skupština se sastala u Bordeauxu i izvršnu vlast republike je povjerila Thiersu koji je bio zastupnik zaključenja mira.9. te 13 poslanika Pariza napušta skupštinu. Na izborima Pariz je birao 43 poslanika.1871. 13. koji kao delegati 20 kotareva ine Središnji odbor 20 pariških kotareva. a kako bi se nadzirali rad prefekta Pariza. te odlučuje svoja zasjedanja nastaviti 20. Tada su izabrani načelnici kotareva. Versailles je već Bismarckovo sjedište.1.11.1871.1. Između tih čimbenika odvijat će se događaji za vrijeme pariške komune. ispuniti uvjete ugovora o primirju s Njemačkom. a kao cjelina čini oblast Seine. Privremena vlada 29. da do zaključenja mira Pariz zaposjedne 30 000 njemačkih vojnika. te skupština prekida rad u Bordeauxu. Zato vlada dva mjeseca nakon postanka poziva građane na plebiscit da li prihvaćaju vladu. te šalje svog ministra vanjskih poslova na pregovore.1871. u Parizu postoji nekoliko organiziranih snaga.) oporba traži da se uprava Pariza izjednači s upravom u cijeloj Francuskoj.9. središnji odbor bira jedan svoj odbor od 20 članova koji će zajedno sa zapovjednicima bataljuna nacionalne garde od vlade zatražiti da sazove izbore za vijeće Pariške općine. tj. Vlada u Parizu je zatečena. Pošto ti zahtjevi dolaze naročito od nacionalne garde. Na plebiscitu je vlada prihvaćena.-13.5. a ostali su za rat do pobjede. njihova uprava. jer ostvarenjem tog zahtjeva uvjetuju njen opstanak. do početka ožujka 1871.1. Najbrojnija je nacionalna garda. da i Pariz dobije svoje samoupravno općinsko vijeće.22 Pariz je podijeljen na 20 kotareva. uspostaviti upravu.1871. izaberu ustavotvornu skupštinu. u Frankfurtu).1. a dva dana potom. Kako je od 19. vlada da bi vladala onim područjima koje nije zaposjela pruska vojska.3. da vlada u Parizu smije imati 40 000 vojnika koji će razoružati Pariz i vojnu opremu koja je državno vlasništvo predati njemačkoj vojsci.1. te pariška federacija Internacionale i federacija sindikata. 17. u kotarima Pariza održavaju se skupovi koji biraju republikanske odbore budnosti kojima je bitan zadatak da nadziru rad imenovanih načelnika kotara. Od njih 29 su ekstremisti (radikali i socijalisti). 22. lice cijele Francuske. nakon zaključenja primirja saziva izbore za nacionalnu skupštinu za 8.9.1871. pozvala birače da 16. Pariz počinje uobličavati svoj otpor prema toj skupštini.1871. te je samo 1 monarhist.) pokazao da nema povjerenja u tu vladu. a ostali poslanici Pariza 10. Bismarck u Versaillesu proglašava stvaranje Njemačkog carstva. podijelila se na jedna dio koji je u Parizu. 18. Objašnjenje je to što je Pariz veliki gard i prijestolnica. tj. u samo 3 od 20 kotareva izabrani su načelnici koji su bili stanovita oporba vladi. tzv. između vlade i njene delegacije dolazi do nesloge. da Pariz ima svoju komunu. a to je vladu obvezalo da u roku 21 dan provede izbore za nacionalnu skupštinu koja će zaključiti primirje. Taj napad je uzaludan. iz Pariza se kroz opsadu probija vojska od 70 000 ljudi i napada Versailles. Već za carstva (naročito nakon kongresa oporbe u Nancyu 1863. .3.1870. Sredinom rujna 1870.1870. a drugi. Teška zima i glad pritišću Pariz kojeg opsjeda pruska vojska. Ocjenjujući da samo nacionalna garda raspolaže silom.1870. a polovinu (43) departmana zaposjela je pruska vojska.2. Od njih 43 samo ih je 6 za zaključenje mira s Njemačkom. pa stoga ne može biti prepušten samoupravi. tokom rujna 1870. te tako i sredstvom da utječe na vladu. Pariz opsjednut. predlažu da se skupština vrati u Pariz što je odbijeno. pa i same vlade ti odbori budnosti u rujnu izabiru svoje delegacije. Sve ih imenuje i opoziva car. Naknadno Gambetta uzrokuje potpuni rascjep između vlade i delegacije.2.1871. a njima upravljaju pod-prefekti i prefekt. Prefekt Pariza je pod neposrednijim i višim nadzorom vlade nego drugi prefekti. počinje ga bombardirati. u Versaillesu. vlada u Parizu ocjenjuje prilike posve izgubljenima. Pariz je već za vrijeme vlade nacionalne obrane (4.1871. da u svakom kotaru izaberu načelnika i njegova 3 pomoćnika. skupština odlučuje potvrditi zaključenje mira. Moramo i napomenuti da je vlada od početka podijeljena. delegacije je prvo u Toursu. Od početka studenog 1870. skupština i Thiersova vlada smatraju da što prije treba ukinuti izvanredne mjere. Vlada nacionalne obrane jedino je imenovala novo osoblje.

a izvršne poslove će vršiti preko svojih članova koji su raspoređeni u 10 odbora. odustajanjem vijećnika iz stranke načelnika kotareva i poslanika Pariza u vijeću komune je ostala samo stranka CK nacionalne garde. i 4.3. Francuska vojska koja je još uvijek u Parizu pokušava nacionalnog gardi oduzeti topove. poduka. Umjesto 90 vijećnika izabrano je njih 84. odvode dio vladi odane vojske i naređuju evakuaciju Pariza. Povrh svih odbora je Nadzorni odbor od 7 članova koji je trebao nadzirati rad svih drugih. . zima. poziva građane da 26. 3. Zatim dolazi novi poraz francuskog oružja. nacionalna garda održava opću skupštinu čiji je bitan zaključak da će se na prvi znak ulaska pruske vojske u grad latiti oružja.2. a uz to mnogi kandidati nisu dobili ni 1/8 glasova upisanih birača. zatim vlada 3. ali pod pritiskom nacionalne garde 25. 1. 24.9. neuspjeli izlazak vojske iz zidina i pokušaj napada na Versailles prisilili su vladu da ponudi pregovore o primirju i da 28.1871. 18. Većinu na tim izborima činilo je radništvo.3. izaberu vijeće komune.3. Izbori su se trebali održati po dotadašnjem Izbornom zakonu iz 1849. 17. rad. nacionalna skupština se sastala i prepustila je izvršnu vlast Thiersu.3. tj. a ostali su radikalna. te odlučuje da svoj rad nastavi 20.1871.3. kapitulacija 2.1870. nacionalna skupština u Bordeauxu odbija prijedlog poslanika Pariza da se vrati u Pariz koji više nije pod opsadom i u koji je ušla pruska vojska. glasuju svi muškarci stariji od 21 godinu. svoje članove podijelio u 9 izvršnih odbora od po 6-8 članova.3. a kao bitan uvjet traži izabrano vijeće pariške općine i izbor glavnog zapovjednika nacionalne garde. Glad. ali se ona uskoro razdvojila na manjinu. vojska odbija pucati u narod i nacionalnu gardu. Skupština također usvaja Thiersov prijedlog da se ukine dotadašnje odgađanje otplate dugova i da se ukinu plaće nacionalnog gardi (primirje je nastupilo i ratne mjere nisu potrebne).11. internacionalisti (pristalice ideja internacionale) i tzv. izdala naredbu da se u cijeloj Francuskoj raspuštaju sva općinska vijeća. financije.1871. ona treba stvoriti Centralni komitet čiji je zadatak da bdije nad gradom i nevoljama. Thiers i vlada napuštaju Pariz. Thiers predlaže da se po hitnom postupku donese zakon o općinskoj upravi po kojem bi i Pariz dobio takvu upravu. To su načelnici kotareva i poslanici Pariza.3. nacionalna garda i narod se protive. jakobinsko-blankističku većinu. CK preuzima vlast i pokušava pregovarat. 16. Što se tiče socijalnog sastava vijeća komune. armije u opkoljenom Metzu. oko 1/3 čine radnici. školovana buržoazija u kojoj pretežu slobodna zvanja. No.1871. 9. Ta skupština bira Centralni komitet Nacionalne garde koji bi pored imenovanog vrhovnog zapovjednika nacionalne garde postao vrhovnim organom te narodne vojske. nacionalna skupština potvrđuje ugovor o primirju.3. Ovaj CK nacionalne garde ima svoju osnovu u usvojenom statutu nacionalne garde. i da će se u svim općinama. Thiers izrađuje odluku kojom se treba razoružati nacionalna garda Pariza. ti zahtjevi su odbijeno. Vijeće komune se organiziralo na postulatima izbornosti.1871. kolegijalnosti i kratkoće svih javnih službi. u Versaillesu. te trebaju sprovesti odluke nacionalne skupštine i pripremiti povratak nacionalne skupštine u Versailles.10. Vijeće ima samo 75 članova. na izborima nema stranaka. zaključi privremeno primirje do saziva nacionalne skupštine.3. nacionalna skupština se sastaje u Versaillesu.23 Vlada je 16. • Vijeće komune Vijeće komune izabrano je 26. su izabrali svije načelnike. provedeni su dopunski izbori. a kotari su pozvani i 5. vanjski odnosi. te pruska vojska počinje ulaziti u Pariz bez pružanog otpora francuske vojske. ali ovi izbori nisu bili onoliko slobodni kao prvi.4.3. Vijeće komune je na svojoj prvoj sjednici nakon izbora 29. 13. tj. Thiers i vlada dolaze u Pariz. Vijeće će normativne odluke donositi neposredno. neki od izabranih iz stranke načelnika kotareva i poslanika Pariza su na prvoj ili na prvim sjednicama vijeća komune odustali.2. Razlog tome je sljedeći. provodi plebiscit da li narod prihvaća vladu nacionalne obrane. tzv. mada se s obzirom na političke stavove kandidata moglo govoriti o 2 stranke koje su same sazvale izbore.3. njen CK uz izabrane načelnike kotareva i prefekt kojeg je imenovala vlada Ferry. opća sigurnost.3. Odbori su: vojni. a sutradan po Parizu kola proglas vlade u kojem je rečeno da postoji jedan komitet koji želi stvoriti vladu nasuprot zakonite vlade. industrija i trgovina. 20. bombardiranje Pariza. kao vlast u Parizu su ostali njegova nacionalna garda. održati izbori za nova vijeća općina. već 19. CK upućuje proglas narodu Pariza i poziva ga da za 3 dana izabere vijeće općine. 10. CK na rok od tjedan dana odgađa izbore koje je zakazao za 22.9.3. nakon te odluke. bira odbor koji zajedno s vladom treba pratiti događaje u Parizu. za razliku od cijele Francuske nema samouprave. 15. sazvana je skupština delegata nacionalne garde i donosi Statut republikanske federacije nacionalne garde. 19.3.1870. ali odbija da se izbori održe odmah. a druga je CK narodne garde. uključujući i Pariz iako on do tada nije imao takvo vijeće. 13. javne službe.11. jer su neki izabrani u više kotareva. pravda. Poslanici Pariza u nacionalnoj skupštini objašnjavaju da je razlog pobune što u Parizu. opskrba. 1871. no vijeće komune je njihov izbor priznalo.1. 215 bataljuna federacije nacionalne garde bira CK od 26 članova. Pariz je opkoljen. te dio vojske prelazi na njihovu stranu. Na svakih 20 000 stanovnika po kotarevima izabran je po 1 vijećnik. a neki nisu dobili ni relativnu većinu koja nije smjela biti manja od 1/8 upisanih birača.3.

Sada Nadzorni odbor čini skup svih 9 delegata. U toj izjavi stoji: samoupravna komuna bit će ograničena samo jednakim samoupravnim pravom ostalih komuna koje pristupe ugovoru. koji su odgovorni i uz stalno pravo nadzora i opoziva • neograničeno jamstvo slobode pojedinca. vijeće je donijelo dekret po kojem je najveća godišnja plaća 6 000 franaka. a sukob između većine i manjine je takav da su od 9 delegata. Komuna nije bila za raniju sudsku organizaciju i postupak. Vijeće je 15.1871. tako da je ukinuto pravo poslodavca da dio plaće zadržavaju kao oblik kazne za radne prekršaje.4. U to vrijeme vladina vojska počinje napad na Pariz. 9. ali i vijeću o radu delegata. te je ukinuta novčana pomoć (plaće) svećenicima. državne vlasti bila bi vrlo ograničena. a nadležnost zajedničke. uz to svih 9 delegata su školovana sitna buržoazija. po čemu se zapravo Nadzorni odbor i delegati približavaju vladi i ministrima kao njenim članovima. krvavi tjedan. uz prisustvo pruske vojske na sjevernim prilazima Pariza počela je napad na opkoljeni Pariz. izvršena je konfiskacija crkvenih dobara. dok raniji odbori ostaju kao odbori vijeća koji prate rad delegata. nakon dopunskih izbora za vijeće je izmijenjena. po kojem napuštene stanove treba dati na upotrebu obiteljima bez stanova. Već tada je vlada raspisala izbore za vijeća općina. napušta vijeće uz objavljivanje Manifesta 22. tzv. 4.5. Već pri toj izmjeni izabrani su novi odbori i delegati. koje bi imale vrlo široku samoupravu. vojska je provalila u Pariz. 20.5. donijelo dekret da se otvore poduzeća koja su napustili i zatvorili vlasnici. mada u svom sastavu nema članova tih odbora. tj. Manjina 15.4. Donesen je dekret o poroti. Mada je bilo predviđeno uspostavljanje narodnim glasanjem izabranih mirovnih sudaca.4. počela je gradska bitka koja je trajala tjedan dana. bilo je predviđeno suđenje i konfiskacija imovine članovima vlade u Versaillesu. 21. je u Frankfurtu potpisan francusko-njemački ugovor o miru po kojem je Francuska trebala predati Njemačkoj Alsace i Lorraine. te odbor za poduku. ali dva dana kasnije pod pritiskom javnosti i po nagovoru Pariške federacije internacionale neki od njih se vraćaju u vijeće. platiti 5 milijardi odštete i do isplate odštete trpjeti i hraniti njemačku vojsku na svom prostoru. 1.5.4. dok je samo 1 radnik. a njih su izvršavali odbori od kojih su bili najdjelotvorniji po odlukama odbor za rad. tih koji napuštaju vijeće. vijeće bira nove članove odbora narodnog spasa uz optužbu da je manjina u vijeću kriva za sve.24 Nadzorni odbor je vrsta vlade. Vijeće komune je usvojilo nekoliko odluka koje su dalekosežne naravi. produženo je odgađanje dugova i stanarina. . školstvo je postalo svjetovno. industriju i trgovinu. kao organ nadzora i usklađivanja rada svih drugih odbora. da se obnovi proizvodnja u tim poduzećima. 10. ali ju je tek pri kraju izabralo vijeće. Takav je dekret od 2. daju svoje mišljenje delegatu. Vijeće komune svoje je odluke donosilo pod nazivom dekreti. Neotuđiva prava komune su: • izglasavanje općinskih proračuna prihoda i rashoda • određivanje i razrezivanje poreza • upravljanje lokalnim službama • organiziranje njezina sudstva. Potom je počela konačna priprema za gušenje Pariza. a pored toga u nekih desetak gradova došlo je do stvaranja revolucionarnih komuna. unutarnje policije i nastave • uprava općinskim dobrima • postavljanje putem biranja ili natječaja sudaca i svih općinskih službenika. Dotadašnja organizacija koja je trajala samo 3 tjedna. Vijeće odlučuje i bira po 1 delegata koji vodi pojedini resor. uz punu slobodu savjesti.1871. samo 2 pripadnici manjine. odlučeno je sa se osnuje Odbor narodnog spasa od 5 članova.1871.1871. U odbor javnog spasa nije izabran ni jedan član manjine. To je bila podrška Parizu i zato vijeće komune želi tom izjavom pokazati kako zamišlja svoje mjesto u političkom životu Francuske i kako uopće zamišlja organizaciju države. koju je vijeće bez rasprave donijelo 19. pa je u tom pogledu značaj rad odbora za pravdu. Sličan je i dekret od 25.5. Država je zamišljena kao ugovorena federacija samoupravnih komuna. Vojska od 130 000 vojnika.5. o odvajanju crkve od države. Obračun je započeo sredinom svibnja nakon što je Thiersova vlada dobila iz zarobljeništva vojsku. slobode savjesti i slobode rada • organizacija gradske obrane i gradske garde Vijeće komune je zadnju sjednicu održalo dan nakon provale vladine vojske u Pariz 22. a da upravu preuzmu sami uposleni. Odbor za rad o trgovinu je nastojao stvoriti vrstu radnog prava.1871. za kojih je pobijeno preko 30 000 članova nacionalne garde i građana Pariza. a sutradan vijeće komune pojedinačnim je izborom izabralo članove tog tijela.4. koje je stavljeno iznad pojedinih delegata i odbora vijeća. Jedna od posebno važnih odluka vijeća komune je Izjava francuskom narodu. čijom se zajednicom treba osigurati francusko jedinstvo. ipak ih je imenovala komuna.5.4.

U studenom/prosincu skupština donosi dekrete o ustrojstvu nove državne uprave. a država je odobrenja skoro posve odbijala.8. dobiva vrstu krnjeg ustava. Za puni prekid uskoro je dobila i povod. U kolovozu 1780. 3. a suca želi definirati kao stroj za primjenu zakona.9. narod kreće iz Pariza u Versailles. Od 1901. a potom umjerenija za vrijeme direktorija. Počelo je ukidanje neovlaštenih vjerskih bratovština. Kako je revolucija odmicala. On je vrlo potanko odredio kažnjiva djela i kazne za njih.). borba protiv crkve i kelrikizma ušla je u završnu fazu. Izjava u čl. pomišlja se na odvajanje crkve od države. čl. tj. načelo nacionalne suverenosti. s time da nad njenim ustavotvornim radom prevladava zakonodavni rad. načelo podjele vlasti kao temeljno načelo ustrojstva svake vlasti. donesen je Zakon o odvajanju crkve i države. 1904. Jedna od temeljnih zasada nauma radikalne buržoazije je borba protiv klerikizma. do ljeta 1791. odnosi između pape i talijanske države su prekinuti. crkveni.1789.10. na što je papa uputio oštri tajni prigovor ostalim kršćanskim državama. prekinula diplomatske odnose s Vatikanom i odlučila se za odvajanje crkve od države.1789. uvedeni su porezi na dobra vjerskih zajednica. nego ponajviše zbog otpora Katoličke crkve da prihvati nove djelomične propise koji su uređivali to područje. te postaje ustavna. ograničena kraljevina. tj.1791.9. njihov vođa Gambetta je uskliknuo. te bračno i obiteljsko pravo (zakon o braku i obitelji). te je razdvojena građanska od krivične sudbenosti. usvojena je Izjava o pravima čovjeka i građanina. to je neprijatelj. te on 14. Uvodi se nova sudska ljestvica. feudalni. 3. ustavotvorna skupština donosi zakon o sudovima. radikalska republika (1895-1914). te Francuska 5. Od studenog 1789. mogu postojati samo bratovštine koje dobiju državno odobrenje. on je 13. naum da pravo bude posve u rukama centraliziranog zakonodavstva i centralizirane uprave i posve etatizirane sudske struke bivao izrazitiji. Istovremeno papa disciplinski kažnjava dva biskupa koje je imenovala francuska vlada. a taj ustav shvaćamo kao prvi moderni europski ustav. a što se tiče sadržaja prava. U takvim okolnostima kralj istoga dana prihvaća Izjavu o prvima. Zakon je postavio načelo odvojenosti uprave od sudstva. nego sadržaj prava i postupka. 26. materijalnog prava. svećenici su isključeni iz državnog školstva. te nasljeđivanja regulirano ne toliko kao posljedica načela jednakosti građana. gospodarstva. mjesni i sl. te još 16 članaka koje mu je podnijela skupština. a njihova dobra su konfiscirana.10. sudstvo se ne može miješati u upravne poslove. klerikizam. Krajem 1905. S time je uspostavljena ustavna kraljevina. Ukinuti su svi raniji sudovi. Došavši u posjet Italiji predsjednik Francuske nije smatrao da treba posjetiti i papu. donesen je Kazneni zakon. tako je od 1793. Zakon nastoji što uže odrediti kako djelo tako i kaznu. . otkazan je konkordat iz 1801. Kraljevina Italija nastala je 1870.25 17. Objedinjenje francuskog prava nakon revolucije Pravom se smatra ono što je djelo zakonodavca. skupština izglasava Ustav. već suce bira narod. kako nedržavni (trgovački. kralj odbija potvrditi Izjavu jer ju smatra protivnom načelima svoje vlasti. tj. 18. a za te organizacije važi opći režim o udruženjima. tj. isključeni su predstavnici crkve iz visokog školstva. skupština donosi niz zakona pod nazivom dekreti (akti bez kraljeva potpisa) kojima je udarila nove temelje organizaciji uprave. Krivično pravo je uređeno radi zaštite novog poretka. a koji su bili protivni kanonskom pravu. Država ne plaća ni jednu vjersku organizaciju. osobne slobode itd. priseže na vjernost ustavu. u čl. tako i državni (sudovi opće sudbenosti. 5.1789. 1971. tzv. najcjelovitije je uređeno krivično pravo. Sudska zvanja se više ne nasljeđuju ni ne kupuju. te opsjeda dvor. 1. preuzeli vlast. građanski i krivični). bivala najprije korjenita za vrijeme konventa. pa kad su radikali preuzeli većinu. a to država pokazuje željom za punom slobodom pri imenovanju biskupa. sadržava načelo jednakosti. propisivanjem i nove vrste delikata. crkve. dok je područje braka i obitelji. U tome razdoblju više je uređena sudska organizacija. sudstva. ali i upravnim organima su oduzete sudske nadležnosti. podnesen kralju na prihvat. Crkva i država od restauracije do kraja treće republike Čim su republikanci 1879. kada je zaposjela papsku državu. uvedeno je opće besplatno školovanje. 16. 1902. a socijalistički list objavljuje papin tajni prosvjed kršćanskim vladarima povodom posjete francuskog predsjednika. kako bi se smanjilo školovanje u vjerskim školama.9. Najvažniji je građanski zakon iz toga razdoblja je konventov Zakon o nasljeđivanju iz listopada 1792. a ne raspršene narodne svijesti (običaja) ili sudske struke (precedentno pravo). Francuska je tada.

Zakon u znatnoj mjeri sudstvo povjerava izabranom sudu. mjesni i sl. Ocjenjujući da će se sudstvo (parlamenti) protiviti ovom dekretu. Ti sudovi nisu bili samo izraz običajnog pravnog partikularizma. Zakon predviđa porotu i u građanskom i u krivičnom postupku (kasnije će biti zadržana samo u krivičnom postupku). Porota je sudac o činjenicama. Zakon nastoji što uže odrediti kako zločin. 20. Najstariji je bio Pariški parlament nastao 1239. feudalni. Razvoj ustavnosti od restauracije do Pariške komune Dvodomni sustav . crkveni. Ukinuti su svi raniji sudovi i to kako nedržavni (trgovački. To je i učinila 1791. tj. a taj zakon vrlo potanko određuje kažnjiva djela i kazne za njih. običaj nije zakon.26 19. a skupština je 24. donijela dekret o ukidanju svih tih starih sudova. a suca nastoji definirati kao stroj za primjenu zakona. 21. Taj zakon postavlja načelo odvojenosti uprave od sudstva. 3. Skupština ih nije prognala kao što je to činio kralj. a i svim upravnim organima oduzete su sve sudske nadležnosti. donijela Zakon o sudovima.) tako i državni (opće sudbenosti: građanske i krivične). nego su imali i neke pravno-političke nadležnosti. Načelo zakonitosti prava nakon revolucije 2.11. arbitraži. optužna i ona koja na glavnoj raspravi presuđuju o krivnji. i skupština je u kolovozu 1790.1790. Parlamenti se više nikada nisu sastali. što znači da se sudstvo ne može miješati u upravne poslove. a skupština sudu nije pridavala takvu ulogu. Budući da je u ovom zakonu načelo zakonitosti u krivičnom pravu shvaćeno tako da zakon znači samo akt zakonodavca.3. Uvedena je nova sudska ljestvica i razdvojena je građanska od krivične sudbenosti. tako i kaznu za njega.11 1789. a za uzvrat svećenici su dobili plaće i mirovine. skupština donosi odluku o privremenom prekidu rada parlamenata. već suce bira narod. a u krivičnom postupku postoje čak dvije porote. ustavotvorna skupština prihvaća dekret o nacionalizaciji crkvene zemlje. tj. Prijašnja široka sudačka diskrecija i široko shvaćeno načelo zakonitosti ustavotvornu skupštinu je uputilo na ograničenje sudačke diskrecije. Odmah se počelo raditi na ustrojstvu sudstva. već je samo odložila njihov rad. na shvaćanje koje suca vrlo ograničava i oduzima mu mogućnost individualizacije slučaja. to je ustavotvorna skupština morala kazneni zakon donijeti što prije. Sudska zvanja se više ne nasljeđuju ni ne kupuju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful