P. 1
Francuska Drava i Pravo

Francuska Drava i Pravo

|Views: 444|Likes:
Published by vjeks

More info:

Published by: vjeks on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

1

FRANCUSKA DRŽAVA I PRAVO; 1789.-1940. god. 1. Ustrojstvo vlasti po Direktorijskom Ustavu Termidorski konvent 27.7.1794.-26.10.1795. god. Organizacija konventa i izvršne vlasti je i nakon obaranja jakobinaca uglavnom ista, ta promjena je bila više primjena osoba i načina vladanja nego sadržaja vlasti. jakobinski su se u borbi za vlast oslonili na plebejski Pariz, ali oni su bili daleko od vjere u narod i demokraciju; jakobinci su primjer demokratske fraze u službi birokratskog etatizma; takva bit njihove vlasti sve se više pokazivala i to je razlogom pobuna u Parizu. Za vrijeme termidorskog konventa francuska vojska ne samo da je izbacila neprijatelja, nego je počela i osvajati. U proljeće 1795. naročito Pruska je bila iscrpljena trogodišnjim ratom, a i željela je slobodne ruke kako bi s Rusijom i Austrijom slomila otpor i podijelila preostali dio Poljske. U travnju 1795. izlazi iz rata. Rat koji je započeo 1792. i u kojemu su do 1795. sve europske zemlje osim Rusije, nastavljen je do 177. Ipak izlaskom Pruske iz rata za konvent je nastupio predah koji je unutarnje nedaće (potpunu gospodarsku, financijsku anarhiju, uništenje mirnodopske proizvodnje i trgovine) izbacio na vidjelo. Naročito je težak život gradskog stanovništva, pogotovo Pariza; u travnju i svibnju 1795. dolazi do pobuna u Parizu, narod provaljuje u konvent, ali ga vojska savladava. U međuvremenu, kao posljedica vojnih pobjeda, konvent 1795. počinje stvarati stalnu vojsku, vojsku po zvanju koja se stvara od dobrovoljaca. Vojska, odnosno generali, već potkraj konventa postaju jamstvo vlasti i revolucije, a postupno postaju i politički čimbenik. U strahu pred novom diktaturom i terorom izvršne lasti, konvent krajem 1794. vrši promjene. Stvara vlastite odbore (njih 16) koji trebaju nadzirati izvršne komisije; ustvari odbori konventa preuzimaju izvršnu vlast. Raniji odbor narodnog spasa jedan je od tih odbora konventa, a zadužen je samo za rat i vanjske poslove. Da se odbori ne bi osamostalili konvent njihove članove bira ždrijebom na mjesec dana. Tokom 1795. zbog značenja vojnih i vanjskih poslova odbor narodnog spasa dolazi do znatnog utjecaja. Sve je to ojačalo izvršne komisije, a one su stalne, a s time i utjecajne i to je bio početak jačanja stalne administracije. Termidorski konvent nije bio manje sklon centraliziranoj upravi nego jakobinski, te je zadržao izaslanike konventa kao neposredne voditelje uprave departmana. Ali ovaj konvent je odbacio krajnje mjere jakobinske strahovlade. Mada je zadržan Revolucionarni sud, ipak je ukinut dekret iz travnja 1794, koji je taj sud učinio posve samovoljnim sredstvom političke likvidacije; sada je i taj sud morao poštovati određeni postupak, a optuženi je dobio pravo na obranu, svjedoke. Sud je ukinut u svibnju 1795. Konvent je ukinuo progone federalista, delikt propagande, zabranio je zagovaranje kraljevine i pooštrio mjere protiv izbjeglica. U pogledu odnosa sa crkvom u veljači 1795. donesen je Dekret o odvajanju crkve od države i dozvoljena je sloboda kulta. To je značilo da država ne priznaje ni ne plaća ni jednu vjersku zajednicu. Došlo je do odvajanja crkve od države, ali zakratko, od 1795. do 1801. Jedna od najvažnijih mjera konventa je organizacija uprave Pariza; on je bio leglo jakobinizma, zato su članovi pariške komune bili ubijeni, a nakon toga Pariz nije imao gradsku upravu (samoupravu) nego je kao prijestolnica zbog izuzetne važnosti pod izravnom upravom ministra unutarnjih poslova. Krajem 1794. konvent je počeo ukidati mjere dirigirane privrede, ukinute su maksimalne i uopće propisane cijene, a to će dovesti do vrtoglavog porasta cijena. Inflacija kao posljedica doznaka, nedostatka robe, uništene trgovine itd. dovela je državu na rub bankrota, toliko da je pripisano ubiranje zemljarine (polovina) u plodinama, što je trebalo olakšati opskrbu vojske. Kako je zaključenjem mira s Pruskom u travnju 1795. ratni pritisak smanjen, a Francuska počela osvajati tuđe prostore, konvent više nije imao opravdanja da odlaže ustavni rad zbog kojeg je i sazvan prije skoro 3 godine. Pomišljalo se da se ostane pri jakobinskom ustavu, pa je izabran odbor koji je trebao pripremiti ustavne propise kojima bi se trebale provesti odredbe iz tog ustava. Taj odbor je svibnju 1795. ipak predložio da se donese novi ustav, te je izradio novi nacrt ustava. Ustvari to je bio treći nacrt (žirondinski, jakobinski i termidorski), odnosno drugi ustav (Jakobinski 1793. i Termidorski 1795.) koji je donio konvent. Direktorijski ustav iz 1795. (ustav iz godine III.) konvent je prihvatio 22.8.1795. a potom držeći se svog dekreta iz 1792. podnio na referendum. Na istom referendumu narodu je podnesen i dekret prema kojem na prvim izborima za zakonodavna tijela narod može izabrati samo 1/3 novih poslanika, dok 2/3 moraju biti iz konventa. Konvent se bojao monarhista, te je na taj način sebi produžio život. Dekret je izazvao silan otpor, a 5.10.1795. u Parizu izbija monarhistička pobuna. Konvent je pozvao vojsku, zapovjednikom joj je imenovao Napoleona Bonapartea i uputio ga da uguši pobunu. Napoleon je ugušio pobunu Pariza, spasio konvent i počeo je njegov uspon, a time i uspon vojske. Ulogu koju je do tada u hodu revolucije imao Pariz i njegova garda, počela je preuzimati vojska od zanata

2
koja je iznikla iz narodne, dobrovoljačke vojske. Poslije te pobune referendum je proveden; konvent prati izuzetna apstinencija; od 7 milijuna za ustav iz 1795. glasalo je oko milijun glasača, a ustav je ipak prihvaćen. Direktorijski ustav je najduži francuski ustav. Njegova bitna oznaka je naglašen kontinuitet u vlasti. U tom cilju vlasti su odvojene, svaka se sastoji od kolegija (više organa ili osoba) i svi organi se obnavljaju djelomično. Već je tada ideja republike vezana za 3 postulata: izbornost, kolegijalnost i kratkoća mandata. Zato po ovom ustavu Francuska je vrsta predsjedničke republike i direktorij je kolegijalni predsjednik države (predsjedništvo). Po prvi puta kolegijalni upravni organ pod nazivom direktorij postoji po dekretu ustavotvorne skupštine od 9.12.1789. Tim imenom je nazvan organ od 8 članova koji vrši upravnu vlast u departmanima, a biralo ga je opće vijeće departmana. Ustav iz 1795. prvi puta u francuskoj uvodi dvodomni parlament; zakonodavno tijelo se sastoji od: • Vijeća pet stotina – ima 500 članova; moraju biti stariji od 30 godina i imati prebivalište najmanje 10 godina u departmanu u kojem se kandidiraju • Vijeća starih – ima 250 članova; moraju biti stariji od 40 godina i imati prebivalište najmanje 15 godina u departmanu u kojem se kandidiraju Oba vijeća biraju isti birači u istom postupku, najprije poslanike za vijeće pet stotine, a potom za vijeće starih. Poslanici za oba doma birani su na 3 godine, ali svake godine se bira 1/3 novih članova i na taj način domovi nikada ne prestaju niti dobivaju posve novi sastav. Domovi nisu izjednačeni u pravima. Inicijativa za sve akte koje donosi zakonodavno tijelo pripada vijeću pet stotina, a vijeće starih može je samo u cijelosti odbiti ili potvrditi. Direktorij je kolegij od 5 članova, direktora, koji vrši poslove poglavara državne i izvršne vlasti. direktori su birani slično zakonodavnom postupku: listu od 10 kandidata, starijih od 40 godina, za jednog direktora predlaže vijeće pet stotina, i sa te liste vijeće starih bira jednog. Direktori su birani na 5 godina, ali svake godine bira se jedan direktor. To je vrsta djelomičnog obnavljanja. Direktorij o svojim poslovima odlučuje na skupu, većinom od 3 glasa svojih članova. Direktorij imenuje ministre (6) koji su neposredni vršitelji izvršne vlasti, ne mogu zajedno zasjedati, tj. činiti vladu, odgovaraju direktoriju; direktorij imenuje vojne zapovjednike; vrhovni je zapovjednik vojske; imenuje diplomate, načelnike uprave departmana i sl. Promulgira zakone, vodi međunarodne pregovore itd. Imao je višu vlast nego kralj po ustavu iz 1791. Najveće mu je ograničenje da nema utjecaja na državni proračun i financije, a kratko iskustvo je pokazalo tko drži kesu, drži vlast. Zakonodavac može direktore optužiti za veleizdaju pred visokim sudom, tj. samo vrsta pravne odgovornosti (poput impeachmenta). Članovi zakonodavnih tijela ne mogu biti u egzekutivi. Pravo glasa imaju Francuzi stariji od 21 godinu koji su upisani u nacionalnu gardu, tj. vojni dobrovoljci i koji plaćaju porez, makar i najmanji. Izbori su tajni u dva stupnja, po sistemu izborni lista: birači biraju izbornike (za ove je određen visok imovinski cenzus i 25 godina života), a ovi poslanike. I ovaj ustav ima uvod, deklaraciju o pravima, ali tu nije spomenuta jednakost niti pravo na pobunu. Za konvent i one koji su ustav donijeli revolucija je završena. Centralizam i etatizam su bitne poluge vlasti. Nakon referenduma provedeni su izbo za nove organe; trebali je biti izabrano 500 bivši članova konventa, ali ih je izabrano samo 3400, pa su oni sami izabrali još 100; od novoizabranih 250 članova mnogi su bili protivnici konventa, pa čak i monarhisti. Ipak nove vlasti su se uspostavile i konvent se 20.10.1795. tj. nakon 3 godine teške borbe raspustio, odnosno 2/3 njegovih članova produžilo je rad kao članovi novog doma zakonodavca. Stupio je na snagu prvi republikanski ustav. Za 4 godine vlasti direktorija republika se ustaljuje kroz jačanje uprave i vojske. To je bilo doba jačanja vojnog sloja i sređivanja unutarnjih prilika. Za direktorija stalno je prisutan strah od monarhista koji su organizirani kao nekada jakobinci, tj. na način političke stranke, ali tajne stranke, jer je zakon zabranjivao zagovaranje monarhije. Ipak nakon 1797. njihova snaga jača, pogotovo s jačanjem jakobinizma i nakon zavjere jednakih. Nakon pada jakobinaca Babeuf izgrađuje svoju doktrinu o jednakosti koja se ne temelji na poljoprivrednoj nego jednakost proširuje na industriju i trgovinu. On stvara Društvo jednakih, tajnu urotničku grupu, čvrsto i po vojničkom uzoru organiziranu koja se treba uvlačiti u narod i vršiti propagandu, a u pogodnom času se treba domoći vlasti. Ta revolucionarna manjina trebala bi uspostaviti diktaturu i zadržati je dokle narod ne postane demokratski. Njegova zavjera je otkrivena i on je osuđen na smrt. Ustav iz 1795. ukinuo je konventova ograničenja slobode tiska, cenzuru, delikt mišljenja i sl. U početku je došlo do bujanja različite štampe, te je 1796. donesen zakon kojim je poticanje na obaranje poretka i sl. kažnjivo smrću. Sloboda tiska je sve više ograničavana, pa su pod kraj tog režima postojala samo izdanja koja su bila uz vlast. Za trajanja te vlasti sve je više dolazilo do povrede ustava, i to sve više u interesu vladajuće politike i oslonom na vojsku (kada je prilikom izbora 1/3 poslanika monarhisti, direktorij je 1796. to poništio, isto je prognao i anarhiste i teroriste 1797.). 1799. direktorij uspostavlja vrstu strahovlade: protiv izbjeglica, svećenika, a rođaci emigranata

shvaćenog ne samo kao hijerarhiju vlasti nego i u smislu da zakonodavna vlast posredno vrši i izvršnu. Na svakih 40 tisuća građana bira se po jedan poslanik za skupštinu. ostao je izvan primjene. Ustav iz 1793. Ta suzdržanost je bila više posljedica općih prilika. Izjavu o pravima. opće. jednu posve centraliziranu vlast. To tijelo imenuje ministre koji su vršitelji poslova pojedinog resora. pa je zakonodavno tijelo mislilo da je za oživljavanje privrede nužno slobodno tržište i oslon na uspješne. Dok dekrete donosi sama skupština. konvent usvaja dekret da će vlada biti revolucionarna do zaključenja mira. čiji je mandat godina dana. Sieyes je vijeću pet stotina predložio izmjenu ustava. opskrba vojske. Ustrojstvo vlasti po jakobinskom ustavu Jakobinski konvent. Već mjesec dana kasnije. neposredno. Vojska je tražila velike izdatke. a djelomično i dirigiranoj privredi. javno i kolektivno pravo glasa za sve Francuze starije od 21 godinu s boravištem od pola godine (tj. Zakonodavna skupština donosi 2 vrste propisa: o manje važnim stvarima. a ne mogućnost da time vlast pređe u ruke stalne birokracije. rat je direktorij ipak prisilio na prinudni progresivni zajam na prihod. Opća vojna obveza izazvala je silno nezadovoljstvo. financijski zakoni) zakone. izvodi državni udar. Direktorij je izgradio potpuni upravni i sudski poredak. Jakobincima je bilo dovoljno 3 tjedna da Konvent 24. ukinute su rekvizicije i uspostavljeno je slobodno unutarnje tržište. Nastupila je jedna vrsta mistifikacije ustava koji je izjednačen s državom. po prvi puta Francuska uvodi opću vojnu obvezu za sve Francuze. naročito što se tiče prometa žita jer se bojao uvoza strane robe i nezaposlenosti. sigurnost.6.6. pravo na društvenu pomoć. pravo i dužnost na pobunu protiv vlasti koja ugnjetava. koji je na visoke prihode iznosio i do 3/4 vrijednosti. u srpnju 1793. poreza i sl. Skoro svi gdje se glasalo su ga prihvatili. prihvati ustav. s time da je to javno kolektivno glasanje bilo uređeno tako da su na skupove koji su glasali pušteni svi koji su došli. ministri ne smiju odlučivati na zajedničkim sjednicama i njihov mandat nije ograničen. Ta stalna borba prisiljavala je direktorij na oslon na vojsku.1799. trgovina je silno opala. U kratkoći mandata vidjela se demokracija. pravo na školovanje. ustav je podnesen na referendum. Financije i gospodarstvo su bili u katastrofalnom stanju. Skupština izglasani zakonski prijedlog dostavlja departmanima i ako u roku od 40 dana u bar polovini . Direktorij se sve više umjesto neposrednih okreće posrednim porezima što će ostati bit francuskog poreznog sustava do kraja 19. pa i u izvršnoj. tzv. što je trebalo biti jamstvo kontinuiteta u vlasti. jakobinska diktatura (2. Sieyes i Ducos) da predlože izmjenu ustava. zabranjen je uvoz engleske robe. tzv. Ovaj ustav počiva u stanovitoj mjeri na načelu jedinstva vlasti.-27. te 1798. bogate. Kako je konvent na početku svoga rada usvojio dekret da će nacrt ustava biti podnesen narodu da on odluči da li ga prihvaća. izjavljuje revolucija je završena. tj.7. dekrete. čak i žene iako one nisu imale pravo glasa.11. Direktorij je bio skloniji protekcionizmu i gospodarskom nacionalizmu. o zakonima je moguć referendum.3 postali su vrsta talaca za sve izgrede u općini gdje žive itd. tj. Napoleon. te je ustav prihvaćen i nastupile su nacionalne svečanosti u slavu ustavu i polaganje prisege vjernosti ustavu. Ipak. no sva ta politička prava ostala su samo oblik političkog manifesta.1794.1793. skupljanje ratnog doprinosa. pa su financije ponovo u prvom planu. a na tim temeljima se mogla izgraditi vojna diktatura. novačenje. što traži veliku vojsku.1793. zajmova. a o važnim predmetima (građanski i krivični zakoni. Izvršno vijeće obnavlja se svake godine pola. pa on sa stanovišta ustava kao političke zbilje (budući da ni jedan njegov dio nije primijenjen) nije ustav. prvi konzul. Usprkos ratnom plijenu i velikom oporezivanju osvojenih zemalja. Generali koji su osvojili nove zemlje i donosili ratni plijen smatrali su da vlast ne nagrađuje dovoljno njihovu slavu. Promet žita i brašna nije slobodan. Protiv direktorija udružuje se i generali i političari. sloboda. potom je uspio da to tijelo obori neke direktore. Napoleon zajedno sa Sieyesom i dijelom vijeća pet stotina 9. tj. vlasništvu. Službeni naziv jakobinskog ustava je Ustav iz godine I. a to je značilo da s obzirom na to što je Francuska u ratu. Ustav ostaje izvan primjene. uspostavljen prinudni progresivni zajam. a ona s nacijom. st. glasa se na skupovima građana. Pri ovom referendumu oglasilo se oko 25% birača. ali pojedini građanin može odlučiti da glasa tajno). opće nesigurnosti u pogledu budućeg toka događanja nego sam sadržaj ustava ili javnost glasanja. Ta mjera je bila protiv bogatih. iako je politika direktorija bila u interesu bogatih. pa je on ušao u direktorij. sve je davano u zakup bogatim trgovcima. a tu su među pravima spomenuta i jednakost. a pogotovo kada je 1799. konfiscirana imanja prodavana su u cjelini. Početkom listopada 1793. 2. Birači su se mogli izjasniti da li ustav prihvaćaju u cjelini ili ne. pravo na rad.) odbacio je žirondinski nacrt ustava i uzeo je u razmatranje nacrt koji je podnio Odbor narodnog spasa. a potom se razišlo na 4 mjeseca. djelomično obnavljanje. To se tiče i drugih odredbi jakobinskog ustava: ustav je demokratski. Vijeće pet stotina ukida direktorij i izabire 3 konzula (Napoleon. Trebamo spomenuti i preambulu tog ustava. Izvršnu vlast vrši Izvršno vijeće od 24 člana koje bira skupština na rok od 2 godine između kandidata koje (po jednog) predlažu departmani (njih 83). Jakobinski nacrt.

ukinuo je ugovorene obveze koje su postojale između vlasnika i uživalaca zemlje. Za jakobinske strahovlade značajke nove vlasti koje su se tek počele pojavljivati za žirodinskog konventa. dok je odbor narodnog spasa postao još više oblik političkog organa izvršne vlasti. umjesto žirodinskog maksimiranja cijena žita po departmanima uveden je jedinstveni maksimum za cijelu Francusku. umrlih. raniji konventovi posebni izaslanici neposredno su upravljali departmanima). Ta vlast je smatrala da sva područja života i rada pojedinca i zajednica podliježu njenoj upravi. svećeničku odjeću itd. taj sud vodi postupak samo po pravilima zdravog razuma. koje imenuje upravitelj pokrajina. vanbračna djeca koju su roditelji dragovoljno priznali su izjednačena s bračnom u pogledu nasljednih prava prema roditeljima. uveo je prinudni rad. Inače će se smatrati da je narod zakon prihvatio prešutnim referendumom. a pod jesen 1793. ovom izmjenom umjesto ministara pojedinim resorima upravlja komisija od 2 člana. Vrhovnog Bića. prisilio je na vojnu službu sve neoženjene muškarce u dobi od 18-25 godina. Zakon o sumnjivima koji je donesen za žirodinaca (ožujak 1793. općinske zemlje. Odnos crkvom u početku konventa nije bio toliko zaoštren koliko je to bilo za vrijeme zakonodavne skupštine (1791/2) koja je svećenicima zabranila da vode knjige rođenih. prosjačenje je zabranjeno. kojeg bi trebalo proučavati u školi. konvent je ukinuo ropstvo u svim zemljama pod francuskom vlašću. Svaka privreda je takoreći nacionalizirana. konvent je stvorio Kult Razuma. konvent je ponovo pozvao narod na oružje. Ovaj drugi kult je bio pokušaj da se stvori vrsta građanske vjere koja bi bila prihvatljiva za sve vjere. u rujnu 1793. U srpnju 1793.) jakobinci će u rujnu 1793. napad na privatno vlasništvo sve to povlači smrtnu kaznu. Njihovo obilježje je neograničenost i nasilje jedne skupštine. vlada je uvela obvezan zajam. a svim nižim organima je zabranjeno uvođenje poreza. dok je do tada izvršno vijeće ukupnost ministara. čak i plaće u plodinama. i Robespierreova vlast kao člana odbora narodnog spasa . zemlje izbjeglica. u službi je proizvodnje za rat. ili zemljarina u obliku plodina postaju izlaz iz teške krize proizvodnje. dakle smrt. vrstu čiste administracije. Kult vrhovnog bića se sastojao u općim moralnim načelima od kojih su neka sadržana u ustavu koji je trebao postati vrsta katekizma. poprimile su svoj puni izraz. trgovine i inflacije.1793. uprava departmana imenuje suce. a dekretom od 23. svu privrednu proizvodnju vlada je nadzirala određivanjem cijena i plaća. tj. Unutarnja trgovina je skoro uništena. jedne stranke. Revolucionarni sudovi sude ne poštujući pravila postupka. Ustav je ostao izvan primjene te konvent vrši vlast kao što ju je vršio i prije tog ustava. tj. sav gospodarski život. Takva vlast nije mogla zadržati raniju upravnu organizaciju (upravnim jedinicama su upravljale izabrane skupštine i izabrana vijeća. dekretom je političkim zatvorenicima uskraćeno pravo na odvjetnika pred Revolucionarnim sudom. kada u gradovima vlada glad. tj. Ne samo sloboda pojedinca nego i želja pokrajina (departmana) da zadrže stupanj samostalnosti povlačila je optužbu za federalizam. Jakobinski konvent je sredstvima dirigirane privrede morao rješavati tešku gospodarsku krizu u zimi 1793/4. jedina kazna je smrt. tj. mišljenje podrške kraljevini. Sudstvo je postalo dio uprave. U jesen 1793. i u kolonijama. Radnici i obrtnici su prisiljeni na proizvodnju pod vojnim uvjetima. određene su radničke nadnice. a u svibnju 1794. a on je označen kao izdaja. U veljači 1794. pa ju u prosincu 1793. Većina tih mjera je bila daleko od zbiljskog ostvarenja. Sloboda misli i izražavanja posve je ukinuta. U travnju 1794. Pravo na socijalnu skrb je shvaćeno tako da su zdravi prisiljeni na rad. vjenčanih. uređenjem unutarnje i vanjske trgovine. kako nije naročito uspio konvent je uveo izvanredne ratne poreze. vlast odbora narodnog spasa je pojačana u odnosu na izvršno vijeće.8. Država je zauzela posve protuvjersko gledište. nacrt zakona će biti podnesen na referendum. jedne manjine nacije koja je sebe poistovjetila sa sudbinom države i nacije. za osudu je dovoljni uvjerenje suca bez potrebe dokaza. mogu osuditi za djela koja zakonom nisu ni predviđena. ukinuta je izbornost sudaca. Jakobinci su načelo jednakosti građana doveli do puke ništavosti građanina pred vlastima. Vlast koja je ugrožena i iznutra i izvana posegnula je za svim sredstvima. dopuniti odredbom po kojoj je sumnjiv svatko tko koči napredak revolucije ili kalja čistoću republikanskih načela. zabranila je vjerske svečanosti. U ljeto 1793. zabranio je štrajkove i radnička društva.4 departmana bar 1/10 skupština birača zahtijeva referendum. pa je konvent proveo rekviziciju radnika. Kada je počeo rat s koalicijom crkva se pokazala glavnom mrežom kontrarevolucije. od proljeća 1793. a potom je općinama dala pravo da odluče o vrsti vjerovanja. a presuda je djelo samo savjesti suca. Skoro milijun ljudi označen je sumnjivima. ali tako nisko da je došlo do štrajkova. U studenom 1793. Bilo je 12 komisija (resora) koji zajedno čine Odbor za izvršne poslove. To je razlog zašto država uvodi rekvizicije (oduzimanje) proizvoda kao redovitu mjeru. za mjesec i pol dana trajanja tog zakona sud je osudio 1350 osoba na smrt. taj se odnos zaoštravao. a morao je i zadovoljiti široke seljačke slojeve. ukinuto je oporučno nasljeđivanje. tj. Tako je poljoprivredna zemlja bila gurnuta prema industrijalizaciji. za jakobinaca je poprimio izuzetne razmjere. zemlje sumnjivih oduzete su i podijeljene sirotinji. Potkraj jakobinske strahovlade u lipnju 1794. Za sve sumnjive predviđen je zatvor. uvedena nova uprava i svio njeni stupnjevi su neposredno podvrgnuti Odboru narodnog spasa.

Svećenstvo je služilo kralju i narodu svojim duhovnim (tu spadaju i znanost. pa da mu pripada samo ono što mu ona izrijekom dozvoli. neke vrste socijalne skrbi. Činilo se da je Robipsierre osigurao punu pobjedu. Danton). Istovremeno francuska vojska je prešla sjevernu granicu i borbe vodi na belgijskom području. nije sazivao skupštinu općih staleža. za konvent je postao ranjiv. ali Robispierre ima oslon u pariškoj komuni i pogotovo u mreži 3000 jakobinskih klubova širom Francuske. Izjava ima nadustavno značenje. Sve te odredbe bile su posljedica i odgovor na dotadašnje stanje vlasti i države Francuske.) i načelo nacionalne suverenosti (čl. osim ako to očito zahtijeva opća potreba zakonito ustanovljena i pod uvjetima pravične i prethodne naknade. Jedno od prirodnih prava je i vlasništvo. Zato se taj akt i zove izjava. škole). a ustav Francuske bilo je nekoliko običaja o kralju i svim vlastima u njegovim rukama i njegovoj volji koji bi htjela da je sam zakon. 3. pa vlast. Zato je građanin slobodan činiti sve osim onoga što je izrijekom zabranjeno. a to je sav proizvođački narod.33% stanovništva. Izjava o pravima čovjeka i građanina u 17 članaka sadrži prirodna prava i slobode čovjeka i građanina koji su bili predmet promišljanja već skoro 200 godina.) osobito ističe načelo podjele vlasti kao temeljno načelo ustrojstva svake vlasti i koje je sama bitpretpostavka postojanja ustavnog poretka. To je tzv. Vlast je počivala na načelu jedinstva svih vlasti u kraljevim rukama. pa je to i bio razlog što od 1614. treći stalež. Izjava kaže da su sloboda. Uz načelo jednakosti koje je na početku izjave (čl. a on to sadrži samo zato da otkloni sumnje u pravo značenje tih prirodnih prava i sloboda. Bilo je to u mjesecu termidoru (srpanj) po revolucionarnom kalendaru. god. . plemići se pod prijetnjom gubitka plemstva nisu smjeli baviti trgovinom i obrtom. U prvi čas smaknuće vodećih jakobinaca nije bilo posve likvidacija jakobinizma. ubožnice. uslugama. mirovine. st. a pored toga dobivali su i plaće. sve ostalo stanovništvo. Samo su neke pokrajine (oko 1/3 Francuske) zadržale poreznu povlasticu. gdje u lipnju 1794. nitko ga ne može biti lišen. odnosno do danas ona je zadržala značenje nadustavne povelje u Francuskoj.1789. Opći pregled: I državne prihode i rashode određivao je kralj. a mjesec dana kasnije s desnom strujom (dantonisti. Načela izjave smatrana su rezultatom razvoja ljudske rase i civilizacije. sigurnost. Ali jakobinci i Robespierre moraju voditi borbu i lijevo i desno. Oni su kralju mogli odobriti samo dobrovoljne darove. Ustrojstvo po Ustavu iz 1791. optužen je da je tiranin i točno godinu dana od kada je izabran u odbor narodnog spasa i mjeseca dana nakon poraza neprijatelja u Belgiji sa još 21 pristalicom je ubijen. pred revoluciju činili su oko 1.3. imali su poreznu samostalnost. tj. pa se to zove termidorska reakcija. bolnice.5 posve je političke naravi jer su svi članovi (9) tog odbora izjednačeni. Herbert). odnosno pripadaju mu sva prava i slobode koje nisu ograničenje istih tih i tolikih prava drugoga. neki sudski poslovi) uslugama. članku ovako: budući da je vlasništvo nepovredivo i sveto pravo. država propisima slobodu ograničava samo radi toga da bi ona bila dobro svakog građana. To će biti učinjeno do kraja te godine. čl. čak i ustavotvorna koja povrijedi ta prava i slobode gubi legitimitet. liberalistička država. st. usvojila Izjavu o pravima čovjeka i građanina. borba je za načela iz izjave. Deklaracija o pravima čovjeka i građana iz 1789. tj. odnose značajnu pobjedu nad proturevolucionarnim savezom. a bez nje nema ni ustavne države. nego njegova sloboda prethodi svakoj vlasti i iznad je svake vlasti.1. Svećenstvo također ne plaća zemljarinu. tzv.). upravnim. Konvent je došao pod nadzor umjerenog centra. Sama sloboda je shvaćena tako da je svakome dopušteno činiti sve što ne škodi drugome. od kraja 16. tj. kralj je uzurpirao pravo da određuje poreze. sudskim i sl. on samo obznanjuje nešto što postoji i bez tog akta. dovelo do uništenja lijeve opasnosti (hebertisti. otpor ugnjetavanju osnovna prava svakog čovjeka. Čitava ustavnopravna povijest Francuske 19. Ta dva staleža sa oko 2% stanovništva posjedovali su 30% zemlje. 98% naroda čini treći stalež. god. 4. Lijeva je opasnija jer je to pariška komuna. Plemstvo je kralju služilo svojim vojnim. izjava na kraju (predzadnji.5% stanovništva i uživali su oko 10% zemlje (od toga su izdržavali i bolnice. Nekoliko pobuna konačno je u ožujku 1794. 17. to su dons gratuits. pravo da svotu koju traži kralj od pokrajine razreže i ubere njena skupština staleža. a i imali su najviše zemlje. školstvo. Pravo vlasništva je izraženo u posljednjem. a ne darom države ili same ustavotvorne skupštine. Skupština je 26. Tu je bilo oko 0. koje je stalež sam rasporedio i skupio. Poreze je plaćala samo proizvođačka klasa. a uživali su oko 20% zemlje na koju nisu plaćali zemljarinu. vlasništvo. Unutar samog odbora narodnog spasa stalna oporba mu je Carnot. Jamstvo prava i podjela vlasti su osnove pravne države.8. Kada je Robispierre uništio lijevu opasnost. Građanin nije rob države. tj. ali su njihove skupštine kralju povremeno odobravale doprinose.16.

Uz to su mnogi seljaci dužni na radnu obvezu. uza sve razumijevanju odličnici su odbili odreći se svojih starih povlastica. kralj ponovo saziva skupštinu uglednika radi pripreme skupštine općih staleža. Kada je kralj svojim uredbama pokušao propisati zemljarinu. U kolovozu 1788. Francuska je nastojala obnoviti mornaricu. Kada je kralj tom skupu predložio opću zemljarinu i to bez ikakvih izuzetaka čak i za krunska i crkvena dobra. uglavnom su ej davali u zakup. narastao je na 5 bilijuna. Bilo ih je 6. Financijski dug koji je u 1784. Turgot je otpušten i na njegovo mjesto dolazi ženevski bankar Necker. do 1787. To je razlog da oko 40% seljaka čine nadničari. najčešće su to lutajući radnici. kralj dekretom poziva skupštinu općih staleža za svibanj 1789. Pored toga. a sastojao se u teškom radu do 30 dana godišnje (na izgradnji puteva i sl. Sudstvo se proglasilo zaštitnikom prava i slobode od kraljeve samovolje. Zato su se bivši feudalni vlasnici pretvorili u privatne vlasnike koji su vrlo rijetko prodavali zemlju. jer je država od Louisa 14 određivala cijene žita i zabranjivala izvoz žita). ali je ponovo morao popustiti pred silnim otporom. Odbijen je Neckerov prijedlog o jednodomnoj skupštini. . Uglavnom je nestalo radne rente za gospodara. te predlaže oporezivanje bogatih. kralj 1787. nego su to bile pravno određene zajednice. iznosio nešto više od 3. novcu.). porez na prihod. osim za maleni broj roba. tj. a glavni izvor državnih financija je općenita i ujednačena zemljarina i dohodarina. upravna. ukida cehove kao ograničenje rad i poslovanja. ali je uspio nagovoriti kralja da prva dva staleža biraju po 300. 1774. nego i posve gospodarska oblast je uvelike određena državnim propisima. 1787. te razna davanja (u plodinama. U izuzetno teškoj financijskoj neprilici. a osobito teški su: taille. capitation. te da se budućoj skupštini općih staleža ostavi odluka o načinu zasjedanja. Kao 3 staleža. ali još više financijski iscrpljena. gabelle. Od toga je plaćao više vrsta poreza u korist države. Još za Turgota engleske kolonije u Americi počinju se buniti. porezna. a treći po 600 poslanika. Dakle. te je seljak bio podložan feudalnom sudu i njegovoj mjesnoobičajnoj pravdi. crkveni porez (desetina). doživjela izuzetan porast stanovništva i to uglavnom na selu. najčešće velikim zakupcima koji su uglavnom bili bogata buržoazija. Ovi su pak zemlju često davali na upravljanje stručnim upraviteljima imanja ili su je opet davali u podzakup. jer i unutar njih postoje ogromne razlike. najniže sudstvo je još bilo u rukama feudalnih gospodara. Turgot nastoji stvoriti slobodno tržište (ukida porez na promet. staleži u Francuskoj nisu bili samo društveno-gospodarski slojevi. Pobjedonosni Pariški parlament vraćen je u svoje sjedište. U studenom 1788. ukida kuluk kao oblik radnog poreza za državu. Trebamo spomenuti i da je seljak proizvodio tek 20% peko svojih potreba. Poražena u sedmogodišnjem ratu.4 bilijuna livara. Ali kada na prijestolje stupa Louis 16 država je pred financijskim slomom. a za propisivanje novih poreza izjasnili su se nenadležnima. a onda su se otporu pridružili ostali vrhovni sudovi. Kralj je ponovo pozvao Neckera za ministra financija. Necker zahtijeva da kralj prihvati prijedlog pariškog parlamenta da nakon 175 godina sazove skupštinu općih staleža. Pred revoluciju pola krunskih prihoda trošeno je na plaćanje kamata za taj dug. dok su veliki zakupci vlasniku zemlje (bivšem feudalcu) plaćali zakupninu u novcu. vrsta glavarine. a ako nisu zemlju obrađivali radom nadničara. I zakupci i podzakupci su plaćali zakupninu.6 Francuska je tečajem 18. uglavnom posve bezemljaši. parlament je odbio registrirati te odredbe i ponovo je istaknuo da su novi porezi pravo skupštine općih staleža. izbačena iz Amerike i Indije. davali su je seljacima. Staleži su bili samo relativne cjeline. radu) gospodaru zemlje. vingetieme. 1776. Možda najbitnija odrednica društvenog života je ta da se on odvija pod izuzetnim državno-pravnim utjecajem. Možemo reći da su se vrhovi staleža uvelike približavali. Taj skup od oko 140 članova predstavljao je elitu Francuske. Država je i propisima i poreznom politikom postala potpuni nadzornik gospodarskog života. a Francuska je iz rata za oslobođenje američkih kolonija izašla kao pobjednik. a u sedmogodišnjem ratu osramoćena francuska vojska traži osvetu (uplitanjem na stranu kolonija). st. Oni su trebali pomoći kralju da izađe iz financijskog sloma. Turgot je savjetovao da se Francuska ne miješa. tzv. parlamenti. neposredni porez. 3 doma odvojeno ili kao jedan dom u kojem bi se glasovalo po glavama. corvee. Potom je kralj pripremio reformu sudstva. uvodi slobodnu trgovinu žitom. Ali se taj prijelaz odvija prema pravo uređenom postupku. sa svojim posebnim pravima. porez na sol. Od vremena Louisa 14 ne samo vojna. Pokušaj reforme izazvao je ne samo opći otpor sudova nego su se tome pridružile i neke pokrajinske skupštine staleža. Oboren je. saziva Skupštinu uglednika. To je bio najrasprostranjeniji oblik obrade zemlje. sudska i pravna. Kralj je naredio progon Pariškog suda. Već je Louis 14 svojim vojnim pustolovinama državu ostavio na rubu bankrota. ali istovremeno javno izlaže financijsku bijedu države. počinju ih nazivati četvrti stalež. a sve obveze seljak je prema gospodaru zemlje (zakupcu ili podzakupcu) izvršavalo u dijelu plodina. a sve je to bilo u službi vojnog sloja. Zemlja je još bila glavna i jedina trajna vrijednost. Prijelaz iz jednog staleža u drugi bio je moguć. jer bi ju tar još više financijski iscrpio. Pod pritiskom moćnih vojnih krugova Necker pomaže kolonije. kralj je morao posegnuti za Turgotom kojeg je postavio za glavnog nadzornika financija i na čelo vlade. Tu je postavljeno pitanje kako će skupština općih staleža zasjedati.

8. Bilo je to ukidanje feudalizma.8. Tjedan dana pošto se proglasio domom općina. pa i njihov uprave dolazi do stvaranja privremenih odbora ili vijeća gradova i pokrajina koje preuzimaju tamošnju upravi. Kralj naređuje da se zasjeda po staležima. treći stalež se 10. osim ako ih je mogao dokazati ispravom. Na to se nacionalna skupština okuplja u obližnju loptaonicu i proglašava da je ona kao ukupnost narodnih predstavnika narodna skupština. te javnim i neposrednim glasovanjem izabrati svoje predstavnike.6. naređuje članovima druga dva staleža da joj se pridruže. kralj to odbija. svi Francuzi i sve pokrajine pravno su izjednačeni. ovi će se potom sastati na razini grada i izabrati predstavnike grada. Pravno je to bila revolucija. Usprkos toj nuždi kralj je odbio prihvatiti izjavu o pravima čovjeka i građanina jer ju je smatrao protivnom načelima svoje vlasti. 26. nacionalna garda. te odmah od ustavotvorne skupštine traže pravo i propise za izbor mjesne i pokrajinske uprave. treći stalež svoj dom proglašava Nacionalnom skupštinom.8. jer je sve to bilo oblik monopola i ograničenja slobode rada. Nije se odlučila na poreze. i odmah je izbio spor o načinu zasjedanja. Skupština u studenom/prosincu 1789. obveze koje su posljedica vlasničkih prava zemljoposjednika. te ponovo poziva Neckera na vlast. ukinuta. narod u Parizu 14. istovremeno. redova. U Parizu se stvara dobrovoljačka vojska. Ipak. tj. te poziva narod da se poput Pariza naoruža kao dobrovoljačka vojska.7. prometa i ugovaranja. nego ih je trebalo ugovorno ograničiti ili otkupom ukinuti. tj. njihovi izbori su javni i dvostepeni. Takvo ukidanje (otkupom) vlasničko-feudalnih obveza seljake nije zadovoljilo. donosi dekrete o ustrojstvu nove državne uprave. Ostale su samo seljakove ugovorne obveze. Treći stalež na selu će glasovati u dva stupnja: u skupštinama župa javnim glasovanjem će izabrati izbornike. Plemstvo i svećenstvo će se sastati na skupove u sudskim kotarevima. pa će njihove pobune skupštinu prisiljavati da ih postupno sve više ukida. ali i te više nisu mogle biti vremenski neograničene.1789. makar i najmanji.1789. Kao posljedica ukidanja posebnosti gardova i pokrajina. uvjeti zakupa zemlje. To znači da je seljak mogao ostati zakupac zemlje uz plaćanje godišnje zakupnine. Kralj sutradan otpušta Neckera optužujući ga da je podržavao treći stalež i njegov zahtjev. ali istovremeno prikuplja vojsku oko Pariza. skupština je ukinula sve obrtničke i trgovačke udruge. 4.6. a ne da joj to svojstvo daje prostor u kojem zasjeda. Ustavotvorna skupština je odmah od kralja zahtijevala povlačenje vojske oko Pariza. nedjeljivim i cjelovitim predstavnikom nacije.) ustavotvorna skupština pokazuje svoju građansko-demokratsku bit. gardova i pokrajina. Istog dana. a onda će se predstavnici svih gradova i gradića sudskog kotara sastati i (to je treći stupanj) izabrati predstavnike gradova tog kotara za skupštinu općih staleža. nalaže povlačenje vojske iz Pariza i potvrđuje iz pobune poniklu upravu Pariza. proglašava Domom općina. ukinute su povlastice plemstva.1789. Tjedan dana kasnije kralj priznaje narodnu skupštinu.1789.8. feudalnih obveza i ovisnosti. jednim. Ustavotvorna skupština nema povjerenja u vojsku. te da će se glasovati po staležima. i 11. a najzad su sva vlasnička prava feudalaca proglašena uzurpacijom. u kolovozu (4. a na vijest da kralj namjerava raspustiti skupštinu. tj. kralj je izdao dekret po kojem aktivno biračko pravo za treći stalež imaju muškarci stariji od 25 godina koji plaćaju porez. ili je mogao postati vlasnikom zemlje plativši njenu cijenu vlasniku feudalcu. te seljačka izvan-ugovorna dugovanja. prava majstora prema kalfama i šegrtima.5. posebna prava cehova i gilda. S ukidanjem povlastica i posebnosti staleža ukinute su i posebnosti državnih činovnika. Treći stalež smatra da trebaju zasjedati svi njeni predstavnici zajedno i glasovati po glavama. skupština je ukinula sve posebnosti i povlastice staleža. Skupština općih staleža sastala se u Versaillesu 5. npr. a ovi će se sastati u sudskom kotarskom mjestu i izabrati predstavnike. To je početak revolucije kao oružane pobune. svi članovi prisežu da se skupština neće razići dok ne donese ustav. te naoružan napada parišku tamnicu Bastille. Crkvena desetina je posve ukinuta. seljaci provaljuju u dvorce. Ali skupština je morala zadovoljiti i zahtjeve sitne gradske buržoazije i radnika koji su bili protiv gradske cehovske plutokracije. nacionalna garda. skupština usvaja Izjavu o pravima čovjeka i građanina. te su 1792. ubijaju upravitelje imanja i plemiće. tj.1789. .1789. ovlaštenja vlasti. provaljuje u oružarnicu. Istovremeno ustavotvorna skupština mora rješavati i pitanje financija. god. Najprije će članovi trgovačkih i obrtničkih udruženja izabrati predstavnike. Kralj nacionalnu skupštinu nastoji raspustiti jednostavnim zatvaranjem pristupa u dvoranu. Parišku komunu. 10. Događaji u Parizu izazvali su pobune širom Francuske.1789. ukida sva javnopravna ovlaštenja feudalaca. itd. posebna prava pojedinih zanimanja. Iako kraljeva uredba ne govori o imperativnom mandatu biraču su i pri tim izborima svojim poslanicima predali naputke (oko 50 tisuća) sa svojim pritužbama i željama. Pod pritiskom pobuna. tzv. pale knjige obveza. Treći stalež u gradovima će glasovati u 3 stupnja. tj.7 U siječnju 1789. 20. ukinuto je nasljeđivanje i raspolaganje službama u upravi. tj. Najprije je ukinut zakup za neobradivo zemljište. Kralj je morao ustuknuti. proglašava se ustavotvornom skupštinom. njihova vlastelinska prava prema seljacima. jer je znala da je financijska potreba jedan od razloga da je kralj trpi.

Time je htjela porezni teret staviti podjednako na leđa svima. skupština će donijeti zakon o sudovima. mjesni i sl. kongregacije. dekreti kojim su određene te upravne jedinice. Tim prihvatom Francuska je 5.). to je ustavotvorna skupština morala Kazneni zakon donijeti što prije. a koji se tiču kralja. donesen je Zakon o sudovima. Tako se krajem 1789. Ipak. crkveni. punopravni građani. u kolovozu 1790.). nakon što su već skoro 5 mjeseci bili na prinudnom odmoru. pa su i bivši redovnici postali obični. U kolovozu 1790. kasnije će biti zadržana samo u krivičnom. crkva postaje glavno političko pitanje skupštine. Ocjenjujući da će se sudstvo (parlamenti) protiviti ovom dekretu. ali i da su upravnim organima oduzete sve sudske nadležnosti.3. skupština ih nije prognala nego samo odložila njihov rad. Za nekoliko mjeseci nakon dekreta o nacionalizaciji crkvene zemlje ustavotvorna skupština u veljači 1790. Zakon nastoji što uže odrediti kako djelo. Zakon u znatnoj mjeri sudstvo povjerava izabranom sudu.1790. narodne skupštine i ministara. nego na podvrgavanje crkve novoj vlasti. Po kanonskom pravu redovnici ne mogu naslijediti. Zakon predviđa porotu i u građanskom i u krivičnom postupku. Nova vlasti je još prije izjave o pravima čovjeka i građana ukinula redove i staleže. U kolovozu 1790. niti kome oporučiti u času smrti. a ostarjeli mirovine.11. skupština je 24. Parlamenti se više nikada nisu sastali. osobito bogatima. te umjesto njih uspostavlja istovjetnu podjelu cijele Francuske na departmane (oblasti). Ukinuti su crkveni redovi. Ukidanjem redovničke prisege ukinut je taj bitni dio kanonskog prava kao državnog prava.11.1789. 29. ustavotvorna skupština je 3. slobodnih i nezavisnih od bilo kakve druge zajednice osim države. dobila vrst krnjeg ustava i postala ustavna.8 Skupština u rujnu 1789.1789. Samo svjetovno svećenstvo je ostalo. pa ga je donijela 1791. tj. 14. i uvedena je nova sudska ljestvica. ali više kao zakonodavna i ona koja vodi tekuće političke i upravne poslove. distrikte (kotareve) i općine. tj. Najniži stupanj građanske sudbenost je mirovni sudac. suspenziji parlamenata tj.1789. prodati. kako nedržavni (trgovački. U takvim okolnostima kralj je konačno prihvatio izjavu o pravima čovjeka i građanina. te još 19 članaka koje mu je podnijela ustavotvorna skupština. Sudska zvanja se više ne nasljeđuju i ne kupuju. Ustavotvorna skupština postala je određenija da crkvenu organizaciju teritorijalno izjednači s upravnom. te je razdvojena građanska od krivične sudbenosti. što znači da se sudstvo ne može miješati u upravne poslove. donosi dekret o ukidanju neopozivosti vjerske prisege. skupština donosi dekret kojim ukida ranije upravno ustrojstvo i podjelu na provincije i niže jedinice. sve to nije bilo dovoljno za izlazak iz financijske krize. donijela dekret o ukidanju svih tih starih sudova (najstariji je bio Pariški parlament nastao 1239.1789. te je čitavu zajednicu zamislila kao zajednicu pojedinaca. jer nije u prirodi slobode da se sama poništava slobodom trenutka. Skupština je svjesna snage vjerskog uvjerenja i snage crkvenog utjecaja na vjernike. prihvatila dekret o nacionalizaciji crkvene zemlje. komune. a stara uprava će potpuno isčeznuti. primalo plaće ili mirovine i obavljalo poslove koji su bili u nadležnosti crkve. privremeno je uređena gradska uprava. ali je istovremeno smanjila poreznu stopu. Nijedna udruga se nije tome više protivila od crkve. 5. tj. trgovačke i obrtničke udruge. Krajem 1789.11. osim onih koje su držale škole i bolnice (svojstvo zajednice će izgubiti u kolovozu 1792. Odmah se počelo raditi na ustrojstvu novog sudstva.12. tako i državni (opće sudbenosti: građanske i krivične). počela uspostavljati nova upravna organizacija i uspostavljene su nove upravne vlasti departmani. bivši redovnici su postali građani. Građanski ustav o svećenstvu. u vrijeme dok ustavotvorna skupština donosi dekrete i ustrojstvu uprave. Budući da je u ovom zakonu načelo zakonitosti u krivičnom pravu shvaćeno tako da zakon znači samo akt zakonodavca. Porota je sudac o činjenicama. 11.12. donijela Odluku o privremenom prekidu rada. i 5 mjeseci nakon ukidanja parlamenata. u krivičnom postupku su čak 2 porote (kao common law). . Ustavotvorna skupština je 2. nego suce bira narod. a za uzvrat svećenici su dobili plaće. donijela je tzv. optužna i ona koja na glavnoj raspravi presuđuje o krivnji. po kojem su svi gradovi imali jednako ustrojstvo (gradsko vijeće i gradonačelnika).1789. a sudac je poput stroja za primjenu zakona. feudalni. da neka načela nove upravne organizacije primijeni na crkvenu organizaciju.). nego ustavotvorna.10. gradske i pokrajinske posebnosti. tj. Dolaskom u Pariz ustavotvorna skupština nastavlja svoj rad. ograničena kraljevina.10. protivna je slobodi kao trajnosti. te je tamo opsjeo dvor. nijedna nije imala tu snagu otpora kao crkva. dana uz punu svijest i slobodu. zato ona i ne pomišlja na odvajanje crkve od države.12. Taj zakon je vrlo potanko odredio kažnjiva djela i kazne za njih. proteže nad dotad povlaštene porez na prihod i zemljarinu. i 22.11. a gradsku upravu biraju građani. a potom su doneseni 14.1789. Ukinuti su svi raniji sudovi. ni na posvjetovljenje države. pravno izjednačeni i odgovorni s drugima. prostorno određene. U skupštini postaju sve glasniji oni koji upozoravaju na bogatstvo i neiskorištenost crkvene zemlje.1789. nakon nacionalizacije crkvenih imanja. donesen je i novi dekret o gradskoj upravi. To podvrgavanje je značilo da i crkvena organizacija i njena načela ne mogu proturječiti postulatima nove vlasti. i 2. jednom dana prisega. narod je krenuo iz Pariza u Versailles. tako i kaznu. arbitraži.

bilo poslodavci. pa i Šapelieov zakon. dakle ništavnim. a nešto manje organizacijski. Taj zakon biti će proširen i na selo. sudstva. štrajkaju. slugama i poljoprivrednim radnicima će biti zabranjeno da se okupljaju radi dogovaranja o cijenama i plaćama. Kralj se suprotstavio građanskog ustavu o svećenstvu. koji plaćaju porez) na doživotnu službu. financija. crkve. te se ona tada ozbiljnije bavi svojim ustavotvornim radom. Sieyes je to pokazao svoju domišljatost time što je istaknuo razliku između prava i sredstava. Papa je oklijevao da se izjasni o ovom građanskom ustavu o svećenstvu. gospodarska kriza još trajala.1791. Ustav iz 1791. osobne slobode itd. Kralju je jasno da će biti prisiljen potpisati ustav. potom prisegnuti na vjernost naciji. Crkva je izgubila svaku sudbenost. ustav potvrđuje uspostavljenu organizaciju uprave. donekle su smanjili (bar u nekim slojevima. na načelu nacionalne suverenosti. sudstva. Zato ih je ustavotvorna skupština posve ukinula 2. skupština izglasava Ustav 3. cjelinom. ustrojstvom uprave. domovini i ovom ustavu. Od tada postaje kralju sve jasnije da je sva vlast u rukama ustavotvorne skupštine. opći i pokrajinski sakupljači poreza. U lipnju 1791. gospodarstva. Ovim jednostranim aktom država je odredila crkvene jedinice.1791. taj akt označio heretičkim i takvim da znači otpadništvo od crkve. tj. skupština je donijela niz zakona kojima je udarila temelje organizaciji uprave. prava i sloboda koji su već stvoreni nizom dekreta. tj. Crkva u takvom svojstvu za nju ni ne postoji. pa se postavilo pitanje što to znači. Zabranjena su i udruženja radnika radi pomoći štrajkašima. Biskupi su nad nižim svećenicima zadržali samo disciplinsku sudbenost. porezne vlasti. te njegov naum o bijegu postaje konačan. proglasi ih oblikom monopola. Seljacima i zakucima zemlje. oduzela im plaće i mirovine. donijela Zakon Le Chapelier. Činilo se da se te odredbe ne tiču udruženja radnika. Čak i aktivno biračko pravo koje propisuje ustav. To je povod da skupština i radnička udruženja izjednači s onima trgovaca i obrtnika. načelno je njihovo ukidanje proglašeno 4. za sobom je ostavio pismo u kojem sve akte koje je potpisao. Izabrani svećenik prije preuzimanja službe treba dobiti potvrdu od biskupa (ovaj od nadbiskupa). korporacijom. uvelike usvaja biračko pravo temeljem kojeg je izabrana skupština. Tada je odnos crkva-država poprimio vrlo oštar oblik. Od studenog 1789. ali glasanje je sredstvo izražavanja nacije i svi . tj. dok su druge vrste udruživanja bile dozvoljene. radnici se bune. izmijenila francusko društvo. s time je uspostavljena ustavna kraljevina. Papa je zadržao vezu s francuskom crkvom samo utoliko što su mu saopćavali imena izabranih svećenika. 1791. zabranjuje da se udružuju i donose odluke koje se tiču njihovih zajedničkih interesa. da li opće pravo glasa. ukinuta je stara i posebna financijska uprava. svi su jednaki u pravima. kralj u pritvoru.3. ustavotvorna skupština je do proljeća 1791. onih 19 članaka koje je kralj prihvatio 5. kralj ustvari u kućnom pritvoru i skupština mu je oduzela državni pečat. Taj papin postupak značio je suspenziju svih zaprisegnutih svećenika. Ustavotvorna skupština je nezaprisegnutim svećenicima naredila da isele iz svojih župa. To je prvi moderni europski ustav. Ustav je kralju podnesen na prihvat 13. a on je 14. ovaj je mogao utužiti. ali je ipak bio prisiljen dati svoj potpis.11. Kad je kralj krenuo u bijeg. naime izjava i pravima sadrži odredbu i jednakosti. one su ipak još postojale.6. na razlici između ustavotvorne i ustanovljene vlasti. Taj zakon građanima iste struke. 14. prisegnuo na vjernost ustavu. konačna odluka pripada državnom sudu. dekreti o ukidanju obrtničkih i trgovačkih udruga. podržavljenje crkve i vjere. njihovim uređenjem prava građanina. pokušao je pobjeći.8. ali je uhvaćen na sjevernoj granici i u sramoti vraćen u Pariz. a porez sakupljaju posebni sakupljači koje biraju aktivni građani. tj. Iako se u tom pogledu skupština uvelike dvoumila. čak postajala i veća zbog silnog porasta cijena. te je 14. papa je u ožujku 1791.9.1790.1789. do ljeta 1791. Sve je to zabranjeno pod prijetnjom globe i gubitka prava aktivnog građanina na godinu dana. Radnici će skoro stoljeće voditi borbu protiv tog zakona. Uvod ustavu je izjava o pravima čovjeka i građanina. i pogotovo Parizu) ugled skupštine. Zato je nakon što je uhvaćen u bijegu. sudstva. i 1791. bilo radnici.9. Kako je 1790. Svim tim odlukama. Šapelieov zakon. tzv. Protiv donošenja tog zakona u skupštini nitko nije ustao.9. te prava i dužnosti svjetovnog svećenstva kao pojedinca. ponajviše pravno. počiva na načelu podjele vlasti. tek je nakon skoro godinu dana od njegova donošenja i nakon što je skoro polovina nižeg svećenstva priseglo na taj ustav. jer ovaj zakon s crkvom ne postupa kao sa samostalnim tijelom.9 Bilo je to zapravo podvrgavanje crkve državi. na načelu liberalne države i gospodarstva. kao i dekrete nakon što je odveden u Pariz. Alko bi biskup odbio potvrdu izabranog svećenika. sadržano je u ustavu. tečajem 1791. uzajamne pomoći za slučaj bolesti i sl. U takvim okolnostima. Iako su zajednice i udruženja trgovaca i obrtnika ukinuta. a ponajmanje zbiljski. proglašava iznuđenim. Po ovom zakonu svećenike kao i neke druge službenike biraju građani (muškarci stariji od 25 god. te je sakupljanje poreza postalo dio uprave općina.1791.10. u ime slobode rada i trgovine jedino je ograničena ta sloboda. a inače oni su i sami podložni sudskoj nadležnosti. tj.1789. i to tako da su posebna prava i povlastice tih udruga ukinuti.

da prebivaju više od jedne godine u istom kantonu. suce i porotnike vrhovnog suda. nadzre rad državne uprave i zakonom određuje njenu organizaciju i nadležnost. izvršne vlasti. tj. trećina poslaničkih mjesta pripada stanovništvu s aktivnim pravom glasa. koji ne mogu biti članovi skupštine i koji politički samo njemu odgovaraju. skupštine. koji tim potpisom preuzima pravnu odgovornost za tu ispravu. i ako ga je ova prihvatila. te je udio pojedinog departmana u toj trećini srazmjerno određen: trećina poslaničkih mjesta dodijeljena je prostoru (veličina). Kralj je ustavni vladar. birali su između građama s pasivnim pravom glasa izbornike. pa ako ga je ona neizmijenjenog prihvatila prijedlog je čekao treću skupštinu. nego kralj Francuza. jer činovnici svih nižih stupnjeva uprave su izabrani. tj. Ustav ne predviđa mogućnost plebiscita. Biračko pravo kao ga je uspostavio ustav bilo je uže od onoga temeljem kojeg je izabrana skupština koja je donijela ustav. Što se tiče skupštine. Nijedna kraljeva isprava nije izvršna bez ministrova supotpisa. ona je u stalnom zasjedanju. primarne skupštine. Sudstvo je neovisno i od zakonodavca i od kralja. pa svaki departman od toga broja dobije onoliko poslanika koliki je njego udio u sveukupnom broju aktivnih građana. a na kraju rada ministri skupštini podnose opći izvještaj o svom radu. Skupština je izabrana na 2 godine i za to vrijeme ona nije mogla biti raspuštena. Suce biraju aktivni građani i za vrijeme mandata (6 god. Takvih građana je bilo svega oko 50 tisuća. skupštinu i savjet departmana itd.). referenduma ili neposredne inicijative građana. da su upisani u nacionalnu gardu i da su dali građansku prisegu. porezno i budžetsko pravo (kralj nema pravo predlaganja budžeta). Propis koji je skupština izglasala zove se dekret i da bi postao zakon treba dobiti kraljevu potvrdu. tj.3 milijuna. Aktivni građani su samo oni Francuzi koji su ispunjavali nekoliko cenzusa: muškarci stariji od 25 godina. Tako je opća pravna jednakost pomirena s nejednakošću u osnovnom političkom pravu. On je predstavnik države i nosilac izvršne vlasti koju vrši preko 6 ministara koje sam bira. Iako je kralj glava državne uprave. ipak on neposredno nadzire samo vrhovnu upravu. pripala 3 poslanika. Ustav sadrži opću odredbu o zabrani imperativnog mandata. te samo na kraljev prijedlog odlučuje o ratu i miru. tzv. Kralj nema pravo zakonodavne inicijative. Ministri ne čine skup. izbornici izabrani u kantonu činili su skupštinu koja je vršila sve izbore na toj razini. Budući da se skupština sama nije mogla raspustiti. Aktivni građani u kantonu. parlamenta Francuske izbori su vršeni po departmanima i to tako da je broj poslanika koji je pripadao departmanu određen prema 3 mjerila. on više nije kralj Francuske. Zato je ukupni broj poslanika (oko 750) podijeljen na 3 dijela (oko 250). koje su njene bitne odrednice koje trebaju biti izražene pri izboru njenog najvišeg predstavnika. bilo je daleko ograničenije. tj. To nije prizivni sud nego samo čuvar zakona na taj način što rješava samo pravna pitanja i brine da . birači samo biraju. Kralj ima plaću i vojnu gardu. biskupe. i najzad trećina poslaničkih mjesta pripada gospodarskoj snazi nacije mjerenoj porezom. naciju određuje u tri protege: broj stanovništva. svi aktivni građani na području kantona sastali bi se u središtu kantona i na stotinu aktivnih građana birali javnim glasovanjem jednog izbornika. Ako kralj odbije tu potvrdu time nastaje sukob između skupštine i kralja. ali nemaju pravo davati naputke onima koje su izabrali. tj. te ih može za povrede ustava i zakona optužiti pred visokim nacionalnim sudom. Ustav iz 1791. a izbornici svih kantona departmana činili su skupštinu tzv. koja je vršila sve izbore za organe departmana kao i za središnju vlast (poslanike za nacionalnu skupštinu. samo aktivni građani su sredstvo izražavanja duha nacije. zatim je prijedlog podnošen drugoj skupštini. počevši od izbornika. skupštine. Skupština uvijek može pozvati ministra da podnese izvještaj o svojim postupcima. Na vrhu sudstva je kasacijski sud. Samo aktivni građani mogu biti članovi nacionalne garde. Pasivno biračko pravo za bilo koji stupanj izbora. To pokazuju i predviđene nadležnosti skupštine: zakonodavna vlast (pripada joj zakonodavna inicijativa). te da plaćaju porez koji nije manji od 3 nadnice. tek je onda to zakon. prvi građanin i najviši predstavnik nacije i države. departmanima.10 nisu podobni da budu to sredstvo. Izbori su bili u dva stupnja. dakle neovisni od kralja. Otvorilo se pitanje što je nacija. Samo je skupština predstavnik opće volje naroda. od te trećine svaki departman dobije onoliko poslanika razmjeran veličini neposrednog poreza ubranog u tom departmanu i odnosu tog poreza prema sveukupnom porezu cijele Francuske. Temeljem takvog cenzusa pravo glasa od oko 27 milijuna stanovnika imalo je 4. To je bila organizacija izvršne vlasti slična predsjedničkoj vladi. ali ima pravo moćnog odgodnog veta. Ustav za to predviđa sljedeći postupak: kraljev veto može biti prevladan samo ako taj prijedlog (u posve istom tekstu) prihvate dvije sljedeće skupštine. vladu. da nisu sloge. prostor (departmani) i gospodarska moć. tj. tj. izbornici su mogli biti samo aktivni građani koji su plaćali porez veći od 150 nadnica. izbornici su birani na rok od 2 godine. Tu pravnu odgovornost ministra i ostalih visokih službenika izvršne vlasti prati sama skupština. Skupština kralju uvijek može priopćiti da je ministar izgubio povjerenje nacije. odlučuje o količini kopnenih i pomorskih snaga.) oni su nesmjenjivi. znači da je prva skupština morala sačekati istek svog mandata. ono je treća grana vlasti koja je predstavnik nacije i suverenosti. pravu glasa. što je otprilike 2 na svakih 1 000 građana. Građani su s obzirom na pravo glasa podijeljeni na aktivne i pasivne. nego djeluju posebno u okviru svog resora. Još je manje utjecaja imao na sudstvo. te su svakom departmanu (ima ih 83) samom činjenicom što je departman. tj. sekundarne skupštine.

suce i porotnike vrhovnog suda. makar i najmanji. tj. god. uvelike usvaja biračko pravo temeljem kojeg je izabrana skupština. sekundarne skupštine. 5. primarne skupštine. najprije u Parizu u ljeti 1789. njihovi izbori su javni i dvostepeni. ali glasanje je sredstvo izražavanja nacije i svi nisu podobni da budu to sredstvo. Temeljem takvog cenzusa pravo glasa od oko 27 milijuna stanovnika imalo je 4. a dopušta jednu neredovitu izvornu ustavnost: nacija ima nezastarivo pravo da izmijeni ustav. Plemstvo i svećenstvo će se sastati na skupove u sudskim kotarevima. što je otprilike 2 na svakih 1 000 građana. Izbori su bili u dva stupnja. Ustavotvorna skupština je htjela naglasiti razliku između ustavotvorca i zakonodavca time što je odredila da njeni članovi ne mogu biti birani u buduću zakonodavnu skupštinu. tzv. onda će se četvrta zakonodavna skupština proširiti za 1/3 dodatnih članova. Iako kraljeva uredba ne govori o imperativnom mandatu biraču su i pri tim izborima svojim poslanicima predali naputke (oko 50 tisuća) sa svojim pritužbama i željama. kralj je izdao dekret po kojem aktivno biračko pravo za treći stalež imaju muškarci stariji od 25 godina koji plaćaju porez. te javnim i neposrednim glasovanjem izabrati svoje predstavnike. Treći stalež na selu će glasovati u dva stupnja: u skupštinama župa javnim glasovanjem će izabrati izbornike. izbornici su mogli biti samo aktivni građani koji su plaćali porez veći od 150 nadnica. Pasivno biračko pravo za bilo koji stupanj izbora. ovi će se potom sastati na razini grada i izabrati predstavnike grada. Na godišnjicu pada Bastille one se udružuju u jedinstvenu organizaciju. koja je vršila sve izbore za organe departmana kao i za središnju vlast (poslanike za nacionalnu skupštinu. a najviše skoro 8 godina. pravu glasa. Sieyes je to pokazao svoju domišljatost time što je istaknuo razliku između prava i sredstava. Za izmjenu ustava trebalo bi najmanje nešto više od 4. a zatim diljem Francuske stvaraju se te jedinice dobrovoljaca. pored tog suda za političke delikte optužbu podiže skupština. koje se udružuju u federacije. Što se tiče skupštine. skupštinu i savjet departmana itd. potom imperijalizam i militarizam. Biračko pravo kao ga je uspostavio ustav bilo je uže od onoga temeljem kojeg je izabrana skupština koja je donijela ustav. Samo aktivni građani mogu biti članovi nacionalne garde.11 sudovi pravilno primjenjuju zakone. da li opće pravo glasa. izbornici izabrani u kantonu činili su skupštinu koja je vršila sve izbore na toj razini. samo aktivni građani su sredstvo izražavanja duha nacije. i ta skupština konačno odlučuje o izmjeni. da prebivaju više od jedne godine u istom kantonu. Za vrijeme ustavotvorne skupštine već je nacionalna garda uvelike zbiljski nosilac vlasti. tj.). 200) koja predviđeni postupak za njegovu izmjenu čini dijelom postojećeg ustavnog poretka. biskupe. a ovi će se sastati u sudskom kotarskom mjestu i izabrati predstavnike. Najprije će članovi trgovačkih i obrtničkih udruženja izabrati predstavnike. a izbornici svih kantona departmana činili su skupštinu tzv. Takvih građana je bilo svega oko 50 tisuća. a za svaki predmet se ždrijebanjem određuju 4 od sudaca kasacijskog suda. bilo je daleko ograničenije. a sudi visoki nacionalni sud. počevši od izbornika. birali su između građama s pasivnim pravom glasa izbornike. Pred skupštinom federacija nacionalne garde kralj je prisegnuo na vjernost ustavu i zapravo je nacionalna garda više nego ustavotvorna skupština bila zbiljski nosilac vlasti. pa se postavilo pitanje što to znači. Treći stalež u gradovima će glasovati u 3 stupnja. svi aktivni građani na području kantona sastali bi se u središtu kantona i na stotinu aktivnih građana birali javnim glasovanjem jednog izbornika. tj. Aktivni građani su samo oni Francuzi koji su ispunjavali nekoliko cenzusa: muškarci stariji od 25 godina. izbornici su birani na rok od 2 godine. da nisu sloge. te da će se glasovati po staležima. Ustav sadrži i jedni odredbu (čl. a onda će se predstavnici svih gradova i gradića sudskog kotara sastati i (to je treći stupanj) izabrati predstavnike gradova tog kotara za skupštinu općih staleža. Izborno pravo za ustavotvornu skupštinu: U siječnju 1789. Građani su s obzirom na pravo glasa podijeljeni na aktivne i pasivne. i taj sud sudi uz veliku porotu (24 člana) koju biraju skupštine departmana. naime izjava i pravima sadrži odredbu i jednakosti. Biračko pravo po Ustavu iz 1791. Otvorilo se pitanje što je nacija. Čak i aktivno biračko pravo koje propisuje ustav. koje su njene bitne odrednice koje . koji će u Napoleonu naći svoje utjelovljenje. Ustav će biti izmijenjen ako određenu izmjenu usvoje 3 uzastopne zakonodavne skupštine. Iako se u tom pogledu skupština uvelike dvoumila. parlamenta Francuske izbori su vršeni po departmanima i to tako da je broj poslanika koji je pripadao departmanu određen prema 3 mjerila. te da plaćaju porez koji nije manji od 3 nadnice.3 milijuna. da su upisani u nacionalnu gardu i da su dali građansku prisegu. tj. svi su jednaki u pravima. iz te dobrovoljačke vojske rodi će se revolucionarni nacionalizam. Aktivni građani u kantonu. Tako je opća pravna jednakost pomirena s nejednakošću u osnovnom političkom pravu.

Izbori su u 3 stupnja: 1. svi izabrani na općinskim listama povjerenja sastaju se u središtu departmana i između sebe biraju 1/10. Zato pravo predlaganja ima samo prvi konzul. vrši sva imenovanja od članova državnog savjeta. skupštine. državnog proračuna i uredaba. Drugi vrhovni organ vlasti je senat. tj. prijedlog pravno uobličava državni savjet 3. senatori su birani doživotno. a on mu ni ne treba jar samo on predlaže zakone. kao i onaj iz 1795. od te trećine svaki departman dobije onoliko poslanika razmjeran veličini neposrednog poreza ubranog u tom departmanu i odnosu tog poreza prema sveukupnom porezu cijele Francuske. Vrhovna vlast je u ustavu osobno određena: prvi konzul Bonaparte će s nacionalne liste povjerenja izvršiti imenovanja za koje je nadležan i uza koja je ustavom ili zakonom predviđeno da se vrše s te liste: članovi državnog savjeta i ministri. birači samo biraju. Druga dva konzula mogu mu dati savjet i to samo u nekim pitanjima. a onda će zajedno s njima izabrati ostale (ukupno 60) senatore. Konzulski ustav. to je departmanska lista povjerenja. Članove tribunata (100. dakle opće pravo glasa (oko 8 milijuna). ali samo prvi konzul ima vlast.) izrađen je 15. oko 80 tisuća ljudi 3. Izvršna vlast pripada trojici konzula koje bira senat s liste nacionalnog povjerenja na 10 godina i koji mogu neograničeno puta ponovo biti birani. departmanima.1799. Zato je ukupni broj poslanika (oko 750) podijeljen na 3 dijela (oko 250). naciju određuje u tri protege: broj stanovništva. tajnim glasovanjem odlučuje zakonodavna skupština. ambasadora. Ustav iz 1791. tj. god. usvaja djelomično obnavljanje zakonodavnih tijela. Izabrani su na listama mogli ostati 10 godina. a koji joj zakoni trebaju. Ovaj zakonodavni postupak pokazuje nekoliko svojstava: zakonodavac je za to da opskrbljuje zakonima izvršnu vlast. a potom zaključke pretresa u tribunatu izložila 3 člana tribunata. trećina poslaničkih mjesta pripada stanovništvu s aktivnim pravom glasa. te su svakom departmanu (ima ih 83) samom činjenicom što je departman. o zakonskom prijedlogu koji su mu izložila 3 člana državnog savjeta. prostor (departmani) i gospodarska moć. biraju između sebe 1/10 i to je općinska lista povjerenja. 6. Svi Francuzi stariji od 21 godinu imaju pravo glasa. Konzul nema pravo veta. 50 članova) i zakonodavne skupštine (300 članova) s liste povjerenja imenuje senat na 5 godina. Četvrti Ustav Francuske (Ustav iz godine 8. zakonski prijedlog pretresa tribunat 4. oko 8 tisuća ljudi. jer Napoleon nije želio naknadni otpor zakonu. želi kontinuitet u zakonodavnoj vlasti. Zakonodavna skupština tajnim glasovanjem odlučuje o zakonu. javnim glasanjem. to odlučuje samo ona. ona ne može postavljati pitanja niti raspravljati. Dakle i ovaj ustav. a spomenuta su i druga dva. Ustrojstvo vlasti po Konzulskom Ustavu. oko 800 tisuća ljudi 2. Tko su konzuli već određuje Ustav. ali nemaju pravo davati naputke onima koje su izabrali. 1799. Ustav sadrži opću odredbu o zabrani imperativnog mandata. . njih dva će izabrati većinu senatora. Zakonodavni postupak je previđen ustavom tako da je za svaki dio tog postupka predviđen poseban organ: 1. nego nakon što je saslušala izlagače pristupa glasovanju (1804.12 trebaju biti izražene pri izboru njenog najvišeg predstavnika. a prva dva senatora su ustavo određena i to su Sieyes i Ducos. birači u općini. a od 1802. On raspolaže vojskom i državnim prihodima i rashodima do veličine koju je odredio zakonodavac. Zakon potom promulgira prvi konzul. ministara. o ustavnosti prijedloga odlučit će senat. prvi konzul je građanin Bonaparte. Izabrani na tim listama nisu ništa više nego kandidati od kojih vrhovnih vrhovni organi konzul i senat vrši izbore. pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo prvi konzul 2. i najzad trećina poslaničkih mjesta pripada gospodarskoj snazi nacije mjerenoj porezom. tj. pripala 3 poslanika. I on je poput prethodnih ustava podnesen na referendum i prihvatili su ga skoro svi od 3 milijuna glasača koji su pristupili javnom glasovanju. oni su čuvari ustava. te je udio pojedinog departmana u toj trećini srazmjerno određen: trećina poslaničkih mjesta dodijeljena je prostoru (veličina). časnika vojske do upravitelja pokrajina i sudaca. oni izabrani na departmanskoj listi povjerenja biraju između sebe 1/10 i to je nacionalna lista povjerenja. i nazvan je po organu koji je nosilac izvršne vlasti. dobit će pravo raspravljanja) 5. iako su birači svake 3 godine mogli liste popuniti i opozvati one s kojima nisu bili zadovoljni. Ti se organi obnavljaju svake godine 1/5. pa svaki departman od toga broja dobije onoliko poslanika koliki je njego udio u sveukupnom broju aktivnih građana. Ima isključivo pravo predlaganja zakona. tj.12.

Ukupno je moglo biti 6 100 tih odličnika. Engleska uviđa da će . Narod je plebiscitom odobrio (plebiscit je javni. Iako je Napoleon osnovom bogatstva smatrao poljoprivredu. konzul odlučuje Francuskoj dati uzornu upravu i sudstvo. Legiju časti. U siječnju 1800. Francuska banka. i kao imovina plemstvo je nasljedno. a tri mjeseca kasnije. kao dioničko društvo. te su sve proglasile tzv. sređene financije. sve je viši oslon na posredne poreze (zakonodavna tijela čine bogati. pa se pojavio manjak radnika. Senatori ne mogu obavljati nikakav drugi državni posao.13 Senat je nezavisan od nacije. 1802. Ne samo da je Rusija izašla iz koalicije. prema zaslugama. konkordat. je osnovana. radničke nadnice su blago porasle. koji su jasno ostali. Odlučna je likvidacija državnog duga. financijskom i novčanom sustavu. Francuska postala republika sa nasljednim poglavarom države. do najnižeg kojeg može dobiti 350 osoba. sve je to potaklo senat da dva mjeseca nakon zaključenja mira predloži produženje konzulova mandata za još 10 godina. Turska) kojima nastoji potaći francusku trgovinu. a konzul je započeo niz vojnih uspjeha. od najvišeg koji može dobiti 7 osoba.) po kojem je (čl. tek potom industriju i trgovinu. Od početka Napoleonovu vanjsku politiku vodi Talleyrand koji će od 1797. a Prusku prijetnjom oružjem prisilila je da izađe iz koalicije. Pobjeda kod Marenga u jesen 1800. Bankrotstvo je Napoleon proveo još odlučnije. nakon 10 godina proglašenja republike. 42) Napoleon ne samo doživotni konzul. Ustav iz godine 10. 10 godina biti ministar vanjskih poslova. Napoleonove kolonijalne namjere postaju očite kada 1803. narod je ponovo pozvan na referendum o senatus-consulte (prihvatilo ga je 3. Ti referendumi su bili javni. i blokade francuskih obala) stupa u pregovore s Francuskom kojom namjerava ugroziti Englesku u Indiji. Konzul je prijedlog uklonio izjavivši da on hoće samo onu vlast koju mu daje sam narod. te će izmjene i dopune taj kratki ustav (95. potpisom u općinski registar). jer su stali uz režim.1801. senat ima ustavotvornu vlast. Izuzetna pažnja je poklonjena i poreznom. uglavnom vojnim. i bio je sklon slobodnom tržištu. uveo vrstu novom plemstva. Nastavljanje osvajanja u svibnju 1803. U svibnju 1802. za direktorija. saveza. Na taj način će ovaj ustav biti više puta mijenjan. a nova vlada je u ožujku 1802. sposobnosti započinju plemstvo.8. a u ljeto 1800. Putem svojim prijedloga-mišljenja. dijelova Njemačke. On Napoleonu pomaže da politikom ugovora. što ju je za te dvije godine i povećalo za polovinu. Sve je to koaliciju oslabilo. Rusija. ali se one moraju preliti u imovinu. dekretom je tisak stavljen pod nadzor vlasti (policije). a istovremeno osniva vazalne kraljevine (Napuljsko kraljevstvo. Mnogi raniji plemići dobili su i novo plemstvo. imala zdrave državne financije. uklonjen. a oni su skloniji tim nego neposrednim porezima. Cijene žita su opale. cezarske demokracije. plebiscit je postao osnova tzv. Ali novo plemstvo se temeljilo na zaslugama i bilo je nasljedno pod uvjetom da je ostavitelj nasljedniku ostavio dobro (majorat) vrijednosti odgovarajuće stupnju njegovog plemstva. Francuska je napokon. nego ima pravo da imenuje nasljednika. Odmah pošto je postao Gospodar Francuske. nekima neposredno vlada. Austrija je prisiljena na mir. 1802. i da Francuska na neki način obešteti svrgnute vladare. te je država dozvolila zapošljavanje žena i djece. gornje Italije. a u svakoj su po 4 stupnja. pristupa se zaštitnim carinama. donesen je Zakon o upravi (Francuska je podijeljena na 88 departmana). Toskansko kraljevstvo). zabranjen izvoz žita. U veljački 1801. oružanu neutralnost. u ljeto 1800. a i unutarnji mir. Kao bitno sredstvo u tom cilju 1800. Rusija predlaže konzulu da se proglasi kraljem kako bi time suzbio revolucionarna načela koja su digla čitavu Europu protiv Francuske. članaka) učiniti dužim o direktorijskog ustava. Za to vrijeme ipak su najvažniji vojni uspjesi. 2/3 duga direktorij je isplatio u doznakama uz 5% rente. 4.5 milijuna) koji je zapravo novi ustav (Tzv. Ratni stroj je traži mnogo radne snage. upućuje ekspediciju u Indiju. s Francuskom sklopila mir u Aimensu. Iako je Francuska republika. U Engleskoj je glavni zagovornik rata protiv Napoleona. nego je nagovorila Švedsku i Dansku. Napoleon je po toj izmjeni iz 1802. sklapa niz trgovačkih ugovora uglavnom sa zaostalijim zemljama (Portugal. osnovan je odbor koji je trebao produžiti rad započet za direktorija. ipak je 1800. dovodi do obnove rata s Engleskom. Nakon poraza tečajem 1799. nedemokratski i čista fikcija. pa i konzula. zahvaljujući likvidaciji državnog duga i pogotovo ratnom plijenu i danku vazalnih država. Dakle. Švicarske. koje narod odobrava referendumom može izmijeniti i dopuniti ustav. ti novi vitezovi raspoređeni su u 15 kohorta. Španjolska. ali Napoleon je i dalje uspješan. Time je 1802. zemljarini i dohodarini. god. gospodarski napredak. Rusija je nezadovoljna Engleskom (zbog Malte. Pitt mlađe. Francuska više ne izvozi republike nego vazalne kraljevine. Od tada postoji rad žena i djece u industriji. Napulj. Napoleon je 1/4 nominalne vrijednosti tih doznaka uzeo kao njihovu pravu vrijednost i isplatio. istovremeno uz upotrebu vojsku ukine nezavisnost Nizozemske. pod pritiskom policije. zamjena itd. zatim Zakon o sudstvu. a istovremeno 1800/02. narod je pozvan da plebiscitom odluči o imenovanju Napoleona doživotnim konzulom. te Francuska tada ima oko 34 milijuna stanovnika. Srebrni franak je jedino sredstvo plaćanja. dolazi do odlučnog preokreta. ali nešto umanjeni). Taj mir. u veljači 1800. izraditi nacrt građanskog zakonika.

glasi Vlada republike je povjerena caru koji uzima naziv car Francuza. od početka je izazivala otpor koji se izražavao kroz urote i atentate. pa su mnogi stekli novo plemstvo. htjeli su ih zadržati. bio je režim vojne diktature. a uz stalno isključenje žena i njihovih potomaka. iza privida pravne države. Iza ustavne fasade. Zakonodavna skupština tajnim glasovanjem odlučuje o zakonu. što mu je uvijek bila izlika da razvlasti ili uništi vodeće republikance. Taj senatus consulte iz 1804. ne samo da je već 1800. Napoleon je sredstvima posebno odjela policija. Zakon potom promulgira prvi konzul. vojne činove. god. nazvan Ustav iz godine 12. i tek 1809. tj. Zato pravo predlaganja ima samo prvi konzul. Ipak od 1804. Napoleonu je otvoren put za sljedeći korak. Zakonodavni postupak po Konzulskom Ustavu Zakonodavni postupak je previđen ustavom tako da je za svaki dio tog postupka predviđen poseban organ: 1. dobit će pravo raspravljanja) 5. koja ne preže od otvaranja pisama do poticanja urota. Vlasnici novina su morali potpisati privrženost konzulu. a koji joj zakoni trebaju. zakonski prijedlog pretresa tribunat 4. Dakle i ovaj ustav. a potom zaključke pretresa u tribunatu izložila 3 člana tribunata. tajnim glasovanjem odlučuje zakonodavna skupština. ukidanje feudalnih prava i prodaja nacionaliziranih dobara je neosporna. Članove tribunata (100. . Dvije godine nakon što je postao doživotnim konzulom. sve novine imaju cenzora i odgovornog urednika koje imenuje država. upravne i sudske položaje. kao i onaj iz 1795. Napoleon je strah novih vlasnika morao otkloniti odlukom Državnog savjeta 1803. 7. pozvao narod na referendum da odobri (odobrilo oko 3 milijuna) novi senatus consulte (ustvari. po redu prvorođenja. Napoleon je obnovio ropstvo u kolonijama. računamo postojanje carstva. ona ne može postavljati pitanja niti raspravljati. želi kontinuitet u zakonodavnoj vlasti. Konzul nema pravo veta. 50 članova) i zakonodavne skupštine (300 članova) s liste povjerenja imenuje senat na 5 godina. usvaja djelomično obnavljanje zakonodavnih tijela. Ropstvo u francuskim kolonijama bit će konačno ukinuto 1838. od 1803. a član 3. ni jedna knjiga nije mogla biti prodana bez prethodnog odobrenja. 1802. ukinuo je odluku konventa iz 1794.14 prevlast na kontinentu dovesti do osporavanja njezina kolonijalna carstva. Sve te urote (stvarne i izmišljene) ne samo da su jačale moć vojske i policije. to odlučuje samo ona. Povrh svega. kojom je ropstvo ukinuto. Bitno sredstvo upravljanja javnim mišljenjem postao je tisak. Napoleonova politika. dozvolio povratak izbjeglicama nego su za njih stvorene mogućnosti da u novoj vlasti dokazuju svoje sposobnosti. Jedan od bitnih razloga koji su znatan dio naroda i vojske držali uz konzula. jer Napoleon nije želio naknadni otpor zakonu. o zakonskom prijedlogu koji su mu izložila 3 člana državnog savjeta. Napoleon je uostalom i smanjio krug starog plemstva. zadržao je naziv republika. Ti se organi obnavljaju svake godine 1/5. počeli otvoreno zahtijevati povratak ili otkup svih ranijih prava prema seljacima i svoju zemlju. unutarnja i vanjska. bile su nove tečevine. nego nakon što je saslušala izlagače pristupa glasovanju (1804. od muškog na muško. tajna policija. to je nov ustav-nadopuna) čiji član 1. nego su trebale upozoriti da se vlast uspješno bori s neprijateljima koji bi red i blagostanje koje je stvorio veliki Napoleon htjele prekinuti. Francuska će se nazvati carstvom. Pošto je tako uništio republikanske protivnike. a od 1802. U proljeće 1804. a protiv obnove stare dinastije. o ustavnosti prijedloga odlučit će senat. pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo prvi konzul 2. Ovaj zakonodavni postupak pokazuje nekoliko svojstava: zakonodavac je za to da opskrbljuje zakonima izvršnu vlast. Zato nije smjela dozvoliti obnovu francuske mornarice koju je uništila pred egipatskom obalom 1798. mnogi su po jeftinim cijenama stekli nova imanja. vješt u izmišljanju neprijatelja. slična je rojalistička urota koštala života burbonskog vojvodu. senat je 1804. Svi koji su kroz 15 godina od početka revolucije stekli zemlju. Carsko dostojanstvo je nasljedno u neposrednom prirodnom i zakonskom potomstvu Napoleona Bonapartea. tj. prijedlog pravno uobličava državni savjet 3. a on mu ni ne treba jar samo on predlaže zakone. a povratak stare dinastije to bi doveo u pitanje. pridobio ili uništio pristalice restauracije.

ugovorom o Tolentinu da Francuskoj ustupi papske posjede Avingnon. Ediktom o trpeljivosti 1787. te su u ljeto 1791. Taj odnos je bio uređen konkordatom iz 1516. I što je crkva reformama ostajala samo duhovna institucija. Organski članci su dosta umanjili prava pape. međunarodni razlozi papino protivljenje su izuzetno ublažili. svi su bili protiv. te konačno dekret o nacionalizaciji crkvene zemlje. pa i pravo na javne službe. Morao je poduzeti čišćenje i tek potom i pošto je uz konkordat (ima 17 članaka) predložio tzv. iz revolucije zaprisegnuti biskupi morali su podnijeti ostavke. Vrhunac sukoba je pod jesen 1794. papa je zatvoren i po nalogu direktorija doveden u Francusku gdje u zatočeništvu i umire. koji teži potpunom podržavljenju crkve. Nastao je rascjep između zaprisegnutih i nezaprisegnutih svećenika. To je moglo narušiti tajnost ispovijedi i svećenike učiniti suradnicima policije. ali je slobodna. Postavši gospodarem sjeverne Italije i dijelova crkvene države. potonjima uskraćene plaće i mirovine. nego o dotadašnjem odnosu crkve i države. upisa u registre rođenih. po kojem su protestanti dobili pravo građanstva. bila su protivna ne samo katoličkoj doktrini. Vrhunac svega toga bio je građanski ustav o svećenstvu 1790. konzul i papa suglasno. registra rođenih i umrlih. Napoleon nije oklijevao u ustupcima. Crkva je taj duhovni utjecaj zloupotrijebila pretvorivši ga u moć protiv revolucije. a potom je Napoleon i kardinale doveo u Pariz. feudalnih obveza seljaka na crkvenoj zemlji. nego su svećenici trebali dati jednostavnu izjavu odanosti ustavu.7. god. . samo uz prethodno odobrenje države mogla je biti objavljena papina bula. Ali konkordat je trebalo ratificirati kao zakon i tu je Napoleon naišao na izuzetan otpor. katolička vjera nije državna vjera.15 8. Bolognu i Romagnu. pa je konzul obećavao vjernost. Državni savjet. Konačno je to konvent i učinio u veljači 1795. Ali sada u prvi plan dolazi duhovna snaga crkve. Konvent je u jesen 1792. vjenčanih. pogotovo načelo jednakosti. a niže svećenike imenuju biskupi uz suglasnost vlade. Uskoro pada i cijela papska država. a država nad biskupima i papom. odluke koncila. Napoleonu je jasna duhovna snaga vjere i zato on teži da je nadzire i da je iskoristi kao sredstvo vladanja. ne samo zaprisegnute i nezaprisegnute. Papa je priznao republiku. dok su Židovi bili još daleko od tih prava. nače način imenovanja svećenika je kao i onaj prije revolucije. ukidanje redovništva. Ali. Crkva je trebala biti ideološka potpora vlasti. pravo slobode kulta. Papa je izdao bulu o izopćenju uzurpatora napoleona. Biskupi imaju potpuni nadzor nad župnicima. pribjegao izgonu od oko 25 tisuća svjetovnog svećenstva. Naime. upravo tada Napoleon na bojnom polju uništava crkvu. Nakon dugih i teških pregovora. Izjava je načelom jednakosti posve dokinula svako razlikovanje po vjeri. dolazi u doba Napoleonovih velikih uspjeha i u sređenju prilika u francuskoj i na bojnom polju. Biti će izvršena nova podjela na biskupije i župe. Vendee je i dalje pod pobunom. prisiljava papu Pia 6. I crkvena organizacija je posve centralizirana. u Fontaineblesuu. Taj edikt je uvelike ublažen neposredno pred revoluciju. Konkordat je zaključen 16. prognani svećenici su se mogli vratiti. tribunat. Nakon toga dolaze dekreti o ukidanju crkvenog poreza desetine. god. a naročito ga je učvrstio edikt koji je Louis 14. konkordat je izglasan u travnju 1802. Crkvi nisu vraćena imanja. Ipak. Izjava o pravima čovjeka i građana. Iako je crkva poražena od vlasti. zakonodavno tijelo. crkvu posve podvrgnuli državi. umrlih. donio 1685. Zato je konvent 1793. Organske članke (imaju 77 članaka). njena načela. osudio taj akt kao heretički i izazvao otpor svećenika. No revolucija je unijela neslogu među svećenike. oženjeni svećenici su dobili potvrdu braka. 1809. to je snaga i rasprostranjenost vjerskog osjećaja postajala vidljivija. Politički. papska država je pripojena Napuljskom kraljevstvu i zapravo je konkordat raskinut. crkvene jedince su se poklapale s upravnima.1801. god. sastanak koncila. Papa je u proljeće 1791. Napoleon je 1813. dok je struja koja je naglašavala katolički univerzalizam još više ojačala. crkve su otvorene. revolucija je široko rasprostranjeni antiklerikizam i bijes protiv bogate i birokratizirane crkve shvatila kao protivljenje samoj vjeri. a organski članci predviđaju i kazne za delikte u vršenju kulta itd. Crkva i država od revolucije do restauracije Sukob nove vlasti i crkve nakon revolucije bio je u središtu političkih zbivanja čitavo vrijeme. a svećenička odanost vladi značila je da je svećenik dužan javljati državi o postupcima koji su upereni protiv vlade. snaga zbilje vodila je ka pregovorima. od svećenika se nije tražila prisega koja bi se protivila katoličkom nauku. osim u sudstvu i školstvu. nego su jedni naglašavali stoljetni galikanizam francuske crkve. a na jesen te godine kažnjeni su sa 2 godine zatvora. zakonom općinama povjerio vođenje vjenčanja. kojim je ukinuo prava protestanata. prisilio papu da potpiše novi konkordat kojim se crkva priznaje vazalom države. kada konvent Dekretom o slobodi vjerovanja na stanovit način uspostavlja odvajanje crkve od države. Novi papa Pio 7. Kako bi se umanjila upravna nadležnost crkve. oni su bili građani drugog reda. Papa je imao i svoje moći. Otmicom je papa doveden i zatočen u Fontainebleau. Dekretom i slobodi vjerovanja i odvajanju crkve od države. otvoreni seminari itd. koji su ustvari konkordat mijenjali (u smislu galikanizma) da bi se umanjio otpor. ali su svećenici dobili plaće i mirovine.

papa se vratio u Rim. znači da je prva skupština morala sačekati istek svog mandata. 9. On je predstavnik države i nosilac izvršne vlasti koju vrši preko 6 ministara koje sam bira. Ministri ne čine skup. samo vrsta pravne odgovornosti (poput impeachmenta). prvi građanin i najviši predstavnik nacije i države. Imao je višu vlast nego kralj po ustavu iz 1791. zatim je prijedlog podnošen drugoj skupštini. To je vrsta djelomičnog obnavljanja. Sve je to pokazivalo da i konkordat iz 1813. koji ne mogu biti članovi skupštine i koji politički samo njemu odgovaraju. pa ako ga je ona neizmijenjenog prihvatila prijedlog je čekao treću skupštinu. direktori su birani slično zakonodavnom postupku: listu od 10 kandidata. god. nego kralj Francuza. ponovo je uspostavljena crkvena država. To tijelo imenuje ministre koji su vršitelji poslova pojedinog resora. i ako ga je ova prihvatila. god. direktorij imenuje vojne zapovjednike. To je bila organizacija izvršne vlasti slična predsjedničkoj vladi. direktora. Njegova propaganda koja je njegov rođendan proglasila vjerskim praznikom koja ga je uspoređivala s Isusom. god. vrhovni je zapovjednik vojske. vladu. ali svake godine bira se jedan direktor. za jednog direktora predlaže vijeće pet stotina. nego djeluju posebno u okviru svog resora. a na kraju rada ministri skupštini podnose opći izvještaj o svom radu. Najveće mu je ograničenje da nema utjecaja na državni proračun i financije. tj. tj. Još je manje utjecaja imao na sudstvo. pa i u izvršnoj. Direktorij o svojim poslovima odlučuje na skupu. Ustav iz 1795. djelomično obnavljanje. tj. 1795. ukidala je sredstva za seminare. može biti različito primjenjivan. Kralj ima plaću i vojnu gardu. Nijedna kraljeva isprava nije izvršna bez ministrova supotpisa. sve je to imalo suprotan učinak. god. dakle neovisni od kralja. on više nije kralj Francuske. i sa te liste vijeće starih bira jednog. Direktori su birani na 5 godina. 1793. ambasadora. Ustav 1791. Skupština kralju uvijek može priopćiti da je ministar izgubio povjerenje nacije. Vrhovna izvršna vlast po Ustavima iz 1791. državnog proračuna i uredaba. Tu pravnu odgovornost ministra i ostalih visokih službenika izvršne vlasti prati sama skupština. skupštine. – Direktorijski ustav Direktorij je kolegij od 5 članova. Ako kralj odbije tu potvrdu time nastaje sukob između skupštine i kralja. Zakonodavac može direktore optužiti za veleizdaju pred visokim sudom. ne mogu zajedno zasjedati. časnika vojske do upravitelja pokrajina i sudaca. Izvršno vijeće obnavlja se svake godine pola. Skupština uvijek može pozvati ministra da podnese izvještaj o svojim postupcima. Ima isključivo pravo predlaganja zakona. Članovi zakonodavnih tijela ne mogu biti u egzekutivi. drži vlast. Ustav za to predviđa sljedeći postupak: kraljev veto može biti prevladan samo ako taj prijedlog (u posve istom tekstu) prihvate dvije sljedeće skupštine. Budući da se skupština sama nije mogla raspustiti. sve je upućivalo na skori pad i na crkvu kao velikog čimbenika te pobjede. Ustav 1793. Zato je država počela uzvraćati istom mjerom. Propis koji je skupština izglasala zove se dekret i da bi postao zakon treba dobiti kraljevu potvrdu. – Jakobinski ustav Izvršnu vlast vrši Izvršno vijeće od 24 člana koje bira skupština na rok od 2 godine između kandidata koje (po jednog) predlažu departmani (njih 83). ipak on neposredno nadzire samo vrhovnu upravu. Promulgira zakone. Tko su konzuli već određuje Ustav. i 1799. odgovaraju direktoriju. Iako je kralj glava državne uprave. Druga dva konzula mogu mu dati savjet i to samo u nekim pitanjima. a spomenuta su i druga dva. tj. jer činovnici svih nižih stupnjeva uprave su izabrani. Kralj je ustavni vladar. imenuje diplomate. nije odobravala izuzeća svećenika od vojne obveze itd. vrši sva imenovanja od članova državnog savjeta. što je trebalo biti jamstvo kontinuiteta u vlasti. te ih može za povrede ustava i zakona optužiti pred visokim nacionalnim sudom. god. ministara. Kralj nema pravo zakonodavne inicijative. Tako ponovo zaoštren odnos crkve i države bio je posljedica Napoleonovih poraza. Padom Napoleona crkva je otkazala konkordat iz 1813. On raspolaže vojskom i državnim prihodima i rashodima do veličine koju je odredio zakonodavac. a kratko iskustvo je pokazalo tko drži kesu. on će uređivati odnos između crkve i države do 1905. ali ima pravo moćnog odgodnog veta. koji vrši poslove poglavara državne i izvršne vlasti. ali samo prvi konzul ima vlast. – Konzulski ustav Izvršna vlast pripada trojici konzula koje bira senat s liste nacionalnog povjerenja na 10 godina i koji mogu neograničeno puta ponovo biti birani. činiti vladu. vodi međunarodne pregovore itd. . prvi konzul je građanin Bonaparte. koji tim potpisom preuzima pravnu odgovornost za tu ispravu. dogovorio da ostane na snazi konkordat iz 1801. Papa je s Louisom 18. ministri ne smiju odlučivati na zajedničkim sjednicama i njihov mandat nije ograničen. Direktorij imenuje ministre (6) koji su neposredni vršitelji izvršne vlasti.16 U međuvremenu se sve više svećenstva okreće proti Napoleona. tek je onda to zakon. starijih od 40 godina. tj. god. Ustav iz 1799. većinom od 3 glasa svojih članova. načelnike uprave departmana i sl.

teške nepravde. posebice bračni i obiteljski odnosi i 3. imao je utjecaja samo na neke odredbe. pojaviti se na sudu bez muževe suglasnosti. Već je prvo poglavlje tribunat toliko osporio da ga je zakonodavno tijelo odbilo. tribunat je izmijenjen (i redovitom izmjenom 1/5 članova svake godine).1804. odbacio je mnoge teorijske. Zakon je kroz zakonodavni postupak usvajan u dijelovima (predviđeno ustavom). osude na smrtnu kaznu. i 1804. te ga je konzul predložio zakonodavnim organima. a postoje i institucije koje do najvećeg stupnja dopuštaju slobodu ugovaranja i prometa robe. Moguć je i sporazumni razvod. Ovaj način razvoda je spor. jer obitelj ne može postati suviše moćna i samostalna institucija u odnosu na državu. pa zato može biti i razveden. Napoleonov Code Civil 1800. služnosti • Treća knjiga – čl. traži se mišljenje roditelja itd. o očinskoj vlasti. 711-2281. a ono je utjecalo na građansko pravo ostalih kontinenata (od država Južne Amerike do Japana). a žena samo ako je muževa nevjera takva da je u njihov dom na stanovanje doveo drugu ženu.5. To je vrsta ugovora zasnovanog na volji stranaka. ako je mužev preljub oblik faktične bigamije uz zajedničko stanovanje. 11. što i samo zaključenje braka pretpostavlja. Od žene se vjernost očekuje daleko više nego od muža. knjiga posebno obveze. Švicarska. Zakon krasi izuzetna jasnoća i pravna tehnika. Sadržaj. 516-710. Bez obzira na to koji je oblik imovinskih odnosa izabran. Žena preljubnica može biti kažnjena zatvorom. Nizozemska. Poljska. položaj stranaca. muž upravlja samo ženinom imovinom • neki drugi način koji je postojao u praksi Ako u ugovoru o braku o tome nije posebno utanačeno. nego je izvršitelj kazne za delikt ženina preljuba. knjiga. Žena ne može otuđiti dvoju imovinu. Ti zakoni ujedinjeni su u jedinstveni akt od 2281 člana pod nazivom Građanski ustav. Na taj način razvod je moguć tek nakon 2 godine braka. naročito u pogledu prometa nekretninama (bez javnih registara). 7-515. • Prva knjiga – čl. a žena kao i maloljetna djeca su pod potpunim starateljstvo muža/oca. Rumunjska. temeljem njihovih mišljenja je izmijenjen. o stvarima. te je tečajem 1803. ali on ima neka ograničenja. U pogledu imovinskih odnosa u braku zakon je dopuštao da se pri zaključenju braka izabere jedan od više mogućih načina: • zajednička imovina • sistem miraza – imovina supružnika je odvojena. naročito iz ugovora o radu. ima 7 velikih pravnih područja: nasljeđe. darovanje. ali ne nakon 20 godina trajanja braka. apstraktne. Građanski zakonik sastoji se od uvoda (čl. god. posebni ugovori. zastara Zakon po svojim temeljnim institucijama vlasništvo čini skoro neograničenim pravom raspolaganja stvarima. Bračno i obiteljsko pravo po Napoleonovom zakoniku Brak i obitelj najvažnije su uredbe prve knjige. god. Poništio je mnoge institucije svojstvene starom poretku. Konzul je prijedlog povukao. Code civil. To je bilo prihvaćanje odredaba rimskog i kanonskog prava o nesposobnosti žene. zlostavljanja. tj. Napoleon je osnovao odbor od 4 člana koji nakon 4 mjeseca djelovanja predaje nacrt građanskog zakona. a muž ne. Od 1807. od zbilje udaljene zasade koje je sadržavalo revolucionarno zakonodavstvo. posjed. Nacrt je predan sudovima na mišljenje. tj. Utjecaj Napoleona nije bio velik na sadržaj i izgled ovog zakona. 1-6) i 3 knjige. Isti postupak žene prema mužu je . predviđeni su rokovi. sustav i terminologija zakona odredili su kontinentalno građansko pravo (Italija. njen prirodni zastupnik. Po mnogima je običajno pravo odredilo ovaj zakon. poglavlja: status građana. u obliku 36 zakona prolazio kroz zakonodavni postupak. • Druga knjiga – čl. dužna je slijediti muža u premještaju boravišta. zaključiti ugovore. sadrži 20 poglavlja o različitim načinima stjecanja vlasništva. Žena je dužna na poslušnost. Ovaj zakon je osnova francuskog građanskog prava do danas. muž koji je ubio ženu zateknuvši je u preljubu nije ubojica. o starateljstvu. žena vlastitom imovinom i imovinom domaćinstva može raspolagati samo uz muževu suglasnost.17 10. razvod braka suglasnom voljom supružnika i sl. pravo osoba. naziva se Napoleonov zakonik. usluga (radne snage) i kapitala. Belgija. a nekretnine su uvijek odvojene. god. Dok brak traje muž je glava obitelji. hipoteke. Najveća neravnopravnost supružnika pri razvodu pokazuje razvod zbog preljuba. Brak je građanska institucija. Građanski zakon je imao i nedostataka. Code Napoleon. Najviše izmjena pretrpjela je 1. usvojenje. obveze. npr. o braku. 18. I brak i obitelj podvrgnuti su i u službi su države. hipoteka. zakon određuje da će važiti sistem zajedničke imovine. o usvojenju i sl. Grčka). imovinski odnosi u braku. donesen je i referendumom potvrđen senatus consulte koji je konzula učinio carem. Ovaj sistem se odnosi samo na pokretnine. Razvod braka moguć je zbog preljuba. on i danas važi uz stanovite izmjene. uređuje ga država. vlasništvo. zaštite pokretnina i sl. Muž može dobiti razvod zbog nevjernosti žene.

4. Učinjen je i pokušaj da se odrede najniže nadnice. mijenja izborni zakon iz prethodne godine. Pretežu naznake predsjedničke republike. Skupština je u stalnom zasjedanju i zato poslanici primaju plaće. koji mogu biti iz skupštine. tj.2. politički život se odvijao mimo ustavnih odredbi. a i počele su pobune platiša poreza. socijalizam. Iako je skupština izabrana općim pravom glasa. Donesena su 2 ustava. tj. obraća . a u njoj su većinu imali pristalice kraljevine.18 ubojstvo. Predsjednik se usprotivio izbornom zakonu (čl. na kojima će pravo glasa imati svi Francuzi sa 21 godinom. Nijedan predsjednikov akt nije izvršan bez ministrova supotpisa. predsjednik republike želi carsku diktaturu. bilo je oko 9 mil. 12. Taj zakon školstvo (od osnovnog do sveučilišta) predaje u ruke crkvi. Od oko 36 mil. ustavotvorna skupština je donijela Izborni zakon na temelju kojega je u svibnju 1849. Ustav sadrži ne samo jakobinske i žirondinske zasade. Privremena vlada je dekretom sazvala izbore za 23. tj. otvarani su javni radovi. Druga republika je prvi poredak u kojem se radnička klasa (osobito Pariza) javlja kao samostalna društvena snaga. Što se tiče roditeljske vlasti. opće pravo glasa za muškarce i oni će neposrednim tajnim glasovanjem i sistemom izbornih lista po departmanima izabrati Ustavotvornu skupštinu koja će donijeti ustav. uredi za zapošljavanje radnika itd. odbija primjenu izbornog zakona. nego i elemente predsjedničke i parlamentarne republike. 4. a ministri kao i predsjednik su pravno odgovorni. sastajanja. donesen je prvi ustav druge republike. budući da je parlamentarna vlada (zbog politički neodgovornog poglavara države) smatrana nespojivom s republikom. a kako bi pravo na rad bilo ostvareno država je stvorila nacionalne radionice. Po ovom zakonu nije moguće prisiljavanje vanbračnog oca da prizna očinstvo. 1850. otklonila je predsjednikov prigovor. Izvršnu vlast ima predsjednik kojega na 4 godine neposrednim glasovanjem i natpolovičnom većinom glasova biraju svi građani s biračkim pravom. ustav usvaja načelo podjele vlasti. Druga republika po uzoru na prvu usvaja razliku između zakonodavne i ustavotvorne vlasti i to ponajviše kroz načelo referenduma. Druga republika je donijela drugu novost ustavnog razvoja. – 7. Građena je pod velikim utjecajem ustavnog i političkog poretka SAD-a koje su tada bile država s općim pravom glasa u demokratskim slobodama (osim za robove). tj. Kako bi se te radovi isplatili državni proračun je povećan za 45% i to povećanjem neposrednih poreza. ustava). radni dan traje 10 sati • ukidanje smrtne kazne za političke delikte • ukidanje ropstva (Napoleon je 1802. Zakon ipak dopušta usvojenje djece. Republika je željela obnoviti zasade prve republike u obliku jakobinizma i bonapartizma. izražavanja i sl. ustavotvorna skupština je sazvala izbore za predsjednika. U prosincu 1851. Odlučila je ukinuti nacionalne radionice jer nije imala novaca kako bi plaćala zaposlene. neposredno i tajno pravo glasa za muškarce. ali je skupština novim glasovanjem usvojila zakon. donosi zakon koji po predlagaču i nazivaju Fallouxov (Faulov) zakon. Zakon je zadržao opće pravo glasa za muškarce od 21 god. U ožujku 1849. a to je opće. kršćanski socijalizam. Privremena vlada pod pritiskom masa Pariza objavljuje: • pravo na rad. nemaju nikakva prava ni prema majčino obitelji. građana.1852. a ni dragovoljno on te ne može učiniti. To su bili radnici koji mijenjaju boravište tražeći posao. Povećanje poreza izaziva pobune. a lijeve snage u vladi zagovaraju smanjenje i čak ukidanje posrednih poreza. te 1850. Osnovane su komisije koje su trebale rješavati sporove između poslodavaca i radnika. Ustavotvorna skupština se raspustila. društva uzajamne pomoći za radnike. misticizam. predsjednik raspušta skupštinu. Vanbračna djeca su posve izvan obitelji. Ustrojstvo druge republike 24. izabrana skupština.11. skupština umjerenu parlamentarnu kraljevinu.11. Skupština je svoju izvršnu vlast vršila preko svog Izvršnog odbora od 5 člana. Druga republika je postala republika bez republikanaca. on promulgira zakon.1848. s vlašću u kojoj su svi odgovorni. Kada je donijela ustav. po kojem je i sama izabrana.1848. Ona je posve nezavisna od izvršne vlasti koja ju ne može ni raspustiti ni odložiti. Predsjednik ima pravo zakonodavne inicijative. a ponajviša je predstavljala jačanje njenog birokratizma i militarizma. Predsjednik nakon isteka mandata ne može neposredno biti ponovo biran na isti položaj. On vrši vlast preko potpredsjednika i ministara koje sam imenuje. Zakonodavnu vlast vrši jednodomna skupština koja je izabrana na 3 godine. jednakog i tajnog prava glasa za muškarce starije od 21 godinu. Tako je skoro trećina birača izgubila pravo glasa. republika je uspostavljena prema ustavu. 56. djeca su pod starateljstvom oca. obnovio ropstvo u kolonijama) • sloboda udruživanja. te je zatražio novo razmatranje. ali je druga republika ponajviše bila oblik faktičke vlade. birači su s ogromnom većinom za predsjednika izabrali princa Louisa Napoleona. U prosincu 1848. Što se tiče ustroja vlasti. na temelju općeg. god. ona mu je protivna. birača. a glasovalo je 8 mil. ali ga je uvjetovao stalnim boravištem od 3 god.1848.

car je zbačen i pao je u prusko zarobljeništvo. Po ovom ustavu Francuska je vrsta predsjedničke republike i to takva da je: • u čl.11. na kojeg on uvijek ima pravo priziva Između predsjednika i naroda nema posrednika. 3. jedini organ demokracije. No bila je slaba korist od te demokracije. postale su tako mnogobrojne da je car odlučio sve to izdati u obliku konačnog i pročišćenog teksta. tj. rečeno je da je vlada Francuske republike povjerena na 10 godina princu Louisu Napoleonu Bonaparteu • čl. je odobrilo njegov postupak i ovlastio ga da izradi novi ustav. a vrši ju preko svojih ministara koji su puki izvršitelji. Pod kraj carstva 1869. Razdoblje carstva možemo podijeliti na dva razdoblja. . zakone uobličava državni savjet (skup najvećih državnih službenika: admirali.1. Oni nisu iz parlamenta.1851.1870. kapitalistička. ne smiju se okupiti na zajedničke sastanke. Tako je predsjednik republike temeljem prava koje mu je narod delegirao izradio novi ustav. 14.19 se narodu da se plebiscitom izjasni o njegovom postupku i traži da se njemu dozvoli da izradi nacrt novog ustava koji bi bio podnesen narodu na referendum. je izašlo nešto manje od 8 mil. Čak i takva posve paralizirana zakonodavna skupština. Izmjene ustava iz 1852. s mnogobrojnim izmjenama.1852. Narod je ustav prihvatio referendumom. on štiti ustavnost zakona. kardinali. Senat je postao drugi zakonodavni dom. prvo je razdoblje autoritarnog carstva (1852-1860) i na razdoblje liberalnog carstva (1860-1870).9. Izrazito seljačka zemlja postaje sve više gradska. Bio je to orleanski parlamentarizam bitno sadržan u pravu da car mijenja vlade i ministre i da se služi referendumom i plebiscitom. a i izabrani poslanici dužni su prisegnuti na vjernost caru. On je uvelike izrađen gledanjem na ustavni poredak kakav je bio za Napoleona I. Vrijeme drugog carstva doba je najvećeg i najbržeg gospodarskog napretka za čitavog razdoblja od 1789. glasača za. tj. Time je druga republika pretočena u drugo carstvo. do 1914. Izvršnu vlast ima car. tako da vlada ni ne postoji. ali može mijenjati ustav putem senatus consulte. Na plebiscit 20. pod stalnim je nadzorom.9. a preko 7 mil. 5. 4.1852.1870. Ustav iz svibnja 1870. Dva mjeseca nakon što je ustav usvojen. Neke izmjene su bile još za republike. Ustav drugog carstva je zapravo drugi ustav druge republike iz siječnja 1852. god. Taj državni savjet posve je podložan caru. birača. da o radu ministara raspravlja uz njihovo prisustvo. potvrda je i dopuna postojećeg stanja. to je postala parlamentarna kraljevina s dvodomnim parlamentom. 2.3 mil. bivši ministri i osobe koje imenuje car). predsjednik republike vlada pomoću ministara. U razdoblju liberalnog carstva dolaze do izražaja naznake parlamentarnog i dvodomnog sustava. a zatim su došli organski dekret i dva senatus consulte. donesen drugi ustav drugog carstva.11. Proglašena je treća republika. a doživotne senatore imenovao je car. Tako je u svibnju 1870. niti mu odgovaraju. Ustav je podnesen na referendum (7. Napoleon III. Car je vlada i vlast. a onda je skoro svake godine bila neka izmjena (njih 14 u obliku senatus consulta) za vrijeme carstva. senata i zakonodavnog tijela • čl. 13. od kojih je drugi 7. nego i općim pravom glasa za sve muškarce starije od 21 godinu.1852.-4.12. donesen je drugi ustav druge republike. Zakonodavna skupština koje je bila birana na 6 godina svoju vlast je dijelila sa senatom. Policija određuju i podupire službene kandidate. a oba doma su dobila pravo predlaganja zakona i pravo interpelacija vladi. predsjednik republike je odgovoran pred francuskim narodom. Senat je ustavotvorni organ. U razdoblju autoritarnog carstva demokratski privid je sačuvan ne samo referendumima. Francuska je u srpnju zaratila s Pruskom. sjednice su postale javne. 1. industrijska. Zakone može predložiti samo car.5 protiv ustava). Ustrojstvo drugog carstva 7. državnog savjeta. te je tako Louis Napoleon Bonaparte postao car Francuza. narodu predložio da se uspostavi ponovo carsko dostojanstvo. Element parlamentarne vlade je taj što je zakonodavno tijelo dobilo pravo da svoje mišljenje o radu izvršne vlasti izrazi adresom.

koji sudi pod imenom Sud visoke pravde. dok je za trajanja treće republike donesen samo 1 ustav uz 4 dopune i izmjene. pa su ga radikali zvali dom općina. donesen je Zakon o organizaciji senata od 11 članova. vojska i mornarica nisu željeli da im zapovijedaju civili. demokracije. Od 300 senatora starijih od 40 godina. izbori su u dva puta. tako da su u vladi u tim ministarstvima vojnici. tj. ima pravo odložnog veta na rok od mjesec dana. Ustav iz 1875. 225 su birani po departmanima (u svakom 2-5 senatora). U prethodnom razdoblju od 1789. vrhovni je zapovjednik vojske. opće biračko pravo i parlamentarnu vladu. Ustav ne spominje. uz suglasnost senata može raspustiti skupštinu. Zakonodavno tijelo sastoji se od skupštine i senata.2. tako da birači u svakom arondismanu (kotaru) biraju po jednog poslanika. a ostala 2 su samo zakon. a pravo glasa imaju svi muškarci stariji od 21 godine. on je skoro posve organski ustav i vrlo je kratak. parlamentarnu vladu i republiku. ima pravo pomilovanja. Izbori za senat su posredni. politički je odgovorna pred zakonodavnim domovima i ona je politički nositelj izvršne vlasti.-10. Ima široka ovlaštenja: može predlagati zakon. prvi put je izabran tko dobije natpolovičnu većinu. Drugi je vlada koja je nestalna. u tom izboru preteže utjecaj tog doma. vrše se po većinskom sustavu. djelomično obnavljanje radi neprekinutog trajanja i postupnog obnavljanja. Budući da je politički neodgovoran. parlamentarnu republiku. zapravo i nije ustav. Sastoji se od 3 odvojena ustavna zakona od kojih se samo 1 zove ustavni zakon. 24. U tim izbornim skupštinama većinu su imali predstavnici općina. a kako su ove većinom seoske i provincijske. Već od samog početka između ministara izdvaja se jedan. predsjednika vlade. Ovaj ustav je u europsku i svjetsku povijest uveo novinu. Svaki član domova ima pravo predlaganja zakona. kooptacija). Kako je broj članova skupštine dvostruko veći od članova senata. do 1870. tj. Još su donesena dva organska zakona O izboru senatora i o izboru poslanika. Treća republika je učvrstila 3 osnovne dotadašnje tekovine: dvodomni sustav.1875. daje mandat za sastav vlade. sutradan je donesen Zakon o organizaciji javne vlasti od 9 članova. svih vijeća arondismana i po jedan predstavnik svake općine tog departmana. Skupština ima 600 članova starijih od 25 godina i izraz je jedinstva Francuske. a toko posredno i vojnu. Predsjednika republike biraju oba doma na zajedničkoj sjednici. ali se njihova prava donekle razlikuju. po sistemu izbornih lista.7. a sastoji se iz dva dijela. prve parlamentarne republike. ni jedan njegov akt nije izvršan bez ministrova supotpisa koji tako preuzima političku odgovornost za taj akt. a drugi puta je dovoljna relativna većina. To je ustav iz 1875. vijećnika Općeg vijeća departmana. Onaj broj senatora koji je biran. Ustav samo posredno određuje kakav je oblik vladavine. smatra se da je taj dio Francuske bio odlučujući pri izboru senata. svi ministri su jednaki. Ustav je spojio nespojivo. a 75 su imenovani doživotno (prve je imenovala narodna skupština. tzv. ali ne i politički odgovoran i zato je on pravi nositelj izvršne vlasti. kao ni zakon sve do 1934. Vojnici i mornari ne glasuju jer se smatra da su suviše pod utjecajem svojih pretpostavljenih. Predsjednik može opozvati ministre. Izvršna vlast je u obliku parlamentarne vlade. Jedan je predsjednik republike i on je stalan. Francuska je jedinstvena država. ali postupak donošenja financijskih zakona započinje u skupštini. vrši sva imenovanja i opoziv službenika koji su u nadležnosti izvršne vlasti. Senatori su birani na 9 godina. a kasnije sam senat popunjava ispražnjena mjesta izborom novih članova.1940. od kojih je bitna samo ona iz 1884. a raspušta ju izvršna vlast uz suglasnost senata. ali su oblasti (departmani) ipak stanovite posebnosti i cjeline. Za razliku od većine francuskih ustava. a predsjeda im predsjednik republike. pa je senat izraz te podjele po departmanima.20 14. Ustav treće republike. navedeno je da je predsjednik republike izabran većinom glasova senata i doma poslanika okupljenih u nacionalnu skupštinu. 16. ali svake 3 godina bira se trećina senatora.1875. doneseno je desetak ustava. Ustrojstvo treće republike 4. predsjeda vladi itd. predstavlja državu u međunarodnim odnosima.9. Skupština može optužiti vršitelje izvršne vlasti pred senatom. jer je izmijenila ustav. Ministri su članovi parlamenta (no ne svi. Predsjednik je biran na 7 godina s mogućnošću ponovnog izbora. Ministri čine cjelinu. donesen je Ustavni zakon o odnosima javnih vlasti od 14 članova. i onaj koji u ime nje govori u parlamentu. kao i u SAD-u. Oba doma vrše zakonodavnu vlast. Izbori za ovo tijelo su neposredni. kojem predsjednik republike daje ovlaštenja da sastavi vladi. i uglavnom proporcionalni.7. ali s njima su politički solidarni ostali ministri. vođi međunarodne pregovore i zaključuje ugovore. tj. odobravaju potpisivanje međunarodnih ugovora.1870. u departmanima biraju skupštine sastavljene od poslanika u skupštini iz tog departmana. te tako pokrivaju njihovu političku . vladu. pravno je. poreznu i budžetsku. ovaj je bez političkog dijela. ima ukupno 34 člana i uspostavio je institucije treće republike. Izabrana je na 4 godine. tako da je to davalo veće mogućnosti velikom broju stranaka i malim strankama. samo skupština može biti raspuštena.

dok je vrhovnog zapovjednika nacionalne garde imenovala vlada. parlamentarne istrage. 15.3.8. Pariške komune. i 1859. pitanja. u Parizu je bilo stvoreno 60 bataljuna nacionalne garde sa oko 90 000 ljudi. U uvjetima francusko-pruskog rata i na početku treće republike došlo je do pobune u Parizu. parlamentarne istrage. Ipak. tj. bile su 4 izmjene 1879.21 odgovornost). i onaj koji u ime nje govori u parlamentu.5 franaka.5. tj. Pravo raspuštanja skupštine priječi da se parlament između redovitih izbora udalji od biračkog tijela. kao ni zakon sve do 1934. To su bile izmjene u smislu demokratizacije. i zakon o vijećima departmana iz srpnja 1870. solidarnost biti posve drugačiji od engleske. Sakupljanje garde i njeno naoružanje u Parizu je išlo sporo jer se vlada bojala naoružanog Pariza. političke tradicije. da ustavni zakoni mogu biti izmijenjeni ako izmjenu prihvati i predloži svaki dom posebno. ali već u listopadu 1870. tako da su u vladi u tim ministarstvima vojnici. i izmjena je usvojena ako za nju glasa natpolovična većina članova koji sačinjavaju nacionalnu skupštinu. drugo carstvo je objavilo rat Pruskoj. a u času izbijanja komune plaćenih članova nacionalne garde bilo je oko 170 000. stvorilo se mnogo političkih stranaka. a predsjeda im predsjednik republike. vojska i mornarica nisu željeli da im zapovijedaju civili. ona je postupno trpjela sve više otpora nacionalne garde. od tada su svi senatori birani. članovi obitelji koje su vladale Francuskom ne mogu biti birani za predsjednika republike. 1926 i 1940. god. koja je ukinula imenovane senatore. 16. Između jedinica nacionalne garde nije postojala druga veza osim vrhovnog zapovjednika. predsjednika vlade. a vlada imenuje samo načelnike općina i prefekte oblasti.-28. i to ona iz 1884. naoružana i organizirana količina ljudstva postaje najveća opasnost za vladu nacionalne obrane. gardisti su birali vojske zapovjednike po stanijama. ta velika. sve općine ne šalju po jednog predstavnika na skupštinu koja bira senatore. Nacionalna garda je stvorena po kotarevima. onda će se sastati na zajedničku sjednicu. da ga ne osluškuje i da se stvori parlamentarna oligarhija. Pariz to nema. nacionalnom gardom su zapovijedale izabrana starješine. a sredstvo za to je pravo izvršne vlasti da raspusti tu skupštinu i da je prisili da dokaže podudarnost svog mišljenja s mišljenjem biračkog tijela. nego su delegacija razmjerne broju stanovnika općine. Pravo raspuštanja skupštine priječi da se parlament između redovitih izbora udalji od biračkog tijela.) Pariz i Lyon su jedina područja koja imaju posebnu upravu. Prema propisima iz doba carstva (zakon o općinskim vijećima iz 1855. povećao broj nacionalne garde i njenu samostalnost. Bit parlamentarne vlade je u političkoj odgovornosti vlade i u pravu vlade da ospori parlamentu pravo da je njegovo mišljenje vjerodostojni izraz mišljenja većine birača u svakom času i o svakom pitanju. republikanski oblik vladavine ne može biti predmet izmjene. Posebnost parlamentarizma treće republike Ministri čine cjelinu. U srpnju 1870. te tako pokrivaju njihovu političku odgovornost). Sve je to bilo preuzimanje engleskog sustava parlamentarne vlade. Nakon toga donesen je i zakon koji je proširio krug vojnih obveznika. različitog predočenja odnosa države i društvene zbilje. Sredstva koja parlamentu stoje na raspolaganju za tu odgovornost su: interpelacije. kojemu odgovaraju pojedinačno i zajednički. pa će i parlamentarna vlada i njezino političko zajedništvo. 8. Bit parlamentarne vlade je u političkoj odgovornosti vlade i u pravu vlade da ospori parlamentu pravo da je njegovo mišljenje vjerodostojni izraz mišljenja većine birača u svakom času i o svakom pitanju. Sve ostale općine i oblasti biraju općinska i oblasna vijeća. kojem predsjednik republike daje ovlaštenja da sastavi vladi. vladu. 1884. Ustvari to je bila vrsta mekog ustava. Glavna jedinica je bio bataljun koji je brojao oko 1 350 vojnika. Samo je jedna značajna. bataljunima i legijama. Povod tome je bio stav vlade u pogledu pariške uprave.9.1870. Po tim odredbama svi zdravi muškarci od 14 do 40 godina dužni su prijaviti se u nacionalnu gardu. Ministri su članovi parlamenta (no ne svi. kojemu odgovaraju pojedinačno i zajednički. Ustav ne spominje. te je za carstva bilo pozivano onoliko gardista koliko je bilo previđeno propisima prije izbijanja rata. tj. ali zbog izbornog sustava (posredni za senat). a sredstvo za to je pravo izvršne vlasti da raspusti tu skupštinu i da je prisili da dokaže podudarnost svog mišljenja s mišljenjem biračkog tijela. ali s njima su politički solidarni ostali ministri. da ga ne osluškuje i da se stvori parlamentarna oligarhija. Nacionalnu skupštinu. ovaj ustav je vrlo malo mijenjan. Sredstva koja parlamentu stoje na raspolaganju za tu odgovornost su: interpelacije. Gardisti su dobivali dnevnice 1. . pitanja. zbog dogmatske prirode političkog mišljenja. Pariška komuna 18. svi ministri su jednaki.1870. Krajem rujna 1870. bit će to parlamentarna vlada po francuski. car je izdao dekret o sazivu nacionalne garde. Do proglašenja republike 4. U času izbijanja komune procjenjuje se da je u Parizu bilo oko 15 000 vojnika.1871. god. Već od samog početka između ministara izdvaja se jedan. Već zakon o senatu predviđa u čl. između zakonodavnog i ustavotvornog postupka vrlo je mala razlika. 8. Iako je vlada nacionalne obrane više bila vlada Pariza nego Francuske. ali i zakonodavna i budžetska prava parlamenta. bilo je 254 sa oko 343 000 gardista. ali i zakonodavna i budžetska prava parlamenta.

podijelila se na jedna dio koji je u Parizu.1871. 13 su lijevi republikanci (umjereni republikanci). postoje izabrani načelnici 20 kotareva Pariza. Tada su izabrani načelnici kotareva. ispuniti uvjete ugovora o primirju s Njemačkom. u Versaillesu. Od početka studenog 1870. jer ostvarenjem tog zahtjeva uvjetuju njen opstanak.1. u Frankfurtu). koji kao delegati 20 kotareva ine Središnji odbor 20 pariških kotareva. nove načelnike kotareva (pod-prefekte) i novog prefekta Pariza. tokom rujna 1870. a ostali su za rat do pobjede. Pošto ti zahtjevi dolaze naročito od nacionalne garde.1.1870. te tako i sredstvom da utječe na vladu. izaberu ustavotvornu skupštinu. vlada u Parizu ocjenjuje prilike posve izgubljenima.1871.1871.1.2. a drugi. delegacije je prvo u Toursu. a njima upravljaju pod-prefekti i prefekt. tzv. 28.5. ukloniti opsadu Pariza. u kotarima Pariza održavaju se skupovi koji biraju republikanske odbore budnosti kojima je bitan zadatak da nadziru rad imenovanih načelnika kotara. 1. te pariška federacija Internacionale i federacija sindikata. te odlučuje svoja zasjedanja nastaviti 20. pariški poslanici u nacionalnoj skupštini.9. Naknadno Gambetta uzrokuje potpuni rascjep između vlade i delegacije. da do zaključenja mira Pariz zaposjedne 30 000 njemačkih vojnika. između vlade i njene delegacije dolazi do nesloge. tj. Zato vlada dva mjeseca nakon postanka poziva građane na plebiscit da li prihvaćaju vladu. njihova uprava. da Pariz ima svoju komunu. 13.3. Već za carstva (naročito nakon kongresa oporbe u Nancyu 1863. Između tih čimbenika odvijat će se događaji za vrijeme pariške komune.1. do početka ožujka 1871. pozvala birače da 16.1871. a dva dana potom. Delegacija je 29. 18. nacionalna skupština se sastala u Bordeauxu i izvršnu vlast republike je povjerila Thiersu koji je bio zastupnik zaključenja mira. Na plebiscitu je vlada prihvaćena. Teška zima i glad pritišću Pariz kojeg opsjeda pruska vojska. skupština i Thiersova vlada smatraju da što prije treba ukinuti izvanredne mjere. Najbrojnija je nacionalna garda. lice cijele Francuske. središnji odbor bira jedan svoj odbor od 20 članova koji će zajedno sa zapovjednicima bataljuna nacionalne garde od vlade zatražiti da sazove izbore za vijeće Pariške općine. garda provaljuje k vladi i trži da i Pariz bira općinsko vijeće.1871.-13. Vlada u Parizu je zatečena. Pariz počinje uobličavati svoj otpor prema toj skupštini.1870.1870. te 13 poslanika Pariza napušta skupštinu.3.2.) pokazao da nema povjerenja u tu vladu. Versailles je već Bismarckovo sjedište. Sredinom rujna 1870.1871.) oporba traži da se uprava Pariza izjednači s upravom u cijeloj Francuskoj. tj. 5. što se činilo jedinim izlazom iz gladi jer su najnužnije zalihe hrane i ogrijeva do Pariza mogle doći još za dva tjedna. 22. Moramo i napomenuti da je vlada od početka podijeljena. počinje ga bombardirati. skupština odlučuje potvrditi zaključenje mira. da Pariz kapitulira uz plaćanje 200 milijuna ratne štete. iz Pariza se kroz opsadu probija vojska od 70 000 ljudi i napada Versailles. dolazi do ustanaka. a zatim u Bordeauxu kako bi bili dalje od neprijatelja. a kao cjelina čini oblast Seine. Objašnjenje je to što je Pariz veliki gard i prijestolnica. tj.3.1. Pariz je već za vrijeme vlade nacionalne obrane (4. poništava taj poziv. Privremena vlada 29. u samo 3 od 20 kotareva izabrani su načelnici koji su bili stanovita oporba vladi. U Parizu su sve jači zahtjevi za komunom. a kako bi se nadzirali rad prefekta Pariza. da i Pariz dobije svoje samoupravno općinsko vijeće.1871. pa stoga ne može biti prepušten samoupravi.1871.9.3. u Parizu postoji nekoliko organiziranih snaga.1870. a 5. 17.1. Taj napad je uzaludan. Prefekt Pariza je pod neposrednijim i višim nadzorom vlade nego drugi prefekti. te je samo 1 monarhist. te otpočeti pregovore o miru (ugovor o miru biti će zaključen 10. Od njih 43 samo ih je 6 za zaključenje mira s Njemačkom. Kako je od 19. a polovinu (43) departmana zaposjela je pruska vojska.1871. Na izborima Pariz je birao 43 poslanika. . uspostaviti upravu. predlažu da se skupština vrati u Pariz što je odbijeno. Vlada nacionalne obrane jedino je imenovala novo osoblje. Ocjenjujući da samo nacionalna garda raspolaže silom.1871. da vlada u Parizu smije imati 40 000 vojnika koji će razoružati Pariz i vojnu opremu koja je državno vlasništvo predati njemačkoj vojsci. a to je vladu obvezalo da u roku 21 dan provede izbore za nacionalnu skupštinu koja će zaključiti primirje. tj. te skupština prekida rad u Bordeauxu. Sve ih imenuje i opoziva car. a svog ministra unutarnjih poslova Gambettu šalje k delegaciji. potpisan je Ugovor o primirju i kapitulaciji Pariza. pa i same vlade ti odbori budnosti u rujnu izabiru svoje delegacije. samoupravnu i gradsku cjelinu kao što je imaju sva naselja (od kojih većina nema ni 1000 stanovnika).9.1871. vlada da bi vladala onim područjima koje nije zaposjela pruska vojska.11. nakon zaključenja primirja saziva izbore za nacionalnu skupštinu za 8. te šalje svog ministra vanjskih poslova na pregovore. Od njih 29 su ekstremisti (radikali i socijalisti). to su oni opasniji po vladu. Bismarck u Versaillesu proglašava stvaranje Njemačkog carstva.2. da u svakom kotaru izaberu načelnika i njegova 3 pomoćnika.10.1871. a ostali poslanici Pariza 10. Zaključenjem primirja 1. Pariz opsjednut.22 Pariz je podijeljen na 20 kotareva.

poziva građane da 26. Većinu na tim izborima činilo je radništvo.1871. tzv. a druga je CK narodne garde. 13. CK preuzima vlast i pokušava pregovarat. bombardiranje Pariza. neuspjeli izlazak vojske iz zidina i pokušaj napada na Versailles prisilili su vladu da ponudi pregovore o primirju i da 28. javne službe. opća sigurnost. nacionalna garda i narod se protive. Vijeće ima samo 75 članova. poduka.3. 215 bataljuna federacije nacionalne garde bira CK od 26 članova. Zatim dolazi novi poraz francuskog oružja. 1. za razliku od cijele Francuske nema samouprave. internacionalisti (pristalice ideja internacionale) i tzv. 20. Thiers i vlada dolaze u Pariz. kao vlast u Parizu su ostali njegova nacionalna garda. opskrba. bira odbor koji zajedno s vladom treba pratiti događaje u Parizu. izdala naredbu da se u cijeloj Francuskoj raspuštaju sva općinska vijeća. .2. Glad. Skupština također usvaja Thiersov prijedlog da se ukine dotadašnje odgađanje otplate dugova i da se ukinu plaće nacionalnog gardi (primirje je nastupilo i ratne mjere nisu potrebne).1871. uključujući i Pariz iako on do tada nije imao takvo vijeće. ali odbija da se izbori održe odmah. To su načelnici kotareva i poslanici Pariza. kolegijalnosti i kratkoće svih javnih službi. školovana buržoazija u kojoj pretežu slobodna zvanja.3. njen CK uz izabrane načelnike kotareva i prefekt kojeg je imenovala vlada Ferry. 18. nacionalna skupština potvrđuje ugovor o primirju. 17. te dio vojske prelazi na njihovu stranu.4. nacionalna skupština u Bordeauxu odbija prijedlog poslanika Pariza da se vrati u Pariz koji više nije pod opsadom i u koji je ušla pruska vojska. 1871. a kao bitan uvjet traži izabrano vijeće pariške općine i izbor glavnog zapovjednika nacionalne garde.3. CK na rok od tjedan dana odgađa izbore koje je zakazao za 22. 16. a ostali su radikalna. Francuska vojska koja je još uvijek u Parizu pokušava nacionalnog gardi oduzeti topove. svoje članove podijelio u 9 izvršnih odbora od po 6-8 članova. industrija i trgovina. Pariz je opkoljen. su izabrali svije načelnike.3. nacionalna skupština se sastala i prepustila je izvršnu vlast Thiersu.3. ti zahtjevi su odbijeno. Vijeće komune je na svojoj prvoj sjednici nakon izbora 29. nacionalna skupština se sastaje u Versaillesu. rad.11. Na svakih 20 000 stanovnika po kotarevima izabran je po 1 vijećnik.3.3.1870. a kotari su pozvani i 5. pravda. glasuju svi muškarci stariji od 21 godinu. izaberu vijeće komune. te trebaju sprovesti odluke nacionalne skupštine i pripremiti povratak nacionalne skupštine u Versailles. zima. Što se tiče socijalnog sastava vijeća komune. jakobinsko-blankističku većinu. u Versaillesu. ona treba stvoriti Centralni komitet čiji je zadatak da bdije nad gradom i nevoljama. a neki nisu dobili ni relativnu većinu koja nije smjela biti manja od 1/8 upisanih birača.3. Ta skupština bira Centralni komitet Nacionalne garde koji bi pored imenovanog vrhovnog zapovjednika nacionalne garde postao vrhovnim organom te narodne vojske.9. provodi plebiscit da li narod prihvaća vladu nacionalne obrane. 3. 13. na izborima nema stranaka. tj.1871. a uz to mnogi kandidati nisu dobili ni 1/8 glasova upisanih birača. zaključi privremeno primirje do saziva nacionalne skupštine. no vijeće komune je njihov izbor priznalo. Vijeće komune se organiziralo na postulatima izbornosti. oko 1/3 čine radnici. vojska odbija pucati u narod i nacionalnu gardu. mada se s obzirom na političke stavove kandidata moglo govoriti o 2 stranke koje su same sazvale izbore. vanjski odnosi. 19. Poslanici Pariza u nacionalnoj skupštini objašnjavaju da je razlog pobune što u Parizu. i 4. odvode dio vladi odane vojske i naređuju evakuaciju Pariza.1870. nacionalna garda održava opću skupštinu čiji je bitan zaključak da će se na prvi znak ulaska pruske vojske u grad latiti oružja. provedeni su dopunski izbori.11.9. 24.23 Vlada je 16. Ovaj CK nacionalne garde ima svoju osnovu u usvojenom statutu nacionalne garde. odustajanjem vijećnika iz stranke načelnika kotareva i poslanika Pariza u vijeću komune je ostala samo stranka CK nacionalne garde. te pruska vojska počinje ulaziti u Pariz bez pružanog otpora francuske vojske. a sutradan po Parizu kola proglas vlade u kojem je rečeno da postoji jedan komitet koji želi stvoriti vladu nasuprot zakonite vlade. ali pod pritiskom nacionalne garde 25.3. 10. neki od izabranih iz stranke načelnika kotareva i poslanika Pariza su na prvoj ili na prvim sjednicama vijeća komune odustali. Vijeće će normativne odluke donositi neposredno.3. već 19. sazvana je skupština delegata nacionalne garde i donosi Statut republikanske federacije nacionalne garde. 15. Izbori su se trebali održati po dotadašnjem Izbornom zakonu iz 1849. ali ovi izbori nisu bili onoliko slobodni kao prvi. armije u opkoljenom Metzu.3. 9.3. No. održati izbori za nova vijeća općina.1871. kapitulacija 2. zatim vlada 3.10.3. Umjesto 90 vijećnika izabrano je njih 84.1871. • Vijeće komune Vijeće komune izabrano je 26. tj. Odbori su: vojni. Thiers i vlada napuštaju Pariz. financije. jer su neki izabrani u više kotareva.1.2. ali se ona uskoro razdvojila na manjinu. Thiers izrađuje odluku kojom se treba razoružati nacionalna garda Pariza. te odlučuje da svoj rad nastavi 20. a izvršne poslove će vršiti preko svojih članova koji su raspoređeni u 10 odbora.3. Povrh svih odbora je Nadzorni odbor od 7 članova koji je trebao nadzirati rad svih drugih. nakon te odluke. i da će se u svim općinama.3. CK upućuje proglas narodu Pariza i poziva ga da za 3 dana izabere vijeće općine. Razlog tome je sljedeći. Thiers predlaže da se po hitnom postupku donese zakon o općinskoj upravi po kojem bi i Pariz dobio takvu upravu.

koje je stavljeno iznad pojedinih delegata i odbora vijeća. uz prisustvo pruske vojske na sjevernim prilazima Pariza počela je napad na opkoljeni Pariz. državne vlasti bila bi vrlo ograničena. Obračun je započeo sredinom svibnja nakon što je Thiersova vlada dobila iz zarobljeništva vojsku. Mada je bilo predviđeno uspostavljanje narodnim glasanjem izabranih mirovnih sudaca. Komuna nije bila za raniju sudsku organizaciju i postupak. slobode savjesti i slobode rada • organizacija gradske obrane i gradske garde Vijeće komune je zadnju sjednicu održalo dan nakon provale vladine vojske u Pariz 22. mada u svom sastavu nema članova tih odbora. Vijeće odlučuje i bira po 1 delegata koji vodi pojedini resor. . U odbor javnog spasa nije izabran ni jedan član manjine. dok je samo 1 radnik. a sutradan vijeće komune pojedinačnim je izborom izabralo članove tog tijela. o odvajanju crkve od države. koju je vijeće bez rasprave donijelo 19. daju svoje mišljenje delegatu.4.5. te je ukinuta novčana pomoć (plaće) svećenicima. te odbor za poduku. Vijeće komune svoje je odluke donosilo pod nazivom dekreti.1871. Država je zamišljena kao ugovorena federacija samoupravnih komuna. tako da je ukinuto pravo poslodavca da dio plaće zadržavaju kao oblik kazne za radne prekršaje. koje bi imale vrlo široku samoupravu.1871. vijeće je donijelo dekret po kojem je najveća godišnja plaća 6 000 franaka. donijelo dekret da se otvore poduzeća koja su napustili i zatvorili vlasnici. tzv. odlučeno je sa se osnuje Odbor narodnog spasa od 5 članova. ali dva dana kasnije pod pritiskom javnosti i po nagovoru Pariške federacije internacionale neki od njih se vraćaju u vijeće.5. 9.4. a nadležnost zajedničke. Već pri toj izmjeni izabrani su novi odbori i delegati. Sada Nadzorni odbor čini skup svih 9 delegata. To je bila podrška Parizu i zato vijeće komune želi tom izjavom pokazati kako zamišlja svoje mjesto u političkom životu Francuske i kako uopće zamišlja organizaciju države. kao organ nadzora i usklađivanja rada svih drugih odbora. pa je u tom pogledu značaj rad odbora za pravdu. Jedna od posebno važnih odluka vijeća komune je Izjava francuskom narodu. čijom se zajednicom treba osigurati francusko jedinstvo. 10.4. dok raniji odbori ostaju kao odbori vijeća koji prate rad delegata. Odbor za rad o trgovinu je nastojao stvoriti vrstu radnog prava.5. U to vrijeme vladina vojska počinje napad na Pariz. uz punu slobodu savjesti.1871. vojska je provalila u Pariz. a pored toga u nekih desetak gradova došlo je do stvaranja revolucionarnih komuna.1871. 21. Neotuđiva prava komune su: • izglasavanje općinskih proračuna prihoda i rashoda • određivanje i razrezivanje poreza • upravljanje lokalnim službama • organiziranje njezina sudstva. za kojih je pobijeno preko 30 000 članova nacionalne garde i građana Pariza. produženo je odgađanje dugova i stanarina.4. a da upravu preuzmu sami uposleni. ali i vijeću o radu delegata. da se obnovi proizvodnja u tim poduzećima. Dotadašnja organizacija koja je trajala samo 3 tjedna. je u Frankfurtu potpisan francusko-njemački ugovor o miru po kojem je Francuska trebala predati Njemačkoj Alsace i Lorraine. Sličan je i dekret od 25. napušta vijeće uz objavljivanje Manifesta 22. ipak ih je imenovala komuna. Donesen je dekret o poroti. ali ju je tek pri kraju izabralo vijeće. tj. krvavi tjedan. Manjina 15. nakon dopunskih izbora za vijeće je izmijenjena. vijeće bira nove članove odbora narodnog spasa uz optužbu da je manjina u vijeću kriva za sve. a sukob između većine i manjine je takav da su od 9 delegata. unutarnje policije i nastave • uprava općinskim dobrima • postavljanje putem biranja ili natječaja sudaca i svih općinskih službenika.24 Nadzorni odbor je vrsta vlade.4.1871. po čemu se zapravo Nadzorni odbor i delegati približavaju vladi i ministrima kao njenim članovima. bilo je predviđeno suđenje i konfiskacija imovine članovima vlade u Versaillesu. a njih su izvršavali odbori od kojih su bili najdjelotvorniji po odlukama odbor za rad. platiti 5 milijardi odštete i do isplate odštete trpjeti i hraniti njemačku vojsku na svom prostoru. tih koji napuštaju vijeće. školstvo je postalo svjetovno. U toj izjavi stoji: samoupravna komuna bit će ograničena samo jednakim samoupravnim pravom ostalih komuna koje pristupe ugovoru.5. uz to svih 9 delegata su školovana sitna buržoazija.5. Vojska od 130 000 vojnika. počela je gradska bitka koja je trajala tjedan dana. industriju i trgovinu. koji su odgovorni i uz stalno pravo nadzora i opoziva • neograničeno jamstvo slobode pojedinca. 1. Potom je počela konačna priprema za gušenje Pariza. samo 2 pripadnici manjine. Takav je dekret od 2. izvršena je konfiskacija crkvenih dobara. Vijeće je 15. 20. Vijeće komune je usvojilo nekoliko odluka koje su dalekosežne naravi. Već tada je vlada raspisala izbore za vijeća općina.5. po kojem napuštene stanove treba dati na upotrebu obiteljima bez stanova. 4.4.

nego sadržaj prava i postupka. kako bi se smanjilo školovanje u vjerskim školama. Uvodi se nova sudska ljestvica. sadržava načelo jednakosti. kada je zaposjela papsku državu. a ne raspršene narodne svijesti (običaja) ili sudske struke (precedentno pravo). nego ponajviše zbog otpora Katoličke crkve da prihvati nove djelomične propise koji su uređivali to područje. narod kreće iz Pariza u Versailles. prekinula diplomatske odnose s Vatikanom i odlučila se za odvajanje crkve od države. na što je papa uputio oštri tajni prigovor ostalim kršćanskim državama. tj.9. a njihova dobra su konfiscirana. klerikizam. 5. Objedinjenje francuskog prava nakon revolucije Pravom se smatra ono što je djelo zakonodavca. Najvažniji je građanski zakon iz toga razdoblja je konventov Zakon o nasljeđivanju iz listopada 1792. njihov vođa Gambetta je uskliknuo. Zakon nastoji što uže odrediti kako djelo tako i kaznu. Počelo je ukidanje neovlaštenih vjerskih bratovština. tj. Jedna od temeljnih zasada nauma radikalne buržoazije je borba protiv klerikizma. u čl. radikalska republika (1895-1914). donesen je Zakon o odvajanju crkve i države. gospodarstva. On je vrlo potanko odredio kažnjiva djela i kazne za njih. to je neprijatelj. a suca želi definirati kao stroj za primjenu zakona. skupština izglasava Ustav. 1. a potom umjerenija za vrijeme direktorija. 1904. Od 1901. podnesen kralju na prihvat. bivala najprije korjenita za vrijeme konventa. te je razdvojena građanska od krivične sudbenosti. Istovremeno papa disciplinski kažnjava dva biskupa koje je imenovala francuska vlada.). U studenom/prosincu skupština donosi dekrete o ustrojstvu nove državne uprave. crkveni. pa kad su radikali preuzeli većinu. te još 16 članaka koje mu je podnijela skupština. mogu postojati samo bratovštine koje dobiju državno odobrenje. te nasljeđivanja regulirano ne toliko kao posljedica načela jednakosti građana. 1902. 16. 3. ustavotvorna skupština donosi zakon o sudovima.1789.9. donesen je Kazneni zakon. a koji su bili protivni kanonskom pravu. Krajem 1905. on je 13. tako je od 1793. Država ne plaća ni jednu vjersku organizaciju. usvojena je Izjava o pravima čovjeka i građanina. skupština donosi niz zakona pod nazivom dekreti (akti bez kraljeva potpisa) kojima je udarila nove temelje organizaciji uprave. U takvim okolnostima kralj istoga dana prihvaća Izjavu o prvima. a socijalistički list objavljuje papin tajni prosvjed kršćanskim vladarima povodom posjete francuskog predsjednika. Crkva i država od restauracije do kraja treće republike Čim su republikanci 1879. ali i upravnim organima su oduzete sudske nadležnosti. do ljeta 1791. U tome razdoblju više je uređena sudska organizacija.10. S time je uspostavljena ustavna kraljevina. te on 14.1789.10. Kako je revolucija odmicala. 18. već suce bira narod. kralj odbija potvrditi Izjavu jer ju smatra protivnom načelima svoje vlasti. 26. 3. tzv. Došavši u posjet Italiji predsjednik Francuske nije smatrao da treba posjetiti i papu. naum da pravo bude posve u rukama centraliziranog zakonodavstva i centralizirane uprave i posve etatizirane sudske struke bivao izrazitiji. a taj ustav shvaćamo kao prvi moderni europski ustav. najcjelovitije je uređeno krivično pravo. načelo nacionalne suverenosti. Od studenog 1789. otkazan je konkordat iz 1801. te postaje ustavna. Krivično pravo je uređeno radi zaštite novog poretka. isključeni su predstavnici crkve iz visokog školstva. tj. osobne slobode itd. te opsjeda dvor. Zakon je postavio načelo odvojenosti uprave od sudstva. mjesni i sl.25 17. a za te organizacije važi opći režim o udruženjima. te Francuska 5.1791. Za puni prekid uskoro je dobila i povod. Kraljevina Italija nastala je 1870. crkve. a to država pokazuje željom za punom slobodom pri imenovanju biskupa. građanski i krivični). dobiva vrstu krnjeg ustava. a država je odobrenja skoro posve odbijala. Francuska je tada. priseže na vjernost ustavu. a što se tiče sadržaja prava. ograničena kraljevina. te bračno i obiteljsko pravo (zakon o braku i obitelji). čl. dok je područje braka i obitelji. Ukinuti su svi raniji sudovi. propisivanjem i nove vrste delikata. sudstva. uvedeno je opće besplatno školovanje.1789.9. materijalnog prava.8. uvedeni su porezi na dobra vjerskih zajednica. tj. pomišlja se na odvajanje crkve od države. U kolovozu 1780. 1971. sudstvo se ne može miješati u upravne poslove. s time da nad njenim ustavotvornim radom prevladava zakonodavni rad. odnosi između pape i talijanske države su prekinuti. Izjava u čl. borba protiv crkve i kelrikizma ušla je u završnu fazu. načelo podjele vlasti kao temeljno načelo ustrojstva svake vlasti. kako nedržavni (trgovački. preuzeli vlast. feudalni. svećenici su isključeni iz državnog školstva. Sudska zvanja se više ne nasljeđuju ni ne kupuju. tako i državni (sudovi opće sudbenosti. .

i skupština je u kolovozu 1790. mjesni i sl. Budući da je u ovom zakonu načelo zakonitosti u krivičnom pravu shvaćeno tako da zakon znači samo akt zakonodavca.11. Skupština ih nije prognala kao što je to činio kralj. donijela dekret o ukidanju svih tih starih sudova.26 19. Prijašnja široka sudačka diskrecija i široko shvaćeno načelo zakonitosti ustavotvornu skupštinu je uputilo na ograničenje sudačke diskrecije. što znači da se sudstvo ne može miješati u upravne poslove. a i svim upravnim organima oduzete su sve sudske nadležnosti. 21.11 1789. Taj zakon postavlja načelo odvojenosti uprave od sudstva. 3. optužna i ona koja na glavnoj raspravi presuđuju o krivnji. Zakon predviđa porotu i u građanskom i u krivičnom postupku (kasnije će biti zadržana samo u krivičnom postupku). Zakon u znatnoj mjeri sudstvo povjerava izabranom sudu. a za uzvrat svećenici su dobili plaće i mirovine. Načelo zakonitosti prava nakon revolucije 2. Najstariji je bio Pariški parlament nastao 1239. tako i kaznu za njega. Ocjenjujući da će se sudstvo (parlamenti) protiviti ovom dekretu.3. ustavotvorna skupština prihvaća dekret o nacionalizaciji crkvene zemlje. skupština donosi odluku o privremenom prekidu rada parlamenata. na shvaćanje koje suca vrlo ograničava i oduzima mu mogućnost individualizacije slučaja. a taj zakon vrlo potanko određuje kažnjiva djela i kazne za njih. Porota je sudac o činjenicama. Sudska zvanja se više ne nasljeđuju ni ne kupuju. to je ustavotvorna skupština morala kazneni zakon donijeti što prije. a skupština je 24. nego su imali i neke pravno-političke nadležnosti. već suce bira narod. 20. tj.1790. običaj nije zakon. Uvedena je nova sudska ljestvica i razdvojena je građanska od krivične sudbenosti. Ukinuti su svi raniji sudovi i to kako nedržavni (trgovački. a u krivičnom postupku postoje čak dvije porote. već je samo odložila njihov rad. Ti sudovi nisu bili samo izraz običajnog pravnog partikularizma. Razvoj ustavnosti od restauracije do Pariške komune Dvodomni sustav . a suca nastoji definirati kao stroj za primjenu zakona.) tako i državni (opće sudbenosti: građanske i krivične). Parlamenti se više nikada nisu sastali. a skupština sudu nije pridavala takvu ulogu. Odmah se počelo raditi na ustrojstvu sudstva. arbitraži. crkveni. Zakon nastoji što uže odrediti kako zločin. donijela Zakon o sudovima. feudalni. To je i učinila 1791. tj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->