ANAMNEZA I STATUS

Anamneza
U mnogim slučajevima razgovor i dobro vođena anamneza predstavlja i prvi stepen psihoterapije kako roditelja, tako i djeteta (starijeg). Važan je i ambijent gdje se obavlja anamneza, te soba ili ordinacija treba da bude topla, prijatna sa predmetima koji će animirati dijete. Na početku najbolje je pustiti majku ili oca da spontano ispričaju što imaju reći, čime će se stvoriti atmosfera u kojoj će se roditelji rasteretiti. Kasnije će ljekar usmjeriti dalji razgovor. Pitanja ne bi trebala da zalaze u probleme koji bi kod roditelja izazvali osjećaj krivice ili stida. Anamnestički podaci se unose određenim redosljedom uz prilagođavanje uzrastu djeteta i stanju zbog kojeg je donijelo ljekaru. OPŠTI PODACI: - Identifikacija davaoca podataka - majka, otac, dijete, susjedi, skrbnik itd. - Ime i prezime bolesnika, adresa, telefonski broj, pol, datum i mjesto rođenja. - Ime oca i majke, bračno stanje roditelja, starost roditelja, zanimanje oca i majke. - Od koga je dijete upućeno i pod kojom dijagnozom. - Datum i sat prijema, broj bolesnika ili broj protokola. - Raniji prijemi: datum, dijagnoza, terapija. - Prijemna dijagnoza, ime i prezime ljekara koji je pregledao dijete. GLAVNE TEGOBE: - zbog kojih se traži pomoć - riječima roditelja ili djeteta u jednoj rečenici. SADAŠNJA BOLEST: - Datum početka bolesti i inicijalni simptomi. Detaljan i hronološki opis vrste, trajanja i jačine simptoma. Poduzete mjere, pretrage, liječenje. - Odgovarajuće epidemiološke informacije (ekspozicija, potencijalni kliconoša, životinjski ili drugi prenosioci). - Da li je ovom oboljenju prethodilo neko drugo oboljenje i u kom vremenskom intervalu? - Kakav je utisak bolest ostavila na bolesnika i porodicu? ANAMNEZA RAZVOJA: - Prenatalni razvoj: zdravlje majke, bolesti, kontrolni pregledi, ultrazvučni pregledi, uzimanje lijekova, eventualno zračenje, moguća ovisnost (alkohol, pušenje, lijekovi, droge), kontakt sa zaraznim bolestima, ishrana, krvna grupa, Rh faktor majke i oca, “čuvanje ploda”, hormonalna terapija, komplikacije u toku trudnoće, zaposlenost majke, stav majke i oca prema trudnoći, planirana i neplanirana trudnoća. Koja je trudnoća po redu? - Porođaj i neonatalni period: koji je porođaj po redu, trajanje gestacije, gdje je dijete rođeno. Vrsta i trajanje porođajnih bolova i porođaja (vrijeme od pucanja vodenjaka do poroda), prednjačeća čest, upotreba forcepsa, sectio cesarea, sedativi i anestezija (ako su primijenjeni). Težina i dužina novorođenčeta, obim glave, opšte stanje vitalnosti - bodovanje po Apgaru (plač, boja, tonus, pokreti i disanje). Poduzete mjere oživljavanja. Prvi podoj i snaga sisanja, žutica (početak, jačina, trajanje), konatalne anomalije, cijanoza, osipi, trzaji, paralize, konvulzije, hemoragije, fiziološke reakcije (pad tjelesne težine, tranzitorna groznica i si.), trajanje boravka u rodilištu i težina pri izlasku, otpadanje pupka. - Ishrana za dojenče: sastoji se od nekoliko stavki PRIRODNA (dojenje) - broj obroka, teškoće pri dojenju, stav roditelja prema dojenju, kada je započeta dvovrsna mliječna ishrana i zašto, kada je definitivno prekinuto dojenje i zašto. VJEŠTAČKA ISHRANA - vrsta formule, broj i količina pojedinih obroka, dnevni unos mlijeka. Kada je uvedena čvrsta hrana (vrsta, oblik, količina). Reakcije dojenčeta, alergijske manifestacije, eventualne teškoće pri uzimanju ove hrane. Apetit djeteta. Početak, trajanje i način provođenja antirahitične profilakse. Dodavanje drugih vitamina, Fe i fluora.

1

Za veće dijete: podaci o ishrani u doba dojenčeta, navike, apetit, broj obroka, orijentacioni sastav hrane u pogledu bjelančevina, vitamina, cerealija, mlijeka i kalorija, stavovi i navike roditelja. - Tjelesni razvoj - TT u toku prve godine života, s godinom dana, s dvije godine i kasnije. TV (tražiti podalke iz savjetovališta, školskih dispanzera). Ocjena kome konstitucijalnom tipu dijete pripada. - Psihomotorni razvoj - osnovi podaci o njezi dojenčeta i malog djeteta (kupanje, izvođenje na zrak, sunčanje, nošenje korekcionih aparatića itd.). Sigurna kontrola glave u položaju potrbuške, samostalno sjedenje i hodanje. Govor (gukanje, prve riječi i rečenice, smetnje govora). Sluh (lokalizacija izvora zvuka, razumijevanje govora). Vid (praćenje pogledom, smetnje kod čitanja). Nicanje zuba (uzrast pri pojavljivanju, broj na kraju prve godine života). Socijalni razvoj (prepoznavanje poznatih osoba, oponašanje, izvršavanje naloga). Navike (sisanje palca, grickanje nokata, njihanje glavom, čupanje kose). Kontrola stolice i mokrenja (danju i noću). Usporedba s braćom i sestrama, te s vršnjacima. - Seksualni odgoj - prva pitanja djeteta o porijeklu djece, o koncepciji, o razlikama dječaka i djevojčica. Informacije koje je dobilo u kući. Priprema za menarhu, za pojavu sekundarnih spolnih oznaka. Masturbacija. Stavovi roditelja. Teškoće seksualnog prilagođavanja u pubertetu i adolescenciji. - Škola - polazak djeteta u vrtić, ponašanje djeteta, teškoće, prilagođenost u školi, školski uspjeh, stavovi djeteta, roditelja, nastavnika, Ambicioznost ili flegmatičnost, te osjećaj dužnosti. - Društvena prilagođenost - reakcija djeteta na prvo odvajanje od majke, odnosi s vršnjacima, samostalnost djeteta, bavljenje sportom i vanškolske aktivnosti. IMUNIZACIJA I TESTOVI: besežiranje u porodilištu i reakcija, tuberkulinski testovi, obavezne vakcine i reakcije, neobavezne vakcine, revakcinacije. Primanje seruma ili gama-globulina, eventualno alergološko testiranje, reakcije preosjetljivosti. Ukoliko nije vakcinisano ili je neredovno vakcinisano, navesti zbog čega. Tražiti po potrebi odgovarajuću dokumentaciju. DOSADAŠNJE BOLESTI (ANAMNESIS VITAE): - unose se sva oboljenja i to hronološkim redom. 1. preboljele zarazne bolesti - uzrast, vrsta zarazne bolesti, komplikacije 2. operacije - vrsta, uzrast, komplikacije, razlozi za operaciju, postoperativni tok. 3. udesi i povrede - priroda, sekvele, uzrast djeteta PORODIČNA ANAMNEZA (ANAMNESIS FAMILLIAE): Cjelovitost ili razbijenost porodice i međusobni odnosi, broj članova porodice. Crtanje rodoslovnog stabla s najmanje tri generacije. Konsangvinitet roditelja. Podaci o majci (rođeno prezime, godine života, bolesti, prijašnji brakovi, trudnoće i porodi) i majčinoj porodici. Podaci o ocu (godine života, bolesti, navike, prijašnji brakovi i djeca) i očevoj porodici. Abortusi i mrtvorođenčad, braća i sestre u ovom braku. Bolesti u porodici (TBC, lues, alergije, krvne diskrazije, mentalne, nervne bolesti, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, reumatska groznica, oboljenja bubrega, karcinomi, epilepsija). Poznate kongenitalne malformacije. Odnosi u porodici. Religiozne, običajne i druge porodične navike. Zdravlje osoba sa kojima dijete dolazi u dodir u kući, u susjedstvu, vrtiću i školi. SOCIJALNO - EPIDEMIOLOŠKA ANAMNEZA: Uslovi stanovanja (broj prostorija, kvalitet stana, uslovi za život, mogućnost za spavanje, broj osoba koje žive u istom stanu, srodstvo, higijenske prilike, voda, nužnik). Prihodi roditelja. Kulturni nivo i zdravstvena prosvjećenost roditelja i ostalih ukućana. Etnička sredina iz koje potiču roditelji, migracija porodice. Ishrana porodice i dijetalne navike. Kontakt sa bolesnim ljudima i životinjama.

Status praesens
Traži dosta strpljenja, posebno kada se radi o pregledu dojenčeta i malog djeteta. Često je teško ostvariti prijateljski kontakt sa djetetom. Blag i smiren pristup ljekara, čiste i tople ruke, te topla prostorija su uslov za početak pregleda djeteta.

2

Pregled počinje pažljivim posmatranjem djeteta, najbolje dok je ono u krilu majke. U toku opservacije dijete gledamo, slušamo, mirišemo. - Uočavamo crte lica, oblik očiju, dizmorfiju glave. - Slušanjem otkrivamo inspiratorni i ekspiratorni stridor, wheezing (čujan ekspirij) kod bronhoopstrukcije. Plač djeteta može biti karakterističan za određene bolesti, npr. promukao plač kod hipotireoze, piskav plač kod cerebralno oštećenog djeteta. - Miris na aceton upućuje na gladovanje ili na ketoacidozu dijabetičara. Miris na miševe je karakterističan za fenilketonuriju. Nakon opservacije nastavljamo pregled uvijek određenim redom. Redoslijed pregleda je slijedeći: 1. Osnovni parametri vitalnih funkcija: temperatura, puls, respiracije, krvni pritisak 2. Antropometrijske mjere: tjelesna masa, tjelesna visina, obim glave, obim grudnog koša 3. Koža i potkožno masno tkivo 4. Limfne žlijezde 5. Muskulatura 6. Glava (lice, oči, nos, usta, usna duplja, uši) 7. Vrat 8. Grudni koš 9. Trbuh 10. Genitalije 11. Ekstremiteti 12. Neurološki pregled 1. TJELESNA TEMPERATURA - Mjeri se rektalno ili aksilarno, pri čemu je rektalna temperatura za 1C veća od aksilarne. Na osnovu broja respiracija u minuti i pulsa, te krvnog pritiska orijentišemo se o stabilnosti vitalnih funkcija. 2. ANTROPOMETRIJSKE MJERE - dobivene antropometrijske podatke upoređujemo sa percentilnim krivuljama, na osnovu čega možemo odrediti da li dijete na osnovu svoje tjelesne mase, visine ili obima glave, odstupa od prosječnih vrijednosti svojih vršnjaka. 3. KOŽA I POTKOŽNO MASNO TKIVO - Promatrajući kožu ocjenjujemo boju, koja može biti cijanotična, blijeda, ikterična, subikterična, eritematozna. Dalje nas interesuje njena vlažnost, turgor (jedrina), eventualne eflorescence, hipo i hiperpigmentacije, mladeži, hemangiomi, edemi, ožiljci. Kod novorođenčadi postoji nekoliko karakterističnih kožnih promjena (vernix caseosa - sirasti maz, mongolska pjega u području krstačne kosti, milia - lojne retencione ciste u obliku bjeličastih papula, miliaria-sitne vezikule koje nastaju zbog retencije znoja uslijed opstrukcije znojnih izvodnih kanala). Turgor kože ispitujemo na koži abdomena, oslabljen je kod dehidratacije. 4. LIMFNE ŽLIJEZDE - Palpiramo periferne limfne žlijezde: subokcipitalne, preaurikularne, prednje i stražnje cervikalne, submandibularne, aksilarne i ingvinalne. Ocjenjujemo njihovu veličinu, osjetljivost, pokretljivost u odnosu na kožu, konzistenciju. 5. MUSKULATURA - Ocjenjujemo trofiku i tonus muskulature. 6. GLAVA - Uočavamo veličinu, mjerimo obim glave u nivou tubera frontalia i protuberantiae occipitalis, notiramo eventualnu asimetriju. U novorođenačkom periodu karakteristične su promjene na glavi kao posljedica porođajne traume - caput succedaneum i cephalhaemathoma. Kod dojenčeta posebnu pažnju obraćamo na veliku i malu fontanelu. Normalno se velika fontanela zatvara sa 18 mj., a mala fontanela sa 3 mj. Određujemo veličinu i napetost velike fontanele, najbolje je određivati napetost kad je dijete smireno i sjedi. Najčešća patološka stanja sa napetom fontanelom su meningitis i hidrocephalus. Kraniotabes, kao najraniji znak rahitisa, manifestuje se kao omekšanje u području parijetookcipitalne suture. Na jaču palpaciju u tom području, kost se uvija poput loptice za ping-pong. Treba naglasiti da je kraniotabes normalan nalaz kod dojenčadi do 2 mjeseca. Kod težih oblika rahitisa javlja se karakteristična četvrtasta lobanja, sa izraženim tubera frontalia i parietalia. Na licu pratimo simetriju mimične muskulature, dubinu nazolabijalnih brazdi. Kod pareze i paralize n. facialisa postoji asimetrija mimične muskulature, a nazolabijalna brazda je na zahvaćenoj strani plića. Uočavamo eventualne anomalije mandibule, ulegnutost korijena nosa. Kod starije djece palpiramo Valleuxove tačke na mjestima izlaska kranijalnih nerava. Oči: promatramo položaj očnih jabučica i njihovu pokretljivost, položaj i pokretljivost očnih kapaka, eventualno prisustvo epicantusa, razmak između očiju. Na zjenicama uočavamo njihovu veličinu i

3

oblik, ispitujemo reakciju na svjetlost i akomodaciju. Na irisu uočavamo eventualne mrlje, npr. kod Downovog sindroma na periferiji irisa postoje bijele pjege. Kod djece se često uočava strabizam, konvergentni ili divergentni, smatra se patološkim tek poslije 6. mjeseca života. Nos promatramo njegov oblik, položaj nosnih otvora, prohodnost nosnih kanala. Kod teške respiratorne insuficijencije postoji lepršanje nozdrva. Usne - posmatramo usne (njihov oblik, eventualne anomalije poput rascjepa, vlažnost), zube (broj, raspored, caries). Prvi zubi javljaju se između 5. i 9. mjeseca života, najprije centralni donji sjekutići. Prva denticija se najčešće završava sa 24 mjeseca života, kada je niklo 20 zuba. Izbijanje stalnih zuba, tj. druga denticija, počinje u 6. ili 7. godini, kada izbijaju prvi molari. Na sluznici usne duplje ocjenjujemo vlažnost. Kod stanja dehidratacije vlažnost usne duplje je smanjena, a ako je dehidratacije jača, sluznice su ljepljive. Na nepcu pratimo svedenost, naglašen svod nepca označavamo kao gotsko nepce. Od kongenitalnih anomalija nepca najčešći je rascjep nepca, izolovan, ili udružen sa rascjepom usne i vilice. Jezik može biti obložen (dehidratacija), malinast (šarlah), sa urođenim promjenama (lingua geographica). Grlo - Pregled grla obavljamo na kraju pregleda, obzirom na otpor koji djeca pružaju pri ovom dijelu fizikalnog pregleda. Promatramo veličinu krajnika, uočavamo eventualne znakove upale i eksudacije na njima. Uz to, gledamo nepčane lukove, stražnji zid farinska, eventualni retronazalni sekret. Uši - Kod fizikalnog pregleda ušiju promatramo oblik, veličinu i položaj usnih školjki. Anomalije usnih školjki često su udružene sa kongenitalnim anomalijama urinarnog trakta. Uši su nisko postavljene, ako se nalaze ispod linije koja spaja spoljni ugao oka sa okcipitalnom protuberancijom. Nisko postavljene uši se sreću kod mnogih kongenitalnih sindroma. 7. VRAT - promatramo aktivnu i pasivnu pokretljivost, te položaj vrata. Moguće su razne patološke pojave: torticolis, opistotonus, nesposobnost držanja glave, brohogene ciste vrata. 8. GRUDNI KOŠ - oblik i simetričnost, te promjene na koštanom dijelu. Kod rahitične djece uočavaju se na rebrima rahitične brojanice, zadebljanja na spojevima koštanog i hrskavičavog dijela rebara. Harisonova brazda također znak rahitisa, - poprečno udubljenje na prednjoj strani toraksa, na mjestu gdje se sa unutrašnje strane hvata dijafragma. Postoje i kongenitalne anomalije grudnog koša, pectus carinatum ili pectus infundibuliforme. Kod težih formi opstruktivnog bronhitisa uočavamo uvlačenje interkostalnih prostora i juguluma. Auskultatorno određujemo disajne zvuke, pratimo odnos inspirijuma i ekspirijuma. Kod odraslih ekspirijum traje 1/3 inspirijuma, dok je kod djece ekspirijum nešto duži. Pregled srca započinje određivanjem položaja ictusa i njegovog intenziteta. Određujemo ritmičnost srčane radnje, kvalitet srčanih tonova. Ako notiramo srčane šumove, određujemo da li su sistolni ili dijastolni, mjesto njihovog punctum maximuma, te pravac propagacije. Jačina šuma se gradira od I do VI stepena po Levinu. Ako je prisutan palpabilan thrill, onda je šum III stepena ili jači. Sastavni dio pregleda čini i palpacija aa. femorales. 9. TRBUH - Promatramo venski crtež na koži abdomena, umbilikus i prisustvo hernija. Površna i duboka palpaciju, notirajući bolnost ili rigiditet pri palpaciji. Ocjenjujemo veličinu jetre, slezene, te veličinu, oblik, položaj i pokretljivost eventualnih palpabilnih tumefakcija. 10. GENITALIJE - Kod dječaka određujemo mjesto spoljašnjeg otvora uretre, zbog moguće hipo ili epispadije. Ispitujemo mogućnost prevlačenja prepucija, pojavu fimoze i balanitisa. Sastavni dio pregleda je ispitivanje testisa. Da bismo pouzdano ustanovili da li su testisi spušteni u skrotalne vreće, prstima lijeve ruke obostrano vršimo pritisak u području ingvinalnih kanala nadole, kako bi se izbjeglo potiskivanje testisa u kanal, a desnom rukom palpiramo skrotalne vreće, tražeći testise. Kod djevojčica određujemo razvijenost velikih i malih labija, clitorisa. U pubertetu određujemo pubertetski razvoj po Tanner-u. 11. EKSTREMITETI – Uočavamo deformitete, npr. genua vara i genua valga. Na zglobovima uočavamo otok, crvenilo, promjene u pokretljivosti. Na šakama uočavamo promjenu u obliku, veličini i broju prstiju. Kod Dovvnovog sindroma se javlja klinodaktilija (zakrivljenost V prsta šake), te brazda četiri prsta na dlanu. Najčešća anomalija stopala su ravna stopala - pedes plana. 12. NEUROLOŠKI PREGLED - Ispitujemo meningealne znake kod djece svih uzrasta. Neurološki pregled ima specifičnosti za pojedine dobne skupine (novorođenče, dojenče, malo dijete, školsko dijete). 13. KUKOVI - Kod dojenčadi na kraju pregleda obavezno ispitujemo abdukciju kukova

4

RAST l RAZVOJ
RAST - povećanje dimenzija (visina, težina, obim glave), RAZVOJ - kvalitativne promjene u smislu diferenciranja i sazrijevanja struktura i funkcija organizma Mjerenje parametara kojima se procjenjuje rast neophodno je za monitoring općeg zdravlja djeteta a posebno za otkrivanje endokrinih poremećaja. Studiranje rasta i načina njegovog mjerenja su bazične discipline u pedijatriji. FAKTORI RASTA Međusobno djelovanje ovih faktora u različitom omjeru ima za rezultat konačno dostignutu visinu. HORMONI Utiču na umnožavanje ćelija, te njihov rast, a posebno na rast kostiju. Hormon rasta (STH) svojim anaboličkim djelovanjem pozitivno djeluje na proces rasta. Svoj utjecaj na periferna tkiva STH ostvaruje preko somatomedina (IGF - inzulinu sličan faktor rasta). Tireoidni hormoni djeluju na sazrijevanje kostiju te na rast CNS-a. Insulin je takođe anabolički hormon koji stimuliše rast. Usljed hronično smanjene količine inzulina (loše tretiran dijabetes) rast u visinu je izrazito usporen - tzv. Mauriacov sindrom. Insulin u velikim koncentracijama povećava broj mitoza ćelija - velika novorođenčad dijabetičnih majki. Glikokortikoidi u koncentraciji 2-3x većoj od fiziološke suprimiraju rast. Zbog razaranja hrskavice te matriksa kostiju nakon prestanka djelovanja visokih doza glikokortikoida nema adekvatne nadoknade rasta u visinu. Suvišak androgenih hormona dovodi do uzbrzanja koštanog sazrijevanja što vodi ranom pubertetu i manjoj konačno dostignutoj visini. Estrogeni takođe koče rast ubrzavajući koštano sazrijevanje. GENETSKI POTENCIJAL Konačno dostignuta visina djeteta je u direktnoj korelaciji sa visinom roditelja. Postoje različite vrste tablica koje uzimajući u obzir visinu roditelja daju procjenu konačne visine djece, za svaki spol posebno.

POL Muška djeca su u prosjeku na rođenju duža i teža od ženske djece ali se razlike gube sa navršenom prvom godinom života. SEZONSKE VARIJACIJE Brzina rasta u visinu najveća je u proljeće, a tjelesne mase u jesen. U slijepe djece nema sezonskih razlika u brzini rasta u visinu. RASA I EKOLOŠKI UVJETI U zatvorenim sredinama očituju se razlike u rastu uvjetovane ovim faktorima, međutim, velike migracije stanovništva te ujednačavanje životnih uslova ljudi različitih rasa (npr. crnaca i bijelaca u USA) danas je gotovo izbrisalo te razlike. ISHRANA Hronično pothranjivanje onemogućava djetetu da dosegne visinu predviđenu genetskim potencijalom. Populacije koje hronično gladuju su tako, ne samo manje tjelesne mase, nego i manje prosječne visine. Ako razdoblje pothranjivanja nije dugo trajalo može se zaostatak u visini nadoknaditi ubrzanim rastom. Kraći periodi pothranjivanja rezultiraju samo padom tjelesne mase, bez utjecaja na visinu djeteta BOLESTI Hronične bolesti, uglavnom, dovode do smanjenja rasta dok kratkotrajne infekcije, posebno česte respiratorne, ne utiču na brzinu rasta. DRUŠTVENO - EKONOMSKO STANJE PORODICE Djeca bogatih porodica nakon završetka rasta nešto su viša nego djeca iz siromašnih porodica istog genetskog potencijala. Osim kvaliteta prehrane utjecaj imaju i pravilne higijenske navike, kao i

5

velike fiziološke varijacije vremena početka denticije postoje. mjesecu života. godini nicanjem drugih trajnih molara.26. CENTILNE KRIVULJE Krivulje rasta tj. Denticija svih 20 mliječnih zuba završava se između 24. Vrlo je važno da se dijete bez obzira na trenutnu poziciju u normogramu prati kroz vrijeme odnosno odrediti na osnovu toga brzinu rasta (cm/godinu). te da li mjereni parametri prate određenu centilnu krivulju. mjeseca života. Kod djevojčica to je u prosjeku dob 10. Da bismo pratili (posebno se odnosi na visinu) parametre rasta i pri mjerenju minimizirali greške potrebno je mjeriti dijete na standardnoj opremi te između 2 mjerenja praviti razmake (mjeriti najviše svakih 3 ili 6 mjeseci. početak puberteta se vremenski podudara sa pojavom sezamske kosti u tetivi adduktora palca. centilne krivulje u rasponu p=3 do p=97. mjeseca. mliječni zubi javljaju se između 5. iznad 97 u znatnoj mjeri odstupaju odnajvećeg broja djece iste dobi.5 godina. dob u mjesecima . Konvencionalno se upotrebljava radiografija lijeve šake i doručja jer tu postoji velika agregacija dugih i kratkih kostiju. Uzimajući u obzir genetski potencijal.6 = broj mliječnih zuba za dob Izbijanje trajnih zuba (druga denticija) počinje u 6. težina. oko 3% djece bez obzira da li su bolesna ili ne. i to se mora imati u vidu pri pregledu djeteta. slijede krivulju rasta tjelesne visine koja se označava krivuljom općeg rasta.sređeni odnosi u porodici. srednja visina je u toku prve polovine ovog stoljeća veća za 5-10 cm u odnosu na prethodno stoljeće. Treći molari niču u adolescenciji a nerijetko i u trećoj deceniji života. Međutim. Postoji više metoda za procjenu koštane starosti prema rendgenogramu doručja. Inače. Mozak i lobanja već sa 9 godina dosežu 90% svoje krajnje mase i volumena. Najpoznatije su one prema Greulichovom i Pyleovom atlasu koje vrše poređenje ispitivanog RTG sa serijama standardnih slika. visine i težine konstruisane su na temelju statistički obrađenih podataka velikog broja djece. Koštana starost u pravilu se poklapa sa hronološkom (postoje standardne devijacije za postojeća odstupanja). ipak. Druga metoda je prema Tanneru i Whitehouseu kojom sa boduje svaka jezgra a onda se dobijeni zbir poredi prema standardnim. a ovaj dio je radiografski veoma pristupačan. SEKULARNI TREND UBRZANJA RASTA Zahvaljujući poboljšanim životnim uvjetima uopće. aktuelnu tjelesnu visinu i koštanu starost za djecu stariju od 6 godina može se veoma pouzdano predvidjeti konačna visina djeteta prema tablicama Bayleya. obim glave). Broj mliječnih zuba u određenoj dobi određuje se po formuli dole. U pravilu. a kod dječaka 12. ili 7. i to nekada može ukazivati i na izvjesne endokrinološke poremećaje. Osim krivulje koja spaja tačke prosječnih vrijednosti parametara koje ispitujemo (visina. Prvo se jave centralni donji sjekutići a zatim centralni gornji i lateralni. nalazi se svojom visinom ispod trećeg percentila (p<3). Kod djece koja brzo sazrijevaju koštana starost je veća nego hronološka. • Na apscisi je prikazana hronološka dob a • na ordinati dostignuta težina ili visina za tu dob. KOŠTANA STAROST To je vrijeme pojave epifiznih jezgara različitih kostiju. ne češće) da se prevaziđu kumulativne greške. Brzina rasta takođe ima svoje fiziološke varijacije te su i za nju konstruisane centilne krivulje. RAST POJEDINIH ORGANA I TKIVA Kostur najvećim dijelom. godini zamjenom prvih molara i centralnih donjih sjekutića. za određenu dob postoje i krivulje koje daju normalnu biološku varijacijsku širinu tih parametara. RAZVOJ ZUBA Prva denticija tj. i 9. 6 .5 godina. Snop tih krivulja su tzv. Djeca sa parametrima ispod 3 tj. Limfno tkivo svoj maksimum razvoja dostiže prije puberteta a debljina potkožnog masnog tkiva svoj maksimum postiže u 9. Završava se u 13. ako koštana dob zaostaje za hronološkom pubertet će početi kasnije. (osim lobanje) kao i muskulatura. Pinneauoa i Marshalla.

mjeseca intrauterinog života .druga godina života .perinatalno razdoblje . NOVOROĐENČE Prosječne je tjelesne mase 3. Obim glave novorođenčeta 35cm.od početka 2. godine života.5-4.od rođenja do kraja 1. MLAĐE PREDŠKOLSKO DOBA U toku druge godine života dijete izraste u visinu 12cm a dobije 2. Sredina tijela novorođenčeta je u visini pupka. i 18.embrionalni period . izvođenje različitih dijagnostičkih testova).mlađe predškolsko doba ŠKOLSKA DOB . .fetalni period DOJENAČKA DOB . stolice. 140 gr sedmično/600 gr mjesečno. DOJENČE . dana života . dječaci 12 godina) i traje do potpune polne zrelosti.počinje pojavom prvih sekundarnih spolnih oznaka (djevojčice 10 godina.25 m2.5 kg tjelesne mase. Ukoliko se obim glave u prvoj godini povećava više od 12 mm mjesečno treba tražiti uzrok takvog stanja. mladići 18-20 godina). dvanaestogodišnje dijete 1.od 3. Velika fontantila još nešto uveća u prvih 6.od začeća do rođenja. .te da na kraju prvog mjeseca života ima 10-20% veću tjelesnu masu od porođajne. odrasla osoba 1. petogodišnje dijete 0. a sa 12 mjeseci 47 cm.0 m2.Za 10-14 sljedećih dana dijete treba da vrati svoju porođajnu masu .25 m2. insenzibilna perspiracija). potrebe za hranom i tekućinom.od rođenja do 28. PODJELA RAZVOJNE DOBI PRENATALNO RAZDOBLJE . da bi se zatvorila između 9. PREDŠKOLSKO DOBA (3-6 GODINA) U toku ove 3 godine dijete ravnomjerno raste: dobila 6-8 cm visine i prosječno 2 kg tjelesne mase godišnje.tzv. U dobi od 5 mjeseci dojenče udvostruči svoju porođajnu masu.4 kg uz varijaciju 2. ADOLESCENCIJA .U prva 2-4 dana novorođenče gubi 7-10% od porođajne mase . Obim glave se u ovom periodu poveća za 2 cm. Postoje normogrami i formule ali su za hitne slučajeve orijentacione vrijednosti tjelesne površine vrlo korisne: novorođenče 0.počinje nastajanjem polne zrelosti i traje do završetka rasta i razvoja (djevojke 16-18 godina. fiziološki pad tjelesne mase (mali unos hrane u odnosu na velike gubitke tečnosti: uriniranje.U trećem tromjesečju 110 gr sedmično/450 gr mjesečno a . godine.U četvrtom 70 gr sedminčno/300 gr mjesečno. .od početka 7. 7 . godine života do kraja 6.novorođenačka dob PREDŠKOLSKA DOB . godine života do početka puberteta PUBERTET . nameće se potreba određivanja tjelesne površine. . Obim glave sa 6 mjeseci iznosi 44 cm. Prosječna tjelesna dužina 90% novorođenčadi je oko 50cm sa varijacijom od 46-54 cm.U drugom.od rođenja do kraja 6.od začeća do 3. devetogodišnje dijete 1.TJELESNA POVRŠINA U različitim situacijama u pedijatriji (određivanje doze lijekova. mjeseci života a onda se postepeno smanji. . U toku prve godine prirast visine je 25 cm.50 m2. .75 m2. a sa 12 mjeseci je utrostruči.U prvom tromjesečju tjelesna masa se povećava za 25 g dnevno/175 grama sedmično. Mala fontanela se zatvori ubrzo nakon rođenja. dvogodišnje dijete 0.75 m2.1 kg za 90% djece. dana života . mjeseca intrauterinog života do rođenja . . mjeseca.

intrauterine infekcije (toksoplazmoza. citomegalija.5 kg godišnje a naraste uvisinu 6 cm godišnje. niže postavljene aurikule. spušteni uglovi usana. Ovakva djeca su najniža pred sam početak puberteta. te razvoj dojki kod djevojčica a kod dječaka razvoj vanjskog spolovila.Kod dječaka povećanjem testisa sa prosječno 12 godina života. postoji usporeno sazrijevanje. te u tom momentu obično traže liječničku pomoć. Dječaci 84% svoje konačne tjelesne visine dostignu kada im je koštana dob 12 godina da bi tokom puberteta narasli prosječno 28 cm. U svojim kriterijima Tanner opisuje po stadijima razvoj pubične maljavosti kod dječaka i djevojčica posebno. je centili. Djevojčice 84% svoje konačne tjelesne visine dostignu kada im je koštana dob 10 godina. asimetrija lica te trupa i 8 . Druga denticija je u toku. Uzroci malog rasta u ovom periodu su različiti oblici insuficijencije placente. djeteta u cilju otkrivanja uzroka ovakvog stanja. a u obitelji takođe. Procjena visine se kod te djece vrši u odnosu na korigovani genetski potencijal a patološko je odstupanje za više od 2 SD (8. Aarskog. Pubertetski razvoj kod dječaka i djevojčica ponaosob a i posebno za svaku od sekundarnih spolnih oznaka svojim kriterijima sistematizovao je Tanner (I-V). ali njegovim početkom djeca nadoknade visinu. Ako postoje psihološke smetnje zbog ovakvog stanja mogu se kratkotrajno ordinirati male doze androgena PATOLOŠKI OBLICI SMANJENOG RASTA PRIMORDIJALNO SMANJEN RAST Ovaj poremećaj ima početak prenatalno tj. U pubertetu porastu u visinu 23-38 cm a nakon menarhe još 5-7 cm. OBITELJSKI USPOREN RAST I SAZRIJEVANJE Ovaj oblik smanjenog rasta je genetski uslovljen. Prepubertetski razvoj označava se kao I stupanj pubertetskog razvoja (prepubertet). Noonanov. godine.Kod djevojčica počinje uvećanjem dojki u dobi od 10 godina. FIZIOLOŠKE VARIJANTE SMANJENOG RASTA OBITELJSKI SMANJEN RAST Takvo dijete je nisko od svoje 3. rubeola). Stupanj potpuno razvijenih sekundarnih spolnih oznaka se označava kao V stepen.ŠKOLSKA DOB U ovom periodu dobija 3-3. malim rastom i ukazuje na potrebu medicinske obrade. SMANJENI RAST Tjelesna visina djeteta koja je za uzrast i spol djeteta ispod 3 centile ili je manja od 2 SD (standardne devijacije) smatra se smanjenim tj. Shprintzenov). pa su porođajna dužina i masa manje u odnosu na gestacijsku dob. Do kraja adolescentnog perioda brzina rasta je normalna i na 3. Uz smanjen rast uočavaju se anomalije kao što su izrazita mršavost.5cm) od tog genetskog potencijala. Mora se imati u vidu da 85% djece sa visinom ispod -2 SD ili 50% sa visinom ispod 3 SD predstavlja jednu od varijanti fiziološkog smanjenog rasta. . Koštana starost i denticija su u fiziološkim granicama kao i dob početka puberteta. Pubertet kasni za 2-4 godine. kratak i zakrivljen mali prst šake. Cockaynov. PUBERTET Karakteriše ga ubrzanje somatskog rasta i razvoja te dozrijevanje gonada i razvoj sekundarnih spolnih oznaka. te se godišnje zamjene prosječno 4 zuba. koja na koncu odgovara visini predviđenoj genetskim potencijalom. Dijete ima od svoje treće godine brzinu rasta na trećoj centili. različiti dismorfički sindromi (Silverov. KOMBINACIJA OBITELJSKIH SMANJENOG RASTA I USPORENOG RASTA I SAZRIJEVANJA Obiteljska anamneza smanjenog rasta u ove djece je pozitivna. Russelov. zaostatak u rastu počinje intrauterino. Treba isključiti larvirani oblik glutenske enteropatije ili parcijalni nedostatak hormona rasta. . malena mandibula.

Nedovoljan proteinski unos najčešći je uzrok zaostataka u rastu.somatomedina. inzulina i spolnih hormona na jednoj strani te hiperprodukcija glikokortikoida na drugoj strani. Podstiču i inkorporaciju sulfata u hrskavicu. Takođe su polipeptidi a identifikovane su 3 vrste somatomedina i to A. lipoidoze i aminoacidopatije dovode takođe do smanjenog rasta UROĐENE SISTEMSKE BOLESTI KOSTIJU I HRSKAVICE Ova oboljenja dovode do neproporcionalno smanjenog rasta. Značajne su i psihološke smetnje koje se javljaju uz hronične bolesti. SMANJEN RAST ZBOG HRONIČNIH OBOLJENJA POJEDINIH ORGANSKIH SISTEMA Smanjen rast može čak skrenuti pažnju na osnovnu bolest. Zaostatak u rastu često se vidi kod sljedećih hroničnih bolesti: . Somatomedini su po građi i funkciji slični inzulinu pa se nazivaju još i inzulinu slični faktori rasta (IGR). Hormon rasta svoje anaboličko djelovanje na metabolizam proteina i stimulaciju rasta kostiju ostvaruje preko intermedijernih produkata . cinka) može biti uzrok zaostatka u rastu i razvoju. Terapije kojom bi se pospješio rast nema. On je polipeptid a njegova sekrecija je pod utjecajem specifičnih: releasing (oslobađajućeg) i inhibiting (inhibirajućeg) hormona hipotalamusa.bolesti probavnog sistema praćene dugotrajnim povraćanjem. iako je zaostatak u rastu veoma uočljiv. Endokrini uzroci smanjenog rasta HIPOPITUITARIZAM HORMON RASTA . mukopolisaharidoze i metafizna displazija.bolesti hematopoetskog sistema kao što su hronične hemolitičke anemije. oslabljena perfuzija tkiva krvlju. što dovodi do hronične hipoksije i acidoze. B i C. Najveći dio (20-40%) od ukupne 24-satne sekrecije izlučuje se u prvih 90 minuta noćnog sna. su glavni endokrini uzroci niskog rasta. . To su hondrodistrofija. te one praćene hroničnom kardijalnom insuficijencijom.ekstremiteta. te moguće rezistencije perifernih tkiva na djelovanje anaboličkih hormona. trisomija 21. koštana starost i spolni razvoj odgovaraju hronološkoj dobi. Smanjen rast se vidi i kod anomalija autosoma npr. 13 i 15 para hramosoma. ENDOKRINI UZROCI SMANJENOG RASTA Nedostatak hormona rasta.STH FIZIOLOGIJA STH ili hormon rasta proizvod je eozinofilnih ćelija prednjeg režnja hipofize. Podstiču mitozu i metabolizam tako što stimulišu sintezu DNA. Obzirom na veoma malu koncentraciju homona rasta te velike varijacije u dnevnom ritmu lučenja za određivanje koncentracije STH koriste se provokacioni testovi: 9 . .bolesti bubrega praćene hroničnom renalnom insuficijencijom. . na koji se zbog relativno velike učestalosti mora misliti kod svake djevojčice niskog rasta te uraditi kariogram kod svih niskih djevojčica. HROMOZOMOPATIJE Smanjen rast prvenstveno uzrokuje gonadna disgeneza ili Turnerov sindrom kod djevojčica. Zaostatak u visini i težini kod hroničnih oboljenja uzrokovan je različitim faktorima kao što su: nemogućnost unošenja hrane i njene utilizacije.bolesti srca sa hroničnom hipoksemijom (D-L šant). Hormon rasta kao i somatomedini određuju se radioimunološkim metodama.8 Nutritivni nedostatak nekih mikroelemenata (npr. MENDELSKI NASLJEDNE BOLESTI KAO UZROK SMANJENOG RASTA Glikogenoze. Česti su znaci oštećenja CNS-a. NIZAK RAST ZBOG POTHRANJENOSTI Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 60% sve predškolske djece u svijetu ima neki stepen pothranjenosti. tireoidnih hormona. prolivom i malapsorpcijom te bolesti jetre (ciroza jetre). Oni se sintetišu u jetri i bubrezima pod utjecajem hormona rasta.

Građa djeteta je proporcionalna. 15-30 kg 250 mg. nesanica uz pasivnost ili agresivnost. a koncentracija hormona ispod 5 µg/ml jasno pokazuje manjak hormona rasta. Javlja se zastoj u rastu. Poboljšani emocionalni odnosi dovode do brzog poboljšanja stanja i ubrzanog rasta. Dovodi se u vezu sa poremećenim odnosima djeteta i okoline a posebno djeteta i majke. 2 sata nakon toga uzima se per os L-DOPA i to za djecu tjelesne mase > 15 kg 125 mg.određivanje specifične težine i osmolarnosti urina. U osnovi je defekt receptora na ćelijama jetre i bubrega za STH. adenom hipofize).određivanje svih tropnih hormona i hormona ciljnih žlijezda. . 60.RTG . kontraregulatoran inzulinu. povraćaju. jer će takav nivo šećera biti adekvatan stimulus za sekreciju hormona rasta koji povećava koncentraciju šećera u krvi. adenom hipofize daje erodiranu i baloniranu sellu) .v. . SMANJEN RAST ZBOG PSIHOSOCIJALNE ZAPOSTAVLJENOSTI Klinička slika kao u idiopatskog hipopituitarizma s niskom koncentracijom hormona rasta. tako i nakon stimulacije. Javlja se nekad obiteljski a nasljeduje se autosomno recesivno. Ukoliko je proces više lociran u hipotalamičkoj regiji javlja se još i ekstremna pospanost (hipersomnia). Uzroci nedovoljne sekrecije STH mogu biti: idiopatski i organski.po potrebi CT kraniuma. 60.detaljan oftalmološki pregled. >30 kg 500 mg. LARONOV SINDROM Klinička slika je ista kao u idiopatskom hipopititarizmu. 90 i 120 minuta nakon davanja L-DOPE i njima se određuje hormon rasta (opasnost od hipotenzije . ORGANSKI UZROKOVAN HIPOPITUITARIZAM Manifestuje se kod inače zdravog djeteta sa normalnom krivuljom rasta. -L-DOPA + INDERAL TEST . Genitali ostaju infantilni. Uzorci se uzimaju neposredno pred aplikaciju inzulina. a vrijednost se kreće oko 8 µg/ml. Dijete je na porodu obično normalne dužine i težine. Međutim koncentracije STH u plazmi su izrazito visoke. tuberozna skleroza i encefalitis.1 jed/kg tjelesne mase. Hand-Christian-Schuller-ova bolest. Zaostatak u linearnom rastu primijeti se u razdoblju od prvih mjeseci života do treće godine. te 30. nivo IGF-a (somatomedina) je nizak kako bazalno. Neophodne dijagnostičke pretrage za postavljanje dijagnoze: .pacijent mora ležati). Uzorci se uzimaju 45. denticija kasni a masno tkivo se nakuplja pojasno. javlja se poliurija i polidipsija.kraniogram i ciljani snimak sellae turcicae (kraniofaringeom daje intra i supraselarne kalcifikacije. Koncentracija STH je najviša 60 minuta nakon početka testa.-INSULINO . Porast koncentracije STH nakon stimulusa na nivo od 5-10 µg/ml znači da postoji parcijalni nedostatak hormona.detaljan neurološki pregled. Test je efikasan kada glikemija padne na 50% početne vrijednosti.hipofizarnog područja. kao i izostanak reakcije na terapiju hormonom rasta. . 90 i 120 minuta nakon njegovog davanja. Uz smanjen rast djeca odbijaju i hranu. kristalni inzulin u dozi 0.izvodi se ujutro natašte. glava je okruglasta. Krivulja rasta sve više odstupa od normale a brzina rasta iznosi nekad samo 1 cm godišnje. kada se uzima Inderal u dozi 0.75-1 mg/kg tjelesne mase. Ali.HIPOGLIKEMIJSKI TEST . nos malen uleknutog korijena. Radiološki je uočljiv zaostatak u koštanom sazrijevanju uz kasno zatvaranje epifiznih pukotina. IDIOPATSKI I HIPOPITUITARIZAM Idiopatski nedostatak hormona rasta može biti izolovan ili uz kompletnu insuficijenciju svih hormona prednjeg režnja hipofize. glavobolje. Nakon davanja hormona rasta nema metaboličkog odgovora niti rasta uvisinu.natašte se aplicira i. Koštana starost odgovara hronološkoj. enkopreza. 10 . Izolovani nedostatak hormona rasta nije defekt samo na nivou hipofize nego se najčešće radi o insuficijenciji hipotalamo . Inteligencija je normalna. Najčešći uzroci ovakvih stanja su: tumori hipotalamo-hipofizarnog područja (kraniofaringeom. mandibula mala. pretilost kao i nemogućnost održavanja stalne tjelesne temperature. stopala i šake su mali (akromikrija). . simptomi diabetes insipidusa te neurološki simptomi. uz smetnje vida. U tim uzorcima se mjeri koncentracija hormona rasta.

Kod drugih udruženih endokrinopatija koje dovode do smanjenog rasta.Terapija smanjenog rasta Ako je organska lezija uzrok. Nakon toga se kao i kod bolesnika sa idiopatskim hipopituitarizmom sprovodi supstitucijska terapija hormonom rasta. Opasna nuspojava je ove terapije je hipoglikemija. Uzrok tome su antitijela koja se na hormon stvaraju nakon dužeg perioda aplikacije. 11 . Nakon ovog perioda brzina rasta opada. i to hormonom rasta kao i drugim deficitarnim hormonima. Aplicira se supkutano u trajanju od 5 godina. Terapijski rezultati su povoljniji kod mlađe djece kao i u prvih 6-12 mjeseci. treba prvenstveno liječiti osnovnu bolest. terapija je takođe supstituciona. Terapija somatomedinom (IGF) je novija metoda u odgovarajućim bolestima.

Za supstance koje ne disociraju 1 mol jednako je 1 osmol. U intracelularnoj tečnosti glavni katjon je kalij. Jedinica kojom se mjeri osmotski pritisak je Osmol. pored magnezija. Negativno naelektrisani proteini spriječavaju potpuno izjednačenje koncentracija anjona i katjona između intersticijalnog i vaskularnog dijela.0 12. Hemijski sastav tečnosti je konstantan za cijeli život. Sadržaj i raspored elektrolita u tjelesnim tečnostima Joni plazma mmol/1 intracelularna tečnost mmol/1 Katijoni natrij 142.0 proteini 14.0 4.METABOLIZAM VODE l MINERALA l NJIHOV POREMEĆAJ Voda kao univerzalni rastvarač ima ključnu ulogu u biohemijskim procesima organizma. Dva pritiska regulišu kretanje vode između dva prostora . Radi boljeg razumijevanja njenog kretanja podijeljena je na intracelularnu i ekstracelularnu. Razlike između intracelularne i ekstracelularne tečnosti više su prema koncentraciji njenih supstanci nego po hemijskom sastavu. Skupa sa rastvorenim supstancama voda ne samo da čini tjelesnu tečnost organizma. Ovaj pritisak teži da potisne vodu iz vaskularnog u intersticijalni prostor. Kod donesenog novorođenčeta 80% tjelesne mase čini voda.0 kalij 4.0 54. Kod odrasle osobe učestvuje 1/8 tečnosti.0 40.0 kalcij 2. Suprotno u intersticijalnoj tečnosti. Osmolarna koncentracija plazme je skoro uvijek konstantna oko 285 do 295 mOsm/l bez obzira na unos tečnosti tokom dana. Najveći hidrostatski-pritisak ostvaruje se srčanim radom. Raspored tjelesne tečnosti kod novorođenčeta i odraslog novorođenče i dijete do 1g intracelularna tečnost 38% ekstracelularna tečnost 38% ukupno 76% dijete preko 1g i odrasli 40% 20% 60% Interna regulacija i razmještanje intracelularne i ekstracelularne tečnosti je prema potrebama organizma. Ćelije su praktično bez hlora izuzetak čine eritrociti i sluznica želuca. Ako su rastvorene dvije ili više supstanci osmolaritet toga rastvora je ravan zbiru osmolarrteta rastvora pojedinih supstanci . Propustljivost kapilarnih pora za 12 .5 4.0 200. Broj rastvorenih čestica na litar rastvora pokazuje osmolaritet toga rastvora.0 KRETANJE TEČNOSTI Voda i rastvorene supstance u njoj u neprekidnom su kretanju. Centri smješeni u diencefalonu kontrolišu metaboličke procese. te voda iz dijela sa većom koncentracijom kreće se prema dijelu sa manjom koncentracijom. sulfata i proteina kao anijona.0 10.0 Anijoni hlor 104. Takvo kretanje kroz polupropusnu membranu naziva se osmoza. Tako je kod vode. Metabolizam vode kod novorođenčeta je veoma intenzivan i u dnevnom prometu učestvuje 1/3 njegove ekstracelularne tečnosti. ali ipak u svakom je dijelu zbir katijona i anijona jednak. fosfata. nego čini i najveći procenat tjelesne mase.0 ukupno 150. U vaskularnom dijelu veća je koncentracija natrija (katijon) nego hlora (anijon).0 200.4 152.vaskularnog i intersticijalnog. Intersticijalna tečnost je ultrafiltrat seruma relativno oslobođena proteina sa nešto različitim elektrolitnim sastavom. a impulse za svoju kontrolu dobijaju od hemo.0 fosfati 2.0 90. Ekstracelularna tečnost je podijeljena na intersticijalni i vaskularni dio. a isto je tako i sa supstancama koje imaju električni naboj. Osmoza prestaje kada se rastvori izjednače.1 34. osmo i volumenskih receptora preko endokrinih žlijezda. Do kraja prve godine života tečnost organizma se smanji na 65%.osmolarna koncentracija. čemu se suprostavljaju osmotske sile koje stvaraju proteini plazme poznat kao onkotski pritisak i nastoji da povuče tečnost iz intersticija u kapilare.0 bikarbonati 24. sa daljim neznatnim smanjenjem u tom procentu ostaje i kod odraslog.0 magnezij 1.0 ukupno 150. Suprotno osmozi djeluje hidrostatski pritisak.0 drugi anijoni 6. Međutim pored svega razmjena tečnosti između kapilara i intersticijalnog prostora je uvijek intenzivna i to procesom filtracije.

uzrokuje sintezu proteina neophodnog za transport natrija.Hipovolemija smanjuje pritisak u predkomorama. Sekrecija antidiuretskog hormona je pod kontrolom: . Luči ga neurohipofiza. Sekrecija aldosterona je regulisana koncentracijom natrija i kalija u ekstracelularnojtečnosti. pritisak međućelijske tečnosti kada je pozitivan tjera tečnost u kapilare i obrnuto u intersticij kada je negativan.različite čestice zavisi uglavnom od veličine tih čestica. a njegovi neuroni djeluju kao osmoreceptori. zatim slijedi izlazak vode iz ćelije i smanjenje zapremine ćelije. hidrostatski kapilarni pritisak koji je na arterijskom dijeu 25 mmHg 2. koloido-osmotski pritisak prelazak vode u intersticij. ostala tri imaju manju snagu.Smanjenog cirkulirajućeg volumena . ALDOSTERON Najzastupljeniji mineralokortikoid koji luči nadbubreg. kao i kod tumora bronha. ACTH Izlučeni aldosteron utiče na povećano izlučivanje kalija čime vraća plazmatski kalij na normalne vrijednosti. a kao zamjena izlazi kalijum iz ćelije i odlazi u lumen kanalića. Djelovanjem ADH povećava se propustljivost luminalne membrane kanalića za vodu i čestice Na i ureje čime se smanjuje diureza i povećava osmotska koncentracija urina. 3. Djeluje na distalne sabirne kanaliće bubrega. a karotidni. te nastaje podražaj na receptore za lučenje ADH. U stanjima hipovolemije ADH pored antidiuretske. Hipovolemija koja uzrokuje hipotenziju pojačava lučenje angiotenzina II. morfin uzrokuju povećano lučenje ADH. sistem renin-angiotenzin 3.Svako povećanje osmolalnosti plazme uzrokovano je povećanom koncentracijom natrija.žeđ . . Stimulus za lučenje aldosterona je: 1. U situacijama sa pojačanom reapsorpcijom natrija. REGULACIJA METABOLIZMA VODE I ELEKTROLITA U regulaciji metabolizma vode i elektrolita najodgovorniji su: . Ovaj se proces odvija i u hipotalamusu. Lijekovi kao i antihistaminici. Propustljivost ćelije za natrij se pojačava i on ulazi u ćeliju. ŽEĐ U hipotalamusu se nalazi i centar za žeđ. . povećana koncentracija natrija u ekstracelularnoj tečnosti 4. 4. porast koncentracije kalija u ekstracelularnoj tečnosti 2.antidiuretski hormon (ADH) . hipervolemija i alkohol. pojačano je lučenje aldosterona koji difunduje u epitelne ćelije distalnih i sabirnih kanalića bubrega.Pojačano lučenje ADH može se desiti i nakon operativnih zahvata. 13 . Svako povećanje osmolalnosti plazme uzrokuje izlazak vode iz ćelije i osjećaj žeđi.natriuretski peptid MEHANIZAM DJELOVANJA ADH Antidiuretski hormon (ADH) je glavni regulator izlučivanja vode.Inhibiciju lučenja uzrokuje hipoosmolalanost. U nedostatku aldosterona ekstracelularni prostor se smanjuje za 20 do 25% što vodi cirkulatornom kolapsu. . onkotski pritisak plazme obezbjeđuje osmozu tečnosti iz intersticija u vaskularni prostor i iznosi 28 mmHg. ima i vazokonstriktornu ulogu i održava arterijalnu tenziju. Kretanje tečnosti kroz kapilarnu memebranu obezbjeđuju četiri faktora: 1. Kalij je najmoćniji regulator lučenja aldosterona. aortni i plućni baroreceptori funkcionišu i kao volumni receptori pa će svaka hipovolemija aktivirati ove receptore i uzrokovati pojačanu sekreciju ADH. Svako smanjenje minutnog volumena srca uzrokuje žeđ.Osmolalne koncentracije plazme . uzrokuje žeđ i pijenje vode. veže se na specifične receptore. ali i od vrste tkiva i organa. traume.aldosteron(mineralokortikoid) . Propustljivost glomerularnih kapilara veća je 500 puta od propustljivosti kapilara mišića.

pojačana perspiracija i znojenje tako da je za svaki stepen preko 37C povećana 12% potreba za vodom. nije potrebno dodavati vode između obroka Dnevni unos vode treba da pokrije dnevni gubitak.visoka temperatura. povećavaju sagorijevanje šećera. Natriuretski peptid suprimira djelovanje aldosterona i ADH. kombinacija gore pomenuta dva mehanizma POSLJEDICE UBRZANOG METABOLIZMA Aktivnost djeteta. tako da se potrebe u vodi mogu smanjiti na 115 ml za svakih 100 Kcal dok u mineralima potrebe ostaju iste. znojenje i perspiracija povećavaju gubitak vode i minerala STANJA KOD KOJIH DOLAZI DO PATOLOŠKOG GUBITKA TEČNOSTI POVIŠENJE TJELESNE TEMPERATURE . veliki gubitak sa ili bez odgovarajućeg unosa c.povećavajući oksidacione procese.produkti nastali ubrzanim metabolizmom povećavaju urinarnu ekskreciju. masti i proteina . a gubitak normalan b. U hiperpireksiji sa 38C dnevna potreba za vodom povećava pluća 15% se na 200 ml/m2. HIPERVENTILACIJA . kojim putem je i pcvećan gubitak vode i elektrolita . U takvim procesima na 100 Kcal organizam stvara i 12 ml endogene vode. Potreba zdravog djeteta za vodom zavisi od uzrasta. koje doji. vode. Rezultat toga je povećanje natriureze i diureze. Povećano rastezanje srčanih predkomora i hipervolemija (pretjerani unos soli. PUTEVI FIZIOLOŠKOG GUBITKA VODE Na tri načina se eliminiše voda iz organizma perspiratio 45% U bazalnim uslovima na svaku proizvedenu kaloriju iz tijela se eliminiše insensibilis koža 30% 1 ml. te ih je potrebno izlučiti. Beba hranjena flašom ima velike potrebe za vodom 140/100 kcal.U situacijama sa povišenom temperaturom ubrzan je metabolizam. a samim tim i pojačano lučenje natriuretskog hormona. kardiotonici) povećavaju intraatrijalni pritisak. težine. Razlog tome je da takva hrana ima dosta proteina čiji raspadni produkti opterećuju bubrege. a kod 40C potrebe se povećavaju na 400 ml/m2. tjelesne temperature. promjene temperature. Njegov terapeutski učinak je dobar kod srčane insuficijencije. U normalnim metaboličkim procesima:  svako stvaranje 100Kcal zahtjeva aproksimativno 125 ml vode.Dehidratacija a.ATRIJALNI NATRIURETSKI PEPTID Stvara se u kardiocitima srčanih predkomora. Dnevni gubitak zavisi od godina. smanjeni unos tečnosti. aktivnosti pacijenta.Povećano znojenje kod djece sa cističnom fibrozom uzrokuje gubitak tečnosti. a povećanjem protoka kroz bubrege povećava glomerularnu filtraciju. ali i 14 . Za to postoji više razloga:  veća površina tijela  ubrzaniji metabolizam  ubrzano odstranjenje raspadnih produkata metabolizma. Majčino mlijeko sadrži dovoljno vode.Kod ubrzanih i produbljenih respiracija gubitak tečnosti može porasti i na 50% od ukupnih fizioloških potreba u tečnosti za taj uzrast. vode. 3 mEq natrija i 2. različita patološka stanja mijenjaju metabolizam na nekoliko stepenica: .4 mEq kalija. a u prosjeku je 10-15% njegove tjelesne težine. Novorođenčetu i dojenčetu do 6 mjeseci. diureza 50% stolica 5% POTREBE DJETETA ZA VODOM Potrebe dojenčeta za vodom su znatno veće od odraslih. smanjenje plazma reninske aktivnosti. U uslovima bazalnog metabolizma dnevni unos je uvijek određen i stalan. ZNOJENJE . Patološki gubici tjelesnih tečnosti .

50 teški proliv više od 15 75 POVRAĆANJE . PROLIV . Svaki gubitak tjelesne težine preko 1% dnevno znači dehidraciju. intoksikacijom salicilatima. Akutni pad težine u gramima odgovara deficitu tekućine u militrima. Terapija Namjera je da održi normalni balans tečnosti ili da prevenira nastupajući gubitak održavanja (primjer je stanje nakon hirurškog zahvata). odnosa prema tjelesnoj rezervi te brzinom razvijanja dehidratacije. Gubitak tečnosti i elektrolita je proporcionalan. Procjena stepena dehidracije kod neonatusa i male djece: Gubitak tečnosti Stepen dehidracije do 5% (50 ml/kg) blaža 5-10% umjerena 10-15% teška preko 15% inkompatibilna sa životom VRSTE DEHIDRACIJE – Razvrstavaju se na zavisno od gubitka vode i elektrolita. Gubitak je neophodno namiriti parenteralnim putem. Cl. Pa se stepenuje prema kliničkoj slici: stepen težine broj stolica na dan gubitak tečnosti (ml/kg/dan) blagi proliv 5-6 10 .Teško je definisati gubitak tečnosti. Dodatna Kod određenih oboljenja.25 umjereni proliv 10-15 25 .2 mmol spomenutih elektrolita. Svaka od ovih dehidracija razlikuje se još i prema gubitku intracelularne ili ekstracelularne vode. ali je kod djece prilično teško odrediti procenat gubitka. TERAPIJA NADOKNADE TEČNOSTI Može se provoditi u tri faze. a time i osmotski pritisak.Svaki proliv uzrokuje gubitak tečnosti. Najvažniji elektrolit je natrijum. hiperventilacijom. pogađa ekstracelularni prostor dok je intracelularni sačuvan. STEPEN DEHIDRACIJE . iako može doći i do gubitka hlorida i kalija najznačajniji za definisanje vrste dehidratacije je nivo serumskog natrija pa imamo: Izonatremijska (izotona) Na+ 130 do 150 mEq/l Hiponatremijska (hipotona) Na+ manji od 130 mEq/l Hipernatremijska (hipertona) Na+ iznad 150 mEq/l Klasifikacija dehidracija u tri tipa. a na osnovu koncentracije natrija od praktičnog je značaja. ali uz tečnost se moraju dodati i izgubljeni minerali. ali ako je povraćanje uporno u cilju mjerenja gubitka može se postaviti gastrična sonda. Svrha ove terapije je da se povrati deficita normalno stanje kod bolesnika sa prolivom. POLIURIJA . 15 . Glavno mjerilo stepena dehidracije je promjena tjelesne težine. aldosteron. serumskog natrija. bilo da nadoknadi deficit. Na 100 ml tečnosti dodaje se i 1 . Terapija Nadoknada gubitka tečnosti i minerala.  Izonatremijska dehidracija sreće se najčešće u praksi. Pri tome gubitak 15% težine iznosi oko 25% gubitka tekućine (da se možeš snaći u ovoj glupoj tabeli). Uz pomoć adaptacionih mehanizama (ADH. visokom temperaturom. K) u znoju.Procjena stepena dehidracije na osnovu kliničke slike može poslužiti samo kao orijentaciona procjena.Patološki gubitak tečnosti i minerala se u novorodenačkom i dojenačkom periodu zbog mokrenja u pelene može lako previdjeti. Tipovi dehidracije zavise od odnosa između stepena gubitka vode i elektrolita. održi balans ili čak pojača terapija diurezu kada je potrebno odstraniti neke štetne materije iz organizma STEPEN I VRSTE DEHIDRATACIJE Kliničke manifestacije zavise od stepena dehidracije.minerala (Na. natriuretski peptid) bubrezi uspijevaju održati homeostazu tjelesnih tekućina. Kod djece koja često dehidriraju bez drugog vidljivog uzroka mora se misliti na poliuriju i mjeriti diureza.

Ovoj vrsti dehidracije sklona su i podhranjena djeca. uzemirenost ili letargija. nervnog sistema i bubrega. a elektroliti ostaju. Klinička slika zavisi od vrste dehidracije i uzrasta djeteta. hladno. Hipernatremijska dehidracija nastaje kod povećanog osmolariteta ekstracelularnog prostora. frekvencija ubrzan i slab ubrzan. Za utvrđivanje vrste dehidracije neobično je važno uzeti detaljnu anamnezu. ekstremiteti uznemirenost kasnije hipotenzija cijanotični. kardiovaskularnog. Dehidracija uzrokovana poliurijom sugeriše o diabetes melitusu.  Hiponatremijska dehidracija. vrstu tekućine.uznemiren na svaki podražaj teški oblik dehidracije 16 . Neophodno je imati i podatke o unosu i načinu unosa vode ili hrane u toku bolesti. pretjerana žeđ. STEPEN DEHIDRACIJE blaži stepen žeđ. cistična fibroza. bez obzira na unos. zatim način unosa. povraćanjem. kadkad nepalpabilan normalna normalni duboke. KLINIČKA ISPITIVANJA Jačina i vrsta dehidracije zavisi od unosa i gubitka vode i elektrolita. uznemirenost. uplašeno žeđ. te ordinirati odgovarajuće lijekove. oznojeno. Ovoj vrsti dehidracije sklona su dojenčad u prvim mjesecima života. jatrogeno).Klinički se očituje edemima.slab. redovnim pregledom djeteta pratiti manifestacije od strane respiratornog. Ustanoviti da li je oboljenje jednog od ovih sistema dovelo do dehidracije. pretjerana uznemirenost Simtomi kod neonatusa i dojenčeta Simptomi kod starijeg dijeteta Puls a. može nastati koma. perspiratio insensibilis. Razlog što tečnost prelazi u ćeliju i povećava intracelularnu tečnost je hipotonija ekstracelularnog prostora. naziva se još i trovanje vodom. ekstremiteti cijanotični. koma). sopor. Ovi podaci su neobično važni kao i podaci koju vrstu i koju količinu hrane je dijete uzimalo prije bolesti da se može utvrditi i tip dehidratacije. U takvim situacijama gubi se dosta tečnosti. hladno. dreniranjem). daju i različite kliničke znake. prolivom.nekada nemjerljiv dobar oslabljen jako oslabljen normalni uvučeni jako uvučeni prisutne nema nema vlažne suhe suhe normalna smanjena oligurija 4-5% 6-9% preko 10% 40-50 ml/kg 60-90 ml/kg 100-110 ml/kg umjereni stepen dehidracije žed. KLINIČKI NALAZ Različiti stepeni dehidracije. brze ubrzane normalna uvučena jako uvučena normalan normalan ili snižen sistolni manji od 90. elektrolita. radialis Respiracije Fontanela Pritisak Turgor kože Bulbusi Suze Sluznice Količina urina Gubitak težine Deficit tečnosti somnolentno. Oboljenja koja uzrokuju takvu dehidraciju su: visoka temperatura. koža u naborima. U slučaju povećanja diureze i smanjenog unosa tečnosti nastala dehidracija uzrokovana je smanjenom sposobnošću bubrega da sačuvaju vodu. Pratiti svaku promjenu težine. znojenjem. Mjeriti gubitak tečnosti u toku bolesti i način gubitka (urinom. mogu biti duboke. hiperventilacija. a što se dešava u bolesti bubrega. mlitavo. Radi kompenzacije hiperosmolarnosti voda iz ćelije se pokreće prema ekstracelularnom prostoru i intracelularna voda se smanjuje. Uzrok je pretjerani gubitak soli (adrenalna insuficijencija.obično svjesno. ali i dehidracijom CNSa (somnolencija. Potrebno je saznati tjelesnu težinu djeteta prije bolesti što će pomoći da se ustanovi stepen gubitka tečnosti. Cilj svih ovih postupaka je da ljekar uspostavi ravnotežu između gubitka i unosa. oznojeno. karpo-pedalni spazmi dobro punjen. diabetes insipidusu ili nefrogenom diabetes insipidusu. lijekova.

čak je veći od ukupnog deficita tečnosti. Hemokoncentracija (povišene vrijednosti hemoglobina. tonus muskulature pojačan uz hiperrefleksiju. osim kod onih sa hipernatremijskom dehidracijom. U acidozi su joni vodonika u većoj koncentraciji i odlaze u ćeliju. Kod anoksije. bubrega da koncentrišu urin. Nakon ozdravljenja. Kod alkaloze disanje je površno. Kod svih pacijenata sa dehidracijom snižene su vrijednosti natrija u serumu.0 do 5. ali kompenzatorni mehanizmi dosta dugo održavaju ravnotežu vode i minerala. Kalij se kompletno resorbuje iz digestivnog trakta. Organizam je u alkalozi. Količina izlučenog kalija zavisi o izvršenoj zamjeni za jon natrija u distalnim tubulima. Određivanje elektrolita u serumu posebno je važno.  Izonatremijska dehidracija najčešća u praksi. Hipernatremijska dehidracija je značajna u tome što može izazvati trajna oštećenja cns-a i ostaviti trajne neurološke poremećaje. Klinički znaci su oslabljeni turgor sa hipovolemičnim šokom. a može se pomoći određivanjem pH i pCO2 i definisati metaboličku od respiratorne acidoze. hematokrita i plazma proteina) mogu ukazivati na tešku dehidraciju. U urinu se može naći blaža proteinurija sa granularnim. Glavni ekskretorni organ za kalij je bubreg. To je ujedno i način da u slučaju hipokalijemije. Simptomi su pomućenje svijesti. slabo drži koncentraciju.6 mmol/l. EKG može pomoći u dijagnosticiranju intracelularnog gubitka kalija. te je urin kiseo.  U slučajevima gubitka intacelulame vode dehidracija je hipernatremijska.  Kod hiponatremijske dehidracije relativno je veliki gubitak ekstracelularne tečnosti. Kod jače dehidracije snižena je glomerularna filtracija (povišene vrijednosti serumskog kreatinina i uree). Inzulin podstiče ulazak kalija u ćeliju. eventualno konvulzije. Glukagon stimuliše oslobađanje kalija iz jetre i djeluje suprotno inzulinu. ovi se nalazi moraju ponoviti.  Tako kod proliva gubi se mnogo bikarbonata što će dovesti do sistemne acidoze. Koncentracija kalija u serumu zavisi i od koncentracije jona vodonika. jezik je suh. smanjene glomerularne filtracije i acidoze vrijednosti kalija su povišene. Metabolizma kalija i poremećaji Glavni katjon intracelularne tekućine je kalij sa oko 150 mmol/l Znatno niža koncentracija kalija je u ekstracelularnom prostoru od 4. Na prvom mjestu su osjetljive ćelije cns-a. Paradoksna acidurija je stanje kod jake hipokalijemije. Posebne vrste dehidracije vezane su i za neka oboljenja. Volumen intracelularne tečnosti povećan. Karaktersitični znaci metabolične acidoze su usporeno ravnomjerno disanje: duboka i prolongirana ekspiratorna faza . Teško je i nesigurno procjenjivati i proteine osobito kod podhranjene djece. Ukoliko je cirkulatorna insuficijencija ono je slabije izraženo. Ovi su znaci osobito izraženi ako je gubitak tečnosti preko 100 ml/kg.Vrsta dehidracije se može odrediti takođe pažljivim praćenjem fizikalnog nalaza kod bolesnika. obično nema simptoma intracelularne dehidracije. Vrijednosti serumskog kalija ne odražavaju stvarno stanje kalija u organizmu.Kussmaulovo disanje. eritrocitima. Ukoliko je gubitak manji dijete je letargično. LABORATORIJSKI NALAZI Laboratorijski nalazi se moraju pažljivo isplanirati te nakon dobijanja može se definisati vrsta dehidracije i planirati terapija. Loša strana te zamjene je da se tako gubi velika količina jona vodonika i u organizmu se razvija alkaloza. Specifična težina ispod 1020 upućuje na smanjenu sposobnost . Glavni izvor kalija je hrana. uzbuđeno na spoljnje nadražaje.  Kod pilorostenoze gubi se jon hidrogena i hloridi pa će nastati hipohloremična alkaloza. hijalinim cilindrima. a manifestuje se simptomima intracelularne dehidracije. 17 . ali pojačano luči jon vodonik. Vrijednosti serumskog bikarbonata pokazuju da li je dijete u acidozi ili alkalozi. te se pokaže deficit kalija. organizam štedi kalij. ukoliko se želi izdiferencirati da li je u pitanju bolest bubrega ili ne. Budući da se na tom mjestu za jon kalija mijenja i jon vodonika to postoji konkurencija između ta dva jona. Turgor je neznatno oslabljen. Rutinski je nemoguće mjeriti intraćelijski kalij a serumski nam ne daje stvarno stanje kalija u organizmu. koma. U alkalozi je obrnuta situacija da organizam pojačano izlučuje kalij. sopor.  Kod hroničnih proljeva radi dugog gubljenja magnezija javlja se hipomagnezinemija. leukocitima. smanjen intraokularni pritisak. Ukoliko je prije bolesti postojala anemija isti nalazi mogu biti uredni. a u bubregu se zamjena vrši između jona natrija i vodonika. blagi šok. na njihovo mjesto izlazi kalij i nastaje hiperkalijemija. U alkalozi obrnuto.

respiratorne insuficijencije. Prilikom tih procesa se stvara i ugljična kiselina (H2CO3). pa se mogu brže javiti i znakovi intoksikacije digitalisom. Što je kiselina jača lakše oslobađa jon H+. sa dilatacijom i na kraju sa srčanim zatajivanjem. Ukupna količina sekretovanog kalijuma rezultat je difuzije iz tubularne ćelije i reapsorpcije.Dugotrajni nedostatak kalijuma u tubularnim ćelijama dovodi o funkcionalnih i morfoloških promjena tih ćelija. a krajni stadij je pareza skeletne muskulature. fistulom). Metabolisanjem aminokiselina organizma nastaju fosforna H2PO4 i sumporna H2SO4 kiselina. U fiziološkim uslovima organizam se oslobađa jona H+ preko alveola i preko bubrega i tako održava acido-baznu ravnotežu. EKG promjene do teške aritmije i zatajivanja miokarda. adrenogenitalnog sindroma. akutne renalne insuficijencije. Addisonove bolesti. Razlaganjem ove kiseline nastaje H2O i CO2. a to ujedno predstavlja i bazu za stvaranje jona H+. Ugljični dioksid (CO2) iz ugljične kiseline se izlučuje ventilacijom kroz pluća. meteorizam. bubreg nema sposobnosti da je održi.35 (viša je koncentracija CO2 i H2CO3). Glavna karakteristika te nefropatije je da distalni tubuli i sabirni kanalići gube sposobnost koncentracije. Raspon je 7. pojačano lučenje hormona nadbubrega. neki oblici nefritisa. Znači da svaka kiselina kada otpusti proton H+ postaje baza. Javlja se kod teške acidoze. REGULACIJA ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE Fiziološke vrijednosti pH u arterijskoj krvi je 7. Klinički simptomi parestezije. Kod blaže hipokalijemije javljaju se promjene na EKG-u. HIPOKALIJEMIJA Smanjene zalihe kalijuma u organizmu pogađaju poprečno . Snižene vrijednosti kalija povećavaju osjetljivost miokarda prema digitalisu.40 dok je venske krvi 7. jatrogeno kada se daju velike količine natrija). Izvjesne količine kalija se gube i znojenjem (cistična fibroza). aldosteron i ADH stimulišu difuziju dok kateholamini djeluju suprotno. HIPERKALIJEMIJA Označava stanje kada je serumski kalijum viši od 5. bradikardija. pareze. hipervolemija) stvaraju se 18 .35. Davanje većih količina diuretika koja ne čuvaju kalijum (furosemid). pa i miokard. postoperativna stanja.5 mmol/l. Ukoliko dođe do disfunkcije glatke muskulature crijeva očituje se kao opstipacija. Osobito u želučanom soku. Klinički se očituje opštom mišićnom slabošću. slabljenjem ili iščezavanjem tetivnih refleksa. a u najtežim slučajevima paralitički ileus. Ipak je najveći gubitak renalnim putem više od 90%. pa će poremećaji u git-u uzrokovati gubitak kalija (prolivom. povraćanjem. odnosno reapsorpcije vode pod ADH. povraćanje.prugastu kao i glatku muskulaturu.GUBITAK KALIJA IZ ORGANIZMA Sadržaj kalija u digestivnom traktu je veliki. STVARANJE JONA H+ Metabolisanjem masti i ugljikohidrata organizam stvara 88% energije.40 do 7. Povećani gubitak kalija bubregom je u stanjima sa alkalozom (posttraumatska. acidoketoza. a baza nakon njegovog vezivanja postaje kiselina. Kiselost rastvora je direktno uslovljena koncentracijom jona H+ odnosno njegovom aktivnošću. Disocijacijom i ovih kiselina stvara se jon H+. sondom. Baze su one koje mogu da prime jon H+ . Dugotrajni nedostatak kalijuma može usporiti rast dijeteta. STVARANJE BIKARBONATA (HCO3) U organizmu zavisi od koncentracije hlapljivih kiselina. a u težim kardiomiopatija. hronične renalne insuficijencije kod anuričnih bolesnika kada se daje kalij. Kalipenična nefropatija . Kada je koncentracija kalija u serumu normalna. U različitim patološkim stanjima (proliv. ali u slučaju hipokalijemije ekskrecija kalija bubregom je smanjena. Acidobazna ravnoteža Kiseline su supstance koje su sposobne da u određenom rastvoru oslobode jon H+ . Jedina hlapljiva kiselina u organizmu je ugljična kiselina. Kada je difuzija veća od reapsorpcije kalijum se izlučuje. Hipohloremija.

a potom u plućne alveole. β-oksibuterna i druge). Nastali CO2 je u ravnoteži sa alveolarnim CO2. Ako se ma gdje u organizmu promijeni koncentracija vodonikovih jona promijeniće se ravnoteža puferskih sistema. Bikarbonat prelazi u plazmu u zamjenu za jon Cl. pirogrođana. Puferi Biološke puferske sisteme čine rastvori slabih kiselina i njihovih konjugovanih baza. koji mogu da spriječe veće promjene pH krvi. koji bez obzira na atmosferski pritisak. U alkalozi suprotno disanje se usporava i koncentracija CO2 raste. Kada se secernira jon H+ u tubularnoj ćeliji se stvori bikarbonat koji se veže sa reapsorbiranim Na+ kao zamjenom za vodonik i nastali NaHCO3 odlazi u peritubularnu tečnosti i acidoza se koriguje. odnosno njihovim odstranjivanjem iz ekstracelularne tečnosti Proksimalni. Ugljični dioksid se može transportovati na više načina: .  FUNKCIJA BUBREGA promjena koncentracije jona H+ uslovljava izlučivanje kiselog ili alkalnog urina i tako reguliše jon H+ na fiziološke vrijednosti ali je za to potrebno 1 do 2 dana.U situacijama sa alkalozom u bubrežne kanaliće pristiže dosta bikarbonatnih jona i ima ih više od jona H+. Fosfatni pufer je neobično važan u tubularnoj tečnosti. Pored vodonika stvara se i bikarbonat. koji ima manji afinitet za jone vodonika nego hemoglobin. Kod normalne funkcije pluća višak CO2 se izbacuje.putem eritrocita u kojima se spaja sa vodom i nastaje ugljična kiselina.neisparljive jake organske kiseline (mliječna. Tada prema Hendelson Hasselbalch-ovoj jednačini pH tjelesnih tečnosti ide ka acidozi i alkaloza je kompenzovana. a hlordi u plazmu. Pritisak alveolarnog CO2 je niži od tkivnog tako da lako difunduje u alveole. reguliše i održava konstantnim pritisak kiseonika u tkivu. Na taj način je u organizmu smanjen jedan od glavnih sastojaka bikarbonatnog pufera.ugljični dioksid može se direktno vezati na hemoglobin uz oslobađanje jona H+. Za svaki jon H+ vraća se jedan bikarbonatni jon u ekstracelularni prostor. Time je narušena acidobazna ravnoteža. je daleko veća nego bikarbonata. čijom disocijacijom nastaju velike količine jona H+. koja odmah disocira tako se stvara bikarbonatni jon. Na pritisku 15 do 40 mmHg na svakih 100 ml krvi otpušta se 5 ml kiseonika i to se smatra najoptimalnijim pritiskom. Mogu djelovati kao kiseli i kao bazni puferski sistem. Brzim reagovanjem sprječavaju nagle promjene acido baznog statusa. Dakle hemoglobin je taj. 19 . Za razumjevanje poremećaja acido-bazne ravnoteže u organizmu može korisno poslužiti Henderson Hasselbalchova jednačina HCO3 zavisi od koncentracije ugljične kiseline. njegov pritisak u eritrocitima opada i karbamohemoglobin otpušta CO2. Bjelančevine plazme i ćelija imaju veliki puferski kapacitet.  PLUĆNA VENTILACIJA porast koncentracije jona H+ nadraži centar za disanje. Čine ga dva sastojka NaH2PO4 i Na2HPO4. sabirni i distalni kanalići luče jon H+ u tubularnu tečnost. Pod uticajem karboanhidraze nastaje CO2. Postoji i aktivna sekrecija jona H + nezavisno od transporta Na+. Svaka promjena u ravnoteži jednog puferskog sistema remeti ravnotežu u svim ostalim puferskim sistemima. Bikarbonatni jon nastao disocijacijom ugljične kiseline prolazi pasivno peritubularnu tečnost i vraća se u ekstracelularnu tečnost.Nizom složenih reakcija u bubrezima se reguliše koncentracija vodonikovih jona i jona bikarbonata.kao otopljeni koji reaguje u plazmi sa vodom. te se ventilacija povećava tako da za 1 do 15 minuta odstrani višak CO2. Prolaskom krvi kroz pluća hemoglobin veže na sebe 97% kiseonika. pCO2 je odraz alveolarne ventilacije.Disocijacijom ugljične kiseline pored bikarbonata nastaje i vodonik.Učešće hemoglobina u regulaciji novoa jona vodonika vezano je sa njegovom funkcijom u transportu kiseonika i ugljične kiseline. jer je jača kiselina. Na taj način se odstrani 60 do 65% CO2. Bikarbonati se vraćaju u eritrocite. Koncentracija ovih puferskih sastojaka je manja od koncentracije bikarbonatnog pufera. a u peritubularnoj tečnosti postoji nosač za bikarbonat. Količina kiseonika u tkivu reguliše i utrošak energije. Otpuštanje kisika iz hemoglobina u međućelijski prostor reguliše visina pritiska u tkivu. tako da nema dovoljno bikarbonata da veže višak jona H+. Hemoglobin sadrži veliki broj kiselih i baznih radikala.i H+ i druge NH3OH disociraju na NH3 i OH.U slučaju acidoze količina jona H+ . poremećeno je izbacivanje CO2 i dolazi do poremećaja acidobaznog stanja. U reakcijama puferskih sistema jon H+ je zajednički tako da u plazmi svi puferi djeluju udruženo. ali je njegov značaj u velikoj puferskoj sposobnosti. Ovaj proces katalizira eritrocitna karboanhidraza i reakcija se odvija vrlo brzo. a pH tubularne tečnosti je vrlo blizu konstanti optimalnog djelovanja fosfatnog pufera. Hemoglobin transportuje i ugljični dioksid nastao u tkivu. ALKALOZA . Ugljični dioksid se ne veže na istom mjestu kao kiseonik tako da se mogu transportovati paralelno. U normalnim prilikama svi bikarbonatni joni se resorbuju iz kanalića. HEMOGLOBINSKI PUFER . Odnosno za svaki secernirani H + nezavisno od natrija stvara i električni gradijent. FOSFATNI PUFER važan intracelularni pufer. BIKARBONATNI PUFER je najvažniji plazmin pufer NaHCO3 : H2CO3. Sekretovani joni vodonika nastaju u tubularnim ćelijama iz ugljične kiseline koja je nastala iz vode i ugljičnog dioksida. a jon H+ odstrani eritrocit .  PUFERI se nalaze u ćelijskim i vanćelijskim tečnostima. Svakih 100 ml krvi u plućima otpusti 4 ml CO2. Molekula proteina sadrži kiseline COOH koje disociraju na COO. gdje mu je ujedno i najveća koncentracija. Može da reguliše acidobazni status preko pluća i preko bubrega. PROTEINSKI PUFER takođe intracelularni pufer. . Ovaj pufer nije osobito snažan i nije u velikoj količini. ACIDOZA . koja se secernira. Sekrecija jona vodonika takođe zavisi i od reapsorpcije Na+ koji stiže iz glomerularnog filtrata. Svi ovi bikarbonatni joni ne mogu biti resorbovani. U plućnim kapilarima hemoglobin sa kiseonikom stvara oksihemoglobin. koji difunduje u plazmu. Ugljična kiselina disocira na H2O i CO2. odnosno koncentracije jona vodonika. BUBREZI KAO PUFER . Puferski kapaciteti zavise od komponenti koje ulaze u sastav pufera i njihovog odnosa. Najbolji su oni puferi koji podjednako sprječavaju promjenu koncentracije jona H+ i jona OH-. a nastali spoj je karbaminohemoglobin. ODRŽAVANJE ACIDO-BAZNE RAVNOTEŽE Nekoliko mehanizama održava acido baznu ravnotežu. Kada CO2 iz tkiva pređe u kapilare tada započinju hemijski procesi koji olakšavaju njegov transport. U patološkim stanjima sa ometenom plućnom ventilacijom. Te reakcije su vrlo spore i tako se ne odstrani mnogo CO2 . Na ekskreciju vodonika istovremeno se reapsorbuje bikarbonatni jon. koji disociraju.

20 . Uz svaku acidozu nalazi se pozitivan bilans vodikovih jona u ekstracelularnoj tečnosti. Koriguje se prema formuli: NaHCO3 = BE x kg x 0. Ukoliko ovi postupci ne daju rezultat. Bubrezima je potreno 3 do 4 dana da vrate pH tjelesnih tečnosti na normalne vrijednosti. Metabolisanjem aminokiselina u tubularnim ćelijama stvara se NH3 (amonijak) jaka baza. Korekciju pravimo prema deficitu bikarbonata. Metabolička alkaloza može nastati i jatrogeno unosom bikarbonata. a slijedi alkaloza. trovanje salicilatima. Podešavajući ekskreciju vodikovih jona prema ekstracelular-noj tečnosti bubrezi izlučuju urin sa pH od 4. ali i smanjenje bikarbonata. Nastoji se uspostaviti i potpomoći fiziološki kompenzatorni procesi i maksimalno iskoristiti prirodne mogućnosti (respiracija. Ova baza je liposolubilna i laxo difunduje kroz tubularnu membranu u peritubularnu tečnost. Taj pufer odlazi u vanćelijske tekućine i smanjuje acidozu. bubrežne bolesti.Kod hroničnih respiratornih bolesti (cistična fibroza. Osim od pH urina ekskrecija NH4 zavisi od stvaranja NH3 u ćeliji. To je sporo.50 do 8. izlaskom K+ iz ćelije miokarda u zamjenu za H+ i nastaje aritmija.vrlo često acidoza nastaje kao kombinacija više uzroka. U AKUTNOJ RESPIRATORNOJ ACIDOZI nema vremena za djelovanje kompenzatornih mehanizama te se razvija dekompenzovana acidoza . bilo zbog povećanog odlaska bikarbonata. Za svaki mmol bikarbonata koji dajemo podižemo nivo bikarbonata u ekstracelularnom prostoru za 3 mmol.00 METABOLIČKA ACIDOZA Proces u kojem je primarno povećana koncentracija vodonikovih jona u ekstracelularnom prostoru. povraćanje diabetes. komom. Tako stvara pozitivni gradijent za dalju sekreciju NH3.25 treba korigovati bikarbonatima. ekskretorne funkcije bubrega). Liječenje je otklanjanjem primarnog uzroka. Kisik se može davati.vodonik reaguje sa puferima iz tubularne tekućine . U kliničkoj slici se manifestuje somnolencijom. To se dešava. HRONIČNA RESPIRATORNA ACIDOZA . Uzroci metaboličke alkaloze su povraćanje.vodonik se udruži sa amonijakom Glomerularnim filtratom stiže fosforna kiselina koja veže višak jona H + u zamjenu za jon Na+ koji ulazi u lumen ćelije i veže se sa bikarbonatnim jonom čineći natrijum bikarbonat. ima svrhe davanje pufera ako je pH ispod 7.prolivi kod dojenčadi uzrokuju gubitak bikarbonata . Pretjerani gubitak jona K+ iz intracelularnog prostora povlači jon H u ćeliju.azotemija zbog retencije anorganskih kiselina uzrokuje acidozu . U acidozi se povećava metabolizam glutamina i stvaranje NH3 u ćeliji.hipoksija i šokno stanje uzrokuju laktacidozu . Preporučuje se praviti česte kontrole acidobaznog statusa.pH pada nisko.3 Polovinu potrebne tečnosti infundira se za 1 do 2 sata ostatak za narednih 8 do 12 sati. asthma) respiratorna insuficijencija dolazi postepeno i uspiju se aktivirati kompenzatorni mehanizmi bubrega. zatajenjem cirkulacije.30. Zato se povećava pCO2 preko 10 kPa. cirkulacija. pristupi se neposrednoj korekciji acidoze natrijevim bikarbonatom ili laktatom prema formuli. METABOLIČKA ALKALOZA Nastaje zbog gubitka vodikovih jona ili zbog retencije bikarbonatnih jona u ekstracelularnim prostorima. LIJEČENJE Liječi se osnovna bolest koja pokreće patološke procese: proliv. jer fiziološki kompenzatorni mehanizmi nisu dovoljni. U hipokalijemiji u distalnim tubulima u zamjenu za jon Na+ umjesto K+ dolazi jon H+ i to pogoršava alkalozu. ukoliko renalni kompenzatorni mehanizmi nisu dovoljni. RESPIRATORNA ACIDOZA U toku oboljenja pluća dolazi do smanjene alveolarne ventilacije u odnosu na stvaranje ugljične kiseline. Treba nastojati poboljšati alveolarnu ventilaciju. RESPIRATORNA ALKALOZA Rijetko se sreće kod djece. UZROCI . U praksi je značajno da svaku metaboličku acidozu ispod pH 7. Povećanom sekrecijom jona H+ amonijak ga veže i stvara se NH4 koji teško prolazi memebranu i zadržava se u urinu. pa u tubularni lumen prema koncentracijskom gradijentu. bilo zbog povećanog stvaranja jakih kiselina. a razlog može biti hiperventilacija. ali potpuno.TRANSPORT VIŠKA JONA H + postoje dva mehamizma .

Potrebe za rast u dojenačkoj dobi su najveće. Dnevne potrebe u vodi dob na kg/TT/24 h dob na kg TT/24 h 3 dana 80 . Svaki gram prirasta težine zahtijeva oko 10.150 ml. Period rapidnog rasta i razvoja blizu puberteta zahtijeva povećanje kalorijskog unosa. za čiju je resorpciju potrebna pankreasna lipaza.85 ml 1 godina 120 .2 gr/kg TT dnevno 3-6 mj.5kJ (2. IZoleucin.Energija potrebna za tjelesnu aktivnost je varijabilna (jer varira i aktivnost djeteta) a okvirno iznosi 42-126 kJ (10-30 kcal)/kg TT dnevno. Za novorođenče su esencijalni cistin. VALIN. 480 kJ (120 kcal)/kg/dan 3-6 mj.Za specifično dinamsko dejstvo hrane potrebe su 16. POTREBE ZA VODOM Zavise od dnevnog unosa kalorija i tečnosti.RAST . glikolipidi.ISHRANA OSNOVNI SASTOJCI HRANE POTREBE ENERGIJE Energetske potrebe djeteta moraju zadovoljiti: .100 ml 2 godine 115 .5 kJ (25 Kcal)/kg dnevno. Do sada su identificirane 24 aminokiseline. 1 gram masti daje 9 kcal (37 kJ). 4 godine 100 . 2. POTREBE U MASTIMA Masti i njihovi metabolički produkti su integralni dio ćelijskih membrana i efikasan izvor energije a služe i za transport liposolubilnih vitamina.8-33. sirutke.GUBITAK ENERGIJE PUTEM EKSKRETA .TJELESNA AKTIVNOST . 1.Energija izgubljena sekretima iznosi 42 kJ (10 kcal)/kg TT dnevno.155 ml. povećana aktivnost.125 ml 10 dana 125 .6 kJ (4-8 kcal) dnevno.100 ml 6 mjeseci 130 . fosfolipidi. kravljeg mlijeka i proteini jajeta. . 1.160 ml 6 godina 90 . TREonin. 420 kJ (105 kcal)/kg/dan 9-12 mj.135 ml 14 godina 50 .5kcal).SPECIFIČNO DINAMSKO DEJSTVO HRANE . Esencijalne aminokiseline za dijete su: MEtionin i HIstidin FenilAlanin LEucin.60 ml POTREBE U PROTEINIMA 0-3 mj.BAZALNI METABOLIZAM . Ostale masti čine steroli. od kojih je 9 esencijalno za dijete.5 gr/kg TT dnevno Kasnije dnevne potrebe vjerovatno ne prelaze l gr/kg/dan. Trigliceridi srednjih (MCT) i kratkih lanaca (SCT) se resorbiraju bez učešća pankeasne lipaze. . 90% energije koju daju masti potiče od triglicerida dugih lanaca (LCT). sfingolipidi. gubitka disanjem. Dnevne potrebe u energiji 0-3 mj. 21 . hiperventilacija). 10 godina 70 . 460 kJ (115 kcal)/kg/dan 6-9 mj.Procjenjuje se da je za bazalni metabolizam u prvoj godini potrebno 231 kJ (55kcal)/kg dnevno. znojenjem i sekretima. . Gubici vode mogu biti znatno veći pri patološkim stanjima (febrilnost. . 1. 400 kJ (100 kcal)/kg/dan Dnevne potrebe u prvoj godini iznose dakle 100-120 kcal/kg/dan padom od oko 10 kcal/kg TT sa svakim sljedećim trogodišnjim periodom. TRIptofan. a kod odraslih 0.65 gr/kg TT dnevno 9-12 mj.85 gr/kg TT dnevno 6-9 mj. Najveću biološku vrijednost (zato što daju 50% N u obliku esencijalnih i semiesencijalnih kiselina) imaju proteini humanog mlijeka. a još 3 za novorođenče. LIzin. taurin i arginin.110 ml 3 mjeseca 140 . Tirozin i cistin su semiesencijalne (sintetiziraju se iz fenilalanina i metionina).

Cr. dvovrsna i vještačka. Deficitarna stanja u oligoelementima viđaju se uglavnom u toku parenteralne prehrane i hronične dijalize. odnosno utrostruči svoju težinu. Co. znojenje. E. Laktoza je manje slatka. Mg. F. POTREBE U MINERALIMA Esencijalni makroelementi (prisutni u organizmu u količini većoj od 0. Cl. ishrana kravljim mlijekom je uzela maha i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama. PRIRODNA ISHRANA (DOJENJE) Jedno od velikih medicinskih dostignuća protekle decenije jeste naučno dokazana specifična vrijednost mlijeka u zavisnosti od biološke vrste. Prelazak na hranjenje kravljim mlijekom podrazumijevalo je takođe odvojenost od roditelja.8 mmol/kg TT K 2 mmol/kg TT Ca 500 . hranjenje u određenim vremenskim periodima i pružanje ljubavi povremeno i selekcionirano. 2-3 gr/kg TT/dan POTREBE U UGLJIKOHIDRATIMA Ugljikohidrati u našem podneblju učestvuju u kalorijskom unosu sa 30 .005% TT.. izolaciju u posebnoj sobi. To je period dinamičnih procesa rasta i razvoja. Proces napuštanja dojenja se sada pokušava zaustaviti. na dan od 15. To su Fe. a unose se u vidu laktoze. Dnevne potrebe u mineralima: Na (dojenče) 1 mmol/100 kcal 6 . dana života do treće godine. a za njihov metabolizam je potrebna normalna resorpcija masti. Ishrana novorođenčeta i dojenčeta Značaj ishrane u dojenačkoj dobi se vidi već iz jednostavne fiziološke činjenice da se novorođenče u našim uslovima rađa sa prosječnom TT 3500 gr. Jedino se vitamin D unosi u količini 800-1000j. Njihov deficit nastaje samo u patološkim uvjetima povećanog gubitka (proljevi. što je nazvano “jednim od najvećih nekontrolisanih bioloških eksperimenata na svijetu”.005% TT) su: Na. K. Fl. Još ne znamo posljedice tog procesa. POTREBE U OLIGOELEMENTIMA Esencijalni elementi koji ulaze u sastav žive materije (do sada poznat dvocifren broj) se nalaze u količini manjoj od 0. Ishrana u dojenačkoj dobi može biti prirodna (dojenje). Se. Zn. 22 . Uravnotežena ishrana daje dovoljno vitamina. tubulopatije). Taj biološki i psihološki odnos između majke i djeteta zalog je kasnijem emocionalnom zdravlju djeteta i njegovoj adaptiranosti u širu ljudsku zajednicu.. Askorbinska kiselina (Vitamin C) je značajna za resorpciju željeza. nisu opisani znakovi deficita ni preopterećenja). jer razvija kod djeteta osjećaj zaštićenosti.Esencijalne masne kiseline su nezasićene masne kiseline: linolna i linoleinska.60%.700 mg/kg TT P 200 500 mg/kg TT Mg 40 . Uz to.. a čini se i da štiti od pretjeranog debljanja. za koji je osim unutrašnjih (genetskih faktora) potreban adekvatan unos hranjivih materija i optimalan kalorijski unos. J.Coli). koja je prekurzor arahidonske kiseline. Mn. a sa jednom godinom ono teži oko 10 kg. POTREBE U VITAMINIMA Liposolubilni vitamini (A. Cr. osobito E. Poslednjih 50 godina. Dnevne potrebe u mastima: do 1 god. U dojenačkoj dobi osnovni šećer je laktoza humanog i kravljeg mlijeka. P. 3-4 gr/kg TT/dan 1-10 god. povraćanje. Za saharozu je dokazano da pospješuje zubni karijes.70 mg/kg TT S (dnevne potrebe nisu sigurno poznate. doprinosi kiselosti stolice (i rezistenciji prema crijevnim infekcijama. Sam čovjek kao vrsta je star oko milion godina i donedavno je othranjivao svoje mladunče na dojci. saharoze i polisaharida. dojenje (kao i hranjenje iz bočice) doprinosi prvoj socijalnoj interreakciji. S. a u najrazvijenijim zemljama se nazire pojava njegovog obrta. D. 4-5 gr/kg TT/dan iznad 11 god. K) ulaze u sastav membrana. Vitamini B -kompleksa ulaze u sastav koenzima.

ali je ta količina idealno prilagođena višak proteina se neće moći ugraditi u tkiva. interferon. To se prije svega odnosi na zaštitne tvari koje humano mlijeko sadrži: bifidus faktor.2 3. Povećana količina imunoglobulina u kolostrumu (posebno sekretorni IgA) omogućava zaštitu od git infekcija. vitaminom Fermenti Sadrži lipazu koja se akiivira već u želucu gdje se probavi 50% masti Zaštitne tvari Faktor rasta za lactobacilus bifidus (bifidus faktor) Koncentracija lizozima višestruko veća Laktoferin.0 4.Coli.2 40. koje u uslovima nedostatka vode može izazvati retenciju N .1 opterećenje mOsm mOsm bubrega.kiseline Ugljikohidrati Laktoza je jedini ugljični hidrat Minerali Manja ukupna količina Manje Ca ali omjer Ca : P povoljniji za resorpciju..5 3. te se kravlje od hidrati..2 0. komplement.5 U humanom mlijeku ima znatno više. Žućkaste je boje (zbog karotina). interferon Žive imunokompetentne ćelije Bakterije X Posisano s dojke praktično sterilno. Minerali. 0. 1.7 Višak soli u kravljem mlijeku čini povećano osmolarno opterećenje. U crijevu prevladava bifidus flora Kravlje Pretežno kazin 80:20 Cistina i taurina nedovoljno Pretežno zasićene masne kiiseline Laktoza je jedini ugljični hidrat Veća ukupna količina Više Ca. ali omjer Ca : P nepovoljniji za resorpciju Nedovoljno Fe Bogatije B-kompleksom Nema aktivne lipaze Koncentracija lizozima manja Poslije muženja brzo se razmnožava Lactobacilus acidilus acidofilus U crijevu prevladava E. KVANTITATIVNI PODACI O SASTAVU HUMANOG I KRAVLJEG MLIJEKA Majčino Kravlje mlijeko mlijeko Kcal oko 67 oko 67 Kalorijska vrijednost je približno ista Proteini. KVALITATITIVNE RAZLIKE IZMEĐU HUMANOG I KRAVLJEG MLIJEKA Humano Proteini Pretežno albumini 60:40 Cistina i taurina dovoljno za razvoj CNS Masti Pretežno nezasićene masne. laktoferin. te će se kao N-spojevi pojaviti kao osmolarno opterećenje bubrega. komplement.C i F. gr.gr. imunogobulini.5 Varijabilno i u jednih i udrugih a jednako Ugljični 7. a sadrži više proteina a manje ugljičnih hidrata i masti od zrelog mlijeka. gr. Masti. a pitanje je hoće li to ikada biti. Nedovoljno Fe ali lakša resorpcija Vitamini Bogatije A. lizozim. davnina prilagođava tako što mu se doda šećer. 3. Aerobacter flora 23 . protein koji veže FE u nezasićenom stanju ima antibakterijsko djelovanje ImunogIobulini. Kolostrum je sekret mliječnih žlijezda koji se javlja krajem trudnoće i prvih dana laktacije.HEMIJSKI SASTAV MAJČINOG MLIJEKA Humano mlijeko je biološki superioran supstrat i u farmakološkom smislu za sada nedostižan cilj.2 Manje proteina nego kravlje. gr.metabolita i soli Osmotsko 14.

što stimulira produkciju mlijeka 5. dužini i snazi dojenja . Ne provoditi kruti režim dojenja. dok je kravlje mlijeko čest alergen te dobi 7. Na humanom mlijeku je manja mogućnost preuhranjivanja (količina mlijeka je ograničena.tehnika sisanja iz bočice i dojke je različita i može kod dojenčeta izazvati konfuziju TEHNIKA DOJENJA 1. “Zaboraviti” bočicu kao sredstvo . ta zahtijeva manji probavni napor u crijevu 5. a dostupna hrana) FIZIOLOGIJA LAKTACIJE Krajem trudnoće dolazi do pada estrogena. Mlijeko posisano sa dojke je praktično sterilno. Negativno emocionalno stanje (napetost. strah) može blokirati ovaj refleks. pravilan položaj djeteta koji znači: da je dijete cijelim tijelom okrenuto majci. da je široko otvorenih usta tako da bradom dodiruje dojku a usnama obuhvati cijelu areolu. uz dejstvo oksitocina stražnjeg režnja hipofize. Humano mlijeko je bolje prilagođeno osobitostima njegovog probavnog sistema. dijete na dojci nema potrebu za dodatnom vodom 2. U prvim danima ne prelazi količinu od 50 ml dnevno. Hemijski sastav humanog mlijeka je prilagođen potrebama rasta i razvoja ljudskog mladunčeta (manje proteina i mineala. tj.BIOLOŠKA SPECIFIČNOST MAJČINOG MLIJEKA (PREDNOSTI DOJENJA) 1. Udoban položaj majke. a kalorijska gustoća konstantna) 6. a sa 6 mjeseci oko 700 -1200 ml/dan. USPJEŠNO DOJENJE Za uspješno dojenje potrebna je: a) Priprema žene za germinativnu funkciju kroz odgoj u porodici i školi b) Psihofizička priprema u trudnoći (informacije o dojenju kroz savjetovališta za trudnice) c) Rani podoj. Stimulirati lijenu djecu (koja zaspu već nakon par gutljaja) 5. Prolaktin ima i druge funkcije (sprečavanje ovulacije. dozvoliti da dojenče samo uvede raspored hranjenja (stavljati ga na dojku kad ono to signalizira) 3.5l dnevno. što podrazumijeva da dijete boravi uz majku 24 sata. 24 . Stavljati dijete na dojku naizmjenično (često je u početku dovoljna jedna dojka) 6. Nakon podoja uspraviti dijete te sačekati da vrati zrak 7. ne može se količinski procjenjivati prije 10-12 dana iza poroda. koji treba biti odmah po rođenju djeteta. Humano mlijeko ne izaziva alergijsku senzibilizaciju kod dojenčeta. Za uspjeh laktacije ključan je međutim tzv.više podoja znači vise mlijeka. Veća je otpornost prema infekcijama zato što humano mlijeko sadrži brojne imunološke faktore koji dijete štite od infekcije 3. visokovrijedna. “Rooming in” organizacija rodilišta. Tada se prosječno izlučuje oko 0. te je smanjena mogućnost infekcije 2. Dužina podoja je oko 15-20 min. trajanje i snaga kojom dijete doji. retencija vode). manje osmotsko opterećenje bubrega) 4. a majka ne osjeća bol u bradavicama 2. što je osnova socijalnog sazrijevanja 8. Dojenje pomaže uspostavljanju psihičkog i emocionalnog kontakta između majke i djeteta. odnosno učestalost. omogućava prelazak mlijeka iz alveola u duktuse. Sekrecija kolostruma počinje nakon poroda i povećava se svakodnevno. (dozvoliti da dojenče samo odredi dužinu podoja) 4. Izbjegavanje suplementacije u prvim danima (ne dodavati čajeve. Ekonomske prednosti (specijalizirana. a obzirom da dnevna količina varira. Poticaj za sekreciju prolaktina je sisanje. kasnije sokove). a raste sekrecija prolaktina prednjeg režnja hipofize. Potrebno je uvjerili majku da količina mlijeka u dojci ovisi isključivo o učestalosti. koji putem glatke muskulature. danju i noću (već plač djeteta stimuliše otpuštanje mlijeka iz dojki) 1. “oksitocinski refleks” ili “refleks otpuštanja mlijeka”. Pri tom je dijete opušteno i zadovoljno. Toaleta dojki neposredno prije podoja nije potrebna (spiranje prirodnih ulja i gubljenje karakterističnog mirisa majke) 3.

kašaste.dojenje se zamjenjuje specijalnom formulom za ishranu dojenčeta RELATIVNE ZAPREKE DOJENJU SA STRANE DJETETA  Nedonošče ispod 1500 gr. KONTRAINDIKACIJE ZA DOJENJE Najveći broj majki fiziološki može da doji svoju djecu i kontraindikacije za dojenje su vrlo rijetke. na pritisak iz areola mlijeko ističe u kapima a ne u mlazu  Sigurniji način procjene je praćenje porasta tjelesne težine (najbolji način) . bez prekida dojenja  HBsAg poz.mlijeko iz bolesne dojke baciti.) Mjesečno (gr.ukoliko ugrožava zdravlje majke  Maligna bolest i citostatska terapija  Psihoza . majka (Hepatitis B) .Ne dojiti dok se crijevna sluznica ne oporavi  Laktacijska žutica . leucinoza) . dojke nisu osobito tople.prekinuti dojenje pri visokim vrijednostima bilirubina u toku 2 dana ili majčino mlijeko zagrijati na temperaturi iznad 56°C. 25 .) 0-3 25 175 750 3-6 20 150 600 6-9 15 100 450 9-12 10 75 300 Česti strah od slabog mlijeka kod mladih majki potiče od promjene boje i konzistencije mlijeka kod prelaska sa kolostruma na zrelo mlijeko.) Nedjeljno (gr. ne prekidati dojenje  HIV poz. držati ih suhim.izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Sekundarna intolerancija laktoze u malapsorpciji . Uzrast (mj) Dnevno (gr.postoji dilema da li novorođenče zaštititi BCG vakcinacijom uz neizbježno odvajanje od majke i prekid dojenja do konverzije testa i sticanja zaštite.uz masku je dojenje dozvoljeno. zelene i oskudne stolice  slabije sisanje.dojenje treba prekinuti samo ako je infekcija nastupila nakon poroda  Akutna respiratorna bolest . fenilketonurija. ili primijeniti profilaksu izonijazidom. izlagati zraku KONTRAINDIKACIJE ZA DOJENJE SA STRANE DJETETA  Neke metabolopatije (galaktozemija. slabost i pospanost  oskudno mokrenje (dijete koje dobro sisa je kod svakog previjanja mokro)  mala količina posisanog mlijeka dobijena vaganjem podoja (razlika u težini djeteta prije i nakon hranjenja) Nesigurni znaci sa strane majke su:  Pregled dojke: slabiji venski crtež. koje djeluje vodenije. do ozdravljenja dojiti na zdravoj strani  Ragade . . majka . Mlijeko sadrži antitijela koja dojenče štite od bolesti  Ravne bradavice .izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Teško bolesno novorođenče .nastaviti dojenje preko “vještačke bradavice”  Zastoj mlijeka .potrebno je novorođenče zaštititi HB imunim globulinom i vakcinom. ZAPREKE DOJENJU SA STRANE MAJKE  Agalaktija (izuzetno je rijetka)  Hronična iscrpljujuća bolest .liječiti ragade.dojenje se može dozvoliti u prisustvu treće osobe koja će kontrolisati podoj  Aktivna TBC .ono želi da se uzme u naručje)  zatvor stolice. mikrognatija) .DA LI DIJETE IMA DOVOLJNO MLIJEKA? Nesigurni znaci hipogalaktije sa strane djeteta su:  plač djeteta (plač češće znači osjećaj nesigurnosti i potrebu za zaštitom . ili rijetke.masirati dojke i primjeniti Syntocinon sprej u nos  Mastitis .izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Malformacije (palatoshiza.

Može se čuvati u hladnjaku na +4°C do 72 sata.2. i eventualno biljno ulje. ali uništava makrofage i limfocite. nezrelosti ili odvajanja od majke. 2. Pasterizirano . mjeseca kao dvotrećinsko (dvije trećine mlijeka.IZDAJANJE (IZMLAZANJE) MLIJEKA Kad dojenče ne može sisati zbog bolesti.0 dodatnih ugljenih hidrata. Međusobni odnos hranjivih tvari (%kcal proteina.  Dio mliječne masti zamijenjen je biljnim uljima (zasićene: nezasićene masne kiseline 1:1).0 gr. što dovodi do finije flokulacije mlijeka. Ponegdje se dodaje i drugi ugljikohidrat u vidu polisaharida (2%). %kcal ugljikohidrata je 8:44:48 (u humanom mlijeku 8:50:42). enzimi. Mlijeko u prahu – paziti na razblaženje 5. a smrzavanje mlijeka na -20°C ga ostavlja integralnog.   26 . provodi se postupno i ne prije navršene jedne godine života.  Masti .1 gr %). s 5% šećera. Treba znati da dojenče koje se počne hraniti bočicom postaje lijeno na grudima. Kondenzirano – ne koristiti jer je previše zaslađeno POSTUPCI PRILAGOĐAVANJA KRAVLJEG MLIJEKA U DOMAĆINSTVU Kuhanje (uništavanje bakterija. pola vode) do kraja 6. kukuruzni škrob. Tako pripremljeno adaptirano mlijeko je potpuna hrana u prvih 4-6 mj. Ukoliko takva mogućnost ne postoji. 2% polisaharida i 2% ulja) ima 1. enzime i vitamine. Postoji više preporuka i za sve je referentni standard humano mlijeko. %kcal masti. mliječne masti + 2.  Šećer se dodaje 4-5% u obliku disaharida saharoze. komplement. kao imunoglobulini. 1. Kratkotrajno sterilizirano – nakon pripreme 4. ABLAKTACIJA (ODBIJANJE OD DOJKE) Provodi se kada dijete stekne psihomotorne vještine za uzimanje čvrste hrane. te je dvovrsna ishrana obično uvod u ablaktaciju. Ukoliko standard ne dozvoljava nabavku arteficijelne formule.6 gr.uz odgovarajuću pripremu 2. Glavne “sirovine“ u domaćinstvu su: 1. sa kalorijskom gustoćom od 80 kcal/100 ml. Prokuhavanje i pasteriziranje mlijeka (na 62. Oznaku “humanizirano” i “adaptirano” morala bi imati mlijeka koja zadovoljavaju sljedeće:  Ukupna koncentracija proteina je smanjena na razinu polovinskog . proteina. da bi se uklonio višak proteina i soli i to: u prvom mjesecu kao polovinsko (pola mlijeka. VJEŠTAČKA ISHRANA Ukoliko majka iz bilo kojih razloga ne može da doji svoje dijete. Sirovo kravlje mlijeko . Provodi se:  dodavanjem poslije svakog podoja onoliko mliječne hrane koliko dijete može da pojede  zamjenom jednog ili više podoja kompletnim obrokom mliječne hrane. bifidus faktor.nakon kuhanja i pripreme 3. onda treba preporučiti ishranu industrijskim preparatima kravljeg mlijeka. Tako prilagođeno mlijeko (polovinsko.3 gr. denaturacija proteina) Razređivanje. U slučaju nagle ablaktacije (smrt čeda ili bolest majke). U nekim proizvodima je dio kazeina zamijenjen laktalbuminom (1:1). jedna trećina vode). ISHRANA DOJENČADI INDUSTRIJSKIM PREPARATIMA KRAVLJEG MLIJEKA Još uvijek nema jedinstvenih kriterija za sastav “idealnog” adaptiranog kravljeg mlijeka. biljnog ulja. majci se daje inhibitor prolaktina. mlijeko se izdaja ručno ili pomoću pumpice. laktoze + 7. polisaharidi. kao rižina sluz. razređivanjem smanjuje se koncentracija masti i ugljenih hidrata te se mlijeku mora dodati šećer. najbolja zamjena je ishrana mlijekom druge majke. Ono se daje djeci do kraja prve godine uz drugu nemliječnu hranu. onda se dijete može hraniti kravljim mlijekom koje se prolagođava za ishranu dojenčeta. DVOVRSNA ISHRANA Ishrana u kojoj se jedan ili više podoja zamjenjuje obrocima kravljeg (rijetko kozjeg) mlijeka ili odgovarajućim supstituentom.dvotrećinskog mlijeka (1.6 . Farmaceutska industrija proizvodi preparate visoke kvalitete i bakteriološke sigurnsoti ali nedostupne ostaju biološki aktivne tvari.5°C) uništava gotovo sve imunološke faktore.dodaje se 2% biljne mlasti u obliku ulja kukuruznih klica Zakiseljavanje punog mlijeka (uz 5% šećera i 2% brašna) je danas potpuno odbačeno zbog velikog osmolarnog tereta.8 gr.

Osnovni zahtjev je da se što prije unese relativno velik unos energije do kraja prve sedmice 50100 kcal/kg TT. Laktoferin.. sa malim obrocima (1-10 ml). Dodatak laktoze. Od 7. žumance i druge žitarice (pšenica. Opšte je mišljenje da ne treba davati količinu mlijeka veću od 900 ml dnevno. Nedonoščad veoma male porođajne težine (ispod 1500 gr. u zavisnosti od težine djeteta i podnošljivosti. ukoliko se daje mlijeko veće kalorijske gustoće.. Sa dohranom treba početi u periodu od 4-6. metaboličkih i ekskretornih funkcija koje tu osnovnu potrebu ometaju.) od zrelog mlijeka. da bi se moglo uočiti nepodnošenje hrane. Dozvoliti dojenčetu da samo uvede odgovarajući režim (self . “prematurno mlijeko” majke. a poslije 100-150 kcal/kg TT. U ishrani nedonoščadi važnu ulogu igra tzv. Često je u prvim danima potrebna i parenteralna prehrana radi savladavanja kalorijskog deficita. te više zaštitnih materija (IgA. DOHRANA Dohrana je uvođenje druge hrane. uz nezrelost digestivnih. u malim količinama. kada se počinju dodavati voće i povrće (u obliku sokova i kaša) i neglutenske žitarice (riža i kukuruz). Neki u ishrani nedonoščadi koriste mlijeko veće kalorijske gustoće.4 dana. koje im osigurava prirast na težini (Humana 0). Kod vještačke ishrane postoji veća mogućnost preuhranjivanja. za kojima nedonošče ima veću potrebu. te loše koordinacije sisanja i gutanja.) se hrane preko nazogastrične sonde. Sa hranjenjem se počinje 6 sati po rođenju. mjeseca. uz mliječne obroke. raž). mjeseca se uvodi meso. koje sadrži više proteina. Nova vrsta hrane se uvodi postupno. je bolje nego se držati krutog režima hranjenja. Najveći broj novorođenčadi zadovoljava energetske i nutritivne potrebe sa 150 ml mlijeka na 1 kg TT dnevno. kao u humanom mlijeku  Smanjena koncentracija soli – pomoću dijalize  Dodatak vitamina i eventualno Fe PRAKTIČNO PROVOĐENJE VJEŠTAČKE ISHRANE Ritam hranjenja (broj i raspored obroka) su kao i kod prirodne ishrane. svaka 3 . zbog slabog refleksa sisanja. krompir. 27 . Posljedice prijevremenog uvođenja čvrste hrane su:  veći osmolaritet plazme i veća sklonost ka hiperosmolarnoj dehidraciji  žeđ kao razlog uzimanja veće količine mlijeka (preuhranjenost)  alergijske reakcije kao posljedica nezrelosti lokalnog crijevnog imuniteta PRINCIPI ISHRANE NEDONOŠČETA Teškoće potiču od: potrebe da se ne prekine stopa intrauterinog rasta. Formula se takođe obogaćuje željezom i vitaminom E. bez drugih ugljičnih hidrata  Međusobni odnos hranjivih materija 8 : 50 : 42. te taj način ishrane treba favorizirati.demand feeding).

Do patoloških promjena dolazi ukoliko su poremećene osnovne funkcije koje obavlja vitamin A. Uz to postoji sklonost fotofobiji i konjunktivitisu. mutna.KERATINIZACIJA na sluznici respiratornog trakta: manifestuje se kao suhoća nosa. Ukoliko je ishrana pravilna i dijete zdravo hipovitaminoze nema. Izvori vitamina A: Dijete se rađa sa malom zalihom vitamina. Skvamozna metaplazija na sluznici mokraćnih kanala uzrokuje hematuriju. usta. a nakon toga je odložen u jetru. U ovom stadiju bolest je hronična. vanjske strane ekstremiteta. Takav slobodni retinol transportuje se putem krvi do mjesta djelovanja fotoreceptorski sistem. mogu se javiti sitne ulceracije. a sa druge strane stečenim ili urođenim poremećajem apsorpcije ili digestije vitamina uz zadovoljavajući unos. a usljed promjena sa sluznici doljnih dijelova česte su respiratorne infekcije i bronhoopstrukcije. ali u toku dojenja zaliha se povećava.  KERATOMALACIJA: omekšanje i gubitak supstance kornee. kao i pankreas. dojenčadi i djece. Beta karotini uneseni hranom jednim dijelom se resorbuju u crijevnu limfu. zadebljanjem. Prilikom zamrzavanja i kuhanja hrane dolazi do izvjesnog gubitka vitamina.  stvaranje mukusa KLINIČKE MANIFESTACIJE DEFICIJENCIJE VITAMINA A Manifestacije mogu biti rane i kasne. anemija usljed nedostatka željeza. Za njegovu mobilizaciju potreban je cink. tako da se osobe teško orjentišu u mraku. jaja. Rane manifestacije avitaminoze A  HEMERALOPIJA radi funkcionalne promjene u štapićima retine dolazi do noćnog sljepila. Preostali neresorbovani dio pocijepa se u dvije molekule retinola. jetra. U crijevu se vrši esterifikacija retinola. Promjene su lokalizovane na ramenu. Parotidna žlijezda je sklona infekciji. Etologija hipovitaminoze:  Nedovoljan unos hranom. Kasne manifestacije avitaminoze A  KSEROZA KONJUNKTIVA: kao strukturalna promjena. jetre. krastava. kasnije hiperkeratozna. zadnjem dijelu leđa. hronične infektivne bolesti.  SKVAMOZNE PROMJENE NA EPITELU . puter. nabiranjem i pigmentacijom difuznog tipa. VITAMIN A Vitamin A ima dvostruku ulogu: sastavni je dio fotoreceptorskog sistema i održava stabilnost membrana organizma. 28 . trajno oštećenje oka ili infekcija bulbusa sa sljepilom kao najtežom komplikacijom.  Poremećena crijevna resorpcija: kao kod celijakije. očituje se suhoćom i gubitkom sjaja. oboljenja pankreasa. Te funkcije su:  vizualna senzacija.  KSEROZA KORNEE: kornea je siva. U prirodi izvori vitamina A su: povrće.Vitamini su nutritienti esencijalni za metaboličke procese u organizmu odnosno za pravilan rast i razvoj organizma.  PROMJENE NA KOŽI: koža je suha. Nastaje od karotinoida čiji biološki aktivni dio predstavlja Beta Karotin. Radi tih funkcija neophodan je u ishrani novorođenčadi. jer majčino mlijeko sadrži velike količine vitamina A.  keratinizacija epitela.  BITOTOVE PJEGE: nakupine deskvamiranih keratiniziranih ćelija epitela konjunktive i sluznice smještene uz limbus kornee. kao srebrenasto suhi sivi plakovi. voće.Stanja nastala sa jedne srane nedovoljnim unosom vitamina. HIPOVITAMINOZE .  kornifikacija. ali reverzibilna.  Povećana ekskrecija vitamina A kao kod kancera. bolesti bubrega i hroničnih infektivnih bolesti. Hidrolizacijom u jetri prelazi u slobodni retinol.VITAMINI I RAHITIS VITAMINI .

ordinira se per os. ETIOLOGIJA HIPOVITAMINOZE: Apsorpcija tijamina je smanjena kod bolesti jetre i git oboljenja. opistotonus. afonija. Ukoliko se javi kod novorođenčeta potrebno je i majku i bebu liječiti tijaminom. LIJEČENJE: U slučajevima sa latentnom deficijencijom vitamina A dovoljno je 1500 µg vitamina. sudjeluje u sintezi acetil holina te se deficit može manifestovati kao oštećenje funkcije živaca. ali bez oštećenja kranijalnih nerava. U teškim stanjima hipovitaminoze B1 promjene se nalaze na srcu. Učestvuje u metabolizmu ugljikohidrata.BERI) .000µg oralno 4x godišnjen ista doza se daje dojiljama. HIDROCEFALUS: posljedica porasta intrakranijalnog pritiska.  starija djeca i odrasli 600 . Povoljan odgovor na terapiju stiže vrlo brzo. zatim se nastavljaju intramuskularne injekcije 7500 µg sve dok se pacijent ne oporavi. somnolencija. ukoliko nema git poremećaja. PREVENCIJA: Ishrana bogata tijaminom prevenira bolest. Otkrije se također anemija sa ili bez hepatosplenomegalije. mjeseca tahipneom u dobi od 4-7 uz gore pobrojane simptome javlja se mjeseci. hronična srčana insuficijencija. DIJAGNOZA: olakšava je dobro uzeta anamneza sa težištem na način ishrane. nemirom. VITAMINI B KOMPLEKSA Vitamini B kompleksa obuhvataju nekoliko faktora. Pacijenti sa beri-beri imaju deficit i ostalih vitamina iz B kompleksa i potrebno ih je dodavati. dob školskog dijeteta polineuritisi. prilikom hirurških zahvata i stresa preporučeno je dodavanje vitamina B1. kod novorođenčadi se javlja konatalni beri-beri. u dobi od 2-4 bolest srca sa bljedilom. DIJAGNOZA: olakšava je dobra anamneza sa podatkom o lošoj ishrani ili malapsorpciji.1500µg. IZVOR: majčino i kravlje mlijeko. potkožnom masnom tkivu. kašalj. voće. povrće. disfagija i gušenje zbog paralize frenikusa. povraćanjem. HIPOVITAMINIZA B1 (BERI .  U područjima sa deficijencijom vitamina A neophodno je dati 30. čiji je hemijski sastav i funkcija jako široka. LABORATORIJ: dokazivanje sniženih vrijednosti karotena u serumu. LIJEČENJE: Kada se počne na vrijeme daje dobre rezultate. Usljed hipovitaminoze majke. VITAMIN B 1 (THIAMIN) Termolabilni dio kompleksa B vitamina. Dnevna doza 10 mg ili više za djecu. sluznicama. dispneom.je problem u zemljama u kojima se u jelu mnogo koristi obrađena riža (Indija). Gore pomenute promjene u kliničkoj slici prati apatija. U takvim slučajevima i u slučaju bolesti srca tijamin se ordinira intramuskularno ili intravenozno. znaci porasta intrakranijalnog pritiska. cerealije. cijanozom. perifernim nervima. edem larinksa u dobi od 8-10 pseudomeningealna forma beri-beri koju karakteriše: mjeseci apatija. mada liječenje treba da traje nekoliko sedmica. PREVENCIJA: neophodno je da dnevno dobijaju vitamina A  dojenčad 500µg. edemima. Dovoljna je oralna doza.. jaja. Kod kseroftalmije potrebno je 1500 µg dnevno u trajanju 5 dana. mentalna retardacija. detaljan klinički pregled i na kraju pratiti efekat terapije. encefalopatija. Svi su oni sastavni dijelovi enzima. za odrasle 50 mg. test smanjene apsorpcije vitamina A. plač. Laboratorijski nalazi: koncentracija tijamina u urinu i nivo piruvata u krvi nakon opterećenja glukozom ili aktivnost transketolaza u eritrocitima. Grijanje uništava B1 vitamin. zato nedostatak remeti hemijske procese a daje različite manifestacije. 29 .  Prematurusima koji slabije apsorbuju mast od donesenog djeteta savjetuje se dodavanje vitamina A.

IZVOR B6: meso. Uništava ga pretjerano kuhanje. hiperpigmentacija Česte su ragade na spojevima kože i sluznica (oko usta. ljuštenje. Prvi oblik nedostatka piridoksina otkriven je kod dojenčadi hranjenih adaptiranim mlijekom predugo termički obrađivanim. DIJAGNOZA: anamneza.Pelagra se javlja u onim dijelovima svijeta gdje je glavni prehrambeni artikal kukuruz. Ukoliko za nekoliko dana nema odgovora može se dati intramuskularno 2 mg tri puta dnevno u infuziji fiziološke otopine. klinička slika. piridoksina i piridoksamina. spolovila).Vitamin B2 ima ključne biohemijske funkcije u organizmu.  DIAREJA – Sluznica jezika i ostalih dijelova digestivnog trakta je edematozna. Ishrana nema velikog uticaja. delirij. DIJAGNOZA: anamneza o ishrani. 100 mg. KLINIČKE MANIFESTACIJE: klasičan je trijas simptoma:  DERMATOZA – Kožne promjene su najkarakterističnije u obliku fotodermatoze. Na dijelovima izloženim suncu javlja se keratoza. anusa.m. Turska. nesanica. povrće. koji čestvuje u glikolizi u metabolizmu piruvata masnih kiselina i glicerola. dezorjentacija. žitarice. neljuštene žitarice. HIPOVITAMINOZA PIRIDOKSINA . VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN) Vitamin B6 je sastavni dio piridoksala. a kod većeg djeteta 0. riba. Dnevni unos piridoksina kod dojenčadi 0. Na sreću neurološki simptomi su rijetki kod djece. usljed čega se javljaju proljevi i malapsorpcija. LIJEČENJE: Svakodnevnim davanjem riboflavina oralno 3-10 mg. Nedostatak vitamina se može javiti i kod malapsorpcije tokom liječenja izonijazidom. Organizam ga sintetizira iz triptofana. djelimična atrofija sluznice jezika (Magenta-jezik). HIPOVITAMINOZA VITAMINA B2 . PREVENCIJA: Ženino i kravlje mlijeko. Učestvuje u metabolizmu glikogena i masti. Aktivni enzim ovog vitamina je nikotinamid. PREVENCIJA: u endemskim krajevima pojačati ishranu sastojcima bogatim triptofanom i niacinom.  DEMENCIJA. Manifestacije: eritem i ragade oko usana. obratiti pažnju na ishranu. žitarice (puno neljušteno zrno). ETIOLOGIJA: nastaje u sindromu malapsorpcije. Ako je hrana odgovarajuća dovoljna je jedna doza. ipak hipovitaminoza B2 nema teških posljedica. . jetra. oko nazolabijalnih brazda dermatitis sličan seboreji. NIACIN (PELAGRA) Samo uslovno vitamin. 30 . U težim slučajevima konjunktivitis. LIJEČENJE: Niacin se daje parenteralno 20 mg/kg dnevno. IZVOR: mlijeko. jaja.Rijetko se javlja kao samostalna bolest.VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) Termostabilni dio kompleksa B vitamina Djeluje kao koenzim u oksidacijsko.5 mg.5 mg prevenirati će hipovitaminozu. Djeluje kao koenzim u dekarboksilaciji i transaminaciji amino kiselina.  dermatitis. KLINIČKE MANIFESTACIJE:  konvulzije.5-1. jetra. Rijedak je deficit riboflavina bez deficita ostalih komponenti kompleksa B. prima piridoksin antagnoniste (izonijazid) nužno je dodavati vitamin B6. povrće HIPOVITAMINOZA NIACINA (PELAGRA) . riba. To je endemično oboljenje u nekim krajevima svijeta kao Srednji istok.  periferni neuritis. sir. klinički pregled i mjerenje izlučivanja metabolita nikotinske kiseline. vaskularizacija kornee. te pravilna ishrana zadovoljava dnevne potrebe u riboflavinu.  mikrocitna anemija PREVENCIJA: provoditi raznovrsnu ishranu. LIJEČENJE: Ukoliko nastupe konvulzije usljed deficijencije piridoksina daje se i.3-0. Neophodan je za pravilan rast. IZVOR: meso. ukoliko dijete u hrani uzima veće količine proteina.Neurološki simptomi kao depresija.redukcijskim procesima enzima respiratornog lanca. Ima je u Hrvatskom zagorju.

Bolest se manifestuje najčešće između 6 i 24 mjeseca. koja se mogu palpirati kao bolne otekline ispod ili iznad koljena ili skočnih zglobova.   KLINIČKE MANIFESTACIJE . bolesti pankreasa. Zbog poremećene enhondralne osifikacije primarna spongioza je lomljiva i drobi se uz velika krvarenja. IZVOR: limun. izlaganja hladnoći. disanje je bolno.holekalciferol (D3) – nastaje iz 7 dehidroholesterola djelovanjem UV zraka na kožu . hematurija. To je generički naziv za skupinu steroida među kojima su najvažniji za čovjeka: .25 dihidroholekalciferol. Vitamin C je neophodno dodavati u febrilnim stanjima. hidroksilacijom se stvara 24. ubrzano. krvarenja gingive. Na brzinu hidroksilacije utiču nivo Ca i P u krvi. cerealijama.  Na grudnom košu sternum je uvučen. alkalna fosfataza i pirofosfati.  otoci u usnoj šupljini. DIJAGNOZA: anamneza. usljed poremećene reapsorpcije kod djece sa celijačnom bolesti. Ukoliko su nivoi kalcija i fosfora normalni. koji je 100x aktivniji od predhodnika. Ukoliko se daju antikonvulziva kao fenitoin ili fenobarbital mogu interferirati u metabolizam vitamina D i uzrokovati rahitis.  Bolovi se javljaju radi subperiostalnih krvarenja u dijafizama i metafizama dugih kostiju. U cilju prevencije hipovitaminoze neophodno je izlaganje suncu trudnica. oštećena je zubna gleđ. Kada su te vrijednosti snižene hidroksilacija se ubrzava.VITAMIN C (ASCORBIC ACID) Esencijalan za primate.  Dijete je neraspoloženo. bubrega ili poremećaja ravnoteže Ca i P. fosfolipidi. ETIOLOGIJA Hipovitaminoza se manifestuje kod djece koja nisu dovoljno izlagana suncu (zrake ne prolaze kroz prozor). paradajz. Vitamini D2 i D3 imaju iste metaboličke puteve ali su metaboliti vitamina D2 manje aktivni i brzo se razgrađuju. PATOLOGIJA:   poremećeno je stvaranje kolagena i hondroitin sulfata. steatorejom. sklonost krvarenju. pomaže resorpciju željeza. učestvuje u metabolizmu tirozina i fenilalanina. HIPOVITAMINOZA C(SKORBUT) Ukoliko trudnica uzima vitamina C dijete se rađa sa dovoljnom zalihom. U adaptiranom mlijeku ima dovoljno vitamina C. Glukokortikoidi su u transportu kalcija antagonisti vitaminu D. Rahitis je naziv koji označava oboljenje sa nedovoljnom mineralizacijom kostiju kod djece u razvoju. hipoproteinemije i pušenja. plačljivo. tipičan RTG na dugim kostima. kod deficita željeza.25 dihidroksiholekalciferol koji je inaktivator vitamina D i utiče na njegovu pojačanu ekskreciju. Laboratorijski testovi su neopouzdani PREVENCIJA: odgovarajuća količina vitamina C u hrani. povrću. Male količine vitamina D nalaze se u kravljem mlijeku. Uz normalne nivoe Ca i P u serumu u procesu mineralizacije i stvaranja kosti učestvuju i polisaharidi. tada i majčino mlijeko ima dovoljno C vitamina.ergokalciferol (D2) . Sudjeluje u stvaranju intercelularne supstance u svtm tkivima. slabo uhranjeno. HIPOVITAMINOZA D (RAHITIS) Nedostatak vitamina D može biti ili usljed nedovoljnog izlganja suncu organizma ili usljed nedovoljnog unosa. dah je kratak. PATOLOGIJA: stvaranje nove kosti pokreću osteoblasti sekrecijom kolagena. Oba se vrlo brzo nakupljaju u jetri gdje se vrši 25 hidroksilacija i nastaju 25 hidroksiholekalciferol (D3) i 25 hidroksiergokalciferol (D2).nastaje djelovanjem sunčane radijacije na biljni ergosterol IZVORI VITAMINA D: najveći izvor su sunčane zrake. dojilja. VITAMIN D Vitamin D učestvuje u rastu i mineralizaciji kostiju kod djece u razvoju. pri svakom dodiru plače. TERAPIJA: dnevna doza je 100 do 200 mg oralno ili parenteralno. Nakon jetre hidroksilacija se nastavlja u bubregu i nastaje 1. Međutim hipovitaminoza sa znacima rahitisa se može javiti i kod oboljenja jetre. zeleno povrće i kiseli kupus. jajima Adaptirana mlijeka pojačana su vitaminom D. Hormon rasta takođe ima 31 . kao posljedica hipovitaminoze D.

Kod hipovitaminoze D smanjena je resorpcija kalcija iz crijeva. Stvaranje linije kalcifikacije je jasno vidljivo na rendgen snimku. međutim još uvijek nisu potpuno jasni odnosi između tih učesnika.anamneza o slabom unosu.insercija dijafragme na rebra. Kod hipoproteinemične djece i one čije su snižene vrijednosti cinka alkalna fosfataza je u normalnim vrijednostima. meliturijom. Hipovitaminoza D praćena je i aminoacidurijom.najvjerodostojnija rana dijagnoza (ulna i radius . pod pritiskom se izboči prema lateralno i proširuje završetak kosti. pa se stvara žablji trbuh zbog meteorizma.Ispitivanja – serumski nalaz elektrolita ( Ca snižen ili normalan. a ukoliko su deformacije velike ne mogu se ni reparirati.Slabljenje ligamenta pojačava deformitete. KRANIOTABES. Bubrezi nisu u stanju acidificirati urin. Nema mineralizacije ni u subperiostalnom dijelu kosti. Tibia i femur pokazuju anteriorni konveksitet. ako je nastavljen rahitični proces. Sternum sa susjednom hrskavicom ide prema naprijed stvarajući deformitet kokošija prsa. koji mobilizira kalcijum i fosfor iz kosti. Zato što nije završena osifikacija epifizna linija je neravna.slab je tonus muskulature. Nivo Ca i P u serumu koji su potrebni za mineralizaciju i njihov deficit utiču na ove promjene. UZNAPREDOVALI KLINIČKI ZNACI RAHITISA: ove znake je lako prepoznati. Te promjene mogu praviti velike probleme pri porodu Ekstremiteti . a loša je i kapilarna penetracija. Na taj način se održava koncentracija serumskog kalcija.scoliosa. Grudni koš . KLINIČKE MANIFESTACIJE: Znaci rahitisa se javljaju ako hipovitaminoza D traje nekoliko mjeseci. Hrskavične ćelije nisu u stanju da završe svoj normalni ciklus proliferacije i degeneracije. endokrinih žlijezda i intercelularnih veza. proširenje i zadebljanje radiusa i ulne. Na tom području nastaju rahitične promjene i skeletni deformiteti rebarne brojanice. vaskularizacija tih prostora. Kortikalni dio kosti je resorbovan. Kako liječenje napreduje mineralizira se i područje osteoidnog tkiva između linije pripremne kalcifikacije i dijafize. Mišići . Karlica . PATOLOŠKI BIOHEMIJSKI PROCESI: koncentracija serumskog P kod rahitične djece je nešto niža. Drugi rani znaci su: zadebljanje kostohrskavičnih veza. . Omekšavanje lubanje može uzrokovati asimetriju glave. Takođe se mineralizira osteoidno tkivo kodeksa i oko trabekula. Ukoliko se taj proces nastavi osnova kosti gubi čvrstoću.RTG . Kraniotabes blizu suture je normalan nalaz. Sa blagim padom serumskog kalcija pojačava se lučenje parathormona. Crijevna resorpcija kalcija i fosfora ima uticaja na njihove serumske vrijednosti.kostohrskavične veze prominiraju tako da rebarne brojanice nisu samo palpabilne nego se i vide. a usljed djelovanja osteoblasta raste vrijednsot alkalne fosfataze u serumu. Slaba je trbušna muskulatura.25 dihidroholekalciferol. Kod dojenčadi čije majke imaju osteomalaciju znaci rahitisa se razvijau unutar 2 mjeseca. a slabe su i veze zglobova. priprema za kalcifikaciju i kalcifikacija. Često fakture dugih kostiju Ligamenti . Velika fontanela je velika i njeno zatvaranje se može pomaknuti do kraja druge godine života. . Kod nedonoščadi se kraniotabes manifestuje vrlo rano. Posljedica rahitisa su i koksa vara. a nastaje usljed stanjenja kostiju lubanje. P ispod 4 mg/dL). Crijevni aciditet pospješuje resorpciju kalcija. mišića. a hrskavica izgleda kao napukla. DIJAGNOZA: . Glava . zamijenjen osteoidnim tkivom koje nije mineralizirano. suprotno 32 . a fitati i cerealije u hrani smanjuju resorpciju. Glava može biti veća nego normalno i takva ostati cijeli život. omekšava i postaje lako lomljiva. često uz opstipacije). ali se javljaju sekundarni efekti kao što je pad serumskog fosfora (parat hormon koči resorpciju fosfora u tubulima) i rahitične promjene na kostima.unutarnji dio pelvisa prema promontorijumu je sužen. a posljedica su frakture i deformiteti. Otkriva se pritiskom na parietalne i okcipitalnu kost.Ukoliko se epifize radiusa i ulne proširuju zglob postaje sve uočljiviji. Uzduž donjeg ruba grudnog koša nastaje Harissonova brazda. Kod rahitisa poremećaj u rastu kosti je posljedica poremećene osifikacije epifize i njenog rasta. Može biti zakašnjela denticija i poremećena kalcifikacija zuba. alkalna fosfataza je povišena .izvjesnog uticaja. fosfaturijom. To je razlog da rahitična djeca kasnije sjede i prohodaju.kraniotabes može nestati prije kraja prve godine života. Započinjanjem liječenja u kosti se odvijaju sljedeći procesi: degenerativne promjene ćelija hrskavice duž metafizodijafizalne ivice. pojačano znojenje glave. Osteoklasti sekretuju enzime koji resorbuju kost i minerale. jedna od prvih manifestacija rahitisa. Kičmeni stub . Snižene vrijednosti Ca se mogu manifestovati kao tetanija. Ta kalcifikacija se odvija približno u liniji na kojoj bi se odvijala i normalna kalcifikacija da se nije pojavio rahitični proces. i lordoza. U toku liječenja normalizuju se vrijednosti alkalne fosfataze. Znaci floridnog rahitisa javljaju se na kraju prve i u toku druge godine života. U rahitisu hipertrofiraju paratireoidne žlijezde. Centralni dijelovi frontalne i parietalne kosti su zadebljani i stvaraju izbočenja (caput quadratum). Apsorpciju kalcija takođe pomaže i 1.proširen i konkavan distalni dio. Novostvoreni matriks je bez osteoida. Kada nastanu deformiteti potrebni su mjeseci ili godine za njihovu reparaciju. Najbolja resorpcija iz crijeva je kada je u hrani odnos kalcija i fosfora 2:1. dok je kalcija normalna. Rijetke su manifestacije rahitisa u kasnijem uzrastu. Kod djece sa hipovitaminoznim rahitisom organizam održava normalne vrijednosti kalcija vjerovatno zato što je kalcij potreban i za normalno funkcionisanje nerava. radi pomjeranja prema naprijed kaudalnog dijela sakruma i os kokcigis.

anemija.10 dana. Prematurusima i donesenoj dojenčadi koja doje. Javlja se najčešće između 4 mjeseca i 3 godine. Ca-hlorid pravi stomačne tegobe. Dnevna doza vitamina je 400 IU.  Latentna tetanija: simptomi nisu manifestni. PROGNOZA: je dobra.000 μg vitamina D u jednoj dozi što je dovoljno za nekoliko mjeseci. tada su mišići nadražljivi. Intubacija je samo. zona osteoidnog tkiva. Početna doza 2-3 gr. Nakon akutne manifestacije tetanije moraju se nastaviti kontrole uz vitamin D 50 do 100 μg svaki dan. nizak serumski Ca i simptomi tetanije.  Manifestna tetanija: spontano nastaju: karpopedalni spazmi (“akušerska ruka”). IV. Kod prolongiranog laringospazma daje se sedativ. Također se praktikuje 15. Kod konvulzija može se dati kisik. Nekada se javlja u toku celijačne bolesti. nastavlja se jednu do dvije sedmice. LIJEČENJE: Prva dva tri dana daje se kalcijum 4-6 g/dnevno u jednoj dozi. a manja doza 1-2 gr. vjerovatno kao posljedica loše apsorpcije vitamina i kalcija. veliki su razmaci između distalnog dijela ulne i radiusa i metakarpalnih kostiju zato što se na RTG ne vide nekalcificirane metafize). Kada se rahitis izliječi doza vitamina snižava se na profilaktičku. Kod uznapredovalih promjena liječenje je dugo. PROGNOZA: Kada liječenje počinje na vrijeme do oporavka dolazi brzo. Ca-laktat se može dodavati u mlijeku 10-12 g/dn. Dešava se kada su niske vrijednosti serumskog kalcija. PATOLOŠKI NALAZ U SERUMU: Serumski Ca je ispod 7 mg/dL. Može se dati i 10% Ca-gluconat 5-0 ml. Dnevna doza je 50 do 150 μg vitamina D3. Ona je odjeljena od distalnog kraja zonom sa slabom kalcifikacijom. Serumski kalcijum je ispod 7 mg/dl. KOMPLIKACIJE: kod rahitične djece česte su bronhitisi i bronhopneumonija. a sa deformacijom grudnog koša česta je atelektaza pluća. Serumski fosfor je često nizak. DIJAGNOZA: klinički znaci rahitisa. Serumski kalcijum je 7-7. ako liječenje nije odgođeno. jer djeca dobijaju profilaktičke doze vitamina D.5 mg/dl. KLINIČKE MANIFESTACIJE: Tetanija može biti latentna i manifestna. DEFICIT VITAMINA DL TETANIJA Danas je relativno rijetka pojava. ali se mogu izazvati Truseau. LIJEČENJE: Sunčanje i kvarcanje može se koristiti ali se preferira oralno davanje preparata vitamina D. 33 . laringospazam i konvulzije. Rtg može da se koristi i za praćenje učinka terapije .- normalnom nalazu kada je ulna i radius konveksan. kalcijum. Kako liječenje napreduje kalcificirana zona se povećava.Kod pripreme kalcifikacije pojavi se linija. Laringospazam može uzrokovati smrt. PREVENCIJA: prevencija i liječenje rahitične tetanije. PREVENCIJA: Izlaganje sunčanim zracima ili oralnim davanjem vitamina D. Ca. ako je neophodno. Ako ne dolazi do izlječenja tada je vitamin rezistentni rahitis. Alkalna fosfataza visoka. jer je on inhibitor neuromuskularne podražljivosti. Nakon kompletnog izlječenja dnevna doza vitamina treba da bude 10 µg na dan. Trudnim ženama i dojiljama se također daje D vitamin. a majke se ne izlažu suncu potrebno je dodavati D vitamin. Hvostek pokusom.

Timus je dominantan organ u imunokompetentnosti T 1. veoma kompleksan i uključuje: organe. b. Koštana srž kao generator svih imunih ćelija i kontrolor B 3. humoralni imunitet  Sistem komplementa koji se sastoji od 24 serumska proteina-(CHSo)  Properdin i interferon (vancelularni) RAZVOJ IMUNOLOŠKOG SISTEMA PLODA Timus: Pojavljuje se u 8 sedmici intrauterinog života. Limfni čvorovi u cijelom organizmu ćelija 2. Timus ovisni limfociti (T-Ly 70-80%) sistem se dijele i kodiraju različito: a. odbacivanje transplantata i možda tumora. Burza ovisni limfociti (20-30%) B limfociti ili plazma ćelije FUNKCIJA T I B ĆELIJA: l. Mastociti i bazofili Monociti Histiociti Limfociti: 1. Žljezdano tkiv dojke ĆELIJE Fagociti: 1. receptore i medijatore. respiratornih i drugih infekcija. a za razliku od dojenčadi na vještačkoj ishrani. supresori. citomegalovirus. različite ćelije. neke gljivice (osobito kandidijaza). antitijela (monoklona). hemofilusa i pneumokoka)  Neutralizacija virusa i prevencija početnog infekta  Barijera uzduž GIT i respiratornog trakta  Inicijalno ubijanje mikroorganizama u makrofazima i drugim ćelijama koje nose f c receptore  Dovode do sekrecije vazoaktivnih amina iz mast ćelija (mastocita) i bazofila  Interferenca s T-ćelijama  Aktivna liza ćelija PROTEINI  Imunoglobulini: A. G. kao i nervni. induktori-helper ćelije. slezina 2. Tako npr. kiler-ubice 2. Zna se da mlijeko i koiostrum sadrže velike količine IgA.). proteine. u epidemiološkim studijama je dokazano da manje oboljevaju dojenčad na prirodnoj ishrani od proliva. Epstein-Barrov virus itd. a koji sadrže antitijela i čine tzv. Mononuklearni fagocitni a. Tkivni makrofazi 5.35%) c. Tačan mehanizam još nije poznat. Nade se velika 34 . 4. varicella. Uloga T ćelija:  T helper funkcija  T supresor funkcija  T killer (ubijanja) funkcija . ali svi ti elementi nisu još razjašnjeni i poznati. herpes. E sa svojim podklasama. Limfociti: Nalaze se u 9 sedmici intrauterinog života. protozoe..IMUNOLOGIJA l ALERGIJA Imuni sistem je. streptokoka. Limfno tkivo (ekvivalent) u organima 6. Mnogobrojne zaštitne materije se nalaze u majčinom mlijeku. Pajerove ploče 5. a u 13 sedmici i B limfociti Plod od 3 mjeseca intrauterino ima imunokompetentne ćelije IgM normalno ne prolaze transplacentarnu barijeru IgA neonatus u pravilu nema MAJČINO MLIJEKO I KOLOSTRUM: Predstavljaju imunološki značajnu rezervu. kontaktni dermatitis 2. a u 12 sedmici a zreo organ. Jetra ćelija “Bursa Fabricijus” 4. citotoksične. Polimorfonuklearni Le 2. koje se ne mogu nadomjestiti nikakvom drugom vještačkom hranom. Uloga B ćelija  Sinteza i sekrecija imunoglobulina koji štite od infekcija (stafilokoka. D.Acidorezistentne bakterije i neki virusi (rubeola.te da štite sluznicu GIT i respiratornog trakta. KOMPONENTE IMUNOG SISTEMA: ORGANI Primarni organi: Sekundarni organi 1. M. CD4 (35-50%) b. CD8 (20-.

a potom ta otpornost slabi. Općenito se smatra da oboljenje T sistema je ozbilljnije i sa težom prognozom od B sistema. ali kako normalan plod i nema potrebu za stvaranjem vlastitih imunoglobulina (Ig). jer nema stranih antigena. Dakle. koji u drugoj polovini gestacije prelaze u fetus. u dobi od 3-9 mjeseci nestaju transplacentarno dobijeni Ig. odnosno serumski Ig. pa i plazma ćelije. a u pupčaniku su prevashodno majčini.bakterija. Povećavaju se limfni folikuli. stvaraju IgM antitijela. PRIMARNA KOMBINOVANA IMUNODEFICIJENCIJA Obuhvata primarno zahvaćen T ili B sistem ćelija ili oba sistema. pa IgG. Istina je da od trećeg mjeseca fetus ima imunokompetentne ćelije. Sve to pospješuje razvoj i potrebu za imunim ćelijama. Imunoglobulini se mogu stvarati u šestom mjesecu intrauterinog života. Humani neonatusi najprije. a stimulacijom B ćelija. taj period pada IgG majke i nedovoljno naraslih vlastitih Ig dovode do relativne depresije ukupnih Ig seruma zove se FIZIOLOŠKA HIPOGAMAGLOBULINEMIJA. mada postoje neke karakteristike. pa je zato i uvedena antimorbiliformna vakcina u dobi od 9-12 mjeseci. izgleda. ali se simptornatologija često isprepliće. Kliničke manifestacije pa i tretman će se razlikovati. ili da oboljevaju od neuobičajenih mikroorganizama kao što su pneumocistis carinii. jer su IgM velike molekularne težine. IgM ne pasiraju kroz placentu. obično se završava letalno u prve dvije godine života. Negdje u tom periodu slabi otpornost na hepatitis. Tada je slabija otpornost na infekcije. a tokom daljih 6 mjeseci stvaraju se i ostale ćelije. pa zato ne prolaze kroz placentu. a odmah slijede i vakcine. CMV i druge infekcije koje mogu biti veoma teške. a u negativne rezultate ubrajamo  alergijska oboljenja. a vlastiti su niski i obično ne prelaze vrijednsoti od 0. a najsporije raste koncentracija IgA.  autoimuna oboljenja. U IgM se nalaze najviše antitijela protiv G. (vjerovatno zbog nemogućnosti uništenja malignih ćelija ili slobodne i proneoplastične virusne infekcije – EB virus recimo). IgA se ne nalazi u pupčaniku. a poznato je da su neonatusi osjetljivi baš na G. Iz kliničkog iskustva se zna da su neonatusi u dobi od 2 mjeseca otporni na piogene infekcije.količina T i B limfocita.bakterija. IMUNODEFICIJENTNA OBOLJENA FIZIOLOŠKA HIPOGAMAGLOBULINEMIJA Novorođenče se rađa sa nešto većim nivoom IgG a nego što su vrijednosti kod majke zbog IgG prenesenog preko placente i vlastitog stvaranja. na primjer. Postoje i druge zaštitne tvari kao što su laktoferin i lizini. morbile. samo se stvaraju IgA. Poslije rođenja. Naseljava se koža. i da se završe smrtnim ishodom. U pravilu. 35 .  organ-specifična i organ-nespecifična “kancerozna oboljenja i primarne  sekundarne imunodeficijencije. Koristi su odbrana organizma i zaštita od infekcija. Rezultati imunoloških reakcija mogu biti korisni i štetni. imunizacija. tonzile i sinteza Ig uopšte. Druga karakteristika ovih imunodeficijencija je da se kod tih bolesnika daleko češće pojavljuju maligna oboljenja.2g/l Ako u pupčaniku nađemo veće vrijednosti. naseljavanjem različitih mikroorganizama (bakterija) kao multiplih stimulansa počinje imunološki odgovor. respiratorni i digestivni trakt. a simptomatologiju treba pažljivije analizirati. Klinički je teško razlikovati T i B imunodeficijenciju. Ako je u pitanju teži oblik oboljenja. smatra se da je došlo do intrauterine infekcije (vlastita proizvodnja). Neki pacijenti sa izolirano zahvaćenim B ćelijskim sistemom ostaju klinički in-parentni bez ikakve terapije. OPŠTA I ZAJEDNIČKA OSOBINA da pacijenti češće oboljevaju i imaju težu kliničku sliku kod infekcija benignim uzročnicima.

a mogu biti udružene i sa nedostatkom sekretornih IgA. a vrlo često su to hromozomske abnormalnosti i fetalni alkoholni sindrom Originalna Di Georgova anomalija je opisana kao defekt T ćelija. ali i fatalni encefalitisi. SELEKTIVNE IMUNODEFICIJENCIJE. pa i pojava cor pulmonale i kod male djece. 2. a tretman hormonima timusa se ne preporučuje. artritis i meningitis. Uzroci defektima mogu biti različiti. (najčešće IgA) u serumu. Defektom su najčešće zahvaćeni timus i paratireoidna žlijezda. KOMBINIRANE IMUNODEFICIJENCIJE Posebnu grupu imunodeficijencija čine poremećaji koji nastaju u matičnoj (stem) ćeliji prije no što 36 . 2. Kod hirurškog tretmana urođenih srčanih mana. ako se limfni čvorovi palpiraju uvećani isključujemo mogućnost ovog oboljenja. ali su pošteđene paratireoidne žlijezde i srčane strukture. Za vrijeme prva tri mjeseca nivo IgG majke otežava pravu dijagnozu. a nekada postoji neutropenija. U ove imunodeficijencije ubrajaju se i nedostaci subklasa imunoglobulina. Nije rijetka ni pojava hroničnih oboljenja kao što su bronhiektazije. HIPOPLAZIJA HRSKAVICE I PROMJENE NA KOSI Ubrajaju se u ovu grupu uz pojavu malog rasta.05 g/L i manje. ali su kasniji istraživači našli i odsustvo serumskih Ig. Razumljiva je simptomatska terapija hipokalcemije. Mogu nedostajati glavne klase imunoglobulina. Vrijednosti IgA u serumu su oko 0. Klinički se obično manifestuje u dobi. PANHIPOGAMAGLOBULINEMIJA (KONGENITALNA AGAMAGLOBULINEMIJA (BRUTON)) Nedostaju sve 3 osnovne klase Ig. Tretman ove anomalije nije obavezan. kao što su deficijentan timus i paratireoidne žlijezde. Čest je zastoj u rastu. Infekcije ne prati splenomegalija niti uvećanje limfnih čvorova.  ali se može prezentirati limfopenijom koja nije karakteristika ove anomalije. Ubraja se u primarnu B-ćelijsku imunodeficijenciju. Sam proces zahvaćenosti timusa može se manifestovati:  disfunkcijom T-helper ćelija. Imunološki poremećaji mogu biti multipli. Ig se mogu davati intratekalno. hronične viremije.  poremećenom sintezom Ig. Kod onih koji zahtijevaju terapiju dolazi u obzir transplantacija timusa. a sastoji se iv davanje imunoglobulina. ili čak imaju već normalan imunološki nalaz. ali se nekada javlja tetanija sa hipokalciemijom u neonatalnom periodu. zdepastih i kratkih šaka i otsustva T ćelija. prevashodno virusnim i gljivičnim. NEZELOF SINDROM: Varijanta predhodne anomalije (DGA). Mogu se pojaviti neželjeni efekti u smislu trombocitopenije i hemolitičke anemije. autoimuna i maligna oboljenja. plućna fibroza. Neki autori opisuju uspjeh transplantacijom koštane srži. mogu biti otsutne i sve tri klase Ig. ali i kao gastroenterokolitis. TERAPIJA je za sada tradicionalna. 3. infekcijama sa pneumonijama. 1. nazalnim sekrecijama koje dugo traju. a javaljaju se i različite srčane anomalije te promjene na licu. dugotrajnim otitisima i sinuzitisima. tokom vremena mnogi bolesnici steknu. Pored deficijencije T ćelijskog sistema. OBOLJENJA T ĆELIJA Izolirana oboljenja T ćelija započinju čestim i težim infekcijama.OBOLJENJA B ĆELIJA 1. DI GEORGOVA ANOMALIJA (DGA) (ranije se zvala sindrom) To je poremećaj u embrionalnom razvoju koji zahvati 3 i 4 faringealni luk. krv namjenjena za transfuziju takvim bolesnicima treba predhodno ozračiti da bi se izbjegle nepoželjne reakcije. 6-12 mjeseci sa čestim i težim infekcijama kao što su infekcije pneumokokama. Ako se nađe normalan nivo IgA i IgM. Kod oboljenja CNS-a. ali može početi i sa intersticijalnim pneumonijama. što uvijek i ne mora biti evidentno. piodermija. stafilokokama i hemofilusom influence.

IgA i IgE su sniženi. kutana atrofija koja može doći u diferencijalnoj dijagnozi sa sklerodermijom ili ekcemom. za razliku od predhodne. hepatomegalija. Znatan broj pacijenata ima različite vrste endokrinih deficijencija kao što su: hipoadrenalizam. Česte su respiratorne infekcije koje dovode do bronhiektazija. Vremenom slabi i ta rezistencija i na pojedine mikroorganizme. Recidivantne infekcije sa infekcijom srednjeg uha. 1. Pomenute kožne erupcije mogu biti veoma različite (papule. Cerebelarna ataksija je prvi neurološki znak koji postepeno progredira i dovodi do nestabilnog hoda. ali neki autori saopštavaju uspjehe sa davanjem hormona timusa. U mnoge djece lice liči na masku sa često nekontrolisanim pokretima različitih dijelova tijela i očiju.se diferencira u T ili B ćelije. Kasnije progrediraju različite T ćeiijske imunodeficijencije. seborejom. hipotireoidizam i druge vrste nedostataka endokrinih hormona. Imunološkim ispitivanjima otkrije se defekt na T ćelijama. Na koži se mogu pojaviti osrtvske hiper i hipopigmentacije. Može početi sa hepatitisom. Često bolest prati limfopenija ili maligna retikuloendotelioza u terminalnoj fazi. ATAKSIJA-TELEANGIEKTAZIJA: To je autozomno-recesivna nasljedna bolest karakterstična po progresivnoj cerebelarnoj ataksiji. kao i limfoidnih anomalija. neuralnih anomalija. Tretman još ne postoji. ali može doći i do sistemske kandidijaze. mada obje vrste ćelija mogu biti prisutne. KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA Definiše se kao oboljenje ili poremećaj u funkciji T i B ćelija. Intelektualni razvoj je u početku normalan. Teleangiektazije su najčešće vidljive na očima . transplantacijom fetalne jetre i aplikacijom interleukina 2. Muskulatura slabi kao i refleksi. cervikalnu limfadenopatiju uz obično povišen nivo IgA i IgE. Nađu se hronične kožne erupcije. CMV itd. ali je rijetka sistemska kandidijaza. seboreja. pa i one uzrokovane sa pneumocistis carinii. U tretmanu se preporučuje transplantacija koštane srži. Oni koji žive duže obično su malog rasta i sa slabo razvijenim sekundarnim spolnim oznakama. licu. a može i selektivna imunodeficijencija IgA. perniciozne anemije i drugog. a nisu rijetke ni endokrinopatije. Vrlo je česta oralna kandidijaza koja je rezistentna na uobičajenu terapiju. Bolesnici mogu imati granulome kandida raširene po koži. pa je nekada indicirana parenteralna ishrana. što ukazuje na anomaliju u B ćelijskom sistemu. KANDIDA-ENDOKRIOPATSKI SINDROM (HRONIČNA MUKOKUTANA KANDIDIJAZA) Hronična kandidijaza zahvata mukozne membrane a potom se širi periferno po koži. histiocitna infiltracija limfnih čvorova. Karakteristika ovih bolesnika je slabo napredovanje. eozinofilija. hroničnim herpesom i konjuktivitisom. hipoparatireoidizam. ali da nedostaju produkti ovih sistema. ali se kod nje mogu palpirati uvećani limfni čvorovi. WISKOT-ALDRICHOV SINDROM (IMUNODEFICIJENCIJA SA TROMBOCITOPENIJOM I EKCEMOM) Sindrom je spolno vezana nasljedna bolest (X hromozom) koja se manifetuje trombocitopenijom. a posebno po noktima (onychomycosis). 3. ali oko 10-e godine nastupa zastoj. 4. prolivi rezistentni na terapiju. Takode su česte različite pneumonije. Bolest se manifestira u dojenačkom periodu a najčešće završava letalno u prve dvije godine. čestim i hroničnim infekcijama. očnim i kutanim teleangiektazijama. amfotericin sa dobrim uspjehom i ketokonazol uz supstituciju hormona koji nedostaju. pneumonijama. U terapiji se koristi i. Ovi bolesnici su skloni da obole od akutnog i hroničnog hepaititisa. 2. te u kubitalnoj i poplietealnoj fosi. veoma raznovrsnim kožnim erupcijama. Smatra se da bolest nastaje u toku embironalne iazvojne greške sa mezodermalno-endodermalnom iterreakcijom koja dovodi do teleangiektazija. dok su IgM sniženi. Bolesnici imaju hepato-splenomegaliju. 37 . Osnovna karakteristika ove bolesti je preosjetljivost na infekcije sa kandidom a normalna rezistencija na druge mikroorganizme. Kod ove bolesti. LETTER-SIWEOVA BOLEST ILI OMENOVA BOLEST: Ovaj sindrom spada u kombinirane imunodeficijencije. Nerijetko završavaju letalno od malignoma. pojedinačno ili skupa.v. 4. Splenektomijom se mogu kontrolisati trombocitopenije.sklere. Osim sniženih IgA i/ili IgE mogu se sresti u znatnom procentu i druge selektivne imunodeficijencije. Mogu se pojaviti ostrvca kandidijaze po koži trupa ili ekstremiteta. krvarenjima i hroničnim ekcemom koji počinje u prvih 6 mjeseci. eritem). atopijski dermatitis. ali se mogu vidjeti i na nosu. čak i po kosmatim dijelovima.

SEKUNDARNE IMUNODEFICIJENCIJE U ova oboljenja spadaju takvi entiteti kod kojih primarni uzrok ne leži u limfnom sistemu. Nabrojaćemo najčešće pominjane entitete u novijoj literaturi: 1. na sreću. mada se kod leukoza.Gubitkom proteina gube se imunoglobulini i drugi produkti imunog sistema.5. polenskom hunjavicom ili ekcemom ne može se razlikovati visoko atopijska osoba od druge sa manjom atopijskom tendencijom. Deficijencija deaminaze i nukleotid-fosforilaze .  Postoje i neke karakteristike prirodnih alergena: to su  proteini sa kiselom komponentom čija je izoelektrična tačka 2-5. Nutriciona deficijencija 4. ali su veoma rijetko alergeni.Biohemijski poremećaji ili deficijencije su povezani sa T ili B ćelijskim defektima. Atopijske individue imaju defektnu kontroli otpuštanja ili stvaranja medijatora. Deficijencije koje nastaju djejstvom hemijskih ili fizičkih uzroka. Alergija Alergija ili preosjetljivost je specifična stečena reaktivnost organizma da preko imunoloških mehanizama uzrokuje nepovoljan fiziološki odgovor. atopijska individua formiraće IgE antitijela kada se izloži češćim supstancama i iz okoline kao što su polen ili komponente kućne prašine i u tome je razlika od neatopične osobe. formira se veliku količinu specifičnih IgE antitijela. javljaju vrlo rijetko.000 daltona. Gubitak imunog materijala . ali treba imati na umu da svi antigeni nisu jednako dobri alergeni i obrnuto.000 daltona nisu u stanju da premoste pukotinu između odgovarajućeg antitijela IgE molekule na površini mast ćelije što je potrebno za otpuštanje medijatora alergijske reakcije.  Akutna varijanta se javlja kod transfuzija ili transplantata koštane srži kada se ne slažu HLAD lokusi. polenov prah nije praktično potentan antigen ali je jedan od najmoćnijih alergena. Drugim riječima. Na primjer.000 daltona teško prolaze kroz mukozne površine da bi se susreli sa IgE formiranim plazma ćelijama. Komplementni sistem sa svojih 24 komponente može biti defektan i dovesti do oboljenja koja se takođe ubrajaju u imonodeficijencije kao i oboljenja fagocitnog sistema.000 do 70. Pod uticajem intenzivnog izlaganja nekim alergenima npr. Deficijencije indukovane virusnim oboljenjima. obrnuto. organa. Molekule iznad 70. Odgovor na IgE antitijela je regulisan antigen specifičnim helper i supresor T ćelijama koje luče IgEvezivni faktor kako bi potencirali ili suprimirali reakciju. Termin ATOPIJA podrazumijeva da postoji neki hereditarni faktor koji doprinosi preosjetljivosti kao što su hunjavica na sijeno. Imune kompomente (elementi) mogu biti poremećene u sklopu opšteg poremećaja ili nekog drugog oboljenja koje atakuje i na limfni sistem. 38 . 5. atopijski pacijenti su predisponirani da sintetizuju IgE antitijela na brojne antigene iz okoline. asthma. ekcem. tetanusni i difterični toksoidi su dobri antigeni. Takve situacije srećemo kod: nefrotskog sindroma. ili imaju poremećaj u inaktivaciji medijatora (slaba inaktivacija).  Molekularna težina im se kreće od 10. 2. Manji od 10. limfangiektazijama ili drugim malformacijama limfnih vodova. Klinički postoje dvije varijante. Međutim. Termin antigen i alergen se često poistovjećuju. ali i kroz placentu u fetalnoj cirkulaciji predu u primaočevu cirkulaciju kod imunodeficijentnih osoba. BOLEST ODBACIVANJA TRANSPLANTATA: Ova komplikacija T ćeiijske imunodeficijencije javlja se kada T killer ćelije davaoca krvi. Kod pacijenata sa asthmom. To se osobito dešava kod imunodeficijentnih osoba i kod pacijenata koji boluju od leukoza kada im se daju krvni produkti. askaris i u neatopične osobe. enteropatija sa gubitkom proteina. 3.  Hronična varijanta se sreće kod intrauterine transfuzije ili poslije transplantacije koštane srži. te kod transplantacije fetalne jetre ili timusa. što se nađe u familijama oboljele osobe.5.

poljskog cvijeća i drveća. koja se manifestuje hipersenzibilnom reakcijom nosa. Zato se ova faza alergijske reakcije naziva kasna faza koja može trajati 1248 sati. pluća). ulazak Ca++ . pa je to sve uključeno u imunoglobulinske molekule). Antigen i antitijelo sa komponentom komplementa formiraju toksična tijela koja su najčešće smještena na ili u organima čija je funkcija filtriranje (bubrezi. Kada dođe do aktivacije kaskade komplementa dolazi do oslobađanja biološki aktivnih supstanci. imunološki mehanizmi alergijskih reakcija se dijele u 4 tipa.IMUNOLOŠKA BAZA ATOPIJSKIH OBOLJENJA Prema Coombsu i Gellu. dok je u atopičnih osoba zaposjednuto skoro 100% receptora. dilatacijom krvnih sudova i pozitivnom reakcijom. što se može i mjeriti. što ima za posljedicu oslobađanje farmakološki aktivnih supstanci kao što je histamin. U ovaj tip alergijske reakcije spadaju: alergijska reakcija kod unosa inkopatibilne krvi pri transfuzijama. itd. Kod neatopičnih osoba samo je 20-50% receptora bazofila i mast ćelija zaposjednuto IgE molekulama. Polimorfonuklearni leukociti se raspadaju na mjestu reakcije a nastali proteini i proteolitički enzimi oštećuju tkivo. Reakcija se dešava u humoralnom prostoru . trava. a interakcija antigen-limfocit ćelijama provociranim hipersenzitivitetom (tzv. kod testova se unose male količine ekstrakta: polena. a koji prihvataju komplement C3 i C4. odloženi). jer mast ćelije i bazofili ne propadaju. U takvih osoba hemijski medijatori iz mast ćelije djeluju preko 6-8 sati od prve antigen stimulacije. TIP I REAKCIJE Odvija se pomoću IgE i istovremeno je najinteresantnija za alergologe. Postoje 3 varijante humoralne antigen-antitijelo reakcije. Stvorena IgE antitijela se reverzibilno vežu ili fiksiraju na površinu mast ćelije i bazofila preko pomenutih receptora (Fc. što se naziva senzibilizacijom. a medijatori koji nastaju u tim reakcijama dovode do oštećenja tkiva i kliničkih manifestacija. neke hemolitičke anemije i drugo. pa je i efekat oslobođenih medijatora prolazan. uključujući hemotaktične faktore. hipersenzitivna reakcija na ubod insekata (pčele). Ova reakcija je većinom prolazna i reverzibilna. 2 varijante se zbivaju u ćelijama a jedna u ekstracelularnom fluidu. urtikarija na hranu i dr. Ako se unese odgovarajući specifični antigen doći će do vezivanja sa antitijelima i reakcije na mast ćelijama. respiratornog sistema i konjuktiva na polen različitih biljaka. TIP II REAKCIJE U alergijskim reakcijama tip II (citotoksična varijanta) smatramo interakciju između antigena i antitijela na površini ćelija koje pripadaju klasi IgG i IgM imunoglobulina. Uobičajeni testovi koji se rade na koži zasnovani su na opisanim reakcijama. prašine ili hrane u kožu pacijenta. Pri kontaktu sa specifičnim alergenom nastupa IgE-antitijelo-alergen interakcija.ekstracelularno uz prisustvo antigena i antitijela. Nagomilana IgE antitijela su vezana i sa komponentama komplementa i njihova aktivacija alternativnim putevima. U osnovi. 39 . Smatra se da je bolest imunih kompleksa (reakcija tip III) odgovorna za 90% imunih glomerulonefritisa u humanoj medicini. ili se infiltriraju u zid krvnih sudova. nastat će oslobađanje histamina i drugih vazoaktivnih supstanci što će se manifestovati jačom propustljivošću. intradermalno. ali reaguju sa antigenom determinantom kao integralnim dijelom sistema komplementa koji dovodi do degradacije zahvaćenih ćelija. Reakcije antigenantitijelo dešava se humoralnim putem. neki perikarditisi i artritisi. a kao posljedica nastaje čitava serija biohemijskih reakcija kao: aktivacija metiltransferaze. skarifikacijom ili ogrebotinom i provocira se reakcija između IgE antitijela na mast ćelijama i antigena. metilacija fosfolipida. gljivica. aktivacija fosfolipid-diacil-glicerolskog ciklusa. ali tu spada i serumska bolest. Prototipovi anafilaktičke reakcije ili IgE antitijelima izazvane bolesti su: hunjavica na polen (peludna groznica ili polenoza). U ovom tipu reakcije cirkulirajući bazofili i tkivne mast ćelije koje se nalaze na strateški važnim mjestima oko krvnih sudova. TIP III REAKCIJE Alergijska reakcija tip III ili reakcija preosjetljivosti uzrokovana je imunokompleksima (Arthusov fenomen). postaju “senzibilisani” vezujući svojim površnim receptorima IgE antitijela. osobito sitnih. Istovremeno će ovo dovesti do fuzije mast ćelijskih granula sa mast ćelijskim membranama.

Aktivacijom serin-esteraze. bolesti odbacivanja transplantata i druge. Praktično se koriste sljedeće: 4.glatku muskulaturu. Metabolizam arahidonske kiseline uz pomoć lipooksigenaze dovodi do formiranja 5-hidroksieicosatetraenoične kiseline (5-HETE) i leukotriena B4. imunološkim i biohemijskim osobinama. HEMIJSKI MEDIJATORI ALERGIJSKIH REAKCIJA I MEHANIZMI NJIHOVOG STVARANJA Mast ćelije igraju glavnu ulogu u brzom hipersenzitivnom odgovoru. a najviše dužini trajanja bolesti i težini oboljenja. ima za posljedicu degranulaciju mast ćelija preko biohemijskih reakcija i dovodi do nestanka granula. rinitis i si. eozinofilni hemotaktički faktor. 2. Razlike postoje u bojenju. Može se naći paradoksalni puls i zbog srednje ili teške bronhalne opstrukcije. Često kod istog djeteta mogu slijediti više alergijskih oboljenja kao astma i ekcem.  Cijanoza se takođe može pojaviti zbog bronhalne opstrukcije i Sat O2 ispod 85%. mehanizam se može pokrenuti i bez antigena. hemotripsin i drugi inflamatorni faktori koji mogu biti saučesnici u brzoj i kasnoj fazi reakcije. ali je jasno da u njoj makrofazi i citotoksične ćelije igraju važnu ulogu. što može dovesti do transverzalnog proširenja korjena zbog povećanja hrskavica i koštanog sistema nosa. morfološkom izgledu. dovodi do ulaska Ca++ i rekombinacije intracelularnog Ca++. Metabolizam arahidonske kiseline preko ciklooksigenaze rezultira stvaranjem novih prostaglandina i trombeksana. endotelne ćelije i krvne sudove. Prostaglandin D2 (PGD2). Mada je osnovni faktor aktivacije opisanog mehanizma antigen. U familijarnoj anamnezi traži se ista ili slična oboljenja u užoj i široj familiji. kinini. C5a). Postoje vjerovatno heterogene populacije kako među mast ćelijama tako i među bazofilima. Povećana intracelularna koncentracija cAMP je povezana sa inhibicijom oslobađanja medijatora iz mast ćelija. a ovo je vezano sa IgE antitijelima koja su vezana na receptore i uz prisustvo multivalentnih specifičnih antigena. granulomatoze pluća. C4. te lepršanje ala nasi će uputiti na respiratorna oboljenja. te drugi hemotaktički faktori brzo izlaze iz matriksa granula i djeluju na lokalna tkiva . Tu spadaju tuberkulinska reakcija. Okolne molekule IgE vezane za druge molekule takođe uzrokuju oslobađanje arahidonske kiseline iz fosfolipidnih membrana. stimulator daje signal sa površine ćelije. hronična inflamatorna oboljenja crijeva pa i parazitarnih infestacija. Ma koje prirode bio.  Često curenje iz nosa će uputiti na alergijski rinitis. promjena u strukturi mast ćelija kao što je polimerizacija mikrotubula nastalih oslobađanjem medijatora. Prostaglandini serije E i -adrenergični agonisti mogu uzrokovati povišenje c-AMP. Javljaju se promjene u metabolizmu fosfolipida membrane uključujući metilaciju i aktivaciju fosfolipaza i stvaranje fosfolipidnih produkata koji participiraju u fuziji granula i membrane mastocita.U ličnoj anamnezi se traži veza između nastupa simptoma i izloženosti nekom potencijalnom alergenu (inhalacionom. tripsin.  Respiratorna dispnea sa uvlačenjem supraklavikularnih i interkostalnih prostora.  Paradoksni puls se može naći u atacima astme (razlika veća od 20 mmHg mjerenjem TA između inspirija i ekspirija). Medijatori izražavaju svoju aktivnost kod intaktne granule ili samo kada se granula počne raspadati. neutrofilni lizozomi. D4 i E4. je glavni prostaglandinski produkt mast ćelija. Druge ćelije takođe stvaraju prostaglndine i leukotreine koji mogu djelovati i drukčije. OPŠTE I SPECIFIČNE METODE DIJAGNOZE ALERGIJSKIH BOLESTI Nema pouzdane metode za dijagnozu. Granule izbačene iz ćelije koje su relativno netopive u vodi. To je moguće pokrenuti purificiranim antitijelima koja djeluju putem IgE receptora. koristeći uskladištenu intracelularnu energiju. bilo direktno preko A2 fosfolipaze ili indirektno preko C fosfolipaze i diglicerid lipaze. U svima početni okidač je degranulacija mast ćelija i oslobađanje hemijskih medijatora koji dovode do alergijskih reakcija. Stvoreni medijatori kao što su histoni. ANAMNEZA . FIZIKALNI PREGLED treba posebno prilagoditi podacima iz anamneze. Ti drugi pokretači ili stimulatori mogu biti produkti aktivacije komplementnog sistema (C3a. Ne razlikuje se bitno od svakog drugog savjesnog opšteg pregleda gdje nam težina i visina mogu dati dosta važnih podataka. Osnove ove još nisu u potpunosti razjašnjene. srčane dekompenzacije ili tamponade perikarda. ali to ne treba zamijeniti sa 40 . Mast ćelije igraju ulogu ne samo u vezi sa IgE reakcijama. jetri i bubrezima. bazični proteini i limfokini.TIP IV REAKCIJE Alergijska reakcija tip IV je reakcija kasne preosjetljivosti – interakcija antigena sa specifičnim senzibiliziranim T limfocitom. mogu satima ostati intaktne van ćelije. pa čak i bez IgE antitijela vezanog za receptore. kontaktnom ili digestivnom).  Disanje na usta i tamnina ispod očiju ukazuje na nazalnu opstrukciju kojoj može biti uzrok i alergijski rinitis. U ovaj tip reakcije spadaju: kontaktni dermatitisi izazvani nekim lijekovima i neke reakcije na plućima. nego i kod drugih hroničnih inflamatornih oboljenja kao što su: juvenilni hronični artritis (JCA). Druga grupa medijatora su heparin. arilsulfataza 8.

ali i vratu. Lofflerov sindrom. ali se mogu pojavljivati i iščezavati u toku minuta ili sati i pojavljivati se na drugim mjestima.metoda kojom se in vitro mjeri ukupna koncentracija IgE  Radioalergosorbent test . Traže se dekolorisani dijelovi. Najkarakterističnije urtikarijerne lezije (koprivnjača) mogu biti od 1-3 mm makule. te u nekih kardiomiopatija. Pomna inspekcija kože. ali izuzetno i do 35%. a potom se rastom širina brže povećava nego A-P dijametar. Kruste se najčešće nađu poslije superinfekcije. herpetiformni dermatitis. Kortikosteroidi dovode do eozinopenije. Poznato je da je dijametar kod novorođenčadi skoro isti. Wheezing je najčešće generalizirani.   KOŽNI. Prosječno ima oko 250 ćelija/mm3 a gornja granica je 700 ćelija/mm3.  Nazalna mukoza češće je blijeda. ekstenzornim površinama ekstremiteta. Tačno mjerenje je moguće samo sa opstetričkim šestarom. pa i to treba imati na umu prilikom uzimanja uzoraka krvi za analizu. limfomi).familijarnim proširenjem korjena nosa. Mogu ići sa angioedemom ili bez. Kao posljedica alergijskog dermatitisa mogu nastati liheniformne promjene ili hiperpigmentacije.) taj odnos L-L i A-P počinje opadati i ostaje negdje na 0. urođena eozinofilija. eritematozne.  Pregledom očiju možemo naći konjuktivalnu injekciju. osobito sa profuznim curenjem iz nosa koje je tipično za ovo oboljenje. eozinofilna mialgija. eozinofilni fasciitis. Pojavljuje se 6 sati poslije date doze. pemfigus.5 cm (oko 3g. ODREĐIVANJE UKUPNIH I SPECIFIČNIH IgE U SERUMU i upoređuje se sa standardima normalnih vrijednosti. tamnije ili ružičaste boje u djece sa alergijskim rinitisom. JCA). ali pažljivom auskultacijom nekada se mogu otkriti razlike na pojedinim dijelovima pluća zbog segmentalne atelektaze.RAST . ali se može reći da je nivo u serumu viši u atopične djece. do džinovskih (šklopaca) urtikarijelnih promjena. produženom ekspiratornom fazom i vvheezingom. Generalizirani dermatitis se može sresti kod dojenčadi ili lokalni. parazitarne infestacije (askaris. Abnormalne promjene tog odnosa (povećan A-P dijametar) mogu se normalizovati kao odgovor na povoljnu terapiju.  Hipertrofične tonzile i adenoidi su česte komplikacije alergijskog rinitisa. Nazalne konhe su obično edematozne. ali veoma rijetko. vlažne promjene ili ekskorijacije zbog češanja.RIST . upozorava na astmu. 3. Treba znati da se eozinofilija sreće i u mnogim drugim stanjima kao: preosjetljivost na neke lijekove. dok se kod starije djece mogu vidjeti promjene i u kubitalnim i poplitealnim fosama. prevashodno na obrazima.  Radioimunosorbent test . tipične za holinergične urtikarije. Zbog toga što njihov broj u krvi normalno varira u dnevnom ritmu (ujutro ih je najviše) potrebno je uzeti nekoliko nalaza. DIGESTIVNI ILI INHALACIONI TESTOVI – odličini za povezivanje kliničke slike sa alergenom 41 . ehinokokus). ali pomenućemo praktično najčešće. Batičaste prste možemo naći i kod hroničnih asmatičnih bolesnika. a ako još postoji fotofobija i pseudoptoza oni upućuju na proljetni konjuktivitis. fino ljuštenje.7 od L-L dijametra. EOZINOFILI U SEKRETU NOSA I BRONHAINOM MUKUSU. Takve erupcije često prati i dermografizam. pojačano suzenje i periorbitalni edem kao posljedicu alergijskog konjuktivitisa. DIJAGNOSTIČKI TESTOVI ZA ALERGIJSKA OBOLJENJA U upotrebi je čitav diapazon testova. Eozinofilija u krvi kod alergijskih oboljenja obično ne prelazi 15-20%. a onda kada aproksimativno porastu do 9. Permanentno povećan A-P dijametar grudnog koša ukazuje na rekurentne atake ili permanentnu bronhalnu opstrukciju bilo kog uzroka. Za kontaktni dermatitis je karakteristično da se eritematozne ili papulo-vezikulozne erupcije pojavljuju na areama koje su izložene kontaktu. atopični drematitis.  Auskultatorni nalaz kod astme ide sa izraženom ekspiratornom dispneom. papule koje se rascvjetaju okolo.  Pregledom grudnog koša u asmatičara može se naći povećan anterio-posteriorni dijametar. reumatska oboljenja (periartritis nodoza. makulo-papulozne erupcije. neka maligna oboljenja (leukemije. Ljepljivi sekret mukoidnog izgleda je često povezan sa pojavom papiliformnih erupcija na gornjim palpebrama. DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA – eozinofilija ili bolje apsolutni broj eozinofila. što se može otkriti upoređivanjem sa latero-lateralnim dijametrom.kojim se određuje specifični IgE protiv određenog alergena. Kao pozitivan nalaz se uzima nalaz preko 5-10% eozinofila u nosnom i bronhainom mukusu.

42 . više u istraživačke svrhe. a za antihistaminike se taj period produžava čak na 72 sata. Količina alergijskih ekstrakata i odnos sa vehikulumom je obično 1:100-1:10. GIT i drugim. pogoršanje hipoksije. Poslije toga se zakazuje testiranje kojim se želi pronaći odgovarajući alergen koji je uzrok bolesti. daju se isključivo injekciono. pojačane propustljivosti. 3. Postoji veliki broj preparata na tržištu.  Efedrin je najstariji nekateholaminski preparat. nekada i nerješivih. Postoje histamin receptori u različitim tkivima i to 2 vrste. ili na površine (efedrin). Kortikosteroidi – kod anafilaksije. ali se srećemo sa dosta problema. Izvode se na više načina. HIPOSENZIBILIZACIJA Sprovodi se tako da se potkožno daju male doze alergena i onda se postepeno povećavaju do pronađene doze održavanja. ali je najstandardniji je: intradermalni test . Neželjeni efekti adrenergičnih lijekova mogu biti: tremor skeletne muskulature. 1. vomitus. noradrenalin. terbutalin).Kožni testovi – najviše se praktično koriste – izaziva se lokalna alergijska reakcija koja je pristupačna za posmatranje. Obzirom da se ovi lijekovi brzo inaktiviraju enzimima iz jetre. Kortikosteroidnu terapiju nije potrebno prekidati. proterenol) i ne-kateholamine (efedrin. što će se na koži prezentovati papulom sa lokalnim eritemom. Obično se ubrizgava 0. na taj dati alergen doći će do interakcije i rezultat će biti oslobađanje histamina.  Takvim dojiljama reći da za to vrijeme izbjegavaju potencijalnu alergijsku hranu. efedrin i antihistaminici. imunoterapija (hipo i desenzibilizacija) i profilaksa. insomnija. PRINCIPI TRETMANA ALERGIJSKIH OBOLJENJA Postoje 4 principa: izbjegavati alergijsku iritantnu supstancu. H1 i H2 receptori. bol u epigastriju i crvenilo kože i sluzokoža. mada se uzima kao pravilo da što su urtika i okolna reakcija veće da je test to relevantniji. terapija lijekovima. glavobolja i iritacije. 2. ali je efekat sličan. FARMAKOLOŠKA TERAPIJA: Adrenergici. ali čini se. Pri interpretaciji kožnog testa treba biti oprezan jer na primjer lijekovi mogu pojačati oslobađanje histamina iz mast ćelija. Neželjeni efekat im je sedacija pa ih treba izbjegavati u kombinaciji sa drugim depresivima. dlake životinja i si. Danas su u upotrebi inhalacioni i digestivni provokacioni testovi.  Aminofilin (teofilin) je najvažniji u kupiranju astmatičnih napada iako mu je mehanizam djelovanja nejasan a toksikologija klinički problem. Antihistaminici su lijekovi različite hemijske strukture. simpatomimetik.1 ml ekstrakta i čita se poslije 15-30 minuta. metaholina i drugih medijatora koji će preko svojih receptora dovesti do promjena na malim krvnim sudovima u smislu dilatacije. da  kod dojenčadi sa velikim potencijalom alergijskih oboljenja u familiji (astma. Ovdje se mora naglasiti da brzo stvaranje urtike i okolnog eritema ukazuje da u koži postoje specifična IgE antitijela na mast ćelijama kože. pa sve do ++++. a onda zavisno od veličine papule obilježava se sa jednim +. Pozitivnom reakcijom se smatra promjer papule od 5 mm i više sa eritemom. Hromglikat (Intal) vidi kod astme.u kožu se unosi alergenski ekstrakt.  Od drugih adrenergičnih agonista najpoznatiji je salbutamol (Ventolin) kao selektivni bronhospazmolitik u obliku sirupa. Ako u pacijentovoj koži (na mast ćelijama) postoje specifična IgE antitijela. uključujući kateholamine (adrenalin. ali ima slabu stimulacionu aktivnost. Treba još jednom naglasiti ono što je u korelaciji sa današnjim trendom o dojenju. Može dati neželjene efekte kao što su insomnija. tableta i aerosola. ali ne znači da će taj pacijent imati kliničke simptome pri izlaganju prirodnim alergenima. albuterol. Obično se radi sa grupnim antigenom (većim brojem srodnih alergena) kao što su peludi mnogih trava. pa se ne daju najmanje 12 sati prije kožnog testa. Postoje kontraverze o uspjehu ove metode. kardijalna stimulacija. atopijske bolesti) nastojati da se ne uvodi nikakva druga hrana osim majčinog mlijeka bar do šestog mjeseca. inhalaciono. jer se alergen može transportovati i mlijekom. IZBJEGAVANJE SUSRETA SA ALERGENOM Logično. a drugi će inhibirati reakcije kao: adrenalin.

Nesteroidni antiinflamatorni agensi mogu indirektno dovesti do anafilaktičke reakcije preko alteracije metabolizma arahidonske kiseline. najčešće imunim ali i neimunim.  pojačana sekrecija mukoidnih žlijezda. a onda slijede Simptomi šoka . Naporom indukovana anafilaksija se može pojaviti u osoba posebno sklonim. imunu reakciju ovog tipa mogu dati i druge materije kao što su hrana (produkti mlijeka. a ovi direktno djeluju na membranu mast ćelije. dok termin anafilaktoidna reakcija se koristi kada se žele naglasiti opšte reakcije koje nisu imunog porijekla.  Opstrukcija donjih disajnih puteva je posljedica bronhoopstrukcije. promuklošću i inspiratornom dispneom koja je posljedica edema larinksa.. stridorom larinksa. ose. riba.je najeešći imuni odgovor. Indirektni mehanizmi dovode do anafilakse preko kompleksnog biohemijskog puta tako npr. Međutim. Ovaj tip reakcije se naziva anfilaksijom da bi se naznačila posredna imunološka reakcija. Ovu reakciju karakteriše obimna degranulacija mast ćelija kao odgovor na neki stimulans. Bez obzira na precipitirajuće mehanizme. Prototip ove reakcije je antigen . PROFILAKSA Primarna i sekundarna profilaksa ima cilj da se spriječi razvoj bolesti.Znaci šoka će se manifestovati: slabim pulsom. a može biti izazvana različitim mehanizmima. vakcine. jaja oraha. KLINIČKA SLIKA Degranulacija mast ćelija znači oslobađanje histamina. čepići od mukusa i/ili edema pluća.  Pacijent osjeti da se nešto posebno događa s njim.4. oralni ili parenteralni različiti lijekovi (drugi antibiotici osim penicilina.  smanjen vaskularni tonus u koži i sluzokožama. kratko poslije izvršenog napora kojem je još predhodio obilan obrok. NEIMUNI MEHANIZMI Mogu biti direktni i indirektni preko kompleksnog biohemijskog puta. Simptomi respiratornog distresa. Abdominalni bolovi i/ili dijareja se javljaju ako je zahvaćen GIT.penicilin. Aktivacija komplementa – je rjeđi tip imunog odgovora koji dovodi do anafilaksije. mravi). Anafilaksija Anafilaksija je hipersenzitivna reakcija organizma na različite materije koja može direktno da ugrozi organizam (život). kliničke manifestacije su identične pa termin anafilaksija se danas upotrebljava da se opišu sve ove reakcije. hipotenzijom. Mehanizam nije dovoljno objašnjen. pa zahtijeva urgentnu medicinsku pomoć. suženom svijesti (poremećajem svijesti). inzulin). – koji dolazi i od poremećaja na gornim i od poremećaja na donjim disajnim putevima  Opstrukcija gornjih respiratornih puteva sa disfagijom.  bronhospazam. auskultatornim šumovima i dispneom. slabim kapilarnim punjenjem. 43 . ubodi insekata (pčele. a može početi i sa svrbežom. ponovnim izlaganjem istim stimulusima anafilaksija će se pojaviti zbog toga što su specifične brojne antigen molekule vezane na površini mast ćelija. konzervansi). Kod bolesnika koji su postali preosjetljivi. pa će se često manifestovati wheezingom. metaholina i drugih primarnih i sekundarnih medijatora čiji je rezultat:  povećana propustljivost kapilara. Često se pojavi opšte crvenilo kože koje preraste u urtikarijarnu ospu (raš). IMUNI MEHANIZMI: Odgovor preko IgE . školjke. Direktno djelovanje se smatra putem stimulusa kao što su kontrastna sredstva ili opijati.

podjeljeno u 4 doze sa maksimumom od 200 mg/dan. U serumu ne treba da pređe 10-20 µg/l.pomoć u prevenciji ili ublažavanju rekurentnih simptoma. ako je bolesnik prima.v. ADRENALIN U IDENTIČNIM DOZAMA KAO I ZA RESPIRATORNI DISTRES čime se poboljšava vaskularni tonus i miokardne kontrakcije. .lijek izbora u dozi od 0.subkutano i i. Ako se daju kao ranitidin.0. ali stalno držati na umu da se hipovolemija javlja kod svakog anafilaktičkog šoka. ::: TRETMAN RESPIRATORNOG DISTRESA :::  100% O2 putem maske ili tubusa. KATETER DAJUĆI TEČNOST U BOLUSU 20-40 ml/kg Ringer laktata ili drugog izotoničnog rastvora. bloker H1 receptora u dozi od 1 mg/kg i.i.000 rastvora. ili im).v. Sljedeća doza se može ponavljati svakih 5-10 minuta. Metilprednizolon 2 mg/kg i.TERAPIJA ::: OTKLONITI UZROČNIKA ::: ako je moguće . Može se dati i normalni adrenalin u soluciji od 0. smanjuje edem larinksa.infuzija ili transfuzija. Ekvivalentna doza oralnog prednizolona može zamijeniti metilprednizolon.   ::: POMOĆNA TERAPIJA :::  KORTIKOSTEROIDI . Njihovo je mjesto poslije važnijih mjera od vitalnog značaja. ::: TRETMAN ŠOKA :::  PLASIRATI VEĆI I.25 ml u 2 ml normalne slane otopine. Neki autori preporučuju davanje adrenalina subkutano u injekcijama na mjesto ulaska aler-gena.Histamin kao osnovni medijator anafilaksije dovodi do respiratornih i kardiovaskularnih manifestacija. Difenhidramin. može se dati svakih 4-6 sati u 2 dana. Daje se O2 do endotrahealne intubacije ili traheotomije. Njegova upotreba je manje važna za inotropnu kardijalnu potporu. UPOTREBA DOPAMINA U INFUZIJAMA (KAPIMA) 10-20 µg/kg/min.V.25 ml u 2 ml i ponavljati nebulizatorom svakih 30 minuta ako je potrebno.sc. Hidroksizim 2 mg/kg/dan. podjeljeno u 4 doze.  ANTIHISTAMINICI . zbog lokalne vazokonstrikcije i usporavanja anafilaktičkog odgovora. Ako se takve doze trebaju ponavljati duže vrijeme. Oni koče (inhibiraju) dalju akciju histamina.  ADRENALIN . Adrenalin u raspršivaču . svakih 6 sati. Adrenalin inhibira degranulaciju mast ćelija i promptno djeluje kao bronhodilatator.25 ml i koristi se kod edema larinska. a efekat se titrira klinički. Ako intubacija ne uspjeva onda se radi krikotireotomija sa odgovarajućim kateterom (14 Ga). Zato su antihistaminici logični lijekovi za tretman anafilaksije.000 vodenog rastvora. Pojačavaju funkciju cilija.  TERBUTALIN I ALBUTEROL se pominju kao efektni bronhodilatatori u pacijenata sa opstrukcijom donjih respiratornih puteva. daje se adrenalin u infuziji (kapima) sa početnom dozom od 0.  AMINOFILIN IV za refrakterne bolesnike u dozi od 5-7 mg/kg za 20 min.1 ml/kg 10.v.01 ml/kg 1:1. . ali kod stabilnih pacijenata. a u slučaju manjih reakcija daje se oralni difenhidramin 5 mg/kg/dan u 4 doze sa maksimumom od 300 mg/dan.01mg/kg (iv. daje se 1 mg/kg/dan i. Na osnovu izgleda pacijenta dati i veću količinu tečnosti. Terbutamol se preporučuje u dozi od 1 ml u 2 ml neke normalne slane otopine. žaoku insekta izvaditi (odstraniti). Poveska treba da se popušta tako da stoji 3 minute a onda 1 min popuštanja 3:1.m. Monitoring 44 .0.  ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA treba razmotriti kod srednje teškog respiratornog distresa koji ne reaguje na adrenalin. . a oralna doza je 2 mg/kg/dan podjeljeno u 2 doze.v. Ako imamo uzročnika anafilaksije već u ekstremitetu (lijek ili ujed insekta). a Albuterol u dozi od 0. Davanje blokatora H2 receptora je kontraverzno. odmah treba prekinuti. a nastavlja se kao produžna doza 1 mg/kg/sat.Koncentracija raspršivača se pravi od racemičnog adrenalina u dozi od 2.1 µg/kg. obrnu fiziološku manifestaciju ili smanje progresiju. staviti proksimalno povesku koja će usporiti cirkulaciju. ako treba. .

izbjeći kompletan rizik kao što su lijekovi. odnosno da upute te osobe. treba da se testiraju kožnim putem i radioalergosorbent testom koji služi za identifikaciju materije koja uzrokuje porast IgE . ako je u pitanju krucijalna potreba. može se koristiti i DESENZIBILIZACIJA kako bi se prevenirale po život opasne reakcije. visoko rizičnom pacijentu se može uspostaviti i.medijatorski odgovor. a pacijenta staviti na pažljivi monitoring. O2.v. brizini prepoznavanja iste i brzine tretmana. Tako će se kod preosjetljivih na penicilin dati drugi antibiotik. PREVENCIJA Najvažnije je da se izbjegnu stimulansi. Zdravstveni karton koristi da bi se rizici dokumentovali. konzervansi. U pacijenata koji su sumnjivi ili je nepoznata supstanca. Metode ne preveniraju sigurno i kompletno. ili nemoguće. a reakcija je usporena i traje duže od 30 minuta. Može se dati i ekvivalentna peroralna doza prije izlaganja sumnjivoj supstanci (kontrastna sredstva za dijagnostiku).  Difenhidramin kao antihstaminik se preporučuje u dozi od 1 mg/kg i. Anamnestički procijeniti i identifikovati potencijalni rizik. jer mogu biti žrtve neželjene reakcije. Koriste se i druge vrste preventivnih mjera. većoj djeci. Uvedeni su individualni setovi za osobe sa visokim rizikom. ubodi insekata itd. Kod osoba koje su osjetljive na napor savjetuje se da ne budu sami kada čine napor. PROGNOZA Ovisi o težini bolesti. Roditelji moraju biti informisani o lijekovima ili hrani koja može dati reakciju. kod posebnih individua. kao što su KORTIKOSTEROIDI I ANTIHISTAMINICI. upotrebi kontrastnih sredstava. Treba imati na umu da u mnogim situacijama.Svi pacijenti sa dijagnozom anafilaksije trebaju se smjestti u intenzivnu njegu najmanje 24-48 sati jer stanje može biti protrahirano (manifestacije traju 5-32 sata i pored terapije) ili se može ponoviti kao bifazična anaflilaksa (javljaju se manifestacije nakon 8 sati ponovo). Onima koji imaju anafilaksu na napor savjetovati da prije izlaganja naporu ne uzimaju obrok bar 2 sata prije početka napora zato što obrok povećava rizik. Trebaju ih nositi kada misle da bi se mogla desiti takva situacija. 13. Postoji i specifična imunoterapija koja se može dati profilaktički alergičnim pacijentima na ubod insekata. ili oralno 1 sat prije izlaganja stimulusima. Test se pravi pod kontrolom alergologa. Tretman može obuhvatiti sve preosjetljive osobe mada je prevashodna namjera preveniranje neželjenih reakcija pri i.v. te pripremljenim setom za intubaciju. 45 . pa rizik ostaje. Predhodno se nauče kako se šta koristi. U zdravstvenoj legitimaciji treba naznačiti da li je osoba nekada imala anafilaktičku reakciju. osobe koje imaju alergiju ha ubod pčele trebaju izbjegavati mjesta gdje ima pčela (pčelinjaci ili mjesta paše pčela). linija.v. Na kraju. 7 i 1 sat prije izlaganja.  Metilprednizolon se daje u dozi od 40 mg i. a 30 mg manjoj djeci (do 6 godina). Kada već moramo dati poznati anafilotoksin pacijentu. Najčešće su im stimulusi jaki ili su uneseni oralnim putem. Smatra se da polovina bolesnika spada u kategoriju rekurentne ili protrahirane anafilaksije. dati adrenalin. Smrt obično nastupa unutar prvog sata reakcije kao posljedica respiratorne insuficijencije. teško je.v. Test će upoznati ljekara i pacijenta na supstance kojih se treba čuvati.

kolera. Za svaku vakcinu postoje specifične kontraindikacije.hepatitis B) i  od toksina mikroorganizama (tetanusa i difterije) pa se zovu toksoidi ili anatoksini. donose zdravstvene vlasti prema zakonu o zaštiti od infektivnih bolesti. Preporuke se mijenjaju zavisno od epidemiološke situacije i iskustva sa određenom vakcinom. polio. 46 . Preporuke o načinu. DiTe pro adultus i Polio II razred osnovne BCG VII razred osnovne BCG VIII razred osnovne Rubcola (učenice). Primarno cijepljenje BCG DiTePer i Polio DiTePer i Polio DiTePer i Polio Morbile. Parotitis. Vakcine ili cjepiva općenito uzeto su antigeni ili kombinacija antigena koji u organizmu izazivaju stvaranje specifičnih antitijela koja štite dijete od infekcije virulentnim sojevima. dobu. a zadrži anitenu sposobnost. Vakcine se prave:  od živih. . U većini zemalja i kod nas Povišena tjelesna temperatura Akutna zarazna bolest Teža hematološka oboljenja Dekompenzirana srčana mana Teško oboljenje bubrega Alergija na sastojke planirane vakcine (jaja. pa izgubi patogenu. Nakon pravilno provedene vakcinacije u organizmu se stvara imunitet koji povremeno treba pojačavati ili produžavati docjepljivanjem.  inaktiviranih uzročnika (pertusis. pojedinačno ili u kombinaciji više uzročnika. zbog mogućeg teratogenog učinka. Danas ima više vrsta vakcina (liofilizirana i druge). antibiotik) Djeca pod citostatskom ili kortikosteroidnom terapijom Stanje iza transplantacije organa Imunološka deficitarna oboljenja Trudnoća je uvijek kontraindikacija za žive vakcine. Prije vakcinacije ljekar mora kod svakog djeteta odvagnuti korist i rizik. Revakcinacija 2 godine života BCG (kod nas nije obavezna kod tuberkulin proba) 4 godine života DiTePer i Polio I razred osnovne Ospice. razmaku između pojedinih doza. OPŠTE KONTRAINDIKACIJE IMUNIZACIJE:            BCG (BACILLUS CALMETTE GUERIN) VAKCINACIJA Pruža zaštitu protiv primarne i postprimarne tuberkuloze. DiTe pro adultus i Polio Sa 19 godina života se još daje antitetanusna vakcina. vremenu. ali postoje i opšte kontraindikacije. osim difterije i tetanusa. Naglašava se da inaktivirane vakcine toksoidi nisu kontraindikacija i kod imunodeficijentnih stanja.AKTIVNA IMUNIZACIJA ILI VAKCINACIJA Aktivna imunizacija je segment preventivne pedijatrije. pa o tom informisati roditelje. ali iza DiTePer i Polia 3 sedmice B. Kod nas je vakcinacija protiv velikih boginja ukinuta kao obavezna vakcina. postoje neobavezne i fakultativno obavezne (kod osoba koje putuju u endemska područja). Pored obaveznih vakcina. Vakcine se daju parenteralnim i oralnim putem. Rubeola. pored ovih opštih kontraindikacija. mumps). vrsti vakcine. PROGRAM KONTINUIRANE VAKCINACIJE Dob Od 3 do 5 dana 4 mjesec života 5 mjeseci života 6 mjeseci života 13 mjeseci Cjepivo A. oslabljenih uzročnika (morbile. Vakcinom se daje mitigirani bovini soj bacila tuberkuloze koji se presađivanjem više stotina puta oslabi.

kao endemska bolest zemalja u razvoju. pa ni pertusisom. Monovakcina protiv tetanusa (T) – postoji dakle kao samostalna. TETANUS I PERTUSIS VAKCINA (DITEPER) Daje se obično skupa. DIFTERIJA. niti difterijom. Pertusis i kad se pojavi kod vakcinisanih obično ima blag tok. a zatim  ulkus se zatvori krusticom a na kraju  Prerasta u bjelkast ožiljak u promjeru oko 5 mm. Način davanja primarne vakcine DiTePer sastoji se u  davanju 3 doze od po 0.  Poslije 2-3 sedmice javi se obojena papula veličine oko 8 mm. Difterija ako se pojavi kod vakcinisanih. Pozitivan tuberkulinski test treba očekivati poslije 2 mj. Nekad se dodavao ovoj mješanoj vakcini i antigen para B.  Opšte infekcije su opisane kod rijetkih imunodeficitarnih stanja koja su dosta rijetka. u kojih postoji kontraindikacija za pertusis vakcinu. razmak između tih doza je 4 do 6 sedmica. a iz istorije je poznata Libeška katastrofa kada je greškom zamjenjen virulentni soj. a izuzetno apscedira i kolikvira. tako tokom ratnih epidemija traumatizma. Rusija. Danas se Kohovom fenomenu pridaje manji značaj.5 ml DiTePer. a pertusis prijeti uvjek gdje nije provedena vakcinacija. Ako se DiTePer vakcinom obuhvati 70-80% u populaciji djece. opravdava potrebu vakcinacije i pokazalo se u toku ovih epidemija da tek 3. Mješana vakcina od difterije i teatnusa (DT).  Revakcinacija je poslije navršene prve godine života. U primovakcini od 3 doze. koliko nam je poznato u svijetu je opisano oko 30 letalnih ishoda zbog vakcinacije takvih osoba. Pridaje mu se veliki značaj u kontroli vakcinacije koja se završila uspjehom. dok je tetanus ubikvitarni problem cijelog svijeta. DiTe pro adultus je istog sastava kao gornja ali je toksoida difterije manje 8-10 puta.  Potom u periodu od 4-5 sedmica može se vidjeti mikroapsces koji ulcerira i secernira nekoliko nedjelja. najčešće aksilarnih čvorova. praktično nismo imali problema ni sa tetanusom.  Intrakutano se ubrizgava 0. od vakcinacije. te 47 . Pošto je difterija. Najčešće se koristi mješano cjepivo za sve tri bolesti skupa DiTePer. Postignuti nivo zaštite stanovništva se pokazao efikasnim. pa je nekad potrebna i manja hirurška ekscizija. upalne promjene u regionalnim limfnim čvorovima . Kontraindikacije za vakcinaciju su  tuberkulin pozitivna djeca. pa se dobijala vakcina DiTePer-Parper sa mrtvom suspenzijom B parapertusisa. to se treba truditi da i u našoj BiH provedemo ovu vakcinu u prvoj godini do 90% populacije kako bi obezbijedili optimalnu zaštitu. Obično prolaze bez ikakve intervencije. Što se tiče imunodeficitarnih stanja. samo sa jednom dozom od 0. blaga je bolest i rijetko sa posljedicama. a služi za primarnu vakcinaciju i revakcinaciju djece do 7 godina. obično 3 sedmice iza MRM (morbili.  a niska tjelesna težina i fiziološka žutica nisu. Bjelorusija). U prave komplikacije besežiranja spadaju:  Lokalne infekcije. difterija je izuzetno rijetka bolest. doza u primovakcinaciji postiže 80% zaštitu od difterije.5ml. Pojava eksplozivnih epidemija difterije u Evropi tokom rata (Poljska. kakav se ne pamti.  Sljedeća druga vakcinacija je između 4 i 5 godine. duboko intramuskularno.  opšte kontraindikacije i  teže porođajne ozljede.besežitisi.05-0. Mnogi misle da Njemačka nikad nije uvela BCG kao obaveznu vakcinu zbog te katastrofalne greške zdravstvenih radnika.se daje intrakutanom metodom i to u lijevo rame. rubeola i parotitis).1 ml cjepiva i  Nastaje mala urtika koja obično nestaje za 30 minuta. Ukrajna.

 teže reakcije na predhodno date DiTePer vakcine. Minor respiratorne infekcije gornjih respiratornih puteva nisu kontraindikacije. ako ne i sve encefalopatije se javljaju poslije pertusis vakcinacije.5°C je kontraindikacija za daljnju DiTePer vakcinaciju.  Neurološke reakcije koje se jave unutar 3 dana od vakcinacije su kontraindikacije za dalju vakcinaciju (uključeni su encefalitisi i konvulzije). ali uvjek neki rizik postoji. bar kada se misli na obziljne.  bol na mjestu injekcije.4 godine. velikog kašlja obavezna je za svu djecu od 3-12 mjeseci. tetanusa. Pri davanju ove peroralne vakcine ne daje se neposredno prije podoja i poslije podoja kako antitijela u mlijeku ne bi neutralisala vakcinalni virus. Napomena za DiTePer i polio vakcine: kada se iz bilo kog razloga odlože i prođe više od 2 mjeseca a manje od 14 mjeseci treba započeti ponovo pnmovakcinaciju istim redom i poštovati intervale. Nesigurni su dokazi da manje doze i parcijalno davanje vakcine umanjuje neželjene posljedice.  Somnolencija ili pretjeran plač koji traje preko 4 sata opravdava konsultaciju pedijatra koji treba da razluči pedijatar da li prekinuti sa DiTePer. Kontraindikacije za imunizaciju su one opšte:  febrilno stanje.  neurološka oboljenja ili sumnja na ista. Predpostavlja se da DiTePer može demaskirati neurološko oboljenje ili da se desi koincidencija sa infekcijom CNS-a. Reakcije neželjene na DiTe su jako rijetke. Poslije 7 rođendana ne daje se DiTePer.000 doza vakcina pertusisa.  Na kraju samo protiv tetanusa sa 18-19 godina. ali je teško mjeriti i kada se pojavi komplikacija onda je to za roditelje težak šok koji se teško može objasniti. Temperatura veća od 40. onda se zakonska obaveza produžava od navršenih 12 mjeseci do navršene 5-te godine. Ako se u tom periodu ne provede iz bilo kojih razloga. Imunizacija protiv difterije. te postoji konfuzija o uzroku. bar se danas tako smatra. provodi se sa živom vakcinom (Sabinova) i postignuti su ogromni rezultati. Reakcije na datu DiTePer vakcinu mogu biti:  Minorne sa lokalnim otokom. Mnogi autoriteti misle da su promjene na CNS-u postojale i prije vakcine ali nisu prepoznate. a sada. U našoj zemlji je započeta vakcinacija sa mrtvom vakcinom (Salkova). kao i  u VIII razredu. POLIO VAKCINA: Postoje 2 tipa vakcine. Primo vakcina od 4 do 12 mjeseci. Djeca sa oštećenim CNS vakcinišu se samo DiTe. podliježu obavezi od 1 do 14 godina kao i ona koja nisu potpuno imunizirana. Patogeneza opisanih stanja je nepoznata. u prvom razredu osnovne škole sa DiTe pro-adultus.  Stanje slično šoku koje potraje više od 4 sata je kontraindikacija za slijedeće DiTePer vakcine.  II revakcinacija između 3 . Daje se peroralno u dozi od 0. pa je pravilo da se vakcinacija odloži nekoliko mjeseci dok se situacija ne riješi. Praktično se provodi istovremeno sa DiTePer. Ona djeca koja iz bilo kojih razloga nisu na vrijeme obuhvaćena. Najveći dio.1 ml Primovakcina se provodi u 3 doze sa razmakom između pojedinačnih doza od 4 do 6 sedmica kao i DiTePer.  III revakcinacija u l razredu i  IV revakcinacija u 8 razredu osnovne škole. Vakcinaciju sa DiTe treba nastaviti. To je tritipna vakcinacija (Tip 1+2+3).  I revakcinacija poslije MRP sa navršenom godinom. Pominju se prednosti oralne žive vakcine: 48 .  lako povećana temperatura i iritacija. Eksperti smatraju da se incidencija permanentnog oštećenja CNS-a javlja na 310. Većina tih reakcija koje dovode do kontraindikacija daje komponenta pertusisa. ali su neizbježne. kako primovakcinacija tako i revakcinacija pa prema tome kalendar vakcinacije ide isto sa DiTePer. već skoro 20 godina.

istom vakcinom postiže se razvoj neutrališućih antitijela protiv parotitisa u 90% vakcinisanih. Ako u porodici postoje imunodeficijencije kod odraslih. Smatra se da dobijeni pasivni imunitet od majke.  Reakcije na komponentu mumps vakcine su veoma rijetke.5 ml vakcine.  U oko 5% djece poslije vakcine 6 do 14 dana može se pojaviti povišena temperatura u trajanju 2 do 3 dana i blaga morbilifornrina ospa. ako putuju u endemska područja poliomielitisa treba zaštiti punom imunizacijom. Adulti i dojenčad. pa se kod odraslih provodi vakcinacija mrtvom vakcinom. 3. Komplikacije: sa mrtvom vakcinom nema. a za živu vakcinu su kontraindikacije kao i za sve ostale žive vakcine. Primovakcinacija se može provesti nakon 9 mjeseci života. Vakcina se daje supkutano u nadlakticu u dozi od 0. treba ih vakcinisati i u dobu od 18 mjeseci do navršenih 14 godina. štiti dojenče. Od kako je uvedena ova vakcina nestale su epidemije morbila po dječijim odjeljenjima. vakcinisana osoba izlučuje virus stolicom u okolinu. Permanentni artritis se može pojaviti poslije vakcinacije. onda postoji opasnost da se u kontaktu prenese virus. RUBEOLE I MUMPSA (MRM) To je kombinirana vakcina koja je dala veliki uspjeh i kod nas. Imunizacijom protiv rubeole. Vrlo rijetka komplikacija sa živom vakcinom je pojava paralitičkog poliomielitisa. što je posljedica “vakcinacija kontakata”. koja je izuzetno rijetka i javlja se u osoba starijih od 30 godina. osobito u kućnom kontaktu. ali svakako u manjem % nego kod prirodne infekcije. kada su biološki 49 . U zaključku se može reći da je vakcinacija najefikasnija i najsigurnija preventivna mjera u sprješavanju i širenju zaraznih bolesti. parestetične bolove i to više kod odraslih. 4 pojava alergijskih reakcija je moguća (pravi se na kulturi embriona pileta). pa ako se pojavila reakcija treba to za dalje uvažiti.  postiže se dobar celularni i humoralni imunitet koji dugo traje Kontraindikacija za mrtvu vakcinu praktično i nema.  Subakutni sklerozirajući panencefalitis se može pojaviti (na 1. O neobaveznim vakcinacijama i fakultativno obaveznim stuacija se mijenja i diktira praktični postupak.laka primjena i dijete dobro podnosi. Neki autori napominju da hlorisanu vodu prije i poslije vakcine ne treba uzimati.  Rubeolna komponenta vakcine može dati tranzitne artralgije i artritise. prva tri mjeseca i još tri mjeseca radi sigurnosti. ali u daleko manjem % nego kog prirodne infekcije. a ako nisu vakcinisana u tom dobu. imunokompromitovana stanja. prema podacima u literaturi postiže se visok nivo antitijela i zaštita od kongenitalnog rubeoliformnog sindroma.000. a ako se daju poslije imunosupresivnih lijekova treba sačekati 3 mjeseca. Kontraindikacije za ovu kombinovanu vakcinu su: 1. Vakcinacija nema alternative u dječijem dobu. Pored ove kombinovane vakcine postoje vakcine i za svaku bolest pojedinačno.    IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA.000). pa je treba upotrijebiti gdje postoji rizik od žive oralne vakcine. ali još nije dokazano daje poslijedica virusa ili vakcine. pa i 6 mjeseci ako postoje posebni razlozi. Isto tako mrtva vakcina se daje svoj imunokompromitovanoj djeci. pa se i o tome mora voditi računa ili dati opet mrtvu vakcinu. Vakcina se daje i tokom ljetnih mjeseci. a smrtnost od morbila naglo pala. trudnoća. Revakcinacija sa kombindvanom vakcinom se provodi u 7 godini života. akutna febrilna stanja. 2. Obaveznoj imunizaciji podliježu djeca od 12 do 18 mjeseci života. transplacentarnim putem.

Nepoštovanje kontraindikacija kao i pretjerani oprez jednako su velike greške imogu imati za pojedinca teške posljedice.odbrambeni mehanizmi najslabije razvijeni. 50 .

PRENESENO NOVOROĐENČE (neonatus posttemporarius.28 dana.  Ekspanzija pluća počinje uspostavljanjem velikog negativnog intratorakalnog pritiska. age. neonatus temporarius) je novorođenče koje je nošeno od punih 37 nedjelja (259 dana) do punih 42 nedjelje (294 dana) gestacije. IUGR. za koncentracionu sposobnost bubrega nekoliko sedmica. čime se uspostavljaju funkcije koje do tada nisu postojale (ventilacija. PRILAGOĐAVANJE NOVOROĐENČETA NA EKSTRAUTERINE USLOVE ŽIVOTA Zahtijeva angažovanje snažnih biohemijskih i fizikalnih mehanizama. GESTACIONA STAROST (procjenjena na odgovarajući način. za cirkulaciju 24 sata. percentile. koji sprečava kolaps alveola u ekspiriju. large for gest. EUTROFIČNA NOVOROĐENČAD (u literaturi često AGA – apropriate for gest. praematurus) je ono novorođenče koje je nošeno manje od punih 37 nedjelja gestacije. neonatus praetemporarius. Za ovo je potrebno određeno vrijeme: za ventilaciju nekoliko minuta. Prvim udahom dijete uspostavlja veliku respiratornu površinu između alveolarnog zraka i tečnosti u alveolama. mala težina za dob. Djeca koja za svoju gestacionu starost imaju težinu koja pada između 10. .NEONATOLOGIJA OSNOVNI TERMINI NOVOROĐENČE je svako živorođeno dijete u dobi 0 . nedostašče. Za savladavanje površinskog napona značajan je alveolarni surfaktant.Djeca čija težina za gestacionu dob pada iznad 90.28 dana. a druge. NEDONEŠENO NOVOROĐENČE (nedonošče. porast pCO2) i periferna (preko receptora za hladnoću sa kože). dobijenu mjerenjem velikog broja novorođenčadi. Kardiorespiratorno prilagođavanje na ekstrauterine uslove se vrši na sljedeći način:  Tečnost koja je prije rođenja ispunjavala pluća jednim dijelom se istiskuje prolaskom grudnog koša kroz porođajni kanal. koje su postojale se prilagođavaju novim uslovima (krvotok. postmaturus) je novorođenče koje je nošeno duže od punih 42 nedjelje gestacije.intrauterina retardacija rasta). Stimulacija za početak disanja je centralna (pad pO2. percentile. Novorođenčad čija je porođajna težina manja od 2500 gr. ekskrecija). RANI NEONATALNI PERIOD je period prvih 0 . DONESENO NOVOROĐENČE (terminsko. HIPERTROFIČNA NOVOROĐENČAD (LGA. termoregulacija.  Odmah poslije klemovanja pupčane vrpce nastaje porast krvnog pritiska i snažna stimulacija simpatičkog nervnog sistema podizanjem nivoa kateholamina Kateholamini se i inače smatraju najznačajnijim u regulaciji različitih procesa važnih za adaptaciju. vidi kasnije) se zajedno sa težinom djeteta unosi na odgovarajuću krivulju centila. HIPOTROFIČNA NOVOROĐENČAD (SGA-small for gest. U skladu sa ovim svako novorođenče se mora procijeniti u odnosu na gestacionu starost i u odnosu na trofiku. age). a drugim dijelom se resorbira. KASNI NEONATALNI PERIOD je period od 7 . čemu slijedi prvi plač (krik) koji nastaje naglom ekspiracijom kroz poluotvoreni glotis.6 dana. veliko za dob). kao što su: resorpcija plodove 51 . Najveći broj novorođenčadi se rada sa porođajnom težinom 2500 . Djeca čija je težina u odnosu na gestacionu dob ispod 10. se označavaju kao novorođenčad sa niskom porođajnom težinom (u literaturi LBW-low birth vvieght). probava). i 90. ze ekskreciju bilirubina nekoliko dana. age.4200 gr. percentile.

minuti života.. pa čak doprinose uspostavljanju emotivne veze majke i djeteta. Opšte mjere su:  nježna aspiracija gornjih dišnih puteva  posušiti dijete sterilnom kompresom da bi se spriječilo gubljenje toplote evaporacijom  klemovanje i presijecanje pupčanika sterilnim makazama  staviti ga pod infracrveni grijač  procjena jednominutnog APGAR skora Dalji postupci ovise od vitalnosti novorođenčeta. APGAR SCORE Kliničke karakterisiike 0 1 2 1 Srčana frekvencija 0 <100 >100 2 Disanje Odsutno Udisanje ili iregularno Regularno ili krepak plač 3 Mišićni tonus Mlitavo Smanjen ili normalan Normalan sa aktivnim bez pokreta pokretima 4 Odgovor na faringealni kateter Ništa Grimase Sisa 5 Boja kože Bijela Plava Ružičasta Skor 4-7 ukazuje na umjerenu asfiksiju. vratiti odnose kakvi su bili u fetalno doba . te izmjeriti TD i obim glave i grudi Danas se smatra da je potrebno što je prije moguće dijete staviti majci na grudi.) uvela Virdžinija Apgar (APGAR score). god. zatvaranjem foramena ovale ductus areriosus-a (obično za 24 sata). Pokazuju uspjeh eventualne animacije. ZBRINJAVANJE NOVOROĐENČETA NEPOSREDNO NAKON ROĐENJA Ovisi od vitalnosti novorođenčeta. plućna vaskularna rezistencija opada. Nakon toga treba:  definitivno podvezati pupčanik ili ga trajno klemovati posebnom kopčom  procijeniti petominutni APGAR skor  pretražiti dijete na prisustvo porođajne traume  aktivno tragati za kongenitalnim malformacijama (potrebno je rutinsko sondiranje jednjaka da bi se isključila atrezija ezofagusa  izvagati dijete. ASFIKSIJA I REANIMACIJA ASFIKTIČNOG NOVOROĐENČETA Asfiksija (doslovno stanje bez pulsa) je neadekvatan termin koji se upotrebljava da označi upravo obrnuto . i 20. 15. oslobađanje surfaklanta u alveole. respiratorni distres) može ako preraste otpor u sistemskom krvotoku. Pri tome respiratornih pokreta ili 52 . podizanjem stanja budnosti kod novorođenčeta. Poznavanje ove prelazne faze u postnatalnom prilagođavanju je važno zato što svako postnatalno povećanje otpora u plućnim krvnim sudovima (hipoksija. a zatim kupa pod mlazom vode (što je tradicionalni ritual.vode.. Skor u 1. Ovim testom se stepenuje 5 kliničkih znakova sa skorom od 0 do 2 u 1. Vitalno novorođenče se obilježava prezimenom i brojem. minuti mnogo više korelira sa težinom asfiksije i odgovarajućim neurološkim deficitom. odnosno apneu sa održanim pulsom. odbrana od “stresa hladnoće”. a <4 na prisustvo teške asfiksije. minuti ima ograničen značaj pokazatelja asfiksije.stanje bez disanja. bez većeg značenja). Misli se da direktni dodir “koža na kožu” doprinosi uspostavljanju emocionalnog kontakta majke i djeteta. Skor u 10. PROCJENA VITALNOSTI NOVOROĐENČETA Tradicionalni način procjene novorođenčeta je upotreba skora koji je (1953. promjene u cirkulaciji. što dovodi do postepenog prelaska sa cirkulacije fetalnog tipa na cirkulaciju adultnog tipa. To u svakom slučaju učiniti prije spremanja novorođenčeta. desno-lijevi šant. tj. a Promjene u APGAR scoru 0-20 min.pulmonarno-aortalni protok kroz duktus arteriosus.  S ekspanzijom pluća i početkom disanja protok krvi kroz pluća se povećava 6-8 puta. što je bitno za uspostavljanje laktacije. ali je siguran pokazatelj stepena respiratorne insuficijencije i potrebe za reanimacijom.

dijabetesa majke) i  fetalni (komplikacije sa pupčanikom . izgled i kvalitet kose 4. ili su slabi rijetki i površni. Ukratko mogu biti  maternalni (teška anemija. depresije zbog anestezije majke. Konačni efekti mogu biti slabost miokarda. EPH gestoze. Brzo određivanje gestacione starosti (orjentaciono) se vrši po sljedećim kriterijima: 1. obično uz potpunu apneu.5-1  ml/kg  Ekspanderi volumena. 0. Srčana reanimacija (ukoliko je srčana frekvencija <80/min)  spoljašna masaža srca (kompresijom na sredinu sternuma. itd). spuštenost testisa i izraženost nabora kože skrotuma (vidjeti razlike u vanjskom izgledu nedonešenog i donesenog novorođenčeta). kongenitalne anomalije ploda. veličina nodulusa u mliječnoj žlijezdi 3. i uvježban tim. plasiranog u umbilikalnu venu)  Adrenalin 0. Blijeda asfiksija (obično APGAR skor < 4) se karakteriše blijedosivom bojom kože. sa sigurnošću unutar 2 sedmice. Primjena lijekova (preko umbilikalnog katetera. ili grčeviti.0. drugi lijekovi po potrebi Za primjenu ovih postupaka postoji shema koja umnogome ovisi od vitalnosti novorođenčeta. pa i smrt. oštećenje mozga. Modra asfiksija (obično APGAR skor 4-7) je blaži oblik asfiksije. Reanimacija asfiktičnog novorođenčeta Za reanimaciju novorođenčeta potrebno je imati spremljen set za reanimaciju. Lakša asfiksija obično zahtijeva samo respiratornu reanimaciju. Test je precizan. tako da se ulegne za 1-2 cm. kardijalna i plućna insuficijencija. zatim  placentarni (insuficijencija placente kod prenešeneosti. cirkulatorni šok). intrauterine infekcije. Opšte reanimacione mjere su: 1.2 ml/kg rastvora 1:10 000. od 2 nezavisna ispitivača. sa dubokom cijanozom.4% Natrijum bikarbonat. Većina rodilišta je usvojila PROCJENU ZRELOSTI NOVOROĐENČETA PO BALLARD-u. 53 .prolaps. Hipoksija je takođe pokretač anaerobne glikolize što rezultira hipoglikemijom i metaboličkom acidozom (nakupljanje kiselih metabolita).1 . Izvodi ga neonatolog. 3.uopšte nema. Hipoksija koja tako nastaje pokreće cijeli niz patoloških zbivanja koje ometaju kardiorespiratornu adaptaciju na ekstrauterine uslove života. obično 32-42 sata po rođenju. ali uvijek nedovoljni da obezbijede adekvatnu oksigenaciju organizma. petlja oko vrata. Hiperkapnija koja je prisutna zbog izostanka disanja je uzrok respiratorne acidoze. stupanj razvijenosti hrskavice usne školjke 5. Uobičajeno je da se asfiksija dijeli s obzirom na intenzitet na modru i blijedu. brazde na tabanima 2. Uzroci intrapartalne asfiksije su mnogobrojni (prevazilaze okvire ovih skripata).  8. kao semimolarni rastvor 1:1 sa 5% glukozom. čvor. Sastoji se od 6 somatskih i 6 neuromuskularnih kriterija (koji se baziraju na procjeni pasivnog tonusa) a konačan skor se dobija zbrajanjem. Radi objektivnosti rezultata test se obično vrši 2 puta. sa prisutnim rijetkim i plitkim respiracijama. anemije zbog hemolitičke bolesti. dok teška ponekad zahtijeva sve ove reanimacione mjere. Ventilatorna reanimacija  aspiracija gornjih dišnih puteva  mehanička ventilacija uz primjenu O2 preko maske i balona (AMBU)  endotrahealna intubacija sa primjenom pozitivno intermitentnog pritiska 2. PROCJENA GESTACIONE STAROSTI NOVOROĐENČETA Postoje različite tabele za procjenu gestacione starosti. Hipoksija dovodi do plućne vazokonstrikcije pulmonalne i hipertenzije i D-L šanta što vodi hipoksiji tkiva. One se baziraju na somatskim i neuromuskularnim kriterijima.

U neke zdrave novorođenčadi hranjene majčinim mlijekom žutica se može produžiti kroz duži period. Takođe se može pojaviti prolazni eritem i makulozni osip. motorika i refleksi su odraz antomske i funkcionalne nezrelosti nervnog sistema. Jezgara okoštavanja Doneseno novorođenče se rađa sa 6-8 (distalna jezgra femura. Obima glave 34-37 cm Obima grudi 1-2 cm manji od obima glave Srednja linija tijela iznad pupka Ekstremiteti su kratki Glava iznosi 1/4 tjelesne dužine Puls 120-160 Respiracije 40-60 U budnom i opuštenom zauzima položaj totalne fleksije stanju. te fizioloških gubitaka koji su veći od unosa sisanjem. položaj. muška 100-150 gr. i u leđnom i u trbušnom položaju Osnovni pokreti stereotipni (fleksija i ekstenzija) i alternirajući (lijevo . Neurološka procjena treba da uključuje niz primitivnih refleksa i automatskih reakcija koje su odraz nepotpuno zrele funkcije mozga. VANJSKI IZGLED NOVOROĐENČETA Zdravo. Ponašanje. Postoje standardizirane skale (ne koriste se u svakodnevnom radu) za procjenu ponašanja novorođenčeta. Mongolska pjega je sivkasto-modrikasta mrlja veličine nekoliko cm do veličine dlana koja se ponekad nađe u regiji sakralne kosti (izblijedi do navršene 1. NEKE FIZIOLOŠKE OSOBITOSTI NOVOROĐENČETA U prvih 3-5 dana iza rođenja novorođenče zbog relativnog gladovanja (“neuhodana” laktacija).pojačana hemoliza zbog kraćeg trajanja života eritrocita . Najznačajniji su: . nepoznatog uzroka. Često se prvih dana ljušti površni sloj epiderma (desquamatio neonatorum). Obično je koncentracija indirektnog bilirubina do 140 μmol/l (8 mg%). ili 3. npr. talus. teža od ženske Tjelesne dužine 49-52 cm. Pasivna pokretljivost ovisna o gestacionoj dobi i znatno je prisutnija kod nedonoščadi zbog hipotrofične muskulature i mlohavosti zglobova. najviše dvije sedmice. Ovo je fiziološka dehidratacija. fiziološka žutica. dana pojavi tzv. Uspostavljanjem laktacije brzo počinje ravnomjeran prirast. Brazeltonova-BNBAS.povećana enterohepatična cirkulacija bilirubina Crijevo novorođenčeta je ispunjeno crno-zelenom ljepljivom masom (mekonij). koji biva ispražnjen obično u prvih 12 sati života (najkasnije u drugom danu). godine) Kod otprilike 1/3 donesene novorođenčadi se od 3. Koža novorođenčeta je pokrivena sirastim mazom (vernix caseosa). gubi u prosjeku 7% svoje porođajne težine (maksimalno 10%). tako da se težina nadoknadi za jednu. koja spontano prolazi za nekoliko dana. To su: 54 . dana. te razmislili da li tražena informacija vrijedi toga. ali i brzo i nježno! Paziti da se dodatno ne destabilizira nedonešeno ili bolesno novorođenče! Voditi računa da svaka manipulacija kod teško bolesnog novorođenčeta smanjuje pO2 u krvi.desno). Uzroci fiziološke žutice su višestruki.FIZIKALNI PREGLED NOVOROĐENČETA Fizikalni pregled novorođenčeta treba obaviti detaljno. a sve do 205 μmol/l (12 mg%) se smatra fiziološkom. Novorođenče mokri obično neposredno nakon rođenja. koju može pratiti kratkotrajni porast temperature (fabris transitoria). kalkaneus i eventualno kuboidna). 2.nezrela funkcija enzima glukuronil-transferaze – . proksimalna tibije. doneseno novorođenče je obično teško pri čemu su Tjelesna težina 2500-4200 g (prosjek 3400 g). a zatim mogu proći i 24 sata bez mikcije (fiziološka subhidracija). koji ima zaštitnu funkciju. Pregledom je potrebno isključiti druge uzroke temperature.

koje izgledaju relativno hiperplastične. sa sklonošću apneama 55 . potrebe za posebnom njegom. glas slab. . NEDONOŠČE Prevalencija nedonešenosti varira u ovisnosti od područja i pojedinih grupa unutar tog područja (viša u socijalno ugroženim kategorijama). NOVOROĐENČAD SA NISKOM POROĐAJNOM TEŽINOM (<2500 gr. posturalnim reakcijama kojima se postiže antigravitacijska sposobnost. a ubrajamo u tzv.automatski hod (step refleks).Novorođenčad čija je težina <1500 gr. Najčešća je hipertrofija žljezdanog tkiva dojki. . a . Prelaz hormona tokom trudnoće iz majke u dijete izaziva kod novorođenčeta pojave označene kao reakcije na trudnoću.refleks sisanja. U neke ženske novorođenčadi se krajem prve sedmice javi malo sukrvičavosluzavog sekreta iz vagine.pozitivna potporna reakcija (supporting refleks). a 1/3 čine novorođenčad sa intrauterinom retardacijom rasta (IUGR). kao novorođenčad sa ekstremno niskom PT (ELBW). Ovi refleksi se u toku idućih sedmica i mjeseci gube i zamjenjuju tzv.novorođenčad sa veoma niskom PT (VLBW.potkožno masno tkivo je otečeno i tvrdo)  uške su mekane i plosnate.refleks hvatanja stopalom (plantarni grasp). gestoze)  prijevremeno odljuštenje posteljice  prijevremeni poticak uterusa na kontrakcije VANJSKI IZGLED NEDONOŠČETA Za razliku od donesenog novorođenčeta karakteristike su mu sljedeće:  spontana motorika neznatna. Kod muške novorođenčadi se može naći hidrokela testis. a njihovom upalom mogu nastati novorođenačke akne. koja se pojavi krajem prve sedmice i spontano prolazi u toku idućih mjeseci. slabo plače  zbog hipotonične muskulature leži opušteno. vidljivo uvlačenje xyphoideus-a (fiziološka dispnea)  koža je tanka i mekana. . specifični morbiditet i prognoza) razmatramo ih kao jednu skupini. što je bezazlena pojava.ona ss PT ispod 1000 gr. kao posledica djelovanja majčinih hormona na hiperplastični uterus ili kao posledica deskvamativnog vaginitisa. bez karakterističnog reljefa  areole su jedva naznačene.simetrični tonični refleks vrata (Magnusov refleks). s vidljivim krvnim sudovima  dorzumi šaka i stopala su često edematozni (kod pothlađenih i bolesnih su česti skleredemi . Ne treba je zamijeniti sa novorođenačkim mastitisom (jednostran je i sa apscediranjem). infekcije majke i ploda.. se . Najčešći su:  nemogućnost uterusa da zadrži plod (malformacije uterusa. insuficijencija cerviksa)  ometanje toka trudnoće (teže bolesti majke. Na koži nosa i obraza se mogu naći milija i komedoni.) .refleks traženja usnama (Rooting refleks). ugroženu novorođenčad. a kod ženske nedonoščadi velike usne ne pokrivaju male. Ipak. .very low birth weight). sa pruženim ekstremitetima  grudni koš je mekan. a . FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE NEDONOŠČETA  zbog nezrelosti cns regulacije disanja javlja se periodično disanje. . u rasponu 5-10% Uzroci nedonešenosti su višestruki (za više od 50% se ne može naći uzrok).refleks hvatanja šakom (palmarni grasp).refleks obuhvatanja (Moro refleks). zbog mnogo zajedničkih obilježja (teškoće prilagođavanja na ekstrauterini život.LBW Oko 2/3 ove grupe čine nedonoščad (dužina gestacije <37 nedjelja). . tamno ili svijetloružičasta i prozirna. . grudna žlijezda se obično ne pipa (ne prije 34 NG)  kod muške nedonoščadi je skrotum mali a testisi su u ingivinalnim kanalima.

kako da se spriječi prijevremeni porod. pothranjenost) Društveno-ekonomski faktori i teške socijalne prilike (i ratne) značajno utiču na pojavu intrauterine distrofije novorođenčeta. sa slabo razvijenim potkožnim masnim tkivom. često fetalni uzroci). prave se ogromni napori. Pri tome se vodi računa da se manipulacija nedonoščeta svede na najmanju moguću mjeru. Djeca sa neproporcionalnim zastojem u rastu su pri rođenju mršava. NJEGA NOVOROĐENČADI MALE POROĐAJNE TEŽINE: Obzirom da veliki dio perinatalne smrtnosti (60%) otpada na ovu skupinu. . te uz primjenu O2 (ako stanje zahtijeva sa intermitentnim pozitivnim pritiskom preko endotrahealnog tubusa). Nedonošče se njeguje u specijalnim jedinicama za intenzivnu njegu. poremećaji krvotoka)  maternalnih uzroka (gestoze. Najbolji transport nedonoščadi je “transport in utero”. Zastoj u rastu može biti  PROPORCIONALAN (oko 1/3 ove djece) a istovremeno zahvata i težinu u dužinu djeteta (u pravilu dugotrajan poremećaj. Treba znati da manjak manipulacije ne znači manjak njege! Nedonošče mora biti kontinuirano i po mogućnosti neinvazivno monitorirano! Vrata jedinice za intenzivnu njegu nisu za majku zatvorena u bilo koje doba dana i noći! Fizički kontakt majke i njenog nedonoščeta mu pomaže u rastu i razvoju! ISHRANA NEDONOŠČADI .vidjeti poglavlje o ishrani POROĐAJNE TRAUME NOVOROĐENČETA Ozljede nastale kao posledica otežanog poroda.novorođenčad rođena zatkom . a potom postepeno raste. Ako to nije moguće. Smrtnost novorođenčadi male porođajne težine ovisi o mnogim faktorima. PVL) opasnost nastanka retinopatije nedonoščeta (rentrolentalne fibroplazije) kasnija sklonost pojavi rahitisa i sideropenične anemije (oboje zbog malih depoa). neophodan je transport u pokretnom inkubatoru (uz odgovarajuću temperaturu i vlažnost). nedostatak zaliha energije u obliku glikogena.nedonoščad.        (nedonošče “zaboravi” da diše) slaba produkcija surfaktanta je razlog čestom razvitku RDS-a prisutna je sklonost pothlađivanju (relativno velika površina tijela u odnosu na tjelesnu masu.hipertrofična novorođenčad. Granica sposobnosti za ekstrauterini život danas pada ispod 27 NG a 600 gr. Uopšteno. slaba termička izolacija zbog nedostatka potkožnog masnog tkiva. PVH-IVH. HIPOTROFIČNO NOVOROĐENČE (NOVOROĐENČE SA INTRAUTERINOM RETARDACIJOM RASTA) Zaostajanje u rastu i intrauterinom razvoju ploda može nastati zbog  fetalnih uzroka (hromozomske anomalije. često nedovoljna oksigenacija) sklonost hipoglikemiji i hipokalcemiji (male zalihe. ona pada sa porastom gestacione starosti prema terminu poroda. manuelno ili instrumentalno dovršen porod i sl. malim zalihama glikogena i sklonošću prema hipoglikemiji. TT. tako i da se odgovarajućom njegom smanji smrtnost i eliminišu faktori koji dovode do neurorazvojnih sekvela.).novorođenčad sa komplikacijama u porodu (produžen porod. odnosno prijevremeni porod obaviti u ustanovi specijaliziranoj za tretman i njegu nedonoščeta. hronična oboljenja. skraćen život Er) veća ugroženost perinatalnim oštećenjima mozga (peri-intraventrikularna hemoragija i priventrikularna leukomalacija. . i  NEPROPORCIONALAN (2/3 djece) isključivo pogađa prirast na težini uz očuvan rast djeteta. kongenitalne malformacije)  placentarnih uzroka (slabije razvijena ili insuficijentna placenta. Porođajnoj traumi su posebno izložena . nezrele metaboličke funkcije) vrlo labilna acido-bazna ravnoteža (nezrelost ekstretorne sposobnosti bubrega) sklonost patološkoj novorođenačkoj žutici (nezreli enzimski sistemi. 56 .

OZLJEDA FRENIKUSA S PARALIZOM DIJAFRAGME je češća na desnoj strani a može biti kombinovana s paralizom brahijalisa iste strane. i 6. 3) Peri-intraventrikularno krvarenje . koji prelazi granice kosti.nastaje gotovo isključivo kod nedonoščadi. senzorni deficiti). Može biti tako teška da izazove respiratornu insuficijenciju. koja spontano nestaje nakon nekoliko sedmica. godine treba učiniti tenotomiju. Ovo krvarenje se javlja u 4 stupnja (klasifikacija po Papile-u). Kod djece TT< 1500gr. HEMATOM STERNOKLEIDOMASTOIDEUSA (češći nakon poroda zatkom) se obično nađe nakon nekoliko dana ili sedmica u vidu otoka veličine masline. 2) Subarahnoidalno krvarenje . OZLJEDE I OŠTEĆENJA MOZGA Ozljede mozga u perinatalnoj dobi imaju ogroman značaj zbog realtivno velike učestalosti i zbog mogućih trajnih posledica koje mogu ostaviti (cerebralna paraliza. OZLJEDA FACIJALISA NASTAJE nekad u toku porođaja forcepsom. a prisutna je paraliza mimične muskulature iste strane. Ishodište krvarenja je subependimna zona (germinativni matriks) na podu bočnih komora. kao posljedica kefalopelvične disproporcije uz eventualne koagulacione poremećaje te malformacije krvnih sudova. sedmice kao tvrda. dok se lakša idućih sedmica i mjeseci polako gubi. mentalna retardacija. Češća je ozljeda gornjih grana (5. Klumpke-ova.je najčešće i sa najboljom prognozom. INTRAKRANIJALNO KRVARENJE se javlja u sljedećim oblicima: 1) Subduralno krvarenje . OZLJEDE KOSTIJU su obično sa dobrom prognozom. a ako se ne popravi do kraja 1. uglavnom je uzrokovani traumom. Terapija nije potrebna. Potrebno je zaštititi oko od sušenja. Otok dovodi do skraćenja mišića i povlačenja glave na bolesnu stranu (lice okrenuto na suprotnu). Može nastati i sekundarnim širenjem intraventrikularnog ili subduralnog krvarenja. uz unutrašnju rotaciju i pronaciju. sa paralizom mišića ramena i nadlaktice. Blaži hematom spontano nestane u prvim mjesecima (potrebno spavanje na trbuhu. epilepsija. OZLJEDA PL. Pojavljuje se kao tjestast edem poglavine. POROĐAJNI NADUV NOVOROĐENČETA (CAPUT SUCCEDANEUM) je toliko čest da ga gotovo ne treba ubrajati u porođajnu traumu. cervikalnog i 1. BRAHIALISA je najčešća porođajna ozljeda perifernih živaca. Oporavak funkcije je obično potpun za nekoliko sedmica. Prisutna je klinička disponea od rođenja (na RTG-u visok položaj i paradoksalno kretanje dijafragme). bezbolna oteklina obično na leđima i glutealnoj regiji krupne novorođenčadi. Spontano nestaje za nekoliko dana. dok je trauma češći uzrok kod donesene novorođenčadi. najčešće na parietalnoj. Nastaje najčešće zbog rupture tentorijuma. indcidencija iznosi i do 50%. a povlači se za nekoliko sedmica ili mjeseci. uz mogućnost pokretanja prstiju. rupture falksa ili prskanja površinskih krvnih sudova na konveksitetu mozga. ponekad sa petehijama. a češće se javlja kod donesene novorođenčadi. Kod izvođenja Moroa ruka pada. rjeđe na okcipitalnoj ili temporalnoj kosti. Pojavljuje se kao oteklina koja fluktuira. intrakranijalne hemoragije i hipoksično-ishemične encefalopatije. Najčešća je fraktura klavikule koja se ponekad vidi tek po stvaranju hipertrofičnog kalusa. POTKOŽNA ADIPONEKROZA se pojavljuje krajem 1. Prognoza je dobra. Pri tome ruka visi uz tijelo. Ozljede se javljaju u obliku 2 osnovna oblika. Udruženo je sa visokom smrtnošću. Glavni uzroci oštećenja su:  hipoksija  mehanička trauma pri prolasku glave kroz porođajni kanal. Potreban je aktivan fizikalni tretman a regeneracija živca može trajati mjesecima i u pravilu je potpuna.Primjenom savremenih opstetričkih mjera pri porođaju incidencija ozljeda je znatno smanjena. i to: 57 . Rjeđa je ozljeda donjih grana (7. Ne treba ga aktivno liječiti. U 3/4 pogođena nedonoščad (a njegovom razvoju doprinosi hipoksija). sa glavom okrenutom na bolesnu stranu). KEFALHEMATOM je subperiostalno krvarenje. koja je razvijena kod nedonoščadi a postepeno involuira do poroda. a ograničena je šavom kosti. sa paralizom šake i podlaktice i mnogo težom prognozom. torakalnog) pleksusa. EPIFIZEOLOZU HUMERUSA I LUKSACIJU RAMENA je teško razlikovati od oštećenja pleksusa. i 8.je najrjeđi oblik. grane) cervikalnog pleksusa (Erb-Duchen-ova paraliza). te dolazi do oporavka.

a može biti i uzrokom smrti.3 mg/kg ili phenobarbitonom 10 mg/kg. KLINIČKA SLIKA I DIJAGNOZA Ne dozvoljava razlikovanje ovih ozljeda mozga. Klinička prezentacija je izrazito varijabilna. Opšte potporne mjere i farmakološki tretman (sedacija diazepamom 0. snižena glukoza) 3) UZ. Češće se manifestuje kod nedonešene nego kod donesene novorođenčadi. Kvitamina im. bradikardija). (liquor ksantohroman. jer nije dokazana efikasnost ovoga u odnosu na kontrolnu grupu. 4) Intracerebralno krvarenje . Njihovo sniženje nastaje zbog nezrelosti jetre novorođenčeta. KRVARENJA NOVOROĐENČETA HEMORAGIČNA BOLEST NOVOROĐENČETA Tim terminom se označava prolazno sniženje K-vitamin ovisnih faktora koagulacije (II. bez dilatacije komora • krvarenje u komore. IX.  “Katastrofalni sindrom” karakteriše: nagli razvoj sopora do kome. krvarenja iz pupka. nagli pad hematokrita. Terapija bolesti se provodi davanjem K-vitamina 1 mg/kg TT. ne bistri se. Kliničke manifestacije su: hematemeza. melena. uz kontrolu protrombinskog vremena. X) u krvi novorođenčeta između 48 i 72 sata života. toničnim konvulzijama. sa respiratornim poremećajima. HIPOKSIČNO-ISHEMIČNA ENCEFALOPATIJA . K-vitamin 1 mg/kg) koji je bez velike efikasnosti.  možemo naći sljedeću simptomatologiju: napeta fontanela.sniženo je protrombinsko vrijeme i K-vitamin ovisni faktori koagulacije. povećan broj starih Er.5 ml/kg.(takođe kod nedonoščadi). Ultrazvučno je moguće utvrditi ne samo lokalizaciju promjene već i dinamiku zbivanja. ili se može javiti naglo. ako treba i više puta dnevno. Hipoksija mozga nastaje  zbog hipoksemije (u toku asfiksije ili čestih epizoda apnee drugog uzroka) ili  ishemije (arest. kefalhematom. Dijagnoza se zasniva na 1) kliničkoj simptomatologiji 2) LP. acidoza.perinatalno oštećenje mozga uzrokovano hipoksijom u velikom broju je uzrok invalidnosti djece. Od Lumbalne punkcije kao terapijske mjere se odustalo. povišeni proteini. bradikardija. Dijagnoza se postavlja laboratorijski . VII. Na taj se način može preventirati stvaranje hipertenzivnog hidrocefalusa. praveći longitudinalne skenove. obično u prvih 72 sata po rođenju. Klinička slika se može javiti iza rođenja nadovezujući se na asfiksiju.• Izolovano subependimno krvarenje • prodor krvi u komore.  PVL (periventrikularna leukomalacija) je kombinacija ishemije uzrokovane hipoksijom i intraventrikularnog ili intracerebralnog krvarenja. i CT. Ca gluconat 0. kad je udruženo sa hipoksijom teško ga je razlikovati od periventrikularne leukomalacije (PVL). decerebracionim stavom i flakcidnom kvadriparezom. Kompletna klinička slika se danas rijetko viđa zbog profilakse primjenom doze od 1 mg. sa dilatacijom komora • širenje na moždani parenhim. Intrakranijalno krvarenje može biti  Asimptomatsko ili. intrakranijalno krvarenje. apnea. 58 . kada smanjen protok krvi kroz mozak dovodi do oštećenja krvnih sudova i edema mozga. krvarenja na koži i sluznicama. a po potrebi se doza može ponoviti. PREVENCIJA I TERAPIJA Prevencija: prevencija prijevremenog poroda i asfiksije. te nedostatka crijevne flore koja sintetizira vitamin K. promjene mišićnog tonusa i nivoa svijesti.

Kod simptomatske novorođenčadi radi se parcijalna eksangvinotransfuzija.Danas se češće vide KRVARENJA KOJA SE NE MOGU POPRAVITI PRIMJENOM K-VITAMINA. RESPIRATORNA OBOLJENJA NOVOROĐENČETA (Dif. kongenitalni lobarni emfizem  Ekstrapulmonalni uzroci distresa: urođena srčana oboljenja. zamjenom odgovarajućeg volumena krvi 5% humanih albuminom ili izoosmolarnom otopinom soli (prema odgovarajućoj formuli). Poremećaj češće nastaje .kod novorođenčadi dijabetične majke. pneumoperikardijum  Pneumonije novorođenčeta: kongenitalne i transnatalne . hipovolemija. RDS tip I)  Sindrom aspiracije mekonijuma  Tranzitorna tahipnea novorođenčeta (RDS tip II)  Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta <PPNH)  Masivna plućna hemoragija  Sindrom “curenja” zraka iz pluća: plućni intersticijalni emfizem (PIE).kod fetofetalne ili maternofetalne transfuzije. respiratornog distresa u širem smislu) Širok spektar patoloških lezija može uzrokovati respiratorni poremećaj neposredno u postnatalnom periodu:  Bolest hijalinih membrana (idiopatski RDS. pneumotoraks. hiper-bilirubinemija. hipotonija. renalnu insuficijenciju (zbog tromboze renalne vene). Klinički znaci su nespecifični i odraz su zahvaćenosti mikrocirkulacije pojedinih organa. viskoznost krvi raste po eksponencijalnoj krivulji.Hirurški uzroci distresa: atrezija hoana. Pierre-Robin-ov sindrom. . Kad hematokrit pređe ovu vrijednost. To su:  hipoksična krvarenja (najčešća u mozgu i plućima) zbog hipoksičnog oštećenja kapilara. Najčešći simptomi su: pletora. krvarenja. Ozbiljnije komplikacije uključuju: respiratorni distres. kongenitalna dijafragmalna hernija. .kod kasnog klemovanja pupčane vrpce. acidoze i hipoglikemije. dg. subkutani emfizem. čime se postiže redukcija hematok-rita. letargija. nepodnošenje hrane. Mnoga policitemična novorođenčad su asimptomatska. laringotrahealni rascjep. Terapija: kod asimptomatske novorođenčadi je potreban ekspektativni prilaz. cijanoza (zbog periferne staze). . Povećana viskoznost krvi dovodi do hipoksije tkiva. kao i stvaranja mikrotromba u cirkulaciji. pneumomedijastinum. konvulzije.  nasljedni nedostaci koagulacionih faktora  neonatalna trombocitopenija  potrošna koagulopatija POLICITEMIJA NOVOROĐENČETA I HIPERVISKOZNI SINDROM Policitemija je uvećanje ukupne mase eritrocita novorođenčeta. metabolički poremećaji. traheoezofagealna fistula. nekrotizirajući enterokolitis. hiperviskozni sindrom OCJENA STEPENA DISPNEE PO SILVERMANU (vrijedi poslije prvog sata života) Dispnea ne postoji blaža ili umjerena (0) (1) Kretanje gornjeg dijela sinhrono i istosmjerno zaostaje za trbuhom toraksa s trbuhom Interkostalne retrakcije nema blage Retrakcije sternuma nema blage teška (2) u suprotnom smjeru od trbuha jake jake 59 .kod pojačane fetalne eritropoeze u toku placentarne insuficijencije. sa centralnim venskim hematokritom >65%. poremećaji od strane CNS-a.

Stenjanje nema čujno samo stetoskopom čujno golim uhom Širenje nosnica nema blago jako Postojanje i jednog znaka respiratornog distresa je indikacija za RTG pluća. tj. retikulogranularne promjene slične mliječnom staklu.. do 36..>60/min. produciraju ćelije pneumociti tip II od 32. te farmakološka terapija (teofilin ili kofein). npr. liječenje sepse) ili primjena opštih mjera: konc. Surfaktant. 60 . Tipična RTG slika pokazuje jednoobrazne. Na simptomatologiju i tok bolesti utiče prisustvo ili odsustvo santa kroz ductus arteriosus i foramen ovale. Može biti uzrokovana  centralno (odsustvo respiratornih pokreta) i  periferno (pojačani disajni pokreti. U zračnim putevima se nakuplja bjelančevinasti eksudat i ćelijski detritus koji se na preparatu boji eozinom i naziva “hijaline membrane”. Česta su pojava kod nedonoščadi. PERIODIČNO DISANJE se definiše kao 3 ili više perioda apnee u trajanju 3 ili više sekundi u toku 20 sekundi potpuno normalnog disanja. cijanoza na atmosferskom zraku). a nakon toga ne mora imati lošu prognozu. Uglavnom je vezana za nedonošče a karakteriše se respiratornim poremećajima (tahipnea . materiju koja snižava površinski napon. uvlačenje grudnog koša. nedjelje gestacije. Bolest je posljedica progresivne atelektaze pluća. a ubrzava je primjena kortikosteroida i hronični fetalni stres (intrauterina retardacija rasta). Apnea i periodično disanje najverovatnije imaju zajedničko porijeklo. Klinička simptomatologija: prisutna je  Tahipnea (>60)  cijanoza. sepse. nježna mehanička stimulacija djeteta. po čemu je bolest dobila ime. Produkcija je usporena u prisustvu asfiksije i fetalne hiperinzulinemije (dijete dijabetične majke).  širenje i lepršanje nosnica.  a može biti i mješovita. dovodi do retrakcije (uvlačenja) grudnog koša.  uvlačenje grudnog koša i jecanje ili  stenjanje pri ekspiraciji. Hipoksija i acidoza koje nastaju u toku distresa će povećati plućnu vaskularnu rezistenciju i dovesti do D-L šanta (stanje fetalne cirkulacije). ventilacija pozitivnim pritiskom. koji perzistiraju ili progrediraju u toku prvih 48-96 sati života. RDS TIP I. čija patofiziološka osnova nije potpuno jasna. koja je uzrokovana nedostatkom surfaktanta i abnormalnom rastegljivošću zidova grudnog koša. umjesto do ekspanzije pluća. ali bez protoka zraka). Dijagnoza: Gasne analize pokazuju prisustvo acidoze mješovitog tipa. Bolešću su više ugrožena djeca rođena carskim rezom i djeca muškog spola. Rana apnea (u prvih 3 dana) je često znak teže bolesti. Nedostatak surfaktanta dovodi do progresivne atelektaze pluća. što se završava ili letalno ili potpunim zlječenjem u toku nekoliko dana. a pri tom je vidljiv zračni bohogram. HIPOSURFAKTOZA PLUĆA) Najčešći uzrok smrtnosti novorođenčadi. sa smanjenjem ili bez smanjenja srčane frekvence. HIJALINOMEMBRANSKA BOLEST (IDIOPATSKI RDS. APNEA I PERIODIČNO DISANJE NOVOROĐENČETA APNEA je prestanak disanja u trajanju dužem od 20 sec. a osobito u snu). Terapija može biti specifična (npr. O2. Pojačan rad slabe respiratorne muskulature. hipoksije (snižen pO2 i Sat O2) i hiperkapnije (povišen pCO2). vjerovatno zbog nezrelosti respiratorne kontrole (javljaju se nakon hranjenja. bronhije ispunjene zrakom.

5 dana. TRANZITORNA TAHIPNEA NOVOROĐENČETA (RDS TIP II. čime bi se mogla smanjiti opasnost barotraume i toksičnog dejstva O2. te ECMO (mali broj centara u svijetu). Komplikacije su česte. Pri tom se može koristiti kontinuirani pozitivni pritisak (što sprečava kolaps alveola u ekspriju) ili intermitentni pozitivni pritisak. a ukoliko novorođenče prebrodi ovaj period. koje nastaje zbog zakašnjele resorpcije fetalne tečnosti iz pluća preko plućnih limfnih sudova. Ovu pneumoniju je teško razlikovati od aspiracione mekonijalne pneumonije. uz praćenje gasnih analiza (opasnost retinopatije novorođenčeta). oksigenoterapija. coli. Terapija: Endotrahealna intubacija i mehanička ventilacija su glavna uporišta u terapiji novorođenčadi sa respiratornim distresom. Uz ovo treba provoditi opšte potporne mjere: bilans tečnosti i elektrolita. utvrđivanje zrelosti pluća (lecitin:sfingomijelin odnos u plodovoj vodi). obično se spontano povlači. antibiotici širokog spektra.  Aspirirani mekonijum kasnije izaziva hemijsiki pneumonitis. E. Ovo stanje traje 3. prevencija prijevremenog poroda. zato što hipoksija i acidoza uzrokuju plućnu vazokonstrikciju. PERZISTENTNA FETALNA CIRKULACIJA. PNEUMONIJE NOVOROĐENČETA Mogu nastati već intrauterino (transplacentarnim prenosom ili aspiracijom inficirane plodove vode) ili transnatalno. VLAŽNA PLUĆA) Benigno oboljenje novorođenčadi. primjena kortikosteroida majci. jer izostaje istiskivanje tečnosti iz pluća prilikom poroda. U specijaliziranim. pokušava se sa plućnim vazodilatatorima (Tolazolin).40-50) što izaziva dilataciju plućnih arterija. dg. što je uveliko smanjilo smrtnost ove djece. aspiracija mekonija. sepsa). a što se provodi u specijalnim jedinicama za intenzivnu njegu. refrakcija grudnog koša. Klinička slika: tahipnea >80/min. pokušava se sa povećanjem inspiratorne koncentracije O2 (20%-95%). 61 . Terapija je kompleksna: pored opštih mjera. Češća je kod novorođenčadi rođene carskim rezom. sa respiratornom acidozom i retencijom CO2. Najčešće se javlja sekundarno. opšte potporne mjere. odnosno stvaranjem respiratorne alkaloze (pH 7. nekad i lepršanje nosnicama. zatim mehaničkom hiperventilacijom. U posljednje vrijeme se počelo sa terapijskom primjenom sufraktanta (endotrahealno. a smrtnost visoka. Komplikacije su pneumotoraks i bronhopulmonalna displazija. po odgovarajućoj shemi).Prevencija: praćenje zrelosti ploda. Aspiracija mekonija može nastati već intrauterino (hipoksija dovodi do pražnjenja mekonija u plodovu vodu) ili u toku porođaja. TERAPIJA: Aspiracija traheje preko endotrahealnog tubusa. Najčešći uzročnici su streptokok. u toku samog poroda. Listeria. uz osnovnu bolest (RDS. prema hijalinomenbranskoj bolesti). parenteralna prehrana. mehanička ventilacija. ali može biti i primarna.rođenju. U nemogućnosti provođenja ove terapije. stafilokok. SINDROM ASPIRACIJE MEKONIJUMA Pogađa uglavnom donesenu (često prenesenu) novorođenčad u prisustvu asfiksije. KLINIČKA SLIKA Razvija se slika respiratornog disresa nekoliko sati po . D-L šant pogoršava već postojeću hipoksiju. prijevremenih respiracija. zbog grčevitih. RTG pokazuje hiperinflaciju sa grubim mrljastim infiltratima.. razvijenim centrima u svijetu se u slučaju neuspjeha ovakve terapije primjenjuje ECMO (ekstrakorporalna membranska oksigenacija). što prolazi spontano za 3-5 dana. zbog patološki promjenjenih glatkih mišića u plućnim arterijama. PERZISTENTNA PLUĆNA HIPERTENZIJA NOVOROĐENČETA (PPHN. održavanje temperature i si. Gusti mekonijum može izazvati  kompletnu opstrukciju dišnih puteva (tada nastaje atelektaza) ili  parcijalnu opstrukciju (što dovodi do stvaranja ventilnog mehanizma i “zarobljavanja” zraka). PFC) Posljedica plućne vazokonstrikcije koja prouzrokuje plućnu hipertenziju i D-L šant kroz duktus ateriosus i foramen ovale. jecanje (dif.

zbog velikog pritiska koji je potreban za otvaranje kolabiranih alveola. tikosteroidi (dokazano je da deksametazon može da spriječi razvoj BPD) ukoliko se primjeni nadonoščadi kojima je sa 2 nedjelje još uvijek potrebna mehanička ventilacija. hipoksija. Postoje 2 oblika hiperbilirubinemije u neonatalnom periodu: 1) nekonjugovana i 2) konjugovana hiperbilirubinemija. mada se najvećim dijelom izlučuje putem žuči. Nakon nekoliko sedmica ili mjeseci uz intenzivnu njegu i primjenu O2 većina djece se oporavi uz znatnu ili potpunu regresiju patoloških promjena. NEKONJUGOVANE HIPERBILIRUBINEMIJE Uzroci enkonjugovane hiperbilirubinemije  fiziološka žutica 62 . obično između 2. i 7. perikard (pneumopericardium) ili pleuralnu šupljinu (pneumotoraks). a zatim se vrši kon-jugacija djelovanjem enzima glukoronil-transferaze. rijetko spontano a tada se javlja u toku porođaja (često asimptomatski). uz opšte mjere i po potrebi respiratornu potporu SINDROM CURENJA ZRAKA IZ PLUĆA Nastaje obično uz osnovno plućno oboljenje. te antioksidantna terapija (pokušava se vitaminom E). Za dijagnozu je najvažnije imati na umu da postoji mogućnost njegove pojave. infekcija. U krvi se nalazi vezan za albumine plazme. ili pak djeluju kompetitivno su: acidoza. Karakteriše ga dispnea i hiperekspanzija pluća sa povećanim disajnim radom. tada slobodni bilirubin može preći hemato-encefalnu barijeru i vezati se za sive jezgre mozga. Bronhopulmonalna displazija (BPD) je jedan od oblika hroničnog oboljenja pluća koje nastaje kod nedonoščadi oboljele od hijalinomembranske bolesti i liječene dugotrajnom mehaničkom ventilacijom i visokom koncentracijom O2. manje iz mioglobina i nekih enzima jetre. Karakteriše je propadanje bronhalnog i alveolarnog epitela sa kasnijim stvaranjem atelektaze i fibroze. Konjugovani bilirubin je rastvorljiv u vodi i može se izlučiti putem urina. Prejaka rastegnutost može biti i posljedica “zarobljavanja” zraka ili primjene velikih pritisaka pri mehaničkoj ventilaciji. naročito kod djece sa distresom. Terapija: kor-. ali povećana rezistencija dišnih puteva se često zadržava i narednih godina. Terapija je primjena O2 i evakuacija zraka iz pleuralne Šupljine postavljanjem torakalnog drena. Na RTG-u se vide mrljasta zasjenjenja (područja atelektaze) i prstenasta rasvjetljenja (emfizemske bule nastale propadanjem septa). zbog povećanog otpora u dišnim putevima. kod koje postoji naglo pogoršanje osnovnog stanja. sulfonamidi). sedmice života. neki lijekovi (aspirin. koji potiče uglavnom od ostarjelih eritrocita. Osnova je prejaka rastegnutost terminalnih zračnih puteva.Terapija je antibiotska. BROHOPULMONALNA DISPALZIJA Wilson-Mikty-sindrom je jedna od nekoliko formi horničnog plućnog oboljenja od koje oboljevaju nedonoščad. Jedan dio konjugovanog bilirubina u crijevima biva hidroliziran djelovanjem βglukuronidaze. NEONATALNA HIPERBILIRUBINEMIJA METABOLIZAM BILIRUBINA Bilirubin je krajnji produkt degradacije hema. kao nekonjugovani blirubin koji u takvom stanju ne može pasirati hematoencefalnu barijeru. što dovodi do njihove rupture. koje imaju različite uzroke i različite potencijalne komplikacije. Ako koncentracija bilirubina prede kapacitet vezivanja plazme. pa se kao takav reapsorbuje (enterohepatična cirkulacija bilirubina). Faktori koji ometaju vezivanje bilirubina za albumine. Nakon rupture zrak se širi u perivaskularno tkivo pluća i ostaje zarobljen u intersticijumu (plućni intersticijalni emfizem) ili rupturira kroz pleuru u medijastinum (pneumomedijastinum). Z-protein i druge proteine. Definitivna dijagnoza se potvrđuje radiografijom (prisustvo zraka u pleural-noj šupljini). Unutar hepatocita bilirubin se vezuje za ligandin. prematuritet. U preživjele djece dolazi do polaganog povlačenja dispnee i smanjenja ovisnosti o povećanoj koncentraciji O2. a koja su na rođenju imala minimalne simptome. RTG pokazuje promjene slične Wilson-Mikty sindromu. hipoglikemija.

D globulin) Rh negativnim majkama unutar 72 sata-nakon rođenja Rh pozitivnog djeteta. FETALNI HIDROPS . kada jetra može izlučiti povećanu ponudu bilirubina.hemolitička anemija o a) kongenitalna . intestinalna opstrukcija) KRITERIJI KOJI ISKLJUČUJU FIZIOLOŠKU ŽUTICU: Vrijeme pojave U prvih 24 sata života Dužina trajanja Preko 7 dana kod donesenog ili preko 14 dana kod nednonesenog Konjugovani bilirubin Preko 2 mg% Ukupni bilirubin Preko 12 mg% kod vještačke ili preko 15 mg% kod prirodne ishrane Bilo koji od ovih ja mislim isključuje fiziološku  HEMOLITIČKA BOLEST NOVOROĐENČETA (ERYTHROBLASTOSIS FOETALIS) Najčešći oblik hemolitičke bolesti nastaje zbog feto-maternalne izoimunizacije u Rh sistemu eritrocitnih antigena. Slezina i jetra su uvećane (ekstramedularna hematopoeza).Rh ili ABO incompatibilia. infekcije. Na taj način fotoizomerizacijom. retikulocitoza i eritrobalstemija. TERAPIJA PRENATALNI POSTUPCI .nadziranje titra antitijela u serumu majke počevši od 16. nedjelje gestacije. čime se zamijeni 80% cirkulišućih eritrocita. neuralni gubitak sluha.  serološki dokaz senzibilizacije.(anti. Klinička slika je veoma varijabilna. Koncentracija hemoglobina pada od prvih dana života i može doseći 40-50 gr/dl u drugoj ili trećoj sedmici. Dijagnoza MHN se postavlja na osnovu:  patogene konstelacije krvnih grupa majke i djeteta  prisustvo nekonjugovane hiperbilirubinemije i hemolitičke anemije. rigiditet.hemolitička bolest nastaje već intrauterino. konvulzije III stadij: spasticitet popušta a javljaju se znaci trajnog oštećenja (atetoidna cerebralna paraliza. a najblaži anemija novorođenčeta. Najteži oblik je fetalni hidrops. Između 3. U mjere koje tokom fototerapije potpomažu eliminaciju bilirubina spadaju: 63 . prenešenost. hipotireoza)  povećana enterohepatična cirkulacija bilirubina (ileus. intracerebralni hematomi)  deficijencija glukoronil transferaze (kong. i 5. U perifernoj krvi postoji anemija. slabo sisanje i plač visokog tonaliteta II stadij: spasticitet. NOVOROĐENČADI nastaje zbog blažeg hemolitičkog procesa. EST (EKSANGVINO-TRANSFUZIJA. dana se javljaju znaci bilirubinske encefalopatije: I stadij: hipotonija. letargija.Dijete bez odjeće (samo sa poveskom na očima) se izlaže dejstvu plavog svijetla (410-460 nm). mentalna retardacija). po potrebi intraurerina transfuzija krvi ili indukcija poroda. dijete dijabetične majke)  hematomi (veliki kefalhematom. zamjenom dvostrukog volumena krvi (2 x 80 ml/kg TT). nastaje fotobilirubin koji se izlučuje preko žuči i urina. hepatosplenomegalija. Ovako kompletna slika bilirubinske encefalopatije se jako rijetko viđa nakon uvođenja u praksu profilakse RhOgamom. Karakteriziraju je hipoproteinemija. pozitivan DCT (direktni Coombs-ov test) kao dokaz prisustva majčinih antitijela na eritrocitima djeteta. ANEMIJA. IZMJENA KRVI) ima za cilj sniženje koncentracije bilirubina. tip l Crigler Najjarov sy i tip II Lucey Driscoll)  žutica uzrokovana dojenjem  bolesti metabolizma (galaktozemija. S fototerapijom se obično počinje kad se zaključi da postoji opasnost da će bilirubin preći toksične granice. korekciju anemije i odstranjenje antitijela. kontrola bilirubina u amnionskoj tečnosti. tj.različiti oblici hemolitičkih hereditarnih anemija o b) stečena . Izvodi se kroz umbilikalnu venu. Završava intrauterinom smrću ili smrću neposredno nakon rođenja. blaži ikterus gravis. Žutica se razvija u prvima satima i naglo pojačava prelazeći 340 μmol/l -20 mg%. paraliza pogleda naviše. kada može ozbiljno ugroziti život djeteta. ICTERUS GRAVIS (ili hiperbilirubinemija) . opistotonus. edemi. FOTOTERAPIJA .koncentracija bilirubina u krvi pupčanika je >4 mg%. Uz to postoji hepatosplenomegalija uz prisustvo eritroblastemije u perifernoj krvi. lijekovi  policitemija (placentama hipertransfuzija.

nastaje zbog prisustva anti A. prethodno zagrijanim iznad 56°C. rjeđe “B” ili “AB”) koji može preći placentu i hemolizirati eritrocite djeteta.67 mmol/l i ispod 1.Anatomska opstrukcija žučnih vodova (intra i ekstrahepatična) . Lab. METABOLIČKI POREMEĆAJI NOVOROĐENČETA HIPOGLIKEMIJA je koncentracija glukoze u krvi kod donesenog ispod 1. Uzroci konjugovane hiperbilirubinemije su sljedeći: . TERAPIJA . totalna parenteralnaJshrana) . do danas nije opisan ni jedan slučaj bilirubinske encefalopatije.ne treba prekidati dojenje ako koncentracija bilirubina ne prelazi 340 μmol/l (20 mg%).v. Može biti asimptomatska ili se manifestuje iritabilnošću hipertonijom. u teško bolesne novorođenčadi (potrošnja prevazilazi nadoknadu). kao posljedica perinatalnog stresa. TORCH infekcije. Bolest ima blaži tok od Rh MHN a EST je rijetko kad potrebna. nakon prve sedmice života kod djece na kravljem mlijeku.Nepoznate etiologije (obično svrstana u sindrom neonatalnog hepatitisa) Obično se žutica (često sa prisustvom zelenkaste boje) nadovezuje na fiziološku žuticu. urin zbog prisustva konjugovanog bilirubina boji plene žuto. pregrijavanje. hloridi u znoju.održavanje hidracije i adekvatne diureze. 64 .). Ako bilirubin raste iznad toga. HIPOKALCEMIJA (koncentracija jonizovanog kalcija ispod 2.Sindrom zgusnute žuči . kod novorođenčadi dijabetičnih majki (hiperinzulinizam). Toksični efekti fototerapije do sada nisu poznati. HEMOLITIČKA BOLEST U ABO SISTEMU (MHN) . cistična fibroza) . rijetko anti B hemolizina u plazmi. dijagnoza.. hepati tis B) . liječenje i prognoza ovise o uzroku bolesti (potrebno je opsežno ispitivanje: bakteriološke kulture. atacima apnee. brzinom 6 mg/kg/min. i kao.Nasljedne metaboličke bolesti (galaktozemija. pri čemu se vrijednosti bilirubina ne vraćaju na početne. “Bronze baby” sindrom je bronzano prebojena koža kod novorođenčadi sa miješanom bilirubinemijom ukoliko se izlažu fototerapiji. Uprkos visokom mogućem porastu bilirubina i prolongiranom trajanju. tako da on obično iznosi 30-50% ukupnog. kasna hipokalcemija. savjetuje se u toku 2-3 dana hranjenje djeteta izmlazanim majčinim mlijekom. cijanozom. bilo da su nedonešena ili distrofična (zbog malih rezervi glikogena). daje se 10% Ca-glukonat 1-2 ml/kg TT. Terapija je nadoknada glukoze i. traženje metaboličkih defekata i si. prisutna je hepatosplenomegalija i zastoj na težini.5 mmol/l . LAKTACIJSKA ŽUTICA (ŽUTICA NA MAJČINOM MLIJEKU) Najčešći oblik produžene žutice. a javlja se i kao prvi simptom metabolopatija (galaktozemija). somnolencijom. Manifestuje se tremorom. serološke reakcije na TORCH. otac “A”. (konstelacija krvnih grupa majka “O”.5 mg%) se može javiti kao rana hipokalcemija (u prva 3 dana) i to češće kod nedonoščadi. a prognoza ovisi od osnovne bolesti. hipotonijom. Neželjene propatne pojave mogu biti dijareja. dispneom i apneama te konvulzijama. sepsa. u prvih 72 sata života. a kasnije ispod 2. a nakon 2-3 dana nastaviti dojenje. Česta je kod novorođenčadi sa niskom porođajnom težinom (<2500 gr).10 mmol/l kod nedonoščeta. stolica je blijedosiva. a nema znakova hemolize. Uprkos jakoj žutici djeca izgledaju zdrava.Upalna oštećenja jetre (bakterijske infekcije.Egzogena oštećenja jetre (lijekovi. Terapija u prva 3 dana podrazumijeva ekspektativan stav (zbog opasnosti parenteralne primjene Canefrolitijaza). dehidracija. Antitijela su prisutna prije trudnoće pa može oboljeti i prvo novorođenče. transfuzija krvi. nekad konvulzijama. a ukoliko je potrebna. bolesne novorođenčadi. KONJUGOVANA HIPERBILIRUBINEMIJA Kod konjugovane hiperbilirubinemije (holestatska žutica) je povećana koncentracija ne samo nekonjukoganog već i konjugovanog bilirubina. jetrene funkcije su uredne. kod novorođenčadi dijabetičnih majki. raš na koži.

hiperbilirubinemiju (zbog prematuriteta.. a pupčanik izlazi iz normalnog dijela trbuha. hipokalcemija. metabolički poremećaji (hipoglikemija.3 mg/kg iv. te adekvatne kontrole dijabetesa u trudnoći. kao i veću učestalost kongenitalnih malformacija. Praktično se nikad ne ukiiješti. Najčešći oblik su tzv. koja nastaje zbog sekundarne hipertrofije fetalnih β ćelija pankreasa. 10 % Ca-glukonat 5 ml iv.).kardiorespiratorne poremećaje . multifokalne i fokalne kloničke. a najčešći su: perinatalna asfiksija. iv. Postoje brojni uzroci neonatalnih konvulzija. suptilne konvulzije (treptanje ili podrhtavanje očnih kapaka. godine života. a većina ih se spontano zatovori do navršene 1. 2% MgS04 5 ml iv . intrakranijalna hemoragija. zatim o hipokalcemiju i hipomagnezijemiju. RDS. Sve nastale promjene su posljedica biohemijskih poremećaja u čijoj su osnovi hiperglikemija trudnice i hiperinzulinemija fetusa.. tuberozna skleroza).makrosomiju. policitemije).Metaboličke poremećaje o hipoglikemiju. policitemiju i hiperviskoznost krvi (vjerovatno zbog intrauterine hipoksije) . 65 . u kupiranju neonatalnih konvulzija se obično ide sljedećim redom: 10% glukoza 5 ml/kg iv. Pokrivanje flasterom ne ubrzava zatvaranje umbilikalnog prstena. te miokloničke konvulzije. Od konvulzija je potrebno razlikovati drhtanje (nije praćeno abnormalnim pokretima očnih jabučica). NEONATALNE KONVULZIJE Konvulzije kod novorođenčadi predstavljaju urgentno stanje koje zahtijeva neodložnu terapiju.česta je perinatalna asfiksija. OBOLJENJA PUPKA Anomalije pupka Kožni pupak je bezazlena anomalija koja se sastoji u tome da je dio pupčanika pri hvatištu (2-3 cm) prekriven kožom. kardiomiopatija. Omfalokelu treba odmah nakon rođenja djeteta prekriti sterilnom gazom natopljenom fiziološkom otopinom i uputiti na operativni tretman. Prqgnoza neonatalnih konvulzija ovisi od osnovnog uzroka. Klinička simptomatologija obuhvata: . hipoglikemije.morfološke poremećaje . hipomagnezijemija i dr.. ostali poremećaji metabolizma (piridoksinska ovisnost. poremećaji amino kiselina). Pupčana kila (hernia umbilici) nastaje zbog nepotpunog zatvaranja umbilikalnog prstena. Omfalokela (omphalocoella) je rijetka i teška anomalija koja zahtijeva hitan hirurški tretman. plivajući i veslajući pokreti). Diazepam 0. koja nastaje zbog nagomilavanja masti i glikogena u miokardu (može dovesti do kongestivnog popuštanja srca) . koje su najniže 24-72 sata po rođenju. Klinička prezentacija: konvulzije novorođenčeta se razlikuju od konvulzija odrasle djece.. infekcije (meningitis. encefalitis). a srazmjerne su težini dijabetesa trudnice . piridoksin hidrohlorid 50 mg. koja se ispoljava već 1-2 sata po rođenju. a terapija podrazumijeva kupiranje odgovarajućih metaboličkih poremećaja. devijacija bulbusa.DIJETE DIJABETIČNE MAJKE Zaseban klinički entitet čija simptomatologija direktno zavisi od vrste i dužine trajanja dijabetesa kod majke. naročito rane hipoglikemije. kroz koji prolabira dio sadržaja trbušne duplje prekriven amnionskom opnom. Operativni zahvat zbog veličine kile je rijetko kad indiciran. Ne zahtijeva liječenje. te porođajne ozljede zbog velike porođajne težine. Profilaksa je dobra kontrola dijabetesa trudnice (naročito preko hemoglobina A1C). pokreti sisanja ili mljackanja. Phenobarbiton 10 mg/kg im. Postupak je isti kao sa omfalokelom. nasljedni konvulzivni poremećaji (familijarna epilepsija. Obzirom na šarolikost uzroka. Mogu takođe biti i genealizirane tonične. Gastroshiza (gastroshisis) je anomalija slična omfalokeli ali prolabirani organi nisu prekriveni amnionskom vrećom.hematološke poremećaje . U regiji pupka postoji veliki defekt trbušnog zida.

Može se javiti u 66 . održavanje bilansa vode i elektrolita. 6) brz. ispod čega ostaje ogoljeni korijum.je teško akutno oboljenje koje najčešće pogađa nedonoščad u jedinicama intenzivne njege. 4) manifestacija bolesti je ekstremno varijabilna. Terapija stafilokoknih infekcija kože je lokalna (otvaranje mjehurića prebrisavan-jem alkoholnim tupferom i posipanje antibiotskim praškom) i opšta. koje ispunjava pupčanu udubinu. Terapija je operativna. dana života sa distenzijom trbuha (što je najčešći rani znak). nazogastrična sonda radi lavaie.. pa postoji opasnost od prenosa infekcije na pupčanik. odmah iza hijalino-membranske bolesti. tj. coli.su drugi po redu uzrok smrti novorođenčadi. od kojih su neki gram negativni rezistentni na antimikrobne lijekove. . Terapija . . Infekcije pupka Blenoreja (blenorrhoe umbilici) je površna infekcija na inserciji pupčanika koja se karakteriše vlaženjem. nekad fulminantan tok koji može dovesti do smrti u toku nekoliko sati ili dana. Terapija je lokalna (toaleta hidrogenom i baktericidnim praškom). od subkliničke do sistemske infekcije.-Perzistentni omfaloenterični duktus je zaostatak embrionalnog spoja crijeva i pupčanika. parenteralna prehrana. Stafilokokne infekcije kože Pemfigoid novorođenčeta je najčešća stafilokokna infekcija kože. a djeteta od dehidratacije i gubitka proteina preko oboljele kože. virusi. antibiotska terapija. Opšte stanje djeteta je pri tom teže poremećeno. postnatalni).e slobodan zrak kao dokaz perforacije crijeva. Češće se javljaju perigenitalno na intertriginoznoj koži. Terapija: nekoliko kapi Nystatin susp. mikoplazma). 5) veliki broj etioloških agenasa (bakterije. 3) zahvatanje više organskih sistema. i 10.je klinički sindrom multisistemskog oboljenja praćenog bakterijemijom. od koje često oboljevaju novorođenčad u rodilištima. nakon svakog obroka ili premazivanje usne šupljine 1 % gentiana violetom. kroz koji se može cijediti crijevni sadržaj. Terapija: oblog antiseptičkog sredstva uz obaveznu sistemsku primjenu antibiotika (najbolje po antibiogramu). sposobnost odgovora na infekciju zbog nezrelog imunog sistema. NEONATALNA SEPSA . i.lapiziranjem (štapićem AgNO3j i sterilan zavoj su obično dovoljni za epitelizaciju. 2) manja. U patogenezi bolesti važnu ulogu ima reakcija nezrelog intestinalnog trakta na hipoksiju i ishemiju. Fistula urahusa je djelimični ili kompletni izostanak obliteracije embrionalnog kanala koji spaja mokraćni mjehur s pupčanikom a kroz koji može curiti mokraća. INFEKCIJE NOVOROĐENČETA . sa visokom smrtnošću. a po potrebi hirurški pristup. šoka t diseminirane intravaskularne koagulacije. Kolonizacija patogenim bakterijama može nastati transplacentarno. resekcija nekrotičnog dijela crijeva. . sistemska primjena antistafilokoknih antibiotika čuvanje kože od isušenja. Granuloma umbilici nastaje kad se zbog infekcije razvije granulaciono tkivo slično polipu. koje pucaju i ostavljaju denudiranu kožu. Obično je uzročnik piogeni stafilokok ili E. Karakteristike infekcija novorođenačke dobi su: 1) različiti putevi prenošenja sa majke na dijete (intrauterini. što brzo dovodi do nekroze i perforacije crijeva sa sekundarnim peritonitisom. znacima ileusa. Na RTG-u se može naći pneumatoza crijeva (zrak u zidu crijeva). gljivice. Th je operativna. Najčešće se javlja između 3. površnih. protozoe. čije kolonije poput griza prekrivaju usnu šupljinu. sa povećanim gastričnim aspiratom. Postoji sklonost širenju na otvorenu umbilikalnu venu. NEKROTIČNI ENTEROKOLITIS (NEC) . Uzrokovan je Candidom albicans. tj. sitnih ili krupnijih vezikula i pustula. Oboljenje se javlja u vidu brojnih.Omphalitis je upala kože i potkožnog tkiva sa crvenilom i edemom oko pupka. a može i znacima peritonitisa. Terapija: obustava svakog peroralnog unosa. Najteži oblik Stafilokokne infekcije kože je eksfolijativni dermatitis (Dermatitis exfoliativa Ritter) sa difuznim eritemom i Ijuštenjenjem kože u velikim lamelama. transnatalni. zatim preko inficirane plodove vode (češća je kod ranog pucanja ovojnica) i perinatalno u toku samog poroda. Mliječac (soor) je jedna od najčešćih infekcija.

pa je njihova diferencijacija. koji označava hronične. U slučaju intrahospitalne sepse uzima se u obzir predominantna flora u jedinici intenzivne njege. radi prevencije hidrocefalusa. a obično se praktikuje pokrivanje stafilokoka (methicillin ili vancomycin + jedan aminoglikozid). leukopenija). Neki pojam označavaju kao STORCH. hipo (rjeđe hiper) termija. izbočena fontanela. loša perfuzija periferije. apnea. zatim Listeria monocytogenes a kod novorođenčadi sa anomalijama CNS-a i sa ugrađenim šantovima je češća stafilokokna bolest (Staphylococcus aureus i epidermidis). teškoće sa hranjenjem (uključujući abdominalnu distenziju i povraćanje).pojma TORCH. CT glave). žutica. zatim listeria monocytogenes. zatim gram negativni bacili (Pseudomonas. coli). coli). kao održavanje bilansa vode i elektrolita. naročito u početku nemoguća. Zbog porasta učestalosti i interesovanja za HIV infekciju. varicella zoster. parvovirus. Najčešći uzročnici su streptokoke grupe B i gram neg. Uz to su potrebne opće potporne mjere.intrahospitalna sepsa kod novorođenčadi sa visokim rizikom i sa florom predominantnom u jedinici intenzivne njege. Herpes simpleks). Epstein-Barrov virus. Ponekad na sepsu uputi samo izjava sestre da dijete ne izgleda dobro. može se pojaviti sa veoma sličnim kliničkim sindromima. povraćanje. Serratia. cerebralni plač (krik). homeostaza glikoze. bacili (E. u toku više sedmica. Staphylococcus. dok drugi preporučuju kombinaciju aminoglikozida sa cefalosporinima 2. TORCH infekcije Pojam TORCH je akronim (Toksoplazmoza.i njihovo uključenje u kategoriju “ostale infekcije” . koncentracija IgM u serumu). fulminantno obdljenje. koje se preko majke prenose na plod. ospa. pregled liquora.sepsa sa kasnim početkom (obično 2-3 nedjelje) takode nastala kolonizacijom vaginalne flore i često sa pretežnom predilekcijom CNS-a . apnea. Proteus) i gljivice. uz radiološka ispitivanja (UZ glave. Dijagnoza se postiže na osnovu LP. pretežno sa respiratornom simptomatologijom . Ova grupa infekcija predstavlja dijagnostičku dilemu iz sljedećih razloga: 1) uprkos raznovrsnosti agenasa koji je izazivaju. Potrebno je mjeriti obim glave te ponavljati UZ pregled. Rubeola. (u liquoru se nađe proteinorahija i pleocitoza) i kulture liquora. letargija. konvulzije. MENINGITIS NOVOROĐENČETA Infekcija moždanica i CNS-a u prvom mjesecu života.sepsa sa ranim početkom (u prvih 7 dana) kao multisistemsko. u nekim slučajevima eksangvinotransfuzija. zato što je penetracija aminoglikozida u liquor nedovoljna. gdje “S” označava sifilis. nebakterijske perinatalne infekcije. neki autori su preporučili . epidermidis). Klebsiella. U “ostale infekcije” spada sifilis.sljedećim oblicima: . Citomegalovirus. primjena imunoglobulina i sl. Mnogi centri preporučuju kombinaciju ampicilina i cefalosporina III generacije (cefotaxim. Kliničke manifestacije su: nestabilna temperatura. 2) bolest može biti inaparentna. tahikardija. manje pozzdane nalaze: RTG pluća. 67 . sa visokim mortalitetom i velikom učestalošću neuroloških sekvela kod preživjele djece. Klinički znaci sepse su: RDS. s korekcijom prema antibiogramu. 3) infekcija majke je često asimptomatska. Dijagnoza se postavlja na osnovu pozitivne kulture krvi i drugih tjelesnih tečnoti. letargija. ili 3. Ostale infekcije. Terapija: optimalan izbor antibiotika je moguć samo na osnovu kulture i antibiograma. Hemophilus influenzae itd. gram neg. Liječenje počinje obično prije identifikacije uzročnika (neki počinju sa kombinacijom ampicilina i aminoglikozida. uz druge. U većini slučajeva nastaje hematogenim širenjem patogenih mikroorganizama do moždanica i CNSa a kod novorođenčadi sa anomalijama (meningomijelokela) je moguća direktna inokulacija bakterija s kože. Najčešći uzročnici primarne sepse (vremenom se mijenjaju) su mikroorganizmi vaginalne flore: streptokoke grupe B. potpora respiracije. generacije). bakterije (E. pregled krvne slike (leukocitoza sa neutrofilijom. cefuroksim). razdražljivost. Najčešći uzročnici intrahospitalne sepse su stafilokoke (naročito S. hepatitis B.

snimci dugih kostiju). nefritis. sifilis) proveden kod sigurne dijagnoze. prematuritet. hepatitis sa splenomegalijom i žuticom). pleocitoza). hematološke znake (anemija. 3) serološkim testovima. 10 dana.  Terapija toksoplazme može se provodi pyrimetaminom i sulfadijazinom. IgM-ELISA test na toksoplazmozu i veći broj IgG testova. neutropenija. za sada ne postoji specifična terapija. IUGR. katarakta. Herpes simpleks infekciju. miokarditis. intrakranijalne kalcifikacije). znake CNS-a (mikrocefalus. CMV infekciju. na kraju prvog mjeseca i u 6. 4) radiološkim ispitivanjima (UZ i CT glave. hidrocefalus. mjesecu. 5) specifičan tretman za neke od njih (toksoplazmoza. treba zaštititi specifičnim imunoglobulinom -Varicella zoster imuni globulin (VZIG). koji podrazumijevaju dokaz specifičnih IgM. uključenje drugih organa (pneumonija. 2) eventualnim pregledom liquora (ksantohroman liquor. trombocitipenija). npr. Dijagnoza se postavlja 1) direktnom izolacijom i kulturom uzročnika. okularne znake (horioretinitis. može smanjiti specifični dugoročni morbiditet. glaukom). 68 . proteinorahija.  Za rubeolu.  Sifilis se liječi penicilinom G. a neki preporučuju u kombinaciji i spiramycin.4) za dijagnozu je potrebna specifična baterija seroloških testova.  Novorođenčad od HB poz. Klinička slika koja sugerira dijagnozu obuhvata: intrauterinu infekciju. majki treba zaštiti HB imunim globulinom (HBIG) i vakcinom. keratokonjuktivitis. u toku godine dana (3-4 kure po 21 dan). prvog dana.  Novorođenčad od majki oboljelih od varicellae unutar 5 dana prije poroda do 2 dana iza poroda. Terapija: za neke od ovih infekcija postoji specifična terapija.

izolacijom streptokoka iz brisa guše. povraćanje. rinits. Ovdje treba razjasniti pojam Streptokokoza a odnosi se na sistemne manifestacije Beta-hemolitičkim streptokokom u dobi od 6 mjeseci do 2 godine. a i tada može biti sa povišenom temperaturom. rinitis i kašalj su česti. Izvan epidemije streptokokne infekcije ne prelaze 15%. Sigurna dijagnoza e postavlja laboratorijski. Bolest postaje česta poslije prve godine i incidenca se povećava da bi vrh dostigla u dobi od 4-7 godinama nastavlja se kroz čitav dječiji period. temperatura i do 40C. a komplikacije su rijetke.  glavobolja. Streptokokna infekcija je česta iznad 2 godine.  Rano se pojavi anteriorna cervikalna limfadenopatija. abdominalni bol. ali na svu sreću ipak rijetka (dolazak UNPROFOR-ovih vojnika iz Ukrajine gdje je bilo epidemija difterije). Kliničke manifestacije: Postoje razlike između virusne i bakterijske infekcije.  Trajanje tegoba je najčešće 1-4 dana. u neke dojenčadi sa iregularnom temperaturom. Nisu rijetke i hemoragične promjene. ali i ta brza metoda može propustiti dijagnozu u 10-15% slučajeva. dok su difterija i gonokok danas veoma rijetki u našoj sredini. Neke razlike ćemo navesti. Druge bakterije mogu proliferirati za vrijeme virusnih infekcija. povraćanjem i slabim apetitom. slabost  blagi bol u guši koji obično traje 2-3 dana. a u početku predominiraju polimorfonukleari. Bakterije su relativno rijeđi uzročnici. Bolest traje 1-5 dana.000-30. Ovu vrstu manifestacije objašnjavaju imunolozi kao prvu nespecifičnu reakciju u dodiru sa /Beta-hemolitičkim streptokokom kad imuni sistem nije “sazrio”. pa je treba opet provjeriti kulturom koju treba pričekati. Može ići i sa korizom i obilnijim sekretom niz stražnji dio farinska. ali može i do 15 dana. Takvo stanje. učestalost infekcija. 69 .000).  Cervikalni limfni čvorovi mogu biti umjereno povećani.000 (1618.  Promuklost. obično ispod 39°C. nazofaringealne tonzile tkiva: na bazi jezika -lingvalne tonzile i razbacanog tkiva u farinksu. pa se nađu u kulturi faringealnog brisa. tok bolesti i komplikacije. Fokalne komplikacije su česte. Membranozni eksudat na tonzilama uvjek treba da upozori ljekara i da isključi difteriju koja je moguća u ratu. guše). U razvijenim zemljama rade to i sa brzom detekcijom streptokoknih antigena. a među njima β. ali su znaci i simptomi toliko ispreplitani da je često i nemoguće razlikovati na osnovi kliničke slike. a noduli su osjetljivi na palpaciju. traje i duže (od 4 do 8 nedelja). jer i kod virusnih infekcija može se kretati od 6. kašalj i promuklost ali mogućnost sistemskih promijena.AKUTNI TONZILOFARINGITIS (ANGINA) Pod ovim terminom podrazumjevamo upalu sluzokože ždrijela i limfatičnog faringealnog prstena (Waldeyer-ovog) koji se sastoji iz nakupina limfnog tkiva 2 faucijalne tonzile. Tu treba iskljčiti i agranulocitozu sa žuto-prljavim naslagama koji sa tonzila prelaze na stražnji farings sa nekrotičnim promjenama i ulceracijama po ustima i jeziku. Etiologija: Akutni faringitis sa povišenom temperaturom ili bez nje je uzrokovan najčešće virusima.hemolitički steptokok iz grupe A.  U dvije trećine slučajeva ide sa eritemom tonzila bez eksudata ali se nekad javlja i eksudat ili krvarenje. mukoznim iscjetkom i farjngealnom in-flamacijom. koji treba uzeti prije terapije. Akutni faringitis u pravom smislu se odnosi na upalu ždrijela (grla. Virusne  postepeno  temperaturom. ali nisu bolni. pa ni na palpaciju.  Rijetki su konjuktivitis.  Leukocitoza je od manje koristi. difuznim crvenilom farinska. anoreksijom. Bolest ide s blagom epizodom koja traje manje od nedjelje dana sa različitom povišenom temperaturom. Cervikal-ni noduli počinju se povećavati i postaju osjetljivi na palpaciju.  Bol u guši jači a nekad i toliko jak da smeta gutanju. Prisustvo ili odsustvo tonzila ne smanjuje osjetljivost.

Penicilinsko liječenje streptokoknog tonzilofaringitisa je uvjek i primarna prevencija od reumatske groznice. nego za tonzilektomiju. peri i retrotonzilarni apsces. a onda nastaviti oralnim penicilinskim preparatima.000 i. ali i razumno. ali se počela pojavljivati streptokokna rezistencija i kod nas. a češće streptokok. Komplikacije: Virusne komplikacije nisu česte osim purulentne upale srednejg uha. bar u praksi. roditelju. Pedijatriske indikacije u praksi su rijetke. Obično su to klinička i epidemiološka slika. Tonzilektomija i uzrast dijeteta: kada postoje rijetke indikacije treba. Pozitivan titar ASTO-a je samo dokaz već prebolovane streptokokne infekcije. hronične infekcije kao što su TBC tonzila (veoma rijetka). Svjesni smo da se i druge kolege bave ovim problemom. Taj sistem ima svoj put rasta i razvoja (sazrijevanje) koji je dosta individualan. Streptokokna infekcija se liječi običnim penicilinom.j. Mezenterični adenitis ponekad ide paralelno sa faringitom tzv. prvenstveno od infekcija ali i malignih oboljenja. cijelom društvu a medikusa dovodi na laičke strahove bez pokrića. Danas se smatra da nosioci streptokoka nisu rizik za pojavu primo ataka RG. Sistemna oboljenja su u praksi izuzetna indikacija za tonzilektomiju. a onda 1 injekcija Extencillina prema uzrastu (600. 4. Česte prehlade i infekcije nikada ne opravdavaju ni tonzilektomiju niti adenektomiju kao preventivnu mjeru. a inhalacije kod mlade djece imaju sličan efekat. Eritromicin je zamjena za penicilin. Od skora je kao indikacija za tonzilektomiju uvedena i pojava apnoičnih pauza u snu koje traju više od 15-20 sekundi u djece sa hipertrofijom tonzila. Mi smatramo da su tonzile (u farinksu) dio sistema odbrane organizma. koje se ne mogu postići preventivnim i drugim tretmanom. čak i oralnim u dozi od 125 do 250 mg. a mekša i tečna hrana se bolje podnose. dok je febrilno dijete. Jači bol se kupira acetaminofenom koji često pomaže. Bolovi u trbuhu mogu ići sa povraćanjem ili bez. Froanov sindrom. Pod apsolutnim indikacijama za tonzilektomiju su: 1. kao što se preporučuje poslije RG. prolongirati tonzilektomiju bar do uzrasta do 2-3 godine. 1x u 24 sata. a tonziloadenektomije. Dijete treba da ostane u krevetu u toku akutne faze. a razlog su akutne ili hronične infekcije sinusa. a dijete lišava najsigurnijeg. pa i kad postoji eksudat. pa takva pogrešna intepretacija šteti djetetu. Koristi se i treća šema: Penicilin im. svakako se prije treba odlučiti za adenektomiju. bilo streptokok ili virusi mogu dati: ul-ceracije po farinsku. a regionalni limfni čvorovi uvećani. ako je moguće. ali često imitira akutni apendicitis. sa znakom na kartonima “Cave penicillin” što prelazi sve poznate norme. Herpangina se lakše prepoznaje sa vezikulama i ulceracijama. ako su nestali simptomi. Tonzile i adenoidi mogu biti mjesto (lokus) akutne i hronične infekcije. rezistencija na penicilin. Osnovni patološki poremećaji natonzilama i adenoidima su infekcije i njihova hipertrofija koja je često poslijedica infekcije. a ponovno uzimanje brisa (rekultura) nije potrebno.000 i. dosta nepotrebnih i uzaludnih pretraga. ako nisu već prebolovale ranije RG ili pak neko od članova unutar familije. Kod imunokompromitovane djece. jer su u najvišem broju to tranzitorne infekcije koje ne zahtijevaju tretman. bar dok traju simptomi. nelogičan. Problem nosioca streptokoka je ak-tuelan i tu se utroši mnogo vremena.200.j. najjeftinijeg i najprostijeg lijeka za liječenje infekcija uzrokovanih streptokokom. Dokazano je da bolesnici sa streptokoknom infekcijom nisu infektivni za druge osobe par sati poslije aplikacije penicilina. Uzročnik može biti i virus. Taj strah od penicilina u dječijem dobu je nerazuman. teže opstrukcije aero-digestivnog trakta.j. Nosioce streptokoka je teško izdiferencirati od akutnog faringitisa i malo je djece koja zahtiejvaju antibiotsku profilaksu.000 i. Indikacije za tonzilektomiju i adenektomiju rijetko daju pedijatri. Tonzilektomija i aktivna infekcija: Tonzilektomiju treba odogoditi za 2-3 sedmice po iščezavanju infekcije. izuzev u rijetkim slučajevima kao stoje akutna respiratorna opstrukcija sa pojavom 70 . Sigurnije je započeti injekcijom im. kada u praksi često i nestanu indikacije. predškolskom i 1. 3 puta dnevno u trajanju od 10 dana. prokain pencilinom u dozi od 800. Penicillin obično daje promptno poboljšanje i skraćuje tok bolesti. 2. Još nema opisanih. Tretman: Obzirom daje teško diferencirati virusni od bakterijskog. antibiotike ne treba uvoditi bez nekog argumenta da se radi o strep-tokolknoj infekciji. Slična je prevencija i na streptokoknog akutnog glomerulonefritisa. srednejg uha ili gluhoće. 3. U mlađe djece. sinuzitis. bez profesionalnog dokaza. Silom ne tjerati na jelo. Grgljanje sa toplim slanim solucijama za djecu koja su kooperativna ima rezona. tumori.su zauzele epidemijske razmjere. otitise i rjeđe meningitise.Disfagija je redovno prisutna. Uvriježila se u našem kraju “moda” da je skoro svako drugo dijete proglašeno osjetljivim ili preosjetljivim na penicilin. ipak ćemo iznijeti vlastite stavove. Nema dokaza da se ifenkcija donjih respiratornih puteva poboljšava tonzilektomijom. školskom djetetu).

aii lakše se odlučujemo i lakše je prihvatamo.arterijske plućne hipertenzije i tzv.  Bolesnici sa opstrukcijom respiratornog sistema zaslužuju obaveznu hospitalizaciju poslije tonzilektomije i postoperativno posmatranje. Nije rijedak bol u uhu i smetnje pri disanju.  Hemoragije – teške su rijetke ali opasne po život. Komplikacije s kojima se susreću pedijatri poslije tonzilektomije su:  Bol koji traje 4-5 dana. Adenektomija (Adenoides) je također problem za sebe. Male hemoragije sreću se znatno češće. akutnog plućnog srca. 71 .

bronhiolitisa. hronična. cistične fibroze. proteinogram.krvna slika. Kod oboljenja jednjaka pojavljuje se kao tupi bol iza grudne kosti.  Inspiratorne refrakcije . recidivna ili 4. supraklavikularnih jama. 2. akutna. kod predškolske i školske djece 20/min. SIMPTOMI OPŠTI povišena temperatura. 3. Istorija bolesti (lična anamneza. bronhografija i angiografija 4. bez povraćanja Bronhiektazije Jutarnji kašalj sa obilnim sekretom Akutni faringitis. 3.rendgenoskopija. Funkcionalni testovi za ocjenu plućne funkcije 72 . bronhitisa. radiofotografija. RTG i laboratorijskog nalaza. DIJAGNOZA OBOLJENJA RESPIRATORNIH ORGANA 1. koji se čuje pomoću stetoskopa i u okolini bolesnika Wheesing je klinički znak opstrukcije. rendgenografija. drugi ton visok i piskav DISPNEA Za ocjenu dispnee imamo niz objektivnih znakova od kojih su najvažniji  Tahipnea – normalna rekvenca disanja je 60/min kod novorođenčeta. malaksalost i gubitak apetita. a Laringealni kašalj (promuklost) glasan i promukao (lavež psa). KAŠALJ Najznačajniji simptom. SE. stranog tijela. Afoničan kod difterije. adenoidne vegetacije i Faringealni kašalj (suho kašljucanje) hronični sinusitis.opstrukcija donjih disajnih puteva. palpacija. kod dojenčadi 40/min. ksifoidnog područja. Laboratorijska ispitivanja .nastaje aktiviranjem pomoćne muskulature. kod pseudokrupa. Na osnovu osobenosti kašlja ponekad se može zaključiti o dijagnozi Alergijska ili virusna etiologija bolesti Suhi noćni kašalj Pertusis Suhi kašalj u salvama na koji se nastavlja zvučni inspirij i završava povraćanjem Cistična fibroza Suhi kašalj u salvama. BOL U GRUDIMA Nastaje kod afekcije pleure. juguluma. Traheobronhoskopija . porodična anamneza) 2. bljedilo.dijagnostička i terapeutska 5. auskultacija). rebarnih lukova. Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godišnje.uvlačenje interkostalnih prostora. Karakterizira je produžen ekspiriji i viskotonski polifoni zvižduci (wheezing). tomografija.jedan ton koji je dubok i uvećanim limfnim čvorovima promukao. analiza sputuma/. Stenoza bronha stranim tijelom ili Bitonalni kašalj . subakutna.  Klimanje glavicom  Širenje nosnica . RTG ispitivanja . kod astme. hemokultura. perkusija.OBOLJENJA RESPIRATORNIH ORGANA Bolest po svom toku može biti: 1. dijafragme. Karakterizira je otežan i produžen inspirij uz inspiratorni stridor (niskotonsko zviždanje – struganje) EKSPIRATORNA DISPNEA . Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oštećenje pluća u kojem nema remisija sa normalizacijom kliničkog. Fizikalni pregled (insepkcija.znak teže dispnee .opstrukcja gornjih disajnih puteva (do bifurkacije traheje). INSPIRATORNA DISPNEA . mikrobiološko ispitivanje/bris. serološki testovi 6.

 Bolest traje do 2 nedelje. Kod rinofaringitisa se javlja izrazita bol kod gutanja. nehigijenski uslovi (pregrijane i neprovjetrene prostorije). sinuzitis. RHINITIS ALERGICA Najčešće atopijsko oboljenje. koja od 2-og do 7-og dana postaje mukopurulentna.  Kod sekundarne bakterijske infekcije antibiotici. TERAPIJA Za virusni terapija je simptomatska: dreniranje nosne šupljine (ležanje potrbuške). životinjske dlake. Javlja se u dva oblika: sezonski (polenska kihavica) i nesezonski. vlažnost u prostoriji. antitusivne lijekove zbog aspiracije sekreta iz nazofarinska. u kasnijem stadiju epitel zadeblja i hiperplazira. Prevencija bakterijskog stadija antibioticima je diskutabilna obično kod prematurusa ili rizične grupe. Predisponirajući faktori: rashlađivanje. Najčešći uzročnik je βhemolitički streptokok. Nos je najčešće izložen inhalacionim alergenima. otitis media acuta. RHINITIS ACUTA Akutna upala sluznice nosa i farinksa. pneumokok. adenovirusi. Influenca. smanjen osjećaj za miris. Nos je začepljen uz blagu vanjsku sekreciju. subfebrilnost. Niz stražnji zid ždrijela se sliva sluzavo-gnojavi iscjedak. svrab nosa. Regionalni limfni čvorovi su 73 . pad nespecifične otpornosti. difterija nosa. hemofilus influence. promuklost. alergeni hrane (jaje. Često je udružen sa bronhitisom i astmom. crvenilo konjuktiva. neprijatan zadah. Diferencijalna dijagnoza: atrezija hoana na rođenju. javlja se bol u ušima. vazomotorni poremećaji. eozinofilna infiltracija. perje. Najčešći alergeni su: prašina. tonzila i edem sluznice mekog nepca. smetnje kod sisanja i uzimanja hrane. hiperemija ždrijela. Najčešći uzročnici su  Virusi . Histološki: edem. ukapavanje fiziološkog rastvora ili vazokonstriktornih sredstava. te nemiran san. Odlikuje nazalnom opstrukcijom. Javlja se kao epidemija u zatvorenim dječijim ustanovama ili u istoj familiji. parainfluenca i RSV. hipotireoza zbog generaliziranog mixedema može dati kongestiju nosa.  Bakterije – streptokok grupa A. Slijedi serozna sluzava sekrecija. govor je nazalni. KOD DOJENČETA postoji teško disanje zbog zatvorenog nosa. Izbjegavati: uljane kapi i masti zbog aspiracije i moguće pneumonije. mlijeko).OBOLJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA RHINOPHARYNGITIS ACUTA.  Hiposenzibilizacija  Antihistaminici i lokalno kortikosteroidi  Dekongestivna sredstva. vazomotorni i alergijski rinitis. strano tijelo u nosu. Priduržuju se opšti simptomi: glavobolja. kašalj. disanje na usta.kod sezonskog alergijskog rinitisa AKUTNI ADENOIDITIS Klinička slika retronazalne angine nastaje kod djece u dobi od 1 -3 godine. sekreacija iz nosa. Terapija  Izbjegavati kontakt sa odgovornim alergenima. KLINIČKA SLIKA: Počinje peckanjem i žarenjem u nosu i ždrijelu.     Komplikacije: upala ostalih dijelova respiratornog trakta. kihanje.  Hromoglikat .rinovirusi. brašno.

Terapija: smirivanje okoline djeteta. pneumokok. Javlja se kao jasno definirana bolest i uz druga oboljenja /morbili.angioneurotični edem SPAZMODIČNI KRUP je odvojen entitet sa rekurentnim epizodama akutnog stridora sa ili bez febrilnih prodroma. bronhije i bronhiole) Patološki proces se izueztno lokalizira samo na jednom segmentu. analgetici. STRANA TIJELA U NOSU Najčešća su u dobi malog djeteta. RSV. Terapija: ekstrakcija pri kojoj se vodi računa da se strano tijelo ne ugura dublje u nosni put. Komplikacije . Terapija: traje dvije do tri sedmice antibiotici. značajno mjesto u nastanku zauzima alergija. klimatsko liječenje na moru/. sedimentacija je povišena sa leukocitozom. sukrvičav. laringealnim kašljem i cijanozom. streptokok. malaksalošću. epistaksa i stvaranje rinolita / koji može dati trajne mehaničke smetnje. antibiotici ili hemoterapeutici u trajanju od najmanje dvije sedmice. iz nosa se cijedi sluzavo-gnojna sekrecija. Terapija je simptomatska uz terapiju streptokoka. OBOLJENJA DONJIH DISAJNIH PUTEVA (larinks. inspiratornom dispneom. PROMUKLOST) Ovaj sindrom označava svaku akutnu upalu larinksa.Orbitalni apsces. bljedilo. recidivirajući bronhitis. parainfluenca. antipiretici. traheja. inspiratornog stridora. u početku curi serozan sekret koji kasnije postaje zamućen. Klinička slika: iz zapušene nosnice. inhalacije sa eterskim uljima. Postoje mišljenja da je to alergijska manifestacija na viralni antigen. svjež vazduh. KAŠALJ. adenovirus.  Bakterije . bacil difterije.uvećani. temperaturom.dekongestiva sa vazokonstriktornim dejstvom. pertusis. Dijete diše otežano. Često je sekundarno oboljenje usljed širenja uzročnika iz nosa. loš san. apsces mozga. odbijanje hrane. Opšti simptomi u kliničkoj slici koja traje nekoliko dana su: povišena temperatura. a predmeti su različiti. Akutni sinuzitis: u toku kapljičnih infekcija počinje glavoboljom.  Mehanički faktori . kongenitalne anomalije i  Alergijski faktori . sedacija djeteta sa phenobarbitonom 5 mg/kg/TT. Oboljenje se u 95% slučajeva odnosi na maksilarne sinuse (ostium je visoko iznad nivoa dna sinusa). osteomielitis. Može se javiti erozija venskog pleksusa. vasokonstriktivna sredstva. Skoro redovito se proširi na intersticij i alveole. povremenim glavoboljama. oba maksilarna ili svi /pansinuzitis/ a oboljenje može biti akutno i hronično. stafilokok. Rendgen snimak pokazuje zadebljanje sluzokože sinusa. Osim recidivirajućih upala nazofarinksa i adenoidnih vegetacija. nos je zapušen. 74 .hemofilus influence. Hronični sinuzitis može ići sa vrlo malo simptoma. širi se na susjedne dijelove. Najčešći uzročnici su: virusi uz vrlo brzo pridruživanje bakterijskih uzročnika. blagi su. Obolijeva jedan sinus. ili sa suhim podražajnim kašljem. Napadi kliničkih simptoma su obično noću. Terapija: lokalno. zračenje infracrvenim zracima. grijanje. opstrukciju larinska sa kliničkom slikom respiratornog distresa. HRONIČNI SINUZITIS je češći u odnosu na akutni. PARANAZALNI SINUZITIS Pneumatizacija sinusa počinje krajem prve do druge godine života. tumor. oksigena terapija. herpes/.strano tijelo. Najčešći uzročnici  Virusi – influenca. BOLESTI LARINKSA I TRAHEJE SINDROM KRUP: (INSPIRATORNI STRIDOR. lošim apetitom. bljedilom. a češći nakon izlaganja hladnom vazduhu ili maglama.

virus morbila. najčešće RSV kojima su bronhi predilekciono mjesto. ekscitacija. kašalj. Diureza je smanjena.  Bakterijski: hemofilus influence. poremećaji unutarnje sredine /metabolička acidoza/. promuklo. intubacija /traheotomija/. anoreksija. osim simptoma kao što su bljedilo. kortikosteroidi u dozi 0. dispnea i produžen ekspirij. Uzročnici su virusi jače patogene moći. stafilokok. antibiotici: chloram-phenicol 100 rng/kg TT u 4 doze. pneumokok. Terapija:  Antibiotici – ampicillin ili cephatriaxon ili chloramphenicol  Sedacija djeteta /phenobarbiton. hiperkapnija. čujan i produžen inspirij i ekspirij. rjeđe poslije četvrte godine.  Oksigen preko maske  Intubacija i endoskopija u opštoj anesteziji. oksigena terapija. Lumen bronha kod male djece je 3 puta manji u odnosu na odrasle. te minimalne promjene lako dovode do kliničke slike opstrukcije. a kod starije antibiotici širokog spektra. sa supralaringealnom opstrukcijom. AKUTNI OPSTRUKTIVNI BRONCHITIS Javlja se kod djece u uzrastu od oko 2 godine. izražen noću i kod zamaranja. TERAPIJA: Penicillin parenteralno kod manje djece. Praćen je eksudacijom (purulentan ili suhi sekret).05 mg/kg TT. Bronhijalna sekrecija se mijenja tokom bolesti od serozne do mukozne i purulentne. Oštećuju sluzokožu bronha.Antipiretici. Dijete je dispnoično. Kada se otpor u disajnim 75 . Fizikalni nalaz. SIMPTOMI: malaksalost. epinephrine u dozi od 0. LARINGOTRAHEOBRONHITIS /JACKSON VIRUSNI. BOLESTI BRONHA AKUTNI BRONCHITIS Često oboljenje u dječijem uzrastu. Prethodi mu infekcija gornjih disajnih puteva ili idu udruženo. sediranje djeteta. respiratorni virusi.EPIGLOTITIS Najčešće ugrožava život djece opstrukcijom gornjih disajnih puteva. U najtežim slučajevima znaci dehidracije. Javlja se kod predškolske djece. Opstruktivni sindrom karakteriše: wheezing. glas je prigušen. adinamija. konvulzije. sistolni šum. malaksalost. galopni ritam. Bolest ide postepeno najprije kao infekcija gornjih disajnih puteva uz inspiratornu dispneu. Kašalj je u početku suh. pertusiforman. temperatura. ampicillin 200 mg/kg TT u 4 doze. Uzročnici su  virusi: paranfluenca. Bolest traje prosječno 3-7 dana. adenovirusi. SUBGLOTIČNI KRUP/ Nastaje u prve dvije godine života. sa temperaturom. humidifikacija prostorija. nadržajan. hipersonoran ili skraćen plućni zvuk. digitalis. FIZIKALNI NALAZ: difuzni strugavi šušnjevi /krkori/. Dramatični simptomi su gušenje. inspiratorna dispnea. Terapija . Smrtni ishod nastup zbog respiratorne insuficijencije.6 mg/kg TT. srčani tonovi mukli. Poremećaji CNS-a: apatija. Početak je nagao. a ubrzo se razvija globalna respiratorna insuficijencija /hipoksemija. lako povišena temperatura. rehidracija. traheju i bronhe. zatim se pridružuju i znaci otežanog ekspirija. Puls filiforman. Pri kašlju se broj šušnjeva smanjuje a kod opstruktivnog bronhitisa se povećava. respiratorna acidoza/. Ukratko postoji konsonatna komponenta ili krepitacije koje upućuju na bronhoalveolitis. kašalj. Uzročnik je najčešće hemofilus tipa B. Proces zahvata larinks. hemolitički streptokok. valijum/. U kliničkoj slici dominiraju znaci opstruktivnog respiratornog sindroma. Eipglotis je otečen i crven. anoreksija. Na lateralnom dijelu vrata na rendgen snimku može se uočiti povećan epiglotis. izazivaju deskvamaciju i/ili nekrozu trepljastog epitela čime su stvoreni uslovi za razvoj sekundarne bakterijske infekcije. Akutni bronchitis bez kliničkih znakova opstrukcije nastaje pretežno kod starije djece.

wheezing. kod težih stanja hiperinflacija: pojačana transparenca plućnih polja. konfuzija. respiratorna bolest). TERAPIJA: soba mora biti provjetrena i zagrijana do 22 C. U slučaju produženja opstrukcije. osnovno liječenje je antibiotsko. U napadu dispnee. cijanoza/. Kod djece sa recidivnim bronhitisom respiratorni sistem je oštećen te se ponaša kao lokus minoris rezistencije. Klimatsko liječenje je od dvije sedmice bilo bi korisno kao dopuna medikamentoznog liječenja. pregled ORL 2. mukoliticima. leukociti povišeni. Bronhalnu inflamaciju karakteriše kašalj i pojačana bronhogena sekrecija. bez popratnih simptoma. jer je napad izazvan razvojem jedne nove akutne respiratorne infekcije. u plućima se zadržava veći volumen vazduha /zarobljeni vazduh/. povećan PA dijametartorak-sa. RECIDIVNI OPSTRUKTIVNI BRONHITIS Uključen u termin HNRB (hronična. Zatim odstranjivanje sekreta iz disajnih puteva se vrši: položajnom drenažom. IgA u ispljuvku 4. U nastanku ovog bronhitisa učestvuju egzogeni i endogeni faktori nezavisno ili udruženo. hiperkapnija i respiratorna acidoza. U težim slučajevima nastupa parcijalna ili globalna plućna insuf icijencija. nespecifična. Rendgen nalaz: naznačen bronhijalni crtež. u težim oblicima i znaci hiperkapnije /tople ruke. sužena medijastinalna sjenka. kasnije purulentan. bris ždrijela poslije kašlja ili drenaže. pojačan bronhalni crtež. Terapija traje 10 do 15 dana. površno. bronchitis spastica. Auskultatorno: vezikularno disanje sa bronhogenim šušnjevima. oksigena terapija kod hipoksemije. Parcijalna plućna insuficijencija je hipoksemija sa normo ili hipokapnijom. alergološki test. Recidivni opstruktivni bronchitis. eozinofili povišeni kod alergijske menifestacije. horizontalno postavljena rebra. pušenje djeluje fizički i hemijski na sluznicu. Značajna je uloga infekcije gornjih disajnih puteva /sinobronhalni sindrom/. Raniji naziv je bronhitis astmatiformis.  Endogeni faktori: imunološki poremećaj. mišićni trzaji depresija tetivnih refleksa /Bolest traje od 5 do 10 dana.. asistirana ventilacija. dremljivost. mrljasta zasjenjenja: mikroatelektaze ili pneumonične kondenzacije. vlažna područja. hiperinflacija. U cilju identifikacije endogenih faktora 1. pneumonične ili atelektatične kondenzacije.putevima poveća. imunoelektroforetsko ispitivanje seruma 3. Kada se opstrukcija poveća opšte stanje se pogoršava. čaj. to stanje daje inspiratorni položaj grudnog koša. kod težih bolesnika intravenskim putem sekretoliticima. Globalna plućna insuficijencija je hipoksemija. Bronhodilatatori: adrenalin. javlja se više od 4x godišnje u trajanju od 10 dana. Terapija: Liječenje zavisi od faze bolesti. Kod parcijalne opstrukcije disajnih puteva sa ventilnim mehanizmom kada vazduh ne izlazi dovoljno i ekspiriju. disanje postaje oslabljeno. Komplikacije: potpuna opstrukcija malih disajnih puteva /mikroatelektaza/. Kliničku sliku dopnjuju hipoksemija /uznemirenost. Zatim se apliciraju bronhodilatatori /adrenalin. Zbog čestog nalaza Haemophilus influenzae. Potrebna je analiza sputuma. Kašalj je vlažan. supice. spuštena i aplatirana dijafragma. Treća komplikacija je bronhoalveolitis. Uloga alergije u nastanku opstruktivnih bronhitisa je sigurno dokazana. forsiranim kašljem. fizikalna terapija. Izolovani deficit ovog imunoglobulina je najčešći oblik disgamaglobulinemije koji dovodi do učestalih respiratornih infekcija. U težim oblicima eventracija plućnog krila u medijastinum. povećana retrokardijalna i retrosternalna prozračnost /na bočnom RTG snimku/. kortikosteroidi. razavija se lokalizirana ili difuzna plućna hiperinflacija. Razvodnjavanje sekreta se postiže unosom tečnosti /voda. U laboratorijskim nalazima: SE ubrzana. sa hipersonornim zvukom i manje pokretnom dijafragmom. aerozagađenje. Otpornost disajnog sistema zavisi od serumskog odnosno sekretornog imunoglobulina A. ekspirij je produen. aminofilin. tapkanjem i lupkanjem /vibraciona masaža grudnog koša/. pri kašlju se broj strugavih šušnjeva znatno povećava. Antibiotici kod bakterijskog bronhitisa. sužene zjenice. indiciran je Ampicillin. aminophillin/. ekspirij produžen. U slučaju kada se znaci bronhoopstrukcije ne povlače. Disanje pacijenata je ubrzano. Rendgen nalaz: može biti normalan ili minimalan. sa nešto jačim širenjem gornjeg dijela toraksa uvlačenje juguluma. sokovi. ordiniraju se steroidi. U fazi remisije ima normalan nalaz. Javlja se od navršene prve godine. a kašalj i do 2 sedmice.  Egzogeni faktori: nepovoljni stambeni uslovi. 76 . Veća subsegmentna ili segmentna zasjenjenja su posljedica atelektaza ili pneumonija.

influenca. Kada je opstrukcija tog stepena da ometa normalno izlaženje vazduha iz alveola dolazi do zadržavanja vazduha u alveolarnom prostoru. U težim oblicima dolazi do deskvamacije epitela bronhiola. a u epidemijama i veći. oslabljeno disanje.Čest uzročnik pneumonija kod djece poslije navršenog trećeg mjeseca. Letalitet je 1%. Opstrukcija remeti normalnu izmjenu gasova do hipoksemije. Diferencijalna dijagnoza: Akutni opstruktivni bronhitis. Tahipnea (preko 60) ukazuje na ozbiljan poremećaj. Terapija: simptomatska. virus parainfluence. Patogeneza: osnovni nalaz je opstrukcija bronhiola usljed:  Zadebljanja zidova bronziola usljed edema i limfocitarne infiltracije. epidemiološkog stanja kliničkog nalaza. radiološkog. a ostalo čine bakterijske pneumonije. mikoplazma pneumonije. Komplikacije: emfizem. hematološkog nalaza i na osnovu odgovora na antibiotsku terapiju. lobulusni tip. Pneumonije izazvane mikozama D. tahikardija.  Prisustva mukusa i ćelijskih otpadaka. često je cijanotično. Dijete je blijedo malaksalo. 1/3 su nepoznate etiologije. bronhodilatatori. A. kod starije djece razvija lobusni tip. digestivni poremećaji i rahitis. Kasnije se može javiti wvheezing. jetra i slezina su spuštene. PNEUMONIJE Pneumonije su najčešće bolesti u dječijem uzrastu. Uzročnici su: RSV. uvlačenje juguluma. površno. Patologija: razvija se u 4 stadija I STADIJ – STADIJ KONGESTIJE . tako da se razvija difuzna plućna hiperinflacija. To je ozbiljno generalizirano in-flamatorno oboljenje bronhiola virusne etiologije. Pneumonije izazvane G+ bakterijama 2. cijanoza. asistirana ventilacija. Klinička slika: kihavica sa seroznim sekretom. atelektaze.bakterijama PNEUMONIJE IZAZVANE PNEUMOKOKOM Diplococcus (streptococcus) pneumoniae . Pneumonije izazvane G. Smatra se da su u 1/4 slučajeva virusne etiologije. kongenitalne anomalije. hiperkapnije i respiratorne acidoze. Obavezna indikacija za hospitalizaciju. Pneumonije izazvane protozoama BAKTERIJSKE PNEUMONIJE 1. cistična fibroza. mrljasta i multilobusna zasjenjenja /mikroatelek-taze. temperatura do 38C.BOLESTI BRONHIOLA BRONCHIOLITIS Ovo oboljenje pripada akutnoj plućnoj bolesti. pneumotoraks.. recidivira u 5% slučajeva. Javlja se u epidemijama. Poznato je oko 80 tipova pneumokoa. najčešće u prvih šest mjeseci. odbija hranu. diše ubrzano. tokom zime i proljeća a istovremeno postoji epidemija gornjih disajnih puteva kod odraslih. klimanje glavicom sinhrono sa disanjem. mekane i mogu da se palpiraju.traje nekoliko sati. povraća. Auskultatorno: piskavi bronhitični pukoti. U praksi uzročnik pneumonija se pretpostavlja na osnovu uzrasta. inspiratorno širenje nosnica. mikroinfiltracije/. Broj leukocita je normalan ili se povećava kod bakterijskih komplikacija. Kada je opstrukcija kompletna razvijaju se atelektaze. umor. kašalj sličan pertusisu. oksigena terapija. Javlja se u uzrastu do 2 godine. antibiotici. uvlačenje mekih tkiva toraksa u fazi inspirija. Rendgen: plućna hiperinflacija. Imunitet prema određenom tipu traje kratko i vrlo se brzo gubi. a kod mlađe djece i dojenčeta. kortikosteroidi. Bakterijske pneumonije B. Izraženi su klinički znaci opstrukcije: dispnea. Intraalveolarni kapilari se proširuju i alveole počinju 77 . Epidemiološki se javlja u zimskom periodu i rano u proljeće. ekspiratorno stenjanje. Pneumonije izazvane virusima C. rehidracija. Faktori koji pogoduju nastanku bolesti su: hladnoća. širi se kapljično i brzo. uznemireno je. adenovirusi.

vitalni kapacitet je snižen. Pleura je često zahvaćena. Kod visoke temperature i kod obilnog znojenja može da se razvije DEHIDRACIJA. hiperkapnija) manifestuje se strahom. Kako u toku pneumonije dolazi do oštećenja miokarda. Diferencijalna dijagnoza: atelektaze poslije aspiracije stranog tijela. uznemirenošću. Komplikacije: pleuritis. Ako je bol u abdomenu lociran desno teško se diferencira od akutnog apendiksa. Kod dojenčeta odbijanje hrane. Pneumokok se izoluje iz sputuma. Medijastinum je često povučen (atelektaze) prema plućnom zasjenjenju.  Ukoliko nastaje opstrukcija većeg bronha. MALAKSALOST. a makrofazi otklanjaju otpatke iz alveole. tumori. temperatura (5 do 9 dana). TAHIPNEA predstavlja rani stalni simptom pneumonije. Kod novorođenčeta i mlađeg dojenčeta mogu proteći bez temperature. u urinu albuminurija. Tahikardija je kompenzatorna reakcija na stanje hipoksemije. REAKCIJE CNS (hipoksemija. neutrofili podliježu masnoj degeneraciji i nekrozi.alveole ispunjavaju eritorctti. Pneumonija može da se manifestuje i meningealnim simptomima. Kapilari u alveolama su opstruirani tako da nastaje D-L šant /ekstrakardijalni/ i krv u većim količinama prolazi kroz sačuvani dio parenhima. bronhogenog sekreta ili hemokulturom. (sitni vlažni bronhogeni šumovi i krepitacije) uz bronhovezikularno disanje. a nastaje kada saturacija hemoglobina kiseonikom padne na 70% do 75%. Kod stanja sa razvijenom respiratornom insuficijencijom je snižen p02 /hipoksemija/ dok su vrijednosti pCO2 normalne ili snižene /parcijalna respiratorna insuficijencija/ ili povišene /globalna respiratorna insuficijencija/. CIJANOZA predstavlja najsigurniji znak hipoksemije. Centralno lokalizovane pneumonije se teže dijagnostikuju fizikalnim pregledom. tmulost. cijanoza može biti kardijalnog porijekla. Polimorfonukleari fagocitiraju pneumokoke. što otežava dijagnozu bolesti. Ako se jetra palpira za više od 3 cm i ako je puls veći od 160 ili ako postoji i galopni ritam. fibrin. Spirometrija pokazuje restriktivni tip ventilacione insuficijencije. Sjene mogu biti trakaste i ovalne. bronhalno disanje i pojačana bronhofonija. pleuritis. IV STADIJ . Limfatični sudovi se brzo uključuju u proces pa pneumokok dolazi u cirkulaciju te se proces širi na visceralnu pleuru koja reaguje eksudacijom i taloženjem fibrina /pleuropneumonia/ Klinička slika Inkubacija traje od 1 do 3 dana. fibrinske trake se liziraju i postepeno iščezavaju. septikemija. a vrh prema hilusu. bronhiektazije.STADIJ REZOLUCIJE . U krvnoj slici može biti prisutna anemija. omogućujući bolju saturaciju hemoglobina kiseonikom. serum i rijetki neutrofili. a bolest može proteći i bez kašlja. Kasnije se nalaze znaci plućne infiltracije: pojačan fremitus. empijem. Pneumoniji prethodi infekcija gornjih disajnih puteva. Fizikalni nalaz: perkutorni i auskultatorni nalaz u početku bolesti su negativni. GROZNICA. BOL nastaje kod pleuralne reakcije. cilindrurija i eritrociturija.da se ispunjavaju seroznim eksudatom. kasnije postaje produktivan. Simptomi: TEMPERATURA. apsces jetre.Eksudat je sirast. U početku bolesti KAŠALJ je suh. rijetkim polimorfonuklearima i obiljem pneumokoka. II STADIJ – FAZA CRVENE HEPATIZACIJE . povećava se broj makrofaga. glavoboljom. diareja. apendicitis. ALGIDNI OBLICI/. U toku multilobulusne pneumonije zahvaćeni lobusi ne prolaze kroz iste faze inflamacije. Komplikacije 78 . /tzv. Laboratorijski nalaz: Leukociti 15000 do 40000 i predominiraju polimorfonukleari. somnolencijom i komom. povraćanje. III STADIJ – FAZA SIVE HEPATIZACIJE . Konvulzije nastaju zbog hipertermije kod djece koja imaju snižen konvulzivni prag. naporan. dispnea je skoro redovan pratilac. Najvažniji znak pouštanja srca je povećanje jetre /ona može da se palpira i zbog slabe pomičnosti dijafragme/. GLAVOBOLJA.  U toku lobulusne pneumonije pozitivan nalaz čine: šumovi.alveole su ispunjene velikim brojem neutrofila i fibrina. RTG zasjenjenja su najčešće trouglasta i njihova baza je okrenuta prema periferiji. Poremećaj acidobazne ravnoteže se nalazi kao RESPIRATORNA I/ILI METABOLIČKA ACIDOZA. može se pretpostaviti nastanak srčane komplikacije. disanje postaje oslabljeno ili nečujno. TBC. Pod dejstvom antibiotika temperatura pada u toku 12 do 24 sata. plućni apsces.

atelektaza. 2. korekcija acidobazne ravnoteže.NEGATIVNIM BAKTERIJAMA Udio G. Usljed sekreta. Fizikalni nalaz: skraćen plućni zvuk. smrt može da nastupi za nekoliko sati. u slučaju alergije eritromicini. adinamija. dispnea. Komplikacije su: empijem. Nesupurativne vaskularne lezije su: fokalne hemoragije. razvijaju se ventilacioni poremećaji: hiperinflacija. lobarni emfizem. primarna TBC. Usljed poremećaja strujanja vazduha kroz bronhije disanje je često oslabljeno. kašalj sa žuto-zelenim sputumom. emfizem. Učestalost je visoka zimi i u proljeće. U skoro 90% djece se iz nazofaringsa može izolovati stafilokok. plućni apsces. digitalis ako postoje znaci srčane dekompenzacije. perikarditis. renalna kortikalna nekroza. Temperatura. ali i širenjem infekcije iz gornjih disajnih puteva. oksigena. antibiotici /lijek izbora je Penicillin. hemolizin. prosvjetljenja različite veličine. Terapija: simptomatska. Prognoza je dobra.bakterija u nastanku pneumonija danas je veliki. 3. enterotoksin. artitis. a tok bolesti je 10 do 14 dana.aerične sjenke. Hemokultura je često pozitivna. Ukoliko se poslije pražnjenja apscesa u lumen bronha. edema. apsces. PNEUMONIJE IZAZVANE G . Česta je infekcija u kolektivima i porodilištu. stvori ventilni mehanizam. pneumotoraks. inhalacijom i aspiracijom sekreta iz nazofaringsa. a zatim se bolest naglo pogoršava. meticilin ili kloksacilin 100 mg do 400 mg/kg TT. empijem i stafilokokne bule). bljedilo. izmijenjeno disanje. atelektaza. pravilnog izbora antibiotika i uzrasta djeteta. stafilokinaza. Diferencijalna dijagnoza: atelektaza. Prognoza je dobra. hematogenim putem./ PNEUMONIJA IZAZVANA STAFILOKOKOM Najteža pneumonija bakterijske etiologije Letalitet ovog oboljenja je visok kod dece u uzrastu do 6 mjeseci. hidro . hijalunorizada. u drenažnoj fistuli se razvija pneumatocela. znaci respiratorne insuficijencije (uznemirenost. Ponekad dominiraju Git smetnje. fibrinski trombi. Infekcija nastaje vaskularnim putem.000 do 40. Značajni su sojevi koji proizvode enzim penicilinazu. leukocidin. bronhogenim. 79 .pneumokokne infekcije su meningitis. piopneumotoraksa. Hirurški tretman je potreban kao hitna dekompresija kod hipertenzivne bule. cefalosporini). meningitis i perikarditis. endokarditis. Ostala simptomatska terapija kao kod drugih pneumonija. cijanoza) intoksikacija. sitni vlažni bronhogeni krkori. Kliničku sliku pogoršava pneumotoraks. Rendgen: vidi se jedno ili više nehomogenih zasjenjenja. kod dojenčeta do dva mjeseca. bronhopleuralna fistula. Prenošenje može biti limfnim. leukociti 15. KLINIČKA SLIKA: karakterizira je kratak prodromalni stadij. TERAPIJA: 1. Krvna slika: anemija. Kada se bolest manifestuje teškim znacima toksoinfekcije. mogu se javiti konvulzije i kongestivni srčani poremećaji. rehidracija. piopneumomedijastinum nastaju prodorom procesa kroz visceralnu pleuru. ili policiklične sjenke manje ili više jasno ograničene (infiltrat. cistične bronhijektazije. Zavisi od blagovremene terapije. Bris ždrijela: može se izolirati uzročnik. apsces. hipotermijom i kolapsom. osteomilitis. Epidemiologija: širi se kapljično. Laboratorijski nalazi: SE je povišena. Empijem.000. Etiologija: uzročnik je Staphylococcus aureus sa poznatim enzimima. cefalosporini. antibiotici (2 ili 3 antibiotika u trajanju od 15 dana: benzil-pencilin. Patologija: pod nekrotizirajućim dejstvom stafilokoka u plućima nastaju mikroapscesi. fibrotoraks. neutrofilija sa skretanjem ulijevo.

Javlja se kod djece koja boluju od cistične fibroze. u donjim lobusima. Leukociti su od 18. VIRUSNE PNEUMONIJE Virus influence. Temperatura je promjenjiva. Sekret je kasnije mukopurulentan i sukrvičav. parainfluence. ali antibiotici povoljno djeluju na ovaj mikroorganizam. Ova pneumonija može da traje i više od jednog mjeseca sa nepravilnim temperaturama i kašljem. Mali pleuralni izljevi se nalaze u 20% slučajeva. perikarditis. Klinička slika: inkubacija traje od 1 -3 nedjelje. ali više na oboljeloj strani. Klinička slika: bolest počinje postepeno. Rendgen: nehomogena zasjenjenja mliječnog izgleda. liče na mliječno staklo.P. pomućene svijesti.bacil koji je ponekad prisutan u gornjim disajnim putevima a poznato je da djeluje sinergistički sa virusima. U krvnoj slici. povraća. kašalj je suh a kasnije sa ekspektoracijom. mjestimično tmulost i oslabljeno disanje a ponekad i bronhalno disanje. Rendgen: pneumonični infiltrati obostrano. tok bolesti je subakutan i prolongiran. Komplikacije su: pleuralni apsces. kašlje. glavoboljom. ima drhtavicu sa hiper ili hipotermijom. dispnoično je i prisutna je cijanoza. Dijagnoza se postavja na osnovu izolacije uzročnika i onda kada pneumonije ne reagiraju na penicilin. Terapija: najefikasniji antibiotik je karbencilin (piopen) sam ili u kombinaciji sa gentamicinom. često nodularnog izgleda. Peribronhitične inflamacije su predstavljene trakastim sjenkama od hilusa ka periferiji. Na RTG su lobusna ili segmentna zasjenjenja. Na hemofilus povoljno djeluje ampicillin. Dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu. povišene transaminaze. Laboratorijski nalazi: leukopenija. Eaton-agens je sličan virusima. Dijete ima teške toksične simptome. 80 . SE umjereno povišena. Izražena je destrukcija epitela donjih disajnih puteva intersticijalni pneumonitis. uznemireno je. Kašalj je pertusiforman. Kod pneumonija početak je nagao. Po koži je osip urtikarijalnog karaktera i traje 48 sati.).Pneumonije izazvane hemofilusom influence Hemofilus influence (Pfeifferov bacil) je G. Osim toga mogu da se uoče znaci raspada (apsces) i pleuralne promjene.000 sa relativnom ili apsolutnom limfocitozom. Javlja se u dobi od pet do petanest godina. Radiološki nalaz: sjene su nejasno ograničene. izuzetno se čuju krepitacije. dispnea (tahipnea) udruženi sa cijanozom. Susreće se i kod djece koja su dugo primala antibiotike. sputum je žut. Radiološki nalaz se održava tri sedmice. dijete se znoji. RSV. kašalj je suh u paroksizmima. meningitis. nejasno ograničena. antibiotici kod sekundarne bakterijske infekcije. pleuritis. sa mialgijama. Hilusi su izraženi obostrano. malignog oboljenja i imunodeficijencije. Pneumonična upala može biti lokalizirana ili diseminirana. Dijagnoza se zasniva na izolaciji virusa i pozitivnih seroloških analiza Etiološka dijagnoza se može postaviti i na osnovu seroloških reakcija bez izolacije virusa Virusne infekcije karakterišu se toksičnim simptomima i često sekundarnim bakterijskim infekcijama.000 do 70. nekrotizirajuću pneumoniju. dispnoično je. Ukoliko dijete ekspektorira bronhogeni sadržaj. Fizikalni nalaz: vezikularna komponenta se čuje. Temperatura je povišena. titar hladnih aglutinina povišen. adenovirus. Terapija: simptomatska. zelen ili krvav. Bol u grudima je lociran substernalno. visoka leukocitoza. glavobolju. ima anoreksiju. mononukleoza. Radiološki nalaz traje od 1-4 nedjelje.A. često letalnu. U urinu piurija. PNEUMONIJE IZAZVANE MIKOPLAZMOM PNEUMONIJE (EATON-AGENS) ILI PRIMARNA ATIPIČNA PNEUMONIJA (P. Pneumonije izazvane pseudomonasom (piocianeus pneumonije) Pseudomonas aeruginoza daje tešku progresivnu. Fizikalni nalaz na plućima je diskretan ili negativan. bol u grudnom košu. Ako je pleuralna afekcija prisutna čuje se pleuralno trenje.

PNEUMONIJE IZAZVANE PROTOZOAMA Pneumocistis karini pneumonija . Na plućima postoje znaci kondenzacije. 5 fluor-citozin. Dijete kašlje i ponekad iskašljava krv. PNEUMONIJE IZAZVANE MIKOZAMA Mikotična oboljenja pluća nastaju usljed smanjene otpornosti domaćina i javljaju se kod terapije citostaticima. novorođenčad sa malom težinom. malnutricija. sarkoidoza. hemosideroza. Laboratorijski nalazi: leukocitoza. Rendgen: promjene su unilateralne ili bilateralne u donjim i srednjim partijama. Predispozicija.MONILIAZIS Kandida živi kao saprofit na koži i sluzokoži. KANDIDIAZIS . U SUBAKUTNOM OBLIKU klinička slika podsjeća na apsces pluća i tuberkulozu. kod krvnih diskrazija. Diferencijalna dijagnoza: klinički i radiološki je slična tuberkuloza. U ustima je kandida od lokalnog značaja. Terapija je pravilna ishrana. Bactrim podjeljeno u 4 dnevne doze u trajanju od 14 dana. Etiologija astme je multifaktorijalna. Diferencijalna dijagnoza: stafilokokna pneumonija. CMV pneumonija. o jačoj reakciji donjih disajnih puteva na nespecifične stimulanse u odnosu na zdrave osobe. Za dijagnozu su važni: kožni test. mikro. djece koja boluju od malignih oboljenja. Terapija je: Pentamidin intramuskularno 4 mg/kg Tt jednom dnevno uz simptomatsku terapiju ka kod ostalih upala pluća. HRONIČNE PLUĆNE BOLESTI ASTMA (ASTHMA) To je reverzibilna opstrukcija donjih disajnih puteva. rendgen-nalaz: oblačasta hilifugalna zasjenjenja. tahipnoično. 81 . liječenje osnovne bolesti. Pojačana prozračnost je izražena bazalno ili retrosternalno. globalna plućna insuficijencija. djeca koja dugotrajno uzimaju antibiotike. febrilno je. kortikosteroidima.sivkastu kožu.Terapija: antibiotik (eritromicin 30-50 mg/kg TT uz simptomatsku terapiju). ali se širi na bronhalno stablo kod nedonešene djece. imunoloških deficijencija. Početak bolesti je postepen. U osnovi je hiperiritabilnost ili hiperreaktivnosti tj. cijanoza je u početku prisutna kod hranjenja a kasnije je stalan simptom. dijete odbija hranu. higijena. Dijagnoza se postavlja izolacijom uzročnika (ciste sa kružnom čahurom i blijedo-plavičastom protoplazmom i intracistnim elementima). imunodeficitarna stanja i deficit celularnog imuniteta. cistična fibroza. Najvjerovat-nije se prenosi aerogeno. dijabetesa. Fizikalni nalaz na plućima je negativan ili diskretno pozitivan. Dijete kašlje u paroksizmima. Klinička slika: 3 do 4 nedjelje je inkubacija. AKUTNI OBLIK: klinička slika odgovara pneumoniji. kokcidiomikoza. blastomikoza. Ponekad se vide i rasvjetljenja koja podsjećaju na kaverne. često počinje i u doba dojenčeta.bjeličasto . za nastajanje astme nasljeđuje se preko većeg broja gena. cistične fibroze i bronhiktazija. Plućna ognjišta su izolirana ili su u sklopu generaliziranog oboljenja. Počinje najčešće u ranom djetinjstvu. Bolesti su skloni: prematurusi. hipoparatireoidizma. diseminiranih nodula ili segmentiranih sjenki. serološke reakcije. sa kongenitalnim anomalijama. apatično. Bolest se komplikuje pneumomedijastinumom i intersticijalnim emfizemom. U 20-50% slučajeva je bolest letalna. ubrzana sedimentacija. ima pjenušav sekret na usnama i plavo . Bolest se javlja epidemično i sporadično.Protozoe koje žive saprofitno postaju patogene pod izvjesnim uslovima. makro nodularna ili simetrična perihilarna zasjenjenja u vidu mliječnog stakla. Tkivni odgovor na mikotičnu infekciju je granulomatozna i diseminirana lokalizacija. dugotrajne primjene kortikosteroida. Ove promjene mogu biti i unilateralne. oblačaste u vidu milijarnih granulacija. Hemoterapija je nistatin i amfotericin. izolacija uzročnika. virusne pneumonije.

Sklonost astmi se objašnjava kao prisustvo gena koji omogućuju pojačano stvaranje antitijela IgE. hipersekreciju mukoznih žlijezda i edem sluzokože bronha. leukotrijeni C4 D4 E4. Prvom napadu astme često prethodi infekcija. prostaglandin D2. DIJAGNOZA ASTME Na osnovu anamneze. proteaze. produžen i piskav ekspirij. suviše vlažan zrak. epitel životinja. Dijete je blijedo. Tačan mehanizam nastajanja opstrukcije bronha u astmi nije potpuno jasan. kućna prašina tj. glavobolja. curenje iz nosa. Perkusijom se dobije hipersonoran plućni zvuk. u toku cijele godine. pneumotoraks). tonzilama. 6. A sve to je posljedica imunološkog odgovora. a napadu kod alergijske astme mogu da prethode uvijek isti prodromalni znaci: kihanje. zagađen zrak. 7. 2. dermatofagoideus. BLAGA ASTMA: broj napada do 5 godišnje 2. konfiguraciju grudnog koša. Klinička slika: karakteristični su ponovljeni napadi  opstrukcije disajnih puteva. a dugotrajni bakterijski fokusi u sinusima. perje. Oslobođeni medijatori (histamin. Najčešći alergeni koji dovode do astme izazvane imunološkim reakcijama su inhalacioni alergeni poredani po broju učestalost: 1. domaće životinje. industrijske hemikalije. odnosno senzibilizacije. faktor aktivacije trombocita (PAF) izazivaju spazam glatkih mišića bronha. 82 .10 napada godišnje 3. pleuralni izljev. Bakterijske infekcije komplikuju astmatični napad izazvan alergenima. STATUS ASTHMATICUS je najteži oblik astme koji može imati i smrtni ishod. TEŠKA ASTMA: više od 10 napada u toku godine. broj respiracija (polipnea). U status astmatikusu obično brzo nastaje hipoksemija sa hiperkapnijom. opis sobe. U toku reakcije antigena sa IgE antitijelima koja se odigrava na površini epitela bronha iz površinskih mast ćelija oslobađaju se medijatori koji oštećuju sluzokožu bronha i tako omogućuju prodor više alergena na sluzokožu gdje ponovo dolaze u dodir sa mast ćelijama. Obratiti pažnju na razvoj komplikacija (pneumonija.  čujno disanje u ekspiriju sa “sviranjem”. digestivni poremećaji. Patofiziološki proces: suženje zračnih puteva je posljedica  edema sluznice.  sekrecije gustog mukoidnog sekreta i  bronhokonstrikcije. Kožne probe: one su metoda izbora dijagnosticiranja alergijskih oboljenja. alergijske bolesti-u obitelji). ali i neimunoloških faktora (hladan zrak. 5. 3. Djeca astmatičari imaju povećanu sklonost prema infekcijama i to naročito prema virusima. Prema broju napada astma se može podijeliti na tri grupe: 1. cijeli dan ili duže) i ne reagira na bronhodilatatore u dovoljnim dozama. zamaranje. neutrofilni hemotaktički faktor. To je teška i proširena opstrukcija bronha koja traje duže (nekoliko sati. Važno je obratiti pažnju na infekciju gornjih disajnih puteva. poleni. eozinofilni hemotaktičkifaktor anafilaksije (ECF-A). “zviždanjem” i “škripanjem” u grudnom košu. maljičaste prste. plijesni. stana. uz veliki broj raznovrsnih pitanja (napadi. 4. Auskultatorno otežan. svrbež kože. rjeđe cijanotično. Nalaz na plućima može biti normalan u fazi mirovanja bolesti. otežano disanje. insekti. U fazi napada najčešći su hiperinflacija i wheezing.  kašalj U kliničkoj slici dakle dominira wheezing u ekspiriju. napor). dim od pušenja. Pregledom se utvrdi: grudni koš je u inspiratornom položaju. UMJERENA SREDNJE TEŠKA: broj napada 5 . učestalost pojave napada u sezoni. heparin. interkostalnih prostora. Napadi astme često počinju i najteži su noću. i dispnea. adenoidima dovode do hiperreaktivnosti bronhalnog stabla. postoji uvlačenje juguluma. Kada postoji specifično antitijelo nakon nanošenja alergena. doba dana ili noći. degranulacijom mastocita kože razvija se lokalna reakcija (edem. Fizikalni pregled ovisi o tome da li je dijete u napadu ili ne. uznemirenost. emocionalni poremećaj.

urtika, hiperemija). Kožne probe se izvode na volarnoj strani podlaktice, skarifikacijom, prik ubodom i intradermalnim putem. Nalaz se čita za 15 do 20 minuta a mjere se dva najveća promjera. U cilju postavljanja diferenicjalne dijagnoze potrebno je uraditi α1-antitripsin, hloride u znoju, (cistična fibroza), siderociti u želučanom soku (hemosideroza). Isključiti specifični proces, strano tijelo u bronhu, srčane mane. Krvna slika: eozinofilija od 5 do 15% je znak alergijskih manifestacija ali je prisutna i kod parazitoza, malignoma, ciroze jetre. Određivanje ukupnih IgE (RIST i PRIST): signifikantni su povišeni kod alergije ali normalan nalaz je ne isključuje. Određivanje specifičnih IgE se vrši radio-alergosorbent testom (RAST) ili enzimatskim testovima (ELISA). Ispitivanje plućne funkcije - Kod djece su najčešća slijedeća ispitivanja plućnih funkcija: 1. vitalni kapacitet, 2. maksimalna ekspiratorna brzina protoka vazduha (MEFR), 3. forsirani ekspiratornivolumen u sekundi (FEV 1), 4. protok vazduha u srednjoj polovini forsiranog ekspirijuma (MMEF), 5. forsirani vitalni kapacitet (FVC). Rendgen u astmatičnom napadu: hiperinflacija, pojačana bronhopulmonalna šara, povećan retrosternalni prostor, horizontalno postavljena rebra, spuštene dijafragme, sužena medijastinalna sjena. TERAPIJA: Cilj terapije je razrješenje bronhoopstrukcije i liječenje astmatičnog djeteta kao hroničnog bolesnika. LIJEČENJE NAPADA:  postaviti dijete u položaj pogodan za disanje,  obezbijediti dovoljan unos tečnosti,  medikamenti sa bronhodilatatornim djelovanjem,  olakšati izbacivanje sekreta,  spriječiti bakterijsku infekciju. Beta adrenergički stimulansi (simpatomimetici) se mogu primjenjivati kod djece parenteralnim, oralnim putem i u vidu aerosola. Najpoznatiji su: adrenalin, orciprenalin (alupent), salbutamol (ventolin), heksoprenalin (ipradol), terbutalin (brikanil), fenoterol (berotek). Teofilin i njegovi derivati se široko koriste u liječenju dječije astme. Intravenski aminofilin (metilksantin) se daje u dozi od 5-7 mg/kg Tt (bolus doza), a u cilju održavanja terapijskog efekta nastavlja se nakon bolusa u infuziji 0,7 mg do 1,3 mg/kg TT u trajanju 6-8 sati uz praćenje nivoa teofilina u krvi. Kortikosteroidi se primjenjuju parenteralno u liječenju astmatske krize: Prednizon ili pednizolon u dozi od 1 mg/kg TT u bolus dozi ili kontinuirana infuzija. Deksametazon 0,3 mg/kg Tt / 24h u bolusu ili u kontinuiranoj infuziji. Parenteralna primjena kortikosteroida treba da traje kratko, ne duže od 2448 sati. Sekretolitici se daju u simptomatskoj terapiji, ali treba dati prednost rehidraciji, oralnoj ili intravenoznoj. TERAPIJA KOJA SPREČAVA AKUTNE ASTMATIČNE NAPADE 1. Hromoglikat (Intal) kapsule ili sprav koje se inhaliraju putem spinhalera. Uzimaju se svakih 6 sati. 2. Ketotifen (Zaditen, Dihalar) se daje u obliku tableta, kapsula ili sirupa. Dozira se dva puta na dan. 3. Specifična hiposenzibilizacija: apliciranje rastućih doza ekstrakata alergena (najbolji rezultati su sa kućnom prašinom, dermatofagoideus, poleni trava i stabala). Jedna od najčešćih profilaktičkih mjera koja se provodi za astmatičnu djecu je klimatsko liječenje tj. privremeni boravak djetata koje živi u gradu sa jakim aerozagađenjem u klimatski povoljnom mjestu sa malim aerozagađenjem. Fizikalna terapija je korisna. Ona uključuje relaksaciju, vježbe disanja, vježbe za ispravljanje deformacija grudnog koša i kičme, podizanje opće fizičke kondicije djeteta. U fizikalnu terapiju je uključena terapija tzv. položajne drenaže za izbacivanje sekreta u slučaju obilnije bronhijalne sekrecije.

83

BRONHIEKTAZIJE Oboljenje bronha u kome dolazi do oštećenja sluzokože, mišićnog i fibroznog sloja pa čak i hrskavice sa deformacijom i proširenjem bronha. Proširenja su:  cilindrična (ampularna) kod poodmaklih slučajeva,  nepravilna (sakulusna), varikozna, pseudocistična. Mogu biti kongenitalne i cistične, lokalne ili difuzne. U razvoju bronhiektazija učestvuju mnoga oboljenja: pertusis, morbili, pneumonija, strano tijelo, atelektaza, oboljenja gornjih disajnih puteva, recidivirajući bronhitis, recidivirajuće pneumonije. Smatra se da postoji i izvjesna predispozicija za razvoj bronhiektazija. Lezije su najčešće na donjim lobusima. Klinička slika: kašalj je uporan, vlažan sa obilnom sekrecijom, najjači je ujutro. Kod odmaklih slučajeva javlja se bljedilo, mršavost i izgled hroničnog bolesnika. Povišena tjelesna temperatura se javlja kod sekundarnih infekcija. U fizikalnom nalazu auskultatorno čuju se bronhogeni strugani šušnjevi. Radiološki: naglašen hilarni crtež, trakasta, neintenzivna i nejasno ograničena zasjenjenja. Za dijagnozu je potrebna bronhografija kojom se prikazuje lumen, proširenje i deformitet bronha. Terapija je antibiotska prema antibiogramu, nakon analize sputuma, /kontinuirana - 6 sedmica ili diskontinuirana - nekoliko dana, posturalna drenaža i klimatsko liječenje, te operativna. CISTIČNA FIBROZA Oboljenje je hereditarno, nasljeđuje se autosomno-recesivno. U osnovi oboljenja nalazi se poremećaj sekrecije bronhijalnih, pljuvačnih i intestinalnih žlijezda sa lučenjem posebno guste sluzi. Na plućima se razvijaju atelektaze, emfizem, uz stalne bakterijske infekcije i recidivirajuće bronhitise. Kao komplikacija se javljaju hronične pneumonije ili bronhijektazije. Može da se ispolji kao mekonijalni ileus (10%). Sekrecija znojnih žlijezda je nenormalna i sa visokom koncentracijom natrijuma i hlora u znoju. KLINIČKA SLIKA: respiratorni simptomi se javljaju u 90% slučajeva, a ispoljavaju se između 2 i 4 mjeseca života. Kašalj je uporan, dijete ne napreduje na težini, ima stalne respiratorne infekcije, sa slikom opstruktivnog recividirajućeg bronhitisa. Kod manjeg broja djece predominiraju digestivne smetnje. Tokom progresije bolesti javlja se cijanoza i dispnea. Fizikalni nalaz je promjenjiv u odnosu na respiratorne infekcije. U mirnoj fazi fizikalni nalaz pokazuje znake difuznog bronhitisa. Bakteriološkim ispitivanjem sputuma najčešće se izolira stafilokokus, proteus i piocianeus. Za dijagnozu je važan znojni test. Koncentracija natrijuma i hlora su visoke (80 mEq/l). Rendgen - Pojačan hilusni kao i bronhovaskularni crtež, znaci hiperinflacije, bronhopneumonična i atelektatična zasjenjenja. TERAPIJA: važno je otkloniti gusti sekret (drenaža, vlaženje vazduha, lupkanje, sekretolitici), antibiotska terapija na osnovu antibiograma (parenteralna i inhalacijom), bronhodilatatori kod opstrukcije, fizikalna terapija, boravak na moru - klimatsko liječenje. Prognoza oboljenja je veoma ozbiljna. PLUĆNA HEMOSIDEROZA To je povećano nagomilavanje željeza, hemosiderina u plućima. Obično se oboljenje odnosi na idiopatsku plućnu hemosiderozu čiji je uzrok nepoznat, a tok hroničan. U kliničkoj slici se vidi povišena tjelesna temperatura, gubitak na težini, umor, tahikardija, tahipnea. Fizikalni nalaz: disanje je bronhalno, čuju se bronhogeni šušnjevi. Grudni koš ima emfizematozni oblik. Atak bolesti traje nekoliko dana do nekoliko nedjelja i onda nastaje remisija koja može trajti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Kada bolest traje duže dijete razvija karakterističnu sliku hroničnog plućnog bolesnika. Za dijagnozu je važan nalaz siderofaga u sputumu, želučanom lavatu ili sekretu iz traheobronhalnog stabla. Rendgen nalaz: promjene mogu biti od minimalnih do velikih parenhimatoznih zasjenjenja. U srednjim dijelovima pluća (“krila leptira”) tačkasta zasjenjenja su djelimično stopljena. Ponekad je

84

rendgen sličan rendgen promjenama kod plućnog edema, milijarne tuberkuloze, histoplazmoze. Terapija: u akutnoj fazi bolesti terapija je simptomatska (oksigena terapija, derivati krvi, kortikosteroidi, antibiotici kod bakterijske sekundarne infekcije, citostatici, fizikalna terapija i klimatska terapija). Prognoza ovog oboljenja je vrlo loša.

TUBERKULOZA U DJEČIJEM DOBU
ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA Najveći dio bolesnika je inficiran humanim tipom bacila tuberkuloze (Kohov bacil, BK), a daleko rijeđe bovinim tipom. Glavni izvor infekcije je bolestan čovjek, a rijetko zaražene krave. Dojenčad i mala djeca se inficiraju intrafamilijarno, u intimnom kontaktu, a kasnije izvori zaraze mogu biti njegovateljice, vaspitači i prosvjetni radnici. Bacili imaju visok sadržaj lipida i rastu sporo, čak i na posebnim podlogama. Za identifikaciju uzima se najbrže vrijeme od 21 dan, ali taj rok u prosjeku traje 4-6 nedelja. Najčešći put infekcije ostaje kapljični. Bacil preko osušenih kapljica zaostalih na predmetima iz okoline dospijeva najčešće u respiratorne puteve inhalacijom. Dolazi u terminalne bronhe i alveole i tu razvija patogeno djelovanje. Drugi putevi infekcije idu preko zagađene hrane u digestivni trakt ili intrauterino, hematogenom diseminacijom preko placente i uterusa, te prilikom prolaska ploda kroz inficirane puteve tokom poroda, kada može da aspirira inficiranu plodnu vodu ili sadržaj iz porođajnih kanala. IMUNOLOGIJA Po dolasku bacila TBC u alveolu nastupa interakcija između bacila i subpopulacija limfocita i makrofaga (Makrofazi nastaju iz monocita pri izlasku iz vaskularnog prostora i njihov se broj povećava u upalnim i imunim reakcijama. Žive oko 60 dana, a veličine su od 20-50 mikrona). Stvaraju se i različita antitijela, ali ta antitijela nemaju inhibitornu ulogu na rast BK, niti pojačavaju imunitet. Na mjestu gdje je bacil došao u dodir sa tkivom započinje imunološka reakcija. Tako u plućima makrofazi ingestiraju bacil, ali ga nisu u stanju ubiti, pa se bacili razmnožavaju u okolne prostore, na primjer, u regionalne limfne čvorove. Tu nastupa opet interakcija, a dio bacila preko limfe i vaskualrne cirkulacije se raznose i u druge organe. Taj proces se naziva diseminacija, a mogu se stvoriti žarišta u plućima i u bilo kojem ekstrapulmonalnom organu, iako makrofazi ne ubijaju ingestirane “klice”, oni imaju sposobnost da prirede mikrobakterijalni antigen T limfocitima iz cirkulacije, koji bivaju aktivirani pomenutim TBC antigenima. Diferencirani T-limfociti se umnožavaju u limfnoj i hematogenoj cirkulaciji, te produciraju brojne solubilne medijatore kao što su limfokini, koji opet induciraju limfocite i monocite (monocit je član mononukleusnog fagocitnog sistema ranije zvanog RES-sistemom) na lokalnom mjestu gdje dolazi do limfocit-TBC antigen reakcije. Tek sada se aktiviraju plućni makrofazi da mogu i da ubiju ingestirani bacil ili se promoviraju u diferencirane plućne makrofage - Langhansove ćelije. Ako je prisutno dovoljno bacila, limfociti mogu producirati i citotoksične supstance, najčešće uz pomoć hidrolitičkih enzima oslobođenih iz živih ili uništenih makrofaga dovodeći do likvefakcije kazeoznog materijala, pa će se po ispražnjavanju formirati kaverna. Tada dolazi do masovnog razmnožavanja bacila TBC. Opisani imunološki proces traje 6-10 sedmica i predstavlja primarnu infekciju, ali i eliminaciju metastatičnih žarišta. Danas se ovako interpretiraju mehanizmi stvaranja prirodnog imuniteta i predispozicija teške individualne infekcije. Sigurno su prisutni i još mnogi drugi faktori. Zna se da genetski faktori utiču značajno na morbiditet i mortalitet od TBC. Opisuju se i posebni HLA histokompatibilni antigeni i etičke skupine (Eskimi) koje su sklone teškim infekcijama. Svakako su važni i demografski, socijalni i ekonomski faktori, ali za nas je posebno važna dob kao značajan faktor u predispoziciji ka teškim formama TBC. Poznato je da su djeca ispod 3 godine sklona teškim i malignim infekcijama TBC. Po svim statistikama morbiditet i mortalitet od milijarne TBC i TBC meinigitisa se javljaju mnogo češće u tom ranom dječijem dobu. Taj fenomen se objašnjava kao rezultat nezrelog imunološkog odgovora. Ima, doduše, autora koji to objašnjavaju i masivnom inokulacijom bacila maloj djeci. Optužuju se nepripremljeni T-limfociti, malnutracija, različite druge infekcije (morbili, pertusis), maligna oboljenja, imunosupresivni lijekovi, kortikosteroidi i AIDS. Inicijalna TBC infekcija može biti teška ili da “drijema” čekajući neku od gore navedenih situacija da se reaktivira i razbukti.

85

DIJAGNOZA TBC KOŽNIM TESTOVIMA Tuberkulinski testovi baziraju se na detekciji odloženog hipersenzitiviteta na antigen bacila TBC i to je metoda realne dijagnostike. Sastoji se u administraciji intradermalnog, prepariranog antigena, a pozitivan odgovor je kada se pojavi induracija kože nastale kao rezultat migracije aktiviranih limfocita i makrofaga na mjestu injekcije antigena. Koriste se dva preparata: old tuberkulin (alt tuberkulin) grublji produkt pripremljen toplom sterilizacijom filtrata kulture koja sadrži mikrobakterijum TBC purificirani proteinski derivat (PPD) je precipitirani derivat. Doza se određuje internacionalnim jedinicama (tuberkulinske jedinice, TJ), koje se upoređuju sa jednim standardom (PPDS) gdje 1 IJ sadrži 0.00002 mg PPDS. U praktičnom radu koriste se tri doze: najmanja od 1 IJ PPD gdje se daje 1 IJ/0.1 ml, srednja jačina od 5 PPD odnosno IJ/ml i najjača doza sa 250 IJ/0.1ml. Tuberkulin treba čuvati da ne izgubi jačinu. PPD se pripravi kao suhi prah i diluira sa puferizovanim rastvorom prije same upotrebe. Dodaje se i mala količina deterdženta da bi se spriječila apsorpcija proteina na staklene i plastične posude. Kad se takav rastvor napravi, drži se u zamrzivaču na temperaturi oko +4°C, na tamnom mjestu da bi se očuvao potencijal. Kod nas je uobičajen Mantouxov test koji se smatra i sigurnijim, a imali smo dosta iskustva s njim. Radi se na volarnoj strani podlaktice sa intradermalnim ubodom. Predhodno se koža očisti acetonom ili alkoholom. Čita se nakon 48-72 h poslije aplikacije. Metoda multipunkturom se radi sa posebnim uređajem u svrhu masovne depistaže, a lakše se primjenjuje od Mantuxova testa. Intradermalno se daje 0.1 ml sa malim plastičnim špricama, te iglama od 26 ili 27 gauge (standardna mjera). Treba da se digne papula promjera 6-10 mm. Nakon 48-72 sata induracija od 5 mm i više klasificira se kao + reakcija pod uslovima: 1. da je osoba bila u intimnom kontaktu sa TBC bolesnikom, 2. da postoje RTG promjene na plućima koje su kompatibilne sa TBC, 3. kod djece koja boluju od AIDS. Ako imamo induraciju od 10 mm u dijametru (obično transverzalno) ili više smatra se + u osoba koje žive u lošim socijalno-ekonomskim prilikama ili postoje drugi rizični faktori za TBC, što bi mogli da prihvatimo u ratnim i poslijeratnim prilikama. Ako je induracije od 15 mm i više, smatraćemo pozitivnom svu djecu. Najviše sumnjivih je u razvijenim zemljama u vezi sa atipičnim mikrobakterijama. U našim uslovima, lažni negativni testovi se mogu naći često: oko 20% bolesnika daje negativnu reakciju čak i sa 250 ij u ranoj fazi ili inkubacionoj fazi infekcije. Test može biti negativan zbog loše tehnike izvođena, čuvanja tuberkulina, malog sadržaja bakterija (1 IJ), neodgovarajuće administracije antigena ili neadekvatne koncentracije. Ovdje treba pomenuti da bilo koji faktor koji utiče na limfocite “zadužene” za aktivaciju pri odloženom senzibilitetu može dati negativni test uključujući i dob (ispod 6 mjeseci), kao i mnoge bolesti koje koincidiraju sa TBC: virusne (morbi|e, influenza, rubeola) ili vakcinacije sa atenuiranim virusima, tretman sa imunosupresivima (lijekovima), uključujući i kortikosteroide, malnutracija, neoplazme i hronične renalne insuficijencije. Lažno pozitivna tuberkulinska proba može se pojaviti: ako se ponavljaju kožni testovi, bilo PPD ili alt tuberkulinom, ili imunizacija sa BCG vkacinom. Imunizacija sa BCG svakako otežava interpretaciju i nekad je teško razlikovati pravu TBC infekciju. Uzima se da reakcija na BCG ne prelazi induracije veće od 10 mm i to samo par godina poslije imunizacije, pa ako nađemo induraciju preko 10 mm poslije tri godine, to nam ukazuje na TBC infekciju. KLINIČKE FORME TUBERKULOZE U DJEČIJEM DOBU Patogeneza i patologija: Primarna infekcija sa bacilom nastaje poslije inhalacije živog mikroorganizma. U neimunizirane djece bacil se razmnožava i širi na ostale alveole pluća, regionalne limfne čvorove i pritom nastaje limfadenitis. Bacil se može iz primarnog ognjišta širiti limfogenom i hematogenom diseminacijom u bilo koji dio organizma, a posebno u pluća i RES. Širenje se kontroliše ćelijskom fagocitozom. Najčešće su, u nedostatku celularnog imuniteta, tkivna oštećenja minimalna, a simptomi i znaci otsutni. U toku 6-10 sedmica većina djece razvija stečeni imunitet i stvore se mikro ožiljci, sanacija i kalcifikacija plućnih i vanplućnih fokusa. Preživjeli bacili ostaju neaktivni (uspavani), ali ne i definitivno zauvjek, najčešće u subapikalnim i apikalnim regijama pluća. Ako se izmjene uslovi u pravcu slabljenja celularnog imuniteta, bacili dobiju šansu za ponovni život i razmnožavanje, a tim nastaje i reaktivacija plućnih i vanplućnih fokusa TBC. Pod reaktivacijom najčešće podrazumjevamo proširivanje ktivnih lezija i pojavu simptoma i znakova bolesti uz prisustvo promjenjenog celularnog imuniteta.

86

PRIMARNA PLUĆNA TBC Kliničke manifestacije: U dječijem dobu od 3-15 godina primarna TBC je tipična asimptomatska bolest koja se u nebesežiranoj populaciji otkriva tuberkulinskim testom ili RTG snimkom pluća. Dakle, prije nego se razvije hipersenzitivnost na infekciju, obično je asimptomatska. Međutim, sa razvojem hipersenzibiliteta pojavljuju se manifestacije kao što su: malaksalost, laka temperatura, nodozni eritem (potkoljenice), fliktenulozni keratokonjuktivitis, kašalj, mada rijetko kao prvi znak zbog lezija bronha, kao i ostali opšti simptomi (slab apetit, bljedilo, promjene raspoloženja). Hemoptizija je zaista rijetka kao prvi znak primarne TBC. U primarnoj TBC pored fokusa u tkivu, zahvaćeni su i regionalni limfni čvorovi, pa njihovo oboljenje dovodi do dodatnih simptoma: vrše pritisak na okolne strukture u smislu kompresije, opstrukcije i erozije medijastinalnih struktura. Mogu čak nastati i vanplućni simptomi kao što su: disfagija zbog lezije ezofagusa ili sindrom kompresije vene cave superior, mogu dovesti do pareze i paralize n. recurensa i n. frenicusa, te dovesti do paralize glasnih žica i dijafragme. Simptomatologiju mogu stvarati uvećani paratrahealni i parabronhalni limfni čvorovi. Svojom prolongiranom kompresijom mogu dovesti do lobarnog emfizema i segmentalnih atelektaza jednog ili više lobulusa, a to se može manifestovati s rekurentnim kašljem, tranzitnim stridorom ili wheezingom. Kompletna bronhalna erozija može rezultirati izbacivanjem kazeoznih masa koje se mogu diseminirati distalno i u okolinu što će se opet manifestovati akutnim pneumonijama. Ponavljamo da u većine djece primarna TBC pluća je blaga, često asimptomatska koja se rješava za kratak vremenski period sa efektnom hemoterapijom, ali i bez nje. Kasnije sekvele primarne infekcije mogu biti pleuritisi sa ili bez velike efuzije (izliva), milijarna i meningealna diseminacija. U starije djece i adulta znaci primarne TBC su slični kao kod mlađe djece, samo su skloniji razvoju progresivnih primarnih TBC sa i bez kavernizacije. PROGRESIVNA PRIMARNA PLUĆNA TUBERKULOZA: Javlja se kada se primarni fokus umjesto da se resorbuje ili drijema, on poveća, pa može zahvatiti cijeli srednji ili donji režanj (lobus). To se najčešće dešava kod imunosuprimiranih osoba. Intratorakalna adenopatija je uobičajena, a kavernizacija je povezana sa endobronhijalnom diseminacijom u druge dijelove pluća. Klinički se manifestuje: povišenom tjelesnom temperaturom, malaksalošću, anoreksijom, gubitkom na tjelesnoj težini, a to sve može biti praćeno produktivnim kašljem. Dijagnoza se psotavlja radiološki, a potvrđuje se nalazom BK. DIJAGNOZA PRIMARNE PLUĆNE TUBERKULOZE Kod asimptomatske dojenčadi dokazuje se pozitivnim tuberkulinskim testom, dok će nam rutinski laboratorijski testovi biti od male koristi. RTG je vrlo često normalan, ali obavezan, jer se može naći:  primarni fokus i regionalna adenopatija što se naziva primarnim kompleksom,  češće odgovarajuće adenopatije,  kalcifikati u plućnom polju, ali i limfnim čvorovima poslije izlječenja. Sigurna dijagnoza zahtijeva bakteriološku identifikaciju acidorezistentnih bacila koji se mogu naći u lavažama, u sputumu, a u kulturi porastu. Treba se sjetiti da dojenčad često i ne kašlju, a sputum gutaju. Sadržaj iz želuca se uzima na tašte tek probuđenog bolesnika. Osim važnosti za dijagnozu, važan je podatak što dobijemo od mikrobiologa o osjetljivosti na lijekove, mada su klinička zapažanja kod djece drukčija. Naime, nerijetko se dobije kasnije da je bacil rezistentan na lijekove sa kojima je praktično dijete obeskličeno i klinički izliječeno. RANA POSTPRIMARNA TUBERKULOZA Uslovljena je favorizacijom rasta bacila i diseminacijom najčešće limfno-hematogenim putem. Nastaje poslije primoinfekta, obično u fazi jake senzibilizacije organizma. Oblici postprimarne TBC su veoma različita oboljenja organa kao što su: meningiti, pleuritis, TBC miliaris, peritonitis, larinksa, srednjeg uha, dubokih i površnih linfnih čvorova u raznim regijama itd. TUBERKULOZNI MENINGITIS: Najčešće se javlja kod svježih infekcija, tradicionalno u dojenčadi i djece u razvoju, i to unutar 6 mjeseci od primarne infekcije pluća, bar kada se radi o zemljama u razvojut dok je u razvijenim zemljama postao bolest odraslih. Prije hemoterapije to je bila fatalna bolest, a sada ostaju ozbiljne sekvele. Metastatična žarišta bacila nastaju kao rezultat hematogene diseminacije u neimunoj fazi primarne infekcije i/ili sa milijarkom. Žarišta u CNS-u mogu biti i solitarna, ali daleko

87

Prognoza zavisi od rane dijagnoze i započetog tretmana. Klinički znaci meningitisa javljaju se za vrijeme primarne TBC ili mnogo godina kasnije kad rupturira jedno ili više subependimalnih tuberkula ili parameningealnih fokusa (TBC spondilitis. Fizikalnim pregledom možemo naćibronhitični ili pneumonični nalaz na plućima. Bitno je postaviti što prije dijagnozu jer se s tim više povećava šansa za preživljavanje i sa što manje sekvela. u samom početku mogu predominirati polimorfonuklearni Le. Ostali laboratorijski nalazi su od manje vrijednosti. Glukoza je snižena. Nađe se prašinasto zamućen likvor ili bistar. BK se može dokazati u kulturi urina. morbili). Tek poslije nedelje dana respiratorni simptomi postaju dominantni sa dispneom.nespecifični sa apatijom. U imunih osoba teče sa inflamatornom reakcijom CNS-a. Kod neliječenih smrt nastupa u trećoj ili četvrtoj sedmici bolesti. Nekad smo mogli naći BK u mrežici likvora u 1/3 naših bolesnika. paraze očnih živaca. najčešće. ali sve je dosta nesigurno. sa ponovnim skokom tjelesne temperature. često i povišena temperatura. rješavaju medikamentozom terapijom. najvažnija rendgenska slika pluća sa tipičnim bilatelarnim sitnim ili krupnim zrnastim rasipom koji liči na “snježnu mećavu”. Obično je povišen broj ćelija. čini pritisak na kranijalne nerve. a tuberkulinski test može biti i negativan. MENINGITIČNI STADIJ – javlja se nakon sedmice dana sa neurološkim znacima. Definitivna potvrda dijagnoze traži mikrobiološki dokaz. Biopsija pluća se rijetko radi. Prognoza je sa tuberkulostatičnim 88 . pa i tuberkulinski test jer može biti lažno negativan. opštom malaksalošću. kada bi se stvorila mrežica koja je kasnije bojena i taj preparat se mikroskopirao. konvulzivne krize i paralize očnih živaca ili hemiplegije. a samo izuzetno. Lumbalna punkcija može biti. Međutim. kašljem i difuznim lokalnim plućnim nalazom (sitni vlažni. Mogu postojati i druge forme tuberkuloze CNS-a kao što je tuberkulom. Ranije se tražilo bacil u likvoru i tome se posvećivala velika pažnja. obliterira bazalne cisterne i foramina ventricularia. MILIJARNA TUBERKULOZA: Nastaje hematogenim rasipom BK iz primarnog žarišta ili iz limfnog čvora. testovi detekcije bakterijskih metabolita. čime dolazi do ubacivanja BK u subarahnoidalne prostore. 2. Nekad je bio uglavnom pedijatrijski problem a danas je gerijatrijski ili kod oboljelih od imunodeficijencije (AIDS). kao ni meningitis. cerebrospinalnog likvora ili u aspiratu bronha. Uzorak likvora se ostavljao da prenoći. Kočenje šije u prvim danima može izostati. ali ne propustiti anamnestički podatak o intrafamilijarnom kontaktu. otitis i osteitis). ako se otkrije u trećem stadiju. identifikacija rastvorenih antigena ili antitijela. Mogu se pojaviti konvulzije. povraćanja. takođe. radioaktivni bromidi. Pojavljuju se poremećaji u ritmu i dubini disanja. Nađu se sitni ili krupni tuberkuli koji mogu biti rasuti po svim organima. sa povišenim pritiskom. sa izraženim cerebralnim disfunkcijama pored glavobolje. Uvijek prvo obratiti pažnju na veliku fontanelu i tražiti pomoć okuliste kako bi našao edem papile. Kliničke manifestacije se iz didatičkih razloga dijele u tri stadija: 1. U dječijem dobu” su rijetke hronične milijarne diseminacije ili protrahirane hematogene diseminacije. tahipneom. a diferencijalna dijagnoza sa tumorima je ponekad teška. pa čak i tuberkule. Za dijagnozu je. ali većina ostaje sa sekvelama. PRODROMALNI . odnosno ispod 1/2 vrijednosti u krvi. povraćanje. gastrične lavaže. presudna. i danas preživi oko 50%. a rijetko prelazi 500 ćelija/ mm3 uz predominaciju limfocita. Proteini su obično povišeni. krepitacije). Hloridi su u likvoru niski. Vremenom se razvije debeli želatinozni eksudat na bazalnim meningeama koji oštećuje cerebralne arterije i vene. ispod 40 mg%. Glavobolja (veće dijete). anoreksijom i gubitkom težine. posebno kod dojenčadi. češće sa opstipacijom nego prolivom i slabim snom. U ranoj fazi RTG nalaz može biti i normalan. 3. Zavisno od opremljenosti laboratorija mogu se tražiti: aktivnost adenozin-deaminaze. najčešće poslije neke virusne infekcije (gripa. spleno i hepatomegaliju. Ako se otkrije u prvom stadiju. da bi kasnije stalno rasli do 1000 mg% . tretman je uspješan 100% i sa malom incidencom sekvela.češće razasuta po hemisferama i/ili meningospinalnim ovojnicama. povišene temperature i ukočenog vrata. u svakom slučaju i danas često dovodi do fatalnog ishoda Klinička manifestacija: Obično je početak nagao. prije izolacije bacila. hemiplegija. PARALITIČNI STADIJ sa stuporom i komom. a ne isključuje milijarku.Pandy “kao sir*. Tražiti RTG pluća jer se smatra da oko 40-90% bolesnika istovremeno ima i plućnu formu. limfadenopatiju. koje se. Sada se to brže radi sa centrifugiranjem likvora. ali se i tu treba čuvati promašaja jer u početku mogu biti normalni ili minimalno povišeni. anoreksijom. pa snimak treba ponoviti kad postoji visok indeks sumnjivosti.

Najčešće su zahvaćeni apikalni i posteriorni segmenti lobusa koji favorizuju rast bacila i diseminaciju limfo-hematogenim putem u toku primarne infekcije. nekroze i ispražnjenja kazeoznih masa. sklere i kornee). umorom do malaksalosti. Ponavljanje torakocenteze i drenaže kod TBC pleuritisa je kontraindicirano. 3. inflaklavikularno ili apikalno. U pravilu se koristi kombinacija više lijekova (2-3) da bi se odgodila ili izbjegla rezistencija. dobro distribuira u sve prostore. pa i u prostor 89 . Kaverne nastaju poslije likvefakcije. početni tretman teških formi. progresivan i može trajati mjesecima i godinama. osobito poslije nekog pada opšte otpornosti organizma. ali za razliku od primarne TBC obično nema intratorakalne limfadenopatije. postepeno dolazi do pada na težini i javlja se bljedilo. srca. često sa perikarditisom i peritonitisom. Obično su debelih zidova. Antituberkulotike treba davati u dovoljnoj dozi. gornjih respiratornih organa (tonzila. ali se o njima više piše nego što se nađu u praksi. 7. povećanim proteinima (>4 gr/dL). Klinički nastupa sa malim febrilnim stanjima koja dugo traju. Antituberkulotici su otvorili mogućnost uspješnog liječenja svih oblika tuberkuloze. čvrst. HEMOTERAPIJA TUBERKULOZE Nije prihvatljivo da se većina dječije TBC tretira kao kod odraslih intrahospitalno. neki kliničari uzimaju i bioptički materijal pluća (uzorak). epiglotisa. KASNA POSTPRIMARNA TUBERKULOZA: Rijetko se pojavljuje u djece u obliku hronične tuberkuloze pluća . kosti i zglobova. iako može čak i spontano proći. Ostale forme postprimarne TBC ovdje ćemo samo pomenuti: TBC limfnih čvorova.plućna ftiza. Početno liječenje obično traje 3 mjeseca dok dobijemo podatke iz laboratorije o bacilu i njegovoj osjetljivosti. a ponekad se može pojaviti i zrak iznad tekućine.terapijom uglavnom dobra. 5. pa i endotrahealnoj diseminaciji. irisa. češće kod ženske djece. nego se može tretirati ambulantno. Radiološki se u početku može otkriti infiltrat koji može biti okrugao. Pleuritis TBC je važno dokazati. homogen. horioidee. Posebno je to važno u primarnoj TBC i ranim postprimarnim formama. Pri pleuralnoj punkciji. 6. 4. IZONIJAZID (INH): dobro se resorbuje u GIT. a tada je obično bilateralan. Auskultatorno se mogu čuti različiti zvučni fenomeni. visokim nivoom LDH i adenozin-deaminaze. u kombinacijama sa nekim drugim bolestima. kod tuberkulin negativne djece treba test ponoviti za dvije do tri sedmice. ali svakako i zbog prevencije antituberkuloticima. Izgled tečnosti se razlikuje od izliva druge etiologije: specifičnom težinom (1012-1022). Tok bolesti je hroničan. Prognoza nije loša. HRONIČNA PLUĆNA TUBERKULOZA se rijetko javlja prije puberteta. farinksa. BK se otkrije u 50% slučajeva. Incijalni infiltrat je sklon širenju i kavernizaciji. kože. ali se fizikalni nalaz bitno ne razlikuje od bilo kod pleuralnog izliva. obično dolazi do kompletnog izlječenja. urogenitalnog sistema i oka (retine. likvefakcije i kavernizacije može pratiti produktivni kašalj pa i hemoptizija. larinksa. a hospitalizaciju preporučiti: 1. Razvoj kazeozne nekroze. samo ga treba početi što ranije. srednjeg uha). hirurški tretman i kortikosteroidi. a praćeno je sa obilnim noćnim znojenjem. 2. uz nisku koncentraciju glukoze (<30 gr/dL). teška reakcija na lijekove. perikarda. zato što bolesnika treba pratiti godinama zbog reaktivacije. Mikroskopskim pregledom sedimenta ili kulturom. mala dojenčad. izuzetno loši socijalno-familijarni uslovi. Međutim. U dijagnozi TBC pleurita treba računati na anamnezu. kada treba biopsija i uzimanje uzoraka za kulturu. TUBERKULOZNI PLEURITIS: Nastaje kao posljedica širenja procesa iz subpleuralnog fokusa kao komplikacija primarne TBC ili sekundarne milijarne diseminacije. Infiltrat može zahvatiti i čitav lobus.

Daje se u dozi 10-20 mg/kg/dan. a luči bubrezima.RIFADIN: To je antibiotik širokog spektra. 90 . U rijetke neželjene efekte ubrajamo hemolitičke anemije. Ne daje se trudnicama u embriogenezi (prva tri mjeseca) jer u životinja izaziva teratogeni efekat. Sa tržišta pristižu i noviji. Neželjeni efekat je oštećenje vizusa. ali je glavno oštećenje VIII kranijalnog živca. ili u dozi od 20-40 mg/kg/ kada ne smijemo preći dnevnu dozu preko 900 mg. Metabolizira se u jetri a izlučuje bilijarnim putem i urinom. pa i konvulzije koje su relativno česte kod intoksikacije. pelagru. konfuzije. U djece se zapažaju najčešći neželjeni efekti zbog hepatotoksičnosti koja se manifestuje skokom transaminaza (SGOT. HEMOPROFILAKSA Djeca kod kojih postoji visok rizik da obole od tuberkuloze. urina. Često se postavlja pitanje kako zaštititi neonatus od majke sa aktivnom TBC pluća? Poznato je da 50% dojenčadi od majki sa aktivnom TBC oboli od TBC u toku prvih 12 mjeseci života. SGPT). kao i znaci hipersenzitivnih reakcija. psihoze. Daje se INH u dozi od 10-20 mg/kg/dan ili 2x nedeljno. Penetrira dobro u sva . ali su ova četri nabrojana glavni lijekovi u dječijoj dobi. U odraslih su se pojavljivali često periferni neuritisi kao posljedica piridoksin deficijencije. Manje česti Git poremećaji. slabo pasira cerebro-vaskularnu barijeru. Zato nema dilema treba li profilaksa. SLE i artralgije. Veoma je važan lijek u prevenciji brze razistencije bacila.crebrospinalnog likvora. iritacije. ali ne prelazeći 1 gram dnevno. U neželjene efekte mu se ubraja: oranž bojadisanje pljuvačke. Prednost mu je što se daje u jednoj dnevnoj dozi oralno. Iz skromnijeg iskustva. Daje se u dozama od 10-20 mg/kg/dan. STREPTOMICIN (STM): Daje se uglavnom intramuskularno (injekciono) u dozi od 20-40 mg/kg/dan. a hepatotoksičnost mu je pojačana kada se kombinuje sa INH. nego da li izvršiti BGC ili INH profilaksu? O ovom problemu je uvijek bilo kontraverzi. veoma aktivan protiv BK. ne prelazeći dnevnu dozu od 300 mg. O ovom problemu očekujemo bolje kontrolisane studije. a majke su dojile vlastitim mlijekom.tkiva. malo zaboravljeni lijekovi za liječenje TBC. niti sigurnog oboljenja od TBC unutar 8 mjeseci. pa vizus treba češće kontrolisati. Ako postoji visok rizik. s tim da se ne prelazi dnevna doza od 600 mg. mogu se kombinovati i dva lijeka u trajanju od tri mjeseca. pa se sada često daje kao fiksni fabrički preparat sa piridoksinom. dispneom i wheezingom (influenza sindrom). a naš je stav da se novorođenče odmah besežira i počne sa hemoprofilaksom sa INH bar do pojave pozitivne tuberkulinske reakcije. RIFAMPICIN . dajemo antituberkulotike i to nazivamo hemoprofilaksom. a nemamo kliničkih niti drugih dokaza da su oboljela. kao na primjer iz uskog kontakta sa tuberkulozom odraslih. nismo imali evidentnih neželjenih efekata od lijeka. uključujući cerebrospinalni likvor. Može dati trom-bocitopenije i leukopenije sa povišenim febrikulama. Daje se u dozi od 15 mg/kg/dan. Neželjeni efekti su mogući. ETAMBUTOL (ETM): Aktivan je na BK. suza. Metabolizira se u jetri.

zaspi. ANOREKSIJA može biti prolazna faza u razvoju djeteta ali je češće jedna od kliničkih manifestacija bolesnog djeteta naročito kod febrilnih stanja i hroničnih bolesti. zvonkim glasom. Uzrokovano je brojnim bolestima. Česta je pojava u brojnim bezazlenim ali i vrlo opasnim bolestima. torzije testisa ili djabetične ketoacidoze.. a rjeđe zbog intrakranijalnog procesa.  Starije dijete često povraća zbog akutnih crijevnih infekcija. git opstrukcija potpunih ili nepotpunih (atrezija jednjaka. U terapiji treba dati normalnu ishranu za dob. povraćaju na početku akutnih respiratornih infekcija. Može povraćti zbog peptičnog ulkusa duodenuma ili želuca. a neka djeca i zbog igre “zaborave jesti”. Sa roditeljima konstatovati eventualni poremećaj u ponašanju. opstrukcije tankog crijeva. tj. jer će ih dijete vrlo brzo u tome oponašati.. Ponekad je teško otkriti uzrok. dekompenzovana bolest srca i bubrega. odlazak majke na posao) ili nemarnosti roditelja prema režimu ishrane.  Novorođenče može povraćati već nekoliko sati po rođenju sluzavo . Nikada roditelji pred malim djetetom ne smiju izjavljivati da oni “ne mogu”. upale. pa dati dnevne potrebe vitamina i Fe. Od pomoći će biti dobra anamneza. abdominalnim i izvan abdominalnim. hidrocefalus. jer mnogi roditelji su nekritični prema apetitu i uhranjenosti djeteta. Mogu povraćati kod teških bolesti kao što su bolesti CNS-a. Apetit dijete zadovoljava uporedo sa trajanjem gladi. inkarcerirane ingvinalne hernije itd.  Dojenče i malo dijete često povraćaju zbog akutnih crijevnih i respiratornih infekcija. i roditelji moraju voditi brigu da li su jeli ili ne. a plač se smiruje na prvi dodir sa dojkom ili flašicom. Kod predškolskog i školskog djeteta anoreksija se može pojaviti zbog promjene režima života (jaslice. Povraćanje (bljuvanje. a količina uzete hrane zavisi od rastezanja zidova želuca. atrezije mekonijalnog ileusa). Uzimanje hrane je refleksna reakcija. Predškolska djeca moraju imati 5 obroka. jer često zbog igre djeca preskaču svoj obrok. invaginacije crijeva. u povišenoj temperaturi bilo koje etiologije. hepatitisa. tumor. naročito sa neuropatskom konstitucijom. Dijete se ne smije zbog anoreksije kažnjavati. Svako povraćanje treba shvatiti kao ozbiljan simptom dok se dokaže suprotno. plaču ili strahu. Gladno dojenče plače krepkim. Manje često li rijetko povraća zbog intrakranijalnih povreda u porodu. Ako dijete ne gubi na težini treba roditelje smiriti. a to su refleksne reakcije. usiren sadržaj bez primjese sluzi i krvi potiče iz želuca. “njima se ne sviđa” neka hrana. Neka djeca. Psihogena anoreksija može dovesti dijete do teške distrofije. Bljuckati i povraćati može zbog distenzije želuca izazvane aerofagijom. obdanište. tačan broj obroka i količinu prema obroku.  Kiseo. a starije dijete se smije majci. Zdravo dojenče se budi iz sna samo kad je gladno.5 do 3 sata za koje vrijeme najveći dio mlijeka ode u crijevo i stvori se nova HCl i drugi sadržaji želučanog soka potrebni za prihvat i obradu nove hrane. hiperdistenzije želuca izazvane aerofagijom ili habitualno povraćaju. intrakranijalnih procesa (povrede. Nivo glukoze takođe je jedan od regulatora gladi i apetita djeteta. inkarcerirane hernije. Kada je dijete sito ono prestaje dojiti.).krvav sadržaj koji je progutalo za vrijeme porođaja. psihogeno. 91 . bolesti CNS-a. RECIDIVNO POVRAĆANJE je često kod dojenčadi. Kada se zidovi rastegnu do određene veličine idu refleksi u mozak i dijete osjeća sitost te prestaje dojiti. te izgled povraćenog sadržaja. vomitus) jedan je od najčešćih simptoma u bolestima probavnog trakta djece. zbog akutnog apendicitisa. Kako dojenče tako i sva druga djeca moraju imati slobodan interval između dva obroka u trajanju od 2. U ovom periodu mogu povraćati ali rjeđe i zbog hipertrofične stenoze pilorusa. razgleda okolinu ili prelazi na igru. najčešće ga viđamo kod pilorostenoze. status. od količine uzete hrane i progutanog zraka.GASTROENTEROLOGIJA APETIT I GLAD kod dojenčeta i malog djeteta imaju svoje specifičnosti. naročito dojenčadi i novorođenčadi. a starije i kada je mokro. Jednoličnu hranu treba izbjegavati. u kašlju. a ni nagrađivati. ovdje treba potražiti savjet psihologa jer je najčešći uzrok konfliktna situacija u porodici.

Zbog toga se ahalazija ponekad označava i kao “kardiospazam”. Muška djeca oboljevaju 8 puta češće. hemoragičnog gastritisa. ezofagografija. HALAZIJA JEDNJAKA (GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS) Kod izvjesnog broja dojenčadi tonus donjeg sfinktera jednjaka je tako slab da se želučani sadržaj slobodno regurgitira u jednjak. Po tipu može biti  klizna. Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena . Liječenje je hirurško. a u jonogramu hipokalijemija i hipohloremija. javlja u 2-4 nedjelji života. Drugi važan simptom je regurgitacija. dijete povraća bez napora neprobavljenu hranu. Kod starije djece se može javiti i retrosternalni bol. variksa ezofagusa. a izuzetno rijetko nakon 6 nedjelje. RTG. a kasnije ako opstrukcija progredira može povraćati nakon svakog obroka i sve eksplozivnije. a posljednja je najbolji izbor za dijagnostiku komplikacija ahalazije (ezofagitis i striktura jednjaka).povraćanje bez naprezanja sa cijeđenjem sadržaja iz usta (sreće se kod halazije i hijatusne hernije). Uzrok poremećaju inervacije donjeg sfinktera jednjaka je nepoznat. Fekalije u povraćenom sadržaju su znak opstrukcije crijeva ili kolona. ali se ponekad može naći sluz ili krv zbog iritacije želuca. Po trajanju povraćanje može biti  neprekidno. naročito noću ili se jave recidivirajuće aspiracione pneumonije. naprezanja pri povraćanju. u aktu gutanja donji sfinkter jednjaka se ne relaksira nego ostane spastički kontrahiran. Barijum se vraća iz želuca čim dijete legne na leđa. Po tipu povraćanja razlikujemo:  Regurgitaciju . Disfagija je vodeći klinički simptom. U ABS-u se nađe metabolička alkaloza (zbog gubitka HCI povraćanjem). Eksplozivno. bez sadržaja žuči. Rijetko je povraćanje eksplozivno. Kod febrilnih stanja dijete povrati 3-4 puta unutar nekoliko sati pa prestane. obično se dijete podigne u krevetu za 20-30 cm ležeći na desnom boku. nejasne etiologije. bez naprezanja i u pravilu čim se dijete postavi u horizontalan položaj. Primjese krvi mogu se naći kod krvarenja iz nosa. Dijete stagnira na težini i ima bolan izraz lica. Prognoza je dobra. projektilno povraćanje u mlazu i do 1 metar. Terapija: bužiranje jednjaka ili hirurški tretman.  paraezofagusna 92 . Dijagnoza se postavlja RTG i gastroduodenoskopski. tvrdokorno i pobuđuje sumnju na intrakranijalni proces.  Ciklično povraćanje kod starije djece ima psihogenu komponentu. bez žučne kiseline. u početku dijete teško guta čvrstu. U osnovi stenoze je hipertrofija cirkularnog mišića piloričnog sfinktera a uzrok se ne zna. a kasnije i tečnu hranu. Usljed regurgitacije i aspiracije mogu se javiti paroksizmi kašlja. U terapiji je rijetko potreban hirurški tretman. U početku bolesti dojenče povrati 1-2 puta. a prognoza je dobra. Klinički se manifestuje povraćanjem odmah nakon jela.  Eksplozivno povraćanje u mlazu i do 1 metar (pilorostenoza) i umjereno povraćanje. kinoradiografija i ezofagoskopija su dijagnostičke metode. HIJATUSNA HERNIJA Stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme. AHALAZIJA JEDNJAKA Nastaje zbog poremećaja neuromuskularne koordinacije. Neposredno poslije jela može vidjeti peristaltika velikog želuca ili se može napipati hipertrofični pilorus koji je oblika i veličine masline. peptičnog ulkusa. HIPERTROFIČNA STENOZA PILORUSA Bolest relativno česta sa incidencom 1:400 do 1:800 živorođene djece.   Sadržaj žuči u povraćenom sadržaju upućuje na opstrukciju ispod papile Vateri.

a ako se zrak ne vidi onda je atrezija bez fistule ili sa fistulom između traheje i gornjeg segmenta jednjaka. Postupak je dugotrajan. U ishrani manji. Liječenje: Bitna je rana dijagnoza jer se većina atrezija može korigovati. sondiranjem jednjaka kroz nos ili usta (ako se naiđe na opstrukciju na udaljenosti manje od 10 cm od usnica ili 13 cm od prednje nosnice. Dijagnoza: anamneza i rendgenološka. Paraezofagusna hernija se uvijek tretira hirurški. Kod ovog tipa teminalni dio jednjaka i kardija se nalaze iznad dijafragme tj. KLIZNA HIJATUSNA HERNIJA u djece je češća. te imitira halaziju. Fundus želuca prolabira u toraks pokraj kardije kroz hijatus.ezofagusnog spoja te želučani sadržaj može regurgitirati. Zbog poremećenih fizioloških odnosa oslabljena je funkcija gastro . 93 . Nalaz zraka u želucu i crijevima dokaz je trheoezofagealne fistule. Proces je kompleksan i moguće je da se jave različiti tipovi anomalije. Manje mogu proći i asimptomatski dok velike mogu izazvati kolaps pluća i kolaps srca. Liječenje klizne hernije je konzervativno. Simptomi ovise o veličini hernije. jako ispunjen zrakom u kome se vidi presavijeni kateter. Novorođenče ima prekomjernu salivaciju. KONGENITALNA OPSTRUKCIJA DUODENUMA Javlja se u 1 : 4000 živorođene djece. Klinički znaci bolesti jave se već na rođenju. Terapija je operativna sa prethodnim oporavkom djeteta. Važno je novorođenče držati potrbuške. ćešći obroci guste hrane. ako se želi snimanje kontrastom onda to mora biti samo do 2 ml u vodi topivog kontrasta. Dijete se stavlja u polusjedeći položaj veći dio dana ili noći ili u specijalnu stolicu. gušenje i cijanoza. nastojati postaviti dijagnozu prije nego je dijete dobilo prvi podoj ili obrok mlijeka. Klinički se manifestuje povraćanjem u obliku bljuckanja. U skoro 90% slučajeva uz atreziiju postoji i traheoezofagealna fistula. nedjelji trudnoće. 2. 3. kombinovana. U času kad prestane kašalj i padne intratrahealni pritisak kiseli želučani sadržaj regurgitira i ulazi u fistulu pa u pluća pa izaziva pneumoniju koja ugrožava dijete. Prognoza ovisi o tome da li je dijagnoza na vrijeme postavljena. nakon hranjenja kad se dijete položi. PARAEZOFAGUSNA HIJATUSNA HERNIJA u djece je rijetka. Dijagnoza se postavlja radiološki. iako se dijete aspirira sadržaj se uporno nakuplja. Karakterišu je sprečavanje gutanja sline i hrane te pogodnost za aspiraciju naročito kod nezrelosti gutanja i kašljanja (nedonošče). Ova anomalija nastaje zbog poremećaja u razvoju i odvajanju dušnika od jednjaka u 3. Ukoliko se novorođenče nahrani ovi simptomi su još izraženiji. aspirirati ždrijelo i jednjak svakih desetak minuta pomoću trajno postavljene sonde i potpuno obustaviti peroralni unos. Lokalizovana je ispod papile Vateri. intratorakalno. kašalj. RTG pulmo u AP položaju gdje se prikaže gornji segment jednjaka jako proširen. dijagnoza atrezije je vrlo vjerovatna). Nativni snimak abdomena u uspravnom položaju. Preoperativno je veoma korisna parenteralna potpora. U kliničkoj slici dominira povraćanje odmah poslije poroda i prvih obroka. a mora se nastaviti i par mjeseci po prestanku povraćanja. postoje li eventualno pridružene anomalije. Uz prisustvo fistule pri kašlju ili plaču zrak iz traheje prođe naglo kroz fistulu. i anatomski odnosi anomalije i iskustvo hirurga bitno utiču na prognozu. a ezofagoskopija se radi da se dokaže prisustvo komplikacija (ezofagitis ili striktura jednjaka). i 6. izazove naglu dilataciju želuca i distenziju trbuha koji onda mogu pritisnuti dijafragmu i dovesti do opasnog gastrokardio-respiratornog sindroma. usta su puna pjenušavog sadržaja te se guši. ATREZIJA JEDNJAKA SA TRAHEO-EZOFAGEALNOM FISTULOM ILI BEZ NJE Incidenca je 1:2-4000 poroda. Kao komplikacija može se javiti ezofagitis te se u povraćenom sadržaju mogu naći i primjese krvi ili se kao simptom javi disfagija. a u sadržaju ima i žuči. Dijagnoza se postavlja: 1. Brzo se javi i žutica. Ako je aspiriralo javi se trijas simptoma. a ponekad je povraćanje u mlazu te liči na stenozu pilorusa. da li je tjelesna težina ispod 2000 gr.

Dijagnoza je rentegenološka. Vidi se distenzija trbuha. opstrukciju crijeva ili paralitički ileus. Agenezija anusa i rektuma čine 75% svih anorektalnih anomalija. 4-5 puta dnevno. Opstipaciju treba razlikovati od pražnjenja stolice svaki treći dan. a javljaju se između 4. vodenaste. na prirodnoj ishrani su zlatnožute. Opstipacija  MEKONIJ je žilava zelenkasto-crna masa. a nekada 6-8 dnevno. to svakako nije opstipacija. homogene. status i radiološke pretrage. Bolu trbuhu postoji. čepića. Samo 20% ove djece pokazuju simptomatologiju poslije mjesec dana života. Rijetko kada da je simptomatologija izražena u starijem periodu. Atrezija rektuma je veoma rijetka anomalija. KONGENITALNE ANOMALIJE ANUSA I REKTUMA 1:5000-1:15000 i različite su od stenoze i atrezije i agenezije anusa ili rektuma. dugotrajne upotrebe klizmi. Sreću se u 1:400 . Kod stenoze klinička slika je blaža i simptomi mogu da perzistiraju nekoliko mjeseci i duže. a kod neke dojenčadi 1 stolica u više dana. Dijete prazni mekonijum. a defeciranje je bez boli i naprezanja. Atrezije su češće nego stenoze. konzistencije paste. Dijagnsotikuje se rektalnim digitalnim pregledom. Odlikuju se teškoćom pražnjenja crijeva pogotovo ako nema dovoljno širokih fistula sa susjednim organima. Dijagnoza: anamneza. Trbuh je nadut. zatvor stolice) je otežano defeciranje. PRELAZNE STOLICE novorođenčeta su zelenkaste. Dijagnoza je RTG. Zakašnjelo izbacivanje mekonijuma može pobuditi sumnju na mekonijski ileus. a liječenje se provodi bužiran-jem mjesecima. Ali i tu postoje znatne individualne varijacije. a terapija je hirurška. ANULARNI PANKREAS Anomalija koja je najčešći uzročnik djelomične ili potpune opstrukcije crijeva.). sluzave. Povraćanje je glavno u kliničkoj slici. Klinička slika je kao kod opstrukcije crijeva. ne unosi dovoljno tečnosti ili ima prevelike gubitke u bolestima.l:1500 živorođene djece. Psihogeni uzroci su česti kod malog. a treba je skalpelom perforirati. pri čemu je stolica normalne konzistencije. suha je i tvrda. melene i do pojave šoka. U kliničkoj slici dominira povraćanje sa žuči. NORMALNE STOLICE se pojavljuju početkom druge nedelje života. slabo napredovanje na težini. Stolica se izbacuje sa naprezanjem ili boli. MALROTACIJA CRIJEVA 1:6000 živorođene djece zbog zastoja u normalnoj rotaciji crijeva oko gornje mezenterijalne arterije u embrionalnom razvoju. gađenja na tuđi klozet. svaki 2-3 dan ili rjeđe. Prognoza je dobra. a 80% odmah po rođenju. a poslije 24 h i fekalije. duplikature crijeva. Zbog opstrukcije krvnih sudova može doći do nekroze crijeva. Terapija operaciona. a dijagnoza i terapija je kao kod agenezija. hernije. čvršće. Postoje znatne varijacije u broju stolica djeteta na prsima. uzima hranu bez celuloze i polisaharida. predškolskog i školskog djeteta (potiskuju refleks za defekaciju zbog nastave.   Opstipacija (konstipacija. ne prijanjaju za pelene i u prosjeku ih je 1-2 dnevno ili maksimalno 4. anomalija i organskih bolesti crijeva (stenoze. Opstipacija se javlja često kod pogrešne prehrane pri čemu se dijete hrani sa dosta bjelančevina (previše mliječnih napitaka bez dodatka šećea). potpune i djelomične. kiselkasta mirisa. NEPERFORIRANA ANUSNA MEMBRANA je rijetka bolest i lako se vidi iz vana. dana života 4-8 puta. bez mirisa koju novorođenče počne izbacivati u prva 3-4 dana. Uzrok je nepoznat. Djeca oboljela od rahitisa i malnutricije imaju smanjen tonus mišića te se i kod njih javlja opstipacija. a terapija je operativna. igre. STENOZA ANUSA čini 10% ovih anomalija.OPSTRUKCIJE JEJUNUMA I ILEUMA Mogu biti kongenitalne i stečene. Umjetno hranjena dojenčad imaju blijedožute stolice. U sadržaju je ržtič. Opstipacija se takođe može javiti kod fisure anusa. 94 . pojačana peristaltika. a kod hipotireoze to može biti jedan od prvih simptoma bolesti. Odlikuje se otežanim pražnjenjem crijeva. i 7. Obično 2-4. sepse. Dijagnostika je rentgenološka. Liječenje je hirurško. Hirschprungova bolest). a to je povraćanje u prvim danima života i u sadržaju ima žuči.

TBC itd. Biohemijski Coeliakia.folne kiseline. ali ne treba zanemariti ni druge uzroke. Etiologija je nedostatak ganglijskih stanica u submokoznom i mijenteričnom pleksusu kao kongenitalna anomalija. timična displazija 95 .Adeno virusi. bilijarna atrezija. hronični pankrcatitis cistična pankreasa: fibroza. PSIHOGENI) MEGAKOLON Najčešće zbog pogrešaka u odgoju djeteta. a 50% smrtnosti djece do 5 godina starosti pripisuje se akutnim prolivima. ćelija ostrva pankreasa. hronični ulzerozni kolitis nekrotizirajući cnterocklolitis itd. praznom ampulom rekti i rendgenološki . Limfoma. Nekada fekalne mase načine opstrukciju crijeva pa je nužna operacija. tu. u prvom redu upale probavnih organa. neuroblastoma. IDIOPATSKI (FUNKCIONALNI. Prolivi DEFINICIJA I ZNAČAJ PROLIVA Proliv je povećanje broja stolica ili slabljenje njihove konzistencije sa najvažnijom kliničkom manifestacijom oštećenja transporta vode i elektrolita digestivnim traktom. hepatitis. abdominalnu distenziju i rijetko somatsku retardaciju.Shigellae.Ascaridosis itd. fekalnih masa postepeno se šire. Proksimalni dijelovi crijeva zbog zastoja hrane.hipoplazija pankreasa.Wiskott-Oldrich sy agamaglobulinaemia. najčešće bolesti čovjeka. paraziti.Salmonellae. Nedostatak i Teleangiektatičnaataksija. želuca. Dijagnoza se postavlja anamnezom. Entero virusi. Etiologija akutnih proliva je raznovrsna.stanja poslije resekcije tankog crijeva. smatra se da su danas najčešći uzročnici proliva virusi (naročito rotavirusi). mehanički uzroci: malrotacija. ETIOLOŠKA KLASIFIKACIJA PROLIVA Vrsta UZROČNIK ILI BOLEST poremećaja Infekcija Patogene E.HIRSCHPRUNGOVA BOLEST Aganglionarni megagokon ima glavno obilježje opstipaciju. Hyrschprungova bolest. Terapija je etiološka i nema rendgenološki suženog dijela crijeva niti proksimalnog proširenja. Period opstipacije znaju se izmjenjivati sa periodima proliva. promjeni sredine ili staratelja. Prolivi su uz respiratorne i urinarne infekcije.Yersinia gastroenterocollica. Terapija je hirurška. Aganglionarni dio crijeva nije u stanju prenositi peristaltične talase pa zato brzo i starenjem se simptomi pogoršavaju kada se javi povraćanje i eventualna retardacija. Bolesti jetre i Ciroza.abctalipoproteinemija.irigografijom kada se vidi uzak anganglionarni dio crijeva.cinka. nepotpuna stenoza tankog crijeva crijevne limfangiektazije. Neoplazme: Carcinoid. Campilobacter jejuni. protozoe.Coli. Postoji distenzija trbuha. bakterijama: Staphylococcus aureus.Orvi virusi i mnoštvo drugih oko 60 Virusima: tipova. Zbog toga je taj dio crijeva spastičan (to je najčešće dio rektuma. bolesti: Anatomski i Sy. crijevo je u cijelosti široko. Vibrio colcre. nedostatak disaharidaza. Infekcija Rotavirusi. parazitima: Parenteralni Infekcija gornjih dišnih puteva prolivi: Upalne crijevne Crohnova bolest.Gardiasis. adenokarcinom. To povlači za sobom poremećaje digestivnih. apsorptivnih i sekretornih funkcija u digestivnom traktu. fistule. sigmoideuma). Pr liv nije bolest. zatim bakterije. Zollinger-Ellisonov sy. deficit imuniteta: disgamaglobulinaemia. Infekcija Amebiasis. poliposis. uzroci: urođena hlorhidrija sa alkalozom. ganglioneuroma. Samo od akutnog proliva u svijetu dnevno boluje i do 100 miliona ljudi. tj. kratkog crijeva. već simptom raznih patoloških stanja.

SIMPLEX. jezik je smanjene vlažnosti. preveliko bujanje bakterija u debelom crijevu i njihov premještaj u tanko crijevo. hipo ili hiperaciditet želučanog soka. Stolice u obilne. jer dojenče gubi preko 50 ml. tj. TEŠKI PROLIVI (TOXICOSIS. CHOLERA INFANTUM) se odlikuje teškom dehidracijom.hipoparatireodizam. Osnovna funkcionalna jedinica u tankom crijevu je kripta . Pad tjelesne težine kreće se preko 10%. PODJELA AKUTNIH PROLIVA Danas se dijele prema težini kliničke slike koja je u vezi sa stepenom gubitka tečnosti na: BLAGI PROLIVI (GASTROENTEROCOLITIS AC. Dijete se rađa bez IgA antitijela i počinje ih stvarati tek poslije 2 nedelje života. pojavljuju se podočnjaci. Prehranjivanje. već zajedno sa svojim sekretornim antitijelima deponuje u glikokaliks. nerado uzima hranu.). Postoje znaci teške dehidracije kao što su suhe sluznice usta. ona se sporo vraća na svoje mjesto. IgA iz mlijeka i kolostruma dječiji organizan ne vari. brzina regeneracije normalne strukture sluznice crijeva. Veoma važnu ulogu u etiologiji nastanka proliva igraju i drugi nespecifični i specifični odbrambeni mehanizmi kao što su motorika crijeva.. Već odavno je dokazano da kolostrum i zrelo majčino mlijeko ne sadrže samo antitijela i leukocite sposobne za borbu sa raznim antigenima nego sadrže i mnoge druge supstance koje mogu uticati na kolonizaciju bakterija i spriječiti penetraciju antigena kroz mukoznu membranu-glikokaliks. Ako je turgor loš imamo fenomen vlažnog platna. hladni ekstremiteti. Koža se podigne između 2 prsta i pusti da se slobodno vraća. Kolostrum i majčino mlijeko poboljšavaju maturaciju sluznice tankog crijeva. tečnosti na kg/Tt dnevno prolivom. kada se koža podigne između 2 prsta potkožno masno tkivo i koža se osjete pod prstima kao gnječeni plastelin ili čvrsto tijesto. COMA DYSPEPTICUM. niti poremećaja acidobaznog statusa (ABS). Najčešće dolazi do samoizlječenja. najčešće vodene. Proteinska (Kwashiorkor) proteinsko-kalorijska (marazam) malnutricija. Turgor može biti i tjestast. ima ih 4-6. dijete povraća. tečnosti na kg/TT što se odrazi u padu 4-5% od tjelesne težine. poremećaji u lučenju sluzi i mukusa tankog i debelog crijeva. ponekad marmorizirana. Povrati 1-3 puta u toku 24 sata. anatomskih i histoloških karakteristika digestivnog trakta je od presudnog značaja za kliničku sliku i prognozu proliva. zaostalost majke itd. dijete rado pije tečnost.Endokrinopatije: Pothranjenost: Greške u ishrani: Hipotireoidizam. povraćanjem i/ili visokom temperaturom. koža suha. a koža malo više suha nego normalno. jer dojenče gubi i do 150 ml. a ako se ne hrane majčinim mlijekom još teže. U anamnezi dijete ima 4-5 rijetkih stolica. U kliničkoj slici nema znakova dehidracije. tj. prosvijećenost majke i drugih koji se brinu o djetetu. Digestivno-apsorptivnu jedinicu čini glikokaliks. nekada tjestast. Od faktora okoline u nastanku akutnog proliva bitni su lični i društveni standard roditelja. turgor oslabljen. ne apsorbuje u krv. Izvjestan značaj ima i klima.vilus i od njene zrelosti zavise mnogobrojni odbrambeni mehanizmi u digestivnom traktu. Postoje poremećaji u ABS ali nema znakova intoksikacije i najčešće se radi o kompenzovanoj ili blažnoj dekompenzovanoj metaboličkoj acidozi. Zato imaturusi i prematurusi češće oboljevaju od teških formi akutnih proliva. Uloga majke u kompleksu okoline je najhitniji faktor i povećava se ukoliko dijete doji ili ne doji. sluznice smanjene vlažnosti ili suhe naročito jezik.greške kod uvođenja nove hrane. te udaljenost roditelja od medicinske ustanove.potrahnivanje. TOXICA. žedni. a nisu obilne ni suviše tečne. nedostatak žučnih soli. koji se nalazi u mikrovilima enterocita i čini posljednju odbrambenu granicu za prodor mikroorganizama u ćeliju i organizam. tečnosti na kg/Tt. Vraća se na svoje mjesto dosta brzo. UMJERENI PROLIVI (GASTROENTEROCOLITIS AC. turgor jako oslabljen. SEVERE DIARRHOEA. nekritična upotreba antibiotika. urođena adrenalna hiperplazija. DIARRHOEA GRAVIS) se odlikuje pojavom dehidracije većeg stepena. DIARRHOEA SIMPLEX) kada dijete zbog bolesti gubi 40-50 ml. podočnjaci. zadnju odbrambenu liniju protiv raznih antigena na nivou digestivnog trakta. preveliko lučenje hormona. Vrsta hrane ima značajnu ulogu u nastanku proliva kao i nedostatak ili manjkavost pojedinih frakcija imunoglobulina. Zrelost fizioloških funkcija. Dojenče je žedno. oči 96 . Gubitak tečnosti preko 50 ml/kg/TT je indikacija za hospitalizaciju naročito u lošim uslovima. Alergija na hranu: Mlijeko i njegove prerađevine. udaljenost djeteta od bolničkih ustanova. Apetit je i dalje očuvan.

Vibrio parahaemoliticus. Shigellae. halonirane. proteaze pomoću kojih izazivaju upalne i druge reakcije na sluznici tankog crijeva. Stanje pogoršava obično vrlo visoka temperatura preko 39C i uvijek se mora mjeriti rektalno. a naročito ona djeca koja ne doje. 3. penetriraju i razmnožavaju se u enterocitima. luče toksine tzv. Otuda u stolici osim sadržaja ima dosta sluzi i okom vidljive ili nevidljive krvi. Na površini sluznice vide se superficijalne ili dublje ulceracije. 5. Yersinia enterocolitica. invazivno i penetrantno.00 prognoza djece za preživljavanje i izlječenje je veoma ozbiljna. naročito njegovoj gornjoj trećini. Srčana akcija je ubrzana (puls i preko 180/min.upale. 2. penetrira u mukozu i razmnožava se u epitelnim ćelijama. a kod imunodeficitnih bolesnika ili jako virulentnih uzročnika i do sistemske infekcije. a za posljedicu javlja se proliv. a posljedica je intracelularno nakupljanje cAMP. Stolice su oskudne praćene tenezmima. Kod najvećeg broja oboljelih postoji prolazna nepodnošljivost šećera. filiforman. Predstavnik ove grupe bakterija je Vibrio cholerae i njemu vrlo sličan Vibrio El Tor. INVAZIVNE bakterije tj. ne šišaju. te do danas još nerazjašnjene pojave u ćeliji dovode do prevelike sekrecije vode i soli iz kripti i umanjuju apsorpciju u ćelijama vilusa. Kod ovih tipova bakterija mehanizam nastanka proliva je dvojak: djeloanjem 97 . čim se nađu u crijevu napadju enterocite. U ovu grupu bakterija spadaju: Enteroinvazivna E. U ovu grupu spadaju i Staphylococcus aureus. mlitavo”. U najtežim slučajevima nereaguju na injekcione ubode. Tada se dijete nalazi u teškom hipovolemijskom šoku i opskrba i transport do bolničke ustanove obavlja se kao za svaki šok. Ukoliko organizam ne uspije uništiti bakterije ili viruse u ćeliji dolazi do premještaja (translokacije) i proliferacije bakterija u lamini propriji i mezenterijalnim limfnim čvorićima. tretpatji očnim kapcima su rijetki. Nos ušiljen i koža lica jako blijeda. a i loša je reapsorpcija soli i vode kako u tankom. Na ovaj način gube se velike količine. Stoje dojenče mlađeto prije može upasti u teški proliv. teško je razlikovati tonove. jedva diše. NEINVAZIVNE bakterije se adheriraju na enterocite. adheriraju (prilijepe) na epitelne ćelije tankog crijeva i/ili debelog crijeva. Ako se bolesniku brzo ne nadoknadi voda i elektroliti dolazi vrlo brzo do dehidracije i acidoze. Veliki broj prodre u submukozu gdje ih sreću leukociti i plazmociti i tu se razvija nespecifična odbrambena reakcija upalne prirode. Djeca su mirna i nezainteresovana. velika fontanela uvučena. a ako su koljena hladna to je uvod u hipovolemijski šok. U anamnezi djeca obično imaju 10-15 ili “bezbroj” stolica skoro uvijek praćenih sa povraćanjem i visokom temperaturom. Mikroorganizmi produkuju ekstracelularne supstance kao što su enterotoksini. U ABS nalazimo uglavnom tešku metaboličku acidozu. puls mekan. Clostridium perfringens. ne samo vode. tenzija snižena. enterotoksine. već i Na. kako vode tako i minerala i glukoze. izotonična je sa plazmom i 1 litar takve tećnosti sadrži otprilike 135 mmol/l Na. Mikroorganizmi anatomski i histološki ne oštećuju sluznicu tankog crijeva. Gubici u tjelesnoj težini su preko 15%. 4. prljavim rukama i predmetima ponašaju se u organizmu na slijedeće načine: 1. PATOGENEZA Veoma različita ovisno o uzročniku tj. Shigella dysenteriae tip 1. Campylobacteri itd. vodom. Dijete diše ubrzano. Enterotoksini ireverzibilno aktiviraju sistem adenilat cilazu u enterocitima. kašljucalo nekoliko dana. ali izgleda dovode do povećanja sekrecije tečnosti u tanko crijevo. U najtežim slučajevima dolazi do poremećaja svijesti od somnolencije preko sopora do kome. a ponekad su respiracije plitke i malobrojne. Raspadanjem bakterija oslobađaju se endotoksini. proliv i “kada se majka probudila našla dijete blijedo. K i HCO3 (bikarbonatnog jona). ne gutaju tečnost. destrukciju mikrovila enterocita. čiji mehanizam dejstva na ćelije mukoze još nije dovoljno poznat.). aktivira stvaranje veće količine prostaglandina i nekih kinaza. Uvećane količine cAMP modifikuju membranu ćelije. tako i u debelom crijevu. Coli (EIEC). Najčešći uzročnici proliva su mikroorganizmi koji po ingestiji hranom. etiologiji proliva. Kada je pH ispod 7. a preko noći dobilo visoku vatru. mucinaze. duboko (Kussmaulovo disanje). “spavaju” ili su jako “uznemirena”. Tečnost koja se luči kroz sluznicu u lumen tankog crijeva. a kod nas i u razvijenim zemljama svijeta najčešće opisivana bakterija izazivač proliva je enterotoksična Escherichia coli. U anamnezi proliv traje više dana ili je dijete bilo kenjkavo. Iz ovoga proizilazi da se mikroorganizmi po ingestiji ponašaju u organizmu trojako: neinvazivno.

Mikroorganizmi na kraju liziraju enterocite. 98 . oni otpadaju u lumen crijeva. odlubljuju se u plažama u lumen crijeva. PENETRANTNE BAKTERIJE imaju sposobnost da čim dođu u lumen crijeva napadaju enterocit. Coli i još neke manje poznate bakterije. Staphvlococcus aureus.danas preovlađuje mišljenje da endotoksini i egzotoksini bakterija iz žarišta preko krvi djeluju na enterocite i izazivaju proliv. U tim slučajevima dolazi do bujanja patogene flore i gljivica u crijevima što izaziva proliv. Najčešća vrsta proliva kod dojenčadi i male djece je VODENI (HIDRIČNI) PROLIV. Pseudomonas aeruginoza. Luči se mnog izotonične tečnosti bogae sa Na. VIRUSI imaju djelovanje slično kao invazivni tipovi bakterija. odbrambene materije. Oni prodiru u sluznicu tankog crijeva preko nazofaringsa ili preko ingestirane ili zagađene hrane i vode. astravirusi. Treće je mišljenje da pri terapiji per os nekog parenteralnog žarišta (najčešće upale grla i uha) sa antibioticima uspješno uništavamo saprofitnu floru.enterotoksina na enterocite aktivira se adenilat ciklaza. Nastanak vodenog proliva je trostruk: 1. i drugi efekat je vezan za propadanje zrelog epitela sluznice crijeva gdje se smanjuje apsorptivna površina za vodu. ali i drugih ingredijenata iz lumena crijeva. alergijom na pojedine vrste hrane ili zloupotrebom antibiotika. K. ETEC. Virusi napadaju enterocite vili intestinalis. U razvijenim zemljama svijeta industrija proizvodnje dječije hrane na bazi adaptiranog kravljeg mlijeka i pruža se bakteriološke strane potpunu sigurnost mada pri pripremi hrane od strane majke ili drugih osoba mogu se načiniti greške kako u kvaliteti tako i u bakteriološkoj neispravnosti hrane. neadekvatnom hranom. Do sada najčešće izolovani virusi su: rotavirusi. HCO3. a patofiziološki izazivaju proliv po tipu colienteritisa. E. to čovjek vjerovatno nikada neće proizvesti adaptacijom mlijeka drugih sisara za upotrebu svog dojenčeta preko prsa tj. a nedovoljno antibiotikom uništavamo mikroorganizam parenteralno. Drugo je mišljenje da istovremeno dolazi do infekcije crijeva i drugih organa sa istim uzročnikom. enterociti degenerišu i izumiru. Zbog vazokonstrikcije u gornjoj trećini vili intestinalis dolazi do hipoksije i anoksije. 2. a i infekcije udaljenih organa. uzrokuje sekreciju iz kripti i umanjuje apsorpciju u vilusima. Ovakav vid proliva izazivaju mikroorganizmi koji se adheriraju na enterocite ili žive u lumenu crijeva. izazvanih bilo kakvim uzročnikom dolazi do vazokonstrikcije perifernih krvnih sudova u regiji splanhnikusa. čuvanja i davanja hrana zagadi mikroorganizmima. enterovirusi. Ono što ima majčino mlijeko-najbolji sklop sastojaka mlijeka. Shigella. U poodmalkloj dehidraciji kod toksičnih proliva i toksikoze. soli i vode. Zbog toga dolazi do nesmetane i pojačane sekrecije vode i minerala u lumen crijeva. Shigella dysenteriae tip 1. Proliv nastaje zbog malapsorpcije ugljenih hidrata. Enterotoksini aktiviraju adenilat ciklazu nastaje cAMP koji modificira membranu enterocita. Na njihovo mjesto dolaze funkcionalno nezreli enterociti iz kripti. a oslabljena apsorpcija vode i minerala preko enterocita na vilusima. šećere i druge materije. Clostridium perfringens. Penetracijom mikroorganizama u enterocite vilusa oni nastave razmnožavanje u njima. Norwalk virusi. a odavde lako u limfotok i krvotok. Nastaje osmotski proliv (hidrični) usljed malapsorpcije ugljenih hidrata i nemogućnosti apsorpcije vode i soli. Rijetki su PROLIVI NEINFEKTIVNE PRIRODE izazvani toksinima. Tako dolazi do bakterijemije. prolaze kroz njega u submukozu. a najčešće ostaju intaktni enterociti u kriptama. Naročito je oštećena gornja trećina vilusa. Cl. 3. minerale. koronavirusi. adenovirusi. oštećuju citoplazmu i time digestivne i apsorptivne funkcije ćelija. PROLIVI KOJI NASTAJU PARENTERALNO . a najčešće virusom. Ako infekcija duže traje dolazi do atrofije vili intestinalis i produbljenja kripti što se potvrđuje peroralnom biopsijom tankog crijeva. Naime. postoji realna opasnost da se dijete podhranjuje. U ovu grupu spadaju i neki tipovi Salmonella. a luče enterotoksine (predstavnici su V. Cholerae. proteus vulgaris i još mnogi drugi normalni stanovnici crijeva mogu postati patogeni. a na njihovo mjesto dolaze funkcionalno nezreli enterociti iz kripti. majčinim mlijekom. prehranjuje ili da se prilikom pripreme.

Takva djeca najčešće odmah poslije obroka neće odmah da zaspu. Medikamentozna terapija se ne daje kod lakših i težih formi.  Kod hipertonog tipa sve kao gore osim što su mišići u hipertonusu. One su zelene. ublijedi u licu. DiBkompleksa). KOD “OŠTEĆENJA MLIJEKOM” u početku nema proliva. enteropatogena. uznemirena su. sa nešto crijevne sluzi. blijeda. SALMONELAMA izazvani prolivi imaju inkubaciju do 48 sati. tamnosive boje. a ne kravljeg.Kvantitativno najčešće dojenče može dobiti proliv ZBOG NEDOVOLJNOG UNOŠENJA MLIJEKA bilo majčinog. ABLAKTACIONI PROLIV može biti ubrojan u alimentarno uzrokovane prolive. Djeca su često pastozna. nego zatvor. Postoje grčevi u trbuhu. Stolice liče na plastelin. Može nastupiti ileus i ekstremni gubici tečnosti. Počinje sa povraćanjem. u krvnoj slici anemija. Stolice imaju izgled “žabokrečine”. sadrže u sebi dosta kalcijevih sapuna. Djeca koja doje u pravilu ne oboljevaju od ovog proliva. Kolymicin 3-5 mg. apatični. Temperatura je visoka. Naime dijete pri rođenju prolazeći kroz porođajni kanal. Ukoliko se dijete hrani 2/3 kravljim mlijekom duži vremenski period bez dodatka ugljenih hidrata. trbuh je nadut. edematozna usljed zadržavanja vode u tkivima. Kod oštećenja brašnom razlikuju se tri tipa: atonični.m. a malo mlijeka. mišići su hipotonični. kasnije u dodiru sa majkom dobije preko 85% njene bakterijske flore. sivkasta. Dojenče gubi ili u najboljem slučaju stagnira na težini. varenje i korištenje majčinog mlijeka. adinamični. Kod naglog uzimanja kravljeg mlijeka dolazi do porasta pH (zbog alkalnog kazeina) i saprofitni mikroorganizmi pokreću proteolitičku aktivnost. Zbog toga može nastupiti proliv usljed gladovanja. Bolest se veoma brzo širi u dječijim kolektivima naročito kod prematurusa. u kliničkoj slici mogu se naći znaci razne hipo i avitaminoze zbog nedostatka vitamina (C. koža suha i blijeda. Stolice su smrdljive. Bolest 99 . Nema dovoljno masti ni bjelančevina. disanje ubrzano i plitko. Takva su djeca predebela i veoma hidro labilna. a oboje pelenu zeleno. već samo ugljenih hidrata. a najčešće i prolivom zajedno. Takve stolice nazivaju se stolicama gladi. Bolesnici su blijedi. a dijelom usljed nagomilavanja potkožnog masnog tkiva. Colienterotoksična. U grupi poremećaja ishrane zbog grešaka u korelaciji sastojaka ubrajaju se “oštećenje mlijekom” i “oštećenje brašnom”. a naročito ishrana “keksom na mlijeku” najčešći je uzročnik prehranjivanja dojenčadi. Tkiva su suha. nadutim trbuhom. i. bez fekalnog sadržaja. Nosi naziv “proliv u odbijanju” jer ga viđamo prilikom naglog odbijanja (ablaktacije) dojenčeta od majčinog mlijeka. Počinju uglavnom naglo sa povraćanjem i visokom temperaturom. dojenčad su intoksicirana. Proliv može trajati nekoliko sedmica i dovesti do teške distrofije. Početak bolesti je obično nagao. KOD “OŠTEĆENJA BRAŠNOM” dosta brzo se razvija pothranjenost. Djeca su pastozna.  Hidremični tip nastaje ako se uz brašno dodaju i znatne količine soli ili nedovoljne količine mlijeka. hidremični i hipertonični tip. Stolice mogu biti vodene ili normalne. a akt defekacije je bezbolan. Kod djece na majčinom mlijeku praktično je nepoznato prehranjivanje. Digestivni trakt novorođenčeta je filogenetski pripremljen za prihvat. Postoji više tipova E. Koža je blijeda. blijede su. ili 15 mg/kg/Tt per os. jer u takvoj hrani ima puno brašna. U našim uslovima još uvijek nije rijetko pothranivanje dojenčad-naročito ako se hrane duži vremenski period neadekvatnim modifikacijama kravljeg mlijeka kao što je 1/3 ili polovinsko kravlje mlijeko. bilo modificiranog kravljeg. plaču. a sa obiranjem masti često dolazi u situaciju da dobije stolice gladi. a kardiovaskularnog kolapsa su diskretni. Tada se narušava bakterijska i enzimatska ravnoteža u crijevima što može da izazove proliv. niske vrijednosti Fe u serumu. U vrijeme dojenja saprofitne bakterije se ponašaju saharolitično. EŠERIJIHA KOLI je najčešće opisivani uzročnik proliva do danas. Prevelika količina datog kravljeg mlijeka. U proteinogramu se nađe hipoproteinemija. sa znacima dehidracije.  Kod atoničnog tipa stanje se komplikuje čestim prolivima. zelene i vodene. često su rahitična. prebogata ugljenim hidratima (stavljanje meda u mlijeko). Postepeno dijete dobije meteorizam. enteroinvazivna. Dobra su iskustva i sa Ercefurylom. ali se kod vrlo teških daje Polymiksin B 5-7 mg/kg/Tt u 4 doze. a ostalo iz okoline. postoje jako izraženi znaci dehidracije. Patofiziologija nastanka ove vrste proliva veže se za enzime i bakterijsku floru debelog pa i tankog crijeva. a u krvnoj slici anemija. smrdljivoj stolici potoji dosta sluzi ponekad i golim okom vidljive krvi. U vodenoj.

Bolest nasaje naglo sa povraćanjem. a medikamentozna i antibiotska terapija ne dolazi u obzir. Ukoliko je liječenje neophodno koriste se Chloramphenicol. ne može je ugasiti bez pomoći drugoga. VIRUSNI prolivi su najčešći.  Povećan gubitak vode nevidljivom perspiracijom zbog povišene temperature (koža. prolivom i visokom temperaturom.m.v. Ova činjenica postaje mnog ozbiljnija kada se zna da dojenče ima mnogo življi metabolizam u odnosu na tjelesnu težinu nego odrasli. Slezina se palpira. Aminoglikozidi su prva linija kod septikemije.v. Kod blagih formi antibiotici produžuju kliconoštvo. sa obimnim vodenim stolicama tako da dovedu brzo do teške dehidracije. Hipovolemija pokreće jedan krug negativnih uzroka i posljedica je hipovolemijski šok.  Povećan gubitak tečnsoti preko pluća hiperventilacijom. GIARDIA LAMBLIA u našem podneblju je čest uzročnik akutnog proliva. svakih 8 sati. dehidracija. 5 dana. 10 dana. ili i. a ovo je 100 . ceftriaxon. Kod težih slučajeva daje se TMP-SMZ (10 mg/kg trimetoprima i 50 mg/kg sulfametoksazola) u 2 doze. jer brzo kod njih dolazi do sistemskih infekcija. peristaltika je ubrzana. treba dati antibiotike kod srednje teških i teških formi proliva.. Javljaju se bolovi u trbuhu. Djeca koja doje rjeđe oboljevaju i ako obole lakša je klinička slika. a u crijevnom soku vegetativni oblik parazita. Trimetoprim . Amoxicillin ili cefalosporini (cefotaxim. Kod tifoidnog i septičnog oblika izoluje se salmonela u krvi i urinu. Bolest može biti blaga ali i veoma teška sa temperaturom preko 40 Co. Terapija je simptomatska. Nakon pauze od 10 dana kura se ponovi. Rijetko oboljevaju djeca koja doje. Gubitak tečnosti preko 5 mL/kg Tt i više. Osim toga svi ukućani moraju pegiedati stolicu. a najčešće je izolovan Rotavirus.sulphametoxazol. jer crijevna sluznica nema regulatora apsorpcije vode. iako ima osjećaj žeđi.traje 7-10 dana. Stepen gubitka tečnosti osnov je za kliničku podjelu akutnog proliva. Inkubacija je 12-24 sata. KAMPILOBAKTERIMA izazvani prolivi česti su kod novorođenčadi.  Gubici tečnosti nastali pogrešnim liječenjem bilo per os ili i. je u dobroj ovisnosti. 5 dana. Nalidiksična kiselina 55 mg/kg/dnevno u 4 doze. ŠIGELAMA izazvani prolivi nastaju poslije prodora klica u submukozu gdje izazivaju ulceracije pa u sluznici ima dosta sluzi. Prodiru u submukozu i izazivaju nespecifičnu reakciju pa u stolici koja je obilna ima i dosta sluzi i krvi. Djeci mlađoj od 3 mj. Dehidracija je posljedica negativnog bilansa unosa i gubitka tečnosti. Ako je došlo do meningitisa preferiraju se Chloramphenicol i cefotaxim. 5 dana. putem. pluća).  Gubitak tečnosti povraćanjem. cefoperazon). kao i sredine u kojoj živi. a u toksikozi postoji "krah metabolizma". 5-7 dana. Sva voda koja se unosi preko usta u digestivni trakt se apsorbuje. Ceftriakson 50 mg/kg. Prolivu obično prethodi upala gornjih dišnih puteva. U stolici se izoluju ciste. gnoja i krvi. ne samo od njegovog organizma. Uzroci dehidracije kod dojenčeta su:  Smanjeno unošenje hrane i tečnsoti zbog anoreksije i povraćanja. Na nju treba pomisliti kad proliv recidivira. 1 x dnevno i. Stolice su kašaste sa dosta nesvarene hrane. dovodi organizam dojenčeta i djeteta u stanje smanjenja volumena plazme (hipovolemija) i hemokoncentracije. Terapija je osim simptimatske još Acranil ili Orvagvl (Flagyl) 1 tbl na 10 kg/Tt. Doza gentamvcina je 7. lijek izbora je Erythromycin 30-50 mg/kg/dnevno u 4 doze. Metabolizam vode. 5 mg/kg/dnevno i.  Gubitak tečnosti prolivom. minerala i hranjivih materija kod dojenčeta i male djece. Proliv izazivaju endotoksini koji se oslobađaju dezintegracijom bacila.  Povećani gubici tečnosti poliurijom koja nastaje u kasnijoj fazi bolesti (pos-o tacidotična hipokalemična tubulopatija). Kliconoše ne treba liječiti antibioticima. već i od njegovog staratelja-majke. Kod teških proliva postoji i prolazna nepodnošljivost šećera.v. Terapija je nadoknada izgubljene tečnosti i korekcija ABS. Zbog toga dolazi do promjena u homeostazi ekstracelularnog (EC) prostora i intracelularnog (IC) prostora u svim organima i tkivima. HIDROMINERALNI I ACIDOBAZNI POREMEĆAJI U AKUTNOM PROLIVU U svakom su manje ili više prisutni. Pokretač promjena u akutnom prolivu je gubitak tjelesne tečnosti. Dojenče. Terapija je simptomatska.

javlja se šok i poslije kratkotrajne dijareje. REHIDRACIJA Najveći broj dehidrirane djece može se rehidrirati samo na osnovu anamneze i fizičkog statusa sa minimumom laboratorijskih analiza a često i bez njih. usiljen nos. Turgor kože je tjestast. Osnovni cilj je nadoknada tečnosti. Mg. skvrčavanje. Dijete dosta tečnosti izgubiti putem stolice i mokraće. stuporozno. mora se znati da je svaki bolesnik individualni problem. Zbog toga je neobično važno da se dijete izvaga prije primanja bilo kakve terapije u ambulanti ili na bolničkom odjeljenju i kontrola tjelesne težine mora biti svakodnevna u isto vrijeme (najzgodnije prilikom jutarnjeg kupanja). Pored akutnih proljeva hipotona dehidracija se viđa u adrenalnoj insuficijenciji. žeđ. elektrolita. TERAPIJA AKUTNIH PROLIVA Terapija zavisi od uslova u kojima se provodi. postoje i drugi znaci: hiperpnoa-kao posljedica acidoze (ne uvijek). izotona) / Na u plazmi 130-150 mmol/l . više ili manje u odnosu na vodu dehidracije se dijele na: IZONATREMIJSKA (izoosmolarna. suh jezik. hipotona) / Na ispod 130 mmol/l -Hipotona dehidracija javlja se kad je gubitak natrijuma veći od gubitka vode. Ekstraćelijska tečnost je smanjena. Prisutni su znaci hipovolemije i hipovolemijskog šoka. možemo sa praktičnog stanovišta smatrati kao jednu ćeliju. poremećaja koagulacije. oslabljen turgor. opekotinama.Hipertona dehidracija javlja se kad je gubitak vode veći od gubitka natrijuma a distribucija vode u organizmu je poremećena. prisutna žeđ. oči su upale. koja se u teškim dehidracijama smanjuje. Cl.). intestinalnoj opstrukciji. K.. voćni sokovi. Visoka osmolarnost plazme i ECT izvlači vodu iz ćelija izazivajući intraćelijsku dehidraciju i smanjenje volumena ćelija. raste nivo uree u plazmi. Procjena gubitka tečnosti kod dojenčeta i malog djeteta je dosta teška. pa mu se pristup mora bazirati na procjeni 101 .. od uzrasta bolesnika. ponekad do kome. lako postoje različite sheme za rehidraciju. Hipertona dehidracija se viđa u intoksikaciji salicilatima. ali ne uvijek Jako izraženi simptomi dehidratacije: halonirane oči. sa mogućim krvarenjem i konvulzijama. oligurija. povraćanja i visoke temperature. Ova dehidracija se sreće u akutnim enteritisima. što prije skidanje temperature te nadoknada energije da bi se spriječili katabolički procesi u ćeliji. Uzroci hipertone dehidracije leže u velikom unosu soli hranom. stanja uhranjenosti djeteta i od eventualnih drugih ekstra ili intestinalnih infekcija. Gubitke tečnosti dijelimo na tri stepena: I stepen blaga dehidracija II stepen umjerena dehidracija III stepen teška dehidracija 30 ml/kg/TT ili 5% cjelokupne težine prije bolesti 50-100 ml/kg/TT ili oko 10% od cjelokupne težine prije bolesti 100-150 ml/kg/TT ili 15% i više od ukupne tjelesne težine podočnjaci. hipertona) / Na preko 150 mmol/l . suh jezik. HIPERNATREMIJSKA (hiperosmolarna. poremećaj svijesti Stanje dehidracije uvijek se komplikuje sa gubitkom mineala preko digestivnog trakta i kože. diabetes melitusu. Obzirom da li se Na gubi ravnomjerno. u prematurusa u kojih je nedovoljno zrela bubrežna funkcija a relativno velika površina prema tjelesnoj masi. pri rehidraciji hiperosmolarnim rastvorima NaCI. korekcija ABS. smanjena je glomerulska filtracija. ekscesno jakom znojenju i hiperpnei tokom visokofebrilnih proljeva praćenih metaboličkom acidozom... Može se sresti u cističnoj fibrozi i opekotinama. Ca. HIPONATREMIJSKA (hipoosmolarna. ispoljena je hipovolemija. pri rehidraciji samo vodenim rastvorima glikoze ili peroralnoj nadoknadi tečnosti isključivo slatkim vodenim rastvorima (čaj. Pomućenje senzorijuma je znatno. a organizam je naročito osjetljiv na gubitak Na. Elastičnost kože je smanjena a svijest izmjenjena u smislu letargije i stupora. Najčešće se podatak o tjelesnoj težini djeteta prije bolesti ne može dobiti od majke. Zahvaljujući fiziološkim odlikama hematoencefalne barijere CNS-a.proporcionalnom gubitku vode i natrijuma. suha usta. Veoma se redukuje ECT i volumen plazme.naročito važno u stanjima bolesti kada dojenče mnog gubi tečnost u stanjima proliva. dok je dijete razdražljivo.

U teškim hipovolemijama brzina nadoknade mora biti energična. Hipotrofična djeca mogu imati hronični deficit kalijuma.Ovo je najbolji put za rehidraciju nedonoščadi. napraviti plan rehidracije. čajevi. Postoji više shema za brzinu nadoknade. hipovolemično dojenče doji sa tom ishranom obavezno treba nastaviti. U hipernatremijskoj dehidraciji nadoknada mora biti sporija. U rotavirusnim enteritisima sreće se malapsorpcija glukoze. da izvuče bolesnika iz opasnosti. U crijevnom lumenu razlaže se na glukozu i fruktozu i tako udvostručava osmolarnost. INTRAVENOZNA REHIDRACIJA .  Pri oralnoj rehidraciji normo (hipo) natremijske dehidracije potrebni volumen tečnosti je najmanje 150-160 ml/kg/Tt za dan. Umjesto glukoze rastvorima za oralnu rehidraciju može se dodati saharoza koja ima istu energetsku vrijednost a polovinu osmolarnosti glukoze. Kad bolesno. anjone baza (najčešće HCO3) i 2% glukozu. sa dugotrajnim prolivima i metaboličkom acidozom potrebe u kalijumu se kreću 2-3 mmol/kg Tt. ali su sve slične. Nijedan od pobrojanih preparata nema optimalan odnos ugljenih hidrata. bistre supe od mesa. Preporučuje se davanje najmanje l mmol/l/kg/Tt sa tečnostima za rehidraciju.5 g NaHCO3 2.5 g KCl 1. intestinalnoj opstrukciji. pored tečnosti za rehidraciju uvede majčino mlijeko. i jednog dijela prokuhane vode. Pored specijalnih preparata za oralnu rehidraciju u porodičnoj sredini koriste se različite solucije. rižina sluz. Taj put je siguran i efikasan u većine djece sem sa pomućenim senzorijem. supa od mrkve. slijedećeg sastava: Vode 1000 ml NaCl 3. Intravenskom rehidracijom mora se poslići pozitivan bilans tečnosti. mineralna voda. kod najteže hipovolemije praćene anurijom i šokom.5 g Glukoze 20. Na početku rehidracije dijete se moratačno izmjeriti. Pokazalo se zadovoljavajućim da se nakon 6 h rehidracije. neonatusa. Pa evo kako kod koje treba da se radi. U hiponatremijskoj dehidraciji sugerisano je da se ORS (Na 90 mmol/l) daje prvih 6 sati a da se volumen isplanirane tečnosti za preostalih 18 sati sastoji od 2 dijela ORS sol. tokom 3-55 dana. Osmolarnost tečnosti za rehidraciju treba da bude približna osmolarnosti plazme (275-295 mOsm/kg). Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje univerzalni rastvor za rehidraciju oboljelih od proljeva. Bistre tečnosti za oralnu upotrebu treba da sadrže Na i K. Uputstva koja dajemo roditeljima za sprovođenje rehidracije moraju biti jednostavna.patofizioloških zbivanja.0 g U enteritisima razne etiologije česta je malapsorpcija ugljenih hidrata (laktoze.Kad god je moguće rehidraciju treba provoditi oralnim putem. pa davanje glukoze u oralnim tečnostima može izazvati osmotsku dijareju. saharoze. glukoze). odrediti volumen. Dijete obavezno izmjeriti prije početka rehidracije i svakog dana tokom njenog sprovođenja. K i baza. Važno je znati da je svaki bolesnik individualni problem. U veoma podhranjene djece. voćni sokovi. pri upornom povraćanju. sastav tečnosti i brzina nadoknade. Na. nemoj neno da te zbune naslovi ovo su podgrupe intravenozne rehidracije 102 . jasna i primjerena stepenu obrazovanja.   U prirodnoj ishrani majčino mlijeko se može dati i u hipo i hipernatremiji. konvulzijama. Nadoknadu kalija treba obavljati postepeno. ORALNA REHIDRACIJA . kao i u teško dehidriranog novorođenčeta i mlađeg dojenčeta.

U djece uzrasta 2 godine pa nadalje odnos glukoze prema fiziološkom rastvoru NaCI može biti 1:1. tokom 3-4 dana.3 je približna proporcija ECT u tjelesnoj masi.9% sol. Daje se 120-130 ml/kg zavisno od osnovne bolesti i stepena dehidracije. Kad se uspostavi diureza. moraju se obezbjedivati fiziološke potrebe i patološki gubici. a dijareia. može se dodati 3 mmol/kg (3 ml 8. Nadoknada kalijuma započinje tek kada je uspostavljena diureza. FAZA RANOG OPORAVKA. pa više tečnosti ostaje cirkulaciji. a BE je manjak bikarbonata u ECT). Plan rehidracije predviđa orjentaciono tri etape. U ovoj fazi nadoknađuju se intracelularna tečnost (ICT) i intracelularni elektroliti i po potrebi nastavlja korekcija narušene acidobazne ravnoteže do podizanja pH na približno 7. (Faktor 0. U akutnim enterokolitisima postoji ekscesni gubitak vode i minerala iz svih sektora tjelesne tečnosti pa se i nadoknada mora obaviti u svim sektorima. Ta međućelijska voda ima ulogu transportnog medija za brojne supstance. zavisno od uzrasta djeteta. Sa volumenom datim u urgentnoj fazi daje se približno 1/2 planiranog volumena za 24 h u ovoj fazi rehidracije se obnavlja ECT. ako je ima. Ukoliko je dojenče i uopšte dijete više pothranjeno. dehidracija i acidoza duže traju. Metabolička acidoza se koriguje dodavanjem 8. Sastav tečnosti: kombinuje se 5% glukoza i 0. Nijedno drugo alkalizirajuće sredstvo nema prednosti nad NaHCO3. zavisno od stepena dehidracije i hipovolemije. Na dalje. urgentna faza podrazumijeva samo malo brže davanje tečnosti u početku faze nadoknade (slijedeća faza) se može i izostaviti.  a samo 0. Bitno je brzo nadoknaditi volumen plazme u stanjima sa cirkulatornim kolapsom i anurijom.9% NaCI u proporciji 2-3:1. kao i od biohemijskih nalaza. čime se efikasnije diže onkotski pritisak. rehidracija neophodna. – nadoknađujemo ekstracelularnu tekućinu Najveći dio izgubljene vode u izo (hipo) tonskoj dehidraciji je iz ekstracelularne tečnosti (ECT). koji se započinje iako osnovni proces nije do kraja riješen. NaCI je kao 1:1.25. Već u ovoj fazi treba započeti definitivnu nadoknadu kalijuma i eventualno drugih ITC elektrolita.V. brzina kojom kalijum difunduje iz ECT u ICT nije veća od 3-4 mmol/kg Tt za dan. NaCI za predškolsko i veće dijete. putem zavisno od mogućnosti oralnog 103 . Po isteku 24 sata od započinjanja rehidracije deficit tečnosti je nadoknađen. Kad je metabolička acidoza teška. Na litar infuzijskog rastvora dodaje se 40 mmol KCI (40 ml 7. Od predviđenih 40 ml/kg može se hipotrofičnom dojenčetu dati oko 10 ml plazme ili albumina.V. Tačan deficit kalijuma u praksi se ne može ni klinički ni laboratorijski utvrditi ali se zna da se kreće između 2 i 14 mmol/kg tjelesne težine. Tokom 1-2 h.9% sol. Isplanirana količina bikarbonata dodaje se infuzijskom rastvoru u dvije približno jednake doze.20 do 7. vrste i stepena dehidracije. Izbor tečnosti je  5% ili 10% glukoza i 0. Bikarbonati se dodaju prema procjeni acidobazne homeostaze. Ovo je približno 1/2 isplaniranog dnevnog volumena ili nešto malo više. U najtežim dehidracijama potrebe bolesnika u natrijumu se kreću 40 i 80 mol na litar infuzione tečnosti ili približno odnos glukoze i 0. nadoknada deficita kalijuma mora se obavljati postupno.4% sol. Ovaj sektor zahtjeva ranu nadoknadu da bi se metabolički procesi odvijali normalno. NaCI u podjednakim količinama za dojenče.4% NaHCO3) FAZA NADOKNADE. Vidi se da se pri davanju 3-4 mmol/kg Tt deficit kalijuma nadoknadi tek za 3-4 dana. Dojenčetu treba dati 120-150 ml tečnosti l. Ovo je faza brze infuzije koja ima za cilj da popravi hipovolemiju. URGENTNA FAZA. Daje se 60-75 ml/kg/Tt tečnosti čiji je sastav sličan intersticijalnoj tečnosti. U najvećeg broja anuričnih bolesnika diureza se uspostavlja za 6-8 h od početka rehidracije. pa je to i doza kalijuma koju treba dati. dok je l. Ako nema cirkulatornog deficita. Sa bikarbonatima se nikad ne daju preparati Ča jer se time izbjegava stvaranje nerastvorljivog CaCO3. što popravku hipovolemije čini efikasnijom. Znači.5 % KĆI). jer se organski anjoni moraju prethodno u jetri metabolisati u anjon HCO3 da bi ispoljili željeno dejstvo. deficit kalijuma je veći. Pri ordiniranju bikarbonata mora se voditi računa o ukupnom unosu natrijuma. Infuzija se nastavlja još nekoliko dana zajedno sa oralnim unosom. Bez obzira ne veličinu deficita. i faze nadoknade iznosi oko 8 sati. zavisno od stanja kalemije. Vrijeme za koje se obavlja ova nadoknada iznosi 16-18 h. Trajanje urgentne faze rehidracije.9% sol. NaHCO3 (1 ml = 1 mmol) po formuli: broj potrebnih mmol NaHCO3 = tjelesna masa x 0. dajemo približno 40 ml/kg/Tt.3 x BE.5% KCI) ili nešto više. infuzionim rastvorima se dodaje 20-30 mmol KCI/I (20-30 ml 7.IZOTONA I HIPOTONA DEHIDRACIJA Procijenjeni volumen tečnosti za nadoknadu postojećeg deficita patoloških gubitaka i fizioloških potreba u teškim dehidracijama kreće se između 200 i 250 ml/kg/TT za prva 24 sata liječenja.

Sljedeća tabale pokazuje uzroke hroničnog proliva.unosa. marazam. malapsorpcija monosaharida karbohidrata Insuficijencija egzokrinog cistična fibroza.4% KCI. 5 g/kg TT dnevno mora da spriječi ketoacodizu gladovanja. mastoida. Deficit K se nadoknađuje čim se uspostavi diureza.) u izuzetno rijetkim slučajevima teške hipernatrijemije kad je Na oko 200 mmol/l preporučuje se peritonealna di| aliza sa 8% glukozom. Najveći broj ovih pacijenata ima relativno očuvan volumen plazme.obilni obroci. Postoje benigne forme hroničnog proliva u kojima dijete ne gubi na težini. Sem u najtežim slučajevima. pankreasa Nepodnošljivost glutena hronični pankreatitis. Hronični proliv vodi u distrofiju (malnutricija) te ovisno o stepenu zaostajanja ili gubitka težine distrofija se dijeli na 3 stepena. dekompozicija). oralni unos tečnosti i hrane se uspostavlja 3-5 dana. U koliko proliv šteti normalnom rastu i razvoju onda se to prvo manifestuje na stagnaciji ili gubitku tjelesne težine. yersinia. a dodata glukoza. Naknada volumena se sprovodi sa hipotonim rastvorima. vezivno . Scwachmanov sindrom. jer je Na najvažniji faktor za veličinu ECT. radijacija urođeni deficit saharaze i izomaltaze. Učestalost pojedinih uzroka na nastanak hroničnog proliva su različiti od jednog geografskog područja do drugog. osmotskim putem povlači vodu i obnavlja intracelularnu tečnost (ICT) a na taj način se obezbjeđuje postupnost nadoknade tečnosti u ćelijama CNS-a. za jedan dan se planira volumen od oko 120 ml tečnosti na kg TT daje se 5% glukoza sa 25 mmol Na na volumen od 1L (u obliku NaCI ili NaHCOS ako postoji metabolička acidoza). Ako bi se ovim bolesnicima dala čista 5% glukoza. infekcije mokraćnih puteva antibiotici. K lako prodire u ćelije (mišića. HRONIČNI PROLIVI Proliv koji traje mjesec dana ili duže označava se kao hronični. coeliakia 104 . Naknada volumena tečnosti mora se SPROVODITI SPORO. to bi bilo ekvivalentno davanju destilovane vode jer se glukoza brzo metaboliše do H2O = + CO2 prijeti opasnost od edema mozga. a I. giardia. distrofija I stepena gubitak od 20% od optimalne tjelesne težine – distrofija II stepena gubitak TT do 30% distrofija III stepena gubitak TT preko 30% (sin: atrofija. proteina kravljeg mlijeka Faktori ishrane visok osmolaritet mlijeka u prahu. Prema osnovnoj bolesti nađenoj kalijemiji K se nadoknađuje u naredna 3-4 dana. HIPERTONA-HIPERNATRIJEMIJSKA DEHIDRACIJA Patološka fiziologija hipernatrijemijske dehidracije ima osobitosti iz kojih proizilazi terapijski pristup. atrepsija. campylobacter. Sastav tečnosti je približan sastavu ECT. kože.9% NaCI kao 5:1.alergija na hranu Parenteralne ifenkcije Iritabilno crijevo zapaljenje srednjeg uha. Ovaj hipertoni rastvor prevenira intoksikaciju sa vodom koju bi izazvalo brzo uklanjanje Na.hemioterapija. niti proliv remeti njegov razvoj (iritabilno crijevo). U svakodnevnoj praksi zadovoljava odnos 5% glukoze prema 0. Ako se diureza ne uspostavi treba pokušati sa furosemidom (Lasix 1 -2 mg/kg TT I. Može biti prouzrokovan od svih onih faktora koji uzrokuju akutni proliv bilo da je njihovo djelovanje u digestivnom traktu ili nekom drugom organu.malapsorpcija Toksični prolivi Malapsorpcija monosaharida stečeni deficit laktaze. Infekcije salmonellae. pomućenja senzorija i konvulzija.V.V. amebe strongiloydes. terapija tečnostima se postepeno smanjuje i ukida. salmonellae Postenterilisni sindrom nepodnošljivost karbohidrata. tokom 48 sati.potpornog tkiva i druge). U hiper-natrijemijskim dehidracijama naknada tečnosti treba da bude takva da za 24 sata serumski Na smanji za oko 10 mmol/l Zato se na 1L 5% glukoze dodaje 25 mmol Na i 40 mmol K u obliku 7.

otitis i mastoiditis. pseudomembranozni kolitis. Vibrio colere. Ovo je naročito često kod dojenčadi do 3 mjeseca koji uzimaju brašno zbog nepostojanja amilaze.Wolmonova bolest.deficit celularnog imuniteta Urođeni defekt transporta familijarna hloridoreja. U hronične prolive ubrajaju se tvrdokorni prolivi dojenčadi mladih od 3 mj. a najčešći su: smanjena apsorpciona površina kao što je u sindromu kratkog crijeva. ulcerozni kolitisa. Žučne kiseline kada dospijevaju u većim količinama u kolon izazivaju proliv. toku bolesti. poremećaji motorike cijeva mogu dovesti do hroničnog proliva bilo da je ona ubrzana kao kod hipotireoze. Škrob se ne razlaže i ponaša se u debelom crijevu pod uticajem bakterija osmotski aktivno. Odlikuje se u dojenačkom dobu od 6-20 105 . eozinofilni gastroenteritis. Za uspješno liječenje hroničnog proliva moraju se uzeti sljedeći lab. Clostridium perfrigens.eozonofilni gastroenteritis Malnutricija i nedostatak hiportireoza. prostaglandina ili se motor . kod preosjetljivosti na proteine kravljeg mlijeka atrofiraju vili kao i kod gardiae lambliae. kong. Najčešće ovako počnu: nekrotični enterokolitis. pluća. infekcija mokraćnih puteva.slijepa vijuga crijeva. rektoskopija. nekrotični enterokolitis. zbog lezije sluznice tankog crijeva izazvane sa poznatim i nepoznatim uzrocima Ovaj proliv vodi dojenče u genaralizovanu malapsorpciju a posljedica je teška distrofija. malapsorpcija folne kiseline. jonogram. kod celijakije zbog gubitka resica. holesterol. Shwachmanov test. osmotski proliv nastaje zbog malapsorpcije šećera. nalazi: krv (SE. U većini bolesti djeluje istovremeno više patogenetskih mehanizama. preko stimulacije adenil ciklaze u enterocitima. a mogu se ovako manifestovati i sve druge bolesti koje smo naveli u prethodnoj tabeli kao uzrok hroničnog proliva. Sve su ovo zapaljenske bolesti.Crijevne limfangiektazije Imunološki deficit izolovani deficit IgA. kolonoskopija gastroduodenoskopija biopsija sluznice tankog crijeva Dijagnoza hroničnog proliva bazira se na anamnezi. masti u stolici. SINDROM IRITABILNOG CRIJEVA . tumor žlijezda nadbud.Poseban entitet hroničnog proliva o kome se sve više govori je sindrom iritabilnog crijeva ili hronični nespecifični proliv. hiperplazija neuroblastom majčine njege Poremećaji funk. Zollinger-Ellisonov sy. fistule crijeva Hronične upalne bolesti ulcerozni kolitis. malrotacija. KKS. proteinogram. pH. sekretorni proliv izazvan toksinima bakterija kao što su: E. laboratorijski i drugim ispitivanjima reakciji organizma na medikamentoznoj ili dijetalnoj terapiji. abetalipo-proteinemija. Smanjen motilitet sreće se kod hipokalijemije što može da izazove istanje bakterija iz debelog criejva i izazove proliv. imunoglobulini. glutenska enteropatija. Funkcionalni tumori (Verner-Morrisonov tumor) pankreasa Patageneza hroničnog proliva je bitna za racionalno liječenje. kod infektivnog proliva zbog oštećenja sluznice i slabe aktivnosti enzima u sluznici. endok. Poslije resekcije ileuma veća količina nekonjugovanih žučnih kiselina stimuliše sek-reclju i izaziva proliv. jaja parazita ili paraziti. Cl u znoju RTG abdomena. Liječenje je manje više uspješno iako izvjestan broj bolesti koje se manifestuju hroničnim prolivom mogu biti veoma dugotrajne pa čak iziskuju i hiruršku terapiju. Ovaj proliv traje više od 3 sedmice i obično ugrožava život djeteta i pored preduzetog ispitivanja i liječenja. Od velike koristi su i drugi testovi koji su donekle specifični za određene bolesti kao što su: D-xyloza test. Crohnova bolest. primarna malapsorpcija žučnih kiselina Anatomske abnormalnosti resekcija tankog crijeva. coli. ingestije koncentrovane hrane. doručja. kod zapaljenskih stanja u crievu zbog povećanja vazoaktivnih peptida. biopsija debelog crijeva. vode koja sadrži veću količinu sulfata. ganglioneurom. preosjetljivost na proteine kravljeg mlijeka. stolica: koprokultura virusi. Kod bolesti terminalnog ileuma dolazi do smanjene resopcije žučnih kiselina i vitamina B12. sepsa. reducirajuće supstance. koagulogram). pseudo-membranozni enterokolitis.

metotrexat) 2. lijekovi (antibiotici. limfom crijeva. Uzroci malapsorpcije su brojni i nabrojani su u sljedećoj tabeli: A. tumori malrotacija crijeva stenoza tankog crijeva kratko crijevo urođeni deficit disaharidaza malapsorpcija monosaharida urođena malapsorpcija folne kiseline i B12 kongcnitalna hloridoreja diabetes Addisonova bolest hypoparatireoidizam neuroblastom ganglioneurom C. a naročito voća i povrća Inače su djeca normalno aktivna imaju dobar apetit. neonatalni hepatitis. Wolmanova bolest Za dijagnostiku malapsorpcionog sindroma potrebna je detaljna anamneza. crijevni faktori kratko crijevo (resekcija). deficit enzima pankreasa cistična fibroza hronični pankreatitis. 106 . Svaka od nabrojanih bolesti ili uzročnici malapsopcije imaju svoje posebnosti u kliničkoj slici i dijagnostici. Spontano nestaje za 3-4 godine života Dijagnoza je teška. deficit enterokinaze B. POREMEĆAJ INTRALUMINALNE FAZE VARENJA 1.) resekcija želuca. gardia lambilia. limfom crijeva. slijepa vijuga. karcinoid. specifični urođeni defekti 5. lab. nepodnošljivost proteina kravljeg mlijeka. imunološki deficit. Za sada je nemoguće otkriti uzročnik. abeta-lipoproteinemija D. DRUGI UZROCI tvrdokorni proliv dojenčadi.  apsorpcije  transporta kroz ćelije i u  ubacivanja apsorbovanih supstanci u limfne i krvne sudove. oštećenje sluzokože Coeliakia. hronični kiselina hepatitis 3. Stolice imaju često sluzi i nesvarene hrane. Proliv se pogoršava na ekstraintestinalne infekcije.mjeseci života kada djeca imaju 3-6 kašastih stolica dnevno i to veći broj u jutarnjim satima nego kasnije. deficit lipaza teška malnutricija 2. Ne smije se zamijeniti sa drugim vrstama hroničnog proliva ili sa malapsorpcionim sindromom. (bujanje bakterija) hipersekrecija HCI (Zollinger Ellisonov sy. anatomske abnormalnosti 4. POREMEĆAJ CRIJEVNE FAZE 1. status. SINDROM LOŠE APSORPCIJE – Malapsorpcioni sindrom Pod malapsorpcijom se podrazumijeva poremećaj jedne ili svih faktora procesa varenja. bolesti kolagena. histiocitoza. emocionalni faktori. Crohnova bolest. Zbog restrikcije hrane od strane ljekara dijete može da padne u distrofiju. ali se bazira na anamnezi u kojoj se saznaje da su i drugi članovi porodice imali iste tegobe. normalno se razvijaju. i druge pretrage koje su nabrojane kod dijagnostike hroničnog proliva. kongestivna srčana insuficijencija. malnutricija. eozinofilni gastroenteritis. sekundarni deficit disaharidaza. bakterijska infekcija crijeva (salmonella.Shwachmanov sy. Može da traje nekoliko sedmica mjeseci pa i do 2-3 godine nezavisno od načina ishrane. ciroza jetre. strongiloides. endokrini poremećaji 6. smanjena količina žučnih atrezija žučnih kanala.campylobacter). poremećaj cirkulacije portalna hipertenzija hronična srčana insuficijencija 3. DEFICIT FAZE OSLOBAĐANJA IZ ENTEROCITA crijevne limfangiektazije. Crohnova bolest.

USPOREN RAST. parametara malapsorpcije. Normalizacija biopsije poslije eliminacije glutena iz ishrane. iako se javlja dosta često svega 5% zahtjeva redukciju laktoze u ishrani. u kojih postoji teška dehidracija i malapsorpcija većeg broja sastojaka ishrane. stolice su masne i obilne (ponekad u koliko dominira anoreksija može postojati uporna opstipacija).. većinu ili samo poneki nabrijani simptom. Tipično bolest počinje poslije nekoliko nedjelja ili mjeseci po uvođenju mješovite ishrane u mada bolest može početi i u bilo kom drugom uzrastu.HIPOPROTROMBINEMIJA. ostatak oboljelih obično dobro eaguju na eliminaciju samo glutena. jer tada dijete mora da se hrani u kolektivu te izbjegavanje hrane koja sadrži gluten dovodi do socijalnih i psiholoških problema. je obično uzrokovana deficitom vitamina K i koriguje se njegovim davanjem pred biopsiju 1 mg l. mada i druge frakcije glutena mogu imati jako citotoksično dejstvo. Precizan mehanizam nastajanje toksičnog efekta glutena (nalazi se u pšeničnom. STARIJE DIJETE Ima sve. on se mora staviti na ishranu bez glutena. Klinički nalaz: hipotrofija.M. Vrijeme kada to treba učiniti nije sasvim jasno ali većina autora smatra da je to vrijeme pred polazak u školu. D i C vit). iako nemaju kliničke znakove bolesti. rehidracije uz upotrebu pogodnih preparata mlijeka za realimentaciju (primjer: Pregestimil. a neki autori za najteže slučajeve preporučuju primjenu korfikosteroida. a ponekad je prvi simptom nizak rast ili dermatitis herpetoformis. . KLINIČKA SLIKA CELIJAKIJE DOJENČE I MALO DIJETE Anamneza: dijete dobro napredovalo do uvođenja mješovite ishrane. 3...V. Atrofija crijevnih čupica (resica) na biopsiji IV ili V stepena. od tada počinje da stagnira u težini. sideropenijska anemija. a ishrana bez glutena ne štiti od nastajanja ove komplikacije.SIDEROPENIJSKA ANEMIJA je veoma česta i zahtjeva primjenu preparata Fe i folata. Neki autori uključuju kao krrterijum i postojanje lab. 107 . 2. hipoplazija mišića. ponekad hipoproteinemijski edemi. Pacijenti sa celijakijom imaju u kasnijem životu povišen rizik od nastajanja maligniteta posebno limfoma tankog crijeva. oligoelemente i vitamine (ili bar A. uporna sideropenijska anemija. slabog apetita. U početku eliminacione dijete obično se daje nešto veća količina proteina i kalorija od preporučene za uzrast da bi se omogućio “catch up” rast. mada ima dokaza da se radi o imunološkom poremećaju. Za mukozu tankog crijeva je najtoksičniji α-gliadin iz glutena. rahitis. distenzija trbuha. kasnije i da gubi. raženom i ovsenom zrnu) nije jasan.INTOLERANCIJA LAKTOZE.COELIAKIA-GLUTENSKA ENTEROPATIJA Celijakija je oboljenje proksimalnog dijela tankog crijeva. U ishrani se moraju dati sve vrste hranjivih materija. Pošto intolerancija gluena može biti i prolazna pojava potrebno je da se poslije izvjesnog vremena učini oralna provokacija glutenom.. Terapija se sastoji u primjeni l. povraća. Ponekad se manifestuje samo kao neobjašnjiva. . Pregomin. 4. CELIJAČNA KRIZA. redukcija masnog tkiva. zaostaje u rastu i razvoju. a posebno nisku težinu. Kriterijumi za postavljanje dijagnoze celijakije su: 1. stomatitis angularis. Kad se u pacijenata sa karakterističnom kliničkom slikom nađe atrofija mukoze tankog crijeva na biopsiji. u kom postoje abnormalnosti mukoze a koje su izazvane trajnim nepodnošenjem glutena. . KOMPLIKACIJE CELIJAKIJE VEZANE ZA NUTRITIVNI STATUS . U nekih pacijenata postoji i deficit Zn koji se koriguje njegovim davanjem.). Izostavljanje glutena iz ishrane dovodi do potpune kliničke i histološke remisije. Oko 10% zdravih srodnika oboljelih od celijakije imaju atrofiju mukoze tankog crijeva. Ponovna pojava histoloških promjena pri ponovnom davanju glutena. riječ je o djeci kod kojih je klinička slika bolesti veoma izražena. djeca sa celijakijom često imaju nizak rast.

4. masnog izgleda i jako smrdljive. a nasljeđuje se autosomno recesivno. Gastrointestinalni poremećaji su posljedica u prvom redu oštećenja egzokrine funkcije pankreasa zbog smanjene funkcije pankreasnih enzima u crijevima. 108 .  crijevima i pankreasu (abdominalni tip). KLINIČKA SLIKA CISTIČNE FIBROZE U dobu novorođenčeta i dojenčeta  Nešto niža tjelesna masa na rođenju  Mekonijalni ileus (oko 15% oboljelih)  Neonatalna holestatska žutica  Nenapredovanje (iako je apetit često pojačan)  Hiponatremijski edemi  Hiponatrijemija  Rekurentni ili stalni simptomi od strane respiratornog trakta  Dijareja sa čestim. pogođena je funkcija većeg broja egzokrinih žlijezda. a poslije prelaska na čvrstu hranu pojavljuje se proliv. 2. Steatoreja je posljedica deficita lipaze pankreasa i smanjene količine žučnih soli u crijevima. insuficijencija egzokrine funkcije pankreasa. hronična pneumopatija. rekurentne respiratorne infekcije  Nizak rast. Stolice su obilne. pojava bolesti u porodici. povećana koncentracija Na i Cl u znoju. Bolest se skoro uvijek javi na oba sistema samo neki od njih može biti slabije zahvaćen. Mada priroda osnovnog defekta nije do danas razjašnjena.CISTIČNA FIBROZA (MUKOVISCIDOZA) Cistična fibroza javlja se sa učestalošću od 1:2000. prolaps rektuma  Distenzija abdomena  Znoj djeteta je veoma slan (kada se dijete poljubi) U starijeg djeteta  Wheesing. zaostajanje u tjelesnoj masi  Hronična dijareja  Hipoplazija žučne kese. 3. Deficit enzima pankreasa postoji već u 80% bolesnika već prvih mjeseci. Bolest se manifestuje  znacima opstrukcije na bronhiolama (plućni tip). te je klinička slika polimorfna. obilnim stolicama. holelitijaza  Nazalna polipoza  Često imaju toplotni udar  Subakutna crijevna opstrukcija (“ekvivalent mekonijalnog ileusa”) Obično tek u doba adolescenta  Bilijarna ciroza sa portnom hipertenzijom  Diabetes mellitus  Cor pulmonale  Hronična plućna slabost Hipogonadizam i slab razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika u muške djece  sterilitet u muške djece Dijagnoza se postavlja ako su ispunjena najmanje 2 od 4 kriterijuma: 1.

vulnerabilna. 2) kontinuirani. Žene oboljevaju češće od muškaraca 2. a kasnije se mogu vidjeti ulkusi i pseudopolipi. ali se mora javiti i kod djece svih uzrasta uključujući i dojenčad. iznad 10 godna 3-6 gr/dan. iritabilni kolon. TERAPIJA DIGESTIVNE FORME MUKOVISCIDOZE je nadoknada enzima pankreasa nekim od brojnih fabričkih preparata (Pancrease.5:1. Metronidazol 10-15 mg/kg/dan 3-4 puta. bolešću jetre. edematozne sluznice su izdignuti iznad ulcera i daju sliku pseudopolipoze. nespecifičnu upalnu promjenu. a nastaviti medikamentoznu terapiju. ograničene na mukozu u submukozu. Pansvnorm. Bljedoća. salmoneloze. a proctosigmoiditis se nađe u 15% slučajeva. Pancolitis se nađe u 62%. Po tom se jave tačkasta krvarenja sluznice koja apscediraju. a sekundarne spolne osobine se javljaju sa zakašnjenjem. Pancreatin. 109 .U 98-99% bolesnika sadržaj Cl je povišen u znoju preko 60 mmol/l Za analizu je potrebno obezbijediti 50 gr znoja. Festal. Nekada je potrebno hraniti ih sa nazogastričnom sondom.5-3 gr/dan u 3-4 doze. To je bolest mladih odraslih osoba i adolescenata. krvarenje. Ako bolest traje duže početno edematozno zadebljanje zida kolona zamjenjuje laka do umjerena fibroza. kolitisi druge etiologije. svježe voće i povrće). Klinička slika.. 3) rekurentni UC koji je najčešći sa periodima egzarcebacija i remisija. pseudopolipoza. U uznapredovaloj fazi kolon može izgledati kao “olovna cijev” jer je služen.). opšta slabost. Postoji veza i sa Crohnovom bolešću. koriste se Sulfasalazin do 10 godna 1. Imunosupresivi: 6 merkatopurin u dozi 1-1. Kortikosteroidi peroralno. Makroskopski u najranijem stadijumu sluznica je edematozna. Učestalost.. kožnim promjenama. temperatura i anoreksija koje se razvijaju kao posljedica hronične upale često dominiraju kliničkom slikom. Portagen). U dnu ulceracija se nađe akutni vaskultis Epitel rubova ulkusa i pseudopolipoza pokazuju metaplaziju i displaziju žlijezda što su vjerovatno mjesta maligne alteracije. leukocitoza. druge parazitoze. deskvamacijom epitela sluznice apscesi se prazne. Preostali otoci hiperemične. Irigografija u ranoj fazi može biti normalna. Iako je debelo crijevo primarno mjesto lezija ulcerozni kolitis je po svojoj prirodi opšte ili sistemno oboljenje često vezano sa artritisom. Abdominalna bol . koprolkulture na patogene crijevne bakterije su negativne kao i parazitološki pregled stolice. akutna dilatacija kolona. Komplikacije: perforacija. prolaps rektuma.5 mg/kg/dan. Učestale krvavo sluzave stolice su glavni simptom. Diferencijalna dijagnoza: amebijaza. HRONIČNI ULCEROZNI COLITIS Ulcerozni kolitis je hronična upala debelog crijeva (kolona i rektuma koja se ponekad širi i na terminalni ileum). imunoalergijska. U neliječenim slučajevima rast i razvoj djeteta je usporen. psihogena genetska) ali nijedna ne zadovoljava potpuno.kolike i tenezmi su tipični simptomi. nastaju ulceracije. venskim trombozama. Laboratorijski nalazi: u krvi se nađe anemija. Patologija. Drugi dio bolesnika 25-40% mora se podvrći operaciji zbog slabog reagovanja na konzervativno liječenje. a u 10-20% ovih bolesnika zahvaćen je terminalni ileum. anorektalne strikture te karcinom rektuma. Prognoza je neizvjesna: Izvjestan proceant od 30-40% reaguje dobro na konzervativnu terapiju i provodi normalan život osim u fazama egzarcebacije. Ileus često treba riješiti hirurški. Po svom kliničkom toku javljaju se tri oblika: 1) fulminantni. Treća skupina ima najlošiju prognozu i ti pacijenti umiru od maligne alteracije. parenteralno ili u obliku klizmi. Histološki rubovi i dno ulceracija pokazuju intenzivnu. Promjene su difuzne. Lijevi kolon u 22%. a samo u teškim slučajevima zahvataju sve slojeve. Etiološke terapije: nema. uveitisom. hiperemična. Kod malih beba dobro je dati mlijeko sa srednjim lancima masti (Pregestimil. skraćen i bez haustracija. hipoproteinemija (zbog stalnog gubitka krvi). mršavost. Ishrana bogata u proteinima tako da proteini čine 20% energetskog unosa. Postoje mnoge teorije (infektivna. granulomatozni kolitisi i bolesti kolagena. Etiologija nije poznata. šigeloze. Digestal. Terapija: Dijeta (u akutnoj fazi UC uskratiti celulozu.

Terapija: se sprovodi tako da se odmah ubaci nazogastrična sonda i vrši stalna sukcija sadržaja. javljaju se krize apnee. Epizode proliva mogu se izmjenjivati sa opstipacijom. Patologija: hronični upalni infiltrati prožmu sve zidove crijeva. a ponekad se može javiti i inkontinencija. bradikardija i šok. a u slučaju komplikacija (opstrukcija crijeva. Kasnije se počnu javljati gastrointestinalni simptomi. svježu plazmu. Lokalizirana je paraumbilikalno ili u desnoj ilijačnoj jami. Bujaju otporne stafilokoke. Imuran. Ispoljavaju se znaci krvarenja i DIK-a. Lincomicina. Cilj terapije je da se što duže održi kondicija pacijenta. Recidivi proliva su drugi glavni simptom. a ponekad sadrže krv. Kod 3/4 bolesnika javi se distenzija želuca i crijeva sa retencijom tečnosti pa dijete povraća ili dobija vodene stolice. naročito donjeg dijela ileuma i desne polovine kolona. Tok bolesti može biti akutan. Dijagnoza se postavlja na osnovu gornjih simptoma i RTG snimka nativnog abdomena gdje se vide nivoi u crijevima. krvarenje i površne ulceracije.CROHNOVA BOLEST . mijenjaju odnose između pojedinih bakterijskih vrsta. limfosarkom. Kod perforacije crijeva terapija je operativna. sluz i gnoj. ponekad su stolice samo mekanije i kašastije. dilatirane vijuge tankog crijeva. zadebljalo i kruto. glukozu. a kasnije nekroza sluznice i cijelog zida crijeva što dovodi do perforacije crijeva i peritonitisa. Ponekad se mogu naći bolne tvorbe u desnom donjem trbuhu. RTG nalaz: u početku bolesti može se uz pomoć kontrasta vidjeti iritabilno i spastički promijenjeno crijevo. po potrebi antibiotika. U podmakloj fazi bolesti oboljelo crijevo je suženo. Mikroskopski liče na tuberkulozu. a češća je u adolescenata i odraslih. a nekad i svježu krv. coli i clostridia. leukocitoza. Od lijekova primjenjuju se Sulfasalazin. iako rijetko kada difeencijalno dijagnostički dolazi u obzir akutni apendicitis. Promjene se obično nađu 110 . Antibiotici smanjuju konkurentnu floru. a manji obroci visokokalorične hrane). u toku 10-15 min. Prvo se na sluzokoži pojavi edem.REGIONALNI ENTERITIS – TERMINALNI ILEITIS Crohnova bolest je hronična upala koja je najčešće lokalizirana u terminalnom ileumu ali se može proširiti proksimalno i distalno i zahvatiti veći dio kolona i ileuma. ali ne kazeificiraju i ne sadrže TBC bacile. Diferencijalna dijagnoza: u obzir dolaze TBC crijeva. Bolesnici su jako blijedi. U poodmakloj fazi bolesti crijevo je najčešće (terminalni ileum) sužen poput rigidne cijevi “znak užeta”. kortikosteroidi. češći. sluznice egzulcerirana. cijanotični. između anaeroba i aeroba. intermitentna je i u obliku kolika različitog intenziteta. Ishrana preko usta tek nakon 10-14 dana i to razblaženim majčinim mlijekom. PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITIS Najčešće nastaje poslije oralne primjene Klindamicina. a u akutnoj fazi apendicitis (koji se obično ne može isključiti bez laparotomije). Ampicillina. a naročito prematurusa ispod 2500 gr porođajne težine. ali u bolesti izvjesnu ulogu ima selektivna ishemija crijeva. klostridije. Klinička slika započinje naglo sa znacima septičkog ili cirkulatornog šoka. anemija. Ova bolest je u djece rijetka.V. Antibiotika i visoke doze kortikosteroida ako je u šoku Hydrocortison 30 mg/kg I. Bolna osjetljivost abdomena je glavni fizikalni nalaz. U savremenim centrima primjenjuje se parenteralna prehrana. hipoproteinemija nemaju osobit Značaj obzirom da su nespecifičan nalaz. perforacija. NEKROTIČNI ENTEROKOLITIS je teška i do 30% smrtonosna bolest novorođenčadi. da se spriječe malnutricija i anemija odgovarajućim režimom ishrane (kašasti. Etiologija nije poznata. histoplazmoza. Kasnije se nađu ulceracije i suženje lumena. a naročito submukozu gdje se nađu opsežni granulomi. subfebrilne temperature i opšta slabost. Prognoza: bolest je hronična i progresivna uz velike individualne varijacije. želucu. Liječenje: nema specifične terapije. fistule) vrši se hirurški tretman. Amoxicillina. a doza se može ponoviti za 6 sati. Laboratorijski nalazi ubrzana SE. dati kristaloide. a može se pojaviti i pneumatoza crijeva. Etiologija je nepoznata. u većeg broja bolesnika tok bolesti je postepen sa opštim simptomima kao što su anoreksija. U etiopatogenezi optužuju se ishrana kravljim mlijekom (rijetko obole djeca koja doje). a pojedine vijuge su međusobno spojene atrezijama i fistulama. gljivice. Sadržaj i broj stolica varira. Klinička slika: abdominalna bol je glavni simptom. Ne isključuje se izvjesna uloga bakterija kao E.

Nekuhano kravlje mlijeko. Gubitak vode i soli može biti velik u kratkom vremenskom intervalu i dovesti do teške dehidracije. 5 i niži. Prekida se sa ishranom per.u kolonu i završnom dijelu ileuma. glukoza. Opisani su kongenitalni deiekti aktivnog transporta glukoze i galaktoze. malapsorpcijom masti. Pregestimil. Biopsija sluznice tankog crijeva mora biti normalna. u stolici ima dosta mliječne kiseline. Prisutne su pseudomembrane žućkasto bjeličaste boje. distenzija trbuha i povraćanje su glavni simptomi. U kliničkoj slici dominira nagao početak s temperaturom. Postoji jaka ili umjerena distenzija trbušnog zida. nauzejom. RTG pokazuje flokulaciju kontrasta. povraćanjem. Na žalost laktoza je u dojenačkom periodu glavni snabdjevač organizma sa glukozom. abdominalnim kolikama. galaktoze a još češće stečeni nedostaci ovih fermenata. a obično se javi nekoliko dana ili nedelja poslije prestanka dojenja i prelaska na kravlje mlijeko. manje saharoze) javlja se osmotski proliv. Dijete stagnira ili gubi na težini. Nedostaju potpuno ili djelomično fermenti za hidrolizu polisaharida i disaharida ili za apsorpciju monosaharida. Nemogućnost digestije i/ili apsorpcija šećera nastaje najčešće zbog dugotrajnih infekcija u GIT traktu. Prevencija ove bolesti je dojenje bar u prvih 6 mjeseci starosti dojenčeta. U prva 3-4 mj. Liječenje zahtijeva da se odmah isljuče antibiotici. a odlikuje se učestalim stolicama. krv. pH stolice je 5. Vancomicin skraćuje tok bolesti. Proliv je obično težak. MALAPSORPCIJA UGLJENIH HIDRATA Ona je čest uzročnik akutnog proliva bilo da se radi o uruđenoj ili stečenoj anomaliji. Dijagnoza ove bolesti se postavlja tako da ako se sumnja. a u lakšim slučajevima daje se Metronidazol. U kliničkoj slici dominira proliv. Uzrok nepodnošenja proteina može biti u genetski predisponiranih osoba. opterećenje sa disaharidima ili monosaharidima pokazuju niske aplatirane krivulje. dolazi do intertriga. Smrtnost je velika i iznosi 30% u neliječenih slučajeva. Šećer u stolici dokazuje se hromatografski ili modificirano po Felingu. Proliv (često i krvav). Akutni enterokolitis naročito u mlađe dojenčadi i prematurusa sa niskim IgA može da pokrene patogenetski mehanizam senzibilizacije na proteine kravljeg mlijeka tim prije što je propustljivost sluznice crijeva za makroskopske molekule kod njih veća nego kog starije djece. malnutricijom. Terapija se sastoji od isključenja kravljeg mlijeka i poboljšanje nastaje za 2-3 dana. njegovo rano davanje u prvim sedmicama poslije rođenja predisponirajući je faktor ove bolesti. os. izvrši se eliminacija kravljeg mlijeka. u stolici bude krvi. Na RTG abdomena distenzija crijeva sa nivoima tečnosti. Do sada su opisani kongenitalni deficit laktaze. Klinička slika može ići i hroničnim tokom koji je češći. Nutramigen) 4-10 sedmica Ponovo se da kravlje mlijeko i ako dođe do pogoršanja u roku 48 h sa istim ili sličnom kliničkom slikom potvrda je dijagnoze. Druga teorija je da je ovaj sindrom posljedica izmijenjene imunološke reaktivnosti bolesnika. izlaze pod pritiskom. Kod nas nema tačnih podataka. U kasnijem dobu ova djeca često ispoljavaju alergijske manifestacije na koži ili plućima. Usljed enzimskog deficita i nepotpune hidrolize disaharida (a naročito laktoze. da se daju kristaloidi. saharaze i izomaltaze te malapsorpcija glukoze. Postoje abdominalne kolike zbog rastezanja crijeva usljed prisustva gasova u crijevima pa su stolice zbog izlaska gasova pjenušave i vodene. stolice su jako kisele. D-xyloza test je ponovo patološki. U krvi se nađe leukocitoza i hipoalbuminemija. U anamnezi postoji familijarna nepodnošljivost šećera. kožnim ili plućnim manifestacijama. a dojenčetu se da mlijeko od soje ili hidrolizata proteina (Soyamil. Najčešći je nedostatak laktaze kako urođeni tako i stečeni defekt. povraćanje i distenzijom trbuha. NEPODNOŠLJIVOST PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA Ovaj poremećaj je u nekim zemljama najčešći uzrok hroničnog proliva. albumini. 111 . života slaba je aktivnost pankreasne amilaze pa zato djeca u tom periodu slabo podnose škrob. a ispod njih ulceracije sluznice. Klinička slika se može manifestovati akutno sa gastroenterokolitisom. plazma. kolonoskopski se vide smeđe pseudomembrane. crijeva krče. Okultno krvarenje iz GIT a je relativno često u dojenčadi koja se hrane kravljim mlijekom. Biopsija tankog crijeva pokazuje u ovoj bolesti mjestimično oštećenje sluznice.

Pregled djeteta mora biti detaljan i ono mora biti golo.  perforacija crijeva kod trbušnog tifusa.  porfirija. frekvencom te okolnostima pod kojima nastaje bol. Prvo treba razlikovati bol koji zahtjeva hiruršku intervenciju od bola koji zahtjeva medikamentoznu ili psiho terapiju.  diabetična ketoacidoza itd.  akutni pankreatitis.  trovanje hranom  Crohnova bolest.  krvarenje u ovarij ili ovarijalna cista. Svi ovi uzroci ali kod starije djece od dvije godine i  druge infekcije crijeva.  kalkuloza.  traumatska ruptura slezene ili bubrega ili mokraćne bešike.  torzija testisa.  toksični megakolon.  intestinalne opstrukcije.  inkarcerirana ingvinalna hernija. intenzitetom.  infekcije urinarnih puteva. karakterom. kampilobakterom.  nefritis.  hepatitisi. Psihogeno . lokalizacijom.  subserozni hematomi zbog traume.  Bazalne upale pluča.  akutni apendiks i  nekrotizirajući enterokolitis.  zbog parazita koji izazivaju opstrukciju pojedinih organa digestivnog trakta. intolerancije na kravlje mlijeko. osim ranije navedenog dolaze u obzir:  primarni peritonitis. pratećim znacima abdominalnih i drugih organa. trajanjem. Anamneza mora da bude detaljna u vezi sa početkom.  perforacija Meckelovog divertikla.  ulcerozni i amebni kolitis. urinarne infekcije takođe mogu dati jak bol u trbuhu.  mezenterični adenitis. šigelama. Uzroci bola koji zahtijevaju hiruršku intervenciju – Kod djece ispod dvije godine su:  perforacija čira na dvanaestercu. Kod djece iznad dvije godine starosti.  holecistitis. Bol u trbuhu koji iziskuje medikamentoznu terapiju najčešći je  kod djece do dvije godine  zbog infekcija salmonelama.  hiperlipidemija.BOL U TRBUHU Bol u trbuhu je čest kod djece i veoma težak za diferencijalnu dijagnozu.  tvrda stolica.  holelitiasis. teška anemija.bol obično je lociran oko pupka  nesloga roditelja ili 112 .  Henoch-Schonlein purpura.  bolovi zbog postoperacionih adhezija.

U DOJENAČKOM PERIODU TO SU:  fisure anusa (svijetlocrvena krv na tvrdoj stolici). tamnocrvena krv potiče obično iz ileuma i proksimalnog kolona.Jedan dio peptičkih ulkusa nastaje usljed “stresa” u toku neke teže infekcije ili traume. Da li je hematemeza samo prolazna pojava nekog bezazlenog procesa? Povraćanje progutane krvi nakon epistakse ili ekstrakcije zuba. peptičkog ulkusa želuca i duodenuma (hematemeza.Drugu grupu čine tzv. oko 50% se nalazi u anusu. Do dijagnoze je teško doći pa treba često tražiti pomoć psihologa i psihijatra. 1. odnosno koja je bolest prouzrokovala krvarenje. Nasljedna dispozicija ima značajnu ulogu (u oko 30% slučajeva je pozitivna porodična anamneza gdje 1 ili više članova porodice imaju ulkusnu bolest). malina ili cvekle. koža. 113 . Liječenje bola je etiološko. intrakranijalne povrede ili opekotine. šok. Do dijagnoze je teško doći pa treba često tražiti mišljenje od iskusnog dječijeg hirurga. Da li je GIT krvarenje samo manifestacija opšte hemoragijske dijateze? Ima li znakova krvarenja ud rugim organima (pluća. bez prethodne traume ili nekog drugog uzroka. Može se dogoditi da krv iz varikoziteta jednjaka da usljed pojačane peristaltike prebrzo evakuisana iz želuca i crijeva te da stolica ne bude crna nego svijetlo ili tamnocrvena. Liječenje bola je etiološko. 4. crna) stolica klinički su simptomi krvarenja iz gornjih dijelova probavnog trakta. a klinički se manifestuju hematemezom i melenom. 2. Etiologija. melena). Hematohezija (krarenje svježe krvi na rektum) znak je krvarenja iz donjih dijelova crijeva. vrtić.  varikoziteta jednjaka. Sama boja stolice nije apsolutni pokazatelj mjesta krvarenja. polipa kolona ili rektuma (svijetla krv u stolici). a samo 10% iznad Treitzova ligamenta. Često je potrebno angažovati psihologa i psihijatra.  hemoroidi (svijetla krv u stolici). U tu grupu spadaju oni koji su nastali u toku liječenja kortikosteroidima ili slaicilatima. Svakom slučaju GIT krvarenja treba pristupiti ozbiljno a pri tom riješiti neka osnovna pitanja. Duodenalnu ulkus je češći 7-8 puta od gastričnog.  odvajanje od roditelja-jaslice. Ti se ulkusi zovu “stresni” ili sekundarni. ili je crvena od prevelike količine ingestiranog paradaiza. GASTROINTESTINALNO KRVARENJE Hematemeza (povraćanje krvi) i melena (tamna. U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM UZRASTU  zbog fisura anusa. dadilje. Iz kojeg mjesta potiče krv. Od svih dijagnostikovanih lezija koje uzrokuju gastrointestinalno krvarenje. PEPTIČKA ULKUSNA BOLEST (PUB) Bolest je dugo poznata u djece svih uzrasta uključujući i novorođenčad.  Mekelov divertikulitis.  hemoragijska dijateza (hematemeza.  Mekelov divertikulitis (tamnokrvava ili svijetlocrvena stolica). oko 30% u tankom crijevu. Da li je u pitanju uopšte krvarenje? Ne potiče li možda crna stolica od preparata željeza.  invaginacije crijeva (krvava sluz u stolici). primarni ulkusi. STRESNI ULKUSI . preveliko opterećenje roditelja. Ipak oko 30% prolaznog Gl krvarenja i pored svih raspoloživih dijagnostičkih postupaka ostaje nerazjašnjeno. ulcerozni kolitis (krvavo sluzava stolica). ulkus želuca ili duodenima. rektumu i kolonu. ac. melena). a svijetlocrvena iz distalnog kolona i anusa.  invaginacija crijeva (krvava sluz u stolici). kao što je sepsa. Najčešći uzroci krvarenja iz Gl trakta U NOVOROĐENAČKOM PERIODU SU  hemoragijska dijateza. 3. Oko 30% novorođenčadi povrati u prvih 12-24 sata krv koju je progutalo za vrijeme poroda. Nastaju kao primarna bolest.  hijatusna hernija (povraćanje sa primjesama krvi. rijetko hematemeza). PRIMARNI ULKUSI . mozak). a potrebno je nekada načiniti dosta pretraga uključujući endoskopiju i RTG pretrage.

U osnovi zbivanja je disbalans između mukoza protektivnih mehanizama (mukus. Nizatidin). AKUTNI PANKREATITIS Bolest često ostaje nedijagnostikovana. Velika grupa djece zahtjeva tretman hirurga. a u zadnje vrijeme se koriste inhibitori tripsina (Trasilol). H2 blokeri su efikasni kod duodenalnog. Osnovni principi su suzbijanje boli (ne koristiti morfij jer izaziva spazam Oddijeva sfingtera). Mogu se javiti melena i hematemeza ali su okultna krvarenja češća. piloričnog i želudačnog ulkusa i daju se djeci. kiselina. Bolest nastaje kao komplikacija parotitisa ili kao posljedica traume trbuha. Smrtnost u nov. Osnovne dijagnostičke pretrage su radiološka i endoskopska. a niže vrijednosti hematokrita se nađu u stanju dehidracije. Cimetidin 10-20 mg na kg TT za neonatuse. 114 . Češće su lokalizirani u želucu. Krvarenje se najčešće manifestuje kao svijetla krv na bezbolnim tamnim stolicama. I u ovoj dobi se bol može javiti natašte i noću. nenapredovanje su česti prateći znaci. Terapija. periodu je visoka. lijekove i opšte higijenske mjere. Bol je obično jak. Ranitidin 4-6 mg na kg TT podijeljeno u 2-3 doze. Dijagnoza. Etiologija. Divertikul se može upaliti. Leukocitoza je nespecifičan nalaz.Patofiziologija. Smrtnost je visoka. odstranjuje se i u onim slučajevima kada je slučajno otkriven zbog mogućih komplikacija. MECKELOV DIVERTIKUL Meckelov divertikul je ostatak omfalomezenteričnog pleksusa. jači u ležećem položaju. Konzervativno liječenje obuhvata dijetalnu prehranu. u epigastriju sa propagacijom u leđa ili je pojasnog karaktera. U predškolskoj i školskoj dobi glavni simptom je recidivna bol u trbuhu lokalizirana najčešće paraumbilikalno. a kod starije djece 50% recidivira do u odraslu dob. Bol ima karakter periodičnosti. Hranu treba uzimati u što manjim češćim obrocima. Divertikulitis ima istu kliničku sliku kao apendicitis. Invaginacija izazvana Meckelovim divertiklom je rijetka. mučnina i temperatura sreću se kod ove bolesti. Famotidin. infekcija sa Helicobacter pylori). Razdražljivost. takođe se mogu naći prolazna hiperglikemija i glikozurija. askarisom. a lokalizacija češća na duodenumu. Klinička slika. Nažalost PUB kod djece može biti teška za tretman i između 35-70% djece imaju recidive. a na uzimanje hrane i antacida prestaje. Perforacija je česta komplikacija i u pravilu se brzo razvije. U novorođenačkom dobu hematemeza i melena su najčešće prvi i jedini simptomi. spriječiti infekciju primjenom antibiotika. U doba puberteta i adolescencije simptomi postaju tipičniji za ulkusnu bolest: bol u epigastriju. povraćanje. U njegovoj sluznici se mogu naći razna heteropotpoma tkiva. uz mučninu i povraćanje. alkalni sokovi. U dojenačkom dobu glavni simptom je recidivno povraćanje odmah nakon jela. Klinička slika. Navedeni uzročnici oštete tkivo pankreasa te se aktiviraju enzimi koji dovedu do autodigestije parenhima i krvnih žila. a ostatak kasnije gubi simptome. Dijagnoza se postavlja rentgenski ili scintigrafski. Terapija. Liječenje je hirurško. Sucralaftat je efikasan za ublažavanje bolova i zacjeljivanje ulceracija i dobro se podnosi. Mučnina je česta. Patognomonična je noćna bol. Trbuh je bolan ali bez defansa. mikrocirkulacija. regeneracija normalne sluznice) i agresivnih ulcerozni činilaca (pepsin. Laboratorijski se mogu naći povišene amilaze u krvi i urinu u toku akutne faze. Dijagnoza RTG. H2 blokeri (Cimetidin. tumorom duodenuma). natašte. anoreksija. podmirivanje kalorija i elektrolita iv putem. a za stariju djecu 20 do 40 mg na kg TT u 4 doze. UZ i CT ali i dalje teško. Ovi ulkusi su većinom sekundarni u toku intrakranijalnih ozljeda u porodu ili neonatalne sepse. krvariti ili izazvati opstrukciju. takvog sastava da što manje nadražuje želudac i da što više apsorbuje kiselinu. Ranitidin. Perforacija je rijetka. a rjeđe zbog opstrukcije sfinktera Oddi (kamencima. Bol. povraćanje rijetko. Patogeneza. Nalazi se 30-40 cm proksimalnije od ileocekalne valvule. uz česte napade bolnog plača. Medikamentozna terapija sastoji se od antacida koji se daju između obroka i pred spavanje. a može doći i do nekroze okolnog tkiva. a najčešće sluznica želuca. Perforacija je rjeđa nego u neonatalnom periodu. Najčešća lokalizacija je duodenum.

HEMOROIDI Hemoroidi se kod djece izuzetno rijetko javljaju. Većinom su uzrokovane tvrdom stolicom. Najčešće se javlja u rektumu a rjeđe u sigmi. u prve 2 godine. te naprezanju pri defekaciji iz bilo kog razloga. Etiologija je nejasna ali može nastati iz akutne forme. Javlja se kod djece sa iscrpljujućim bolestima (cistična fibroza). rektoskopije i irigografije. Liječenje je hirurško. održavanje higijene mlakim kupkama. razlog je otvoren 115 . Bolesti ingvinoskrotalne regije HERNIJA INGVINALIS uvijek kongenitalna i indirektna. PROLAPS REKTUMA Prolaps rektuma je prilično česta bolest u djece do 3 godine. Opstipacija se može pogoršati jer dijete zbog boli izbjegava defeciranje te se stvara začarani krug. anestezinska mast. U kasnoj fazi bolesti zbog propadanja i fibroziranja tkiva pankreasa mogu se javiti učestali stolice. a rijetko je potrebna hirurška intervencija. krvari na dodir. a zbog mogućnosti maligne alteracije uvijek ga treba histološki analizirati.). Glavni klinički simptom je recidivirajuća bol u gornjem dijelu trbuha. a bol i krvarenje su glavni simptomi. Pancinom. Bol je različitog intenziteta. Javlja se kod muške djece 10 do 20 puta češće. čime se postiže normalna konzistencija stolice. kada prolabira samo mukoza ili  POTPUNI kada prolabiraju svi slojevi rektuma. a remisije mogu trajati od nekoliko sedmica do nekoliko godina. povrće). akutnim enteritisima sa velikim brojem stolica.. Manifestuju se kao veće ili manje pukotine na anusu. Dijagnoza je teška i često ostaje neutvrđena dok se ne jave znaci insuficijencije pankreasa ili se na RTG-u ne nađu znaci njegove kalcifikacije. Ako primijenjeno ne da povoljan rezultat može se primijeniti kauterizacija srebrenim nitratom (lapis). Liječenje se sastoji u uklanjanju uzročnih faktora. Pri defekaciji se osjeti oštra bol. digitorektalnog pregleda. Jedini klinički simptom je bezbolno krvarenje za vrijeme ili neposredno nakon defekacije.HRONIČNI PANKREATITIS Izuzetno je rijedak. Benigan je. Nastaju kod hronične opstipacije i portalne hipertenzije. voće. manipulacijom pri pregledu i lošom higijenom te regije. Manifestuju se bolovima i ponekad krvarenjem pri defekaciji. Terapija je bazirana na suzbijanju recidivne boli analgeticima. primjena blagih laksativa. steatoreja i znaci dijabeteta.. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Liječe se regulisanjem stolice. FISURE ANUSA Najčešće bolesti anorektalne regije i najčešći uzrok rekatlnog krvarenja. uvijek su vanjski. Prolabirana sluznica je hiperemična. a prolabirana sluznica se lako može vratiti blagim pritiskom i utiskivanjem rektuma sa gazom umočenom u topao rastvor fiziološke otopine. a po histološkoj građi je adenom i lako krvari na svaki dodir. kupkama mlake vode. a ako je došlo do insuficijencije egzokrinog pankreasa daje se substituciona terapija (Pankreatin. Hirurški tretman je indiciran ako je došlo do opstrukcije izvodnih kanala ili se razvila pseudocista pankreasa. naročito kod djece do 10 godine života. Hirurška intervencija je rijetko potrebna. Može biti  PARCIJALNI. a na stolici se pojave manje ili veće količine svijetlo crvene krvi. JUVENILNI POLIP Juvenilni polip je najčešći tumor u GITu djece. Liječenje se sastoji od dijetalne prehrane (voćni sokovi.

procesus vaginalis peritonei koji normalno obliterira odmah po rođenju. Ovo je klinički uglavnom asimptomatska bolest koja se odlikuje tumefakcijom u predjelu prepone ili se spusti u skrotum (hernija skrotalis), vidi se i pipa kao kobasičasta tvorevina, bezbolna, lako se reponira kroz ingvinalni kanal u abdominalnu šupljinu. Hernija se sastoji od peritoneuma, crijeva i njihovog sadržaja. Pri naprezanju, kašlju, plaču zna se uklještiti. Ako se hernija ne može vratiti unutar 10 do 12 sati mora se hirurški intervenisat. Vlada mišljenje da veće hernije treba operisati ranije zbog manjih komplikacija i recidiva. HIDROCELA TESTIS Javlja se odmah po rođenju ili najkasnije u prvoj godini života, a rijetko kasnije. Nastaje zbog nezatvorenog procesus vaginalis pa dolazi do prodora peritonealne tečnsoti između dva lista procesus vaginals peritonei. Razlikuje se od hernije što prosijava svijetlo a neda se sa lakoćom reponirati. Često je udružena sa ingvinalnom hernijom. Liječenje je nepotrebno najčešće jer se tečnost sama resorbuje za nekoliko mjeseci, a predznak je alergijske dijateze. DISTORSIO FUNICULI TESTIS Je uglavnom u dojenačkom periodu. Razlikuje se od prethodne dvije bolesti što je tumor jako bolan, oteklina je crvena ili modra. Dijete postaje febrilno, povraća. Terapija je hirurška.

Akutni apendicitis
U prvih 10 do 15 godina najčešće oboljenje kod djece koje zahtijeva hirurški zahvat. Može se javiti i kod dojenčeta i kod malog djeteta, kada je atipične kliničke slike. Etiologija bolesti je bakterijska infekcija crvuljka. Zbog kratkog omentuma kod dojenčadi i male djece prilikom perforacije razvije se difuzni peritonitis. Kliničkom slikom dominira bol u donjem desnom dijelu trbuha ili difuzno. Počinje sa povremenim bolovima, a kasnije bol kontinuiran i pogoršava se sa pokretima desne noge ili pri hodu. Dijete često povraća, a što je mlađe to je proliv češći. Tjelesna temperatura će preko 38°C i uvijek je veća rektalno nego aksilarno (preko 1°C). U krvnoj slici leukocitoza u urinu leukociturija i umjerena eritrociturija. Palpacijom trbuha dijete osjeti bol u predjelu apendiksa koja se pojačava kada se ruka naglo pusti sa abdomena. Kod 80-90% dojenčadi i male djece upala crvuljka se komplikuje peritonitisom.

Peritonitis
Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata. Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i stalna osjetljivost trbuha na palpaciju, stalan bol, tahikardija, povraćanje, tahipnoa. Trbušna stijenka je distendirana. Dijete treba oporaviti od hipovolemije i šoka infuzijama, plazmom pa tek onda pristupiti operaciji.

116

HEPATOLOGIJA
SIMPTOMI HEPATO-BILIJARNIH BOLESTI ANOREKSIJA I POVRAĆANJE - su česti znaci u ranom stadiju hepato-bilijarnih bolesti, a patogenetski mehanizam njihovog nastanka nije jasan. ABDOMINALNA BOL - prati brojne bolesti hepatobilijarnog trakta, ali i kongestivnu jetru, a nastaje naglim rastezanjem Glissonove čahure. ŽUTICA (ICTERUS) - je prebojavanje kože, sklera i vidljivih sluznica žutom bojom različitog intenziteta u zavisnosti od koncentracije bilirubina u krvi. Normalna koncentracija bilirubina u krvi je 5-20 μmol/l (0,3 - 1,2 mg%). Žutica je karakterističan, ali neobavezan znak hepatocelularnog oštećenja ili poremećaja normalnog oticanja žuči. Žutica se može pojaviti: 1) zbog nagle i prekomjerne hemolize, 2) zbog hepatocelularnih oštećenja, 3) zbog opstrukcije u oticanju žuči, 4) kao miješana žutica (zbog predugog trajanja žutice drugog uzroka te naknadnog oštećenja hepatocita). Nekonjugovane žutica nastaju zbog povećane hemolize ili smanjenja konjugacije bilirubina, 80-85% ukupnog bilirubina otpada na nekonjugirani (indirektni) bilirubin. Nasuprot tome, u konjugiranoj žutici 50% ili više ukupnog bilirubina čini konjugirani (direktni) bilirubin, a nalazimo je kod upalnih oštećenja jetre, infiltracija i tumora jetre, nasljednih metaboličkih bolesti, bolesti ekstrahepatičnih žučnih vodova. HEPATOMEGALIJA - Kod dojenčeta i malog djeteta jetra je ispod desnog rebarnog luka za 1-3 cm. Pri tome se mora voditi računa o gornjoj granici jetre (V međurebarni prostor) jer kod djece sa asteničnim habitusom, te kod patoloških procesa u desnom hemitoraksu, (npr. emfizem, izljev) jetra se može spustiti niže, a da pri tom ne psotoji njeno uvećanje. Uvećanje jetre može biti difuzno ili lokalizirano, a potrebno je voditi računa i o konzistenciji jetre (da li je donji rub zaobljen ili oštar). Razni patofiziološki mehanizmi dovode do uvećanja jetre: upala, kongestija (bilijarna ili kardiovaskularna), hiperplazija, infiltracije (masna ili tumorska) ili tezaurizmoze (deponovanje nekih supstanci). SPLENOMEGALIJA - Opipava slezina ispod lijevog rebarnog luka nije neobičan nalaz u prvim mjesecima života. Splenomegalija je reoovan pratilac portalne hipertenzije. Ona takođe redovno prati hemolitičke procese, a ponekad bakterijske i virusne infekcije, zatim tezaurizmoze, lipidoze, malignu infiltraciju idr. EDEMI I ASCITES - Pojava edema i ascitesa (slobodne tečnosti) kod bolesti jetre je posljedica više faktora: hipoalbuminemije (dovodi do pada onkotskog pritiska), portalne hipertenzije, poremećaja limfotoka jetre i sekundarnog hiperaldosteronizma (koji je uzrokovan smanjenjem efektivnog volumena plazme). Hiperaldosteronizam dovodi do povećane tubularne reapsorpcije natrija. Ascites se javlja kod uznapredovale hronične bolesti jetre i loš je prognostički znak. Kad je obilan, potiskuje jetru i dijafragme, smanjuje ekspanziju pluća, otežava disanje i pokretljivost bolesnika. Edemi se mogu pojaviti zajedno sa ascitesom ili neovisno od njega. Najčešće su lokalizirani na stopalima, potkoljenicama i u području sakruma. Izazvani su istim faktorima kao i ascites, uz dugotrajno ležanje i sekundarne kardiovaskularne poremećaje. POJAVE NA KOŽI  Proširene vene na prednjem trbušnom zidu (caput medusae) su posljedica portalne hipertenzije i portalno-sistemskog santa putem kolaterala.  Spider nevusi su teleangiektazije morfološki slične pauku, lokalizirane najčešće na vratu, ramenima i gornjem toraksu.  Palmarni eritem, mrljasti eritem na tenaru i hipotenaru je nespecifičan znak (prisutan nekada i kod zdravih osoba).  Pruritus je čest simptom u opstruktivnoj žutici, a nastaje taloženjem žučnih soli u kožu. Zbog češanja nastaju ogrebotine, impetiginizacije, pigmentacije.  Ksantomi su sitni smeđkasti čvorići koji nastaju kod dugotrajnih holestaza sa hiperholesterolemijom.

117

POREMEĆAJ STOLICE je česta pojava kod hroničnih bolesti jetre. Česta je opstipacija, steatoreja zbog malapsorpcije masti. Blijeda stolica poput gipsa je karakterističan nalaz u opstruktivnoj žutici. SKLONOST KRVARENJU nastaje zbog nedostatka K-vitamin zavisnih faktora koagulacije, kako zbog nemogućnosti njihovog stvaranja u jetri, tako i zbog nemogućnosti resorpcije liposolubilnih vitamina. Treći uzrok je trombocitopenija zbog splenomegalije sa hipersplenizmom. Najteža i najopasnija krvarenja nastaju pucanjem varikoziteta jednjaka. HEPATIČNA ENCEFALOPATIJA može nastati kao komplikacija teških poremećaja jetrenih funkcija a u uskoj je vezi sa intoksikacijom amonijakom, odnosno nemogućnošću jetre da amonijak resorbiran iz crijeva pretvori u netoksičnu ureju. Može nastati bilo u terminalnoj fazi ciroze jetre ili u toku akutnih fulminantnih nekrotičnih promjena (infekcija, trovanje gljivama ili lijekovima). Karakterišu je neurološki poremećaji, hipotonija, konvulzije, te gubitak svijesti raznog stepena do kome. ANEMIJA se javlja zbog anoreksije, loše resorpcije i manifestnih ili okultnih krvarenja. PORTALNA HIPERTENZIJA Povećanje pritiska u v. porte iznad 10-12 mmHg ima za posljedicu hemodinamske promjene koje dovode do stvaranja kolateralne cirkulacije između portalnog sistema i sistema gornje i donje šuplje vene. Na mjestima anastomoza se razvijaju kolaterale: proširene vene jednjaka i gornjeg dijela želuca, u submukozi rektuma proširene hemoroidalne vene, proširene epigastrične vene prednjeg trbušnog zida, kao i dijafragmalne ili pankreasne vene. Portalna hipertenzija može biti: 1) PREHEPATIČNA, - Najčešći oblik kod djece nastaje usljed opstrukcije v. porte ili rjeđe v. slezine na bilo kom mjestu od hilusa do ušća jetre. Može biti utrokovana trombozom koja je nastala u neonatalnom periodu poslije umbilikalne sepse, nakon kateterizacije umbilikalne vene, nakon teških infekcija itd. 2) INTRAHEPATIČNA, posljedica ciroze jetre, ali i infiltrativnih procesa i bolesti odlaganja. 3) POST-HEPATIČNA. veoma rijedak kod djece. Najčešći uzroci su Budd-Chiarijev sindrom, tj. tromboza hepatičnih vena ili v. cave u ma kom dijelu do ušća u desnu pretkomoru i konstriktivni perikarditis. Klinička slika: bolest je lagano progradijentna. Karakteristični znaci su: splenomegalija (obično 1-3 godine prije gastrointestinalnog krvarenja), uz splenomegaliju se kasnije razvije i hipersplenizam (trombocitopenija, leukopenija, anemija).razvoj kolateralnog krvotoka, te pojava hemoragičnih epizoda (hematemeze i melene), koje bivaju sve češće i teže. Pojava ascitesa nastaje relativno kasno. Dijagnoza: varikoziteti jetfnjaka se dokazuju ezofagoskopijom i ezofagografijom. Metoda izbora je perkutana lijenoportografija koja prikaže kompletnu sliku portalnog sistema i smjer kolateralne cirkulacije. Terapija: je konzervativna i hirurška. U fazi akutnog krvarenja se suzbija hemoragični šok (transfuzije krvi ili plazme) primjena Vazopresina 1 jed./3kg što dovodi do pada portalnog tlaka, oralno Velyn (liofilizirani bovini trombin), a u slučaju neuspjeha kompresija varikoziteta jednjaka i kardije balonskom sondom. U mirnoj fazi se može vršiti skleroziranje varikoziteta ili se rade tzv. porto-sistemski šantovi, koji imaju za cilj da smanje priliv krvi u ezofago-gastrične varikozitete. BIOHEMIJSKI TESTOVI ZA DIJAGNOZU HEPATOBILIJARNIH BOLESTI TESTOVI KOJI POTIČU IZ METABOLIZMA BILIRUBINA Povišena je vrijednost ukupnog bilirubina. Grubo uzevši,  indirektna (nekonjugirana) hiperbilirubinemija se sreće kod hemolize,  direktna (konjugirana) kod atrezije a  mješovita kod upalnih procesa. Urobilinogen  U bilijarnoj opstrukciji nema urobilinogena u mokraći (normalno je u tragu),  kod hepatocelularne lezije urobilinogen u mokraći povišen jer oštećena jetra nije sposobna

118

da veže veći dio urobilinogena iz enterohepatične cirkulacije i ponovo ga izluči u žuč. Bilirubin u mokraći  nađe se samo u konjugiranoj hiperbilirubinemiji (jer je topiv u vodi) i boji mokraću smeđežuto, kao tamno pivo. Stolica i sterkobilinogen  Stolica koja sadrži mali ili nimalo sterkobilinogena je svijetla (hipoholična ili aholična) i karakteristična je za bilijarnu opstrukciju. AKTIVNOST ENZIMA U SERUMU Povišena aktivnost AST (ASPARTAT TRANSAMINAZE) i ALT (ALANIN TRANSAMINAZE) je osjetljiv pokazatelj hepatocelularnih oštećenja, pri čemu je osjetljiviji test povišenje ALT (jer je specifičnija za jetru). Povišenje ALKALNE FOSFATAZE (AP) koja se normalno izlučuje putem žuči, ako nema znakova bolesti kostiju, upućuje na oštećenje ekskretorne funkcije jetre ili bilijarnu opstrukciju. Zajedno sa AP, kod hepato-bilijarnih bolesti se nađe i povišenje 5-nukleotidaze. GAMA GLUTAMIL-TRANSFERAZA (gama GT) ima veliku vrijednost u dijagnozi jetrene bolesti, naročito u prisustvu povišene AP za koju nije jasno kojeg je porijekla. SINTETSKA FUNKCIJA JETRE HIPOALBUMINEMIJA, jer oštećena jetra stvara manje albumina, pa dolazi do albuminsko-globulinske inverzije i povećanja α2 globulina kao znaka nespecifičnog upalnog procesa. Na istom principu (albuminsko-globulinske inverzije) se zasnivaju flokulacioni testovi (TT,TF, cefalin-holesterolska proba). SNIŽENJE AKTIVNOSTI FAKTORA KOAGULACIJE: fibrinogena, protrombina, V, VII, IX, X, zbog poremećaja njihovog stvaranja. Koagulacioni testovi, a naročito protrombinsko vrijeme su dobre metode za funkcionalno ispitivanje jetre. U teškim hepatocelularnim oštećenjima jetre javlja se sniženje konc. holesterola, naročito njegovih estera (poremećaj stvaranja), a nasuprot tome nivo holesterola, fosfolipida i triglicerida je povišen u holestazi. Alfa-fetoprotein, koga sintetizira nezrela jetra i nađe se u prva 2 mjeseca života, može kod nekih bolesti jetre bitipatološki povišen. Ekskretorna sposobnost jetre BSP (bromsulfoftaleinski test). BSP dat intravenski se vezuje za albumine plazme odakle ga preuzimaju hepatociti, konjugiraju i aktivno izlučuju u bilijarni trakt. Nakon 45 min ne smije biti retinirano više od 5% date količine. RADIOLOŠKE I RADIOIZOTOPSKE METODE - Oralna i intravenska holangiografija - Radioizotopske metode (scintigrafija jetre). Intrahepatične patološke tvorevine veće od 1 cm se prikažu kao defekti punjenja, tzv. hladne zone. Novija metoda je dinamična scintigrafija jetre (pomoću tc-Hida), čiji je klirens iz krvi brz i putem žuči se izlučuje u crijevo, a kod oštećenja hepatocita putem bubrega. - Ultrasonografija (UZ) - Kompjuterizovana tomografija (CT) - Venegrafija (splenoportografija, arteriografska portografija) PERKUTANA BIOPSIJA JETRE  podrazumijeva histološko, enzimsko i elektronsko ispitivanje uzorka. Indicirana je u prolongiranim žuticama, nejasnim hepatosplenomegalijama, kod sumnje na bolest deponovanja. Pri izradi se mora voditi računa o hemostazi, zbog sklonosii ka krvarenju.

NEONATALNA HOLESTAZA (KONJUGIRANA HIPERBILIRUBINEMIJA) Prolongirano povišena vrijednost serumskog konjugiranog bilirubina je česta pojava u prvom mjesecu života. Može nastati zbog infektivnih, genetičkih, metaboličkih, ili nedefiniranih abnormalnsoti koje dovode ili do mehaničke opstrukcije bilijarnog protoka ili do funkcionalnog oštećenja bilijarne ekskretorne funkcije. Novorođenčad sa holestazom se mogu podijeliti u 2 grupe: 1) sa ekstrahepatičnom i 2) intrahepatičnom bolešću. Diferencijacija između ekstrahepatične bilijarne atrezije, idiopatskog neonatalnog hepatitisa i

119

intrahepatične holestaze je osobito teška a dijagnostička kriterija nesigurna. Zbog toga anglosaksonski autori intrahepatičnu holestazu označavaju kao: NEONATALNI HEPATITIS SINDROM, koji može biti: 1) Idiopatski, nepoznate etiologije sa sporadičnim i familijarnim oblicima (gdje spadaju još nedefinirane metaboličke i virusne bolesti) 2) Infektivni hepatitis novorođenčeta (uzročnik su specifični agensi, kao Hepatitis B virus, enterovirusi, CMV) 3) Intrahepatična bilijarna hipoplazija, odnosno mali broj žučnih vodova (uobičajen, a neodgovarajući naziv je intrahepatična atrezija) NEONATALNI HEPATITIS Uboljenje jetre novorođenčadi i dojenčadi u prva 3 mjeseca života, izazvano infektivnim agensima: virusima, bakterijama i parazitima, a prema kliničkoj slici te dijagnostičkim kriterijima veoma ga je teško izdvojiti iz “sindoma neonatalnog hepatitisa”. Način prenošenja je intrauterini. perinatalni i postnatalni. Neonatalni hepatitis može biti uzrokovan bakterijskim infekcijama, u toku septičnih stanja ili teških infekcija urinarnog trakta, posebno sa E. coli. Vjeruje se da bakterijski produkti dovode do toksičnog oštećenja hepatocelularnog ekskretornog sistema. Takode, mogu ga prouzrokovati virusi: rubeola, citomegalovirus herpes simplex, Epstein Barr, cocxackie i hepatitis B, kao i kongenijalne infekcije toksoplazmozom i sifilisom. Ove nebakterijske hronične, perinatalne infekcije se skraćeno nazivaju - TORCH (akronim za Toksoplazmozu, Ostale infekcije, Rubeolu, CMV infekciju, Herpes infekciju). Za njih je karakteristično da oboljenje nastaje uglavnom preko primarne, obično inaparentne infekcije trudnice, sa polimorfnom slikom, mada se hepatitis može javiti i kao izolovana pojava. Jetra novorođenčeta pri tom odgovara karakterističnim promjenama u vidu stvaranja multinuklearnih gigantskih ćelija (hepatociti sa više jedara) tj. džinovskom transformacijom hepatocita. Ponekad je taj odgovor toliko prisutan da se upotrebljava izraz “gigantocelularni” hepatitis. Klinička simptomatologija je veoma različita, od blage, do veoma teške sa smrtnim ishodom. Znaci hepatocelularnog oštećenja najčešće se javljaju u prvoj ili drugoj sedmici života ali mogu i kasnije, u 2. ili 3. mjesecu. Klinički simptomi nisu specifični i vezani su više za nespecifičan odgovor anatomski i funkcionalno nezrele jetre, nego za etiološki agens. Prisutni su: žutica mješovitog, nekad i opstruktivnog tipa, aholične ili slabo kolorisane stolice, u urinu se nađe konjugirani bilirubin (boji pelene žuto), hepatosplenomegalija, slabo ili nikako napredovanje na tjelesnoj težini. Prognoza umnogome ovisi o etiologiji bolesti. Veliki broj novorođenčadi nije obolio akutno, i nakon 1-6 mjeseci od pojave žutice se postepeno oporavi, bez rezidualne bolesti ili ciroze. Etiološka dijagnoza se postavlja: direktnom izolacijom i kulturom uzročnika, eventualnim pegledom liquora (obično pleocitiza i povišeni proteini), odgovarajućim serološkim testovima (npr. dokaz specifičnih IgM - ELISA test na toksoplazmozu), radiološkim ispitivanjima (UZ glave, CT glave) Diferencijalna dijagnoza prema atreziji žučnih puteva je teška (vidi kasnije). Terapija: ukoliko je moguće treba biti etiološka. Simtomatska terapija je kao i kod atrezije žučnih vodova (vidi kasnije) ATREZIJA ŽUČNIH VODOVA Jedan od češćih uzroka konjugirane hiperbilirubinemije novorođenčadi i dojenčadi. Može biti  EKSTRAHEPATIČNA (atrezija ili opstrukcija ekstrahepatičnog voda ili jednog njegovog dijela)  INTRAHEPATIČNA (sa odsustvom ili smanjenjem broja žučnih kanalića u jetri). Danas se misli da je atrezija žučnih puteva sekundarna lezija nastala intrauterino (a ne razvojana anomalija), odnosno da su neonatalni hepatitis i atrezija žučnih vodova posljedica istog patološkog procesau jetri, tj. različite faze u evoluciji iste osnovne bolesti. Klinička slika: prisutna je žutica (često sa prisustvom zelenkaste boje) koja se obično nadovezuje na fiziološku, i iz dana u dan se pogoršava Stolica je aholična a mokraća tamna, jer sadrži konjugirani bilirubin. Razvija se hepatosplenomegalija i nema napredovanja na težini. Nakon 4-6 mjeseci se

120

sa biohemijskim parametrima koji govore za holestazu. PREDIKTERIČNA. flokulacioni testovi su patološki.počinje pojavom žutice koja se postepeno pojačava i traje 2-3 sedmice. koje mogu biti 10-20 puta veće od normalnih. ipak se pod pojmom akutni virusni hepatitis označava infekcija izazvana virusom A ili B.U mokraći je prisutan bilirubin već u predikteričnoj fazi. BILIRUBIN U MOKRAĆI . urobilinogen je povišen na početku žutice. Arbovirusa. Mokraća postaje tamna a stolica svijetle boje. a s oporavkom raste nekonjugirani bilirubin. Inkubacija hepatitisa A traje 15-40 dana. normalizacije apetita.   LABORATORIJSKE PRETRAGE AKTIVNOST TRANSAMINAZA AST i ALT.U akutnoj fazi bolesti je prisutna albuminsko-globulinska inverzija. . Primjena holestiramina (izmjenjivač jona) smanjuje vrijednost konjugiranog bilirubina i svrbež kože. ishranu preparatima mlijeka u kojima su masti zamijenjene srednjelančanim trigliceridima za čiju resoprciju nisu potrebne žučne soli (Pregestimil). mada hepatitis B češće ima teži tok. opšta slabost. što je praćeno poboljšanjem laboratorijskih parametara u serumu. nestane iz urina. hemoragični sindrom. abdominalna bol. Konzervativni pristup podrazumijeva parentralnu nadokandu liposolubilnin vitamina.(obično traje oko 1 sedmice) javljaju se nespecifični simptomi: anoreksija. a kasnije kad je izlučivanje žuči u crijevo izrazito smanjeno. uz radiološke pretrage (dinamična scintigrafija jetre). Enterovirusa) mogu izazvati akutni hepatitis. lipidi seruma). u početku pretežno kao konjugirani. mjestimično baloniranje hepatocita i upalna infiltracija u portalnim prostorima. zdravstvene radnike. Razvija se ascites. Jetra je uvećana i bolna na palpaciju. HEPATITIS A (infektivni hepatitis) se prenosi fekalno-oralnim putem rijetko parenteralno. progrediraju znaci hepatične encefalopatije i bolest najčešće ima letalan ishod. Klinička slika hepatitisa A i hepatitisa B se bitno ne razlikuje. BILIRUBIN U KRVI . zatim narkomane. nekad i slezina a rijetko i limfni čvorovi. dok se pri kraju bolesti ponovo pojavi. ALBUMINSKO GLOBULINSKA INVERZIJA . Dijagnoza se postavlja na osnovu testova koji govore za holestatsku žuticu (povišen direktni bilirubin. ATIPIČNI OBLICI HEPATITISA:  HOLESTATSKI HEPATITIS (rijedak kod djece) koga karakteriše intenzivna žutica koja traje i po nekoliko sedmica i mjeseci. FAKTORI KOAGULACIJE Kod težeg oblika bolesti sniženi su faktori koagulacije. prolaska žutice. IKTERIČNA . 3. dijalizi.Povišen je ukupni bilirubin. FULMINANTNI HEPATITIS (rijedak) se karakteriše brzim pogoršanjem stanja. obično sa dobrom prognozom. virusi grupe Herpes virusa. Može se javiti u endemskom obliku. l pored toga prognoza je većinom loša. holesterol. KRVNA SLIKA – česta leukopenija sa limfocitozom. FAZA REKONVALESCENCIJE . non B. Često prođe nedijagnosticirano. Zbog prisustva žučnih boja mokraća dobija boju poput piva ili čaja. 121 . AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS Mnogi virusi osim virusa A i virusa B (non A. Patoanatomske promjene su nespecifične i ne omogućavaju razlikovanje ova 2 oblika hepatitisa Prisutna je nekroza u centru lobulusa. povraćanje. AP. duže traje i ima češće komplikacije. hirurškim intervencijama.razvijaju znaci bilijarne ciroze. 2.dolazi do poboljšanja opšteg stanja. Kod hepatitisa B u 10-15% bolesnika se javljaju urtikarija i bol u zglobovima. ANIKTERIČNI HEPATITIS je čest oblik kod djece sa prisutnim svim kliničkim i laboratorijskim znacima bolesti. Terapija: hiruršku korekciju sa ciljem uspostave drenaže žuči treba učiniti prije razvitka cirotičnih promjena. najčešće kod djece školske dobi ali i u obliku eksplozivnih epidemija: HEPATITIS B zbog parenteralnog prenošenja ugrožava sve dobne skupine. nauzeja. izuzev ikterusa. osobe izložene transfuzijama. a hepatitisa B 40-180 dana U kliničkom pogledu postoje 3 faze: 1. Nastupa masivna nekroza hepatocita uz smanjenje veličine jetre. Svrbež kože se javlja kad je žutica najintenzivnija.

TERAPIJA Ne postoji specifična. Opisana je njegova češća pojava u toku influence B i varicelle. Može postojati hronična HBs antigenemija. nejasne etiologije i patogeneze. aspirina i Reye-vog sindroma. HRONIČNI HEPATITIS je neriješen u pogledu etiologije. Terapija: nije potrebna. Bolest može spontano regredirati i tada je oporavak brz.SEROLOŠKI TESTOVI su osobito važni za dijagnozu:  za hepatitis A porast titra specifičnih antitijela (HAV-antitijela). Neki bolesnici su HBsAg pozitivni. najčešći je u dobi 10-30 godina. Poduzimaju se higijensko-dijetetske mjere (mirovanje u krevetu. a takode i HB vakcinu. Na to se nadovezuju znaci progresivnog zatajenja funkcije mozga od blage somnolencije. Uočena je i familijarna pojava bolesti uz češće prisustvo HLA1 i HLA8 antigena nego u osoba kontrolne grupe. Manji broj bolesnika je HBs-antigen pozitivan. a izgleda da postoji veza između influence B. mjeseca i u 6. nalazi: obično se nade blago povišen bilirubin i blago povišena aktivnost transaminaza. dok žutice u pravilu nema. Bolest zahvata djecu svake dobi. Ako je majka HBsAg pozitivna z potrebno je novorođenčetu u prvih 12 sati nakon rođenja dati hepatitis B imuni globulin (HBIG). veoma teško. Etiologija vjerovatno nije jedinstvena. ali češće nema podataka o prethodnoj bolesti. mjesecu. što upućuje na značaj genetskih faktora. Samo izuzetno ovaj oblik pređe u agresivni. bazira se na održavanju vitalnih funkcija te prevenciji edema mozga. ishrana sa dosta bjelančevina i ugljičnih hidrata). do duboke kome sa konvulzijama. HRONIČNI AKTIVNI HEPATITIS (HRONIČNI AGRESIVNI HEPATITIS) Raznolike. Patoanatomski se u jetri. Prisustvo antitijela na razne tkivne antigene (kod 50% na DNA i antigene glatke muskulature). ili može voditi letalnom ishodu. KLINIČKA SLIKA: bolesti obično prethodi akutna infekcija gornjih dišnih puteva. HRONIČNI PERZISTENTNI HEPATITIS Javlja se u svim dobnim uzrastima. Patohistološki se nađu nespecifične upalne promjene i žarišne nekroze sa poremećenom lobularnom građom i razvojem fibroze. Na isti način se mogu zaštititi veoma ugrožene osobe (kontakti. sa smanjenjem aktivnosti intramitohondrijalnih enzima. Javlja se kao: 1) hronični perzistenzni i 2) hronični aktivni (hronični agresivni hepatitis). Klinička prezentacija: protiče uglavnom asimptomatski i otkriva se slučajno. nekad sa osipom na koži a povraćanje obilno i uporno. ali i u drugim organima (bubreg.  Nakon 3 sedmice HBsAg obično nestaje. prirode morfoloških lezija i odnosa prema cirozi. oba spola. Temperatura je obično povišena.  Nalaz HBs-antigena u serumu je dokaz infekcije virusom B. PREVENCIJA potrebna je sanitacija okoline. oprez kod manipulacije krvlju. Smatra se daje svaki hepatitis koji traje duže od 6 mjeseci hroničan. Lab. u prvih 7 dana. na kraju 1. ili je hepatitis protekao anikterično. miokard) nađe masna infiltracija bez znakova upale. stroga kontrola davalaca krvi. Terapija: nema specifične. 122 . patogeneze. često i smrtonosno oboljenje nepoznate etiologije u kome je dokazano primarno oštećenje mitihondrija. Nekada mu prethodi evidentan akutni hepatitis. Na zahvaćenost jetre može ukazati lagano uvećana jetra. te povoljan odgovor na imunosupresivnu terapiju govore o ulozi autoimunih mehanizama. a bolest ima dobru prognozu. zdravstveni radnici). REYE-OV SINDROM (AKUTNA ENCEFALOPATIJA S DISFUNKCIJOM JETRE) Akutno. a pojavljuju se specifična HBs-antitijela. Jedini objektivni klinički znak može biti uvećanje jetre. iza koje se bolesnik oporavi a nakon nekoliko dana dolazi do pogoršanja opšteg stanja.

Primjenjuju se kortikosteroidi: Prednizon 1-2 mg/kg TT 2-3 sedmice. miješana. hronične opstrukcije ili atrezije žučnih vodova. mjesecima ili godinama ili se od početka može očitovati simptomima (kao u slučaju virusnog hepatitisa. mjesecima. Žutica blagog intenziteta je najkonstantniji simptom. nalazi: aktivnost transaminaza je višestruko povećana.5-1 mg/kg TT na drugi dan). metaboličkih poremećaja). a ako nije. Klinička slika znatno varira ovisno o stadiju cirotičnog procesa. kao i razaranje hepatocita i proliferaciju veziva. a nažalost većinom prelazi u cirozu. Provodi se higijensko-dijetetski režim: visokoproteinska ishrana (ili parenteralna primjena proteina) s dodatkom vitamina. a nakon kliničkog i biohemijskog poboljšanja doza se progresivno smanjuje u toku 2-4 mjeseca (na 0. CIROZA JETRE Ciroza jetre nije jedinstvena bolest nego krajnji stadij u evoluciji mnogobrojnih bolesti. Kod ascitesa se reduciraju soli i daje Spironolacton (antagonist aldosterona). 123 . sniženi su alburnmi i povećani gama globulini. Ciroza jetre može nastati kao završni stadij akutnih bolesti (virusnih hepatitisa). U dekompenzovanom obliku može biti prisutna sva simptomatologija jetrenih poremećaja (data u uvodu). zbog djelovanja autoimunih reakcija i kao idopatska (iz nepoznatih razloga). prisutna je umjerena. Lab. i sličan akutnom virusnom hepatitisu. a u slučajevima krvarenja daju se transfuzije krvi i K-vitamin. meteonzmom i abdominalnom boli. Glavni klinički nalazi su: povećana i tvrda jetra (kasnije se smanjuje i postaje neravna). urođenih metaboličkih poremećaja. Splenomegalija i portalna hipertenzija se razvijaju postepeno. Laboratorijski testovi pokazuju jetrenu dekompenzaciju (vidi ranije). hroničnog aktivnog hepatitisa. ponekad godinama. te se ezofagogastrični varikoziteti i ascites javljaju u poodmakloj fazi kao ozbiljna komplikacija. atrezije žučnih vodova. često se može dokazati prisustvo antitijela na mnoge tkivne antigene. Drugi konstantan nalaz je uvećana i tvrda jetra. ascites i edemi. sniženi su faktori protrombinskog kompleksa. Liječenje je dugotrajno. splenomegalija sa hiperplenizmom. Terapija ima za cilj da ublaži ili zaustavi proces. neodređenim tegobama. Time nastaje narušavanje arhitekture lobularne građe i dolazi do poremećaja cirkulacije u portalnom venskom sistemu. Može se razvijati neprimjetno. Prognoza je ozbiljna: nekad se proces u jetri može stabilizirati i postati neaktivan. pretežno direktna hiperbilirubinemija. U slučaju neuspjeha primjenjuje se Imuran 1-2 mg/kg TT. Tok bolesti je vrlo varijabilan. hroničnih KVS bolesti dugotrajnim djelovanjem toksina i lijekova. komplement C3 može biti snižen. Terapija treba biti kauzalna kad god je to moguće. malaksalošću. Većinom se bolest razvija postepeno i podmuklo sa anoreksijom. onda je cilj održati dobru kondiciju djeteta i odstraniti nokse koje pridonose progresiji cirotičnog procesa. difuznim umnožavanjem vezivnog tkiva i obnovom sa stvaranjem regenerativnih čvorića koje nemaju normalnu gradu jetrenih lobulusa. žutica i portalna hipertenzija.Klinička prezentacija: kod manjeg broja bolesnika početak može biti akutan. Pod cirozom se podrazumijeva hronično oboljenje praćeno postepenom degeneracijom i izumiranjem hepatocita.

Thrill je lokalizovan u arei u kojoj je šum 124 . mogu se javiti i kod bronhiektazije. Tako nastaje povećan venski plućni pritisak. THRILL ILI FREMISSEMENT je palpabilan šum koji se osjeća dodirom dlana. PROŠIRENE PULZIRAJUĆE JUGULARNE VENE ukazuju na A. j) kateterizacija srca k) angiokardiografija. Zbog redukcije hemoglobina u kapilarima distalnih falangi povećava broj se kapilara i stvaraju se arterio-venozne aneurizme.KARDIOLOGIJA DIJAGNOSTIKA Ponekad je veoma laka dijagnoza srčanog oboljenja (ako je prisutna srčana grba. Kod dojenčeta je veoma važno zapaziti karakter disanja za vrijeme sna.S. mitralnu bolest. Fizikalno ispitivanje a) inspekcija.jedva opipljiv srčani impuls se može naći kod miokarditisa. Anamneza Detaljno se obavijestiti o graviditetu majke. na donjim extremitetima i drugim dijelovima tijela). DISPNEA otežane respiracije u bolesnika sa izrazitom cijanozom ili sa niskim udarnim srčanim volumenom. Kod pritiska (iznad 25-30 mm Hg) nastaje transudacija u intersticij pluća. i) ehokardiografija. LVH – pulzacija na vrhu srca. kao što nalazimo kod reumatske bolesti u djece. Centralna cijanoza se znatno poboljša zbog oboljenja plućnog parenhima pri inhalaciji 100% O2. CIJANOZA je prisutna kada je na 100 ml kapilarne krvi prisutno 5 gr redukovanog Hb (normalno 2. LVH i biventrikularna hipertrofija).25 gr) Ovo se može dogoditi ili zbog nesaturacije arterijske krvi (centralna cijanoza sa D-L šantom) ili pri oboljenju plućnog parenhima. TAHIPNEA povećan broj respiracija je karakteristika neadekvatne saturiranosti arterijalne krvi . prekordijalne pulzacije. sternocleidomastoideusa ukazuju na često oboljevanje faringealne sluznice. za razliku od one D-L šantom kada se minimalno poboljša na inhalaciju kiseonika. kao i postojanju srčanog oboljenja u porodici te o prvim primjećenim teškoćama kod djeteta. Prisustvo thrill-a ukazuje na šum inteziteta VI stepena jačine po Levine-ovoj skali.S. virusnim bolestima ili drugim ranim noksama. BIVENTRIKULARNA HIPERTROFIJA VENTRIKULA . b) palpacija c) auskultacija srca i krvnih sudova e) elektrokardiografskog ispitivanja f) fonokardiografskog ispitivanja. ČUČEĆI POLOŽAJ PRI NAPORU zauzimaju djeca da bi se smanjio stepen D-L šsanta (pritiskom muskulature na sistemni krvotok na primjer kod tetralogije Fallot). ili zbog neobično snažne ekstrakcije O2 iz krvi u nivou kapilara (periferna cijanoza se sreće kod niskog volumena srca .D. BATIČASTI PRSTI: Zadebljanje distalnih falangi na prstima šaka i stopla (hipertrofična osteoartropatija).pri srčanom popuštanju).D. lijevog srčanog popuštanja.na zadnjem rubu m. DVH .kod D-L santa. PREKORDIJALNE PULZACIJE su karaktersitične za široki septalni defekt. apscesa pluća. edemi-periorbitalni. dispnea. perikardne efuzije te kod zdrave ugojene djece. PALPACIJA može da ukaže na uvećanje pojedinih dijelova srca DVH. Batičasti prsti sem urođenih srčanih anomalija sa cijanoznim. cijanoza. posebno kada je izražena razlika između stepena bljedila i relativno adekvatnog nivoa hemoglobina.nalazom snažnih pulzacija obadvije aree SLABE PULZACIJE . SRČANA GRBA nastaje kod proširenog D i L ventrikula. g) laboratorijsko ispitivanje h) mjerenje krvnog pritiska. aortnu regirgitaciju. ili V.snažna pulzacija na donjim lijevom sternalnom rubu ili uz procesus ksifoideus. bakterijalnog endokarditisa ali i familijarne osobitosti. Detaljnom inspekcijom stvorena sumnja može pri pregledu potvrditi dijagnozu srčanog oboljenja. INSPEKCIJA BLJEDILO KOŽE I SLUZNICA je važan simptom. POVEĆANI LIMFNI ČVOROVI NA VRATU U VIDU BROJANICA . ciroze jetre. tahipnea.

u djeteta sa razvijenim potkožnim masnim tkivom. te u svim uslovima plućne hipertenzije. ili drugih uzroka. a drugi na bazi. II SRČANI TON .10 do 0.16 sec. Intezitet i način cijepanja drugog tona neobično važan u diagnozi srčanog oboljenja u dječijoj dobi fiziološko cijepanje se sastoji u širenju dviju komponenti drugog srčanog tona za vrijeme inspiracije i suženja za vrijeme ekspiracije. Ovo se događa veoma brzo nakon II tona (0.  Pojačava se: pri vježbi. Nastaje zbog zatvaranja semiluanrnih (aortnih i plućnih) valvula.“trotaktni ili triplle” ritam nastaje: a) kada je uz 2 normalna srčana tona prisutan i treći ton b) kada se uz prvi i drugi ton čuje kao treći ton artrijalni ton c) uz prvi i drugi ton čuje se sumacija trećeg i četvrtog srčanog tona ŠUMOVI: Pri auskultaciji srčanih šumova potrebno je uzeti u obzir: 125 . a najbolje se čuje na vrhu srca. uzbuđenju. mada često može da bude prisutno fiziološko cijepanje prvog tona.  Smanjenje ili nedostaje kod stanja valvularne stenoze plućne arterije. Apikalni thrill se najbolje osjeća u lijevoj bočnoj poziciji.06 sec. III SRČANI TON . Razlikovanje normalnog trećeg tona od patološkog se može učiniti prema intezitetu trećeg tona. sa povećavanim pritiskom unutar jednog atrija.počinje sa najvišim vrhom R talasa čine ga centralna valvularna faza zatvaranje A-V zalistaka i terminalna faza punjenje velikih krvnih sudova. a jedan od glavnih uzroka akcentuacije prvog tona je stenoziranje mitaralnog ušća usljed reumatskog endokarditisa. kod miokarditisa. Auskultaciju treba vršiti na vrhu srca kao i na ostalim konvencionalnim tačkama. Prvi se ton bolje čuje na vrhu i na donjem lijevom sternalnom rubu. GALOPNI RITAM . I SRČANI TON . IV SRČANI TON .06 sec. Prvi srčani ton je jedinstven. Kod novorođenčeta i dojenčeta su obadva tona jednakog inteziteta nad iktusom. Prisutnost cijepanja drugog srčanog tona se najbolje čuje u II interkostalnom prostoru na lijevom rubu sternuma. a bazalno u sjedećoj poziciji kada je bolesnik nagnut narijed. Po potrebi treba auskultirati u stojećoj poziciji.  Pojačan kod : Tetralogije Fallot.nastaje zbog tahikardije ubrzanog punjenja lijevog ventrikula za vrijeme rane dijastole.koincidira sa silaznim krakom T talasa.  Slabi kod: perikardne ili pleuralne efuzije (lijevo). traje 0. Intezitet prvog tona varira s vremena na vrijeme i kod normalnog srca.  Treći srčani ton ima 30% djece sa akutnim reumatskim karditom. Fiksno cijepanje II tona je tada ako ga čujemo i registrujemo i u inspiraciji i u ekspiriju i znak je prisutnosti plućne vaskularne hipertenzije. PALPIRANJE DRUGOG SRČANOG TONA U PLUĆNOJ AREJI sugerira povećanje plućnog arterijalnog pritiska. anemiji.12-0.15 sec. U pedijatrijskoj dobnoj skupini intezitet obiju komponenti drugog tona je jednak. Na kraju prve godine života prvi ton postaje na vrhu srca glansiji.nastaje zbog kontrakcije jednog od atriuma. U toku djetinjstva drugi srčani ton na bazi je najglasniji u II međuprostoru lijevo od sternuma i često je podvostručen. II ton traje do 0. kada mu prethodi jedan presistolni šum. Treći ton je relativno čest nalazu dojenčadi i djece.najintenzivniji. najbolje se čuje kratko prije prvog srčanog tona kod urođenih srčanih anomalija. izolovane stenoze plućne arterije. pri čemu pojava dosta jasnog i intenzivnog trećeg tona u odnosu na prva 2 srčana tona sugerira patološko stanje. AUSKULTACIJA Dijete treba auskultirati u ležećoj lijevoj bočnoj sjedećoj poziciji. tada II ton traje preko 0.). te u predjelu vrata. povišenoj temperaturi. U patološkim uslovima akcentuacija prvog tona se čuje kod pluće stenoze ili drugih uzroka hipertenzije u desnom ventrikulu.

u plućnoj areji kod onih sa slabije razvijenim grudnim košem u II međurebarnom prostoru lijevo je punctum maximum. čujan između vrha srca i procesus k. VENOZNO ZUJANJE se može čuti kod velikog broja djece. široko transmitovan). na lijevom rubu sternuma. 126 . 3. FKG. 55 90 75 Neophodno je pažljivo ispitivanje i upoređenje pulsa na gornjim i donjim ektremitetima.1) 2) 3) 4) 5) 6) Vrijeme pojave šuma u odnosu na srčani ciklus: sistolni. Čuje se između 2-7 godina. zauzimaju manje od polovine sistole. venoznog zujanja. PERIKARDNO PLEURALNO ŠKRIPANJE je vrlo grub sistoličan i dijastoličan šum III/VI stepena. OSTALA ISPITIVANJA: ARTERIJALNI PULS: Frekvenciju pulsa trebalo bi određivati samo za vrijeme sna. Smatra se da nastaje istiskivanjem krvi u plućnu arteriju. Brzina srčanog rada u miru u različitim dobnim grupama. Prosjek Novorođenče 70 180 120 1-12 mjes.) Mjesto najvećeg inteziteta Transmisiju (lokalizovan. DUVAJUĆI EJEKECIONI TIP ŠUMA. Sinusna aritmija je normalan nalaz u djece. normalni srčani tonovi. EKG. itd. EHO. DOB Donja granica norm.10 god. hrapav. Trajanje Intezitet (prema skali od Levina od I do IV) Kvalitet (duvajući. nježan. 4.. Ovi su šumovi sistolični. preko aortične areeje i na vratnim krvnim sudovima. NESIGNIFIKANTNI (AKCIDENTALNI ILI ANORGANSKI) ŠUMOVI Oni su obično nježni. U pedijatrijskom dobnom uzrastu ritam može da bude reguliran ili mogu da budu povremeno varijacije u srčanoj frekvenci i ritmicitetu (sinusna aritmija). dijastolni i kontinuirani. Gornju gran. Bolje se čuju u nagetoj poziciji. Pritisak na venu jugularis smanjuje intezitet šuma. u pedijatrijskoj dobnoj skupini su velikom većinom akcidentalni. KARDIORESPIRATORNI ŠUM. Kod diferenciranja opisanih šumova od pomoći su i drugi nalazi u djeteta: RTG-srca. u toku razvoja i rasta. Pominje se 6 tipova anorganskih šumova: 1. Neki autori saopštavaju da se anorganski šum čuje kod 35-45% djece. Nastaje zbog pleuro-perikardnih adhnzija. 70 100 85 11-15 god. Srčani šumovi su veoma česti. 80 110 95 6. odsustvo drugih znakova oboljenja srca. izuzev tzv. kratkog trajanja. smanjivanje ili iščezavanje šuma. za vrijeme ekspiracije i poslije vježbe.ifoideusa. 2.. KRITERIJI ZA ANORGANSKI ŠUM U DJETINJSTVU  Relativno slab intezitet šuma  Čujan je na ograničenom prostoru prekordija  Kratkotrajan je (manje od 1/2 sistole)  U mnogim slučajevima je prisutna vibratorna komponenta  Odsustvo drugih znakova srčanog oboljenja  Šum koji iščezava sa inspirijem obično nije organskog porijekla. 80 140 110 1-5 god. a ne prelaze više od II/IV. grub. Kod starije djece vježba i emocionalni faktor imaju izrazit efekat na srčanu frekvenciju. lokalizovani u određenoj areji prekordijuma i slabo se prenose u okolinu. muzikalan je i mezosistoličan. KRATAK VIBRATORNI SISTOLIČNI ŠUM. 5. Potiče od proticanja krvi u jugularnoj veni i subklaviji. muzikalan. Rijetko se transmituju straga. norm. Dijastolni šum je uvijek organski šum.

za oko 20-40 mmHg. često kao izraz popuštanja zbog L-D šanta nastaje pneumonitis. Feohromocitom. prema Lewis-u. adrenalni tumori. jugularno venozno pulziranje se ne bi trebalo da vidi iznad sternalne udubine. Upotrebljena manžeta mora da pokriva 2/3 dužine nadlaktice ili nadkoljenice. Karakterističan je vrlo slab puls.10 god. 94 6-7 god. ARTERIJALNI KRVNI PRITISAK U interpretaciji dobijenih vrijednosti treba uzeti u obzir dob djeteta. 99 3 god. 115 13. Za preciznija mjerenja venoznog pritiska služi spiralni manometar.PULZUS CELER I ALTUS je karakterističan za aortnu regurgitaciju. kod djece. 98 5-6 god. 106 9. VENOZNI PRITISAK: Ocjena venoznog pritiska se može dobiti i inspekcijom jugularne vene u sjedećoj poziciji pacijenta. Između 3-5 godina normalni venozni pritisak je oko 40 mmHg vodenog stuba. Tumor pitiutarne žlijezde  Trovanje živom  Esencijalna hipertenzija Nizak krvni sistolni pritisak se sreće u  stanjima šoka  vazovagalna sinkopa. kongestivno popuštanje srca ili tešku aortnu stenozu. tumori)  Endokrini poremećaji. Edemska tečnost se obično nakuplja u periorbitalnoj areji i licu. 100 4 god. 102 8-9 god. 96 2 god. PLUĆA: Povećanje u brzini i dubini disanja se sreće kod cijanotičnih srčanih anomalija i smanjenja krvnog protoka u plućima kao i plućne venozne hipertenzije. prije nego li na ekstremitetima.13 god. 89 1 god. 111 11-12 god. 127 . EDEMI: su karaktersitike desnoventrikularnog popuštanja srca. između 5-10 godina oko 60 mm. Sistolični pritisak na donjim ekstremitetima je obično viši nego pritisak na gornjim ekstremitetima.14 god. kada venozni pritisak nije povišen. 107 10-11 god. Prosječni krvni pritisak u različitoj dobi DOB Srednji sistolni Novorođenče 80 6-12 mjes. 113 12. 100 7-8 god. 118 Srednji dijastolni 46 60 66 64 67 65 55 56 56 57 57 58 59 59 60 Najčešći uzroci značajno i trajno povišenog sistolnog pritiska  Kod oboljenja bubrega  Koarktacija aorte  Aortična regurgitacija  Otvorenog ductus arteriosusa  Tireotoksikoza  Oboljenja cns-a (Poliomyelitis.

sastoji se od transverzalnog dijametra srca prema maksimalnom unutrašnjem dijametru grudnog koša. Ako postoje znaci upale u bolesnika sa srčanim oboljenjem. Desni kosi daje uvid u veličinu desnog ventrikula i kazuje koliko je prednji rub srca u direktnom kontaktu sa sternumom. RADIOLOŠKO ISPITIVANJE SRCA Fluoroskopija srca ima veću prednost od fluorografije.se jače ističe u kasnijoj dobi djeteta. Aktivni reumatski proces sa kongestivnom srčanom insuficijencijom pokazuje niske vrijednosti SE.Bolesnici sa kongestivnom srčanom insuficijencijom često imaju proteinuriju. Inflamatorni proces je međutim. a isto tako dobro je na vrhovima kao i na bazama plućnih polja. potrebno je imati broj leukocita kao i diferencijalnu sliku. Srce zdravog novorođenčeta ili mlađeg dojenčeta ima desno-ventrikularnu konturu koja odgovara dominaciji desnog ventrikula. može da se vidi visok hematokrit (iznad 75%) i tada je veća opasnost od tromboze nego od nesaturiranosti krvi kisikom. Plućna arterija se može razlikovati od lijevog vewntrikula promatranjem njihajućeg udara uzrokovanog kontrakcijom lijevog ventrikula. međutim pasivna kongestija se bolje vidi u hilusima i u srednjim sektorima plućnih polja i jednako je distribuirana na obadvije strane. Povećanje slezine je jedna karakteristika subakutnog bakterijalnog endokardita. 128 . Lijevi atrij znatnije uvećan. jer prezentira srce u dinamičnom stanju. broj respiracija i pokrete dijafragme. U PA poziciji identificirati lijevi rub srca (lijevi ventrikul. Bolesnici ispod dvije godine starosti sa cijanozom često imaju nisko Fe. može takođe da sudjeluje u formiranju desnog ruba u vidu duple konture. Ocijeniti udio timusa u obliku i veličini srčane siluete. SGPT. Povišen titar antitijela na specifični virus se nađu kod virusnog miokarditisa. Nedostaci fluoroskopije su: izlaganje djeteta suvišnom zračenju.ABDOMEN: Hepatomegalija je jedan od kardinalnih nalaza popuštanja desnog ventrikula. Kardiotoraklni promjer-Grodel-ov kvocijent: normalna vrijednost je 1:2. pri čemu se vrši pregled hilarnih krvnih sudova. a nastojati izdvojiti lijevi atrij. SGOT. oštro naznačenih rubova. Desni rub srca u PA poziciji sačinjavaju uglavnom desni atrij i gornja šuplja vena sa ascedentnom aortom koja čini dio gornjeg dijela desnog ruba. Vaskularni zastoj je aktivan. SEROLOŠKO ISPITIVANJE . je indicirana kod infekcije sa Mikoplasma pneumoniae. S druge strane. Pojava ovih krvnih sudova u vanjskom sektoruindicira plućni vaskularni zastoj. Pacijent ne smije da bude više od 510 minuta iza ekrana. Ascites je ponekad prisutan kod popuštanja desnog srca. Takvi rezultati ukazuju na potrebu terapije sa željezom. Dalja važna pozicija pri RTG pregledu srca je anteroposteriorna (AP)-na. Pregledom se dobije uvid u veličinu srca u odnosu na kavitet grudnog koša. RTG diferenciranje pasivne kongestije i plućne inflamacije je veoma teško.Reumatska bolest je skoro uvijek praćena sa povišenjem antistreptolizinskog titra (iznad 250 jed. te eventualno prisustvo pulzacija. Sedimentacija eritrocita POVIŠENA SE je karakteristika aktivnog reumatskog procesa kao i kod subakutnog bakterijskog endokardita. Normalno se ponekad vide krvni sudovi većeg kalibra i u srednjoj trećini plućnih polja a nikada u vanjskoj. obični više mrljast u distribuciji i može se protezati kroz vanjski sektor plućnih polja i bez jačeg zahvatanja hilusa. Identifikacija glavne plućne arterije od aortičnog dugmeta je laka: Pulzacija aorte je znatno jača od pulmonalke. ako je proširenost sudova jasna. ANALIZA URINA . Ovaj oblik . Lijevi kosi položaj je posebno koristan kod određivanja relativne veličine ventrikula. Todd). Zamagljenost plućnih polja je karakteristika pasivne kongestije. Kongestivna splenomegalija se može naći u bolesnika koji imaju dugotrajnu srčanu kongestivnu insuficijenciju. širine ascedentnog dijela aorte i širine glavne plućne arterije. uprkos činjenici da hematokrit i hemoglobin su relativno visoki. CPK-MB. U dobi od 6 mjeseci počinje se isticati normalno lijevo-ventrikularna konfiguracija. a sistolična pulzacija sa trikuspidalnom insuficijencijom. plućnu arteriju i aortu. Dijete treba okrenuti u postero-anteriornu (PA) poziciju i dva prednja kosa položaja. Značajne su analize enzima kao i LDH i HBDH. Presistolična pulzacija jetre se može pojaviti sa desnom atrijalnom hipertenizojom. Hematurija je vrlo česta kod subakutnog bakterijskog endokardita.

mliječno blijedog izgleda. Endokardijalna fibroelastoza 5.  Akutne forme . mlitava muskulatura. Rendgenski je prisutna kardiomegalija Terapija je bezuspješna (pokušani sa anabolici). Rendgenski postoji kardiomegalija 4. Spada u dilatairajuću (kongestivnu) kardiomiopatiju a u manjem procentu kontraktilnu. Ova kardiomiopatija je glavna indikacija za transplataciju srca. Odsustvo organskog šuma 3. Metodom EHO-a dobije se pouzdano višestruko zadebljanje endokarda kao i uvećanje LV a nekada i DV. Miokarditis u toku Friedreicih-ove ataksije 4. EKG . 129 .od 6 mj. Mikoarditis u toku raznih infektivnih oboljenja: virusnih. Miokardno oboljenje u toku progresivne mišićne distrofije 5. Neki smatraju da se radi o intrauterinoj infekciji virusom Mumps. Endokard je jako zadebljan 10x više nego je normalan. Sekundarna oboljenja srca 1.LVH . povraćanje. Pojava kongestivne srčane insuficijencije prije 2 godine starosti 2. Bakterijski endokarditis 8. Serološkom pretragom nađemo neutralizaciju specifičnih antitijela. anoreksija. bakterijskih. Hronične kardiomiopatije 7. parazaitnih. Anomalija izlaska koronarnih arterija 3. Pericarditis GLIKOGENSKA BOLEST ODLAGANJA SRCA (POMPEOVA BOLEST) CORI TIP II To je jedna od varijanti deponovanja glikogena sa nagomilavanjem glikogena u mokardu a manje u skeletnim mišićima.koje se javljaju u najmlađe dojenčadi (umiru naglo u prvim sedmicama života pod slikom srčane insuficijencije). Primarni virusni miokarditis II.bolest se može prolongirati do 3 decenije. Sa kliničkog stanovišta fibroelastoze dijelimo na:  Perakutne forme . Familijarne miokardipatije 6.  Hronične forme . Ovo je hereditarno oboljenje. te gljivičnih 2.lijeva ventrikularna hipertrofija. Dijele se na:  Primarne – nepoznatnog uzroka  Sekundarne – koje se javljalju u sklopu nekog postojećeg oboljenja. Klinička slika bolesti Izražena je slabost. Dijagnoza je teška. do 1 godinu. veliki jezik. Mumps skin test je pozitivan u 90% slučajeva. Miokarditis u toku glomerulonefritisa 3. Kardiomiopatije Kardiomiopatije su primarna oboljenja srčanog mišića nepoznate etiologije. miokard je hipertrofičan bez znakova upale. mada u 20% slučajeva i desno srce. opisano je svega 100 slučajeva. bljedoća. Pogođeno je uglavnom lijevo srce. FIBROELASTOZA ENDOKARDA Etiologija je nepoznata ali se smatra da je oboljenje posljedica fetalnog endokarditisa. Medijalna nekroza koronarnih arterija 4. Mogu nam poslužiti klinički kriteriji po Sellersu i Nadasu a to su: 1. slabo napredovanje u težini. U osnovi je poremećen metabolizam ugljenih hidrata usljed nedostatka enzima α 1-4 glukuronidaze u lizozomima. Primarna mikordna bolest gdje spadaju 1. Glikogenska bolest odlaganja srca (Pompeova bolest ili Cori tip II) 2. neophodna je biopsija endokarda. Bolest je rijetka.Druga oboljenja srca u dječijoj dobi nereumatske etiologije I.

Patofiziologija . Nekada persistentna tahikardija. Srce je normalne veličine ali povećane težine. Hipertrofija je neadekvatna kompenzatorna mjera. nije dokazano da je malnutricija primarni uzrok. HEMODINAMSKA KLASIFIKACIJA  Obstruktivna .  Neopstruktivna . malaksalost.asimetrična distrubucija hipertrofije u 90% pacijenata.gradijent tlaka je najmanje 30 mm Hg pod bazalnim uslovima. Patoanatomski . diuretici. Etiologija je nepoznata. Nakon popuštanja LV popusti i D. KONGESTIVNA (DILATIRAJUĆA KARDIOMIOPATIJA) Najčešće je dilatiran samo lijevi ventrikul i lijevi atrij. venrtikul.kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno. Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS). periferna cijanoza i edemi. Slučajnim Rtg pregledom u vrijeme febrilnosti se otkrije kardiomegalija. EKG-LVH. KLINIČKA SLIKA sa obstrukcijom (tipična IHSS) prekordij je hiperaktivan.nema gradijenta ni pod bazalnim uslovima niti se može provocirati. interventrikularnog septuma. sistolni šum je blag. Bez obstrukcije nalaz je diskretan. Klinički znaci tahipnea.  Provokabilna . nekada evidentno uvećanje lijevog atrija. Histološki . Etiologija . RESTRIKTIVNA (OBLITERIRAJUĆA) KARDIOMIOPATIJA Tu spada endomiokardijalna fibroelastoza. Terapija . Zbog rastezanja mitralnog anulusa prisutna je mitralna insuficijencija. zastoj u napredovanju.gradijent tlaka najmanje 30 mm Hg nije prisutan pod bazalnim uslovima (Može se izazvati Vasalvin pokus). Rtg snimak srca-kod 2/3 pacijenta kardiomegalija. abnormalnost intramuralnih koronarnih arterija. transplantacija srca. zadebljanje endokarda. progresivno pogoršanje ili stabilan tok a nekada i iznenada smrt. Povišen je endodijastolni pritisak i smanjeno snadbjevanje miokarda O2 poremećena je sistolna pumpa (LV). Za tačnu dijagnozu potrebna je transvaskularna biopsija. mezosistolni ejekcioni šum pojačava se na inhalaciju amil nitrita. Hirurška terapija je takođe indicirana uz operativni rizik 2%. Ovde je najprisutnije fibrozno zadebljanje endokarda 130 .Primarne kardiomiopatije se dijele na: 1) HIPERTROFIČNE – a) asimetrična hipertrofija septuma b) koncentrična hipertrofija lijevog ventrikula 2) KONGESTIVNE (dilatirajuće) 3) RESTRIKTIVNE (obliterirajuće) HIPERTROFIČNE KARDIOMIOPATIJE Nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije. Tok bolesti je varijabilan.kod većine je prisutna obstrukcija izlaznog trakta iz LV što je rezultat abnormalnog pokreta prednje mitralne valvule. kašalj. Kod ostalih se nasljeđivanje ne može dokazati. kardiotonici. Cor: prisutan sistolni šum te III i IV ton. Kod 70% djece je šum na donjem rubu sternuma. Bolest se manifestira u prve 2 godine života.difuzno narušena građa miokarda. Češće se zapaža u siromašnim slojevima. sinkopa paroksizimalna noćna dispnea. Eho-dilatacija svih srčanih šupljina sa smanjenom kontraktilnosti IVS i LV. palpitacije. Prisutna je fibroza endokarda i miokarda ventrikula. Terapija mirovanje. intolerancija na napor. Simptomatologija dispnea. prevencija tromboembolije. stražnji zid lijevog ventrikula i iv septum su oslabljene kontraktilnosti. bol u grudima.propranolol je razočarao a sada se više upotrebljava Verapamil kao i antiartmik.

izazita je hepatomegalija. Prekinuti oralno hranjenje. cijanoza. a kod novorođenčadi ozbiljnu.i fibroza miokarda. Virusni miokarditisi Kardiotropni virusi su izazivači primarnog miokarditisa (osobito kod mlađeg dojenčeta)  Coxackie B virus tipa 3. Aplanacija T-talasa. Koksaki virus može uzrokovati blagu i neprimjetnu infekciju odraslih. galopni ritam. Rtg srca: prisutno je lako uvećanje srčane siluete. morbila. CMV. dispnea i cijanoza u ranoj fazi su znak srčanog zatajenja praćenog metaboličkom acidozom koja je veoma često rezistentna na terapiju.  ECHO virus tip 6. palpitacije. Uz sitne vlažne bronhitične hropce obostrano na plućima.pažljivo digitalizirati. ascites. Ponekada je koža i ikterična. amiloidna. dispnea. u toku terapije Adriamicinom. Inkubacija traje 7-15 dana i kraće. 131 . 4. AKUTNI VIRUSNI MIOKARDITIS NOVOROĐENČETA Uzročnik je najčešće Coxackie virus tip 3 i 4. Ima visoku smrtnost. postoji sličnost sa konstruktivnim perikarditisom.) Tahikardija. tahikardia. često fatalnu bolest. dispnea. Simptomi: zamor. periferni edemi. Može doći do intrauterine a još češće neonatalne infekcije. 19. Epidemije su češće u ljetnim mjesecima. te spušten ST segment. Oksigenoterapija. Tahikardija je takođe visoka.  Virus hepatitisa  Virus encefalomiokarditisa  Virus varicella. puls se teško palpira zbog izrazitog kolapsa.  Virus rubeole ima afinitet prema embrionalnom tkivu ako dođe do intrauterine infekcije može doći u visokom procentu do kongenitalne kardiopatije. malaksalost. Th kardiotonici diuretici mada i ovo ima ograničenu vrijednost. aplanacija T talasa. Bolest počinje naglo sa pospanošću. čak i nekoliko sati nakon poroda. EKG . SEKUNDARNA KARDIOMIOPATIJA U toku autoimunih bolesti veziva. depresija ST segmenta. hepatomegalija. Srčani tonovi su veoma tihi. Djeca su najčešće visoko febrilna.  Virus influenze tip A i B. Veoma često su prisutni svi oblici poremećaja srčanog ritma A-V blokovi. Klinička slika: Dijete je enormono uznemireno (na sedative se ne smiruje) bljedilo je veoma prisutno. kardiomegalija. digitalizacija (bolesnici su neuobičajeno osjetljivi na digitalis .  Virus mumpsa. EKG niska voltaža. Auskultatorno šum mitralne ili trikuspidalne stenoze ili bez auskultatornih manifestacija. katarakte i gluhoće. Ovo oboljenje se javlja u prve 2 sedmice života. popuštanja srca. U uznapredavalom stadiju .mikrovoltaža. kod alkoholičara. Tahipnea je veoma izražena tako da broj respiracija udvostručen za dob. vodu i elektrolite dati prenteralno u kritičnom periodu.  enterovirusi  Adenovirusi  Polyo virus. SPT i ES.    Auskulatatorni nalaz na srcu: tahikardija.perikardialni izljev. l sa 7 dana starosti može biti prisutan miokarditis. sivo bijelom bojom kože iza koje slijedi cijanoza. galopni ritam te blag sistolni šum na vrhu. tmuli. Koxsackie virusi spada u enterovirus zajedno sa EHO i Poliovirusom. izrazito hladni ekstremiteti. tmuli tonovi.

stafilokok. jako povišena ili subnormalna  Koža je blijedo siva-cijanotična  Puls je ubrzan . Temperatura je umjereno povišena. Bolest ima maligan tok. često praćeno stenjanjem  Često nema uvodnih znakova oboljenja  Novorođenče postaje težak bolesnik za veoma kratko vrijeme  Novorođenče postaje uznemireno l plašljivo  Temperatura može lako biti povišena. Tok bolesti je dvojak: ili veoma brzo nastupa smrt.između 150-200/min. aplaniran T talas i devalviran ST segment. O2. Znaci srčane insuficijencije mogu biti veoma izražene ali mogu biti i odsutni. TERAPIJA: 1. Može se zamijeniti sa sepsom ili upalom pluća. Slabo punjen  Ponekad je prisutna-bradikardija  Bazalno se mogu čuti hropci. I pored antibiotika.  Mogu biti prisutni znaci od strane CNS. acidoze. 2. tahikardija i blag sistolni šum. blijed sa upornim kašljem. FIDLEROV MIOKARDITIS Akutni izolovani ili primarni intersticijalni miokarditis (idioptaski). Dokaz virusa u nazofarinksu i stolici ili dokaz neutralizirajućih antitijela uz kliničku sliku je sigurna potvrda dijagnoze. imunostimulatori-humani gamaglobulin 3.limfociti. dojenče za nekoliko sati postaje težak bolesnik: dispnoičan. Sedativi su bez efekta. neurofili i rijetke džinovske ćelije. galop i poremećaj srčanog ritma. Rtg. Tok bolesti je nagao. U EKG-u niska voltaža. Tihi tonovi. stanje djeteta se pogoršava. kardiotonici i 132 . i drugi) može da dovede i do miokarditisa. plazmociti.meningoencefalitis uzrokovan Koxaekie virusom pa i ranije. dispnoično. Dolazi do srčanog popuštanja sa pojavom plućnih krepitacija. Patohistološki: difuzna intersticijalna infiltracija . kardiotonici antiaritmici diuretici. ili dolazi do ozdravljenja kroz 2-3 sedmice.  Jetra je gotovo uvijek povećana. korekcija. cijanotično. Javlja se u djece od 6 mjeseci do 2 godine starosti. Trakta  Tahipneja 60-120/min  Tahikardija-150-200/min  Oslabljeni prvi srčani ton  Disanje postoje otežano. hepatomegalija. hepatomegalijom i edemima. U kliničkoj slici dominiraju:  Letargija  Odbijanje hrane  Povraćanje  Proljev  Ikterus  Znaci infekcije gornjeg resp. prije ili kasnije dovodi do smrti sa znacima srčanog popuštanja. MIOKARDITIS I OŠTEĆENJE MIOKARDA U TOKU BRONHOPULONALNIH AFEKCIJA KOD DOJENČETA Isti uzročnik koji je doveo do osnovnog oboljenja (pneumokok. srca i pluća – kardiomegalija. tahikardija. Th-antibiotici. Dijete je blijedo. cijanotičan. galop. Blage forme miokarditisa se posebno teško prepoznaju. ponekad i blok lijeve grane. zbog cijanoze koja je prisutna u oba oboljenja. čak za nekoliko sati od početka bolesti. EKG-ljevotip. steroidi i antibiotici.

Nazivaju se srčani glikozidi zbog većeg afiniteta prema miokardu za koji se vežu i 40 puta više nego za ostale organe. nije u stanju da istisne svu krv u a. Kod 20% dojenčadi i djece sa organskim srčanim manama. hiperkapnije koja uslovljava vazokonstrikciju kapilarnog i prekapilarnog plućnog krvotoka. truncus arteriosus comunis. a nastaje kada se iscrpe kompenzatori mehanizmi. Digitoksin se izolira iz Lanatozida A. smanjene oksigenacije. Kod uznapredovale srčane insfuficijencije smanjuje se protok krvi kroz bubrege i kožu. Suženje disajnih puteva usljed sekrecije dovodi do hiperventilacije. zbog povećanog rezidualnog voolumena krvi raste endodijastolni pritisak u D. U prvoj nedelji popušta hipoplastično lijevo srce. Terapija: uz oksigenu terapiju antibiotika dati i kardiotonike. bronhiolitisi.diuretici. Pored opterećenja desnog srca. Oksigenoterapija 4. skleletnim mišićima koji imaju veće metaboličke zahtjeve. pleuralni i perikrdijalni izliv. razvija se dekopmpenzacija do 90% u toku prve godine života. mozgu.K. Među prvim je povećan venski pritisak. ascites. gitoxin iz Lanatozida B. Povišenje plućne rezistencije dovodi do povišenja pritiska u a. totalni anomalni utok plućnih vena. Iz Strophantus-a Combe dobije se K-Strophantin u amorfnoj formi. edem lica. 2) Digitalis lanata. Autonomni nervni sistem ima vitalnu ulogu u refleksnom injiciranju kompenzatornih mehanizama.. a shodno tome i D. Srčana insuficijencija u dječijem dobu Srčana funkcija je poremećena tako da je nedovoljna opskrbe organa i tkiva krvlju. galopni ritam. i LP. a krv skreće prema srcu. Klinički znaci i simptomi srčanog zatajenja Tahipnea. valavularna-aortna i pulmonalna stenoza i atrezija. Antibiotici KARDIOTONICI U liječenju akutne srčane insuficijencije imaju primarni značaj.P. fibroelastoza endokarda.K. U kardiotonične supstancije spadaju preparati: 1) Digitilis purpurea. iz Lanatozida C se izolira Digoxin. Kada D. U većini slučajeva srčano popuštanje je obostrano. te se primjenjuje samo parenteralno. akutno plućno srce. povećanjem tubularne reapsorpcije. Na sličan način i kod lijevog ventrikularnog zatajenja poveća se pritisak u L. Koarktacija aorte. transpozicija velikih krvnih sudova. Strofantin preparat se raspada u želucu. Smanjena cirkulacija kroz bubrege je stimulus za lučenje aldosterona preko sistema reninangiotenzin koji pospješuju renalnu retenciju Na+ i vode. Vazokonstrikcijom organizam nastoji da očuva krvni pritisak zbog sniženog udarnog volumena. i plućnim venama. zatim tahikardija povećan srčani udarni volumen. Ishrana 6. Sedativi 5. iako su relativno česte. dolazi u obzir i osjetljivost miokardne ćelije na manjak kiseonika. veliki VSD. otežano hranjenje dojenčeta. Nepolarizovane supstance kao digitoxin vežu se 90% za proteine 133 . TERAPIJA SRČANE INSUFICIJENCIJE: 1.kod obstruktivnog bronchitisa. i velikim venama. Mehanizam nastanka akutnog plućnog srca. COR PULMONALE ACUTUM . Liječenje popratnih pojava pri akutnoj srčanoj insuficijenciji-acidobazni poremećaji 7. A-V kanal i dr. plućna staza. ductus Botallii. rijetko su uzrok dekompenzaciji u prvoj godini Sy Fallot i ASD. tahikardija. pulmonalis. poremećaj rasta. pulmonalis što predstavlja opterećenje za desno srce i stvara se tzv. Povećan cirkulatorni volumen nastoji održati udarni volumen srca. Kardiotonici 2. kod teških bronhoplumonalnih oboljenja kao što su diseminirane bronhopneumonije. maligni traheobronhitisi dolazi do teških hemodinamnskih poremećaja srca i njegovog popuštanja. hepatomegalija. To stanje je definisano kao dekompenzacija srca.K. periorbitalni edem i edemi potkoljenica. Diuretici 3.

te i do 27% injiciranog digitoxina može da recirkulira. olakšanje disanja. veći renalni klirens. iščezavanje znakova zastoja. Polarizovani glikozidi kao Digoxin ne vežu se za albumine. m. v. povraćanje. Git poremećaj: anoreksija. hipokalijemije i naglog opterećenja miokarda INTOKSIKACIJA KARDIOTONICIMA Zbog slabijeg izlučivanja opasnost intoksikacije digitalisom je veća kod novorođenčeta i nedonoščeta. tj. Poremećaji od strane cns-a. Puls ispod 100/min kod dojenčeta (mada nekad i tahikardija) i ispod 80/min malog djeteta znak je za obustavljanje terapije. Poremećaj funkcije bubrega može usloviti akumulaciju digoxina. produžuju vrijeme provođenja u srcu. pruritus. 5. Indikacije za digitalizaciju Kontraindikacije Cor pulmonale acutum Preosjetljivost na glikozide digitalisa Toksični miokarditisi Ventrikularna paroksizimalna tahikardija Supraventrikularna paraoksizimalna tahikardija Kompletna atrio-ventrikularna disocijacija Zatajivanja lijeve komore. a dat i. zujanje u ušima. i do 4-8 puta veći nivo u krvi. Intoksikacija nastaje usljed predoziran-ja. brzo se izlučuje iz organizma renalnim putem. mogu nastati i pri oralnoj i parenteralnoj primjeni. koje rezultira povećanjem kontraktilne snage mišića. Znaci intoksikacije kardiotonicima 1. . Obično doza održavanja iznosi 1/4 -1/3 doze saturacije. primjena diuretika. Većina pedijatra smatra da je digoxin najidealniji preparat zbog mogućnosti enteralne resorpcije. Infarkt miokarda edema pluća. jer procenat reasorpcije oralno unijetog lijeka je 75-80%. 3.plazme. primjene.POZITIVNO INOTROPNO DJELOVANJE – osnovno djelovanje. najkraće djeluje Strofantin. imaju visok nivo u krvi nakon oralne i i.NEGATIVNI DROMOTROPNI EFEKAT. 2. Stvarna količina digoxina kod djece je 50% veća nego u odraslih jer imaju bolju toleranciju. Znaci saturacije su: usporenje pulsa. kardijalne astme. dejstvo im je promptno. a pozitivno batmotropno (povećavaju podražljivost i osjetljivost miokarda) u toksičnim dozama.NEGATIVNO HRONOTROPNO DJELOVANJE a) depresivnog djelovanja na sinusni čvor. . 4. nego u dojenčadi. Osobitosti digitalizacije dječijeg srca Postoje pogrešne predodžbe o dobroj rezervnoj snazi dječijeg miokarda. najkarakterističnije su promjene pulsa. metaboliziraju se u jetri. a pospješuje je npr. duže se zadržavaju u cirkulaciji. a zatim Digitoxin. Posebno je česta u toku terapija supraventrikularne tahikardije sa blokom. Poremećaji vida u percepciji boja svi predmeti izgledaju žutijli zeleni. nesanica. kojom se postiže i saturacija i dobro održavanje. te se na kg tjelesne težine daju 35-40% niže doze. psihički poremećaji sa delirantnim stanjem. Nakon toga se prelazi na dozu održavanja. steroide. . povraćaju i imaju dijareje. paraestezije. imaju sposobnost kumulacije. Zamjena parenteralne doze oralnom zahtjeva i do 20% povećanje doze. crvenilo lica. U odnosu na trajanje dejstva. Specifičan afinitet za miokard je uzrok da se nagomilavaju u srcu više. glavobolja. a saturaciju postižemo za 1-3 dana. a skoro isti broj ćelija miokarda kao kod odraslih. b) negativni hronotropni učinak i c) povećanjem tonusa vagusa. Mehanizam dejstva kardiotonika . produžavanjem dijastole i jačanjem sistole. Digitalis razvija puni efekat tek onda kada je srce zasićeno digitalisom. a ne samo bigeminija ili venrikularni ektopični 134 . Srčana dekompenzacija dojenčeta često se ne prepozna jer izgleda kao teže respiratorno oboljenja. potom Digoxin. Poremećaji srčanog ritma: svi tipovi aritmija. ADMINISTRACIJA DIGITALISNIH GLIKOZIDA Digitalizaciju je najbolje započeti pareteralno. hipokalijemija.NEGATIVNO BATMOTROPNO u terapijskim dozama. Klinički znaci intoksikacije digitalisomsu: povraćanje. Rijetke promjene na koži: urtikarija. glavobolje su češće starije djece.

b) saliurerika.v.v. bradikardija. LIJEČENJE POPRATNIH POJAVA Antibiotici su indikovani u bolesnika sa akutnim popuštanjem srca (velika incidencija plućnih infekcija). 1 mg. 5 lit/min. kontrolišući EKG i dajući ga postepeno do iščezavanja aritmije i pojave S-T segmenta i T . Edem pluća Plućni edem je najteži znak naglog popuštanja lijevog srca. a u najtežim slučajevima daje se kalij i. tahikardija. Ostala sredstva koja se mogu davati su: Dipnenil-hvdantoin. ili intrakardijalna infuzija Na bikarbonata (2-5 ml/kg) uz Isuprel kapi 0. povišenja pCO2. ISHRANA: treba provoditi parenteralnu ishranu 50 do 100 ml/kg u 24 sata Hipoksemija. uz praćenje srčanog rada i krvnog pritiska monitorom. koji nadmašuju onkotsko-osmotski pritisak plazme te 135 .4-0. sa glukozom. krist. Digitalis povećava izlazak K iz miokarda-insuficijentan je hipokalemičan.5-1 pa i do 5 mg/kg/tt. smanjuju rabsorpciju vode i na porok-simalnim tubulima. rektalna temperatura dojenčeta bude 37C. DIURETICI Diuretika su adjuvantna sredstva dijele se na: a) benzotiazide. nizak ari. SEDACIJA. U takvim stanjima potrebno je provoditi terapiju Natijumobikorbonatom. pogoduje nastanku anaerobnog metabolizma i acidoze. Kod jako nemirne djece i u bolesnika sa plućnim edemom dobar efekat se postiže sa Morfin sulfatom 0. Nastaje nagli porast hidrostatskog pritiska u venskim sudovima i kapilarima. henlejeovoj petlji i distalnim tubulima. Korekcija anemije. uz relativnu vlažnost 40-50%. OKSIGENO . ako u toku intoksikacije bolesnik primi i diuretike. LIJEČENJE INTOKSIKACIJE Prvenstveno treba obustaviti davanje digitalisa.). p02.5 mg s. Kod djece treba upotrebljavati diuretika koja dovode do što manjeg disbalansa elektrolita.udari.2 µg-kg-min. treba ih privremeno isključiti. U stanjima jake dispnee i hipoksemije blaga sedacija kloral<hidratom rektalno). Glukogen se daje kod insuficijen-cije srca sa aritmijama (npr. 40 mEg&KCI i 10 jed. utopliti bolesnika. Belladonnae. devalvacija ST segmenta.talasa. u toku nekoliko dana. inzulina. Elektrolitne poremećaje i acidobazni satus treba korigovati. kod dojenčadi najbolje je dati Ampicillin 100-200 mg/kg/24 sata i Kanamycin 10-15 mg/24 sata ili Cefalosporine. U težim slučajevima poremećaja srčanog ritma preporučuje se davanje kalija u vidu polarizovanog rastvora Sodi-Pallares-a 10% Glukoze 1000ml. neovisnost o acidobaznom statusu (Lasix 1-3 mg/kg/tt peroralno. Kod bradikardije i srčanog bloka dati Atropin i. EKG znaci: produžen P-r interval.c.v. 6. počevši od 2 ME&kg prvi sat.TERAPIJA Koncentraciju kisika održavati na 30-40. d) inhibitori karboanhidraza.6 mg i. Miokard sa malim količinama kalija je hipersenzitivan prema digitilisu.c. ili Tct. 0. a zatim svaka 4 sata 0. tj. Kalij je jedan od najboljih euritmika. Mehanički ventilator.v. za bradikardiju vagusnog porijekla dati Atropin sulfat s. Brza i. Antagonisti Aldosterona ne dovode do hipokalijemije i posebno su podesni za ona stanja gdje prijeti štetni efekat hipokalijemije (Aldacton). miokarditis i infarkt). inverzija T talasa. Propranolon. a u ekstremnoj bradikardiji ili arestu uz vještačko disanje primjeniti i masažu srca i elektrostimulator. Kod novorođenčeta i dojenčeta saliureticisu lijekovi izbora: mogućnost primjena oralnim putem. Isoprotenerol. Djeluju: povećavaju glomerularnu filtraciju. c) osmotski diuretici.

u kombinaciji sa diureticima. tipični inspiratorni šušnjevi. Odsutnost pulsa u hipotermija. rjeđe fibrilaciji ventrikula. Zastoj srca Sigurni znaci zastoja srca su: gubitak svijesti. Na svakih 20 kompresija toraksa dolazi nekoliko uzastopnih ventilac. 1. Morfij . Krvni pritisak je povišen ili snižen (oprez kod venepunkcije. krepitacije. acidoza. zauzimaju ortopnoičan položaj. lupus. ako se uspješno održava cirkulacija-što poznamo po pipanju pulsa arterije femoralis. prisutno je krkljanje.2/mg/kg TT svaka 4h max. dolazi do ireverzibilnog oštećenja cns-a. umjesto intrakardijalno. Izražen retikularni crtež u donjim plućnim poljima. iako se krvotok naknadno uspostavi. Najprije se pokuša sa 2-3 odmjerena udara šakom u sternum potaknuti srca na raa. 136 . Kod asistolije se daje još Ca-glukonat 10% 1-4 ccm. razlikovati se može Ekg-om. aa. Isto se može učiniti sa Ambu-respiratorom ili još bolje endotrahealnom intubacijom uz primjenu 100% kisika. korekcija acido-bazne ravnoteže. proširenih zjenica.50000 . produžen expirij. Fizikalni nalaz na plućima: 1. Međutim. Kardiotonik (Digitaqlis). polusjedeći položaj. Aminophillin. mehanička ventilacija pluća. odnosno defibrilator. temperatura normalna ili povišena. Ove mjere su svrsishodne ako prekid krvotokanije duže trajao od 3-4 min. antihipertenziva (Reserpinski preparati). početne mjere reanimacije su istovjetne u oba slučaja zastoja srca. hemosideroza serumska bolest) mdicirani su kortikosteroidi u visokim dozama: Hydrocortison 12 mg/kg/TT u tri doze ili Dexametason. 1. Da je provode dvije osobe s omjerom vanjske masaže srca prema plućnoj ventilaciji 4-5:1.10.0. Elektrokardiografski ustanovljuje se tip zastoja srca (asistolija. pod) hiperekstenzija glave provodi umjetno disanje “usta na usta”. glukoza 50% 1 ccm/kg/TT.10000 (sol. carotes). diuretici.. a odmah zatim prelazi se na vanjsku masažu srca 60-120/min na tvrdoj podlozi (stol. filiforman puls. Godpasture sindrom. U stanjima hipoproteinemije infuzija albumina i. apnoa. valium..sulfat 0. femorales. do 10 mg dnevno subkutano. na kg/min. kod sniženog pritisak jer može dovesti do hipotenzivnog šoka). hepatomegalija.0. Daje se u infuziji sa 5% Dexstrozom 1-10 mikro gr. Klinička slika edema pluća Bolesnici sa edemom pluća ubrzano i otežano dišu. cijanozama. srčani tonovi su tihi. izbacuje bjeličast. Finalano nastaje teška respiratorna. Zbog brzog razvitka metaboličke acidoze daje se 8. koma i smrt.004/kg/TT. adrenalin sol. U savremenoj terapiji edem pluća lijek izbora je Natrium-nitroprusid kao moćan dilatator.nastaje transudacija krvne tečnosti u intersticijum. U protivnom.v. Kod neurogenog edema: Infuzija Manitola. Bolesnik je oznojen. fibrilacija) i prema nalazu se primjenjuje pacemaker. Na Rtg snimku pluća: gusta hilusna homogena sjena simetrično na oba plućna polja koja ne dopiru do zidova grudnog koša (izgled krila leptira). Kod poremećaja vaskularne permeabilnosti (astma. alveole i završne bronhiole. Kod bradikardnih oblika zatajivanja srca daje se Atropin 0. Većinom se radi o asistoliji. Spuštena dijafragma može biti znak obstrukcije disajnih puteva uslovljena edemom.001 . antikonvulzivi. vlažni hropci na oba plućna polja. žučkasto-ružičast pjenušav sadržaj nekada i krvav sekret. isključivo u jedinicama intenzivne njege uz stalni monitoring krvnog pritiska. Kod hroničnog edema pluća: venepunkcija 8 ml/kg/TT kod hipertenzije. Terapija: Oksigenoterapija: udisanje modificiranog O2 sa 60% etilalkohola. tahikardija.4% NaHCO3 1 ccm/kg/TT svakih 10 minuta do uspostavljanja krvotoka. promjene u tjelesnoj težini. odnosno “usta na nos” 20-50/min. kašalj je veoma intezivan. ima intenzivan bol u grudima i osjećaj da će se ugušiti. Lijekove možemo davati intravenozno. 1:1000 se razrjedi 1:10) 2-4 ccm ili Izuprel (Izoprotenerol-hidrohlorid) sol. nipertenzivni pneumonitis. Vrlo važna mjera i svi ostali zahvati će zatajiti ako no korigiramo acidozu. a zatim se acidoza tačnije korigira na osnovu nalaza acidobaznog statusa. široke zjenice. Tmulost pri bazama 2.002 mg/kg/TT. odsutnost pulsa na velikim krvnim žilama (aa. vratne vene proširene.

Ako međutim saturacija kisikom opadne na 91%.generalizovana i težeg je stpena. smatra se da postoji nezasićenost krvi kisikom. Coxsackie B1. Normalna saturiranost kisikom krvi u plućnim venama i sistemnim arterijama je veća od 95%. A-V kanal parcijalni ili totalni hromozomske aberacije Turnerov sindrom – koarktacijom aorte. hemoglobina te će cijanoza postati manifestna. VSD. talidomid . RTG zraci. srećemo kod teških mitralnih stenoza. Kao osnovni faktori navode se hromozomske aberacije i mutacija gena. 3.poremećaj metabolizma.periferna (gdje je krv ne postoji nezasićenost kisikom).diferencijacija pasivna kongestije i plućne inflamacije: pasivna kongestija se bolje vidi u hilusima i u srednjim sektorima plućnih polja i jednako je distribuirana na obje strane. Normalno krv sadrži oko 2-3 gr. Neadekvatni sistolni srčani volumen krvi. Postoje dva tipa cijanoza: . OPĆE POSLJEDICE UROĐENIH ANOMALIJA SRCA 1.hemijske supstance (lijekovi) – progesteron. 2. aortnom stenozom i ductus arteriosus persistens hromozomske aberacije Marfanov sindrom – ASD-om. Inhalacijom 100% kisika centralna cijanoza se popravlja samo djelimično . nalazimo kod intrakardijalnih D-L šantova i kod nekih plućnih oboljenja. Influenza. RADIOGRAFIJA Srčana silueta: Kontura normalnog srca ovisi ponekad o visini dijafragme. obično više mrljast u distribuciji i može se protezati kroz vanjski sektor plućnih polja. te stenoze plućne arterije. Inflamatorni proces je međutim. U dobi od 6 mjeseci počinje se isticati “normalna” lijevoventrikularna konfiguracija. Plućna vaskularna mreža: plućna polja mogu biti podijeljena u tri vertikalna sektora: hilusa. i drugo.UROĐENE SRČANE ANOMALIJE UVOD l UČESTALOST ETIOLOGIJA: Anomalije nastaju u prva tri mjeseca trudnoće ili pobliže od 20-40-tog dana embrionalnog života. izražena na vršcima prstiju šaka i stopala i lakšeg je stepena. Sistolično odnosno dijastoličko preopterećenje zbog proticanja viška krvi usljed santa. Neadekvatna zasićenost arterijalne krvi kisikom zbog miješanja sa nearterijalizovanom. redukovanog hemoglobina iako uz ovo arterijalne sauturacija opadne na 75% biće redukovano dodatno 3 gr. Pojava cijanoze ne ovisi samo o saturaciji arterijalne krvi kisikom nego i od količine cirkulirajućeg Hb. Zbog toga. oni se određuju povlačenjem horizontale od srednje linije do najudaljenijeg lijevog i najudaljenijeg desnog ruba srca. aneurizmom aorte ili mitralnom insuficijencijom. 137 . da bi se pojavila cijanoza. . Srca normalnog novorođenčeta ili mlađeg dojenčeta ima desno-ventrikularnu konturu koja odgovara dominaciji desnog ventrikula. Inhalacijom 100% kisika bolesnici poprimaju ružičastu boju i cijanoza nestaje Rtg. srednji i vanjski sektor. Downov sindrom – ASD. Eho. hipoksija. Normalno se vide krvni sudovi većeg kalibra u srednjoj trećini plućnih polja. a nikada u vanjskoj. svi filmovi se snimaju ili u punoj inspiraciji ili u punoj ekspiraciji. Poprečni dijametar srca je suma srednjeg lijevog i srednjeg desnog dijametra. Potrebno je da bude redukovano 5% gr. hemoglobina u kapilarima. Parotitis. Plavkasta boja cijanoze je rezultat povišene vrijednosti redukovanog hemoglobina u kapilarima.centralna (zbog nezasićenosti arterijske krvi kisikom) . U praktične svrhe za procjenu veličine srca upotrebljava se kardiotorakalni promjer koji je od odnosa transverzalnog dijametra srca prema maximalnoj unutarnjoj širini grudi.virusne infekcije: Rubeola. Pojava ovih krvnih sudova i u vanjskom sektoru indicira plućni vaskularni zastoj. karencija A i B2 vrt. genska mutacija Neki sinromi koji u sebi imaju kongenitalne promjene na srcu A ove promjene uzrokuju . .

U odraslih je on najčešća greška. sinus venosus defekt i ostium primum defekt. a najčešći su Ostium secundum defekt. Anomalije sa desno-lijevim šantom – cijanotične anomalije Syndroma fallot Transpozicija velikih sudova Truncus arteriosus Atresia valvulae tricuspidalis Anomalni utok plućnih vena Epsteinova anomalija. Ostali znaci: maljičasti (batičasti) prsti kao posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom. DEFEKT SEPTUM PRIMUM-A (ostium primum) . Policitemija je posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom. VSD i Ductus arteriosus persistensa. VSD (ventrikularni septalni defekt) Ductus arteriosus persistens Aortno-pulmonalna komunikacija. Učestalost je od 18 do 25% a češća je kod žena. Lijevoventrikularna se javlja sa aortnom stenozom. Dijastolična preopterećenost nastaje zbog povećanog priliva krvi u ventrikule za vrijeme dijastole. Mogu se razlikovati dvije vrste defekata: 1. Čučeći položaj: Dijete zauzima u igri naporu.defekt je nisko položen u pretkomornom septumu blizu a-v zalistaka koronarnog sinusa u Hissovom snopu.Sistolična preopterećenost može da bude lijevo-ventrikularna i desno-ventrikularna. jer se povećava sistemni otpor pritiskom muskulature na venski sistemni otpor i time smanjuje stepen desno-lijevog šanta. konveksno zavijanje noktiju. Ovo je osobito karakteristično za Fallot-ovu tetradu. Opstruktivne anomalije Stenoza aort Koarktacija aorte Stenoza a. Klasifikacija u prvi plan ističe hemodinamske poremećaje: Anomalije sa lijevo-desnim šantom ASD (atrijalni septalni defekt). plućnom vaskularnom opstrukcijom ili multiplim stenozama ogranak plućne arterije. Ovo je kompenzatorni mehanizam radi povećanja oksigenog kapaciteta krvi. ednokarditis. pulmonalis. plućni abces. koarktacijom aorte. povišenja voltaže. U ovom položaju dolazi do povišene saturacije krvi kisikom. Ovaj znak može biti prisutan uz druge kronične procese kao cirozu jetre. bronhiektazije kao i familijarna osobnost. Zato . Kod: ASD-a. Pulmonalis Urođena stenoza mitralne valvulae Urođena mitralna insufcijencija DEFEKT PRETKOMORNOG SEPTUMA: (ASD) Postoji razni tipovi otvora u septumu između pretkomora. depresije ST segmenta i inverzije T talasa. Koristan je dok hematokrit ne dostigne vrijednost od 80% tada je opasnost od tromboziranja i infarciranja. Osim pojedinačnog udara vrha i Rtg-a najkorisnije podatke daje EKG u vidu promjena u produžavanju aktivacionog vremena. subak bakt. Pri flouroskopiji se može zapaziti prenapunjenost plućnih krvnih sudova i pulzacija zbog povišenog pritiska u art.je često udružen sa defektom a-v zalistaka 2. DEFEKT SEPTUM SEKUNDUM (ostium sekundum) – je češći – defekt septum sekudnum je u u gornjem dijelu nešto pozadi pretkomornog septuma. a desno-ventrikularna sa stenozom plućne arterije. Defekt pretkomornog septuma omogućava prelaz krvi iz lijeve pretkomore u desnu zbog razlika u 138 .

starosti. Eisenmengerov kompleks i dr. . pentalogija.5-3 cm velik. DEFEKT INTRAVENTRIKULARNOG SEPTUMA (VSD) Načešća u americi kod djece i do 20%. TERAPIJA. uglavnom na desni atrij i desni ventirkul. je na donjem lijevom rubu sternuma. Flouroskopijom se mogu primjetiti-umjerene pulzacije hilusa.slabijeg inteziteta (II i III st.tenziji između jedne i druge pretkomore.m. Djeca sa VSD u 2% slučaja mogu dobiti bakterijski endokarditis.imaju tendenciju spontanog zatvaranja. Razlikujemo suprakristalni.umjereno povećanje srčane siluete u cjelini.. Anomaliju karakteriše takođe L-D šant. DIJAGNOZA Česte bronhopatije Ostium primum – rane smetnje – posebno kongestivne prirode Ostium sekundum – diskretni simptomi koji se pojavljuju iza 5 godine. IV stepena. Dispnea nije prisutna u miru a javlja se kod napora Objektivni znaci:  Snažan iktus prisutan je snažan udar vrha srca. imaju znake srčane insuficijencije.p.te ako je znatna regurgitacija .  Postoji sistoličan šum.ako uz defekt septuma.  Defekte od 5-10 mm treba pratiti .  Rtg . 5% bolesnika umire u dojenečkom periodu zbog čestih bronhopneumonia. a p. Nalazimo u 10% bolesnika  Fremissement (sistolično treperenje) na donjem dijelu sternalnog ruba.  EKG . Promjer može biti 0. je 2 i 3 icp lijevo sa neznatnom propagacijom.m 2 i 4 m.Ostium primum . Plućna arterija je takođe proširena i izbočena. Dispnea je kod većeg broja odsutna. i produženo prvođenje ili inkompletni blok grane. U toku evolucije povećava se rezistencija u plućnom krvotoku i pritisak u desnom srcu.Ostium sekundum .) duvajućeg karaktera i p.operiše se do 6 mj. Obzirom na veličinu šanta VSD smo podijelili na:  mali VSD sa malim L-D šantom  veliki VSD sa velikim L-D šantom i  veliki VSD sa velikim L-D šantom i plućnom hipertenzijom. Lako se zamaraju. u bliskom su kontaktu sa aortnom valvulom i septalnim zaliskom trikuspidalnog ušća. Ako su prisutni znaci povećanja desnog srca i postoje znaci zastajanja. Operacija Ostium defect primuma .obzirom da i ta grupa pokazuje tendencu smanjenja. . defekti membranoznog dijela septuma. p. imamo 2 oblika zatvaranja:  implantacija umbrella  implantacija angel wing putem katetera.znaci desne ventrikularne hipertrofije. Ako se radi o manjem defektu u mišićnom dijelu uglavnom bez simptoma za cio život.m. zbog čega nastaje veći volumen krvi u desnom srcu i plućnom krvotoku. postoji i defekt mitralne valvule . Većina defekata su infrakristlani. Vrlo se često nalazi udružen sa drugim anomalijama: tetralogija Fallot. Defekt se češće nalazi u membranoznom dijelu septuma. Djeca sa malim defektom nemaju određenih kardiovaskularnih simptoma ali imaju česte respiratorne infekcije. ASD secundum  Defekti 5 mm i manji . Javlja se uglavom iza druge godine života. Cijanoza ne postoji. infrakristalni i muskularni tip VSD-a.  Drugi plućni ton je široko podvojen i naglašen i ne varira sa respiracijom. 139 . Kod malog defekta simptomi će biti vrlo diskretni. tako da može doći do reverzije šanta u D-L i pojave cijanoze.grub. Sistolni šum je ejekcioni II-III st.

zatvori se umbrell-om pod kontrolom Eha. Rtg: srčana silueta je proširena. pulmonalis. sklonost bronhopulmonalnim afekcijama. Plućni krvni sudovi su prepunjeni ili umjereno izbočeni. Kod fetusa odvodi krv iz desnog srca i pulmonalne arterije u aortu.ASD. koji zauzima dio sistole i proteže se na dijastolu . . Pritisak u plućnom krvotoku je povišen. tlak u pulmonalnoj arteriji pada i ductus se zatvori sa 410 sedmica. Subjektivne smetnje su minimalne.90% bolesnika ima kontnuirani šum jačine IV i VI stepena. dug i grub III-V st. otvoreni ductus arteriosus).Arterijalna tenzija je ponekad divergentnog karaktera zbog sniženog dijastoličnog pritiska. Hemodinamska reprekusija ove anomalije sastoji se u prelaženju krvi iz aorte u plućnu arteriju u toku sistole i dijelom dijastole. koji se transmituje na cijeli prekordij i nešto slabije na vrat i leđa. LUTEMBACHER-OV SINDROM .Thrill na bazi srca (u jugularnoj jami) ili u 2 icp. Ako se ne zatvori ductus.Drugi plućni ton je naglašen i često podvojen. ASD i stenozu a. otvara se plućna cirkulacija. Uz VSD. Rtg: srčana silueta je normalnog oblika i veličine ili opet znatno proširena. U slučajevima kada je pritisak u plućnom krvotoku visok i dostiže pritisak u sistemnoj cirkulaciji može doći do reverzije šanta (Atipični. Fizikalnim pregledom srca nalazimo znake mitralne stenoze: presistolni šum.Srčana grba kod desnostranog opterećenja srca može biti prisutna-srčana grba. Plućna arterija prominira. tada se cirkulacija odvija tako da krv iz aorte odlazi u a. uz auskultatorni nalaz koji odgovara defektu pretkomornog septuma. udvajanje II plućnog tona je prisutno kod svih defekata osim kod najvećih gdje postoji plućna hipertenzija.Fizikalni nalaz: .Iktus je umjerene jačine. ili visoki. uz pulzaciju hilusa.Drugi plućni ton je naglašen. Hilusni krvni sudovi su prepunjeni. prostoru lijevo. ograničena fizička sposobnost. subklavije.Dilatirana a. pulmonalis neposredno iza odlaska lijeve a. dispnea pri naporu. Optimalni uzrast za operativnu korekciju je od 1-3 godine starosti. ovo je najčešća greška. gdje se javljaju i povremeni ataci cijanoze sa kongestivnom insuficijencijom bez nje. ili se uradi kompletna hirurška. . Plućna arterija je ispunjena. Incidencija je 22%. Indikacije za operaciju su zastoj u somatskom razvitku.Sistolni šum. pulmonalis i tako nastaje L-D šant. Oko 50% bolesnika ima normalan EKG.Fremissment ili thrill – sistolično treperenje kod 85% bolesnika . Fizikalni znaci: . uglavnom na račun desnog srca.Stenoze mitralnih zalistaka i . . Rtg: srčana silueta je lako do umjereno proširena. uz poremećaj ritma srca. atipičnim oblicima. pošto su pluća isključena iz funkcije disanja. Spaja aortu sa a. sa nešto širokom osnovom (P congenitale). a ponekad na flouroskopiji se može primjetiti i lako pulziranje hilarnih krvnih sudova. pulmonalis.m je 2 i 4 icp parasternalno lijevo . .tunelarni šum. zatim znaci DVH i biventrikularne hipertrofije. 140 . . Prvim udahom novorođenčeta. DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS (DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI). – a p. osjećaj palpitacija. korekcija VSD-a. dvogrb (P mitrale). . dilatacija srca i recidivantne pnemopatije: Indicirana je palijativna operacija banding a. ali najčešće ne prelazi 40 mmHg. te P talas proširen. pulmonalis po Damman-Mileru. produžen P-R interval. zašiljeni P. Muskularni tip . EKG: pokazuje dekstrogram.

EKG: U oko 80% bolesnika ima normalnu električnu osovinu srca. Medikamentozna terapija . povoljan položaj u postelji imitiranje čučećeg položaja. KOMPLIKACIJE su tromboziranje i infarciranje posebno mozga. pulmonalis. a izazvati ih mogu napor kod hranjenja i plača. Dekompenzacija srca nastaje samo kod operisanih. čuje se.aortopulmonalni šant. Palpira se sistolični strujanje (thrill) Sistolni šum III-IV st. Intrevencija je uvijek indicirana. Kod jake stenoze a. nego što je sistemski arterijski otpor. što je bitno za dijagnozu. Kateterom se implementira umbrell-a pod kontrolom transerofarcalnog Eha. Klinička slika: djeca se fizički slabije razvijaju. D-L šant je kontraindikacija za operaciju. Luk pulmonalke nedostaje tako da je vrh srca izdignut iznad dijafragme na lijevom rubu srca. Operativni uspjeh zavisi od pritiska u plućnom krvotoku i plućne vaskularne rezistencije. Cijanoza je veoma prisutna. U slučajevima teških napada hipoksije .50%. Ako nisu podvrgnuti radikalnoj korekciji rijetko dozive 30 god. EKG devijacija električne osi u desno i desna ventrikularna hipertrofija (DVH) RTG srce obično malo ali sa hipertrofijom desnog ventrikula. U prvoj godini života ako je pristuna kongestivna insuficijencija ili veliko srce. - 141 . Moguća komplikacija ovog zahvata je stenoza l. Katkad može nastati i abces mozga. te krv iz desnog ventrikula velikim dijelom skreće u aortu i tako stvara desno lijevi šant. Batičasti prsti. a cijanoza se pojačava.hipertrofije desnog ventrikula. Češće su ljeti nego zimi. Čuče pri saturaciji O2 . korekcija acidoze. VSD velik i pruža mali otpor. starosti i tako im se stanje poboljša. Propranolol (Inderal) . jačina ovisi od stupnja valvularne stenoze art. Th Morphin. kada se zatvori ductus arterisus. plm. β-blokatori.VSD.2 mg/kg TT). Operativni mortalitet je 0. Važan simptom i problem su i Anoksične krize kod odojčadi. PROGNOZA I TERAPIJA Prognoza: Jako cijanotično dojenče rijetko preživi djetinjstvo.dramatično prekida ove teške anoksične krize. Djeca su uzbuđena i plaču. TETRALOGIJA FALLOT (TF) kombinacija . a najčešće ujutro.pulmonalne stenoze. Kod jače cijanotičnih bolesnika postoji i dispnea i pri najmanjem naporu. . Nokti postaju sjajni. Terapija morfij (0. temperatura i si.5% kod nekomplikovanih slučajeva.sastoji se u održavanju hidromineralnog balansa. Ovo zbog smanjene količine Hb. aplikaciju kiseonika. a potrebno je korigovati i metaboličku acidozu. pojačavaju se od sinkope do konvulzija pa i smrti. . Oblik srca “poput cokule” “coeur en sabot”. grane a.dekstroponirane aorte i . Uz lijevi rub sternuma u II i III međurebarnom prostoru Drugi ton je jednostruk. Kolaterale se razvijaju do 2 god. Uz jaču cijanozu nalazi se Policitemija kao kompenzatorna mjera. lijeva ventrikularna hipertrofija. pa se pritisci izjednačavaju u lijevom i desnom ventrikulu. Napadi mogu ugroziti život pa ih treba kupirati. Vaskularizacija je smanjena a kod blagih stenoza može biti normalna. Th. Ponekad nema cijanoze u prvim danima i mjesecima već se javlja kasnije. pulmonalis II ton je jako oslabljen. Ponekad se nalazi lijeva osovinska devijacija. Definitivna i prava terapija tetralogije je hirurška. Hemodinamski. Anoksične krize u vidu konvulzija se jave u ranim jutarnjim satima i traju od nekoliko minuta do više sati. ograničenju napora i energičnog liječenja interkurentnih ifenkcija. Kateterizacija srca otkriva razliku u sadržaju O2 između plućne arterije i desne komore. Saturacija krvi kisikom jako se smanjuje.indicirana je anastomoza . Tetralogija Fallot je najčešća cijanogena anomalija. U tipičnim slučajevima postoji veći otpor strujanju krvi iz desnog ventrikula u pluća.

Ako postoji L-transpozicija transportna aorta izlazi iz desnog a art. U početku postoji lijevo-desni šant. Prisutni znaci izrazitog opterećenja obadvije pretkomore. Klinička slika: Cijanoza je prisutna na rođenju. Drugi srčani ton je obično jednostruk.hipertrofije desne komore. Srčana insuficijencija se liječi kardiotonicima i diureticima. Kod parcijalnog utoka prognoza je znatno bolja. Čujan je oštar sistolni šum nad sternumom. Ovom palijativnom metodom se produži život djetata do totalne korekcije sa 4 god. Kod D transpozicije aorta izlazi sprijeda iz desnog ventrikula. Postoji D transpozicija ili L transpozicija. 142 . II ton nad aortom je naglašen. tahikardija. veliko srce sa suženim strukom velikih krvnih sudova i često veoma izraženom plućnom vaskularnom mrežom. Ako se dijagnoza postavi tako rano. Aorta prima krv iz desnog ventrikula a art. dok pulmonalna arterija izlazi straga ili iz lijevog ventrikula.TRANSPOZICIJA VELIKIH KRVNIH SUDOVA Aotra i arterija pulmonalis postavljene na krive strane od septuma. čuje se jak sistoličan šum sa treperenjem thriillom. Jugularni puls pokazuje džinovski “A” talas. Može biti kompletan kada se sve četiri pulmonalne vene spoje u jednu zajedničku venu i ulijevaju se ili iznad ili ispod dijafragme. P je proširen i visok. EISENMENGEROV SINDROM: .. terapija je simptomatska. anatomski lijevi ventrikul je lijevo i prma krv iz lijevog atrija. Plućna arterija je često proširena. nabrekle vene jugularne. – ovo je zaokruženo jer je malo jebo lud zbunjenog pa složio na kamaru.oboljenja plućne arterije i . Taj oblik se zove kompletna transpozicija ili D . pulmonalis iz lijevog ventrikula (ventrikuli su tu invertirani (L petlja). povećanjem rezistencije a u arterioloma plućnog krvotoka dolazi do inverzije santa i cijanoze djece postoji cijanoza pri pregledu. Tada je život mogu samo ako postoji otvoren atrijalni septum. Dok postoji otvoren foramen ovale i ductus arteriosus presistens život je moguć. Cijanoza postoji od poroda. galopni ritam. nekada je nerazvijena mala desna komora i nerazvijenom plućnom arterijom. Rano dođe do srčane insuficijencije kod kompletnog oblika mane-tahipnea. EKG najčešće je DVH ili biventrikularno.dijafragme). Rendgenogram pokazuje tipičan oblik srčane siluete oblika “osmice” ili “snowman” (snježni čovjek).. pulmonalis iz lijevog ventrikula i karakteriše se cijanozom. desnu pretkomoru (utok iznad . U oko 80% slučajeva nastupa letalan ishod u prvim mjesecima života kada se zatvori ductus. to je znak da se isključi pulmonalna atrezija ili trunkus arteriosus što dolazi diferencijalno dijagnostički. balon kateretom se proširi foramen ovale i mogućiti život djeteta. ANOMALNI UTOK PLUĆNIH VENA Pulmonalne vene se ulijevaju u gornju šuplju venu. Jetra je često prisutna. plućni vaskularitet je veoma izražen. Cijanoza od rođenja i anoksične krize.transpozicija. tj.velikog defekta interventrikularnog septuma. EKG Ijevogram to je jedina cijanogena anomalija sa skretanjem električne osovine u lijevo. ako je razdvojen. Nekada postoje razlike u boji kože donjih i gornjih ekstremiteta koji su manje cijanotični (gornjiductus otvoren). već u prvim danima je moguće balon septostomijom po Rashkind-u. Rendgenogram pokazuje izrazito desnu pretkomoru i lijevu komoru. Desna transpozicija Teški simptomi postoje odmah po porodu. Ovdje je cirkulacija fiziološka. tahipnea i povećana jetra. Rtg: hipertrofija desnog srca. VSD-om. Opisuje se karakterističan oblik srčane siluete “poput jajeta”. EKG-pokazuje sistolno i dijastolno opterećenje desnog ventrikula. TRIKUSPIDALNA ATREZIJA: Karakteriše se atrezijom trikuspidalnog ušća. deformitet grudnog koša. uvećanje jetre i zastoj na plućima. dispnea. a ko je prisutan VSD-nešto kasnije. . prisutnim ASD-om.

Kod nekomplikovanih slučajeva prisutne su uporne glavobolje. koji najahuje nad uvijek prisutan defekt interventikularnog septuma. imaju dispneu i pojavu cijanoze.Subvalvularna. može da bude od 0. Kolaterale pokazuju pulzacije koje se mogu opipati i vidjeti naročito na leđima.Supravalvularna (rijetka) i . Rtg pokazuje proširenu sjenu aortnog luka. nekad paradoksalno pocijepan. Drugi ton je naglašen. Otkrije se šum tek oko 6 godina. a i desno jačine II-IV stepena kao i na leđima intraskapularno. osjećaj palpitacija. STENOZA AORTE Aortna stenoza se sreće u 6% slučajeva od svih USA. čuje se kontinuirani snažan šum (sličan tunelskom). Koarktacija je često komplikovana aneurizmom bilo iznad ili ispod stenoziranog dijela. sinkope ili stenokardične tegobe su rijetke. može nastati stenoza. što iz srca izlazi jedan krvi sud. Zbog hipertenzije nastaje skleroza. Glavne kolaterale idu preko arterije mamariae interne. praktično su bez cijanoze. Kod dojenčeta simptomi se rano razvijaju normalno. radialis i a. femoralis pa se ova anomalija mora zapaziti.TRUNCUS ARTERIOSUS: Glavna karakteristika ove anomalije jest. Postoji dispnea i zamaranje bolesnika. Visina hipertenzije u gornjim ekstremitetima je najčešće proporcionalna stepenu stenoze. Dispnea u naporu. srce i pluća. Auskultacijom se čuje u II mr. Puls je altus et celer na gornjim ekstremitetima. sistoličan šum lijevo. pr. VALVULARNA STENOZA AORTE Često nema tegoba. Kirurška terapija . Iz zajedničkog truncusa se odvajaju krvni sudovi za opšti krvotok. preko koga dolazi do irigacije donjih ekstremiteta. a zatim u aortu ispod stenoziranog dijela. pr. nego na donjim što je abnormalno i patognomonično). zatvaranje aortne valvule javlja se poslije 143 . lako zamaranje. grudni koš izbočen – Thrill u II lijevom mr. Terapija je hirurška. U suprastenotičnom dijelu postoji povišen arterijalni pritisak.proširenje lijeve komore. Ovo su arterije izvijene i izazivaju eroziju donje ivice rebara. u juguliumu se pipa jasno sistono strujanje. Neophodno je uvijek palpirati puls a. Šum ima vretenast oblik. Optimalno vrijeme operacije je oko 5 godina života. u II mr. gracilni karlični pojas i donje ekstremitete. koja se dosta rano razvija kod ovih pacijenata. interkostalnih arterija. Slabo su razvijeni. pulmonis). . Drugi ton je usko. Kasnije se vide erozije na donjim ivicama rebara. Stenoza može biti: . dok se puls femoralke ili ne opipava ili je parvus i tardus. EKG: U 80% slučajeva pokazuje lijevu ventrikularnu hipertrofiju nakon prve godine starosti. Prognoza je loša umire se još u dojenačkom dobu. treba dijete što prije operisati. više desno. sa povećanim plućnim protokom. Ako postoje. Veliki procenat stečenih valvularnih stenoza nastaje iz kongenitalnih bikuspidalnih valvula nakon upale. Vidi se snažan udar vrha srca. lijevo i desno. Bolesnici koji imaju normalan kapacitet plućnog krvotoka (bez plućne hipertenzije). U desnom mr. nakon prvog tona čuje se click ton otvaranja aorte. maksimum njegove amplitude verificira se u sistoli ranije kod lakih. Djeca imaju dobro razvijen grudni koš. 2-D ehokardiografijom krvna žila promjera 4 cm ukazuje na truncus arteriosus kod većeg djeteta a 3 cm kod dojenčeta kao i nepostojanje 2 semilunarne valvule (odsustvo semilunarne valvule arterije a. stanje nagle bljedoće. pr. Arterijalna tenzija je obavezno viša na gornjim ekstremitetima (do 250 mm Hg). KOARKTACIJA AORTE (STENOZA ISTHMUSA AORTE) ili na bilo kojem drugom dijelu aortnog stabla. U svim slučajevima gdje je razlika u arterijalnoj tenziji gornjih i donjih ekstremiteta najmanje 60-80 mm Hg. pr.5 cm do nekoliko cm. epistaksa. Oni opet. iako je prisutan od rođenja. kasnije teških stenoza.Valvularna. sa hipoplastičnom arterijom ili opstrukcijom plućnog krvotoka su jako cijanotični sa mlajičastim prstima.dilatacija hipoplastičnih pulmonalki. razvija se kolateralni krvotok. Rtg srčana silueta je proširena .

te umanjena fizička aktivnost. odražavaju se na EKG-u. Nalaz mezosistolnog “clicka” i telesistolnog šuma nad vrhom srca opisivan je kao normalan nalaz na srcu.c. . carotis II ton je glasan.  Cijanoza se rijetko manifestuje.p. Zatvaranje aorte je tiho ili normalno. u sistoli prolabira a u telesistoli dovodi do mitralne regurgitacije krvi. što daje fenomen poznat kao “hordalni prasak”. STENOZA PLUĆNE ARTERIJE Prisutna u 20-25% urođenih anomalija srca. prema leđima i vratu. pulmonalis “kritičan” tj. . i nekada je uspješnije od operativne korekcije. SINDROM PROLAPSA MITRALNOG ZALISKA. i. SUPRAVALVULARNA STENOZA AORTE Rijetka. sve ove promjene položaja srca. Propranolon ublaži funkcionalno suženje izlaznog trakta LV. lijevo. Etiologija ovog sindroma je nesigurna i klasifikuje se kao kongenitalna.Valvularna stenoza. Auskultatorni nalaz je tipičan po ejekcionom zvuku koji nastaje usljed naglog istezanja tendinoznih hordi. Šum je naglasniji lijevo od sternuma u III i. Valvulotomija se radi i u prvim mjesecima života kada je gradijent visok. ELEKTRIČNA l ANATOMSKA POZICIJA SRCA Kod namjlađe dojenčadi atriji se protežu i formiraju dio dijafragmalne površine srca.zatvaranja pulmonalne valvule.Infudubularna (na mjestu polaska plućne arterije iz desnog ventrikula). Poslije 6-og mjeseca života. Barlow i saradnici su dokazali da je mezosistolni klik. a ako je ima perifernog porijekla. U daljem dječijem dobu srce se pomjera oko svoje osovine. Subvalvularna stenoza. sa posljedičnim baloniranjem zaliska i izduživanjem tendinosnih hordi.Vaskularna stenoza ili multipla (duž cijelog stabla ili ogranka plućne arterije). a time i srednje električne osi. kardijalne geneze i da je to u stvari disfunkcija mitralnih zalistaka. Fizičko naprezanje i davanje nitrata može pojačati šum. Razlikuje se tri vrste prema lokalizaciji anomalija.  Pulzacije su iznad ksifoidnog nastavka. Punktum maximum je u II i III mr.p.  RTG: jače istaknut luk plućne arterije i smanjena vaskularizacija plućnih polja  Angiokardiografija: može da isključi prisustvo neke pridružene anomalije. srce počinje da se spušta u toraksu i rotira oko svoje uzdužne osovine iz kosog transverzalnog u koso-vertikalno polje. grub. Najčešće je u pitanju mukoidna miksomatoza degeneracija pojedinih dijelova zadnjeg mitralnog zaliska.  Drugi ton se gotovo ne čuje ili je jako oslabljen.  EKG skretanje u desno. Na kraju dolazi do insuficijencije desnog srca. jave se znaci dekompenzacije pa čak i smrt. Sistolni šum se čuje češće i 1. Pritisak u plućnom optoku je snižen. desno ili nad desnom art. Cineangiografijom i ultrazvukom dokazano je da se radi o specijalnoj abnormalnosti pretežno zadnjeg mitralnog zaliska. Postoji hipertenzija u desnoj komori. lako zamaranje. tzv. Objektivno:  Sistolno strujanje u suprasternalnoj udubini. hrapav. pr. .  oštar. sistolni šum “krešćendo”. sistolni galop. Plućna arterija je iza suženja proširena (poststenotična dilatacija). Među ekstrakardijalnim uzrocima notirane su perikardijalne adhezije. Postoje saopštenja da sindrom može nastati i toku reumatske i drugih infekcija. i može se zamijeniti šumom VSD-a. Simptomi se javljaju već u dojenačkom periodu.c. Promjene u EKG-u slabije opskrbe koronarki. Postoji potencijalna opasnost rupture zalistaka s naprasnom smrću. Šum stenoze. hipertrofija desnog srca i često blok desne grane. Desna komora je zadebljalog zida. preko 80 mm Hg. obično simptomi nastaju između 2 i 5 godine života. Ako je gradijent pritisaka između desne komore i a. Najčešća je valvularna stenoza kada je pulmonalna valvula srasla sa trikuspidalnim zaliscima. Srednja 144 . Dispnea u naporu.

Abnormalno skretanje el. Karakteristike skretanja osi u desno na EKG-u su: S1 ima veću amplitudu od R1. a) osovina je u normalnim granicama između +30 do +90 st. Doznajemo koji je uzrk izmjene električne osi u standardnim odvodima.električna osovina procesa depolarizacije komora Preporučljivo je rutinski određivati veličinu i pravac srednje električne osovovine. Više od 110 u periodu od 4 godine pa nadalje ukazuje na patološke promjene. Visoki inicijalni RV1 -2. Možemo prosuditi da li je u pitanju samo poziciono skretanje ili stvarno zbog patološkog stanja srca (na osnovu unipolarnih i prekordijalnih odvoda). 4. Ono iznosi i do 130 + stepeni. Patološki dekstratip je preko +120° c) skretanje električne osi u lijevo je kada je osovina u lijevo više od +30 st. Bolesna stanja sa skretanjem u desno dilatacija i hipertrofija desnog srca blok desne grane mitralna stenoza plućna stenoza Asd i vsd Tetralogia Fallot Bolesna stanja sa skretanjem u lijevo koarktacije aorte .u standardnim odvodima: desnu osovinsku devijaciju (S1 R3) . ili više u V1 i V2. odrediti vrstu i mjesto pataološkog stanja u srcu. 145 .endokarditis aortalnih zalistaka stenoze aorte transpozicija velikih krvnih sudova ASD-tip primum arterio-venozna aneurizma ductus arteriosus-a trikuspidalna atezija anomalni utok plućnih vena DESNA VENTRIKULARNA HIPERTROFIJA (DVH): Dijagnoza desne ventrikularne hipertrofije ima daleko veći značaj u dječijoj praksi. 2. osi u lijevo su da je S3 sa višom amplitudom od R3.04 sek. b) skretanje osovine u desno pozitivna za više od 90-120 stepeni. a da je R1 viši od R2 ili R3.30 stepeni je siguran znak patološkog stanja srca. l u dječijoj dobnoj skupini nalazimo skretanje el. 1. do -30 st. javlja se znatno skretanje električne osi u desno. Nakon ovog perioda električna os se vraća u desno. uz klinički kontekst. Desnu devijaciju osovine nalazimo normalno kod novorođenčeta i perzistira do 160 dana pa i duže. Intrisikoidna defleksija R talasa od 0. R1 S3 Ijevogram. osi u lijevo treba da pobudi sumnju na sljedeća patološka stanja: hipertrofiju i dilataciju lijevog srca zbog: Pomjeranje medijastinuma i srca na lijevo većinom izaziva skretanje el. Izvjesna indikacija DVH postoji kada je u prekordijalnim odvodima RS defleksija od V1-V6 (što ukazuje na predominaciju akcionog potencijala desnog ventrikula preko cijelog prekordija. Pravac normalne srednje električne osi kompleksa QRS se mijenja ovisno o položaju anatomske osovine srca. ako je R viši od 15 mm. SEO ili vektor se može odrditi za proces depolarizacije ili repolarizacije kako pretkomora tako i komora. Tip defleksije rs R1 u V1 i V2.. Osovine u položaju od +100 stepeni predstavlja vrlo vjerovatan znak srčanog oboljenja. osi u lijevo (do 6%) bez patoloških promjena. Kod desne ventrikularne hipertrofije imamo: . 3. pogotovu ako je R veći od 10 mm.unipolarni grudno odvodi. Do pete godine života osovina se pomjea u lijevo tako da je kod većine u tom periodu + 55 stepeni. Postoje tri tipa skretanja električne osovine QRS kompleksa. osi u lijevo više nego li je -20 do -30 stepeni predstavlja najvjerovatnije patološko stanje.unipolarni ekstremitetni odvodi pokazuju: R ili R1 visok u aVR-preko 6 mm . a zatim određivanjem hipertrofije možemo. u prvoj nedelji se smatra patološkom. a skretanje veće od . Skretanje el. u dojenčkom periodu. talasa depolarizacije komora. Skretanje električne osi u lijevo: karakteristike skretanja el. pouzdan je podatak za DVH. Zbog fiziološke preponderencije desnog srca u toku embionalnog i fetalnog života.a R3 je viši od R1 (S1 R3) i R2. Osovina manja od +60 st. U odraslih položaj osi je od +55 do +57 stepeni. sa ili bez Q talasa sa malim r i s nesumnjivo indicira DVH. nego li je to kod odraslih. jer se u ovom periodu srce rotira u suprotnom smjeru kazaljke na satu i do puberteta zauzima položaj od oko +67 stepeni. indicira vjerovatnu desnu ventrikularnu hipertrofiju. kao fiziološka pojava. osi u desno i obratno.

. česta komplikacija PST.08 sec. Intrisikoidna defleksija u V5 ili V6 duža od 0. odvodu.05 sec. ako je početni dio P+ i veći znak hipertrofije D atrija. spljošteni P talasi u I i II stand. Ponekad se slabi atrijalni aktivitet ne registruje na uobičajenim odvodima. V5 i V6 je P talas. Ako suma R talasa u V5 i V6 45 mm i s talasu u V1 i V2 je viša od 50 mm može se sa sigurnošću tvrditi da postoji LVH. . Kod djece A-V blok l st. a ima kao rezultat defleksiju talasa P. finalna oscilacija segmenta promjenjena. P congenitale. ukoliko ovo prati pozitivan P talas u aVR. počinje sa delta valom. procjenjuje se na osnovu P-R indeksa a to je odnos između PR intervala koji postoji na EEG-u i pročitanog iz tabele u odnosu na dob i frekvencu. Invertirani P talasi u l odvodu ukazuju na dekstrokardiju. te ozbirom da frekvenca utiče na trajanje pojedinih dijelova EKG-a. i invertan u aVL-u.5 mm ili u trajanju dužem od 0. bifuzičan.ako centar vodič nije u SA čvoru.16. trajanje talasa P kod djece. frekvenca je veća i obrnuto.06 sec. to će pojedini dijelovi EKG-a u trajanju odstupati od vrijednosti kod odraslog. 1. izoleketričnog do značajno smanjene voltaže P talasa i trajanja (nekada kod reumatske i druge upale). Sa velikom sigurnošću da su P talasi viši od 2.10 sec. P-talas: proces depolarizacije pretkomora: glavna funkcija sinoatrijalnog čvora za proces depolarizacije u muskulaturi predkomora. abnormalni i kod djece označavaju atrijalnu hipertrofiju. produženog trajanja sa dva zašiljenja su jedan od drugog udaljeni barem 0. nodalni. Odgovara mehaničkoj sistoli predkomora. T negativan. 2.06 do 0. Skraćeno vrijeme provođenja ili skraćeni P-R interval nalazimo: normalno kod dojenčeta .lijeva osovinska devijacija.08 sec.unipolarni grudno odvodi: Sa visokim RV5 i RV6. normalno pozitivan. Maksimalan u II. 146 . U unipolarnim ekstremitetnim odvodima P talas je u aVr-u normalno invertiran a u aVL pozitivan. Izostanak P talasa u svim odvodima znači odsustvo atrijalnog aktiviteta. Ovakav se ritam zove ektopični. a srećemo ga obično u cijanotičnoj grupi srčanih oboljenja. atrijalni i nodalni. 6.5. (P pulmonale) .5 mm visine. Vrijednost u dječijoj praksi su od 0. Indirektan podatak za DVH se uzima visoki i usiljeni P2 koji indicira desnu atrijalnu hipertrofiju. aktivni ektopični raitam atrijalni. ST segment spušten.u standardnim odvodima pobuđuju sumnju na LVH ako je zbir R talasa U II i III odvodu veći od 45 mm. atrijalni flater. Potrebno je detaljno istražiti područje V1 i V4R grudni. lutajući “pacemaker” (kod lutajućeg centra vodiča . više nego li je 30 mm i duboki SV1 i SV2 dublji nego li je 25 mm. paroksizimalna atrijalna tahikardija. ili ako je suma R talasa u l i S talasa i III odvodu viša od 30 cm. indicira LVH. 3. poznatim kao atrijalna fibrilacija ili atrijalni flater.. odnosno završni negativni dio PV1 je dublji i širi znak hipertrofije atrija. dok je baza P talasa šira od 0. Ako je P val neobičnog oblika sa P-R intervalom manjim nego 0. LIJEVA VENTRIKULARNA HIPERTROFIJA (LVH) . Intervertirani T talasi u desnogrudnim odvodima praćeni depresijom St segmenta i u vezi sa drugim promjenama u grudnim odvodima indicira ozbiljnu DVH.5 mm.Wandering pacemaker -imamo male promjene P talasa u l odvodu ali značajne u AVF i V2 od negativnog. obično znači da vodič nije SA čvor.10-0.05 sec je jasan znak LVH. Maksimalna je visina u bilo kom odvodu do 2. Tada P2 prelazi vrijendost od 2. ukazuju nalijevu atrijalnu hipertrofiju P (mitrale). sama po sebi. u standardnim odvodima prosječno jeO. Spušteni St segmenti i invertirani T talasi u V5 i V6 sa povišenom voltažom su siguran dokaz ozbiljne ventrikularne hipertrofije. QRS proširen. te za usporenje impulsa koji se dešava u AV čvoru i iznosi od 0. nodalni ritam 2. Što je dijete mlađe. Ovaj proces depolarizacije u predkomorama je odgovoran za razliku u električnom potencijalu. Frekvenca srčanog rada je znatno viša kod djetata.08 sec. Desni grudni prekordijalni odvodi obično pokazuju invertirane P talase. . Duboki q talasi (dublji od 4 mm) u V5 i V6 sugeriraju LVH indirektni podatak za LVH je nalaz atrijalne hipertrofije (P mitrale). P talasi mogu da budu zamjenjeni bizarnim formama. sa tipom visoki R1 i duboki S3 više od -30 stepeni. 4. 3. minimalan u III odvodu kod 2-10% djece negativan. Daljnja karakteristika P talasa u dječijem uzrastu je tzv.Suprotno tome. INTERVAL P-R: je vrijeme koje je potrebno za depolarizaciju predkomorne muskulature. Kod WPW-sindrom (P-R kratak. Tok procesa depolarizacije određuje pravac i oblik talasa depolarizacije.

kod kongenitalnih oboljenja srca. Prognoza je relativno dobra (kod stečenog je lošija).akutni reumatski karditis .03 sec sekunde.5 mm su vjerovatno patološki i indiciraju: . obično praćen jasno invertriranim (diskordinatni blok) T talasa.kompleksa. dok na koncu nakon 2-6 kompletnih srčanih revolucija ne izostane 1 ventrikularna kontrakcija zapažen je .12 sec postoji inkompletni blok. Nizak početak.5 mV.0.sistemne ili lokalne metaboličke promjene.iregularno varijabilni po trajanju P-R intervali se mogu sresti u slučaju Luciano-Wenckebach-ovog fenomena. Ako je frekvenca ventrikula ispod 50/min do ugradnje pacemakera. . zbog: -uticaja digitalisa ili srodnih lijekova zbog tahikardije koronarne okluzije ili perikarditisa.mikoardnu ishemiju (hipoksija miokarda) .kod atrioventrikularne disocijacije ili kompletnog AV bloka. Zubac Q: dubina zubca q obično nije veća od 3mm u l i III štand. znače blok lijeve grane. kao znak infarkta. talasima u ova dva stanja različit.2 mV/5-22mm.07 sec. ako kod digitalizacije. Kompleks-QRS: je depolirizacioni talas ventrikula.kao konstitucionalna pojava u porodici. godine. SEGMENT S-T: je inteval između kraja QRS kompleksa i početka T talasa. A-V blok III ili kompletni A-V blok atriji i ventrikuli kontrahuju se neovisno jedan od drugog.mikoarditis difterični. Na normalnom EKU-u “J1 nije pomaknuta za više od + 1mm od izolinije. R1 je visoki širok. posebno hipokalcijemije. da ima niski početak za 1 mm+ -. intraatrijalnog ili intraventrikularnog defekta. talas R: je najviše pozitivna defleksija u bilo kom od štand. kao i kod jake sinusne tahikardije ili paroksizmalne ventrikularne tahikardije. QRS kompleksi bloka grane su identični kompleksima kod ekstrasistoličnih ventrikularnih udara (široki i deformisani). šarlahni ili druge etiologije . Zubac q se može naći kod anomalnog istoka 1. obično talasa R ili S i segmenta ST ili T-talasa. Dužina segmenta se mijenja u obrnutom srazmjeru sa frekvencom. bez značenja egzacer-bacije procesa. Spuštenost ili devijacija za 1. Blok desne grane: postoji desna osovinska devijacija. ako rezidua. Može biti visok početka. Trajanje ne prelazi 0. Isto tako je znak bloka grane pojava sekundarnih R talasa (R1 ili R2) u grudnim odvodima sa ili bez produžavanja QRS . U prekordijalnim odvodima nalazimo široki SV3 i SV4.10 do 0. Kod bloka grane je ovaj odnos pravilan i fiksiran P-QRS. Njegov nastanak se pripisuje depolarizaciji septuma. najčešće urođeni-udružen sa USA.vagotonija. ordinira se Alupent.07 .perikardit . . . kod ekstrasistola ili ventrikularne tahikardije potpuno neovisan od atrijalnog aktiviteta. Talas S: se može naći normalno u sva tri standardna odvoda. Ako QRS kompleks traje od 0. Na rođenju i za vrijeme prvih sati ili dana života T talasi su pozitivni u desnim. odvoda.hipertrofiju srca . ukoliko nema durgih znakova aktiviteta . varira od 0-1 mm.efekti medikamenata.5-2.07 sec. a T1 pozitivan (konkordantni blok). U jednom standardnom odvodu 0. a 147 .0. a ako se pojave u V5 i V6. Varira od 0. koronarne arterije. Blok lijeve grane: u standardnim odvodima blok lijeve grane ima lijevu osovinsku devijaciju.PRODUŽENO AV PROVOĐENJA Blok l stepena može se zapaziti kod: . Amplituda od 0. SPOJNICA: “J” je mjesto spajanja kompleksa QRS-a. U prekordijalnim odvodima nalazimo široki SV5 i SV6. odvodu. P valovi (80-120/min) a ventrikularni (frekvenca 40-80/min). Visok početak St segmenta ili T talasa nalazimo kod normalnog srca kada je proces repolarizacije ubrzan. na sniženu voltažu i znači srčano oštećenje. Nema osobitog značaja u pedijatrijskoj dobnoj skupini.nakon preboljelog reumatskog karditisa. Sekundarni R u desnim grudnim odvodima (V1 i V2) znače blok desne grane.06 . do treće godine života. ali je odnos prema P.5m v ili niža ukazuje. .efekat medikamenata-digitalis chinidin Izrazito produženo trajanje St segmenta srećemo kod elektrolitne disbalanse. S1 ke širok i dubok. TALAS T. .kompletni A-V blok. a od 0. uz sniženje amplitude ostlaih defleksija. a kada je potistnut dole. U dječijoj dobnoj skupini dosta često se sreće blok desne grane (sa niskim sekundarnim R talasima) bez istovremenog oboljenja srca. Blok II stepena: . Trajanje je od 0. P-Q interval se postepeno produžuje. Vrijednosti se kreću između 0.08 do 16.

kod kojih se ektopični fokus u atriju brzo prazni. digitalizacijom. LUTAJUĆI “PACEMAKER” je pojava iznenadnog skoka ritma iz Sa čvora u Av čvor. operativni zahvati kod urođenih srčanih mana. Poslije konverzije treba odmah započeti sa i. Endokardnafibroelas-toza 5. Negativan talas “T” u standardnom odvodu je za praktične svrhe siguran znak oboljenja miokarda. insulin i hipokaliemija. preporučuje se mjerenje u snu. nekada je i znak infekta. incidencija iznosi približno 1 slučaj na 25. Nakon prvih dana talasi T postepeno postaju negativni u desnim a pozitivni u lijevim. miokarditis. Uzroci ove aritmije mogu biti: 1. srčana insuficijencija.2 mg sa 10% Glukozom 10 ml. uz održavanje uobičajenog odnosa P-QRS. digitalisom. Obično konveniramo sa dozom 0. Ova tahiaritmija je najčešća od svih tahiarit-mija kod djece. TERAPIJA PST Ako su u novorođenčeta prisutni znaci insuficijencije srca ili šok. RITAM PORIJEKLOM IZ ATRIJA ILI IZ AV čvora: još se nazivaju i supraventriklarni ritmovi. ili paroksiz-malna supraventrikularna tahikardija. Nakon ovog perioda svi prekordijalni T talasi postaju pozitivni. QT interval: je vrijeme totalne električne sistole ventrikula. urođene srčane mane. ili kod bolesnika koji primaju digitalis. Može da nastane u toku anoksije ili djelovanjem medikamenta (digitalis ili kinidin). Osnovna karakteristika je super-poniranje T i P talasa u 1 val a često je prisutna znatna devalvacija St segmenta kao znak ishemije miokarda zbog visoke frekvence preko 300/min. ARITMIJE: Kod dojenčadi je frekvencija znatno veća nego kod odrasle djece. Normalno je talas T u l odvodu obično više od O. TV5 i TV6 su.5 Watt sec na kg tjelesne težine. Talas T može da bude izmjenjen zbog mnogih fizioloških stanja. Sinusna bradikardija: kada je frekvencija manja od 100/min. Talas “T” predstavlja talas repolarizacije komora. povišena temperatura ili izraz oštećenja srca: miokardit.000 djece. Doza se može ponoviti za 10 minuta ako se tahikardija ne kupira. a negativan T3 je normalan nalaz u dječijem uzrastu.negativni u lijevim prekordijalnim odvodima. PAROKSIZMALNA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA (PST) Ako se javljaju u seriji zovu se atrijalna supraventrikularna tahikardija. jer ako dođe do impulsa za vrijeme T-talasa. Saopštavana je veća incidencija kod muške djece. odvojeni od QRS kompleksa sa trajanjem manjim nego li je 0. Trajanje QT intervala je ovisno frekvenci i uzrastu. TV2 pa i TV3 negativni. kod dojenčadi i manja od 80/min kod odraslijeg djeteta. T talas u aVR je uvijek invertan a u aVL i aVF varijabilni. Produženja Qt intervala je prisutno kod izvjesnog reumatskog karditate kod elektrolitne disbalanse: hipokalcijemija. Polovinu doze digitalizacije prima 148 . Do dvanaeste godine života normalno je da su TV1. izuzev prvih nekoliko sati i dana. najbolje je liječenje elektrokardioverzijom.8-1. a usporednje sa ekspiracijom. Neophodno je da je konverzija sinrhonizirana sa QRS kompleksom. acido bazni i 6. P talasi ili manjkaju ili su neuobičajenog oblika. Sinusna tahikardija: je brza regularna srčana radnja od 120-200 udara na minutu. a P-R interval skraćen. e|ektrolitni poremećaj i intoksikacija 7. itd. može nastati VF-ventrikularna fibrilacija. uvijek pozitivni. Doza Verapamila za dojenčad je 0. Skraćeni QT interval može biti prisutan kod digitalis administracije a i kod perikarditisa. hipokalijemija. Sinusna aritmija: je fizički iregularitet srčane radnje pri kome nastaje ubrzanje sa inspiracijom. Sinusna tahikardija može da bude rezultat fizioloških stanja (uzbuđenja. Po mehanizmu nastanka mogu biti ektopični. veoma polako intravenozno 40-60 sekundi. Wolf-Parkinson-White-ovsindom (WPW.5mm. kada je T1 ponekad negativan. pri čemu P talas može postati negativan. napor) ili patološki kao npr. situs viscerum invrsus. SINOATRIJALNI BLOK: je prolazno odlaganje električnog ativiteta atrija u toku dva ili više ciklusa. 3. Ponekad je teško razlikovati PSt i sinusnu tahikardiju jer sinusna frekvencija može dostići i 220/min. Sy). Za ispravno određivanje frekvence djeteta. Dijagnosticirati se može i intrauterino. Negativan T2 sugerira miokardno oštećenje. ili dolazi do mehaničkog kružnog kretanja. TALAS “U”: nalazi se kod visokog udarnog volumena srca. 2. gdje je sačuvan normalan odnos između atrijalnih i ventrikularnih kompleksa. jer vagalni pokusi nisu skoro nikad efikasni.v.10 sekundi. Izraz je dobre srčane funkcije.

kada postoji široki šant. ako se tahikardija ne kupira. Opasnosti od ventrikularne tahikardije su: . Karakteristike su ventrikularnog prematurnog udara. Atrijalna fibrilacija znači uvijek teško organsko oštećenje srca i sreće se kod teških oblika mitralne stenoze i ASD-a. Efekat atrijalnog flatera na cirkulaciju ovisi o ventrikularnoj frekvenci. Najteži oblik supraventrikularne aritmije je ATRIJALNA FIBRILACIJA.da pređe u ventrikularni flater ili fibrilaciju i posljedica je trenutna smrt. opravdana je sumnja da li je prisutna stvarna ventrikularna tahikardija ili supraventrikularna tahikardija sa aberantnim in-traventrikularnim provođenjem. Ventrikularni kompleksi su obično normalne konfiguracije. tako se i ventrikularni talasi potpuno iregularni. ako ventrikuli odgovaraju sa 2:1 ili 1:1 nastaje kongestivna insuficijen-cija. Ventrikuli odgovaraju iregularno u nižoj frekvenciji od 110150/min.v. suprotno od smjera T talasa. kongenitalna srčana mana. većina SVT kod novorođenčeta se može elektro konvenirati i nakon digitalizacije vjerovatno neće više biti napada uz stalhu EKG kontrolu. Terapija ventrikularne tahikardije: Xylocain 1-2 mg/kg polako i.v. Ako se sretne. ELEKTROKARDIOGRAM KOD KONGENITALNIH SRČANIH MANA: Dijastolično opterećenje lijevog ventrikula sa visokim R zubcom u V6 ili dubokim Q u V6. digitalizaciju. Ako je široki QRS kopleks ili atrijska undulacija ili fibrilacija. Supravnetrikularni ritmovi SPT se mogu naći kod novorođenčeta ili dojenčeta sa normalnim srcem. Na sreću. endokardijalna fibroelastoza). onda umjesto elektrokonverzije odmah treba započeti I.8 -1.može rezultirati u kongestivno popuštanje ako duže traje ili . VENTRIKULARNI EKTOPIČNI UDARI: karditis. (kao kod stenoze ili koarktacije aorte). veoma polako intravenozno 40-60 sekundi. Poslije toga dajemo 2 puta po 1/4 ove doze u 6 do 8 satnim intervalima. Pojava multi-fokalnih ventrikularnih prematurnih udara različitog oblika ima ozbiljan karakter. nekoliko dana T talasi postaju invertirani (vjerovatno kao posljedica ishemije). U l odvodu talasi flatera se mogu identifikovati.2 mg sa 10% Glukolzom -10 ml. Ako nema znakova insuficijencije ili šoka. usporenom ili odgođenom repolarizacijom 149 . Desni ventrikularni udari sliče bloku lijeve grane (imaju dominantan R u l odvodu) dok su lijevi slični bloku desne grane (imaju duboki S u odvodu). Sistolično opterećenje lijevog ventrikula npr. Sve dotle dok ventrikuli ne odgovaraju više nego li je trećina atrijalnih impulsa. Serija ventrikularnih prematurnih udara uz frekvencu od 120-180 na minutu. Ako tahikardija traje duže. uz kontrolu EKG-a i TA. Bigeminija se sreće kod intoksikacije digitalisom.V. uz kongestiju plućnog optoka. ili obje promjene. ali mogu biti izraz strukturalnih promjena srčanog mišića. u II i III odvodu pojavljuju se u triangularnoj formi.10 sekundi ili više.novorođenče odmah. Kao atrijalni. Digitalizacija se provodi godinu dana. ako se radi o varijanti sa uskim QRS kompleksom. fibrilarni talas. intoksikacija medikamenima. Kod WPW sindroma kod novorođenčadi ili dojenčadi može se upotrijebiti elektrokonverzija ili digoxin. u kome je teško diferencirati pojedine P talase. Sreće se iznad 6 mjeseci starosti u prisustvu perzis-tentnog ductus arteriosusa defectus septi ventrikuli. koji je efikasan čak u 90% PST kod djece. trajanja od 0. Ritmovi porijeklom iz ventrikula: Karakteristika ovih ritmova je manja korelacija između atrijalnih i ventrikularnih kompleksa. Talasi “p” su normalnog oblika. uz kontrolu TA i EKG-a AKo su aplicirani medikamenti bez učinka. ili Novocamid 10 mg/kg/TT veoma polako i. Najteži patološki oblik supraventrikularne aritmije je atrijalni flater. treba izbjegavati digoksin jer može uvećati provođenje po usporednom putu i povećati frekvencu ventrikula. postoje manje poteškoće. ali je prilično neefikasan ako se radi o ektopičnom mehanizmu PST. U zadnje vrijeme upotrebljava se verapamil-isoptin. indicirana je elektrokonverzija. a kompleks QRS je što je važno. nakon 8h (1/4 doze saturacije). Frekvenca može da varira između 180-300 udara/min. pored posebnog oblika i pomanjkanje vremena korelacije sa aktivacijom atrija i puna kompenzatorna pauza koja ih prati. U EKG-u se tada zapaža atrijalna aktivacija u vidu linije tzv. Atriji su tada us talnom regularnom aktivitetu od 250-350 udara/min. Tada je kombinacija propranolola i kinidina prokainamida mnogo bolja. Ovo je trajna iregularna aktivacija atrija u frekvenciji od 400 do700 udara/min. Doza Verapamila za dojenčad je 0. Ova pojava uvijek znači organsko oštećenje srca (reumatski kardit. Doza se može ponoviti za 10 minuta. Ventrikuli uzvraćaju sa normalnim QRS kompleksima u regularnoj frekvenci od 140-180 udara/min.

srčana frekvenca usporena .5 mEq/l. zatim osjetljivosti metabolizma miokardne ćelije. preko onih odvoda koji registruju akcioni potencijal lijevog ventrikula (V5 i V6). PROMJENE U EKG-U KOD PERICARDITISA Elektrokardiografske karakteristike su rezultat dvaju faktora: . kod dijabetične kome. nagle rehidratacije bez dodavanja kalijuma.Postoji rotacija srca tipa duboki S1 visoki R3.snižena voltaža u svim odvodima . dolazi do hipertenzije u art. voltaža T talasa postaje niža do njegove 150 . Postoje specifične lezije kao intrakardijalni blok (različitog tipa od atrio-ventrikular-nog do intraventrikularnog bloka.talasi T postaju viši. leukemije.subepiakrdijalnog oštećenja miokrda Uslovljava nisku voltažu kroz sve odvode. . usljed spazma i inflamacije nastaje sniženje parcijalnog pritiska O2 u kapilarima plućnog optoka te hiperkap-nije. PROMJENE U EKG-U KOD MYOCARDITISA Pojavljuje se bilo izolovano. vodi energetskoj insuficijenciji što se odražava na EKG-u. hipertenzivnog nefrita. pleuralne efuzije sa lijeve strane itd. šatorastog oblika i mogu nadvisti R talase.perikardne tečnosti ili adhezijue . konačno oštra inverzija T talasa je prisutna kod potpuno normalnih ST segmenata. malog q i visokog R. U takvim stanjima nastaje: .QRS kompleksi se proširuju na račun smanjene visine R talasa. Izoelektričan St segment nakon 2 sedmice. Sistolično opterećenje desnog ventrikula: u V1 i V2 visokog R i malog s. postoperativne alakloze. oštra inverzija T talasa.niski. i proširenja S talasa .talasi P postaju progresivno širi i konačno iščezavaju . Promjene u EKG-u su dosta tipične za nizak nivo kalijuma: nastaje prolongacija QT intervala sa proširenjem T talasa.lijevog ventrikula (ravnim ili negativnim T talasima).P-R interval se postepeno produžava . 3-4 nedelje od pojave bolesti. te nakon liječenja kalijumom ekcsivnim količinama.Prošireni ili bifazićni P talasi u V1 i V2. kod bronhopulmonalnih afekcijama Bronchitis obstr. lower neprosa nephritis. HIPOKALIJEMIJA: je stanje snižene koncentracije kalijuma u serumu ispod 3. a T talasi postaju negativni.5 mEq a može se sreti u podmaklom stanju uremičnog sindroma. Dijastolično opterećenje desnog ventrikula: prisutan blok desne grane. qRs i R). (Rs. ravni ili invertirani T talasi . qR. Ova se stanja sreću kod dugotrajnih dijareja sa povraćanjem.visoka frekvenca Gdje kada je elongacija QT. a zatim toksični efekat. Mehanizam nastanka funkcionalnog akutnog plućnog srca kod dojenčadi i male djece. sreće se kod: Fallotove grupe anomalija čista plućna stenoza otvoreni ductus arteriosus sa plućnom hipertenzijom ventrikularni septalni defekti sa plućnom hipertenzijom. zatim qRs. uz inverziju T talasa. HIPERKALIJEMIJA je stanje povišenog serumskog kalija iznad 4. Konkavna elevacija ST segnenta i T talasa u početku procesa kroz sve odvode. Zatim kod stečenih oboljenja srca kao: mitralna stenoze sa znatnom plućnom hipertenzijom. sa depresijom S-T. Talas T može biti pozitivan ili negativan. Cor pulmonale acutum se u dječijem uzrastu može definisati u prisustvu slijedećeg tipa EKG-a: .spušteni St segmenti . Sreće se kod nefrotskog sindroma. i nedozrelosti miokarda. Kasnije se St segmenti vraćaju prema normali. bilo kao posljedica nekog primarnog oboljenja virusne ili bakterijalne geneze.Modifikacija repolarizacione faze spušteni St segmenti. Glaven EKG promjene kod miokarditisa su: . . Mehaničko opterećenje srca kod milijarne bronchopneumonie. pouzdan znak za miokarditis. plm. Promjene se hronološki ređaju: Nedelju dana uz pojavu trenja-elevacija ST segmenta.

ali je uglavnom normalna. Šok se karakterizira sa niskim udarnim volumenom i hipotenzijom koji uzrokuju neodgovarajuću perfuziju (u periferiji). d) kod imunoloških oboljenja (anafilaksija) e) hemoragija i dehidratacija f) u toku teških oboljenja CNS-a. U EKG-u sem tih pojava nalazimo izrazito skraćenje QT intervala. Kada je centralni venski pritisak nizak. do pojave paroksizmalne ventrikularne tahikardije. Kod postignutog zasićenja ST segment postaje spušten i uglat u pogledu djelovanja na T talas. količina infuzionog rastvora odgovara povećanju srčanog udarnog volumena. koji je proširen. c) kod teških opekotina. različitog porijekla. dijabeta.sinoatrijalni blok Najjasnije su promjene u ST segmentima. Inverzije T talasa sa prolongacijom QT intervala i prominentnim “U” talasom. Pouzdan znak intoksikacije digitalisom je: . T talas lagano snižen. Najraniji efekat digitalisa na EKG-u očituje se u skraćenju QT intervala i promjena u T talasu. zatim pri upotrebi minimalnih doza vitamina D kod teških oblika rahitisa. depresija ST segmenta. Kardiogeni šok Kardiogeni šok se može desiti kao komplikacija: a) teške srčane disfunkcije koja prati često hirurški tretman. Skraćenje Qt intervala u toku digitalis terapije treba pripisati ovom efektu. Posebno se često vidi ektropični atrijalni •pacemaker”. Poznato je da intoksikacije digitalisom kod djece može izazvati tahikardiju a ne bradikardiju. takođe produženo QT interval ali je produženje na račun T talasa. Tahikardija dalja neće povećati niti smanjiti udarni srčani volumen uz smanjenje dijastolnog punjenja. Povećanje pritiska koje je neophodno da popuni relativnu nedovoljnost desnog ventrikula naročito poslije operacija na otvorenom srcu. Za ova stanja je karakteristično povećanje iritabiliteta srca pojavom prevremenih udara. Intoksikacija digitalisom najčešće izaziva atrijalnu aritmiju. Ekces Natrijuma može da imitira sliku deficijencije kalija u EKG-u. pojava talasa “U” l tip se sastoji u pojavi depresije St segmenta i prominentnog “U” talasa. eliminiše hipoksija i korigira acidozu. Sreću se ventrikularne aritmije pa i biogeminija. KALCIJUM: Povišenje kalcijuma u serumu se sreće kod hipervitaminoze D. Primjenom veće količine infuzionih rastvora u terapiji povećava se i udarni volumen praćen povećanjem centralnog venskog pritiska i ventrikularnog pritiska (preload-ulazni volumen).5-4 mm. pri čemu produženje QT intervala može biti izazvano istovremenim sniženjem kalcijuma u serumu. Sniženje: kalcijuma u serumu se sreće u slučajevima tetanije. te paroksizmalna atrijalna tahikardija sa blokom. 151 . Miokardna kontraktilnost će se poboljšati kada se utvrdi tretman bazičnog uzroka šoka. U uobičajenim dozama ne utiče na talas P.produženo AV provođenje . U EKG znatno produženje QT intervala i to na račun produžavanja ST segmenta. digitalis utiče na njihovu inverziju tako da pri visokoj saturaciji digitalisom postaju negativni. Normalna veličina T talasa je od 0. što može biti fatalno ako se shvati da je tahikardija posljedica nedovoljne doze medikamenta. dok T talas nije znatnije proširen. što je suprotno od stanja hipokalijemije.inverzije (u III odvodu). Rjeđe se vidu atrijalni flater ili fibrialcija. Optimalno punjenje i pritisak su promjenjivi i ovise od brojnih ekstrakardijalnih faktora uz uključivanje visokog pozitivnog ekspiratornog pritiska. Tretman pomaže za uspostavljanje ponovnog adekvatnog srčanog udarnog volumena i periferne perfuzije. Magnezijum: ne izaziva dijagnostičke promjene u EKG kod čovjeka. kojeg prate visoki R talasi. Liječenje kar-diogenog šoka preveniramo prolongiranu ishemiju vitalnih organa. kod alkaloze. b) u toku septikemije. meningita. acidotičnih stanja. a negativni postaju pozitivni.

Vidi tabelu 1. Glavna razlika između ovih agenasa leži u njihovom djelovanju na periferno vaskularno stablo. Dopamin takođe ima specifičan efekat na vaskularni renalni protok i povećava ga proporcionalno drugim vaskular-nim mrežama u dozi manjoj od 5 micrograma/kg/min. Epinefrin također uzrokuje ovisno od doze povećanje u sistemnoj vaskularnoj razistenciji preko α adrenergičnih receptora. naročito u prisustvu hipoksije i acidoze. Uz Dopamin. međutim pozitivan inotropni efekat je gotovo trenutan. može biti adekvatna. Ako se ovim bolesnicima mora dati digoxin dati ćemo niže doze i često pratiti nivo digoxina u krvi. upotreba afterload smanjujućih agenasa. Dopamin nema signifikantnog perifernog beta efekta na vaskularnu rezistentnost u dozi 2-10 micrograma/kg/min. Kako je uobičajeno za pacijente sa kardiovaskularnim šokom da imaju smanjenu renalnu perfuziju. davanje digoxina može dovesti do visokih perzistentnih vrijednosti u krvi jer se izlučuje preko bubrega. različiti negativni efekti se mogu javiti kod većih doza i toksicitet je manje predvidljiv.Međutim dopamin epinefrin i dobutamin su kateholamini koji također poboljšavaju kontraktilnost srca. Pacijenti sa kardiogenim šokom mogu imati povećanje u sistemnoj vaskularnoj rezistentnosti što rezultira u visokom opterećenju i slaboj perifernoj perfuziji. tako da se ovaj efekat može povratiti brzo prekidom davanja lijeka. Upotreba digoxina u trenu niskog srčanog učinka treba biti izbjegnuta. Kod viših doza dopamin može uzrokovati povećanje u pulmonalnoj vaskularnoj rezistenciji naročito kod pacijenata sa ekstremno reaktivnom pulmonalnom vaskularnom cirkulacijom. čak i kod intravenske primjene. Digoxin ima sporiji efekat nego kateholamini. Adekvatna procjena i tretman kardiovaskularnog šoka je obavezan. Pacijenti nakon operacije sa kardiogenim šokom mogu imati koristi od intraaortne balonske kaunterpul-zacije. što zavisi od miokardijalnih i serumskih vrijednsoti kalija i kalcija. npr. Tretman dojenčadi i djece sa niskim srčanim učinikom poslije hirurgije srca zavisi od prirode operativne procedure i pacijentovog stanja nakon operacije. mogu biti aritmogeni. Glavna prednost kateholamina je njihov veoma kratak poluživot. Ako je sistemna vaskularna rezistencija prisutna i upotreba pozitivnih inootropnih agenasa sama ne poboljša perfuziju tkiva. Pored toga. Međutim u većim dozama (više od 15 micrograma/kg/min uzrokuje signifikantni porast u sistolnoj vaskularnoj rezistenciji preko α receptora slično norepinefrinu. kada se nitroprusid koristi u kombinaciji sa dopaminom. Tabela 1 pokazuje tretman akutne srčane cirkulatorne insuficijencije pod većinom uvjeta. dobutamin ima manji hronotropni efekat nego izoprotenerol i bolji je kada je prisutna tahikardija prije početka inotropnog efekta. 152 . Dobutamin ima čisti centralni beta efekat sa izvjesnom perifernom vazodilatacijom. Ovi lijekovi se mogu koristiti u različitim kombinacijama. povećavaju i time puls i srčani učinak. Svi ovi agensi uzrokuju tahikardiju. Norepinefrin može izazvati manju tahikardiju sa uvećanim sistemskim krvnim pritiskom i koristi se kod pacijenata sa septičkim šokom. a ovim bolesnicima također koristi i ekstrakorporalna membrana ok-sigenacija.

oštećenjem senzorija i tokalnim neurološkim znacima. ali može nastati i kod one djece koja nemaju predhodno srčano oboljenje. odgovoran je Staphilococcus pyogenes. Bolest je ekstremno rijetka u dojenačkom dobu. simptomi su obično blagi kao prolongirana temoperatura uz gubitak na težini koja perzistira nekoliko mjeseci. KLASIČNE KOŽNE MANIFESTACIJE razvijaju se kasnije u toku bolesti. vještačke valvule . Pseudomonas aeruginoza se javlja nakon i. Objektivno je prisutna promjena kliničkog nalaza na srcu. umorom. glavoboljom. izmjenjen karakter srčanih tonova. manifestuju se znacima povećanog intrakranijalnog pritiska. 153 . mikotične aneurizme i hemoragije. Stafilokokni endokarditis je rjeđi u bolesnika koji nemaju osnovno srčano oboljenje. ali ne eliminiše rizik od endokarditisa. Streptokokni (viridans) endokarditis se javlja nakon stomatoloških zahvata. Vegetacije se obično formiraju na mjestu endokardijalnih ili intimalnih lezija koje su rezultat turbulentnog protoka krvi velike brzine i prema tome. fibrina u kome se nalaze bakterije. emboli. a u 10% slučajeva hemokulture su negativne. osobito aorte. a nekada su prisutne petehije. Kod odraslih se ovom pribrajaju bikuspidalna aortalna valvula. kao i oni koji imaju dugotrajno prisustvo katetera u velikim venama zbog trajnih perfuzija ili parenteralne ishrane.SEPTIČNI ENDOKARDITIS l NJEGOVA PREVENCIJA Termin uključuje entitete akutni. mijenjanje karaktera šuma ili njegova pojava kada ga ranije nije bilo.v. pojava ekstratonova. izuzev 6 mjeseci nakon reparacije ASD i zatvaranja DAP. Nekrotično tkivo se lako otkida stvarajući septične emboluse koji mogu da opstruiraju krvne sudove kako u samom miokardu. subakutni bakterijski endokarditis. KLINIČKE MANIFESTACIJE Ukoliko je uzročnik STREPTOCOCCUS VIRIDANS. valvularnim stenozama. Vegetacije se sastoje od nekrotičnog tkiva. desnom transpozicijom velikih krvnih sudova i hirurški sistemsko-pulmonalnim šantovima. Hirurška korekcija srčanog oboljenja reducira. upotrebe lijekova. uprkos napretku u tretmanu i profilaksi. nauzejom i povraćanjem. a enterokokni (grupa D) nakon manipulacije u GIT i genitourinarnom traktu. perzistentnim ductusom arteriosusom. cerebralni apscesi. Mogu se očekivati znaci sistemne i pulmonalne embolije. pa se rijetko vide u pravilno tretiranih pacijenata. U oko 30% slučajeva. Najčešće dominiraju znaci mitralne i aortalne regurgitacije. Učešće drugih mikroorganizama je rjeđe. PATOLOGIJA I PATOGENEZA Infektivni endokarditis je najčešće komplikacija kongenitalnih ili reumatskih oboljenja srca. Povećan rizik za razvoj ovog oboljenja imaju uživaoci narkotika. Suprotno od ovog. te znaci kongestivnog popuštanja srca. Evidentna je splenomegalija. tetralogijom Fallot. tresavicom. Oboljenje predstavlja značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u djece. najveći rizik za razvoj septičnog endokarditisa imaju djeca sa: VSD. ETIOLOGIJA: Za razvoj infektivnog endokarditisa u 50% slučajeva odgovoran je Streptococcus viridans. artralgijama. ranije nazvan endokarditis lenta. prolaps mitralne valvule sa mitralnom regurgitacijom. kao i druge nebakterijske endokarditise uzrokovane sa virusima ili gljivicama. Te manifestacije su: NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE. početak može biti buran sa visokom intermitentnom temperaturom. mialgijama. tako i u drugim područjima plućne i sistemske cirkulacije. sa povećanom učestalošću u posljednjim decenijama. leukociti i kalcifikati.

kada ugrađivanje vještačke valvule spašava život. viridans može se preporučiti skraćenje tretmana i uključiti oralni put davanja. 200.miokardni apscesi.000 za 24 sata. LABORATORIJSKI PODACI: Najvažnija informacija za pravilan tretman dobije se hemokulturom. Drugi laboratorijski podaci su od sekundarne važnosti: leukocitoza. U prve dvije hemokulture etiološki agens se otkriva u 90% slučajeva.rupture sinusa Valsave. 154 . PROGNOZA I KOMPLIKACIJE Prognoza septičnog endokarditisa je i danas ozbiljna.000. pošto lezije veće od 1 cm imaju veći rizik za embolizaciju./kg/dan podjeljeno u 6 doza (svaka 4 sata). Oslerovi čvorići (mekani intradermalni noduli na palmarnoj strani palčeva) 2. . Preporučuje se trajanje tretmana u periodu od 4 do 6 nedjelja. Alternativno se daje Penicillin G uz dodatak gentaimicina i. Ampicillin 300 mg/kg/dan podjeljeno u 4 doze s tim da se ne prekorači 12 gr/dan. 2-4 mg/kg/dan podjeljeno u 3 doze.j. u nekim slučajevima potrebno je prolongirati tretman. identificirati njihovu veličinu. s tim da se ne premaši 12 gr/dan. i gentamicin u pomenutoj dozi. Ehokardiografija može otkriti vegetacije. lokaciju i mobilnost kao i utvrditi prisutnost valvularne disfunkcije. .1. Izbor antibiotika prema etiološkom agensu.toksični miokarditisi.kongestivno popuštanje srca.000 i. mikrohematurija (manifestacija imunim kompleksima uzrokovanog glomerulonefritisa). .sistemska embolizacija sa znacima od strane CNS-a. hemolitička anemija. s tim da se ne prekorači 20. a komplikacije se mogu očekivati kod 50-60% djece sa dokumentovanim oboljenjem. ubrzana SE. . Ako je uzročnik enterokokus koji je slabije osjetljiv na penicilin. Predhodni antibakterijski tretman reducira pozitivnost hemokultura na 50-60%. Malo zakašnjenje može dati progresivni endokarditis sa teškim komplikacijama. onda se daje Penicillin G u milionskim dozama. Ukoliko se srce dovede u stanje refrakternog kongestivnog popuštanja potreban je hirurški zahvat. oblik. Mortalitet je 20-25%. Hirurška zamjena inficirane vještačke valvule ima veliki operativni rizik. Vrijeme uzimanja nije važno pošto je očekivana bakterijemija konstantna. Najčešća komplikacija su . s tim da se ne prekorači 80 mg/dan. Ako je u pitanju streptococcus viridans koji je dobro osjetljiv na penicilin. TRETMAN Antibiotski tretman treba primjeniti odmah nakon postavljanja dijagnoze. Janeway lezije (male bolne eritematozne ili hemoragične lezije na dlanovima ili tabanima) 3.mikotične aneurizme. Splinter hemoragije (linearne lezije korjena nokta) Te lezije predstavljaju vjerovatno vaskulitis uzrokovan cirkulirajućim antigen-antitijelo kompleksima.poremećaji u sprovodenju impulsa.pulmonalna embolizacija.000-300. .Oxacillin 200 mg/kg/dan i. .v.v. Takođe može pomoći u predviđanju emboličkih komplikacija. Zavisno od kliničkog odgovora na terapiju. Ako je uzročnik Staphilococcus onda semisintetski penicilini .stečeni VSD i . .v. Hemokulture uraditi čim je prije moguće i to u 3-5 navrata. a kod visoko senzitivne infekcije sa str. podjeljeno u 4 doze. preferira se kombinacija i. Mora se držati visok baktericidni nivo antibiotika dovoljno dugo da se eradicira mikroorganizam koji se naselio na relativno avaskularne vegetacije.

i pacijenti bez zuba mogu imati potencijalnu opasnost od bakteriemije zbog ulceracija na sluznici koje su posljedica neadekvatno namještene proteze. Prije ekstrakcije zuba na 3 do 5 minuta suhu gingivu bi trebalo premazati sa CHLOREXIDINOM ili sa POVIDONE-IODINOM pošto je dokazano da to reduvira postekstrakcionu bakteriemiju. 155 .plombiranje zuba iznad linije žvakanja .većina hiruških zahvata . Stomatolozi bi trebali kod takvih pacijenata reducirati upalu gingiva pomoću stimulisanja pranja zuba. peridontalne i periapikalne infekcije mogu izazvati bakteriemiju čak i u odsustvu stomatoloških zahvata.predhodna Kawasaki-eva i reumatska bolest bez valvularne disfunkcije Neki zahvati koji su bliski onim koji mogu izazvati bakteriemiju ali se ipak profilaksa bakterijskog endokarditisa NE preporučuje: . profilaksa se koristi samo za vrijeme perioperativnog perioda tj. Ako postoji zahtjev za stomatoloških zahvatima u seriji onda se to preporučuje izvesti u sedmodnevnim intervalima da se smanji potencijalna opasnost od razvoja rezistentnih mikroorganizama.većina kongenitalnih srčanih malformacija .stanja nakon hiruške korekcije bez rezidua do 6 mjeseci nakon korekcije ASD tip sec. Loša higijena zuba.PREVENCIJA SEPTIČNOG ENDOKARDITISA Hirurški.sectio caesarea . funkcionalni ili inocentni šum . VSD i perzistentni ductus arteriosus .. abnormalnim srčanim valvulama ili na mjestu srčanih defekata uzrokujući bakterijski endokarditis ili endarteritis.namještanje ortodontalnih aparata .izolirani ASD tip sec. Ti uzročnici se mogu naseliti na oštećenim. .injekcije intraoralne anestezije . 1 do 2 sata prije operativnog zahvata i 6 do 8 sati nakon Stanja kod kojih postoji rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa: . ispiranjima sa dezifencionim sredstvima i profesionalnim čišćenjem zuba prije izvođenja rutinskih stomatoloških zahvata.prolaps mitralne valvule sa mitralnom regurgitacijom Zahvati koji mogu izazvati bakteriemiju: .prolaps mitralne valvule bez mitralne regurgitacije . Osobe koje imaju rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa trebale bi imati najbolje moguće oralno zdravlje da se eliminiše potencijalni izvor bakteriemije.ispadanje mliječnih zuba .stomatološki zahvati za koje je poznato da uzrokuju gingivalno ili mukozno krvarenje Neka stanja koja su vrlo bliska stanjima gdje postoji rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa ali se ipak profilaksa bakterijskog endokarditisa NE preporučuje: .prethodni bakterijski endokarditis čak i u odsustvu srčanog obolenja .ugrađene vještačke srčane valvule uključujući bioprostetičke kao i homograft valvule . stomatološki zahvati kao i upotreba brojnih instrumenata u različitim dijagnostičkim i terapeutskim procedurama oštećuju površine sluznica izazivaju kontaminaciju tkiva sa tranzitornom bakterijemijom koja rijetko perzistira duže od 15 minuta. Da bi se izbjegla rezistencija na upotrebljene antibiotike.valvularna disfunkcija reumatske ili druge etiologije čak i nakon urađenog hiruškog zahvata .fiziološki. Profilaktička upotreba antibiotika preporučuje se pacijentima koji imaju rizik za razvoj endokarditisa a podvrgnuti su zahvatima koji mogu izazvati bakteriemiju.nekompliciran vaginalni porod Najbrojniji zahvati koji mogu izazvati bakteriemiju su u području smatotologije.hipertrofična kardiomiopatija .

konduitom kao i osobe koje u anamnezi imaju podatke o ranije prebolovanom endokarditisu.v.Najčešći uzročnik endokarditisa nakon stomatoloških i operativnih zahvata na gornjem respiratornom traktu (tonzilo i/ili adenoidektomija) je α hemolitički streptokok pa bi specifičnu profilaksu trebalo usmjeriti prema tom uzročniku. VANCOMYCIN 20 mg/kg i.preko 30 kg 3000 mg (doza za odrasle) Doza koja slijedi je 1/2 inicijalne doze.ispod 15 kg tjelesne težine 750 mg Amoxicillina .m. Kod takvih osoba preporučuje se kombinacija ampicillin i gentamycin parenteralno. Daje se: AMOXICILLIN 50 mg/kg per os 1h prije operativnog zahvata 25 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Kod alergije na Amoxicillin/Penicillin daje se erythromycin ili clyndamycin ERYTHROMYCIN 20 mg/kg per os 2 sat prije operativnog zahvata 10 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Alternativno CLYNDAMYCIN 10 mg/kg per os 1 sat prije operativnog zahvata 5 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Totalna pedijatrijska doza ne može nadmašiti dozu odraslog. 6 sati nakon inicijalne doze Kod alergije na Ampicillin/Penicillin daje se Clyndamycin. Ove zahtjeve će zadovoljiti kombinacija AMPICILLINA i GENTAMYCINA kao što je naprijed navedeno. AMPICILLIN 50 mg/kg i. ili i.od 15 do 30 kg 1500 mg . hiruški konstruisanim sistemsko-pulmonalnim santom. 156 .v. U koliko su pacijenti sa niskim rizikom i u ovoj grupi pacijenata dovoljan je AMOXICILLIN per os. prije zahvata (ne premašiti 80 mg) Nakon 8 sati ponavlja se inicijalni režim u punoj dozi. Antibiotska profilaksa treba biti prilagođena tom uzročniku. Tetraciklini i sulfonamidi se ne preporučuju u profilaksi endokarditisa.m. Za standardni profilaktički režim kod svih stomatoloških. Kod alergije na Ampicillin/Penicillin daje se vancomycin. Amoxicillinu se daje prednost nad ampicillinom i penicillinom V zbog njegove bolje resorpcije u GITu te višeg i trajnijeg nivoa u krvi.v.v. 30 minuta prije zahvata 5 mg/kg i. Kod takvih osoba razvoj endokarditisa je povezan sa vrlo visokim mortalitetom. oralno hiruških i hiruških zahvata na gornjem respiratornom traktu preporučuje se amoxicillin.v. 6 sati nakon inicijalne doze Vrlo visok rizik za razvoj endokarditisa imaju osobe sa vještačkim valvulama. ili i. Za određivanje inicijalne pedijatrijske doze Amoxicillina može se koristiti sljedeća šema: . 30 min. Bakteriemija se može razviti i kod hiruških zahvata kao i upotrebe različitih instrumenata u dijagnostičke i terapeutske svrhe u genito-urinarnom i gastrointestinalnom traktu. prije zahvata GENTAMYCIN 2 mg/kg i. Bakterijski endokarditis koji uslijedi nakon ovakvih zahvata najčešće je uzrokovan sa Enterococcus foecalis. 30 min. CLYNDAMYCIN 10 mg/kg i. Ukoliko postoji alergija na Ampicillin/Penicillin daje se kombinacija VANCOMYCIN i GENTAMYCIN.m. Osobama koje nisu u mogućnosti da uzimaju lijek per os preporučuje se parenteralno AMPICILLIN.v. 30 minuta prije zahvata 25 mg/kg i/m. Antibiotski režim koji se koristi u profilaksi reumatske bolesti je NEADEKVATAN za prevenciju bakterijskog endokarditisa. ili i.v. ili i. perfuzija u periodu od 1 sata (treba početi na 1 sat prije operativnog zahvata) Ponavljanje doze nije potrebno. AMPICILLIN 50 mg/kg i.

a to je period od streptokokne infekcije do pojave ARG. a koji su pak “nefritogeni”. a . Postoje u osnovi tri teorije: 1. Reumatska oboljenja u dječjem dobu se nazivaju inflamatornim oboljenjima vezivnog tkiva ili kolagenim bolestima. abnormalni imuni odgovor domaćina na infekciju streptokokom grupe A. Ovdje ćemo iznijeti samo one entitete koje najčešće srećemo kod nas i koji predstavljaju jedan veliki zdravstveni problem u medicini. Kao posebno “reumatogeni” se pominju serotipovi M 1. Akutna reumatska groznica Akutna reumatska groznica (ARG) je prevashodno oboljenje dječijeg uzrasta i omladine. labaratorijski ili drugi specifični test za dijagnozu pa se često služimo različitim dogovorenim kriterijumima u cilju zajedničke dijagnostike. Uzrok nesupurativnoj inflamaciji je nepoznat. pa se smatra da ne šire u okolinu infekciju.pojava ARG češća poslije infekcija gornjih respiratornih puteva.poslije kožnih infekcija streptokokom češći je poststreptokokni akutni glomerulonefritis. pa ona stara izreka vrijedi i danas da ARG liže zglobove a srce ugriza. Period latencije traje od 1 do 3 sedmice. te razvoja ARG ostao je neobjašnjen. direktna infekcija srca i valvula streptokokom. Zna se da se češće javlja u mladim prenatrpanim kolektivima i kod grupe sa lošim socijalno-ekonomskim stanjem. Pojedini sojevi streptokoka iz grupe A češće se nalaze u bolesnika. Dokazano je da nema primoataka niti recidiva ARG bez predhodne infekcije sa ovom grupom streptokoka. ekstracelularni toksini streptokoka lediraju ciljne organe kao što su: miokard. to jest inflamatorne promjene u vezivnom tkivu bilo kojeg organa. 3. Na primjer. ali se istovremeno zna da streptokok C i G stvaraju ovaj ekstracelularni produkt ali ne daju ARG. mada se može pojaviti u svakom životnom dobu. Izuzetak je horea minor za koji entitet latentni period traje i više od 3 mjeseca. onda je to u biti epidemiologija infekcije gornjih respiratornih puteva streptokokom iz grupe A. β-hemolitički streptokok iz grupe A je potentan i kompleksan mikroorganizam sa brojnim somatskim 157 . ali još nema definicije koji su to “reumatogeni” sojevi. sinovije i mozak. nego je šire samo oboljeli. valvule. 3.DJEČIJA REUMATOLOGIJA Dječija reumatologija kao grana pedijatrije obuhvata veoma veliki broj kliničkih entiteta. ali “mozaik” događaja ostaje medicinska enigma. ETIOLOGIJA Inicijalni uzrok koji pokreće patogenezu ARG je β hemolitični streptokok iz grupe A. ali izgleda da svi serotipovi iz grupe A mogu izazvati ponovni atak reumatske groznice.5-3% oboljelih od streptokoka iz grupe A oboli od reumatske groznice. Uzima se kao neki standard da 0. Ne postoji ni jedan klinički. PATOGENEZA: Mehanizam odnosa između bakterije i čovjeka. U tom latentnom periodu bi se mogli odvijati imunološki procesi čija su posljedice kliničke manifestacije ARG. 6. Ova zadnja teorija ima najviše pristalica. U osnovi ne posotoj animalni modeli kojim bi se pretpostavke potvrdile. 5. 18 i 24. Nalaze se brojne imunološke abnormalnosti u ovih oboljenja. 2. Uloga virusa kao kofaktora nije potvrđena. Daljni tačni mehanizmi koji će dovesti do simptomatologije ARG ostaju neobjašnjeni. a trajna oštećenja ostavlja na srcu. ali su tu vjerovatno ubrojani i zdravi nosioci bakterija u guši koji rijetko obole od ARG. Kad se govori o epidemiologiji RG. Neliječena teče u atacima koji slijede u različitim intervalima. zna se da je ekstracelularni produkt bakterije O streptolizin kardiotoksičan za eksperimentalne životinje. Svima je karakteristična slična simptomatologija i patološki proces. Glavni rezervoar streptokoka su gornji respiratorni trakt u ljudi. Uzima se da je najosjetljiviji period u dobu od 5 do 15 godina. Zna se da je . ali i hipotetičkih varijanti.

Stenoza u hroničnoj kada se formiraju ožiljci. ali i težinu lezije. Sekvele na valvulama često zahtijevaju hirurške intervencije. ali bez karditisa. Horeja Preboljela RG ili streptokokna infekcija 4. pa bi se tako mogao objasniti reumatski encefalitis. reaktrivna srčana antitijela koja ne razlikuju te valvularne antigene od streptokoknih i tako lediraju valvule. Karditis Povišena temperatura 2. sve ovo zahtjeva i još jednu savjesnu provjeru pored svakog kreveta individualno. Kriteriji su prihvaćeni u cijelom svijetu i od strane SZO 1992 kao revidirana kriterija. MIGRIRAJUĆI POLIARTRITIS Najkonfuzniji major kriteriji. a svaki sljedeći atak povećava procenat lezija srca. bolan. jer štete su velike od na vrijeme nepostavljene dijagnoze ali i od hiperdijagnostike. U serumu su nađena ista antitijela kao kod osoba sa streptokoknim faringitisom. ima tendenciju da migrira sa zgloba na zglob. III). crven i ako se ne liječi. Genetski uticaj se pokušava objasniti specifičnim aloantigenom na povišini non-T limfocita koji je nađen u velikom procentu reumatskih bolesnika.i ekstracelularnim antigenima koji bi mogli započeti imuni odgovor.R interval za dob MAJOR KRITERIJI KARDITIS Jedina sekvela ARG koja daje hronična oboljenja srca kao što su valvularne insuficijencije i stenoze i to posebno na mitralnoj i aortralnoj valvuli. po mnogim autorima i navodi na greške u dijagnozi ARG. da bolesnika vrijeđa vlastita odjeća ili plahta.2 velike manifestacije i 1 mala ili . Poliartritis. Potkožni čvorići Produžen P . Često se insuficijencije i stenoze kombinuju. migrirajući Artralgije 3. Major kriterija Minor kriterija 1. pa se punkcija u smislu dijagnoze rijetko radi. skočni. U bolesnika sa horejom minor su otkrivena antitijela na antigen koji se nalazi u membrani streptokoka kao i nucleus caudatus-u. Najčešće su zahvaćeni veliki zglobovi kao što su: koljeni. akutan. Marginalni eritem Labolatorijski nalazi (SE i CRP) 5.1 velika i više malih manifestacija. a . Tako su i genetski uticaj i familijarna prdispozicija ipak nejasni.Insuficijencije se javljaju u akutnoj fazi. Karditis se javlja u 40 do 80% primo ataka ARG. KLINIČKE MANIFESTACIJE I DIJAGNOZA REUMATSKE GROZNICE Obzirom da nema kliničkog znaka ili simptoma. nađen je i u oko 30% kontrolne grupe isti marker. Postoji specifična grupa polisaharida u zidu streptokoka koji je antigenski sličan glikoproteinu koji se nađe u humanim srčanim valvulama i tzv. Zglob je topao. Karditi mogu biti veoma blagi do veoma teški sa srčanom dekompenzacijom. Međutim. II. a čija je posljedica ARG. Okrivljuje se kao mogući uzročnik početka imunog odgovora. odnosno horea minor. Jonesova revidirana kriterija -1992 god. 158 . . Trikuspidalna i pulmonalna valvula rijetko su zahvaćene reumatskim procesom. Mali zglobovi prsti i kičmenog stuba su rijetko oboljeli. Njegova je karakteristika da je veoma bolan. lakatni i ručni i to asimetrično. M protein u streptokoku je virulientni faktor kojim se streptokok brani od fagocitoze. Međutim. Isto tako. kao ni laboratorijskog testa na osnovi kojih bi se mogla postaviti pouzdana dijagnoza pribjeglo se Jonesovim kriterijima koji su dopunjavani i revidirani. Za dijagnozu RG potrebne su . U tečnosti zgloba se ne nade ništa specifično. perikard i sprovodni sistem srca dajući aritmije (AV Blok I. a od pomoći su i sporedne pojave. Reumatski proces može zahvatiti miokard. kao što je na mitralnoj (“riblja usta” i kalcifikati).

Oko 80% bolesnika ima povišen ASTO. Manifestacija traje sedmicama ili mjesecima. ali iščezne bez sekvela. polumjesečastog ili prstenastog izgleda. ali pomažu u dijagnozi. Mogu trajati sedmicama i mjesecima. Povišen titar antistreptolizina iz krvi bolesnika. ali i pri modifikaciji tretmana sa antiinflamatornim lijekovima. HOREJA MINIOR ILI SYDENHAMOVA HOREJA Cerebralna manifestacija reumatske groznice i stiče se utisak da se sve rijeđe javlja. MINOR MANIFESTACIJE ARG Manje specifične. Naglašavaju se tri osnovne karakteristike: . bezbolni i pomični. Rijetko ih srećemo kod naših bolesnika. U EKG-u se mogu još naći promjene u S-T segmentu. Eritem se najčešće javlja na trupu kao ružičasta eflorescenca izdignuta iznad kože. Treba je shvatiti kritički kao komponentu reumatskog procesa uz ostale manifestacije. UBRZANA SE I POZITIVNI C-REAKTIVNI PROTEINI Koriste se u dijagnostici. Promjene mogu biti tako teške da dijete ne može hodati niti gutati hranu ili tako blage da ih treba tražiti. POTKOŽNI ČVORIĆI Čvrsti. a to dokazujemo pozitivnom kulturom iz farinksa. ARTRALGIJA Osjećaj bola i nelagodnosti u zglobu. Može se pojaviti sama ili u kombinaciji sa karditisom dok se praktično ne susreće sa poliartritisom. ali ga opet procjenjujemo sa ostalim znakovima i simptomima jer se može naći i kod veoma različitih drugih stanja. funkcio leza). Horeatični pokreti su brzi.emocijalna nestabilnost. Istu vrijednsot ima i povišena antidezoksiribonukleza B (anti-DNasa B) koja nam se činila i osjetljivija.promjena u rukopisu i . .nehotične (horeatične) kretnje koje u snu nestanu. 159 . Nema pravog objašnjenja za tu pojavu. veličine par milimetara do jednog centimetra. osobito kad imamo samo 1 veliki kriterij. U sredini je normalna boja kože. artralgija se ne može pribrajati kao minor manifestacija. POVIŠENA TJELESNA TEMPERATURA Veoma nespecifična ali je često prisutna od 40° C do subferbrilnih stanja. Sklona je recidivima. podatak o primoataku RG podsjeća daje dijete sklono streptokoknim infekcijama u gornjim respiratornim putevima. uzima se kao pozitivan ako se nađe 300 i više Toddovih jedinica (ASTO-a). koljeno. a ako nema ovih elemenata treba biti obazriviji pri dijagnozi.brzo prelazi iz smijeha u plač i obratno. Ako ima artritis. kičmeni stub. otok. pa će pacijent teško vezati cipele i zakopčati dugmad.emocionalna labilnost . Može se slivati i mijenjati izgled iz sata u sat. Govor se nekad promjeni i bude praćen grimasama. Ova major manifestacija je zastupljena u oko 80% bolesnika sa ARG. Podatak o preležanoj skarlatini dobijamo iz anamneze. oko 7 dana. T valu i QRS kompleksu. a na salicilate u punoj dozi brzo nestaje u roku od 12 do 24 sata. PROLONGIRAN P-R INTERVAL Najstalnija promjena u EKG-u. besciljni i nekordinisani. toplina.hipotonija muskulare i . PODACI O PREDHODNOJ ARG ILI STREPTOKOKNOJ INFEKCIJI Prvo. Brza odluka o davanju antinflamatornih lijekova je kriva da migratorni karakter artritisa ne bude uočen. Mogu biti pojedinačni ili u velikom broju na ekstenzornim površinama zglobova: lakat. Jedan od prvih znakova u školske djece se uoči kao . bez prisustva objektivnih promjena pri fizikalnom pregledu (crvenilo.Artritis traje kratko. MARGINALNI ILI ANULARNI ERITEM Rijetko ga srećemo kod naših bolesnika.

000 i. daje se u dozi od 600. ali kombinacijom antiinflamatornih lijekova te penicilinprofilaksom značajno se smanjila smrtnost. Teško je tu mjeru provesti čim prestanu bolovi u zglobovima i padne temperatura. Mi ih dajemo skupa sa salicilatima i relativno brzo reduciramo dozu. I ndikacije za primjenu kortikosteroida dosta zavise od stava pojedinih autora i klinika. bakterijski endokarditisi.). DEPO PENICILINOM G (benzatinpenicilinom) u dozi od 1. Nekada je teško razlikovati horeju minor od tikova nervoze i emocionalne labilnosti djece.SPOREDNE POJAVE kao što su epistaksa. Salicilati se daju uglavnom oralno. leukemiji i drugim akutnim artropatijama. na 21 dan (3 sedmice). Ako bolesnik ima formiranu srčanu manu profilaksa se sprovodi doživotno. a za sekundarnu profilaksu umjesto depo penicilina sulfopreparat oralno svaki dan u dozi od oko 0. Pošto se zna da je rizik od recidiva RG 10x veći u djece koja su je već jednom prebolovala. a ponajčešće funkcionalni srčani šumovi koji imaju svoje posebne karakteristike. hepatolentikularne degerneracije. to se najveći broj pedijatara slaže da je trajanje takve profilakse minimum 5 godina. Oralni penicilini davani 2x dnevno pokazali su se nesigurnim u sekundarnoj profilaksi.000 i.j. bljedilo i bol u trbuhu često su prisutne u bolesnika sa ARG. MIROVANJE U KREVETU: Preporučuje se bar 3 sedmice.M. PREMA KARDITISU teškoće zadaju: urođene srčane mane.1. KORTIKOSTEROIDI u dnevnoj dozi oralno 0.j. PROKAIN PENICILIN u dozi od 800.j. Ukupno liječenje traje 8-10. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA PREMA POLIARTRITISU može biti u vezi sa početnim juvenilnim hroničnim artritisom (JCA). zavisno od doba. u istim vremenskim razmacima. u 1 dnevnoj dozi tokom 10 dana.5 grama. PREMA HOREI Horeatični znakovi se pojavljuju kod bolesti ekstrapiramidalnog sistema. LIJEČENJE Specifičnog lijeka za ARG nema. a onda zavisi od stanja srčane lezije. najbolje INJEKCIONIM PROKAIN-PENICILINOM sve dok ima tegoba i završiti jednom injekcijom depo penicilina (600. Različiti autori pominju oko 40 ovakvih pojava. te uopšte pobol od ove podmukle bolesti.200. sedmično 5 mg. septičnom artritisu. PRIMARNA PROFILAKSA ARG podrazumjeva ispravno liječenje streptokoknih infekcija farinksa. posebno karditisa. 160 . odnosno tjelesne težine bolesnika.000 i. bez obzira na eventualnu hiruršku korekciju mane.j.000 . SEKUNDARNA PROFILAKSA RG: Počinje poslije 10 dana penicilina I. Kortikosteroidi su rezervisani kod teških formi.000 i. Teži se što prije preći na 1 jutarnju dozu između 6-8 sati čime imitiramo sekreciju endogenog kortizola i smanjuju osovinsku hipotalamo-pituitarno-adrenalnu supresiju.sedmica Obično povišena To i bolovi u zglobovima iščezavaju za 24-48 sati. kao i strogi stalni nadzor zbog mogućih neželjenih efekata. ali njihov značaj se često i precjenjuje.200. Kadkad mogu predstavljati problem i razne artralgije kao što su “bolovi kod rasta”. a ako je predškolskog uzrasta ili ispod 27 kg. Ako je postojao karditis sportski napori se ograničavaju bar 1 godinu.8-2 mg/kg (pronizon). bilirubinske encefalopaiije itd. invalidnost zbog srčanih mana. ACETILSALICILNA KISELINA u dozi od 70-100 mg/kg/24h podjeljenoj na 3-4 pojedinačne doze. ne prelazeći 60 mg u dnevnoj dozi daje se u 3-4 doze i postepeno se reducira. Preosjetljivi na penicilin umjesto prokain penicilina dobivaju eritromicin. Prati se salicilemija u krvi koja ne treba prelaziti 25-30 mg%.

koja se brzo širi i brzo iščezava.1% RF pozitivnih.000/mm3. najčešće je pozitivan u početku. Kao što mu ime kaže. pa i u srednjem uhu. U svijetu variraju epidemiološki podaci o učestalosti bolesti. Što se tiče reuma faktora (RF). od 2. te odgovarajuće male zglobove stopala. počinje postepeno ili naglo sa poliartritisom. KLINIČKA SLIKA Kao što je prikazano na tabeli. prije terapije. jer često kožne erupcije iščezavaju sa padom temperature. Febrilno stanje. otečeni. povišen fibrinogen. Nekad može ličiti na morbiloznu. svi zglobovi mogu biti ledirani. Poliartrikularni početak U pomenutoj seriji je bio zastupljen kod 43. a veoma rijetko i miokarditis.Juvenilni hronični artritis (JCA) Juvenilni hronični artritis je bolest ili grupa oboljenja koja se klinički prezentuju čitavim spektrom zglobnih i vanzglobnih manifestacija. Etiologija mu je nepoznata. Najčešće su zahvaćeni: koljeni.Oligoartikularni (1-4 zgloba) Pored navedenih kriterija važno je da se isljuče slične bolesti. bolni na dodir i pokrete. ali ne štedi metakarpofalangijalne i interfalangijalne.sitna makulozna i svijetlo-ružičasta. Na kičmi je mnogo češće zahvaćen cervikalni dio kičme od lumbalnog. Često otkrijemo perikarditis i pleuritis. ručni. 161 . U daljem toku zglobovi postanu topli. Ospa različitog izgleda.7-19. Okolni mišići postaju hipotrofični pa otok izgleda loš izraženiji. Početak JCA može biti čak i u dobu prije navršene 1 godine. EULAR-ova kriterija za dijagnozu juvenilnog hroničnog artritisa Početak Prije 16 godina Trajanje Minimum 3 mjeseca Prema načinu . a . a patogeneza nedovoljno rasvjetljena. što je veoma rijetko za ARG. povišeni CRP. a sa padom temperature opšte stanje se brzo popravlja. Ovakav način početka JCA se nade u oko 20% bolesnika.prvi sa 2-4 godine. obično prate oboljenje pozitivni nalazi za reaktante akutne faze upale kao što je ubrzana SE. Ti intervali mogu trajati satima. vretenastog izgleda. Ova djeca mogu imati i leukocitozu od 50. obično sa visokim interminentnim temperaturama kada je bolesnik veoma prostriran. Veliki broj bolesnika se žali na jutarnju ukočenost zglobova koja tokom dana popusti. Ekstraartikularne manifestacije se mogu javiti ali nisu učestale kao kod sistemnog početka. Od labolatorijskih nalaza. suprotno od adultnog reumatoidnog artritisa. Opisuju se kao karakteristični simetrični otoci malih zglobova. Mogu biti zahvaćeni temporomandibularni zglobovi sa bolovima pri otvaranju usta i žvakanju. Većina djece ima uvećanu jetru. lakatni. što je u skladu sa drugim autorima iz Evrope. Klinička slika je veoma šarolika i kod svakog bolesnika se prezentuje individualnom kombinacijom simptoma i znakova. rubeoliformnu ili alergičnu.Sistemni početka .7% bolesnika.6 na 100. počinje u 3 različite forme. a posljedica su nesupurativne hronične upale vezivnog tkiva. Drugim riječima. Često u početku nedostaju znakovi artritisa. i to . slezenu i generaliziranu limfadenopatiju. Od Wislera (1942) se dugo koristio naziv “subsepsis alergica-Wisler”. pa i normalni laboratorijski nalazi ne isključuju oboljenje. ili se manifestuju mialgijama i artralgijama. skočni. Tako u našoj pomenutoj seriji bilo 29.000 djece.Poliartikularni (5 ili više zglobova) i se klasificira: . No nekad nas ovi nalazi ostave na cjedilu. Zglobovi kokse takođe mogu biti zahvaćeni. 5 ili više zglobova. ali su obično dva vrha. a dijete progresivno vode do teške artikularne invalidnosti.drugi vrh u prepubertetu i pubertetu. ali i danima. Dominantnu ulogu igra hronični artritis koji traje više od 3 mjeseca. je druga karakteristika . ekstraartikularnim manifestacijama. Sistemski oblik Manifestuje se sistemnim.

pa i duže (hiperglikemija. 162 . Ovi preprati se dugo upotrebljavaju. U ovu grupu ubrajaju i indometacin koji se daje rijeđe. Kratkom kurom steroida smatramo period do 7 dana. Učinak paracetamola je slabiji od salcilata i drugih pomenutih lijekova. Kad se daju injekciono u zglob. dok neki autori pominju vrijednosti i do 50%. Najčešće se koriste oralni preparati.5-5 sati. a naprosinski preparati češće. Najčešće se sreće upala koljenih. ARG često dolazi u obzir i može dati diferencijalno dijagnostičke teškoće. a u akutnoj fazi paziti na ekstraartikularne manifestacije koje mogu ugroziti život. a u sistemsku cirkulaciju dospije više od 80% lijeka. u školi i društvu da bi mu se realizovali fizički i psihički potencijali a i da bi postali ravnopravni članovi društva. pa i do 6 mjeseci.Oligoartikularni početak U oligoartikularni početak ubrajali smo i monoartikularni (4 ili manje zglobova) i artritise do 4 zgloba. To su dosta potentni lijekovi koji se daju u mnogim bolesnim stanjima. pa i u reumatologiji. u konverziji pojedinih preparata i njihovoj depoziciji. naprosin. brufen. poboljšanje plućnih funkcija itd). Od laboratorijskih i imunoloških testova. ali može biti zahvaćen i bilo koji drugi zglob. dobro se resorbuju sa vrhom koncentracije u krvi za 1-2 sata. Liječenje treba prilagoditi svakom bolesniku. druga oboljenja vezivnog tkiva kao što su sistemski lupus eritematosus ili dermatomiozitis. injekcioni u zglob. a za druge efekte treba da prođe i 6 do 8 sati. Teškoće mogu dati aseptičke nekroze kosti. Artritis nema neke posebne karakteristike. znanje i umijeće da se bolest na vrijeme izdiferencira. Oralne doze se daju na pun želudac. . a reduciramo soli Na (neslana ili slabije slana dijeta). opet u jutarnjim satima. U diferencijalnoj dijagnozi sa JCA dolazi veliki broj veoma različitih oboljenja. a onda. dok je istovremeno u normalnoj populaciji bilo 14% pozitivnih. osim što postoji veća opasnost od podmuklog iridociklitisa koji može dovesti do totalne amauroze. D-Penicillamin (metalkaptaza) i sulfasalazin. nešto je češće pozitivan antinuklearni faktor. i lokalno na drugim mjestima. samo što se daju duže. pa su i potencijalni rizici od neželjenih efekata veći. TERAPIJA JCA Specifičnog lijeka nema. čim se može peći na jednu dozu ujutro od 0. čim bolest dozvoli. Drugi lijekovi iz ove grupe imaju slične efekte i djeluju. mi dodajemo soli K oralno. Koriste se i oralni kortikosteroidi. Uzeti oralno. reducirati dozu na dozu održavanja i prevesti ukupnu dozu na drugi dana. dok biološki poluživot varira 8-54 sata.antiinflamatorni lijekovi. a za evidentan efekat treba duži vremenski period. pa je potrebna velika strpljivost. a sve sa ciljem da što manje suprimiramo hipotalamo-pituitarno-adrenalnu osovinu. osobito kad je u pitanju sistemski početak.psihoterapija. U psihoterapiji dati potporu bolesniku kod kuće. MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA: Započinje sa nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima brzog djelovanja kao što preparati salicilne kiseline. ali zbog neželjenog potencijala njihova upotreba nije dovoljno provjerena na većim kontrolisanim serijama.opšte mjere i . Neki efekti lijeka se mogu dokazati poslije 2 sata nakon oralne terapije. skočnih.8 do 2 mg/kg/TT. treba biti oprezan i obično ne u više doza u jedan zglob. misli se. Plazma poluživot prednizolona varira 1. Mali efekat ima bolest jetre ili insuficijencija bubrega. TBC zgloba ili druge infekcije. na isti način. Osnovni cilj je suprimirati aktivnost upale i spriječiti deformitete i destrukcije zglobova. Postoje 4 komponente liječenja: . smjenjuju se remisije i egzacerbacije.kineziterapija. Nose veliki rizik od neželjenih reakcija tako da se na njih dječiji reumatolozi ne odlučuju lako. Salicilati se daju na način kako smo opisali kod ARG. kao što su pad perifernih eozinofila i limfocita. kukova i ručnih zglobova. a neki autori saopštavaju efekte i nakon perkutane aplikacije. Fenobarbiton će povećati klirens kortikosteroida. Lokalno. O opštim dijetetskim mjerama nema neke specifičnosti. u obliku masti se koristi kod iridociklitisa sa dobrim uspjehom. Kao druga linija u terapiji JCA dolaze u obzir preparati zlata (injekciono i oralno). Bolest je hronična. a mi ih otkrivamo svega u oko 11 % naših bolesnika. . Pošto nisu oslobođeni od mioneralnokortikoidnog efekta. antimalarici. Citostatici se odavno upotrebljavaju i u dječijoj reumatologiji. U našoj pominjanoj seriji našli smo da je bilo HLA B-27 pozitivnih 34%. Lijek se daje obično na pun želudac kako bi sačuvali sluznicu želuca od iritacije.

Kod SLE bolest može prvo da se manifestuje sa poliserozitisom (perikarditisom. malaksalost. Ne treba zamjeniti ovaj sekundarni fenomen sa primarnom idiopatskom bolesti tzv. Često u članova familije nađemo slične promjene u imunom sistemu kao što su hipergamaglobiulinemije. SLE je u stvari bolest imune regulacije. a prema sadašnjim najozbiljnijim hipotezama. Hemolitička anemija je rijetka. ANA. idiopatskim Raynaud-om. Bolest može početi sa trombocitopeničnom purpurom. vomitusom. mada je karakterističniji za sistemsku sklerozu koja je rijeđe oboljenje. Postoje različite metode. kao i plućni infiltrati. Od imunih poremećaja ćemo spomenuti: povećani Ig. EPIDEMIOLOGIJA: Incidencija je nepoznata. RF. pa sve do konvul-zija. pa i stavovi kad i kako početi sa kojom metodom. anti-kardiolipini. Opisuju se infarkti srca i u dječijem dobu. koju nekad može smijeniti reaktivna hiperemija) može predhoditi i SLE. peritonitisom) ili lezijom srca sa različitim patološkim šumovima. dijarejom. Kod postepenog početka neki simptomi mogu da se jave više godina prije nego se postavi dijagnoza. melenom ili čak infarkcijom zida crijeva. Posebno treba naglasiti da je često zahvaćen bubreg (vidjeti u nefrologiji). snižene komponente komplementa. Hepatomegalije i generalizirane limfadenopatije su česte. najčešće iza 7 godina života. Od laboratorijskih testova samo najvažnije ćemo pomenuti: Pozitivna ANA na razne komponente nukleusa. Klinička slika: Početak može biti postepen i podmuko ili akutan. DW2/DR2. Biopsijom kože sa imunofluorescen-cijom otkriju se depoziti IgG. kardiomegalijom. Dijagnoza se postavlja na osnovi kliničke slike i uz pomoć laboratorijskih testova. Da li virusi imaju udjela za sad je nejasno. Opisuju se promjene od strane CNS koje se manifestuju u promjenama ličnosti. horeatične hiperkinezije. dok je letalitet bio 2. artralgije i artritisi i kožne promjene. Eitologija je nepoznata. pozitivan Coombsov test. Prema našoj jednoj studiji dobru prognozu je imalo 70% bez posljedica. Često ide progresivnim tokom. faktore koagulacije. Često se zbog pomenutih karakteristika za ovo oboljenje upotrebljava termin: lupusu slična oboljenja. Fizioterapija se sve više koristi i praktično nema JCA kojem nije potrebna ova terapija. Prolazni SLE i blaže kliničke slike mogu indukovati različiti lijekovi: sulfonamidi. RF. prokainamid. antikonvulzivi i dr. srčanom kongestiom i verukoznim endokarditisom (Libman-Sacks). Različite udlage preko noći u cilju sprječavanja deformiteta su preporučljive i koriste se u svim većim centrima gdje se liječe bolesnici sa JCA. SLE je u dječijem dobu akutnije oboljenje i teče brže nego u odraslih. Tr. IgM. Treba je započeti što ranije. a možda i genetički determinisano. ali su dokazsni mnogi imuni fenomeni. Najčešći simptomi su febrilna stanja. antinuklearna antitijela (ANA) na različite komponente jezgra. imuni kompleksi. Nađu se poremećaji u funkciji T i B limfocita. Neonatalni Lupus fenomeni: Ovi fenomeni se javljaju u neonatusa majki koje boluju od subkliničkih 163 . Od HLA nađemo češće: HLA-B8. a također je karakteristično i po mnogim imunim fenomenima. lažno pozitivne reakcije na sifilis. antitijela na Er. gledano na tako kompleksno oboljenje. nodoznim eritemom. što ipak ulijeva optimizam. Promjene mogu biti i veoma različite po ostalim dijelovima tijela. EKG promjenama.64%. alopecijom areatom ili s promjenama na dlakama i noktima.FIZIOTERAPIJA: Veoma je važna. povišeni Ig. Sistemski lupus eritematosus (SLE) Oboljenje zahvata mnoge organe. deficijenciju komplementa i si. pleuritisom. pa je po tome dobilo naziv. Na sluzokožama usta i nosa mogu se naći ulcerativi te promjene. sa evidentnom cijanozom. Napominjemo da Ravnaudov fenomen može predhoditi pomenutim reumatskim oboljenjima i 3 do 10 godina. ali izolirani diskoidni lupus u djece je rijedak. plućne hemoragije i fibroza pluća. Od kožnih promjena najkarakterističniji je leptirasti eritem na licu “butterfly” koji ide preko nosa na jagodice obraza obostrano. Le. DW3/DR4. a najčešće posljedice u obliku zglobnih deformiteta 27%. ali bolest nije tako rijetka i smatra se da najmanje 20% svih lupusa počinju u dječijem dobu. tako da neliječena djeca završavaju i letalno. povećana osjetljivost na različite infekcije. a nastaviti i po isključenju medikamentozne terapije. osobito kod lupus nefritisa. hipokomplementemija. Kožne promjene često su izazvane sunčanom svjetlošću pa je fotosen-zitivnost kože jedna od karakteristika SLE. hipergamaglobulinemija. koje se nađu u oko 30-50% bolesnika kad se izlože suncu. Raynaudov fenomen (sa karakterističnim vazospazmima prstiju šaka na hladnoću. lupoidne trake. Mogu biti prisutne gastrointestinalne manifestacije sa kolikama.

infarkcija srca i plućnog lupusa. Pominju se i promjene na miokardu sa alteracijama T talasa u EKG-u ili srčanim blokovima. Te promjene nekad i nestanu. a zatim degeneracija koja vodi hipotrofiji i atrofiji mišića i kože. različitih infekcija. Oštećenje sprovodnog sistema srca se može objasniti kod nekih bolesnika fibrozom. ali opet nije kod svih nađen taj pozitivan nalaz. a bolest može zahvatiti i druge organe. koža i potkožno tkivo. a kasnije dolaze u obzir i ortopedske korekcije . CNS komplikacija. Kod upotrebe an-timalarika osobito paziti na čestu kontrolu zbog toksičnog retinitisa. Druga muskulatura. čija je varijanta i Wangerova granulomatoza. ali mogu biti zahvaćeni i 164 . U liječenju. U početku mišići mogu biti otečeni i indurirani. Najčešći početak bolesti je u dobi od 4-10 godina. leukopenija. a kasnije atrofiraju i u njima se mogu pojaviti kalcifikati različite veličine. a najčešće SLE kao posljedica antitijela i drugih supstanci koje fetus primi od majke. a kasnije se javljaju kontrak-ture i deformacije kao posljedica bujanja veziva umjesto propale muskulature. ali pacijente držati pod kontrolom i da imaju što manje tegoba uz normalni nivo komplementa. Razumnjivo je da postoje i preklapanja pomenutih sindroma. Nažalost. artralgije i artritisi prolaznog karaktera. rijetko akutno. rendgenom se lako otkriju. koljena i laktova. Patogenetski mehanizmi nisu dovoljno objašnjeni. inflamacijom i depozitom imunoglobulina. Klinička slika: Najčešće protiče postepeno. pa čak da počne sa smetnjama gutanja i disanja. splenomegalija i limfadenopatije se opisuju u oko 5% bolesnika. Citostatici se daju u krajnjoj nuždi. Kad su zahvaćeni nemuskularni mali krvni sudovi klinička prezentacija ide po tipu Henoch-Schonleinovog vaskulitisa (HŠV). a biopsija mišića može biti i presudna za dijagnozu kao i kožna biopsija. transplantacija i kardijalna dekompenzacija se tretiraju prema principima koji važe i kod drugih uzroka. osobito u koži i mišićima (vidi sliku). Hepatomegalija. a nekad samo očnih kapaka (Glancmanova “lila bolest”) ili heliotropne vjede. onda idu po tipu Takayashijevog arteritis. Rijetko su prisutni RF i ANA. najveći broj letalnih ishoda nastupa zbog: nefritisa. a često se opisuju takve oskudne erupcije na ekstenzornim djelovima zglobova prstiju. Blagi eritem se može pojaviti i na drugim dijelovima tijela. Te manifestacije mogu biti različiti osipi. Dermatomiozitis Multisistemska bolest nepoznate etiologije karakteristična po nesupurativnoj upali prevashodno poprečnoprugaste muskulature i kože. kor-tikosteroide davati u što je moguće manjim dozama. pa terapiju prilagoditi lezijama. Renalna dijaliza. Ako su inflamirani veliki krvni sudovi kao aorta. Ako su zahvaćene veće mišićne arterije onda ide po tripu poliarteritis nodoza. Dokazan je vaskulitis različitog intenziteta u koži i mišićima. Kožne promjene češće počnu periorbitalnim edemom ili edemom lica uz karakterističan lila raš lica. hemolitička anemija. ali da kontrolišemo bolest i suprimiramo simptome. a manifestacije će zavisiti od lokacije inflamiranog suda. Kao posljedica upalnog procesa sa vaskulitisom stradaju mišići. a kadkad ostaju atrofična depigmentirana mjesta. tako da ostaje nejasno kakav je mehanizam nastanka. Dolaze u obzir salicilati i drugi nesteroidni-antiinflamatorni lijekovi. podmuklo. a i kod drugih procesa. prirasla za podlogu. Ide se sa dozama s kojima neće biti povišeni enzimi mišića. Tretman SLE: Potrebno je kod svakog bolesnika prvo procijeniti koji je organ lediran (bubreg ili drugo). U kasnijem toku se može naći kalcinoza. lako govorimo o neonatalnim fenomenima oni mogu potrajati i mjesecima. osobito ekstremiteta. Kad se jave kalcifikati. Od laboratoriskih nalaza koji mogu biti od pomoći su: povišene kreatin-fosfokinaze i aminotransferaze. infekcija. koji nisu rijetki i kod naših bolesnika. tranzitorna imuna trombocitopenija. Sindromi vaskulitisa Inflamacije krvnih sudova mogu biti različitog uzroka. Elektromiografija može biti od pomoći. Zahvaćeni mišići mogu biti u početku otečeni i bolni na dodir. Treba pokušati da se s fizikalnom terapijom spriječe kontrakture. Tako promjene na srcu mogu ostati trajne što će se prezentovati kongenitalnim srčanim blokovima. Vaskuliti se dijele u dvije grupe: primarni i sekundarni kao što se javljaju kod oboljenja vezivnog tkiva. pa se mogu tranzitorno pronaći pozitivna ANA i druga antitijela. Od znakova sistemne bolesti česta su: febrilana stanja. Periungvalna atrofija i vaskulitis se mogu primjetiti. Vodeći simptom je slabost muskulature.ili manifestnih reumatskih sindroma. Javljaju se tromboze. kortikosteroidi su za sada lijekovi izbora i daju se kontinuirano i prilagođeno reakciji bolesnika. kao stoje respiratorna ili mišići feringsa mogu biti zahvaćeni u sklopu bolesti.

Mogu nastupiti i letalne komplikacije. Kod serumske bolesti do vaskulitisa dovode depoziti imunih kompleksa. poznato je da se HŠ purpura i nodozni poliarteritisi mogu pojaviti poslije izlaganja djece nekim alergenima. ali nismo imali letalnih ishoda. u 30%. Za infantilni poliarteritis i Kawasakijevu bolest karakterističan je vaskulitis velikih koronarnih krvnih sudova. U našoj seriji su bile uglavnom umjerene i blage manifestacije kod 20%. Erupcije idu u atacima od 1 do 10. Renalne manifestacije se pominju kod 20-60% sa mikro i makro hematuriom. nefrotski sindrom. Anafilaktoidna purpura) Ovaj vaskulitis je karakterističan po netrombocitopeničnoj purpuri. Henoch-Schonleinova purpura ili vaskulitis (HSV. te da su muška djeca češći bolesnici. to ćemo ga ukratko opisati kao predstavnika vaskulitisa.5% svih hospitaliziranih. Kliničke manifestacije: Praktično nema dijagnoze bez kožnih promjena i one se nađu u sve djece (100%). Najuočljivije su kožne lezije. Interesantno je da se suprotno od ostalih reumatskih oboljenja Henoch-Schonleinova purpura i poliarteritis nodoza predominantno javljaju u muške djece. Laboratorijski nalazi: Bitno je odrediti broj Tr kako bi isključili trombocitopeniju. Terapija je za sada simptomatska. trauma i tromboembolia. pa i akutna renalna insuficijencija. Artikularne manifestacije smo našli u 5% naših bolesnika.2% slučajeva. dermatomiozitis. Lokalizacija je najčešća na podkoljenicama. Može se javiti povraćanje. a praćenje hematokrita. U našoj pomenutoj grupi imali smo kod troje djece raširene nekroze crijeva. Inflamaciju krvnih sudova srećemo kod drugih oboljenja kao što su: SLE. hematemeza. pa gluteusima. lokalne infekcije. a rijetko i krv u stolici. 165 . a to su tranzitorne artralgije i artritisi. a lezije visceralnih organa se teže uočavaju. artritisima. sa bolovima u trbuhu različitog inteziteta i karaktera. Hb i broja Er važno je radi opasnosti od krvarenja u viscelarnim organima. hipertenzija. Od manje su važnosti SE i drugi markeri akutne inflamacije. a dob djece je najčešći između 2 do 5 godina. moguće su i sistemske manifestacije kao što su promjene na vitalnim organima. sklerodermija. a vaskularna oštećenja uzrokuju imuni kompleksi sa virusnim antigenima i njihovim antitijelima. ali su daleko ozbiljnije manifestacije. ali mogu biti prisutne: makule. Pored ovih standardnih manifestacija. lijekovima ili infektivnim uzročnicima. U našoj jednoj studiji iz 1990 godine našli smo da je incidencija HŠV među hospitaliziranim bolesnicima za 5 godina bila 0. a manje drugih krvnih sudova. Gastrointestinalne manifestacije. U pomenutoj seriji smo našli febrilno stanje u 66. Pošto se HŠV često sreće u dječijoj populaciji. Nodozni poliarteritis može ići sa hepatitisom B. papule. ekhimoze kao i veći urtikariel-ni plakovi. abdominalnim bolovima i nefritisu. arterija. Uzrok vaskulitisu je nepoznat iako je entitet poznat više od 150 godina. Kod naših bolesnika smo našli povišene serumske IgA u 69.različiti krvni sudovi istog bolesnika. ali i mnogim drugim. ali je moguća proteinurija. Mada često uzrok ovim oboljenjima nije sasvim poznat. Purpurozne erupcije prevaliraju na prednjim stranama podkoljenica. rijeđe na rukama i licu.2% bolesnika.

SPECIFIČNA TEŽINA .Normalno je miris aromatičan. Nakon 12 satnog žeđanja koncentracija urina je oko 1024. bezbojan.Polovinu proteina urina čine globulini porijeklom iz mokraćnih kanala.Ostatak čine Tamm-Horsfallov protein stvoren u uzlaznom i distalnom kraku tubula. a kod muških prevuče se prepucijum tako se ispere glans i dobije urin bez debrisa koji ga zagađuje.Svježe izmokreni urin zdrave osobe je bistar.5 do 8. Specifična težina mješanog dnevnog urina u normalnim okolnostima je 1020. karotena. Prilikom fizičkog napora. i ostali proteini u mnogo manjem procentu. bilirubina. urin se odmah šalje u bakteriološki laboratorij. BOJA . urin se uzima iz srednjeg mlaza spontanim mokrenjem u sterilnu epruvetu. Djeca preko dvije godine mokre na zahtjev pa je kod njih lakše dobiti urin. koja je od 100 do 1400 mOsm/L PROTEINURIJA . Najjednostavnija metoda za dokazivanje proteinurije je test traka. Bez obzira na način kojim se dobije. a kada prede normalne vrijednosti tek tada se može okarakterisati kao proteinurija. Povećano izlučivanje slobodnog hemoglobina. Prolazak proteina kroz glomerularnu bazalnu membranu (GBM) zavisi od njenog integriteta. U svakom slučaju postupku uzimanja urina mora predhoditi pažljivo pranje spolovila i perineuma sapunom i vodom. Mnogo je pouzdanije odrediti koncentraciju osmotski aktivnih supstanci. Normalne vrijednosti proteina urina su 150 mg za 24 sata. izlučivanje proteina plazme se pojačava i u tom slučaju čine 85% proteina urina. MIRIS .trećinu albumuni male molekularne težine dospjeli glomerularnom filtracijom iz seruma. Kod svake dokazane proteinurije predhodnim metodama potrebno je ustanoviti ukupno izlučivanje proteina za 24 sata. te ispiranje prokuhanom i ohlađenom vodom.0. ali i nakon uzimanja veće količine cvekle i kupina. Kateterizacija se mora izvesti sterilno.Normalno je blijed do zagasito-žut (jantarne boje). da se spriječi kontaminacija stajanjem. Proteini mogu biti glomerularnog i tubularnog porijekla. Ovom metodom se proteinurija dokazuje već kod koncentracije od 0. urata ili porfirina daje urinu tamniju. Kada se rade tačno vremenska ispitivanja. Crvenkast je kada ima primjesa krvi.NEFROLOGIJA DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI KOD BUBREŽNIH BOLESNIKA Dijagnostički postupak je potrebno započeti pregledom urina. Prilikom pranja ženskih genitala šire se velike usne. Svaka proteinurija dokazana test-trakom provjerava se pouzdanijom precipitacijskom metodom sa sulfosalicilnom kiselinom. Različita patološka stanja zamućuju urin.Uobičajeno je pH urina 6. osmolarnost urina. 166 . Prvi jutarnji urin koristi se za mikroskopski pregled ćelijskih elemenata čija kiselost i koncentracija obezbjeđuje da su elementi duže očuvani. Kod novorođenčadi i mlade dojenčadi urin se može dobiti i suprapubičnom aspiracijom (punkcijom) mokraćne bešike. ali se mjenja kod bakterijske infekcije ili nekih poremećaja metabolizma. ali je normalan i raspon od 4.25 mg/dl proteina. KARAKTERISTIKE UZORKA URINA IZGLED . Za bakteriološki pregled.Svaka proteinurija je znak mogućeg oboljenja bubrega. smeđu. . Ružičasti trag na pelenama je od jačeg izlučivanja urata. pa čak i izrazito tamnu boju poput ruskog čaja. Način uzimanja uzorka urina zavisi od toga šta se želi pregledom dokazati.5. Rubovi kesice se nalijepe na kožu spolovila. Metoda je pouzdana za dobijanje nekontaminiranog urina. posebno kod jače koncentracije.Zdravi bubrezi mogu mjenjati specifičnu od 1000 do 1030 i više. u suprotnom. kao što je fenilketonurija koja daje miris plijesni. Usljed precipitacije fosfata ili urata. . Jedini način da se adekvatno prati napredovanje upalnog procesa ili uspjeh terapije je određivanje 24 satne proteinurije. Kod familijarnog defekta metabolizma triptofana pelene nakon nekoliko sati stajanja postaju plave. ostavlja se u frižider na +4 stepena. Porijeklo proteina urina – . mioglobina. PH URINA . urin može izgledati zamućen. Kod manje djece urin se skuplja u sterilnu plastičnu kesicu ili neki drugi sakupljač. uzorak urina se uzima mekanim ureteralnim katetrom prikladne veličine. Urin niske specifične težine je blijed.

ispitivanje urina po Addisu: Addis je preporučio ispitivanje 12-satnog urina.Dokazivanje eritrocitnih cilindara u sedimentu uvijek govori za renalno oštećenje. MIKROSKOPSKO ISPITIVANJE URINA . Tumačenje normalnog i patološkog nalaza zavisi od načina pripreme urina za pregled.Ortostatska (lordotična). Karakter proteinurije . Hemoglobinurija se od mioglobinurije diferencira posebnim imunodifuzionim tehnikama. kod febrilnih stanja. kod rashlađivanja (hipoksija bubrega).koncentrisani urin: dobija se centrifugiranjem urina na 2000 obrtaja/min u trajanju od 5 minuta. a ne isključivo na glomerularno. Mada normalno u urinu nema ćelija. bilo da je kratkotrajna ili intermitentna. U novije vrijeme dosta autora spekuliše i tvrde da dismorfni ukazuju samo na renalno porijeklo eritrocita. Obratno. više od 80% izomorfnih . Oba pola imaju manje od 5 eritrocita u mm3 urina. Mjerenje selektivnosti može imati neki dijagnostički značaj za određivanje lezije GBM. Dokazivanje ortostatske proteinurije: pacijent kleči 25 minuta sa kičmom u lordotičnom poležaju. Pozitivna je ukoliko u urinu ima eritrocita.Prolazna proteinurija: ovaj termin se koristi u slučajevima proteinurije kod tjelesnog napora (prilikom marširanja).odnosno selektivnosti.Perzistentna proteinurija: Proteini se dokazuju svaki dan barem nekoloko sedmica neovisno od gore pomenutih situacija. . Brojanje se vrši u komori i izražava se kao broj ćelija na mililitar. hemoglobina i mioglobina.5 g/L njena prognoza je dobra. Velika količina C vitamina ili tetraciklina daje lažno negativan nalaz glikozurije. Može se razvrstati: o blaga proteinurija izlučivanje 150-500 mg/24 sata o umjerena proteinurija izlučivanje 500 do 2000 mg/24 sata o masivna proteinurija preko 2000 mg/24 sata GLUKOZA U URINU . HEMOGLOBIN I MIOGLOBIN . dehidracije. Kod manjih oštećenja GBM (nefrotski sindrom sa minimalnim promjenama .ispitivanje morfologije sa fazno-kontrastnim mikroskopom.Glukoza se određuje Clinistix testom i normalno je nalaz negativan. prolaze proteini male molekularne težine (albumin i transferin). nakon transfuzije krvi ili plazme. .Mikrohematurija se dokazuje dipstiks metodom. više od 80% dizmorfnih . IgG je veliki protein i ako je njegovo izlučivanje veće od albumina tada se konstatuje mala selektivnost GBM. tada u urinu ima proteina svih molekularnih težina (neselektivna proteinurija). smatra se patološkim nalazom.eritrociti su porijekom iz donjih partija urinarnog trakta.MCNS). 167 . Hematuriju dokazanu dipstiks metodom potrebno je dalje diferencirati mikroskopskim pregledom sedimenta urina. . selektivnost je očuvana. . posljedica je pojačanog filtriranja albumina koje premašuje normalnu tubularnu reapsorpciju. većih opekotina. Patološki broj je eritrocita preko 240. Gornji limit za leukocite je 10 ćelija/mm3 za dječake i 50 ćelija/mm3 za djevojčice. Ove metode ne mogu dati lažno negativne rezultate. PORIJEKLO HEMATURIJE Porijeklo eritrociturije se može dokazati na dva načina: . Nakon mirovanja u ležećem položaju urin je bez proteinurije.uzimanjem urina u tri porcije hematurija u svim porcijama govori da je glomerularnog porijekla.eritrociti su glomerularnog porijekla. nakon 12-satne restrikcije unosa tečnosti. hematurija samo u trećoj porciji ukazuje na porijeklo iz donjih partija . Ukoliko ne prelazi 1. Ovo ispitivanje je dovoljno uraditi samo jednom. . GBM gubi svoju sposobnost da ograniči filtraciju. .sprovodi se standardnim metodama u kliničkoj biohemiji na tri načina. a leukocita preko 500000. kada je lezija veća. postoji broj koji se toleriše.pregled nativnog urina: ako se nađe više od 5 leukocita i više od 0-1 eritrocit. Kasnije je tenika sakupljanja urina pretrpjela neke modifikacije ali je naziv ostao isti. Urin nakon toga pokazuje proteinuriju. Može se desiti lažno pozitivan nalaz ukoliko je u urinu prisutna mikrobijalna peroksidaza.000.

IZOLOVANA HEMATURIJA . HEMATURIJA KOJU PRATI PROTEINURIJA . infekcija/inflamacija (bez obzira na uzrok). Odnos veći od 0. Samo je simptom i ne može služiti kao dijagnoza. lijekovi (ciklofosfamid). KLINIČKI ZNACI HEMATURIJE Hematurija se može javljati kao izolovana ili sa drugim kliničkim i laboratoriskim znacima bolesti. to više nije izolovana eritrociturija i sasvim se mjenja pristup obradi bolesnika. Može biti mikroskopska ili makroskopska. policistična renalna bolest. nefrotskog sindroma sa minimalnim lezijama. benigna familijarna hematurija.Svaka hematurija glomerularnog porijekla praćena je proteinurijom. IgA nefropatija. vaskulitis. hidronefroza. trauma. mezangiokapilarni. makar i u tragu. infekcija.06+0. oxalat. nefrosklerozni vaskulitisi (mikroangiopatije. Sy. glomerulonefritis uz anafilaktoidnu purpuru. vaskularne malformacije. Najčešće se javlja kao nesupurativna komplikacija postinfektivnog glomerulonefritisa. mora se javiti u nekoliko uzastopnih ispitivanja uzorka urina. angiomiom razvojna anomalija bubrega. hemoglobin S nefropatija. zatim vaskularnih oboljenja kao poliarteritis nodosa ili nefrosklerose. malformacije (hemangiomi. uric. tuberkuloza) metabolična (acid. membranozna nefropatija. nefrokalcinoza). neproliferativne glomerulopatije NEGLOMERULARNI - HEMATURIJA IZ DONJIH PARTIJA urinarnog sistema - NEDEFINISANI UZROCI postinfektivni glomerulonefritis. U ovim slučajevima odgovarajuće kliničke i laboratorijske pretrage potvrdit će dijagnozu.dosta je česta u dječijem uzrastu i u 30% slučajeva se spontano razriješi za nekoliko sedmica ili mjeseci kao prolazni fenomen. Pacijent nema predhodnih anamnestičkih podataka niti fizikalni pregled ukazuje na postojanje sistemnog ili bubrežnog oboljenja. Normalno odnos Ca/Cr=0. papilama nekroza. fokalna glomeruloskleroza. antimikrobialni lijekovi) akutna tubularna nekroza vaskularna hematurija. ciste urolitijaza. kortikatoa nekroza) tubulointersticijalna nefropatija. UZROCI HEMATURIJE GLOMERULARNI A. infektivna (pijelonefritis. aneurizme. međutim. lijekovi i otrovi (analgetika. alergijski vaskulitis. napor koji prouzrokuje hematuriju 168 . obstrukcija/dilatacija (bez obzir ana uzrok). u slučajevima eritrociturije nejasne etiologije. rapidni progresivni glomerujonefritis. nefrotski sindrom minimalne lezije. hereditarni progresivni nefritis. Ukoliko se uz hematuriju dokaže proteinurija. ali se može javiti kod: IgA nefropatije. proliferativne glomerulopatije - B.12.18 potvrđuje patološku kvantitativnu urinarnu eksreciju kalcija u 24 satnom urinu. Alport. mezangioproliferativni. lupus glomerulonefritis. renalna venozna tromboza.- Kalciurija odnosno odnos calcium/creatinin u 24-satnom urinu (izražava se u mg/ml). hiperkalciurija. da bi se okarakterisala kao patološka. renalni karcinom. arteriovenozna fistula) tumori Wilms.

Kada je unos natrija smanjen. to se uvijek kod leukociturije traži urinokultura. trauma abdomena. Matriks urinarnih cilindara pretežno je sastavljen od Tamm-Horsfallovog proteina. Efektivni protok plazme bubrege mjeri se Hipuranom J125. neki bolesnici sa noćnim mokrenjem itd. te izgled njegovog izvodnog sistema. hipertenzija. specifična težina urina je preko 1025 što odgovara osmotskoj koncentraciji većoj od 800 mOsm/L RENDGENSKO ISPITIVANJE BUBREGA NATIVNI SNIMAK ABDOMENA služi za dobijanje podataka o intrarenalnim kalcifikacijama. ona se javlja i kod glomerulonefritisa. kongenitalne anomalije poznate po udruženosti sa anomalijama bubrega i urinarnog trakta. . terapije diureticima i kortikosteroidima. Međutim. abdominalni tumori. slabo napredovanje na težini. Povećano izlučivanje kalija. Kontraindikacije za intravenoznu urografiju: 169 . Očito je da cilindri imaju porijeko u bubrežnom parenhimu. Kako je leukociturija specifičan nalaz za upalne procese. Koagulisani serumski proteini uklopljeni u Tamm-Horsfallov protein čine granulirane cilindre. . te kao posljedica iritativne lezije urinarnog trakta. ELEKTROLITI U URINU: Danas je uobičajeno i gotovo se rutinski određuju elektroliti u urinu. Tim pretragama se određuje položaj. veličina. BAKTERIURIJA: Nalaz bakterija u svježe uzetom uzorku necentrifugiranog urina nakon pranja vanjskih genitalija dokazuje postojanje urinarne infekcije.Leukocitni cilindri su znak upalne bolesti bubrega. ili vanjskog spolovila. CILINDRURIJA: Cilindri su znak lezije bubrežnog parenhima i mogu poticati od oštećenih funkcionalnih nefrona. Na osnovu toga. kako bubrezi koncentrišu ili izlučuju kontrastni materijal može se orjentaciono odrediti i funkcija bubrega. Indikacije za urografiju su: bakteriološki dokazana urinarna infekcija.LEUKOCITURIJA: Leukociti se mogu naći u urinu zdrave osobe. . Povećane vrijednosti kalcija u urinu su kod: idiopatske hiperkalciurije. češće se javljaju kao posljedica parenhimatoznog oboljenja bubrega. Povećani broj leukocita može biti i nakon teških vježbi. Kod očuvane koncentracijske sposobnosti bubrega. hematurija nejasne etiologije. mada je malo stanja u kojima će mjerenje elektrolita dati neki relevantan podatak od kliničkog i dijagnostičkog značaja. mada ne u potpunosti precizna. ali se formiraju u tubulima i to uobičajeno u distalnom tubulu. pojavljuje se kod acidoze. hiperparatireoidizma ili distalne tubularne acidoze.Eritrocitni cilindri su znak procesa na glomerulima. bolesnika sa viremijom. isključena je infekcija urinarnog trakta. za dokazivanje sigurne bakteriurije koristi se kvanitativna metoda brojanja bakterija u mililitru urina. U slučajevima leukociturije bez bakteriurije.Izlučivanje kalija kod zdrave osobe zavisi od velikog raspona unosa. neurogena bešika. bubreg takođe može smanjiti ekskreciju natrija. oblik bubrega. sindromi. . KONCENTRACIJSKA SPOSOBNOST BUBREGA: određuje se nakon 12-satnog perioda bez uzimanja vode za koje vrijeme se sakuplja urin. a nekada se dovoljno jasno vide i konture bubrega. Ipak. INTRAVENOZNA UROGRAFIJA je glavna kontrastna radiološka pretraga urinarnog trakta. U situacijama kada postoji retencija ili pretjerano izlučivanje elektrolita mjerenje će se pokazati korisno. dobro je uraditi kulturu urina na Micobacterium tuberkulose. Premda je leukociturija glavni znak bakterijske upale. neobjašnjeni abdominalni bol. po Sanfordu ili njegovoj modifikaciji. .Normalna vrijednost kalcija u urinu je 5 mg/kg/24h. FUNKCIONALNO ISPITIVANJE BUBREGA: Klirens endogenog kreatinina. upale bilo kojeg dijela mokraćnog trakta. nefrolitijaza. Kod patološke leukociturije bez bakteriurije. povišena tjelesna temperatura nejasne etiologije. Pojava leukocita u grupama upućuje na upalu donjih partija urinarnog trakta. bez obzira na unos. u kliničkoj praksi je najčešće korištena metoda.

Koristi za funkcionalno ispitivanje ekskrecije bubrega. Kao dijagnostička metoda koristi se u slučaju osjetljivosti pacijenta na jodne preparate. febrilnost). ali se može proširiti na tubule. PRIMARNI GLOMERULONEFRITS (GN) Bolest jedino i primarno glomerula i skoro svi su imunološki uslovljeni. na njih otpada do 5% svih slučajeva 170 . KOMPJUTORIZOVANA TOMOGRAFIJA BUBREGA . Svaki od stadija je značajan za dijagnozu . a gama kamerom se prati aktivnost i pojavljivanje refluksa u uretere i bubrege u toku punjenja mjehura. valvula posteriorne uretre. Dijele se na primarne i sekundarne (udružene sa sistemskim bolestima). transplantirani bubreg. teški akutni glomerulonefritis.apsolutne (osjetljivost na kontrast) i relativne (renalna insuficijencija.Statički snimak . BIOPSIJA BUBREGA Indikacije kod djece su: nefrotski sindrom koji ne reaguje na kortikosteroidnu terapiju. obostrani Wilms tumor. - Glomerulopatije Naziv koji označava grupu renalnih oboljenja kod kojih upalni proces počinje u glomerulu. ageneziju bubrega. Klasifikacija glomerularnih bolesti bazira se na kliničkim ili patološkim karakteristikama i korelacijama između njih.mikcioni snimak i . CISTOSKOPIJA indicirana je u dječijoj dobi osobito kod sumnje na postojanje anatomskih anomalija ili težih povreda mjehura. zatim verifikaciju cistitis cistica. odnosno “hladne zone”. progresivni glomerulonefritis trajna asimptomatska proteinurija. DINAMIČNA SCINITIGRAFIJA: izvodi se sa J125 Hipuranom ili sa 99m Tc-DTPA. ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE BUBREGA: bezopasna neinvazivna metoda. . hematurija. To je metoda za otkrivanje svih vrsta divertikula. dehidratacija sa šokom. traumu. atipični oblik glomerulonefritisa. RADIOIZOTOPSKA ISPITIVANJA: pomažu u prikazivanju renalnog protoka krvi i ekstretorne aktivnsoti bubrega. parenhimnih organa pa time i bubrega. hronični glomerulonefritis. SCINTIGRAFIJA BUBREGA: radioizotopska pretraga koja se temelji na selektivnom nakupljanju radioaktivne materije u bubregu. Poseban značaj cistoskopije predstavlja utvrđivanje položaja. Ovom metodom mogu se dokazati i najmanji ispadi parenhima iz funkcije.postmikcioni. intersticijalno tkivo i vaskulature. Radiološki gledano. Dobro su definisana dva procesa alergijskog oštećenja glomerula. akutna i hronična renalna insuficijencija nepoznate etiologije. ANGIOGRAFIJA kontrastna pretraga indicirana je kod sumnja na hipertenziju renalne etiologije. Registrovanjem radioizotopske aktivnosti nad pojedinim dijelovima bubrega dobija se slika sa rasporedom te aktivnosti u njemu. odnosno sa glomerularnom bazalnom membranom. Izvodi se u opštoj anesteziji. oblika ureteralnog ušća kod djece sa pozitivnim vezikoureteralnim refluksom. urinarna infekcija nije indikacija. a njome se mjeri i dužina intravezikalnog djela uretra. RADIOIZOTOPSKA MIKCIONA CISTOGRAFIJA: izvodi se radioizotopskim markerom 99m Tc-pertehnetalom.CT: koristi se u dijagnostici patoloških stanja mekih tkiva. hipertenzija renalne etiologije. RETROGRADNA PIJELOGRAFIJA: rijetko je indicirana pa se malo i koristi. MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA: radiološka pretraga koja dopunjuje ispitivanje urinarnog trakta. U nekim renovaskularnim hipertenzijama može zamjeniti radiološku pretragu. PRVI – ANTIJELA PROTIV ANTIGENA NA BAZALNOJ MEMBRANI GLOMERULA je stvaranje antitijela koja se vežu na insolubilne antigene fiksirane unutar glomerula i reaguju direktno sa glomerularnim strukturama. mikcioni cistogram ima tri stadija.kada je bešika puna. To je elementarna radiološka pretraga u otkrivanju patološke anatomije donjih partija urinarnog trakta kao što su postojanje vezikouretralnog refluksa.

koagulaciski sistem 4. EBV. Najveći procenat glomerulonefritsa kod ljudi se dovodi u vezu sa reakcijom antigen antitijelo i stavanjem cirkulirajućih imunih. lijekovi. fungi ili protozoe. Haemophilus influenzae. edem. Varicella itd. zatim glomerularni tiroidni antigeni.glomerulonefritisa. i hipertenzija su uzrokovani reduciranom glomerularnom filtracijom i retencijom soli. te je prekoračena mogućnsot njihovog odstranjenja dolazi do taloženja imunih kompleksa u krvne sudove pojedinih organa. Parazitarni uzročnici malarije. stanja mononukleofagocitnog sistema. enterokoke. Prilikom te reakcije. rikecije. Njihovo poznavanje i uočavanje olakšava dijagnozu oboljenja. Ostale bakterije su: stafilokoke. DRUGI – CIRUKULIRAJUĆI IMUNI KOMPLEKSI KOJI SE ODLAŽU NA BAZALNU MEMBRANU zavisi od stvaranje dovoljne količine antitijela da reaguju sa neglomerularnim endogenim ili egzogenim antigenima stvarajući cirkulirajuće antigen-antitijelo imune komplekse. kao organ sa najvećim protokom krvi u jedinici vremena. KLINIČKE KARAKTERISTIKE GLOMERULARNIH BOLESTI Kliničke karakteristike označene kao sindromi. kompleksa. Imunološko oštećenje glomerula nastaje nakon vezanja vlastitih cirkulirajućih antitijela na fiksirana antigena mjesta na glomerularnoj bazalnoj membrani. Oštećenje bubrega mogu uzrokovati i razne kemikalije. Pored gore pomenutih egzogenih antigena uzročnici su i endogeni antigeni. trombociti i još neki drugi činioci koji služe kao posrednici reakcije. Echo virus 9. virusi. Coxsackie virus 4. gonokoke. odražavaju stepen glomerularnog oštećenja. Otklanjanje je zavisno od više faktora: veličine rešetke imunih kompleksa. Tako koncentrisana imunološka reakcija antigena i antitijela na glomerularnoj bazalnoj membrani aktivira medijatore i dovode do inflamatornog procesa. Najčešća bakterijska infekcija koja predhodi GN je beta hemolitički streptokok iz grupe A. Takvi imuni kompleksi aktiviraju plazmine medijatore označene kao komplement ili reaguju sa ćelijama koje posjeduju receptore za imunoglobuline i koji su sastavni dijelovi imunih kompleksa. Nakon tog odlaganja aktivirani su medijatori tkivnog oštećenja. Fungi: Candida albicans u hroničnoj mukokutanoj kandidijazi može uzrokovati membranoproliferativni glomerulonefritis. hematurija. u cirkulaciji nastaju različiti tipovi imunih kompleksa Najpatognomoničniji imuni kompleksi su oni koji su stvoreni u blagom antigenom ekscesu i srednje veličine latica. Patogeni imuni kompleksi jednom odloženi i uhvaćeni u glomerularni kapilarni zid aktiviraju komplement. Primjer takvog glomerulonefritisa je Goodpasteurov glomerulonefritis. HRONIČNI NEFRITIČNI SINDROM: odnosi se na progresivno renalno oštećenje do terminalne renalne 171 . Treponema pallidum. Porijeklo vlastitog antigena kod ljudi nije poznato. a često mu predhodi infekt. sistem komplementa 3. leukociti 5. PATOGENEZA GLOMERULONEFRITISA U patogenezi sudjeluju: 1. Primjer takvog glomerulonefritisa je i akutni poststreptokokni glomerulonefritis. U glomerulu se nalaze i specifični receptori za prihvatanje imunih kompleksa (Fc fragment i C3b komponenta komplementa). AKUTNI NEFRITIČNI SINDROM: proteinurija. prirode antigena u imunom kompleksu. pneumokoke. Odlaganje antitijela i komplementaduž glomerularne bazalne membrane su linearna i tako se mogu uočiti na patohistološkom nalazu. karakteristike antitijela u imunom kompleksu. leukocite ili faktore koagulacije. infekcije virusima kao hepatitis B virus. toksoplazmoze. Najveća količina cirkulirajućih imunih kompleksa odlaže se u glomerul. ETIOLOGIJA: Uzrokuju ga razne sistemske infekcije gdje se kao egzogeni antigeni javljaju razne bakterije. šizostomiaze. a među prvim dobro definisanim endogenim antigenom nalazi se DNA. Zavisno od veličine i solubilnosti ovi imuni kompleksi bivaju uhvaćeni u glomerularni kapilarni zid. Ovaj sindrom nekada ima tendenciju spontanog oporavka. kompleks IgG i anti-lgG itd. To je način da se pokrene upalna reakcija u organizmu. Salmonella typhi. Protiv takvih imunih kompleksa organizam se bori tako što ih otklanja. reakcija antigen-antitijelo 2. U bolestima kada je stvaranje imunih kompleksa prekomjerno.

U oko 82% slučajeva je dijastolni pritisak visok uz koji ide i nekoliko ozbiljnih komplikacija: hipertenzivna encefalopatija. leukocite. Muška djeca oboljevaju češće. . PATOFIZIOLOGIJA: difuzne upalne promjene filtracione površine glomerula dovode do smanjene glomerularne filtracije. PATOGENEZA: Bolest imunog kompleksa. a dijastolni 14. a jedini podatak o oboljenju su laboratorijski podaci. tubulointersticijalna ili vaskularna bolest dovela do renalne insuficijencije. Respiratorna infekcija hemolitičkim streptokokom češća je kod školske djece u zimskom periodu. . Snižene vrijednosti komponente komplementa C3.Streptokokna antitijela . edem pluća i oligurija koja rijetko dovede do akutne renalne insuficijencije. a usljed unošenja natrija dovode do pozitivnog bilansa vode i soli šireći ekstracelularni i vaskularni prostor. glavobolja. . a otkrije se jedino pregledom.Osmolaritet urina je visok. KLINIČKA KARAKTERISTIKA: Akutni poststreptokokni glomerulonefrtis se može razvijati asimptomatski. lipidurija. edem. LABORATORIJSKI NALAZI: Da bi se postavila dijagnoza mora postojati nekoliko značajnih parametara: Nalazi urina: .Sediment urina otkriva eritrocituriju. smanjene ekskrecije NaCl.Imunoglobulini: U akutnoj fazi bolesti mogu se naći i krioglobulini koji sadrže ili poliklonalne IgG ili u kombinaciji sa IgM i/ili sa Ca.Komplement: Snižene su vrijednosti ukupnog hemolitičkog komplementa (CH50). temperatura. Reducirana je ekskrecija kalcija. Mogu se naći i cirkulirajući imuni kompleksi. abdominalni bol. mada se napredovanje u nekim slučajevima može protenuti na 10 godina pa i više. a prate ga snižene vrijednsoti serumskih albumina. Takav razvoj bolesti sreće se bar u 50% oboljelih. Teška hipertenzija se smatra ako je sistolni pritisak 24 do 29 kP.0 kPa.Hematurija: u 30-50% slučajeva je makroskopska. NEFROTSKI SINDROM: karakteriše ga: podmukli početak jake proteinurije preko 3. Nema podataka da dolazi do povećanog permeabiliteta sistemskih krvnih sudova. Cesta popratna pojava je hipertenzija. koja može biti i asimptomatska. dok su infekcije kožnim tipom češće u ljetnjim mjesecima. . Dva najčešća znaka su edem i hematurija. Nejasno je da li je glomerulonefritis imunog kompleksa posljedica dvaju različitih imunoloških mehanizama: odlaganja cirkulirajućih imunih kompleksa u glomerularne strukture ili je riječ o imunim kompleksima nastalim in situ na izmijenjenim glomerularnim strukturama pod djelovanjem antigena streptokoka. Sve to dovodi do opterećenja lijevog srca i hipertenzije. eritrocitne cilindre.7 do 20. Često se nadu degradacioni produkti fibrinogena. . hiperlipidemija. U terminalnom stadiju vrlo je teško diferencirati da li je glomerularna. nekada hipertenzija.bolesti. AKUTNI POSTSTREPTOKOKNI GLOMERULONEFRITIS Najčešći postinfektivni glomerulonefritis kod djece uzrokovan respiratornim i kožnim nefritogenim tipovima Beta hemolitičkog streptikoka iz grupe “A”. ali najčešće između 4 i 7 godina. Latentni period traje 10 dana kod respiratornog infekta. Može se javiti u svakom životnom dobu. Edem se javlja u 80% oboljelih. kardijalna kongestija. Brojni su pokušaji dokazivanja antigena streptokoka u sastavu imunih kompleksa propali. Nalazi u serumu .Proteinurija je manja od 3 gr/L dnevno. hijaline cilindre.Istodobnim određivanjem Titra ASOT i ADN-aze-B moguće je u 100% otkriti osobe sa nedavnom streptokoknom infekcijom. Glavne kliničke karakteristike su različiti stepeni proteinurije. a aproksimativno 21 dan kod kožnog infekta. U tipičnim slučajevima bolest se manifestuje kao akutni nefritični sindrom. Zato su nužna serijska mjerenja u intervalu od 2-3 172 . Ukoliko se želi kompletirati klinička slika u smislu patogeneze i prognoze oboljenja potrebno je ispitivanje dopuniti sa patohistološkim nalazom svakog pojedinačnog slučaja.5 gr/dnevno. Za dijagnozu streptokokne infekcije značajan je porast titra antitijela na streptokok. letargija. anoreksija. Nespecifični simptomi su: slabost. g u 60% slučajeva predstavlja glavnu tegobu. hematurije i hipertenzije. Bolest nezaustavljivo napreduje.

tahikardije.bris guše. Od bolesnika se zahtjeva ograničenje unosa soli. Kod hiperkalijemije potrebno je nadgledanje unosa hrane bogate kalijem. ali može i 12 sati i dok ona traje kontraindikacija su drugi hipotenzivi. nemir ili čak pospanost. serumski kreatinin ne mora biti povišen. ordiniranju antihipertenziva.1.6 gr/kg po satu kao 10-25% otopina. TERAPIJA: sastoji se od higijensko-dijetetskog režima i antbiotici. kao i komplikacije koje se mogu javiti to je poželjno da se dijete hospitalizira.v. HIPERTENZIVNA ENCEFALOPATIJA: vrlo ozbiljna komplikacija hipertenzije. Njegovo djelovanje je u sniženju periferne vaskularne rezistencije. CIRKULATORNA KONGESTIJA I EDEMI: Najbolje lječenje je ograničenje soli i vode.000 I. u slučajevima sa retencijom vode i cirkulatornom kongestijom. metildopa.sedmice da se prati porast titra. 3-10 mg/kg (srednja 5mg). a jača fizička aktivnost je dozvoljena kada se nalaz u urinu normalizuje. Terapiju je potrebno provesti radi eradikacije streptokoka. Tenzija se obara vrlo brzo i dok traje niska tenzija može se preći na manje toksične lijekove: hidralazin. konvulzije. Kod djece sa centralnom venoznom kongestijom ili kada su edemi veliki problem. kontroliše se acidobazni status. infuzija glukose 0. srčana kongestija. 10 dana. Takva terapija se provodi u jedinicama intezivne njege početna doza je 1 μg/kg/min. U slučaju da se jave. Aldakton je kontraindiciran. Kao prvi lijek daje se jedan od najefikasnijih antihipertenziva Diazoksid (Hyperstat). U toj fazi se preporučuje mirovanje u krevetu. HIGIJENSKO DIJETETSKI REŽIM: Nepotrebno je rutinsko ograničenje unosa tečnosti. ali ukoliko to nije moguće odmah primijeniti može se ordinirati: . a po potrebi se mogu dati antihipertenzivi. oko 8mmol/l mogu da ugroze život pacijenta. Dobra kombinacija sa antihipertenzivom je i Lasix (Furosemid) 2 mg/kg. hepatomegalije dolazi u obzir i digitalis. Ostali nalazi: . U slučaju podatka o alergijskim manifestacijama na penicilin može se ordinirati Erythromycin 30 do 50 mg/kg na dan Cefalexin 60 mg/kg na dan. TERAPIJA HIPERTENZIJE: Osnova liječenja je u ograničenom unosu soli.SE umjereno povišena. ANTIBAKTERIJSKA TERAPIJA: uobičajeno je da se daje Bipenicillin 800.3 mg/kg. ograničava se unos tečnosti.J.3 173 . Ako se ne jave veće komplikacije poslije nekoliko sedmica djeca mogu u školu. nosa. Ipak. HIPERKALIJEMIJA: Visoke vrijednosti kalija u serumu. hipertenzija. . Visina titra i dužina trajanja povišenog titra više su u vezi sa streptokoknom infekcijom nego sa glomerulonefritisom. ali kod davanja potrebno je mjerenje tenzije monitorom. diuretici. tako se pokušava dokazati infekcija β hemolitičkim streptokokom iz grupe “A”. ali ako je izražen edem. Drugi vrlo efikasan antihipertenziv je Natrium nitroprusid. poduzimaju se konzervativne mjere: toplota u predjelu bubrega. Ako se razvija akutna renalna insuficijencija i ako dolazi brzo stavljanje na dijalizu tada se digitalis ne daje. Hipotenzija izazvana Hyperstatom traje obično 4 do 6 sati. nivo kalija. kardiotonici. ne preći dozu od 300 mg. Manifestuje se kao glavobolja. daju se snažni diruetici kao što je furosemid ili etakrinska kiselina (Edecrin 1-2 mg/kg intravenozno). ali se u novije vrijeme sve više odlučuje na dijalizu i ne čeka se posljednji trenutak. Obzirom da je težina bolesti na početku nepredvidiva. tada se dodaje više ugljikohidrata da se izbjegne glukoneogeneza. hiperkalijemijom. sedativi i hemodijaliza. i kože. anemija usljed hipervolemije. smetnje u vidu. U slučaju ove komplikacije pored antihipertenziva praktikuje se ordinirani Apaurin 0. Daje se i. nastoji se što prije dijete prevesti na normalnu ishranu. uzimaju se prije započinjanja antibiotske terapije.. Unos bjelančevina se ne ograničava izuzev kod djece sa azotemijom. Prvi dani liječenja su obično vrlo značajni jer komplikacije koje se jave u to doba mogu da ugroze život djeteta. Titar ASOT i Anti-DN-ase-B iznad 250 jedinica Todd je povišen. Kada se utvrdi poststreptokokni glomerulonefitis nema specifične terapije koja bi uticala na tok bolesti. na 1 gr glukoze dodaje se 0. metaboličkom acidozom. ali može biti blaža hiperkalijemija. oligurija ili anurija onda se praktikuje. tečnosti. Furosemid se preferira i može se davati i kod sniženja glomerularne filtracije na 50% a dobro djeluje u kombinaciji sa antihipertenzivima. ANURIJA ILI TEŠKA OLIGURIJA: Anurija je na sreću rijetka a oligurija je obično dobre prognoze. U tim slučajevima je uvijek indicirana dijaliza. Ako se već ograniče proteini. U slučaju kardiomegalije.

Schonlein-Henoch purpura itd. Klinička slika ovog oboljenja često je blaga. gljivicama parazitima. Oboljenje može ići pod slikom nefrotskog. TIP I sa pretežno subendotelijalnim depozitima imunih kompleksa. Zadebljanje zida ga diferencira od drugih vrsta glomerulonefritisa. poliarteritis nodosa. te normalnih vrijednosti serumskog komplementa i komponente C3. Oboljenje je rijetko u dječijem uzrastu. Bolest se može javiti u sklopu akutnog poststreptokoknog GN. Općenito se patološki nalaz u urinu izgubi za 6 do 8 sedmica. Drugi sa sniženim serumskim C3 i faktorom B pojavom C3NeF imaju difuzna intramembranozna odlaganja. anafilaktoidne purpure itd. ali i nefritičnog sindroma. hematurija je slabija sa ili bez proteinurije. bakterijemija) ili uz sistemska oboljenja kao sistemski lupus eritematodes. Vrijednost komponente C3 u serumu je normalna. Terapija ne daje dobre rezultate. (ventrikuloatrijal-ni šant. Sibley i Kim su kod pacijenata opisali dvije vrste imunih depozita. virusima. Komponenta komplementa C3 i vrijednosti ukupnog hemolitičkog komplementa obično se normalizuje za 12 sedmica. infuzija 10% calcii glukonici 0. PREVENCIJA: Mada neki kliničari provode penicilinski profilaksu za vrijeme ranog stadija oporavka danas ima dovoljno epidemioloških podataka koji upućuju na to da je prolongirana profilaktička terapija neopravdana. po nekim statistikama. a C3NeF se rijetko otkriva. Jako niske vrijednosti komponente C3 ili ukupnog hemolitičkog komplementa na početku bolesti nisu povezane sa težinom bolesti niti sa lošijom prognozom. MEMBRANOPROLIFERATIVNI GLOMERULONEFRITIS Naziv je nastao radi difuznog zadebljanja zidova glomerularnih kapilara i predominantne mezangijalne mada je evidentna i endokapilarna proliferacija. Promjene na glomerulu brzo napreduju te se i klinička slika brzo pogoršava sa svim karakteristikama akutnog nefritičnog sindroma i vodi u renalnu insuficijenciju. makrofaga iz krvi dospjelih nakon oštećenja tkiva.). je 1 do 5% prema drugim 5 do 10% svih bolesnika. TONZILEKTOMIJA: Nema sigurnih dokaza povoljnog djelovanja. TIP II sa intramembranoznim gustim odlaganjima imunih depozita. Zapažena je veza između membranoproliferativnog glomerulonefritisa i lipodistrofije. Polumjeseci se sastoje od epitelnih ćelija. 2. Međutim. Razlikuju se tri morfološka tipa bolesti. snižen je properdin. RAPIDNO PROGRESIVNI GLOMERULONEFRITIS Karakteriziran je progresivnim brzim napredovanjem bolesti u vidu proliferacije ćelija u Bowmanov prostor i stvaranjem polumjeseca. Nema-uspješne terapijo. Goodpastureovog sy. TIP III promjene nalikuju promjena kod tipa l. ali sa dodatnim subepitelijalnim odlaganjima. te je indicirana biopsija bubrega. Etiologija bolesti nije jasna. Snižene vrijednsoti komplementa ukazuju da je imunološki proces aktivan i da je u toku njegova potrošnja. ali sniženim C1q i C4. Acidoza se ne koriguje ukoliko je slabije izražena.jedinice Kristalnog inzulina. te fibrinogena. nije dobro davati prognozu u pojedinačnim slučajevima. javlja se u sklopu hroničnih infekcija. sistemnog lupusa. Prognoza je dobra. PROGRESIJA: Progresija u hronični oblik. Sporadični slučajevi su više skloni progresiji nego ako se javi u epidemijama. mada se kod 10% bolesnika mogu naći i normalne vrijednosti.5 ml/kg u trajanju 5 do 10 min. Citostatici i steroidi ne ulijevaju 174 . NESTREPTOKOKNI AKUTNI GLOMERULONEFRITIS Pojavljuje se kao posljedica nestreptokoknih infekcija bakterijama. ali održavanje niskih vrijednosti duže od 12 sedmica ukazuje na lošiju prognozu oboljenja. Kod jednih su segmentalna i fokalna odlaganja i ti pacijenti imaju normalne vrijednosti serumskog komplementa i nemaju C3 NeF. Ako se odluči za tonzilektomiju potrebno je čekati 2-3 mjeseca od početka bolesti da se smiri akutni upalni proces na glomerulima PROGNOZA: Rana smrtnost je manja od 1%. Do obolenja dovodi imunološki proces uzrokovan odlaganjem imunih kompleksa. reumatoidni artritis. kao i sa diskretnim intramembranoznim imunim depozitima što dovodi do promjena glomerularne bazalne membrane.

Sindroma nefroticum Bolest karakterizirana sa četiri glavna simptoma: .3% . heroin. Fibroza i hijalinizacija imaju lošu prognozu i progrediraju u renalnu insuficijenciju. Alportov sindrom.5% . tolbutamid ftd. hipotireoidizam. Bilo spontano ili pod terapijom u remisiju ulazi 20% bolesnika. dermatomiozitis. zlato.čista mezangijalna proliferacija 2. Ako se pojavljuje u sklopu osnovne bolesti kao multisistemske bolesti (reumatoidni artritis. pijelonefritisa).proliferativni glomerulonefritis 2.neklasificirani nefrotski sindrom 0. parcijalna lipodistrofija) . sistemni lupus eritematodes. Fokalna proliferacija ima dobru prognozu.membranozna glomerulopatija 1. .hronični glomerulonefritis 0.trovanje lijekovima (živa. . Bolesnici su skloni hipoproteinskim malnutricijama.fokalna segmentnaglomerularna skleroza 6. U terminalnoj fazi bolesti se javi hipertenzija.5 gr/dan . FOKALNI GLOMERULONEFRITIS Karakteriziran je histološkim promjenama pojedinih glomerula ili čak njihovih segmenata dok su drugi uredni.4% .) . Elektronskim mikroskopom otkriva se nekoliko stadija bolesti. Patohistološki nalaz pokazuje fokalnu proliferaciju ili fokalnu glomerulrnu fibrozu ili hijalinizaciju.multisistemne bolesti (sistemni lupus.3% .povjerenje. ukoliko dugo perzistira nefrotski sindrom prognoza je lošija. Podjela nefrotskih sindroma prema histopatološkom nalazu izgleda na sljedeći način: . malarija. Kod djece je prognoza bolja nego kod odraslih.hiperlipidemijom posebno hiperholesteronemijom .nefrotski sindrom minimalnih lezija 76. infekt. 175 . nail-patela-sindrom). terapija kortikosteroidima i citostaticima ostaje bez koristi. kongenitalni. lepra. endokarditis. familijarni PRIMARNI NEFROTSKI SINDROM (NS) Čini više od 90% svih NS u dječijoj dobi.9% .kongenitalni nefrotski sindrom. Najčešća klinička manifestacija je slika nefrotičnog sindroma. dermatomiozitis) kao infekcije (hepatitis B.8% NEFRTOSKI SINDROM KAO KOMPLIKACIJA DRUGIH OBOLJENJA: . Ukoliko se utvrdi osnovno oboljenje koje je uzrokovalo fokalnu sklerozu liječenje se provodi u tom pravcu.Primarni . MEMBRANOZNA GLOMERULOPATIJA Karakterizirana je difuznim zadebljanjem zidova kapilara glomerula najčešće se pojavljuje kao idiopatski oblik.kao dio komplikacija poznate sistemske bolesti.primarna bolest glomerula .hipoproteinemiiom posebno hipoalbuminemijom (manje od 25g/L) .posljedica infekcije (APSGN.7% . amiloidoza. Good-pausterov sy. reurnatoidni artritis.Sekundarni . definiše se kao sekundarni oblik. sifilis) neoplazme itd.neoplazme. familijarni nefrotski sindrom. Liječenje je simptomatsko. TBC.fokalna globalna skleroza 1.edemima Nefrotski simdrom se dijeli na: .6% .jakom proteinurijom više od 3.membranoproliferativni glomerulonefritis 7. Dobro dođe simptomatska terapija.5% .heredofamilijarne metaboličke bolesti (nasljedni dijabates melitus. . Tok bolesti je promjenjljiv.

Postoji približan odnos između jačine proteinurije i sniženja nivoa albumina u serumu. Glavna bjelančevina u urinu je albumin. posebno kada je jaka hipoalbuminemija. Dokazan je gubitak sijaloproteina i heparan sulfat proteoglikana. EDEMI su dominirajući simptom. Nedostatak B faktora koji učestvuje u aktivaciji komplemet kaskade alternativnog puta može poremetiti opsonizaciju bakterija i tako doprinijeti osjetljivosti nefrotičnog bolesnika na infekciju. lipida i lipoproteina. PATOGENEZA: mnoge manifestacije govore u prilog heterogenoj imunopatogenezi: . Najznačajniji je gubitak komponenti slojeva bazalne membrane koji nose negativno naelektrisanje. Zabilježen je porast serumskih vrijednosti α2 i β globulina. α1 globulini su normalni ili sniženi.retencija vode radi povećanog izlučivanja antidiuretskog hormona.izrazito nisko izlučivanje natrija urinom. karcinom bubrega 176 . Lipidurija se manifestuje pojavom lipidnih tjelašaca u urinu. mada je u nekim slučajevima značajan familijarni faktor. ETIOLOGIJA bolesti je nepoznata. gotovo uvijek prisutni u jednom periodu u toku bolesti. HIPERLIPIDEMIJA I LIPIDURIJA vrlo je čest nalaz u nefrotskom sindromu.pojava čestih alergijskih manifestacija u bolesnika i njihove porodice - - - PATOHISTOLOŠKI: svjetlosni mikroskop pokazuje neznatan broj glomerularnih promjena kao neznatno povećanje celularnosti mezangija. proteinurija je okarakterisana kao visoko selektivna. Poznati su faktori: . a histopatološki su odsutne značajne strukturalne promjene. maligna nefroskleroza. Frakcije lipida u serumu su povišene. karakteriziran dobrom reakcijom na kortikosteroidnu terapiju. IgE obično su normalne ili čak povišene. C1q snižen je ponekada.sniženje koloido-osmotskog pritiska plazme radi hipoalbuminemije . . Vrijednosti imunoglobulina seruma IgA. računanje indeksa selektivnosti nije dalo neke velike rezultate. itd. PATOFIZIOLOGIJA NEFROTSKOG SINDROMA PROTEINURIJA je posljedica povećane glomerularne filtracije zbog veće propustljivosti glomerularne bazalne membrane. HIPOALBUMINEMIJA posebno teškog stepena. kongenitalna srčana bolest. Kod jakog pada albumina u krvi može doći i do smanjenja. jedna je od glavnih karakteristika. sporadična pojava bolesti kod nekih virusnih infekcija kao herpes nalaz materijala u serumu koji ima karakteristike imunih kompleksa morbili mogu dovesti do remisije bolesti (to je bolest praćena gubitkom kasne preosjetljivosti) steroidi i citostatici smiruju bolest (vjerovatno djeluju na T lim-focite) limfociti bolesnika sa NS imaju citotoksični efekat na epitelne ćelije bubrega u serumu su povišene vrijednosti IgG. Mehanizam nastanka edema je različit. IgM. Komponenta komplementa C3 se može gubiti urinom. Koncentracija albumina u plazmi takođe utiče na proteinuriju. fosfolipide i trigliceride. Snižene koncentracije albumina plazme ima za posljedicu povećanu sintezu albumina i triglicerida. Epitelne ćelije mogu biti povećane sa jače obojenom bazofilnom citoplazmom. tako da negativno naelektrisani albumini nesmetano prolaze barijeru koju normalno postavlja filtracijska površina glomerularne bazalne membrane. Kapilarni zid je tanak pojava atopijskih bolesti u porodicama i kod pacijenata. Odnos između albumina i holesterola je obrnuto proporcionalan te je mliječno zamućeni serum znak jake hipoproteinemije. smanjena sinteza i povećani katabolizam (ekstrarenalni gubitak). Nekoliko mehanizama smatra se odgovornim za nastanak hipoalbuminemije: masivni gubitak proteina urinom. i retencija natrija. ne Hodgkin limfom. ali ne u tolikoj količini da su njene vrijednosti snižene u serumu. Nivo antititrombina III je znatno snižen jer je gubitak urinom povećan. Sklonost tromboemboličnim komplikacijama je povećana radi povećane agregacije trombocita i ubrzanog stvaranja tromboplastina. nalaz antitijela na kravlje mlijeko kod većeg broja oboljelih.- hronično odbacivanje bubrežnog transplantata. a snižene IgM pojava bolesti u bubrežnom transplantatu (upozorava na prisustvo nekog sistemskog faktora) udružena je pojava NS sa Hodgkinovom bolesti. NEFROTSKI SINDROM MINIMALNIH LEZIJA Najčešći oblik nefrotskog sindroma kod djece. To se kod mnogih bolesnika odnosi naročito na holesterol. Djeca sa NS često imaju HLA-B12 antigen i pate od atopijskih bolesti. nisu se pokazale jako korisne. neovisno o osnovnoj bolesti. međutim. nalazi se u više porodica. pojava bolesti u vezi sa imunizacijom i cijepljenjem. zbog povećane reapsorpcije.

α2 globulini su povišeni. hirzutizam. odnosno imunofluorescentni nalaz je uredan. To je često u vezi sa sklonošću te djece prema infekciji. Azatioprim ima slabiji efekat. Ranije spominjani nalaz IgE nije više potvrđen. hiper-tenzija. Nakon terapije koja traje 28 dana. Komponente komplementa C3. a posebno je značajna smanjena otpornost prema bakterijskoj infekciji. Holesterol i trigliceridi su jako visoki. ne više od 80 mg/dan podjeljeno u četiri doze. Kloram-bucil doza 0. odnosno “malteški križevi”. Prema internacionalnoj studiji bubrežnih bolesti. mogu se naći povišene vrijednosti kreatinina. voštana tjelašca. dijabetes melitus. Bolesti često predhodi respiratorna infekcija virusne etiologije.1 do 0. virusima. properdin su normalni. tromboza. te konsekventne hipovolemije. gljivicama. Komplikacije citostatske terapije: depresija koštane srži. GBM je normalne debljine sa neznatnim promjenama fine strukture. često kod izrazite hipoalbuminemije. Aktivnost bolsti se smanjuje nakon adolescencije. IgA su često normalne ili umjereno snižene. Rijetka i vrlo opasna komplikacija. Kod čestih recidiva kod kojih se razvije steroidna toksičnost može se liječiti ili simptomatski (diureticima. venozna ili arterijalna tromboza. katarakta. teške infekcije. Oba ova lijeka smanjuju recidive. Elektronski mikroskop: u većini glomerula i glomerularnih kapilara vidi se stapanje nožica visceralnog epitela. TERAPIJA od svih oblika nefrotskog sindroma u dječijem uzrastu jedino se bolest minimalnih lezija liječi KORTIKOSTEROIDIMA. ali se nađu hijalini cilindri. edemi. C1q ponekada je snižen. davanjem albumina. vezan za Skandinaviju. toksično djelovanje na gonade. sedimentacija eritrocita je jako visoka. češće muška. neophodno je tri dana prije operativnog zahvata dati kortizol u terapeutskoj dozi. Kod onih koji su pod dugotrajnom steroidnom terapijom. KLINIČKI ZNACI: Najčešće obole mala djeca. Mogu se upotrijebiti citostatici: Ciklofosfamid 2 do 3 mg/kg na dan osam sedmica. kompresivne frakture kostiju. C4. usporeni rast. intezivna antibiotska terapija) ili citostaticima.2 mg/kg na dan. hemoragični cistitis. Imunofluorescencija ne pokazuje odlaganje Ig ni komplementa. ili godinu dana nakon te terapije dozive stres ili je potreban operativni zahvat. PROGNOZA: nefrotski sindrom minimalnih lezija ima dobru prongozu. Vrijednosti IgE i IgM mogu biti povećane. Ovaku diskontinuiranu terapiju preporučljivo je nastaviti još 1 mjesec. obliteracija kompleksa filtracijske pukotine i membranskih pora. od 2 do 6 godina. psihičku depresiju ili hiperrektivnost. Ipak. KOMPLIKACIJE KORTIKOSTEROIDNE TERAPIJE Hipotalamično-hipofizna adrenokortikalna supresija. embolije. U kapilarnim otvorima vide se agregati trombocita i fibrinskih polimera. facies lunata. Kada je bolest u punom zamahu. strije. parijetalne ćelije su normalne. KONGENITALNI NEFROTSKI SINDROM Autosomno recesivna bolest (Finski tip). te pronisonska psihoza. Bowmanov prostor sadrži proteinski materijal. smanjenim unosom soli. Karakterizira je dilatacija 177 . Prerano ili prenaglo ukidanje steroida zna prouzrokovati pogoršanje bolesti. Unutar 4 sedmice izgubi se velika proteinurija skoro kod 90% slučajeva. Preporučuje se početak terapije kada se uradi obrada i postavi sigurna dijagnoza. ili u slučaju da se pojavila remisija i ranije prelazi se na terapiju pronizona 40 mg na m tako da se lijek daje ili da se 35 mg na m2 daje u jednoj jutarnjoj dozi svaki drugi dan. visoke doze daju i druge komplikacije: kušingoidni izgled. Većinom je izrazito selektivna. Interval između infekta i pojave bolesti je relativno kratak. u vrlo malom broju zapažena je progresija prema glomerulosklerozi.i nježan. Nivoi serumskih albumina su jako niski. β globulini takođe. hipoproteinemija. U kliničkoj slici kod izražene bolesti dominiraju četiri vodeća simptoma: proteinurija. alopecija. Kod agresivne diuretske terapije edema kao komplikacija se može javiti šok. Za vrijeme pogoršanja bolesti snižene su vrijednosti gama globulina u serumu. LABORATORIJSKI NALAZI: u urinu proteinurija premašuje 2 gr/24h. Najčešći terapijski postupak je davanje kortikosteroida – pronison ili prednizon 60 mg/m2/dan ili 2 mg/kg/dan. Makrohematurija je rijetka. osteoporoza. hiperholesterinemija. hrana bogata bjelančevinama. Rijetka je renalna insuficijencija. oko 93% bolesnika dobro reaguje na 2 mjeseca terapije.

respiratornim distresom. reverzibilan i ireverzibilan. sastavu. nekada jedan etiološki faktor može uzrokovati više oblika bubrežne lezije.proksimalnih tubula. ETIOLOGIJA: Klasična podjela renalne insuficijenice je na .RENALNU (funkcija prestaje zbog bolesti ili traume bubrega). Kod akutne neoligurične renalne insuficijencije izlučivanje urina je veće do 350 ml/m2/dan. glomeruli pokazuju mezangijalnu proliferaciju i sklerozu. .acidobaznog statusa.PRVA FAZA . PATOFIZIOLOGIJA . elektrolita. te . Anurija je stanje potpunog prestanka lučenja urina. Tako hemoragija i šok može uzrokovati prerenalnu insuficijenciju. Terapija kortikosteroidima i citostaticima nema efekta. u tom slučaju su povišene vrijednosti uree.eliminacije raspadnih produkata iz organizma.PRERENALNU (funkcija prestaje radi slabije prokrvljenosti bubrega).poremećaj metabolizma vode. Akutna renalna insuficijencija Stanje u kojem bubrezi naglo postaju nesposobni da izlučuju urin u adekvatnoj količini.POSTRENALNU (funkcija prestaje zbog ometenog isticanja urina iz bubrega ili kanalnog sistema). Međutim. i da održe homeostazu tjelesnih tečnosti. Patogeneza bolesti je nepoznata. Dojenačka dob Dječija i adolescentna dob Prerenalna akutna bubrežna insuficijencija: hipovolemija hipovolemija akutni gastroenterokolitis nefrotski sindrom hirurški zahvat na srcu posthirurška stanja hipotenzija opekotine septikemija hronična bolest bubrega hemolitičko uremički sindrom sindrom gubitka soli hipotermija (hirurški zahvati na srcu) hipoksemija Renalna akutna bubrežna insuficijencija tromboza renalne vene glomerulonefritis akutni i hronični hemolitičko uremički syndrom akutni pijelonefritis kongenitalni parenhimni poremećaji razvoja kongenitalne anomalije organa kongenitalne bolesti glomerula i tubula anomalije bubrega preraspodjela perfuzije bub. ali može i ireverzibilnu kortikalnu nekrozu. a klinički se može manifestovati kao anurija.ishemija ili toksin su pokretači slijeda zbivanja koji će dovesti do oštećenja tubularnih 178 . U rizičnim familijama može se antenatalno odrediti a fetoprotein prije 20 sedmice gestacije. . povezuje se sa prematuritetom. . Ovako nagli poremećaj u radu bubrega može biti prolazan. Oligurija je stanje smanjenog lučenja urina (dnevno od 180 do 300 ml/m2/dan). Djeca umiru oko pete godine života. parenhima nefrotoksini anestetici (kardijalna hirurgija) Postrenalna akutna bubrežna insuficijencija kongenitalna obstruktivna nefropatija kongenitalna obstruklivna nefropatija valvule uretre vezikouretralni refluks vezikouretralni refluks stečena opstrukcija Kod dojenčadi i male djece najčešći uzrok prerenalnoj insuficijenciji je proliv i povraćanje. oligurija ili poliurija. prolongiran. Posljedica toga je .Proces prestanka glomerularne filtracije koja prati renalni inzult se može podjeliti u tri faze a ove tri faze su među najglupljim stvarima koje sam dosad sreo u knjigama: .

3. DIURETSKA FAZA traje 7-10 dana sa postepenim poboljšanjem stvaranja urina. Tri glavna faktora učestvuju u nastanku akutne renalne insuficijencije: . a na početku bolesti njihova koncentracija u tubulima je jako povećana.metaboličko ćelijski mehanizam. Smanjena tubularna reapsorpcija uzrokuje porast renina u krvi. Oštećenje tubularnih epitelijalnih ćelija dovodi do promjene reapsorpcije vode i elektrolita u proksimalnom dijelu nefrona. a kao posljedica izrazite redukcije kortikalnog renalnog protoka. snižene glomerularne filtracije i povećane reapsorpcije natrija i vode.bubrežni faktor i . Oštećenje proksimalnih tubula dovodi do celularne nekroze. ali se ne zna da li radi povećane tubularne reapsorpcije koja je oporavljena prije nego glomerularna filtracija ili zbog ispiranja viška uree iz medule bubrega. Hemodinamski faktori ne mogu biti isključivo odgovorni za kliničke i metaboličke manifestacije koje se javljaju u toku akutne renalne insuficijencije. Ovi sastojci aktivno učestvuju u homeostatskoj regulaciji proticanja krvi kroz bubrege: smanjenje ekskrecije soli i vode. ali i nepravilna distribucija intracelularnog kalcija ometa oksidativne procese i dovodi do smrti ćelije. Nastanak oligurije dovodi se u vezu sa prestankom glomerularne filtracije zbog neadekvatnog kapilarnog hidrostatskog pritiska.- epitelijalnih ćelija. Dokle dog traje tubularno oštećenje smanjen je i renalni krvni protok. 2. Prerenalna bubrežna insfucijencija prelazi u renalnu (parenhimalnu) kada faktor koji započinje insuficijenciju predugo traje i dovede do ireverzibilnih parenhimskih oštećenja. Akutna bubrežna insuficijencija sa oliguričnom formom ima tri faze: 1. postaje impaktna i obstruira lumen tubula. odumrle epitelne ćelije odlijepe se od bazalne membrane i ispune lumen tubula. Intratubularno. DRUGA FAZA je niska glomerularna filtracija. Ovakav trofazni tok bubrežne insuficijencije je rijedak kod male djece. . a što može trajati nekoliko dana ili sedmica zavisno od jačine početnog oštećenja. FAZA VRAĆANJA NORMALNE FUNKCIJE BUBREZIMA koja može potrajati sedmicama. već pomenute metaboličke promjene. U svim ostalim oblicima pojavljuje se oligurija ili poliurija. što predstavlja stimulus za oslobađanje vazoaktivnih komponenti iz jukstaglomerularnog aparata (sistem renin-angiotenzin. Kod parenhimne akutne bubrežne insuficijencije dolazi do anurije ako je posrijedi obostrana kortikalna nekroza. Određeni značaj se pridaje i bubrežnom tkivnom faktoru koji učestvuje u svim fazama akutne renalne insuficijencije. Ovim mehanizmom je osigurano da svako povećanje funkcionalnog kapaciteta tubula povećava i glomerularnu filtraciju. konstrikciju aferentne arteriole i smanjenje glomerularne filtracije čime se štedi natrij u krvi. 179 . kreatinin i tečnost. Akutna postrenalna insuficijencija je rijetka kod djece. Influks kalcijuma u ćeliju. i dolazi do njihove pojačane reasorpcije Uloga ćelijskog i metaboličkog mehanizma bez sumnje je vrlo aktivna. a koja se nagomilala u toku oligurične faze. Međutim. Ćelijska masa se spušta u niže djelove tubula. prostaglandini). ureu. Uzrokuje je akutna potpuna opstrukcija toka urina iz oba bubrega ili iz jednog solitarnog bubrega. Klinički se očituje oligurijom i porastom uree. TREĆA FAZA je postepeni i progresivni oporavak glomerularne filtracije i funkcije tubula. povećanje kortikalnog vaskularnog otpora i smanjenje glomerularne filtracije. Drugi mehanizam bubrežnog faktora je što ogoljena tubularna bazalna membrana postaje propustljiva za elektrolite. Oksigen slobodni radikali povećavaju ishemično oštećenje ćelija.renalna hemodinamika. OLIGURIČNA FAZA traje 5-10 dana katkada do 28. KLINIČKI I BIOHEMIJSKI POREMEĆAJI U prerenalnoj bubrežnoj insuficijenciji nema anurije nego postoji oligurija koja nastaje zbog snižene perfuzije kore bubrega. u ovoj fazi azotemija je u porastu. nju prate sve karakteristične. u distalnom nefronu raste koncentracija elektrolita. Fenomen u kojem tubuli smanjuju glomerularnu filtraciju naziva se tubuloglomerularni fidbek.

.Ekg .bjelančevine. TERAPIJA Nakon što se isključe prerenalni i postrenalni uzroci oligurije. poremećaj volemije. Ovisno o uzroku.hiperkalemija.cilindri. hipertenzija. raspadom tkiva. Prvi i najjednostavniji postupak je rehidracija fiziološkom otopinom ali ne preko 20 ml na kg. postavlja se dijagnoza akutne 180 . BIOKEMIJSKE PROMJENE: hiperkalijemija. a uzimanje vode na usta ili davanje parenteralno je nekontrolisano. kod hirurškog stresa. Najčešći razlog za smanjeno uriniranje kod djece je dehidracija. HIPONATREMIJA I HIPERVOLEMIJA: nastaje kada je bubreg nesposoban da izluči vodu i sol.nižene vrijednosti natrija. hiponatrijemija. Ukoliko dozvoljavaju uslovi i nalazi može se uraditi radiološka obrada bubrega i izvodnog sistema da se ustanovi uzrok insuficijencije. DIJAGNOZA se postavlja na osnovu anamneze da dijete nije mokrilo 12 do 24 sata. razvija se hipertenzivna encefalopatija. hipertenzija može biti vrlo opasna i ugroziti život djeteta. U urinu se nalaze . HIPERTENZIJA: je česta u akutnoj renalnoj insuficijenciji. s . trombocitopenija. Teža acidoza se manifestuje hiperventilacijom i opistotonusom što predstavlja veliku opasnost za život. . tubularne ćelije. bolesnika koji su primali nefrotoksične agense ili bili podvrgnuti radiološkoj obradi sa kontrastnim sredstvima. ali se najčešće javlja kod hipovolemije.Karakteristični klinički znaci su: .znaci hiperkalemije. obstruktivne uropatije. hemolizom. Ako nema urina pokuša se sa diureticima (furosemid 1 mg/kg) ili 20% manitol 0.hiponatremija. te su povišene vrijednosti H+ u plazmi. .povišene vrijednosti uree i keratinina kao i acidum uricum. kao komplikacija.2 g/kg unutar 30 minuta. . U akutnoj bubrežnoj insuficijenciji suseću se još i anemija.cirkulatorna kongestija. Znak uspjeha je uriniranje. . . Njihova prognoza je bolja od oliguričnih bolesnika. leukocitoza. hiperlipidemija. kongestivna srčana insuficijencija.pleuralni izljev. .edem. metabolička acidoza.hipokalcemija.eritrociti.smanjena količina urina. kongestija pluća.metabolička acidoza u serumu. Njihov porast je naročito izražen ako je renalna insuficijencija uzrokovana opekotinmaa. azotemija. HIPERKALEMIJA se razvija kada bolesnik ne može da izluči povećane količine kalija koje nastaju izlaskom kalija iz ćelije u stanjima sa acidozom. . ugrožena je funkcija srca i prijeti srčani arest. LABORATORIJSKI NALAZI: . . KLINIČKI SIMPTOMI . AZOTEMIJA: oboljeli bubrezi nesposobni su da izluče raspadne produkte metabolizma. .intersticijalni i plućni edem. Rtg uvećano srce. opekotina. krvarenjem. Javlja se kod hemolitičko uremičkog sindroma.Neoliguričnu akutnu renalnu insuficijenciju mogu uzrokovati isti etiološki faktori. . U tom slučaju. a kod akutnog poststreptokoknog glomerulonefitisa. METABOLIČKA ACIDOZA: onemogućeno je izbacivanje kiselih produkata.

6 gr/kg u toku 2 sata sa kristalnim inzulinom 0. Cilj terapije je da održi normalnim tjelesne tekućine.5 ml/kg. ACIDOZA se teško suzbija lijekovima i . Kalcij je antagonist toksičnom djelovanju kalija na miokard.73m2 .ali kod blaže hipertenzije daju se i hipotenziva. daju se oprani eritrociti 10 ml/kg polagano. HIPERTENZIJA: važnu ulogu ima . kao i azotemija. Kada je jaka oligurija do anurije. cirkulatorna kongestija. Općenito se uzima da kod 80% djece akutna bubrežna insuficijencija ima dobru prognozu. Kortikosteroidi se ne koriste u terapiji akutne renalne insuficijencije.koncentracija natrija niža od 120 ili veća od 160 mmol/l Izbor između peritonealne dijalize i hemodijalize zavisi od uzrasta djeteta. a nekada se daju i aminokiseline.infuzija 10% kalcij-glukonata u dozi 0. TOK I PROGNOZA Prvi znak oporavka je poboljšanje diureze. jaja.dijete od 1 do 3 godine 70 ml/min/1. .infuzija 10-25% otopine glukoze 0.jako opterećenje cirkulacije tekućinom.dijaliza. hiponatremija ili hipokalcemija mogu biti razlog za konvulzije. . plućni edem.73 m2 .klinički znaci uremičnog sindroma (nauzeja.obično se najbolje suzbije dijalizom. . srčana insuficijencija. neki preporučuju eksangvinotransfuziju sa opranim eritrocitima.koncentracija kalija u serumu viša od 8 mmol/l ili EKG znaci hiperkalemije .73m2 Bolesnik obično nema problema sve dok se glomerularna filtracija ne snizi na manje od 20 ml/min/m . ali prilikom svakog unosa tečnosti treba voditi računa da bubreg nije u stanju da napravi bilo kakvu korekciju pogrešnog unosa.eliminacijom proteina u hrani. Normalna glomerularna filtracija: . HIPERKALEMIJA . Ukoliko je neophodna trasfuzija. pospanost. Svakodnevnim mjerenjem tjelesne težine kontrolišemo unos tečnosti. ali za mlađu djecu je bolja peritonealna dijaliza. može fiziološka otopina. Glukoza i inzulin obaraju kalij tako što ga zajedno sa glikogenom odlažu u jetru. kao i nalazom hiponatremije. Hipertenzija. hipertenzija.odrasli 100 do 140 ml/min/1.brza infuzija Na bikarbonata 3 mmol/kg u trajanju 10 min. Hronična bubrežna insuficijencija Usljed progresivnog razaranja nefrona bubrezi nisu u stanju da održavaju normalan sastav tjelesnih tekućina niti normalne vrijednosti glomerularne filtracije.bikarbonat se daje kod hiperkalemije. sir).55 mmol/l (150 mg%) . APSOLUTNE INDIKACIJE ZA DIJALIZU .Uz postepeno popravljanje funkcije bubrega povećava se unos bjelančevina visoke biološke vrijednosti (mlijeko. a davanjem glukoze u zamjenu. Natrij je antagonist kalija u miokardu .parenhimske insuficijencije i terapija se prilagođava tim uslovima.azotemija iznad 53. povraćanje. trajanje 4-6 sati. .3 jedinice na gram glukoze. Sa tim vrijednostima glomerularne filtracije kreatinin u serumu je više od 140 mmol/l Nurea u serumu je više od 14 mmol/l 181 . dopušta se unos dnevne tečnosti 300 do 400 ml po m2.dojenče od 6 mjeseci do 1 godina 40 do 50 ml/min/1. .koncentracija bikarbonata manja od 12 mmol/l . koma) . AZOTEMIJA .

U takvim situacijama osmotski pritisak stvorenog urina jednak je osmotskom pritisku glomerularnog filtrata jer se filtrirana tekućina zadržava previše kratko u tubulima da bi je mogli regulacijski mehanizmi koncentrisati. BIOHEMIJSKI POREMEĆAJI azotemija i acidoza sekundarni hiperparatiroidizam poremećaji u funkciji ostalih organa. gubi apetit. karbamidi. posljedica je hiperparatireoidizam što se klinički manifestuje kao renalna osteodistrofija. Među njima najčešće su hipoplazija i displazija bubrega ili obostrani vezikoureteralni refluks visokog stepena sa ili bez obstrukcije donjih partija urinarnog trakta. Sto tubuli više propadaju sve se više približava specifična težina definitivnog urina i glomerularnog filtrata i iznosi 1010-IZOSTENURIJA. pored reapsorpcije. Ukoliko se ne preduzima adekvatno liječenje. Na početku bolesti acidoza je obično blaga.ETIOLOGIJA Kongenitalne anomalije bubrega i izvodnih kanala. Zahtjevi za pojačanom sekrecijom nad preostalim nefronima se povećavaju tako da zahtjev prevazilazi sposobnost postojećih očuvanih tubula. Uznapredovala uremija završava kao uremični sindrom. 182 . njihovo izlučivanje po nefronu je povećano. HIPONATREMIJA. KARAKTERISTIKE UREMIČNOG SINDROMA Progresivno pomućenje senzorija sa kliničkim znacima oboljenja pojedinih organa i sistema. nerado se igra. PATOFIZIOLOGIJA Progresivno propadanje nefrona slabi burežnu funkciju. od dojenčadi i 1 mmol/kg/dan kod odraslih. stanje se još više pogoršava. U daljem napredovanju bolesti pojavljuje se poliurija i polidipsija. vrlo je teško korigovati acidozu. Česte su hematološke i neurološke smetnje. Laboratorijski nalazi u tom periodu pokazuju sniženje glomerularne filtracije na 30% od normale. pored toga što je za gubitak natrija razlog osmotska diureza. U hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji smanjena je sposobnost koncentracije i dilucije urina. natrij. KLINIČKA SLIKA Početak bolesti je izrazito podmukao te se i klinički simptomi teško prepoznaju. kao kod infekcije. Posljedica svega je da se u organizmu nakupljaju supstance koje bi organizam u nornalnim prilikama izbacio. Koža djeteta je karakteristično prljavo blijeda što je dijelom uzrokovano anemijom. kalcij i acidobaznu ravnotežu. Zbog brzog proticanja tekućine kroz tubule stvaranje urina može postati dvadeset puta veće. a to je obično udruženo sa gubitkom soli. ACIDOBAZNA RAVNOTEŽA: normalni mahanizmi za izlučivanje vodikovih jona (zamjena vodika i natrija.urohroma. Preostali nefroni rade pojačanim kapacitetom i glomerularna filtracija raste u svakom nefronu skoro na dvostruku vrijednost. a gore pomenuti simptomi su još jače izraženi. tako da se srazmjerno tome izlučuje i veća količina urina. glomerularne i hereditarne bubrežne bolesti. razlog je isto i nesposobnost oboljelih tubula da secerniraju vodonikove jone i izvrše zamjenu za natrij. U jakim kataboličnim procesima. traume ili terminalne oligurične renalne insuficijencije. Reapsorpcija je ograničena što takođe spriječava i reapsorpciju većeg dijela vode. koncentracija urina se približava izostenuriji. za nekoliko sedmica nastupa smrt pacijenta. kompromitovana je i sekrecija u tubulima. (pretjerani unos ili veliki katabolizam). Ukoliko je razlog za renalnu insuficijenciju urođena anomalija tada se insuficijencija razvije najdalje do pete godine života. ali i pored toga bubrezi nisu u stanju da izluče normalno dnevno opterećenje sa kiselinama do 3 mmol/kg/dan. papilama ili kortikalna nekroza. HIPOKALEMIJA je posljedica neadevkatnog unosa ili diuretske terapije. Dijete je apatično. Bubrezi su put za izlučivanje vode koji organizam najbolje reguliše i kontroliše. Filtracija velikih količina supstanci jako opterećuje tubule. Sa propadanjem nefrona. oni nisu u stanju da savladaju to veliko opterećenje sa elektrolitima i ostalim filtriranim supstancama (fosfati. kalij. hemolitičko uremički sindrom tromboza arterije i vene renalis. kreatinin). Te supstance dovode do niza neželjenih manifestacija kod bolesnika. a tačno se ne zna koja ih od retiniranih supstanci uzrokuje. ublijedilo. a djelom odlaganjem pigmenta . Izlučivanje kalija je efikasno i u hroničnoj fenalnoj insuficijenciji nema većih problema ukoliko ne dolazi do pretjeranog opterećenja organizma kaljjem. stvarenje titrabilne kiseline i amonijaka) ostaju netaknuti. sulfati. fosfor. Ukoliko se u tom periodu pojave i neke interkurentne bolesti. Biohemijski poremećaji zahvataju vodu. Usljed toga se javlja metabolička acidoza. LOŠA REAPSORPCIJA FOSFATA u tubulima remeti ravnotežu fosfora i kalcija u serumu.

mokraćnom bešikom i izvodnom mokraćnom cijevi. smanjena adhezivnost trombocita. skvrčavanje papile i uvlačenje tog dijela parenhima). perikarditis. ali ipak ima prohtjeve za nekim posebnim jelima. PIJELONEFRITIS .hronična bakterijska infekcija urinarnog trakta kod djece. svrbež je jako izražen. demineralizacija. Posebno su djeca sklona takvoj vrsti upale. visoki kreatinin. ima stanja kada ni dijaliza nije primjenljiva. CISTITIS . Ako se klirens smanji ispod 5% treba se pripremati za dijalizu. Sve dok je klirens kreatinina iznad 20% od normale.upalom zahvaćen mokraćni mjehur. hipoproteinemija.signifakntna bakteriurija. Svrha konzervativne terapije je usporiti progresiju bolesti sve dok hronična dijaliza ili transplantacija ne budu neminovne. hipokalcemija. AKUTNI PIJELONEFRITIS .infekcijom je zahvaćen cijeli urinarni trakt bez obzira u kojem dijelu ona započela. infekcije. VEZIKOURETERALNI REFLUKS je patološko stanje kada je tok urina retrogradno od bešike prema 183 .000(104) ASIMPTOMATSKA BAKTERIURIJA . Pod pojmom infekcija mokraćnog trakta podrazumijeva se invazija mikroorganizama. anemije. snižena glomerularna filtracija. Upalom je rijetko zahvaćen samo jedan bubreg. sluznica usta je suha i ispucala kao i usnice.dijalize.hirurške (transplantacija). česta su krvarenja iz usne šupljine i stomatitis. a ako se dogodi onda je najčešće u anomaličnom bubregu. a koji se nakon toga mogu dokazati u urinu. Komplikacije na ostalim organima su: hipertenzija. REFLUKSNA NEFROPATIJA . odnosno hronični pijelonefritis. pleuritis. ali bez simptoma bolesti. Hronična renalna insuficijencija je kod 30% djece posljedica refluksne nefropatije. pleuralni izljev. Konzervativni postupci se odnose na ishranu.Zahvaljujući dijalizi. dijaliza nije potrebna. CISTOPIJELONEFRITIS . osjeti se karaktersitičan amonijakalni zadah. te će se i pored dijalize razviti znaci uremičnog sindroma. sniženi klirens kreatinina. Infekcija urinarnog trakta Mokraćni trakt čine bubrezi sa svojim kanalnim sistemom. savremena medicina ne dozvoljava da bolest dođe u stanje kada se bolesniku ne može pomoći. Povraćanje neočekivano. Na kraju ne uzima ništa na usta. Upalom može biti zahvaćen svaki od djelova urinarnog trakta pojedinačno ili cijeli urinarni trakt pa će od toga zavisiti i dijagnoza. kongestivna srčana bolest. hiperfosfatemija. u povraćenom sadržaju ima krvi. poremećaj koagulacije. korekciju elektrolitnih poremećaja eventualne hipertenzije. Pojam refluksna nefropatija se često koristi da okarakteriše hroničnu bakterijsku infekciju.upalom je zahvaćen bubreg i njegov kanalni sistem. hiperuricemija. hipertrofija lijevog ventrikula. Jezik je suh obložen smeđim naslagama. BAKTERIURIJA pojam koji kaže da se u urinu nalaze bakterije. Klinički znaci neliječenog uremičnog sindroma su brojni: koža je suha. promjene na kostima. kliničko stanje (ponavljane infekcije ili stalno prisutna patološka bakteriurija). HRONIČNI PIJELONEFRITIS . koštani deformiteti. Terapija se sastoji od: . SIGNIFIKANTNA BAKTERIURIJA . Ipak.upala je akutno započela i zahvati parenhim bubrega i kanalni sistem. hiperkalemija. radiološke promjene (skvrčeni bubreg. TERAPIJA Na prvom mjestu restaurirati funkciju bubrega i ukoliko je to moguće. kardiomegalija. LABORATORIJSKI NALAZI: visoka N-urea. mišićni trzaji i progresivno pomućenje senzorija vodi u komu.ne može se uzeti kao jedinstveni pojam i može se odnositi na: histološke promjene (tubulointersticijalne promjene parenhima). mogu nastati tremor. anemija. štucavica. sa ljuspicama. . srčane kongestije. metabolička acidoza.konzervativne i . promjene faktora koagulacije. utvrditi razlogza insuficijenciju.broj bakterija u 1ml srednjeg mlaza urina je preko 10. najčešće je povezana sa vezikoureteralnim refluksom koji ukoliko dugo traje ostavlja za posljedicu refluksnu nefropatiju. anemija. Pacijent se žali na loš ukusu ustima.

Urođene anomalije urinarog trakta i vezikoureteralni refluks koji mogu djelovati skupa ili se naći svaki za sebe. .proteus. ispunjeni gustim homogenim sadržajem. uz edem i upalni infiltrat u intersticiju. Kod jednostavnih i prvih infekcija u 70% slučajeva uzročnik je E.kod djece sa visokim stepenom fefluksa prodor kontrasta iz renalnog pelvisa u sabirni sistem bubrega.bubrezima. Pseudomonas. Streptococcus haemolyticus. epitel je istanjen. Staphylococcus. ali se uglavnom svrstavaju u grupu nefropatogenih bakterija. te da se otvor uretre nalazi blizu anusa.Kamenci koji takođe mogu biti povezani sa anomalijom . Recidiv infekcije se javlja obično unutar mjesec dana od terapije i uglavnom je znak njenog neuspjeha. te je bolje govoriti o reinfekciji. Coli vezana je za postojanja specifičnih fimbrija (p fimbrije) PUTEVI INFEKCIJE Bakterijska invazija urinarnog trakta nastaje na više načina. infekcija je češća kod ženske djece. a ne o recidivu infekcije. KARAKTERISTIKE INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA DJEČIJEG UZRASTA . Najčešće su u prve dvije godine života. coli.jednokratne i ponavljane . Većinu novih infekcija uzorkuje novi tip E. L-forme bakterija su one koje su izgubile ovojnicu pod djelovanjem dugotrajne antibiotske terapije. coli. Enterococcus. Salmonellae. Proteus mirabilis. Hronični pijelonefritis: kanalići su prošireni.Opšti i lokalni imunološki odgovor organizma na infekt (lokalna sinteza igg. Inače. Svega u 10% gram pozitivnim bakterijama. iga odigrava se u parenhimu napadnutog bubrega).Metabolički poremećaji (dijabetes melitus. UČESTALOST INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA Kod djece su jako učestale i dolaze odmah iza infekcija respiratornog trakta.ograničenog toka i progresivne . Klebsiella. uvijek je uzrokovana novim tipom bakterija. FAKTORI KOJI POGODUJU NASTANKU INFEKTA .Mogu biti uočljive i nijeme . a što je donekle objašnjeno kratkoćom uretre. Reinfekcija može nastupiti već nakon 6 mjeseci od terapije. ETIOLOGIJA INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA U više od 90% slučajeva infekcija je uzrokovana gram negativnim bakterijama: E. U komplikovanim infekcijama. . B. 184 . Uloga virusa u infekciji urinarnog trakta nije uvjerljiva. ali zadržale sposobnost razmnožavanja te mogu uzrokovati recidiv infekcije.Adherencija bakterija na uroepitelijum. To posebno vrijedi za Lforme Proteus mirabilisa.U ascendentnim infekcijama lokalni odgovor sluznice mokraćnog kanala ima uticaj. a patogeni mogu biti i difteroidi. Organizmi izolovani iz urina u većini slučajeva se mogu naći i u stolici što objašnjava da su uzročnici enterobacteriacee. INTRARENALNI REFLUKS . Aerobacter aerogenes. Aerobacter.coli.vrlo često udružene sa vezikoureteralnim refluksom udružene sa obstruktivnim anomalijama udružene sa neurološkim lezijama i funkcionalnom obstrukcijom toka urina. tubulopatije) . Adherericija e. . Candida albicans. Rjeđi uzročnici infekcije su Shigellae. igm. Pseudomonas aeruginosa. PATOHISTOLOŠKI NALAZ Akutni pijelonefritis: nakupine polimorfonuklearnih leukocita unutar jako proširenih kanalića. spljošten.

Kada je vjerodostojan nalaz sa više uzročnika mora se misliti na komplikovani infekt. držanje urina na temperaturi koja omogućava razmnožavanje bakterija. preko 25 leukocita kod muškog i preko 50 leukocita kod ženskog djeteta u centrifugiranom urinu.veliki razmak između uzimanja urina i slanja na pregled. HEMATOGENI PUT je češći kod muške novorođenčadi i dojenčadi. BIOHEMIJSKE PROMJENE. urinarni trakt ima svoje odbrambene mehanizme: nizak pH urina. Ukoliko se u ponovljenom pregledu nađe isti uzročnik u sitom broju.000 događa se kada pacijent luči veliku količinu urina pa bakterije nemaju vremena za razmnožavanje. NALAZ U URINU KOD INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA Za dokazivanje urinarne infekcije najvažniji nalaz je patološka leukociturija i bakteriurija. proteini) i za nekoliko sati namnože se hiljade bakterija.000 nije signifikantan za terapiju. zatim kada se uzima uzorak za pregled u toku antibakterijske terapije ili neposredno nakon terapije.uzrasta i spola djeteta . simptomi bolesti se održavaju tada je potrebno provesti terapiju. ili kada pH urina ne pogoduje rastu bakterija. bakterijama. Jednom dospjele bakterije sa perigenitalnog područja u mokraćnu bešiku nailaze na pogodno mjesto za razmnožavanje i širenje prema gornjim partijama urinarnog trakta.000-100. U hroničnom infektu usljed progresivnog propadanja bubrežnog parenhima mogu se očekivati. ali nije obavezan nalaz.000 i više bakterija u mililitru srednjeg mlaza urina uhvaćenog u sterilnu epruvetu. Tumačenje nalaza urinokulture je na slijedeći način: KRITERIJI ZA TUMAČENJE REZULTATA URINOKULTURE (MODIFIKACIJA PO HELLERSTEIN-U) Rezultati Uzorak dobijen Uzorak dobijen Uzorak dobijen vrećicom kateterom suprapubičnom punkcijom Negativna Granična Pozitivna Nema rasta ili je <103 kolonija 103. Kontaminirani urin sadrži obično 10. pojačana hidrodinamika. Pored toga što su u mokraćnoj bešici povoljne prilike (temperatura. Potrebno je uvijek uraditi i rutinske laboratorijske pretrage krvi. Patološka leukociturija. Bubreg kao organ koji je najbolje opskrbljen krvlju i kroz koji prolazi četvrtina ukupnog kardijalnog volumena krvi prilikom sistemske bakterijemije biva lako zahvaćen infektom. šećer u urinu.104 jedne vrste bakterija 104 rasta bakterija Nema rasta bakterija <104 bakterija 104 rasta bakterija Nema rasta bakterija <102 baktenja 102 rasta bakterija LAŽNO POZITIVNI REZULTATI: bakterijska kontaminacija .000 bakterija ili i manje a često se nalazi više različitih bakterija. LIMFNI PUT iz gastrointestinalnog trakta ili iz mokraćnog mjehura nikada nije dokazan. Tako infekcija stafilokokom može da uzrokuje kortikalne apscese.ASCENDENTNI PUT je najčešći. Urin dobijen kateterizacijom i suprapubičnom aspiracijom ne može biti kontaminiran. Makrohematurija starijih dječaka pratilac je bakterijskog ili virusnog cistitisa. AKUTNI PIJELONEFRITIS KLINIČKA SLIKA Manifestacija simptoma i znakova infekcije urinarnog trakta zavisi od: . Najvažnija uloga u takvom načinu širenja infekcije pripada vezikoureteral-nom refluksu.postojanja anatomskih anomalija . Nalaz bakteriurije od 10. i to gram negativnim. Mikrohematurija je česta. Kriterij za patološku bakteriuriju je 100. u akutnom infektu nema nekih većih promjena. Nalaz bakterija u urinu ispod 10. mada urin sa patološkom leukociturijom ne mora uvijek ukazivati na uroinfekt. U tom slučaju se pregled urina ponavlja. Proteinurija u toku akutnih infekcija je 300-400 mg za 24 sata.broja predhodnih infekcija 185 .

Takođe kod hronične infekcije ne mora se naći. Može se pojaviti proljev. prolivom. nehotično mokrenje. povraćanjem. dilatacija renalnog pelvisa ili uretera. Ukoliko se ultrazvučnim pregledom primjeti bilo kakav disparitet u veličini bubrega. brza. intermitentna. ili postmikcioni rezidualni urin potrebno je poduzeti ovu konvencionalnu radiološku obradu. spini bifidi. što za sobom povlači patološko stanje. te kanalni sistem bubrega.vremenskog razmaka između ponavljanih infekcija mjesta i lokalizacije procesa U PRVOM MJESECU najčešći su poremećaji u napredovanju djeteta. integriteta detrusora. anemiji. ali je čest nalaz makrohematurija. INTRAVENOZNA UROGRAFIIJA: radi se kod čestih recidiva infekta. njegove elastičnosti. Pijelonefritis novorođenčeta se pojavljuje često uz septikemiju. naročito ako je uzročnik E coli. odnosa dužine i širine submukoznog djela uretera. Patološke promjene na ušću vuku porijeklo u poremećenom embrionalnom sazrijevanju tog djela uretera. preponi. ponekada konvulzivnim sindromom i znacima meningitisa. Ultrazvuk se može ponavljati i time pratiti promjene na bubregu tako da se može uočiti svaka promjena pa i novi ožiljak. (pečenje. renalnim kalkulima. povraćanje. ili je uopšte nema. a zavisan je od pravilne građe vezikoureteralnog spoja. jer organizam stiče toleranciju prema endotoksinima bakterija a da upalni proces zapravo nije prošao. drugim sekundarnim komplikacijama. plačljivo. RADIOLOŠKE PRETRAGE Nativni snimak abdomena daje informacije o veličini bubrega. nemirom. Označava vraćanje urina iz mokraćnog mjehura u mokraćni kanal. nego čak i gubi. Može biti pozitivna hemokultura prije nego urinokultura. Ukoliko je visok pritisak ili visoka ureja u krvi može biti i znak obostrane hidronefroze. te temperatura. načina fiksacije uretera u trigonumu. Razlog za to može biti da je ponovljeni infekt uzrokovala bakterija koja ima deficijentan pa prema tome i manje virulentan bakterijski zid. Dijete slabo jede i napreduje na težini. patološkim nalazom urina i progresijom oštećenja bubrega što se očituje u padu funkcije bubrega. Novorođenče ne dobija na težini. LABORATORIJSKI NALAZI Pregledom urina otkriva se uvijek proteinurija. ali se ipak sa vremenom i češćim infekcijama jačina simptoma gubi. ali je uvijek potrebno tražiti bakteriuriju. dok je refluks većeg stepena lakše otkriti. mali bubreg. bol u trbuhu. Ono je neraspoloženo. Simptomi se razlikuju ovisno da li je pacijent dječak ili djevojčica. Ako se uz to mokraća vraća i u parenhim bubrega posrijedi je intrarenalni refluks. mada ne mora uvijek biti praćen. zato se preporučuje davanje antibiotika 24 do 48 sati prije izvođenja. zračenje svedeno na minimu. cijanoza. kod nekih bolesnika svi se ti simptomi vraćaju. odbija hranu. jave se meteorizam. a ujedno spada u najčešće stečeno renalno oštećenje nastalo kao posljedica dugotrajne urinarne infekcije. nerijetko je urin sukrvičav i mutan. U hroničnoj infekciji leukociturija postoji kao trajna. Procedura je neinvazivna. Tri su načina patološkog djelovanja vezikoureteralnog refluksa i stvaranja refluksne nefropatije. NAKON PRVOG MJESECA PA SVE DO TREĆE GODINE infekcija urinarnog trakta praćena je sa visokom temperaturom. slabije spava. češće mokrenje) strah od uriniranja. VEZIKOURETERALNI REFLUKS Često patološko stanje kod djece. Pravilno funkcionisanje spoja zavisi od: dužine intravezikalnog segmenta uretera. 1) prenošenje infekcije iz donjih u gornje partije urinarnog trakta - 186 . Kod dječaka sa infekcijom bez obstrukcije simptomi su manje izraženi. Postoje poteškoće kod ultrazvučne dijagnostike vezikoureteralnog refluksa l i II stepena. Rjeđe su konvulzije. promjena intravezikalnog uretera. razvijenosti mišića najdistalnijeg dijela uretera. U novije vrijeme se koristi i radioizotopski sken koji može zamjeniti urografiju. Kada uslijedi recidiv ili reinfekcija. teškoće u hranjenju. slabinama. bljedilo. Nalaz leukocitnih cilindara nije rijedak. žeđi. MIKCIONI CISTOURETROGRAM u vrijeme infekta postoji 10% rizika za unošenje infekta prilikom kateterizacije. Normalno u mokraćnom sistemu vlada fini valvularni mehanizam koji omogućuje uredan tok mokraće. zadah urina je neugodan. ULTRASONOGRAFIJA Ukoliko se dobije anamnestički podatak o jednoj urinarnoj infekciji potrebno je uraditi ultrazvuk bubrega. HRONIČNI PIJELONEFRITIS KLINIČKA SLIKA manifestuje se atakama temperature. NAKON TREĆE GODINE sve su češće smetnje pri mokrenju.

Kaliksi su batičasti.posljedica upale i insuficijencije ušća. Po svemu sudeći uz to je potrebna i barem mala anomalija ušća. obično se otkriva kod djece sa recidivima uroinfekta.2) refluktovani urin prenosi intravezikalni pritisak i dilatira gornje djelove izvodnog sistema 3) refluktovani urin se nakon uriniranja ponovo vraća u bešiku i stvara rezidualni urin 4) kroz ne fluktirajuće papile urinarni infekt ulazi u parenhim KLASIFIKACIJA VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA . 187 . neurogeni poremećaji . ali bez bakterijske infekcije. bez stepen dilatacije pijelona i torzije uretera IV refluks u ureter. a cistoskopskim pregledom imaju anomaliju ušća. Infekcija mokraćnog mjehura uzrokujući edem sluznice i intramuralnog djela uretera poremeti valvularni mehanizam. Jatrogeni refluks uzrokuju hirurške procedure na veziko-ureteralnom spoju. pielon je dilatiran. Djeca sa recidivima urinarne infekcije u 50% slučajeva imaju refluks. STEPEN REFLUKSA I PROCJENA NJEGOVOG PATOLOŠKOG ZNAČAJA U praksi se koristi stepenovanje vezikoureteralnog refluksa. Batinić i Vlatković izvještavaju da samo 10% refluksnih bolesnika ima normalno ušće. Refluks usporava rast bubrega. bez dilatacije stepen III refluks u ureter i pelvikalicealni sistem uz blago zatupljene kalikse. Prema trajanju refluks se dijeli na trajni i intermitentni. kalikse. znači da su ranije imali refluks. Aktivni se dokazuje samo u fazi mokrenja. infuzione urografije. Prihvaćeno je gledište da i sterilni refluks može uzrokovati bubrežno oštećenje u slučaju obstruktivne uropatije i visokog pritiska u kalikopel-inom djelu. PROGNOZA Nestanak refluksa ne znači izlječenje refluksne bolesti sa rastom djeteta spontano iščezavaju samo lakši oblici refluksa. na osnovu mikcione cistoureterografije (Dwoskin i Perlmutter) I refluks u distalni ureter stepen II refluks u ureter i pelvokalicealni sistem. dinamične kompjuterizovane scintigrafije bubrega. Ožiljavanju bubrežnog parenhima u 80%. ali ne batičaste. teži perzistiraju refluks nema sklonosti da prestane u pubertetu perzistiranje refluksa proporcionalno je urođenoj anomaliji što je veći stepen hidronefroze refluks više perzistira udruženi refluks i infekcija oštećuju bubreg refluksna nefropatija je česta u djece prije 5 godina uz perzistiranje refluksa i infekcije progedira redukcija bubrežnog parenhima visoki stepen refluksa oštećuje bubreg iako nema infekta Prognoza za izlječenje vezikoureteralnog refluksa može se dati na osnovu: mikcione cistografije. KLINIČKA SLIKA nema specifičnih patognomoničnih simptoma. a naravno velikog uticaja ima stepen refluksa. Sterilni refluks podrazumijeva oštećenje bubrega zbog vezikoureteralnog refluksa.kongenitalna anomalija . anomalije vrata bešike i uretre. a po nekim autorima čak i 100% predhodio je vezikoureteralni refluks koji se razvio prije pete godine života. kada je povećan pritisak u bešici.sekundarni . U stanjima sa refluksom velikog stepena i čestim recidivima uroinfekta na urografiji se dokazuje manji bubreg sa ožiljkom u kojem je lokaliziran upalni proces. Dječiji bubreg koji se razvija jako je osjetljiv na vezikoureteralni refluks. međutim koliko su bubrezi radiološki normalni i pored čestog infekta mali procenat refluksa je nakon pete gedine života. stepen U prva dva stadija refluks može biti pasivni i aktivni. Slučajevi sa ožiljavanjem bubrežnog parenhima koji u vrijeme mikcione cistografije nemaju refluks. torzija uretera. Prema anatomskom smještaju može biti jednostrani ili obostrani. cistoskopije.U praksi se često sretne etiološka kombinacija. stepen V masivna dilatacija kanalnog sistema. pijelon.primarni .

Osobito je važno da je bešika dobro ispražnjena prije odlaska noću u krevet. Stafilokoke su senzitivne na kloksacilin. U većini slučajeva reinfekcija može biti prevenirana dugotrajnom 188 . Ukoliko postoji rizik da oštećenje progredira liječenje i praćenje bolesnika se mora provoditi vrlo dugo. te se i ordiniraju u terapiji. Slučajevi kada terapija ne daje dobar efekat. Antibiotska terapija se mora kombinovati sa gore pomenutim opštim mjerama. ukoliko je značajna dehidracija ili dijete povraća ordinirati l. te nemaju dovoljno vremena za mikciju. albumine ili fiziološku otopinu. LIJEČENJE REKURENTNE INFEKCIJE: Na prvom mjestu održavanje čistoće vanjskih genitalija. bez iritiranja vulve. a radi smanjenja rizika uvodi se profilaktička terapija. ukoliko je poteban hirurški zahvat ili je uzročnik rezistentan teško je naći antibiotik i može se pokušati kombinacijom clavulonske kis. ustanoviti dalji tok liječenja. Međutim ako se i pored terapije simptomi jave i kada je jasno da se radi o infekciji gornjih partija urinarnog trakta savjetuje se profilaksa oko 2 godine da se prevenira rekurentni infekt. Kod javljanja konvulzija daje se antikonvulzivna terapija i nastavlja se duže vrijeme. dati antipiretika. Cilj profilakse je da prevenira bakteriuriju u ovoj visoko rizičnoj grupi. jer to sve smanjuje rizik reinfekcije i rekurentne infekcije.V. brisati ga spužvom namočenom u hladnu vodu. Ukoliko za 48 sati nema dobrog odgovora na tu terapiju znači da bakterija nije senzitivna. U takvim slučajevima kod dječaka je uvijek reinfekcija u prvoj godini nakon dokazane prve infekcije. U većini slučajeva E coli je senzitivna na aminoglikozide. Neki preporučuju liječenje pet dana. car-benicilinom ili od cefalosporina quinolon. Kod jakog bola u trbuhu uradi se ultrazvuk ili nativni RTG snimak abdomena da se isključi obstrukcija. Nakon preležanog prvog infekta kod 50% djevojčica se može očekivati rekurentna bakteriurija mada nemaju simptoma. Klebsiella i Proteus se mogu liječiti raznim vrstama antibiotika. U koliko su česti relapsi infekcije. DUŽINA LIJEČENJA kod infekcije koja nije komplikovana. kod blaže dehidracije daje se tečnost na usta. Kod djece sa VUR-om odmah nakon pražnjenja može doći do punjenja bešike. plazmu. Kod manifestnog šoka dati: krv. te se i pored profilakse jave simptomi bolesti govore za ozbiljnu prognozu. Profilaktička doza treba da ide odmah nakon završenog liječenja akutne infekcije i nastavi se sve dok se ne isključi refluks ili neka druga obstrukcija. cotrimetoxasol. Pseudomonas infekcija liječi se aminoglikozidima. U svakom slučaju gdje postoji sumnja da zaostaje rezidualni urin posebno obratiti pažnju na izmokravanje i savjetovati da ne žuri prilikom toaleta i da pokušava nekoliko puta izmokriti. ANTIBAKTERIJSKA TERAPIJA Ukoliko opšte stanje pacijenta to zahtjeva odmah čim se dobije uzorak urina za analizu može se početi antibiotska terapija. Poslije završenog liječenja svake dokazane infekcije. Neophodno je poduzeti obradu. Mada se kod rekurentne bakteriurije bez obzira na uzrast dešava oživljavanje parenhima bubrega. pažljivo pranje. Profilaktički se daje trimetoprim 2 mg/kg. kod akutne renalne insuficijencije dijaliza.Terapija infekcije urinarnog trakta Opšte mjere: ukoliko je visoka temperatura dijete raskomotiti. Po potrebi analgetika. Kod starije djece sa urednom funkcijom bubrega i malim rizikom od njihovog oštećenja provodi se kraća antibiotska terapija. To se dešava kod djece koja su preokupirana igrom. U tom slučaju se poduzima mikciona cistouretrografija. odnosno sve dotle dok se ne ocjeni da je taj rizik izbjegnut. potrebno je provoditi profilaksu i očekivati dobru prognozu. ipak kod djece sa izraženim simptomima liječenje treba provoditi 10 dana. Jedan od uzroka rekurentne infekcije kod oba pola je loše pražnjenje bešike. tečnost. i amoksicilina. ipak se to češće dešava kod mlađe djece sa dokazanim velikim VUR i kod onih kod kojih se odlaže početak liječenja. Kod djece starije od 4 godine a koji već imaju ožiljak od ranijeg VUR-a veći je rizik od progresivnog renalnog oštećenja i ukoliko su recidivi infekcija. Trimetoprim. Postoji korelacija između intervala početka antibiotske terapije i jačine renalnog oštećenla. Ukoliko akutni pijelonefritis djevojčica nije dovoljno liječen i preveniran u djetinjstvu može se javiti u trudnoći. cefalosporine.

Kod mladih pedijatrijskih pacijenata veliki problem predstavlja utvrđivanje normalnih vrijednosti krvnog pritiska. Prvo mjerenje se vrši na oba gornja i barem jednom donjem ekstremitetu. Etiologija Kod djece 90% slučajeva hipertenzija su renalne etiologije i u pitanju su renovaskularne i/ili renoparenhimne bolesti. Može se podijeliti na esencijalnu (primarnu) i sekundarnu. kongenitalni nefrotski sindrom. a rastom se produži intramuralni dio uretera. otpora periferni krvnih sudova i volumena krvi. kardiovaskularnom i neurogenom. odnosno širina napuhanog dijela manžete mora prekriti 75% dužine humerusa ili femura. razmaka od obroka. Sistemna hipertenzija nastaje kao posljedica različitih patofizioloških zbivanja u organizmu i češća je kod odraslih. Kontrolna mjerenja se mogu obavljati na jednoj ruci. ali su najznačajniji: stres. Renalna hipertenzija Srednji arterijski pritisak određen je protokom krvi kroz vitalne organe i periferne krvne sudove. Postiže se uspjeh ako je dijete dugo bez infekta tako da se smanji upalni infiltrat. Kako nema opšte prihvaćenog pravila u pogledu gornje granice normalnog krvnog pritiska za interpretaciju se koriste referentni standardi. Kod djece do 3 godine najvjerodostojnije je mjerenje ultrazvučnim dopler uređajem ili direktno intraarterijalnim kateterom. Ipak se mora voditi računa o toksičnom efektu nitrofurantoina na jetru i pluća. 189 . Sekundarna hipertenzija uzrokovana je nekom osnovnom bolešću najčešće renalnom. Svako održavanje arterijskog pritiska sistolnog i dijastolnog preko 95 percentila za odgovarajuću dob smatra se hipertenzijom. Učestalost infekcije nakon profilakse je daleko manja nego nakon redovnog liječenja. Njegovo održavanje zavisi od minutnog volumena srca. ali se javlja i kod djece. Oni predstavljaju najefektivnije antimikrobne agense za dugotrajnu upotrebu. LIJEČENJE VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA Konzervativno liječenje ima opravdanja u slučaju l i II stepena refluksa. Djeca sa sistolnim pritiskom preko 90-og percentila sklonija su arterijalnoj hipertenziji u odraslom dobu. da se isključi mogućnost koarktacije aorte. asfiksija. zatim oštećenja miokarda ili cns-a. bez obzira da li se sumnja na hipertenziju ili ne.a je onaj uzrast u kojem je najveći rizik za renalno oštećenja a to su: dojenčad i mala djeca sa vezikoureteralnim refluksom i starija djeca sa epizodama rekurentnog infekta koja takođe dobro reaguju i na kratke kure terapije. položaja. genetskih faktora. visine. Renovaskularna hipertenzija nastaje usljed suženja arterije renalis ili njenih ogranaka što uzrokuje smanjenje protoka krvi kroz bubreg njenih ogranaka. Najmanja vrijednost kod tri uzastopna mjerenja smatra se pravom vrijednošću. debljina. hereditarni faktori. pretjerani unos soli. Potrebno je uvijek imati na umu da većina djevojčica i pored signifikantne bakteriurije imaju vrlo oskudne simptome ili ih uopšte nemaju. obstruktivna uropatija. Mjerenje krvnog pritiska spada u obavezan postupak prilikom svakog fizikalnog pregleda. Za takav tip hipertenzije kod djece postoji više uzroka: tromboza renalne arterije. endokrino metaboličkom.antibakterijalnom terapijom Trimetoprim 2 mg/kg svake noći. Neobično je važno upotrijebiti i odgovarajuću manžetu. U nastanku primarne hipertenzije učestvuje više faktora. uredne cistoskopije. U početku bolesti nema patoloških promjena na drugim organima. Neliječena primarna hipertenzija predstavlja veliku opasnost za nastanak renalne bolesti. INDIKACIJE ZA PROFILAKSU VUR-. fibromuskularna displazija renalne arterije. Varijacije u pritisku su velike sa jedne strane zavisno od uzbudenosti djeteta. Krvni pritisak djece podložan je velikim oscilacijama zavisno od tjelesne težine. autosomna i recesivna policistična bolest. kortikalna i medularna nekroza. Nitrofurantoin 1-2 mg/kg svake noći. pola. U svim ostalim slučajevima dolazi u obzir operativno liječenje. a sa druge strane da li je upotrebljena odgovarajuća tehnika za mjerenje pritiska. godina.

početak djelovanja je 1 minut. rtg snimak grudnog koša. hemolitičko uremički sindrom.poremećaj svijesti. serumskog kreatinina. te pijelonefritisa. Simptomi koji se jave su . Ukoliko ove mjere ne daju rezultat daju se lijekovi. ekskretorna urografija. Jedan od takvih je Diazoksid 5 mg/kg/I. hipoten-zija. Radi se operativna korekcija stenoze renalne arterije ili nefrektomija. Kada se sumnja na hipertenziju renalnog porijekla tada se nastave ispitivanja elektrolita krvi.V. a roditelji ih ne zapaze. . Ask Upmarkov bubreg. KLINIČKA SLIKA Simptomi arterijalne hipertenzije su nespecifični. TERAPIJA LIJEČENJE RENOVASKULARNE HIPERTENZIJE je hirurško. Neželjeni efekti su tahikardija. Mada je dokazano da smanjeni protok krvi kroz bubreg stimuliše sistem renin-angiotenzin aldosteron ipak se u posljednje vrijeme pominju vazopresinske supstance odnosno prostaglandini. najčešće slabo izraženi i djeca ih dobro podnose.vrtoglavica. . hematomi. hiperglikemija. Prolazni porast je tipičan za akutni nefritični sindrom. sonografski pregled bubrega. fizička aktivnost. fizikalni pregled sa posebnom pažnjom na mjerenje arterijalne tenzije. 190 . urin. Kod dojenčadi i male djece koja ne mogu ukazati na ove simptome svako neobjašnjivo oboljenje srca ili poremećaj senzorija zahtijeva pažljivo mjerenje arterijalne tenzije. urinokultura). Kliničke i laboratorijske pretrage Najvažnije je dati odgovor na pitanje šta raditi kada se kod djece otkrije arterijalna tenzija između 90 i 95 percentila? Ukoliko su djeca mlađa ispitivanje mora biti detaljnije. Schonlein . Obuhvatiti laboratorijske analize (Krvne slike. plazma renin aktivnost. Potrebno je uzeti dobru anamnezu. To je razlog da se hipertenzija najčešće otkriva kasno.. DMSA statični sken. Postoji bezbroj antihipertenziva. Uzrok trajne hipertenzije je refluksna sklerozirajuća nefropatija.glavobolja. LIJEČENJE RENOPARENHIMNE HIPERTENZIJE je na dva načina: higijensko dijetalni režim (gubitak na težini. tumori) oštećuju bubrežnu perfuzijiu stimulišu stvaranje renina u jukstaglomerularnom aparatu. akutnu renalnu in-suficijenciju. .promjene vida. Za peroralnu primjenu je Metildopa 10 mg/kg/24 sata. ograničenje soli u hrani). Pojava simptoma je obično kada dijastolni pritisak poraste preko 16 kPa i održava se duže vrijeme. Veće lezije parenhima (ciste.Henoch purpuru. te pregled očnog dna. i neke slučajeve nefrotskog sindroma.Renoparenhimna hipertenzija manifestuje se obično u kasnijem uzrastu i brojna oboljenja koja uzrokuju renoparenhimne promjene dovode do hipertenzije. ali za hipertenzivnu krizu najbolji su sa parenteralnom primjenom. srca. Ona može biti prolazna i trajna.

promjenom krive disocijacije kiseonika. kratak dah. Anemije Anemije se definišu kao smanjen volumen hematokrita i smanjena koncentracija hemoglobina (Hb) ispod referentnih vrijednosti zdrave djece istog uzrasta na odgovarajućem regionu. Kod embrija se krvni elementi mogu naći već u trećoj sedmici poslije koncepcije. kasnije se javi brže zamaranje. Može se pojaviti i tahipnea. Od šestog mjeseca intrauterinog života mjesto hematopoeze se postepeno premješta u medularne koštane prostore dugih kostiju. prosta i sigurna metoda. tehnički lako izvodiva. šumovi na srcu. sternumu. Fe i vitamini. Tečnost i elementi krvi normalno stoje u odnosu 55:45. Nerijetko se koristi i morfološka klasifikacija ali je uvijek cilj doći do osnovnog etiološkog procesa. 2. kostima glave. obliku i funkciji ovih elemenata dovode do određenih patoloških stanja koja se i klinički manifestuju. a zatim sazrijevanje eritrocita. KLASIFIKACIJA ANEMIJA 1. Smanjena koncentracija Hb smanjuje kapacitet prenosa kiseonika putem krvi u tkiva. preusmjeravanjem krvi prema vitalnim organima. opšta malaksalost. Uzeti mali uzorak prezentira hematološko tkivo u različitim mjestima. Uobličeni elementi krvi su: eritrociti (Er). a najuočljiviji su znaci bljedilo kože i sluzokoža. Navodimo i klasifikaciju iz Nelson textbook 1996. Klinički se anemija kasnije manifestira zbog adaptacije organizma kako bi kompenzovao stanje: tahikardijom i povećanim udarnim volumenom srca. pelvičnim kostima i klavikulama. a može dati važne informacije o mnogim hematološkim oboljenjima. skapulama. Aktivno hematopoetsko tkivo (crvena koštana srž) u dojenčeta ispunjava koštane medularne prostore da bi tokom ranog dječijeg perioda bilo zamjenjeno masnim tkivom (žuta koštana srž). Za sintezu eritrocita potrebne su: aminokiseline. nastaju iz mast (matične) ćelije. Postoje veoma različite klasifikacije anemija. a na nju otpada 8-10% tjelesne težine djeteta. U suhoj masi eritrocita hemoglobin zauzima 90%. U dijagnostici hematoloških oboljenja pored analize periferne krvi. Produkciju eritrocita reguliše hormon eritropoetin. a serumski faktor ga aktivira u biološki aktivni hormon. ali ona ima negativan efekat jer se smanjuje kontaktno vrijeme Hb sa alveolarnom površinom. snižena produkcija Hemoglobina i Eritrocita.). pršljenovima. a samo u teškim hematopoetskim stresovima hematopoezu mogu preuzeti duge kosti. Tako u starije djece ostaje aktivna hematopoeza u kratkim kostima: rebrima. a kod različitih patoloških stanja taj odnos se mjenja. god. Klinički znaci se javljaju tek kad koncentracija Hb padne ispod 7-8 gr%. i udženika pedijatrije od Mardešića. a svaki dan se obnavlja 1 % eritrocitne mase. NEADEKVATNA PRODUKCIJA ERITROCITA ILI HEMOGLOBINA  Fiziološka anemija u dojenčadi  Snižen broj prekurzora crvene loze (čiste anemije)  Kongenitalne Er anemije  Neadekvatna produkcija uprkos normalnom broju prekurzora Er  Anemije kod infekcija. glavnom hematopoetskom organu srednjeg fetalnog doba. praktikuje se i punkcije koštane srži. a stimuliše je hipoksija. kardiomegalija. Osnovna mu je funkcija da inducira i diferencira matične ćelije u pravcu eritropoeze. Poslije drugog mjeseca hermatopoeza se stabilizuje u jetri. Eritrociti žive oko 120 dana. Prohormon stvaraju epitelne ćelije glomerula. leukociti (Le) i trombocrti (Tr). U patologiji crvene loze glavno mjesto zauzimaju anemije. Krv je tečno tkivo kompleksnog sastava i složenih funkcija. inflamacija i kancera  Anemije kod hroničnih renalnih oboljenja 191 . pa i ekstramedularni organi (jetra i si. Poremećaji u broju. a najpoznatija je koja ih dijeli u 2 velike grupe: 1.HEMATOLOGIJA Hematopoetski organi nastaju iz mezodermalnog tkiva kao i vaskularni kanali. pa se mogu javiti i znaci srčane dekompenzacije kod teških formi anemija bilo koje etiologije. povećana destrukcija ili gubitak Eritrocita.

vitamin E). i u kombinacijama  Talasemije  Ekstrinzik (ekstracelularne) anomalije  Imunološka oboljenja . pošto mogu izazvati hemolizu i predisponirati ozbiljnim infekcijama. HEMOLITIČKE ANEMIJE  Intrinsik anomalije u Er  Strukturni defekti  Hereditarna sferocitoza  Hemolitička eliptocitoza  Noćna paroksizmalna hemoglobinurija  Piropiknocitoze  Enzimski defekti (nesferocitne hemolitičke anemije)  Enzimski glikolitički defekti (piruvat kinaza. hematopoeza se oporavlja i nastavlja. Posebno treba izbjegavati preparate željeza do 3 mjeseca. a kod prematurusa i ranije.simptomatske (SLE. E itd. heksokinaze i dr. polipa ili na kravlje mlijeko FIZIOLOŠKA ANEMIJA DOJENČETA Normalno novorođenče dolazi na svijet sa viškom Hb i većim vrijednostima hematokrita u odnosu na drugu djecu i odrasle. Taj pad Hb uopšteno se naziva fiziološka anemija”.Megaloblastne anemije: nedostatak folne kiseline ili malapsorpcija deficijencija vitamina B12.akutna  hronična krvarenja kao kod ulkusa. u dobi od 2-3 mjeseca.)  Enzimi pentoza-fosfatnog kompleksa i glutacijon kompleksa (g-6-PD)  Defekti u sintezi Hb  Hb S. osobito ako dojenče dobro jede i normalno raste. a vezana za X hromozom hipohromna anemija anemija kod trovanja olovom anemija zbog nedostatka bakra 2.lijekovima izazvane anemije  Neimuna oboljenja  Toksični lijekovi i hemikalije  Infekcije kao što su malarija i klostridija 3.antitijela dobivena pasivno (hemolitička bolest novorođenčeta) Rh imunizacija .A ili B izoimunizacija i druge familijarne krvne grupe  Formiranje aktivnih antitijela . Tretman fiziološke anemije nije potreban. naročito ako nedostaju dijetalni faktori (folna kiselina. Poslije prve sedmice počinje padati Hb i to se nastavlja sve do vrijednosti Hb od 9 gr/dL Pad kod prematurusa je do 7 .idiopatske autoimune hemolitičke anemije (hladna aglutinacija) .Mikrocitne anemije sideropenična anemija piridoksin reagujuća. pa i ispod ovih granica. Kod deficijencija E vitamina može se razviti i akantocitoza. limfomi) . C.  Kongenitalna diseritropoetična anemija Nedostatak specifičnih faktora daje dvije forme . malapsorpcija ili smetnje u transportu . 192 . Nekada u tom periodu se razvija i stvarna anemija. KRVARENJA  traumatska i hirurška krvarenja . D. a možda bi bio bolji termin adaptacija na ekstrauterini život. Kada nivo Hb padne.9 g/dL.

iskorištenja. Željezo se gubi redovno zbog: 1. ali kada Hb padne na niže vrijednosti (5g%) onda je bljedilo kože i sluzokože najeminentniji znak. Oko 65% Fe se nalazi u Hb Er. Simptomatologija je posljedica dva patološka mehanizma: 1. Tokom prvih 6 mjeseci dojenče iscrpi svoje rezerve Fe dobijene transplacentarnim putem i postane ovisno od unosa hranom. i 3. bez hrane animalnog porijekla. Meckelov divertikul. istovremeno pada nivo eritropoetina koji je bio visok (fetalni period) na teško detektabilne nivoe 3. ali su 193 . KLINIČKE MANIFESTACIJE SPA se može javiti u svim periodima života. Novorođenče se rađa sa ukupnom količinom Fe od 0. Normalna koncentracija Fe je oko 21. a posebno će tu potrebu imati prematurna djeca ili dojenčad koja su na neki način izgubila željezo (krvarenje). SIDEROPENIČNA ANEMIJA (SPA) Sideropenična anemija nastaje zbog nedostatka željeza za sintezu Hb. ali je procenat resorpcije. Ubrzo se iscrpe rezerve Fe i počinje intenzivna hematopoeza pa će na vrijeme rođeno dojenče u periodu 6-9 mjeseci trebati hranu koja će sadržavati dovoljnu količinu željeza i koja će se resorbovati.okultna krvarenja u GIT (peptički ulkus. U SAD 1/3 teških SPA nastaje ovim mehanizmom. Zbog toga je u tom periodu života najveća potreba u željezu. a uzima se da postoji manjak Fe ako padne ispod 10.5 mcmol/L UZROCI SIDEROPENIČNE ANEMIJE .5g. a odrasli u prosjeku imaju 5g. U prvih 6 mjeseci hrana dojenčeta je humano ili humanizirano mlijeko u prahu u kojima je sadržaj Fe približno jednak. Zato je preporuka da se  dojenčetu na vještačkom mlijeku obezbijedi dodatni unos Fe već poslije 3 mjeseca. nokti i kosa postanu krhki.slaba apsorpcija željeza (coeliakia) . skraćuje se život fetalnim eritrocitima 4.krvarenje u cirkulaciju”. sa početkom prve respiracije eritropoeza se prekida jer se Sat O2 povećava i preko 95% 2. polipi. sideropenija. Dokazano je da se 40-50% željeza iz majčinog mlijeka resorbuje.8-1. Ako se unosi pretežno kravlje mlijeko. Razliku od 4. Treba naglasiti da se Fe iz animalne hrane bolje resorbuje od Fe iz hrane biljnog porijekla. a 25% kao rezerva (feritin i hemosiderin) u tkivima. anemija i 2. 2. . Zbog toga je dojenče na dojci zaštićeno od razvoja SPA. brzog rasta.5 gr do 15-e godine treba nadoknaditi svakodnevnim unosom 0.5 mcmol/L. hemangiomi i paraziti) .infekcija fiksira željezo u ćelijama RES i ometa resorpciju iz crijeva.pada koncentracija Hb u prva 2-3 mjeseca (fiziološki pad).mioglobinu mišića. svakodnevne deskvamacije epitela kože i GIT. .5 mg dnevno.Da bi se objasnio razlog pada Hb uključeni su sljedeći mehanizmi: 1. To je ujedno najčešća anemija u dječijem dobu i najčešće hematološko oboljenje u pedijatriji.  a dojenčetu na dojci nakon 6 mjeseci. dodatne potrebe za linearni rast (0. naglo raste masa djeteta pa je potreban i veći volumen krvi . Kod prematurusa i dojenčadi sa slabom rezervom željeza simptomatologija se može pojaviti čak i u 4-6 mjeseci života. a samo oko 10% iz mliječnih formula.na toplotu labilna komponenta kravljeg mlijeka inducira gubitak krvi stolicom u prosjeku 1-7 ml dnevno. Nivo Fe u organizmu zavisi od resorpcije jer se Fe ne izlučuje iz organizma. pa dojenče do kraja prve godine utrostruči tjelesnu masu koja traži veću masu Er. Blage i umjerene anemije sa koncentracijom Hb između 6-10g% se dobro kompenzuju brojnim pomenutim mehanizmima. Ta reakcija GIT-a nije vezana za enzimske defekte niti za alergiju. brašnasta hrana.5 mg dnevno).2-0. razviće se SPA. 6% u . Treba reducirati kravlje mlijeko i zamijeniti drugim substituentima. sluzokoža jezika tanja. različit. ali je daleko najugroženiji period od 9-24 mjeseca života.

194 . abdominalni bol i mučnina. kardijalne dilatacije usljed hiper-volemije. Lijek izbora je dati preparat oralnog željeza (sulfat. djeca mogu biti podhranjena. Iza transfuzije se uvijek nastavlja oralna terapija sa Fe preparatima. katalazama. kasnije prohodaju i progovore.Hemosiderin je najčešće detektabilan. Intolerancija na oralne preparate je rijetka.zbog nestajanja Fe iz rezervoara biće snižen Fe u serumu kao najstandardniji nalaz. saharoza. Prebojenost usta nikada nije trajna. gube apetit. .Snižen će biti Hb i hematokrit u perifernoj krvi. tromije perceptivne reakcije. Nema sigurnih dokaza da davanje bilo kakvih mikroelemenata ili vitamina pojačava efejjat terapije. Laboratorijski nalazi: . glukonat. Potencijalne neželjene reakcije su: opstipacija. vrijeme Odgovor poslije unosa 1 dan Nadoknade se intra i ekstracelularni enzimi. fumarat) koji je uvijek i dijagnostički test. Parenteralna administracija Fe (dekstran. Sve su to tranzitorna stanja. dok je takozvana pika češća (jede zemlju. Diferencijalna dijagnoza je osobito važna sa stanjima kod trovanja olovom. daju se doze između obroka. Povećana osjetljivost na infekciju i opasnost od hemosideroze i druge toksične reakcije se ne sreću. apetit bolji 2 dana Počinje odgovor u koštanoj srži sa eritroidnom hiperplazijom 3 dana Evidentna retikulocitoza sa vrhom od 5-10-og dana 4-30 dana Povećava se nivo Hb individualnom brzino 1-3 mjeseca Pune se rezerve Fe TRANSFUZIJE KRVI su rezervisane za rijetke kazuse sa Hb ispod 4 gr% i to u malim dozama od 2-5 ml/kg/TT. a rijetko i sa talasemijom. opasnost od predoziranja skoro da i ne postoji jer će organizam apsorbovati iz crijeva onoliko koliko mu treba. Najbolje je da praktičar bude intiman sa jednim oralnim peparatom Fe. postanu psihički labilni. apatična. a . ali i preuhranjena.retikulociti su blago povišeni ili normalni.U mnogih bolesnika zapažene ranije promjene. Subjektivno se bolje osjećaju. Alergijska reakcija na oralne preparate Fe je izuzetno rijetka. Splenomegalija se otkrije u oko 15% slučajeva. ali je u praksi uobičajeno davanje C vitamina. . TRETMAN SPA Smanjiti udio mlijeka i cerealija u ishrani. Djeca postanu iritabilna.Eritrociti mali sa znacima hipohromije. malter). a izbjegavaju se kardiotonici kao manje efektni. maloj djeci sirupi i eliksiri. Ovi poremećaji se pripisuju nedostatku Fe u ekstra i intracelularnim enzimima (monoamidoksidazi. postaju mirniji. daju se diuretici (furosemid). Ako se pojave znaci srčane dekompenzacije prekida se transfuzija.Normalni su i leukociti a trombociti češće povećani nego sniženi. infekcije i druge inflamatorne anemije. Cl. Dojenčadi se daju solucije. pored ostalih do srčane dekompenzacije. Uobičajeno je početi sa 6 mg/kg/dan elementarnog Fe podjeljeno u 3 doze. citohromu). ali će biti negativna na laboratorijski test za okultna krvarenja. skraćene pažnje. dekstrin) nosi u sebi potencijalne neželjene efekte pa je veliki oprez opravdan kako u indikacijama tako i u dozaži. a može se izbjeći stavljanjem lijeka na korijen jezika. Očekivani odgovor na oralnu terapiju Fe. pranjem i četkanjem zuba. Bolja je resorpcija iz praznog želuca. Daju se uvijek sporo jer može doći do neželjenih efekata.Rijetko trebaju analize koštane srži. Te promjene su posljedica promjena u CNS-u na neurološkoj i intelektualnoj sferi. a većoj djeci tablete. Upozoriti roditelje da će stolica pocrniti. . a nađe se eritroidna hipercelularnost. slabije uče. . . mada ih je teško mjeriti pa taj biohemijski fenomen ostaje neobjašnjen.

a rijetko se mogu 195 . Treba imati na umu poznatu činjenicu da pravi čaj inhibira resorpciju željeza. protrombinsko vrijeme. Na ovu hemofiliju otpada 80% svih hemofilija. Najčešće su zahvaćeni lakatni. von Willebrandt-ovim proteinom. Faktor VIII se nalazi u kompleksu sa nosiocem. Glavne manifestacije hemofilije su krvarenja u zglobovima (hemartroze). laboratorijske testove. Mogu se naći hematomi poslije injekcija. a na kraju i fiksiranim kontrakturama. pa će izbor kritično korisnih zavisiti od znanja ljekara. agregacija trombocita. Uzrok je defektni gen na hromozomu X.PREVENCIJA SPA: Nekada se željezo dodaje industrijskim mliječnim formulama. osteoporozi kosti. Najčešći testovi u praksi: vrijeme krvarenja. ali može biti i svaki drugi. Muška djeca boluju od hemofilije A i imaju smanjenu aktivnost VIII faktora. Bolesnici imaju pozitivnu familijarnu anamnezu u oko 80% slučajeva. Loši socijalno-ekonomski uslovi mogu biti indikacija za prevenciju i kod normalne dojenčadi. ali se ipak rjeđe sreću. bol. Hemofilij pacijenti sa nivoom VIII faktora od normalne aktivnosti a Teška ispod 1 % (1 IJ/dL) Srednje 1-5% Blaga 6-30% . Spontana krvarenja u CNS ili pri blagim traumama mogu biti ozbiljna. U dijagnostici poremećaja ovih komponenti hemostaze koristimo: anamnezu. U tim laboratorijskim testovima koji su brojni i često komplikovani. ali normalan nivo von Wiilebrandt-ovog proteina u plazmi. mlijeku u prahu u dozi od 12-6 mg/l rekonstruisanog mlijeka ili cerealijama. Pojavi se otok. Posebnu prevenciju zaslužuju prematurusi sa oralnim preparatima željeza od dva i pol mjeseca života u dozi od 2 mg/kg do kraja prve godine života kada obično dobiju dovoljno željeza u šarolikoj ishrani. aktivacija parcijalnog tromboplastinskog vremena (APTT). Poremećaji hemostaze Dinamična ravnoteža između faktora zgrušavanja i onih koji sprječavaju zgrušavanje naziva se hemostaza. atrofiji okolne muskulature. funkcio leza i nekad hematomi u okolnim mišićima. a očituju se modricama i hematomima kod minimalnih trauma. tzv. hemofilije su u pedijatriji veeoma značajna oboljenja. KLINIČKE MANIFESTACIJE: Faktor VIII ne prolazi kroz placentu pa tendencija krvarenju može biti primjećena i u neonatalnom periodu. HEMOFILIJA A Nastaje zbog nedostatka VIII faktora koagulacije (antihemofilnog faktora (AHF)). IX i XI. Ti događaji najčešće vode bolesnika ka dijagnozi u dobi od 12 mjeseci. kao i neumjereno mnogo zelenog listastog povrća u svakodnevnoj ishrani. krvarenje poslije cirkumcizije i slično. hirurških zahvata i trauma koje mogu ugroziti život zbog iskrvarenja. Danas je moguća i detekcija hemofilije A fetalno. trombinsko vrijeme. Krvarenja kod vađenja zuba. Do hemartroza dovode i male traume. Težina hemofilije A zavisi od nivoa aktivnosti faktora u plazmi. a sporadični slučajevi u familiji mogu predstavljati mutaciju gena. fibrinogen. ali su izostali očekivani spektakularni rezultati koji su postignuti sa D vitaminom u prevenciji rahitisa.nema spontanih krvarenja Stepen težine ima tendenciju da se održava kroz familiju. fizikalni pregled. Medu urođenim nasljednim oboljenjima koagulacije. treba tražiti najsenzitivnije kada sumnjamo na hemoragijsku bolest. koljeni i skočni zglob. a kao posljedica je duboka depresija VIII faktora koagulacije i njegove koagulacione aktivnosti u plazmi. Genetski su determinisana sa deficijencijom faktora koagulacije VIII. a neki smatraju da se mogu javiti i spontano. broj trombocita. Prave kliničke manifestacije počinju sa povećanim kretanjima djeteta. Male laceracije jezika ili usne dovešće do krvarenja koja traju satima i danima. Ponovljena krvarenja vode degenerativnim promjenama.

faktora VIII. nekroza. . a kod velikih hirurških zahvata na dan operacije poželjno je da bude 100%. U nadoknadi faktora polazimo od osnovne činjenice da 1 ml normalne plazme sadrži 1 i. transfuzija sa inkopatibilnom krvlju. igračke). Osnovni cilj je podići aktivnost faktora VIII u plazmi. a kod nas je u upotrebi krioprecipitat kao najjeftiniji. Sve stvari sa kojima bolesnik dolazi u dodirtreba prilagoditi bolesniku (krevetići. Rano imunizirati vakcinom za hepatitis B. GIT ili pluća. Nadomještaj krvnim preparatima će biti potreban kod svake epizode krvarenja.krvarenjima u koži i sluzokožama. prekinuti “začarani” krug potrošne koagulopatije. Poluživot u plazmi se kreće od 8-12 sati. osobito gbakterijama. infekcije rikecijama. Treba ga stalno nadzirati i podučavati da se i sam kontroliše. poremećena funkcija (trombastenija) i trombocitopatije dovode do hemoragične dijateze koja se manifestira ./kg/TT da bi se faktor podigao od 0% do 100%. ona se ne javljaju kada je aktivnsot faktora 6% i više. kao glavne treba preduzimati i druge mjere od kojih ćemo pomenuti najuobičajenije: hladni oblozi i blaža presija. Danas je u upotrebi veliki broj komercijalnih preparata faktora VIII.smanjeno stvaranje trombocita i . DIK možemo očekivati i kod velikog broja oboljenja: septični šok. POTROŠNA KOAGULOPATIJA (DISEMINIRANI INTRAVASKULARNI KOAGULACIONI SINDROM. U Hitnim slučajevima može se dati i smrznuta plazma i svježa plazma. pa je manja mogućnost prenosa virusnog hepatitisa i virusa HIV (AIDS). Ti pacijenti mogu samo duže krvariti kod raznih intervencija kao što su ekstrakcije zuba. Za normalnu hemostazu treba da je nivo faktora 50%.j. Etiologija može biti veoma šarolika. Uzroci trombocitopenija mogu biti različiti. gdjekad i krvarenjima u CNS. a to je osnov svake terapije danas. Teži se što više kućnom vođenju hemofiličara kako bi se izbjegli neželjeni hospitalni rizici.dok su krvarenja u zglobove i meka tkiva rijetka. zmijski ujed. Kasnije treba naći neku mjeru između prevelikog nadzora i fizičke aktivnsoti. Ukratko ćemo opisati najčešću tombocitopeniju u dječijem dobu. U terapiji treba prvo rješavati osnovnu bolest i suzbijati šok. mirovanje zgloba. Hemofilija B i C se tretiraju na sličan način. nekroze. TRETMAN Prevencija traume je važan aspekt u njezi hemofiličara. a to je 196 . Kada govorimo o mogućim spontanim krvarenjima.j. a zatim poslije 48 sati početi sa pasivnim pokretima i nastaviti sa fizioterapijom. šok. Paziti na lijekove koji remete funkciju trombocita (Aspirin). fulminantne purpure i dr. Venepunkciju raditi samo sa površnih vena. acidoza. Aproksimativno treba dati 45 i. a punkcija femoralne ili jugularne vene je hazard koji nekada može biti uzrok smrti. generaliziranog krvarenja i može dovesti do hemolitičke anemije. ali ih možemo podijeliti u dvije velike grupe: . salicilati (inhibitori agregacije trombocita) i drugi lijekovi. Dolazi do proširenog deponovanja fibrina koji dovodi do ishemije tkiva. pa ih treba izbjegavati. Trombocitopenije i trombocitopatije Nedovoljan broj trombocita (trombocitopenija). Prema tome. uključeni su: hipoksija. Koriste se: heparin. oštećenje endotela krvnih sudova i si. streptokinaza. Tom terapijom se spašava život a tegobe smanjuju. Pored nadomještajne terapije.pojačana razgradnja trombocita. DIK) Naziv se odnosi na veliku grupu oboljenja. pa to treba ukalkulisati. a tim postižemo hemostazu. a nekada i ortopedskim mjerama sa ciljem prevencije teških deformiteta i invalidnosti.pojaviti i krvarenja u mokraćnim putevima ili crijevima. a pravi se iz rezervi svježe plazme jedne krvi. jer su kandidati da primaju krvne derivate u toku života. maligna oboljenja.

IDIOPATSKA TROMBOCITOPENIJSKA PURPURA (ITP) Misli se da nastaje zbog autoimune reakcije koju pokreću najčešće virusi. koji se mogu ponoviti i poslije 4-6 mjeseci. kortikosteroidi 3 sedmice.snižen broj trombocita. i to virusne infekcije respiratornih puteva. Ostatak od 15% prelazi u hronične forme sa recidivima purpure. Interval između virusne infekcije do pojave purpure je oko 1 do 6 sedmica. sa posljedicama Sklonost krvarenju najčešće traje do 15-ak dana.rijetko se pojavi krvarenje dok trombociti ne padnu ispod 50. U krvnoj slici je .Rijetko. krvarenja se mogu desiti u CNS ili mrežnicu. a onda postepeno iščezava. Potpuna remisija nastaje u periodu od 6 mjeseci. Izuzetno se mogu dati i citostatici. u oko 85% bolesnika. ali samo kod hroničnih formi. Nekada je indicirana i splenektomija. O patologiji limfocitne loze biće pomena u poglavlju o neoplastičnim oboljenjima 197 . Kod velikog broja djece mogu se dokazati antitrombocitna antitijela. a . Broj trombocita i klinička slika nisu uvijek u korelaciji pa se misli da su krvarenja u početku bolesti rezultat i oštećenja krvnih sudova. Klinički se manifestuje . ovisno od toka bolesti. Kod težih formi. ali je potrebno tražiti uzrok da bi se isti otklonio. TRETMAN: Kod blagih formi lijekovi nisu potrebni.Epistaksa ili krvarenje iz desni. . nekada 10x109/l. a tome se nekada pridruži .000 na mm3.Petehijalnim krvarenjima po koži koja izbiju neočekivano.

Uzroci: Nisu potpuno rasvjetljeni ali se pominju: FAKTORI IZ OKOLINE (60%): sunčana radijacija. KOMPLIKACIJE HEMOTERAPIJE mogu biti rane i kasne.NEOPLAZME l NJIMA SLIČNA OBOLJENJA U razvijenom svijetu. oštećenja miokarda sa posljedičnom kongestivnom dekompenzacijom. a često i presudnu. Stoje opšti stavovi koji se preporučuju adultima (pušenje. izlaganje azbestu. kada se izliječi jedan karcinom. Treba misliti na druge metabolite. ali se mogu i prventivno dati antibiotici i antimikotici. Operiše se podacima incidencije 14/100. U zadnje vrijeme uvedena je transplantacija koštane srži. Često se ove tri vrste terapije kombinuju. Što se tiče prevencije neoplazmi. Od hirurga tražiti da pažljivo uzme materijal i ocijeni zahvaćenost okolnih organa kako ne bi ostale rezidue.000 u dobi do 15 godina. prije hirurških ekstirpacija se vrši biopsija i dobije histološka analiza. obično teži. Vinca alkaloidi. a cilj je što više odstraniti ili uništiti bolesnog tkiva. ali mora imati znanje o ovom zdravstvenom problemu koji prelazi domen pedijatra. treba da indiciraju i koštanu punkciju i analizu razmaza koji ima važnu ulogu u dijagnostici. Ca i druge. neoplazme u strukturi mortaliteta zauzimaju prvo mjesto u dobi od 1-15 godina. alkilirajući lijekovi. Svaka hemoterapija suprimira koštanu srž i dovodi do pancitopenije. malo se radi u pedijatriji. asparaginaze. Nespecifični simptomi često maskiraju pravu kliničku manifestaciju pa ih treba do detalja analizirati. kao npr. ali je uvijek problem leukopenija. pojavi se drugi. osobito oni koji poslije latentnog perioda od 2 godine (EBV) mogu izazvati maligna oboljenja. antracini i drugo. U SPECIFIČNU TERAPIJU se ubrajaju: hirurško odstranjenje. U pravilu. supresiju koštane srži i imunosupresiju. trombocitopenija transfuzijom istih. a oportunističke infekcije kao što je pneumocistis karini odgovarajućim lijekom (trimetoprim-sulfametoksazol). U hemoterapiji se koriste: metotreksat. leukocitoze. posebno na K. kako bi dijagnoza bila što ranije postavljena i bolesnik poslan u odgovarajući centar gdje se primjenjuju sve noviji i sve uspješniji protokoli. U RANE KOMPLIKACIJE ubrajamo: metabolička oboljenja. a što manje oštetiti normalne ćelije. a sve druge pretrage prilagoditi kliničkoj situaciji. neizlaganje zračenjima itd. Kod fizikalnih pregleda treba biti kompletan. epipodofilatoksin. Problemi postaju i sekundarne kanceroze. neki virusi. GENETSKI MEHANIZMI koji na razne načine mogu izazvati maligna oboljenja (Sy Down. pušenje. Kod pojave virusnih oboljenja u upotrebi su intravenski imunoglobulini i aciklovir. 198 . Posebno može da bude oštećena renalna funkcija zbog taloženja kristala urične kiseline. merkaptopurinol. pa pored krvne slike treba stalno pratiti i nivo urične kiseline i kreatinina. Analizom krvne slike sa blažim anomalijama kao što su trombocitopenije. citozin arabinozid. dijetalne ishrane bez masti. oštećenja pojedinih organa i tkiva poput leukoen-cefalopatije. Anemija se koriguje eritrocitima. jonizirajuće i rendgen zračenje. hemihipertrofija. posebno leukemija i tumora CNS-a. Isto tako je potrebno utvrditi raširenost i stanje prije početka terapije. jer se često previde detalji kao što su neurofibromatoza. imunosupresivni lijekovi. koje se mogu zapaziti 5-10 godina prije pojave malignoma. PRINCIPI TRETMANA NEOPLAZMI: OPŠTA POTPORA ORGANIZMA i specifična terapija. Transfuzija leukocita ne daje rezultate kakve daje transfuzija eritorcita i trombocita. mada je poznato da je kod diseminiranih neuroblastoma i preko 80%. zračenje i hemoterapija. Prije svake biopsije izvršiti logične neinvazivne metode. Fankonijeva anemija). U tim statistikama posebno ističu optimističku notu daje od broja oboljelih incidencija smrtnosti ispod 1/4. Zato se teži identifikaciji infekcije. Još jedan pesimistički podatak je da je tendenca porasta malignih oboljenja stalna. bleomicin. leukopenije.). U KASNE KOMPLIKACIJE ubrajamo gubljenje pojedinih važnih funkcija kao što se dešava kod amputacija. aktinomicin D. Treba posebnu pažnju posvetiti ishrani takvih bolesnika i emocionalnoj potpori. Istina je da se ljekar opše prakse ne sreće često sa kancerom kod djece. Ovo su razlozi zbog kojih treba utrošiti vremena u ličnoj i familijarnoj anamnezi u cilju otkrivanja malignih bolesti i genetskih poremećaja.

ali oko 20% ide sa leukocitozom iznad 50.AKUTNE NELIMFATIČNE LEUKEMIJE na njih otpada oko 20% i njihova incidenca se povećava sa dobi i sve je sličnija odraslima.Artritisi i artralgije su prisutni u oko 1/4 bolesnika dok . . jetra i limfni čvorovi su obično već zahvaćeni. a postoji nekoliko varijanti ALL što sugeriše da postoje i neki različiti etiološki faktori. . AKUTNA LIMFATIČNA LEUKEMIJA Češće se javlja kod muške djece. .L3 sa karakterističnim ćelijama koje imaju vakuole u citoplazmi. Postoji CITOHEMIJSKA KLASIFIKACIJA.L1 gdje dominiraju mali limfoblasti sa malo citoplazme. tzv. i teleangiektatičkoj ataksiji). Češće se sreće u nekim imunodeficijentnim stanjima. bolesnici su iritabilni ili letargični. Trombocitopenija ali se nađu i sa trombocitozom od preko 100.Bolovi u kostima mogu biti prve manifestacije.000 na mm Analiza koštane srži preplavljenost razmaza koštane srži limfoblastima Rtg medijastinuma medijastinalne mase će se posebno naći u ALL sa T ćelijama Likvor Uvijek pregledati jer nalaz leukemičnih ćelija – loša prognoza Funkcija bubrega uričnu kiselinu i renalne funkcije provjeriti prije započinjanja terapije DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Dijagnoza ALL nije teška ako se na nju misli. hromozomskim aberacijama (Sy Down. anoreksija. a nešto rjeđe i hepatomegalija. Postoji IMUNOLOŠKA KLASIFIKACIJA sa primjenom monoklonalnih antitijela i drugih imunoloških markera: T. oko 2/3 bolesnika sa ALL u vrijeme dijagnoze ima simptome i znakove koji traju oko 4 sedmice.Mogu se naći izražene leukemične mase u medijastinumu.000 na mm3 Leukopenija ispod 3.Rjeđe se mogu naći i znaci povišenog intrakranijalnog pritiska praćenog glavoboljom i povraćanjem što sugerira na zahvaćenost meningealnih opni leukemičnim infiltratima. a .HRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE teško je kasificirati iz više razloga. i .bljedilo. U prvom redu treba uzeti u razmatranje febrilna 199 . uobičajene markere (CALLA 50-60%).AKUTNE LIMFATIČNE LEUKEMIJE (ALL) zauzimaju 76% slučajeva leukemija sa vrhom incidence oko 4 godine.1/3 ima preosjetljivost na palpaciju kosti zbog subperiostalne invazije ili hemoragije. te sa više nukleolusa. prema tome bolest nije locirana kao kod solidnih tumora. . febrilno stanje. egzantemi koji se ne povlače. KLINIČKE MANIFESTACIJE Pacijenti sa leukemijom skoro uvijek imaju diseminirano oboljenje u vrijeme dijagnoze sa zahvaćenom koštanom srži uz leukemične blast ćelije i u krvi. . . Progresivnom diseminacijom koštane srži javlja se . . preB. a i na osnovu promjene na hromozomima (Filadelfia hromozom). a .Leukemije To su najčešće forme dječijeg kanceroznog oboljenja. DIJAGNOZA Anemija U velikom broju bolesnika. ALL je prvo diseminirano maligno oboljenje koje je u potpunosti izlječeno hemoterapijom pa je postala važan model za koncepciju hemoterapije i kod drugih malignih oboljenja. Francusko-američko-britanska (FAB) grupa je napravite KLASIFIKACIJU NA OSNOVU IZGLEDA ĆELIJA U KOŠTANOJ SRŽI i podijelila na tri tipa: . Prvi simptomi su obično nespecifični kao i kod virusnih respiratornih infekcija.HRONIČNE LIMFATIČNE LEUKEMIJE se praktično ne sreću kod djece.Nekada je izražena splenomegalija i limfadenopatija. Slezena. .000 na mm3. “O” ALL. krvarenje.L2 sa tendencijom povećanja ćelija i sa većim iznosom citoplazme. a 20% se nađe bez posebnih antigenskih obilježja. B. ali je samo 25% sa Hb ispod 6 gr%. što sve skupa ubrzava dijagnozu.

 ALL sa “O” ćelijama ima najbolju prognozu i ulazi u remisiju 95%. TERAPIJA ODRŽAVANJA ILI KONTNUIRANA TERAPIJA sa ciljem da likvidira sve zaostale leukemične ćelije u trajanju od 24 mjeseca. .000 na mm3 i . t. Na primjer.  ALL sa T ćelijom liječi se oko 50%. a i izlječenje se postiže kod većine. TRETMAN CNS-A označava intratekalnu hemoterapiju sa Metotreksatom (MTX).000 na mm3. pa se obično razmatraju posebno. uvijek dobro evaluirati lezije CNSa. a testise kod muške osobe. Najbolja je za prognozu tipizacija i subtipizacija ćelija. Druga oboljenja sa oštećenjem koštane srži mogu biti: aplastične anemije ili mijelofibroze. 200 . sva stanja bolesnika sa insuficijencijom koštane srži. hidrokortizonom i citozin arabinozom (tripla th) ili radijacija kranijuma. KONSOLIDACIJA ILI INTENZIFIKACIJA podrazumjeva eliminaciju i onih nemjerljivih ali poznatih rezidua sa Vinkristinom i prednizolonom. a samo 5-10% trebaju još 2 sedmice terapiju. Kompletna remisija znači i vraćanje na normalnu hematopoezu. ali klinička slika može biti dosta od koristi. jer mogu dati pancitopeniju.  dok sa B ćelijama se rijetko liječi sa današnjom hemoterapijom.tumorozne mase u medijastinumu. a blast ćelije nemaju izgled T i B ćelija.dijete ispod 2 ili iznad 10 godina. prednizolonom i asparaginazom do nestanka simptoma i znakova bolesti. ali se obično tada može naći i primarni tumor. a oko 85% će biti u remisiji i poslije 5 godina od započete terapije. Bazični program terapije sastoji se od 4 faze: 1. a u koštanoj srži ispod 5% blasta. PROGNOZA Nepovoljnu prognozu čine sljedeći faktori: .stanja sa adenopatijom. Postoje osnovne dvije kategorije limfoma:  Hodgkinova bolest i  non-Hodgkinov limfom Imaju različite manifestacije. da bude u kompletnoj remisiji. RTG pregledom medijastinuma nema patoloških promjena. nije zahvaćen CNS. pacijenti sa standardnim rizikom su: ako imaju više od 2 godine a manje od 10 godina. Postiže se remisija.j. Limfomi Limfomi su relativno česta oboljena i dolaze na treće mjesto među malignim oboljenjima. INDUKCIONA REMISIJA sa vinkristinom. drukčiji tretman i prognozu.broj Le iznad 100. Pažljivim pregledom razmaza krvi kod mononukleoze će se naći tipične ćelije (virociti). 2. Kod pregleda bolesnika na terapiju. Pregledom koštane srži riješe se dileme. ali 5 godina preživi samo 60% bolesnika. mada infiltracija iste može biti i drugim malignim ćelijama.  ALL sa tipom preB ćelija (T1-19) ima lošu prognozu. broj Le ispod 100. 4. TRETMAN U tretmanu ALL variraju klinički rizici. Infektivna mononukleoza može povremeno predstavljati problem jer ponekad ima sličnosti sa ALL-om u kliničkoj manifestaciji. 3. Ovaj režim terapije se preporučuje za ALL sa standardnim rizikom i očekuje se remisija u 95% bolesnika i to za 4 sedmice. a pregledom koštane srži naći ćemo normalne ćelijske populacije.

Nekad se slučajno otkriju sjene na preglednom rendgenskom snimku toraksa napravljenom iz bilo kojih razloga. eozinofila. povišena temperatura. sa ili bez povećanja limfnih čvorova. Primarna mjesta HB. Ovo će biti značajno radi radioterapije.HODKINOVA BOLEST (HB) Bolest se javlja rijetko prije 5 godina. skorašnji gubitak tjelesne mase više od 10%. Dječaci oboljevaju 2 puta češće od djevojčica. ANN ARBOR SISTEM STADIJA HB Stadij 1. Širenje je najprije u okolno tkivo. Karakteristično je nakupljanje limfocita. jetra. radiološke promjene u ovim regijama. a osnovna histološka karakteristika su ReedSternbergove ćelije. poslije limfnih čovorova su slezina. prema prisustvu ili odsustvu respiratornih sistemskih simptoma ( noćno znojenje. limfoidnog tkiva. plazma ćelija. U manje djece uvećani medijastinalni limfni čvorovi teško se razlikuju od velikog timusa. Za prognozu i plan tretmana trebalo bi odrediti anatomski stadij HB u vrijeme dijagnoze. limfne čvorove i putem limfnih sudova. Treba odrediti da li su A ili B kategorije. a nekad mogu biti zahvaćene aksilarne i ingvinalne regije. plus 1 ili više limfnih čvorova regona sa iste strane dijafragme. Stadij 4. 2. osobito u medijastinumu. neosjetljivi. HB nastaje iz T-zavisnih regija. 1. Stadij 3. Nekad treba eksplorativna laparotomija kako bi se dokazala proširenost intraabdominalnih organa. 201 . histiocita. malignih ćelija i Reed Stembergovih ćelija. Zato što ima kolagena.  Zahvaćen 1 limfni čvor u regiji ili  1 ekstralimfatični organ odnosno mjesto. obično neproduktivan ili simptome trahealne ili bronhalne kompresije-opstrukcije. Stadij 2. kosti i koštana srž. a sumnja se na viruse niske virulencije.) KLINIČKE MANIFESTACIJE Najčešća prezentacija počinje sa uvećanjem cervikalnih i supraklavikularnih limfnih čvorova. Ćelija je porijeklom od antigen-prezentirane ćelije.  Difuzna ili diseminirana zahvaćenost jednog ili više ekstralimfatičnih organa ili tkiva. a 70% adolescenata. odnosno od mononuklearnih fagocit-retikularnih ćelija. Mnogo se danas govori i piše da bi EB virus mogao biti upleten u patogenezu oboljenja. NODULARNO SKLEROZIRAJUĆA VARIJANTA je najčešća i zauzima oko 50% mladih bolesnika. Fizikalnim pregledom se zapazi da nema odgovarajuće inflamacije kojom bi se mogla objasniti limfadenopatija. Nekad se nađe više oboljelih u familijama. DRUGE DVIJE VARIJANTE SU RJEĐE (3 i 4). usporeno se vraćaju na normalu i kod bolesnika koji su dobro reagovali na terapiju. U ove forme HB češće su zahvaćeni ekstramedularni regioni u vrijeme Dg. kao što je prikazano na sljedećoj tabeli. Nekad to roditelji ili pacijenti primjete. Široke trake kolagena dijele oboljele limfne čvorove. Uzrok nije definisan. PATOLOGIJA Postoje 4 histološka tipa HB sa posebnom kliničkom slikom i prognostičkim šansama. Fokusi nekroze mogu postojati u žarištima. Čvorovi su čvrsti.  Zahvaćeni limfni čvorovi sa obje strane dijafragme  Ili kombinacija lokalno ekstranodularnih organa ili mjesta uz zahvaćenost slezine. Ako su medijastinalni limfni čvorovi uvećani mogu izazvati kašalj. HB MIJEŠANIH ĆELIJA je po čestoći druga varijanta i obuhvata 40% do 50% pacijenata.  Zahvaćena 2 ili više limfnih regiona sa iste strane dijafragme ili  lokalna zahvaćenost ekstralimfatičnih organa ili mjesta. U osnovi HB nastaje skoro uvijek iz limfnih čvorova. diskretni pojedinačni ili multipli. a ekstranodularno primarno mjesto učestvuje sa manje od 1 % oboljelih.

slijedeći napor treba učiniti da se odredi stadij. Treba napraviti i CT toraksa. Onda je to IV faza bolesti (stadij). Mogu se pojaviti imunološka oboljenja kao što su: hemolitička anemija. poslije RTG-a pluća. ali se mogu naći promjene u bijeloj lozi. limfografija je dobra metoda za dokazivanje limfnih nodula ispod L2 pršljena. gubitak na težini. pa laparotomija neće biti ni potrebna u svrhu dijagnostike. Takvi pacijenti nose povećan rizik od infekcija koje se javljaju u pacijenata sa imunosupresijom. Anemija i trombocitopenija se češće viđaju u bolesnika sa već diseminiranom formom oboljenja. uključujući neutrofile. trombocitopenija sa odgovarajućim antitijelima ili nefrotski sindrom. ali limfni čvorovi zahvaćeni iznad ove linijene nekada ne budu ispunjeni kontrastom. limfopenije. lako povišena temperatura. KIČMENA MOŽDINA . Zato će nekad biti indicirana laparotomija. neobjašnjiva limfadenopatija. kao što i veličina slezine slabo korelira sa stepenom zahvaćenosti slezine. ako ne otkrijemo inflamatorni proces odgovaran za limfadenopatiju. Prije biopsije cervikalnog čvora. kako bi se dokazala sigurna prisutnost ili odsutnost bolesti infradijafragmalno. Kad se već napravi laparotomija. Generalno gledano. Poznato je da HB napada stariju djecu i adolescente. kada su i infekcije cervikalnih limfnih čvorova česte. Cu. feritin. ZAHVAĆENOST KOŠTANE SRŽI može se manifestovati neutropenijom. a čvorovi perzistiraju. letargija. ne treba sumnjati da je bolesnik u kategoriji B. CRP) mogu biti povišeni i često se traže. biopsija limfnog čvora je opravdana. jer se tim potvrđuje dijagnoza.Ako je tumorska ekstranodularna masa izvršila presiju na kičmeni kanal. Tretira se aciklovirom. anemijom i trombocitopenijom. ali se javlja sa progresijom bolesti. U nekom procentu bolesnika sa skorašnjom anamnezom za preboljelu infektivnu mononukleozu. pa kad je proces difuzan. što treba imati uvijek na umu. a kadkad eozinofilije i monocitoze. u 1/3 bolesnika. Pruritus nije čest. ali i tretmana. lako zamaranje i slab apetit. neobjašnjiva. Broj krvnih elemenata nema neku posebnu važnost. javiće se i znaci kompresije kičmene moždine. također treba uraditi biopsiju. Mogu biti prisutni opšti simptomi: noćno znojenje. Mnogi autori naglašavaju da funkcionalni testovi za jetru nisu realni indikatori oboljenja jetre. Naglašava se da splenektomirani pacijenti mogu završiti i letalno zbog sepse sa inkapsuliranim bakterijama (streptokok pneumonije. a sa progresijom se razvijaju znaci hepatocelularne bolesti. trebalo bi napraviti i biopsiju lezije.CT i MRI omogućiće razlikovanje lifmnih čvorova od timusa. pa se zato ta procedura ne radi često kod djece. ali ne i prirodu procesa. Kad se sumnja na plućnu leziju. Ekstranodularna zahvaćenost je neobična manifestacija u vrijeme dijagnoze. kod djevojčica bi trebalo ovarije odmaći iz polja zračenja (uvući iza uterusa ili na drugi način 202 . Ako se planira radioterapija u regiji pelvisa. odnosno raširenost bolesti. ali mogu biti prisutni i znaci plućne insuficijencije. CELULARNI IMUNITET je oštećen kod HB kao posledica same bolesti. treba uraditi pregledni snimak pluća kako bi se isključile tumorske mase u medijastinumu. PLUĆA mogu biti zahvaćena pahuljičastim mrljama na radiološkom snimku. LEZIJE JETRE će se manifestovati znacima hepatobilijarne opstrukcije. Pažljivom anamnezom i fizikalnim pregledom. CT ili MRI abdomena će prikazati uvećane nodule. teško se razlikuje od diseminirane fungalne infekcije. mada su to samo nespecifični markeri aktivnosti bolesti. Mogu se razviti fungalne infekcije (kandidijaza. slezina se može odstraniti. Kod CT pregleda treba procijeniti pluća i perikard jer će to imati uticaja na prognozu. napraviti biopsija jetre. Reaktanti akutne faze upale (SE. Kad se došlo do dijagnoze. ali obavezno treba uzeti uzorak limfnih čvorova iz bilo koje regije trbuha. DIJAGNOZA: Na HB treba posumnjati kad god postoji perzistentna. Varicella-zoster se javlja. hemofilus influenze). a ako se javi sam. histioplazmoza) koje mogu poprimiti i sistemski karakter. kad limfni čvorovi perzistiraju bez regresije. Pacijent može imati blage sistemske simptome ili biti bez simptoma u vrijeme dijagnoze. kriptokokoza. Često se sreće povišena temperatura sa tahipneom. po nekim autorima.

5% godišnje. a što je i terapija izbora. Adriamicin. klavikula i grudnog pupoljka u djevojčica. srednjeg i visokog stepena. TRETMAN: Radioterapija i hemoterapija su jako efektne metode u liječenju HB. obično od limfoma. Zračenje ovarija može dovesti do steriliteta i prijevremene menopauze ili obojega. Imunodeficijentna stanja. a oko 3 puta češći u muške djece. Većina pacijenata iz I i II stadija biće izliječena. a to će se postići samo standardnim zračenjem polja sa dozom od 3. Od hemoterapeutika mogu doći u obzir: nitrogen mustard. Većina 203 . Preko 50% takvih pacijenata će doživjeti recidiv bolesti i onda će biti kombinirana terapija (hemoterapija). Klasifikacija NHL je pod stalnom revizijom. Pacijenti sa lokaliziranim formama (l ili IIA stadij) doživjeće puni rast. a revidira se kad bude gotov patohistološki nalaz. vinkristin (Onkovin). pronizon. prokarbazin. a kod imunodeficijencije tipa WiskottAldrich i ataksije teleangiektazije sa incidencijom od 10% ili više.000-2. u 90% pacijenata sa HB. Bleomicin i Vinblastin. američki limfomi nisu uvijek u vezi sa EB virusom. Danas se uzima da su mnoga pitanja još otvorena kao što su: Da li bolesnika u početku tretirati i hemoterapijom? S kolikim dozama zračiti? Kako toksičnost utiče na rast djeteta? PROGNOZA: Sa opisanom terapijom. Prolongirana remisija ili izliječenje zavisi od primarnog stanja u vrijeme dijagnoze. javlja se sa incidencom oko 0. a potom se nastavlja sa malim dozama radijacije (2.500 rada) onih površina koje su bile zahvaćene. Isto tako mogu nastati adhezije u pacijenata sa laparotomijom. a Doxarubicin-srce). Cilj tretmana je izliječenje i što manje oštećenje (što manje toksičnih incidenata). Standardne doze rijetko imaju efekta na rast. postigne se kompletna inicijalna remisija. Ovakva terapija može dovesti do dugotrajnog odsustva HB. U američke djece javljaju se limfomi koji liče Burkitt limfomima afričke djece. Neki od ovih lijekova mogu oštetiti i funkciju testisa. usporiti rast kičmenog stuba. pa i kod uznapredovalih kazusa. samo oko 50% onih iz III i IV stadija. Tim pacijentima se preporučuje pneumokokna vakcina iza laparotomije i dugo profilaktično davanje penicilina. Sekundarna maligna oboljenja (akutna leukemija) u bolesnika koji su primali hemoterapiju. Incidencija limfoma je povećana u pacijenata pod imunosupresivnom terapijom kao što su poslije transplantacije bubrega. razvija se SEPSA sa steptokoknom pneumonijom ili hemofilus influenze. Može se uraditi biopsija koštane srži kako bi se odredila zahvaćenost koštane srži. Sa hemoterapijom može doći do plućnih i kardijalnih oštećenja zbog toksičnosti (Bleomicinpluća. osobito u kojih je poslije zračen trbuh. urođena ili stečena. Djeca više nego odrasli imaju difuzne i brzorastuće forme. Većina pacijenata ima šansu za dugoročnu kontrolu bolesti ili izliječenje. Djeca sa urođenom agamaglobulinemijom ili teškom kombiniranom imunodeficijencijom oboljevaju od malignih oboljenja sa incidencijom od oko 5%. U oko 1/3 oboljele djece stadij bolesti se određuje prema kliničkom nalazu. oštećenja funkcija srca i znakova hipertireoze. Kod zračenja gornjih djelova tijela može doći do restrikcije plućnih funkcija (plućnog kapaciteta). Terapija treba da je konzistentna sa 6 ciklusa. ako se tretiraju intenzivnom hemoterapijom. Za razliku od afričke forme. U mlađe djece može nastati zastoj u rastu. predisponiraju ovoj vrsti limfoma. a nažalost.000 rada.zakloniti). Na površini ćelija nose imunoglobuline koji nastaju od B limfocita i pokazuju česte hromozomske translokacije. NON-HODGKINOV LIMFOM (NHL) Pod NHL označavamo heterogenu grupu solidnih limfnih tumora koji su češći od HB u mlađem dobu. Sadašnja klasifikacija ih dijeli na limfome malog. Oko 1-2% pacijenata kojima je urađena splenektomija sa laparotomijom.500-4. u trajanju od 6 mjeseci.

ali daljnim rastom konfluiraju.obično u ileocekalnoj regiji sa ili bez zahvaćenim mezenterijalnim nodulima a koji se moraju. intestinalna opstrukcija ili intususcepcija.  Meninigijalna manifestacija će biti praćena znacima povećanog intrakranijalnog pritiska ili ako je proširen Tu. na palpaciju tvrdi. Oteklina raste brzo i znatno se povećava za 1-2 nedelje. Na primjer.  Vratna regija .  Abdominalni limfomi su najčešće locirani u ileocekalnoj regiji. dok Burkitt i histološki limfomi porijeklom od B ćelija nisu diferenciranu. SISTEM STADIJA NHL U DJECE I  Jedan Tu (ekstranodularni) ili samo jedna area (nodalna). resecirati (preko 90%).  Bilo koja od pomenutih formi sa incijalno zahvaćenim CNS-om ili koštanom srži u vrijeme postavljanja dijagnoze.  Regioni kao što su aksile. ali na suprotnoj strani dijafragme.Limfomi se mogu javiti na vratnoj regiji i glavi kao bezbolna neobjašnjiva tvorevina. a primarni je na drugom mjestu. prezentirajući se kao abdominalna masa. ali sa iste strane dijafragme. Dva pojedinačna Tu (ekstranodularna) sa ili bez regionalnih čvorova.  Limfomi grudnog koša polaze iz prednjeg medijastinuma. Tu crijeva ima sklonsot da diseminira. gubitak na težini i slični. Pored biopsije treba da odstrani i lokalizovani tumor. Dva ili više nodalna regiona. isključujući medijastinum i stadij abdomen. otok cervikalnih ili supraklavikularnih limfnih čvorova. može ledirati kranijalne nerve ili će izvršiti kompresiju kičmene moždine. Pored lokalnih manifestacija NHL mogu da se manifestuju sistemskom manifestacijom. Sistemski simptomi i znaci kao što su: povišena temperatura.timus. pa zahtjevaju i u početku hemoterapiju. Bilo koji primarni intratorakalni Tu (medijastinum.ali da su sa iste strane dijafragme. II  stadij    III  stadij   IV stadij Jedan Tu (ekstranodularan) sa zahvaćenim regionalnim čvorovima. Postoji jasna veza između medijastinalnog primarnog mjesta i onih koji nastaju porijeklom od B ćelija. Treba napomenuti da se može pojaviti regresija i prije terapije.pleura) Bilo koja raširena interabdominalna forma. Opšta karakteristika uvećanih limfnih čvorova je neosjetljivost. Dva pojedinačna Tu (ekstranodularna). U pacijenata sa imunodeficijencijom primarni intracerebralni limfomi mogu se pojaviti sa lezijom moždane mase. odvojeni u početku od drugih čvorova. Primarni Tu GIT. ne javljaju se često. 204 . KLINIČKE MANIFESTACIJE Klinička slika ovisi od mjesta primarnog Tu i raširenosti (regionalne i u udaljene organe). posebno hematogeno. ileocekalna regija ili prepone mogu biti također mjesta primarnog Tu. TRETMAN Osnovnu ulogu treba prepustiti hirurgu. Tumorske T ćelije imaju limfoblastnu histologiju. bar većina. Može se reći da imunološka i histološka tipizacija koreliraju.  Limfomi kosti daju lokalne i difuzne bolove u kostima i obično su posledica diseminirane forme Tu. Mogu dati i sindrom kompresije vene kave. a može biti praćen i ascitesom. Ovi pacijenti zaslužuju posebnu pažnju i brzu dijagnozu. pa mogu provocirati kašalj ili progresivnu dispneu zbog kompresije respiratornih puteva ili pleuralnog izliva.dječijih limfoma spada u kategoriju visokog stepena. u čijem će sadržaju biti i ćelije limfoma.

iz l i II stadija. jer mogu pojačati proces lize tumora. Za primarne intratorakalne Tu. Histološka dijagnoza je neophodna.Zato treba ispitati renalnu funkciju i nivo serumske urične kiseline. U pacijenata sa relapsom uspjesi se postižu intenzivnijom hemoterapijom uz autolognu reinfuziju koštane srži i transplantacijom koštane srži od identičnog gemelusa. Kod lokalizirane bolesti tretman je sličan kao kod ALL. brza metabolička dekompenzacija uz progresiju opšteg lošeg stanja. Ovaj Tu porijeklom od B limfocita brzo raste i brzo recidivira. kao i od stepena diseminacije. U toku tretmana može nastupiti fulminantna opstrukcija disajnih puteva. PROGNOZA Sa sadašnjim tretmanom može se 90% pacijenata. Kad Tu zahvati i koštanu srž. a trajanje se može produžiti i preko 1 godine. ali ne traje više od 1 godine. pa pređe u leukemičnu konverziju. U bolesnika sa limfomom T ćelija uključuje se neka vrsta terapije za prevenciju CNS-a (hemoterapija. još je intenzivnija terapija sa režimom od 10 lijekova. Daje dobre šanse za kompletno izliječenje. Preporučena terapija zavisi od vrste Tu. režim tretmana ide sa većim dozama metotreksata i citoksana. 205 . zračenje ili pak oboje). pa je zato th. najbolje prije svake terapije. izliječiti. Zato je dobro disajne puteve pregledati CT-skenom i to prije anestezije. pa zahtijeva često hitnu medikamentoznu terapiju. a oko 50% iz III i IV stadija. izgledi za izliječenje su lošiji. ali steroide ne treba davati za smanjenje edema. U pacijenata sa histološkim limfomom tipa Burkitt. Započinje se obično sa alopurinolom zbog velike i brze progresije NHL. akutna renalna insuficijencija. izbora. ali traje samo 6 mjeseci i to za sada predstavlja th. intenzivna. bar za sada kao najefektnija th. mjesta Tu.

Kada ŠUK (glukoza u krvi) raste iznad 9-10 mmol/l. kompenzira se glikogenolizom i glikoneogenezom. ali mršaju jer je organizam u energetskom kolapsu.)  sekundarni diabetes. Tipična lezija je insulinitis koji se vidi u ranim fazama bolesti a patohistološki se prezentira limfocitnom infiltracijom. Aceton se osim urinom eliminiše i u izdahnutom zraku te se oko pacijentaširi karakterističan zadah na trulo voće. Glad za glukozom u ćelijama ostalih insulin ovisnih tkiva. Njegove osnovne karakteristike su poremećaj u metabolizmu ugljenih hidrata. Sklonost za IDDM je genetski uslovljena. U djece i omladine javlja se uglavnom Tip l (IDDM). Kod djevojčica to je dob 10-12 godina. ICA (islet cell antibodies). Klasificira se uopće u 3 osnovna entiteta:  Tip I . Povišen je i nivo inzulinu kontraregulatornih hormona: kateholamina.insulin ovisni diabetes (IDDM insulin dependent diabetes mellitus)  Tip II . mada je posljednjih decenija uopće. Nivo glukoze u krvi raste ali je ona nedostupna ćelijama. Za IDDM tipični su: hiperglikemija-slučajni uzorak > 11 mmol/l. Do sada je dokazano da trigger faktor mogu biti virusne infekcije (Mumps. Acidoza koja je ovdje metabolička respiratorno se kompenzuje produbljenim i ubrzanim disanjem -Kussmaulovo disanje.ODABRANA POGLAVLJA IZ ENDOKRINOLOGIJE Šećerna bolest u dječijem i adolescentnom dobu Diabetes mellitus je sindrom koji nastaje zbog nedostatka inzulina. a u dječaka 12-14 godina. glikozurija i ketonurija. Svi ovi procesi pretječu supklinički a bolest se klinički manifestuje tek kada je uništeno 85-90% β ćelija.ckie. u porastu. te u vezi s tim energetski disbalans u organizmu.) PATOFIZIOLOGIJA Bez inzulina nema aktivnog transporta glukoze osnovnog energentau ćelije svih organa i tkiva (osim mozga koji je insulin neovisan organ). Sezonski porast incidence je u hladnim godišnjim dobima (virusne infekcije). Coxsa.poliurija -a kod manje djece javi se čak i sekundarna enureza.insulin neovisni diabetes (NIDDM non insulin dependent diabetes m. Lipolizom se proizvode velike količine acetil CoA koji ide u sintezu keto tijela: aceton. godine života pa se naziva i juvenilni diabetes. Pacijent jako žeđa – polidipsija . U kasnijim fazama bolesti dolazi do potpune destrukcije β ćelija. Učestalost je veća kod djece koja nisu dojena ili su dojena kraće od 3 mjeseca.. 1991. a drugi pik se poklapa sa početkom puberteta. od kojih najveću masu čine jetra. Glukoza povlači vodu i elektrolite osmotskim putem. glukagona. Etiologija i patogeneza Osnovni uzrok IDDM je manjak inzulina koga proizvode β ćelije Langerhan-sovih otočića pankreasa. Pretpostavka slijeda događaja u nastanku IDDM (Botazzo i sur.te puno prije tečnosti. mišići i masno tkivo. Ketonemija. 206 . Epidemiologija Učestalost IDDM varira geografski. Mlađa djeca obično u pretkliničkoj fazi bolesti slabije jedu. obrazi zažareni tkiva i ćelije dehidriraju. bubrežni prag se premaši te se izlučuje urinom glukozaglikozurija. Počinje najčešće do 18. Koža i sluznice suhi. posebno iz masti. U dojenačkoj dobi bolest je izuzetno rijetka. acetosirćetna i βoksibuterna kiselina. masti i proteina. Aktiviraju se alternativni putevi proizvodnje energije. ketonurija i acidoza su rezultat velike količine acetonskih tijela. Dokaz za autoimunu osnovu nastanka IDDM je da se u 80-90% novootkrivenih pacijenata nađu cirkulirajuća antitijela na vlastite ćelije β otočića tzv. Osnovni gen koji predisponira IDDM lociran je na kratkom kraku 6 kromosoma i poznat je kao HLA Što osim genetske predispozicije inducira njegovu pojavu predmet je naučnih rasprava i istraživanja. skorašnji stres te ekspozicija toksinima. Prvi pik incidence je u dobi 5-8 godina. hormona rasta i kortizola. te odgovara polasku u školu i povećanoj ekspoziciji infektu. Rubeola). Dijete puno mokri . a starija jedu velike količine hranepolifagija.

a djeci ispod tri godine daje se nešto veća količina i to 2. 60. dijete mrša i dehidrira.  polifagija.  40% djece dolazi sa više ili manje izraženom glikozurijom i ketonurijom bez ketoacidoze. piogene infekcije kože.kod djece i omladine se zbog kontinuirane. a kod djece u pubertetu. Potrebe za inzulinom se povećavaju.5 grama glukoze na kg tjelesne mase. u kojoj je nedostatak endogenog inzulina apsolutan. Određivanjem gena HLA sistema uz određivanje titra ICA utvrđujemo porodičnu sklonost. U prvoj fazi akutnog metaboličkog poremećaja  kod 50% djece. Proces autoimune destrukcije β-ćelija postepeno napredujete nakon uništenja svih ćelija nastupa faza TOTALNOG DIJABETESA. INZULINOTERAPIJA . Dijagnoza se rijetko postavlja slučajno (prilikom sistematskih pregleda ili preoperativno). Zato uprkos povećanom unosu vode i hrane.6 mmol/l. humani inzulini. doživotne inzulinoterapije korise isključivo tzv. Razvojem dijabetesa dnevni gubitak vode je oko 5 litara a glukoze 250 grama što je 1/2 ukupnog kalorijskog dnevnog unosa. te kod djece koja su jako opterećena porodičnom anamnezom. medeni mjesec (honey moon) i to unutar 2-3 mjeseca nakon postavljanja dijagnoze.  gubitak tjelesne mase. Moždane ćelije su veoma osjetljive na sve ove negativne uticaje te kao krajnji ishod može nastati poremećaj svijesti . DIJAGNOZA Temelji se na karakterističnim kliničkim znakovima bolesti . Oni su po svom aminokiselinskom sastavu identični ljudskom insulinu a maksimalno prečišćeni. NPR: prosječno zdravo 10-godišnje dijete ima kalorijski unos 2000 kcal/24h. cilj terapije je održavanje nivoa glikemije natašte u rasponu 3. KLINIČKI TOK BOLESTI Period od prvih znakova bolesti do postavljanja dijagnoze traje najčešće 2 nedjelje do 1 mjesec. Standardna doza glukoze koja se daje natašte prilikom izvođenja OGTT je 1.3-6.hiperglikemija uz glikozuriju. od čega 50% potječe iz ugljenih hidrata.75 grama/kg tjelesne mase (ne više od 75 grama ukupno).diferencijalno dijagnostički akutni abdomen. bez težeg metaboličkog poremećaja. Klasični simptomi bolesti su:  poliurija. C peptid nastaje cijepanjem proinzulina na C peptid i inzulin. O endogenoj sekreciji insulina posredno saznajemo putem koncentracije C-peptida u cirkulaciji i urinu. te je koncentracija C peptida ekvimolarna količini secerniranog inzulina.  polidipsija.  Kod djevojčica prvi znak bolesti nekad može biti mikotični vulvovaginitis. Osnovni segmenti terapije su:  inzulinoterapija. a zbog nemogućnosti utilizacije te hrane i neprekidnog gubitka vode. Ova faza traje nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci. Gotovo 90% novootkrivenih IDDM pacijenata ulazi u fazu remisije tzv. dobiveni genetskim inženjeringom. Nivo glukoze se mjeri 0. 30. Potrebe za inzulinom se smanjuju. nalazi se teža ketoacidoza koja se treba liječiti intravenskom terapijom.koma. Oralni glukozotelerans test radi se samo kod djece kod koje znakovi bolesti nisu jasno izraženi.  a 10% djece ima samo povišen ŠUK uz glikozuriju. bez tragova stranih proteina tako da su 207 .  dijeta te  fizička aktivnost uz  kontinuiranu edukaciju pacijenata i roditelja. a postprandijalno < 10 mmol/l. LIJEČENJE Da bi se spriječile akutne i kasne komplikacije. 90 i 120 minuta nakon testa a nekada i nakon 180 minuta.Velika koncentracija ketona može podražiti peritoneum te se pacijenti pored mučnine i povraćanja žale na bol u trbuhu .

masnoće i zamjene. kruh i zamjene. Izbjegavaju se brzogorući ugljeni hidrati (šećer. slatka pića i slatko voće). da se  50-55% energetskih potreba zadovoljava iz ugljenih hidrata. zbog djelovanja inzulinu kontraregulatornih hormona. 4. u fazi totalnog dijabetesa se povećava. EDUKACIJA DJECE I RODITELJA je uz optimalno provođenje prethodnih segmenata terapije neophodna za postizanje dobre kontrole bolesti. Na ovaj način postiže se bolja regulacija glikemije. Intenzificirana terapija daje veću slobodu u terminima obroka (3 glavna) uz odgovarajući kalorijski i kvalitativni unos hrane. mlijeko i zamjene. Homorap) mutni (Monotard.nus pojave rijetke. Dijeta je sastavljena tako. 3.  Večernja doza je zbog odmora 1/3 od ukupne doze. penkalo.(3 x dob u godinama)  kcal/dan = kcal/kg tjel. voće i zamjene.je neizostavan dio terapije i sprovodi se svakodnevno. U oba termina kombinuje se bistri i mutni inzulin. ali kontrolirana po kalorijskom i kvalitativnom unosu. Homolons) početak djelovanja maksimum djelovanja ukupna dužina djelovanja (u satima) (u satima) (u satima) 1/2 1-5 6-7 2 6-12 16-20 Kod mlađe djece i novootkrivenih IDDM pacijenata koristi se SHEMA DVOKRATNE INZULINOTERAPIJE apliciranje špricom . s tim da prije intenzivnog treninga treba dati 10-15 grama ugljenih hidrata koji se odbiju od ukupnog kalorijskog unosa. Već od 7. Za pacijente na dvokratnoj insulinoterapiji jelovnik se sastoji od 6 obroka koji su određene količine i sastava hrane a uzimaju se uvijek u isto vrijeme.u 07h i 19h. ali okolina mora da bude upoznata sa bolešću djeteta. Omogućava normalan rast i razvoj djeteta. 5. Kalorijske potrebe odrede se prema uzrastu djeteta idealne težine i to:  kcal/dan = 1000 + (100 x dob u godinama)  kcal/kg tjel mase = 90 . Vrsta inzulina kristalni bistri (Actrapid. te je ravnomjerno raspoređena u obrocima za dijete odgovarajuće dobi. i opasnošću od hipoglikemije. 6. U fazi istraživanja je aplikacija inzulina pomoću posebnih inzulinskih pumpi DIJETA . te se poklapaju sa pikovima djelovanja inzulina. Proces edukacije je kontinuiran i počinje od prvog kontakta sa pacijentom i traje cijeli život. Jelovnik se sastavlja prema tačno određenim uputama ne samo za kalorijski unos nego i za broj obroka a u ADA jedinicama je izražena količina hrane iz ovih grupa za svaki obrok. slatkiši. jer je normalna.  30-35% iz masti a  15% iz bjelančevina Namirnice se prema uputama Američkog udruženja za dijabetes (ADA) svrstavaju u 6 grupa i to 1. U periodu adolescencije doza inzulina se ustali na 0. meso i zamjene. povrće i zamjene. Doza u prosjeku iznosi 0. a time je i učestalost kasnih komplikacija rjeđa. TJELESNA AKTIVNOST . Bistri inzulin se aplicira prije 3 glavna obroka a mutni jedanput prije spavanja.5-1 IJ/kg/TT.  Jutarnja doza je 2/3 ukupne doze a od toga je 2/3 mutnog a 1/3 bistrog inzulina. s tim što je u remisiji manja. masa u kg. godine starosti djeteta počinje obuka za samostalno 208 .8 -1 IJ/kg/TT. 2. Preporučuju se potrošni sportovi. kao i u pubertetu. Danas je najveći broj djece i omladine na intenzificiranoj inzulinoterapiji tzv. a istog odnosa bistrog i mutnog inzulina.prehrana dijabetičnog djeteta odgovara optimalnoj prehrani zdravog djeteta. mase x tjel.

glavobolja.6 mmol/l.  pH je niži od 7. Treba brzo reagirati davanjem 10-15 grama ugljenih hidrata per os ako je dijete svjesno ili 1 mg glukagona.  jedanput godišnje radi se lipidogram.  Koristi se fiziološka otopina i to u količini od 15 ml/kg tjel.  Svakih 6 mjeseci određuje se titar antiinsulinskih antitijela. a zatim 7 ml/kg/TT. sljedećih 11 sati. koriguju na osnovu rezultata urinarnog monitoringa (4 x dnevno). PROCJENA METABOLIČKE KONTROLE radi se.loša glikozurija>20g –  regulacija bolesti i određivanja SUK-a svaka 3 sata .Pacijenti koji mjesecima i godinama primaju nedovoljne doze insulina pokazuju zaostatak u rastu. ali se javlja i prilikom infekta. a ako je dijete bez svijesti hitno transportovati u medicinsku ustanovu.koma.  procenat glikoliziranog hemoglobina (HbA1c). rukovodeći se u ovom periodu prije svega stepenom dehidracije. DIJABETIČNA KETOACIDOZA .  Glikemija prelazi 16. te grešaka u inzulinoterapiji i ishrani pacijenta.  dehidracija.može biti prva manifestacija bolesti. ali najčešće na 2.2 mmol/l i niže.dnevni profil glikemije. Najvažnije je na vrijeme uočiti simptome: znojenje. osjećaj hladnoće. nesvjestica.  bol u trbuhu te  pomućenje svijesti . a u tom slučaju ŠUK je nizak a glikozurija negativna. promjene ponašanja te na koncu gubitak svijesti i koma. Kod pacijenata sa čestim hipoglikemija radi se EEG (elektroencefalografija). zatim  procjena statusa tireoidnih hormona uz obavezno određivanje titra antitireoidnih antitijela zbog velike incidence pridružene hipotireoze takođe autoimune geneze. posebno kod mlađe djece. MAURIAC-OV SINDROM . mase u prvom satu. koji nam daje uvid o srednjoj glikemiji u posljednja 2-3 mjeseca. njezi stopala kao i njezi mjesta aplikacije inzulina. Terapiju Prvo započeti rehidracijom pacijenta. Od početka bolesti pacijenti vode dnevnik samokontrole u koji se upisuju doze inzulina koje se svakodnevno. Simptomatologija se javlja pri individualno različitim vrijednostima glikemije. slabost muskulature.25. umor.  Kussmaulovo disanje.može biti udružena sa glikozurijom i ukazuje na nedostatak inzulina. hepatomegaliju. kušingoidan izgled i zaostatak u spolnom razvoju. a  bikarbonati niži od 15 mmol/l. Obzirom na veću osjetljivost prema infektu kao i vremenom slabiju perfuziju okrajina veliku pažnju treba posvetiti ličnoj higijeni. Kliničkom slikom dominira:  povraćanje. glad. AKUTNE KOMPLIKACIJE HIPOGLIKEMIJA . te EMG (elektromiografija) i procjena funkcionalnog statusa bubrega. Prilikom svake posjete liječniku treba odrediti tjelesnu masu (po mogućnosti na istoj vagi) a dva puta-godišnje tjelesnu visinu. ACETONURIJA . Može se javiti i zbog gladovanja.  određivanja glukoze u 24 satnom urinu .  Godišnje se takođe rade okulistički pregled.sprovođenje terapije i samokontrole.česta je komplikacija pacijenata sa IDDM. svakih 1-3 mjeseca. te kontrole glikemije. 209 . Sastoji se od:  uvida u dnevnik samokontrole.

za 2-3 dana prelazi se na klasičnu dvokratnu insulinoterapiju kombinacijom bistrog i mutnog insulina. Heiropatija je kasna komplikacija čiji se početak uočava još u dječijoj dobi.1 I. Ako je pH ispod 7. aplicirano na isti način. hipotireoza. Terapija je postepeno smanjivanje doze insulina.  Četvrti dan se daje regulirana dijabetična prehrana sa punim potrebnim kalorijskim unosom. Inzulinoterapiju početi  odmah. Doza se koriguje svaki put prema vrijednostima glikemije i glikozurije. retine (retinopatija) te nerava (neuropatija). Ishrana počinje  6-8 sati nakon početka terapije a po prestanku povraćanja i to malim količinama tekućine i zaslađenog čaja. a sastoji se od dva lobusa koji su vezani isthmusom. a ako se i pojave onda im je progresija sporija./kg bistrog inzulina intravenski. a  kada glikemija padne ispod 11. Uočeno je da se kod dobro regulirane glikemije kasne komplikacije rjeđe pojavljuju.je komplikacija hroničnog predoziranja insulina. KASNE KOMPLIKACIJE Prognoza bolesti ovisi prvenstveno o razvoju kasnih komlikacija. ili 3.1 mmol/l insulin se aplicira supkutano u četiri doze (svakih 6 sati) i to po 0. Štitna žlijezda Locirana je u prednjem dijelu vrata. a nakon prestanka parenteralne terapije daje se peroralno uz kontrolu kalemije. Zahvaljujući vrlo sofisticiranom načinu terapije i kontrole pacijent može da ima kvalitetan život te da doživi za njegovu sredinu prosječnu životnu dob. njegova oksidacija katalizirana enzimom peroksidazom.15 treba polagano korigovati acidozu otopinom bikarbonata./kg bistrog inzulina na sat.1 I. Osnovni proces je aktiviranje joda tj.025 i. Već u 2.j.J. a ujedno i doprinosi formiranju angiopatije. Adekvatno tretiran IDDM djece i omladine nije više tako zastrašujuće oboljenje niti prepreka za normalan rast i razvoj.6 mmol/l fiziološka otopina se zamijeni Glucosalinom. aplikacijom 0. Nakon stabilizacije.  Kada glikemija padne ispod 16. Smjenjuju se epizode hipo i hiperglikemije uz pojavu ketonurije. čime nastaje jon joda. Obzirom na autoimunu osnovu IDDM nisu rijetke ni druge. po formulama izračunata količina zbog mogućih komlikacija u smislu edema mozga i intrakranijalnog krvarenja. Nakon apsorpcije u GITu jod aktivnim transportom ulazi u ćelije štitnjače (tireocite). Hiperlipidemija kao predmet loše metaboličke kontrole značajan je faktor u nastanku aterosklerotičnih promjena na krvnim sudovima.J. a  najdalje kada glikemija padne na 11. Luči hormone tiroksin ili tetrajod-tironih (T4) i trijodtironin (T3). a zatim nastaviti aplikacijom 0.05 I. mlijeko.6 mmol/l doza insulina se smanjuje na 0. ali se nikad ne daje cijela./kg/sat. To su:  MIKROANGIOPATIJE koje se manifestuju na malim krvnim sudovima bubrega (nefropatija). banana) uzimajući 1/2 potrebnog kalorijskog unosa.J.  MAKROANGIOPATIJA tj. koji se stavlja u infuzionu otopinu. te soka od mrkve i paradajza ili naranče. bujon. satu terapije u infuzionu otopinu dodaje se kalijum. Karakteriziraju je kontrakture interfalangealnih zglobova prstiju šaka a počinje na zglobovima malog prsta. posebno endokrine autoimune bolesti npr. a aktivira se i poliolski put abnormalnog metabolizma glukoze pri čemu nastaje veoma toksični alkohol sorbitol. Kada glikemija padne ispod 16. U osnovi svih kasnih komplikacija je štetan efekat dugotrajne hiperglikemije na tkiva./kg. Povećana je glikozilacija proteina.  Sljedeća 2 dana pacijent se hrani na 6 sati (voćni sok. promjene na velikim krvnim sudovima. 210 . SOMOGY-JEV FENOMEN .1 mmol/l daje se otopina 5% Glucosae. Desni lobus je obično nešto veći. Hemodinamski poremećaj karakterističan je za dijabetes.

tj.  UZ pregled štitnjače uz tačnu definiciju položaja i dimenzija.sekundarna i tercijarna (hipotalamohipofizarni poremećaj) KONATALNA HIPOTIREOZA Javlja se porodično ili sporadično i to sa strumom ili bez.Jod se u takvom jonskom obliku veže za aminokiselinu tirozin na 1 ili na 2 mjesta. vezivanjem hormona za DNA.. HIPOTIREOZA Označava deficitarnu sekreciju hormona štitnjače. To su 211 . te povećanom akumulacijom joda i ubrzanom sintezom hormona.  Nivoa hormona štitnjače. hipolazija. koje su opet 3-4 puta češće kod djevojčica.hipofiza tercijarna .dishormogeneze . ektopija) . J131) Konatalna .  stimulacija sinteze proteina. 80-90% slučajeva uzrokovano je razvojnim anomalijama.upotreba tireostatika u trudnoći . Svega 1 % hormona slobodno cirkulira u plazmi dok je ostali najveći dio vezan: veći dio za globuline (TBG-tiroksin binding globulin) a manji dio za albumine. služi kao prohormon.tireoidektomija . a preko hormona hipotalamohipofizarnog kompleksa.  Procjene rasta i razvoja uz određivanje koštane starosti. Nazivaju se dishormogeneze a uzrok su 10-15% svih kongenitalnih hipotireoza. prelazi u T3. Prema razdoblju nastanka hipotireoza razlikuje se: stečena i konatalna Stečena . DIJAGNOZA bolesti štitne žlijezde se postavlja na osnovu:  Fizikalnog pregleda. što se aplicira 100 µg TRH uz mjerenje nivoa TSH u krvi 0 15.i dijodtirozin. Povećano izlučivanje TSH hipofize rezultira hipertrofijom i hiperplazijom štitne žlijezde.hipotalamus. procesom dejodinacije. TSH i TRH (tireotropin oslobađajući hormon). sekreciji i djelovanju tireoidnih hormona su autosomno recesivno nasljedne bolesti. Osnovne uloge T3 i T4:  održavanje bazalnog metabolizma u ćelijama što se ostvaruje djelovanjem hormona na receptore mitohondrija. 30 i 60 minuta nakon aplikacije.autoimuni tireoiditis (Hashimoto) . Uz IDDM najčešće je endokrino oboljenje dječijeg doba. T4 u perifernim tkivima.endemski kretenizam . Na osnovu rezultata ovog testa otkriva se hipotireoza bila ona latentna ili manifestna a ujedno se i određuje nivo na koje je nastala: primarna .štitna žlijezda sekundarna .  Određivanjem titra antitireodinih antitijela (antitireoglobulinska. na ovaj način se direktno stimuliše rast i diferencijacija. a spajanjem 2 molekule dijodtirozina nastaje T4. Sinteza hormona regulirana je negativnom povratnom spregom. Stvoreni hormoni deponuju se u tireoglobulinu unutar folikula tireoidee. Poremećaji u sintezi. a oslobađaju se procesom proteolize na koji direktno utječe TSH (tireostimulirajući hormon). čime se stvara toplota.jatrogena (tireostatici. antimikrosomalna).  stimulacija oksidacijskih procesa.  Dinamskim funkcionalnim testovima za ispitivanje osovine štitnjača-hipofiza-hipotalamus.razvojne anomalije (aplazija. U plazmi ima 50 puta više T4 ali T3 ima 4 puta jače dejstvo nego T4. Spajanjem jedne molekule mono-i jedne molekule dijodtirozina nastaje T3. te nastaju mono. To je TRH test koji se izvodi tako.

Kod djece rođene u terminu prisutne su distalna jezgra femura i proksimalna jezgra tibije. disanje je čujno a glas hrapav i promukao. čelo je naborano. te nastaje zaostatak u psihomotornom razvoju djeteta. Iz istog uzorka radi se screening i na fenilketonuriju. postoji deficit tireoidnih hormona. Trbuh je velik a često se vidi i umbilikalna hernija. Uočava se prije svega veliki deficit u rastu. Tjelesna dužina i obim glave su uredni. ako je hipotireoza sekundarna ili tercijarna. Koža je suha. DIJAGNOZA Nivo T4 je snižen. a vrijednosti holesterola nisu povišene kod djece do 2 godine starosti. mase. Dijete mnogo spava. TERAPIJA HIPOTIREOZE Cilj terapije je dovesti pacijenta u eutireoidno stanje. te viri iz njih. u razvijenim zemljama izvodi se na svoj živorođenoj novorođenčadi. STEČENA HIPOTIREOZA Ako se hipotireoza javi kasnije. a T3 snižen ili normalan dok je TSH visokih vrijednosti. godine života nema mentalne zaostalosti. Ovisno o stepenu hormonske deficijencije simptomi su često nepotpuni. Doza je u prvih 6 mjeseci života 50/µg/24 sata a kasnije se postepeno povećava do 150 µg/24 sata. Peroralno se daje sintetski T4 (L-tiroksin. ali. EKG pokazuje bradikardiju i nisku voltažu. rijetko plače. Kasni i denficija. periferna neosjetljivost na tireoidne hormone. Izvodi se u cilju što ranijeg otpočinjanja terapije a da bi se spriječio mentalni deficit. Sisanje i gutanje su otežani. djeca ne podnose hladnoću. 212 . simptomi su blaži. Zato se bolest obično ne prepozna prije kraja prvog ili drugog mjeseca života što je prognostički loše. Tjelesna temperatura je obično subnormalna. slabost muskulature. debljaju se. početak terapije kasni. U nedostatku hormonalne dijagnostike ili kao njena dopuna. Vobenol). Nivo hormona štitnjače je snižen a TSH povišen. defekt dejodnacije. defekt organifikacije (najčešći). Program sistematskog traganja za konatalnom hipotireozom-screening. Radioimunološki se određuje nivo T4 i TSH iz osušene kapi krvi koja se uzima na filterpapir. dozrijevanju kostiju i nicanju zuba. prsti debeli i kratki. perutava. nemogućnost akumulacije joda. Tonus muskulature je oslabljen. veoma je uočljivo zakašnjelo pojavljivanje epifizarnih jezgara osifikacije. Kod starije djece doza je prosječno 4 µg/kg tjel. rast prestaje a mentalni razvoj je usporen do idiotije. Pošto se najveći dio T3 sintetiše iz T4. Scintigrafijom se kod razvojnih anomalija može odrediti tačna lokalizacija žlijezde (ako je ima). Lice je grubo. Opstipacija je redovan nalaz kao i bradikardija. Zbog značajnih efekata i relativno jeftinog izvođenja. Jezik je miksedematozan. defekt spajanja. TSH je snižen. sporo se kreću i reaguju. Na osnovu toga se može odrediti i u kom je periodu intrauterinog razvoja nastao deficit hormona. da bi se nakon 2-3 nedjelje prešlo na punu dozu. prevelik za usta. Anemija se vida redovno.nereaktivnost štitnjače na TSH. imaju opstipaciju. tupog izraza (miksedem). Ukoliko nedostaju ili su nepravilne ili fragmentirane. Korijen nosa je udubljen. širok. a kasnije zaostatak i u polnom razvoju. i oskudne spontane motorike. Ako se bolest javi nakon navršene 2. ovim načinom terapije zadovoljene su i potrebe za T3. nosni otvori okrenuti prema gore. Terapija se započinje sa 1/2 izračunate doze. niske linije kosmatosti. stvaranje abnormalnog tireoglobulina. Šake su široke. nemogućnsot razlaganja tireoglobulina i izlučivanja hormona. Vrat je kratak i debeo pa se glava doima kao nasađena na trup. Klinička slika Hipotireoidno novorođenče je često preneseno i nešto veće porođajne mase.

U kliničkoj slici apetit je povećan bez dobivanja u težini.Iznimak je kongenitalna hipotireoza. Adison). Kod djece je najčešći oblik Gravesova bolest udružena sa difuznom hiperplazijom štitnjače.diskutabilana. 213 .uzroci nastanka ovog poremećaja. gdje terapiju počinjemo punom dozom. Ovo je autoimuno oboljenje. U posljednjih par godina smatra se da je to kraj 1. Drugi daju terapiju tek kod natanka hipotireoze. i nivo hormona održavamo na gornjoj granici da bi se smanjio efekat deficita hormona na razvoj nervnog sistema. 5 puta je češći kod djevojčica nego kod dječaka. Diskutabilno je koja je kritična dob do koje je neophodno otpočeti supstitucionu terapiju konatalne hipotireoze da bi se postigao optimalan mentalni razvoj. Štitnjača se postepeno uvećava uz eutireoidan status da bi nakon dužeg perioda postala hipotireoidna. znoje se. moguća je pojava poremećaja opisanih kao minimalna cerebralna disfunkcija. MIKSEDEMSKI nedostatak joda uz faktore koji pospješuju disfukciju štitnjače glavni su. Nekad se može čuti i sistolni šum srednjeg intenziteta koji nastaje usljed vaskularne hiperkinetike. bez obzira na eutireoidno stanje. usljed malog unosa joda hranom dolazi do hipertrofije štitne žlijezde. HIPERTIREOZA . Uočljiv je mentalni deficit i miksedem lica. nakon čega tkivo propada i biva zamijenjeno vezivom. pa se kod novorođenčadi tih krajeva javlja pored gušavosti i teški poremećaj rasta uz mentalni deficit koji se naziva endemski kretenizam. emocionalno nestabilni. Histološki je karakteriše limfocitarna infiltracija štitnjače. nervoza). Fizikalni pregled pokaže strumu uz tahikardiju i hipertenziju. HAŠIMOTOV AUTOIMUNI TIREOIDITIS Najčešći je uzrok hipotiroze djece i adolescenata.nastaje zbog nedostatka joda u prvim mjesecima fetalnog života. Karakteriziran je gluhonijemošću te mentalnom zaostalošću uz uredan rast. mjeseca života. te povišen tittar antitireoidnih antitijela. i to posebno u doba puberteta. Bolest počinje znacima hipertireoze (tahikardija. Koža je topla i vlažna. Profilaksa ovog poremećaja se vrši jodiranjem kuhinjske soli sa 0. štitnjača je neravnomjerno uvećana i tvrda a često lokalno pravi pritisak uz smetnje gutanja. Bolest je autoimune etiologije. TERAPIJA .  LATS protektor i  HTS (human thyroid stimulator) Češća je kod djevojčica. Pacijenti su nervozni.01% KJ. ni ovim putem se ne može postići eutireoidno stanje. U statusu hormona povišen je nivo TSH uz niži T4. jer neki počinju supstitucionu terapiju već na početku bolesti da bi se spriječilo uvećanje strume. ali najnovija istraživanja pokazuju. Nerijetko. javljaju se antitijela koja potiču endokrine ćelije na povećanu sekreciju a najpoznatija su:  LATS (long acting thyroid stimulator). da čak i ako je terapija otpočela unutar ovog kritičnog intervala. imaju tremor. Dijete je zaostalo kako rastom u visinu tako i u spolnom razvoju. ENDEMSKA GUŠAVOST I KRETENIZAM Kod stanovništva nekih krajeva. Nekad se javlja i karakterističan egzoftalmus te znakovi na očima:  Grafeov (zaostajanje gornjeg kapka kod pogleda nadole). Javlja se u 2 različita klinička oblika: NERVNI . osjećaj slabosti te proljevaste stolice. Ona pod utjecajem velikih količina TSH (negativna povratna sprega) stvara dovoljne količine hormona. U porodici pacijenta česti su srodnici sa drugim autoimunim endokrinopatijama (dijabetes. Uzrokovana je hipersekrecijom hormona štitnjače. U dojenčadi sa kongenitalnom hipotireozom mjesecima ostaje visok nivo TSH i pored dovođenja u eutireoidno stanje nivoa T3 i T4.

leukopenija i urtikarija te stoga treba kontrolisati krvnu sliku svakih 7 dana. Moebiusov (nemogućnsot konvergencije) i  Stellwagov (retrakcija gornjeg kapka i rijetko žmirkanje). Koristi se još i propiltiouracil koji osim blokiranja sinteze hormona inhibira pretvorbu T4 na periferiji u T3. nivo antitireoidnih antitijela je povišen. Nakon uvođenja terapije obično je potrebno 4-8 sedmica da se pacijent dovede u eutireoidno stanje. Nakon toga daje se doza održavanja u trajanju 1-2 godine. On djeluje tako što blokira sintezu tireoidnih hormona. Nuspojave terapije su veoma ozbiljne: agranulocitoza. U statusu tireoidnih hormona T3 i T4 su povišeni uz suprimiran TSH koji je nekad i nemjerljiv. Rjeđe se kod djece odlučuje na tireoidektomiju i to tek ako postoji velika struma ili nepodnošljivost tireostatika. a daje se u dozi od 150 mg/m2. 214 . nakon kog vremena obično dolazi do spontane remisije. U terapiji se koristi metimazol (Favistan) u dozi 10-15 mg/kg/24 sata. Simptomatski se mogu u slučajevima težih aritmija dati β-adrenergički blokatori (propranolol-5 mg/kg/dan).

najčešće uzrokovanim traumom i oštećenjem u toku trudnoće i poroda. Pri povlačenju djeteta za ruke. mjeseca glava se pri okretanju počinje da podiže.djelomična) nastaje kao posljedica oštećenja određenih motornih centara u mozgu. prisutan do tada. Međutim. Simetrično flektiran položaj trupa.5. a sa druge strane imamo drukčije manifestiranje oboljenja. Većina roditelja normalne inteligencije može da prati i registrira ovaj razvoj. ali se pred kraj ovog perioda javlja izvjesna kontrola držanja glave. dijete pokazuje brz. Sasvim je razumljivo da postoje individualne razlike koje počivaju na urođenom kvalitetu nervnog sistema. nervnih putova ili motornih živaca. sa toničnim refleskom vrata (glava okrenuta na jednu stranu sa ekstremitetima ekstendiranim na tu stranu). pareza . naročito u prvim godinama života Osnov ovog razvoja u prvom redu je mijelinizacija. posebno nervnog sistema. svi simptomi se ne mogu tumačiti na osnovu ova dva mehanizma. kao i na stimulaciji djece od strane roditelja. Do kraja 2. Rani psihomotorni razvoj djeteta Djeca se rađaju sa konačnim brojem ganglijskih (nervnih) ćelija.PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA Potrebno je istaknuti neke specifične karakteristike razvojnog doba. mjeseca se prijatnije osjeća sa poznatim osobama. MEHANIZAM PATOLOŠKE HIPERAKTIVNOSTI NERVNIH ĆELIJA. Na prvo mjesto dolazi nedovoljna razvijenost nervnog sistema. kako u normalnim tako i u patološkim okolnostima. Pa i pored toga dijete nema mnoge funkcije i složene oblike ponašanja zbog nezrelosti nervnog sistema Međutim. Sa mjesec dana dijete pravi izvjesne grlene zvuke. Do kraja ovog perioda glava dolazi u ravan tijela. Pa i pored toga. CNS u ovom dobu različito reagira u poređenju sa CNS odraslih. se počinje opuštati i dijete leži potrbuške. Postoje dva glavna mehanizma na osnovu kojih nastaju neurološki simptomi: MEHANIZAM DEFICITA FUNKCIJE nakon oštećenja nekog dijela nervnog sistema. mjeseca života dijete vidi u luku od 180 stupnjeva. Krajem ovog perioda dijete počinje da čvrsto drži predmete koji mu se stave u ruku. Bolesti nervnog sistema uzrokuju poremećaje u funkciji koji se očituju subjektivnim simptomima i objektivnim znacima. zaostaje. Pri držanju djeteta u uspravnom položaju glava je povijena naprijed. neotpornost prema raznim infektivnim agensima od kojih nije zaštićen vakcinama. U psihosocijalnom kontaktu dijete već krajem 1. te lako uočava rana odstupanja od normalnog. Kada se dijete drži u ventralnoj suspenziji (odignuto iz potrbušnog položaja rukom ispod trupa) zauzima položaj fleksije glave i ekstremiteta oko ruke kojom ga držimo (Landau-ov odgovor). postoje određene pravilnosti koje nam služe i na osnovu kojih se može kazati da li je razvoj normalan ili postoje nepravilnosti u razvoju djeteta. koje su od neobične važnosti i predstavljaju osnov za izdvajanje ove subdiscipline iz opće neurologije. Tako mišićna slabost (paraliza . a noge se ekstendiraju. Dijete pogledom fiksira bliske predmete ili predmete koji se kreću u njihovom bliskom vidokrugu. Tu spada i mogućnost rane ekspresije patoloških gena. Do kraja 1.. Na temelju ovoga donosi se zaključak o lokalizaciji i vrsti lezije. sedmice života. Postoje sigurni dokazi da u patogenezi epileptičnih manifestacija važan udio ima hiperaktivnost moždanih ćelija. iz leđnog položaja u sjedeći. U istoj poziciji sa 4 mjeseca mogu podići glavu u vertikalnu osovinu i lahko je okretati na obje 215 .potpuna. Sve navedeno dovodi do toga da u djetinjstvu imamo oboljenja koja se javljaju samo u ovom životnom dobu. ruke su ekstendirane. nekada čak dramatičan razvoj. PRVA TRI MJESECA ŽIVOTA Novorođeno dijete stavljeno na čvrstu podlogu je sposobno da izbjegne gušenje okretanjem glave na stranu. Potpuno razvijen socijalni osmjeh se javlja od 3 . PERIOD OD 3-6 MJESECI Sa puna 3 mjeseca dijete u položaju potrbuške na čvrstoj podlozi može da odigne glavu i prsa sa podloge. neki samoglasnici se javljaju sa 2 mjeseca. glava pada.

Zbog toga je neophodno pitati roditelje kod uzimanja lične anamneze o tome kada je dijete prohodalo i progovorilo. Sa 6 mjeseci dijete može da ispušta ponavljane samoglasnike. da-da i si. 216 . sa rukama i nogama u manje-više simetričnom položaju. a zatim obratno. U periodu od 6-12 mjeseci dijete počinje da imitira sve više. vjerovatno zbog toga što u toj dobi počinje i puzati. Krajem ovog perioda jasno razlikuju ukućane od stranaca. ili poduprta nečim sa leđa. npr. leđa postaju uspravna. dijete odiže pokrivač i traži ga. a sa 9 mjeseci napraviti par koraka dok se drže za obje ruke. a sa 24 mjeseca imitira krugove. Sa 4 mjeseca glasno se smiju. Sa 18 mjeseci dijete već može da se penje uz stepenice ako se drži za jednu ruku. glava je položena u središnju liniju. Ostvaruje kontakt i sa drugim ljudima Koncem ovog perioda već se može igrati i sa drugom djecom. iako je to veoma varijabilno. U dobi od 4-5 mjeseci privlače ih predmeti na podlozi i u dobi od 6 mjeseci mogu promjeniti orijentaciju cijelog tijela da bi dohvatili objekt. Djetetu treba početi stvarati higijenske navike i stavljati ga na tutu tek kada samostalno prohoda. uključujući upotrebu palca i prstiju. Do 18 mjeseca dijete već ima riječnik od desetak riječi. oslanjajući se naprijed na ruke. U dobi od 3-4 mjeseca kod djece uglavnom prestaje da dominira tonični refleks vrata. Govori ba-ba. Sa 4 mjeseca počinju uzimati objekte i prinose ih do usta radi ispitivanja. Najbolji indikator motornog razvoja je hod. PERIOD OD 6-12 MJESECI Sa 7 mjeseci dijete u potrbušnom položaju se usmjerava ka objektu koji želi i pokušava da ga dosegne. pod pokrivač. odnosno ako pred njim sakrijemo neki predmet. Sa 18 mjeseci šara linije. U dobi od 6 mjeseci djeca se mogu podići iz sjedećeg u stojeći položaj i držati svoju tjelesnu težinu na ekstendiranim nogama. PERIOD OD 12-24 MJESECA U periodu do 15 mjeseci većina djece prohoda samostalno. Sa 8 mjesecj već mogu neko vrijeme stajati čvrsto. stepenicu po stepenicu. Sa 8-9 mjeseci sjede bez podupiranja. Sa 6 mjeseci dijete u leđnom položaju diže glavu i zainteresirano je za svoje ruke i noge. Pokazuju raspoloženje ili neraspoloženje određenim stvarima Grimasiraju. Sa 4 mjeseca dijete pri povlačenju iz leđnog u sjedeći položaj drži glavu u ravni tijela. Sa 15 mjeseci dijete već može da stavlja predmete jedne u druge. Sa 6 mjeseci djeca mogu sama sjediti. U dobi od 9-10 mjeseci dijete počinej bivati manje uznemireno odsutnošću majke. ma-ma. a sa 12 mjeseci može se početi igrati loptom. Sa 20 mjeseci može da se spušta niz stepenice. U periodu od 18-24 mjeseca većina djece već može tražiti tutu. Sa 9 mjeseci maše rukom za pozdrav. Sa 6-9 mjeseci hvatanje se usavršava. U psihosocijalnom kontaktu javlja se separaciona anksioznost u dobi od 6-8 mjeseci. U psihosocijalnom razvoju djeca se više vežu za objekte i okolinu. prvo iz potrbušnog položaja u leđni. Sa 9 mjeseci može pustiti predmet iz ruke ako se zatraži. Sa 18 mjeseci može da napravi kulu od 3 kocke. Sa 8-9 mjeseci počinje da obraća pažnju kada se spomene njegovo ime. a sa 8 mjeseci već i konsonanata. U toj dobi dijete počinje da shvata i to da predmeti koje ne vidi mogu postojati. Sa 9 mjeseci kažiprstom pokazuju objekte. a sa 12 mjeseci pruža traženi predmet. a psihičkog govor. Kada je uspravno glava se još uvijek malo naginje naprijed. a sa 24 mjeseca kulu od 6 kocki.strane. U ovom periodu dijete već pažljivo eksploatira predmete u okolini. Još nisu razvila lumbalnu lordozu i kičma je kifotično zakrivljena od cervikalne regije do sakruma. Sa 9-10 mjeseci većina djece nauči da puže. U dobi od 5-6 mjeseci dijete počinje da se okreće. a do 18 mjeseci i trči ukočeno.

ASIMETRIČNI TONIČNI REFLEKS VRATA.refleksi (primitivni. Na šaci refleks nestaje od 3-4 mjeseca. 3.Neurološki pregled djeteta Neurološki pregled kod odraslih se sastoji od pregleda kranijalnih nerava. a drugi pod leđa. diskineze. Dijete se čvrsto odupire o podlogu i nekoliko sekundi nosi veći dio sopstvene tjelesne težine.socijalni kontakt .aktivna motorika . Nastaje trajna fleksija prstiju. SENZORNI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . kojoj slijedi ekstenzija podlaktica i svih zglobova šaka. Refleks može biti prisutan i kod normalne djece do 6 mjeseca života. jedan dlan se stavi pod zatiljak. Dijete okreće glavu na istu stranu i pokušava ustima doseći predmet. mišićni. POZITIVNA POTPORNA REAKCIJA. nagne malo prema naprijed. Izvodi se tako da se djetetu stavi bilo kakav čist predmet u usta. Javlja se u fetalnom dobu i prisutan je do 4. Prisustvo ovog refleksa od rođenja do petog mjeseca života znači normalan razvoj motornog sistema. Dijete pravi par naizmjeničnih koraka.somatski senzibilitet 217 . mjeseca života. pokusa na koordinaciju itd. 6.više moždane funkcije 2. Za procjenu abnormalnosti u razvoju nervnog sistema kod novorođenčeta ispitujemo tzv. 5. ruka i noga na strani lica su ekstendirane.koordinacija . fascikulacije) 3. REFLEKS TRAŽENJA USNAMA. PRIMITIVNE REFLEKSE I AUTOMATSKE REAKCIJE koje su karakteristične za određenu dob djeteta. ekstremiteta. Izaziva se tako da se dijete legne na leđa. a ono će praviti intezivne pokrete sisanja. Izaziva se lahkim podražajem lateralnog ugla usana. govora. odnosno stopala. stereotipije. hoda. U neurološkom pregledu starijeg djeteta ispituje se: 1. REFLEKS SISANJA. Reakcija djeteta je abdukcija ruku. nistagmus. Dijete se digne u kosi položaj.hiperkinezije (konvulzije.svijest . AUTOMATSKI HOD. a na strani zatiljka flektirane. Izaziva se uzimanjem djeteta ispod aksila i postavljanjem u okomit položaj. a na stopalu se nalazi do kraja prve godine. MOTORNI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . tikove. tako da tabanima dodiruje podlogu. 2. Tehnika pregleda kod novorođenčeta i malog djeteta se razlikuje od pregleda odraslih. ili na taban u visini metatarzalnih kostiju. kožni) . Daleko je karakterističniji za djecu ometenu u neurološkom razvoju. Važno je navesti slijedeće reakcije: 1.mišićna snaga . PSIHIČKI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . sa tabanima na podlozi. Brzo se spusti dlan pod zatiljkom i izazove pasivna retrofleksija vrata. 4. a kasnije se gube. Izaziva se pritiskom prsta na dlan u visini metakarpalnih kostiju.tonus . Drugi način izazivanja je udarcem o podlogu na kojoj dijete leži na leđima. Nastaje postupna ekstenzija donjih ekstremiteta i trupa. U drugoj fazi dijete aducira i flektira ruke. Ukoliko dijete okrene spontano glavu na neku stranu. MOROV REFLEKS. 7. REFLEKS HVATANJA ŠAKOM I DLANOM. Izaziva se tako da se dijete iz okomitog položaja. Refleks nestaje sa napunjena 2 mjeseca života. motorna hiperrekativ-nost.

Pod JASNOM SVJEŠĆU podrazumjeva se odmjerena. perceptivni poremećaji (naročito optički u vidu halucinacija ili iluzija). glavobolje. ne može se dozvati ili probuditi. Lasegueov znak. Kontinuitet svijesti je sasvim prekinut i postoji stanje potpunog gubitka svijesti. ali se može relativno lahko i probuditi. šta se to događa”.) .ekstracerebralnim uzrocima u koje ubrajamo opće infekcije. asocijacije se teško odvijaju i oskudne su. Pažnja je oslabljena. doživljaj straha. Orijentacija je poremećena. razdražljivost. svjesnom stanju. encefalitis.. Slabije opaža. KOMA je najteži poremećaj svijesti. Uzroci poremećaja svijesti mogu biti uslovljeni . Bitno je da ovakvog bolesnika možemo dozvati i sa njim stupiti u kontakt. Kernigov znak. meningitis. tumori. opistotonus. ali također i . Klinička slika delirija se može razviti naglo i tada dominiraju dezorijentacija. ZNACI PODRŽAJA MENINGA I ENCEFALITISA . Svjesno stanje u smislu orijentacije u okolini i nje same predstavlja budno stanje. čitav psihički život je trom. sumanute ideje. pospano. SOMNOLENCIJA ili POSPANOST je lakši poremećaj svijesti kod kojeg se samo spoljašnje draži jačeg inteziteta svjesno doživljavaju. napeta fontanela. metaboličke poremećaje (hipoglikemija). Bolesnik nema kontakta sa spoljnim svijetom. psihološki razumna reakcija na okolne podražaje kod budnog čovjeka. fotofobija. Lahko zapada u spavanje.specifični simptomi (kočenje vrata. infektivna i parazitarna oboljenja mozga. 218 . KVANTITATIVNI POREMEĆAJI SVIJESTI Karakterizirani su jednostavnim sniženjem svijesti sa smanjenjem reagiranja do nereagiranja na draž iz okoline. SOPOR. povišena temperatura. Stalno se pita “šta sve ovo znači. endogene (uremija) i egzogene intoksikacije. strah. Svijest i poremećaji svijesti Definirati svijest nije jednostavno. motorni nemir. sve mu izgleda nelogično ili manje-više nerazumljivo. Može se razviti postepeno. fenomen tronošca). To je teži oblik poremećaja svijesti. inkoherentno mišljenje. inkoherentno mišljenje (poremećena “akt-sinteza”. usporeno. pacijent se osjeća izgubljenim. kardiovaskularne poremećaje i funkcionalne poremećaje pluća. epileptični napadi). traume. ali reagira na intezivne spoljne mehaničke draži. Postoje tri stupnja sniženja svijesti: somnolencija.specifični senzibilitet 4. otežan. usporen. preosjetljivost na spoljne draži. konvulzije itd. U tom slučaju govorimo o budnom. DELIRIJUM je kvalitativni poremećaj koji se javlja kod simptomatskih psihoza. znak Brud-zinskog. sopor i koma.nespecifični simptomi (poremećaj svijesti. Osoba ne reagira ni na kakav podražaj. odgovara onome što se u žargonu kaže “kopčanje”).procesima lokaliziranim u mozgu (cerebrovaskularna bolest. SVIJEST je zbir psihičkih funkcija pomoću kojih čovjek doživljava realnost svoje ličnosti i okoline koja ga okružuje. Jedino su očuvane vitalne funkcije disanje i krvotok. Bolesnik može da prepozna situaciju u kojoj se nalazi. povraćanje. Tipovi poremećaja svijesti Poremećaji mogu biti kvantitativni i kvalitativni. Ako se somnolencija produbljuje nastaje slika nemirne kome ili sopora. Izgleda apatično. teže pamti i upamćuje. u vidu predelirijuma: motorni nemir. KVALITATIVNI POREMEĆAJI SVIJESTI KONFUZNO STANJE je sindrom čije su bitne karakteristike: nesanica. nema interesa za okolinu.

SUMRAČNA STANJA se karakteriziraju prekidom normalnog kontinuiteta svijesti uz realtivnu očuvanost unutrašnje cjelovitosti i povezanosti.epilepsije. serološke reakcije u cilju otkrivanja infekcije majke u trudnoći. godini života.  Narednu grupu čine postnatalni etiološki faktori koji nepovoljno djeluju na CNS u prvim danima života. naročito majke. TERAPIJA Postojeći hendikep se može ublažiti ranom habilitacijom. očni pregled (visus. Obično ova djeca prohodaju kasno. traume CNS. EMG. hromozomske aberacije i gametopatije. Istu kliničku sliku mogu dati i druga heredodegenerativna oboljenja. U slučajevima sa epilepsijama treba uključiti antiepileptičnu terapiju.  Sljedeći uzrok može biti cerebralna trauma (dugotrajan porod. fundus. logoped. toxoplasmosa. ispitivanje psihologa. 219 . CT ili MRI. EEG. .  Mogu se javiti i nevoljni horeoatetotični pokreti.mentalna (psihička) retardacija. intoksikacije. ultrazvuk mozga. Posebna je uloga roditelja u rehabilitaciji. campus). pedijatar. psiholog. kvadripareza ili kvadriplegija. Zbog njih nastaje makazast hod. Ne postoji kauzalna terapija. što znači neprogresivno oboljenje. za vrijeme porođaja ili u prvim danima života. uslovljen jačim spazmom u aduktorima. urođene AV malformacije. uvidu parapareza. intoksikacije i zračenja. koje se manifestira različitim kliničkim sindromima. upalni procesi mozga i moždanih ovojnica. Dopunske metode u postavljanju etiološke dijagnoze su: osnovni laboratorijski nalazi. kao i mogućnosti obavljanja motornih radnji. Najčešći patološki mehanizam nastajanja DCP je cerebralna anoksija. sifilis). fizioterapeut. ili 5. ordinarijus. Morbus Little) Dječija cerebralna paraliza (DCP) je stanje. a postoje samo motorne manifestacije. patološki procesi na krvnim sudovima. DIJAGNOZA Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog nalaza: anamneze i kliničkog pregleda. Sva tri elementa ne moraju postojati kod oboljelog. Često izostaju psihička retardacija i epilepsije. što je rezultat oštećenja mozga nastalog intrauterino. ali ona progrediraju sa vremenom dok je DCP statično oboljenje. ali se može dati suportivna u vidu vitaminskih preparata per os. ili nikada ne prohodaju. To su protrahirana novorođenačka žutica. KLINIČKA SLIKA Najčešće je karakterizirana slijedećim trijasom: . Dječija cerebralna paraliza (Paralysis cerebralis infantilis spastica. Utvrđeno je da jedna trećina djece sa DCP je imala malu porođajnu težinu. u 3. triplegija. insolacije i dr. hemiplegija. nepodnošljivost krvnih grupa (naročito Rh faktor). odnosno malu porođajnu težinu. lumbalna punkcija u slučajevima gdje je potrebno diferencirati ovo oboljenje od drugih oboljenja. primjena forcepsa i vakum ekstrakcije). karlični položaj. infekcije (rubeola. Etiologija DCP je raznovrsna. Od ogromnog je značaja educiranje roditelja za rad sa djeteetom kod kuće. socijalni radnik. Većina tih faktora utiče na prematuritet. hemipareza. fizijatar.spastična oduzetost. Predstavlja značajan medicinski i socijalni problem. U habilitaciji i rehabilitaciji učestvuje tim stručnjaka. te dolazi do ukrštanja nogu pri hodu. a kasniji i rehabilitacijom. metabolički i endokrini poremećaji. 4. ORL pregled (audiometrija i vestibulometrija). savjetnik za izbor zanimanja.  Najčešće se javljaju pareze ili paralize na ekstremitetima. paraplegija.. . Uzrok može biti djelovanje  Različitih faktora u trudnoći majke.

TOK I PROGNOZA Postoje remisije ali i egzarcebacije bolesti. U najrazvijenijoj fazi mogu biti zahvaćeni mišići za disanje i spoljnji sfinkteri (vitalna ugroženost). grlo. Kritične godine od pojave simptoma su prva i period od 4. vrat (teškoće žvakanja. ustajanju. ali se javlja i u djetinjstvu. tetraciklinski antibiotici). TERAPIJA U terapiji se upotrebljavaju antiholinesterazni lijekovi: Prostigmin.-7. Mestinon. sa aplikacijom 1 mg prostigmin metil sulfata. Zatim se javljaju teškoće pri podizanju ruku. Također se upotrebljava i TENZILONSKI TEST. kod oboljelih kapci počinju da padaju. odnosno. Perzistira u toku cijelog života. koja se povećava sa aktivnošću. broj receptora acetilholina je reduciran.MYASTHENIA GRAVIS Myasthenia gravis (MG) je autoimuna bolest neuromišične spojnice koja se manifestira patološkom zamorljivošću određenih mišićnih grupa. Upotrebljava se i PROSTIGMIN TEST.000. inicijator patološkog procesa nije poznat. Dolazi do respiratorne insuficijencije. Djeca reagiraju na antiholinesterazna sredstva koja se po potrebi mogu primjeniti dok mijastenija ne prođe. Mjesto patološkog procesa je postsinaptička membrana u neuromišićnoj sinapsi. gutanja. Najčešće su prvo zahvaćeni mišići očiju (ptoza koja nije simetrična. nazalan govor). Prednost mu je mogućnost ponavljanja u kratkim razmacima. interkurentnih infekcija ili stresnih stanja može doći do mijastenične krize.m. uzrok. Pretpostavlja se da je uzrokovana pasivnom transmisijom antitijela iz majke u dijete. Kod jačih fizičkih napora. zajedno sa 0. d-penicilamin. Na nalazu imamo progresivno smanjenje amplituda mišićnog odgovora. Timektomija i zračenje timusa imaju određene efekte. Nikada se ne javlja recidiv. Kod djece je rijetka bolest. To se može demonstrirati na pacijentu ako gleda u ispitivačev prst postavljen iznad horizontale. Priroda ove bolesti je autoimuna. diplopije). Mišićni refleksi su očuvani. Važno je prepoznati mijasteničnu krizu i pružiti pomoć. Simptomi se javljaju odmah po rođenju ili tokom prva 3 dana i povlače se spontano nakon 3-6 sedmica. vilica. strabizam. Žene oboljevaju češće. Postsinaptička membrana je smanjena. NEONATALNA MIJASTENIJA Oko 15% majki sa MG rađa djecu sa neonatalnom MG. Genetski faktor nije od velikog značaja u oboljevanju. DIJAGNOZA EMG je metoda izbora u dijagnostici. a zahvaćeni mišići rijetko hipotrofični. KONGENITALNA MIJASTENIJA Počinje u prvoj godini života i nema antitijela protiv acetilholinskih receptora. Nešto rjeđe su prvo zahvaćeni mišići lica. Klinički efekt se javlja u prvoj minuti. godine evolucije. 220 . 2 mg.5 mg atropin sulfata (doze za 50 kg tjelesne težine). KLINIČKA SLIKA Bolest najčešće počinje u trećoj deceniji. te je tako smanjena postsinaptička transmisija sa nerva na mišić koji postaje paretičan. Osnovni simptom je patološka zamorljivost mišića. Efekat se javlja nakon 20-30 minuta. kao i kortikosteroidi. i. sa aplikacijom Tensilona. Prevalencija bolesti je 4 na 100. Mogu se javiti i nakon uzimanja nekih lijekova (kurare.

Prenos impulsa se ostvaruje pomoću specifičnih medijatora. Sinapse i sinaptička transmisija su jedan od najvažnijih faktora u patofiziologiji epilepsija. a najpoznatiji inhibitorni neurotransmiter je gamaaminobuterna kiselina (GABA). Generalizacije je teško praviti jer se epilepsije razlikuju po svojim oblicima.Epilepsije Epilepsija dolazi od grčke riječi epilembano (šćepati. hipoglikemija. stanje koje karakteriziraju epizode koje se ponavljaju i u kojim dolazi do poremećaja svijesti.  skoro 70% epilepsija se javlja do 18. Ranija istraživanja su više pažnje poklanjala traženju ekscitatornih mehanizama u objašnjavanju epileptičnih fenomena. To je proces aktivacije na membrani koji počinje inicijalnom depolarizacijom prirodnog membranskog potencijala. Zbog neobavještenosti i krivih predodžbi epilepsije još uvijek izazivaju strah. socijalni problemi nisu rijetki. obimu i vremenskom toku. S druge strane. Na. neurotransmitera. preparati piperazina. onda se vidi da je to veoma veliki i značajan broj pacijenata u kliničkoj praksi. PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI Za razumjevanje paofiziologije epilepsija moramo prvo usmjeriti pažnju na membranu nervne ćelije. Interakcijom neurotransmitera sa specifičnim receptorom na postsinaptičkoj membrani nastaju postsinaptički potencijali. ETIOLOGIJA Kada govorimo o uzrocima epilepsija dominira multifaktorijalna uslovljenost i genetski faktori. UČESTALOST EPILEPSIJA Smatra se da se broj oboljelih kreće oko 7 promila. Uloga K. EEG slikama. sindrom. djeluju deprimirajuće na oboljele osobe. To objašnjava široku različitost kliničkih oblika epileptičnih napada. Danas se sve više pažnje poklanja inhibitornim mehanizmima. akutnim poremećajima metabolizma i elektrolita (hipokalcemije u neonatalnom dobu). Većina epileptologa shvata epilepsije kao klinički fenomen. a ne nozološki entitet. težini kliničke slike. odbojnsot. Jedan od najpoznatijih ekscitatornih neurotransmitera u mozgu je acetil-holin. naglim obustavljanjem antikonvulzivnih sredstava (barbiturati. a joni K+ naknadno izlaze iz ćelije. godine života. sinkopalna stanja. Konvulzivni epileptični napad je najdramatičnija i najimpresivnija pojava u neurologiji i predstavlja nespecifičan patološki oblik reakcije mozga. etiologiji. Može se kazati da cerebralna funkcija predstavlja balans između ekscitatornih i inhibitornih procesa u CNS. pokreta. toku i ishodu. Može se javiti kod raznih oboljenja u sklopu akutne bolesti (meningitis. Danas se sve više govori o epilepsijama obzirom da je u pitanju sindrom. neoplastični i drugi. paraldehid. nutritivni. Ca. isoniazid. metabolički. encefalitis i dr. kraniocerebralnim povredama (prve minute). napasti) i predstavlja drevnu bolest. Međutim ako se uzme u obzir da se kod 4-5% populacije javljaju akcidentalni napadi. Postoje različiti podražaji koji se ukrštaju sa poligenetskim faktorima. jednu od najstarijih. šok. onda moramo razlikovati epilepsije kao hroničnu bolest (napadi se ponavljaju) od slučajnih napada koji se javljaju kod osoba koje nemaju epilepsiju. Izaziva ih abnormalno i ekscesivno pražnjenje nervnih ćelija u mozgu. osjećanja ili ponašanja. Uslovljeni su različitim faktorima. benzodiazepini). Ako ovo prihvatimo. koji mogu biti ekscitatorni i inhibitorni. Definicija epilepsija Jednostavna definicija bi bila da je to stanje u kojem je pacijent sklon epileptičnim napadima. te različit tok i prognoza bolesti. visoke doze penicilina). Ova abnormalna pražnjenja se mogu razlikovati po mjestu. U procesu razdraženja ili eksitacije dolazi do naglog porasta permeabilnosti membrane i joni Na+ eksplozivno ulaze u ćeliju. Često dovode do poremećaja na relaciji pacijent-liječnik-porodica-društvo. Inhibitarni procesi dominiraju nad ekscitatornim u procesima CNS. Kod čovjeka ga je moguće izazvati različitim utjecajima: elektrošok. pavor nocturnus i druge paroksizmalne pojave koje dolaze u obzir za diferencijalnu dijagnozu. intoksikacijom itd. pa se razvoj napada može objasniti relativnim slabljenjem inhibicije. različiti medikamenti.  jedan od 100 ljudi će imati epilepsiju u bilo kom vremenu. cirkulatorni. Statistički gledano praksa pokazuje da:  jedan od 20 ljudi će imati epileptični napad u nekom momentu svog života. a kod prisutnih izazivaju strah.). povišenom temperaturom. respiratorni afektivni napadi. glije u epileptologiji je značajna. Ako pokušamo diferencirati u odnosu na životnu dob najčešći uzroci epileptičnih napada su: 221 . infektivni. hipoglikemijama. obzirom da je depolarizacija ćelijske membrane bitan faktor u razvitku epileptičnog napada. aplikacijom sredstava koja djeluju konvulzivno (phenotiazin. tzv. traumatski.

perinatalna hipoksična .) . uzbuđenost.Novorođenčad i djeca do 1 godine života . hiponatrijemija. agresivnost. spavanje.trauma .intoksikacije Odrasli . Simptomi aure nisu opominjući već su dio napada. Napadu. disanje. žarišni.crebrovaskularna oboljenja . smanjeno uriniranje).infekcije CNS .poremećaj elektrolita .porođajna trauma (intrakranijalno krvarenje) .ovisnost o drogama (alkohol. Po formi napada mogu se podijelit na parcijalne i generalizirane.trauma .metabolički poremećaji (hipoglikemija. lokalni) su takve epileptične manifestacije kod kojih klinički znaci otkrivaju aktivaciju nekog unilateralnog sistema.infekcije CNS . a kao drugo omogućava pacijentu da blagovremeno poduzme mjere da bi se izbjeglo samopovređivanje. PARCIJALNI NAPADI Parcijalni napadi (fokalni. Kod pacijenata sa parcijalnim napadima epileptična lezija (organska ili funkcionalna) je strogo lokalizirana.trauma . Dolazi do AURE i to nekoliko sekundi prije manifestnog napada.vakcinacije .vakcinacije . 222 .intoksikacije . medikamenti) .febrilna stanja . Pažljivije majke kažu “priprema se za napad”. preosjetljivost. odnosno.medikamenti Adolescenti (od 12-18 godina) . Ona je značajna jer ukazuje na mjesto žarišta (prva manifestacija neuronskog pražnjenja). mučnina. hipokalcemija.infekcije CNS . Mogu se podijeliti na idiopatske i simptomatske. Javljaju se od nekoliko sati do nekoliko dana prije napada.degenerativna oboljenja mozga KLASIFIKACIJA EPILEPSIJA Postoje brojne klasifikacije epilepsija.tumor . može se pretpostaviti fokalno porijeklo napada. glikogenoze itd. medikament) . razdražljivost. hiperbilirubinemija) .angiomatozne malformacije .ishemična encefalopatija (uzrok oko 60% slučajeva) .kriptogeni uzroci .metaboličke bolesti (deficit piridoksina. mrzovoljnost. krvotok. osjećaj gladi ili žeđi. apatija. depresija.kriptogeni uzroci . varenje. fenilketonurija.ovisnost o drogama (alkohol. kako parcijalnom tako i generaliziranom. Epileptično pražnjenje počinje u kori velikog mozga.prestanak uzimanja medikamenata Djeca od 2 do 11 godina života .anomalije razvoja mozga . kao poremećaji u vegetativnoj sferi (metabolizam. hipomagneziemija. mogu prethoditi PREMONITORNI ZNACI.

PARCIJALNI JEDNOSTAVNI NAPADI (NAPADI SA ELEMENTARNOM SIMPTOMATOLOGIJOM) Parcijalni jednostavni napadi mogu biti: 1. višestrukog ponavljanja riječi ili slogova. sa elementarnom simptomatologijom.  U nekim slučajevima ove pojave se mogu sa polovine lica proširiti na jednu polovicu tijela. disfazije. bockanje. osjećaj vrućine. trupa. rjeđe noge. Posturalni napadi se odlikuju neprirodnim držanjem tijela. Parcijalni motorni sa maršom ili Jackson napadi. Parcijalni napadi se na osnovu kliničkih znakova mogu podijelit u 2 grupe: 1. 1. Najčešće je to okretanje kontralateralno od epileptičnog žarišta. toplote.Aura može biti vegetativna (osjećaj hladnoće. Ovi fokalni počeci su od neobične važnosti (okretanje očiju. Traju od 5 sekundi do nekoliko minuta. vjetra. klonične manifestacije na jednom dijelu tijela). 4. usana. Vestibularna aura je rijetka (vertigo. nagle pospanosti ili vrlo jasne budnosti). Kod pacijenta se  Prvo javljaju parestezije. ekstaza. a nekada doći i do sekundarne generalizacije sa gubitkom svijesti. utrnulsot u području jezika. mravinjanje. Vokalni ili fonatorni napadi su u vidu mrmljanja. Senzitivni (senzorički. ponekad govora. nozi ili licu). senzorna (vidne halucinacije. a  Zatim slijede lagane tonične. potpunog gubitka govora. bljeskovi svjetla kugle. nekada "odebljanje" određenih dijelova tijela. ruke. mučnine ili bolova u stomaku. glave ili čitavog tijela u stranu. klonične manifestacije više izražene na jednoj strani. fraza i si. krugovi. gingiva. motorna (tonični ili klonični trzaji jedne grupe mišića na ruci. Sad mi nije jasno ali vjerovatno je da onda i kod jednostavnih u slučaju generalizacije nastupi poremećaj svijesti (ali možda i ne!) tko zna krhkro je znanje. Adverzivni napadi koji se manifestiraju u vidu okretanja očiju i glave. somato-senzorni napadi) Veoma rijetki. Tu spadaju i osjećaji trnjenja. ali može biti i prema žarištu. 3. jedne polovine lica. mravinjanje. Moguća je sekundarna generalizacija i grand mal. Vrlo su važne olfaktorne i gustatorne halucinacije kao osjećaj neprijatnih mirisa ili okusa. Poslije ovakvog napada može da se javi hemipareza ili hemiplegija (Todd-ova paraliza). glasova. Nekada se ovaj fokalni početak odvija veoma brzo pa ga ne uočimo. sa kompleksnom simptomatologijom. osjećaj gubljenja tla pod nogama). PARCIJALNI KOMPLEKSNI NAPADI. likovi. i razlikuju se od parcijalnih kompleksnih po tome što nema poremećaja svijesti (svijest je očuvana) 2. Odlikuju se senzornim pojavama kao što su parestezije. PARCIJALNI JEDNOSTAVNI NAPADI. na unutrašnjoj strani obraza. generalizirani tonični ili tonično klonični napad). epilepsija sa centrotemporalnim šiljcima). utrnulost. Benigna parcijalna epilepsija (Rolandična epilepsija. strah. prsti ruke ili noge) i šire se od distalnih ka proksimalnim dijelovima na istoj strani. žarenja. smetnje gutanja. deformacije prostora. ponekad ramena. nagon na povraćanje.  Javlja se salivacija. 2. ili i tonične i klonične pojave u području muskulature istih regija.). U okviru ovih parcijalnih napada sa elementarnom simptomatologijom izdvojene su dvije forme. slušne halucinacije. izgovaranja slogova ili riječi. 2. agresivnost. 223 . Motorni – imamo nekoliko tipova 1. Psihička aura je veoma raznovrsna. a spolja gledano ima se utisak daje od početka generaliziran napad. nemir. 5. klonične. Fokalni napadi bez marša sa istom simptomatologijom kao prethodni ali bez širenja marša. osjećaj hladnoće. naglo neraspoloženje. situacije scenski dramatične vizije. grmljavine. ovdje imamo kvalitativno izmjenjenu svijest I kod jednih i kod drugih kasnije možemo imati sekundarenu generalizaciju (tj. sa kloničnim ili toničnim manifestacijama na jednom dijelu tijela (lice.

Prvi napadi su najčešći u dobi od 3-13 godina. Trajanje napada je nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Napadi su rijetki, kod većine u toku spavanja. EEG registrira centrotemporalno oštre talase, ali i šiljak-sportalas komplekse ako se registracija vrši u spavanju. Kod ove epilepsije je naglašena genetska komponenta. Prognoza je izvanredno povoljna, 100% izliječenja sa pubertetom. Ova forma predstavlja 15% svih dječijih epilepsija. 2. Benigna epilepsija dječije dobi sa okcipitalnim šiljcima. Karakteristični simptomi za ovaj tip su  vizuelni (amauroza, hemianopsija, mikropsija i si.).  Na ovo se mogu nadovezati klonizmi jedne strane tijela, generalizirani tonično klonični ili kompleksni napadi.  Postiktalno javljaju se migrenske glavobolje. Prvi napadi se javljaju između 2. i 17 godine. Prognoza je dobra. U adolescenciji napadi iščezavaju. Na EEG registraciji iznad okcipitalnih regija nalazimo unilateralno ili bilateralno šiljak – sport talas kompleksi. PARCIJALNI KOMPLEKSNI NAPADI Kod 2/3 ovih napada se javlja aura. Klinička slika je veoma šarolika i postoji čitava skala poremećaja. Napad počinje izmjenjenom svješću, pacijent je zagledan u jednu tačku, “odsutan”, i to traje od 2 do nekoliko minuta. Za to vrijeme oči su otvorene, u licu je blijed ili crven, a može da se bljedilo smjenjuje sa crvenilom. Veoma često se javljaju automatizmi: žvakanje, mljackanje, gutanje, oblizivanje usana. Česti su pokreti rukama kao da nešto traži, cupka po sebi, može da se svlači, okreće oko sebe u krug i slično. Javljaju se halucinatorna doživljavanja, nekada iluzije, vertigo, dismegalopsije (predmeti ili osobe umanjeni ili uvećani, iskrivljeni, udaljeni ili približeni). Pacijenti nekada izgledaju kao pijani ili sanjaju neki ružan san, a sami imaju osjećaj nestvarnosti. Javljaju se fenomeni rekonesans, derealizacije, depersonalizacije, afektivne pojave kao strah, depresija, epizode ekstaze, smijeha, ljutnje, ipak, najčešći je strah. Iza ovog perioda, za koji pacijent ima amneziju, dolazi tzv. Postparoksizmalno stanje sa osjećajem zbunjenosti, umora, pospanosti, glavobolje, eventualno povraćanjem. Ovo je veoma česta forma epileptičnih napada koju je teško prepoznati, liječiti, a česte su i psihičke promjene. GENERALIZIRANI NAPADI PRIMARNO GENERALIZIRANI TONIČNO-KLONIČNI NAPADI ILI GRAND MAL Spolja gledano najdramatičnija ataka. Napadi su rijetki, prosječno jedan u 2-3 mjeseca. Kod teških slučajeva javljaju se sedmično, a kod lakših godišnje. Kod napada se mogu razlikovati slijedeće faze:  nagli gubitak svijesti, bez aure, sa padom - Obično pacijent pada naprijed, uz krik  tonična faza - traje 10-30 sekundi sa toničnom kontrakcijom cjelokupne muskulature. Zbog toga pacijent leži ukočen u tijelu, glave zabačene unatrag, očiju otvorenih, disanje prestaje, javlja se cijanoza u licu.  klonična faza - traje nekoliko sekudni do 2 minute. Karakterizirana je simetričnim, ritmičnim, kratkim trzajima mišića i dubokim disanjem. Može da se javi pjena na ustima, nekada krvava (ugriz jezika ili mehkih dijelova), uriniranje, rjeđe defekacija. Klonički pokreti polako gube na intezitetu dok konačno ne prestanu i pacijent pada u komu  koma - U ovoj fazi ugašeni su refleksi, zjenice su midrijatične, nema reakcije na osvjetljavanje, obostrano je pozitivan Babinski. Svijest postepeno počinje da se vraća i imamo postparoksizmalno stanje. Njegove karakteristike su da je pacijent zbunjeno-smeten, pospan, osjeća se umorno, ponekad sa glavoboljom i povraćanjem. Neki pacijenti mogu da zapadnu i u duboko spavanje, kod drugih se javljaju automatizmi.(čitav niz

224

komplikovanih radnji koje mogu da učine, a da nisu svjesni). Mogu biti u mrzovoljno depresivnom raspoloženju. Napadi se mogu javiti u budnom stanju i u toku spavanja (epilepsia diurna et nocturna). Bolest je genetski uslovljena. Javlja se od 6. do 30. godine maksimum između 11-15 godina. Mogu se provocirati iznenadnim buđenjem i alkoholom. Mogu biti atipični: samo tonična faza, ili klonična faza prethodi toničnoj. U ranom djetinjstvu može često biti samo tonična ili klonična faza. Tonični napadi su karakteristični za djetinjstvo. To su obično kratki generalizirani napadi. JEDNOSTAVNI ABSANSI Ovaj tip epileptičnih manifestacija odlikuje se gubitkom svijesti, ali pacijent ne pada. Počinje tako da se aktivnost prekida (npr. jelo, igra, razgovor). Pacijent gleda u prazno, roditelji navode da je odsutan, “zagleda se”, oči su okrenute prema gore, nekada uz ritmičko treperenje kapcima, blijed je u licu. Napad se naglo prekida kao što je i počeo, nema postparoksizmalnog stanja i pacijent nastavlja radnju koju je prije napada počeo. Trajanje je od nekoliko do 20-30 sekundi. Napada može biti više u toku dana. Absansi su genetski uslovljeni, javljaju se od 3-14. god. života. Traju maksimalno do 50 sekundi. Najčešće se javljaju 2-3 sahata po jutarnjem buđenju. Važno je da se ne zamjene sa parcijalnim kompleksnim napadima, koji su rjeđi, kod 2/3 slučajeva imaju auru, često se dešavaju u spavanju, imaju postparoksizmalno stanje, duži su, imaju drugačiji EEG nalaz. Ukoliko su absansi praćeni propratnim simptomima u vidu lahkih trzaja u području usana ili brade, klimanjem glave prema naprijed, savijanjem trupa, lahkim zabacivanjem glave nazad, hodanjem, govorom, označavaju se kao kompleksni ili atipični absansi. Postoje i juvenilni absansi koji se javljaju između 10-17. god. života. Traju nekoliko sekundi i manje su učestali. Mogu se javiti i tzv. miješani napadi, tj. i tonično-klonični i absansi neovisno jedni od drugih, ili absansi prethode generaliziranim tonično-kloničnim. MIOKLONIČNI NAPADI. Sastoje se od kratkih, nevoljnih kontrakcija mišića simetričnih dijelova tijela i ekstremiteta. Najčešće su to trzaji glavom, ramenima, ekstremitetima, trupom. Mogu biti simetrični, asimetrični, sporadični ili masivni. Trajanja su od nekoliko sekundi, preko nekoliko minuta, sati ili dana. Ako su učestali mogu završiti grand malom. Najčešće se javljaju ujutro, po buđenju. Potrebno ih je razlikovati od fizioloških mioklonusa kod uspavljivanja. Postoji nekoliko formi: Mioklonična epilepsija u djetinjstvu. To su manje-više masivni, generalizirani trzaji trupa i ekstremiteta, pri čemu se ruke podižu prema gore. U težim slučajevima bolesnici mogu da padnu ili ispuštaju predmete. Nema gubitka svijesti. Prvi napadi se javljaju u 3. godini života ili ranije. Trajanja su 1-3 sekunde. Mioklonizmi su u početku pojedinačni, kasnije se javljaju više puta dnevno. Mogu da se jave smetnje u učenju, pa i promjene ličnosti, a može se javiti i grand mal napad. Vjerovatno je da su genetski uslovljeni. Mioklona epilepsija u juvenilnoj dobi (impulzivni petit mal). Ovdje se vide kompleksne, najčešće bilateralne, simetrične, pojedinačne mioklonije. Mogu biti i ponavljane, nekada u malim serijama, često puta grube i iregularne mioklonije. Pretežno je zahvaćena glava, ramena, ruke, rjeđe noge. Ukoliko su zahvaćene noge može da dođe do klecanja ili pada. Napad protiče obično bez poremećaja svijesti, izuzev kod serijskih napada gdje se javlja. Počinju obično između 8-26 godine života, najčešće od 12-19. god. Djeluju kratko, dio sekunde, javljaju se više puta dnevno, pretežno poslije jutarnjeg buđenja. Često se javljaju u kombinaciji sa grand malom. Liječenje je ponekad teško. Mioklonični absansi. Bolesnici imaju poremećaj svijesti različitog nivoa i teške ritmične mioklonije

225

u području ramena, ruku i nogu. Često puta se javlja tonična komponenta u kojoj se ruke ispružaju gore. Neki pacijenti mogu da padnu. Javljaju se između 3. i 13. godine života. Traju od 10 do 60 sekundi. Teško se liječe. Samo oko 25% ovih pacijenata se razvija normalno. INFANTILNI SPAZMI (WEST-OV SINDROM, SALAM GRČEVI) Ova forma epileptičnih manifestacija se ispoljava generaliziranim trzajima tijela. Nastupa fleksija trupa, glave i nogu. Pri tome ruke se šire u stranu, ispružaju naprijed ili prema gore. Ovi salamski grčevi protiču postepeno, često prelaze u nagli tonični grč. Kod trzaja glave prema nazad dolazi do trzaja trupa prema nazad, rjeđe ekstenzije nogu. Često se javljaju abortivni napadi u smislu absansa sa ili bez treptaja kapaka. Svijest je sigurno poremećena, ali je zbog kratkoće to teško zapaziti. Etiologija je najčešće simptomatska (pre, peri i postnatalno oštećenje mozga i neurometabolička). Prvi napad se javlja u periodu od 3.-7. mjeseca života, rijetko u 2. godini. Trajanje napada je do jedne sekunde, salamski grčevi do 15 sekundi. Javljaju se 5-20 puta dnevno, nekada i više. Prognoza je loša, česta je neurološka i mentalna retardacija, sa zancima spastičnih pareza ili paraliza, ataktičnih pojava, mikrocefalije. Karakterističan je nalaz EEG sa hipsaritmijom. LENOX-GASTAUT SINDROM Ovdje srećemo tri tipa napada. Mioklonično astatične napade, atipične absanse, tonične napade. Mioklonično astatični se ispoljavaju u vidu kratkotrajnih trzaja cijelog tijela, ruke se naglo i munjevito ispružaju prema naprijed, u stranu i dolje. Glava i trup su najčešće pognuti. Djeca padaju u trenu, ali se odmah dižu, nekada leže i po nekoliko sekundi. Ako je zahvaćena dijafragma ispuštaju krikove, tzv. napadi poziva. Česte su povrede zbog padova. Etiologija je simptomatska (pre, peri i postnatalne povrede mozga, neurometaboličke bolesti, degenerativna oboljenja), Terapijska reaktivnost je slaba. NEONATALNI NAPADI (NOVOROĐENAČKE KONVULZIJE) Za vrijeme neonatalnog perioda mogu da se jave različiti tipovi napada i nekada ih je veoma teško prepoznati. Klinička slika je veoma šarolika, jer mozak novorođenčadi ne može inducirati organiziranu sliku napada kao u kasnijem uzrastu. Napadi su amorfni i mogu se pojaviti u različitom obliku: prevrtanje očima, klonus kapaka, grimasiranje, žvakanje, mljackanje, fokalni klonični trzaji, hemikonvulzije, genealizirano ili ograničeno (na jedan dio tijela) povećanje tonusa, klonični trzaji koji prelaze sa jednog ekstremiteta na drugi, masivni ili abortivni mioklonični trzaji, apnoična stanja sa laganim promjenama držanja, stanja smanjenog ili potpunog gubitka reaktivnosti. Uzroci su veoma nekarakteristični: traume, infekcije, anomalije razvoja, metabolički poremećaji i dr. Vrlo je važno prepoznati ove napade i liječiti ih. STATUS EPILEPTICUS Kada se napadi javljaju tako učestalo da između epileptičnih napada pacijent ne dolazi svijesti govorimo o status epileptikusu. To je slučaj ako se atake javljaju u vremenskom intervalu od 5-15 minuta. Ako je vremenski interval duži od 1 sahata govorimo o seriji napada. Može biti: 1. status epilepticus tonično kloničnih napada (grand mal) kao i status miokloničnih napada 2. nekonvulzivni generalizirani status, petit mal status 3. unilateralni status epilepticus 4. parcijalni status epilepticus Uzroci su različiti: nagli prekid terapije, alkoholni ekscesi, deprivacija spavanja, febrilno stanje, egzogene i endogene intoksikacije. Kod djece inicijalno stanje je u većini slučajeva simptomatsko: meningitis, encephalitis, hipoglikemije, hipokal-cemije, drugi metabolički poremećaji, traume, rjeđe tumori.

226

POSTTRAUMATSKA EPILEPSIJA Kod zatvorenih kraniocerebralnih povreda prosječna incidenca je 5%. Kod otvorenih kraniocerebralnih povreda taj procenat je 40-60%. Češća je pojava parcijalnih napada u odnosu na generalizirane. Tipični i atipični absansi nikada nisu posttraumatski. Posttraumatska epilepsija je rezultat kontuzije i laceracije mozgate anoksičnih oštećenja. Dijeli se na  ranu posttraumatsku epilepsiju koja se javlja u prvih 7 dana nakon traume i  kasnu koja se javlja od 7. dana i duže nakon traume. Najčešće se jave u prve 2 godine, a svi do 5. godine nakon povrede. Tri faktora su od značaja za razvoj posttraumatske epilepsije: rana PTE, impresivna fraktura i intrakranijalni hematom. Mogućnosti su slijedeće: 1. Ako postoji rana posttraumatska epilepsija, duga posttraumatska amnezija (duža od 24 sahata) i fokalni neurološki znaci pojava kasne posttraumatske epilepsije je kod oko 60% slučajeva. 2. Ako je posttraumatska amnezija duža od 24 sahata, fokalni neurološki znaci i ruptura dure, kasna posttraumatska epilepsija se javlja kod 40% slučajeva. 3. Ako nema ni jednog od ovih faktora mogućnost pojave kasne posttraumatske epilepsije je 2%. DIJAGNOZA EPILEPSIJA Dijagnoza epilepsija počiva na dva kriterija, kliničkom i elektroencefalografskom. KLINIČKI KRITERIJ Veoma je privlačno da se dijagnoza epilepsije postavi na osnovu elektroen-cefalografskog nalaza, ali moramo naglasiti da je epilepsija klinička dijagnoza. Klinički kriterij treba da počiva na anamnezi (porodična, lična, posebno sadašnja bolest). Kod porodične anamneze treba insistirati na specifičnom hereditetu. Lična anamneza treba da bude uzeta od prenatalne dobi (trudnoća majke, komplikacije, primjena medikamenata, naročito hormona, porođaj). Upravo je neshvatljivo kako majke zbog nekog srama ili osjećaja krivice često “zaborave” komplikacije. Podatke o ranom psihomotornom razvoju, posebno febrilnim konvulzijama, vakcinaciji, bolestima u neonatalnom periodu i traumama treba posebno razmotriti. Najvažniji dio anamneze je sadašnja bolest. Pri tome su najvažnije informacije koje nam daju očevidci. One su neophodne bez obzira da li je u pitanju dijete ili odrasli. Nema dijagnoze epilepsije bez podataka očevidaca, osim ako se radi o parcijalnim jednostavnim napadima. Korisno je sistematski ispitati sve okolnosti i znake neposedno prije napada, sam napad (tok) i fazu poslije napada. Cilj je dobiti podatke iz kojih se može vidjeti da li se odigrala ataka, a zatim da li je epileptična ili nije. Pri tome ne postavljati sugestivna pitanja. Klinički nalaz uključuje somatski pregled, posebno kardijalni status, neurološki nalaz, psihički status. Kod atipičnih ataka potrebno je kliničko promatranje. EEG KRITERIJ EEG je od neprocjenjive vrijednosti u dijagnostici. Ona može da bude od pomoći ne samo za dijagnozu već nekada može pomoći u diferenciranju tipova napada. EEG interiktalno (u toku napada) daje u visokom procentu epileptične promjene bilo da su one generalizirane ili fokalne, kada govorimo o epileptičnom fokusu. Epileptični grafo elementi prepoznaju se po visokim amplitudama, brzim frekvencama koje se ističu iznad osnovne aktivnsoti. EPILEPTIČNI GRAFO ELEMENTI su: šiljci, šiljci i njihovi kompleksi, oštar talas-spor talas kompleksi, bez obzira na lokalizaciju. Pojedinačni oštri talasi samo iznad temporalnih regija se uzimaju u obzir kao specifični epileptični grafo elementi. Generalizirane tonično klonične epilepsije Absansi paroksizmalna, genealizirana pražnjeja šiljaka i šiljak-spor talas kompleksa, naročito uz metode aktivacije (deprivacija spavanja i si.). šiljak-spor talas komplekse u ritmu od 3 cikla u sekudni u vidu paroksizmalnih genealiziranih pražnjenja.

227

Atipični absansi Miokloni generalizovani napadi Parcijalni jednostavni napadi Parcijalni kompleksni napadi

nalazimo gore navedeno ali manje regularno nalazimo multiple šiljke i njihove komplekse čest je fokus, ali može i da ga ne bude svega 20% EEG pokazuje epileptične promjene pri standardnim EEG registracijama.

Pri EEG registraciji koristimo se različitim metodama aktivacije od kojih su najvažnije hiperventilacija, fotostimulacija i deprivacija spavanja. Pored standardnih registracija upotrebljavaju se i cjelovečernje registracije, registracije telemetrijom, simultane video i EEG registracije itd. Važno je napomenuti daje EEG registracije potrebno napraviti neposredno nakon napada, u prvim sahatima ili danima. Kao dopunske pretrage u dijagnostici epilepsija koriste se:  sedimentacija,  kompletna krvna slika,  glikemija,  N-urea,  status minerala. Ukoliko se sumnja na metaboličke poremećaje ili intoksikacije potrebne su i dodatne laboratorijske analize. Kod sumnje na meningitis i encefalitis potrebno je izvršiti lumbalnu punkciju. Kao dodatne metode u ispitivanju uzroka epilepsija se upotrebljava kompletan očni nalaz (visus, fundus, campus), pregled ORL (vestibulogram, audiometrija), ultrazvuk mozga kod neonatusa, CT ili MRI kod veće djece. Ako se sumnja na promjene na krvnim sudovima (angiom, aneurizma) radi se angiografija. Testiranje psihologa može biti od važne pomoći u diferencijalnoj dijagnostici. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA GREŠKE Kondicije koje se indetificiraju kao epilepsije kod djece: razne vrste sinkopa, atake panike i anksioznosti, vertigo, prigodni napadi (isoniasid), pavor nocturnus, respiratorne afektivne krize, hipoglikemije. SINKOPE ne predstavljaju etiološki jedinstvenu grupu. Za diferencijalnu dijagnozu su potrebni precizni anamnestički podaci: svijest se nikada ne gubi naglo kao kod epileptičnog napada, sam napad je manje brutalan, prisutna je mlitavost u tijelu, izuzetno rijetko ukočenost tijela na kratko. Jako je rijetka pojava lahkih motornih fenomena. Oči su zatvorene, respiracije površne, lice je blijedo, koža hladna, vlažna, ljepljiva. Inkontinencija urina nije patognomonična za epilepsije i može se javiti i kod sinkopa ako je mokraćna bešika bila puna. Inkontinencija alvi je veoma rijetka kod sinkopa. Ugriz jezika ili mehkih tkiva veoma sugerira da se radilo o epileptičnoj manifestaciji, ali može da se desi i kod sinkopa. Postparoksizmalne pojave kod sinkopa nisu tako izražene kao kod epilepsija. Rijetka su zbunjeno smetena stanja. Nema pospanosti. EEG može pokazivati nespecifične promjene. RESPIRATORNE AFEKTIVNE KRIZE (“ZACJENJIVANJE”). Javljaju se kod male djece u dobi od 1-2 godine života, znatno rjeđe kasnije. Povezane su sa frustracijama, ljutnjom ili iznenadnom povredom. Tipična anamneza je: provokacija psihičkim ili fizičkim podražajem, dijete postaje uznemireno, jako zaplače nekoliko puta uz duže ili kraće vriskanje, zatim zadržava dah na kraju izdisaja. Poslije nekoliko sekundi dijete postaje cijanotično, gubi svijest. Obično je mliavo, ali tonus može biti i lahko povišen uz nekoliko klonizama. Nekada nema cijanoze nego samo bljedilo. Ne pomaže nikakva medikacija. Dijete samo počinje spontano disati. Napadi prestaju nakon 4. godine. EEG je po pravilu normalan. Prognoza bolesti je dobra. NEUROTSKE KRIZE SVIJESTI, PSIHOGENI NAPADI. Pri ovim napadima pacijent ne pada na dramatičan način, baca se na podlogu, skoro se nikada ne povrijedi, mlatara rukama, izvija se u luk, škripi zubima, oči su jako zatvorene, ubrzano diše, galami, udara ljude oko sebe. Napad je dug, oporavak brz i bez

228

U ovim stanjima pacijenti osjećaju slabost..Sporedni efekti koji se javljaju kod antiepileptične terapije su: mučnina. tremor. Prednosti monoterapije su manje sporednih efekata. 229 . jednim lijekom.3 3-4 sedmice. sada je vjerovatno mutavija nego u knjizi ali šta ću vam ja pogledajte negdje drugdje. tj. Mora postojati optimalna suradnja i povjerenje između roditelja (majka). 3. .5-1 mg/kg Prednison 2 me/kg per os Dragi gledaoci ova tabela je u knjizi bila izuzetno mutava. Neophodno je diferencirati epileptične od neepileptičnih napada. ataksija. pacijenta i liječnika. lupus. odnosno tipovima napada. Roditelj.Toksični efekti: polineuropatije.05-0.15 mg/kg Nitrazepam Tetracosactid 0. diplopije. phenytoin. Oko 80% najčešćih epilepsija se uspješno liječi monoterapijom. Phenytoin 7 mg/kg u jednoj dnevnoj dozi.. te psihološki razlozi.Pridržavanje terapije mora biti naglašeno . Tip napada Parcijalni (jednostavni kompleksni) Parcijalni (jednostavni kompleksni) sa sekundarnom generalizacijom Primarno generalizirani tonično klonični grand mal neposredno po buđenju Mioklonični napadi Absansi.a zatim postepena redukcija mg/kg Na-valproat 15-60 mg/kg u 2-3 Nitrazepam dnevne doze. Ovo je vrlo važan uslov za uspješno liječenje. . Dozu održavanja predstavlja najniža doza koja kupira napade. pospanost. glavobolje. Ethosuccimid 3 mgAg u 2-3 dnevne doze Drugi izbor Clonazepam 0. Sve je preuveličano. refleksi se izazivaju. . 2. anoreksija. leukopenija. trombocitopenija. diskrezije u krvi. Javljaju se epileptični napadi. izbjegava se interakcija lijekova. U svim ovim slučajevima neophodno je terapiju odmah obustaviti. hepatalno oštećenje. Na-valproat 30-60 mg/kg podjeljeno u 2 do 3 dnevne doze. glaukom. Phenobarbiton 4-5 mgAg u jednoj dozi Kod školske djece treba izbjegavati phenobarbiton i phcnytoin zbog utjecaja na kognitivne funkcije Na-valproat 15-60 mg/kg u 2-3 dnevne doze. Antiepileptici prvog reda su carbamazepine. 4. komu.75 mg/kg i. Clonazepam 0. phenobarbiton i ethosuccimide. Princip monoterapije se mora maksimalno primjeniti. raš po koži. tokom sedmica.1 -0. Mogadon 0.Lijekove je potrebno uvoditi postepeno. postoji odgovarajuća psihodinamika. disfunkcija malog mozga. HIPOGLIKEMIJE. mioklonično astatični napadi Lennox Gastaut sindrom West sindrom Prvi izbor Carbamazepine 20-30mg/kg u 2 do 3 dnevne doze. povećanje tjelesne težine (Na-valproat). . Babinski je negativan. Na-valproat.m. razdražljivost. drhtavicu. pacijent i okolina moraju biti detaljno upoznati prirodom bolesti. nefritis. povraćanje.Neophodno je upozoriti roditelje na sporedne efekte i opasnosti naglog prekida terapije. nalaze se u konfuznom stanju koje prelazi u stupor. Izbor antiepileptika ovisi o tipu. LIJEČENJE EPILEPSIJA Liječenje epilepsija mora počivati na određenim principima 1.15 mg/kg podjeljeno u 2 do 3 dnevne doze Clonazepam 0. teatralno. gubitak kose. Dijagnoza mora biti sigurna i jasna. depresija..postparoksizmalne konfuzije. Kod spornih slučajeva odgađa se tretman zbog medikosocijalnih reperkusija.

5. Prva kontrola pacijenta je mjesec dana nakon uvođenja terapije, ali je roditeljima potrebno ostaviti mogućnost kontrole i prije toga. U slučaju neuspjeha terapije potrebno je provjeriti pridržavanje terapije, dijagnozu, eventualne komplikacije, misliti na mogućnost progresivnog neurološkog oboljenja (tuberozna skleroza, Sturge-Weber i si.). AKo je kontrola napada slaba sa prvim lijekom potrebno je razmisliti o opreznoj zamjeni sa drugim lijekom, naravno ako je koncentracija prethodnog lijeka u serumu bila solidna. 6. Ako se radi o refraktarnosti na terapiju dolazi u obzir uvođenje (kao dodatak) drugog lijeka, ali prethodno je uvijek potrebno provjeriti dijagnozu i uzimanje lijeka (nivo u serumu) 7. Tokom liječenja neophodna je kontrola podnošljivosti lijeka. Ta kontrola je: - Klinička: koža, limfne žlijezde, znaci ataksije, psihički nalaz, pregled jetre i slezene. - Biohemijska: kompletna krvna slika, transaminaze, urin. Kod terapije Na-valproatom: faktori koagulacije, gama GT, trombociti, bilirubin, svakih 6-8 mjeseci. - Kod Na-valproata je potreban poseban oprez. Kod nekih pacijenata na početku tretmana se javlja inapetencija, slabost, edemi, sklonost krvavljenju, a u tim slučajevima je neophodno odmah obustaviti terapiju. Na-valproat ne treba davati djeci do navršene 2 godine života. 8. Tretman treba da traje najmanje 3-5 godina 9. Obustavljanje terapije treba da bude postepeno u toku 6-24 mjeseci. 10. Rehabilitacija pacijenata sa epilepsijama treba da se provodi kroz vaspitanje, školovanje, izbor zanimanja te svakodnevni život. Preporuke za život koje treba primjenjivati kod pacijenta: najvažnije je redovno spavanje, ne dozvoliti dugotrajno gledanje televizije, video igara, eliminisati alkohol, pijenje većih količina vode, vožnju bicikla, sve fizičke vježbe na gredi, vratilu, konju, uz konopac. Izbjegavati sunčanje na moru. Neophodan je strogi nadzor pri plivanju, zabrana ronjenje, bilo kakvih skokova u vodu. STATUS EPILEPTICUS ILI SERIJA NAPADA Kod ovakvih pacijenata obavezna je hospitalizacija, u jedinicu intezivne njege. Do smještaja u bolnicu aplicirati diazepam intravenski u dozi od 0,2-0,5 mg/kg, brzinom davanja od 1-2 mg u minuti. Preparat se ne smije razblaživati. Neophodno je pacijenta raskomotiti, osloboditi disajne putove, uzeti krv na analizu. Važan je stalni monitoring vitalnih funkcija (respiracije, krvotok). Ako napad perzistira ponoviti diazepam nakon 10 minuta. Sva djeca do dobi od 18 mjeseci trebaju primiti piridoxin, 100-200 mg, ako napadi perzistiraju infuziju glukosalina sa diazepamom ili clonazepam 0,5-1 mg i.v. Ako se konvulzije nastavljaju daje se phenobarbiton 20-25 mg/kg i.v. u toku od 10-20 minuta. Ukoliko se napad nastavlja potrebna je intubacija i opća anestezija. Danas je najbolje sredstvo u tretmanu status epilepticusa lorazepam, 0,05-0,1 mg/kg tjelesne težine, intravenski, maksimalno 4 mg. Može se ponoviti nakon 10 minuta. TRETMAN KONVULZIJA KOD NOVOROĐENČADI Tretman ove djece se provodi u jedinicama intezivne njege. Neophodno je prvo uzeti krv na analizu i rutinski dati glukozu (1-2 ml/kg 50% glucose) i piridoxin do dobivanja rezultata analiza krvi. Obezbjediti slobodan prolaz vazduha kroz disajne putove i održavati tjelesnu temperaturu. Ukoliko se dobije nalaz niske koncentracije serumskog kalcija potrebno je dati 1-3 mg/kg 10%. Caglukonata. Ako je nalaz serumskog magnezijuma nizak dati preparate magnezija. U slučajevima gdje se ne sumnja na povišen intrakranijalni pritisak uraditi lumbalnu punkciju i likvor poslati na analizu. Ako napadi perzistiraju potrebno je dati phenobarbiton intravenski u dozi od 5-15 mg/kg tjelesne težine u toku 24 sahata. Ovu terapiju .primjenjivati dva dana. Aplikacija treba da traje 20 minuta. Nakon dva dana produžiti 5-6 mg/kg per os ili intramuskularno. Ako su napadi bili pojedinačni terapiju isključiti nakon 2-3 sedmice. Ako napadi perzistiraju 3-4 dana, a nakon mjesec dana se ne ponavljaju, liječenje nakon 3 mjeseca postepeno obustaviti. U

230

ostalim slučajevima tretman treba da traje najmanje 18 mjeseci. Kod slučajeva sa povišenim intrakranijalnim pritiskom i edemom mozga davati antiedematoznu terapiju. Svaka novorođenačka konvulzija vitalno ugrožava dijete. Najvažnije je prepoznati nekoliko izlječivih uzroka: hipoglikemije, hipokalcemije, hipomagneziemije, deficit piridoxina i hiponatremije.

Febrilne konvulzije
Febrilne konvulzije predstavljaju benigno stanje, zbog niskog morbiditeta i praktično nikakvog mortalitea. DEFINICIJA Radi se o generaliziranim toničnim ili kloničnim ili tonično-kloničnim napadima koji se javljaju između 6 mjeseci do 5 godina i u pravilu uz povišenu temperaturu, uzrokovanu febrilnim oboljenjima (rinitis, laringitis, pneumonija, cistopijelitis, infektivne bolesti, poslije vakcinacije itd.), kod normalnog neurološkog nalaza. EPIDEMIOLOGIJA Prevalencija se kreće između 3 i 5%. Većina napada se javlja od 6 mjeseci do 3 godine, sa medijanom između 18 i 22 mjeseca. Češće su kod dječaka. KLASIFIKACIJA Febrilne konvulzije se obično klasificiraju kao “jednostavne” i “kompleksne”. JEDNOSTAVNE - Javljaju se na početku febrilnog oboljenja, - po tipu su generalizirane toničko-kloničke ili toničke, - traju kraće od 15 minuta, - neposredno poslije kojih se dijete u potpunosti oporavlja. KOMPLEKSNE su: - fokalne, - traju duže od 15 minuta, - praćene tranzijentnim ili trajnim neurološkim abnormalnostima, - ponavljaju se više puta u toku iste febrilne bolesti. KLINIČKA SLIKA Napadi se obično javljaju rano u toku infektivne bolesti praćene febrilnim stanjem. Najčešće se radi o akutnom infektivnom oboljenju gornjeg respiratornog trakta. Febrilna stanja koja prate imunizacije mogu dovesti do febrilne konvulzije. Nekad je napad prvi simptom bolesti. Temperatura je obično iznad 38°C, vjerovatnost napada je veća ako temperatura naglo raste. Febrilni napadi mogu biti bilo kojeg tipa, najčešći su generalizirani, tonično-klonični, ili tonični. Obično prestaju nakon 1 -2 minute, rijetko traju preko 15 minuta. Česti su dok dijete spava, iako tempeatura i dalje može biti visoka, rijetko se ponavljaju u toku iste bolesti. Oko 4% napada traje duže od 30 minuta i nazivaju se FEBRILNIM STATUS EPILEPTIKUSOM. DIJAGNOSTIKA Laboratorijska dijagnostika nije rutinski neophodna kod febrilnih napada. Može se raditi glikemija i mineralogram. Dijagnostika je uslovljena bolešću koja je dovela do povišenja temperature. Lumbalna punkcija se radi samo u indiciranim slučajevima. Razmotriti je kada imamo: kliničke znake meningizma, kompleksne konvulzije, ako je dijete somnolentno ili iritabilno, ili su prisutni znaci sistemskog oboljenja, te kod djece u dobi ispod 12 mjeseci. Odluku treba donijeti iskusan liječnik, na osnovu kliničke slike i poznavanja oboljenja. U nejasnim slučajevima treba napraviti lumbalnu punkciju ili stalno neposredno nadgledati dijete. Kod komatoznog djeteta pažljivo razmotriti lumbalnu punkciju zbog mogućnosti hernijacije kod povišenog intrakranijalnog pritiska.

231

Podatak o prethodnoj febrilnoj konvulziji ne isključuje meningitis u ponovljenom napadu, što se mora imati u vidu. Ukoliko se napad javi više od 24 sata nakon početka febrilnog stanja potreban je dodatni oprez u dijagnostici kako se ne bi previdio meningitis ili elektrolitni disbalans. Djeca koja imaju prolongirane napade, ili se potpuno ne oporave unutar jednog sahata, trebaju se podrobno ispitati jer postoji veća mogućnost da se radi o "konvulzijama praćenim povišenom temperaturom" Elektroencefalografija nije od koristi u tretmanu i prognozi febrilnih konvulzija. Može biti od koristi ako klinička slika ukazuje na patološke promjene na mozgu, te ako se u toku EEG registracije nađe fokalno usporenje. Tada treba uraditi CT i MRI. Ukoliko se radi EEG, potrebno gaje snimiti 7-10 dana nakon napada. Kliničku vrijednost EEG može imati i u slučajevima kada nismo sigurni da li se napad dogodio, jer je neposredno po napadu kod oko 88% slučajeva patološki. Prisustvo EEG abnormalnosti koje se kasnije gube potvrđuju postojanje napada. U jiilsrencijalnoj dijagnozi potrebno ih je razlikovati od “konvulzija praćenih povišenom temperaturom” gdje se najčešće radi o infektivnom meningitisu, akutnom encephalitisu, cerebralnoj paralizi sa interkurentnim infekcijama, metaboličkim ili neurodegenerativnim oboljenjima praćenim povišenom temperaturom. TRETMAN lako se najveći broj napada već završio kada dijete dođe do liječnika, povremeno smo suočeni sa napadom koji traje, ili febrilnim status epileptikusom. Suportivni tretman je prioritetan. - Dijete treba staviti na bok, u semifleksiju, - obezbjediti adekvatan put disanja, - skinuti višak odjeće, rashladiti ga. - Pratiti vitalne znake. - Najkorisniji antikonvulziv koji se može dati u našim uslovima je diazepam, i.v. Ulazi u mozak u toku nekoliko sekundi. Daje se u dozi od 0.2-0.5 mg/kg tjelesne težine, maksimalna doza kod dojenčadi je 2-4 mg, kod starije djece 5-10 mg. Brzina davanja je 1 -2 mg/min, inicijalna doza se može ponoviti nakon 15-30 minuta, do ukupno 3 doze. Može se dati i rektalno, specijalno pripremljen preparat diazepama, u dozi od 0,5 mg/kg tjelesne težine. Ukoliko se napad ne kupira daje se phenobarbiton, po šemi za status epilepticus. Kod prvog napada potrebno je dijete hospitalizirati, ali i kod ponovljenih ako su kompleksni. Obavezno hospitalizirati dijete u dobi do 12 mjeseci, te ako su kućne prilike neadekvatne za potrebnu njegu. PREVENCIJA PONOVLJENIH FEBRILNIH NAPADA Postoje dva vida prevencije: - intermitentna terapija, najčešće diazepamom, sa davanjem lijekova samo u vrijeme febrilnosti. Nakon prve, jednostavne, febrilne konvulzije preporučujemo uvođenje intermitentne terapije diazepamom, rektalno ili oralno. Preporučujemo diazepam oralno, 0.6-0.8 mg/kg/dan u 3 podjeljene doze, daje se do drugog dana nakon potpunog oporavka. Ovako dan diazepam, prema nalazima više autora, je efikasan u prevenciji febrilnih napada. kontinuirana terapija, najčešće phenobarbitonom, sa svakodnevnim davanjem lijekova. Kod napada gdje imamo prisutan neki od sljedećih aktora: - prisustvo abnormalnog neurološkog razvoja - kompleksni napadi - istorija febrilnih ili afebrilnih napada kod roditelja ili braće i sestara - dob ispod 12 mjeseci. Može se razmotriti kontinuirana prevencija napada phenobarbitonom 4-5 mg/kg, 1 doza uvečer. Samo jedan od navedenih faktora nije dovoljan za uvođenje ove terapije nakon prvog febrilnog napada. Uticaj phenobarbitona na kognitivne funkcije i ponašanje je vrlo izvjestan.

Terapija se provodi najmanje u toku 2 godine. Oko 90% ponovljenih napada se dešava u tom roku. Za uvođenje svake od ovih terapija neophodna je suglasnost roditelja.

232

Mentalna retardacija
(duševna zaostalost, slaboumnost) Duševne zaostalosti čine veliku skupinu psihičkih poremećaja koje karakterizira veoma rani zastoj u duševnom (mentalnom) razvoju, prije svega intelektualnom. Prema težini mogu se podijeliti na - idiotiju, - imbecilnost i - debilnost. Danas se ova klasifikacija ne koristi, od većine je napuštena, već se govori o - graničnim slučajevima, - lakšoj, - umjerenoj, - teškoj duševnoj - zaostalosti. Biohemijsko-genetička i citogenetička istraživanja mentalno retardiranih su u oko 30% slučajeva objasnila etiologiju i patogenezu ovih stanja, što je omogućilo provođene mjera primarne prevencije, kao i rano dijagnosticiranje i liječenje mentalne retardacije. Navodimo neke uzroke mentalne retardacije kod kojih se javljaju i epilepsije: Idiopatska Idiopatska mentalna retardacija je najčešća. Kod nje se dostupnim kliničkim metodama ne može otkriti uzrok. Genetski - Hromozomske abnormalnosti, npr. Down-ov sindrom, Turner-ov sindrom, sindrom fragilnog x hromozoma. - Nasljedni metabolički poremećaji, npr. aminoacidurija, bolesti metabolizma lipida. - Nasljedni poremećaji nepoznatog uzroka, npr. tuberozna skleroza, SturgeWeber-ov sindrom. Intrauterine - Defekti u razvoju, npr. neuronski defekti jajovoda. povrede - Ostali: npr. hipotireoidizam, uzimanje lijekova od strane majke, alkoholizam, uzimanje droga. Perinatalno - hipoksija - ishemija mozga, oštećenje mozga - intraventrikularna hemoragija, - infarkt mozga Postnatalno - trauma oštećenje mozga - intoksikacija - infekcija Kada raspravljamo o mentalnoj retardaciji neophodno je definirati inteligenciju. Postoji bezbroj definicija inteligencije. Inteligencija nije jedinstvena psihološka funkcija i dijeli se na apstraktnu i socijalnu. Jednostavna definicija po Jaspers-u je da je to moć rasuđivanja. Po K. Schneideru to jesposobnost da se pomoću svrsishodnog mišljenja prilagodi novim zadacima. Inteligencija se kao psihička tunkcija može iskazati i brojem kao pokazateljem njene veličine IQ (količnik ili koeficijent inteligencije) se određuje psihološkim testovima. U zavisnosti od njegove veličine svi se ljudi u granicama normalnog mogu svrstati u raspon od 68 do 140. Ljudi sa koeficijentom preko 140 su genijalni. Slaboumne ili mentalno retardirane osobe se dijele u slijedeće grupe (fiziološka tupost ne spada u ovu mentalno retardirane): Fiziološka tupost od 71 do 85 lahka mentalna retardiranost od 50 do 70 umjerena mentalna retardiranost od 35 do 49 teška mentalna retardiranost od 20 do 34 duboka mentalna retardiranost ispod 20

233

LAKA MENTALNA RETARDIRANOST: pokazuje manji interes i spontanost, shvatanje je oslabljeno, ne razlikuje bitno od nebitnog, raspolaže sa oskudnim brojem rješenja emocije isooljava otvoreno i direktno. Defekt inteligencije se obično otkriva u školi - imaju poteškoće u savladavanju gradiva, nisu samostalni. Trebaju pohađati specijalne škole i tada se mogu osposobiti za jednostavna zanimanja .Veoma su sugestibilni i tvrdoglavi. Po temperamentu mogu biti eretični i torpidni. Po mentalnom razvoju odgovaraju djeci od 8-12 godina starosti. UMJERENA MENTALNA RETARDIRANOST: usporen psihomotorni razvoj (ima poteškoće sa dojenjem, kasnije počinje da se smije, da sjedi, da govori, hoda, dugo traje enureza i enkompreza). Jako su sugestibilni. Nad njima je potreban stalan nadzor. Teško završavaju specijalnu školu, mogu se osposobiti za jednostavna zanimanja u kontroliranim i zaštićenim uslovima. Po mentalnom razvoju odgovaraju djeci u dobi od 5-7 godina. TEŠKA MENTALNA RETARDIRANOST: govor je oskudan, imaju veoma mali fond riječi. Slabo kontrolišu sfinktere. Ne mogu završiti nikakvu školu niti obavljati posao Neophodan je stalni nadzor. U stanju su da se čuvaju uobičajenih i općepoznatih životnih opasnosti. Po mentalnom uzrastu odgovaraju djeci u dobi od 3-4 godine. DUBOKA MENTALNA RETARDIRANOST: je najteži stupanj. Obično se rađaju sa tjelesnim oštećenjima (kongenitalne aplazije dijelova mozga, porenkefalične šupljine). Postoje motorne i govorne disfunkcije, česta je pojava epileptičnih napada. Potpuno su nesposobni da se brinu o sebi, te je potrebna stalna skrb u specijaliziranim zavodima.

234

brzina izlučivanja. U pomenutoj grupi. U 86% su bila djeca u dobi od 1-6 godina. odnos polova je isti. Iz vlastitog iskustva znamo da su ta uputstva reklamna i nepouzdana. pljuvački znoju i mlijeku. stolicu. 17% sredstva za čišćenje. SUDBINA OTROVA U ORGANIZMU Kod većine otrova toksično djelovanje nastupa dolaskom u krv. Isto tako nismo imali ni trovanja biljkama. baze i soli teških metala. Otrov ulazi u organizam najčešće ingestijom. Dijele se na akutna i hronična trovanja. endotelu. Samo 5. para i aerosola ulaze preko pluća i apsorbovana preko alveolarno-kapilarne membrane dospijevaju u krv. mada su prema svjetskim statistikama ugroženija muška djeca. Skoro sva djeca su otrovana u kući (preko 95%). Bakterijska trovanja hranom (salmonele. Nevezani dio otrovne materije procesom difuzije i filtracije prolazi kapilarni zid. trajanje ekspozicije. Za dvije godine rata nismo imali nijedan smrtni ishod. najveći broj ulazi preko GITa gdje se resorbuje u tankom crijevu. bubrezi. Neki otrovi će se zadržati i kulminirati u: epitelu. lakovi. boje. Identifikacija otrovne supstance je važna pa se treba potruditi i tražiti od roditelja da donesu sve sumnjive supstance. a ne samo promenutu ulicu i dvorište.8% su suicidni pokušaji i to u dobi adolescencije. a preko 94% su zadesna trovanja. Otrov u različitim organima podliježe procesima transformacija i detoksikacije. stafilokokna. 16% insekticidi. ali su malo upotrebljavani automobili i garaže. Materije iz mlijeka mogu intoksicirati dojenče. klostridiom i šigelama) se proučavaju i predaju studentima u vezi sa infektivnim oboljenjima. pa ne ispoljavaju toksično djelovanje.AKUTNA TROVANJA U PEDIJATRIJI (Dosis sola venenum facit) Trovanja u pedijatriji predstavljaju veliki problem. Drugi otrovi dovode do takvih degenerativnih promjena ili izazivaju takva oštećenja na većini ćelija putem promjene permeabiliteta ili polarizacije ćelijske membrane. brzina apsorpcije. mada je plin masovno i na “divlje” trošen (prirodni plin metan je netoksičan). a ranije su ta trovanja bila vezana za sezonu gljiva. od jedva primjetnih do onih koje dovode do letalnog ishoda. organa ili organskog sistema. mada su ovi putevi eliminacije od manjeg značaja. hrskavici. a zatim fizičkim dejstvom ili djelovanjem na enzimske sisteme oštećuje površinu ćelije. ali nije bilo trovanja alkoholom. posebno posude i deklaracije koje se prilažu uz lijek i druge supstance. Materije rastvorljive u mastima preko kože lako prodiru u krvotok i mogu dovesti do teških intoksikacija. plin). rijeđe inhalacijom. posebno “eksplozijom” potrošnje lijekova. Dio otrovne supstance ostaje slobodan. Na krajnji ishod nekog otrova u organizmu nije uvijek najvažnija toksičnost nego l način ulaska u organizam. dob dijeteta i predhodno zdravstveno stanje. fizičke i hemijske osobine materije. pluća i koža. što u predratnom periodu nije bio rijedak slučaj. među kojima smo imali i “ponavljača”. ali mogu učestvovati: bubrezi. nego to kritički analizirati u vezi sa kliničkom slikom. ali u oba slučaja dolazi do poremećaja na membrani i prodiranja otrova u ćelije. Pored posude u kojoj je stajala supstanca treba kadkad analizirati okolinu. Hronična trovanja jesu problem. kosti i slično. Jetra je glavni detoksikološki organ u razgradnji otrovnih supstanci. U odstranjivanju otrova i njihovih metabolita učestvuju glavni organi. a mi ćemo fokusirati nebakterijska trovanja i to prevashodno hemijskim materijama i lijekovima. mada o antidotu s tih upustava ne treba apsolutno vjerovati. jer se kadkad otrovna supstanca može dokazai u suzama. ali su akutna trovanja svakako veći problem. a iz znoja izazvati dermatitis. Produkti biotransformacije mogu imati isto ili različito djelovanje u odnosu na osnovnu materiju. Savremeni život sa dosta potencijalnih otrovnih materija u kući (deterdženti. napravio je i kuću opasnim mjestom. urin i ne zaboraviti uzorak krvi. povraćeni sadržaj. Incidencija: Naša djeca su se trovala slijedećim supstancama: 67% lijekovi. Ne treba zaboraviti ni sekretorne aktivnosti. kojih je u predratnom periodu bilo mnogo više. Neki otrovi mogu izazvati čak i smrt putem šoka zbog destrukcije velike količine tkiva. kao što djeluju jake kiseline. pluća i drugi organi samo u znatno manjoj mjeri. Isto tako nije bilo trovanja plinom u tom dvogodišnjem periodu. oštećujući njihovu osnovnu funkciju jednog tkiva. Jedinjenja u obliku gasova. crijeva. Te manifestacije mogu imati široku lepezu simptoma i znakova. Pod akutnim trovanjem podrazumijevamo pojave koje se manifestuju zbog poremećenih fizioloških funkcija pod utkrajem štetne materije. preko kože i najređe parenteralnim putem. a rijetko otrov parenteralnim putem direktno djeluje na krv. 235 . U krvi se otrovi vežu za bjelančevine plazme.

na primjer. Opet će biti indiciram diuretici (Henleove petlje ili drugi). fenotijazini. uz napomenu da hiperpireksiju koja nataje zbog otrovanja ne tretiramo antipireticima. Dobro je imati spremljen formular za zadesna trovanja sa telefonskim brojem toksikološkog centra. 3. manjem djetetu 1 ml/kg 25% glukoze i većoj djeci i adolescentima 1 ml/kg 50% glukoze i posmatrati reakciju bolesnika. putem u roku od 30 minuta te elevirati glavu. CNS-a. Ulaskom u venu. Dovesti pacijenta u stanje da se može. smanjivanje unosa tečnosti. Renalna insuficijencija može nastati zbog tubularne nekroze.1 ili manji. 6.v. Tako ćemo vankardijalni plućni edem imati kod inhalacije ili ingestije supstanci koje direktno oštećuju alveolokapilarnu membranu. jodne supstance. elektrolite. 236 . Ovdje napominjemo tretman srčanih disritmija. izvršiti aspiracija sadržaja želuca ili ispiranje. 10. onda se daju hipotenzivna ili simpatikomimetična sredstva kao Na-nitroprusid i drugi. Bi i Ca). dobro je ostaviti 5-10 ml krvi kao uzorak za toksikološku analizu. Ako se ovom mjerom ne postigne željeni efekat. pa je jako važna razboritost onoga koji liječi dijete. ali i davanje kiseonika kao obaveznog lijeka. ako su uzrok nestabilnom stanju pacijenta. adrenalna blokada ili tonus (hipotonija) perifernih krvnih sudova. Potrebno je uzeti i 50-100 ml urina. na kakvoj je bio naš pomenuti pacijent 10 dana. Tada su indicirani natrijum bikarbonati ako je pH 7. treba razmisliti o upotrebi vazopresina jer uzrok takvom stanju može biti insuficijencija miokarda (depresija miokarda). pa nekad i CT mozga može biti od koristi u dijagnostici. ingestirane supstance koje ne propuštaju RTG zrake (teški metali. naročito ako su u pitanju aspiracija. sumnja na strano tijelo. etanol. kompletnu krvnu sliku. keto tijela. ako je moguće i ako se dobiju niže vrijednosti (ispod 100 mg%) treba dati 2 ml/kg/TT 10% glukoze dojenčadi. Posebno treba obratiti pažnju na kalijum u serumu. ali je letalno završio kao posljedica trovanja insekticidima. gdje. 1. Treba daje maksimalno efikasan uz minimalni rizik (preintenzivno liječenje može biti i štetno). U teških bolesnika se može pojaviti edem pluća. bilo kardijalni ili vankardijalni. kada i šta je do tada urađeno. djejstva Hb. ali neurogenog porijekla. kao i stalno praćenje arterijalne tenzije. Smanjivati povećani intrakranijalni pritisak 20% manitolom (0. Dobro je poslužiti se skorom za kome po Glazgovu kod intoksikacija. nepoznate etiologije. (mobilizacija cervikalne kičme.OSNOVNI TRETMAN Uvijek se posmatra stanje pacijenata i njihova životna ugroženost. ali i direktnog djelovanja toksina na tubularne ćelije. bilo hipotermije ili hipertermije. tablete uglja. Na. kako bi vlastite puferske sisteme potakli na bolju funkciju. kao posljedice hipoksije i hipotenzije. jer se ništa ne dobiva aspiracijom želuca mrtvaca.5 gr/kg) i. Acidoza je također čest nalaz kod akutnih intoksikacija. Trovanja su nerijetko uzrok stuporu i komi. Održavanje vitalnih funkcija je prioritetni zadatak. Nekad će biti potrebno ubaciti endotrahealni tubus. Treće supstance će povećati plućni permeabilitet ili dovesti do masivnog priliva simpatičnih produkata. ali prije toga opet korigovati hipoksiju i aplicirati perfuziju. radi prognoze. kako. 11. Fe. ako ga ima pa se držati nekog standardnog reda. 9. 8. Tražiti odmah ŠUK. češće metabolična sa povećanom količinom kiselih ekvivalenata kao: metanol. generalije. 2. a druge supstance mogu zbog svog antidiuretskog efekta dovesti do hiperhidratacije ili trovanja vodom. Takve situacije mogu zahtijevati dijalizu. paraaldehidi. Nekad su potrebne i RTG pretrage grudnog koša ili abdomena. ureja. osobito kod trovanja 1 preparatima digitalisa. Započeti kardiopulmonalno oživljavanje ako je potrebno uz 100% O2. što opet može dovesti do manifestacije plućnog edema. 5. U takvim slučajevima pratiti arterijski pritisak monitorom. ureu. ali i sadržaja želuca za eventualnu analizu. Uzimaju se osnovni podaci. 7. što je manjoj djeci nekad teško. 4. čime je otrovan. Kontrola temperature je od vitalnog značaja. Rekli smo daje održavanje vitalnih funkcija prioritetno. hlorinati. Potrebno je vrlo često provjeriti acidobazno stanje. Vođenje šoka i hipotenzije je bitno. salicilati itd. mioglobina ili metabolita kao što su od etilen glikokol koji oštete renalne tubule. ali i u slučaju daje potrebna i neka druga naknadna analiza. Nekad postoje indikacije za mehaničku ventilaciju. a to se postiže najčešće izotonim solucijama u dozi od 20 ml/kg/TT/h. ŠUK. Korekcijom hipoksije i metaboličkih poremećaja mogu spontano nestati. obezbjeđivanje otvorenih respiratornih puteva i aplikacija 100% kiseonika. Edem mozga u intoksikacijama može nastati kao rezultat različitih uzroka. Klasifikacija stanja svijesti je obavezna i registrirati je na prijemu. Ako postoji hipertenzivna kriza (encefalopatija ili srčana dekompenzacija).

doba djeteta. naročito ako se radi o adolescentima. ali će uspjeh svakako zavisiti od znanja. Karbo animalis se aplicira u šoljama za pojenje ili putem sonde (orogastrične i nazogastrične) uz odgovarajući nadzor i punu pažnju. Treba koristiti samo manje količine dilucione tečnosti i to: 60 ml za manju djecu i za veću do 250 ml. 3. Dobro bi bilo da svaka ambulanta ima: upitnik i uputstvo sa priručnicima kako postupati sa otrovanim. Gastrointestinalna dekontaminacija U male djece emeza u kući ili medicinski karbo animalis su uobičajeni.v. Oko je osjetljivo pa treba brza irigracija sa vodom 15 do 20 minuta uz obavezno brzo pokrivanje očnih jabučica. do stručnije medicinske intervencije. 4. pa je problem ubaciti dovoljno široku sondu. a koji su lako pristupačni. osobito ekstremiteta u odnosu na mjesto uboda. Toksične materije sa kože sprati vodom. Svakako gastričnu lavažu treba koristiti oprezno i u posebno indiciranim slučajevima. obezbijediti i monitoring sistem. 2. posebno pomoću uglja ili antidota Neki autori smatraju da želučanu sondu treba rijetko koristiti. kliničke reprezentacije.2-0. kako bi se spriječio venski i limfni put širenja otrova. Gastointestmalna dekontaminacija ne može biti rutinska nego će zavisiti od mnogo faktora: metode. pa i ličnosti. U veće djece i adolescenata se radi gastrična lavaža. 5. Kod inhalacionih otrova. ili s. Kod injekcionog otrova i. ali ne više od 2 mg/min. mjesta gdje se našao bolesnik. pa i lavaža nisu metode koje mogu komplet odstraniti otrov nego otklanjaju samo 30-50% ingestirane supstance u najboljem slučaju. u dozi od 50-100 mg. a ako je moguće. pa i kardijalnog aresta Ovdje treba istaknuti da emeza. šok i koji mogu gutati). 1. pa treba imati spremnu anafilaktičku terapiju (set lijekova na tacni). spiskom lijekova koji se najčešće koriste. kao što su alkohol. Ozljede oka sa kaustičnim i korozivnim materijama što prije prepustiti oftamologu. maksimum ne prelazi 1000 mg. Najčešća su ipak trovanja gastrointestinalnim putem pa ćemo se i posebno zadržati na ovom poglavlju. Treba imati na umu da se javljaju i anafilaktičke reakcije na tiamin. Treba paziti na dizritmije i hipotenzije.m. ali i drugim sredstvom ima smisla koristiti proksimalnu povesku. ako je moguće blagim mlazom bez jačeg pritiska jer se toksična materija pod pritiskom može unijeti još dublje u kožu. jer se mogu izbaciti zaostali (retinirani) djelovi materije. ugroženog što prije izvući iz zagađenog prostora i dati 100% O2 (nekad mogu biti od koristi analiza arterijskih gasova. RTG snimak pluća i testovi za bronhospazam).Ako nema povoljnog odgovora. pa i emeze.5 mg/kg pro dosis). vremena koje je prošlo od ingestije supstance. Lijek se daje polako da ne pređemo 10 mg kao maksimum maloj djeci i adolescentima 30 mg.v. U literaturi piše da se daje i feniton 15-20 mg/kg. toksičnosti supstance. Potrebno je izbjegavati neutralizirajuće supstance (primum non nocere) jer može doći do neželjenih posljedica. uz dobre priručnike. iskustva i prisebnosti onoga ko ukazuje pomoć. pa čak je treba shvatiti kao metodu prošlosti. Konvulzivno stanje kao i uvjek treba kontrolisati sa i. posebno ako je ingestirana materija u komadićima. ezofagealnu perforaciju.c. kako bi izbjegli tiamin-deficijentnu encefalopatiju. o čemu će biti više rečeno kasnije. Prevencija apsorpcije i smanjivanje lokalnih oštećenja Podrazumjeva se da spasilac mora provesti i samozaštitu ako je potrebno. onda tražiti drugi uzrok. veće količine mogu inducirati povraćanje. 1. Emeza 237 . dijazepamom (0. Važno je imati i broj institucije (toksikološki centri) koja se bavi toksikologijom. Ako postoji sumnja na alkoholizam onda B1 vitamin treba dati i prije glukoze. onda početi sa tiaminom (B1 vitaminom) i. DILUCIONI I NEUTRALIZIRAJUĆI TRETMAN Dilucioni tretman zahtijevaju bolesnici poslije ingestije kaustične ili korozivne materije i to odmah sa vodom ili mlijekom (misli se na pacijente koji nemaju opstrukciju respiratornih puteva. opet polako i ne brže od 30 mg/minutu.vještine. injekcijama. Neutralizirajući rastvori se ne preporučuju zbog mogućih egzotermičklh reakcija. posebno kad se radi kod bolesnika koji već ima aritmiju ili koji su se otrovali kardiotoksičnim lijekovima koji usljed nadražaja vagusa mogu dovesti do ozbiljnih aritmija.

Tabela kontraindikacija za provokaciju povraćanja. Proizvodi petroleja. Ima normalnih individua koje nemaju razvijen refleks zagrcavanja. Moguća je gastrična lavaža.9% NaCI. zbog moguće slabo razvijenih protektivnih respiratornih refleksa. bez endotrahealne intubacije 4. Moraju se poštovati kontraindikacije date na tabeli.Emeza se forsira na razne načine kao što su “prst u grlo”. zbog opasnosti od perforacije 2. osobito ako se radi o tabletama ili biljnim otrovima. Komatozni bolesnici i bolesnici bez zaštitnih respiratornih refleksa bez endotrahealne intubacije 5.vidjeti trovanje hidrokarbonima) 7. jer se mogu pogoršati ubacivanjem tube zbog iritacije vagusa pa mogu ugroziti život Aktivni ugalj (carbo animalis) 238 . pa nema peristaltičnih zvukova. Ingestija destilata petroleuma (slabo se apsorbuju . ako bolesnik povraća ili je povraćao 6. ako pacijent ne povrati za 15-20 minuta. triciklični antidepresivi. Uvjek pribilježi boju i miris povraćenog sadržaja. tražiti fragmente tableta (čvrste materije) i ostaviti uzorak za toksikološku analizu. triciklični antidepresivi) 5. uopšte 1. Neurološki oštećena djeca sa moguće poremećenim respiratornim protektiv-nim refleksima 10. Doze ipekakuane se mogu ponoviti. Smatra se da i fiziološki rastvor može biti fatalan zbog izazvane hipernatremije. Nazogastrične sonde nisu prikladne. a neki preporučuju 0. U pedijatriji se najviše koristi sirup ipekakuane čije je trajanje oko 30 minuta. barbiturati kratkotrajnog djelovanja) 4. Ingestija kaustičnih i korozivnih sredstava 2. emeza je neefektivna. a i malo je podataka o sigurnim i efektivnim sredstvima. Prvo se aspirira sadržaj i prva količina se čuva za analizu. Odsutna peristaltika crijeva. izonijazid. a razvijaju se normalno zaštitni respiratorni refleksi Gastrična lavaža i aspiracija Najbolji rezultati se dobivaju većom orgastričnom sondom (crijeva) koja se ubacuju u želudac. nego navedene u tabeli. a za adolescente sonde za odrasle broj 42 Fr ili promiera otprilike malog prsta. Doze sirupa ipekakuane: Dob 6-9 mjeseci 5ml 9. Uvjek se koristi tečnost za lavažu i aspiraciju. Ako je bolesnik progutao strano tijelo. Ingestija sredstava koja brzo dovode do depresije svijesti (etanol. Količina tečnosti koja se preporučuje za aspiraciju je 5 ml/kg/TT. Ugašeni protektivni respiratorni refleksi (koma i konvulzije) 3. Dato mlijeko smanjuje efekat ipekakuane. U djece se koriste orogastrične sonde promjera broj 22-28 Fr. Kardijalne disritmije. podražaji farinksa na druge načine i upotrebom sredstava za povraćanje. a sadrži emetin koji je kardiotoksičan i cefalin. a postoji rizik od aspiracije i opstrukcije respiratornih puteva 9. Hematemeza. Kontraindikacije za gastričnu lavažu 1. Dojenčad ispod 6 mj. 8. Ingestija sredstava koja brzo dovode do konvulzija (kamfor. Kaustična ili korozivna sredstva.12 mjeseci 10 ml 1-12 godina 15 ml Preko 12 godina 30 ml Neke studije upućuju da su potrebne veće doze ipekakuane. Treba znati da se u djece ne smije upotrebljavati bakarni sulfat ili apomorfin. Lavaža se nastavlja do “čistog” dobivenog sadržaja. Adolescentima počinjemo sa količinom tečnosti 150-200 ml. i potom se nastavlja do čistog sadžaja. Nekontrolisane konvulzije (zbog aspiracije i povreda) 3. osim ako to ne radimo sa karbo animalis ili nekom drugom obojenom supstancom kao antidotom. strihnin.

Kontraindikacije za davanje aktivnog uglja 1. Opisuju se ozbiljni elektrolitni poremećaji. 240 ml 70% standard 2.30 grama u djece.). Podaci o gastrointestinalnoj perforaciji ili peritonftisu 5.U pravilu se carbo animalis daje poslije aspiracije želučanog sadržaja ili in-duciranog povraćanja. a mi ne preporučujemo nikako na bazi ulja. Dosta pominjan Sorbitol (iz literature) ne daje se djeci ispod jedne godine. Kaustici i korozivi (neefektivan i stvara nešto kao opekotinu) 2.4-2. Upotrebljava se i kod dekontaminacije ili pranja nekih supstanci koje se krijumčare pa im želudac služi kao “gepek”. ali ono može biti i spontano. Purgativi koji se koriste u tretmanu akutnih trovanja Purgativ Sinonim Pedijatrijske doze Natrijum sulfat Magnezijum sulfat Magnezijum citrat Sorbitol solucija Dob Doza Maximum Čestoća Glauberova so Gorka so Citrat magnezija 250 mg/kg/po dozi 250 mg/kg 5 ml/kg 35% rastvora preko 3 godine 1. Krvarenje u GIT 6. Intestinalna opstrukcija 3. Preporučuju se različite soli. kada RTG abdomena pokaže da postoje ostaci u crijevime. Inicijalna oralna doza je 1-2 gr/kg pro dosis ili 15 .v. Napravi se razrijeđenje “supa”. Znaci intestinalne opstrukcije ili peritonitisa 4. pa se za ovu metodu upotrebljava i izraz gastrointestinalna dijaliza”. kao i njihovi metaboliti. a djeci do tri godine s oprezom. Ako već postoji elektrolitni poremećaj 4.3 ml/kg 214 ml 1x Kontraindikacije za upotrebu purgativa 1. Ovdje treba naglasiti da se ponovljenim davanjem medicinskog uglja omogućuje naknadno odstranjivanje otrovne supstance iz cirkulacije koja ponovo prelazi u digestivni trakt pod uticajem zakona o razlici gradijenta u dva prostora.v. Acetaminofen Glutetimid Fenitoin (kontraverze) Karbamazepin Metotreksat Salicilati Hlordecon Nadolol Teofilin Dopazon Fenobarbilal Triciklični antidepresivi Digitcttin Fenilbutazon Na-valproat Za ove lijekove poluživot je skraćen i onda kad se unose i. Ne daje se MgSO4.1 ml/kg 143 ml Samo jedan put Doze za adolescente 15-30 gr. 15-30 gr. Navodimo 2 tabele u vezi sa purgativima i trovanjem.5 gr/kg svakih 2-6 sati.5 L/sat. Nema crijevnih zvukova (paralitička crijeva) 2. ako je pogoršana renalna funkcija Kompletno ispiranje crijeva Procedura ispiranja čitavog crijeva upotrebljava se kod hiperdozaže Fe preparatima. Navešćemo supstance za koje se preporučuje ponovljeno oralno davanje karbo animalisa. Slabi protektivni respiratorni refleksi (bez predhodne traheobronhalne”in-tubacije) Purgativi ili katartici Malo je naučnih dokaza o korisnosti purgativa u tretmanu otrovanih. 239 .8/4. Postoje mogućnosti da se ponovljenim ispiranjem mogu odstraniti supstance koje ostaju duže u krvi. To se može ponavljati u dozi 0. mada vlastitog iskustva nemamo. suspenzija sa najmanje 100 ml vode. a za adolescente 60 -100 grama. ali se ipak koriste u praksi i to od mnogih autoriteta. Čak ima supstanci koje se mogu odstranjivati pomoću karbo-animalisa i supstance koje su unesene direktno u krv (i. Za kolon se počinje sa 0. Odsutni abdominalni zvukovi (paralitički ileus) 3.

ANTIDOTI Treba nastojati neutralizirati i inaktivirati toksičnu supstancu koja je zaostala u i na organizmu kao što su alkalije. i ponavlja se svakih 10 do 30 minuta do postizanja atropinizacije (suhoća usne šupljine. pa se daju i.v. Sistemskih antidota. enzimatska indukcija i inhibicija. fenacetin. Zakiseljavanje urina (kinidin. efedrin) postižemo davanjem NH4CI ili običnom kuhinjskom solju u izotoničnoj otopini per os. a koja je pravljena od 77 magičnih supstanci.v. perforaciju i peritonitis. te edema pluća. a ima dobrog efekta na supstance koje se izlučuju putem bubrega (alkohol. 240 . anilin. a zatim O 25-0. osobito kod trovanja sa salicilatima. rektalno krvarenje. Nekog opšteg antidota nema (4 stoljeća se smatralo da je Theriaca Andromach opšti antidot. peritonealna dijaliza. a ovdje ćemo samo podsjetiti na neke supstance koje inhibiraju otrove ili imaju suprotan efekat (antagonisti): protamin-sulfat kao antagonist heparinu. Neki autori preporučuju 2-4 puta veći unos tečnosti od normale. Doze su 0. ali se može ponavljati svakih 1-2 sata Ako se holinergični znaci ponavljaju prelazi se na interval od 10-12 sati i može se davati 2-3 nedelje. Treba pokušati sirćetnom kiselinom 1:4 ili sokom od limuna a kiseline razrijediti vodom i mlijekom. u trajanju 10 minuta. svaka 4 sata ali da se ne pređe 80 mg/kgATT/dan. eksangvinotransfuzija.e. Alkalizacija urina se postiže 8. sa visokom specifičnsoti i efikasnosti skoro da i nema.5-1 gr. vrtoglavica i hipertenzija. fenobarbitonom i nitrofurantoinom. Metilensko plavilo se daje u dozi od 01 ml/kg 1% otopine kod nitro i aminoorganskih spojeva koji stvaraju methemoglobin (nitriti. Ispiranje traje 2-4 sata. Atropin se daje kod intoksikacije organskofosfornim jedinjenjima kao antiholmer-gična terapija u dozi od 0. nitrati. osmotska dijureza. vitamin K dikumarolskim preparatima i nalorfin kao antagonist morfina. kože koja se može zacrveniti. sumnja na ileus. a za adolescente 2 L/sat.4% NaHCO3 u infuzionoj tekućini. midrijaze tahikardije. a glavni mu je efekat na simptome od strane skeletnih mišića. barbiturati). Treba podsjetiti i na mogućnost alkalizacije urina za supstance koje imaju kiseli karakter. Autor je bio otac rimskog imperatora Nerona.v. Cesto se griješi sa malim dozama atropina kod kolega koji nemaju iskustva. Sipa se tečnost dok se ne počne vraćati preko rektuma.za djecu ispod 5 godina. Deferoksamin ima specifičnu sposobnost helacije Fe i stvara feroksamin koji je topljiv u vodi i izlučuje se urinom. Forsirana diureza je dosta izučavana i praktično se primjenjuje povećanim unosom tečnosti. Pralidoksim (Bosnalijek). Kontraindikacije su: hematemeza. salicilati.). a onda se nastavlja u istoj dozi na 4-12 sati slijedećih dana. kako bi se izbjegli neželjeni efekti. hemodijaliza. a drugi 5-7 Iitara/m2 površine za 24 sata Kontraindicirana je kod: renalne i kardijalne insuficijencije. reaktivator acetilholmesteraze. držeći se uobičajenih sema izvan toksikologije. je specifičan antidot i daje se u dozi 25-50 mg/kg i to se aplicira polako i. plazmafereza. Nuspojave se mogu razviti: mučnina. Obzirom da je derivat kvatarnog amonija slabo prolazi krvno-moždanu barijeru i ima slab efekat na CNS. nitrobeni).05 mg/kg i. ako je bila prisutna bradikardija). Ipak postoje antidoti u svakoj knjizi (udžbeniku) koja se bavi toksikologijom. među kojima je važno mjesto zauzimalo zmijsko meso.5 gr/kg svakih 4-6 sati i.v. 54-68 n. Forsirana osmotska diureza se provodi pomoću 20% otopine manitola u dozi od 0. u trajanju od 10 minuta. O drugim antidotima pogledati u drugim specifičnim udžbenicima i priručnicima! POJAČANA ELIMINACIJA TOKSIČNE SUPSTANCE Metode za eliminaciju već absorbovane supstance ili njenih toksičnih metabolita su: forsirana dijureza.5 gr.

bolovima i ograničenim kretnjama u kuku uzrokovanim teškim atrotičnim promjenama. Naša zemlja spada u područja sa izraženijom učestalošću javljanja KLK što se prije svega odnosi na područja istočne Bosne i zapadne Hercegovine. Kod djevojčica se javlja četiri do pet puta više nego kod dječaka. Kod onog dijela ove populacije koji je napustio ovakav način povijanja KLK se javila samo u 1. ali je nešto pomjeren u posterosuperiornom smjeru. pozicijom kuka koji je intrauterino u hiperfleksiji. Općenito govoreći promjene se dešavaju na dva nivoa: na kostima i na mekim tkivima.KONGENIJALNA LUKSACIJA KUKA Urođeno ili prirođeno iščašenje kuka predstavlja oboljenje kod kojeg je došlo do dislokacije (izmještanja) glavice femura iz acetabuluma. MEHANIČKI FAKTORI podrazumijevaju veću učestalost javljanja kod prvorotki. Svi navedeni faktori se mogu i objediniti. Predstavlja najčešće urođeno oboljenje lokomotornog sustava. Genetski faktor se može shvatiti kao predisponirajući. U cilju cjelovitog prikaza tih promjena biće upotrijebljena Howorthova i Dunnova klasifikacija.2%. PATOLOŠKA ANATOMIJA Morfologija luksiranog kuka nije jedinstvena već zavisi i od stupnja oboljenja i starosti djeteta.Adduciranjem natkoljenice i pritiskom na nju dolazi do luksacije glavice femura posterolateralno (Palmenov znak). R. GENETSKI FAKTORI – za njih se nalazi opravdanje u pozitivnoj familijarnoj anamnezi. U toku kliničkog pregleda . 241 . Mogući način nasljeđivanja nije dokazan. Izgled labruma je očuvan. regionalnoj zastupljenosti kao i većoj učestalosti kod djevojčica. a kod neliječene djece ostavlja vrlo težak i trajan invaliditet koji se ogleda u šepanju. Ovo je najblaži oblik luksacije karakteriziran primarno nestabilnošću kuka kod kojeg je zglobna kapsula rastegljiva. Ovo je oboljenje koje se vrlo uspješno liječi. Šalter je proučavao uticaj načina povijanja novorođenčadi. ali se pretpostavlja da se radi o poligenskom tipu. Jedino je sigurno i opće prihvaćeno da glavica femura napušta acetabulum straga. Zbog toga je važno upoznati se barem sa osnovnim podacima o kongenitalnoj patologiji kuka. glave i vrata. Došao je do zaključka da među kanadskim Indijancima koji tradicionalno povijaju svoje bebe sa ispruženim. Ovo stanje se razlikuje od "fiziološki nestabilnog kuka" koji je prisutan samo nekoliko dana nakon rođenja i nakon tog vremena zglob biva stabiliziran mišićima i ojačan kapsulom. . Često se spominje i povećana zglobna i ligamentarna labavost koja je uzrokovana uvećanim lučenjem majčinih hormona. Kod ovakvog kuka je na rođenju prisutna samo blaga eliptična deformacija acetabuluma. djece sa zdjeličnom prezentacijom. oligohidramniosa i novorođenčadi sa udruženim anomalijama stopala. addukciji i vanjskoj rotaciji glavica femura vrši pritisak na meki hrskavični limbus i zglobnu kapsulu koja može biti i povećane labavosti. kao i jedno od najučestalijih uopće.Abdukcijom kuka uz karakteristični zvučni preskok dolazi do fenomena repozicije (RoserOrtolanijev znak). Etiologija Aktuelni sav o etiologiji bi se mogao svesti na genetske i mehaničke faktore.3%. sastavljenim i čvrsto umotanim nogicama učestalost KLK iznosi 12. prije svega estrogena. Za razliku od traumatske luksacije. kod kongenitalne luksacije kuka (KLK) postoji i niz patoanatomskih promjena na zglobu kuka koje daju specifičnost i težinu ovoj anomaliji. Prvi stupanj Ovakvo stanje označavamo kao “nestabilan kuk”.

zdjeličnu prezentaciju ploda.Pri inspekciji treba uočiti . iako u određenom broju slučajeva labrum ostaje evertiran i slijepljen između zglobne kapsule i glavice femura. Glavica femura je izmještena iz svoga acetabularnog ležišta i naslonjena na deformirani lateralni rub labruma i hrskavice . KLK Velika raznolikost vlada i kada je u pitanju klasifikacija KLK. teres do glavice femura. transversum bivaju potisnuti lateralno. Zglobna kapsula je razlabavljena prema lateralno. a masno tkivo postupno puni dno acetabuluma. Ovaj proces podrazumijeva postupnu deformaciju koja je obično praćena i hipertrofijom fibrokartilaginoznog tkiva što je posljedica pokušaja regeneracije. lateralizacija. KLASIFIKACIJA Postoje mnoge razlike u shvatanju ovih termina.“neolimbus acetabuli”.displazija. Kao izolirana pojava predstavlja preduvjet za mogući razvoj luksacije. ali ne treba neadekvatnu poziciju kuka terminološki ublažavati jer i najmanje odstupanje zahtijeva ozbiljan pristup u liječenju. Primarni acetabulum polako biva obliteriran sa postepenom regresijom labruma. Kao primjer se može navesti Tonnisova klasifikacija. ANAMNEZA . Meka tkiva urastaju unutar acetabularne šupljine koja istovremeno postupno gubi svoj poluloptasti oblik i postaje zaravnjena. PALPACIJA . Osim stoje vrlo praktična. iliopsoasa koja održava proksimalizirani položaj glavice femura. Kao i sam metod pregleda. a u daljem toku će se razviti udubljenje u koje će se smjestiti glavica femura i to nazivamo sekundarnim ili lažnim acetabulumom.luksacija. Jedna od bitnih zapreka repoziciji je i skraćena i zategnuta tetiva m. Hipertrofirani i zategnuti lig. U njenom središnjem dijelu se formira suženje. U široj upotrebi je najjednostavnija orjentaciona podjela na osnovu AP radiografije: .Drugi stupanj Na svom putu preko ruba acetabuluma glavica femura deformira fibrozno-hrskavični labrum kao i hrskavicu ruba acetabuluma.inegalitet nogu. ali je uvijek i sastavni dio KLK. Ako glavica ostane luksirana i naslonjena na ilijačnu kost duži period. 3. Kapsula iznad medijalnog dijela acetabuluma se skrati.asimetriju glutealnih brazdi.predstavlja najvažniju metodu kliničkog pregleda. Donji dio labruma i lig. INSPEKCIJA . Kapsula poprima izdužen oblik i kroz nju prolazi hipertrofirani lig. Zasnovana je na poziciji osifikacione jezgre glavice femura na AP radiografiji u 4 pozicije koje označavaju četiri tipa luksacije kuka. Sve ove promjene otežavaju liječenje KLK. Ona se može javiti samostalno. Također. . i ona se primijen-juje uglavnom do navršene prve godine života.moguće deformitete stopala ili slične koji su u korelaciji sa pojavom KLK. . Ovakve promjene onemogućavaju spontanu repoziciju glavice femura. Svaki kuk koji nema svoju anatomsku poziciju treba smatrati luksiranim samo u različitom stepenu. Promjene na proksimalnom dijelu femura se ogledaju u povećanom kolodijafizar-nom uglu (ugao koji formira vrat sa dijaf izom femura). 2. Treći stupanj Kod ovog tipa luksacije glavica femura klizne preko labruma koji zatim biva invertiran u primarni acetabulum. oligohydramnios i novorođenčad sa većom tjelesnom težinom. kao i . Zasnovana je na ispitivanju 242 . decentracija itd. treba uzeti u obzir i prvorotke. zglobna kapsula će postati adherentna na tom mjestu.Podaci koji su od značaja bi bili pozitivna porodična anamneza kao i patološka stanja u toku trudnoće.subluksacija i . transversum smanjuje ulazni otvor acetabuluma. Razvojem ultrazvučne dijagnsotike kuka u upotrebi je i Grafova klasifikacija zasnovana na sonografskom nalazu. ova klasifikacija je dobra i zbog toga što izbjegava termine subluksacija. uglu antetorzije vrata femura (ugao koji formira vrat femura sa bikondilarnom linijom) i zaostajanju u rastu glavice femura kao i njenom deformacijom kod neliječenih slučajeva. DIJAGNOZA KLK Klinički pregled novorođenčeta i dojenčeta 1. Izraz displazija kuka predpostavlja primarno poremećaj u osifikaciji acetabuluma. koje vremenom poprima oblik pješčanog sata i jedan je od faktora koji onemogućavaju repoziciju glavice femura. isthmus.

Prilikom kliničkog pregleda dolazi do izržaja i subjektivni faktor.subluksabilan kuk . Odnos između epifize femura i acetabuluma. odnosno iskustvo onoga koji vrši pregled. upamitit da su klinički pokazatelji relativni i da je jedini siguran i pouzdan način utvrđivanja postojanja kongenitalne patologije kuka ultrazvučni ili rentgenski pregled. Da bi se mogla izvršiti analiza potrebno je dobiti na sonogramu odgovarajuću ravan presjeka kuka koja sadrži sve potrebne propisane parametre. Šepanje na strani luksacije je uobičajen i logičan nalaz. su osnov za procjenu razvijenosti i stabilnosti kuka. Stupanj abdukcije kuka nema univerzalnu vrijednost. Uglavnom se mogu svesti na četiri tipa: . Graf je na osnovu sonografskog nalaza izradio klasifikaciju koja se sastoji od četiri osnovne grupe i nekoliko podgrupa. a veći dio šake podržava natkoljenicu djeteta sa vanjske strane. koju je zavisno od težine potrebno liječiti i koja može dovesti do luksacije. Strukture građene od hijaline hrskavice su lišene eho efekta na sonogramu te su označene kao “akustične praznine”. U suprotnom će se dobiti lažno dobar ili loš nalaz.kukovi i koljena se flektiraju . pogotovu kod novorođenčeta i dojenčeta. se kliničkim pregledom ne može uopće uočiti. U literaturi postoje mnogobrojni opisi i podjele kliničke nestabilnosti kuka.stabilnosti kuka. Vrlo značajan dio pregleda je i dinamičko ispitivanje. Vizualizacija kuka u ovoj dobi je moguća s obzirom da je on uglavnom građen od hrskavice. Prilikom pregleda ispitujemo i opseg abdukcije kukova. kao i oblik i položaj osifikacione jezgre glavice femura. Podizanjem noge u stojećem položaju zdjelica “pada” na suprotnu stranu zbog spomenute slabosti glutealne muskulature koja je skraćena proksimaliziranom pozicijom glavice femura. Ono omogućava direktno promatranje pokreta glavice femura u acetabulumu. Displazija acetabuluma. Javlja se šest do sedam puta češće od Roser-Ortolanijevog znaka. nije pouzdan pokazatelj. Morfometrijski. od kojih je ova druga upadnija. Kod luksiranog kuka je zbog izmijenjenih odnosa promijenjen i međusobni balans mišića što ima za posljedicu fleksornu i adduktornu kontrakturu. osim svega dosad navedenog o kliničkom pregledu kukova. Dosadašnja praksa je pokazala postojanje previda na osnovu obavljenog samo kliničkog pregleda. Sonografski pregled Ultrazvuk se u dijagnostici upotrebljava već više od 30 godina bez dokaza o štetnom efektu. te određivanje ugaonih parametara koštanog i hrskavičnog dijela acetabuluma na sonogramu. Roser-Ortolanijev znak je fenomen zvučnog preskoka koji se može dobiti kada se kuk adducira i istovremeno izvrši pritisak duž natkoljenice.dijete leži na leđima . Radi se o nespecifičnom znaku preskoka bez postojanja bilo kakvih patoloških promjena na kuku. koštanog i hrskavičnog dijela acetabuluma. Za razliku od njih područja koja reflektuju ultrazvuk se nazivaju “akustičnim sjenama” (fibroznohrskavične strukture i kost).luksiran kuk bez mogućnosti repozicije. Prilikom pregleda treba uzeti u obzir postojanje tzv. Klinički pregled kukova. Izvođenjem abdukcije glavica femura se uz preskok vraća u acetabulum. Morfološki se procjenjuju oblici lateralnog koštanog ruba. acetabularne indekse označavaju uglovi α (za koštani dio acetabuluma) i β (za hrskavični dio acetabuluma).g. U svakodnevnoj praksi su zadnja dva oblika najprepoznatljivija. labruma.kuk sa diskretno izraženim znacima nestabilnosti bez fenomena preskoka . Trendelenburgov znak nije patognomoničan za KLK ali je uvijek prisutan. Na 243 . Postoje različita tumačenja njegovog javljanja. Prva dva tipa nisu lako uočljiva jer je kliničkim pregledom teško razlikovati da li glavica femuraldizne potpuno preko ruba acetabuluma ili se zadržavana “neolimbusu” koji predstavlja izmijenjeni hrskavični krov acetabuluma. Ako bi pokušali naći zajednički imenitelj patoloških vrijednosti onda bi to mogla biti abdukcija ograničena do 45 stepeni. Klinički pregled djece koja su prohodala podrazumijeva i analizu hoda. Način pregleda: . “dry hip click” koji je opisao Sommer 1971. ovisan je o dobi djeteta.kuk koji se može reponirati i luksirati . Zbog prethodno navedenog i ovaj podatak treba uzeti sa rezervom.palac ruke ispitivača je sa unutarnje strane koljena. g. Zbog toga je jednako važno. ali s obzirom da nema klinički značaj neće biti iznesena. Sonografsku dijegnostiku novorođenačkog i dojenačkog kuka je utemeljio Reinhard Graf na osnovu istraživanja koja je proveo u periodu 1978-1984. tj. insuficijencijom glutealne muskulature i pojačanom lumbalnom lordozom. Uzrokovano je istovremeno položajem glavice femura.

Interpretacija zahtijeva prciznost i egzaktnost. Postoji niz različitih tipova operacija koje se primijenjuju zavisno od dobi djeteta i ličnog afiniteta kirurga. a u novije vrijeme je često u upotrebi i kompjuterizirana tomografija. Zbog toga se kontinuirana trakcija primijenjuje sistematski u ovoj dobnoj skupini.-6. i acetabuluma. a pogotovo za interpelaciju nalaza. Zbog toga su ustanovljeni mnogobrojni načini evaluacije koštanih struktura kuka.ovaj način se može utvrditi postojanje nestabilnosti kuka koje je uvijek udruženo sa većim stupnjem displazije acetabuluma. mjeseca. s obzirom da ultrazvuk služi i kao način praćenja toka liječenja. Sonografija novorođenačkog i dojenčakog kuka je vrlo precizna i osjetljiva metoda. LIJEČENJE KLK Tok liječenja se može podijeliti u tri etape: . Sonografskim i radiografskim pregledom se ne dobiva prikaz potpuno istih struktura. Kod nešto više od polovine djece u dobi ispod godinu dana se to postiže.rješavanje rezidualne displazije acetabuluma REPOZICIJA podrazumijeva dovođenje glavice femura u acetabulum. Također. Najšire prihvaćen metod je upotreba perkutane trakcije. Za ovladavanje tehnikom pregleda. 244 . Nedovoljno poznavanje dovodi kako do previda tako i do super-dijag-noze i nepotrebnog liječenja sa mogućim posljedičnim oštećenjem kuka. za praćenje liječenja kongenitalne luksacije i displazije kuka u dobi iznad godinu dana radiografija se pokazala kao nezamjenjiv metod. ultrazvučni i rentgenološki pregled se međusobno razlikuju i nadopunjuju i svaki od njih ima svoje mjesto i značaj. Ultrazvuk je postao dominantan metod pregleda u prvoj godini života jer daje prikaz vrlo važnih fibrozno-hrskavičnih struktura.retencija . U dijagnostici patoloških promjena na dječijem kuku značajno mjesto ima i artrografija. Ali za mjerenje kasnijih sekundarnih morfoloških promjena na kuku je adekvatnija radiografija. je osim odličnog poznavanja metoda potrebno i izuzetno razumijevanje kon-genitalne patologije kuka. Postavlja se pitanje da li je savladavanje ove kontrakture pomoću trakcije dovoljno da se obezbijedi repozicija glavice femura s obzirom na prisutne patoanatomske promjene na zglobu. Procjena se u osnovi zasniva na odnosu osifikacione jezgre glavice femura. ali njegov razvoj zaostaje znatno za dob djeteta. Danas postoji veliki broj različitih ortoza za ovu namjenu od kojih većina funkcionalno i estetski zadovoljava. Kod djece iznad 18 mjeseci praktično ne postoji mogućnost neoperativnog liječenja pa je hirurški tretman metoda izbora. Operativno liječenje KLK se primijenjuje u dojenačkom periodu nakon neuspjeha konzervativnog tretmana. koja na radiogramu postaje vidljiva u periodu od 4. Bez obzira na tip ortoze koji će se upotrijebiti. Konstantan klinički nalaz kod djece sa KLK je kontraktura mišića i to adduktora i fleksora. Uzrok nastanka je oštećenje krvne opskrbe glavice femura u toku liječenja. Zbog toga je potrebno kontinuirano praćenje ovakve djece. REZIDUALNOM DISPLAZIJOM ACETABULUMA nazivamo stanje kod kojeg je došlo do stabiliziranja glavice femura i razvoja acetabuluma u mjeri u kojoj će biti prevenirana reluksacija. teško se unaprijed može dati procjena u kojim se slučajevima acetabulum neće razviti i podvrgnuti ga odmah kirurškom liječenju. Rentgenski pregled Doza zračenja koju dijete primi prilikom rentgenskog snimanja kukova je jednaka dozi prirodnog začenja kojem je izloženo u periodu od 20 dana. kao i izgledu samog acetabuluma.reluksacija ISHEMIČNA NEKROZA GLAVICE FEMURA zavrijeđuje posebnu pažnju s obzirom da ostavlja teške i ireverzibilne deformitete glavice femura ili bolje rečeno proksimalnog femura u cijelosti.repozicija .coxa magna . RETENCIJA ILI FAZA STABILIZACIJE predstavlja obezbjeđivanje stabilnosti postignute repozicije. Opći vizuelni utisak bez upotrebe mjernih parametara lako može dovesti do greške. Podaci o trofičkim promjenama na glavici femura se ne mogu adekvatno dobiti ultrazvučnim pregledom.ishemična nekroza glavice femura . Sa ovim podatkom je poželjno upoznati roditelje s obzirom da uvijek postoji odbojnost prema rentgenskim pretragama kuka. KOMPLIKACIJE U LIJEČENJU KLK . Stabilna repozicija će omogućiti acetabulumu da daljim koštanim i hrskavičnim rastom doživi readaptaciju. Ozbiljan problem pri tome predstavlja deformiranost acetabuluma i labavost zglobne kapsule što znatno ovisi i od dobi započinjanja liječenja. U upotrebi je niz radiografskih tehnika na osnovu kojih se dolazi do saznanja o stanju dječijeg kuka. preporučuje se održavanje pozicije kuka u fleksiji od 110-120 stepeni i abdukciji 50-60 stepeni. Umjerena acetabularna displazija se može vremenom spontano popraviti. S obzirom da su uglavnom poznati mehanizmi nastanka ovog oštećenja. Prema tome. preporučene su i mjere prevencije od kojih je na prvom mjestu postizanje repozicije na nježan i atraumatski način. nepotrebnih troškova i preuveličavanja problema sa suvišnim uznemiravanjem roditelja. Imajući u vidu dosadašnja saznanja o ovom problemu.

jer rano opterećenje može nepovoljno da se odrazi na razvoj kukova. “cupkanje” itd) dok to ono samo ne postigne. Skraćivanjem vremena potrebnog za postavljanje dijagnoze kongenitalne luksacije kuka mnoga djeca će biti pošteđena dugotrajnog liječenja. Ovo je napisao Wilhelm Roser 1879.g.Smatra se da je glavni činilac izbjegavanja navedenih neželjenih komplikacija nježnost repozicije. Predočiti roditeljima da svako zdravo dijete prohoda i zbog toga nije potrebno forsirati stajanje i hod djeteta (hodalica. 2. tako da operativna repozicija često može biti nježniji metod od neoperativne. poželjno bi bilo pokušati izdvojiti barem rizičnu djecu koja bi bila upućena na pregled ultrazvukom: — djeca majki prvorotki — zdjelični položaj ploda u zadnjem mjesecu gestacije ili prilikom poroda — oligohydramnios — hipertenzija tokom trudnoće — drugi kongenitalni deformiteti ULOGA RODITELJA 1. Već u porodilištu ili prilikom prvog pregleda u Dječijem dispanzeru je potrebno pokazati majci kako da svakodnevno vježba kukove čime se daje poticaj za njihov normalan razvoj.”. Ali nije bilo odgovora na ovaj prijedlog. 245 . To samo po sebi ne podrazumijeva operativni ili neoperativni tretman. nego repoziciju koja će u svom načinu postizanja i retencije izbjeći sve faktore koji provociraju pojavu ishemične nekroze glavice femura. u dosadašnjoj literaturi niko nije došao do sličnih zapažanja tako da ja ostajem još uvijek njen jedini zastupnik. Ovo sam bazirao na praćenju djece kod koje su kukovi mogli biti lukslrani addukcijom i biti reponirani abdukcijom. U to vrijeme sam razgovarao sa kolegama obstetričarima da razmisle o ovome i pokušaju to klinički testirati.. lako je moja teorija zasnovana na čvrstim anatomskim i mehaničkim principima. Objasniti način širokog povijanja sa dvije do tri pelene 3. RANO OTKRIVANJE KLK “Prije petnaest godina sam izložio svoju tvrdnju da KLK može biti uzrokovana povećanom addukcijom nogu za vrijeme fetalnog života. Uprkos mnogim pokušajima njegovi prijedlozi nisu prihvaćeni. Unatoč tome osjećam se pozvanim da još jednom skrenem pozornost mojih kolega i prikazem osnove moje teorije i ponudim nove dokaze u njenu korist. bola kao i pojave ranih degenerativnih artrotičnih promjena i invalidnosti. S obzirom da sadašnje prilike još uvijek ne omogućuju organizirani sonografski screening kukova novorođenčadi i dojenčadi. posebno prilikom razvoja fetusa u uterusu sa manjom količinom amnionske tekućine..

hiperrefleksija do klonusa. U svim slučajevima infektivnog oštećenja centralnog motornog neurona osposobljavanje smanjene ili ugrožene funkcije programira se kao higijensko-dijetetski režim. parazitarni. deprivaciono. a nastavlja fizikalnom terapijom. aparatisanjem i primjenom različitih pomagala. traumatski i fizički. inicijativna. služi za održavanje stava i ravnoteže. Parazitarna oboljenja štetno djeluju putem različitih mehanizama. tumorski. uobičajena je didaktička podjela na centralni (gornji) i periferni (donji) motorni neuron. kao i jatrogenim komplikacijama (antikoagulansi). Analogna situacija se javlja kod 246 . Kasnije se na motorni deficit djeluje fizikalnim procedurama. električne struje. Prvim se teži optimalnoj higijeni i pravilnoj ishrani kako bi se na minimum svele mogućnosti sekundarnih infekcija drugih organa i sistema. ekstrapiramidni. Vaskularna oboljenja kod djece i omladine su najčešće uzrokovana aneurizmama i vaskulitisima koji se javljaju u toku sistemskih bolesti vezivnog tkiva. manuelnu masažu. patronažno i stacionarno. medikamentozno liječenje i fizikalna terapija. kao o posebnim dijelovima. Prekid refleksnog luka na bilo kom mjestu dovodi do djelomičnog ili potpunog izostanka mišićnog odgovora. pa se u kliničkoj slici nalaze i spastični i flakcidni sindrom. lokalizacije i težine lezije. automatska (nivo supraspinalnih motornih struktura) i voljna (nivo kore mozga). Liječenje pretpostavja primjenu neurohirurških metoda. Često su prisutni i epileptički napadi koji zahtijevaju primjenu antiepileptika. Zajedničke karakteristike bi bile spastična hipertonija (spazam i povišenje tonusa mišića). preko interneuronskih sinapsi. sportske povrede i povrede nanesene vatrenim oružjem. l kod ove grupe oboljenja fizikalna terapija djeluje na sekvele. Čine ga koštani. Fizikalnim procedurama se želi postići prevencija kontraktura pojedinih zglobova i razvoja dekubitusa. Prenosi impulse do motornih ploča i neuromišićnih spojnica na mišićnim vlaknima. cirkulator-ni i endokrini sistem. alergijskoimunološko dejstvo). sa ćelijama prednjih rogova kičmene moždine od kojih polazi periferni motorni neuron. Čest uzrok povreda centralnog motornog neurona su saobraćajne povrede. svjesna i nesvjesna kontrola aktivnosti). traumatski. od kojih i po nekoliko može istovremeno djelovati (mehaničko. Ponekada je prisutna kombinacija povrede oba motorna neurona. lako se o ovim sistemima ne može govoriti izolovano. a pruža se do mišićnih ćelija na periferiji. Kontrola pokreta može biti refleksna (nivo kičmene moždine). Uzroci mogu biti infektivni.REHABILITACIJA U PEDIJATRIJI Lokomotorni aparat pokreće tijelo. zglobno-ligamentarni. zadesna ekspozicija dejstvu groma. iritativno. a od njenog uspjeha zavise i socijalna i profesionalna rehabilitacija. a indirektno i respiratorni. Pojam centralnog motornog neurona obuhvata vlakna piramidnog puta i parapiramidnih puteva koji ga prate (kortiko-retikulo-spinalna vlakna). Tumori svojom kompresijom ili destrukcijom oštećuju nervno tkivo. Periferni motorni neuron počinje u prednjim rogovima kičmene moždine i u motornim jedrima kranijalnih nerava. Kod definitivnih ispada ponekada kao jedina mogućnost ostaje aparatisanje i primjena različitih pomagala. te prisustvo patoloških refleksa. Kliničke manifestacije zavise od uzroka. a istovremeno se suprostavlja dejstvu gravitacije i drugih spoljnih sila. insistirajući na maksimalnom mogućem osposobljavanju. U većini slučajeva nakon hirurške intervencije i medikamentozne terapije (rijetko kauzalna) fizikalnom terapijom se djeluje na sekvele. te kineziterapiju i aparatisanje. Dio vlakana ne završava u području kičmene moždine. toplote i si. cerebralni i najviši nivo (memorija. destruktivno. kao i od starosti pacijenta. Prema tome motorni sistem obuhvata spino-mišićni nivo. Ove procedure obuhvataju primjenu korek-tivnih udlaga. a u manjem broju slučajeva i radioterapiju i hemoterapiju. te održavanje mišićnog tonusa i trofike. Rehabilitacija počinje hirurškom intervencijom. nego na jedrima kranijalnih živaca u moždanom stablu. Piramidni put povezuje motornu koru. Medicinska rehabilitacija oštećenja centralnog i/ili perifernog motornog neurona ima nesagledive mogućnosti. pa se svi locirani na putu centralnog motornog neurona smatraju malignim upravo zbog svoje lokalizacije mada se histološki može raditi o benignim tumorima. toksički) koji ledira nerv na njegovom putu do mišićne ćelije. mišićni i nervni sistem. Etiološki faktor može biti svaki proces (upalni. Simptomatologija ove grupe oboljenja može biti izazvana i oboljenjima krvi (leukemije i koagulopatije). toksični. termo i elektro-terapiju. upalno. Dalji uzrok oštećenja centralnog motornog neurona predstavljaju toksični i fizički faktori pod kojima se podrazumijevaju intoksikacije različitim otrovima. Kod takvih pacijenata rehabilitacija se programira prema vrsti i uzroku motornih ispada. Može se provoditi ambulantno. vaskularni.

Dakle u ovom stadiju se mora misliti na analgeziju. Kuk je u položaju ekstenzije. Po mogućnosti i više puta na dan. odnosno postavljanjem zglobova u korigovani funkcionalni položaj pomoću longeta. a naročito treba izbjegavati položaj plantarne fleksije.. Cerebralna paraliza je hronični. smetnje ponašanja. hipotonija do atonije. To se postiže pravilnim pozicioniranjem ekstremiteta. fibrozna retrakcija mišića i periartikularnih komponenti sa posljedičnim formiranjem kontraktura i deformiteta. nesklad mišića agonista i antagonista. Vrlo često je trauma uzrok oštećenja i tu se nailazi na još jednu bitnu karakteristiku: poremećaj ravnoteže aferentne aktivnosti nemijeliniziranih i mijeliniziranih vlakana u zadnjim rogovima kičmene moždine sa pretjeranom aktivnošću u lamini l i V supstantia-e gelatinosa-e. epileptični napadi i si.. do pojave voljne aktivnsoti. za lakat blaga fleksija. odnosno do ocjene 3 na manuelnom mišićnom testu. a ni po cijenu umanjenja bola ne smije se ispod koljena podmetati jastuk. poboljšanje koordinacije i brzine pokreta. Klinička slika i rehabilitacija cerebralne paralize se moraju posmatrati dinamično pošto mišićni disbalans korelira sa razvojem cns-a.oštećenja samog efektora. Tu se koriste snažne kontrakcije primjenom elektrostimulacije sa eksponencijalnim impulsima. nastaje stadijum trajnih posljedica. Kineziterapija sa naglaskom na aktivnim vježbama i terapija radom imaju za cilj očuvanje fiziološkog obima pokreta u zglobovima aficiranog ekstremiteta. Ukoliko izostane potpuni oporavak ili ako ne dođe do oporavka funkcija u predviđenom vremenu. stadijum oporavka i stadijum trajnih posljedica. što za posljedicu ima izuzetno jaki bol (jedan od najjačih bolova koji postoji). Klinička manifestacija lezije je flakcidni sindrom (atrofija i njoj proporcionalna paraliza. Neophodno je više puta u toku dana provoditi pasivne vježbe u punom obimu pokreta dotičnog zgloba. odnosno na koje organizam reaguje pokretom. U tu svrhu su ustanovljene različite metode. udlage) i kompenzacije. perinatalne i postnatalne. te perzistiranje primitivnih šema koordinacije. Naročito je važno da se longete ne skidaju noću jer zglobovi imaju tendencu spontanog zauzimanja nepovoljnog položaja. pogresivni poremećaj uzrokovan oštećenjem mozga u ranom razvojnom razdoblju. Tada je medicinska rehabilitacija usmjerena na smanjenje tih posljedica putem mjera supstitucije (aparati. Sljedeći zadatak je borba protiv atrofije oduzetih mišića. fascikulacije). U nekim slučajevima medicinska rehabilitacija daje izvanredne rezultate. Generalno govoreći tok oštećenja perifernog^rfiotornog neurona se može podijeliti u tri stadija: stadijum oduzetosti. tj. poremećaji govora. kom se mogu pridružiti i drugi poremećaji kao što su: smetnje vida i sluha. To je patološko stanje karakterizirano prvenstveno oštećenjem motoričke funkcije. Time dolazi do poboljšanja lokalne cirkulacije i trofike mišića. mišića.). kvalitetu i trajanju. U iste svrhe se upotrebljava audio-vizuelna biofeed-back terapija. povećanje mišićne snage i izdržljivosti oduzetih mišića. U cilju što efikasnijeg provođenja habilitacionog programa potrebno je postaviti što je moguće ranije dijagnozu. Abnormalni tonus je u interferenciji sa normalnim razvojem posturalnih reakcija. Karakteristike motornih ispada kod atetoznog oblika predstavljaju nevoljni pokreti. Stopalo je u srednjem položaju. Elektrostimulacija se sprovodi svakodnevno. Vrsta i obim motornog deficita zavise od uzroka i nivoa lezije. fluktuacija posturalnog tonusa. Tada se pristupa mjerama senzorimotorne reedukacije. odsustvo patoloških refleksa. grijalica.udlage kojima se održava korigovani položaj. U prvom stadiju cilj je spriječiti pojavu kontraktura koje nastaju skraćivanjem mišića antagonista. kao i od starosti pacijenta. Motorni deficit se razlikuje po intenzitetu. Isto oštećenje mogu dati i procesi koji ometaju normalan tok registracije informacija o podražajima sa kože na koje reaguje mišićna ćelija. kao i na spriječavanje oštećenja anestetične kože na dejstvo pretjerane hladnoće ili topline (radijator. emocionalni problemi. a cijela šaka je na ulnarnoj strani poduprta da bi se spriječila. dlan je konveksno modeliran sa poduprtim lukovima. a nekada uspjeh u potpunosti izostaje. blage abdukcije i između vanjske i unutrašnje rotacije. te ponovna automatizacija pokreta. Za rame je to blaga abdukcija. Rezultat je ispad recipročne inervacije i engramiranje isključivo patoloških obrazaca položaja i pokreta. ulnarna devijacija. cigareta. Također je vrlo važno očuvati priliv eferentnih impulsa iz oduzetog dijela tijela u kinestetičke centre. Svrha opisanih mjera je pošteda zgloba i odstranjenje mišićnog spazma i bola što omogućava brži oporavak zglobnih struktura. Stadijum oporavka nastaje kada se jave znaci reinervacije. Koljeno je u ekstenziji. Tokom noći se koriste “splintovi” .. za šaku dorzalna fleksija od 35° sa prstima u palmarnoj fleksiji od 15°. ali u većini slučajeva definitivna etiologija ostaje nepoznata. oštećenje centralne inhibicije. Prema vremenu djelovanja nokse se dijele na prenatalne. intelektualni deficit. Kod spastične forme najizraženiji je mišićni disbalans. pa je i program rehabilitacije strogo individualan. U stvari ne radi se o jedinstvenom entitetu nego o sindromu različite etiologije. a dijagnostika podzumijeva obično dokumentovan zaostatak u dostizanju razvojnih 247 . hipo ili arefleksija.

Druga velika greška. Primjena ortotskih sredstava. godine života. Što se ranije počne sa tretmanom šanse za uspjeh su veće. abnormalnosti posturalnih (položajnih) reakcija. Juvenilni kronični poliartritis (JCA) najčešće se javlja u male djece i omladine. Zbog toga se sva pažnja mora dati na aktivno traganje za kliničkim manifestacijama odstupanja od idealnog razvoja. Aparatisanje pomaže održavanju rezultata. U omladine tok je blaži. Tokom istog potrebno je znati ocijeniti trenutak kada razvijeni deformitet postaje nesavladiva prepreka daljem poboljšanju. Naime autor smatra da je cerebralna paraliza rezultat blokade posturalne ontogeneze i da razvoj motorike pretpostavlja zakonitu promjenu obrasca držanja. Položajne reakcije su refleksni položaji i pokreti provocirani tačno određenim promjenama položaja tijela. prisustvo patoloških refleksa. te da se sa terapijom započne u vrijeme kada nema jasnih znakova fiksacije patoloških refleksa i šablona. to ne znači da je terapija kontraindicirana tamo gdje nije postavljena konačna dijagnoza. U kineziterapijskom pristupu ovoj problematici razlikuje se više metoda. intelektualni ili fizički hendikep. Kod programiranja kineziterapije roditelji se moraju aktivno uključiti u habilitacioni postupak. Treća u seriji grešaka je nepridavanje važnosti riječima koje majka navodi kao razlog svoje sumnje i posjete liječniku. Stimulišu se reakcije uspravljanja i ravnoteže. Vojtina koncepcija se zasniva na 2 obrasca refleksnog kretanja: refleksno puzanje i okretanje. Habilitacija ovakve djece je nešto što se ne može odgađati i gdje se ne može nadoknaditi zakašnjenje. PNF. Doman-Dellacato metoda. te koljena. i 15. Termin rizično dijete primjenjuje se za onu djecu koja će iz različitih razloga. dok mu se ne pruži drugačija mogućnsot. Ako je dijagnoza prvi korak u tretmanu cerebralno oštećenog djeteta. pokaže i laiku uočljiva patologija. Pošto u toj dobi rast skeleta nije još završen. a počinje između 12. Jedino 248 . Vojta je dao svoj doprinos ovoj problematici metodom koja omogućuje da se već u najranijoj životnoj dobi djeteta ustanovi odstupanje od normalnog razvoja. kao što su Vojtina. mehanizama uspravnog držanja i fazičke pokretljivosti. Također je često poremećena osifikacija koštanih jezgri u donjoj čeljusti. na jednom od redovnih mjesečnih pregleda. postepen. Sporo. a jednostavnost konstrukcije i mogućnost dodavanja različitih komponenti i geometrijskih oblika omogućava visok stepen adaptabilnosti prema individualnim mogućnostima pacijenta. Osim toga jače su pogođeni često i zglobovi ručja. slično kao u odraslih osoba. vjerovatnije od drugih imati određeni emocionalni. tj. odnosno neznanje sa katastrofalnim posljedicama je stav da sva prijevremeno rođena djeca (prematurusi) imaju dovoljno vremena da stignu svoje vršnjake po kalendarskoj dobi. U male djece počinje između 2. Zato u tih bolesnika često dolazi do zastoja u rastu kostiju. Sam upalni proces nerijetko i spontano stane i više ne napreduje te su izgledi za funkcionalno osposobljavanje takvih bolesnika često relativno dobri. osobito dugih cjevastih kostiju. patološki proces može razoriti područje epifiznih hrskavica. Oba obrasca se pojavljuju pomoću različitih kombinacija i varijacija podražajnih zona. ali uz postepeno povećanje brzine koordiniranih radnji dijete počinje upotrebljavati sve veći broj funkcionalnih šema.. pa tako i kod nas se mnogo govori o faktorima rizika. ograničavaju ekstremi obima pokreta. U tom slučaju je neophodno razmišljati o ortopedskom tretmanu kako bi se ostvarila korekcija i stvorile mogućnoti za razvoj novih funkcija lokomotornog aparata. a potom uz opreznu motivaciju započinje sa voljnim pokretima. redukciji patološkog tonusa i omogućavanju normalnih obrazaca položaja i pokreta.. te izostanak razvoja odbrambenih refleksa.miljokaza. pa nastaje mikrogenija. Kod nas je najviše u upotrebi Bobathova metoda koja se zasniva na inhibiciji abnormalnih položaja i pokreta. patogmoničnih za ovaj sindrom. perzistiranje primitivnih refleksa. Najveću grešku čine oni liječnici koji čekaju da se. Međutim koncept rizične djece se pokazao pogrešnim. aparata i pomagala vrši se u cilju korekcije i kontrole. odnosno njegov CNS stoji toliko dugo dok je put normalnim blokiran. Svaka motorika se sastoji iz tri dijela: posturalnog reaktibiliteta. jer mnoga djeca sa vrlo velikim brojem faktora rizika nisu pokazivala nikakva odstupanja za razliku od brojnih slučajeva bez ijednog faktora rizika ali sa teškom formom cerebralne paralize. Bobathova metoda. a rijetko potpore i supstitucije (sa izuzetkom kolica). Pri ocjeni posturalnog reaktibiliteta Vojta primjenjuje 7 položajnih reakcija koje protiču po fazama koje su objektivan znak dostignutog razvoja motorike. Kada se postigne kontrola nad patološkim tonusom aktivira se pokret.. osobito ako je to u prvom tromjesečju života djeteta. prenatalnih ili postnatalnih. JCA se od klasičnog reumatoidnog artritisa razlikuje po tome što su zahvaćeni i distalni interfalangealni zglobovi i mali zglobovi vratne kralježnice koji mogu ankilozirati pa nastaje potpuno ukočenje vratne kralježnice. pri čemu je vrlo bitna vremenska i prostorna sumacija draži. Na nivou drugorazrednih motoričkih obrazaca dijete. godine života i obično ima buran tok. i 5. Svuda u svijetu.

nastaje teški invaliditet. a kod predškolske djece se zbog slabijeg sudjelovanja u radu mogu provoditi samo određene vježbe. Svrha vježbi disanja je da produže ekspirij koji je u ovoj botestrosobito otežan. Ležaj treba biti umjereno tvrd i ravan u cilju održavanja fizioloških krivina kralježnice. Treba težiti raznolikosti i postupnosti u radu. te kontrolisati držanje tijela (izbjegavati krivljenje leđa i opuštanje trbuha). povlačeći pri tom glavu na jednu stranu. U slučaju porođajne traume potrebno je što ranije primijeniti više puta na dan masažu hematoma i pasivno razgibavanje vrata. Vježbe za povećanje obima pokreta moraju biti blage. po njenom potpunom smirenju provode se oprezne vježbe kondicioniranja mišića (osobito kvadricepsa) kako bi bolesnik počeo brže i lakše hodati. Nakon vježbe glava se postavja u funkcionalni ili hiperkorigirajući položaj pomoću mekih ortopedskih kravata za fiksiranje glave. omogućuju bolje provjetravanje pluća i izmjenu gasova. Dijete mora naučiti da ispravno i mirno udiše i da jednakomjerno izbacuje vazduh (bez izbacivanja zraka na mahove). Akutno upaljene zglobove treba postaviti u onaj položaj u kom bolesnik ima najmanje bolova. a ukoliko se radi o sobi treba nastojati da bude što manje prašine (brisanje vlažnom krpom). pa se terapija mora strogo programirati i dozirati prema uzrastu i upalnoj aktivnosti. Zato je važno da dijete dobro ovlada tehnikom disanja. Vježbe se provode u laganijem ritmu sa osobitom pažnjom na duboki i produženi ekspirij. U slučaju akutnih infekcija vježbe se privremeno prekidaju. Izvanredno povoljno djeluju na normalizaciju nervne i mišićne djelatnosti. U fizkalnoj terapiji treba voditi računa da se radi o nježnom dječijem organizmu u razvoju. Pri tom tijelo treba da bude lako nagnuto naprijed. U toku samog napada treba koristiti trbušno disanje i to duži udisaj kroz usta i nešto kraći izdisaj na nabrana usta. Najbolji uspjesi se postižu kod školske djece. sternocleidomas-toideus-a tokom poroda se sastoji u njegovom prsnuću koje kasnije ožiljno zarasla uz skraćenje. Istovremeno se takvim radom održava lokomocija i aktivnost zglobnih struktura koje su tokom dana vježbane. Uglavnom ne zahtijeva nikakvo posebno lokalno liječenje. Stečeni krivi vrat nastaje najčešće zbog promjena na mekim tkivima. U uslovima ograničene mogućnosti kretanja dijete će u maštovito organizovanoj okupacionoj terapiji naći kompenzaciju svog ograničenog kretanja (npr. Djeca prilikom vježbanja moraju biti prikladno obučena.ako dođe do znatnijeg razaranja epifiznih pukotina i naglog nastanka kontraktura i ankiloza. Torticollis može biti urođeni i stečeni. U toku akutnog stadija bolesnik mora strogo mirovati u krevetu i uzimati lijekove. Ako duže vremena potraje akutna faza. Naročitu pažnju treba. Zbog mogućnsoti primjene doziranog progresivnog otpora silikonskog kita ili parafina preporučuju se vježbe u silikonskom kitu ili parafinu. kao i neki oblici elektroterapije. osobito tehnikom “disanja trbuhom” da bi što manje koristilo ionako ograničeno disanje “grudnim kosom i ramenim obručem”. te djeluju na smanjenje. a odmah po poboljšanju postepeno se ponovno započinju. Naučene vježbe treba provoditi dugo vremena. U liječenju bronhijalne astme pored medikamentozne terapije važno mjesto zauzimaju i vježbe disanja. Najbolje je trening vršiti na svježem zraku. Uvijek se mora imati na umu da je riječ o kostima razvoju. mišićima vrata. Ujedno dolazi do podizanja opće otpornosti organizma prema infekcijama. Svakodnevno se vježbe provode nakon ustajanja i 1-2 sata prije spavanja u pojedinačnom trajanju od 10-15 minuta. Ukoliko se ne liječi dolazi do asimetrije lica i glave. Međutim treba imati na umu da poliartritis nije obavezna komponenta kliničke slike. a treba ih zaštititi od nepotrebnih pokreta. Kod urođenog krivog vrata nalaze se promjene na mišićnom tkivu i/ili pršljenovima. Osim vježbi disanja potrebno je ojačati leđne i trbušne mišiće. a opće procedure su zabranjene jer bolesnika ne treba izlagati nikakvom naporu.obratiti na pravilno disanje na nos. Povreda m. Krioterapija u obliku kriomasaže može pomoći u smirivanju upalnog aktiviteta. Nakon dozirane hidrogimnas-tike provode se vježbe u sali i to vježbe u suspenziji i izometričke vježbe za jačanje mišića uz prolongirano vrijeme provođenja. Nikakva lokalna fizikalna terapija se ne provodi. ali uporne. Reumatska groznica je karakteristična po nagloj upali većeg broja zglobova što bolesniku zadaje velike tegobe jer je vrlo bolna. kao i primjena intenzivnijih toplinskih procedura. odnosno ispravljanje već nastalih deformacija grudnog koša i kralježnice. Posebno je važna primjena okupacione i radne terapije koliko to najviše dopuštaju uvjeti ustanove. Rehabilitacijski postupci se u akutnoj fazi svode na održavanje pravilnog položaja zglobova i izbjegavanje kontraktura stavljanjem zglobova u funkcionalni položaj što se postiže udlagama. izrada predmeta od plastelina. Primjena ultrazvuka je kontrain-dicirana da se ne oštete zone rasta (epifize). crteži ili kombinatorika boja). Toniziranje muskulature i povećanje gibljivosti aficiranih zglobova najbolje je provoditi u umjereno toploj vodi uz asistenciju fizioterapeuta. Ali to opet zavisi od kardiološkog nalaza. Kod 249 . te je neophodno čuvati zglobne hrskavice.

Nakon vježbi postignuta korekcija se održava bandažiranjem stopala zavojem ili u longeti. treba razlikovati i kongenitalnu displaziju kuka koju karakterizira nedovoljna razvijenost dijelova zgloba (bilo acetabuluma. Detaljnije informacije prevazilaze obim studentskog gradiva. Etiologija udubljenih grudi je najčešće kongenitalna. Između ova dva deformiteta nalazi se tzv. Palcem iste ruke vrši se pritisak na vanjski rub stopala u visini kuboidne kosti. odnosno urođeno iščašenje kuka. varusa stopala (posebno pete) i addukcije prednjeg dijela stopala (orijentacija prema unutra). je dosta često a osobito kod djevojčica. U određenim slučajevima moraju se primijeniti i druge ortopedske mjere. Tehnika se sastoji u tome da se stopalo pridržava u jednoj šaci dok se srednjim prstom vrši pritisak na unutrašnju stranu petne kosti. a potom i equinusne komponente. a direktna kompresija može dovesti do pomjeranja velikih krvnih sudova grudnog koša i srca. a mogu se naći u uđbenicima ortopedije i fizijatrije. Urođena pareza plexus brachialis-a je najčešće uzrokovana teškim porođajem u toku kog dolazi ili do preloma ključne kosti ili do istezanje korijenova plexusa. Uspjesi konzervativne terapije se kreću oko 45%. Drugom rukom se obuhvati stopalo preko poprečnog svoda i vrši korekcija prvo varusne. Ovaj deformitet se može operativno liječiti u ranom djetinjstvu (4-5 god. za aktivnosti koje zahtijevaju veći respiratorni kapacitet. Deformiteti kičmenog stuba su nažalost danas u porastu. koja treba da se primijeni što je moguće ranije. uključujući i operativni zahvat.) ili se pokušava ortopedskim steznikom. zvučnom stimulacijom sa one strane u kom pravcu okretanjem glave treba istezati skraćeni mišić. subluksacija kuka kod koje je glavica femura samo djelimično obuhvaćena čašicom. nogomet i borilačke sportove. a u težim slučajevima liječenje je operativno. Nakon vježbi noge se ostavljaju u abdukcinom položaju pomoću širokog povijanja ili abduk-cionih gaćica. Kod urođenog oblika najveći značaj ima kineziterapija. U terapiji je najvažnija imobilizacija koja traje 7 do 15 dana (ovisno o uzroku). Pravilan položaj je addukcija. Spontani oporavak je čest. a ukoliko izostane pristupaše provođenju vježbi.starijeg djeteta vrši se kombinacija aktivnih i pasivnih pokreta u leđnom i potrbušnom položaju. Svakako. to jest da dlan paretične strane bude oslonjen na suprotno rame. a u funkcionalnom pogledu dolazi do smetnji respiratornih organa. vježbe imaju za cilj i jačanje pelvitrohanterne i pelvifemoralne muskulature. U blažim slučajevima vježbe mogu biti korisne. odnosno kineziterapije. bilo gornjeg dijela femura). Ranije je bilo uobičajeno provoditi i elektrostimulaciju. respiratornih i leđnih mišića (najbolje plivanjem). 250 . Uobičajeni način abdukcije u ramenu i fleksije u laktu je pogrešan. Školska djeca sa ovim deformitetom nisu sposobna za trčanje. Od deformiteta grudnog koša najčešći su kokošja prsa (pectus carinatum) i udubljene grudi (pectus infundibiliforme). Pes equinovarus se sastoji iz tri komponente: equinusa skočnog zgloba. Kineziterapija se sastoji u pasivnim vježbama razgibavanja kuka i nastojanju da se postigne puna abdukcijaflektiranih natkoljenica (time se omogućava centriranje glavice femura). Ukoliko se konzervativnim tretmanom ne postigne uspjeh liječenje je ortopedsko (tokom prve godine života). Samo u izrazito teškim slučajevima ugrožena je funkcija respiratornog i kardiovaskularnog sistema. U lakim i srednje teškim slučajevima kineziterapija se sastoji u vježbama za jačanje muskulature ramenog pojasa. a to je kod malih beba vrlo teško procijeniti. dok novija tehnika (vježbe po Vojti) ima uspješnost i do 75%. Osim pravog ičšašenja kuka gdje se radi o potpunoj dislokaciji glave femura u odnosu na acetabulum. tj. pri čemu se aktivni pokret provocira npr. l pored sistematske antirahitične profilakse kokošja prsa su i danas česta. Cilj pasivnih vježbi koje treba da se izvode što češće tokom dana je da se stopalo dovede u funkcionalni položaj. Luxatio coxae congenita. Međutim ova procedura se zasniva i na subjektivnom osjećaju pacijenta. a najvažnije je istaći potrebu rane dijagnostike i upornog i svakodnevnog provođenja vježbi. Naročito su važne vježbe disanja. a uz to je i izmijenjenog oblika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful