P. 1
ETA Hoffmann - Djavolji eliksiri

ETA Hoffmann - Djavolji eliksiri

|Views: 287|Likes:
Published by midur
PRVI DIO PRVO POGLAVLJE GODINE DJETINJSTVA I ŽIVOT U SAMOSTANU Moja majka nije mi nikad kazala, u kakvim je prilikama živio moj otac, ali kad se prisjetim svega, što mi je o njemu pripovijedala već u najranijoj mladosti, moram povjerovati da je bio razborit čovjek, obdaren dubokim znanjem. Upravo iz toga, što mi je pripovijedala majka, i iz pojedinih izjava o njenom ranijem životu, koje sam tek kasnije razumio, znam, da su moji roditelji iz ugodnog života, koji im je omogućilo posjedovanje veli
PRVI DIO PRVO POGLAVLJE GODINE DJETINJSTVA I ŽIVOT U SAMOSTANU Moja majka nije mi nikad kazala, u kakvim je prilikama živio moj otac, ali kad se prisjetim svega, što mi je o njemu pripovijedala već u najranijoj mladosti, moram povjerovati da je bio razborit čovjek, obdaren dubokim znanjem. Upravo iz toga, što mi je pripovijedala majka, i iz pojedinih izjava o njenom ranijem životu, koje sam tek kasnije razumio, znam, da su moji roditelji iz ugodnog života, koji im je omogućilo posjedovanje veli

More info:

Published by: midur on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

PRVI DIO PRVO POGLAVLJE GODINE DJETINJSTVA I ŽIVOT U SAMOSTANU Moja majka nije mi nikad kazala, u kakvim je prilikama živio moj otac, ali kad se prisjetim svega, što mi je o njemu pripovijedala već u najranijoj mladosti, moram povjerovati da je bio razborit čovjek, obdaren dubokim znanjem. Upravo iz toga, što mi je pripovijedala majka, i iz pojedinih izjava o njenom ranijem životu, koje sam tek kasnije razumio, znam, da su moji roditelji iz ugodnog života, koji im je omogućilo posjedovanje velikog bogatstva, pali u najteže, najgore siromaštvo, i da je moj otac, kojega je jednom sotona namamio na bezočan zločin, počinio smrtni grijeh, koji je kasnije, kad ga je prosvijetlila milost Božja, htio okajati hodočašćem do Svete Lipe u dalekoj hladnoj Prusiji. Na tom napornom putu moja je majka nakon nekoliko godina braka po prvi put osjetila, da on neće ostati besplodan, kao što se pobojavao moj otac, pa se on, usprkos svom siromaštvu, bio veoma obradovao, jer je vidio, kako se ispunja vizija, u kojoj mu je sveti Bernard obećao da će rođenjem sina doći do utjehe i oproštenja grijeha. U Svetoj Lipi moj se otac razboli, i što je manje propuštao naporne pobožnosti koje su mu bile određene, ne obzirući se na svoju slabost, zlo je to više uzimalo maha; umro je, očišćen od grijeha i utješen, istog onog časa, kad sam se ja bio rodio. S prvom sviješću osvanule su u meni ljupke slike samostana i divne crkve u Svetoj Lipi. Još uvijek šumi oko mene tamna šuma — još oko mene mirišu bujne trave, šaroliki cvjetovi, koji su mi bili kolijevka. Nijedna otrovna životinja, nijedan škodljivi insekt nije savijao svoje gnijezdo u svetištu blagoslovljene; ni zuj muhe, ni cvrčanje cvrčka nisu narušavali svetu tišinu, u kojoj su odzvanjale samo pobožne pjesme svećenika, što su zajedno s hodočasnicima, mašući zlatnim kadionicama, iz kojih se uzdizao miris tamjana, prolazili u dugim povorkama. Još uvijek vidim posred crkve srebrom prevučeno lipovo stablo, na koje su anđeli spustili čudotvornu sliku Blažene Djevice. Još uvijek mi se smješkaju šareni likovi onih anđela — onih svetaca sa zidova, sa stropa crkve! Pripovijedanje moje majke o čudesnom samostanu, gdje je njenom

najdubljem bolu bila udijeljena preobilna milost utjehe, tako mi se usjeklo u dušu, te vjerujem, da sam sve sam vidio, sam doživio, iako je nemoguće, da moje sjećanje dopire tako daleko, jer je moja majka napustila svetište nakon godine i po dana. Pričinja mi se, kao da sam nekoć sam u pustoj crkvi vidio čudan lik nekog ozbiljnog muškarca, a bit će da je to bio upravo onaj strani slikar, koji se pojavio u pradavno doba, upravo kad se gradila crkva, čiji jezik nitko nije razumio i koji je rukom vješta umjetnika za najkraće vrijeme prekrasno oslikao crkvu, a onda, čim je bio gotov, opet iščeznuo. Isto se tako sjećam i starog, neobično odjevenog hodočasnika duge sijede brade, koji me je često nosio na rukama, tražio po šumi kojekakvu šarenu mahovinu i kamenje i igrao se sa mnom, iako sam uvjeren, da mi je njegovu živu sliku stvorilo u duši samo pripovijedanje moje majke. Jednom je doveo nekog stranog prekrasnog dječaka moje dobi. Milujući se i ljubeći se, sjedili smo u travi, poklonio sam mu sve svoje šareno kamenje, on ga je slagao po tlu u kojekakve likove, ali iz njih je na kraju uvijek nastajao lik križa. Moja majka sjedila je uz nas na kamenoj klupi, a starac, stojeći iza nas, promatrao je blagom ozbiljnošću naše djetinje igre. Tada je iz grmlja izašlo nekoliko mladića, koji su, sudeći po njihovoj odjeći i po cijelom njihovom ponašanju, došli u Svetu Lipu sigurno samo iz radoznalosti i želje da je vide. Jedan od njih, kad nas je ugledao, povikao je, smijući se: »Gle, gle! sveta obitelj, upravo nešto za moju mapu!« Izvukao je zaista papir i olovku i spremio se da nas crta; tada stari hodočasnik podiže glavu i ljutito povika: »Bijedni podrugljivče, htio bi da budeš umjetnik, a u duši ti nikad nije plamsao oganj vjere i ljubavi; tvoja djela ostat će mrtva i hladna, kao što si i sam, te ćeš kao prognanik očajavati u samotnoj praznini i propast ćeš u svojoj vlastitoj siromaštini.« Mladići, osupnuti požuriše dalje, a stari hodočasnik reče mojoj majci: »Doveo sam vam danas čudesno dijete, da u vašem sinu zapali iskru ljubavi, ali moram ga opet odvesti, pa ni njega ni mene ne ćete nikad više vidjeti. Vaš je sin divno obdaren mnogim darovima, ali očev grijeh vrije i kipi u njegovoj krvi; on će se ipak moći uzdići do valjanog borca za vjeru, dajte ga za duhovnika!«

Moja majka nije se mogla dovoljno napripovijedati, kako su dubok, neizbrisiv utisak učinile na nju hodočasnikove riječi; ipak je odlučila, da ne vrši ni najmanji pritisak na moje sklonosti, nego da mirno sačeka, što mi namijeni sudbina i kuda me ona povede, jer nije mogla ni pomisliti na neki drugi viši odgoj, nego što mi ga je sama mogla pružiti. Moje uspomene iz jasnog, vlastitog iskustva počinju od časa, kad je moja majka na povratku kući, došla u cistercitski ženski samostan, gdje ju je prijateljski primila kneževska abatisa, koja je bila poznavala moga oca. Vrijeme od one zgode sa starim hodočasnikom — koje stvarno poznajem iz vlastitog zapažanja, a moja ga je majka nadopunila samo u pogledu onoga, što su bili govorili slikar i stari hodočasnik — sve do časa, kad me moja majka prvi put dovela abatisi, za mene je potpuna praznina; o njemu nije u meni ostala ni najsitnija slutnja. Sjećam se sebe ponovo tek od časa, kad mi je majka, koliko je god mogla, popravljala i redila odijelo. Kupila je u gradu nove vrpce, odrezala mi divlje zaraslu kosu, očistila me s najvećim trudom, utuvljujući mi pritom u glavu, neka se kod gospode abatise vladam smjerno i uljudno. Držeći se majci za ruku, uspeo sam se na kraju širokim kamenim stepenicama i ušao u visoku nadsvođenu odaju, ukrašenu slikama svetaca, u kojoj nađosmo kneginju. Bila je to krupna, majestetična, lijepa žena, a redovnička odjeća davala joj je dostojanstvenost, koja je ulijevala strahopoštovanje. Pogledala me ozbiljnim pogledom, koji je prodirao do dna duše, i upitala: »Je li to vaš sin?« Njen glas, čitav njen izgled — čak i neobična okolina, visoka odaja, slike, sve je to na mene tako djelovalo, da sam, obuzet osjećajem nekog unutrašnjeg straha, stao gorko plakati. Tada reče kneginja, pogledavši me blaže i prijaznije: »Što ti je, mali, bojiš me se? — Kako se zove vaš sin, draga gospođo?« »Franc«, odgovorila je moja majka. Tada kneginja uzviknu s najdubljom sjetom: »Franciscus!« Podigla me je i snažno me privinula k sebi, ali iznenadni bol, koji sam osjetio na vratu, istisnu mi istog časa oštar krik, tako da me uplašena kneginja pusti iz ruku, a majka sva osupnuta zbog mog ponašanja, priskoči k meni, da me odmah odvede, no kneginja to ne dopusti;

opaziše, da mi je dijamantni križ, koji je kneginja nosila na prsima, kad me snažno privinula k sebi, toliko ozlijedio vrat, da je to mjesto sasvim pocrvenjelo i podlilo se krvlju. »Jadni Franc«, kazala je kneginja, »nanijela sam ti bol, ali mi ćemo ipak postati dobri prijatelji.« Jedna sestra donijela je poslastice i zašećereno vino; postao sam već odvažniji, pa me nije trebalo nutkati, nego sam hrabro gutao slatkiše, koje mi je ljubazna gospoda, sjednuvši i uzevši me na krilo, sama stavljala u usta. Kad sam okusio nekoliko kapi slatkog pića, koje mi je dotad bilo potpuno nepoznato, vratila mi se vedrina i ona osobita živahnost, koja mi je po kazivanju moje majke bila svojstvena od moje najranije mladosti. Smijao sam se i brbljao na najveće zadovoljstvo abatise i sestre, koja je ostala u sobi. Još uvijek ne mogu sebi objasniti, kako je moja majka došla na pomisao, da me ponuka, neka kneginji pripovijedam o lijepim, divnim stvarima svog rodnog mjesta, i kako sam joj, kao da me nadahnula neka viša sila, znao opisati lijepe slike stranog nepoznatog slikara, tako živo, kao da sam ih shvatio svom dušom. Pritom sam potpuno ušao u divne životopise svetaca, kao da sam se već prisno upoznao sa svim crkvenim spisima. Kneginja, pa čak i moja majka, promatrale su me pune čuđenja, ali što sam više govorio, to je više rastao moj zanos, i kad me na kraju upitala kneginja: »Kaži mi, drago dijete, odakle sve to znaš?« — odgovorio sam bez pre-domišljanja, da mi je sve slike u crkvi objasnio onaj lijepi, čudnovati dječak, kojega je jednom doveo neki strani hodočasnik i da mi je, štoviše, još mnogo slika naslikao šarenim kamenjem i protumačio mi ne samo njihov smisao, nego i ispripovijedao mnoge druge svete pripovijesti. Zazvonilo je na večernjicu; ona sestra umota mnoštvo poslastica u papirnatu vrećicu, dade je meni, i ja je s najvećim zadovoljstvom strpah u džep. Abatisa ustade i reče mojoj majci: »Smatram vašeg sina svojim gojencem, draga gospođo! Brinut ću se ubuduće za njega.« Moja majka nije mogla od tuge govoriti, lijevajući vruće suze, ljubila je kneginji ruke. Kad smo već bili na vratima i htjeli izići, kneginja se uputi za nama, još me jednom podiže i privinu k sebi, brižljivo odmaknuvši križ u stranu, te plačući tako žestoko, da su vruće suze kapale na moje čelo, uskliknu: »Franciscus! Ostani pobožan i dobar!«

te mi se pričinja da razabirem njihove ljupke glasove. Došao je kraj bijedi. što su navirali s kora poput snažne bujice. Kako me još obuzima. posluživao kao ministrant. da mi je bila na radost i da sam napredovao brzim koracima. kojoj nema lijeka. koja se nastanila na jednom malom majuru nedaleko samostana. samo bih nj u bio gledao. kad b i h s njom govorio. postaje smrtonosna patnja. tako je daleko zavičaj. čitav dan. Svaki put sam se odlučivao na to. preda mnom zjapi ponor. dobilo je uskoro potporom abatise bolji izgled. koja me ispunjala bezimenim slatkim bolom.Bio sam ganut do dna duše. Župnik je bio sama dobrota. ali kad bi se pojavila. i skupljajući se sve gušće i gušće. kojega sam ujedno. Obuzet žarkom čežnjom. na koje sam tada polazio. a kad se ogledam. kad sam. kad je vršio službu Božju u samostanskoj crkvi. a njen lik pratio me na šetnjama. Malo kućanstvo moje majke. jedva sam izustio neku riječ. a kneginju sam obožavao kao sveticu. Kakav me neizreciv osjećaj prožimao. tako da i sama čežnja. neka daleka. mašući kadionicom. Svaka njena riječ duboko se urezivala u moju dušu. bio sam divno. trudim se sve više i više da pre-poznam svoje mile i drage. zar postoji jaz. Što je za ljubav prostor. zatvaraju mi pogled i pomućuju um mukama sadašnjosti. a znade li ova za mjeru? — Ali uzdižu se mračne prilike. divna zemlja u kojoj stoluje radost i nepomućena vedrina bezazlene djetinjske duše. vrijeme! Zar ona ne živi u misli. Svoju majku volio sam više od svega. Ah. sjećanje na ono sretno mladenačko doba! Ah. kao da šeću u grimiznom sjaju zore. svečano raspoložen. kad bi me prijazno nagovorila. umio je poduku tako prilagoditi mojoj ćudi. te onda zanijet zvukovima orgulja. razabrao u himni . pa sam također zaplakao. bolje sam se oblačio i dobivao pouku od župnika. koji me zauvijek od njega odijelio. kao neki blaženi san. stajao pri glavnom oltaru. daleko iza mene. umio je obuzdati moj živahan duh. samo nju slušao. preko kojeg se ne bi mogla vinuti ljubav svojim snažnim krilima. sve me više i više opkoljavaju. ne znajući zapravo ni sam zašto. koje vidim tamo prijeko. kad sam je mogao vidjeti. da svojim novim znanjem pred njom doista zablistam. te je za mene bio pravi blagdan.

kako u pobožnim mislima. a da u duši ne osjetim razdraganost. Ali najljepši dan. natisnuto u guste redove. kako se veselo naganjaju s nakindurenim curama — duhovnici. i kad su snažni glasovi zbora zabrujali: »Gloria in excelsis deo!« — zar to nije bilo. i ručaju. kad se u duhu potpuno prenesem u ono blaženo doba. koji je imao rezidenciju u susjednom gradu. jauci. kojem sam se tjednima i tjednima radovao. šaroliko bi se mnoštvo opet uskomešalo. koju je samostan. natrpane do vrha jelom. Živo se sjećam gloriae. što se prostirala uz samostan. usrdni uzdasi pokajnika. Ne sjećam se. U toj šarolikoj mješavini mogli su se vidjeti i pobožni hodočasnici. Veseo pjev. kao da je nekim božanskim čudom život zagrijao . da bi vrijeme u to prikladno godišnje doba (Bernardovo pada u augustu) ikad bilo nesklono svečanosti. bio je svetkovina svetog Bernarda. i seoski momci. oni ožive u mladenačkoj svježini. a na tribini. kako prolaze pjevajući psalme. kako otvaraju košare. i na koji nisam mogao čak ni pomisliti. smijeh radosnih. šale. što je prebrzo nestalo. razmještene po travi. jer je kneginja upravo tu kompoziciju voljela više nego ikoju drugu. podcikivanje. gledaju na oblake — vidjele su se tu građanske obitelji. A kad bi utihnuo posljednji otkucaj zvona. posluživalo ga je podređeno svećenstvo naše biskupije. palo na koljena i samo je prigušeni žagor molitve prekidao svetu tišinu. prekinuti samo na nekoliko časaka! Svakog Bernardova služio je veliku svečanu misu u samostanskoj crkvi sam biskup. podignutoj uz glavni oltar i prekrivenoj skupocjenim i rijetkim svilenim goblenima. budući da je to svetac cistercita. tužaljke. sve je. Već dan prije pritjecalo je iz susjednog grada i iz čitave okolice mnoštvo ljudi. molitve ispunjavali su zrak poput čudnog zaglušnog koncerta! — Ali čim bi se oglasilo samostansko zvono.njen glas. Kad je biskup intonirao gloriu. koji je dopirao do mene kao svijetla zraka i ispunjao mi dušu slutnjama o najvišem — najsvetijem. pobožne pjesme. kao da se nad glavnim oltarom otvara slava nebeska? — da. najsvečanije slavio velikim oprostom. koji su se slijegali na veliku cvjetnu livadu. pa vesela vreva nije prestajala ni danju ni noću. koji su mi tada prožimali grudi. svirala je njegova kapela. koju su nekoliko puta izvodili. i iznova bi odjeknuli veseli žagor i klicanje. graja bi se odjednom stišala — dokle je oko sezalo. Još ni sada nisu u meni zamrli osjećaji. sklopivši smjerno ruke.

Dok se prije moja duša. da je njen pogled slučajno pao na mene. Franciscus? Imam mnogo lijepih. sada me je zaokupljao radostan život. koja je bila ukrašena infulom i nosila srebrni pastirski štap. kakva nadzemaljska veličina zračila iz svakog pogleda te divne žene. ispunjajući me svojim šarolikim slikama. koja me nosila kroz blistave oblake u daleku poznatu zemlju. "Nakon svršetka službe Božje svećenstvo i biskupova kapela bili su pogošćeni u velikoj samostanskoj dvorani. u zavičaj. kao da su pokrenuvši snažna krila. kao da me pitao: »Gdje si bio tako dugo. trgovaca iz grada.onog naslikanog keru-bina i serafina. smiješeći se. Bio sam navršio šesnaestu godinu. šarenih cvjetova.« Poslije svečane mise prošle su opatice na čelu s abatisom. onaj divni dječak kao da mi je prilazio usuret iz visokih žbunova ljiljana i. meni nepoznatom vizijom mog oca. kakvo dostojanstvo. u svečanoj procesiji kroz samostanske hodnike i crkvu. I kneginja. prožeta svetom pobožnošću. šale i doskočice. te je ponovila svoje . da sam dovoljno spreman. lebdjeli. slaveći Boga pjevom i čudesnom svirkom žica? — Utonuo bih tada u duboki zanos žarke pobožnosti. jer je u tome vidjela ostvarenje i ispunjenje tajanstvenih nagovještanja hodočasnikovih. koja mora da su bila na neki način u vezi s onom čudnom. da je tek mojom odlukom duša mog oca očišćena od grijeha i spašena od muka vječnoga prokletstva. potpuno obraćala nadzemaljskom. ako ostaneš uz mene i ako me uvijek budeš volio. koju sam sada mogao vidjeti samo u govornici. sve dok se nije spustila večer i dok se nisu pojavila kola. u mirisnoj šumi odzvanjali su ljupki anđeoski glasovi. Uz bučan smijeh gostiju izmjenjivale su se kojekakve vesele priče. spremna za povratak. Na ručku je bilo i nekoliko prijatelja samostana. Kakva je svetost. Bio bih se pred njom mogao baciti u prah. i to je moju majku ispunilo najdubljom radošću. uz koje su se marljivo praznile boce. Vjerovala je. činovnika. jer me je zavolio biskupov koncertni meštar i želio da budem uz njega. kad je župnik izjavio. odobravala je od srca moju namjeru. i sve ću ti ih pokloniti. vjernom puku nagoviještala milost i blagoslov. a i ja sam smio prisustvovati. koja je pobožnom. da započnem viši teološki studij u seminariju susjednog grada. upravljala svakim njenim pokretom! Bila je to sama trijumfalna crkva. bio sam se naime potpuno odlučio za duhovnički stalež.

omogućavali su. da se na određene dane u refektoriju pogoste prijatelji i zaštitnici . kao da je zablistao u novoj ljepoti. kad sam prvi put došao u samostan. pa je poneki čili pješak iz grada znao odabrati lijep i ljubak kraj oko samostana za svoje šetnje. odražavali su se na svoj braći. Iako je grad bio tako blizu. što su morali činiti. usmjerenog nebeskom. i od mog dobrog učitelja? Ta zna se. glas joj je podrhtavao od tuge. potpomagati svime. dok je izgovarala svečane riječi opomene.obećanje. koji su se jasno očitovali u priorovoj vanjštini. da me već time od prvog časa potpuno pridobio. a o divnoj gospođi. A onda mi je dala još i pismenu preporuku za priora kapucinskog samostana u gradu i preporučila mi da ga odmah potražim. Prior Leonardo uspio je uspostaviti čak i stanovitu zgodnu vezu sa svijetom. zastao čas kod ove. svaki put. a koja se inače opaža na licima redovnika. koju je još u mladosti upoznao u Rimu ispričao je toliko lijepih stvari. Obilni darovi. jer će mi on u svemu od srca pomoći savjetom i djelom. Prior. nego asketska pokora za grijehe. Upravo u tom vrtu susreo sam priora Leonarda. Poklonila mi je lijepu krunicu i mali molitvenik s divnim slikama u boji. Bez obzira na stroga pravila reda molitva je prioru Leonardu bila više potreba duha. da bi zadovoljili pravila. da predam pismo abatise. što su odasvud stizali samostanu. ulijevali vedrinu i bodrost. koja je zaista ostvarila viši život u zemaljskim granicama. od prirode srdačan. kad je pročitao pismo. ipak mi je bilo zaista teško rastati se od moje dobre majke. čas kod one bujne grupe drveća. koji su svi veoma cijenili. pa se odmah mogao vidjeti čitav odnos priora i redovnika. čitav samostanski red i način života: mir i vedrina duha. da su u sve. Prekrasan samostanski vrt s izgledom na planine. koja je za braću bila samo korisna. koju sam u duši tako duboko poštivao. kad sam. što izgriza dušu. Bio je okružen braćom. i on je taj duh pobožnosti umio u braći tako rasplamsati. da u boli rastanka svaki pedalj izvan kruga milih i dragih izgleda kao golema udaljenost!— Kneginja je bila osobito ganuta. postao je još srdačniji. sve dok ne postignem svećeničku čast. da će me. u kojem tik pred gradom leži kapucinski samostan. nego što je onaj. šetajući dugim alejama. Nigdje nije bilo ni traga zlovolji ni onoj neprijateljskoj zatvorenosti. od divne gospode. što bude potrebno. da su se iz samostana mogli vidjeti tornjevi. koji prate ljudsku prirodu. Teško da postoji ljepši kraj.

iz očiju mu je još uvijek sijevala mladenačka vatra. što se zbiva i događa u širokom svijetu izvan njihovih zidina. uzbuđeni iskrom. izišavši iz nje i ušavši medu ove zidine. koje su dobivali o svemu. ali dok je njegova sijeda kosa bila svjedok starosti. pa su ručkovi u kapucinskom samostanu bili ugodni prijateljski sastanci laika i svećenika. nužno razgranjivanje duhovnog principa. koji po svom uzajamnom djelovanju nisu mogli da ne budu od koristi. a ne samo na onom. porculanom i staklom. Tada bi u sredini blagavaonice prostrli dug stol.samostana. pa se čak i ona nespretna redovnička halja čudesno priljubljivala oblicima njegova dobro građenog tijela. zaokupljeni hukom i bukom svijeta. nego što bi se moglo pretpostaviti za nekog redovnika. dok je na stolu za goste sve bilo prostrto brižljivo i otmjeno. Gosti bi se pobrinuli za vino. može naći mir i sreća. Već onda. možda već na ovom svijetu može čovjeku stvoriti više bistvovanje. pa čak i to. što se više uzdigne nad zemaljsko. Ljudi. vladala je i njegovim pokretima. što je općenito bio smatran za vrsnog teologa. i služila se prema pravilima svojim jednostavnim suđem. morali su priznati. kojim su oni prošli. bio je u visokim godinama. jer bi bez toga sve ostalo bezbojno i mračno. gdje je sve govorilo o životu duhovnika. za koji je na gornjem kraju sjedao uz goste prior Leonardo. koja je resila njegov govor. Govorio je vješto i elegantno talijanski i francuski. jer su ih glasovi. koji mu je lebdio oko usana. Braća su ostajala za uskom klupom postavljenom uz zid. a zbog njegove osobite okretnosti bile su mu ranije povjeravane važne misije. samo je pojačavao izraz nutrašnjeg zadovoljstva i duševnog mira. Redovnici su pak stjecali šire poglede i životnu mudrost. bio je i svjetovno obrazovan više. kad sam ga upoznao. skroz naskroz suprotnom njihovoj djelatnosti. da duh. a ljupki smiješak. koja bi im pala u dušu. Ista ona gracija. tako da je s lakoćom umio dubokoumno raspravljati o najtežim materijama. pa su često i profesori seminarija od njega potražili savjet i nauk. poticali na kojekakva razmišljanja. da su različiti načini ljudskog života. U pogledu duhovnog i znanstvenog obrazovanja oduvijek se visoko nad ostale uzdizao prior Leonardo. Ne pridajući zemaljskome lažnu vrijednost. Osim toga. morali su priznati. da su gostima zaista prijala. Samostanski kuhar umio je izvrsno pripremiti posna jela na tako ukusan način. Među braćom . da se i na drugom putu. koji proizlaze iz potrebe duše.

Jednom je prior poveo sa mnom razgovor o mnogim značajnim pojavama profanog života. Ne želeći. a razne knjige. oštro mi se zagledao u oči i upitao. bio je zadro i u najškakljivija pitanja s takvom lakoćom i ljepotom izraza. i razgovori s njim. ali Leonardo bi brzo utješio i nesretnika. čini se. štoviše iz potrebe. koje mi je davao u ruke. pa je to. živeći u zemaljskom. Leonardo me zavolio. da je uvijek pogađao ono pravo. neka pričekam bar još nekoliko godina i neka se za to vrijeme više nego dosad ogledam po svijetu. ipak mi je savjetovao. koje me je poučavao u muzici. čini se. koji je nekoć obasjavao bogove i junake. da je jedna zraka iz onog vedrog živahnog doba antike prodrla i u mistični mrak kršćanstva i obasjala ga čudesnim sjajem. u punom cvatu. pomiren sa svijetom. a da je ipak izbjegao sve. da umakne propasti. a osobito u prisustvu žena. koji bi potražio samostanska vrata. osjećao sam se ipak u svakom društvu. da me od toga baš odvraća. a imala je . kao i sklonost kontemplativnom životu uopće. ali je. jer je preda mnom u najživljim bojama iskrsnula jedna slika. čitavo gledanje na religiozni život vedrije nego u katoličkoj Njemačkoj. ipak uzdigao nad zemaljsko. osobito su obrazovali moj duh. Kad mi je Leonardo postavio ovo neugodno pitanje. provodio sam u kapucinskom samostanu.nije bilo ni jednog jedinog. odlučilo da u duši osjetim poziv u samostan. a većinu sam ih sklopio posredstvom biskupovog koncertnog meštra. Koncertni meštar imao je sestru. koja zapravo nije zaslužila da bude nazvana lijepom. pa sam osjećao kako u meni sve više raste želja da postanem redovnik. koji u samostan nije došao po vlastitom slobodnom izboru. gdje je kult. koja mi se već davno potpuno izbrisala iz pamćenja. a ne cijeneći njegovu ništavnost. Posebno se odlikovala savršenim stasom. Saopćio sam svoju želju prioru. Iako mi nije nedostajalo poznanstava. što bi bilo makar i najmanje neprilično. Na kraju me prihvatio za ruku. koje mi je preostajalo uz moje studije u seminariju. poučavao me u talijanskom i francuskom. ipak bila posve dražesna djevojka. osjetih kako rumenim. proizišle iz dubokog duševnog raspoloženja. Kao što su se u gradnji crkava još očuvali antički oblici. Tu neobičnu tendencu samostanskog života Leonardo je prihvatio u Italiji. Gotovo sve vrijeme. da li sam još nevin. njegovo bi pokajanje bilo kratak prijelaz k smirenju te bi se. neugodno i zbunjeno.

oborio sam oči. u neosjetljivosti za sve uzvišeno. da kasnije sve to smatram zlobnim đavolskim napastovanjem i uskoro sam bio doista sretan. da se ljepših ne bi moglo naći. odagnao opakog neprijatelja. tada me prior potapša po zažarenim obrazima i reče: »Vidim. kad mi djevojka slobodno priđe. u meni su se uzburkali dotad nepoznati osjećaji i tako mi potjerali uzavrelu krv kroz žile da sam čuo kako mi lupa srce. te nisam mogao izustiti ni jednu jedinu riječ. i može se mirno ustvrditi. kad sam se uputio do koncertnog meštra. Jedne večeri trebalo je da se riješi to sumnjivo stanje. jer me već pri samoj pomisli na nju obuzimala neka nujnost. Koncertni . neki unutrašnji nemir. brzo je doduše prebacila maramu. da je na njima prokletstvo. nikada nisam pjevao tako slabo. no moji požudni pogledi već su bili i odviše ugrabili. koje sam poduzeo. iako mi je sada uspijevalo. da ste me shvatili. očuvao vas Gospod od toga da vas zavede svijet. gotovo sasvim razgaljenih grudi. Grudi mi se grčevito stegnuše i htjedoše prsnuti. stisak njene ruke — dušu mi je stala sve više obuzimati tjeskoba. no srećom je u sobu unišao koncertni meštar i spasio me od muka. Zlo postade još gore. plašio sam se sada više nego ikad da je gledam. Jednog jutra. u potpunom mlitavilu. kad mi je prior postavio ovo neugodno pitanje. propada čovjekov bolji duhovni princip. Nisam mogao podnijeti njegov pogled. kao tada. pojavila mi se pred oči sestra koncertnog meštra razgaljenih grudi. koju je ono izazvalo. sine moj. a s njom i neka pohota. Sada. prekrasne grudi. kratkog su vijeka. od kojeg uzdrhtah. koje vam svijet nudi. osjetio sam toplinu njenog daha. i po obliku i po puti takve. jer u onoj neopisivoj gnusobi. što sam asketskim vježbama. da me poučava. nisam to nikako mogao. uhvati me za ruku i upita. Leonardo me pogleda s nekim ironičnim smiješkom. koji mi se činio to opasniji. da u prisustvu one djevojke budem slobodan. da zaboravim priorovo pitanje i sliku. i da je s vama još dobro.« Koliko sam se god trudio. užici. koja doista mora da je bila grešna. tek tihi uzdah dade mi na kraju oduška. što se ujedno javljala neka nepoznata. Nikad međutim nisam tako netočno udarao akorde. do koje oni dovode.prekrasne ruke. Bio sam dovoljno pobožan. što mi je to bilo. divna čežnja. iznenadio sam njegovu sestru u lakoj jutarnjoj haljini.

napokon je ustala i ostavila na stolici jednu rukavicu. požudno hvatao svaki njen pogled. te sam bio čvrsto odlučio. kakvu još nikad nisam osjećao. smijući se od časa na čas kao luđak! Svuda oko mene odjekivali su podrugljivi. svaku njenu riječ. da mu kažem istinu. kad je stalo svanjivati. i tako se dogodilo. tada obje pogledaše mene. ne znajući ni sam kako. Jasnije nego ikada pojavio mi se u duši poziv na povučeni samostanski život. podsmješljivi glasovi. u dušu mi se izli neka ledena bujica — sav izbezumljen pojurih u kolegij — u svoju ćeliju. pohitah do priora u kapucinski samostan i povjerih mu. na muzičku zabavu. kao da je u ludom ljubavnom bijesu moram privinuti uza se i vatreno je stisnuti uza se! Dugo je sjedila za klavirom. kao što je po neki put običavao. koju je bio priredio s nekoliko prijatelja. a to mi je ispunjalo dušu nekom slašću. Neki unutrašnji stid. koja mi je već u prisustvu same njegove sestre zaustavljala dah. iako nije na mene navaljivao. na sreću me u tom spriječiše željezne šipke. pograbih je i sav izbezumljen sa zanosom je pritisnuli na usta! — To je opazila jedna od žena. Leonardo kao da se začudio mojoj iznenadnoj živoj želji. stadoh proklinjati djevojku — sama sebe — onda se opet stadoh moliti. Bila je veoma dražesno odjevena. koji nisam mogao svladati. nego mu naprotiv .meštar me pozvao. i to je još više povećalo moju smetenost. da me u prolazu morala dodirnuti njena haljina. kao da me k njoj privlači neka nevidljiva. neprekidno nalazio blizu nje. toliko sam se tiskao k njoj. da je to opazila i da joj je to godilo. hihoćući se i podrugljivo se smijući! Bil mi je kao da sam uništen. Činilo mi se. bilo mi je ponekad pri duši. bio sam zaista u užasnom stanju. da sam odlučio stupiti u novicijat i da sam o tome već obavijestio svoju majku i kneginju. od kojeg me više nije smjelo odvratiti nikakvo iskušenje. da je nikad više ne vidim i da se uopće odreknem svijeta. da sam se. mora da je slutio da me na to potaknuo neki osobiti događaj. otišla do sestre koncertnog meštra i nešto joj prišapnula na uho. učinila mi se ljepša nego ikad. pokušao je da ipak nekako sazna što me moglo potaknuti da sad odjednom uporno želim da se posvetim samostanskom životu. neodoljiva sila. Smirio sam se tek. htio sam da se bacim kroz prozor. U mahnitom očaju bacih se na tle — vrele suze navriješe mi iz očiju. Tek što se riješih uobičajenog studija. Osim njegove sestre bilo je prisutno još nekoliko žena. bilo mi je. suzdržao me. štoviše.

sa žarom. nego da ću odabrali samostanski život. oprošteno pola novicijata. Pokazalo se. koja u sebi sadrži tajanstvenu vezu našeg duhovnog principa s višim bićima. i skrenu razgovor na druge. ipak kao da im nije poklanjao mnogo pažnje. koji u djetinjskoj obijesti uz bezbožne pogrde odbacuju sve nadčulno kao praznovjerje. jer se upravo u tom pogledu vrlo lako javljaju iluzije. koji preziru katoličku vjeru. da Leonardo ima pravo kada objavljivanje svega onog sublimnog. ulijevao mi je u dušu nebeski spokoj. Tek sam kasnije ušao u njegove divne misli o mističnom dijelu naše religije. bila je čini se vrlo . koji svi dokazuju da sam određen za život u samostanu. koji je još uvijek u meni plamsao. potpuno onakvi. Potaknut vizijom moje majke. Ugodan mir. koji je vladao u svemu. nalik na neki blaženi san iz prvog doba mog najranijeg djetinjstva. nevjera je najgore praznovjerje". Na Medardovo joj se ukazao stari hodočasnik iz Svete Lipe. Moja majka mi je pisala kako je odavno slutila. Da ga prisilim na bilo kakvu određenu izjavu. Leonardo se blago nasmiješi i reče: »Sine moj. unutrašnji red u pogledu pobožnosti i čitavog načina života u samostanu. što se izlijevalo iz njegove duše. štoviše. Obadvije sam vidio još jednom prije nego što sam bio zaređen. pa čak ni o čudesima prvih vjesnika kršćanstva. jer mi je po mojoj najusrdnijoj želji. pa sam ponekad dolazio u iskušenje. beznačajne stvari. štedi tek za najviše posvećenje svojih učenika. iako doduše nije ničim pokazao da sumnja u moje vizije. da ga smatram pritajenim skeptikom. Za vrijeme svečanog čina mog redenja opazih medu gledaocima sestru koncertnog meštra. a do toga je došlo vrlo brzo. lebdio oko mene u samostanu u Svetoj Lipi. Leonardo me mirno saslušao. izjavio je. uzeo sam samostansko ime Medardo. kakav je. da su odnosi medu braćom. Leonardo uopće nije rado govorio o vizijama svetaca. i da osobito grdim one. odvažio sam se jednom da govorim o ljudima. vodeći me za ruku u redovničkoj odjeći kapucina. kao što mi se učinilo na prvi pogled. stadoh pripovijedati o neobičnim događajima u mom djetinjstvu. kako je sve to još vrlo slab dokaz da sam zaista na to pozvan. I kneginja je bila potpuno suglasna s mojom namjerom. pa sam doista morao sebi priznati. da mene neće zadovoljiti stalež svjetovnog svećenika.

no. brate?« upitao je Ćiril. dragi brate Medardo. pa ćeš našu religiju ugledati u novom sjaju. a i s dokumentima. »Čemu se tako raduješ. brat Ćiril koji je bio ostario i oslabio. odgovorio je brat Ćiril. da me je. koji o tome govore. koji opazi brat Ćiril. svakako u lakomislenoj šali. ali velika je moć nečastivoga! Tko može da se pouzda u snagu svoga oružja. i nakon nje zavlada u meni mir duše. koja su proizveli. koji mi je odjednom prožeo dušu. ali ne mogu poreći. Već sam pet godina bio u samostanu. na primjer. kad se odričem ovog odvratnog svijeta i njegovih tričarija?« odgovorio sam. a ipak se svuda izlaže toliko njegova iverja. ali prošlo je doba iskušenja. koje su se čuvale u lijepim ustakljenim škrinjama i na određene dane izlagale puku. što se sada smatra relikvijom ovog ili onog sveca? Tako. da se to ne bi moglo ustanoviti. iskreno govoreći. »Zar da ne budem radostan. dragi brate . što mi je izmamilo smiješak. dok sam izgovarao te riječi. kazao sam. »da te stvari na ovakav način ispitujemo. za što se prikazuju? Nije li možda i tu pohlepa varalica podmetnula mnogo toga. »sve te stvari sigurno i nesumnjivo ono. iverja iz križa Spasiteljevog i drugih svetinja. Po duhovnom obrazovanju on je bio ravan našem prioru. da okrijepi dušu. i mislim da sam joj vidio suze u očima. koji su postojali o njihovu podrijetlu i o čudesima. kad mi je po prio-rovu nalogu. Zar nije divno. koracajući uz mene. u našem samostanu moglo ložiti cijelu jednu godinu. da bi se njime. dragi brate Ćirile«. bez obzira na dokumente. kad podzemne sile vrebaju. za što se izdaju. što o tome mislimo ja i naš prior. tko može da se pouzda u svoju opreznost. što mi je svom silom naviralo iz duše. No to je bila posljednja provala zemaljskog samoljublja. da iskažem ono. trebalo da preda nadzor nad bogatom samostanskom riznicom relikvija. no možda je i grešni ponos zbog onako lako izvojevane pobjede bio ono. Brat Ćiril upoznao me sa svakim od tih predmeta. neki samostan ima čitav križ našeg Spasitelja. Pripazi dobro. »Jesu li. kaznio za laž neki neugodan osjećaj. da bi malo tih stvari moglo biti o n o. kao što je ustvrdio netko od nas samih. Kamo sreće da ga nikad više ne izgubih.« »Ne priliči nam doduše«.turobna. ja mislim. Tu je bilo kojekakvih kosti svetaca. No čini mi se. pa sam to manje oklijevao.

Ono. da jasno sagleda svoje podrijetlo iz višeg duhovnog principa. što mu otvara carstvo blaženstva. potječe neposredno od nečastivoga iz onoga doba. ovaj sandučić nije imao u ruci nitko osim priora i mene. čija snaga kao žarki dah prožima svu prirodu. ona krpica-kažu da je to odsječeno od križa Kristovog. koja se tako često zbivaju pred očima okupljenog puka. koje ima naš samostan! Otkako sam u samostanu. može da primi snagu i čvrstoću u vjeri.« Sjetio sam se odmah nekih priorovih napomena. najčudesnija od svih relikvija. koji je sputava i čini neškodljivom. stao gledati s istinskim unutrašnjim poštovanjem i pobožnošću. ispunja odmah ono nadzemaljsko oduševljenje. koga bi stigla. kojem je povod bila makar i tobožnja relikvija. čak ni druga braća. koji o tome ne razmišlja. pobudi. te čovjek od višeg duha.« Pogledao sam brata Ćirila s najvećim čuđenjem. probuđena u njemu. nastavi objašnjavati zbirku. koje su mi ranije izgledale kao obična religiozna igrarija. kojega je u dubini duše zazivao za utjehu i pomoć. a on nastavi: »Htio . dragi brate Medardo. ali vjernika. što se u njoj nalazi. Da. pa sam na relikvije. Bratu Ćirilu nije izmakao učinak njegovih riječi. a još manje stranci. ne znaju uopće da postoji ova relikvija. uzeto od tijela-od odjeće nekog sveca. može nadjačati čak i tjelesne patnje. da joj uspije razoriti okov. te mi s još većim žarom i usrdnošću. kao da je u njemu zatvorena neka zla čarolija. da ih je doista nemoguće poricati. mogla pokvariti i strašno upropastiti svakoga. ta viša duhovna snaga. dok je on još vidljiv vojevao protiv spasenja ljudi. da naš organizam. komad po komad. nalazi najtajanstvenija. Ja taj sanduk ne mogu dodirnuti. tako mi je. Na kraju iz neke dobro zatvorene škrinje izvadi sandučić i reče: »Ovdje se. štoviše. koja bi. što naša crkva teži da dokuči one tajanstvene niti koje čulno povezuju s nadčulnim. koje ovdje dolje tek naslućuje. pa tako te relikvije izazivaju ona čudesa. a tla se u duši ne zgrozim. koja je prodirala zaista do dna duše. kojeg klicu u sebi nosimo. koji se tome predaje svom svojom dušom. te nas kao krilima serafina obgrljuje naslućivanjem višeg života. — Što je onaj komadićak drveta-ona koščica. i tako se budi duhovni utjecaj sveca. koji nam je dan za zemaljski život i bistvovanje. koje su se potpuno slagale s riječima brata Ćirila. pa čak i svoju duboku srodnost sa čudesnim bićem.Medardo.

Tebi je dovoljno poznat život svetog Antonija. i to na ovako neobičan način. da ga smeta u njegovim pobožnim razmatranjima. izbliza je na svoje čudo opazio. što o tome govore dokumenti. vire grla od boca. koja bi mi sinula u glavi. štoviše. koji je imala ne sebi ta prilika. koji imamo o toj viziji svetog Antonija. Tako se dogodilo. tada je iz nje izašla neka čudna spojna para i oko sveca stadoše oblijetati kojekakve gnusne i smutljive paklene slike. nije mogao upuštati ni u kakvu borbu. znaš. ostavio nekoliko boca na ledini. da je nečastivi. sveti Antonije brzo ih je odnio u svoju spilju i sakrio u strahu. već onemoćao i oslabio. zašto nosi uza se toliko boca. a dokumenti su tako vjerodostojni i točni. da bi svoju dušu potpuno obratio božansko-me. mogao okusiti ovo užasno piće i dospjeti u vječnu propast.« Tako stoji u svim legendama. nego ću ti radije vjerno ispripovijedati. da bi čak i u toj pustinji kakav zabludjeli čovjek. pokušaše ga zavesti zamamnim opsjenama. Slučajno je jednom. koja mu je prilazila. Naći ćeš te dokumente u onoj škrinji i možeš ih sam čitati. da je sveti Antonije jednom u sumrak opazio neku mračnu priliku. koji postoje u vezi s ovom relikvijom. kojega ta ponuda nije čak ni ozlovoljila. Među tolikim eliksirima svakako nađe neki. pa možda i neki od njegovih učenika. jer se nečastivi. začuđeno me gleda i ne može. opije se i prepusti se meni i mom carstvu. upitao ga je. da se jedva može posumnjati u najmanju . sve dok ih strogim postom i neprekidnom molitvom opet ne odagna. govori se i o tome. Bio je to nečastivi. Nečastivi ga je progonio i često bi mu se vidljiv ispriječio na putu. potpuno suzdržati. da iz rupa poderanog ogrtača. dragi brate Medardo. ne bi li želio da kuša eliksire. da bi se udaljio od svega zemaljskog. koja potječe iz ostavštine svetog Antonija. te iskapi cijelu bocu. kaže se dalje u ovom dokumentu. kad je odlazio. koji mu zaista prija. pa se stoga morao ograničiti na podrugljive riječi. Tada nečastivi odgovori: »Vidiš. ili pak da iznesem ovu ili onu hipotezu. kad me susretne kakv čovjek. koje nosi uza se u bocama. ali u jednom posebnom dokumentu. da me ne upita za moja pića i da ih iz puste želje ne okusi. kako se. povukao u pustinju i tamo svoj život posvetio najstrožoj pokori i molitvi. sveti Antonije otvorio jednu od tih boca. da o toj do krajnosti mističnoj stvari izrazim bilo kakvo mišljenje. U tom sandučiću nalazi se sada upravo jedna takva boca s đavoljim eliksirom. Sveti Antonije. koji upita.bih se.

koji si još tako mlad. da nikad ili bar još za mnogo godina ne otvoriš ovaj sandučić. zbog kojeg se ne mogu sabrati čak ni pri molitvi. a da te tvoja radoznalost ne uvede u napast. što se pojavi u tvojoj mašti. svoje riječi utvrdim i zapišem. gledaš u sjajnijim. Kad je Ćiril otišao. da to sebi što više otežam. u kojem je visio i ključ od ove škrinje. gdje se nalazio. i predao mi svežanj ključeva. dragi brate Medardo. No ja to opako raspoloženje. u kojem je zatvorena. uzbuđenoj đavolskom silom. kad je on propovijedao. njegove propovijedi vukle su se mučno i bezvučno kao napola . tada bih i ja propovijedao u svojoj samotnoj sobi. koji se još kao hrabar. a onda odriješili od svežnja ključić. dragi brate Medardo. koji je obično propovijedao u samostanu. iako baš ne vjerujem u neposredno djelovanje nečastivog. Tebi. uvjeravam te. savjetujem. svaki put. koji me opaja i ujedno izaziva u duši dubok nemir. koje očevidno potječe od utjecaja neke neprijateljske sile. doduše čio u borbi. sasvim čudan miris. ali neiskusan ratnik. pregledao sam još jednom svetinje. ali što sam više osjećao kako mi u duši klije živa želja. jako je oslabio. bila je crkva prepuna. te mi se čak pričinja. kao da se u meni budila neka unutrašnja snaga. Uostalom. koja me snažno nagonila.« Brat Ćiril ponovo je zatvorio tajanstveni sandučić u škrinju. da vidim tu čudnovatu relikviju. sjećajući se opomene brata Ćirila. da je boca zaista nađena nakon smrti svetog Antonija među njegovom ostavštinom. svladavam upornom molitvom. da meni. življim bojama. da ga oponašam. kojim je bila zatvorena ona opasna škrinja i sakrih ga duboko pod spise na svom pisaćem stolu. cijela ta pripovijest učinila je na mene neobičan utisak. kad god dodirnem bocu. to sam se više trudio. ali možda i odviše smion. Brat. sve dok mi nije uspjelo da svoje ideje. ali dok sam toga visoko nadarenog govornika smatrao sretnim. prepuštajući se sav časovitom oduševljenju. toliko da se ne bojiš ni nemogućeg i da se odviše pouzdaješ u svoju snagu. Kad bih ga čuo. kao da osjećam lagani. obuzme dušu neka neobjašnjiva groza. raspaljujući u duši usrdnu pobožnost. Medu profesorima u seminariju jedan bijaše odličan govornik.ruku u to. Njegove divne zanosne riječi prodirale su i meni do dna duše. koje su mi bile povjerene. pa čak i samo sandučić. vatrena bujica njegovih riječi neodoljivo je zanosila svakoga. stavi je daleko od očiju. koji još sve.

Glas o meni brzo se proširio. jednolično klopotanje mlina. a inače u samostanu nije bilo nikoga. popeh na propovijedaonicu. pravilne gestikulacije. i kao da su oko njih blistale sjajne zrake zanosa. nego sam se sav predao časovitom nadahnuću. i većina je to smatrala za osobito. efektno govorničko umijeće. neka već idućeg blagdana pokušam održati propovijed. i ja se. Zatražio je da ih vidi i bio je s njima silno zadovoljan. svoje raširene ruke. Osjećao sam kako mi krv ključa i kipi u svim žilama. što me priroda nada-rila svime. tko bi mogao zamijeniti onog slabunjavog brata. U početku sam se vjerno držao svog rukopisa. koji je bio posljedica pomanjkanja misli i riječi. Prior Leonardo bio je doduše zaista odličan govornik. da sam već u seminariju osjetio u duši poziv da propovijedam i da sam napisao mnogo duhovnih govora. što pripada dobrom propovijedniku. koja će to pouzdanije uspjeti. Braća mi izraziše svoje najveće divljenje. kao uz beznačajno. činio je njegove govore tako neizdržljivo dugima. izražajnim licem i snažnim zvučnim glasom. sve je to bilo odjek mojih riječi. kao u nekom plamenom fokusu još jednom saže sve ono sveto i uzvišeno. završio sam svoj govor. Žestok plač — uzvici najpobožnije slasti. Leonardo me zagrli. a neobično rastegnut način govora. s kojima sam počeo govor. kad bi zabrujale orgulje. u kojoj sam. Čuo sam kako moj glas grmi kroz svodove — vidio sam svoju uzdignutu glavu. skupih hrabrost i rekoh mu. crkva je bila posjećenija nego inače. najobrazovaniji dio . naime lijepim stasom. pa se najotmjeniji. i Leonardo mi kasnije reče. Došao je blagdan. stade me Leonardo sam poučavati. da se probudi tek onda. da je do amena najveći dio vjernika slatko zadrijemao. pa je navalio na mene. što sam bio objavio. Leonardo je govorio sa mnom o toj nevolji. koji je ostavio upravo neobičan. da sam govorio drhtavim glasom. jer mu je to u njegovim visokim godinama.presušen potok. jer je govorio bez bilježaka. ali da je baš takav glas odgovarao pobožnim. što su se i nehotice otimali s usana — glasna molitva. Što se tiče vanjskog držanja. zbog koje mnogo pobožnih ljudi nije dolazilo u crkvu. upravo nečuven utisak. Ali uskoro — kao da mi je dušu obasjala žarka iskra nebeskog zanosa — više nisam mislio na rukopis. Sentencom. bilo odviše naporno. dršćući u duši. nazva me ponosom samostana. sjetnim razmatranjima. ali se nećkao propovijedati.

Nešto ti je ušlo u dušu. koji su me ranije ispunjavali. u ne baš preveliku samostansku crkvu. medu kojima kročim po ovoj zemlji. koje su mi iskazivali svuda. A ovako sam ih smatrao ogrezlima u pogubnoj okorjelosti. u kojima po zemlji kroči izabranik Božji. što je određen da kroči po zemlji. da mi se od nekog vremena ne sviđa cijelo tvoje ponašanje. što te odvraća . da i u najvećoj vatri govorim zaobljeno i gipko. Onaj mir i vedrina duha. ljubaznost priora. napušteni od sve braće. u neposrednom dodiru s nebeskim. pa i na obične dane u tjednu. on progovori: »Ne mogu ti zatajiti. kad smo se jednom slučajno. u kojima sam natucao kako je svanulo divno doba. Sve mi je više uspijevalo da zanesem slušatelje. izbjegavao je. da sa mnom govori bez svjedoka. da se bace u prah i pomole se da ih zagovaram pred prijestoljem Božjim. te je uskoro stalo nalikovati gotovo na obožavanje sveca. noseći utjehu i spas vjernome stadu. da vidi brata Medarda. Svoje umišljeno poslanje zaodijevao sam u mistične slike. Tada u meni nikne misao. Ali što se življe sve to pojavljivalo u mojoj duši. susreli u drvoredu samostanskog vrta. ali na kraju. da sam posebni izabranik neba. Grad je zahvatila neka religiozna zasljepljenost. to sam se više trudio i živo nastojao. te da ne pripadam ovom svijetu. a najdublje poštovanje.gradskih stanovnika gurao već sat prije. Tajanstvene okolnosti pri mojem rođenju na svetom mjestu radi oproštenja grijeha zločinačkog oca. koje su to više djelovale na mnoštvo poput neobične čarolije. sve je više i više raslo. gdje god bih se pojavio. već ovdje dolje uzdiže nad zemaljsko. što ih je manje razumijevalo. a čudesni dječak mali Isus. sve to kao da je govorilo. čudesni događaji u prvim godinama mog djetinjstva. da ih spašavam i tješim. ovim ljudima. Što je više raslo divljenje. uzvišenog visoko iznad njih. nego što bi se oglasilo zvono. sve je hrlilo prema samostanu. da s njim progovori. dragi brate Medardo. da u meni spoznaju sveca. nalik na jutarnje rumenilo. pri bilo kakvoj prilici. što se sjaji u blistavim zrakama. to mi je dosadnija i nesnosnija bivala moja okolina. koji je u meni pozdravio sveca. Trebalo je. nestadoše iz moje duše — čak i sve prijazne izjave braće. samo da čuje brata Medarda. stadoše buditi u meni neprijateljski gnjev. da je stari hodočasnik u Svetoj Lipi bio sam sveti Josip. Tada sam bio siguran. da se moj duh. Leonardo je postao prema meni vidljivo hladniji. Čak sam u svoje govore upletao stanovite aluzije.

koje se u meni pojavilo. kojega sam svom dušom volio. da me sluša i pred crkvom. kako ga je napastovao đavao. da zavodi ljude. željan svakojakog draškanja. Ali njegove riječi prodrle su mi u dušu samo kao riječi neprijatelja. što bi te bar od mene zauvijek razdvojilo. Govorio sam. da su morali širom otvoriti vrata. U tvojim govorima ima neke đavolske tmine iz koje još zazire da izađe mnogo toga. bio me uhvatio za ruku i. koja te mami u ponor propasti. štoviše. te mi je bilo jasno. koju sam htio prikazati . koje sam pobudio svojim izvanrednim sposobnostima. čuvaj se đavla. Na dan svetog Antonija bila je crkva tako dupkom puna. pa čak i ono silno divljenje. Dopusti mi. kojemu je istočni grijeh dao moć. zaslijepilo te je. kad to reče. brzo se udaljio. koji na tebe vreba. ostajao sam na redovničkim sastancima nijem i povučen u sebe. Nikad nisam govorio snažnije. pustivši je. koje nije tvoje vlastito. da budem iskren! Ti u ovom trenutku nosiš krivicu našeg grešnog podrijetla. koja te zasljepljuje — mislim da je poznajem! — već sad si izgubio mir duše. koji je dohrlio. da je njegovo negodovanje prema meni samo plod sitničave zavisti. bez kojega nema sreće na ovome svijetu. mnogo toga iz svečeva života i nadovezao na to pobožna razmatranja. kao što je to običaj. koje ti iskazuje lakoumni svijet. što je u meni niknulo izraziti sjajnim riječima i objaviti puku. i ti sam sebe vidiš u obličju. Priberi se.« Suze navriješe prioru iz očiju. brate Medardo! Odreci se lude misli. ne sačekavši moj odgovor. omogućilo. Pun mržnje u srcu. koja su zadirala duboko u život. bio je spomenuo odobravanje. kako ću sve to. koja svakoj snažnoj težnji za uzdizanjem naše duhovne snage otvara put k propasti. prodornije. to sam čvršćim vezama umio privući k sebi mnoštvo. u koju u nepromišljenom letu i odviše lako zalutamo! Odobravanje. kumirsko obožavanje.od života u pobožnoj jednostavnosti. sav ispunjen novim bićem. Budi opet onaj dobrodušni mladić. a bujica riječi i nehotice me dovela do legende o eliksirima. smišljao sam danju i u besanim noćima. kako bi se puku. vatrenije. Ispripovijedao sam. koju je tako otvoreno pokazao. Što sam se više udaljavao od Leonarda i braće. Poslušaj moju opomenu. nego opsjena.

prokletniče! gubi se! gubi se — jer to sam ja sam! ja sam sveti Antonije!« Kad sam se opet probudio iz besvijesnog stanja. ali što se brat Ciril. Bio sam smrvljen — duša mi je bila slomljena. Na visokom navora-nom čelu. naslonio na stup u kutu. ukočen i nepomičan. gdje je još uvijek stajao onaj čovjek. da sam iznenada poludio. jeziv osjećaj. više trudio da me uvjeri. piljeći u mene. kao da su me pograbile ledene jezive šake — na čelo su mi od straha izbile kaplje znoja — rečenice su mi zapi-njale — moje riječi postajale su sve smušenije i smušenije — stade šapat u crkvi — mrmljanje — ali strašni stranac. kojemu sam sve bio ispripovijedao. Krik-nuh u paklenom strahu ludog očaja. kao da je titrala neka gorka poruga — mržnja puna prezira. na opuštenim ustima. a opravdanog povoda za to dao im je osobito moj posljednji uzvik. a pogled velikih. u koje sam pao izgovorivši one riječi. samo što je u drskoj bezočnosti uzeo lik pobožnog slikara iz Svete Lipe. neprestano sam pogledavao onamo. kako je to bila samo opsjena moje mašte. i dalje se naslanjao na stup. Strašna slika neznanca još mi je bila živo pred očima. Na čudan. usijane gorljivim i snažnim riječima. Tada mi pogled. lutajući po crkvi. neobičan način prebacio je tamnoljubičasti ogrtač. u koji je umotao skr-štene ruke. da nitko nije vidio muškarca u ljubičastom ogrtaču. Slušatelji su bili mislili. U čitavom tom liku bilo je nešto strašno — užasno! Da! — to je bio onaj nepoznati slikar iz Svete Lipe. kako sam kasnije saznao. Osjećao sam se. a prior Leonardo u svojoj poznatoj dobrodušnosti širio je svuda s . upirući u mene sablastan pogled. Obuze me neugodan. skupih svu svoju snagu i nastavih govoriti. to snažnije sam osjećao gorko kajanje i stid zbog svog ponašanja na propovijedaonici. bio sam na svom ležaju. popevši se na neku klupčicu. koji se. pade na nekog visokog mršavog muškarca.kao mudru alegoriju. njegujući me i tješeći. zatvoren u svoju ćeliju. crnih. a brat Ćiril sjedio je uz mene. sučelice meni. podvrgoh se najstrožoj pokori i krijepili se usrdnom molitvom za borbu s napasnikom. »Ha. ukočen i nepomičan. Govorilo se uostalom. Njegovo lice bilo je mrtvački blijedo. izbuljenih očiju prošao mi je kroz grudi kao vatreni ubod noža. No kao da me goni neka čudna čarobna sila. koji mi se ukazao čak u svetištu. brzo odvratih pogled.

te ostadoh sam sa strancima. ali na kraju se dvorski meštar uozbiljio i kazao: »Ne ljutite se na nas. ali mučio me unutarnji strah. — Slušatelji su žalili. i ja i moj grof. — nepovezane. Obojica stadoše sipati razne šaljive primjedbe i dosjetke ne račun komičnog đavla. i mi unidosmo. ipak. čak sam nadodao i to. ukrašena lijepom staronjemačkom rezbarijom. lakomislene svjetovnjake. nije mnogo držao do vjerodostojnosti svete legende. što sam izgubio svoj govornički dar. progonio me užasan blijedi lik. i grof i dvorski meštar. radi se. poštujemo svece kao divne ljude. bio sam zaista slab i bolestan još i nakon nekoliko sedmica. čini se. što je zatvoreno u škrinji. Iako je grof bio odan našoj religiji. pa čak i sam život. duboko nadahnute religijom. i koja je zbog nerazumijevanja ušla u život kao stvaran događaj.najvećim marom glase kako je to bio samo napadaj vrućice. da je opasno otvoriti sanduk i pokazivati bocu. kad sam ponovo počeo živjeti običnim samostanskim životom. i tada grofu pade u oči škrinja. mislim samo o duhovitoj alegoriji. Pokazao sam i objasnio svaki komad. Moje propovijedi postale su obične — usiljene. da obojica. iznio sve potpuno vjerno riječima brata Ćirila. pa se na moje mjesto vratio stari brat. obojica. koja se čuvala kao relikvija. s kojim se našao na putu. kako me je opomenuo. te sam jedva uspio da govorim suvislo. koja me je onako užasno spopala za vrijeme propovijedi i bila povod mojih smušenih riječi. a kamoli da me obuzme vatrena rječitost kao inače. Nakon nekog vremena desilo se. velečasni gospodine. ali što se tiče takvih pripovijesti. dok su priora. koji u poderanom ogrtaču nosi zavodničke boce. navaljivali su na mene. želeći da vidi razne njegove znamenitosti. Budite uvjereni. koji je nekad propovijedao i sada očigledno još uvijek govorio bolje od mene. koji je s nama bio prošao kroz kor i crkvu nekuda pozvali. kakvu ste nam upravo ispričali. posjetio naš samostan. malo pomalo su nestajali. da je neki mladi grof u pratnji svoga dvorskog meštra.« . kao ni dvorski meštar. sve dok nisam ispripovijedao legendu o svetom Antoniju i lukavom đavlu i dok god nisam o toj boci. koju je izmislio svetac. Morao sam otvoriti komoru s relikvijama. koji su za spas svojih duša i za spas ljudi žrtvovali sve radosti života. No ipak sam se ponovo uputio na propovijedaonicu. Iako nisam htio odmah kazati. u kojoj se nalazio sandučić s đavoljim eliksirom.

uzalud su navaljivali na mene. neku bodru vedrinu duha. Stranci napustiše samostan i kad sam ponovo sjedio osamljen u svojoj ćeliji. »Eh«. onda nije prema tom svetom čovjeku bio tako zao. ne obazirući se na moje protestiranje. što postoji.« »Sasvim sigurno«. kao što se vjeruje. velečasni gospodine. poniknute glave. koji nije djelovao samo opojno. opet zatvorio u njeno spremište. »kladim se.« Dvorski meštar izvukao je iz džepa željezni izvojac i otvorio bocu. Zaista se. u tle uprta pogleda. da taj đavolji eliksir nije ništa drugo. odlučno sam to odbio i bocu. Dvorski meštar okusio je prvi i oduševljeno uskliknuo: »Predivan — predivan sirakuzac! Zaista. umiješao se grof. kao što mi je kazao brat Ciril. onda ste vi. u gotovo boljem položaju nego napuljski kralj. nisam mogao sebi poreći osjećaj neke ugode u duši. odgovorio je dvorski meštar. Iako ovo vino nije ni izdaleka tako staro kao što je bilo ono. ipak je sigurno najstarije. od koje vi. nego odličan originalni sirakuzac. i tako dalje.« »Zaista«. u veselosti stranaca bilo je za mene.Pri ovim riječima dvorski meštar brzo odgurnu zasun na sandučiću i izvadi crnu bocu neobičnog oblika. ako relikviju upotrebite u svoju korist i mirno je ispijuckate. »i ako boca zaista potječe iz ostavštine svetoga Antonija. Kad je izletio čep. čini se potajno trpite. velečasni gospodine. podrum svetoga Antonija nije bio rđav. što je kazao dvorski meštar. grofe!« — Grof to učini i potvrdi ono. Bilo je očigledno. da se osladi starim rimskim vinom. »taj prastari sirakuzac ulio bi vam novu snagu u žile i odstranio boležljivost. Miris se jače vinuo iz boce i stao se širiti po sobi. nego da ga čuvaju samo nakapanim uljem. kojega je ružan običaj Rimljana. da me je okrijepio opojni miris onog . Slušao sam sve to šuteći. širio jak miris. učinilo mi se. kao da je liznuo plavkast plamečak i odmah opet iščeznuo. — pokušajte. pa ćete stoga dobro učiniti. da i ja okusim vino svetoga Antonija. a ako mu je đavao bio podrumar. uzviknuo je grof. lišio zadovoljstva. da vino ne začepe. dobro začepljenu. nego štoviše ugodno i blagotvorno. Obojica se stadoše još više šaliti na račun relikvije. u mom tmurnom raspoloženju. pričajući kako je ova očigledno najljepša u cijeloj zbirci — kako bi sebi željeli čitav podrum takvih relikvija. nešto mučno.

na tebe djeluje samo blagotvorno? No. koje se skrivaju u vinu. i ja namjeravao da tu legendu također protumačim kao duhovitu. poučnu alegoriju svetog čovjeka. da u svetištu okajem svoju drskost. odlučih da makar i po cijenu smrti stavim sve na kocku. koji je slabašnog Ćirila omamljivao. da se moj duh može okrijepiti i ojačati jedino uživanjem čudesnoga vina. i tek tada mi poput svijetle munje sinu misao. očitovala već u tome. ako bi to čudesno piće okrijepilo tvoju nutrinu duhovnom snagom. Ustadoh s ležaja. činilo mi se da me sažalno pogledavaju. koju sam bio pripalio kod Marijinog kipa u samostanskom hodniku. da je ono što je kazao dvorski meštar točno. blagotvorni utjecaj: što sam više razmišljao o legendi svetoga Antonija. da sam onog nesretnog dana. izgledale su svete slike u crkvi kao da se miču. kad mi je đavolsko priviđenje onako strašno prekinulo propovijed. što isti onaj miris. kao da sam u rezbariji ugledao užasno lice slikara. Ali sve više i više progonila me misao. tako. i kad me je Leonardo razriješio dužnosti da vršim uobičajene pobožnosti. te se kao neka sablast sa svjetiljkom. da opet dođem do izgubljene duševne snage ili da propadnem. ali ponižavajućom obazrivošću. koji su sa mnom postupali kao s duševno bolesnim. iako sam već bio odlučio da poslušam strančev savjet. koja me uskoro toliko zaokupila. te pobjegoh iz komore s relikvijama. učinilo mi se. snažno me obuzela sablasna jeza. čujem tužne . pomišljao sam. Štoviše. to više sam bio uvjeren. Ponašanje priora i redovnika. stadoh šuljati kroz crkvu prema komori s relikvijama. Obasjane drhtavim svijetlom laterne.vina. da zablista novim životom? Nije li se tajanstvena srodnost tvog duha s onim prirodnim snagama. o kojem je govorio Ćiril. Toj se misli pridružila još jedna. mučen u besanoj noći teškom morom. činilo mi se kao da u potmulom hujanju oluje. ako bi čak uspjelo da ponovo raspiri ugasli plamen. dovodilo me u očaj. kad sam namjeravao otvoriti škrinju. nisam osjetio. neprekidno me suzdržavalo neko unutrašnje opiranje. koja je kroz razbijene prozore ulijetala na kor. Ni trun onog lošeg djelovanja. to življe su mi u duši odzvanjale riječi dvorskog meštra. da su se u njoj utopile sve ostale. koji me probadao živim ali mrtvački ukočenim očima. s dobronamjernom. a upadljivo se pokazao samo suprotan. kako bih potpuno pribrao svoje snage. iako sam već htio prijeći na djelo. A što.

Nisam imao mira ni spokoja. ne će dugo potrajati. jer mi se u tom času sav moj zanos. da napetost. pograbio sandučić. koji je bio proizveo gutljaj starog vina. okani se opasna pothvata!« Kad sam ušao u komoru s relikvijama. medu njima se našao neki nepoznat ključ. koja mi je inače bila svojstvena. povučen u sebe. u koju me bacilo popijeno vino. uzeo bocu. govorio sam vatrenom rječitošću. pohitah s blagotvornom bocom u svoju ćeliju i stavih je u svoj stol za pisanje. koji sam onomadne. jedna je zbrkana slika gonila drugu. kako mi se s ponovo stečenom snagom vratila i mladenačka odvažnost i nesmiriva težnja za onim najuzvišenijim poljem rada. što činiš. Leonardo me prepustio mojim mislima. Kao da govorim pred sakupljenom pastvom. kao da mi moja majka dovikuje iz velike daljine: »Sine Medardo. koje mi je pružao samostan. I nehotice uzdrhtah. i to su mi dopustili. on me dugo promatrao. i sada? Pogledah svoj svežanj ključeva i gle. da se okupam u zrakama sunca. Malo prije nego što sam se uspeo . te mogoh pohitati u samostanski vrt. učini bezvrijedan i jadan. Uporno sam tražio da na idući blagdan ponovo propovijedam. otvorio sam škrinju. sve dok ne svanu vedro jutro. Leonardo i braća opaziše kako sam se izmijenio. s kojim sam i onda i sada otvorio škrinju. ne progovorim ni riječ. sve je bilo tiho i mirno. osjećao sam. reče: »Nije li možda brat Medardo u nekoj viziji dobio s neba novu snagu i podmlađen život?« Osjetih kako se žarim od stida. Tada mi pade u ruke ključić. i mene ispuni slast nekog novog života! — Brzo zatvorih u škrinju prazan sandučić. bio sam vedar i živahan. Stajao sam oborenih očiju i spuštene glave. a u mom dahu. mjesto da kao inače. bio odriješio od svežnja. i pritom mu licem preleti lagan ironičan smiješak. a nisam li ipak bez njega otvorio škrinju i onda. a onda. a da to u rastresenosti nisam ni primijetio. i začas sam već bio snažno gutnuo! — Žilama mi poteče žar i ispuni me osjećajem neopisive ugode — gutnuh još jedamput. Kad ostadoh na samu s Leonardom. kad su bili prisutni stranci. koji kao da se prenuo iz dubokog sna. izazvati još veću nemoć. koje se vatreno i zažareno uzdiglo iza bregova. Bojao sam se i odviše. nego da će možda na moju žalost. no nije bilo tako.glasove opomene. štoviše. kao da je htio da mi prodre do dna duše. da izbjegnem svako iskušenje.

pa je susret s njima ostavio na mene tek neznatan dojam. Leonarda je moja molba. i to je možda privuklo još više obrazovane publike. čitao sam čuđenje i divljenje. Brzo se proširio glas da sam se potpuno oporavio. ali sva moja duša bila je ispunjena govorom. pa ni sa mnom. To me je ozlovoljilo to više. neobično iznenadila. koje su uz uspomene na svetog Bernarda sadržavale izvanredno mudre slike. zamolih priora. okupljeni pobožni puk. računajući s velikim zanosom. najpobožnija razmatranja. i da je radi toga već uredio sve potrebno. poručila mi je. koji je trebao da dostigne najviši vrhunac rječitosti. dirljivije. da ga je obuzela sitna zavist i redovnička taština. uprtim u mene. Tako je zaista i bilo! Večer prije toga vidio sam svoju majku i kneginju. jer će se on ispričati bolešću i. ali što mi je mnoštvo više odobravalo. te ga stadoh mrziti iz dna duše. što će reći kneginja. da. neka uredi. Kako sam bio radoznao. Poput vatrene rijeke tekle su moje riječi. koji će u meni probuditi svečana služba Božja. pun žarke želje da pred kneginjom zaista zablistam u svem svom sjaju. te da ne može razgovarati ni s kim. da bi . koji ju je zadivio već kao dijete. i zaista se nisam prevario. to je ozbiljniji i suzdržljiviji bivao Leonardo. te će lakše međutim biti ispunjena moja molba. u svim pogledima. što se u njemu nastanila. što sam sebi u svojoj oholosti umislio. i ja. jer sam smatrao. čini se. U gradu se razglasilo. Nisam pribilježio baš ništa. zanosnije. jedino sam u mislima sredio pojedine dijelove govora. da se iznenada razboljela. da ću ja propovijedati mjesto oboljelog Leonarda. nikad dotada nisam govorio vatrenije. popio sam malo onog čudesnog vina. No kad sam htio sa njom govoriti. mjesto da ode sam. bilo mi je pri duši kao da će i nehotice morati sa strahopoštovanjem primiti onoga. pa čak i sama divna crkva s visokim svodovima. da mi se na taj dan dopusti propovijedati u cistercitskom samostanu. pa se crkva opet punila kao ranije.na propovijedaonicu. da je upravo ovaj put naumio sam propovijedati. poslat će mene. Približavalo se Bernardovo. naslućujući sada jasnije onu višu silu. priznao mi je otvoreno. kako sam iščekivao najsnažniji izljev njenog najdubljeg divljenja.

kako mi se činilo. težiš samo za povlađivanjem. poslužio si se čak stanovitim izvještačenim izrazima lica i pokretima. s kojega si skrenuo. mjesto da vjernike poučiš i potakneš ih na pobožnost. koje si očigledno uvježbavao kao tašt glumac. za ništavnim divljenjem svjetovno raspoloženog mnoštva. da sam se i sam toga uplašio. tvoje vidljivo naprezanje. Ti si hinio osjećaje. Zbogom!« Riječi abatise opekle su me kao stotinu munja. iskoristio kneginjino bogomoljstvo. blistavog. da ga upropastim u takvom smislu. namamljen od nečastivog. no nisam se usudio da istražujem. da još sluša moje zanosne riječi. Ona mi dade jedno malo kneginjino pisamce. koji si održao u crkvi našeg samostana. Moju majku. da ti. neka ti oprosti u svojoj nebeskoj velikodušnosti. kojega si svojim lažljivim riječima tako sramotno vrijeđao. nego u to. što sam u dubini duše jasno osjećao njihovu . dragi moj sine (jer. što si se nebu obavezao da ćeš živjeti najpobožnije. mučila je neka potajna tuga. da je Leonardo koji je u mnogim svojim primjedbama o mojim propovijedima natucao upravo u tom smislu. dokazali su mi. tako da u svetom zanosu gleda u nebesko carstvo. a da to nisam mogao u sebi jasnije odgonetnuti. da opet nađeš pravi put. što pobožnog uznosi na krilima serafina. koja se sva okrenula k nebu. čim sam bio u svojoj ćeliji. to više. da ćeš se odreći svih zemaljskih ludosti. i ja se zajapurili od gnjeva u duši. i neka se moli za spas tvoje duše. Više gotovo nisam mogao da ga ugledam. Ah! Ohola gizdavost tvojih riječi. Sveti Bernardo. Predbacivanja abatise i priora bila su mi to nesnosnija. Tvoje riječi nisu dopirale iz pobožne duše. težak grijeh. jer ni u što nisam bio više uvjeren. što je tome uzrok. bacio u najdublju žalost. sve to samo zbog kukavnog odobravanja. pročitao sam na svoje čudo ovo: »Ti si me. da je podjari protiv mene i mog govorničkog dara. da izrekneš samo što više napadnog. a da ne uzdrhtim od gnjeva u duši. još želim da te tako zovem). koje sam smio otvoriti tek u samostanu. U tebe je unišao duh prijevare i upropastit će te. tvoje oduševljenje nije bilo ono.abatisa morala s najvećim oduševljenjem osjetiti potrebu. jer je neki tajnoviti osjećaj svaljivao krivicu na mene. ako se ne pribereš i ne odrekneš grijeha. neka te prosvijetli. govorom. čak mi je često padalo na um. kojih nije bilo u tvom srcu. Jer ovo što činiš je grijeh.

gledati je. Nisam vidio lice neznanke. Zastade — u bujici suza. trenutak toga blaženstva za vječne muke pakla! Šutjela je. u kojima su se ca-klile suze. više ne znam. da se ispovijedi. bio sam izvan sebe. Svaka njena riječ pogađala me u srce. kako lude. kad je priznala kako gaji zabranjenu ljubav. bila je unišla ne postrana vrata i prilazila mi. koji je čistio crkvu. da se priberem. Zrake jutarnjeg svijetla u svim bojama prodirale su kroz šarene prozore samostanske crkve. bilo mi je kao da me omamljuje neka opasna čarolija. iz grudi joj se vinuo dubok uzdah. ali sve čvršće i čvršće ustrajući u svojim postupcima. u ludilu beznadnog očaja već je proklela te veze. što je ljubljeni zauvijek vezan svetim vezama. koga tako neizrecivo ljubim!« Kao u smrtonosnom grču stadoše mi se trzati svi nervi. s velom spuštenim na lice. koji je prodirao do u dno duše. Medardo. još prije nego što je progovorila! Kako da opišem onaj sasvim poseban zvuk njenog glasa. i da je ta ljubav to grešnija. ali čuo sam kako duboko diše. kao skamenjen. koji više-nije . neki još nepoznat osjećaj razdirao mi je grudi. te mogoh stoga ne-opaženo umaći u svoju ćeliju. privinuti je k sebi — nestati od slasti i muke. koja je gušila riječi. sjedio sam u ispovijedaonici. krijepeći se kapljicama vina iz tajanstvene boce.istinitost. a ipak je ona živjela u meni i promatrala me blagim tamnoplavim očima. i ja ugledah neku visoku vitku žensku priliku. bez svijesti. Kako mi se sada sve učinilo drukčije. da je šutke ustala i udaljila se. zavapi: »Ti — ti. U nekom divljem očaju napregnuo sam sve svoje sile. pa sam tako žeo sve više i više odobravanja i divljenja. što sam govorio. kako bljutave sve moje težnje. svoju gestikulaciju. protiv koje se već dugo uzalud bori. Kretala se neopisivo ljupko. osjetio sam njen žarki dah. sam i utonuvši u duboke misli. i dalje sam svoje propovijedi kitio svim umijećima retorike i brižljivo studirao svoju mimiku. ali opazio sam. dok sam ja čvrsto pritiskujući na oči maramicu. od svodova su odjekivali samo koraci dežurnog brata laika. Na sreću više nitko nije došao u crkvu. Tada nešto zašuška u mojoj blizini. što su padale u moju dušu kao razorna vatra i zapalile plamen. kleknula. ti si taj. čudno obučenu. i dalje sjedio u ispovijedaonici.

u svijet. prostrt ničice na stubama oltara jaučući od očaja tako groznim glasom. sve dok je ne nađem. potpuno lišen novca. ne zato. koji sam još htio proboraviti u samostanu. koju ranije nisam poznavao. Ležao sam tu satima. vidio sam je kako šeće u maglovitoj daljini. Posljednji dan. bio je konačno došao. ne! — da mi ženu daju. mogao sam se pričinjati mirniji. te nisam umio da se spasim od muka pohote. niti da mi dušu očuvaju od vječnoga prokletstva. koja je u meni gorjela. samo da izbjegnem vječnom prokletstvu. bičujući se do krvi čvornatim korbačem. da je potrebno jedino osloboditi se samostanskih zavjeta.mogla stišati ni molitva. ne ću možda izvan tih zidina moći poživjeti ni jedan jedini dan. a njena divna slika prikazivala je čas. ni počinka! Progonjen njenim likom prevrtao sam se po tvrdom ležaju i zazivao svece. U mirnijim časovima trčkarao sam po samostanskom vrtu. te da stišam požudu. sretnim slučajem bio sam dobio pristojno građansko odijelo. kao da me obuzelo teško ludilo. da mi poklone slobodu za grešno otpadništvo. ali sve dublje i dublje izjedao mi je dušu onaj kobni plamen. Konačno sam čvrsto odlučio. te lunjati po gradu. dok je ne nađem. čak je i njena odjeća bila potpuno ista kao čudna odjeća neznanke. dok je ne iskupim spasom svoje duše. koji je u meni zapalila nepoznata žena. kad umire mučeničkom smrću. da me razriješe od zakletve. ni trapljenje. Jedan oltar u našoj crkvi bio je posvećen svetoj Rozaliji. samo ona! Tada prokleh svoj zavjet. neobjašnjivog braći i prioru. iduće noći nakanio sam napustiti samostan. kako će to biti teško. koja me je svuda progonila. nisam ni pomislio. da u izljevima svog ludila. svoj život! Htio sam napolje. To je bila moja ljubljena. kako. da me tko ne prepozna. da su užasnuti redovnici u strahu uzmicali od mene. prepoznao sam je. da svoje patnje dokrajčim bijegom iz samostana. Odlučio sam odrezati bradu i obući svjetovno odijelo. kojima sam se utjecao. da se nikad više . često budio najgrešniju požudu. Nije mi više bilo ni sna. jer je onaj oganj. pa da mi se ta žena nađe u naručaju. i da ne sustanem. budem umjereniji. možda čak i nemoguće. lebdjela nad cvjetnom livadom. izlazila je iz žbunja. Činilo mi se. da me spasu od zavodljive opsjene. što mi je prijetilo. svuda samo ona. izdizala se iz izvora. Na kraju mi je uspjelo bar to.

no ne ću to učiniti. možda i ne iz najčišćih namjera. što bi me tvoja tajna mogla lišiti dijela mog mira. koji te zadesio. no okani se svakog trapljenja. »tvoje bezumno ponašanje. Zgrozih se. našao bi utjehu. osobito pred oltarom svete Rozalije. Leonardo me primio neobično ozbiljno. mogao bih te zbog toga prema samostanskim pravilima oštro kazniti. Jedan posao našeg samostana traži da nekog brata pošaljemo u Rim. okretan u poslovima i što potpuno vladaš talijanskim jezikom. koji su se slučajno našli u crkvi. moli se usrdno za spas svoje duše. jer možda je tvojoj zabludi kriva neka zla sila — sam nečastivi. Ti bi htio napolje!« Leonardo me prodorno gledao. do koje si već prije duže vremena dotjerao. nego da je primijetio moje potajno spremanje. Vidim duboko u tvoju dušu. strašno sablažnjavao ne samo braću. nastavio je Leonardo. užasnim riječima. Pođi sada u svoju ćeliju. ako njime prodeš u pobožnosti. nisam mogao podnijeti njegov pogled. koji u vedroj starosti nada sve cijenim. ja ću to isto učiniti. kojem se nisi dovoljno opirao. djeluje čak razorno na vedrinu i bodrost. koje kao da su ti se otimale u nekom ludilu. »Brate Medardo«. Ti se često. snabdjeven potrebnim punomoćima i instrukcijama. čak s nekim impozantnim dostojanstvom. očekujem te ovdje u sobi. narušava naš miran zajednički život. Kod mene. »Razumijem te«. no ti si šutio. a ja to manje želim tla te prozrem. svog očinskog prijatelja. svijestan svoje zle namjere.« . koje bi te samo oslabilo i onesposobilo za putovanje. i već sutra možeš poći na put. nego i strance.ne vratim. jer ni u što nisam bio više uvjeren. nedoličnim. »i uvjeren sam. što si još mlad. pa ti jedino nalažem da budeš jak u pokori i molitvi. kome si mogao mirno sve povjeriti. pred kojim sam i nehotice uzdrhtao. Čim svane dan. koje ja smatram samo jačim izljevom one duhovne prenapetosti. koju sam dosad nastojao održati medu braćom kao plod tihog pobožnog života. bacih se jecajući u prah. poče on. Ti si to prikladniji za izvršenje ove zadaće. Već se spustila večer. snažan. kad me prior sasvim iznenada pozva k sebi. Izabrao sam za to tebe. da će te bolje nego samostanska samoća izliječiti od tvoje zablude svijet. Ali možda je tome kriv i neki nemio događaj.

i da je stvar. a kapljice rose u radosnom žamoru stadoše padati kao vatreni dijamanti na tisuću šarenih kukčića. ispunio me najdubljom tugom. koja me inače uz njega vezala. bio sam ga mrzio. kao da on sada zna moje najskrovitije misli i kao da mi podjeljuje slobodu. uzdigao do mene pobožne pjesme braće. koja bi vladajući nada mnom. izmislio je Leonardo samo zato. On me zagrli i meni bi. zbog koje je tamo bila potrebna nazočnost nekog opunomoćenog brata. te odlučih. zadaće. ali sad me je poput slatke boli prožela ljubav. stavio sam opet u sanduk. u kojoj je ranije bio eliksir. kad sam iz opsežnih instrukcija priorovih razabrao. da ostanem vjeran svojoj namjeri. Sunce se u plamenom žaru uzdiglo iza grada. da popustim sudbini. no pomisao na nju obodrila me. mogao sam napustiti samostan. neumorno ići za njom. koji se podigoše zvrjeći i . da ga upotrebim kao provjereno blagotvorno sredstvo. DRUGO POGLAVLJE STUPANJE U SVIJET Obavijen plavom maglicom ležao je samostan poda mnom u dolini. Prolio sam vrele suze. pritisnuo sam njegove ruke na usne. i rastanak od njih. Nehotice i sam zapjevah. Nisam se malo začudio. Put u Rim. zapirio je svježi jutarnji povjetarac i. zaista značajna i važna. da se prvim korakom iz samostana bez ikakvih obzira prepustim svojoj slobodi. nakon časovitog blaženstva možda mogla da me surva u vječnu propast. sve dok je ne nađem. Braća se sakupiše. osobito od Leonarda. Sada je bijeg postao suvišan.Riječi časnog Leonarda prosvijetlile su me kao nebeska zraka. njegovo iskričavo zlato zasja u stablima. krstareći zrakom. Bilo mi je teško pri srcu. da me na zgodan način otpusti iz samostana. da me u Rim ne šalje bez razloga. činilo mi se. ostatak tajanstvenog vina ulio sam u jednu opletenu bocu. što sam namislio. za njom. a bocu. Napokon se za mnom zatvoriše samostanska vrata i ja krenuh na daleki put u slobodi. bez koje sada nije za mene na ovom svijetu bilo mira ni sreće. Noć sam proveo u molitvi i pripremanju za put.

moreći me neprekidno i izgrizajući mi dušu. iskrivljene crte. da se u mene . kao da mi. da je potražim. pogubnu opsjenu pripišem neprekidnom đavolskom napastovanju. učinilo mi se da okolnost. i bi mi. Samo moje razuzdano ponašanje u samostanu poslije onog tajanstvenog događaja. koji je izabrao pravi način da me izliječi. i kao nadahnut nekom nanovo probuđenom snagom i ispunjen zanosom. i kako me je. dokazuje. Ptice se probudile i lepršale kroz šumu. milujući se od radosti! Na brijeg se popela povorka seoskih momaka i svečano iskićenih cura. činilo mi se kao da sam postao drugi čovjek. pun radosti i slobode. da sam samo sanjao. da je u tome imala znatnog udjela slika ove svetice. jer bi me ona vizija. to više se on rasplinjavao u maglu. pa tek s naporom prepoznali blijede. neprekidno okruženog istim predmetima. Sad čak nisam mogao shvatiti. kojoj je samoća davala žarče. on mi točno opisa kraći poprijeki put. kao što bih to inače učinio. što sam se više trudio da zadržim u duhu taj lik. da se sam sebi glasno ne smijem. posljedica prevelikog naprezanja. Nekoga seljaka. Pomirujući se sve više s mišlju. koji se odvajao od glavne ceste i vodio ravno kroz planinu. ostalo mi je još jasno pred očima.zujeći. koje je u mom naputku za putovanje bilo naznačeno kao prvo moje noćište. Sam samcat prođoh već priličan dio puta. poslao u svijet. življe boje. na kojega me nanio put. da je ona pojava nepoznate žene bila samo vizija. nepoznata sila. kako je prior sve to podnosio onakvom strpljivošću. Ali njenu sliku kao da je izbrisala neka čudna. prilazi novi život s tisuću preljupkih pojava! Nikad mi nije bilo tako pri duši. jedva sam se suzdržavao. koja mi inače nije bila svojstvena. »Na vijeke!« odgovorih. odvela u ludilo. i tek se tada sjetih neznanke i fantastične zamisli. puna života. pripisao sam je samo varci vlastitih. kako je svetica sebi umislila. hitro se kroz šumu uputih nizbrdo. zbijao u sebi šalu na račun pomisli. pjevajući i cvrkućući. odviše uzbuđenih osjetila. što je strankinja bila odjevena potpuno isto kao sveta Rozalija. »Hvaljen budi Isus Krist!« uzviknuše. te mjesto da zavodničku. prolazeći mimo mene. iako iz prilične daljine i iskosa. Uskoro sam bio uvjeren. Duboko sam se divio mudrosti priora. mjesto da me kazni. kao što sam zaista zaslužio. onako neprekidno zatvorenog u samostanske zidine. upitah za mjesto. koju sam doista mogao vidjeti iz ispovijedaonice. čak sam sa stanovitom frivolnošću.

i čini se. skapavao sam od žeđi. on se prenu iz duboka sna. koji više nije mogao biti daleko. »maskerada je zaista savršena i divna. između smjelo uvis uzdignutih jezivih masa stijenja. te ne mogoh odoljeti. mač. »Milostivi gospodine grofe«. a onda se poče smijati tako neumjereno. progovori na kraju mladić. uzviknuh: »Za ime Božje. Već sam nekoliko dana putovao kroz brda. torbak. Žilama mi prostruji nova snaga. našavši se tik pred strmim strašnim ponorom. mač. te se gotovo skamenih od užasa. iz koje se začu samo prigušeno jaukanje. pod kojima su šumjeli hitri šumski potoci. zaspao. koja se pružala nad ponor sjedio je mlad čovjek u uniformi. pored njega ležao je šešir s visokom perjanicom. sunce je pržilo nepokrivenu glavu. rušio šumski potok. sve naporniji. u koji se. torbak za spise. koji je negdje u njoj bio privezan. Pođoh nekoliko koraka naprijed. te se smrskani udovi stadoše lomiti. da me svega prođoše ledeni srsi. Jelova šuma bivala je sve gušća i gušća. htijući da ga uhvatim rukom i zadržim. te klizio sve dalje i dalje. Čitavim tijelom nadnio se nad ponor. Tik uz slap.zaljubila. Bijaše krasno podne. za-blenu mi se najprije u lice. a još uvijek nikako da stignem u selo. a čas kasnije glasno zarza konj. le htjedoh da se brzo udaljim od tog zlokobnog mjesta. njegov strašan krik odjeknu iz neizmjerne dubine. na koje sam morao naići. a da ne gucnem iz pletenke. da dođem do svog cilja. Osmjelih se. odjeven kao lovac. Morao se neminovno survati. Zastadoh. osvježen i okrijepljen krenuh dalje. ali tada mi iz jelove šume pristupi neki mladić. iako sam bio nakanio da to čudesno piće što više štedim. pišteći i bučeći između oštrih šiljastih klisura. na pećini. izgubivši ravnotežu. gospodine! — probudite se! — Za ime Božje!« Tek što ga dodirnuh. zam-rijevši od straha i užasa. i da milostiva gospoda nije već unaprijed o njoj obaviještena. surva se u ponor. Sav smalaksao sjedoh na neku liticu. zaista ne bi prepoznala ljubimca svog srca. odbijajući se od stijene na stijenu. te mu priđoh. ali nigdje u blizini nije bilo izvora. po uskim stazama. u najdubljoj guštari nešto zašušta. čiju sam gromku tutnjavu čuo već izdaleka. put je postajao sve pustiji. na kraju pograbih šešir. no u istom času. No kuda . da sam jednom već i sam bio sveti Antonije. sjetivši se usput. te napokon i ono utihnu.

tada šumom veselo odjeknuše rogovi. da lovca mora da je prevarila velika sličnost mojih crta lica i mog stasa s onima nesretnog grofa. kao da sam ga ja umorio. vi ćete se jamačno odmah spustiti u dvorac. odgovori nešto iz mene. one se bez moje volje oteše s usana. piljeći neprekidno u ponor. sjedoh na klisuru. Neka neodoljiva unutrašnja težnja da nastavim igrati ulogu grofa.« Pružih mu i jedno i drugo. što se zbilo. jer nisam ja bio onaj. što mi se uskomešaše u glavi. htio sam pročitati pisma. koji me je optuživao za umorstvo i bezočnu opačinu. milostivi gospodine. šešir i torbak. Htio sam pregledati svaki pojedini papir. ponijet ću sobom šešir i mač. koji sam bio zadržao. zastao mi je dah. mjenice na znatne svote. i da grof mora da je izabrao upravo preoblačenje u kapucina. htjela ta sudbina. Stajao sam tu zamišljen. novi život. Otvorih torbak. šuplje i potmulo. a nekoliko glasova podvikivalo je i podcikivalo. a neka čudna sudbina gurnula je istog časa mene na njegovo mjesto. htio sam se na svaki način što više smiriti. . tisuće i tisuće ideja. prijeteći mi. ne će li se. mladi grofe! Neka vam je što više sreće u dvorcu«. morao sam zaista priznati. Njega je stigla smrt. Tada mladi čovjek nastavi: »Ja ću sada. Bilo mi je pri duši. uviđao sam da bi bilo opasno upustiti se sasvim nespreman u krug meni nepoznatih prilika. milostivi gospodine?« »Bacio sam je u ponor«. još uvijek sam grčevito stiskao mač. čini se. spriječiše mi to. dolazeći sve bliže i bliže. odjahati kolskim putem prema gradiću i tamo se sakriti u kući tik pred vratima s lijeva. da bi se u obližnjem dvorcu bacio u neku pustolovinu. Srce mi je snažno udaralo. da se obavijestim o grofovim prilikama. Čuo sam. doviknu mladić. Nakon nekoliko koraka opet stadoh. kako je odriješio konja. kao što je. ali unutrašnji nemir. sigurno vas već očekuju. preda mnom se sada otvorio novi svijet. što je tamo bio privezan i odveo ga. uzdići krvav grofov leš. da sam naprosto postao igračka slučaja. Kad sam se pribrao i razmislio o svemu. »A sada zbogom. te pjevajući i zviždeći nestade u guštari. nadjačala je svaku sumnju i zaglušila unutrašnji glas. što je izrekao te riječi.ste djeli uniformu. koji me je odjednom bacio u najčudniji položaj. u ruke su mi pala pisma. Bilo mi je jasno.

lijepo sagrađen dvorac. kako to odgovara mojoj prirodi. okrenuvši mi leđa. koja me je odvela na strm obronak.Skrenuo sam na neku usku stazu. za njega tako strašnu. koja nagoviješta odluku. ali pristojno odjeven. vi ste iz dana u dan sve turobniji. i ja se hrabro uputih prema njemu. što su je izrekli. jednostavno. ne izlazite mu pred oči u toj odjeći. kad na sebe navuku kostim. No iznenadna promjena cijelog vašeg bića pokazala je. koji nam uporno prešućujete i koji na vas još uvijek razorno djeluje. »svojom tvrdoglavom šutnjom dovodite svoju obitelj u očaj. na kamenu klupu. Svećenik bio je mladić. kad sam izašao iz šikare. tada se on ne bi usudio protiviti o n o m e. . kako u jednom mračnom postranom drvoredu šeću dva muškarca. neodoljive sklonosti prema samoći još od mladosti. Dopustite mi. da vam je dušu strašno potresao neki događaj. međutim. stajao je preda mnom u dnu doline velik. ali me zadubljeni u razgovor ne opaziše i prođoše mimo mene. koji će vam se možda činiti neobičan. ne mučite ga bar. Zaklinjem vas. mogao sam razumjeti svaku riječ. što se u ovom času na način. govorim o toj stvari vedrije. Hermogene. cvijet je uvenuo. te ne vjerujete. Približiše mi se. sve sjetniji. vaša je mladenačka snaga skrhana. jedan od njih obučen kao svećenik. otvoren mladić. To je bilo mjesto pustolovine. da je vaša odluka plod istinskog unutrašnjeg poziva. svojom odlukom. ne smijete mi zamjeriti. Uskoro se nađoh na stazama parka. pa ako mu sada više ne možete otkriti svoje srce. sve želje svoga oca! On bi se drage volje odrekao svih tih nada. odbacite tu mrsku halju! Vjerujte mi. da. i odviše jasno. kao da je već bio čovjek u godinama. koji treba da prikažu. opazih. mislim da ćete me potpuno razumjeti. koji se često. u koju se kanio upustiti grof. kojim je bio okružen dvorac. a drugi. Sjedoše. osjećaju kao da ih pokreće neki tuđi duh. čije je lijepo lice neki težak jad prekrio mrtvačkim bljedilom. pun životne radosti! Što li vas je samo moglo toliko otuđiti od ljudi. »Hermogene!« reče stari. te se lakše unose u karakter. da biste u ljudskim grudima mogli naći utjehu svojoj bolnoj duši. Vi ste inače bili veseo. da odaberete duhovni stalež. Vi šutite? Piljite preda se? Uzdišete? Hermogene! Vi ste prije voljeli svog oca rijetkom usrdnošću. razarate sve nade. što mu je već dosudila sudbina. sjećam glumaca. da u tim vanjskim stvarima leži tajanstvena sila.

kakav bi udes mogao razoriti to snažno unutrašnje htijenje. »vi govorite o nekoj groznoj sudbini. skakali kao nekad? Blistav odsjev epoleta. vi ne smijete otići. da biste. znaj da sam opterećen strašnim zločinom. on se mora uzdići nad svoj udes. koji mi potrese dušu: . barune! — Zbacite sa sebe tu crnu odjeću. kao u razbijenoj lutnji. kad ova duga halja ne bi više vašem hodu davala mračnu dostojanstvenost. a prešućujete u čemu se ona sastoji. bacio bi opet mladenački žar na ovo blijedo lice. vinuti iznad jada ovoga bijednog života! Ne znam. »neizrecivo me mučite! Što se više trudite. bilo kako bilo. koja vam ne priliči! Da li da Friedrich potraži vašu uniformu?« Starac ustade i htjede otići. Ovih dana doći će barunica s Aurelijom. budeći i raspirujući u sebi to više biće. Trgnite se. upade mu starac u riječ. koje su nekad skladno zvučale. koju okajavam u jadu i očajanju. nju treba da vidite. kako me je uhvatila gvozdena šaka sudbine. štoviše. Ta zar ne mislite. koji bi vas dočekivao rzajući. mladić mu se baci u naručaj. da me pusti medu zidine!« »Barune«. »vi ste u raspoloženju kakvo obuzima samo potpuno rastrojene duše. prekide ga starac. koja mene uništava. suzdržani gnjev.« Mladić se tada podsmjehne pun strašnog prezira i uzvikne glasom. to više osjećam. mora smoći snage. Budi zato milostiv i preklinji oca. kako me prignječila. dragi Reinholde!« uskliknuo je prigušenim glasom. »Ah.nego što bi se inače možda pristojalo. dragi barune«. mladenačkim vatrenim srcem. piljeći u starca strašnim pogledom. poigravajući od radosti i saginjući vrat ljubljenome gospodaru. i tako se. pa čak trčali. koje su se prije kočoperile na vašim ramenima. da sam ja sam sudbina. ali. barune. takav mladić kao vi. nekako sav prodahnut božanskom prirodom. obdaren unutrašnjom snagom. uzviknu muklim šupljim glasom: »Onda znaj.« Hermogen odstupi korak nazad i. u kojem kao da se žario neki mračni. te se u meni. a kao ljupka muzika zazvučao bi zveket mamuza vatrenome atu. sramotnom opačinom. opet koračali življe i radosnije. nastanio sam nesklad!« »To vam se samo čini. nikako ne smijete otići. da zaigrate na žice u mojoj duši. mučite me. da se odupre gvozdenoj šaci sudbine. koja vas je pograbila.

što mu je čini se bilo svojstveno. nego što bi bila medu pljesnivim zidinama. otkriven. koji je naslonio spuštenu glavu na ruke i kao da se potpuno prepustio bolu. zagleda se u mene sasvim začuđeno: no. kao da me Reinhold promatra sve pažljivije. Napokon progovori: »Bože moj. velečasni gospodine! Mora da me sve vara. da će doći. po nalogu i punomoći samostana putujem u Rim. da se gospoda barunica s vama upoznala i poslala vas ovamo?« Ne predomišljajući se uopće. očaj mi dade snage. moram ostati.»Moram li? Moram li ostati? Da. Dok smo se kucali napunjenim čašama.. prođosmo lijepim parkom i na kraju prispjesmo do šumarka u najbližoj blizini dvorca. odskočio je kroz grmlje. ponavljajući naslijepo ono. imaš pravo. ja sam pater Medardo iz kapucinskog samostana u . čak. utonulu u tugu?« Potvrdih to. ta sad se radilo o životu ili smrti. i on mi je preporučio. Na njegov poziv pritrčao je sluga. optužen za umorstvo. koji se bio upravo pojavio na ulazu u dvorac. pristupajući mu. kazao je Reinhold. tako je pisala i gospođa barunica.« »Zaista«. »Potpuno točno. od kojeg se pružao divan pogled na brda. dospjeli ovamo. starce.« Rekao sam to hineći najveći mir i ravnodušnost. činilo mi se.. kao da ga je moja pojava uskoro podsjetila na nešto poznato. što mi je prišaptavao neki tuđi glas u mojoj nutrini. koga nam je gospođa barunica već prije nekog vremena najavila. »Hvaljen budi Isus Krist!« rekoh. onaj. upade Reinhold. ali kako bi to moglo da bude? Pa ipak! Vi ste to — sigurno ste to vi — ta recite!« Kao da me pogodio grom iz vedra neba. »da ste na putu možda zabludili s glavne ceste. moja pokora bit će ovdje strašnija.ru. — On se trgnu. No hvala . jer reče: »Ah sigurno ste vi. zaista. pa nam uskoro donesoše obilan doručak. rekoh: »Na putu sam se upoznao s baruničinim ispovjednikom. da bi utješio ovu obitelj. kod ovih Reinholdovih riječi uzdrhtah čitavim tijelom.ru. »Onda je možda samo slučaj«. Vidio sam se raskrinkan. ali kako je došlo do toga. velečasni gospodine. i Reinhold uskoro postade potpuno vedar. ako vi niste pater Medardo iz kapucinskog samostana u . kao da se trudi da osvježi neku napola ugaslu uspomenu. ostavivši starca.« Rekavši to. da u ovoj kući izvršim tu zadaću.

kojeg kao da nam je samo nebo poslalo da nas utješi. što je u zaručnici. a on je ovu želju ispunio s to većom radošću. pobožan i čestit čovjek. a onog časa. Nikad se nisam od njega odvajao. postao sam intendant tih dobara. pa je izgledalo. koji izvire iz unutrašnjeg zanosa. velečasni gospodine. učiniti ono. i što ste vi. Hermogen se razvio u krasna mladića.ru i slušao vaše spasonosne riječi. Umrla je pred proljeće. našao divno. Zaista se rijetko očeva volja tako savršeno slagala sa sudbinom. vaš istinski poziv. Uzdajem se da će vaša pobožnost. da vas upoznam s prilikama u obitelji. upravo kad je prividno poboljšanje njenog stanja ispunilo baruna najradosnijim nadama. pristali na to da odgodite svoje putovanje kako biste ovoj kući iskazali dobro. kao što sam to zaista dužan prema vama. od prirode bogato obdareno biće. što svi mi nismo mogli. Zimu smo većim dijelom provodili u susjednom gradu. kao svetom čovjeku. Vama i onako moram bar natuknuti koješta. Povukli smo se na ladanje i samo je vrijeme uspjelo ublažiti duboku tugu. isto raspoloženje naših duša zbratimilo nas je i uništilo pregradu. jer joj je neprestano bila potrebna pomoć vještih liječnika. i bit ću tako iskren. da su djeca u svakom pogledu određena jedno za drugo. Njegov otac želio je da ga ženidbom veže s obitelji jednog svog prijatelja. a kad je barunica uskoro po Aurelijinom rođenju stala pobolijevati. Sve se to uostalom može učiniti s malo riječi. koja je izgrizala baruna. prije nego što ste govorili s barunom. htio bih to iskoristiti. Hermogen i Aurelija bili su plod tog sretnog braka. koje ste izgovarali s propovijedaonice u zaista nebeskom zanosu. — Ostao sam njegov najbliži prijatelj i brat. brižljiv odgoj djece bio je . vaš sjajan govornički talent. Aurelija je postajala sve više vjerna slika svoje majke. da se borite za spas izgubljenih duša vatrenim žarom. S barunom sam odrastao. koje ga je neodoljivo privlačilo. što vas je na dobro ove kuće navelo na taj put. kad smo bili svršili svoje akademske studije i kad je on ovdje u brdima preuzeo u posjed dobra svog pokojnog oca. što bih rado prešutio. pa sam kao takav upućen i u najtajnije prilike u njegovoj kući. Drago mi je da sam vas susreo.. da uzmognete pravim putem uputiti svoja nastojanja i postići potreban učinak. ostajali smo u gradu i ljeti. koju je inače između nas podiglo naše podrijetlo. Bio sam slučajno prije nekoliko godina u .budi nebu. koja mu je bila određena.

Svuda. te su je poštovali s najžarčim zanosom. da se nije žacala čak ni toga. da ga pošalje u glavni grad. a dijelom. rađao se nov. koji su se iz dana u dan usrdno molili tom idolu. stvarala i izazivala dobro raspoloženje. štoviše. nego samo. da se ta pomoć nije ni primjećivala. koje se prihvatila s toliko topline.naš svakodnevni posao i naša radost. no nikad se nije moglo sa sigurnošću reći. da vam kažem. velečasni gospodine. poput jaka. vragoljastom ironijom. da toliko istakne Aurelijinu . da bi bar neko vrijeme bio stalno u blizini svog sina. njegova starog prijatelja. najgoreg mlitavca. Opću pažnju pobudila je tada u glavnom gradu pojava guvernerove nećakinje. ljuta začina. vrtjeli začarani u tom magičnom krugu. kakve teško da bi našao kod još koje žene. koja je bila došla iz rezidencije. te je običavala oko sebe okupljati otmjeno društvo. da se majčinski brine za najsitnije potrebe njenog odijevanja i za sve drugo. koja nije vrijeđala. umjela je sve tako neodoljivo opčiniti. što god rekne. radosni i veseli. imala je vlastiti dom. uskoro sami vidjeti. ukazivala bi mu pažnju. da su se. Neopisivom nježnošću pokušala je i uspjela da se sprijatelji s Aurelijom. a služila je samo tome. jer ćete je. Hermogen je pokazivao odlučnu sklonost prema vojsci. dijelom. i to je nagnalo baruna. Nije potrebno da vam pobliže opisujem Eufemiju. pa se sklonila pod ujakovo okrilje. koja kao da je izvirala iz djetinjeg strahopoštovanja. U otmjenom društvu umjela je stidljivoj i neiskusnoj djevojci pružiti pomoć tako profinjeno. koji su ga neprekidno pozivali. da opet vidi svoje prijatelje. zadovoljit ću se time. Na baruna je ta Kirka čudesno djelovala. divan život. kad je s njim razgovarala. Tek prije tri godine barun je. i dušu najništavnijeg čovjeka. po prvi put kao u stara vremena. ponovo s Aurelijom i sa mnom cijelu zimu proveo u rezidenciji. Bila je bez roditelja. da bilo kome daje osobitu prednost. Naravno da nije nedostajalo obožavalaca. no nastanjena u posebnom krilu palače. da tamo započne karijeru pod paskom guvernera. koji mu je bio nepoznat. prodahnuto neopisivom ljupkošću. da je sve što god učini. što draž njene izvanredne tjelesne ljepote povećava do neodoljivosti. gdje god se pojavila. da bi se kao nadahnut izdigao nad vlastitu skučenost i ushićen se naslađivao užicima višeg života. Čim bi se pojavio. umjela je ona tako rasplamsati. uvijek bi pokazala najdublje razumijevanje i veliku osjećajnost.

Povjerio mi je. da se napusti nakana da se s njom bilo kako bliže poveže. U njenim očima često je plamsao neki neobičan žar. što je često tako pogledavala Hermogena. i sa mnom izmijenila nekoliko prijaznih riječi. da je nikad ne bi mogao zavoljeti. stoga od sveg srca moli. i kad sam ja tražio sve moguće razloge. čvrsto me uvjerilo. kako je njegova omiljena nakana propala . kao da iz njih svom silom zrači neka kobna unutrašnja vatra. smjesta upozna sa svojim planovima i željama s obzirom na Eufemiju. naviknut. da smo bili potpuno različitih mišljenja. blistao razum i osjećajnost. nego što sam neposredno ulazio u živ razgovor i zabavu. Upravo. Barun se nemalo iznenadi. da u svemu postupa brzo i otvoreno. Hermogen mirno sasluša sve. iskrenu osjećajnost. da se iza lijepe maske skriva koješta. Osim loga ponekad bi oko njenih inače nježnih usana zatitrala neka mrska ironija. da je ubuduće združi s Hermogenom. Barun je Eufemiju u svakoj prigodi obasipao pohvalama. jer će učiniti sve.prirodnu bistrinu i duboku. odgovorio je da ga Eu-femija ni najmanje ne privlači. Barunovim neumjerenim pohvalama nisam naravno mogao suprotstaviti ništa drugo osim svojih fiziognomskih primjedaba. Kad je slavospjev bio završen. na koje se on nije ni najmanje obazirao. jer je često bila sasvim jasan izraz podmuklog podsmjehivanja. kad smo najozbiljnije govorili o toj stvari. Obično sam u svakom društvu bio više tih. najdivnija od svih žena. a ipak me nešto sasvim neobjašnjivo od nje odbijalo. koji me je obuzimao. koji se na nju malo. sijevale munjevite iskre. vidjevši. smatrao samo izvanredno zanimljivom idiosinkrazijom. po svojoj navici da nikoga ne previdi. Moram priznati. koju je tek s mukom suzdržavala. što je govorila. od koje bih uzdrhtao do dna duše. te ga barun. koja bi. da će Eufemija vjerojatno ući u obitelj. nego je čak odvratnost. došao je on u sobu. što je barun s najvećim zanosom govorio o tome i u pohvalu Eufemiji. da opravdam svoje mišljenje o Eufemiji. kad je mislila da je nitko ne promatra. nisam čak mogao ugušiti ni stanovit neugodan osjećaj. i tu se možda prvi put u našem životu dogodilo. pažljiv promatrač. iz kojeg su. te su joj uskoro stali iskazivati najveću pažnju. da je iz svega. Tako sam kao izvanredno zanimljivu pojavu s najvećom pažnjom promatrao i Eufemiju. To. koju sam u duši osjećao prema Eufemiji. pa čak i nimalo nije osvrtao. što nitko ni ne sluti. da je ona bila najljepša. čim bi me pogledala ili stala sa mnom razgovarati.

što bi se moglo prigovoriti s obzirom na razliku u godinama ili inače. da i Hermogen možda. te je barun morao povjerovati. došla je ovamo. drago naivno dijete. da u njenom krugu ima samo jedan jedini čovjek. te da bi ona doduše željela svaki bliži odnos sa barunom.već pri prvom koraku. Tako protekoše dvije godine u mirnom nesmetanom uživanju. Eufemija je udvostručila svoju pažnju prema barunu i Aureliji. čak je mnogočim barunu pomalo nagovijestila. postade barunova žena. Po prirodi pun životne snage. reče u šali. Sve. a sve je to činila tako neprimjetno lukavo. te sam joj se i nehotice morao diviti. koje mu Eufemija takoreći samo udahnula u dušu. koje mi je iz daljine ulijevalo strah. barun. no ne posredstvom Hermogena. kao što je već bio. no nije dalje navaljivao na Hermogena. te reče. što on. stupilo sada neposredno u moj život. zanimljivoj ženi mogao postojati neki odbojan princip. na čudo glavnom gradu. Više nisam mogao zaustaviti divlju bujicu. kao i ja. koji uporno odbija da se s njom veže. idući tako spretno korak po korak sve dalje. naravno isti. strašno biće. Tako se desi. Od prirode vedar i dobroćudan. da bi svakako bilo važno i to. te da moram bdjeti i brižljivo paziti zbog svog prijatelja i zbog sebe samog. pati od idiosinkrazije. osjetio je uskoro da ga je obuzela vatrena mladenačka strast. a da je ne vidi. Od vremena tog razgovora. kao da je ono opasno. jer uopće nije znao kako bi prema tome bila raspoložena Eufemija. što bi o toj vezi ona kazala. on se već tako na nju naviknuo. te joj jednom. od sveg srca želi. iako on ne shvaća. da nije mogao provesti dan. naime Hermogen. Hermogen je ženidbu svog oca primio hladno i ravnodušno. Bilo mi je pri duši. Uskoro nakon ženidbe stala je Eufemija čeznuti za brdima. sve želje. Aurelija. Eufemija reče. grcala je u suzama. Obje . uskoro je stao zbijati šalu na račun svojih neuspjelih napora. bilo je prekasno. i moram priznati. niknule same baš u njemu. kako bi u toj tako lijepoj. Nije dugo potrajalo i Eufemija. Njegov odnos prema Eufemiji ostao je. o kojem mi je barun odmah pripovijedao. koji nije u nju zaljubljen. koji bi joj bio odviše strog i mušičav. da bi veza s njim potpuno odgovarala njenom idealu sretnog braka. da se i dalje ponašala potpuno jednako ljubazno. da su sve ideje. zaista vedro i srdačno raspoložen. umjela je najuvjerljivije opovrći.

sama požuda. jedan od najvatrenijih obožavalaca Eufemijinih i jedini. da im se pogledi susreću i da u njima poput razornog ognja bukti plamena čežnja. kad su mislili. Neko vrijeme govorilo se čak. da barunica i grof podržavaju tajni odnos. takoreći protiv svoje volje. prekrasan mlad muškarac. bio je grof Viktorin. njen neopisiv pogled — bila je to najžarča ljubav. koji je samo povremeno navraćao u glavni grad. požudna žarka žudnja. moje iskrene odanosti. ali ja jasno razabrah riječi: »Promatraju nas!« Skamenio sam se od iznenađenja. No često. kao što se i pojavila. Prije nego što se udala za baruna. blistajući u svoj svojoj ljepoti. da bi između njega i Eufemije moglo doći do bližeg odnosa.zime provedosmo u glavnom gradu. jer ono nekoliko riječi sasvim mi je jasno otkrilo. koje su se sada bile ispunile. tek preboljena idiosinkrazija. koga je ponovo počela obuzimati stara. ali ta glasina nestala je isto tako tiho. Eufemija mora da me ugledala. zanijeta trenutnim dojmom. koja su već sanjala kako će kod barunice naći slobodno poprište za svoju galanteriju. Posljednju zimu mora da sam opet bio jedini. nego što bi se moralo zaključiti po vanjskom izgledu. on joj strastveno pograbi ruku. no to nije mogao primijetiti nitko osim mene — ona vidljivo uzdrhta. brzo se okrenula. nije sebi dopustio ni najmanju slobodu. Tada mimo njega prođe Eufemija. Grof Viktorin bio je upravo te zime opet u glavnom gradu i. no i tu je barunica iskazivala mužu toliko neograničenog strahopoštovanja. kome je ona često. a tek dva tri koraka ispred mene stajao je grof Viktorin. naravno. odjevena dražesnije nego ikad. i nitko od mlade gospode. bio sam se stisnuo uz jedan prozor. da ih nitko ne vidi. činilo mi se. toliko pažnje prema njegovim najskrovitijim željama. koje nisam razumio. Morao sam doduše zasad o tome šutjeti. užasa i boli! Ah. opišem što sam osjećao! Sjetite se moje ljubavi. Prošaputaše nekoliko riječi. žedna užitka — sav se usmjerio na njega. major počasne garde. kojom sam bio privržen barunu — mojih zlih slutnji. kako da vam samo. ali je izgledalo da se oko nje ni najmanje ne trudi. u Eufemijinom krugu. nego da je čak namjerno izbjegava. da je oduzela riječ svakoj otrovnoj pakosti. velečasni gospodine. ali . te me upola prikrivala teška draperija bogatog zastora. Jedne večeri sakupilo se kod guvernera otmjeno društvo. posvećivala više pažnje nego ostalima.

koja se liječnicima činila neizlječiva. Sada je miran. Našao sam ga već u odjeći. nego sporazum s barunicom! Upravo danas sam se uvjerio. Što ga je drugo moglo potaknuti. te da je dosad sav trud prijatelja i liječnika ostao uzaludan. koji je u hodu i držanju imao nešto neobično. ali zapao je u neku tihu melankoliju. velečasni gospodine. ipak mi je uspjelo. potpuno uzalud sam se trudio. da sam luta naokolo. bio je duboko ganut — reče mi. ali u istom času nestao je iza kuća i više ga nisam mogao naći. iako bi otkrivanje te tajne možda odmah ukazalo na djelotvoran lijek. prepoznao sam grofa Viktorina. a bilo bi smiješno saopćiti barunu. velečasni gospodine. jer uskoro Eufemija javi barunu. da je opet ovdje. ona smjesta otputova onamo s Aurelijom. što sam vidio i čuo. Upotrebom jakih lijekova riješio se Hermogen doduše divljih ispada bjesomučnog ludila. da se zauvijek odrekne svog sadašnjeg staleža. po brdima je još ležao snijeg. No tko da doskoči đavolskoj lukavštini. a kad se uvjerim u njen grijeh. kojem se priviđaju sablasti. kad je okrenuo glavu. Ne će vam biti teško zamisliti. da je Hermogena odjednom spopala neka melankolija. Kad me je ugledao. u kojoj ste ga. ali ne odstupa od ideje. što se nije dobro osjećao. no ipak sam često odlazio u planine na šetnju. kako ga zla kob goni. da me prikaže kao neukusnog blesana. stoga otputovah sam u grad. koji bi ga mogao spasiti.sam odlučio da na barunicu pazim Argusovim očima. jer bi ta lija već našla dovoljno načina. ostala su besplodna. koju je sebi uvrtio u glavu. kako je ta vijest djelovala na baruna. malo prije vidjeli. U obližnjem selu susreo sam nekog seljaka. koji ga je bacio u takvo stanje. da se preobuče. A onda na našu kuću navali nesreća i žalost. da se ispita događaj. a sva nastojanja. te je poželio da vidi Eufemiju. Kad smo prošlog proljeća došli ovamo. te da samo kao redovnik može spasiti svoju dušu od vječnoga prokletstva. da ga na kraju dovedem ovamo. koja često izbija u luđačko bjesnilo. kojim je opčinila mog nesretnog prijatelja. no ne mogu shvatiti. a barun je nije otpratio samo zato. . zašto nije barunicu potražio u gradu! Prije tri mjeseca bio se guverner teško razbolio. proklinjući sebe i svoj udes. no iako se opirao. Susret sa sinom odviše bi ga bio potresao. da raskinem sramotni krug. vidio sam kako je ovuda projahao njegov lovac.

upravite u dvostrukom pravcu. Istražite Hermogenovu strašnu tajnu. koja ga stalno progoni. makar i u svetoj ispovijedi. i tako sam za njega zaista ono. koji se sručiše na mene poput razbješnjelih valova.ru. kao da barunovu dušu mori neka tuga. još jasnije nego meni.Prije nekog vremena pisala je barunica. ako svoje napore. jer će je to lišiti vječnog blaženstva. čiji mi uzrok prešućuje. i crkva će ga vratiti radosnom životu u svijetu kojem pripada. velečasni gospodine. mjesto da ga pokopa medu zidinama. što je izbor pao na vas. da mi se često čini. koje me izmučilo na razne načine. ali Reinhold poznaje patra Medarda. propovjednika iz kapucinskog samostana u . velečasni gospodine. što je zabrinut za Hermogena. vašoj duhovnoj skrbi. što jesam! Ali odnos . nego išta drugo. Moje vlastito ja. ako se otkrije. — I svog voljenog prijatelja. kad vidite i upoznate Eufemiju. ipak takva. kako će po nagovoru svog duhovnika poslati ovamo nekog redovnika. da je gane i popravi. te se okani nevjere prema prijatelju. iako se na temelju njih ne bi mogla podići optužnica protiv barunice. da su moja zapažanja. Znate sve — a složit ćete se sa mnom. koji je upravljao mojom rukom. koji će možda svojim postupkom i utješnim riječima na Hermogena djelovati bolje. da mu je možda neki nemio slučaj pokazao. velečasni gospodine. bori se očigledno s nekom mišlju.. Nisam se više snalazio! Viktorina je očigledno u ponor survao slučaj. — Ali približite se i barunici. nesigurno je plivalo u moru svih tih događaja. neka ih Bog blagoslovi. trag baruničinog grešnog odnosa s onim prokletim grofom. da se ne može govoriti ni o obmani ni o neopravdanoj sumnji. Zaista se od srca radujem. Bit ćete potpuno mojeg mišljenja. jer su se u meni isprepletale najrazličitije suprotnosti. Pomišljao sam. koga je sretan slučaj doveo u glavni grad.« S tim riječima završio je Reinhold svoje pripovijedanje. odlanut će mu u grudima. Eufemija je religiozna već po temperamentu i možda će vašem izvanrednom govorničkom talentu uspjeti. preporučam. jer osim toga. da je dirne duboko u srce. baruna. ne mojom voljom! Stupio sam na njegovo mjesto. jer je njegovo ludilo očigledno poprimilo sasvim religiozni karakter. postavši jezivom igračkom hirovitog slučaja i rasplinuvši se u tuđim prilikama. Moram još napomenuti. Vi ćete uspjeti da ovoj slomljenoj obitelji vratite izgubljeni mir.

koji me je poznavao kao patra Medarda. da sam ja Viktorin. Duboke brazde na njegovom čelu nije urezala starost. što je razmrskan ležao u ponoru. osjetih kako mi krv življe kola. sebi samom neobjašnjiva zagonetka.. U noćnoj samoći otvorih torbak. stao me promatrati pronicavim pogledom. kako su mi se crte lica velečasnog gospodina u prvi mah učinile tako čudnovate. Uzdao sam se u Reinholda. kao da će istog časa povikati: »Ta to je grof Viktorin«. rumeni obraze. te se potpuno uvjerih. da se odmah upoznam s Hermogenom. koji je postajao sve prijazniji. Kad me Reinhold predstavio kao onoga. kojom je svakoga morao neodoljivo privući. jer ja sam Viktorin. pada na moju glavu. čiji je dolazak najavila barunica.s barunicom. i ni jedno me nije ni za jotu bliže uputilo u njegove prilike. što izgledam. pa se nisu za njega zabrinuli. da je onaj. iako mi se činilo da je to laž. ali u ugaslim crtama bilo je još znakova rijetke jedrine i snage. ta zar sam se odvojio od svoga ja! Bez obzira na buru u mojoj duši. u cijelom njegovom ponašanju prevladavala je još uvijek vedrina i dobroćudnost. Barun je želio. da prodre jasno i živo. uspio sam hiniti mir doličan svećenika. čini se. No u svemu. probudile su neku uspomenu. da sam se navečer osjećao bodro i krepko. Našao sam se pred čovjekom u godinama. Ne brinući se više za . kako je već prije nekoliko godina čuo moje propovijedi u kapucinskom samostanu u . kako mi. upravo grof Viktorin. čekali. te sam drsko pošao ususret svim onim čudnovatim događajima. a ne izgledam ono.« Bilo mi je. upućena njemu. dragi Reinholde. te reče. što jesam. no inače su pisma. dok je Reinhold pripovijedao. Barun mi srdačno pruži ruku. koji je podržavao Viktorin. od nje mu je i kosa posijedjela. nego tuga. i tako sam stupio pred baruna. jer sam sada nekim čudom bio zaista uvjeren. ništa me nije moglo spasiti od moje zbunjenosti.ru i kako se uvjerio o mom rijetkom govorničkom daru. netko ga je bio vidio. koji su me. ali ga nigdje nisu mogli pronaći. gdje odlazi u planinu. bila bez osobitog sadržaja. što je govorio. malo po malo tako sam se sabrao. Ja sam ono. Ostao sam čitav dan s Reinholdom i barunom. uzdižući se. obraćajući se Reinholdu: »Ne znam. koja je uzalud nastojala. jer se tako već više puta bio udaljio na čitav dan.

Vidio sam obje kako silaze s kočije. neka smjelost. drsko sam joj se zagledao u oči. smiješeći se radosno i zadovoljno. što je inače odzvanjalo u mojoj duši tek kao slutnja iz beskrajne daljine. velečasni gospodine!« progovorio je barun. visok. Barunica i Aurelija stigoše idućeg jutra sasvim neočekivano. (e me ispuni živom čežnjom prepunom miline. nego sama sveta Rozalija. koju sam ugledao u onoj čarobnoj viziji u ispovijedaonici. još u punom cvatu. sve je oko mene iščeznulo! Uzbuđenje. Nemirno se ushodah po sobi. ona. pun divnih boja i blistav. nije to bila Aurelija. Reinhold me pogledao. da sve izdržim. u tom času osjetih kako u meni niče neka nadčovječna snaga. kao da me odjednom nadahnuo neki uzvišeni zanos: »Blago vama! — Svetica je među . gospodine barune!« uskliknuh. te joj po samostanskom običaju podijelio blagoslov — problijedila je. pun čudnih slutnji — uskoro me pozvaše da siđem. prostrijeli mi grudi neka munja i zapali sve one najtajnovitije osjećaje. jer je sve ono prije toga ležalo za mnom hladno i mrtvo u pustoj noći. vi-lak stas. meke usne. da. zanosom žarke ljubavi. dočekali su ih barun i Reinhold. da se potpuno podvrgnem onome. Što je bila baruničina bujna ljepota prema Aurelijinoj nebeskoj milini! Samo sam nju vidio. svim onim. koje sam osjećao u duši. glas joj je podrhtavao. plava poput neba.njih. kao u pobožnoj molitvi. Turoban. nije moglo izmaći mojoj okolini. koju je imala svetica na onoj slici i neznanka u onoj viziji. Kad me ugledala kao da se osobito uzbudila. što su u meni drijemali. Čak i marama. djetinjski skroman pogled tamnoplavog oka. »Blago vama. nježno pognut zatiljak. U tom času otvoriše se vrata i ude barun s Aurelijom. odlučio sam. Barunica — lijepa. Tek što ugledah Aureliju. štoviše. i kako ulaze kroz portal dvorca. tek sada puče preda mnom sam život. isto onako fantastično naborana. morala je sjesti. »nekako ste neobično uzbuđeni?« Ove me riječi otrijezniše. što mi namijeni sudbina. prekrasna žena. kad se pojavi barunica i vidi me. bila je potpuno nalik na odjeću. »Što vam je. ne. jedva je progovorila. Bila je to baš ona sama. jer ona mora postati nagrada za borbu. Ohrabren njenom očiglednom zbunjenošću. pošla mi je ususret. kakvu još nikad nisam osjetio. koju je Aurelija bila zagrnula preko tamnocrvene haljine.

želi sa mnom govoriti u svojoj sobi. okružena svetim anđelima. i ona sama. i samo njoj žrtvovao sam u tom času. Ona me tada zagrli divljom silovitošću neukrotive pohote — ognjena bujica prokola mi žilama. uzdignutu prema koru svetaca. Tako se divno spasih iz neprilike. zaokupljen s tisuću odluka. te lutah stazama. sveta Rozalija. ali čim bih je otvoreno pogledao. da barunica. . ali dok sam griješio. pozivajući je pjevom. koji je vidljiv njenom oku! — Sancta Rosalia.« »Victorinus!« prošaptah tiho. spas svoje duše. potresena mojim pobožnim zanosom. padoh na koljena i sklopih ruke. da zaista dade na oltaru svete Rozalije u stolnoj crkvi u gradu služiti mise. kršeći zavjet. progonila me očima. Već se bila spustila večer. tvoje oči. obasjanu gloriom nebeskog preobraženja. Bilo mi je kao da će me njen čedan pogled optužiti za odvratan grijeh. iznenadni izljev mog zanosa pripisali su nekom nadahnuću. Vidim njenu glavu. oči su joj nemirno bludjele naokolo. Barunica je bila u nekom sasvim neobičnom raspoloženju. zamisli i nakana za svoj budući život u dvorcu. ona mi pođe nekoliko koraka ususret. koji su joj se molili pobožno i sa živom vjerom. na molitvu. u ludom zanosu. te ću raskrinkan. krv uzavre. kapucinski redovnik? Ali taj glas. ora pro nobis!« Upravivši oči k nebu. te postadoh još spremniji da se odvažim na sve. kad sam pomislio. čvrsto mi se zagleda u oči i us-klikne: »Zar je moguće — zar je to moguće! — Ti si Medardo. samo da Aurelija bude moja. kad se pojavio Reinhold i kazao mi. pa je barun odlučio. jer ništa ne bih žalio. a ipak mi je dušu obuzela neka jeza. kako ću je opet vidjeti. Kad uđoh u baruničinu sobu. duša mi je sva bila upravljena samo k Aureliji. Čujem himne preo-braženih duhova. Obitelj prijeđe u drugu sobu. a to se moralo dogoditi već pri večeri. taj stas.nama u ovom domu. prihvati mi obje ruke. i uskoro će se u sjaju punom blagoslova otvoriti nebo. svijest mi se zamrači u bezimenoj slasti. ili ću propasti od straha i sumnje. udijelit će utjehu i blaženstvo skrušenima. da se spusti sa blistavih oblaka. i svi pođoše za mojim primjerom. Da! Samo je Aurelija živjela u meni. ispunjala sve moje biće. koji čeznu za sveticom. Nitko me više nije ništa pitao. čak ni sam svoj život. tvoja kosa! govori. i ja pohitah u vrt.

čini se. na njegovom blijedom licu pojavljivalo se neko duboko neraspoloženje. sa mnom izvanredno zadovoljni. te me zaista stajalo muke.uništen — utonuti u sramotu i propast. moja prirodna brada. da mi je često čak i ona sama morala dobro pogledati u oči. da se odmah nakon onih časova ponovo susretnem s barunicom. le čak i u hodu i držanju tako temeljito uvježbao svoju ulogu. A nisam se mogao odlučiti ni na to. i što je naša veza bivala tješnja. te ga uhvatih za ruku. da ostanem u svojoj sobi. da s njim progovorim makar i jednu jedinu riječ. Barun i Reinhold bili su. i kad me pozvaše k stolu. pa čak i gnjev. sve me to sililo. obučen kao seljak. da je. Priznala mi je. Divila se mojoj opreznosti što sam se zaista dao tonzurirati i pustio bradu. a kad sam odjednom slao onako zanosno zazivati svetu Rozaliju. Ali još mi nije uspjelo. da ju je silno plašila moja tonzura. jer je očigledno izbjegavao svaku prigodu. da ne odam svoju zbunjenost. čini se. zaista postao pažljiv i nije mogao prigušiti . da se svom svojom snagom zauzmem za potištenog Hermogena. da govorim tako uvjerljivo. No trebalo je samo nekoliko dana. kao da mi je proniknuo duboko u dušu i otkrio moje najskrovitije misli. Čim bi me ugledao. bila je gotovo uvjerena. pojavio u dnu parka. da napokon objasni što ga tišti. te su navaljivali na mene. kao i moj pravi pravcati samostanski hod. što je bilo više grešnih užitaka. neka prigušena mrzovolja. baš dok sam šetao po parku. koji je s Viktorinom tako lukavo pripremila. sasvim iznenada prišao. a kad bi me susreo u društvu baruna ili Reinholda. kojeg se više no držim onako strogo kao u početku. smatrao sam to za prikladan čas. kako bi mogao sa mnom pobjeći. kad mi htjede izmaći. da ne padne u opasnu sumnju. izgovorih se vršenjem neke pobožnosti. Ponekad bi se neki Viktorinov lovac. tako zanosno. barunica je bila sama ljubaznost. i ja nisam propustio da se potajice s njim porazgovorim i opomenem ga. moj govornički dar omogućio mi je. koji je samo s mukom suzdržavao. ako bi me možda kakav nemio slučaj doveo u opasnost. Dogodilo se. da prevladam svaku plahost. da sa mnom ostane na samu. da mi je jednom. i na njegovo mjesto gurnuo nekog prokletog pravog kapucina. Izgledalo je. svaku zbunjenost. neka bude spreman. to je više rasla njena pažnja prema barunu. promatrao bi me lako čudnovato. da je neki nesporazum. neki zao slučaj osujetio njen plan.

kako je grijeh. te se kao najčišći. jer ovdje smo odviše na vidiku. Eufemija me zagrli svom silinom strasti. koja uzdiže skrušene. a sam ćeš se uzalud hrvati za oproštenje.« Udaljio se brzim korakom. Govorio sam sve većim zanosom. obeshrabren. sve dok ne propadneš u ludilu i očaju. kako sam zabrinut. koji sam upravo imao s ludim Hermogenom. Sjeli smo na kamenu klupu na kraju puta. da zaviriš u moje grudi. koji čudno odjekivaše: »Zar si t i čist od grijeha. kako dolazi iz dvorca sa šeširom i šalom. da velečasni otac Medardo sa mnom tako vatreno govori. i ja joj ispripovjedih vjerno sve o susretu. oči zažariše. te mu obećah. čak kao sam Bog. pohitah joj ususret.« Kad uđosmo u neki šumarak. pripovijedao sam. ulazud previjati u sramotnoj smrti i stenjući tražiti pomoć. a ja ostadoh satrven i uništen. nije ni najmanje uzbudilo. da ću ga odriješiti od svakog grijeha. jer bi ga upravo ta sumnja lišila blaženstva. Da. čini se. Uplašila ju je moja utučenost te me upita za razlog. uskoro će doći čas odmazde i ti ćeš se. da mi se odmah ispovjedi i razotkrije mi dušu. žarki poljupci gorjeli su mi na . te rekla: »Pođimo dublje u park. nasmiješila se tako čudnovato. sasvim po strani. obrve mu se stisnuše. sav zbunjen. koje može steći. a prezre utjehu i pomoć crkve. kao pred Bogom.unutrašnje uzbuđenje. i on uzviknu glasom. da nije možda neki neobjašnjiv slučaj odao Hermogenu našu tajnu. kao da se obukla za šetnju. koji je vodio prema dvorcu. zgažen u prahu kao zmija otrovnica. pa bi kome moglo zapeti za oko. za nebesko blaženstvo. njeni vrući. Eufemiju sve to. Samo ona mogla mi je pružiti utjehu i pomoć. Pozvao sam ga na kraju. ako se pokorom i pobožnošću očisti od grijeha. te se usuđuješ meni obećavati da ćeš mi oprostiti grijehe. tada on ustade. usuđuješ poželjeti. spas od bezimene muke. te dodah kako se bojim. čak ni zločinac ne smije sumnjati u milost neba. žarko crvenilo obli njegovo mrtvački blijedo lice. koje se tebi zauvijek zatvorilo? Bijedni licemjeru. da me spopala jeza. Spazih Eufemiju. ako se čovjek u sebi izjeda tugom. i ako se tako neprijateljski suprotstavlja svrsi života. koju mu je odredila viša sila. kojega huliš. koji je počinio.

koje treba da se prilagodi višoj volji i služi svrsi. da je to ženi i lakše nego vama. koji sam bila upotrebila u svoje svrhe. što se u životu može postići. iz dna duše prezirem svu onu konvencionalnu ograničenost. da se tako zbilo s Hermogenom. što te je tako zastrašilo i ispunilo sumnjom. spadaš oduvijek medu nekoliko onih. nego da se u životu ovlada životom. i ti si se uzvinuo iznad svoga ja. koji ga uvjetuje i čudesnom snagom djeluje izvan sebe tako. reče Eufemija. zamišljen u višem duhu. a naša prividna razdvojenost poslužila je samo da dade maha našoj fantastičnoj volji. divno izlaženje iz sebe sama. Reinhold je odviše ograničen. koji mi je već odvratan preko svake mjere. neodoljive draži i vanjskog obličja. »ne treba da se uznemiruješ ni zbog čega ovoga. Aurelija je . što me u životu okružuje. čak mi je drago. koja je dopuštena vladaru? Ti.usnama. osim one bezimene. o čem sam tako dugo šutjela. no uvjerena sam. da bih se na njega osvrtala. Ti znaš kako pri takvom gledanju na stvari. izruguje nemoći konvencionalne ograničenosti? Čak i uz tvoje tako potpuno strano biće. kao istrošen mehanizam. koje nije samo plod ove odjeće. taj stroj. s kojom se igram. da se svim njegovim pojavama. Nije li naš sadašnji susret najsmjeliji čin hrabrosti. To je ono posebno. Barun. koje dopušta da se sa drugog gledišta promatra vlastito ja. svim njegovim obiljem užitaka kao snagom neke čarolije upravlja po vlastitoj volji. što u njoj prebiva. leži mrtav. tome mnogo doprinosi onaj viši duhovni princip. da sam umjela steći rijetku duhovnu vlast nad svim. kao da se duhovno podvrgava općem principu. koji me potpuno razumiju. Viktorine«. jer sad mogu i moram s tobom govoriti o mno-gočemu. koji se. da te u višem carstvu uzvisim na svoje prijestolje kao kraljevskog supruga. koje proizlazi iz dubine mog bića. Tajna je povećala draž te veze. pa stoga nisam prezrela. te ono dobiva izgled potpuno prema unaprijed postavljenom određenju. što se onda ukazuje kao sredstvo. Zacijelo. »Ne treba da se uznemiruješ. da čak i tjelesnom daje drugi lik i obličje. kojima onda po svojoj volji vlada. što upravo stapa u jedno tu draž i duhovnu snagu. koja kao da se nama na veselje poigravala s podređenim odnosima običnog svakodnevnog života. Ima li što više. Viktorine. koju je osobita volja postavila kao najviši cilj. Moraš priznati. meni je. kojom zna priroda obdariti ženu.

moju želju da započnem borbu. Potrudila sam se. a umjela sam izbjeći čak i posjećivanje svoje najbliže okoline. začuđen zbog moje upadljive promjene. roneći suze. U njemu je bilo nešto meni neprijateljsko. Priznala sam ti već. Bio je potresen. da se osvetim Hermogenu. u kojoj je imao podleći. koji su me često dušmanski sputavali. koji se vedro i veselo bavio živahnim vojničkim poslovima. da Hermogena shvatim zaista u dušu. pojavila sam se u gradu. Ostajao je hladan. Odgodila sam udarac. kad sam ga prvi put vidjela. a ovako mi se pružala prilika. koje on jedva prikriva. da ću ga uskoro izgubiti. Zbog ujakove bolesti nisam mogla okupljati otmjeno društvo. što sam ja htjela. kojima sam druge znala i nehotice opčiniti. samo nam Hermogen zadaje brige. upravo nesnosna. o kojoj se jedva usudio progovoriti. pitajući za razlog. koji je ono. i tako sam bila kontrast Hermogenu. opirući mi se vlastitom čudnom snagom. smrtonosnije. po prvi put. da je Hermogen.dobro dijete. i da mi je ta misao strašna. Hermogen je došao k meni. stao navaljivati na mene. možda samo zato. ispunjava strahom. čak i čari. da ga pogodim jače. učinio na mene divan utisak. kako je Hermogenu predložio. morao smatrati ispunjenjem svoje naj-skrovitije želje. da ispuni dužnost. Ali duboko u meni još je živjela misao. da ćeš se ti moći uzdići u visine mojih nazora. no bila sam u zabludi. skanjivala bih se. opovrgla sam tvoju sumnju djelom. a kad je. zatekao me zadubljenu u tmurne misli. i dok sam mu s izrazom najdubljeg osjećaja opisivala . Odlučila sam se na tu borbu. koji sam mu htjela stvoriti. na koju je bio obavezan majci. da od staroga za nekoliko dana učinim budalastog nježnog ljubavnika. no upravo s tobom. Da slabije poznam tvoju dušu. da ti kažem više o stvari. da uđe u viši život. da me slabo stanje barunova zdravlja. mračna. kada mi je barun rekao. kazala sam mu. njega su odbijale. da se sa mnom veže. da se udam za baruna i tako u jedan "mah uklonim sebi s puta sve one sitne konvencionalne obzire. ali da je on to odbio ne postavljajući nikakvih uvjeta. koja se već zbila. mračan. govorila sam dosta često o toj udaji. zatvoren i. što mi se neprestano opiralo živim protivljenjem. Smatrala sam ga sposobnim. da to učinim lakše i s više zadovoljstva. Viktorine. Poput neke božanske iskre prožela me u tom času misao. dražio moju osjetljivost. povučena u sebe. da ne znam. jer mi je uspjelo.

kako ga bezgranično poštujem. i kako mi je on sve. Moglo bi dakle biti. kao što sam htjela i zamislila. koju je rodilo ludilo. no ipak su povećavale moj trijumf. njegovo divljenje. Dok je moja ruka počivala u njegovoj. često proniknu u ono što se u nama skriva i izriču to čudnim natuca-njima. Sila. da luđaci. i njihova opasna vatra zapalila mu je dušu. što se inače u njemu javljao u čudnim slutnjama. prikazujući u sve punijem sjaju barunovu divnu narav. dok sam nježno i živo ulazila u najsitnije pojedinosti našeg života na ladanju. pogotovo. — Očigledno se borio sa samim sobom. Ima nešto posebno u tome. čitavo njegovo ja. Hermogen uskoro nije više bio onaj pređašnji. djelovati na Hermogena. pogotovo u posebnom odnosu. Zamisli. kao da su u bližem odnosu s duhom i kao da ujedno njihovu vlastitu nutrinu. lakše nadahnjuje tud duhovni princip. da ga opet vidim. što je sada kao sam moj ja prodrla u njegovu dušu. još uzbuđeniju nego jučer. da više ne ćeš moći. kao što znaš. Moja je osveta izvršena i . nego što sam ih sebi zamišljala. kad je već iduće večeri ponovo došao. no zbog toga za nas nema ni najmanje opasnosti. da te on. govorila sam o barunu i o svojoj neizrecivoj čežnji. pokazavši sjajno moju moć. Našao me samu. Točno sam proračunala vrhunac tog nesvijesnog uzbuđenja. Uspjelo je! Posljedice su bile užasnije. nisam prezrela čak ni ona otrcana umijeća. ova se često grčevito trzala. slomila je njegov duh: pao je u ludilo. te da kaže: »Ne vjerujte zakrabuljenom svećeniku«. Hermogen i ja. tko bi to smatrao ičim drugim. kojom sam suzbila neprijateljski princip. kad je morao pasti. koji mi se inače suprotstavljao. ali ona sila. bila sam sigurna u svoju pobjedu. a iz grudi su mu se otimali duboki uzdasi. u kojem smo ti.sreću svog braka s barunom. One večeri. čak da i otvoreno istupi sa svojim neprijateljstvom prema tebi. još turobniju. tako da nas mnogoput užasan glas nekog drugog ja ispunjava neugodnom jezom. te je u tebi prepoznao patra Medarda? Nema međutim sumnje. njegovo čuđenje kao da je sve više raslo. iako toga nisu svijesni. na tajanstven način prozreo i da je zato prema tebi neprijateljski raspoložen. kad je Reinhold bio tako dobar. a da dosad ipak nisi znao pravi uzrok. koja se uvijek tako djelotvorno obnavljaju. tako da se sve više vidjelo. neprestano me je gledao u oči. osim idejom. nadvladala je neprijateljski princip.

Ako nađeš zgodnu priliku. pa me zato progoni svojim ukočenim pogledima živoga mrtvaca. Eufemiju stadoh prezirati zbog njene tašte samoljubive umišljenosti. što je u mojoj duši živjela Aurelija i što je samo ona snosila krivnju za grijehe. Viktorine. djetinjasto dijete. njegova me pojava smeta. Vladaj sa mnom nad tim budalastim lutkama. te joj više nije bilo slobode. da me gleda. Snaga duha. valjda. samo Eufemijino objašnjenje o tendenciji njenog života. a da nas ne sti-jesni svojom skučenošću. koji ti naravno dužnost nalaže prešutjeti. pobožno. što očigledno smatra pokorom. U času. da u bezumlju smatra prijateljem i ortakom onoga. te mu pođosmo ususret. koju su rasplamsale tajanstvene sile. bila je predana slučaju ili zloj kobi. da mu odobre ovu namjeru.« U daljini spazismo baruna. da u njemu potkrijepiš zamisao. Hermogen mi je zaista do krajnosti mrzak. vlast nad životom. Trebalo je. i on mora biti odstranjen. i ja ću se pobrinuti. djeluješ na baruna i njegova savjetnika Rein-holda. On mora odavde. Jedina osoba. kojom je upravljala moja ruka. kojom se hvalisala Eufemija. to je Aurelija. s kojeg mi se sve prikazalo u drukčijem stanju. kojoj on izgleda sasvim drukčiji. zgrabio svojim pandžama kao sama neprijateljska sila. mogao bi Reinholdu ili barunu otkriti. imajući samo njoj na propast izvanjski slučajni lik prijatelja.Hermogen mi je sada nepotreban kao odbačena igračka. Život nas mora obdariti svojim divnim užicima. što se oko nas vrte. da i sam osjetim moć. U moje biće unišlo je nešto nadljudsko. nepromišljenu igru s najopasnijim elementima života. učini mi se vrijedna najgorčeg podsmijeha. i odnos s njom postade mi to odvratniji. te da u isti čas najupornijim uvjeravanjem. i ja sam bila uvjerena. kako je za spas Hermogenove duše potreban upravo samostan. da ode u samostan. koji ju je. da se s njom više zbližiš. No o tome više ubuduće! Sad znaš sve. kako ti je Hermogen ispovjedio težak zločin. što me je odjednom uzdiglo u položaj. koja je kao izljev viših principa nadahnjivala moju dušu. radi i budi i nadalje moj. u drugoj boji nego inače. koje . kad je ta jadnica maštala da tjera svoju razuzdanu. zadubljeni tobože u pobožan razgovor. mogla je nju natjerati u zabludu. a to mi je nepodnošljiviji. da ću tebe moći upotrebiti. samo pomoću nje moći ćeš utjecati na Hermogena. Samo moja snaga.

da je Reinhold bio u pravu. Tako mi je Eufemija sama pribavila mogućnost da postignem ono najdivnije. on me je izbjegavao s očiglednom bojazni i tjeskobom. koju je poremećen duh proniknuo. što mi se sada činilo vrhuncem svih zemaljskih užitaka. u njima se nije pojavila ni najmanja slutnja o mom odnosu s Eufemijom. Osjećao sam kako se užarena bujica krvi uzdiže u tajanstvenu radionicu misli. kao u nekom nehotičnom izljevu srca izjavljivao. da mi život u dvorcu učine zaista ugodnim. Taj žar mojih riječi morao je prodrijeti u Aurelijinu dušu poput električnih udaraca. što mi je moja usijana mašta dočaravala u tisuću raskošnih slika. izbjegavala me. koja je jedina. mogao još smatrati za grijeh. te tako sam dograbim čarobni štapić. da se do kraja poslužim snagom. kako bi putem nje utjecao na Hermogena. da je ludi Hermogen izrekao Aureliji one strašne slutnje. da Aureliju poučavam u višim tajnama religije. da je barunu možda neki slučaj bio otkrio trag Eufemijinih zabranjenih puteva. to mi se činilo kao jasan znak. koju su barun i Reinhold pripisivali strahu od mog svetog. morale su u njoj .sam počinio. Što je drugo bila ona vizija u crkvi nego obećanje više sile. pune žudnje. kojih je dublji smisao bio pohotni bijes najžarče ljubavi. koja se u meni nastanila. Vjerojatno na poticaj barunice. Hermogena sam rijetko viđao. da će mi dati nju. što se sa mnom. pobožnog bića i od moje duhovne snage. nagađajući. nabacivala poput razbješnjelih valova. bila je i ona uplašena i tužna. od kojih sam i sad još drhtao. a kad sam s njom govorio. koja je htjela da me dovede u bliži odnos s Aurelijom. kao i Hermogen. I Aurelija kao da je namjerno izmicala mom pogledu. zamolio me barun. ubačene u njenu dušu. Bio sam gotovo uvjeren. mogla stišati oluju. bjesneći u meni. postavši moja. ako sam to. Slike. Pogled na Aureliju. Barun i Reinhold natjecali su se. njena blizina. koja je na mene djelovala. Odlučio sam. kojim ću opisati krugove. tako da bude uzaludan sav njen otpor. meni na radost. u kojima sve pojave treba da se vrte oko mene. pa sam o čudesnim tajnama religije govorio u plamenim slikama. no činilo mi se da se taj loš dojam može suzbiti. štoviše barun je često. da sam mu tek ja potpuno vratio Eufemiju. čak i dodir njenih haljina raspaljivali su u meni oganj.

što razdire grudi. kao da uz nju stoji anđeo. Ona nije ni naslućivala tajnu. Brižljivo sam se spremao za takozvane satove pouke kod Aurelije. kovao sam planove. da svoju muku dokrajčim dobro proračunanim nasilnim potezom. plamenije. a težnja za svetim. bilo mi je. oborenih očiju. koja bi je izručila zavođenju. ponavljajući k nebu uzdignutih očiju moje molitve. prkoseći đavolskoj sili. tako da toga ne bude ni svijesna. nadimale joj se i . koja je u čudnom protivrječju davala mojem ponašanju pred barunicom nešto divlje. što je plamsao u mojoj duši. Tako je to bilo! Dok je klečala uz mene. Cesto mi je dolazilo na pamet. da se s njom molim. Bio sam uvjeren kako čak i u tome. Pobjesnjevši od boli i požude. sve više je mene mučio i proždirao žar. umjesto da u Au-reliji raspalim kobnu vatru. da dokuče ono nepoznato. štiteći je i čuvajući. Moji napori ne doniješe nikakva ploda. mučena i. ni jedan tihi uzdah nije odavao bilo kakvo dublje djelovanje mojih riječi. pa je i nehotice morala uzmicati pred mojom vlasti. Tada zemaljsko. sklopljenih ruku. koje sam sam sastavio. kako ću upropastiti Aureliju. može drsko istupiti pred uzbuđenu dušu i u najvećem užitku nagovijestiti ispunjenje neizmjernog zanosa već na ovom svijetu. sve dok se. besvijesna strast bit će obmanuta. sama ne baci meni u naručaj. ali ni jedan pokret. uzdižu se kao na uskiptjelim valovima i pružaju svoje polipske ruke. nadzemaljskim slomljena u bezimenoj. u duši mi je nicala plamena mržnja. užasno. te joj ispune grudi slutnjama nepoznatog užitka. Napokon mi pade na pamet. što se skrivala u mojim grudima. što će morati da za mnom ponavlja molitve. u dubljem značenju. iskrsnu sjajnije. razdirana bezimenom čežnjom. dotad nepoznatoj slasti zemaljske požude. što bi trebalo da utaži bezimenu čežnju. i dok sam Eufemiji hinio slast i razdraganost. od čega je i ona sama znala uzdrhtati. pobožno dijete slušalo me skrušeno.da se divno razviju i. kojoj sam je sve više i više podvrgavao. jer u molitvi vatrenije struji žar predanosti. ima nešto povoljno za moje izdajničke nakane. ali čim bih ugledao Aureliju. da što više povećam slikovitost svojih riječi. objavivši se kao nebesko. kojem bi Aurelija morala podleći. još su joj se više zarumenjeli obrazi. Tada bih se sav stresao od jeze i moja bi se zla nakana ohladila. te se bude najtajnovitiji osjećaji.

dostojne mog duha. da sam osjećao toplinu njenog tijela. smjelo mu priđoh i uzviknuh prkosnim zapovjedničkim glasom: »Sto tražiš ovdje? Gubi se. bijesan na sama sebe. nije stvar primila onako olako. što se zbilo s Aurelijom. a duh koji se u meni nastanio. što ti. ali nemam mača. i njenom visokom gledanju na stvari. Prikupih svu svoju snagu. kojom se hvalisala. kao što sam želio. zastade piljeći u mene strašnim užasnim pogledom divljeg ludila. čudno se zapiljivši u mene. kao u žaru molitve. kako ću izbjeći svaku zlu posljedicu opakog djela. Nitko se nije pojavljivao. a ti si u m o r s t v o. čini se. na njenim grudima. a naša tajna doći u opasnost. da je zadržim. Čudim se. da se sasvim pri-berem. iz nekog sebi samom neobjašnjivog straha prešutio sam Hermogenov istup i njegove užasne riječi. Čim se to moglo. koji treba da se s punom . te mi je sada izdaja prijetila propašću. ti to ne možeš. i ostavio me sama. da je. Eufemija je nekoliko časaka šutjela. utonula u duboko razmišljanje. pa shvatih. obuzimaju? Ne. što sam podlegao snazi momenta. kakve me divne misli. Eufemija. te sam imao dovoljno vremena. »Zar ne ćeš. zagrlih je divljom strašću. Nisam imao snage. kao da je sijevnuo grom i smrvio me! Brzo je utekla u susjednu sobu! Otvoriše se vrata i na njima se pojavi Hermogen. te će tako ugasnuti nimbus moje svetosti. bilo je to. snažno zalupivši vrata. jer kapi krvi izviru iz tvojih očiju i lijepe ti se po bradi!« Nestao je. »pokušati da pogodiš. činilo se. razdriješeni njeni uvojci spustili su mi se na ramena. luđače!« Hermogen ispruži prema meni desnu ruku i reče mračno i jezivo: »Rado bih se s tobom ogledao.spuštale grudi. uskoro me podsjeti. izbezumljen od bijesne požude. da bi uzmogao slijediti smioni let. Tada. u njoj ipak moglo biti sitne ljubomore. da bi usprkos njenoj snazi duha. Viktorine!« kazala je napokon. ali zamahni dobro krilima. pohitah k Eufemiji i s drskom joj obiješću ispripovijedah sve. na koji sam se spremila. škrgu-tao sam zubima. da će se Aurelija na mene potužiti. tada mi se s prodornim krikom istrgla iz ruku. i da bi se osim toga mogla pobojati. bio sam joj tako blizu. moji poljupci gorjeli su već na njenim usnama. prihvatih njene ruke i pritisnuh ih na svoje grudi. koje su me se duboko kosnule.

koji je inače davao živost našem razgovoru. jarosniji. te je tako narednih dana izbjegla. Sublimna je zamisao vidjeti taj cvijet. kao da potišteni nekim čudnim osjećajem.vlašću uzdigneš nad sve pojave života. da to izvedeni vlastitom snagom. koje su mi inače iskazivali. koju mi je htjela nametnuti Eufemija. a primijetio sam i da me promatra pogledima suzdržanog gnjeva. ne možeš klečati uz osrednje lijepu djevojku. Ta nesklonost. Aurelija je ostala u svojoj sobi. Nikad mi nije uspjelo steći njeno povjerenje. da taj cilj posti-gneš lako i sigurno. kad god me slučaj nanio na njega. bez pomoći. kako govori glasno i odlučno. ostala je plaha i zatvorena. jer sam u njoj vidio samo prostu zločinku. iako nisam prezrela ni to. bilo je tako usiljeno. ali bio je divljiji. iza koje se skriva nesnosna oholost. da se s njom igram. barunovo i Reinholdovo ponašanje posve se čudno izmijenilo za nekoliko dana. kad stoga bez predomišljanja odbacih njen prijedlog. ipak prezreh Eufemijinu suradnju. s kojim me izbjegava. izgledao je manje povučen. Cesto ga se moglo čuti. čak i ponos. i zadovoljiti se s tim. Kao što je barunica i slutila. a da je ne grliš i ne ljubiš. jer sam se samo tako mogao nadati oslobođenju od bezgranične patnje bezumne ljubavi. slomljen i uvenut! Neka ti bude. Krivnja neka padne na Hermogenovu glavu i neka ga uništi!« Eufemija je i dalje govorila o svom planu i pri svakoj riječi bila mi je sve više mrska. budi u meni najružnije osjećaje. Koliko poznam Aureliju. protiv svog običaja. ispričavši se slabim zdravljem. U vanjskom pogledu nisu ni najmanje smanjili pažnju i poštovanje. što su sa mnom govorili. da je poučavam. tako hladno. tu Aureliju. ne mogu naći onaj prisni ton. da se privije uz mene. što se zbilo. koja mi je razdirala grudi. iako ti ne zamjeram želju. koja se u tebi pojavila. koji se tako ponosi blje-štavilom svojih boja. Sve. no činilo se. ona će puna stida prešutjeti. da pod nekom izlikom izbjegne tvoju odviše strastvenu pouku. Nemalo se začudila. Hermogen je sada. Ne mrzim je. Zbog toga se ni najmanje ne bojim neugodnih posljedica. bio mnogo u društvu s Reinholdom i barunom. odlučivši čvrsto u sebi. tvoja neobuzdana požuda. i koliko sam god žeđao da upropastim Aureliju. ali ljutim se na njenu skromnost. na njenu tihu pobožnost. punim slutnje. izvedi tu sublimnu zamisao. da sam se pun kojekakvih nagađanja. do kojih bi mogla dovesti tvoja lakomisle-nost. i ništa ti ne će uzmanjkati. .

iako nije jasno izrečena. koja me. stajao je već često na toj stijeni iznad ponora. u dosadnu bračnu pripovijest! Nesnosni starac mora da nestane. sva pok-varenost. da vidi. bezdani ponor. a kako će to biti najbolje provesti u djelo. koja dotad nisam opazio. ulio je u baruna sumnju. te ude Eufemija. užasne riječi neke mračne sile. kad je Reinhold zaposlen. otkrio je naše tajne. što ju je osobito uzbudilo. Eufemijini pogledi. ušao u kuću kao sam sotona. kad su svi u dvorcu već dugo spavali. kako mi se čini. Tako dalje ne može. to je čini se za Hermogena ostala potpuna tajna. koje omame svakoga. koji se odande pruža. te kuje paklenu izdaju. reče. da se pod tom svetom haljom skriva grof Viktorin. koji mi je nametnuo onaj djetinjasti starac. sva satrvena. da se po svom običaju naslađuje u prirodi. što zvuče kao jezive. . koja će se na nas sručiti. po-korit ćeš se mojoj želji to dragovoljnije. da na kraju budeš uhvaćen i da vidiš kako se genijalni odnos. tamo gore pruža se nad ponorom takozvano Đavolje sjedalo. no čitav dan nismo mogli neopaženo razgovarati.morao ozbiljno truditi. Nedaleko odavde ima jedna divlja. da barun svako jutro. da bar ne odam svoju zbunjenost. Tko si ti. onaj ludi Hermogen. »Viktorine«. Kojekakvim natucanjima. tko se drzne pogledati u dubinu. Odšuljaj se ranije napolje i nastoj da ga susretneš na izlazu iz parka. uživajući u pogledu. čak i da je redovnik. Viktorine. na čiji su ga trag navele čudne slutnje. takvu je još nikad nisam vidio. dosta mi je podnošenja jarma. što se tamo skriva. sva podmuklost. Hermogen. ipak mučno progoni. no on tvrdi. nadahnut đavolskom silom. te ga povuku dolje u sigurnu smrt. rekoše mi da se dogodilo nešto. što će sada. o tome treba da se posavjetujemo. »prijeti nam izdaja. U dubokoj noći. a ti. da u tebi počiva sve izdajstvo. odlazi sam u brdo. Barun. odjednom srozao na običnu otrcanu maskeradu. pred putnikom s jedne strane zijeva crn. jeziva grupa hridina. no čuj najprije moje mišljenje. koje sam umio uvijek ispravno protumačiti. kad se na nju popne. ismijavajući tu bajku. koja mi je dosadila. s bolesnom ljubomorom plašljivo pratiti svaki moj korak. Ti znaš. koji je rodio naš duh. ot-voriše se u mojoj sobi slijepa vrata. što nad nama vlada. Pripovijeda se da se iz tog ponora dižu otrovne pare. što ćeš ujedno sam izbjeći opasnost. Hoću da odbacim tu igračku.

bijednice. uzviknuh. izgledalo je. ispunio me najdublji prezir prema njenom jadnom hvalisanju. ne smije sutra više živjeti!« Dok je Eufemija govorila ove riječi. »Bijedni slabiću«. uzalud se otimaš sili.« »Ne. što sam ja odlučila? Miliji ti je sramotni jaram. koje će tebe ubiti! Znaj. a lice joj se izobliči od burne strasti. nikad«. sada je morao uslijediti udarac za udarcem. i da je tvoja zločinačka igra samo grčevito trzanje zvijeri.Ne će ga biti teško navesti. kad sam bio zatvorio slijepa vrata^ mišljah da sam djelo izvršio! Cuh oštar krik. kad stane tamo i zagleda se u krajinu. koja je u njoj bijesnila. da se igraš s njegovim pojavama. držim u svojoj vlasti čvrsto kao sama sudbina. jedan snažan udarac tvoje šake oslobodit će nas zauvijek tog nemoćnog ludova. u prvi čas. . zgrabih je. no nisam to učinio. čiji me pogled muči. poznam to Đavolje sjedalo. uzviknula je. da te odvede na to opasno mjesto. koji me je potpuno udaljio od obične ljudske djelatnosti. koja te drži okovana pod mojim nogama! Ti ćeš izvršiti moj nalog. Sinu mi misao. kao da će se u konvulziv-nom drhtanju srušiti na tie. Sad sam se sam stavio u položaj. »ti se u svom jadnom kukavičluku usuđuješ protiviti onome. da tvoj ljubavnik leži razmrskan u onom ponoru i da si mjesto njega grlila samog duha osvete! Odlazi i očajavaj!« Eufemija zatetura. te je na slijepa vrata izgurah napolje. onaj. a da toga nisam bio ni svijestan. da te ja. u pogledu joj zaplamsa divlji žar. a lice joj obli mrtvačko bljedilo straha i dubokog užasa. »poznam taj užasan ponor. Ona uzdrhta. jetko joj se rugajući. te joj se grohotom nasmijali u lice. zarobljene u kavezu! Znaj. »koja misliš. koje si mi namijenila!« Tada Eufemija skoči. da igračka u tvojim rukama ne postane britko oružje. »Bezumnice«. uzviknuh žestoko. koja misliš. bijednice. da vladaš životom. objavivši se sam kao zloduh osvete. nego da sa mnom vladaš? Ali ti si u mojoj ruci. nikad! Nestani zajedno sa zločinstvom. morao sam izvršiti nešto strahovito. da je ubijem. čuvaj se. koga u svojoj nemoćnoj zaslijepljenosti smatraš sebi podvrgnutim. i lupu vrata.

te tako. »da smo jučer oboje imali teške. Po njenoj zamisli trebalo je da okončam u svojoj sobi. bilo je u njima mnogo provalija. Govorila je čak i o tome. koji sam nosio uza se još od mladosti i kojim sam vješto umio rezbariti u drvu. koje mi samo dade u ruke drugo oružje. spretno izmijenih čaše. Vrata se odmaknuše pod pritiskom moje ruke. trebalo je da mi pruži užitak. »Mislim«. Aurelija je ostala u svojoj sobi. no to je sad prošlo!« Prepustila se zatim kao obično mom grešnom milovanju. »Kako glupo i otrcano«. gledajući me puna ljubavi. da idući dan bude neusiljena i vedra. i domahujući mi. koje sam spuštao u svoj široki rukav. da je hitro napustim. te samo prividno stadoh jesti ponuđeno voće. pođoh k njoj. kao da ju je spopao smrtni strah. bio sam pun užasnog. i najžarča mržnja. Eufemija je dala postaviti na stol talijansko vino i ušećereno voće. Vidio sam je. a Reinhold ju je pogledavao sumnjičavo i nepovjerljivo. to je strasnija mahnitost bjes-njela u mojoj nutrini. kako je prošle noći pala u neku vrstu somnabulizma. Šuljajući se dugim slabo osvijetljenim hodnicima prolazio sam pored Aurelijine sobe. koju je Eufemija postavila za sebe. kao u onoj viziji. brzo sam podigao nož. i ja se na-đoh u sobi. sjedinjena s najvećim zanosom ljubavi. Dok je ležala u mom naručaju. kad li ona ustvrdi.Eufemijina propast bila je odlučena. . da u dvorcu čuje neki štropot i zamoli me. i kako su je zatim spopali žestoki grčevi. koju je u meni budila zloupotreba njene vlastite sramote. dostojan nadljudskog duha. Popio sam dvije. neka je slijedim. Primio sam to sa zanosom. koja joj je omogućila. osjećajući samo slast. a što mi je manje polazilo za rukom da je vidim. kao da je lebdjela prema meni. jer je došao čas. poče ona. kad se u dvorcu sve smiri. spreman da je ubijem. da se ispuni njena zla kob. ispade mi nož i ona se strese. barun je čini se osjećao jako saučešće. da se poznatim putem došuljam u njenu sobu. kad Eufemija propadne. U času. tri čaše vina. đavolskog prezira. koji se u meni nastanio. Aurelija mora postati mojaZačudila me Eufemijina unutrašnja snaga. ali iz čaše. Eufemija me pozvala. pomislih. zastadoh kao skamenjen. odgađajući još umorstvo. Sakrih u svoju mantiju mali šiljasti nož. tje-skobne sne.

napregnuvši svu svoju snagu. kojim sam ubio ludog Hermogena. tjerala me ona nepoznata sila u mojoj duši. napokon sam bio na glavnim stepenicama. zaduhnu me zaparan zrak. obuzet strahom. Napokon. otrčah u divljem bijesu niz stepenice. što oklijevaš. ne bi usudio. kao da bih s tim krvavim ubilačkim oruđem u ruci. koji je za mene pripremila«. jer se nitko. bilo mije. ali on me ponovo pograbi odostraga i stade mi bijesnim ugrizima razdirati zatiljak! Uzalud sam se dugo s njim hrvao. vrijeme leti«. tako da je muklo odjeknulo hodnikom. tjeskobni uzdisaji. kako me odostrag pograbila divovska snaga. izvukoh svoj nož. strah me zbunio. tada cijelim dvorcem zaoriše glasovi: »Umorstvo! Umorstvo!« Svijetla su kružila čas ovamo. čuo sam. koji su uzbuđeno govorili sa slugama. koji je još više raspalio moj ljubavni žar i omamio me. na posao. Iz kabineta su dopirali duboki. kad iza sebe začuh povik: »Prokletniče. vreva se bila udaljila prema baruničinim odajama. čas onamo. kuda da se sakrijem? Još prije nekoliko časaka. sve bliže i bliže odjekivalo je užasno: »Umorstvo! Umorstvo!« Razabrah glasove baruna i Reinholda. Tada kroz hodnike odjeknu prodoran krik. a koraci onih. lud od boli i bijesa. odjekivali su dugim hodnicima. a kad se ponovo bacio na mene. Čim Hermogen pade. s tri snažna skoka nadoh se dolje. možda je sanjala o izdaji i umorstvu. pouzdavajući se u svoju snagu. te se htjedoh progurati. Kuda da pobjegnem. da me zadrži. kako se u snu moli! »Na posao. što su pritrčavali. konačno ga se oslobodih. jedva sam disao. Ali tada opet poteče svijetlo iz Eufemijine sobe. »Mrtva je. Bio je to Hermogen. sve svjetlije. . mogao drsko istupiti. rekoh potmulo sam za sebe. sada je mene samog spopao smrtni strah. nalik na onaj. U dvorcu je bivalo sve bučnije. Sve dovle bili smo se izgurali iz sobe u očajničkoj borbi. kad sam htio umoriti Eufemiju istim nožem. postalo je mirnije. umorena je otrovom. koji sam čuo prošle noći. udaljen još samo nekoliko koraka od glavnog ulaza. Već sam zakoraknuo u kabinet. napokon ga snažan udarac prisili da me pusti.vrata kabineta bila su samo pritvorena. ubojico! Sad si moj!« i osjetih. bio sam dospio na udaljene pokrajne stepenice. dva uboda i on se hropćući sruši na tie.

Domogao sam se rublja. ne ja. on je izrekao te riječi. nisam imao pametnijeg posla.Aurelija. milostivi gospodine. pa pretražih telećak. milostivi gospodine«. uputih lovca. bio sam na potoku. povorka je kao prikovana zastala na stepenicama. Konj. kese nabijene zlatom. Užas mi nakostriješi kosu. uzviknuo je Reinhold. zar biste htjeli uhvatiti sudbinu. Više nisam htio bježati — htio sam im poći ususret. Čim se on u mraku udaljio. koja je smak-nula opake zlikovce!« Prisluhnuli su. neki me je dobar duh bio potaknuo da se spremim i da iz gradića dojašem ovamo. viču o umorstvu! Već je selo uzbunjeno. što bilo. zar ne?« Podigoh se i. što se prostirao preda mnom. koji je svjež i bistar tekao preko glatkog šljunka. sjaših opet s konja i povedoh ga oprezno u gust jelik. izjurih u bezumnom strahu iz kuće. kojega sam s mukom proveo kroz guštik. spotak-nuvsi se o korijen nekog stabla. jer zasad ćemo se sigurno morati rastati. vinuvši se na konja. stajao je mirno uz mene. Bio je to Viktorinov lovac. Odlučio sam. Tada se razjareno nasmijah. da odjaše natrag u gradić i tamo sačeka moje naloge. sva u strahu. te povikah strašnim glasom: »Bezumnici. Začuh za sobom topot konja i kad prikupih posljednju snagu. da bilo. sve je u torbaku na vašem konju. kroz park! Uskoro sam bio napolju. progovorio je. TREĆE POGLAVLJE PUSTOLOVINE NA PUTU Kad prve zrake sunca prodriješe kroz mračan jelik. Iznova odjeknu užasno: »Umorstvo! Umorstvo!« Doniješe Hermogenov leš! »Pohitajte za ubojicom«. »što se dogodilo u dvorcu. da izbjegnem potjeri. mora da se dogodilo nešto zaista opasno. tako da je zagrmjelo kroz dvoranu i hodnike. Ali — užasnog li prizora — preda mnom! — preda mnom je stajao Viktorinov krvavi lik. No. Uskoro su konji bili uz mene. nago-vještajući gromovitim riječima osvetu Božju grešnicima. »Za ime Isusovo. . zvala je u pomoć. odjeće. kojim je bio natovaren. padoh na tlo.

što sam tamo počinio. da je jedva progovorio. posljednje riječi. što su doprli do mene. gonjena neodoljivom snagom. Tek što se uspeh na obližnji brežuljak. da se što bolje priviknem na jaše-nje. što se uzdizao u daljini. uredih kosu. i to me je prilično uznemirilo. koje sam bio doviknuo progoniteljima. koji se vijugavo spuštao. mora postati moja. tijesno me opkolio i piljio u mene glupavo se čudeći. Trudio sam se. a čim obronak nije više bio ltao strm. i zvonkim zvukovima zvona. da ljudi. Odbacio sam mantiju. i bilo mi je. No bilo mi je ipak pri duši. Dok sam doručkovao. grozan lik pokazala samo moja odviše razdra-žena mašta. kao da je moram ponovo vidjeti. sakupilo se u gostionici mnogo seljaka. koji su me plašljivo pogledavali. kad mi je potok odrazio moju sliku. kažnjavajući opako bezakonje i razrješujući grešnika u propasti. Samo Aurelijina ljupka slika živjela je još u meni kao i inače. po dimu. kao da su u visokom zanosu nesvijesno izišle iz moje nutrine i jasno izrekle pravi tajni smisao slučaja. osjećao sam se radosno i bodro. Došao muti kao sama osvetnička sudbina. toliko začudio. odrezah bradu i. te . u kojoj još zatekoh onaj mali kobni nož. prikovana uz mene nerazrešivim vezama. Mantiju sam bio sakrio u neko šuplje drvo. i uskoro se nađoh u svjetovnjačkom odijelu. u kojoj je ležalo veliko selo. možda u dalekim zemljama. da ostanem miran i da se ne zbunim. kao da mi je Viktorinov krvav. koji su me susretali. a s njom sam prognao u mračnu šumu i sve one dušmanske pojave iz dvorca. te nisam mogao na nju pomisliti. što sam bolje mogao. malim škaricama i češljem. koji sam našao u priboru. a da mi se ne stegnu grudi. Viktorinov torbak i pletenku s ostatkom đavoljeg eliksira. kad me je ugledao. čak da u svojoj nutrini ne osjetim i fizički bol. naslutih selo u blizini. Primijetio sam. koja mu je bila pripremljenu. štoviše. Puk je nadolazio sve više. koji me je bio nanio u dvorac i doveo do onoga. šaputajući medu sobom. Udarih širokim putem. s putničkom kapom na glavi. ukaza mi se pri-jatna lijepa kotlina.da se odmah presvučem. te da se čak i seoski gostioničar. popeh se na konja. tako da sam jedva sama sebe prepoznao. koji me je nagrizao. kao da. Uskoro bijah na kraju šume. i dok su mi hranili konja. koje mi je bilo sasvim strano. zastajkuju i začuđeno se za mnom ogledavaju.

da mi dade osedlati konja i natovariti prtljag. koji bi ga zadovoljio. staleža i položaja. dok nama. »čini se. odakle dolazite i kuda mislite putovati. da je potrebno uzeti neko ime. kako je red i običaj!« Nisam se dotada uopće bio sjetio. premilostivi gospodine! Vaša ekscelencija morat će izvoljeti. u koju. koja nije bila u skladu s mojim redovničkim izgledom.« »Oho!« uzviknu sudac. ne ćete prije odavde. uostalom. ta prokleta .« Tada se ozbiljni čovjek nakašlja i. da nama. što su stajali iza njega. »oho. da u ton svoga glasa unese što više važnosti. a povrh toga morate nama. kako će djelovati odlučna drskost. da makar i na čas zadržavate uglednu osobu sa svojom budalastom opšir-nošću. što je«. pa i ja njemu odvratih istim takvim pogledom. »No. izvukavši veliku kutiju. da bi me onaj neobičan. čudnovat izgled moje vanjštine — stvoren odjećom. trudeći se. sa svim pojedinostima o položaju mjesta. kao sam budibogsnama. samo ne tako nabusito. ustavši i postavivši se tik pred njega. da biste mi nešto htjeli reći. sucu. Dvosmisleno se smješkajući. imam razloga prešutjeti. reče: »Gospodine. koji mi pristupi mrkog službenog lica i s komičnom dostojanstvenošću. posegnu pet ruku sudskih prisjednika. kome na-ložih. te. Odlučih da pokušam. uzviknuo sam. vadeći iz nje ogromne šmrke. pokazati putnicu. o imenu. o pokrajini. i stoga se uzalud trudite da vidite moju putnicu. a još mi je manje palo na pamet. da budem ispitivan o svojoj osobi. bez okolišenja rečeno. ne izjavite tko ste. koje ponekad provire iz šume i opet nestanu. napisanu i potpisanu s pečatom i sa svim pojedinostima. Pitanje seoskog suca došlo mi je stoga tako neočekivano. sa svim pojedinostima u pogledu rođenja. i o gradu. te svemu. čuvajte se. jer se stao plašljivo ogledavati na okupljene seljake. isto tako. kako da mu dam bilo kakav odgovor. odgovori i pokaže putnicu. Oštro se u mene zagledao. te tragovima loše odrezane brade — mogao svakog časa dovesti u nepriliku. da sam uzalud smišljao. ovdje u planini ima od nekog vremena kojekakvih sumnjivih prilika. sucu. izišao je napolje i uskoro se vratio s nekim dugonjom. jer. te rekoh čvrstim glasom: »Tko sam. dok je šmrkao. što još ima da se napomene.snažnim glasom zovnuh gostioničara. usput rečeno sucu ovog mjesta. To kao da ga je malo zbunilo.

rekoh. smio sam se preobući. koja je satkana od spletaka i zlobe jedne osvetoljubive obitelji. otkud potječe ovo napadno u mojoj vanjštini. jer bi me inače bili stigli. pa pokušah na drugi način. ne zamjerite to. Tek nakon svog bijega. »zaista su dovoljno jasni. da s vama govorim nasamo.« Rekavši to. ljudi. »Uvaženi gospodine suče«. reče on. i dostojanstvena ozbiljnost gospodina suca raste-gnu se u razdragan smiješak. da zauvijek bude zatvoren u samostan. ali za istinitost svojih tvrdnji imam neke dokaze. kojemu se napokon uz pomoć njegovih prijatelja posrećilo da izmakne iz sramotne tamnice i opasnosti. preslavna zemaljska uprava. a isto sam Inko u tom zatvoru. sucu. Poštedite me od potanjih okolnosti moje povijesti. »Vaši dokazi. koja vam se čini tako napadna. čuvajte vrata i prozore i ne puštajte nikoga ni unutra ni napolje!« Kad ostadosmo sami. vidite nesretnog bjegunca. no iziđite samo. gospodine«. u kojem sam čamio. koju je. da se s tim čovjekom ovako ne će moći ništa obaviti. napisanu i opisanu sa svim pojedinostima. progovorih: »U meni. premilostivi moj gospodine. kao što vidite. izvukoh kesu s novcem. reče sudac. ubijajući i paleći. I ) akle. Ljubav prema djevojci niskog staleža bila je uzrok molili patnji. »već vidim. gospodine. kao što možete vidjeti. koje ćete jamačno priznati kao ispravne. U dugotrajnom zatvoru narasla mi je brada i već su mi dali napraviti tonzuru. putnicu ili u zatvor!« Vidio sam.tatska i razbojnička gamad vreba na putnike i nanosi kojekakvu štetu. »ako mi htjednete ukazati milost. izgledate zaista tuko čudnovato. ne mogu pokazati. da ste*potpuno nalik na sliku jednog velikog razbojnika i vrhovnog hulje. otkriti tajnu. ovdje u šumi. što će to bili. Sad i sami vidite. morao nositi redovničku mantiju. Putnicu vam. poslala nama. samo bez ikakvog daljnjeg oklijevanja i ceremonijalnih liječi. a vi. stavih tri blistava dukata na stol. ali. nedostaje im još stanovita uvjerljiva ujednačenost u svim pojedinostima! Ako želite. te ću vam. ne će mi biti teško odstraniti sve vaše sumnje. ha! Otkriti tajnu«. da neravno uzmem za . koja me dovela ovamo u ovoj odjeći. uzdajući se u vašu razboritost. gospodine suče.« »Ha. što je u vama pobudilo tako opaku sumnju.

pobratine. odrpanu prosjakinju. izbjegavajte glavnu cestu. ove lijepe groše. otkrio u tajnoj audijenciji. daj mi groš!« Tada posegnuh u džep i dobacih joj novac u krilo. iz inata. sucu. »To je opak konj«. ne obazirući se na lude povike starice. reče sudac. zar ne vidite mrtva čovjeka. moraju takvi biti i vaši dokazi. dok se potpuno ne riješite svoje sumnjive vanjštine. pogledajte ove .ravno. a starica. »Sad vidim«. a stara mi je dotle jezivo dovikivala: »Pobratime. ne nađoh načina da ga pokrenem s mjesta. što znači nepoznat.« Tada širom otvori vrata i glasno doviknu sakupljenom mnoštvu: »Gospodin ovdje unutra je otmjen gospodin u svim pojedinostima. sporednim putovima. luđački me gledajući: »Neka se ta drečava vještica smjesta ukloni s puta!« povik-ii LI sudac. ali ja ću ga strovaliti na tie.« Shvatih lupeža i dometnuh još dukat. no pođite lijepo. uz grohotan smijeh seljaka. kad se vi-nuh na konja. nikogovići! — A sada. bacio u naručaj suca. ali uzalud se trudio. nikako se ne dade na vrata. kao što ste jamačno navikli. sopćući i brekćući. suzdržavajući smijeh. klikćući i podcikujući. »Opak konj!« ponovih. koja se šćućurila na putu tik uz kapiju i smijala mi se.« Sudac je uhvatio konja za uzde i htjede ga provesti kroz kapiju. putuje inkognito. Tada neki stari seljak povika: »Eh. sretan vam put. i krčmara. da se ponovo uspnem. Htjedoh brzo projezditi kroz kapiju. poskoči uvis i povika: »Pogledajte. stara Liza. koje mi je dao pobratim. jer joj nije dao ni groša. pa svi vi o tom ne treba da išta znate i saznate. i ne da milostivom gospodinu da ode. daj mi groš. ako mi pobratim dade groš. a ja. mrtvi se čovjek uspravlja. putujte samo dalje. vrtio se sa mnom u krugu i napokon me. »da sam vam svojom sumnjom nanio nepravdu. otirući sa sebe prašinu.« Tek sad opazih staru. ali starica zakrešta: »Ovaj pobratim nije mi dao ni groša. ali konj se opet pro-pe. on se nama. koji je bio dohrlio. ali konj se stade propinjati. reče sudac. milostivi gospodine!« Seljaci u strahopoštovanju šutke skinuše kape. što leži preda mnom? Preko njega ne može pobratim preskočiti. Pomogoše mi. ta pogledajte tamo na kapiji sjedi narikača. onako nevješt i nespretan u jahanju.

bilo me nemalo uzbudilo. odskoči u velikom luku kroz kapiju. ujašio sam u predgrađe. Mnoštvo ljudi valjalo se unutra i napolje. uvede ga unutra. »Donesite mi bocu vina!« To je u stvari bila prva riječ. još me jednom letimično pogledao i onda me poveo još za jedne stepenice više. dolazile su i odlazile kočije. osobito kobne riječi lude žene. bile su prerezane. pogledajte. Glavna cesta bivala je sve življa i sve je već iz daljine na-goviještalo bogat. i na vrata proviri neko lice. i da sebi dam neko ime. netko zakuca. što zasad zapovijedam. kad sjaših. a da me nitko ništa nije upitao. tu mi otvorio jednu osrednju sobu i onda me uljudno upitao. te nije bilo ničega. s kojim bih se mogao sasvim neopažen uvući među gomilu ljudi. koje će s moje vanjštine odagnati sve napadno. koji su za mnom istrčali sve do pred kapiju. Došao je kićeno odjeven momak sa svežnjem zveketavih ključeva i poveo me uz stepenice. što sam drugo mogao učiniti. kojem sam se sada približavao. kojom sam se obratio uslužnoj marljivosti ovih ljudi. u koju se ne da proniknuti. kad se nađosmo u drugom katu. što se dogodilo u selu. Oko mi zape o veliku kuću s blistavim prozorima od brušena stakla. milostivi gospodine. ovaj jaši kao kakav kapucin!« Sve. čak da me nitko nije pravo ni pogledao. te povikaše: »Pogledajte. uhvati mog konja za uzde i. nalik . Tek što ostadoh sam. Nakon nekoliko dana bio mi je pred očima. pošto ga sudac pusti.lijepe groše!« Moj konj glasno zanjišti i. Sve niti. prvi kat. koje su me inače vezale uz određene životne okolnosti. 10. Preda mnom je stajao život kao mračna sudbina. gdje bih se mogao zadržati. reče sudac. nego da se u svom izagnanstvu potpuno prepustim valovima rijeke. i tako dalje. živahan trgovački grad. Činilo mi se najvažnije da sada prvom prilikom poduzmem mjere. opet se grohotom nasmijaše. u svim pojedinostima«. priskoči uslužno kućni sluga. te reče da se u dva sata ruča u dvorani br. nad čijim se vratima kočoperio zlatan krilati lav. a iz donjih prostorija dopirao je do mene bučan smijeh i zveket čaša. »Sad već jašete sasvim dobro i lijepo. vidjevši kako pri skokovima vatrenog konja polijećem uvis. Tek što se zaustavih pred vratima. koja me nezadrživo vukla prema njemu. a seljaci.

da sam jedva uspio suzdržati smijeh. koji mu. te reče. moj gospodine!« Zamolih čudnovatog čovječuljka. ukratko. dva mala blistava oka. žarko crveni gilet. a usto još i zbog lošeg rezanja potpuno zamrsila. koji je. tebe. pod kojim su visjela dva jaka lanca za sat. graciozno savijenu i raširenih prstiju na desnu stranu grudi: »Urediti? Ah. pognuvši se već na vratima kao grbavac. kojega odvratni zavidnici zovu naprosto Petar Schonfeld. Ali zar nisi ti sam stavio svoje svijetlo pod lonac. Bože! Pietro Belcampo. tebe ne priznaju. sasvim neočekivano završavao na zatiljku kao titus. da u tebi stoluje duh. stavivši pritom desnu ruku. što je na mač objesio pet centi i onda balansirao s njim na vršku nosa šest sati. da se toliko ne žesti. šest minuta. svoje nemjerodavne usluge. jer sve povjeravam njegovoj vještini. da li bi se usudio. zar iskra genija. Šiljast crven nos. uniđe sa šeširom. neka svijetli pred svijetom? Zar oblik ove ruke. da mi uredi kosu. te nisam oklijevao da ga upitam. izdužen podbradak i poput tornja visok napudran toupet. koji teži za idealnim? Urediti! Slaba je to riječ. što blista iz ovog oka i poput divnog rumenila zore usput bojadiše nos. što je zrno leće sa dvadeset koraka bacio kroz ušicu igle? Onaj. duge hlače. mjesto da pustiš. On mi se zagleda u glavu očima umjetničkog kritičara. »Vještini?« nastavi on svim svojim žarom. šest sekundi i jedan hip? . »što je to vještina? Tko je vješt? Je li to onaj što je odmjerio pet puta koliko mu oko seže i onda skočio trideset lakata i pao u jarak? Onaj. uopće nije pristajao! Ta prilika. kako sam kasnije primijetio. te reče: »Ja sam vlasuljar ove kuće i najpokornije nudim svoje usluge. škarama i češljem u ruci. Ipak mi je taj čovjek dobro došao. ponegdje pak preširok. koja se od dugoga putovanja.na komičnu masku. frak. zar cijelo tvoje biće znalcu već pri prvom pogledu ne otkriva. veliki jabot. kao što su božanskog pukovskog svirača i trubača Giacoma Punta zvali Jakob Stich. kakvu sam zaista jednom vidio.« U maloj mršavoj prilici bilo je nešto tako šaljivo. koji je ponegdje bio preuzak.

čini mi se. tek nastaje iz svega onoga. Napokon se smirio. »ali. što je vještina! Ona je strana Pietru Belcampu. moj gospodine. molim. misaona glava. jer umjetnost. Henrika IV. izvadio rupčić. što se zove umjetnost! Vi me razumijete. moj gospodine. htio bih promatrati. zloupotrebljavajući njegovu slavnu umjetnost. moj gospodine. da prikri-jem izvjesno redovničko držanje kojega se redovnik nikad ne može potpuno osloboditi. umjetnost! Moja mašta bludi u divnim građevinama od uvojaka. naprotiv. što god želite«. djeluje i radi. Čovječuljak me pažljivo promatrao. naivnom. opažati. ni najmanje ne prekidam njegov zanos. igru vašeg lica. jer ste. i uz ugodan crvkut škara pojavit će se majstorsko djelo. gledati. trzat će se mišići mojih prstiju. kako je on htio..« Uvjeravao sam ga. tada ću dozvati duhove ('aracalle. rekoh. Gustava Adolfa. ima nešto božansko u umjetnosti. je li sada nacistu kako . koga prožima umjetnost. velikom. a onda je stao oko mene skakutati. kako one treba da se pojave u životu. podrugljivom. širina i dužina promotrim vašu cijenjenu glavu. nije zapravo ona umjetnost. ako može što pomoći umjetnički savjet Pietra Belcampa. molim!« Morao sam se pokoriti tom čudnom čovjeku. uzdisao je i stenjao. koji u valovitim uvojcima stvara i razara dah zefira. Boccaccija. A sada. »načiniti od moje smršene kose?« »Sve. koji će dotjerati vaše karakteristike onako. a kako me je sasvim originalna ludost ovog čovječuljka izvanredno zabavljala. Umjetnost. sveta umjetnost. »Što mislite«. najprije. ili Vergilija. nego ona.Ha. Ona gradi. Od njih nadahnuti. idiličnom. pa sam ga upitao. odgovorio je čovječuljak. te brisao s čela kaplje znoja. u umjetničkom sklopu. koliko god vremena prošlo otkako je napustio samostan. vaše geste. tada ću vam reći. moj gospodine. nastojeći svim silama. da ga potpuno razumijem. Tassa. He. humorističnom. kao što zaključujem iz uvojčića. uzvišenom. Ja ću biti taj. odlučih da. njegov patos. čitav vaš stas. prođite nekoliko puta po sobi. herojskom. Karla Velikog. o kojoj se toliko govori. te stadoh koračati po sobi. da iz prikladnijih daljina. što se zdesna spušta na vaše poštovano čelo. vaš hod. da li naginjete više antičkom ili romantičkom. dopustite mi. Tita.

gdje se više ne može naći ni vjernosti ni iskrenosti. mudriji od svih vas. Amen!'« Ove riječi otpjevao je čovječuljak promuklim. uzviknu čovječuljak vatreno. pametniji. grimase i čudne riječi obrađivao je mališan moju kosu. tko bi mi . da u meni poštujete genija. što je to! Vi se niste prepustili svom prirodnom biću. u tom je kretanju bilo nešto usiljeno. Još nekoliko koraka. čas se smješkao. u jednu cjelinu nešto od Caracalle. vaš karakter. Uz neobične skokove. stvarajući oblik i lik. 'Ex profundis clamavi ad te Domine — Oremus — Et in omnia saecula sae-culorum. u zanosu začeti prekrasnu antičko-romantičku građevinu eteričnih uvojaka i uvojčića. »Pokopaj se. što leži u cijelom vašem biću. moj gospodine«. kao da su se borile suprotne prirode. Pietro«. izbulji oči i reče: »Svijet je moj! Ja sam bogatiji. da se još jednom pokazujem. te ću tako. poklonite se preda mnom! Vidite li. koje su mu već bile na jeziku. a onda zauzeo ohol. Tada on uzdahne i reče: »Ah. štoviše. jedva sam se suzdržavao da ne padnem u smijeh još više. namršti čelo. vi krtice. reče mališan. oponašajući pri tom savršeno vjerno držanje i izraz lica redovnika. koji vidi u dubinu. No ipak mora da se divite mom pogledu. da mi pošalje nekoga. Okretao se kao pred oltarom.mora postupiti s mojom kosom.« Bilo je toliko istine u zapažanjima čovječuljka. kako sam zaista bio duhovnik i kako sam već dobio tonzuru. Ima nešto u vašem hodu. i ako želite. ukratko. prkosan stav. te sam smatrao umjesnim da mu priznam. »jer te ne priznaju na ovom svijetu. koju sada želim što bolje prikriti. ako se još uvijek ne može odlučiti da mi odreže kosu. izjavivši da ću se morati odreći usluga njegove umjetnosti. moj gospodine! Uzalud sam dugo nastojao da skupim sve ono proti-vurječno. mumljavim glasom. moj gospodine!« Kratko i jasno odbih. u vašim pokretima. uzimajući u obzir crte vašeg lica. Napokon je bio gotov i ja ga zamolih. gospodine! Ta. »to su glavne sastojine vašeg izvanjskog držanja. prije nego što iz njega provališe riječi. čas se držao kao atleta. nego što sam to već i protiv svoje volje činio. Čas je bio mrk i mračan. Abaelar-da i Boccaccija. što podsjeća na duhovnika. padao na koljena i opet ustajao. čas uzdizao na vrh nožnih prsta. salit ću. vaš stas.

kao što mi je on uredio kosu. Onda tiho odskakuta do sredine sobe i progovori: »Zlatnog li doba. u kojoj se razvija visoka težnja prema lijepom. opasnu vodu. kad bih se uskoro mogao obući po mjesnim običajima. Mališan je stajao smiješeći mi se s dubokim zadovoljstvom. kako bih izbjegao opasnost. Izišao sam iz njegovih ruku zaista sasvim preobražen. dok se još brada i kosa na glavi slijevala u jedinstvenoj punini uvojaka na ukras muškarcu i bila slatka briga istog umjetnika. Imam jednog prijatelja. Ali ono je prošlo! Muškarac je odbacio svoj najljepši ukras. Damona. No ima i Pietra. klepe-ćite svojim zdjelicama i pjenite sapun. da bar svojom vanjštinom ne izazivam pažnju. O. brusite samo svoje noževe na crnom remenju. natopljenom smrdljivim uljem na porugu umjetnosti. Sto su one tisuće varijacija bradica. čas šire i smjelo razmahuju — što su one drugo. da li žele da ih brijete sa sapunom ili na suho. čas skromno sužuju u tanke linije.« Rekavši to. pokušavaju spasiti ono. mašite svojim kitnjastim torbicama. čas drsko uzdižu iznad kuteva usana. . Kao da se preobrazio. vještom rukom oslobađati brade.umio urediti čupavu bradu. prema svetom? Ha. »Prepoštovani zaštitnice i meceno«. Pietro! pokaži kakav je duh u tebi nastanjen i što si spreman učiniti za umjetnost. »nisam se prevario u vama. čovječuljak je izvukao potpun brijački pribor i stao me lakom. Za njegov trud i da ga potaknem da za mene posreduje. koji rade protiv vašeg ružnog zanata i. ogledavao je taj dukat na dlanu. da užasnim instrumentima iskorijeni bradu sve do same kože. duh mi je vodio ruku. pitajte samo u drskoj opačini svoje pacijente. Rekoh mu. da sam u gradu sasvim nepoznat. ponizujući se do vaše sramotne rabote na iskorjenjivanju brada. progovorio je. zalistaka i brkova u ljupkim vijugama i krivuljama. što se čas nježno priljubljuju liniji nježnog ovala. nego pronalazak naše umjetnosti. što se još uzdiže iznad valova vremena. manje upadljivo odijelo. vi gadni i odvratni strugači i mazala. čas turobno spuštaju uz vrat. koji. a jedan sramotan stalež bacio se na posao. On se čudno nasmija. i u orlovskom letu zalistaka divno su izraženi vaši plemeniti osjećaji. koja je za mene bila opasna. i trebalo je još samo drugo. kad se spustiš do nesnosnog posla strugača brade. utisnuh mu u ruku dukat. prskajući naokolo vruću. i da bi mi bilo ugodno. odšulja se na prstima do sobnih vrata i zaključa ih.

čas kao naivni šaljivdžija. da čovjek uopće ne bude upadljiv. točno odabrao ono. koji je za njim donio neki momak. pristojno odjevenim čovjekom. željan života. a ipak je baš njega predstavio kao svog Damona. da se čovjek bavi ovim ili onim zanatom. da stanovit opći karakter odjeće ne pobudi slutnju.« Brzo je nekuda odskakutao i uskoro se opet pojavio s krupnim. što sam ja počeo na glavi. budući da ga je možda malo tko slušao tako dobrohotno kao ja. čas kao da se udubljen u sebe ni na što ne obazire. On se rado gubi u zamislima. ozbiljan i. odjednom . čas kao kicoš. mrzovoljan. gospodine. mjesto običnim trivijalnim izrazom krojač. što mu je bilo dano da njegovo svijetlo zasvijetli punim sjajem. bogati trgovac. s istim dubokim osjećajem. što se zove uljudno ponašanje. a da ipak. Damon me odmjeri od oka i stade iz omota. nego u djelovanju. kako mi se učinilo. čas ironičan. s koliko je profinjenog osjećaja taj majstor kostima. da je to umjetnik kostima. stari učenjak. ne pobuđujući znatiželju o staležu. snažnim. a još manje da nikome ni na pamet ne padne. Vidjet ćete. kad bude opažen. za nekoliko časa-ka ugledat ćete ta majstorska djela. kao da mu nitko nije ravan. koje se sastoji više u propuštanju. bez podrobnog savjeta mame ili dvorskog meštra. duhovit. koji je bio prava suprotnost mališanu. presretan. bizaran. No Damon. čini se. Ugledat ćete suvremenog gizdelina u svim mogućim preljevima. bio je. razuman čovjek. pobudi poštovanje. imućni građanin: sve to visi pred vašim očima u radnji moga Damona. što je bilo potrebno. čas kako želi da se prikaže smion i odvažan. štoviše. Odjeća svjetovnog građanina uvjetovana je dakako samo negativno i svodi se otprilike na ono. Zaista je teško. Mladić koji je sebi po prviput dao sašiti kaput. kako ga je kitnjasto nazvao mališan. groteskne fraze. Tek kasnije uvidjeh još bolje. s istim genijem. tako se obući. kako ga nazivam. što su potpuno odgovarali željama. odabirati odjevne predmete. kakav se pojavljuje medu svijetom. čas kao veseli đak. nakupio čitavo skladište najrazličitijih odjevnih predmeta.Oresta. i po vanjštini i po čitavom svom biću. nego da se kreće neopažen. četrdesetgodišnjak. pa je. koje sam mu bio izrazio. stvarajući u mašti oblike i likove. da o tome razmišlja. razuzdan. koji se mora pu-drati zbog sijede kose. koji će na tijelu dovršiti ono. Mališan je i dalje sipao kojekakve čudne. zvanju i tako dalje. sjetan.

sjetivši se da me je oslobodio prior. kao da neki duhovni princip oživljava novo stvorenje. taj Schonfeld! Mnogo čita. tebe je danas opet spopalo da brbljaš budalaštine. . neprestana buka. zbog toga ga i podnosim. što sam sav svoj život smatrao od-življenim. koji putuje radi vlastitog zadovoljstva. a kad vidjeh. rastući na starom. koje nikad ne smiju biti spuštene. mogao bih reći. Utjehu svojoj duši nalazio sam jedino u tome. što smeta pri koračanju. onda mu se ponešto može i oprostiti. da se čak ni moj najbliži susjed nije potrudio. kladim se. kako bih izbrisao svaki trag svoga staleža. Redovnicima je svojstvena neka nezgrapna. jer redovnik. počeh se pred velikim ogledalom.« Belcampo snuždeno spusti glavu. da me pogleda. pa sam to manje dao povoda za daljnje zapitkivanje. i nastojanje da se brzo kreću. sve više i više slabiti čak i sjećanje na bivše postojanje. pograbi ga za rame i reče: »Schonfelde. Takvih putnika mora da je u gradu bilo mnogo. što si ih izvalio. sve je to bilo za mene i kao stvoreno. Pokušavao sam. koje će. Vreva ljudi. da ga na kraju potpuno izbriše. no inače je dobrodušan čovjek i vješt svom zanatu. koje je bilo obješeno u sobi. jer ako netko zaista vrijedi bar u nečem.« Kad ostadoh sam. u koje me je doveo komični mališan. ima i u zabačenom tijelu i u držanju ruku. što je iz radionica dopirala na ulice. formalno vježbati u hodu. pa je napola poludio. da gospodina već bole uši od svih tih besmislica. a onda brzo pograbi svoj prašni šešir. kad sam uz njega sjeo. da se svega toga riješim. Bilo mi je posebno zadovoljstvo krstariti ulicama i naslađivati se. »Tako mene prostituiraju moji najbolji prijatelji!« Preporučivši mi se. kruta užurbanost u hodu. on ih zavlači u široke rukave mantije. ako ne sklapa ruke. iščeznula je sva plašljivost.ga usred riječi prekinu. prijavih se pod imenom Leonard kao privatnik. pristojnom odijelu odvažih se da siđem na ručak. izdržanim. kao što traži kult. Mali vlasuljar dobro me je upozorio. kojoj je uzrok duga odjeća. što pažljivom oku teško izbjegne. Damon reče: »To je smušenjak sasvim svoje vrste. U svom novom. skoči k vratima i glasno uzvikne. i što sam ulazio u novo bistvovanje. da me nitko ne promatra. da me održi u vedrom raspoloženju. Nešto karakteristično. U popisu stranaca.

izvješene slike i bakroreze. ali to nisam bio ja. iako je već odavno pomrlo sve. prodirući dan na dan sve više u sve grane znanosti. jer ja živim. pošto sam najprije u jednom kutu sobe tiho i skromno pio svoje vino. taj drugi bio je doduše također kapucin. koje sam proširivao. a osobito mi je u tom pogledu omilio jedan hotel u gradu. koji su činili zatvoren krug. u kojima se pilo. što se zbilo u dvorcu. što me nitko nije poznavao. kako su svi hlepili. da čuju od njega nekoliko riječi. pa sam tako dobio mjesto za stolom. te izgladivao sve . da posjetim mnoga svratišta. nisam to ja. Nisam propustio. gdje me je moja usamljenost usred živahne ljudske vreve često ispunjavala gorkim osjećajima. kao i moje mnogostrano znanje. čudna igra slučaja bacila ovamo i što se sve u meni skriva. što nisam mogao pretpostaviti da itko u svom srcu nosi i dašak slutnje.razgledavajući bogate trgovine. da se s njim porazgovore. koje su mi dotad silom prilika bile nepoznate. i privikavajući se sve više i više na život u svijetu. a on je umro i pokopan u planinskim provalijama. Ali onaj propovjednik bio je redovnik Medardo. obuzimala me gorka tuga. štoviše. Kad su mi snovi obnovili ono. Tako stekoh ugodno poznanstvo. u kojem se zbog dobrog vina svaku večer okupljalo brojno društvo. postajao sam iz dana u dan sve slobodniji i bodriji. koju ne ću nikad moći preboljeti. kao da se to dogodilo nekom drugom a ne meni. ta je pomisao često ubijala svaku radost. koje su mi to radije bili ustupili. njihov razgovor bio je živahan i duhovit. Za jednim stolom u pokrajnoj sobi viđao sam uvijek iste osobe. koju su uzalud tražili. kako su nekoć svi ljubazno i sa strahopoštovanjem pozdravljali glasovitog propovjednika. kojima me život sve više okruživao. i onda bih odjednom bio istrgnut iz šarenih krugova. Kad sam pomišljao. Koliko god je u mojim prilikama bilo za mene povoljno. na kraju sam saopćio neku zanimljivu književnu vijest. Navečer sam posjećivao javna šetališta. Samo pomisao na Aureliju povezivala je još moje prijašnje biće sa sadašnjim. jer sam i samome sebi izgledao kao neki usamljeni duh. Uspjelo mi je da se približim tim ljudima. preda mnom je tek sada život ponovo osvanuo i nudi mi svoje užitke. ali kao neka duboka bol. kakva me je neobična. tko sam. što se u meni javljala. igralo i slično. što luta po svijetu. što im je odgovaralo moje izlaganje. bilo mi je. ipak je to za mene bilo zaista užasno. što mu je u životu bilo blisko.

»Jesi li bio zaista pobožan i dobar?« Ah. osim mene. Slikar je uhvatio upravo čas. vedar. prožeše mi grudi. opet sam bio kod dobrog župnika u selu cistercitskog samostana. te odlučih. Bila je divna. Sve jasnije i jasnije. čiji je pun zvuk prigušila ljubav. gledajući ih.one grube uglove. koji je došao i priredio izložbu svojih slika. koji su mi već davno bili postali strani. slikara nije bilo. u kojem prepoznah kneginju. koje je starac nazvao površnim kopijama velikih fresko-slika. koje sam posjećivao. Na jednoj slici svete obitelji u Josipović crtama dobro prepoznah lice onog stranog hodočasnika. koji klikće od radosti. Bile su to očigledno kopije iz Svete Lipe. Bila su to divna djela. koji mi je bio doveo čudesnog dječaka. koji je imenovao strane majstore. da glasno ne uzviknem. drskog grešnika. koji su mi bili preostali iz prijašnjeg načina života. no bio je kao vodič neki stari čovjek. U pogledu te divne žene savršeno se odražavalo biće uzdignuto k nebeskom. okupljen u crkvi. Ugledah nju! »Jesi li bio zaista pobožan i dobar. bodar. iz očiju mi provališe suze. bio sam oduševljen. kao što je svoje portrete slikao van Dyck. U tom društvu. veseo dječak. ah. koji se silom otrgnuo od njenog majčinskog srca. čije je stvari slikar izložio zajedno sa svojima. padoh u polusvijesti na koljena. obuze me neka neizreciva čežnja. Svega me proze osjećaj najdublje tuge. Kad sam ušao u dvoranu. te je do mene dopro meko i ljupko. a naslikana s onom savršenom sličnošću. u kojoj je obično išla ispred opatica u procesiji na Bernardovo. sve življe rasplamsavale su se u žarkim bojama. Svi. osvanuše mi u duši uspomene iz mog najranijeg djetinjstva. što sam mogao da joj odgovorim? Bio sam gomilao opačinu na opačinu. da i ja odem tamo. Franciscus?« upitala je glasom. a kršenju zavjeta nadodah umorstvo! Razdiran tugom i kajanjem. Kod nekih slika. izgledala je kao da bi htjela izmoliti oproštenje za opakog. svoju majčinsku pokroviteljicu. . a kad ugledah portret u prirodnoj veličini. kad se po završetku molitve uputila da iziđe iz svoje sobe i povede procesiju. što je došlo Bernardovo. već su vidjeli slike i toliko hvalili njihovu ljepotu. ne mogoh se suzdržati. koju nestrpljivo čeka puk. prikazana u nošnji. što se vidi u perspektivi pozadine. većinom originali slavnih majstora. već se nekoliko večeri mnogo govorilo o nekom stranom slikaru. a taj sam grešnik bio upravo ja! Osjećaji.

pa mi se opet vratila hrabrost. Bio sam spreman. da se što više priberem. i to je dovoljno za nadu da će biti moja! Da. »Dođite. Požudnim pogledima gutao sam Aurelijine draži. koje se još nisu potpuno osušile. Bila je to Aurelija! Obuze me užas. ima ovdje još jedan portret. koji me je svom silom htio gurnuti u valovitu bujicu tek što joj umakoh. gospodine?« »Slika ove abatise toliko je nalik na moju pokojnu majku. pokušah. treba ih se kloniti. zastrli smo je.« Starac me pažljivo smjesti na prikladno svijetlo i onda naglo odgrne zastor. koja je odisala živim životom. piljeći u sliku. Starac kao da mi se čudio. tonu. sigurno je. Izbrbljao je mnogo riječi o crtežu. promrmljah i. što je u tajanstvenom mraku navalila na mene. ustavši. njoj ne može izmaći. i ne upitavši za stranog slikara. a nisam li ja sam ta sudbina? Tako sam se sokolio na opačinu. koja je umrla užasnom smrću«. da se odvažim na sve. koje su mi izgledale kao ciklus nagovještavanja o čitavom mom životu. jer će sudbina učiniti svoje. tako me svega obuzela. Slika je rađena po živom modelu i nedavno dovršena. koloritu. gospodine!« reče starac. ali je to okajao smrću! Aurelija živi. Mučilo me jedino to. da će ona jednom biti moja. nada da ću jednom izvršiti zasad samo odloženo zlo djelo. Pomisao na Aureliju. što su blistale iz slike. koji jedva svladah. Osjetih blizinu nečastivog. Hermogen je svojim dolaskom osujetio taj pothvat. što vam je. da sam odjurio. što one kobne noći na dvorcu Aurelija nije postala moja.Starac mi. koji moj gospodar smatra za najbolji. samo da Aurelija postane . no svaki osjećaj kajanja zami-rao je u jetkom. »takve uspomene odviše su bolne. koji me je htio uništiti. da tako možda pobliže saznam nešto o tim slikama. da se oduprem toj nemani. da sunce ne pokvari boje. đavolskom podrugivanju. što je nicalo u mojoj nutrini i kao da me je otrovnim bodljama gonilo iz ugodnog raspoloženja. nisam ga slušao. priskoči i uzbuđeno upita: »Sto vam je. uplašen. Djetinji blagi pogled pobožnog djeteta kao da je optuživao prokletog ubojicu njenog brata.

moja. da ću od stranog slikara koješta saznati i da ću od njega doznati za mnogu meni nepoznatu okolnost. koji se još morao zadržati u mjestu. Nečastivi je sada vidljiv stupio u život. Smislio sam naime. a osobito o rijetkoj izražajnosti. da bi ta slika. Stranac kao da se nije na mene mnogo osvrtao. osjećao sam se. štoviše. te nemam čega da se bojim. a osobito sam se nadao. kad sam ga ugledao. Odlučih da sačekam napad. Kad sam sjeo. pa je trebalo s njim otpočeti borbu na život i smrt. odvrativši opet pogled od mene. neobuzdanom radu svoje uzbuđene mašte. u kojem sam bio. Dugo me je promatrao s dubokom ozbiljnošću. te s osobitim sjajem izraza. pa prema tome nemam na što ni da se odvažim. koji se već vodio. htio sam da stanem na kraj sve većoj napetosti svog duha. ni manje ni više. ali raspoloženje. pošao sam iduću večer u društvo kasnije nego inače. i da ga onda odbijem oružjem. otkako sam vidio Aurelijinu sliku. Kovao sam svakojake planove i zamisli. nastavio razgovor o umjetnosti. opisah bezimene draži što su odsijevale s Aurelijinog smjernog. kad sam bio ušao. iako već prilično u godinama. Obuzet čudnim osjećajima. Netko reče da će iduću večer dovesti u društvo slikara. ako je upoznam. a to mi se i nije činilo nekim osobito smjelim podvigom. nego da se u svom sadašnjem novom obličju vratim u dvorac. koju je umio dati svojim portretima. Uvečer podoh u ono društvo. nepoznatim slutnjama. Mnogo se govorilo o slikama stranog majstora. stranac je sjedio za stolom. da bi dovršio nekoliko započetih portreta. okrenut prema meni leđima. da izdržim taj pogled. dalo mi je smjelost i snagu. kao da sam uzvišen nad pojave svog života i da sam ih tako progledao. što mi je plamsala u grudima kao proždrljiv oganj. zanimljiv. te su svi hvalili osobito Aurelijin portret. koji je bio samo odraz podrugljive ironije. . kako da se približim svom cilju. bile su u mene uperene ukočene crte lica onog strašnog neznanca. nego je. pridružili se tim pohvalama. u čiju sam se snagu mogao pouzdati. mogla ustrebati u pripremama za ono što sam bio naumio. i koji je. anđeoski lijepog lica. koji se na Antunovo bio naslonio na onaj stup u kutu i ispunio me strahom i užasom. divan umjetnik. Stalo se govoriti o njegovim slikama. koja bi mi. Netko je ustvrdio.

koje me je obuzelo. što su mu od smijeha navrle na oči. sve održati u nekom posebnom zanosu. zaista je pobožna svetica. čim sam ugledao tog stranca. dalje!« »Svi vi«. koje bi ubacio. i meni se nehotice omaklo. koja se uzdigla visoko nad zemaljsko. stao uvjeravati. iako se smijao samo u sebi. a taj unutrašnji smijeh kao da se zrcalio samo u oku. koje se danas u čast stranog slikara pilo bolje vrste i obilnije nego inače. što stoluje nad oblacima. kad iz . što se može nastaniti samo u duši. jeziv osjećaj. umio je često samo s nekoliko dobro odabranih riječi. kojega su svi poznavali. stranac pak. a vino. Pripovijedao sam o smiješnom Belcampu. tu nadu. Iako nisam mogao suzbiti neki neugodan. progovori stranac ponovo. u planinama. koja se u borbi uzdiže k nebeskome. Kad se smijeh napokon stao stišavati. ipak sam sve više svladavao strašno raspoloženje.« Uzdrhtao sam.bez obzira što se na prvi pogled vidi da je portret. da već dugo nije doživio tako veselo veće. ali drugi. sa suzama. Slikar kao da gotovo i nije primijetio moje riječi. pogođena užasnom nevoljom prepustila nadi u utjehu religije i u pomoć vječne sudbine. sigurno poznajete onaj divlji jeziv kraj. stranac odjednom upita: »Jeste li već vidjeli đavla. jer odmah upade: »Žensko stvorenje. smijući se. koje portret vjerno prikazuje. koji je obično sjedio sučelice meni. jer sam upravo tu sliku i svu njenu ljepotu bio tako divno opisivao. nego upravo kao portret neznanke. »ako ste putovali kroz planine. da još nisu imali tu čast. ugri-jalo je duhove. da sebi ne mogu nikako drukčije zamisliti svetu Rozaliju. njegovu fantastičnu smušenost umio sam svima na radost prikazati tako živo. Upitavši me što o tome mislim. kad se. mogla poslužiti kao studija za sliku neke svetice. i to u dvorcu baruna F. gdje pred putnikom. pokušao sam izraziti u onoj slici. kad god bi me stranac pogledao u oči. da me neki zaista dobrodušni debeli trgovac. gospodo?« Svi su to pitanje smatrali uvodom u neku šalu i stali uvjeravati. da doživim tu čast.« Razgovor je prešao na druge stvari. Svatko je znao ispričati nešto zabavno. Tada stranac nastavi: »Meni nije mnogo nedostajalo. uzviknuše: »Samo dalje. Slikao sam je.

kad se zbila ta strahota.« Svi pogledi upriješe se u mene. koju sam slikao u dvorcu. bio u dvorcu. koju joj je spremao lukavi đavao. zaista ste me zamijenili. da me u to ni najmanje ne miješate. mogu vas ipak uvjeriti. kojeg je abatisa bila sprijatelje na s njenim ocem. budući da je odlučio sam izvesti Viktorinove zamisli. koji nikako nije podnosio đavolski inkognito. takozvano Đavolje sjedalo. jer je u vrijeme. i molim. da je kukavički pobjegao pred Viktorinom. Strani slikar bio je ustao i probadao me ukočenim očima živog mrtvaca. zijevne dubok. Nije progovorio ni riječ. koje mu se veoma svidješe. promatrali su me nepovjerljivim sumnjičavim pogledima. mračan ponor. puni čuđenja. razgnjevljen skočih i žestokim glasom uzviknuh: »Ej. survao grofa u ponor. kao onda u kapucinskoj crkvi. otpremio u pakao. Đavao se zatim kao kapucin pojavio u barunovu dvorcu i barunicu. . Nestade vedrog raspoloženja. kao što sam sam u sebi bio. a zadavio je i barunovog ludog sina. gospodine. No sve će vam to onaj gospodin (pokazao je na mene) moći ispripovijedati mnogo opširnije i bolje. dok se sve to zbivalo. Hermogen mučki umoren. sjetivši se sada. upravo sjedio na toj pećini.« Onako uzbunjenom. nego je glasno izjavio: »To je đavao!« i tako spasio jednu pobožnu dušu od propasti. malo po malo našao među njima. koji se krvav uspeo iz svoga groba. Vidjeli ste sliku te divne žene u mojoj zbirci. svima potpuno stran. djelovanje slikarevih tajanstvenih riječi kao i razjareni nemir. barun je ubrzo nakon toga umro od tuge. utekla je kao napušteno siroče u jednu daleku zemlju. da je grof Viktorin. to je ona pobožna svetica. upravo u vrijeme. s opakim zamislima u glavi. vi ste me zamijenili. a pripovijeda se. nad koji se pruža jedna stijena. bili su i odviše očigledni. kako sam se. kad se s lijom nauživao. a Aurelija. Pripovijeda se. kakve ja veze imam s vašim glupavim pričama o đavlu i s vašim pripovijetkama o ubistvima. da to izreknem makar i prividno ravnodušno. Bilo sad kako mu drago.guste jelove šume iziđe na visoko stijenje. koji sam uzalud nastojao prikriti. To je takozvani Đavolji ponor. Nakon toga kapucin je nestao na neshvatljiv način. kad se odjednom pojavio đavao i. i to u neki samostan cistercitkinja. bilo mi je prilično teško. da je barunica bila otrovana. a gosti.

nego ostavih čak i dvadeset sedam vlasi straha i užasa iznad . uzviknu nekoliko njih. odlučih. »Pijanica. prepustih se divljoj provali neobuzdane mašte. Sav izvan sebe od bijesa i očaja izvukoh iz džepa o boku nož. kao što dolikuje. te zbog toga ne samo što zaboravih zagladiti uvojke gnjeva na tjemenu u meki krug. ali nada mnom nemaš nikakvu moć!« Svi se podigoše sa sjedala. uplašeni strašnim zvukom mog glasa. »Sto je to. promašena je tvoja igra. Pri jasnom sjaju svjetiljaka prepoznah u svom spasiocu Belcampa. što je to?« stadoše uzvikivati na sve strane. Kad je rulja prošla. uzviknuh sav izvan sebe. od silnog užasa uzdrhta mi svaka žilica. »Nestani«. a onda kroz stražnju zgradu na ulicu. tko ne će da se pokori višem duhu!« nastavi mališan. poče on. A strani slikar ustobočio se na mjestu. pijuckao sam u susjednoj sobi svoju čašicu i budući da su mi poznate prilike u kući. pre-poštovani. tada se kraj mene otvoriše neka vratašca i netko me povuče u mračnu sobu.« Osjetih. ti si opako umorstvo. kad se podigla graja.izgledao je ukočeno kao da u njemu nema života. od log sablasnog prizora nakostriješi mi se kosa. bio sam nekim postranim stepenicama odveden dalje u dvorište.« »Kako bi to bilo moguće?« upitah sav u čudu. tako da se zatresla sva soba: »Brate Medardo. rasplamsaše se u meni comme a l'ordinaire najsu-blimnije ideje. idi i očajavaj u kajanju i sramu. da ste«. jer sam svoj toj neprilici kriv samo ja. piljeći u mene. »ti si sam sotona. čelo mi obli hladnu znoj. luđak! Izbacite ga. da vas spasim. kojim sam ubio Hermogena i koji sam uvijek nosio uza se. »Kad sam uređivao vašu kosu. ali me jedan udarac obori na tlo. a slikar se stade smijati strašnom podrugljivošću. nisam se opirao. »Tko zapovijeda času. napustili igru. »imali neke neprilike s onim stranim slikarom. iz dvorane nagrnuše ljudi. »Čini se. te nasrnuh na slikara. koji su. te nekoliko njih oborih i prokrčih sebi put do vrata. kako su me gosti pograbili. Brže pohitah kroz hodnik. tada se osokolih i kao bijesan bik jurnuh na gomilu udarajući oko sebe. jer sam iza sebe već čuo graju. brate Medardo. izbacite ga«. pun patosa.

samo ako pomada sadrži pravo karanfilovo ulje. reče. što savijaju ideju. i ništa drugo. Sve sam vidio. ili Bonvenuto Cellini. njega se može ubiti idejom. te on sve to obavi uz smiješne kretnje i grimase. odlažući nož. on poskoči od radosti i uzviknu: »Hej. profesionalnom umjetniku i fantastu. k tome još i vesela. s tim sam svršio«. utrpah mališanu u ruku nekoliko dukata. tko već pripada Orku. sikćući i praskajući. koji se raširio. one su se nakostriješile i naklonile se jaučući prema uvojku gnjeva. izvukoste nož. a to o n zapravo i jest. Vi. Ahasve-rus. . da skrati vlasi užasa i da uzme za uspomenu jedan uvojak ljubavi. uzviknuo je.« Ovu dopunu izmamilo mu je valjda moje čuđenje zbog njegova uzvika.« U ludom blebetanju mališana. Apage satanas apage. te je uskoro sve bilo spremno za put. koji se valjano izmučio. prepoštovani. duboko dišući i brišući čelo. sad imam pravi novac. da obavi neki ležak posao. njegovo smiješno lice. kao čovjek. zauze mačevalački stav i stade s njim bosti po zraku. apage. kojega se može protjerati jedino užarenim kliještima za kovrčanje kose. »Ubijam vašeg dušmanina«. i kad sam od vremena na vrijeme primjećivao njegovo lakrdi-jaško skakutanje. ili tako da se električnim češljevima vješto friziraju misli. allez vous en!« »No. natopljeno krvlju iz srca. Na kraju pograbi nož. ili Metistofeles. koje mora usisati. ukratko bezobrazni revenant. »a budući da je on pusta ideja. To je dosjetka. Vječni Žid. koju pratim spretnim pokretima tijela. vidite da su men i. jer je taj slikar Ahasver. i prema tome mora umrijeti i od ove moje. raspaljeni gnjevom. uzeta iz moje umjetnosti. ali bilo je isprazan trud slati Orku onoga. što svjetluca crvenkastim sjajem. koji je za to vrijeme jurio za mnom po ulicama. Tada. morao sam se glasno nasmijati kao u nekom konvulzivnom grču. od upiljenih pogleda slikara. ili Bertram de Bornis.čela. nego što se misli. da pojačam ekspresiju. Napokon smo bili u mojoj sobi. haj. gospodine. mnogo je značajnija. a ta uzrečica. s kojega su već visjele razne kaplje krvi. samo blistavo zlato. Pristadoh. ili sveti Petar. takve stvari prava pomada. prepoštovani. Zamolio je zatim dopuštenje da uvojku srdžbe dade još potrebnu zaobljenost. da bi hranio tu ideju. bilo je u tom času za mene nešto jezivo. koji je zapravo revenant. Belcampo mi je pomogao pakovati. koji sam pri presvlačenju stavio na stol.

jer pjevajući in dulci jubilo s čarapama od bijele svile sjedam u go. pa ga gurnuh u rukav. Oproštenje za obojicu. udara oko sebe i vrši blud s lijepim djevičanskim mislima. a lik onog strašnog. koji govori: 'Petre Schonfeldu. grad je već bio daleko iza mene. te često nedolično skačem i oskvrnjujem boju nevinosti. velečasni gospodine. doviknuh mu. prepušten burnim . kao da još uvijek nosim redovničku mantiju.. te sad lutam naokolo. Ah. kad umrem. velečasni. griješi na sve moguće načine. zovem se Belcampo i genijalna sam ideja. da uzme moju prtljagu. reče sluga. Zasad oproštenje od mojih mnogih grijeha. ja sam zapravo t i. oštrom poput britve. među ostalim često sumnja u današnjicu. zvan Belcampo. Belcampo skoči i. sasvim smutio i učinio konfuznim. u mojoj nutrini skriva se infamni grešnik. »Ovaj je potpuno lud. Ludovanje ovog čovjeka postade mi nesnosno. brišući tobože suze iz očiju. taj Belcampo je mene. Uto pred kućom zatrubi postiljon.Htjedoh brzo sakriti nož. no pritom je i dalje neprekidno brbljao. kako sam prekinuo sve veze sa životom. smlavit ću te nekom zajedljivom misli. a kad ja uz značajan pogled sta-vih prst pred usta. koja je umrla zbog loše probave. Pietra Belcampa i Petra Schonfelda!« Kleknuo je preda me. Belcampo mahnu šeširom. vrativši se opet svom veselom humoru. što sam još u žurbi zatražio. Petra Schonfelda. zalupivši vrata kočije. te me zamoli: »Dvije mise za moju baku. izvuče neku malu maramicu i. velečasni gospodine! A za mene svake sedmice jednu. iščezao je.' Taj moj neprijatelj. a ako to ne vjeruješ. stade se naklanjati s dubokim poslovanjem. Unišao je sluga. Belcampo odjednom izmijeni glas i držanje. koji je umro zbog nehotičnog posta. četiri za mog oca. čineći se kao da grčevito jeca. ispunjavao jezom. uzviknu: »Do zadnjeg daha svog života!« Kad stade svanjivati. užasnog čovjeka. ali mališan to opazi i lukavo se podsmjehne. da ti nisi ti. jako se opija. poljubi mi ruku i kaput. što me je poput neke tajne. u koju nisam mogao proniknuti. ne budi majmun i vjeruj. čovjek se ne smije s njim mnogo upuštati«.. Pitanja poštara »Kuda?« stalno su me podsjećala. »Ta urazumite se«. pomogne sluzi da obavi ono.

i neki dubok. napokon se kola tako nezgodno izvrnuše. gromovi su strašno odzvanjali tisućustrukom jekom. i tako možda u zoru prispijemo u neko selo. da je u mraku potpuno skrenuo s ceste i dospio na neki šumski put. Tada postiljon opazi. kao nekom magičnom snagom stalno djelovao u istom pravcu. napredujući korak po korak. koje je natisnula oluja i hučeći gonila ih pred sobom. te nekako. dok se oluja ne stiša i kroz oblake ne prodre mjesec. da se slomio stražnji kotač. ali u kući ostade sve tiho i mirno. nije bilo drugo. kojim me je gurnuo u svijet. grub glas doviknu odozgo: »Kristijane. samo da što brže stignem na cilj. a crvene munje ispresijecale su horizont. Već kad sam krenuo. uzdrmane do korijenja.valovima slucaja. odgovori neko čeljade odozdo. a uskoro se stadoše navlačiti sve crnji i crnji oblaci. nego da nekako produžimo tim putem. sve dok postiljon ne zatrubi u svoj rog. i tako je udarac. iako na to nisam ni pomišljao. Kristijane!« »Da. dosad sam tek neznatno skrenuo s pravca puta. samo da bi se duh nastanjen u meni mogao razmahati i pokrenuti neskučenom snagom?^ Neumorno sam prolazio ovom divnom zemljom. nešto me je neprestano gonilo sve dalje na jug. konji su se propinjali. da nas utuku stabla. te uskoro opazih u daljini neko svjetlucanje i učini mi se da razabirem lavež pasa. koji je stoga bio savjetovao. Jedne mračne noći vozio sam se kroz neku gustu šumu. kako mi reče poštar. dokle je god oko sezalo.Wo zar me nije neka neodoljiva snaga silom otrgnula od svega. kako laju psi. krenusmo dalje. koja se prostirala još i dalje od najbliže stanice. Postiljon zalupa na dveri. plašilo ih je sijevanje munja. Poduprijesmo kola debelom granom. koji mi je bio naznačio Leonardo. što mi je prije bilo blisko. tek što smo išli još nekoliko minuta. Dođosmo do neke lijepe kuće. no nigdje ne nađoh mira. nisam se prevario. okruženom zidom. psi pri-trčaše. visoke jele praskale su. koja se nalazila u velikom dvorištu. . čuh sasvim jasno. Išao sam naprijed. sijevale su u daljini munje. Svaki čas bili smo izvrgnuti opasnosti. kiša je lijevala kao da se nebo prolomilo. koji je i meni samom bio tajna. milostivi gospodine«. bjesneći i lajući. i uskoro smo se još jedva kretali naprijed. s kojega je do mene bilo doprlo ono svjetlucanje. da kod njega pričekam jutro. jer. tada se u gornjem spratu otvori prozor. Morali smo ostati na mjestu i pričekati. bio sam to odbio.

»No. te mi osorno doviknu: »Odakle dolazite? Zašto uznemirujete ljude noću.« Poveo me gore. zamolio. Napokon. skinuo šešir i za-grnuo se kaputom. snažan čovjek.»Netko kuca i duva u rog«. morao bi se u njoj snalaziti kao i mi. nastavio je »ne mogu mi ništa. koji se nije udaljio s prozora. Takav momak morao bi po šumi voziti zavezanih očiju. Umireni psi njuškali su oko nas mašući repovima. što je to. inače samo u košulji i s papučama na nogama. što se često šumom povlači kojekakav raspušten ološ.« I nehotice. u toj kući udaljenoj od svijeta. kad krivo vozi i razbija kola. a muškarac. ti lupeži«. udoh u kuću. Postiljon reče. pa vidi. a to sam ja! Kristijan je magarac. koji leži sat udesno od posljednje stanice. da. sa golim lovačkim nožem u ruci. što je u gotovo otvorenoj zavadi s takozvanim čarobnim strijelcima. te im prkosim s vjerom i ufanjem u Njega i svoju dobru pušku. Ovdje stanuje lugar ovoga revira. te ga napokon ugledasmo kako dolazi sa svjetiljkom. i lugar se malo pomalo . otvorio je odmah oba krila kapije i pomogao utjerati kola. jer ovdje. mjesto da vozi ravno. neprestano je dovikivao: »Što je to. inače ne bi otvorio vrata. koji su mu često posegnuli za životom. kakva me neprilika zadesila i kako nas je ovamo natjerala samo nevolja. nastavi glas odozgo. a psi su sasvim pobjesnjeli. suncem opaljena lica. jer uz pomoć Božju vršim svoju službu predano i pošteno. dok je Kristijan sklanjao konje i kola. skrenuo ustranu. a osobito stoga. »na našim vratima. rekoh nekoliko pobožnih riječi o snazi ufanja u boga. koju je Kristijan bio otvorio. u gospodskom šeširu sa zelenom perjanicom. kao što mi se to po staroj navadi često događalo. ni koji od nas dvojice nije odgovorio. Kad se potužismo Kristijanu na slučaj. 3. nevrijeme je bilo zaista žestoko. jer smo bili kod luga-reva stana. ususret mi iziđe krupan. da ne protumačim loše njegov grub doček. ali postiljon je ipak ništarija. nije ovdje ni krčma ni poštanska stanica. tada čovjek postade učtiviji i reče: »Da. Uzmi svjetiljku i pušku br. kakva je to karavana?« a da ni Kristijan.« Ispripovjedih sasvim potišteno. što je. i pošto je odložio bodež.« Uskoro smo čuli kako Kristijan odmamljuje pse. mora to više biti na oprezu. da je bez sumnje odmah na početku šume. koji nas je zadesio.

kad bi ovdje u ovom starom lovačkom dvorcu. iz koje je došao. a čim grane. gospodine. zacvile od žive želje za lovom. Vidite li. koji se bio zatvorio među svoja četiri zida. pa sebi ne možete ni zamisliti. probudio je svoju ženu. nazivate usamljenim svaki stan. kako bih se potpuno oporavio od umora. te je milostivi zemaljski knez dao zgradu urediti za lugarev stan. kad god poželim. postariju.razvedri. Postiljon. trebao je da se još iste noći s razbijenim kolima vrati na stanicu.« I s tim sam bio zadovoljan. oni me razumiju i paze na moju riječ. kako je lovački život lijep i veseo. neprekidne vožnje od nekoliko dana. Dabome. gdje moja stara . koji se nalazi u šumi. Složih se s tim to više. odgovorio je lugar. vješte pse. na moj mig i vjerni su mi do smrti. tko u njemu boravi. kao nekada. pa pohvalih usamljenost ovog mjesta. Tada se sve trgne i prene od sna. gospodine. što mi se i samom činilo potrebno da se bar malo otpočinem. gospodine«. Momci se brzo obuku. ovdje je veoma živo. ja li nju ubrajam i svoje pametne. iako mnogo zavisi od toga. izvučem se iz perja i iziđem napolje. iako joj je bio narušen san. ali čilu okretnu matronu. po uobičajenom shvaćanju gradskog stanovnika. »Ako smijem da vam savjetujem. no otkako je on umro. mora da vi. Ja i moja lovačka družina jedna smo jedincata obitelj. gospodine«. kako me moj Valdman pametno promatra. lugar. u šumi čovjek gotovo uvijek ima što raditi. koji osjećam uslijed stalne. svirajući u svoj rog neku veselu lovačku pjesmicu. psi zalaju. smatrali vi to neobičnim ili ne. navečer je spremanje i poslovi oko vođenja gospodarstva. onda bi to zaista bio konak u osami. da ću rado ostati do podneva idućeg dana. prebace lovačku torbu i s puškom o ramenu uđu u komoru. koja je. a uopće nije imao smisla za lov. jer zna da o njemu govorim? Da. »čovjek ovdje baš i nije usamljen. koji ne zna ništa o šumi i lovačkim radostima. Rekoh stoga lugaru. Vi ste. koja me čudnovato privlačila. »ostanite sutra čitav dan ovdje i pričekajte do prekosutra. tako mu je za kaznu bio naredio lugar. još uvijek stanovao onako čangrizljiv stari gospodin. kojeg šaljem u kneževu rezidenciju. »Dakle. a mene će. Bez obzira na moje protivljenje. štoviše. prijazno pozdravila gosta i na mužev nalog odmah počela pripremati večeru. do najbliže stanice odvesti on sam. dabome gradski čovjek. reče lugar. tada će vas do iduće stanice odvesti moj najstariji sin.

Poznam u njoj svako mjestance. kao ukopan. Došavši na mjesto. jer mu je još preostalo nešto od one stare divne slobode. da se čovjek morao uvjeriti. kakva se uopće ne bi mogla izreći riječima. te me ostavi uvjeravajući me. te prasnu hitci. tako da se pojavljuje sad ova. te njuškaju i tragaju i pogledavaju lovce. i naslađuju se. tada čovjeku zakuca srce i sav se preporodi. lijepo uređenu sobicu. jer sam potpuno odvojen od ostale kućne . čega još nije bilo. kao što su to ranije činili slobodni ljudi. a psi polete. ej gospodine. čestit i valjan lovac provodi zaista veseo i krasan život. što svaka divljač ima svoje doba. u kojoj sam već našao svoje stvari. ljudskim očima. jedva dišući. Ali šuma je. štoviše. te mi je zaista pri duši. koje je Bog stvorio oko njih. A svakiput je takav izlazak u lov nešto novo. na njegovoj duboko ukorijenjenoj smirenosti. jer se uvijek dogodi ponešto osobito. kao što sam sada primijetio. kad ponekad onako divno šumi i šapuće. A kad iz guštika iskoči divljač. Već to. koji su živjeli u ljubavi i prijateljstvu sa cijelom prirodom. zaista sam uvjeren da mi govori sasvim posebnim glasovima. prilično velike zgrade. otudivši se potpuno od svih onih divnih stvari. ne znajući ništa o svoj ovoj usilje-nosti i ulickanosti. kao da i mene mora poznavati i voljeti svako stablo. U drugom dijelu ove. čini lov tako divnim. svako stablo. sad ona. a onda odlazimo u radosti i veselju. već i sama po sebi tako vesela i živa. da se nikad ne osjećam usamljen. s kojom se muče u svojim zidanim zatvorima.pripremi lovački doručak. stoji s napetim kokotom na mjestu. kojoj je moje raspoloženje tako malo nalikovalo. da me jutarnja buka u kući ne će probuditi. te sam mu zaista pozavidio na njegovom sretnom životu. jer sam ga gajio i njegovao. rekao bih mudrim. istinski hvalospjevi Bogu i njegovoj svemoći i molitva. da s njima krijepe dušu. koji bi mogao da ga se zasiti. gdje se skriva divljač. kako to čitamo u starim pripovijetkama.« Sve je to stari lugar ispripovijedao takvim glasom i izrazom. dok su ljudi živjeli potpuno s prirodom. gospodine. spustivši glavu k zemlji. ne mičući se. koji su pravi. pokaza mi starac malu. Ukratko. svatko podalje od drugoga sam zauzme svoje mjesto. psi se šuljaju. da mu to izvire duboko iz srca. što je izraslo pred mojim očima i sad pruža uvis svoje svijetle uzbibane vrške. a lovac. da na svijetu nema čovjeka.

staroga. to će me potpuno okrijepiti od umora. i svaki glas. tada se otvoriše vrata i uđe neka mračna prilika. ti si davao!« uzviknuh i unesoh se kao pandžama u lice strašnoj sablasti. »Sad moraš poći sa mnom«.« Osjetih. a njega. u koju sam se mogao pouzdati. Ali smijeh je još uvijek odzvanjao u sobi. jer rano odlazi s momcima u šumu. U tom času. Bacih se na ležaj. Tada ona prilika sjede na moj krevet i stade mi se podrugljivo kesiti. doručak će mi donijeti tek kad se javim. kad ugledah neko strano lice s crnom. Moj bodež bio je uz mene. u kapucinskom habitu. san je počeo sa sviješću da spavam. te se probudih. pa sam zbog toga. vidjet ću tek pri ručku. koji sam pokušao istisnuti. od kojeg sam se bio ukočio. i ja opazih kako pred stolom. okrenuta prema meni leđima. Podigoh se. uskoro čvrsto zaspah. i ne vraća se prije podneva. a ja se nisam ni maknuo. i onaj. što će neznanac učiniti. Onda se okrenuo. koji svira veselu vjenčanu pjesmu. što tako čvrsto i mirno spavam. jeziv san pretvorio se u javu. neke crte podsjećale su pomalo na Hermogena. ali me izmuči užasan san.čeljadi. . u kojoj na svoj užas prepoznah sama sebe. i ja se opet ohrabrih. bio siguran da bih bez ičije pomoći mogao svladati stranca. ali bi mi. dok god želim. stoji prilika u kapucinskom habitu. Tamo ćemo se pohrvati. pa se mogu odmarati. Odlučih da pričekam. iz čijih se očiju smijalo prazno bezumlje. podivljalom bradom. tko drugoga obori. pod vjetrenjak. kazao sam naime sam sebi: »Baš divno. Skamenih se od užasa. kao da to ne mogu propustiti. samo nikako ne smijem otvoriti oči. Sasvim čudno. »uspet ćemo se na krov. te onako umoran. tada mi očaj vrati moju snagu: »Ti nisi ja. bez obzira na to. bit će kralj i smjet će piti krv. a prilika se ponovo nasmija reskim glasom. Kapucin je prekapao po stvarima. s bradom i tonzurom. jer sova ima svadbu. reče prilika. a ipak sam i dalje spavao. bilo mi je. svijetle zrake jutra prodriješe kroz prozor. koje su bile na stolu.« No. kao što sam bio. kao da mi prsti. kao da me nešto odjednom snažno trgnulo. zarivši se u oči. Ta se prilika sve više i više približavala mome krevetu. a da se umiješam samo ako bi trebalo spriječiti štetno djelo. kako me ta prilika pograbila i povukla uvis. a već i zbog moje tjelesne snage. uđoše u duboke šupljine. ugušio se u grču.

pomirisao. kao da su se treskom zalupila neka vrata. juha se pušila. iz kojih je sijevao gnjev. čuo sam kako. pijući iz boce. a onda se sav stresao i istisnuo krik. teturao je u divljim skokovima. onako resko. Djevojka je zaista ljupko pripovijedala. koji je sa svih strana okretao prema prozoru i pritom čudno poskakivao. a onda se opet stade smijati. S njegova lica bilo je nestalo ludilo. kojega sam vidio noću. »izmolite gratias i onda blagujte s nama. probudio sam se osvježen i okrijepljen. on uzviknu strašnim glasom: .Igrao se nekako djetinjasto s mojim stvarima. i on tada zaurla. nisam mu mogao pričati o nesvakidašnjem događaju. Brzo ustadoh i potrčah za njim. prijazna djevojka u punom cvatu. Jasan zvuk zvona negdje u kući odbi tri sata. čilim mladićima. otišao je već sa svojim sinovima i momcima u šumu. te onda ponekad prenoći u kući. Lugar. krasnim. ali izgled mu je bio mračan i smušen. kao da ga je spopala užasna muka. Tako je neopazice proteklo nekoliko sati i došlo podne. da spriječim ponovni posjet. spotičući se. i kako samo ponekad navali mnoštvo ljudi. da se pomoli. Bio sam i odviše iscrpljen. najmlađemu od njih jedva da je bilo petnaest godina. kao što je bio rekao. koji je muklo i jezivo odjeknuo u sobi. dok je starija bila s majkom zaposlena u kuhinji. jer se živa pojava jezivog redovnika tako stopila s priviđenjem. da sam jedva razlikovao. Zasunuh svoju sobu. i nije li me jutarnja buka probudila prije vremena.« Ogledavši se oko sebe očima. kako ovdje svi zajedno žive radosno i smireno. tada se otvoriše vrata i uđe kapucin. i bacih se ponovo u krevet. otvorio ju je. donijela mije doručak. »Dobro došli. silazi niz udaljene stepenice i mukli tutanj. Stol je bio prostrt. kako sam ga čuo u snu. gdje je san prešao u stvaran život. Upitao je. šumareva mlađa kćerka. a da opet uskoro ne zaspim. kad knez lovi u ovom reviru. te veselo podcikivanje i zvuk rogova najaviše da se vratio lugar sa svoja četiri sina. osobito se radovao crvenom torbaku. kad je u sobu već sjalo sunce. i sa svoja tri pomoćnika. ali već mi se bio izgubio s vida. kako sam spavao. koji sam bio doživio. velečasni gospodine!« doviknu mu starac. a onda ju je odbacio i otrčao kroz vrata napolje. Napokon je našao pletenku s ostatkom tajanstvenog vina. stari je skinuo svoju kapicu.

»Ah«. a pritom nisam zaboravio spomenuti ni ispražnjenu bocu. »Sto!« viknu lugar. prokletniče. još vina!« Kristijanu se uostalom doista učinilo da redovnik tumara. te ga baci prema starcu. što nam je Bog udijelio. među poštene ljude. kako je mogao doći do bilo kakvog žestokog pića. da ste vi smion. koji je na njega pazio. da se redovnik smirio. od vječne propasti? U tamnicu s tobom!« Redovnik pade na koljena.« Zamolih ga. Nisam se više ustručavao. da ispripovijedam neobičan događaj. iako nije mogao shvatiti.« . »to je duga i neobična pripovijest. pričao je uostalom. koja ne priliči uz jelo. što nas je taj gnusni čovjek uznemirio svojim ružnim postupkom baš sada. reče lugar. Ali čuvaj se. osobito pred svanuće. koji sam proživio. drugi bi možda umro od straha. tvog gospodara i vladara. pobožan čovjek. koji sam te spasio iz životinjskog stanja. čim je unišao u zatvorsku komoru. da budem trinaesti i da me prepustiš stranom ubojici? Zar me nisi strpao u ovu mantiju. što se zbilo s ludim redovnikom. to je loše«. Lovčevi momci hitro pograbiše bje-somučnika i zadržaše ga. da je redovnik cijelu noć bučio po hodnicima i da je. Vrč poleti u zid i razleti se u tisuću krhotina.« Redovnik stade vikati.»Đavao te rastrgao s tvojim velečasnim gospodinom i s tvojom prokletom molitvom. koji je stajao na stolu. da mi potanje ispripovijeda. Kristijan. kao da ga obuze bezutješni jad smrtne tjeskobe. urličući stade moliti. te pri povratku izvijestiše. odgovorio je stari. da tko ne bi prepoznao grofa. pođimo sad k stolu. dok god ne budem zano. bio bi mu razmrskao glavu. pa ću ti se sasvim predati. kad smo u radosti i veselju htjeli blagovati. zar me nisi domamio ovamo. i da se ovaj nije izmakao spretnim pokretom. »Eh. opet si se usudio da sa svojim bjesnilom dođeš ovamo. »ali čini se. da si se odrekao sotone. mojega gnjeva!« Rekavši to. »ti prokleti bogohulniče. ili te čeka smrt. koji te zasljepljuje. redovnik pograbi težak vrč. vikao: »Daj mi još svoga vina. Dosta je zla već i to. kao da je pijan. još vina. i da snuješ o glavi meni. ali ga lovčevi momci odvedoše. ali starac reče: »Moraš u tamnicu i ne smiješ više ovamo.

pa me u najvećoj brzini još prije spavanja. a onda se starac podiže. kako su moji lovci stali u šumi često primjećivati neko užasno zavijanje. koje mu je bio napripovijedao njegov otac. Dotle će se smračiti. Oboružan puškom i lovačkom torbom. pa je bio sklon. gospodine. kako kaže Franc. koji je meni u čast bio uzveličan vinom i pjesmom. kao među ovim jednostavnim skromnim ljudima. da ga zadirkuje. zaplašilo bi životinje. jer. i tako završi ovaj veseli ručak. kad je. isprazni svoju čašu. U čast gostu starac dade donijeti dobrog vina. veoma obradovalo. a onda idemo u šumu. Otpjevali su nekoliko umilnih zvonkih pjesama. pola sata odspavati. koje bi se oglasilo tik do njega. a završnu strofu ponoviše s njima u zboru i lugarevi sinovi.Rekavši to. po mišljenju mog najmlađeg naučnika. i on stade ovako pripovijedati o čudnovatom redovniku: »Iduće jeseni bit će već dvije godine. to ga je. Franca. te lovčevi momci poskidaše sa zida nekoliko rogova i zasviraše neku lovačku pjesmu. Osjetih u grudima čudesnu lagodnost. čini se. pijući iz lijepog vrča. pa ću vam ispripovijedati. ugledao bi. ali nikad na divljač. prihvatih stoga lugarevu ponudu. I vi ćete dobiti dobru pušku i okušati svoju sreću. koji poštuju plemeniti lov«. uputih se s lugarem u šumu. Pri opetovanju pridružiše se s pijevom djevojke. izabralo je Franca. stari lovac. kao seminarist pucao sam doduše ponekad u cilj. kako iz grmlja iskače neko dlakavo nakazno biće. koji bi htio da mu ogadi lov ili da ga inače . moralo potjecati od čovjeka. To čudovište. na koje je nakanio poći. a na kraju. dolazio na ček. pobožno i usrdno izmoli gratias. Za to vrijeme bio je pospremljen stol. krepak i ukusno pripremljen. te mi po patrijarhalnom običaju nazdravi. ipak je ono. zavijanje. iako u njemu nije bilo ničeg ljudskog. skinu svoju kapicu. ima prepelica. pokušao uputiti u osnovne. radosne razgovore pojedosmo seoski ručak. Starac mi reče: »Sad ću.« Stvar mi je bila nova. najpotrebnije stvari streljačke vještine. što o njemu znam. pa ćemo poći u zasjedu. naime. koje mu je spriječilo da puca. već dugo mi pri duši nije bilo tako voljko. svi se pridru-žismo. koje je zavijalo. te uz vesele. te s uzvikom: »Živjeli svi valjani muževi. kako je redovnik dospio u moju kuću i drugo. da to biće smatra za samoga sotonu. kad je htio opaliti na neku životinju. Francu je glava bila puna svih onih sablasnih lovačkih bajki.

ali hitac zataji i on pun straha i užasa otrča k drugima. Čim sam. kad sam jedne maglovite jesenske večeri bio na čeku upravo tamo. sjedio je . čak i moji sinovi. i ja osjetih. da tu priliku. da ih otjeraju s čeka. jer. Neman se zapilji u mene i stade zavijati užasnim glasovima. gdje je Franc prviput ugledao neman. što sam smatrao da je to lukavština. kojom bi strijelci-vilenjaci htjeli zaplašiti moje lovce. Drugi momci. te mu je učarao i pušku. kako mi od straha izbija znoj. Glas o sablasti u šumi bio se proširio. da toj sablazni učinim kraj i da čudovište. kako se Francu ispriječio na putu sotona i ponudio mu učarane kugle. ako se ne odazove. izgovorio ime Isusa Krista. sasvim blizu mene. prestani već jednom sa svojim bogohulnim riječima i predaj se. Stoga naložih svojim sinovima i momcima. kome se na čeku ispriječila ta neman. iako je inače bio dobar strijelac. te kojekakve druge budalaštine. da je to sotona. potpuno se osmjelih. zašušta nešto u grmlju. pao je u neko nesvijesno stanje. da. i već se po selu pripovijedalo. Čim se našao u zatvoru. Dođoše moji momci. Gospode! Bio je to prizor. a meni je to više bilo stalo da saznam. gdje ga dadoh zatvoriti u kulu kraj pomoćne zgrade. Kad sam idućeg jutra došao k njemu. htijući da iduće jutro događaj prijavim vlastima. očekujući neku životinju. na kraju se s njim složiše.smuti. otkako ga je ta neman progonila. Franc htjede opaliti. kao da preda mnom zaista stoji sotona. no prilika skoči u grmlje. koji su bili podalje od njega. na koje sam još nikad nisam bio naišao. ili ću te ustrijeliti!« Čovjek se tada jecajući baci na tie i stade moliti. uvjeren. da mu se smilujem. bogohulne psovke. o čemu se radi. da po lovačkom pravu bez odlaganja na nju pucaju. da bude prvi. ali preda me ispade neka ružna prilika očiju crvenkastog sjaja i crne čekinjaste kose. progonim na mjestima. nije pogodio nijedno zvjere. Ali vatrenom molitvom. ukoliko bi se opet pojavila. koji bi mogao utjerati u strah i najvećeg junaka. podigavši pušku na nišan. gdje se obično pojavljivalo. bilo mi je pri duši. Odlučih. Dugo mi se to nije posrećilo. neman zaurla još bjesnije i na kraju stade sipati užasne. zaista. tiho podigoh pušku. Franca opet zadesi. moleći se. koji mu iz inata plaši divljač. te pograbismo čovjeka i odve-dosmo ga kući. koji su također nailazili na tu neman. On joj doviknu. pokrivena prnjama. napokon. koju sam izgovorio snažnim glasom. pozovu da stane te. Tada uzviknuh: »Prokleti nevaljalče.

no mladić je bio preslab. da mu se smilujem. U svijetlim časovima molio me. Srećom je Franca neizdržljiva žeđ nagnala iz sobe. pa dadoh da mu donesu jela i vina. kad dođu njegove sluge. koje su se bile probudile. koji sam mu dao prirediti. u koju su ga bili zatvorili zbog ludila. Dotrčao je. Čini se.na ležaju od slame. da se okrijepi. U napadima bjesnila sipao je strašne riječi. uzdrhtali bi mu svi udovi. kad smo se molili. i tu udarcem noge razvalio vrata. da je siromašan kapucin iz nekog udaljenog samostana i da je pobjegao iz tamnice. Ispunio sam mu želju. da ga oslobode te paklene muke. i njegovo ludilo kao da je zaista popustilo. da uzme vodu. probudio me prodoran krik na hodniku. skočih iz kreveta i s upaljenim svijetlom pohrlih brzo prema sobi. kad bi čuo makar i jednu pobožnu riječ. ču kako redovnik štro-poće po hodniku. redovnik se bio potpuno izmijenio. u kojoj su spavale moje kćerke. brzo bi se udaljavao. da ga otpremim i tako spriječim svaki ispad. pa biv čak zazivao Boga i svece. jer paroksizmi nisu više bili tako žestoki. kad sam htio izvesti svoj naum. a postali su i rjeđi. kad je probio vrata. Pošto je vidio kneza i njegovu sjajnu pratnju. te sam odlučio. i da će nas sve dati pobiti. i to upravo kad je knez lovio u ovom reviru. bilo mi ga je žao. a ja sam prispio upravo u . da se tada smatrao za svetoga Antonija. Čovjek je zaista bio u stanju vrijednom smilovanja. kao što je u bjesnilu uvijek galamio. i grčevito plakao. i upravo kad htjede poći u kuhinju. Noću pred ono jutro. Zamolio me najusrdnije. da je grof i vladar. no kad bih ga zbog toga ukorio i zaprijetio mu smrću. dušu bi mu ispunila neka skrušenost. da ga samo boravak kod mene može spasiti. da obuzda bjesomučnika. Redovnik je bio provalio iz kule. i na to se vidljivo oporavio. u kojoj su spavali momci. u životinjskoj uspaljenosti dotrčao do sobe mojih kćerki. a usto je moju kćerku Anu promatrao tako požudnim pogledima. Bacio mi se pred noge i molio me. rekao je da već nekoliko tjedana živi u šumi i da nije jeo ništa osim trava i divljeg voća. u koju sam ga svake noći zatvarao. pa će se tada sam vratiti u samostan. da ga za volju Božju ne otjeram. Samo još jedan jedini put bilo je s njim grdne muke. jer osjeća. pa je bio kod mene prenoćio. da ga samo nekoliko dana trpim u kući i da mu nabavim novu redovničku halju. u kojoj se smirio. i zgrabio ga odostrag upravo u času. Neprestano je bio uznemiren i povučen. hrvali su se na vratima uz vrisku djevojaka.

dirnuše do dna duše svojim divnim svetim zvukovima. tako da se nisu mogle dovoljno napripovijedati. njegovo biće sasvim su se izmijenili. koje moju staru i Anu. koji se bio podigao. da ubuduće ne čini slična nedjela. jer je sasvim sma-laksao i ležao kao mrtav. kao što već jesam. kao da bi se htio prekrižiti. tada se često križao po redovničkom običaju i tiho se molio. Napokon se počeo vidljivo oporavljati. kao da bi i on htio pjevati. potpuno slomio. ali da bi joj srce bilo sasvim na mjestu mora joj takvu pjesmu zapjevati moja Ana svojim zvonkim glasom. Ujutro ga nije bilo moguće otpremiti. bacio na ruku. a meni posegnuo za glavom. Jednom je sasvim neočekivano počeo pjevati latinske pjesme. Momke je bila probudila galama. kad je redovnik zbacio momka na tie i mučki ga zgrabio za grkljan.času. ali mu to nije uspijevalo. snažnom. ali odjednom. Ne predomišljajući se. da bjesomučnika tako čvrsto pritisnem uza zid. ali mu se Franc. a meni. u kojoj si htio zavesti moje kćeri. da je mogao ustati i hodati po kući. čini se. Redovnik se bio toliko oporavio. Tada bi on često duboko uzdisao i pogledavao moju staru i Anu turobnim pogledima. Oči su gledale . svezasmo redovnika i bacismo ga u kulu.« Zaurlao je od groze i užasa. uskoro je uspjelo. a njegov izgled. zapjeva neku nabožnu pjesmu. iako riječi nisu razumjele. kako bih ga opomenuo. a ja donesoh svoj korbač i odbrojih mu nekoliko snažnih udaraca. zablista u redovnikovoj ruci nož. To se događalo i sada uz bolesnikovu postelju. jer ga je strah od smrti. pograbih redovnika i otrgnuh ga od Franca. što mu je moglo poslužiti. zamahnuo je prema meni. to je daleko premalo za tvoju besramnost. još uvijek ne znam kako se to dogodilo. ali ja rekoh: »Zlikovce. kako ih je bolesnik duboko ganuo. a često su mu se suze ronile niz obraze. Ponekad je pokretao ruku i prste. Moja stara ima lijepu naviku. te osjetih iskreno sažaljenje. te zamalo nije izdahnuo. kad sjedi sama. zapravo bi trebalo da umreš. da često. pa su svi dotrčali. ponekad bi se tiho i oglasio. a moja stara stade ga njegovati kuhajući mu krepke juhe i dajući mu iz naše kućne apoteke ono. ruka je nemoćno padala. Naložih da mu u jednoj boljoj prostoriji prirede dobar ležaj. upravo je ganutljivo stenjao i cvilio.

koju treba da ulijevaju prave relikvije. pa čak i da je to potpuno neukusno. kao inače. koje je uspio nabaviti na putu. da to nije nimalo u skladu s duhom pobožnosti. a među njima je bila i jedna zatvorena boca. Vi ste me našli«. da se jedan od braće vratio s daleka puta i u samostan donio razne relikvije. Jeo nije ništa osim povrća. Tada bi izmolio gra-tias i zabavljao nas svojim pripovijedanjem. kako se govorilo. upitao. pa ni sad sigurno ne slutite. »u potpuno izrađenom stanju. Ne mogu opisati. Kao da ga je to veoma uzbudilo. ne misleći baš odviše. kako mi se zavodljivo ukazala opačina kao najviši vrhunac života. da ga svetac. smiluj se čovjeku. moj je život postao niz sramotnih zlodjela. kakvu sam žarku žeđ osjetio za svjetovnim užicima. okusi malo jela i popije gutljaj vina. kojega je u samostan odvela samo sanjarska sklonost prema samoći i dubokom razmišljanju. nije u ludilu bio doveo u ovu šumu. te se dogodilo. kojem se u časovima tjeskobe molio. kako se tada izmijenilo sve moje biće. nju je. iako se meni činilo. usprkos svoj mojoj đavolskoj . te sam živio u takvom zadovoljstvu. No obuzela me neka neopisiva razuzdana želja da ispitam. svaki trag ludila bio je iščez-nuo. svjetlucala neka opaka vatra. tebi moram zahvaliti za spas svoje duše. sveti Antonije oduzeo đavlu. a pripovijedati umio je tako lijepo. da je se dočepam. u meni su već vidjeli budućeg priora. kojega je zaveo sotona i koji bi zauvijek bio izgubljen. dopusti mi da budem uz tebe. bogato obdaren od prirode. da sam nekoć bio mladić. da sjedne za moj stol. kakvo je moguće samo u samostanu. ukratko. nastavio je redovnik nakon kratke šutnje. Isticao sam se pobožnošću i uzornim ponašanjem. još se ne mogu od tebe odvojiti. a tek rijetko mogao sam ga u posljednje vrijeme nagovoriti. ne će i se skoro vratiti u samostan. da sam ga jednom susreo i. kruha i vode.blago. što je zapravo u toj boci. I taje relikvija bila brižljivo pohranjena. Dogodilo se. Sva moja braća izvanredno su me voljela. Uspjelo mi je. u njima nije. prihvatio mi je ruku i kazao: »Prijatelju moj. Ah. koračao je po samostanskom običaju tiho i pobožno sa sklopljenim rukama. otvorio sam je i našao u njoj slatko krepko piće divna mirisa. kao malo tko. ti si me spasio od vječne propasti. Često je sam odlazio na šetnju u šumu. koje ispih do posljednje kapi. koji je u njoj čuvao neki zavodnički eliksir.

Po svojoj sklonosti postao je kapucin. »a ne bih ga to ni htio pitati. željezne rešetke padoše smrvljene s prozora. i ponovo zrakom zahuja orkan. o kojem je nedavno bilo govora na dvoru. prokleh sam sebe i svoj život.« »No ja ću jamačno smjeti da za nju saznam«. stadoh huliti na Boga i svece. imao neke tajnovite veze s našim dvorom. odgovorio je lugar. kome služim. Bacih se urličući na koljena i uzviknuh: »Nije Bog onaj.« Tada mi se učini kao da je iznenada u visini zahučala oluja. kao da ih je uzdrmao potres. tako dobroćudan. ti si moj gospodar. ako svoju dušu potpuno odvratim od Višnjega i pristanem da njemu služim. i iz koje ste me vi spasili. odrekoh se nečastivog i stadoh se usrdno moliti za smilovanje. a ja se nađoh na samostanskom dvorištu izbačen nekom nevidljivom silom. Srce mi je razdirao neoposiv strah. zidovi zatutnjiše. a ja izgubih svijest te ponovo dođoh k sebi tek u šumi. »jer sam stranac. kako je prošle noći moglo njegovo ludilo ponovo izbiti. kako se govorilo. bacih se slomljen ničice pred sveca. čiji je muž. i u njegovim zrakama zasja kip svetoga Antonija.« »Ne znate li možda«. pa mi je to neshvatljivije. za njih se saznalo.« »Treba da znate«. Provevši u mračnom vlažnom zatvoru nekoliko sedmica. a osim toga najsvečanije obećajem. te me je prior osudio na vječnu tamnicu. odvratih.« Tako je pričao redovnik. nastavio je lugar. Od tog doba redovnik je bio tako krotak. Mjesec je jasno sjao kroz oblake. Ona je prihvatila i dala odgojiti sina neke siromašne žene. da ću savjesno šutjeti. ali tada se navukoše crni oblaci.lukavštini. na mene je tako duboko djelovalo. a to što se s njim dogodilo. da ću još i nakon mnogo godina moći kao danas sve to ponoviti od riječi do riječi. »iz kojega je kapucinskog samostana nesretnik pobjegao?« »To mi je prešutio«. da je to jamačno isti onaj nesretnik. jer sam gotovo uvjeren. da smo ga svi zavoljeli. kroz tamnicu prozvižda neki reski zvuk. iz tvog žara struji radost života. da će me osloboditi. a ja svoju slutnju zbog redovnikova dobra nisam htio izreći upravo na dvoru. »da je sestra naše kne-ginje abatisa samostana cistercitkinja u ***. . upadoh lugaru u riječ. iako nitko nije ni slutio da je u blizini. po kojoj sam bjesnio lud od gladi i očaja. koji je bio podignut uz vodoskok nasred dvorišta. tada mi u žarkom crvenom sjaju pristupi sotona i reče.

i mislim.« Kad je lugar spomenuo ime Medardo. pojava grofa i njegovog lakomislenog dvorskog meštra. Dobri savjeti pobožnog Ćirila. Sada sam znao. teško je sagriješio i bio protjeran iz samostana. kojega je abatisa dala odgojiti za duhovnički stalež. te sam jedva Čuo starca. i mi se zaustavismo pred šipražjem. smatrajući se slobodnim. da taj redovnik nije nitko drugi nego upravo brat Medardo. Iako redovnik opisuje svoje spasenje iz samostanskog zatvora drukčije. . naime da ga je spasio sotona. Bio sam se tako duboko zamislio. stresla mi je nutrinu jeza. na koje se niSam osvrtao. Zloupotrebivši neku relikviju. smatram to za izmišljotinu. koje je požudno ispio. zastidio sam se svojih opakih djela. i prije nekog vremena duboko je žalila njegovu propast. dok ga Božji sud nije kaznio životinjskom mahnitošću. koji sam čuo prije nekog vremena. pa sam ih zaboravio. Spustio se sumrak. tako da sam se. da je redovnik govorio istinu. sve mi je to došlo na pamet. koja je postajala sve gušća. zašto mi je odjednom počelo kipjeti u duši. kojem je tako dugo bio ponos i dika. Lovci se tiho odšuljaše na svoja mjesta i ja ostadoh sam u tami. zašto se izmijenila moja ćud. koje je imao s opakim strijelcimavilenjacima. u kojem je trebalo da bude prepelica. čitava ta pripovijest izmučila me zaista poput smrtonosnih uboda. koju bih morao osjetiti. jer cijelu tu pripovijest ne poznam temeljito. a davao ga namamljivao na kojekakve grijehe. I odviše sam bio uvjeren. Sve to znam iz jednog razgovora kneževog osobnog liječnika s jednim drugim gospodinom sa dvora. da sam se iskreno kajao. mogao kretati samo unutar kaveza. ponovo bacilo u pogano. a taj stid valjda je u tom času zamijenio duboko žaljenje i skrušenost. u koji sam bio nepovratno zatvoren. lugar me postavio na moje mjesto i strogo mi naložio da ne govorim i da se mnogo ne mičem. koje ipak nisam shvatio. koji su me pogađali u dubinu duše. nego da s napetim kokotom pažljivo osluškujem. Abatisa je vrlo često pisala sestri o svom štićeniku.(AH ja sam bio sam se srozao do bijedne igračke opake tajnovite sile. koja mu je ostala još od ludila. koji se opet bio vratio na lov i opisivao mi mnogo pustolovina. Spomenuli su nekoliko vrlo zanimljivih činjenica. jer ga je upravo ono pakleno piće. koja me sputala nerazrešivim sponama. bogohulno ludilo.a kao propovjednik pročuo se na daleko i široko.

»Ne mogu ga više držati kod sebe«. kriknuh! Tada nada mnom za-šumi jak lepet krila. opalih naslijepo u zrak.« Ova starčeva prostodušna šala pogodila me u dno duše. abatisu. pogledavajući me lukavo ispod oka. postadoh sam sebi sumnjiv. što su istekle iz Hermogenove smrtne rane. »nadam se da ste pošten i čestit lovac. to su bile kapljice krvi. »jer tko mi jamči. Vidio sam svoju majku. mora s Kristija-nom i Francom u grad. naslijepo opalio. »Uostalom. moj izvještaj o svemu. pretvori se u ludog redovnika. ispunio grozom. što želi pogoditi. Hitci sada prasnuše svuda naokolo i lovci se okupiše. nastavio je on u šali. koji je stajao nedaleko od mene. a da ne promaši ono. koju kao da spazih tik pred ponorom. a kad ga htjedoh oštrije pogledati. promatrale su me prijekornim pogledima. te može pucati kud bilo. sutra. oborivši treću. ispriča.« Kad ostadoh u svojoj sobici sam. prijeteći mi. te da hranu nije dirnuo. Kristijan je izvijestio. čak mu se u mraku učinilo kao da sam pušku držao u sasvim drugom smjeru. samo da se obranim. »Bravo!« uzviknu lovčev momak. pojavi mi se pred očima I lermogenov lik. kako se čini. no ipak sam pogodio dvije prepelice. kad su prepelice preletjele tik iznad moje glave. pa me čak i moj sretni pogodak u onom uzbuđenom. i dvije prepelice padoše pogođene. i upiljila u mene svoje crne. što sam se tako uplašio prepelica i opalio. strašnom raspoloženju iako je bio sasvim slučajan. ah. Obojica se u mojoj duši stopiše u jedno i postadoše tako opomena više sile. da se redovnik u zatvoru ponašao sasvim mirno. Spotakoh se . a ipak su prepelice bile oborene. noseći svaki svoj plijen. Stari lugar se nasmijao. i da ovdje u kući ne će počiniti neku strašnu nevolju. Prišla mi je Eufemija.U mračnoj šumi pojaviše se tada preda mnom likovi iz mog života. kazao je lugar. te onda. što ranije. kao da sam se silno uplašio. mrtvački blijeda lica. i ne nanišanivši pravo. uzdigla svoje krvave ruke. da nije izgovorio ni jednu jedinu riječ. gospodine«. Kad smo se vratili kući. Više nego ikad razdvojen od svog vlastitog ja. već je davno gotov. pa ga tamo mogu smjestiti u ludnicu. koji se spetljao s nečastivim. kako sam glasno kriknuo. da njegovo. ražarene oči. te neka unutrašnja jeza razornom snagom obuze sve moje biće. što se dogodilo. Lovčev momak. a ne strijelac-vilenjak. neizlječivo ludilo ne će nakon nekog vremena ponovo izbiti.

iz koje je još uvijek strujao jak opojan miris.na pletenku. Njegovo stanje ubode me u srce. Sestra moje pokroviteljice. što je stari lugar smatrao redovnika upravo za nesretnog Medarda. dovedoše redovnika. koja još nije htjela dopustiti. koje se pojavljivalo posvuda na mom putu. jer je njegovo stanje bilo svakako sumnjivo i nipošto nije bilo sigurno da u iznenadnom napadu ne će izbiti suspregnuti bijes. Osjećao sam kako me mimoišla ta užasna sudbina a to. vidljivo ukazao u liku onog strašnog sablasnog slikara? Nešto me neodoljivo vuklo u rezidenciju. Podigoše ga na kola i čvrsto svezaše uzetima. . i kad su se kola već udaljila (ispratili smo ih do ispred zida). činilo se da jedva oko sebe primjećuje ljude. bilo mi je kao opomena više svete sile. štoviše. začuh u dvorištu lugarev glas. da padnem u bezutješnu nevolju. Tek kad krenuše. koja je još ležala na tlu. i tako probudim uspomene. a pogled uprt u mene. ali i samu bocu. Tek što se razdanilo. Nije odgovarao ni na kakvo pitanje. kao što sam bio uvjeren. Kad siđoh. stoga se brzo obukoh. Kristijan i jedan lovčev momak sjedoše uz njega u kola. nalik na moje. i on se odjednom duboko začudi. za mene samoga. hrabrila me pomisao. koja je. survalo u divlje ludilo. te tiho zajeca. " Zar nije izgledalo kao da je ludilo. koji je mrtvački blijeda i smetena lica strpljivo puštao da ga vode. da iz nje gucnem. pade njegov pogled na mene. redovnik ju je bio ispraznio do posljednje kapi. i samo njegovoj propasti zahvaljivao sam možda za svoje spasenje. Malo po malo bivao sam sve mirniji. da tako uništim svaku mogućnost djelovanja kobnog eliksira. da me nanese u njenu blizinu. stajala su ispred kućnih vrata seljačka kola sa sjedištima od slame. treba da me opet vrati čestitom životu pravednika. ostala mu je glava okrenuta. ništa nije htio okusiti. lice mu se zgrči. koga je piće. jer za (u je u sadašnjem mom raspoloženju bilo potrebno jedino da je ugledam. koji mi se. izbacio sam kroz otvoren prozor preko dvorišnog zida. da u svakom slučaju mora da sam u duhovnom pogledu uzvišen nad ovog redovnika. bila sasvim nalik na abatisu. Htio sam prepustiti slučaju. spremna za polazak. jer sam često vidio njenu sliku. kako sam se sjećao. trebalo je da rano otputujem s njegovim sinom. kakav mi je nekoć cvjetao. Kad mu čvrsto stegnuše ruke. jedino kadro da prozre moju nutrinu i da me sve oštrije upozorava na zlog duha. pa sam bio oslobođen od svakog novog iskušenja.

da ženi za gostoljubivost. što je bio udaljen redovnik.»Vidite«. čija je pojava u iznakaženim ružnim crtama. koji je liberalni knez bio otvorio za šetnju stanovnicima. Radovao sam se rezidenciji. koje sam slučajno imao uza se. kao da ću se tamo. ali prilično pusta. Odvezao sam se bodar i radostan.« Bilo mi je voljko i lako. U gostionici. tla se pokaže izvanjska uglađenost. da je njegovom bijesnom ponašanju mnogo pridonijela vaša prisutnost u blagovaonici. a ni građena nije bila u velikom stilu. pa i kod priprostih ljudi. mislim. »kako vas oštro gleda u oči. Čak i u odijevanju i ponašanju stanovnika. mračne sudbine. u koju sam bio svratio. Nakon doručka dovezoše lugarevu lijepu kočiju. Čitava obitelj tako se srdačno oprostila. te da mnogi stanovnici nikad ne propuštaju tu priliku. često suzbio napade njegova bjesnila. Nekoliko ulica. tutnem u ruke malo novca. da knežev-ska obitelj obično navečer izlazi na šetnju po parku. koja me gnječila. bila je pravilnije i ljepše građena. štoviše. da će doći neki stranac i ubiti ga. koji sam napustio. okrijepljen. nego na dio grada. te sam prijetnjom. Po opsegu znatno manja. bilo je više nalik na park. nekog nastojanja. da vide dobroga vladara. s kojom sam bio primljen. u kojima su bili zasađeni drvoredi. kazao je stari lugar. Jedva mi je uspjelo. jer mi je bilo pri duši. a njenim dvjema prekrasnim kćerkama nekoliko galanterijskih predmeta. rijetko bi divlji štropot kola prekidao mir. ČETVRTO POGLAVLJE ŽIVOT NA KNEŽEVSKOM DVORU Kneževa rezidencija bila je prava suprotnost trgovačkom gradu. ali po dotjeranosti i pravilnim razmjerima jedna od najljepših zgrada. jer je čak u svojim dobrim časovima ostajao neobično plah i uvijek se pribojavao. kao da će tamo s mene spasti teret teške. moći istrgnuti zloj sili. da ću ga odmah dati ustrijeliti. odražavala moj vlastiti ja. Smrti se naime neizmjerno boji. sve se kretalo tiho i svečano. koje sam ikada vidio. koju nije očekivao. rekoše mi. a starac je još zbijao mnogo šale s mojim lovačkim talentom. bilo je neke otmjenosti. u koju su bili upregnuti hitri konji. U određeni sat . kao da sam u kući bio već odavno poznat. koja mi je pomutila život. na nju se nadovezivao krasan park. Za kneževu palaču bolje je reći da je bila mala nego velika.

a to mi je bilo sasvim po volji. isti produhovljeni pogled oka. često graditelja navela na minijaturu.požurih u park. Slučajno sam stajao uz nekog bistrog čovjeka. kakva je bila u starih majstora. zaista su prilično smiješni. koja je bila toliko nalik na moju pokroviteljicu! Ista dostojanstvenost. da je težnja za antičkim oblikom. da je oponašanje gotskih oblika gotovo još opasnije nego ona težnja za antičkim. knez sa svojom suprugom i malom pratnjom izišao iz dvora. proizlazi iz dvora. nju. da meni. da se svuda širi duh ljupkosti i profinjenog ukusa. pokaže ukusne nasade. kad je skučen u pogledu veličine zgrade i troškova. bizarnim stupovima. koje su u svojoj sićušnosti izgledale i odviše malene. pokušavši . da graditelj. koje se može pridržavati kod antičkog sloga. jer se tu ne radi o školskoj pravilnosti. nebeski smiješak. ima dovoljno razloga. činilo se. razmještene po parku odavale. Iako je sasvim točno. koji su tako divno umjeli sjediniti u smislenu. ista ljupkost u svakom njenom pokretu. njezina okolina. da ona smirena uglađenost i skromna profinjenost. ipak to ne može nikako učiniti sa šiljastim lukovima. ponašanje kneževske obitelji. koji podnosi samo grandiozne razmjere. kojih je tu bilo posvuda. primijetio sam zaista. Mislim. u drugom dijelu parka bilo nekoliko gotskih građevina. koji mi je odgovarao na sva moguća pitanja i umio da uplete poneku veselu primjedbu. bio udubljen u zanimljiv živ razgovor s nekim ozbiljnim muškarcem. koje su se upravo našle u aleji. Vidjelo se. pa čak i heterogenoj Jednom riječju. Isto je tako. Sve sam to izjavio svome pratiocu. Kad je kneževska obitelj otišla dalje. isto otvoreno čelo. dok je knez. kojima oponaša ovu ili onu crkvufjer nešto istinsko može u umjetnosti stvoriti samo onaj graditelj. strancu. iako su građevine. u sasvim suprotnom stilu. Odjeća. predložio mi je. Antički stupovi. gotskog graditelja mora voditi rijedak osjećaj za romantično. čije glave visok čovjek gotovo dosiže rukom. da prošećemo parkom. Govorila je ljubazno s nekoliko žena. Činilo mi se jedino da je u stasu punija i mlađa od abatise. on se sa mnom potpuno složio. da gradi male kapele u tom stilu. kojega nadahnjuje duboka osjećajnost. sve je to bilo skladna cjelina. značajnu cjelinu ono što je naoko bez ikakve veze. ukrasnim šarama. koja je vladala u rezidenciji. Ah! — uskoro nisam više vidio ništa osim kneginju.

odgovorio je moj pratilac. pa čak i potreba. tko se može pojaviti u kneževoj najbližoj okolini. Sloboda. da je do tih pogrešaka mogla gotovo sama po sebi dovesti potreba za šaro-likošću u parku. No baš u znanost i umjetnost mnogostrano . u koju čovjek tupim perom i blijedom tintom mora naškrabati tjeralicu za samim sobom. čitavo uređenje naše male države. kao u drugim gradovima. odstranjenje svake vojničke samovolje. kojom se određuje. prislonjeni na stabla i sakriveni u ljupko grmlje. što se misli. da dostigne grandiozne stare uzore. stoga mu je svaki vješt umjetnik. a daleko je od toga. ljude mučili glupavom pedanterijom dvora. ide samo za ljupkim dojmom. »međutim. prijatan mir. da podanici nisu zbog njega. u kojoj vlada prava životna mudrost. priječi da bilo što prigovorimo. on se kao vladar oduvijek zaista istinski pridržava očinskog načela. makar bio skučen u pogledu veličine i troškova. koji je bio izdanje susjednog velikog dvora u džepnom formatu. Kladim se. sve ove zgrade. bili bi mi miliji. da se iskaže sve. ili makar samo za počinak i odmor. male daće. najskromnije vrtne kućice. a ako već treba da se teše i zida. ako iznenada izbije nevrijeme. onda duhovitom graditelju. sve će vam to učiniti radosnim boravak u našoj maloj zemlji. da se tu i tamo nađe zgrada kao utočište. bez pretenzija. krovovi od slame. koji može naginjati antici ili gotici. dok su ranije. stoji na raspolaganju slog. Najjednostavnije. Na svijetu nema boljeg čovjeka od kneza. proizlazi od našeg divnog kneza. koji će goditi duši gledaoca. potpuno povlačenje policije. odgovorio sam mu. da mrskom činovničkom gorljivo-šću gnjavi vlastite građane i strance. nego naprotiv on zbog podanika. pa prema lome i niska cijena svega što je potrebno za život. bar nas domaće. a sigurno se ni gostioničar nije. koja bez buke obuzdava samo opaku razuz-danost. ali bez sitničavog ropskog oponašanja. koji bi upravo odgovarali spomenutoj svrsi.jedino da onu sićušnost opravda time. u kojem se razvijaju trgovina i obrt. već u prvih četvrt sata svečano dovukao s knjižurinom ispod ruke. da vas dosad još nitko nije upitao za ime i stalež. a samo stupanj njegova znanja je mjera plemstva. a ta okolnost. »Potpuno se slažem s vama«. svaki uman učenjak dobro došao. kako su mi pripovijedali. pa i uređenje čitavog parka potječu od samog kneza. Knez voli umjetnost i znanosti. nego svi oni mali hramovi i kapelice. Ukratko.

Zbog tog brzog mijenjanja sklonosti dobrom knezu predbacuju pomanjkanje onefdubine duha. kad se ponešto nikako nije dalo ugurati u smanjene razmjere. koji na njega djeluje. znalo isto tako uznemiriti. ali po mojem mišljenju čine mu nepravdu. koja ga je skučila prilikom odgoja. da se s posebnom strašću prikloni čas ovome. nepromjenljivo odražava šarolika slika života. uživa u čudnim stjecajima slučajnosti. Do takvih promjena dolazi čak i u pogledu dnevnih zabava na dvoru. koji je neko vrijeme zahvatio muziku. koji marljivom knezu svatko od srca želi. Kad se uređivao park. i tom oduševljenju moramo zahvaliti osnivanje odlične kapele. bio je strastven graditelj i vrtlar. no potreban je samo neki poticaj. trpi i naše kazalište. često mučnog posla. grupirano s dubokim smislom za slikovito. ono ne odstupa od manire. dok se zbirka slika obogaćuje. Potom ga je zaokupilo slikarstvo. te ga je svako ma i najsitnije odstupanje od određenog uzorka. to je zaista vedar odušak u životu. a sada se odražava u ropskoj privrežnosti raznim kalupima. Graditeljima je s bojažljivom točnošću propisivao i crtao svaku pojedinost zgrada. jer ga samo izvanredna živost duha goni. ovaj park tako lijepo njegovanfa naša kapela. da na dnevni red stavi opet nešto drugo. kao što vidite. u kojoj se. kao u bistrom. izrazih svoje divljenje. poput sunca jasnom jezeru. čas onome. i njoj se moraju pokoravati najheterogeniji elementi.« Upravo smo prolazili uz prekrasno grmlje i drveće. odmor od ozbiljnog. a knez. onda ga je zanio polet. već prema poticaju. A što se tiče mijenjanja zabave na dvoru. a da pritom ne zaboravlja čak ni ne zapušta ništa plemenito. naše kazalište stalno primaju svaku zamislivu pomoć i potporu. koji je on s mukom izvukao iz svih mogućih antikvarnih djela. Prije se mnogo plesalo. . i moj pratilac reče: »Svi ovi nasadi. koja mu je jednom bila određena. koliko god dopuštaju mogućnosti. koje su mu nametale skučene prilike. ovo zelenilo i grupe cvijeća djelo su uzorite kneginje. sada se na društvene dane igra faraon. koji zapravo uopće nije kartaš.obrazovanog kneza uvuklo se malo pedanterije. u kojem je i sam neobično mnogo dao. koji je on zavolio. Knez mijenja pojedine svoje sklonosti. Upravo od toga što se pridržava stanovitog oblika.1 Zbog toga je. kao i to. a zacijelo ga nikad ni jedna odviše ne zaokupi.

ali ne poredane kao za izložbu. Taj diplomatski način. utjecali su. najadama i drijadama. Sasvim neovisan. da mi možda pokaže kraći put. saopćio sam mu. Ti su kipovi stoga prognani. jer je svaki obrazovan. da ostanem ovdje poduže. te se napokon predstavio kao inspektor kneževe galerije slika. koje je knez zbog nekih njemu dragih uspomena htio zadržati u parku. Pozdravih ga. Potvrdio sam to i dodao. čak i ako ne zna za ove manje poznate okolnosti. koji ovdje posvuda vladaju. kakvog sam staleža i zvanja. da mi kao vodič pokaže čitav park.Ona je savršena slikarica krajolika. odlučih stoga prepustiti slučaju. da ću izmaći stanovitim neugodnim pitanjima maršala dvora. umjela postaviti tako vješto. neka me predstavi knezu. a osim toga prirodoslovlje je njena najmilija znanost. kad nije bilo žive duše. kako sam stigao prije nekoliko dana i da sam htio samo proputovati. ali i njih je kneginja pogađajući profinjenim osjećajem kneževe najskrovitije želje. na svakoga. ali draž mjesta i osobito prijaznost i mir. što sam se jedva mogao nadati. Kneginja je pokazala odvratnost prema svim onim bogovima i božicama. nevjesto isklesanim u pješčaniku. da li sam stranac. kako od srca želim. da se približim kneževoj obitelji. Čini se. dolaska do kneza. da se to knezu svidjelo. Čuvao sam se. da nema ništa lakše. Zbog toga ćete naći strano drveće. namislio sam.« Bila je već kasna večer. moj je pratilac prihvatio poziv. svidio mi se to manje. da se zadržim. upitavši. nego smještene s dubokim osjećajem i podijeljene u prirodne grupe. jer mi cijela okolina izvanredno odgovara i privlači me. on se zaustavi i upusti se u razgovor. pa sam . kao da mi je potpuno nepoznat. da ne odam da sam već sve to vidio. i on se ponudi. kojima je ranije vrvio park. upravo u vrijeme. Samo treba da posjetim maršala dvora i da ga zamolim. susreo sam kneza u jednostavnom ogrtaču. kao da bez pomoći vješte ruke niknuše na zavičajnom tlu. da sa mnom večera u gostionici. pa napustismo park. živeći samo za znanost i umjetnost. pa ćete još naći samo nekoliko dobrih kopija antičkih djela. da upravo čudno djeluju. uvjeravao me je. Kad sam naime jednog jutra šetao po parku. rijetko cvijeće i biljke. uman stranac dobro došao u dvorskom krugu. Kad pri stolu postadosmo povjerljiviji. o tome odakle dolazim. a to se uskoro zaista i dogodilo.

o efektu. na kojima se pokreće . koje mora zadovoljiti slika. piramidalnim grupama. gotske kapele. činilo se. osvjetljenju i t. o mračnom svijetlu. Poučio me za čim zapravo teži slikarstvo i muzika. da njegovo umjetničko obrazovanje daleko premašuje ono. »u svojoj velikoj jednostavnosti prava igra za ljude od duha. bujnu divnu vegetaciju. kojemu se. no čini se da mi nedostaje poznavanje prakse i stvarnog izvođenja u život. ili još bolje. d. koji obično nije nadahnut pravim iskustvenim saznanjem. nastavio je on. Saznao sam mnogo o koloritu. Razgovor je skrenuo na umjetnost. Čovjek odmah izlazi iz sama sebe. o prizorima za primadonu. Sve sam saslušao. usudio sam se koješta prigovoriti njegovim sudovima. o zborovima. o ozbiljnoj i komičnoj muzici.pustio da me provede kroz sve spilje. hramove. paviljone. draperiji. da bih ja doduše u idejnom pogledu mogao biti u pravu. a da nisam prekidao kneza. kakvo obično stječu velikaši. Upitao me što ja mislim. izjavivši. Svuda je spominjao uzore. opera. koju zovemo sudbinom. Dobitak i gubitak su ona dva stožera. le sam strpljivo slušao objašnjenja. stavlja se u položaj. moji nazori bili su za njega samo dokaz mog diletantizma. Pažljivo me saslušao. ta zabava veoma svidjela. upitavši iznenada: »Igrate li faraon?« Odgovorio sam da ne igram. čini se. da makar i nasluti onu dubinu. s kojeg može vidjeti čudnovate zapletaje i veze. no prekinuo je svako daljnje raspravljanje o tom predmetu. te se pokazah kao dobar poznavalac slikarstva i praktički muzički umjetnik. Napokon je sam naglo prekinuo svoj govor. ali je ipak odviše površno. Moji prigovori. na kojoj se zasniva čitavo uređenje ovog parka i koja bi morala prevladavati kod svakog parka. a nisam propustio ni da se izjasnim i o građevinama. koje nevidljivim nitima prede tajanstvena sila. koji su duhovito i precizno izražavali njegovo unutrašnje uvjerenje i pokazivali. koja je knez davao o svakom nasadu i zgradi. o uvjetima. isto onako kao i pred inspektorom galerije. pohvalio sam ljupkost mjesta. da poneki od mojih sudova baš ne odbacuje. »To je divna igra«. po kojima se radilo. iz koje pravom umjetniku izvire divna umjetnost i u njemu raspaljuje božansku iskru težnje za istinskim. upozoravao me na točnu izvedbu postavljenih zadaća i uopće se raspripovijedao o težnji.

»vi ste. do viđenja!« Tako mi se želja ispunila lakše. Dvorske .tajanstven stroj. da se pojavite u mojoj okolini. po miloj volji dalje tjera duh nastanjem u njemu. Ja sam knez. koji. tope se od prijateljstva i nježnosti. intrigama. a komornici razuzdana čeljad i oskvrnitelji djevojaka. da na neki način čak živim na dvoru. bit ću sam vaš učitelj. kako bi onaj iza njega došao na njegovo mjesto. dok se isto to ne dogodi i njemu. da dosad nisam osjetio u sebi mnogo želje za kartanjem. kao što sam se uvjerio. Sva su lica rastegnuta na prijazan smiješak. ako vam se sviđa ovdje u rezidenciji. koji to tvrde. koje je.« Uvjeravao sam ga. gledajući me oštro svojim živahnim bistrim očima. kad ga pokrenemo. da se zovem Leonardo i da živim privatno kao učenjak. nastavio: »Eh. izvanredno opasno i pogubno. »Kakvo plemstvo. nego što sam i mislio. koji bi vas htio uloviti u svoje mreže. no vi ćete me još na kraju smatrati možda nekim kartašem. Knez se nasmiješio i. iako ulog u nju mora biti velik. kakvo plemstvo«. da bi bila zanimljiva. te da uostalom nisam plemić. Adieu. što više. gospodine Leonarde. jer slučaj je trom. naklanjaju i savijaju.« Nakanivši već da me napusti. Tu igru morate naučiti. pa se stoga možda ne bih smio poslužiti ponuđenom milošću. ali svatko je drugome nepomirljiv neprijatelj i nastoji mu podmuklo podmetnuti nogu. prvi ministar bi morao biti spletkar i pohlepni zlikovac. u kojem ponekad igramo faraon. a u srcima laž i himba. ponosan na svoje pretke. Po pričanju tih ljudi knez bi morao biti okružen zlikovcima svih vrsta i zaslijepljen. kako su me često uvjeravali. čim mu se nudi samo malo. Trebalo je da se po prviput u svom životu pojavim na dvoru. to su djetinjaste duše. koje su satkali duhoviti pisci romana i komedija. uzviknu knez živo. smutnjama. da ga nepovratno strovali. knez mi se opet obrati i upita: »A s kim sam govorio?« Odgovorih. da se pojavim u dvorskom krugu. Znanost vas oplemenjuje i osposobljava. te mi kroz glavu pro-doše sve one neobične pripovijetke o dvorskim spletkama. uman čovjek. ostanite tu i posjetite moj krug. ali ja ne dopuštam. vrlo obrazovan. da se bilo tko tom igrom upropasti. njegov maršal dvora morao bi biti neki odvratni tikvan.

kojim sam razgledavao njegov park. koje sam ponio iz trgovačkog grada. usto zaljubljive. gle. uglato u svom ponašanju. izvanredno građeno tijelo lako se priviknulo na neusiljeno. te postavljaju mreže i zamke. Bljedoća. da sasvim zagladim sve ono tvrdo. da vidim dvor. kad sam nakanio. da preda mnom zabljesne velika zvijezda. pokupljenoj iz romana i komedija. da sam nosio fino i lijepo crno odijelo po najnovijem ukusu. na kojima je prije boravio. pa moje skučenosti nestade. uvijek mi se činilo. tako su i sva gospoda oko kneza trebala da se pojave u izvezenim kaputima. kad sam u seminariju o tome onoliko čitao. pri riječima: »Ja sam knez«. ostala je u meni neka bojazan pred svim što je dvorsko i ona je djelovala još i sada. ne bez tjeskobe u duši. Takva je u mojoj duši bila slika dvora. da bi moji pojmovi o životu na dvoru uopće mogli biti djetinjasta predrasuda. iščeznula je s mojih obraza. koje se nenametljivo držalo granica najveće profinjenosti. svojstveno svjetovnjaku. morao zapravo naglo raskopčati ogrtač. koja nagrđuje mladog redovnika 1 onda.dame su ružne. da tu đavao tjera svoje bez ikakve smetnje. Osjetio sam. slobodno kretanje. kad je sa mnom razgovarao u parku. ukusna odijela. iako mi je Leonardo mnogo pričao 0 dvorovima. koji su se već bili okupili. kako je to pokazalo njihovo susretljivo ponašanje. a sasvim me osokoli knez. kad ima lijepo lice. moji tamnosmeđi uvojci prekrili su svaki trag lonzure. krutim frizurama i tako dalje. Kao što je knez po mojoj teoriji. Moja težnja da se približim kneginji. pa se nisam malo začudio. Moj prilično dugotrajan boravak u onom carskom trgovačkom gradu poslužio mi je. a bio sam u godinama najveće snage. pa je moja pojava morala ugodno djelovati na sve. ukočeno. čak neki unutrašnji glas. gospodin Leonard!« te se stade šaliti na račun mog strogog kritičarskog pogleda. što mi je još ostalo od života u samostanu. koji mi je prigušenim riječima neprestano dovikivao da će tu biti odlučena moja sudbina. koji mi pristupi riječima: »Gle. . Moje od prirode gipko. te se u određeno vrijeme nađoh. naduvene smutljivke. neodoljivo su me gonili naprijed. ugledavši samo jednostavna. kojih se treba čuvati kao vatre. koja mi je rumenjela obraze i sijevala iz očiju. Svemu tome pridružilo se. u kneževskom predvorju.

i u salon uniđe kneginja. čini se sestre. s dugim mačem o boku. a ipak je čovjek osjećao. da ponovi . počeli su živi razgovori. naprosto je sipao oko sebe. putujem. kako sam nekoć studirao teologiju. koji je odavao čuđenje. nimalo nalik na ljude koji potajno spremaju neko zlo. da sam se u tren oka našao s njom na samu pri prozoru. a sada. te joj tiho reče nešto. Bio je to knežev osobni liječnik. Odmah se upustila sa mnom u razgovor. krećući se i provlačeći se nevjerojatnom brzinom kroz društvo. kakvu sam ranije zamišljao. Sve se to zbilo u jednom hipu. ne ostajući nikome dužan. kad me predstaviše. no na sreću vrlo skromno ukrašene. a uvjeren. komornici bodri mladići. nigdje se ne zadržavajući. koju su pratile samo dvije dvorske dame. neusiljen ton. blistavih očiju. zagledala se u mene pogledom. da je u takvim slučajevima najmanje škodljiva i najmanje opasna najjednostavnija. sarkastičnih dosjetki i posvuda izazivao živost. neko unutrašnje uzbuđenje. koje nisam razumio. a da taj osjećaj nije bio ni najmanje tegoban. Svoje rodno mjesto prebacio sam u poljsku Prusiju i dao mu nemoguće ime. koje je lomilo zube i jezik. naslijedivši bogatog oca. bio je čas ovdje. zbog čega se ova uznemirila i oštro me pogledala. jer me to raduje i jer to volim. One dvije dvorske dame. koliko ga je god lukavo započela. Isticao se jedan sitan muškarac prćasta nosa i živih. bile su vrlo mlade i isto toliko beznačajne. sada. prošaputala je nekoliko riječi. da joj ispripovijedam. s kojom je bila razgovarala kneginja. nalikovala je na moju pokroviteljicu još više. kad je ugledah. uskoro se pokazalo da mu je jedina svrha ispitivanje mojih životnih prilika. Društvo se zatim podijelilo u manje i veće grupe. Bio sam na to spreman. kao iskre. u kneževoj blizini. i onda se obratila nekoj staroj dami. Stara dama. vedar čovjek. vladao je slobodan. najskromnija priča. nego prije. da se nalazi u krugu dvora. stotine šaljivih. pun životne radosti. umjela me je neopazice tako vješto izdvojiti. u crnom odijelu. a staroj dami povrijedilo uho i oduzelo svu volju. Jedva da sam našao jednu jedinu figuru koja bi pristajala u sliku dvora. pri sjaju svjetiljaka. čas ondje. ograničio sam se na to. Kako uzdrhtah u najdubljoj dubini duše. Okružiše je dame.Otvoriše se dvokrilna vrata. Maršal dvora bio je star.

iako sam se točno pridržavao kneževa savjeta. jedva sam prikrio svoje unutrašnje uzbuđenje. pošto mi je ukratko objasnio kako se igra. Sve kneževe karte zatajiše. jer on nikad nije igrao. ukoliko bi taj oslabio fond banke. da li sam izvukao kartu. jer je najniži poen bio louisdor. što sam izgubio. jer izgleda. Maršal dvora bio je bankar. igrači su uzvikivali: »Ne. Bez predomišljanja izvukoh iz džepa posljednjih pet louisdora.pitanje. Počeo je novi krug. da bih možda još mogao utjerati. nego je ostajao uz dame. bio se sporazumio s knezom. odjekivalo je sa svih strana. da zadrži sav dobitak. i ja zamolih kneza. bankarovo pitanje. stalno sam bio na gubitku. Moja blagajna bila je skoro iscrpena i već sam često pomišljao. sad se dama mora iznevjeriti!« — ali iznevjerile su se sve karte ostalih igrača. pa mi se ta igra. činila sve više kobnom. »vi. eh«. Upiljio sam se u kartu. kad sam ponovo stavljao na damu. imate lice. da stanem uz njega. kazala je stara dama. i stavih ih na damu. koje bi ovdje moglo probuditi stanovite žalosne uspomene. kad izdam posljednji louisdor. Sada sam neprestano stavljao na damu. da ja kao savršeno nesretan igrač i njega dovodim do gubitka. Iz svojih karata. Knez smiješeći se reče. i ne gledajući ih. koje sam još imao uza se. Dobila je. koja me je odjednom mogla učiniti siromahom. nego što biste htjeli izgledati. »To je čudesno. jer vaše ponašanje nimalo ne podsjeća na studenta teologije. kako mi se učinilo. a i ja. gospodine. kako je rastao dobitak. trgnulo me iz zanosa. Oko stola se okupiše sva gospoda osim osobnog liječnika. kako ću se ponijeti. gdje je bio spremljen stol za faraon. ako nastavim po savjetu iskusna igrača. a knez da mu nadoknadi svaki gubitak. sve više i više. to je nečuveno«. Knez me pozva.« Nakon zakuske prešli smo u dvoranu. Možda je smiješno govoriti. to je nemoguće. »Eh. no htio je vidjeti. da me sada potpuno prepusti samom sebi. što će biti. i možda ste više. bila je to dama. koji je bio znatan. dok sam ja tiho i povučeno obratio svu svoju dušu Aureliji i jedva opažao . Svakiput. te mi odabra karte. beživotnom licu na karti otkrio Aurelijine crte. kako mi rekoše. da sam u tom blijedom. kad se u sebe toliko pouzdajem. no. koje nisu sudjelovale u igri. izvukoh jednu naslijepo.

u posljednja četiri kruga dama je neprestano dobivala i džepovi su mi bili puni zlata. koja će se. što me je istog časa. dao mi je najprokušanija pravila. nastavio sam. »navela me na tu odluku. no iako sam se sada oslobodio svake zbunjenosti. nisam se mogao obraniti od nekog neugodnog osjećaja u duši. Bilo mi je jasno. kao da to izvire iz moje vlastite nutrine.zlato. pa čak i kobnosti te igre. koji je u to doba također obično šetao. pust novčani dobitak. Nasuprot tome otvoreno sam izjavio. i svoje današnje sreće.« Raspripovijedao se nadugo i naširoko o pojmu karte fa-voritkinje. Knez me začuđeno pogledao. Oko dvije tisuće louisdora dodijelila mi je sreća putem dame. kao da ja sam. nego ona strana sila. »kako vam se sviđa moj faraon? Što velite o mušicama slučaja. »Dakle. da ću sada sigurno marljivo juriti za svojom srećom u igri. Na čudan način osjetio sam neku tajanstvenu vezu između onog sretnog hitca naslijepo. a baš ova bezbožna zloupotreba tog smjernog. kako se u igri treba poslužiti slučajem. obuzela i neka nepoznata sila. »Upravo moja jučerašnja čudesna sreća«. što je unišla u moje biće. koje je dušmanski razdiralo moju nutrinu. da nikad više ne dirnem karte. Vječno zrcaljenje Aurelijinog lika nije moglo da bude išta drugo do bezočno ma-mljenje na opako djelo. koji vam je oprostio sve ludosti početka i dobacio zlato. tješilo me. uzviknuo je. koje mi je bankar gurao jedno na drugo. misleći na ono biće. No saznanje o tom dvojstvu. uskoro suprotstaviti neprijatelju i svladati ga. te završio izjavivši. Kad sam se ujutro u najtamnijem raspoloženju vukao po parku. kako šam čvrsto odlučio. koje mi je žarkim bojama . koja mi je dobacila sreću u igri. ali tako slijepo nc bi se smjeli pouzdati čak ni u favoriziranu kartu. kad je ona nasumce izvučena karta probudila u meni jednu bolnu i gorku uspomenu. što sam inače čuo o opasnosti. dragog lika ispunjavala me grozom i odvratnošću. Ukratko. te da sam ja samo bezvoljno oruđe. nagoviještajući mi postepeno nicanje vlastite snage. pristupi mi knez. Ima nešto užasno u tome. da sve to neobično ne prouzrokujem ja. Srećom ste pogodili kartu favoritkinju. koji je nedavno oborio prepelice. gospodine Leonarde«. jer je potvrdila sve ono. sve više i više jačajući. kojim se ta sila služi u nepoznate svrhe.

ali to je već sporedno. što vam je sreća bila sklona. da ono. i ona vam je u igri bila vjernija i učinila vam je više dobra nego možda u životu. to se kod mene uopće ne može dogoditi. onda to nije kriva igra. sad svejedno. što tu igru čini tako kobnom. te nas poput zavodljive opsjene mami u predio. koliko u smjelosti. da čitavu svoju putnu blagajnu ugledam ispražnjenu. No. No i sam taj gubitak. koja blistava izlazi iz mraka. prekinuo me knez. nije toliko u opasnosti. premilostivi gospodine. čak još i u smrtnoj borbi.« »Ali upravo to ograničenje. nada pobjedi. u kojega još nije prodro onaj neprijateljski princip. koju ne bi mogao prouzročiti puki gubitak novca. u kojem nas prezirno zgrabi i šatre. tako rado prihvaća.« »Može biti. može baciti u tisuću neugodnosti i otvorenu bijedu čak i najhladnijeg igrača. moralo bi vas radovati. da jučer ni meni samom nije mnogo trebalo. ne može više napustiti.« »To bih ja doznao«. ako vam je ominozna veza između sreće u igri i vaše drage tako neugodna. što upropaštava igrače faraona. jer poznam svoje igrače i ne puštam ih s oka. strašno. kad sebi živo zamislim široko. Dopustite da priznam. a karta je u vašoj duši oživjela lik izgubljene drage. Upravo ta borba s onom silom kao da je ona privlačiva vratolomija. blijedo i komično lice dame s karte sa srcem. mogu zapovijedati slučaju. zbog kojih.dočaravala mrtva karta. jer ne ću. »ukida opet slobodu igre. premilostivi gospodine«. kad je se jednom lati. »vi ste nesretno voljeli. ali nikako ne mogu shvatiti što bi tu moglo biti užasno. premilostivi gospodine«. iako je igrao samo ponukan okolnostima. da se tko upropasti zbog moga zadovoljstva. smiješno. premilostivi gospodine. nego samo vaše individualno raspoloženje. iako mi je to. pouzdavajući se djetinjasto u svoju snagu. odgovorio sam. da čovjek zbog golemog gubitka padne u najgori položaj. Uostalom. vi ste mislili na dragu. koje se čovjek. i unutrašnja rastrojenost duha. upade brzo knez. te se neprekidno. odgovorio sam. Otuda po mojem mišljenju potječe bezumna strast. naprotiv.« »Razumijem vas«. i koju. s tolikim zanimanjem . dozvolite. spoznavajući njegove najtaj-novitije zapletaje. »i trostruko bih vam nadoknadio gubitak. te ograničava čak i one posebne stjecaje slučaja. da se u gotovo otvorenoj borbi uhvati u koštac s tajnovitom silom. »ali ja i odviše živo osjećam.

te sam čak htio da sudjelujem i u igranju faraona. Mnogo njih znalo je ispripovijedati ponešto zabavno. ali sam se nemalo začudio. neka nebo dadne. za čim teži ljudsko biće. Bio sam međutim u zabludi. nisu se čak izbjegavale ni zajedljive anegdote. čak nepodnošljivo. gospodine Leonarde«.« Muzika je zaista bila veoma lijepa.« »Vi. Pošao sam bez oklijevanja na prvi dvorski skup. a osobito mi je bila dosadna jedna duga scena. formiralo se nekoliko običnih kartaških stolova. sve je bilo izvedeno točno. Dobro sam se čuvao da izrazim svoje pravo unutrašnje mišljenje. kako bih se potpuno izmirio s knezom. jer je potpuno suprotno onome. da se pojavim u dvorskom krugu i da se približim kneginji. što sam lakoumno proigrao kneževu milost i izgubio pravo. da bih u sebi tako sredio svoje uvjerenje. reče knez ljutito i brzo se udalji. jer je jedan poništavao djelovanje drugoga. Nije mi ni samome bilo jasno. moj pripovjedački dar dobro mi je došao. jer još iste večeri dobih pozivnicu za dvorski koncert. kako mi je palo na pamet. i bilo je pametno da sam tako učinio. iako sam u trgovačkom gradu često promatrao igru na velike uloge. da je ona duga scena bila kneževa kompozicija. koga neodoljivo obuzme strast za igrom. da moja kapela danas osvjetla obraz i da vam se moja muzika svidi više od mog parka. A ne će li također poneko. jer su mi kasnije kazali. dobacivši mi nemarno »adieu«. jer nikad nisam o toj igri razmišljao dovoljno. a knez mi u prolasku reče. tegobno. te se stadoše živo zabavljati. uvjeren sam daje svako ograničavanje slobode. naći načina. gospodine Leonarde. pa sam pod krinkom romantičnih bajki umio u privlačivom obliku natuknuti . čini se. da se tako otvoreno izjasnim. kad bi bila zloupotreb-ljena. premilostivi gospodine! Osim toga. Bilo mi je žao. a ostala gospoda i dame posjedaše oko kneza. pa i onda. ni u čemu ne dijelite moje mišljenje. da na svoju vlastitu propast izmakne nadzoru i tako u svoj život unese nesklad koji će ga upropastiti? Oprostite što sam tako otvoren. no izbor komada nije mi se činio sretan. ljubazno se šaleći: »Dobro veče. kad sam vidio da više nema banke.promatrate tu igru. kako mi se sada nehotice otkinulo s usana. koja mi se učinila kao da je komponirana po nekoj napuštenoj formuli.

jer je reskim. upravo je moglo odbili jedan sat. što mi se. u koju je duvao netko tik pored mene. ali. da bi nakon duboke nauke trebalo nastaviti nečim. dodavši. tako se dogodilo. koja mu je najviše odgovarala. koji je pokazivao koliko mu prija povratak u svakodnevni život. Slabići. a svatko se prihvaćao struke. premilostivi gospodine«.koješta iz svog vlastitog života. čini zabavno. što ne bi imalo nikakvih drugih pretenzija. slomljen od duga puta. u kojoj je knez predsjedavao. nego da postigne tu svrhu. Na svom lanjskom putovanju prispio sam kasno noću u lijepo veliko selo. te je sa dubokom čežnjom čekao kraj. da se dobro ispavam. Čovjek mora da je imao ogromna pluća. koji je bio dovoljno obrazovan da shvati profesorovo predavanje. koje je slomila sila njima tuđe nauke. kad li me probudi flauta. Taj način zabave kasnije se proširio. što bi razvedrilo duh. Čak ni knez kao da se nije naročito snalazio u profesorovim idejama. koji je bio neiscrpljiv u tisuću šaljivih dosjetaka i upadica. kojima je isprepleten život. osobni liječnik bio je izvanredno obradovan. kojemu je sve to bilo strano i nepoznato. te je stao da ga hvali i da mu se divi. iako nije osobito značajno. koji je potpuno upropastio karakter . Jednom nas je neki učenjak. ali knez je više volio vedar humor. i koliko god je to odgovaralo onom dijelu društva. iznenadio novim zanimljivim otkrićima na području svoje nauke. izvanredan. da je sve to uskoro poprimilo izgled dobro organizirane literarno-estetske zajednice. Napokon je profesor završio. gdje me je dočekao susretljiv i okretan gostioničar. upravo iz tog dnevnika nakanio sam saopćiti nešto. Tako sam stekao pažnju i odobravanje društva. pa i kneževim licem preleti smiješak. bacih se u svojoj sobi odmah u krevet. dubokouman fizičar. podigoše glave. a osobito smiješne osobenjake. Umoran. U svom životu nisam još čuo takvu svirku. na koje naiđem. »Vi znate. a u tome nitko nije premašio osobnog liječnika. toliko se dosađivao onaj dio. četiri sata od B. štoviše. progovorio je osobni liječnik obrativši se knezu. »da ja na svojim putovanjima ne propuštam da u svoj putni dnevnik vjerno upišem sve vesele dogodovštine. da svratim u lijepo svratiste. pa bi ovaj ili onaj često nešto napisao i to pročitao u društvu. Odlučio sam. prodornim Ionom.

upravo zbog toga nemalo se začudih. te je brže bolje . koji je spavao u istom krevetu s nekim naprasitim Škotom i ispod pokrivača ispružio bosu nogu. napokon čuh mukli udarac. Razabrah glas gostioničara i nekog čovjeka. Jeli smo zajedno. kao što sam to kasnije uvidio. da li sam već upoznao kojeg Irca i da li što znam o njihovim takozvanim bullovima. Eto vam vaš novac. koji je. kad o podne. Pripovijedao sam o onom Ircu. Naravno da sam ga smatrao strancem. bez sumnje iz pakosti. da bar nikad nisam prestupio njen prag. ni jesti! Sve je bestidno loše i pasji skupo. te se između mene i gostioničara zapodjeo mršav razgovor. vidjeh kako ta ista komična smeđa figura s riđom perikom. na kojoj je ratoborno nakrivio siv šešir. Psovao sam i grdio prokletog ludog muzikanta. koji se posvađao sa svratištarom i sada odlazi. neprekidno ponavljao istu pasažu. koji je neprestano vikao: »Prokleta bila vaša kuća. razgovor vješto skrenuo na nacionalne osobine i upravo mene upitao. našavši se u gostionici. kao da je nešto bačeno o zid. uskoro ga vidjeh. Bilo je to najružnije i ujedno najsmješnije lice. To je opazio neki Englez. koji se nalazio u sobi. da sam se. na koje sam ikad naišao. kao kucanje navijenog sata. U čitavom biću toga čovjeka bilo je nešto tako smiješno-ozbiljno. kako na prilično nezgrapnoj kljusini u tromom galopu izlazi na dvorište. koji me je lišio sna i razdirao mi uši. koji je jeo kao gladan vuk. promatrajući ga. nije progovorio ni riječi. u smedem kaputu i s riđom okruglom perikom. više me ne ćete vidjeti u svojoj prokletoj krčmi. ali pasaža se ponavljala i ponavljala. zašto je čarapu obukao naopako. mršav kao prut. kako se dolje u kući netko žestoko prepire. koja je ujutro odjahala.tog instrumenta. Gostioničar je. gdje se ne može ni piti. na takav način. te potrča prema staji. a zatim zavlada tišina i ja mirno produžih san. besmislenije. Ujutro čuh. jedva suzdržao od smijeha. da čovjek ne može ni zamisliti ništa užasnije. ulazi i bez okolišanja sjeda za prostrt stol. »Dakako!« odgovorio sam i pritom mi preletje glavom niz takvih bullova. Đavao me doveo u tu kuću. odgovorio sasvim iskreno: »S prave strane je rupa!« Sjetio sam se zatim sjajnog bulla onog Irca. adieu.« S tim riječima naglo iskoči iz kuće neki onizak čovjek. kad su ga upitali. a stranac.

Nato se među njima razvio ovaj mudri razgovor: »Koji te đavao bocka. jer ipak je bilo vrlo zabavno. nego je lamo takav prokleti zrak. i samo zbog toga podliježem ovoj prokletoj bolesti bullova.« Gostioničar se stao neobuzdano smijati. koji je živahan i duhovit. što je Irac. Irac je u snu ponovo povukao nogu pod pokrivač i ostrugom ogrebao Škota. eto. da mi ispriča. ako nije siguran za te kamate. čak i govoreći o bullovima. koji je upravo bio završio s jelom i iskapio veliku čašu piva. Zbogom. da bi bilo tečnije. moja gospodo!« S tim riječima izišao je ovaj čudak napolje. daleko od toga. ali to nije nipošto zasluga naroda. kad bosonog ležim uz tebe?« »A ipak je tako. gospodine. odmah i sam izveo sjajan buli. nego tu i tamo posudi poneku u društvu bogatih uz visoke kamate. Možete li zamisliti. Stranac.« »Bogami. ozbiljno me pogledao i kazao: »Potpuno ste u pravu. pokazuje u najboljem slučaju uvez svoje glavne knjige. imaš pravo. i ja odmah zamolili gostioničara. a ostavio ostrugu. zašto me udaraš?« »Jer si me ogrebao svojom ostrugom!« »Kako bih te mogao.prikopčao Ircu na nogu ostrugu. pogledaj samo. široko je razrogačio oči. a ja mu se i nehotice moradoh pridružiti. stavio prst na nos i kazao: »U Engleskoj su Irci jak začin. tko je to. koji se od toga probudio i Ircu prilijepio vruću ćušku. kao upravo sada. a to je njegov neumjereni smijeh. a stranac. onaj prokleti sluga skinuo mi je čizmu. a to u ovo ozbiljno i trijezno vrijeme nije baš mala zasluga. naprosto na moj poticaj? Ali ovaj gostioničar je dobar gazda. od kojeg čovjeka spopadaju takve gluposti kao hunjavica. Ja sam nalik samo u jednom jedinom pogledu na Falstaffa — ne samo što se često sam šalim. on uopće ne dira u svoj mršavi kapital dobrih dosjetaka. koju je skinuo sa svoje čizme. »Taj Irac«. »koji se zove Ewson i koji bi htio biti . ali rođen sam i odgojen u Irskoj.« Gostioničar se stade još jače smijati. jer u taj smijeh on umata svoju dosjetljivost. da se uvrijedi zbog našeg smijeha. nego i druge pobuđujem na šalu. Irci često čine takve bullove. reče gostioničar. ja sam doduše Englez. koji se dodaje društvu. da se takve stvari često pojavljuju i u ovoj tromoj i praznoj pivarskoj duši.

jer je ovaj. što mu je potrebno za odijevanje. da plesati znaju samo na brodu. odjaše sasvim polako i tužno u grad. čini dobro siromasima u selu. siv šešir i smeđi kaput istoga kroja kao i danas. Tada mi sav sjetan rekne zbogom. Otada me više nije napustio. zviždeći strašno kroz zube. a mojoj najstarijoj kćerki. šest košulja. i da to dokaže. izveo je hornpipe. kad odlazi na konju. Svoj račun izravnava svake večeri. izgrdi me zbog mojih postupaka. jer se o podne na druga vrata opet vraća. svakog dana. da ne može više živjeti bez roastbeefa i portera. svojoj ljubimici. koja je veselo odjekivala. Kao mlad čovjek kupio sam ovo svratiste i priredio svadbu. nazove me svojim najboljim prijateljem i lije suze. prolazio ovuda. spremi svoju torbu. upravo će biti dvadeset i dvije godine. a novac za doručak dobacuje mi ljutito svakog jutra. Ali treći. sjeda. ali je već onda nosio ridu periku. S njegovim mušicama imam grdnih muka. da se nikad više ne vrati. jedan novi sivi šešir i drugo. vrećicu slatkiša. jer mu loza ima korijen u Engleskoj. jednu više ulaštenu od druge. samo propovjednika ne podnosi. te ga je primamila plesna glazba. upravo kad je gospodin Ewson. svakom prilikom nadari moju djecu. te pri jednom snažnom skoku tako iščašio nogu. stavi na glavu svoje tri perike. jednom zamijenio zlatnik. jednu na drugu. kako je gospodin Ewson saznao od škol-nika. oporučno ostavi svoj imutak mojoj najstarijoj kćerki. Pošto još za svaki slučaj izrekne svoju posljednju volju i. kao što ste danas vidjeli. Zaklinjao se. najkasnije četvrti dan opet se vrati i donese dva smeđa kaputa. ali od prigušenog smijeha. i mjesto njega stavio sam bakreni sitniš. godine i godine. Svake godine jednom se sav preobrazi. na kojem je on to naučio još u djetinjstvu. da je morao ostati kod mene u krevetu i liječiti se. iako joj je sada već osamnaest godina. Inače je najdobroćudniji čovjek na svijetu. kao djetetu. Od tog doba svuda ga izbjegava i nikad ne . a pritom teku i meni suze niz obraze. Tada ne misli ni na svoj boravak u gradu ni na povratak u zavičaj.Englez. predbaci mi da mu preskupo računam. posvadi se sa mnom. Ali to je samo njegova šetnja. tek je od nedavno ovdje. vraćajući se u svoju domovinu. kako on to kaže. koji je Ewson ubacio u škrabicu za siromahe. mirno za stol i pojede tih neukusnih jela za tri čovjeka. oprosti se od mene i odjaše na svome starom kljusetu. tri riđe perike. koji je također još bio mladić.

već je zbacio svoju periku i onako ćelav. Stoga se usprotivila. daje oblata ono. Kao što to. koji uopće nema smisla za muziku. upitavši ga. čuo sam već izdaleka žestoku viku i razabrao Ewsonov glas. Tada gospodin Ewson. dok mu Fric nije za teške pare prodao svoju flautu i jedan koncert. gospodine!« nastavi gostioničar. Tada se gospodin Ewson sjetio. mladić divno svira u flautu. a na kraju joj pade na pamet. kojom samo što mi ne rastjera goste. bez kaputa. da je i on nekoć svirao u flautu. stao u njemu pokazivati. poče s najvećim marom svirati taj koncert. te pomisli da bi gospodin I '\vson htio s hostijom napraviti nedostojno ruglo. pa ga je propovjednik zbog toga proglasio bezbožnikom. da razdvojim svadljivce. često imam s njim grdnih okapanja. kako se ogorčeno svađa sa služavkom. pa je i ovdje na svom instrumentu marljivo vježbao. kad sam dolazio kući. dovukao je odmah svoj englesko-njema-čki rječnik. koji je bio donio sa sobom. što se upotrebljava kod pričesti. što bi htio dobiti. u koju je upirao prstom i žestoko vikao i psovao. gurajući joj pod nos neku knjižurinu. a to se djevojci učinili sablažnjivim blebetanjem đavla. Jučer. što me noću onako izmučio i naljutio svojom ružnom svirkom. Gospodin Ewson tražio je. djevojka ga najprije nije uopće razumjela. Kad sam stupio u kuću našao sam ga. neka sa drugima zbija svoje šale. a gospodin Ewson. Kao što sam rekao. da mu služavka dobavi oblatu za pečaćenje pisma. Samo moje posredovanje spriječilo je tučnjavu. nije li možda gospodin Ewson bio i onaj.ide u crkvu. pritom je na kraju počeo govoriti samo engleski. te da shvatim o čemu se radi. ni ikakvog osjećaja za takt. (e da ga ne razumije. opet. Prije tri godine došao je ovamo iz grada moj sin. »Ah.« Prekinuo sam gostioničara u pripovijedanju o tome šaljiv-džiji. uvijek čini. da se nije dobro izrazio. u kojoj bi gospodin Ewson možda bio izvukao kraći kraj. S teškom mukom uspjelo mi je. koja nije znala pročitati ni jednu jedinu riječ. u košulji stajao je tik pred djevojkom. budući da je mislio. jer je naprasit i jer ga spopadaju sasvim luckaste ideje. da je on bezbožnik. Ali došao . da je loš čovjek. »to je također jedna od osobina gospodina Ewsona. kad se razgnjevi. te seljačkoj djevojci. koji ni u što ne vjeruje i tako dalje. jer gospodin župnik ionako kaže. pa nije popustio. Služavka se podbočila i vikala.

nada se. a onda i periku. na koji je pozvao upravitelja i doktora Greena. moći dokazati da se on razumije u pripremanje tog ukusnog pića. a . Budući da to malo koja flauta može dugo izdržati. »Dajte mi sekta. samo u Engleskoj prave instrumente. dodavši. doktor Green. Znao sam. a bio je toliko ljubazan. pa tu jednu jedincatu pasažu svira sada već tri godine gotovo svakog dana po stotinu puta uzastopce. moderno. gospodine. ali nemarno odjeven. te sada obično upotrebljava tri do četiri. da me je pozvao na punč. ili se ošteti neki zaklopac. da ću gospodina Ewsona vidjeti u svem njegovom sjaju. gdje su princeze? Ovdje miriši na kavu. Ubrzo nakon toga došli su i pozvani gosti.« Sigurno ne sumnjate. i. Upravo sam se sjetio. budući da će se on uskoro onamo vratiti.je samo do drugog sola prvog allegra. da mi se oči zacrvene!« uzviknuo je patetično. onda je naišao na pasažu. da se zadržite ovdje još do sutra ujutro. a sa gospodinom Ewsonom simpatizira. da je gospodin Ewson naručio kod mene za večeras punč. da ga ta pasija sviranja u flautu često spopad-ne noću. dođem li ikad u Englesku. moći ćete večeras kod mene vidjeti ovaj trolist. a ipak jedan bez drugoga ne može živjeti. čim se spustio mrak. premilostivi gospodine. Upravitelj je bio malen čovječuljak. samo u Engleskoj se pije punč. lica upadljivo nacionalnog. sve dok u najvećem gnjevu ne baci o zid najprije flautu. okrugao poput kugle i izvanredno prijazan. Ako se razbije makar jedan zavrtanj. koji se zove Green. Ako vam je po volji. pristupio gostioničaru. da sam s veseljem odgodio put. robustan muškarac srednjih godina. da ovdje u kući upravitelja carskih dobara. s naočarima na nosu. što mi je o tome misliti. isto tako pun neobičnog humora? Neprestano se svađaju. jer sam se nadao. sigurno najsmješniji na svijetu. »lupeški Kambiže. vrlo često treba novu. jer je i sam isto takav čudak. pograbio ga za prsa i snažno prodrmao. baca je kroz prozor uz povik: Bogami. te tada cilikanjem budi moje goste iz najdubljeg sna. koje ovdje nazivaju punč. koji nešto vrijede! — Zaista je užasno. govori. koju nije mogao izvesti. šeširom na glavi. što me mora ponuditi s bezvrijednim pićem. radosnih očiju i crvena nosića. kako mu je jedino žao. I loćete li mi vjerovati. Ušao je u odaju. da će mi. gotovo isto tako dugo kao gospodin Ewson kod mene. boravi neki engleski doktor.

»Ne ću te pustiti. prije toga ne. oj junače! — ukloni snažnu šaku. kako se sam izrazio. te rekoh jedino. koji sasvim bijedno igra na tragičan način nježne očeve! »S time se ne mogu složiti«. nevaljali krčmaru!« Ali tada se Ewson mrzovoljno okomi na doktora i povika: »Nedostojni Greene. nastavio je doktor. kazao je opet Green. »sve dok god mi slatka para punča ne nadraži nos i ne zamagli svijest. ja stadoh uvjeravati da glavni junak odlično igra. Pove-dosmo neki otužan razgovor. sjeo s licem Katona za stol. koji inače ne uzima u ruke nikakvu njemačku knjigu. poštovani Ewsone. da je igrao šest puta bolje?« Morao sam to silom prilika priznati. koji je svojim talentom umio obojicu navesti na kojekakve lude misli i riječi. da mi u gnjevu ne zgnječiš rebra!« uzviknuo je gostioničar. da čak i krčmar govori ritmički. da bi bio mnogo dostojniji odobravanja. zazelenjelo ti se pred očima. koji se pušio. prastare. da bi šest puta bolje morao igrati glumac. »Ja tako ne mislim«. izbiti svađa i metež. da njegova sklonost naginje k lošerh? jAli on ju je u lošem dotjerao do pohvalne savršenosti.« Pustio je gostioničara. *>čovjek daje sve. čekat ću božansko piće. tek bi tu i tamo progovorio nešto komično. smirit ću se i šibajući kukavnu nemoć. doktor ga je takoreći ujambio. te iako su se Ewson i Green zaklinjali. i od tog doba svira. poznate melodije na stranom instrumentu. uzeo napunjenu lulu i stao otpuhavati velike oblake dima. oponirajući i dalje. ipak ga stadoše neumorno gutati iz velikih čaša. slabiću kukavni«. koje ti pripremaš. ali doktor reče: »No dobro. Upravitelj je na primjer govorio o kazalištu u gradu. koji brže bolje uteče.« Gostioničar je donio zdjelu punča. našao je slučajno kod mene Schlegelova Shake-spearea. sopćući. upao je odmah doktor. jedne za drugom. ako se ne okaniš svog sramotnog čina!« Sad će.ne na piće bogova!« »Ostavi me. pomislih. Green ostade škrt na riječima. stoga ga treba pohvaliti!«! Upravitelj. »ali doktor. »ne smatrate li. rasplakao se od tuge. što u sebi nosi! Zar je on kriv. . da se jedva može piti. sjedio je među njima kao neki ek-scitativni princip. »Nije li to. kao da je čovjek u kazalištu?« reče mi prijazni upravitelj. ne. Sigurno ste opazili.

laku noć. a upravitelja. Doktor Green pograbio je međutim neki veliki usekač za svijeće i neprestano s njim zamahivao prema otvorenom prozoru. koji nosi i mjesečinu i psa i trnovit grm? Očistio sam te. prijatelju! Jesi li ti Gladnica. ah!«. Ah! ah!« Još je jače zaplakao. »Ah. zajecao je. sluga uze doktora pod jednu ruku. štoviše. kao da ga je opsjelo tisuću đavola. duvajući mu u lice oblake dima: »Dobro došao. sve dok nije počeo djelovati jaki punč. gdje je još pola noći bjesnio na flauti. Upravitelj je postajao sve tiši i tiši. da bi čovjek mogao puknuti od smijeha. Ewson je tada postao razuzdano veseo. mnogo sam tog prezrenog soka popio. Knez je. pjevao je promuklim glasom nacionalne pjesme. napokon je oteturao u kut. pod drugu. Shvatio sam gostioničarev mig. ali je imao najčudnovatije vizije. lupežu. a da ne slomi vrat. zato jasno svijetliš! No. pa sam se od te lude večeri u gostionici uspio odmoriti tek snom u kolima. veoma . prateći žlicom Ewsonove pjesme. laku noć. Doktor je ostao ozbiljan. te upitah upravitelja za uzrok njegovog dubokog bola. koji je jasno obasjao sobu. Zdjela za punč učinila mu se violinskim basom i htio je svakako po njoj guditi. tako da nisam zaklopio oka. laku noć moj Pilade!« Ewson se zaklinjao. nego što bi se inače mogao čuti u krugu nekog dvora. Namislio je ni manje ni više nego da potkreše mjesec. koji je još uvijek naricao zbog gubitka princa Eugena. čini se.« Doktor stade tik pred njega i reče. ali uzalud. a niz obraze mu potekoše blistave suze. bez obzira na jasnu mjesečinu. Ewson poskoči i viknu. a od toga su ga zadržali samo krčmarevi najoštriji protesti.« Liječnika je u pripovijedanju često prekidao glasniji smijeh.i tako se to nastavilo. vrijedni moj krčmaru. bacio periku i kaput kroz prozor na dvorište i uz najčudnovatije grimase stao tako šaljivo plesati. dok na kraju sluga. nije unišao u sobu s velikom svjetiljkom i glasno uzviknuo: »Evo me gospodo! Sada se može nastaviti. »princ Eugen bio je veliki vojskovođa. i tako oteturaše cestom prema upraviteljevoj kući. ali nitko se na to nije obazirao. da nitko ne će otići kući. sjeo i počeo žestoko plakati. S mukom odvedosmo luckastog Ewsona u njegovu sobu. pa ipak je taj junački knez morao umrijeti. Pokušah ga što više utješiti zbog gubitka tog hrabrog princa iz davno minulog stoljeća.

još uvijek na mene djelovao. »Samo jednu figuru«. ona je ipak ostala hladna i zatvorena. »da je taj klub. bio sam sretniji. to sam manje mislio na prošlost. odgovorio je osobni liječnik. koje sam mogao učvrstiti stečenim poštovanjem i uspjehom. premilostivi gospodine«. koje su je okruživale. Ne bi se moglo poricati. moja vanjština kao da je činila povoljan utisak. Sto sam više ulazio u miran. doduše neopazice. a društvo razišlo u najugodnijem raspoloženju. što sam više stjecao mjesto. tri različita. Da ostanem pri muzičkom uspoređivanjufta su tri čovjeka bila čisti trozvuk. a gostioničar je upadao među njih kao septima. osobito svidio. koju je izazivala jednostranost dvora. komponiran od rijetke ludosti. koliko god mi je bila dosadna ograničenost. Iako me je knez cijenio. Moj život u samostanu i ovdje je. da ste vi zapravo bili onaj ekscitativni princip. ali harmonična tona. iako sam se trudio da zadobijem pažnju kneginje. te je samo s naporom uspijevala. Knezu sam se. da je vaš ponekad i malo zloban humor navodio luckastog Ewsona i patetičnog doktora na tisuću suludih pretjeranosti. rekao je osobnom liječniku. međutim. bio sam po sebi tako zaokružen. da bi se moj ovdašnji položaj mogao ikad izmijeniti. Bodro i radosno kretao sam se u novom svijetu. čak neke iste preuzete manire u svemu naučnom i umjetničkom životu. koji reguliraju bar izvanjsko. kao obično. i budući da sam se često kretao u njihovom .uživao. čini se. te sam iz koječega. kakvim ste prikazali onog plačljivog upravitelja. kao i na to. da bi sve strano unijelo samo nesklad. da mi kao i drugima uputi poneku ljubaznu riječ. jer oklado bih se. kao da je dobro dolazila predašnja naviknutost na određene oblike. sve dok se. što bi mi usput natuknuo. da me na neki način želi zadržati u svojoj okolini. mogao zaključiti. ubrzo ogadile boravak u tom mjestu mnogom umnom i na bezuvjetnu slobodu naviknutom čovjeku.^ Na taj način bilo je nabačeno još mnogo toga. kneževska obitelj nije povukla u svoje odaje. Kod dama. prijatan tok života u rezidenciji i na dvoru. Moja prisutnost kao da ju je čak često nekako čudno uznemiravala. »stavili ste u toj slici u pozadinu. što su se sa dvora proširile na čitavu rezidenciju. da bi stanovita jednoličnost obrazovanja. meni. a to je vaša vlastita.« »Uvjeravam vas.

koje je bilo naslikano po zastarjeloj modi. te je uvjeravao. prepoznah potpuno svoje crte. da se ona vanjska tjelesna okretnost. Poseban je dar ćaskati ni o čemu značajnim riječima i tako kod žena izazvati neki osjećaj ugodnosti. koja čovjeku omogućava da se uvijek prilagodi onome gdje se nalazi ili kreće. osim čini se u tome.krugu. pa da se slika potpuno pretvori u moj portret. koji nas je okružavao. da smo se često sastajali i razgovarali čas o nauci i umjetnosti. kao što se i on priklonio meni. Tko bi još u meni prepoznao onog redovnika! Jedino mjesto. koje zvuči kao himna obožavanoj. koje mi je možda još bilo opasno. Osobni liječnik odmah ustade i. Trebalo je samo izmijeniti frizuru i odijelo. kako se pojavio. jer je vrlo dobro znao da sam se odmah u početku usprotivio knezu i svojim otvorenim izjavama. budući da smo upravo bili u njegovoj sobi. Nisam propustio. Tako se zbilo. napomenuvši neka je vrlo pažljivo promotrim. tako što mu često sasvim neprimjetno dadne u ruke neku neškodljivu igračku. a da se tom prilikom ne potužim. kojim su svi bili obilježeni kao isti novac. osjetljivu za smjelu istinu. te se s uživanjem ogledaju u njegovom refleksu. da moja prisutnost često u kneginji budi neku nesnosnu nelagodnost. sastoji potpuno ulaženje u najdublju dubinu njihove duše. Da se ta viša. koji nije poprimio onaj pečat. kad u crtama čovjeka. koje zovu galanterija. što se odlikuju posebnim ritmom. Otvoreno sam to . Osobni liječnik bio je jedini. donese s pisaćeg stola malu minijaturnu sliku. prenese i u zabavljanje. prava galanterija ne može zadovoljiti glupim laskanjem. gdje sam teško izbjegavao one samostanske pobožne kretnje. dodati majstorskom djelu Belcampa moju jaku bradu. koja ga goni amo tamo po površini. kao i ja. a ne sastoji se ni u čem drugom. tako da im se čini da im je postalo jasno njihovo vlastito ja. da samo ona sprečava mnoge kneževe neukusnosti i umije rastjerati onu čudnu čamotinju. uskoro mi je uspjelo steći ono neobično svjetovno obrazovanje. to me i privuklo k njemu. čas o životu. iako se upravo u onom zanimljivom čavrljanju. proizlazi iz rečenoga. što su mu prodrle u dušu. kojega je prikazivala ta slika. a da ni one same nisu svijesne. koju mi dade u ruke. bila je crkva. kako mi se čini. posebnim taktom. Učinih to i nemalo se začudih. iako tome ne mogu naći uzrok. odagnao ono mrsko igranje faraona. Osobni liječnik isto je tako duboko poštovao kneginju.

pa sam navalio na osobnog liječnika. koji je njihova bića stopio u jedno. da o tome. koji je tada boravio na dvoru i upravo u onoj tragediji odigrao glavnu ulogu. to više. reče osobni liječnik. . te nekog slikara. ipak treba da saznate sve. koja prikazuje nekadašnjeg kneževog ljubimca. koji je umro prije nekoliko godina i čiji sam ja gojenac u nauci. i liječnik ovako otpoče svoje pripovijedanje: »Upravo u vrijeme. probudile su se u meni neke maglovite slutnje. Molim vas. koje ni ubuduće ne kanim skidati. koji su se viđali. vratio se njegov brat u društvu nekog čovjeka. koja je bila uvjet njihova unutrašnjeg života. bar za mene. sve da ga i nije nadmašivao životnom puninom i snagom duha. te su tako pothranjivali oganj. koji se prije više godina svalio na dvor poput razornog udarca. da mi to povjeri. i prema kojoj je knez bio odviše hladan.« Dok sam bio promatrao sliku. reče on. što mi se činilo da moja slučajna sličnost sa Francescom opravdava da to saznam. a ujedno je. Francesca. »jest ono. što kneginju plaši i uznemiruje. nikome ništa ne govorite. no uspomena još uvijek dušmanski djeluje. pa bi već zbog toga odskakao od našega kneza. koja je još i danas. Ni ne pomišljajući na neki kažnjiv odnos. sa dalekih putovanja. i koliko god zapravo nerado govorim o toj zgodi. u koju sam i sam bio upleten. da će mi ona zgoda otkriti tajnu. u slikarskom pogledu pravo remek-djelo. Prijašnji osobni liječnik. da je Nijemac. povjerio mi je taj događaj u kneževskoj obitelji i ujedno mi dao sliku. iako se znalo. koje sam uzalud nastojao razbistriti.kazao osobnom liječniku. kojega je zvao Francesco. što ćete saznati. kad se naš knez oženio. Princ je bio jedan od najljepših muškaraca. koja je tada bila živahna od razuzdanosti. prekrasna žena njegova brata. kad god dođete u njenu blizinu. Potječe od izvanrednog stranog slikara. a princa je isto tako privlačila mlada. prekrivena nekim tajanstvenim velom. kao što ste vidjeli. jer vaše lice obnavlja uspomenu na jedan užasan događaj. Učinio je čudesan dojam na mladu kneginju. što kao da se rasplamsavao samo uzajamno. Mnogo je godina prošlo i glavne su osobe sišle s pozornice. Činilo mi se. »Upravo ta sličnost«. »ta izvanredno značajna okolnost mora veoma uzbuđivati vašu radoznalost. »Dakako«.« Obećah to. što ja o tome znam. morali su popustiti neodoljivoj sili.

tako je Francesco djelovao na kneginjinu stariju sestru. sama ljupkost. Sto se više princ prepuštao toj ljubavi. koji su sebi stvorile i koji je drugima bio zatvoren. iako se za to nije znalo. kako se moglo. da se uskoro opet našao u starim okovima. mogao ga je održati u stanovitoj ravnodušnosti. Priča se. koja je prije toga bila namišljena princu za ženu. Francesco je uskoro po dolasku Talijanke napadno izmijenio ponašanje. koji se više gotovo nije pojavljivao na dvoru. koji je u svakom pogledu bio ravan svom prijatelju. bile su sretne u eldoradu ljubavi. to je napadnije postajalo ponašanje Francesca. Njena prisutnost oživjela je sivu dosadu. iz kojih se tek nedavno istrgao. a samo četiri osobe. otprhnula je sada s Francescovom ljubavlju sva životna sreća. spojene tajnim vezama. Princ se prvi pribrao.Francesco je bio jedini. Onaj djetinji odnos s kneginjom. sklonoj sanjarenju. Princezi. i kojoj se on vidljivo pokazao sklon. ali Francesco se zadovoljio s tajnim povlasticama prvog ljubimca i s ljubavlju princeze. samo Francesco. ne izuzevši čak ni kneginju i njenu sestru. da je bila izvanredno lijepa i uopće sama gracija. Knez je bio i odviše uvjeren u krepost svoje žene. iskoristio je s promišljenom lukavošću. i tako četvoro sretnika utonu u tugu i jad. i kao što je princ djelovao na ženu svog brata. kojima nije mogao odoljeti. koji je zaista proizišao iz dubine duše. . iako ga je tištala zategnu-tost odnosa s bratom. da je knez. postao je zlovoljan i zatvoren. bio uredio. bilo je to kao da mu cvijet života izgriza neka tajna tuga. U takvim prilikama na dvoru se živjelo. Francesco je uskoro opazio svoju sreću. zapuštao je svoju kneževsku ljubavnicu. Knez ga je htio postaviti na najviše dvorske položaje. i tako se dogodilo. kojega je zavolio zbog njegova rijetka duha. utonuo je u bezimenoj slasti. kad se za svojih putovanja bio našao na dvoru njezina oca. te postade vrijedno žaljenja. koju mu je nagoviještala Talijanka. Kneginji je dolazak Talijanke zabo nož u srce. da se na dvoru s mnogo pompe pojavi neka talijanska princeza. najvatreniju ljubav. Bit će. te se sklonost princeze uskoro razvila u najžešću. u koju je bio utonuo dvor. Princ je također postao zamišljen. a da ne prezre sve ono zlobno došaptavanje. jer uz strogu krepost svoje snahe nije mogao odoljeti mamljenju lijepe zavodljive žene. a nadmašila je sjajem sve. obuzimala su ga uzbuđenja. koji se još može vidjeti u galeriji. a to govori i divan portret. njegove mudre promišljenosti.

nego da sebi potraži neki drugi atelier. da je Talijanka prinčeva zaručnica. koji se ni s čim ne bi mogao usporediti.nego je sam tumarao naokolo. nije čini se njegov dolazak ni primijetio — bez okolišanja reče. Slikar se tada polako uputi iz dvorane. a dvor njega. pogleda princa ozbiljnim. Talijanka je tome slikaru iskazivala toliko pažnje. kneginji. koju nikad ne bi mogla zadovoljiti. nakon nekoliko minuta slikar mu je vrati i grohotom se nasmija. u koje se pretvorio portret. kad se princ zgrozio nad strašno iznakaženim licem. Češće nego inače stao se. pojavljivati onaj čudan. kad je već bilo objavljeno. uvjeravajući. izradio najvjerniji prekrasan portret princeze. i dalje miran i staložen. naprotiv. te slikaru — kad je jednom naišao na njega u atelieru. Slikar mirno odbaci kist i šutke skine sliku sa stalka. neka mu još dopusti. a on je opet nju susretao s tako povjerljivom galanterijom. kako upravo sada radi prekrasne slike. bo-driji. zamoli ga. a da nije ni jedan jedini put pred njim sjedila. koje je knez dao urediti tek u tu svrhu. kako se pričalo. princeza kao da se preobrazila. da bi mu mogao učiniti uslugu da ovdje više ne radi. puniji životne snage nego ikad. Na slikarevo ponašanje princ se to manje osvrtao. naprotiv. da je on mora imati. da sliku dovrši s nekoliko poteza. te danima i danima piljio u veliko napeto platno. pronicavim pogledom i reče mračno i svečano: »Sad si izgubljen!« To se zbilo. tako je on zaboravio dvor. Slikao ju je nekoliko puta s izrazom. što su svi znali. koju je opet dočaravo. Opet je. Slikar. nije bio sklon i nikako je nije htio slikati. ali se već pred vratima okrenu. te ga često sedmicama nije bilo u rezidenciji. da princ postade ljubomoran. U krajnjoj zlovolji princ mu je istrgne iz ruku i izjavi. Vjenčanje princa i Talijanke najsvečanije se obavi u kneževoj palači. a on uprijevši pogled čvrsto u glavu Talijanke. a osobito je rado slikao u atelieru. da ga ponekad spopada neko ludilo. kneginja se pokorila sudbini i odrekla besciljne sklonosti. čini se. jer se opet pojavio njen ljubljeni Francesco. a za nekoliko dana trebalo je da se obavi i svečano vjenčanje. Princ sa svojom ženom trebalo je da naseli krilo dvorca. dok je. da je tako sjajno pogođena. povučeni slikar. sjedio u svojoj maloj sobi. Pri toj gradnji bio je zaista u svom . koji mu je u svojoj kući dala urediti Talijanka. i princ stavi opet sliku na stalak.

koji je posluživao princa. tapetara. ispripovijedao je. koji su posvud bili zaposjednuti od straže. kako prelistava velike knjige i rasprostire planove. prema udaljenom krilu. svečanost se završi plesom u jednoj prekrasnoj dvorani. kako je moglo doći do umorstva. ali uzalud. Paž. tko bi mogao biti ubojica. vidjela onaj kobni susret princa sa slikarom. koja je na tlu još uvijek gorjela. čija su vrata bila otvorena. raskošno dekorirane sa zaista mnogo ukusa. da se slikar. žagor je bivao sve glasniji i glasniji. Kad su bila iscrpena nagađanja. krvav nož. nije ga se moglo vidjeti nigdje osim u krugu arhitekata. praćen stražom. kad ih je knez u dugoj svečanoj povorci proveo kroz sobe. odmah pošto je bila udaljila komorkinje. koga su našli pred vratima bračne ložnice. Ni princ ni njegova zaručnica nisu smjeli da vide išta od unutrašnjeg uređenja sve do kasne večeri na dan vjenčanja. Naslutivši nesreću. Nije teško zamisliti knežev užas. koja je bila nalik na rascvjetan vrt. koji je pao. Kad se knez malo smirio. tek nekoliko minuta nakon toga odigralo se umorstvo. ispripovijedala je sada sa svim pojedinostima. udarac i zveket svijećnjaka. te dugo šetkao po svom kabinetu. upravo kad do-nesoše princa. počeo je da istražuje. bio veoma nemiran. on skoči i pohita. sve dok ne probudi samoga kneza. a pored njega u mraku. očaj princeze. začuo je mukli krik. U noći se u prinčevom krilu podigla neka prigušena graja. slikara. koje je dijelom izradio sam. te ude u široki hodnik. skice. umorena ubodom noža u vrat. nacrte. kad više uopće nije bilo nikakvog sredstva da se uđe u trag zločincu. Odmah je potrčao natrag i pri svijetlu jedne svijeće. vidio kako pred vratima bračne ložnice leži princ. pretražen je svaki kutić. ostao oko pola sata kod nje i onda se opet udaljio. duboku kneginjinu tugu. kako je svog gospodara.elementu. koja je razdirala srce. Po pričanju žene nesretnog princa. što se tada zbilo. na neki neshvatljiv način. koji je obuzet tjeskobnom slutnjom. brzo utrnuo sve svjetiljke. kako je ubojica uspio umaći kroz hodnike. on je hitro bez svijetla unišao u sobu. napokon svukao i otpratio ga sa svijećnjakom u ruci sve do predsoblja bračne ložnice. Princ mu je uzeo svijećnjak iz ruke i poslao ga natrag. te je odmah nadao viku. koja je iz susjedne sobe. a bile su prilično loše ispale. Nitko nije sumnjao. pristupila je jedna princezina komorkinja. uspio uvući u . ali tek što je izišao iz sobe.

sruši se . ali prije nego što ga je dostigao. obuzeto užasom. čuvao je vrata. da bi porod ostao u tajnosti. Princeza osjeti da je trudna. i. stari časni svećenik. prebačenim preko ramena. ali on je već dva dana prije iščeznuo iz kuće. i uskoro nije mogao da se dulje odupire navaljivanju kneginje i princeze.palaču i umorio princa. budući da se činilo jasno. pa pristade da se Francesco potajno vjenča s princezom. uprtih u stup kod glavnoga oltara. knežev ispovjednik. Tada Francesco problijedi i ukočenih očiju. Princeza se gotovo onesvijestila. koji je još bio klečao. uspravi i s malim nožem u ruci poleti prema slikaru. koju je s njim dijelila čitava rezidencija. čudnoj nošnji s ljubičastim ogrtačem. Francescov odnos s kneginjinom sestrom postajao je u to doba žalosti sve čvršći i dublji. Knez je već odavno bio posvećen u Francescovu tajnu. Dvor je utonuo u najdublju žalost. probadajući Francesca sablasnim pogledom svojih šupljih crnih očiju. Na onom dvoru mogao je tada uz kneževe veze sve to postići. a isto je tako ojačalo i prijateljstvo kneževskog para prema njemu. da je ubojica njenog muža zloupotrebio sličnost lika za bezočnu prevaru. Par je stajao pred oltarom. povuče se u neki udaljen knežev dvorac. nitko nije znao kuda. knez sa svojom suprugom kao i dva povjerljiva čovjeka s dvora — jedan od njih bio je moj prethodnik — bili su jedini. i sva potraga ostade uzaludna. Osvanuo je dan vjenčanja. Slikara htjedoše smjesta uhapsiti. ako ti je savjest čista?« Tada se Francesco. koji su trebali da prisustvuju vjenčanju u maloj kapeli u kneževskoj palači. kojemu je lakomislenost slugu odala što se dogodilo u bračnoj noći. te onda javno obznani svoj brak s princezom. Jedan jedini paž. koji se opet neprestano pojavljivao na dvoru. te da tako plod paklene opačine ne sramoti nesretnog supruga bar pred svijetom. samo svećenik ostade miran i reče Francescu: »Zašto te plaši lik ovog čovjeka. jedini je umio malom obiteljskom krugu dočarati poneki tračak sunca iz tmastih oblaka. Francesco. Trebalo je da se Francesco u službi jednog udaljenog dvora uzdigne do visokog vojnog čina. sve uzdrhta. kriknu mračnim glasom: »Što hoćeš od mene?« Naslonjen na stup u kutu stajao je slikar u tuđinskoj. posvećen u tu tajnu. pošto je bio odslužio tihu misu. počeo je formalnost.

u ruci kao u grču. kako se slikar mogao pojaviti u kapeli i opet iščeznuti. koji je ležao nalik na mrtvaca. iz širokog glavnog hodnika u lađu kapele. dirnuta bijedom neke siromašne žene. o n je umorio princa istim .nemoćno na tie i muklo zarida. Nož. zatražio je oštro. koja se u meni podigla. da se ne približi kakav znatiželjnik. one-svijestivši se. iako je tajna bračne noći bila usko s njom povezana. Kapela je imala samo dva ulaza. a paž — isti. da uđe u trag tajni. svog . Knez je oplakivao njen gubitak. upravo onog dana. koji je tada ležao pored princa. Da se ne svrati pažnja. zadržao je. isto onako. koji je one nesretne svadbene večeri. jer je zbog svojih srebrnih blistavih korica veoma upadljiv. a drugi je bio zaključan. i koji je raspršio ovu obitelj. Ona je. Francesco je bio moj otac.. kad je Francesco trebao da se vjenča. svlačio princa. a sada čuvao vrata kapele — tvrdio je. njemu nasuprot. abatisa cistercitskog samostana u ***. kao što će vam biti poznato. Knez nije propustio ništa. a da nije odgovorio ni na jedno jedino kneževo pitanje o tajanstvenom događaju u crkvi. jedan od njih vodio je iz lože kraj glavnog oltara. A sasvim čudnovato i tajanstveno povezan je s onim događajima na našem dvoru događaj. što su se u tako kratko vrijeme na nju svalili. odabrala je samostan.. odniješe ga ona dva povjerljiva čovjeka u kneževu sobu. kao onaj nekadašnji naš dvor. Abatisa je naime. koji je Francesco potegao na slikara. da je to bio upravo onaj nož. plod opakog zločina. bio je u dalekim zemljama uzgojen pod imenom grofa Viktorina. pa mi je uspjelo. koje mu je povjerila naklonost princa i kneza.« Ovdje neki posjet prekinu liječnikovo pripovijedanje. da ga puste u njegov stan. Tada se svi prenuše kao iz neke omame i pohitaše u pomoć Francescu. a drugi. koja je na hodočašću u Svetu Lipu svratila u samostan. koji se nedavno zbio u dvorcu baruna F. a slikar iščeznu iza stupa. Idućeg jutra Francesco je pobjegao iz rezidencije sa dragocjenostima. Ubrzo nakon tog tajanstvenog događaja stigle su vijesti o princezi. sablasnom pojavljivanju slikarevom. Sin. pa je bilo neshvatljivo. Kad se osvijestio. Postalo mi je jasno u duši. Princeza — mislim kneginjina sestra — kojoj su dušu duboko razrili užasni događaji. ona je rodila sina i uskoro nakon poroda umrla. da prikrijem oluju. Taj ulaz čuvao je onaj paž. te protiv nje na neki način budila možda i nepravednu sumnju.

nježni večernji povjetarac? Vidiš li još. o tvojoj ljubavi. ti. oslobođen od zemlje. ispunjenje tajne propada u smrti. sam duh ljubavi. upravo kad si htio da se s njom vineš u onaj daleki svijet. pripovijedalo se mnogo o nekoj divnoj. da najveće blaženstvo ljubavi. noseći ti njen pozdrav i poljubac? I ona je došla. kako su ti o njoj. pridruži se bezutješnom jadu osijedjelog redovnika. sjećajući se u mračnoj ćeliji sunčanog doba svoje ljubavi. prijaznim očima. koji budeš jednom čitao ove strane. pogledaj još jednom u onaj ljupki lik žene. utihnuli su svi glasovi. koja će se danas kao dvorska dama po prvi put pojaviti u okolini kneginje. Još prije nego što si se usudio ponadati. sagorjeti u žarkoj čežnji! Ali misterij se nije ispunio. Zagrlio si je pun vatrene žudnje i htio si. što ti je dolazila ususret.onim nožem. šapat grmlja. neka mračna sila povukla te snažno i silno k zemlji. i ti vjeruješ. koji si mi srodan po duši. unišla je kneginja. Onda si vjerovao. svi zvukovi. Strance! Neznance! Ako te ikada razdirala takva bezimena bol. Iste večeri pojavio sam se u dvorskom društvu. svoje više biće. izgubio si je. Znaš li još. . Ali i ti. i čiji tjeskobni samrtni uzdasi odjekuju u tihoj noći sumornim hodnicima samostana. do-zovi sebi u pamet ono najljepše sunčano doba. bio ti tko bio. s njom strankinja. Prepoznah Aureliju. da samo u n j o j prepoznaješ sebe. htjela je biti tvoja sva. kako te cvjetovi pogledavaju bistrim. potpuno. koji ti se obećao. koji krvavim suzama natapa tvrdi ležaj. u koji me je utjerala zla neprijateljska sila. kojim sam ja ubio Hermogena! Odlučio sam da za nekoliko dana otputujem u Italiju i tako konačno izidem iz kruga. prekrasnoj gospođici. jer je tek jučer stigla. i samo je beznadna tužaljka osamljenoga jezivo jecala kroz sumornu pustoš. razumljivo govorili šumovi izvora. DRUGI DIO PRVO POGLAVLJE PREKRETNICA U čijem se životu bar jednom nije rasplamsala divna tajna ljubavi skrivena u najdubljoj dubini grudi! Ti. Otvorila su se dvokrilna vrata.

Kako te prožela slast i neopisiva požuda. kao što cvijeće samo tada potpuno dolazi do izražaja. »vidiš li sada. kojem sam voljko otvorio uho. a ne bih to ni mogao podnijeti. da jednostavna kućna haljina najbolje krasi zaista lijepu djevojku. kojem nije lako odoljeti. da se u kićenju zaista iz njihove nutrine sve izvija blistavije i ljepše. i kao u onim misterijama. Bit će da je u najdubljoj dubini njihove prirode. tako mi je šaptao. ali baš to dalo joj je neku neizrecivu draž. proželi srsi bezimenog zanosa. kad sam Aureliju ugledao prviput u barunovu dvorcu. zar ti kroz nerve i žile nisu prostrujali srsi od nekog neobjašnjivog osjećaja? Učinila ti se sasvim strana. Kako je bila lijepa! Kako su me. koje se ne da izmjeriti nikakvim zemaljskim mjerilom. tebi podvrgnut. Neki posebni zanos . kad si joj kradomice mogao stisnuti ruku! Aureliju nisam nikada vidio drukčije osim u jednostavnoj kućnoj haljini. sve je izblijedjelo u neku beznačajnu boju. »Vidiš li sada. po dvorskom običaju. sili. kako slučaj. koje je slavila dojenčad prirode. kako zapovijedaš sudbini. koje si sam ispreo?« U dvorskom društvu bilo je žena. koja te nerazrešivo prikova-la uza me? Zar nisi moja! — moja zauvijek?« Ipak sam provalu svoje lude strasti spriječio bolje nego tada. da se krećem i obrćem u krugu ravnodušnih ljudi. i tako mi je uspjelo. srce mi je stalo udarati i grčevito se trzalo. Kad si ljubljenu prviput vidio nagizdanu. Neka ljudi ne govore. kad se razvije u svoj punini svojih šarenih blistavih boja. jer sam htio samo n j u gledati — čuti — samo o njoj misliti. dah mi je zastao. kad sam je ugledao. koja je duboko obuzimala dušu.Tako nam nagoviještaju sumorni proročanski glasovi. Osim toga bile su sve oči uprte u Aureliju. a danas se. grudi mi htjedoše prsnuti! K njoj — k njoj — privinuti je k sebi u bezumnom bijesu ljubavi! »Sto se opireš. ali pred Aurelijinom dražesti. Medardo«. koje su se mogle smatrati savršeno lijepima. spretno povezuje niti. nesretnice. slatke požude! Ali tada se osilio u meni duh zla i podignuo svoj glas. a da me nitko nije posebno primijetio ili pak nagovorio. i nama je smrt žrtvena svetkovina ljubavi! Munja mi je sijevnula dušom. pojavila u punom nakitu. u kićenju žena leži neki tajanstven čar. što dopiru do nas iz onog pradoba.

i kao da se prenuh iz duboka sna. kad je pri ređenju primijetio moje grešno smješkanje? Jedva sam uspio promucati nešto nesuvislo. da Aurelija nije više u mojoj blizini. pustio da po miloj volji zatrepere svi srodni akordi. brzo bi. činilo se da me ne opaža — htio sam joj prići. odjednom mi se učinilo. Kad sam ponovo oštro pogledao majora. primijetio sam naime kako mi se svi plašljivo uklanjaju s puta. prokletniče. kao nesumnjivog ljubimca žena. Aurelija je te znakove pažnje primala oborenih očiju i sva se zarumenjela u ljupkoj dražesti. pa se mnogi prekrasni mladić bojažljivo približio Aureliji s ljubaznim riječima. jer mi se činilo nemoguće. Poznavao sam toga majora. Izbjegavao sam dvor. kad me stari maršal dvorca blago uhvati za ruku i upita: »Čemu se toliko radujete. čak i stariji muškarci iznenada prekinuše nit uobičajene dvorske konverzacije. dragi gospodine Leonarde?« Prožeše me ledeni srsi! Nisu li to bile riječi pobožnog brata Ćirila. te se medu njima uskoro razvio živahan razgovor. kako se smijem. potrčao sam kroz osvijetljene dvorane. kako se svatko s vidljivim naporom trudi. Neznatnom primjenom naoko nedužnih sredstava on je umio uzbuditi i opčiniti osjetila i duh. kao vješt svirač. nego njima silazio. Tada se nasmijah zagrižljivom porugom: »Hej! Hej. Osobito je njenu pažnju uspio na sebe svratiti neki major iz tjelesne garde. Osjećao sam.uzbudio je i one najtromije. Nisam bio daleko od Aurelije. tako da bi prevarena vjerovala da u tuđim glasovima čuje samo svoju vlastitu unutrašnju muziku. da ponovo ugledam . koja se svodi na riječi. dok sam više preskakivao široke glavne stepenice. da li sam te riječi zaista izrekao. što samo naoko imaju neki smisao. ona se vidljivo razvedrila i oslobodila. ali čuo sam sama sebe. kao da sam prikovan željeznim okovima. no nisam se usudio podići oči. zar ti je u Đavoljem ponoru postelja tako udobna. kao da uz Aureliju stoji Viktorin. te se u ludoj pohoti usuđuješ posegnuti za redovnikovom lju-bovcom?« Ne znam. Primjećujući profinjenim uhom i najtišu rezonancu. no nisam uspio pomaći se s mjesta. Cijelo moje biće mora da je zaista izgledalo vrlo neugodno. da mu pred strankinjom riječi i izraz lica budu što svečaniji. koji me isto tako upitao. te je bilo pravo veselje. ali kad je knez okupio starije muškarce oko sebe.

Što su ti grofovi. nastavio je on. U mantiji ću stupiti medu njih. nepromjenljive odluke. vaše cijenjeno bilo!« progovorio je odmah. ako mi ta čeljad dosadi. »mora da se ovdje tiho i potajno šulja neki bijes. zato dopustite svoje cijenjeno bilo. da glasno vrište. ti plemići. što su se u ispraznoj ludosti trudili oko nje. ti oficiri u svojim šarenim kaputima. ako Aurelija prepozna u meni Hermogenova ubojicu. iako to ponekad zvuči samo kao neki nepriseban smijeh. koje ću. Sve je to međutim možda samo neka fantazma ili je onaj ludi đavao samo neka blaga groznica s povišenom vrućicom. Upravo kad sam se jednog dana šuljao kroz park. Sokoleći se tako. Pun takvih misli često sam glasno uzvikivao Aurelijino ime. smijao sam se opasnosti. »Sto to znači?« upitao sam začuđen. da je neka mračna sudbina povezala njezin udes s mojim. ti komornici. kojega prezire. koja mi je mogla zaprijetiti. U meni se sve više i više učvršćivalo uvjerenje. gospodine. a ona ohola neprijatna kneginja sama će morati prirediti bračnu postelju pobjedničkom redovniku. misleći samo na nju. Smirio sam se i bio sam u stanju da stvaram odluke. uhvatio me za ruku. razmišljajući. i da je ono. što mi se ponekad pričinjalo grešnom opačinom. te se smijao i urlao kao luđak. samo ispunjenje neke vječne.Aureliju bez opasnosti da odam svoju najdublju tajnu. i. da od svega toga ne razumijem nijednu riječ!« . »Ništa osobito«. da li bi bilo razumno da posjetim večernje društvo. A to mi se uostalom činilo i sasvim nevjerojatnim. s Aurelijom u svadbenoj odjeći na svojim rukama. u svom blistavom zlatu. Okrenuo sam se. Ali uskoro se bura stišala. koja je bila tako potuno moja. kako ću se sada približiti Aureliji. Kako su mi se jadni činili sada oni mladići. svojim svjetlucavim ordenima bili za mene osim nemoćni iskićeni kukčići. gledajući samo nju. preda mnom je bio osobni liječnik. da je i njen najlakši dašak uvjetovan samo bićem u meni. te se činilo. smrviti snažnom šakom. Tumarao sam sam samcat livadama i šumama. predragi!« »Uvjeravam vas. »Dopustite. netko me odostraga potapša po ramenu. koje je sazvao knez. što ljude zaista razbojnički napada i tako ih mlati. gledajući mi oštro u oči.

navalio sam na njega. tako da još uvijek. »ne znam kako da protumačim vaše čudne riječi. tri. ali moram priznati. kad me je maršal dvora sasvim blago upitao. kojoj se. »to ništa ne znači. sjedeći u naslonjaču. te rekoh. kao da vas je spopao neki bijes. eh!« nastavio je liječnik. pojurili iz dvorane. ali sve to nije moglo imati tako čudan učinak. poštovani gospodine Leonarde. kad ste vi. da se sada dobro sjećam. moj poštovani. koga ne bi uznemirio ni sam davao. što bi zapravo htio. Njegovo čudno ponašanje bilo mi je zagonetno. pošto ste se bez vidljiva povoda tako nasmijali. prilično mrmlja o kojekakvim probadanjima! To se naime dogodilo. kad ste se vi. poštovani gospodine Leonarde. pa je uskoro morala napustiti društvo.Tako sam kazao. onako ljubazno nasmijali. Aurelija je prodornim glasom. da ste nedavno uplašili i zaprepastili čitav dvor? Žena dvorskog nad-meštra boluje bis dato od grčeva. da se iz vas. kojima se iz egzaltiranih toupeta vidljivo pušila ljubavna vatra! U času. iako je spomenuti konzistorijalni predsjednik zaista pomislio. zadubljen u misli. da mi je. na svoj način nasmijao đavao. a našu lijepu Aureliju spopala je takva groza i užas. kako ste duhovito primijetili. i nije mi nemilo. koji je parao srce. dosta se grubo istrgnuvši. pušila iz egzaltiranih toupeta ljubavna . kazao sam. neka mi kaže. kako sam se. eh! što bi to moglo da znači? Možda biste to vi mogli znati — vi ste uopće drag. da su ostala uzaludna sva nastojanja gospode da je umire. čemu se toliko radujem? »Eh. jer ste izvoljeli pretrčati preko njegovih kostobolnih nogu. a konzistorijalni predsjednik propustio je izvanredno važne sjednice. ali liječnik mi je uhvatio ruku i brojio bilo. gospodine. On je ostao u svojoj mirnoj dolcezzi. da je ljude obuzela jeza i nakostriješila im se kosa!« U tom času prisjetio sam se dvorskog maršala. na očaj sve gospode. kad sam Aureliju vidio okruženu nalic-kanom gospodom. maršal dvora je takav homo impavidus. veseo. mora da je za vas bila veoma poučna!« Tjelesni liječnik držao me je neprestano čvrsto za ruku i piljio mi u oči. što sam vam povjerio zanimljivu pripovijest o Francescu. »Ne znam«. mudar čovjek. uprijevši oči k nebu — jedan — dva. glasno nasmijao. »Vi dakle ne znate. uzviknula »Hermogene!« Eh. gospodine Leonarde.

kazao je blago i ozbiljno.. možda... koja će se možda za nekoliko časaka raspasti ni u što..« »Eh.. Neka mi kneginja i Aurelija oproste. dušom proletjela jedna vrlo gorka uspomena iz mog ranijeg života. kazao mi je osobni liječnik. »stanite. da me ne mučite tim isprekidanim nerazumljivim riječima. Zapravo. kojima se lako odupre. . gotovo sam uvjeren. srušila se uz mukli krik kao mrtva.. »čovjeka spopada mnogo čudnih prohtjeva. no. Ali ipak je čudno. dragi moj gospodine Leonarde«. No moglo bi biti i da. Zao mi je.. Otrčah kroz park. Osjetio sam iz liječnikovih tajanstvenih riječi. »čini mi se. kad se osobe slabih nerava zbog toga plaše.. »Oho!« uskliknuo je osobni liječnik. što ću se sam na neko vrijeme prognati sa dvora.vobuzet gorkom porugom nad ludim vladanjem mnogih ljudi. ima čudnovatih obmana. Pogled i glas osobnog liječnika odjednom se izmijeniše. da ste ipak bolesni. kao sam za sebe. »Čini mi se«.. iskoristite taj slučajni susret. nego radije bez okolišanja sve. doduše malo neobično. Eno. treba li da vam što prepišem?« »Otrov!« kazao sam gotovo nečujno. da sad treba da se dobro držim. kao što je to običavao. što sam nehotice počinio toliko nevolje. da je na momentanom dojmu sagrađena hipoteza.. Pošao sam im drsko ususret.. Bože moj! ta zapravo ste se samo nasmijali. Pribrao sam se. »zar ste u takvom stanju? No. Uzdrhtao sam.. no kneginja mi s gnušanjem i užasom dade mig neka se udaljim i stade glasno zvati u pomoć. te sam se morao i nehotice glasno nasmijati.. gospodine!« uzviknuh sav gnjevan.. samo ako je inače čista srca...« »Tko se na ovom svijetu može time pohvaliti?« upitao sam turobno..« »Stanite!« prekinu me tjelesni liječnik. Bilo vam grozničavo udara.vatra. htio sam priskočiti. Kneginja i Aurelija prilazile su putem. gospodine Leonarde. Adieu!« Osobni liječnik odskakutao je hitro. Kad me Aurelija opazila. mjesto otrova vedro društvo. napregnuvši svu snagu... Blijedi ste i smeteni — oči su vam upale i čudno gore crvenkastim žarom. »molim vas. dolazi kneginja s Aurelijom. koje će vas umiriti.« »Molim vas. Glas vam je sumoran. ispričajte joj se za svoje ponašanje. okajat ću to time. ali što se može..

jedva da bi mi se učinila kao tamnica. po otvaranju i zatvaranju mnogih vrata razabrah. da tu zatvaraju opasne zločince za vrijeme suđenja. pri svijetlu laterne. gdje se nalazim. stigavši na mjesto. ne . Kad sam se u zoru probudio. od kojih me jedan odmah opazio. što mi je slamala misli i maštu. da na malom prozoru nije bilo jake željezne rešetke i da nije bio smješten tako visoko. a kad sam. Samo je malo sunčanih zraka škrto upadalo unutra. tek u blijedim napola ugaslim bojama. Ubrzo mi doniješe postelju. nego neka nemoć. razabrah nekoliko glasova. Nisam sebi mogao objasniti. bacih se na ležaj! Došla je večer. da li još štogod želim za svoju udobnost. pomalo sam se sve više stao prisjećati što se dogodilo i kuda sam dospio. Nije me omamio san. da istražim okolinu svog boravišta. privu-koh stoga postelju i stavih na nju stol. Iako nisam bio potpuno svijestan. prepoznah policijske oružnike. koji su se izmjenjivali. da mi ništa ne treba i napokon ostadoh sam. škrgućući od gnjeva i očaja. Unišlo je nekoliko ljudi. Kazah. Baciše me u kola. koje mi se učinilo mojim odredištem. kako sam se za vrijeme prilično duge vožnje smirio. Spas bijegom — pomislih i naglo otvorih prozor. da otvorim. da sam sad izgubljen. te mu odgovorih. spustila se noć. Nadsvođena komora. a tamničar me upita. tada začuh. Ugledah pred kućom naoružane ljude. u ime vlasti. koji su dugo odjekivali. što mi se dogodilo. upitao.kao da me šibaju furije i đavoli. mrmljajući i šapćući. Zatvorih se u svoj stan i. koju je nosio jedan od njih. »Kuda?« doviknuo mi je. da budem uhapšen. da sam u jednoj od najdubljih tamnica u tvrdavim. da ga nisam mogao dohvatiti ni ispruženom rukom. a kamoli kroza nj vidjeti napolje. koja su čekala pred kućom. Pokazali su mi naredbu krivičnog suda. Upitao me. osjetih. odgovoriše mi: »U zatvorima gornjega grada. te sam čak u nekom mrtvilu osjetila ugledao slike svega. što bi mi moglo prijetiti. Po koracima. i u tom času bila su provaljena vrata moje spavaće sobe. kako se otvaraju kućna vrata. svaki otpor bio bi bezumlje. što to činim.« Znao sam. da bih htio samo pogledati napolje. nesigurne korake i tapkanje po stepenicama — na kraju netko pokuca na moja vrata i naloži mi. u kojoj sam ležao. ude tamničar i kao da se veoma začudi zbog mog postupka. Upravo kad se htjedoh popeti. Obuze me želja. potpuno nalik na ćeliju.

da krivični sud ima dovoljno sredstava. gdje me je čekao krivični sudac. da točno opišem svoje dosadašnje životne prilike. kad se opet pojavi u pratnji još dvojice ljudi i poveo me dugim hodnicima uz stepenice i niz stepenice. koje sam zaista tako dugo uživao. . da provjeri i najsitniju okolnost. izrekao promuklim. izbjegavajući sve napadno. Mora dakle da me neki stranac optužuje za zločin počinjen u pređašnje vrijeme. da sam okrivljen za neki težak zločin. tok svog života prikazati u okviru svakidašnjice. da moram biti podrobno preslušan. što sam odgovarao na pitanja. te stoga treba da se vjerno držim istine. Sada se radi. a za vrijeme mog boravka nije počinjen nijedan zločin. pala je na plodno tlo.progovorišvi. Sudac je zatražio. morao sam zahvaliti svojim bivšim vezama sa dvorom i općem poštovanju. progovorih: »Može biti. U tom času sjetio sam se i jednog Poljaka. da se potpuno točno upozna čitav tok mog života. međutim. iako sam sebe uvjeravao da su do mog hapšenja dovele samo sumnje. koje je osjećala Aurelija. mršav čovjek riđe kose. koje bi se mogle zasnivati uglavnom na slutnjama. koju navedem. Uz njega je sjedio neki mlad čovjek. možda je sumnju o mojoj krivnji pobudila samo neka nesretna sličnost: to većom grubošću smatram. kao što sam je zapreo. Pripremivši se na taj način. pa me mora podsjetiti. Ta opomena. postelju i stolicu i odmah me ponovo zaključao. Morao sam također. koja su mi bila upućena.. s kojim sam studirao u seminariju u B. kojemu je kasnije diktirao u pero sve. malen. začetnikom kojeg biste mogli smatrati mene ili u kojem sam mogao sudjelovati. živio sam ovdje pred očima kneza i čitavog grada. da mi najprije kaže razlog mog iznenadnog hapšenja. i on mi odgovori. smiješno meketavim glasom. jer sam optužen da sam svojevremeno počinio zločin. koju mi je sudac. zamolih ga. široko razrogačivši vodenaste plave oči. ali daleke i nepoznate. odnio je stol. kad sam na dvoru naveo svoje ime i rodno mjesto. da tako u najmanju ruku otegnem i otežam dalje provjeravanje. da u svom pripovijedanju moram nit presti i is-presti točno onako. samo o tome. Nije potrajalo ni sat. sjetio sam se naime. dok napokon ne uniđoh u neku malu dvoranu. te sam odlučio da prisvojim jednostavne okolnosti njegova života. Sto su sa mnom uljudno postupali. no budući da se osjećam čist od svake krivnje. rekao mi je. do dolaska u rezidenciju.

. i to mi je bilo od koristi. koja. mora da su narasle gotovo do izvjesnosti. da ponovi moje ime i ime mog tobožnjeg rodnog mjesta. gospodine Leonarde«.« »Polako. da su mi točno pratili trag i ustanovili identičnost moje osobe i redovnika Medarda.što me zbog pustih sumnji i neosnovanih mišljenja zatvarate. uopće nije znao. Zašto me ne suočite s mojim lakomislenim. Ali taj redovnik bio je Medardo. (brzo se ugrizao za usne) prepoznala. A osim toga dobro smo obaviješteni i iz.« »Kako. a sad ga se dugo nisam mogao sjetiti. da je Aurelija u meni prepoznala redovnika. Sudac je još uvijek brbljao. inače biste mogli grdno uvrijediti visoke osobe. glasoviti propovjednik iz kapucinskog samostana u B. zbog kojeg sam ga.. u strogi krivični zatvor. Sve to brzo mi je proletjelo glavom. kako je za Nijemčev jezik teško.. koji je umorio njenog brata.. progovorili: »Zovem se zapravo Leonard Krczynski i jedini sam sin plemića. one sumnje. da je Francesco otac onoga Medarda. i to je razlog. a uslijed moje sličnosti s njim. gospodine Leonarde. koja je kneginji odmah u početku bila tako neugodna. Bilo je moguće i to.. koji sam onoj staroj dami na dvoru naveo kao svoje rodno mjesto. zameketao je sudac.. Moj otac. u kojem se nalaze dobra baruna F. kako da napiše te riječi. . da su stigle vijesti čak iz kapucinskog samostana u B. Kao takvog prepoznao ga je Reinhold. Abatisa je znala. morao sam oba imena upisati sam. koji je prodao svoje malo dobro i nastanio se u Kwiec-ziczewu. uzalud se naprežući. da sad bez daljnjega moram ispripovijedati dosadašnji tok svog života. nije ni lakomislena ni glupa. koja vas je. gospodine. koje su kneginja i abatisa možda već i pismeno jedna u drugoj podstakle. polako. kako?« uskliknuo je sudac. možda i zlonamjernim tužiteljem?. Zapisničar. Sigurno je to neka glupa budala.. »budite umjereniji.. te sam uvidio opasnost svog položaja. Tek što je sudac dovršio svoju prodiku i osorno izjavio. Nije bilo sumnje. a takvim se i sam prikazao. a strana osoba..« Imenovao je kraj. jer mi je palo'na pamet i ime poljskog gradića. odnosno gospodine. odbacio i prozvao se jednostavno Leonardo.. a onda nastavih: »Primijetili ste. pa mi je sve postalo jasno. kao nekog raskrinkanog zločinca. nego. Uostalom ničiji tok života ne može biti jednostavniji nego moj. da izgovori moje prezime puno suglasnika. i sam prilično obrazovan... čim sam stigao u Njemačku. po svom imenu.

hitro odjaha. da će mi uspjeti da se održim s ostatkom svog malog imutka. uđoh i nađoh je još na starom mjestu. plati krčmaru i. što bi bilo vrijedno ispripovijedati. oštro me pogledao i upitao gotovo podrugljivim glasom. Čovjek mi je bio neugodan. koji mi je ostao od oca. nastavim svoj put u Italiju. i da ću onda naći namještenje na nekom sveučilištu. što mi je palo na pamet. no umro je. koji bi poslužili toj svrsi. Jednog dana sjedoh umoran u gostionicu nekog malog seoceta. Tek drugog dana. putujući ovamo. kakav mi je to slučaj onemogućio da se propisno legitimiram. Odlučio sam. Tada pođoh u Gdanjsk i Konigsberg. sjeo za stol nasuprot meni. kao što sam bio naumio. svećeniku Stanislavu Krczynskom. »našao sam se. utjerah neke dugove i uputih se zaista s čitavim imutkom. pogledavajući me mračno i preplašeno. koji je jamačno zabunom uzeo moju. kad izvukoh lisnicu. »Prije nekoliko mjeseci«. nadamo sam se. te prodah svoju malu imovinu. nisam uopće doživio. Uskoro dojezdi neki jahač. Uskoro zatim iziđe i jahač. da nastavim put. pa stoga izidoh napolje. nego da vjerojatno pripada onom strancu. Nitko se nije za mene brinuo. u Krakov. Ugodno godišnje doba. da pribilježim nešto. u kojoj sam imao putnicu. te iz lisnice izvadih papirić. stadoh pripovijedati. koju sam ostavio na stolu u gostionici. navedoše me. u brdima. da mi znatan dobitak u kneževoj igračnici faraona nije omogućio da ovdje udobno proboravim još neko vrijeme i onda. otkrih da nije moja. da me jedan sasvim neobičan slučaj nije lišio lisnice. čija čudna odjeća i podivljali izgled po-budiše moju pažnju. zatražio piće i. putni plan — i razne druge spise. Nešto izvanredno. Ušao je u sobu. kad li se sjetih lisnice. naručih jelo i pilo. Ta lisnica i ono što je sadržavala još će se naći među . kao da me neka neodoljiva sila nagnala da putujem na jug. pozdravivši me tek onako. gdje sam nekoliko godina studirao pod nadzorom svog rođaka.« Sudac je očigledno živahnuo. upravo kad se spremao da me pošalje u Kra-kov k svom rođaku. Na kraju. da bih lako sasvim nedvojbeno dokazao istinitost svojih navoda. U njoj se nalazilo samo nekoliko meni nerazumljivih bilježaka i nekoliko pisama upućenih nekom grofu Viktorinu. No moram napomenuti. da putujem pješice. lisnicu ostavih pred sobom na stolu.odobravao je moju odlučnu sklonost nauka-ma. a i divan romantičan kraj. no u tom pogledu umalo da se nisam slabo proveo.

ako to ponovo pokušam. da se pojavi na dvorcu kao redovnik. Uvjeravao sam ga. u svojoj lisnici imao sam. da na to nisam ni pomislio. kako rekoh. No uskoro se . svoju putnicu. dok sam se penjao na prozor. Mogao sam uostalom zaista s pravom smatrati za sretnu misao. mračne misli. da ću biti okovan. da sam u nju povjeravah. koja govore o Viktorinovom planu. koji mi je donosio jelo i uvečer pripaljivao svjetiljku. da je o mom životu u općim crtama sve dovoljno raščišćeno. da se osiguram od svakog otkrivanja. što sam. koja su stvarno još bila u lisnici. očekivao sam sada. tako da sam se smatrao spremnim za najgore. da me ispituje o najsitnijim okolnostima tog događaja. Sudac nije prestajao. Tada popusti napeto raspoloženje. nego me upitao. što me ispunjalo osjećajem. stol je bio učvršćen. istovremeno pokušao uplesti fingiranu osobu. zašto sam htio pobjeći iz zatvora. govorilo protiv mene. Moja mašta radila je i dalje. opravdavajući posjedovanje onih grofu Viktorinu upućenih pisama. te ne propustili.« Sudac zatraži. koja bi kasnije. iščeznuo je čak i Aurelijin lik. a da za mene nisu više pitali. za koji sam bio okrivljen. ali nije bilo tako. Sudac mi je zaprijetio.mojim stvarima. te sam neprestano razvijao nove mogućnosti. kao što sam se upravo sjetio. koji me je zatekao. plan svog puta i. da će se sudac pobliže pozabaviti zločinom. Budući da mi se činilo. svega sam toga lišen uslijed one zamjene. Usput se sjetih da možda medu Eufemijinim papirima ima pisama. sve mi se činilo ravnodušno. već prema prilikama mogla predstavljati odbjeglog Medarda ili grofa Viktorina. dok me sudac ispitivao. da tu figuru spretno sastavim od najrazličitijih crta lika grofa Viktorina i svog vlastitog izgleda za vrijeme bijega iz dvorca baruna F. čak i svoj krsni list. No čini se da je svjedočenje tamničara. zaokružila se u mojoj nutrini slika o tome tako. Opet me odvedoše u tamnicu. Protekoše tri dana. kao da sam zapao u ljutu borbu na život i smrt. da stranca. Bili su mi oduzeli postelju i na tlu priredili ležaj od slame. te da bi to moglo ponovo zamračiti i zamrsiti pravi tok stvari. te nije prijetila nikakva opasnost da se zapletem u protivrječja. mjesto stolice nađoh neku vrlo nisku klupu. viđao sam samo mrzovoljno lice nekog starog sluge. Utonuh u neke tmurne. opišem od glave do pete. kojeg sam bio spomenuo. a kad sam ga zadovoljio odgovorima. u kojoj ću kao valjan borac pobijediti.

»Zar sam ja kriv vašoj propasti? Niste li se vi sami. kao da bih htio provjeriti...... pokaži se mojim očima. ugasio sam svjetiljku.. što ovdje zbijaš sablasne ludosti. ili prestani sa svojim razuzdanim smijehom i kucanjem!« Tako povi-kah u gusti mrak. prekidano čudnim smijehom.. »Tko god bio.. i-idemo u šu-šumu. ja sam.. Medar—do!« Skočih s ležaja... Bra-tac. nije prestalo. i zov: »Bratac. bolećiv osjećaj. Nehotice. Cesto mi je bilo.. ležao ispružen na hladnom tamničkom podu... ponovih mucajući: »Me-dar-do.. odmjereno kucanje. Prisluh-nuh. Više nisam mogao spavati.. Cak s užasom pomislih.. Na kraju čuh tihi. Me-dar-do!« Opet začuh smijeh. ali kucanje. Nema više spasa!« Moglo je to biti devete noći. bra-tac. da te uzmognem vidjeti.. ali ružan.. a tada bi ispod svodova odjeknuo dug. no kao da nije bio ovako isprekidan i ovako mucao. da li je zaista tako. i ja bih u divljem očaju zajaukao: »To si ti. ali samo zato. li me pre-prepoznao. ali tada kroz jezivu tišinu noći još groznije odjeknu muklo stenjanje. bratac.. Pod sobom jasno razabrah tiho.. prekidano smijehom i uzdisanjem.duh opet prenu. koji je dopirao iz poda! Skočih i bacih se na ležaj od slame. koje je na zidove i strop bacao sumoran.. već sam ga prije negdje čuo. promukao i mucav zov: »Me-dar-do! Me-dar-do!« Ledena bujica razli mi se kroz udove! Odvažih se i uzviknuh: »Tko je! Tko je tu?« Smijeh i stenjanje i jecanje i kucanje postade tada još glasnije.. ja sam tu.. a izazvala ga je samoća i teški tamnički zrak.. kao da čujem Eufemijin — Viktorinov smrtni hropac.. zveket lanaca zatvorenika. ali podrugljiv i mrzovoljan. kao da ga poznajem. U čudnim odsjevima. da ga još snažnije obuzme neugodan. predali mojoj osvetničkoj ruci?« Tako sam glasno uzvikivao. napola obnemogao od groze i užasa. težak samrtni uzdisaj. ali upravo pod mojih nogama zakuca snažnije i zamuca: »Hihihi. zagnjurio se u uzglavlje od slame. Blizu je osveta!... ti.. ot-otvori. hihihi. tihi. žmirkav sjaj svjetiljke. i-ide-mo . u šumu!« Tada taj glas muklo zazvuča u mojoj nutrini. kucanje se nastavi.. prokletnici. jesi li. otvo-otvori. kad sam... cerekala su mi se kojekakva iznakažena lica. kojemu se nisam mogao oduprijeti. Me-dar-do.. prepoznao?. mucanje još promuklije: »Me-dar-do.. Hermogene. da čujem zvuk svog vlastitog govora.

zaista zasnovano. u šumu!« »Bijedna ludo«. koju biste željeli spomenuti?« »Kazao sam sve. mislim da će mi to valjda biti dopušteno. »Ove noći«^ rekao je. ali bila su promišljena i tako precizno postavljena. i ja sam zatvoren u zagušljivu tmurnu tamnicu.. ne mogu s tobom u lijepu šumu. »da u snu glasno i bučno govorim. »čula se u vašoj sobi kojekakva buka i glasan govor. koji me prviput preslušao. Kroz prozor prodre jutro. koji su bili u crkvenoj . a ako sam i budan sam sa sobom razgovarao. Konigs-bergu. što sam znao kazati o svom jednostavnom životu. na divna.« »Vjerojatno znate«. »Moram vas najprije upitati«. u Krakovu. što sam mogao. nosio je naočari. slobodan proljetni zrak. prilično mlad čovjek. Neki drugi sudac. gotovo kao u razgovoru. na kojem sam na prvi pogled primijetio. progovori iz mene nešto mračno i jezivo. svako dogovaranje s drugim zatvorenicima strogo kažnjava. ako nije potpuno okorio.« »Niste li se nikada družili sa svećenicima. kojega cijelo to vrijeme nisam bio vidio. Još mi je uvijek živo pred očima. tako je počeo. dok na kraju sasvim ne utihnu. ne mogu ti ja otvoriti. s redovnicima?« »Jesam.u šu-šumu.. Bio je za svoje godine prilično dežmekast. Svoja pitanja postavljao je neusiljeno.. »da se svaki pokušaj bijega. U čitavom njegovom biću bilo je toliko dobrote i srdačnosti. da ni na što takvo ne pomišljam.. i kucanje se stade sve više stišavati.« Zakleh se. kao i ti!« Tada začuh uzdah neutješivog jada. glava mu je bila gotovo bez vlasi. da se moglo odgovoriti samo određeno. da sam dobro osjetio.. Sto je to bilo?« »Imam naviku«. Gdanjsku. »da li je sve što ste naveli o toku svog života. prijazno mi pristupi i ponudi me da sjednem.. ili ste se pri zrelijem razmišljanju prisjetili još neke okolnosti.. da mu se upravo zbog toga teško može oduprijeti ikoji zločinac.. odgovorio sam najmirnije. Frauenburgu. zazveketaše brave i uniđe tamničar. nastavio je tamničar.. Nekoliko sati kasnije odvedoše me gore u krivični sud. što možda piri napolju.. U posljednjem mjestu sa svjetovnim svećenicima. ne onaj. »bijedna ludo. da je sigurno daleko vještiji i pronicaviji od onog pređašnjeg.

Iskreno rečeno. čini mi se. a onda pristupi bliže. kao što se lako poprima provincijski izgovor i tako zaboravi bolji.« »Kako se zvalo to dobro?« »Krczyniewo. Sudac upita: »Poznajete li ovog čovjeka?« »Ne!. Kako to?« »Već mnogo godina govorim samo njemački. koji je po narodnosti Poljak. kakvog sam te morao naći. priznaj.. kad sudac upita: »Jeste li kad bili u B..« »Poljski ne govorite baš osobito za čovjeka.. kakav me strah i užas proze.?« »Ne!« Sudac pozvoni i sudskom sluzi. s prilično njemačkim izgovorom. kad vidjeh.« »Jeste li kada upoznali nekog redovnika iz kapucinskog samostana u B. te upravo htjedoh da još nešto reknem u vezi sa svojom lošom poljštinom. što sam bio naučio u seminariju od svog prijatelja Kr-czynskoga. i to čistim poljskim izgovorom.. koji je unišao. Jasno razabrah riječi: »Očigledno u neprilici«.« Sudac me pogleda. kako ulazi pater Ciril. za volju Božju. Brate Medardo. sjetih se ono malo poljskog. to je nasljedno dobro moje obitelji.« »Dakle.« »Prije niste spomenuli.službi kao župnik i kapelan. sklopi ruke i glasno uzviknu. Malo zatim otvoriše se vrata.« »Uputio sam se drugim putem. da ste bili i u Frauenburgu?« »Jer nisam smatrao vrijednim da spominjem tamošnji kratak. na putu iz Gdanjska u K6-nigsberg. te odgovorih: »Na malom dobru svog oca u Kwiecziczewu. tiho nešto naloži. osmodnevni boravak. Načas sam se stvarno zbunio. brate Medardo!. licem mu preleti lagan smiješak. koji su od mene htjeli naučiti poljski. vlastiti. pri-beri se. đavolski ogrezlog u zločinu. a pritom mu iz očiju snažno navriješe suze: »Medardo. rođeni ste u Kwiecziczewu?« To je sudac odjednom upitao na poljskom jeziku. . onda se obrati zapisničaru i nešto mu tiho izdiktira. možda sam neopazice poprimio njihov izgovor.?« »Nikad!« »Put iz Konigsberga ovamo. nikada ga dosad nisam vidio!« Tada Ciril upre u mene ukočen pogled. ali se sabrah. mogao vas je nanijeti na to mjesto. no ipak bez ikakvog napora. Čak sam se već i u Krakovu mnogo družio s Nijemcima.

upitao je sudac.. »čini se da mi je neka posebna kob dala najvjerniju sličnost s onim optuženim... koji vrijeme nije uspjelo odstraniti. Ta. koji mi je šaputao: »Što ti mogu ovi slabići. Učinih to. koji je sebi ludo uobrazio. da me obuzme. što tu bez svijesti sjedi na stolici. nestala je iz mene. Sva ona malodušnost. i koji je pred mojim očima bio zaređen. zajedljivom prkosu. što je prijetila. meni potpuno nepoznatim redovnikom Medardom. ona ozlijeda na vratu.. slabou-man je i budalast starac... Ako vi niste taj redovnik. to je onaj crveni znak križa!. kojemu sam možda donekle nalik!« . da to dokažete. Medardo ima crveni znak križa na lijevoj strani vrata.. tebi. odgovorio je Ćiril. iako nosi svjetovnu odjeću. »ne mogu drugo vjerovati. prekinu sudac redovnika i obrati se meni. ta evo.« Bilo je zaista tako. ne možete imati.pokaj se.?« »Tako mi vječnoga blaženstva«. snažnom umom i duhom?. koju mi je nanio abatisin dijamantni križ... nije bio zadovoljan Cirilovim riječima. jer čak i crveni znak križa imam na lijevoj strani vrata. Medardo. onaj Medardo. zar si se potpuno odrekao vječnoga spasenja?« Plačući i napola bez svijesti klonuo je na stolicu. koji je bio novak u kapucinskom samostanu u B. odgovorih pribrano. a upravo taj Medardo optužen je za težak zločin. i tada Ćiril uzviknu: »Sveta Majko Božja. ah. ne će li Aurelija biti tvoja?« U gotovo divljem. čini se. koji vi. U tom času kao da me prožeo munjevit plamen.. što onaj Medardo ima na vratu osobiti znak. ponovio je sudac.« »Nije potrebno«. da sam ja neki od-bjegli kapucin iz njegova samostana. i ako ovaj čovjek. ako su vaši navodi točni. omaknu mi se s ustiju: »Ovaj redovnik. ostavila je crveni ožiljak u obliku križa. brate Medardo. bio je to sam nečastivi. nego da je taj čovjek.. prekinuo ga je pitanjem': »Prepoznajete li u ovom čovjeku redovnika Medarda iz kapucinskog samostana u B. »Što odgovarate na tvrdnju ovog časnog duhovnika«. Ah.« »Vidite«. »smatraju vas za kapucina Medarda iz samostana u B. ne će vam biti teško. Otkrijte vrat. »Otkrijte vrat«. najbolju priliku za to pruža vam upravo to. Božja je strpljivost beskonačna!« Sudac.

»Neka mračna sudbina žrtvuje me sramotnoj smrti. brate Medardo«. reče sudac. pun povjerenja u tvoju vjernost i pobož-nost. Ovo što ste napisali potpuno je netočno. Brate Medardo! za volju Božju. Nijedan Poljak ne bi tako pisao. kao što moram vjerovati. pobjegao iz samostana u B. da napišem nešto poljski i njemački. da vjerodostojna izjava ovog časnog gospodina izaziva najozbiljniju sumnju. Morao sam se potpisati. priđe mi i reče ozbiljnim. »ali ja sam nevin. Sudac vrlo pažljivo pregleda list. podigoh stisnutu šaku i glasno uzviknuh: »Aurelijo!« »Što je to.. da me neke tajanstvene okolnosti sile. osjećam da mi nervima i žilama počinje bijesniti mahnitost. obrativši se meni. prestani bezbožnički poricati sveto zvanje. te onda..« »Rođen sam u Krczyniewu. pustite me!« Sudac se opet potpuno smirio. poslao u Rim?. Htio je govoriti. da mi je čak i svjetlucanje njegovih naočari bilo nesnosno. ipak zbog toga ne bih morao biti kapucin Medardo. da ste vi zaista Medardo. ustao je i oštro mi se zagledao u oči. koji se međutim bio oporavio..Sudac je dosad bio miran i nije mijenjao ni pogled ni glas. zaista..« »Ah. koji je. da nas ne prekidate«. pa sam prema tome svakako Poljak. u najsitnije tančine«. odlučnim glasom: »Vi niste Poljak. »zar te nije naš časni prior Leonardo. puno gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. a onda sudac zatraži.... koje si napustio. nastavi: »Moram vas upozoriti. Sudac uze list ispisan njemački. sada mu se lice po prvi put smračilo i poprimilo izraz prodorne ozbiljnosti. te ga upita: »Ima li ovaj rukopis sličnosti s onim. za . izdiktirao je zapisničaru mnogo toga. čak da je i mnogo manje naobražen.. kojim je pisao brat Medardo iz vašeg samostana?« »To je njegov rukopis. onda ustade. no sučev ga pogled uputi da miruje. te više nisam mogao govoriti. da zatajim stalež i ime. užasno. Ali čak da to i nisam... dušu mi razjari očajnički bijes. pustite me.. koji sam bio ispisao poljski. učinih to.« rekoh utučeno. odgovorio je Ciril i opet se okrenuo k meni. Moram priznati. što nisam razumio i na kraju mi pročitao zapisnik. potpuno sam nevin. uruči ga patru Cirilu. što je on pitao. umiješa se Ciril. u kojem je bilo zabilježeno sve. što znači to ime?« oštro upita sudac. imajte sažaljenja. nego što ste vi..« »Molim vas. i što sam ja odgovorio.

koje su vas nedvojbeno prepoznale kao toga redovnika. dobivena je. Da je Aurelija ona osoba. kako malo računam s bilo kakvom smicalicom. da će sučev pogled uskoro prodrijeti i kroz najneprovidniju krinku. od sudova u Poljskoj. da imam prsten s Eufemijinim imenom još iz onog doba mog boravka u dvorcu baruna von F. koje se. što potkrepljuje sumnju protiv vas. Sve vam to govorim otvorenije. neće vam za to ponestati gradiva. Sučeve riječi poizbadale su mi dušu kao užarene bodlje.« . morate teško bojati. da zrelo razmislite. nego što mi nalaže dužnost.kojega vas smatraju. da su moji navodi skroz naskroz lažni?. lako ćete sami naći sredstva. koje ste ranije opisali. Ne ću vam zatajiti ni to. da bih vas naveo na priznanje.. i ako vas je neka čudna igra prirode. i nato me odvedoše natrag u tamnicu. i to još stegnut kapucinskim uzetom! Smatrao sam se izgubljenim! Obuze me očaj.. Pripremite se. uskoro će stići zatražene obavijesti o vašim obiteljskim prilikama.. ako ste zaista onaj optuženi Medardo. pa već zbog toga prekidam raspravu. ako one sumnje imaju temelja. što oklijevaš? Zar si zaboravio na Viktorina?« Uzviknuh glasno: »Ha! igra nije izgubljena. da to jasno do-kažete. čak i s obzirom na osobite znakove učinila sličnim onom Medardu. kako hoćete. s kojom sam imao biti suočen i koje sam trebao da se tako teško bojim. te se uštrcah po zatvoru. Tada mi se učini. da ćete biti suočeni s nekoliko osoba. kako tvrdite. Vi u meni vidite odbjeglog redovnika Medarda?« Tako sam upitao. gospodine Krczvnski!«. a i Viktorinov ranac. A ako ste zaista plemić Leonardo Krczynski. i kao da mi se kamen svalio na srce. no htio bih vam ujedno dati i priliku. za kakav ste zločin optuženi.« »Vi dakle smatrate. koji sam bio ponio na bijeg. kad se sjetih. kao da mi šapće. Među tim osobama ima jedna. a sudac mi se lagano nakloni i reče: »Adieu. da se uvjerite. ako su pretpostavke točne. onda ćete i sami vrlo točno znati. Čini mi se da ste malo prije bili u nekom veoma egzaltiranom stanju. Nakon ovoga. Na kraju. učinilo mi se plitko i otrcano. Sve što sam bio naveo. kao da mi sikće u ušima: »Ludo.. bilo je i odviše jasno! Kako ću to izdržati! Razmislio sam što bi to medu mojim stvarima moglo biti sumnjivo. što se danas dogodilo. Čak se među vašim vlastitim stvarima našlo koješta. budite uvjereni..

Uzdrhtah od jeze i uz-maknuh. pa čak i s Medardom. k tebi gore. u-zmi... ajde.U duši mi je kuhalo i kipjelo! Već sam ranije pomišljao. kako se na mjestu. Tada odozdo zamuca: »Bra-tac! Bra-tac. da pismeno razjasnim još nekoliko okolnosti iz svog života... šum. korak-nuh dalje i vidjeh. kako sam čuo za onu pustolovinu na dvorcu. Najsitniju okolnost trebalo je zrelo odva-gnuti. za kojeg su mene smatrali. u šu-šumu. koji će me spasiti! Odobrili su mi pribor za pisanje. i tada opet čuh tiho. koje me jučer onako smelo. koja me spopala. što će ukazati na Viktorinovo pojavljivanje u dvorcu pod krinkom redovnika.. s blistavim nožem. te se sve čvršće i čvršće satkivalo tkanje beskrajnih laži. Tada mi se pod nogama nešto pomače. Zvono na gradini odbilo je dvanaest.. koje sam bio prešutio. Snažno udarih po stolu i glasno uzviknuh: »Umirite se... rezak smijeh i mucanje: »Bratac. nadvladavši svu grozu. duboko užasnut. Kroz otvor prodre neko prigušeno svijetlo... koji mi ne će moći naškoditi. gdje sam bio stajao. koja je onako strašno završila. kao da padaju teške mase — postajahu sve snažniji i snažniji.. te se opet počeo miješati smijeh i jecanje. o-otvori. Uhvatih ga i bez po muke potpuno izvadih. po-di. bratac. uzmi!. koji mi ruka voljko prepusti. a smijeh i jecanje besprekidno se ponavljahu.. u pisanju mi se raspalila mašta. štropotati i grepsti. sve se oblikovalo kao zaokruženo pjesničko djelo. na neki način. prema meni se pruži gola ruka... da će se medu Eufemijinim papirima morati naći nešto.. pođi. misleći da ću se tako osloboditi od groze. te stoga odlučih napisati roman. Ustadoh sa svjetiljkom u ruci. otvori!« U podu tik uz mene poče tada nešto strugati. udaljeno kuckanje. po-grabih nož. vi dolje«. kojim sam se nadao sucu prikriti istinu. ali odmjereni udarci kuckali su sve glasnije. i ispripovijedati. htio sam nekako prikazati svoj susret s Viktorinom. i počeh žustro odstranjivati žbuku . Ali tada kroz svodove odjeknu bučan. štro-pot i struganje — prekidano muklom tutnjavom. koji sam tražio... Nisam se htio na to obazirati. gore.. Medar-do je tu-tu. iz poda izdigao jedan kamen. te u sve to vješto uplesti sebe i svoju sličnost s ovom dvojicom. u šumu!« Hitro zamislih bijeg i spasenje. Radio sam s naporom sve do u noć. Oslanjajući se na to.

»zar ti to ne znaš. Okivali su me u lance. odjednom se iz dubine uzdiže neki go čovjek sve do kukova i sablasno se zapilji u mene. Kad je četiri. što je ubio troje ljudi. pa posegnuh za krčagom.« Nisam više ništa čuo. što je bio dolje. zaškripat će točkovi. »Čemu ono bijedno poricanje i laganje pred sudom? — sva ona vješta himba đavolskog licemjera? Zar zato. Za nekoliko dana imat ćemo veliku paradu. Bijednice. bilo je još uvijek mračno. kao što sad na svoj užas razabrah. »Sto je ovaj momak zapravo učinio?« upitao je kovačev pomoćnik. kazao je tamničar. Pun gađenja i gnušanja ispustili vrč. prepoznah sama sebe — izgubih svijest. mahnita ludo. preda mnom je stajao tamničar. Joste?. Čitav grad o tome govori. od svodova je odjekivalo zveketanje lanaca i udaranje čekića. odgovorio je tamničar. Kad se nekako osvijestih. u koje su me. jer me osjetila i misli ponovo izda-doše. te ugledah naduvenu odvratnu žabu. da provali napolje«. kojim su me opasali i koji je bio pričvršćen na lanac. ona će zauvijek u tebi vidjeti prokletog Hermogenovog ubojicu i duboko bi se od tebe gnušala. što ti smrtnim ugrizima izjeda srž srca.« . Na lice mu pade pun sjaj svjetiljke. pun patnje? Što hoćeš. vjera u tvoju nadzemaljsku moć. i da uspiješ lažima uvjeriti svijet da si nevin. pet izvađenih kamena ležalo po strani. no napokon prodre nekoliko zraka danjeg svijetla u nisko posvođe. Osjećao sam žeđ. smijući se nakazno kao luđak. koja je tromo odskakutala. visoko najviše šest stopa. sramotno ćeš propasti u neutje-šivom jadu. »Aurelijo!« zastenjah s osjećajem bezimenog jada.. s jakom svjetiljkom. ako te ruka pravde i poštedi. »Eh«.između kamenja na podu. luđače! Da se domogneš Aurelije. To je već ustanovljeno.. gdje su sad tvoji naduveni planovi. koji je stajao pored mene. koji me je prožeo. prenijeli iz moje dotadašnje ćelije. Osim karikama na rukama i nogama prikovali su me uza zid obručem. kojom si ludo zamislio po svojoj volji upravljati samom sudbinom. Onaj. »Sad će se gospodin valjda okaniti pomisli. kroz ruke mi kliznu nešto vlažno i hladno. valjano je pritiskao nagore. koje bi se mogao domoći samo nečuvenim zločinom? Jer. ne možeš ubiti ni crva. Jaka bol u rukama probudi me iz duboke nesvijesti! Oko mene je bilo svijetlo. da se za nekoliko sati produži razrovan život. To je neki prokleti kapucin.

govori. no uzalud sam čekao. kad se bila pojavila u ispovijedao-nici u crkvi kapucinskog samostana. a uz njega neki dominikanac u redovničkom habitu. sve dok sluga. samostanskim imenom zvan Medardo. jer imam otkriti mnogo toga. što tražim. sjedio je sudac. da bih želio biti preslušan. Ušao je tamničar i donio mi bolja jela. mračnu. reče sudac. mora dakle da je to onaj. koji mi je pružila moja sablasna slika i prilika. Ljubav prema Aureliji rasplamsala se u meni poput božanske zrake u čistom ognju. »Ti si sad«. Franciscus.Glasno jadikujući. opaki redovnice. Pred njima. Tada me odve-doše u neku dugu. Zamolio sam ga. pa čak i bocu vina. nadsvođenu dvoranu. što je prodrla u ćeliju. a kojem sam prije nekoliko sedmica izgubio svaki trag. Medardo. za stolom pokrivenim kao krv crvenom prostirkom. »Zaista te ljubim. koji su sjedili duž zida na visokim stolicama. Odjednom mi se u duši pojavi čudesno svijetlo utjehe i spasa od sramote. Otkako sam bio u zatvoru. svečano uzdignuvši glas. koji je za njim unio sluga. Bio sam u duši smireniji nego ikada. Zavukoh u džep ruku i izvadih mali nož. iz mene iščeznu grešna požuda.. moja je ljubav smrt!« Tako je oko mene brujao i šaputao Aurelijin glas.. i to mi se učini kao mig vječne sile kako da oka-jem svoj zločin. ali osjećao sam se veoma iscrpljen i uskoro utonuh u dubok san. u kojoj ugledah niz duhovnika. okorjeli. bacih se na slamu i istog časa osjetih na grudima neki pritisak. S teškom mukom ustadoh i podigoh nož prema sjajno zraci svijetla. kojim sam ubio Hermogena. jer si. kako da se u smrti izmirim s Aurelijom. prostrijevši stol. Obećao je da će učiniti. nije unišao i zapalio svjetiljku što je visjela na svodu. nisam uza se imao nož. odjevenih u crne talare. Nisam mogao shvatiti kako je nož ostao kod mene. da me odvedu na preslušanje. da sucu bez sustezanja priznam čudnu povijest skretanja s pravog puta i onda sebi zadam smrt. ali ti me nisi razumio!. nitko se više nije pojavljivao. kojim sam bio prikovan uza zid. Ugledah blistavo srebrne korice. za kakav si . i ja čvrsto odlučih. koji kao da je potjecao od nekog tvrdog predmeta u džepu mog prsluka. što mi teško pritište srce. Nedokučiva sudbino! Bio je to isti onaj nož. nego što sam inače dobivao. »Po kneževu nalogu«. uzalud nijekao svoj stalež i ime. »predan duhovnom sudu. Bilo mi je kao da vidim nju samu. i odriješivši lanac. kazao je. neka kaže sucu. kao tada. kad se već sasvim smračilo.

Nepomično kao kip. nisam ja onaj. no osim toga osjećao sam i neki pritisak iznad očiju. koje nisam mogao otvoriti. sve-zaše mi obje ruke iza leđa. koji je stajao preda mnom ogroman kao div. i na znaku križa oštrica puče kao staklena krhotina. što te želi potpuno . Pun kajanja. U rukama i nogama još sam uvijek osjećao bol. što sam govorio. koje sam ikad počinio. Moj se san pretvorio u život. pokajnički priznam. Nije li to možda bila samo varka snom razdraženih osjetila? Pribrah se.. smušeno. na moj užas uopće nije bilo ono. gubi se!. nisi ti čovjek. te podignut uvis osjetih. kao da mi je odjednom s čela skinut neki teret i brzo se podigoh — ispred mog ležaja stajao je neki dominikanac...zločin optužen?« Htjedoh otvoreno priznati sve grijehe i opačine. reče: »Na muke s tobom.« Čudne prilike naokolo podigoše se. tvrdokorni. Prepoznah jezivog slikara i napola onesviješten sruših se natrag na slamu. bilo je jadno. koji bi me htio strovaliti u vječnu propast. U bespomoćnom bijesnom bolu glasno povikah i probudih se. Ponovo se napregnuh. potjecala je od teških lanaca. jezivom jednoglasju: »Na muke s njim!« Trgnuh nož i zamahnuh prema svom sucu. Tada me pograbiše krvnikovi momci i odguraše me u neku duboku podzemnu nad-svodenu prostoriju. Još me jednom pozvaše da priznam.... što izgovoriše usta. stajao je redovnik prekrštenih ruku i piljio u mene šupljim crnim očima. ispružiše prema meni svoje duge ruke i uzviknuše u reskom. ti si sam nečastivi. nestani. prokletniče! gubi se!« »Jadna. Dominikanac i sudac spustiše se za mnom. no to. kako mi s praskom pucaju istegnuti zglobovi. Ne!. uspravih se. Mjesto da sve ozbiljno. besmisleno. probadajući me pogledom. ali redovnik je nepomično stajao i piljio u mene šupljim crnim očima.. koje sam nosio. kratkovidna ludo. pogodih vrat. okorjeli redovnice. Na dominikančev mig krvnikove me sluge svukoše. Napokon osjetih. svega me stresoše ledeni srsi. Tada kriknuh u bezumnom očaju: »Grozni čovječe. ti nisi čovjek. a da me ne ozlijedi. što je jezivo svjetlucao.. što sam mislio i htio reći. nesuvislim riječima. ali riječ i misao bile su u ludom neskladu. satrt dubokim sramom priznah sam u sebi sve — no ono. izgubih se u nesređenim. Tada dominikanac. ali ruka se nehotice podiže.

to nije bio fantom. poslala vječna sila. . na koje te je pozvala vječna sila. Htjedoh da zakoraknem. Slikar se polako uputi prema tamničkim vratima. kuda mi je onaj neobično odjeveni hodočasnik doveo čudesnog dječaka. i nehotice kleknuh. da te spasi od propasti i sramote.? u carskom gradu. ali ti me nisi razumio! Ustani! pridi mi!« Redovnik je sve to izrekao prigušenim glasom. punim duboke žalosti. »ne ispituj više! zaludu bi bilo sprečavati ono. okrenuvši se još jednom prema meni. kad sam u prokletoj opačini onog mladića.. kao da je tog slikara.. nisam mogao shvatiti svoj vlastiti ja. Ah! bio sam u svetoj šumi! — da. učinilo mi se. tako mi je bilo pri duši.. da me utješi u beskrajnoj bijedi.« »Nije mi bilo dano«. ali ti si zatvarao svoje srce! Djelo. Opominjao sam te. Tada reče neki potmuli šuplji glas: »Misao je djelo!« Sni se raskinuše. »zašto mi nisi zadržao ruku. jer sam mislio da potpuno razumijem slikara. »ja sam bio taj. koju ugledah tik pred sobom. što je odredila vječna sila.. i sada?« »Stani«. Ali ne pomakoh se — nisam mogao sagledati.« »Ah«. Neka neopisiva tuga prožela mi je svu dušu. da me pridigne. uzviknuh pun očaja.nerazrešivo sapeti željeznim okovima! — koji te želi odvratiti od svetog djela. kada ću te opet vidjeti?« »Na cilju!« uskliknuo je. koja je razdirala srce. bio je to slikar. postao je blag i nježan. koji je izgovorio one riječi. dodirnuo sam mu odjeću. Medardo! — jadna kratkovidna ludo! — ukazao sam ti se strašan. »Neshvatljivo biće. kao da me blagosilja. pokorom i kajanjem steći oproštenje teškog grijeha. sutra!« Uzdrhtah od ledenog srha. koji mi je prije bio onako strašan.. Znao je da sam se odlučio na samoubistvo i odobravao je to. da uđem u crkvu. jeziv. kad si lakoumno teturao nad otvorenim grobom vječnoga prokletstva. a on mi položi ruku na glavu. prekinu me slikar. a crte njegova lica mekše. moraš izvršiti radi svog spasenja. bilo je to ono isto mjesto. meni inače tako strašan. pristupih mu. koji je posvuda bio uza te. njegov pogled. prekinu me slikar. jesi li to bio ti? onog nesretnog jutra u kapucinskoj crkvi u B. Tada se u meni javiše divne slike u svijetlim bojama. Ustadoh s ležaja. »Kada.. Medardo! ti ideš ususret svom cilju. za koje si izabran. Tamo ću.

Tek što se razdanilo. i pridigoh se iz stanja nalik na nesvijest. Prihvatio mi je obje ruke i nježno me posjeo u naslonjač. u kojem je bilo rečeno. svjetlucao je kroz sivu maglu. i onda sebi zarinuti nož u srce. hujati i okretati se. slikar iščeznu. Sučev lik. Jasno. »Dakle. moram otvoreno priznati sve one bezočne opačine. Napokon osjetih. koji je u prvi čas lebdio na njegovu licu. potpuno jasno pokazalo se.svečano i snažno. Duboko zamišljen. uspinjao sam se u sudbenu dvoranu. bilo mi je. zaokupljen mišlju na blizu smrt. kad vjeruju u moju nedužnost i žele me osloboditi. u koje sam bio zapao. brzo se pretvorio u izraz najdbuljeg sa-učešća. Sad vam u povjerenju mogu reći. kad me ugledao. jer. sve je iščezlo u mrklom mraku. da je proces obustavljen. A onda. gledajući me ukočeno. koji će obuvhatiti i najsitnije okolnosti. tako da je odjeknulo od svodova. mora da sam bio sasvim izobličen. te sam se nadao. on pode za mnom i reče mi tiho: »Sad više nisam sudac. koja je zaista prodirala u srce. reče polako i svečano: »Gospodine Krczynski. ipak sam od prvog časa želio. Koliko je god — to morate i sami priznati — prividno sve bilo protiv vas. Uputih se vratima. svoje priznanje tako sam u duši sredio. sutra?« Vrata se tiho okrenuše na šarkama. Kazao je. da ste nedužni!. da ću sucu dati kratak iskaz. da ću uskoro biti odveden na saslušanje. i da sam otpušten iz zatvora.. vi ste me izvanredno zanimali. koji mi s ranjavih ruku i nogu skinuše okove. Bili ste zamijenjeni s jednom drugom osobom.. Htio sam progovoriti. koji mi je pritisnuo svu dušu. od prvog časa. da mi je saopćio. Dok me sudac gledao s dobro-dušnošću. koje sam počinio.. da mi taru sljepočice jakom rakijom. Sudac mi je pohitao ususret. . da vi stvarno ne budete onaj odvratni redovnički zločinac. prijazni smiješak. Šutke sam potpisao. Sudac mi pročita kratak zapisnik. pojavi se tamničar sa svojim slugama. suzbio je svaki osjećaj radosti. kao da sada. čemu je kriva vaša upravo nevjerojatna sličnost s tom osobom. nisam mogao izgovoriti ni riječ. Neki neopisiv osjećaj. Slobodni ste!« Sve je oko mene stalo zujati. imam za vas radosnu vijest! Slobodni ste! Istraga je po kneževu nalogu obustavljena. kad sam vas ugledao. za kojeg su vas smatrali. no činilo mi se da sudac želi da se udaljim. ustostručen..

da se od vas odstrani svaka sumnja. i smatrao bih nepristojnom radoznalošću. da vi ne možete biti redovnik Medardo. gospodine«. Tako se dogodilo sve.« Sve u mojoj duši bilo se preobrazilo. silno začuđen. Ne zovete se Leonard Krczvnski!« Mirno i odlučno odgovorio sam »ne!« »A niti svećenik?« upitao je sudac dalje. da me poštedi pogleda inkvizitora. prepoznao ga je i pater Ciril. . da se osjećate čistim od svake krivnje. gospodine Leonarde. zadržim za sebe. i sad da odem iz tog mjesta. te gotovo zločinačkom drskošću upitah suca s hinjenim mirom: »Vi me ipak smatrate krivcem?« »Dopustite. i volja za životom rasplamsala se u svakoj mojoj žili i žilici. rekoh plahovito. Vidim da ovdje djeluju neke zagonetne okolnosti. jer se upravo taj Medardo nalazi ovdje.vi niste Poljak. i onda brzo reče: »Ah! mislim da sad jasno vidim! Neka nebo dadne. U duši mi se podiže bura. oborivši oči. koja mi je upravo sada postala zaista jasna. Aurelija! na n j u sam opet pomislio. od nje? Duboko uzdahnuh: »I n j u da napustim?« Sudac me pogleda. kako bi bilo. vašim vjerojatno sasvim posebnim životnim okolnostima! No. Nisam pozvan da u to dalje ulazim. i onako vam ovdje ne bi bilo ugodno boraviti!« Čim je to sudac rekao. upravo u času kad je počeo da me muči. odgovorio je sudac veoma ozbiljno. kao da su odletjele sve mračne sjene što su me bile pritisnule. što se dogodilo. »Tiho«. kad bih htio od vas izmamiti bilo što o vašoj osobi. a čak ni sam ne poriče. da se otrgnete od svega. »da svoje mišljenje. kojega je bila prevarila vaša potpuna sličnost.« U tom času suca je nekuda pozvao sudski sluga. potvrdilo se. da se ne ispuni loša slutnja. »Čujte«. prekinu me sudac. i tako se razgovor prekinu. koje se. čak s nekim osobama na dvoru. što prijeti vašem miru. što se moglo dogoditi. i da ste upleteni u neku tajanstvenu igru sudbine. vjerojatno. da napustite ovo mjesto. Nestalo je svakog kajanja. »ono. Opet sam se dokopao života. Nakon toga. Najsigurnije je ustanovljeno. da je on taj kapucin. čini mi se. što sam vjerovao odmah u početku i još vjerujem. oslanja samo na živ osjećaj. pa to više moram biti uvjeren. Niste rođeni u Kwiecziczewu.

ni moj sud nismo za to krivi. Uskoro se pojavio knežev sluga. Šaljem vam znak svoje naklonosti i nadam se. Razgovor o zdravlju bio je brzo završen. bila je posljedica teške tamnice. kad su svi bili uvjereni. jednom je prijazno primila neku sirotu ženu s djetetom. gospodine Krczvnski«. Nastavljam sada nit zbivanja tamo. pisao je knez. neka sumorna tuga. moje slutnje u zatvoru bile su dakle točne. na mom pisaćem stolu. bili su. koji mi je uz vlastoručnu poruku kneza predao zlatnu kutiju. koje su dovele do mog oslobođenja. da ste vi onaj odvratni redovnik. i do onog bezočnog zločina na dvorcu baruna von F. osjećao sam. progovorio je tada osobni liječnik. »ali ni ja. da ću vas uskoro vidjeti. kao što znate. nego su ga dopremili svezana na kolima. abatisa cistercitskog samostana u B. »Nije li to«. kad se pojavio osobni liječnik. Vi ste upravo nevjerojatno slični jednom vrlo opakom čovjeku. Francescovog sina. sudac mi je samo općenito kazao. Sestra naše kneginje. Moji papiri. pa mi je bilo drago. da se moram tjelesno oporaviti. Upravo mi pada na pamet. »posebna volja sudbine. kada ste vi došli ovamo. kad sam vam jednom htio ispripovijedati o onim čudnim događajima. da se ovdje pojavio onaj kapucin Medardo.« Kneževa milost bila mi je isto tako ravnodušna. koji su bili zaplijenjeni. da nisam pobliže obaviješten o okolnostima.« »Ta žena bila je Francescova udovica. kao i njegov poklon. za kojim su tragali i za kojega su mene smatrali. sada je sve na vaše dobro objašnjeno. što se upravo u času. što su se prije nekog vremena zbili na našem dvoru. primijetio sam jedino da nema Viktorinove lisnice. kad sam došao do đavolskog Medarda. kako sam. što mi se uvukla u dušu i ubijala duh. zaista pojavio taj redovnik i spasio vas od svake sumnje?« »Moram vam kazati. bio prekinut baš u času.« »Upravo tako.« »Nije se pojavio.. i to nekim čudom baš u vrijeme. »Zadesila vas je zla kob. optočenu skupocjenim draguljima. zapečaćeni u omotu.Uputih se u svoj stan i nađoh opet sve onako. a dječak upravo taj Medardo. gdje se bila prekinula. koja se vraćala s hodočašća u Svetu Lipu. koji je obitelji baruna von F. no otkud to znate?« . kao što sam bio ostavio. nanio onoliko nevolje. Eufemijinog prstena i kapucinskog užeta.

Ta zar prosvijećen krivični sud uopće smije vjerovati u čudesno?« »Ta sigurno ste bar naslutili. Zar je već tada imao svijetlih časova i sve vam povjerio? . niti da bi zločin. i zar niste mogli spomenuti. ušao je u moju sobu. sve do časa. onako umorna od puta i protiv moje volje svladao san. Čini mi se. besprimjerne sličnosti. i tamo.. da je redovnik tvrdio..« »Čudno. kao da je redovnik tada stao govoriti mirno i pribrano.« »Čini se. koja bi mu morala sasvim neobično zvučati. mislim da se zove Ćiril. kad sam bio putovao ovamo.. U. Zbog moje potpune. što se dogodilo na dvorcu baruna von F. skoj šumi. Zaista mi je u duši. No. na svu silu tvrdio.. ne znajući. od koga.. da sam ja njegov dvojnik i da mu moja pojava nagoviješta smrt.. da bi sudac poklonio i najmanju pažnju pripovijesti. Nisam se uopće sjetio. kad je odande pobjegao.« »Zbijate li šalu?« »Nipošto. ulio sam mu strah. nego da je oboje ubio grof Viktorin. i sad zaista ne znam..« »Ali kako?. nevjerojatno čudno.. mogao biti predmet sadašnjeg suđenja. da nije o n ubio Eufemiju i Hermogena...»Na izvanredno čudan način upoznao sam tajanstvene životne okolnosti kapucina Medarda.. postiljon je zabludio.« »Sve mi je to prikazao živ san.« »Nije baš sasvim tako. te sam dospio u lugarev dom. a mene je. stao se ispovijedati. no zašto o svemu tome niste govorili sucu?« »Kako sam se mogao ponadati. Smatrao je.« »Ha! sve razumijem. pošto je neki glupavi starac. učinilo mi se.. gdje je i kako počeo san.. da bi ludi redovnik mogao biti upravo taj Medardo. da je on kapucin Medardo?« »Naravno — i to. n j e m u nikad nije kazao kako se zove — kako se dakle za njega saznalo?« . Točno sam obaviješten o svemu. koji mi je bio priznao. da sam došao u lugarevu kuću. da vas zamjenjuju s tim ludim redovnikom.« »Tako je... ali bio je lud. Mucajući i zaplećući se. s kojim su se mračne sile nabacivale kao s igračkom i gonile ga iz zločina u zločin. da sam njegov samostanski brat. tamo ste naišli na tog redovnika. kao što mi je kazao lugar. kao da sam u snu čuo povijest jednog nesretnika. Noću. da više nije.

. Prije nekoliko dana došao je najstariji lugarev sin u grad i pošao u ludnicu. pošao je s Ćirilom u ludnicu. s ostalima. nemoćno se srušio na tie. Nagovorio ga je i zamolio ga. muklo kriknuvši. a najjačih sredstava nisu se usudili latiti. užasnut je ustuknuo. Smilujte se!. da je on redovnik Medardo iz kapucinskog samostana u B. nesretni Medardo!« Tako je uskliknuo Ciril. Ah. neko vrijeme bio kod lugara. da ga mora dopremiti ovamo. opaki zločinac«. gdje ga zatvoriše u ludnicu. izišao je iz zgrade. tihim glasom. svoju besmrtnu dušu!. Tu je sjedio dan i noć nepomičan kao kip. Ćiril. Tada počeše redovnika ispitivati o događajima u dvorcu baruna von F. »duboko se kajem za ono. To je povijest vašeg oslobođenja. upravo kad je onuda prolazio pater Ciril iz kapucinskog samostana u B. Nije progovorio ni riječi. kako se gospodin Leonard vrlo upadljivo razlikuje od redovnika Medarda govorom. jer nije htio ni maknuti rukom.. Duboko dirnut beznadnim stanjem tog nesretnika.. hodom i držanjem. Redovnik je bio otpremljen u zatvor krivičnog suda. zbog opasnosti. »Sveta Majko Božja! Medardo.. pogledom.»Na najjednostavniji način. proigrao sam sebe sama. da ga je prevarila vaša nevjerojatna sličnost s Medardom. Uzalud su ga na razne načine pokušavali prenuti iz tog stanja obamrlosti. sve ću priznati. da je šumar smatrao.. Ustao je i. Priznao je.« »I sve je priznao? Je li on ubio Eufemiju i Hermogena? Sto je s . što sam počinio. uputio se odmah predsjedniku krivičnog suda i o svemu ga obavijestio. da posjeti svog nesretnog redovničkog brata. kao što znate. Otkriše i onaj značajan znak križa na lijevoj strani vrata. ali ludilo ga je bilo potpuno napustilo. kojem se u vašem procesu poklanjalo onoliko pažnje. kojemu je bila povjerena istraga protiv vas.« Knez. činilo se da se izliječio. Sudac. a ukočene redovnikove oči istog su časa živahnule.. a morali su ga hraniti. jer će na zatvorenika možda spasonosno djelovati utješne riječi duhovnika iz njegova reda. no ludilo je ponovo izbilo tako opasno. da vidi redovnika. sve. redovnika nađoše jako utučenog. no da sada jasno uviđa. obaviješten o tome. da ga opet ne bace u divlje bjesnilo. da se prekine proces protiv vas i da vas puste iz zatvora. Ciril je pak izjavio. Kad je Ciril ugledao redovnika. odmah je naložio. dajte mi vremena.. koji su prisustvovali ovom događaju. kazao je slomljenim. Redovnik je.. »Ja sam odvratan.

Najvjerojatnije je. Medardo...grofom Viktorinom? . ha. uzviknuh bezumno.. Uzalud sam nastojao suzbiti grozu.« »Sjećate li se točno onoga.. bratac«. ha.« »Zar vam nije postalo potpuno jasno... Liječnik čini se nije primijetio ni kucanje ni borbu u mojoj duši. kroz sobu prohuja sasvim tih smijeh. krivična parnica protiv redovnika zapravo će tek danas početi.. što je u bilo kakvoj vezi s događajima na našem dvoru. da će to.« »Redovnik ga je survao u Đavolji ponor.« »Zapravo sam mislio više na osobe. koji kao da je zvučao: »Medardo..« »Koliko znam. to zaista ne uviđam. što sam vam bio pripovijedao o onoj katastrofi.. u sobu dopre reski smijeh. sve traganje bilo je uzaludno. ni ne primijetivši to. d a j e Francescovo podrijetlo još uvijek prikriveno nekom posebnom tajnom. javilo se tiho-tiho ono kucanje sablasne nemani iz tamnice. kad ih dovedem u vezu s Viktorinovim nestankom... da je on u rodu s kneževskom kućom. hajde . da je Eufemija kći.... »hoho. da se tako dogodilo. nego na događaj. ostati mračno i neshvatljivo. Proklet bio bezumni bratoubica!« Još je jače zakucalo. koja me spopala.. Viktorin je bez traga iščeznuo.. hajde po. zaključujem. koja je princu donijela smrt?« »Naravno. pomozi!« Liječnik. Zna se jedino... čini se. A što se tiče grofa Viktorina. tako da napuknuše baglame. »Ho ho. Zar vam je redovnik priznao. što se prije princa ušuljao u bračnu odaju i ubio princa? Viktorin je plod tog bezočnog nedjela.« Vrata se otvoriše.. Proklet bio bezumni bratoubica!« Kad sam uzviknuo ove riječi. ho..« »Ne razumijem vas. kao i sve. On i Medardo sinovi su i s t o g a oca.. U najmanju ruku iz njegovih nesuvislih izjava. ho. nastavi: »Čini se. da je Francesco zločinački ljubio Talijanku? da je o n bio onaj.« »U kakvoj su vezi događaji u dvorcu baruna F. ha. koje su u to bile upletene. s užasnim treskom.. da je i Viktorin pao od njegove ruke?« »Da!... zastenjalo je i zajecalo. Nastavio je: »Sto?.. s onom katastrofom na vašem dvoru..

koje je sigurno u meni izazvalo suđenje. kada se nađoh na jednoj od staza. ali više od njegova umijeća pridonijelo je mom brzom ozdravljenju to. Odahnuo sam. pribran svu svoju snagu i teturah dalje. ali ništa nisam ugledao i uskoro sam se oslobodio mahnitog užasa.. pogleda uprta u križ. tako da sam uskoro iscrpen morao stati i prihvatiti se za obližnje stablo. uputih se tamo sklopljenih ruku.ovamo. koji me pograbio ledenim pandžama. smjelo. a duboki uzdasi bili su neizrecive riječi zanosa. bit će kralj i smjet će piti krv. teškog sna.« No ja sam piljio u otvorena vrata. ako hoćeš da se sa mnom ogledaš. te pohitali u park. kao neki težak san učini mi se ne samo nedavno minulo vrijeme. što je hujao kroz stabla i oduzimao mi dah. nego što i sam mogu vjerovati. Strujanje zraka bivalo je sve jače i jače — činilo mi se. prema kojem je trebalo da krenem i bacivši se u prah. da razabirem himne braće.. Da. okajem i ispaštam zločin grešnih snova. a sve je svalio na tamnicu i uzbuđenje.« Liječnik me uhvati za ruku i uzviknu: »Što je to? Što je to? Vi ste bolesni. koji se pridi-gao iz smrtne bolesti. ali jedva se . u radosno zujanje i brujanje šarenih kukaca. otkako sam bio napustio samostan. koje mi je dočaravao sotona. ne obazirući se na liječnikovu zabranu. Hajdete. neka beskrajna čežnja gonila me napolje. pa se činilo.. u krevet. šumeći i šapćući pozdravljalo je čovjeka. smjelo. kroz prozor je strujao sladak miris cvijeća. sova slavi svadbu. Osobni liječnik uporno me uvjeravao da sam bolesniji. hajdete. koje je probudio vjetar.. zaista. Drveće i grmlje. Iz udaljenog grmlja izvirivao je već visoki križ. zasjenjenih mračnim platanama. sad ćemo se popeti na krov i pohrvati se. koji sam udahnjivao u cvrkut ptica. Bio sam u kapucinskom vrtu u B. no to su bili samo čudesni zvukovi šume. No nešto me je neodoljivom snagom privlačilo k onom dalekom križu. i onaj.. kao da sam se probudio iz dugog. Poslužio sam se njegovim lijekovima. ne će li ući moj strašni dvojnik. što se više nije čulo kucanje. da se ne srušim. kod kojeg sam se nekoć često s dubokom usrdnošću molio za snagu da odolim svakom iskušenju.. Proljetno sunce obasjalo je jednog jutra svojim zlatnim zrakama vedro i prijatno moju sobu. da se moj strašni dvojnik potpuno okanio mene. nego i čitav moj život. koji zbaci drugoga. Taj križ kao da mi je sada bio cilj. opasno ste bolesni.

pa onda ne će trebati da ti govorim. Tebe strance. rekla je tiho. sve udove odjednom mi obuze smrtni umor. Bio sam na vrhuncu života. kako prilazi stazom. neznance. božanski zanesenog. Aurelijini poljupci ispunili su me novom životnom snagom. U duši mi se nije pojavljivala nikakva mračna misao. utonuo sam u slast vrelih poljubaca.dovukoh do klupe obrasle mahovinom. koji mi se činio tud Aureliji. što se sa mnom događalo nakon ponovnog susreta s Aurelijom... Nisam više osjećao umor. kako je moj duh življe i živahnije ugledao i shvatio život u životu. Tako je plamsala ljubav u pogledu onog tajanstvenog bića u ispovijedaonici.. ispunjala nebeska radost. Aurelijo. »Hoćete li mi ikad moći oprostiti!« prošaputala je Aurelija. napokon mi se izvila iz naručaja. Izbezumljen od bezimena zanosa. Uđoh u grmlje i tada primijetih. pokušah dati oduška pritisku u grudima. da sam nekim čudom za raspelo smatrao neko tanko.. Aurelijina ljubav . U to doba. nisam se usudio da je zadržim. no u tom času ugledah kneginju.. već je bila preda mnom! Iz nebeskih očiju navriješe suze duboke tuge. bilo mi je pri duši. moralo je krenuti nizbrdo. tik ispred grmlja.. kako je Aurelijina ljubav preobrazila i mene i sve oko mene. Sada te ponovo molim da u svojoj duši oživiš to vrijeme. bio sam zamolio da sebi dozoveš u pamet ono prelijepo sunčano doba svog vlastitog života. koju je odredila viša sila. bacih se pred nju i prihvatili je za ruke! »Aurelijo. za tebe na muke!. koji ćeš jednom čitati ove strane. prigušeno stenjući. počeo sam bilježiti. »Ispunile su se sve moje čežnje i nade«. kao da se sada jasno i veličanstveno objavila tajna mog bića. koji je posijedio u kajanju i pokori. da tako shvatiš bezutješni jad redovnika. koje sam često viđao u slatkim snovima. koja mi se tek sada otkrila u svem svom čistom sjaju. ali kroz te suze blistala je plamena zraka. Uplašena nekim šumom u blizini. i da se pridružiš njegovim jadikovkama. Na stazi tik pored mene nešto zašušta. Aurelija! Tek što poput munje sijevnu u meni ta misao. kako me.. bio je to neopisiv izraz najžarče čežnje. u smrt!« Osjetih kako me Aurelija nježno pridigla — bacila mi se na grudi. kao nemoćan starac polako sjedoh i. koje me obuzelo kao nebeski san. da bi se ispunila kob.. Ah. bila je to divna tajna ljubavi. osušeno stablo.

naravno. jer. jer se u kneževim očima čitalo. i ja sam joj pao pred noge i glasno uzviknuo: »O. Svi su primjećivali moj odnos prema Au-reliji. bila je s kneginjom otišla u neki obližnji ljetnikovac. štoviše. nekim čudom u meni je niknulo čvrsto uvjerenje. Sve ono. jedino je kneginja. koji je u dvorcu baruna von F. to je. ponekad čak i bez svjedoka. da nisam ja onaj opaki zločinac. tiho. često. krotka. naišao sam u vrtu na neku komor-kinju. ona mi je uzvraćala poljupce. koja mi pokaza Aurelijinu sobu. ako i ne podupire. Stigavši kasno navečer. da našu ljubav. Knez me bio primio kao prijatelja. kojega sam bio susreo u lugarevoj kući. ali nitko nije o tome govorio. u kojem sam sav živio. uzvišena svetice. koji mi je prožimao dušu. odredilo ton. kad je snažnije nego inače zasjala njena nebeska dražest. nego da je to zlodjelo počinio onaj ludi redovnik. Više nisam mogao izdržati. kad se u meni htio rasplamsati divlji ljubavni žar. njena ljubav nije za nju bila grijeh. no osjećajući kako drhti u djevičanskom stidu. što sam bio priznao osobnom liječniku. a zaista za nju i nije bilo opasnosti. kao da je nebo udijelilo raskajanom grešniku da se već na ovom svijetu približi svetici. nego sama sveta Rozalija.očistila me od grijeha. iako je bila blaža nego inače. ono bar šutke podnosi. Da. koji su svi morali prihvatiti. nije mi se činilo laž. kojega čovjek smatra izgubljenim. da mi je bilo pri duši. ali zaista sam pobožna i veoma te volim!« Nekoliko dana nisam vidio Aureliju. svaka opaka misao zamirala je u strahu. Privijao sam je u naručaj. pa ga ponovo nađe. nisam se usuđivao pustiti uzde grešnoj požudi. ubio Eufemiju — Hermogena. Tako se dogodilo. otvorio sam vrata — unišao — . kad smo sami sjedili u sobi. da sam Aureliju češće viđao bez ikakvih poteškoća. nego istinit tajanstven tok stvari. nije to bila Aurelija. pogledala bi me tako neopisivo blago i čisto. smije li se u srcu probuditi zemaljska ljubav prema tebi?« Tada mi je pružila ruku i kazala slatkim blagim glasom: »Ah. koji bi morala sakrivati pred svijetom. Tiho. pohitao sam onamo. ostala ozbiljna i suzdržana. Aurelija mi se sva predala s djetinjskom prostodušnošću. Činilo se. koji je i meni samome ostao neshvatljiv. kao da ona ni ne sluti opasnost. a ni ja nisam mogao ni najmanje prikriti osjećaj. nisam ja uzvišena svetica.

. te stade s još većom vatrom uzvraćati moje pomamne poljupce. što vas vidim ovdje!« Prikrivši začas svoju zbunjenost.. tebe. učinilo mi se.. te da ono. bratac Medardo!« Da sam se osvrnuo sigurno bih primijetio. kao da se iza mene podigla neka mračna prilika. ali još prije nego što je ustala. i u mojoj duši nešto uzviknu »Hermogen!« Užasnut potrčah naprijed. da se taj dvojnički fantom pojavio samo u mojoj mašti. nalik na tjeskob-ni krik smrtno ranjenog. okrenuta prema meni leđima.. neprestano sam uz te. »Leonarde! dragi moj!« prošaputala je tiho. Aurelijo!« Hitro se okrenula. te uskliknuh u najvećem zanosu: »Aurelijo.. često treba smatrati najumjesnijim! Dok sam kroz mračnu noć hitao prema rezidenciji. U meni se kao mračni sni probu-diše uspomene. bra. Aurelija. ne... kao da netko trči pored mene i kao da neki glas šapće: »Ne. no nisam se mogao osloboditi te užasne slike. i ona prigušeno zajeca — više nisam znao sam za sebe! Naglo je podigoh.. »Hermogene!« uzvikne Aurelije i klonu onesviještena iz mog zagrljaja... divan miris cvijeća. klečala je pred tabouretom. da moram s njim govoriti i ispričati mu. mlade se grudi uzbibaše. Nije li to Aurelijina soba u barunovu dvorcu. Tada kao da iza nas zašumje jak. bi mi pri duši. pobjegoh! U trijemu susretoh kneginju.. u oku joj za-plamsa neki čudan žar. divlja.zahuknuo me opojan zrak. kroz sobu odjeknu rezak zvuk. Čim na to pomislih. Obuzet divljim užasom. nego što je možda dolikovalo. koja se vraćala sa šetnje. Nemoćna je ležala u mom zagrljaju.. njena se podvezana kosa razasu i u bujnim uvojcima pade na moja ramena. čak mi se na kraju učinilo. omamljujući mi osjetila.. bio sam uz nju i čvrsto je zagrlio. bratac. odgovorih sigurnijim glasom. Pun straha i tjeskobe i nehotice se osvrnuh — ništa ne vidjeh. da je često uzalud svako opiranje snažnim pobudama. . Tada u meni uzavre i uskipi bijesna požuda. te mi kazala: »Zaista se veoma čudim. snažan lepet krila. što je naizgled neumjesno. vrata kabineta bila su samo pritvorena. gdje sam. Pogledala me ozbiljno i gordo.. i ona kao da se preobrazi. na kojem je bila otvorena knjiga. grešna želja. gospodine Leonarde.

. odgovorio sam mu. premilostivi gospodine!« »Barunica Aurelija!. da vas veže neki duhovnički zavjet. koji.... ne mogu vam zatajiti.. jeste li uistinu neki samostanac?« »Premilostivi gospodine.. »Zaista. zbog toga sam se zaredio. po. da. ta zbog toga sam bio redovnik.. da je moja naklonost prema vama postala pravo prijateljstvo. da vam se pruži svaka moguća zadovoljština. koji je dunuo od vatrenog grimiza. zbog onoga. što ste bili pretrpjeli. Znate li. gledajući mi ozbiljno i oštro u oči. Hermogena nisam dobro pogodio. pozvaše me knezu. Osim toga. koju vam je nanijela barunica Aurelija?« »Zar bi se u ikojim ljudskim grudima mogla pojaviti takva misao prema onoj ljupkoj nebeskoj prilici?« »Vi volite Aureliju?« Knez je to upitao. ne znam. gospodine Leonarde. Šutio sam.. Ne bih vas htio izgubiti. hi hi. požuri!« »Strpi se samo«... gospodine Leonarde.. ona vas je smatrala za nekog kapucina! No. no. barunica Aurelija. pogodi dobro!« Glas mog dvojnika postajao je sve tiši i iščeznuo u hujanju jutarnjeg vjetra.kako sam opet bio prava budala i kako sam se dao zaplašiti od ludog Hermogena.. pogodi dobro. Knez me dočekao vrlo ljubazno. ima na vratu isto takav prokleti križ kao i nas dvojica. ali moj hitri nožić još je oštar i šiljast. kao što je to i inače činio. onda ste najsimpatičniji kapucin. Pređimo na stvar! Ne biste li htjeli da se osvetite za nedaću.. kakva zla kob stalno želi od mene učiniti redovnika. tako mi Boga. dužnost je. »stekli ste moju najveću sklonost.. Moj se dvojnik tada nasmija i zastenja. Tek što stigoh u svoj stan. požuri. .« »Hi. — nisam ja nikakav inkvizitor! — ali bilo bi svakako fatalno. »strpi se samo. tko je jedino dao poticaj za nesretni proces protiv vas? tko vas je optužio?« »Ne. gospodine Leonarde«. ako ste vi kapucin.« »No. momče! Sve će biti dobro. gospodine Leonarde. Čudite se? Da. progovorio je. ona vas je (glasno se nasmijao).. te promuca: »Samo po.. hito bih vas vidjeti sretna. što ga je ljudsko oko vidjelo! Recite iskreno. što je za-plamsao na istoku. sveta Rozalija umalo da nije bila moja — sasvim moja.

Već tada vas je voljela. ali ne da me blago tješi. čim zločinac-redovnik stupi pred oltar Gospodnji da bezbožno izigra svoje svete zavjete. »Aurelija moja žena! Žena zločinca-redovnika! Ne! to mračne sile ne će. to me ispunjalo nekim i meni samom neobjašnjivim gađenjem. koji će vam odgovarati. što bi trebalo da učinim. kad je ovdje po prvi put stupila s kneginjom u onu dvoranu. u prah! Zaslijepljeni grešniče! Nikad ona ne će biti tvoja. što bilo!« Ta misao pojavila se u meni i nadvladala sve.« Stajao sam nijem. koja kao da mi je odasvud prijetila. Ona vam tu ljubav uzvraća. Iščezlo je ono oduševljenje. u kojem mi se sav moj život. Za nekoliko dana proslavit ćemo zaruke. Dakle. pa bilo siroti suđeno. da će se pojaviti lik onog strašnog slikara. Knez nastavi: »Znam to. zavoljeli ste Aureliju od onoga časa. u vremeniti i vječni jad. pošto ste bili uhapšeni. odnosno plemeniti gospodine Krczvnski. prijazno mi mahnuvši. sama je sveta Rozalija. kako da se bezbolno odvojim od Aurelije. Pomisao. Oženit ćete se Aurelijom. ničice. ona. sam ću zastupati nevjestinog oca. da izbjegnem propasti. koje ju je bacilo u bolesnički krevet i gotovo odvelo u smrt? Aurelija vas je tada smatrala za ubojicu svog brata. moj kobni boravak u dvorcu baruna von F. vi ste plemićkog roda. gospodine Leonarde!« uzviknuo je knez i udaljio se iz sobe. što god se tome protivilo. i da me baci u bezimenu sramotu. što vam je suđeno?« A onda opet nešto uzviknu: »Baci se ničice. da odmah moram nešto odlučiti. Mračan i . ali uzalud sam smišljao. ustalit ću vas na dvoru na način. Osjećao sam. da je više ne vidim. kakav ne bih očekivao od te krotke Aurelije. i to s takvim žarom. ali da mi postane žena.« Dok su se grozne sile ovako sa mnom nabacivale. kao u tamnici. Ona živi samo u vama. »Adieu. koju si namislio obgrliti u zemaljskoj ljubavi. činio tek tjeskobnim snom. kneginja mi je sve kazala. kao pri Francescovom vjenčanju. kako zamišljaš izmijeniti ono. Ali tada duboko u duši čuh neki mračan glas: »A ipak Aurelija mora biti tvoja! Slaboumna ludo. utonula u neko potpuno bezutješno očajničko raspoloženje. da je Aurelija. Vjerujete li. pa nam je to teže bilo objasniti njezinu bol. gospodine Leonarde. nisam mogao ni smisliti ni naslutiti. U meni je jasno niknula slutnja. bila mi je nepodnošljiva. razdirali su me najprotivrječniji osjećaji. nego da nagovijesti strašnu osvetu i propast.stavivši ruku na prsa.

nije to govorio neki unutrašnji glas. a onda ova sreća. prilično jasno dao mi je to znati. »No. glavice naslonjene na ruku. nisam znao. loše smišljena laž. a sutra se s kneginjom vraća u rezidenciju. prikazao dostojanstvenu kneginju. uskoro mu je uspjelo da me trgne iz mračnog raspoloženja. kako da protumačim Aurelijinu izjavu. Vukao sam se ulicom duboko zamišljen. koje se ne može pribrati poslije teškog sna. Uvjerena je. kao što sam ranije sam sebe uvjeravao. osobni liječnik nagnuo se kroz vrata i prijazno mi mahnuo. da vam se učinila glupa i budalasta. pođoh za kolima prema njegovu stanu. oponašajući glas bojažljive djevojčice. s pomalo zajedljivom. nepromišljeni čovječe! Što ste to uradili! Pojavili ste se odjednom pred Aurelijom poput neke sablasti. kad ste došli u rezidenciju. no«. što je knez sa mnom nakanio. rekavši mi: »Upravo dolazim od Aurelije.« Kad sam pomislio. umio je taj ljupki prizor prikazati tako živo. O vama je. kao kontrast. Trgnu me glasan povik nekog kočijaša i lupa kola. a svojom vedrom živahnošću. svim srcem čezne da vas opet vidi. kojom je ispunjao sve oko sebe. tako da je to jadno stvorenje slabih živaca oboljelo!« Liječnik primijeti. koju vam priprema kneževski prijatelj. čini se. Projurila je kneginjina kočija. »nije baš tako strašno. kao dijete. liječniku. Sve. nije bilo ništa do glupo. Ponovio je njezine riječi. vidio sam u sebi samo običnog razvratnika i zločinca. brzo odskočih ustranu. On iskoči napolje i odvuče me u svoju sobu. već ponovo šeće po vrtu. počeo je. da mi je jasno iskrsnuo pred očima. isprekidan tihim uzdasima. Još mi je jednom opisao. i naš razgovor postade življi. oponašajući nestašno njene jadikovke. da bi se ispričala. i na kojoj vam se zaista može . da ćete ovdje doživjeti toliko čuda? Najprije onaj ludi nesporazum. eh«. Liječnik je. »Jeste li pomislili«. nastavio je. kazao je na kraju. Aurelija mnogo govorila. Usto je još. dragi Leonarde.utučen. i kako mu se potužila na svoje bolesne vizije. što sam kazao sucu. što se dogodilo u ljetnikovcu. imam koješta da vam kažem!« »Eh. »jeste li pomislili. kako je Aureliju zatekao ispruženu na ležaljci. ironičnom vedrinom. koji vas je doveo pred krivični sud. kako sam problijedio. »vi nagli. te nisam opažao ni čuo ništa izvan sebe. pa me to zaista razvedrilo. bio upućen. koje su se smiješile pune suza. poluzatvorenih očiju.

da to iz mene govore građanske predrasude.« »Ali kako bi to moglo utjecati na kneza. koji se mora poniziti i podnositi duhovnu prostotu i bijedu. ali oni tankoćutni među njima. samo se rijetko viđaju. koji s opravdanim ponosom jasno osjeća. ali sada već svi znaju. kod kojeg čak u dvorskom krugu među plemićima nisam dosad opazio ništa plemićkog u lošem smislu. na pažnju. Liječnici i ispovjednici su vladari — gospoda. jer su vaše navode potvrdile vijesti. koja imaju vlast nad tijelom i . plemić u svoje ponašanje prema građaninu unosi nešto. Ja pripadam jednom od staleža. da se pojavim u dvorskom društvu. sigurno pogađate kojoj.« »Ne toliko t o m e . ili da se meni osobno dogodilo nešto. da sam građanskog podrijetla. koji teško prila-godavaju svoje unutrašnje biće. nego ga se zaista posebno cijeni i poštuje. koji bi ih uzdignuo iznad svega.« »Svi vas doduše nazivaju kao i prije. što zapravo ne dolikuje. naprosto gospodin Leonard. no nije tako.« »On se toga zaista i pridržava. Mogli biste pomisliti. što izgleda kao neko prilaženje s visoka. i tada mi je knez kazao.zavidjeti!« »Moram zaista priznati. sasvim neznatnoj okolnosti. a bit će da se uopće i ne pojavljuju. no osjećam. da je u društvu plemića često upravo on taj. da mi sada on i svi na dvoru posvećuju mnogo više pažnje. kao jednoj drugoj. što je moglo pobuditi takvu predrasudu. a to ne može podnijeti čovjek. koketirajući sa smislom prosvijećena čovjeka za znanost i umjetnost. napomenuo sam. koji ne samo da se tolerira.« »Nikako. Vi ste i sami plemićkog roda. Bit će da ste primijetili u dvorskom krugu ponekog učenjaka i umjetnika građanskog staleža. Možda je to razlog. što ste vi prvi plemić. ali čuo sam da ste duhovno i znanstveno obrazovani do krajnjih granica. dobivene iz Poznanja. a to sigurno moram zahvaliti pretrpljenoj nepravdi. jer tako želite. da ste plemenita roda. kao podnošenje nečega. koju mi ukazuje dvorski krug? Kad me knez upoznao i pozvao. I uz najbolju volju da se pokaže oslobođenim od predrasuda. da me oplemenjuje znanost i da me ona osposobljava da se pojavim u njegovoj okolini. da mi je knežev prijazan prijem već u početku bio veoma ugodan. gospodine Leonarde. koji ne umiju s vedrom ironijom zauzeti stav.

mogu u životu zauzimati položaj. i ja sam dakle junak. Održati vitešku kastu čistom bio je stoga zahtjev starog viteškog doba. to bolje. umjetnik svoju umjetnost. koje potječe iz doba viteštva. samo su sitni dvorski činovnici. nakon što milostivoj gospodi ganu savjest. kojemu se vi. nije teško ustanoviti. pa makar mu država dala i neki blistav vanjski sjaj. koji ianče ne opravdava ništa na svijetu. a podređeni odnos štićenika prema zaštitniku stvara se sam po sebi. do krajnosti je čudna. koji sam vješt oružju. što su plemići. Neka učenjak hvali svoju nauku. a zasniva se samo na frazi: »Moji preci bili su junaci. Potječući iz doba viteštva. No što se tiče ispovjednika. da bi se pobijedilo o n o. »eno.« No sa svijeta sve više nestaje surova sila. gotovo smiješna pojava. trgovac svoj posao. robusni roditelji. i to. snažno zavitlan mač. koji se. Ljudi će uskoro uvidjeti.« Što dalje podrijetlo seže. koji imaju najviše prava da pristupe na dvor. Protestantski propovjednici. nevični ratu. čak se i rat i vojna vještina podvrgavaju duhovnom principu vremena.dušom. koje svuda unosi sve više duha. Svatko se sve više i više oslanja na sebe sama i sve više i više mora iz svog unutrašnjeg duhovnog blaga crpsti ono. čime će pred svijetom steći vrijednost. stati pred vas sa svojim ubojitim mačem. Ponošenje svojim precima. kad se u nekom djedu pojavio junački duh i kad mu je podijeljeno plemstvo. oslanja se na suprotan princip. Snažni. pa već samim tim spadaju u visoko plemstvo. bar oni u pokrajini. obrazovala se kasta. da samo zato. kao ni u što čudno. zanatlija. sve više prodire i ovladava duh i sve se više otkriva njegova premoćna sila. naime. što je za mene igra. od rata i oružja. spasit će vam život i vašu imovinu. Možda je teško odbaciti ukorijenjene predrasude. a nasljeđuje se i ratnički duh i hrabrost. to vrijedi samo za katoličke. ne možete suprotstaviti. budući da. u to se pravo ne vjeruje. jer mnogi plemići sigurno osjećaju. oklop. da nije dovoljna snažna šaka. što je meni radost. ali ću ja. Sve se to svodi na junaštvo i tjelesnu snagu. ako je odviše blizu. Ta zar poremećaj probave i vječno prokletstvo malo uznemiruju i one. što želi duh. koja isključivo štiti druge staleže. reči će vitez. »Gle«. imaju isto takvu djecu. ali u većini slučajeva nema ni dobre volje. pa za neku gospođicu stare loze nije bila mala zasluga roditi plemića. kojemu su . bar po pravilu. Gordost na pretke i plemstvo u ovo naše vrijeme. dolazi razuzdan neprijatelj. na donjem kraju stola ponizno krijepe pečenkom i vinom.

Duh vremena kroči naprijed svojim određenim pravcem. a glas. oni će postati pravi izgonitelji onog čudovišta. ako potječe od Leibnitza. Hvala nebesima. ono netaktično ponašanje prema građaninu. s obzirom na dokazivanje nasljednog plemstva čovjek u težem položaju. moglo bi dakle biti plod nekog maglovitog osjećaja malodušnosti. Ta nisam li ja u najodličnijim plemićkim kućama u B. vidljivo se pogoršava. u kojem prema njegovom tvrđenju nema mjesta oholosti plemstva. zaklinjao sam Aureliju. spoznao sam.« Riječi osobnog liječnika odvele su me u nepoznato područje. bio je tužna molba. muškaraca i žena.« S duhovnim imutkom nije tako. Kneginja se vratila. u kojoj je sagriješilo. Aurelija je bila nježnija. i položaj plemstva. živo sam prionuo da sve saznam. da bi mogla postati mojom ženom. Šutjela je. vrlo mudri očevi često dobivaju vrlo glupe sinčiće. što ju je onda onako uplašilo. Nikad mi nije bilo palo na pamet da razmišljam o plemstvu i o njegovom odnosu prema građaninu. bio najviše poštovan. Dočekala me je s ljupkom djevičanskom stidljivošću. i t a k o je knez došao na misao. da pred očima mudrih spada s davno minulih vremena sav onaj zastarjeli lažni sjaj. a mene je još jače obuzela pomisao na mog . poteklo moje plemstvo. Nisam mogao. jer je iz imena Kwieciczewo. Oči su joj bile pune suza.jadni građani vapili: »Molimo te. koje sam bio spomenuo onoj staroj dami na dvoru. i možda je. nego od Amadisa Galskog ili nekog drugog prastarog viteza Okruglog stola. koje im pružaju znanost i umjetnost. punog slutnje. i da im se ukazuje sva ona smiješna golotinja. što je ovo vrijeme zamijenilo fizičko viteštvo psihičkim. nemoj nas prožderati. kao kad se u srcu ljutitog djeteta slomi srdžba. mnogo plemića. sagledalo je duh vremena i uzdiže se u divnom letu u životne visine. gordog na pretke. baš zato. u kojem se miješa priznanje zasluge i odvratno milostivo prilaženje s visine. ponašanje. da me oženi Aurelijom. da mi povjeri. kojim je govorila. nego nas štiti od drugih plemića. Dakako da osobni liječnik nije ni slutio da sam ja prije pripadao upravo onom drugom staležu. podatnija nego inače. privinuh je u naručaj i u tom času povjerovah. da ne pomislim na svoj posjet u kneginji-nom ljetnikovcu. kojega svijet i država visoko cijene. oborila je oči. najviše cijenjen ispovjednik? Razmišljajući dalje. Pohitao sam k Aureliji. da sam ponovo s a m zamrsio svoju sudbinu.

Šuljajući se oko mene poput divlje zvijeri.. pritisnuvši obje ruke na oči.. tko to nije?« upitah uzbuđeno. Postade mi jasno. smrti. onako. da bi njena propast mogla biti blistavo žarište mog života..strašnog dvojnika. ljubljeni moj«. izbjegavši tamnici. ne — nije to on!« Nježno je zagrlih. bolje da šutim. koji te je pri molitvi mamio na grijeh? Sada si njegova nevjesta... prodana sotoni.. koji su mi još nepoznati. Stajao sam pred njom.. naslućujući.. sve. koji je svetu molitvu htio zloupotrebiti za grozan grijeh. pogled joj je postajao sve ukočeni-ji. bolje da šutim!« Aurelija se zabaci nauznak. ne. sjede. on kao da me zaduhnuo hladnim krilima smrti. iscrpena.. što je bila nabacila u pojedinim izjavama. i svega me ispuni misao. »Ah. . prijatelju moj. Aureliju pozvaše kneginji. klečao je nekoć pored mene jedan bezbožni redovnik. on je ubio mog brata! Ah. što bi se moglo zbivati u njenoj duši. što mi neprestano pomućuje punu sreću najčišće ljubavi? Kroz moj život provlači se jedan strašan san. redovniku. Tvoj govor. napola ležeći naslonila se u kut sofe. kakvu si to strašnu priliku ugledala iza nas!« Gledala me sva u čudu. onda je odjednom skočila. što vreba svoj plijen. požudne oči naslađivale su se tom beskrajnom milinom. ali se toj nasladi oprla đavolska poruga. »ne ćeš li me smatrati bezumnom sanjarkom. a ti!. ponovo ugledao u parku. sve. koju kao da je rasplamsala neka nebeska zraka. da Aurelijin život mora biti sa mnom u izvjesnim odnosima. zaridala: »Ne. on je stao između nas sa svojim užasnim slikama. kad sam te prviput ugledala. koja u meni uzviknu: »Nesretnice. njegova nevjesta!« U tom času iščeznu iz moje duše ona ljubav prema Aure-liji... Znaj. nisam našao načina da to saznam. ti da si umakla njemu. no ostala je i. jer Aurelija. usprkos svim molbama. »Tko. kao ti tada. Tvoje crte?. o. nije htjela pobliže objasniti ono. i ona. kad si onako iznenada unišao u moju sobu u kneginjinom ljetnikovcu. kad sam je. ona slika!. kao da bi htjela pobjeći.. kazala je tiho i turobno. ako ti ispričam. i u tom položaju još se raskošnije istakoše nabujali oblici mladog tijela. te uzviknuh: »Aurelijo! Za ime svih svetih. podbočivši rukom glavu..

To, što je ona namislila prešutjeti, otkrio mi je slučaj. Jednoga dana bio sam u sobi dvorskog činovnika, koji je bio dužan, da poštom otprema sva privatna pisma kneza i pripadnika dvora. Upravo kad je nekuda otišao, unišla je Aurelijina djevojka s jednim debelim pismom, koje je stavila pored ostalih, što su već bila na stolu. Letimičan pogled uvjerio me, da adresa, koja je glasila na abatisu, kneginjinu sestru, potječe od Aurelijine ruke. Kao blijesak munje sijevnula je u meni slutnja, da je u tom pismu sve ono, što još nisam saznao; još prije nego što se činovnik vratio, otišao sam s Aurelijinim pismom. Ti, redovnice, ili svjetovnjače, koji bi htio iz mog života crpsti pouku i opomenu, pročitaj ove strane, koje ovdje umećem, pročitaj ova priznanja pobožne, čiste djevojke, poškropljena gorkim suzama raskajanog, beznadnog grešnika. Upoznaj ovo čestito srce i neka ti ono bude svijetla utjeha u doba grijeha i opačine. Aurelija Abatisi samostana cistercitkinja u... Draga moja dobra majko! Kakvim bih ti riječima javila, da je tvoje dijete sretno, da je grozni lik, što je bio unišao u moj život poput strašne sablasti, kidajući sve cvijeće, razarajući sve nade, konačno odagnan božanskim čarom ljubavi. Sada mi je zaista teško pri duši, što ti onda, dok si me, sjećajući se mog nesretnog brata, mog oca, kojega je ubila tuga, bodrila u mojoj bezutješnoj tuzi — što ti onda nisam, kao u svetoj ispovijedi, otkrila svu svoju dušu. No tek sada mogu da iskažem onu mračnu tajnu, što se skrivala duboko u mojim grudima. Sada mi se čini, kao da mi je neka zla, opaka sila najveću sreću mog života varljivom čarolijom prikazala kao grozno strašilo. Nabacivala se sa mnom poput uzburkanog mora, da me možda zauvijek upropasti. Ali nebo je pomoglo, kao nekim čudom, u času, kad mi je već zaprijetila neizreciva bijeda. Moram se vratiti u svoje rano djetinjstvo, da izreknem sve, sve, jer je već tada u moju dušu bila usađena klica, koja se tako dugo kobno razvijala. Bile su mi tek tri ili četiri godine, kad sam se jednom, u najljepše proljetno doba, u vrtu našeg dvorca igrala s Hermogenom. Brali smo kojekakvo cvijeće, i Hermogen, koji inače baš nije bio za to raspoložen, stao mi je plesti vijence, kojima sam se okitila. »Hajdemo sada majci«, kazala sam, kad sam se sva iskitila cvijećem; ali tada je

Hermogen hitro skočio i divlje povikao: »Ostanimo samo ovdje, mali stvore! Majka je u plavom kabinetu i razgovara s đavlom!« Nisam razumjela, što time želi reći, ali ipak sam se skamenila od užasa i na kraju gorko zaplakala. »Glupa sestro, što urlaš?« uzviknuo je Hermogen. »Majka svaki dan razgovara s đavlom, ništa joj ne će učiniti!« Bojala sam se Hermogena, jer je onako mračno gledao preda se, onako grubo govorio i onda ušutio. Majka je već tada bila jako boležljiva, često su je spopadali strašni grčevi od kojih je često dolazila u stanje nalik na smrt. Tada bi nas, mene i Hermogena, udaljili. Stalno sam bila žalosna, a Hermogen je govorio mrgodno, kao sam za sebe: »To joj je učinio davao!« Tako se u mojoj djetinjoj duši probudila misao, da se majka druži s nekom zlom, ružnom sablasti, kakvom sam jedino zamišljala đavla, jer još nisam poznavala učenje crkve. Jednoga dana ostavili su me samu, pri duši mi je bilo vrlo nelagodno, i od straha nisam mogla ni pobjeći, kad sam primijetila, da sam baš u plavom kabinetu, gdje je, kako je tvrdio Hermogen, majka razgovarala s đavlom. Otvorila su se vrata, unišla je majka, blijeda kao mrtvac, stala pred jedan prazan zid i prigušenim glasom, punim dubokog jada, uzviknula: »Francesco, Francesco!« Tada iza zida nešto zašušti i pomace se, zid se razmaknu i ukaza se neki lijep čovjek, divno odjeven u ljubičasti ogrtač, naslikan u prirodnoj veličini. Stas, lice tog čovjeka učiniše na mene neopisiv dojam, kliknula sam od radosti; majka se okrenu, tek tada me opazi, te ljutito povika: »Što tražiš tu, Aurelijo? tko te je doveo ovamo?« Majku, inače tako blagu i dobru, nikad nisam vidjela gnjevniju. Pomislila sam, da sam ja tome kriva. »Ah«, promucala sam, lijući suze, »ostavili su me ovdje samu, ja nisam htjela ovdje ostati.« A kad sam primijetila, daje slika iščeznula, uzviknula sam: »Ah, ona lijepa slika, gdje je ona lijepa slika!« Majka me podiže, poljubi me i pomilova, te reče: »Ti si moje dobro, drago dijete, ali onu sliku ne smije nitko vidjeti, i sada je ona zauvijek nestala!« Nikome nisam povjerila, što mi se dogodilo, samo sam Hermogenu jednom kazala: »Čuj! majka ne razgovara sa đavlom, nego s nekim lijepim čovjekom, ali on je samo slika i iskače iz zida, kad ga majka zovne.« Tada se Hermogen zapiljio preda se i promrmljao: »Đavao može izgledati, kako hoće, kaže velečasni gospodin, ali majci on ipak

ne će ništa učiniti.« Spopala me jeza, te usrdno zamolih Hermogena, neka više nikad ne govori o đavlu. Otišli smo u glavni grad, na sliku sam potpuno zaboravila, pa je se nisam sjetila čak ni onda, kad smo se poslije smrti dobre majke vratili na imanje. Ono krilo dvorca, u kojem se nalazio plavi kabinet, ostalo je nenastanjeno; bile su to sobe moje majke, u koje otac nije mogao ući, a da se u njemu ne probude najbolnije uspomene. Napokon su jednom morali otvoriti te sobe, kad se popravljala zgrada; unišla sam u plavi kabinet, baš kad su radnici otkidali pod. Kad je netko od njih podigao jednu pločicu u sredini sobe, iza zida je zašumjelo, on se razmaknuo, i ukazala se neznančeva slika u prirodnoj veličini. U podu ot-kriše pero, koje je trebalo pritisnuti, da se iza zida pokrene neki stroj, što je razmicao jedno polje drvenih ploča, kojima je bio obložen zid. Tada se živo sjetih onoga časa iz svog djetinjstva; opet je preda mnom stajala majka, a ja sam lijevala vrele suze, ali nisam mogla odvratiti pogled od divnog stranog čovjeka, koji me je promatrao živim blistavim očima. Vjerojatno su mom ocu odmah javili, što se dogodilo; ušao je, dok sam ja još stajala pred slikom. Bacio je na nju samo jedan pogled, te obuzet užasom stao i prigušenim glasom sam za sebe promrmljao: »Francesco, Francesco!« Onda se brzo okrenuo radnicima i zapovjedio snažnim glasom: »Neka se ova slika odmah istrgne iz zida, smota i preda Reinholdu!« Bilo mi je, kao da nikad više ne ću vidjeti tog lijepog, prekrasnog čovjeka, koji je u svojoj čudesnoj odjeći izgledao kao neki uzvišeni knez iz carstva duhova, a ipak me je neki nesavladiv strah spriječio, da zamolim oca, neka ne da uništiti tu sliku. No utisak, koji je na mene učinio prizor sa slikom, već je za nekoliko dana ponovo bez traga iščeznuo iz moje duše. Već mi je bilo četrnaest godina, a još sam bila divlje, nepromišljeno stvorenje, te sam se neobično mnogo razlikovala od ozbiljnog, svečanog Hermogena, pa je otac često govorio, da Hermogen izgleda više kao tiha djevojčica, a ja kao pravi raspušten dječak. No uskoro se to izmijenilo. Hermogen se svom strašću i snagom bacio na viteške vježbe. Živio je samo u borbama i bitkama, to mu je zaokupilo svu dušu, a kako je upravo trebalo da dođe do rata, navalio je na oca, da ga dade u vojsku. Mene je naprotiv upravo u to vrijeme obuzelo neko neobjašnjivo raspoloženje, koje nisam umjela protumačiti i koje mi je

uskoro smutilo sve biće. Iz duše mi je izvirala neka čudna nelagodnost, koja me je svu silovito obuzimala. Cesto sam dolazila u stanje, koje nije bilo daleko od nesvijesti, tada bi se u meni pojavljivale kojekakve čudne slike i snovi, te mi je bilo pri duši, kao da se preda mnom otvara sjajno nebo, puno blaženstva i slasti, samo što, poput snenog djeteta, ne mogu otvoriti oči. Ponekad sam bila sva utučena od tuge, a da nisam znala zašto, a ponekad razuzdano vesela. Pri najneznatnijem povodu provalile bi mi suze iz očiju, a neka neobjašnjiva čežnja ponekad bi porasla do tjelesne boli, tako da su mi se svi udovi grčevito trzali. Otac je primijetio moje stanje, pripisao ga je odviše razdraženim živcima i potražio pomoć liječnika, koji mi je propisivao kojekakva sredstva, no bez ikakvog uspjeha. Ni sama ne znam, kako se to zbilo, ali odjednom mi se prividjela zaboravljena slika onog neznanca tako živo, da mi je pri duši bilo, kao da stoji preda mnom, upravivši u mene sažalni pogled. »Ah! — zar treba da umrem? Sto je to, što me tako neizrecivo muči?« zavapila sam, obrativši se toj slici, koja mi se ukazala kao u snu; tada se neznanac nasmiješio i odgovorio: »Ti me voliš, Aurelijo; to je tvoja muka, ali možeš li ti razvrći zavjete Bogu posvećenoga?« Tada na svoje čudo opazih, da neznanac ima ne sebi redovničku odjeću kapucina. Napregnula sam sve snage, samo da se prenem iz snenoga stanja. Uspjelo mi je. Bila sam čvrsto uvjerena, da je onaj redovnik bio samo obična varljiva igra moje mašte, a ipak sam i odviše jasno osjećala, da mi se otkrila tajna ljubav. Da! — ljubila sam tog neznanca svom snagom tek probuđenog osjećaja, svom strašću i žarom mladenačkog srca. U časovima sanjarskog zanosa, ispunjenog turobnim mislima, kad mi se pričinjalo, da vidim neznanca, kao da je moja boljetica dolazila do vrhunca, bivalo mi je znatno bolje čim bi živčana slabost popustila, i samo to, što sam stalno, grčevito zamišljala onu sliku, fantastična ljubav prema tom biću, koje je živjelo samo u meni, davalo mi je sanjarski izgled. Bila sam gluha za sve, sjedila sam u društvu, da se ne bih maknula, a kako, zaokupljena svojim idealom, nisam obraćala pažnju na ono, što se govorilo, često sam odgovarala bez ikakve veze, tako da su me mogli smatrati glupim stvorenjem. U sobi svoga brata vidjela sam na stolu neku nepoznatu knjigu; otvorila sam je, bio je to roman »Redovnik«, preveden s engleskog.

Poput ledene jeze proletjela je kroz mene misao, da je nepoznati dragi redovnik. Nikad nisam slutila, da bi ljubav prema čovjeku"; posvećenom Bogu, mogla biti griješna, no sad se odjednom sjetih riječi one slike, što mi se bila prividjela: »Možeš li ti razvrći zavjete Bogu posvećenoga?« — i one me tek sada duboko pozlijediše, svalivši mi se na dušu kao težak teret. Učinilo mi se, da bi mi ta knjiga mogla koješta objasniti. Odnijela sam je i počela čitati, divna pripovijest svu me zaokupila, ali kad sam došla do prvog umorstva, kad je grozni kaluđer stao sve bezbožnije griješiti, kad je na kraju sklopio savez s nečastivim, obuzeo me bezimen užas, jer sam se sjetila onih Hermo-genovih riječi: »Majka razgovara s đavlom!« Tada pomislih da je neznanac prodan nečastivom, kao onaj redovnik u romanu, i da bi me htio zavesti. A ipak nisam mogla savladati ljubav prema redovniku, koji je u meni živio. Tek sam tada shvatila, da ima grešne ljubavi, moja odvratnost prema njoj borila se s osjećajem, koji mi je ispunjao grudi, i ta me borba činila čudnovato razdražljivom. Cesto bi me u blizini muškarca obuzeo neki neugodan osjećaj, jer bi mi se odjednom učinilo, da je to redovnik, koji će me sad pograbiti i odvući u propast. Reinhold se bio vratio s nekog putovanja i mnogo pričao o nekom kapucinu Medardu, nadaleko čuvenom propovjedniku, kojega je i sam s divljenjem slušao u ..ru. Sjetih se redovnika iz romana, te me obuze neka čudna slutnja, da je taj Medardo možda ono moje priviđenje, koje sam ljubila i bojala ga se. Ta mi je misao bila užasna, ni sama nisam znala zašto, i stanje mi se pogoršalo, te postadoh još smetenija, tako da sam to već jedva podnosila. Plivala sam u moru slutnji i snova. Uzalud sam pokušavala izagnati iz svoje duše sliku redovnika; ja, nesretno dijete, nisam se mogla oduprijeti grešnoj ljubavi prema bogu posvećenome. Jednom je oca posjetio neki duhovnik, koji je i inače ponekad znao doći. Opširno se raspripovijedao o raznim đavolskim iskušenjima, te je u moju dušu pala mnoga iskra, jer je duhovnik opisivao bezutješno stanje mlade duše, u koju bi htio prodrijeti nečastivi, a ona mu pruža samo slab otpor. Moj otac, napominjao je koješta, kao da govori o meni. »Samo neograničeno pouzdanje«, kazao je na kraju duhovnik, »samo nepokolebljivo povjerenje, ne toliko u prijatelje, koliko u religiju i njene sluge, može donijeti spas.« Ovaj neobičan razgovor

divne riječi. Morala sam izdržati mučnu. Uskoro zatim uze me neki stari hodočasnik pod ruku i polako me crkvenim hodnicima izvede do glavnih vrata.« To su bile posljednje riječi. koji je. nalazio se oltar. Kako vidiš. poteče blaga utjeha crkve kao nebeski balzam. krza je prošla. koji je ove riječi kazao mom ocu. a tada s usana redovnika. ti sam si onaj. posvećen svetoj Rozaliji. kakve nikad nisam vidjela. koga tako neizrecivo ljubim. kroz koja sam bila unišla. neki brat laik čistio je hodnik. o. da su me jutros našli ukočenu. Govorio je svete. Vječni Bože! bilo mi je u tom času pri duši. ljubim te!« — te iščeznuše svi duhovi pakla. da me samo nepokolebljiva odvažnost može spasiti. Jutarnje svijetlo upravo je u raznobojnim zrakama prodrlo kroz šarene prozore. Bio je to liječnik. dovikivao: »Reci samo da me ljubiš. još više od toga!. i da su se bojali živčane kapi. Htjela sam da sutradan rano ujutro. nikad zamišljala.« Morala sam i protiv svoje volje uzviknuti: »Da. govorila mi je to neka viša sila. Rekoše mi. Nedaleko postranih vrata. koja se nalazila tik do naše kuće. Medardo.potaknuo me. te i to ispovjedih. budući da smo upravo bili u rezidenciji. tamo se kratko pomolih i onda priđoh ispovijedaonici u kojoj ugledah nekog redovnika. Medardo. odem u samostansku crkvu. ali osjećala sam. »Ti sam. draga moja bogobojazna majko. Tada me obuze ludi strah i ljubav. a sveta Rozalija. slatkim zvucima. Izgubih svijest. koje sam uspjela izgovoriti. kao da sam već često u bezutješnom očaju proklela svete okove. obukoh se i odoh u samostansku crkvu. i čiju sam sliku i u snu zazivala. sigurno je učinila da mi se to ovako prikaže. da me spasi. Napokon ustadoh. »Hvala i slava Bogu i svim svetima. grešne slike. i mora da sam zadrijemala poput djeteta. užasnu noć. da potražim utjehu crkve i olakšam dušu skrušenim priznanjem u svetoj ispovijedi.. kojoj se često molim. kako bih se spasila od . Kad sam se probudila. pa ćeš se osloboditi svih nevolja. uljuljkanog blagim. koji su sputavali ljubljenog. oporavlja se!« uskliknuo je neki glas. koji mi odjednom više nije izgledao kao Medardo. Oblijetale su me odvratne. a tada se usred njih pojavio redovnik. moja ispovijed redovniku Me-dardu bila je samo živ san u stanju prevelike napetosti. u nekom stanju nalik na smrt. sveta nebesa.. Ispovjedih mu čak i svoju grešnu ljubav prerrfa Bogu posvećenome. pomozite! — bio je to Medardo! Nije bilo nikakve sumnje. ležala sam odjevena na sofi u svojoj sobi. pružajući mi ruku.

Ti znaš sve ono strašno. kojem sam se bila ispovjedila u snu. »To je đavao. koji je dolazio iz pakla. čak u zanosnoj pobožnosti. njega sam prepoznala u liku iz onog čudesnog sna o ispovijedi. da je redovnik bio za mene to opasniji. i onda u hinjenom zanosu zazvao svetu Rozaliju. pristupio neki čovjek. Ona slika moje majke bio je Francesco. draga moja majko. Sasvim sam se oporavila i tek sam tada vedro i slobodno ušla u život. koji me mučio. ubojica mog brata. pravedni Bože. jer mi sve udove prozirniju ledeni srsi. iz kojih je sijevala grešna požuda. dok pišem to ime. Ah. Od prvog časa. Ali onda je bezočnom lu-kavštinom umio. koji je pobjegao iz samostana. Čim sam u kne-ginjinom naručaju došla k sebi.. sveta nebesa. »preobučeni redovnik Medardo. Zamisli. uzviknula sam: »To je on. to je on«. Onesvijestila sam se. kad sam ga ugledala. to je on. Kakvu li je vezu imala moja majka s onim Francescom.« — »Da. dala onako pobožno odgojiti. Ah. iako je bio svjetovnjački odjeven. što mi je duboko u duši oživio osjećaj. kad sam zaslijepljena povjerovala licemjerno pobožnim riječima redovnikovim. Upadljivo je nalik na svog oca Francesca. Medardo je Francescov sin.zamki. što se potom zbilo.« Pomozite mi. varljiv lik onog redovnika. sličan onome. da iz njegove nutrine zrači nebeska iskra. kad mi je ovdje. kojima sam se usrdno molila. imao je potpuno njegove crte! Medarda. koji je došao u naš dvorac. draga majko. ali zar ti ne moram priznati i to. Franc. čuvaj se! — na tebe vreba!« opominjao me neprestano nesretni Hermogen. da je redovnik Medardo. kojega si ti. onaj mrski redovnik morao me još jednom na užasan način smrtno pogoditi. koje mi je namjestio lukavi davao.. Ali. te sam se morala boriti protiv mamljenja nečastivog? Bilo je časova. bio mi je neprijatan i užasan. draga majko. kad mi se čak činilo. kazala je kneginja. raspaliti žar. ta opomena nije bila potrebna. Tada mi sveci. da je potajno . s kojim je majka razgovarala. dobra moja. kad me je redovnik pogledao očima. čuvaj se. a koji je zagrezao u grijeh i opačinu. prepoznala sam na prvi pogled u redovniku. koja bi u meni mogla rasplamsati čistu nadzemaljsku ljubav. za kojeg sam bila na prvi pogled uvjerena. kad se po prviput u meni javila pomisao na grijeh. poslaše brata kao anđela čuvara. Upravo onog Medarda... Iz moje duše nestalo je bezumne ljubavi prema opsjeni u redovničkoj odjeći. kako sam se zaprepastila. uskoro poslije toga kako sam se prviput pojavila na dvoru.

daje Poljak). okorjelim zločincem. da mi prijateljski pokaže put. čim bi Leonard pao od krvnikove ruke. što su mi svanuli! Velečasni otac Ćiril. koje nisam mogla krivo shvatiti. Sveti Bože. kojeg je moja pre-nagljenost izručila opakom krivičnom sudu. bogobojazna majko. kad bih ga u sebi prizvala. da je priznao svoja zlodjela. a i po izvjesnoj karakterističnoj uzbudljivosti. ljubi me i uskoro će biti sasvim moj. to će se pokazati jasno kao dan. jer bi sramotna sudbina zločinca. morala sam sama sebi priznati. On je nevin. da čeka svoju pravednu kaznu i. jesam li umakla zloj sili. kojim treba da krenem! (Nekoliko dana kasnije) Ne! Nikakve mračne sumnje ne smiju da mi zamrače ove vedre sunčane dane. da bar tvoje sretno dijete može od srca isplakati svu svoju nebesku radost na tvojim grudima! Leonard je potpuno nalik na onog Francesca. Da je uhvaćen pravi Medardo. i kao da mi više ne svijetli nikakva zvijezda nade. kako je loše prošao proces protiv Leonarda. i gledajući ga kao da se predavala uspomeni na neko blaženo doba? Kako to. Ovaj neobičan proces bio je jedini predmet razgovora na dvoru.« Osjetila sam prema njemu najdublje saučešće. blagoslovi mene. divno. ne mogu dalje pisati. samo kao da je veći. kao što znam. blagoslovi ljubljenog! Ah. tako mi je. budio u meni osjećaje. Bože nebeski! Kao ubodi bodeža bili su za mene mnogi od tih razgovora.. kao da sam utonula u tamnu noć. jer je sve nijekao. da je Hermogen u toj slici gledao đavla i da je ona bila uzrok moje čudnovate zablude? Utopit ću se u slutnjama i sumnji. dok ga je svijet još smatrao opakim zločincem. Da! neizrecivo sam ga ljubila već onda. Leonarda su smatrali preprednim. i odviše ranila tvoje srce. O daj. Njega i mene moralo je spasiti neko čudo. razlikuje se vrlo upadljivo i od Francesca i od . opširno izvijestio. divno obistiniti u radosnom. da je njegovo možda hinjeno ludilo uskoro sasvim popustilo. zanosnom životu. koji ti je kao dječak bio tako drag. Tako će se mračna slutnja iz ranoga djetinjstva. da je njegov lik. draga moja majko. no dosta. koja me bila zarobila? Ne.. jer je neki glas u meni na čudesan način govorio: »On je nevin. jer bih umrla.čuvala njegovu sliku. već te je. koju mi je neka neprijateljska sila lukavo pokušala zamutiti. svojstvenoj njegovoj naciji (ti znaš.

užasno iza njega skriva. nedokučiva tajna. kazavši joj da me na to. i odviše nalik na oči onog Medarda. kojega je smrvila sudbina. da se uzmogneš sjetiti svog djeteta u svečanom sudbonosnom času njegova života. da sam ugrabio njeno pismo abatisi. »i meni se jednom ukazao čudesan san. draga moja majko. »Da. trebalo je da ti sama sve . što je na mene djelovala. Sto si pročitao moje pismo. Aurelija je primijetila. jer sam ja bio redovnik. Bilo mi je. kroz naš se život provlači neka duboka. i kao da svojim čistim zrakama gasi sav grešni opaki žar. kojim je obavijena. poput neke nevidljive više sile. nagnala neobjašnjiva želja. Tebe — tebe sam ljubio bezimenim žarom. Stalno sam iznova čitao Aurelijino pismo. koje su. rekao sam joj. da se moje ponašanje izmijenilo. kad Leonard iznenada dođe k meni i pogleda me svojim blistavim očima. da mi je upravo ta viša sila. i ja joj pokajnički priznali. Bilo je zaista glupo makar i na čas pomisliti. čiji nam dusi možda dušmanski prijete. društveni. da mi pokaže. ne dirajmo nikada u velo. ali moja je ljubav bila zločin. nisam se više usuđivao. Budimo bogobojazni i oslonimo se čvrsto jedno na drugo u vjernoj ljubavi. da je milujem strastveno kao ranije. ah. koji je iz njega blistao. a ti sveta Rozalija. u kojem si mi ti priznala svoju ljubav. da je duhoviti. da se uskoro vjenčamo. ali ja sam bio nesretan redovnik. ti pobožno nebesko dijete«. »Zaboga«.. htjela objaviti onu viziju u ispovijedaonici. mene i ljubljenoga u svoju pobožnu molitvu! Knez želi. Kad bih ugledao Aureliju. čije je grudi razdiralo tisuću paklenih muka. tko zna što se strašno. Uključi. kojoj se nisam mogao oduprijeti. javit ću ti pismom dan. da svojim djetinjastim ponašanjem povrijedim ljubljenoga. Leonarde. kako je naša najprisnija veza njena vječna odluka. što još i sad neprijateljski bacaju na moj život poneku crnu sjenu. obuzela bi me sveta bojažljivost. kao da će tek blagoslov svećenika prognati one mračne prilike. kao da mi u dušu prodire nebeski duh. dvostruki bezočan zločin. da me često i nehotice spopadne groza. te se izlažem opasnosti. ispričao sam se.redovnika Medarda.« Aurelija prestrašeno ustuknu. divni Leonardo neki odbjegli redovnik. ah. Tako mi je pri duši. »zaboga.. pa ćemo odoljeti mračnoj sili. reče. ah. Ali strašan utisak onih jezovitih prizora u našem dvorcu još je tako snažan. to je moralo biti.

Sad me je ona m o r a l a podnositi. te se ne možeš oduprijeti mamljenju sotone? Sad tek mogu da ti pro-zrem u dušu.« U tom času unišla je kneginja. Više dana poslije te vizije susreo me na ulici krivični sudac.. kao da si se ti borio s koječim. kako bi ti otvoreno priznanje olakšalo grudi. »Aurelijo — svetice moja — koja me spašavaš od. . a između mene i lika moje majke spustiše se uz šum crna vela. jer je došlo Bernardovo. pun poruge i mračnih misli. zapjevati himnu u slavu svečevu. uzviknuh gnjevno. tada iz očiju moje majke potekoše bistre suze. što se u meni nastanio duh prijevare. jer je s mene skinut teret zemaljskog! Ustani. među nama ne smije biti tajne! A ipak mi je pri duši.otkrijem. Od svih zlih misli bio sam napokon slobodan tek onda. njeno pojavljivanje bacilo me odjednom natrag u pakao. kazala je blagim glasom moja majka. »Ti. koga sam rodila čistog od svakog nedjela«. Franciscus! ukrasit ću te vrpcama i cvijećem. da moram. Jedne noći pojavi se živo preda mnom moja majka. ostadoh i stadoh smjelo i smiono pred nju kao Aurelijin zaručnik. morao sam Aureliji priznati sve — sve. Tek sam sada živo poželio da se vjenčam s Aurelijom. tada m i se ukazalo i pravo nebesko blaženstvo. kad sam bio sam s Aurelijom. kao nekoć..« Zaista. no neka crna. pri tim Aurelijinim riječima osjetih pravu muku zbog toga. kako bi još sjajnije zablistala naša ljubav. »zar je tvoja snaga slomljena. iz kojih padoše svjetlucave kapljice i stadoše kružiti oko moje glave kao da bi htjele oblikovati svetačku aureolu. da je to samo para. »Čemu ta glupa obmana«. što je ranije kobno utjecalo na tvoj život i što se iz neopravdanog straha nisi usudio izustiti! Budi iskren. a ipak zadobiti njenu ljubav. moja se pjesma pretvori u divlje urlikanje. koja je poprimila njen oblik. Prijazno mi je pristupio. pa opet treba da budeš pobožan dječak!« Tada mi se učinilo. taj osjećaj postajao je na neki čudan način sve jači i jači. Leonarde! Ah. što sam još pred nekoliko časaka onako bezočno obmanjivao to pobožno dijete. ali se pret-voriše u srebrne blistave zvijezdice. htjedoh joj prihvatiti ruku i primijetih. ali nešto je stalo užasno bučati. strašna šaka neprestano je kidala taj krug.

privih je na grudi. sad je i majka. jer me je štitila kao neka svetica. Neki knežev sluga javi. kojom sam se spremao na grijeh. bila posrednik između mene i čiste nebeske duše. da redovnik hini ludilo. te mi se činilo. paklena opačina! Kad sam došao k Aureliji. Aurelija se htjela vjenčati u rano jutro pred oltarom svete Rozalije u obližnjoj samostanskoj crkvi. koji bi sigurno uža-snuo i najstaloženiju dušu: »Ha.»Da li već znate«. kad sam mu to saopćio. divlje se nasmijao i uzviknuo glasom. koja je bila obučena upravo kao Aurelija. usjekavši mi se duboko u dušu i srce. ha. teško bih je sada mogao napustiti. koji je to na mene učinilo. Krivični sud primio je naime vijest o smrti njegove majke. da bude ponovo liječnički pregledan. u koju ona više nije pokušavala prodrijeti. u meni se probudila neka mutna uspomena. u ljupkoj anđeoskoj ljepoti. U njenoj haljini i njenom nakitu u kosi bilo je nešto čudnovato starinsko. koja je trebala da postane moja. da su njihova gospodstva spremna da nas . Aurelija mi pruži ruku s pogledom. Ta je slika prikazivala mučenje svete Rozalije. prviput nakon dugog vremena. koju sam bio i odviše zaboravio. da je ta molitva. ukrašena mirisnim ružama. a poljubac. (imenovao je ženu umorenog brata našeg kneza) odavno je umrla!« Određeno je. Teško mi je bilo prikriti grozan utisak.« Raspitao sam se za dan i čas smrti svoje majke! Bila mi se ukazala istog časa. da tek sada potpuno shvaćam Aurelijinu ljubav. a moja mračna tajna. Ah. Postao sam blaži i mekši. da moju dušu može spasiti samo Aurelija. kad je umrla. osjetih kako me prožima duboka jeza. koji je bio odredio knez.. pred kojim smo se imali vjenčati. Noć sam probdio usrdno se moleći. ha! Princeza. ali vjeruje se. iz kojeg je odsije-valo cijelo nebo ljubavi i blaženstva. kojom bi mu najvjerojatnije bila izrečena smrtna kazna. a kad mi se odjednom pred očima živo pojavila slika oltara. progovorio je. pun najčišćeg zanosa ispuni me ponovo jasnim osjećajem. zaslijepljen nisam osjećao.. postala je sad meni samom nedokučivo zbivanje. koje su više sile zastrle velom tajne. Došao je dan vjenčanja. ona mi je prišla odjevena u bjelinu. »da je proces kapucina Medarda opet zapeo? Već je trebalo da bude sastavljena presuda. ali tada iz njega ponovo izbiše znakovi ludila.

a pred njim neki kapucin.. U goropadnom bijesu pograbih Aureliju. nasmijao se i zaurlao: »Mladoženjo.. što hoćeš od mene?« Aurelija me uhvati objema rukama. tako da se sva stresla: »Ha ha ha. na krov.... kojima je upravljao krvnik. mladoženjo!. odostraga je na njima sjedio redovnik.. no stadoh bijesno udarati oko sebe nožem — oslobodih se — dadoh se u bijeg — svijet nahrupi za mnom. izvukoh iz njih redovnika. ja sam ubojica tvog brata. ja sam Medardo.... koja im je dana nad bezočnim. što hoćeš. hodi na krov.. Bljedilo smrtnog straha i čupava brada bili su iznakazili crte groznog dvojnika. hej... da donese pribadače. tvoj vjerenik. zaručnice redovnikova. bacih ga na tie. ja. ja.prime. uzvikaše se nejasni glasovi i začu se tutnjava nekih teških kola. dijeleći ljevicom snažne udarce.. bit će kralj i smjet će piti krv!« Uzviknuh: »Užasni čovječe. koja se sruši na tie — mlaz krvi šiknu mi po ruci... Leonarde!« Tada se u meni probudiše dusi pakla i podigoše se svom snagom. probih se sve do obližnje ograde .. Jurnuh niz stepenice. užasnim pogledom. no ipak sam ih odviše dobro prepoznao.. ali tada sobaricaprimijeti da kosa nije u redu.. koja su se polako kotrljala. ja sam kralj. tko zbaci drugoga.. hodi. i onaj. Čim su kola — kojima je puk.. opakim grešnikom. načas prepriječio put — opet krenula.. Leonarde. Odvode u smrt Medarda.. zar bi svojim cviljenjem htjela navući propast na svog zaručnika? Ho ho ho!.. kroz puk. silom me otrgnu od prozora i zavapi: »Za ime Božje i blažene Djevice. tamo ćemo se pohrvati. osjetih da sam ranjen ubodom u slabine.. ja je uzeh pod ruku. tada me pograbiše.. Aurelija brzo navuče rukavice. pogledao je prema meni ukočenim. ali s nožem u desnici.. što je bio nagrnuo. pit ću tvoju krv!« Trgnuh ubojnički nož — zamahnuh na Aureliju. iz očiju su mu sijevale iskre. koji je s njim glasno i usrdno molio. Pohitah k prozoru! Pred palačom se upravo zaustaviše prosta kola. do kola. Čekali smo na vratima. ubojicu mog brata. te skoči..... bezumna luda ženo. U taj čas podiže se na ulici neka mukla graja. tvoj ljubljeni... i to zadržavanje kao da je Aureliji bilo neugodno.

. preskočih ga snažnim skokom. da me ništa ne bi moglo zadržati... Napokon... Čovjek je hihotao i podrugljivo se smijao.. bratac.. kako bih ga prisilio da me pusti. kojega je obavila ogromna zmija! Zalijetao sam se na stabla i stijene.. nakon mahnitog natezanja... poslije kojeg padoh u stanje potpune nesvijesti. htjeli su me ra.. kotaču.. koju preskočih u strašnom zaletu.. bježao sam tako.. čuh štropot. uvijek. kad u šumu prodre sjajan sunčani . ako ne ubijem. sve to nije pomoglo. što se naslanjala tik uza nj. htjedoše razvaliti zatvorena vrata parka. tada se kroz mračne jele probi mjesec i osvijetli mrtvački blijedo.. odjednom se srušio s mene.. a samo sam j a osjećao strašne bolove.. sve dok se iscrpen ne sruših pod neko stablo. ne daj se. svom snagom.. koji je dijelio park od šume... Ustadoh. progonjen od dvojnika. pokušavao sam razdvojiti njegove ruke.« Tako se smijala i urlikala ta užasna sablast. ne.. Već je bila mrkla noć... No on se još jače smijao. kad se trgoh iz neke duboke oma-mljenosti.... ponovo mi je sjedio na leđima. pri duši mi je. koje je čvrsto stisnuo oko vrata. kao ti. onda bar teško ozlijedim. dvojnika. drž'te ubojicu!« razli-ježe se za mnom. drž'te. ne daj se.. kao da su protekli mjeseci. nositi... Dušu mi je ispunjala samo misao da bježim kao gonjena zvijer.. hi hi. te trčah sve dalje i dalje kroz šumu. Dolazim sa vje. vješala. pritiskao sam se leđima o stabla. »Hi. dok sam ja.. Upravo mi je bilo uspjelo zbaciti svog dvojnika. Živo se sjećam samo j e d n o g svijetlog časa. hi. Ne mogu točno navesti. mucajući one strašne riječi! Iznova sam se naprezao u divljem bijesu — iznova se oslobađao! — iznova me je ona strašna sablast hvatala oko vrata. ra-strgnuti na ko. ali tek što učinih nekoliko koraka... bratac. hihoćući i smijući se. skakao uvis poput tigra.. hi.. uvijek sam uz tebe.. Ne mogu tr.. grozno lice onog redovnika — tobožnjeg Medarda. nešto zašušti. no tek. kao ono s kola. Stigoh do širokog jarka. Uzalud sam pokušavao. trčati. iz grmlja mi skoči na leđa neki čovjek i obuhvati me rukama oko vrata. da ga zbacim — bacao sam se na tie.... kojom me je ispunio divlji užas. koji se upiljio u mene strašnim pogledom. kako sam dugo bježao kroz mračnu šumu. da ga....parka.. a da nisam okusio jela ni pila. Umorstvo!. ali snaga one nemani prijetila je da me zadavi... moraš me no. što potrčah nekoliko koraka. »Umorstvo!.

te odlučih sačekati. bio izbjegao.trak. Priđoše mi šutke. mio zvuk. a u ušima mi zazvučaše jasni zvukovi zvona. i da sam za to vrijeme na neki način morao biti dopremljen u neki samostan. . i tada začuh korake. Opasnosti sam. koje je pozivalo na ranu misu. Možda mi je odijelo bilo poderano. dok je drugi nosio redovnički habit milosrdne braće. Ležao sam u redovničkom habitu kapucina u nekoj visokoj jednostavnoj sobi. Prepoznah samostansko zvono. koji je bivao to manji. ali koliko se začudih. Otključaše moja vrata. činilo mi se. koje su poigravale u raznobojnim plamenovima. ali nemoćan padoh natrag. da je moje nesvijesno stanje moralo duže potrajati. Iz nje su izbijale žarke zrake. Postade mi jasno. Misli pojedinih dijelova stadoše se kretati kao svijetle točke. obrazujući vatreni krug. a s njim i neki ljubak. sebe sama. Tek mi je tada uspjelo otvoriti oči. »Bježati. mali stol i sirotinjski krevet bili su jedini predmeti u sobi. te su mi privremeno dali mantiju. Zvuči zvona i dalje su odjekivali — mislio sam da sam još u šumi. Osjetih kako mi čudno prožima i bocka sve žile. »Ubio si Aureliju!« Ta me misao pograbila ledenim rukama smrti. još nekoliko minuta. taj osjećaj postade misao. tako da je napokon izgledao samo kao neka nepokretna vatrena kugla. koji kao da su se približavali kroz neki dugi hodnik. jer se oni poput nevjernih vazala. DRUGO POGLAVLJE POKORA Blaga toplina prostrujala mi je dušom. sad ću se probuditi!« Takva mi je misao sinula. jer sam predviđao da će uskoro netko pogledati bolesnika. ispružen na dobroj strunjači. no moje ja bilo je razdijeljeno na stotine dijelova. onaj u građanskom odijelu oštro me pogleda u oči i kao da se jako začudio. Svaki dio živio je vlastitim životom i imao vlastitu životnu svijest. što je više rasla brzina. Ležao sam tako. pri potpunoj svijesti. sve brže i brže. te je glava uzalud zapovijedala udovima. ali nisam osjećao nikakvih bolova. Nekoliko stolica od trske. koji se miču. te se onesviješten sruših. Bio sam jako umoran. »To su moji udovi. nisu dali podvrći pod njenu vlast. od kojih je jedan bio odjeven građanski. i ja ugledah dva čovjeka. kad pogledah predmete oko sebe. koji prima bolesnike. što će se dalje dogoditi. ali me toga časa trže žestok bol. Ta me je misao potpuno umirila. samo dalje! — samo dalje!« uzviknuh i htjedoh se brzo podići.

»Ja razumijem i govorim talijanski«.« Prihvatio mi je bilo. »kažite mi. da vas je naša briga i njega dovela na put ozdravljenja. gospodine«. mora da je nastupila neka neobična kriza. Moja je pretpostavka. »meni se čini. »a onda mi recite. »Ah«. kao što mi se činilo. na zgradu se nadovezivao vrt.« »Zar sam«. liječnik. sve ćete saznati. nastavi onaj u građanskom odijelu. gdje se na sve moguće načine skrbi samo za vaše dobro. koju imam na sebi?« »Dakako«.« »To je«. kako sam razabrao. »neka je hvala nebu. »ah. odgovori duhovnik. da biste htjeli u Rim. uskliknuo je. gdje sam i kako sam dospio ovamo?« Onaj u građanskom odijelu. »krepka mesna čorba. moći ćete mirno nastaviti put. sada je najpreče skrb za vaše zdravlje. samo umoran. »Pijte«. upleh se. Bili ste teško bolesni. te sam poslije tri dana mogao ustati. reče liječnik.»Došao sam opet k sebi. »ali manite se zapitkiva-nja. ne odgovorivši mi.« Liječnik se zadovoljno nasmiješi i reče svećeniku: »Dobro.« »To zavisi«. »došao k vama u ovoj odjeći. kakvo je to piće. što mislite. da će ozdraviti. čini se.. Njegovali su me krepkom hranom i lijekovima. kako će se držati idućih dana. Svećenik otvori prozor. vrlo dobro!« Obojica odoše. da više nema sumnje. pogled mu je sasvim izmijenjen. vrlo dobro. ne uznemirujte se. odgovori duhovnik. velečasni gospodine. počeh da govorim umornim glasom. »to zavisi od toga. bila opravdana. pitao sam dalje. obrati se duhovniku i reče mu talijanski: »To je zaista čudnovato. Vas su prije tri mjeseca dopremili ovamo u vrlo opasnom stanju. kakav nikad nisam udisao. ali. Vi ste. naime. govor čist. Ne znate li toliko njemački. odgovorih. koje me vratilo u život — no gdje sam? Kako sam dospio ovamo?« Onaj u građanskom odijelu.« »Meni se čini«. a svećenik je bio donio zdjelicu i pružio mi je. Ako budemo imali sreće da vas sasvim izliječimo. da se s njim porazgovorite?« »Nažalost. kao da se radosno iznenadio. u kojem su se zelenjela i . odgovorio je liječnik. čuo sam. na mjestu. Nalazio sam se u nekoj javnoj bolnici. ispivši. ne«. u sobu zastruja topao divan zrak..

ali duhovnik. kojom upravljaju milosrdna braća. koji vas je doveo ovamo. kojega su pod ruku vodila dva duhovnika. mjesto da pohvali moj rad. Navalih na duhovnika neka mi točno ispriča. dobro je. što je stalno. pa da je baš bio i posvećen u moju tajnu. brat kapucinskog samostana u B. »Gdje sam to«. da me je prije tri mjeseca dopremio ovamo neki čudan čovjek i zamolio da me prime. No bio tko bio onaj neznanac. kojom sam izrekao te riječi. jer se za mene prijateljski pobrinuo. nisam se prevario!. on me uputi na liječnika. a on je poslije svakog koraka smiješno poskakivao i pritom pištao prodornim glasom. brate. tamnoplavo i prozirno. divno!« U određene sate smio sam sada u vrt.. pa je to kasnije čitao u mome prisustvu i bio. koji me je doveo ovamo u bolnicu. i liječnik me zamoli da ponešto i napišem. Zastah začuđeno. uzviknuh sav radostan. ali više od svega činilo mi se nebo.. sve više upuštaju sa mnom u raznovrsne razgovore i prvenstveno meni daju priliku da se nadugo raspričam. »kako da ne znamo vaše ime? Čovjek. kako sam prisipio u ovu kuću. hajdete. u čudnovatom ogrtaču zemljane boje. vinova loza bujno se uspinjala po zidu. poput kostura mršave ljude. koji me je pratio. Ovaj mi napokon reče. No često bi me začudilo.. Kako sam se sve više i više oporavljao.. primjećivao sam. visokog čovjeka. i liječnik i duhovnik. dragi brate Medardo! nije to za vas.. Moje široko znanje iz najrazličitijih naučnih struka pružalo mi je obilno grade.cvjetala divna nepoznata stabla. da se obojica. kao da je uznemirila moga pratioca. Jednom. kazao ga je. mrtvački blijede. koje su vodila milosrdna braća. nije mogao htjeti zlo.« »Zaboga. kao neka pojava iz čarobnog svijeta.« Ledena jeza strese mi udove. brzo me odvuče dalje. divno. i vi ste uneseni u kućni spisak kao Medardo.« uzviknuh. govorio: »Zaista... govoreći mi: »Hajdete. »otkuda znate moje ime?« Žestina. »zar su me sveci udostojili. čini se. vrlo zadovoljan. te da sam sada u bolnici. kad sam već namjeravao da se vratim u kuću. u Italiji!« Moje udivljenje poraslo je do vrhunca. sretoh nekog mršavog. »Eh«. i sad sam eto . gdje sam ponekad viđao grozno unakažene. reče on. da se nastanim u nekoj nebeskoj zemlji?« Duhovnik se radosno nasmiješi i reče: »U Italiji ste..

jer ugledah ušive-no ime Medardo. tko bi to mogao biti.« Učinih to i skamenih se od užasa i čuda. uzviknuh preneražen. Kad me spazi. da je na meni ista ona mantija. a netko zakuca na moja vrata. nego hodajući. koju sam vidio u vrtu. reče mi. uskliknuh sav u čudu.. prije nego što sam uspio raščistiti. ah!« uzdisao je. poče on iznenada vrlo ozbiljno. »pogledajte desni okrajak svoje mantije. visoko podiže šešir i stade mi rukom dobacivati poljupce. Naslonio sam se na otvoren prozor i punim dahom udisao divan topao zrak. te se po nedvojbenim znakovima uvjerih. kad si ozdravio. zaogrnuta sirotinjskim izblijedjelim kaputom.« »Sto to znači«. koji me onomadne spasio iz velike opasnosti. zaboga?« Bio je to onaj luckasti brijač iz trgovačkog grada. nastavio je. Otvorih. da nema sumnje. kako drukčije nego gonjen i bacan od zle sudbine. kad . dragi brate Medardo«. a izgubio se medu drvećem.« »Zbog ubojstva?« prekinuh ga naglo. »sada. budite jedamput razumni i govorite suvislo. koji mi je strujao kroz srž i žile i razgarao u meni nov život. smješkajući se. a morao si me trpjeti u svojoj blizini. zbog ubojstva«..slobodan. prekinuh ga ponovo. »ubio sam u gnjevu lijevu stranu brade najmlađeg komercijalnog savjetnika u gradu. »Schonfeld. kad ugledah kako neka sitna mršava prilika sa šiljastim šeširićem na glavi. koja progoni sve genije! Morao sam pobjeći zbog ubojstva. »Ah — ah. dok si ležao bolestan. kako ste vi dospjeli ovamo. Ali ne potraja dugo. »kako da dospijem ovamo. »Da. te sam ti bio drug u sobi i spavao u onom krevetu.« »Molim vas«. »kako ste došli do imena Medaredo?« »Molim vas«. ili me ostavite. »okanite se šale. Čovječuljak mi je bio nekako poznat. i unutra uđe ista ona prilika. prilazi glavnim putem prema zgradi. razvlačeći lice nekako smiješno na plač. »Schonfeld«. a desnoj nanio opasnu ranu.« »Eh. htio bi me otjerati. velečasni gospodine. no nisam mogao da mu jasno razaberem crte. više skakućući i trčkarajući. koju sam bio sakrio u šuplje drvo.

sam bježao iz dvorca baruna von F. Schonfeld primijeti moje uzbuđenje, stade se čudno smješkati i, stavivši kažiprst na nos, podigavši se na vršcima cipela, zagleda mi se u oči; ostadoh nijem, i tada on, polako i pažljivo, progovori: »Vaša preuzvišenost se očigledno čudi tom lijepom odijelu, koje su vam obukli, no čini se da vam divno stoji i pristaje, bolje od onog odijela orahove boje s jadnim presvučenim dugmeti-ma, u koje vas je bio odjenuo moj ozbiljni, pametni Damon... Ja... ja... nepriznati, progonjeni Pietro Belcampo, ja sam onaj, koji je ovom odjećom pokrio vašu golotinju. Brate Medardo! Niste bili u nekom osobitom stanju, jer ste kao gornji ogrtač — spencer — engleski frak nosili naprosto svoju vlastitu kožu, a nekoj pristaloj frizuri nije bilo ni traga, jer ste se, miješajući se u moju umjetnost, sami pobrinuli za svoju karakalu češljem od deset zubaca, koji vam je izrastao iz šaka.« »Okanite se, budalaština«, planuh, »okanite se budalaština, Schonfeld...« »Meni je ime Pietro Belcampo«, prekinuo me sav gnjevan, »da, Pietro Belcampo, ovdje u Italiji, a ti, Medardo, treba da znaš, da sam ja, upravo ja, ona ludost, koja posvuda ide za tobom, da bi pomogla tvome razumu; samo u toj ludosti, uviđao ti to ili ne, naći ćeš svoj spas, jer je tvoj um mizerija i ne može se držati na nogama, nego tetura kao slabašno dijete i mora se udružiti s ludošću, koja mu pomaže da se uspravi i da nađe pravi put u domovinu — u ludnicu, u koju smo obojica točno prispjeli, moj bratac Medardo.« Zgrozih se, sjetih se prilika, koje sam vidio, čovjeka u ogrtaču zemljane boje, koji je onako poskakivao, te više nisam sumnjao, da mi Schonfeld u svojem ludilu govori istinu. »Da, bratac Medardo«, nastavio je Schonfeld povišenim glasom i uz živu gestikulaciju, »ludilo se pojavljuje na zemlji kao prava kraljica duhova. Razum je samo njen lijeni namjesnik, koji se nikad ne brine za ono, što se događa izvan granica njegova carstva, koji samo od dosade naređuje vojnicima da vježbaju na paradnom trgu, a kad izvana navali neprijatelj, oni nisu u stanju da ispale ni jedan valjani hitac. A ludost, prava kraljica puka, ulazi s bubnjevima i trubama: hop, hop! Za njom klicanje — klicanje. Vazali se podižu s mjesta, na koja ih je zatvorio um, i ne će više da ustaju, sjedaju i liježu, kako to želi pedantni dvorski meštar; a on, gledajući te budale, govori:

»Pogledajte, ludost mi je izludila — zaludila najbolje pitomce — da, oni su poludjeli.« To je igra riječima, bratac Medardo — a igra riječima, to su usijana kliješta za kovrčanje u ruci ludosti, kojima ona kovrča misli.« »Ponovo«, upadoh ludom Schonfeldu u riječ, »ponovo vas molim, okanite se besmislenog brbljanja, ako možete, i kažite mi, kako ste dospjeli ovamo i što znate o meni i ovoj odjeći, što je na meni.« Pri tim riječima uhvatio sam ga za obje ruke i posjeo na stolicu. Kao da se domišlja, oborio je oči i duboko uzdahnuo. »Ja sam vam«, progovorio je tada tihim umornim glasom, »po drugi put spasio život. Ja sam bio onaj, koji vam je pomogao pri bijegu iz trgovačkog grada, ja sam bio i onaj, koji vas je dopremio ovamo.« »Ali zaboga, za ime svih svetih, gdje ste me našli?« uzviknuo sam, pustivši ga; istog časa skočio je i uzviknuo, sijevajući očima: »Eh, brate Medardo, da te ja, ovako sitan i slab, kakav jesam, nisam ponio na svojim plećima, ti bi bio razmrskanih udova ležao na točku.« Uzdrhtah — kao satrt klonuh na stolicu; tada se otvoriše vrata i žurno uniđe duhovnik, koji me je njegovao. »Kako ste dospjeli ovamo? Tko vam je dopustio, da uđete u ovu sobu?« tako je navalio na Belcampa; ovome navriješe suze na oči, te stade molećim glasom govoriti: »Ah, velečasni gospodine, nisam više mogao izdržati, da ne govorim sa svojim prijateljem, kojega sam istrgnuo iz sigurne smrtne opasnosti!« Pribrah se. »Recite mi, dragi brate«, obratih se duhovniku, »da li me zaista ovaj čovjek doveo ovamo?« Nije izustio ni riječ. »Sad znam, gdje sam«, nastavih, »naslućujem, da sam bio u najstrašnijem stanju, što postoji; no vidite, da sam potpuno ozdravio, te valjda mogu saznati sve, što mi se dosad vjerojatno namjerno prešućivalo, jer me se smatralo razdražljivim.« »Zaista je tako«, odgovori duhovnik, »ovaj vas je čovjek doveo u naš zavod, bit će tome tri do tri i po mjeseca. Našao vas je, kako je ispričao, naizgled mrtva četiri milje odavde u šumi, koja dijeli ...sko područje od našega, i prepoznao u vama Medarda, kapucina iz samostana u B., kojega je poznavao otprije i koji je na putovanju u Rim prošao kroz mjesto, gdje je on ranije boravio. Bili ste u stanju

potpune apatije. Hodali ste, ako vas se povelo, stajali ste, ako vas se ostavilo, sjedili ste, lijegali, ako vas se na to uputilo. Jelo i piće morali su vam silom ulijevati. Iz usta su vam izlazili samo mukli nerazumljivi glasovi, vaš pogled kao da je bio bez vida. Belcampo vas nije napuštao, vjerno vas je njegovao. Poslije četiri sedmice pali ste u najstrašnije bjesnilo, te smo bili prisiljeni da vas smjestimo u jednu od udaljenih prostorija, određenih za takve slučajeve. Bili ste nalik na divlju zvijer — no ne ću vam pobliže ocrtavati to stanje, jer bi vam sjećanje na to bilo možda i odviše bolno. Nakon četiri sedmice odjednom ste ponovo zapali u ono stanje apatije, koje je prešlo u potpunu obamrlost, iz koje ste se ozdravljeni probudili.« Dok je duhovnik pripovijedao, Schonfeld je bio sjeo i podbočio glavu na ruku, kao da duboko razmišlja. »Da«, poče on, »znam vrlo dobro, da sam ponekad bezumna budala, ali zrak u ludnici, škodljiv za pametne ljude, na mene je već sasvim dobro utjecao. Počinjem razmišljati o sebi, a to nije loš znak. Ako uopće postojim samo po svojoj vlastitoj svijesti, onda bi se radilo samo o tome, da ta svijest svijesnome skida lakrdijašku odjeću, pa bih ovdje postao čak i solidan gentlemen! No, Bože! — zar genijalni vlasuljar nije već sam po sebi predodređen za smušenjaka? Smušenost je štit protiv svakog ludila, i ja vam, velečasni gospodine, mogu jamčiti, da ću i pri sjevero-sjeverozapadu crkveni toranj dobro razlikovati od ulične svjetiljke.« »Ako je zaista tako«, rekoh, »dokažite mi to time, što ćete mi mirno ispričati tok stvari, kako ste me našli i kako ste me doveli ovamo.« »Učinit ću to«, odgovori Schonfeld, »iako gospodin duhovnik zabrinuto krivi lice; no dozvoli, brate Medardo, da tebe, kao svoga štićenika, oslovljavam s povjerljivim ti. Idućeg jutra, nakon one noći, kad si ti pobjegao, iščeznuo je na neobjašnjiv način i onaj stari slikar s cijelom svojom zbirkom slika. Koliko god je ta stvar u prvi čas pobudila veliku pažnju, uskoro su je zaboravili u bujici novih događaja. Tek kad se saznalo za umorstvo u dvorcu baruna F., kad su ...ski sudovi izdali tjeralice za redovnikom Medardom iz kapucinskog samostana u B., sjetiše se ljudi da je slikar cijelu tu priču ispričao u gostionici i da je u tebi prepoznao brata Medarda. Gazda hotela, u kojem si stanovao, potvrdio je pretpostavku, da sam ti ja pomogao uteći. Počeše paziti na mene,

htjedoše me baciti u zatvor. Nisam se teško odlučio da pobjegnem od bijednog života, koji me je već odavno pritiskao. Odlučih da odem u Italiju, gdje ima opata i frizura. Na svom putu vidjeh te u rezidenciji kneza von ***. Govorilo se o tvojem vjenčanju s Aurelijom i o pogubljenju redovnika Medarda. Vidio sam i toga redovnika. No, bilo kako bilo, ja sam t e b e smatrao za pravoga Medarda. Vrzao sam se oko tebe, no nisi me zapazio, te napustih rezidenciju, da produžim svojim putem. Poslije dugog hoda uputio sam se jednom u ranu zoru kroz šumu, što se mračna i crna sterala preda mnom. Upravo kad su se bile probile prve zrake jutarnjeg sunca, nešto zašušta u gustome grmlju i preda me iskoči neki čovjek raščupane kose i brade, ali lijepo odjeven. Pogledao me divlje i smeteno i začas mi iščeznuo s vida. Pođoh dalje, no kako se prenerazih, spazivši tik pred sobom neku golu ljudsku priliku ispruženu na tlu. Pomislih, da je netko ubijen, i da je onaj, što je bio bježao, ubojica. Sagnuh se ka golom čovjeku, prepoznah tebe i razabrah da lagano dišeš. Tik uz tebe ležala je ova redovnička mantija, koju sad nosiš; s mnogo muke obukoh te u nju i odvukoh te dalje. Napokon si se prenuo iz duboke nesvijesti, ali ostao si u stanju, koje ti je upravo opisao velečasni gospodin. Trebalo je zaista mnogo napora, da te otpremim dalje, i tako tek uveče stigoh do neke krčme usred šume. Ostavih te na travi, kao snom opijena, i uđoh u krčmu da uzmem jela i pića. U krčmi su sjedili ***ski draguni, koji su po pričanju krčmarice trebali da sve do granice tragaju za nekim redovnikom, koji je na neshvatljiv način umakao u času, kad je trebalo da bude pogubljen zbog teških zločina. Za mene je bila tajna, kako si iz rezidencije prispio u šumu, ali uvjerenje da si upravo t i taj Medardo, kojega traže, nalagalo mi je da te s najvećom brižljivošću izbavim iz opasnosti, u kojoj si, kako mi se činilo, lebdio. Odvukoh te skrovitim putovima preko granice i napokon dođoh s tobom u ovu kuću, gdje primiše i tebe i mene, jer sam izjavio da se od tebe ne ću odvojiti. Ovdje si bio siguran; jer primljenog bolesnika nikako ne bi predali stranim sudovima. S tvojih pet osjetila nije bilo baš najbolje, dok sam stanovao uz tebe u ovoj sobi i njegovao te. Pokrete tvojih udova nije se moglo pohvaliti. Noverre i Bestris bili bi te duboko prezirali, jer ti je glava visjela na grudi, a ako te je čovjek htio uspraviti, prevrtao si se kao loše izrađen čunj. U veoma žalosnom stanju bio je i tvoj govornički dar, jer si bio jezivo šutljiv i tek si ponekad izgovorio

jedino »hu, hu!« i »me... me...«, a iz toga se nije osobito razabiralo, što želiš i što misliš, čak je izgledalo da su te i ova dva sloga iznevjerila i da se skicu na svoju ruku, odnosno na svojim vlastitim nogama. Napokon si se odjednom i odviše razveselio, visoko si poskočio, zaurlao od silne radosti i stao čupati mantiju s tijela, da se oslobodiš svakog okova, koji sputava prirodu — tvoj apetit...« »Stanite, Schonfelde«, prekinuh tog užasnog lakrdijaša, »stanite! Već su me obavijestili o strašnom stanju, u koje sam bio zapao. Hvala beskrajnoj strpljivosti i milosti Gospodnjoj, hvala zagovoru blažene Djevice i svih svetih, što sam spašen!« »Eh, velečasni gospodine!« nastavio je Schonfeld, »što imate od toga! Mislim od te posebne funkcije duha, koju nazivaju sviješću, i koja nije ništa drugo nego prokleto djelovanje odvratnog ubirača maltarine, trošarinskog činovničića, pomoćnika glavne kontrole, koji je otvorio svoju nesretnu kancelariju u tavanskoj sobici, te svoj robi, što hoće napolje, govori: »Hej... hej... izvoz je zabranjen... nikud iz zemlje, nikud.« Najljepši dragulji guraju se u zemlju kao prezreno sjeme salate, a ono što iznikne, u najboljem je slučaju šećerna repa, iz koje praksa, pomoću utega od tisuću centi istisne četvrt unce šećera lošeg okusa... He, he... a ipak se onim izvozom moglo uspostaviti trgovinu s divnim Božjim gradom tamo gore, gdje je sve gordo i veličanstveno. Bože nebeski! Gospode! Sav svoj skupo kupljeni puder a la Marechal ili a la Pompadour ili a la reine de Golconde, bio bih bacio u rijeku, tamo gdje je najdublja, da sam makar i prekupnjom mogao odande dobiti i trun sunčane prašine, da naprašim vlasulje visokoobrazovanih profesora i školskih kolega, a prije svega svoju vlastitu! Sto ja to govorim? Da je moj Damon vas, najčasnijeg među svim časnim redovnicima, mogao ogrnuti, mjesto frakom buhi-ne boje, sunčanom jutarnjom haljinom, kakvu bogati, obijesni građani Božjeg grada oblače, kad im se žuri na stolicu, zaista bi se sve bilo desilo drukčije u pogledu otmjenosti i dostojanstva; a ovako je svijet smatrao, da ste neki običan glebae ad scriptus, i da vam je đavao cousin germain.« Schonfeld ustade i stade hodati ili, bolje reći skakutati, iz jednog ugla sobe u drugi, žustro gestikulirajući i čineći lude grimase. Sav se zanio kao obično i raspaljen nizao budalaštinu za budalaštinom. Zgrabih ga stoga za obje ruke i rekoh:

da biste mogli tako dugo govoriti o stvarima iz vašeg ranijeg života. i ne znate koji ^je pravi? Osim toga. Osim toga (obratio se Schonfeldu) vi imate način prikazivanja.»Zar hoćeš da se po svaku cijenu ovdje mjesto mene udomaćiš? Zar se poslije minute pametne ozbiljnosti ne možeš okaniti lakrdija?« On se nekako čudno nasmiješi i reče: »Je li zaista tako glupo to. kao pokrivač f/krovova. »Oprostite. španjolski papar uz cvjetaču. prema kojem određujemo svoj pravac. poštovani redovnice? Zar se ne bojite. a ne koristi se njim na svoje zadovoljstvo i radost. nego skačeš čas ovamo. bijedni glupak. Tada prekinu naš razgovor. onda se podiže na vrške prsta. da i dobra. oprosti mome staležu što u sebi nosim lakrdijaško kao ugodnu primjesu. da ponekad uzimate i premalo mačjeg mozga.« Schonfeld se zapilji u duhovnika široko razrogačenim očima. zdrava misao postaje smiješna i nevjerojatna. kao odijelo prekriveno šarenim prnjama. gospodo. Možda biste imali sreću u nekom kazalištu. čas Schonfelda i njegove grimase. vi ćete malo po malo sve saznati od svog prijatelja. pa nije razumio ni riječ. smješkajući se i dalje s gorko-slatkim izrazom lica. »što tvoje budalaštine često imaju dubok smisao. koji vam obojici ne može služiti na dobro. pljesnu rukama nad glavom i uzviknu . ali ti to sve opšiješ i optočiš takvim tričavim šarenilom. prekinu me Schonfeld tiho. kad me obuzme duh?« »Upravo to i jest nesreća«. odgovorih. govorili smo njemački. čas onamo — tvoj pravac ide ukrivo!« »Sto je pravac«. Jeste li vi svijesni svog cilja. koji može slušaocu potpuno živo predočiti sve ono. U Njemačkoj mora da vas smatraju suludim. te onda. koje prikazuje komedije. Bez toga je vlasuljar jadna figura. vidite dva cilja. o čemu govorite. časni kapucine? Pretpostavka pravca je neki cilj. »Sto je pravac. ali da mjesto toga u gostionici i pored nategnutog konopca potegnete i odviše spirituoza. a čak bi vas i kod nas smatrali za dobrog buffona. što mi dužnost nalaže da učinim kraj razgovoru. brate.« Duhovnik je pažljivo promatrao čas mene. kad potpuno zdravi odete iz našeg zavoda svakako i dalje pratiti. kapucine. koji u džepu nosi privilegij. još odveć slabi. što govorim. koje vjerojatno izazivaju bolne uspomene. Nikad ne ideš ravno. jer će vas vaš prijatelj. kojemu se vrti u glavi. Vi ste.

odluka je pala!« S tim riječima istrčao je napolje. što.. S . Usprkos vjernosti. te sam bio zadovoljan.. ne treba ti više moja pomoć. Gledao sam u daljinu. Čak sam se i duhom bio srozao do običnog. »sasvim ozdravio. te je sve izgledalo bezbojno. što je niknula u mojoj duši. Podmetnuli su mi namjeru da hodočastim u Rim. a poslije sve dužih šetnji vratila mi se i snaga. tek nekoliko sati udaljen od Rima. No dozvoli da posljednji put primijenim na tebi svoju umjetnost. škare i češalj. te odlučih da to zaista učinim i krenuh na put cestom.. boja mi je postala svježija. te namislih da se temeljito odmorim. kud me vodi glas moje duše. i da sam krenuo na put. te sam se od srca radovao kad bi pobožni ljudi napunili moju prosjačku torbu i moju bocu. ali neugodna i jeziva za zdravog. sivo u sivom.. koja je za duševno bolesnog bila blagotvorna. da sam u nekom stanju neosjetljivosti. Rekao sam da je samostan u Njemačkoj.. što me je okruživalo. za koju su mi kazali da onamo vodi. Belcampo. gdje bih se mogao upustiti u razgovor. kako si samo mogao da ne osjetiš svoj pravi poziv.. ne bih li ugledao neko mjesto. dok sam ja za uzvrat mehanički brbljao molitve. dragi brate Medardo«. ipak sam i sam bio svi-jestan.. zbogom!... Tako napokon prispjeli do velikog kapucinskog samostana. koja mi sad izgleda kao neki prezreni zanat. postao mi je taj čovjek neugodan.« Izvukao je nož. u kojem sam ranije boravio... raspušten. da ću moći izdržati pješačenje. Tu su morali primiti svog redovničkog brata. te napustili kuću. jer bih htio stupiti u neki drugi samostan svoga reda. kad je otišao. koju je pokazao prema meni. »Ti si sad. glasu sudbine. reče. okružen jedino gospodarskim zgradama. koje je zastiralo tamnim velom svaku sliku. Ne sjećajući se ničeg proteklog. Belcampo. te mi uz tisuću grimasa i šala uredio tonzuru i bradu.. da isprosjačim jelo ili prenoćište. Liječnik mi je prilično pomogao sredstvima za jačanje. bio sam potpuno zaokupljen brigom za ono.talijanski: »Glasu duhova!. spreman za put. odlazim. Bio sam uvjeren. Iako mi je duh potpuno ozdravio. leži na osami. ti si mi progovorio na usta ovog časnog gospodina!.. Idućeg jutra došao je k meni. priglupog redovnika-prosjaka..

»Ti si bolestan. Sveta Rozalija — kobna slika s oltara mojega samostana! Ah! — ugledah Aureliju! Sav moj život — moji hiljadu-struki grijesi — moji zločini — umorstvo Hermogena — Aure-lije — sve — sve mi to kao j e d n a j e d i n a užasna misao proleti kroz mozak poput šiljastog usijanog željeza. Smjela. prikazivale mučenje svetaca. i prior izjavi da mogu kao stranac ostati u njihovom samostanu. redovnici se udaljiše na priorov mig. Htjedoh pogledati sliku. bogato me pogostiše. prihvatio me za ruke. dok god mi se bude svidjelo. započe on. kao obično. Odvedoše me u refektorij. »Odvest ćemo te u samostan. nije se mogao uzdići. tamo ćeš se oporaviti. reče prior. Moje grudi — žile i žilice kidale su se u divljem bolu najgroznije muke! O.« Stadoh mu ljubiti ruke. prođoh pokrajnim krilima. čvrsto zadržao izgubljenoga na rubu plamene kaljuže. dok sam još kao nedoraslo dijete promatrao crkvu Svete Lipe. »Čini se. a ja uđoh u crkvu. samo duboki uzdasi puni straha odavali su užasnu satrvenost moje duše. da ih je bar ublažila smrt! Bacih se ničice — u bjesomučnom očaju razdrijeh svoju odjeću. Napokon uđoh u neku pokrajnu kapelu. Promatrao me s neopisivo blagom ozbiljnošću. bezbožnog griješnika!« Podigoše me — redovnici su bili u kapeli. odjeću. brate«. tako da je odjeknulo po cijeloj ckrvi: »Ja sam proklet. Pomolivši se pred glavnim oltarom. ali moj duh. pritisnut k zemlji. promatrajući slike na oltarima. častan starac. Redovnici odoše na kor. te se popeh uz stepenice. nema više utjehe. što su se probijale kroz šarena prozorska stakla. kao što se to događalo nekoć. kojima su bile posvećene. divna arhitektura lađe silno me zadivila. ukoliko me možda ne prisiljava neki zavjet da putujem dalje. u koju se htio strovaliti. zavapih u bezutješnom jadu. »da si opterećen teškim grijehom. u kojoj su oltar magično osvijetlile sunčane zrake. te je izgledalo kao da je neki svetac. ostadoh s njim nasamu. nisam mogao govoriti. koje su. svojstvenom talijanskim redovnicima. ja sam proklet! Nema milosti. Bilo je vrijeme za večernjicu. visok. jer tako . ni ovdje ni tamo! U pakao — u pakao — vječno prokletstvo bačeno je na mene. pun nebeskog sažaljenja. preda mnom je stajao prior.prijaznošću. brate«.

« Tada bi ona rastrgala odjeću. koje je smislila najoštroumnija okrutnost. na što me je duh neodoljivo gonio: ispovijedih sve — sve! Strašna je bila pokora. »Dalje od mene!. ali tada ću umrijeti. kad bi ga san. tada ću umrijeti. Vidio bih Eufemiju kako mi prilazi u bujnoj ljepoti. smrt će me oteti tvojoj osveti. jer nije to tvoja muka — tvoja je muka u tebi i ne ubija te. Ali velika je strpljivost Gospodnja.. tvoje zmije bodu u ranjave grudi. Istjeran iz crkve. pakao se mene ne će dočepati. Eufemija pobježe pred njim. pred kojim moram otkriti svoj život pun grijeha i opačine.. jer ti živiš u njoj. Ali kad bi iz stotinu rana potekla krv. »Idem u samostansku kapelu«. te bih viknuo: »Što hoćeš od mene. kad se pokaješ.. i mene bi obuzeli užasi prokletstva. Tvoja je muka duh opačine. samo da bih sebe optuživao.. to ti ne ćeš osjetiti. ne gubi pouzdanje — ispovijedi mi se. da bih se skrušeno molio za spas od pakla. bičujući se i mučeći se mučilačkim spravama. pohitao sam za njim. podižući glas.. Sjeo je u ispovi-jedaonicu. bacih se pred starcem ničice u prah. kad bi bol počela peći kao stotinu ugriza otrovnih škorpiona. štiteći ga kao nemoćno dijete. i ja smjesta učinih ono. produžavajući bijedno svoj život bljutavim zelenjem.izbija samo najdublje. 196 Bio sam se pribrao.. i tada bi prilika zaurlala: »Moje zmije mogu se hraniti krvlju iz tvoga srca. reče svečanim glasom i ode. Tijelo joj se bilo isušilo do kostura. ležao sam u samostanskim grobnicama. Sav moj život ukazivao bi mi se na užasan način. bezutješno kajanje. a on . u tom kosturu prepletalo se bezbroj zmija. prokletnice! Ne.. a on je vječan!« Pojavio se krvavi Hermogen. steći utjehu crkve!« U tom mi se času učini.. koje su pružale glave i crvene užarene jezike. zagrlio svojim rukama. prognan kao gubavac iz skupa braće.« Tako sam vikao. a o n jedino biće" na cijeloj prostranoj zemlji. da je prior onaj stari hodočasnik iz Svete Lipe. čiji je oganj već buktao u meni.. te bi tijelo napokon podleglo.. pa ćeš... koju mi je odredio prior. opet bi se pojavili đavolski sni. snažan i moćan zagovor svetaca. No još uvijek nisam mogao progovoriti ni riječ. zbog nekog užasnog nedjela. skuhanim u vodi. htjele bi da se napiju krvi iz mog srca. koji su mi bili zadavali nove smrtne muke.

a bol je sve više pekla. Tada se u meni probudi grijeh. i krv je sve jače tekla iz rana. probudih se. Uporno sam odbijao svaku bolju hranu. koje su im izrasle na ušima. i njegovu sestru. udaljenoj od braće. prilike sve čudnije i neo-bičnije. i sotona se stade gromko smijati! Sada si sasvim moj! Kriknuh od užasa. Metež je bivao sve ludi i luđi. koje sam nekoć viđao. koja je imala oblik križa. Raspaljen divljom požudom snažno je zagrlih. No meni samom nije bio dovoljan onaj posljednji stepen pokore. navalio je na me. ali taj je smijeh parao grudi. koje su se pretvorile u gusle. koju su mi davali. Iz mene iščeznu sva nemoć. pokazujući na vratu ranu. ležao sam po cijele dane ispružen na hladnom . čija se koža pretvorila u šarenicu pod sedlom. zahtijeva dvostruku pokoru. koja mi je sada bila određena. Prepoznah koncertnog meštra iz B. i zlurado mi se smijale — čudne ptice — gavrani s ljudskim licima prhali su zrakom. gudeći po vlastitim grudima. ona gamad ustuknu — ona mi priđe! Ah. te iziđoh iz grobnice. Napokon prođe vrijeme. Jer grešni san. čuo sam vlastiti smijeh. ali tada mi nešto užareno leže na grudi — grube čekinje izgreboše mi oči. Pehar bez dna bio mu je oklop — izvrnut lijevak kaciga! Počela je paklena zabava. na kojem je sjedio jahač sa svjetlucavom sovinom glavom. koja se sastojala samo od svakodnevnog bičevanja. Zablista lik neke žene. izvršio pokoru. da bih u samom samostanu. sjedeći na nekoj odvratnoj krilatoj gujavici. bilo mi je dozvoljeno da ulazim u crkvu i na kor za braću. u posebnoj ćeliji. ali tada se podiže neki jezivi žamor i šum. i uskoro potekoše mlazovi moje krvi od udaraca bodljikavog korbača. kojim sam se kažnjavao u bezutješnom očaju. Belcampo. svaka grešna misao. koje je prior bio odredio za najstrožu pokoru. koja se vrtjela u divljem valceru. A zatim.prošušta. i sada sam sasvim tvoja!« reče prilika. htio je da mi očešlja bradu usijanim željeznim češljem — ali to mu nije uspjelo. Htjedoh se moliti. Aurelija! »Ja živim. od najsitnijeg mrava sa skakutavim ljudskim nožicama do izduženog konjskog kostura sjajnih očiju. kako se pokora sve više i više ublažavala. pojaviše se iznakaženi kao užasne rugobe — glave su puzale nogama skakavaca. a brat joj je svirao. s gadnim licem guštera. Ljudi.

kako Vječni mjeri naša djela. likovi. ne osjećaš još nikakve utjehe. i baš to dokazuje istinitost tvoga kajanja. zadovoljio sam zakone crkve. Ti. brate«. te se trapio na najgroznije načine u usamljenoj ćeliji. neprestano su se vraćali. koji je piljio u mene: »Ja sam sveti Antonije!« Napokon proteče i posljednje vrijeme pokore. kako medu sobom šapuću: »To je svetac!« Ta riječ bila mi je užasna. kad bih sate i sate ležao na tlu. da se bez tuđe pomoći nisam mogao podići. čim on na tome gradi svoje nade i smatra. Oči su mi ugasle. progovorio je. i na vidljiv način dokaže iskrenost svog kajanja. tko se drzne povjerovati. koji vjeruje da je pokorom zatro svoj grijeh. ne smanjuju ni za tren težinu njegovih grijeha. Sve je to bilo uzalud. »Kad sam ti brate«. i izgubljen je svatko. kad sam u drskom bezumlju bio doviknuo slikaru. No mislim.. kako bi zemaljskim mukama naplatio svu đavolsku slast nedjela. a sa mnom se slažu i poznati crkveni učitelji. jer me i odviše živo podsjećala na onaj grozni čas u kapucinskoj crkvi u B. da me muči podrugivanjem i mami na grijeh. na koji sam je izvršavao. koje mi je prior bio odredio. da će moje tijelo podleći mukama. te sam čak čuo. kojega nije stigla ruka pravde. a o n a j pokajnik. On treba da duh potpuno obrati nebeskome i trapi tijelo. koje su rađale misli. bio sam izručen samom sotoni. dragi brate Medardo. da nebo može osvojiti vanjskom pobožnošću. dokazuje da kajanje u njegovoj duši nije istinsko. Promatrali su me bojažljivo i sa strahopoštovanjem. da je time postao dostojan milosti Vječnoga. Prior naredi da me dovedu u njegovu sobu. naredio najstrožu pokoru. koji traže da zločinac. produži prior povišenim glasom. iako se činilo. koje sebi zadaje pokajnik. Moja stroga pokora. »Osjećaš li.mramornom podu pred slikom svete Rozalije. Okani se sada svakog bičevanja. . ja to želim. da ni najstrašnije muke. a pokajnički je priznao svoje zločine sluzi Gospodnjem. odgovorih u tupom očaju. baš da je i čist od stvarnoga grijeha. »da ti je stroga pokora olakšala dušu? Je li te nebo utješilo? »Ne. Nikakav ljudski um ne može dokučiti. i došlo je dotle. »pošto si mi ispovijedio čitav niz užasnih nedjela. velečasni gospodine«. no ni onda ne odustah od trapljenja. jer sam vanjskim mučenjem namislio zaglušiti unutrašnje strašne muke. neviđen način. ranjivo tijelo pretvorilo se u raskrvavljen kostur. izazva pažnju redovnika.

što je u njoj. podigoh ruke na molitvu. ali bez te borbe ne bi bilo vrline. i sam više ne pamtim otkad. jer je ona samo pobjeda dobrog principa nad zlim. jer ga ne možemo shvatiti. što ti je bila dana snaga da u žilavoj borbi savladaš sotonu. Spoznat ćeš u cijelosti svoju vlastitu neobičnu sudbinu. baš kao što se iz obrnutog rada grijeh.« Padoh na koljena. to više. ali glavno. i dok si griješio bio si samo njegovo oruđe. jer smo iz niza pojava izveli pravilo cikličkoga ponavljanja. iz grudi se stadoše otimati duboki uzdasi. pa ću je i tebi povjeriti. koja te bacala čas u viši svijet čudesnih vizija. više tako ne nazivamo. te u tupoglavoj tvrdokornosti u njega ne vjerujemo. Čuda su ostala. nastavio je prior. kojoj nisi mogao umaći. Unutrašnjem oku uporno poričemo takvu pojavu. svraća ponekad u naš samostan i možda će uskoro opet doći. ni ono najčudnije. Dao mi je na čuvanje knjigu.. da si pred očima Gospodnjim manje grešan zbog toga. naime. Govori se da je čuda nestalo sa zemlje. Sudbina. nisam nacistu. kojoj je svaki put. krv iz tvoje vlastite rane bila ti je potekla po ruci. a da bi se mogla odraziti na gruboj površini vanjskog oka. dala je sotoni moć nad tobom. kroz taj se krug ipak često probije neki fenomen. odavno. u divljem bezumlju povrijedio si sama sebe. čas u najobičniji život. što nas svaki dan okružuje. što je to moja najsvetija dužnost.. ja u to ne vjerujem. Nije mi zabranio da tu knjigu i drugima dam u ruke. dodao još poneki redak. Aurelija živi. Onog neobičnog slikara ubrajam u takve izvanredne pojave. da sebe optužuješ i za j e d a n zločin. Iako.. to je jedna povijest. Znaj prije svega.. o kojem si govorio u ispovijedi. koje su u suprotnosti s bilo kakvim poznatim prirodnim zakonom. kad je svratio do nas. »da onaj stari nepoznati slikar. Aurelija živi. u kojoj ima različitih crteža. jer je odviše providna. što nazivamo . No ne umišljaj sebi. suze provališe na oči! »Znaj nadalje«. pred kojim se obruka sva naša razboritost. koji si izvršio samo voljom.uzimaj bolju hranu i ne izbjegavaj više drugovanje s braćom. Nema čovjeka u čijem srcu ne bjesni zloduh i ne opire se dobrome. Znaj da sam tvoj tajanstveni život i sve njegove prečudne zaplete upoznao bolje nego ti sam. da li je njegova tjelesna pojava o n o . znam to.

što slutim i mislim u pogledu slikara. što je našao u slikarovoj mapi. dobit ćeš od mene neobičnu knjigu tog čudnog slikara. Ne smijem ti pobliže govoriti o tome. te bi mi blag. postalo jasno i čitko tek onda. kad si mi se ti. Sam ćeš to pogoditi. jedva čitljivim pismom u šarolikim bojama. Ne! — za mene nije više bilo zagonetki. opisujući kako se oprostio od priora. sv. Kad je prior primijetio da mi je duh opet bodriji. moje slutnje. oporavi se. koju kao da je samo čitao. Idi. Otvorih je. nastavlja ovdje svoje pričanje. učinilo bi mi se često. iako se nije ublažila bol. okanio sam se trapljenja i ograničio se na usrdnu molitvu pred oltarima svetaca. ne upuštajući se više u ono. što mi pade u oči. i od prijazne braće. dragi moj brate Medardo. kako se naginje nad mene s nebeskom sućuti u očima punim suza. kad je_ bio kod nas. te svuda. u crkvi sv. Sebastijana i . Čudnovato je također. Umetnuta primjedba izdavačeva Brat Medardo. da nitko nije kod njega primijetio obične životne funkcije. kako je hodočastio u Rim. Nikad ga nisam vidio ni pisati ni crtati. kao da me želi zakriliti. tada bi mi se spustile vjeđe. dade mi slikarevu knjigu i napomenu mi neka je pažljivo čitam u njegovoj ćeliji. i prvo.« Učinio sam. bili su crteži freski iz Svete Lipe. ili će ti se tajna možda sama otkriti. a ipak bi se u onoj knjizi. Iako mi je srce još uvijek krvarilo. ispovijedio. kao da su me zaklonila anđeoska krila. jeo sam s braćom. koja mi je pekla dušu. to su bili moji snovi. Petra. da će za nekoliko dana tako biti. a kad sam smrtno umoran. što je bilo u toj slikarevoj mapi. te bih ugledao ljupki lik žive Aurelije. nabačeni u obrisima i onda isjenčani. a uvjeren sam. i kad se osjetiš bodra duha. što je slikar unio na posljednjim stranama knjige sitnim. da tu zagonetku brzo riješim. kako je želio prior.s t v a r n i m . nejasna skica nekog fantastičnog slikara. da mi je sve ono. upućenog u njegove tajne. Pružila bi ruku nad moju glavu. krepak san ulijevao u žile novu životnu snagu. kako to sam ne bih nikad uspio učiniti. ležao budan na tvrdome ležaju. samo prikazani jasno i određeno u oštrim potezima. Izvjesno je toliko. napustili su me bar strašni sni. pojavilo više ispisanih listova nego prije toga. Ono. Ni najmanje se ne iznenadih niti osjetih bilo kakvu želju. ta znao sam već odavno sve. svaki put. što mi se u knjizi činilo samo kao zbrkano piskaranje.

živi u Italiji. išarati i iskititi neprikladnim figurama u obliku kojekakvih objašnjenja i napomena. u kojem bi se prelomile one raznobojne zrake. iz koje je potjecao često spominjani Francesco. mislim tu i tebe i sebe. kako su ga napokon stali smatrati svecem. na čijem je dvoru boravio Medardo. U ulozi izdavača molim te. kad mi postade jasno.. knez od P.. Morao bi spjev slikareve kronike. Neobičan ton tog teksta zvuči u njemačkom grubo i muklo kao napukla čaša. Ivana Lateranskog. Medardov otac. ispisan sitnim. i odviše su nejasne slutnje i snovi brata Medarda. i t.Laurencija. ali stari slikar objašnjava i najzamršenije rodbinske odnose. pa je jasno osjećao. gotovo nečitljivim pismom i sasvim neobičnim rukopisom. čim prethodno s najvećom tugom napomenem samo ovo: Kneževska porodica. d. o kojoj je govorio Medardo.. sv. nakloni čitaoče. Uostalom. Velike Gospe. Rukopis pokojnog kapucina bio je umotan u stari požutjeli papir. zapisana u slikarevoj knjizi. da je to ona povijest. a da bi makar i donekle mogli povezati zamršene i pokidane niti Medardovog pričanja. daje u ruke ovu knjigu. to ću učiniti. te kako ga je to otjeralo iz Rima. da nam nedostaje žarište. Bilo je stoga nemoguće navesti imena. pa je izdavač uvidio da s takvim općim oznakama ne bi bio potpuno razumljiv. jednostavan poput korala. knez von W. S mnogo muke uspjelo mi je odgonetnuti slova i riječi. uz to još lijepim i romantičnim imenima kao što je to u ovom slučaju. Pisana je na starotalijanskom jeziku. gotovo kao kronika i vrlo aforistički. iako raspolaže pravim. Njegov brat Johann.. da je samo to i ništa više. nakloni čitaoče. nama. prije nego nastaviš s čitanjem. ako kažemo.. kad mora izmišljati imena. u čijoj je rezidenciji boravio Medardo. nakloni čitaoče. iz koje potječe Francesco. oženio se s talijanskom . pa je to silno dražilo moju radoznalost. pojavljuje se kao predak obitelji. a nitko na svijetu nije bespomoćniji od onoga. No. te se uvelike iznenadih. a isto tako žive još i potomci kneza. Theodor. kako je privukao na sebe čak i pažnju pape. koji ti. »barun«. ne pročitavši što je zapisao slikar. jer je postao zaista raskajan grešnik. no zbog razumijevanja cjeline ipak je potrebno da se ovdje umetne prijevod. Naznačeni izdavač mislio je da će sebi vrlo dobro pomoći s nazivima »knez«. bolje ćemo se izraziti. klečao i molio se pred svim oltarima. upamti ovo: Camillo. knez von W. otac je kneza Alexandra von W.

Tada se stari gordi knez Camillo strašno razgnjevi. koji je već bio u visokim godinama. razljuti se morski lav Camillo i zakle se da će Francesca odagnati i nasljedstvo prenijeti na njegovog mlađeg brata Zenobija. i tako se dogodi da Zenobio dođe na vlast. samo je stari Leonardo ukrotio njegovu divlju narav i. koji je u njemu nastanjen. te posla povjerljive sluge da sina dovedu kući. . te odgovori ocu da dobro vlada kistom. obrati se odmah pismom svome najstarijem sinu Francescu. A sada mjesto nastavka pripovijetke slijedi: List pergamenta starog slikara . da dođe. kad se Francesco odrekao plemićkog staleža. moći sebi jasno predočiti. a Francesco. koju mu je davao brat vladar. kad stari knez Camillo izgubi život u nekom ljutom. odrekavši se kneževskog staleža i imena. neka s četiri dobro naoružane i ljudstvom opremljene galije poduzme pohod protiv ovih drskih razbojnika. jer je bila kćerka grofa Pietra S. te za očeve odsutnosti vlada zemljom. čist odraz božanskog duha. Francesco je učio slikarstvo u školi Leonarda da Vin-cija i duh umjetnosti bio ga je tako potpuno obuzeo. potječe iz Italije. nazva sina nedostojnom ludom. obrati velikom pomorskom junaku Camillu. Obitelj baruna F. te treba napomenuti jedino da barunica von F. krvavom boju s Alžircima. i da su velika ratnička djela samo okrutna zemaljska igra. dragi čitaoče. ljuto pritiješnjena od alžirskih gusara. i da želi ostati kod Leonarda. ako zapamtiš ovih nekoliko imena i slova. Francesco bijaše inače gord i obijestan mladić. I dogodi se. Sve ćeš. da ni na što drugo nije ni pomišljao. primio ga je kao svog odanog..princezom Giacintom B. No kako se Francesco odlučno usprotivio povratku i izjavio. knezu od P.. ali ne žezlom. i življaše prilično bijedno od male godišnje potpore. te se republika Genova. Camilio. Nije mogao napustiti umjetnost ni majstora.. Stoga je i smatrao umjetnost višom od svake zemaljske časti i sjaja. jednog od sinova grofa Filippa S. željan slavnih djela. naprotiv. te mu se sva druga ljudska djelatnost činila kao jadan trud oko ispraznih tričarija. te propisno i svečano poveljom ustupi svome mlađem bratu pravo na nasljedstvo kneževskog prijestolja. da mu knez usprkos svem sjaju prijestolja u usporedbi s valjanim slikarom izgleda samo bijedno biće. postade slikar.. Francesco je s tim bio potpuno zadovoljan. u brdima poznata je. dok je stvaranje slikara.

osnovali su neko tajno društvo. s Francescom na čelu. provodeći razuzdan život. da je neki kapucinski samostan već odavno bio naručio. postao slavan te je morao naslikati mnogu oltarsku sliku za crkve i samostane. nazivao se kneževskim slikarom. Nitko nije umio prikazati razbludnu bujnost ženskih oblika tako vjerno kao on. odlučio je brzo . ovi mladići. smišljali i divno izvodili njemu u slavu. varavim sjajem poganstva. te oponašali običaje starih Grka i sa besramnim djevojčurama priređivali bezbožne grešne svečanosti. uzdigavši se do visine majstorove. a kojeg se ipak nije htio okaniti. velika djela. Tada u mladome Francescu ponovo izbi oholost i obijest. po crkvama i samostanima naslađivao divnim slikama starih bogobojaznih majstora i upijao ih u dušu s umjetničkom predanošću. koji je uzimao boju puti od živih modela. zagrijani svetim kršćanstvom. uskoro je u divljoj buri poroka bio najspremniji jedrilac. koja je ljepotom likova i razmetljivim blještavilom boja zasljepljivala oči mnoštva. Tada se sjetio. da je u Rimu dospio medu divlje i razuzdane mladiće. No nijedan ga lik nije tako svega prožeo kao jedan poznati kip Venere. sve dok napokon nije umro u dubokoj starosti. a još više kipara. da je Francesco. Samo da dođe do novca. Dogodilo se. te se dogodilo. Potpuno omamljeni lažnim. koje je svojim pretjeranim pohvalama činilo Francesca sve taštijim i oholijim. Stari Leonardo iskreno mu je pomagao savjetom i djelom. u kojem su bezbožno ismijavali kršćanstvo. koji su priznavali samo antičku umjetnost i ismijavali sve ono. kao ranije. koji mu je brzo gutao svu zaradu. jedamput je izostala duže nego obično. te se odvratio od smirenog jednostavnog stila i stvorio neku novu maniru. O starom Leonardu govorio je s prezirom. Mjesto da se. da je učenik.vjernog sina. pa kako je žudio da u svemu bude prvi i najistaknutiji. Bilo je među njima slikara. marljivo je slikao likove lažnih poganskih bogova. da za visoku cijenu izradi sliku svete Rozalije. Smatrao je sebe najvećim slikarom svog doba i spojivši postignuto umjetničko savršenstvo sa svojim staležom. Pomagao je starcu da dovrši mnoga važna. Francesco je u bezbožnom zanosu slikao mnoge prizore iz lažnog carstva bajki. te se tako dogodilo. zapao u tešku novčanu nepriliku. koji mu je stalno zaokupljao misli. a lik i stas od starih mramornih kipova. kao neka dugo i mučno prigušena vatra. koju je Zenobio davao bratu. Godišnja potpora. što su novi umjetnici.

ali sada. No lice svetice nije mogao dovršiti. potaknut od onog duha. koji je dotada provodio. gdje kao nemoćan bolesnik leži opružen na postelji.dovršiti to djelo.« Mladići. o koju si se ogriješio. koji je bio njime ovladao. naslika oko nje svakovrsne figure. kao da se pobojao i uplašio. mladići napuniše pehare i izliše ih pred . kao da ga stari majstor Leonardo gleda tužnim licem i govori mu pun brige i bola: »Ah. Namislio je sveticu prikazati golu. moraš se najprije odreći svih grešnih težnja i u dubokom kajanju i skrušenosti izmoliti zagovor svetice. Skica je izvanredno uspjela. slika je bila onaj moćni duh. I oko golog tijela obvi se pristojna odjeća ljupkih boja. i to postade za njega paklena muka. ili. te oblikom i stasom nalik na onaj kip Venere. tamnocrvena haljina i poput neba plavi plašt. kako si se ti odjednom tako razbolio? Ajde da prinesemo vinsku žrtvu Eskulapu i ljubaznoj Higiei. koja ga je šiljastim žalcima ubadala u srce. ali bilo mu je pri duši. htio sam ti zaista pomoći. potražiše ga u njegovoj radionici i nađoše ga. kojeg se ranije nije htio prihvatiti zbog odvratnosti prema svim kršćanskim svecima. ali ne smijem. A kad im se Francesco potuži na svoju nevolju. Iz mračnih magli stade se pojavljivati lice nekog anđela iz visina nebeskog carstva. koji ga je uhvatio snažnim rukama i uzdigao nad onaj grešni svjetski život. Više nije mislio na sliku Venere. kao da mu je neki zao duh slomio snagu. bolje. ne odredivši pobliže da li slikar treba da obradi i neki značajan događaj iz njenog života. te lakomisleni mladići stadoše veličati Francescovu bezbožnu namisao. kako ne može dovršiti sliku svete Rozalije. ne bi li ovaj slabić ozdravio!« Donijevši sirakuškog vina. sve ispade drukčije. prasnuše u smijeh i rekoše: »E. nego što je bilo u njegovom srcu i mislima. i neki snažniji duh nadjača duh drske laži. gle. da u crkvi pobožnih redovnika mjesto kršćanske svetice postavi sliku poganskog božanstva. koje je Francesco dugo izbjegavao. brate. koje su se čudesno složile i prikazivale mučenje svetice. ali Francesco se ne usudi da ga dovrši. Ali čim je Francesco počeo slikati. da će povrijediti sveticu i zbog toga potpasti pod sud Gospodnji. Francesco je potpuno utonuo u svoju sliku. Kapucini su u pismu slikaru Francescu spomenuli samo sliku svete Rozalije. pa je Francesco upravo stoga i bio na sredini platna naslikao samo lik svetice.

te su se mladići mnogo smijali i uzvikivali: »Hej. što su ga ismijali kao slabića. kako si blijed i bolestan. zaista ružan čovjek. moraš živjeti i biti moja. nemoćni prijatelju. Tada probudi ostale mladiće iz sna. Kao što brdo Vezuv s bijesnim hukom riga razoran plamen. kao da ih preuze san. istrgnu iz doktorovih ruku bocu i stade naglo piti. koji je opet poprimio mladenački izgled i svoj čvrst hod. ja sam liječnik.nedovršenu sliku. takav se ne ćeš dopasti gospodi Veneri! Možda će te se prihvatiti donna Rozalija. želeći da po hodu i držanju bude što više nalik na nekog starog liječnika. tako sada bijesno potekoše vatrene bujice u Francescovim grudima. Iz boce se stade širiti neki čudan miris. i čudno mrštio i nabirao mladenačko lice. To je vino iz podruma svetoga Antonija. tako da je izgledao kao star. moram te podiči iz te tužne nemoči! Jadni momče. kako stoji tik pred slikom i ljubazno mu . koje je slikao. tapkao je. moram dovesti liječnika. te svi zajedno oteturaše niz stepenice. jadni momče. pogledajte. »Nazdravlje ti bilo!« uzviknu mladić. koji će izliječiti onog boležljivca. A Francesco u divljem gnjevu. Ali već nakon nekoliko časaka se vratio i kazao: »Hej. te i Francescu pružiše vino. Budući da slikaš svece. Kao da su oživjele. on ne htjede piti ni sudjelovati u pijanci razuzdanih drugova. u koji su bili utonuli. A kad se zatim prihvatiše pića. ili ću se posvetiti podzemnim bogovima!« Tada ugleda gospodu Veneru. kako je učeno rastegnuo lice!« Doktor pristupi bolesnom Francescu i propiskuta podrugljivim glasom: »Eh.« Mladić. te klonuše po stolicama i sklopiše oči. koji omami mladiće. prinoseći žrtvu poganskim bogovima. pogledajte doktora. kad ozdraviš! Ajde. te uzviknu silnim glasom: »I ti moraš doći. iako su nazdravljali gospodi Veneri! Tada netko od njih reče: »Ovaj suludi slikar zaista je bolestan i duševno i tjelesno. ljubljena moja božice. pred oči mu iskrsnuše sve nezna-božačke priče. srkni od mog čudotvornog lijeka. moj će te napitak sigurno okrijepiti.« Zaogrnuo se plaštem. pripasao mač i izišao.« Tobožnji liječnik bio je ispod plašta izvukao neku bocu i brzo je otvorio. savivši koljena.

Riknuo je od bezumne požude. i da ju je obuzela neizreciva ljubav prema njemu. nakanivši da sasvim vjerno prenese dražesno lice gospode Venere. otvoriše se vrata njegove sobe. kad je stajao pred slikom ukočen kao stup. da ga je često viđala kao djevojčica još onda. gotovo ga obuze groza. ali nije se usudio pogledati prema slici. u kojoj prepozna original svoje slike. što se može zamisliti. Sada je napustila roditelje i rođake i sama došla u Rim da ga opet nađe. kao da se slika stala micati. s teškom se mukom pridigao. trećega dana. koji su je okruživali. jer se kist neprestano oklizavao o magle. te podiže prema njoj ruke. Ali strana ga žena. nego se oborene glave privukao do stola. te je poput njega stao zaklinjati gospodu Veneru. oživljen lik. Dogodilo mu se ono. osmjehnuvši se. jezik mu se ukočio. koja je sada izgledala kao vjeran odraz ove strane žene. Okrenuo se i ugledao neku ženu. Uskoro mu se učini. koja mu je postala tako strašna. Stajala je pred njim dovršena do posljednjeg poteza. pridiže i reče mu. no kad je htjede zagrliti. a to je i istina. a kad pogleda sliku. i ona odjednom tako živo pogleda blistavim očima u Francesca. u kojega je ušao sotona.kima glavom. dok je bio u slikarskoj školi staroga Leonarda da Vincija. sjetio se poganskog kipara Pigmaliona. Tada se Francesco opet potpuno osnažio i pogledao u svoju sliku. i on pred strankinjom bez glasa pade na koljena. te je i protiv njegove volje prelazio po glavama barbara. A ipak se nebesko lice svetice pokazivalo sve vidljivije. što se obično uvijek zbiva pri neobičnoj pojavi duha. na kojem je stajala doktorova boca s vinom. Tada stade čupati kosu i ponašati se kao čovjek. i opet iz nje valjano povukao. koji je u dubini duše stvorio prema jednom mramornom kipu. čiju je dogodovštinu slikao. Skoči s postelje i poče da slika glavu svete Rozalije. uvidio je da je ostala mrtvo platno. Istog tog časa raspališe se u Francescu divlji grešni nagoni. kojima je bila obavijena glava svete Rozalije. i sada mu se razbludnim ljubavnim pogledima osmjehivalo ne lice svete Rozalije nego ljubljeni lik Venere. kao što sada . Ugledavši pred sobom u najvećoj ljepoti. i za njim nešto zašušta kao ženska haljina. kao da ga je smrtno pogodila munja. kao prema božanstvu. sav se smuti. Čim se malo pri-brao. Ali bi mu. da je on jako voli i da je slika od same čežnje i žudnje. neka njegovoj slici udahne život. kao da čvrsta volja ne može zapovijedati ruci. da se strovalio na tie. Tako je Francesco proveo dva dana i dvije noći. jer joj je neki unutrašnji glas govorio.

Na viku. kao da ju je to ispunilo užasom. Pun žarke ljubavi. kad vidješe grozno izobličen leš. naslađujući se grešnim užicima i zanemarujući svoju umjetnost. Francesco tada shvati. Žena je donijela sa sobom sanduk pun dragocjenosti i gotovog novca. nalik potpuno na oživljenu sliku Venere. koji su se nazivali njegovim prijateljima. da je bila u vezi s đavlom. ona mu rodi dječačića. tjeskobno stenjanje. te je Francesco dugo živio s njom. Žena osjeti da je trudna i tek tada stade sve ljepše i ljepše cvjetati u blistavoj krasoti. što u mračnim dvoranama bijedno provode svoj život u beznadnim jadikovkama? Proslavimo svečanost naše ljubavi vedro i veselo!« Francesca zavedoše ove ženine riječi. i zgrči se kao da su je pograbile snažne šake. koju podigoše ove dvije žene. i tako se dogodilo. Razbludan život. ljubljeni moj Francesco. Njena ljepota bila je samo . kad je uplašen skočio i sa svijećom u ruci pogledao prema ženi. koji je provodila s Francescom. sklonima životu? Što se naša veza tiče tih turobnih svećenika. bezočno lakomislenim mladićima. zar ti nisi pravi umjetnik. koji se ne da sputati vezama kršćanske crkve? Zar nisi tijelom i dušom odan radosnom i bodrom starom vijeku i njegovim bogovima. Sluge moradoše pohitati da dovedu babicu i liječnika. no istoga časa žena strašno. zagrli ženu i htjede je odmah voditi u crkvu. Jedne noći probudilo je Francesca iz sna neko prigušeno. još iste večeri obavio svadbenu svečanost sa stranom ženom po poganskim običajima. Sada. s užasom ustuknuše. i da je ta veza rodila onu divnu sliku i njegovu mahnitu ljubav prema njoj. a mjesto mladog lijepog lica ugledaše grozno iskrivljeno i naborano lice s otvorenim izbuljenim očima. Babica dođe sa služavkom. ali kad htjedoše ženi pružiti pomoć. vrat i grudi bili su joj iznakaženi gadnim modricama. bio je svima mrzak. da ih svećenik zauvijek veže svetim sakramentom braka. te je Francesco jedva izdržao raskošnu slast. Francesco uze dijete iz majčinog krila. te su nakanili da njihovu grešnu vezu bez svećeničkog blagoslova prijave duhovnim sudovima. koji je se napokon dočepao. u kojoj je živio. Odavno se o toj stranoj ženi koješta čudno govorilo. bili su svi uvjereni.vidi. jer je žena bila mrtva. prodorno kriknu. reče: »Ah. za njom i liječnik. Ali žena. da je s onim grešnim. štrcaše se susjedi. da je s nepoznatom ženom bio u nekoj tajanstvenoj duševnoj vezi.

koji u svojoj slabosti i nemoći nije mogao odoljeti zavođenju sotone. a neko nježno šuštanje i šum kao da su govorili: »Gospode. koju je bio teško uvrijedio. jer je dobro znao. tko je bio došao. i nebeskim svodom zatutnja potmula grmljavina: »Koji je grešni čovjek griješio kao ovaj! Ne bilo mu milosti. razmrskati o kamenje. s kim je imao posla. Ali čim su plamenovi izblijedjeli u sivoj večernjoj magli. te je zamišljao skice i boje velikih djela. začet u njegovom zločinu. Jedne večeri Francesco je. ali kad ga podiže uvis. ali tada se u njemu probude odvažnost i ponos. moleći se. koji mu je ispunio dušu. koje mu je rodila đavolska žena. da mu je sada izrečena presuda i da će ga strašna sudbina neumoljivo progoniti. primijeti Francesco u zraku sjajno ružičasto svijetlo. i sudnji dan Gospodnji poče već ovdje na zemlji. Francesco ugleda svetu Rozaliju. i njega obuze duboko sažaljenje. te se usrdno molio svecima. u kojoj je bio živio. te položi dijete na meku mahovinu i iscijedi mu u usta sok od naranče. ono zaplaka tužnim molećivim glasom. Pobježe odatle ni ne sjetivši se djeteta u spilji. koja su trebala da prikažu svetu povijest djevice i svete Rozalije. Francesco je sada shvatio. Podaleko od Rima pronađe neku spilju. Novorođenog dječačića bio je nesvijesno umotao u ogrtač i ponio ga sa sobom.varljiva opsjena paklenske čarolije. koje je na zapadu bacalo uvis svoje plamenorumene vale. jer više nije mogao slikati. te se tu sakri umoran i iscrpen. prokrči sebi put i uteče. bude gmizao u opakom grijehu!« Francesco klonu u prah. nitko se nije usudio dodirnuti mrtvu. da mu ona bude zagovornica pred prijestoljem Gospodnjim. te ga spopade užasan strah. klečao u toj pustoši i gledao kako sunce uranja u more. odvrativši se od grešne opačine. kako kleči na oblaku. Katkad su mu dolazile misli. jer mu u duši stade buktati pakleni oganj. oprosti čovjeku. No više od svih drugih prizivao je Rozaliju. Francesco provede nekoliko sedmica u spilji kao raskajani pustinjak. okruženu anđelima. koje se brzo stalo oblikovati. ni mira u grobu. Svatko. Dođoše mu pred oči svi njegovi grijesi. koju je imao uza se. ali kako da započne . dok god rod. uplašen je pobjegao. Drugoga dana dođe izaslanik duhovnog suda sa stražarima i htjede uhapsiti Francesca. te življaše u dubokom jadu i bijedi.« Tada kroz ružičasto svijetlo sijevnuše munje. htjede to dijete. U divljem gnjevu. on dohvati mač. da bi na slavu kršćanske vjere morao izraditi divne slike.

Vidio je i sliku. ali kad ju je pažljivije pogledao. kojeg je s mukom uvukao unutra. poslije mnogo truda. koji mu je dala sama blažena Djevica. Idi onamo.« Kad je Francesco pogledao gospođe. kad nije imao ni škude. i uputi se u daleku Prusiju. anđeoskim glasom reče: »U dalekoj Prusiji. Još istoga dana uveče nade ga. sagrađena je djevici Mariji crkva. Crni oblaci bili su se nadvili nad cijelim obzorjem. primijetio je. kako u njemu počinje djelovati duh milosti. Dok je jedamput u nekoj crkvi buljio u prazan zid i u mislima slikao. koji mu isplati dvogodišnju plaću i pozove ga na dvor svojega gospodara. pa je svratio u obližnji kapucinski samostan. No Francesco zadrža samo neznatnu svotu. tko su bile gospođe. Tada je Francescu postalo jasno. Tada grof Filippo nade neku spilju i spasi se u njoj zajedno sa svojim konjem. što to tik uz . i kad je patnički živio samo od oskudne milostinje. za koji je bio slikao svetu Rozaliju. pa je bilo tako mračno. dogodi se. iznenadi u lovu u nekom udaljenom divljem kraju teško nevrijeme.. napravivši prije toga kopiju. jedan Zenobijev sluga. kao da ljudi i životinje treba da propadnu u novom općem potopu. primijetio je. koja još nije ukrašena slikama. Original.takve slikanje. koju bi mu udijelili na crkvenim vratima. ostalo razdijeli siromasima. postavljenu na oltar. kako nestaju u zrakama blagog svijetla i kako kroz crkvu struji miris ljiljana i ruža. naročito u spilji. nego su ga prodali kapucinskom samostanu u B. te mu priđoše dvije žene uvijene u velo. da grof Filippo nije mogao ništa razabrati ni otkriti. na mjestu gdje su anđeli Gospodnji postavili na jednu lipu njenu sliku. te htjede idućeg jutra krenuti na hodočašće. i jedna od njih ljupkim. te grofa Filippa S. Nakon napornog hodočašćenja stiže Francesco u samostan Svete Lipe u istočnoj Prusiji i ispuni nalog. Nebeska utjeha izli se u njegovu dušu. neka ti vršenje tvoje umjetnosti bude sveta molitva. što su se širile o odbjeglom slikaru. nisu redovnici htjeli zadržati zbog čudnih glasina. da je to samo kopija njegove. Put ga je vodio kroz Rim. nebo se prolomilo. da kupi platno i boje. pa će ti razrivena duša biti okrijepljena nebeskom utjehom. Tako je divno oslikao crkvu. kako je saznao. *** Dogodilo se. iz čije su ostavštine sliku dobili. Bura je zavijala kroz provalije. te je i sam osjetio.

Francesca uskoro obuze grešna požuda prema grofici. da se obrani od svakog napada. moj je sin. No naša mala zemlja ne treba da pripadne nekoj stranoj državi. da ovdje bespomoćno leži. da se možda u spilji skriva neka divlja zvijer. kojega je grof zbog njegovih rijetkih darova volio kao rođenog sina. stupih pred svoga brata Ze-nobija i rekoh: »Ja sam se odrekao prijestolja. bila su plod grijeha. a on već u vrlo visokim godinama. te izvuče mač. planu grof Filippo ludom ljubavlju prema nekoj siromašnoj prekrasnoj gospođici. a da se nitko ne javi. koji su se bih razbježali na sve strane. koje je stari Filippo u punom zanosu očinske radosti privijao k srcu. na svoje iznenađenje. što ga je u divljem bijegu ostavio u spilji. gdje ga je našao grof. Dječak naraste i postade stasom i duhom divan mladić. koji . A kad se stade spuštati noć. Na peharu od slonove kosti. mjeseci i godine. na koju se bila zaklela.njega šuška i šušti. ili tko ga je već ostavio u spilji. i po grofovoj zapovijedi ostadoše da čekaju. te se malo po malo skupiše njegovi ljudi. ne će li se onaj. kojega je odgojio grof Filippo S. koje je dječačić požudno sisao. grof Filippo reče: »Ne mogu ostaviti dječačića. grof Pietro i grofica Angiola. ipak poslije duge borbe pođe za rukom da je općini đavolskim umijećima. baveći se umjetnošću. tko je dijete ostavio u spilji. *** Gonjen nekom unutrašnjom silom. da pored njega na ležaju od lišća leži goli dječačić i gleda ga bistrim. kako bi ga roditelji. te je uze za ženu. Ja sam bio onaj. nego ću ga uzeti sa sobom i svuda razglasiti da sam to učinio. Grof dade nahočetu na svetom krštenju ime Francesco.« Tako je i bilo. te u spilju prodriješe sunčane zrake. za koji ni on ni svijet nikad ne saznadoše. iako je bila sasvim mlada. iako je ona bila pobožna i kreposna i nije htjela da se ogriješi o vjernost. Ispuni ga tjeskobni osjećaj. pojaviti da ga odnese. Grof zatrubi u rog. Pored njega bio je pehar od slonove kosti. tako da se predala grešnoj nasladi. pa čak i onda. Onaj Francesco. blistavim očima. ali prođoše sedmice. Kad je već Francescu bilo dvadeset i pet godina. jer je bio bez djece. mogli od mene zatražiti. ako bez djece umreš prije mene. te mu napokon. Ali kad je oluja minula. Oba djeteta. u njemu je grof Filippo našao još nekoliko kapi mirisava vina. te je nakanio da mu ostavi sav svoj imutak.. primijetio je. i on svoga dobročinitelja nagradi crnom nezahvalnošću i izdajom. želim ostati siromašan slikar i provoditi život u tihoj pobožnosti.

koje je pouzdan štit protiv svake zablude.je bio pored djeteta. Grešno pleme u grijehu se širilo. koja je hladno odbijala sve njegovo oblijetanje. Primi. urezan je naš grb. kako je izjavila. stade truditi da stekne naklonost Vittorije. kojega nazove Paolo Francesco. Njegov tobožnji sin Pietro ode sa svojom sestrom Angiolom na dvor Francesca. mladića kao svoga sina. te nije mogla izdržati borbu između ljubavi prema zločincu i kajanja zbog onoga. bile su proslavljene sjajnim svečanostima. što je učinila. jer se tek tada probudila u njoj svijest o grijehu. te mu se uskoro u zakonitom braku rodi sin. smrt. Vittorija se udalji sa dvora. ne mareći za opasnost. da li je mladić Francesco rođen u zakonitom braku. ali još više od toga označava mladića kao potomka naše obitelji njegovo obličje. nakon kojega se grof Pietro sa svojom sestrom Angiolom htio vratiti u svoj očinski grad. Zaruke Paola Francesca s Vittorijom. kad je Pietro ugledao nevjestu u punoj ljubavi. meni je govorio duh.. tako da sam mogao gledati u dubinu. potvrđenom od pape. i tako se okončao grešni. i tada je trebalo da se obavi vjenčanje. koju je uspijevao ukrotiti samo mišlju na uživanje. prije nego što je otišao u bračnu ložnicu. Vratila se tek poslije godinu dana. No zar kajanje mojega sina ne može okajati njegove opačine? Stajao sam pred njim kao sud Gospodnji. i on se. koji je bio naslijedio Zenobija. jer je najdublja dubina njegove duše bila za mene otvorena i jasna. da bi. Grof Filippo navrši devedeset godina i umre kao podjetinjeli starac. odstranio sam ispravom o adoptaciji. *** Francescov odlazak donio je grofici S. napao Angiolu u . i neka on bude tvoj nasljednik!« Zenobijevu sumnju. brate Zenobio. kneginjom od M. još prije udaje u tišini i samoći ispunila neki sveti zavjet. a ono što je svijetu bilo skriveno. brakolomni život moga sina. koji je u meni bivao sve moćniji i uzdizao me iznad uzburkanih valova života. a da me taj pogled ne odvuče u smrt. Ljubav Paola Francesca prema Angioli sve se više razbuktavala zbog njenog stalnog i upornog opiranja i sada se izrodila u bijesnu požudu divlje zvijeri. raspali se u njemu žestoka ljubav. koju sam bio isposlovao. Tada se dogodilo da je na dan svoga vjenčanja počinio najsramotniju izdaju i. jer je njega silno zanijela Pietrova sestra Angiola. No Pietrovo nastojanje izmače oku Paola Francesca.

koju su svi smatrali za kćerku Vittorijine sestre. Poslije smrti kneza i njegove žene znali su za tajnu Fran-cova rođenja samo grof Pietro i mladi knez Alexander von W. kneginja od B. kojega nazvaše Franc i dadoše ga brižljivo odgojiti. Smjerna Angiola imala je doduše čistu savjest. Tako se dogodi. Poslije duge patnje sinu joj kao prst neba pomisao da mora sve otkriti svome mužu. U prvom nastupu gnjeva Pietro htjede ubiti izdajnika. i ne samo da se izmirio sa ženom. osjeti prema njoj silnu ljubav. Nitko od slikarevih potomaka nije bio duhom i tijelom toliko nalik na onog Francesca. kojega je odgojio grof Filippo. no ipak su je često obuzimale mračne misli. a da ona to nije ni znala. Iako je očekivala. jer se sjetio. duša mu se silno potresla. ni potpun oprost nisu je mogli umiriti. ali ruka mu klonu kao oduzeta. bila je plod tajne veze. da je strašan gnjev zaprijetio čak i nedužnoj ženi. da se osvetio već prije djela. Paolo Francesco. Tako se dogodilo. da će je priznanje zločina. pun plemenitog duha. te zadovoljio svoju grešnu požudu. činilo se. Kad je Angiolu to opako djelo skoro natjeralo u smrt. Nedužna Angiola utješi se napokon zbog strašnog grijeha i opet procvjeta u prekrasnoj ljupkosti i ljepoti. što je učinio. da je nekoliko mjeseci provela u nekom udaljenom dvorcu. kad bi joj poput ružna sna došlo na pamet opako djelo Paola Francesca. gdje ona rodi sina. ipak se svečano zavjetovala da će se odvažiti na taj teški korak i održala svoj zavjet. bilo joj je štoviše često pri duši. kao da je čak i nesvijesno počinjen grijeh kažnjiv i da će biti osvećen na njoj i na njezinom potomstvu. s kojom rodi kćerku. Čak ni ispovijed. Pietro je s Angiolom otišao u Njemačku. jer je za vrijeme svadbenog ručka dobila sredstvo za uspavljivanje.njenoj spavaćoj sobi. da se brinuo za odgoj Franca. nego je pošao čak tako daleko. dok Angiola rodi knezu dva sina. priznao je. koju mu ona uzvrati iz dubine duše. gonjen grižnjom savjesti. kao taj Franc. stajati teške borbe. a da ona nije toga bila svjesna. za to vrijeme suzbio je knez gorke osjećaje. Divan mladić. Dao Bog da ne . a grof Pietro oženi se u isto vrijeme nekom njemačkom gospođicom. koju je Pietro održavao sa zaručnicom Paola Francesca. da knez Theodor von W. Knez Theodor s užasom je slušao o tom paklenom činu. vatren i hitar na mislima i djelu. koji su ga mučili. Ubrzo mu postade žena. Mala Giacinta. koji je bio počinio opaki Paolo Francesco.

padne na njega teret očeva grijeha, ni grijeha predaka, dao Bog da se uzmogne oprijeti opakom zavođenju sotone. Prije nego što je knez Theodor umro, oba njegova sina, Alexander i Johann, otputovaše u lijepu Italiju, no u Rimu se braća rastadoše. Razlog tome nije bio toliko očigledna nesloga, koliko različite sklonosti i različite težnje. Alexander dođe na dvor Paola Francesca i osjeti toliku ljubav prema najmlađoj kćerci Paola i Vittorije, da se nakanio njome oženiti. No knez Theodor odbijao je tu vezu s odvrat-nošću, koja je knezu Alexandru bila neobjašnjiva, i tako se dogodilo da se knez Alexander oženio kćerkom Paola Francesca tek poslije Theodorove smrti. Princ Johann upoznao je, vraćajući se kući, svoga brata Franca, i taj mladić, za kojega nije ni slutio da je s njim u bliskom srodstvu, tako mu se svidio, da se više nije htio od njega rastati. Franc je tako bio povod da se princ Johann, mjesto da se vrati kući, u rezidenciju svoga brata, vratio u Italiju. Vječna, nedokučiva sudbina htjela je, da obojica, i princ Johann i Franc, vide Vittorijinu i Pietrovu kćerku Giacintu, i da se u obojici rasplamsa prema njoj silna ljubav. Zločin je bio začet, tko se mogao oduprijeti mračnim silama. Grijesi i opačine moje mladosti zaista su bili strašni, ali molitve blagoslovljene i svete Rozalije spasile su me od vječne propasti, te mi je bilo dopušteno da muke prokletstva trpim ovdje na zemlji, sve dok ne usahne zločinačko stablo i ne prestane nositi plodove. Pritište me teret zemaljskog, koje gospodari nad duhovnim snagama, i dok naslućujem tajnu mračne budućnosti, zasljepljuje me varav sjaj i šarenilo života, a kratkovidno oko zbunjuju rasplinute slike, kojima ne može razabrati pravi unutrašnji lik! Cesto ugledam nit, koju prede mračna sila, opirući se spasenju moje duše, i ludo pomišljam da je mogu uhvatiti, raskinuti. Ali treba da trpim i da pun vjere i krotkosti u neprestanom kajanju i pokori podnosim muke, koje su mi određene, da bih okajao svoje opačine. Princa i Franca uspio sam udaljiti od Giacinte, ali sotona se napreže da Franca gurne u propast, kojoj ne će umaći. Franc je s princom došao u mjesto, gdje je boravio Pietro sa svojom ženom i kćerkom Aurelijom, koja je upravo navršila petnaest godina. Kao što se divlja požuda bila rasplamsala u opakom ocu, Paolu Francescu, kad je bio vidio Angiolu, tako je u sinu buknula vatra zabranjene slasti, kad je ugledao ljupko dijete Aureliju. Svakojakim

đavolskim zavodničkim umijećima umio je tako opčiniti Aureliju, koja tek što se rascvjetala, da mu se predala svom dušom, te je sagriješila prije, nego što joj se u duši pojavila pomisao na grijeh. Kad se djelo više nije moglo prešutjeti, sav očajan zbog onoga, što je počinio, bacio se majci pred noge i sve priznao. Grof Pietro, iako i sam ogrezao u grijehu i opačini, bio bi ubio Franca i Aureliju. Majka je iskalila sav svoj pravedni gnjev nad Francom i prognala ga zauvijek od sebe i zavedene kćeri, zaprijetivši da će bezočno djelo otkriti grofu Pietru. Grofici je uspjelo skloniti kćerku od očiju grofa Pietra i ona na nekom udaljenom mjestu rodi kćerkicu. No Franc se nije mogao odreći Aurelije, saznao je gdje boravi, pohitao onamo i ušao u sobu, upravo dok je grofica, otpustivši služinčad, sjedila uz postelju svoje kćerke i držala na krilu kćerkicu, kojoj je bilo tek osam dana. Grofica ustade, sva prestrašena i užasnuta zbog neočekivane pojave zlikovca, te mu naloži da napusti sobu: »Odlazi... odlazi, inače si izgubljen; grof Pietro zna, što si počinio, prokletniče!« Tako je uzviknula, da bi zaplašila Franca, i stala ga gurati prema vratima; tada Franca obuze divlji, đavolski bijes, on istrgnu grofici dijete iz ruku, udari je šakom o prsa, tako da je pala na leđa, i pobježe. Kad se Aurelija probudila iz duboke nesvijesti, majka više nije bila na životu, umrla je od duboke rane na glavi (srušila se na ormar, okovan željezom). Franc je nakanio da umori dijete, uvio ga je u marame, u večernjem mraku istrčao niz stepenice, i upravo, kad htjede iz kuće, začu prigušeno naricanje, koje kao da je dopiralo iz neke sobe u prizemlju. Nehotice zastade, osluhnu i napokon se pri-šulja bliže onoj sobi. U tom času iziđe iz sobe, jadikujući i kukajući neka žena, u kojoj Franc prepozna dadilju djece barunice von S., u čijoj je kući stanovao. Franc je upita zašto kuka. »Ah, gospodine«, reče žena, »zle li sam sreće. Ovoga časa sjedila je mala Eufemija na mom krilu, podcikivala od radosti i smijala se, ali odjednom je spustila glavu i umrla. Na čelu su joj plave mrlje, pa će me okriviti, da mi je pala!« Franc brzo uniđe i, kad ugleda mrtvo dijete, shvati, da je sudbina htjela, da njegovo dijete živi, jer je nekim čudom bila prava slika i prilika male Eufemije. Dadilja, možda više kriva za smrt djeteta, nego što je iznijela, i podmićena bogatim poklonom, pristade na zamjenu; Franc tada uvi mrtvo dijete u marame i baci ga u rijeku. Aurelijino dijete bilo je odgojeno kao kći barunice von S., po imenu Eufemija, i

svijet nije nikad saznao za tajnu njenog rođenja. Nesretnica nije bila sakramentom svetog krštenja primljena u krilo crkve, jer je dijete, čija je smrt spasila njen život, bilo već kršteno. Aurelija se nakon nekoliko godina udala za baruna von F.; plod tog braka bila su dva djeteta, Hermogen i Aurelija. *** Kad je princ nakanio da s Francescom (tako je, talijanski, nazivao Franca) ode u rezidenciju svog kneževskog brata, vječna nebeska sila dosudila mi je da im se pridružim i pođem s njima. Snažnom rukom htio sam uhvatiti Francesca, kad se, teturajući, približavao ponoru, što je pred njim zjapio. Bezuman pothvat nemoćnog grešnika, koji još nije našao milosti pred prijestoljem Gospodnjim! Francesco je umorio brata, pošto je izvršio bezočnu opačinu nad Giacintom! Francescov sin je onaj nesretni dječak, kojega je knez dao odgojiti pod imenom grofa Viktorina. Ubojica Francesco namjeravao se oženiti pobožnom kneginjinom sestrom, ali uspjelo mi je taj zločin spriječiti u času, kad je trebalo da bude počinjen u svetištu. *** Zaista je bio potreban onaj duboki jad, u koji je Franc bio utonuo — pošto je pobjegao mučen mišlju da grijeh ne će moći nikad ispaštati — da se okrene kajanju. Skrhan tugom i bolešću, prispio je, bježeći, nekome seljaku, koji ga je prijazno primio. Seljakovu kćer, čednu, tihu djevojku, obuzela je čudesna ljubav prema strancu, te ga je brižljivo njegovala. Tako se dogodilo, da je Francesco, ozdravivši, uzvratio djevojci ljubav ljubavlju, te se sjediniše svetim sakramentom braka. Uspjelo mu je, da se svojom razboritošću i učenošću uzdigne i da obilno umnoži očevu ostavštinu, koja nije bila neznatna, tako da je uživao veliko zemaljsko blagostanje. Ali sreća grešnika, koji se nije izmirio s Bogom, nesigurna je i isprazna. Franc je opet pao u najgore siromaštvo, njegova je bijeda bila ubitačna, jer je osjećao kako mu u boležljivosti i slabosti propada duh i tijelo. Život mu postade neprekidna pokora. Napokon mu nebo posla tračak utjehe. Trebala je da ode na hodočašće u Svetu Lipu, i tamo će mu rođenje sina nagovijestiti milost gospodnju. *** U šumi što opasuje samostan Svete Lipe, pristupih ucviljenoj majci,

dok je plakala nad novorođenim dječačićem bez oca, i obodrih je riječima utjehe. Milost Gospodnja divno se izli na dijete, koje se rodilo u blagoslovljenom svetištu Bogorodice! Često mu je mali Isus vidljivo pristupao i zarana u djetinjem srcu rasplamsavao iskru ljubavi. Majka je dječaku na svetom krštenju dala očevo ime, Franc! Hoćeš li ti, Franciscus, biti onaj, koji će, rođen na svetom mjestu, pobožnim životom odriješiti zločinačkog pretka od grijeha i pribaviti mu mir u grobu? Daleko od svijeta i njegovih zavodljivih mamljenja, trebalo je da se dječak potpuno obrati nebeskom. Trebalo je da postane duhovnik. To je majci nagovijestio sveti čovjek, što mi je u dušu izlio divnu utjehu, i bit će da me je to proricanje milosti ispunilo čudesnom jasnoćom, tako da mi se učinilo da u svojoj duši gledam živu sliku budućnosti. Vidio sam mladića, kako se na život i smrt bori s mračnom silom, što je na njega navaljivala strašnim oružjem! Pao je, no jedna božanska žena uzdigla mu je iznad glave pobjedničku krunu! Bila je to sama sveta Rozalija, koja ga je spasila! Kad god mi vječna nebeska sila udijeli tu milost, bit ću u blizini tog dječaka, mladića, muža, i štitit ću ga, koliko mi dozvoli snaga, koja mi je udijeljena. Bit će kao... Primjedba izdavačeva Ovdje, nakloni čitaoče, napola izbrisan rukopis staroga slikara postaje tako nejasan, da ga je nemoguće dalje odgonetati. Vratimo se rukopisu čudnovatog kapucina Medarda. TREĆE POGLAVLJE POVRATAK U SAMOSTAN Došlo je dotle, da su pojedini pučani, kad bih se pojavio bilo gdje na rimskim ulicama, zastajali i, pognuvši se, skrušeno molili, da ih blagoslovim. Možda je već moja stroga pokora, koju sam nastavljao, pobudila pažnju, no izvjesno je, da je moja neobična, čudna pojava u živahnoj mašti Rimljana uskoro morala postati legenda, te su me možda uzvisili na junaka neke pobožne bajke, a da to nisam ni slutio. Često bi me tjeskobni uzdasi i mrmljanje tihih molitava trgli iz dubokog razmišljanja, u koje bih utonuo, prostrt na stepenicama

oltara, i tada bih primijetio, kako oko mene kleče vjernici i kao da se mole za moj zagovor. Kao u onom kapucinskom samostanu, čuo sam kako za mnom govore: »II santo!« — i bolni ubodi bodeža probadali su mi grudi. Htjedoh napustiti Rim, no kako se uplaših, kad me prior samostana, u kojem sam boravio, obavijesti, da me papa poziva preda se. U meni se pojaviše mračne slutnje, da me zla sila možda ponovo kani sputati u neprijateljske okove, no ohrabrih se i u određeno vrijeme odoh u Vatikan. Papa, veoma obrazovan muž, još u godinama pune snage, primi me sjedeći u bogato ukrašenom naslonjaču. Dva prekrasna dječaka u duhovničkoj odjeći posluživala su ga hladnom vodom i rashlađivala sobu lepezama od čapljina perja, da bi održali svježinu, jer je dan bio nepodnosivo vruć. Skrušeno mu pristupih i, kao što je to običaj, kleknuh. Oštro me pogledao, ali u njegovu je pogledu bilo nešto dobrodušno, a mjesto stroge ozbiljnosti, koja je, kao što mi se iz daljine činilo, inače počivala na njegovu licu, sve njegove crte obasja blag smiješak. Upitao me, odakle dolazim, što me je dovelo u Rim — ukratko, najobičnije stvari o mojim ličnim prilikama, a onda ustade i reče: »Pozvao sam vas, jer su mi pripovijedali o vašoj neobičnoj pobožnosti. Zašto, redovnice Medardo, vršiš svoje pobožnosti javno pred pukom u najposjećenijim crkvama? Ako si nakanio da se prikažeš kao svetac Gospodnji i da budeš obožavan od fanatične svjetine, onda posegni u svoje grudi i dobro ispitaj, kakva te to misao u dubini duše goni da tako činiš. Nisi li čist pred Gospodom i preda mnom, njegovim namjesnikom, uskoro ćeš sramotno završiti, redovnice Medardo!« Ove riječi papa je izrekao snažnim, prodornim glasom, a iz njegovih očiju kao da su na mene sjevnule munje. Nakon dugo vremena prvi put se ne osjetih krivim zbog grijeha, za koji sam bio optužen, te se valjda stoga dogodilo, da sam ostao ne samo pribran, nego me, štoviše, okrijepila misao, da moje pokajanje proistječe iz prave, iskrene skrušenosti, te mogoh sa zanosom reći: »Presveti namjesnice Gospodnji, vama je dana snaga da mi vidite u dušu, vi sigurno znate, da me neizreciv teret mojih grijeha svom silom pritište k zemlji, pa ćete spoznati i to, koliko se istinski kajem. Daleko je od mene pomisao na odvratno li-cemjerstvo, daleko svaka častoljubiva namjera da bezbožno varam puk. Udijelite raskajanom

i on reče blagim glasom: »Mislite li. prekidoh papu.« »Ako od grešnika rođeni mora opet griješiti uslijed naslijeđenog organizma. da svaka klica može roditi samo isto takvu klicu?. gonilo na zločine. onda mu se pogled razvedri. prekrstivši ruke i iskoračivši desnom nogom. upiljio je u mene zažarene oči. no papa nastavi: »Vjerujete li vi.. tok cijelog svog života. ako se priroda pridržava i u duhovnim pojavama zakona tjelesnog organizma. »najčudnija je od svih. gledao je u zemlju. koju crkva zove đavlom?« Htjedoh odgovoriti. koje ste ukrali iz riznice relikvija i ispili. Vjerujete li vi u očigledno. što je u meni počivala. koje se ne može odstraniti nikakvom pomirbenom žrtvom. Ima obitelji ubojica. kao da mi je htio prići. milost. što je učinio u najdubljem kajanju i skrušenosti!« Tako počeh i onda ispripovijedih. ponovo daje zelenilo listu izniklog stabla — prenosi s očeva na očeve i isključuje svaku slobodnu volju?. opet je sjeo. koji može ukrotiti i okovati onu slijepu zvijer. da se razbuja!« Nakon ovog odgovora. »Vaša povijest. da vam s nekoliko riječi otkrije svoj zločinački život. »vječni duh stvorio je diva.« Papa je nekoliko časaka šutio. Svijest je taj div. koje sam dosad čuo. presveti gospodine... Sjeo je u naslonjač i glavu podupro rukom. onda se odjednom naglo podigao. što u nama bjesni. To bi onda značilo nasljedni grijeh. a onda nastavi ozbiljna. Papa je bivao sve pažljiviji i pažljiviji.. da vas je vino. ako se sklonost i htijenje — kao što snaga zatvorena u koštici. progovorio je. pobjeda zvijeri grijeh. redovnice Medardo. koje ste počinili?« »Kao voda. da s vama mudruje o kreposti i grijehu?« . Pobjeda tog diva je krepost. vidljivo djelovanje zle sile.. ali i ono. ne spominjući imena i što sam zbijenije mogao. Kad sam završio. da namjesniku Gospodnjem priliči. »Ne!« reče on. onda nema grijeha«. vječno prokletstvo zločinačkog roda. ono je dalo snagu zloj klici. zamišljena pogleda: »A što. razbojnika. zasićena otrovnim parama. papa je nekoliko časaka šutio. Što.redovniku. iz čije se borbe s onom zvijeri rađa spontanost.. redovnice Medardo«.

prekinu me papa. zatvorene u konklavu. samo je vaše prijestolje. te s nadahnutih usana odjekne j e d n o ime kao himna. »ili možda misliš. Vaše carstvo nije od ovoga svijeta. obasjano nebeskim sjajem. odgovorio sam. Dok se razdvojeni. No kakve to ima veze s našim razgovorom?« »Htio sam«. a onda o svetom. koju ste već davno sjajno i slavno dovršili pobjedom. brate Medardo. koja je sebi odabrala dostojnog namjesnika na zemlji.. što veliča vječnu silu. nastavih. da imam razloga biti zadovoljan s ovim prijestoljem. presveti gospodine«. da govorite i o borbi. da je tijara lovorika. »biti kralj i vladati pukom. Ti si valjan govornik. No to ne vjerujem. u posebnim odajama udubljuju u pobožno razmatranje. što mi je dodijeljeno. vidi sve oko sebe zgusnutije i u svakom pogledu jedno s drugim lakše uspoređuje. Duh Gospodnji na tajanstven način prosvjetljuje visoke svećenike. koja se u rođenim knezovima očituje kao neko više posvećenje.. Na taj način vječna sila. »udostojali svoga slugu da čuje vaše duboko mišljenje o ljudskom biću. brate Medardo. koje vam je predano.« »Misliš«. »moraš priznati. presveti gospodine. objavljuje misterij vašeg Gospodara.»Vi ste. prekinu me papa. brate Medardo«. pa bi vam možda zaista priličilo. kojih je carstvo od ovoga svijeta.« »Imaš dobro mišljenje o meni. reče papa. božanskom posvećenju namjesnika Gospodnjeg. koja svijetu objavljuje. stvarno lovorika. rekoh. da sam junak i pobjednik?« »Zaista je velika stvar«.. ako svoj pogled nisi potpuno odvratio od zemaljskog. a ipak ste pozvani da vladate nad svim carstvima ove zemlje. nebeska zraka oplođuje duše. to si sigurno i ti osjetio. koja pokazuje da ste junak i pobjednik. »da čak i knezovi slabog razuma i volje raspolažu izvjesnom čudesnom oštroumnošću. »govoriti o posvećenju knezova.. te mu se upravo zbog tog visokog položaja razvija ona čudesna snaga pogleda. Zaista je moj rascvjetani Rim urešen nebeskim sjajem. Kad čovjek živi na tako visokom položaju. pa je tako vaša kruna u trostrukom obruču. koje čeznu za objavljenjem. i . koja. koja se s pravom smatra mudrošću i može imponirati puku.« »Moraš priznati«. Gospodara svjetova. okupljajući udove nevidljive crkve pod zastavom Gospodnjom! Svjetovno carstvo. samo objavljuje svoju odluku.

ne ponašaj se onako ludo u crkvama. prije nego što me pozvao papa.. Podiže se div Golijat s čudovišnom glavom. lutao rimskim ulicama. kako sam.. vrisku i smijeh mnoštva. Ali bio sam i odviše uzbuđen.. Uz šaljive pokrete obećavao je. Začu se prigušen šum i gunđanje. što mi je to papa zabranio. htio napustiti Rim — nastaviti svoje pobožnosti. bila se oko šatora nekog kazališta lutaka okupila gomila puka. Tako se dogodilo. da sam. svetac i onako ne ćeš nikad postati — kalendar je ispunjen. da bih se htio uzvisiti do sveca i da sam namislio. Ostani ovdje!. slika mojih grijeha bila je izblijedjela i pred očima mog duha pojavljivalo se u blistavom svijetlu samo ono sjajno iz moje karijere. a svoja ramena i ruke sakrio zavjesom. I nehotice sam čak za vrijeme molitve pomišljao na svoj prijašnji život. koja je izgledala kao Golijatov ogrtač širokih nabora. Čuo sam komično pulcinellovo kreketanje. Prvi čin je svršio. dobro razumjeti!. nego nehotice.. da će sada sasvim sigurno ubiti nezgrapnog diva Golijata i spasiti Izrael. zanemario svoje pobožnosti i. a tko da zna na kakvoj ću je visini završiti. kao i njegovo ponašanje uopće. Mi ćemo se. bio sporazuman. Odlučih — a da se nisam ni sjetio. kakvu sam ranije imao u duši o najuzvišenijem članu kršćanske općine. praveći najčudnije .. a kasnije bih te mogao izabrati čak i za svog ispovjednika. sebi na drugi način pribaviti ugled i utjecaj. kojemu je dana moć da veže i razrešuje. smatrao praznim. Podigao se mali zastor.. Kako se začudih kad u Golijatovoj glavi na prvi pogled prepoznah ludog Belcampa. ne stoga. Idi.« Posljednje papine riječi začudile su me. da je sve ono. A s tim je iz nekih posebnih razloga. vidim. Kad sam jednoga dana prolazio Španjolskim trgom. Pošao je od ideje. Nisam sumnjao. lukavim ulagivanjem. vršile su se pripreme za drugi. ono je bilo potpuno suprotno slici. jer mi je on iz posebnih razloga morao prepriječiti taj put.. Tik ispod glave bio je s pomoću neke posebne naprave namjestio malo tijelo s ručicama i nožicama. meni nepoznatih. Za nekoliko dana bit ćeš možda prior. koju sam započeo kao knežev ljubimac i koju ću nastaviti kao papin ispovjednik..tvoje su mi riječi prodrle u dušu. što sam bio govorio o božanskoj uzvišenosti njegova poziva.. da bih svu svoju dušu mogao obratiti nebeskome. mjesto da se njima bavim. Golijat je. Idi. pojavio se mladi David sa svojom praćkom i vrećom punom šljunka..

Puk se smijao preko svake mjere. Borbi s divom prethodilo je dugo raspravljanje. progovorio je. koju mu je udijelila vječna sila. bacivši se u prah. Smijao sam se iz sveg glasa sve više i više. bajoslovnim izgledom Belcampa. Odao sam mu poštovanje. kako je često inače moj smijeh bio samo kon-vulzivni grč izazvan duševnom patnjom. pun djetinjastog zadovoljstva. prečasni! Opet ste se vratili svojoj ulozi! Vi ste papin ljubimac?« »Presveti namjesnik Gospodnji izvolio je. i David je vrlo vješto i učeno dokazivao. a i ja sam. čas onamo. gospodine opate«. koja mi je razdirala srce. tko je bio valjan plivač u najburnijoj igri valova života.« Opat me pogleda svjetlucavim očima.« »No. koji im je umio spretno izbjeći čas ovamo.« Učinilo mi se. reče. »da onaj. gotovo ne bih vjerovao. kad je u njegovoj duši zapazila nebeski čistu krepost. »kako ste samo smislili tako dobru sliku.grimase i groteskno tresući patuljasto tijelo. Pošto sam vidio vaše neobične pobožnosti. ti si zaista sasvim dostojan vazal prijestolja trostruko . čime je jadni raskajani redovnik uspio izazvati vaše divljenje!« »Izvanredno.« »Ne znam. a gorostasove ručice udarale su pritom prema sićušnom Davidu. pa je znao izviriti čak iz nabora ogrtača samog Golijata. zašto mora i zašto će ubiti strašnog protivnika. da me udostoji svog pogleda. što odmah nakon toga ljuto požalih. Na kraju je poletio šljunak prema Golijatovoj glavi. tada me netko lagano potapša po ramenu. kao što dolikuje časti. »Vjerujte mi. i zastor pade. kojeg sam se već odavno bio odvikao. »Drago mi je. nikad ne gubi snagu. velečasni gospodine«. rekoh. Svi mišići Belcampova lica titrali su poput nemirnih plamičaka. da izroni i ispliva na površinu mutne bujice i smjelo uzdigne glavu. koji je David tek ponekad prekidao finim podsmjehivanjem. da bih se morao stidjeti svoje veselosti. zabezeknut novim. kad je to opat kazao. gospodine. držao nadmen govor. »Eh«. te i nehotice rekoh nešto. golican Belcampovim ludim genijem. da se možete smijati ovakvim ludorijama. prasnuh u smijeh. Mislim. da vas sada zaista sasvim dobro poznajem i divim vam se iz dubine duše. on se sruši. Uz mene je stajao neki opat. Ah. »što vas još uvijek raduju zemaljske stvari.

»što me je dotjeralo ovamo? Luda ljubav prema kapucinu. prihvati mi obje ruke i brzo me odvuče u kut. da me iskušava mračna sila. ti ćeš svoju dužnost valjano izvršiti. kojem sam jednom uredio glavu. zaista mi je moralo postati jasno. te uskoro spoznah. odnosno. da on nikako nije pobjednik okrunjen nakon borbe sa zvijeri. »Medardo.« . kakvim sam ga smatrao. — htio oženiti najljepšom na svijetu. ludost će biti za tobom na krilima vjetra zapadnjaka — vjetra južnjaka ili jugozapadnjaka — ili kako bilo — zgrabit će te. upadoh u riječ brbljavcu. ali i svoju grešnu slabost i kaznu neba. Već se spustila noć. »no recite mi brzo o čemu se radi — što vas je dotjeralo ovamo?«^ »Što me je dotjeralo ovamo?« reče Belcampo. povezao sa svojim vlastitim zapažanjima o papi. shvati. Zbogom. vratih se u svoj samostan i stadoh se usrdno moliti u praznoj crkvi. i izvući te napolje — o Medardo. a ja ostadoh kao skamenjen. a s užasom sam morao uvidjeti i to. da neki čudno obučen čovjek želi da svakako sa mnom razgovara. shvati to — shvati. štoviše. Samo brzi bijeg mogao me spasiti. Ranjen duboko u dušu. progovori on tiho i brzo.okrunjenog. vjeruj u Davida i Jonatana. Pošao sam u govornicu. nakon nešto malo umorstava. koji mi priskoči na svoj luđački način. prečasni moj gospodine!« Uz glasan podrugljiv smijeh opat se hitro udalji. koji je razbacivao krvavozlatne dukate — koji je podržavao vezu s odvratnim sablastima — koji se. činio ti štogod hoćeš. »Medardo«. koja bi me ponovo htjela sputati. što je na kraju izjavio. te si se možda ipak malo preračunao! No — igraj svoju ulogu — brzo se odigra. kad netko snažno povuče samostansko kućno zvono. bio je to Belcampo. Kad sam ono. predragi kapucine!« »Zadivili ste me kao Golijat«. te odlučih. sadašnji namjesnik Gospodnji pravi je dragulj kreposti prema Aleksandru Šestom. što može ljubav. da se upropastiš. Ali vjeruj mi. da u ranu zoru krenem na put. Čas zatim uniđe u moju ćeliju brat vratar i obavijesti me. što je prijateljstvo. da moja pokora izgleda posvećenom svijetu kao licemjerno nastojanje. makar još samo krajičak tvoje mantije virio iz ponora. da se na neki način izdignem. Tada kao da mi s očiju pade mrena. plemićkom običaju. što se živo i veselo počne. po građanskom.

Papa te želi uzvisiti za priora ovdašnjeg kapucinskog samostana i za svog ispovjednika. da svaki ludi princip živi i uspijeva na zemlji. što vam je dužnost. koji otvori vrata na kolima i prisili me da uđem. »prestani. što dulje može. a budući da je uopće korisno. No nisam se smio ustručavati. Bježi brzo. i njegovoj mafiji. na kojem vam je neprijateljska sila zadala duboke rane? Eh. za kojim je unišao neki zakukuljen čovjek s bakljom u ruci.»Prestani!« uzviknuh. kako me smiješni Belcampo bezbroj puta privinuo k srcu i napokon se oprostio. što mi ti predbacuješ u opakoj obijesti. nastavio je Belcampo. uz svoje čudne grimase i skakutanje. grozni luđače! To. koji je sada papin ispovjednik. »neki čovjek na umoru traži vašu duhovnu utjehu i posljednju pomast. »zar je još uvijek tako osjetljivo mjesto. Smetaš dominikancu. Činilo mi se. i netko pokuca na moju ćeliju. da sam jedva primijetio. reći. samo ću vam. onda vaše liječenje još nije završeno. da smo već izvan Rima. predragi kapucine. bio sam tako osupnut.« Ova nova činjenica sasvim se slagala s izjavama nepoznatog opata. no uskoro jasno primijetili. teško sam okajao!« »O. spasit ću te iz svake smrtne opasnosti. Upitah. reče gvardijan. koji me posjedoše između sebe. Poznam plaćenika. ne ću više skakati. kuda me voze? — t k o upravo od m e n e traži utjehu i posljednju pomast? Nisu mi odgovorili! U dubokoj šutnji provezosmo se kroz nekoliko ulica. Učinite. Bit ću dakle blag i miran kao krotko dijete. te stoga pođoh za zakukuljenim čovjekom. kad čuh. ni tjelesno ni duševno. u koju se obijesno baciš. da vas tako nježno volim uglavnom zbog vaših sublimnih ludosti. koji će vas odvesti onamo. brzo iz Rima. da me žele odvesti u smrt. ukrotit ću se. kako se otvaraju vanjska samostanska vrata i kako se po opločenom dvorištu s muklom bukom kotrljaju neka kola. i pođite za ovim čovjekom. koji se ticao tebe. Uskoro začuh korake na hodniku. ugledah patra gvardijana. gospode«. kako smo se provezli kroz neka vrata. u meni se javi slutnja. kao obično. U svom šatoru s lutkama prisluškivao sam jedan razgovor. po zvukovima.« Prođoše me hladni srsi. koji treba da te otpremi u carstvo nebesko. U kolima nađoh dva čovjeka. a zatim smo se . Sutra više ne smiješ biti ovdje. jer na tebe vrebaju bodeži. gdje ste potrebni. »Brate Medardo«. Mogla je proći ponoć.

Povedoše me kroz duge hodnike i napokon niz stepenice. Od vas. koji me je doveo ovamo. dragi moj brate Medardo. što ćete vidjeti i čuti.« Kleknuo sam uz pobožnog. da će mi tebe dovesti u času smrti. da se ti. Sjetih se onog jezivog sna. i oni su održali riječ. Licem mu preleti nebeski. Skamenih se. kad prepoznah časne crte pobožnog Ćirila. što vam je dužnost. ne za spasenje. vjerojatno onaj isti. prekriven prnjama. reče neki grub glas. koji sam nekoć usnio u tamnici. a preko lica natakoše mi debelu kukuljaču. tromim baglamama. »samo morate šutjeti o svemu. i kako sam silno čeznuo za tobom. Idite i učinite. jer sam ti učinio veliku nepravdu. on se s mukom okrenu prema meni. Taj je čas sada došao. koji je stajao pored mene.« Izvukoše me iz kola. »strašne sluge pakla. pored mene je stajao neki čovjek s crnom kukuljicom. da mi . no ostadoh sabran. »Dakle«. Napokon se kola zaustaviše. Medardo! Presuda treba da se izvrši. Bio sam u nekoj prostranoj nadsvođenoj prostoriji. Od njih sam saznao. obećali su mi. koji ovdje gazduju. punih slutnji pristupi mi jedan od redovnika i reče mračnim glasom: »Osudili smo jednog brata iz vašeg reda.ponovo vozili poločenim ulicama. inače će vas smjesta stići sigurna smrt. Napokon stadosmo — razriješiše mi ruke. brzo mi svezaše ruke. slabo osvijetljenoj jednom svjetiljkom. progovorio je umornim glasom. on očekuje odreše-nje i predsmrtnu utjehu. Približih se zatočeniku. koju je bio donio sa sobom. preobražen smiješak. naokolo su na niskim klupama sjedili dominikanci. zaklinjao sam ga. »Ništa vam se zla ne će dogoditi«. svetog čovjeka. da smo u podzemnim prostorijama. sve dublje i dublje. zazveketaše brave i zatutnjiše neka vrata na teškim. na kameni stol u sredini prostorije i udalji se. skinuše s glave kukuljaču. moleći se usrdno u sebi. smatrao sam da me čeka sigurna mukotrpna smrt. Nakon nekoliko časaka mučne šutnje. uhvati me pod ruku i povede me kroz uzak hodnik u neku malu prostoriju. časnog starca. Tu je u jednom kutu ležao na slamnjači neki blijed. Jeka koraka uvjerila me. nalaziš u Rimu. iscrpen kostur. nego za blaženi kraj. Zakukuljeni stavi svjetiljku. čiju je namjenu odavao oštar mrtvački zadah.« Zakukuljeni. nisu me ipak prevarili.

Ćiril podiže k nebu pogled pun pobožnosti i reče: »O brate Medardo. koji još nije oslobođen. Ćiril se uskoro oporavio i ispovijedio mi se. o svojoj zemaljskoj propasti! Ti znaš. on zna . namjeravajući da prekršiš svoj zavjet. »tek kad ti skrušeno priznam. Ona nedjela. i odbacili smo te iz naše zajednice. lišen svakog drugog sredstva. da bi već ovdje dolje ljudski progovorila čovjeku. što su nagoviještale neki nov čudesan događaj i misleći samo na n j e g a . ali da si čist od onih užasnih zločina. u kojem ti je Đavao bacio omču oko vrata i odvukao te sa svetog mjesta u grešan život u svijetu. što su se u njemu ponekad javljale. tvojom odjećom.« reče Ciril.« Starac. tek kad me izmiriš s Bogom.« Začuh mukle korake. dozvati k životu. braća. koje su u meni izazvale njegove riječi. opakom grešniku! Kad sam razrešio starca. u bravi na vratima zazveketaše ključevi. što ti umalo ne doniješe sramotnu smrt ubojice. koji su dolazili sve bliže i bliže. on. na spas n j e g o v e duše. kao da je uzvišena vječna sila rasplamsala u meni neki nebeski duh i kao da sam tek oruđe. »Dragi brate Medardo. da smo te ja i naš samostan smatrali za najbezbožnijeg grešnika. čija se najveća krivnja sastojala u sumnjama. kako se moglo dogoditi. kako sam zbog zablude sagriješio prema tebi. počinio je neki đavolski licemjer. primit će te s ljubavlju i radošću. pobožan čovjek. klonu u duboku nesvijest. kako su me okrijepile tvoje riječi! S radošću polazim u smrt. Svladah uzbuđenje. da ga bace u tamnicu i osude na smrt. meni. Ciril se brzo s mukom pridiže. utjelovljeni organ. savladan slabošću. pokušah ga. opteretio si sebe — tako smo mislili — najstrašnijim opačinama. tvojim likom. O Medardo... tako se u našem samostanu običavalo vraćati iz nesvijesti teške bolesnike. koju su mi pripremili opaki zlikovci! Past ću kao žrtva najodvratnije himbe i grijeha. bilo mi je. da si ti doduše lakoumno griješio. koja su te smatrala izgubljenim. koji je sve zavarao tvojim imenom. kojim se služi ta sila. Leonardo. Vječna sila na čudesan je način obznanila. govorit ću ti o svojoj nevolji. te mu stadoh polako i pažljivo gladiti desnom rukom glavu i prsa. koji okružuje prijestolje trostruko okrunjenoga. prihvati mi ruku i reče mi na uho: »Vrati se u naš samostan — Leonardo je o svemu obaviješten.prije svega ispriča. No to je bio samo koban čas. Vrati se u naš samostan.

bio sam u nekoj maloj sobi. Jedan dominikanac uhvati me za ruku i povuče me u stranu. jer je bio tako iscrpen. a naš samostan uplesti u tisuću teških neprilika!« Učinih to. iscrpenog starca. da ste svi vi bez razlike sveci?« »Nismo mi sveci«. Mene. Pristupi mi neki dominikanac i reče mi sa zluradim smiješkom: »Vi ste se zaista jako uplašili. no dragi brate. pa nema svrhe da o tome s vama razgovaram. Sruših se onesviješten. i onako bi brzo stigla smrt. jer nema sumnje. dominikanac mi pruži kristalni vrč. brate moj! Moli se za spas moje duše! Bit ću uz vas. u koji dovedoše starca. »ali u našem samostanu nije još nikad bio ubijen nedužan čovjek! Pustite me — svoju sam dužnost izvršio s radošću! Duh preobraženog bit će uz mene. da nije mogao hodati. dominikanci zatvoriše krug. u koju su prije doveli mene. Vršeći svoju dužnost. a trebalo je da se pravednički radujete. — Zbogom. U tom času ugledah. jer ste na vlastite oči vidjeli divno mučeništvo. reče dominikanac. Kad ponovo dođoh k sebi. nalik na ćeliju. da se okrijepite i osvježite. jer ste sasvim blijedi i smeteni. uđoše zakukuljeni ljudi. »da će pokojni brat Ćiril moći da vam pomogne u takvim slučajevima. da ćeš ovdje šutjeti o svemu. što si saznao. No svakako vam je sve ispovijedio. podigoše starca s postelje i odvukoše ga.« Rekavši to. sijevnuo mač. kako je u ruci jednog od zakukuljenih. Zar ne treba t a k o nazvati zasluženu smrt brata iz vašeg samostana. koji je odostraga stupio u krug. te je on sam naložio da ga smaknemo. jer ćeš se inače samo upropastiti. Dadoše mu u ruke raspelo. u kojem se pjenušalo tamnocrveno vino jakog mirisa. rekoh. te mu naložiše. njegovo smaknuće valjda ipak ne ćete nazvati ubistvom? Ćiril se teško ogriješio o namjesnika Gospodnjeg. stupih u krug i stadoh se glasno moliti. da klekne na hrpicu zemlje. kroz hodnik prema onoj prostoriji.kako umirem — zakuni ga da šuti o mojoj smrti. . kad budete u samostanu služili za mene zadušnicu. Na mig zakukuljenih pođoh za njima. nasutu u sredini. uzmite radije ovo. Ne znam kakva mi je slutnja sinula. ako padnem u ruke opakih ubojica!« »Nipošto ne sumnjam«. brate. Zavjetuj mi se. i Ćirilova krvava glava skotrljala se pred moje noge.

No bio sam siguran. te vidjeh da ležim pred vratima kapucinskog samostana. Na njegovo zapitkivanje odgovorio sam samo općenito. duševna napetost. koji se svuda zapleće u kobne veze. kad su me izvlačili iz kola i prilično grubo bacili na tie. te samo mojoj budnosti i jednodušnosti braće možete zahvaliti. koju sam osjetio u lijevoj ruci. vidjevši me blijeda i smetena. »U zdravlje vam«. Granula je zora. da je to vino mirisalo isto onako. ali meso se sasušilo do kosti. Pobožni brat Ćiril nestao je na neobjašnjiv način iz našeg samostana i iz Rima. strgnuše mi rukav. jer je ovaj odmah poslije rane mise unišao zabrinuta pogleda u moju ćeliju. nisam mogao više govoriti. dragi brate Medardo. koga sam morao razriješiti od grijeha. Vidar svojom vještinom i prior brižljivom njegom. te spaziše. koji vas je stajao ruke. a i vi ćete.kad sam vrč bio prinio usnama. »Vidim i odviše jaso«. bila i odviše užasna. »U vinu je bio jedak otrov«. kao ono. te ga i nehotice. reče prior. koji se bio čvrsto pripio uz meso. uzviknu dominikanac i izgura me brzo na vrata. kao da ju je razgrizla neka jetka materija. Dok ste ležali bolesni. one kobne noći. Baciše me u kola. pa nisam uopće pružio otpor. da ispijem vino — izlio sam ga u rukav!« pro-stenjah sav nemoćan od užasne muke. držeći lijevu ruku pred očima kao da me zaslijepljuje svjetiljka. da mi je cijela ruka izranjena. a da me ne bi uzbudila do dna duše. kojim me je nekoć. isto tako biti izgubljeni. podigoh se i pozvonih. koju je već trebalo odrezati. kakav sam se vratio. Došao je samostanski vidar. bila ponudila Eufemija. ako odmah ne napustite Rim. bez jasnih misli. koji uskoro ublažiše strašnu bol. što niste umoreni u svojoj ćeliji. da ste vi neobičan čovjek. koju mi je osigurao. te glasno kriknuh. uspjeli su spasiti ruku. Vratar se uplašio. koja su na moje čudo bila prazna i odvezoše me. raspitivali su se za vas na razne sumnjive načine. Užasi noći. Čini mi se. duboka bol zbog nesretnog Ćirila dovedoše me u neko stanje omamljenosti. povika vidar i pohita da donese lijekove. izlih u lijevi rukav svoje mantije. »okolnosti onog događaja. no uskoro od strašne boli. te je valjda javio prioru. a dušmanski napitak od kukute slomio je svu pokretnu snagu. pa ste i za vrijeme svog kratkog boravka u . »Trebalo je. da je smrt onoga.

a ljudi su se tiskali sve više i više i glasno naricali za pokojnikom. potpuno zaokupljen prizorom svog mučeništva. sigurno i protiv svoje volje. koji ima na vratu. zasluženo mojom strogom pokorom. pridružila i jaka tjelesna bol u uvenuloj ruci. Sve sam se više privikavao na misao. položiše na njih tijelo. Moja krepka priroda. Vidio sam sebe. da će mi život biti neprestano u opasnosti. »Medardo — umoren je pobožni pokornik Medardo!« Tako su uzvikivali po ulicama. te sam zaista samo u časovima onog delirija. da ću uskoro potpuno ozdraviti. nastavim svoj dosadašnji način života i tako ili slavno umrem ili se. iz koje je tekla krv. puna životne snage svladala je napokon bezimenu bol i odhrvala se djelovanju paklenog soka. koja je živim bojama prikazivala kako me veličaju ovdje na zemlji. Petru! Tako je moja mašta stvarala sliku. ako me papa istrgne iz ruku mojih neprijatelja. Oko krvava leša okupio se puk. Tada je jedna ugledala križ na mojem vratu i glasno uzviknula: »To je mučenik.« Tada se svi baciše na koljena. tko se mogao dotaći tijela svečeva.Rimu. te ga mladići u trijumfalnoj povorci uz glasan pjeva i molitvu poniješe prema Sv. svetac — pogledajte ovaj znak Gospodnji. dodirnuti makar samo njegovu odjeću! Brzo doniješe nosila. pun patnji. a da nisam ni pomišljao. pa nisam mario za mukotrpan život. osjećao grozničave napade. da me zao duh grešne oholosti nastoji zavesti na nov način. Žene su padale na koljena i bijelim maramama brisale ranu. ali se mučnom sjećanju na sve počinjene opačine. u svoj samostan! Mir s vama!« Jasno sam osjećao. Vratite se u svoju domovinu. To je bivalo upravo u onim časovima. da ću umrijeti nasilnom smrću. Sretan onaj. koji mi je izvana htio satrti dušu. bili i suviše zapaženi. a da neke osobe ne bi poželjele da vas uklone s puta. te odlučih da nakon svog potpunog ozdravljenja ostanem u Rimu. okićeno cvijećem. i kako me neka mračna spodoba brzo probada bodežom. uzdignem do visoke crkvene časti. ni slutio. dok god budem u Rimu. koji obično prethodi spavanju. Liječnik mi je obećao. u kojima su se izmjenjivali ledeni srsi i naleti vrućice. kako izlazim na samostanska vrata. . koje nije mogla ugušiti ni najstroža pokora. kad sam. koji bi naglo zadana smrt skinula s mene kao teško breme. i ona mi se uskoro stala pričinjati čak kao neko slavno mučeništvo.

no s najvećim užasom začuh uskoro ono jezivo cerekanje i smijeh svog sablasnog . bezbojan sok. bezbojna magla. što daje boju vašim cvjetovima — vašoj krvi — cvijeće i krv su vaš svadbeni nakit. nalik na blijede sablasti. Pomislih. da usmrti pomirbenu žrtvu naše krvi?« Jauk se uzdizao sve snažnije i snažnije poput šumnog morskog vala! Od snage glasova tog bezutješnog jauka misao umalo ne prsnu u prah. jasno sam zapažao. koji su širili glas o mojoj svetosti. kao što se to često zbivalo. što pliva u eteru. te bih se uskoro prepoznao kao crvenilo. što je to govorio. iz koje je u bujicama tekla ona nečista voda. kako mi se to inače obično priviđalo.vidio sama sebe. svi cvjetovi u polju uvenuše i spustiše svoje glave. te neprijatelju daješ moć. Tada razabrah tiho kucanje. »ja sam ono. Moj dah trebalo je da tu vodu pretvori u krv. leš se uspravio i zapiljio se u mene šupljim. no nebeski svod ispresijecaše munje nalik na usplamsale zmije. No mjesto da ležim. nema borbe između svijetla i vatre. koja je pobijedila svijetlo!« J a sam bio taj. na Španjolskom trgu. »Mrtvi ustaju iz grobova i služe službu Božju. ali svijetlo je vatreno krštenje crvenilom. a neki je glas govorio: »Je li t o krv. umorenog ubodom bodeža u prsa. Zvono na samostanskom tornju izbilo je dvanaest. koje ti nastojiš otrovati. Gospode! zar je tako neizmjeran teret naših grijeha. baciše se na zemlju. »Ja — j a «. koji ja pripremam!« Sto sam dublje i dublje padao. i da me uskoro okruži mnoštvo pučana. te se survah kao vlažna.« Tako rekoh u sebi i stadoh se moliti. no to se nije dogodilo. reče misao. da sam bestjelesna misao svoga ja. a uvis se podiže bezutješni jauk tisuću glasova: »O Gospode. ljudi. ali tada kao da me iz sna trgnu neki električni udarac. da neki redovnik želi k meni. u moju ćeliju pade s crkvenih prozora blistavo svijetlo.« Leš se sruši. ležao sam osamljen u sjenici samostanskog vrta u B. Mjesto krvi tekao je iz široke razjapljene rane neki odvratan. opažao sam sve jasnije leš sa široko razjapljenom ranom na grudima. što je istekla iz mučenika? Razbistrit ću i obojadisati tu nečistu vodu i njega će tada okruniti vatra. Uzdizao sam se prema sjajnim vrhovima planina — htio sam kroz vrata zlatnih jutarnjih oblaka ući u zavičajni grad. ali kad sam se osjetio odvojen od sebe mrtvoga. luda misli. strašnim očima i stao zavijati kao sjevernjak u dubokoj provaliji: »Zaslijepljena.

Dogodilo se. a taj miris bio je divno svjetlucanje najčišćeg proljetnog etera. koji mi je rezao mišiće.. i moja duša upita: »Nije li to proročanski san. crveno. rana krvari. uzviknuh. rana krvari. Pođi sa mnom. nema borbe između svijetla i vatre..... no užas me pritisnu svojim ledenim pokrovom. jarko obojena nebeskim žarom. iz svake njegove rane kanula je kap krvi. što je sišla na njih! Samo Medardova krv tekla je još bezbojna iz rane. da sam svoju molitvu. koji sam pokušao učiniti. bratac Medardo. budeći se iz sna. pretvori u unutrašnji grč. kad mi se učini da jasno razabirem lik Au-relije. U bijeloj odjeći. jer je crvenilo bilo milost Gospodnja. kao da je južnjak probudio rojeve dušmanskih insekata. koju sam samo zamišljao u sebi.. i morao sam smatrati varkom svojih uzbuđenih osjetila. bratac. Opet sam uz tebe. čuo glasno i razgovijetno. Ostade samo misao. moju ćeliju bio je ispunio neki čudesni miris. i njega okruži sladak miris.dvojnika. Zujanje se pretvori u ono bezutješno jadi-kovanje ljudi.. uzdignu svoju glavu i pogleda Medarda s anđeoski blagim smiješkom. bezbojnu maglu grimizni sjaj večernjeg rumenila. tamne kose prepletene ružama. a ta ruža bila je ljubak ženski lik. Vatra je riječ. i zemlji se vrati crvenilo. . da budem spašen od mračnih sila. koja me promatrala ozbiljnim pogledom i onda se raspli-nula u jasnim jutarnjim zrakama. crveno..« Bilo mi je kao da je ruža izrekla te riječi. te ona nadjača kucanje i cerekanje i neugodno brbljanje strašnog dvojnika... koje su na mene navalile s otvorenih vrata paklenih... zajedljivo i podrugljivo dozivanje: »Bratac. koja se pretvori u usrdnu molitvu. »Nije pobijedila vatra. koje padoše u ćeliju. i u njemu se uzdiže neka uzvišena prilika. i on iz sve duše zavapi: »Zar da na cijeloj širokoj zemlji jedino j a budem beznadno predan vječnoj muci prokletstva?« Tada se nešto pomače u grmlju — jedna ruža. te se svaki pokret... »Aurelijo«. ona se uputi prema meni. Bio je to Krist. koji svojim otrovnim sisaljkama navaljuju na rascvjetan usjev. pođi sa mnom!« Htjedoh skočiti s postelje. koji bi htio da tvoju krvavu ranu prekrije kao lijek i utjeha?« U tom času probi sumornu. ali na kraju se izgubi u čudnom zujanju. koja prosvjetljava grešnika. a jauci ljudi pretvoriše se u kliktavu himnu.

iskrsnu iz magle neki dvorac. učinila principom. koja me je gonila na najoštriju budnost prema samome sebi. činilo mi se. stalna teška pokora. čiju sam grešnost uviđao. da je moje kajanje iskreno. posvetivši se Bogu. gdje sam se u grešnoj izopačenosti drznuo poželjeti zemaljsku sreću. da će me prepoznati i da ću ponovo pasti u ruke krivičnom sudu.Tada spoznah đavolsko iskušenje i svoju grešnu slabost. a kad je podnevno sunce bacilo okomito svoje zrake. gdje sam se bio odvratio od vječnog čistog duha ljubavi i čas zadovoljenja zemaljskog nagona smatrao najvišom svijetlom točkom. Nije me u domovinu gonila samo Ćirilova opomena. koju sam ponekad nazivao neprirodnim poricanjem sebe samoga! Još i više! Usprkos novoj snazi. išao sam prema cilju najkraćim putem. u kojoj j e d n i m plamenom plamsa čulno i nadčulno. gdje mi se razigrana punina života. što nisam mogao stupiti na mjesto. koju mi je dalo neporočno vladanje. Zaobišao sam kneževu rezidenciju. tako da je strujala kroz žile zapjenjena i uzavrela. te me je tješila uvjerenost. ne zbog toga. nego zbog toga. istim onim putem. u želji da izbjegnem zov svojih sklonosti. podržavana njegovim vlastitim bujnim bogatstvima. čije sam djelovanje osjetio i odviše često. i jednog jutra u dolini. što bih se bojao. osjećao sam se duboko u duši preslab. a da se u meni ne probude uspomene. drskosti da se mjerim s mračnim silama. što se mora snažno oduprijeti svakoj težnji k nebeskome. a da me ne savlada duh zla. da me napustio bar pakleni duh oholosti. da pobjedonosno izdržim borbu. Da ponovo vidim Aureliju! Možda u svoj ljupkosti i ljepoti! Da li bih to mogao izdržati. što se pružila preda mnom. nikakvu pokoru u samostanskom smislu. Uskoro sam bio u brdima. i u osjećaju svoje nemoći. i odviše strašno. bio sam već nekoliko sati daleko od Rima. Samo u svijesti o svemu tome. kad mu se . Nisam poduzeo nikakvo trapljenje. na koju bi me iznenada mogla izazvati ona mračna. koje bi mi parale srce — ah. koji mije nalagao da izbjegnem borbu. nego i neka neodoljiva čežnja u duši. koji mi je još žario krv paklenim ognjem. koji mi je bio odredio prior Leonardo. kojim sam bio došao do Rima. spoznavao sam. koje sam se odrekao. jeziva sila. koji dobro prepoznah. Pohitah dolje i stadoh se usrdno moliti pred oltarom svete Rozalije. I nehotice. Koliko mi se puta ukazivao Aurelijin lik i koliko su se puta budili tada u mojoj duši osjećaji. te ih uništavao svom snagom volje.

te za čas iščeznuše iza vrata. Aleje u parku bile su zapuštene.« Starac napregnu svu snagu. Umoran sjedoh podno jednog drve-ta na . Kad se još više približili. Aurelijo! Aurelijo — i ti! — posljednja! mrtva — mrtva za ovaj svijet!« Prepoznah starog Reinholda — zastadoh kao ukopan. što mu je preostala. hajdemo u kuću. staze zarasle i prekrivene korovom. no starac ga. odvuče. uplašen. ne. i glasno povika: »Tko je tu? Tko je tu? Leopolde! Leopolde!« Dotrča neki dječak. te se uskoro nađoh u najgušćem šikarju. odgovorih. Nigdje nisam vidio ljudskog stvora. »duhovnik iz kapucinskog reda. »Jedan velečasni gospodin je ovdje«. varaš se. razabrah riječi: »Mrtvi — mrtvi su svi. reče dječak. duboko se nakloni i pozdravi: »Laudetur Jesus Christus!« »In omnia saecula saeculorum«. kao da ga je ošinula munja.« Starca kao da obuze duboka jeza i užas. Bio sam na dobru baruna von F. Dječak me je gledao začuđen. koje sam volio! Ah. sijedog čovjeka. stari. »Aurelija mrtva? Ne. mjesto da se dade voditi. koji se pri toj zgodi pojaviše preda mnom življe nego ikad. Nijem i skamenjen stajao sam u toj jezivoj pustoši. dopre tiho jecanje. Starac se tada podiže i uzviknu još glasnije: »Tko je tu? Tko je tu?« Sad vidjeh. n j u je vječna sila zaštitila od noža grešnog ubojice. da je starac slijep. kako sam čuo. odvedi me odavde — unutra — unutra — zaključaj vrata — Petar neka čuva stražu — hajdemo. dobro zaključaše. ali me nije primijetio. ugledavši me. koja. iako sam bio dosta blizu. da utekne od mene kao od grabežljive zvijeri. Brzo utekoh s razbojišta svojih najtežih zločina. starac se strese.« Kad to izgovorih. koja je još bila prilično uščuvana. i ja opazih nekog starog. Iz jedne grupe grmlja. na nekad onako lijepom travnjaku pred dvorcem pa-sla je u visokoj travi stoka — prozori na dvorcu bili su porazbijani — ulaz srušen. i on povika: »Hajdemo — hajdemo — dječače.približih. što je sjedio u grmlju.

»Tiče se to«. u to sam uvjeren. u koji sam umoran bio utonuo. Skočih. no meni se to čini nemoguće. mora da se desilo ubistvo. nemam ni pojma o tome. vidio pri mjesečini nekog golog čovjeka. na ovom mjestu. najčestitije dobrodušnosti: »Eh. a na okrajku je bilo ucrtano ime Medardo. No ništa nismo mogli otkriti. kako se s vrha planine survala u ponor neka prilika. što se tu zbilo. Ovdje je. Ovdje. da je jedne noći. koliko smo god mogli. kad je jednom pun smrtnog straha ustvrdio. nedaleko odavde bio je nasut malen humak. vraćajući se dolinom kući. ako mantiju prodam i dobiveni novac dadem. našavši vas kako slatko spavate. siromašan kao što jesam. jer. ne znajući zašto. bog bi znao zbog čega. čim me ugleda budna. sjedio je pored mene neki stari seljak. a da ne stavimo glavu na kocku. jer inače ne biste na ovom jezovitom mjestancu utonuli u tako dubok san. da je vidio. koji se. To je dakako bilo čisto umišljanje. jednom sam ovdje sjedio. čujte samo. uputio prema planini. da se služe . prije više godina ubijen neki kapucin. ubio kapucina i leš stropoštao u Đavolji ponor.mahovinu. da kao strani hodočasnik. mora da ste izdaleka doputovali ovamo. velečasni gospodine. i moram priznati. da je u to vrijeme došao u naše selo neki kapucin. No svi smo mi u selu. na kojem je stajao križ. velečasni gospodine. pridoh i izvukoh sasvim novu kapucinsku mantiju. ne bismo li našli bar leš nesretnog čovjeka. no kasnije se ipak saznalo. nekoliko nas pošlo je onamo. mislili. Na jednom rukavu bilo je malo sasušene krvi. kako se priča. te smo se spuštali. Ili možda i ne znate ništa o ovom mjestu?« Uvjeravao sam ga. koji je doputovao iz Italije. On čak tvrdi. Mislio sam. da ću učiniti dobro djelo. prenoćivši. i da ste jako umorni. Odjednom mi se učini da kroz pukotinu viri komad tamnosmedeg sukna. Izvjesno je toliko. da je neki plemić. Istoga dana prolazio je moj susjed dubokom dolinom ispod Đavoljeg ponora i odjednom začuo iz daljine prodoran krik. koji odmah. »vas i vaše redovničke braće osobito. Kad sam se probudio oda sna. kako se uspinje iz Đavoljeg ponora. reče seljak. da sam sjeo ovamo. da otklonim od vas svaku moguću opasnost. koji je na sasvim neobičan način zamro u zraku. pa smo valjano ismijali onog susjeda. i zagledao se zamišljen u ovo šuplje stablo pored nas. s poštovanjem skinu kapu i reče glasom najveće. da se to survao kapucin.

podigao sam ga ovdje u znak jadne smrti gospodina kapucina. i da bilo uzaludno moje nastojanje. kupio ga je u gradu od seljaka. kod kojega se zadržavao i kojegaje bio zamolio novo odijelo. ali ga nijedan staretinar nije htio kupiti. dobri moj prijatelju!« rekoh. da mu treba upravo takvo kapu-cinsko odijelo i obilno mi ga plati. Usamljenost. da mi je sad objašnjeno. bili su kao stvoreni da izazovu jezive slike. koji reče. koji je prije nekoliko godina na putu u Italiju prošao kroz vaše selo. kad me ostavila grozna ideja o sablasti. da će iskočiti iz nekog mračnog grma. da bi dovele do oriog nesretnog zamjenjivanja s Viktorinom. tišina ovog mjesta. Bilo je jasno da me smatra duhom ubijenog Medarda. kako su se sve okolnosti morale uskladiti. velečasni gospodine. jer se. koji luta po svijetu. Tada sam kod našeg gospodina župnika naručio jednu valjanu misu i. Čudna iskrivljenost kobnog događaja kod Đavoljeg ponora duboko mi je potresla dušu. budući da se u Đavoljem ponoru nije mogao postaviti križ. za koje me je smatrao seljak. da sam odijelo odnio u grad. Još za njega nisu potrebne zadušnice. »kapucin Medardo. Seljak. pomislio sam na svog strašnog dvojnika i. Veoma mi se važnim . koji je ovdje bio ubijen. pođoh dalje. kako pričaju. sjetih se. Zato vas molim. Obećajte mi to!« »Vi ste u zabludi. osjetih kako mi drhti sva duša. i tako mu misa gospodina župnika nije mnogo pomogla. Onda naglo skoči i pobježe u šumu. zaražen užasom onoga seljaka. kako je ludi redovnik došao do kapucinske odjeće. odslužite misu za spas svog redovničkog brata Medarda. još uvijek ponekad ovdje pojavljuje kao duh. kad se čili i zdravi vratite s puta. No pokojni gospodin mora da je u nečem mnogo pretjerao. Onaj lugar.mise za jadnog velečasnog gospodina. živ je i može poraditi za svoje vječno spasenje!« S tim riječima raširih svoju mantiju i pokazah mu u okrajak uvezeno ime Medardo. nije ubijen. problijedi i upilji u mene pogled pun užasa. jer sam imao osjećaj. koju mi je pri bijegu bio ostavio i koju sam nedvojbeno prepoznao kao svoju. sudeći po odijelu neki lovac ili lugar. napokon dođe neki čovjek. koju je narušavalo samo prigušeno bučanje nedalekog šumskog potoka. Pribravši se. a da se nije pripremio na smrt i uredio svoje račune. a kapucinskog samostana nije bilo u mjestu. jer sam vidio. glasno vičući. o svom ja. tek što ugleda to ime. i tek tada. da ga razuvjerim. Tako se dogodilo.

koja mu je obično služila za boravak. koju su pjevali muški glasovi. dva po dva. bacih mu se pred noge. da će biti proslavljena neka izvanredna svečanost. ušao sam unutra i primijetio. da je sve brižljivo očišćeno i uređeno. gdje ću i kako do njega doći. Leonardo je sjedio u naslonjaču. a da me nisu primijetili. kad je posjećivao svoj samostan. . pošto sam se okrijepio žarkom molitvom. koje svakako treba nabaviti rano ujutro. satrvene duše. to su bile kla-rise iz B. kojega nisam poznavao. srce mi je stalo snažno udarati. »ti si bezbožno prekršio svoj zavjet. Prior ustade i na njegov mig pođoh za njim u sobu. Glavni oltar i pokrajnji oltari bili su ukrašeni ispletenim cvijećem. Prošli su pored mene pjevajući. Odlučivši da odmah pristupim braći.. kao u procesiji. Ugledah križ — iza njega redovnike. Uskoro su isto tako prošli pored mene dominikanci i franjevci iz B. pošao sam. što si spašen iz zamki podmuklog svijeta — daj pripovijedaj — pripovijedaj. te sam se pouzdano nadao još potpunijem razjašnjenju. »Medardo!« uzviknu on. Iz daljine se čula himna. progovorio je. kad sam ugledao tornjeve samostana cistercitkinja. »Medardo«. Crkvena vrata bila su širom otvorena. u samostansko dvorište uvezoše se zatvorene kočije. nesposoban da izustim makar i jednu riječ. koji su se uzdizali preda mnom. na čelu povorke vodio je ostarjelog Leonarda neki mladi brat. putujući bez počinka nekoliko sedmica. koji su išli. na trg pred samostanskom crkvom. a kroz redove braće prostruji prigušen žamor: »Medardo — brat Medardo je napokon ovdje!« Pridigoše me — braća me stadoše pritiskati na grudi: »Hvala silama nebeskim. Po svemu sam tome razabrao. približih se zavičaju. Stigoh u selo. glasno plačući. vratarica me odvela u jednu dvoranu. Ah — prepoznao sam svoju redovničku braću. svi u isti čas. a crkvenjak se raspričao o svježim ružama. ne sluteći. i unišli kroz otvorena vrata samostana. brate« — tako stadoše uzvikivati redovnici.učinila čudna vizija plašljivog susjeda. u samostan i upitao za priora Leonarda. okružen braćom. da glavni oltar treba ukrasiti r u ž a m a . Napokon. jer je gospođa abatisa izričito naložila.

da ga je papa primio kao značajnu pojavu. ah! s radošću ću odbaciti teret bijednog života. da si bio uz jadnika u posljednjoj smrtnoj stisci i da su te namislili umoriti otrovanim vinom. kad bih htio postupiti strogo po samostanskom zakonu!« »Sudite mi.. koji dotada nije trpio papinog ispovjednika. kojoj sam se bio podvrgao. ipak našao priliku. Samo je Ćiril pao kao žrtva. Mogao bih te dati uzidati. to je bio razlog. kako traži zakon. velečasni oče«. te mu ispripovjedih. kako sam.. Znaš da neka prava našeg samostana idu na štetu dohodaka kardinala***. da potkopa Ćirila. i reče prigušeno: »Tebe.mjesto da izvršiš zadaću. uzviknuh i. koja ti je prijetila u Rimu. koja ti je bila povjerena. . bio bi mrtav za deset minuta!« »O pogledajte«. da mi ni najstroža pokora.« »Vi. kojega je mogao suprotstaviti Ćirilu. punog patnje! Osjetio sam zaista. koje su ti ponudili kao napitak za okrepu. »Znam. izgriženu do kosti. ne može pružiti utjehu na ovom svijetu!« »Priberi se«. pokazali prioru svoju ruku. sluteći zlo. ugledavši ružni ud. koje on bespravno uživa. sramotno si pobjegao i najnedostojnije prevario samostan. da se taj kardinal. iako su te motrile Argu-sove oči redovnika. Sam ga je odveo k papi i vješto mu stranog kapucina prikazao tako. »sudite mi. dakle. koji je bio nalik na mumiju. »Možda bi i tebe«. reče prior. i Ćiril se uvrstio među duhovnike. da sve vino proliješ. koji si griješio na sve načine. Leonardo ustuknu od groze. otac! Čudesno si bio spašen od smrti. odjednom s njim sprijateljio i tako se u dominikancu domogao snažnog protivnika. stigla je kazna. podigavši rukav habita. odgovorio sam. Lukavi redovnik brzo je našao načina. Ćiril je uskoro primijetio. znate?« upitah sav začuđen. izlio vino u rukav. da mi je ostao nepoznat pravi razlog potajnog smaknuća jadnog Ćirila. nastavio je Leonardo. koji su ga okruživali. »prior je s tobom govori a sad može s tobom govoriti prijatelj. ali Ćiril — o pobožni starce!« Rekoh prioru. »stigla ista sudbina. jer da si ispio samo kap. da si poput Cirila istupio kao opunomoćenik našeg samostana. Vjerojatno si.

koju je papa obično pio. da se domogneš višeg cilja. duboko omrznuo starca i trpio ga je u svojoj blizini samo zato. kako služi kao igračka himbenoj gamadi. mogao griješiti s pravim zanosom za grijehe. tko se potpuno ne odrekne naslada ovoga svijeta. da malo po malo vješto pripremi udarac. Kad je Ćiril opet jednom uhvatio priliku da govori s papom bez svjedoka. da izbjegne neki upadljiv korak. kojima ga je ispunio duh. kojoj nanosi sramotu i prokletstvo. a posljedica toga bio je nalog. u načinu. a osobito u pripovijedanju o toku tvog života. i to nakon Ćirilova odlaska iz papinih osobnih odaja. Tada je papa. te se osjetio pozvanim. koja ga — usprkos snažnom duhu. Obavijestio je papu. kako se tobože radi o potajnoj zavjeri. Tvoje pokajničke pobožnosti bile su za njega samo zaista mudro izvedeno himbeno nastojanje. mislio je. i kojeg se ona mora osloboditi. jer si poznavao tog pobožnog starca. koje bi onda poslužile kao signal za formalni ustanak. potrese papu do dna duše i da mu odvrati duh od zemaljskoga. No papa je bio uvjeren u njegovu krivnju. kako si se izražavao pred papom. da bi tako. papa je osjetio neku duhovnu srodnost između sebe i tebe. da onaj. koja treba da ga crkvi prikaže kao nedostojnog trostruke krune. To je pobožnog čovjeka. no koji su ti ljudi najnižim sredstvima umjeli podvrći sebi — navlači između neba i pakla. gledajući u zanosnim riječima našeg brata prikrivenu namjeru. kako bih ja rekao. kao što to obično biva kod mekoputnih duša. Divio ti se i . stvarno su dirnule riječi pobožnog starca. Papu. kako Ciril ima nalog da ga navede da javno poduzme pokorničke pobožnosti. da će se s tobom moći uzdići do nekog višeg stanja i da će ga grešno mudrovanje o svim krepostima i religiji snažno okrijepiti i ojačati. nije dostojan namjesnik Gospodnji. otrovana. kao što se moglo i predvidjeti. koji je imao pogoditi jadnog Ćirila. što inače u njemu prebiva. pronašli su da je ledena voda. kazao mu je bez okolišanja. Da je Ćiril bio nedužan. a upravo u tom uzbuđenom stanju bilo je dominikancu lako. koji vrije među kardinalima.kako namjesnik Gospodnji svoje carstvo i odviše traži i nalazi u ovome svijetu i njegovim užicima. da se strani redovnik ima potajno pogubiti u samostanu dominikanaca. da vatrenim riječima. tko ne provodi zaista svet život. Ti si u Rimu bio upadljiva pojava. ne treba da te uvjeravam. nego teret crkvi. silno razgnjevilo. Uskoro potom.

da si sam s papom. maskiran kao kapucin. no još uvijek postoji jedna tajna. kojega je čak i Ciril smatrao za tebe. smrvljen bolom u duši. on je bio dovoljno blizu da razabere svaku riječ. saznalo se. Zašto si sebe pred papom optuživao za zločine. nisi bio ti. Čak i kad si smatrao. »ta to je bilo mjesto mojih najstrašnijih opačina! No najteža kazna vječne nedokučive sile je to. Eufemijina zabluda ostala je neshvatljiva. nego grof Viktorin. i to kod . nastavio je prior. kad te gledam i s tobom govorim.?« »Ah. no smatralo se. Pisma. da nakon svoje pokore nisi više mogao lagati. koju si kazao papi. koje si mu držao. kako se grof. koja su nađena u Eufemijinoj ostavštini. Tako se dogodilo. koje nikad nisi počinio? Zar si ti ikada bio u dvorcu baruna von F. I vi me. koji me o svemu točno obavijestio. odjednom pojavio pred njim u šumi. što se na zemlji ne mogu očistiti od grijeha. a to ti ne će biti ni najmanje tajanstveno. Uskoro poslije tvog bijega iz rezidencije — nebo nije dopustilo zločin. kojem si kod nas bio podlegao. velečasni oče. prije nego je to dominikanac i naslutio. i nakon što se redovnik. Zaista je tako i bilo. da znam svaku riječ. »sada. uzdigao i postao za onu kliku opasniji.naslađivao se tvojim blistavim. Medardo. spasio kao nekim čudom. ali u Rimu te je ponovo obuzeo zao duh grešne oholosti. Kad si u kapucinskom samostanu. a da bi se mogao prevariti usprkos tvojoj najvećoj sličnosti s Viktorinom. čiji je prior moj bliski rođak. kad ti reknem. nego bi Ćiril ikada mogao postati. kao što sam kazao. smatrao sam tvoje kajanje iskrenim. Tada se odjednom pojavio grofov konjušar i ispripovijedao. vršio svoje stroge pokorničke pobožnosti. da se čak i Eufemija prevarila. smatrate grešnim licemjerom!« »Zaista«. da te je i odviše dobro poznavao. koji umalo da nisi počinio. zanosnim govorima. koji je već mjesecima samotno živio u planini i pustio da mu naraste brada. da u dvorcu baruna von F. da naš samostan ima u blizini njegove svetosti jednog prijatelja. Vidiš. da sam točno obaviješten o tvom životu u Rimu. velečasni oče!« uzviknuo sam. nagovijestila su to doduše već i ranije. gotovo sam uvjeren. da si se. koju dosad nisam uspio sebi objasniti. jer je Reinhold uvjeravao. koji sam počinio u bezumnoj zaslijepljenosti. ono je spasilo bogobojaznu Aureliju — uskoro nakon tvog bijega.

koji baš i ne bi bio jedinstven. Iako nije znao. kad bi ga ugledala. mora dakle da je to bio on. da su zapravo zapazili mnogo grofovskog u ponašanju ovog pustolova. on se spasio. ubijenom u šumi. uskoro nakon toga govorilo se i u selu o nekom kapucinu. prepoznao je sigurno u ludom redovniku Medarda. koji je živio u šumi i kojega je on na kraju primio k sebi. nekim slučajem. kako se grof domogao kapucinske odjeće. najsmirenije svijesti. da se pojavi u barunovom dvorcu u redovničkom habitu i da ga nosi čitavu godinu te tako izvede još i veće stvari. doduše. naime. sasvim upadljivu sličnost s Francescom. gdje je grof nabavio tu odjeću. Vidio kapucina nije. čim se pretpostavilo. kao i na osjećaj. mogao sebi pripisivati nedjela. da je tobožnji plemić Krczvnski iz Kwieciczewa bio upravo grof Viktorin. kojega se. jer je bio obaviješten o grofovoj nakani. a da ga nitko nije zaustavio. Lugarevo pripovijedanje o ludom redovniku. da su makar neke okolnosti istinite. jer je dan ranije kazao. Od boli. u čiju krivnju već odavno nitko nije sumnjao. i kako je. na bilo kakav način dobiti njegovu odjeću. Slutio je. uspjelo mu je isplaziti iz ponora. ali je čuo krik. Viktorin ga je gurnuo u ponor. dok napokon nije dospio u okolinu lugareva stana. koja nije . i odviše je mnogo s njim razgovarao još i prilikom bijega iz dvorca. Taj konjušarev iskaz. a da bi se tu moglo raditi o nekoj zamjeni. Ali tu se ne da objasniti dvije stvari.takozvanog Đavoljeg ponora. jedino je ostalo neshvatljivo. u kojem je živio Medardo. koje su utvrdili liječnici. da je u selu vidio nekog kapucina i da se nada da će od njega. Mnogi su joj se pridružili i tvrdili. što su smatrali smiješnim. koju mu je zadavala rana. a oslanjala se na njegovu značajnu. Kneginja je postavila hipotezu. kako je Medardo uspio prevaliti toliku udaljenost po planini. koji se u njoj budio svakiput. gladi i žeđi on je poludio — pobijesnio! Tako je trčao po planini. nije se iznenadio zbog toga presvlačenja. možda ga je ponekad neki milosrdni seljak nahranio i zagrriuo prnjama. smatralo za nekog presvučenog redovnika. obeskrijepio je Reinholdovo mišljenje. Jedan brat iz samostana. kuda je iščeznuo Viktorin. ako bude putovao kroz šumu. odjeven kao kapucin. I odviše je dobro poznavao svog gospodara. Kad se teško ozlijeđene glave osvijestio. čak i u časovima najpunije. moglo se također dovesti u vezu s Viktorinovim nedjelom.

da su oba neugodna gosta utekla. koji su branili vjerojatnost takvog stanja stvari.« S tim mišljenjem knez se od sveg srca složio. kad se na svom hodočasničkom putu našao u okolici lugareva boravišta. tako se i ono. duboko uzbuđen zločinima u barunovu dvorcu. a na njegovu su se oštroumnost mnogo oslanjali. da uopće nije ozdravio. naravno. kazao je. za koja je bio optužen. kazao je knez »ne ćemo više potezati veo.. izazvalo grozu i užas. pronašao je. vrlo brzo izgubi sjaj i boju. stalno bio lud. velečasni oče. jer je o n bio jedini. napominjali su. koji je ostao uzaludan. da je njegovo ludilo izbilo tek onda. pa su oni. stoga je krivični sud njegovo hapšenje mogao odrediti jedino kao mjeru sigurnosti. Osobni liječnik bio je uvjeren. da se baš ništa ne zna o sudbini Medarda. prividno pri zdravom razumu.« »Aurelija«. kojim ju je neka čudna sudbina dobrohotno prekrila. obavijestili o njemu čak i one. prijedlog krivičnog suda za hapšenje preinačio u kaznu mačem.nikad počinio. što je u prvi mah u rezidenciji. da je Aurelijin odbjegli zaručnik grof Viktorin. uzbuđeno prekinuh priora. ta misao pretvorila se u fiksnu ideju. kolikogod događaj ili čin izgledao u prvi čas strašan. i svatko. da su crte njegova lica potpuno nalik na crte lica grofa Viktorina. No kao što sve na ovom bijednom prolaznom svijetu.. koji je. osvježila je sjećanje na događaj s Talijankom. »Ta stvar će ostati tajna«. kad su ga upitali za njegovo mišljenje: »Tobožnji gospodin Krczvnski nije ni Poljak ni grof. recite . za koje je bio okrivljen. Da je. jer je dobro osjećao.zaista izvršio umorstva. jer su oni bili sinovi i s t o g oca. da sada više ne treba šutjeti. »zaboga. da je sigurno tako. a nije ni nedužan — redovnik je još uvijek lud i u svakom slučaju neuračunljiv. koji su smatrali. Ona hipoteza. kako ga dvostruki Medardo baca iz greške u grešku. Krivični sudac. moglo bi dakle biti.« To mišljenje nije smio čuti knez. tko god je vidio Medarda. nego da je. srozalo na zlobno naklapanje. koji ranije u to nisu bili upućeni. i zadovoljiti se prvim progonom.« Samo Aurelija. svakako ne grof Viktorin. upravo se iz toga može zaključiti. Oni. a osobito na dvoru. premilostivi gospodine. A što se tiče priznanja zločina. koji se bio spasio iz Đavoljeg ponora. te je kazao knezu: »Moramo biti sretni.

da su ti ta nedjela tako razrovala dušu. kad si morao pomisliti na Aureliju?« Satrven u duši. redovnik. i stao se kao brodolomac hvatati one lake. obavještavao me jedan neobičan čovjek — nazivao se vlasuljar Belcampo — kojega si posljednji put vidio u Rimu. zbog kakvih sam neobičnih okolnosti kasnije morao povjerovati. »tvoja šutnja kaže mi sve. Reci. za koje sebe optužuješ. probudilo neko jecanje i stenjanje. koji je ležao tik pred njim. Jer samo bih u tom slučaju mogao vjerovati. Mogao sam te upropastiti. da te duh laži potpuno napustio? Znaj Medardo. Čudesno si se održao. »Iskren si. zar mogu biti uvjeren. da je zaista bio grof Viktorin onaj. što se pojavio na dvorcu baruna von F. oborih oči. ako si zaista počinio one opačine. ustao je. pa me već to uvjerilo. napola ukočen od hladnoće. što je s Aurelijom?« »Eh. brate Medardo«. no daleko od toga da se smatram izabranim za osvetnika. onih varljivih sredstava za okajanje zločina. nesigurne daske. vratara. koji je pobjegao . Medardo. Prilično sam točno pratio put. kojima si popustio? Pa zar da onda vjerujem u iskrenost tvojega kajanja. te si zaboravio moje pouke. nastavio je prior. da si ti bio onaj. da je on Medardo.mi. i s teškom mukom izrekao. da ti još nije bila dosuđena zemaljska propast. reče prior. otvorio samostanska vrata i našao nekog čovjeka. prepustio sam tebe i tvoju sudbinu vječnoj sili nebeskoj. što sam ti bio govorio o vanjskom i unutrašnjem kajanju. tvoje uzdizanje k vječnoj sili potpuno bez ljage. pa mi je to strasnije bilo. Bio sam potpuno uvjeren. Čuj. što si htio zaplesti Aureliju u đavolsku mrežu. da si ti bezočno umorio Hermogena i Eufemiju. je li tvoja pobožnost. kako je brata Sebastijana. kojim si krenuo. blago se smiješeći. što je u rezidenciji igrao ulogu poljskog plemića i htio se oženiti barunicom Aurelijom. nego i svakog zaista pobožnog čovjeka. koja su te učinila taštim sljeparom ne samo u očima onoga pokvarenog pape. »zar se još nije ta opasna vatra ugasila u tvojoj duši? Zar se i pri slabom dodiru još uvijek rasplamsava oganj? Još se dakle nisi oslobodio onih grešnih nagona. Već je granulo jutro. koje je bilo nalik na uzdisanje umirućeg. da bih tvoje kajanje smatrao iskrenim samo onda. Medardo«. bio sam uvjeren. sve ono. kao kapucin! Nije tome odviše davno.

ta to je bila odjeća. »Ne potraja dugo«. Sebastijan mi je sav uplašen javio. Imao je bradu i tonzuru. nastavi prior. on me je bio progonio. reče Leonardo začuđen. »ali kako znaš.. »i čovjek pokaza potpuno jasne. upadoh.. kao što rekoh. iako je neprestano uzvikivao: »Ja sam Medardo. Imao je svilene čarape.« »Tako je«. »lijepo sašiveno rublje — jednostavan zlatni prsten na ruci. odvedosmo ga u crkvu. što se dogodilo. a nekoliko njih je smatralo da samo izmijenjena odjeća čini Medarda. jer je u meni stala svitati slutnja istine o onim nadasve čudnim. skočio na ramena. ali usto svjetovno odijelo. nalaženje i ispijanje đavoljeg . da prepoznajemo tvoje crte. no smatrao sam da bi sve okolnosti. unijesmo nemoćnog čovjeka u refektorij. da je to fiksna ideja stranca. što mi je kao neman. prsluk od bijelog atlasa.« »Kestenjastosmeđi kaput od najfinijeg sukna«. bio je to odbjegli ludi redovnik. što je jurio za mnom. koji je pobjegao iz rezidencije. da sebe smatra za tebe. On je bio taj. užasni đavao ludila. bile u tančine nalik na tvoje.. dok sam ležao u dubokoj nesvijesti. odmah smo primijetili. no čim je to pokušao.. da je nekoć bilo otmjeno. Ne. da nikad nije bio u samostanu. neka samo dalje pripovijeda. nesumnjive znakove neizlječivog ludila. koji je ležao pred samostanskim vratima. koja me do srži razdirala. koja sam bio doživio. nije ono bio bestjelesni. nadasve tajanstvenim zbivanjima. hoću da kod vas vršim pokoru«. on je na kraju. što ako je taj redovnik Viktorin? Poznavao sam pripovijest. Obukosmo mu kapucinsku odjeću. odbjegli redovnik. predstavljajući na jezovit način mene — samoga mene! Zamolih priora. ako je to redovnik. kojega su dobro poznavali. uzeo moju odjeću i prekrio me mantijom. koje je doduše bilo sasvim upropašteno i poderano. no još se uvijek razabiralo. bili smo ipak uskoro svi uvjereni. Morala mi je zaista sinuti pomisao: što. koju sam imao na sebi onog kobnog svadbenog dana!« Pred očima mi se pojavi dvojnik.« »Ah. koju je taj luđak ranije ispričao lugaru. tako čudnim.iz našeg samostana. siđoh s braćom dolje. Iako su crte njegova lica. na jednoj cipeli i zlatnu kopču. gdje je morao obaviti uobičajene pobožnosti. Usprkos jezivo izobličenom licu tog čovjeka povjerovali smo.

to bi među našim zidinama i u njegovom sadašnjem položaju bilo bez ikakvog značenja. što mu je dosudila vječna sila. bilo mi je. da je on grof i vladajući gospodin! Odlučio sam da stranca otpremim u ludnicu sv. jer potječe iz kneževske kuće. Trebalo bi da se naziva knezom. čim nekome u bolesničkoj sobi ustreba moja pomoć. . no ipak moje ja. Ukočeno me pogledao. kad sam odlučio.« Bio on i knez. Ja nisam redovnik Medardo. koliko se god pretvarali. da vas pokušam obmanuti. da je redovnik u časovima gnjeva uvijek vikao. pjenušave vode uzdigla princeza. progovorio je stranac. što sam se drznuo. ako se odvrati od zemaljskog i skrušeno sačeka. velečasni gospodine. Vi imate moć nada mnom. da to držite na umu. da sigurno ne će preživjeti noć. te vam savjetujem. dadosmo mu kapljice za jačanje.. kao da mi iz duše izlaze najtajnije misli i učahuruju se u tjelesno biće. pa se brzo oporavio i kazao: »Tako mi je pri duši. »oprostite. ono. Kad sam došao. meni je jasno. i da se izgleda potpuno oslobodio ludila. da ste vi sveti Antonije i da najbolje znate. Treću noć probudilo me zvono. Imao sam na umu nešto zaista veliko. Getreua. Značajno je bilo u tom pogledu. kakvu su nevolju izazvali vaši eliksiri. da se prikažem kao duhovnik s dugom bradom i smeđom mantijom. da je stranac svim žarom tražio da me pozovu.eliksira. No do toga nije došlo. kao da ću uskoro umrijeti. kad se iz njegovog crnog kamenja usred klokotave. odgovorio sam. jer je tako slab. kao da je izgubio svijest. koje je bilo zaista užasno. bijela kao snijeg. A kad sam se sa sobom samim valjano posavjetovao. jer bi vas inače mogao pogoditi moj gnjev. ako je to moguće. no prije toga moram olakšati svoje srce. koji je vjerojatno nekim čudnim psihičkim putem izazvala tvoja individualnost. Strančevo ozdravljenje okrilo bi bar djelomično tajanstvenu igru nepoznatih sila. te se vjerojatno želi ispovijediti. te da mi se čini. sigurno uspjeti da ga izliječi. Pred vama je grof Viktorin.. »Oprostite«. koji je pobjegao iz vašeg samostana. To drugo ja imalo je goropadnu snagu i survalo me u dubok ponor. da će upravitelj tog zavoda. zvoni. kao što znaš. rekoše mi. na koje se. jer sam se nadao. priviđenja u tamnici. ukratko čitav boravak u samostanu. genijalni liječnik. jer. koji duboko poznaje sve abnormalnosti ljudskog organizma. mogle biti bolesni plod poremećenog duha. da bi bilo bolje.

te uskoro nisam više osjećao bol. grdno ga istukoh i uzeh mu odjeću. koje su mi bile poznate. jer su nam htjeli odrubiti glavu. da bi u barunovu dvorcu izveo. no vi i sami znate. Zeleni šumski kralj loše me primio. Možda je već bio lud.Princeza me dočekala na ruke i isprala mi rane. i umorstvo redovnika. i koju sam veoma volio. Sve traganje bilo je uzalud. Dao sam ga odnijeti u mrtvačnicu. ili je možda poludio tek na bijegu. da ostane sa mnom. zbacih ga na tie. skočio je s prodornim groznim krikom i klonuo. Postao sam doduše redovnik. te sam se morao odreći nade. kad je zazvonilo na ranu misu. kako smo se začudili. da je moralo biti . ja mojih misli pojavilo se kod njega i stalo mi predbacivati koješta ružno. jasnije o zagonetnoj povezanosti događaja. rodilo je u njemu fiksnu ideju. kako se u njemu pojavila priča o njegovu boravku u samostanu i o načinu njegovog spasenja iz zatvora. a i njenog brata. koja me je spasila. Opačinu. Samo je razdoblje od bijega do dolaska k lugaru ostalo mračno. trebalo je da ga pokopamo na posvećenom tlu u našem vrtu. ali uskoro. sve okolnosti događaja u dvorcu. što je bio naumio. To se i dogodilo. on je u planini ubio nekog kapucina hodočasnika i oduzeo mu odijelo. u koje ste bili upleteni ti i grof. mrtav. nakon što sam se napio vašeg prokletog pića. mučen grižnjom savjesti. da je on zaista redovnik. u koju se upustio. kako nam se činilo. Baciše me u zatvor. završio je. međutim. sveti Antonije. te je htjelo. te sam još jedva sumnjao. neobjašnjivo kao i to. te se njegovo ja rascijepalo na dva neprijateljska bića. da je pokojnik zaista bio grof Viktorin. kako smo se zaprepastili. Sat kasnije. iako je znao da sam kneževskog roda. ipak smo se razdvojili. bez traga nestao. Ne će ti biti teško zamisliti. kad smo ga htjeli iznijeti napolje i položiti u lijes. s onim smušenim. koje je imao na sebi. no poslije toga izgubio se u nesuvislim. kad smo odande pobjegli. odveli kroz uzduh. kao što je tvrdio Reinhold. jer smo mi ipak sve činili zajedno. Odijelo. ubivši Eufemiju i Hermogena. kako ste me. Nema sumnje. Kao što je bio natuknuo konjušar. No kako se ono smiješno ja htjelo uvijek i neprekidno hraniti mojim mislima.« Dovle su nesretnikove riječi bile donekle razumljive. Povezao sam. glupim brbljarijama najvećeg ludila. no to ja mojih misli bilo je jače i gonilo me da ubijem princezu. da ću ikad saznati nešto pobliže. vidjevši da je leš. zbog ludila iznakaženim riječima. iako mu to možda i nije bila nakana.

da je Viktorin na čudesan način bio spašen iz ponora. Tebi to mogu kazati. ne slaže se s Reinholdovim navodom o danu Viktorinova bijega iz dvorca. brate Medardo. da bi čovjek postao svijestan opakog djelovanja časovite lakomislenosti i da bi iz te jasne svijesti crpio snagu. brate Medardo. da je o n bio onaj ludi redovnik. koji bi ti se možda ukazao. no izvanredno je čudno. čežnja najuzvišenije ljubavi. koje ti je bilo stavljeno na put. po milosrđu Gospodnjem ikad steći milost i vječno spasenje. kojega je primio lugar. Medardo.s najdubljim kajanjem i skrušenošću ne iznesem sve. i koji te je slijedio kao tvoj dvojnik te umro ovdje u samostanu. koji su i sami zagrezli u zločin. prekinuh priora. Idi sada k braći. U tom se i očituje moć Gospodnja. isto onako iskreno. ako vam. Samo vrijeme redovnikova dolaska k lugaru. koja mi je prožela svaku žilu i žilicu. »stanite. Nema sumnje. iako iznakaženo. jer znam. Prema tvrdnji lugara. da mu se suprotstavi. ludi Viktorin morao bi se pojaviti u šumi odmah nakon što je stigao u barunov dvorac. neka umrem u beznadnom očaju. da bi tvom oku ostao skriven svijetli cilj. sinova istog zločinačkog oca. velečasni oče! Neka iz moje duše iščezne svaka nada. »moram ti vjerovati. reče prior. da me ne ćeš krivo razumjeti. što ta priča. no nebo tako hoće. što je moralno dobar princip u njoj uslovljen tek zlim. nego samo podređeno biće.vanjskih motiva. što se sa mnom dogodilo.« U tom času obuzela me poput ljute boli. još đavao neumorno bludi po svijetu i nudi ljudima svoje eliksire! Kome se ponekad nije svidio neki od njegovih paklenih napitaka. u koji si ga survao. kao život prirode otrovom.« Prior se izvanredno začudio. . bez obzira na breme svojih grijeha. proklinjući sebe i svoj život. otkako sam napustio samostan. da ću. dok si govorio. što je proizišla iz duhovne srodnosti dvoje braće. »Moram ti vjerovati«. kad sam mu nato otkrio sav svoj život sa svim mogućim potankostima.« »Stanite«. kao što sam to učinio u svetoj ispovijedi. Ah. jer sam otkrio sve znakove istinskog kajanja. kad sam završio. koja je posegnula u tvoj život — on nije bio tvoj drug. Tko bi mogao otkriti tajnu. On je bio igračka mračne sile. prikazuje tvoju sudbinu. koje je on naveo.

koja je tako žarko ljubila mog oca. Izgovorivši se. s njima i novakinja. kad ponovo ugledah o n u . Neopisiv je osjećaj. Kakav dan! — kakva noć! Stalno samo Aurelija i Aurelija. i gle. te se braća uskoro sakupiše u jednoj velikoj dvorani. U kreposti. koja je u sinovljevoj kreposti htjela naći utjehu za propast grešnoga oca. da je — iako je on svojim opačinama nasilno raskinuo vezu. Čim su se pojavile prve zrake jutra. ali se sruših. i srce mi uzdrhta od tjeskobe i zanosa... gdje su se bila okupila braća. nedaleko od mene šetale su laganim korakom dvije opatice. koja se nalazila sasvim na kraju prostranog samostanskog vrta. blago šuštanje lišća u aleji. uzviknu on gotovo Ijutito. ali nisam mogao izgovoriti ni jednu jedinu riječ o svom životu. . i preda mnom se pojavi samo svijetao lik Aurelije. Tu se htjedoh moliti. opet ću je vidjeti!« — tako nešto zaklikta u meni. da se u ovom samostanu priprema velika svečanost? Aurelija će se sutra zarediti i dobit će samostansko ime Rozalija. Oborene glave. da čujem tih razgovor. to je sigurno Aurelija — stadoh se grčevito trzati — zastade mi dah — htjedoh poći naprijed.»Aurelijo — ah. smetao me i sprečavao da se udubim u pobožno razmatranje. Dolazi. Ponovo me obasuše pitanjima. Prior ustade i reče mi veoma ozbiljnim glasom: »Vjerojatno si primijetio. sve slike prošlosti potam-niše u meni. medu njima neka novakinja. Ah. koja bi mu pružila najveću zemaljsku sreću — prenijela na sina onu naklonost. no i najtiši šum. da idem na molitvu. »To je ona. — Nijedna druga slika — nijedna druga misao nije našla mjesto u mojoj duši.« Zastadoh pred priorom zabezeknut — nijem. nesposoban da učinim makar i jedan korak. najavila su samostanska zvona svečanost Aurelijinog oblačenja. napustih braću i uputih se u kapelu. koji me prožeo. koja je razorila njenu sreću. Aurelijo!« zavapih u sav glas.. saslušao sam kratak govor. »Idi k braći«. Pričini mi se. iščeznuše u grmlju. Podigoh se i izidoh iz kapele.. i ja bez jasne svijesti siđoh u refektorij. no on je poput oca gomilao opačinu na opačinu i tako uništio svaku nadu svoje pobožne pokroviteljice. pogleda uprtog u zemlju. u pobožnosti htjela je odgojiti tog sina. Opatice. uniđe abatisa u pratnji dviju sestara.

deder reci. i njena pobjeda nad neprijateljem. Molite se — molite se. braćo moja. da se u tebi pojavi pomisao na grijeh?. koju sam ranije osjećao u rezidenciji.. i to me osokolilo. kako bi. iako je on bio opaki grešnik? Jesi li se ti ikad poput mene borila s mračnom silom? Možeš li se ti radovati istinskoj pobjedi. ohola ženo. da nikakva zemaljska nevolja ne prekine ovaj pobožni čin. jer čvrst je i postojan njen duh.kojim je abatisa ponovo objavila skupljenim duhovnicima Aurelijino stupanje u samostan i zamolila ih... da je abatisa nazvala đavlom iskušenja mene — upravo mene. da se Kristova zaručnica ne bi pokolebala. kad bih ugledao kneginju. ako još i danas opet pokuša da joj se približi sa svojim opačinama. bio sam povrijeđen duboko u duši. zajedljiva mržnja.. čak i onda. Eh. Ali vječna sila zaštitila je to nebesko dijete. Abatisa se nije udostojila ni da me pogleda. ne zato. Dušu mi je obuzela neka tjeskoba. Što si osjećala. »Teška su bila iskušenja«. prenuvši se iz sna. svoje pokore. da možda spremam neko nedjelo. koji se sav obratio nebu. prije nego što je abatisa izgovorila one riječi. bio sam uvjeren. propala u sramoti i očaju. »kojima je bila izvrgnuta ova djevica. koji je podlegao . da se moja ćud izmijenila. u meni se probudila ona gorka. kazala je abatisa. Kad si gledala mog oca. sagriješila i onda.« Bilo je jasno. da je smuti.. zar si tada uvijek uspjela spriječiti. da vjekovni neprijatelj ne smogne snage da svojim smutnjama muči čednu djevicu. kad si privijala na srce sina svog ljubljenoga i onako bolno uzviknula ime izgubljenoga. nego zato. koju nije nikad prožela zemaljska slast?. kojoj se ne mogu oduprijeti. htjedoh da odvažno i smjelo istupim pred nju i reknem: »Zar si ti uvijek bila takva nadzemaljska žena. Neprijatelj je htio da je namami na zlo i poslužio se svim lukavštinama pakla. ni ne sluteći zlo. Osjećao sam istinitost svog kajanja. pretpostavljala je da je moj dolazak u vezi s oblačenjem Aurelije. bacio pred njom u prah. i mjesto da sam se. neka se u odlučnom času zavjetovanja usrdno mole. nije li slika mog oca u časovima nebudnosti budila u tebi čežnju za zemaljskom nasladom. kad te već krasila infula i pastirski štap?. kad nisi proživjela nikakvu tešku borbu? Zar se osjećaš tako snažna.. bit će još slavnija. da prezireš o n o g a .

da bismo se nas dvoje. kojemu sam ono bio rekao.najmoćnijem neprijatelju. pogledao me uplašeno. koja se sprema.« Uskoro pozvaše k njoj priora Leonarda. da je prošaputala riječi: »O svi sveti. slutila sam. opatice je moradoše pridržati. morali u životu sjediniti. ponosan zbog izdržane borbe. Zar Aurelija treba da zauvijek ostavi svijet. proletjela mi je dušom pomisao na umorstvo! Ah. što. koje su bile izvan kruga mojih misli. nego kao poganska svećenica. zagledao sam se u abatisu. kao neka užasna neman. Da. ja i Aurelija. mrtvački blijeda zagleda se u mene. »možda je zaista sveta. kao i ja. »Za ime Isusovo i blažene Djevice. odgovorih poluglasno. nisam opazio. prodan đavlu. kojeg se ponovo domogao. ona me opazi. kad sam riječi abatise protumačio. Učini mi se. Medardo. mora da se očitovala čak i izvanjski. koje kao da su se u svoj svojoj strahoti slijevale u jedno. jer je uvijek bila tako visoko. da je sotona dobio vlast nada mnom i htio me namamiti na čin. zatetura. odrekne svega zemaljskog zavjetom. pretvaranje pokajnika u čovjeka. ali tada s njima navriješe u šarolikom metežu slike. koja je upravo namjeravala napustiti dvoranu. a ipak se pridigao u dubokom kajanju i pokori?« Iznenadna promjena mojih misli. Jer brat. zapita: »Sto ti je.« Ni sam ne znam. što sam dotad počinio! Brat. kad sam. kao da se odnose na mene. da izgovorim posljednje riječi. zašto ovu svetu ženu obasipaš tako čudnim. da sam u onom času. koji meni sada izgleda samo nezdrav plod religioznog ludila? Kao nekoć. najblistaviju svijetlu točku života. što to govorite!« kazao je. pa bilo to i samo za jedan jedini čas najveće zemaljske slasti. da profano nije moglo doprijeti do nje. kao sam sotona. ljutitim pogledima?« »Da«. no sada mi izgleda ne kao kršćanska. zaslijepljen. zar treba da se. bio izručen možda najtežem iskušenju. odlučno stupa u život. užasniji od svega. i onda umrijeti kao bića posvećena podzemnoj sili. i sada sam pomišljao. kako sam došao na to. umišljao sebi da u grijehu i opačini vidim najvišu. koji je stajao pored mene. da trgne noč i prinese ljudsku žrtvu. Već su ponovo zazvonila sva .

Gospode nebeski. svečanosti časa još su joj se jače zarumenjeli obrazi. kroz rešetkasta vrata iza oltara. reče prior tiho. srušila bi me iznenadna vrtoglavica s visokog sjedišta. bio je pun izraza nebeske slasti.samostanska zvona. uz njih zabrujaše zrakom i gromki zvukovi orgulja. Od predane molitve. kao inače na dan svetoga Bernarda. kako kleči pred glavnim oltarom. svi sveti! ne dopustite da poludim. što su se okupile na koru. Sagnuh se. Leonardo me pozva da budem uz njega. na kojoj je biskupova kapela izvodila muziku za vrijeme mise. Tada se braća raznih redova uputiše u svečanoj povorci u crkvu. podigoh oči i ugledah Aureliju. kako zao duh sve više i više pokušava da zagospodari . — Ne dopustite samo da poludim — jer ću inače morati učiniti nešto užasno i svoju dušu izručiti vječnom prokletstvu!« Tako sam se molio u duši.« Pribrah se svom snagom. blistala je u uzvišenoj ljepoti i ljupkosti više nego ikada! Bila je obučena kao nevjesta — ah. nasuprot tribini. tako da mi brevijar pade na tie. uprt k nebu. a pogled. cistercitkinje dovedoše Aureliju. koja je bila prepuna ljudi. »O. koju je on sam služio. kada je trebalo da postane moja! Rascvjetane mirte i ruže u umjetnički ispletenoj kosi. na mjestu zatvorenom niskom rešetkom. orgulje utihnuše. kad sam je vidio na kneževom dvoru. prema ovom času ponovnog viđenja. U meni se bjesnije nego ikad rasplamsao žar ljubavi — divlje požude. ukrašenoga mirisnim ružama. »Što ti je. kad sam prviput vidio Aureliju. i da me Leonardo nije uhvatio i pridržao. samo ne dopustite da poludim — spasite me. nukao me neka neprestano čitam molitve iz svog brevijara. S jedne strane glavnoga oltara. Klarise su se sakupile tik pred oltarom. jer sam osjećao. kad se prior vratio u dvoranu. da ga podignem. spasite me od ove paklene muke. Još uopće nisam podigao oči. »neobično si uzbuđen. obuzet nekom strašnom tjeskobom. iz unutrašnjosti samostana. Bože — o. kad je ugleda. te primijetih. Medardo«. te zabruja jednostavna himna opatica u divnim akordima. grčevito se trgnuli. nabožne pjesme sestara. najneznatniji pokret izazivao je njegovu pažnju. opri se opakom neprijatelju. O. koji su prodirali duboko u dušu. koji te uznemiruje. Kroz mnoštvo preleti šapat. upravo kao onog kobnog dana. da sa strahom na mene pazi. nastupio je odlučan čas. bila su na visokom podiju smještena sjedišta za duhovnike. Što su bili oni časovi.

Aurelija je bila smjerna nebeska zaručnica. ali u času. moja nada. što je zatvarala prostor glavnog oltara. nego zlikovačku ženu redovnika. odvući je — zagrabih u mantiju. Leonardo. te prepoznah zloduha i oduprijeh mu se svom snagom. Svaka Aurelijina riječ dala mi je novu snagu. sluteći zlo. koji namjerava položiti. Opatice se vrišteći . trebalo je Aureliji obući odjeću redovnice. u njenim mislima samo svečana zakletva pred oltarom Gospodnjim da će biti m o j a . užasnog pogleda probijao se kroz mnoštvo neki polunag čovjek (oko tijela su mu visjeli dronjci kapucinske odjeće). koji je prekršio svoj zavjet. kojega tek sada ponovo primijetih. Nestade svaka crna pomisao na zločin.nada mnom. koja me svojom molitvom mogla spasiti od vječne sramote i propasti. kao da je zavjet. kao da je opazio promjenu u mojoj duši. skočiti i suprotstaviti mu se. bi mi kao da blagi mjesečev sjaj probija crne tmaste oblake. Kad čuh njen glas. ali ceremonija se već razvila dotle. te u žestokoj borbi uskoro postadoh pobjednik. Prepoznah svog strašnog dvojnika. da je Aurelija počela izgovarati zavjet. stadoh tražiti nož. Bijesna lica — divljeg. Njen zavjet bio je moja utjeha. kad htjedoh. zaslijepljene budale! Za nebesku zaručnicu uzvisujete ne djevicu. čistu od zemaljskog nagona. koji je stisnutim šakama obarao sve oko sebe. u koju te je bacila vječna sila!« Zavjet je bio izrečen. Obgrliti je svim žarom bijesne požude i onda joj zadati smrt — t a me misao neodoljivo obuzela. sine moj! To je vjerojatno bila posljednja teška kušnja. Bilo mi je pri duši. već se spremiše da odrežu raspletene uvojke. bezumna neman već je preskočila ogradu. nego ženu re-dovnikovu!« htjedoh već viknuti i skočiti medu opatice. »Stanite. kao da i Aurelija sudjeluje u opačini. koju sam samo j a počinio. jer reče blagim glasom: »Svladao si neprijatelja. i u meni zasja nebeska vedrina. Dušu mi obasja svijetlo. Zao duh gonio me sve bjesnije i bjesnije. Dok su klarise izmjenično pjevale. Nisam u njoj gledao zaručnicu Kristovu. svaki trag zemaljske požude. kad u crkvi nastade gungula — vidjeh kako netko gura ljude ustra-nu i obara na tie — metež se širio sve bliže i bliže. koje je dognala bijesna oluja. Već ispletoše iz kose mirte i ruže.

što su stajali u kutu. te poletješe kroz samostanske hodnike za onim čudovištem. obloženu jastucima i pokrivačima. užasnute. da ubojica ne utekne«. -— Sancta Rosalia. koji je parao srce. koji su još bili ostali u crkvi. ora pro nobis«. Ne obuze me ni zemaljska bol zbog Aurelijine smrti. »Iju — ju. Opatice. »Umorstvo — umorstvo pri oltaru Gospodnjem!« uzviknu puk i nahrupi prema glavnom oltaru. ju — sad imam svoju malu zaručnicu. »Ha ha ha!« — zakrešta bjesomučnik gromkim glasom. kako mi se bio ukazao u zatvoru. ora pro nobis. moja mala zaručnica«. teške boli: »Aurelijo! — dijete moje! — bogobojazna kćeri moja! — vječni Bože — neka bude volja tvoja!« Donesoše nosiljku.« Ogledah se. i tada se svi baciše na koljena. čak i . »Čudo. klicao je neprestano puk. te joj do drška zari u grudi nož. »htjeli biste mi oteti princezu! — ha ha ha! Princeza je moja zaručnica. i svi. Pored mene odjeknu snažan glas: »Sancta Rosalia. ona je mučenica. Slikar je stajao iza njene glave i stavio na nju ruku. ona duboko uzdahnu i otvori oči. i pritom istrgne Aureliju. čudo«. povika Leonardo snažnim glasom. Uz mene je stajao stari slikar. Kad Aureliju podigoše. jer mi je u duši svitalo. i krv šiknu u snažnom mlazu. glasno kliknuše: »Čudo — čudo. i pritekoše u pomoć onesviještenoj abatisi. uzviknulo je redom nekoliko glasova. Izgledao je kao moćan svetac. stadoše vriskati. kao da su se razriješile zagonetne zamke. Abatisa se prenu iz nesvijesti i reče glasom. graja se stiša i pretvori se u žamor molitve. i puk jurnu napolje. redovnice bijelim maramama povezaše ranu. Sve se to zbilo u jednom času. »Vidite li starca u ljubičastom ogrtaču? — sišao je sa slike na glavnom oltaru — vidio sam to — i ja. koje je isplela mračna sila.razbježaše. i sve. uskoro sam klečao uz Aureliju. i ja«. kako su najbolje znale. »Zaposjednite izlaze iz samostana. punim duboke. ali ozbiljan i blag. prekidan žestokim jecajem i plačem. abatisa čvrsto zagrli Aureliju. zavitlavši njim po zraku. ni užas zbog pojave slikara. sad sam dobio princezu!« Tako uzviknu bjesomučnik i odjuri kroz rešetkasta vrata iza glavnog oltara u samostanske hodnike. a snažniji redovnici pograbiše štapove za procesije.

samo sam prigušeno kriknuo. Medardo! bezumna luda. koji je ušao u tvoj život poput samog zloduha? Ah. kao da je proželo čudesno plaho strahopoštovanje. i mene tada obuze dubok jad zbog bolnog mučeništva ove svetice. kad joj je grudi ispunila beskrajna čežnja za carstvom vječne radosti i blaženstva?« Ustadoh i pristupih tik nosiljke. Aurelija se nasmiješi i zaklopi oči. koji si ti. da sva njegova pokora ne umanjuje mjeru njegovih grijeha. »O — Spasitelju svijeta — blažena Djevice — ostao sam dakle neutješen. gotovo tik nosiljke. No lukavom je dušmaninu uspjelo da nam prikrije duboko značenje naše ljubavi. »sveta djevice! Samo jedan jedini čas spusti svoj pogled s nebeskih visina. koje mi razaraju dušu. rekoh. da okajemo teške zločine našeg grešnog roda. tada Aurelija još jednom otvori oči i reče: »Medardo — ti si popustio pred zlom silom! ali zar sam j a ostala čista od grijeha. Aurelijo! ne prezireš li grešnika. kad je spoznala ništavnost svega zemaljskog. koju je vječna sila nebeska udostojala rastaviti od zemlje u času. koja stoluje samo nad zvijezdama i nema ničeg zajedničkog sa zemaljskom slašću. koja ti je u ispovijedaonici priznala svoju ljubav. sve moje biće. Tada Aurelija reče blago i tiho: »Zašto tuguješ zbog one. Nisam mogao izgovoriti ni jedne jedine riječi. no mjesto da se u tebi rasplamsa misao na vječnu ljubav. što si ti . namislio ugasiti zločinom? Ne gubi hrabrost. »Aurelijo«. Aurelijo! opraštaš li mi. inače ću propasti u — sumnjama. da mora dovršiti ono. spasite me! — spasite me od pakla i propasti!« Tako sam se usrdno molio. teško je ispaštao — ali dobro zna. Ah! ta zar nisam j a bila ona. izručen očaju. raspalio se u tebi pakleni žar požude. da nas na strašan način navede da nebesko protumačimo samo zemaljski. koje mi satiru. koju je opaki dušmanin namamio da sebe smatra tobom i misli. i tako nas sjedinila vezom ljubavi. štoviše. kad je htio da te proždre.abatisu. Klečao sam po strani. kad sam se ponadala postići zemaljsku sreću u svojoj grešnoj ljubavi? Posebna volja vječnoga odredila je nas. O. Aurelija me pogleda. umirući?« Kao da su je dodirnula anđeoska krila.

nego luđak. kao da se spremao da juriša na samostan. da ubojica nipošto nije redovnik. Priđoh mu: »Ne napuštajte me. nego kroz crkveno dvorište u svečanoj procesiji. Tik iza nosiljke. i puk. no smrt je još ne stignu. Abatisa. Uplašene redovnice podigoše nosiljku. nego o n a moju. kao ranije. odgovorio sam.. sve više bjesneći. iz kojega me trgnu glasno dozivanje i vika. Puk se smirio.« Ni sam ne znam. dao u redovničkoj odjeći otpremiti u mrtvačnicu. Medardo — uskoro. s kora odjek- . poduzete mjere onemogućit će mu da pobjegne. Tada se Leonardo pope na propovijedaonicu. čudesni čovječe. kad je izgledao mrtav. nije uspjela smiriti uzbuđene duhove. da zbog sitničavog straha skriva ubojicu. I Aureliju. bio je oruđe neba. ali bez obzira na svoj ugled. mora da je već prije otišla na kor. okitiše mirtama i ružama.« Aurelija. koja je svirala na orguljama. koju su podržavale dvije redovnice. »nisam ja njenu dušu ispunio nebeskom utjehom. za njima ostale sestre i klarise. strahujući s pravom od nereda. nije to dozvolila. kojim je ono izvršilo svoju odluku. »Ne«. Medardo. i tako povorka prođe kroz crkvu. »Je li vam se ispovijedila. Tako je i bilo. kojoj se priključio puk. te nakon nekoliko oštrih riječi o oskvrnjiva-nju svetišta reče puku. Slikara više nisam vidio. Ako je još u samostanu. Ne gubi hrabrost.« »Blago tebi. uskoro će biti svršeno vrijeme tvojih kušnji — a blago tada i meni!« Bio je to onaj slikar.započeo. Predbacivali su joj. ali se probudio iz prividne smrti i pobjegao. Dospio sam u neko stanje između sna i jave. koja je svoje posljednje riječi izgovorila već zatvorenih očiju i s očitim naporom. išla je abatisa. U crkvu nahrupiše seljaci — građani — vojnici i stadoše zahtijevati. kako mi dušu obuze neka neobična oma-mljenost. da im se svakako dozvoli da pretraže cijeli samostan. nad kojom su četiri opatice nosile baldahin. kad htjedoh još nešto reći. a onda braća raznih redova. Sestra. jer čim je povorka stigla u sredinu crkve. velečasni gospodine? Je li vam se ispovijedila?« upitale su me radoznalo opatice. da Aurelija ne bude odnesena u samostan kroz hodnike. te je zatražio jedino. jer je redovnik. izgubi svijest. kako bi našli ubojicu.. ukrašenu ružama. uskoro. koji je još morao biti u samostanu. on je izgovorio te riječi. kojega je on primio u samostan na njegu i kojega je.

stroga pokora u kapucinskom samostanu kraj Rima. ora pro nobis. a ako je ponekad odjeknula neka glasna riječ. Glas o užasnom nedjelu i mučeništvu nebeske zaručnice brzo se proširio. nisam uspio oprijeti sotoni. a za to vrijeme strogo postiti.nuše mračno i jezovito duboki zvukovi orgulja. što sam. te sam spoznao. Kad opatice u donjoj dvorani samostana spustiše nosiljku na tie. Već dan ranije. livadu pred samostanom prekrili su ljudi. od kojeg je u meni uzavrela krv kao od nekog prokletog otrova. Aurelijine posljednje riječi otkrile su mi tajnu mojih grijeha. tada se Aurelija polako uspravi i. ležeći na tlu. priora. koja sam sam proveo najvećim dijelom u samoći kapele u vrtu. ali onda mi je sotona gurnuo u ruke onaj eliksir. zaslijepljen od sotone. moleći se. nagovijestio samo u grešnoj himbi. mjesto radosnog žagora. čuli pobožni uzdasi i prigušena šaputanja. vidjevši prvi put Aureliju. izazvana . Samo su se. koji je obavljen nakon četiri dana. Aurelija duboko uzdahnu i klonu na ruke abatisi. utjecala su na moju dušu dublje i spaso-nosnije nego duga. okupiše u krug. bio nalik na veliki blagdan. Grijeh je izbio kao neka fizička bolest. podiže ruke k nebu. I gle. da je Aurelijin pogreb. iako oboružan snagom kreposti i pobožnosti. kojim se slavi neki svetac. sve zajeca i zakuka. Mnogi se zavjetovaše da će ostati u selu sve dok Aurelija ne bude sahranjena. Od usta do usta širila se priča o užasnom zločinu pri glavnom crkvenom oltaru. moleći se. koji su. i kad zvona ob-javiše zemaljski kraj smjerne djevice. Bila je mrtva! Puk se nije micao od samostanskih vrata. ipak. očekivali jutro. kako bi se sve više i više širio. koji je bio bestraga iščez-nuo. kad sam ugledao sestru koncertnog meštra. opatkinje. to je bilo proklinjanje ubojice. poput nekog kukavnog slabića. Aurelijino pojavljivanje u ispovijedaonici učinilo je od mene potpunog zločinca. koja je uz nju klečala. kad se u meni probudila grešna oholost. i tek se tada vratiti u zavičaj. i tako se dogodilo. da se. te se nisam osvrtao na ozbiljne opomene nepoznatog slikara. koji je težio da gaji zločinački rod. kao inače na Bernardovo. kad se sestre i braća. Ova četiri dana. Sitna je bila u meni klica zla. a sav puk ponovo pade na koljena i zavapi: »Sancta Rosalia.« Tako se obistini o n o .

Sve dok nije Aurelija po odluci više sile izrekla svoj zavjet. kad je Aurelija izrekla posljednje riječi. možda samo pustu đavolsku sljepariju. kao što je kazala Aurelija. koje sam izvršio nakon ove đavolske prijevare. i pri toj jasnoj svijesti moralo je svako novo davolsko iskušenje ostati bez učinka. moja duša nije bila čista od grijeha. oslobodivši se svih zemaljskih patnji. Kad je na svečanom rekvijemu. Kako je onaj. da ju je milost vječne sile udostojala najuzvišenijega! Mučeništva prokušane. ali kako malo bijaše osjećaj u mojoj duši. postao od đavla nadahnut princip. Te su me misli uzdignule iznad mog zemaljskog ja. ono okrutno.onim otrovom. smrt Aurelije bila je posvećenje one ljubavi. Njegovu prividnu smrt. nego samo način te smrti. koji je sišao na me poput zraka nebeske vedrine. zbor zapjevao riječi: »Confutatis maledic-tis flammis acribus addictis«. kao što je i on morao duhovno utjecati na mene. bio sam potresen. okruženu blistavim prstenom zvijezda. uvjerio me je da je Aurelijina smrt obećanje izmirenja. od grijeha očišćene Kristove zaručnice! Zar sam je izgubio? Ne! Tek sada. koji me je gurnuo u najodvratnije opačine i gonio po svijetu u najstrašnijim mukama. moja ponizna molitva. u čije je biće moralo prodrijeti moje ja. Da. kao da sam u sunčanom sjaju neba ugledao Aureliju. da se pomoli za vječni spas moje duše! »Oro supplex et acclinis cor contritum quasi cinis!« Bacih se u prah. Tek sada bio je moj duh sposoban da razlikuje istinito od lažnoga. postala je ona za mene čista zraka vječne ljubavi. koja se rasplamsala u mojim grudima. Nije Aurelijina smrt bila ono. mogao spoznati vezu. no brzo sam spoznao. što me je u prvim časovima onako duboko potreslo. koji se bio odao sotoni. te su tako oni dani u samostanu cistercitkinja bili zaista . povezala mene i Aureliju? Sotona me je zlurado prikovao uz prokletnika. bilo mi je. a čudesan duševni mir. rođen u bezočnom grijehu. To mi je djelo učinilo bliskom misao o umorstvu. divlje trapljenje u kapucinskom samostanu. morao sam s e b i pripisati. a pri »Voća me cum benedictis«. kojom je sila nebeska kao simbolom vječne ljubavi. što stoluje samo nad zvijezdama. prema najvišem biću. a onda uzdigla svoju glavu. kako je iz visine svratila na mene pogled. i nema ništa zajedničko sa zemaljskim. naoko grozan i užasan. sve dotle imao je neprijatelj moć nada mnom. Tako je brat. nalik na onu bolnu skrušenost.

možda ćeš čak na čas ugledati Aureliju drukčije.najsretniji dani mog života. još ćeš jednom osjetiti sve ono grozno. odgovori prior. Leonardo mi jednoga dana reče: »Htio bih ti. »potanko opisati povijest svog života. koji je sigurno opatkinji bio otkrio sve. koja će nas moći zagovarati pred prijestoljem Gospodnjim. ako te je duh zla potpuno napustio. što si doživio u šarolikom životu u svijetu. bila je u najvećem uzbuđenju. dostojnog sažaljenja! Ah.« Skrušeno ga upitah. koja je podnijela mučeničku smrt. kako će proći.« Leonardo.« Učinih kako mi je naložio prior. kad je već trebalo krenuti. kad mi on bude sudio. Mašta će te živo vratiti u taj svijet. no. opet te tako zovem. sjećajući se tvog oca! Idi. htio se Leonardo s braćom vratiti u grad. Tebi. dok sam opisivao svoj život. ronila zločinačke suze u samotnoj ćeliji. sine moj Medardo! Da. zadati još jednu pokoru. Nađoh je samu u njenoj sobi. koji je bio obavljen idućeg jutra. Medardo. Nakon ispraćaja. smiješno. da sam možda svojom vlastitom krivnjom odgojila u tebi opakog grešnika. samo o n a . ako si se potpuno odvratio od zemaljskog. u čem treba da se ta pokora sastoji. Zar ja nisam stajala na rubu ponora. U samostanu je sve bilo po starom i ja stupih među braću kao nekoć. samo o n a . osobito ne ono. ne kao opaticu Rozaliju. sine Medardo! Iz moje je duše iščeznula svaka sumnja. jer si izdržao iskušenja. ispunjena mišlju na zemaljske slasti. »Sve — sve sad znam. kad sam se. groza i naslada — užas i zanos bješnjeli su u mojoj duši. što su te stigla. Ne smiješ izostaviti nijedan značajni događaj. pokazao mi je svojim ponašanjem da mi je i on oprostio i prepustio Svevišnjem. Ah! zaista se dogodilo onako. brate Medardo. onda ćeš lebdjeti iznad svega toga kao neki viši princip. tebe nesretnika. koji ćeš jednom čitati ove strane. iz očiju su joj navrle suze. sine Medardo. »Mogao bi«. kako je on prorekao! Bol i slast. jezivo i veselo. govorio sam o najljepšem . što joj o mom životu još nije bilo poznato. htjela predati ubojici? A ipak sam. pa čak ni one beznačajnije. te onaj utisak ne će ostaviti traga. čista je od grijeha. pozva me abatisa k sebi.

čak sa žarkom čežnjom. bratac Medardo. kao da se širi blagi miris ruža. da me moć pakla. i 4. te se uspesmo uz stepenice. dogodilo se u našem samostanu mnogo čudnih stvari. Učinih. Znam da će nečastivi možda još i u smrtnom času imati moć da muči grešnog redovnika. kako neki ružan. jer je to čas ispunjenja svega onoga. a t o je ono najljepše sunčano doba. u tom mračnom času. očekujem čas. ali tada me obuze neka čudna jeza.sunčanom dobu ljubavi. i tada se otvoriše vrata ćelije. onaj odvratan glas. koja lakomislenog. te . kad bi mi pri sjećanju na najljepše časove. U noći između 3. no mirno. kao da jasno čujem. brzo ustao i kazao mi. koja se nalazila pored moje. hajdemo potražiti nevjestu. o sveta djevice. bibliotekara kapucinskog samostana u B. pa ćemo tada obojica otići k bratu Medardu. mjesto u Medardovu ćeliju pođoh stoga k prioru Leonardu. daleko od pomisli na grešnu požudu. kad bi ponovo zakrvarile sve. pripalih u hodniku svijeće na svjetiljci kod kipa Majke Božje. Moli — moli se za mene. poput nebeske zrake rasplamsa u grudima sve ono uzvišenije. koje mi je pružio svijet. ah. kako mi je naložio. sve ono.« Ustadoh i htjedoh se uputiti k bratu Medardu. Ta me misao bodrila. što sam čuo. kada se preda mnom pojavljivao živ živcat lik Aurelije! Ima nešto uzvišenije od zemaljske naslade. ne svlada i ne odvuče u glib vječne propasti! Nadopuna patra Spiridiona. začuh neko čudno hihotanje i smijeh. koji će me ukloniti sa zemlje. Priđosmo bliže. ludog čovjeka većinom odvodi u propast. No koliko smo god napregnuli sluh. koji je ranije dopro do mene. već davno zacijeljene rane. sama sveta Rozalija. kojoj sam tako često podlegao. nismo više uspjeli čuti. popraćen prigušenim tužnim jecanjem. što kao blagoslov silazi iz carstva ljubavi na jadnog čovjeka. ljupke zvukove zvona. kad ti ljubljena. rujna 17. i bi nam. Moglo je biti nekako oko ponoći. Mjesto njega čuli smo tihe. iz očiju navrle vruće suze. s prilično ga muke probudih i ispripovijedih mu. neka donesem posvećene svijeće. Prior se jako uplašio. što mi je umirući obećala Aurelija. Učinilo mi se. odvratan glas govori riječi: »Pođi sa mnom. kad iz ćelije brata Medarda. te mi se svi udovi stadoše snažno tresti kao od zimice.

izbijalo dvanaest. odmah pošto je položila zavjet. da je iznad divne slike svete Rozalije — tu sliku izradio je navodno neki vrlo stari nepoznati talijanski slikar. reče ona prilika prigušeno i svečano. i stadoh u sav glas uzvikviati: »Ustajte! — ustajte! Brat Medardo umire!« Oni zaista i poustajahu. koji sam napokon svladao grozu. brat Medardo ispustio je dušu na rukama priora. koji se zbog svoje pobožnosti i snage u vjeri nije mnogo osvrtao na sablasti. tako da ni jedan jedini nije manjkao. naime 5. tako da nikakav stranac nije mogao ući. Brat vratar je rekao. kad smo se s pripaljenim svijećama uputili bratu. »Čas ispunjenja nije više daleko«. te opazismo. pa i mene. obuze velika tuga. i . Za vrijeme rekvijema proširio se vrlo jak miris ruža. a mene obuze još veća tjeskoba. snažno zazvonivši. koji su zadržali samo kopiju te slike — da je iznad te slike učvršćena kita prekrasnih ruža. tako da mu Leonardo odmah nakon ispovijedi i razrešenja dade i posljednju pomast. koji je umirao. rujna 17. Ali prior. znajući da taj čovjek mora biti neka kobna sablast. nađosmo na samrti. uhvati me za ruku i reče: »Sad ćemo mi u ćeliju brata Medarda. a da ga nitko od nas nije primijetio. jako sam se uplašio. dok je Leonardo ostao dolje i neprestano razgovarao s bratom Medar-dom. Mi se nakon toga uputismo na kor i zapjevasmo uobičajene pjesme za spas duše brata na samrti. Odnijesmo brata Medarda na nosiljci u samostansku crkvu i spustismo ga pred glavnim oltarom na tie. Pri rekvijemu i ukopu dogodilo se još ovo. a naš samostan otkupio za znatnu svotu od kapucina iz okolice Rima.« Tako i bi. no Leonardo ga smjelo pogleda.iz nje iziđe neki čudan visok čovjek bijele kovrčave brade. Sve nas. Brata. Primijetili smo. u ljubičastom ogrtaču. te iščeznu u mračnom hodniku. da se neki odrpan prosjak vrlo bijednog izgleda rano ujutro popeo gore. tako mi iz ruke umalo ne ispadne svijeća. da je to bio dan i sat. Upravo kad je samostansko zvono idući dan. samo je nešto malo hroptao. Tada se on na naše čudo osvijesti i stade govoriti. rijetkih u to doba godine. no ne progovori ni jednu jedinu riječ. smrt mu je već svezala jezik. jer su samostanska vrata bila dobro zatvorena. koji je već poduže bio veoma slab. a ja probudih braću. Leonardo ostade uz njega. u koji je prošle godine bila na užasan način umorena opatica Rozalija.

tek bi se ponekad veoma komično smijao. KIKA Čudnovat i čudesan roman E. prozvali smo ga brat Petar. no to nas je jako razveseljavalo. kad je riječ o Eliksirima. Isti taj prosjak pojavio se i na ukopu i gurao se medu braću. jer je umro u velikoj pobožnosti.pričvrstio tu kitu iznad slike. da ga ostavimo među sobom. malo je govorio. no ja ih nisam čitao. Ovim stranama. Prior Leonardo jednom reče: Petrovo svijetlo ugasilo se u pari ludosti. O njem se i dosta pisalo. . jer je djelo doživjelo. a književni su historičari i danas rezervirani. Nismo svi razumjeli što je učeni Leonardo htio time reći. kad ga je dobro pogledao. koji se pokazao trajan. opisan život brata Medarda. KRAJ 31. a nije nam bilo žao što smo mu dali to gordo ime. jer se u životu zvao Petar Sconfeld. Htjeli smo ga odstraniti. naložio. dodao sam eto ad maiorem dei gloriam vrlo točno i s prilično truda okolnosti. Razlika je u tome. kako kažu. ali je prior. jer je bio nadasve miran i dobrodušan. u koju se u njegovoj duši pretvorila ironija života. pisac je — s obzirom na publiku — polučio nesumnjiv uspjeh. za koju je teškom mukom našao nakladnika. da se sigurno već odavno poznaje s bratom laikom Petrom. Neka mu Gospod nebeski udijeli. mnoga izdanja i još se uvijek preštampava. i neka ga primi u zbor svetih ljudi.07. Uzeo ga je u samostan kao brata laika. Mir i pokoj pokojnom bratu Medardu. A. Uspjeh. Hoffmanna Đavolji eliksiri zapremaju posebno mjesto među Hoffmanno-vim djelima. T. Ovom knjigom. no dobro smo opazili. jer u tom nije bilo ničeg grešnog. pod kojima je umro. da jednom u radost uskrsne. no suvremena kritika nije mu bila sklona.2010. što su negdašnji kritičari ovo Hoffmannovo djelo ignorirali ili bagatelizirali. na kojima je.

dok se njihovi nasljednici — sve do naših dana — odnose prema njemu hiperkritično. Ipak je u svako doba bilo pojedinaca, koji su se ovim djelom oduševljavali, stavljajući ga na prvo mjesto. Da bismo shvatili neobičnu sudbinu ove knjige, podijeljana mišljenja i specifični značaj ovog djela, pribilježit ćemo glavne podatke o postanku Eliksira, štampanju djela i prvim odjecima. Onda ćemo ga osvijetliti s tri stanovišta: sa stanovišta komparativne književnosti, s biografskog stanovišta i sa stanovišta pa-tografije. Kombinirajući ove tri metode književne povijesti dobit ćemo odgovore na pitanja koja mnogi Hoffmannovi kritičari nisu riješili, jer ih nisu ispravno postavili, a možda ni uočili. *** Hoffmann je — kako znamo1 — počeo pisati relativno kasno. Odlazeći iz Bamberga gdje se prvenstveno bavio kazalištem i muzikom, nosi sa sobom ugovor, kojim se obvezuje, da će u određenom roku predati rukopis, što će ga izdati K. Fr. Kunz, vinski trgovac i prigodni nakladnik. I doista, iduće godine (1814.) izlaze Fantazije u Callotovoj maniri (Fantasiestucke in Callots Manier), prva Hoffmannova knjiga. Piscu je tada trideset i osam godina, a našao se opet jednom na prekretnici. Pošto je usljed vojno — političkih događaja bio izgubio činovničko mjesto u Varšavi, on se preselio u Bamberg, odakle sada seli u Leipzig, ali će doskora u Berlin, gdje će ponovno dobiti mjesto u državnoj službi, postavši sudbenim vijećnikom. Eliksiri nastadoše u to prelazno doba, pa se i time objašnjava izvjesna disharmoničnost djela, odnosno razlika između prvog i drugog sveska. No hajdmo po redu. Početkom 1814. javlja Hoffmann nakladniku Kunzu, da je gotovo dovršio prvi svezak romana, koji će se zvati Đavolji eliksiri (Die Eliziere des Teufels) s podnaslovom: Iz pismene ostavštine Oca Medarda, kapucina (Aus den nachgelassenen Papieren des Pater Medardus, eines Kapuziners). U toj će knjizi prikazati zapleten i čudnovati život čovjeka, kome su već pri samom rođenju kumovale nebeske i paklenske sile; iznijet će tajanstvene veze između ljudskog duha i viših principa, koji su skriveni u vascijeloj prirodi, a bijesnu s vremena na vrijeme poput munje, što ljudi onda nazivaju slučajem.

Tako otprilike objašnjava autor smisao i zadatak svog dje- ' la. »Izražavajući se glazbeno — nastavlja Hoffmann — reći ću vam, da roman počinje Grave sostenuto, moj se junak rodio u i samostanu Sveta Lipa (Heiligenlinde) u Istočnoj Pruskoj, čime okajava grijehe zločinačkog oca. Onda dolazi Andante sostenuto e piano, život u samostanu, gdje je zaređen, da bi zatim izašao iz samostana, ušavši u šareno šarenilo svijeta (in die bunt — bunteste Welt), čime počinje Allegro forte. Po tome, što o toj stvari toliko brbljam — nastavlja Hoffmann — razabrat ćete, da me jako zaokuplja i da mi ovaj posao prija. Za pet tjedana dogotovit ću 20 — 30 araka i zaključiti djelo, koje bi moglo do uskršnjeg sajma biti u prodaji.« Zatim prelazi na druge stvari, da bi se na koncu opet vratio Eliksirima. »Ovaj roman — veli pisac — mora postati moj životni eliksir. Ljudi, koji boluju od podagre, obično se odlikuju posebnim humorom, briljantne su volje, a to me tješi, jer osjećam, da je tako: kad me najžešće probada, pišem con amore.«2 Polovinom godine šalje Hoffmann rukopis prvog dijela, ali ne Kunzu u Bamberg, nego prijatelju Hitzigu u Berlin. Hitzig, Hoffmannov činovnički kolega, izgubio je 1808. također mjesto, pa se u Berlinu etablirao kao knjižar i nakladnik. Iz Hoffman-nova se pisma razabire, da je pisac — vezan ugovorom — ponudio djelo najprije Kunzu, ali ga je ovaj odbio, našto se uzalud 2 Pismo 24. III. 1814. 262 trudio da pronađe u Leipzigu drugog nakladnika. Stoga se obraća Hitzigu,3 da bi mu ovaj pomogao svojim knjižarskim vezama: nadao se, da će Hitzig sam preuzeti djelo. No, bivši kolega (kojem je u to vrijeme umrla supruga) upravo se sprema da napusti knjižaru i da — koristeći se novom situacijom — ode ponovno u državnu službu. I tako istom u svibnju 1816. — godinu dana nakon što je dovršen rukopis — Hoffmann nalazi nakladnika (Dunckera i Humblota u Berlinu) i sklapa ugovor, kojim prodaje rukopis prvog sveska za 25 zlatnika (Friedrichsa" or). Uzmemo li u obzir, da svaki takav zlatnik vrijedi pet pruskih talira i da je nakon ujedinjenja Njemačke zamijenjeni za sedamdeset maraka, vidjet ćemo, da svota nije neznatna. Pisac je svakako zadovoljan, a pišući jednom prijatelju4 on

se hvali, da sreća (kao i nesreća) ne dolazi nikada sama: dobio je sjajan honorar, pa se mogao u Berlinu pristojno smjestiti i, provodeći vrijeme u prijatnom društvu, čekati imenovanje. Pisao je i Kunzu,5 hvaleći se svojim usjehom, a u jednom i drugom slučaju spominje 80 zlatnih fri-drika, što je zabuna ili pjesnička sloboda. Prvi dio izlazi sredinom godine, a premda se autor nada, da će se drugi dio pojaviti umalo za prvim,6 protekla je puna godina dana, jer drugi dio izlazi tek o Uskrsu 1816. Zanimljivo je Hitzigovo svjedočanstvo: on drži da pisac (koji je rukopis drugog dijela dovršio do konca 1815.) nije bio zadovoljan s rezultatom. Hitzig to objašnjava činjenicom, da se između jednog i drugog dijela Hoffmannov položaj znatno izmijenio, pa su se promijenili i njegovi pogledi i njegovo raspoloženje. Ne mogav-ši se uživjeti u negdašnje raspoloženje, Hoffmann će sam požaliti, što je prvi dio štampan i što, pišući drugi dio, nije mogao čitavo preraditi.8 No, ako bismo se s ovim naknadnim sudom samog autora mogli složiti, ne možemo se složiti s Hitzigom, koji tvrdi, da Hoffmannov Eliksire nije cijenio, Čini se, štoviše, da im je pridavao izvanredno značenje, pa su i njegovi zahtjevi bili veći. 7 U pismu Kunzu, 8. III. 1818. Kritika se — kako smo već natuknuli — ovom zgodom nije proslavila. Nijedan se prikaz ne izdiže iznad prosjeka, a dobrohotne banalnosti o bujnoj mašti, životnoj istini i slikovitom načinu prikazivanja dopunjuju se konstatacijom, da je pisac veoma načitan i da se odlikuje profinjenim ukusom, čime će zacijelo ugoditi čitalačkoj publici. Drugi hvale razmatranja, kojima se prekida radnja, jer da su neki od ovih ekskurza zabavni i aktuelni. Citirali smo samo dvije recenzije:Jednu iz 1815. (koja je u stvari predobjava),9 drugu iz 1816.,1 no sve što je u to vrijeme napisano, držano je u ovakvom tonu. Sumnjiv je i Hei-neov kompliment: »U Đavoljim eliksirima — veli on u jednom pismu iz Berlina11 — naći ćemo najstrašnije i najužasnije stvari, što ih ljudski duh može izmisliti... Kažu da je u Gottigenu neki student, čitajući ovaj roman, poludio.« Premda će Heine za ljubav dosjetke iskriviti smisao i premda — uspoređujući Hoff-manna s Lewisom (o kome će sada biti govora) hvali Hoffman-na, a grdi njegova engleskog prethodnika — ipak se u biti slaže s tolikim suvremenim anonimusima, koji predviđaju ili konstatiraju vanjski

uspjeh, objašnjavajući rečeni uspjeh jezovito — senzacionalnom sadržinom. *** Premda su Eliksiri osebujno djelo, kojem je pisac udario svoj lični i najličniji pečat, ovaj se roman može i mora uklopiti u književnu produkciju svoga vremena. A da bismo je sagledali, moramo prijeći granice njemačke književnosti. Nijemci u načelu ne vole komparativnu metodu, koja — proučavajući književna djela — ne zastaje na granicama, nego promatra tzv. svjetsku književnost kao cjelinu. Stari je Goethe kazao o tom nekoliko neprolaznih istina, no primjena ovih načela nailazila je u Njemačkoj uvijek na tvrdokoran otpor. Ljubomorni na svoje nacionalne proizvode, (ljubomorni, a u duši nesigurni) Nijemci nerado priznaju strane utjecaje, a moraju li ih priznati, oni će ih načelno podcjenjivati. Evo primjer Eliksira. Pod konac XVIII. stoljeća javlja se u Engleskoj nova vrsta romana, u kojem se prosvjetiteljske tendencije prepletaju s novom romantičnom modom, a stara se formula pustolovnog romana (zvao se viteški, pikarski ili odgojno — razvojni roman) obnavlja u smislu romantizma. Kad velimo romantizam, ne mislimo ovaj pokret (koji je veoma složen) u njegovoj cjelini, nego mislimo na jezivo -tajanstvenu komponentu, koja se poigrava sa čudom. Glavna je zadaća pisca da u nama probudi grozu, da protrnemo od jeze (kao kad u kinu gledamo Frankensteina ili koji suvremeni thriller), ali ova groza i jeza ne bi bila potpuna, putovi sudbine ne bi bili zagonetni, mračni i tajnoviti, kad zbivanje u romanu ne bi bilo sablasno i naoko natprirodno. Polazeći od ispravne pretpostavke, da je spoznaja najbolji lijek protiv straha, pisci tajanstveno-jezovitih romana (terror and mystery novels) uporno se trude, da budu tajnoviti. Preteča ove mode, koja je iz Engleske prešla u Francusku i zahvatila čitavu uljuđenu Evropu, jest Horace Walpole, pisac Otrantskoga zamka (The Castle ofOtranto, 1764.), gdje se rečeni zahtjevi ostvaruju u srednjevjekovnom dekoru, pa je gotika nadasve važan rekvizit. Na prijelazu stoljeća javlja se troje pisaca — jedna žena i dvojica muških — koji će tajanstveno-jezoviti roman dovesti do najvišeg cvata. Godine 1794. objavljuje Mrs. Ann Radcliffe Udolfove tajne (The Mysteries of Udolpho), 1795. objavljuje M. G. Lewis

roman, po kojem će ući u povijest literature kao Monk Lewis, jer je djelu naslov Redovnik (The Monk), a početkom stoljeća javlja se C. R. Maturin, pisac Kobne osvete (The Fatal Revenge, 1807.) i Lutalice Melmotha (Mel-moth the Wanderer, 1820.), koji će Oscaru Wildu, pošto je pušten iz tamnice, poslužiti kao pseudonim. Zločinačkih redovnika, koji progone nedužne krasotice, ima u svim romanima ove vrste, pa je demonski sluga božji, koji ne služi bogu nego nečastivom, ustaljen tip, kao što su ustaljeni tipovi komedije dell'arte. Pored redovnika-kriminalaca javlja se idealno i tragično, kao Millerov Siegwart (1776.), ili je umjetnička duša kao redovnik u poznatom romanu W. H. Wackenrodera, gdje sam naslov označuje sadržaj djela: Čuvstveni izljevi jednog redovnika — ljubitelja umjetnosti (Die Herzenser-giessungen eines kunstliebenden Klosterbruders, 1797.). Usto je samostansko-redovnička tematika omiljela građa tadašnje šun-dliterature (Valpius, Spiess, Bornschein...), pa sve ove faktore valja uzeti u obzir, hoćemo li ocijeniti Hoffmannov roman. Nema sumnje, da je Hoffmann poznavao većinu spomenutih djela (kao i mnoga druga, koja nismo spomenuli) i da su njegovi Eliksiri odjek jer su mnoga književa djela, nastala na taj način, a često je tekst, koji je poslužio kao predložak, kudikamo manje vrijedan od tzv. imitacije. Stoga je smiješno, kad mnogi njemački kritičari mrzovoljasto bilježe činjenicu, da se uz Hoffmanna Medarudusa stalno spominje Lewisov Ambrosio. A kušaju li uglaviti eventualne pozajmice, oni ih kušaju svesti na najmanju mjeru, da bi zaključili kao Ellinger,12 a za njim Maas-sen, 3 da su Hoffmannove pozajmice same po sebi nevažne, ali je njihova upotreba vrijedna udivljenja (dass Hoffmanns Moti-ven — Entlehnung ebenso gleichgiiltig ist wie deren Verwendung bewunderungswurdig).14 Da je Hoffmann znao za Lewisovo djelo, otkriva i činjenica, da ga izrijekom spominje: »U sobi moga brata — piše Aurelija sestri glavarici — vidjela sam na stolu stranu knjigu. Otvorila sam je: bijaše to roman, preveden s engleskoga: Redovnik! Protrnuh od ledene jeze, pomislivši, da bi ljubljeni neznanac mogao biti redovnik...« Pisac Eliksira nije znao engleski, no spominje, eto, njemački prijevod, a pitanje je samo, koji je prijevod mislio, budući da ih ima nekoliko. Prvi izlazi u Leipzigu 1797. (dvije godine nakon orginala), pod

da bi se njegov udes izvršio.. koji se čuva među relikvijama njegova samostana.naslovom DerMonch. na kojoj su prikazani bračni i van-bračni odnosi triju veleblagorodnih obitelji. eliksir ga odvraća od kreposti i potpiruje u njem sklonost prema zlu. da bi neke partije mogle prodrmati i današnjeg čitaoca. Neodoljiva čežnja za zemaljskim užicima navodi ga na misao da .15 Leipziški prijevod donosi na prvoj stranici kao motto dva Horacijeva stiha. koja se javljaju u romanu. koji je doduše djelo dvadesetogodišnjeg mladića. Kušajmo rezimirati. premda to nije lagan posao. kapucin. (Snovi i magične groze. a kako je ovaj roman djelovao na suvremenike. hajde da pokušamo ispričati sadržaj Đavoljih eliksira. Fra Medardo. Ustvari ga pritištu neokajani grijesi otaca. im Schoos dunkler Nachte gezeugt. Zabilježeno je tridesetak lica. a glase u njemačkom prijevodu: Traum' und magische Schrecken und machtig wirkende Formein. koji počinju riječima: Somania. Dusi i vještice. 1799. Kako se ovaj motto morao svidjeti piscu Eliksira i kako je ovakav jedan distih podoban da oplodi maštu čovjeka. teško je danas i zamisliti (premda nema sumnje. ali bezobzirnim gomilanjem strahota.. No bilo kako mu drago. čarobne formule moćne. pa kobni eliksir služi samo kao sredstvo. te čudnim smjesom naivnosti i morbidnosti nadoknađuje zrelost i književo iskustvo. terrores magicos. ali nije nepregledna).. kakav je bio Hoffmann! A kako ga se tek morao dojmiti roman. a zatim. da će ova tabela iznenaditi i dobre poznavače Hoffmannova romana. izvanredno napetom radnjom (koja je doduše zapletena. pada žrtvom tajanstvenog eliksira. vas mračna je stvorila noć). teško je danas i zamisliti kako je ovaj roman djelovao na suvremenike. zornim crtanjem razvrata. a redaktor s pravom primjećuje. kome je dodana rodoslovna tabela.. Lewis čitaoca privlači i odbija u isti mah. pod raznim naslovima. koji se staromodnih sablasti inače ne plaši).. otkrivajući im odnose. *** Da bismo se o tom uvjerili uzmimo Massenovo izdanje. Hexen und Geister. 1810. 1806.. koje ni pažljivi čitalac neće lako uočiti ili će pak — uočivši ovaj ili onaj moment — ubrzo izgubiti nit.. No prije nego što povučemo paralelu između jednog i drugog djela..

zapušten i mahnit. a njegova se biografija poklapa s Medardovom. gdje doskora postaje važna ličnost. Nakon pustolovna bijega (koji je organizirao Belcampo) i prometne nezgode u šumi Medardo se sklonio u kuću kneževskog šumara. Napustivši samotan zamak u brdima (gdje se odigrala ova tragedija) Medardo — preturivši nove pustolovine — stiže u veliki grad. Pošto ju je otrovao. ali mu staje na put njezin brat. Sve mu polazi za rukom. Uživajući šumarovo gostoprimstvo uživa u bezazlenim radostima lovač-ko-obiteljskog života. čime bijeg postaje bespredmetan. izbezumljen. suludi Hermogen (koji je također žrtva Eufeminija). koja ga nagoni na zločinstvo (htjela bi da ubije njezina muža). Medardo popušta njezinoj maćehi Eufemiji. s kojom se već jednom bio sreo i smjesta je identificirao s originalom sv. Nakon umorstva Medardo je bio ugledao nekog kapucina. kadli se pojavi Aurelija. Na putu se zapleće u tajanstvene pustolovine. Opterećen je istim grijesima. u kome je prepoznao sebe. No sada u šumarevoj kući nailazi na fratra. No ta je vizija bila trenutačna. koji intuitivno otkriva njegovu prošlost i spašava ga iz najveće opasnosti. demonskoj ženi. ali ga prior šalje u važnu misiju u Rim. gdje mu pomaže Pietro Belcampo alias Peter Schonfeld. ispija posljednji ostatak eliksira (što ga je Medardo bio ponio sa sobom). Neki strani slikar (koji je također tajanstvena spodoba. koji mu je potpuno oduzeo sposobnost rasuđivanja i iz temelja promjenio njegovu ličnost. a Medardo ga nakon kraće borbe ubija nožem. Noću provaljuje u Medardovu sobu. da ga moraju svezana otpremiti u ludnicu obližnjega grada. da mu se poremetio um. pa ju je kušao objasniti svojim uzbuđenjem. koji potječe iz istog samostana. noseći sa sobom ostatak spomenutog eliksira. luckasti brijač i vlasuljar. Zaljubivši se bjesomučno u mladu djevojku. premda je ovaj dvojnik bio sav poderan. a već je drugom jednom zgodom zbunio Medarda svojim prodornim pogledom) optužuje ga sada s umorstvom. ali sudbina ne miruje. gdje stoluje zemaljski knez.pobjegne iz samostana. koje bivaju sve uzbudljivije i zamršenije. našto počinje tako ludovati. I Medardo putuje onamo i spretno se uvlači na knežev dvor. Medardo odlazi na put. koja u bivšem fratru . Medardo. a njegovo je gri-zodušje tako strašno. Rozalije na glavnom oltaru samostanske crkve. hoće da provali u spavaonicu Aurelije (tako se zove mlada djevojka). ali sama pada žrtvom svojih makinacija.

a tajna njegova podrijetla (o čemu nitko ne zna ništa pouzdano. nego i vanredno komplicirano. Svojim trapljenjem pobuđuje pozornost i dolazi čak pred papu. Medardov dvojnik. opat kapucinskog samostana u Madridu. Opet je pripušten na dvor. glavno lice Lewi-sova djela.prepoznaje ubojicu svoje maćehe i svoga brata. Ni sveti čovjek. jer živi uzornim životom. koji ga je i ovom zgodom spasio. kazat ćemo. Ističući paralele s Hoffman-novim djelom. a iz pukotine izlazi ludi kapucin. al još više zato. da se nalazi u Italiji u nekom oporavilištvu odnosno ludnici. Došavši k sebi. Medarda bacaju u zatvor. koji je na sebe uzeo njegovu krivnju. kao što je kapucinski opat nije . koji je izbušio tunel i tako podro u Medardovu samicu. gdje ga cijene i poštuju. gdje se jedne noći sablasno otvara pod. i vraća se kući. da bi teškom pokorom okajao svoje grijehe. a sve se čini. Rodoslovlje. A ne samo da je svojim podrijetlom povezan s dvjema kneževskim kućama i jednom grofovskom. Medardo bježi iz Rima. Narod mu se divi. što je (poput Medarda) izvrstan govornik. a Medardo dobiva nezasluženu zadovoljštinu. koje — kako rekosmo na početku — nije samo zagonetno. Zatim bježi glavom bez obzira. Mir. kamo ga je dopremio Belcampo. Kad je ozdravio. da bi spasio goli život. jer je protkana bezbrojnim epizodama. Njegova je strast ponovo planula. u obližnju šumu. ali mu radnja nije nipošto jednostavna. Spazivši nesretnika. Postavlja se pitanje: tko je ubojica. sve je spremno za vjenčanje. Medardo otkriva. ali se svašta govorka) znatno pripomaže njegovu prestižu. no sada će je prevladati. otkrivajući u njemu srodnu dušu. Ona pristaje. *** A sada pogledajmo letimično Lewisov roman. kamo dolazi upravo u času. hodočasti u Rim. da je Ambrosio. Medardo gubi vlast nad sobom i — strašno urlajući -priznaje svoju krivnju. pa ni tragična smrt Aurelijina (koju će pred samim oltarom zaklati ludi redovnik) ne može trajno uzdrmati njegov duševni mir. koji je stekao tolikim kušnjama i pokorama. koji bi ga htio učiniti svojim ispovjednikom. ali za vrijeme obreda vode ludog fratra na stratište. Medardo ili njegov dvojnik? No luđak se sam optužuje. praćen svojim dvojnikom. misleći da mu je učinila krivo. da će se sada ispuniti njegova najveća želja: da će Aureliju dobiti za ženu. kad će se Aurelija u susjednom samostanu klarisa zarediti. koji doduše nije tako zapleten.

premda jasno nosi biljeg svog vremena. da bi je na koncu ubio (kao što Medardov dvojnik. Ambrosio prepoznaje u tobožnjem novicu ženu. Antonija) vrši kod Lewisa Matilda. No Hoffmann je u tom pravcu diskretniji ili — ako hoćete — maglovitiji. Rozalijom koja uznemiruje Medarda. ludi redovnik ili grof Viktorin. koju je upoznao u ispovjedao-nici (kao Medardo Aureliju) i koju pošto-poto hoće zavesti. nego o razvratu.. a već je prije zaokupila njegovu maštu. ali je osnovni motiv isti. ali s pomoću đavla izmiče lomači. Zaljubljena je u opata i da bi udovoljila svojoj grešnoj strasti. Sad se više ne radi u nekoj određenoj osobi. da bi stradao na drugi način. no zločinstvo biva otkriveno i Ambrosio pada u šake inkvizicije. ima i značajnih stihova (Alfonzo the Brave and the Fair Imogine). Rodbinski odnosi u Eliksirima strahovito su zamršeni. prerušila se u mladića. Slučaj sa sv. da je danas nečitljivo. O Hoffmannovu se djelu ne može reći. što će doći. a neki moderni prijevodi (francuski 1925. pa je njegova pobožnost bila izmiješana s čulnim prohtjevima. koja je svojom grešnom strašću našeg opata u tolikoj mjeri demoralizirala. U ovom slučaju napast se javlja u obiku žene (to je Matilda de Villanegas). . Udaraju ga na muke (kao Oca Ćirila. da on pada sve niže i niže. ne znajući. ubija Aureliju). ma da toga nije bio svjestan. da bi slika (koja je u stvari njezin portret) pripremila opata na ono. a motiv incesta važna je sastojina romana. koji je još strasniji. koja se nalazi u njegovoj ćeliji. S pomoću Matilde grešni opat dobiva Antoniju (tako se zove njegova sestra) potpuno u svoju vlast. koja je poslužila kao model za Bogorodičinu sliku. pa traži sveđ nove senzacije. koji je nezasitan. Đavolji eliksiri nalaze još uvijek zanosnih poklonika.16 Ulogu đavoljeg eliksira (tobožnje baštine sv. Ali Španjolac to čini iz praktičnih razloga. No ima u njoj snage. koja se uortačila s đavlom. a nekoć je bila na velikom glasu. koji se slažu s Hebbelom (koji je neobično cijenio ovo djelo). biva osuđen na smrt. koji stupa u samostan. Najveća je smetnja njezina majka koju Ambrosio ubija. Zasitivši se Matilde opat je planuo ljubavlju za mladom djevojkom. Mješavina natprirodnog. jezovitog i nepristojnog — veli Oxford Companiom to English Literature11 — čine ovu knjigu danas nečitljivom. Matilda je naime stvar udesila. nije identičan. da je to njegova vlastita majka i da je rečena djevojka njegova rođena sestra.siguran od napasti. jer se boji istrage. samo što je Lewis mnogo zorniji i opširniji).

dok Le-wisov Revenant (što će reći sablast) podsjeća na zagonetnog slikara. ali se razlikuju dubljom i složenijom psihologijom. nego iznutra. u engleskom se romanu gotovo i ne zamjećuje. kao što Medardo kuša zavesti Aureliju. I Viktorinov bijeg iz tamnice (koji je tobože organizirao đavao) podsjeća na okolnosti. koje ih salijeću i kojima će podleći (Ambrosio definitivno. a patološka komponenta. Napasti.). što je u ono doba originalno. Lewis bijaše sasvim drugi čovjek nego Hoffmann: i po svome podrijetlu i po odgoju i po karijeri. Pa i samo rodo-skvrnje. slomljena nosiljka odnosno kočija — očiti su paralelizmi. kako je Medardo dospio u šumarevu kuću: šuma. Ista je pozadina romana. 1782. ne dolaze izvana. ali će doskora postati otrcano. Jedan i drugi nose u sebi svoje smrtne neprijatelje. koji figurira kao Medardova savjest. koji se zovu Oholost i 17 Toga ima i u drugim redovničko-samostanskim romanima. i hrvatski danas) također su značajno svjedočanstvo. da Lewis spominje sv. Ili dolazak putnika u kolibu drvosječe (kod Lewisa) i način. koja je ključ Eliksirima. a takav je paralelizam i Lewisova redovnica. kao Medardov dvojnik. oluja. Čulnost. pod kojima se Ambrosio spašava iz pandža inkvizicije. koje u .talijanski 1943. Ne iscrpivši sve paralelizme s Lewiso-vim Redovnikom. Psihologija Hoffmannova junaka (i to je glavna i najhitnija razlika između jednog i drugog djela). dok se Hoffmann — pišući Eliksire — približio četrdesetoj. koja u crkveno pjevanje upleće bogohulne psovke. koji je — kako rekosmo — krcat epizodama reći ćemo. pomno je obrađena i produbljena. Vanjsko je zbivanje uvjetovano njihovim naturelom i njihovim karakterom. pa se u jednom epistolarnom romanu brat kapucin zaljubljuje u sliku pokajničke Magdalene (Biographic eines Monchs oder die Begebenheiten Paters Hyacints. Rozaliju (njezin se kip nalazi uz Antonijin krevet) i da Ambrosio kuša djevojku zavesti za vrijeme duhovnih vježbi. Oba ženska lika — Matilda i Antonija — kod Lewisa podsjećaju u mnogočem na Eufemiju i Aureliju kod Hoffmanna. To je svakako važnije od nekih vanjskih sličnosti i od same činjenice. da su mnogi motivi podjednaki. a Medardo prolazno). a već smo spomenuli. a Medardo i Ambrosio svakako su srodnici. da je Redovnik djelo nezrela mladića.

iako je Lewisov Redovnik glavni predložak (da ne kažemo uzor ili ugled). Čudesne priče (Tales of Wonder. pa srednji i mlađi romantici (Novalis. Radcliffe i Maturina. do kojih se pubertetska mašta mladog autora mogla vinuti. 1801. da bi građu na svoj način upotrebio.. A nacionalnom ponosu na umirenje možemo reći. što mu ga je otac bio ostavio. Taten und Hollenfahrt). koji su danas na sreću zaboravljeni. Tieck. da ovaj romantični vjetropir svršava svoju karijeru kao Gotheov Faust. Ipak ima i zvučnih imena: Jean Paul (Titan. koji je možda njegovo najznačajnije djelo. da je Hoffmann odatle crpao. Ovaj salonski lav. koja je poslužila Hoffmannu. relativno rijetka pojava). Kako je shvatio romantizam. Schiller i njegov kriminalno-fantastični roman. pa nije isključeno. gdje je upoznao Goethea. svjedoče njegove Strašne priče (Tales of Terror.Eliksirima vrši važnu ulogu (mada je stvar — kako rekosmo — tako zapletena. kako obrađuje tuđi materijal. koga nije dospio upoznati. koji ostade nedovršen (Der Geisterseher). dok ga napokon nije našao. ostavljajući neobjavljeni rukupis. Shellya i By-rona. Hoffmann je poznavao i gđu. Hesperus). podsjeća mjestimice na Eliksire. da je površni čitalac neće uočiti). štoviše. i to rodoskvrnje je u Lewisovu romanu važan faktor te predstavlja kulminaciju grozota. što je nosio u sebi. Jer piščeva se originalnost ne očituje uvijek izmišljanjem (to je. pa je s njemačkog i prevodio. Tako npr. Gotovo bismo mogli reći.).). čitavog je života bio u potrazi za »čudom«. da je iz Oxforda otišao ravno u Weimar. da je u konkretnom slučaju Matthew Gregory Lewis bio zasićen njemačkom kulturom. uz pomodne engleske predloške spomenuli smo neke od njemačkih pisaca trećega reda. poticaja). ali su nekoć uspješno i hrabro eksploatirali gradu. Klinger i njegov roman o Faustu (Fausts Leben. I Shakespeare i Moliere puni su takvih pozajmica. da ga je njemački romantizam duboko impresionirao. a ipak im nitko ne poriče originalnost. upravljajući prekomorskim imanjem. 1808. Vanjske sličnosti između Eliksira i drugih tajanstveno jezovitih romana engleske provenijencije nije teško pronaći. koja se zbiva u Italiji u jeku inkvizicije. prijatelj Scotta.18 A što se tiče utjecaja (bolje: pobuda. Kobna osveta. .) i Romantične priče (Romantic Tales. nego načinom. Brentano) — svi su ovi književnici utjecali možda na pisca Đavoljih eliksira. 1799. jer umire 1818. tražeći u Njemačkoj ono.

Hoffmanna. orlovski nos. U svojim" uspomenama. T. koja je vodena na njemačkom. pa je toga časa zaželio da se prožme samostanskom atmosferom. ne valja zaboraviti biografske elemente. htio je gostima pročitati neke svoje pjesmotvore. Pater Cyrilus. popili su zajedno bocu vina. a pater se raspričao o svome boravku u Rimu. kojom prilikom Hoffmannovu pažnju privukao starac »najljepšega antiknog obličja«: duguljasto. Hoffmann se zanimao za životopis ove zanimljive ličnosti. o kojima profani svijet malo zna. Pokazao im je i kriptu. koja se Hoffmanna naročito dojmila. talijanskom i latinskom jeziku. i druge. počeo se hvatati mrak. da bi im pokazao njegove znamenitosti. kojima se kod Hoffmanna pridružuju i patografski. pa njihov korijen nije literaran. ali čovjek prosvijećen i prijatan. Kako se bavio pjesništvom i sam pisao stihove. a prema Kunzovu svjedočanstvu Hoffmanna je — čim je ušao u ćeliju — zahvatilo neko čudno raspoloženje. Pošto je vino ispito i razgovor dovršen. Kunz i njegov prijatelj zadržani su na ručku. a pater je svoje goste poveo samostanom. Pošto je Hoffmann zaželio da ga izbliže upozna. Detaljnim poznavanjem piščeve biografije otkrit ćemo nesumnjivu činjenicu. Vinskoga crvenila odjednom je nestalo: sada je bio blijed . Moglo mu je biti sedamdeset godina. markantno lice talijanskog tipa. kako bi njezinu tajnovitost mogao što življe i što plastičnije prikazati. koje se vrše unutar nacionalne književnosti.koji su ipak intimna ispovijest E. Htio ga je navesti na to. da_su mnoge stranice Eliksira nastale pod izravnim utjecajem piščevih ličnih doživljaja. no Hoffmann ga je stalnim natakanjem i nazdravljivanjem uspio odvratiti od tog nauma (jer su i dobri pjesnici u pravilu grozni gnjavatori. Razgovor se vodio u ćeliji Oca Cirila. A. kad recitiraju svoje stihove). a konverzacija. Bio je čuven sa svojom učenosti i pobožnosti. nego biografskoanegdotističan. stvari. *** Uz književne pobude. koje otkriva komparativna povijest književnosti. ali svašta naklapa. koje su važno vrelo za poznavanje Hoffmannove biografije. ćelavo tjeme i snježnobijela. izvješćuje Kunz19 o posjetu kapucin-skom samostanu u Bambergu. brada. da iznese neke indiskrecije iz redovničkog života. bivala je sve življa. a zvao se Ciril.

No ima i drugih bamberških uspomena. pa je i poslije u više navrata grdio »infamnog. dajte onda. da je Otac Ćiril svršio. Kunz priča. Ah. 9.. da netko drugi bude vaš provodič! Neka vas odvede do moga groba. Zidna ura: Mors certa — hora incerta — una ex his. »Ovdje počiva pobožni brat X. nego je hitrim i nesigurni korakom nestao iz kripte. Izlazeći iz samostana povjerio je Kunzu. koju je Hoffmann bio uglazbio).poput krpe i pažljivo je gutao starčeve riječi. Navečer u kazalištu (o čemu Kunz ne priča). koje se ogledaju u Eliksirima. prozaičnog klipana«. sigurno doživjeti: čut ćete jednoga dana. o kojima priča Kunz i koji su zacijelo važniji od književih reminiscencija (bio to Tieckov Sternbald. Egzaltiran vjerskom okolinom. Prijatno raspoloženje. da nije mogao prozboriti ni bijele ni crne. gdje će u vinu i punču utopiti grobno raspoloženje. Hoffmanna je uhvatila jeza. Hoffmann se na to grdno uvrijedio. Tako Kunz. da biste — mome pepelu i u ovom sretnom danu u spomen — prolili jednu suzu. a na koncu je odlučio da ode s prijateljem Kunzom na neku zabavu. — govorio je Otac Ćiril — u njegovu srcu nije bilo zlobe.. Hoffmann se tako uzrujao. sjeća se Hoffmann lovačkih doživljaja. dok je u romanu ovaj klipan ispao vrlo . Opisujući na pr. Šetao je gradom. e bih se riješio tog nastrojenja. veljače 1812. »Evo sedamdeset i četiri godine. pa mu se šumar od srca nasmijao. pa se — veli Kunz — upravo izobličio. O podne ručak kod kapucina.« I dodatak: »Divne patrijarhalne glave kapucina. Fantazije na zabavi. Gluposti i svinjarije. što gledam gdje druge pokapaju — govorio je starac — a kako će to još dugo? Vi ćete to.. kojom je prilikom Hoffmann pokazao mnogo dobre volje i nespretnosti.« Ova je zgoda zacijelo važan poticaj u postanku Hoffmano-va romana. koji su ga tjelesno iscrpili. Poslije do 5 sati na reduti. kako bi prevladao ove dojmove. boravak kod šumara. mlada gospodo.« A kad je najzad pokazao mjesto. gdje je u njihovu čast organiziran lov.. gdje će počivati njegovi — to jest paterovi — smrtni ostaci. Lovačka popijevka Malera Mullera ili pjesma nadlugara u njegovoj drami Golo i Genova. da je to bio čudan i znamenit dožvljaj. da je na trenutke osjećao gotovo fizičku bol i da ovaj posjet neće nikada zaboraviti.« Kad je čuo ove riječi. kako su posjetili šumara u Frensdorfu kraj Bamberga... U Hoffmannovu dnevniku nalazimo ovaj zapis: »Nedjelja.

Bambreški samostani bili su u to vrrjeme sekularizirani. Tako na pr. Wernerova je drama davana u Weimaru 1810. pa je svoj doživljaj upotrebio u noveli Igračeva sreća (Spielergliick). da grijesi otaca prelaze s koljena na koljeno. svjedoči i primjer Zaharije Wernera. romantične karikature starogrčke drame. što se razabire iz predgovora. koji nisu nipošto apstraktni. pa je ostao samo kapucinski. koji je pjesnički talenat kombinirao s ljubavnim ekscesima i misticizmom. da bi u svojoj četrdesetoj i petoj godini prešao na katolicizam i — zaredivši se za svećenika — postao jedan od najslavnijih propovjednika (pa je za vrijeme Bečkog kongresa upravo briljirao). da je za svog Medarda neke crte posudio od Wernera. o čemu svjedoče opisi pejzaža. nego su pustile da izumre (što se desilo 1826. koji je nešto starijeg Wernera poznavao još iz Konigsberga. mogu se identificirati.20 Značajno je za ovu vrstu literature. koji nije imao nikakova imutka. koju je Hoffmann dobro poznavao. To je Franačka Svica. 5. No Hoffmann se prvi sjećao cistercitskog.simpatičan. sudbinske tragedije (Schicksals — tragodie). Hoffmann se sjeća svog puta kroz Kr-konoše. veljače (odatle i naslov drame). ali (i to je romantična prinova) kobne se stvari dešavaju uvijek u jedan određeni dan. U poznatoj Wer-nerovoj drami dešavaju se sva umorstva 24. franjevačkog i dominikanskog samostana te samostana klarisa. A sjetimo se i fatalnog noža. ali je štampom izašla . pustolovnog psihopata. koje će poznavači lokalnih prilika lako prepoznati u romanu. istog dana i sata kad je (godinu dana ranije) umorena Aurelija. pratio je s interesom njegovu šarenu karijeru i vrlo je vjerojatno.). a da bi se kob ispunila. Ili da spomenemo još jedan primjer: opisujući hazardnu igru na kneževskom dvoru. kojom je prilikom doživio nešto slično. kojim su sva umorstva izvršena. što ga Medardo nosi sa sobom. Jedno i drugo nalazimo u Eliksirima. A kako se književne pobude (konkretno Lewisov Redovnik) dopunjuju ličnim opažanjima.. rujna umire Medardo. te ga vlasti nisu dirale. kroz koje prolazi Medardo. Hoffmann. Werner je glavni predstavnik tzv. I krajevi. a uvijek se nađe pri ruci kobni nož. I pozadina romana je historična. izašav iz samostana. koju je uvrstio u ciklus Serapionske braće (Die Serapionsbruder). služi redovno jedan te isti rekvizit.

. on je crpio i iz vlastitih iskustava. a Hoffmann.2 Klugeova razmatranja o životinjskom magnetizmu kao sredstvu liječenja. da šu Hoffmanna ova djela privlačila.JNo lična nota. I tu je lektira izvršila važnu ulogu. ali je činjenica. kod Tiecka (Karl von Berneck) kobni mač. kojim je Ulfo ubio brata.tek 1815. daju mu da prisustvuje njihovim pokusima. Prijatelji liječnici (stari Marcus i mladi Speyer u Bambergu) pokazuju u bolnici zanimljive slučajeve. 1814. strastveno se zanima i za ove pojave i studira neke na sebi samom. Nemojmo zaboraviti. Evo npr. koja njegovim Eliksirima daje karakter ispovijesti. da su nove medicinske teorije Mesmera i Schuberta važna komponenta njemačkog romantizma.25 Pinelovo medicin-sko-filozofsko djelo o ludilu26 i drugo. što se razabire iz jednog pisma Kunzu22 i čitavog drugog dijela Eliksira. koji je sam teški psihopat. koja je Hoffmannu dijelom bila poznata.-95. Schubertova analiza snova (Symbolik des Traums. koga je pisac Eliksira izvanredno cijenio. koji — vulgariziraju Schellingov nauk — navješćuje modernu parapsihologiju.21 zaboravljena pripovjedača. sama po sebi značajna. pa je morao poznavati njegov roman Der Dolch (1794. koji u njegovom romanu ostaviše vidljivih tragova. a spomenuta je djela veoma pažljivo čitao. ali je u najmanju ruku moguće. što danas zovemo psihoterapijom. koji je u neku ruku dramsko lice. G.) Hoffmanna se duboko dojmila. a dijelom ju je upoznao na njegov poticaj. Ako je dakle Hoffmann crpio iz knjige koristeći se literarnim pobudama (pri čemu je utjecaj Lewisova romana izvan svake sumnje). von Schuberta.24 Coxove praktične opaske o duševnim oboljenjima. No Hoffmann je sličnih pobuda mogao primiti iz drugih djela ove vrste. Hoffmann bijaše laik.). da je Hoffmann za nju znao. H. Direktnu pobudu prima Hoffmann možda od Karla Grossea. pa je štošta naučio. Tako npr. gdje se u svim kobnim zapletima pojavljuje bodež. Schubert upućuje i na suvremenu medicinsko-psihološku literaturu. na-hodi se njaviše u psihološkoj odnosno psihopatološkoj sadržini romana. vrši istu ulogu kao Medardov nožić. ali se mnogo družilo s liječnicima. Mesmera koji je svojim »magnetizmom« preteča sugestije i hipnoze. Reilov Archiv ili njegove »rapsodije« o primjeni psihičkih metoda pri liječenju duševnih poremeće-nja. Nije sigurno. pa bismo morali citirati brojne odlomke. osobnih doživljaja.

Eidetično je doživljavanje starije od predočavanja. jer svojim opisima može dati halucinan-tnu opipljivost i živost. Bojao se da ne poludi. svakako je nezgodno. koji bijaše optički tip. 7 Govoriti o fantastici njegovih djela. da se pobožnim retuširanjem životopisa ništa ne postizava. može poslužiti kao povod halucinacijama. delirantnim doživljajima. premda se to i danas rado poriče. Jer što je eidetizam? Eidetizam (ši8oq slika) zovemo sposobnost da mjesto predočaba doživimo zorne slike s osjetnom ži-vošću. Nema nadalje sumnje. pa je eidetizam normalna pojava kod primitivnih plemena ili djece. a sva je prilika. Jedan je Ludwig Tieck. Vidi pogovor Gospođici Scuderi. A među njemačkim romanticima dvojica se zacijelo odlikuju eidetičnim mišljenjima. da je Hoffmann bio pijanac. kao što nema sumnje. to nema sumnje. čuditi se kako opipljivo prikazuje irealna bića. a spomenuti interes za patologiju duševnog života. Bijaše izvanredno osjetljiv. a nije slučaj. a kako je eidetizam sjajno pomagalo za svaki umni rad. za tzv. kojem je Hoffmann bio . obdaren ili opterećen ovim svojstvom. Živost zornih slika umjesto apstraktnih predočaba može se pojačati alkoholom. nenadoknadiva. da ga je to osposobilo da stvara djela. 284-287. str. da književnik. da su obojica majstori sablasnih evokacija te potiču dojam realističnih fantasta ili fantastičnih realista. daje Hoffmann bio hereditarno opterećen. Alkohlolička paranoja glavnoga lica u Eliksirima tako je izvrsno prikazana. kao svako drugo otrovanje. Otrovanje alkoholom. a drugi Hoffmann. kojima se proslavio. što ostavlja tako vidljiv trag u književnim sastancima. bijaše — kažu — eidetik. da je bio eidetik. da nije sam nešto slično doživio.Stoga je u Hoffmannovu slučaju patografska metoda svakako opravdana i. ali je koketirao s ludilom. Odrasli su eidetici rijetki. kojem koristi živo predočavanje. nego nedovoljno poznate i stoga nedovoljno objašnjene) — sve je to posljedica njegove psihopatske konstitucije. okultne pojave (koje nisu okultne. Goethe. neopravdanoj ugodi (euforija) i neobjašnjenom strahu (fobija). Opisuju ga kao čovjeka kameleonski promjenljiva i pokretljiva. ima velikih prednosti.. štoviše. a ne znati npr. Dodamo li hereditetu nerazuman odgoj. da piscu njegovo bavljenje s psihijatrijom ne bi zacijelo pomoglo.

veli Demerilac. Schaeffer (1909.). Kuene-mann (1911. Eidetici jedne i druge strane skupine razlikuju se i vanjštinom odnosno držanjem: prvi su živahni. pa i luetičke.).). Pelman (1909. nisu pouzdana.podvrgnut. Margis (1910. koja izvire iz prevelike osjetljivosti i hipertrofirane mašte.).). horeja ili alkoholični polineuritis. 1935.).). No važno je. provi-den bujnom maštom — Hoffmann je svojim djelima. koji su pisali o Hoffmannu. njihove su slike pokretne.).29 Ciroza jetre i alkoholični polineuritis.-1908.-1911. Kiernan (1896. Znaci tabesa poklapaju se sa simptomima. dok pripadnici druge skupine doživljavaju slike. a napose Eliksirima. Klinke (1902. Alkohol je pak potencirao obilje i jasnoću predočaba. A kako je tabes klinički opisan tek sredinom prošlog stoljeća. nalazimo kod Hoffmanna. Eyrich (1930. pretpostavlja lues (pa je i ta činjenica Hoffmannovim posthumnim braniteljima zadala dosta jada. patio je od upale zglobova. da je bio zaokupljen svojim zanimljivim »ja«. uzetost itd. nekoordinirane kretnje (ataksija). veli Klinke. .. vižlavi. Bilo bi zanimljivo znati od čega je umro. ali i nekih infekcija. kako je ovo sitno i slabunjavo dijete s intenzivnim nutarnjim životom moglo izrasti u disharmoničnu ličnost. A sušenje kičme.30 što se donekle poklapa s prvom dijagnozom. koje su ukočene i nepromjenljive. pa bili oni i liječnici. Demerliac (1908. premda su luetičke zaraze u ono ratno doba svakodnevna pojava). 1898. Lange-Eichabaum (1927. Tabes. Eidetici se naime dijele u dvije velike skupine. 8 znatno razilaze. budući da je smežurana jetra posljedica alkoholizma. od kojih je patio Hoffmann: živčani bolovi. koja prate tabes. A doživljaj dvojnika (koji je tako značajan za njemački romantizam) nije kod Hoffmanna nimalo papirnat: to je rezultat zornog predočavanja i činjenice. stvarajući neobične slike i neobične kretnje. shvatit ćemo. Pripadnici prve (koji boluju od pojačanog djelovanja žljezde štitnjače) lako produciraju promjene. dao biljeg disharmoničnosti. stva suvremenika. No bio je. Jasno je da Hoffmann pripada prvoj skupini. Disharmoničan. da duševna poremećenja.. drugi čangrizavi i tromi. čini se.). artritičan. drugo izd. ali se u tome patografi. kako se obično zove tabes. a sam se naziva »podagristom«. hipersenzibilan.) i dr. to svjedočan 28 Barine (1895.

nego na istinske spodobe: abnormalne. pa ne ćemo skinuvši njegovim likovima pjesničko ruho. Ali pisac. duhoviti i zabavni — a takav bijaše Hoffmann — onda će nam legenda. Hoffmann je realističan pisac. zašto! Imao je dovoljno razloga da bude u svojim opisima zoran i da tvorevinama svoje mašte pristupi. kako se Hoffmann minuciozno i točno pozabavio ovim naučnim pitanjima. bilo da spavam ili bdijem?« Da. Čovjek se naprosto mora čuditi. No Hoffmann je pošao od pomnjivog proučavanja stvarnosti i stručne literature. no većina književnika oslanja se pritom više na svoju maštu negoli na stvarnost. moramo njegov način rada usporediti s radom drugih književnika. Najveće medicinsko priznanje iskazao je Hoffmannu spomenuti Dr. nego opaža. što je čudesno i strano. ali prirodno moguće. pošteni. biti još razumljivija. Psihopati i psihotičari vrše redovno snažan utjecaj na svoju okolinu. Nije li npr. koji je stvarno živio dvostrukim životom. Njegova je fantastika u krajnjoj liniji isto tako realna kao i prizori iz svakodnevnog života. ako su i simpatični. Zato ovakva rabota u većini slučajeva ne pobuđuje snažan učinak. Klinke. koji ne izmišlja. jer patološke crte. zapisao u svoj dnevnik ove riječi: »Zašto tako često pomišljam na ludilo. koji poput Hoffmanna vidi više jasnije i drukčije od prosječnog čovjeka. 1810. A ako su takvi ljudi svestrano nadareni. svjedoče i njegova pisma i dnevnici. ili pak halucinacije. Mnogi rado crtaju abnormalna duševna stanja. riječi i postupci njegovih osoba podnose naučnu kritiku.«31 A koliko se zanimao za psihopatološke pojave. Time je u stvari riješena dvojnost njegova književnog stvaranja. ostat će u pravilu neprirodna karikatura. a njegova demonija privlači i odbija u isti mah. koji veli: »Da bismo Hoffmannovo književno značenje mogli ispravno ocijeniti. koja se ni u kojem slučaju ne poklapa s medicinskim opažanjima. što realističnije. razumjet ćemo njegovu atraktivnost. svoje i tuđe.bila to paranoična ili depresivna stanja. Dodamo li tome slikovitu figuru umjetničkog pustolova. dobri. Izlučimo li fantastične dodatke. mora izaći na glas fantasta. koja ni danas — nakon toliko godina — nije izgubila svoju moć. samo što su predmeti ovog zapažanja različiti. probuđujući sablasno — jezovit dojam nečega. Zadaća je nauke da razara legende ili da ih — bolje rečeno — objasni . koja se splela oko njegove pojave. naići na karikature. afekti.

kritičar i estetičar naprosto ne vidi ili. ocjenjuć Eliksire. ako ih je primjetio. ne ćemo zapasti u nezgodnu situaciju. da je Hoffmannov roman pomalo čudan. kao što npr. da gotovo ništa ne duguje stranim utjecajima. da bi zatim ustvrdio. otkrivajući stvari. da ću ga moći uvijek voljeti. tako puno toplog i žarkog života. Jako sam volio Hoffmanna — zaključuje Hebbel u svom dnevniku — još ga uvijek volim. Kombiniramo li spomenute tri metode. koji su isto tako važni kao književne pozajmice. gotovo nastran. Djelo je u stvari čudno i čudesno. da je čudesan i vrijedan udivljenja. koji mu pristupa. u koji bismo prikaz ove vrste mogli uklopiti— Eliksiri tvorili posebni književni genre. iznoseći lične momente. 2 On priznaje. a čitanje Eliksira daje mi nadu. smutiti i dezorijentirati..«33 Ivo Hergešić 32 U svom predgovoru kritičkom izdanju Eliksira.. citirajući Hebbela: »Eliksiri jesu i ostaju — veli on — izvanredno značajno djelo (ein hochst bedeutungsvolles Buch). Sadržaj PRVI DIO . koleba Maassen. neobičan. obarajući tvrdnju. kojima veliki njemački dramatičar daje izraza svome udivljenju. da bi — ne mognemo li pronaći književni rod. Pa kako komparativna književnost svodi na pravu mjeru Hoffmannovu književnu originalnost. pa hajde da i mi završimo.i korigira. tako sjajno zamišljeno i tako dosljedno provedeno. koje književni historičar. 1912. kazajući zašto ovaj roman može čitaoca. kad biografu ne bi pritekao u pomoć patograf. *** Tradicija hoće. a kušali smo objasniti zašto. da kolebamo. tako bio-grafika dopunjuje komparatistiku. da svaki komentator Đavoljih eliksira završi riječima Friedricha Hebbela. A studij Hoffman-nova života ne bi — kako smo vidjeli — bio potpun. ukratko wunderbar. tumači sasvim naopako. ukratko seltsam i wun-derlich.

A.GODINE DJETINJSTVA I ŽIVOT U SAMOSTANU STUPANJE U SVIJET PUSTOLOVINE NA PUTU ŽIVOT NA KNEŽEVSKOM DVORU DRUGI DIO PREKRETNICA POKORA POVRATAK U SAMOSTAN Čudnovat i čudesan roman E. Hoffmanna (Ivo Hergešić) . T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->