P. 1
05 predavanje - Stropovi

05 predavanje - Stropovi

|Views: 6,423|Likes:
Published by damirrak

More info:

Published by: damirrak on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

STROPOVI

V.pred. mr.sc. V. Herak Marović, d.i.g.

-

Stropne konstrukcije preuzimaju opterećenje svih struktura i sadržaja građevine i predaju ih vertikalnoj konstrukciji. Stropne konstrukcije s obzirom na krutost u svojoj ravnini imaju ključnu ulogu u nosivoj konstrukciji kao horizontalne dijafragme, te omogućuju raspodjelu horizontalnih djelovanja (vjetar, potres) na sve vertikalne nosive elemente (zidove, stupove). Prema načinu izvedbe razlikujemo: * monolitne stropne konstrukcije, * polumontažne stropne konstrukcije, * montažne stropne konstrukcije.

-

-

Prema strukturi razlikujemo: * pločaste stropne konstrukcije, * rebraste stropne konstrukcije, * mješovite stropne konstrukcije (kombinacija ploča i greda).

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

2

1) PLOČA OJAČANA REBRIMA
Stropovi od ploča ojačanih gredama (rebrima) nazivaju se rebrasti stropovi.

-

Rabe se u zgradarstvu, industrijskim objektima. Za sve stropove potrebno je nastojati smanjiti stalno opterećenje do minimuma. To se postiže smanjujući u prvom redu debljinu ploče. Veći razmaci greda zahtijevaju deblje ploče, pa se ponajprije izračuna maksimalni raspon ploče pri njezinoj minimalnoj debljini za mjerodavnu računsku kombinaciju opterećenja, a ako izračunati maksimalni raspon ploče ne odgovara tlocrtu, mogu se mijenjati razmaci greda i povećavati debljina ploče (minimalna debljina ploče je 7 cm)
mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07 3

-

U proračunu rebrastog stropa ploča stropa se proračunava kao kontinuirana, oslonjena na rebra. Rebra stropa proračunavaju se kao gredni nosači T-presjeka. Ravni podgled rebrastog stropa (rabi se radi skrivanja lošeg izgleda konstrukcije u nepravilnim tlocrtima) obješen je na strop. Pri manjim razmacima rebara od 1 m, strop je obješen na rebra. Kod većih razmaka rebara od 1 m, podgled valja objesiti na ploču (spušteni strop).

-

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

4

2) SITNOREBRASTI STROPOVI
Za sve konstrukcije stalna je težnja smanjiti njihovu vlastitu težinu. Potrebna debljina armiranobetonske ploče je oko 1/35 raspona, a to kod većih raspona dovodi do debelih ploča s odnosom q/g manjim od 0.2. Sitnorebrasti stropovi su se razvili iz nastojanja da se ostvare lakše i ekonomičnije stropne konstrukcije. Proračunavaju se kao gredni nosači (T-presjek), pri čemu ploča preuzima tlačna naprezanja. Sitnorebrasti stropovi mogu biti monolitni, polumontažni i montažni.

-

-

-

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

5

Herak-Marović. Zbog lakšeg skidanja oplate rebra su obično trapeznog oblika. Dimenzije monolitnih sitnorebrastih stropova i armatura prikazane su na slijedećem crtežu: - mr. sc. Može se rabiti i drvena oplata. Limovi se tanko mažu tehničkim vazelinom da beton ne prianja uz oplatu i da se očvrsli beton lakše odvaja.A) Monolitni sitnorebrasti stropovi Rade se vrlo racionalno uz višestruku uporabu (do 100 puta uz kvalitetno održavanje) limene oplate. koju prije treba namočiti mineralnim uljem radi višestruke uporabe. V. 2006/07 6 .

U rebro dolazi poprečna armatura (spone) na razmaku ≤ 25 cm.predvidjeti jedno rebro u sredini raspona 6 m ≤ l ≤ 9 m . V. a najčešće se oblikuje da može preuzeti i negativne momente u ploči.predvidjeti tri rebra za ukrućenje Ako sitnorebrasti strop ima više poprečnih rebara. - - mr.- Proračun sitnorebrastog stropa provodi se kao za T nosače. a druga su polovina ravne šipke koje idu uzduž cijelog rebra. Za kontinuirane sitnorebraste stropove može se pokazati potreba za povećanjem širine rebra u području ležaja. Rebra se redovito armiraju parnim brojem šipaka armature (2 ili 4). oblika Tpresjeka u polju i pravokutnog presjeka na ležaju.predvidjeti dva rebra u trećinama raspona 9 m ≤ l ≤ 12 m . što se postiže horizontalnim vutama. 2006/07 7 . Herak-Marović. od kojih se polovina povija blizu ležaja (zbog poprečnih sila). sc. Sitnorebrasti stropovi raspona većeg od 3 m moraju imati potreban broj poprečnih rebara za ukrućenje (ugrađuju se okomito na glavna-uzdužna rebra): 3 m ≤ l ≤ 6 m . ona s glavnim rebrima čine roštilj. pa se tako i proračunavaju.

1 % betonskog presjeka ploče. 2006/07 8 . V. Rebra za ukrućenje istog su presjeka kao i glavna rebra. površine 0. sc. Herak-Marović. s nosivim smjerom okomito na rebra. Presjek šipke u donjoj zoni iznosi najmanje 2/3. a presjek šipke u gornjoj zoni najmanje 1/3 presjeka armature za jedno glavno rebro. jedna šipka u gornjoj i jedna u donjoj zoni. - mr. a armiraju se ravnim šipkama.- Ploča sitnorebrastog stropa se ne proračunava ako je λ ≤ 50 cm. Ploča stropa se najčešće armira R mrežom. Montažne šipke φ6 dolaze jedna u rebro i jedna u ploču između rebara.

V.B) Polumontažni sitnorebrasti stropovi - Gredice se izrađuju u tvornicama betonskih elemenata i dopremaju na gradilište. Herak-Marović. Na njih se postavljaju jahači od tvrde žice na koje se oslanja svođena limena ploča kao oplata za betonsku ploču. 2006/07 9 . Gredice moraju imati dvostruku armaturu da se ne bi slomile pri transportu i postavljanju. sc. Polupredgotovljeni rebrasti strop je prikazan na slijedećem crtežu: - mr.

2006/07 . sc. V. Monolitnost se nadoknađuje naknadnim istodobnim betoniranjem ploča i podvlaka na licu mjesta.- Ostvaruje se znatna ušteda u gradivu (prvenstveno oplati) i radnoj snazi. Veza ležajne armature gredica provodi se pomoću petlje ili zavarivanjem nastavaka: a) Zavarivanje uzdužne armature b) Nastavljanje petljom 10 mr. Herak-Marović. Strop mora imati poprečna rebra za ukrućenje. Nešto je manja krutost u odnosu na monolitni sitnorebrasti strop.

Herak-Marović.U našim krajevima je izveden niz stropova u razdoblju 60-ih i 70-ih godina 20. Gredice moraju imati dvostruku armaturu da se ne bi slomile pri transportu i montaži. V. mr. sc. Monolitnost se nadoknađuje naknadnim istodobnim betoniranjem ploče i podvlaka. 2006/07 ~ ~ 11 . Strop mora imati rebra za ukrućenje. Strop se sastoji od montažnih armiranobetonskih gredica i betonske ploče betonirane na licu mjesta. Gredice se izrađuju u tvornicama betonskih elemenata i dopremaju na gradilište. kao oplata za betonsku ploču. Proračun stropa izvodi se kao i za monolitni sitnorebrasti strop. Veza ležajne armature gredica provodi se pomoću petlje ili zavarivanjem nastavaka. Na njih se postavljaju jahači od tanke žice na koje se oslanja svođena limena ploča. s tom razlikom što se kontinuirani strop proračunava za opterećenje vlastitom težinom gredica i ploče kao greda na dva ležaja. stoljeća poznatih pod nazivom “Isteg” stropovi.

Primjeri sitnorebrastih stropova od predgotovljenih elemenata prikazani su na slijedećim crtežima: - - Strop se sastoji od rebara koja imaju utore za ulaganje ab. ploča. V. zaliju se reške između njih i rebra rijetkim cementnim mortom. sc. Polumontažne i montažne stropove nije preporučljivo izvoditi u seizmičkim područjima. Nakon što se ploče polože. Herak-Marović.C) Montažni sitnorebrasti strop od predgotovljenih elemenata Ima prednost pred polumontažnim stropom u mogućnosti izradbe sastavnih dijelova pod krovom. mr. omogućuje građenje za vrijeme kiše i smrzavice. 2006/07 12 - .

Izvode se s krutom gornjom pločom ili bez nje. koja će povezivati montažna uzdužna rebra i omogućiti raspodjelu opterećenja na više rebara. ytong). a mogu biti blokovi od laganog. te pridonijeti većoj krutosti stropa. sc. Herak-Marović. Šuplja tijela mogu biti betonska ili opekarska. 2006/07 13 .3) POLUMONTAŽNI STROPOVI SA ŠUPLJIM TIJELIMA Stropovi sa šupljim tijelima se izvode prema različitim sustavima. Tlačna ploča se može izostaviti samo ako su gusto postavljena poprečna rebra za ukrutu. koji ovise o mogućnostima tvornice. plino ili pjeno betona (siporex. - mr. V. Zadatak ploče je da primi tlačna naprezanja i poveže u cjelinu uzdužna rebra.

2006/07 14 . sc. V. Herak-Marović.A) Strop od prednapetih gredica s ispunom od betonskih bloketa: - Tipovi gredica razlikuju se vezano za klasu betona. mr. Proizvođači nude prospekte s dijagramima pomoću kojih se za uporabno opterećenje i odabrani raspon odabire tip gredice. visinu gredice i količinu armature. Šuplji blokovi se montiraju na prethodno montirane predgotovljene armiranobetonske ili prednapete gredice (rebra).

nije potrebna oplata. a iznad ploča. Monta-opeka se proizvodi visine 8. Tlačna čvrstoća opeke mora biti minimalno 20 N/mm2. Herak-Marović. V. sc. 2006/07 15 - - . 12.B) Monta-sustav stropa: - Stropnu konstrukciju čine nosive gredice sastavljene od armiranih opeka između kojih se betonira rebro. 16 i 20 cm. dužine 25 i 33 cm te širine 20 i 25 cm. mr.

Strop se rabi u zgradarstvu za kontinuirano stalno i promjenljivo opterećenje. a ne smije se postavljati ondje gdje je moguće opterećenje vozilom. Betonsko rebro i ploča izvode se na licu mjesta. strojevima ili koncentriranim teretima. 4 25 12 16 M blok onta Arm atura 16 - .- Visina stropa izrađuje se u ovim dimenzijama: v + hf = h 12 + 1(2)(3)(4) = 13(14)(15)(16) 16 + 1(2)(3)(4) = 17(18)(19)(20) 20 + 1(2)(3)(4) = 21(22)(23)(24) - U utore opeke ulaže se nosiva i montažna armatura. Dobar je zvučni i toplinski izolator. a zatim se ispunjavaju cementnim mortom.

2006/07 17 . sc. V.mr. Herak-Marović.

- Gredice svijetlog raspona većeg od 4. 2006/07 18 . V. sc. Herak-Marović.5 m moraju imati u sredini spojno armiranobetonsko rebro čije su dimenzije i armatura prikazane na crtežu: - Detalj oslanjanja stropa na zid prikazan je na slijedećem crtežu: mr.

Herak-Marović.C) Fert-sustav stropa: - Sastoji se od nosivih gredica i ispune od šuplje opeke. mr. 2006/07 19 . V. sc. Ciglarski uložak s armaturom i betonom unutar ciglarskog elementa čini predgotovljeni dio nosivih gredica.

Visina stropa izvodi se u ovim dimenzijama: v + hf = h 14 + 4 = 18 cm 16 + 4 = 20 cm - mr. V.- Primjena: međukatne i krovne ravne ploče. nadstrešnice. 2006/07 20 . Herak-Marović. sc. industrijski objekti. kose krovne ploče.

Podupore trebaju nalijegati na čvrstu podlogu. Za raspone do 5 m gredici je u sredini potrebno dati nadvišenje L/300. te biti horizontalno ukrućene. potrebno je i na krajevima izvesti podupore. a kod raspona preko 5 m nadvišenje L/200 (L=duljina gredice). Za vrijeme postavljanja gredica i betoniranja rebara i ploče. V. Herak-Marović. - - mr. Ako se gredica izravno oslanja na zid. sc.- Strop raspona većeg od 4 m mora u sredini imati armirano rebro za ukrućenje. 2006/07 21 . strop se podupire na razmaku od 1.5 m posredno preko podvlake. dužina nalijeganja ciglarskog uloška treba iznositi najmanje 5 cm (zid/gredu treba prethodno izravnati) Ako se gredica izravno ne oslanja na zid ili gredu. Armatura na ležaju treba biti usidrena u dužini min 15 cm.

sc. Jednostavna i brza izvedba. Koristi se za stambene zgrade i obiteljske kuće. mr. 2006/07 22 . Zahtijeva malo dodatne opreme i nije potrebna specijalizirana radna snaga. Strop se proračunava kao puna armiranobetonska ploča. Herak-Marović. V. Ovaj strop ima obilježje dobrog zvučnog i toplinskog izolatora.- Tlačna ploča se armira okomito na rebra (4 φ6/m širine).

Strop sa pojedinačnim i udvojenim gredicama mr. 2006/07 23 . sc. V. Herak-Marović.

R-nosači Presjek FERT stropa Izrađene FERT gredice Ciglarska ispuna 24 .

Otpuštanje podupora gredica u uobičajenim uvjetima nakon 7 do 10 dana. armatura rebra za ukrutu. Za izradu monolitnog dijela obično se koristi beton C 25/30. 25 . 1 cm ispod vrha stropa.Izvedba monolitnog dijela stropa Izvedba monolitnog dijela stropa može započeti nakon što stručna osoba utvrdi da su podupore ispravno izvedene. te armatura konzolnih ploča i serklaža). koja treba biti nepomična za vrijeme betoniranja. koji treba biti ispravno ugrađen. odnosno kad monolitni beton postigne najmanje 70% računske čvrstoće. Prije betoniranja podlogu treba očistiti i dobro zasititi vodom. Okomito na pravac pružanja gredica. Prije ugradbe betona postaviti svu potrebnu armaturu (zavarena armaturna mreža okomito na gredice. postaviti zavarene armaturne mreže R-139 po cijeloj površini stropa. nabijen i njegovan. Rebro za ukrutu armirati sa po 2Ø8 u gornjoj i donjoj zoni (vilice Ø6/50 cm).

Primjer proračuna “Fert” stropa Propisivanje potrebnih gredica za svako polje: G3 G8 G1 mr. sc. V. Herak-Marović. 2006/07 26 .

69 5.80 6.90 4.89 15.95 Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu) Vlastita težina stropa S1 (gredice.22 5.0 G1 G2 G3 G4 S1 G5 G6 G7 G8 G9 G10 S2 2.6 2. beton) iznosi oko 2.Ukupno eksploatacijsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija visine 14+4=18 cm* kada je sustava slobodno položene grede tip gredice q.2 4.18 4.81 7.6 4.79 6.44 7.85 6.98 7.40 4.98 5.75 7.67 5.15 6.31 5.64 7.59 6.58 8.60 8.24 7.51 7.02 9.33 5.31 7.34 8.60 9.86 5.47 5.36 6. blokovi.4 2.16 5.74 5.8 5.79 4.33 8..6 5.39 10.56 6.47 6.65 5.4 4.86 4.69 6.62 5.37 7.82 5. (m) .00 12.31 5.48 4.69 7.34 6.51 6.38 4.45 8.08 9.4 3.6 3.84 7.25 4..46 4.0 tip stropa 11.33 3.8 kN/m2.35 5. (kN/m2) .87 6.74 5.23 4.90 4.09 8.0 3.09 7.15 5.11 4.78 4.12 5.45 7.8 4..0 5.78 7.78 8.ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi Lo.22 4.2 2.59 6.27 7.38 8.97 8.01 6..8 3.0 4.96 8.84 5.78 11.64 9.99 4.29 6.2 kN/m2 27 .46 9.4 5. a stropa S2 oko 3.svijetli raspon između zidova (greda) 2.44 9.75 8.09 5.09 6.81 4.2 5.2 3.88 8.8 6.

Postavljanje gredica s određivanjem međusobnog razmaka gredica Povezivanje armature – strop je spreman za izvedbu tlačne ploče. 28 .

Izvođenje polumontažnih stropnih konstrukcija 29 .

Gredice su nadvišene. P970336A. Kod krovova se na suhi tankoslojni mort postavlja hidroizolacija (elastična) koja nije parna brana. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 RA na licu mjesta. Nakon 4 ili više sati gornja površina konstrukcije prelije se rijetkim tankoslojnim mortom sastavljenim od 50% Ytong morta i 50% cementa. Tankoslojni mort se ne smije polijevati. Dodir sa zidovima prethodno zaštiti rabic mrežicom. Sigurnosti radi tankoslojni mort se može djelomice ili u cijelosti ponoviti. Izvođenje započinje postavljanjem gredica (na razmaku 65 cm ili manje) i jednim redom Ytong blokova na svakom kraju. a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem. Učvršćivanje letava obavlja se čeličnim čavlima u beton gredica i poprečna rebara i/ili pocinčanim čavlima u Ytong blokove i/ili tiplovanim vijcima. Dovoljno je zaravnavanje metlom. Sitnozrni beton čini tucanik Ø 0-4 mm.D) Bijeli strop (krov): Patentirano u Hrvatskoj br. autor: Prof. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra u količini od 10 l/m2. potom slijedi jednostruko ili dvostruko letvanje. dr. ležajnice. otvora. Potom se postavljaju 4-6 lakobetonskih blokova (širina bloka 25 cm) a zatim poprečno rebro čiju oplatu s donje strane čine ležajnice. Obrada konstrukcije s donje strane vrši se: (1) gletom za poro betone u dva sloja ili (2) impregnacijom 30 a potom bilo kojom žbukom. Za posebne slučajeve izvođenja stubišta. Ante Mihanović Bijeli strop je roštiljna lakobetonska ploča debljine 15 cm i težine 130 kg/m2. blokove i tankoslojni mort. Isti je postupak kod izrade krovnih ploča. Nakon postavljanja vijenaca. . spajanja gredica u dva smjera. po jedna šipka u gornju i donju zonu. Dvadeset četiri sata nakon postavljanja morta mogu se ukloniti potpore. jako opterećene ploče ili velikih raspona i uporabe povišenog bijelog stropa konzultirati proizvođače konstrukcije. cement i voda. Između letava se zavisno o klimatskoj zoni postavlja polistiren debljine 2 cm ili više.0 m. Proizvođač isporučuje gredice. Podupiranje se obavezno izvodi na rasponima većim od 3.

31 .

sc. 2006/07 32 .BIJELI STROP – OSNOVNI TIP BIJELI STROP – POVIŠENI Dimenzioniranje Bijelog stropa je praktički isto kao i Fert stropa.računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede. mr. Herak-Marović. V. U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno . Udvojene gredice mogu prenijeti dvostruko veće opterećenje.

mr. Herak-Marović. V. sc. 2006/07 33 .

V. sc.mr. 2006/07 34 . Herak-Marović.

sc. Herak-Marović. V. 2006/07 35 .mr.

sc.mr. 2006/07 36 . V. Herak-Marović.

V. Herak-Marović. sc. 2006/07 37 .mr.

a bočno dvije bočnice.0 m.E) Sivi strop: Patentirano u Hrvatskoj br. Dovoljno je zaravnavanje metlom. autor: Prof. Oplatu s donje strane čine mu ležajnice. roštiljnog tipa nosivosti. Spojevi blokova (i po želji površina bloka) preliju se cementnim mlijekom uz dodatak kamene prašine. Nakon postavljanja vijenaca. Izvođenje započinje postavljanjem gredica (na razmaku 68 ili 20 cm) i jednim redom blokova na svakom kraju. Gredice su nadvišene. a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem. Poprečna rebra se izvode na razmaku cjelobrojnih blokova 4-6. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 ili 2Ø10 RA na licu mjesta. Ante Mihanović Sivi strop je armirano betonska ploča debljine 15 cm sa šupljinama. koje se izvodi na rasponima većim od 3. Potom se postavlja jedna po jedna kadica (donji dio bloka) te na nju poklopnica (gornji dio bloka). po jedna šipka u gornju i donju zonu. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra. P990191A. 38 . širina bloka 25 cm. dr.

2006/07 39 . Herak-Marović. V. sc.I dimenzioniranje Sivog stropa je praktički isto kao i Fert te Bijelog stropa. U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede. mr.

40 .

Visina ploče h = 10 . V.4) PUNE I ŠUPLJE ARMIRANOBETONSKE PLOČE A) Pune armiranobetonske ploče Vrlo često se primjenjuju kao stropne konstrukcije. Herak-Marović. - Ovisno o odnosu raspona lx i ly i ležajnim uvjetima mogu prenositi opterećenje u jednom ili dva međusobno okomita smjera. 2006/07 41 .25 cm. sc. mr.

- Ako je omogućeno dispozicijom pune ploče treba nastojati projektirati kao nosive u dva ortogonalna smjera. Herak-Marović. nepravilna dispozicija. promjenljiva debljina i sl. mr. otvori. modularni rasponi visokogradnje. promjenljivi rubni uvjeti. točkasta opterećenja. osobito ako je pravilna tlocrtna dispozicija. regularni rubni uvjeti. 2006/07 42 . Način proračuna: * proračun prema tablicama raznih autora – racionalno. točkasti oslonci. V. jednolika opterećenja * proračun primjenom računalnih programa – temelji se na primjeni različitih programa uglavnom na bazi MKE. ploče se modeliraju mrežom konačnih elemenata. sc. može se modelirati nestandardna struktura. - Izvode se monolitno na licu mjesta ili polumontažno (omnia ploče).

Ovi stropovi se tretiraju kao linijske ploče koje nose pretežno u jednom pravcu. Herak-Marović.B) Polumontažni strop sustava “Omnia” Strop se sastoji od montažne ploče debljine min 4 cm. a rjeđe kao ortotropne ploče kada se aktivira i drugi smjer. armirani mrežastom armaturom i odgovarajućim rešetkastim nosačima (poprečna armatura za sprezanje montažnog i naknadno betoniranog dijela ploče) montiraju uz podupiranje. Predgotovljeni dio ploče za vrijeme građenja te najmanje 14 dana poslije betoniranja mora se držati poduprt na razmaku prema statičkom proračunu. te dobiti ploču nosivu u dva smjera (različite statičke visine u svakom smjeru). Po potrebi je moguće postaviti armaturu i okomito na omnia ploču. Stop se izvodi na način da se predgotovljeni elementi ploča debljine 4-5 cm. 2006/07 43 . sc. V. Proračunava se kao puna armiranobetonska ploča. te se ugrađuje armatura na spojevima ploča i betonira se ploča do pune visine (prema statičkom proračunu). armirane mrežastom armaturom i dodatnog betona debljine prema proračunu. - - mr.

V. sc.prema mogucnostima vibro stola Montažna Omnia ploca mr.- Poprečni presjek i armatura “Omnia”-stropa: mreža na spoju mreža u gornjoj zoni (po potrebi) Naknadno saliveni beton R-nosac h-ho h mreža u Omnia ploci λ λ širina Omnia ploce . Herak-Marović. 2006/07 44 ho .

V. Herak-Marović. 2006/07 45 . sc.”Omnia” – strop (predgotovljeni element) mr.

mr. 2006/07 46 . V. sc. Herak-Marović.

Za veća opterećenja i raspone ugrađuje se jedno ili više poprečnih rebara širine od 10 do 15 cm. eliptičnih ili pravokutnih šupljina (umetnu se cijevi od plastike ili vodootpornog kartona). ali ne smije biti manji od 6 cm. pa svako njezino smanjenje vodi do ekonomičnijih konstrukcija.C) Šuplje armiranobetonske ploče Kod pločastih konstrukcija većih raspona (potrebna veća visina stropa) naprezanih savijanjem. . Najmanja visina šuplje ploče je 24 cm. - c1)Ploče nosive u jednom smjeru (l = 5 . Ploče preko jednog ili više polja računaju se kao pune. pretežiti dio stalnog opterećenja odnosi se na vlastitu težinu.12 m) Najmanja visina ploče je 24 cm (cijevi Φ14 cm). Jedan od načina smanjenja težine ploče je ostavljanje kružnih. Razmak između cijevi odabire se ovisno o njihovim dimenzijama i veličini glavnih kosih napona. S obzirom na način armiranja mogu biti nosive u jednom ili dva smjera. Razmak između šupljina odabire se prema dimenzijama i veličini glavnih kosih napona (dimenzioniranje na poprečnu silu). ali ne manji od 6 cm. ne uzimajući u obzir oslabljenje tlačne zone otvorom.

Herak-Marović. sc.- Poprečni presjek i armatura šuplje ploče prikazani su na slijedećem crtežu: mr. V. 2006/07 h h 48 .

torzijsku krutost ploče Poprečni presjek i armatura ploče nosive u dva smjera prikazani su na slijedećem crtežu: mr. Za proračun je potrebno poznavati: . Herak-Marović. sc.c2) Ploče nosive u dva smjera Ove ploče su ekonomične kad su rasponi lx i ly veći od 8 m. 2006/07 49 . V.krutost ploče na savijanje u smjeru cijevi i okomito na cijevi .

a moraju zadovoljavati osnovne zahtjeve: . Za izradbu šupljih ploča rabe se cijevi od plastike ili kartonske cijevi. koje imaju nisku cijenu. - mr. 2006/07 50 . Herak-Marović. V.da su otporne prema vlazi . Okomito na otvore formira se okvirno djelovanje pa su kose spone proračunski i konstrukcijski potrebne.da ne utječu štetno na beton (upijanje vlage).- Šupljine su u smjeru kraćeg raspona.da imaju dovoljan moment otpora . sc.

- Shema kasetiranog stropa mr. 2006/07 51 .5) KASETIRANI STROPOVI Kasetirani strop formira se dijeljenjem površine stropa na kvadratna ili pravokutna polja s vidljivim rebrima. Herak-Marović. sc. Nosači koji dijele strop na kasete mogu biti paralelni s njegovim stranicama ili pod kutom (obično 45°). V. To je ploča preko mnogo križno postavljenih rebara koja čine roštilj.

Rebra kasetiranog stropa koja čine roštilj proračunavaju se po teoriji štapnih sustava.- Visina rebara kasetiranih stropova uzima se obično jednakom u oba pravca. sc. Ploče unutar rebara. jesu sustav kontinuiranih ploča nosivih u dva okomita smjera. V. oslonjene po rubovima. Ovi stropovi izrađuju se kao monolitne i kao montažne konstrukcije. Iz estetskih razloga često se rabe za dvorane. 2006/07 52 . predvorja i slične prostorije. Herak-Marović. - - mr.

Visina ploče: h ≥ 1/30 većeg razmaka stupova ≥ 15 cm. mr. skladišta. sc. Primjena: industrijske zgrade. 2006/07 53 . Dimenzije stupova: ds ≥ 1/20 razmaka stupova ≥ 1/15 katne visine ≥ 30 cm. spremnici i uopće građevine bez razdjelnih zidova i s pravilnim tlocrtom. V.6) GLJIVASTI STROPOVI Ravne ploče konstantne visine mjestimično poduprte pravilno raspoređenim stupovima. Herak-Marović. radionice.

sc.mr. Herak-Marović. 2006/07 54 . V.

Herak-Marović. povećana trajnost. V. 2006/07 55 .7) STROPOVI ZA VEĆE RASPONE I OPTEREĆENJA A) Prednapete pune ploče (l = 7-12 m) B) Prednapete gljivaste ploče (l = 7-15 m) Prednosti prednapetih stropova: povoljnije što se tiče problema glavnih vlačnih napona (probijanje). manja težina u odnosu na klasične armiranobetonske stropove. progibi). mr. sc. brža izvedba (otpuštanje oplate nakon tri dana). povoljnije stanje uporabljivosti (pukotine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->