P. 1
05 predavanje - Stropovi

05 predavanje - Stropovi

|Views: 6,423|Likes:
Published by damirrak

More info:

Published by: damirrak on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

STROPOVI

V.pred. mr.sc. V. Herak Marović, d.i.g.

-

Stropne konstrukcije preuzimaju opterećenje svih struktura i sadržaja građevine i predaju ih vertikalnoj konstrukciji. Stropne konstrukcije s obzirom na krutost u svojoj ravnini imaju ključnu ulogu u nosivoj konstrukciji kao horizontalne dijafragme, te omogućuju raspodjelu horizontalnih djelovanja (vjetar, potres) na sve vertikalne nosive elemente (zidove, stupove). Prema načinu izvedbe razlikujemo: * monolitne stropne konstrukcije, * polumontažne stropne konstrukcije, * montažne stropne konstrukcije.

-

-

Prema strukturi razlikujemo: * pločaste stropne konstrukcije, * rebraste stropne konstrukcije, * mješovite stropne konstrukcije (kombinacija ploča i greda).

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

2

1) PLOČA OJAČANA REBRIMA
Stropovi od ploča ojačanih gredama (rebrima) nazivaju se rebrasti stropovi.

-

Rabe se u zgradarstvu, industrijskim objektima. Za sve stropove potrebno je nastojati smanjiti stalno opterećenje do minimuma. To se postiže smanjujući u prvom redu debljinu ploče. Veći razmaci greda zahtijevaju deblje ploče, pa se ponajprije izračuna maksimalni raspon ploče pri njezinoj minimalnoj debljini za mjerodavnu računsku kombinaciju opterećenja, a ako izračunati maksimalni raspon ploče ne odgovara tlocrtu, mogu se mijenjati razmaci greda i povećavati debljina ploče (minimalna debljina ploče je 7 cm)
mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07 3

-

U proračunu rebrastog stropa ploča stropa se proračunava kao kontinuirana, oslonjena na rebra. Rebra stropa proračunavaju se kao gredni nosači T-presjeka. Ravni podgled rebrastog stropa (rabi se radi skrivanja lošeg izgleda konstrukcije u nepravilnim tlocrtima) obješen je na strop. Pri manjim razmacima rebara od 1 m, strop je obješen na rebra. Kod većih razmaka rebara od 1 m, podgled valja objesiti na ploču (spušteni strop).

-

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

4

2) SITNOREBRASTI STROPOVI
Za sve konstrukcije stalna je težnja smanjiti njihovu vlastitu težinu. Potrebna debljina armiranobetonske ploče je oko 1/35 raspona, a to kod većih raspona dovodi do debelih ploča s odnosom q/g manjim od 0.2. Sitnorebrasti stropovi su se razvili iz nastojanja da se ostvare lakše i ekonomičnije stropne konstrukcije. Proračunavaju se kao gredni nosači (T-presjek), pri čemu ploča preuzima tlačna naprezanja. Sitnorebrasti stropovi mogu biti monolitni, polumontažni i montažni.

-

-

-

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

5

koju prije treba namočiti mineralnim uljem radi višestruke uporabe. Dimenzije monolitnih sitnorebrastih stropova i armatura prikazane su na slijedećem crtežu: - mr. Može se rabiti i drvena oplata. Limovi se tanko mažu tehničkim vazelinom da beton ne prianja uz oplatu i da se očvrsli beton lakše odvaja.A) Monolitni sitnorebrasti stropovi Rade se vrlo racionalno uz višestruku uporabu (do 100 puta uz kvalitetno održavanje) limene oplate. 2006/07 6 . V. Herak-Marović. sc. Zbog lakšeg skidanja oplate rebra su obično trapeznog oblika.

pa se tako i proračunavaju. Rebra se redovito armiraju parnim brojem šipaka armature (2 ili 4). U rebro dolazi poprečna armatura (spone) na razmaku ≤ 25 cm. sc. Herak-Marović. V. - - mr. oblika Tpresjeka u polju i pravokutnog presjeka na ležaju. što se postiže horizontalnim vutama. 2006/07 7 .predvidjeti dva rebra u trećinama raspona 9 m ≤ l ≤ 12 m . a druga su polovina ravne šipke koje idu uzduž cijelog rebra.- Proračun sitnorebrastog stropa provodi se kao za T nosače.predvidjeti tri rebra za ukrućenje Ako sitnorebrasti strop ima više poprečnih rebara. Za kontinuirane sitnorebraste stropove može se pokazati potreba za povećanjem širine rebra u području ležaja. a najčešće se oblikuje da može preuzeti i negativne momente u ploči.predvidjeti jedno rebro u sredini raspona 6 m ≤ l ≤ 9 m . od kojih se polovina povija blizu ležaja (zbog poprečnih sila). Sitnorebrasti stropovi raspona većeg od 3 m moraju imati potreban broj poprečnih rebara za ukrućenje (ugrađuju se okomito na glavna-uzdužna rebra): 3 m ≤ l ≤ 6 m . ona s glavnim rebrima čine roštilj.

sc. Herak-Marović.- Ploča sitnorebrastog stropa se ne proračunava ako je λ ≤ 50 cm. Presjek šipke u donjoj zoni iznosi najmanje 2/3. jedna šipka u gornjoj i jedna u donjoj zoni.1 % betonskog presjeka ploče. Ploča stropa se najčešće armira R mrežom. Montažne šipke φ6 dolaze jedna u rebro i jedna u ploču između rebara. s nosivim smjerom okomito na rebra. površine 0. 2006/07 8 . Rebra za ukrućenje istog su presjeka kao i glavna rebra. - mr. V. a presjek šipke u gornjoj zoni najmanje 1/3 presjeka armature za jedno glavno rebro. a armiraju se ravnim šipkama.

2006/07 9 . Gredice moraju imati dvostruku armaturu da se ne bi slomile pri transportu i postavljanju. Na njih se postavljaju jahači od tvrde žice na koje se oslanja svođena limena ploča kao oplata za betonsku ploču. sc. Polupredgotovljeni rebrasti strop je prikazan na slijedećem crtežu: - mr. V. Herak-Marović.B) Polumontažni sitnorebrasti stropovi - Gredice se izrađuju u tvornicama betonskih elemenata i dopremaju na gradilište.

Veza ležajne armature gredica provodi se pomoću petlje ili zavarivanjem nastavaka: a) Zavarivanje uzdužne armature b) Nastavljanje petljom 10 mr. sc. Strop mora imati poprečna rebra za ukrućenje. 2006/07 . Nešto je manja krutost u odnosu na monolitni sitnorebrasti strop. V. Herak-Marović.- Ostvaruje se znatna ušteda u gradivu (prvenstveno oplati) i radnoj snazi. Monolitnost se nadoknađuje naknadnim istodobnim betoniranjem ploča i podvlaka na licu mjesta.

V. Proračun stropa izvodi se kao i za monolitni sitnorebrasti strop. Herak-Marović. Gredice se izrađuju u tvornicama betonskih elemenata i dopremaju na gradilište. stoljeća poznatih pod nazivom “Isteg” stropovi. Veza ležajne armature gredica provodi se pomoću petlje ili zavarivanjem nastavaka.U našim krajevima je izveden niz stropova u razdoblju 60-ih i 70-ih godina 20. 2006/07 ~ ~ 11 . Strop se sastoji od montažnih armiranobetonskih gredica i betonske ploče betonirane na licu mjesta. Na njih se postavljaju jahači od tanke žice na koje se oslanja svođena limena ploča. s tom razlikom što se kontinuirani strop proračunava za opterećenje vlastitom težinom gredica i ploče kao greda na dva ležaja. kao oplata za betonsku ploču. sc. Monolitnost se nadoknađuje naknadnim istodobnim betoniranjem ploče i podvlaka. Gredice moraju imati dvostruku armaturu da se ne bi slomile pri transportu i montaži. mr. Strop mora imati rebra za ukrućenje.

V. sc. Herak-Marović. omogućuje građenje za vrijeme kiše i smrzavice. ploča. Nakon što se ploče polože. zaliju se reške između njih i rebra rijetkim cementnim mortom. mr.C) Montažni sitnorebrasti strop od predgotovljenih elemenata Ima prednost pred polumontažnim stropom u mogućnosti izradbe sastavnih dijelova pod krovom. Polumontažne i montažne stropove nije preporučljivo izvoditi u seizmičkim područjima. Primjeri sitnorebrastih stropova od predgotovljenih elemenata prikazani su na slijedećim crtežima: - - Strop se sastoji od rebara koja imaju utore za ulaganje ab. 2006/07 12 - .

koji ovise o mogućnostima tvornice. Šuplja tijela mogu biti betonska ili opekarska. sc. - mr. a mogu biti blokovi od laganog. 2006/07 13 . V. ytong). te pridonijeti većoj krutosti stropa. Tlačna ploča se može izostaviti samo ako su gusto postavljena poprečna rebra za ukrutu. koja će povezivati montažna uzdužna rebra i omogućiti raspodjelu opterećenja na više rebara. Zadatak ploče je da primi tlačna naprezanja i poveže u cjelinu uzdužna rebra. Izvode se s krutom gornjom pločom ili bez nje. plino ili pjeno betona (siporex.3) POLUMONTAŽNI STROPOVI SA ŠUPLJIM TIJELIMA Stropovi sa šupljim tijelima se izvode prema različitim sustavima. Herak-Marović.

mr. Šuplji blokovi se montiraju na prethodno montirane predgotovljene armiranobetonske ili prednapete gredice (rebra).A) Strop od prednapetih gredica s ispunom od betonskih bloketa: - Tipovi gredica razlikuju se vezano za klasu betona. sc. V. visinu gredice i količinu armature. Proizvođači nude prospekte s dijagramima pomoću kojih se za uporabno opterećenje i odabrani raspon odabire tip gredice. 2006/07 14 . Herak-Marović.

nije potrebna oplata. Herak-Marović. dužine 25 i 33 cm te širine 20 i 25 cm. 16 i 20 cm. a iznad ploča.B) Monta-sustav stropa: - Stropnu konstrukciju čine nosive gredice sastavljene od armiranih opeka između kojih se betonira rebro. 2006/07 15 - - . sc. Tlačna čvrstoća opeke mora biti minimalno 20 N/mm2. Monta-opeka se proizvodi visine 8. 12. V. mr.

4 25 12 16 M blok onta Arm atura 16 - . Dobar je zvučni i toplinski izolator. a zatim se ispunjavaju cementnim mortom. Betonsko rebro i ploča izvode se na licu mjesta. strojevima ili koncentriranim teretima. a ne smije se postavljati ondje gdje je moguće opterećenje vozilom.- Visina stropa izrađuje se u ovim dimenzijama: v + hf = h 12 + 1(2)(3)(4) = 13(14)(15)(16) 16 + 1(2)(3)(4) = 17(18)(19)(20) 20 + 1(2)(3)(4) = 21(22)(23)(24) - U utore opeke ulaže se nosiva i montažna armatura. Strop se rabi u zgradarstvu za kontinuirano stalno i promjenljivo opterećenje.

sc.mr. Herak-Marović. V. 2006/07 17 .

2006/07 18 .- Gredice svijetlog raspona većeg od 4. sc. V.5 m moraju imati u sredini spojno armiranobetonsko rebro čije su dimenzije i armatura prikazane na crtežu: - Detalj oslanjanja stropa na zid prikazan je na slijedećem crtežu: mr. Herak-Marović.

C) Fert-sustav stropa: - Sastoji se od nosivih gredica i ispune od šuplje opeke. Herak-Marović. mr. 2006/07 19 . Ciglarski uložak s armaturom i betonom unutar ciglarskog elementa čini predgotovljeni dio nosivih gredica. sc. V.

Visina stropa izvodi se u ovim dimenzijama: v + hf = h 14 + 4 = 18 cm 16 + 4 = 20 cm - mr. sc.- Primjena: međukatne i krovne ravne ploče. 2006/07 20 . V. Herak-Marović. kose krovne ploče. nadstrešnice. industrijski objekti.

dužina nalijeganja ciglarskog uloška treba iznositi najmanje 5 cm (zid/gredu treba prethodno izravnati) Ako se gredica izravno ne oslanja na zid ili gredu. Za raspone do 5 m gredici je u sredini potrebno dati nadvišenje L/300. 2006/07 21 . strop se podupire na razmaku od 1. Armatura na ležaju treba biti usidrena u dužini min 15 cm. Za vrijeme postavljanja gredica i betoniranja rebara i ploče. Herak-Marović. a kod raspona preko 5 m nadvišenje L/200 (L=duljina gredice). - - mr. V. potrebno je i na krajevima izvesti podupore.- Strop raspona većeg od 4 m mora u sredini imati armirano rebro za ukrućenje. Ako se gredica izravno oslanja na zid. te biti horizontalno ukrućene.5 m posredno preko podvlake. Podupore trebaju nalijegati na čvrstu podlogu. sc.

Strop se proračunava kao puna armiranobetonska ploča. mr. sc. 2006/07 22 . Jednostavna i brza izvedba. Ovaj strop ima obilježje dobrog zvučnog i toplinskog izolatora. Koristi se za stambene zgrade i obiteljske kuće.- Tlačna ploča se armira okomito na rebra (4 φ6/m širine). Herak-Marović. V. Zahtijeva malo dodatne opreme i nije potrebna specijalizirana radna snaga.

Herak-Marović. sc. V.Strop sa pojedinačnim i udvojenim gredicama mr. 2006/07 23 .

R-nosači Presjek FERT stropa Izrađene FERT gredice Ciglarska ispuna 24 .

odnosno kad monolitni beton postigne najmanje 70% računske čvrstoće. Rebro za ukrutu armirati sa po 2Ø8 u gornjoj i donjoj zoni (vilice Ø6/50 cm). te armatura konzolnih ploča i serklaža). 25 . koja treba biti nepomična za vrijeme betoniranja. Za izradu monolitnog dijela obično se koristi beton C 25/30.Izvedba monolitnog dijela stropa Izvedba monolitnog dijela stropa može započeti nakon što stručna osoba utvrdi da su podupore ispravno izvedene. postaviti zavarene armaturne mreže R-139 po cijeloj površini stropa. Okomito na pravac pružanja gredica. Prije betoniranja podlogu treba očistiti i dobro zasititi vodom. armatura rebra za ukrutu. nabijen i njegovan. 1 cm ispod vrha stropa. koji treba biti ispravno ugrađen. Otpuštanje podupora gredica u uobičajenim uvjetima nakon 7 do 10 dana. Prije ugradbe betona postaviti svu potrebnu armaturu (zavarena armaturna mreža okomito na gredice.

Primjer proračuna “Fert” stropa Propisivanje potrebnih gredica za svako polje: G3 G8 G1 mr. 2006/07 26 . V. sc. Herak-Marović.

58 8.60 9..6 2.78 4.36 6.75 8.39 10.96 8.84 5.0 tip stropa 11.69 6.22 5.38 4.31 5.40 4.81 7.0 3.74 5.99 4.24 7.81 4.6 5.78 7.8 4.44 9.78 11.47 5.84 7.09 6.08 9.15 6.02 9.64 7.0 4.67 5.0 5.62 5.65 5.6 4.34 6.34 8.27 7.51 7.48 4..69 5.09 7.29 6. (m) .78 8.33 5.2 4.4 5.2 2.35 5.09 5.11 4.51 6.69 7.79 6.33 8.44 7.95 Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu) Vlastita težina stropa S1 (gredice.22 4.. a stropa S2 oko 3.59 6.8 3.8 5.8 6.16 5.46 4.88 8.75 7.87 6.4 4.01 6.90 4.47 6.6 3.97 8.ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi Lo.8 kN/m2.74 5.86 4.98 5.80 6.82 5.31 7..59 6.09 8. (kN/m2) .00 12.Ukupno eksploatacijsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija visine 14+4=18 cm* kada je sustava slobodno položene grede tip gredice q.svijetli raspon između zidova (greda) 2.12 5.2 kN/m2 27 .86 5.15 5.90 4.45 8.0 G1 G2 G3 G4 S1 G5 G6 G7 G8 G9 G10 S2 2.98 7. beton) iznosi oko 2.4 2.45 7.25 4.64 9. blokovi.46 9.2 5.23 4.60 8.2 3.4 3.85 6.38 8.79 4.89 15.33 3.56 6.18 4.31 5.37 7.

Postavljanje gredica s određivanjem međusobnog razmaka gredica Povezivanje armature – strop je spreman za izvedbu tlačne ploče. 28 .

Izvođenje polumontažnih stropnih konstrukcija 29 .

po jedna šipka u gornju i donju zonu. ležajnice. Izvođenje započinje postavljanjem gredica (na razmaku 65 cm ili manje) i jednim redom Ytong blokova na svakom kraju. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra u količini od 10 l/m2. otvora. autor: Prof. jako opterećene ploče ili velikih raspona i uporabe povišenog bijelog stropa konzultirati proizvođače konstrukcije. Ante Mihanović Bijeli strop je roštiljna lakobetonska ploča debljine 15 cm i težine 130 kg/m2. Nakon postavljanja vijenaca. Za posebne slučajeve izvođenja stubišta.0 m. Dovoljno je zaravnavanje metlom. cement i voda. P970336A. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 RA na licu mjesta. Isti je postupak kod izrade krovnih ploča. spajanja gredica u dva smjera. Obrada konstrukcije s donje strane vrši se: (1) gletom za poro betone u dva sloja ili (2) impregnacijom 30 a potom bilo kojom žbukom. Dvadeset četiri sata nakon postavljanja morta mogu se ukloniti potpore. Učvršćivanje letava obavlja se čeličnim čavlima u beton gredica i poprečna rebara i/ili pocinčanim čavlima u Ytong blokove i/ili tiplovanim vijcima. . Proizvođač isporučuje gredice. a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem. Nakon 4 ili više sati gornja površina konstrukcije prelije se rijetkim tankoslojnim mortom sastavljenim od 50% Ytong morta i 50% cementa. Potom se postavljaju 4-6 lakobetonskih blokova (širina bloka 25 cm) a zatim poprečno rebro čiju oplatu s donje strane čine ležajnice. Dodir sa zidovima prethodno zaštiti rabic mrežicom. blokove i tankoslojni mort. Podupiranje se obavezno izvodi na rasponima većim od 3. Sitnozrni beton čini tucanik Ø 0-4 mm.D) Bijeli strop (krov): Patentirano u Hrvatskoj br. Gredice su nadvišene. Kod krovova se na suhi tankoslojni mort postavlja hidroizolacija (elastična) koja nije parna brana. Sigurnosti radi tankoslojni mort se može djelomice ili u cijelosti ponoviti. potom slijedi jednostruko ili dvostruko letvanje. dr. Tankoslojni mort se ne smije polijevati. Između letava se zavisno o klimatskoj zoni postavlja polistiren debljine 2 cm ili više.

31 .

U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno . mr. 2006/07 32 . Udvojene gredice mogu prenijeti dvostruko veće opterećenje. sc.BIJELI STROP – OSNOVNI TIP BIJELI STROP – POVIŠENI Dimenzioniranje Bijelog stropa je praktički isto kao i Fert stropa. Herak-Marović. V.računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede.

mr. sc. Herak-Marović. V. 2006/07 33 .

sc. 2006/07 34 . Herak-Marović. V.mr.

mr. V. Herak-Marović. sc. 2006/07 35 .

sc. V. 2006/07 36 .mr. Herak-Marović.

mr. Herak-Marović. 2006/07 37 . sc. V.

E) Sivi strop: Patentirano u Hrvatskoj br. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 ili 2Ø10 RA na licu mjesta. Izvođenje započinje postavljanjem gredica (na razmaku 68 ili 20 cm) i jednim redom blokova na svakom kraju. Dovoljno je zaravnavanje metlom. širina bloka 25 cm. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra. a bočno dvije bočnice. a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem. roštiljnog tipa nosivosti. Potom se postavlja jedna po jedna kadica (donji dio bloka) te na nju poklopnica (gornji dio bloka). Nakon postavljanja vijenaca. Gredice su nadvišene. 38 . Poprečna rebra se izvode na razmaku cjelobrojnih blokova 4-6. P990191A. Spojevi blokova (i po želji površina bloka) preliju se cementnim mlijekom uz dodatak kamene prašine. po jedna šipka u gornju i donju zonu. koje se izvodi na rasponima većim od 3. Ante Mihanović Sivi strop je armirano betonska ploča debljine 15 cm sa šupljinama. dr. autor: Prof. Oplatu s donje strane čine mu ležajnice.0 m.

U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede. V. Herak-Marović. mr. sc.I dimenzioniranje Sivog stropa je praktički isto kao i Fert te Bijelog stropa. 2006/07 39 .

40 .

V. mr. sc. 2006/07 41 .4) PUNE I ŠUPLJE ARMIRANOBETONSKE PLOČE A) Pune armiranobetonske ploče Vrlo često se primjenjuju kao stropne konstrukcije. - Ovisno o odnosu raspona lx i ly i ležajnim uvjetima mogu prenositi opterećenje u jednom ili dva međusobno okomita smjera. Herak-Marović.25 cm. Visina ploče h = 10 .

točkasta opterećenja. promjenljiva debljina i sl.- Ako je omogućeno dispozicijom pune ploče treba nastojati projektirati kao nosive u dva ortogonalna smjera. jednolika opterećenja * proračun primjenom računalnih programa – temelji se na primjeni različitih programa uglavnom na bazi MKE. može se modelirati nestandardna struktura. modularni rasponi visokogradnje. sc. 2006/07 42 . - Izvode se monolitno na licu mjesta ili polumontažno (omnia ploče). Način proračuna: * proračun prema tablicama raznih autora – racionalno. točkasti oslonci. V. otvori. regularni rubni uvjeti. nepravilna dispozicija. osobito ako je pravilna tlocrtna dispozicija. Herak-Marović. mr. ploče se modeliraju mrežom konačnih elemenata. promjenljivi rubni uvjeti.

B) Polumontažni strop sustava “Omnia” Strop se sastoji od montažne ploče debljine min 4 cm. a rjeđe kao ortotropne ploče kada se aktivira i drugi smjer. Proračunava se kao puna armiranobetonska ploča. te se ugrađuje armatura na spojevima ploča i betonira se ploča do pune visine (prema statičkom proračunu). 2006/07 43 . Ovi stropovi se tretiraju kao linijske ploče koje nose pretežno u jednom pravcu. Po potrebi je moguće postaviti armaturu i okomito na omnia ploču. armirani mrežastom armaturom i odgovarajućim rešetkastim nosačima (poprečna armatura za sprezanje montažnog i naknadno betoniranog dijela ploče) montiraju uz podupiranje. Predgotovljeni dio ploče za vrijeme građenja te najmanje 14 dana poslije betoniranja mora se držati poduprt na razmaku prema statičkom proračunu. V. Stop se izvodi na način da se predgotovljeni elementi ploča debljine 4-5 cm. - - mr. armirane mrežastom armaturom i dodatnog betona debljine prema proračunu. te dobiti ploču nosivu u dva smjera (različite statičke visine u svakom smjeru). Herak-Marović. sc.

Herak-Marović. sc.prema mogucnostima vibro stola Montažna Omnia ploca mr.- Poprečni presjek i armatura “Omnia”-stropa: mreža na spoju mreža u gornjoj zoni (po potrebi) Naknadno saliveni beton R-nosac h-ho h mreža u Omnia ploci λ λ širina Omnia ploce . 2006/07 44 ho . V.

Herak-Marović. 2006/07 45 .”Omnia” – strop (predgotovljeni element) mr. V. sc.

Herak-Marović. 2006/07 46 . sc. V.mr.

12 m) Najmanja visina ploče je 24 cm (cijevi Φ14 cm). ali ne manji od 6 cm. ali ne smije biti manji od 6 cm. ne uzimajući u obzir oslabljenje tlačne zone otvorom. Ploče preko jednog ili više polja računaju se kao pune. . Razmak između cijevi odabire se ovisno o njihovim dimenzijama i veličini glavnih kosih napona. Za veća opterećenja i raspone ugrađuje se jedno ili više poprečnih rebara širine od 10 do 15 cm. Najmanja visina šuplje ploče je 24 cm. eliptičnih ili pravokutnih šupljina (umetnu se cijevi od plastike ili vodootpornog kartona). Jedan od načina smanjenja težine ploče je ostavljanje kružnih. S obzirom na način armiranja mogu biti nosive u jednom ili dva smjera. - c1)Ploče nosive u jednom smjeru (l = 5 . pa svako njezino smanjenje vodi do ekonomičnijih konstrukcija. Razmak između šupljina odabire se prema dimenzijama i veličini glavnih kosih napona (dimenzioniranje na poprečnu silu).C) Šuplje armiranobetonske ploče Kod pločastih konstrukcija većih raspona (potrebna veća visina stropa) naprezanih savijanjem. pretežiti dio stalnog opterećenja odnosi se na vlastitu težinu.

Herak-Marović. sc. 2006/07 h h 48 .- Poprečni presjek i armatura šuplje ploče prikazani su na slijedećem crtežu: mr. V.

Herak-Marović. V. 2006/07 49 .torzijsku krutost ploče Poprečni presjek i armatura ploče nosive u dva smjera prikazani su na slijedećem crtežu: mr.krutost ploče na savijanje u smjeru cijevi i okomito na cijevi . Za proračun je potrebno poznavati: .c2) Ploče nosive u dva smjera Ove ploče su ekonomične kad su rasponi lx i ly veći od 8 m. sc.

koje imaju nisku cijenu.- Šupljine su u smjeru kraćeg raspona. Za izradbu šupljih ploča rabe se cijevi od plastike ili kartonske cijevi. V. - mr.da ne utječu štetno na beton (upijanje vlage).da imaju dovoljan moment otpora . a moraju zadovoljavati osnovne zahtjeve: . 2006/07 50 . Okomito na otvore formira se okvirno djelovanje pa su kose spone proračunski i konstrukcijski potrebne. sc. Herak-Marović.da su otporne prema vlazi .

Herak-Marović. 2006/07 51 . Nosači koji dijele strop na kasete mogu biti paralelni s njegovim stranicama ili pod kutom (obično 45°).5) KASETIRANI STROPOVI Kasetirani strop formira se dijeljenjem površine stropa na kvadratna ili pravokutna polja s vidljivim rebrima. - Shema kasetiranog stropa mr. To je ploča preko mnogo križno postavljenih rebara koja čine roštilj. V. sc.

Rebra kasetiranog stropa koja čine roštilj proračunavaju se po teoriji štapnih sustava. oslonjene po rubovima. Ploče unutar rebara. Iz estetskih razloga često se rabe za dvorane. V. jesu sustav kontinuiranih ploča nosivih u dva okomita smjera. 2006/07 52 .- Visina rebara kasetiranih stropova uzima se obično jednakom u oba pravca. - - mr. Herak-Marović. sc. Ovi stropovi izrađuju se kao monolitne i kao montažne konstrukcije. predvorja i slične prostorije.

Primjena: industrijske zgrade. 2006/07 53 . radionice. Dimenzije stupova: ds ≥ 1/20 razmaka stupova ≥ 1/15 katne visine ≥ 30 cm. Visina ploče: h ≥ 1/30 većeg razmaka stupova ≥ 15 cm.6) GLJIVASTI STROPOVI Ravne ploče konstantne visine mjestimično poduprte pravilno raspoređenim stupovima. spremnici i uopće građevine bez razdjelnih zidova i s pravilnim tlocrtom. sc. mr. V. Herak-Marović. skladišta.

mr. Herak-Marović. 2006/07 54 . V. sc.

mr. Herak-Marović. brža izvedba (otpuštanje oplate nakon tri dana). manja težina u odnosu na klasične armiranobetonske stropove. progibi). povećana trajnost. V.7) STROPOVI ZA VEĆE RASPONE I OPTEREĆENJA A) Prednapete pune ploče (l = 7-12 m) B) Prednapete gljivaste ploče (l = 7-15 m) Prednosti prednapetih stropova: povoljnije što se tiče problema glavnih vlačnih napona (probijanje). povoljnije stanje uporabljivosti (pukotine. 2006/07 55 . sc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->