GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA Opća gimnazija

MATURALNI RAD

AUSTRALIJA
Predmet: geografija Mentor: prof. Učenik: Domagoj Brlas, Neven Tandarić, 4b

Virovitica, travanj, 2008.

Australija

SADRŽAJ
1. Sadržaj …………………………………………………………………………………………… ………… 2. Uvod …………………………………………………………………………………………… …………… 3. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI ………………………………………………………………………. 4. GEOGRAFIJA AUSTRALIJE …………………………………………………………………………. 4.1. Geografski položaj i smještaj Australije …………………………………………………. 4.2. Reljef Australije ……………………………………………........................................... 4.3. Klima Australije ……………………………………………………………………………………… 8 5. DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………………. 5.1. Opći podaci o stanovništvu Australije ………………....................................... 5.2. Sastav i struktura stanovništva Australije ……………….................................. 5.3. Raspodjela stanovništva ………………………………………………………………………… 5.4. Domorodačko stanovništvo …………………………………………………………………… 5.5. Jezična slika Australije …………………………………………………………………………… 13 12 11 10 10 10 5 5 5 4 3 1

2

Australija

5.6. Religijska slika Australije ……………………………………………………………………….. 6. REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………….. 6.1. Queensland …………………………………………………............................................ 14 6.2. New South Wales ………………………………………………………………………………….. 15 6.3. Victoria …………………………………………………………………………………………… …….. 6.4. Tasmania …………………………………………………………………………………………… ….. 6.5. South Australia ………………………………………………………………………………………. 18 6.6. Western Australia ………………………………………………………………………………….. 18 6.7. Northern Territory …………………………………………………………………………………. 19 6.8. Australian Capital Territory ……………………………………………………………………. 7. POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE ………………………………………………… 7.1. Nacionalni simboli Australije …………………………………………………………………. 7.2. Australska uprava ………………………………………………………………………………….. 20 7.3. Australski vladar ……………………………………………………………………………………..20
3

13 14

16

17

19 20 20

Australija

7.4. Australska zakonodavna vlast ………………………………………………………………… 7.5. Australska izvršna vlast ………………………………………………………………………….. 7.6. Lokalna vlast u Australiji ………………………………………………………………………… 7.7. Australski ustav ……………………………………………………………………………………..21 7.8. Australski izborni sustav ……………………………………………………………………….. 8. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE …………………………………………………………………… 8.1. Primarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 8.2. Sekundarni sektor djelatnosti ………………………………………………………………… 8.3. Tercijarni sektor djelatnosti …………………………………………………………………… 8.4. Kvartarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 9. POVIJEST AUSTRALIJE ……………………………………………………………………………….. 9.1. Dolazak Aboridžina ………………………………………………………………………………… 28 9.2. Otkriće Australije …………………………………………………………………………………… 28 9.3. Osnivanje prve kolonije u Australiji ……………………………………………………….. 9.4. Razvoj Australije u prvoj polovici 19. stoljeća ………………………………………… 28 28 28 27 25 24 23 23 22 21 21 21

4

. Osnivanje Australskog Saveza ………………………………………………………………. Popis literature ………………………………………………………………………………………. Dolazak Hrvata u Australiju …………………………………………………………………. HRVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI ……………………………………………………… 10.2.Australija 9. 10. Zlatna groznica ………………………………………………………………………………………. 5 .6. 10.5. demografske i gospodarske činjenice te posebnosti.7.. 29 9. Razdoblje australskog Commonwealtha ………………………………………………. 11. Zaključak …………………………………………………………………………………………… …… 12.1.. Australija je cjelina kao kontinent-država i stoga treba mnogo vremena za proučiti i obraditi geografske. 34 33 31 31 31 30 29 UVOD Predmet ovog rada je geografija i gospodarstvo Australije. 9. Hrvatska zajednica u Australiji …………………………………………………………….

Australija je gusto naseljena samo u obalnim dijelovima. prvi značajniji porast stanovništva Australije počeo je pronalaskom zlata u 19. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI 6 . stoljeću i ondje zatekli domorodačko stanovništvo Aboridžine koji tu prebivaju nekoliko tisuća godina. izolacija je dovela do toga da pojedine vrste zadrže karakteristike koje su srodne vrste na drugima dijelovima Zemlje izgubile zbog različitih prilagodbi. U drugoj polovici 20. Danas Australija spada u red najrazvijenijih država svijeta i s obzirom na veliku površinu ima dodatne potencijale za daljnji gospodarski.Australija Australija je uz Antarktiku najkasnije pronađeni kontinent zbog svoje geografske izolacije. Commonwealth of Australia je članica britanske Zajednice naroda (Commonwealth of Nation) koja okuplja države koje su tijekom povijesti bile britanske kolonije. Naime. Budući da je 2/3 površine Australije prekriveno pustinjama. S druge strane. a službeno ime države je Commonwealth of Australia odnosno Australska Zajednica. Nakon prvih doseljenika koji su bili britanski kažnjenici. stoljeća australska vlada počela je raditi na projektu širenja travnatih i obradivih površina nauštrb pustinjskih površina. stoljeću zbog čega je gotovo jedno cijelo stoljeće Australija nazivana pustinjskim plaštem zlatnoga ruba. ali i demografski razvoj. Australija je zajednica od šest saveznih država dva savezna samostalna teritorija te osam vanjskih teritorija. Klima je uz utjecaj mora i sušnu unutrašnjost utjecala i na veću gustoću i raznolikost vegetacije u obalnim područjima. Ono što je ta izolacija omogućila je nesmetan razvoj raznolikih jedinstvenih biljnih i životinjskih vrsta koje danas prebivaju jedino na australskom kontinentu. Klima Australije u obalnim dijelovima vrlo je pogodna za život. čak toliko da je nastala uzrečica koja kaže da Australija ima klimu svih blagodati. klimu po mjeri čovjeka. a tu je koncentrirana i industrija. prvi Europljani su do Australije doplovili tek u 18.

Australija (podaci za 2000. godinu) Službeno ime: Državno uređenje: Vladar: guverner (kraljica Elizabeta II. + 10 BDP: BDP per capita: 409 400 000 000 USD 20 820 USD GEOGRAFIJA AUSTRALIJE 7 . +9½. Službeni jezik: Valuta: engleski australski dolar Vremenske zone: GMT +8. predstavlja ju guverner Michael Jeffery) Glavni grad: Površina: Canberra 7 682 300 km2 Commonwealth of Australia federalna parlamentarna demokracija britanski monarh kojeg predstavlja generalni Broj stanovnika: 19 913 144 Godina osnutka: 1901.

RELJEF AUSTRALIJE Australija je jedna od najstarijih kopnenih masa na Zemlji i stoga je najravniji kontinent. okružena morima Geografski položaj Australije oceanima sa svih strana.Australija GEOGRAFSKI POLOŽAJ I SMJEŠTAJ AUSTRALIJE Australija je država koja zauzima cjelokupnu istoimenog svojom kontinentsku kontinenta masu uz koji je na Antarktiku jedini kontinent cijelom površinom južnoj Zemljinoj polutci te najbliže okolne otoke od kojih je najveći Tasmanija na jugoistoku. a na jugoistoku Novi Zeland. S istoka je okružena Tasmanovim i Koraljnim morem. Australija je kontinent. položaj Australije se često karakterizira kao nepovoljan. na sjeveroistoku Solomonovo otočje i Vanuatu te francuska kolonija Nova Kaledonija. Jedina 'kopnena' poveznica su otočja jugoistočne Azije. S ostatkom svijeta Australija je povezana uglavnom oceanima što je razlikuje od drugih naseljenih kontinenata. Zbog takve izoliranosti. Australija se proteže od 10° do 45° južne geografske širine i od 113°do 152° istočne geografske Budući da dužine je te je jedini zemljai naseljeni kontinent cijelom površinom na južnoj polutci. sa sjevera zaljevom Carpentaria te Arafurskim i Timorskim morem. Okolne države Australije su otočne države Oceanije i Azije – na sjeveru Indonezija i Papua Nova Gvineja. a s juga također Indijskim oceanom te Velikim australskim zaljevom. a to je bio i jedan od razloga zašto je Australija osim Antarktike najkasniji otkriveni kontinent. sa zapada Indijskim oceanom. Čak 40% površine ima nadmorsku visinu manju od 200 8 .

a izgrađen je uglavnom od vapnenca. zapadni dio Australije koji je uglavnom prekriven pustinjama te pustinjskim ravnjacima na visinama od 200 do 800 m. Većina neravnina nastala je tijekom paleozoika. Reljef Australije može se podijeliti na 3 cjeline – australski štit na zapadnoj polovici kontinenta. Gotovo je potpuno ravan i na njemu nema vode ni vegetacije. Većina reljefnih oblika je prekambrijskog postanka. srednjoaustralska nizina i istočno visočje na istoku kontinenta. Ostali važniji ravnjaci su Kimberley. Među ravnjacima se ističe Nullarbor – uzak miocenski ravnjak dug 1000 km i širok samo 200 do 300 km. Južna Amerika. Prije oko 45 milijuna godina Australija se počela kretati prema ekvatoru i mijenjala svoju klimu prema toplijoj i sušnijoj. a polovicu Australije čine mezozojski i kenozojski sedimentacijski bazeni koji su vrlo plitki. Australija i Antarktika odvojile su se od Južne Amerike i Afrike te zaplovile prema Južnom polu i tako se odvojili od ostatka svijeta. Australska kontinentska masa je vrlo stabilna zbog velike geološke starosti. Indija i Antarktika bila je sastavni dio južnog prakontinenta Gondvane koji je nastao prije oko 160 milijuna godina razdvajanjem prakopna Pangee na dvije kopnene površine. Kao i Afrika. Formiran je današnji oblik kontinenta u kojem nema duboko usječenih mora i zaljeva ni mnogo istaknutih otoka i poluotoka što bitno smanjuje razvedenost australske obale. Najveća je Velika Viktorijina pustinja koja se u smjeru istok-zapad prostire na 725 9 . AUSTRALSKI ŠTIT – zauzima najveći. Pustinje Australije prekrivaju i može se veći dio površine pet većih izdvojiti pustinja. Arnhemova Zemlja i Barkly.Australija m. Prije 10 000 Kontinent Australija godina razina vode podigla uslijed odledbi i tada je Tasmanija odvojena od osnovnog kopna.

Sve tri rijeke izviru u Rijeka Murray gorskom dijelu Australije i imaju snježnokišni režim što znači da najveći dio vode dobivaju iz snježnih lavina u Velikom razvodnom gorju i Australskim Alpama. a sadržava slanu vodu. Prema pacifičkoj obali spušta se vrlo strmo. Visoko je oko 2000 m. U zavali rijeke Murray nalazi se glavni australski riječni tok. Petermannovo gorje i Olge ili Kata Tjuta. a na jugu zavala rijeke Murray u kojoj se nalazi i najveća australska depresija – jezero Eyre – čija je površina 16 metara ispod razine mora. Stijena je duga oko 2 km i visoka 348 metara. a jugozapadno se nalazi najveća samostojeća stijena na svijetu – Ayersova stijena koju domoroci zovu Uluru. Najveći dio zauzima Veliko razvodno gorje izdignuto u tercijaru. Njome teku i rijeke u plitkim dolinama. Veći dio vode najvećoj rijeci . Na sjeveru. SREDNJOAUSTRALSKA NIZINA – obuhvaća pojas Australije između središta kontinenta i gorskog dijela na samom istoku. Važnija gorja na jugu su Musgrave. a građena je od pješčanika pa svjetluca na suncu i tijekom dana mijenja boju. Uglavnom je čine zavale i taj prostor je najbogatiji vodom. ISTOČNO VISOČJE – najviši dio Australije koji se nalazi na samom istoku kontinenta pružajući se usporedno s obalom od poluotoka York pa sve do Tasmanije.Australija km. Simpsonova pustinja i Tanami. ispod zaljeva Carpentaria prostire se Carpentarijska zavala. a prema unutrašnjosti postupno. Barlee i Hamersley. Tijekom sušnih mjeseci voda iz jezera ispari i ostane samo slana kora. a dugačko 3000 km.Murray – donose rijeke Darling i Murrumbidgee. Najveći dio zauzima Arteška zavala s bogatim rezervama podzemne vode. To je i najdublje australsko jezero. Sjeverni dio australskog štita bogatiji je Ayersova stijena (Uluru) gorjima od južnog i tu se nalaze gorja Pilbara. 10 . Gibsonova pustinja. U samom središtu Australije je Macdonnellovo gorje. Ostale veće pustinje su Velika pješčana pustinja.

Zimski mjeseci su sušni i vrući. u lipnju počinje zima. u prosincu ljeto. KLIMA AUSTRALIJE Australska klima nije vrlo složena zbog uglavnom malih reljefnih razlika. u rujnu proljeće. Kišu donose zimske ciklone s polarne fronte. Na samom istoku kontinenta režim padalina određen je orografskim efektom zbog Velikog razvodnog gorja. Na sjevernoj polovici Australije prevladava monsunski režim padalina. a sastoji se od 3000 manjih Veliki koraljni greben najviši vrh Australije – Mount Kosciusco visok koraljnih grebena u kojima prebiva jedinstven biljni i životinjski svijet. a u ožujku jesen. 11 . jugu i istoku kontinenta. U morskom reljefu ističe se VELIKI KORALJNI GREBEN koji se proteže u duljini od 2000 km uz obalu savezne države Queensland. To je najveći sustav koraljnih grebena na svijetu i zauzima površinu od 350 000 km2. S obzirom da se nalazi na južnoj hemisferi. Greben se nalazi na šelfu prosječno dubokom 40 m i čini tisuće otoka i atola s lagunama. Kišu donose sjeverni monsun koji se na putu do Australije navlaži i donosi obilne kiše ljeti.Australija Na samom jugu nalaze prostorno manji planinski sustavi – Modro gorje ili Plave planine koje su ime dobile po plavoj izmaglici od uljanih kapljica na lišću eukaliptusa te Australske Alpe čiji dio čini i Snježno gorje na kojem se nalazi 2228 m. Izmjena godišnjih doba izražena je u svim dijelovima Australije osim u sjevernim prostorima gdje se smjenjuju jedino sušna (zimska) i vlažna (ljetna) razdoblja dok je temperatura bez većih razlika tijekom cijele godine. Godišnji režim padalina različit je na sjeveru. Na južnoj polovici Australije prevladava sredozemni režim. a ljeta su suha i vruća. Najveći dio padalina čini kiša dok je snijeg zastupljen samo na Tasmaniji i najvišim dijelovima Snježnog gorja i Australskih Alpa.

PUSTINJSKA KLIMA – zauzima najveći. a najtopliji siječanj sa srednjom temperaturom od 32°C. Međutim. odnosno pašnjaci zbog čega se ta klima često naziva i grassland klima. a srednja ljetna 28°. postoji šest makroklimatskih tipova na prostoru kontinenta. Karakteriziraju je ekvatorski vjetrovi koji donose ogromne količine padalina pa taj prostor godišnje prima preko 1700 mm kiše. Godišnja količina padalina je iznad 1300 mm. Odlikuje se stalnim visokim temperaturama tijekom cijele godine. UMJERENA KONTINENTSKA KLIMA – druga najrasprostranjenija klima u Australiji. središnji i zapadni dio Australije budući da taj prostor prekrivaju pustinje. Zbog vjetrova koji pušu sa Koraljnog mora te Indijskog oceana na obalu. Okružuje pustinjsku klimu pa je najzastupljenija vegetacija travna. Najhladniji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom od 28°C. EKVATORSKA KLIMA – zastupljena je samo na poluotoku York. S obzirom na gospodarsko iskorištavanje vrlo je pogodna za uzgoj stoke. Srednja zimska temperatura je 11°C. a polovica te površine i manje od 250 mm. iako su padaline rijetke. Srednje zimske temperature su oko 10°C. SUPTROPSKA KLIMA – zastupljena je u istočnim i jugozapadnim dijelovima Australije. one su redovite svake godine.Australija Australija se klimatski može podijeliti na umjereno-vlažnu obalu gdje živi glavnina stanovništva i vruću suhu unutrašnjost koja gotovo da i nije naseljena. 12 . 70% površine pod tom klimom primi manje od 500 mm padalina godišnje. UMJERENA BLAGA KLIMA – obuhvaća jugoistočni dio australskog kopna i Tasmanijsko otočje. a ljetne oko 20°C. Cijeli prostor je pod utjecajem monsuna sa Indijskog oceana koji donose obilje padalina što potiče bujan biljni i životinjski svijet. TROPSKA KLIMA – prevladava u sjevernim dijelovima Australije. taj prostor prima veću količinu padalina zbog čega imaju bujniju vegetaciju. Međutim.

6 stan.Australija Raspored osnovnih klima u Australiji DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE OPĆI PODACI O STANOVNIŠTVU AUSTRALIJE (podaci za 2004./km2 13 . godinu) Broj stanovnika: 19 913 144 Rast broja stanovnika: 0.90 % Gustoća naseljenosti: 2.

3 godine 83.3 godine 77. Nakon 1900. a trenutno se i australska populacijska politika zasniva na pretvaranju nebritanskih narodnih skupina u Angloaustralce. Prvi europski doseljenici u Australiju su došli krajem 18.4 godine > 99 % 5 umrlih na 1000 živorođenih Projekcija broja stanovnika 2025. no velika većina ima korijene u Velikoj Britaniji i Irskoj. Stanovništvo Australije je mješovito. Zbog toga čak 90 % stanovništva spada u skupinu Angloaustralaca.: 24 175 780 SASTAV I STRUKTURA STANOVNIŠTVA AUSTRALIJE Australsko karakterizira vrlo stanovništvo mali broj stanovnika s obzirom na površinu zbog čega je gustoća naseljenosti tek oko 2. Taj mali broj uzrokovan je slabim Australsko stanovništvo pretežito je europeidno prirodnim prirastom i određivanjem kvote useljavanja Azijata. na čak 1 450 000 europskih doseljenika. godine je tako u Australiji živjelo tek oko 2000 Europljana. stoljeća. godine broj se zbog 'zlatne groznice' popeo na 70 000. 14 . a do 1860. 1790.Australija Urbana naseljenost: Rasno-etnička slika: 92 % bijelci – 91 % azijati – 7 % domoroci – 2 % Očekivano trajanje života: žene: muškarci: Pismenost: Infantilni mortalitet 80. godine porast broja stanovnika se ublažava. Do 1830.: 23 022 980 Projekcija broja stanovnika 2050.6 stanovnika na km2.

To je znak starenja populacije Australije. Australija zemlja u je danas koju se imigracijska doseljava i karakteristika posttranzicijske etape u razvoju stanovništvo iz svih dijelova svijeta i zato je ona danas prva zemlja u svijetu prema useljeničkoj stopi na 100 stanovnika. st. stoljeću broj je pao na samo dva djeteta po obitelji. Jače je naseljen i jugozapadni dio kontinenta oko grada Pertha. Prije početka 20. Oko 20% današnjih Australaca rođeno je u inozemstvu. U vrijeme dolaska prvih bijelaca u Australija je bila naseljena sa 300 000 domorodaca. Uglavnom su naseljeni obalni dijelovi Australije u kojima je ugodna klima. a unutrašnjost prekrivena pustinjama je gotovo prazna. Naseljenost Australije: plavo. Osim unutrašnjosti slabo su naseljene i južna i sjeverna obala.Australija Prirodni prirast također se smanjivao od 18. zeleno – najslabije naseljena područja crveno – najgušće naseljena područja RASPODJELA STANOVNIŠTVA Na raspodjelu stanovništva Australije uvelike utječu reljef i klima. prosječni broj djece u obitelji bio je šest. nakon 15 . a smanjuje se broj stanovništva starijeg od 50 godina. Slabu naseljenost ima i Tasmanija bez obzira na pogodne klimatske uvjete. a u 20. Australska savezna vlada i vlade saveznih država kontroliraju useljavanje stanovništva iz azijskih zemalja. Zbog opasnosti od 'mongolizacije'. stoljeća do danas. Pojedini prostori u unutrašnjosti su potpuno nenaseljeni. Po dobnoj strukturi australsko stanovništvo je stacionarno jer je broj stanovnika po dobnim skupinama do 50 godina uglavnom ujednačen. Najnaseljeniji prostor je priobalni pojas od Brisbanea na istočnoj obali do Adelaidea na južnoj obali Australije. DOMORODAČKO STANOVNIŠTVO Domorodačko stanovništvo Australije čine Aboridžini naseljeni na kontinentu te Islanderi naseljeni na otocima uz obalu.

broj je ponovno počeo rasti tako da danas u Australiji živi oko 427 000 domorodaca. a najvjerojatnije su došli sa otoka jugoistočne Azije. U sklopu integracije. U prvoj polovici 20. a dio Aboridžina uklopio se u suvremeno društvo. godine imaju i svoj parlament. a od 1973. ribolova i skupljanja plodova. ISLANDERI domorodaca Ples Torres Strait Islandera su druga koja skupina australskih otocima prebiva na 16 . a u novije vrijeme otkad imaju zaštitu te predstavnike u vlasti. Naziv Aboridžin dolazi od latinskih riječi ab origine koje znače od početka. stoljeća vlast je Aboridžinima oduzimala djecu koja su nastala miješanjem aboridžinskih majki i bijelih očeva. ABORIDŽINI su najstarije australsko stanovništvo. Aboridžini su duboko povezani sa Zemljom i vjeruju da su nju i sve živo stvorila mitska bića u tzv. Naime. Tek 1967. Danas Aboridžini žive u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Australije izolirani od civilizacije. Živjeli su na razini kamenog doba i potpuno prirodnim načinom života. godine po dolasku laburista na vlast. Svako pleme ima svoj jezik i svoje običaje. procjenjuje se da je aboridžinska kultura najstarija postojeća kultura na svijetu. zori vremena. Nisu poznavali zemljoradnju ni stočarstvo. Prostor Australije naselili su prije više od 50 000 godina. Aboridžini za vrijeme obreda U vrijeme dolaska Europljana najviše ih je bilo na istoku i jugoistoku kontinenta. 1976. a preživljavali su od lova. godine su Aboridžini dobili australsko državljanstvo. godine Australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. a isprika za bjelačko ponašanje prema njima i oduzimanje djece stigla je tek 2008. Pravi broj nije moguće odrediti zbog miješanja domorodačkog i europskog stanovništva.Australija toga njihov se broj smanjivao zbog raznih bolesti pa i progona.

Među religijama najzastupljenija je kršćanska kojoj pripada oko 80% Australaca. 22% kao anglikanci. JEZIČNA SLIKA AUSTRALIJE Najrašireniji jezik u Australiji je engleski i njime se kao materinjim jezikom koristi 85% stanovnika. Čak 14% stanovnika ne smatra se vjernicima. RELIGIJSKA SLIKA AUSTRALIJE Australci su prema vjerskoj opredijeljenosti vrlo heterogeni. 14% kao protestanti. Engleski je i službeni jezik u Australiji i njime su se dužni koristiti svi djelatnici u državnoj službi te u saveznom i državnim parlamentima. Većem dijelu Aboridžina i Islandera materinji jezik je jedan od brojnih domorodačkih jezika.Australija sjeverne i istočne Australije. Uz engleski najrašireniji jezici su talijanski i grčki kojima se kao materinjim jezikom koristi 13% stanovnika. a preostalih 15% pripada ostalim kršćanskim vjerama. Najveća skupina naziva se Torres Strait Islanders. Katedrala u Perthu 17 . Islamu i budizmu pripada nešto više od 5% Australaca većinom azijatskog podrijetla. a zastupljene su i druge svjetske religije te religija Aboridžina. a nije službeni jezik jedino u parlamentu Aboridžina. a nešto manje od 1% Australaca 2004. Islanderi su danas poznati po svojim obredima plesa. Među kršćanskim stanovnicima 29% izjašnjava se kao katolici. godine izjasnilo se kao pripadnici Jedi religije proizašle iz znanstvenofantastičnog serijala Star Wars.

New South Wales. Savezne države i teritoriji Australije teritoriji i Australian i McDonaldovo otočje te QUEENSLAND (podaci za 2006.35 stan. Queensland je najviše naseljavan 60-ih godina 19. su Tasmania. Northern Capital South Australia i Western Australia. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 730 648 km2 4 164 590 2. Savezne države su Queensland. Božićni otok. otok Norfolk. Nesamostalni teritoriji su Jervis Bay Territory. Kokosovi otoci. Autonomni Territory Territory. otok Heard Australski antarktički teritorij./km2 Brisbane sjeveroistočni dio Australije Queensland ili Kraljičina Zemlja je veličinom druga savezna država Australskog Saveza. Victoria. otoci Ashmore i Cartier. a zbog vječno osunčanih plaža poznata je i pod nazivom The Sunshine State. stoljeća kad je u njegovoj unutrašnjosti pronađeno zlato.Australija REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE Australija je zajednica koja se sastoji od šest saveznih država i dva autonomna teritorija te osam nesamostalnih teritorija. Njena obala duga je 7400 km i uglavnom je čine nepregledne plaže. 90% stanovništva danas je 18 . Otoci Koraljnog mora.

bakra i srebra. Grad i rijeka ime su dobili po britanskom astronomu i upravitelju Sir Thomasu Brisbaneu koji je kasnije postao guverner Novog Južnog Walesa. Danas je Brisbane važna izvozna luka i ima razvijenu industriju. 35 000 ih živi u glavnom gradu Brisbaneu. zatim Townsville – važna pomorska luka i turističko odredište.Australija koncentrirano u uskom obalnom pojasu. ugljena. Glavni i najveći grad je BRISBANE. U Brisbaneu živi oko 1 900 000 stanovnika. Toowoomba – važno turističko odredište u unutrašnjosti te Cairns – turistički. a srednje ljetne 26°C zbog čega je ta država tijekom cijele godine turistički atraktivna. poglavito industriju konzervi i prerade mesa. Veći dio prostora obuhvaća suptropska klima pa godišnje opadne oko 1100 mm kiše. treći najveći grad u Savezu. Posebno je atraktivan Veliki koraljni greben. Najvažnija djelatnost je uzgoj šećerne trske. Queensland pokriva 50% australske proizvodnje govedine. a razvijeno je i govedarstvo. no to je grad koji u Australiji najbrže raste jer u njega doseljavaju Australci iz svih dijelova zemlje. Brisbane NEW SOUTH WALES (podaci za 2006. Od nešto više od 70 000 Aboridžina koji žive u Queenslandu. ali i doseljenici iz drugih država. Nastao je na ušću rijeke Brisbane 1924. Također je značajno i rudarstvo zbog nalazišta ruda zlata. industrijski i lučki grad. godinu) Površina: 800 642 km2 19 . Srednje zimske temperature su 15°C. godine za kao kažnjenička kolonija britanske zatvorenike. Ostali važniji gradovi su GOLD COAST koji je uz Brisbane najbrže rastući grad u Australiji i vrlo važno turističko središte za domaće i strane turiste.

/km2 Sydney jugoistočni dio Australije New South Wales ili Novi Južni Wales je najstarija savezna država Australije. a 2000. Glavni grad Novog Južnog Walesa. gospodarsko. kulturno i VICTORIA (podaci za 2006. financijsko. a ujedno i najveći grad u Australiji je SYDNEY. a čak 2/3 stanovništva živi u tri najveća grada – Sydneyu.3 stanovnika. Sydney je važno turističko odredište cijele Australije i Oceanije. 1/3 australskog izvoza potječe iz Novog Južnog Walesa. Brojem stanovnika i veličinom gospodarskog sustava to je najveća savezna država Australskog Saveza. 90% stanovništva živi u gradovima. gradu živi tek 147 000 stanovnika. godinu) 20 .45 stan. Taj je grad nastao 1788. metalne. Ti su gradovi uz Sydney gradovi s najviše hrvatskog stanovništva u Australiji. U svijetu je između ostalog poznat po čuvenoj zgradi Opera House. Olimpijskih igara. tekstilne i prehrambene industrije. U Novom Južnom Walesu živi i 30% svih australskih Aboridžina što čini oko 1% ukupne populacije te savezne države. Najviše se izvoze proizvodi automobilske.Australija Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 6 817 100 8. Nekoliko puta je izabran kao najbolje odredište za život i odmor. godine bio je domaćin XXVII. Sydney Sydney je uz Melbourne prometno. znanstveno središte Australije. Danas je najveći i najmnogoljudniji australski milijuna grad i u no njegovom u samom metropolitanskom okružju živi oko 4. Ostali veći i važniji gradovi su WOLLONGONG i Newcastle. godine u prirodnom zaljevu Opera. Newcastleu i Wollongongu.

a Melbourne je uz Sydney najvažnija australska izvozna luka./km2 Melbourne jugoistočni dio Australije Victoria je najmanja kopnena australska savezna država. Prostire se na 334 otoka. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Tasmanija najveći je najmanja koji australska je dobio savezna ime po otok 68 401 km2 489 600 7. Glavni grad Victorije je drugi najveći grad u Australiji – MELBOURNE. no najgušće je naseljena i najviše urbanizirana. Zbog svoje blage klime poznata je i pod nazivom Garden State. Melbourne TASMANIA (podaci za 2006. Osnovan je 1835. od kojih je Tasmania Tasmanija 21 . godine na rijeci Yarri. drvna i prehrambena industrija. a u svijetu je treći grad po broju Grka (odmah iza Atene i Soluna). je bio glavni grad Australskog Saveza. kemijska. metalna.47 stan. zrakoplovna.16 stan. Arhitekturom je vrlo sličan engleskim gradovima. a do 1927. Površinom je za samo 600 km2 manja od Velike Britanije. Uz turizam su razvijene automobilska./km2 Hobart na jugoistoku država.Australija Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 227 416 km2 5 110 500 22.

Ima razvijenu automobilsku./km2 Adelaide središnji južni dio Adelaide WESTERN AUSTRALIA (podaci za 2006.79 stan.Australija nizozemskom moreplovcu koji ga je 1642./km2 22 . godine i danas ima samo 195 000 stanovnika. Zbog čestih festivala naziva se i državom festivala. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije South Australia ili Južna Australija je država koja ima granicu sa svim saveznim državama Australije osim sa Tasmanijom.49 stan. godine. Osnovan je 1804. Među većim gradovima ističu se još Devonport i Launceston. Na Tasmaniji su prije dolaska Europljana živjeli Aboridžini. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: 2 529 875 km2 2 050 900 0. metalnu i tekstilnu industriju te brodogradnju. supruzi kralja Williama IV. Englezi su nakon doseljenja vršili genocid nad njima i smanjili njihov broj sa 5000 na 300 u 30 godina. Glavni grad Južne Australije je ADELAIDE – peti najveći grad u Australiji. Glavni grad je HOBART koji je nakon Sydneya najstariji grad u Australiji. Ima oko 1. Razvijene su papirna. a ime je dobio po engleskoj kraljici Adelaide. godine otkrio – Abelu Tasmanu. SOUTH AUTRALIA (podaci za 2006. Od ostalih važnijih gradova ističe se još Port Augusta. Osnovan je 1836. Na jugu je prisutno voćarstvo i vinogradarstvo. metalna i tekstilna industrija te industrija konzervi. Zbog ugodne i tople mediteranske klime vrlo je važan turizam. 983 482 km2 1 558 200 1.1 milijun stanovnika.

a izvozi uglavnom u srednjoistočne i afričke zemlje. najposjećeniji grad u Teritoriju je ALICE SPRINGS koji se nalazi u gotovo samom središtu Australije. NORTHERN TERRITORY (podaci za 2006./km2 Darwin središnji Australije sjeverni dio Turistički kamp pored Alice Springsa Perth zapadni dio Perth Northern Territory ili Sjeverni Teritorij je veći od dva savezna autonomna teritorija Australskog Saveza. Perth je najvažnija australska luka na Indijskom oceanu. Ipak. 23 . Darwin je jedina australska luka na sjeveru kontinenta. a zbog neposredne blizine Ayersove stijene važno je turističko odredište. Obuhvaća sjeverni i središnji dio Australije. Kao i Zapadna Australija zbog pustinjskog prostora ima vrlo slabu naseljenost. stoljeća na Labuđoj rijeci koja je ime dobila po crnim labudovima koji su i simbol Zapadne Australije. To je grad u kojem danas živi mnogo japanskog i kineskog stanovništva. Zapadna Australija se naziva i Zlatna država. no zbog pustinjskog prostora je vrlo slabo naseljena. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 349 129 km2 207 700 0. Sjeverni dijelovi Teritorija izloženi su orkanskim vjetrovima sa Indijskog oceana koji se nazivaju willy-willies. Zbog pješčane podloge i nalazišta zlata.Australija Glavni grad: Položaj: Australije Western Australia ili Zapadna Australija je najveća australska savezna država. Glavni grad je PERTH – četvrti najveći grad u Australiji. Ostali važniji gradovi su Albany i Kalgoorlie. Zauzima zapadnu trećinu kontinenta. Razvio se sredinom 19. Glavni grad Sjevernog Teritorija je DARWIN.15 stan.

6 stan. Nacionalnom himnom proglašena je 1984. godine./km2 Canberra jugoistočni dio Canberra POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE NACIONALNI SIMBOLI AUSTRALIJE Australski nacionalni simboli su zastava i himna. Nalazi se unutar teritorija Novog Južnog Walesa. Glavni grad Teritorija i cijelog Australskog Saveza je CANBERRA. a to je i postala 1927.Australija AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (podaci za 2006. godine. 24 . godine s namjenom da bude glavni grad Australskog Saveza. godine zamijenivši dotadašnju himnu God Save the Queen koja je postala kraljevska himna. no pod izravnom je upravom glavnog australskog grada – Canberre. Australska nacionalna HIMNA je obrađena verzija pjesme Advance Australia Fair koja je premijerno izvedena još 1788. Sagrađena je 1913. Zbog sličnosti sa američkim gradovima Canberru nazivaju australskim Washingtonom. Te godine Australci su izabrali zlatnu i zelenu za nacionalne boje. 2 280 km2 336 400 142. Australska ZASTAVA je plava tkanina sa šest bijelih zvijezda koje označavaju šest saveznih država te sa britanskom zastavom u gornjem lijevom uglu što kruni označava odnosno Australska zastava podređenost britanskoj britanskom kralju. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Australia Capital Territory ili Teritorij Glavnog Australskog Grada je manji od dva savezna autonomna teritorija u Australskom Savezu.

Senat čini 76 senatora koji se biraju na mandat od 6 25 godina. Guverner ima velike ovlasti. sloboda govora i sloboda udruživanja. AUSTRALSKI VLADAR Australija je članica britanskog kolonijalnog saveza Commonwealtha u kojem se nalaze samostalne države koje su bile britanske kolonije. a na državnoj razini državni guverneri. Savezni Parlament nalazi se u Canberri i sastoji se od dva doma – zastupničkog doma i senata. . većinskih U i Senatu je najčešće uravnotežen zastupnika manjinskih stranaka što služi kao valjano Zgrada Australskog Parlamenta ispitivanje Vladinih odluka. U zastupničkom domu mjesta se popunjavaju po načelu broj glasova je razmjeran broj broju mandata. Trenutno je to kraljica Elizabeta II. U australskoj saveznoj upravi sudjeluju Australska Vlada i Australski Parlament i britanska kraljica koju predstavlja generalni guverner. Vlada predlaže kraljici guvernera.Australija AUSTRALSKA UPRAVA Sustav upravljanja u Australiji temelji se na liberalnoj demokraciji pri čemu se uzima u obzir sloboda i tolerancija vjeroispovijesti. a nakon osamostaljenja priznaju britanskog monarha kao svog vrhovnog vladara. Narod bira predstavnike u oba doma. a kraljica ga Kraljica Elizabeta II potvrđuje. U Australiji je na saveznoj razini predstavlja generalni guverner. AUSTRALSKA ZAKONODAVNA VLAST Zakonodavnu vlast u Australiji ima Australski Savezni Parlament na saveznoj razini te državni parlamenti na razini pojedinih saveznih država. Kod izbora guvernera. no obično djeluje prema savjetima ministara.

Australija AUSTRALSKA IZVRŠNA VLAST Izvršno tijelo u australskom upravnom sustavu čini Australska Savezna Vlada koju čine ministri izabrani u parlamentu. do 2006. Trenutni premijer je Kevin Rudd koji je na to mjesto došao 2007. obvezni U Izbori su u Australiji koje se ne prije više 26 ''Australsko glasovanje'' Izvorni Australski ustav može biti objavljeno svima bez straha od tužbe zbog klevete. Na čelu vlade je premijer. Ustav dopušta da bilo što izjavljeno u parlamentu AUSTRALSKI IZBORNI SUSTAV Savezni parlamentarni izbori održavaju se od 1901. saveznim se državama javno na osnivanja glasovalo Commonwealtha . LOKALNA VLAST U AUSTRALIJI U Australiji lokalne predstavnike vlasti čine parlamenti saveznih država i teritorija. godine pobjedom laburista na izborima nakon dugogodišnje dominacije konzervativaca koje je kao premijer u nekoliko mandata od 1996. godine. a održavaju se prosječno svakih dvije i pol godine. godine kada je osnovan Parlament Australskog Commonwealtha. predstavljao John Howard. AUSTRALSKI USTAV Australija ima pisani ustav donesen prilikom osnivanja Australskog Saveza 1901. već na razini pojedine savezne države ili teritorija. Lokalna vlada surađuje sa saveznom vladom i izvršava sve zadaće koje nisu na saveznoj razini. i osobe odazovu moraju platiti globu. lokalne vlade koje izaberu ti parlamenti te državni guverneri. izvršnog tijela i sudskog tijela te inzistira da članovi izvršnog tijela budu i članovi zakonodavnog tijela. Ustav određuje ovlasti zakonodavnog tijela. Izbori se moraju održati unutar tri godine od posljednjih izbora.

Pravo glasa imali su samo odrasli muškarci koji posjeduju zemlju i visoko su obrazovani. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE Australija je danas jedna od država s najuspješnijim gospodarstvom na svijetu. godine Južna Australija dala je kao druga država na svijetu pravo glasa ženama. godine Victoria je kao prva država uvela tajno glasovanje koje je kasnije u svijetu ostalo poznato kao australsko glasovanje. 1855. konkurentan poslovni prostor. Seljačka stranka i Laburistička stranka. Glavne odlike australskog gospodarstva su visok rast. Najvažnije stranke u Australiji su Liberalna stranka. 1856. 27 . nizak stupanj inflacije. fleksibilno tržište radne snage i djelotvorna demokratska uprava. 1895.Australija izbornih mjesta. godine Južna Australija dala je pravo glasa svim muškarcima bez obzira posjeduju li zemlju i imaju li visoko obrazovanje. ekonomija temeljena na niskim kamatnim stopama.

stoljeća imala visok životni standard. agrumi. Oko 80% stočara bavi se ovčarstvom. Uzgojni sustav broji oko 150 Australsko ovčarstvo milijuna grla ovaca tako da na jednog Australca u prosjeku dolazi 7 ovaca. prema Stočarstvo je u zastupljeno stepskim unutrašnjosti prostorima gdje se stoka napaja vodom iz brojnih arteških bunara. Tim se djelatnostima bavi samo oko 5% stanovništva. promet i osposobljavanje za rad. Australci su prvi u svijetu počeli koristiti umjetne kiše za navodnjavanje u suhim područjima.Australija Zbog prirodnih bogatstava Australija je još tijekom 19. STOČARSTVO Najrazvijenija grana primarnog sektora je stočarstvo. Uglavnom se uzgajaju merino ovce zbog kvalitetne vune koju Australija izvozi. Polupustinjski predjeli se organiziranom melioracijom pretvaraju u obradive površine i pašnjake. 28 . a i neprekidno se ulagalo u društvenu infrastrukturu – obrazovanje. Prevladava farmerski sustav proizvodnje u kojem je zbog manjka radne snage rad gotovo potpuno mehaniziran. Godišnje se proizvede 14 milijuna tona pšenice od čega se čak 70% izvozi. banane… U jugoistočnim i jugozapadnim dijelovima gdje prevladava mediteranska klima uspijeva vinova loza. PRIMARNI SEKTOR DJELATNOSTI Najvažnije djelatnosti primarnog sektora su stočarstvo i poljodjelstvo. Ovčarske farme su veliki posjedi sa više tisuća hektara površine. Australska proizvodnja vune iznosi oko 930 000 tona godišnje što je oko 30% ukupne svjetske proizvodnje vune. zdravstvo. no ostvaruje se velika proizvodnja. RATARSTVO Glavna ratarska kultura je uzgoj žitarica. dok se na jugu uzgaja različito voće – jabuke. Australska vina su u posljednjih 15-ak godina jedna od najcjenjenijih u svijetu. U sjevernim dijelovima Australije uzgajaju se šećerna trska i tropsko voće. a danas je razvijen čitav sustav poljoprivrednog navodnjavanja.

najvažnija djelatnost je rudarstvo. U početku se tekstilna industrija temeljila na pamuku. Ribarstvo je razvijenije na Tasmaniji i u zapadnom dijelu Australije. u planinskim predjelima četinjače. godine bilo oko 20 milijuna. Šuma na sjeveru Australije SEKUNDARNI SEKTOR DJELATNOSTI U sekundarnom sektoru djelatnosti zaposleno je oko 27% aktivnog australskog stanovništva. Danas su uz prehrambenu i tekstilnu najvažnije industrijske grane u Australiji metalurgija i strojogradnja. Iako je industrijska proizvodnja velika. a procvat nakon Drugog svjetskog rata. RIBARSTVO Ribarstvo je u Australiji slabo razvijeno. ŠUMARSTVO Šume zauzimaju 19% ukupne australske površine. godišnji ulov ribe iznosi tek 220 000 tona godišnje. a u prvoj polovici 20. a marikultura u plićim dijelovima mora. Iako Australija ima dugačke obale i velike morske površine. posebice uzgoj račića. Tijekom Drugog svjetskog rata zbog razvijene industrije Australija je bila glavni opskrbljivač Saveznika na dalekoistočnoj fronti. stoljeća osnovna sirovina postala je ovčja vuna. INDUSTRIJA Australska industrija veliki rast zabilježila je između dva svjetska rata. a na jugu šume eukaliptusa. Na sjeveru prevladavaju tropske i mangrova šume. U sjevernim savanama uzgajaju se tovna goveda kojih je 2003. Od industrijskih grana u Australiji prve su se razvila prehrambena i tekstilna industrija. Godišnja proizvodnja obrađenog drveta iznosi oko 17 milijuna m2.Australija Osim ovaca uzgajaju se i druge vrste goveda. svjetskog rata industrija je 29 . a razvijene su i kemijska. U novije vrijeme sve je više šuma zaštićeno. Nakon Drugog doprinosila sa oko 65% ukupnom dohotku.

bakra. stoljeća nakon otkrića zlata u Victoriji je i zapadnoj Australiji. u Australskom Australiju i zlatnom razvoj groznicom počelo masovno useljavanje gospodarstva. cinka. pšenica. izvozi se i mnogo prerađivačkih proizvoda među 30 . srebra. a nalazi se i među pet najvećih proizvođača kobalta. U novije vrijeme pronađena su bogata nalazišta nafte i urana. Obilno se proizvode i obojeni metali poput cinka. šećer). a spada i među četiri Trgovačka luka u Melbourneu najveća svjetska izvoznika hrane. mangana. svjetski Danas je Australija proizvođač boksita i ugljena. Današnja rudarska proizvodnja okrenuta je vađenju ugljena. boksita i željeza.Australija automobilska i elektroindustrija. prekomorska trgovina koja ostvaruje 20% australskog BDP-a. olova i srebra. TRGOVINA Za Australiju je vrlo važna vanjska. Proizvodne tvrtke uglavnom su male kompanije. antimona. TERCIJARNI SEKTOR DJELATNOSTI U tercijarnom sektoru djelatnosti zaposlena je većina aktivnog australskog stanovništva. a ukupnom dohotku mnogo pridonose i turizam. mliječni proizvodi. U Zapadnoj Australiji pokraj jezera Argyle nalazi se najveći rudnik dijamanata na svijetu. Najvažnija djelatnost je vanjska trgovina. a od metala se najviše proizvodi željezo. Početna godišnja proizvodnja zlata 1850-ih i 1860-ih godina iznosila je oko 100 tona. Australija izvozi veći dio svoje proizvodnje. Osim prehrambenih (meso. promet i uslužne djelatnosti. RUDARSTVO Prva rudarska naselja u Australiji javila su se sredinom 19. kobalta… Posebno je Rudarsko postrojenje važna proizvodnja najveći boksita. Uglavnom se iskopavaju lignit kameni i mrki ugljen. olova. a danas iznosi oko 20 tona.

Iako Australija ima razvijenu automobilsku proizvodnju i izvozi automobilsku opremu. čelik). Brisbaneu i Perthu.Australija kojim najvažnije mjesto zauzimaju vuna i proizvodi od vune. Victoriji i južnom dijelu Queenslanda. Za prijevoz teškog tereta između različitih dijelova Australije najčešće se koristi obalna plovidba. Morski promet ima velik značaj za Australiju i zbog vanjske trgovine budući da je Australija veliki izvoznik. Najvažniji aerodromi nalaze se u Sydneyu. Sjedinjene Američke Države. Osim zrakoplovne povezanosti svih većih australskih gradova. Cestovni promet u Australiji Za farmere i poslovne ljude najvažniji je linijama povezana i sa mnogim zračni promet. Melbourne. Australija je zračnim prekomorskim zemljama. Glavna željeznička pruga ide u smjeru istok-zapad. izvoz je višestruko veći od uvoza pa nema trgovinskog deficita. 16 se nalazi u Aziji. Cestovni promet važan je za međugradsko povezivanje. a isto tako je ublažio velike udaljenosti između pojedinih dijelova australskog kontinenta. PROMET Razvoj prometa u 20. Izvoze se i različite rude – ugljen te različiti metali (željezo. Francuska. Ipak. U prometnom sustavu najvažniju ulogu ima željeznička mreža duga gotovo 40 000 km koja se sastoji od vrlo dugih pruga koje idu usporedno s istočnom i južnom obalom kontinenta i od više pruga koje prodiru u unutrašnjost. stoljeća sagrađeno je oko 900 000 km prometnica. Do početka 21. Najvažnije 31 . Najvažniji australski prekomorski partneri su Velika Britanija. U Australiji postoji preko 400 zračnih luka s redovitim putničkim prijevozom. no gusta cestovna mreža postoji samo u Novom Južnom Walesu. stoljeću ublažio je prirodnu izolaciju Australije od ostatka svijeta. Isto tako uvozi i različite tekstilne proizvode osim vune. Japan i Indija. A od 20 zemalja u koje najviše izvozi. ipak mora uvoziti prijevozna sredstva i radne strojeve. Duga je 5600 km i putovanje njom traje 6 dana.

a o njemu brinu savezna i lokalne državne vlade. upravu i obranu. kulturu. a na zapadnoj obali Perth. Sektor obuhvaća najobrazovanije Australce. najviše iz Japana i Novog Zelanda. Melbourne. Gold Coast i Surfer's Paradise. Glavne turističke atrakcije Turističko središte Surfer's Paradise su vječno osunčane plaže.Australija pomorske luke su Sydney. KVARTARNI SEKTOR DJELATNOSTI Kao i u razvijenim državama. ZNANOST Australija mnogo ulaže u znanost i tamo se provode različita istraživanja na gotovo svim područjima znanosti.5 milijuna stranih turista iz cijelog svijeta. Melbourne. kvartarni sektor je najviši sektor djelatnosti i obuhvaća znanost. Pohađanje škole obavezno je 32 . OBRAZOVANJE Australski obrazovni sustav uključuje gotovo 11 000 škola i fakulteta. Brisbane i Newcastle. U Australiji je dozvoljeno kloniranje stanica čime je omogućeno području medicine i biologije. Također su razvijene i književnost te glazbena i kazališna umjetnost. znamenite građevine i mostovi te nacionalni parkovi s brojnim egzotičnim biljnim i životinjskim vrstama. no brojni su i turisti iz SAD-a i Europe. Turiste najviše privlače Sydney. Australiju godišnje posjeti više od 4. TURIZAM Iako je izolirana od svijeta. zdravstvo. obrazovanje. Brisbane. a u posljednje vrijeme procvat doživljava i australska filmska umjetnost. Aboridžinska umjetnost dublje istraživanje na Najstarija australska umjetnička djela su aboridžinske spiljske slike koje potječu od prije nekoliko desetaka tisuća godina. KULTURA I UMJETNOST Kultura je u Australiji sastava vrlo raznolika zbog nehomogenog gradskog stanovništva.

a u Tasmaniji do 16. U vojnoj službi je oko 50 000 ljudi. godine. ZDRAVSTVO Australsko zdravstvo uključuje državne i privatne bolnice. Australija je ima sklopljene vojno-obrambene saveze s mnogim zemljama. Australske vojske i Kraljevskog australskog zrakoplovstva. Aboridžini su kao lovci i skupljači naselili cijeli kontinent uključujući i Tasmaniju koja je s kopnom bila povezana prevlakom. Od druge polovice 20. Prvi kontakt Europljana s Australijom imali su portugalski i španjolski 33 . OTKRIĆE AUSTRALIJE Postojanje tajanstvene zemlje na južnoj polutci u Europi se pretpostavljalo već u srednjem vijeku iako su je poznavali samo Kinezi. Zbog slabo naseljenog polupustinjskog i stepskog područja. OBRANA Australska obrana sastoji se od Kraljevske australske mornarice. godine. a australske obrambene snage redovito sudjeluju u UN-ovim operacijama. Japanci i Indijci. Ta je zemlja nazvana Terra australis incognita ili Nepoznata južna zemlja. Australske snage u UN-ovoj misiji POVIJEST AUSTRALIJE DOLAZAK ABORIDŽINA Naseljavanje Australije započelo je najvjerojatnije prije 40 000 godina kad su iz Azije na australsko kopno stigli preci današnjih Aboridžina. a isto tako i državne i privatne fondove zdravstvenog osiguranja. bolesnima medicinsku pomoć pruža Kraljevska zračna medicinska služba osnovana u Queenslandu 1928. u unutrašnjosti je vrlo malo bolnica. stoljeća u Australiji se sve češće obrazuju azijski studenti. Prevlaka je potopljena transgresijom mora prije 10 000 godina ostavljajući tasmanijske Aboridžine odijeljene od ostatka australskih domorodaca.Australija do 15.

godine uplovio u zaljev Botany. a i uzgajali su biljke i životinje dopremljene iz Europe. 1829. Pronalazačem pravog australskog kopna smatra se engleski moreplovac James Cook. 1835. Iste godine Cook je proglasio prostor Australije britanskim kolonijalnim posjedom. godine na jugoistočnoj obali Guvernerska kuća u Melbourneu 34 . godine iz Europe. STOLJEĆA 1804. Kažnjenici su morali graditi nastambe. siječnja 1788. godine i na Tasmaniji je osnovan prvi grad – Hobart. najviše iz Engleske. stoljeća u Australiju dopremljeno oko 170 000 kažnjenika. On je oplovivši sjeverne i istočne obale 24. Prvi kažnjenici stigli su u Australiju 26. Nizozemski moreplovac Abel Tasman je 24. godine na putu prema Novom Zelandu otkrio Tasmaniju. studenog 1642. ceste. Sredinom prve polovice 19. godine i u prirodnom zaljevu Opera izgradili prvo naselje – Port Jackson. travnja 1770. 1817. krčiti šume. 1824. godine i parlament je donio odluku o osnivanju kažnjeničke kolonije u Australiji. Računa se da je u do sredine 19. godine na jugu Queenslanda na rijeci Brisbane podignut je istoimeni grad. su se počeli stizati prvi slobodni doseljenici. godine. a dvadeset jednu godinu kasnije Tasmanija je proglašena zasebnom britanskom kolonijom. OSNIVANJE AUSTRALIJI PRVE KOLONIJE U Britanski zatvori postali su popunjeni 1786. Otkrivač Australije James Cook budući Sydney.Australija moreplovci koji su doplovili do sjevernih obala kontinenta. a posljednji kažnjenici stigli su 1868. godine na jugozapadnoj obali nastao je grad Perth. RAZVOJ AUSTRALIJE U PRVOJ POLOVICI 19. stoljeća počinju nastajati gradovi koji će prihvatiti najviše doseljenika.

ZLATNA GROZNICA U AUSTRALIJI 1851. Ishod referenduma bio je pozitivan.Australija grad Melbourne. no na njenom teritoriju nije bilo borbi. godine na sjevernoj obali nastaje grad Darwin. a glavnim gradom postao je 1927. Tasmanija i Južna Australija postaju samoupravne kolonije. siječnja 1901. a godinu dana kasnije ponad Velikog australskog zaljeva grad Adelaide. RAZDOBLJE AUSTRALSKOG COMMONWEALTHA U Prvom svjetskom ratu Australija je sudjelovala na strani sila Antante. 9. godine otkrićem zlata u Victoriji počinje zlatna groznica zbog čega se u Australiju useljavaju kopači zlata. Tako se broj australskog stanovništva u desetak godina povećao sa 450 000 na 1 150 000. 1869. godine Novi Južni Wales. godine osnovan je Commonwealth of Australia (Australski Savez). godine u Melbourneu su se okupili predstavnici pet kolonija sa kontinenta te Tasmanija i pripremili ustav budućeg saveza neovisnih britanskih kolonija Australije. 35 . godine. godine australski parlament donosi odluku o gradnji novog glavnog grada i izdvajanju teritorija glavnog grada od ostatka države. Glavni grad Saveza postao je Melbourne. OSNIVANJE AUSTRALSKOG SAVEZA 1891. Tako je iste godine iz Novog Južnog Walesa izdvojen Australian Capital Territory i počela je gradnja novog glavnog grada. 1. 1911. 1850. Grad je Zgrada starog australskog parlamenta dobio ime Canberra. srpnja 1900. a završena je 1913. Zlatnu groznicu i porast broja stanovnika je nastavljen pronalaskom zlata i u Zapadnoj Australiji. godine u svim kolonijama u Australiji održan je referendum o stvaranju saveza država.

veljače 1966. godine Aboridžini dobivaju svoj parlament.Australija 1926. a vojne jedinice sudjelovale su i na ratištima u Europi i sjevernoj Africi. Nakon uspješnih osvajanja u jugoistočnoj Aziji. Iste godine u Službena australska valuta . godine australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. godine Queensland uvodi Kraljevsku zračnu medicinsku službu za pomoć stanovnicima u unutrašnjosti gdje nema bolnica u blizini. godine australski parlament uveo je australski dolar kao službenu valutu Australskog Saveza i australskih izvandržavnih posjeda. godine izravno napao i Australiju bombardirajući Darwin. 1928. 1976.australski dolari Sydneyu završena je gradnja zgrade Opera. godine u središnjem dijelu australskog kontinenta utemeljen je treći autonomni teritorij – Središnja Australija. kolovoza 1997. godine Aboridžini državljanstvo dobivaju i australsko ravnopravnost sa ostalim građanima Australije. godine aboridžinski parlament izglasao je Izjavu o isprici (Statement of Apology) kojom Aboridžini izražavaju žaljenje zbog ugnjetavanja Aboridžina od strane prijašnjih politika i daju potporu budućoj pomirbi između svih Australaca. U današnje vrijeme Australija je multinacionalna gospodarski razvijena država s visokim stupnjem tolerancije prema ostalim rasama i kulturama. 1967. Japan je 1942. U Drugom svjetskom ratu Australija se pridružila bloku Saveznika i sudjelovala u borbama na dalekoistočnoj fronti. godine australska vlada počela je proces integracije aboridžinskog stanovništva u australsko društvo. godine spojena je sa Sjevernim Teritorijem. 36 . no već 1931. Od 1930. 1984. 13. godine Australija dobiva himnu – Advance Australia Fair. a 1973. 14.

Brisbaneu i Newcastleu. Ti poslijeratni doseljenici su iz Slavonije. Perth… Tijekom 20. Vis te makarsko primorje. Brač. Melbourneu. Uglavnom žive u Sydneyu. 37 Zgrada hrvatske zajednice u Sydneyu . Hvar. godine u Sydneyu živi oko 60 000 Hrvata. Značajno je i doseljavanje između dva svjetska rata. Glavni prostori odakle dolaze Hrvati su hrvatski otoci – Korčula. Perthu. Hrvatsko Sydney kulturno društvo Bosna. Organizirani su u pet ''hrvatskih klubova'': HK Kralj Tomislav. Hrvati su se uglavnom doseljavali tzv. Melbourne. a naseljavali su uglavnom veće australske gradove – Sydney. HK Dalmacija Hrvatsko Sydney. Sydneyski Hrvati otvorili su prve vinarije i prve mljekarske kooperacije u Novom Južnom Walesu. Like i Hrvatskog zagorja. a najviše se Hrvata uselilo nakon Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. stoljeća. lančanim sustavom prema kojem je uspjeh prvih privukao dolazak drugih. a pokrenula je i izgradnju hrvatskih crkava. Većinom su to bili ljudi iz Dalmacije koji su se selili u prekomorske zemlje ''trbuhom za kruhom''.Australija HRVATSKA ZAJENDNICA U AUSTRALIJI DOLAZAK HRVATA U AUSTRALIJU Prvi Hrvati u Australiju su došli sredinom 19. Hrvatska zajednica u Sydneyu organizirala je i hrvatske sportske klubove i folklorne grupe. Hobartu. banaka te pokretanje hrvatskih medija (novine i radio). stoljeća Hrvati su zauzeli značajno mjesto u australskom vinogradarstvu i građevinarstvu. HVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI Hrvatska zajednica u Australiji danas broji oko 240 000 Hrvata. društvo HK Jadran i Hajduk. HRVATSKA ZAJEDNICA U SYDNEYU Prema najnovijim podacima iz 2006. Wollongongu. Wollongong.

HRVATSKA ZAJEDNICA NA TASMANIJI Na Tasmaniji živi oko 1200 Hrvata. mehaničarskih radnji ili tvornica. trgovina. Većina je došla nakon Drugog svjetskog rata. a imaju i mjesto u programu državne radiopostaje u Hobartu. 38 . Hrvati su i ovdje izgradili organizirani su hrvatske crkve. hrvatske Pročelje kuće hrvatske zajednice u Wollongongu nogometne klubove. Uglavnom rade u industriji ili su vlasnici restorana.Australija HRVATSKA ZAJEDNICA U WOLLONGONGU U stanovništvu Wollongonga. pokrenuli etnička skupina nakon Australaca. U Hobartu i Launcestonu. Hrvati su nakon Australaca najzastupljenija etnička skupina. Hrvati u su najzastupljenija klubove.

Istočni i jugoistočni rub Australije čine Veliko razvodno gorje i obale bogate bujnom vegetacijom. a prvi doseljenici 39 . Čitav Savez ima generalnog guvernera. U demografskom smislu Australija je nehomogena zemlja s različitim kulturama. Reljef i klima Australije uvjetuju različitost vegetacije. Političko-regionalizacijski Australija je uređena kao savez nezavisnih država. Australsko gospodarstvo počiva na visokoj produktivnosti ratarske i stočarske (posebice ovčarske) proizvodnje. Australski Savez podijeljen je na šest saveznih država i dva savezna autonomna teritorija. a vegetacija niska. U tom pojasu živi najveća većina australskog stanovništva i tu je koncentrirana većina industrije. Na zapadnoj polovici kontinenta prevladava pustinjski i polupustinjski prostor s oskudnom vegetacijom i vrlo slabom naseljenošću s iznimkom jugozapadnog obalnog pojasa koji je bogat i vegetacijom i stanovništvom. Na čelu država nalaze se guverner koji predstavlja britansku kraljicu Elizabetu II. Naseljenost je ovdje slaba. Povijest Australije počinje naseljavanjem Aboridžina prije oko 40 000 godina. savezni parlament i saveznu vladu čije je središte u glavnog gradu Canberri. naseljenosti i gospodarskih grana. U unutrašnjosti nema industrije. vrlo razvijenom rudarstvu. Australija trguje s većinom država u svijetu i izvozi veći dio svoje proizvodnje. državni parlament i državna vlada. Europljani su Australiju otkrili tek u 17.Australija ZAKLJUČAK Australija je najrazvijenija država južne Zemljine polutke. a posebnu vrijednost ima prisutnost Aboridžinske civilizacije i kulture. a turizam je zastupljen također samo u jugozapadnom obalnom dijelu te u središtu Australije oko grada Alice Springs. Nalazi se između Indijskog i Tihog oceana. Istočni središnji dio Australije čini velika arteška zavala sa stepama na kojima pasu ovce i gdje se proizvode ratarske kulture koje ne traže velike količine vode. a najvažnije gospodarske grane su vanjska trgovina i turizam. stoljeću. a jedina veza australskog kontinenta s ostatkom kopna čine otoci jugoistočne Azije.

Zagreb.wikipedia.. Veliki školski atlas. Meridijani. Mozaik knjiga. Zagreb. godine britanske kolonije u Australiji osnivaju savez Commonwealth of Australia koji postaje nova nezavisna država u svijetu. Ružica i dr. Anita. Regionalni razvoj svijeta. stoljeća doseljavali brojni emigranti iz različitih država svijeta pa tako i iz Hrvatske. 2001. 2002. http://hr. Geografija Australije i Oceanije. ''Australia''. Znanje.au 40 . 2003.embassy. POPIS LITERATURE 1. Zagreb.org 7. http://www. 5.Australija dolaze krajem 18. siječnja 1901. Znanje. Šegota. vinogradari ili građevinari. 3. Hrvati su tamo postali uspješni poduzetnici. ''Australija''. Vuk. ''Australian Embassy''. Samobor.gov. i 20. Faktopedija. Nakon pronalaska zlata ubrzano raste broj stanovnika. 2. U Australiju su tijekom 19. 1.croatia. U australskim gradovima su organizirani u hrvatske zajednice. Tomislav i Filipčić. Encarta Reference Library 2005 6. 4. stoljeća kada Australija postaje britanska kolonija. 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful