GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA Opća gimnazija

MATURALNI RAD

AUSTRALIJA
Predmet: geografija Mentor: prof. Učenik: Domagoj Brlas, Neven Tandarić, 4b

Virovitica, travanj, 2008.

Australija

SADRŽAJ
1. Sadržaj …………………………………………………………………………………………… ………… 2. Uvod …………………………………………………………………………………………… …………… 3. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI ………………………………………………………………………. 4. GEOGRAFIJA AUSTRALIJE …………………………………………………………………………. 4.1. Geografski položaj i smještaj Australije …………………………………………………. 4.2. Reljef Australije ……………………………………………........................................... 4.3. Klima Australije ……………………………………………………………………………………… 8 5. DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………………. 5.1. Opći podaci o stanovništvu Australije ………………....................................... 5.2. Sastav i struktura stanovništva Australije ……………….................................. 5.3. Raspodjela stanovništva ………………………………………………………………………… 5.4. Domorodačko stanovništvo …………………………………………………………………… 5.5. Jezična slika Australije …………………………………………………………………………… 13 12 11 10 10 10 5 5 5 4 3 1

2

Australija

5.6. Religijska slika Australije ……………………………………………………………………….. 6. REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………….. 6.1. Queensland …………………………………………………............................................ 14 6.2. New South Wales ………………………………………………………………………………….. 15 6.3. Victoria …………………………………………………………………………………………… …….. 6.4. Tasmania …………………………………………………………………………………………… ….. 6.5. South Australia ………………………………………………………………………………………. 18 6.6. Western Australia ………………………………………………………………………………….. 18 6.7. Northern Territory …………………………………………………………………………………. 19 6.8. Australian Capital Territory ……………………………………………………………………. 7. POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE ………………………………………………… 7.1. Nacionalni simboli Australije …………………………………………………………………. 7.2. Australska uprava ………………………………………………………………………………….. 20 7.3. Australski vladar ……………………………………………………………………………………..20
3

13 14

16

17

19 20 20

Australija

7.4. Australska zakonodavna vlast ………………………………………………………………… 7.5. Australska izvršna vlast ………………………………………………………………………….. 7.6. Lokalna vlast u Australiji ………………………………………………………………………… 7.7. Australski ustav ……………………………………………………………………………………..21 7.8. Australski izborni sustav ……………………………………………………………………….. 8. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE …………………………………………………………………… 8.1. Primarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 8.2. Sekundarni sektor djelatnosti ………………………………………………………………… 8.3. Tercijarni sektor djelatnosti …………………………………………………………………… 8.4. Kvartarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 9. POVIJEST AUSTRALIJE ……………………………………………………………………………….. 9.1. Dolazak Aboridžina ………………………………………………………………………………… 28 9.2. Otkriće Australije …………………………………………………………………………………… 28 9.3. Osnivanje prve kolonije u Australiji ……………………………………………………….. 9.4. Razvoj Australije u prvoj polovici 19. stoljeća ………………………………………… 28 28 28 27 25 24 23 23 22 21 21 21

4

6. Dolazak Hrvata u Australiju …………………………………………………………………. Razdoblje australskog Commonwealtha ………………………………………………. Zaključak …………………………………………………………………………………………… …… 12. Hrvatska zajednica u Australiji ……………………………………………………………. 29 9.. 5 . 9. 11. Zlatna groznica ………………………………………………………………………………………. 10. 34 33 31 31 31 30 29 UVOD Predmet ovog rada je geografija i gospodarstvo Australije. Popis literature ……………………………………………………………………………………….5.. HRVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI ……………………………………………………… 10.2.. Australija je cjelina kao kontinent-država i stoga treba mnogo vremena za proučiti i obraditi geografske. 10. Osnivanje Australskog Saveza ……………………………………………………………….Australija 9.1.7. demografske i gospodarske činjenice te posebnosti.

Danas Australija spada u red najrazvijenijih država svijeta i s obzirom na veliku površinu ima dodatne potencijale za daljnji gospodarski. stoljeću zbog čega je gotovo jedno cijelo stoljeće Australija nazivana pustinjskim plaštem zlatnoga ruba. Australija je gusto naseljena samo u obalnim dijelovima. stoljeća australska vlada počela je raditi na projektu širenja travnatih i obradivih površina nauštrb pustinjskih površina. Australija je zajednica od šest saveznih država dva savezna samostalna teritorija te osam vanjskih teritorija. ali i demografski razvoj. prvi značajniji porast stanovništva Australije počeo je pronalaskom zlata u 19. klimu po mjeri čovjeka.Australija Australija je uz Antarktiku najkasnije pronađeni kontinent zbog svoje geografske izolacije. stoljeću i ondje zatekli domorodačko stanovništvo Aboridžine koji tu prebivaju nekoliko tisuća godina. Nakon prvih doseljenika koji su bili britanski kažnjenici. S druge strane. Budući da je 2/3 površine Australije prekriveno pustinjama. a službeno ime države je Commonwealth of Australia odnosno Australska Zajednica. izolacija je dovela do toga da pojedine vrste zadrže karakteristike koje su srodne vrste na drugima dijelovima Zemlje izgubile zbog različitih prilagodbi. Ono što je ta izolacija omogućila je nesmetan razvoj raznolikih jedinstvenih biljnih i životinjskih vrsta koje danas prebivaju jedino na australskom kontinentu. U drugoj polovici 20. Naime. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI 6 . Commonwealth of Australia je članica britanske Zajednice naroda (Commonwealth of Nation) koja okuplja države koje su tijekom povijesti bile britanske kolonije. prvi Europljani su do Australije doplovili tek u 18. a tu je koncentrirana i industrija. čak toliko da je nastala uzrečica koja kaže da Australija ima klimu svih blagodati. Klima je uz utjecaj mora i sušnu unutrašnjost utjecala i na veću gustoću i raznolikost vegetacije u obalnim područjima. Klima Australije u obalnim dijelovima vrlo je pogodna za život.

Službeni jezik: Valuta: engleski australski dolar Vremenske zone: GMT +8.Australija (podaci za 2000. godinu) Službeno ime: Državno uređenje: Vladar: guverner (kraljica Elizabeta II. +9½. predstavlja ju guverner Michael Jeffery) Glavni grad: Površina: Canberra 7 682 300 km2 Commonwealth of Australia federalna parlamentarna demokracija britanski monarh kojeg predstavlja generalni Broj stanovnika: 19 913 144 Godina osnutka: 1901. + 10 BDP: BDP per capita: 409 400 000 000 USD 20 820 USD GEOGRAFIJA AUSTRALIJE 7 .

Čak 40% površine ima nadmorsku visinu manju od 200 8 . RELJEF AUSTRALIJE Australija je jedna od najstarijih kopnenih masa na Zemlji i stoga je najravniji kontinent. a s juga također Indijskim oceanom te Velikim australskim zaljevom. Australija je kontinent. Okolne države Australije su otočne države Oceanije i Azije – na sjeveru Indonezija i Papua Nova Gvineja. Jedina 'kopnena' poveznica su otočja jugoistočne Azije.Australija GEOGRAFSKI POLOŽAJ I SMJEŠTAJ AUSTRALIJE Australija je država koja zauzima cjelokupnu istoimenog svojom kontinentsku kontinenta masu uz koji je na Antarktiku jedini kontinent cijelom površinom južnoj Zemljinoj polutci te najbliže okolne otoke od kojih je najveći Tasmanija na jugoistoku. S ostatkom svijeta Australija je povezana uglavnom oceanima što je razlikuje od drugih naseljenih kontinenata. Zbog takve izoliranosti. sa sjevera zaljevom Carpentaria te Arafurskim i Timorskim morem. položaj Australije se često karakterizira kao nepovoljan. a na jugoistoku Novi Zeland. na sjeveroistoku Solomonovo otočje i Vanuatu te francuska kolonija Nova Kaledonija. Australija se proteže od 10° do 45° južne geografske širine i od 113°do 152° istočne geografske Budući da dužine je te je jedini zemljai naseljeni kontinent cijelom površinom na južnoj polutci. S istoka je okružena Tasmanovim i Koraljnim morem. sa zapada Indijskim oceanom. a to je bio i jedan od razloga zašto je Australija osim Antarktike najkasniji otkriveni kontinent. okružena morima Geografski položaj Australije oceanima sa svih strana.

Reljef Australije može se podijeliti na 3 cjeline – australski štit na zapadnoj polovici kontinenta. Među ravnjacima se ističe Nullarbor – uzak miocenski ravnjak dug 1000 km i širok samo 200 do 300 km. Formiran je današnji oblik kontinenta u kojem nema duboko usječenih mora i zaljeva ni mnogo istaknutih otoka i poluotoka što bitno smanjuje razvedenost australske obale. Kao i Afrika. Većina reljefnih oblika je prekambrijskog postanka. Arnhemova Zemlja i Barkly. Australija i Antarktika odvojile su se od Južne Amerike i Afrike te zaplovile prema Južnom polu i tako se odvojili od ostatka svijeta. AUSTRALSKI ŠTIT – zauzima najveći. Prije 10 000 Kontinent Australija godina razina vode podigla uslijed odledbi i tada je Tasmanija odvojena od osnovnog kopna. Ostali važniji ravnjaci su Kimberley. Južna Amerika. a izgrađen je uglavnom od vapnenca.Australija m. Indija i Antarktika bila je sastavni dio južnog prakontinenta Gondvane koji je nastao prije oko 160 milijuna godina razdvajanjem prakopna Pangee na dvije kopnene površine. a polovicu Australije čine mezozojski i kenozojski sedimentacijski bazeni koji su vrlo plitki. srednjoaustralska nizina i istočno visočje na istoku kontinenta. Pustinje Australije prekrivaju i može se veći dio površine pet većih izdvojiti pustinja. Najveća je Velika Viktorijina pustinja koja se u smjeru istok-zapad prostire na 725 9 . zapadni dio Australije koji je uglavnom prekriven pustinjama te pustinjskim ravnjacima na visinama od 200 do 800 m. Australska kontinentska masa je vrlo stabilna zbog velike geološke starosti. Većina neravnina nastala je tijekom paleozoika. Prije oko 45 milijuna godina Australija se počela kretati prema ekvatoru i mijenjala svoju klimu prema toplijoj i sušnijoj. Gotovo je potpuno ravan i na njemu nema vode ni vegetacije.

Uglavnom je čine zavale i taj prostor je najbogatiji vodom. a dugačko 3000 km. a građena je od pješčanika pa svjetluca na suncu i tijekom dana mijenja boju.Australija km. To je i najdublje australsko jezero. Visoko je oko 2000 m. Na sjeveru. Najveći dio zauzima Veliko razvodno gorje izdignuto u tercijaru. Simpsonova pustinja i Tanami. Gibsonova pustinja. 10 . Veći dio vode najvećoj rijeci . Najveći dio zauzima Arteška zavala s bogatim rezervama podzemne vode. Tijekom sušnih mjeseci voda iz jezera ispari i ostane samo slana kora. Prema pacifičkoj obali spušta se vrlo strmo. SREDNJOAUSTRALSKA NIZINA – obuhvaća pojas Australije između središta kontinenta i gorskog dijela na samom istoku. Ostale veće pustinje su Velika pješčana pustinja.Murray – donose rijeke Darling i Murrumbidgee. a sadržava slanu vodu. a na jugu zavala rijeke Murray u kojoj se nalazi i najveća australska depresija – jezero Eyre – čija je površina 16 metara ispod razine mora. Sve tri rijeke izviru u Rijeka Murray gorskom dijelu Australije i imaju snježnokišni režim što znači da najveći dio vode dobivaju iz snježnih lavina u Velikom razvodnom gorju i Australskim Alpama. Njome teku i rijeke u plitkim dolinama. Petermannovo gorje i Olge ili Kata Tjuta. ispod zaljeva Carpentaria prostire se Carpentarijska zavala. Važnija gorja na jugu su Musgrave. U zavali rijeke Murray nalazi se glavni australski riječni tok. Sjeverni dio australskog štita bogatiji je Ayersova stijena (Uluru) gorjima od južnog i tu se nalaze gorja Pilbara. ISTOČNO VISOČJE – najviši dio Australije koji se nalazi na samom istoku kontinenta pružajući se usporedno s obalom od poluotoka York pa sve do Tasmanije. a jugozapadno se nalazi najveća samostojeća stijena na svijetu – Ayersova stijena koju domoroci zovu Uluru. a prema unutrašnjosti postupno. Stijena je duga oko 2 km i visoka 348 metara. U samom središtu Australije je Macdonnellovo gorje. Barlee i Hamersley.

Izmjena godišnjih doba izražena je u svim dijelovima Australije osim u sjevernim prostorima gdje se smjenjuju jedino sušna (zimska) i vlažna (ljetna) razdoblja dok je temperatura bez većih razlika tijekom cijele godine. a u ožujku jesen. KLIMA AUSTRALIJE Australska klima nije vrlo složena zbog uglavnom malih reljefnih razlika. Najveći dio padalina čini kiša dok je snijeg zastupljen samo na Tasmaniji i najvišim dijelovima Snježnog gorja i Australskih Alpa. Na južnoj polovici Australije prevladava sredozemni režim. Zimski mjeseci su sušni i vrući. Kišu donose zimske ciklone s polarne fronte. U morskom reljefu ističe se VELIKI KORALJNI GREBEN koji se proteže u duljini od 2000 km uz obalu savezne države Queensland. Kišu donose sjeverni monsun koji se na putu do Australije navlaži i donosi obilne kiše ljeti. jugu i istoku kontinenta. u lipnju počinje zima.Australija Na samom jugu nalaze prostorno manji planinski sustavi – Modro gorje ili Plave planine koje su ime dobile po plavoj izmaglici od uljanih kapljica na lišću eukaliptusa te Australske Alpe čiji dio čini i Snježno gorje na kojem se nalazi 2228 m. a sastoji se od 3000 manjih Veliki koraljni greben najviši vrh Australije – Mount Kosciusco visok koraljnih grebena u kojima prebiva jedinstven biljni i životinjski svijet. Godišnji režim padalina različit je na sjeveru. u prosincu ljeto. 11 . u rujnu proljeće. S obzirom da se nalazi na južnoj hemisferi. Na samom istoku kontinenta režim padalina određen je orografskim efektom zbog Velikog razvodnog gorja. a ljeta su suha i vruća. Greben se nalazi na šelfu prosječno dubokom 40 m i čini tisuće otoka i atola s lagunama. Na sjevernoj polovici Australije prevladava monsunski režim padalina. To je najveći sustav koraljnih grebena na svijetu i zauzima površinu od 350 000 km2.

taj prostor prima veću količinu padalina zbog čega imaju bujniju vegetaciju. a srednja ljetna 28°. Okružuje pustinjsku klimu pa je najzastupljenija vegetacija travna. 70% površine pod tom klimom primi manje od 500 mm padalina godišnje. TROPSKA KLIMA – prevladava u sjevernim dijelovima Australije. EKVATORSKA KLIMA – zastupljena je samo na poluotoku York. S obzirom na gospodarsko iskorištavanje vrlo je pogodna za uzgoj stoke. Cijeli prostor je pod utjecajem monsuna sa Indijskog oceana koji donose obilje padalina što potiče bujan biljni i životinjski svijet. UMJERENA BLAGA KLIMA – obuhvaća jugoistočni dio australskog kopna i Tasmanijsko otočje. a ljetne oko 20°C. Karakteriziraju je ekvatorski vjetrovi koji donose ogromne količine padalina pa taj prostor godišnje prima preko 1700 mm kiše. iako su padaline rijetke. odnosno pašnjaci zbog čega se ta klima često naziva i grassland klima. 12 . Međutim. Srednja zimska temperatura je 11°C. Godišnja količina padalina je iznad 1300 mm. središnji i zapadni dio Australije budući da taj prostor prekrivaju pustinje. PUSTINJSKA KLIMA – zauzima najveći. Odlikuje se stalnim visokim temperaturama tijekom cijele godine. Međutim. Zbog vjetrova koji pušu sa Koraljnog mora te Indijskog oceana na obalu.Australija Australija se klimatski može podijeliti na umjereno-vlažnu obalu gdje živi glavnina stanovništva i vruću suhu unutrašnjost koja gotovo da i nije naseljena. Najhladniji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom od 28°C. postoji šest makroklimatskih tipova na prostoru kontinenta. SUPTROPSKA KLIMA – zastupljena je u istočnim i jugozapadnim dijelovima Australije. a najtopliji siječanj sa srednjom temperaturom od 32°C. Srednje zimske temperature su oko 10°C. one su redovite svake godine. UMJERENA KONTINENTSKA KLIMA – druga najrasprostranjenija klima u Australiji. a polovica te površine i manje od 250 mm.

godinu) Broj stanovnika: 19 913 144 Rast broja stanovnika: 0.6 stan.90 % Gustoća naseljenosti: 2./km2 13 .Australija Raspored osnovnih klima u Australiji DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE OPĆI PODACI O STANOVNIŠTVU AUSTRALIJE (podaci za 2004.

godine porast broja stanovnika se ublažava. 1790.Australija Urbana naseljenost: Rasno-etnička slika: 92 % bijelci – 91 % azijati – 7 % domoroci – 2 % Očekivano trajanje života: žene: muškarci: Pismenost: Infantilni mortalitet 80.3 godine 83.: 24 175 780 SASTAV I STRUKTURA STANOVNIŠTVA AUSTRALIJE Australsko karakterizira vrlo stanovništvo mali broj stanovnika s obzirom na površinu zbog čega je gustoća naseljenosti tek oko 2. a trenutno se i australska populacijska politika zasniva na pretvaranju nebritanskih narodnih skupina u Angloaustralce. stoljeća.: 23 022 980 Projekcija broja stanovnika 2050. Nakon 1900.3 godine 77. Stanovništvo Australije je mješovito.6 stanovnika na km2. godine broj se zbog 'zlatne groznice' popeo na 70 000. na čak 1 450 000 europskih doseljenika. 14 . a do 1860. godine je tako u Australiji živjelo tek oko 2000 Europljana. Zbog toga čak 90 % stanovništva spada u skupinu Angloaustralaca.4 godine > 99 % 5 umrlih na 1000 živorođenih Projekcija broja stanovnika 2025. no velika većina ima korijene u Velikoj Britaniji i Irskoj. Prvi europski doseljenici u Australiju su došli krajem 18. Taj mali broj uzrokovan je slabim Australsko stanovništvo pretežito je europeidno prirodnim prirastom i određivanjem kvote useljavanja Azijata. Do 1830.

Naseljenost Australije: plavo. prosječni broj djece u obitelji bio je šest. Slabu naseljenost ima i Tasmanija bez obzira na pogodne klimatske uvjete. a u 20. a unutrašnjost prekrivena pustinjama je gotovo prazna. st. Oko 20% današnjih Australaca rođeno je u inozemstvu. stoljeću broj je pao na samo dva djeteta po obitelji. To je znak starenja populacije Australije. Australska savezna vlada i vlade saveznih država kontroliraju useljavanje stanovništva iz azijskih zemalja. U vrijeme dolaska prvih bijelaca u Australija je bila naseljena sa 300 000 domorodaca. Pojedini prostori u unutrašnjosti su potpuno nenaseljeni. Po dobnoj strukturi australsko stanovništvo je stacionarno jer je broj stanovnika po dobnim skupinama do 50 godina uglavnom ujednačen. DOMORODAČKO STANOVNIŠTVO Domorodačko stanovništvo Australije čine Aboridžini naseljeni na kontinentu te Islanderi naseljeni na otocima uz obalu. stoljeća do danas. Prije početka 20. nakon 15 . Zbog opasnosti od 'mongolizacije'.Australija Prirodni prirast također se smanjivao od 18. a smanjuje se broj stanovništva starijeg od 50 godina. zeleno – najslabije naseljena područja crveno – najgušće naseljena područja RASPODJELA STANOVNIŠTVA Na raspodjelu stanovništva Australije uvelike utječu reljef i klima. Osim unutrašnjosti slabo su naseljene i južna i sjeverna obala. Jače je naseljen i jugozapadni dio kontinenta oko grada Pertha. Australija zemlja u je danas koju se imigracijska doseljava i karakteristika posttranzicijske etape u razvoju stanovništvo iz svih dijelova svijeta i zato je ona danas prva zemlja u svijetu prema useljeničkoj stopi na 100 stanovnika. Najnaseljeniji prostor je priobalni pojas od Brisbanea na istočnoj obali do Adelaidea na južnoj obali Australije. Uglavnom su naseljeni obalni dijelovi Australije u kojima je ugodna klima.

a isprika za bjelačko ponašanje prema njima i oduzimanje djece stigla je tek 2008. a preživljavali su od lova. a dio Aboridžina uklopio se u suvremeno društvo. a od 1973. U sklopu integracije. Živjeli su na razini kamenog doba i potpuno prirodnim načinom života. godine imaju i svoj parlament. a najvjerojatnije su došli sa otoka jugoistočne Azije. Prostor Australije naselili su prije više od 50 000 godina. godine Australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. U prvoj polovici 20. Nisu poznavali zemljoradnju ni stočarstvo. procjenjuje se da je aboridžinska kultura najstarija postojeća kultura na svijetu. zori vremena. Aboridžini su duboko povezani sa Zemljom i vjeruju da su nju i sve živo stvorila mitska bića u tzv. Aboridžini za vrijeme obreda U vrijeme dolaska Europljana najviše ih je bilo na istoku i jugoistoku kontinenta.Australija toga njihov se broj smanjivao zbog raznih bolesti pa i progona. broj je ponovno počeo rasti tako da danas u Australiji živi oko 427 000 domorodaca. 1976. stoljeća vlast je Aboridžinima oduzimala djecu koja su nastala miješanjem aboridžinskih majki i bijelih očeva. Pravi broj nije moguće odrediti zbog miješanja domorodačkog i europskog stanovništva. ISLANDERI domorodaca Ples Torres Strait Islandera su druga koja skupina australskih otocima prebiva na 16 . a u novije vrijeme otkad imaju zaštitu te predstavnike u vlasti. ribolova i skupljanja plodova. godine po dolasku laburista na vlast. Danas Aboridžini žive u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Australije izolirani od civilizacije. Tek 1967. Naime. Svako pleme ima svoj jezik i svoje običaje. godine su Aboridžini dobili australsko državljanstvo. ABORIDŽINI su najstarije australsko stanovništvo. Naziv Aboridžin dolazi od latinskih riječi ab origine koje znače od početka.

a nešto manje od 1% Australaca 2004. Najveća skupina naziva se Torres Strait Islanders. 22% kao anglikanci. a preostalih 15% pripada ostalim kršćanskim vjerama. godine izjasnilo se kao pripadnici Jedi religije proizašle iz znanstvenofantastičnog serijala Star Wars. Među religijama najzastupljenija je kršćanska kojoj pripada oko 80% Australaca. 14% kao protestanti. RELIGIJSKA SLIKA AUSTRALIJE Australci su prema vjerskoj opredijeljenosti vrlo heterogeni. Katedrala u Perthu 17 . Engleski je i službeni jezik u Australiji i njime su se dužni koristiti svi djelatnici u državnoj službi te u saveznom i državnim parlamentima. Među kršćanskim stanovnicima 29% izjašnjava se kao katolici. Većem dijelu Aboridžina i Islandera materinji jezik je jedan od brojnih domorodačkih jezika. Čak 14% stanovnika ne smatra se vjernicima. a zastupljene su i druge svjetske religije te religija Aboridžina. a nije službeni jezik jedino u parlamentu Aboridžina. Islanderi su danas poznati po svojim obredima plesa. Islamu i budizmu pripada nešto više od 5% Australaca većinom azijatskog podrijetla. JEZIČNA SLIKA AUSTRALIJE Najrašireniji jezik u Australiji je engleski i njime se kao materinjim jezikom koristi 85% stanovnika.Australija sjeverne i istočne Australije. Uz engleski najrašireniji jezici su talijanski i grčki kojima se kao materinjim jezikom koristi 13% stanovnika.

Northern Capital South Australia i Western Australia. Božićni otok. Victoria./km2 Brisbane sjeveroistočni dio Australije Queensland ili Kraljičina Zemlja je veličinom druga savezna država Australskog Saveza. otok Norfolk. 90% stanovništva danas je 18 . a zbog vječno osunčanih plaža poznata je i pod nazivom The Sunshine State. Nesamostalni teritoriji su Jervis Bay Territory. Kokosovi otoci. stoljeća kad je u njegovoj unutrašnjosti pronađeno zlato. su Tasmania. Njena obala duga je 7400 km i uglavnom je čine nepregledne plaže. otoci Ashmore i Cartier.Australija REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE Australija je zajednica koja se sastoji od šest saveznih država i dva autonomna teritorija te osam nesamostalnih teritorija. Queensland je najviše naseljavan 60-ih godina 19. Savezne države su Queensland. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 730 648 km2 4 164 590 2. Otoci Koraljnog mora. Autonomni Territory Territory.35 stan. Savezne države i teritoriji Australije teritoriji i Australian i McDonaldovo otočje te QUEENSLAND (podaci za 2006. otok Heard Australski antarktički teritorij. New South Wales.

Brisbane NEW SOUTH WALES (podaci za 2006. Danas je Brisbane važna izvozna luka i ima razvijenu industriju. ugljena. Toowoomba – važno turističko odredište u unutrašnjosti te Cairns – turistički. Ostali važniji gradovi su GOLD COAST koji je uz Brisbane najbrže rastući grad u Australiji i vrlo važno turističko središte za domaće i strane turiste. treći najveći grad u Savezu. U Brisbaneu živi oko 1 900 000 stanovnika. Veći dio prostora obuhvaća suptropska klima pa godišnje opadne oko 1100 mm kiše. Od nešto više od 70 000 Aboridžina koji žive u Queenslandu. godine za kao kažnjenička kolonija britanske zatvorenike. industrijski i lučki grad. Grad i rijeka ime su dobili po britanskom astronomu i upravitelju Sir Thomasu Brisbaneu koji je kasnije postao guverner Novog Južnog Walesa.Australija koncentrirano u uskom obalnom pojasu. ali i doseljenici iz drugih država. Glavni i najveći grad je BRISBANE. Najvažnija djelatnost je uzgoj šećerne trske. zatim Townsville – važna pomorska luka i turističko odredište. a srednje ljetne 26°C zbog čega je ta država tijekom cijele godine turistički atraktivna. no to je grad koji u Australiji najbrže raste jer u njega doseljavaju Australci iz svih dijelova zemlje. Queensland pokriva 50% australske proizvodnje govedine. Posebno je atraktivan Veliki koraljni greben. 35 000 ih živi u glavnom gradu Brisbaneu. Srednje zimske temperature su 15°C. godinu) Površina: 800 642 km2 19 . Nastao je na ušću rijeke Brisbane 1924. poglavito industriju konzervi i prerade mesa. Također je značajno i rudarstvo zbog nalazišta ruda zlata. a razvijeno je i govedarstvo. bakra i srebra.

Australija Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 6 817 100 8. godine bio je domaćin XXVII. Sydney je važno turističko odredište cijele Australije i Oceanije. Sydney Sydney je uz Melbourne prometno. 1/3 australskog izvoza potječe iz Novog Južnog Walesa. Najviše se izvoze proizvodi automobilske./km2 Sydney jugoistočni dio Australije New South Wales ili Novi Južni Wales je najstarija savezna država Australije. 90% stanovništva živi u gradovima. Brojem stanovnika i veličinom gospodarskog sustava to je najveća savezna država Australskog Saveza. metalne. Newcastleu i Wollongongu. kulturno i VICTORIA (podaci za 2006. U svijetu je između ostalog poznat po čuvenoj zgradi Opera House. a 2000. znanstveno središte Australije. a ujedno i najveći grad u Australiji je SYDNEY. godine u prirodnom zaljevu Opera. Ostali veći i važniji gradovi su WOLLONGONG i Newcastle. Ti su gradovi uz Sydney gradovi s najviše hrvatskog stanovništva u Australiji. Danas je najveći i najmnogoljudniji australski milijuna grad i u no njegovom u samom metropolitanskom okružju živi oko 4. a čak 2/3 stanovništva živi u tri najveća grada – Sydneyu.3 stanovnika. Taj je grad nastao 1788. gospodarsko. gradu živi tek 147 000 stanovnika. godinu) 20 . financijsko. Nekoliko puta je izabran kao najbolje odredište za život i odmor. Olimpijskih igara. tekstilne i prehrambene industrije. U Novom Južnom Walesu živi i 30% svih australskih Aboridžina što čini oko 1% ukupne populacije te savezne države. Glavni grad Novog Južnog Walesa.45 stan.

no najgušće je naseljena i najviše urbanizirana.47 stan./km2 Hobart na jugoistoku država.Australija Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 227 416 km2 5 110 500 22. a u svijetu je treći grad po broju Grka (odmah iza Atene i Soluna). drvna i prehrambena industrija. Uz turizam su razvijene automobilska. a Melbourne je uz Sydney najvažnija australska izvozna luka. zrakoplovna. Melbourne TASMANIA (podaci za 2006. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Tasmanija najveći je najmanja koji australska je dobio savezna ime po otok 68 401 km2 489 600 7.16 stan. a do 1927. Površinom je za samo 600 km2 manja od Velike Britanije. metalna./km2 Melbourne jugoistočni dio Australije Victoria je najmanja kopnena australska savezna država. kemijska. Arhitekturom je vrlo sličan engleskim gradovima. Prostire se na 334 otoka. Zbog svoje blage klime poznata je i pod nazivom Garden State. godine na rijeci Yarri. je bio glavni grad Australskog Saveza. od kojih je Tasmania Tasmanija 21 . Osnovan je 1835. Glavni grad Victorije je drugi najveći grad u Australiji – MELBOURNE.

Osnovan je 1804. Među većim gradovima ističu se još Devonport i Launceston. godine i danas ima samo 195 000 stanovnika. metalnu i tekstilnu industriju te brodogradnju. a ime je dobio po engleskoj kraljici Adelaide. Od ostalih važnijih gradova ističe se još Port Augusta. Zbog ugodne i tople mediteranske klime vrlo je važan turizam. metalna i tekstilna industrija te industrija konzervi. 983 482 km2 1 558 200 1. Ima oko 1./km2 22 . godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije South Australia ili Južna Australija je država koja ima granicu sa svim saveznim državama Australije osim sa Tasmanijom. godine otkrio – Abelu Tasmanu. Osnovan je 1836. Na Tasmaniji su prije dolaska Europljana živjeli Aboridžini.1 milijun stanovnika. SOUTH AUTRALIA (podaci za 2006.79 stan. Englezi su nakon doseljenja vršili genocid nad njima i smanjili njihov broj sa 5000 na 300 u 30 godina. Zbog čestih festivala naziva se i državom festivala. supruzi kralja Williama IV. Glavni grad Južne Australije je ADELAIDE – peti najveći grad u Australiji. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: 2 529 875 km2 2 050 900 0. Na jugu je prisutno voćarstvo i vinogradarstvo. godine./km2 Adelaide središnji južni dio Adelaide WESTERN AUSTRALIA (podaci za 2006.Australija nizozemskom moreplovcu koji ga je 1642. Glavni grad je HOBART koji je nakon Sydneya najstariji grad u Australiji. Ima razvijenu automobilsku.49 stan. Razvijene su papirna.

Zbog pješčane podloge i nalazišta zlata. Darwin je jedina australska luka na sjeveru kontinenta. a zbog neposredne blizine Ayersove stijene važno je turističko odredište. Ipak. Ostali važniji gradovi su Albany i Kalgoorlie. no zbog pustinjskog prostora je vrlo slabo naseljena. a izvozi uglavnom u srednjoistočne i afričke zemlje. Zapadna Australija se naziva i Zlatna država. Zauzima zapadnu trećinu kontinenta.15 stan. To je grad u kojem danas živi mnogo japanskog i kineskog stanovništva. stoljeća na Labuđoj rijeci koja je ime dobila po crnim labudovima koji su i simbol Zapadne Australije.Australija Glavni grad: Položaj: Australije Western Australia ili Zapadna Australija je najveća australska savezna država. Sjeverni dijelovi Teritorija izloženi su orkanskim vjetrovima sa Indijskog oceana koji se nazivaju willy-willies. 23 . godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 349 129 km2 207 700 0. Razvio se sredinom 19. Perth je najvažnija australska luka na Indijskom oceanu. najposjećeniji grad u Teritoriju je ALICE SPRINGS koji se nalazi u gotovo samom središtu Australije./km2 Darwin središnji Australije sjeverni dio Turistički kamp pored Alice Springsa Perth zapadni dio Perth Northern Territory ili Sjeverni Teritorij je veći od dva savezna autonomna teritorija Australskog Saveza. Kao i Zapadna Australija zbog pustinjskog prostora ima vrlo slabu naseljenost. Obuhvaća sjeverni i središnji dio Australije. Glavni grad je PERTH – četvrti najveći grad u Australiji. Glavni grad Sjevernog Teritorija je DARWIN. NORTHERN TERRITORY (podaci za 2006.

Australija AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (podaci za 2006. Nacionalnom himnom proglašena je 1984. Zbog sličnosti sa američkim gradovima Canberru nazivaju australskim Washingtonom. Sagrađena je 1913. godine.6 stan. Te godine Australci su izabrali zlatnu i zelenu za nacionalne boje. godine zamijenivši dotadašnju himnu God Save the Queen koja je postala kraljevska himna. Glavni grad Teritorija i cijelog Australskog Saveza je CANBERRA. no pod izravnom je upravom glavnog australskog grada – Canberre. godine s namjenom da bude glavni grad Australskog Saveza./km2 Canberra jugoistočni dio Canberra POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE NACIONALNI SIMBOLI AUSTRALIJE Australski nacionalni simboli su zastava i himna. Nalazi se unutar teritorija Novog Južnog Walesa. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Australia Capital Territory ili Teritorij Glavnog Australskog Grada je manji od dva savezna autonomna teritorija u Australskom Savezu. Australska ZASTAVA je plava tkanina sa šest bijelih zvijezda koje označavaju šest saveznih država te sa britanskom zastavom u gornjem lijevom uglu što kruni označava odnosno Australska zastava podređenost britanskoj britanskom kralju. 24 . a to je i postala 1927. 2 280 km2 336 400 142. Australska nacionalna HIMNA je obrađena verzija pjesme Advance Australia Fair koja je premijerno izvedena još 1788. godine.

Vlada predlaže kraljici guvernera. većinskih U i Senatu je najčešće uravnotežen zastupnika manjinskih stranaka što služi kao valjano Zgrada Australskog Parlamenta ispitivanje Vladinih odluka. U australskoj saveznoj upravi sudjeluju Australska Vlada i Australski Parlament i britanska kraljica koju predstavlja generalni guverner. Guverner ima velike ovlasti. Kod izbora guvernera. no obično djeluje prema savjetima ministara. a kraljica ga Kraljica Elizabeta II potvrđuje. Trenutno je to kraljica Elizabeta II.Australija AUSTRALSKA UPRAVA Sustav upravljanja u Australiji temelji se na liberalnoj demokraciji pri čemu se uzima u obzir sloboda i tolerancija vjeroispovijesti. AUSTRALSKI VLADAR Australija je članica britanskog kolonijalnog saveza Commonwealtha u kojem se nalaze samostalne države koje su bile britanske kolonije. U zastupničkom domu mjesta se popunjavaju po načelu broj glasova je razmjeran broj broju mandata. Savezni Parlament nalazi se u Canberri i sastoji se od dva doma – zastupničkog doma i senata. Senat čini 76 senatora koji se biraju na mandat od 6 25 godina. U Australiji je na saveznoj razini predstavlja generalni guverner. sloboda govora i sloboda udruživanja. a nakon osamostaljenja priznaju britanskog monarha kao svog vrhovnog vladara. AUSTRALSKA ZAKONODAVNA VLAST Zakonodavnu vlast u Australiji ima Australski Savezni Parlament na saveznoj razini te državni parlamenti na razini pojedinih saveznih država. . a na državnoj razini državni guverneri. Narod bira predstavnike u oba doma.

Izbori se moraju održati unutar tri godine od posljednjih izbora. godine. godine kada je osnovan Parlament Australskog Commonwealtha. godine pobjedom laburista na izborima nakon dugogodišnje dominacije konzervativaca koje je kao premijer u nekoliko mandata od 1996. lokalne vlade koje izaberu ti parlamenti te državni guverneri. a održavaju se prosječno svakih dvije i pol godine. izvršnog tijela i sudskog tijela te inzistira da članovi izvršnog tijela budu i članovi zakonodavnog tijela. obvezni U Izbori su u Australiji koje se ne prije više 26 ''Australsko glasovanje'' Izvorni Australski ustav može biti objavljeno svima bez straha od tužbe zbog klevete. Lokalna vlada surađuje sa saveznom vladom i izvršava sve zadaće koje nisu na saveznoj razini. saveznim se državama javno na osnivanja glasovalo Commonwealtha . Na čelu vlade je premijer. predstavljao John Howard. do 2006. LOKALNA VLAST U AUSTRALIJI U Australiji lokalne predstavnike vlasti čine parlamenti saveznih država i teritorija. Ustav određuje ovlasti zakonodavnog tijela. AUSTRALSKI USTAV Australija ima pisani ustav donesen prilikom osnivanja Australskog Saveza 1901.Australija AUSTRALSKA IZVRŠNA VLAST Izvršno tijelo u australskom upravnom sustavu čini Australska Savezna Vlada koju čine ministri izabrani u parlamentu. i osobe odazovu moraju platiti globu. već na razini pojedine savezne države ili teritorija. Ustav dopušta da bilo što izjavljeno u parlamentu AUSTRALSKI IZBORNI SUSTAV Savezni parlamentarni izbori održavaju se od 1901. Trenutni premijer je Kevin Rudd koji je na to mjesto došao 2007.

Seljačka stranka i Laburistička stranka. Glavne odlike australskog gospodarstva su visok rast. 1895. Najvažnije stranke u Australiji su Liberalna stranka. godine Victoria je kao prva država uvela tajno glasovanje koje je kasnije u svijetu ostalo poznato kao australsko glasovanje. godine Južna Australija dala je pravo glasa svim muškarcima bez obzira posjeduju li zemlju i imaju li visoko obrazovanje. godine Južna Australija dala je kao druga država na svijetu pravo glasa ženama. 1856. 27 . fleksibilno tržište radne snage i djelotvorna demokratska uprava. ekonomija temeljena na niskim kamatnim stopama. 1855. Pravo glasa imali su samo odrasli muškarci koji posjeduju zemlju i visoko su obrazovani. nizak stupanj inflacije. konkurentan poslovni prostor. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE Australija je danas jedna od država s najuspješnijim gospodarstvom na svijetu.Australija izbornih mjesta.

Ovčarske farme su veliki posjedi sa više tisuća hektara površine. no ostvaruje se velika proizvodnja. a danas je razvijen čitav sustav poljoprivrednog navodnjavanja. Australska proizvodnja vune iznosi oko 930 000 tona godišnje što je oko 30% ukupne svjetske proizvodnje vune. U sjevernim dijelovima Australije uzgajaju se šećerna trska i tropsko voće. 28 . Oko 80% stočara bavi se ovčarstvom.Australija Zbog prirodnih bogatstava Australija je još tijekom 19. stoljeća imala visok životni standard. Polupustinjski predjeli se organiziranom melioracijom pretvaraju u obradive površine i pašnjake. zdravstvo. dok se na jugu uzgaja različito voće – jabuke. banane… U jugoistočnim i jugozapadnim dijelovima gdje prevladava mediteranska klima uspijeva vinova loza. Uglavnom se uzgajaju merino ovce zbog kvalitetne vune koju Australija izvozi. RATARSTVO Glavna ratarska kultura je uzgoj žitarica. PRIMARNI SEKTOR DJELATNOSTI Najvažnije djelatnosti primarnog sektora su stočarstvo i poljodjelstvo. a i neprekidno se ulagalo u društvenu infrastrukturu – obrazovanje. STOČARSTVO Najrazvijenija grana primarnog sektora je stočarstvo. Uzgojni sustav broji oko 150 Australsko ovčarstvo milijuna grla ovaca tako da na jednog Australca u prosjeku dolazi 7 ovaca. promet i osposobljavanje za rad. Prevladava farmerski sustav proizvodnje u kojem je zbog manjka radne snage rad gotovo potpuno mehaniziran. Australska vina su u posljednjih 15-ak godina jedna od najcjenjenijih u svijetu. Tim se djelatnostima bavi samo oko 5% stanovništva. Australci su prvi u svijetu počeli koristiti umjetne kiše za navodnjavanje u suhim područjima. prema Stočarstvo je u zastupljeno stepskim unutrašnjosti prostorima gdje se stoka napaja vodom iz brojnih arteških bunara. Godišnje se proizvede 14 milijuna tona pšenice od čega se čak 70% izvozi. agrumi.

U početku se tekstilna industrija temeljila na pamuku. U novije vrijeme sve je više šuma zaštićeno. INDUSTRIJA Australska industrija veliki rast zabilježila je između dva svjetska rata. RIBARSTVO Ribarstvo je u Australiji slabo razvijeno. Na sjeveru prevladavaju tropske i mangrova šume. a marikultura u plićim dijelovima mora. a razvijene su i kemijska. a procvat nakon Drugog svjetskog rata. posebice uzgoj račića. ŠUMARSTVO Šume zauzimaju 19% ukupne australske površine.Australija Osim ovaca uzgajaju se i druge vrste goveda. Nakon Drugog doprinosila sa oko 65% ukupnom dohotku. u planinskim predjelima četinjače. najvažnija djelatnost je rudarstvo. Iako je industrijska proizvodnja velika. Tijekom Drugog svjetskog rata zbog razvijene industrije Australija je bila glavni opskrbljivač Saveznika na dalekoistočnoj fronti. U sjevernim savanama uzgajaju se tovna goveda kojih je 2003. a na jugu šume eukaliptusa. godine bilo oko 20 milijuna. a u prvoj polovici 20. Od industrijskih grana u Australiji prve su se razvila prehrambena i tekstilna industrija. Danas su uz prehrambenu i tekstilnu najvažnije industrijske grane u Australiji metalurgija i strojogradnja. godišnji ulov ribe iznosi tek 220 000 tona godišnje. Ribarstvo je razvijenije na Tasmaniji i u zapadnom dijelu Australije. stoljeća osnovna sirovina postala je ovčja vuna. Šuma na sjeveru Australije SEKUNDARNI SEKTOR DJELATNOSTI U sekundarnom sektoru djelatnosti zaposleno je oko 27% aktivnog australskog stanovništva. svjetskog rata industrija je 29 . Iako Australija ima dugačke obale i velike morske površine. Godišnja proizvodnja obrađenog drveta iznosi oko 17 milijuna m2.

olova. u Australskom Australiju i zlatnom razvoj groznicom počelo masovno useljavanje gospodarstva. kobalta… Posebno je Rudarsko postrojenje važna proizvodnja najveći boksita. izvozi se i mnogo prerađivačkih proizvoda među 30 . U novije vrijeme pronađena su bogata nalazišta nafte i urana. Osim prehrambenih (meso. Uglavnom se iskopavaju lignit kameni i mrki ugljen. Australija izvozi veći dio svoje proizvodnje. RUDARSTVO Prva rudarska naselja u Australiji javila su se sredinom 19. bakra. olova i srebra. a od metala se najviše proizvodi željezo. a spada i među četiri Trgovačka luka u Melbourneu najveća svjetska izvoznika hrane. Početna godišnja proizvodnja zlata 1850-ih i 1860-ih godina iznosila je oko 100 tona. U Zapadnoj Australiji pokraj jezera Argyle nalazi se najveći rudnik dijamanata na svijetu. a danas iznosi oko 20 tona. a ukupnom dohotku mnogo pridonose i turizam. TERCIJARNI SEKTOR DJELATNOSTI U tercijarnom sektoru djelatnosti zaposlena je većina aktivnog australskog stanovništva. mliječni proizvodi. Proizvodne tvrtke uglavnom su male kompanije. antimona. promet i uslužne djelatnosti. Najvažnija djelatnost je vanjska trgovina. stoljeća nakon otkrića zlata u Victoriji je i zapadnoj Australiji. Obilno se proizvode i obojeni metali poput cinka. pšenica. mangana. a nalazi se i među pet najvećih proizvođača kobalta. srebra. cinka. šećer). TRGOVINA Za Australiju je vrlo važna vanjska. prekomorska trgovina koja ostvaruje 20% australskog BDP-a. svjetski Danas je Australija proizvođač boksita i ugljena.Australija automobilska i elektroindustrija. Današnja rudarska proizvodnja okrenuta je vađenju ugljena. boksita i željeza.

Najvažniji australski prekomorski partneri su Velika Britanija. Glavna željeznička pruga ide u smjeru istok-zapad. Duga je 5600 km i putovanje njom traje 6 dana. stoljeću ublažio je prirodnu izolaciju Australije od ostatka svijeta. čelik). Japan i Indija. PROMET Razvoj prometa u 20. Australija je zračnim prekomorskim zemljama.Australija kojim najvažnije mjesto zauzimaju vuna i proizvodi od vune. A od 20 zemalja u koje najviše izvozi. Osim zrakoplovne povezanosti svih većih australskih gradova. Isto tako uvozi i različite tekstilne proizvode osim vune. Morski promet ima velik značaj za Australiju i zbog vanjske trgovine budući da je Australija veliki izvoznik. Ipak. Victoriji i južnom dijelu Queenslanda. ipak mora uvoziti prijevozna sredstva i radne strojeve. Cestovni promet u Australiji Za farmere i poslovne ljude najvažniji je linijama povezana i sa mnogim zračni promet. Francuska. U Australiji postoji preko 400 zračnih luka s redovitim putničkim prijevozom. izvoz je višestruko veći od uvoza pa nema trgovinskog deficita. 16 se nalazi u Aziji. a isto tako je ublažio velike udaljenosti između pojedinih dijelova australskog kontinenta. Melbourne. Najvažniji aerodromi nalaze se u Sydneyu. Cestovni promet važan je za međugradsko povezivanje. Za prijevoz teškog tereta između različitih dijelova Australije najčešće se koristi obalna plovidba. stoljeća sagrađeno je oko 900 000 km prometnica. Izvoze se i različite rude – ugljen te različiti metali (željezo. Iako Australija ima razvijenu automobilsku proizvodnju i izvozi automobilsku opremu. Do početka 21. Brisbaneu i Perthu. U prometnom sustavu najvažniju ulogu ima željeznička mreža duga gotovo 40 000 km koja se sastoji od vrlo dugih pruga koje idu usporedno s istočnom i južnom obalom kontinenta i od više pruga koje prodiru u unutrašnjost. no gusta cestovna mreža postoji samo u Novom Južnom Walesu. Sjedinjene Američke Države. Najvažnije 31 .

TURIZAM Iako je izolirana od svijeta. kulturu. Sektor obuhvaća najobrazovanije Australce. Pohađanje škole obavezno je 32 . Glavne turističke atrakcije Turističko središte Surfer's Paradise su vječno osunčane plaže. no brojni su i turisti iz SAD-a i Europe. Također su razvijene i književnost te glazbena i kazališna umjetnost. Aboridžinska umjetnost dublje istraživanje na Najstarija australska umjetnička djela su aboridžinske spiljske slike koje potječu od prije nekoliko desetaka tisuća godina. Australiju godišnje posjeti više od 4. kvartarni sektor je najviši sektor djelatnosti i obuhvaća znanost.5 milijuna stranih turista iz cijelog svijeta. OBRAZOVANJE Australski obrazovni sustav uključuje gotovo 11 000 škola i fakulteta. Brisbane. Turiste najviše privlače Sydney. Brisbane i Newcastle. znamenite građevine i mostovi te nacionalni parkovi s brojnim egzotičnim biljnim i životinjskim vrstama. KULTURA I UMJETNOST Kultura je u Australiji sastava vrlo raznolika zbog nehomogenog gradskog stanovništva. upravu i obranu. najviše iz Japana i Novog Zelanda. Melbourne. KVARTARNI SEKTOR DJELATNOSTI Kao i u razvijenim državama. ZNANOST Australija mnogo ulaže u znanost i tamo se provode različita istraživanja na gotovo svim područjima znanosti. U Australiji je dozvoljeno kloniranje stanica čime je omogućeno području medicine i biologije. Gold Coast i Surfer's Paradise. a na zapadnoj obali Perth. Melbourne. a o njemu brinu savezna i lokalne državne vlade. a u posljednje vrijeme procvat doživljava i australska filmska umjetnost. zdravstvo.Australija pomorske luke su Sydney. obrazovanje.

a isto tako i državne i privatne fondove zdravstvenog osiguranja. Australske vojske i Kraljevskog australskog zrakoplovstva. bolesnima medicinsku pomoć pruža Kraljevska zračna medicinska služba osnovana u Queenslandu 1928. Ta je zemlja nazvana Terra australis incognita ili Nepoznata južna zemlja. OBRANA Australska obrana sastoji se od Kraljevske australske mornarice. godine. ZDRAVSTVO Australsko zdravstvo uključuje državne i privatne bolnice. OTKRIĆE AUSTRALIJE Postojanje tajanstvene zemlje na južnoj polutci u Europi se pretpostavljalo već u srednjem vijeku iako su je poznavali samo Kinezi.Australija do 15. Australija je ima sklopljene vojno-obrambene saveze s mnogim zemljama. Od druge polovice 20. Zbog slabo naseljenog polupustinjskog i stepskog područja. U vojnoj službi je oko 50 000 ljudi. Australske snage u UN-ovoj misiji POVIJEST AUSTRALIJE DOLAZAK ABORIDŽINA Naseljavanje Australije započelo je najvjerojatnije prije 40 000 godina kad su iz Azije na australsko kopno stigli preci današnjih Aboridžina. u unutrašnjosti je vrlo malo bolnica. a australske obrambene snage redovito sudjeluju u UN-ovim operacijama. a u Tasmaniji do 16. Prevlaka je potopljena transgresijom mora prije 10 000 godina ostavljajući tasmanijske Aboridžine odijeljene od ostatka australskih domorodaca. Japanci i Indijci. Prvi kontakt Europljana s Australijom imali su portugalski i španjolski 33 . stoljeća u Australiji se sve češće obrazuju azijski studenti. godine. Aboridžini su kao lovci i skupljači naselili cijeli kontinent uključujući i Tasmaniju koja je s kopnom bila povezana prevlakom.

Sredinom prve polovice 19. Prvi kažnjenici stigli su u Australiju 26. studenog 1642. a dvadeset jednu godinu kasnije Tasmanija je proglašena zasebnom britanskom kolonijom. RAZVOJ AUSTRALIJE U PRVOJ POLOVICI 19. 1835.Australija moreplovci koji su doplovili do sjevernih obala kontinenta. godine na jugu Queenslanda na rijeci Brisbane podignut je istoimeni grad. siječnja 1788. Nizozemski moreplovac Abel Tasman je 24. 1824. su se počeli stizati prvi slobodni doseljenici. Računa se da je u do sredine 19. STOLJEĆA 1804. Otkrivač Australije James Cook budući Sydney. godine i u prirodnom zaljevu Opera izgradili prvo naselje – Port Jackson. 1817. 1829. godine uplovio u zaljev Botany. godine na jugozapadnoj obali nastao je grad Perth. godine i parlament je donio odluku o osnivanju kažnjeničke kolonije u Australiji. On je oplovivši sjeverne i istočne obale 24. godine na jugoistočnoj obali Guvernerska kuća u Melbourneu 34 . godine na putu prema Novom Zelandu otkrio Tasmaniju. a posljednji kažnjenici stigli su 1868. a i uzgajali su biljke i životinje dopremljene iz Europe. travnja 1770. Iste godine Cook je proglasio prostor Australije britanskim kolonijalnim posjedom. krčiti šume. ceste. Pronalazačem pravog australskog kopna smatra se engleski moreplovac James Cook. godine iz Europe. godine. stoljeća u Australiju dopremljeno oko 170 000 kažnjenika. OSNIVANJE AUSTRALIJI PRVE KOLONIJE U Britanski zatvori postali su popunjeni 1786. stoljeća počinju nastajati gradovi koji će prihvatiti najviše doseljenika. Kažnjenici su morali graditi nastambe. godine i na Tasmaniji je osnovan prvi grad – Hobart. najviše iz Engleske.

Ishod referenduma bio je pozitivan. Zlatnu groznicu i porast broja stanovnika je nastavljen pronalaskom zlata i u Zapadnoj Australiji. a završena je 1913. siječnja 1901. godine australski parlament donosi odluku o gradnji novog glavnog grada i izdvajanju teritorija glavnog grada od ostatka države. Tasmanija i Južna Australija postaju samoupravne kolonije. 35 . godine osnovan je Commonwealth of Australia (Australski Savez). Glavni grad Saveza postao je Melbourne. godine. no na njenom teritoriju nije bilo borbi. 9. srpnja 1900. Grad je Zgrada starog australskog parlamenta dobio ime Canberra. 1. godine otkrićem zlata u Victoriji počinje zlatna groznica zbog čega se u Australiju useljavaju kopači zlata. Tako se broj australskog stanovništva u desetak godina povećao sa 450 000 na 1 150 000. godine u Melbourneu su se okupili predstavnici pet kolonija sa kontinenta te Tasmanija i pripremili ustav budućeg saveza neovisnih britanskih kolonija Australije.Australija grad Melbourne. godine u svim kolonijama u Australiji održan je referendum o stvaranju saveza država. a glavnim gradom postao je 1927. ZLATNA GROZNICA U AUSTRALIJI 1851. 1850. 1869. Tako je iste godine iz Novog Južnog Walesa izdvojen Australian Capital Territory i počela je gradnja novog glavnog grada. godine na sjevernoj obali nastaje grad Darwin. OSNIVANJE AUSTRALSKOG SAVEZA 1891. RAZDOBLJE AUSTRALSKOG COMMONWEALTHA U Prvom svjetskom ratu Australija je sudjelovala na strani sila Antante. a godinu dana kasnije ponad Velikog australskog zaljeva grad Adelaide. 1911. godine Novi Južni Wales.

godine Aboridžini dobivaju svoj parlament. a vojne jedinice sudjelovale su i na ratištima u Europi i sjevernoj Africi.australski dolari Sydneyu završena je gradnja zgrade Opera. Nakon uspješnih osvajanja u jugoistočnoj Aziji. godine australska vlada počela je proces integracije aboridžinskog stanovništva u australsko društvo. kolovoza 1997. 14. no već 1931. 1976. godine spojena je sa Sjevernim Teritorijem.Australija 1926. 36 . godine australski parlament uveo je australski dolar kao službenu valutu Australskog Saveza i australskih izvandržavnih posjeda. U Drugom svjetskom ratu Australija se pridružila bloku Saveznika i sudjelovala u borbama na dalekoistočnoj fronti. 1984. godine u središnjem dijelu australskog kontinenta utemeljen je treći autonomni teritorij – Središnja Australija. veljače 1966. U današnje vrijeme Australija je multinacionalna gospodarski razvijena država s visokim stupnjem tolerancije prema ostalim rasama i kulturama. godine Aboridžini državljanstvo dobivaju i australsko ravnopravnost sa ostalim građanima Australije. Japan je 1942. godine aboridžinski parlament izglasao je Izjavu o isprici (Statement of Apology) kojom Aboridžini izražavaju žaljenje zbog ugnjetavanja Aboridžina od strane prijašnjih politika i daju potporu budućoj pomirbi između svih Australaca. godine Australija dobiva himnu – Advance Australia Fair. godine australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. a 1973. godine izravno napao i Australiju bombardirajući Darwin. Od 1930. 1928. 1967. 13. godine Queensland uvodi Kraljevsku zračnu medicinsku službu za pomoć stanovnicima u unutrašnjosti gdje nema bolnica u blizini. Iste godine u Službena australska valuta .

Vis te makarsko primorje. Brač. Ti poslijeratni doseljenici su iz Slavonije. Brisbaneu i Newcastleu. Hrvati su se uglavnom doseljavali tzv. a naseljavali su uglavnom veće australske gradove – Sydney. Perth… Tijekom 20. banaka te pokretanje hrvatskih medija (novine i radio). Wollongong. Hobartu. stoljeća Hrvati su zauzeli značajno mjesto u australskom vinogradarstvu i građevinarstvu. HK Dalmacija Hrvatsko Sydney. godine u Sydneyu živi oko 60 000 Hrvata. Hvar. Wollongongu. lančanim sustavom prema kojem je uspjeh prvih privukao dolazak drugih. a pokrenula je i izgradnju hrvatskih crkava. HVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI Hrvatska zajednica u Australiji danas broji oko 240 000 Hrvata. Hrvatska zajednica u Sydneyu organizirala je i hrvatske sportske klubove i folklorne grupe. 37 Zgrada hrvatske zajednice u Sydneyu . HRVATSKA ZAJEDNICA U SYDNEYU Prema najnovijim podacima iz 2006. društvo HK Jadran i Hajduk. Sydneyski Hrvati otvorili su prve vinarije i prve mljekarske kooperacije u Novom Južnom Walesu. Melbourneu. Melbourne. Hrvatsko Sydney kulturno društvo Bosna. stoljeća.Australija HRVATSKA ZAJENDNICA U AUSTRALIJI DOLAZAK HRVATA U AUSTRALIJU Prvi Hrvati u Australiju su došli sredinom 19. Značajno je i doseljavanje između dva svjetska rata. Organizirani su u pet ''hrvatskih klubova'': HK Kralj Tomislav. Većinom su to bili ljudi iz Dalmacije koji su se selili u prekomorske zemlje ''trbuhom za kruhom''. Like i Hrvatskog zagorja. Perthu. a najviše se Hrvata uselilo nakon Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. Glavni prostori odakle dolaze Hrvati su hrvatski otoci – Korčula. Uglavnom žive u Sydneyu.

Hrvati u su najzastupljenija klubove. a imaju i mjesto u programu državne radiopostaje u Hobartu. trgovina. HRVATSKA ZAJEDNICA NA TASMANIJI Na Tasmaniji živi oko 1200 Hrvata. Većina je došla nakon Drugog svjetskog rata. 38 .Australija HRVATSKA ZAJEDNICA U WOLLONGONGU U stanovništvu Wollongonga. pokrenuli etnička skupina nakon Australaca. hrvatske Pročelje kuće hrvatske zajednice u Wollongongu nogometne klubove. U Hobartu i Launcestonu. Hrvati su i ovdje izgradili organizirani su hrvatske crkve. Hrvati su nakon Australaca najzastupljenija etnička skupina. mehaničarskih radnji ili tvornica. Uglavnom rade u industriji ili su vlasnici restorana.

U tom pojasu živi najveća većina australskog stanovništva i tu je koncentrirana većina industrije. Nalazi se između Indijskog i Tihog oceana. a vegetacija niska. Povijest Australije počinje naseljavanjem Aboridžina prije oko 40 000 godina. a jedina veza australskog kontinenta s ostatkom kopna čine otoci jugoistočne Azije. naseljenosti i gospodarskih grana.Australija ZAKLJUČAK Australija je najrazvijenija država južne Zemljine polutke. a turizam je zastupljen također samo u jugozapadnom obalnom dijelu te u središtu Australije oko grada Alice Springs. vrlo razvijenom rudarstvu. državni parlament i državna vlada. Čitav Savez ima generalnog guvernera. U unutrašnjosti nema industrije. stoljeću. Naseljenost je ovdje slaba. Australsko gospodarstvo počiva na visokoj produktivnosti ratarske i stočarske (posebice ovčarske) proizvodnje. Europljani su Australiju otkrili tek u 17. Političko-regionalizacijski Australija je uređena kao savez nezavisnih država. U demografskom smislu Australija je nehomogena zemlja s različitim kulturama. savezni parlament i saveznu vladu čije je središte u glavnog gradu Canberri. Na čelu država nalaze se guverner koji predstavlja britansku kraljicu Elizabetu II. Australski Savez podijeljen je na šest saveznih država i dva savezna autonomna teritorija. a prvi doseljenici 39 . Na zapadnoj polovici kontinenta prevladava pustinjski i polupustinjski prostor s oskudnom vegetacijom i vrlo slabom naseljenošću s iznimkom jugozapadnog obalnog pojasa koji je bogat i vegetacijom i stanovništvom. a najvažnije gospodarske grane su vanjska trgovina i turizam. Australija trguje s većinom država u svijetu i izvozi veći dio svoje proizvodnje. Reljef i klima Australije uvjetuju različitost vegetacije. a posebnu vrijednost ima prisutnost Aboridžinske civilizacije i kulture. Istočni središnji dio Australije čini velika arteška zavala sa stepama na kojima pasu ovce i gdje se proizvode ratarske kulture koje ne traže velike količine vode. Istočni i jugoistočni rub Australije čine Veliko razvodno gorje i obale bogate bujnom vegetacijom.

Australija dolaze krajem 18. i 20. Meridijani. vinogradari ili građevinari. 1. Tomislav i Filipčić. Znanje. stoljeća doseljavali brojni emigranti iz različitih država svijeta pa tako i iz Hrvatske. Vuk. 3. Faktopedija. Geografija Australije i Oceanije. Zagreb. Hrvati su tamo postali uspješni poduzetnici. POPIS LITERATURE 1.croatia.. Nakon pronalaska zlata ubrzano raste broj stanovnika. 5. 2003. Šegota. Znanje. http://hr. 2002. Zagreb.embassy. 2004. U australskim gradovima su organizirani u hrvatske zajednice. Encarta Reference Library 2005 6. 2. 4. Zagreb. stoljeća kada Australija postaje britanska kolonija.au 40 . Ružica i dr. Samobor. U Australiju su tijekom 19. ''Australian Embassy''. siječnja 1901. godine britanske kolonije u Australiji osnivaju savez Commonwealth of Australia koji postaje nova nezavisna država u svijetu. ''Australija''. ''Australia''.org 7. Anita. Mozaik knjiga. Veliki školski atlas. Regionalni razvoj svijeta.gov.wikipedia. http://www. 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful