GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA Opća gimnazija

MATURALNI RAD

AUSTRALIJA
Predmet: geografija Mentor: prof. Učenik: Domagoj Brlas, Neven Tandarić, 4b

Virovitica, travanj, 2008.

Australija

SADRŽAJ
1. Sadržaj …………………………………………………………………………………………… ………… 2. Uvod …………………………………………………………………………………………… …………… 3. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI ………………………………………………………………………. 4. GEOGRAFIJA AUSTRALIJE …………………………………………………………………………. 4.1. Geografski položaj i smještaj Australije …………………………………………………. 4.2. Reljef Australije ……………………………………………........................................... 4.3. Klima Australije ……………………………………………………………………………………… 8 5. DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………………. 5.1. Opći podaci o stanovništvu Australije ………………....................................... 5.2. Sastav i struktura stanovništva Australije ……………….................................. 5.3. Raspodjela stanovništva ………………………………………………………………………… 5.4. Domorodačko stanovništvo …………………………………………………………………… 5.5. Jezična slika Australije …………………………………………………………………………… 13 12 11 10 10 10 5 5 5 4 3 1

2

Australija

5.6. Religijska slika Australije ……………………………………………………………………….. 6. REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………….. 6.1. Queensland …………………………………………………............................................ 14 6.2. New South Wales ………………………………………………………………………………….. 15 6.3. Victoria …………………………………………………………………………………………… …….. 6.4. Tasmania …………………………………………………………………………………………… ….. 6.5. South Australia ………………………………………………………………………………………. 18 6.6. Western Australia ………………………………………………………………………………….. 18 6.7. Northern Territory …………………………………………………………………………………. 19 6.8. Australian Capital Territory ……………………………………………………………………. 7. POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE ………………………………………………… 7.1. Nacionalni simboli Australije …………………………………………………………………. 7.2. Australska uprava ………………………………………………………………………………….. 20 7.3. Australski vladar ……………………………………………………………………………………..20
3

13 14

16

17

19 20 20

Australija

7.4. Australska zakonodavna vlast ………………………………………………………………… 7.5. Australska izvršna vlast ………………………………………………………………………….. 7.6. Lokalna vlast u Australiji ………………………………………………………………………… 7.7. Australski ustav ……………………………………………………………………………………..21 7.8. Australski izborni sustav ……………………………………………………………………….. 8. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE …………………………………………………………………… 8.1. Primarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 8.2. Sekundarni sektor djelatnosti ………………………………………………………………… 8.3. Tercijarni sektor djelatnosti …………………………………………………………………… 8.4. Kvartarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 9. POVIJEST AUSTRALIJE ……………………………………………………………………………….. 9.1. Dolazak Aboridžina ………………………………………………………………………………… 28 9.2. Otkriće Australije …………………………………………………………………………………… 28 9.3. Osnivanje prve kolonije u Australiji ……………………………………………………….. 9.4. Razvoj Australije u prvoj polovici 19. stoljeća ………………………………………… 28 28 28 27 25 24 23 23 22 21 21 21

4

Popis literature ……………………………………………………………………………………….Australija 9. demografske i gospodarske činjenice te posebnosti. 10.1.7.2.6.. 11. Australija je cjelina kao kontinent-država i stoga treba mnogo vremena za proučiti i obraditi geografske. Osnivanje Australskog Saveza ………………………………………………………………. 10. Zaključak …………………………………………………………………………………………… …… 12. 9. 34 33 31 31 31 30 29 UVOD Predmet ovog rada je geografija i gospodarstvo Australije.. Zlatna groznica ……………………………………………………………………………………….5. Hrvatska zajednica u Australiji ……………………………………………………………. Dolazak Hrvata u Australiju …………………………………………………………………. 5 . Razdoblje australskog Commonwealtha ……………………………………………….. HRVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI ……………………………………………………… 10. 29 9.

Australija je zajednica od šest saveznih država dva savezna samostalna teritorija te osam vanjskih teritorija. stoljeća australska vlada počela je raditi na projektu širenja travnatih i obradivih površina nauštrb pustinjskih površina. ali i demografski razvoj. izolacija je dovela do toga da pojedine vrste zadrže karakteristike koje su srodne vrste na drugima dijelovima Zemlje izgubile zbog različitih prilagodbi.Australija Australija je uz Antarktiku najkasnije pronađeni kontinent zbog svoje geografske izolacije. a tu je koncentrirana i industrija. S druge strane. Danas Australija spada u red najrazvijenijih država svijeta i s obzirom na veliku površinu ima dodatne potencijale za daljnji gospodarski. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI 6 . stoljeću zbog čega je gotovo jedno cijelo stoljeće Australija nazivana pustinjskim plaštem zlatnoga ruba. čak toliko da je nastala uzrečica koja kaže da Australija ima klimu svih blagodati. Australija je gusto naseljena samo u obalnim dijelovima. a službeno ime države je Commonwealth of Australia odnosno Australska Zajednica. Commonwealth of Australia je članica britanske Zajednice naroda (Commonwealth of Nation) koja okuplja države koje su tijekom povijesti bile britanske kolonije. Klima je uz utjecaj mora i sušnu unutrašnjost utjecala i na veću gustoću i raznolikost vegetacije u obalnim područjima. Klima Australije u obalnim dijelovima vrlo je pogodna za život. Naime. prvi Europljani su do Australije doplovili tek u 18. stoljeću i ondje zatekli domorodačko stanovništvo Aboridžine koji tu prebivaju nekoliko tisuća godina. Ono što je ta izolacija omogućila je nesmetan razvoj raznolikih jedinstvenih biljnih i životinjskih vrsta koje danas prebivaju jedino na australskom kontinentu. klimu po mjeri čovjeka. Nakon prvih doseljenika koji su bili britanski kažnjenici. Budući da je 2/3 površine Australije prekriveno pustinjama. prvi značajniji porast stanovništva Australije počeo je pronalaskom zlata u 19. U drugoj polovici 20.

predstavlja ju guverner Michael Jeffery) Glavni grad: Površina: Canberra 7 682 300 km2 Commonwealth of Australia federalna parlamentarna demokracija britanski monarh kojeg predstavlja generalni Broj stanovnika: 19 913 144 Godina osnutka: 1901. +9½. godinu) Službeno ime: Državno uređenje: Vladar: guverner (kraljica Elizabeta II. + 10 BDP: BDP per capita: 409 400 000 000 USD 20 820 USD GEOGRAFIJA AUSTRALIJE 7 .Australija (podaci za 2000. Službeni jezik: Valuta: engleski australski dolar Vremenske zone: GMT +8.

a na jugoistoku Novi Zeland. a to je bio i jedan od razloga zašto je Australija osim Antarktike najkasniji otkriveni kontinent. Australija je kontinent. Zbog takve izoliranosti. S istoka je okružena Tasmanovim i Koraljnim morem.Australija GEOGRAFSKI POLOŽAJ I SMJEŠTAJ AUSTRALIJE Australija je država koja zauzima cjelokupnu istoimenog svojom kontinentsku kontinenta masu uz koji je na Antarktiku jedini kontinent cijelom površinom južnoj Zemljinoj polutci te najbliže okolne otoke od kojih je najveći Tasmanija na jugoistoku. sa sjevera zaljevom Carpentaria te Arafurskim i Timorskim morem. na sjeveroistoku Solomonovo otočje i Vanuatu te francuska kolonija Nova Kaledonija. okružena morima Geografski položaj Australije oceanima sa svih strana. RELJEF AUSTRALIJE Australija je jedna od najstarijih kopnenih masa na Zemlji i stoga je najravniji kontinent. Čak 40% površine ima nadmorsku visinu manju od 200 8 . položaj Australije se često karakterizira kao nepovoljan. Jedina 'kopnena' poveznica su otočja jugoistočne Azije. a s juga također Indijskim oceanom te Velikim australskim zaljevom. Okolne države Australije su otočne države Oceanije i Azije – na sjeveru Indonezija i Papua Nova Gvineja. sa zapada Indijskim oceanom. Australija se proteže od 10° do 45° južne geografske širine i od 113°do 152° istočne geografske Budući da dužine je te je jedini zemljai naseljeni kontinent cijelom površinom na južnoj polutci. S ostatkom svijeta Australija je povezana uglavnom oceanima što je razlikuje od drugih naseljenih kontinenata.

Australija m. srednjoaustralska nizina i istočno visočje na istoku kontinenta. Većina neravnina nastala je tijekom paleozoika. Australija i Antarktika odvojile su se od Južne Amerike i Afrike te zaplovile prema Južnom polu i tako se odvojili od ostatka svijeta. Pustinje Australije prekrivaju i može se veći dio površine pet većih izdvojiti pustinja. a izgrađen je uglavnom od vapnenca. Ostali važniji ravnjaci su Kimberley. AUSTRALSKI ŠTIT – zauzima najveći. Formiran je današnji oblik kontinenta u kojem nema duboko usječenih mora i zaljeva ni mnogo istaknutih otoka i poluotoka što bitno smanjuje razvedenost australske obale. Među ravnjacima se ističe Nullarbor – uzak miocenski ravnjak dug 1000 km i širok samo 200 do 300 km. zapadni dio Australije koji je uglavnom prekriven pustinjama te pustinjskim ravnjacima na visinama od 200 do 800 m. Južna Amerika. Gotovo je potpuno ravan i na njemu nema vode ni vegetacije. Kao i Afrika. Najveća je Velika Viktorijina pustinja koja se u smjeru istok-zapad prostire na 725 9 . Prije 10 000 Kontinent Australija godina razina vode podigla uslijed odledbi i tada je Tasmanija odvojena od osnovnog kopna. Prije oko 45 milijuna godina Australija se počela kretati prema ekvatoru i mijenjala svoju klimu prema toplijoj i sušnijoj. Indija i Antarktika bila je sastavni dio južnog prakontinenta Gondvane koji je nastao prije oko 160 milijuna godina razdvajanjem prakopna Pangee na dvije kopnene površine. Arnhemova Zemlja i Barkly. Većina reljefnih oblika je prekambrijskog postanka. a polovicu Australije čine mezozojski i kenozojski sedimentacijski bazeni koji su vrlo plitki. Reljef Australije može se podijeliti na 3 cjeline – australski štit na zapadnoj polovici kontinenta. Australska kontinentska masa je vrlo stabilna zbog velike geološke starosti.

10 . Stijena je duga oko 2 km i visoka 348 metara. Tijekom sušnih mjeseci voda iz jezera ispari i ostane samo slana kora. Najveći dio zauzima Arteška zavala s bogatim rezervama podzemne vode. a prema unutrašnjosti postupno. Ostale veće pustinje su Velika pješčana pustinja. a sadržava slanu vodu. Najveći dio zauzima Veliko razvodno gorje izdignuto u tercijaru. Na sjeveru. a građena je od pješčanika pa svjetluca na suncu i tijekom dana mijenja boju.Murray – donose rijeke Darling i Murrumbidgee. Njome teku i rijeke u plitkim dolinama. SREDNJOAUSTRALSKA NIZINA – obuhvaća pojas Australije između središta kontinenta i gorskog dijela na samom istoku. Uglavnom je čine zavale i taj prostor je najbogatiji vodom. Petermannovo gorje i Olge ili Kata Tjuta. a na jugu zavala rijeke Murray u kojoj se nalazi i najveća australska depresija – jezero Eyre – čija je površina 16 metara ispod razine mora. Barlee i Hamersley. Visoko je oko 2000 m. U samom središtu Australije je Macdonnellovo gorje. a dugačko 3000 km. ispod zaljeva Carpentaria prostire se Carpentarijska zavala. Prema pacifičkoj obali spušta se vrlo strmo. Sjeverni dio australskog štita bogatiji je Ayersova stijena (Uluru) gorjima od južnog i tu se nalaze gorja Pilbara. ISTOČNO VISOČJE – najviši dio Australije koji se nalazi na samom istoku kontinenta pružajući se usporedno s obalom od poluotoka York pa sve do Tasmanije. Veći dio vode najvećoj rijeci . Gibsonova pustinja.Australija km. U zavali rijeke Murray nalazi se glavni australski riječni tok. Simpsonova pustinja i Tanami. Sve tri rijeke izviru u Rijeka Murray gorskom dijelu Australije i imaju snježnokišni režim što znači da najveći dio vode dobivaju iz snježnih lavina u Velikom razvodnom gorju i Australskim Alpama. Važnija gorja na jugu su Musgrave. To je i najdublje australsko jezero. a jugozapadno se nalazi najveća samostojeća stijena na svijetu – Ayersova stijena koju domoroci zovu Uluru.

Kišu donose zimske ciklone s polarne fronte. u rujnu proljeće. Najveći dio padalina čini kiša dok je snijeg zastupljen samo na Tasmaniji i najvišim dijelovima Snježnog gorja i Australskih Alpa. S obzirom da se nalazi na južnoj hemisferi. a sastoji se od 3000 manjih Veliki koraljni greben najviši vrh Australije – Mount Kosciusco visok koraljnih grebena u kojima prebiva jedinstven biljni i životinjski svijet. Na samom istoku kontinenta režim padalina određen je orografskim efektom zbog Velikog razvodnog gorja. U morskom reljefu ističe se VELIKI KORALJNI GREBEN koji se proteže u duljini od 2000 km uz obalu savezne države Queensland. u prosincu ljeto. KLIMA AUSTRALIJE Australska klima nije vrlo složena zbog uglavnom malih reljefnih razlika. u lipnju počinje zima. 11 . a ljeta su suha i vruća. a u ožujku jesen.Australija Na samom jugu nalaze prostorno manji planinski sustavi – Modro gorje ili Plave planine koje su ime dobile po plavoj izmaglici od uljanih kapljica na lišću eukaliptusa te Australske Alpe čiji dio čini i Snježno gorje na kojem se nalazi 2228 m. Na sjevernoj polovici Australije prevladava monsunski režim padalina. Godišnji režim padalina različit je na sjeveru. Izmjena godišnjih doba izražena je u svim dijelovima Australije osim u sjevernim prostorima gdje se smjenjuju jedino sušna (zimska) i vlažna (ljetna) razdoblja dok je temperatura bez većih razlika tijekom cijele godine. To je najveći sustav koraljnih grebena na svijetu i zauzima površinu od 350 000 km2. jugu i istoku kontinenta. Greben se nalazi na šelfu prosječno dubokom 40 m i čini tisuće otoka i atola s lagunama. Zimski mjeseci su sušni i vrući. Na južnoj polovici Australije prevladava sredozemni režim. Kišu donose sjeverni monsun koji se na putu do Australije navlaži i donosi obilne kiše ljeti.

a najtopliji siječanj sa srednjom temperaturom od 32°C. UMJERENA BLAGA KLIMA – obuhvaća jugoistočni dio australskog kopna i Tasmanijsko otočje. odnosno pašnjaci zbog čega se ta klima često naziva i grassland klima. Zbog vjetrova koji pušu sa Koraljnog mora te Indijskog oceana na obalu. Srednje zimske temperature su oko 10°C. Karakteriziraju je ekvatorski vjetrovi koji donose ogromne količine padalina pa taj prostor godišnje prima preko 1700 mm kiše. one su redovite svake godine. Najhladniji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom od 28°C. S obzirom na gospodarsko iskorištavanje vrlo je pogodna za uzgoj stoke. a polovica te površine i manje od 250 mm. Međutim. Srednja zimska temperatura je 11°C. Okružuje pustinjsku klimu pa je najzastupljenija vegetacija travna. središnji i zapadni dio Australije budući da taj prostor prekrivaju pustinje. a srednja ljetna 28°. 12 . 70% površine pod tom klimom primi manje od 500 mm padalina godišnje. Odlikuje se stalnim visokim temperaturama tijekom cijele godine. Godišnja količina padalina je iznad 1300 mm. postoji šest makroklimatskih tipova na prostoru kontinenta. Cijeli prostor je pod utjecajem monsuna sa Indijskog oceana koji donose obilje padalina što potiče bujan biljni i životinjski svijet. EKVATORSKA KLIMA – zastupljena je samo na poluotoku York. PUSTINJSKA KLIMA – zauzima najveći. Međutim. UMJERENA KONTINENTSKA KLIMA – druga najrasprostranjenija klima u Australiji. iako su padaline rijetke. TROPSKA KLIMA – prevladava u sjevernim dijelovima Australije. SUPTROPSKA KLIMA – zastupljena je u istočnim i jugozapadnim dijelovima Australije. a ljetne oko 20°C.Australija Australija se klimatski može podijeliti na umjereno-vlažnu obalu gdje živi glavnina stanovništva i vruću suhu unutrašnjost koja gotovo da i nije naseljena. taj prostor prima veću količinu padalina zbog čega imaju bujniju vegetaciju.

godinu) Broj stanovnika: 19 913 144 Rast broja stanovnika: 0.90 % Gustoća naseljenosti: 2.6 stan./km2 13 .Australija Raspored osnovnih klima u Australiji DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE OPĆI PODACI O STANOVNIŠTVU AUSTRALIJE (podaci za 2004.

1790. godine porast broja stanovnika se ublažava. Nakon 1900. a trenutno se i australska populacijska politika zasniva na pretvaranju nebritanskih narodnih skupina u Angloaustralce. godine broj se zbog 'zlatne groznice' popeo na 70 000. Do 1830.: 23 022 980 Projekcija broja stanovnika 2050.Australija Urbana naseljenost: Rasno-etnička slika: 92 % bijelci – 91 % azijati – 7 % domoroci – 2 % Očekivano trajanje života: žene: muškarci: Pismenost: Infantilni mortalitet 80.6 stanovnika na km2. Stanovništvo Australije je mješovito. Taj mali broj uzrokovan je slabim Australsko stanovništvo pretežito je europeidno prirodnim prirastom i određivanjem kvote useljavanja Azijata. a do 1860.4 godine > 99 % 5 umrlih na 1000 živorođenih Projekcija broja stanovnika 2025. godine je tako u Australiji živjelo tek oko 2000 Europljana.3 godine 77. Prvi europski doseljenici u Australiju su došli krajem 18. no velika većina ima korijene u Velikoj Britaniji i Irskoj. 14 . na čak 1 450 000 europskih doseljenika.: 24 175 780 SASTAV I STRUKTURA STANOVNIŠTVA AUSTRALIJE Australsko karakterizira vrlo stanovništvo mali broj stanovnika s obzirom na površinu zbog čega je gustoća naseljenosti tek oko 2. Zbog toga čak 90 % stanovništva spada u skupinu Angloaustralaca. stoljeća.3 godine 83.

To je znak starenja populacije Australije. stoljeću broj je pao na samo dva djeteta po obitelji. nakon 15 . st. Zbog opasnosti od 'mongolizacije'. zeleno – najslabije naseljena područja crveno – najgušće naseljena područja RASPODJELA STANOVNIŠTVA Na raspodjelu stanovništva Australije uvelike utječu reljef i klima. a u 20. Uglavnom su naseljeni obalni dijelovi Australije u kojima je ugodna klima. U vrijeme dolaska prvih bijelaca u Australija je bila naseljena sa 300 000 domorodaca. prosječni broj djece u obitelji bio je šest.Australija Prirodni prirast također se smanjivao od 18. a unutrašnjost prekrivena pustinjama je gotovo prazna. Po dobnoj strukturi australsko stanovništvo je stacionarno jer je broj stanovnika po dobnim skupinama do 50 godina uglavnom ujednačen. Naseljenost Australije: plavo. Pojedini prostori u unutrašnjosti su potpuno nenaseljeni. Australska savezna vlada i vlade saveznih država kontroliraju useljavanje stanovništva iz azijskih zemalja. Australija zemlja u je danas koju se imigracijska doseljava i karakteristika posttranzicijske etape u razvoju stanovništvo iz svih dijelova svijeta i zato je ona danas prva zemlja u svijetu prema useljeničkoj stopi na 100 stanovnika. a smanjuje se broj stanovništva starijeg od 50 godina. Jače je naseljen i jugozapadni dio kontinenta oko grada Pertha. Prije početka 20. Osim unutrašnjosti slabo su naseljene i južna i sjeverna obala. Najnaseljeniji prostor je priobalni pojas od Brisbanea na istočnoj obali do Adelaidea na južnoj obali Australije. Oko 20% današnjih Australaca rođeno je u inozemstvu. DOMORODAČKO STANOVNIŠTVO Domorodačko stanovništvo Australije čine Aboridžini naseljeni na kontinentu te Islanderi naseljeni na otocima uz obalu. stoljeća do danas. Slabu naseljenost ima i Tasmanija bez obzira na pogodne klimatske uvjete.

stoljeća vlast je Aboridžinima oduzimala djecu koja su nastala miješanjem aboridžinskih majki i bijelih očeva. ribolova i skupljanja plodova. a isprika za bjelačko ponašanje prema njima i oduzimanje djece stigla je tek 2008. broj je ponovno počeo rasti tako da danas u Australiji živi oko 427 000 domorodaca. a od 1973. a dio Aboridžina uklopio se u suvremeno društvo. Danas Aboridžini žive u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Australije izolirani od civilizacije. Svako pleme ima svoj jezik i svoje običaje. ABORIDŽINI su najstarije australsko stanovništvo. Prostor Australije naselili su prije više od 50 000 godina. Tek 1967. a u novije vrijeme otkad imaju zaštitu te predstavnike u vlasti. Pravi broj nije moguće odrediti zbog miješanja domorodačkog i europskog stanovništva. a preživljavali su od lova.Australija toga njihov se broj smanjivao zbog raznih bolesti pa i progona. Živjeli su na razini kamenog doba i potpuno prirodnim načinom života. Nisu poznavali zemljoradnju ni stočarstvo. Naziv Aboridžin dolazi od latinskih riječi ab origine koje znače od početka. godine imaju i svoj parlament. Naime. U sklopu integracije. U prvoj polovici 20. zori vremena. 1976. Aboridžini su duboko povezani sa Zemljom i vjeruju da su nju i sve živo stvorila mitska bića u tzv. procjenjuje se da je aboridžinska kultura najstarija postojeća kultura na svijetu. a najvjerojatnije su došli sa otoka jugoistočne Azije. godine po dolasku laburista na vlast. godine Australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. godine su Aboridžini dobili australsko državljanstvo. ISLANDERI domorodaca Ples Torres Strait Islandera su druga koja skupina australskih otocima prebiva na 16 . Aboridžini za vrijeme obreda U vrijeme dolaska Europljana najviše ih je bilo na istoku i jugoistoku kontinenta.

Islamu i budizmu pripada nešto više od 5% Australaca većinom azijatskog podrijetla. 22% kao anglikanci. RELIGIJSKA SLIKA AUSTRALIJE Australci su prema vjerskoj opredijeljenosti vrlo heterogeni. Većem dijelu Aboridžina i Islandera materinji jezik je jedan od brojnih domorodačkih jezika. a nije službeni jezik jedino u parlamentu Aboridžina.Australija sjeverne i istočne Australije. a preostalih 15% pripada ostalim kršćanskim vjerama. Čak 14% stanovnika ne smatra se vjernicima. Najveća skupina naziva se Torres Strait Islanders. Uz engleski najrašireniji jezici su talijanski i grčki kojima se kao materinjim jezikom koristi 13% stanovnika. Katedrala u Perthu 17 . Engleski je i službeni jezik u Australiji i njime su se dužni koristiti svi djelatnici u državnoj službi te u saveznom i državnim parlamentima. Islanderi su danas poznati po svojim obredima plesa. JEZIČNA SLIKA AUSTRALIJE Najrašireniji jezik u Australiji je engleski i njime se kao materinjim jezikom koristi 85% stanovnika. Među religijama najzastupljenija je kršćanska kojoj pripada oko 80% Australaca. 14% kao protestanti. a zastupljene su i druge svjetske religije te religija Aboridžina. godine izjasnilo se kao pripadnici Jedi religije proizašle iz znanstvenofantastičnog serijala Star Wars. Među kršćanskim stanovnicima 29% izjašnjava se kao katolici. a nešto manje od 1% Australaca 2004.

su Tasmania. Victoria. New South Wales. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 730 648 km2 4 164 590 2. Njena obala duga je 7400 km i uglavnom je čine nepregledne plaže. Savezne države i teritoriji Australije teritoriji i Australian i McDonaldovo otočje te QUEENSLAND (podaci za 2006.35 stan. Northern Capital South Australia i Western Australia. otoci Ashmore i Cartier. Božićni otok. Kokosovi otoci. Otoci Koraljnog mora. Queensland je najviše naseljavan 60-ih godina 19. Autonomni Territory Territory. otok Heard Australski antarktički teritorij. 90% stanovništva danas je 18 . stoljeća kad je u njegovoj unutrašnjosti pronađeno zlato. Nesamostalni teritoriji su Jervis Bay Territory.Australija REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE Australija je zajednica koja se sastoji od šest saveznih država i dva autonomna teritorija te osam nesamostalnih teritorija./km2 Brisbane sjeveroistočni dio Australije Queensland ili Kraljičina Zemlja je veličinom druga savezna država Australskog Saveza. otok Norfolk. Savezne države su Queensland. a zbog vječno osunčanih plaža poznata je i pod nazivom The Sunshine State.

Toowoomba – važno turističko odredište u unutrašnjosti te Cairns – turistički. poglavito industriju konzervi i prerade mesa.Australija koncentrirano u uskom obalnom pojasu. Srednje zimske temperature su 15°C. Grad i rijeka ime su dobili po britanskom astronomu i upravitelju Sir Thomasu Brisbaneu koji je kasnije postao guverner Novog Južnog Walesa. godinu) Površina: 800 642 km2 19 . Također je značajno i rudarstvo zbog nalazišta ruda zlata. ugljena. industrijski i lučki grad. Veći dio prostora obuhvaća suptropska klima pa godišnje opadne oko 1100 mm kiše. no to je grad koji u Australiji najbrže raste jer u njega doseljavaju Australci iz svih dijelova zemlje. bakra i srebra. Posebno je atraktivan Veliki koraljni greben. Najvažnija djelatnost je uzgoj šećerne trske. treći najveći grad u Savezu. 35 000 ih živi u glavnom gradu Brisbaneu. ali i doseljenici iz drugih država. Brisbane NEW SOUTH WALES (podaci za 2006. Danas je Brisbane važna izvozna luka i ima razvijenu industriju. a srednje ljetne 26°C zbog čega je ta država tijekom cijele godine turistički atraktivna. Nastao je na ušću rijeke Brisbane 1924. a razvijeno je i govedarstvo. godine za kao kažnjenička kolonija britanske zatvorenike. Queensland pokriva 50% australske proizvodnje govedine. U Brisbaneu živi oko 1 900 000 stanovnika. Glavni i najveći grad je BRISBANE. Ostali važniji gradovi su GOLD COAST koji je uz Brisbane najbrže rastući grad u Australiji i vrlo važno turističko središte za domaće i strane turiste. zatim Townsville – važna pomorska luka i turističko odredište. Od nešto više od 70 000 Aboridžina koji žive u Queenslandu.

Ostali veći i važniji gradovi su WOLLONGONG i Newcastle. tekstilne i prehrambene industrije.3 stanovnika.45 stan. U svijetu je između ostalog poznat po čuvenoj zgradi Opera House. Najviše se izvoze proizvodi automobilske. 1/3 australskog izvoza potječe iz Novog Južnog Walesa. metalne. godine bio je domaćin XXVII. Olimpijskih igara. gradu živi tek 147 000 stanovnika. a ujedno i najveći grad u Australiji je SYDNEY. Glavni grad Novog Južnog Walesa. Brojem stanovnika i veličinom gospodarskog sustava to je najveća savezna država Australskog Saveza. Nekoliko puta je izabran kao najbolje odredište za život i odmor. U Novom Južnom Walesu živi i 30% svih australskih Aboridžina što čini oko 1% ukupne populacije te savezne države. 90% stanovništva živi u gradovima. a čak 2/3 stanovništva živi u tri najveća grada – Sydneyu. Sydney Sydney je uz Melbourne prometno. godinu) 20 . Taj je grad nastao 1788. Ti su gradovi uz Sydney gradovi s najviše hrvatskog stanovništva u Australiji./km2 Sydney jugoistočni dio Australije New South Wales ili Novi Južni Wales je najstarija savezna država Australije. a 2000. Sydney je važno turističko odredište cijele Australije i Oceanije. znanstveno središte Australije. financijsko. gospodarsko. godine u prirodnom zaljevu Opera. Danas je najveći i najmnogoljudniji australski milijuna grad i u no njegovom u samom metropolitanskom okružju živi oko 4. Newcastleu i Wollongongu.Australija Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 6 817 100 8. kulturno i VICTORIA (podaci za 2006.

16 stan. metalna./km2 Melbourne jugoistočni dio Australije Victoria je najmanja kopnena australska savezna država. od kojih je Tasmania Tasmanija 21 . Melbourne TASMANIA (podaci za 2006. zrakoplovna. a Melbourne je uz Sydney najvažnija australska izvozna luka. godine na rijeci Yarri. je bio glavni grad Australskog Saveza.Australija Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 227 416 km2 5 110 500 22. a u svijetu je treći grad po broju Grka (odmah iza Atene i Soluna). Prostire se na 334 otoka. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Tasmanija najveći je najmanja koji australska je dobio savezna ime po otok 68 401 km2 489 600 7. a do 1927.47 stan. kemijska. Osnovan je 1835. Zbog svoje blage klime poznata je i pod nazivom Garden State. Uz turizam su razvijene automobilska./km2 Hobart na jugoistoku država. Arhitekturom je vrlo sličan engleskim gradovima. no najgušće je naseljena i najviše urbanizirana. Glavni grad Victorije je drugi najveći grad u Australiji – MELBOURNE. Površinom je za samo 600 km2 manja od Velike Britanije. drvna i prehrambena industrija.

Od ostalih važnijih gradova ističe se još Port Augusta. Glavni grad Južne Australije je ADELAIDE – peti najveći grad u Australiji. godine i danas ima samo 195 000 stanovnika. Osnovan je 1804. Ima razvijenu automobilsku.Australija nizozemskom moreplovcu koji ga je 1642.1 milijun stanovnika. metalnu i tekstilnu industriju te brodogradnju. Na Tasmaniji su prije dolaska Europljana živjeli Aboridžini. godine otkrio – Abelu Tasmanu. Među većim gradovima ističu se još Devonport i Launceston. metalna i tekstilna industrija te industrija konzervi. Englezi su nakon doseljenja vršili genocid nad njima i smanjili njihov broj sa 5000 na 300 u 30 godina./km2 22 . supruzi kralja Williama IV. Ima oko 1.49 stan. Na jugu je prisutno voćarstvo i vinogradarstvo./km2 Adelaide središnji južni dio Adelaide WESTERN AUSTRALIA (podaci za 2006. Razvijene su papirna.79 stan. godine. Glavni grad je HOBART koji je nakon Sydneya najstariji grad u Australiji. a ime je dobio po engleskoj kraljici Adelaide. SOUTH AUTRALIA (podaci za 2006. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije South Australia ili Južna Australija je država koja ima granicu sa svim saveznim državama Australije osim sa Tasmanijom. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: 2 529 875 km2 2 050 900 0. Osnovan je 1836. Zbog ugodne i tople mediteranske klime vrlo je važan turizam. 983 482 km2 1 558 200 1. Zbog čestih festivala naziva se i državom festivala.

Darwin je jedina australska luka na sjeveru kontinenta. Razvio se sredinom 19. no zbog pustinjskog prostora je vrlo slabo naseljena. Kao i Zapadna Australija zbog pustinjskog prostora ima vrlo slabu naseljenost. a zbog neposredne blizine Ayersove stijene važno je turističko odredište. Glavni grad je PERTH – četvrti najveći grad u Australiji. Zbog pješčane podloge i nalazišta zlata./km2 Darwin središnji Australije sjeverni dio Turistički kamp pored Alice Springsa Perth zapadni dio Perth Northern Territory ili Sjeverni Teritorij je veći od dva savezna autonomna teritorija Australskog Saveza. najposjećeniji grad u Teritoriju je ALICE SPRINGS koji se nalazi u gotovo samom središtu Australije.Australija Glavni grad: Položaj: Australije Western Australia ili Zapadna Australija je najveća australska savezna država. Ipak. stoljeća na Labuđoj rijeci koja je ime dobila po crnim labudovima koji su i simbol Zapadne Australije. Glavni grad Sjevernog Teritorija je DARWIN. Ostali važniji gradovi su Albany i Kalgoorlie. Zauzima zapadnu trećinu kontinenta. Zapadna Australija se naziva i Zlatna država. Sjeverni dijelovi Teritorija izloženi su orkanskim vjetrovima sa Indijskog oceana koji se nazivaju willy-willies. Perth je najvažnija australska luka na Indijskom oceanu.15 stan. 23 . To je grad u kojem danas živi mnogo japanskog i kineskog stanovništva. a izvozi uglavnom u srednjoistočne i afričke zemlje. Obuhvaća sjeverni i središnji dio Australije. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 349 129 km2 207 700 0. NORTHERN TERRITORY (podaci za 2006.

a to je i postala 1927.6 stan. godine zamijenivši dotadašnju himnu God Save the Queen koja je postala kraljevska himna. Sagrađena je 1913. 2 280 km2 336 400 142. Nalazi se unutar teritorija Novog Južnog Walesa. godine s namjenom da bude glavni grad Australskog Saveza. Australska ZASTAVA je plava tkanina sa šest bijelih zvijezda koje označavaju šest saveznih država te sa britanskom zastavom u gornjem lijevom uglu što kruni označava odnosno Australska zastava podređenost britanskoj britanskom kralju./km2 Canberra jugoistočni dio Canberra POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE NACIONALNI SIMBOLI AUSTRALIJE Australski nacionalni simboli su zastava i himna.Australija AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (podaci za 2006. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Australia Capital Territory ili Teritorij Glavnog Australskog Grada je manji od dva savezna autonomna teritorija u Australskom Savezu. no pod izravnom je upravom glavnog australskog grada – Canberre. Te godine Australci su izabrali zlatnu i zelenu za nacionalne boje. Nacionalnom himnom proglašena je 1984. Glavni grad Teritorija i cijelog Australskog Saveza je CANBERRA. godine. 24 . Zbog sličnosti sa američkim gradovima Canberru nazivaju australskim Washingtonom. Australska nacionalna HIMNA je obrađena verzija pjesme Advance Australia Fair koja je premijerno izvedena još 1788. godine.

U Australiji je na saveznoj razini predstavlja generalni guverner. a na državnoj razini državni guverneri. Trenutno je to kraljica Elizabeta II. Narod bira predstavnike u oba doma. a kraljica ga Kraljica Elizabeta II potvrđuje.Australija AUSTRALSKA UPRAVA Sustav upravljanja u Australiji temelji se na liberalnoj demokraciji pri čemu se uzima u obzir sloboda i tolerancija vjeroispovijesti. Guverner ima velike ovlasti. AUSTRALSKI VLADAR Australija je članica britanskog kolonijalnog saveza Commonwealtha u kojem se nalaze samostalne države koje su bile britanske kolonije. U zastupničkom domu mjesta se popunjavaju po načelu broj glasova je razmjeran broj broju mandata. Savezni Parlament nalazi se u Canberri i sastoji se od dva doma – zastupničkog doma i senata. sloboda govora i sloboda udruživanja. AUSTRALSKA ZAKONODAVNA VLAST Zakonodavnu vlast u Australiji ima Australski Savezni Parlament na saveznoj razini te državni parlamenti na razini pojedinih saveznih država. U australskoj saveznoj upravi sudjeluju Australska Vlada i Australski Parlament i britanska kraljica koju predstavlja generalni guverner. većinskih U i Senatu je najčešće uravnotežen zastupnika manjinskih stranaka što služi kao valjano Zgrada Australskog Parlamenta ispitivanje Vladinih odluka. Senat čini 76 senatora koji se biraju na mandat od 6 25 godina. Vlada predlaže kraljici guvernera. Kod izbora guvernera. a nakon osamostaljenja priznaju britanskog monarha kao svog vrhovnog vladara. . no obično djeluje prema savjetima ministara.

godine. Trenutni premijer je Kevin Rudd koji je na to mjesto došao 2007. LOKALNA VLAST U AUSTRALIJI U Australiji lokalne predstavnike vlasti čine parlamenti saveznih država i teritorija. predstavljao John Howard. saveznim se državama javno na osnivanja glasovalo Commonwealtha . godine pobjedom laburista na izborima nakon dugogodišnje dominacije konzervativaca koje je kao premijer u nekoliko mandata od 1996. AUSTRALSKI USTAV Australija ima pisani ustav donesen prilikom osnivanja Australskog Saveza 1901. izvršnog tijela i sudskog tijela te inzistira da članovi izvršnog tijela budu i članovi zakonodavnog tijela. Na čelu vlade je premijer. Ustav dopušta da bilo što izjavljeno u parlamentu AUSTRALSKI IZBORNI SUSTAV Savezni parlamentarni izbori održavaju se od 1901. Izbori se moraju održati unutar tri godine od posljednjih izbora. godine kada je osnovan Parlament Australskog Commonwealtha. već na razini pojedine savezne države ili teritorija. Ustav određuje ovlasti zakonodavnog tijela. Lokalna vlada surađuje sa saveznom vladom i izvršava sve zadaće koje nisu na saveznoj razini.Australija AUSTRALSKA IZVRŠNA VLAST Izvršno tijelo u australskom upravnom sustavu čini Australska Savezna Vlada koju čine ministri izabrani u parlamentu. lokalne vlade koje izaberu ti parlamenti te državni guverneri. a održavaju se prosječno svakih dvije i pol godine. obvezni U Izbori su u Australiji koje se ne prije više 26 ''Australsko glasovanje'' Izvorni Australski ustav može biti objavljeno svima bez straha od tužbe zbog klevete. i osobe odazovu moraju platiti globu. do 2006.

1856.Australija izbornih mjesta. godine Južna Australija dala je kao druga država na svijetu pravo glasa ženama. nizak stupanj inflacije. konkurentan poslovni prostor. Najvažnije stranke u Australiji su Liberalna stranka. 1895. 1855. fleksibilno tržište radne snage i djelotvorna demokratska uprava. godine Victoria je kao prva država uvela tajno glasovanje koje je kasnije u svijetu ostalo poznato kao australsko glasovanje. Glavne odlike australskog gospodarstva su visok rast. Seljačka stranka i Laburistička stranka. ekonomija temeljena na niskim kamatnim stopama. Pravo glasa imali su samo odrasli muškarci koji posjeduju zemlju i visoko su obrazovani. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE Australija je danas jedna od država s najuspješnijim gospodarstvom na svijetu. 27 . godine Južna Australija dala je pravo glasa svim muškarcima bez obzira posjeduju li zemlju i imaju li visoko obrazovanje.

28 . zdravstvo. Godišnje se proizvede 14 milijuna tona pšenice od čega se čak 70% izvozi. a danas je razvijen čitav sustav poljoprivrednog navodnjavanja. a i neprekidno se ulagalo u društvenu infrastrukturu – obrazovanje. Polupustinjski predjeli se organiziranom melioracijom pretvaraju u obradive površine i pašnjake. Oko 80% stočara bavi se ovčarstvom. stoljeća imala visok životni standard. Ovčarske farme su veliki posjedi sa više tisuća hektara površine. RATARSTVO Glavna ratarska kultura je uzgoj žitarica. prema Stočarstvo je u zastupljeno stepskim unutrašnjosti prostorima gdje se stoka napaja vodom iz brojnih arteških bunara. Uzgojni sustav broji oko 150 Australsko ovčarstvo milijuna grla ovaca tako da na jednog Australca u prosjeku dolazi 7 ovaca. Australska proizvodnja vune iznosi oko 930 000 tona godišnje što je oko 30% ukupne svjetske proizvodnje vune. STOČARSTVO Najrazvijenija grana primarnog sektora je stočarstvo. Uglavnom se uzgajaju merino ovce zbog kvalitetne vune koju Australija izvozi. banane… U jugoistočnim i jugozapadnim dijelovima gdje prevladava mediteranska klima uspijeva vinova loza. Tim se djelatnostima bavi samo oko 5% stanovništva. Australci su prvi u svijetu počeli koristiti umjetne kiše za navodnjavanje u suhim područjima. agrumi. Australska vina su u posljednjih 15-ak godina jedna od najcjenjenijih u svijetu. dok se na jugu uzgaja različito voće – jabuke. no ostvaruje se velika proizvodnja. promet i osposobljavanje za rad. U sjevernim dijelovima Australije uzgajaju se šećerna trska i tropsko voće. PRIMARNI SEKTOR DJELATNOSTI Najvažnije djelatnosti primarnog sektora su stočarstvo i poljodjelstvo. Prevladava farmerski sustav proizvodnje u kojem je zbog manjka radne snage rad gotovo potpuno mehaniziran.Australija Zbog prirodnih bogatstava Australija je još tijekom 19.

stoljeća osnovna sirovina postala je ovčja vuna. Na sjeveru prevladavaju tropske i mangrova šume. INDUSTRIJA Australska industrija veliki rast zabilježila je između dva svjetska rata. Iako Australija ima dugačke obale i velike morske površine. godišnji ulov ribe iznosi tek 220 000 tona godišnje. posebice uzgoj račića. Godišnja proizvodnja obrađenog drveta iznosi oko 17 milijuna m2. najvažnija djelatnost je rudarstvo. Ribarstvo je razvijenije na Tasmaniji i u zapadnom dijelu Australije. a marikultura u plićim dijelovima mora. RIBARSTVO Ribarstvo je u Australiji slabo razvijeno. svjetskog rata industrija je 29 . Danas su uz prehrambenu i tekstilnu najvažnije industrijske grane u Australiji metalurgija i strojogradnja. u planinskim predjelima četinjače. U novije vrijeme sve je više šuma zaštićeno. a u prvoj polovici 20. Od industrijskih grana u Australiji prve su se razvila prehrambena i tekstilna industrija. Nakon Drugog doprinosila sa oko 65% ukupnom dohotku. Šuma na sjeveru Australije SEKUNDARNI SEKTOR DJELATNOSTI U sekundarnom sektoru djelatnosti zaposleno je oko 27% aktivnog australskog stanovništva. U sjevernim savanama uzgajaju se tovna goveda kojih je 2003. a procvat nakon Drugog svjetskog rata.Australija Osim ovaca uzgajaju se i druge vrste goveda. godine bilo oko 20 milijuna. ŠUMARSTVO Šume zauzimaju 19% ukupne australske površine. Tijekom Drugog svjetskog rata zbog razvijene industrije Australija je bila glavni opskrbljivač Saveznika na dalekoistočnoj fronti. U početku se tekstilna industrija temeljila na pamuku. a na jugu šume eukaliptusa. a razvijene su i kemijska. Iako je industrijska proizvodnja velika.

boksita i željeza. srebra. a ukupnom dohotku mnogo pridonose i turizam. u Australskom Australiju i zlatnom razvoj groznicom počelo masovno useljavanje gospodarstva. Uglavnom se iskopavaju lignit kameni i mrki ugljen. Početna godišnja proizvodnja zlata 1850-ih i 1860-ih godina iznosila je oko 100 tona. Najvažnija djelatnost je vanjska trgovina. a nalazi se i među pet najvećih proizvođača kobalta. kobalta… Posebno je Rudarsko postrojenje važna proizvodnja najveći boksita. mliječni proizvodi. antimona. mangana. a danas iznosi oko 20 tona. U novije vrijeme pronađena su bogata nalazišta nafte i urana. izvozi se i mnogo prerađivačkih proizvoda među 30 . U Zapadnoj Australiji pokraj jezera Argyle nalazi se najveći rudnik dijamanata na svijetu. svjetski Danas je Australija proizvođač boksita i ugljena.Australija automobilska i elektroindustrija. RUDARSTVO Prva rudarska naselja u Australiji javila su se sredinom 19. olova i srebra. šećer). pšenica. olova. Australija izvozi veći dio svoje proizvodnje. Današnja rudarska proizvodnja okrenuta je vađenju ugljena. Proizvodne tvrtke uglavnom su male kompanije. a od metala se najviše proizvodi željezo. TERCIJARNI SEKTOR DJELATNOSTI U tercijarnom sektoru djelatnosti zaposlena je većina aktivnog australskog stanovništva. Osim prehrambenih (meso. TRGOVINA Za Australiju je vrlo važna vanjska. bakra. Obilno se proizvode i obojeni metali poput cinka. stoljeća nakon otkrića zlata u Victoriji je i zapadnoj Australiji. prekomorska trgovina koja ostvaruje 20% australskog BDP-a. cinka. a spada i među četiri Trgovačka luka u Melbourneu najveća svjetska izvoznika hrane. promet i uslužne djelatnosti.

Do početka 21. PROMET Razvoj prometa u 20. Isto tako uvozi i različite tekstilne proizvode osim vune. Osim zrakoplovne povezanosti svih većih australskih gradova. stoljeća sagrađeno je oko 900 000 km prometnica. Najvažniji aerodromi nalaze se u Sydneyu. no gusta cestovna mreža postoji samo u Novom Južnom Walesu. Brisbaneu i Perthu. Cestovni promet u Australiji Za farmere i poslovne ljude najvažniji je linijama povezana i sa mnogim zračni promet. U Australiji postoji preko 400 zračnih luka s redovitim putničkim prijevozom. čelik). Duga je 5600 km i putovanje njom traje 6 dana. Melbourne. U prometnom sustavu najvažniju ulogu ima željeznička mreža duga gotovo 40 000 km koja se sastoji od vrlo dugih pruga koje idu usporedno s istočnom i južnom obalom kontinenta i od više pruga koje prodiru u unutrašnjost. Najvažniji australski prekomorski partneri su Velika Britanija. Sjedinjene Američke Države. a isto tako je ublažio velike udaljenosti između pojedinih dijelova australskog kontinenta. 16 se nalazi u Aziji. Najvažnije 31 . Iako Australija ima razvijenu automobilsku proizvodnju i izvozi automobilsku opremu. stoljeću ublažio je prirodnu izolaciju Australije od ostatka svijeta. Cestovni promet važan je za međugradsko povezivanje. Francuska. Victoriji i južnom dijelu Queenslanda. Izvoze se i različite rude – ugljen te različiti metali (željezo. ipak mora uvoziti prijevozna sredstva i radne strojeve. izvoz je višestruko veći od uvoza pa nema trgovinskog deficita. Australija je zračnim prekomorskim zemljama. Japan i Indija. A od 20 zemalja u koje najviše izvozi.Australija kojim najvažnije mjesto zauzimaju vuna i proizvodi od vune. Glavna željeznička pruga ide u smjeru istok-zapad. Za prijevoz teškog tereta između različitih dijelova Australije najčešće se koristi obalna plovidba. Morski promet ima velik značaj za Australiju i zbog vanjske trgovine budući da je Australija veliki izvoznik. Ipak.

OBRAZOVANJE Australski obrazovni sustav uključuje gotovo 11 000 škola i fakulteta. U Australiji je dozvoljeno kloniranje stanica čime je omogućeno području medicine i biologije. a o njemu brinu savezna i lokalne državne vlade. Brisbane. obrazovanje.Australija pomorske luke su Sydney. kulturu. kvartarni sektor je najviši sektor djelatnosti i obuhvaća znanost. KVARTARNI SEKTOR DJELATNOSTI Kao i u razvijenim državama.5 milijuna stranih turista iz cijelog svijeta. Australiju godišnje posjeti više od 4. Pohađanje škole obavezno je 32 . zdravstvo. TURIZAM Iako je izolirana od svijeta. Sektor obuhvaća najobrazovanije Australce. ZNANOST Australija mnogo ulaže u znanost i tamo se provode različita istraživanja na gotovo svim područjima znanosti. Gold Coast i Surfer's Paradise. upravu i obranu. a u posljednje vrijeme procvat doživljava i australska filmska umjetnost. Melbourne. a na zapadnoj obali Perth. Turiste najviše privlače Sydney. Aboridžinska umjetnost dublje istraživanje na Najstarija australska umjetnička djela su aboridžinske spiljske slike koje potječu od prije nekoliko desetaka tisuća godina. Glavne turističke atrakcije Turističko središte Surfer's Paradise su vječno osunčane plaže. Melbourne. najviše iz Japana i Novog Zelanda. Brisbane i Newcastle. znamenite građevine i mostovi te nacionalni parkovi s brojnim egzotičnim biljnim i životinjskim vrstama. KULTURA I UMJETNOST Kultura je u Australiji sastava vrlo raznolika zbog nehomogenog gradskog stanovništva. Također su razvijene i književnost te glazbena i kazališna umjetnost. no brojni su i turisti iz SAD-a i Europe.

Ta je zemlja nazvana Terra australis incognita ili Nepoznata južna zemlja. Prvi kontakt Europljana s Australijom imali su portugalski i španjolski 33 . U vojnoj službi je oko 50 000 ljudi. a isto tako i državne i privatne fondove zdravstvenog osiguranja. godine. Zbog slabo naseljenog polupustinjskog i stepskog područja.Australija do 15. Japanci i Indijci. OTKRIĆE AUSTRALIJE Postojanje tajanstvene zemlje na južnoj polutci u Europi se pretpostavljalo već u srednjem vijeku iako su je poznavali samo Kinezi. OBRANA Australska obrana sastoji se od Kraljevske australske mornarice. ZDRAVSTVO Australsko zdravstvo uključuje državne i privatne bolnice. u unutrašnjosti je vrlo malo bolnica. a australske obrambene snage redovito sudjeluju u UN-ovim operacijama. Prevlaka je potopljena transgresijom mora prije 10 000 godina ostavljajući tasmanijske Aboridžine odijeljene od ostatka australskih domorodaca. Australske snage u UN-ovoj misiji POVIJEST AUSTRALIJE DOLAZAK ABORIDŽINA Naseljavanje Australije započelo je najvjerojatnije prije 40 000 godina kad su iz Azije na australsko kopno stigli preci današnjih Aboridžina. bolesnima medicinsku pomoć pruža Kraljevska zračna medicinska služba osnovana u Queenslandu 1928. Australija je ima sklopljene vojno-obrambene saveze s mnogim zemljama. Od druge polovice 20. a u Tasmaniji do 16. Australske vojske i Kraljevskog australskog zrakoplovstva. Aboridžini su kao lovci i skupljači naselili cijeli kontinent uključujući i Tasmaniju koja je s kopnom bila povezana prevlakom. stoljeća u Australiji se sve češće obrazuju azijski studenti. godine.

OSNIVANJE AUSTRALIJI PRVE KOLONIJE U Britanski zatvori postali su popunjeni 1786. godine i na Tasmaniji je osnovan prvi grad – Hobart. godine iz Europe. krčiti šume. a dvadeset jednu godinu kasnije Tasmanija je proglašena zasebnom britanskom kolonijom. siječnja 1788. stoljeća počinju nastajati gradovi koji će prihvatiti najviše doseljenika. stoljeća u Australiju dopremljeno oko 170 000 kažnjenika. 1829. STOLJEĆA 1804. Prvi kažnjenici stigli su u Australiju 26. ceste. godine i u prirodnom zaljevu Opera izgradili prvo naselje – Port Jackson. godine. godine na jugoistočnoj obali Guvernerska kuća u Melbourneu 34 . Iste godine Cook je proglasio prostor Australije britanskim kolonijalnim posjedom. Sredinom prve polovice 19. Otkrivač Australije James Cook budući Sydney. RAZVOJ AUSTRALIJE U PRVOJ POLOVICI 19. travnja 1770. studenog 1642. Nizozemski moreplovac Abel Tasman je 24. Kažnjenici su morali graditi nastambe. godine i parlament je donio odluku o osnivanju kažnjeničke kolonije u Australiji. najviše iz Engleske. godine na jugozapadnoj obali nastao je grad Perth. 1817. a posljednji kažnjenici stigli su 1868. godine na putu prema Novom Zelandu otkrio Tasmaniju. su se počeli stizati prvi slobodni doseljenici. Računa se da je u do sredine 19. 1824. 1835. On je oplovivši sjeverne i istočne obale 24. Pronalazačem pravog australskog kopna smatra se engleski moreplovac James Cook. godine uplovio u zaljev Botany.Australija moreplovci koji su doplovili do sjevernih obala kontinenta. a i uzgajali su biljke i životinje dopremljene iz Europe. godine na jugu Queenslanda na rijeci Brisbane podignut je istoimeni grad.

ZLATNA GROZNICA U AUSTRALIJI 1851. godine otkrićem zlata u Victoriji počinje zlatna groznica zbog čega se u Australiju useljavaju kopači zlata. 1850. srpnja 1900. 1. a završena je 1913. 1911. OSNIVANJE AUSTRALSKOG SAVEZA 1891. Zlatnu groznicu i porast broja stanovnika je nastavljen pronalaskom zlata i u Zapadnoj Australiji. 1869. godine u svim kolonijama u Australiji održan je referendum o stvaranju saveza država. godine na sjevernoj obali nastaje grad Darwin. godine Novi Južni Wales.Australija grad Melbourne. no na njenom teritoriju nije bilo borbi. Tako se broj australskog stanovništva u desetak godina povećao sa 450 000 na 1 150 000. Tako je iste godine iz Novog Južnog Walesa izdvojen Australian Capital Territory i počela je gradnja novog glavnog grada. godine. godine australski parlament donosi odluku o gradnji novog glavnog grada i izdvajanju teritorija glavnog grada od ostatka države. godine osnovan je Commonwealth of Australia (Australski Savez). a glavnim gradom postao je 1927. 35 . Grad je Zgrada starog australskog parlamenta dobio ime Canberra. RAZDOBLJE AUSTRALSKOG COMMONWEALTHA U Prvom svjetskom ratu Australija je sudjelovala na strani sila Antante. Tasmanija i Južna Australija postaju samoupravne kolonije. a godinu dana kasnije ponad Velikog australskog zaljeva grad Adelaide. godine u Melbourneu su se okupili predstavnici pet kolonija sa kontinenta te Tasmanija i pripremili ustav budućeg saveza neovisnih britanskih kolonija Australije. Ishod referenduma bio je pozitivan. siječnja 1901. 9. Glavni grad Saveza postao je Melbourne.

36 . 1967. godine Aboridžini državljanstvo dobivaju i australsko ravnopravnost sa ostalim građanima Australije. Od 1930. U Drugom svjetskom ratu Australija se pridružila bloku Saveznika i sudjelovala u borbama na dalekoistočnoj fronti. godine australska vlada počela je proces integracije aboridžinskog stanovništva u australsko društvo.australski dolari Sydneyu završena je gradnja zgrade Opera. godine Aboridžini dobivaju svoj parlament. Nakon uspješnih osvajanja u jugoistočnoj Aziji. godine aboridžinski parlament izglasao je Izjavu o isprici (Statement of Apology) kojom Aboridžini izražavaju žaljenje zbog ugnjetavanja Aboridžina od strane prijašnjih politika i daju potporu budućoj pomirbi između svih Australaca. kolovoza 1997. godine australski parlament uveo je australski dolar kao službenu valutu Australskog Saveza i australskih izvandržavnih posjeda. veljače 1966.Australija 1926. a vojne jedinice sudjelovale su i na ratištima u Europi i sjevernoj Africi. godine Queensland uvodi Kraljevsku zračnu medicinsku službu za pomoć stanovnicima u unutrašnjosti gdje nema bolnica u blizini. godine izravno napao i Australiju bombardirajući Darwin. godine spojena je sa Sjevernim Teritorijem. 1984. no već 1931. godine Australija dobiva himnu – Advance Australia Fair. godine australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. 1928. U današnje vrijeme Australija je multinacionalna gospodarski razvijena država s visokim stupnjem tolerancije prema ostalim rasama i kulturama. 13. godine u središnjem dijelu australskog kontinenta utemeljen je treći autonomni teritorij – Središnja Australija. Japan je 1942. 14. Iste godine u Službena australska valuta . 1976. a 1973.

lančanim sustavom prema kojem je uspjeh prvih privukao dolazak drugih. 37 Zgrada hrvatske zajednice u Sydneyu . stoljeća. Wollongong. Glavni prostori odakle dolaze Hrvati su hrvatski otoci – Korčula. Sydneyski Hrvati otvorili su prve vinarije i prve mljekarske kooperacije u Novom Južnom Walesu. HRVATSKA ZAJEDNICA U SYDNEYU Prema najnovijim podacima iz 2006. Perth… Tijekom 20. Hrvatsko Sydney kulturno društvo Bosna. Organizirani su u pet ''hrvatskih klubova'': HK Kralj Tomislav. Uglavnom žive u Sydneyu. banaka te pokretanje hrvatskih medija (novine i radio). Hvar. Većinom su to bili ljudi iz Dalmacije koji su se selili u prekomorske zemlje ''trbuhom za kruhom''. Like i Hrvatskog zagorja. Melbourneu. Hrvatska zajednica u Sydneyu organizirala je i hrvatske sportske klubove i folklorne grupe. stoljeća Hrvati su zauzeli značajno mjesto u australskom vinogradarstvu i građevinarstvu. Vis te makarsko primorje. godine u Sydneyu živi oko 60 000 Hrvata. Perthu. Wollongongu. a pokrenula je i izgradnju hrvatskih crkava. HK Dalmacija Hrvatsko Sydney. Melbourne.Australija HRVATSKA ZAJENDNICA U AUSTRALIJI DOLAZAK HRVATA U AUSTRALIJU Prvi Hrvati u Australiju su došli sredinom 19. Brisbaneu i Newcastleu. a najviše se Hrvata uselilo nakon Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. Značajno je i doseljavanje između dva svjetska rata. HVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI Hrvatska zajednica u Australiji danas broji oko 240 000 Hrvata. Hobartu. Ti poslijeratni doseljenici su iz Slavonije. a naseljavali su uglavnom veće australske gradove – Sydney. Brač. Hrvati su se uglavnom doseljavali tzv. društvo HK Jadran i Hajduk.

trgovina. Hrvati su nakon Australaca najzastupljenija etnička skupina. 38 . pokrenuli etnička skupina nakon Australaca.Australija HRVATSKA ZAJEDNICA U WOLLONGONGU U stanovništvu Wollongonga. hrvatske Pročelje kuće hrvatske zajednice u Wollongongu nogometne klubove. Većina je došla nakon Drugog svjetskog rata. mehaničarskih radnji ili tvornica. Hrvati u su najzastupljenija klubove. Hrvati su i ovdje izgradili organizirani su hrvatske crkve. U Hobartu i Launcestonu. a imaju i mjesto u programu državne radiopostaje u Hobartu. HRVATSKA ZAJEDNICA NA TASMANIJI Na Tasmaniji živi oko 1200 Hrvata. Uglavnom rade u industriji ili su vlasnici restorana.

savezni parlament i saveznu vladu čije je središte u glavnog gradu Canberri. a jedina veza australskog kontinenta s ostatkom kopna čine otoci jugoistočne Azije. Australsko gospodarstvo počiva na visokoj produktivnosti ratarske i stočarske (posebice ovčarske) proizvodnje. Australija trguje s većinom država u svijetu i izvozi veći dio svoje proizvodnje.Australija ZAKLJUČAK Australija je najrazvijenija država južne Zemljine polutke. a najvažnije gospodarske grane su vanjska trgovina i turizam. a vegetacija niska. Na zapadnoj polovici kontinenta prevladava pustinjski i polupustinjski prostor s oskudnom vegetacijom i vrlo slabom naseljenošću s iznimkom jugozapadnog obalnog pojasa koji je bogat i vegetacijom i stanovništvom. a posebnu vrijednost ima prisutnost Aboridžinske civilizacije i kulture. U unutrašnjosti nema industrije. U demografskom smislu Australija je nehomogena zemlja s različitim kulturama. Europljani su Australiju otkrili tek u 17. a turizam je zastupljen također samo u jugozapadnom obalnom dijelu te u središtu Australije oko grada Alice Springs. Australski Savez podijeljen je na šest saveznih država i dva savezna autonomna teritorija. naseljenosti i gospodarskih grana. vrlo razvijenom rudarstvu. Istočni i jugoistočni rub Australije čine Veliko razvodno gorje i obale bogate bujnom vegetacijom. stoljeću. Nalazi se između Indijskog i Tihog oceana. Čitav Savez ima generalnog guvernera. Političko-regionalizacijski Australija je uređena kao savez nezavisnih država. Naseljenost je ovdje slaba. Istočni središnji dio Australije čini velika arteška zavala sa stepama na kojima pasu ovce i gdje se proizvode ratarske kulture koje ne traže velike količine vode. Povijest Australije počinje naseljavanjem Aboridžina prije oko 40 000 godina. Reljef i klima Australije uvjetuju različitost vegetacije. Na čelu država nalaze se guverner koji predstavlja britansku kraljicu Elizabetu II. a prvi doseljenici 39 . U tom pojasu živi najveća većina australskog stanovništva i tu je koncentrirana većina industrije. državni parlament i državna vlada.

Geografija Australije i Oceanije. 1. ''Australija''. Zagreb. Tomislav i Filipčić. Zagreb. 3. http://www. 5. Vuk. 4.org 7. siječnja 1901. POPIS LITERATURE 1.gov. vinogradari ili građevinari. Samobor. godine britanske kolonije u Australiji osnivaju savez Commonwealth of Australia koji postaje nova nezavisna država u svijetu.au 40 .. http://hr. i 20. ''Australian Embassy''. 2. Hrvati su tamo postali uspješni poduzetnici. stoljeća doseljavali brojni emigranti iz različitih država svijeta pa tako i iz Hrvatske.wikipedia. Ružica i dr. Mozaik knjiga. Anita. 2001. ''Australia''. Encarta Reference Library 2005 6. 2004. U australskim gradovima su organizirani u hrvatske zajednice.Australija dolaze krajem 18. Znanje. U Australiju su tijekom 19. Veliki školski atlas. Zagreb.croatia. Regionalni razvoj svijeta.embassy. stoljeća kada Australija postaje britanska kolonija. Znanje. Faktopedija. 2003. Šegota. Meridijani. Nakon pronalaska zlata ubrzano raste broj stanovnika. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful