GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA Opća gimnazija

MATURALNI RAD

AUSTRALIJA
Predmet: geografija Mentor: prof. Učenik: Domagoj Brlas, Neven Tandarić, 4b

Virovitica, travanj, 2008.

Australija

SADRŽAJ
1. Sadržaj …………………………………………………………………………………………… ………… 2. Uvod …………………………………………………………………………………………… …………… 3. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI ………………………………………………………………………. 4. GEOGRAFIJA AUSTRALIJE …………………………………………………………………………. 4.1. Geografski položaj i smještaj Australije …………………………………………………. 4.2. Reljef Australije ……………………………………………........................................... 4.3. Klima Australije ……………………………………………………………………………………… 8 5. DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………………. 5.1. Opći podaci o stanovništvu Australije ………………....................................... 5.2. Sastav i struktura stanovništva Australije ……………….................................. 5.3. Raspodjela stanovništva ………………………………………………………………………… 5.4. Domorodačko stanovništvo …………………………………………………………………… 5.5. Jezična slika Australije …………………………………………………………………………… 13 12 11 10 10 10 5 5 5 4 3 1

2

Australija

5.6. Religijska slika Australije ……………………………………………………………………….. 6. REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………….. 6.1. Queensland …………………………………………………............................................ 14 6.2. New South Wales ………………………………………………………………………………….. 15 6.3. Victoria …………………………………………………………………………………………… …….. 6.4. Tasmania …………………………………………………………………………………………… ….. 6.5. South Australia ………………………………………………………………………………………. 18 6.6. Western Australia ………………………………………………………………………………….. 18 6.7. Northern Territory …………………………………………………………………………………. 19 6.8. Australian Capital Territory ……………………………………………………………………. 7. POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE ………………………………………………… 7.1. Nacionalni simboli Australije …………………………………………………………………. 7.2. Australska uprava ………………………………………………………………………………….. 20 7.3. Australski vladar ……………………………………………………………………………………..20
3

13 14

16

17

19 20 20

Australija

7.4. Australska zakonodavna vlast ………………………………………………………………… 7.5. Australska izvršna vlast ………………………………………………………………………….. 7.6. Lokalna vlast u Australiji ………………………………………………………………………… 7.7. Australski ustav ……………………………………………………………………………………..21 7.8. Australski izborni sustav ……………………………………………………………………….. 8. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE …………………………………………………………………… 8.1. Primarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 8.2. Sekundarni sektor djelatnosti ………………………………………………………………… 8.3. Tercijarni sektor djelatnosti …………………………………………………………………… 8.4. Kvartarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 9. POVIJEST AUSTRALIJE ……………………………………………………………………………….. 9.1. Dolazak Aboridžina ………………………………………………………………………………… 28 9.2. Otkriće Australije …………………………………………………………………………………… 28 9.3. Osnivanje prve kolonije u Australiji ……………………………………………………….. 9.4. Razvoj Australije u prvoj polovici 19. stoljeća ………………………………………… 28 28 28 27 25 24 23 23 22 21 21 21

4

1.. Razdoblje australskog Commonwealtha ………………………………………………. Zaključak …………………………………………………………………………………………… …… 12. 5 .Australija 9. 11. 10. Popis literature ………………………………………………………………………………………. 10.7. 34 33 31 31 31 30 29 UVOD Predmet ovog rada je geografija i gospodarstvo Australije. demografske i gospodarske činjenice te posebnosti..6. HRVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI ……………………………………………………… 10. Australija je cjelina kao kontinent-država i stoga treba mnogo vremena za proučiti i obraditi geografske. Hrvatska zajednica u Australiji ……………………………………………………………. 29 9. 9. Dolazak Hrvata u Australiju ………………………………………………………………….5. Zlatna groznica ………………………………………………………………………………………. Osnivanje Australskog Saveza ………………………………………………………………..2.

čak toliko da je nastala uzrečica koja kaže da Australija ima klimu svih blagodati. stoljeću zbog čega je gotovo jedno cijelo stoljeće Australija nazivana pustinjskim plaštem zlatnoga ruba. izolacija je dovela do toga da pojedine vrste zadrže karakteristike koje su srodne vrste na drugima dijelovima Zemlje izgubile zbog različitih prilagodbi. prvi Europljani su do Australije doplovili tek u 18. stoljeću i ondje zatekli domorodačko stanovništvo Aboridžine koji tu prebivaju nekoliko tisuća godina.Australija Australija je uz Antarktiku najkasnije pronađeni kontinent zbog svoje geografske izolacije. Commonwealth of Australia je članica britanske Zajednice naroda (Commonwealth of Nation) koja okuplja države koje su tijekom povijesti bile britanske kolonije. a tu je koncentrirana i industrija. Australija je gusto naseljena samo u obalnim dijelovima. U drugoj polovici 20. a službeno ime države je Commonwealth of Australia odnosno Australska Zajednica. Naime. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI 6 . ali i demografski razvoj. Klima je uz utjecaj mora i sušnu unutrašnjost utjecala i na veću gustoću i raznolikost vegetacije u obalnim područjima. S druge strane. Nakon prvih doseljenika koji su bili britanski kažnjenici. Budući da je 2/3 površine Australije prekriveno pustinjama. Danas Australija spada u red najrazvijenijih država svijeta i s obzirom na veliku površinu ima dodatne potencijale za daljnji gospodarski. prvi značajniji porast stanovništva Australije počeo je pronalaskom zlata u 19. Ono što je ta izolacija omogućila je nesmetan razvoj raznolikih jedinstvenih biljnih i životinjskih vrsta koje danas prebivaju jedino na australskom kontinentu. stoljeća australska vlada počela je raditi na projektu širenja travnatih i obradivih površina nauštrb pustinjskih površina. klimu po mjeri čovjeka. Klima Australije u obalnim dijelovima vrlo je pogodna za život. Australija je zajednica od šest saveznih država dva savezna samostalna teritorija te osam vanjskih teritorija.

+9½. + 10 BDP: BDP per capita: 409 400 000 000 USD 20 820 USD GEOGRAFIJA AUSTRALIJE 7 . Službeni jezik: Valuta: engleski australski dolar Vremenske zone: GMT +8. godinu) Službeno ime: Državno uređenje: Vladar: guverner (kraljica Elizabeta II.Australija (podaci za 2000. predstavlja ju guverner Michael Jeffery) Glavni grad: Površina: Canberra 7 682 300 km2 Commonwealth of Australia federalna parlamentarna demokracija britanski monarh kojeg predstavlja generalni Broj stanovnika: 19 913 144 Godina osnutka: 1901.

S ostatkom svijeta Australija je povezana uglavnom oceanima što je razlikuje od drugih naseljenih kontinenata. RELJEF AUSTRALIJE Australija je jedna od najstarijih kopnenih masa na Zemlji i stoga je najravniji kontinent. Jedina 'kopnena' poveznica su otočja jugoistočne Azije. na sjeveroistoku Solomonovo otočje i Vanuatu te francuska kolonija Nova Kaledonija. Čak 40% površine ima nadmorsku visinu manju od 200 8 . sa sjevera zaljevom Carpentaria te Arafurskim i Timorskim morem. Australija je kontinent.Australija GEOGRAFSKI POLOŽAJ I SMJEŠTAJ AUSTRALIJE Australija je država koja zauzima cjelokupnu istoimenog svojom kontinentsku kontinenta masu uz koji je na Antarktiku jedini kontinent cijelom površinom južnoj Zemljinoj polutci te najbliže okolne otoke od kojih je najveći Tasmanija na jugoistoku. sa zapada Indijskim oceanom. okružena morima Geografski položaj Australije oceanima sa svih strana. S istoka je okružena Tasmanovim i Koraljnim morem. a to je bio i jedan od razloga zašto je Australija osim Antarktike najkasniji otkriveni kontinent. položaj Australije se često karakterizira kao nepovoljan. a s juga također Indijskim oceanom te Velikim australskim zaljevom. Zbog takve izoliranosti. a na jugoistoku Novi Zeland. Okolne države Australije su otočne države Oceanije i Azije – na sjeveru Indonezija i Papua Nova Gvineja. Australija se proteže od 10° do 45° južne geografske širine i od 113°do 152° istočne geografske Budući da dužine je te je jedini zemljai naseljeni kontinent cijelom površinom na južnoj polutci.

Indija i Antarktika bila je sastavni dio južnog prakontinenta Gondvane koji je nastao prije oko 160 milijuna godina razdvajanjem prakopna Pangee na dvije kopnene površine. Reljef Australije može se podijeliti na 3 cjeline – australski štit na zapadnoj polovici kontinenta. srednjoaustralska nizina i istočno visočje na istoku kontinenta. Većina reljefnih oblika je prekambrijskog postanka. Gotovo je potpuno ravan i na njemu nema vode ni vegetacije. Južna Amerika. Među ravnjacima se ističe Nullarbor – uzak miocenski ravnjak dug 1000 km i širok samo 200 do 300 km.Australija m. Arnhemova Zemlja i Barkly. zapadni dio Australije koji je uglavnom prekriven pustinjama te pustinjskim ravnjacima na visinama od 200 do 800 m. Najveća je Velika Viktorijina pustinja koja se u smjeru istok-zapad prostire na 725 9 . Formiran je današnji oblik kontinenta u kojem nema duboko usječenih mora i zaljeva ni mnogo istaknutih otoka i poluotoka što bitno smanjuje razvedenost australske obale. Kao i Afrika. Većina neravnina nastala je tijekom paleozoika. a polovicu Australije čine mezozojski i kenozojski sedimentacijski bazeni koji su vrlo plitki. a izgrađen je uglavnom od vapnenca. Prije oko 45 milijuna godina Australija se počela kretati prema ekvatoru i mijenjala svoju klimu prema toplijoj i sušnijoj. Prije 10 000 Kontinent Australija godina razina vode podigla uslijed odledbi i tada je Tasmanija odvojena od osnovnog kopna. AUSTRALSKI ŠTIT – zauzima najveći. Australija i Antarktika odvojile su se od Južne Amerike i Afrike te zaplovile prema Južnom polu i tako se odvojili od ostatka svijeta. Pustinje Australije prekrivaju i može se veći dio površine pet većih izdvojiti pustinja. Australska kontinentska masa je vrlo stabilna zbog velike geološke starosti. Ostali važniji ravnjaci su Kimberley.

To je i najdublje australsko jezero.Murray – donose rijeke Darling i Murrumbidgee.Australija km. a jugozapadno se nalazi najveća samostojeća stijena na svijetu – Ayersova stijena koju domoroci zovu Uluru. Najveći dio zauzima Veliko razvodno gorje izdignuto u tercijaru. Sve tri rijeke izviru u Rijeka Murray gorskom dijelu Australije i imaju snježnokišni režim što znači da najveći dio vode dobivaju iz snježnih lavina u Velikom razvodnom gorju i Australskim Alpama. a sadržava slanu vodu. Tijekom sušnih mjeseci voda iz jezera ispari i ostane samo slana kora. Ostale veće pustinje su Velika pješčana pustinja. Prema pacifičkoj obali spušta se vrlo strmo. 10 . Sjeverni dio australskog štita bogatiji je Ayersova stijena (Uluru) gorjima od južnog i tu se nalaze gorja Pilbara. Najveći dio zauzima Arteška zavala s bogatim rezervama podzemne vode. ispod zaljeva Carpentaria prostire se Carpentarijska zavala. Uglavnom je čine zavale i taj prostor je najbogatiji vodom. Veći dio vode najvećoj rijeci . Stijena je duga oko 2 km i visoka 348 metara. U zavali rijeke Murray nalazi se glavni australski riječni tok. a prema unutrašnjosti postupno. SREDNJOAUSTRALSKA NIZINA – obuhvaća pojas Australije između središta kontinenta i gorskog dijela na samom istoku. Njome teku i rijeke u plitkim dolinama. Barlee i Hamersley. a na jugu zavala rijeke Murray u kojoj se nalazi i najveća australska depresija – jezero Eyre – čija je površina 16 metara ispod razine mora. Visoko je oko 2000 m. a dugačko 3000 km. Važnija gorja na jugu su Musgrave. Petermannovo gorje i Olge ili Kata Tjuta. a građena je od pješčanika pa svjetluca na suncu i tijekom dana mijenja boju. Gibsonova pustinja. Simpsonova pustinja i Tanami. ISTOČNO VISOČJE – najviši dio Australije koji se nalazi na samom istoku kontinenta pružajući se usporedno s obalom od poluotoka York pa sve do Tasmanije. Na sjeveru. U samom središtu Australije je Macdonnellovo gorje.

u prosincu ljeto. 11 . S obzirom da se nalazi na južnoj hemisferi. Greben se nalazi na šelfu prosječno dubokom 40 m i čini tisuće otoka i atola s lagunama. KLIMA AUSTRALIJE Australska klima nije vrlo složena zbog uglavnom malih reljefnih razlika. U morskom reljefu ističe se VELIKI KORALJNI GREBEN koji se proteže u duljini od 2000 km uz obalu savezne države Queensland. a ljeta su suha i vruća. Najveći dio padalina čini kiša dok je snijeg zastupljen samo na Tasmaniji i najvišim dijelovima Snježnog gorja i Australskih Alpa. Zimski mjeseci su sušni i vrući. Kišu donose sjeverni monsun koji se na putu do Australije navlaži i donosi obilne kiše ljeti. jugu i istoku kontinenta. a u ožujku jesen. u lipnju počinje zima. Izmjena godišnjih doba izražena je u svim dijelovima Australije osim u sjevernim prostorima gdje se smjenjuju jedino sušna (zimska) i vlažna (ljetna) razdoblja dok je temperatura bez većih razlika tijekom cijele godine. u rujnu proljeće. a sastoji se od 3000 manjih Veliki koraljni greben najviši vrh Australije – Mount Kosciusco visok koraljnih grebena u kojima prebiva jedinstven biljni i životinjski svijet. Kišu donose zimske ciklone s polarne fronte.Australija Na samom jugu nalaze prostorno manji planinski sustavi – Modro gorje ili Plave planine koje su ime dobile po plavoj izmaglici od uljanih kapljica na lišću eukaliptusa te Australske Alpe čiji dio čini i Snježno gorje na kojem se nalazi 2228 m. Na samom istoku kontinenta režim padalina određen je orografskim efektom zbog Velikog razvodnog gorja. Na sjevernoj polovici Australije prevladava monsunski režim padalina. To je najveći sustav koraljnih grebena na svijetu i zauzima površinu od 350 000 km2. Godišnji režim padalina različit je na sjeveru. Na južnoj polovici Australije prevladava sredozemni režim.

a ljetne oko 20°C. Godišnja količina padalina je iznad 1300 mm. Okružuje pustinjsku klimu pa je najzastupljenija vegetacija travna. Najhladniji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom od 28°C. 12 . postoji šest makroklimatskih tipova na prostoru kontinenta. Srednje zimske temperature su oko 10°C. S obzirom na gospodarsko iskorištavanje vrlo je pogodna za uzgoj stoke. one su redovite svake godine. taj prostor prima veću količinu padalina zbog čega imaju bujniju vegetaciju. TROPSKA KLIMA – prevladava u sjevernim dijelovima Australije. 70% površine pod tom klimom primi manje od 500 mm padalina godišnje. UMJERENA BLAGA KLIMA – obuhvaća jugoistočni dio australskog kopna i Tasmanijsko otočje.Australija Australija se klimatski može podijeliti na umjereno-vlažnu obalu gdje živi glavnina stanovništva i vruću suhu unutrašnjost koja gotovo da i nije naseljena. odnosno pašnjaci zbog čega se ta klima često naziva i grassland klima. Odlikuje se stalnim visokim temperaturama tijekom cijele godine. SUPTROPSKA KLIMA – zastupljena je u istočnim i jugozapadnim dijelovima Australije. Međutim. EKVATORSKA KLIMA – zastupljena je samo na poluotoku York. Srednja zimska temperatura je 11°C. a polovica te površine i manje od 250 mm. UMJERENA KONTINENTSKA KLIMA – druga najrasprostranjenija klima u Australiji. Karakteriziraju je ekvatorski vjetrovi koji donose ogromne količine padalina pa taj prostor godišnje prima preko 1700 mm kiše. iako su padaline rijetke. a najtopliji siječanj sa srednjom temperaturom od 32°C. Međutim. Cijeli prostor je pod utjecajem monsuna sa Indijskog oceana koji donose obilje padalina što potiče bujan biljni i životinjski svijet. središnji i zapadni dio Australije budući da taj prostor prekrivaju pustinje. Zbog vjetrova koji pušu sa Koraljnog mora te Indijskog oceana na obalu. PUSTINJSKA KLIMA – zauzima najveći. a srednja ljetna 28°.

/km2 13 .6 stan.90 % Gustoća naseljenosti: 2. godinu) Broj stanovnika: 19 913 144 Rast broja stanovnika: 0.Australija Raspored osnovnih klima u Australiji DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE OPĆI PODACI O STANOVNIŠTVU AUSTRALIJE (podaci za 2004.

: 23 022 980 Projekcija broja stanovnika 2050. no velika većina ima korijene u Velikoj Britaniji i Irskoj. 14 . stoljeća.: 24 175 780 SASTAV I STRUKTURA STANOVNIŠTVA AUSTRALIJE Australsko karakterizira vrlo stanovništvo mali broj stanovnika s obzirom na površinu zbog čega je gustoća naseljenosti tek oko 2. Nakon 1900.3 godine 77.Australija Urbana naseljenost: Rasno-etnička slika: 92 % bijelci – 91 % azijati – 7 % domoroci – 2 % Očekivano trajanje života: žene: muškarci: Pismenost: Infantilni mortalitet 80.4 godine > 99 % 5 umrlih na 1000 živorođenih Projekcija broja stanovnika 2025.3 godine 83.6 stanovnika na km2. 1790. Zbog toga čak 90 % stanovništva spada u skupinu Angloaustralaca. godine broj se zbog 'zlatne groznice' popeo na 70 000. a do 1860. Taj mali broj uzrokovan je slabim Australsko stanovništvo pretežito je europeidno prirodnim prirastom i određivanjem kvote useljavanja Azijata. godine je tako u Australiji živjelo tek oko 2000 Europljana. Prvi europski doseljenici u Australiju su došli krajem 18. Do 1830. Stanovništvo Australije je mješovito. a trenutno se i australska populacijska politika zasniva na pretvaranju nebritanskih narodnih skupina u Angloaustralce. godine porast broja stanovnika se ublažava. na čak 1 450 000 europskih doseljenika.

U vrijeme dolaska prvih bijelaca u Australija je bila naseljena sa 300 000 domorodaca. prosječni broj djece u obitelji bio je šest. zeleno – najslabije naseljena područja crveno – najgušće naseljena područja RASPODJELA STANOVNIŠTVA Na raspodjelu stanovništva Australije uvelike utječu reljef i klima. Osim unutrašnjosti slabo su naseljene i južna i sjeverna obala. Slabu naseljenost ima i Tasmanija bez obzira na pogodne klimatske uvjete. Australija zemlja u je danas koju se imigracijska doseljava i karakteristika posttranzicijske etape u razvoju stanovništvo iz svih dijelova svijeta i zato je ona danas prva zemlja u svijetu prema useljeničkoj stopi na 100 stanovnika.Australija Prirodni prirast također se smanjivao od 18. Najnaseljeniji prostor je priobalni pojas od Brisbanea na istočnoj obali do Adelaidea na južnoj obali Australije. Oko 20% današnjih Australaca rođeno je u inozemstvu. nakon 15 . a unutrašnjost prekrivena pustinjama je gotovo prazna. a u 20. stoljeću broj je pao na samo dva djeteta po obitelji. Naseljenost Australije: plavo. DOMORODAČKO STANOVNIŠTVO Domorodačko stanovništvo Australije čine Aboridžini naseljeni na kontinentu te Islanderi naseljeni na otocima uz obalu. Pojedini prostori u unutrašnjosti su potpuno nenaseljeni. st. a smanjuje se broj stanovništva starijeg od 50 godina. Australska savezna vlada i vlade saveznih država kontroliraju useljavanje stanovništva iz azijskih zemalja. Zbog opasnosti od 'mongolizacije'. Uglavnom su naseljeni obalni dijelovi Australije u kojima je ugodna klima. Po dobnoj strukturi australsko stanovništvo je stacionarno jer je broj stanovnika po dobnim skupinama do 50 godina uglavnom ujednačen. Jače je naseljen i jugozapadni dio kontinenta oko grada Pertha. Prije početka 20. stoljeća do danas. To je znak starenja populacije Australije.

procjenjuje se da je aboridžinska kultura najstarija postojeća kultura na svijetu. godine Australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima.Australija toga njihov se broj smanjivao zbog raznih bolesti pa i progona. broj je ponovno počeo rasti tako da danas u Australiji živi oko 427 000 domorodaca. Naime. ISLANDERI domorodaca Ples Torres Strait Islandera su druga koja skupina australskih otocima prebiva na 16 . Svako pleme ima svoj jezik i svoje običaje. a dio Aboridžina uklopio se u suvremeno društvo. Živjeli su na razini kamenog doba i potpuno prirodnim načinom života. Tek 1967. Nisu poznavali zemljoradnju ni stočarstvo. godine imaju i svoj parlament. a najvjerojatnije su došli sa otoka jugoistočne Azije. U prvoj polovici 20. stoljeća vlast je Aboridžinima oduzimala djecu koja su nastala miješanjem aboridžinskih majki i bijelih očeva. U sklopu integracije. Pravi broj nije moguće odrediti zbog miješanja domorodačkog i europskog stanovništva. Danas Aboridžini žive u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Australije izolirani od civilizacije. 1976. a isprika za bjelačko ponašanje prema njima i oduzimanje djece stigla je tek 2008. godine po dolasku laburista na vlast. a od 1973. ribolova i skupljanja plodova. Naziv Aboridžin dolazi od latinskih riječi ab origine koje znače od početka. Prostor Australije naselili su prije više od 50 000 godina. ABORIDŽINI su najstarije australsko stanovništvo. a preživljavali su od lova. Aboridžini su duboko povezani sa Zemljom i vjeruju da su nju i sve živo stvorila mitska bića u tzv. zori vremena. a u novije vrijeme otkad imaju zaštitu te predstavnike u vlasti. Aboridžini za vrijeme obreda U vrijeme dolaska Europljana najviše ih je bilo na istoku i jugoistoku kontinenta. godine su Aboridžini dobili australsko državljanstvo.

Katedrala u Perthu 17 . Većem dijelu Aboridžina i Islandera materinji jezik je jedan od brojnih domorodačkih jezika. a nešto manje od 1% Australaca 2004. Najveća skupina naziva se Torres Strait Islanders. Čak 14% stanovnika ne smatra se vjernicima. 14% kao protestanti. JEZIČNA SLIKA AUSTRALIJE Najrašireniji jezik u Australiji je engleski i njime se kao materinjim jezikom koristi 85% stanovnika. a nije službeni jezik jedino u parlamentu Aboridžina. Uz engleski najrašireniji jezici su talijanski i grčki kojima se kao materinjim jezikom koristi 13% stanovnika. a zastupljene su i druge svjetske religije te religija Aboridžina. Islamu i budizmu pripada nešto više od 5% Australaca većinom azijatskog podrijetla. RELIGIJSKA SLIKA AUSTRALIJE Australci su prema vjerskoj opredijeljenosti vrlo heterogeni. Islanderi su danas poznati po svojim obredima plesa.Australija sjeverne i istočne Australije. godine izjasnilo se kao pripadnici Jedi religije proizašle iz znanstvenofantastičnog serijala Star Wars. Engleski je i službeni jezik u Australiji i njime su se dužni koristiti svi djelatnici u državnoj službi te u saveznom i državnim parlamentima. Među religijama najzastupljenija je kršćanska kojoj pripada oko 80% Australaca. Među kršćanskim stanovnicima 29% izjašnjava se kao katolici. a preostalih 15% pripada ostalim kršćanskim vjerama. 22% kao anglikanci.

Njena obala duga je 7400 km i uglavnom je čine nepregledne plaže. otok Heard Australski antarktički teritorij. Autonomni Territory Territory.Australija REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE Australija je zajednica koja se sastoji od šest saveznih država i dva autonomna teritorija te osam nesamostalnih teritorija. Otoci Koraljnog mora. Nesamostalni teritoriji su Jervis Bay Territory. su Tasmania.35 stan. Savezne države i teritoriji Australije teritoriji i Australian i McDonaldovo otočje te QUEENSLAND (podaci za 2006. stoljeća kad je u njegovoj unutrašnjosti pronađeno zlato. 90% stanovništva danas je 18 . Božićni otok. New South Wales. Savezne države su Queensland. otok Norfolk. a zbog vječno osunčanih plaža poznata je i pod nazivom The Sunshine State. otoci Ashmore i Cartier. Northern Capital South Australia i Western Australia. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 730 648 km2 4 164 590 2. Queensland je najviše naseljavan 60-ih godina 19. Victoria. Kokosovi otoci./km2 Brisbane sjeveroistočni dio Australije Queensland ili Kraljičina Zemlja je veličinom druga savezna država Australskog Saveza.

Glavni i najveći grad je BRISBANE. treći najveći grad u Savezu. Srednje zimske temperature su 15°C. a srednje ljetne 26°C zbog čega je ta država tijekom cijele godine turistički atraktivna. Danas je Brisbane važna izvozna luka i ima razvijenu industriju. Grad i rijeka ime su dobili po britanskom astronomu i upravitelju Sir Thomasu Brisbaneu koji je kasnije postao guverner Novog Južnog Walesa. U Brisbaneu živi oko 1 900 000 stanovnika. godine za kao kažnjenička kolonija britanske zatvorenike. Veći dio prostora obuhvaća suptropska klima pa godišnje opadne oko 1100 mm kiše. godinu) Površina: 800 642 km2 19 . a razvijeno je i govedarstvo. zatim Townsville – važna pomorska luka i turističko odredište. Također je značajno i rudarstvo zbog nalazišta ruda zlata. Brisbane NEW SOUTH WALES (podaci za 2006. Queensland pokriva 50% australske proizvodnje govedine. ugljena. Nastao je na ušću rijeke Brisbane 1924. industrijski i lučki grad. Ostali važniji gradovi su GOLD COAST koji je uz Brisbane najbrže rastući grad u Australiji i vrlo važno turističko središte za domaće i strane turiste. bakra i srebra. poglavito industriju konzervi i prerade mesa. 35 000 ih živi u glavnom gradu Brisbaneu. Najvažnija djelatnost je uzgoj šećerne trske. Toowoomba – važno turističko odredište u unutrašnjosti te Cairns – turistički. no to je grad koji u Australiji najbrže raste jer u njega doseljavaju Australci iz svih dijelova zemlje.Australija koncentrirano u uskom obalnom pojasu. Posebno je atraktivan Veliki koraljni greben. Od nešto više od 70 000 Aboridžina koji žive u Queenslandu. ali i doseljenici iz drugih država.

gradu živi tek 147 000 stanovnika. godine u prirodnom zaljevu Opera. a 2000. Nekoliko puta je izabran kao najbolje odredište za život i odmor. godinu) 20 . Danas je najveći i najmnogoljudniji australski milijuna grad i u no njegovom u samom metropolitanskom okružju živi oko 4. Newcastleu i Wollongongu. U svijetu je između ostalog poznat po čuvenoj zgradi Opera House. Sydney Sydney je uz Melbourne prometno. gospodarsko.45 stan.Australija Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 6 817 100 8. Brojem stanovnika i veličinom gospodarskog sustava to je najveća savezna država Australskog Saveza. 1/3 australskog izvoza potječe iz Novog Južnog Walesa. Olimpijskih igara. 90% stanovništva živi u gradovima. Najviše se izvoze proizvodi automobilske. tekstilne i prehrambene industrije. Sydney je važno turističko odredište cijele Australije i Oceanije. Ostali veći i važniji gradovi su WOLLONGONG i Newcastle. godine bio je domaćin XXVII. kulturno i VICTORIA (podaci za 2006. a čak 2/3 stanovništva živi u tri najveća grada – Sydneyu. U Novom Južnom Walesu živi i 30% svih australskih Aboridžina što čini oko 1% ukupne populacije te savezne države. financijsko. Ti su gradovi uz Sydney gradovi s najviše hrvatskog stanovništva u Australiji./km2 Sydney jugoistočni dio Australije New South Wales ili Novi Južni Wales je najstarija savezna država Australije. metalne. a ujedno i najveći grad u Australiji je SYDNEY. znanstveno središte Australije. Glavni grad Novog Južnog Walesa. Taj je grad nastao 1788.3 stanovnika.

Arhitekturom je vrlo sličan engleskim gradovima. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Tasmanija najveći je najmanja koji australska je dobio savezna ime po otok 68 401 km2 489 600 7./km2 Hobart na jugoistoku država. a u svijetu je treći grad po broju Grka (odmah iza Atene i Soluna). metalna. Glavni grad Victorije je drugi najveći grad u Australiji – MELBOURNE. Površinom je za samo 600 km2 manja od Velike Britanije. zrakoplovna. a do 1927. godine na rijeci Yarri.16 stan. od kojih je Tasmania Tasmanija 21 . drvna i prehrambena industrija. Osnovan je 1835. kemijska. Zbog svoje blage klime poznata je i pod nazivom Garden State. no najgušće je naseljena i najviše urbanizirana. a Melbourne je uz Sydney najvažnija australska izvozna luka. je bio glavni grad Australskog Saveza.47 stan./km2 Melbourne jugoistočni dio Australije Victoria je najmanja kopnena australska savezna država. Uz turizam su razvijene automobilska. Melbourne TASMANIA (podaci za 2006. Prostire se na 334 otoka.Australija Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 227 416 km2 5 110 500 22.

godine i danas ima samo 195 000 stanovnika./km2 22 . Zbog ugodne i tople mediteranske klime vrlo je važan turizam. metalna i tekstilna industrija te industrija konzervi. godine. Osnovan je 1836. Na jugu je prisutno voćarstvo i vinogradarstvo. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije South Australia ili Južna Australija je država koja ima granicu sa svim saveznim državama Australije osim sa Tasmanijom. Glavni grad je HOBART koji je nakon Sydneya najstariji grad u Australiji. a ime je dobio po engleskoj kraljici Adelaide. SOUTH AUTRALIA (podaci za 2006. Na Tasmaniji su prije dolaska Europljana živjeli Aboridžini. godine otkrio – Abelu Tasmanu.49 stan. Ima razvijenu automobilsku. Englezi su nakon doseljenja vršili genocid nad njima i smanjili njihov broj sa 5000 na 300 u 30 godina.1 milijun stanovnika. Glavni grad Južne Australije je ADELAIDE – peti najveći grad u Australiji. Zbog čestih festivala naziva se i državom festivala.79 stan. Među većim gradovima ističu se još Devonport i Launceston. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: 2 529 875 km2 2 050 900 0.Australija nizozemskom moreplovcu koji ga je 1642. Osnovan je 1804. Razvijene su papirna./km2 Adelaide središnji južni dio Adelaide WESTERN AUSTRALIA (podaci za 2006. 983 482 km2 1 558 200 1. metalnu i tekstilnu industriju te brodogradnju. Od ostalih važnijih gradova ističe se još Port Augusta. Ima oko 1. supruzi kralja Williama IV.

Razvio se sredinom 19. Sjeverni dijelovi Teritorija izloženi su orkanskim vjetrovima sa Indijskog oceana koji se nazivaju willy-willies. Obuhvaća sjeverni i središnji dio Australije.15 stan. To je grad u kojem danas živi mnogo japanskog i kineskog stanovništva. Glavni grad Sjevernog Teritorija je DARWIN. Darwin je jedina australska luka na sjeveru kontinenta. Zbog pješčane podloge i nalazišta zlata. Ostali važniji gradovi su Albany i Kalgoorlie. Glavni grad je PERTH – četvrti najveći grad u Australiji./km2 Darwin središnji Australije sjeverni dio Turistički kamp pored Alice Springsa Perth zapadni dio Perth Northern Territory ili Sjeverni Teritorij je veći od dva savezna autonomna teritorija Australskog Saveza. NORTHERN TERRITORY (podaci za 2006. a izvozi uglavnom u srednjoistočne i afričke zemlje. Zauzima zapadnu trećinu kontinenta. Kao i Zapadna Australija zbog pustinjskog prostora ima vrlo slabu naseljenost.Australija Glavni grad: Položaj: Australije Western Australia ili Zapadna Australija je najveća australska savezna država. 23 . Ipak. no zbog pustinjskog prostora je vrlo slabo naseljena. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 349 129 km2 207 700 0. Perth je najvažnija australska luka na Indijskom oceanu. Zapadna Australija se naziva i Zlatna država. stoljeća na Labuđoj rijeci koja je ime dobila po crnim labudovima koji su i simbol Zapadne Australije. a zbog neposredne blizine Ayersove stijene važno je turističko odredište. najposjećeniji grad u Teritoriju je ALICE SPRINGS koji se nalazi u gotovo samom središtu Australije.

godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Australia Capital Territory ili Teritorij Glavnog Australskog Grada je manji od dva savezna autonomna teritorija u Australskom Savezu. godine zamijenivši dotadašnju himnu God Save the Queen koja je postala kraljevska himna. Sagrađena je 1913. 2 280 km2 336 400 142. 24 . godine s namjenom da bude glavni grad Australskog Saveza. Australska ZASTAVA je plava tkanina sa šest bijelih zvijezda koje označavaju šest saveznih država te sa britanskom zastavom u gornjem lijevom uglu što kruni označava odnosno Australska zastava podređenost britanskoj britanskom kralju. a to je i postala 1927. Nalazi se unutar teritorija Novog Južnog Walesa. Te godine Australci su izabrali zlatnu i zelenu za nacionalne boje. godine. Nacionalnom himnom proglašena je 1984.6 stan. Australska nacionalna HIMNA je obrađena verzija pjesme Advance Australia Fair koja je premijerno izvedena još 1788.Australija AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (podaci za 2006. no pod izravnom je upravom glavnog australskog grada – Canberre. godine. Glavni grad Teritorija i cijelog Australskog Saveza je CANBERRA. Zbog sličnosti sa američkim gradovima Canberru nazivaju australskim Washingtonom./km2 Canberra jugoistočni dio Canberra POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE NACIONALNI SIMBOLI AUSTRALIJE Australski nacionalni simboli su zastava i himna.

U Australiji je na saveznoj razini predstavlja generalni guverner. Savezni Parlament nalazi se u Canberri i sastoji se od dva doma – zastupničkog doma i senata. Kod izbora guvernera. Trenutno je to kraljica Elizabeta II. a kraljica ga Kraljica Elizabeta II potvrđuje. AUSTRALSKA ZAKONODAVNA VLAST Zakonodavnu vlast u Australiji ima Australski Savezni Parlament na saveznoj razini te državni parlamenti na razini pojedinih saveznih država. Narod bira predstavnike u oba doma. većinskih U i Senatu je najčešće uravnotežen zastupnika manjinskih stranaka što služi kao valjano Zgrada Australskog Parlamenta ispitivanje Vladinih odluka. sloboda govora i sloboda udruživanja. U australskoj saveznoj upravi sudjeluju Australska Vlada i Australski Parlament i britanska kraljica koju predstavlja generalni guverner. Guverner ima velike ovlasti. Senat čini 76 senatora koji se biraju na mandat od 6 25 godina. a nakon osamostaljenja priznaju britanskog monarha kao svog vrhovnog vladara.Australija AUSTRALSKA UPRAVA Sustav upravljanja u Australiji temelji se na liberalnoj demokraciji pri čemu se uzima u obzir sloboda i tolerancija vjeroispovijesti. . Vlada predlaže kraljici guvernera. no obično djeluje prema savjetima ministara. U zastupničkom domu mjesta se popunjavaju po načelu broj glasova je razmjeran broj broju mandata. a na državnoj razini državni guverneri. AUSTRALSKI VLADAR Australija je članica britanskog kolonijalnog saveza Commonwealtha u kojem se nalaze samostalne države koje su bile britanske kolonije.

do 2006. Ustav određuje ovlasti zakonodavnog tijela.Australija AUSTRALSKA IZVRŠNA VLAST Izvršno tijelo u australskom upravnom sustavu čini Australska Savezna Vlada koju čine ministri izabrani u parlamentu. Na čelu vlade je premijer. lokalne vlade koje izaberu ti parlamenti te državni guverneri. godine. Lokalna vlada surađuje sa saveznom vladom i izvršava sve zadaće koje nisu na saveznoj razini. saveznim se državama javno na osnivanja glasovalo Commonwealtha . i osobe odazovu moraju platiti globu. već na razini pojedine savezne države ili teritorija. predstavljao John Howard. Trenutni premijer je Kevin Rudd koji je na to mjesto došao 2007. godine kada je osnovan Parlament Australskog Commonwealtha. a održavaju se prosječno svakih dvije i pol godine. Ustav dopušta da bilo što izjavljeno u parlamentu AUSTRALSKI IZBORNI SUSTAV Savezni parlamentarni izbori održavaju se od 1901. izvršnog tijela i sudskog tijela te inzistira da članovi izvršnog tijela budu i članovi zakonodavnog tijela. LOKALNA VLAST U AUSTRALIJI U Australiji lokalne predstavnike vlasti čine parlamenti saveznih država i teritorija. AUSTRALSKI USTAV Australija ima pisani ustav donesen prilikom osnivanja Australskog Saveza 1901. godine pobjedom laburista na izborima nakon dugogodišnje dominacije konzervativaca koje je kao premijer u nekoliko mandata od 1996. obvezni U Izbori su u Australiji koje se ne prije više 26 ''Australsko glasovanje'' Izvorni Australski ustav može biti objavljeno svima bez straha od tužbe zbog klevete. Izbori se moraju održati unutar tri godine od posljednjih izbora.

fleksibilno tržište radne snage i djelotvorna demokratska uprava. godine Južna Australija dala je kao druga država na svijetu pravo glasa ženama.Australija izbornih mjesta. Najvažnije stranke u Australiji su Liberalna stranka. Glavne odlike australskog gospodarstva su visok rast. konkurentan poslovni prostor. Seljačka stranka i Laburistička stranka. ekonomija temeljena na niskim kamatnim stopama. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE Australija je danas jedna od država s najuspješnijim gospodarstvom na svijetu. 1856. godine Južna Australija dala je pravo glasa svim muškarcima bez obzira posjeduju li zemlju i imaju li visoko obrazovanje. 1855. nizak stupanj inflacije. 27 . 1895. Pravo glasa imali su samo odrasli muškarci koji posjeduju zemlju i visoko su obrazovani. godine Victoria je kao prva država uvela tajno glasovanje koje je kasnije u svijetu ostalo poznato kao australsko glasovanje.

Australska vina su u posljednjih 15-ak godina jedna od najcjenjenijih u svijetu. prema Stočarstvo je u zastupljeno stepskim unutrašnjosti prostorima gdje se stoka napaja vodom iz brojnih arteških bunara. RATARSTVO Glavna ratarska kultura je uzgoj žitarica. Australci su prvi u svijetu počeli koristiti umjetne kiše za navodnjavanje u suhim područjima. PRIMARNI SEKTOR DJELATNOSTI Najvažnije djelatnosti primarnog sektora su stočarstvo i poljodjelstvo. promet i osposobljavanje za rad. 28 . U sjevernim dijelovima Australije uzgajaju se šećerna trska i tropsko voće. Prevladava farmerski sustav proizvodnje u kojem je zbog manjka radne snage rad gotovo potpuno mehaniziran. Godišnje se proizvede 14 milijuna tona pšenice od čega se čak 70% izvozi. zdravstvo. Uzgojni sustav broji oko 150 Australsko ovčarstvo milijuna grla ovaca tako da na jednog Australca u prosjeku dolazi 7 ovaca. Australska proizvodnja vune iznosi oko 930 000 tona godišnje što je oko 30% ukupne svjetske proizvodnje vune. dok se na jugu uzgaja različito voće – jabuke.Australija Zbog prirodnih bogatstava Australija je još tijekom 19. stoljeća imala visok životni standard. Tim se djelatnostima bavi samo oko 5% stanovništva. no ostvaruje se velika proizvodnja. banane… U jugoistočnim i jugozapadnim dijelovima gdje prevladava mediteranska klima uspijeva vinova loza. STOČARSTVO Najrazvijenija grana primarnog sektora je stočarstvo. Oko 80% stočara bavi se ovčarstvom. Polupustinjski predjeli se organiziranom melioracijom pretvaraju u obradive površine i pašnjake. agrumi. a i neprekidno se ulagalo u društvenu infrastrukturu – obrazovanje. a danas je razvijen čitav sustav poljoprivrednog navodnjavanja. Ovčarske farme su veliki posjedi sa više tisuća hektara površine. Uglavnom se uzgajaju merino ovce zbog kvalitetne vune koju Australija izvozi.

Od industrijskih grana u Australiji prve su se razvila prehrambena i tekstilna industrija. a procvat nakon Drugog svjetskog rata.Australija Osim ovaca uzgajaju se i druge vrste goveda. Na sjeveru prevladavaju tropske i mangrova šume. Danas su uz prehrambenu i tekstilnu najvažnije industrijske grane u Australiji metalurgija i strojogradnja. godišnji ulov ribe iznosi tek 220 000 tona godišnje. a na jugu šume eukaliptusa. Godišnja proizvodnja obrađenog drveta iznosi oko 17 milijuna m2. U novije vrijeme sve je više šuma zaštićeno. a marikultura u plićim dijelovima mora. U sjevernim savanama uzgajaju se tovna goveda kojih je 2003. Tijekom Drugog svjetskog rata zbog razvijene industrije Australija je bila glavni opskrbljivač Saveznika na dalekoistočnoj fronti. Ribarstvo je razvijenije na Tasmaniji i u zapadnom dijelu Australije. a u prvoj polovici 20. Iako je industrijska proizvodnja velika. najvažnija djelatnost je rudarstvo. U početku se tekstilna industrija temeljila na pamuku. RIBARSTVO Ribarstvo je u Australiji slabo razvijeno. godine bilo oko 20 milijuna. u planinskim predjelima četinjače. ŠUMARSTVO Šume zauzimaju 19% ukupne australske površine. a razvijene su i kemijska. Iako Australija ima dugačke obale i velike morske površine. Šuma na sjeveru Australije SEKUNDARNI SEKTOR DJELATNOSTI U sekundarnom sektoru djelatnosti zaposleno je oko 27% aktivnog australskog stanovništva. INDUSTRIJA Australska industrija veliki rast zabilježila je između dva svjetska rata. Nakon Drugog doprinosila sa oko 65% ukupnom dohotku. svjetskog rata industrija je 29 . stoljeća osnovna sirovina postala je ovčja vuna. posebice uzgoj račića.

Australija automobilska i elektroindustrija. srebra. Današnja rudarska proizvodnja okrenuta je vađenju ugljena. Australija izvozi veći dio svoje proizvodnje. a nalazi se i među pet najvećih proizvođača kobalta. boksita i željeza. antimona. a spada i među četiri Trgovačka luka u Melbourneu najveća svjetska izvoznika hrane. olova. promet i uslužne djelatnosti. mangana. izvozi se i mnogo prerađivačkih proizvoda među 30 . Proizvodne tvrtke uglavnom su male kompanije. a ukupnom dohotku mnogo pridonose i turizam. mliječni proizvodi. šećer). Uglavnom se iskopavaju lignit kameni i mrki ugljen. Početna godišnja proizvodnja zlata 1850-ih i 1860-ih godina iznosila je oko 100 tona. TRGOVINA Za Australiju je vrlo važna vanjska. olova i srebra. U Zapadnoj Australiji pokraj jezera Argyle nalazi se najveći rudnik dijamanata na svijetu. Najvažnija djelatnost je vanjska trgovina. RUDARSTVO Prva rudarska naselja u Australiji javila su se sredinom 19. Osim prehrambenih (meso. kobalta… Posebno je Rudarsko postrojenje važna proizvodnja najveći boksita. cinka. pšenica. Obilno se proizvode i obojeni metali poput cinka. bakra. stoljeća nakon otkrića zlata u Victoriji je i zapadnoj Australiji. a od metala se najviše proizvodi željezo. prekomorska trgovina koja ostvaruje 20% australskog BDP-a. svjetski Danas je Australija proizvođač boksita i ugljena. u Australskom Australiju i zlatnom razvoj groznicom počelo masovno useljavanje gospodarstva. U novije vrijeme pronađena su bogata nalazišta nafte i urana. a danas iznosi oko 20 tona. TERCIJARNI SEKTOR DJELATNOSTI U tercijarnom sektoru djelatnosti zaposlena je većina aktivnog australskog stanovništva.

Najvažniji australski prekomorski partneri su Velika Britanija. A od 20 zemalja u koje najviše izvozi. Za prijevoz teškog tereta između različitih dijelova Australije najčešće se koristi obalna plovidba. Francuska. Melbourne. Australija je zračnim prekomorskim zemljama.Australija kojim najvažnije mjesto zauzimaju vuna i proizvodi od vune. Do početka 21. izvoz je višestruko veći od uvoza pa nema trgovinskog deficita. Brisbaneu i Perthu. Duga je 5600 km i putovanje njom traje 6 dana. PROMET Razvoj prometa u 20. a isto tako je ublažio velike udaljenosti između pojedinih dijelova australskog kontinenta. Cestovni promet u Australiji Za farmere i poslovne ljude najvažniji je linijama povezana i sa mnogim zračni promet. 16 se nalazi u Aziji. Morski promet ima velik značaj za Australiju i zbog vanjske trgovine budući da je Australija veliki izvoznik. Japan i Indija. stoljeća sagrađeno je oko 900 000 km prometnica. Osim zrakoplovne povezanosti svih većih australskih gradova. ipak mora uvoziti prijevozna sredstva i radne strojeve. Najvažniji aerodromi nalaze se u Sydneyu. čelik). stoljeću ublažio je prirodnu izolaciju Australije od ostatka svijeta. Victoriji i južnom dijelu Queenslanda. no gusta cestovna mreža postoji samo u Novom Južnom Walesu. Ipak. Isto tako uvozi i različite tekstilne proizvode osim vune. Iako Australija ima razvijenu automobilsku proizvodnju i izvozi automobilsku opremu. Cestovni promet važan je za međugradsko povezivanje. U Australiji postoji preko 400 zračnih luka s redovitim putničkim prijevozom. U prometnom sustavu najvažniju ulogu ima željeznička mreža duga gotovo 40 000 km koja se sastoji od vrlo dugih pruga koje idu usporedno s istočnom i južnom obalom kontinenta i od više pruga koje prodiru u unutrašnjost. Najvažnije 31 . Glavna željeznička pruga ide u smjeru istok-zapad. Izvoze se i različite rude – ugljen te različiti metali (željezo. Sjedinjene Američke Države.

a na zapadnoj obali Perth. znamenite građevine i mostovi te nacionalni parkovi s brojnim egzotičnim biljnim i životinjskim vrstama.Australija pomorske luke su Sydney. Turiste najviše privlače Sydney. OBRAZOVANJE Australski obrazovni sustav uključuje gotovo 11 000 škola i fakulteta. Melbourne. Brisbane. U Australiji je dozvoljeno kloniranje stanica čime je omogućeno području medicine i biologije. Pohađanje škole obavezno je 32 . Australiju godišnje posjeti više od 4. Gold Coast i Surfer's Paradise. kulturu. Također su razvijene i književnost te glazbena i kazališna umjetnost. a o njemu brinu savezna i lokalne državne vlade. upravu i obranu. zdravstvo. KULTURA I UMJETNOST Kultura je u Australiji sastava vrlo raznolika zbog nehomogenog gradskog stanovništva. obrazovanje. KVARTARNI SEKTOR DJELATNOSTI Kao i u razvijenim državama. a u posljednje vrijeme procvat doživljava i australska filmska umjetnost. Brisbane i Newcastle. TURIZAM Iako je izolirana od svijeta. Sektor obuhvaća najobrazovanije Australce. no brojni su i turisti iz SAD-a i Europe. Aboridžinska umjetnost dublje istraživanje na Najstarija australska umjetnička djela su aboridžinske spiljske slike koje potječu od prije nekoliko desetaka tisuća godina. Melbourne. kvartarni sektor je najviši sektor djelatnosti i obuhvaća znanost. najviše iz Japana i Novog Zelanda. ZNANOST Australija mnogo ulaže u znanost i tamo se provode različita istraživanja na gotovo svim područjima znanosti.5 milijuna stranih turista iz cijelog svijeta. Glavne turističke atrakcije Turističko središte Surfer's Paradise su vječno osunčane plaže.

bolesnima medicinsku pomoć pruža Kraljevska zračna medicinska služba osnovana u Queenslandu 1928. godine. Prevlaka je potopljena transgresijom mora prije 10 000 godina ostavljajući tasmanijske Aboridžine odijeljene od ostatka australskih domorodaca.Australija do 15. a australske obrambene snage redovito sudjeluju u UN-ovim operacijama. u unutrašnjosti je vrlo malo bolnica. stoljeća u Australiji se sve češće obrazuju azijski studenti. a u Tasmaniji do 16. godine. Australske vojske i Kraljevskog australskog zrakoplovstva. OTKRIĆE AUSTRALIJE Postojanje tajanstvene zemlje na južnoj polutci u Europi se pretpostavljalo već u srednjem vijeku iako su je poznavali samo Kinezi. Ta je zemlja nazvana Terra australis incognita ili Nepoznata južna zemlja. Prvi kontakt Europljana s Australijom imali su portugalski i španjolski 33 . OBRANA Australska obrana sastoji se od Kraljevske australske mornarice. Aboridžini su kao lovci i skupljači naselili cijeli kontinent uključujući i Tasmaniju koja je s kopnom bila povezana prevlakom. Od druge polovice 20. ZDRAVSTVO Australsko zdravstvo uključuje državne i privatne bolnice. Zbog slabo naseljenog polupustinjskog i stepskog područja. a isto tako i državne i privatne fondove zdravstvenog osiguranja. Australske snage u UN-ovoj misiji POVIJEST AUSTRALIJE DOLAZAK ABORIDŽINA Naseljavanje Australije započelo je najvjerojatnije prije 40 000 godina kad su iz Azije na australsko kopno stigli preci današnjih Aboridžina. Australija je ima sklopljene vojno-obrambene saveze s mnogim zemljama. Japanci i Indijci. U vojnoj službi je oko 50 000 ljudi.

godine i na Tasmaniji je osnovan prvi grad – Hobart. Sredinom prve polovice 19. stoljeća počinju nastajati gradovi koji će prihvatiti najviše doseljenika. godine uplovio u zaljev Botany. 1829. su se počeli stizati prvi slobodni doseljenici. godine. travnja 1770. a dvadeset jednu godinu kasnije Tasmanija je proglašena zasebnom britanskom kolonijom. On je oplovivši sjeverne i istočne obale 24. godine na jugu Queenslanda na rijeci Brisbane podignut je istoimeni grad. Računa se da je u do sredine 19. siječnja 1788. a i uzgajali su biljke i životinje dopremljene iz Europe. godine na putu prema Novom Zelandu otkrio Tasmaniju. STOLJEĆA 1804. Otkrivač Australije James Cook budući Sydney. godine i u prirodnom zaljevu Opera izgradili prvo naselje – Port Jackson. godine iz Europe. 1824. godine na jugoistočnoj obali Guvernerska kuća u Melbourneu 34 . stoljeća u Australiju dopremljeno oko 170 000 kažnjenika. godine i parlament je donio odluku o osnivanju kažnjeničke kolonije u Australiji. 1817. krčiti šume. 1835. studenog 1642. ceste. Nizozemski moreplovac Abel Tasman je 24. Kažnjenici su morali graditi nastambe. OSNIVANJE AUSTRALIJI PRVE KOLONIJE U Britanski zatvori postali su popunjeni 1786. Iste godine Cook je proglasio prostor Australije britanskim kolonijalnim posjedom. Pronalazačem pravog australskog kopna smatra se engleski moreplovac James Cook. a posljednji kažnjenici stigli su 1868. najviše iz Engleske. Prvi kažnjenici stigli su u Australiju 26.Australija moreplovci koji su doplovili do sjevernih obala kontinenta. godine na jugozapadnoj obali nastao je grad Perth. RAZVOJ AUSTRALIJE U PRVOJ POLOVICI 19.

godine otkrićem zlata u Victoriji počinje zlatna groznica zbog čega se u Australiju useljavaju kopači zlata. godine u Melbourneu su se okupili predstavnici pet kolonija sa kontinenta te Tasmanija i pripremili ustav budućeg saveza neovisnih britanskih kolonija Australije. 1850. Tako se broj australskog stanovništva u desetak godina povećao sa 450 000 na 1 150 000. Tasmanija i Južna Australija postaju samoupravne kolonije. 1911. siječnja 1901.Australija grad Melbourne. no na njenom teritoriju nije bilo borbi. Zlatnu groznicu i porast broja stanovnika je nastavljen pronalaskom zlata i u Zapadnoj Australiji. godine Novi Južni Wales. ZLATNA GROZNICA U AUSTRALIJI 1851. Glavni grad Saveza postao je Melbourne. OSNIVANJE AUSTRALSKOG SAVEZA 1891. godine. 1. Tako je iste godine iz Novog Južnog Walesa izdvojen Australian Capital Territory i počela je gradnja novog glavnog grada. Grad je Zgrada starog australskog parlamenta dobio ime Canberra. 1869. godine osnovan je Commonwealth of Australia (Australski Savez). Ishod referenduma bio je pozitivan. godine australski parlament donosi odluku o gradnji novog glavnog grada i izdvajanju teritorija glavnog grada od ostatka države. 35 . a glavnim gradom postao je 1927. a godinu dana kasnije ponad Velikog australskog zaljeva grad Adelaide. godine na sjevernoj obali nastaje grad Darwin. a završena je 1913. 9. RAZDOBLJE AUSTRALSKOG COMMONWEALTHA U Prvom svjetskom ratu Australija je sudjelovala na strani sila Antante. godine u svim kolonijama u Australiji održan je referendum o stvaranju saveza država. srpnja 1900.

1976. 1928. kolovoza 1997. 13. Nakon uspješnih osvajanja u jugoistočnoj Aziji. godine Aboridžini dobivaju svoj parlament. godine australski parlament uveo je australski dolar kao službenu valutu Australskog Saveza i australskih izvandržavnih posjeda. veljače 1966. no već 1931. a vojne jedinice sudjelovale su i na ratištima u Europi i sjevernoj Africi. godine Australija dobiva himnu – Advance Australia Fair. godine Queensland uvodi Kraljevsku zračnu medicinsku službu za pomoć stanovnicima u unutrašnjosti gdje nema bolnica u blizini. U današnje vrijeme Australija je multinacionalna gospodarski razvijena država s visokim stupnjem tolerancije prema ostalim rasama i kulturama. godine Aboridžini državljanstvo dobivaju i australsko ravnopravnost sa ostalim građanima Australije. Japan je 1942. 14. godine u središnjem dijelu australskog kontinenta utemeljen je treći autonomni teritorij – Središnja Australija. U Drugom svjetskom ratu Australija se pridružila bloku Saveznika i sudjelovala u borbama na dalekoistočnoj fronti.australski dolari Sydneyu završena je gradnja zgrade Opera. a 1973. 36 . Od 1930. godine aboridžinski parlament izglasao je Izjavu o isprici (Statement of Apology) kojom Aboridžini izražavaju žaljenje zbog ugnjetavanja Aboridžina od strane prijašnjih politika i daju potporu budućoj pomirbi između svih Australaca. godine spojena je sa Sjevernim Teritorijem. 1967. Iste godine u Službena australska valuta . godine australska vlada počela je proces integracije aboridžinskog stanovništva u australsko društvo. 1984. godine australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. godine izravno napao i Australiju bombardirajući Darwin.Australija 1926.

Sydneyski Hrvati otvorili su prve vinarije i prve mljekarske kooperacije u Novom Južnom Walesu. Hvar. Wollongongu. Organizirani su u pet ''hrvatskih klubova'': HK Kralj Tomislav. HRVATSKA ZAJEDNICA U SYDNEYU Prema najnovijim podacima iz 2006. Wollongong. HVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI Hrvatska zajednica u Australiji danas broji oko 240 000 Hrvata. Ti poslijeratni doseljenici su iz Slavonije. Hobartu. Melbourne. Vis te makarsko primorje. banaka te pokretanje hrvatskih medija (novine i radio). a pokrenula je i izgradnju hrvatskih crkava. 37 Zgrada hrvatske zajednice u Sydneyu . Melbourneu. Like i Hrvatskog zagorja. Brač. Uglavnom žive u Sydneyu.Australija HRVATSKA ZAJENDNICA U AUSTRALIJI DOLAZAK HRVATA U AUSTRALIJU Prvi Hrvati u Australiju su došli sredinom 19. Hrvatska zajednica u Sydneyu organizirala je i hrvatske sportske klubove i folklorne grupe. Većinom su to bili ljudi iz Dalmacije koji su se selili u prekomorske zemlje ''trbuhom za kruhom''. stoljeća Hrvati su zauzeli značajno mjesto u australskom vinogradarstvu i građevinarstvu. društvo HK Jadran i Hajduk. Značajno je i doseljavanje između dva svjetska rata. Hrvatsko Sydney kulturno društvo Bosna. a naseljavali su uglavnom veće australske gradove – Sydney. lančanim sustavom prema kojem je uspjeh prvih privukao dolazak drugih. godine u Sydneyu živi oko 60 000 Hrvata. Brisbaneu i Newcastleu. HK Dalmacija Hrvatsko Sydney. stoljeća. Glavni prostori odakle dolaze Hrvati su hrvatski otoci – Korčula. Perthu. a najviše se Hrvata uselilo nakon Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. Hrvati su se uglavnom doseljavali tzv. Perth… Tijekom 20.

hrvatske Pročelje kuće hrvatske zajednice u Wollongongu nogometne klubove. Uglavnom rade u industriji ili su vlasnici restorana. U Hobartu i Launcestonu.Australija HRVATSKA ZAJEDNICA U WOLLONGONGU U stanovništvu Wollongonga. trgovina. Hrvati su i ovdje izgradili organizirani su hrvatske crkve. Hrvati u su najzastupljenija klubove. mehaničarskih radnji ili tvornica. HRVATSKA ZAJEDNICA NA TASMANIJI Na Tasmaniji živi oko 1200 Hrvata. Hrvati su nakon Australaca najzastupljenija etnička skupina. pokrenuli etnička skupina nakon Australaca. 38 . Većina je došla nakon Drugog svjetskog rata. a imaju i mjesto u programu državne radiopostaje u Hobartu.

Istočni središnji dio Australije čini velika arteška zavala sa stepama na kojima pasu ovce i gdje se proizvode ratarske kulture koje ne traže velike količine vode. Australski Savez podijeljen je na šest saveznih država i dva savezna autonomna teritorija. Političko-regionalizacijski Australija je uređena kao savez nezavisnih država. Istočni i jugoistočni rub Australije čine Veliko razvodno gorje i obale bogate bujnom vegetacijom. Na čelu država nalaze se guverner koji predstavlja britansku kraljicu Elizabetu II. Europljani su Australiju otkrili tek u 17. a vegetacija niska. stoljeću. U demografskom smislu Australija je nehomogena zemlja s različitim kulturama. Australija trguje s većinom država u svijetu i izvozi veći dio svoje proizvodnje. U unutrašnjosti nema industrije. Australsko gospodarstvo počiva na visokoj produktivnosti ratarske i stočarske (posebice ovčarske) proizvodnje. U tom pojasu živi najveća većina australskog stanovništva i tu je koncentrirana većina industrije. državni parlament i državna vlada. naseljenosti i gospodarskih grana. Povijest Australije počinje naseljavanjem Aboridžina prije oko 40 000 godina. a prvi doseljenici 39 . Čitav Savez ima generalnog guvernera. savezni parlament i saveznu vladu čije je središte u glavnog gradu Canberri. a turizam je zastupljen također samo u jugozapadnom obalnom dijelu te u središtu Australije oko grada Alice Springs.Australija ZAKLJUČAK Australija je najrazvijenija država južne Zemljine polutke. Naseljenost je ovdje slaba. a posebnu vrijednost ima prisutnost Aboridžinske civilizacije i kulture. a najvažnije gospodarske grane su vanjska trgovina i turizam. a jedina veza australskog kontinenta s ostatkom kopna čine otoci jugoistočne Azije. vrlo razvijenom rudarstvu. Reljef i klima Australije uvjetuju različitost vegetacije. Na zapadnoj polovici kontinenta prevladava pustinjski i polupustinjski prostor s oskudnom vegetacijom i vrlo slabom naseljenošću s iznimkom jugozapadnog obalnog pojasa koji je bogat i vegetacijom i stanovništvom. Nalazi se između Indijskog i Tihog oceana.

1.wikipedia.Australija dolaze krajem 18. Mozaik knjiga. http://www. Šegota.croatia. stoljeća doseljavali brojni emigranti iz različitih država svijeta pa tako i iz Hrvatske. Samobor. 2.gov.embassy. ''Australian Embassy''. Regionalni razvoj svijeta. Encarta Reference Library 2005 6. siječnja 1901. 3. 5. Vuk. Zagreb.au 40 . Znanje.org 7.. POPIS LITERATURE 1. vinogradari ili građevinari. Ružica i dr. godine britanske kolonije u Australiji osnivaju savez Commonwealth of Australia koji postaje nova nezavisna država u svijetu. Veliki školski atlas. Faktopedija. Nakon pronalaska zlata ubrzano raste broj stanovnika. U australskim gradovima su organizirani u hrvatske zajednice. Zagreb. Geografija Australije i Oceanije. 2001. http://hr. 2003. Tomislav i Filipčić. ''Australia''. 2002. Zagreb. ''Australija''. Meridijani. i 20. U Australiju su tijekom 19. stoljeća kada Australija postaje britanska kolonija. Anita. Znanje. Hrvati su tamo postali uspješni poduzetnici. 2004. 4.