GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA Opća gimnazija

MATURALNI RAD

AUSTRALIJA
Predmet: geografija Mentor: prof. Učenik: Domagoj Brlas, Neven Tandarić, 4b

Virovitica, travanj, 2008.

Australija

SADRŽAJ
1. Sadržaj …………………………………………………………………………………………… ………… 2. Uvod …………………………………………………………………………………………… …………… 3. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI ………………………………………………………………………. 4. GEOGRAFIJA AUSTRALIJE …………………………………………………………………………. 4.1. Geografski položaj i smještaj Australije …………………………………………………. 4.2. Reljef Australije ……………………………………………........................................... 4.3. Klima Australije ……………………………………………………………………………………… 8 5. DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………………. 5.1. Opći podaci o stanovništvu Australije ………………....................................... 5.2. Sastav i struktura stanovništva Australije ……………….................................. 5.3. Raspodjela stanovništva ………………………………………………………………………… 5.4. Domorodačko stanovništvo …………………………………………………………………… 5.5. Jezična slika Australije …………………………………………………………………………… 13 12 11 10 10 10 5 5 5 4 3 1

2

Australija

5.6. Religijska slika Australije ……………………………………………………………………….. 6. REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………….. 6.1. Queensland …………………………………………………............................................ 14 6.2. New South Wales ………………………………………………………………………………….. 15 6.3. Victoria …………………………………………………………………………………………… …….. 6.4. Tasmania …………………………………………………………………………………………… ….. 6.5. South Australia ………………………………………………………………………………………. 18 6.6. Western Australia ………………………………………………………………………………….. 18 6.7. Northern Territory …………………………………………………………………………………. 19 6.8. Australian Capital Territory ……………………………………………………………………. 7. POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE ………………………………………………… 7.1. Nacionalni simboli Australije …………………………………………………………………. 7.2. Australska uprava ………………………………………………………………………………….. 20 7.3. Australski vladar ……………………………………………………………………………………..20
3

13 14

16

17

19 20 20

Australija

7.4. Australska zakonodavna vlast ………………………………………………………………… 7.5. Australska izvršna vlast ………………………………………………………………………….. 7.6. Lokalna vlast u Australiji ………………………………………………………………………… 7.7. Australski ustav ……………………………………………………………………………………..21 7.8. Australski izborni sustav ……………………………………………………………………….. 8. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE …………………………………………………………………… 8.1. Primarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 8.2. Sekundarni sektor djelatnosti ………………………………………………………………… 8.3. Tercijarni sektor djelatnosti …………………………………………………………………… 8.4. Kvartarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 9. POVIJEST AUSTRALIJE ……………………………………………………………………………….. 9.1. Dolazak Aboridžina ………………………………………………………………………………… 28 9.2. Otkriće Australije …………………………………………………………………………………… 28 9.3. Osnivanje prve kolonije u Australiji ……………………………………………………….. 9.4. Razvoj Australije u prvoj polovici 19. stoljeća ………………………………………… 28 28 28 27 25 24 23 23 22 21 21 21

4

. 5 . 10. 9. Osnivanje Australskog Saveza ……………………………………………………………….7.1. Zaključak …………………………………………………………………………………………… …… 12. Popis literature ………………………………………………………………………………………. 34 33 31 31 31 30 29 UVOD Predmet ovog rada je geografija i gospodarstvo Australije. Zlatna groznica ………………………………………………………………………………………..2. HRVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI ……………………………………………………… 10. 11. 29 9.Australija 9..6. Hrvatska zajednica u Australiji …………………………………………………………….5. demografske i gospodarske činjenice te posebnosti. Razdoblje australskog Commonwealtha ………………………………………………. Australija je cjelina kao kontinent-država i stoga treba mnogo vremena za proučiti i obraditi geografske. Dolazak Hrvata u Australiju …………………………………………………………………. 10.

S druge strane. U drugoj polovici 20. Klima Australije u obalnim dijelovima vrlo je pogodna za život. Australija je gusto naseljena samo u obalnim dijelovima. izolacija je dovela do toga da pojedine vrste zadrže karakteristike koje su srodne vrste na drugima dijelovima Zemlje izgubile zbog različitih prilagodbi. Nakon prvih doseljenika koji su bili britanski kažnjenici. a tu je koncentrirana i industrija. stoljeća australska vlada počela je raditi na projektu širenja travnatih i obradivih površina nauštrb pustinjskih površina. Naime. prvi značajniji porast stanovništva Australije počeo je pronalaskom zlata u 19. Budući da je 2/3 površine Australije prekriveno pustinjama. stoljeću zbog čega je gotovo jedno cijelo stoljeće Australija nazivana pustinjskim plaštem zlatnoga ruba. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI 6 . a službeno ime države je Commonwealth of Australia odnosno Australska Zajednica. Klima je uz utjecaj mora i sušnu unutrašnjost utjecala i na veću gustoću i raznolikost vegetacije u obalnim područjima. prvi Europljani su do Australije doplovili tek u 18. Danas Australija spada u red najrazvijenijih država svijeta i s obzirom na veliku površinu ima dodatne potencijale za daljnji gospodarski. čak toliko da je nastala uzrečica koja kaže da Australija ima klimu svih blagodati.Australija Australija je uz Antarktiku najkasnije pronađeni kontinent zbog svoje geografske izolacije. Ono što je ta izolacija omogućila je nesmetan razvoj raznolikih jedinstvenih biljnih i životinjskih vrsta koje danas prebivaju jedino na australskom kontinentu. Commonwealth of Australia je članica britanske Zajednice naroda (Commonwealth of Nation) koja okuplja države koje su tijekom povijesti bile britanske kolonije. Australija je zajednica od šest saveznih država dva savezna samostalna teritorija te osam vanjskih teritorija. ali i demografski razvoj. klimu po mjeri čovjeka. stoljeću i ondje zatekli domorodačko stanovništvo Aboridžine koji tu prebivaju nekoliko tisuća godina.

Australija (podaci za 2000. + 10 BDP: BDP per capita: 409 400 000 000 USD 20 820 USD GEOGRAFIJA AUSTRALIJE 7 . +9½. predstavlja ju guverner Michael Jeffery) Glavni grad: Površina: Canberra 7 682 300 km2 Commonwealth of Australia federalna parlamentarna demokracija britanski monarh kojeg predstavlja generalni Broj stanovnika: 19 913 144 Godina osnutka: 1901. Službeni jezik: Valuta: engleski australski dolar Vremenske zone: GMT +8. godinu) Službeno ime: Državno uređenje: Vladar: guverner (kraljica Elizabeta II.

S ostatkom svijeta Australija je povezana uglavnom oceanima što je razlikuje od drugih naseljenih kontinenata. Zbog takve izoliranosti. Australija se proteže od 10° do 45° južne geografske širine i od 113°do 152° istočne geografske Budući da dužine je te je jedini zemljai naseljeni kontinent cijelom površinom na južnoj polutci. Okolne države Australije su otočne države Oceanije i Azije – na sjeveru Indonezija i Papua Nova Gvineja. S istoka je okružena Tasmanovim i Koraljnim morem. okružena morima Geografski položaj Australije oceanima sa svih strana. Jedina 'kopnena' poveznica su otočja jugoistočne Azije. sa sjevera zaljevom Carpentaria te Arafurskim i Timorskim morem. a na jugoistoku Novi Zeland.Australija GEOGRAFSKI POLOŽAJ I SMJEŠTAJ AUSTRALIJE Australija je država koja zauzima cjelokupnu istoimenog svojom kontinentsku kontinenta masu uz koji je na Antarktiku jedini kontinent cijelom površinom južnoj Zemljinoj polutci te najbliže okolne otoke od kojih je najveći Tasmanija na jugoistoku. RELJEF AUSTRALIJE Australija je jedna od najstarijih kopnenih masa na Zemlji i stoga je najravniji kontinent. a to je bio i jedan od razloga zašto je Australija osim Antarktike najkasniji otkriveni kontinent. sa zapada Indijskim oceanom. Australija je kontinent. položaj Australije se često karakterizira kao nepovoljan. na sjeveroistoku Solomonovo otočje i Vanuatu te francuska kolonija Nova Kaledonija. Čak 40% površine ima nadmorsku visinu manju od 200 8 . a s juga također Indijskim oceanom te Velikim australskim zaljevom.

Gotovo je potpuno ravan i na njemu nema vode ni vegetacije. Većina neravnina nastala je tijekom paleozoika. srednjoaustralska nizina i istočno visočje na istoku kontinenta.Australija m. Formiran je današnji oblik kontinenta u kojem nema duboko usječenih mora i zaljeva ni mnogo istaknutih otoka i poluotoka što bitno smanjuje razvedenost australske obale. Pustinje Australije prekrivaju i može se veći dio površine pet većih izdvojiti pustinja. Kao i Afrika. Indija i Antarktika bila je sastavni dio južnog prakontinenta Gondvane koji je nastao prije oko 160 milijuna godina razdvajanjem prakopna Pangee na dvije kopnene površine. Prije oko 45 milijuna godina Australija se počela kretati prema ekvatoru i mijenjala svoju klimu prema toplijoj i sušnijoj. Najveća je Velika Viktorijina pustinja koja se u smjeru istok-zapad prostire na 725 9 . Južna Amerika. Australska kontinentska masa je vrlo stabilna zbog velike geološke starosti. Ostali važniji ravnjaci su Kimberley. Arnhemova Zemlja i Barkly. a polovicu Australije čine mezozojski i kenozojski sedimentacijski bazeni koji su vrlo plitki. Reljef Australije može se podijeliti na 3 cjeline – australski štit na zapadnoj polovici kontinenta. Prije 10 000 Kontinent Australija godina razina vode podigla uslijed odledbi i tada je Tasmanija odvojena od osnovnog kopna. Australija i Antarktika odvojile su se od Južne Amerike i Afrike te zaplovile prema Južnom polu i tako se odvojili od ostatka svijeta. Među ravnjacima se ističe Nullarbor – uzak miocenski ravnjak dug 1000 km i širok samo 200 do 300 km. Većina reljefnih oblika je prekambrijskog postanka. AUSTRALSKI ŠTIT – zauzima najveći. zapadni dio Australije koji je uglavnom prekriven pustinjama te pustinjskim ravnjacima na visinama od 200 do 800 m. a izgrađen je uglavnom od vapnenca.

ispod zaljeva Carpentaria prostire se Carpentarijska zavala. Barlee i Hamersley. Ostale veće pustinje su Velika pješčana pustinja.Murray – donose rijeke Darling i Murrumbidgee. a sadržava slanu vodu. Na sjeveru. Njome teku i rijeke u plitkim dolinama. Najveći dio zauzima Veliko razvodno gorje izdignuto u tercijaru. a jugozapadno se nalazi najveća samostojeća stijena na svijetu – Ayersova stijena koju domoroci zovu Uluru. U samom središtu Australije je Macdonnellovo gorje. Visoko je oko 2000 m. Sve tri rijeke izviru u Rijeka Murray gorskom dijelu Australije i imaju snježnokišni režim što znači da najveći dio vode dobivaju iz snježnih lavina u Velikom razvodnom gorju i Australskim Alpama. Simpsonova pustinja i Tanami. Gibsonova pustinja. Petermannovo gorje i Olge ili Kata Tjuta. Važnija gorja na jugu su Musgrave. Uglavnom je čine zavale i taj prostor je najbogatiji vodom. ISTOČNO VISOČJE – najviši dio Australije koji se nalazi na samom istoku kontinenta pružajući se usporedno s obalom od poluotoka York pa sve do Tasmanije. To je i najdublje australsko jezero. a na jugu zavala rijeke Murray u kojoj se nalazi i najveća australska depresija – jezero Eyre – čija je površina 16 metara ispod razine mora. Sjeverni dio australskog štita bogatiji je Ayersova stijena (Uluru) gorjima od južnog i tu se nalaze gorja Pilbara. SREDNJOAUSTRALSKA NIZINA – obuhvaća pojas Australije između središta kontinenta i gorskog dijela na samom istoku. Stijena je duga oko 2 km i visoka 348 metara. Prema pacifičkoj obali spušta se vrlo strmo. a dugačko 3000 km.Australija km. Veći dio vode najvećoj rijeci . U zavali rijeke Murray nalazi se glavni australski riječni tok. Tijekom sušnih mjeseci voda iz jezera ispari i ostane samo slana kora. Najveći dio zauzima Arteška zavala s bogatim rezervama podzemne vode. 10 . a građena je od pješčanika pa svjetluca na suncu i tijekom dana mijenja boju. a prema unutrašnjosti postupno.

S obzirom da se nalazi na južnoj hemisferi. Godišnji režim padalina različit je na sjeveru. u rujnu proljeće. Na južnoj polovici Australije prevladava sredozemni režim. Na samom istoku kontinenta režim padalina određen je orografskim efektom zbog Velikog razvodnog gorja. a ljeta su suha i vruća. Greben se nalazi na šelfu prosječno dubokom 40 m i čini tisuće otoka i atola s lagunama. KLIMA AUSTRALIJE Australska klima nije vrlo složena zbog uglavnom malih reljefnih razlika. Izmjena godišnjih doba izražena je u svim dijelovima Australije osim u sjevernim prostorima gdje se smjenjuju jedino sušna (zimska) i vlažna (ljetna) razdoblja dok je temperatura bez većih razlika tijekom cijele godine. U morskom reljefu ističe se VELIKI KORALJNI GREBEN koji se proteže u duljini od 2000 km uz obalu savezne države Queensland. Najveći dio padalina čini kiša dok je snijeg zastupljen samo na Tasmaniji i najvišim dijelovima Snježnog gorja i Australskih Alpa. Na sjevernoj polovici Australije prevladava monsunski režim padalina. Kišu donose zimske ciklone s polarne fronte.Australija Na samom jugu nalaze prostorno manji planinski sustavi – Modro gorje ili Plave planine koje su ime dobile po plavoj izmaglici od uljanih kapljica na lišću eukaliptusa te Australske Alpe čiji dio čini i Snježno gorje na kojem se nalazi 2228 m. a sastoji se od 3000 manjih Veliki koraljni greben najviši vrh Australije – Mount Kosciusco visok koraljnih grebena u kojima prebiva jedinstven biljni i životinjski svijet. Kišu donose sjeverni monsun koji se na putu do Australije navlaži i donosi obilne kiše ljeti. 11 . a u ožujku jesen. u prosincu ljeto. jugu i istoku kontinenta. To je najveći sustav koraljnih grebena na svijetu i zauzima površinu od 350 000 km2. u lipnju počinje zima. Zimski mjeseci su sušni i vrući.

UMJERENA KONTINENTSKA KLIMA – druga najrasprostranjenija klima u Australiji. taj prostor prima veću količinu padalina zbog čega imaju bujniju vegetaciju. postoji šest makroklimatskih tipova na prostoru kontinenta. Međutim. 70% površine pod tom klimom primi manje od 500 mm padalina godišnje. a ljetne oko 20°C. UMJERENA BLAGA KLIMA – obuhvaća jugoistočni dio australskog kopna i Tasmanijsko otočje. Okružuje pustinjsku klimu pa je najzastupljenija vegetacija travna. iako su padaline rijetke.Australija Australija se klimatski može podijeliti na umjereno-vlažnu obalu gdje živi glavnina stanovništva i vruću suhu unutrašnjost koja gotovo da i nije naseljena. PUSTINJSKA KLIMA – zauzima najveći. Odlikuje se stalnim visokim temperaturama tijekom cijele godine. S obzirom na gospodarsko iskorištavanje vrlo je pogodna za uzgoj stoke. a najtopliji siječanj sa srednjom temperaturom od 32°C. središnji i zapadni dio Australije budući da taj prostor prekrivaju pustinje. one su redovite svake godine. EKVATORSKA KLIMA – zastupljena je samo na poluotoku York. Najhladniji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom od 28°C. a polovica te površine i manje od 250 mm. Srednja zimska temperatura je 11°C. a srednja ljetna 28°. Srednje zimske temperature su oko 10°C. odnosno pašnjaci zbog čega se ta klima često naziva i grassland klima. TROPSKA KLIMA – prevladava u sjevernim dijelovima Australije. 12 . Cijeli prostor je pod utjecajem monsuna sa Indijskog oceana koji donose obilje padalina što potiče bujan biljni i životinjski svijet. Godišnja količina padalina je iznad 1300 mm. Karakteriziraju je ekvatorski vjetrovi koji donose ogromne količine padalina pa taj prostor godišnje prima preko 1700 mm kiše. Zbog vjetrova koji pušu sa Koraljnog mora te Indijskog oceana na obalu. SUPTROPSKA KLIMA – zastupljena je u istočnim i jugozapadnim dijelovima Australije. Međutim.

/km2 13 .Australija Raspored osnovnih klima u Australiji DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE OPĆI PODACI O STANOVNIŠTVU AUSTRALIJE (podaci za 2004. godinu) Broj stanovnika: 19 913 144 Rast broja stanovnika: 0.6 stan.90 % Gustoća naseljenosti: 2.

a do 1860. stoljeća. godine porast broja stanovnika se ublažava. Stanovništvo Australije je mješovito.Australija Urbana naseljenost: Rasno-etnička slika: 92 % bijelci – 91 % azijati – 7 % domoroci – 2 % Očekivano trajanje života: žene: muškarci: Pismenost: Infantilni mortalitet 80. Do 1830.3 godine 83.: 23 022 980 Projekcija broja stanovnika 2050. Zbog toga čak 90 % stanovništva spada u skupinu Angloaustralaca. godine je tako u Australiji živjelo tek oko 2000 Europljana.3 godine 77. godine broj se zbog 'zlatne groznice' popeo na 70 000. 1790. Nakon 1900.6 stanovnika na km2. 14 . Taj mali broj uzrokovan je slabim Australsko stanovništvo pretežito je europeidno prirodnim prirastom i određivanjem kvote useljavanja Azijata. a trenutno se i australska populacijska politika zasniva na pretvaranju nebritanskih narodnih skupina u Angloaustralce.: 24 175 780 SASTAV I STRUKTURA STANOVNIŠTVA AUSTRALIJE Australsko karakterizira vrlo stanovništvo mali broj stanovnika s obzirom na površinu zbog čega je gustoća naseljenosti tek oko 2. na čak 1 450 000 europskih doseljenika. no velika većina ima korijene u Velikoj Britaniji i Irskoj. Prvi europski doseljenici u Australiju su došli krajem 18.4 godine > 99 % 5 umrlih na 1000 živorođenih Projekcija broja stanovnika 2025.

U vrijeme dolaska prvih bijelaca u Australija je bila naseljena sa 300 000 domorodaca. Slabu naseljenost ima i Tasmanija bez obzira na pogodne klimatske uvjete. st. Oko 20% današnjih Australaca rođeno je u inozemstvu. a u 20. prosječni broj djece u obitelji bio je šest. To je znak starenja populacije Australije. zeleno – najslabije naseljena područja crveno – najgušće naseljena područja RASPODJELA STANOVNIŠTVA Na raspodjelu stanovništva Australije uvelike utječu reljef i klima. nakon 15 . stoljeća do danas. Po dobnoj strukturi australsko stanovništvo je stacionarno jer je broj stanovnika po dobnim skupinama do 50 godina uglavnom ujednačen. Pojedini prostori u unutrašnjosti su potpuno nenaseljeni. a smanjuje se broj stanovništva starijeg od 50 godina. stoljeću broj je pao na samo dva djeteta po obitelji. Australija zemlja u je danas koju se imigracijska doseljava i karakteristika posttranzicijske etape u razvoju stanovništvo iz svih dijelova svijeta i zato je ona danas prva zemlja u svijetu prema useljeničkoj stopi na 100 stanovnika. Naseljenost Australije: plavo. Australska savezna vlada i vlade saveznih država kontroliraju useljavanje stanovništva iz azijskih zemalja. Jače je naseljen i jugozapadni dio kontinenta oko grada Pertha. Najnaseljeniji prostor je priobalni pojas od Brisbanea na istočnoj obali do Adelaidea na južnoj obali Australije. a unutrašnjost prekrivena pustinjama je gotovo prazna.Australija Prirodni prirast također se smanjivao od 18. Zbog opasnosti od 'mongolizacije'. Prije početka 20. Uglavnom su naseljeni obalni dijelovi Australije u kojima je ugodna klima. DOMORODAČKO STANOVNIŠTVO Domorodačko stanovništvo Australije čine Aboridžini naseljeni na kontinentu te Islanderi naseljeni na otocima uz obalu. Osim unutrašnjosti slabo su naseljene i južna i sjeverna obala.

ribolova i skupljanja plodova. Pravi broj nije moguće odrediti zbog miješanja domorodačkog i europskog stanovništva. Aboridžini su duboko povezani sa Zemljom i vjeruju da su nju i sve živo stvorila mitska bića u tzv. a isprika za bjelačko ponašanje prema njima i oduzimanje djece stigla je tek 2008. Naime. Svako pleme ima svoj jezik i svoje običaje. godine su Aboridžini dobili australsko državljanstvo. Nisu poznavali zemljoradnju ni stočarstvo. a od 1973. Živjeli su na razini kamenog doba i potpuno prirodnim načinom života. a preživljavali su od lova. a najvjerojatnije su došli sa otoka jugoistočne Azije. U sklopu integracije. godine Australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. ABORIDŽINI su najstarije australsko stanovništvo. Prostor Australije naselili su prije više od 50 000 godina. zori vremena. a dio Aboridžina uklopio se u suvremeno društvo. Tek 1967. broj je ponovno počeo rasti tako da danas u Australiji živi oko 427 000 domorodaca. procjenjuje se da je aboridžinska kultura najstarija postojeća kultura na svijetu. Aboridžini za vrijeme obreda U vrijeme dolaska Europljana najviše ih je bilo na istoku i jugoistoku kontinenta.Australija toga njihov se broj smanjivao zbog raznih bolesti pa i progona. godine imaju i svoj parlament. a u novije vrijeme otkad imaju zaštitu te predstavnike u vlasti. Danas Aboridžini žive u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Australije izolirani od civilizacije. Naziv Aboridžin dolazi od latinskih riječi ab origine koje znače od početka. U prvoj polovici 20. 1976. godine po dolasku laburista na vlast. stoljeća vlast je Aboridžinima oduzimala djecu koja su nastala miješanjem aboridžinskih majki i bijelih očeva. ISLANDERI domorodaca Ples Torres Strait Islandera su druga koja skupina australskih otocima prebiva na 16 .

Islanderi su danas poznati po svojim obredima plesa. Većem dijelu Aboridžina i Islandera materinji jezik je jedan od brojnih domorodačkih jezika. a nije službeni jezik jedino u parlamentu Aboridžina.Australija sjeverne i istočne Australije. a zastupljene su i druge svjetske religije te religija Aboridžina. JEZIČNA SLIKA AUSTRALIJE Najrašireniji jezik u Australiji je engleski i njime se kao materinjim jezikom koristi 85% stanovnika. Uz engleski najrašireniji jezici su talijanski i grčki kojima se kao materinjim jezikom koristi 13% stanovnika. godine izjasnilo se kao pripadnici Jedi religije proizašle iz znanstvenofantastičnog serijala Star Wars. Čak 14% stanovnika ne smatra se vjernicima. Islamu i budizmu pripada nešto više od 5% Australaca većinom azijatskog podrijetla. a nešto manje od 1% Australaca 2004. a preostalih 15% pripada ostalim kršćanskim vjerama. RELIGIJSKA SLIKA AUSTRALIJE Australci su prema vjerskoj opredijeljenosti vrlo heterogeni. 14% kao protestanti. Najveća skupina naziva se Torres Strait Islanders. 22% kao anglikanci. Katedrala u Perthu 17 . Među religijama najzastupljenija je kršćanska kojoj pripada oko 80% Australaca. Engleski je i službeni jezik u Australiji i njime su se dužni koristiti svi djelatnici u državnoj službi te u saveznom i državnim parlamentima. Među kršćanskim stanovnicima 29% izjašnjava se kao katolici.

otok Norfolk. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 730 648 km2 4 164 590 2.Australija REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE Australija je zajednica koja se sastoji od šest saveznih država i dva autonomna teritorija te osam nesamostalnih teritorija. su Tasmania. Savezne države su Queensland. Savezne države i teritoriji Australije teritoriji i Australian i McDonaldovo otočje te QUEENSLAND (podaci za 2006. Autonomni Territory Territory./km2 Brisbane sjeveroistočni dio Australije Queensland ili Kraljičina Zemlja je veličinom druga savezna država Australskog Saveza. Njena obala duga je 7400 km i uglavnom je čine nepregledne plaže. Victoria. Queensland je najviše naseljavan 60-ih godina 19. Northern Capital South Australia i Western Australia. 90% stanovništva danas je 18 . otok Heard Australski antarktički teritorij. a zbog vječno osunčanih plaža poznata je i pod nazivom The Sunshine State. New South Wales. Nesamostalni teritoriji su Jervis Bay Territory. Kokosovi otoci.35 stan. otoci Ashmore i Cartier. Božićni otok. stoljeća kad je u njegovoj unutrašnjosti pronađeno zlato. Otoci Koraljnog mora.

Također je značajno i rudarstvo zbog nalazišta ruda zlata. Queensland pokriva 50% australske proizvodnje govedine. 35 000 ih živi u glavnom gradu Brisbaneu. Ostali važniji gradovi su GOLD COAST koji je uz Brisbane najbrže rastući grad u Australiji i vrlo važno turističko središte za domaće i strane turiste. Toowoomba – važno turističko odredište u unutrašnjosti te Cairns – turistički. industrijski i lučki grad. Najvažnija djelatnost je uzgoj šećerne trske. Nastao je na ušću rijeke Brisbane 1924. a srednje ljetne 26°C zbog čega je ta država tijekom cijele godine turistički atraktivna. a razvijeno je i govedarstvo. Posebno je atraktivan Veliki koraljni greben. Danas je Brisbane važna izvozna luka i ima razvijenu industriju.Australija koncentrirano u uskom obalnom pojasu. Grad i rijeka ime su dobili po britanskom astronomu i upravitelju Sir Thomasu Brisbaneu koji je kasnije postao guverner Novog Južnog Walesa. bakra i srebra. Veći dio prostora obuhvaća suptropska klima pa godišnje opadne oko 1100 mm kiše. U Brisbaneu živi oko 1 900 000 stanovnika. treći najveći grad u Savezu. ugljena. ali i doseljenici iz drugih država. godinu) Površina: 800 642 km2 19 . zatim Townsville – važna pomorska luka i turističko odredište. godine za kao kažnjenička kolonija britanske zatvorenike. no to je grad koji u Australiji najbrže raste jer u njega doseljavaju Australci iz svih dijelova zemlje. Srednje zimske temperature su 15°C. poglavito industriju konzervi i prerade mesa. Glavni i najveći grad je BRISBANE. Od nešto više od 70 000 Aboridžina koji žive u Queenslandu. Brisbane NEW SOUTH WALES (podaci za 2006.

90% stanovništva živi u gradovima. godine bio je domaćin XXVII. Sydney je važno turističko odredište cijele Australije i Oceanije. znanstveno središte Australije. a 2000. Danas je najveći i najmnogoljudniji australski milijuna grad i u no njegovom u samom metropolitanskom okružju živi oko 4./km2 Sydney jugoistočni dio Australije New South Wales ili Novi Južni Wales je najstarija savezna država Australije. financijsko. Taj je grad nastao 1788. a ujedno i najveći grad u Australiji je SYDNEY.3 stanovnika. metalne. Glavni grad Novog Južnog Walesa. Ti su gradovi uz Sydney gradovi s najviše hrvatskog stanovništva u Australiji. a čak 2/3 stanovništva živi u tri najveća grada – Sydneyu. kulturno i VICTORIA (podaci za 2006. Olimpijskih igara. U Novom Južnom Walesu živi i 30% svih australskih Aboridžina što čini oko 1% ukupne populacije te savezne države. U svijetu je između ostalog poznat po čuvenoj zgradi Opera House. gospodarsko.Australija Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 6 817 100 8. Nekoliko puta je izabran kao najbolje odredište za život i odmor. tekstilne i prehrambene industrije. 1/3 australskog izvoza potječe iz Novog Južnog Walesa. godinu) 20 . Ostali veći i važniji gradovi su WOLLONGONG i Newcastle. godine u prirodnom zaljevu Opera. Brojem stanovnika i veličinom gospodarskog sustava to je najveća savezna država Australskog Saveza. Sydney Sydney je uz Melbourne prometno. Newcastleu i Wollongongu. gradu živi tek 147 000 stanovnika. Najviše se izvoze proizvodi automobilske.45 stan.

Površinom je za samo 600 km2 manja od Velike Britanije./km2 Hobart na jugoistoku država. Arhitekturom je vrlo sličan engleskim gradovima. Glavni grad Victorije je drugi najveći grad u Australiji – MELBOURNE. Prostire se na 334 otoka. od kojih je Tasmania Tasmanija 21 . je bio glavni grad Australskog Saveza. zrakoplovna. Uz turizam su razvijene automobilska. a u svijetu je treći grad po broju Grka (odmah iza Atene i Soluna). metalna. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Tasmanija najveći je najmanja koji australska je dobio savezna ime po otok 68 401 km2 489 600 7. godine na rijeci Yarri. a Melbourne je uz Sydney najvažnija australska izvozna luka. Zbog svoje blage klime poznata je i pod nazivom Garden State.47 stan. Melbourne TASMANIA (podaci za 2006. a do 1927.16 stan.Australija Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 227 416 km2 5 110 500 22. no najgušće je naseljena i najviše urbanizirana. Osnovan je 1835./km2 Melbourne jugoistočni dio Australije Victoria je najmanja kopnena australska savezna država. kemijska. drvna i prehrambena industrija.

/km2 22 . Glavni grad Južne Australije je ADELAIDE – peti najveći grad u Australiji. 983 482 km2 1 558 200 1.1 milijun stanovnika. Englezi su nakon doseljenja vršili genocid nad njima i smanjili njihov broj sa 5000 na 300 u 30 godina. metalnu i tekstilnu industriju te brodogradnju. Osnovan je 1836.79 stan. Ima razvijenu automobilsku. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije South Australia ili Južna Australija je država koja ima granicu sa svim saveznim državama Australije osim sa Tasmanijom.Australija nizozemskom moreplovcu koji ga je 1642. SOUTH AUTRALIA (podaci za 2006. Ima oko 1. a ime je dobio po engleskoj kraljici Adelaide. Razvijene su papirna. godine i danas ima samo 195 000 stanovnika. Na jugu je prisutno voćarstvo i vinogradarstvo. Glavni grad je HOBART koji je nakon Sydneya najstariji grad u Australiji. godine otkrio – Abelu Tasmanu./km2 Adelaide središnji južni dio Adelaide WESTERN AUSTRALIA (podaci za 2006. godine. Na Tasmaniji su prije dolaska Europljana živjeli Aboridžini. supruzi kralja Williama IV. metalna i tekstilna industrija te industrija konzervi. Među većim gradovima ističu se još Devonport i Launceston. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: 2 529 875 km2 2 050 900 0. Zbog ugodne i tople mediteranske klime vrlo je važan turizam. Osnovan je 1804.49 stan. Zbog čestih festivala naziva se i državom festivala. Od ostalih važnijih gradova ističe se još Port Augusta.

Zapadna Australija se naziva i Zlatna država./km2 Darwin središnji Australije sjeverni dio Turistički kamp pored Alice Springsa Perth zapadni dio Perth Northern Territory ili Sjeverni Teritorij je veći od dva savezna autonomna teritorija Australskog Saveza. 23 . Darwin je jedina australska luka na sjeveru kontinenta.Australija Glavni grad: Položaj: Australije Western Australia ili Zapadna Australija je najveća australska savezna država. najposjećeniji grad u Teritoriju je ALICE SPRINGS koji se nalazi u gotovo samom središtu Australije. NORTHERN TERRITORY (podaci za 2006. Glavni grad je PERTH – četvrti najveći grad u Australiji. stoljeća na Labuđoj rijeci koja je ime dobila po crnim labudovima koji su i simbol Zapadne Australije. a zbog neposredne blizine Ayersove stijene važno je turističko odredište. a izvozi uglavnom u srednjoistočne i afričke zemlje. Razvio se sredinom 19. To je grad u kojem danas živi mnogo japanskog i kineskog stanovništva. Ostali važniji gradovi su Albany i Kalgoorlie. Obuhvaća sjeverni i središnji dio Australije. Glavni grad Sjevernog Teritorija je DARWIN. Sjeverni dijelovi Teritorija izloženi su orkanskim vjetrovima sa Indijskog oceana koji se nazivaju willy-willies. Ipak. Zbog pješčane podloge i nalazišta zlata. Perth je najvažnija australska luka na Indijskom oceanu. Zauzima zapadnu trećinu kontinenta.15 stan. no zbog pustinjskog prostora je vrlo slabo naseljena. Kao i Zapadna Australija zbog pustinjskog prostora ima vrlo slabu naseljenost. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 349 129 km2 207 700 0.

Australska ZASTAVA je plava tkanina sa šest bijelih zvijezda koje označavaju šest saveznih država te sa britanskom zastavom u gornjem lijevom uglu što kruni označava odnosno Australska zastava podređenost britanskoj britanskom kralju. Zbog sličnosti sa američkim gradovima Canberru nazivaju australskim Washingtonom.6 stan. godine s namjenom da bude glavni grad Australskog Saveza. a to je i postala 1927. Australska nacionalna HIMNA je obrađena verzija pjesme Advance Australia Fair koja je premijerno izvedena još 1788. Glavni grad Teritorija i cijelog Australskog Saveza je CANBERRA./km2 Canberra jugoistočni dio Canberra POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE NACIONALNI SIMBOLI AUSTRALIJE Australski nacionalni simboli su zastava i himna. Te godine Australci su izabrali zlatnu i zelenu za nacionalne boje. Nacionalnom himnom proglašena je 1984. godine zamijenivši dotadašnju himnu God Save the Queen koja je postala kraljevska himna. 2 280 km2 336 400 142.Australija AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (podaci za 2006. Nalazi se unutar teritorija Novog Južnog Walesa. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Australia Capital Territory ili Teritorij Glavnog Australskog Grada je manji od dva savezna autonomna teritorija u Australskom Savezu. 24 . Sagrađena je 1913. godine. godine. no pod izravnom je upravom glavnog australskog grada – Canberre.

Savezni Parlament nalazi se u Canberri i sastoji se od dva doma – zastupničkog doma i senata. AUSTRALSKI VLADAR Australija je članica britanskog kolonijalnog saveza Commonwealtha u kojem se nalaze samostalne države koje su bile britanske kolonije. no obično djeluje prema savjetima ministara. sloboda govora i sloboda udruživanja. većinskih U i Senatu je najčešće uravnotežen zastupnika manjinskih stranaka što služi kao valjano Zgrada Australskog Parlamenta ispitivanje Vladinih odluka. a na državnoj razini državni guverneri. Guverner ima velike ovlasti. Senat čini 76 senatora koji se biraju na mandat od 6 25 godina.Australija AUSTRALSKA UPRAVA Sustav upravljanja u Australiji temelji se na liberalnoj demokraciji pri čemu se uzima u obzir sloboda i tolerancija vjeroispovijesti. AUSTRALSKA ZAKONODAVNA VLAST Zakonodavnu vlast u Australiji ima Australski Savezni Parlament na saveznoj razini te državni parlamenti na razini pojedinih saveznih država. U Australiji je na saveznoj razini predstavlja generalni guverner. U australskoj saveznoj upravi sudjeluju Australska Vlada i Australski Parlament i britanska kraljica koju predstavlja generalni guverner. Vlada predlaže kraljici guvernera. Trenutno je to kraljica Elizabeta II. U zastupničkom domu mjesta se popunjavaju po načelu broj glasova je razmjeran broj broju mandata. Narod bira predstavnike u oba doma. . a nakon osamostaljenja priznaju britanskog monarha kao svog vrhovnog vladara. Kod izbora guvernera. a kraljica ga Kraljica Elizabeta II potvrđuje.

obvezni U Izbori su u Australiji koje se ne prije više 26 ''Australsko glasovanje'' Izvorni Australski ustav može biti objavljeno svima bez straha od tužbe zbog klevete. LOKALNA VLAST U AUSTRALIJI U Australiji lokalne predstavnike vlasti čine parlamenti saveznih država i teritorija. predstavljao John Howard. i osobe odazovu moraju platiti globu. Ustav određuje ovlasti zakonodavnog tijela. godine pobjedom laburista na izborima nakon dugogodišnje dominacije konzervativaca koje je kao premijer u nekoliko mandata od 1996. Ustav dopušta da bilo što izjavljeno u parlamentu AUSTRALSKI IZBORNI SUSTAV Savezni parlamentarni izbori održavaju se od 1901. saveznim se državama javno na osnivanja glasovalo Commonwealtha . do 2006. Izbori se moraju održati unutar tri godine od posljednjih izbora. godine kada je osnovan Parlament Australskog Commonwealtha. AUSTRALSKI USTAV Australija ima pisani ustav donesen prilikom osnivanja Australskog Saveza 1901. izvršnog tijela i sudskog tijela te inzistira da članovi izvršnog tijela budu i članovi zakonodavnog tijela.Australija AUSTRALSKA IZVRŠNA VLAST Izvršno tijelo u australskom upravnom sustavu čini Australska Savezna Vlada koju čine ministri izabrani u parlamentu. a održavaju se prosječno svakih dvije i pol godine. godine. lokalne vlade koje izaberu ti parlamenti te državni guverneri. Trenutni premijer je Kevin Rudd koji je na to mjesto došao 2007. Na čelu vlade je premijer. već na razini pojedine savezne države ili teritorija. Lokalna vlada surađuje sa saveznom vladom i izvršava sve zadaće koje nisu na saveznoj razini.

godine Južna Australija dala je kao druga država na svijetu pravo glasa ženama. konkurentan poslovni prostor.Australija izbornih mjesta. Najvažnije stranke u Australiji su Liberalna stranka. fleksibilno tržište radne snage i djelotvorna demokratska uprava. ekonomija temeljena na niskim kamatnim stopama. Glavne odlike australskog gospodarstva su visok rast. nizak stupanj inflacije. 1856. godine Victoria je kao prva država uvela tajno glasovanje koje je kasnije u svijetu ostalo poznato kao australsko glasovanje. 27 . Pravo glasa imali su samo odrasli muškarci koji posjeduju zemlju i visoko su obrazovani. 1895. godine Južna Australija dala je pravo glasa svim muškarcima bez obzira posjeduju li zemlju i imaju li visoko obrazovanje. 1855. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE Australija je danas jedna od država s najuspješnijim gospodarstvom na svijetu. Seljačka stranka i Laburistička stranka.

dok se na jugu uzgaja različito voće – jabuke.Australija Zbog prirodnih bogatstava Australija je još tijekom 19. Uglavnom se uzgajaju merino ovce zbog kvalitetne vune koju Australija izvozi. zdravstvo. banane… U jugoistočnim i jugozapadnim dijelovima gdje prevladava mediteranska klima uspijeva vinova loza. Polupustinjski predjeli se organiziranom melioracijom pretvaraju u obradive površine i pašnjake. PRIMARNI SEKTOR DJELATNOSTI Najvažnije djelatnosti primarnog sektora su stočarstvo i poljodjelstvo. Oko 80% stočara bavi se ovčarstvom. agrumi. STOČARSTVO Najrazvijenija grana primarnog sektora je stočarstvo. a i neprekidno se ulagalo u društvenu infrastrukturu – obrazovanje. Tim se djelatnostima bavi samo oko 5% stanovništva. Ovčarske farme su veliki posjedi sa više tisuća hektara površine. Godišnje se proizvede 14 milijuna tona pšenice od čega se čak 70% izvozi. Australci su prvi u svijetu počeli koristiti umjetne kiše za navodnjavanje u suhim područjima. a danas je razvijen čitav sustav poljoprivrednog navodnjavanja. Australska vina su u posljednjih 15-ak godina jedna od najcjenjenijih u svijetu. prema Stočarstvo je u zastupljeno stepskim unutrašnjosti prostorima gdje se stoka napaja vodom iz brojnih arteških bunara. Uzgojni sustav broji oko 150 Australsko ovčarstvo milijuna grla ovaca tako da na jednog Australca u prosjeku dolazi 7 ovaca. no ostvaruje se velika proizvodnja. stoljeća imala visok životni standard. Australska proizvodnja vune iznosi oko 930 000 tona godišnje što je oko 30% ukupne svjetske proizvodnje vune. promet i osposobljavanje za rad. U sjevernim dijelovima Australije uzgajaju se šećerna trska i tropsko voće. RATARSTVO Glavna ratarska kultura je uzgoj žitarica. Prevladava farmerski sustav proizvodnje u kojem je zbog manjka radne snage rad gotovo potpuno mehaniziran. 28 .

u planinskim predjelima četinjače. INDUSTRIJA Australska industrija veliki rast zabilježila je između dva svjetska rata. U početku se tekstilna industrija temeljila na pamuku. Iako je industrijska proizvodnja velika. Godišnja proizvodnja obrađenog drveta iznosi oko 17 milijuna m2. Šuma na sjeveru Australije SEKUNDARNI SEKTOR DJELATNOSTI U sekundarnom sektoru djelatnosti zaposleno je oko 27% aktivnog australskog stanovništva. Iako Australija ima dugačke obale i velike morske površine. Danas su uz prehrambenu i tekstilnu najvažnije industrijske grane u Australiji metalurgija i strojogradnja. stoljeća osnovna sirovina postala je ovčja vuna. a u prvoj polovici 20. najvažnija djelatnost je rudarstvo. ŠUMARSTVO Šume zauzimaju 19% ukupne australske površine.Australija Osim ovaca uzgajaju se i druge vrste goveda. RIBARSTVO Ribarstvo je u Australiji slabo razvijeno. Od industrijskih grana u Australiji prve su se razvila prehrambena i tekstilna industrija. Nakon Drugog doprinosila sa oko 65% ukupnom dohotku. a razvijene su i kemijska. a na jugu šume eukaliptusa. a marikultura u plićim dijelovima mora. Ribarstvo je razvijenije na Tasmaniji i u zapadnom dijelu Australije. U novije vrijeme sve je više šuma zaštićeno. Tijekom Drugog svjetskog rata zbog razvijene industrije Australija je bila glavni opskrbljivač Saveznika na dalekoistočnoj fronti. godišnji ulov ribe iznosi tek 220 000 tona godišnje. posebice uzgoj račića. Na sjeveru prevladavaju tropske i mangrova šume. a procvat nakon Drugog svjetskog rata. godine bilo oko 20 milijuna. svjetskog rata industrija je 29 . U sjevernim savanama uzgajaju se tovna goveda kojih je 2003.

stoljeća nakon otkrića zlata u Victoriji je i zapadnoj Australiji. Uglavnom se iskopavaju lignit kameni i mrki ugljen. prekomorska trgovina koja ostvaruje 20% australskog BDP-a. Početna godišnja proizvodnja zlata 1850-ih i 1860-ih godina iznosila je oko 100 tona. bakra. a spada i među četiri Trgovačka luka u Melbourneu najveća svjetska izvoznika hrane. Australija izvozi veći dio svoje proizvodnje. Najvažnija djelatnost je vanjska trgovina.Australija automobilska i elektroindustrija. a ukupnom dohotku mnogo pridonose i turizam. olova. pšenica. šećer). U Zapadnoj Australiji pokraj jezera Argyle nalazi se najveći rudnik dijamanata na svijetu. boksita i željeza. TRGOVINA Za Australiju je vrlo važna vanjska. svjetski Danas je Australija proizvođač boksita i ugljena. izvozi se i mnogo prerađivačkih proizvoda među 30 . Proizvodne tvrtke uglavnom su male kompanije. srebra. TERCIJARNI SEKTOR DJELATNOSTI U tercijarnom sektoru djelatnosti zaposlena je većina aktivnog australskog stanovništva. antimona. olova i srebra. u Australskom Australiju i zlatnom razvoj groznicom počelo masovno useljavanje gospodarstva. Osim prehrambenih (meso. mliječni proizvodi. mangana. promet i uslužne djelatnosti. a od metala se najviše proizvodi željezo. a nalazi se i među pet najvećih proizvođača kobalta. Obilno se proizvode i obojeni metali poput cinka. Današnja rudarska proizvodnja okrenuta je vađenju ugljena. RUDARSTVO Prva rudarska naselja u Australiji javila su se sredinom 19. kobalta… Posebno je Rudarsko postrojenje važna proizvodnja najveći boksita. a danas iznosi oko 20 tona. cinka. U novije vrijeme pronađena su bogata nalazišta nafte i urana.

no gusta cestovna mreža postoji samo u Novom Južnom Walesu. Za prijevoz teškog tereta između različitih dijelova Australije najčešće se koristi obalna plovidba. a isto tako je ublažio velike udaljenosti između pojedinih dijelova australskog kontinenta. stoljeću ublažio je prirodnu izolaciju Australije od ostatka svijeta. Australija je zračnim prekomorskim zemljama. Iako Australija ima razvijenu automobilsku proizvodnju i izvozi automobilsku opremu. Najvažniji australski prekomorski partneri su Velika Britanija. A od 20 zemalja u koje najviše izvozi. Ipak. Victoriji i južnom dijelu Queenslanda. Japan i Indija. Cestovni promet važan je za međugradsko povezivanje. Melbourne.Australija kojim najvažnije mjesto zauzimaju vuna i proizvodi od vune. Glavna željeznička pruga ide u smjeru istok-zapad. Isto tako uvozi i različite tekstilne proizvode osim vune. Osim zrakoplovne povezanosti svih većih australskih gradova. Francuska. Brisbaneu i Perthu. Sjedinjene Američke Države. ipak mora uvoziti prijevozna sredstva i radne strojeve. 16 se nalazi u Aziji. Morski promet ima velik značaj za Australiju i zbog vanjske trgovine budući da je Australija veliki izvoznik. čelik). stoljeća sagrađeno je oko 900 000 km prometnica. Najvažnije 31 . U prometnom sustavu najvažniju ulogu ima željeznička mreža duga gotovo 40 000 km koja se sastoji od vrlo dugih pruga koje idu usporedno s istočnom i južnom obalom kontinenta i od više pruga koje prodiru u unutrašnjost. izvoz je višestruko veći od uvoza pa nema trgovinskog deficita. Do početka 21. PROMET Razvoj prometa u 20. Najvažniji aerodromi nalaze se u Sydneyu. U Australiji postoji preko 400 zračnih luka s redovitim putničkim prijevozom. Izvoze se i različite rude – ugljen te različiti metali (željezo. Cestovni promet u Australiji Za farmere i poslovne ljude najvažniji je linijama povezana i sa mnogim zračni promet. Duga je 5600 km i putovanje njom traje 6 dana.

OBRAZOVANJE Australski obrazovni sustav uključuje gotovo 11 000 škola i fakulteta. KVARTARNI SEKTOR DJELATNOSTI Kao i u razvijenim državama. Melbourne. a u posljednje vrijeme procvat doživljava i australska filmska umjetnost. najviše iz Japana i Novog Zelanda. kvartarni sektor je najviši sektor djelatnosti i obuhvaća znanost. a o njemu brinu savezna i lokalne državne vlade. ZNANOST Australija mnogo ulaže u znanost i tamo se provode različita istraživanja na gotovo svim područjima znanosti. Aboridžinska umjetnost dublje istraživanje na Najstarija australska umjetnička djela su aboridžinske spiljske slike koje potječu od prije nekoliko desetaka tisuća godina. Brisbane. Australiju godišnje posjeti više od 4. znamenite građevine i mostovi te nacionalni parkovi s brojnim egzotičnim biljnim i životinjskim vrstama. Gold Coast i Surfer's Paradise. kulturu. KULTURA I UMJETNOST Kultura je u Australiji sastava vrlo raznolika zbog nehomogenog gradskog stanovništva. Pohađanje škole obavezno je 32 . Turiste najviše privlače Sydney. zdravstvo.5 milijuna stranih turista iz cijelog svijeta. Sektor obuhvaća najobrazovanije Australce. U Australiji je dozvoljeno kloniranje stanica čime je omogućeno području medicine i biologije. obrazovanje.Australija pomorske luke su Sydney. Melbourne. TURIZAM Iako je izolirana od svijeta. upravu i obranu. no brojni su i turisti iz SAD-a i Europe. a na zapadnoj obali Perth. Brisbane i Newcastle. Glavne turističke atrakcije Turističko središte Surfer's Paradise su vječno osunčane plaže. Također su razvijene i književnost te glazbena i kazališna umjetnost.

Australske vojske i Kraljevskog australskog zrakoplovstva. Japanci i Indijci. Od druge polovice 20.Australija do 15. Australija je ima sklopljene vojno-obrambene saveze s mnogim zemljama. a u Tasmaniji do 16. godine. stoljeća u Australiji se sve češće obrazuju azijski studenti. a australske obrambene snage redovito sudjeluju u UN-ovim operacijama. godine. Prvi kontakt Europljana s Australijom imali su portugalski i španjolski 33 . U vojnoj službi je oko 50 000 ljudi. ZDRAVSTVO Australsko zdravstvo uključuje državne i privatne bolnice. Aboridžini su kao lovci i skupljači naselili cijeli kontinent uključujući i Tasmaniju koja je s kopnom bila povezana prevlakom. u unutrašnjosti je vrlo malo bolnica. bolesnima medicinsku pomoć pruža Kraljevska zračna medicinska služba osnovana u Queenslandu 1928. OTKRIĆE AUSTRALIJE Postojanje tajanstvene zemlje na južnoj polutci u Europi se pretpostavljalo već u srednjem vijeku iako su je poznavali samo Kinezi. Ta je zemlja nazvana Terra australis incognita ili Nepoznata južna zemlja. Zbog slabo naseljenog polupustinjskog i stepskog područja. Australske snage u UN-ovoj misiji POVIJEST AUSTRALIJE DOLAZAK ABORIDŽINA Naseljavanje Australije započelo je najvjerojatnije prije 40 000 godina kad su iz Azije na australsko kopno stigli preci današnjih Aboridžina. OBRANA Australska obrana sastoji se od Kraljevske australske mornarice. Prevlaka je potopljena transgresijom mora prije 10 000 godina ostavljajući tasmanijske Aboridžine odijeljene od ostatka australskih domorodaca. a isto tako i državne i privatne fondove zdravstvenog osiguranja.

Otkrivač Australije James Cook budući Sydney. Računa se da je u do sredine 19. studenog 1642. a posljednji kažnjenici stigli su 1868. Sredinom prve polovice 19. Kažnjenici su morali graditi nastambe. godine iz Europe. ceste. krčiti šume. Prvi kažnjenici stigli su u Australiju 26. a dvadeset jednu godinu kasnije Tasmanija je proglašena zasebnom britanskom kolonijom. godine uplovio u zaljev Botany. 1824. stoljeća u Australiju dopremljeno oko 170 000 kažnjenika. 1829. travnja 1770. Iste godine Cook je proglasio prostor Australije britanskim kolonijalnim posjedom. su se počeli stizati prvi slobodni doseljenici. godine i na Tasmaniji je osnovan prvi grad – Hobart. najviše iz Engleske. godine. 1835. OSNIVANJE AUSTRALIJI PRVE KOLONIJE U Britanski zatvori postali su popunjeni 1786. a i uzgajali su biljke i životinje dopremljene iz Europe. On je oplovivši sjeverne i istočne obale 24. Pronalazačem pravog australskog kopna smatra se engleski moreplovac James Cook. godine i parlament je donio odluku o osnivanju kažnjeničke kolonije u Australiji. RAZVOJ AUSTRALIJE U PRVOJ POLOVICI 19. godine na jugu Queenslanda na rijeci Brisbane podignut je istoimeni grad. Nizozemski moreplovac Abel Tasman je 24. siječnja 1788.Australija moreplovci koji su doplovili do sjevernih obala kontinenta. godine na putu prema Novom Zelandu otkrio Tasmaniju. godine na jugoistočnoj obali Guvernerska kuća u Melbourneu 34 . godine i u prirodnom zaljevu Opera izgradili prvo naselje – Port Jackson. 1817. stoljeća počinju nastajati gradovi koji će prihvatiti najviše doseljenika. godine na jugozapadnoj obali nastao je grad Perth. STOLJEĆA 1804.

ZLATNA GROZNICA U AUSTRALIJI 1851. 1850. Grad je Zgrada starog australskog parlamenta dobio ime Canberra. Tako se broj australskog stanovništva u desetak godina povećao sa 450 000 na 1 150 000. godine na sjevernoj obali nastaje grad Darwin. Ishod referenduma bio je pozitivan. godine osnovan je Commonwealth of Australia (Australski Savez). siječnja 1901. godine australski parlament donosi odluku o gradnji novog glavnog grada i izdvajanju teritorija glavnog grada od ostatka države. Zlatnu groznicu i porast broja stanovnika je nastavljen pronalaskom zlata i u Zapadnoj Australiji. Tasmanija i Južna Australija postaju samoupravne kolonije. 1911. a glavnim gradom postao je 1927. OSNIVANJE AUSTRALSKOG SAVEZA 1891. a završena je 1913. Tako je iste godine iz Novog Južnog Walesa izdvojen Australian Capital Territory i počela je gradnja novog glavnog grada. Glavni grad Saveza postao je Melbourne. no na njenom teritoriju nije bilo borbi. godine u svim kolonijama u Australiji održan je referendum o stvaranju saveza država. godine. srpnja 1900. 1869. 9. 35 . RAZDOBLJE AUSTRALSKOG COMMONWEALTHA U Prvom svjetskom ratu Australija je sudjelovala na strani sila Antante. 1. godine otkrićem zlata u Victoriji počinje zlatna groznica zbog čega se u Australiju useljavaju kopači zlata. a godinu dana kasnije ponad Velikog australskog zaljeva grad Adelaide.Australija grad Melbourne. godine Novi Južni Wales. godine u Melbourneu su se okupili predstavnici pet kolonija sa kontinenta te Tasmanija i pripremili ustav budućeg saveza neovisnih britanskih kolonija Australije.

godine Aboridžini dobivaju svoj parlament. godine Queensland uvodi Kraljevsku zračnu medicinsku službu za pomoć stanovnicima u unutrašnjosti gdje nema bolnica u blizini. U današnje vrijeme Australija je multinacionalna gospodarski razvijena država s visokim stupnjem tolerancije prema ostalim rasama i kulturama. kolovoza 1997. Nakon uspješnih osvajanja u jugoistočnoj Aziji. veljače 1966.australski dolari Sydneyu završena je gradnja zgrade Opera. no već 1931. godine spojena je sa Sjevernim Teritorijem. 1928. godine Australija dobiva himnu – Advance Australia Fair. 36 . Iste godine u Službena australska valuta . godine aboridžinski parlament izglasao je Izjavu o isprici (Statement of Apology) kojom Aboridžini izražavaju žaljenje zbog ugnjetavanja Aboridžina od strane prijašnjih politika i daju potporu budućoj pomirbi između svih Australaca. 13. Japan je 1942. godine australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. godine izravno napao i Australiju bombardirajući Darwin. Od 1930. 1976.Australija 1926. godine Aboridžini državljanstvo dobivaju i australsko ravnopravnost sa ostalim građanima Australije. godine australski parlament uveo je australski dolar kao službenu valutu Australskog Saveza i australskih izvandržavnih posjeda. godine u središnjem dijelu australskog kontinenta utemeljen je treći autonomni teritorij – Središnja Australija. 1967. godine australska vlada počela je proces integracije aboridžinskog stanovništva u australsko društvo. 14. U Drugom svjetskom ratu Australija se pridružila bloku Saveznika i sudjelovala u borbama na dalekoistočnoj fronti. a 1973. 1984. a vojne jedinice sudjelovale su i na ratištima u Europi i sjevernoj Africi.

Hrvatska zajednica u Sydneyu organizirala je i hrvatske sportske klubove i folklorne grupe. Vis te makarsko primorje. 37 Zgrada hrvatske zajednice u Sydneyu . Like i Hrvatskog zagorja. Brač. Hrvatsko Sydney kulturno društvo Bosna. HRVATSKA ZAJEDNICA U SYDNEYU Prema najnovijim podacima iz 2006. Wollongong. HVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI Hrvatska zajednica u Australiji danas broji oko 240 000 Hrvata. Hobartu. HK Dalmacija Hrvatsko Sydney. Sydneyski Hrvati otvorili su prve vinarije i prve mljekarske kooperacije u Novom Južnom Walesu. Melbourneu. Većinom su to bili ljudi iz Dalmacije koji su se selili u prekomorske zemlje ''trbuhom za kruhom''. Ti poslijeratni doseljenici su iz Slavonije. a najviše se Hrvata uselilo nakon Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. Brisbaneu i Newcastleu. stoljeća Hrvati su zauzeli značajno mjesto u australskom vinogradarstvu i građevinarstvu. Hvar. Wollongongu. Uglavnom žive u Sydneyu. lančanim sustavom prema kojem je uspjeh prvih privukao dolazak drugih. stoljeća. Glavni prostori odakle dolaze Hrvati su hrvatski otoci – Korčula. Melbourne. Organizirani su u pet ''hrvatskih klubova'': HK Kralj Tomislav. Perth… Tijekom 20. godine u Sydneyu živi oko 60 000 Hrvata. banaka te pokretanje hrvatskih medija (novine i radio).Australija HRVATSKA ZAJENDNICA U AUSTRALIJI DOLAZAK HRVATA U AUSTRALIJU Prvi Hrvati u Australiju su došli sredinom 19. Hrvati su se uglavnom doseljavali tzv. a naseljavali su uglavnom veće australske gradove – Sydney. Perthu. a pokrenula je i izgradnju hrvatskih crkava. društvo HK Jadran i Hajduk. Značajno je i doseljavanje između dva svjetska rata.

trgovina. HRVATSKA ZAJEDNICA NA TASMANIJI Na Tasmaniji živi oko 1200 Hrvata.Australija HRVATSKA ZAJEDNICA U WOLLONGONGU U stanovništvu Wollongonga. pokrenuli etnička skupina nakon Australaca. Hrvati u su najzastupljenija klubove. Hrvati su i ovdje izgradili organizirani su hrvatske crkve. mehaničarskih radnji ili tvornica. Većina je došla nakon Drugog svjetskog rata. hrvatske Pročelje kuće hrvatske zajednice u Wollongongu nogometne klubove. 38 . a imaju i mjesto u programu državne radiopostaje u Hobartu. Uglavnom rade u industriji ili su vlasnici restorana. Hrvati su nakon Australaca najzastupljenija etnička skupina. U Hobartu i Launcestonu.

Nalazi se između Indijskog i Tihog oceana. a vegetacija niska. a jedina veza australskog kontinenta s ostatkom kopna čine otoci jugoistočne Azije. Naseljenost je ovdje slaba. U demografskom smislu Australija je nehomogena zemlja s različitim kulturama. a prvi doseljenici 39 . Političko-regionalizacijski Australija je uređena kao savez nezavisnih država. Povijest Australije počinje naseljavanjem Aboridžina prije oko 40 000 godina. Istočni središnji dio Australije čini velika arteška zavala sa stepama na kojima pasu ovce i gdje se proizvode ratarske kulture koje ne traže velike količine vode. naseljenosti i gospodarskih grana. državni parlament i državna vlada. a najvažnije gospodarske grane su vanjska trgovina i turizam. Australija trguje s većinom država u svijetu i izvozi veći dio svoje proizvodnje. Čitav Savez ima generalnog guvernera. a turizam je zastupljen također samo u jugozapadnom obalnom dijelu te u središtu Australije oko grada Alice Springs. vrlo razvijenom rudarstvu. Na zapadnoj polovici kontinenta prevladava pustinjski i polupustinjski prostor s oskudnom vegetacijom i vrlo slabom naseljenošću s iznimkom jugozapadnog obalnog pojasa koji je bogat i vegetacijom i stanovništvom. U unutrašnjosti nema industrije. Na čelu država nalaze se guverner koji predstavlja britansku kraljicu Elizabetu II. Australski Savez podijeljen je na šest saveznih država i dva savezna autonomna teritorija. a posebnu vrijednost ima prisutnost Aboridžinske civilizacije i kulture. stoljeću. Europljani su Australiju otkrili tek u 17.Australija ZAKLJUČAK Australija je najrazvijenija država južne Zemljine polutke. savezni parlament i saveznu vladu čije je središte u glavnog gradu Canberri. Istočni i jugoistočni rub Australije čine Veliko razvodno gorje i obale bogate bujnom vegetacijom. Australsko gospodarstvo počiva na visokoj produktivnosti ratarske i stočarske (posebice ovčarske) proizvodnje. U tom pojasu živi najveća većina australskog stanovništva i tu je koncentrirana većina industrije. Reljef i klima Australije uvjetuju različitost vegetacije.

U Australiju su tijekom 19. Znanje. 5. Samobor. Geografija Australije i Oceanije. Hrvati su tamo postali uspješni poduzetnici. 2002. U australskim gradovima su organizirani u hrvatske zajednice. ''Australian Embassy''. i 20. 2003. stoljeća doseljavali brojni emigranti iz različitih država svijeta pa tako i iz Hrvatske. Meridijani. Faktopedija.au 40 . Anita.embassy. Ružica i dr. 2001. Zagreb. Šegota.gov. POPIS LITERATURE 1. Mozaik knjiga.Australija dolaze krajem 18. ''Australija''.. 4.wikipedia. Regionalni razvoj svijeta. Vuk. 1. 3. godine britanske kolonije u Australiji osnivaju savez Commonwealth of Australia koji postaje nova nezavisna država u svijetu. Tomislav i Filipčić. vinogradari ili građevinari.croatia.org 7. Encarta Reference Library 2005 6. http://www. ''Australia''. Znanje. 2. Zagreb. http://hr. stoljeća kada Australija postaje britanska kolonija. 2004. Veliki školski atlas. siječnja 1901. Zagreb. Nakon pronalaska zlata ubrzano raste broj stanovnika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful