GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA Opća gimnazija

MATURALNI RAD

AUSTRALIJA
Predmet: geografija Mentor: prof. Učenik: Domagoj Brlas, Neven Tandarić, 4b

Virovitica, travanj, 2008.

Australija

SADRŽAJ
1. Sadržaj …………………………………………………………………………………………… ………… 2. Uvod …………………………………………………………………………………………… …………… 3. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI ………………………………………………………………………. 4. GEOGRAFIJA AUSTRALIJE …………………………………………………………………………. 4.1. Geografski položaj i smještaj Australije …………………………………………………. 4.2. Reljef Australije ……………………………………………........................................... 4.3. Klima Australije ……………………………………………………………………………………… 8 5. DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………………. 5.1. Opći podaci o stanovništvu Australije ………………....................................... 5.2. Sastav i struktura stanovništva Australije ……………….................................. 5.3. Raspodjela stanovništva ………………………………………………………………………… 5.4. Domorodačko stanovništvo …………………………………………………………………… 5.5. Jezična slika Australije …………………………………………………………………………… 13 12 11 10 10 10 5 5 5 4 3 1

2

Australija

5.6. Religijska slika Australije ……………………………………………………………………….. 6. REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE ………………………………………………………………….. 6.1. Queensland …………………………………………………............................................ 14 6.2. New South Wales ………………………………………………………………………………….. 15 6.3. Victoria …………………………………………………………………………………………… …….. 6.4. Tasmania …………………………………………………………………………………………… ….. 6.5. South Australia ………………………………………………………………………………………. 18 6.6. Western Australia ………………………………………………………………………………….. 18 6.7. Northern Territory …………………………………………………………………………………. 19 6.8. Australian Capital Territory ……………………………………………………………………. 7. POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE ………………………………………………… 7.1. Nacionalni simboli Australije …………………………………………………………………. 7.2. Australska uprava ………………………………………………………………………………….. 20 7.3. Australski vladar ……………………………………………………………………………………..20
3

13 14

16

17

19 20 20

Australija

7.4. Australska zakonodavna vlast ………………………………………………………………… 7.5. Australska izvršna vlast ………………………………………………………………………….. 7.6. Lokalna vlast u Australiji ………………………………………………………………………… 7.7. Australski ustav ……………………………………………………………………………………..21 7.8. Australski izborni sustav ……………………………………………………………………….. 8. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE …………………………………………………………………… 8.1. Primarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 8.2. Sekundarni sektor djelatnosti ………………………………………………………………… 8.3. Tercijarni sektor djelatnosti …………………………………………………………………… 8.4. Kvartarni sektor djelatnosti ……………………………………………………………………. 9. POVIJEST AUSTRALIJE ……………………………………………………………………………….. 9.1. Dolazak Aboridžina ………………………………………………………………………………… 28 9.2. Otkriće Australije …………………………………………………………………………………… 28 9.3. Osnivanje prve kolonije u Australiji ……………………………………………………….. 9.4. Razvoj Australije u prvoj polovici 19. stoljeća ………………………………………… 28 28 28 27 25 24 23 23 22 21 21 21

4

10.6.Australija 9. 5 . Osnivanje Australskog Saveza ……………………………………………………………….. Hrvatska zajednica u Australiji …………………………………………………………….7. 11. Razdoblje australskog Commonwealtha ………………………………………………. 9. Dolazak Hrvata u Australiju ………………………………………………………………….2. Popis literature ………………………………………………………………………………………. Australija je cjelina kao kontinent-država i stoga treba mnogo vremena za proučiti i obraditi geografske. 34 33 31 31 31 30 29 UVOD Predmet ovog rada je geografija i gospodarstvo Australije... demografske i gospodarske činjenice te posebnosti. Zlatna groznica ………………………………………………………………………………………. Zaključak …………………………………………………………………………………………… …… 12. 10. 29 9.5.1. HRVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI ……………………………………………………… 10.

stoljeću zbog čega je gotovo jedno cijelo stoljeće Australija nazivana pustinjskim plaštem zlatnoga ruba. prvi značajniji porast stanovništva Australije počeo je pronalaskom zlata u 19. čak toliko da je nastala uzrečica koja kaže da Australija ima klimu svih blagodati. a službeno ime države je Commonwealth of Australia odnosno Australska Zajednica. klimu po mjeri čovjeka. Ono što je ta izolacija omogućila je nesmetan razvoj raznolikih jedinstvenih biljnih i životinjskih vrsta koje danas prebivaju jedino na australskom kontinentu. S druge strane. stoljeću i ondje zatekli domorodačko stanovništvo Aboridžine koji tu prebivaju nekoliko tisuća godina.Australija Australija je uz Antarktiku najkasnije pronađeni kontinent zbog svoje geografske izolacije. Budući da je 2/3 površine Australije prekriveno pustinjama. stoljeća australska vlada počela je raditi na projektu širenja travnatih i obradivih površina nauštrb pustinjskih površina. U drugoj polovici 20. OPĆI PODACI O AUSTRALIJI 6 . Naime. ali i demografski razvoj. izolacija je dovela do toga da pojedine vrste zadrže karakteristike koje su srodne vrste na drugima dijelovima Zemlje izgubile zbog različitih prilagodbi. Danas Australija spada u red najrazvijenijih država svijeta i s obzirom na veliku površinu ima dodatne potencijale za daljnji gospodarski. Klima Australije u obalnim dijelovima vrlo je pogodna za život. prvi Europljani su do Australije doplovili tek u 18. Commonwealth of Australia je članica britanske Zajednice naroda (Commonwealth of Nation) koja okuplja države koje su tijekom povijesti bile britanske kolonije. Australija je zajednica od šest saveznih država dva savezna samostalna teritorija te osam vanjskih teritorija. Klima je uz utjecaj mora i sušnu unutrašnjost utjecala i na veću gustoću i raznolikost vegetacije u obalnim područjima. Australija je gusto naseljena samo u obalnim dijelovima. a tu je koncentrirana i industrija. Nakon prvih doseljenika koji su bili britanski kažnjenici.

godinu) Službeno ime: Državno uređenje: Vladar: guverner (kraljica Elizabeta II.Australija (podaci za 2000. predstavlja ju guverner Michael Jeffery) Glavni grad: Površina: Canberra 7 682 300 km2 Commonwealth of Australia federalna parlamentarna demokracija britanski monarh kojeg predstavlja generalni Broj stanovnika: 19 913 144 Godina osnutka: 1901. Službeni jezik: Valuta: engleski australski dolar Vremenske zone: GMT +8. + 10 BDP: BDP per capita: 409 400 000 000 USD 20 820 USD GEOGRAFIJA AUSTRALIJE 7 . +9½.

Jedina 'kopnena' poveznica su otočja jugoistočne Azije. položaj Australije se često karakterizira kao nepovoljan. a to je bio i jedan od razloga zašto je Australija osim Antarktike najkasniji otkriveni kontinent. S istoka je okružena Tasmanovim i Koraljnim morem. sa sjevera zaljevom Carpentaria te Arafurskim i Timorskim morem. a s juga također Indijskim oceanom te Velikim australskim zaljevom.Australija GEOGRAFSKI POLOŽAJ I SMJEŠTAJ AUSTRALIJE Australija je država koja zauzima cjelokupnu istoimenog svojom kontinentsku kontinenta masu uz koji je na Antarktiku jedini kontinent cijelom površinom južnoj Zemljinoj polutci te najbliže okolne otoke od kojih je najveći Tasmanija na jugoistoku. Čak 40% površine ima nadmorsku visinu manju od 200 8 . RELJEF AUSTRALIJE Australija je jedna od najstarijih kopnenih masa na Zemlji i stoga je najravniji kontinent. Okolne države Australije su otočne države Oceanije i Azije – na sjeveru Indonezija i Papua Nova Gvineja. a na jugoistoku Novi Zeland. Australija se proteže od 10° do 45° južne geografske širine i od 113°do 152° istočne geografske Budući da dužine je te je jedini zemljai naseljeni kontinent cijelom površinom na južnoj polutci. Australija je kontinent. okružena morima Geografski položaj Australije oceanima sa svih strana. sa zapada Indijskim oceanom. Zbog takve izoliranosti. S ostatkom svijeta Australija je povezana uglavnom oceanima što je razlikuje od drugih naseljenih kontinenata. na sjeveroistoku Solomonovo otočje i Vanuatu te francuska kolonija Nova Kaledonija.

Australija m. zapadni dio Australije koji je uglavnom prekriven pustinjama te pustinjskim ravnjacima na visinama od 200 do 800 m. Arnhemova Zemlja i Barkly. Većina neravnina nastala je tijekom paleozoika. Prije 10 000 Kontinent Australija godina razina vode podigla uslijed odledbi i tada je Tasmanija odvojena od osnovnog kopna. Među ravnjacima se ističe Nullarbor – uzak miocenski ravnjak dug 1000 km i širok samo 200 do 300 km. Reljef Australije može se podijeliti na 3 cjeline – australski štit na zapadnoj polovici kontinenta. a izgrađen je uglavnom od vapnenca. AUSTRALSKI ŠTIT – zauzima najveći. Pustinje Australije prekrivaju i može se veći dio površine pet većih izdvojiti pustinja. Ostali važniji ravnjaci su Kimberley. Gotovo je potpuno ravan i na njemu nema vode ni vegetacije. Indija i Antarktika bila je sastavni dio južnog prakontinenta Gondvane koji je nastao prije oko 160 milijuna godina razdvajanjem prakopna Pangee na dvije kopnene površine. srednjoaustralska nizina i istočno visočje na istoku kontinenta. Kao i Afrika. Južna Amerika. Australska kontinentska masa je vrlo stabilna zbog velike geološke starosti. a polovicu Australije čine mezozojski i kenozojski sedimentacijski bazeni koji su vrlo plitki. Formiran je današnji oblik kontinenta u kojem nema duboko usječenih mora i zaljeva ni mnogo istaknutih otoka i poluotoka što bitno smanjuje razvedenost australske obale. Najveća je Velika Viktorijina pustinja koja se u smjeru istok-zapad prostire na 725 9 . Australija i Antarktika odvojile su se od Južne Amerike i Afrike te zaplovile prema Južnom polu i tako se odvojili od ostatka svijeta. Prije oko 45 milijuna godina Australija se počela kretati prema ekvatoru i mijenjala svoju klimu prema toplijoj i sušnijoj. Većina reljefnih oblika je prekambrijskog postanka.

a jugozapadno se nalazi najveća samostojeća stijena na svijetu – Ayersova stijena koju domoroci zovu Uluru. Simpsonova pustinja i Tanami. ISTOČNO VISOČJE – najviši dio Australije koji se nalazi na samom istoku kontinenta pružajući se usporedno s obalom od poluotoka York pa sve do Tasmanije. a na jugu zavala rijeke Murray u kojoj se nalazi i najveća australska depresija – jezero Eyre – čija je površina 16 metara ispod razine mora. a dugačko 3000 km. a prema unutrašnjosti postupno. Najveći dio zauzima Veliko razvodno gorje izdignuto u tercijaru. Visoko je oko 2000 m. Petermannovo gorje i Olge ili Kata Tjuta. SREDNJOAUSTRALSKA NIZINA – obuhvaća pojas Australije između središta kontinenta i gorskog dijela na samom istoku. U samom središtu Australije je Macdonnellovo gorje. Najveći dio zauzima Arteška zavala s bogatim rezervama podzemne vode. Na sjeveru. Veći dio vode najvećoj rijeci . Tijekom sušnih mjeseci voda iz jezera ispari i ostane samo slana kora. ispod zaljeva Carpentaria prostire se Carpentarijska zavala. To je i najdublje australsko jezero. a sadržava slanu vodu. Uglavnom je čine zavale i taj prostor je najbogatiji vodom. Prema pacifičkoj obali spušta se vrlo strmo. Važnija gorja na jugu su Musgrave. Sjeverni dio australskog štita bogatiji je Ayersova stijena (Uluru) gorjima od južnog i tu se nalaze gorja Pilbara. a građena je od pješčanika pa svjetluca na suncu i tijekom dana mijenja boju. Gibsonova pustinja.Murray – donose rijeke Darling i Murrumbidgee. Ostale veće pustinje su Velika pješčana pustinja. Stijena je duga oko 2 km i visoka 348 metara. Njome teku i rijeke u plitkim dolinama.Australija km. U zavali rijeke Murray nalazi se glavni australski riječni tok. Sve tri rijeke izviru u Rijeka Murray gorskom dijelu Australije i imaju snježnokišni režim što znači da najveći dio vode dobivaju iz snježnih lavina u Velikom razvodnom gorju i Australskim Alpama. 10 . Barlee i Hamersley.

KLIMA AUSTRALIJE Australska klima nije vrlo složena zbog uglavnom malih reljefnih razlika. u rujnu proljeće. u prosincu ljeto. Na južnoj polovici Australije prevladava sredozemni režim. a sastoji se od 3000 manjih Veliki koraljni greben najviši vrh Australije – Mount Kosciusco visok koraljnih grebena u kojima prebiva jedinstven biljni i životinjski svijet. Najveći dio padalina čini kiša dok je snijeg zastupljen samo na Tasmaniji i najvišim dijelovima Snježnog gorja i Australskih Alpa. Izmjena godišnjih doba izražena je u svim dijelovima Australije osim u sjevernim prostorima gdje se smjenjuju jedino sušna (zimska) i vlažna (ljetna) razdoblja dok je temperatura bez većih razlika tijekom cijele godine. a ljeta su suha i vruća. Greben se nalazi na šelfu prosječno dubokom 40 m i čini tisuće otoka i atola s lagunama.Australija Na samom jugu nalaze prostorno manji planinski sustavi – Modro gorje ili Plave planine koje su ime dobile po plavoj izmaglici od uljanih kapljica na lišću eukaliptusa te Australske Alpe čiji dio čini i Snježno gorje na kojem se nalazi 2228 m. Kišu donose zimske ciklone s polarne fronte. To je najveći sustav koraljnih grebena na svijetu i zauzima površinu od 350 000 km2. 11 . jugu i istoku kontinenta. Na sjevernoj polovici Australije prevladava monsunski režim padalina. u lipnju počinje zima. Godišnji režim padalina različit je na sjeveru. Kišu donose sjeverni monsun koji se na putu do Australije navlaži i donosi obilne kiše ljeti. U morskom reljefu ističe se VELIKI KORALJNI GREBEN koji se proteže u duljini od 2000 km uz obalu savezne države Queensland. Zimski mjeseci su sušni i vrući. a u ožujku jesen. Na samom istoku kontinenta režim padalina određen je orografskim efektom zbog Velikog razvodnog gorja. S obzirom da se nalazi na južnoj hemisferi.

iako su padaline rijetke. 70% površine pod tom klimom primi manje od 500 mm padalina godišnje. Srednja zimska temperatura je 11°C. SUPTROPSKA KLIMA – zastupljena je u istočnim i jugozapadnim dijelovima Australije. a srednja ljetna 28°. a polovica te površine i manje od 250 mm. TROPSKA KLIMA – prevladava u sjevernim dijelovima Australije.Australija Australija se klimatski može podijeliti na umjereno-vlažnu obalu gdje živi glavnina stanovništva i vruću suhu unutrašnjost koja gotovo da i nije naseljena. S obzirom na gospodarsko iskorištavanje vrlo je pogodna za uzgoj stoke. UMJERENA KONTINENTSKA KLIMA – druga najrasprostranjenija klima u Australiji. a najtopliji siječanj sa srednjom temperaturom od 32°C. Godišnja količina padalina je iznad 1300 mm. Međutim. 12 . EKVATORSKA KLIMA – zastupljena je samo na poluotoku York. središnji i zapadni dio Australije budući da taj prostor prekrivaju pustinje. postoji šest makroklimatskih tipova na prostoru kontinenta. PUSTINJSKA KLIMA – zauzima najveći. Cijeli prostor je pod utjecajem monsuna sa Indijskog oceana koji donose obilje padalina što potiče bujan biljni i životinjski svijet. Međutim. a ljetne oko 20°C. Najhladniji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom od 28°C. one su redovite svake godine. Srednje zimske temperature su oko 10°C. taj prostor prima veću količinu padalina zbog čega imaju bujniju vegetaciju. Zbog vjetrova koji pušu sa Koraljnog mora te Indijskog oceana na obalu. Odlikuje se stalnim visokim temperaturama tijekom cijele godine. Okružuje pustinjsku klimu pa je najzastupljenija vegetacija travna. Karakteriziraju je ekvatorski vjetrovi koji donose ogromne količine padalina pa taj prostor godišnje prima preko 1700 mm kiše. odnosno pašnjaci zbog čega se ta klima često naziva i grassland klima. UMJERENA BLAGA KLIMA – obuhvaća jugoistočni dio australskog kopna i Tasmanijsko otočje.

90 % Gustoća naseljenosti: 2.Australija Raspored osnovnih klima u Australiji DEMOGRAFIJA AUSTRALIJE OPĆI PODACI O STANOVNIŠTVU AUSTRALIJE (podaci za 2004. godinu) Broj stanovnika: 19 913 144 Rast broja stanovnika: 0./km2 13 .6 stan.

godine porast broja stanovnika se ublažava. godine je tako u Australiji živjelo tek oko 2000 Europljana. 1790. Prvi europski doseljenici u Australiju su došli krajem 18. a do 1860. Do 1830. Zbog toga čak 90 % stanovništva spada u skupinu Angloaustralaca.: 23 022 980 Projekcija broja stanovnika 2050. no velika većina ima korijene u Velikoj Britaniji i Irskoj.Australija Urbana naseljenost: Rasno-etnička slika: 92 % bijelci – 91 % azijati – 7 % domoroci – 2 % Očekivano trajanje života: žene: muškarci: Pismenost: Infantilni mortalitet 80.6 stanovnika na km2.3 godine 83. a trenutno se i australska populacijska politika zasniva na pretvaranju nebritanskih narodnih skupina u Angloaustralce. Taj mali broj uzrokovan je slabim Australsko stanovništvo pretežito je europeidno prirodnim prirastom i određivanjem kvote useljavanja Azijata. stoljeća.: 24 175 780 SASTAV I STRUKTURA STANOVNIŠTVA AUSTRALIJE Australsko karakterizira vrlo stanovništvo mali broj stanovnika s obzirom na površinu zbog čega je gustoća naseljenosti tek oko 2. 14 . Stanovništvo Australije je mješovito. na čak 1 450 000 europskih doseljenika.3 godine 77.4 godine > 99 % 5 umrlih na 1000 živorođenih Projekcija broja stanovnika 2025. Nakon 1900. godine broj se zbog 'zlatne groznice' popeo na 70 000.

prosječni broj djece u obitelji bio je šest. a u 20. Naseljenost Australije: plavo. st. a smanjuje se broj stanovništva starijeg od 50 godina. To je znak starenja populacije Australije. stoljeću broj je pao na samo dva djeteta po obitelji. Prije početka 20. Zbog opasnosti od 'mongolizacije'. Slabu naseljenost ima i Tasmanija bez obzira na pogodne klimatske uvjete. Osim unutrašnjosti slabo su naseljene i južna i sjeverna obala. Jače je naseljen i jugozapadni dio kontinenta oko grada Pertha. stoljeća do danas. Australska savezna vlada i vlade saveznih država kontroliraju useljavanje stanovništva iz azijskih zemalja. U vrijeme dolaska prvih bijelaca u Australija je bila naseljena sa 300 000 domorodaca. Uglavnom su naseljeni obalni dijelovi Australije u kojima je ugodna klima.Australija Prirodni prirast također se smanjivao od 18. Po dobnoj strukturi australsko stanovništvo je stacionarno jer je broj stanovnika po dobnim skupinama do 50 godina uglavnom ujednačen. Oko 20% današnjih Australaca rođeno je u inozemstvu. Australija zemlja u je danas koju se imigracijska doseljava i karakteristika posttranzicijske etape u razvoju stanovništvo iz svih dijelova svijeta i zato je ona danas prva zemlja u svijetu prema useljeničkoj stopi na 100 stanovnika. DOMORODAČKO STANOVNIŠTVO Domorodačko stanovništvo Australije čine Aboridžini naseljeni na kontinentu te Islanderi naseljeni na otocima uz obalu. Najnaseljeniji prostor je priobalni pojas od Brisbanea na istočnoj obali do Adelaidea na južnoj obali Australije. nakon 15 . a unutrašnjost prekrivena pustinjama je gotovo prazna. Pojedini prostori u unutrašnjosti su potpuno nenaseljeni. zeleno – najslabije naseljena područja crveno – najgušće naseljena područja RASPODJELA STANOVNIŠTVA Na raspodjelu stanovništva Australije uvelike utječu reljef i klima.

Australija toga njihov se broj smanjivao zbog raznih bolesti pa i progona. Aboridžini su duboko povezani sa Zemljom i vjeruju da su nju i sve živo stvorila mitska bića u tzv. broj je ponovno počeo rasti tako da danas u Australiji živi oko 427 000 domorodaca. ribolova i skupljanja plodova. a u novije vrijeme otkad imaju zaštitu te predstavnike u vlasti. U sklopu integracije. Naziv Aboridžin dolazi od latinskih riječi ab origine koje znače od početka. a dio Aboridžina uklopio se u suvremeno društvo. stoljeća vlast je Aboridžinima oduzimala djecu koja su nastala miješanjem aboridžinskih majki i bijelih očeva. 1976. Naime. procjenjuje se da je aboridžinska kultura najstarija postojeća kultura na svijetu. ISLANDERI domorodaca Ples Torres Strait Islandera su druga koja skupina australskih otocima prebiva na 16 . a isprika za bjelačko ponašanje prema njima i oduzimanje djece stigla je tek 2008. Danas Aboridžini žive u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Australije izolirani od civilizacije. Tek 1967. Svako pleme ima svoj jezik i svoje običaje. Aboridžini za vrijeme obreda U vrijeme dolaska Europljana najviše ih je bilo na istoku i jugoistoku kontinenta. a preživljavali su od lova. zori vremena. godine po dolasku laburista na vlast. godine Australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. Prostor Australije naselili su prije više od 50 000 godina. Nisu poznavali zemljoradnju ni stočarstvo. U prvoj polovici 20. Živjeli su na razini kamenog doba i potpuno prirodnim načinom života. a najvjerojatnije su došli sa otoka jugoistočne Azije. ABORIDŽINI su najstarije australsko stanovništvo. a od 1973. godine su Aboridžini dobili australsko državljanstvo. Pravi broj nije moguće odrediti zbog miješanja domorodačkog i europskog stanovništva. godine imaju i svoj parlament.

a zastupljene su i druge svjetske religije te religija Aboridžina. a nešto manje od 1% Australaca 2004. Većem dijelu Aboridžina i Islandera materinji jezik je jedan od brojnih domorodačkih jezika. Uz engleski najrašireniji jezici su talijanski i grčki kojima se kao materinjim jezikom koristi 13% stanovnika. 14% kao protestanti. Islamu i budizmu pripada nešto više od 5% Australaca većinom azijatskog podrijetla. Katedrala u Perthu 17 . Engleski je i službeni jezik u Australiji i njime su se dužni koristiti svi djelatnici u državnoj službi te u saveznom i državnim parlamentima.Australija sjeverne i istočne Australije. a nije službeni jezik jedino u parlamentu Aboridžina. Najveća skupina naziva se Torres Strait Islanders. godine izjasnilo se kao pripadnici Jedi religije proizašle iz znanstvenofantastičnog serijala Star Wars. Čak 14% stanovnika ne smatra se vjernicima. JEZIČNA SLIKA AUSTRALIJE Najrašireniji jezik u Australiji je engleski i njime se kao materinjim jezikom koristi 85% stanovnika. RELIGIJSKA SLIKA AUSTRALIJE Australci su prema vjerskoj opredijeljenosti vrlo heterogeni. 22% kao anglikanci. a preostalih 15% pripada ostalim kršćanskim vjerama. Među kršćanskim stanovnicima 29% izjašnjava se kao katolici. Među religijama najzastupljenija je kršćanska kojoj pripada oko 80% Australaca. Islanderi su danas poznati po svojim obredima plesa.

su Tasmania. Autonomni Territory Territory. otoci Ashmore i Cartier. New South Wales. Njena obala duga je 7400 km i uglavnom je čine nepregledne plaže. Kokosovi otoci. Savezne države i teritoriji Australije teritoriji i Australian i McDonaldovo otočje te QUEENSLAND (podaci za 2006. Savezne države su Queensland. Otoci Koraljnog mora. 90% stanovništva danas je 18 . godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 730 648 km2 4 164 590 2. Nesamostalni teritoriji su Jervis Bay Territory. Victoria. Northern Capital South Australia i Western Australia. otok Heard Australski antarktički teritorij./km2 Brisbane sjeveroistočni dio Australije Queensland ili Kraljičina Zemlja je veličinom druga savezna država Australskog Saveza.35 stan. Božićni otok. stoljeća kad je u njegovoj unutrašnjosti pronađeno zlato.Australija REGIONALIZACIJA AUSTRALIJE Australija je zajednica koja se sastoji od šest saveznih država i dva autonomna teritorija te osam nesamostalnih teritorija. a zbog vječno osunčanih plaža poznata je i pod nazivom The Sunshine State. Queensland je najviše naseljavan 60-ih godina 19. otok Norfolk.

Brisbane NEW SOUTH WALES (podaci za 2006. Ostali važniji gradovi su GOLD COAST koji je uz Brisbane najbrže rastući grad u Australiji i vrlo važno turističko središte za domaće i strane turiste. Najvažnija djelatnost je uzgoj šećerne trske. 35 000 ih živi u glavnom gradu Brisbaneu. Također je značajno i rudarstvo zbog nalazišta ruda zlata. ugljena. Posebno je atraktivan Veliki koraljni greben. Nastao je na ušću rijeke Brisbane 1924. Srednje zimske temperature su 15°C. industrijski i lučki grad. no to je grad koji u Australiji najbrže raste jer u njega doseljavaju Australci iz svih dijelova zemlje. Queensland pokriva 50% australske proizvodnje govedine. godine za kao kažnjenička kolonija britanske zatvorenike. zatim Townsville – važna pomorska luka i turističko odredište. U Brisbaneu živi oko 1 900 000 stanovnika. poglavito industriju konzervi i prerade mesa. a razvijeno je i govedarstvo. Veći dio prostora obuhvaća suptropska klima pa godišnje opadne oko 1100 mm kiše. Grad i rijeka ime su dobili po britanskom astronomu i upravitelju Sir Thomasu Brisbaneu koji je kasnije postao guverner Novog Južnog Walesa. ali i doseljenici iz drugih država.Australija koncentrirano u uskom obalnom pojasu. treći najveći grad u Savezu. Od nešto više od 70 000 Aboridžina koji žive u Queenslandu. Glavni i najveći grad je BRISBANE. Danas je Brisbane važna izvozna luka i ima razvijenu industriju. a srednje ljetne 26°C zbog čega je ta država tijekom cijele godine turistički atraktivna. Toowoomba – važno turističko odredište u unutrašnjosti te Cairns – turistički. bakra i srebra. godinu) Površina: 800 642 km2 19 .

godinu) 20 . a ujedno i najveći grad u Australiji je SYDNEY. metalne. Najviše se izvoze proizvodi automobilske.45 stan. tekstilne i prehrambene industrije. Brojem stanovnika i veličinom gospodarskog sustava to je najveća savezna država Australskog Saveza. godine bio je domaćin XXVII. gradu živi tek 147 000 stanovnika. a čak 2/3 stanovništva živi u tri najveća grada – Sydneyu. 90% stanovništva živi u gradovima. Glavni grad Novog Južnog Walesa. Ostali veći i važniji gradovi su WOLLONGONG i Newcastle. gospodarsko. U Novom Južnom Walesu živi i 30% svih australskih Aboridžina što čini oko 1% ukupne populacije te savezne države. Olimpijskih igara. Ti su gradovi uz Sydney gradovi s najviše hrvatskog stanovništva u Australiji. financijsko./km2 Sydney jugoistočni dio Australije New South Wales ili Novi Južni Wales je najstarija savezna država Australije. Taj je grad nastao 1788. 1/3 australskog izvoza potječe iz Novog Južnog Walesa. a 2000. godine u prirodnom zaljevu Opera.3 stanovnika. Sydney je važno turističko odredište cijele Australije i Oceanije. znanstveno središte Australije. U svijetu je između ostalog poznat po čuvenoj zgradi Opera House. Newcastleu i Wollongongu.Australija Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 6 817 100 8. Sydney Sydney je uz Melbourne prometno. Nekoliko puta je izabran kao najbolje odredište za život i odmor. Danas je najveći i najmnogoljudniji australski milijuna grad i u no njegovom u samom metropolitanskom okružju živi oko 4. kulturno i VICTORIA (podaci za 2006.

Osnovan je 1835. je bio glavni grad Australskog Saveza. Prostire se na 334 otoka. drvna i prehrambena industrija.16 stan. Površinom je za samo 600 km2 manja od Velike Britanije. Uz turizam su razvijene automobilska. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Tasmanija najveći je najmanja koji australska je dobio savezna ime po otok 68 401 km2 489 600 7. Zbog svoje blage klime poznata je i pod nazivom Garden State. kemijska. Arhitekturom je vrlo sličan engleskim gradovima. a Melbourne je uz Sydney najvažnija australska izvozna luka. godine na rijeci Yarri. Glavni grad Victorije je drugi najveći grad u Australiji – MELBOURNE. metalna. a do 1927. zrakoplovna. no najgušće je naseljena i najviše urbanizirana. a u svijetu je treći grad po broju Grka (odmah iza Atene i Soluna)./km2 Hobart na jugoistoku država. Melbourne TASMANIA (podaci za 2006.Australija Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 227 416 km2 5 110 500 22./km2 Melbourne jugoistočni dio Australije Victoria je najmanja kopnena australska savezna država.47 stan. od kojih je Tasmania Tasmanija 21 .

/km2 Adelaide središnji južni dio Adelaide WESTERN AUSTRALIA (podaci za 2006./km2 22 . Osnovan je 1804. a ime je dobio po engleskoj kraljici Adelaide. Englezi su nakon doseljenja vršili genocid nad njima i smanjili njihov broj sa 5000 na 300 u 30 godina.1 milijun stanovnika.49 stan. metalnu i tekstilnu industriju te brodogradnju. godine. Osnovan je 1836. metalna i tekstilna industrija te industrija konzervi. Glavni grad je HOBART koji je nakon Sydneya najstariji grad u Australiji. supruzi kralja Williama IV. Ima oko 1. Na jugu je prisutno voćarstvo i vinogradarstvo. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: 2 529 875 km2 2 050 900 0. Zbog čestih festivala naziva se i državom festivala. Glavni grad Južne Australije je ADELAIDE – peti najveći grad u Australiji. Od ostalih važnijih gradova ističe se još Port Augusta. Razvijene su papirna. SOUTH AUTRALIA (podaci za 2006. 983 482 km2 1 558 200 1. Među većim gradovima ističu se još Devonport i Launceston. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije South Australia ili Južna Australija je država koja ima granicu sa svim saveznim državama Australije osim sa Tasmanijom. Ima razvijenu automobilsku.79 stan. Zbog ugodne i tople mediteranske klime vrlo je važan turizam.Australija nizozemskom moreplovcu koji ga je 1642. Na Tasmaniji su prije dolaska Europljana živjeli Aboridžini. godine i danas ima samo 195 000 stanovnika. godine otkrio – Abelu Tasmanu.

najposjećeniji grad u Teritoriju je ALICE SPRINGS koji se nalazi u gotovo samom središtu Australije. Glavni grad je PERTH – četvrti najveći grad u Australiji. Ostali važniji gradovi su Albany i Kalgoorlie. Zauzima zapadnu trećinu kontinenta. Obuhvaća sjeverni i središnji dio Australije. Zbog pješčane podloge i nalazišta zlata. a izvozi uglavnom u srednjoistočne i afričke zemlje. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: 1 349 129 km2 207 700 0. NORTHERN TERRITORY (podaci za 2006. Razvio se sredinom 19.Australija Glavni grad: Položaj: Australije Western Australia ili Zapadna Australija je najveća australska savezna država./km2 Darwin središnji Australije sjeverni dio Turistički kamp pored Alice Springsa Perth zapadni dio Perth Northern Territory ili Sjeverni Teritorij je veći od dva savezna autonomna teritorija Australskog Saveza. Ipak. no zbog pustinjskog prostora je vrlo slabo naseljena. To je grad u kojem danas živi mnogo japanskog i kineskog stanovništva. Kao i Zapadna Australija zbog pustinjskog prostora ima vrlo slabu naseljenost. Darwin je jedina australska luka na sjeveru kontinenta. Glavni grad Sjevernog Teritorija je DARWIN. 23 . Sjeverni dijelovi Teritorija izloženi su orkanskim vjetrovima sa Indijskog oceana koji se nazivaju willy-willies. Perth je najvažnija australska luka na Indijskom oceanu.15 stan. Zapadna Australija se naziva i Zlatna država. a zbog neposredne blizine Ayersove stijene važno je turističko odredište. stoljeća na Labuđoj rijeci koja je ime dobila po crnim labudovima koji su i simbol Zapadne Australije.

no pod izravnom je upravom glavnog australskog grada – Canberre. Australska nacionalna HIMNA je obrađena verzija pjesme Advance Australia Fair koja je premijerno izvedena još 1788. godine. Australska ZASTAVA je plava tkanina sa šest bijelih zvijezda koje označavaju šest saveznih država te sa britanskom zastavom u gornjem lijevom uglu što kruni označava odnosno Australska zastava podređenost britanskoj britanskom kralju. Nalazi se unutar teritorija Novog Južnog Walesa. godine. Te godine Australci su izabrali zlatnu i zelenu za nacionalne boje. Glavni grad Teritorija i cijelog Australskog Saveza je CANBERRA. godine s namjenom da bude glavni grad Australskog Saveza.Australija AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (podaci za 2006. Zbog sličnosti sa američkim gradovima Canberru nazivaju australskim Washingtonom. a to je i postala 1927. 24 .6 stan. godine zamijenivši dotadašnju himnu God Save the Queen koja je postala kraljevska himna. Sagrađena je 1913./km2 Canberra jugoistočni dio Canberra POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV AUSTRALIJE NACIONALNI SIMBOLI AUSTRALIJE Australski nacionalni simboli su zastava i himna. Nacionalnom himnom proglašena je 1984. godinu) Površina: Stanovništvo: Gustoća naseljenosti: Glavni grad: Položaj: Australije Australia Capital Territory ili Teritorij Glavnog Australskog Grada je manji od dva savezna autonomna teritorija u Australskom Savezu. 2 280 km2 336 400 142.

većinskih U i Senatu je najčešće uravnotežen zastupnika manjinskih stranaka što služi kao valjano Zgrada Australskog Parlamenta ispitivanje Vladinih odluka. a kraljica ga Kraljica Elizabeta II potvrđuje. U australskoj saveznoj upravi sudjeluju Australska Vlada i Australski Parlament i britanska kraljica koju predstavlja generalni guverner. Vlada predlaže kraljici guvernera. Kod izbora guvernera. . a nakon osamostaljenja priznaju britanskog monarha kao svog vrhovnog vladara. Narod bira predstavnike u oba doma. Senat čini 76 senatora koji se biraju na mandat od 6 25 godina. no obično djeluje prema savjetima ministara. AUSTRALSKI VLADAR Australija je članica britanskog kolonijalnog saveza Commonwealtha u kojem se nalaze samostalne države koje su bile britanske kolonije. U zastupničkom domu mjesta se popunjavaju po načelu broj glasova je razmjeran broj broju mandata. AUSTRALSKA ZAKONODAVNA VLAST Zakonodavnu vlast u Australiji ima Australski Savezni Parlament na saveznoj razini te državni parlamenti na razini pojedinih saveznih država. U Australiji je na saveznoj razini predstavlja generalni guverner. Savezni Parlament nalazi se u Canberri i sastoji se od dva doma – zastupničkog doma i senata. Trenutno je to kraljica Elizabeta II.Australija AUSTRALSKA UPRAVA Sustav upravljanja u Australiji temelji se na liberalnoj demokraciji pri čemu se uzima u obzir sloboda i tolerancija vjeroispovijesti. Guverner ima velike ovlasti. a na državnoj razini državni guverneri. sloboda govora i sloboda udruživanja.

predstavljao John Howard. izvršnog tijela i sudskog tijela te inzistira da članovi izvršnog tijela budu i članovi zakonodavnog tijela. lokalne vlade koje izaberu ti parlamenti te državni guverneri. Lokalna vlada surađuje sa saveznom vladom i izvršava sve zadaće koje nisu na saveznoj razini. LOKALNA VLAST U AUSTRALIJI U Australiji lokalne predstavnike vlasti čine parlamenti saveznih država i teritorija. već na razini pojedine savezne države ili teritorija. godine kada je osnovan Parlament Australskog Commonwealtha. saveznim se državama javno na osnivanja glasovalo Commonwealtha . do 2006.Australija AUSTRALSKA IZVRŠNA VLAST Izvršno tijelo u australskom upravnom sustavu čini Australska Savezna Vlada koju čine ministri izabrani u parlamentu. godine pobjedom laburista na izborima nakon dugogodišnje dominacije konzervativaca koje je kao premijer u nekoliko mandata od 1996. Trenutni premijer je Kevin Rudd koji je na to mjesto došao 2007. Izbori se moraju održati unutar tri godine od posljednjih izbora. a održavaju se prosječno svakih dvije i pol godine. AUSTRALSKI USTAV Australija ima pisani ustav donesen prilikom osnivanja Australskog Saveza 1901. Ustav određuje ovlasti zakonodavnog tijela. Na čelu vlade je premijer. Ustav dopušta da bilo što izjavljeno u parlamentu AUSTRALSKI IZBORNI SUSTAV Savezni parlamentarni izbori održavaju se od 1901. obvezni U Izbori su u Australiji koje se ne prije više 26 ''Australsko glasovanje'' Izvorni Australski ustav može biti objavljeno svima bez straha od tužbe zbog klevete. i osobe odazovu moraju platiti globu. godine.

1855.Australija izbornih mjesta. Seljačka stranka i Laburistička stranka. Glavne odlike australskog gospodarstva su visok rast. 1856. Najvažnije stranke u Australiji su Liberalna stranka. ekonomija temeljena na niskim kamatnim stopama. 27 . fleksibilno tržište radne snage i djelotvorna demokratska uprava. godine Južna Australija dala je pravo glasa svim muškarcima bez obzira posjeduju li zemlju i imaju li visoko obrazovanje. konkurentan poslovni prostor. GOSPODARSTVO AUSTRALIJE Australija je danas jedna od država s najuspješnijim gospodarstvom na svijetu. nizak stupanj inflacije. Pravo glasa imali su samo odrasli muškarci koji posjeduju zemlju i visoko su obrazovani. godine Victoria je kao prva država uvela tajno glasovanje koje je kasnije u svijetu ostalo poznato kao australsko glasovanje. godine Južna Australija dala je kao druga država na svijetu pravo glasa ženama. 1895.

stoljeća imala visok životni standard. agrumi. 28 . prema Stočarstvo je u zastupljeno stepskim unutrašnjosti prostorima gdje se stoka napaja vodom iz brojnih arteških bunara. a i neprekidno se ulagalo u društvenu infrastrukturu – obrazovanje. no ostvaruje se velika proizvodnja. U sjevernim dijelovima Australije uzgajaju se šećerna trska i tropsko voće. Tim se djelatnostima bavi samo oko 5% stanovništva. zdravstvo. STOČARSTVO Najrazvijenija grana primarnog sektora je stočarstvo. Polupustinjski predjeli se organiziranom melioracijom pretvaraju u obradive površine i pašnjake. Australska proizvodnja vune iznosi oko 930 000 tona godišnje što je oko 30% ukupne svjetske proizvodnje vune. dok se na jugu uzgaja različito voće – jabuke. a danas je razvijen čitav sustav poljoprivrednog navodnjavanja. Australska vina su u posljednjih 15-ak godina jedna od najcjenjenijih u svijetu. Godišnje se proizvede 14 milijuna tona pšenice od čega se čak 70% izvozi. Uzgojni sustav broji oko 150 Australsko ovčarstvo milijuna grla ovaca tako da na jednog Australca u prosjeku dolazi 7 ovaca. Oko 80% stočara bavi se ovčarstvom.Australija Zbog prirodnih bogatstava Australija je još tijekom 19. Australci su prvi u svijetu počeli koristiti umjetne kiše za navodnjavanje u suhim područjima. Prevladava farmerski sustav proizvodnje u kojem je zbog manjka radne snage rad gotovo potpuno mehaniziran. RATARSTVO Glavna ratarska kultura je uzgoj žitarica. PRIMARNI SEKTOR DJELATNOSTI Najvažnije djelatnosti primarnog sektora su stočarstvo i poljodjelstvo. banane… U jugoistočnim i jugozapadnim dijelovima gdje prevladava mediteranska klima uspijeva vinova loza. Ovčarske farme su veliki posjedi sa više tisuća hektara površine. promet i osposobljavanje za rad. Uglavnom se uzgajaju merino ovce zbog kvalitetne vune koju Australija izvozi.

godišnji ulov ribe iznosi tek 220 000 tona godišnje. Iako Australija ima dugačke obale i velike morske površine. Danas su uz prehrambenu i tekstilnu najvažnije industrijske grane u Australiji metalurgija i strojogradnja. INDUSTRIJA Australska industrija veliki rast zabilježila je između dva svjetska rata. Tijekom Drugog svjetskog rata zbog razvijene industrije Australija je bila glavni opskrbljivač Saveznika na dalekoistočnoj fronti. Nakon Drugog doprinosila sa oko 65% ukupnom dohotku. Šuma na sjeveru Australije SEKUNDARNI SEKTOR DJELATNOSTI U sekundarnom sektoru djelatnosti zaposleno je oko 27% aktivnog australskog stanovništva. u planinskim predjelima četinjače. U sjevernim savanama uzgajaju se tovna goveda kojih je 2003. a u prvoj polovici 20. Na sjeveru prevladavaju tropske i mangrova šume. stoljeća osnovna sirovina postala je ovčja vuna. a na jugu šume eukaliptusa. Godišnja proizvodnja obrađenog drveta iznosi oko 17 milijuna m2. U novije vrijeme sve je više šuma zaštićeno.Australija Osim ovaca uzgajaju se i druge vrste goveda. svjetskog rata industrija je 29 . a marikultura u plićim dijelovima mora. U početku se tekstilna industrija temeljila na pamuku. a razvijene su i kemijska. Ribarstvo je razvijenije na Tasmaniji i u zapadnom dijelu Australije. najvažnija djelatnost je rudarstvo. ŠUMARSTVO Šume zauzimaju 19% ukupne australske površine. godine bilo oko 20 milijuna. RIBARSTVO Ribarstvo je u Australiji slabo razvijeno. posebice uzgoj račića. Iako je industrijska proizvodnja velika. Od industrijskih grana u Australiji prve su se razvila prehrambena i tekstilna industrija. a procvat nakon Drugog svjetskog rata.

Osim prehrambenih (meso. a spada i među četiri Trgovačka luka u Melbourneu najveća svjetska izvoznika hrane. Proizvodne tvrtke uglavnom su male kompanije. a nalazi se i među pet najvećih proizvođača kobalta. TRGOVINA Za Australiju je vrlo važna vanjska. U novije vrijeme pronađena su bogata nalazišta nafte i urana. a od metala se najviše proizvodi željezo. bakra. cinka. TERCIJARNI SEKTOR DJELATNOSTI U tercijarnom sektoru djelatnosti zaposlena je većina aktivnog australskog stanovništva. mliječni proizvodi. Uglavnom se iskopavaju lignit kameni i mrki ugljen. Početna godišnja proizvodnja zlata 1850-ih i 1860-ih godina iznosila je oko 100 tona. Obilno se proizvode i obojeni metali poput cinka. u Australskom Australiju i zlatnom razvoj groznicom počelo masovno useljavanje gospodarstva.Australija automobilska i elektroindustrija. olova. a ukupnom dohotku mnogo pridonose i turizam. stoljeća nakon otkrića zlata u Victoriji je i zapadnoj Australiji. svjetski Danas je Australija proizvođač boksita i ugljena. prekomorska trgovina koja ostvaruje 20% australskog BDP-a. olova i srebra. Današnja rudarska proizvodnja okrenuta je vađenju ugljena. antimona. U Zapadnoj Australiji pokraj jezera Argyle nalazi se najveći rudnik dijamanata na svijetu. a danas iznosi oko 20 tona. mangana. pšenica. Australija izvozi veći dio svoje proizvodnje. izvozi se i mnogo prerađivačkih proizvoda među 30 . kobalta… Posebno je Rudarsko postrojenje važna proizvodnja najveći boksita. promet i uslužne djelatnosti. šećer). srebra. boksita i željeza. Najvažnija djelatnost je vanjska trgovina. RUDARSTVO Prva rudarska naselja u Australiji javila su se sredinom 19.

Australija kojim najvažnije mjesto zauzimaju vuna i proizvodi od vune. Najvažniji aerodromi nalaze se u Sydneyu. Australija je zračnim prekomorskim zemljama. Ipak. Osim zrakoplovne povezanosti svih većih australskih gradova. a isto tako je ublažio velike udaljenosti između pojedinih dijelova australskog kontinenta. čelik). Japan i Indija. A od 20 zemalja u koje najviše izvozi. Glavna željeznička pruga ide u smjeru istok-zapad. Francuska. Isto tako uvozi i različite tekstilne proizvode osim vune. Duga je 5600 km i putovanje njom traje 6 dana. Najvažniji australski prekomorski partneri su Velika Britanija. Cestovni promet u Australiji Za farmere i poslovne ljude najvažniji je linijama povezana i sa mnogim zračni promet. Najvažnije 31 . stoljeća sagrađeno je oko 900 000 km prometnica. izvoz je višestruko veći od uvoza pa nema trgovinskog deficita. Za prijevoz teškog tereta između različitih dijelova Australije najčešće se koristi obalna plovidba. ipak mora uvoziti prijevozna sredstva i radne strojeve. Brisbaneu i Perthu. Melbourne. U Australiji postoji preko 400 zračnih luka s redovitim putničkim prijevozom. Victoriji i južnom dijelu Queenslanda. Sjedinjene Američke Države. Izvoze se i različite rude – ugljen te različiti metali (željezo. U prometnom sustavu najvažniju ulogu ima željeznička mreža duga gotovo 40 000 km koja se sastoji od vrlo dugih pruga koje idu usporedno s istočnom i južnom obalom kontinenta i od više pruga koje prodiru u unutrašnjost. stoljeću ublažio je prirodnu izolaciju Australije od ostatka svijeta. Cestovni promet važan je za međugradsko povezivanje. no gusta cestovna mreža postoji samo u Novom Južnom Walesu. Morski promet ima velik značaj za Australiju i zbog vanjske trgovine budući da je Australija veliki izvoznik. 16 se nalazi u Aziji. Do početka 21. PROMET Razvoj prometa u 20. Iako Australija ima razvijenu automobilsku proizvodnju i izvozi automobilsku opremu.

obrazovanje. Melbourne.Australija pomorske luke su Sydney. upravu i obranu. TURIZAM Iako je izolirana od svijeta. KULTURA I UMJETNOST Kultura je u Australiji sastava vrlo raznolika zbog nehomogenog gradskog stanovništva. Turiste najviše privlače Sydney. KVARTARNI SEKTOR DJELATNOSTI Kao i u razvijenim državama. Aboridžinska umjetnost dublje istraživanje na Najstarija australska umjetnička djela su aboridžinske spiljske slike koje potječu od prije nekoliko desetaka tisuća godina. Melbourne. zdravstvo. a o njemu brinu savezna i lokalne državne vlade. najviše iz Japana i Novog Zelanda. U Australiji je dozvoljeno kloniranje stanica čime je omogućeno području medicine i biologije. kulturu. OBRAZOVANJE Australski obrazovni sustav uključuje gotovo 11 000 škola i fakulteta. Pohađanje škole obavezno je 32 . ZNANOST Australija mnogo ulaže u znanost i tamo se provode različita istraživanja na gotovo svim područjima znanosti. Sektor obuhvaća najobrazovanije Australce. kvartarni sektor je najviši sektor djelatnosti i obuhvaća znanost. a na zapadnoj obali Perth. a u posljednje vrijeme procvat doživljava i australska filmska umjetnost. znamenite građevine i mostovi te nacionalni parkovi s brojnim egzotičnim biljnim i životinjskim vrstama. Brisbane. no brojni su i turisti iz SAD-a i Europe. Glavne turističke atrakcije Turističko središte Surfer's Paradise su vječno osunčane plaže. Brisbane i Newcastle. Australiju godišnje posjeti više od 4.5 milijuna stranih turista iz cijelog svijeta. Također su razvijene i književnost te glazbena i kazališna umjetnost. Gold Coast i Surfer's Paradise.

Australija do 15. bolesnima medicinsku pomoć pruža Kraljevska zračna medicinska služba osnovana u Queenslandu 1928. godine. Aboridžini su kao lovci i skupljači naselili cijeli kontinent uključujući i Tasmaniju koja je s kopnom bila povezana prevlakom. Ta je zemlja nazvana Terra australis incognita ili Nepoznata južna zemlja. a u Tasmaniji do 16. godine. u unutrašnjosti je vrlo malo bolnica. Australske vojske i Kraljevskog australskog zrakoplovstva. a isto tako i državne i privatne fondove zdravstvenog osiguranja. ZDRAVSTVO Australsko zdravstvo uključuje državne i privatne bolnice. Japanci i Indijci. Zbog slabo naseljenog polupustinjskog i stepskog područja. OBRANA Australska obrana sastoji se od Kraljevske australske mornarice. Od druge polovice 20. stoljeća u Australiji se sve češće obrazuju azijski studenti. U vojnoj službi je oko 50 000 ljudi. a australske obrambene snage redovito sudjeluju u UN-ovim operacijama. Prevlaka je potopljena transgresijom mora prije 10 000 godina ostavljajući tasmanijske Aboridžine odijeljene od ostatka australskih domorodaca. OTKRIĆE AUSTRALIJE Postojanje tajanstvene zemlje na južnoj polutci u Europi se pretpostavljalo već u srednjem vijeku iako su je poznavali samo Kinezi. Prvi kontakt Europljana s Australijom imali su portugalski i španjolski 33 . Australija je ima sklopljene vojno-obrambene saveze s mnogim zemljama. Australske snage u UN-ovoj misiji POVIJEST AUSTRALIJE DOLAZAK ABORIDŽINA Naseljavanje Australije započelo je najvjerojatnije prije 40 000 godina kad su iz Azije na australsko kopno stigli preci današnjih Aboridžina.

1817. Otkrivač Australije James Cook budući Sydney. a posljednji kažnjenici stigli su 1868. su se počeli stizati prvi slobodni doseljenici. On je oplovivši sjeverne i istočne obale 24. godine na jugu Queenslanda na rijeci Brisbane podignut je istoimeni grad.Australija moreplovci koji su doplovili do sjevernih obala kontinenta. godine na putu prema Novom Zelandu otkrio Tasmaniju. godine na jugoistočnoj obali Guvernerska kuća u Melbourneu 34 . a dvadeset jednu godinu kasnije Tasmanija je proglašena zasebnom britanskom kolonijom. travnja 1770. stoljeća u Australiju dopremljeno oko 170 000 kažnjenika. Pronalazačem pravog australskog kopna smatra se engleski moreplovac James Cook. godine uplovio u zaljev Botany. Prvi kažnjenici stigli su u Australiju 26. a i uzgajali su biljke i životinje dopremljene iz Europe. godine iz Europe. Sredinom prve polovice 19. STOLJEĆA 1804. OSNIVANJE AUSTRALIJI PRVE KOLONIJE U Britanski zatvori postali su popunjeni 1786. godine na jugozapadnoj obali nastao je grad Perth. stoljeća počinju nastajati gradovi koji će prihvatiti najviše doseljenika. godine i na Tasmaniji je osnovan prvi grad – Hobart. godine i parlament je donio odluku o osnivanju kažnjeničke kolonije u Australiji. Iste godine Cook je proglasio prostor Australije britanskim kolonijalnim posjedom. 1835. najviše iz Engleske. 1829. RAZVOJ AUSTRALIJE U PRVOJ POLOVICI 19. godine i u prirodnom zaljevu Opera izgradili prvo naselje – Port Jackson. siječnja 1788. studenog 1642. ceste. Nizozemski moreplovac Abel Tasman je 24. Računa se da je u do sredine 19. krčiti šume. Kažnjenici su morali graditi nastambe. 1824. godine.

RAZDOBLJE AUSTRALSKOG COMMONWEALTHA U Prvom svjetskom ratu Australija je sudjelovala na strani sila Antante. Grad je Zgrada starog australskog parlamenta dobio ime Canberra. 9. godine Novi Južni Wales. godine na sjevernoj obali nastaje grad Darwin. a završena je 1913. 1869. siječnja 1901. a glavnim gradom postao je 1927. Tako se broj australskog stanovništva u desetak godina povećao sa 450 000 na 1 150 000. ZLATNA GROZNICA U AUSTRALIJI 1851. Tasmanija i Južna Australija postaju samoupravne kolonije. OSNIVANJE AUSTRALSKOG SAVEZA 1891. Glavni grad Saveza postao je Melbourne. Ishod referenduma bio je pozitivan. Tako je iste godine iz Novog Južnog Walesa izdvojen Australian Capital Territory i počela je gradnja novog glavnog grada. a godinu dana kasnije ponad Velikog australskog zaljeva grad Adelaide.Australija grad Melbourne. 1. godine otkrićem zlata u Victoriji počinje zlatna groznica zbog čega se u Australiju useljavaju kopači zlata. godine australski parlament donosi odluku o gradnji novog glavnog grada i izdvajanju teritorija glavnog grada od ostatka države. godine osnovan je Commonwealth of Australia (Australski Savez). 1911. godine u svim kolonijama u Australiji održan je referendum o stvaranju saveza država. godine u Melbourneu su se okupili predstavnici pet kolonija sa kontinenta te Tasmanija i pripremili ustav budućeg saveza neovisnih britanskih kolonija Australije. srpnja 1900. 1850. no na njenom teritoriju nije bilo borbi. 35 . Zlatnu groznicu i porast broja stanovnika je nastavljen pronalaskom zlata i u Zapadnoj Australiji. godine.

godine Aboridžini dobivaju svoj parlament.australski dolari Sydneyu završena je gradnja zgrade Opera. 14. Japan je 1942. Iste godine u Službena australska valuta . godine spojena je sa Sjevernim Teritorijem. godine australska vlada započela je proces vraćanja zemlje Aboridžinima. Nakon uspješnih osvajanja u jugoistočnoj Aziji. a 1973. a vojne jedinice sudjelovale su i na ratištima u Europi i sjevernoj Africi. godine australska vlada počela je proces integracije aboridžinskog stanovništva u australsko društvo. 1967. 13.Australija 1926. U Drugom svjetskom ratu Australija se pridružila bloku Saveznika i sudjelovala u borbama na dalekoistočnoj fronti. godine Queensland uvodi Kraljevsku zračnu medicinsku službu za pomoć stanovnicima u unutrašnjosti gdje nema bolnica u blizini. 36 . godine izravno napao i Australiju bombardirajući Darwin. 1976. godine aboridžinski parlament izglasao je Izjavu o isprici (Statement of Apology) kojom Aboridžini izražavaju žaljenje zbog ugnjetavanja Aboridžina od strane prijašnjih politika i daju potporu budućoj pomirbi između svih Australaca. godine u središnjem dijelu australskog kontinenta utemeljen je treći autonomni teritorij – Središnja Australija. Od 1930. U današnje vrijeme Australija je multinacionalna gospodarski razvijena država s visokim stupnjem tolerancije prema ostalim rasama i kulturama. veljače 1966. godine australski parlament uveo je australski dolar kao službenu valutu Australskog Saveza i australskih izvandržavnih posjeda. godine Aboridžini državljanstvo dobivaju i australsko ravnopravnost sa ostalim građanima Australije. godine Australija dobiva himnu – Advance Australia Fair. no već 1931. kolovoza 1997. 1984. 1928.

a najviše se Hrvata uselilo nakon Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. Like i Hrvatskog zagorja. Perthu. Glavni prostori odakle dolaze Hrvati su hrvatski otoci – Korčula. Brač. Wollongong. stoljeća. Većinom su to bili ljudi iz Dalmacije koji su se selili u prekomorske zemlje ''trbuhom za kruhom''. Hvar. Hrvati su se uglavnom doseljavali tzv. Melbourneu. Melbourne. Wollongongu. Hobartu.Australija HRVATSKA ZAJENDNICA U AUSTRALIJI DOLAZAK HRVATA U AUSTRALIJU Prvi Hrvati u Australiju su došli sredinom 19. banaka te pokretanje hrvatskih medija (novine i radio). 37 Zgrada hrvatske zajednice u Sydneyu . HK Dalmacija Hrvatsko Sydney. Značajno je i doseljavanje između dva svjetska rata. a pokrenula je i izgradnju hrvatskih crkava. HVATSKA ZAJEDNICA U AUSTRALIJI Hrvatska zajednica u Australiji danas broji oko 240 000 Hrvata. Perth… Tijekom 20. Uglavnom žive u Sydneyu. Vis te makarsko primorje. a naseljavali su uglavnom veće australske gradove – Sydney. Ti poslijeratni doseljenici su iz Slavonije. Hrvatsko Sydney kulturno društvo Bosna. godine u Sydneyu živi oko 60 000 Hrvata. stoljeća Hrvati su zauzeli značajno mjesto u australskom vinogradarstvu i građevinarstvu. društvo HK Jadran i Hajduk. Brisbaneu i Newcastleu. HRVATSKA ZAJEDNICA U SYDNEYU Prema najnovijim podacima iz 2006. lančanim sustavom prema kojem je uspjeh prvih privukao dolazak drugih. Sydneyski Hrvati otvorili su prve vinarije i prve mljekarske kooperacije u Novom Južnom Walesu. Organizirani su u pet ''hrvatskih klubova'': HK Kralj Tomislav. Hrvatska zajednica u Sydneyu organizirala je i hrvatske sportske klubove i folklorne grupe.

Hrvati su nakon Australaca najzastupljenija etnička skupina.Australija HRVATSKA ZAJEDNICA U WOLLONGONGU U stanovništvu Wollongonga. 38 . Hrvati u su najzastupljenija klubove. Uglavnom rade u industriji ili su vlasnici restorana. pokrenuli etnička skupina nakon Australaca. U Hobartu i Launcestonu. mehaničarskih radnji ili tvornica. hrvatske Pročelje kuće hrvatske zajednice u Wollongongu nogometne klubove. HRVATSKA ZAJEDNICA NA TASMANIJI Na Tasmaniji živi oko 1200 Hrvata. Hrvati su i ovdje izgradili organizirani su hrvatske crkve. trgovina. Većina je došla nakon Drugog svjetskog rata. a imaju i mjesto u programu državne radiopostaje u Hobartu.

državni parlament i državna vlada. stoljeću. Reljef i klima Australije uvjetuju različitost vegetacije. Australski Savez podijeljen je na šest saveznih država i dva savezna autonomna teritorija. vrlo razvijenom rudarstvu. a posebnu vrijednost ima prisutnost Aboridžinske civilizacije i kulture. a vegetacija niska. a turizam je zastupljen također samo u jugozapadnom obalnom dijelu te u središtu Australije oko grada Alice Springs. U tom pojasu živi najveća većina australskog stanovništva i tu je koncentrirana većina industrije. savezni parlament i saveznu vladu čije je središte u glavnog gradu Canberri. Povijest Australije počinje naseljavanjem Aboridžina prije oko 40 000 godina. a najvažnije gospodarske grane su vanjska trgovina i turizam. Na zapadnoj polovici kontinenta prevladava pustinjski i polupustinjski prostor s oskudnom vegetacijom i vrlo slabom naseljenošću s iznimkom jugozapadnog obalnog pojasa koji je bogat i vegetacijom i stanovništvom. Europljani su Australiju otkrili tek u 17. Na čelu država nalaze se guverner koji predstavlja britansku kraljicu Elizabetu II. naseljenosti i gospodarskih grana. Istočni i jugoistočni rub Australije čine Veliko razvodno gorje i obale bogate bujnom vegetacijom. Istočni središnji dio Australije čini velika arteška zavala sa stepama na kojima pasu ovce i gdje se proizvode ratarske kulture koje ne traže velike količine vode. a jedina veza australskog kontinenta s ostatkom kopna čine otoci jugoistočne Azije. U demografskom smislu Australija je nehomogena zemlja s različitim kulturama. U unutrašnjosti nema industrije. a prvi doseljenici 39 . Političko-regionalizacijski Australija je uređena kao savez nezavisnih država.Australija ZAKLJUČAK Australija je najrazvijenija država južne Zemljine polutke. Australija trguje s većinom država u svijetu i izvozi veći dio svoje proizvodnje. Naseljenost je ovdje slaba. Australsko gospodarstvo počiva na visokoj produktivnosti ratarske i stočarske (posebice ovčarske) proizvodnje. Čitav Savez ima generalnog guvernera. Nalazi se između Indijskog i Tihog oceana.

stoljeća doseljavali brojni emigranti iz različitih država svijeta pa tako i iz Hrvatske. Nakon pronalaska zlata ubrzano raste broj stanovnika. Veliki školski atlas. stoljeća kada Australija postaje britanska kolonija. 2003. vinogradari ili građevinari.au 40 . 1. 2001. Ružica i dr. godine britanske kolonije u Australiji osnivaju savez Commonwealth of Australia koji postaje nova nezavisna država u svijetu. siječnja 1901.wikipedia. 2. http://www. Zagreb. Anita. 2004. Meridijani. Hrvati su tamo postali uspješni poduzetnici.embassy. 3. ''Australia''. ''Australija''.org 7. Zagreb. U Australiju su tijekom 19. POPIS LITERATURE 1. Samobor. 5. Encarta Reference Library 2005 6. Šegota. 4.croatia.. 2002. Znanje. Regionalni razvoj svijeta. U australskim gradovima su organizirani u hrvatske zajednice. ''Australian Embassy''. Geografija Australije i Oceanije.gov. i 20. Faktopedija. Vuk. http://hr.Australija dolaze krajem 18. Zagreb. Tomislav i Filipčić. Mozaik knjiga. Znanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful