P. 1
!! Znacenje reci - Semantika

!! Znacenje reci - Semantika

|Views: 10,874|Likes:
Published by mmiljana95

More info:

Published by: mmiljana95 on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Semantika

Uvod u opštu lingvistiku
Natalija Panić i Maja Miličević 30.11.2009.

Predmet semantike
• Proučavanje značenja u jeziku, tj. proučavanje načina na koji reči i rečenice prenose značenje • Sadržaj semantičkih jedinica nasuprot njihovoj formi, veza između oblika reči i njenog značenja (onomatopeja, ikoničnost)

→ pokazuje Zdravlje znači sve. → ima vrednost U čemu je značenje života? → cilj. svrha Šta za vas znači “kapitalist”? → predstavlja Šta znači “rožnjača”? → na šta se odnosi .16 različitih značenja reči značiti i značenje ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Zeleno svetlo znači kreni.Šta je značenje? • “Značenje značenja” (The Meaning of Meaning. Ogden & Richards 1923) .

Predmet semantike • Leksička semantika ▫ značenje reči (idiomi!) ▫ značenjski odnosi među rečima • Rečenična semantika ▫ značenje rečenica .

Značenje reči • • • • • leksičko : gramatičko predmetno : emotivno konkretno : apstraktno osnovno : preneseno denotativno : konotativno .

) • Gramatičke reči ▫ “da”.Leksičko : gramatičko značenje • Leksičke reči ▫ “olovka” leksičko značenje + gramatičko značenje (imenica ženskog roda u nom. jedn. “od” gramatičko značenje + leksičko značenje .

“baba”. “zemlja” • Emotivno ▫ uključuje emotivni odnos ili reakciju “dom”. “domovina” . “baka”.Predmetno : emotivno značenje • Predmetno (referencijalno) ▫ ne uključuje emotivni odnos ili reakciju “kuća”.

“lukavost”.Konkretno : apstraktno značenje • Konkretne reči ▫ označavaju nešto određeno. opipljivo. materijalno “sto”. “sveska”. “šarm” . “vrata” • Apstraktne reči ▫ označavaju apstrakcije “dobrota”.

stolice ▫ uši → uši lonca. sveske Polisemija . noga.Osnovno : preneseno značenje • Osnovno značenje ▫ delovi tela: glava. knjige. kupusa. porodice ▫ noga → noga stola. uši • Preneseno značenje → metaforički prenos ▫ glava → glava eksera.

eksplicitno značenje ▫ policajac . emotivno.Denotativno : konotativno značenje • Denotacija ▫ primarno.njuškalo (grubost. osnovno. priglupost?) .pripadnik snaga reda • Konotacija ▫ izvedeno. implicitno značenje ▫ policajac .

+muško) • Značenjske komponente = semantička distinktivna obeležja • Skup semantičkih distinktivnih obeležja = semema .Komponentna analiza • Raščlanjivanje značenja na značenjske komponente ▫ “žena”(+ljudsko. –muško) ▫ “dečak”(+ljudsko. −odraslo. +odraslo.

Proste i izvedene reči • Proste reči ▫ minimalne. “ubiti” . primitivne “imati”. “umreti”. “živeti” • Izvedene reči ▫ mogu se parafrazirati putem prostih reči “dati”.

priglup” (srednjoengleski) → “fin. meeting “sastanak” → miting (engl.Promene značenja • Promene u pojedinim komponentama ▫ engl. dobar” (savremeni engleski) • Kod pozajmljenica ▫ engl. [24/7] shop) . nice – “luckast. rally) ▫ engl. drugstore “apoteka” → dragstor (engl.

Značenjski odnosi me u rečima • Polisemija • Homonimija • Sinonimija • Antonimija • Hiponimija .

u knjizi.Polisemija • Višeznačnost .. papira.) ...) ▫ list (na drvetu. povezana značenja ▫ glava (na telu..isti glasovni sklop.

različito značenje ▫ pravi homonimi “sto”. to/two/too .grâd/grad) ▫ homofoni engl. “kosa” ▫ homografi “grad” (naselje/padavina .Homonimija • Isti glasovni sklop.

Sinonimija • Isto značenje ▫ potpuni sinonimi su retki ▫ test: uzajamna zamenljivost ▫ registar upotrebe “vatra/oganj”. “kostur/skelet” • Eufemizmi ▫ “zemlje u razvoju”. “voz/vlak”. “toalet” ▫ eng. “spend a penny” .

moguće stepenovanje ▫ dopunski antonimi živ : mrtav. muž : žena .odnos “ako-onda” . muški : ženski . stepenovanje nije moguće ▫ relacioni antonimi iznad: ispod.Antonimija • Suprotno značenje ▫ pravi antonimi lep : ružan.odnos “ili-ili”. mlad : star .

Hiponimija • Svrstavanje reči u hijerarhizovane klase ▫ hiperonim . “krin”. “jorgovan”. “đurđevak” • Hiperonim ne postoji za sve pojmove ▫ “vrata”. “prozor” .nadređeni član “cvet” ▫ hiponim .podređeni član “ruža”.

kupus. krompir. pingvin ▫ “povrće” paradajz. odnosno klase ▫ “ptica” slavuj. golub. kokoška.Prototip • Tipični nosilac osobina nadređenog pojma. lubenica . vrabac. paprika.

. ▫ semantičko polje rodbinskih odnosa “majka”.. “ujna”.Semantička polja • Grupe srodnih reči ▫ semantičko polje naziva za boje “bela”. “zelena”.. “otac”.. “tetka”. . “žuta”. “stric”.

Semantičko polje naziva za boje • Spektar boja je kontinuum bez jasnih fizičkih granica → različit broj članova u različitim jezicima • Neki jezici na Novoj Gvineji imaju samo “tamno”i “svetlo” • Navaho ne pravi leksičku razliku između ”plavog”i “zelenog” • Latinski nema leksema za “smeđe”i “sivo” • Hanuoo ima samo četiri osnovna naziva za boje: “belo”. “zeleno” . “crno”. “crveno”.

skućiti se. koliba. “kućerak”). kućni.Leksički skupovi • Leksičko jezgro i srodne reči ▫ “kuća” (semantičko polje) zgrada. brvnara.. “kućerda”) . • Deminutivi i hipokoristici (“kućica”.. kućerina.. augmentativi i pejorativi (“kućerina”.. pojata. ▫ “kuća” (morfološke izvedenice) kućica.

Značenje rečenica • Gramatičko značenje • Pragmatičko značenje • Propozicionalno značenje .

” • Tautologija • “Ova usedelica je neudata.Značenjski odnosi • Parafraza (up.” • “Popila je kafu i toplu čokoladu sa šlagom. polisemija) • “Glumice su počupale pevačice.” • Kontradikcija • “Ova usedelica je udata. sinonimija) • “Potpisali su ugovor.” .” • Sintaksička dvosmislenost (up.” = “Ugovor je potpisan.

” → negramatična. “Bezbojne zelene ideje besno spavaju. ali besmislena rečenica • “Mi smo videla zec. ali smislena rečenica .Gramatičnost i smislenost • Colourless green ideas sleep furiously.” → gramatična.

D. Beograd: Nolit. R.Literatura • Bugarski. (1987) Kembrička enciklopedija jezika. (glava 13) • Kristal. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. (glava 17) . Beograd: Čigoja štampa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->