Semantika

Uvod u opštu lingvistiku
Natalija Panić i Maja Miličević 30.11.2009.

Predmet semantike
• Proučavanje značenja u jeziku, tj. proučavanje načina na koji reči i rečenice prenose značenje • Sadržaj semantičkih jedinica nasuprot njihovoj formi, veza između oblika reči i njenog značenja (onomatopeja, ikoničnost)

16 različitih značenja reči značiti i značenje ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Zeleno svetlo znači kreni. → pokazuje Zdravlje znači sve. → ima vrednost U čemu je značenje života? → cilj. svrha Šta za vas znači “kapitalist”? → predstavlja Šta znači “rožnjača”? → na šta se odnosi .Šta je značenje? • “Značenje značenja” (The Meaning of Meaning. Ogden & Richards 1923) .

Predmet semantike • Leksička semantika ▫ značenje reči (idiomi!) ▫ značenjski odnosi među rečima • Rečenična semantika ▫ značenje rečenica .

Značenje reči • • • • • leksičko : gramatičko predmetno : emotivno konkretno : apstraktno osnovno : preneseno denotativno : konotativno .

“od” gramatičko značenje + leksičko značenje .) • Gramatičke reči ▫ “da”. jedn.Leksičko : gramatičko značenje • Leksičke reči ▫ “olovka” leksičko značenje + gramatičko značenje (imenica ženskog roda u nom.

Predmetno : emotivno značenje • Predmetno (referencijalno) ▫ ne uključuje emotivni odnos ili reakciju “kuća”. “domovina” . “baba”. “zemlja” • Emotivno ▫ uključuje emotivni odnos ili reakciju “dom”. “baka”.

“sveska”. materijalno “sto”. opipljivo.Konkretno : apstraktno značenje • Konkretne reči ▫ označavaju nešto određeno. “šarm” . “lukavost”. “vrata” • Apstraktne reči ▫ označavaju apstrakcije “dobrota”.

Osnovno : preneseno značenje • Osnovno značenje ▫ delovi tela: glava. sveske Polisemija . knjige. uši • Preneseno značenje → metaforički prenos ▫ glava → glava eksera. porodice ▫ noga → noga stola. stolice ▫ uši → uši lonca. noga. kupusa.

Denotativno : konotativno značenje • Denotacija ▫ primarno. emotivno. priglupost?) .pripadnik snaga reda • Konotacija ▫ izvedeno. implicitno značenje ▫ policajac . osnovno. eksplicitno značenje ▫ policajac .njuškalo (grubost.

+muško) • Značenjske komponente = semantička distinktivna obeležja • Skup semantičkih distinktivnih obeležja = semema .Komponentna analiza • Raščlanjivanje značenja na značenjske komponente ▫ “žena”(+ljudsko. −odraslo. –muško) ▫ “dečak”(+ljudsko. +odraslo.

primitivne “imati”. “ubiti” .Proste i izvedene reči • Proste reči ▫ minimalne. “živeti” • Izvedene reči ▫ mogu se parafrazirati putem prostih reči “dati”. “umreti”.

priglup” (srednjoengleski) → “fin. [24/7] shop) . drugstore “apoteka” → dragstor (engl. meeting “sastanak” → miting (engl.Promene značenja • Promene u pojedinim komponentama ▫ engl. nice – “luckast. rally) ▫ engl. dobar” (savremeni engleski) • Kod pozajmljenica ▫ engl.

Značenjski odnosi me u rečima • Polisemija • Homonimija • Sinonimija • Antonimija • Hiponimija .

) ▫ list (na drvetu.. u knjizi... povezana značenja ▫ glava (na telu. papira.) ..Polisemija • Višeznačnost .isti glasovni sklop.

“kosa” ▫ homografi “grad” (naselje/padavina .Homonimija • Isti glasovni sklop.grâd/grad) ▫ homofoni engl. to/two/too . različito značenje ▫ pravi homonimi “sto”.

“voz/vlak”. “kostur/skelet” • Eufemizmi ▫ “zemlje u razvoju”. “toalet” ▫ eng.Sinonimija • Isto značenje ▫ potpuni sinonimi su retki ▫ test: uzajamna zamenljivost ▫ registar upotrebe “vatra/oganj”. “spend a penny” .

Antonimija • Suprotno značenje ▫ pravi antonimi lep : ružan.odnos “ako-onda” . muški : ženski .moguće stepenovanje ▫ dopunski antonimi živ : mrtav. mlad : star .odnos “ili-ili”. muž : žena . stepenovanje nije moguće ▫ relacioni antonimi iznad: ispod.

“krin”. “jorgovan”.nadređeni član “cvet” ▫ hiponim . “đurđevak” • Hiperonim ne postoji za sve pojmove ▫ “vrata”.podređeni član “ruža”.Hiponimija • Svrstavanje reči u hijerarhizovane klase ▫ hiperonim . “prozor” .

paprika. golub.Prototip • Tipični nosilac osobina nadređenog pojma. kupus. vrabac. lubenica . krompir. kokoška. pingvin ▫ “povrće” paradajz. odnosno klase ▫ “ptica” slavuj.

“zelena”.. “otac”. “žuta”.. “stric”. “tetka”. “ujna”..Semantička polja • Grupe srodnih reči ▫ semantičko polje naziva za boje “bela”. ▫ semantičko polje rodbinskih odnosa “majka”.. .

“crno”. “crveno”.Semantičko polje naziva za boje • Spektar boja je kontinuum bez jasnih fizičkih granica → različit broj članova u različitim jezicima • Neki jezici na Novoj Gvineji imaju samo “tamno”i “svetlo” • Navaho ne pravi leksičku razliku između ”plavog”i “zelenog” • Latinski nema leksema za “smeđe”i “sivo” • Hanuoo ima samo četiri osnovna naziva za boje: “belo”. “zeleno” .

kućerina. pojata. kućni.Leksički skupovi • Leksičko jezgro i srodne reči ▫ “kuća” (semantičko polje) zgrada. “kućerda”) .. • Deminutivi i hipokoristici (“kućica”.. “kućerak”). augmentativi i pejorativi (“kućerina”. brvnara.. ▫ “kuća” (morfološke izvedenice) kućica. koliba.. skućiti se.

Značenje rečenica • Gramatičko značenje • Pragmatičko značenje • Propozicionalno značenje .

” • Kontradikcija • “Ova usedelica je udata.” .” • Sintaksička dvosmislenost (up.” • “Popila je kafu i toplu čokoladu sa šlagom. sinonimija) • “Potpisali su ugovor. polisemija) • “Glumice su počupale pevačice.” • Tautologija • “Ova usedelica je neudata.” = “Ugovor je potpisan.Značenjski odnosi • Parafraza (up.

” → gramatična.” → negramatična.Gramatičnost i smislenost • Colourless green ideas sleep furiously. ali besmislena rečenica • “Mi smo videla zec. “Bezbojne zelene ideje besno spavaju. ali smislena rečenica .

D. R. (glava 13) • Kristal. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Nolit. (glava 17) .Literatura • Bugarski. Beograd: Čigoja štampa. (1987) Kembrička enciklopedija jezika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful