P. 1
!! Znacenje reci - Semantika

!! Znacenje reci - Semantika

|Views: 10,712|Likes:
Published by mmiljana95

More info:

Published by: mmiljana95 on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Semantika

Uvod u opštu lingvistiku
Natalija Panić i Maja Miličević 30.11.2009.

Predmet semantike
• Proučavanje značenja u jeziku, tj. proučavanje načina na koji reči i rečenice prenose značenje • Sadržaj semantičkih jedinica nasuprot njihovoj formi, veza između oblika reči i njenog značenja (onomatopeja, ikoničnost)

Ogden & Richards 1923) . → ima vrednost U čemu je značenje života? → cilj.16 različitih značenja reči značiti i značenje ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Zeleno svetlo znači kreni. svrha Šta za vas znači “kapitalist”? → predstavlja Šta znači “rožnjača”? → na šta se odnosi .Šta je značenje? • “Značenje značenja” (The Meaning of Meaning. → pokazuje Zdravlje znači sve.

Predmet semantike • Leksička semantika ▫ značenje reči (idiomi!) ▫ značenjski odnosi među rečima • Rečenična semantika ▫ značenje rečenica .

Značenje reči • • • • • leksičko : gramatičko predmetno : emotivno konkretno : apstraktno osnovno : preneseno denotativno : konotativno .

Leksičko : gramatičko značenje • Leksičke reči ▫ “olovka” leksičko značenje + gramatičko značenje (imenica ženskog roda u nom. “od” gramatičko značenje + leksičko značenje .) • Gramatičke reči ▫ “da”. jedn.

“baka”. “baba”. “domovina” . “zemlja” • Emotivno ▫ uključuje emotivni odnos ili reakciju “dom”.Predmetno : emotivno značenje • Predmetno (referencijalno) ▫ ne uključuje emotivni odnos ili reakciju “kuća”.

“šarm” . opipljivo. materijalno “sto”. “sveska”. “vrata” • Apstraktne reči ▫ označavaju apstrakcije “dobrota”. “lukavost”.Konkretno : apstraktno značenje • Konkretne reči ▫ označavaju nešto određeno.

kupusa.Osnovno : preneseno značenje • Osnovno značenje ▫ delovi tela: glava. uši • Preneseno značenje → metaforički prenos ▫ glava → glava eksera. stolice ▫ uši → uši lonca. noga. knjige. sveske Polisemija . porodice ▫ noga → noga stola.

osnovno. priglupost?) . eksplicitno značenje ▫ policajac .pripadnik snaga reda • Konotacija ▫ izvedeno. emotivno. implicitno značenje ▫ policajac .njuškalo (grubost.Denotativno : konotativno značenje • Denotacija ▫ primarno.

Komponentna analiza • Raščlanjivanje značenja na značenjske komponente ▫ “žena”(+ljudsko. –muško) ▫ “dečak”(+ljudsko. +odraslo. +muško) • Značenjske komponente = semantička distinktivna obeležja • Skup semantičkih distinktivnih obeležja = semema . −odraslo.

primitivne “imati”.Proste i izvedene reči • Proste reči ▫ minimalne. “umreti”. “ubiti” . “živeti” • Izvedene reči ▫ mogu se parafrazirati putem prostih reči “dati”.

dobar” (savremeni engleski) • Kod pozajmljenica ▫ engl. rally) ▫ engl. [24/7] shop) .Promene značenja • Promene u pojedinim komponentama ▫ engl. nice – “luckast. drugstore “apoteka” → dragstor (engl. priglup” (srednjoengleski) → “fin. meeting “sastanak” → miting (engl.

Značenjski odnosi me u rečima • Polisemija • Homonimija • Sinonimija • Antonimija • Hiponimija .

papira. povezana značenja ▫ glava (na telu...) .isti glasovni sklop.) ▫ list (na drvetu.Polisemija • Višeznačnost ... u knjizi.

“kosa” ▫ homografi “grad” (naselje/padavina .Homonimija • Isti glasovni sklop. to/two/too . različito značenje ▫ pravi homonimi “sto”.grâd/grad) ▫ homofoni engl.

“voz/vlak”. “toalet” ▫ eng. “kostur/skelet” • Eufemizmi ▫ “zemlje u razvoju”. “spend a penny” .Sinonimija • Isto značenje ▫ potpuni sinonimi su retki ▫ test: uzajamna zamenljivost ▫ registar upotrebe “vatra/oganj”.

odnos “ili-ili”.odnos “ako-onda” . stepenovanje nije moguće ▫ relacioni antonimi iznad: ispod.moguće stepenovanje ▫ dopunski antonimi živ : mrtav.Antonimija • Suprotno značenje ▫ pravi antonimi lep : ružan. muški : ženski . muž : žena . mlad : star .

Hiponimija • Svrstavanje reči u hijerarhizovane klase ▫ hiperonim .podređeni član “ruža”. “jorgovan”.nadređeni član “cvet” ▫ hiponim . “đurđevak” • Hiperonim ne postoji za sve pojmove ▫ “vrata”. “krin”. “prozor” .

odnosno klase ▫ “ptica” slavuj. kokoška.Prototip • Tipični nosilac osobina nadređenog pojma. kupus. vrabac. golub. lubenica . pingvin ▫ “povrće” paradajz. krompir. paprika.

“otac”... “stric”. “ujna”. . “tetka”. ▫ semantičko polje rodbinskih odnosa “majka”.Semantička polja • Grupe srodnih reči ▫ semantičko polje naziva za boje “bela”. “zelena”.. “žuta”..

“zeleno” . “crno”. “crveno”.Semantičko polje naziva za boje • Spektar boja je kontinuum bez jasnih fizičkih granica → različit broj članova u različitim jezicima • Neki jezici na Novoj Gvineji imaju samo “tamno”i “svetlo” • Navaho ne pravi leksičku razliku između ”plavog”i “zelenog” • Latinski nema leksema za “smeđe”i “sivo” • Hanuoo ima samo četiri osnovna naziva za boje: “belo”.

augmentativi i pejorativi (“kućerina”. skućiti se. pojata. ▫ “kuća” (morfološke izvedenice) kućica. • Deminutivi i hipokoristici (“kućica”. kućni... koliba. brvnara.. “kućerak”). kućerina..Leksički skupovi • Leksičko jezgro i srodne reči ▫ “kuća” (semantičko polje) zgrada. “kućerda”) .

Značenje rečenica • Gramatičko značenje • Pragmatičko značenje • Propozicionalno značenje .

sinonimija) • “Potpisali su ugovor.” = “Ugovor je potpisan.” • Tautologija • “Ova usedelica je neudata.” • Sintaksička dvosmislenost (up. polisemija) • “Glumice su počupale pevačice.” .” • “Popila je kafu i toplu čokoladu sa šlagom.” • Kontradikcija • “Ova usedelica je udata.Značenjski odnosi • Parafraza (up.

” → gramatična. ali smislena rečenica .Gramatičnost i smislenost • Colourless green ideas sleep furiously.” → negramatična. “Bezbojne zelene ideje besno spavaju. ali besmislena rečenica • “Mi smo videla zec.

Beograd: Čigoja štampa. Beograd: Nolit.Literatura • Bugarski. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. R. (1987) Kembrička enciklopedija jezika. (glava 13) • Kristal. D. (glava 17) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->