SADR AJ: Mnogo brze podizanje sistema XP pro

1. Shut Down««««««««««««««««««««««««««««.«..6 2. Kako iz My Computer-a ukloniti sve drajve (Flopi, Hard Disk itd...)?.............6 3. Screen Saver trik«««««««««««««««««««««««««««7 4. Brisanje ikonica preko regedita««««««««««««««««««.........7 5. Zanimljiv toolbar««««««««««««««««««««««««........«7 6. Nestao search«««««««««««««««««««««««««««.«8 7. Popravka diskova««««««««««««««««««««««««««..8 8. Menjanje imen Recycle Bina««««««««««««««..«««««««.8 9. Minesweeper trik«««««««««««««««««..«««««««««..8 10. Menjanje sadrzaja NEW«««««««««««««««««««««.......«9 11. Odstranjivanje smetnje na AVI snimku«««««««««««««««««9 12. Onemogucavanje automatskog prekida konekcije««««««««««.«..9 13. Onemogucavanje promene wallpapera««««««««««««.«.«««..9 14. Onemoucavanje samo slanja virusa mailom««««««««««.««««.9 15. Poboljsavanje zvuka na video fajlovima««««««««««««««««..9 16. Podesavanja automatskog gasenja zamrznutog programa«««««««.10 17. Pravljenje foldera koji nemoze da se obrise iz windowsa«««.««««...10 18. Pravljenje pasword reset diskette««««««««««««««««««...10 19. Primitivna zastita od virusa««««««««««««««««««««.«..11 20. Ako cudno radi internet veza«««««««««««««««««««««11 21. Ako desktop ili direktorijum nece da zapamti podesavanja««««««.«11 22. Ako je sistem nestabilan«««««««««««««««««««««.«...11 23. Ako pada sistem usled kernel32.dll greske«««««««.«.««««««11 24. Ako se spftver ne instalira zbog OS««««««««««««.«««««..11 25. Ako se Windows explorer uspori s vremena na vreme««««..««««...12 26. Ako ste zarazeni boot virusom««««««««««««««.«.«««.«..12 27. Aktiviranje prozora unix metodom««««««««««««««««««..12 28. Application Compatiblity tool««««««««««««««««««««...13 29. Automatski disable Screensavera tokom Disk Defrag««««««««..«13 30. Automatsko brisanje privremenog (TEMP) foldera««««««««««.«13

Windows Tips&Tricks 1 ± 20
31. Kako obrisati fajl koji se ne mo e obrisati iz Windowsa««««««..«.....13 32. Sortirajte Start Menu i Favorites od A ± Z«««««««««««««.««14 33. Uklonite Favorites iz Start Menija««««««««««««««««..«.«.14 34. Uklonite reklamni shortcut Links iz Favorites-a««««««««««««..14

1

35. Wallpaper jede memoriju. Koristi Active Desktop«««««««««««..14 36. Isklju ite Windows-ov prikaziva Slika i Fax-ova«««««««««««...15 37. Isklju ite Thumbs.db - fajl za ke ovanje slika«««««««««««««.15 38. Desktop ili direktorijum ne e da zapamti pode avanja«««««««««.15 39. Uklanjanje verzije Windows-a sa desktop«««««««««««««.««16 40. Automatsko otvaranje C: diska u Windows Explorer-u«««««««««.16 41. Dodavanje ikona fajlova ili direktorijuma u START meni«««««««..«16 42. Promena registracionih parametara (ime i sl) u WinXP-u««««««««.17 43. Isklju ivanje Windows tastera na tastaturi«««««««««««««««17 44. Isklju ivanje Windows-ovih hotkey kombinacija«««««««««««.«17 45. Pravljenje toolbar-a od bilo kog direktorijuma:«««««««««««««18 46. Spajanje dva ra unara preko modema««««««««««««««««...18 47. Promenite veli inu prozora Internet Explorera na najbr i mogu i na in«.18 48. DarkStone, Quake,... igranje preko modema«««««««««««««....19 - Intro: - Program za SERVER: - Postupak za spajanje: - Provera IP adrese: 49. Savr ena optimizacija HardDiska«««««««««««««««««..«.20

Windows Tips&Tricks 21 ± 40
50. Isklju ite ZIP Folders opciju Windows-a«««««««««««««««...21 51. Dodajte Copy To i Move To Windows Explorer-u«««..««««««««.21 52. Kreirajte butabilni CD-ROM disk (boot cd)«««««««««««««..«.21 53. Napravite instalacioni Windows XP SP1a CD«««««««««««««..22 54. System Restore zauzima mnogo HDD prostora««««««««««««..24 55. Ubrzajte start posle pada sistema««««««««««««««««...««25 56. Isklju ite hibernaciju i oslobodite mesto na HDD-u i «««««««..««..25 57. Isklju ite recent documents history««««««««««««««««««25 58. Isklju ite Windows Messenger na xxx-ti na in««««««««««...««.25 59. Vratite sortiranje u Windows Exploreru u normal««««««««««.«..26 60. Pove ajte sitne fontove na web stranicama««««««««««««...«..26 61. Isklju ite Web Content u Exploreru i Desktopu«««««««««««..«.26 62. Isklju ite Task Scheduler startovanje iz IE-a««««««««««««««27 63. Isklju ite dosadni Script Debuging i Error prozore««««««««..««..27 64. Pove ajte privatnost brisanjem Temp fajlova iz IE-a««««««««.««27 65. Pove ajte Keep-Alive Time-Out radi sigurnije konekcije«««««.«««.27 66. Fat32 particija ve a od 32GB na Windows XP-u««««««««««««.28 67. Isklju ivanje Update Device Driver Wizard-a«««««««««««««...28 68. Isklju ivanje Windows-ove za tite fajlova««««««««««««««.«28

2

Windows XP - Windows 2000 SP2 69. Isklju ite prijavljivanje nedostatka mesta na HDD-u««««««««««..30
-

Windows Tips&Tricks 41 ± 60
70. Pristupite pode avanju skrivenih opcija u Windows XP-u««««.««..«31 71. Pobolj ajte performanse isklju ivanjem prefetch opcije««««««««..31 72. Pobolj ajte performanse ra unara brisanjem prefetch fajlova««««««31 73. Podesite automatsko osve avanje prozora«««««««««««««......31 74. Automatsko brisanje privremenog (TEMP) direktorijuma««««««..«..31 75. Uklonite MSN Messenger iz Outlook Express-a«««««««««««.«.31 76. Isklju ite (Uklju ite) Office XP-ov clipboard toolbar«««««««««.«.32 77. Naterajte Outlook XP da dozvoljava .exe fajlove u attachment«««.««..32 78. Isklju ite prijavljivanje bilo kakvih gre aka Office XP aplikacija«««««32 79. Ubrzajte prikaz ikona u My Network Places direktorijumu«««««««...32 80. Pove ajte DNS ke (Cache) i ubrzajte surfovanje««««««««««...«33 81. Optimizujte TCP/IP komunikaciju«««««««««««..«««««««..33 82. Uklju ite procesor va e mre ne kartice«««««««««««««««.«33 83. Podesite TCP/IP radi br e vremena odgovora«««««««««««««.34 84. Naterajte Search da pretra uje sve tipove fajlova««««««««.«««.34 85. Pogledajte statistiku va eg Windows XP Pro OS-a««««««««««....34 86. Koristite Windows Update bez registracije Windowsa««««.«««.««34 87. Deinstalirajte Windows Messenger«««««««««««««««««....34 88. Deinstalirajte Windows Media Player 9««««««««««««««««..35 89. Isklju ite opciju rezanja CD diskova iz Explorera««««««««««.«..35

Windows Tips&Tricks 61 ± 80
90. Promenite boju pozadine pri Logon-u«««««««««««««««««35 91. Windows ne mo e da na e Rundll32.exe««««««««««««««.«.36 92. Windows Explorer uspori s vremena na vreme««««««««««..««.36 93. ta uraditi ako player ne pu ta korektno va e video fajlove«««.«««..37 94. Kako popraviti Internet Explorer u WinXP OS-u««««««««««..««37 95. Dugo startovanje Windowsa. Ubrzajte Windows boot«««««««...««37 96. Isklju ite automatski restart ra unara«««««««««««««««««38 97. Ukoliko se Windows udno pona a, uradite slede e.....................................38 98. Podesite automatsko ga enje zamrznutih programa««««««««««.39 99. Podesite automatsko ga enje zamrznutih programa««««««««««.40 - Probajte da promenite drajvere. - Proverite Direct X verziju.

3

-

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

Proverite da li vam neki program pravi probleme. Lo e pode eni drajveri mogu da prave probleme, kao i lo e pode en sistem. Potrudite se da prona ete drajvere za monitor. Ukoliko nema efekata, igrati se sa drajverima. Idemo u ku i te 1. Reinstalirajte Windows. Idemo u ku i te 2. Jo uvek ni ta, idemo na ekstremne slu ajeve. Ukoliko ni ta od ovoga nije pomoglo, Ubrzajte grafi ki interfejs Windows XP OS-a«««««««««..«.45 Automatsko uklanjanje dll-ova i osloba anje memorije««««.«..46 Podesite Virtualnu memoriju i ubrzajte performanse pri igranju«...46 Ubrzajte performanse pode avaju i DiskCache««««««««.«46 Pove ajte performanse (Ubrzanje) NTFS fajl sistema««««««...47 Promenite Source Path Windows instalacije«««««««««..«.47 Naterajte Windows da koristi klasi ni Start meni««««««««...47 Uklju ite (ili isklju ite) Windows XP interni firewall«««««««...47 Isklju ite Office Assistant-a«««««««««««««««««..«47 Podesite Active Desktop onako kako vi elite (dodatne opcije)««.48

Windows Tips&Tricks 81 ± 100
110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Ukinite strelice na ikonicama koje su 'shortcut-i'««««««««...48 ta uraditi ukoliko se izgube sve network konekcije«««««««.49 Kodovi YU karaktera««««««««««««««««««««««49 Uklonite spyware iz Adobe Photoshop CS aplikacije«««««««50 Pobolj ajte lo u i nestabilnu dial-up internet konekciju«««««...51 Temeljna reinstalacija nVidia Forceware ( Detonator ) drajvera««.51 Dodatna pode avanja u nVidia ForceWare ( Detonator ) drajverima.52 Kloniranje particije sa jednog na drugi Hard Disk«««««.............52 Promeniti registraciono ime u Office XP«««««««««««««54 Kako pobolj ati zvuk na video fajlovima«««««««««««...«55 Popravka "Windows cannot find PROGRAM.EXE..." gre ke«««...55 Dodatna, nedokumentovana i totalno neo igledna Copy komand.«56 Snimite sliku desktopa ili jednog prozora bez dodatnih programa«56 Uvek vidljiv Status Bar u Internet Exploreru«««««««««««.56 ATI MultiMedia Center, ATI TV Tuner ne rade......................................57 IBM ThinkPad 765D i problem sa ekranom«««««««««««...57 Ulep ajte izgled va eg e-mail pisma««««««««««««««...58

4

127. 128. 129.

Internet Explorer ne e da otvori dva prozora u isto vreme««««..59 Isklju ite obele avanje novo instaliranih programa«««««««...59 Isklju ite "Balloon Tips"««««««««««««««««««««.59

Windows Tips&Tricks 101 ± 120
130. 16-bit MS-DOS Subsystem error poruka«««««««««««..«.61 Kako ukloniti sliku koja se prikazuje pre Welcome screen-a«««...62 131. Re enje za Cannot delete file: Cannot read from the source file or 132. disk«««««««««««««««««««««««««««..«««««62 133. Kako reinstalirati TCP/IP i time popraviti Network konekcije«««..63 Kako kreirati prazan file odre ene veli ine««««««««««...«63 134. Problemi sa NTLDR i NTDETECT pri startu racunara..........................64 135. 136. Kako uklju iti rutiranje u Windows-u ( IPEnableRouter )«««««..65 Workstation service ne postoji... kako je vratiti«««««««««...66 137.

5

Mnogo brze podizanje sistema XP pro
Ovaj tweak primeniti na masinama koje imaju samo jedan HDD na primarnom IDE kanalu i CD-ROM i/ili DVD-ROM na drugom IDE kanalu. Ova fora ce ubrzati bootovanje sistema bez gubitaka perfomansi WindowsXP-a u globalu. 1. Otvoriti notepad.exe, otkucati "del c:windows\prefetch\tosboot-*.* /q" (bez navodnika) i save as "ntosboot.bat" na C particiji. 2. Zatim Start, Run, otkucati "gpedit.msc". 3. Dupli klik na "Windows Settings" pod "Computer Configuration" i ponovo dupli klik na "Shutdown" u desnom prozoru. 4. U novom prozoru treba kliknuti na "add", pa "Browse", pa locate your "ntosboot.bat" file i kliknuti na "Open". 5. Kliknuti "OK", pa na "Apply" i "OK" jos jednom. 6. Ponovo na Start, "Run..." i otkucati "devmgmt.msc". 7. Dupli klik na "IDE ATA/ATAPI controllers" 8. Desni klik na "Primary IDE Channel" i odabrati "Properties". 9. Odabrati "Advanced Settings" , pod device type, odabrati 'none' umesto 'auto detection' i kliknuti "OK". 10. Desni klik na "Secondary IDE channel", odabrati "Properties" i ponoviti stavku pod 9. 11. Restartujte racunar. Vidite li razliku?

Shut Down
Ovime cete sakriti dugme shutdown iz start menija tako da se kompjuter ne moze ugasiti klikom na Shut Down. Startujte regedit i prvo napravite backup (kako bi mogli da vratite Shut Down dugme) tako sto ce te kliknuti na 'Registry' pa na 'Export Registry File', sada unesite ime fajla (bilo koje npr. backup1.reg) i kliknite na save. E, sada mozete poceti sa uklanjanjem Shut Down dugmeta. Idite na: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explor er. Sada napravite novi 'String Value' tako sto ce te ici na 'Edit', 'New' i na 'String Value' i dacete mu ime NoCloseKey. Sada kliknite desnim tasterom na ovaj String Value, kliknite na 'Modify' i unesite 1 u polje Value Data. Shut Down iz start menia sada ce biti onemogucen. Kada budete zeleli da ponovo omogucite Shut Down potrebno je samo da pokrenete buckup koji ste na pocetku napravili (backup1.reg) i dugme ce biti vraceno.

Kako iz My Computer-a ukloniti sve drajve (Flopi, Hard Disk itd...)?
Pokrenite regedit idite na:

6

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explor er. Ovde napravite novi 'DWord Value' i dajte mu ime NoDrives. Sada samo modifikujte njegovu vrednost na 3FFFFFF (Hexadecimal).

Screen Saver trik
Da bi ste ukjucili i iskljucili screen saver idite na: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ScreenSavers Napravite novi 'String Value', dajte mu ime Mouse Corners i dajte mu vrednost -Y da ukljucite i -N za suprotno. Sada kad god pomerite mis u gornji desni ugao ekrana pokrenuce se screen saver, a kada ga budete pomerili na donji levi ugao screen saver ce se ugasiti.

Brisanje ikonica preko regedita
Sta mislite, da li je moguce obrisati Recycle Bin? Nema nikakve logike, ali jeste. Pored toga, mozete obrisati i My Computer ikonicu, kao i dosadnu Network Neighborhood ikonu. Da bi ste to uradili idite na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Destop \Namespace{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} - gde je {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} oznaka ikonice koju zelimo da uklonimo. Oznake ikonica se nalaze u sledecoj listi: My Briefcase:{85BBD920-42AO-1069-A2E4-08002B30309D} Desktop: {00021400-0000-0000-C000-0000000000046} Control Panel:{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} Dial-Up-Networking:{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD01CCC48} Fonts: {BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948534} Inbox :{00020D76-0000-0000-C000-000000000046} My Computer :{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Network Neighborhood:{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-O8002B30309D} Printers :{2227A280-3AEA-1069-A2DE-O8002B30309D} Recycle Bin :{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} The Microsoft Network:{00028B00-0000-0000-C000-000000000046} History: {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} Winzip :{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000} Dakle ukoliko npr. zelimo da obrisemo Recycle Bin icice mo do:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Destop

\Namespace{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} i obrisacemo ovaj kljuc. Ovime ce mo ukloniti ikonicu Recycle Bina. Kada zelite ikonicu nazad... pokrenite backup!

Zanimljiv toolbar
Ucinite Win Explorer i Internet Explorer lepsim, postavite sliku na toolbaru. Da bi ovo uradili idite na: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\ Internet Explorer\Toolbar\

7

Sada napravite novi 'String Value' sa imenom BackBitmap i podesite mu vrednost (modify) na putanju do slike koju zelite da stavite na toolbar u *.bmp formatu (npr. C:\Windows\Slika.bmp). Sada ce Windows Explorer i Internet Explorer imati sasvim novi izgled!!!

Nestao search
Nema search-a? Kao na slici? Resenje: 1. Click Start, and then click Run. 2. In the Open box, type regsvr32 jscript.dll, and then click OK. 3. Click OK. 4. Click Start, and then click Run. 5. In the Open box, type regsvr32 vbscript.dll, and then click OK. 6. Click OK. Restartujte racunar.

Popravka diskova
Neverovatno ali istinito. Najjeftiniji nacin za popravku izgrebanih CD/DVD diskova je obicna zubna pasta. Za najbolji ucinak se preporucuje pasta koja slu i za izbeljivanje zuba. Najbolje bi bilo da koristite mekanu krpu ili jo bolje vatu za ovaj proces. Pastu treba utrljati od centra CD/DVD diska ka kraju tj. od rupe u centru ka krajnjim ivicama diska (krenuti iznutra zavr iti spolja) i to utrljavati u smeru suprotnom od smera okretanja diska. Ukoliko se na disku nalaze veoma velike i duboke ogrebotine, mo ete probati da nabavite supstancu za poliranje stakala koje koriste opticari pri poliranju naocara. Trebali bi da odete u obli nju optiku i raspitate se o slicnoj supstanci. Iako uspeh nije zagarantovan, uspeo sam da osposobim i spasim podatke sa oko 6 od 9 diskova koji su bili pokvareni i necitljivi.

Menjanje imen Recycle Bina
Kako preimenovati ikonu Recycle Bin? Startujte Regedit i idite do HKEY_LOCAL_MACHINE Software Classes CLSID{645FF040-5081-101B-9F08 00AA002F954E} ShellFolder. Kliknite dvaput na 'Attributes' i promenite broj u 50010020. Nakon ovoga dobicete u meniju komandu Rename

Minesweeper trik
Kolega na poslu predugo drzi rekord u Minesweeperu? Rekord bi veoma lako oborili samo da nema tog prokletog sata, zar ne? Da bi zaustavili sat kliknite bilo gde na tablu da bi pocelo da tece vreme. Pritisnite zajedno levo i desno dugme misa i taster ESCAPE i do kraja radnog vremena rekord ce biti vas!

8

Menjanje sadrzaja NEW
Kada pritisnete desno dugme misa na desktopu ili Exploreru imate opciju NEW sa korisnim(new folder ili shortcut) ali i beskorisnim stvarima (Photoshop, Corel). Ukoliko zelite da izbacite sve nezeljenje stvari postupite ovako: START/RUN/REGEDIT.EXE i trazite (FIND) SHELLNEW i slobodno obrisite sve sto vam ne treba.

Odstranjivanje smetnje na AVI snimku
Ako imas neki AVI fajl koji si snimio pod Windows 9x, koji ne radi ili radi sa smetnjama pod Windows XP-om,ovo je resenje problema: Otvori Windows Movie Maker. Klikni View > Options. Negiraj opciju koja se nalazi pored Automatically create clips opcije. Sada prevuci problematicni snamak na timeline WMM-a.Sada zapamti snimak i novi snimak nece imati smetnje.

Onemogucavanje automatskog prekida konekcije
Ukoliko duze vreme ostavite kompjuter koji je on-line sistem sam moze da prekine vezu sa ISP-om ukoliko nema nikakvog transfera. Da bi ovo izbegli koristite sledecu caku. Idite do Start/Run i otkucajte ping www.bilo-sta.com -t (bez navodnika). Kada se vratite za komjuter samo pritnisnite CTRL + C i nastavite sa radom.

Onemogucavanje promene wallpapera
Neko vam stalno menja pozadinu Windowsa i to vas nervira? Resenje je da startujete Regedit i odete do HKEY_ CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies System. Napravite DWORD value: NoDispBackgroundPage (bez navodnika) i dodelite mu vrednost 1. Od sada Background opcija u Display Propertiesu nece biti dostupna.

Onemoucavanje samo slanja virusa mailom
Sigurno ste culi za viruse koji sami sebe posalju svima koji se nalaze u vasem Address Booku u Outlooku. Dobar nacin za sprecavanje izvrsavanja te funkcije virusa je da u Address Booku ubacite novi kontakt(New Contact) sa imenom !0000 bez email adrese. Ovaj kontakt ce stajati na vrhu liste pa kada neki virus bude hteo sam sebe da posalje dobicete poruku This message could not be sent. Please check your Address Book and make sure all of the recipients have valid e-mail addresses.

Poboljsavanje zvuka na video fajlovima
Mora se koristiti BSPlayer. Naci plugin za WinAmp Enhancer017.exe

9

(www.geocities.com/i_adryan) ili otici na www.winamp.com i pretra iti pluginove. Instalirati plugin u BSPlayer direktorijum C:\Program Files\BSPlayer\plugins\Winamp\. Startovati Winamp i otici u Options > Preferences > Plug-ins i promeniti direktorijum za DSP/Effect plug-in directory tako da pokazuje na direktorijum gde ste instalirali Enhancer. Otici u Options > Preferences > Plugins > DSP/Effect, obele ite Enhancer i kliknite na Configure. Podesite: Volume 10, Harmonic Bass 5, Harmonic Bass Range 5, Drum Bass 5, Drum Bass Range 5, Dry Singnal 10, Harmonic Treble 10, Harmonic Treble Range 10, Ambience off, Ambience Range 1. Ukljucite Power i Boost (mala lampica u gornjem levom uglu ovih dugmica mora da svetli tj. da bude zelena). Ugasiti sve otvorene prozore. Startovati WinAmp ponovo i proveriti pode avanja. Startovati BSPlayer o ici na Options > Preferences > Audio. Ukljuciti Enable winamp DSP plugins. Odabrati dsp_enh.dll. Ukoliko ne postoji podesiti Winamp plugin directory na C:\Program Files\BSPlayer\plugins\Winamp\. Ucitati film i proveriti da li je zvuk glasniji. Ukoliko nije poku ajte da pode avate BSPlayer dok je film startovan. Sva pode avanja ce se ucitati tek posle ponovnog restarta BSPlayera. Ako je audio u AC3 formatu, instalirajte AC3 codec i podesite njegove parametre pomocu njegove konfiguracije. Ovo je provereno na BSPlayer verziji 086.501 i odlicno radi. Ukoliko Enhancer u Winampu nece da se namesti, tj. Volume nece da ostane na 10 nego pi e MAX, ostavite ga tako i restartujte racunar pa proverite da li su pode avanja zapamcena.

Podesavanja automatskog gasenja zamrznutog programa
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ 3. Nadite stavku AutoEndTasks i podesite joj vrednost u 1. Ukoliko ne postoji, napravite novi STRING VALUE sa pomenutim parametrima. 4. Nadite stavku WaitToKillAppTimeout i podesite vrednost na eljenu. Vrednosti su umilisekundama. Ukoliko stavka ne postoji, napravite novi STRING VALUE sa pomenutim parametrima.

Pravljenje foldera koji nemoze da se obrise iz windowsa
Zelite li da napravite folder koji se ne moze obrisati iz Windowsa? Idite u DOS Prompt i otkucajte MD FOLDER 1. Izmedju MD i FOLDER pritisnite SPACE ali izmedju FOLDER i 1 drzite pritisnuto ALT i na numerickoj tastaturi otkucajte 255. Ovo ce napraviti prazno mesto koje se ne moze obrisati iz Windows Shella. Moze samo iz DOSa komandom RMDIR. Inace, ovaj trik ne radi u Windowsu 2000

Pravljenje pasword reset diskette
Ako imas Windows XP Professional,mozes da napravis password reset disketu koja ce ti onoguciti da pristupis kompjuteru ako zaboravis svoju sifru.

10

Klikni Start > Control Panel > User Accounts. Klikni na svoj account name. Pod Related Tasks, klikni Prevent a forgotten password Prati uputstva koja ce ti biti napisana.

Primitivna zastita od virusa
Koji je dobar nacin da se zastitite od virusa kada vec nemate neki anti-virus program? Idite na Start/Find i nadjite sve fajlove sa ekstenzijom EXE i DLL. Selektujte ih, kliknite desnim dugmetom na njih i izaberite Properties. Pod Attributes selektujte Read-only i onda na OK. Od sada se fajlovi sa ekstenzijom EXE i DLL, koji su inace meta virusa, ne mogu menjati posto se oni, od sada, samo mogu citati ( Read-only). Ovakva vrsta zastite predstavlja problem za update programe tako da pre nego sto update-ujete morate iskljuciti Read-only

Ako cudno radi internet veza
Kada ste na net-u upalite command promt i otkucajte: NETSTAT -a -r -s I na kraju vam pise sta vam je sve trenutno share-vano

Ako desktop ili direktorijum nece da zapamti podesavanja
1. Otvorite regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Program Manager\Restrictions 3. Nadite DWORD NoSaveSettings i podesite mu vrednost na 0. 4. Ukoliko stavka ne postoji, kreirajte je.

Ako je sistem nestabilan
Ukoliko primetite da vam se sistem ponasa cudno t.j. nestablino, potrazite fajl Bootlog.txt u rutu hard diska. Potrazite stavke 'Fail'. Videcete koji drajveri fale i koji nisu mogli biti ucitani. Njih verovatno posedujete na instalacionom CDu Windowsa pa ih tamo i potrazite i prekopirajte negde u Windowsov 'path'. Primeticete da se stvari rade bolje. Ukoliko nemozete da nadjete fajl Bootlog.txt ubacite u MSDOS.SYS stavku DISABLELOG=0

Ako pada sistem usled kernel32.dll greske
Stabilan sistem je oduvek bio imperativ svake masine. Postoji puno razloga zbog cega stvari mogu da krenu naopako a evo i par sa resenjima. Ako vam se dogadjaju padovi zbog KERNEL32.DLL greske obrisite iz DOSa WIN386.SWP fajl i napravite novi

Ako se spftver ne instalira zbog OS
Ako imas neki software koji nece da se instalira jer ne koristis Windows 2000 idi na: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/ProductName i napisi Microsoft Windows 2000 umesto XP i resen

11

problem.Mozda ces morati da napravis i vrednost sa podacima o verziji windows,mada sve zavisi od problematicnost doticnog programa. POSLE INSTALIRANJA SOFTWARE-a VRATI SVE PROMENE U POCETNO STANJE!

Ako se Windows explorer uspori s vremena na vreme
Ukoliko vam se de ava da Windows Explorer uspori rad, sporo otvara direktorijume I sporo cita diskove (CD ili HDD) uradite sledece: 1. Startujte notepad. Idite na Start>Run... i kucajte notepad.exe 2. Obele ite sledeci tekst od Windows do 00000001 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Re moteComputer\NameSpace\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] NoFileFolderConnection=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Adva nced] NoNetCrawling=dword:00000001 Pritisnite CTRL+C kombinaciju tastera. Idite u notepad i pritisnite CTRL+V kombinaciju tastera na tastaturi. 3. Snimite fajl sa imenom npr. winexpslow.reg ili neko slicno ime ali je va no da mu dodate .reg ekstenziju. Pronadite snimljeni fajl u Windows Exploreru i duplo kliknite na njega da bi ga startovali. 4. Pojavice vam se poruka koja glasi Are you sure you ...... Kliknite na Yes. 5. Restartujte racunar.

Ako ste zarazeni boot virusom
Restartujte racunar u MS-DOS mod-u i ukucajte fdisk/mbr i ok.

Aktiviranje prozora unix metodom
Na Unixu vec odavno postoji opcija da kada misem predjete preko neaktivnog prozora on postaje aktivan. Ukoliko to zelite i u Windowsu evo sta treba da uradite. Sa Regeditom idite do HKEY_CURRENT_USERControl PanelMouse, napravite DWORD stavku sa imenom ActiveWindowTracking, dodelite mu vrednost 1 i restartujte system

12

Application Compatiblity tool
Ukoliko zelite da startujete starije programe koji nisu pisani za Windows 2000 pogledajte 'Application Compatibility tool' kojeg mozete pronaci na instalacionom CDu Windowsa 2000 u folderu Support pod nazivom APCOMPAT.EXE. Ovo vam dodje kao neki emulator Windowsa 95/98 pod 2K

Automatski disable Screensavera tokom Disk Defrag
Dok Disk Defragmenter radi svoj posao startovanje Screen Savera nije preporucljivo jer ce posao morati da se radi iz pocetka. Da ne bi ste vrteli misa ukrug za vreme defragmentacije, posegnite za elegantnijem resenju. Sa Regeditom idite do HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Applets I napravite novi key Defrag. Pod njim napravite key Settings a unutar njega novi key DisableScreenSaver i dodelite mu vrednost Yes. Sledeci put kada se startuje Defrag, Screen Saver ce biti deaktiviran.

Automatsko brisanje privremenog (TEMP) foldera
1. Idite na Start>Run i kucajte gpedit.msc 2. Idite na Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Terminal Services/Temporary Folder 3. Kliknite desno dugme mi a na Do Not Delete Temp Folder Upon Exit. Odaberite properties i namestite disable opciju. 4.Restartujte racunar.

Windows Tips&Tricks
Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se mo e pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom na ete vrednost, ime ili key koji ste tra ili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upi ite neko ime po va oj elji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sa uvali deo registry baze koji modifikujete i mo ete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vr i tako to se prona e odgovaraju a vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uklju ite je pod View>Status Bar), i pod padaju im menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je nazna ena.

Kako obrisati fajl koji se ne mo e obrisati iz Windowsa
1. Otvorite komandni prompt. U Start>Run... kucajte cmd 2. U Start>Run.. kucajte taskmgr 3. Idite u Processes tab i na ite explorer.exe i ugasite ga (obele ite ga i kliknite na End Process) 4. Ostavite otvoren Task Manager i idite na prozor komandnog prompta. Idite do fajla koji niste mogli da obri ete koriste i komande cd za ulaz u direktorijum (cd progra~1 ili cd windows) i cd.. za izlazak iz direktorijuma (npr. ako smo u c:\windows\system32\ i otkucamo cd.., iza i emo u c:\windows\ direktorijumu)

13

Sortirajte Start Menu i Favorites od A ± Z
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3. Da bi sortirali Favorites obri ite Favorites iz levog prozora. 4. Da bi sortirali Start Menu obri ite Start Menu2 iz levog prozora. 5. Restartujte ra unar i dobi ete sortiran Start Menu i Favorites.

Uklonite Favorites iz Start Menija
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3. Kreirajte novi DWORD stavku sa imenom "NoFavoritesMenu" i unesite vrednost "1". 4. Ukoliko ovo uradite pod HKEY_LOCAL_MACHINE umesto pod HKEY_CURRENT_USER Favorites meni u Start Meniju e se izgubiti za sve User-e tj korisnike.

Uklonite reklamni shortcut Links iz Favorites-a
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar 3. Na ite stavku "LinksFolderName" i vrednost prepravite tako da bude prazna. 4. Startujte IE i obri ite Links direktorijum iz Favorites-a. Ugasite IE i ponovo ga startujte i Links se vi e ne bi trebao pojavljivati.

Wallpaper jede memoriju. Koristi Active Desktop
Pozadinska slika u normalnom tj. standardnom desktopu oduzima mnogo vi e memorije nego to je veli ina slike. Kada Wallpaper mora da se pojavi na desktopu on se konvertuje u .bmp format tako da slika koja je bila 300 KB i .jpg formatu bude i do 4 MB u .bmp formatu. Koriste i Active Desktop, slika koju postavite kao pozadinu zauzima onoliko memorije kolika joj je veli ina. Tako e mo ete koristiti i .gif slike i .gif animacije to je u standardnom desktopu nemogu e. Da bi aktivirali Active Desktop uradite slede e: 1. Kliknite desnim mi em na desktop i odaberite Properties opciju a zatim selektujte Desktop tab. 2. Kliknite na Customize Desktop 3. Kliknite na Web tab i kliknite na New... Ukoliko Web tab ne postoji pogledajte Tips&Tricks broj 61. Podesite Active Desktop onako kako vi elite (dodatne opcije) 4. Prona ite direktorijum sa slikama i obele ite sliku koju ho ete da postavite na desktop. 5. Obratite pa nju na to da vam Lock Desktop Items bude neotka en 6. Kliknite na OK pa na OK opet i sada mo ete da pomerate sliku gde god ho ete

14

7. Desnim mi om kliknite na desktop i odaberite opciju arrange icons by i ekirajte tj. otka ite opciju Lock Web Icons on Desktop. To bi bilo to. Sada vam wallpapet tro i manje memorije.

Isklju ite Windows-ov prikaziva Slika i Fax-ova
Windows u sebi ima integrisan alat za prikazivanje slika i Fax-ova koji ponekad mo e da nervira korisnike i da se name e svojim startovanjem. Da bi ga isklju ili, mo ete ga odregistrovati komandom "regsvr32 /u shimgvw.dll" koji mo ete kucati u Start>Run... prozoru. Ukoliko elite da vratite sve na pre a nje stanje upotrebite komandu regsvr32 /i shimgvw.dll ili regsvr32 /s shimgvw.dll (Silent tj. instalacija bez poruke ... koja se ina e pojavljuje).

Isklju ite Thumbs.db - fajl za ke ovanje slika
Thumbs.db slu i da bi se ke ovale male sli ice u direktorijumima gde se nalaze slike ili video fajlovi. Na ve ini sistema se ne vide to ne zna i na ne postoje. Iako opcija nije lo a, Windows po slici potro i oko 2-4 KB to na oko 100 slika iznosi do 400 KB potro enog prostora. Iako utro ak slobodnog prostora nije velik, Windows stalno pristupa ovom fajlu i modifikuje ga kad god u ete u direktorijum u kojem ima slika ili video fajlova. Svaki direktorijum koji u sebi ima bar jednu sliku a vi ste u njemu bili, verovatno ima taj fajl koji je skriven. Brisanjem slika iz direktorijuma, fajl Thumbs.db ne nestaje tj. ostaje u direktorijumu. Ovo je kako bespotrebno usporavanje ra unara tako i bespotrebno tro enje mesta. Da bi isklju ili kreiranje ovog fajla (pretpostavlja se da e Windows pri tom i obrisati ve postoje e fajlove) uradite slede e: 1. Idite na Run... i ukucajte gpedit.msc 2. Idite u User Configuration/Administrative Template/Windows Components/Windows Explorer 3. Duplo kliknite na stavku Turn off caching of thumbnail pictures i kada se prozor otvori odaberite opciju enable. Kliknite na Apply i na OK. Ovo mo ete uraditi i ako odete na Control Panel>Folder Options>View i isklju ite stavku "Do not cache thumbnails". Ovim e se direktorijumi koji u sebi sadr e slike a koje gledate kao thumbnail sporije otvarati, ali kako postoje mnogo bolji programi za pregled slika i thumbnail-a (ACDSee ili IrfanView) gubitak je zanemarljiv.

Desktop ili direktorijum ne e da zapamti pode avanja
1. Otvorite regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Program Manager\Restrictions 3. Na ite DWORD "NoSaveSettings" i podesite mu vrednost na "0". 4. Ukoliko stavka ne postoji, kreirajte je.

15

Uklanjanje verzije Windows-a sa desktop
Ukoliko vam se pojavljuje verzija Windows-a na desktopu, mo ete je ukinuti ako uradite slede e: 1. Otvorite regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 3. Ukoliko postoji DWORD "PaintDesktopVersion" duplo kliknite na njega I promenite mu vrednost u "0" a ukoliko ne postoji napravite novi DWORD sa gornjim imenom i vredno u. 4. Restartujte ra unar i verzija se vi e ne e pojavljivati. Ukoliko elite da uklonite verziju za sve korisnike umesto da pod 2. idete u nazna enu stavku idite u HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

Automatsko otvaranje C: diska u Windows Explorer-u
Otvori mi C, bre. Nije mi jasno zbog ega je Micro$oft promenio automatsko otvaranje C: particije na disku. U Windows XP sistemu, startovanjem Windows Explorer-a vi e se ne otvara C: disk. Sada se otvara direktorijum My Documents. Kako ja u tom direktorijumu dr im neke podatke kojima ne pristupam stalno, ova promena mi je donela gomilu frustracija. Da bi ovo ispravili potrebno je u ikonici Windows Explorera promeniti parametre na slede i na in: 1. Kliknuti desnim dugmetom mi a na ikonicu Windows Explorer i odabrati opciju Properties. 2. Pod target upi ite (bez navodnika): "C:\WINDOWS\explorer.exe /n,/e,c:\". 3. Kliknite na dugme Apply i na dugme OK i proces je zavr en. Ukoliko elite da otvorite D: particiju umesto "/e,C:" upi ite "/e,D:".

Dodavanje ikona fajlova ili direktorijuma u START meni
Najlak i na in u WinXP sistemu je da odete u C:\Documents and Settings\<korisni ko ime>\Start Menu, gde <korisni ko ime> predstavlja va e korisni ko ime. Na tom mestu mo ete raditi sve ta elite i dodavati nove ikone fajlova i direktorijuma na najlak i na in. Tako e za ostale Windows sisteme va i sli no pravilo. Prona ite direktorijum Start Menu koji se obi no nalazi negde na C: disku (ili koristite Windows-ov Find (Search) da bi locirali direktorijum). Kada ga prona ete, u ite u njega i postavite ikonice koje elite. Drugi na in je da: 1. Napravite ortkat (shortcut ili pre icu) ikonu na va em desktopu. 2. Uhvatite je desnim dugmetom mi a i prenesite je na START meni. Sa ekajte koju

16

sekundu da se meni otvori. 3. Kada ste postavili ikonu na eljeno mesto, ili direktno u START meniju ili negde u Programs maniju, pustite desnog mi a i odaberite opciju Move Here da bi ikonicu premestili na to mesto ili Copy Here da bi napravili duplikat na tom mestu.

Promena registracionih parametara (ime i sl) u WinXP-u
1. Idite na Start>Run... i kucajte regedit.exe 2. Otvorite HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion. 3. Da biste promenili podatke RegisteredOrganization, RegisteredOwner i ProductId kliknite dupli LMB klik na bilo koju od ovih stavki i upi ite va e podatke. Ovo ne manja registarski broj Windows-a niti menja podatke o registraciji u ve instaliranim aplikacijama. Za svaku novu aplikaciju koju instalirate, ako promenite ove parametre, u poljima za ukucavanje li nog imena i imena firme staja e podaci koje ste ovde promenili (u protivnom bi se pojavili oni stari podaci).

Isklju ivanje Windows tastera na tastaturi:
Isklju uje taster koji se nalazi izme u CTRL i ALT na levoj strani tastature i isti taj taster na desnoj strani. Prona ite i modifikujte dole navedene vrednosti pomo u regedit.exe. Ukoliko ime Scancode Map ne postoji, napravite ga i dodelite mu nazna enu vrednost. Ukoliko ime postoji, prepravite ga. System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\KeyboardLayout] Ime: Scancode Map Tip: REG_BINARY (Binary Value) Vrednost: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00

Isklju ivanje Windows-ovih hotkey kombinacija
Omogu uje isklju ivanje pre ica za pristup Start Meniju i prebacivanju aktivnih aplikacija. Otvori RegEdit.exe (Start>Run...), Prona i dole navedene vrednosti, a ukoliko ne postoji NoWinKeys napraviti ga i dodeliti mu navedene vrednosti.Restartuj Windows. User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] Ime: NoWinKeys Tip: REG_DWORD (DWORD Value)

17

Vrednost: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Pravljenje toolbar-a od bilo kog direktorijuma:
Napraviti novi direktorijum na desktopu i u njega ubaciti sve ikonice i ortkate koje elite da imate u toolbar-u ili koristiti bilo koji postoje i direktorijum na ra unaru koji sadr i ikonice ili ortkate. LMB mi a preneti direktorijum od kog se eli napraviti toolbar ili sa desktopa ili iz windows explorera u neki ugao dektop-a.

Spajanje dva ra unara preko modema
I) Idite u Control Panel i na ite Network Connections, II) Idite na File i odaberite New Connection i kliknite na Next u prozoru koji se otvorio, III) Odaberite Set up an advanced connection i kliknite na Next, IV) Odaberite opciju Accept Incoming connection i kliknite na Next, V) Odaberite ure aj preko koga e te se spajati (obi no modem) i kliknite na Next, VI) Odaberite Allow virtual private connection i kliknite na Next, VII) Odaberite opciju (dugme) Add... i u User name i Password upi ite "gost" (bez navodnika) i kliknite na Next, VIII) U ovom prozoru ne dirajte ni ta, tj. provrite da li je uklju en Internet Protocol I ako nije uklju ite ga. Kliknite na Next, a zatim i na Finish. U Network Connections prozoru e vam se pojaviti nova konekcija pod nazivom Incoming Connections. Dupli LMB na nju otvara prozor sa ure ajima koje e ova konekcija koristiti. Kad ne elite da se modem sam javlja kada zazvoni telefon isklju ite sve ure aje (preporu ljivo) i uklju ujte ih samo kada o ekujete da e vas nazvati neko sa drugog ra unara. IX) Idite na File i na opciju New Connection i kliknite na Next, X) Odaberite Connect to Internet i onda na Next, XI) Odaberite Setup my connection manually i na Next, XII) Odaberite Connect using a dial-up modem, XIII) Upi ite ime konekcije i klik na Next, Broj telefona i klik na Next, Upi ite "gost" u username i password i klik na Next, Uklju i opciju Add a shortcut... i klikni na Finish. Posle ovoga treba aktivirati napravljenu konekciju na ra unaru koji zove (kao da se zove internet provajder - isti je postupak) a na drugom ra unaru se treba obele iti i aktivirati ure aj koju e da primi poziv.

Promenite veli inu prozora Internet Explorera na najbr i mogu i na in
Ovaj tip ili bolje re eno program i je namenjen onima koji koriste rezoluciju

18

800x600 ili ve u. Program menja veli inu prozora IE iz odoka napravljene u njegovu stvarnu veli inu. Program se mo e i izmeniti, ali se to preporu uje samo naprednijim korisnicima Windowsa jer zahteva prepravljanje registry baze Download program ResizeIE

DarkStone, Quake,... igranje preko modema
Intro: Ovo je mogu e uraditi na bilo koja dva kompjutera sa operativnim sistemom Windows98. Mogu e je i na Win 95\97 platformama ali nisam siguran kako instalirati potrebne programe. Uglavnom provereno radi na kompjuterima od kojih jedan ima Windows 98 OS. Pre svega morate odrediti WORKGROUP i IME va ih ra unara 1. Idite u "My Computer>Control Panel" i startujte "Network" 2. Mi em kliknite na natpis "Identification" 3. Pod "Computer Name" stavite svoje ime, nadimak i dr. 4. Pod "Workgroup" je va no da stavite istu stvar. Npr. ime va e igra ke grupe, kompanije, firme, itd... 5. Pod "Computer Description" unesite podatke o va em kompjuteru 6. Kliknite na "OK" i restartujte ra unar Program za SERVER: 1. Idite u "My Computer>Control Panel" i startujte "Add\Remove Programs" 2. Mi em kliknite na natpis "Windows Setup" 3. Mi em kliknite na "Communications" a zatim na "Details..."(u donjem delu prozora) 4. Prona ite "Dial-Up Server" i proverite da li je instaliran(ako je kutijica ispred njega otka ena onda je instaliran.U tom slu aju prekinite instalaciju kliktanjem na "Cancel") 5. Ako kutijica ispred "Dial-Up Server" nije otka ena, otka ite je(kliknite na nju) i zavr ite instalaciju dodatka kliktanjem na "Ok". posle ovoga e te mo da morati da restartujete sistem.Pre toga mo ete ugasiti "Control Panel" prozor. 6. Kada se Windows restartuje ponovo otvorite prozor "My Computer" 7. Otvorite prozor "Dial-Up Networking" 8. Pod drop-down menijem "Connections" na ite "Dial-Up Server" i startujte ga. 9. Pojavi e vam se prozor sa nekoliko opcija. 10.Prva stvar koju treba uraditi je da se odredi tip servera. 11.Mi em kliknite na "Server Type..." 12.Obavezno odaberite "PPP: Internet, Windows NT Server, Windows 98" otka ite kutijicu ispred "Enable software compression", dok kutijicu ispred "Require encrypted password" ostavite praznu ili je ako je otka ena deselektujte. Kliknite na "OK". 13.U vrhu prozora vidite dve opcije i to: "No caller access" koja je selektovana, I "Allow caller acces" koja nije. 14.Kliknite na kru i ispred "Allow caller access" i otvori e vam se opcija "Change Password..." koja vam nije potrebna pa je nemojte dirati.

19

15.Sada mo ete da kliknete na "OK" i da ekate da budete pozvani (prozor "DialUp Server" e se zatvoriti a mo e se pozvati iz "System Tray"-a koji se nalazi u desnom uglu "START" menija). U slu aju da kliknete na "Apply" prozor "Dial-Up Server se ne e zatvoriti i vi e te mo i videti ko se konektovao I kada. Napomena: Potrebno je da samo jedan od dvojice korisnika uradi gore navedeni postupak, da bi se mogle igrati igre a i koristiti ostali Network programi. Tako e oba korisnika mogu uraditi gore navedeni postupak radi smanjenja telefonskog ra una. Ukoliko jedan korisnik nema instaliran "Dial-Up Server" ili ga ne mo e instalirati, ovaj drugi uvek mora biti server. Postupak za spajanje: (Radi ga onaj koji naziva, onaj koji nema "Dial-Up Server" ili obojica radi smanjenja telefonskog ra una) 1. U prozoru "Dial-Up Networking" napravite novu konekciju (npr. Drugar) 2. Konfiguri ite je kao i konekciju za Eu-Net s tim da nepi ete Eu-Netov DNS ve stavite na Dinamic Provera IP adrese: Kada ste se uspe no spojili potrebno je da saznate va e IP adrese radi mogu nosti konektovanja igara i programa. 1. 2. 3. 4. 5. Pod "START" menijem kliknite na "RUN..." Otkucajte "winipcfg" bez navodnika i kliknite "OK" Kada sa program startuje, kliknite mi em na "Renew All" u donjem delu prozora. Pogledajte ta pi e u pravougaoniku ispred koga je napisano "IP Address" To je va a IP adresa(npr. xxx.xxx.xxx.1 ili xxx.xxx.xxx.2)

Napomena: Potrebno je obratiti pa nju na zadnji broj u nizu. IP adresa onog ko je server ce uvek imati "1" na kraju a kod onog koji poziva bi e "2". Tako da ako Mile zove Peru, a Mile vidi da je njegova IP adresa 123.123.123.2 onda je Perina adresa 123.123.123.1 Za komunikaciju mo ete koristiti WinPopup ili NetMeeting. Ja preporu ujem NetMeeting koji ima CHAT opciju, kao i opciju za slanje fajlova. Kada startujete NetMeeting na crnom prostoru otkucajte IP adresu sagovornika i mi em kliknite na uti telefon i . Posle toga kliknite na obla i u donjem delu prozora i spremi ste za CHAT.

Savr ena optimizacija HardDiska
Ova procedura bi trebala da radi na svim Windows operativnim sistemima, ali je proverena samo na Win98. 1. Startujte notepad i u itajte fajl System.ini 2. Pod [boot] sekcijom promenite "shell=explorer.exe" u "shell=defrag.exe" i posle toga rebutujete. 3. Kada se startuje Windows u ita e se jedino Disk Defragmenter. Optimizujte HD i ponovo rebutujte.

20

4. Pre nego to Windows po ne sa startovanjem pritisnite F8 i izaberite "Command Prompt Only" i otkucajte "edit system.ini"(bez navodnika) i pod [boot] sekcijom promenite "shell=defrag.exe" u "shell=explorer.exe" i jo jednom rebutujte. 5. HD vam je savr eno optimizovan.

Windows Tips&Tricks
Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se mo e pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom na ete vrednost, ime ili key koji ste tra ili, kliknite na njega (da poplavi) I idite na File>Export... upi ite neko ime po va oj elji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sa uvali deo registry baze koji modifikujete I mo ete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vr i tako to se prona e odgovaraju a vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uklju ite je pod View>Status Bar), i pod padaju im menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je nazna ena.

Isklju ite ZIP Folders opciju Windows-a
Isklju ite opciju u Windowsu koja vam pokazuje zip fajlove kao direktorijume. 1. Idite na Start>Run... i ukucajte cmd 2. Kada vam se otvori DOS prompt kucajte REGSVR32 /U ZIPFLDR.DLL 3. Restartujte ra unar. Ukoliko elite da uklju ite opciju ponovite proces pod 1. i u DOS prozoru kucajte REGSVR32 ZIPFLDR.DLL. Restartujte ra unar.

Dodajte Copy To i Move To Windows Explorer-u
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers 3. Desno kliknite na ContextMenuHandlers i odaberite New pa zatim Key 4. Dodelite mu ime Copy To. Ponovite postupak i dodelite mu ime Move To. 5. Promenite (Default) string value za Copy To key u {C2FBB630-2971-11D1-A18C00C04FD75D13} 6. Promenite (Default) string value za Move To key u {C2FBB631-2971-11D1A18C-00C04FD75D13} 7. Restartujte ra unar i otvorite Windows Explorer. Kliknite na neki fajl ili direktorijum i ima ete dve nove opcije.

Kreirajte butabilni CD-ROM disk (boot cd)
Za ovaj postupak vam preporu ujem da koristite RW disk kako ne bi uni tavali CD

21

diskove ako procedura ne uspe iz prve. Kada ste uspeli da kreirate butabilni CD na RW mediju i kada ste ga proverili, ponovite proceduru na obi nom CD-u i odradite celu proceduru uklju uju i i ubacivanje va ih fajlova. 1. Morate na i fajl koji ima mogu nost da osposobi CD disk da bube butabilan. Poku ajte na sajtu http://www.bootdisk.com/ Tako e skinite fajl http://home.online.no/~msols/bootfiles.zip (za pravljenje WinXP boot diska). Nero u sebi ima image (sliku) butabilne diskete koju mo ete uspe no koristiti. 2. Skinite odgovaraju i fajl i otpakujte ga u privremeni direktorijum ili ga prebacite u .ima format koriste i WinImage program ukoliko ste skinuli fajl sa BootDisk.com sajta. Alternativno, koristite .ima fajl koji se nalazi u NERO direktorijumu. 3. Startujte Nero program. Idite na File>New... Ukoliko se pojavi Wizard isklju ite ga pomo u Close Wizard dugmeta. 4. Odaberite CD-ROM (BOOT) 5. Idite na Boot tab i odaberite Image file u delu Source of boot image data. Za image fajl odaberite fajl koji ste pripremili, Nerov fajl ili fajl sa sajta BootDisk.com. Pod File of type namestite All Files (*.*). 6. ekirajte Enable Expert Settings 7. Pod Kind of emulation: podesite No Emulation 8. Pod Boot message upi ite Microsoft Windows XP SP1a 9. OBAVEZNO pod Load segment of sectors (hex!): upi ite 07C0 10. OBAVEZNO pod Number of loaded sectors: upi ite 4 11. Idite na ISO tab. 12. Pod File-/Directory name length namestite ISO Level 1 (Max. of 11 = 8 + 3 chars) 13. Pod Format namestite Mode 1 14. Pod Character Set namestite ISO 9660 15. ekirajte Joliet 16. Pod Relax ISO Restrictions ekirajte sve stavke 17. Idite na Lable tab 18. Selektujte ISO9660 u padaju em meniju 19. ekirajte Also use the ISO9660 text for Joliet 20. Idite na Dates tab i namestite Use the date and time from the original file 21. Idite na Burn (Write) tab 22. ekirajte Write i Finalize CD (No further writing possible!) 23. Podesite Write Method na Track-At-Once 24. Isklju ite, ako je uklju en Virus check 25. Kliknite na New 32. U File Browser prozoru na ite sadr aj koji ho ete da prebacite na disku I prebacite ih u ISO1 prozor. Fajlovi koji se nalaze na boot disketi ne trebate prebacivati. 33. Kliknite na Write (Burn) dugme i kliknite na Write (Burn) u tom prozoru. 34. Kada se proces zavr i ugasite Nero i poku ajte da butujete ra unar sa napravljenog CD diska

Napravite instalacioni Windows XP SP1a CD
Ovaj proces se zove slipstiming (slipstreaming). Omogu ava vam da napravite

22

instalacioni CD Windowsa XP na kom se ujedno nalazi i SP1a (service pack 1a). Ovo je izuzetno korisno ukoliko esto reinstalirate sistem, ili ne elite da se zamajavate oko ponovne instalacije SP1a. Tako e ovo je odli an na in za bekapovanje va eg originalnog Windows XP CD diska pri emu mu dodajete service pack kako kasnije ne bi morali da ga posebni instalirate i time dodatno opteretite sistem. Ovo je savr eno I potpuno legalan proces i ne postoji mogu nost nikakvog naru avanja ni ijih prava. Za ovaj postupak vam je potrebno slede e: - Windows XP instalacioni CD - Najnoviji SP (service pack). U ovom momentu SP1a - butabilni fajl koji mo ete na i na sajtu http://www.bootdisk.com/ Skinite butabilni fajl za Win XP\2K. - Prazan CD disk (jo bolje RW radi provere i da ne bi uni tili CD ukoliko ne to ne proradi) - Nero Burning Rom(e) program - CD-R ili CD-RW ure aj. 1. Napravite na C: disku direktorijum XP i u njemu slede e direktorijume CD-ROOT, XP-BOOT, i XP-SP1 2. Prekopirajte ceo sadr aj Windows XP instalacionog CD-a u direktorijum CD-ROOT 3. Prekopirajte Service Pack (sp1a) fajl u direktorijum C:\XP 4. Preimenujte Service Pack (sp1a) fajl u XP-SP1.EXE 5. Idite na Start>Run... i ukucajte slede e C:\XP\XP-SP1.EXE -U -X:C:\XP\XP-SP1. Ovim ste otpakovali SP1. 6. Idite na Start>Run... i ukucajte slede e C:\XP\XP-SP1\UPDATE\UPDATE.EXE S:C:\XP\CD-ROOT. Ovim ste pokrenuli update (nadogradnju) Originalne verzije Windowsa na SP1a verziju to nam je i bio cilj. Sa ekajte neko vreme i proces e se zavr iti, nadamo se uspe no. Ukoliko ne to nije u redu, proverite da li ste sve dobro kucali. 7. Startujte Nero program. Idite na File>New... Ukoliko se pojavi Wizard isklju ite ga pomo u Close Wizard dugmeta. 8. Odaberite CD-ROM (BOOT) 9. Idite na Boot tab i odaberite Image file u delu Source of boot image data. Za image fajl odaberite fajl koji ste skinuli sa interneta i koji ste otpakovali u XP-BOOT direktorijum. Pod File of type namestite All Files (*.*). Fajl koji tra imo se verovatno naziva boot.bin 10. ekirajte Enable Expert Settings 11. Pod Kind of emulation: podesite No Emulation 12. Pod Boot message upi ite Microsoft Windows XP SP1a 13. OBAVEZNO pod Load segment of sectors (hex!): upi ite 07C0 14. OBAVEZNO pod Number of loaded sectors: upi ite 4 15. Idite na ISO tab. 16. Pod File-/Directory name length namestite ISO Level 1 (Max. of 11 = 8 + 3 chars) 17. Pod Format namestite Mode 1 18. Pod Character Set namestite ISO 9660

23

19. ekirajte Joliet 20. Pod Relax ISO Restrictions ekirajte sve stavke 21. Idite na Lable tab 22. Selektujte ISO9660 u padaju em meniju 23. Pod Volume Label, System Identifier, Volume Set i Application upi ite WINXP_SP1_EN 24. Pod Publisher i Data Preparer upi ite MICROSOFT_CORPORATION 25. ekirajte Also use the ISO9660 text for Joliet 26. Idite na Dates tab i namestite Use the date and time from the original file 27. Idite na Burn (Write) tab 28. ekirajte Write i Finalize CD (No further writing possible!) 29. Podesite Write Method na Track-At-Once 30. Isklju ite, ako je uklju en Virus check 31. Kliknite na New 32. U File Browser prozoru na ite direktorijum C:\XP\CD-ROOT i sav njegov sadr aj prebacite u ISO1 prozor 33. Kliknite na Write (Burn) dugme i kliknite na Write (Burn) u tom prozoru. 34. Kada se proces zavr i ugasite Nero i poku ajte da butujete ra unar sa napravljenog CD diska

System Restore zauzima mnogo HDD prostora
Windows XP ima odli nu opciju da snimi sliku sistema kako bi se ovaj, u slu aju nege gre ke, mogao vratiti na pre a nje stanje u kome je radio bez problema. Iako odli na opcija za po etnike i one koji stalno modifikuju sistem, opcija je suvi na profesionalcima i onima koji dobro poznaju windows operativni sistem. Bez obzira na nivo poznavanja sistema, System Restore prakti no jede prostor na HDD-u, jer periodi no pravi backup systema. To ponekad dovodi do usporenja u radu, a zbog neograni ene mogu nosti bekapa i velikog potro enog mesta na HDD-u. Ukoliko elite da imate koliku toliku sigurnost i ostavite uklju en System Restore, ograni ite u prostor za bekapovanje. Ovo ne e uticati na kvalitet bekapa, ve e umesto da pravi i uva 10 bekapa na sistemu, uvati samo 2 ili 3 to je i vi e nego dovoljno. Ovi iskusniji ili oni koji imaju neki drugi vid bekapa sistema (Norton Ghost npr.) mogu I da isklju e ovu opciju. System Restore se pode ava na slede i na in (Ukoliko elite da isklju ite System restore pro itajte samo stavke 1 i 2. Ukoliko elite da ograni ite prostor koji backup zauzima presko ite stavku 2.): 1. Idite na Start>Programs>Accessories>System Tools>System Restore 2. Da bi ga isklju ili ekirajte opciju "Turn off System Restore on all drives". Kliknite na Apply, pa na OK. Restartujte sistem. 3. Da bi mu ograni ili prostor koji e bekap zauzimati, od ekirajte opciju "Turn off System Restore on all drives" ukoliko je ekirana i kliknite na Apply. Ukoliko nije ekirana kliknite na drajv za koji ho ete da podesite System Restore prostor i kliknite na Settings. 4. Neka normalna i pristojna veli ina koja je sasvim dovoljna je 500 MB, pa je pomo u slajdera i podesite. Kada ste podesili slajder na odgovaraju u vrednost kliknite na OK.

24

5. Isti postupak uradite i za druge drajvove ako ih imate (ukoliko imate vi e particija). 6. Kada ste sve podesili kliknite na Apply pa na OK i restartujte sistem.

Ubrzajte start posle pada sistema
Svaki put kada se Windows XP zamrzne ili na drugi na in ugasi zbog bilo kakve gre ke, on vr i dump memorije radi dijagnoze i utvr ivanja pada sistema. Ukoliko imate mnogo memorije dump mo e da traje vrlo dugo. Podesite par opcija i re ite se sli nih problema. 1. Idite na Start>Settings>Control Panel 2. Kliknite na System ikonicu duplim klikom 3. Odaberite tab Advanced 4. Pod delom Startup and Recovery kliknite na Settings 5. Pod System failure isklju ite Automatic Restart. Ostale dve opcije ostavite ekirane a ako nisu ekirajte ih 6. Pod Write debugging information postoji padaju i meni u kome mo ete odabrati etiri opcije. Odaberite Small memory dump (64 KB) na taj na in to e te da kliknete na malu strelicu koja pokazuje na dole i odabrati navedenu opciju. 7. Kliknite na OK i opet na OK. Pogasite sve prozore a zatim restartujte ra unar.

Isklju ite hibernaciju i oslobodite mesto na HDD-u i ...
Windows XP po defaultu ima uklju enu hibernaciju koja slu i da bi ra unar ostao u aktivnom stanju tj. u stanju kom je bio pre hibernacije. Time Windows sav sadr aj memorije kopira na HDD i podi e ga pri podizanju ra unara iz stanja hibernacije. Fajl je veli ine va e memorije tj. ako imate 512 MB memorije toliki e biti I hibernacioni fajl, a ako imate 2 GB memorije... pa fajl hibernacije e biti mnogo velik. Pored toga ponekad ra unar sam od sebe ulazi u stanje hibernacije to mo e poprili no da iritira. Isklju ite hibernaciju na slede i na in: 1. Idite na Start>Settings>Control Panel>Power Options 2. Kliknite na Hibernate tab i isklju ite (de ekirajte) "Enable Hibernation" 3. Kliknite na OK i restartujte ra unar.

33. Isklju ite recent documents history
1. 2. 3. 4. ra Idite na Start>Run... i kucajte gpedit.msc Idite na User Configuration - Administrative Templates - Start Menu and Taskbar Duplo kliknite na "Do not keep history of recently opened documents" Odaberite Enabled i kliknite na Apply i na OK. Pogasite sve prozore i restartujte unar.

32. Isklju ite Windows Messenger na xxx-ti na in
1. Startujte Windows Explorer

25

2. Idite u C:\Program Files\Messenger 3. Preimenujte direktorijum Messenger u npr. Messenger_isklju en ili Messenger2 NAPOMENA: Ovaj tweak ne usporava niti na bilo koji na in uti e na rad Outlook-a. NAPOMENA 2: Uklanjanje Windows Messenger-a e onemogu iti pravilan rad i mo e ugroziti kompletan rad remote assistance-a, whiteboard-a i application sharing-a.

Vratite sortiranje u Windows Exploreru u normal
Posle instalacije Windows XP SP1 service pack dodatka, sortiranje u Windows Exploreru je postalo vrlo udno. Dok je ranije Windows sortirao odre ene fajlove i direktorijume na odre en na in, sa SP1 je sve postalo obrnuto. Windows sortiranje direktorijuma pre SP1 instalacije posle SP1 0 00000 00 0000 000 000 0000 00 00000 0 Da bi vratili sortiranje u pre a nje stanje, uradite slede e: 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 3. Ukoliko pod Policies ne mo ete da na ete Explorer stavku napravite novi KEY i dajte mu ime Explorer pa e vam se u Policies pojaviti jo jedna stavka i ima e ikonicu kao direktorijum. Kliknite na Explorer da poplavi i nastavite na slede u ta ku. Ukoliko pod policies stavka Explorer postoji nije potrebno praviti novi key. 3. Na ite stavku "NoStrCmpLogical" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa navedenim imenom 4. Unesite vrednost "1" da bi podesili metod sortiranja koji je karakteristi an za Windows 2000 tj. za Windows XP pre instalacije SP1 dodatka. NAPOMENA: Ovaj postupak radi samo ukoliko ste instalirali SP1.

Pove ajte sitne fontove na web stranicama
1. Dr ite pritisnut taster CTRL na va oj tastaturi. Dok je taster pritisnut upotrebite to ki va eg mi a da pove ate i smanjite fontove.

Isklju ite Web Content u Exploreru i Desktopu
Pored toga to isklju uje Web Content, tako e i uklanja "Desktop" tab iz Display Properties-a. Ukoliko niste u mogu nosti da uklju ite Active Desktop, uklju ite ovu opciju. 1. Startujte regedit 2. Idite u

26

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3. Prona ite stavku "ClassicShell" a ako je nema napravite novi DWORD sa navedenim imenom 4. Unesite vrednost "0" ako ho ete da uklju ite Web Content, a "1" ako ho ete da ga isklju ite 5. Restartujte Windows.

Isklju ite Task Scheduler startovanje iz IE-a
Windows Explorer 6.0 i kasniji startuju Task Scheduler kad god se spajaju na neki server. Ovo rezultuje u usporenom surfovanju. Ovo se isklju uje na slede i na in: 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace 3. Na ite stavku u levom prozoru {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} i izbri ite je (obele ite je da poplavi i pritisnite taster Delete na tastaturi) 4. Restartujte Windows.

Isklju ite dosadni Script Debuging i Error prozore
1. Startujte Internet Explorer 2. Otvorite padaju i meni Tools i odaberite opciju Internet Options. Kliknite na Advanced tab. 3. Na ite stavku "Disable Script Debugging" i ekirajte je. 4. Na ite stavku "Display a notification about every script error" i isklju ite je (de ekirajte je). 5. Restartujte ra unar i dosadni prozori bi trebalo da nestanu.

Pove ajte privatnost brisanjem Temp fajlova iz IE-a
1. Otvorite Internet Explorer i idite na Help>About. Proverite da li vam je verzija IE 6.0 ili ve a. Ako jeste nastavite, a ako nije onda navedena opcija nije implementirana u va u verziju IE-a. 2. Idite na Tools padaju i meni u IE-u i odaberite Internet Options. Kliknite na advanced tab. 3. U delu Security prona ite Empty Temporary internet files folder when browser is closed stavku i ekirajte je. 4. Restartujte ra unar i posle svakog ga enja Internet Explorera sadr aj privremenih internet fajlova (Temporary Internet Files) tj. direktorijuma sa skinutim stranicama, slikama i ostalim sadr ajem e biti izbrisan.

Pove ajte Keep-Alive Time-Out radi sigurnije konekcije
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings 3. Na ite stavku "KeepAliveTimeout" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom 4. Unesite vrednost "120000".

27

Fat32 particija ve a od 32GB na Windows XP-u
1. Nabavite Windows 98 butabilnu disketu 2. Podignite ra unar sa nje i startujte fdisk 3. Particioni ite drajv kako god elite ali pazite da vam particija ne bude ve a od 120GB 4. Windows 98 disketu ostavite u drajvu i restartujte ra unar i kada se ra unar podigne sa te diskete formatirajte drajv 5. Ubacite Windows XP butabilni CD i izbacite disketu. Restartujte ra unar i u ite u bios. U biosu namestite da se ra unar startuje sa CD ure aja (first boot device cdrom). Snimite pode avanja i iza ite iz biosa (save changes and exit). 6. Nastavite sa instalacijom windows XP sistema i kada vas windows pita na koju particiju da se instalira odaberite particiju koju ste upravo formatirali. Tada e vam se pojaviti nekoliko opcija i tu je potrebno odabrati poslednju opciju koja govori windowsu da se instalira na tom disku bez da pravi neke izmene. 7. Nastavite instalaciju Windows XP OS-a normalno i kada se instalacija zavr i ima ete Windows XP na Fat32 fajl sistemu.

Isklju ivanje Update Device Driver Wizard-a
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\Driver Signing 3. Na ite stavku "NoDevMgrUpdate" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom 4. Unesite novu ili modifikujte postoje u vrednost na "1".

Isklju ivanje Windows-ove za tite fajlova
Windows XP i Windows 2000 u sebi imaju za titu fajlova koja ponekad zna da pravi probleme tako to ne dozvoljava modifikaciju raznih fajlova uklju uju i i njihovo preme tanje, preimenovanje, brisanje i sl. Slede im postupkom mo ete ukloniti tj. isklju iti tu opciju. NAPOMENA: Ova procedura zahteva vi i nivo poznavanja ra unara i autor ove stranice se ogra uje od bilo kakvih problema koji mogu nastati kori enjem ovog opisa ili bilo kakvih gubitaka ili kvarova sistema. Sve radite na sopstveni rizik. 1. Ova procedura prepravljanje registry baze je izgleda isklju ena u Windows XP i Windows 2000 operativnom sistemu, ali je potrebna posle modifikacije sistemskog fajla. Na Win2K i Win2K SP1 registry procedura funkcioni e. 2. Startujte regedit 3. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 4. Prona ite "SFCDisable" a ukoliko ne postoji kreirajte novi DWORD sa navedenim imenom. 5. Vrednosti koje se mogu uneti su slede e: 0 - da bi se opcija uklju ila

28

1 - opcija isklju ena, ali e pri startu sistema da isko i upitnik da se opcija uklju i 2 - opcija je isklju ena samo za slede i start sistema, a posle toga se sama uklju uje bez upitnika 4 - uklju ena, ali postoji upitnik da se isklju i ffffff9d - da se totalno isklju i 6. Postavite vrednost koja odgovara va oj elji. Da bi skroz isklju ili ovu opciju u vrednost (value) ukucajte ffffff9d. 7. restartujte sistem da bi pode avanja bila aktivirana. U Windows XP i Windows 2000 SP2 je pre ovog registry tvika uraditi slede e: Windows XP 1. Otvorite Windows Explorer i idite u C:\WINDOWS\SYSTEM32 i na ite fajl SFC_OS.DLL 2. Obele ite ga (da poplavi) i pritisnite redom slede u kombinaciju tastera na tastaturi CTRL+C a zatim CTRL+V i jo jednom CTRL+V. Ovi ste napravili kopije ovog fajla koje se zovu Copy of SFC_OS.DLL i Copy (2) of SFC_OS.DLL. 3. Prekopirajte Copy (2) of SFC_OS.DLL u neki privremeni direktorijum npr. napravite direktorijum na C: disku C:\0\ i tu iskopirajte fajl. 4. Preimenujte Copy of SFC_OS.DLL u Copy of SFC_OS.DL_ da ga sistem ne bi u itavao na slede em butu i time pravio probleme. Time ste sa uvali originalni fajl koji mo ete ponovo koristiti ako do e do nekih ne eljenih efekata. 5. Fajl Copy (2) of SFC_OS.DLL preimenujte u SFC_OS2.DLL i otvorite ga u nekom HEX editoru, npr WinHex ili ne to sli no. 6. Za Windows XP bez SP1 (service pack 1) idite na offset 0000E2B8 (0E2B8h) i na ite vrednosti "8B" i "C6". 7. Za Windows XP sa SP1 (service pack 1) idite na offset 0000E3BB (0E3BBh) i na ite vrednosti "8B" i "C6". NAPOMENA: Ukoliko niste na li ove vrednosti na nazna enom offsetu ne nastavljajte dalje i obri ite sve fajlove koje ste napravili a proceduru prekinite. 8. Vrednosti "8B" i "C6" zamenite sa "90" tako da umesto da pi e "8BC6" pi e "9090". 9. Idite na Start>Run... i kucajte cmd i kada vam se otvori komandni prozor kucajte cd c:\0\ 10. U komandnom prozoru kucajte slede e komande copy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\system32\sfc_os.dll /y copy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\system32\dllcache\sfc_os.dll /y 11. Ukoliko vam Windows zatra i CD kliknite na Cancel. Restartujte sistem i uradite registry tvik koji se nalazi na po etku teksta. Restartujte ra unar i za tita fajlova bi trebalo da je ukinuta. Sada vam se ne bi trebalo de avati da ne mo ete da obri ete neki fajl. Windows 2000 SP2 1. Otvorite Windows Explorer i idite u C:\WINNT\SYSTEM32 i na ite fajl SFC.DLL 2. Obele ite ga (da poplavi) i pritisnite redom slede u kombinaciju tastera na

29

tastaturi CTRL+C a zatim CTRL+V i jo jednom CTRL+V. Ovi ste napravili kopije ovog fajla koje se zovu Copy of SFC.DLL i Copy (2) of SFC.DLL. 3. Prekopirajte Copy (2) of SFC.DLL u neki privremeni direktorijum npr. napravite direktorijum na C: disku C:\0\ i tu iskopirajte fajl. 4. Preimenujte Copy of SFC.DLL u Copy of SFC.DL_ da ga sistem ne bi u itavao na slede em butu i time pravio probleme. Time ste sa uvali originalni fajl koji mo ete ponovo koristiti ako do e do nekih ne eljenih efekata. 5. Fajl Copy (2) of SFC.DLL preimenujte u SFC2.DLL i otvorite ga u nekom HEX editoru, npr WinHex ili ne to sli no. 6. Idite na offset 00006211 (6211h) i na ite vrednosti "8B" i "C6". NAPOMENA: Ukoliko niste na li ove vrednosti na nazna enom offsetu ne nastavljajte dalje i obri ite sve fajlove koje ste napravili a proceduru prekinite. 8. Vrednosti "8B" i "C6" zamenite sa "90" tako da umesto da pi e "8BC6" pi e "9090". 9. Idite na Start>Run... i kucajte cmd i kada vam se otvori komandni prozor kucajte cd c:\0\ 10. U komandnom prozoru kucajte slede e komande copy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\system32\sfc.dll /y copy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\system32\dllcache\sfc.dll /y 11. Ukoliko vam Windows zatra i CD kliknite na Cancel. Restartujte sistem i uradite registry tvik koji se nalazi na po etku teksta. Restartujte ra unar i za tita fajlova bi trebalo da je ukinuta. Sada vam se ne bi trebalo de avati da ne mo ete da obri ete neki fajl.

Isklju ite prijavljivanje nedostatka mesta na HDD-u
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polici es\Explorer\ 3. Ukoliko ne postoji napravite novu DWORD stavku sa imenom "NoLowDiskSpaceChecks" i dodelite joj vrednost "1" a ukoliko postoji promenite vrednost u "1". 4. Restartujte Windows i vi e ne ete dobijati obave tenja da imate malo mesta na Hard Disku.

Windows Tips&Tricks
Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se mo e pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom na ete vrednost, ime ili key koji ste tra ili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upi ite neko ime po va oj elji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sa uvali deo registry baze koji modifikujete i mo ete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vr i tako to se prona e odgovaraju a vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uklju ite je pod View>Status Bar), i pod padaju im menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je nazna ena.

30

Pristupite pode avanju skrivenih opcija u Windows XP-u
1. Idite na Start>Run... i kucajte gpedit.msc 2. Pregledajte opcije i vide ete mnogo opcija koje su dostupne samo kroz editovanjeregistry baze. Sada ih mo ete editovati vrlo lako.

Pobolj ajte performanse isklju ivanjem prefetch opcije
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\ 3. Na ite stavku EnablePrefetcher a ukoliko ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom. Vrednost podesite na 0. 4. Restartujte ra unar.

Pobolj ajte performanse ra unara brisanjem prefetch fajlova
1. Startujte Windows Explorer 2. Idite u direktorijum C:\Windows\Prefetch tj. u Windowsov direktorijum gde se nalazi direktorijum Prefetch 3. Obele ite i obri ite sve fajlove u tom direktorijumu. 4. Restartujte ra unar Ovaj postupak je potrebno raditi svaki mesec radi odr avanja brzine sistema.

Podesite automatsko osve avanje prozora
1. Startujte regedit 2. Idite na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update 3. Na ite stavku UpdateMode a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom. Vrednost podesite na 0. 4. Restartujte ra unar.

Automatsko brisanje privremenog (TEMP) direktorijuma
1. Idite na Start>Run i kucajte gpedit.msc 2. Idite na Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Terminal Services/Temporary Folder 3. Kliknite desno dugme mi a na Do Not Delete Temp Folder Upon Exit. Odaberite properties i namestite disable opciju. 4.Restartujte ra unar.

Uklonite MSN Messenger iz Outlook Express-a
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express 3. Na ite stavku Hide Messenger a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim

31

imenom. Vrednost promenite ili je podesite na 2. 4. Ugasite Outlook Express ukoliko je startovan. Ova promena e biti vidljiva kada startujete Outlook Express

Isklju ite (Uklju ite) Office XP-ov clipboard toolbar
1. Startujte Word 2. Idite na Tools padaju i meni i odaberite Options 3. Idite na Edit tab i isklju ite Show Paste Options buttons i Show Insert Options buttons 4. Kliknite na OK i iza ite iz Word-a. Kada ga opet startujete clip toolbar se vi e ne e pojavljivati.

1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security 3. Napravite novi STRING i dodelite mu ime Level1Remove 4. Duplo kliknite na novonapravljeni string i unesite mu vrednosti koje bi eleli da Outlook XP propu ta. Ekstenzije se pi u bez ta ke a odvajaju se sa ;. Npr. upi ite exe;zip;rar i ima ete mogu nost slanja i primanja fajlova sa ovim ekstenzijama.

Naterajte Outlook XP da dozvoljava .exe fajlove u attachmentu

Isklju ite prijavljivanje bilo kakvih gre aka Office XP aplikacija
1. Startujte regedit 2. Potrebno je prona i slede e stavke ili ako ne postoje napraviti nove DWORD stavke sa slede im imenima - DWNeverUpload - DWNoExternalURL - DWNoFileCollection - DWNoSecondLevelCollection 3. Ove navedene stavke potrebno je podesiti tako da im vrednost bude 1 4. Stavke moraju biti prona ene ili napravljene na dva mesta u registarskoj bazi, I to: - HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common

Ubrzajte prikaz ikona u My Network Places direktorijumu
1. Startujte Windows Explorer 2. Idite na Tools padaju i meni i odaberite opciju Folder Options... 3. Idite na View tab 4. Prona ite opciju Automatically search for network folders and printers. 5. Ukoliko je uklju ena ( ekirana) isklju ite je (de ekirajte), a ukoliko nije ekirana ostavite je tako. 6. Kliknite na OK i ugasite sve prozore koje ste otvarali prilikom ovog procesa

32

Pove ajte DNS ke (Cache) i ubrzajte surfovanje
Iako Windows 2000 i XP imaju vrlo dobro pode en ke , ipak se performanse mogu popraviti slede im postupkom 1. Idite na START>Run... 2. Ukucajte notepad. 3. Obele ite slede i deo (od windows pa do 12d) i pritisnite CTRL+c kombinaciju tastera Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameter s] "CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001 "CacheHashTableSize"=dword:00000180 "MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00 "MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d 4. Idite na prozor notepad programa i pritisnite CTRL+v 5. Fajl snimite negde na va HDD. Dodelite mu ime DNSpodesavanje.reg (mora imati ekstenziju .reg) 6. Startujte Windows Explorer i prona ite snimljeni fajl. Duplo kliknite na njega i prihvatite sve rikvestere (kliknite Yes na sve to isko i) 7. Restartujte ra unar.

Optimizujte TCP/IP komunikaciju
Sa malom vredno u TCP/IP komunikacije mogu e je da nastanu zaka njenja pri komunikaciji. Default (standardna) vrednost ovog parametra je 4356 bajtova. Parametar mo e imati vrednost od 512 do 65536 bajtova. Po nekim testovima (u zavisnosti od memorije) najbolja vrednost je 14596 bajtova. 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServe r\Parameters 3. Na ite stavku SizReqBuf i promenite joj vrednost u 14596. Ukoliko ne postoji, kreirajte novi DWORD i kucajte navedene vrednosti. 4. Restartujte ra unar

Uklju ite procesor va e mre ne kartice
Ukoliko va a mre na kartica ima na sebi procesor koji je predvi en da preuzme deo rada i time oslobodi glavni procesor, ta opcija je po defaultu isklju ena. Uklju ite je na slede i na in 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServe r\Parameters 3. Prona ite stavku DisableTaskOffload i promenite joj vrednost u 0. Ukoliko ne postoji kreirajte novi DWORD sa i ukucajte navedene vrednosti 4. Restartujte ra unar

33

Podesite TCP/IP radi br e vremena odgovora
Standardna vrednost ove opcije je 3, to je ekvivalentno 90 sekundi ( 1 minut i 30 sekundi) za potrebno vreme odgovora. Ukoliko vrednost podesimo na 1, vreme odgovora je 18 sekundi. 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Param eters\TcpMaxCon 3. Prona ite stavku nectResponseRetransmissions i promenite vrednost u 1. Ukoliko stavka ne postoji, kreirajte novi DWORD i ukucajte navedeno ime i vrednost. 4. Restartujte ra unar.

Naterajte Search da pretra uje sve tipove fajlova
1. Startujte regedit 2. Idite na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex 3. Na ite stavku FilterFilesWithUnknownExtensions i duplo kliknite na nju. Promenite joj vrednost u 1. 5. Idite na Start>Search>All files and folders>More advanced options I ekirajte Search system folders i Search hidden files and folders

4Pogledajte statistiku va eg Windows XP Pro OS-a
1. Idite na Start>Run.. i kucajte cmd 2. U komandnom promptu kucajte systeminfo

Koristite Windows Update bez registracije Windowsa
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion 3. Napravite novu STRING i nazovite je RegDone. Za vrednost unesite 1. Ukoliko ve postoji modifikujte vrednost da bude 1. 4. Proverite da li postoji HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Welcome\Reg Wiz i ako ga nema napravite ga. 5. Restartujte ra unar. Ovim se ne preska e ili na bilo koji drugi na in zaobilazi aktivacija Windows XP sistema. Ovo je samo za one koji ne ele da budu prijavljeni kao vlasnici Win XP-a.

Deinstalirajte Windows Messenger
1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd 2. U komandnom promptu kucajte RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

34

3. Kada se proces zavr i restartujte ra unar

Deinstalirajte Windows Media Player 9
1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd 2. U komandnom promptu kucajte rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection InstallWMP7 132 c:\windows\inf\wmp.inf 3. Kada se proces zavr i restartujte ra unar i instalirajte eljenu verziju.

Isklju ite opciju rezanja CD diskova iz Explorera
1. 2. 3. 4. 5. Otvorite Windows Explorer Desno kliknite na slovo koje predstavlja va reza Odaberite opciju Properties Idite na Recording tab Isklju ite Enable CD recording on this drive

Ukoliko vam ova opcija nije potrebna (rezanje cd diskova direktno iz Windows Explorer-a) mo ete, pored gore navedenog isklju iti i service IMAPI CD-Burning COM Service koji se nalazi u Start>Settings>Control Panel, zatim na Administrative tools pa na services. Kliknite dupli klik na odgovaraju u service i odaberite disabled.

Windows Tips&Tricks
Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se mo e pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom na ete vrednost, ime ili key koji ste tra ili, kliknite na njega (da poplavi) I idite na File>Export... upi ite neko ime po va oj elji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sa uvali deo registry baze koji modifikujete I mo ete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vr i tako to se prona e odgovaraju a vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uklju ite je pod View>Status Bar), i pod padaju im menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je nazna ena.

Promenite boju pozadine pri Logon-u
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors\ i prona ite stavku Background. 3. Kliknite na prazno mesto na desktopu i odaberite Properties. Kliknite na Apperance tab i zatim na Advanced dugme. 4. Kliknite na pozadinu (van svakog prozora i ako je niste menjali obi no je tamno plava). Kliknite na Color 1 i odaberite Other... 5. Brojeve koje ste videli pod Background i regedit programu odgovaraju bojama pod Red, Green i Blue respektivno. Kada na ete boju koju elite, zapi ite vrednosti.

35

Idite u regedit i duplo kliknite na Background stavku. Upi ite brojeve koje ste zapisali I kliknite na Apply (OK). 6. Zatvorite sve Display Properties prozore tako to e te kliknuti na Cancel a ne na OK. Na ovaj na in ne ete promeniti ni ta na desktopu. 7. Restartujte ra unar. Poku ajte da se LogOff-ujete i vidite da li se boja promenila.

Windows ne mo e da na e Rundll32.exe
Ukoliko dobijete poruku: "Windows cannot find C:\Windows\Rundll32.exe, make sure you typed the name correctly and try again.", mogu e je da imate virus, da vam je Rundll32.exe pokvaren ili ne postoji. U tom slu aju uradite slede e: 1. Startujte Windows command prompt. Idite na Start>Run... i kucajte cmd.exe. Ubacite Windows XP instalacioni CD disk. 2. Kucajte expand <CD-ROM>\i386\rundll32.ex_%Systemroot%\rundll32.exe i pritisnite enter. <CD-ROM> je slovo va eg CD ure aja npr. e: ili d: i potrebno ga je zameniti sa slovom drajva u kom se nalazi Windows XP instalacioni CD disk. 3. Restartujte ra unar.

Windows Explorer uspori s vremena na vreme
Ukoliko vam se de ava da Windows Explorer uspori rad, sporo otvara direktorijume I sporo ita diskove (CD ili HDD) uradite slede e: 1. Startujte notepad. Idite na Start>Run... i kucajte notepad.exe 2. Obele ite slede i tekst od Windows do 00000001 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Re moteComputer\NameSpace\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "NoFileFolderConnection"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Adva nced] "NoNetCrawling"=dword:00000001 Pritisnite CTRL+C kombinaciju tastera. Idite u notepad i pritisnite CTRL+V kombinaciju tastera na tastaturi. 3. Snimite fajl sa imenom npr. winexpslow.reg ili neko sli no ime ali je va no da mu dodate .reg ekstenziju. Prona ite snimljeni fajl u Windows Exploreru i duplo kliknite na njega da bi ga startovali. 4. Pojavi e vam se poruka koja glasi "Are you sure you .....". Kliknite na Yes. 5. Restartujte ra unar. (Preuzeto iz The Tweaking Experience 2.0 help fajla)

36

ta uraditi ako player ne pu ta korektno va e video fajlove
Ukoliko pri pu tanju filmova, odnosno avi fajlova, dobijete poruku "File is corrupt. Seeking will be very slow.", prika e vam se crni, sivi ili zeleni ekran a zvuk se u pozadini uje, film ide normalno a zvuk se ne uje i sl., sasvim sigurno imate problem sa kodecima a u retkim slu ajevima i player-om. Mogu e je da vam fali neko codec (u tom slu aju je potrebno instalirati taj kodek), da player nije ispravan (prona i noviju ili stariju verziju), da DirectX ima problema sa AVI Splitter filterom (potrebno je reinstalirati DX). U ovom slu aju probajte da uradite slede e: 1. Instalirajte sve potrebne kodeke. Najva nije i najpotrebnije kodeke imate u sekciji Drivers & Codecs. Instalirajte ih sve i probajte da pustite film. 2. Instalirajte program GSpot (na i e te link u Korisni Programi) i ubacite fajl u njega. Kliknite na RENDER dugme koje se nalazi pri dnu ekrana programa. Ukoliko vam GSpot prijavi da je "Render failed", morate da vidite zbog ega film nije u mogu nosti da se pusti. Ukoliko kliknete na poruku "Render failed" otvori e vam se prozor sa kratkim obja njenjem ta nije u redu. 3. Ukoliko vam film ne radi i posle svega to ste poku ali, uradite slede e. Prona ite program BSPlayer verziju 086.501(link do najnovije verzije je u sekciji Korisni Programi, a starije verzije mo ete na i pomo u nekog pretra iva a kao npr. yahoo). Svaka novija verzija nema potrebne fajlove. Kada instalirate program (ili ga otpakujete) u njemu e te na i izme u ostalog fajlove ClearReg.exe i Unreg.bat. Startujte oba fajla. Kada zavr e sa operacijama, REINSTALIRAJTE DirectX. Ukoliko postoji novija verzija, nabavite je i instalirajte je ali bilo koja verzija mo e da poslu i. Posle reinstalacije DX-a, restartujte ra unar. Startujte BSPlayer verziju 086.501 i iz njega pustite film. Ukoliko sve radi normalno, koristite ovaj player za pu tanje filmova. 4. Poku ajte da instalirate i registrujete neki alternativni AVI Splitter filter. Jedna preporuka je Gabest's Avi Splitter Filter.

Kako popraviti Internet Explorer u WinXP OS-u.
Ponekad se de ava da se Internet Explorer pokvari tj. da se neki parametri ili fajlovi koje on koristi pokvare pa je potrebno reinstalirati Internet Explorer. Ukoliko imate posebnu instalaciju IE-a to nije problem, ali ukoliko je nemate mo ete je instalirati sa Windows XP instalacionog CD-a. 1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd 2. Ubacite Windows XP instalacioni CD u CD ure aj. 3. u dos prozoru kucajte rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf 4. Pratite uputstva na ekranu.

Dugo startovanje Windowsa. Ubrzajte Windows boot
Ukoliko vam se ini da se Windows XP dugo startuje, mogu e je da mu smeta odre eni program ili servis. Uradite slede e:

37

1. Idite u Control Panel>Administrative Tools>Services 2. Prona ite Background Intelligent Transfer Service i isklju ite ga (stop) i podesite mu start opciju na Disabled. 3. Restartujte ra unar. Ukoliko vam se i posle ovoga ra unar dugo startuje upotrebite program System Mechanic i isklju ite sve programe koji vam nisu neophodni a startuju se pri startu ra unara. Kao alternativu mo ete koristiti i mnogo jasniji i jednostavniji program koji se instalira kao cpl u kontrol panelu a ije je ime Startup Control Panel na sajtu http://www.mlin.net/ .

Isklju ite automatski restart ra unara
Windows se ponekad sam restartuje bez ikakvog razloga. To se de ava jer je uklju ena jedna opcija koja slu i da bi se sistem i ra unar "spasili" od kvarova. Tako e opcija zna da nervira korisnike jer ne znaju zbog ega im se ra unar restartovao. Da bi spre ili automatski restart uradite slede e: 1. Idite u Control Panel i startujte System panel 2. Kliknite na advanced tab i na Startup and Recovery Settings dugme 3. Isklju ite Automatically Restart u System Failure delu prozora. 4. Restartujte ra unar.

Ukoliko se Windows udno pona a, uradite slede e...
Ukoliko se Windows po ne pona ati vrlo udno, dugo se startuje ili gasi, blokira programe pri radu (vi e nego obi no) i sl. poku ajte neke od ovih saveta... 1. Skinite program koji proverava ra unar od programa koji se instaliraju sa interneta (poznati kao spyware i adware). Jedan od preporu enih bi bio Spybot Search & Destroy (sajt: http://patrick.kolla.de/ ). Instalirajte ga i proverite da li ima nove definicije programa (update opcija postoji u programu). Pokrenite proveru I ostavite ga da proveri ceo ra unar. Kada zavr i, ima ete listu svih stvari koje se nalaze na va em ra unaru a koje su deklarisane kao neodgovaraju e, pijunske, reklamne i sl. Obri ite ih sve, ali imajte na umu da neki programi posle ovoga ne e raditi (RadLite, DivX besplatni kodek ali samo za pakovanje video formata, dok e te bez problema mo i gledati filmove i sl). Ovo nije nikakav problem jer programe uvek mo ete ponovo instalirati i poterati Spybot i videti koje programe on nalazi a vama su potrebni. Svaku definiciju mo ete isklju iti iz pretrage unutar programa. 2. Proverite ra unar od virusa. Spojite se na internet i skinite najnoviji fajl sa definicijama virusa za va virus skener. Skenirajte prvo sistemsku particiju (naj e e C: particija tj. particija na kojoj se nalazi Windows ili WinNT direktorijum) i skenirajte je CELU tj. sve direktorijume na njoj. Ukoliko se poka e da postoji virus, potra ite na internetu na in na koji se virus uklanja sa ra unara (pogledajte sajt http://www.kaspersky.com/ ). Opciono proveriti i sve ostale particije (D:, itd...) 3. Upotrebite neki od programa za proveru ra unara kao npr. Fix-it utilities, System Mechanic, RegScrubXP ili kombinaciju pomenutih koju preporu ujem (pogotovo kombinaciju prva dva). Startujte prvo System Mechanic i proverite va u registry bazu (System tab opcija Clean system registry). Obri ite sve to vam je program predlo io. Isto uradite i sa programom Fix-It utilities (System registry tab, opcija RegistryFixer). Po potrebi upotrebite i RegScrubXP.

38

4. Isklju ite hibernaciju i virtualnu memoriju. Hibernaciju isklju ujete u Control Panel>Power Options Hibernate tab i isklju ite Enable hibernation. Virtualnu memoriju isklju ite na desni klik na My Computer, Advanced tab, performance settings, Advanced tab, Virtual memory settings change dugme, odabrati no paging file bullet (opciju) i kliknuti na set( ili i i u Control Panel>System, Advanced tab, performance settings, Advanced tab, Virtual memory settings change dugme, odabrati no paging file bullet (opciju) i kliknuti na set). Restartovati ra unar I uklju iti Virtualnu memoriju OBAVEZNO i po potrebi hibernaciju. 5. Proveriti integritet diska. Otvoriti Windows Explorer, kliknuti desno dugme na C: I odabrati properties, odabrati tools tab, pod error-checking kliknuti na check now I kada isko i novi prozor kliknuti na Start. Opciono uklju iti Automatsku popravku sistemskih gre aka (Automatically fix file system errors). Isto uraditi za sve particije na disku. 6. Deinstalirajte poslednji instalirani program ili poku ajte da na ete stariju (ili noviju) verziju poslednje instaliranog programa. (BSPlayer verzija 100.800 ima nekih udnih problema, ali verzija 086.501 radi odli no). Tako e deinstalirajte poslednje instalirane drajvere i zamenite ih novijim ili starijim. Sve ovo va i ukoliko su se problemi po eli javljati neposredno (odmah) posle instalacije nekog programa ili drajvera. 7. Reinstalirajte DirectX i kodeke za Windows Media Player. 8. Ubacite XP instalacioni disk i idite na Start>Run i kucajte sfc /scannow. Ovim e to popraviti sve pokvarene sistemske fajlove ukoliko ih ima. 9. Poku ajte da popravite instalaciju Windowsa pomo u XP instalacionog CD-a. Ubacite disk i startujte setup sa diska. 10. Upotrebite system restore ukoliko ga imate. 11. Proverite da li vam neka komponenta u ra unaru pravi probleme. Vidite Tips & Tricks (wtt) broj 71. za vi e informacija. 11. Poslednja opcija je kompletna reinstalacija Windows XP operativnog sistema. Upotrebite BackRex program za bekapovanje pode avanja za internet, Outlook Express, Internet Explorer, Address Book, E-mail po tu i tt... Bekapujte My Documents direktorijum na sigurno mesto. Ubacite XP instalacioni (i butabilni) CD, podesite bios tako da se startuje sa CD ure aja, Formatirajte C: particiju i instalirajte Windows. Moja preporuka je da reinstalirate Windows od po etka samo u slu aju da imate virus ili ako ni ta drugo ne poma e. Neka vam reinstalacija Windowsa bude poslednja, poslednja solucija.

Podesite automatsko ga enje zamrznutih programa
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ 3. Na ite stavku AutoEndTasks i podesite joj vrednost u 1. Ukoliko ne postoji, napravite novi STRING VALUE sa pomenutim parametrima. 4. Na ite stavku WaitToKillAppTimeout i podesite vrednost na eljenu. Vrednosti su u milisekundama. Ukoliko stavka ne postoji, napravite novi STRING VALUE sa pomenutim parametrima.

39

Igre ne rade. Poku ajte neke od ovih saveta
Ukoliko vam se ra unar udo pona a pri igranju, stalno resetuje, zamrzava tj. zakucava ra unar, iska e u Windows i sl. sasvim sigurno imate problem koji je vezan za grafi ku karticu. Problem mo e biti jednostavan i otklanja se promenom drajvera ili isklju enjem nekog pozadinskog programa, a mo e biti i komplikovaniji koji zahteva izvo enje zahvata na samoj grafi koj kartici. Evo nekih re enje koje bi trebali probati u slu aju da imate sli ne probleme. Napominjem da su re enja vezana za nVidia bazirane grafi ke kartice, ali se ne to mo e upotrebiti i na ATI vlasnike. NAPOMENA: UVEK PRO ITATI MINIMALNI KONFIGURACIJU ZA ODRE ENU IGRU I README FAJLOVE IGRE U KOJEM SE MOGU NALAZITI POTENCIJALNI PROBLEMI I NA INI ZA NJIHOVO RE AVANJE. TAKO E, UKOLIKO NE ISPUNJAVATE ZAHTEVE MINIMALNE KONFIGURACIJE, NE O EKUJTE PREVI E OD OVOG TEKSTA. TEKST JE PRVENSTVENO NAMENJEN ONIMA KOJI IMAJU PROBLEMA, A NE ONIMA KOJIMA IGRA IDE SPORO. Re enja su kumulativna to zna i sa ako problem opstaje i posle modifikacije, modifikaciju ne vra ati na staro ve nastaviti sa pode avanjima. Neki problemi se mogu re iti samo ukoliko je prethodno odra ena neka od prethodnih stavki. UKOLIKO IMATE GARANCIJU NA RA UNAR ILI NEKE OD KOMPONENTI, PRO ITAJTE OVAJ DOKUMENT I AKO NE USPETE RE ITI PROBLEM SA NEKOLIKO PRVIH STAVKI ODNESITE RA UNAR U SERVIS. Probleme poku ati re iti ovim redom: 1. Probajte da promenite drajvere. Drajveri esto znaju da prave probleme. Neki drajveri su dobro optimizovani za va model grafi ke kartice, dok drugi nisu I optimizovani su za novije modele. Generalno noviji drajveri su uvek bolji, ali se postavlja pitanje da li e raditi kako treba na va oj grafi koj kartici. Drajveri koji vam trebaju obi no su drajveri sa verzijom koja je bila aktuelna u vreme izlaska grafi ke kartice (Za GF4 najboljidetonator/forceware drajveri su bili drajveri verzije 4x.xx, dok je prva verzija 5x.xx drajvera mnogo sporija i optimizovana je za GF FX seriju). Preporu ujem da nabavite neki od popularnih testova, npr. 3D Mark 2xxx verziju i skinete patch za nju, i testirate ra unar sa postoje im drajverima. Rezultate snimite, instalirate drugu verziju drajvera (vi u ili ni u tj starije ili novije drajvere) i testirate ra unar ponovo. Uporedite rezultate i vidite koji drajveri vam vi e odgovaraju. Ukoliko neki drajveri prave probleme, prvo probajte noviju verziju a ukoliko niste zadovoljni rezultatima probajte stariju. 2. Proverite Direct X verziju. Ponekad je potrebno da proverite koju verziju Direct X-a igra zahteva. De ava se da se ponekad fajlovi Direct X-a "pokvare" i da zbog toga nastaju problemi. Generalno svaka igra na svom CD-u ima verziju DX-a koja joj je potrebna. Ukoliko imate verziju koja je ni a od potrebne za igru, morate instalirati verziju sa CD-a igra. Ukoliko imate noviju verziju DX-a nije potrebno instalirati ni u verziju. Obi no se u ReadMe fajlu na CD-u nalazi potrebna verzija DX-a. Da bi videli koju verziju DX-a vi imate idite na Start>Run.. u kucajte dxdiag i kliknite na OK. Verzija instaliranog DXa se nalazi na ekranu tj. na tab-u koji se prvi pojavi i izgleda slino ovome

40

DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902). Nikada nije na odmet instalirati najnoviju verziju DirectX-a. Napomena za vlasnike VIA mati nih plo a. Ukoliko instalirate 4-in-1 drajvere i drajvere za onboard audio karticu, posle instalacije drajvera instalirajte (reinstalirajte) i DirectX jer se u nekim slu ajevima de avalo da se DX "pokvari". 3. Proverite da li vam neki program pravi probleme. Mogu e je da neki programi koji su startovani u vreme igranja prave probleme. Najvi e problema prave propratni programi koji tite ra unar od virusa, firewall programi, programi za "ubrzanje" ra unara, Windows services i sl. Najbolje je da ih sve isklju ite i poku ate da startujete igru. Ukoliko igra radi bez problema, problem je neki od programa. Pogledajte sekciju Windows XP Services i Task Manager Task List i vidite ta mo ete uraditi da bi isklju ili pojedine programe. Programi koji su dosta ozlogla eni su ATI-jevi programi koji se instaliraju sa drajverima a nisu neophodni, Norton paket programa (Antivirus, za tita od blokiranja koja vi e blokira nego poma e ra unaru, ghost sistema i sl). Napominjem da se ra unar ne mo e zaraziti virusom sam od sebe. Nije potrebno da vam antivirus program bude startovan uvek. Dovoljno je da se startuje onda kada radite sa novim programima ili sa novim fajlovima Office paketa. Bilo bi dobro kada bi sli ne programe isklju iti a fajlove proveravali ru no. Ovim, posti ete ve u stabilnost sistema a pri tome ste sigurni da program nije zaboravio da ne to proveri. Kao alternativa nortonu preporu ujem mnogo jeftiniji Kasperski AntiVirus program koji u sebi ima i za titu e-mail klijenta i Internet Explorera tako to proverava izvorni kod i detektuje sve to li i na virus, te ga izbacuje i javlja vam ta se desilo. Tako e firewall programi poput Windows-ovog firewall-a ili Zone Alarm-a vam nisu potrebni kada niste na internetu. Preporu ujem da ih ugasite i startujete po potrebi (ovo mo e biti problem za Windows-ov firewall, ali kako je Zone Alarm bolji njega bih vam preporu io). Za ovo mogu da predlo im program NetRun iz sekcije Korisni Programi. Tako e ni ta se ne posti e uklju ivanjem ili startovanjem dodatnih firewall programa. 4. Lo e pode eni drajveri mogu da prave probleme, kao i lo e pode en sistem. Iako su dana nje kartice vrlo brze, ponekad postoji problem u igri ili drajverima ili u samoj konfiguraciji sistema i to zna da pravi razne probleme. Probleme u igri generalno re avaju patch-evi proizvo a e igre. Drajvere smo ve opisali. O konfiguraciji sistema e kasnije biti re i. Sistem i njegovo pode avanje su opisani u sekcijama Windows XP Services i Task Manager Task List. Ukoliko neka igra ne e da radi kako treba, blokira se, iska e u Windows desktop, gasi ra unar i sl. potrebno je izvr iti male modifikacije na drajverima. Za GF grafi ke kartice kliknuti desnim mi em na prazan deo desktopa (ne na neku ikonicu) i odabrati Properties. Oti i na tab Settings i kliknuti na dugme Advanced. Kliknuti na tab sa imenom grafi ke kartice. Prona i i ugasiti Antialiasing i Anisotropic Filtering. Tako e proku ati sa i bez Texture Sharpening opcije. Obavezno uklju iti Enable fog table emulation. Mipmap detail level postaviti na blend ili ni e. Vertical Sync uvek postaviti na Always Off. U BIOS-u sistema proverite da li vam je name teno da vam je VGA boot da AGP slota. Tako e podesite video memoriju da odgovaraju u

41

vrednost tj. na onoliko MB koliko ima va a grafi ka kartica. Ukoliko ni ta ne poma e, zapi ite sve vrednosti iz BIOS-a i resetujte BIOS na default vrednosti. Podesite ponovo 5. Potrudite se da prona ete drajvere za monitor. Drajveri za monitor su va ni kao i bilo koji drugi drajveri. Prona ite i instalirajte drajvere za va monitor. Podesite osve avanje slike tako da odgovara va em monitoru. Nije potrebno i i preko 85 Hz pri osve avanju. Proverite mogu nosti osve avanja va eg monitora. Generalno, rezolucije od 640x480 pa do 1024x768 a kod ve ine monitora i do 1152x864 mogu da rade u 85Hz na svim monitorima. Ukoliko elite da budete sigurni da problem nije vezan za refresh rate tj. za osve avanje prona ite program ReForce. U njemu podesite sva osve avanja na 60 Hz i vidite da li je ovo re ilo problem. Ukoliko nije podesite vrednosti koje su gore navedene na 72 Hz, na 75 Hz i na 85 Hz, dok ostale vrednosti van navedenog opsega ostavite na 60 Hz. Uz svaku promenu osve avanja uklju ite Vertical Sync (VSync) i za D3D i za OpenGL. 6. Ukoliko nema efekata, igrati se sa drajverima. Ponekad je potrebno locirati problem, pa tek onda tra iti re enje. Ukoliko ni ta od navedenog nije pomoglo, preporu ujem da na ete program Riva Tuner i instalirate ga. Kada se program startuje, napravi e bazu sa va im drajverima i pode avanjima. Ukoliko menjate drajvere morate reinstalirati program ili mu ru no podesiti pravljenje nove baze. Kliknite na Customize... opciju u delu Target Adapter pored imena va e grafi ke kartice. Odaberite Customize Low-Level System Settings. Idite na NVStrap Driver tab i kliknite na dugme install. Posle toga probajte menjati Sideband Addressing i Fastwrites parametre. U AGP tab-u mo ete probati sa pode avanjem AGP Transfer rate parametra. Pod delom Driver Settings, kliknite na Customize i odabrati prvo directdraw and direct3D settings a zatim i OpenGL settings. Podesiti VSync tab opcije na always off i isklju iti antialiasing. Poku ati se igrati sa ostalim opcijama IZ OVIH TABOVA. OSTALE TAB-OVE NE DIRATI. Ukoliko ni ovo ne poma e, poku ajte smanjiti klok va e grafi ke kartice i grafi ke memorije. Posle svega, probajte opcije iz preostalih tab-ova OVIH IKONICA (sem u slu aju pode avanja kloka). 7. Idemo u ku i te 1. Mogu e je da iz nekih razloga Audio kartica pravi razne probleme. Poku ajte da isklju ite integrisanu Audio karticu ukoliko je imate. Ukoliko imate dodatnu Audio karticu izvadite je i vidite da li je problem jo uvek tu. Prethodno, naravno, deinstalirajte drajvere za audio karticu i probajte sa Windows drajverima. Ukoliko imate i integrisanu i dodatnu audio karticu morate isklju iti u biosu sve to je vezano za integrisanu Audio karticu (Audio kontroler, midi kontroler, game port i sl). Ukoliko imate dodatnu Audio karticu i integrisanu Audio karticu, tako e probajte da izvadite dodatnu i uklju ite integrisanu audio karticu. Uvek poku ajte da koristite Windowsove drajvere dok ne ustanovite problem jer oni najbolje rade i prave vrlo malo problema, ali su oskudni opcijama, kvalitetom, brzinom i podr kom. 8. Reinstalirajte Windows. windows tako e mo e da bude uzrok mnogih

42

problema. Poku ajte da deinstalirate sve Qxxxxxxxx popravke koje je Windows instalirao ili koje ste vi instalirali. Ukoliko se problem re i, instalirajte Qxxxxxxx popravke 2 po 2 i vidite kada e problem ponovo da se pojavi. Kada utvrdite ta je uzrok, presko ite taj Qxxxxxxx. Tako e poku ajte da instalirate Service Pack i sve Qxxxxxxx popravke. Mogu e je da vam neka popravka fali i da zbog toga problem nastaje. Slede e je da probate da reinstalirate ceo Windows, tako to e te dok vam je Windows startovan, poterati setup sa Originalnog Windows instalacionog CD-a ili poterati instalaciju normalno sa CD-a tako to e se ra unar startovati preko Windows XP butabilnog instalacionog CD-a. Potrebno je da u biosu podesite da je boot sa CD ure aja. Pri ovom nije potrebno formatirati sistemski disk. Potrebno je samo pregaziti instalaciju, ime e te sa uvati sve va e podatke i sva pode avanja a Windows e popraviti neke bitne stvari. Probati da li se problem ponovo pojavljuje i ukoliko sve radi polako reinstalirajte sve drajvere. Posle svake reinstalacije ponovo proveriti da li se problem pojavio. Ukoliko locirate problem sa drajverima, potra ite drugu verziju tih drajvera (obi no novija poma e, dok je ponekad bolja i starija). Slede e, ako ni ta ne pomogne, je da reinstalirate Windows iz po etka. Bekapujte sve va e podatke. Mo ete koristiti BackRex bekap program da bi bekapovali svu po tu i pode avanja u OE i IE programima kao i va e konekcije. Bekapujte My Documents na sigurno mesto. Poterajte ra unar da se butuje sa CD-a i formati ite sistemsku particiju (najbolje u NTFS jer je sigurnija iako malo sporija) i instalirajte Windows. Posle instalacije Windows-a instalirajte samo drajvere za grafi ku, za VIA ipset i 4-in-1 drajvere i poku ajte onda. Ukoliko je problem re en, postepeno instalirajte sve potrebno i proveravajte da li se problem vratio. Mogu e je da se problem vrati zbog nekog programa (virus skenera ili sl.) a mogu e je i da sve radi OK. 9. Idemo u ku i te 2. Jedan od mogu ih problema je toplota. Poku ajte da rastavite ra unar tako da vam jedna ili obe stane ku i ta budu slobodne. Na taj na in e te obezbediti dodatan hladan vazduh i ohladiti komponente. Proverite da li svi ventilatori rade. Ventilator na grafi koj kartici ne dirati prstima (ne dirati prstima ni ostale ventilatore) ve upotrebiti malo ogledalo i videti da li se vrti kako treba. Posebno proveriti da li se ventilator odmah zavrti pri paljenju ra unara ili ide te ko. Ukoliko ventilator proizvodi udne zvukove, lupkanje, grebanje i sl. odneti ra unar kod servisera da ga pregleda i da namesti ventilator ili da zameni grafi ku karticu. Ukoliko vam je istekla garancija, sve ovo mo ete uraditi i sami. Pa ljivo izvadite karticu iz ra unara. Morate odvrnuti raf koji pri vr uje grafi ku za ku i te sa leve strane. Tako e morate pomeriti grani nik sa desne strane i kartica e lako iza i. Pa ljivo pogledajte karticu i na ite bezbolan na in da skinete ventilator. Nikako nemojte upati ventilator ili hladnjak. Uvek postoji civilizovan na in da se sve rastavi. Kada ste skinuli ventilator, na donjoj strani obi no postoji nalepnica koja se mo e skinuti. Unutra se nalazi grani nik, seger osigura ili ne to sli no i potrebno je skinuti ga vrlo pa ljivo. Nabolje koristiti picastu pincetu ili dve igle. Ventilator je pogrebno o istiti i na magnetnom delu koji se vrti, i prolaz za osovinu da stati nom delu. Zatim je potrebno podmazati osovinu i deo kroz koji osovina prolazi ULJEM ZA IVA E MA INE. Najbolje

43

nabavite ulje za Bagat ma ine i to original. Ukoliko niste u mogu nosti da pribavite ovo ulje, mo ete upotrebiti i WD-40 sprej ali sa kra im vekom trajanja, posle ega ponovo morate podmazivati ventilator. NIKADA U NI U KOM SLU AJU NE KORISTITI JESTIVO ULJE TIPA DIJAMANT I SL. OVO E TOTALNO UNI TITI VENTILATOR I BI E TE KO PONOVO GA O ISTITI. JESTIVO ULJE VREMENOM POSTAJE GUMIRANO POGOTOVO POSLE PROMENA TEMPERATURE HLADNO-TOPLO. Ponovo sastavite ventilator i ne zaboravite da vratite grani nik - osigura . Vratite nalepnicu a ako je vrlo lo a preko rupice zalepite izolir traku i iskrojite je da ne viri sa strane ventilatora. Koristite kvalitetnu izolir traku, najbolje gumiranu a nikako plastificiranu i krutu. Pre postavljanja nalepnice ili izolir trake kanite kap ulja u rupicu da bi se sve lepo podmazalo. Ovaj postupak va i i za ostale ventilatore u ku i tu (procesorski, dodatnu, ventilator za napajanje - spoljni i unutra nji). Ukoliko niste iskusni u ovome, potra ite pomo od iskusnijeg prijatelja ili idite u servis i tra ite da vam se poprave tj. podma u ventilatori. Dajte serviseru ulje koje je predlo enu gore u tekstu. Popravkom ventilatora ne gubite ni ta i takvi ventilatori mogu da rade jo mnogo dugo bez problema pa ak i bolje. Proverite temperaturu glavnog procesora i ukoliko je velika poku ajte da je snizite. Ja sam podmazao procesorski ventilator kada sam primetio da mu je broj obrtaj pao sa 4500 na 3900 posle 3 meseca rada. Posle toga je radio na 5000 obrtaja. Posle 4 meseca radi na 4700 obrtaja uz svakodnevan rad od 10 h pa do 2-3 h posle pono i. 10.Jo uvek ni ta, idemo na ekstremne slu ajeve. Ukoliko ni ta od ovoga nije pomoglo, moramo da se postavimo kao prema procesoru. Vremenom pasta koja prenosu toplotu od procesora do hladnjaka izgubi svoja svojstva, pa je potrebno da se ponovo nanese. Potrebno je skinuti hladnjak (rebrasti deo u kom ili na kom se nalazi ventilator). Hladnjak pa ljivo skinuti. Nikako ne upati hladnjak. Postoje ili rafovi koje je potrebno odvrnuti ili plasti ni dr a i koje je potrebno kombinirkama pritisnuti i ne no izgurati iz rupe. O istiti sve delove na kojima se nalazi pasta i to gornji deo procesora i donji deo hladnjaka. Koristiti pri i enju krpu koja ne ostavlja tragove. NE KORISTITI VATU I ALKOHOL NITI BILO KAKVO SLI NO SREDSTVO. Kada je sve isto, naneti to kvalitetniju pastu na procesor grafi ke kartice. Potrebno je naneti tanak sloj. Ne stavljati previ e paste, a NIKAKO ne stavljati premalo. Potrebno je ravnomerno rasporediti pastu po procesoru tako da debljina bude svuda pribli no jednaka. Hladnjak pa ljivo postaviti na njegovo mesto tako da se pasta ne razma e. Kada je hladnjak postavljen i pri vr en, karticu staviti na ravnu podlogu i blago pritisnuti hladnjak tako da se pasta jo ravnomernije rasporedi. Hladnjak ne lupkati, kuckati ili pritiskati prejako. Tako e je mogu e pritisnuti hladnjak tako to se palac ruke stavi iza procesora grafi ke kartice, a drugi iznad procesora na hladnjak i zatim pritiska. U svakom slu aju potrebno je pritisnuti hladnjak dovoljno jako, i dovoljno ne no. Vratiti karticu na mesto i probati da li sve radi. 11.Ukoliko ni ta od ovoga nije pomoglo, sigurno je pretpostaviti da postoji neki ozbiljniji hardverski problem ili nekompatibilnost. Tako e je mogu e da kartica nije ispravna ili postoji problem sa mati nom plo om ili memorijom.

44

Ukoliko ste u mogu nosti, pozajmite sli nu karticu od nekog druga i poku ajte sa njom. Ukoliko problem opstaje i ponovo se javlja, mo ete otpisati karticu kao izvor problema. Slede e to trebate da proverite je napajanje. Lo e napajanje tako e mo e da uzrokuje razne probleme. Pozajmite napajanja od nekoliko va ih drugova i vidite da li se problem ponovo javlja. Nije potrebno skidati napajanja ve samo spojiti kablove na va u plo u. Slede e to trebate da gledate je memorija i da probate sa drugom memorijom. Va no je i da poku ate da izvadite jedan memorijski modul ukoliko ih imate vi e. Ukoliko ni ovo nije problem, slede a je mati na plo a. Odnesite ra unar u servis i recite da sumnjate na mati nu plo u. Tra ite da vam se ona zameni i poku ajte da se dogovorite da ukoliko se problem ne re i dobijete nazad va novac. Ostavite neki zalog koji e vas obavezati da se vratite a servis osigurati da im ne ete ukrasti ili pokvariti komponentu. Slede a opcija je no enje ra unara u servis. Odnesite ga i recite ta ste sve poku ali. Ne dozvolite da vam pri aju kako ste ne to mo da vi pokvarili. Windows je mogu e lako pokvariti, ali hardver i komponente nije. Ukoliko imate garanciju, ne a kajte po hardveru i ostavite komponente na svom mestu. Mo ete jedino proveriti da li se svi ventilatori vrte. Mo da je problem jednostavno u nekompatibilnosti izme u komponenti i ni ta se ne mo e uraditi. Mo da je vreme za novi ra unar. Nepotrebno je govoriti da sve radite na sopstvenu odgovornost i da autor nije odgovoran za bili kakve, iako malo verovatne, kvarove. Ali eto i ti mora da se pomene.

Ubrzajte grafi ki interfejs Windows XP OS-a
Windows XP izgleda vrlo lepo. Otvaranje menija i ostalih delova je vrlo zanimljivo I lepo za oko. Ipak sve te stvari usporavaju korisnikov pristup. Mnogi su se alili da im je XP jako spor. Podesite nekoliko parametara i dobi ete lep XP izgled i brzinu pribli nu Windows 98 OS-u 1. Desni klik na My Computer i odaberite Properties 2. Idite na Advanced tab i pod delom Performance kliknite na Settings 3. Kliknite na Visual Effects (ukoliko ve nije otvorio) tab i podesite eljene parametre tako to e te isklju iti pojedine stavke. 4. Ovo sam ja isklju io: · Fade or slide menu into view · Fade or slide tool tips into view · Fade out menu items after clicking · Show shadows under menus · Slide open combo boxes · Slide taskbar buttons · Smooth-scroll list boxes · Use a background image for each folder type · Use common tasks in folders 5. Kliknite na Apply pa na OK. Pogasite sve prozore i u ivajte u lepom a brzom grafi kom interfejsu Windows XP OS-a.

45

Automatsko uklanjanje dll-ova i osloba anje memorije
Windows u itava razne dll fajlove pri startu a tako e i pri startu svakog programa. Kada se program ugasi, neki dll fajlovi ostaju u memoriji i time je optere uju bez potrebe. Naravno, ukoliko ponovo startujete taj program, on e se br e u itati. Postavlja se pitanje da li je br e u itavanje programa vredno i do 50 MB memorije koji zauzimaju njegovi zaostali dll fajlovi. Ukoliko imate 512MB RAM-a i vi e, ovim ne ete primetiti neki veliki pomak u performansama, ali e te sigurno primetiti malo stabilniji rad. Naravno, brisanjem dll fajlova iz memorije programi e se malo du e u itavati, ali s obzirom na dana nje brzine HDD diskova, memorije i magistrale, ovo ne bi trebalo da predstavlja neki ve i problem. Za one sa 256 MB ovo mo e biti spas i onaj mali deli koji im je bio potreban da sve radi kao podmazano. 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer 3. Na ite stavku AlwaysUnloadDLL i dodelite joj vrednost 1. Ukoliko stavka ne postoji, kreirajte novi DWORD sa nazna enim parametrima. 4. Restartujte ra unar

Podesite Virtualnu memoriju i ubrzajte performanse pri igranju
Za ovu proceduru je najbolje da imate 256 ili vi e MB RAM memorije instalirano (512je OK). 1. Idite na Start>Run... i kucajte msconfig. Otvori e se System Configuration Utility. 2. Idite na tab System.ini i otvorite 386enh deo. Dodajte (kliknite na new sa desne strane) stavku ConservativeSwapfileUsage=1. 3. Pogasite sve prozore. Restartujte ra unar.

Ubrzajte performanse pode avaju i DiskCache
1. Proverite prvo koliko imate instalirane memorije. Za ovo kliknite desnim dugmetom mi a na My Computer ikonicu i odaberite Properties. Prona ite red gde pi e neki broj a odmah iza njega MB of RAM (npr. 512 MB of RAM). 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management/IoPageLockLimit. Zapi ite vrednost koja je unesena za tu stavku i sa uvajte je da bi je mogli vratiti ukoliko pode avanja ne odgovaraju va im potrebama. 3. Duplo kliknite levog mi a na stavku IoPageLockLimit i unesite vrednost koja odgovara vrednosti va e instalirane memorije iz donjeg spiska: 64MB : 1000 128MB : 4000 256MB : 10000 512MB or more : 40000 4. Restartujte ra unar Ukoliko ra unar po ne izuzetno udno da se pona a, a pogotovo ako ne e da re e

46

CD-ove (pogotovo Audio CD i Mixed CD) vratite vrednost na originalnu i restartujte ra unar.

Pove ajte performanse (Ubrzanje) NTFS fajl sistema
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem 3. Prona ite stavku NtfsDisableLastAccessUpdate i dodelite joj vrednost 00000001. Ukoliko stavka ne postoji napravite novi DWORD i podesite nazna ene parametre (ime i vrednost) 4. Restartujte ra unar

Promenite Source Path Windows instalacije
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion 3. Na ite stavku SourcePath i promenite njene parametre tako da odgovaraju va im potrebama. 4. Restartujte ra unar

Naterajte Windows da koristi klasi ni Start meni
Ova procedura e naterati Windows da koristi Classic Start Menu bez obzira na sve. 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3. Na ite stavku NoSimpleStartMenu i dodelite joj vrednost 0. Ukoliko ne postoji kreirajte DWORD sa ovim parametrima. 4. Restartujte ra unar

Uklju ite (ili isklju ite) Windows XP interni firewall
1. Otvorite (dupli klik) konekciju za koju elite da uklju ite firewall. 2. Odaberite Properties i idite na tab Advanced 3. Pod Internet Connection Firewall ekirajte box sa opcijom Protect my computer and network.... da bi uklju ili firewall. De ekirajte taj box ukoliko elite da isklju ite firewall 4. Ukoliko koristite neki drugi firewall poput Zone Alarm, Sygate i sl. Najbolje je da isklju ite ovaj firewall jer je mnogo slabiji od ovde navedenih.

Isklju ite Office Assistant-a
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\[ver]\Common\Assistant 3. [ver] ozna ava va u verziju Office aplikacija. Office XP ima verziju 10.0 4. Obri ite sve vrednosti pod Assistant stavkom. 5. Restartujte ra unar.

47

Podesite Active Desktop onako kako vi elite (dodatne opcije)
1. Idite na Start>Run... i kucajte gpedit.msc 2. Idite u User Configuration\Administrative Templates\Desktop\ActiveDesktop 3. Tu se nalazi veliki broj opcija za pode avanje Active Desktop-a 4. Da bi uklju ili Active Desktop potrebno je da Active Desktop stavka bude uklju ena to se radi na slede i na in: Kliknite desno dugme na Active Desktop I odaberite properties. Unutar prozora koji se otvori selektujte Enabled i kliknite na OK. Ovaj postupak va i i za uklju enje bilo koje druge stavke. 5. Sada mo ete koristiti Active Desktop normalno. Tako e mo ete koristiti, pored bmp formata, i druge formate (jpg, png) slika za pozadinu. 6. Isklju ite sve otvorene prozore i podesite eljenu pozadinu.

Windows Tips&Tricks 81 - 100
Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se mo e pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom na ete vrednost, ime ili key koji ste tra ili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upi ite neko ime po va oj elji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sa uvali deo registry baze koji modifikujete i mo ete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vr i tako to se prona e odgovaraju a vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uklju ite je pod View>Status Bar), i pod padaju im menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je nazna ena.

Ukinite strelice na ikonicama koje su 'shortcut-i'
Mene su li no uvek nervirale strelice na shortcut ikonicama. Ikonice mnogo lep e izgledaju bez njih (samim tim i desktop), a u samom Windowsu ne postoji opcija kojom se ovo isklju uje. Ovo se vrlo jednostavno re ava malom intervencijom u registry-u. Dakle: 1. Start -> Run -> regedit (to ukucate) -> >ENTER<. 2. Kad u ete u registry editor, pritisnete F3 i u prozoru koji se pojavio ukucate 'PIFFile', zatim >ENTER<. Prvo e na i neki 'piffile' koji nas ne interesuje, dakle ponovo pritisnite F3. E sad e na i onaj pravi u okviru koga treba izbrisati string "isShortcut" (HKEY_CLASSES_ROOT\piffile). 3. Zatim pritisnuti mi em na levi prozor registry editora i pritisnuti slovo 'L'. Ovo e vas baciti na foldere koji po inju slovom 'L'. Tu treba prona i 'LNKFile' (HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile) folder (pritiskajte L dok ne prona ete taj folder) i u njemu izbrisati 'isShortcut' string. I to je to. Prilikom slede eg bootovanja Windowsa, nema vi e strelica, nego lepeikonice.

48

ta uraditi ukoliko se izgube sve network konekcije
Ukoliko vam se nekada desilo da vam se poske pode avanja ra unara ili posle skidanja virusa ili adware i spyware programa desilo da vam se izgube konekcije u Network Connections, potrebno je da postavite (vratite) odre ene servise na njihoveoriginalne vrednosti. To se mo e uraditi na neki od slede ih na ina. 1. Prona ite na nekom ra unaru registry pode avanja za servise RASAUTO I RASMAN, bekapujte ih i importujte na ra unar koji ima ovaj problem. Registry ete na i u: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto] "Start"=dword:00000003 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan] "Start"=dword:00000003 2. Tako e mo ete sami kreirati ove stavke u regisry bazi ili kopirati slede i tekst koji se nalazi unutar ----------------- znakova i napraviti novi fajl koji e imati .reg ekstenziju na kraju (npr. popravka.reg): -------------------Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto] "Start"=dword:00000003 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan] "Start"=dword:00000003 -------------------Kada ste napravili fajl, kliknite duplim mi em na njega da bi ga startovali. Odgovorite potvrdno na sve upite i restartujte ra unar 3. Skinite fajl infinitewinxpservices.zip i pogledajte teks file pod nazivom _Info&Installation.txt gde ete na i obja njenja ta svaki od fajlova unutar arhive radi. Ova tre a opcija e vam podesiti servise na najlak i na in.

Kodovi YU karaktera
Na internetu je ponekad vrlo te ko podesiti na e karaktere i ponekad oni ne e da se prikazuju iako bi trebali. Da bi osigurali njihov prikaz, potrebno je da umesto slova unesete neke od ovih karaktera i to na mesto gde bi to slovo trebalo biti. Morate uneti sve karaktere od & do ; &#268; &#269; &#262; &#263; &#352; &#353; &#381; &#382; &#272; &#273;

49

Uklonite spyware iz Adobe Photoshop CS aplikacije
Kada se instalira Adobe Creative Suit, tj. Photoshop CS ili neki drugi program Adobe-a, instalira se i program koji se zove Version Cue. Ako se ovaj program aktivira i propusti komunikacija sa netom kroz firewall, ovaj e poslati va e personalne podate (od IP adrese do serijskog broja) Adobe firmi ime se ugro ava va a privatnost u najgorem obliku. Da bi ovo spre ili idite u direktorijum Version Cue (prona ite ga pomo u search) i unutra ete na i Uninstaller. Pokrenite ga I deinstalirajte Version Cue. Ovo bi bilo najbolje da uradite odmah posle instalacije Adobe Creative Suit aplikacije. Na ovaj na in mo ete aplikacije slobodno koristiti bez bojazni o povredama va e privatnosti. Druga stvar koji trebate da uradite je da pomo u firewall programa koji koristite blokirate program Adobelmsvc.exe koji se po standardnoj instalaciji nalazi u C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service. Tako e ne bi bilo lo e da blokirate sve Adobe aplikacije poput photoshop.exe, imageready.exe I ostalih pomo u firewall programa jer i oni ho e da se spajaju na Adobe server i da alju podatke. Kada se Version Cue spoji na Adobe server, on modifikuje crack fajlove koje ste instalirali da bi mogli da koristite Photoshop CS. Ipak, bez obzira na to da li su fajlovi krekovani ili ne (iako naravno da nisu jer je to zabranjeno i zakonom ka njivo), ovim se povre uje privatnost vas kao regularnog korisnika i zakonitog posedovaoca neke od Adobe aplikacije. Ovo zato to nema smisla da se kod registrovanog korisnika proverava ispravnost instalacije. Za one koji koriste crack, to rade na svoju odgovornost. Ako slede e fajlove namestite na Read Only, Version Cue ne e biti u mogu nosti da ih menja. Ovo bi trebalo uraditi bez obzira na to da li ste deinstlirali Version Cue. Fajlovi koje treba namestiti u Read Only su AdobeLM.dll, Tw10122.dat, emu.dll. Obratite pa nju da svaki Adobe program u sebi sadr i u vrstu spyware programa. Taj spyware se loguje na Adobe server i alje serijski broj kako bi adobe pri slede em dodatku (update-u ili patch-u) ubacio sve nelegalne serijske brojeve u crnu listu i time onemogu io njihovo kori enje. Ovo je totalno neprihvatljivo I izuzetna je povreda privatnosti korisnika da mu se bez pitanja alju bilo kakvi podaci na internet. Pogotovo ukoliko je legalni vlasnik programa. Iz ovog razloga je preporu ljivo isklju iti slede e programe i servise kako bi spre ili povredu va e privatnosti. Idite u C:\Program Files\Common Files\Adobe\Web i prona ite AOM.exe. Preimenujte AOM.exe u AOM.ex_ ili u AOM.xxx ili ne to sl. Ovo e ga spre iti da se startuje na bilo kom Adobe programu i na taj na in vas za tititi. Tako e, ne zaboravite da pomo u firewall programa spre ite bilo koji Adobe program sem Acrobat Reader-a da ide na internet. Idite u Control Panel (Start>Settings>Control Panel) i startujte Administrative Tools a zatim I Services. Prona ite Adobe LM Service i kliknite desnim mi em na njega I odaberite Properties. Pod Setup Type podesite Disabled. Ovim je, nadamo se, isklju ena svaka mogu nost povrede privatnosti legalnog korisnika Adobe aplikacija.

50

Pobolj ajte lo u i nestabilnu dial-up internet konekciju
1. Idite u Control Panel i startujte Phone and Modem Options 2. Kada se otvori prozor Phone and Modem Options oti i na tab Modems. U prozoru e se pojaviti lista modema instaliranih na ra unaru. 3. Kliknite levim mi em na va modem da ga obele ite i kliknete na dugme Properties. 4. Kada se otvori novi prozor kliknite na tab Advanced i pojavi e vam se mesto za upis Extra Settings 5. Pod Extra Initialization Commands upi ite +ms=v34 6. Restartujte ra unar i poku ajte da se spojite na internet. Ovom procedurom se isklju uju neki modemski protokoli pa e vam konekcija na server biti ograni ena na 33.600 brzinu. Ipak ako imate problema sa spajanjem I ako vam se stalno de ava da vam se prekine veza, ovo pode avanje e vam omogu iti mnogo stabilniji rad ali uz manju brzinu. 1. p je komanda za pulsno biranje ukoliko va a centrala ne podr ava tonsko biranje. Pulsno biranje je kada ujete otkucaje biranja a tonsko kada ujete samo zvuke. Mora se staviti ispred broja telefona (p,4811111). 2. t je komanda za tonsko biranje ukoliko modem to ve ne radi sam ili niste u mogu nosti da ovo podesite na drugi na in.Mora se staviti ispred broja telefona (t,4811111) Tako e pod Extra Initialization Commands mo ete upisivati slede e komande ali obratite pa nju na formu upisivanja komandi. 1. Kada upisujete prvu komandu uvek ispred nje mora stojati at. Ovo se ne odnosi na +ms=v34 komandu koju smo gore upisali. Ona se mo e staviti i posle svih unesenih komandi ali izme u mora biti razmak (npr atx3l2 +ms=v34) 2. x3 - komanda govori modemu da ne tra i dialtone. Kod nas je ovo obavezna opcija ako ve nije u modemu tako fabri ki upisana ili pode ena u drajverima (atx3). 3. L0, L1, L2 i ponegde L3 je poja avanje zvu nika modema (atL2 ili atl2 a ako ima I x3 komanda onda ide atx3l2) UPDATE: 1. Umesto +ms=v34 probajte da upisete at+ms=v34 tako da ce linija biti atx3l2+ms=34

Temeljna reinstalacija nVidia Forceware ( Detonator ) drajvera
1. Startujte ra unar u SAFE MODE-u. Kada upalite ra unar pritiskajte F8 taster na tastaturi. Na novijim ra unarima proces podizanja traje vrlo kratko pa je bolje da odmah po paljenju ra unara pritiskate F8 sve dok vam se ne pojavi meni sa opcijama u itavanja Windowsa. 2. Kada ste stigli do odabira opcija, odaberite SAFE MODE i sa ekajte da se Windows podigne.

51

3. Kada se ra unar podigao u Safe Mode-u, idite na Control Panel i startujte Add or Remove Programs 4. Deinstalirajte NVIDIA Display Driver. Ako deinstalacija ponudi da restartuje ra unar odgovorite sa NO. Potrebno je da ne restartujete ra unar odmah. To ete uraditi kasnije. 5. Idite na Start > Run... i startujte regedit 6. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation 7. Ako postoji stavka NVIDIA Corporation obri ite je a ako je nema ugasite regedit. Pa ljivo proverite da li stavka postoji. 8. Restartujte ra unar i pustite ga da se normalno podigne. 9. Kada vas Windows pita da instalirate drajvere za novona eni ure aj, kliknite na Cancel. 10. Prona ite instalacionu verziju drajvera koje elite da instalirate i pokrenite instalaciju. 11. Pratite ta vam drajveri govore i zavr ite instalaciju. Podesite sve parametre po va oj elji. Ovom procedurom ete izgubiti sva setovanja opcija grafi ke kartice. Ovo e rezultovati druga ijoj desktop rezoluciji, nedostatku slike na TVu ako imate spojen TV-OUT i sl. Posle pode avanja e se sve vratiti na staro. Tako e pogledajte 94. Dodatna pode avanja u nVidia ForceWare ( Detonator ) drajverima radi uklju ivanja dodatnih opcija u drajverima kartice.

Dodatna pode avanja u nVidia ForceWare ( Detonator ) drajverima
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global 3. Proverite da li postoji stavka NVTweak. Ako je nema kliknite desno dugme mi a Global stavku i odaberite New > Key. Novi key nazovite NVTweak. Ako ve postoji nastavite dalje. 4. U ite u NVTweak i proverite da li postoji stavka Coolbits. Ako ne postoji, kliknite desnim mi em na NVTweak i odaberite New > DWORD Value. Nazovite novi DWORD Coolbits. 5. Kliknite dupli klik mi a na Coolbits i promenite mu vrednost pod Value Data u 3. 6. Zatvorite regedit 7. Idite na Control Panel, Display. Kliknite na tab Settings i na dugme Advanced. Kliknite na tab sa imenom va e grafi ke kartice i ima ete dodatne opcije za DirectX I za pode avanje kartice tj. za njen overclock.

Kloniranje particije sa jednog na drugi Hard Disk
Verovatno ste nekada eleli da ceo hard disk i va sistem prebacite na novi disk koji ste kupili a da pri tom ne morate da reinstalirate Windows OS. Ovo je mogu e uraditi i prili no je lako a potrebno vam je nekoliko disketa (ili butabilni CD ali o tome ne u ovde govoriti) i nekoliko programa. Imajte na umu da morate da vidite koji HDD imate. Ukoliko je novi HDD recimo Western Digital a stari Maxtor, za kloniranje ete koristiti Western Digitalov program, a ukoliko je obrnuto koristi ete Maxtorov program.

52

Potrebno je nabaviti programe: 1. Western Digital Data Lifeguard za DOS (nikako za Windows) 2. Maxtor 3. Seagate 4. CloneMaxx 1.0 5. Windows XP instalacioni disk (nije neophodan ali bi bilo odli no da ga imate zbog particionisanja diska) Neophodno je da prvo napravite sve floppy diskete koje su vam potrebne (zavis od toga koji HDD imate). Kada skinete neki od ovih programa i kada ga startujete, on e tra iti disketu na koju e instalirati potrebne programe. Upotrebite ovu disketu da startujete sistem u DOS i proverite da li disketa radi i da li sam program funkcioni e. Ukoliko vam u nekom programu ne to ne funkcioni e (mi , tastatura I sl.) restartujte ra unar i probajte ponovo jer je najverovatnije do lo da neke gre ke (ovo najvi e za WD Data Lifeguard). Ne zaboravite da namestite da vam se ra unar startuje sa diskete u biosu (First Boot Device : Floppy). Najbolje bi bilo da namestite da First bude Floppy, Second CD-Rom a Third HDD. Ovde u opisati proces kada se sa starog Maxtor diska od 40GB (podeljenog na 10 I 30 GB) prebacuju podaci na novi Western Digital od 80GB (podeljenog na 10 i 70 GB). 1. Uklju iti oba HDDa u ra unar i podesiti WD (Wetern Digital) da bude MASTER a stari HDD na SLAVE (ukoliko niste sigurni kako se ovo name ta pogledajte gornju stranu diska gde se nalazi slika JUMPERA za pode avanje). 2. Podesite u biosu da vam se ra unar startuje sa CD-Rom ure aja (First boot device:CD-Rom) 3. Ubacite CD u ure aj i podignite instalaciju Windowsa. 4. Pratite instalaciju i kreirajte particije. Formatirajte C: particiju u NTFS. D particiju emo srediti kasnije. Ukoliko niste sigurni kako se ovo radi pogledajte dokument Windows Instalacija (link) 5. Kada se formatiranje C: particije zavr i, instalacija e po eti ne to da proverava. Neophodno je da u tom momentu izbacite disk iz CD-Rom ure aja da bi prekinuli instalaciju Windows XP OSa. 6. Izvadite CD disk i ubacite floppy disk. Iza ite iz Windows XP instalacije i ra unar e se restartovati i podi i e se sa diskete. 7. Kada se WD program podigne, na ite opciju Copy Partition. Za Source odaberite C: particiju starog HDDa (Maxtor, npr.) a za Destination C: particiju novog HDDa (Western Digital, npr.) 8. Startujte proces kopiranja i sa ekajte da se ovaj zavr i. Ukoliko vam se na kraju kopiranja pojave neke gre ke i program ka e da je zavr io i da vi trebate da restartujete ra unar, uradite to. Ovo nije najjasnije ali program izgleda ima neku gre ku u sebi koja ga spre ava da izbaci poruku da je sve zavr eno uredu. Umesto toga program poka e neku sistemsku gre ku i ugasi se. Izvadite disketu iz drajva i ugasite ra unar ali obratite pa nju da ga ne restartujete. Neophodno je da ra unar ugasite da bi mogli da isklju ite stari disk. Ukoliko se ra unar restartuje dr ite dugme za paljenje nekoliko sekundi i ra unar bi trebalo da se ugasi.

53

9. Dok je ra unar uga en, isklju ite stari HDD. Poku ajte da startujete ra unar. Ukoliko niste u mogu nosti da startujete ra unar, tj. ukoliko ra unar ne mo e da na e HDD, ugasite ga i probajte da mu podesite JUMPERE tako da bude MASTER. 10. Kada ra unar prepozna disk i kada podigne sistem, formatirajte D: particiju. Kada se formatiranje zavr i isklju ite ra unar. 11. Ponovo priklju ite stari HDD i startujte ra unar. Ovo je neophodno uraditi ba na ovaj na in jer Windows ima tendenciju da prepozna dva sistema i da pravi probleme. Obratite pa nju da ponovo podesite JUMPERE. 12. Prekopirajte sve potrebne podatke sa ostalih particija. Radi provere pogledajte Properties za C: particiju starog diska i vidite kolika mu je veli ina zauzetih fajlova. To uradite i za C: particiju novog diska. Uporedite veli ine. Obratite pa nju da na C: particiji starog diska ne uzmete u obzir fajl pagefile.sys. Najbolje bi bilo da na C: particiji starog diska obele ite sve fajlove sem pagefile.sys, kliknete na neki obele en fila DESNIM dugmetom mi a i odaberete properties. Pribele ite negde veli inu zauzetih fajlova. Isto to uradite i sa C: particijom novog HDDa. Veli ine ne bi trebalo da se razlikuju mnogo. Mo da samo nekoliko megabajta to zavisi od log fajlova. 13. Ugasite ra unar i isklju ite stari disk iz ra unara. Namestite JUMPERE i startujte ra unar. Ovo je mogu e uraditi i ukoliko ste menjali sve komponente ili neke od bitnijih kao npr. mati nu plo u. Posle prebacivanja Windows se mo da ne e startovati. Verovatno je da se ne bi startovao ni sa starog HDDa. Potrebno je da startujete Windows XP instalaciju. Kada stignete do prozora na kom izme u ostalog pi e: If one of the fallowing Windows XP installations is damaged, Setup can try to repair it. Use the UP and DOWN ARROW keys to select an installation. To repair the selected Windows XP installation, press R. To continue..... itd. Ovde je potrebno pritisnuti R posle ega e zapo eti popravka Windows XP instalacije. Kada se sve zavr i I Windows XP startuje potrebno je izbrisati instalacije starih drajvera i stare ure aje ukoliko ih ima.

Promeniti registraciono ime u Office XP
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserInfo 3. Kliknite duplim klikom na Company. Vide ete neke brojeve, npr. 0000 49 00 6E 00 66 00 69 00 I.n.f.i. 4. Potrebno je da tamo gde pi e I.n.f.i. prepravite u ime svoje kompanije pa da pi e, npr. T.r.a.d. 5. Morate posle svakog slova staviti ta ku da bi sve radilo. 6. Pod Company upisujete ime va e firme 7. Pod UserInitials va e inicijale 8. Pod UserName va e ime i prezime 9. Dok ste jo uvek u regedit programu, idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\. Tamo ete na i sve Office XP aplikacije i to Access, Excel, FrontPage, PowerPoint, Word. U svakom od tih direktorijuma se nalazi direktorijum UserInfo i u njemu UserInfo [REG_BINARY] key stavka. Ukoliko obri emo ovu stavku, svaki od Office

54

XP aplikacija e ponovo pro itati UserInfo i prikaziva e va e ime (u protivnom, ako ne uradite stavku 9. prikaziva e se staro ime jer programi sami pamte vrednosti).

Kako pobolj ati zvuk na video fajlovima
Mora se koristiti BSPlayer. Na i plugin za WinAmp Enhancer017.exe (www.geocities.com/i_adryan) ili oti i na www.winamp.com i pretra iti pluginove. Instalirati plugin u BSPlayer direktorijum C:\Program Files\BSPlayer\plugins\Winamp\. Startovati Winamp i oti i u Options > Preferences > Plug-ins i promeniti direktorijum za DSP/Effect plug-in directory tako da pokazuje na direktorijum gde ste instalirali Enhancer. Oti i u Options > Preferences > Plug-ins > DSP/Effect, obele ite Enhancer I kliknite na Configure. Podesite: Volume 10, Harmonic Bass 5, Harmonic Bass Range 5, Drum Bass 5, Drum Bass Range 5, Dry Singnal 10, Harmonic Treble 10, Harmonic Treble Range 10, Ambience off, Ambience Range 1. Uklju ite Power i Boost (mala lampica u gornjem levom uglu ovih dugmi a mora da svetli tj. da bude zelena). Ugasiti sve otvorene prozore. Startovati WinAmp ponovo i proveriti pode avanja. Startovati BSPlayer o i i na Options > Preferences > Audio. Uklju iti Enable winamp DSP plugins. Odabrati dsp_enh.dll. Ukoliko ne postoji podesiti Winamp plugin directory na C:\Program Files\BSPlayer\plugins\Winamp\. U itati film i proveriti da li je zvuk glasniji. Ukoliko nije poku ajte da pode avate BSPlayer dok je film startovan. Sva pode avanja e se u itati tek posle ponovnog restarta BSPlayera. Ako je audio u AC3 formatu, instalirajte AC3 codec i podesite njegove parametre pomo u njegove konfiguracije. Ovo je provereno na BSPlayer verziji 086.501 i odli no radi. Ukoliko Enhancer u Winampu ne e da se namesti, tj. Volume ne e da ostane na 10 nego pi e MAX, ostavite ga tako i restartujte ra unar pa proverite da li su pode avanja zapam ena.

Popravka "Windows cannot find PROGRAM.EXE..." gre ke
Ukoliko vam se nekim slu ajem pokvari asocijacija za exe fajlove pa niste u mogu nosti da otvorite neki exe fajl (program) i pri tom dobijete prozor sa gre kom: ³Windows cannot find PROGRAM.EXE. This program is needed for opening files of type 'Application¶ " ili sl., poku ajte slede e: 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\open\command 3. Pod (Default) MORA DA PI E "%1" %* 4. Ukoliko ne pi e ova boldovana stavka, unesite je identi no kao to je napisano. 5. Restartujte Windows i poku ajte da startujete program koji nije hteo da radi I koji je generisao gre ku.

55

Dodatna, nedokumentovana i totalno neo igledna Copy komanda
Kada se kopiraju fajlovi, ponekad se desi da fajl koji se kopira ve postoji na toj lokaciji. Tada vam se pojavljuje prozor u kome imate komande (tj. dugmi e) Yes, Yes to All, No, Cancel. Svako se pitao a ta se desilo sa komandom No to All. Ova komanda ne postoji kao dugme u nijednom prozoru ali postoji kao komanda koju Windows razume. Kada vam se otvori, pri kopiranju, prozor sa komandama Yes, Yes to All, No, Cancel, pritisnite i dr ite SHIFT taster na tastaturi i kliknite na No. Ovim e te aktivirati komandu No to All i kopiranjem ne ete prebrisati fajlove koji ve u tom direktorijumu postoje. Tako e vam ne e iskakati prozor koji vas obave tava o postojanju fajla u tom direktorijumu (to je prozor sa Yes, Yes to All... komandama)

Snimite sliku desktopa ili jednog prozora bez dodatnih programa
1. Kliknite levi mi em na prazno mesto na desktopu. 2. Pritisnite taster Print Screen/SysRq koji se nalazi pored tastera F12 (obi no) 3. Otvorite Paint program (Start > Programs > Accessories). Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+v (dr ite CTRL i pritisnite v) ili idite u Edit padaju i meni I odaberite Paste. Tako e mo ete koristiti i neki drugi program kao npr. Microsoft Photo Editor koji dolazi sa Office paketom i u njemu odaberite Edit padaju i meni I kliknite na Paste as New Image. 4. Snimite sliku u formatu koji vam najvi e odgovara. 5. Ukoliko elite da snimite samo jedan otvoren prozor, pritisnite i dr ite LEVI taster ALT (ne ALT Gr tj. ne desni alt) i pritisnite taster Print Screen/SysRq. Pratite isti postupak kao u 3 i 4.

Uvek vidljiv Status Bar u Internet Exploreru
1. Isklju ite sve Internet Explorer prozore. Startujte samo JEDAN Internet Explorer prozor. 2. Idite na View i otka ite Status Bar (odaberite Status bar iz padaju eg menija) 3. Idite na View pa na Toolbars i odaberite opciju Lock the Toolbar 4. Dr ite pritisnut taster CTRL na tastaturi i ugasite Internet Explorer prozor klikom na X u gornjem desnom uglu prozora. 5. Otvorite Windows Explorer (Start > Programs > Accessories) i uradite stavke pod 2 i 3. 6. Idite na Tools padaju i meni i odaberite Folder Options i kliknite na View tab 7. Kliknite na dugme Apply to all folders i kliknite na OK. 8. Dr ite pritisnut taster CTRL na tastaturi i ugasite Windows Explorer prozor klikom na X u gornjem desnom uglu prozora. 9. Otvorite bilo koju stranicu u Internet Exploreru i kliknite desnim mi em na bilo koji link. Odaberite Open in New Window 10. Startujte regedit i idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main I proverite da li su vrednosti u redu: "Show_StatusBar"="yes", "Show_URLinStatusBar"="yes"

56

Postoji jo jedan na in: 1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 3. Na ite Show_StatusBar 4. Idite na Edit padaju i meni i odaberite Permissions... i kliknite na dugme Advanced 5. Na ite svoje ime pod kojim se logujete (username), selektujte ga i kliknite dugme Edit 6. Na ite Set value i ekirajte Deny. Kliknite na OK dok ne zatvorite sve otvorene prozore.

ATI MultiMedia Center, ATI TV Tuner ne rade...
Ovaj mali guide je proveren na Windows XP Pro SP1 operativnom sistemu sa instaliranim DirectX9.0b. Kartica je ATI All-In-Wonder 128 Pro. Ukoliko se posle instalacije drajvera i MultiMedia Center programa za gledanje TV-a ne mo e odabrati i namestiti TV ulaz, tj pro odabiru Atene ili Kabla nema opcija u padaju em meniju gde se odre uje vrsta signala (Pal, NTSC....), namestite Location na United Kingdom ili United States. Idite u Control Panel (Start > Settings > Control Panel) i startujte Regional and Language Options i pod Regional Options tabom u dnu na ide deo Location. Odaberite United States i probajte onda da podesite MultiMedia Center. Ako se ni onda ne mo e podesiti, podesite Location na United Kingdom. Postoji jo jedna dodatna stvar koja bi mogla da se uradi. Skinite sa misrosoft sajta fix za DX9.0b pod imenom DirectX9b-KB825116-x86-ENU.exe (pretra ite po re i 825116) i instalirajte ga da bi dodatno osigurali rad va eg hardwarea. Posle instalacije proverite da li vam sve radi i po potrebi podesite MMC ponovo.

IBM ThinkPad 765D i problem sa ekranom
Laptop tj. Notebook ra unari su oduvek bili vrlo prakti na stvar. Poprili no su izdr ljivi, laki i pre svega toliko mali da prakti no mo ete poneti celu svoju kancelariju na put u koferu sa svim ostalim stvarima. Jedini problem je kada se na njim ne to pokvari. Kako su sve komponente u njemu minijaturne i prakti no integrisane, nije ih lako zameniti. Tako e, ne mogu se staviti komponente nekog drugog proizvo a a jer je sve napravljeno po razli itim standardima tj. na ini na kojisu proizvo a i re ili neke konstruktivne delove se razlikuju. Ukoliko imate IBM laptop mo e vam se desiti da vam se ponekad monitor ugasi u toku rada. Tako e je mogu e da se ra unar startuje ali da se slika na monitoru ne pokazuje ili samo bljesne na po etku i zatim se zacrni. Ovakav problem mo e prouzrokovati mali preklopnik, koji se na pomenutom modelu

nalazi negde pri sredini ekrana. Vidi sliku.

57

Napominjem da slika mo da nije najbolja, ali otprilike pokazuje gde bi se taj preklopnik mogao nalaziti. Uglavnom on se nalazi odmah ispod poklopca gde je monitor a vidi se samo ako je monitor podignut. Monitor ima tri dr a a levi, srednji I desni a preklopnik se nalazi sa leve strane srednjeg dr a a.Potrebno je da taj preklopnik pomerite u gornji polo aj tako da je vrh preklopnika uperen prema gore, posle ega bi slika trebala da se odmah pojavi na ekranu. Najbolje je koristiti olovku ili neki sli an predmet. Nemojte da silite preklopnik ili ga upati. Preklopnik je vrlo ne an i ja a sila bi ga mogla slomiti. Lomljenjem preklopnika se gubi mogu nost da se monitor i ra unar ugase kada se ekran spusti.

Ulep ajte izgled va eg e-mail pisma.
Svakako ste se u jednom momentu pitali da li bi e-mail koji aljete mogao izgledati lep e. Kako je Outlook Express jedan od najkori tenijih e-mail programa za njega postoje programi koji mu donose vi e opcija od njegovih standardnih. Pored toga mogu e je skidanje stationery-ja koji pobolj avaju izgled pisma. Naravno postoji i zamena za OE a jedna od njih je IncrediMail. Ono to je malo poznato u vezi ovog programa je da on alje va e podatke autorima IncrediMaila radi vo enja statistike a to direktno uti e na va u privatnost i sigurnost. Da bi ovo izbegli a ipak imali lep izgled pisma kao u IncrediMailu mo ete uraditi slede e. 1. Skinite IncrediMail. 2. Instalirajte ga a ako i kada vas va firewall pita da li da pusti IncrediMail na internet vi odbijte. Na ovaj na in e te spre iti IncrediMail da alje podatke na internet. Ovo e tako e spre iti i slanje pisama iz IncrediMaila. 3. Kada otvorite IncrediMail idite na opciju kreiranja novog maila (pisma). 4. Kreirajte pismo kakvo elite i snimite ga u Drafts-u. Ovo se radi tako to odete na File padaju i meni i odaberete opciju Save. Kada ste snimili pismo, ugasite taj prozor. 5. Idite u Drafts folder u IncrediMailu, i kliknite na kreirano pismo (tako da to pismo bude obele eno plavim). 6. Idite na File padaju i meni i odaberite opciju Save As... 7. Dodelite ime fajlu (pismu) i pod Save as type odaberite Mail (*.eml) tip fajla. Snimite fajl negde na HDD tako da ga mo ete lako na i. 8. Idite u Start>Run... i kucajte notepad. Idite na file padaju i meni u notepadu i odaberite opciju Open. Prona ite snimljeni .eml fajl (pismo koje ste snimili) i otvorite ga. 9. U prvom redu tog fajla morate da upi ete X-Unsent: 1 tako da to bude jedino to pi e u tom prvom redu. 10. Kada ste ovo uradili odaberite opciju File i kliknite na Save. 11. Idite na Start>Run... i kliknite na dugme Browse... na ite fajl koji ste snimili i otvorite ga (kliknite na OK i u Run... prozoru). 12. Otvori e vam se OE prozor gde e te mo i da dodatno kreirate pismo sa izgledom kao u IncrediMailu. Ovo je mo da malo komplikovaniji posao ali vam osigurava sigurnost i privatnost a pri tom pobolj ava izgled va eg pisma.

58

Internet Explorer ne e da otvori dva prozora u isto vreme
Ukoliko vam se de ava da kada otvarate html stranice u Internet Explorer-u, a kada je ve jedan Internet Explorer prozor otvoren, stranica tj. drugi prozor ne e da otvori i pri tom dobijete poruku "Cannot send command to the program" ili ne to sli no, a pri tom koristite Zone Alarm Free, Standard ili Pro verziju, morate dopustiti da se I drugi prozor Internet Explorer-a registruje. Ovo se naj e e de ava kada je Zone Alarm program uga en dok mu je u pozadini startovan vsmon.exe, program koji prati komunikacije i deo je Zone Alarm programa i startuje se sa njim (iako se ne ugasi uvek kada se Zone Alarm ugasi).Program je vidljiv samo iz Task Manager a. Da bi ovo spre ili uradite slede e: 1. Startujte Zone Alarm. 2. Otvorite neku stranicu u Internet Explorer-u. Najbolje neki html koji vam je na hard disku. Najbolje je da duplo kliknete na nju u Windows Exploreru. 3. Otvorite jo jednu stranicu u Internet Exploreru, tako e duplim klikom na nju u Windows Explorer-u. 4. Zone Alarm bi trebalo da isko i sa pitanjem da li da propusti ovaj program. Potrebno je dopustiti ovom programu konekciju. Posle ovoga ne bi trebalo biti problema oko otvaranja dva Internet Explorer prozora. Zanimljivo je da se ovo ne de ava ako otvarate stranice direktno sa interneta ve samo ako otvarate lokalne stranice tj. stranice koje se nalaze na va em hard disku. Tako e se sli an problem ne de ava ni kada otvorite dva IE prozora pa u njih prebacite ili direktno iz njih, putem Open.. opcije, otvorite lokalni html stranicu.

Isklju ite obele avanje novo instaliranih programa
1. Kliknite desnim dugmetom mi a na Start dugme 2. Ukoliko imate uklju en Classic Start Menu ova opcija nije dostupna. 3. Ukoliko vam je uklju en Start Menu, kliknite na Customize... Kliknite na Advanced tab 4. Isklju ite Highlight newly installed programs 5. Kliknite na OK i zatvorite sve otvorene prozore (kliknite na OK). Restartujte ra unar.

Isklju ite "Balloon Tips"
1. Startujte regedit 2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Expl orer\Advanced 3. Prona ite EnableBalloonTips stavku ili napravite novi DWORD sa tim imenom. Podesite vrednost u "0". 4. Da bi uklju ili Balloon Tips podesite vrednost u "1". 5. Restartujte ra unar.

59

Windows Tips&Tricks
Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se mo e pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom na ete vrednost, ime ili key koji ste tra ili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upi ite neko ime po va oj elji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sa uvali deo registry baze koji modifikujete I mo ete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vr i tako to se prona e odgovaraju a vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uklju ite je pod View>Status Bar), i pod padaju im menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je nazna ena.

16-bit MS-DOS Subsystem error poruka
Ukoliko vam se kada startujete neki program ili poku avate da instalirate ne to na ra unar pojavi jedna od slede ih poruka: 16-bit MS-DOS Subsystem path to the program that you are trying to start or install C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application. 16-bit MS-DOS Subsystem path to the program that you are trying to start or install config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application. 16-bit MS-DOS Subsystem path to the program that you are trying to start or install C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MSDOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application. Mo ete je re iti na jedan od slede ih na ina: Na in 1 (kra i i br i postupak bez potrebe za instalacionim CD-om Windows XP OSa): 1. Kliknite na Start > Run, i ukucajte c:\windows\repair, i kliknite na OK (otvori e vam se prozor sa sadr ajem tog foldera). 2. Kliknite desno dugme mi a na autoexec.nt, i odaberite opciju Copy. 3. Bez ga enja otvorenog prozora idite na Start > Run, i ukucajte c:\windows\system32, i kliknite na OK. 4. Kliknite desnim mi em bilo gde u tom folderu ali ne na neki postoje i folder ili file ve na neki prazan prostor tako da se ne obele i ni jedan postoje i file ili folder u direktorijumu i odaberite opciju Paste.

60

5. Prona ite file Autoexect.nt koji ste sada iskopirali kliknite desnim mi em na njega i odaberite opciju Properties. 6. Podesite da je file read-only i kliknite na OK. 7. Poku ajte sada da pokrenete instalaciju ili program. 8. Ukoliko aplikacija i dalje ne e da radi ponovite isti proces koji ste uradili samo za file Config.nt. Na in 2 (du i postupak koji zahteva WIndows XP instalacioni CD): 1. Ubacide WIndows XP instalacioni CD u drive. 2. Idite na Start > Run i kucajte cmd i kliknite na OK. 3. Ukomandnom promptu kucajte slede e komande i posle svakog reda pritisnite enter da bi ga izvr ili: expand CD-ROM Drive Letter:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt expand CD-ROM Drive Letter:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt expand CD-ROM Drive Letter:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com exit 4. Poku ajte da instalirate program ili da stratujete aplikaciju. Ukoliko je sve u redu ne trebate da nastavite da slede im koracima. Ukoliko program opet ne radi, itajte dalje. 5. Po to Command.com nije prepravljan niti kreiran ovom procedurom mo da e biti potrebno da ga otpakujete sa instalacionog diska. 6. Idite na Start > Run i kucajte notepad i kliknite na OK. Ukucajte slede e redove u prozor notepad editora: dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40 7. Idite na File meni, pa na Save As. 8. Za File Name ukucajte Config.nt, i kliknite na Save. Ugasite note pad. 9. Ponovo otvorite notepad. 10.Ukucajte slede e redove: @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3 11.Idite na File meni, pa na Save As. 12.Za File Name ukucajte Autoexec.nt, i kliknite na Save. Ugasite note pad. 13.Start Windows Explorer (Start > Run i kucajte explorer i kliknite OK). Locirajte fajlove koje ste malo pre kreirali. 14.Obele ite oba fajla i odaberite Copy opciju. 15.Idite u Windows direktorijum pa zatim u System32 direktorijum i kliknite desnim mi em na prazno mesto (ne na file ili folder) i odaverite Paste opciju. 16.Ovo je isto potrebno uraditi i za command.com file. Potrebno ga je prona i (naravno u otpakovanoj varijanti) i upotrebiti copy komandu a zatim oti i u System32 folder i tamo upotrebiti paste komandu (desni klik misa za komande).

61

17.Restartujte ra unar i poku ajte da pokrenete ili instalirate program.

Kako ukloniti sliku koja se prikazuje pre Welcome screen-a
Ukoliko vam se de ava da vam se posle pojavljivanja Windows XP screensavera pri startovanju ra unara (natpis Windows XP sa progress barom u dnu), a pre prikazivanja Welcome screen-a za izbor usera pojavi neka slika ili neki od va ih sada njih ili pre a njih wallpaper slika i ako vam to smeta, procedura za uklanjanje je slede a: 1. Startujte regedit (Start>Run... kucate regedir pa pritisnete Enter taster) 2. Na ite slede u putanju: HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop 3. Prona ite Wallpaper stavku koja e izgledati nekako ovako: ab Wallpaper REG_SZ C:\Documents and Settings\<vas_username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp 4. Kliknite na tu stavku i obri ite sve u Value Data 5. Kliknite na OK i restartujte ra unar. S malo sre e ekran pre Welcome screen-a e biti crn kao i ranije. Vrednost koju ste obrisali mo ete da sa uvate ili da je promenite da pokazuje na neku drugu .bmp sliku koju elite da vidite na tom mestu.

Re enje za Cannot delete file: Cannot read from the source file or disk
Ra unari su uvek bili pomalo misteriozni. Izgleda kao da imaju neku svoju volju koja ih vodi. Ponekad se de avaju stvari koje niko ne mo e da objasni i takve stvari se obi no te ko re avaju. Ukoliko ikada dobijete poruku Cannot delete file: Cannot read from the source file or disk pri brisanju fajla ili direktorijuma, upravo ste nai li na jedan takav misteriosan slu aj. Odgovor mo e biti da je disk pokvaren a tako e i da se fajl u tabeli fajlova pojavljuje ali da ne postoji na disku i samam tim nemogu e ga je obrisati jer ne sadr i nikakve podatke. Postoji nekoliko metoda za brisanje ovakvih fajlova, ali jedna uspe na (koja je I autoru teksta pomogla da re i identi an problem) jeste: RD \\.\<driveletter>:\<path>\<directory name> Na primer: RD \\.\c:\somedir\aux ili slede a, RmDir \\.\<driveletter>:\<path>\<directory> Na primer: RmDir \\.\C:\YourFTP_ROOT's_PATH\COM1 /s /q Potrebno je napomenuti da postoje switch-evi koji mogu u mnogome pomo i i to su:

62

/s - koji bri e sve fajlove i foldere unutar zadatog goldera /q - Quiet (tihi) mod kojim se izbegava postavljanje bilo kakvih pitanja od strane komande ili kada se upotrebio /s switch. Konkretan problem u mom slu aju je bio file koji se nalazio u jednom od direktorijuma. Fajl je bio veli ine 0 Kb i nije imao ekstenziju a na kraju imena je imao prazno mesto ( to je nezamislivo u Windows-u jer on to ne dozvoljava). Pre bilo ega sam bekapovao sve fajlove koji se nalaze u svim direktorijumuma povezanim sa ovim koji je trebalo da se izbri e. Zatim sam upotrebio komandu D:\>RD \\.\D:\z_FTP\anyone\SLIKEL~1 /s posle ega sam dobio poruku \\.\D:\z_FTP\anyone\SLIKEL~1, Are you sure (Y/N)? pa sam odgovorio sa y. Direktorijum i fajl su nestali a ja sam ponovo napravio direktorijum sa sli nim imenom ali ne istim, i problem je re en. Nadam se da e vam ova procedura pomo i da se re ite dosadnih fajlova sa jo dosadnijim porukama.

Kako reinstalirati TCP/IP i time popraviti Network konekcije
NAPOMENA: Bekapujte ili zapi ite parametre koji se nalaze u TCP/IP pode avanjima svih konekcija kako bi pole ove procedure mogli da ih ponovo podesite. Pre izlaska Windows XP OS-a bilo je mogu e jednostavno deinstalirati i ponovo instalirati TCP/IP protokol ime bi se popravile sve nepravilnosti i sve gre ke koje mogu nastati kod ovog protokola a koje su povezane sa nepravilnostima kod TCP/IP stack-a koji mo e da se pokvari (corrupted) ili da se ne prijavljuje na odgovaraju i na in (nije bound-ovan). Na Windows XP OS-u to nije mogu e, me utim postoji komanda koja re ava ovaj problem a koja glasi: netsh int ip reset [ log_file_name ] (ovo je maska komande) 1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd 2. Kada vam se otvori komandni prompt ukucajte slede u komandu: netsh int ip reset resetlog.txt ili netsh int ip reset c:\resetlog.txt 3. Log file MORA biti nazna en kako bi se komanda pravilno izvr ila. Na ovaj na in e se popraviti TCP/IP protokol i posle toga ostaje samo da ponovo podesite sve parametre tog protokola na svim konekcijama.

Kako kreirati prazan file odre ene veli ine
Ukoliko vam je potrebno da momentalno kreirate neki file odre ene veli ine, to mo e biti korisno kod nekih starijih programa i igara koji ne mogu da prepoznaju mnogo praznog prostora na disku (provera praznog prostora dobije overfolw), upotrebite slede u komandu iz Windows XP ili novijeg (Windows NT 5.1+) OS-a, koja glasi fsutil.exe. 1. Otvorite komandni prompt. Idete na Start>Run... i kucate cmd 2. Idite na drive na kom elite da napravite prazan file koriste i komande cd <ime direktorijuma> (sa ovim se ulazi u direktorijum), CD... (sa ovim se izlazi iz direktorijuma). Ukoliko se nalazite u c:\Windows direktorijumu, komanda cd... ce vas vratiti u c:\ Koristite cd... koliko puta je potrebno da bi se vratili u root particije.

63

Particija se mo e promeniti tako to e te da upi ete slovo particije. npr, ako se nalazite u c:\ a elite da odete na D disk, kucajte d: 3. Kada ste do li u root particije na kojoj elite da kreirate prazan file (na c ili na drugu) upotrebite slede u komandu: fsutil file createnew FileName Size 4. FileName je mesto gde upisujete kako e se zvati novokreirani file. 5. Size je veli ina fajla u bajtovima. Da bi izra unali veli inu fajla mo ete se koristiti slede om formulom 2 GB = 2 * 1024 = 2048 MB * 1024 = 2097152 KB * 1024 = 2147483648 bajtova Prakti no pod size, ukoliko elite da napravite file od 2 GB, trebate da upi ete broj 2147483648. 6. Posle ovoga e prakti no momentalno file zadatog imena i veli ine biti kreiran na odabranoj particiji.

Problemi sa NTLDR i NTDETECT pri startu racunara...
(ovaj postupak mo e da se primeni na svim OS-ovima koji podr avaju NTFS) Ukoliko se kada startujete ra unar Windows ne podigne, ve se pojavi neka gre ke tipa: NTLDR is missing.....press any key ili sli na poruka u kojoj se nalaze reci ntldr ili ntdetect (ntdetect.com) uradite slede e: 1. Podesite u BIOS-u sistema (Delete taster im palite ra unar) da je prvi ure aj sa koga se ra unar startuje CD-Rom (ili DVD) 2. Ubacite Windows XP instalacioni (butabilni) disk. Nije bitno da li je disk prva verzija Windows XP-a, sa SP1 ili sa SP2. 3. Kada dobijete poruku: press any key to boot from the CD, pritisnite bilo koji taster da bi po elo startovanje sistema sa CD diska 4. Kada se procedura podizanja Windowsa sa CD diska zavr i, pojavi e vam se ekran na kom je potrebno pritisnuti taster R 5. Zatim, na slede em prozoru pritisnite taster 1. Ovde je pretpostavljano da imate samo jedan Windows instaliran na ra unaru. Ukoliko to nije slu aj, odaberite broj pod kojim je Windows koji ho ete da popravite. 6. Ukoliko vas ra unar upita za pasvord administratora, samo pritisnite enter ili ukucajte pasvord koji ste dodelili za administratora pa onda pritisnite enter 7. Kada se konzola za popravku podigne, mo ete po eti sa popravkom sistema. Pretpostavljamo da vam je CD ure aj u kom se nalazi Windows instalacija F: Tada kucate: copy f:\i386\ntldr c:\ copy ntdetect.com c:\ 8. Izvadite disk iz ure aja i restartujte ra unar. Za restart koristite ili komandu EXIT ili jednostavno pritisnite reset dugme na va em ku i tu. Posle ovoga bi Windows trebao bez problema da se podigne. Tako e postoji jo jedan savet a to je da editujete boot.ini file. Pogledajte ta ke od 1 do 6 radi uputstva za ulazak u konzolu. Komandom EDIT mo ete otvoriti boot.ini file i prepraviti ga da upu uje na odgovaraju u particiju i path do Windows instalacije.

64

Posle prepravke, restartujte ra unar. Ovaj postupak je potrebno uraditi samo ako prethodni ne uspe.

Kako uklju iti rutiranje u Windows-u ( IPEnableRouter )
Rutiranje u Windows-u je po standardnim pode avanjima isklju eno. Rutiranje mo e da pomogne ako imate vekoliko ra unara klijenata i jedan ra unar server koji izlazi na internet a na kome je potrebno podesiti ovo rutiranje. Ovo ete uraditi na slede i na in: 1. Idite na START pa ka Run... 2. Ukucajte regedit.exe i kliknite na OK 3. Kliknite na My Computer unutar regedit.exe aplikacije 4. Idite na Edit padaju i meni i odaberite opciju Find 5. U Search prozoru ukucajte IPEnableRouter i kliknite na dugme Find ili Find Next 6. Kada prona ete prvi IPEnableRouter njegova vrednost bi trebala da je 0 7. Kliknite dupli klik levim misem na tu stavku (IPEnableRouter) i prepravite mu vrednost u 1 8. Idite na Edit padajuci meni i odaberite Find Next 9. Ponovite postupak sve dok vam regedit.exe ne javi da vi e ne mo e da na e tu pretragu. Obi no e se prona i 3 mesta na kome se nalazi ovo podesavanje. U svakom slu aju to je neki od HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters koji mo e da bude i recimo ControlSet002 ili 3 ili neki drugi broj ali onaj nama najinteresantniji je HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters i obi no je potrebno taj promeniti. Ovo bi bilo sve to je potrebno da se uradi da bi rutiranje proradilo. Ali ako vam ovo ne pomogne i ako su vam potrebne neke advanced opcije i detaljna konfiguracija nastavite da itate. Tako e nije za odmet pomenuti komandu za konfigurisanje stati ke routing tabele (Static Routing Tables). Za po etak mali uvod. Ako su dva subnet-a odvojena sa vi e od jednog ra unara ili rutera, Windows mo e da vr i to rutiranje i pove e dva subneta-a ukoliko sami ru no konfiguri ete ruting tabele. Podr ano je stati ko rutiranje, dok RIP (Routing Information Protocol) I OSPF nisu. OVE KOMANDE MOGU DA SE RAZLIKUJU KOD VERZIJA WINDOWS OPERATIVNOG SISTEMA kada otkucate route u DOS prozoru dobi ete listu komandi i promere. Komanda je route.exe i mo ete je pozvati ako odrte na START pa na Run.. i kucate cmd pa OK dugme sto ce otvoriti mali DOS prozor u kome ukucate route komandu. sintaksa komande je route [-fs] [command [destination][gateway]] ... gde su: -f za i enje routing tabela -s za pakete koji nemaju destinaciju tj. destinacija im se ne mo e na i ova komanda

65

govori da se preusmere na smart gateway. Komande (Commands): add - dodaje route delete - bri e path print - tampa routing tabelu change - menja postoje i route gateway - koji je gateway za uneseni route Sva pode avanja za gateway i destination mo ete pogledati u bazama NETWORKS i HOSTS koje se nalaze u C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

Workstation service ne postoji... kako je vratiti
Workstation service u Windows XP operativno sistem je povezana se Client for Microsoft networks dodatkom za network. Potrebno je proveriti da li je Client for Microsoft networks instaliran. 1. Idite na Control Panel i otvorite Network Connections. Ovo mo ete uraditi tako to e te oti i na START > Run.. i kucati Control Panel i pritisnuti OK. Otvori e vam se prozor Control Panel i tu prona ite Network Connections. 2. SAMO UKOLIKO nemate nikakvu konekciju napravte novu, a ukoliko je imate presko ite 2 i itajte pod 3. Idite na File pa odaberite New Connection... Odaberite Connect to internet, kliknite na Next, Set up my connection manually, Next, Connect using a dial-up modem, Next, Dodelite neko ime (nije bitno ta, Next, ukucajte neki broj za telefon, Next, mesto za username i password mo ee ostaviti prazno a sve opcije ispod isklju ite (isklju ite Use this account...., Make this default...., Turn on internet...), Next, Finish. 3. Ukoliko imate bilo kakvu konekciju (za Dial-up, Wireless, Network, LAN...) kliknite desnim dugmetom mi a na nju i odaberite opciju Properties. 4. Potrebno je da na ete tab koji na sebi ima tri dugmeta, Install, Uninstall, Properties (za LAN konekcije je to General a za Dial-up Networking) 5. Kada ga na ete, iznad ta tri dugmeta e biti spisak raspolo ivih dodataka. Tu bi trebali da budu File and Printer Sharing for Microsoft Network, QoS Packet scheduler, internet protocol (TCP/IP) i jo neki u zavisnosti od va eg ra unara. 6. Ukoliko nemo ete da prona ete Client for Microsoft networks, kliknite na Install..., duplim klikom mi a na Client i obele ite Client for Microsoft networks i kliknite na OK. Instalacija e mo da zatra iti instalacioni disk Windows XP operativnog sistema pa ga pripremite za svaki slu aj (mo e i SP1 tj. corporate instalacija) Posle izvr enog instaliranja, u Control Panel, Administrative Tools, Services trebao bi da se pojavi Workstation koji je potreban nekolicini aplikacija za nesmetan rad.

66