PAKAO, Dante Alighieri Djelo mi se dopada jer je pisac pisao veoma kratko, no ipak je prepuno metafora.

Pošto je pisano u stihovima djelo se brzo čita ako se razumiju pojmovi i za svaki slučaj imamo objašnjenja koja su zauzela mjesta više nego samo djelo. Kao što je Dostojevski rekao: 'Pametni ljudi govore kratko.' Najviše me iznenadilo da ne samo da je u tako sažetom djelu opisao pakao i još krugove unutar pakla nego je još pričao priču iz života nekih ljudi iz svakog kruga. Najviše mi se dopalo upravo to umijeće Dantea da puno kaže s malo riječi. Tražilica Google za pojam lektira nudi više od 600 tisuća rezultata, među kojima su deseci stranica krcatih interpretacijama književnih djela abecedno složenih po imenima autora. Dodatak tome su i forumi na kojima je sve učestalija potražnja za esejima na zadanu temu iz lektire. Riječ je o novom trendu, budući da je državnom maturom uvedeno pisanje eseja, pa ambiciozniji ništa ne prepuštaju slučaju. Tako je u virtualnom svijetu. U knjižnicama koje nude uslugu pripremanja literature učenici bez pardona pitaju pišu li lektire, potvrdila je Ljiljana Sabljak, voditeljica zagrebačke Gradske knjižnice. Navodi i sve veći utjecaj chatova i foruma na navike čitatelja ukoričenih izdanja koji sljedećem čitatelju žele skratiti put – sve češće u knjigama s popisa lektire pronalaze opaske poput 'Dosadno!', 'Boring', 'Ovo si već rekao', 'Čitaj samo ovo'. Da se mržnja prema školskoj lektiri prenosi s generacije na generaciju, nije novost. No isto tako ničeg revolucionarno novog nema u popisu obaveznog štiva i jedini spas je u prilagodbi metoda rada, o čemu nam je posvjedočila Dinka Tomašković Presečki, profesorica hrvatskog jezika i književnosti u zabočkoj Gimnaziji Antuna Gustava Matoša. 'Osim u prvom razredu, ne tražim pisanje lektire. Ne pristupam lektiri kao tekstu koji učenici trebaju napisati. Tražim od njih da se na bilo koji način pripreme kako bi mogli razgovarati o djelu i nemam ništa protiv toga da se koriste internetom za prikupljanje informacija ako se njima znaju dobro služiti', navodi Tomašković Presečki i dodaje da se problemi javljaju posebno kod interpretacije djela starije hrvatske književnosti. Pitanje je koliko je predavača hrvatskog jezika spremno uvesti nove metode rada, kada učenici i dalje dilaju lektirama koje bi, da priča nije zabrinjavajuća, zaista bile smiješno štivo za kakvu antologiju. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na upit jesu li proveli kakvo istraživanje o tome koliko učenika čita i piše lektiru dobili smo odgovor da je lektira sastavni dio nastavnog plana i programa hrvatskog jezika u svim razredima osnovnih i srednjih škola, tako da su ju svi učenici u Hrvatskoj dužni čitati. Naravno, pri tome se pojedinosti o obimu lektire koju će učenici pročitati u tijeku školske godine ponešto razlikuju od škole do škole i nastavnika do nastavnika, jer one ovise o pojedinostima detaljnije razrade nastavnog plana i programa koju napravi svaki pojedini nastavnik, stoji u odgovoru MZOŠ. Upravo iz propisa proizlazi najveći problem nesuvislih tekstova koje imamo priliku čitati na internetu – osim današnjim generacijama potpuno jezično nerazumljivih djela starije hrvatske književnosti, tematski predalekih romana, kao i pravila da lektira obrađuje kronološki, izbor knjiga nije opsežnije revidiran godinama. Primjerice, 'Medvjeda Brundu' i 'Velog Jožu' Vladimira Nazora učenici obuhvaćeni anketom

zagrebačke Gradske knjižnice proglasili su najomraženijim knjigama, a rijetko tko priznat će da je bio oduševljen kad ga je među prvim lektirama u srednjoj školi dočekao heksametar Homerove 'Ilijade' i 'Odiseje'. S druge strane, usprkos bildanju nacionalnog identiteta kroz predmete hrvatskog jezika i povijesti, u kojima više nikome nije jasno što je bilo prije – narod ili jezik – većina kapitalnih djela nažalost već generacijama ostaje nepročitana. Za 'Juditu' će zapamtiti da ju je napisao 'otac hrvatske književnosti', no očito je da se rijetko tko zapita o čemu je knjiga i zašto je se uopće treba čitati. Primjera radi, u Italiji gdje Dantea Alighierija s istim ponosom nazivaju 'ocem talijanskog jezika' učenicima u školama nude prilagođenu i jezično osuvremenjenu verziju 'Božanstvene komedije'.

Pakao
Pakao (Inferno) je dio Božanstvene komedije. Priča pakla jeste da se Dante u trideset i petoj godini našao u mračnoj i divljoj šumi. Lutao je čitavu noć, dok u zoru nije izašao iz nje i naišao na podnožje nekog brda. Ugledavši ga, počne se penjati, ali mu na put stanu tri zvijeri i to:pantera, lav i vučica. Htjele bi da se vrati odakle je i izašao. Od tih zvijeri spasi ga Vergilije, slavni rimski pjesnik, autor Eneide, pozivajući ga da krene sa njim kroz pakao i čistilište, a da bi došao do raja trebat će mu pratnja Beatriče (njegove ljubavi i u pravom životu koja je umrla mlada). Uostalom, ona je Vergilija i poslala da izbavi Dantea od velikih opasnosti u kojima se bio našao. Po pjevanjima Pakao, kojim će proći Dante sa Vergilijem, ima devet krugova. Što su grijesi teži, to je krug niži i uži.

Botičelijev prikaz pakla (1490)

1.

Limb- u njemu su nekršteni (od djece do čuvenih ljudi 1490pretkrišćanskog

doba). Tu je smješten i Vergilije (tu još sreće Horacija, Ovidija i druge). Duše u limbu

nisu podvrgnute mučenju. Patnja im se sastoji u tome što ih muči čežnja bez nade. Pred drugim krugom je Minos koje određuje u koji će krug duše ići.

2.

Užasan vihor vitla dušama koje su za života bile podvrgle razum strastima (tu

razgovara sa Frančeskom koja mu priča o svojoj ljubavnoj aferi sa Paolom od Riminijabratom njenog muža).

3.
4. 5.

Kerber muči proždrljivce Tvrdice i rasipnici moraju gurati veliko kamenje u suprotnim smerovima Gnjevni (bjesni) grešnici se moraju tući u močvarnoj rijeci Stiks dok se ljenjivci

guše ispod vode. Tu Dante prepoznaje Filipa Argentije svoga političkog neprijatelja i uživa gledajući kako su ga drugi grešnici raskomadali. 6. Tu su užareni grobovi, a u njima krivovjerci-heretici (tu sreće svoga političkog

protivnika Farianta). 7. Tu su divljaci nasilnici. Ovaj krug je podijeljen u tri manja koncentrična pojasa:

1. 2. 3.
8.

Nasilnici protiv ljudi i imovine - u rijeci ključale krvi Nasilnici protiv sebe samih - samoubice i raspuštenjaci pretvoreni u

trnovito drveće koje komadaju psi Nasilnici protiv boga - grešnici su u pustinji u kojoj vatra pada sa neba (U

sedmom krugu Dante razgovara sa Pierom della Vigna) (ili) Malebolge (zle jaruge) sastoji se od deset jaraka: 1. 2. 3. Podvođači i zavoditelji zauvijek hodaju u suprotnim smjerovima Laskavci - leže u ljudskim fekalijama Trgovci crkvenim stvarima, funkcijama i službama sa glavama u rupama

dok im tabani gore u vatri 4. Čarobnjaci i lažni proroci, glave su im zavrnute tako da uvijek gledaju

unazad

5.
6. 7.

Korumpirani političari zarobljeni u rijeci vrele smole Licemjeri, natjerani da nose na sebi zlatne plaštove teške kao olovo Lopovi koje ujedaju otrovne zmije Lažni savjetnici zarobljeni u plamenu. Među njima Dante susreće i Uliksa

8.

(Odiseja). S mnogo razumijevanja Dante sluša pričanje tog junaka iz trojanskog rata, koji se zbog žudnje za znanjem i otkrićima uputio sa svojim drugovima u mora iza Herkulskih (danas Gibraltarskih) vrata da u njima nađe smrt

9.

Griješnici koji su počeli neslogu- tjela im bivaju rasječena na pola, pa

zacijeljena, pa rasječena... 10. 9. Krivotvoritelji (alhemičari, imitatori...). Svaki od njih je kažnjen drugačije

Tu su izdajice koji su zaleđeni u ledu. U zavisnosti od vrste oni mogu biti zaleđeni

do pola pa i cijeli. Tu spadaju:

1.
2. 3. 4.

Pape Izdajice rodbine Izdajice političkih kolega. Tu je Grof Ugolino. Izdajice gostiju Izdajice dobročinitelja. Među kojima je najveći Lucifer. Od njegova pada

5.

sa neba, nakon pobune zlih anđela protiv Boga, nastao je pakao. Lucifer ima tri glave i u svakoj žvače po jednog od najvećih svijetskih grešnika: Judu koji je izdao Isusa, Kasija i Bruta koji su izdali Julija Cezara.

Lista likova (glavnih) [uredi]
DANTE- autor i protagonist u Božanstvenoj komediji. U početku pakla žali grešnike ali kasnije shvača da su to zaslužili i da su dobili božiju pravdu. VERGILIJE- Danteov vodič kroz pakao. osuđen je na limb pošto se rodio prije Isusovog rođenja. U djelu je prikazan kao mudar i koristan Danteu. BEATRIČE- jedna od blagoslovljenih u raju; šalje Vergilija da pomogne Danteu. Kao Dante i Vergilije i Beatriče je historijska ličnost. Beatriče ima manju ulogu u paklu za razliku od Čistilišta i raja. (mnogo sporednih likova koje Dante susreće u paklu)

Jezik i stil [uredi]
Kao što je rečeno u biografiji Aligijerija, on je koristio Italijanski, firentinski dijalekat, u svom djelu. To je značilo da je mnogo ljudi moglo čitati to djelo, a ne samo neki intelektualni krugovi, zato se sa pravom može reći da je Dante otac italijanskog jezika. Takođe, djelo je puno i latinizama i neologizama. Stilski djelo je različito i zavisi od raspoloženja protagoniste. Nekada je ton komičan nekada tragičan, svečan ili ponizan.

Dante - BOŽANSTVENA KOMEDIJA (PAKAO)
ŽIVOTOPIS: Dante Alighieri rođen je 1265. u Firenzi, a umro je između 13. i 14. rujna 1321.

godine u Ravenni od malarične groznice. Bio je političar, filozof, tvorac književnoga talijanskoga jezika i, prije svega, pjesnik. Zbog političke je opredijeljenosti bio prognan iz rodnoga grada. U progonstvu provodi 20 godina. Bio je zaljubljen u Firentinku Beatrice Portinari, koju je prvi puta vidio kao 9godišnjak i nakon desetak se godina ponovno zaljubljuje u nju. Beatrice 1290. umire, a tjelesna ljubav prema njoj postaje duhovnom u njegovom najpoznatijem djelu ''Božanstvena komedija''. Dante se 1295. oženio Gemmom Donati, s kojom je imao četvero djece. Od 1318. živi u Ravenni. Pisao je na talijanskom i latinskom jeziku. Djela: na latinskom jeziku ''Gozba'' (nedovršena knjiga filozofskih rasprava) i ''O monarhiji'' (politički traktat) te na talijanskom jeziku ''Novi život'' (zbirka pjesama) i ''Božanstvena komedija'' (pisana je od 1307. do 1321.) Tumačenje naslova Zove se komedija jer se prema srednjovjekovnoj poetici tako nazivalo pripovjedačko djelo u stihu napisano jednostavnim, svima razumljivim izrazom koje započinje tužno, a završava sretno. Atribut božanstvena, kojim se htjela naglasiti uzvišenost sadržaja, dodan je u jednom mletačkom izdanju iz 1555. godine, a dodao ga je Boccaccio Jezik Djelo je pisano firentinskim narječjem, koje postaje temeljem talijanskog književnog jezika. Struktura djela Sastoji se od tri dijela: Pakao (Inferno), Čistilište (Purgatorio) i Raj (Paradiso). Svaki dio ima 33 pjevanja, a ukupno ih je 100 jer je jedno pjevanje uvodno. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi, što je alegorija grješnoga života. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu, odluči slijediti Vergilija (rimski pjesnik koji vodi Dantea kroz pakao, a i sam se nalazi u paklu, u prvom krugu Limbu, gdje su nekršteni), koji je simbol razuma i Danteov uzor. Kroz Raj ga provodi Beatrice, koja je simbol ljubavi, čistoće i Božje milosti. Sv. Bernard predstavlja lice Božje. Čistilište predstavlja patnju s nadom; riječ je o planini - vertikala prema nebu. Obrnut je redoslijed grijeha u odnosu na Pakao. Raj se sastoji od devet neba i Empireja, gdje stoluje Bog. Bog se objavljuje kao ljubav, svjetlost i radost. Uvodno pjevanje započinje alegorijski: šuma je simbol duševne krize. Simbolika brojeva Dante poštuje srednjovjekovnu simboliku brojeva prema kojoj je 3 sveti broj, 4 zemaljski broj, a 7 broj savršenstva.

Staro srednjovjekovno u djelu Značajke koje djelo povezuju sa srednjim vijekom su oblik alegorijske vizije, razvrstavanje grješnika u skladu s religioznim poimanjem grijeha, srednjovjekovna simbolika brojeva. Novo renesansno u djelu Narodni jezik kojim je pisano, kritičnost (osobito prema crkvenim dostojanstvenicima, što dokazuje da se čovjekov svjetonazor oslobađa od srednjovjekovnih stega). Ljubav U Dantea nailazimo na tri različite ljubavi: 1. najniža razina - fizička ljubav: niži stupanj tjelesne, zemaljske ljubavi 2. viša razina - duhovna ljubav: ljuba prema mrtvoj Beatrice 3. najviša razina ljubav prema vlastitom duhu Ljubav je za Dantea ''sila koja pokreće Sunce i ostale zvijezde''. ___PAKAO___ VRSTA MJESTO VRIJEME RADNJE: 14. DJELA: ep RADNJE: pakao st.

ANALIZA JEZIKA I STILA: - epiteti: mrka, prijeka, tvrd, ljut - personifikacija: ''Ovi im lice šarahu do krvi, gdje to beru meki gadni crvi...'' KARAKTERIZACIJA LIKOVA: DANTE: Pjesnik koji putuje kroz Pakao gdje susreće duše grješnika. Njegova putovanja počinju 1300. g. na neodređenom mjestu naše zemlje, u tamnoj šumi. Putovanje nastavlja kroz golem lijevak u podzemlju gdje se spušta kroz 9 krugova Pakla. VERGILIJE: Dolazi iz Limba Danteu u pomoć. Rimski je pjesnik i Danteov književni uzor. Poslala ga je Beatrice, Danteova nesuđena ljubav. KRATAK SADRŽAJ: Tko uđe, nek se kani svake nade! Dante se na polovici života nađe u šumi. Dugo luta šumom i izađe iz nje, te dođe do nekog brijega. Krene prema vrhu, ali mu put zapriječe pantera (koja predstavlja putenost, požudu), lav (koristoljublje) i vučica (lakomost). On krene natrag, ali dođe Vergilije i povede ga za sobom. Vergilije mu objasni da ga je poslala Beatrice, lik iz Danteovog romana ''Vita nuova'' (''Novi život''). Vergilije

vodi Dantea kroz Pakao i Čistilište u Raj. Pakao je Dante opisao kao devet krugova. U svakom krugu nalaze se duše grješnika, a raspoređeni su po težini grijeha - što su grijesi teži, to su krugovi niži i uži. U prvom se krugu - Limbu nalaze duše nekrštenih. Njihove se duše ne muče i jedina im je muka neispunjiva želja da vide Boga. Tu se nalaze djeca i antičke ličnosti koje su se rodile prije stvaranja kršćanstva; Homer, Ovidije, Vergilije... U drugom se krugu nalaze duše preljubnika, kojima vitla paklena oluja. Čuva ga Minos, a on ujedno i razvrstava teže grješnike. U tomkrugu Dante razgovara s Francescom i Paolom, ljubavnicima iz Ravenne. U trećem se krugu muče duše proždrljivaca i pijanaca. Njihove su muke da ih, polijegale po blatu, šiba kiša i snijeg dok ih Kerber, mitski čuvar Hada, raščetvoruje. U četvrtom su krugu duše rasipnika i škrtaca. Oni guraju kamenje, a čuva ih vuk Pluton (nekada bog bogatstva, a sada paklena neman). Peti je krug krug duša srditih i žestokih, koji su zagnjureni pri vrhu, a lijeni se dave pri dnu rijeke Stiks. Čuva ih Flegija. Šesti je krug krivovjeraca i onih koji nisu vjerovali u besmrtnost duše. Oni su zakopani u otvorenim gorućim grobovima grada Disa. Tu Dante priča s Farinatom i Cavalcantijem. Proriču Danteu da će biti prognan iz rodnog grada. Sedmi je krug krug nasilnika, a podijeljen je na tri pojasa. U prvom se pojasu nalaze nasilnici protiv bližnjega, a čuvaju ih kentauri, koji ih, dok su uronjeni u Flegaton, rijeku od vruće krvi, gađaju strelicama. U drugom se pojasu nalaze samoubojice, koji su pretvoreni u otrovno granje, a kljucaju ih harpije (ptice sa ženskim licima) i gladne kuje. U trećem se krugu na užarenom pijesku nalaze nasilnici protiv Boga i prirodnih zakona, a zasipa ih ognjena kiša. Bogohulnici leže na leđima, lihvari sjede pognuti, a sodomiti trče okolo. Čuvar je toga kruga Minotaur. Metabolge ili zle jaruge, kako se još zove osmi krug pakla, sadržavaju deset rovova. Dante i Vergilije u taj krug stižu zahvaljujući Gerionu, zmaju oštrog repa i ljudskog lica koji je simbol prevare i čuvar toga kruga u kojem su varalice. U prvom su rovu svodnici i zavodnici žena (njih bičuju đavoli), u drugom laskavci (zaronjeni u ljudske fekalije). U trećem su rovu simonisti - ljudi koji su prodavali ili kupovali crkvene časti, naglavce zabodeni u šuplju stijenu dok im gore tabani. Tamo Dante sreće Papu Nikolu III. U četvrtom se rouv nalaze vračevi i lažni proroci, koji hodaju unatrag, glave okrenute naopako. U petom su rovu podmitljivci i varalice, zagnjureni u vrelu smolu, a čuvaju ih vrazi. U šestom su

rovu licemjeri, prisiljeni da hodaju pod debelim pozlaćenim olovnim kabanicama. U sedmom su rovu varalice društva i Crkve koji trče ruku svezanih straga progonjeni od otrovnih zmija; zmije ih grizu, a oni se pretvaraju u pepeo iz kojeg se, poput feniksa, ponovno rađaju. U osmom su rovu lažni savjetnici, a među njima Dante sreće Odiseja, koji mu opisuje svoje zadnje putovanje. U devetom su rovu sijači nesloge, koje vrag ranjava mačem, a u desetom su rovu krivotvoritelji, kažnjeni strašnim bolestima. Ulaz u deveti krug (duboki zdenac) čuvaju lancima svezana trojica giganata: Nimrod, Efijalt i Antej. Taj je krug podijeljen na četiri zone: Kain - zona izdajica rođaka, Antenori - zona izdajica domovine ili stranke, Tolomeja - zona izdajica gostiju, Guidecca - zona izdajica svojih dobročinitelja. U središtu Kocita, ujedno i središtu zemlje, nalazi se gorostasni Lucifer, koji je do pola zaronjen u led. Ima tri glave, a ispod svake po par ogromnih krila kojima stvara hladan vjetar. Ima tri lica: crveno, crno i žućkasto. U ustima su mu Juda, Brut i Kasije, trojica najpoznatijih izdajnika. Vergilije se s Danteom uspinje uz Luciferove noge do južnog pola i stiže do južnog pola, gdje se po Danteovoj viziji nalazi čistilište u obliku brda. ''Ta ti li si Vergilij, ono vrelo, gdje rječitosti ključa rijeka prava?'' odvratih pognuv zastiđeno čelo. ''Italiju za koju od će pade spasiti djevica Kamila, smrtnih od Evrijal, zlih Niz i dana, Turn rana.''

''O, Beatriče, prava Božja diko, pomozi onom, koji se istače nad mnoštvom, jer te ljubljaše toliko!''