Reparacija kočionih čeljusti 

           

 

1. Rastavljanje i pregled kliješta   
Potrebno: letvica debljine 5 cm, letvica debljine 2 cm (ili čekič od 200 g), stara cijev za kočiono  ulje (nije neophodno, ali olakšava posao), kompresor za zrak pod pritiskom od 250 kPa (2,5 bar),  krpa, rukavice...    Kliješta se rastavljaju ovim redoslijedom:  ‐ ‐ ‐ ‐ Makne se nosač kliješta (okvir na kojem leže pločice)  Spoji se cijev za ulje na kliješta  Ispred klipića se postavi prva letvica, debljine 5 cm  Kroz cijev za ulje se upuhne zrak da klipić izađe skroz do letvice 

  ‐ ‐ Sada je potrebno maknuti ovu letvicu i na njemo mjesto staviti drugu, tanju, ili dršku od  200 gramskog čekića.  Ponovno se kroz cijev za ulje upuhne zraka, ali sada klipić u potpunosti izlazi iz čeljusti. 

  Vađenje klipića bez ikakve letvice može završiti poprilično bolno i sa slomljenim prstima! 
2

 

 

Sada se klipić može skroz izvući iz kliješta. Nakon toga se mogu maknuti gumice. Samo su dvije –  jedna je s vanjske strane (vidi se na gornjoj slici) i služi za zaštitu klipića od vode i prljavštine, a  druga  je  unutar  cilindra  i  služi  za  brtvljenje.  Kada  se  maknu  gumice  klipić  i  cilindar  mogu  na  vizualnu inspekciju. Na njima nesmije biti oštečenja ili hrđe.   

    Minimalni tragovi hrđe se čak mogu sanirati vodobrusnim papirom granilacija 240, 500 i 1000.    Ovaj isti postupak se sada ponovi i za druga kliješta i nakon nekog vremena pred vama bi trebao  biti ovakav prizor:   

 
3

 

 

2. Skidanje boje žičanim četkama   
Prvo i osnovno, bez ovoga se ne radi:   

    Potrebno:  okasti  ključić  8,  zaštitne  naočale,  bušilica,  žičane  četke  za  bušilicu,  ručna  žičana  četka,  stolarska  stega,  ravni  odvijač(i)  –  veći,  vodobrusni  papir  granulacija  240,  500  i  1000,  rukavice, krpa, papir...  Nikako  nebih  preporučio  korištenje  low  budget  bušilica  (Einhell,  Matrix  i  sl)  jer  bi  iste  mogle  pregoriti prije nego dođete do 10 % posla.  Upravo to se meni desilo prilikom uređivanja ovih kliješta.  Prije početka četkanja kliješta ključićem 8 skinite ventilić za ozračivanje kliješta i dobro napunite  papirom cilindar od kliješta, mjesto gdje dolazi cijev od ulja i mjesto gdje dolazi odzračnik.  I sad krenete na konkretan posao. Naočale, četke, low budget bušilica... i napravite ovo:   

 
4

 

 

I onda ta low budget bušilica odluči da joj se više ne radi... Nikako.  Sad nađete konkretan komad bušilice i krenete dalje. Stolarske stege dobro dođu da se kliješta  ne moraju loviti rukama i nogama. A i šansa za ozlijede je osjetno manja.   

    Poslije određenog vremena napredak je jasno vidljiv:   

    Nakon četkanja sa bušilicom, ručnom žičanom četkom i odvijačima se postruže prljavština i stara  boja (ako je ima) sa mjesta do kojih četka sa bušilice nije mogla prići.  Kada se završi sa struganjem kliješta mogu se malo urediti vodilice, ako je potrebno. Najlakže ih  je zavrtiti bušilicom i brusiti vodobrusnim papirima granulacije 240, 500 i 1000.  Samo oprezno da se ne zalije bušilica ili da ne padne u vodu!     

5

 

 

    Nakon toga se mogu počistiti i klipići. Oni su ovijeh hrđavi na vrhovima jer su ti dijelovi izloženi  stmosferskim utjecajima i prljavštini. Njih je dovoljno očistiti vodobrusnim 240. Ukoliko na tijelu  klipića postoji neko manje oštečenje ili ima tragova hrđe, to se isto može urediti sa vodobrusnim  papirima. Ukoliko su oštečenja veća (dublja) potrebno je kupiti novi klipić.  Nakon dana grubog čiščenja kliješta ista izgledaju ovako:   

 
6

 

 

3. Bojanje   
Potrebno:  boja,  nitro  razrjeđivač,  krep  traka,  papir,  kompresor  sa  početka  priče  pod  pritiskom  od  600  kPa  (6  bar),  pištolj  za  bojanje  kompresorom,  nekakav  stalak,  4  kuke  (napravljene  od  tvrđe žice), latex rukavice, platnena maska za disanje...   

    Ovaj sistem sa ciglama se kasnije pokazao kao jako dobro rješenje, jer se za ciglu može pričvrstiti  pištolj za bojanje:   

 
7

 

 

Kad se jednom ulije boja u posudu može se odložiti jedino uspravno. Dakle, ili slično rješenje ili  društvo sa strane koje će pridržati posudu kad bude potrebno.  Od tvrđe žice napravite kuke, ako ih nemate, a zatim kliješta dobro operite u nitro razrjeđivaču!  Krep  traku  zalijepite  preko  svih  svih  provrta  i  preko  mjesta  na  koja  dolaze  cijev  za  ulje  i  odzračnik. U cilindar nagurajte papira, a po rubovima zalijepite krep traku.   

    Navucite latex rukavice, uhvatite prvi komad i bočicu sa bojom i krenite. One kuke će biti korisne  i sada. Koristite njih da vam ne ostane neobojanih dijelova kliješta.  Nakon nekog vremena obojani su svi dijelovi kliješta i stavljeni na sušenje u radionu.   

   

8

 

 

Kada se završi sa bojanjem kanticu za bojanje je potrebno oprati nitro razrjeđivačem. Dobro je  pustiti razrjeđivač u pištolju, da se ne zapeče boja u mlaznici ili u cijevčicama.  Sljedeći  dan  je  trebalo  staviti  još  jedan  sloj  boje,  ali  ova  boja  se  jednostavno  počela  ljuštiti.  Kliješta su ponovno obojana, ali ovaj put sa Hempel crvenom bojom i izgledaju ovako:   

     

9

 

 

4. Sklapanje   
Potrebno:  dva  seta  novih  gumica,  imbus  7,  špicange,  kompresor,  stara  cijev  za  kočiono  ulje,  kočiono ulje, letvica krpa...    U jednom setu dolazi 5 gumica. Unutarnja – nalazi se između klipića i cilindra i služi za brtvljenje,  vanjska  –  spriječava  pristup  vodi  i  prljavštini  tijelu  klipića,  gumice  za  vodilice  i  čepić  za  odzračnik.  Sam postupak sastavljanja kliješta je dosta jednostavan:  ‐ Unutarnja gumica se malo namaže kočionim uljem i montira ju se u utor u cilindru. Pri  tome  treba  paziti  da  ne  ostane  naborana,  jer  će  ju  kasnije  uništiti  vračanje  klipića  u  cilindar.  Kočionim uljem se malo namaže klipić, a na donji kraj klipića se natakne vanjska gumica  s time da dio gumice koji se drži za kliješta bude malo udaljen od ruba klipića.  Sada je potrebno postaviti vanjsku gumicu u njen utor, iznad nutarnje gumice. I ovdje se  pojavljuje problem kao i kod nutarnje gumice, samo tu je još klipić koji dodatno otežava  posao.  Kada  se natakne  vanjska  gumice  klipić  se može  gurnuti  u cilindar. Bez  naglih  pokreta  i  silovanja  da  se  ne  uništi  nutarnja  gumica.  Naravno,  mazanje  nutarnje  gumice  i  klipića  kočionim uljem olakšava taj dio posla.  Montira se odzračnik i cijev za kočiono ulje  U kliješta se stavi letvica i kompresorom upuhne malo zraka da klipić izađe 1,5 – 2 cm.  Sada  se  vanjska  gumica  može  lijepo  namjestiti  u  utoru  na  klipiću.  Cijeli  njen  rub  mora  sjesti  u  utor  klipića  i  dok  klipić  radi  gumica  se  mora  lijepo  rastezati  i  skupljati  bez  gužvanja ili napuhivanja.  Kada se završi s tim dijelom mogu se montirati gumice od vodilica. Njihova jedna strana  se  stisne  špicangama  i  jednostavno  gurne  kroz  provrte.  Može  se  s  jedne  strane  gurati  prstima, a s druge izvlačiti kliještima, ali ne pretjerano snažno da se ne pokidaju.  Kroz te gumice se gurnu vodilice i imbusom 7 pričvrste za ostatak kliješta.  Sve se ponovi za druga kliješta. 

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

I, konačno, gotov posao izgleda ovako:   

 
10

 

 

                           

Ovo uputstvo napisano je u najboljoj namjeri kako bi vam  olakšalo posao, koristite ga na vlastitu odgovornost. Autor se  ograđuje od vaših eventualnih pogrešaka u radu. 
                  © Luka Stanić, 2010.  Sva prava pridržana. Objavljivanje dozvoljeno samo uz pismeni pristanak autora. 

11