P. 1
Blagodati Dzenneta u Svjetlu Kurana i Sunneta

Blagodati Dzenneta u Svjetlu Kurana i Sunneta

|Views: 602|Likes:
Published by Besim
ABDU-L-LA TIF ASUR

13 Lf1L(j 0'1) f1L -n f}J ZI£1\[,£/TYl u svjetlu

Kur' ana i Suneta (prevod)

Sarajevo 1990.

ABDU-L-LA TIF ASUR

13£.9LqO'lJYl'II'lJZIE/J{f£'IYl u svjetlu

Kur' ana i Suneta (prevod)

, '

Sarajevo 1990.

Naslovoriginal.: Neimul-d!enneti fil-Kur'ani ves-sunneti

Autor: Abdul-latif MOl

Prevod 5 arapskog: Prevodilafka sekcija za arapski jezik ITF ..

Izdavaf:

Grafo-art atelje, S a raj e v 0

Reeenzqa:

Mr Mesud HaflZOvi~
ABDU-L-LA TIF ASUR

13 Lf1L(j 0'1) f1L -n f}J ZI£1\[,£/TYl u svjetlu

Kur' ana i Suneta (prevod)

Sarajevo 1990.

ABDU-L-LA TIF ASUR

13£.9LqO'lJYl'II'lJZIE/J{f£'IYl u svjetlu

Kur' ana i Suneta (prevod)

, '

Sarajevo 1990.

Naslovoriginal.: Neimul-d!enneti fil-Kur'ani ves-sunneti

Autor: Abdul-latif MOl

Prevod 5 arapskog: Prevodilafka sekcija za arapski jezik ITF ..

Izdavaf:

Grafo-art atelje, S a raj e v 0

Reeenzqa:

Mr Mesud HaflZOvi~

More info:

Published by: Besim on Dec 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2010

pdf

text

original

ABDU-L-LA TIF ASUR

13 Lf1L(j 0'1) f1L -n f}J ZI£1\[,£/TYl u svjetlu

Kur' ana i Suneta (prevod)

Sarajevo 1990.

ABDU-L-LA TIF ASUR

13£.9LqO'lJYl'II'lJZIE/J{f£'IYl u svjetlu

Kur' ana i Suneta (prevod)

, '

Sarajevo 1990.

Naslovoriginal.: Neimul-d!enneti fil-Kur'ani ves-sunneti

Autor: Abdul-latif MOl

Prevod 5 arapskog: Prevodilafka sekcija za arapski jezik ITF ..

Izdavaf:

Grafo-art atelje, S a raj e v 0

Reeenzqa:

Mr Mesud HaflZOvi~

Lektor:

Fatima Alihodtit

Stampa:

Grafo-art atelje, S a raj e v 0, Telefoni: 512649 i 513712

Za stampu:

Dzihan Bukvit , prof.

Predgovor

Hvala Allahu, neka je slavljen i uzvilen, i donosim salat i selam na nasega uglednika i prijatelja Muhameda a.s. kojije poslan iz milosti prema svjetovima, kao upucivac, obveseljivac, i pozivalac Allahovorn putu sa Njegovim dopustenjern, i koji je dosao kao svjetiljka koja svijetli. Neka je salat i selarn na Alejhisselamovu porodicu i njegove cijenjene ashabe koji su iru tim putem i rukovodili se Poslanikovom uputom, pa ih je Allah, dz'!. Svojorn moei ojacao, obuhvatio ih Svojom dobrotom, otvorio im vrata Svoje milosti i ucinio ih svjetiljkama na pravom putu cijim uzrokorn su upueena srca mnogih Ijudi i izvedena na pravi put.

Pred varna je knjiga "Dzennetske blagodati u Kur'anu i Sunnetu".

Priredujuci je imao sam namjeru da bude orijentacija i smjernica na putu svakorn rnu'minu koji uti da usavrsava svoj iman, ciji je krajnji cilj postizanje stalne srece i posjedovanje blagodati koje nisu prolazne, tj. cilj rnu je da mu Allah, dz.l dozvoli boravak u Dzennetu, u toj kuci za koju Alejhisselarn kale:

"U njoj ima toga Ho oko vidjelo nije, onoga za ~to uho culo nije i onoga fto ne bi rnoglo ni na urn pasti", Zivjece ugodno i nece se muciti, Zivjete i nece umirati, odjeca im se nece habati niti te mu mladost prolazna biti, svjctlost svijetli i svjetluca i blagi povjetarac puse, i tako unedogled.

Upravo zbog ovoga knjiga irna zadatak da ispuni dva cilja:

1. da ukaze vjemiku na djela koja ce ga dovesti do Dzenneta i koja ce ga hrabriti i podstrekivati da s velikom odlucnoscu i uvjerenjem ide Allahovim putem;

2. da d! tacan i precizan opis, zasnovan na Kur'anu.i Sunnetu, uzitaka koje je Allah, dz.l pripremio Svojim robovima i koliko god opis bio dobar i vjeran i k tome lijep, ti nemoj ucitavati nikakve dodatne stvari osim golih cinjenica koje su navedene, tj. ajeta kojima ga Allah opisuje znajuei nase mogucnosti shvatanja, jer kako hi i mogao nas nepotpuni rezurn da shvati i razumije, kao sto kaze Ibn el-Kajjim: "Velicinu Dzenneta kojega je Milostivi zasijao Svojom rukom i ucinio nagradorn za Svoje prijatelje, napunio Svojim zadovoljstvom i rniloscu, ukrasio i ucvrstio velicinom Svoje rnoci, a sIasti i blagodati Dzenneta imenovao kao uspjeh veliki, njegovo prostranstvo opisao kao carstvo veliko (Ed-dehr, 20): ''kuda god pogledas, vidjeces udobnost i carstvo veliko"! Masta to ne moze zamisliti, ni predstaviti, niti jezik iskazati. Svaki opis je manjkav kada se opisuje ana sto je Milostivi stvorio, jer obavijestiti se 0 necernu nije isto kao kada se to vidi vlastitim ocirna".

Molirn Allaha, dz.s. da nam ornoguei cia ostvarimo ovaj uzviseni cilj, da se okoristimo njime, zatirn da ga uciru prilogom na listi nasih dobrih djela, radnji i rijeci, On je, uistinu, Mccan da narn se na molbu odazove.

Ahdullatif Astir. 3

BIeaDet*e b .... ti

"Tako mi ADaha, pravi tiwt je sarno u Dt.ennetu u kome .. ",10 zad01Ogsno i u kome te se !iYjeti sa onima kojl ne iataja i ne UIIlemJrujU. A1laha ml, zamiIljam ulazak u Diennet· i vjeeni boravak u·njemu bez bolelti i nesreta Ito popdaju ljude. Cak ltavile, to je zdravlje ltalno. to IU c:IJjeYi I !elje bez prepreka" .. U blagodatima koje se nakog tr .. obnavvaJu ..... ju dotle da se zapanjim.

loa se cia te se boravilta u Df.ennetu dobijati na _ truda ulo· !enog owlje III duqjalulcu i euditi se je onda nakome kojl • .." IIIIkar i

jedlD trenutak uzalud. .

o Ii, koji se plalil cia te te sve to maliti ne boj se, olnbd naje .ce;

oeekuj, nadaj se~· ( . .

Od trenutlca iz1aska ruha iz tijela, Dienneti Ie otkrhaju da bi • tl ruhovi nastanili u njima,' u jatima ptica koje slobodno alijeeu Da dIenDet*o dr~. Stop b~, brie, dok nije potomnilo i zalto sunce 1i1Ota! Onaj ko malta (, slastima u Df.e~etu postaje mu lahka ivaka new»Jja i belaj .. 0.,_ svijetu.

Ibn el-lCajjim

I POGLAVLJE

PRE D S T A V U A NJ E DZ ENE T A

I) Rijec - dvije na 000

2) Imena Dzenneta

3) Stvaranje i postojanje Dzenneta

4) Dzennet Adema, a.s.

5

Rijef - dvije na uho

Nema sumnje da ima stvari koje u nekim situacijama nikako ne mozes zanijekati eisto iz skromnosti i uzdrzanosti, iako ih pokusavas potisnuti, medutim ne mozes prevariti svoju dusu u svom tijelu. Zar ne vidi§ da si skion i da teii§ cpstoj slobodi, blagom povietarcu, lijepom zelenilu, sirokim prostranstvima i vodi koja tece kada ti je dosadno i kada si bezvoIjan. Zar ne vidis da te dusa vuce tim mjestima gdje se uziva, stub, odrnara.

Priznaj, a i ja cu s tobom: cijelo eovjeeanstvo voli Ijepotu, cistocu i uzivanje u svim njihovim oblicima.

Na osnovu toga sapueern ti ovo da krenes putem koji vodi u Dzennet, ciji uzitak se razlikuje od svakog uzitka. Njegov zrak nije kao obicni zrak, njegov povjetarac nije kao obicni povjetarac, njegovi unci nisu kao ostali unci, pa tako cesto na ovome svijetu provodis se i ludujesjedan dan, a zatim si vezan i prikovan za postelju nekoliko dana. Cesto jedes najukusniju manu i pije~ najslada pica, a kasnije se ispostavi da ti je to bilo uzrok neizljecive boiesti.

Istina je da tamo u Dzennetu, kojega je Allah pripremio bogobojaznirn, nerna takvih stvari.

Pogledaj sa mnom jednu stvar koju je Allah pripremio za Svoje robove, ali ne za sve robove, nego samo za one Ijude koji su se klonili zablude samo zato sto ju je Allah nazvao zabludorn, a prihvatili se istine zato sto ju je Allah nazvao istinorn ...

Njihov cilj je Allah i njihovo utociste je Allah, jer su oni Njegovi cisti i iskreni robovi i miljenici, a zar nisi vidio kako vladar na dunjaluku obilno daruje svoj imetak i lijepe stvari svojim miljenicima i prijateljima!?

A fta mislis kada to darovanje bude od strane Allaha, Gospodara svjetova?! Pratis Ii me?

Udisemo dzennetski zrak, pokusavarno da ga opiserno, uzivamo pricajuci 0 tome, koracamo izmedu njegovih stabala, paZljivo ispitijemo put do njeg, nakon sto stignemo u Dzennet ..... ?

7

"Balta Yjeenosti" ima brojne nazive I obzirom· na to tako ju je AUah. d1.l opilao, a Ibnu el·Kajjim u nom djelu "HadO~ -ervah" nam dvanaest imena i napomenufemo ih ulaatko.

I. EklIeaiIet je zajednieko ime koje se upouebljava II tu kutu i sve mte blagodati, slam, ulitke, radom, ushanjl koja Ie nalaze u njoj. Osnova iz koje je izveden ovaj izraz je "dznaebu" ~ , isto bo ~,"prelcrio II je", a nazwn je 0_0 jer aU njegova stabla razgranata i prelcrivaju, zastiru ono Ito je iza njib.

2. Daru~. Ovim imenom je spomenut u rijeebna Uzvl· lenog: "Njima pripada mjesto bJagostanja" (Ell En·lam, 167.), "Allah poD. u Kutu mira" (Junus, 6S.). a nazvanje takojerje to mjesto spasa od svake nevolje i syep ruinog, to je AIJahova ku6a, jer je Njeg010 iDle Selam.

3. .,.,. .... uId. Nazvan je ovako jer ga njegovi stano'fllici nibd neee napustiti niti ee ikako izati iz njega. Uzvileni kate: " (Bite to) dar koji ~ neprekidno trajatin (Hud, 108.). tj. bez ~ stanka. " . . . s plodovima kojih uvijek ima i trajnom bJado'linom" (Er-Ra'd,35). "Oni odatle nikada neee izvedeniti biti." (El-iBdIr,

~.). '

4. ""'''-mubmeti. Rekao je Uzvileni govoreti' 0 njegoWm stanovnicima: "Hvaljen neka je Allah-govori6e-koji je $?d nil. tUlU odstranio, Gospodar nal, uistinu mnogo pralta i blag~ je, ~oji . nam je oct dobrote Swje Yje~n~ boravilte claro." gdje nu umor neee doticati 'i u kome nas klonulost neee snaJaziti. I, (E1-Fatir I 35~)

,; .' • I

s. DfraDe~"-me~ •. Uzvileni kale: " . • • kOO k~ je ..nnetsko ptebimilte." (Eu~Ned!m, IS.) "A onome kojije pred·do· stojanstwm Gospodara svoga strepio i ~Iu .. od prohtjeva uzdrlao dlennet teo biti bora~e ligumo" (Eu-Nazitat" 41.), ~.' mjeltO u

koje te Ie Ikloniti cia bi se tu Yj~fno nastanio. '.

"

:' 6. Dlmnato adain. Uzvileni kate: " ••• u edenlke mow koje je Milostivi robovima SWjim,obefao zato Ito IU'U njih Yj_.Ii, a nisu ih vidjeli." (Meljem; 61.) "Edenske periwje u koje 6e'ua, u kojima ee se z1atnim narukYicama, biierom ukralenim, ·kitit.i, • haljine te im u njima od svile biti." (EI-Fatir, 33.)" ••. i u ~"¥ne

, ... .

d vorove edenskim vrtovima." (~ff, 12.)" • znaeetlj. "dt.ennati

'adna" je ."dfennet sta1nosti i neprolaznosti." Kate leza Dlko··uge·

sto AcID, kad Ie neko nastani i boravi u njemu~ . - . '.

8

, ....

7. Daru-l-hajevan. Rekao je Uzviseni: ft ••• a sarno onaj svijet je pravi zivot." (El-Ankebut, 64.), tj. Kuca stalnog zivota, zivota koji ne prestaje, zivota koji se ne prekida, zivota koji vjecno traje, a ne kao Zivoti onih koji live na ovom svijetu, pa je ispravnije da se

Dzennet ovako i zove. i'

8. Firdevs. Uzviseni kaze: "Oni su dostojni nasliednici koji ce Firdevs naslijediti, oni ce u njemu vjecno boraviti", (Mu'minun, 11), "Onima koji budu vjerovali i dobra djela cinil; - dzennetske basce ce prebivalista biti ... ", (El-Kehf, 107).

Firdevs je ba§ca s grozdern, a nekada se tako navodi za cijeli Dzennet, a po nekima za najvrijedniji i najvisi njegov dio.

9. Dzennatu-n - neim, "One koji budu vjerovali i dobra djela cinili, uistinu cekaju basce uzivanja", (Lukman, 8).

Ovo je nekada zajednicko ime svih dzenneta, za sve vrste hrane, pica, odjece, te razne vrste blagodati, vidljivih i nevidljivih koje se nalaze u tim dzennetima,

10. El-Mekamu-l-Emin, ". . . a one koji se budu bojali Allaha oni ce na sigurnome mjestu biti", (Ed-Duhan, 51).

Mekam jeste mjesto boravljenja, a emin znaci biti .siguran od svega losega, svih manjkavosti i ovaj izraz obuhvata sva znacenja sigumosti,

Dzennet je siguran od prolaznosti, propasti i bilo kakve manjkavosti, a stanovnici Dzenneta su sigumi da nece izaci iz njega, da neee u njemu osjetiti tegobu zivota, a niti briga.

Razmisli kako Allah emn, sigumost u Svojim rijecima: "A oni koji su se Allaha bojali oni ce na sigumom mjestu biti", (Ed-Duhan, 51), i u rijecima: "U njima ce moci koju hoce vrstu voca traziti, sigurni", (Ed-Duhan, 55).

Allah, dz.§. im je objedinio sigumo mjesto i sigumu hranu, pa se oni ne boje da ce im voca nestati, a niti se boje loseg kraja, niti se stete boje, sigurni su da nece izaci iz Dzenneta pa se stoga i ne plase i sigurni su od smrti, pa je se zato u Dzennetu i ne plase.

11. 12. Mak'adu-s - sidk i Kademu-s - sidk. Uzviseni kaze: " ... Na mjestu u korne ce biti zadovoljni kod Vladara Svernocnog", (El .. Kamer, 55).

Allah, dz.t je nazvao Dzennet "mjesto zadovoljstva, istine",

jer ~I! u njernu postize, dobiva sve ono 810 se se rnisli kada se kaze .. 'jjjepo mjesto", isto kao sto se kale "iskrena Ijubav" kada je cvrsta

i potpuna.

9

A Kademu-s - sidk, to je Dzennet , a objasnjava se djelima

kojirna se Dzennet postize.

Ibn el-Kajjim pjevao je Dzennetu:

Bil' zelio ifta postic' sem Dzenneta ~o uzrnice

A zna Allah ponajbolje sta nam dusa svakog iste.

lako se Dzennet od nas teskocarna brojnim skrio I sa onim sto nas mori i donosi "bol" pokrio

Obec'o je dragi Allah u njern' skrivene radosti

I uzitke vjetne, brojne, koji ce se mot' kusati Bajne cari u bascarna i satorim' njegovijem Nasmijana lica bite u bascama bezbrojnijem Blagodati u njegovim dolovima rastu sta1no

Za sve one zaljubljene, karno srece od njih da smo

Dolovima ovim stalno zaljubljenih Ijubav kruzi

Ko najvece blago onom ko se sa njorn vecma druzi

Ja radosti zaljubljenih kad s Njim budu zborit' stall Gledajuc' ih, selarn casni, izreci ce Uzviseni

I njima ce Allah dati oci da Ga gledat mogu

Tad dosade nece biti nit' padina da Ga skriju

Ozarit ce Njegov pogled i dati lieu veselje

A lice ce bljesnut' jace cak i od rumen zore.

Divnel' slasti ocima kad se Njernu okrenu Eh slasti li usirna dok mu govor slusaju

Cak i svjeie grancice pred Njim ce se poviti A zora ce rujna stidno se raspuknuti.

Pa ako si obolio zbog zudnje za Voljenim Mehlem cu ti dati dug za nju spravljenim

Kad zastori odu gore, sa tajnarna diennetskirn

rnotrec' svojim okorn, uhom, ozdravices bicern cijelim

Opcinjen te~ bit' ljepotom, sto je njedre dzenneti

vee i prije krocis u njih, rnoci ce~ ih k usati.

A u voce gledajuci, zanosan ce! bit' od srece

koje bivsi otkriveno svoju car izgubit' nece ...

10

Stvaranje i postojanje Dzenneta

Vjerovanje da Dzennet postoji i da je stvoren obavezno je za svakog muslimana i muslimanku jer je to potvrdeno Kur'anom i Sunnetom. Dzennet je stvoren i on sada egzistira. Uzviseni yell:

"On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l - muntehaa, kod kojeg je dzennetsko prebivaliste.", (Eu- Nedzm, 13 .. 15).

Boziji Poslanik ga je vidio i usao u njega za vrijeme israa kao sto se navodi u Sahihima, Buharija i Muslim, u kojima se navodi hadis Enesa b. Malika u kome je pripovijedao israa. " ... zatim me je Dzibril vodio dok ne dodoh do Sidretu-l - muntehaa, koji je bio prekriven gorucim bojarna da nisam znao kakve SUe Zatim sam usao, nastavi Resulullah, u Dzennet, a svodovi su mu bili od bisera, a zemlja misk".

Drugi je hadis Ebu Hurejre, r .a. koji prenosi da je Boziji Poslanik, s.a.v.s, rekao: "Kada dode mjesec ramazan, otvore se vrata Dzenneta, a zatvore vrata Dzehennema i okuju se ~jtani". (biljeZi Muslim).

U oba Sahiha, a po verziji Buharijinoj, prenosi se od Abdullaha b. Abbasa da je rekao: "Pornracilo se Sunce za zivota Poslanika s.a.v.s - zatim Ibn Abbas citira cijelu verziju, a izmedu ostalog i to da je Poslanik rekao: "Sunce i Mjesec su Allahovi znakovi i ne pornracuju se ni zbog cije smrti, niti zivota, pa kada budete vidjeli to spominjite Allaha, dZ.~.tna§to ashabi upitase: - Boziji Poslanice, primijetili smo da si hvatao nesto sa svoga mjesta, a onda si se preplasio i uzmakao, na ~o Poslanik odgovori: - Vidio sam Dzennet i hvatao sam grozd, i da sam ga uhvatio jell biste ga dokle god ste na ovome svijetu, a vidio sam i vatru i ne vidjeh groznijeg prizora do sada i vidio sam da su vecina stanovnika njegovih zene! - Ashabi se zacudise i upitase: - Zasto, BoZiji Poslanice, - Zbog svoga nevjerstva, - Jesu li to nevjerne Bogu, - Nevjeme (nezahvalne) su svojim muzevima i zanemaruju (nijecu) dobrocinstva, i Da im cinis dobro cijeloga zivota i da onda dozive od tebe nesto lose rekle bi:

Nikakva dobra nisarn vidjela od tebe"!

U Muslimovom Sahihu se prenosi kako je Enes b. Malik rekao: "Bill smo kod Bozijeg Poslanika jednoga dana pa se uspostavi dzerna'at i on rece: "Ljudi! Ja sam ispred vas, nernojte ici ispred mene na ruku' i sedzdu, niti dizati glave prije mene, ja vas vidim i kada ste preda mnom i kada ste iza rnene. Tako mi Onog u cijoj je ruci zivot svakog od vas da vidite ono sto ja vidim malo biste se srnijali, a puno plakali". "A sta to vidis, Boziji Poslanice", upitase ashabi, "Vidim Dzennet i Dzehennern",

1 1

U Mus1imowm Sahlhu, Sunnenu i Mumedu Itoji hadiaod Ebu Hurejre cia je Botiji Poslanik rekao: "Nakon Ito je UnlleftI Allah, dU. morio Dlennet i Dlehenne", poaJao Je Dllbrila. ka D1ennetu i rebo mu: - Idi i vidi Ita Sam prlpremJo nj .... noYDicima" ~ Nakon Ito je DfJbril otilao i vidio .. Je lVe prlpItIDIj. no dlennetlijama vrati se i reee: "Tako ml TW»,ie "Ueme to BOd e"e za njep ne6e moa (odoliti) da ne ude u njes". ADab. dl.L J. onda naredio pi je Df.ennet prekriwn i okruf.en potelkoQma I odricanjima pa reee: ''Vrati se i pogIedaj p i lve ono ao 111ft pdpremio za dknnetlije". Nakon Ito gaje vidio DlibrQ. vrati I nee: ''Tako mi Twje ",lieine, bojim se dal niko neee ua u ojel". Zatlm p je ADah dleL poslao ka Df.ehennemu i naredio mu: "di I poaJedaj sa i vidi Ita sam lve pripremio njegovim Itanovnidma". Vidio je Dfibril D2ehennem i da su jedni u drugima, i onela _ walio nome GOspodaru i rebo: "Tako mi Tvoje velieine i U~~t to' aod euje bUo Ita 0 njemu neee u njeg uei". Allah dlJ. je tad. n,recIlo pa Df..ehennem bi prelcriven strastima i poludama" pa ona .. ee Dfibrilu: "Idi i vidi sada Df.ehennem I ave ono Ito sam pdpremio dfehennemlijama" Ode Df.ebraD i vidje i, nakon Ito .. watl, pro. borl: "Tako mi - Twje ve1ieine plalim Ie" cia Ie nlko :njep api_i

ne6e, i Pi ee u njep uel." ..

U Buharijinom Sahihu stoji hadil kojel prebOli Enea od PoaIaniIca cia je rekao: "Dok sam ~o Df.ennetom naIdoh na riJeku eije IU obale bile od lupljeg dragulja, pa upitah: "ata je' ovo Dllbrl· Ie? "Ow je KeYSer koji ti je ciao tvoj Golpodar". PI uclarl me1ek

itojom rukom i nas zapahnu ugodan mirls." •

U ~ba Sahiha takoc1e se prenosi kako je Enes b. MeHk rebo da je Poslanik kazao: "Kada eo'ljek bude atavijen u kabur I k~ P napuste njegovi prijatelji on uistinu euje bat njihoYih koraka, • za· tim 6e mu doel dva meleka, sjesti kraj njega i upitati p: "Ita II ti govorio za ovoga oovjeka?" Mu'min felDa to rea: "S~edoetm daje on Bofiji rob i Bofiji Pollanik". Njib dvojlca a, mu na to batl:

"Pogledaj noje mjesto u D!ehennemu, Allah ti sa je zamljenio mje· stom u Df.ennetu". Pel te ih oba vidjeti, zavrli PoIJanik." "

U Musnedu, MusUmow Sahihu, i Sahihu Ibn Hibbana IIIwdi se hadis od Berra b. Aziba daje rekao: '1zali smo. BofJjlm Poslanikom radi df.enaze namaza nekom ensarijf', ,zatim lpopdnje cijeJi hadis u kome se izmec1u ostalog kale i ovo; ••• pa te • Ilvi· kati sa nebe .. : ako je iltinu rebo Moj rob dajle IIlU poIteJJu u' Dlennetu, obucite p iz Df.enneta i otvorite mu Vlata u DImnet. Zatim 6e P zapuhnuti miriI Df.enneta", ispominje qeD hldfL':

12

U oba Sahiha se biljeZi od Abd ullaha b. Ornera da je BoZiji Poslanik rekao: "Kada neko od vas umre pokazuje mu se jutrom i vecerom njegovo mjesto, ako je bio diennetlija, mjesto u Dzennetu a ako je dzehennernlija mjesto u Dzehennernu, Reei ce mu se: Ovo je mjesto sve dok te Allah, dz.~. ne prozivi na Kijametski dan".

U "Muvettau" i Sunnenu zabiljeien je hadis od Kaba b.

Malika da je rekao: "Rekao je Boziji Poslanik: "Dusa mu'minska je ptica koja ce slijetati na dzennetska stabIa sve dok je Allah, dz.~. ne povrati u njeno tijelo na Sudnji dan".

A u Muslimovom Sahihu stoji hadis koji prenosi Dzabir b.

Abdullah koji kale: Cuo sam Bozijeg Poslanika kako kaze: "Usao sam u Dzennet i vidio sam i dvorac i kucu pa upitah: - za koga je ovo? Bi mi receno: - Za Kurejsiju, Pa sam se bio ponadao da sam to ja. "Za Omera b. Hattaba"! Da nije tvoje Ijubomore, 0 oce Hafzin, ja bih usao u njega". Dalje ravija pripovijeda pa kaze: Orner je zaplakao i rekao: Zar da se na tebe bude Ijubomorno, BoZiji Poslanice"? !

Dzennet Adema, a.s,

Pitaju se Ijudi 0 Dzennetu u kojem je boravio Adem, a.s, i iz kojega je izveden, pa neki kazu: - To je Dzennet vjecnosti, a drugi smatraju da to nije taj pravi Dzennet.pa u cemu je istina?

Munzir b. Seid u svom tefsiru 0 rijecima Uzvisenog upucenim Ademu, a.s.: " ... zivite ti i tvoja zena, u Dzennetu", pa jedna grupa tvrdi da je Allah, di.s. nastanio Aderna, a.s. u vjecnorn. dzennetu u koji ce uct i pravovjemici na Sudnji dan. Drugi tvrde da je to drugi Dzennet koji je Allah, dz.s. stvorio Ademu i nastanio ga u njernu i to nije onaj vjecni Dzennet, Ovo miSljenje ima mnogo dokaza koji ga pot vr du] u i cine obaveznim da se sarno one iznosi. Hasan el-Maverdi u svome tefsiru iznosi slijedece: "Ljudi su se razisli u pogledu Dzenneta kojega je nastanjivao Adem, a.s. na dva misljenja:

1. da je ovo vjecni Dzennet i;

2. da je to Dzennet kojeg je Allah, dz.s. pripremio njima i stvorio ga je kao mjestom kusnje. I to nije vjecni Dzennet kojeg je Allan, dz.s. ucinio nagradom, a i oni koji ovo tvrde raziSli su se na dvije grupe:

13

1. oni koji smatraju da je ovaj Dlennet III neb .. jer ih Je Allah lPUItio iz njep, oW) je milljenje Huana e1-Bllrije;

2. cia je on na ovome svijetu, jer ih je Allah, dl~ IlpitiVJ!:i. zabranivli im sarno jedno stablo, dok IU im drup plodovi bDi dozvoljeni. 010 miljenje zastupa Ibn Bahr, a 0\0 se desilo _kon Ito je Allah, d!'l naredio Iblisu da u~ini sedfdu Ademu, • .a. a Allah opet najbolje ma.

Neki kalu: Ive je JIlO8U~, dokazi au protwjeent.· pa Je oba· vema da se u*lade i potrebno je napustiti kategorieno.t.

14

Dokazi onih koji smatraju da je Dzennet u kojem je boravio Adem, a.s. vjecni Dzennet

Prvi dokaz:

Muslim u svom Sahihu prenosi hadis od Ebu Malika, ovaj od Ibn Hazima, a on od Ebu Hurejre u drugom rivajetu Ebu Malik od Rebia, a on od Huzejfe da su rekli: Rekao je BoZiji Poslanik:

"Allah di.!. ce sakupiti Ijude, pa ce vjernici stajati dok im se Diennet ne priblizi. Tada ee oni otici Adernu, a.s. i reci mu: "0 oce nas, zamoli da nam se otvore dzennetska vrata", a on ce im reci:

Pa zar vas, bas grijeh vaseg oca, nije izveo iz Dzennetal?

Mi§1jenje jednih je da ovaj hadis ukazuje da je Dzennet iz koga je Adem, a.s, izveden isti onaj kojeg su trazili da im se otvori.

Drugi dokaz:

U Buharijinom i Muslimovom Sahihu naIazi se sluca] Aderna, a.s, i Musa a.s, koji je rekao: "I sebe i nas si izveo iz Dzenneta", a da je Dzennet bio na Zemlji, oni bi bili izvedeni iz vrtova i basel, a ne iz Dzenneta, u tom smislu su i rijeci Adema, a.s, koje je uputio pravovjemima na Sudnejm danu: "Pa zar i sami niste s\jesni da vas iz Dzenneta nije izvelo nista drugo do grijeh vaseg oca". Njegov grijeh vas nije izveo iz ovosvietskih vrtova. Potvrdujuci svoj stav navode i rijeci Allaha, di.!. iz sure El-Bekare: "I Mi rekosrno: 0 Ademe, zivite, ti i zena tvoja u Dzennetu i jedite u njernu koliko god zelite i odakle god hocete, ali se ovom drvetu ne priblizujte, pa da sami sebi nepravdu ne nanesete.

I §ejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u cemu su bili: "Sidite" - rekosmo Mi - jedno drugima cete neprijatelj biti, a na Zemlji cete boraviti i do roka odredenog Zivje-

t·,' 1 •

Ovo upucuje da je silazenje bilo iz Dzenneta na Zemlju, i to na osnovu d voga :

- prvo: Sam izraz ~l~.-6l (sidite), koji izrazava spustanje sa vi§eg na nize,

- drugo: Boiije .rijeci: "Na Zemlji cete boraviti", koje dolaze odmah iza izraza ~~, (sidite), sto ukazuje na to da oni prije toga nisu bili na Zemlji. Ovo misljenje potvrduju i ajetom iz sure

15

EI·E'araf: "Na njoj tete tivjeti,· na njoj umira~ iz .. ~livljeni bili" (2S. ajet EI-E'araf) Da je Dlennet bio na Zelnlji, oneil bi onl livjeli na njoj i prije i poslije prolivljenja.

T~idokaz:

Uzvileni Allah, dl. .. je opilao Df.ennet Adema, a.a. swjatvlrna koja se mogu odnositi sarno na Yjeeni Dfennet.

Tako AUah, di.l kale:

"U njemu netel ni ogladnjeti, ni 10 bitl. U njemu '*d iii

o!ednjeti. ni f.egu osjetiti". (Taha, 118-119). .

Ovakvo nelto na ovom svijetu je neoltvariw. jer .eovJelcu It to delava, pa makar fjvio i najugodnijim livotom. ADah~ dLL na ovem rqjestu poredi glad i led sa neodjevenoleu Ilrlotenoleu ... (sa ¥Uljskim vidljivim neugodnostima), pa iskazuje cia Itanovnlcl Dlenneta ne6e trpiti ni vidljive ni nevidtiiw neuaodllOItI. 0.0 lire· eeno je najljeple poredenje izmedu gladi i f.edi i neodjewmolti I izloienosti !egi. Ovo je naein. iivota stanovnika vjeenOi DIe~.

Dokazi' onih koji II1I8tIaju cia Ie De ..u 0 vje~lIDm DIIaDetu,

nego 0 Df.ennetU, balei na zemIJI ..

Pmdokaz:

Allah, di.L je IOpeio preko vjemika lvih Swjih p.Janika da ee ulazak u vjeeni Dzennet biti na Sudnjem danu, da Ydjeme II uJauk u njega prije toga dana nge dao i opisao p je .. taj naan u Kur'anu. Nemogua, je da Allah, di." okarekterile neku star kao takvu. a da se kasnije ispostavi da ta stvar nema te olObine.·

Drugi dokaz:

Nalazimo da Allah. di.L opisuje Dlennet, koji je pripremljen za muttekije, kao vjeeno boraville, pa ko u oj. ude, u njemu ee vjeeno ostati. a Adem, a.s. nije vjeeno oao u Dlennetu, U kojem je bio. Zatim ~ rekao da je on "mjato zulup, napade", I ne mjesto zadulenja. naredbi i zabrana. Okarakterilao .. je IpIIOlD, tj. da je "mjesto spasa", a ne kulnje i ispitiwn" I Adem, .... j. kulan najveam iskulenjem u dlennetu u kome je biG. To je "mj. to bez straha i tuge", a Adem, a.s. i h. Havvuje obuzlmaotitrlh I

16

tuga. Allah, d:!.I. ga naziva "mjestom mira", a Adem, a.s. i h. Havva nisu imali mira od iskusenja na mjestu u kome su boravili, Allah ga naziva "mjestom stalnog boravka", a u njernu oni nisu vjecno ostalie Allah, di.!. kate onima koji udu u Dzennet da "iz njega nece nikada biti izvedeni" (El-Hidzr, 48), a Adem, a.s. i h. Havva su izvedeni iz dzenneta u kome su bili. Isto tako Allah, dz.l. je rekao "da u njemu umor nece osjetiti", a cini se da Adem, a.s. u njemu bjezi, a prije toga pokriva. stidna mjesta dzennetskim lllcem, sto je ocigledno umor. Za njega je jol receno da je to "mjesto gdje nema bezvrijednog govora", niti grije§enja, a u njemu je Adem, a.s. CUO laz Iblisa, Allah ga je nazvao i "mjestom istine", a Iblls je u njemu lagao i krivo se kleo,

Treci dokaz:

Da je Adem, a.s. bio u \jecnom Dzennetu, koje je sveto mjesto i u kome borave sarno bezgrijesni, kako onda to dovesti u vezu sa necistim, pokvarenim i pokudenim djelirna, kao iskusenjirna i navracanjern na zlo koje je Adem, a.s, dozivio u njemu? Ovo lejtansko .navracanje na zlo ill je bilo preko srca ill dosaptavanjern na uho. Pa kako je neko ko je proklet, mogao da dospije u bora vifte bogobojaznih? Isto tako, kada je receno Iblisu: "Sidi na Zemlju, jer sta ti je bilo da se oholis u Dzennetu", da li mu je omogueeno da dode u Dzennet iznad sedmog neba, nakon Ito se Allah rasrdio na njega i udaljio ga iz Dzenneta, i bez obzira fto je bio ohol i uobrazen.

Da li je ovo saglasno rijecirna Uzvisenog: "Sta ti je bilo, pa da se oholis u njemu".

Ako one Ito je lejtan govorio Ademu, a.s, i one na fto mu se zaklinjao nije oholost, !ta bi onda oholost bila?!

Ako kazete: "Mozda je §ejtanovo zavodenje Adema, a.s. i h. Havve bilo dok je on (sejtan) bio na Zemlji, a njih dvoje u nebeskim visinama. Medutim, ovo se ne mole prihvatiti ni jezicki, ni empirijski niri razumski. Jos je nerazumnije i neispravnije tvrditi da je sejtan usao u zmiju, pa ih tako zaveo, jer prosto je nernoguce da se sejtan vine do dzennetskih visina nakon fto je izbacen iz njega. pa makar to bilo i u utrobi zmije.

Ako kazete: "On je usao u njihova srca i na taj nacin ih zaveo, tu mora postojati oprez, jer i sam Allah, dz.l. spominje sejtanovo nagovaranje kao govor kojeg su culi usmenim putem, pa kaze: "Gospodar Val Vam zabranjuje ovo drvo" .. ·

17

Ovo je dokaz da je on bio prisutan medu nji~a i da je ~io k~ stabla, a kada je Adem, a.s. izasao iz dzenneta I kada ga VIle nlJe nas-

tanjivao, Allah, di.!. mu kate:

"Zar yam to drvo nisam zabranio" nije rekao Allah, dfJ.

"ovo drvo". (El-E'araf, 22)

Kada im je §ejtan govorio:

... Gospodar Yam zabranjuje ovo drvo ... ,

da bi kod njih izazvao ulju da postanu rneleki iii da vjefno ostanu u dzennetu, on navodi pokaznu zamjenicu koja oznacava blizinu i njegovu prisutnost tu, rnedu njirna i kod dzenneta, dok Allah, diJ. kate, kada je Njegovo htijenje bilo da Adem, a.s. napusti dzennet:

"Zar yam nisam zabranio to drvo", tada se navodi pokazana zamjenica koja iskazuje odsutnost i daljinu, kao da se hoee rea da oni od dzenneta nemaju nista vile, pa ni posmatranje, viziju tog drveta koje im je bilo zabranjeno.

Allah, di.!. jo§ kate:

"I Njemu se uzdizu lijepe rijefi".

Zavodenje je najruzniji govor i ne mote se uzdiei na sveto, casno mjesto.

Gluoviti ucenjak Ibn EI-Kajjim razjalojaw problem Dzenneta u kome je boravio Adem, as,

Glasoviti ucenjak Ibn el-Kajjim odgovara na prethodna mil· Ijenja i s njirna vodi raspravu, da bi razjasnio pitanje dzenneta, u svom djelu "Hadi-l-ervah", Vasa argumentacija, koja je zasnovana na hadisu Ebu Hurejre i rijecima Aderna, a.s. koji kate: ''08 li vas je iz njega izvelo sta drugo do grijeha vaseg oca", upu~uje da Adem a.s. ne mote prvi uci u Dzennet zbog grijeha koji je prethodio i koji je ucinjen na ovom svijetu, te cia je zbog tog grijeha izasao iz Dknneta, kao sto je na drugom mjestu receno:

"Zabranio sam ti da jedes od tog drveta, pa ti si to ucinio", pa ima li ovdje nesto ~o bi na osnovu pod udamosti ill slicnosti nuzno upueivalo na to da je to bio vje~ni Dzennet.

Isto tako, Musa, a.s. je rekao:

"Izveo si i sebe i nas iz Dzenneta" a nije rekao: "Izveo si nas iz vjecnog Dzenneta",

Ibn el-Kajjim dalje nastavlja:

"Vas argument, rijeci Uzvisenog Allaha, di.t ')~" "1\' .}.:.,

18

"I Mi im rekosmo: "Sidite", dolaze nakon njihovog izlaska iz dzenneta, a termin (-pA') silazak ne mora oznacavati sarno silazak sa neba na Zemlju, nego se njime ~eli oznaciti spustanje sa nekog vileg mjesta, na nize i ovo se ne mote negirati jer taj dzennet je bio na najvi~m mjestu Zemlje, pa su oni spu!tali sa njega. Naredba se odnosila kako na Adema, a.s. i h. Havvu, tako isto i na njihova neprijatelja (lejtana). Da je dzennet bio na nebu, ne bi njihov neprijatelj mogao ostati zajedno s njima, jer je odbio uciniti sedzdu Ademu, a.s. Sam ajet je jedan od najveeih dokaza protiv ranije navedenog milljenja. Ne pomazu im ni nepromi§ljenosti i pretvaranja kojima su skloni.

Rije~i Uzvisenog Allaha, dz.s.:

"Na Zemlji cete boraviti i do odredenog roka ~\jeti", ne znace da oni prije toga nisu bili na Zemlji, jer je zemlja zajednicka imenica. Oni su bili na najuzvisenijim, najboljem i najplodnijem mjestu na njoj gdje nisu osjecali ni glad, ni hladnocu, ni fed niti :fegu, pa su spusteni poslije toga na mjesto, na Zemlju gjde se sve to osjeca, gdje ce Zivjeti, umirati i odakle ce biti prozivljeni,

U dzennetu u kome su njih dvoje boravili, nije se osiacao umor, napor, niti patnja, dok je mjesto na zemlji gdje su spusteni mjesto umora, napora, patnje i drugih vrsta neugodnosti.

Odgovor na vasu tvrdnju da je Allah, df.!. opisao dzennet svojstvima kojih nema na ovom svijetu; je cia ta svojstva ne postoje sarno na zemlji na koju su spusteni,

Odgovor na tvrdnju da je Adem, a.s. rekao da je dunjaluk prolazan i da ce nestati, pa da je dzennet bio na zemlji znao bi odmah da ga Iblis laze, kada muje rekao:

". . . hoees Ii da ti pokazem drvo besmrtnosti". . .

(Ta-ha, 120)

moze biti na dva nacina:

Prvi:

Da termin uistinu ukazuje na vje~nost, a to je opcenitiji pojarn od pojma "trajanja" ( (',..,.>11 ) koji oznacava neprekidnost. Jezicki ovaj pojam oznacava dugi boravak, sve traje onoliko koliko mu je odredeno. Od _i~tog korijena je i izraz za covjeka koji ostari i zade u godine ~ (besmrtni) iii za kame no ognjiste izraz

~~ jer dugo traje i poslije rusenja vanjskog izgleda.

19

Reccno je:

" ... sem zgrudane praline koju diu vjetar sa cnih stijena".

Slicno ovom je navodenje lzraza _.A-;, .. ;jj\ (drevni, stari) za ono sto prethodi datom trenutku, pa i kao sinonim za izraz "pravi".

Allah, dz.s, kate:

" ... kao stari savijeni palmin prut". Ja-sin, 39.

" ti i sada kao i prije grijeli§" J usuf, 95.

" ovo je jo§ davna izmilljotina" El-Ahkaf, 11.

Allah, dt.1. spominje vjetnost u vatri kao kaznu nekim grijesnicirna kao sto je ubica, a Muhammed, a.s. spominje tu kaznu za samoubicu.

Drugi:

Znanje 0 prestanku trajanja ovog svijeta i dolazku Ahireta je doslo sarno putem objave. A Adem, a.s, nije tada imao objavu koja bi mu to objasnila, Allah, dt.~. ako ga je izvijestio 0 tome i objavu mu dao i spustio mu suhufe, kao fto se to spominje u hadisu Ebu Zerra, to je bilo nekon njegova spuftanja na Zemlju, prema tekstu samog Kur'ana, a.l.:

"Izlazite iz njega svi - rete On - jedni drugima eete neprijatelji biti"! Od Mene ce yam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio Uputu Moju nece zalutati i nece nesretan biti" (Ta-ha, 123)

"Mi rekosmo: "Silazite iz njega svi! Od Mene ee vam uputa dolaziti ... " (El-Bekare, 38)

MOOjenje Sejh-Siblija 0 ovom pitanju

Sejh, serijatski pravnik, Bedruddin Ebu Abdullah b. Muhammed b. Abdullah es-Sibli u svome djelu Garaibu ve adzaibu-l-dzennet raspravlja 0 ovom pitanju i iznosi 0 njemu mnoga miUjenja i daje prednosti onima koji smatraju da dzennet u kojem je boravio Adem, a.s. nije dzennet koji je pripremljen vjemicima.

20

Misljenje nekih ucenjaka

Irna i onih koji smatraju da je to neki drugi dzennet, ne onaj koji je pripremljen pravovjemicima, jer nije razumno da se u Diennctu pocini to sto [e ucinjeno, zbog vee navedenih razloga.

Ovog misljenja su Abd ulvchhab en-Nedzar pisac djela "Kisasu-l-enbija" i Sejh Muhammed Muttevelli es-Sa'ravi,

21

II POGLAVLJE PUT K A DZ E NNE T U

1) Put ka Dzennetu

2) Sta pribliiava Dzennetu

23

Put ka Dzennetu

Uzvileni Allah, dz.t. je pripremio Svojim pokornim robovirna u Dzennetu stalne blagodati koje nadmasuju mogucnosti naleg poimanja, pre laze nase prohtjeve i nasu realnost. To je one 1.3 cime duse zude i u cemu oci slast osjeeaju, to je pocast od Allaha, dz.t. i vid odlikovanja i izrazavanja naklonosti prema bogobojaznim robo-

o

vuna.

Allah, dz.t. kaze:

". · . i nastoj te da zasluzite oprost Gospodara svoga i Diennet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji srdzbu savladuju i Ijudima prastaju - a Allah voli one koji dobra djela cine i za one koji se, kada grijeh pocine ill kad se prema sebi ogrijese, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole - a ko ce oprostiti grijehe, ako ne Allah? i koji svjesno u grijehu ne ustraju". Njih ceka nagrada - oprost od Gospodara njihova i dzennetske basce kroz koje ce rijeke tea u kojima ce vjecno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupa)i!"(Alilmran 133-136)

Takode Uzviseni kale : "Allah je zadovoljan prvim muslirnanirna, muhadzirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela cineei, a i oni su zadovoljni Njime, za njih je On pripremio dzennetske basce kroz koje ce rijeke teei, i oni ce vjeeno i zauvijek u njirna boraviti, To je veliki uspjeh". (El-Tevbe 1 (0)

Pravi vjernici su sarno oni cija se srca strahom ispune kad se Allah spornene, a kad irn se rijeci Njegove kazuju, vjerovanje im ucvr§Cuje i sarno se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga sto im Mi dajemo udjeljuju. Oni su zbilja, pravi vjemici, njih pocast i oprost i obilje pie me nit 0 kod Gospodara njihova cakaju", (EI-Enfal 24)

Prenosi se u oba Sahiha od Ebu Hurejre da je neki beduin dosao Poslaniku i rekao mu: "Bonji Poslanice, uputi me na ono Sto ako budern radio uti cu u Dzennet? - "lbadet cini Allahu, ne pripisuj Mu nista kao ravno, obavljaj namaz, daj propisani zekat i posti ramazan" - odgovori mu Poslanik. On zatirn rece: "Tako mi Onoga u cijoj je ruci rnoj zivot, necu nikad nista dodati na ovo niti cu oduzeti ista". Kada je otisao Poslanik se obrati ashabima: "Ko zeli da vidi jednog od stanovnika Dzenneta neka pogleda ovoga".

Takode se u oba Sahiha prenosi cia je Ubade ibn Samet rekao da je Poslanik kazao: Ko kale: Svjedocim da nema drugog bo-

25

ga sem Allah, da je Jedan, da nema ortaka i da je Muhammed, as, ~ovjek odan Bogu i Njegov poslanik i da je Isa ~ovjek takode potpuno odan Bogu i Njegov poslanik i rije~ ~fjja .koja)e dostavlie.ia Merjemi i duh od Njega i da je Dzennet istma 1 da Je D1e~enem istina - Allah ee ga uvesti na koja hoce od osam dzennetskih vra-

ta",

U Muslimovom Sahihu od Dzabira se prenosi da je rekao:

"Dosao je Nu'rnan ibn Kavkal i Bozijeg Poslanika upitao: "Bof.iji Poslanice, mislis li da eu, ako budem klanjao propisane namaze i smatrao zabranjenirn one Ito je uistinu zabranjeno, a dozvoljenim smatrao one Ito je uistinu dozvoljeno, mislil li da tu uti u Dzennet? "Uci tef', - odgovori 80tiji Poslanik.

Od Ebu Zerra se navodi hadis u Sahihima u kojem je Poslanile rekao: "Dosao mi je glasnik od moga Gospodara pa me je obavijestio, ill je rekao obradovao, da ce svaki onaj koji umre od moga Ummeta, ne cineci tirk Allahu, dt.l uti u Dzennet". Upitah ga:

"Da Ii ako ucini blud i ukrade?" "I ako ucini blud i ukrade" - odgovori 80fiji Poslanik.

U Muslimovom Sahihu se prenosi od Osmana ibn Affana da

je rekao: "Rekao je Bofiji Poslanik, a.s.: "Ko umre znajuei da ne:113 drugog boga sem Allaha uti te u Dzennet". Takode se navodi da je Botiji Poslanik dao Ebu Hurejri svoju obueu (kao dokaz) i rekao mu: "Idi s ovom obucorn, pa koga god sretnes iza ovoga zida da svjedoci da nema drugog boga sem Allaha i pot puno je uvjeren u to, obraduj ga Dzennetom",

U Sunenu Ebu Davuda od Mu'aza bin Dzebela se prenosi da je rekao: "Cuo sam Bozijeg Poslanika, a.s. da kate: "Cije zadnje rijeci budu LA llAHE ILIFLlAH uei Ce u Dzennet", a u Sahihirna, Muslimovom i Buharijinom se prenosi hadis od Harisa bin Vehba u kojern kaze: "Cuo sam Vjerovjesnika, a.s. kako pita: "Hocete li da vam ukazern na dzennetlije"! Svaki bijednik i obespravljeni koji nakon ucinjene mu nepravde Allahom se zakune iOn mu njegovu zelju ispuni. A hocete Ii da Yam ukazern na dzehennernlije?' Svaki grubijan, oholi koji se sepuri".

) Prenosi Ahmed u svom Musnedu od AbdulJaha bin Amra

biJ1 Asa, a on od Vieroviesnika, a.s, da je rekao: "Dzehennernlija, to je svaki grubijan, oholi, koji mnogo imetka sakupi, a drugom ga ne daje, a dzennetlije su oni ponizeni, siromasni na ovom svijetu",

U Sunenu Ibn Mew1.e od ibn Abbasa se prenosl da je rekao:

"Rekao je Poslanik alejhi-s-selarn jednom prilikom: "Dzennetliie su

26

oni koji napune uti dobrom shJlajufi ga od Ijudi, a dzehennemli]e su oni koji napune uti zlorn slu§ajuti ga od ljudi".

U Muslimovom Sahihu se navodi hadis od Ijade el-Medzasija da je Poslanik jednog dana rekao na hutbi: "Gospodar moj mi je naredio da vas poucim onome !to ne znate, a tome me je On poucavao do ovog dana - Sve ono Ito Sam poklonio svom robu, dozvoljeno je. Stvorio sam sve Svoje robove u istinitoj vjeri, pa su im §ejtani dom i udaljili ih od njihove vjere, a onda sam im zabranio neke ranije dozvoljene stvari i naredio sam im da Mi ne pripisuju one sto nema moei - Allah, d!.l je tada pogledao ka stanovnicima zemlje i Njegova mrznja se prosula na sve osim na sljedbenike Knjigee Tada je On rekao: "Poslao sam te da te iskusam ida oni tobom iskusani budu i objavio sam ti knjigu koju voda ne brise. Ti tel je uciti i u budnom stanju i u snu, uvijek". Allah, di.t mi je naredio da sazezem Kurejlije. "Boze, a ako mi oni rasmrskaju glavu, nadvladaju me?" Tjerajte ih kao sto oni vas tjeraju, bori se protiv njih, potpornoci eemo teo Dijeli pa ce ti biti udijeljeno, polalji vojsku, poslacemo uz nju jo! pet slicnih, bori se sa onima koji su ti poslusni protiv onih koji su ti neposlusni". Poslanik je zatim rekao: "Tri su vrste dzennetlija; vladar koji je pravedan prema podanicima, (koji) dijeli sadaku i na pravomje putu; milostiva osoba kojaje blaga prerna svoj rodbini i prema svim muslimanima uopce; castan covjek koji takvim nastoji i ostati, uprkos brojnoj porodici.

Petorica su stanovnici dzehennema; slabic koji nema pameti koja bi ga vodila ka dobru, to su oni medu varna koji lutaju bez felje za potomstvorn i irnetkom; pronevjeritelj, kome kada se otkrije i neznatna i zanemariva Zelja on je pronevjeri, osoba koja nece ni osvanuti ni omrknuti, a da ti ne nanese ftetu bilo u porodici ill imetku". Muhammed, a.s. je spornenuo !krtice i lose odgojene, a nakon toga dodao: "Allah, dz.!. je objavio da buderno ponizni sve dok se i posljednji od nas ne bude prestao uzdizati i uznositi nad drugima",

8ta pnbli:iava Dzennetu?

UzviSeni i Slavljeni Allah, dz.~. je objasnio put ka Dzennetu i oslikao ga Svojim robovima. Zbog toga su velike njibove zelje da slijede taj put i idu njime. 0 tome nam Allah, dz.!. govori u slijedecern ajetu:"O vjernici, hocete li da yam ukazern na trgovinu, ona ce vas spasiti patnje nesnosne: u Allaha i Poslanika Njegova \jerujte i zivctima i imecima svojim na Allahovom putu se borite - to Yam je

27

da znate bolje. On ce vam grijehe vale oprostiti i u dzennetske baste vas kroz koje ce rijeke teci uvesti i u divne dvorove u edenskim vrtovirna; to ce biti uspjeh veliki, a date Yam i drugu blagodat koju jedva cekate, Allahovu pomoc i skoru pobjedu! lato obraduj radosnom vije~u vjemike". (Es-Saff 10-13)

Mu'min koji zeli da se priblit.i Dzennetu treba da slijedi ja-

sni Allahov put, da ide njirne, da radi sve Ito je dobro pa rnakar bilo i neznatno te da se kloni svakog pa i najmanjeg zla. Sa Allahovom pornocu izlozicerno neka stanja imana da bi ih vjemici usvojili ne bi li na taj n3'~in dostigli Dzennet, odnosno da bi uspostavili "trgovinu" sa Allahom, d1.l koja nas vodi ka Dzennetu.

Pokajanje ( tevba)

Allah, dz.s, kate: "A oni koji se ne kaju sami sebi nepravdu tine". (EI-Hudiurat 11)

Ptsac: djela "Medaridzu-s-Salihin" kaze: "Pokajane je prvi, srcdnji i posljednji stepen roba koji se usavrlava. On se ne rastaje s njim i s njim je sve do smrti, a ako prede u drugi stepen prelazi zajedno sa pokajanjem, druzi se sa njim i s njime umire. Pokajanje je pocetak i kraj zivota roba. Neophodno mu je potrebna na zavrset-

ku zivota kao i na pocetku, Rekao je Uzviseni Allah, dt.!.: "I svi se Allahu pokajte, 0 \jemici, da biste postigli ono fto f.elite". (En-Nur3l)

Ovim ajetom objavljenim u Medini Allah, dt.1 se obraca vjernicima, najboljim Svojim stvorenjima trazeci od njih da Mu se pokaju nakon sto uzvjeruju i strpljivi postanu, te nakon sto hidzru i dzihad ucine, a zatim vezuje spas i pokajanje uzrocno-posliedicnom vezorn. U ajetu je navedena cestica "le'alle" koja simbolizira nad u navjestavajuci da ako se pokajete uz nad u za spas, pa sarno se oni koji se kaju nadaju spasu, neka nas Allah od njih ueini!

U ajetu: "A oni koji se ne kaju sami sebi naprevdu cine" (El-Hudzurat 11) svi robovi su podijeljeni na:

a) oni koj i se kaj u,

b) oni koji sami sebi nepravdu cine, dok trece grupe uopce nerna. Pojam "zalirn" se odnosi na onoga koji se ne kaje. On nije nasilnik sto nije spoznao Allaha i Njegovu istin u nego zbog mana svoje duse i losih djela. U Sahihu se prenosi od Poslanika da je rekao: "Ljudi, cinite tevbu (pokajanje) Allahu, d1.!. tako rni Allaha ja Mu dnevno cinim tebvu vi~ od sedamdcset puta".

28

Uobicavao bi Muhammed, a.s. prije nego ustane izmedu svojih ashaba, kada bi se negdje nasli, da kaze sto puta: "Gospodaru, oprosti mi i primi moje pokajanje. Ti siOnaj koji pokajanja prima i oprasta".

Ni jedan namaz nije klanjao nakon ftc mu je objavljena sura En-Nasr, a da u njemu nije rekao: "Slaw Tebi Boze moj, Gospodaru nas, shaljen neka si; Boze rnoj, oprosti mi".

Vjerodostojna je predaja od njega da je rekao: "Ni jednog od vas nece spasiti njegova djela", "Zar ni tebe, BoZji Poslanice?" - zacudise se ashabi. "Ni mene, sern ako mi se Allah ne smiluje i obaspe me Svojom dobrotom".

Posto je tevba povratak roba Allahu, dz.t i napustanje puta onih na koje se Allah rasrdio i onih koji su zalutali, stoga se tevba postize sarno uputom od Allaha, d!.t a uputa se ostvaruje Allahovorn paznjorn i uvierenjern u Njegovo jedinstvo. To je najbolje prikazano i potpuno obuhvaceno u El-Fatihi, pa ko joj da njena prava u pogledu znanja, svjedocenja, stanja, spoznaje, uvidjece da ju je ispravno uciti tvrdeci da mu ibadet cini sarno s ucinjenorn potpunom tevborn. Potpuna uputa na pravi put je narnoguca bez poznavanja grijeha i ustezanja od njih, jer neznanje negira spoznaju upute, a s druge strane zabluda negira covjekovu odluku i volju. Stoga je tevba ispravna tek kada se spozna i prizna grijeh, te pocne traziti spas od lO§eg kraja,

Pisac djela "Menazil" istice da se u grijehu treba gledati na

troje:

- i~cezavanje bezgrijesnosti kada se pocini,

- trenutacna radost kada se on pocini i

- ielja za ponovnim cinjenjern grijeha premda je potpuno

uvieren da ga Allah, di.s. vidi.

Kazu uceni: "Sustina tevbe je povratak Allahu, di.~. i nije ispravan i potpun povratak bez spoznaje Gospodara, Njegovih imena i atributa i uocavanja tragova te spoznaje u nama samima i u prirodi pa rnakar nam ona izmicala ill bila rob u rukarna neprijatelja, a ona se nasla u kandzama neprijatelja sarno zbog nepoznavanja Gospodara i cinjenice da Njemu pripada. Nuzno je da se sazna kako se ostalo neznanim i od kada to datira i kada je i kako spoznaja postala zarobljenikom. Zna se da je tevba cin izveden s velikim naporom i u potpuno budnom stanju da bi se spasilo od neprijatelja i pnbjeglo Allahu, di.s. svom Milostivom, Samilosnom Gospodaru, te da je ona povratak sputa propasti kojegje neprijatelj prihvatio, spoznaja udaljenosti od svoga Gospodara te napor i trud koji su nuzni u zelji da se vrati na Allahov pravi put".

29

Skrivena znafenja tevbe

Autor djela "Menazilu-s-Sairin" kaze:

"Tri su skrivena znacenja tevbe:

- razlikovanje tevbe od dostojanstva,

- zabora vljanje grijeha i

- tevba na tevbu.

Objasnjavajuci gornje rijeci Ibn el-Kajjim kate: "Razlikovanje tevbe od dostojanstva u srnislu da se tavbom 1.e~ ~stifi b?gobojaznost, tj. osjetiti bojazan i strah od Allaha, d!J. 1 ulJa za dJelovanje po Njegovim zapovijedirna, a klonjenje od onoga !to je zabranio, Takav ce biti poslusan Allahu pod Njegovirn nurom, nadajuci se nagradi od Njega, a ostavice grijesenje bojeei se kazne ne teleti tevbom cast pokornosti, jer i tevba i pokornost posjeduju vidljiw cast, dostojanstvo, ali i unutamju, pa ne treba da cilj njegove tevbe bude postizanje casti, cak i ako zna da ce je njome postiei. Ko se pokaje zbog casti, njegova tevba je neispravna.

U nekim predajama se prenosi da je Allah, dtJ. ostavio u vasijjet jednom Svome poslaniku: "Reci tom i tom poboznjaku da je svojim asketizmom ubrzao ostvarenje rahatluka, a stalnim druzenjern sa Mnom je postigao dostojanstvo. Ali !ta je uradio lifno zbog Mene?" Poboznjak rece: "Gospodaru, a Ita bih ja to trebao raditi u Tvoje ime mimo ovoga?" Allah mu je odgovorio: "Jesi li se ikad sprijateljio s nekirn zbog Mene? Da Ii si ikoga prihvatio kao neprijatelja zbog Mene", tj, rahatluk i dostojanstvo su tvoja sreca i njih si postigao ibadetom i asketskirn nvotom, ali gdje je djelo radi Mene, gdje je prijateljstvo i neprijateljstvo radi Mene? Razlikovanje izmedu prava tvoga i tvoga Gospodara jeste i teoretska i prakticna stvar. Mnoge iskrene Allahove robove zaokupilo je ovo pitanje, a shvatili su ga sarno pronicljivi medu njima koji su rijetki medu iskrenim robovima, kao sto su ovi rijetki rnedu Ijudima. - Zaboravljanje grijeha je problem koji treba podrobno izuciti. 0 njemu se razilaze prvaci Ummeta. Neki od njih smatraju da je nezaokupljenost spominjanjem grijeha i ustezanje od toga oprost, a ~rovest~ s~obodno vrijerne s Uzvisentm Allahom je prece onorn koJl se kaje 1 puno mu je korisnije. Zbog toga je receno: "Sjecanje na muke u casovtma odmora je rnuka", Neki smatraju da je prece da se .~c ~boravlj~~u grijesi vee treba da stalno stvaraju pcirna umor koji ce ih na grijehe podsjetati pa ce mu to dati skrusenost i poniznost, a to mu je korisnije nego da zalud tract vrijeme. Pripovijeda

30

se da je zbog ovoga Davud, a.s. uertao grijeh na svojoj bei, gledao bi u njega i plakao.

Neki su rekli: "Kad skrenes sputa, vrati se svorne grijehu i naci tel put, Ito znaci da kad se vratis grijehu ti si ponizen, slornljen i dolazis pred Allaha, dt.§. ovo je put obozavanja",

Ispravno i podrobno izlaganje ovog pitanja je da se kate kada je rob u stanju cistote bez trunke cudenia i zaboravljanja, bez otimanja sebe iz zbilje svoga sirornastva i slabosti. Sjecanje na grijeh mu pak koristi, a ako bude sarno promatrao svoje stanje u grijehu Allahova milost je na njemu i upotpunjavace mu te nedostatke i vezanost za grijeh, a time te postojati pomalo neovisniji od svakog grijesenja te te mu to srce uvoditi u Ijubav i srecu prema Allahu, dareZljivost u Njegovo ime kao i cemju za susret s Njim. To pojacava osvjedocenje u Allahovu milost i oprost, a sjaj Allahovih lijepih imena i svojstava te se pojaviti u njegovom sreu, grijesi ce se zaboraviti i udaliice se od njih.

Ovakvo drZanje je robu bolje i korisnije stoga jer ako ponovo pominje grijeh gubi dosta od ovoga i spusta se iz najviseg u najniZi stepen kao i iz najviseg stanja u najniZe, izmedu kojih je razdaljina veta od razdaljine izmedu neba i zemlje. U svemu ovome upliv §ejtana je veliki, On teli da ga pomjeri s njegovog stupnja, da mu srce prebaci u zaborav, da zapostavi spoznaju ljubavi i cemje prema Allahu, dz.l to ga opet vodi u grije§enje i u njegove okove. Prvo oznacava da je rob svjestan grijeha kao Allahove milosti nad onom koga ta milost obuhvata, a to je onaj koji vjeruje Allaha i odupire se pozivu na lose skrivaiuci time potajenu oholost u kojoj covjek ne osjeca razlike.

Pokajanje od pokajanja

Ovo spada u pojrnove kojima se teli napraviti razlika izrnedu istine i zablude. Zelja je ovdje sarno da se kate istina bez davanja prednosti jednog nad drugim.

Tevba spada medu najveca dobra djela, a tevba od dobrih djela spada u najveca ruzna djela i grijeh je, cak neki smatraju da je takva tevba (pokajanje) kufr (nevjerovanje), ako se posmatra sa vanjske tacke gledista, Nerna razlike izmedu pokajanja od pokajanja i pokajanja od islama i imena. Da Ii je onda dozvoljeno reci da tevba spada u vjerovanje?

31

Medutim, ciIj je cia Be kale da Ie 'eovjekJJObJe lM,I toga cia shvati mogufnost kajanja koje dolazi kao AIIaho.~ Njegota voija. Ako to sebi uskrati neee mati podia dobro~yo, I cia je vidi i onjedoei se i koristi jet ali bude nemaran pre~. ~Io.,rn dobrotinstw, po ovom milljenju, oprostiee mu Ie illj 1lfiInar.1 Me· 4utim,ovo gledilte i nemarnost nije pravi smisao tevbe."rdtlje di.o nje, a niti uslov 1..1 njenu valjanost, nego je grijeh u tome 10 rob

odlde einjenje teYbe. , , ' ,

Kada se on kaje !bog grijeha na njemu ne 08je nItI 0Iim

da se pokaje i zbog zakalnjelog pokajanja, a od ovop ~ p IplIlaI samo potpuno pokajanje za grelke i koje je lYjemo uelftlo I',. Ib

. se i za one koje je utinio, a ne sjefa ih se (ne • ~ J •• Odr" kojih se ne sjeea mnogo yea od onih kojih se ljeea.NjIlO'O ,~. nje mu neee koristiti,' ako je u mogufnosti d. lima jer je ~n ,_ tom slueaju neposlulln, ostavljajuei znanje i rad, a nepoll~~, Je U nojoj biti najjaei grijeh. U Sahihu Ibn Ihbbana Ie navocU dI Je JIo. fiji Poslanik rekao: ''Vileboltvo ovog ummel. je alai_loci ... hata mrava". Zatimje Ebu Bela upitao: "Kako cia p.~ mo, Botiji Poslaniee?" "Da kalel: - Bole, utieem Ti Ie oct .. nog Ti pripisivanja druga, a oprosti mi ono za Ito ne znam" - Od· 10vori Poslanik. To je trafenje oprosta za ono Ito AUah ZDI Do'1d- •

jeb, a rob ne mae "

..

'"

.

Da Hje Vlljano pokajanje zajedlD grijeh ako. a~IIIf;!,wte. OlD"

Ibn el-Kajjim kale: ''Pokajanje nije ispravno, ako • iItIpt. jeb plnavlja, a plkajanje za grijeh einea drugi nevezan za qjep I koji nije iste vrste je valjano. To je kao lead Ie neko pokaje Dos kamate, a ne pokaje se zbog kOnzumiranja- aJkoholnih'pi~. Hi.,. YO plkajanje zbog kamate je ispra~o. Ako Ie pat eo1jek polcaje ' zbog jedne vrste kamate, a drugu nastavlja einiti, ili • pokaje zbos upotrebe droge, a ustraje na konzumiranju alkohola ill obmuto •• gova tewa neee biti ispravna. On je kao onaj kojl ueinl blud • !enom i pokaje se, ali nastavlja da ga eini sa drugim lenIJDI i II to se ne kaje, ill se pokaje za kc:»nzumiranje alkohola, a nata.'. konzumiranjem ostalih pifa koja opijaju. <no u bitlnijl PO~lIlje o~ grij~.ha, j~r ~kajanje podrazumijeva kajanje ocl ~ _ I ftaf~ P1.Jele~Ja jedne vrste grijeha. Za ruJiku od 4~,'nepok~ stl on odlazi u drugu nepokornost iste vrste zato Itoje njeoo .. _.

32

divanje lakse, ill je to stoga §to su uzroci tog grijeha u njemu stalno prisutni, a nepokornost znaci otkrivanje tih uzroka, ill je to zbog nadvladavanja ielje njegovog drustva u kome se krece nad njegovorn i oni ne traze da on ucini tevbu od tih grijeha. On medu njima uziva naklonost i cast zbog tog grijeha pa ne uli da tevbom pokvari cast koju on uziva, kao sto je rekao Ebu Nuvas el-Atahi koreci ga za njegovu ogreznost u grijesenju:

"Zar ne vidis, 0 Atahi da ostavljajuc' ovu slast radi tebe u narodu gubirn ugled, drustvo, cast".

Primjer ovoga je kada se neko pokaje za ubistvo covjeka, kradu imetka nevinih i koristenje imetka sirotih, a ne pokaje se za pijenja alkoholnih pica i blud. Pokajanje Ce rnu biti ispravno za ono za sto se pokajao i za to neee biti kaznjen, ali ce biti kaznjen za one u cemu je ustrajan, a Allah najbolje zna!

Nada

Allah, dz.~. je rekao: "Oni kojima se oni mole sami traze nacina kako ce se ~to vise Gospodaru svome pribliziti i nadaju se milosti Njegovoj i plase se kazne Njegove, a kazne Gospodara tvoga svako treba da se cuva", (El .. Isra' , 57)

Nacin kako ce Mu se ~to vi~e pribliziti je: Trazenje blizine putem robovanja i ljubavi, U Muslimovom Sahihu se prenosi od Dzabira da je rekao: "Prije smrti na tri dana cuo sam Poslanika kako govori: "Niko od vas nece umrijeti, a da nece irnati najljepse mi§ljenje 0 svome Gospodaru: Ja sam u svoga roba uvijek u najljepSim mislima, pa neka rnisli 0 Meni kako hoce".

Nada je one ~to ogranicava srca na ono fto se voli, na Allaha i buduci svijet, te da putovanje ucini ugodnim. Neki kazu: Ona je obimno veselje i vrijednost od Uzvisenog Gospodara te zadovoljstvo u uzdizanju Njegove plemenitosti, slavljen i hvaljen neka je On.

A neki opet kazu: Ona je potpuno povjerenje u Uzvisenog Gospodara.

Razlika izmedu nade i zelje

Razlika izrnedu nade i zelje je ta sto uz ielju ide lijenost i ne podstice svoga nosioca na marljivost i trud dok nada ide uz ogromni trud i lijepo uzdanja u Allaha, dz.~.

33

Prvo: Kao kad neko zef da bude njegova zemlja, da na njoj sije

i sa nje ubire plodove. ....

Drugo: Stanje u kome to\jek zeli obra4ivatl zemliu, a zatim mu se

vracaju plodovi njegova truda.

Shodno ovorne slazu se svi gnostiei da nada vrijedi jedino uz rad.

Kermani jerekao: "Znak ispravnosti nade je lijepa poker-

"

nost ..

Postoje tri vrste nade, dvije su pohvalne, a jedna pokudena,

Prve dvije: Nada tovjeka koji je pokoran Allahu, dtJ. po Njegovoj uputi. On se nada nagradi od Allaha. Zatim osoba koja pocini grijeh, pokaje se i nada se oprostu Uzvi§enog Allaha, Njego-

vorn dobru i plemenitosti.

Treea: Covjek koji konstantno grijeti, a !eli Allahovu mi-

lost ne radeci nista. To je pokudeno, a 1elja i nada su lame.

Putnik ka Allahu, dt.!. gleda na dvije stvari:

- gleda sebe, svoje nedostatke i posljedice ovoga rada. Tada mu se otvaraju vrata straha od Allahove kazne i vrata nade ka ~rini Allahove blagodati, Njegove plernenitosti i dobrocinstva. lato se nada de finise kao pogled u !irinu Allahove rnilosti.

Ebu Ali er-Ruzbari kate: "Strah i nada su kao dva pti~ija krila. Kada se iuavnaju, ravna je i ptica i normalno leti, a kada nedostaje jedno osjeti se njegova manjkavost, a kada nestanu oba ptica je blizu srnrti".

Ahmed bin Asim je upitan: "Sta je dokaz postojanja nade kod covjeka?", A on odgovori: "Kada mu se ucini dobro da izrazi zahvalnost zeleci upotpuniti blagodati koje mu je Allah dao na ovom i buducem svijetu ida upotpuni oprost na budueem".

Ucenjaci su se razisli po pitanju koja je od ovih nada potpunija: - nada dobrocinitelja u nagradu za svoje dobrocinstvo ill nada grijemika, pokajnika u oprost i milost svoga Gospodara. Jedni su dali prednost nadi dobrocinitelia zbog jacine uzroka da se ostvari nada, a drugi daju prednost nadi grijesnika zato sto je njegova nada vezana za nesvjesnost ucinjenih dobrih djela, ali takode i za svjesnost pocinjenih grijeha.

Jahja bin Mu'az kate: "Skoro je moja nada uz trud pobijedila moj u nadu s grijesenjern jer se ona zasniva na iskrenim poslovirna. Kako da joj dam prednost i uspijern sa njom kada sam propustio ono sto rni je poznato, a u grijesenju sam se oslanjao na Tvoj oprost? Kako da mi ih ne oprostis kada si Ti olicenje darezljivosti?!" Takode kaze: "Bote rnoj, ucini da se u sreu nadarn Tvojim

34

darovima. Ocisti prljavltinu s moga jezika time sto cu Te slaviti i ucini da mi najdrazi trenutak bude susret s Tobom".

Tako mi Allaha u pravu je Ibn el-Kajjim kada kate:

"Nada je potrebna onome koji ide ka Allahu, poboznjaku, gnostiku ako ga smo trenutak odvede u propast u koju zamalo da ne upadne. Kada ucini grijeh, !eli da mu se oprosti, kad po cini sramotu zeli to ispraviti, za dobro djelo tell da bude primljeno. Svojom ustrajnoscu u izvrsavanju obaveze tell da se one u potpunosti ostvare i uvijek egzistiraju, a priblit.avanjem Allahu, dt.l i polozajem kod Njega teli sti~i do Njega". Takode je rekao: "Kada covjek vete svoje srce nadom svoga Gospodara pa mu Ovaj dadne one §to je on zelio to mu je najdrati polozaj i najomiljeniji. To je najvise Ito se moze poteljeti. Ovo je jedan od uzroka razlikovanja nade i straha kod mu'mina na ovome svijetu, pa prema jacini njegove nade i straha na ovorn biee radosni na drugom svijetu, a to je posljedica njegovih Zelja i jacine njegova straha".

Zahvalnost

Allah, dz.!. je naredio zahvalnost, a zabranio nezahvalnost.

Hvali one koji su Mu zahvalni i pripisuje taj atribut odabranim Svojim stvorenjrna. Ucinio ih je najsavr§enijim stvorenjima, onima koji su Mu zahvalni obecao je najvece nagrade, ucinio zahvalnost uzrokorn za povecavanje Svojih blagodati i cuvarom Svojih fadileta. Izviestava Allah, dt.1. da se zahvalnim koriste Njegovirn znakovirna. Iz zahvalnosti je izveo jedno od Svojih lijepih imena "E~Sekur", Onaj kome sva hvala pripada. On dostize onoga koji hvali i onoga kojeg hvale. Za zahvalnost uZVIaCa zahvalnoscu. On je Uzviseni Gospodar nad Svojim robovima, a malo robova Mu je zahvalno. Uzviseni Allah kaze: "I budete Allahu zahvalni, ta vi se sarno Njemu klanjate". (El-Bekare, 172). Takode kate:

"Zahvaljujte Mi, i na bIagodatima Mojim nemojte nablagodatni biti". (El-Bekara, 152)

Navodi se u obje vjerodostojne zbirke da je BoZiji Poslanik stajao dok mu noge ne bi natekle, pa je upitan: "Radis to, a Allah ti oprostio i prosle i buduce grijehe". On odgovori: "Zar da ne budem zahvalan rob Allahu, dz.l.. Rekao je BoZiji Poslanik, savs Ma'auzu:

"Tako mi Allaha Mu'aze, ja te volim, ne zaboravi da kazes

35

u svakom namazu: - Bote, pomozi mi da Te spominjem, da Ti zahvaljujem ida Ti obadet cinim".

U Musnedu lmami Ahrneda i u Tirmizijinom Dzami'u navodi se hadis od Ibn Abbasa, r.a, da je Botiji Poslanik, a.s, molio Gospodara ovim rijecima: "Boze, pomozi mi, a ne odmazi mi. Pomozi mi u dobru, a ne u zlu. Kazni me ukoliko Te prevarim. Uputi me i olaksa] mi uputu, pomozi mi da pobijedim moje tla~itelje. Bote, ucini me pokornim Tebi, zahvalnim, da Te spominjem cesto, da Te se bojirn, da Ti budem pokoran, da Te cesto prizivam. U~ini me milostivim prema nevoljnicima. Bote, primi moje pokajanje, otisti me od grijeha, primi moju dovu, uevrsti moje ubjedenje, ojafaj moj govor i otkloni mi muku iz grudi".

Sldtina zahva1nosti

Semantika rije~i "zahvalnost" u arapskom jeziku je sljedefa: to je jasna pojava tragova hrane na tijelu zivotinja, pa se kaze: udebljala se tivotinja (upotrebliavajuci glagol) "sekere", sa sinonimom glagola "seminet", "tesrnunu" - "semene", Ito znafi udebIjati se, ugojiti se, a ovaj glagol se upotrebljava kada se na kravi uoce tragovi stocne mane i tivotinja se deblja, tj. "zahvalna je" kada irna vik hrane za [elo i pice,

U Muslimovom Sahihu stoji: "Zivotinje "zahvaljuju" onom ko ih hrani ill ugoje se od mnogo hrane koju jedu.

Takode je zahvalnost prisutna kod Allahovih robova koja se izrazava jezikorn Njegova rob a na nacin zahvalnosti Njemu i Njegova priznavanja; srcem - svjedo~enjem i Ijubavlju, a organirna poslu!no~u i pokornoscu.

Zahvalnost je sazdana od pet ternelja:

1. Pokornost zahvalnog hvaljenom,

2. ljubav prema hvaljenom,

3. spoznavanje Njegovih blagodati,

4. zahvalnost Njemu na blagodatima i

5. da te blagodati ne upotrebljava u onome Ito je pokudeno.

Ovih pet temelja su osnova zahvalnosti i na njima se ona zasniva, pa ako nedostaje jedan od njih nedostaje jedan ternelj zahvalnosti.

Svi oni koji govore 0 zahvalnosti i definiraju je njihov se govor vraca na ovo i krece se U ovim granicama.

36

Neko kaze: Zahvalnost je spoznavanje blagodati Dobrocinitelja putem skrusenosti, dok drugi kazu: To je srcano prihvatanje Ijubavi prema Darovatelju tih blagodati, tjelesno iskazivanje pokornosti Njemu, micanjem jezika spominjati Ga i zahvaljivati Mu see

Po nekima je opet zahvalnost da spoznas da su ti blagodati darovane od Drugog.

A evo jo! nekoliko miIljenja 0 tome:

- Zahvalnost je spomaja nemogucnosti da se potpuno iskaze zahvalnost.

- Zahvalnost je veza izmedu blagodati i njenog korisnika sa

izuzetnom pokornoscu.

- Zahvalnost je i da uvidis da nisi dostojan tih blagodati.

- Zahvalnost je ispraznjavanje pokornosti.

- Zahvalnost je uvidanje Darovatelja, a ne darova.

Razlika izmedu pojrnova "sukr" i "hamd"

Mnogi su govorili 0 razlici izrnedu pojmova "harnd" i "sukr", Koje Ii je od tih mi~jenja ispravnije, tacnije? Govorili su i 0 hadisu: "Hamd je vrhunac sukra, ko ne cini hamd Allaha, dz.l taj Mu ni sukr ne cinr",

Sukr je opeenitiji pojam s obzirom na svoje vrste i razloge, a uZi pojam u smislu onoga na fto se odnosi, a za pojam harnda van suprotno.

Znacenje ovoga je da se sukr ispoljava srcern; pokornoscu i poniznoscu; jezikorn zahvalorn i spoznajom, a organima pokornoseu i ovisnoscu, Sukr se odnosi na blagodati uopce, a ne na licne osobine covjeka.

Ne moze se reci: Sukr cinimo Allahu sto nam je podario zivot, sluh, vid, znanje. Na to treba da se cini hamd, kao i na Allahovo dobrocinstvo i Njegovu pravednost, dok se sukr cini sarno za dobrocinstvo i blagodati.

Na sve ono na sto se odnosi sukr odnosi se i harnd, a suprotno tome ne moze, a gdje god se upotrijebi hamd tu se upotrebljava i sukr i ne rnoze suprotno, Sukr se ispoljava organirna, a hamd srcem i jezikom.

37

Stepeni zahvalnosti

Prvi stepen - zahvala Voljenom

Autor djela "Menazilu-s-sairin" istice da ovu zahvalu izricu muslimani, jevreji, krseani, vatropoklonici, a to je iz obilja milosti Uzvisenog Tvorca, te fto Mu vise zahvaJjuju, On im povecava Svoje blagodati i za zahvalnost ih nagraduje. Komentarisuci i objasnjavajuci ovo Ibn el-Kajjirn kate: "Kad spoznas pravu sustinu zahvalno· sti i da je dio te sustine trazenje pornoci s blagodatima koje nam On daje da bismo Mu mogli pokorni biti i da On zadovoljan nama bude uo~ife! odlikovanost samopripadnika islarna ovirn stupnjem, i da sustinu ove zahvalnosti Voljenorn izrazavaju samo rnuslimani, dok drugi sarno neke njene segmente kao sto je spoznavanje tih blagodati, te hvala Darovatelja. Sva stvorenja su obasuta Allahovim blagodatima i svako ko priznaje Allaha za Gospodara i prizna da sarno On stvara i cini dobro, taj vezuje sve blagodati za Njega, rnedutim, prava sustina zahvalnosti jeste trazenje pornoci zahvalnoseu da hi se postiglo Njegovo zadovoljstvo.

Pisala je Ai!a, r.a. Muaviji, r.a.: "Najrnanje fto darovani mote uciniti jeste da blagodati ne upotrijebi kao sredstvo grije~nja prema Darovatelju".

Jasna je namjera Sejha (pisca djela "Menazilu-s-sairin") da

se izrazi stay da je zahvalnost visestruka:

- priznavanje blagodati Allaha, dt.l

- zahvalnost Njemu na tome, i

- ~injenje dobrocinstva Njegovirn stvorenjima tim blagoda-

tima.

Shodno ovome obaveza je svih da cuvaju ove blagodati i da ih nastoje uvecati, Ovo je sarno dio te visestruke zahvalnosti. Njeni plodovi (;e se na ovom svijetu izraziti u ubrzavanj u nagrade, a na drugom svijetu u olaksavanju kazne, jer su u Dzehennemu razlicite vrste kazni,

Drugi stepen - zahvalnost na neugodnostima

Zahvalnost na neugodnostima jeste teza nego zahvalnost V~ljenom i zato se nalazi jedan stepen iznad nje. Ta vrsta zahvalnosti je ostvarljiva sarno kod dvije osobe:

38

- Osoba koja ne razlikuje stanja. Jednaka je kod njega neugodnost sa ugodnoseu, pa se zahvalnost o~ituje zadovoljstvom sa onim fto mu je dato. To je stepen "rid a".

- Druga osoba je ona koja razlikuje stanja i ne voli naugodnosti, pa nije zadovoljna da se nade u njima. Kada mu se desi neka neugodnost, zahvali se Allahu na tome i njegova zahvala bude tuga nad tim fto ga je zadesilo, i ona mu bude prekrivac za sve bolove koje osjeea, a i cuvarem odgoja, bude mu put ka sticanju znanja, jer i znanje i odgoj zahtijevaju da se zahvaljuje Allahu, dz.!. i u dobru i u zlu.

On slijedi ovom zahvalnoscu put znanja, jer je r n zahvalan Allahu, zahvaljuje Mu jer je zahva1an Njegovom odredborn, kao §to je stanje koje je ranije bilo, a ono je vise od ovoga. Osoba koja ovako zahvaljuje bite prva koja ce biti pozvana u Dzennet, jer je ona prihvatila neugodnosti sa zahvalnoscu, a vecina ljudi ih prihvata sa nestrpljivoseu i srdzborn, srednji ljudi ih prihvataju sa strpljivoseu, a oni posebni sa zadovoljstvom, a ova osoba sa necim veeim od svega toga. Nairne, ona ih prihvata sa zahvalnoscu pa te prije njih uti u Dzennet i bite prva pozvana da u njega ude. Prvi pripadnici ovog stepena se dijele na dvije vrste:

- "sabikun" (prethodnici u dobru)

- "rnukarrebun" (Bogu bliski), shodno njihovoj podjeli na:

- one kod kojih su stanja ista bila neugodna ill lijepa. Ne

daju prednost jednim nad drugim, cak ftaviSe ne daju prednost onome cime su oni zadovoljni nad onim cime je Allah zadovoljan, - one koji daju prednost lijepirn stanjima, ali kada im se desi i nesto neugodno prihvate to sa zahvalnoseu Allahu, dz.!.

Treci stepen

Autor "Menazilu-s-sairin" kate da u treci stepen spada 080- ba koja je opsjednuta sarno Darovateljern, pa ako je ta opsjednutost ibadet, one blagodati koje dobiva srnatra velikirn a ako je Ijubav postaje joj laka svaka teskoca, a ako je osamIjivanje onda ne prirnjetuje ni teskoce ni blagodati.

Ucenjak Ibn el-Kajjirn kaze: Osoba na ovorn stepenu duboko jP uvjerena cia blagodati dolaze od Darovatelja, te se to njeno '..: "jerenje ne proteze na nekoga mimo Njega.

39

Osobe nB ovom Itepenu Ie dijele na tri arupo: r-~) - oni koji lVjedoee dB robqju AlIahu, dlJ. .

- koji l'ljedoee najwtu ijubav i ,

- koji Ivjedoee samOOu.. 4 I

Svakom oct ove tri gupe odredio je tretman pokojem je at

karakteristiCniji.

Pnagrupa

S~edotenje robownja jeste olv,jeclomtje lObi ~ Gospodara na naein istinskog obo~wnja uz lYjesnOit cia .. _

pripada sarno Njemu. . ~. '. ~ . ,ql .

Kada robovi dodu pred Gospodara ~~ I. nu kojom IU odlikovani U odnosu na druge, ~ na pra .... wnja i na njegovu bit. Takode paze na·naredbu GoapodanJ ~ 1m nelto ne naredi'pa da se nadu nemarni u izvrlaanju te ~Tu stvar dobro pomaje onaj ko je bio u drultvu vladara i Djiho1ih odJ. enika. To je priznavanje Allaha na naein obofaftllja i aqJeajI'" broeinstva zbog blizine kojom se razlikuje od drugih. :

Onaj koji je na ovom stepenu - leada mu Dje.,V GoI~u da neku blagodat u ovoj situaciji - i pored top Ita.Je,on:~~1-.Ju robovanja - treba da sebe smatra u prisustw svop Goapodl:lllllj· manjim Ito mole biti i da napuni svoje srce ljubavlju' piema NjeaL Koje lod ga dobro snade treba da ga smatra veJildm.

Drup pupa . ,1>- ·

..

. ~

Oni koji lVjedoee!stinu iz velike ljubaw p~,Djoj .-Itni U to swje njedofenje i kada ih zadesi neb telkoa I te IbInI postane im !aka. To je stoga Ito o08j koji wli 0Ijee& IlatJdJn .. ono Ito do1azi od Voljenol. Najrnallje Ito Ie naJaD na tom nlWMI s'ljedoeenja jeste da mu telkote postanu lake, akO ib De mole we prihvatiti kao slatke. 0 ovom postoje po~te priee me&a , •• koje nije potrebno pominjati. To je slieno stanju onop kop ... ju,bieem, a on se i ne miee. Kada mu se udari po~·u""oa pofne jako vitati. Kada su ga upitali 0 tome, reDo';': "aEe kojI me g1edalo u momentu udaranja spree-VIlo mi je .. ~ '"'II. tek kad sam ga izaubio, osjetio sam ,bol udarca'~. . . I. ,

Ow je stanje mogueno, a nije numo. PrircJa..j ....... ra slast onaga s ~ime se ne 1Ia!emo, naaupmt slalti OD., illrie •

m&~. -

40

Da, moe Ijubavi ojacava, sve do stupnja kad zaljubljeni poene slatkim smatrati ono fto mu drugi gorkim cine, lakim one fto mu otezavaju, prijatcljuje s onirn sto je napusteno, a napusta one s cime prijateljuje i lako mu je one sto je drugima gotovo nepodnosljivo. Intenzitet ovoga je prema intenzitetu ljubavi i prerna tome koliko ona zahvata srce zaljubljenog.

Treea grupa

Oni koji su se posvetili sarno Allahu, dz.!. i ne osje~aju ni blagodati ni poteskoce, Kale se da os\jedocenje osarnorn dovodi do gubljenja pojrnova oobliku i ovo je stanje fena'a. Onaj koji se nalazi U ovom stanju ne osje~a ni iskusenja, muke, a ni blagodati. On se s tim svojirn osvjedocenjem udaljio od svega onoga u cemu i oko cega se nalazi i dovoljno rnu je samo to osviedocenie. Sve drugo rnu je nepotrebno, pa kako onda cia osje~a muke ill ugodnosti, kao !to neld kazu u srnislu ovoga:

"Ako dar ne izlazi iz ruku samog co\jeka, tada nema ni darovatelja niti darovanog".

Ovo je stupanj sjedinjenja kod njih, dok neki zabranjuju razgovor 0 ovorne.

Sustina ovoga jeste da sjedinjenje cim da i~ceznu osjeeaji osobe s svje~u 0 svom liku, pogotovo 0 likovirna drugih, jer je duboko prozet osvjedocenjern i daleko od svega drugog i ovo je one fto se trazi,

Znas da iznad ovog stepena ima viti, odlikovaniji i vrijedniji, kada se u stanju osvjedocenja i zaokupljenosti Rabbom zaboravi na svoje Zelje i htijenja, primjecuje se, feli i izvrsava sarno one fto teli njegov Voljeni. I

Razmisli 0 primjeru dvojice robova na ovom svijetu, koji stoje na istom polozaju pred svojim gospodarom, jedan je zaokupljen posrnatranjern sarno svog gospodara i pomno prati njegove naredbe i ni na sto drugo ne obraca paznju, a drugi je zauzet rijecima i pokretima svoga gospodara, da bi na taj nacin ispunio sve ono u sto je vladar ciljao. Sjeti se price 0 nekorn vladaru kod koga se nalazio jedan djecak, kojeg je on posebno cijenio i s kojim se druzio vise nego sa ucenjacima, a sam djecak nije bio ni IjepSi ni uceniji od drugih. Vladar im je htio pokazati djecakovu superiomost nad drugima. Jednoga dana, jahali su njih svojica zajedno, a daleko od njih se vidjelo brdo na kojem je bilo snijega. Vladar je na trenutak

41

pogledao na sniieg, a o~da j~ oborio glavu .. ~e~ je odjedno~ podbio svoga konja, natjera v ~ ga u galop. SVlJet ruJe .mao ~!to Je to uradio. Nije proslo mnogo vremena, a on se vrati noseci malo

snijega u rukarna. Vladar ga upita:

- Odakle si mao da zelirn snijega?

- Znao sam zbog toga sto si pogledao prema njemu, a vla-

dari nikad ni u fta ne gladaju uzalud, odgovori mu djecak. Tada kralj rete: "Dao sam mu prednost nad drugima, zbog njegova poftovanja i privrzenosti rneni, jer svi ste vi bili neeim zaokupljeni, a on je bio zaokupljen promatranjem mog raspolozenja i mojih pokreta da bi udovoljio mojoj zelji,

Dobrocinstvo

Dobrocinstvo je sri imana, njegova dusa i savrsenstvo. To je stepen koji obuhvata sve druge, tako da su svi stepeni sadrzani u njernu, a dijeli se na tri stadija:

Dobroeinstvo u namjeri

Dobrocinstvo u namjeri se postize sa troje:

- da se osoba naucno obrazuje, da se potcini nauci onoliko koliko je potrebno da bi bila odgojena u duhu dobrocinstva, oalcena od pogresaka i sramotnih djela i da ne te1i nicernu, osim onom fto je dozvoljeno, a nauka se ostvaruje pokoravanjem §er'atskim propisima,

- da se dobrocinstvo cvrsto ustali, a ustaljenje se ogleda u izvrlavanju propisa i jacin! \jere, tako da osoba bude odlucna u onome ho radi i ne vezivati nikako dobrocinstvo sa nemocu i iscrpljenoscu, koji ga svakako sarno mogu oslabiti.

- da se cisti odmah, momentalno, tj. da se ocisti od prljavstina svih vrsta, ljaga, grijeha i sramota, sto sve ukazuje na necistocu njegove namjere, jer stanje odrazava namjeru i njen rezultat i one je takode, istovremeno i objekat i subjekat. Svako od ovo dvoje utice na one drugo, pa ci~tenje i uljepsavanje jednog, proizilazi iz cistoce i ljepote drugog.

42

Dobroeinstvo u raznim situacijama

Drugi stadij se sastoji u tome da dobrocinstvo Ijubomomo cuva! i pazis da se ne bi pro mijenilo, jer se ono mijenja poput oblaka. A ako ga ne budes cuvao, pazio na njegovu sustinu, a cuvanje se sastoji u stalnorn ispunjavanju i primjenjivanju njega, te u odbijanju svake vrste surovosti, te takode u postivanju njegovog prisustva, jer ono je gost, a gosta ako ne pocastij, on odlazi, Cuvanje se takode sastoji u sto vecem kontrolisanju dobrocinstva, strogoscu nad njim i da se ne prepusta nikorne. Cuva se takode, pokornoscu svojim propisima, poslusnoseu svojim moeima, kada su u skladu sa propisima. Cuvanje se ostvaruje, zastitom njene pronicljivosti, a ona se ogleda u tome da se takva osoba krije od Ijudi !to vile, da ne bi saznali za njegovo stanje i da ga on sam ne pokazuje osim kao dokaz ill po potrebi ill eventualno zbog odredenog interesa, jer njeno iskazivanje, osim u ovim situacijama, je visestruko !tetno. Pokazivanje svoga stanja iskrenim ljudiroa znaci glupost i slabost; a to su osobine ~jtana i nekaraktemih osoba. Iskreni u vjeri svoje stanje prilaivaju vile nego !to bogatasi kriju svoje riznice, pa calc cesto ispoljavaju suprotnost tog stanja, da bi stanje potpuno negirali.

Dobrocinstvo je da popravis svoje stanje !to vile, tj. da se osoba trudi da ustali svoja stanja, te da ih zatim popravlja i uljepsava, jer u svakorn stanju (u~ ) postoji osim istine i neistine, a njih mogu razluciti sarno pronicljivi i uceni,

Evo nekoliko inforrnacija koje ce nam pornoci da razlucirno istinu od neistine u nasim stanjima (J .?~, ):

- Stvari, saputanja i obracanja, koja pocinju i koja dolaze s desne strane u vecini slucajeva su istinite, a one stvari koje dolaze s lijeve strane u vecini slucajeva su neistinite i lame.

- Oni koji obavljaju pohvalne poslove desnorn stranom (rukorn, nogom) su pripadnici Istine i desnom rukom ce uzeti svoje knjige i nur ce im svijetliti na Sudnjem danu s desne strane. Allahov Poslanikje pohvalio one koji su pociniali s oblacenjern, obuvanjem, pranjem i sa svim ostalim lijepim stvarima desnim udovima. Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one koji su u saffovima na desnoj strani. Poslanik nas obavjestava da !ejtan i jede i pije lijevom rukom, te da je sejtanov dio u covjeku lijeva strana i zbog toga se lijevom ruko .. i.l cistimo nakon obavljenih nuzdi, te odstranjujemo sve vrste necistoca, a lijevom nogom ulazimo u nuznik.

43

_ Svaka stm nakon koje eo¥jek bi. aktlVDiji, radosniji, je melaiketska, a ne ~no ~on .~ eoYjek bl. poti~en, lijen,

trom, a d ula se osjeQ Iscrpljenom ~e IejtanJko. . . .

_ Sve ono Ito prouzrokUJe u II'CU: IpolllljU AIIaha, l.L.l,

ljubav prema Njemu, prisnOlt.~ Njim,. dulevnu.~ ako Ga spomenemo, zadowljstvo' s Njun, to je IIoI.aIIiIifmeJelketao, a

ODO Ito mu je suprotno je lejtansko. "~"

- Svaka stvar koja utiee da se eovjek pnbBIi ADaIlu, dU i Ahiretu, da osjeti blizinu Ahireta toJiko da mu II etni da se Dzennet 'lee primakao, a da se D2ehennem razgorio - to je .. var ·mela· iketskog I- Bof.anskog karaktera, a Sye Ito je IUpIOtno tome je kj·

tanskOl· '.

- 8vaka stYII' fiji je uzrok bio sa¥jet da Ie pokorI'naredbi

da se bude fist i iskren je melaiketsk8; a ako nije oneta jelljtlnska. - 8ve ono pornofu fega se osvijetli i ojaea .'" I poIhotu eep se ~lire prsa je melaiketsko, a ako nije tako~ onda Je to~!ej· tansko. '

- 8ve ono Ito te spaja sa Allahom, dl.L je ad AIIaha, ! Ive ono Ito te razdvaja i udaljava od Njega je od lejta~.

- Bo!anska stvar se dogada sarno u bUzini i pobmoIIt' AlIahu, dl.L i iljen uuok mof.e biti sarno bUzina i pok~~ ~ je tako njen izvor naredba i njegovo djelovanje je po .JIIIIdbJ,.

ako stvar obmuto stoji onda je ona lejtanska. '".

- 8tvari Milostivog ne dolaze u kont~dikclu,' nIti·_ sndaraju, niti se razlikuju, nego Ita vile potvrduju jedDa drup, dok lejtanske stvan pobijaju j~dna drugu, a Uzvileni Allah *l1JolJe

"'" f.II ". .t /t'

~... . .: ,.

Dobro~inst\'O u vremenu

Refena je konstrukcija: "Ihsan je u swkom Vlemead'.ao znafi da nikad ne napustil osvjedo~nje, niti da ikos opteJeOuJeJ sw,jom brigom i da stalno einil hidfru ka Allahu, dl.L tj. aemoj napultat!. stanje osvjedo~enja, a to mogu podiei samo oni kojlvla. daJu I~un .prohtjeYima i koji su prevaJili I3zdaljinU izmedu a. (prohtjeva) I kalba (srea) i razdaljinu izmedu Sl'ca i AIIaha, dLL i to ~u ~stig1i sta1nim zrijenjem i htijenjem da to ueJne. T_ da svoJu b.ng~ vetel sarno za ADalia, dl.L a da je neJ'vet.et,ni za Ito dr~o, jer je t? ~r~ po ~lIjenju iskrenih. ~.j da je nald onaj koji se iskrenoltu I fist im VJerovanjem okrenuo ADahu, dl.' ubrojan u

44"

muhadzire ka Njernu, pa ne bi trebalo da izostane iz te hidzre, nego je nuzno da se uvijek nalazi u toj hidzri, sve dok se ne sjedini sa Allahorn, di.!.

"Ona traje sarno cas, zatim prolazi

a kraj putovanja hvali onaj koji putuje"

Allah, di.!. je svakoga zaduzio sa dvije hidzre, One su strogo naredenje:

- hidzra ka Allahu, neka je SlavIjen i Uzvisen, priznajuei Ga za jedinog Boga i vjerujufi cisto i ispravno, kajuci se i voleci Ga, boje6i se i nadajuci se i robujuci Mu.

- hidzra ka Njegovom Poslaniku, savs, pokoravaiuci mu se i predajuci njemu stvari na odluku, slijedeci njegove odredbe, zatim uceei propise egzoterickog i ezoterickog iz njegove svjetiljke, pa ce na taj nacin robovanje takve osobe biti vece od robovanja obicne rnase, a on vjeft vedic u trnini noci, na raskrsnici puteva. ~ije srce nije izvrsilo ove dvije hidzre, neka zbaci sa sebe nesrecu, neka se okrene ka vjeri, neka se povrati da bi se okoristio svjetlom, prije nego mu se to zabrani na Sirat-cupriji,

Skrusenost

Allah, di.t kaze: "Obraduj skrusene, ponizne", a zatim kale ko su oni: "To su oni cija srca kada se Allah spomene strah obuzme i oni koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese i oni koji namaz obavljaju i oni koji od onog sto im Mi dajemo udjeljuju".

(El-Hadidz, 34-35)

Skrusenost, jezicki oznacava nisko mjesto na zemlji. Ibn Abbas i Katade, r.a., tumaceci ovu rijec, kazu: "To su ponizni, skruseni, skromni", a Mudzahid kaze: "To su oni koji se osjecaju bezbjedno i smirenim uz Allaha, di.t i jO§ kaze da skrusenost, jezicki predstavlja mjesto smiraja na Zemlji. El-Ahfes, opet, kaze: "To su bogobojazni, ponizni".

Ibrahim en-Nehai kaze: "To su oni koji iskreno i predano narnaz obavljaju", a Keli kale: ''To su oni cija su srca blaga". Amr b. As opet misli da su to oni koji ne cine nepravdu, a kada irn se nasilje ucini, ne svete se".

45

Stepeni skruknosti

Prvi stepen:

"Zaokuplienost koja Hiti srce od divlje ulje za prolaznim i prebacivanje te ulje sa prolaznog na \je~no, te ~i~enje od svih vrsta neispravnosti ... " Prolaznost ovog svijeta i onog !to je na njemu, tj, sustezanje srea od njega i njegovih ufivanja. Teznja za njim nazvana je divljom, jer uistinu ceznja za d unjalukom i onim Ito je na njernu cine srca onih koji ceznu 1.3 njim divljim. Dusa i srce onih koji ceznu za dunjalukom su odvojeni od njihovih tijela,jer su propustili i dalje izostavljaju ono zbog cega su stvoreni i oni su usarnIjeni zbog tog zanernarivanja. Oni koji nisu zaokupljeni dunjalukorn, oni ga vide kao opasnost za sebe, jer im sprecava ono sto oni traze i vole, a nista nije gore sreu od onoga !to mu je prepreka da postigne one !to voli, Zbog toga se Ij udi najvise sva(!aj u oko imetka i kada se on od njib trazi. To im je najmrza i najgora stvar.

Dalje, poboznjak osjeca odvratnost prema onom !to vole oni koji tude 1.3 ovim svijetom, jer ga pobozni gledaju srcanim oeirna, a oni koji ceznu za njim, dunjaluckim, kao Ito je neko rekao:

"Kad se srce probudi i obuzdaju strasti, tad se gleda srcern, a ne ocirna".

Tako se ova zelja svodi na ~emju prema onom fto je sarno po sebi vjecno, a to je Allah, di.!. te prema onom fto je vjetno po svome trajanju, a to je Ahiret.

Ci~nje od svih vrsta neispravnosti, tj. izbaviti i ocistiti se od prljav!tine, iznemoglosti i nernoci, Ito je uzrok obamrlosti i tracenj u vremena uzaludno, a Allah najbolje zna .

.

Drugi stepen:

Zaokupljenost koja uzrokuje prezir prema bavljenju nedostacima, ogranicenju na sarna djela, te prezir prema naivnom uzdanju u nadu. Pod nedostacima se ovdje misli na nedostatke djela, nakon ~o se oni uvide, ill se uvide njihovi rezultati ill se zele tad a sarna djela izbjeci ill nesto slicno, a to se naziva kod njih nedostacirna ( )bjl). Osoba koja je ovim zaokupljena osjeea prezir prerna okupiranosti bilo cim drugim, te da se njegovo srce zanima nedostacima, jer je njegova zaokupljenost iznad svega. toga, a bavljenje tim stvarima i razrnisljanje 0 njima je nize od te zaokupljenosti.

46

Nepostojanje ovog zanimanja rnoze biti ill zbog toga sto nedostatke ~nije uocio, jer je glavna zaokupljenost velika prepreka za to, pa se on ne interesuje za one ~to nije uocio ill zbog toga sto je njegova zaokupiranost prernaila trazeno, a najveci stepen te okupiranosti odnosi se na te nedostatke i na njihovo odstranjivanje.

Pa kada se njegova okupiranost veze za nesto sto je vi~ od nje i tih razloga, obuhvata ih tada potpuno najveca okupiranost, pa je njen tretrnan, kao i tretman ove potpune okupiranosti. Ovo je uistinu veoma nejasno i cudno.

Preziranje spustanja na djela je tvrdnja koja zahtijeva svodenja i ogranicavanja, a to je u smislu da je njegova pot puna zaokupljenost: potreba, iznad potrebe prakticara i onih sto ibadet cine, te on prezire da se sa visine svoje uzvisene potrebe spusta sarno na djelo i ibadet, dok sree u isto vrijeme putuje ka Allahu, dz.s. i doZivljava uspon. On trazi svoga Gospodara potpuno, u punom znacenju te rijeci, kroz rad, ibadet, razgovor s Njirn, u snu, javi, kad se krece, a i kada miruje, kada je sam i kada je u drustvu i u svim ostalirn slucajevima, Njegovo sree je okarakterisano kao sree koje se okrenulo ka Allahu, di.s. i ovo je ostvarljivo sarno kod onih koji iskreno vole. Oni se ne zadovoljavaju sarno sa ispoljavanjem djela, niti se ogranicavaju sarno na trazenje, umjesto djela. Mogucno je ovo onima koji su upalili u svojim srcirna svjetla tragova imena i atributa Bozijih i u cijim su se srcima znacenja tih imena i atributa pojavila u punom sjaju, te kod onih koji su srca napunili iskrenim jekinom (uvjerenjem), A receno je da onaj koji prihvata .znanje sa izvora, da je one sigurno, dok ako ga uzme sa rnargina obuzece ga talasi sumnje, izrazi ce biti tada tendenciozni, a stavovi proturjecni,

Treci stepen:

Treci stepen je da hvala i kudenje dodu na isti nivo kod te osobe, te da neprestano sebe kritikuje i da ne zapaza nedostatke stvorenja u odnosu na svoj stepen. Zaustavljanje na hvaljenju i kudenju svijeta jeste znak odvojenosti srea, prekinutosti veze s Allahom, dz.s., te da ga ne prati Njegova ljubav i spoznaja, niti je osjetio slast i smirenost u vezanosti za Allaha, di.s.

Rijec "da sam sebe kori" znaci da onaj ko se nalazi na ovom stepenu nije zadovoljan sobom i srdit je na sebe i priZeljkuje da se otrese svoga nefsa. Nefs je jedno od poznatih osobina covjeka, njegov los odgoj, ruzna djela, bila stecena ili '.:~oc1ena i on zbog toga kori sebe.

To je jedno od d va tumacenja ajeta: " ... i kunem se dusorn koja sebe

kori ... " (El-Kijame, 2)

47

Seid b. Dzubejr i Ikrirne kazu: '10 je dusa koja kritikuje i dobra i zlo i nije strpljiva ni u blagostanju, ni u nesreei".

Katade opet rnisli da "lewwame" oznacava razvratnu dusu, sklonu poroku i grije§enju, dok Mudzahid kate: "Dub koja se kaje i govori nad onim sto je proslo da sam ucinio to i to, ill da nisam uti·

. ."

n10 to I 0 •

Hasan El-Basri tvrdi da je to ~eruju~ dusa i on kate: "Zaista

rnu'min - tako rni Allaha - kori sam sebe i preispituje se: "Sta sam rnislio s tim reci, sta sam htio s tom klevetom, Ita sam htio uraditi s tim"? 1A. razliku od grijemika koji sarno ide naprijed a ne obracunava se sam sa sobom, niti se prekorava" U stvari, to je tevba koja bri§e grijehe i pogreske. To je ta nada i to je ta zahvalnost i hvaljenje. To je dobrocinstvo (ihsan), to je najnadahnutija ljubav, put ka Milostivom. 10 tim putem je lahko, srca se smiruju i ozivljava u njima jekin (cvrsto uvjerenje) i to cini da rob osjeti slast imana.

To je robovanje Allahu, dt.~. i put \jemika ka svome Gospodaru, Oni zahvaljuju, kaju se, cine dobrocinstva, nadaju se Njegovoj milosti i boje se Njegove kazne. Oni Ga vole. To je njihov put. To je i tvoj put, 0 vjernite, ka Dzennetu, pa zar da De budes od njih. Hajde da zajedno pripremimo svako dobro da bisrno, ako Bog da, uni u Dzennet.

Gospodaru nas, priblifi nas Dzennetu, a i djelima i rijetima koje priblizavaju njemu.

48

III POGLAVLJE

o PIS I DZ E NNE T A

1) Svojstva stanovnika Dzenneta

2) Koliko je dzennetskih vrata?

3) Dzennetske odaje, zgrade i dvorci

4) Diennetske rijeke

S) Zene stanovnika Dzenneta

6) NaJbolje ito se nalazi u Dzennetu

49

S \'Ojstva stanovnika Dienneta

. Stanovnici Dzenneta fe uvijek biti srecni i stalno zadovoljni i to njihovo stanje se nece nikada promijeniti, niti prestati, Allah, di.!. ce im darovati mnogo dobra i stalno ufivanje na najljepti moguci nacin, Imace izgled i snagu mladica od trideset i tri godine, mladost im nece proci, a lica ce im biti poput mjeseca u noei ustapa, pa jo! i IjepAa i ~i§Ca. Tijela 6e im biti svijetla kao i lica, vidjece se unutrina spolja, a spoljamost iznutra. Miris ce im biti prijatniji i bolji od miska, a ugodniji od ambera. Iz njihovih tijela curiee znoj ugodniji od svakog mirisa. Lica, glave, ruke i noge ce im biti skladno gradene. Na licima ce im se odrazavati sjaj i svjetlost i bite skoro savrseni, Ta svjeZina ce im se stalno povecavati sa protokom vremena, njihove ambicije nece biti nicim urnanjene, niti ee se jezici umoriti slavljenjem i velicanjern Allaha, dz.!. Nece osjetiti tuge, niti bilo kakvu brigu. Neee imati nikakvih jada, neee im duti tesko biti, niti ee se osjeeati usamljeno, niti ce razumi biti smeteni i zbunjeni, a srca im nista neee moei prestrasiti. Kuce ce im biti tu napravljene i bice im mimo i bezbjedno to boraviste, pa blago njima, divno li je to mjesto povratka.

Allah, dz.l. kaze:

"Neka lica toga dana bice blistava, nasmijana, radosna"(Abese,

38-39).

"Neka lica toga dana bice radosna trudorn svojim zadovoljna

u Dzennetu izvanrednorne

u kome, prazne besjede nece slusati." (El-Gasije, 8-11)

"Udite u Dzennet, nikava straha za vas nece biti i ni za cim vi necete tugovati". (El-E'araf, 49)

"0 robovi Moji, za vas danas straha nece biti, niti tete i za cirri tugovati". (Ez-Zuhruf, 68)

"Oni koji su se Allaha, bojali i onoga Ho im je zabranjeno klonill, oni ce u dzennetskim bascama, pored izvora biti, udite u njih sigumi straha oslobodeni i Mi cerno zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni ce kao braca na divanirna, jedni prerna drugima sjediti, tu ih umor nece doticati, oni odatle izvedeni nikada nece biti".

(El-Hidir, 45-48)

Prenosi Ebu Hurejre da je BoZiji Poslanik, savs, rekao: "U Dzennet ce uci jedna grupa Ijudi od moga Ummeta, a bice ih sedamdeset hiljada, lica ce im biti svijetla kao mjesec u noci ustapa". Prva gru-

51

pa ce uti u Dzennet, a bice poput mjeseca u ~oti ustapa, zatim slijede oni poput najblistavije zvijezde na nebu. U nJemu neee vrtiti ni rnalu ni veliku nuzdu, nece uzalud vrijeme traeiti, neee posrtati. (' • ~jevi ce irn biti od zlata, znoj poput miska, a kadioniee te irn biti od indijskog aIojevog drveta".

Prenosi Mu'az b. Diebel, r.a. da je Allahov Poslanik, says, re-

kao: "Dzennetlije ce uci u Dzennet u liku golobradih mladica, o~iju podvucenih surmorn, a imace trideset ill trideset i tri godine". (Prenosi Tirmizi)

Diennetlije ne spavaju

Dzabir, r.a. kaze: Rekao je Allahov Poslanik, says: "San je slican smrti, a stanovnici Dzenneta ne spavaju".

(Ibn Merdevejh)

Dzabir, r.a. takode, prenosi slijedeei hadis: Upitan je Alejhisselam: "Spavaju Ii stanovnici Dzenneta", a on je odgovorio: "San je slican smrti, a stanovnici Dzenneta ne spavaju".

Dzennet se uijep§av8 stalno

Ka'b kaze: "Ne pogleda Allah, df.l. u Dzennet, a da ne ka1.e:

"Uliepsa] se za svoje stanovnike, pa ce se on stalno uljeplavati, dok ne udu u njega diennetlije".

Koliko je df.ennetskih vrata?

Dzennet ima osam vrata i svaka vrata su odredena 1.3 jednu kategoriju dtennetlija, koji Ce biti pozivani sa njih; pa ko bude od onih koji su klanj ali , bice pozvan sa vrata namaza; ko se bude borio na Allahovom, dz.l putu, biee pozvan sa vrata dzihada; ko bude dijeHo sadaku, bice pozvan sa vrata sadake; a ko bude postio, bice pozvan sa vrata Rejjana.

Allah, di.!. kate:

"A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama ce u Dzennet biti povedeni, a kada do njega dodu - a kapije njegove vet otvorene - cuvari njegovi ce im reci: "Mir varna, od grijeha ste cisti,

zato udite u nj, u njemu cete \jecno boraviti" (Ez-Zumer,73)

52

"Edenske vrtove, cije ce kapije biti za njih otvorene, u kojima

ce se odmarati i raznovrsno voce i pice traziti". (Sad, 50-51)

U Buharijinom i Muslimovorn Sahihu nalazi se hadis kojeg prenosi Zuhri, arnidza Humejda b. Abdurrahmana, a on prenosi od Ebu Hurejre, koji kaze: Rekao je Allahov Poslanik, says:

"Ko bude nesto podijelio javno ill tajno na Allahovom putu, biee pozvan na vrata Dzenneta:

o Allahov robe, ovo je dobro, pa ko bude od onih koji su namaz obavljali, bice pozvan sa vrata namaza; ko bude od boraca na 80- fijem putu, biee pozvan na vrata dzihada; ko bude dijelio sadaku, bice pozvan sa vrata sadake; a ko bude od postaca, bite pozvan sa vrata Rejjana. Ebu Bekr, r.a. upita, tada: "0 Allahov Poslanice, koja su od ovih vrata najbolja i da li ce iko biti pozvan sa svih vrata". "Hoce - rece Allahov Poslanik, says - i nadam se da ee! i ti biti rnedu njima".

U Muslirnovom Sahihu se nalazi hadis kojeg prenosi Orner b.

Hattab od Allahovog Poslanika, says da je rekao:

"Nema niko od vas da uzme abdest i da ga upotpuni, a zatim kaze: S\jedocim da nema drugog boga sem Allaha, dz.!., Jedinog, koji nema druga i svjedocim da je Muhammed, a.s, Allahov rob i Njegov Poslanik, a da rnu se ne otvore svih osam dzennetskih vrata i uci ce na koja bude zelio".

U oba Sahiha se nalazi hadis od Ebu Hazima koji prenosi Sehl b. Sa'd da je Allahov Poslanik, says rekao:

"Dzennet ima osam kapija, jedna od njih se zovu Rejjan i u njib nece uci niko osim postaca".

Utbe b. Abd Es-Sulemi kate: Cuo sam Allahovog Poslanika, says da je rekao:

"Svakog muslimana kome umre troje maloljetne djece, ta djeca ce ga uvesti na jedna od dzennetskih vrata, na koja on bude zelio". (Ibn Mazdze)

Velicina diennetskih vrata

Ebu Hurejre, r.a. kate: "Stavio sam pred Poslanika, savs canak popare i komad mesa, pa je uzeo plecku, a to mu je bila najdraze od ovee, i zagrizao je jednorn, a onda je rekao:

"Ja sam najodlikovaniji na Sudnjem danu", zatim je zagrizao drugi put i opet rekao: "Ja sam najodlikovaniji na Sudnjem danu". Kada je vidio da ga ashabi nista ne pitaju rece:

53

- "Zar netete pitati bko?"

- "Kako, AUahov PoIIaniee, upitale oni, • on reee:

- Stajate tiudi pJed Goapoduom nih njetoYl, pi ee ih telal

euti i pogIecIom te ih obuhVltiti, I zatim je 111910 hadis 0 ler. 'atu u potpunOlti, u kome Ie izmedu 0ItaI08 kate i 0\0:

"Otiaeu "pod ArIa, puti na IeCIldu nome. Goipoduu, Goapodar svih njeto¥l te me poltaYiti na pololaj III kojem nije blo niko prije mene, niti ~ biti posIije, pi eu rea: Gospodaru moj, I moj Ummet, moji sljedbenici, I On 6e rea: 0 Muhammede, udu ocl tq Ummeta, cia n~ ni raeun polapti ZI noja dje", na deana vnta, I oni ee zajedno _ ostalima "laziti i na drop Yl'lta". Tako mi Onos u eijoj je moB MuhammedoYi dull razmak izme4u kriIa dlennetaldh vrata je koliko je iDnec1u Mekke i Hid!ra, odnolllO Hidf.ra I MeJcke, I u dl1l8oj _rziji stoji: "bo Ito je iDne4u Mekke I Hidfra, odnolllO izmedu Mekke i Basra (Sirija)".

Ib~ eJ-Kajjim kafe cia je EI-Velid b. Muslim prenio ad HaUda lijedea, rijeei, Hasana el-Basrije komentariluei kur'anskj ajet:

", • . aje ee kapije II njih biti otwrene .•• ", leapije koje 6e Ie Yidjeti, a preneleno je istim putem da je Hasan el-Burl jol rebo:

"Kapije eija Ie unutralnjost vidi Spotl, a spoUalnod iznutra, rnoa ~ kapije J'UIOYII'Iti i IOwriti i razumjete, ako im Ie klle: "Otwrite Ie, zatwrite .", a Fezazi kate:

"8vaki vjemDc te u Dlennetu imati eet'VOrI vrata: - wata na koja 6e mu uJaziti meleki kao posjetioci,

- vrata na koja ee mu ulaziti hurije,

- vrata koja IU zakljuearta, a nalazc se izme4u njep i stanov-

niJca Df.eheMema i on ih otvara kada bote, gledajua ltanovnike Dfebennema i tada vile veliea b1agodati u kojima se sam naJazi,

- vrata tojl IU izmedu njega i Ku6e spa_, na koja ee izlazlti l\'Orne Gospodaru".

Sirina dlennetlkih wata

Kako je sam Dtennet stepenovan, tako IU i njesoVi Yl'lta, jedna imad drugih, vrata vileg dlenneta su iznad vrata d2enneta koji je ispod njega, pa Ito je dzennet po stepenu yea to .au Ira I njegova VII~, pa su vrata najvileg df.enneta, i najlira, t:j. Irina wata je prema iiim d!enneta.

S4

Mote izgledati da je ovo suprotno onome §to je receno da je grina dzennetskih vrata koliko je izmedu Hidzra i Mekke, jer jedna vrata su tira od drugih, Sljedbenici Muhammeda, a.s. ce imati posebna vrata na koj a ce sarno oni ulazi tie

Allahov Poslanik, says je rekao:

"Sirina vrata na koja ce moj Ummet ulaziti u Dzennet, jesu tri dana jahanja, ali ce opet biti takva stiska, da ce skoro remena skrsiti".

Od Alije b. Ebi Taliba se prenosi da je rekao:

"Dzennetska vrata su ovako jedna iznad drugih, zatim je prou-

cio:

- "I kada do njega dodu, a kapije njegove vee lirom otvorene", kada dodu pred Dzennet, tu ce naci stable iz cijeg korijenja izviru dva vrela, napice se sa jednog od njib i to pice ce ih lifiti svih neugodnosti, koje su osjecali u stomacima, a sa drugog ce se oprati, pa ce na sebi osjetiti sjaj dzennetskih blagodati, pa nikada nakon toga njihove kose nece biti razbarusene, niti ce njihova lica biti prasnjava, a zatim je opet proucio:

"Od grijeha ste cisti, zato udite u nj, u njemu cete vjecno boraviti" (Ez-Zumer, 73)

Pa ce covjek uei, znajuci svoje mjesto u Dzennetu i sresee ga djecaci, jako obradovani !to ga vide, kao sto se raduje poradica dolasku prijatelja, koji stize iz daleka pa ce oni otiei hurij ama i reci imsta su sve vidjeli, a one ce ga upitati: "Jesi Ii ga vidio?" On ce onda ustati i uci u svoju kucu, nasloniee se na svojoj postelji, pa ce pogledati u temelje kuce, pa ee vidjeti da su od bisera, zatim ce vidjeti plavo, crveno i zuto drago kamenje, a onda ce dici glavu ka nebu i da sve to nije za njega stvoreno, od muke bi obnevidio, a onda ce reci:

"Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio, mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio". (EI-E'araf, 43)

Dzennetske sobe, zgrade i dvorci

Pripremio je Allah - uzvisena je Njegova moe - u Dzennetu prozirne sobe, cija se spoljasnost vidi iznutra, a unutrasnjost s vana, tako svijetle kao da su zvijezde. Po grini i snadbjevenosti dostigle su granicu savrsenstva. Dzennetski dvorci su od zlata, ali ono ne nalikuje niti ""~ci ovosvjetskom, to je prozirna, savrseno cista materija, dragulj i safiri su kamencici na dzennetskoj zemlji, a dzennetska prasina su Safran i misk. Sve je zastrto udobnim posteljama, od svile, brokata i

55

satena, krajnje flnim i udobnim. Kraj njenih krajeva rijeke protieu •• u srediltima se jezerca nal,R.

Allah, di.' kale:

"Ni boptstft vala, ni djeca vall, ne6e VII ueinid Nu •• bJil.

kim. Sarno one koji budu vjerovali i dobra djela einlll eeJca ~ nagrada za ono Ito su radili i ani ~ u viIokim odajama bitt bezbje·

dni". (Sebe, 37) " ~ ..

"A one koji se Gospodara swp boje fekaju odaje, .. jeclne imad drugih sagrac1ene ... tt (Ez-Zumer, 20)

Za !enu fuaonovu Allah, dl.l kale da je relda:

"Go5podaru moj, sagradi mi kod Sebe k~u u Dfennetu ••• It

" (El·Tahrim, 11)

Taberani kale: Pripovljedao nam je Ajdan b. AhrnecI. njemu Hilam b. Ammar, a ovome EI-Velid b. MusUm, a ovome NUl". b. SeJam, a ovome Zejd b. SeJam da je on reba: PripoYijedaamije Ebu Muanik EI-Erari, njemu Ebu Malik E)-Erad cia je BoJijI PosIanik. savs rekao:

"U Dzennetu se nalaze sobe, fija se vanjltinja vidi iDlutra •• unutralnjost s vana, Allah, di.!. ih je pripremio onima koji brane poe trebne, stalno poste i klanjaju noeu dok ostali spavaju".

U oba Sahiha nalazi se hadis kojes prenose Abdullah b. EbI Evel, Ebu Hurejre i Aila, r.a, da je Dlibril reba Vjerovjemiku -VI: "lzruei Hatidli selame od njena Gospodara" i nmdio mu je da je obraduje kueom od lupljeg bisera u Dlennetu. u kojoj n. biti galame i ¥ike, niti bolesti i sJabosti".

Takode U oba Sahiha se nalazi hadis kojeg prenosi qumejcl

ad Enesa daje Vjerovjesnik says rekao: .

"Uveden sam u Dlennet, pa se nadoh pored zlatlIOI d""rca i

upitah: I

- Za koga je ovaj dvorac?

- Za mladiQ iz plemena Kurejl..odgovorile mi, paja pomiaBb

da se to odnosi na mene i upitah:

- Koje to? .:

- Orner b. Hattab, rekose mi oni,

. · Tirmizi prenosi u svom Dfami'u hldis od Abdunahmana b.

Ishaka, NU'l11an b. Seida, a 'Ovaj od A1ije, r.a, da je rekao: Rebo je AIlahov PosJanik. says:

.... "~.~fennetu ima soba eija se vanjltinja vidi imutra, a'1D1u·

~~In),~S! s~~~, tad~ ~ade neki ~eduin i upita: •

. ~tijl Po_ee, ~ koga Je to?"

• ,- I r ..., ' , I . ,~ I I .:~" '"

~ ., ''; .

II • ; 'I

"Za onoga koji lijepo govori, hrani potrebne, stalno posti i klanja nocu dok drugi spavaju ".

U oba Sahiha se navodi hadis kojeg prenosi Ebu Musa el-E~'ari od Vjerovjesnika, says da je rekao:

"Vjernik ce u Dzennetu imati sator, napravljen od jednog ~upljeg bisera, cija ce duzina biti Sezdeset milja, u njemu ce biti zene oko kojih ce vjemik obilaziti, a nece jedni druge vidjeti".

Od Ebu Hurejre se prenosi da je rekao: Rekli smo BoZijem Poslaniku, says:

"Kada te vidimo, nab srca se cijepaju i mi se osjeeamo kao stano vni ci Ahireta, a kada odemo od tebe, zaokupi nas dunjaluk j zabave nas zena i djeca, a Poslanik rece: Kada hi uvijek bili ovakvi, kakvi ste kod mene, rnelleki bi vas pozdravljali i u kuearna vasim vas posjeeivali, Da ne grijegte, Allah, dz.!. bi doveo novi narod, koji bi grijego, da bi im On oprastao", a zatim sam dalje rekao - prica Ebu Hurejre - BoZiji Poslanice, pripovijedaj nam 0 Dzennetu, kakve su zgrade u njemu, a Poslanik rece:

"J edan biok je od zlata a drugi od srebra, rnalter je od miska, pijesak od bisera i safira, a prasina od safrana, Ko ude u njih utivace, nikada nesretan nece biti, vjecno ce fi\jeti, nece umrijeti, njihova odjeca nece se habati, niti ce mladost njihova proci".

Od Sehla b. Sa'da se prenosi da je Allahov Poslanik, says, rekao u vezi Bozijih rijeci: "Oni ce biti, za ono §to su trpjeli, odajama dzennetskim nagradeni ... " (EI-Furkan, 75)

" ... i oni ce u visokim odajama biti bezbjedni", (Sebe, 37) cia su odaje od crvenog safira i zelenog topaza ill bijelog bisera, u njima nema nikakvih nisa, niti greda. Stanovnici Dzenneta ee gledati odaje, kao sto vi gledate istocnu iIi zapadnu zvijezdu, koja pada sa neba. Ebu Bekr i Orner su od tih i oni ce uzivati gledajuci ih".

Od Abdullaha b. Mes'uda se prenosi da je BoZiji Poslanik, says, rekao:

"Oni koji su se zavoljeli u ime Allaha, dz.!. bice na stubovima od crvenog safira, na vrhu tih stubova nalazi ce se sedamdeset hiljada odaja. Njihova ljepota osvjetljava ce stanovnike Dzenneta, kao ~o sunce obasjava stanovnike ovoga svijeta i onda ce dZennetlije jedni drugiIna govoriti: "Hajde da vidimo one koji su se voljeli radi Allaha, di.s. a kada im se ovi pokazu, njihova ljepota ce osvijetliti dzennetlije, kao ~to sunce obasjava stanovnike ovoga svijeta. Na njima ce biti zelena odijela od svile, a na celu ce im biti napi.ano:

"Ovo su oni koji su se voljeli u ime Allaha, dz.s." (Tirmizi)

57

Od Dzabira b. Abdullaha r. anhuma se prenosi da je rekao:

Izasao je kod nas Boziji Poslanik, says jednoga dana, pa rece:

"Hocete li da vam govorim 0 dzennetskim blagodatirna, 0 odajama od raznih vrsta dragulja, ~ija se spoljasnost vidi iznutra, a unutrasnjost spolja. U njima se nalaze blagodati, nagrade, pocasti za koje u~ nisu cule, niti oei vidjele, pa rekosmo:

"I oca i majku bi za tebe dali, 0 Botiji Poslanice, za koga je to?

On rece: "Za onoga ko tiri selam i stalno posti, koji hrani potrebne i koji klanja dok drugi spavaju. Mi se zacudisrno i upitasmo ponovo:

"Ko to mote postici, Botiji Poslanice"? "Moji sljedbenici, a reci eu yam na koji nacin:

- ko sretne svoga brata, musllmana i nazove mu selam, on tako selam gri,

- ko hrani svoju porodicu, tako da budu siti, on na taj naein hrani potrebne,

- ko posti mjesec ramazan i od svakog drugog mjeseca tri dana, on kao da stalno posti, te

- ko klanja jaciju u dzerna'atu, on klanja dok drugi spavaju. (Ebu Neim)

Kornentarisuci ovaj i ostale hadise na ovu ternu Kurtubi kaze:

"Znaj, da se ove odaje razlikuju po visini i opisu, kao !to se razlikuju u djelirna oni koji ce biti u njima. Jedne su iznad drugih, a o Poslanikovim rijecima: " ... istocnu ill zapadnu zvijezdu koja pada sa n~ba ... " kaze da je rijec ./ Ul' (koja pada) participni od glagola

_,..t: (padati). Muslim ovaj izraz navodi kao~ \_,j\ da je prvo./ (ra), a onda y (ba), a neki smatraju da treba da bude _/.UJ\, a mati "onaj koji odlazi" ill "onaj koji ostaje". Glagol ../~ ~ t moze se upotrebljavati u dva potpuno suprotna znacenja, kate se ./ .. ,kada neko odlazi, ali isto tako i kada ostaje, a ovo znaci da je zvijezda u vrijeme svog zalaska i izlaska daleko od oCiJu, pa izgleda mala zbog daljine, a to je objasnjenjo sa rijecirna "sa istoka i zapada". Takode u nekim predajama stoji ~\_'j, sa CA:ajnom) i ./ (za) sto znaci "onaj kojije dalek", a sva ova znacenja su priblizna,

U Poslanikovim rijecima: "Tako mi Onog u cijoj je rnoci moja dusa, Ijudi koji vjeruju Allaha, dz.~. i potvrde poslanstvo Allahovih odabranika", nije spomenuto djelovanje, niti ista drugo sem \jerovanje i potvrdivanje poslanstva, to je stoga da se uoci da je on ustvrdio pripadnost uzvisenom islamu i potvrdivanje poslanstva bez trazenja dokaza ili ponavljanja, a ako nije tako, pa kako da se dostignu odaje sarno 'tjerovanjem i potvrdom poslanstva kada je to svojstveno svima. Da je

to tako svi oni koji \jeruju u jednog Boga bili bi u najuzvisennim odajama i na najvilim stepenima, a ovo je nemoguce,

Allah, di.l kate:

"Oni ce biti za ono fto su trpjeli,

odajama dzennetskim nagradeni", (EI-Furkan, 75)

Strpljivost oznacava trud da se to postigne i ustrajnost u tome,

eineei ibadet stalno, a ovo mogu postiei sarno Allahu bliski.

U drugom ajetu Allah, di.!. kaze:

"Ni bogatstva vasa, ni djeca vasa nece vas uciniti Nama bliskim, sarno one koji budu vjerovali i dobra djela cinili ceka visestruka nagrada za one fto su radili i oni ce u visokim odajama biti bezbjedni", (Sebe,37)

U ovom ajetu spominju se odaje i da se ne mogu postiei ni bogatstvorn, ni djecom, vee vjerovanjem i dobrim djelirna, zatim objasnjava da ce imati visestruku nagradu : da su njihova prebivalista odaje dzennetske, poducavajuci da je to one vjerovanje u kojern se smiraj nalazi, a srce se takode, vezujuci za njega, smirenim osjeca i to u svemu onome u cemu se ogleda vjerovanje, u svim zapovjedima i propisirna. Ako radi dobra djela, nece ih mijebti sa losima. Dobra djela koja se ne mije§aju sa losima, ostvarljiva su sarno kroz casno vjerovanje i onaj koji ih cini zadovoljan je sa onima koji takode, vjeruju, zadovoIj~ je sa svim propisirna i naredbama. Onaj koji radi i dobra i loSa djela, njegov iman nije ovakav, zato ce i njegov polozaj u Dzennetu biti nizi.

S eime vjernik zasluzuje diennetske d vorce

Pripovjeda narn Ebu Ukajl da je cuo Seida b. Musejjeba, kako kaze: Allahov Poslanik, says je rekao:

"Ko prouci sure Ihlas deset puta, bice mu sagraden dvorac u Dzennetu, ko je prouci dvadeset puta, sagradice rnu se dva dvorca, a ko je prouci trideset puta, sagradiee rnu se tri dvorca u Dzennetu. Orner b. Hattab, koji je sve ovo slusao rece: "Bice, onda, puno dvoraea!", a BoZiji Poslanik, says mu rece:

"Allah, di.!. je siri od svega toga"!

(Darima) Od Ebu Musa'a se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik says:

59

"Kada Allah, dl.L usmrti dijete nap mba. ADIh. elf.!. u_'

meleke:

- Sta kale Moj rob?

- ZahvaJjuje Ti i oporavlja.! ocISO\VdIe Yu _ti.

- Sapadite mu odaju u Dlennetu i ftllDtite je Odt;oaazah ..

Je".

DleDnetlke rjeke

. Allah, d!." je spomenuo df.ennetlke rijeke na I1IIIGIO mJeIta I Kur'anu, pridavajua im time veliki znaeaj, talco cia Ijudi 0Ijete lit •• njima, cia bi se natjecali u onome Ito fe ih dovesti i pribUfJd.DjimL

Ove rijeke teku ispod dfennetlkih odajl, d10llCa I DJep .. balti, Ko popije makar jedan gutijaj iz ovih rijeka. nikldl neee __ njeti, jer je njihova voda bjelja od mlijeka, slada od meda.iI1adnta 011 mijega, a ljepleg mirisa od miska. Voda se ne umanjqje pIjeqIenI, 1JItl se mijenja dugim stajanjem. Njeno pijenje poveeaYlljaj tijela I diu.. olVjetljaYa srce i dulu. Onaj koji se je napije, obopaaje .1pOIRlJDm. blizinom AUaha, d2.l ~!njom i tvrstim uvjerenjear(jeldftcnD) •. Allah, d!.l kale: "Zar je D!ennet, koji je obe~ onImakajl. Alltht boje - u kome su rijeke od vade neustajale j rijeJce oct m1IjeIra ...... mijenjena ukusa i rijeke ad vina, prijatna onima kojl pJju I rljeb Gel meda procijec1enog i gdje irna voQ svakovnnog i oprolta ad GoIpoda.

ra njihova •.. " ·

(M1IhanDW; IS)

" •.• df..ennetS:ke balte, kroz koje 6e rijeke tea. •• " (E1.TabrJm.1) D!ennetske rijeke izviru iz njegovih najviJih cUjelcna. Dtim •

spultaju u najnif.e njegove dijelove. • .

U Buharijinom Sahihu nalazi Ie hadis kojea pre_ Ebu 1IunI· re da je Vjero'Yjesnilc, saYS rekao:

"Allah, d1.! je pripremio borcima na Njeaow potu ItO' ate..na, a izmedu svalea dva stepena je prostor koJito je izmedu .. I zemlje. Kada molite Allaha~ di.l. molite Ga da WIll podui PIrdm, to je njegov sredilnji i najviJi dio. Iznad njega je prljato MIIostiq liz njega izviru dfennetske rijeke".

. U Taberanijevom Mu'dfemu nalazi Ie hacJI toN pJellGll

Hasan el-Basri od Semureta u kome se kale:

Muhammed, a.s. je rekao:

60

"Firdevs je dzennetska visoravan koja je najveea u Dzennetu, a nalazi se u njegovom samorn sredistu, Iz nje izviru dzennetske rijeke".

U Buharijinom Sahihu Hamam b. Katade prenosi hadis od Enesa u kome je Muhammed, a.s. rekao:

"Kada sam bio na mi'radzu prolazeei kroz Dzennet vidio sam rijeku, ~ije su obale prekrivene bijelim biserima, pa sam rekao:

- Sta je ovo, Dzibrile?

- Ovo je Kevser kojeg ti je tvoj Gospodar poklonio - odgovori

Dzibril, a ja jo! vidjeh rneleka kako mije~ komad gline koja se pretvara u mirisavi misk",

U Tirrnizijinom Dzarni'u nalazi se hadis kojeg je Hariri prenio od Hakima b. Muavije, a ovaj od svog oca u kome se kale da je Poslanik rekao:

"U Dzennetu ima rijeka sa vodom, rijeka od meda, rijeka od mlijeka, rijeka od vina i iz njib izviru druge rijeke".

Hakim u svom Mustedreku, navodi hadis kojeg prenosi Esam, a on od Rebi'a b. Sulejmana, a ovaj ad Esada b. Musa'a, a on od Ibn Sevbana, a on od Ata'a b. Kura'a, a on od Abdullaha b. Semreta, koji je prenio od Ebu Hurejre a u hadisu stoji da je Muhammed, a.s. rekao:

"Ko !eli da ga Allah, dz.!. napoji vinom na Ahiretu, neka ga ostavi na ovom svijetu. Ko zeh da ga Allah, dz.l na Ahiretu ogrne svilorn, neka je ostavi na ovom svijetu. Dzennetske rijeke izviru ispod planina punih miska. Kada bi se vagali dzennetski ukrasi onoga kome ih Allah, dz.!. da na Ahiretu, a koji je u najnizim stupnjeviroa Dzenneta sa svim onim sto imaju stanovnici ovoga svijeta, uistinu bi one fto Allah, di.!. daje na Ahiretu bilo bolje od svega onoga fto na ovom svijetu ima".

Orner b. A vf prenosi ad svog oca, a on od svoga oca da je Resulullah rekao:

"Cetiri su planine dzennetske, cetiri rijeke i cetiri bojista".

Neko onda upita:

- BoZiji Poslanice, koje su to planine?

- Uhud, on nas voli i mi njega volimo; Sinaj, Lubnan i Dzudijj,

a rijeke su: Nil, Eufrat, Sejhan i Dzejhan, Bojista su: Bedr, Uhud, Hendek i Hajber".

Prenosi Ebu Hurejre da je Muhammed, a.s, rekao:

"Sejhan, Dzejhan, Nil i Eufrat su dzennetske rijeke".

, U hadisu koji govori 0 isra'u, Enes, r .a. prenosi slijedece:

"Kada se Muhammed, a.s. nasao na dunjaluckorn nebu pored dvije rijeke koje izviru, pitao je Dzibrila koje su to rijeke, na sto mu Dzibril

rece: "To su Nil i Eufrat", .

61

lduei dalje nebom Muhammed, a.s. je naisao na drugu rijeku iznad koje se nalazi dvorac od bisera i topaza. Melek promijesa vodu i ona postade mirisljavi misk. Tada Muhammed, a.s. upita Dzibrila:

- Sta je to, Dtibrile?

- Ovo je Kevser, kojeg tvoj Gospodar za tebe cuva, odgovori

mu Dzibril.

Ibn el-Kajjim u svom djelu "Hadi-l-ervah" kaze:

"Vezano za dzennetske izvore, Allah di.!. kate slijedece:

"Zaista su muttekije u dzennetirna i mec1u izvorima", te:

"Zaista ce cestiti piti iz tab koje ce biti zacinjene kamforom, s izvora s koga ce piti Allahovi robovi, kojeg ce oni razvoditi" .

(El-Hidu, 4S; Insan 5-6)

Neki ucenjaci iz prve generacije smatraju da ce stanovnici Dunneta imati zlatne §tapove i kuda god budu ini nosiee ih sa sobom. Medutim, razilaze se oko razumijevanja konstrukcije: '1elrebu biha" (piti ce sa njega). Kufanci smatraju da je prijedlog "bi" ovdje upotrije· bljen u znacenju prijedloga "min" tj. "[esrebu minha" (pit re iz njegal. Druga grupa smatra da je prijedlog "bi" upotrijebljen u znacenju sredstava, tj. "jesrebu biha", s njime ce piti ill vodu sebi nalijevati. Oni ga upotrebljavaju u ovom znacenju i smatraju da se to ponavlja vi~ puta u Kur'anu. Treca grupa smatra da je prijedlog "bi" upotrijebljen kao priloska odredba za vrijeme, dok "ajnun" oznacava mjesto. Talco se recimo kaze: "Bili smo u tom i tom mjestu", a slicno ovom shvatanju su i rijeci Uzvisenog Allaha: "1 onome ko u njemu bilo kakvo nasilje ucini", kao i: "U njernu ee iz cdc pice imbirom za cinjeno, piti, sa izvora u Dzennetu, koji ce se Selsebil zvati".

(El-Hadidf, 2S, Insan 17)

Uzviseni Allah nas obaviestava 0 izvoru iz kojeg ce sarno Njemu bliski piti, te da je pice zacinjeno s tog izvora, pripremljeno 1..3 dobrocinitelje, jer su takvi posebni po svojim djelirna, pa je i Allah, dz.l posebno pice za njih pripremio i oni ce ga sarni sebi mijesati. Allah, di.!. kate:

"Dobri ce, zaista, u nasladama boraviti, sa divana gledati,

na licirna njihovirn prepoznaees radost sretna zivota, dace im se, pa Ce pice zapecaceno piti,

ciji ce pecat mosus biti - i neka se za to natjecu oni koji hoce da se natjecu! -

pomijesano s vodom iz Tesnima ~ biti,

sa izvora iz kojeg ce Allahu bliski piti".

(Mutaffiun, 22-28)

62

Na istom mjestu nas Allah, dz.~. obaviestava, da ce njihova pica biti pornijesana s dvije stvari: kamforom; i to spominje na pocetku sure, i imbirom, kojeg spominje na kraju sure. Kamfor je hladno pice i ima ugodan miris, dok je imbir topao i takode ima lijep i ugodan miris. I obaviestava nas kako ce se oni osjecati nakon rnijesanja ova dva pica, Nakon sto se pomijesaju dobice se pice koje ce biti bolje, ljep~ i slade, nego Ito je i jedno od njih zasebno, a svako od njih ce biti jednako zastupljeno. Kako su sarno divno izabrana mjesta, na kojirna se sporrdnju pica: kamfor - na pocetku sure i imbir na kraju sure. Njihovo pice ce se prvo pornijesati sa hladnirn kamforom, a zatim sa imbirom, koji ce ublaziti tu hladnocu,

Iz teksta se isto tako da primijetiti da druga cab nije ista kao i prva, dakle ima ih dvije vrste, a bice slatke zbog samog pica koje se u njima nalazi, Prva ce biti puna kamforom, a druga imbirom.

Allah, dz.§. nas obavjestava 0 mijesanju njihova pica s kamforom hladnim, nasuprot toplini straha, Ijubavi prerna Allahu, dz.s, strpljivosti i zbog izvrsenja svih obaveza na koje je Allah, dz.s. upozorio da se izvrsavaju i da ce nagrada za to dvostruka biti, a to je ono sto su sebi stavili u obavezu sa zakletvom da ce izvrsiti, pa i one najvece obaveze, kojima ih je Allah, dz.!. obavezao.

Uzviseni Gospodar nas kaze:

"I Dzennetom i svilorn ih za ono sto su trpjeli nagraditi" (EI-Insan, 12)

Strpljenje od iskazivanja grubosti i zarobljavanje strasti ukazuje na to da im pripada Dzennet kao nagrada, a rnehkoca svile stoji nasuprot tom ustezanju i grubosti i bice im sjedinjeno blazenstvo i radost. Tada ce postati vidna njihova lijepa spoljasnjost, te kakvo je stanje njihove unutrasnjosti, kao sto su svoju vanjstinu uljepsavali na ovom svijetu ispunjavanjem ~ri'atskih propisa, a unutrasnjost imanom (vjerovanjem).

Potpuno je tacno da je strpljivost kljuc srece i radost svake vrste, te lagan put u postizanju ciljeva i savladavanju poteskoca. Nag preci su bili strpljivi pa su gradovima vladali i slavni bili.

Zar nije receno:

"Pazi, !to god Zeli~ mozes postici strpljivoseu, a gvozde rnozes umeksati bogobojaznoscu".

63

Zene stanovnika Dzenneta

Allah, dt.~ je Svojim robovima, vjernicima, obecao u O~;~nnetu hurije krupnih o~iju, koje je .~h, ~t.l st~rio u na~ljep~m ob~u, tako da kada bi se [edna od njih otkrila sverruru, obasjala bt ga svojim sjajem i svjetlom. One lijepo rnirisu. Njihova Ijepota izbezumljuje 1'1- metnog, zacarava svaki urn i svako srce opeinjava.

Allah, di.!. kate:

"A oni koji su se Allaha bojali, oni ce na sigumom mjestu biti, usred ba!~a i izvora,

u svilu i kadifu obuceni i jedni prema drugirna,

eto, tako ce biti i Mi cerno ih hurijama, krupnih ociju, f.eniti. U njima ce rnoei, bezbjedno, koju hoce vrstu voea, tratiti;

u njima, poslije one prve smrti, smrt vile neee okusiti i On te ih patnje u ognju sacuvati" (EI-Duhan, 51-56)

Uzviseru Allah kate:

"A one koji vjeruju i dobra djela cine obraduj dzennetskim bascama, kroz koje ce rijeke teci: svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni ce reci: "Ovo smo i prije jell" - a bite irn davani sarno njima slicni. U njima ce ciste zene imati i u njirna ce vje~no bora viti".

(El-8ekare, 25 ajet)

Opisujuci ih Allah, dt.~. kale:

"U njima ce biti i hurije krupnih ociju, slicne biseru u !koljkama skrivenom ... "

(EI-Vaki'a, 22·23)

"Stvaranjem novim, Mi cerno hurije stvoriti,

i djevicama ih uciniti, milim muzevima njihovim,

i godina istih, za one sreene". (El-Vaki'a, 25·28)

"U njima ce biti Ijepotica, naravni divnih,

hurija u satorima skrivenih,

koje prije njih ni ~ovjek, ni dzinn nije dodimuo". (Er-Rahrnan; 70,72,74) Enes, r.a. prenosi da je Poslanik, says rekao:

"Osvanuti na Allahovom putu je bolje od dunjaluka i svega sto je na njemu, duzina luka jednog od vas ill dzennetske zemlje, sarno koliko je stopalo, bolje je od dunjaluka i svega Ito je na njemu. Kada bi se jedna od dzennetskih zena pojavila na Zemlji, obasjala bi je svu i ~ap~nila je lijepim mirisorn, a veo na njenoj glavi je bolji od ovoga svijeta 1 svega fto je na njemu. (Buharija)

64

U oba Sahiha se prenosi hadis od Ebu Hurejre da je Muhammed, a.s, rekao:

"Prva skupina koja ude u Dzennet ce biti kao mjesee u noei ustapa, a slijedit fe je sjaj zvijezda koji ce se primijetiti na nebu. Svaki dzennetlija ee imati po dvije rene. Vidjet fe se kostana sr! potkoljenice kroz meso. U Dzennetu nece biti neozenjenih".

Prenosi Ebu Hurejre od Poslanika, says daje rekao:

"Svaki ce dZennetlija imati po dvije zene, hurije, krupnih ociju, a svaka od njih ee na sebi imati po sedamdeset ogrtaca kroz koje ce se moci vid jeti kostana srt njihovih potkoljenica".

(Imami Ahmed)

Muhammed b. Nu'man el-Mukri kate:

"Sjedio sam sa Dzela al-Mukrijem u Mesdzidu-l-Haramu u Mekki i tom prilikom je pored nas prosao visok i mrsav starae, iznosene odjece, Tad je Dzela ustao i stajao s njim jedno vrijeme, a zatim je on otisao, a Dzela mi rece:

- Znas li ko je ovaj starac?

- Ne znam, rekao sam, a on je onda rekao:

- On je molio Allaha, dz.l da mu podari hurije sa 4 hiljade

hatmi, pa kada je to zavrsio, vidio ju je u snu u haljini, u njenoj pestelji, pa joj je rekao: "Kome ti pripadas"?

- Ja sam hurija za koju si ti molio Allaha, dz.§. ucenjern cetiri hiljade hatmi, ja sam tvoja nagrada, ali Ita cu ja od tebe dobiti na poklon?

- Hiljad u hatmi, odgovori on, a Dzela se upita: "Da Ii je on to izvrsio' '? !

Prenosi se od Sabita da je rekao:

"Moj otae je bio od onih koji su puno stajali na kijamu u dubokoj noci, pa je jednom prilikom rekao:

"Jedne noci sam usnio zenu, koja nije licila obicnim zenama,

pa sam je upitao ko je ona, a ona rece: - Hurija Allahova Ummeta,

- Udaj se za mene, rekao samjoj tada.

- Zaprosi me kod moga Gospodara i daj mi rnehr,

- A sta je tvoj mehr, upitahje, a ona rece:

- Moj mehr je d ugo bdijenje obavljajuCi namaz, odgovori ona".

Malik b. Dinar pripovijeda slijedeee:

"Svake sam noci ucio sure Ahzab, pa sam jedne noci zaspao i usnio lijepu djevojku u eijoj je ruei bio listie, pa mi rece:

65

- Znalli eitati?

. ._ Znam, odBOWDO sam, a ona tad. podlli" taj list I 'pruti mi

ga. Na njemu je pisalo: '. .

"Spavanje te zabavilo oct traJanja ~ i tib lijepib djewjki u df.ennetiml.

2ivjetel vjeeno, srnrti nema u njima, zabavlja6e1 se u latorima sa hwijama.

Budi se iz ma, od spavanja boije je

bdijenje uz Kur'an"".

Ibn el-Kajjim navodi slijedeee AIJahove rijeet: '

"Mi eemo ih hurijama, krupnib oeiju, ot.enlti". (Bd-DuIa 54) Ebu Ubejde kale: "OWe se mis1i cia 6e ih uelniti pIIOfImI. tao 10 je

papua sa papuoom par, Ueinit eemo ih d\Oje po d1Ojo",J bIe:

"Poistovijetili sma ih sa njima, a nije u pi~u nikalca. lid 1

nastaVljl dalje pa kate da Arapi nea, rea: ~ '- :....,._,;; "011- nio sam se s 190m", vee a, rea: ' ..... ~.J ~ "0'" .mje". Ibn Nasr veti: "Oeo potvrduje ono Ito smatra JUDua. a to pot __ i.

~i Uzvilenog: .

ttl pollo je Zejd s njom tiYio i oct nje Ie ~ Mi 8110 j. ZI

tebe udaJi". (El-Ahzab, 37) ,

Da ~~ ;'.>~ znaiU "olenio sam Ie I njOlll~, bila 1ti uljllu l.(:~~';-J_":' "of.enili amo te I njom". Ibn SeIua bta: "Temim pieme govori: "Olenio sam fenu, tj. oleDio am Ie I njom ..... 1

Kisai slaf.e". .,

Zuhri kale: "Arapi obieno Jowre: ~J&/;_-' ;'_j.'~;JJ of.enio sam se, a neee rea: i 2,rL.. ":.~ ... " "otem. .....

njom". · .,./

Rijeei ADaha, di.!.: "I Mi eemo ih hurijama, krupnIII oaja, f.eniti" (Ed-Dohan, 54 ajet) treba shvatiti u smiIlu eta temo ih pallIDvijetiti.

El·Ferra kde cia je to jeztlc Btdelenue, a Valddi opet twdt de je u vezi ovoga najbolje miIIjenje Ebu Ubejda, jer je Oft upotrIjIbIo termin r;} _,..;U' u znaeenju lupamiJtft, I ne u zna&qu lellldbe. Na osnovu ovog mok se rea: "Bio je sam, pa sam mu .110 1UpIfIIib. kao Ito se kak: "Dodao sam mu drup". PrUI_ '''1'' ... 1. ked onih koji odbacuju da se tu mis1i lenidba. Zatim DlDtIJ. u daJjem kontekstu: "Ne odbacuje se moguatost cia ., radi 0 obje ,._te,j.r ipak iuaz ~ • .:J ~\ "f.enidba" omaeava i nibh .,~, '''IIk'', kao Ito MudDhid kale: "Ofenit temo ih hurijlJl.~~ prij" "bi"

66

uka~uje na sjed~jenje i spajanje. Sa prijedlogom je daleko izrateniji nacin, nego bez njega, a Allah najbolje zna!

Uzviseni Allah, di.!. kaze:

"U njima ce biti one koje preda se gledaju, one koje prije njih, ni covjek, ni dzinn nije dodimuo, - pa koju blagodat svoga Gospodara poricetet! Bice kao rubin i biser. (Er-Rahman, 56-58)

Allah, di.!. opisuje hurije da su oborenih pogleda na tri mjesta:

Prvo: je ovo u sun Er-Rahman,

Drugo: Rijeci Allaha, dz.!. u suri Es-Safat:

"Pored njih ce biti one koje ce preda se gledati, ociju prekrasnih. · ." (Es-Safat, 48. ajet)

Treee: Rijeci Uzvisenog Allaha u suri Sad: "Pored njih biee

hurije istih godina, koje ce preda se gledati". Svi se rnufessiri slazu da je znacenje ovog ajeta da ce hwije gledati ispred sebe, tj. u svoje muZeve i da nece ni u kog drugog osim njih gledati. Kazu: Gledat ce u svoje rnuzeve, pa ni oni nece zbog njihove Ijepote rnoci gledati u druge zene (hurije). Ovo je ispravno sa stanovista znacenja, dok sa jezickog stanovista ovo znaci; da je pojarn "kasiratun" (oboren) atribut koji se odnosi na subjekt, a to je zbog izuzetne njihove Ijepote. Osnova ovog pojrna je "kasare tarfuhunne", tj. nece prelaziti njihov na pogled drugee

Da li Ce hurije okusiti smrt?

Imam Ahmed ibni Hanbel kaze: Hurije nece umrijeti kod puhanja u Sur,jer ihje Allah stvorio za vjecnost. Allah, dz.!. kale: "Koje prije njih ni covjek ni dzinn nije dimuo" (Er-Rahman, 74) sto sluzi kao dokaz jednoj grupi da smatra da ee dzinn vjernik u Dzennet, kao Mo ce dzinn nevjemik ici u Dzehennem. Buharija je u svorne Sahihu ovom pitanju posvetio citavo jedno poglavlje koje je nazvao "Poglavlje 0 nagradi i kazni dzinna", Na to su ukazivali i mnogi od prve generacije. Darnret ibni Habib kada je upitan, da Ii ce dzinni biti nagradeni za svoja djela, odgovorio je: Da, i proucio spomenuti ajet, zatim je rekao: Ljudi ce biti nagradeni za svoja djela, a dzinni za svoja djela. Mudzahid vezano za ovaj ajet kale slijedece: Kada coviek prilikom sno~: sa zenom ne prouci Bismillah, dzinn se umijesa izmedu ~jih i poIno opei zajedno sa njima. Odno~na zajemnica u ajetu (. (.).-;J .. ) odnosi se na rijec, pojam ( Cf":_'-..:-. ) a to su supruznici hurija,

~

67

Najvrijednija nagrada u Dzennetu

Uzviseni Allah kau da je stanovnicima Dzenneta pri!'!tJ1lio Svoje zadovoljstvo kao najvecu blagodat i uzivanje. To zadovoljstvo se sastoji u gledanju plemenita Allahova lica koje svojim sjajem obasjava sva ostala, Ovo je blagodat iznad koje nema vece, i sreta iznad koje nema vece srece, jer nema nista od dzennetskih blagodati Ito bi se moglo porediti sa blagodati gledanja Allaha, di.t. sluJanja Njegova govora i osjeeaja Njegova zadovoljstva.

Allah, di.!. kaze: "Toga dana ce neka lica blistava biti, u Gospodara svoga ce gledati" (El-Kijame, 22-23), a u drugom ajetu kaze:

Allah poziva u Kucu mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoce, One koje cine dobra djela ceka Iijepa nagrada, i vi§e od toga. Lea njihova nece tama i sjeta prekrivati; oni ce stanovnici Dzenneta biti, U njemu ce vje~no boraviti". (Junus, 25-26). lijepa nagrada je Dzennet, a vise od toga je gledanje Njegovog plemenitog lica. Malik ibni Enes kada je upitan 0 ajetu "U Gospodara svoga ee gledati" rekao je: Oni koji smatraju da se to odnosi da ce gledati u nagradu kojom ce ih Allah nagraditi, lazu, jer ~ta onda misle 0 rije~ima Allaha, di.t: "Uistinu oni ~ toga dana od Gospodara svoga zaklonjeni biti". (Mutaffifun, 15) Zatim je dodao: Ijudi ce na Sudnjem danu svojim ocima gledati Allaha, di.!. a kada Ga vjernici ne bi vidjeli zasto bi onda Allah, diJ. govorio nevjemicima da Ce toga dana zaklonjeni biti.

Ebu Seid prenosi da je Botji Poslanik rekao: "Allah, di.!. ce stanovnicima Dzenneta reel: - 0 stanovnici Dzenneta, a oni te odgovoriti: - Odazivamo i pokoravamo Ti se, Gospodaru Na!, svako dobra je u Tvojim rukarna, pa ce Allah reci: - Jeste Ii zadovoljni? Odgovorit ee oni: - Kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru! Dao Si nam ono fto nisi dao nijednom drugom stvorenju, a On ce onda rea: Boeete li da vam dam nesto jO§ vrijednije od ovoga? oni ce odgovoriti: - Gospodaru, mote Ii Ha bit vrijednije od ovoga! Reei te On onda:

"Dacu Yam Svoje zadovoljstvo, nikada se necu na vas rasrditi poslije toga". ~ ~- )

Od Suhejba se isto tako prenosi da je Muhammed, a.s. rekao:

A~ah, di.!. f:,e stanovnicima Dzenneta kada budu uJIi u njega rea:

"Zelite li jos nesto? Oni ce reci: - Zar nam nisi osvijetlio Iica nasa, uveo nas u Dzennet, a spasio nas od Dzehennerna! Pa ce Allah, dt.l. nakon toga otkriti Svoju koprenu i nece im biti dato nitta sto bi im bilo draze od gledanja u svoga Gospodara. (prenosi Muslim) U oba Sahiha se prenosi hadis od Ebu Hurejre i Ebu Seida da su neki Ijudi

68

pitali Bofjeg Poslanika: "Botji Poslanice, hocem li na Sudnjern danu vidjeti naseg Gospodara?" Boiji Poslanik je odgovorio: "Vidite Ii mjesec u noet ustapa?" Rekli su: "Da", "A vidite Ii sunce kada nerna oblaka?" nasta su rekli: "Da". Isto cete tako vidjeti i vaseg Gospodara. Allah, dz.l ce na Sudnjem danu sakupiti Ijude i reci ce im: - Sta je ko obozavao to neka slijedi, ko je obozavao sunce, neka sunce slijedi, a ko je obozavao sejtana neka sejtana slijedi. Pa ce ostati ovaj Ummet a medu njima ce i munafika biti, nakon toga ee im se Allah pojaviti, ali ne u Svome pravome obliku kako Ga oni maju i rea ce irn: - Ja sam val Gospodar, na ftC! ce oni odgovoriti: - Molimo Allahovu zastitu od tebe. Ostat cemo ovdje sve dok nam ne dode Na§ Gospodar, a kada nam On dode mi cemo Ga prepoznati, Onda ce Allah, dz.l doei u Svome pravome obliku i reci ce irn: - Ja sam vas Gospodar, - a oni ce odgovoriti: - Ti si nas Gospodar i slijedit ce Ga. Nakon toga ce Allah posta viti Sirat preko Dzehennema, a ja i rnoj Ummet bit cerno prvi kojirna Ce prelaz biti dozvoljen. Toga dana ce govoriti sarno poslanici cija ce dova biti: Bole, spasi, spasi, A u Dzehennemu 6e biti kuke slicne trnju zuke, a jeste li vidjeli zuku? - upita ih Bofji Poslanik, a ashabi su odgovorili: - Jesmo, BoZji Poslanice, onda on nastavi: - Zaista su kuke slicne trnju zuke mada njihovu tezinu i velicinu zna sarno Allah. Pa ce ljudi zuriti sa svojim djelima, i bice onih koje 6e njihova djela upropastiti, a i onih koje ce njihova djela spasiti. Kada Allah bude zavrsio sa presudama naredit ce da Njegovorn miloscu u Dzennet udu i oni koji su bili odredeni za Dzehennem, isto ce tako narediti melekima da izba ve iz Dzehennema svakog onog koji nije !irk cinio Allahu, a smilovat ce se svakome onom koji je izgovorio LA lLAHE ILLELLAH koji ce se prepoznavati po tragu od sedzde. Dzehennmska vatra ce svakoga gutati, osirn ovakvih, jer Ce joj Allah, di.!. zabraniti da takve guta. Pa ce ljudi izlaziti iz Dzehennema, nakon !to ispate svoju kaznu i bit ce poIiveni vodom nakon cega ce nicati kao Ito biljka nice posIije rodne kise. Zatim ce Allah zavrsiti sa sudenjern Svojim robovima, a ostat ce sarno jedan covjek, koji ce svojim licem biti okrenut prema Dzehennemu, a bit 6e posljednji od onih koji ce uci u Dzennet i reci ce: - Gospodaru, okreni rnoje lice od vatre, jer me je vee uahvatio njezin dah tako da osjecam njenu zestinu, pa ce dozivati Allaha dok Allah bude htio, zatim ce Allah reci: - Hoces li, ako ti to ispunim, traziti nesto drugo? On ce odgovoriti: - Ne, ja moIim sarno za ovo, i dace obecanja svorne Gospodaru kakva Allah bude htio i okrenuce njegovo lice od vatre. A kada se bude okrenuo prema Dzennetu i vidio ga ~utit ce sve dok to Allah bude htio zatim

69

ce reci: - Gospodaru, prirnakni me vratima dzenneta, Allah, di.!- te reci: - Zar ti nisi dao obecanje da Me netel moliti vile od onoga Ito sam Ti dao? Tesko tebi sine Ademov, J a ti to ne prastarn, pa te on rnoliti: - Gospodaru, sve dok mu Allah, dfJ. ne rekne: - Hotelli rnozda, nakon Ito ti dam OVO traziti jor? on ee reci: - Ne taka mi Tvoje Uzvisenosti, pa ce svome Gospodaru dati obeeanje, a On ce ga dovesti pred vrata Dzenneta, Kada bude stao pred njih otvorit te mu se i vidjet ce sva dzennetska dobra. Sutjet ce sve dok to Allah bude htio, zatim ce reci: - Gospodaru, uvedi me u Dzennet. Tada ~ mu Allah reci: - Zar nisi dao obecanje da nete§ rnoliti vile od onoga !to Sam ti dao? Teske tebi sine Ademov, ja ti to ne prastarn. On ee rea:

"Gospodaru, nemoj da ja budem najnesretnije Tvoje stvorenje, i rnolit ce sve dok mu se Allah ne nasmije, a kada mu se Allah nasmije reei ce mu: - Udi u Dzennet, a kada bude usao, Uzvileni ee mu rea: - lell Ito god hoces, Pa ce moliti i teljeti sve dok ga se Allah ne sjeti i rekne mu: - zeu ovo i ovo sve dok budes htio, ovo je za tebe i jot toga.

Ebu Seid dodaje: "I deset puta slicno tome".

Ala ibni Jezid i Ebu Seid slazu se sa Ebu Hurejrom i ne protive se nicernu u njegovom rivajetu, sem u trenutku kada on kaze: Allah ce reci tome co\jeku "jol toliko" Ebu Seid kate: "Irnat ce [os deset puta slicno tome, i dodaje: "Ebu Hurejre, ti si zapamtio sarno te rijeci, sviedocim da sam ja zapamtio od Botjeg Poslanika da je on rekao:

"Ovo je za tebe i deset puta slicno tome". Ebu Hurejre kate: "Ta] te covjek biti posljednji koji ce UQ u Dzennet",

"A od Nas i vile"

(Kaf,3S)

Abdullah ibni Ukbe prenosi da je Ibni Mesud rekao: "Pozurite na dzumu namaz, jer se Allah, dz.!. svake dzume pojavljuje stanovnicirna Dzenneta u obliku dine od bijelog kamfora, pa fete biti blizu s Njim". Ibni Mubarek dodaje: "Prema onome koliko su zurili na dzurna namazu na ovome svijetu". Jahja ibni Selam kate: "Koliko su zurili na dzurnu narnaz", i nastavlja, "Allah ce irn pokazati nesto od kerameta fto prije toga nisu nikad vidjeli", a cuo sam i druge osim Ibni Mubareka da govore 0 tome, tj. 0 rijecirna Allaha "a od Nas i vile". Hasan el-Basri govoreci 0 ajetu: "One koji cine dobra djela ceka nagrad~ lijepa, i vise od toga" kate: da rijec ~)'-~, "vile" oznacava gledanJe u Allaha, dz.l i nece biti nista draze stanovniciJna Dzenneta od petka, dana u korne ce biti nesto "vise", jer ce oni toga dana gledati u Allaha, neka je On Uzvisen, a Njegova irnena sveta.

70

Miiljenje ashaba 0 lijepoj viziji

Kada je Ebu Bekr es-Siddik upitan 0 rijecima Uzvisenog "One koje cine dobra djela ceka lijepa nagrada, i vi~ od toga" rekao je: To je gledanje u Allaha, neka je On Uzvisen i Slavljen. Ali ibn Ebi Talib kate: Medu dzennetskim blagodatima spada i gledanje u Allaha, di.~. "Huzejfe bin Jernan, r.a. kaze da rijec o~\...:)\ "vise" oznacava gledanje u Allaha, dz.§. Prenosi se daje Abdullah ibni Mesud rekao: "Tako mi Allaha nema nijednog od vas, a da nece na Sudnjem danu vidjeti svoga Gospodara, kao fto vidite ustap u noci" pa je nastavio: "Allah ce reci: "Sine Ademov, sta te je od mene odvratilo?" i to ~ ponoviti tri puta, zatim ce reci: "Jesi Ii se odazvao pozivu poslanika?" i to ce tri puta ponoviti, "da li si postupao po onome fto si znao?" A kada je Ibni Abbas upitan 0 viclenju Allaha, di.~. u Dzennetu odgovorio je da ce Allah, di.!. biti viden u Dzennetu. Mugire Muslim ibni Mejrnune ibni Ebi Hamza pripovijeda slijedece:

Sjedio sam kod Ebu Vaila, pa je usao neki covjek po imenu Ebu Afif, korne je Sekik ibni Selam rekao: "Ebu Afife, hoces li nam ispricati nesto sto si CUO od Mu'aza ibni Dzebela?", "Hocu.odgovorio je on. "Cuo sam ga da kaze slijedece: "Ljudi Ce na Sudnjem danu biti prozivljeni bez ikakve razlike, pa ce se cuti glas: gdje su muttekije. Oni ce ustajati pod okriljem Milostivog i vidjet ce Allaha, di.~. tj. nece biti zaklonjeni, a ja sam ga upitao: "Ko su muttekije?", na sto je on odgovorio: "To su oni koji se cuvaiu irka i oboiavanja kipova, a iskreni su u svome robovanju prema Allahu i takvi ce uci u Dzennet. Ebu Hurejre kate: "Vaseg Gospodara necete vidjeti "sve dok ne umrete", "Stanovnik najnizeg stupnja Dzenneta bice onaj", kaze Abdullah ibni Orner "koji ce gledati u moe njegova Gospodara tako da ce vidjeti najnizi i najvii stepen Njegove moci, a stanovnik najviseg stepena u Dzennetu bice onaj koji ce u Allaha gledati dva puta dnevno". Ebu Musa el-Es'ari kaze: da se rijec ~.>~_;)\"vi~" odnosi na gledanje u Uzvisenog Allaha, di.!.

Misljenje tabi'ina 0 lijepoj viziji

Orner ibni Abdulaziz pi!uci jednom od svojih namjesnika pored ost.uog rekao fiU je i slijedece: "Oporucujern ti bogobojaznost, pokornost i postupanje po Njegovom naredenju, ispunjavanje onih naredbi kojima te je Uzviseni obavezao. Trazi zastitu Njegovom knji-

71

gom jer bogobojaznoscu ce i Allahovi prijatelji biti spaseni od Njegove srdzbe, i postat (;e bliski Allahovim vjerovjesnicima, lica (;e im biti osvijetljena i gledat ce u Stvoritelja svoga, a ona je !tit od div .alueklh iskusenja i patnji Sudnjeg dana. Hasan el-Basri kate: "Kada biAllhovi robovi na ovome svijetu znali da neee vidjeti svoga Gospodara na buducern svijetu, njihove hi du§e uvehnule od tuge. Imarni-Malik je upitan 0 rijecima Allaha, dt.l "Toga ce dana neka lica blistava biti, u Gospodara svoga ce gledati" i "hoce li lica gledati u Allaha", na ltaje odgovorio potvrdno, i dodao: "Neki rnisle" da (;e lica gledati ono ~o se kod Allaha, dt.l nalazi, medutirn, kaze da ce u Njega direktno gledati. Jos je Musa, a.s, govorio "Boze, pokazi mi se da Te vidim, a Allah mu je odgovorio: "Ne(;e§ Me vidjeti" i rekao jol "Uistinu oni te toga dana od milosti Gospodara svoga biti zaklonjeni". 0 ovim rijecirna Uzvisenog Imami-Safija kate slijedeee: "Da te nevjernici biti zaklonjeni zbog srdzbe, u cernu je dokaz da ce Allahovi prijatelji gledati u Njega sa zadovoljstvom". Pa sam ga upitao kale Rebi: "0 Ebu Abdullah, srnatras li i ti isto?" a on je odgovorio: "Da, zbog toga i dugujem zahvalnost Allahu, df.l, a da nije siguran Muhammed ibni Idriz (tj, on) da ce vidjeti Allaha zasto bi Ga obozavao,

Odgovarajuci na pitanje da li ce stanovnici Dzenneta vidjeti ABaba i hoce Ii oni sa Njirn, a i On sa njima razgovarati, Ahmed ibni Hanbel je odgovorio: "Da, On ce gledati u njih, kao i oni u Njega, On ee razgovarati sa njima, a i oni sa Njim koliko i kada god budu htjel,", i dodaje: "Neki se vracaju ta'tilu (da je Allah, di.!. likn svih atributa") i negiraju videnje Allaha, dt.l i sve predaje koje govore 0 tome". A Ita vi mislite 0 ovome nakon !to ste ~uli ova milljenja.

72

PITANJA

Pno pitanje: Da lije Dzennet stvoren ilijos nije?

Ovo su stavovi onih koji smatraju da Dzennet jo§ nije stvoren i njihovi dokazi:

a) Da je Dzennet vee sada stvoren bilo bi nuzno da nestane na Dan sudnji, da poropadne sve sto je u njemu i da umre jer Uzviseni kaze:

"Sve ce osim Njega propasti" (Kassas, 88) i "svaka dusa ce okusiti smrt" (Ali Imran).

Tako bi pomrle i hurije koje su u njemu i djecaci, a Uzviseni Allah je rekao da je to vjecno boraviste, Prema tome, vjecni su i oni koji su u njemu i ne umiru tu. Suprotnost i ukidanje Bofje vijesti nije moguce,

b) - Tirrnizi prenosi u svom "Dzami'u" hadis od Ibn Mesuda koji kaze:

Allahov Poslanik je rekao: "Sreo sam u noei israa Ibrahima, a.s., pa je on porucio: 0, Muhammede! Prenesi svom Umrnetu od mene selarn i izvijesti ih da je u Dzennetu zemlja plodna, a voda pitka i ima ravnica da se po njima sije, a sjeme su rijeci: Subhanellah, velhamd ulillah, ve la ilahe illellahu, vallahu ekber.

Tirmazi kaze: Ovaj hadis je hasen - garib.

Od njega je takoder i hadis Ebu Zubejra, kojeg prenosi Dzabir od Vjerovjesnika, s.a. v.s. da je rekao: "Ko kaze: Subhanellahi ve bi harndihi - bice mu usadena palma u Dzennetu", Za ovaj hadis kaze da je hasen - sahib.

c) Ako je zavrseno stvaranje Dzenneta onda ne bi bilo ravnica niti bi pomenuto sadenje imalo smisla. Uzviseni Allah iznosi 0 faraonovoj zeni da je rekal: "Gospodaru moj sagradi mi kod Sebe kucu u Dzennetu" .. (Et-Tahrim, 11) .. Moguee je da neko npr. ko hoce da mu se satije odjeca ill sagradi kuca pa kaze: Satij mi odijelo i sagradi mi kucul

J o§ i jasnije od ovog su rijeci Vjerovjesnika, s.s, v.s. "Ko na pravi dzamiju radi Allaha, njemu ce Allah sagraditi kucu u Dzennetu". (muttefekun alejhi)

Ovo je slozena recenica od uvjeta i nagrade, zahtijeva ispunjenja uvjeta, u cemu se slazu svi grarnaticari. Ovako je smatrao: Sabit po ugledu na Vjero\jesnika, s.a.v.s. iz predaje Osmana ibn Affana,

73

zatim AUj. b. Ebu Taliba, pa Dfabira b. AbduUaha, Ene. b. MaIDel. Amra b. Anbese •. ·

Veliki ueenjak Ibn el-Kajjim Ie IUpro". 0.,. mllljeaju I kafe:"Sto au oni misliJi time Ito su rekli: - DfeanetjolntjelhaleD' Da Ii fele reti da sa sad nema, da nije jol uWMlen u poItojaqje' Ve6 cia te nutati kad se puhne u sur i ljudi ustanu iz meDIa? ,. to je popeIno milljenje. Pomato je da Ie tome nulno IU"OIta";U izrieitl I vjerodoatojni hadisi. Takav stav nije iDekao niko oct _fa aid ad .gedbenika Sunneta. To je potpuno poarelno! Di oni IlIe rea da OIlnnet nije stwren u cijelolti i IW ODO .0 je ADah ciao nJeIo_lIIaoy.. nicima? I da Allah stalno u njemu daje ave nOft I now lind, .IUI vjernici udu u njep Allah te prilikom njiho1Dl "II" dati opel cIrup naredbu? To je taeno i nije potrebno objelnjavati.

Ibn el-Kajjim dalje nastavlj.: Vale upmentilanje rJjeeJml UZ¥ilenog: "8ve te, osim Njegova lica, propati" - je dolo zboa _. leg nerazumijevanj. znaeenja tog ajeta, te i dokaziYlllje njlme 0 .postojanju Df.enneta i Df.ehennema. Problematieno je i IrJUIDIDlOwnje vdih istomil1jenika tim ajetima 0 nestajanju top dwp (DIeameta I Dlehennerna), zatim 0 njihowm propadanju te 0 UlDU'aanju njihcmb stanovnika. Ni santi vi se niste usagJasUi u razumijevanju znaeenja ... ta, Diti YIIi istomiljenici. Jedino Ie saler i velikllli illam u..,.. u razumjevanju njegovog znaeenja.

Buhari tvrdi u svom Sahihu da Be misliIo ajetom ItS. 6e pm .... sO osim Njegovog lica" osim Njegoft vIUti; i dodaj. - ne 0Ibn 0Il0l Ito On bude htio.

Imami Ahmed tumaa: "Sve 6e proputi oaim Njeao- Bca" - da se to odnOli na ono Ito je UZ¥ileni Allah obj.ft): "Sve .0 je • njoj (Zemlji), prolazno je", (Er-Rahman, 26)

Maliku su tada rek1i: On ee uniltiti stanovnike ZemJje, I old !ele cia opstanu?

I Allah ih je izvijeatio 0 stanovnicima ftebesa i ZemIje cia ~ 0Di IIJDD umrijeti. Tako je reba: Sve ~ propasti - to ZI1I61 umdjetI - 0Ibn Njega jer je On vjefno !iv, ne umire, i me1eki au nakon tap IhfttIB da se radi 0 smrti.

Ibn el-Kajjim takoc1e kate: Ako no.tori ill pijetdd .. tUde kao dokaz ajet UZ¥ilenog ADaha: "S1e 6e plOputt 0Iim N'JIP" 11Uene mutelabih ajete ih Kur'ana, odlowri6e mu se: S. OlIO Ito je Allah propisao da nestane i propadne, propa~. Dfeaneti Dfebennem IU stwreni 1.8 vjeenost, a ne za nestajanje niti za \UJiDeDje. ObI IU clio ahireta, a ne ovog lvijeta. Hurije neee wnrijeti na DIn sucIQjL kid ••

74

puhne u sur niti bilo kada. Njih je Bog stvorio za \je cnost i nije im propisao smrt. Ko smatra suprotno ovome on je novator i odlutao je na pogresan put. Allah je stvorio sedam nebesa, jedno iznad drugog i sedam Zemalja, jednu ispod druge. Izrnedu najvise Zemlje i najnizeg neba razdaljina je 500 godina, a takode izmedu svakog neba razdaljina je 500 godina. Voda je iznad sedmog najvi§eg neba. Prijestolje Uzvisenog je iznad te vode. Na prijestolju boravi Uzviseni Allah.

On zna sta ima na sedam Zemalja, fto je izmedu njih, sta ima ispod tla i fta je na dnu mora. On zna svaku zasadenu biljku i drvo, svako sjeme, svako rastinje i svaki list fto opadne. Zna broj svih (izgovorenih) rijeci, broj Ujunka, prasine i kamenja, zatim tezine planina, te svaku aktivnost ljudi - njihova djela, govor i misli. On zna svaku stvar i nije Mu nista skriveno. Onje na Ar§u (prijestolju) iznad sedrnog neba, a ispod Njega je pregrada od Dzehennema, s\jetlo i tama. On ° tome najbolje zna. Ako novatori navedu kao dokaz rijeci Uzvisenog:

"Mi smo njemu (eovjeku) bliti od vratne tile kucavice" (Kaf, 16) zatim rijeci: "On je s varna gdje god da ste" (El-Hadid, 4) ili rije~i ''Nema tajnih razgovora medu trojicom, a da On nije cetvrt], ni medu petoricom, a da On nije §esti" (Mudzadele, 7)

lli slicne mutesabih ajete ih Kur'ana - reci rnu: S tim se misli sarno na znanje, jer je Allah Uzviseni na Arlu, iznad sedmog najviSeg neba. On zna sve to navedeno. On stalno prati Svoja stvorenja. Ni jedno mjesto ne izmice Njegovom znanju.

Drugo pitanje: Da li dl.ennetlije imaju neko obiljezje na ovom svijetu?

Ibn Vebb prenosi: "Cuo sam Ibn Zejda gdje kaze: "Allah je opisao dzennetliie da su na ovom svijetu izlozeni strahu, placu i neprijatnostirna, a na ahiretu ce im se to zamijeniti blagodatima i sreeorn. Zatim je proucio ajet Uzvisenog Allaha: "Prije smo medu svojima strahovali" (Tur, 26) Dalje prenosi: "A stanovnike dzehennema je opisao da su radosni, nasmijani i veseli na ovom svijetu i onda je proucio ajet: "On I je sa celjadi svojom radostan bio - i mislio da se nikada neee vratiti". (El-Insikak, 13-14)

Trece pitanje: Da Ii ima dzennetskih dijelova jednih, vrijednijib od drugih?

- Uzviseni Allah je objavio: "A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao bire dva dzenneta (Er-RaJunan, 46) i zatim

75

ih je oba opisao. Nakon toga je objavio: "Osim ta dva, bice jos dva neznatnija dzenneta" (Er-Rahman, 62)

- Prenosi se od Ibn Abbasa Turnacenje rijefi Uzvisenos: "A

za onog koji se stajanja pred svojim Gospodarom bojao bite «!f'3 dunneta". To znaci poslije izvrsenja farzova imace dva dzennetska perivoja. Drugi kazu - to je po granicama - svako ko.je bio bogobojazan dobiee dva dzennetska perivoja.

Neki opet kazu: Bite dva dzennetska perivoja za sve bogobo-

jazne zajedno. Prvo miIljenje je bolje.

- Tinnizi tvrdi: "Jedan dzennet je za onog ko se bojao Gospoclara svog, a jedan je dzennet za onog ko odbacuje prohtjeve. "Mekarn" je mjesto to mati - onaj koji se boji svog polozaja pred Gospodarom svojirn zbog polaganja racuna ostavlja grijehe. Neki kazu to je onaj koji se hoji stajanja njegovog Gospodara pred njim, to jest - boji se Njegove casti i Njegovog pojavljivanja pred njim - sto objamjava ajet:

"Zar Allahu, koji nad svakim stoji (bdi)" ... (Er-Ra'd, 33)

- Meverdi kate: "Mcgue je ovakav smisao ajeta: - Osim ta dva, bite jo~ dva neznatija dzenneta da to bude zbog redoslijeda uma:Ijivanja jednog stupnja ispod drugog. Prva dva hi bila za hurije, a druga dva 1.3 vjetno mlade da bi se odvojili rnuskarci od una.

- Imam Kurtubi se nadovezuje na stay Ibn Dzurejdza, podrzava ga i tako on smatra da postoje 4. dzenneta:

- Ova dzenneta za one koji izvrsa vaj u naredenje zumo, u njirna ce imati od svakog voea po dvije vrste i po dva izvora koja ce teei. I imaju dva dzenneta z.a one koji su odrzali obecanje, U njima ce imati voca, palmi, narova, sa izvorima koji prskaju u oba dzennetska perivoja. U kontekstu ovog je i minjenje Ibn Zejda. Prva dva su za one koji izvrsavaju naredenje odmah, a druga dva za grupu onih koji su ispu-

nili obecanje,

Kurtubi - dalje kate daje Allah opisujuci dva perivoja ukazao na razliku izmedu njih, pa kate 0 prva dva: "U njima ee hiti dva izvora koja Ce teci", (Er-Rahman, 50) a 0 druga dva: "U ova dva ce biti izwri koji prskaju". (Er-Rahrnan, 66), ova dva ee biti puna vode, ali ona nece dalje teci, jer prskanje se odvija bez oticanja. I kaze 1..3 ajet: "U 13 dva ce od svakog voea po dvije vrste biti" (Er-Rahman, 52), tj. poznatog i nepoznatog, svjezeg i suhog. Ovo je uopceno rekao i nije specificirano. 0 druga dva se kate: "U njima ce biti voca, palmi i narova" (Er-Rahman, 68), i nije receno svake vrste voca, Za prva dva Bog iznosi slijedece: "Bice naslonjeni na posteljama eije ce postave od kadife

76

biti." (Er-Rahman, 54) a to je brokat (svileni). A za druga dva: Oni ce biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena cilimima Carobnim i prekrasnim". (Er-Rahman, 76)

- Carobni cilim - tj. prosarano platno. Nema sumnje da je brokat najbolja vrata tog dekorisanog platna. Uzglavlje (Zuhruf) ce biti meko poput razasute ikre. Nesumnjivo je da ce postelje (furus) pripremljene za naslanjanje biti jol udobnije i mekse od ikre. Bog kaze 0 prva dva ajeta opisujuci hurije: "BiCe kao rubin i biser", (Er-Rahman, 70) Nije svaka ljepota kao rubin i biser. 0 prva dva perivoja kale: "Bice puno stab ala granatnih". (Er-Rahman, 48), a druga dva:

"Bice modrozelena", (Er-Rahman, 62) To jest zelena, ali zbogjarkosti zelenila izgledace mrki. Bog je obiljeZio prva dva mnostvorn grana, a druga dva sarno zelenilom. Sve ovo ukazuje na znacenje koje smo mi ranije istakli. A u pogledu ajeta: "Osim ta dva bite jol dva neznatija dzennetska perivoja" (Er-Rahman, 62) Mozda nisu sporn en ute nejednakosti izmedu ta dva kao sto i druge stvari nisu spomenute.

Ako neko upita: Kako nisu spomenuti stanovnici ova dva dzenneta, kao Ito su spomenuti stanovnici pew dva? Odgovorice rnu se: Cetiri dzenneta se dijele po tome kako se ko bojao Gospodara svog, s tim da ce se bogobojazni rangirati.

Prva dva perivoja su za one Ijude koji su imali najveei stepen bogobojaznosti, a druga dva za onog ko se manje pribojavao Uzvisenog Allaha.

Ovo je jedno misljenje, a drugo je: - da su dva perivoja u ajetu Uzvisenog: "Osim ta dva, bice jo§ dva neznatnija perivoja" - da su oni i vii i bolji od prva d va perivoja, Ovako srnatra Dahhak i dodaje da su prva dva dzenneta od zlata i srebra, a druga dva od rubina i smaragda.

A postoji miDjenje 0 ajetu: "Osim ta dva, bice jot dva neznatija perivoja" da to znaci - ispred ta dva i prije ta dva. Ovaj stav zastupa: Znacenje ajeta: "Osim ta dva bice jot dva neznatnija perivoja" jeste ispod ova dva kod Ar~, to jest blize i nize Ar~.

Mukatil opet tvrdi: Prva dva dzenneta su edenski vrtovi i dze-

nnetun-neim,

- a druga dva su: flrders i dzennet - me'va.

Cetvrto pitanje: Odakle izviru dzennetske rijeke?

Od Ebu Hurejre se prenosi: Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:

"Ko uzvjeruje Allaha, i Njegova Poslanika, ustraje u narnazu, postu

77

Rarnazana, on ima pravo da ga Allah uvede u dzennet. To pravo ima i onaj ko ucini Hidzru slijedeti AlJahov put a i onaj ko ostane u ZernIji u kojoj je roden. Prisutni ashabi rekose: 0, Allahov Poslan'«, Da li da obradujemo time i ostale Ijude? A on dodade: U dzennetu postoji stotinu stupnjeva (deredza) koje je Allah pripremio za borce na Bo!jern putu. Razmak izrnedu dva stepena je koliko je izmedu neba j Zemlje. Pa kada rnolite Allaha, trazite od Njega fudevs-diennet, jer to je centar dzenneta, najviti njegov stepen i iznad je Arlu Rahmana H. (Buharija, Ibn Madze i drugi).

Kurtubi smatra:

Time se htjelo reei: Firdevs je ime koje se odnosi na cijeli dzennet, kao fto je dzehennem ime za sve vrste pakla. U tom smislu Allah na pocetku sure "Mwninun" hvali neke ljude opisujuQ ih ovako: "Oni su dostojni nasljednici koji Ce dzennet fmlevs naslijediti oni ce u Djemu vjecno boraviti" (Mu'rninun, 10-11). Potom ih je ponovo spornenuo u poglavlju "Mearidz' rekavsi: "Oni Ce u df.ennetskim bUCama biti poeasceni", (Mear'idz, 35). Time saznajemo da firdevs oznatava vise dzennetskih basci, ne sarno jednu. Ovako smatra Vehb b. Munebbeh.

Peto pitanje: Sta se misli ajetom: Vrata ee za njib biti otwrena?

Veliki ucenjak Ibn Kajjim kate: Jasan je smisao rijea Uzvite· nog: "Vrtovi edenski, fije ee kapije za njib biti otvorene, u kojima & se odmarati i raznovrsno voce i piCe trafiti". (Sad, 50). Kako tel nati sem ovog novo znacenjel! Smisao je da kad oni udu u dzennet, neee se vrata vise zatvarati nego ce uvijek biti otvorena, na Ito ajet i ukazu-

.

Je.

A sto se tice dzehennema, kad u njega udu stanovnici zatvorice im se njegova vrata, kao sto je objavio Uzviseni: "008 Ce iznad njih biti zatvorena" (Hummeze, 8). To jest zapecacena i zakliucana.

lato se ta vrata zovu "Vesid" (Hummeze, 8, 9) (ona koja su zatvorenaa ona su: "Zatvorena - plemenim stubovima zasadena". Stubovi su napravljeni za ucvrscavanje vrata izvana kao !to se ogroman kamen stavlja iza vrata da bi ih osigurao.

Mukatil t vrdi: - znacenje je da su njegova vrata iznad njih zakljucana, Ni jedna se nemogu otvoriti. Niti mote izaci velika sparina, nit' uci bilo ko drugi ikada.

78

S druge strane ako ce im vrata biti stalno otvorena, to ukazuje da ce ih oni moci koristiti kad hoee, izlaziti, ulaziti i ponovo zauzimati mjesto u Dzennetu gdje god zele, A ulaziee im i meleki u svako doba sa darovima i poklonima od njihovog Gospodara, svaki put ce ih necim obradovati.

Takoder, to ukazuje da ce to biti boraviste (kuea) gdje nece biti potrebno zakljueavati vrata, kao ~o je to nuzno na ovorn svijetu.

Arabisti su se razisli u pogledu povratne zamjenice (za njih) da Ii je ona atribut ill nesto ~to ima taj atribut u doticnoj recenici:

Kufanci tvrde: Pretpostavlja se da ce biti otvorena za njih vrata njegova (dzennetska). Arapi ponekad upotrebljavaju odredeni clan ( J' ) umjesto gentivne veze pa ce reci: "Prosao sam pored covjeka lijepog oka" to jest "njegovo je oko takvo". Tako je i u ajetu Uzvisenog (Allaha) "Dzehennem ce takvo biti prebivaliste" to jest "njegovo prebivaliste" .

Ucenjaci Basre vele: Rijec ~\.L.e je odredena na ovaj nacin, pa je izostavljena zamjenica i ono na ~o se ona odnosi. Zatim kazu:

"Ovako odredivanje je poznatije u arap. jeziku od toga da se stavlja elif i lam, kao zamjena ~!;~ jer znacenje elifa i lama, nije isto kao sa t.o sa nekih aspeka~.J \~omacava ime, a elif i lam dolaze kao odredeni clan, ne kao zamjena za lme, niti ga zastupaju.

Dalje kazu: "Takode .. ako bi lam i elif bill zamjena za zamjenicu, onda bi se u rijeci ~_:C'-t- zamjenica odnosila na dzennete. Znacenje rijeci a. .?_.#~ bi se odnosilo na dzennet, a ne na rijec ~r.~\. Ako bi bilo ovaako, onda bi bilo obavezno da rijec ' ~ _.J \ dode u akuzativu, zbog toga ~to bi rijec ~~ -, ' .• morala doci u nominativu: kao zamjenica subjekta, Nije moguce da druga rijec dode u nominativu, jer je nemoguce da dva subjekta budu u nominativu s jednim gIagolom, Kada bi rijec~ .. \)\ dosla u nominativu, to bi znacilo da rijec

~ znaci predznak zamjenice, a rijec ~~, da zbog nje dobiva nominative Kada dolazi s atributom zamjenica uvjetuje akuzativ na slijedecoj rijeci, Tako se kaze: "Prosao sam pored co\jeka lijepog lica". Ako bi rijec "7j>\ (lice) dosla u nominativu, a ~ sa tenvinom, to ne bi bilo ispravno. Lam i elif tada dolaze kao odredeni clan, a ne u svrhu izuzimanja, pa je nuzno da postoji zamjenica koja se odnosi na ono sto se opisuje, a to su edenski vrtovi. Zamjeniee nema u ovom izrazu, ona je ispustena, a trebalo bi da stoji t.~.:-. ~ J' "vrata edenskih vrtova". Mislim da se ovo ne suprostavlja stavu Kufijanaca. Oni ne smatraj u to bedelom, osim da su elif i lam zamjena za zamjeni-

79

cu ~ i dolaze umjesto njc. Spajanje kod Arapa oba ova nacina, kad kazu: .6- V'_ ..) 'J-:>_J ~~ 'I" ~ r : svjedoci 0 tome. Kazu: "Tenvin zarnjenjuje elif i lam i to u znacenju da su nespojivi. Tako ~ mudaf ilejhi (drugi clan genit. veze) biti zamjena za tenvin, a tenvin te opet biti zamjena za genitivnu vezu. Ovo oznacava sukcesivnost i uzastopno dolazenje, a ne da je prvo zamjena drugome, da je znacenje onoga ~o se zamjenjuje, znacenje onoga sto zamjenjujc, nego da svako od ovoga d yoga znaci one Ito ne znaci ono drugo. Kufijanci zele reei da elif i lam u njeci ~~, stoje nezavisnim sprem zamjenice, npr. ako hi rekli \~y' \ to bi bilo ispravno. Veza izmedu svojstva i opisivanog je u smisl u vezivanja, a ne neza visnosti. Kada se zamjenica vraca na one sto se opisuje ona negira rnogucnost neovisnosti (samostalnosti). Tako je i sa lamutearifom. Oboje, i lam i zamienica obja!Jljavaju ono na sto se odnose, tumace gao Objamjavaju one fto ulazi u znacenje onoga !to se objalnjava. Kaze se: "Zejd je divan tovjek" i U ovoj recenici elif i lam su neovisni od zamjenice, a Allah najbolje zna,

Sesto pitanje: Od cega su stvorene burije?

Botiji Poslanik je upitan od cega su stvorene hurije, pa je rekao da su stvorene od tri stvari: "One najniZe su od miska, srednje od ambera, a najvik od kamfora. Kosa i obrve su im erne, a dlacice po

lieu su im od nura". (Tirmizi)

Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao:

"Allah, di.!. je stvorio hurije od noznih prstiju do stegana od safrana, od stegana do prsa od jakog mirisa rniska, od prsa do vrata od sivkastog ambera, od vrata do glave od bijelog kamfora. Na njoj je sedamdeset hiljada ogrtaca kao kod bozura. Kada se priblizi lice joj svjetluca bljestavirn sjajem kao sto sunce bljesti stanovnicima ovoga svijeta. Kada se priblizi vidi joj se stomak od tananosti njene odjece i koze, Na glavi ima sedamdeset hiljada uvojaka od jakog mirisa miska. Za svaki uvojak ima posluzitelia koji podize njihove rubove, a ona govon:

"Ovo je nagrada Allahovim robovima, nagrada za ono Ito su radili" .

80

IV POGLAVUE

P R A V 0 V J ERN I U DZ E NNE T U

1) Sta je Allah, dz.§. pripremio pravovjernima u Dzennetu

2) Ko ee prvi uei u Dzennet

3) Ko ce uei u Dzennet bez polaganja racuna

4) Poloza]! i stepeni diennetlija

S) Vjecnost dzennetskih blagodati 6) Dzennet De prolazi, niti iseezava

81

Staje Allah, df.L pripremio pravovjernima u Dzennetu Vino kao pice d!ennetlija

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik, savs rekao:

"Ko nosi svilu na d unjaluku, nece je nositi na Ahiretu. Ko pije vino na ovom svijetu, nece ga piti na Ahiretu. Ko pije iz posude od zlata i srebra, nece iz njih piti na Ahiretu". Zatim je Poslanik rekao:

"Ona odjeca je odjeca dzennetlija, njihovo pice, kao i posude".

Od Ebu Seida EI-Hudrija se prenosi da je rekao:

Rekao je BoZiji Poslanik: "Ko oblaci svilu na dunjaluku, nece je oblaciti na Ahiretu, pa ako i ude u Dzennet, kada je ostali budu oblacili, on je nece obuci",

Imami Kurtubi kaze: "Ako bi neko rekao da je Bo!iji Poslanik stavio u istu ravan tri stvari i da ih je zabranio na Ahiretu, da li se zabrana odnosi i nakon ulaska u Dzennet, rekli bismo: Da, osim ako se ne pokaje za njih. To je zbog rije~i Poslanika:

"Ko pije vino na ovom svijetu i De pokaje se, bite mu zabranjeno na Ahiretu". (Prenosi Malik od Naira, a on od Ibn Omera)

Takode, ovo vazi i za oblacenje svile, kao i za jelo iz posuda od srebra i zlata ill pijenje iz njih, zbog upotrebe onoga !to je Allah, dz.& odgodio za Ahiret j ~injenja onoga flo je Allah, dz.!. zabranio na dunjaluku. Zatim citira hadis Ebu Seida el-Hudrija, koji je naprijed naveden i nakon njega kaze: "Ako budu rijeci: " ... pa ako i ude u Dzennet i dzennetlije je budu oblacili, on je nece obuci ... ", ako to budu Poslanikove rijeci, potpuno su jasne, a ako su ravijine ill je mevkuf hadis, pa to je najbolje §to se moglo reci i najvi!e odgovara situa-

...

CIJI.

Poznato je da se dzennetsko vino, razlikuje od ovosvietskog, one ne opija. Takva je stvar i sa svim dzennetskim blagodatima, jabuka npr. nije kao jabuka s ovog svijeta. Oblik je kao i kod dunjalucke, ali je ahiretska puno slada i ugodnija. Pa zar ovo nije pripremljeno pra vovjernima?!

Sijanje u Dzennetu

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik, saw jednog dana pri cao , a pokraj njega bio jedan pustinjak, da ce dzennetlija traziti od Allaha, dZ.l da sije, pa ce rnuAllah reci:

83

- Zar nisi dobio sto si zelio?

- Jesam, re ci ce, ali ja volim da sijem. Poturi~ i posijati, te

ce njegovo bilje i zasad , sa svojom visinom i masivnoscu dostifi visinu brda.

- Eto ti, uzmi, sine Ademov, jer tebe bal nilla ne mote zasi-

titi.

Arabija mu tada rece: "Boziji Poslaniee, OVO se odnosi sarno na Kurejlije i Ensarije, jer oni vole sjetvu. Mi pale nisrno od takvih", Na to se Poslanik sarno nasmija. (Buharija)

Df.ennetsko ruho i odjea. df.ennetlija

Allah, dt.l. kate:

"Na njima ce biti odijela od tanke zelene svile i od teice svile,

nakiceni narukvicama od srebra" (Ed-Dehr, 21)

U hadisu stoji: Poslanik je na pokJon dobio gusjenicu od svile,

pa su joj se ashabi poceli diviti, a Poslanik rece: - Zadi vljeni ste njome?

- Da, Boziji Poslanice, odgovirise,

- Tako mi Onoga u ~ijoj je ruci moj zivot maramica Sa'da b.

Mu'aza u Dzennetu je ljep~ od nje", (Ovaj hadis spominje Ibn Henai Es-Sirn od Bera'a b. Aziba).

Takode u hadisu stoji: "Poslanik je na poklon dobio odijelo od brokata, Dobio ga je od Kisre, 4udi su se sakupljali, dodirivali ga i cudeei se govorili:

- Bofiji Poslanice, da li ti je ovo spusteno s neba?

- Zasto se cudite? Tako mi Onoga u ~ijoj je ruci moj !ivot

maramica Sa'da b. Mu'aza u dzennetu je bolja od ovoga - zavrti Poslanik. (Ibn Henai Es-Sirri od Sa'da b. Muaza)

"I na posteljema pod ignutim "

Kurtubi kaze: "Tirrnizi prenosi od Ebu Seida El-Hudrija, a ovaj od Poslanika 0 rijecima Uzvisenog n ••• i posteljama uzdignutim" da je rekao: "Njihovo uzdignuce bite izrnedu nebesa i Zemlje razdaljine petstotina godina",

Ebu Isa kate: da je ovaj hadis garib, jer ga prenosi sarno Rusd b. Sa'd.

84

Neki ucenjact smatraju da ce biti stepenovane, a da ce od stepena do stepena biti kao izmedu neba i Zemlje, a i ja tako mislim.

Neko je rekao: "Postelja je alegorija za une koje ce biti u Dzennetu, Time se misli na zene, jer je njihova Ijepota i potpunost uzvisena, Tako bi Arapi zenu nekada nazivali platnom, odjecorn, nekada prekrivacem ili bjelinom. Ovo je u alegorijskom smislu jer su postelje mjesto za zene.

Kada pravovjernik zaf.eli da ima dijete u Dzennetu

Tirmizi prenosi od Ebu Seida El .. Hudrija da kaze da je BoZiji Poslanik rekao:

"Kada mu'min bude zazelio dijete u Dzennetu, njegovo nosenje, radanje i dojenje ce biti kada to on bude zelio".

Tirmizi kale: Hadis je hasen=garib, a takode ga prenosi Ibn MadUlt.e s tim Ito kate: "u jednom satu u dzennetu". Tirmizi tvrdi da su se ucenjaci razi!li po ovom pitanju. Neki kazu da ce u Dzennetu biti polni odnos, ali neee biti djece. Ovako je prenoseno od Tavusa, Mudzahida, Ibrahima en .. Nehaija. Muhammed kale da je Ishak b. Ibrahim rekao da je Poslanik rekao slijedece:

"Kada mu'min u Dzennetu bude zazelio dijete, dobice ga u casu kada to zazeli, ali on ovo nece zeljeti vjecno".

Prenio je Ebi Rezin El .. Akili od Poslanika da je rekao: "Stano vniei Dzenneta nece imati djece", a Allah najbolje zna.

Ja kazern: "Zasto ne?!" Zar Allah, dz.§. nije pripremio mu'minima ono sto oko nije vidjelo, uho culo, niti je Ijudsko srce moglo zazeljeti. Oni ulaze u Dzennet uZivajuci blagodati koje im je Allah, dz.§. pripremio, te se nece uskracivati njihovirn zeljarna, a Allah najbolje zna.

Zena iz Dzenneta mote vidjeti svoga mula, dok on Zivi na ovom svijetu

Ibn Zejd kate:

"Receno je zeni dzennetlijki na nebesima: Zelis Ii da ti poka-

zerno tvoga supruznika na dunjaluku?

- Da, rekla je. Nakon toga su otkriveni zastori, otvorena su vrata izrnedu nje i njega, pa ga je vidjela, prepoznala, pratila ga pogle-

85

dorn i sa ncstrpljenjem ocekuje njegov dolazak. Cezne kao sto zena cezne za odsutnim rnuzern. Mozda bude izmedu ~ovjeka i njegove zene na dunjaJuku svada, Ijutnji, onoga !to se desava i svim br~~nim drugovima, tada je ovoj huriji jako te!ko, pa kate: "Teske teoi, pusti ga, on je s tobom sarno jos nekoliko noci".

Ovakav hadis prenose Tirmizi i Ibn Madtdte od Mu'az b. Dzebela: "Nece ni jedna una na dunjaluku ezijetiti svoga muza, a da ne rekne njegova hurija: "Ne ezijeti ga, Bog te ubio. On je sarno gost kod tebe i brzo ce te na pustiti radi nas".

Ebu Isa kate da je ovaj hadis garib.

Dtennetske ptice, konji i deve

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik upitan Ha je to Kevser, a onda je rekao: "To je rijeka koja mi je data, u Dzennetu, bjelja je od mlijeka, a slada je od meda. U njoj je ptica ~iji je vrat kao vrat goveceta". Tada je Orner, r.a. rekao: "Zaista je to ljepota", a Resulullah dodade: "Veta je Ijepota kusati njeno meso".

Prenosi Ebu Derda da je Bofiji Poslanik, rekao:

"U Dzennetu irnaju ptice tiji su vratovi slicni vratovima horosanskih deva. Poredace se na ruku Allahova prijatelja, pa ce reti jedna od njih: "0 80tiji prijatelju, cuvana sam na dzennetskim pa!njacima, ispred Arb, napajana sam sa tesnimskih vrela, a sve je to odredenje". Pa su se medusobno hvalile pred njim sve dok rnu nije naumpalo da pojede jednu od njih, Tog momenta pred njeg je postavljena, za jelo pripremljena, ptica, dok joj se perje prelivalo u raznim bojama. Pojeo je one Ito je zelio, a kada se najeo sastavio je njene kosti i ona je opet poletjela (prikljucivli se jatu kako bi ih cuvao gdje uli). Rece Orner:

"Allahov Poslanice, ona je odlikovana". Rece Allahov Poslanik:

"Onaj koji ju je jeo je odlikovaniji". (Hadis iz Salebijine zbirke)

Prenosi Sulejrnan ibn Burejde od svog sina da je jedan fovjek pi tao Bozijeg Poslanika: "0 Botiji Poslanice, da li u Dzennetu ima konja?" Resulullah rnu je odgovorio: "Ako ti Allah dozvoli da udej u Dzennet, neces ni pozeheti, a konj ce te vet nositi u njernu, na prostiracu od crvenih rubina. Vinuce se s tobom u visinu i ici ce gdje zazelis, sarno, ako to zasluzis", Covjek ga je upitao: "0 Resulullah, ima li u Dzennetu deva?" Odgovorio je: "Nisarn li rekao tvom prijatelju, ako ti Allah da da udel u Dzennet, u njernu ima Ito ti dull zazeli i ono u cernu ti oci uzivaju", (Hadis iz Tirmizijine zbirke)

86

Rekao je Ebu Zejd: "Spomenuo je Hasan el-Basri od Resulullaha da je najniZi stepen dzenneta onaj u kome ce vjernici na usluzi imati millon dzennetskih mladica koji ce jahati na konjima aja su sedla od crvenib rubina, a krila od zlata. Ako hocete ~itajte (kao dokaz u Kur'anu): "I kud god pogledas vidje~e§ udobnost i carstvo prostrano". (Ed-Dehr,20)

Pricao mi je Abdullah ibn Mubarek: "Jednom sam krenuo u vojni pohod pa sam vidio fo\jeka kako tuzno place nad uginulim konjem. Tada sam mu predlozio: "Prodaj meni tog konja za (400 dirherna). "Covjek je na to pristao. Te noci taj se ~ovjek usnije na Sudnjem danu. Kad tame ugleda svog konja, kako stoji u Dzennetu, a iza njega jol 700 konja. Zatelio je da ga uzme, ali je bio pozvan da ga ostavi:

"Tvoj je bio juee, a sada je Ibn Mubarekov. Kada je osvanulo otisao je kod Ibn Mubareka trazeci da mu povrati njegova konja. Rekao mu je i: "Zasto?" "On mu je tada ispricao 0 svom snu. Ibn Mubarek mu je odgovorio: "Uzmi ga, pa kako si ga ti vidio u snu, tako smo ga i mi vidjeli na javi", (Hadis iz Muslimove zbirke)

Kornentarisuci ovo kazivanje Kurtubi kate: "Muslim u ovom Sahihu prenosi ovo kazivanje od Ibn Mes'uda i ona ima stepen vjerodostojnosti, Imam Muslim je ovim kazivanjem dao aluziju na hadis:

Prenosi Ibn Mes'ud: "Dosao je jedan covjek sa devom koja je imala biljeg na nosu, pa je rekao: "Dajem je na BoZiji put". Na to mu Bofiji Poslanik odgovori: "Na Sudnjem danu imaces sa njom jo§ 700 deva, a svaka od njib sa biljegom na nosu".

Ovce i koze kao dzennetske iivotinje

Uzviseni Allah yell: "I kurbanom velikim ga iskupismo". (Es-Safat, 107) Nazvan je "Velikim" jer je cuvan u dzennetu 40 godina, a Uzvisem Allah najbolje zna.

Prenosi ibn Orner da je rekao Resulullah: "Ovce su dzennetske

Zivotinje". (Hadis iz ibn Madzdzine zbirka)

Prenosi Ibu Hurejre od BoZijeg Poslanika da je rekao: "Lijepo se odnosite prema kozama i nernojte ih muciti, jer, one su dzennetske zivotinje". (Hadis iz Bezzarove zbirke)

87

Kna i boIiok u Dtanetu

U predaji atoji: "Pollo je Allah It¥Orio Dfj,nnet okrullo p Je boliokom, a onda je bosiok okrulio knom. Od ItOB rutinja Ito II je AlJah Itwrio najdrala mu je knl. I zaista, ODOS ko je obojen bom bJasosiljaju meleki nebell, ajutrom mu zemljl odaje po_H. .

Prenosi Ebu Osman en-Nehdi da je rebo Boliji Po*nIk: ''leada vam neko da bosiok nemojte p odbiti. ZaJIta je on izn_ II Dlenneta It. (Nawdi Tirmizi u knjizi El-Semall cia je rekao III: "MJe poznat nijedan hadis 0 bOlioku sern oq' .

......

Prvi toji ~ ~i u Dlelanet

Diennet je nepristupaean plslanicima dok u njes" aMuhammed a.s. a zabranjen je tako4e, ummetima dolt u qj .. De .. Ummet Muharnmeda, a.s. Zabiljefio je Ed-Daru Kutni badia, koJII prenoli Zubejr ibn Muhammed od Omera ibn HattabldajeRauluDab rekao: "Zalsta je Df.ennet zabranjen poa1aDicima dok pnija De ua.. u njep i zabranjena je ummetima Ive dok rnoj Ummet pm De vIJJI'f.

Nalazi se u Muslimovoj zbird hadis kojeg prenOli Bbu Wh ocI Ebu Hurejre cia je rekao Botiji Poslanik: "Mi smo posJjednjikojlllllO doli, • pm eemo biti na Sudnjem danu. Mi lIDO prvI koji ee uS u Dlennet, s tim Ito je prollim narodima data ICnjip pdje nu. I nIB je data poslije njm, pa su se oni raziJli (u Knjizi koja 1m je data), • nu je Allah, sa Svojom mllo~u, uputio U onome u eetnu 111,- cmI nulli".

I u Buharijinom i Muslimovom Sahihu stoji had. kojeg prenOIi Ebu &alib od Ebu Hurejre da je ResuluJ)ah rekao: ''Mi Il11O poIIjednJI koji smo doli, a pm eemo biti na Sudnjem danu. Nal ulazak u DIa· nnet ee biti pm, s tim Ito je njima dataJCnjip prije nu, I namaje data poaIije njih".

Prenosi Ebu Hurejre, r .a.: "Rekao je Boliji PoaJanIk: ''PokJp. na mi je jedna treana koja a, UQ u D!ennet i jeclna tre6ina kojl 6e aa u Diehennem. 8to se tiee treeine toja te uti u Dfj,nnet to .: lllid. rob koga eari ovog sYijeta nisu zabavili Od pokoDlOlti nje&o¥om a.... poduu i krijeposan siromah koji ima brojnu porodicu. Treanu kojl4e uti u D!ehennem safinjavaju vladar silnik, bopt ecnjek kojl ne IzdvI. ja iz s\'Og imetka ono Ito mu je Bog odredio i obol pmlh. (PIeIIOIi imam Ahmed).

88

Prenosi imami-Ahmed u svom Musnedu i Taberabi hadis u verziji od Ebu A~beta el-Muaferije da je on cuo Abdullaha ibn Omera da kaze: Rekao je Allahov Poslanik: "Znate Ii ko ce prvi uti u Diennet?" Rekose: "Allah i Njegovo Poslanik to najbolje znaju", Rece Poslanik: "Siromasru muhadziri koji su se bojaIi Boga u danima iskusenja. Pa je umro jedan ad njih, a ostala mu je felja koju nije bio u stanju Ispuniti, Tada su meleki rekli: "Gospodaru nas, mi smo Tvoji rneleki, Tvoje imanje, stanovnici Tvojih nebesa pa ne uvodi njih u Dzennet prije nas!" Reci Ce Allah: "Oni su Moji pravi robovi. Nisu mi tirk einili i bojali su Me se kada su bili u naivecim isku!enjima. Jedan od njih je umro, a ostala mu je ulja u sreu koju nije bio u stanju ispuniti. Tada ce im ukazati meleki na sva dzennetska vrata, pozdravljajuci ih: "Mir neka je varna zato §to ste trpjeli, a divno Ii je najljep§e prebivaliste" .

U Muslimovom Sahihu prenosi se predaja Abdullaha ibn Amra koji je rekao: "Cuo sam Allahova Poslanika da kaze: "Sirornasni muhadziri Ce preteci bogate (muhadzire} za 40 godina".

Prenosi se da je Ebu Hurejre rekao: "Cuo sam Allahova Poslanika da kate: "Siromasni vjemici ce uci u Dzennet prije bogatih vjernika za pola dana, a njegova duzina (pola dana) je 500 godina". (Prenosi Taberani)

Ko Ce u~i u Dzennet bez polaganja racuna

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika kad kaze: "U Dzennet ce uci grupa mog ummeta u broju od 70.000 cija ce lica sjati kao mjesee 0 ustapu", Ukkas ibn Muhsin el-Esedi podizuci svoj ogrtac rece: "Allahov Poslanice, zamoli Allaha da mene ucini jednim od njih." Tad se javi jedan ensarija niecima: "0 Allahov Poslanice zamoli Allaha da i rnene ucini jednirn od njih". Poslanik mu odgovori: "Ukkas te je pretekao u tome". (Hadis se na-

lazi u oba Sahiha) " . .

Prenosi Sehl ibn Sa'd da je Resulullah rekao: Sigurno ce UCI

u Dzennet 70.000 ill 700.000 ljudi mog Ummeta i to iz generaeije u generaciju, tako cia ce uci i oni iz prve i oni iz kasnijih generaeija u liku mjeseca 0 ustapu", (Hadis u oba Sahiha)

89

Veliki ueenjak Ibn el-Kajjim koment.ariluS oW) ka1.e: "On Ito ukazuje da je ovaj hadis pauman u oba Sabiba jeste i jedan dIo razgovora kojeg prenosi Muslim: "Pri~ namje Seid ibn Menslll, ..... ~ao nam je Hilam, obavijestio nas je HUlljf ibn AbdUlllhman ktjl kate: "Bio sam kod Seida ibn Dmbejra kad on uplta: "ICoJije ad .. vidio zvijezdu repaticu u predweelje?" Rekoh: "J. 11m", • pDtom sam dodao: "Sto se mene tiee ja nisam juee bio na IIIIIlIZ1Ijer mejl nelto ubolo". "Sta si ueinio? upita on. Rekoh: "Napillo'lIIII apiJ". "Na osnovu fega si to uradio?", dobaci on. Rekoh: "Na OIDOWI bIdIsa kojeg nam je pri~ EI-Sab'i.". Reee on: I·A Ita ftIQ,je -amEi-Sa'bi?" Prifao nam je od Burejdeta ibn el·lJaaib. el-BlJemUa: "lapis se ne pravi osim radi uroldjiw oka i 1I'0Zllice". Dod •• SeId ibn Dtubejr: "Sigumo te postia dobro onaj ko reallzlia ._0 ~e (od dobra), ali je nama prifao ibn Abbas cia je AlJahoy PoIIa~ !Ikao: "Pokazani su mi narodi, pa sam vidio jednOl pollanJka ilil DjIm grupu, drugog posJanika i sa njim jednog ili dva eGYjIka I poa1aJdka kod kojeg nije bilo nileoga. Podigao sam onda poa1ed p-ema opomnom mnoltvu ljudi pa pomisUh da je to moj Ummet, medutilb. bJ mi receno: "To je Musa i njegov narod". Pogledao sam ponoW) Iznad·_ pa sam vidio ogroman broj ljudi i bi mi reeeno: "Ovo je hDJ DmmIt, a mec1u njima je 70.000 onib koji te uei u diennet bez polapnjl II~una i bez ikakve kame". Neko je medu nama ad prilutnih rebo:

"Mof.da su to ani koji su se rodili u isJamu i nisu IIrk nitada ueJnDin• Neki su spominjali i druge stvari. Medu njm, potom, dode Bolijl PalJanik i reee: "0 femu. to vi raspravUate?'~ Naito II oftl obi •• ". On reee: ''To su ani koji ne prave nitt im Ie prave zapili. nI~taj1l nego se sarno na svoga Gospodara oslanjaju". Tog momenta ustade Uldcal ibn Muslim i reee: "Moli ABaba da ja budem jedanocl Djlh!" Reee: "Ti si jedan od njih". Zatim te jedan drugi eovjet: '7aloB A1laha da i ja budem jed.an od njih!" Reee: ''PI..-'' te u toa

Uldcar'. • ."

Polot.aj i stepeni DZennetlija

.

U Dzennetu te jedni Ijudi biti u prednOiti nad dnJ&Ima bo fto je to slufaj i u ovom fivotu, a to ee se vrijednovatl boz njihcno ~ero~je i djelovanje na ovome svijetu, koliko so Ie udaJ,;awu od artJ~ha. 1 k1o~uli ~. D1ennet nije sarno jedan nego ih _~ oni .... likuJu po IJepotl, blagodatima i nagradama.

90

Uzvileni Allah kate: "Gledaj kako jednim dajerno prednost nad drugima, a na onom svijetu razlika u stepenirna i prednostima biee, dosta veca". (El-Isra', 21)

"0 vjernici, kada vam se kate: Nacinite mjesta drugima tame gdje se sjedi - vi nacinite, pa i varna ee Allah mjesta naciniti, a kada vam se rekne: Dignite se - vi se dignite, i Allah ce na visoke stepene uzdignuti one medu varna koji vjeruju i kojima je dato znanje. A Allah dobro zna one fto radite. (El-Mudzadele, 11)

"Pravi \jemici su sarno oni aja se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kada im se rijea Njegove kazuju, vjerovanje im ucvr§cuje i sarno se na Gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i od onoga !to im Mi dajemo udjeljuju, oni su zbilja, pravi vjernici. Njih pocasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova ceka", (EI-Enfal,24)

"Vjernici koji se bore, osim onih koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onim koji se na Allahovom putu bore irnecima svojim i zivotima svojim. One koji se budu borili ulazuci imetke svoje i zivote svoje Allah 6e odlikovati citavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obecava lijepu nagradu. Allah ce borcima, a ne onirna koji se ne bore, dati veliku nagradu. Pocasti od Sebe i oprost i milost. Allah prasta i samilostan je". (En-Nisa', 95-96)

Prenosi Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik rekao: "U Diennetu ima 100 stepeni (deredza) koje je Allah pripremio onima koji se budu borili na Njegovu putu, a rnedu svake dvije deredze je onoliko prostora koliko je izmedu neba i Zemlje. Kada molite Allaha molite ga za EI-Firdevs. On (El-Firdevs) je srediste Dzenneta i najviti dzennet, a iznad njega je Arsu - Rahman. Iz njega izviru dzennetske rijeke". (Prenosi Buharija)

U Musnedu stoji hadis kojeg prenosi Ebu Seid el-Hudri:

"Kaze Resulullah: "Oni koji vole Allaha gledaee svoje odaje u Dunnetu kao sto gledaju izlazecu zvijezdu na istoku ill zapadu. Pa ce se jedni raspitivati 0 njima: "Ko su oni?" Biee im odgovoreno "Ovo su oni koji su sve radili iz Ijubavi prerna Uzvisenorn Allahu".

Prenosi Mu'az ibn Dzebel, r.a. i kale: "Cuo sam Poslanika da kate: "Ko klanja pet propisanih namaza i posti mjesec ramazan stekao je pravo kod Allaha da mu oprosti bilo da je ucinio hidzru ill ostao u mjestu rodenja". Rekao sam: "Da li da izadem i to obznanim ljudirna?" On mi rece: "Nernoj, jer Ijudi djelimicno obavljaju svoje poslove, a u Dzennetu j e 100 ste peni (deredza), izmedu svaka d va stepena je udaljenost kao izmedu neba i Zemlje, najvisi stepen ima dzennet

91

EI.Firdevs - imad kog je Ad. To je uedilte u ~~ ... izvj. ru dt.ennetske rijeke, pa kada molite AUaha, nlOlite Ga Za EJ·Firdevs."

(Prenio Tirmizi) .

U Buharijinom i Muslimo¥Om Sahihu abiljdln je bldil kGjee prenosi Malik od Safvana Ibn Selima, on ocI AD- iba J ...... owt od Ebu Seida el-Hurije da je AlIahov Poalanit rekao: "D1IanetIJe. se diviti stanovnicima df.ennetskih lola imad sebe tao Ito. dl_,udi bljesku zvijezde repati~ koja se otisne nebeakim nodom .1ItIb iii zapada zbog odlika koje te biti podijeJJene meau njJma-'. Moll:

"AUahov Poslaniee, jesu Ii to boraYilta vjerovjeMib, koja IU necta. tupna drugim ljudima?" Rea,: "Tako mi AUaha, to ee bitl beD. onih koji Yjengu u Allaha i istinitost l3erovjesniNcJh miIIja".

U Musnedu se nalazi hadis kojes prenoli Ebu SeId e1-Hudri da je AUahov Poslanik rekao: "Sljedbeniku Kur'ana cia bi bIG unapd. jeden!" On te ueiti Kur'an i sa svakim proueenim ajetom bitI ....... jec1en za jedan stepen, i tako ~ tea do posljedqjea 'ajm kojel on billie

UUlO".

Takode je u Musnedu zabUjelen hadis ad Ammareta lb. GIz. jeta kojeg on prenosi od Musaa ibn Vlfdana, a ovaj oct Ebu SeIdl II-Hudrija daje AUahov Poslanik reba: "El·Vesile je stepen tad UDJIt. nog Allaha, imad kog nerna odabranijeg stepena. MoB. ml ad AIIabt El·Vesile.

U Muslimovom Sahihu zabiljef.en je hadiJ ocI Amra ibn All da je euo AlJahOYl Poslanika da kale: "Kadaeujete da muezzin uellllD i7&0varajte za njim ono Ito on prouCi, potom na men.donellte .... vat, jer onaj ko na mene donese salavat Allah 6e na nj. donijeti" saJavata, zatim mi molite El·Velile jer je to staniIte u DIennItu ka)e te pripuli pravom AUahovom robu, a nadam se d .. ~ to bitija!"

Pneao nam je Ebu Ishak od Hamid. koji kde: "euo 111ft ad Enesa da je rekao: "Barise je poginuo na Bedru, • bio·je ~ ~Je njegova majka dolla Poslaniku, a.s, i relb mu: ''11 boVe. znd IfaIIt. ovo mjesto na Ahiretu od mene! Ako ee u Df.ennet ja:bl blli Itrpthl i nadati se Bofijoj nagradi, a ako fe biti negdje druJdje. Ita miIliI.II mi je einiti?" On reee: "Telko tebi! (iii je rekao: _ pried!"), Je Ii Dzennet jedan? Df.enneta ima vile a Hadleje u dlennetU

EI-Firdevs". (Prenio Buharija) , .

Od Fudaleta b. Ubejda, r.a. se preiloli da je rcbo;'Cuo II1II Botijeg Poslanika, savs kako kale: "J. sam 1Oda,. wdaje do1DIjan i predstavlja sigumost za onoga ko vjeruje u mene i ~_ pokoraD I hidfru ucini, takvom pripada boraviJte u podnofjD,DIenneta I bon·

92

vilte u sredini Dzenneta. J a sam oslonac onome ko vjeruje u mene i bude pokoran i bori se na Allahovom putu, nagrada mu je boraviste u podnozju Dzenneta i boraviste u njegovoj sredini i boraviste u njegovim ~ajuzvilenijim odajama. Ko tako postupa nece imati potrebe da trazi dobro na drugoj strani i da bjeZi od zla. Umrheee ondje gdje zeli", (Nesai i Ibn Hibban)

Najoiti stepeni stanovnika Dzenneta

Prenosi se od Mugire b. Su'beta da je Botiji Postanik, savs rekao:

"Pitao je Musa, a.s, svoga Gospodara:

- Koji je najniZi stepen stanovnika Dzenneta?

- On pripada onome ko stigne pred dzennetska vrata, nakon

Ito su vee sve dzennetlije usle u njega, pa mu se kaze: - Udi u Dzennetl, a on ce reci:

- Kako Gospodaru, kada su ljudi zauzeli svoja mjesta i uzeli

svoje nagrade. Onda ce mu se reci:

- Hoces li biti zadovoljan da imas kraljevstvo jednog od kraljeva ovoga svijeta?

- Zadovoljan sam, Gospodaru.

- Eto ti jo!, i jo! toliko i jo! toliko, pri petom putu, rob ce

reel:

- Zadovoljan sam Gospodaru, a potom ce se reci:

- avo pripada tebi i jos de set puta toliko i imaces ono fto ti

dusa zazeli i one eime se oci nasladuju.

- Zadovoljan sam, Gospodaru, reci ce rob.

- A koji su na najviim polozajima, dalje pita Musa, a.s.

- To su oni, medu kojima i ti telis biti. Njihove pocasti sam

Svojom rukom zasadio i pecat na njib stavio, darivajuci im one fto oci nisu vidjele, sto uti nisu cule i ono fto nikad covjeku nije naumpalo". (Muslim)

Prenosi se od Ebu Hurejre, r .a. da je BoZiji Poslanik, savs rekao:

"Zaista je najniZi stepen koji se moze imati u Dzennetu, da se kaze dzennetliii da pozeli sta hoce i on pozeli i jos jednom zazeli, a onda mu se kaze da li je pozelio, a kada odgovori da jeste, onda ce mu se reci:

"Dobices ono sto si pozelio i jos toliko". (Muslim)

93

Od Ibn Mes'uda se prenosi da je rekao: Rekao je Botiji Poslanik, says:

"Ja odista poznajern posljednjeg stanovnika vatre, koji ~ iz

nje izaei i posljednjeg stanovnika Dzenneta, koji te u njega uti. ~o'1ek ce izaci iz duhennemske vatre cetvoronojke, a Uzvi§eni Allah te mu reci: "Idi i udi u Dzennet". On t;e prio Dzennetu i u~inite mu se da je pun. Vratice se i reci:

- Gospodaru moj, zatekao sam ga vet popunjenog, onda te

mu Allah, di.!. reci:

- ldi i udi u Dzennet. On t:,e doci do njega i u~inite mu se po-

novo popunjenim, pa ce se vratiti i reci Gospodaru:

- Nasao sam ga popunjenog, a Uzvileni Allah ee reci:

- ldi i udi u Dzennet, pripada ti koliki je ovaj svijet i deset pu-

ta jO! toliko ill imaee! koliko deset ovih svjetova, a rob ee reci:

- Bote, da li se Ti to meni izrugujes i podsmijeval rni se, a Ti

si Vladar?!

A onda, kaze ravija ovog hadisa, primijetio sam Poslanika, says kako se nasmija, da su mu se kutnjaci vidjeli, pa rece:

"To je najnili stepen dzennetlija". (Buharija i Muslim)

Pi tanj a

Prvo pitanje: Spavaju li d!ennetlije?

Ibn el-Kajjim spominje Ibn Merdevejha, pa kate: Ibn Merdevejh prenosi hadis od Sufjana es-Sevrija, ovaj od Muhamrneda b. Minkedera, a on od Dzabira, r .a., da je rekao Bofiji Poslanik, says:

"San je slican smrti ... , a dzennetlije ne spavaju".

Taberani prenosi hadis od Jahjaa b. Seida el-Ensarija, ovaj od Muhammeda b. Minkedera, a on ad Dzabira, r.a. da je rekao: Upitan je Allahov Vjerovjesnik, savs da Ii spavaju dzennetliie, a on rece:

"San je slican smrti i dzennetlije ne spavaju".

Drugo pitanje: Da li mote Allahov rob napredowti u Dzennetu? Imami Ahmed kate: Pripovijedao nam je Jezid daje Hammad b. Selerne prenio hadis od Asim b. Ebi Nedzveda, ovaj od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejre, r.a. da je Boziji Poslanik, says rekao:

"Allah ce zaista, podici dobrome Svome robu polozaj u dze-

nnetu, pa ce se ovaj upitati: .

94

- Otkud meni ovo, Gospodaru moj?

- Od tvog djeteta koje trati oprost za tebe, rece mu Allah,

dt.l

Treee pitanje: MoZe li Dzennet gowriti?

U jednorn hadisu se kaze: "Potuzili su se Dzennet i Dzehennem ... ", a u njemu jo§ stoji:

"Dzennet je rekao: Gospodaru moj, moje rijeke su potekle, moji plodovi sazreli, pa po§alji mi one koji ~e u meni boraviti".

Ismail h. Seid et-Tai kaze: "Cuo sam da je Allah, dt.l nakon

fto je stvorio Dzennet, rekao mu:

- Okiti se, pa se je okitio, zatim mu je rekao:

- Govori, a on progovori rekavsi:

- BIago li se onome, skim si Ti zadovoljan, Bore".

Katade je rekao:

"Nakon fto je Allah, dz.§. stvorio Dzennet, rece mu: "Zbori", a on prozbori rekavsi: "Blago li se bogobojaznima".

Taberani prenosi od Ata, ovaj od Ibn Abbasa, r .s. da je Bozi]l Poslanik rekao:

"Kada je Allah, dz.§. stvorio edenske vrtove, stvorio je u njima fto oko nije vidjelo, sto uho nije culo, niti je ikom naumpalo, a zatim mu naredi da progovori, a Dzennet rece:

"Spaseni su pravoviemi".

Cetvrto pitanje: Da li se Dzennet uvijek uljepSaw?

Prenosi Abdullah h. Kab od Irnami-Ahmeda b. Hanbela, koji kaze: "Ne pogleda Allah, dz.§. u Dzennet, a da ne kale: Budi ugodan svojim stanovnicima, te on povecava ugodnost, dok god u njega ulaze njegovi stano vni ei" .

Peto pitanje: Da Ii u Dzennetu ima carsija i da li Ce njome dzennetlije hodati?

Prenosi se od Enesa b. Malika da je Boziji Poslanik, says rekao:

"Zaista u Dzennetu ima eartija kojom ce se hodati. Puhnuce sjeverae i pogladiti dzennetlije po lieu i odjeci, te ce ih uciniti ljepgm i prijatnijim. Takvi ce se vratiti i svojim porodicama. Tada ce im poro-

95

dica reci: "Tako nam Allaha, postali ste Ijepg i prijatniji i z.a nas, a oni tc reci:

"Tako nam Allaha, dt.~. i vi ste postali Ijepti i prijatniji, na-

kon naseg odlaska". (Muslim i Imami-Ahmed)

Pripovijeda se da je Ebu Hurejre, jednoga dana, sreo .Seid b.

Musejjeba, pa mu rece Ebu IIurejre: "Molim Allaha, dt.l da nas sastavi u dzennetskoj carsiji". Na to Seid rece: "A zar on una ~ar~j u" Da - re ce Ebu Hurejre - Poslanik me je izvijestio 0 slijedecem:

"Stanovnici dzenneta, ce kada udu u njega, zaposjesti ga prerna svojim djelirna, pa ~e se pozvati, slicno pozivu petkorn na ovom svijetu, te ce posjetiti Allaha Uzvisenog i Slavljenog, te ~e im se ukazati Njegov prijesto i uvesce ih u jednu od dzennetskih ba!~a. Tada ce im darovati sjedi~ta od svjetlosti, bisera, krizolita, safira, zlata i srebra. Najnifi od njih - a tu nema niskih - sje!~e na divane od mosusa i kamfora i nece vidjeti da iko od ustolieenih ima bolje mjesto od njega". Up ita Ebu Hurejre Bo!ijeg Poslanika:

- Da li eemo vidjeti naseg Gospodara, Hvaljenog i Uzvisenog?

- Da, tece. Da Ii jasno vidite mjesec u noci ustapa?

- Da, rekosmo.

- Tako nema sumnje ni da cerno vidjeti svoga Gospodara, rece

Poslanik. I nece ostati niko od te skupine, a da nece biti u Allahovom prisustvu i da mu nece reci: - 0 ti i ti, sje~§ li se dana kada si uradio to ito, pa ce ga se rob sjetiti sa nekim zernaljskim karakteristikama, pa Ce reel: - Oa, a zar rni nisi oprostio, Bote? - Naravno da sam ti oprostio, zato sam ti i dodijelio ovaj polozaj, - odgovori mu Allah, dt.l I bice oni u takvom stanju, kad ih natkrili oblak i orosi ih mirisom kakav nikada do tada nisu mirisali, Zatim ce Gospodar nas, Uzvi· seru i Slavljeni, reci:

"Pridite blagodatima koje sam za vas priprernio i uzrnite 000 za tim zudite",

.

Zatirn ce doci u cartij u koju meleki okruzuju, a u njoj je ono

sto oko nije vidjelo, niti uho culo, niti je srce ikada pozeljelo, pa ce nam se dati ono za cim zudimo, bez kupovine i prodaje u toj tartiji. Ljudi ce se u njoj medusobno susretati i tada ce primiti uzvisene darove, pa ce susretati vise po deredzi, a i nile od sebe - iako rnedu njirna nema niskih - pa ce se zadiviti odjecorn i vanjskim izgledom tih vitih po deredzi, ali nece prekinuti razgovor s njirna, a da ne dobiju jo! Ijep~ od toga, a to je s toga ~o niko u Drennetu nece nicirn biti ozaloscen. Zatim cerno - rece Poslanik - odlaziti nasim kucama gdje

96

ce nas ocekivati une i govoriti: "Dobro doW i stretni bili s nasorn Ijubavlju". "Mi smo sjedili s natim Gospodarom, Silnim i Uzvisenim i imamo pravo da se povratimo panovo, kao §to smo se i ranije vracali" .

Glasoviti ueenjak Ibn el-Kajjim komentarisuci ovaj hadis kate: "Prenosi ga Tinnizi kod opisivanja Dzenneta od Muhammeda b. Ismaila, a on od Hisarna b. Ammara, Prenosi ga i Ibn Madzdze od Hisama b. Ammara. Na ovaj sened je posebno obratio paznju Abdulhamid b. Hamid, a on je pisar Evzaije. Necemo mu za zlo uzeti odvajanje od Evzaije, fto hadis ne prenosi niko osim njega. Imami-Ahmed i Ebu Hatem er-Razi kazu: On je pouzdan, a fto se tice Rahima i Nesaije, oni su po predaji slabi i mi ne poznajemo ovaj hadis po nekom drugom rivajetu, osim rivajeta Evzaije i Tirmizije. Ovaj hadis je garib i poznat je sarno po ovoj predaji.

Prenosi ga Ibn Ebi Dunja od Hakima b. Musa'a, a on kaze da mu je pricao Hekal b. Zijad od Evzaije koji kate: Obavijeften sam da je Seid b. Musejjeb susreo Ebu Hurejru i spominje dalji dio hadisa. Tirmizi kate: "Pricao nam je Ahmed b. Muni'a i Ebu Muavija, obavijestio nas je Abdurahman b. Ishak od Nu'mana b. Seida a on od Allje b. Ebi Taliba kojije rekao:

"Rekao je BoZiji Poslanik, says:

"U Dzennetu, zaista Ima cartija, u kojoj nema niti kupovine niti prodaje, osim likova Ijudi i lena. Pa kada covjek pouli lik, sarno ude u njega". Tinnizi smatra da je ovaj hadis garib.

Sustina dzennetske car§ije je to da je ona clio onoga fto je Allah, dt.§. pripremio vjemicima, kao jedan od puteva blagostanja i uZivanja u kome nema prestanka Allahovim dobrotama. Allah je neizmijemi Darovalac i sve poklanja. A Allah opet najbolje zna.

Vjecnost dtennetskih blagodati

Ma koliko dugo trajale blagodati ovoga svijeta, one su nuzno prolazne, bilo to srnrcu ill na neki drugi nacin, te su s toga ugodaji ovoga svijeta manjkavi i trajnost im je ogranicena, Sto se pak tice dzennetskih blagodati one su nadasve vjecne i uzivaoce tih blagodati ne okruZuje ni bolest, niti bilo kakav bol, niti umor, niti neki drugi nedcs.atak.

Uzviseni Allah kate:

97

"A oni koji su se Allaha bojali, oni ~e na sigurnorn mjestu biti usred ba!ta i izvora,

u dibu j kadifu obuceni j jedni prema drugima,

eto tako te biti, i mi cerno ih hwijama, krupnih ociju, zeniti. U njima ce moei bezbijedno koju hoee vrstu voea tra1iti,

u njima poslije prve smrti, smrt vi§e neee okusiti i On ce ih

patnje U ognj u sacuvati". (Ed-Duhan, S I-55)

"Allah obeeava vjemicima i vjernicama dzennetske balee kroz koje (;e rijeke teei, u kojirna b! \je~no boraviti i divne dvorove u vrtovirna edenskim, a malo naklonosti Allahove vece je od svega toga; to ee doista uspjeh veliki biti". (Et-Tevba,72)

Prenosi se od Ebu Rsida i Ebu Hurejre, r.a. da je Boziji Poslanik, sa vs rekao:

"Kada udu dzennetlije u Dzennet, pozvaee ih telal i rea: Na varna je da zivite j nikada ne umirete. Bicete zdravi i nikada oboliti necete. Mladi tete biti i nikada ostariti neeete. Varna pripada blagostanje i nikada necete ocajavati", (Muslim)

Prenosi se od Ibn Omera da je Allahov Poslanik rekao: "Uti ce dzennetlije u Dzennet, a dzehennernlije u Dzehennem, pa fe ih potom pozvati telal govoreci: 0 dzennetlije, nema srnrti, 0 dzehennemlije nema srnrti. Svako fe vje~no ostati ondje, gdje je",

(8uharija i Muslim)

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik:

"Donijeee se smrt na Dan sudnji, pa ce se postaviti na Sirat cupriju i reci te se: 0 stanovnici Dzenneta, pa ~ oni izlaziti iz svojih boravista brilljivi i sa strahom. Potom te se reei: 0 stanovnici Dzehenne rna, pa ce se oni pojaviti veseli i radosni, izlazeci iz svojih prebivalista. Pa ce biti upitani:

- Znate Ii sta je ovo?

- Da, povikace, to je smrt. Pa ce se narediti da bude zrtvovana

na Sirat ~upriji, a zatim ce se reci dvjema skupinama: "Ostanite vjetno, tame gdje ce te otici, Tu nikada srnrti necete okusiti".

(Ahmed, Ibn Madzdze i Hakim u Mustedreku) Prenosi se od Ebu Seida r .a. da je Botiji Poslanik, says rekao:

"Doniiece se smrt, kao da je sivkast ovan, pa ce biti postavJjena na zid izmedu Dzenneta i Dzehennerna, pa ce se reci:

- 0 dzennetlije, a oni ce podignuti glave, znate Ii sta je ovo?

- Da, reci ce, ovo je smrt, zatim Ce se povaliti i zrtvovati.

98

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->