gratis

i
TURISTIČKE INFORMACIJE

2009.
w w w. h r v a t s k a . h r

Dobro došli!
Srdačno vas pozdravljamo i veselimo se što ste odlučili posjetiti našu zemlju. Svi narodi vole svoju domovinu i smatraju je najljepšom. Hrvati svoju domovinu nazivaju »Lijepa naša«, prema početnim stihovima nacionalne himne. Republika Hrvatska europska je parlamentarna država i dio je europske političke i kulturne povijesti. Po veličini spada u srednje velike europske zemlje poput Danske, Irske, Slovačke ili Švicarske. Hrvatska je država otvorenih granica, jednostavnih carinskih formalnosti, zemlja mira i poštovanja prema svojim gostima. Nastojimo da Lijepa naša bude takva i onima koji u nju dođu i da iz nje ponesu najljepše uspomene. Dobro došli u Hrvatsku!

OPĆE INFORMACIJE
Zemljopisni položaj Hrvatska se prostire od krajnjih istočnih rubova Alpa na sjeverozapadu do Panonske nizine i obala Dunava na istoku, središnji joj dio prekriva planinski masiv Dinare, a južni završava na obali Jadranskoga mora. Površina Kopneni dio iznosi 56.594 km2, a površina teritorijalnog mora 31.067 km2. Naseljenost Hrvatska ima 4.437.460 stanovnika. Nacionalni sastav Većinu stanovništva čine Hrvati, a najbrojnije su manjine Srbi, Bošnjaci, Slovenci, Mađari, Česi, Talijani i Albanci. Državno uređenje Hrvatska je višestranačka parlamentarna republika. Glavni grad Zagreb je sa 779.145 stanovnika gospodarsko, prometno, kulturno i akademsko središte zemlje. Dužina morske obale 6.176 km, od toga 4.398 km otoka, hridi i grebena. Broj otoka, hridi i grebena 1.244. Najveći su otoci Krk i Cres. Nastanjenih je otoka 50. Najveći vrh Dinara 1.831 m/nm.

2

Klima U Hrvatskoj postoje tri klimatske zone: u unutrašnjosti prevladava umjereno topla kišna klima, na najvišim vrhuncima snježna šumska klima, a uzduž jadranske obale ugodna mediteranska klima s mnogo sunčanih dana. Ljeta su suha i vruća, zime blage i vlažne. Prosječna temperatura u unutrašnjosti: u siječnju od -2 do 0 °C i nešto niža na najvećim nadmorskim visinama, u kolovozu oko 20 °C te oko 12 °C na najvišim vrhuncima. Prosječna temperatura u primorju: u siječnju od 5 do 9 °C, u kolovozu od 22 do 25 °C. Temperatura mora zimi je 12 °C, a ljeti oko 25 °C. Novac Službena valuta u Hrvatskoj je kuna (1 kuna = 100 lipa). Strana valuta mijenja se u bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih agencija, hotela i kampova. Kreditne kartice (Eurocard/ Mastercard, Visa, American Express i Diners) primaju se u gotovo svim hotelima, marinama, restoranima i trgovinama te na bankomatima.

Obavijesti: Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu ili Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (telefon: +385 1 4569 964, e-mail: konzularni.poslovi@mvpei.hr, web: www.mvpei.hr). Carinske odredbe Carinski propisi Republike Hrvatske gotovo su potpuno usklađeni s propisima i standardima zemalja Europske unije, no u pogledu unošenja predmeta nekomercijalne prirode za osobnu uporabu, carinu i PDV nije potrebno plaćati samo za predmete u vrijednosti do 300 kuna. Unošenje i iznošenje stranog i domaćeg gotovog novca i čekova slobodno je za strane i hrvatske državljane s boravištem u inozemstvu, ali uz obvezatno prijavljivanje cariniku svakog prijenosa svote veće od 10.000 eura. Vredniju profesionalnu opremu i tehničke uređaje također je potrebno prijaviti cariniku na graničnome prijelazu. Strani državljani mogu ostvariti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost, ako su kupili robu u vrijednosti od najmanje 500 kuna, i to samo na osnovi PDV-P odnosno Tax cheque obrasca ovjerenog od carinskoga službenika. Za dodatne informacije molimo kontaktirati Carinsku upravu: www.carina.hr Prenošenje živih životinja preko granice moguće je samo uz posjedovanje potrebne veterinarske

KORISNE INFORMACIJE
Putne isprave Valjana putovnica ili koja druga isprava priznata međunarodnim sporazumom. Za pojedine države i osobna iskaznica (isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo nositelja).

3

dokumentacije o zdravstvenome stanju životinja, pri čemu psi i mačke moraju biti označeni mikročipom. Unos do pet kućnih ljubimaca može se obaviti preko svih graničnih prijelaza, dok se prenošenje većeg broja životinja mora ostvariti preko prijelaza gdje postoji veterinarska inspekcija. Kada putujete sa svojim kućnim ljubimcem odgovorni ste za njega Kada dovodite svojeg kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku, snosite svu odgovornost za ispunjavanje uvjeta za uvoz. Provjerite, primjerice, je li vaš kućni ljubimac na vrijeme cijepljen, odnosno ponovno cijepljen (revakciniran) i ima li važeću putovnicu ili veterinarski certifikat. Ako vaš kućni ljubimac prilikom dolaska na granični prijelaz ne ispunjava te zahtjeve, ulazak u Republiku Hrvatsku može vam biti odbijen, odnosno životinja može biti vraćena u zemlju podrijetla ili stavljena u karantenu. Kao vlasnik životinje snosite sve troškove koji su nastali provođenjem tih mjera. Pod kućnim ljubimcima, prema Pravilniku o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, podrazumijevaju se sljedeće životinjske vrste: psi, mačke, pitoma vretica (Mustela putorius) iz porodice kuna (Mustelidae), beskralježnjaci (izuzev pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemci, gmazovi, sve vrste ptica (izuzev peradi) te glodavci i domaći kunići.

Maksimalan broj životinja Pod nekomercijalnim uvozom kućnih ljubimaca podrazumijeva se unošenje pet ili manje kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske. Oni moraju biti podvrgnuti dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu od carinskih službenika na putničkoj točki ulaska na područje Republike Hrvatske. Takvi kućni ljubimci ne smatraju se robom i obvezatno moraju biti u pratnji vlasnika ili od vlasnika ovlaštene osobe odgovorne za životinju u tijeku cijelog putovanja. U slučaju unošenja više od pet kućnih ljubimaca riječ je o komercijalnome uvozu, pa životinje podliježu veterinarskom pregledu graničnog veterinarskog inspektora i moraju ulaziti na za to odobrenim graničnim veterinarskim postajama. Uvjeti Opći zahtjevi koji se odnose na unošenje kućnih ljubimaca: pasa, mačaka i pitome vretice (još se naziva domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, američki tvor, pitomi tvor, domaći feret ili pitomi feret - Mustela putorius) podrijetlom iz država zemalja članica Europske unije te država niskog rizika izvan Europske unije*: • da psi, mačke i pitoma vretica moraju biti označeni mikročipom. U slučaju da je životinja označena mikročipom koji ne odgovara ISO Standardu 11784 ili 11785, nego je čip drugog tipa, vlasnik odnosno posjednik dužan je

4

osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa. U svakome trenutku mora biti moguće utvrđivanje imena i adrese vlasnika životinje. Broj mikročipa veterinar mora upisati u putovnicu ili certifikat koji vlasnik ili posjednik nosi uz životinju • da su praćeni putovnicom ili certifikatom izdanom od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela • da su cijepljeni protiv bjesnoće. Dopustit će se kretanje životinjskih vrsta koje dolaze iz država zemalja članica Europske unije te država niskog rizika izvan Europske unije*, koje su mlađe od tri mjeseca i necijepljene, ako vlasnik ili posjednik uz njih nosi putovnicu i ako su od rođenja boravile na istome mjestu te nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne. Psi, mačke i pitome vretice koje dolaze iz zemalja visokog rizika* moraju ispunjavati sljedeće uvjete: • moraju biti označeni mikročipom • moraju biti praćeni certifikatom izdanim od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela ili prilikom ponovnoga ulaska u Republiku Hrvatsku putovnicom (psi iz Hrvatske) • moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće • moraju biti podvrgnuti testu neutralizacije protutijela titracije jednake

najmanje 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od ovlaštenoga veterinara, najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije premještanja obavljenoga u za to ovlaštenom laboratoriju, koji možete pronaći na popisu objavljenom na sljedećim web stranicama: http://ec.europa. eu/food/animal/liveanimals/pets/ approval_en.htm. Propisano razdoblje od tri mjeseca ne primjenjuje se na ponovni ulazak kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske, čija putovnica potvrđuje da je titracija protutijela s pozitivnim rezultatom provedena prije nego je životinja napustila Republiku Hrvatsku. Životinje koje se uvoze u komercijalne svrhe i one koje putuju kao pošiljka mora prije otpreme pregledati veterinar. * Za dodatne informacije o državama molimo kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za veterinarstvo (telefon: +385 1 6109 749, +385 1 6106 703 i +385 1 6106 669, web: www.mps.hr). Medicinska služba Bolnice i klinike postoje u svim većim gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima. Strani turisti koji su obvezno osigurani u državama s kojima Hrvatska ima ugovor o socijalnome osiguranju, za vrijeme privatnog boravka u Republici Hrvatskoj ne plaćaju

5

usluge hitne zdravstvene zaštite, pod uvjetom da imaju ugovorom predviđene potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena zaštita (uključujući i prijevoz) koristi se za hitne slučajeve na način i po propisima koji vrijede za hrvatske osiguranike, pri čemu se na isti način sudjeluje i u troškovima zdravstvene zaštite (participacija). Osobe koje dolaze iz država s kojima nije sklopljen ugovor ili s kojima ugovorom nije predviđeno korištenje zdravstvene zaštite, sve troškove zdravstvene zaštite snose same. Veterinarska služba Hrvatska je pokrivena mrežom veterinarskih klinika i ambulanti. Informacije: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprava za veterinarstvo E-mail: office@mps.hr Web: www.mps.hr Blagdani i neradni dani 1. siječnja - Nova godina 6. siječnja - Sveta tri kralja Uskrs i Uskrsni ponedjeljak 1. svibnja - Praznik rada Tijelovo 22. lipnja - Dan antifašističke borbe 25. lipnja - Dan državnosti 5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 15. kolovoza - Velika Gospa 8. listopada - Dan neovisnosti 1. studenoga - Svi sveti 25. i 26. prosinca - božićni blagdani

Radno vrijeme trgovina i javnih službi U tijeku turističke sezone većina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, a mnoge od njih rade i vikendom. Javne službe i poslovni uredi uglavnom rade od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Pošta i telekomunikacije Poštanski su uredi radnim danom otvoreni od 7 do 19 sati, u manjim mjestima od 7 do 14 sati, a pojedini rade i dvokratno. U većim gradovima i turističkim mjestima dežurne pošte otvorene su subotom i nedjeljom. Na svim javnim telefonima upotrebljavaju se telefonske kartice koje se prodaju u poštama i novinskim kioscima. Inozemstvo se može izravno zvati s bilo kojega telefona. Web: www.posta.hr Električni napon gradske mreže 220 V s frekvencijom 50 Hz. Voda iz slavine pitka je u svim dijelovima Hrvatske. Zaštita okoliša Zaštita biološke raznolikosti u skladu je s važećim propisima Europske unije. More za kupanje na hrvatskome Jadranu veoma je visoke kakvoće i prema kriterijima Europske unije.

6

U slučaju izvanrednog onečišćenja okoliša na kopnu obavijestite Centar 112. Za dodatne informacije o okolišu kontaktirajte Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - Upravu za zaštitu okoliša, na telefon +385 1 3782 111 ili adresu e-pošte: zastita_okolisa@mzopu.hr Web: www.mzopu.hr U slučaju nesreće nazovite 112! Taj broj moguće je pozvati u bilo koje doba dana i noći, neovisno o tome gdje se nalazite u Republici Hrvatskoj ili na području Europske unije. Telefonski poziv ne naplaćuje se. Poziv je moguće ostvariti preko svih operatera i preko svih telefonskih uređaja odabirom broja 112. U slučaju nesreće Centar 112 omogućit će vam razgovor i na jednome od stranih jezika: - engleskome - njemačkome - talijanskome - mađarskome - slovačkome. NAZOVITE 112! Ako vam je potrebna: - hitna medicinska pomoć - pomoć vatrogasaca - pomoć policije - pomoć gorske službe spašavanja - hitna veterinarska pomoć - pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja.

PRAKTIČNI SAVJETI
Zaštita od požara Provjerite jeste li poduzeli sve da spriječite požar! Ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoliš! Poštujte znakove zabrane loženja vatre! Pazite da vaše parkirano vozilo ne zatvara pristup vatrogasnim vozilima. Što učiniti u slučaju požara? - o požaru odmah obavijestite vatrogasce na telefonski broj 93 ili pozovite pomoć na 112 - upotrijebite ručni aparat za početno gašenje požara i gasite požar samo ako ne ugrožavate sebe i druge - o nastanku požara obavijestite osobe iz okoline - SLIJEDITE UPUTE VATROGASACA. Na cesti - u tijeku turističke sezone izbjegavajte prometne gužve, vožnju vikendima i praznicima - vozite odmorni - prilagodite brzinu uvjetima na cesti i ograničenjima brzine - u slučaju gužve budite strpljivi i opskrbite se dostatnom količinom pitke vode. Na moru - u slučaju nesreće na moru ili onečišćenja mora nazovite 9155 (Nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru) ili 112

7

- prije isplovljavanja informirajte se o vremenskoj prognozi, posebno za Jadran - za vrijeme plivanja ostanite u vidokrugu drugih plivača - obavijestite rodbinu ili prijatelje o približnoj lokaciji ronjenja te je označite na propisan način - izlažite se suncu umjereno i koristite se zaštitnim sredstvima - opskrbite se dostatnom količinom pitke vode. U prirodi - upoznajte rodbinu ili prijatelje o smjerovima svojega kretanja ili planu svojega puta - hodajte po označenim stazama i putovima - opskrbite se dostatnom količinom pitke vode - pripremite odgovarajuću odjeću i obuću - pripremite mobilni telefon - pratite informacije o vremenskoj prognozi - pažljivo i u skladu s propisima rukujte otvorenim plamenom - ne bacajte opuške i zapaljive predmete u prirodu. Bitni telefonski brojevi Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: 385 Hitna pomoć: 94 Vatrogasci: 93 Policija: 92 Pomoć na cesti: 987 (Ako zovete iz inozemstva ili mobitelom, birajte +385 1 987.) Nacionalna središnjica za spašavanje i traganje na moru: 9155

Jedinstveni broj za sve hitne situacije: 112 Opće informacije: 981 Informacije o mjesnim i međugradskim telefonskim brojevima: 988 Informacije o međunarodnim telefonskim brojevima: 902 Vremenska prognoza i stanje na cestama: 060 520 520 Hrvatski autoklub (HAK): +385 1 4640 800 E-mail: info@hak.hr Web: www.hak.hr Radijske vijesti na stranim jezicima u turističkoj sezoni Hrvatski radio na nekoliko programa emitira emisije na stranim jezicima namijenjene turistima u Hrvatskoj. Na Prvome programu Hrvatskog radija svaki dan u 20,05 emitira se emisija na engleskome jeziku u trajanju od 10-ak minuta. U vrijeme ljetne sezone na Drugome programu Hrvatskog radija (98,5 Mhz sjeverozapadna Hrvatska i dubrovačko primorje, 105,3 MHz Istra, 96,1 MHz Split, 98,9 MHz makarsko primorje te 93,3 MHz Gorski kotar), uz redovite vijesti na hrvatskome jeziku, emitirat će se i svaki puni sat od 8 do 21 vijesti na engleskome, njemačkome, talijanskome i češkome jeziku, a HAK će izvještavati o stanju na cestama na engleskome i njemačkome jeziku. U istome razdoblju ljeti svaki puni sat emitiraju se vijesti i izvješća o stanju na cestama izravno iz studija Trećeg programa Austrijskog radija, RAI-a Uno, britanskog radija

8

VIRGIN, Radio Praga i međunarodnog programa Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“. Češke turiste ljeti novinari Radio Praga jedanput na dan informiraju putem regionalnih postaja: Radio Splita, Radio Dubrovnika i Radio Rijeke.

HRVATSKA AUTOMOBILOM
Dokumenti Za ulazak u Hrvatsku potrebni su vozačka i prometna dozvola te dokaz o osiguranju vozila. Poželjna je i međunarodna vozačka dozvola za moguće unajmljivanje vozila (rent-a-car). Tu dozvolu izdaje matični autoklub. Dopuštena brzina - u naseljima 50 km/h - izvan naseljenih mjesta 90 km/h - na cestama namijenjenim isključivo motornim vozilima i na brzim cestama 110 km/h - na autocestama 130 km/h - motorna vozila koja vuku priključno vozilo bez kočnice 80 km/h - autobusi i autobusi s lakom prikolicom 80 km/h, na autocestama 100 km/h, osim autobusa koji organizirano prevoze djecu. Na mokrome kolniku smanjite i prilagodite brzinu kretanja vozila. Obvezatna vožnja s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima u razdoblju zimskog računanja vremena. U vožnji je zabranjena uporaba mobitela.

Uporaba sigurnosnog pojasa je obvezatna. Reflektirajući prsluk kojim se vozač dužan koristiti, odnosno obući ga kada na cesti obavlja neke radnje na vozilu (mijenja kotač, obavlja manje popravke na vozilu, nalijeva gorivo kada vozilo ostane bez njega, traži pomoć zaustavljajući druga vozila i sl.) obvezatan je u opremi vozila Benzinske crpke Benzinske crpke u većim gradovima i na autocestama otvorene su od 0 do 24 sata. Benzinske crpke prodaju: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel, a u većim gradovima i na crpkama na autocestama i plin. Informacije o cijenama goriva i popis plinskih stanica nalaze se na sljedećim web stranicama: www.ina.hr, www.omv.hr, www.tifon.hr te www.hak.hr. Naplata cestarine Za autoceste: A1 Zagreb – Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split – Šestanovac - Ravča, A2 Zagreb – Zaprešić – Krapina – Macelj, A3 Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – Županja – Lipovac, A4 Zagreb – Varaždin – Goričan, A5 Osijek – Đakovo – Sredanci, A6 Zagreb – Karlovac – Bosiljevo – Vrbovsko Rijeka, A7 Rijeka - Rupa. U lipnju će u promet biti puštene druge cijevi tunela Mala Kapela i Sveti Rok na Autocesti A1 ZagrebSplit-Ravča te će se promet u cijevima odvijati jednosmjerno, a što

9

će omogućiti bolju protočnost vozila, posebice tijekom turističke sezone. Za poluautoceste: Istarski Y s naplatnim postajama „Tunel Učka“ i vijadukt „Mirna“. Informacije se nalaze na ovim web stranicama: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr te www.huka.hr. Osnovne obveze u slučaju prometne nesreće O prometnoj nesreći prvo obavijestite policiju (telefonski broj 92) ili birajte jedinstveni europski broj za hitne službe 112. To nije obvezatno u slučaju prometne nesreće u kojoj je počinjena samo materijalna šteta na vozilima. Ako ima ozlijeđenih, nazovite hitnu pomoć (telefonski broj 94). Osigurajte mjesto nesreće, obucite reflektirajući prsluk i postavite trokut te poduzmite mjere za otklanjanje novih opasnosti. Pričekajte dolazak policije. U slučaju oštećenja vozila na bilo koji način obvezatno od policije ishodite potvrdu o oštećenju vozila, bez koje ne možete prijeći državnu granicu. Ako trebate popravak kvara ili je vozilo potrebno prevesti u servis, nazovite Pomoć na cesti na telefon 987 (za pozive iz inozemstva birajte +385 1 987).

Kako izbjeći gužvu na cestama? Za izbjegavanje produljenja putovanja i čekanja u kolonama savjetujemo da planirate putovanje koristeći se prometnim planerom u kojemu su navedeni dani i smjerovi najveće očekivane gustoće prometa. Prije putovanja informirajte se o stanju u cestovnome i trajektnome prometu kod HAK-a (Informativni centar HAK-a: +385 1 4640 800) ili na Drugome programu Hrvatskog radija (98,5 MHz).

ZRAKOM
Popis registriranih zračnih luka u Republici Hrvatskoj Zračne luke za prihvat zrakoplova u javnome zračnom prometu: Zračna luka Dubrovnik Telefon: +385 20 773 333 Web: www.airport-dubrovnik.hr Zračna luka Pula Telefon: +385 52 530 140 Web: www.airport-pula.hr Zračna luka Rijeka Telefon: +385 51 842 134 Web: www.rijeka-airport.hr Zračna luka Split Telefon: +385 21 203 555 Web: www.split-airport.hr Zračna luka Zadar Telefon: +385 23 205 800 Web: www.zadar-airport.hr Zračna luka Zagreb Telefon: +385 1 4562 222 Web: www.zagreb-airport.hr

10

Zračna pristaništa za prihvat zrakoplova u javnome zračnom prometu Zračna luka Brač Telefon: +385 21 559 701 Web: www.airport-brac.hr Zračno pristanište Osijek Telefon: +385 31 514 402 Web: www.osijek-airport.hr Zračno pristanište Mali Lošinj Telefon: +385 51 235 148 Web: www.airportmalilosinj.hr Zračna pristaništa za prihvat zrakoplova opće namjene i povremeni taksi-prijevoz: Varaždin, Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj. Međunarodne zračne luke Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Lošinj. Informacije: Zagreb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrovnik +385 20 773 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Brač +385 21 559 711 te Mali Lošinj +385 51 231 666. Croatia Airlines Nacionalna zrakoplovna tvrtka i regionalni član zrakoplovne udruge Star Alliance, izravnim letovima povezuje Hrvatsku s velikim brojem europskih odredišta: Amsterdamom,

Bečom, Bruxellesom, Frankfurtom, Londonom, Münchenom, Parizom, Rimom, Sarajevom, Skopljem, Zürichom, Düsseldorfom, Kopenhagenom, Podgoricom i Prištinom, a od sredine lipnja i s Barcelonom i Götheborgom. Sezonski je hrvatska obala povezana s dodatnim odredištima u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. U suradnji s partnerima Croatia Airlines svojim putnicima omogućuje pristup odredištima u cijelome svijetu. Prodaja karata i informacije: +385 1 6676 555 Web: www.croatiaairlines.com Drugi zrakoplovni prijevoznici u Hrvatskoj: Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Skyeurope, Aer Lingus, Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines.

MOREM
Agencija za obalni linijski pomorski promet Telefon: +385 21 329 370 Telefaks: +385 21 329 379 E-mail: info@agencija-zolpp.hr Web: www.agencija-zolpp.hr

11

Međunarodne trajektne linije Zadar – Ancona, Split – Ancona, Split – Stari Grad – Pescara, Ancona – Split – Pescara te Rijeka – Split – Stari Grad (Hvar) – Korčula – Sobra (Mljet) – Dubrovnik – Bari Dubrovnik – Bari (izravno): Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona Osim trajektnih, između Hrvatske i Italije prometuju i brzobrodske linije. Trajektne linije duž obale Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula – Dubrovnik Lokalne trajektne linije povezuju s kopnom otoke: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silbu, Premudu, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Ravu, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šoltu, Brač, Hvar, Vis, poluotok Pelješac, Korčulu, Lastovo i Mljet, Šipan, a lokalne brodske i brzobrodske linije povezuju druge naseljene otoke na kojima nema automobilskog prometa. Brzobrodske linije (veza s kopnom ili među otocima) Riječko okružje – Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab Zadarsko okružje – Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Splitsko okružje – Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Dubrovačko okružje – Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Šibensko okružje – Žirje, Kaprije

Sezonska linija: Pula – Unije – Mali Lošinj – Ilovik – Zadar. Brodske linije (veza s kopnom ili među otocima) Riječko okružje – Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Zadarsko okružje – Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada Šibensko okružje – Prvić, Zlarin Splitsko okružje – Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo Dubrovačko okružje – Šipan, Lopud, Koločep. Jadrolinija Glavni hrvatski putnički brodar održava najveći broj redovitih, međunarodnih i domaćih trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija. Glavni je ured u Rijeci. Telefon: +385 51 666 111, +385 51 666 100 Web: www.jadrolinija.hr Ostali brodari Rapska plovidba d.d.: www.rapska-plovidba.hr Mediteranska plovidba d.d.: www.medplov.hr Linijska nacionalna plovidba d.d.: www.lnp.hr Miatours: www.miatours.hr Ivante d.o.o.: www.ivante.hr Kapetan Luka: www.krilo.hr SNAV: www.snav.it Venezia lines: www.venezialines.com Blue Line International: www.blueline-ferries.com

12

Carinske ispostave za ulazak stranih brodova Stalne: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i Dubrovnik. Sezonske (u tijeku ljetne sezone): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža i Cavtat.

PLOVIDBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zapovjednik plovila koje uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem obvezan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet, radi obavljanja granične kontrole te ishoditi vinjetu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi i ovjeriti popis posade i putnika ili popis osoba. Zapovjednik plovila koje se u Republiku Hrvatsku uvozi kopnenim putem ili koje je na čuvanju u luci ili drugome odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj, obvezan je prije početka plovidbe ishoditi vinjetu u mjerodavnoj lučkoj kapetaniji ili dostaviti popis posade i putnika i popis osoba (ako ga želi ishoditi). Vinjetu mora imati plovilo čija je duljina 3 m ili veća te plovilo duljine manje od 3 m ako ima ukupnu snagu porivnih uređaja 5 kW ili veću. Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju duljinu (npr. kajak, sandolina, pedalina i sl.).

Vinjetu ne mora imati plovilo dok je na čuvanju u luci ili na drugomu odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj. Pomoćne brodice i jet-ski podliježu istim propisima vezanim uz potrebu posjedovanja vinjete. Brodice (pomoćni čamci) koje pripadaju matičnoj brodici ili jahti moraju imati oznaku brodice ili jahte kojoj pripadaju i moraju biti upisane u dokumentima osnovnog plovila. U tome slučaju za njih nije potrebno ishoditi vinjetu. Plovilo mora na vidljivome mjestu biti označeno vinjetom, a rok valjanosti vinjete je godinu dana od dana izdavanja. Odrezak vinjete mora se zalijepiti na popis osoba. Na plovilu koje plovi u Republici Hrvatskoj moraju se nalaziti sljedeći dokumenti u izvorniku: - vinjeta - ovjeren popis posade i putnika - ovjeren popis osoba koje mogu boraviti na plovilu (za plovila na kojima će se izmjenjivati posada u tijeku plovidbe u Republici Hrvatskoj) - dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu - dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom - dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu učinjenu trećim osobama - dokaz o vlasništvu ili punomoć za uporabu plovila izdana od vlasnika. Popis posade i putnika Popis posade i putnika uključuje posadu i putnike na plovilu, a ovjerava ga lučka kapetanija/ispostava potpisom i pečatom.

13

Ako zapovjednik plovila za boravka u hrvatskome moru ne namjerava mijenjati posadu za vrijeme valjanosti vinjete, ne treba se više prijavljivati lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi. Plovila koja nemaju mogućnost duljeg boravka (plovila bez ležaja) ne moraju imati popis posade i putnika. Osoba koja upravlja plovilom može u Hrvatskoj iskrcati posadu s kojom je doplovila iz inozemstva (ili dio nje) i ukrcati novu. U tome slučaju promjenu posade mora prijaviti kapetaniji te s tako promijenjenom posadom mora isploviti iz Hrvatske. Popis osoba Zapovjednik plovila koji namjerava mijenjati posadu u tijeku plovidbe u Republici Hrvatskoj obvezan je u lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi ishoditi popis osoba koje će boraviti na plovilu za vrijeme valjanosti vinjete, a ukupan broj osoba navedenih u popisu osoba ne može biti veći od dvostrukoga kapaciteta uvećanog za 30 posto jediničnog kapaciteta plovila. Kapacitet plovila određuje se u skladu s ispravama plovila izdanim od mjerodavnih tijela države čija se zastava nalazi na njemu, a ako u ispravama plovila nema podataka o kapacitetu, on će se izračunati u skladu s Pravilnikom o brodicama i jahtama i Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti. Popis osoba ovjerava se odreskom vinjete. Popis osoba može se ispuniti u cijelosti prilikom ishođenja vinjete, a

može se ispunjavati i sukcesivno, ali najkasnije prigodom prvog ukrcaja na plovilo pojedine osobe navedene u popisu osoba. Ako se popis osoba ispunjava sukcesivno, on se prilikom svakog ispunjavanja ovjerava u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije. Broj izmjena osoba navedenih u popisu osoba je neograničen. U popis osoba ne upisuju se osobe koje borave na plovilu u tijeku boravka plovila u luci ili na sidrištu. U popis osoba ne upisuju se osobe mlađe od 12 godina i ne uračunavaju se u maksimalan broj osoba. Popis osoba na plovilima koja dolaze morskim putem ne mora se imati prilikom ishođenja vinjete, nego se može napraviti i naknadno, kada dolazi do promjene posade u Hrvatskoj. Prijava boravka Stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze stranim plovilima namijenjenim razonodi ili sportu i koji se koriste smještajem na tim plovilima prijavljuju svoj boravak samo u luci, odnosno pristaništu u kojemu se nakon njihova ulaska u Republiku Hrvatsku obavlja kontrola prelaska državne granice. Ako stranac prijeđe državnu granicu na kojemu od cestovnih graničnih prijelaza i tim putem doprema plovilo na kojemu će boraviti, marina u kojoj se plovilo spušta u more vrši prijavu.

14

Ako se spuštanje plovila vrši u nekoj od lučica, stranac je obvezan otići u teritorijalno mjerodavnu policijsku postaju i sam se prijaviti, odnosno prijaviti svoj boravak. To se odnosi isključivo na plovila na kojima će stranac boraviti. Stranci čija su plovila na vezu u nekoj od hrvatskih marina obvezni su svoj dolazak prijaviti u marini. Isplovljavanje plovila iz Republike Hrvatske Zapovjednik plovila obvezan je prije isplovljavanja iz Republike Hrvatske: - podvrgnuti se graničnoj kontroli u jednoj od luka otvorenih za međunarodni promet - ovjeriti popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije. Kad izvrši obveze, zapovjednik plovila obvezan je najkraćim putem napustiti unutrašnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske. Upravljanje hrvatskim brodicama i jahtama za strane nautičare Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o brodicama i jahtama od 11. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska jednostrano priznaje ovlaštenja drugih država za upravljanje hrvatskim brodicama i jahtama. Podaci o stranim ovlaštenjima koja se priznaju u Republici Hrvatskoj mogu se naći na službenim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.hr

ŽELJEZNICOM
Hrvatska ima izravne veze sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Italijom, Austrijom, Švicarskom, Njemačkom i Srbijom, a u sezoni i Češkom i Slovačkom. S gotovo svim ostalim zemljama Europe postoje veze s presjedanjem. Eurocity, Intercity i Euronight vlakovi: EC „Mimara“: Zagreb – Villach – Frankfurt – Zagreb EC „Croatia“: Zagreb – Beč – Zagreb (preko Slovenije) EN „Venezia“: Venecija – Zagreb – Budimpešta (Moskva, Kijev, Bukurešt) – Venecija EC „Zagreb“: Zagreb – Beč (preko Mađarske) – Zagreb IC „Sava“: Beograd – Zagreb – Villach – München – Beograd IC „Kvarner“: Zagreb - Budimpešta – Zagreb IC „Drava“: Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Budimpešta Brzi vlakovi: „Lisinski“: Zagreb – München – Zagreb (noćni vlak) „Maestral“: Zagreb – Budimpešta – Zagreb (Moskva, Kijev, St. Peterburg) Zagreb – Villach - Zagreb Beograd – Zagreb – Zürich – Beograd „Nikola Tesla“: Zagreb – Beograd – Zagreb Vinkovci – Beograd – Vinkovci

15

Vinkovci – Banja Luka - Vinkovci Zagreb – Sarajevo – Ploče – Zagreb Zagreb – Sarajevo – Zagreb (noćni vlak) Ploče – Sarajevo – Ploče Villach – Zagreb – Beograd – Villach (noćni vlak) „Opatija“: Rijeka – Ljubljana – Rijeka (München, Beč) „Ljubljana“: Rijeka - Ljubljana (Beč) – Rijeka Sezonski vlakovi: Ljubljana – Pula – Ljubljana Prag – Bratislava – Zagreb – Split – Prag (noćni vlak) Budimpešta – Zagreb – Split – Budimpešta (noćni vlak) Informacije: Telefon: 060 333 444 Web: www.hznet.hr

Autobusni kolodvor Rijeka Telefon: +385 51 66 03 00, +385 060 302 010 E-mail: autotrans@ri.t-com.hr Web: www.autotrans.hr Autobusni kolodvor Split Telefon: +385 21 329 180; +385 060 327 777 E-mail: info@ak-split.hr Web: www.ak-split.hr Autobusni kolodvor Šibenik Telefon: +385 060 368 368 E-mail: autotransport@si.t-com.hr Autobusni kolodvor Zadar Telefon: +385 23 211 555 Autobusni kolodvor Zagreb Telefon: +385 060 313 333 Web: www.akz.hr Autobusni kolodvor Dubrovnik Telefon: +385 20 357 020, +385 060 305 070 E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com Web: www.libertasdubrovnik.com Autobusni kolodvor Osijek Telefon: +385 060 33 44 66 Autobusni kolodvor Pula Telefon: +385 060 304 090

AUTOBUSOM
Redovite međunarodne autobusne linije spajaju Hrvatsku sa susjednim zemljama i većinom srednjoeuropskih i zapadnoeuropskih država. Broj službe Informacija za pozive iz Hrvatske: 060 313 333 Broj službe Informacija za pozive izvan Hrvatske: +385 1 61 12 789 Međunarodni promet (blagajna): +385 1 60 08 631 Domaći promet (blagajna): +385 1 60 08 620

TAKSI I RENT-A-CAR
Taksi-služba postoji u svim gradovima i turističkim mjestima Iznajmljivanje automobila (rent-acar) postoji u svim gradovima, turističkim središtima i zračnim lukama.

16

PLANER PUTOVANJA
Lipanj Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 i i h i i h i i i h i i i
7h2h 2h10 h

Srpanj Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 i i i i h i i i i i h i i i i i h i i i
7h2h 2h10 h

Kolovoz Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 h h h h i h h h h h i h h h h h h i h i
7h2h 2h10 h

OČEKIVANA GUSTOĆA
Minimalan promet Povećana gustoća prometa

i i i

i

i

Velika gustoća prometa Vrlo velika gustoća prometa

SMJER PUTOVANJA
Jednolična gustoća prometa

i

Dominantan smjer prometa prema moru Dominantan smjer prometa s mora

h

17

VAŽNIJI MUZEJI
Čakovec - Muzej Međimurja Dubrovnik - Dubrovački muzej Knežev dvor, Etnografski muzej - Rupe, Gradske zidine, Muzej dominikanskog samostana, Pomorski muzej, Riznica katedrale, Dom Marina Držića, Akvarij - biološki zavod Dubrovnik, Muzej franjevačkog samostana „Mala braća“, Muzej pravoslavne crkve Gornja Stubica - Muzej seljačkih buna Gospić - Muzej Like, u obližnjemu Smiljanu nalazi se Memorijalni centar „Nikola Tesla“ Hlebine - Galerija Hlebine i muzejska zbirka Ivana Generalića Karlovac - Gradski muzej Karlovac, Stari grad Dubovac Klanjec - Galerija kipara Antuna Augustinčića Krapina - Muzej evolucije i nalazište pračovjeka Hušnjakovo, Muzej Ljudevita Gaja Kumrovec - Staro selo - jedinstveni etno-muzej s originalnim seoskim kućama, rodna kuća Josipa Broza Tita Makarska - Malakološki muzej - muzej riba, rakova i školjaka, Gradski muzej Našice - Zavičajni muzej u dvorcu Pejačević Osijek - Muzej Slavonije Pazin - Etnografski muzej Istre i Muzej grada Pazina

Pula - Arheološki muzej, Povijesni muzej Istre, Arena Rijeka - Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Prirodoslovni muzej Poreč- Zavičajni muzej Poreštine Split - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Arheološki muzej Splita, Galerija Ivana Meštrovića, Muzej grada, Etnografski muzej, Prirodoslovni muzej, Galerija umjetnina, Pomorski muzej, Riznica katedrale Trakošćan - Dvorac Trakošćan muzej u dvorcu s bogatom zbirkom starog oružja Varaždin - Gradski muzej Varaždina u Starom gradu - povijesni odjel, Entomološka zbirka „Svijet kukaca“ i Galerija starih i novih majstora Zadar - Arheološki muzej - stalna izložba crkvene umjetnosti, Narodni muzej Zadar Zagreb - Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Moderna galerija, Muzej grada Zagreba, Muzej Mimara, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, Strossmayerova galerija starih majstora, Tehnički muzej, Galerija „Klovićevi dvori“, Hrvatski povijesni muzej, Muzejsko-memorijalni centar „Dražen Petrović“, Umjetnički paviljon

20

Važnija svetišta
Marija Bistrica: Majka Božja Bistrička Trsat: Gospa Trsatska Sinj: Čudotvorna Gospa Sinjska Aljmaš: Gospa od Utočišta Krasno: Gospa od Krasna Karlovac-Dubovac: Sv. Josip Lobor: Majka Božja Gorska Ludbreg: Predragocjena Krv Isusova Remete: Majka Božja Remetska Solin: Gospa od Otoka Trški Vrh: Majka Božja Jeruzalemska Vepric: Majka Božja Lurdska Voćin: Majka Božja Voćinska

NACIONALNI PARKOVI
Brijuni - skupina od dva veća i 12 manjih otočića uz zapadnu obalu Istre Informacije: Telefon: +385 52 525 888 Telefaks: +385 52 521 367 E-mail: brijuni@brijuni.hr Web: www.brijuni.hr Kornati - najgušća otočna skupina na Mediteranu s ukupno 89 otoka, otočića i hridi Informacije: Telefon: +385 22 435 740 Telefaks: +385 22 435 058 E-mail: kornati@kornati.hr Web: www.kornati.hr Krka - najljepša krška rijeka u Hrvatskoj Informacije: Telefon: +385 22 201 777 Telefaks: +385 22 336 836 E-mail: info@npk.hr Web: www.npkrka.hr Mljet - otok jugozapadno od Dubrovnika Informacije: Telefon: +385 20 744 041 Telefaks: +385 20 744 043 E-mail: np-mljet@np-mljet.hr Web: www.np-mljet.hr

Kulturna i prirodna dobra na Listi svjetske baštine UNESCO-a
U Hrvatskoj su mnogobrojna kulturna i prirodna dobra među kojima se ističu Dioklecijanova palača u Splitu, stara jezgra Trogira, Eufrazijeva bazilika u Poreču, katedrala u Šibeniku, grad Dubrovnik, Starigradsko polje na Hvaru, koja se nalaze na Listi svjetske baštine UNESCO-a. Plitvička jezera, najljepši i najpoznatiji hrvatski nacionalni park, naše je jedino prirodno dobro koje se nalazi na toj prestižnoj Listi.

21

Paklenica - nacionalni park na južnoj strani Velebita, najvećeg planinskog masiva u Hrvatskoj Informacije: Telefon: +385 23 369 155, +385 23 369 202 Telefaks: +385 23 359 133 E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr, prezentacija@paklenica.hr Web: www.paklenica.hr Plitvička jezera - najstariji i najpoznatiji hrvatski nacionalni park, dio UNESCO-ve svjetske prirodne baštine Informacije: Telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014 Telefaks: +385 53 751 013 E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr Web: www.np-plitvicka-jezera.hr Risnjak - pretežno šumovit planinski masiv sjeverno od Rijeke, u kojemu se nalazi i hidrološki spomenik prirode - izvor rijeke Kupe Informacije: Telefon: +385 51 836 133, +385 51 836 261 Telefaks: +385 51 836 116 E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr Web: www.risnjak.hr Sjeverni Velebit - prirodno najvredniji i najatraktivniji dio vršnog dijela sjevernog Velebita Informacije: Telefon: +385 53 665 380 Telefaks: +385 53 665 390 E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

PARKOVI PRIRODE
Biokovo - planina iznad Makarske rivijere Informacije: Telefon/telefaks: +385 21 616 924 E-mail: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr Web: www.biokovo.com Kopački rit - jedno od najvećih očuvanih močvarnih područja u Europi smješteno uz ušće Drave i Dunava Informacije: Telefon: +385 31 285 370 Telefaks: +385 31 285 380 E-mail: uprava@kopacki-rit.hr, info@kopacki-rit.com Web: www.kopacki-rit.com Lonjsko polje - najveće zaštićeno poplavno područje dunavskog slijeva Informacije: Telefon: +385 44 672 080; +385 44 611 190 Telefaks: +385 44 606 449 GSM: +385 98 222 080 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Web: www.pp-lonjsko-polje.hr Medvednica - gorski masiv kod Zagreba Informacije: Telefon: +385 1 4586 317 Telefaks: +385 1 4586 318 E-mail: park.prirode.medvednica@ zg.t-com.hr Web: www.pp-medvednica.hr

22

Papuk - najljepši dio slavonskih planina, član Udruženja europskih geoparkova te UNESCO-ve svjetske mreže geoparkova Informacije: Telefon: +385 34 313 030 Telefaks: +385 34 313 027 E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Web: www.pp-papuk.hr Telašćica - smješten na jugoistočnoj strani Dugog otoka, nedaleko od Nacionalnoga parka Kornati Informacije: Telefon: +385 23 377 395 Telefaks: +385 23 377 096 E-mail: telascica@zd.t-com.hr Web: www.telascica.hr Učka - planina na istoku Istre, iznad Kvarnerske rivijere Informacije: Telefon: +385 51 293 753 Telefaks: +385 51 293 751 E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr Web: www.pp-ucka.hr Velebit - obuhvaća najveći dio istoimenog masiva, najveće zaštićeno područje u Hrvatskoj, na UNESCOvu je popisu međunarodnih rezervata biosfere Informacije: Telefon: +385 53 560 450 Telefaks:+385 53 560 451 E-mail: velebit@pp-velebit.hr Web: www.velebit.hr

Vransko jezero - najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, park prirode s ornitološkim rezervatom, nalazi se između Zadra i Šibenika. Moguć sportski ribolov i promatranje ptica. Informacije: Telefon: +385 23 383 181, +385 23 386 452 Telefaks: +385 23 386 453 E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr Web: www.vransko-jezero.hr Žumberak - Samoborsko gorje slikovito brdsko-planinsko područje jugozapadno od Zagreba Informacije: Telefon: +385 1 3327 660 Telefaks: +385 1 3327 661 E-mail: park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr Web: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr Lastovsko otočje - spada u vanjsku skupinu južnodalmatinskih otoka, a uz otok Lastovo obuhvaća otočne skupine Lastovnjaci i Vrhovnjaci te otok Sušac Informacije: Trg Svetog Petra 7, 20289 Ubli, otok Lastovo Telefon: +385 20 801 250 Telefaks: +385 20 801 252 E-mail: ju.park.prirode.lastovo@ du.t-com.hr, info@pp-lastovo.hr Web: www.pp-lastovo.hr Ministarstvo kulture Informacije: Telefon: +385 1 4866 113 Web: www.min-kulture.hr

23

SMJEŠTAJ
Hrvatska nudi smještaj u mnogim hotelima, apartmanskim naseljima, privatnim kućama, na seoskim imanjima, u apartmanima, kampovima i naturističkim kampovima s dugom tradicijom. Mnogobrojna lječilišta s ljekovitim mineralnim i termalnim izvorima nalaze se u kontinentalnome dijelu. Informacije: turističke zajednice i putničke agencije. Omladinski hosteli postoje u Dubrovniku, Gradcu, Osijeku, Puli, Puntu na otoku Krku, Velom Lošinju, Rijeci, Zadru i Zagrebu. Informacije: Hrvatski ferijalni i hostelski savez Telefon: +385 1 4847 474 Telefaks: +385 1 4870 477 E-mail: info@hfhs.hr Web: www.hfhs.hr Nautički turizam i marine Hrvatska ima 58 marina (od toga 10 suhih), od čega je 21 marina u sustavu ACI d.d. Opatija. Ukupan kapacitet svih hrvatskih marina iznosi 16.403 vezova u moru i 5.189 mjesta na suhom. Veće marine imaju tehničke servise, dizalice, benzinske crpke i više različitih trgovačkih i ugostiteljskih sadržaja. U većini marina moguće je unajmiti jahte, a organiziraju se i škole jedrenja. Informacije: Udruženje hrvatskih marina Telefon: +385 51 209 147 Telefaks: +385 51 216 033 E-mail: hgkri@hgk.hr Web: www.hgk.hr

ACI - Adriatic Croatia International Club Opatija Informacije: Telefon: +385 51 271 288 Telefaks: +385 51 271 824 E-mail: aci@aci-club.hr Web: www.aci-club.hr Ronjenje Za rekreativno ronjenje u Hrvatskoj kontaktirajte ronilačke centre koji se brinu o vašoj sigurnosti i informiranosti. Informacije: HGK - Sektor za turizam, Sekcija ronilačkog turizma Telefon: +385 1 4561 570, +385 1 4561 792 E-mail: turizam@hgk.hr, info@croprodive.info Web: www.croprodive.info, www.hgk.hr

JELA I PIĆA
Gdje jesti? Uz hotele koji nude boravak uključujući polupansion ili puni pansion u svim gradovima, turističkim mjestima te uz glavne ceste nalaze se restorani, gostionice, taverne, konobe, picerije i restorani brze hrane, ali za gurmane su najzanimljiviji restorani i gostionice s domaćom hrvatskom kuhinjom. Sve namirnice životinjskog podrijetla podložne su jednakim uvjetima kao i na području zemalja Europske unije i pod stalnim su veterinarsko-zdravstvenim nadzorom.

24

Što pojesti? Osim standardne europske kuhinje, Hrvatska nudi svoja najpopularnija domaća jela i specijalitete. Od hladnih jela tu su glasoviti dalmatinski ili istarski pršut, paški ili lički sir, ovčji sir, slavonski kulen, znamenite samoborske ili zagorske češnjovke, svježi sir s vrhnjem i dr. Glavna jela nude se ovisno o podneblju u kojemu se nalazite. U Dalmaciji, Primorju, na otocima i u Istri glavna su jela od riba i plodova mora, a od mesa pašticada ili kuhana janjetina. U kontinentalnome dijelu Hrvatske ponuda mesnih jela doista je bogata, a posebni su specijaliteti purica s mlincima, pečena janjetina, pečeni odojak te kuhani ili pečeni štrukli. Od slastica, osim spomenutih štrukli, orehnjača, makovnjača, savijače sa sirom ili različitim vrstama voća. Što piti? Uzgoj vinove loze i proizvodnja pitkih i biranih vina višestoljetna su tradicija hrvatskih vinogradara, i u kontinentalnome dijelu Hrvatske i u Primorju i Dalmaciji. Od crnih vina uz jadransku obalu i na otocima poznata su teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingač i postup, a od bijelih malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat i dr. U kontinentalnome dijelu poznati su rizling, graševina, burgundac, traminac i ostale sorte. Od žestokih pića poznate su rakije - šljivovica, travarica i lozovača, a od desertnih pića prošek i maraschino.

DIPLOMATSKOKONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA
Veleposlanstvo Republike Albanije Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 679 Telefaks: +385 1 4810 682 Veleposlanstvo Australije „Centar Kaptol“ Nova Ves 11/3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4891 200 Telefaks: +385 1 4891 216 Veleposlanstvo Republike Austrije Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 050, +385 1 4881 051, +385 1 4881 052 Telefaks: +385 1 4834 461 Veleposlanstvo Kraljevine Belgije Pantovčak 125 B I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 901 Telefaks: +385 1 4578 902 Konzularni telefaks: +385 1 4578 903 Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine Josipa Torbara 9, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4683 761, +385 1 4683 765, +385 1 4683 767 Telefaks: +385 1 4683 764 Veleposlanstvo Savezne Republike Brazil Trg N. Š. Zrinskog 10/1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4002 250 Telefaks: +385 1 4002 266 Veleposlanstvo Republike Bugarske Nike Grškovića 31, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Telefaks: +385 1 4646 625

25

Konzulat Burkine Faso u Republici Hrvatskoj Medveščak 54, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4633 945, +385 1 4633 946 Telefaks: +385 1 4633 947 Generalni Konzulat Republike Cipar u Republici Hrvatskoj Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Zagreb Telefon: +385 42 377 319 Telefaks: +385 42 377 395 Konzulat Republike Côte d’lvoire Špansko 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3895 127, +385 1 3817 916 Telefaks: +385 1 3893 684 Veleposlanstvo Crne Gore u Republici Hrvatskoj Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4573 362 Telefaks: +385 1 4573 423 Veleposlanstvo Češke Republike Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558 Telefaks: +385 1 6176 630 Veleposlanstvo Republike Čile Smičiklasova 23/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960 Telefaks: +385 1 4610 328 Generalni konzulat Kraljevine Danske Gramača 2L, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3760 536 Telefaks: +385 1 3760 535

Veleposlanstvo Arapske Republike Egipat Petrova 51/B, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798 Telefaks: +385 1 2310 619 Generalni konzulat Republike Filipini Tomašićeva 7, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4612 000 Telefaks: +385 1 4618 414 Veleposlanstvo Republike Finske Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6312 080 Telefaks: +385 1 6312 090 Veleposlanstvo Francuske Republike Hebrangova 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4893 600 Telefaks: +385 1 4893 660 Veleposlanstvo Helenske Republike Opatička 12, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 444, +385 1 4812 202 Telefaks: +385 1 4835 444 Konzulat Republike Gvineje Švarcova 18, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 2303 964 Telefaks: +385 1 2321 420 Veleposlanstvo Republike Indije Kulmerska 23A, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 241 Telefaks: +385 1 4817 907 Konzulat Republike Indonezije Vlaška 83/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4610 671, +385 1 4611 296 Telefaks: +385 1 4611 299

26

Veleposlanstvo Islamske Republike Iran Pantovčak 125c, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980, +385 1 4578 981 Telefaks: +385 1 4578 987 Konzulat Irske Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6310 025 Telefaks: +385 1 2413 901 Veleposlanstvo Republike Italije Medulićeva 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4846 386 Telefaks: +385 1 4846 384 Veleposlanstvo države Izrael Ulica grada Vukovara 271/11, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6169 500 Telefaks: +385 1 6169 555 Veleposlanstvo Japana Boškovićeva 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4870 650 Telefaks: +385 1 4667 334 Konzulat Republike Jemen Biankinijeva 6, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4553 114 Konzulat Hašemitske Kraljevine Jordan Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4645 957 Telefaks: +385 1 4645 956 Konzulat Južnoafričke Republike Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4894 111 Telefaks: +385 1 4844 363 Veleposlanstvo Kanade Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 200 Telefaks: +385 1 4881 230

Ured za konzularne poslove Republike Kazakstana Gundulićeva 59, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4614 723 Telefaks: +385 1 4573 796 Konzulat Republike Kenije Ilica 43/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4921 873 Telefaks: +385 1 4921 874 Veleposlanstvo Narodne Republike Kine Mlinovi 132, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4637 011 Telefaks: +385 1 4637 012 Veleposlanstvo Republike Koreje Ksaverska cesta 111/A-B, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4821 282 Telefaks: +385 1 4821 274 Veleposlanstvo Republike Latvije Petrinjska 28/2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4852 717 Telefaks: +385 1 4852 718 Veleposlanstvo Republike Litve Amruševa 1/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4811 612 Telefaks: +385 1 4810 061 Veleposlanstvo Republike Mađarske Pantovčak 255–257, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4890 900 Telefaks: +385 1 4579 301 Veleposlanstvo Republike Makedonije Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812 Telefaks: +385 1 4617 369

27

Veleposlanstvo Malezije Slavujevac 4a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347 Telefaks: +385 1 4834 348 Konzulat Republike Malte Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3900 515 Telefaks: +385 1 3900 575 Konzulat Kneževine Monako „Centar Kaptol“, Nova Ves 17, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4860 377 Telefaks: +385 1 4860 081 Konzulat Mongolije Trg bana Josipa Jelačića 4/3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4002 025 Telefaks: +385 1 4649 800 Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske Medveščak 56, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4642 200 Telefaks: +385 1 4642 201 Veleposlanstvo Kraljevine Norveške Petrinjska 9/I (p.p. 570), 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831 Telefaks: +385 1 4922 828, +385 1 4922 832 Konzulat Novog Zelanda Vlaška 50a/V, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4612 060 Veleposlanstvo SR Njemačke Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6300 100 Telefaks: +385 1 6155 536

Veleposlanstvo Sultanata Oman Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4611 161, +385 1 4611 163 Telefaks: +385 1 4611 098, +385 1 4550 303 Konzulat Islamske Republike Pakistan Pasarićeva 12, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3646 161 Telefaks: +385 1 3646 161 Konzulat Republike Peru Ksaverska cesta 19, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 325 Telefaks: +385 1 4677 324, +385 1 4677 381 Veleposlanstvo Republike Poljske Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4899 444 Telefaks: +385 1 4834 577, +385 1 4899 420 Veleposlanstvo Portugalske Republike Trg bana J. Jelačića 5/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211 Telefaks: +385 1 4920 663 Veleposlanstvo Rumunjske Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 660 Telefaks: +385 1 4677 854 Veleposlanstvo Ruske Federacije Bosanska 44, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039 Telefaks: +385 1 3755 040 Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagreb Telefon: +385 1 6612 200 Telefaks: +385 1 6612 371

28

Veleposlanstvo Slovačke Republike Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4877 070, +385 1 4877 071 Telefaks: +385 1 4877 078 Veleposlanstvo Republike Slovenije Alagovićeva 30, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011 Telefaks: +385 1 6177 236 Veleposlanstvo Srbije Pantovčak 245, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068 Telefaks: +385 1 4573 338 Konzulat Republike Sudan Vramčeva 17, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4817 613 Sveta Stolica - Vatikan Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995 Telefaks: +385 1 4673 997 Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske Tuškanac 21a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365, +385 1 4834 367 Telefaks: +385 1 4848 711 Veleposlanstvo Kraljevine Švedske Frankopanska 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4925 100 Telefaks: +385 1 4925 155 Veleposlanstvo Švicarske Konfederacije Bogovićeva 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4878 800 Telefaks: +385 1 4810 890

Konzulat Kraljevine Tajland Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4830 359 Telefaks: +385 1 4830 359 Veleposlanstvo Republike Tunis Iblerov trg 9, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4615 068 Telefaks: +385 1 4619 566 Veleposlanstvo Republike Turske Masarykova 3/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4864 660 Telefaks: +385 1 4864 670 Veleposlanstvo Ukrajine Voćarska 52, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4616 296 Telefaks: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728 Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sj. Irske I. Lučića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6009 100 Telefaks: +385 1 6009 111 Za dodatne informacije molimo kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. E-mail: mvpei@mvpei.hr Web: www.mvpei.hr

29

INFORMACIJE
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB, HRVATSKA Telefon: +385 1 46 99 333 Telefaks: +385 1 455 7827 E-mail: info@htz.hr Web: www.hrvatska.hr Kroatische Zentrale für Tourismus, 1010 Wien, Am Hof 13, Österreich, Telefon: +43 1 585 38 84 Telefaks: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at Kroatische Zentrale für Tourismus, 60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23, Deutschland Telefon: +49 69 23 85 350 Telefaks: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de Kroatische Zentrale für Tourismus, 80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland Telefon: +49 89 22 33 44 Telefaks: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de Ente Nazionale Croato per il Turismo, 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia Telefon: +39 02 86 45 44 97 Telefaks: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it Ente Nazionale Croato per il Turismo, 00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia Telefon: +39 06 32 11 0396 Telefaks: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské Turistické Sdružení, 110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika Telefon: +420 2 2221 1812 Telefaks: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz Chorvátske Turistické Združenie, 821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika, Telefon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 Telefaks: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk Horvát Idegenforgalmi Közösség, 1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország Telefon.: +36 1 267 55 88 Telefaks: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu Office National Croate de Tourisme, 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Telefon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57 Telefaks: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr Croatian National Tourist Office, London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, United Kingdom Telefon: +44 208 563 79 79 Telefaks: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk Croatian National Tourist Office, New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A. Telefon: +1 212 279 8672 Telefaks: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

30

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska Telefon: +48 22 828 51 93 Telefaks: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl Kroatiska turistbyrån, 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige Telefon: +46 8 53 482 080 Telefaks: +46 8 20 24 60 E-mail: croinfo@telia.com Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme, 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands Telefon: +31 20 661 64 22 Telefaks: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl Office National Croate du Tourisme, 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique Telefon: +32 2 55 018 88 Telefaks: +32 2 51 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be Хорватское туристическое сообщество, 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia Telefon: +7 495 258 15 07 Telefaks; +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru Hrvaška turistična skupnost, 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija Telefon: 386 1 23 07 400 Telefaks: 386 1 23 07 404 E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus, 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland Telefon: +41 43 336 2030 Telefaks: +41 43 336 2039, E-mail: info@kroatien-tourismus.ch Oficina de Turismo de Croacia, 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, España Telefon: +3491 781 5514 Telefaks: +3491 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es Kroatiens Turistkontor, Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark Telefon: +45 70 266 860 Telefaks: +45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk JAPAN, Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Telefon: +81 03 6234 0711 Telefaks: +81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp

31

TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJA
Bjelovarsko-bilogorska Trg Eugena Kvaternika 4 43000 Bjelovar Telefon: +385 43 243 944 Telefaks: +385 43 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr Web: www.tzbbz.hr Brodsko-posavska Petra Krešimira IV. br. 1 35000 Slavonski Brod Telefon: +385 35 408 393 Telefaks: +385 35 408 392 E-mail: turisticka-zajednica.bpz@ sb.htnet.hr Web: www.tzbpz.hr Dubrovačko-neretvanska Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik Telefon: +385 20 324 999 Telefaks: +385 20 324 224 E-mail: info@visitdubrovnik.hr Web: www.visitdubrovnik.hr Istarska Pionirska 1, 52440 Poreč Telefon: +385 52 452 797 Telefaks: +385 52 452 796 E-mail: info@istra.hr Web: www.istra.hr Karlovačka Ambroza Vraniczanyja 6 47000 Karlovac Telefon: +385 47 615 320 Telefaks: +385 47 601 415 E-mail: info@tzkz.hr Web: www.tzkz.hr

Koprivničko-križevačka Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica Telefon: +385 48 624 408 Telefaks: +385 48 624 407 E-mail: ured@tz-kckz.com Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr Krapinsko-zagorska Zagrebačka 6 49217 Krapinske Toplice Telefon/telefaks: +385 49 233 653 E-mail: info@tz-zagorje.hr Web: www.tz-zagorje.hr Ličko-senjska Budačka 12, 53000 Gospić Telefon/telefaks: +385 53 574 687 E-mail: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr Web: www.lickosenjska.com Međimurska Ruđera Boškovića 3, 40000 Čakovec Telefon/telefaks: +385 40 390 191 E-mail: info@tzm.hr Web: www.tzm.hr Osječko-baranjska Kapucinska 40, 31000 Osijek Telefon: +385 31 214 852 Telefaks: +385 31 214 853 E-mail: info@tzosbarzup.hr Web: www.tzosbarzup.hr Požeško-slavonska Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega Telefon: +385 34 274 900 Telefaks: +385 34 274 901 E-mail: kontakt@tzzps.hr Web: www.tzzps.hr

32

Primorsko-goranska Nikole Tesle 2, 51410 Opatija Telefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665 Telefaks: +385 51 272 909 E-mail: kvarner@kvarner.hr Web: www.kvarner.hr Sisačko-moslavačka Stjepana i Antuna Radića 28/II 44000 Sisak Telefon: +385 44 540 163 Telefaks: +385 44 540 164 E-mail: tzsmz@email.t-com.hr Web: www.turizam-smz.hr Splitsko-dalmatinska Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split Telefon/telefaks: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036 E-mail: info@dalmatia.hr Web: www.dalmatia.hr Šibensko-kninska Fra Nikole Ružića b.b., 22000 Šibenik Telefon: +385 22 219 072 Telefaks: +385 22 212 346 E-mail: info@sibenikregion.com Web: www.sibenikregion.com Varaždinska Franjevački trg 7, 42000 Varaždin Telefon/telefaks: +385 42 390 544 E-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr Web: www.turizam-vzz.hr

Virovitičko-podravska Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Telefon: +385 33 726 069 Telefaks: +385 33 721 241 E-mail: tzvpz@vt.t-com.hr Web: www.zupanija.info Vukovarsko-srijemska Glagoljaška 27/3, 32100 Vinkovci Telefon/telefaks: +385 32 344 034 E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr Web: www.tzvsz.hr Zadarska Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1 23000 Zadar Telefon: +385 23 315 107 Telefaks: +385 23 315 316 E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr Web: www.zadar.hr Zagrebačka Preradovićeva 42, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 665 Telefaks: +385 1 4873 670 E-mail: info@tzzz.hr Web: www.tzzz.hr

33

TURISTIČKE ZAJEDNICE POJEDINIH GRADOVA
Dubrovnik Od Svetog Dominika 7 20000 Dubrovnik Telefon: +385 20 323 887, +385 20 323 889 Telefaks: +385 20 323 725 E-mail: info@tzdubrovnik.hr Web: www.tzdubrovnik.hr Karlovac Ulica Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac Telefon: +385 47 615 115 Telefaks: +385 47 600 602 E-mail: karlovac-touristinfo@ka.t-com.hr Web: www.karlovac-touristinfo.hr Opatija Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija Telefon: +385 51 271 710 Telefaks: +385 51 271 699 E-mail: info@opatija-tourism.hr Web: www.opatija-tourism.hr Osijek Županijska 2, 31000 Osijek Telefon: +385 31 203 755 Telefaks: +385 31 203 947 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Web: www.tzosijek.hr Pula Forum 3, 52100 Pula Telefon: +385 52 219 197 Telefaks: +385 52 211 855 E-mail: tz-pula@pu.t-com.hr Web: www.pulainfo.hr

Rijeka Užarska 14, 51000 Rijeka Telefon: +385 51 315 710 Telefaks: +385 51 315 720 E-mail: tz-rijeka@ri.t-com.hr Web: www.tz-rijeka.hr Split Obala Hrvatskog narodnog preporoda 7/I, 21000 Split Telefon: +385 21 348 600 Telefaks: +385 21 348 604 E-mail: tz-split@st.t-com.hr Web: www.visitsplit.com Šibenik Fausta Vrančića 18, 22000 Šibenik Telefon: +385 22 212 075 Telefaks: +385 22 200 183 E-mail: tz-sibenik@si.t-com.hr Web: www.sibenik-tourism.hr Varaždin Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin Telefon: +385 42 210 987 Telefaks: +385 42 210 985 E-mail: info@tourism-varazdin.hr Web: www.tourism-varazdin.hr Zadar Ilije Smiljanića 5, 23000 Zadar Telefon: +385 23 212 412, +385 23 212 222 Telefaks: +385 23 211 781 E-mail: info@tzzadar.hr Web: www.tzzadar.hr Zagreb Kaptol 5, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4898 555 Telefaks: +385 1 4814 340 E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr, info@zagreb-convention.hr Web: www.zagreb-convention.hr

34

IMPRESUM
IZDAVAČ: Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom kulture, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Upravom za veterinarstvo, Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatskim autoklubom (HAK), Hrvatskim autocestama, Hrvatskom udrugom koncesionara za autoceste s naplatom cestarine, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskim željeznicama, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te Hrvatskim radijem.

Poštovani, molimo Vas da radi osobne udobnosti i poštovanja zakona provjerite jeste li prijavljeni za sve vrijeme svojeg boravka, od dana dolaska do dana odlaska. Vaša provjera posebice je bitna i potrebna ako boravite u privatnome smještaju, i to zbog kvalitete usluge i Vaše osobne sigurnosti te onemogućivanja ilegalnog rada onih domaćina koji nisu registrirani za pružanje usluge smještaja u skladu sa zakonom. Unaprijed Vam zahvaljujemo na suradnji i želimo Vam ugodan boravak. Vaša Hrvatska turistička zajednica

ZA IZDAVAČA
mr. sc. Niko Bulić

UREDNICA
Slavija Jačan Obratov

DIZAJN
ZVIZ

FOTOGRAFIJE
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić, Milan Babić, Saša Pjanić

IZRADA KARTE
STUDIO BREGANT

SUPERVIZIJA KARTE
prof. dr. sc. Zoran Klarić
Izdavač ne jamči apsolutnu točnost ovdje objavljenih informacija i ne snosi odgovornost zbog eventualne netočnosti ili promjene tih informacija.

TISAK
Rotooffset Tiskara Meić Zagreb, svibanj 2009.

35

Hrvatska turistička zajednica
Iblerov trg 10/4 10000 Zagreb Hrvatska Tel: + 385 (1) 4699 333 Fax: + 385 (1) 4557 827 E-mail: info@htz.hr

w w w. h r v a t s k a . h r