f

fa L-\-cl x-ev; e
o
blz biblio«ka
1000 CVJETOVA
knjiga 75.
glavni urednik
Nenad ć
Kevin Trudeau
Prirodni lijekovi za kOie »oni« ne ,,-ele da vi :mate
Copyright © za hrvatsko izdanje
V.B.Z. d.o.o.
10010 Zagreb, č č 12
tet: 01/6235-419. fax: 01/6235-418
e-mail: info@vbz.hr
www.vbz.hr
za nakladnika:
Boško Zatezalo
urednik:
Bruno Šimle!a
lektura i korektura:
Tanja ć
č priprema:
V.B.Z. studia, Zagreb
tisak:
Impress. č GOrica, SlovenijaJ
listopad 2007.
Kevin
Trudeau
Priro·dni lijekovi
za koje »oni« ne
žele da vi znate
.. l vlblz ZAGREB
2007,
o
vlblz bibliorcka
1000 CVJETOVA
knjiga 75.
naslov izvornika:
Kevin Trudeau
NATURAL CURES -THEY. DON'T
WANT YOU TO KNOW ABOUT
Copyright © 2005 by Kevin Trudeau
Original English language edition
published by Alliance Publishing.
All rights reserved.
Copyright © 2007. za hrvatsko izdanje:
V.B.z. <1.0.0.
Zagreb
CIP zapis dostupan u č katalogu
Nacionalne i č š knjižnice u Zagrebu
pod brojem 649376.
ISBN: 978-953-201-790-8
sadržaj:
9 Upozorenje
11 Zahvale
13 Najprije č ovo
15 Uvod
19 1. Dosad sam ć trebao biti mrtav
27 2. Što ne valja sa zdravstvenom skrbi u Americi?
31 3. Uvijek je č o novcu
38 4. Tko su »oni«?
79 5. Zašto smo bolesni?
122 6. Kako se više nikad ne razboljeti
180 7. Zašto su ljudi debeli?
189 8. Kako s ć smršavjeti i nikad se više ne udebljati
199 9. Kako č deklaracije prehrambenih proizvoda
216 10. Niste uvjereni?
274 11. Ć postavljana pitanja
297 12. Još niste uvjereni?
315 13. "Prirodni« lijekovi za pojedine bolesti
332 14. Naturalcures.com
340 15. Rješenje
347 Dodatak A Besplatni dodatni materijali: č iz biltena
416 Dodatak B - Što ljudi kažu o ovoj knjizi
421 o autoru
Sveukupanautorov prihodod prodaje ove knjige
koristi se za ulaganje u misiju obrazovanja
ljudi o prirodnim lijekovima te razotkrivanje
korupcije u korporacijama i vladi.
j
j
!
~ .
!
I
~
Upozorenje
Ne mogu vjerovati da je u današnje doba svijet spao na ovo. Boli me
što na č knjige moram napisati ovakvo upozorenje. Zamislite,
osoba kojoj bi trebalo biti dopušteno izražavanje vlastitih mišljenja
pod stijegom »slobode govora« ipak mora navesti upozorenje kao uvod
u svoje č misli i stavove. Bože č ako bi netko č ove
č i ustvrdio da su štetno utjecale na njega, jer bi·to izazvalo pravu
baražnu vatru tužbi pod krinkom zaštite nepoznatih žrtava koje su bile
dovoljno glupe da č knjigu i povjeruju joj! U stvarnosti takvi
odvjetnici uništavaju prava ljudi poput mene i ne dopuštaju nam da
slobodno izražavamo svoje ideje. Stoga pišem ove č kao da mi je u
glavu uperena puška:
Prije nego što č ovu knjigu bilo bi bolje da se posavjetu­
jete sa svojim č svojim prijateljima, svojim č
svojim ć svojim rabinom, svojim psihijatrom i sa svima
onima koje smatrate pametnijima od sebe te da od njih zatražite
dozvolu za č onoga što vam želim ć
Morate biti svjesni da je sve ono što iznosim u ovoj knjizi tek moje
mišljenje i da ima mnogo ljudi koji se oštro suprotstavljaju mojim za­
č Ako prihvatite bilo koji moj savjet bez nadzora č s
dozvolom za rad, postupate na vlastiti rizik. č i autor, distributeri
i knjižare objavljuju ovu knjigu č u obrazovne svrhe. Ne po­
kušavam propisati piti jedan medicinski tretman, ć da prema
zakonima Sjedinjenim č Država to može č samo č
Kako je to tužno!
Stoga ova knjiga sadrži samo moje stavove, misli i č
Namijenjena je č u svrhu obrazovanja, stoga ste č vi
odgovorni ako č poduzeti bilo što u skladu s onim što ste ovdje
č
Kevin Trudeau
ii. :.:.\
:1
Upozorenje
Ne mogu vjerovati da je u današnje doba svijet spao na ovo. Boli me
što na č knjige moram napisati ovakvo upozorenje. Zamislite,
osoba kojoj bi trebalo biti dopušteno izražavanje vlastitih mišljenja
pod stijegom »slobode govora« ipak mora navesti upozorenje kao uvod
u svoje č misli i stavove. Bože č ako bi netko č ove
č i ustvrdio da su štetno utjecale na njega, jer bHo izazvalo pravu
baražnu vatru tužbi pod krinkom zaštite nepoznatihžrtava koje su bile
dovoljno glupe da č knjigu i povjeruju joj! U stvarnosti takvi
odvjetnici uništavaju prava ljudi poput mene i ne dopuštaju nam da
slobodno izražavamo svoje ideje. Stoga pišem ove č kao da mi je u
glavu uperena puška:
Prije nego što č ovu knjigu bilo bi bolje da se posavjetu­
jete sa svojim č svojim prijateljima, svojim č
svojim ć svojim rabinom, svojim psihijatrom i sa svima
onima koje smatrate pametnijima od sebe te da od njih zatražite
dozvolu za č onoga što vam želim ć
Morate biti svjesni da je sve ono što iznosim u ovoj knjizi tek moje
mišljenje i da ima mnogo ljudi koji se oštro suprotstavljaju mojim za­
č Ako prihvatite bilo koji moj savjet bez nadzora č s
dozvolom za rad, postupate na vlastiti rizik. č i autor, distributeri
i knjižare objavljuju ovu knjigu č u obrazovne svrhe. Ne po­
kušavam propisati niti jedan medicinski tretman, ć da prema
zakonima Sjedinjenim č Država to može č samo č
Kako je to tužno!
Stoga ova knjiga sadrži samo moje stavove, misli i č
Namijenjena je č u svrhu obrazovanja, stoga ste č vi
odgovorni ako č poduzeti bilo što u skladu s onim što ste ovdje
Č
Kevin Trudeau
Zahvale
Želio bih izraziti svoju zahvalnost i poštovanje, želio bih zapljeskati
svim ljudima diljem svijeta koji su ć nastanak ove knjige i
moje misije. Ne mogu svakoga spomenuti imenom, ali vi znate na koga
se ove č odnose. Skidam vam kapu i č š ć sam što zajedno s
vama sudjelujem u ovoj plemenitoj misiji informiranja svijeta o zlu
koje donosi pohlepa te o prednostima korištenja prirodnih metoda za
č i č bolesti.
Ipak bih želio istaknuti pOjedince koji su mi izravno pomogli u pisa­
nju i objavljivanju ove knjige, a to su Enrique Espinoas, Felipe Correa,
Pamela Farley, Reno R. RoHe, Neil Sant i Lisa Liddy.
Malo je č ali đ bih želio zahvaliti Saveznoj agenciji
za zaštitu š č

i Upravi za hranu i lijekove
2
, jer su me izravno
nadahnuli da napišem ovu knjigu i razotkrijem korupciju u obje organi­
zacije. Vaši osobni napadi na mene i na stotine drugih nevinih ljudi
č je jedini cilj ć društvu č svijetu pokazuju koliko ste
iskvareni i da vas se mora zaustaviti. Nadahnuli ste me kao što je Golijat
nadahnuo Davida i ja se, poput Davida, sa svojom ć š ć
zavjetujem svijetu da ć osobno ć u č nepotrebnih
patnji milijuna ljudi koje vi izravno uzrokujete. Razotkrit ć osramo­
titi i poraziti vaše organizacije i njihove pojedince.
.
Savezna agencija za zaštitu š č u originalu Federal Trade Commission, FTe. č je cilj promicanje slobodne i
poštene ć konkurencije u č gospodarstvu; đ ostaiog istražuje oepoštene postupke. kao što je
lažno rektamiranje te regulira č pakiranja i etiketiranja robe kako bi č prijevare {prim. prev.}
2 Uprava za hranu i lijekove, u originalu FOOd And Drug AdmioistratiOf"l, FDA. odjel Č Ministarstva zdravstva koji
se brine da prehrambeni prOizvodi budu č zdravi t proizvedeni na higijenski č da Ujekovi i terapeutske naprave
budu bezopasne i č da kozmetika bude bezopasna i napraVljena od prikladnih sastojaka te da deklaracije i
ambalaža proizvoda sadrže Istinite infonnacile (prim. prev.)
LJ
Najprije č
ovaj tekst!
Č vam što imate dovoljno hrabrosti da č ovu knjigu.
Kupnjom knjige pokazali ste da ste ili bolesni, i stoga u potrazi za
prirodnim lijekovima za svoju bolest, ili se plašite da biste se mogli
razboljeti. Možda brinete o zdravlju i dobrobiti svoje obitelji i prijatelja.
Kako biste izvukli ć korist iz informacija navedenih u ovoj knjizi
apsolutno je potrebno da je č od č do kraja, od korica do
korica. Morate č od č i knjigu č u cjelini, onim redom
kojim je materijal predstavljen. Ne č i ne zavirujte nasumce
u knjigu u potrazi za izravnim odgovorom na pitanje koje se možda
odnosi na vaše zdravlje. Svi su podaci u ovoj knjizi predstavljeni tim
redom zbog đ razloga. Molim vas da mi vjerujete da ć
č li od č knjige i č li je u cjelini, na kraju ć
razumjeti uzrok svoje bolesti i potpuno ć apsolutno, sa stopostotnom
š ć znati da postoji prirodan lijek za vašu bolest te ć č
znati što trebate č da biste sami č svoju bolest i zauvijek
ostali zdravi, a sve to bez lijekova i operacija.
Molim vas, imajte na umu da u ovoj knjizi govorim o mnogim
važnim i presudnim idejama. ć da su te ideje važan temelj svega
ostaloga o č govorim, u mnogim č ih č ponavljap1.
To č namjerno. Iz iskustva sam č da č apsolutno mora
poznavati temeljna č kako bi mogao imati koristi od ovih infor­
macija. Stoga neprestano ponavljam ta temeljna, osnovna č Moj
je ellj da »shvatite« i da bez ikakvih lijekova i operacija č sami
sebe. Krenimo, stoga, zajedno I"\a ovo putovanje, a kad č knjigu,
vjerujte mi, za vas ć se sve promijeniti!
Vaš u zdravlju,
Kevi.n Trudeau
Uvod
Billa Gatesa, najbogatijeg č na svijetu, intervjuirao je Larry u
emisiji The Larry King Show. Kad ga je upitao koja je tajna njegovog
nevjerojatnog bogatstva i uspjeha, Bill Gates je odgovorio: »Larry, bio sam
na pravom mjestu u pravo vrijeme, a mnogo mi je pomogla i ć
Vi sada č ovu knjigu. Iz dna srca vjerujem da ste na pravom
mjestu u pravo vrijeme. Možda je i vama malo pripomogla ć
Bill Gates je nastavio: »No, mnogo je ljudi bilo na istome mjestu na
kojemu sambio i ja. Razlika je bila u tome što samja imao viziju. č
sam potencijal«.
Vjerujem da ste č ć ovu knjigu na pravom mjestu i u pravo
vrijeme. ć li tijekom č č potencijal ovoga materijala?
ć li č potencijal koji bi korištenje ovih informacija moglo
imati na vaše zdravlje, dobrobit i vitalnost? Imate li viziju da možete
č i č gotovo sve bolesti i oboljenja prirodnim metodama,
bez lijekova i bez operacija?
No, gospodin Gates još nije završio. Nastavio je: »Larry, mnogo je
ljudi bilo na istome mjestu i mnogo je ljudi imalo istu viziju. Velika je
razlika bila u tome što sam se ja odmah svim silama bacio na posao«.
Vjerujem da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme. Nadam se da
imate viziju i da č kako bi ovaj materijal na vas mogao pozitivno
utjecati. No, pravo pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti glasi: ć li
se nakon što č ovu knjigu odmah svim silama baciti na posao
ć se ovdje navedenim uputama i preporukama? Ako to č
uspjet ć u svojoj potrazi za č š ć zdravljem i š ć
Za doslovce svako oboljenje postoje prirodni lijekovi. Postoje metode
koje ne ć lijekove i operaciju, a č i č gotovo sve
bolesti. đ č lijekova, vlada i č niz drugih organizacija ne želi
da saznate koji su to prirodni lijekovi. Ova ć vam knjiga ć zašto.
Važno je napomenuti da sam sam napisao svaku č u ovoj knjizi.
Nisam dao da je uredi ili napiše profesionalni autor te je stoga napisana
č jednostavnim jezikom. Osmišljena je tako da ju je lako č
16 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
i razumjeti. Od objavljivanja sam primio desetke ć pisama ljudi
diljem svijeta koji su me obavijestili da im je korištenje informacija
iz ove knjige poboljšalo život. Nadam se da ć knjiga imati pozitivan
utjecaj i na vaš život.
U ovoj ć knjizi č neke posve nove i uzbudljive stvari. Ideje su
č i lako ih je shvatiti, jer se temelje na zdravom razumu. đ
č se suprotstavljaju č mudrosti. Da biste potpuno shvatili
te informacije važno je upirati se koliko ste sposobni č Postoji »poka­
zatelj sposobnosti č koji đ možete li s ć č nove
ideje. Pokazatelj sposobnosti č sastoji se od dvije varijable. Prva
je varijabla vaša spremnost za č S obzirom na to da ste kupili
knjigu potrošivši vlastiti novac i odvojili vrijeme za č vjerujem
da na ljestvid od jedan do deset zacijelo posjedujete č visoku
spremnost za č đ druga varijabla zapravo đ koliko
ste sposobni č Druga varijabla u pokazateiju sposobnosti č
vaša je spremnost za ć promjena. Ako na ljestvici spremnosti
č imate deset bodova, ali nijednog boda kad je č o spremnosti
ć promjena, deset puta nula je nula, i stoga niste sposobni za
č Ako želite potpuno shvatiti i razumjeti ove ideje i od njih imati
koristi morate biti iznimno voljni da prihvatite promjene. Iskreno se
nadam da vam je pokazatelj sposobnosti č visok.
Molim vas da č ć ovu knjigu razmišljate o još jednom važnom
č koji se odnosi na potpuno korištenje informacija u svakodnev­
nom životu. Informacija je korisna samo kad se koristi. Koristiti je mo­
žete samo kad ste je posve prihvatili, kad više ne morate razmišljati o
njoj. Č su stupnja kroz koje osoba prolazi dok č bilo koju novu
informaciju, kao što je materijal izložen u ovoj knjizi:
1. Nesvjesno neznanje stupanj na kojem ne znate da ne znate
? Svjesno neznanje - stupanj na kojem znate da ne znate
3. Svjesno znanje stupanj na kojem znate da znate, ali još morate
razmišljati o uovim informacijama
4. Nesvjesno znanje - stupanj na kojem novo znanje ć kao dio
vlastite prirode, kad informacija postaje dio vas, kad ste je svjesni
s istom ć s kojom ste svjesni vlastita imena, kad ste je posve
prihvatili i spontano se njome koristite.
Č ć ovu knjigu ć ć kroz prva tri stupnja. Kad je završite,
morat ć neko vrijeme usvajati informacije iz ove knjige dokne dosegnete
UVOD 17
č stupanj. Kad u tome uspijete, živjet ć prema mojem miŠljenju,
zdravim životom u kojemu ć biti bolesti, a posve je ć i da se
nikada više ć razboljeti, što je sada teško za povjerovati, ali o tome
treba barem razmišljati kao o ć Stoga krenimo.
..;u
Prvo poglavlje
Dosad sam ć
trebao biti mrtav
Veliki umovi uvijek se ć s jakom opozicijom pro­
č ljudi.
Albert Einstein
Vozio sam se svojom posve novom Corvettom niz autocestu Tri-State u
Illinoisu, nedaleko Chicaga, ž ć u prekrasnom č danu.
Iznenada samosjetio jakbol u prsima koji me razdirao. Jedva sam došao
do daha. Bolovi su bili nepodnošljivi. Odmahsam se zaustavio uz cestu.
život mi je bljesnuo pred č i pomislio sam: ,,0, Bože, dobio sam
č napad, a imam samo dvadeset jednu godinu!«
No, bol se povukao jednako naglo kao što se i pojavio. Vrtjelo mi se
u glavi i bio sam dezorijentiran, obuzet zaprepaštenjem i nevjericom
zbog onoga što mi se upravo dogodilo. U automobilu sam zamijetio
svoj novi automobilski telefon, izum koji se tek bio pojavio u Chicagu.
Podigao sam slušalicu, nazvao tajnicu i rekao: »Mislim da sam upravo
imao č udar«.
Na svu ć uskoro sam se ć mnogo bolje. č sam da
č udar, ako je ć o tome č nije izazvao nikakvu ć štetu.
No, nešto č nije bilo kako valja.
Tijekom ć tjedna pregledala su me tri vrhunska kardiologa
u Americi. Koristili su se najnaprednijim medicinskim č
instrumentima i nakon nekoliko dana č da sam đ s deformi­
ranim srcem, teškim oblikom prolapsa č zaliska
3
, što bi mi do
kraja života rnogao izazivati velike zdravstvene probleme. To je stanje
bilo č
Vrhunski č č su mi eksperimentalne lijekove ili
č operaciju, napomenuvši da su šanse za č č slabe.
č se da ć dugo živjeti. Pokušavao sam smisliti č
3- Prolaps č zaliska. teško stanje kod kojeg se č zalistak. oe mož:e otvoriti niti zatvoriti kad se srce napuni krv­
lju te se krv zbog toga ć ili zadržava u srcu (prim. prev.)
20 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
plan djelovanja koji bi mogao razriješiti taj problem. Imao sam tek
dvadeset jednu godinu i č je život bio preda mnom. Morao sam
nešto poduzeti!
Nekoliko mjeseci prije toga prisustvovao sam predavanju na kojem
je spomenuto ime harvardskog č Yiwena Y. Tanga, utemeljitelja
klinike Century u Renu, u Nevadi- koji je tijekom korejskog rata bio
kirurg u pokretnoj kirurškoj ambulanti. (Danas se klinika Century
zove Integrativni medicinski centar Sierra.) Taj je lije<;nik č
da standardni medicinski postupci, lijekovi i operacije nisu najbolji
č č i č bolesti. On se pak koristio č
instrumentom koji je u č osmislio doktor Reinhold Voll, pod
nazivom Dermatron. Ta je naprava navodno za samo nekoliko minuta
mogla dijagnosticirati zdravstvene š ć u tijelu. Nakon postavljanja
dijagnoze padjent bi dobivao homeopatske pripravke za ispravljanje
neravnoteže, preokretanje i č bolesti.
Tada mi je to č na prevaru. Pojmovi homeostaze, č
iscjeljivanja, homeopatskih pripravaka, akupunkturnih meridijana,
energetskih frekvencija, neravnoteža i č u njegovom su se preda­
vanju koristili umjesto onih pojmova koji su za mene predstavljali
standardni č klica, bakterija, virusa, lijekova, operacija i genetike.
Ispunjen sumnjama ali i otvoren novim idejama, odletio sam u Reno
da upoznam tog velikog doktora Tanga. Što sam mogao izgubiti?
Kad sam stigao, č me upitao zašto sam došao. Bio sam u dobroj
kondiciji, doimao samse zdrav, a ć da sam bio tako mlad, pomalo
ga je zbunila moja želja da mi postavi dijagnozu. ć njegovih pacije­
nata bili su stari i imali su ozbiljne zdravstvene probleme. Ž ć se
uvjeriti da njegov aparat Dermatron uistinu funkcionira, jednostavno
sam rekao: »Izvrsno se ć Samo želim da me pregledate«.
Odmahme pregledao svojim č strojem. zadvije minute do­
dirnuo je sondom moj č meridijan i aparat je zabilježio posve slabu
energiju. č me pomalo zabrinuto pogledao i rekao: »Sinko, imate
š ć sa srcem«. Zaprepastila me brzina kojomje postavio dijagnozu.
Ubrzo je dodao: »Dajte da vidim gdje se č nalazi problem«.
č je dodirivati č drugih meridijana. Kad je stigao do č
č zatiska, stroj je ponovno zabilježio posve slabu energiju. Pogledao
me je i izjavio: »Bolujete od propadanja č zaliska«.
Ne moram ni naglasiti da je na mene ostavio dubok dojam. č
su me danima pregledavali da bi otkrili kako bolujem od teškog oblika
propadanja č zaliska, a ovaj je »energetski stroj« dijagnosticirao
problem za samo nekoliko minuta. Uzvratio sam pogled č i
I
l
DOSAD SAM Ć TREBAO BITI MRTAV 21 ..

I


l
rekao: »Da, znam. Č sam da je to č Njegov me odgovor
zaprepastio. >,Tako je, u Americi je to stanje č ali u 4rugim
§
zemljama postoje prirodni tretmani koji za nekoliko tjedana mogu
preokrenuti taj proces. Nažalost, FDA nije odobrila te tretmane. Stoga
je ta bolest u Americi č Tada mi je objasnio proceduru s
injekcijama živih stanica koja je dostupna u Švicarskoj ili Meksiku, ali
I
zakonski nedostupna u Sjedinjenim č Državama, a koja bi
mogla č taj problem ponovnom »izgradnjom« srca, što č da
se bolest nikada ne bi vratila.
!
Iskreno ć nisam mogao vjerovati vlastitim ušima. Prirodni
tretmani koji funkcioniraju, ali ih FDA nije odobrila? Nije ć
To se dogodilo prije više oddvadeset godina. č kojemu samse
podvrgnuo bilo je jeftino, posve prirodno, bezbolno, brzoi funkcionalno!
A takva je terapija u Americi još i danas nezakonita. č od
svega dogodilo mi se nakon što sam dobio prirodni tretman koji je u
Americi zabranjen, kad sam se vratio č koji su mi prvi dija­
gnosticirali problem. Zatražio sam da me ponovno pregledaju. Moj ih
je zahtjev razljutio, rekli su mi da bi ponovno ispitivanje bio gubitak
vremena i novca, jer ć nije ć da se zdravstveno stanje
promijeni u dva mjeseca. Bez obzira na to, zahtijevao sam ponavljanje
svih testova. č su mi ugodili i zaprepastili se otkrivši da više
ne bolujem od propadanja č zatiskao
đ sam im objasnio kakvo je č dovelo do iscjeljivanja
moje bolesti. Ti su č zacijelo željeli saznati nešto više o posve
prirodnom č koje može č i č bolest! Zamislite
samo koliko sam se zaprepastio kad su mi rekli da tretman koji sam
primio nije mogao č tubolest, nego da je zacijelo č o tome da
su mi postavili pogrešnu dijagnozu te da ć nikad nisam bolovao
od deformacije srca. Nisam mogao vjerovati vlastitim ušima! Ti č
nisu htjeli prihvatiti č da sam bolovao od teškog oblika pro­
padanja č zaliska, što su đ i snimke te da sad više ne
bolujem od te bolesti, što đ đ snimke.
č sam razmišljati o svimonim ljudima koji ć ć tim č i
kojima ć č u lice lagati da je njihovo zdravstvenostanje č
ali da se može č č lijekovima i operacijom. Samo što mi nije
pozlilo kad sam shvatio da ć istina o prirodnim lijekovima biti skrivana
od milijuna pacijenata. Razbjesnila me spoznaja da bi konvencionalni
medicinski krugovi mogli zanijekati postojanje prirodnih lijekova i time
izazivati patnju milijuna ljudi, a u mnogim č i smrt
23
22 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
Taj me đ potaknuo da se upustim u dugogodišnju misiju,
u potragu za prirodnim pripravcima koji ne ć standardne
lijekove ili operacije te za prirodnim tretmanima koji mogu č i
č bolest. đ me naveo da č razotkrivati organizacije,
tvrtke i vladine agencije koje ne žele da vi saznate za te lijekove.
Danas živim ispunjenim, zdravim i aktivnim životom. Ne uzimam
lijekove i nisam bio ni na jednoj operaciji. Više od dvadeset godina
, ,
nisam uzeo nikakav lijek, ni onaj na recept, ni onaj bez recepta. Doslovce
nikada nisam bolestan. Č se da me zaobilaze prehlade, gripe i sve
ostale bolesti. Prošao samstotine krvnih pretraga i drugih č
pregleda na koje odlazim svakih nekoliko godina samo da bih bio
siguran da je sve u granicama normale. č koji me pregledavaju
i provjeravaju te rezultate zaprepašteni su i zadivljeni razinom mojega
zdravlja. Možda samo imam ć Možda je č samo o genetici? Ili
možda postoje neke konkretne stvari koje č može napraviti da bi
se oslobodio bolesti i oboljenja te uživao u č i č
zdravlju? Je li ć živjeti iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu i
:'
nikada se ne razboljeti? Č vjerujem da je odgovor potvrdan. Ova
i
knjiga konkretno naglašava ć teze:
ii
• Da, za ć bolesti postoje posve prirodni lijekovi koji ne obu­
ć č lijekove i operacije.
• Da, postoje organizacije, vladine agencije, tvrtke i č industrije
koje troše milijarde dolara š ć od vas sakriti te prirodne li­
jekove.
• Da, svaki pojedini č lijek na recept i bez recepta ima štetne
popratne pojave i doslovce ga nikada ne bi trebalo uzeti (uz iznimke
koje ć objasniti kasnije).
I' .
. i ;
u ovoj je knjizi važno zabilježiti da sve pretjerano pojednostavljujem.
To je zato što ne pišem za č znanstvenike, ž č ili doktore
medicine. Oni ionako ć povjerovati u ono što govorim, niti se složiti
s time. Ovu knjigu pišem jednostavnimjezikom biste je svi mogli
razumjeti.
Zanimljivo je napomenuti da medicinska znanost stvari uvijek pred­
;!;
stavlja kao č č i kad zapravo ć nije č o č
č je samo o mišljenju utemeljenom na informaciji koju posjeduje u
đ trenutku. Tijekom povijesti se dokazivalo da medicinske
»informacije« ć nisu č Stoga one ć i nisu č nego

DOSAD SAM Ć TREBAO BITI MRTAV
puka mišljenja. Medicinska znanost gotovo uvijek griješi, ali stvari
predstavlja kao č č kao da »zna« istinu.
Kad je č o zdravlju, bolesti i oboljenjima, medicinska industrija
predstavlja se kao jedini izvor istine. Koristi se č kao što su uvjer­
ljivi znanstveni dokazi, znanstveno ispitano, znanstveno dokazano.
Č je da medicinska znanost zapravo predstavlja teorije, a te se
teorije neprestano mijenjaju. Evo primjera medicinskih č za
koje se dokazalo da su pogrešne:
• ć se smatralo da puštanje krvi č ć bolesti. Sada se
smatra posve č
• Margarin se smatrao mnogo zdravijim od maslaca. Istraživanja
sada pokazuju da je istina posve suprotna.
• Jaja su se zbog visokog kolesterola smatrala štetnim. Istraživanja
danas tvrde da ć nisu štetna, nego zapravo zdrava.
• Tvrdilo se da je alkohol u svim oblicima posve nezdrav i da ga
se ne bi smjelo uzimati. Nakon toga je medicinska struka ustvrdila da
je crveno vino zapravo zdravo za srce, ali ne i druge vrste alkohola.
Danas »medicinska znanost« tvrdi da su u manjim č sve vr­
ste alkohola korisne za zdravlje.
• Tvrdilo se da suč i masna hrana uzrok akni. Istraživanja danas
ukazuju na to da te namirnice ni na koji č ne č na akne.
• Homoseksualnost se ć svrstavala đ bolesti.
• č su tvrdili da je č hrana za djecu mnogo bolja od
č mlijeka. Danas znamo da je istina posve suprotna.
• Mlijeko se č zbog toga što prekriva stijenku želuca i
ublažava ž č č Danas se ne č njegovo korištenje,·jer
q se pokazalo da negativno djeluje na č
l
• Medicinska je znanost tvrdila da prehrana nema apsolutno nikak­


vog č na bolest. Danas se tvrdi da prehrana ima golem utjecaj na
I

·fi
"
č ali i uzrok bolesti.
• Medicinska znanost ć je posjedovala znanstvene dokaze da
otklanjanje krajnika i slijepoga crijeva poboljšava zdravlje i da bi se svi

trebali ć takvim zahvatima. Danas medicinska struka zastupa
posve suprotnu teoriju.
*
• Djeci koja su bolovala od astme č se da borave u
zatvorenim prostorima uz bazene, jer se smatralo da je vlaga povoljna
za takvo stanje. Danas istraživanja pokazuju da klor kojim je ispunjen
zrak oko bazena zapravo otežava i pogoršava č stanje.
24 25 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI" NE ŽELE DA VI ZNATE
• č primjer je č da postoji ć lijekova koje je FDA
odobrila zbog toga što se znanstveno dokazalo da č ili č
bolesti, a uz to ih se reklamiralo kao bezopasne. Godinama kasnije
č su s tržišta, jer se dokazalo da ili ne č i ne č bolesti
kako se to prije mislilo, ili se otkrilo da imaju tako strašne popratne
pojave da su jednostavno previše opasni za uporabu.
č je o tome da ono što je medicinska struka smatrala č
jednostavno ć nisu č To su samo »trenutne teorije« i »trenu­
tnauvjerenja«, koja se u povijesnom smislu č pokazuju neistinitima.
Rastužuje me kad na televiziji gledam č koji tvrde da iznose
č iako bi svoje primjedbe trebali nadopuniti izrazima kao što
su č se, na temelju dosadašnjih istraživanja; izgleda tako; vje­
rujemo da je to istina, ali đ smo svjesni da se te spoznaje u
ć mogu promijeniti kad se provedu dodatna istraživanja
i promatranja«. To se ne đ č i dalje promatramo kao da
subogovi. Sve ono što kažu smatramo apsolutnom istinom. Nitko ništa
ne može ć o zdravlju, bolesti ili oboljenju s š ć kakvu
posjeduju č To je jednostavno pogrešno. č su č
raditi samo dvije stvari: propisivati lijekove i isijecati dio č
tijela (operacija). Nisu č č bolesti, a što je još važnije,
malo su ili nimalo č o č tretmanima koji ne ć
lijekove ili operaciju.
Drugi primjer izokrenutih medicinskih č odnosi se na
prehrambenu industriju. Ponajprije, govorilo se da je č
prehrana jedini č na koji se može smršaviti. Tada su č
izjavili: »Težinu ne đ kalOrije, nego č ć koju
konzumirate«. Današnji bojni č glasi: »Pretilost ne uzrokuju ni
kalorije ni ć nego ugljikohidrati«.
Č je da nitko uistinu ne zna istinu. Zamislite da najviši me­
dicinski autoritet vlade izjavi: posjedujemo više informacija i
spoznaja o č i č bolesti nego što smo ih posjedovali
ikada u povijesti č č Napredak do kojega je došlo u samo
nekoliko proteklih godina pružio nam je nove uvide u tretmane i spre­
č doslovce svihbolesti i oboljenja, ć ć nam da donesemo
dva važna č
1. Iakosmoprijesamodeset godina mislili da znamopravilne postupke
č bolesti, sada smo svjesni koliko smo tada malo znali.
2. S obzirom na revolucionarna ć na č tehnologije,
tijekom ć deset godina u Americi bi trebale biti otklonjene
DOSAD SAM Ć TREBAO BITI MRTAV
doslovce sve bolesti i oboljenja. Na samomsmo rubu razdoblja u kojemu
nitko nikada ć biti bolestan. A ako se ipak razbolite, vaš ć vas
č biti u stanju za nekoliko dana č Dosegli smo vrhunac
medicinskoga znanja«.
Uzbudljivo, zar ne? Dosegli smo vrhunac medicinskoga znanja. Znamo
sve što se ć može znati o č i č bolesti. Hura! Zbog
napretka medicinske znanosti Amerika ć za samo deset godina biti
posve đ bolesti No, iako je to uistinu uzbudljivo, postoji i


negativna strana: taj je govor održan 1902. godine. Zanimljivo, nije li?
,

Godine 1902. ljudi su vjerovali da znaju sve što se može znati o č


i č bolesti. Kad se osvrnemo na to razdoblje, zaprepastimo

se koliko su malo toga znali. Evo sad č što ć nam biti itekako
I

n
teško zamisliti. Za dvadeset godina ljudi ć se osvrnuti na naše znanje
I
f-
i zaprepastiti se nad time koliko malo toga znamo o č i spre­
č bolesti. Za pedeset godina ć nam se smijati kad se susretnu
s nekim od č i strašnih tretmana kojima se danas koristimo
š ć č neku bolest.
Dok č ovu knjigu zamislite da na č svake č do­
I
dajem fraze kao što su: Č mi se«, »Na temelju suvremenih pro­

matranja i suvremenog istraživanja izgleda da...«, »Vjerujem da je
ovo č
Svjestan sam da, s obzirom na sve ć broj istraživanja i podataka,
postoji velika ć da bi mnoge od teorija i mišljenja koje spomi­
njem u ovoj knjizi mogle doživjeti izmjene, poboljšanja ili posvemašnje
promjene. Molim vas da zapamtite ovo: medicinske č doslovce
ne postoje. Postoje samo medicinska mišljenja. Morate odabrati ono
mišljenje koje vam se č najrazumnijim. '
Kako sam došao do svojih mišljenja? Da bih vam donio ove informa­
cije proputovao sam više od osam milijuna kilometara. Proputovao sam
svih pedeset č država i bio u zemljama diljem svijeta. Tijekom
proteklih dvadesetak godina razgovarao sam s ć zdravstvenih
djelatnika. Saslušao sam desetke ć ljudi koji subili ozbiljno bolesni
_i č se prirodnim terapijama, č nakon što nisu uspjeli sa sin­
č lijekovima i operacijom. Osobno sam vidio, č i iz prve ruke
saznao toliko informacija da vjerujem kako jedinstvenu
perspektivu koja je prijeko potrebna za donošenje smionih zaklju­
č ć zahvalnost ć prema desecima ć ć
zdravstvenih djelatnika diljem svijeta koji odbijaju koristiti lijekove i
operacije, a njihovi pacijenti redovito ozdravljuju i nastavljaju živjeti
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI" NE ŽELE DA VI ZNATE
26
č i zdravim životom. Pacijenti tih prirodnih zdravstvenih
djelatnika č su se od raka, š ć bolesti, č bolesti, kro­
č bolova, glavobolja, artritisa, alergija, depresije i mnogih drugih.
Više se ne postavlja pitanje mogu li se bolesti č ili č brže i
djelotvornije bez lijekova i operacije. Pravo je pitanje zašto zdravstvene
.'
djelatnike koji se ne koriste č lijekovima i operacijama pro­ j'.
gone kao č iako ljude č od raka, AIDS-a i stotinu drugih
č bolesti? Prirodne terapije su č Prirodne terapije
mogu djelotvornije od č lijekova i operacija. Ljudi koji
prirodnimterapijama č ili č bolesti, koji postižu ć uspjeh
bez ikakvih štetnih posljedica nego č koji se koriste č
lijekovima ili operacijom, izloženi su progonu navodno zato što krše
zakon. Postavlja se pitanje zašto se č jeftini, posve prirodni,
sigurni i č č č Otkrijmo zajedno.
Drugo poglavlje
Što ne valja sa
zdravstvenom skrbi
u Americi?
Medicinska znanost je apsolutno, stopostotno doživjela neuspjeh u
č i č bolesti i oboljenja. Razmislite o ć nevjero­

jatnim podacima:

j
• Od prehlade i gripe danas se razboli više ljudi nego ikada prije.
i
i
• Od raka oboli više ljudi nego ikada prije.
t:
• Od š ć bolesti boluje više ljudi nego ikada prije.
l

• Od č bolesti pvati više ljudi nego ikada prije.
I
• Od multiple skleroze, lUpusa, š ć distrofije, astme, migrena,
i
bolova u zglobovima, vratu i đ boluje više ljudi nego ikada
I
prije.
• Od žgaravice, č i ž č problema danas pati više ljudi
nego ikada prije.
• š ć u menopauzi javljaju se danas kod ć broja žena
nego prije.
• Od č š ć pojava težeg oblika PMS-a žene danas pate više nego
ikada prije.
• Danas više djece boluje od ć nedostatka pažnje i
hiperaktivnosti nego ikada prije.
• Od č umora danas paH više ljudi nego ikada ranije.
• Od nesanice danas pati više ljudi nego ikada ranije.
• Danas više ljudi ima č kožu, akne i perut nego ikada ranije.
• od depresije, stresa i tjeskobe ljudi danas pate više nego ikada ranije.
• Muškarci i žene danas više nego ikada pate od seksualnih
ć i neplodnosti.
• Od alergija, artritisa, zatvora, fibromijalgije
4
, ozeblina i herpesa
ljudi danas pate više nego ikada ranije.
• š ć s prostatom danas ima više muškaraca nego ikada prije.
• Danas više žena boluje od č infekcija nego ikada ranije.
4 Rbtomljalgija. dugotrajni ili č bolovi, č j osjetljivost mišica, zglobova i tetiva (prim. prev.)
• ,;.
28
29
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI .. NE ZELE DA VI ZNATE
No, đ ć ...
• Danas više ljudi ć č
• Ljudi danas č š ć nego ikada ranije odlaze na č pre­
trage, kao što su pretrage krvi i rendgenske pretrage.
• Ljudi danas više nego ikada prije uzimaju lijekove na recept i one
iz slobodne prodaje.
• Ne samo što više ljudi uzima lijekove, nego·svaka osoba pojedi­
č koristi više lijekova nego ikada prije.
• Obavlja se više operacija nego što se ikada obavljalo.
Što nam to govori? Govori nam da je standardna medicinska znanost
doživjela neuspjeh. č č ć broj ljudi koji uzimaju više lije­
kova, odlaze na više č pretraga i podvrgavaju se ć
broju operacija nego ikada prije u povijesti. No, danas je bolesno više
ljudi nego ikada prije. Medicinska znanost doživjela je neuspjeh! Prema
č Fortune, gubimo rat protiv raka. Postotak Amerikanaca koji
danas umiru od raka isti je kao i 1970., pa č isti kao i 1950. godine!
Od 1971. godine potrošeno je više od dvjesto milijardi dolara u pokuša­
jima da se č i č rak. No, danas postoji ć vjerojatnost da
ć dobiti rak nego ikada prije u povijesti, a ujedno imate iste šanse za
smrt od raka kao što ste ih imali 1950. godine. To bih proglasio teškim
neuspjehom. Na zdravstvenu skrb Amerikanci godišnje potroše više
od dvije milijarde dolara, ali je stopa smrtnosti kod đ djece
u Americi viša nego u dvadeset drugih razvijenih zemalja. Ljudi u
trideset drugih zemalja žive dulje od Amerikanaca, iako Amerikanci
potroše više od polovice svihlijekova proizvedenih u č svijetu.
Na tržištu postoji više od 200.000 lijekova koji se dobivaju bez recepta,
a onih na recept irna više od 30.000. č godišnje napišu više
od tri milijarde recepata. č Amerikanacu svom ć za
lijekove ima više od trideset č lijekova. Evo u č je poanta:
jedini pobjednici u č i č bolesti su tvornice lijekova i
zdravstvena osiguranja. Zarada tvrtki za proizvodnju lijekova najviša
je u povijesti. Medicinska znanost nedvojbeno je doživjela neuspjeh u
č i č svih bolesti.
Za primjer pogledajmo »industriju dijetainih proizvoc41«:
• Na dijeti je danas ć broj ljudi nego ikada ranije. l
• Dijetaine proizvode koristi više ljudi hego ikada ranijeSf
• Vježbanjem se bavi više ljudi nego ikada prije.
š-ro NE VALJA SA ZDRAVSTVENOM SKRBI U AMERICI?
• No, danas ima više debelih ljudi nego ikada. Više od 68 posto
ljudi koji žive u Americi ima prekomjernu tjelesnu težinu. Taj broj se
ć svake godine. Ne samo što je više ljudi deblje nego ikada
prije, nego ima sve više opasno pretilih ljudi!
Tko su pobjednici u ratu protiv pretilosti? Korporacije koje prodaju
dijetainu hranu i druga ć sredstva za mršavljenje đ
više nego ikada.
U idealnom scenariju nikada ne biste morali uzeti nijednu tabletu
i nikada se ne biste razboljeli. Idealno bi bilo kad biste ujutro ustali
prepuni energije i snage, zadovoljni, izvrsno se ć ć Č
dana imali biste energije, poskakivali biste u hodu, a na licu bi vam
lebdio osmijeh. Ne biste ć stres, tjeskobu ili depresiju, ne biste
bili umorni, ne bi vas boljela glava ili neki drugi dio tijela, ne biste bili
debeli i ne biste patili od prehlade, gripe ili bolesti. Nebiste se razboljeli,
ništa vas ne bi boljelo, jeli biste kao vuk i to ono što želite i nikada ne
biste bili gladni. Ne biste se lišavali hrane u kojoj uživate. ć biste
otišli na spavanje te spavali č i dubokim snom, ć se
č ć Seksualna želja bila bi vam zdrava i snažna te biste bili
u stanju i pružiti i primiti seksualni užitak. Koža, kosa i nokti bili bi
vam zdravi i sjajni. Imali biste dovoljno snage i napetosti u š ć
Tijelo bi vam bilo ljupko, graciozno i savitljivo. Bili biste č snažni
i prepuni života, a k tome biste se sjajno ć
Tako izgleda zdrava osoba. Zdrava osoba nikada ne mora uzeti
tabletu. Zdrava osoba nikada ne mora na operaciju. Zdrava osoba ne
pati od raka, š ć ili č bolesti. Zdrava osoba živi đ
bolesti i oboljenja. ć ljudi i ne zna kako bi se dobro trebali ć
u svome tijelu. Svima je nama ispran mozak pa sad vjerujemo da je
ljudsko ć prirodno kad se razboli od prehlade i gripe, kad ć bo­
love i boljke te kad pati od teških bolesti kao što su rak, š ć bolest
i č bolesti. đ smo povjerovali da je »prirodno« uzimati
lijekove. Programirani srno da povjerujemo kako je normalno i pri­
rodno uzimati lijekove te da ih »moramo« uzimati kako bismo bili
zdravi. Razmislite - životinje u divljini, primjerice č nikada ne
obolijevaju! Ne boluju od š ć bolesti, raka, č bolesti, astme,
žgaravice, artritisa i tome č Divlje životinje đ ne uzimaju
lijekove. Divlje životinje ne odlaze u teretanu na vježbanje. No, č i bez
lijekova, posjeta č operacija ili rutinskih tjelesnih vježbi divlje
životinje ne pate od bolesti ili oboljenja i žive tri do pet puta duže od
ljudskih ć Poanta je u tome da se ne morate razboljeti. Bolest nije
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE 30
nešto »normalno«. ć ljudi misli da su zdravi, ali zapravo nemaju
pojma kako bi se dobro mogli ć
Ima li mjesta za operaciju i lijekove? Apsolutno! Medicinska znanost
sjajna je u rješavanju simptoma. đ č simptoma ima dvije
mane. Prvo, samo č č š ć uzrokuje nove š ć s kojima
ć se kasnije morati pozabaviti. Drugo, gotovo nikada se ne č
uzrok simEtoma. Ako ne č uzrok, ć razvoj kasnijih
š ć No, ako se đ u hitnoj situaciji, primjerice u nekakvoj
ć lijekovi i operacija moguvam spasiti život. đ lijekovi i
operacija ne postižu uspjeh u č bolesti i ne bave se njezinim
uzrokom. Bez obzira na to, dobro funkcioniraju u kriznim situacijama.
Poanta je u ovome: ako padnete s ljestava i probuši vam se bubreg,
željeli biste da vas što prije odvezu do najbliže hitne službe te da vam
č dade lijekove i operira vas kako bi vam spasio život. Ali, ako
želite ostati zdravi i nikada se ne razboljeti, lijekovi i operacija nisu
odgovor. U jednom od kasnijih poglavlja to ć detaljnije objasniti.
Ako milijarde dolara utrošenih na znanstvena istraživanja nisu us­
pjela otkriti metode č i č bolesti i oboljenja, a prirodne,
jeftine preventivne metode i lijekovi postoje, zašto nismo č za njih?
Odgovor bi vas mogao iznenaditi
. '
i'
I
I
i
I

;

I
i

I

I
I

i
ij
i,
I
I
ć poglavlje
Uvijek je č
o novcu
Profit nije prosta č ali je zato silovanje protuzakonito.
Nepoznati autor
Tvrdim da postoje posve prirodni lijekovi za doslovce svaku bolest i
tjelesni ć Farmaceutska industrija, Uprava za hranu i lijekove
te Savezna agencija za zaštitu š č kao i druge grupacije, poti­
snuli su takve lijekove i sakrili ih od vas. Pitanje koje mi ljudi č š ć
postavljaju kad takvo što ustvrdim glasi: »Kakav se motiv krije iza
takvih postupaka?« Odgovor je jednostavan: novac i ć ć ljudi
nema pojma koliko novac i ć mogu biti ć poticajna sila. Novac
uistinu ć svijet. Ljubav prema novcu, što je definicija pohlepe,
zapravo je korijen svakog zla. Razmislite o nekim č č
Devedeset posto svih ljudi u zatvorima nalaze se ondje zbog č
povezanih s novcem. Zanimljivo, zar ne? Novac je tako ć sila da
ljudi zbog njega riskiraju odlazak u zatvor. Sedamdeset pet posto svih
ubojstava č je zbog novca. Č nezasitna želja za novcem
doista ga navodi da ubije drugo ljudsko ć
Sva č društva zakonski su obavezna ć profit. Takav
je zakon! Razmislite o ovome: uz rijetke iznimke, svako poslovno
udruživanje ima samo jedanjedini cilj - ć profit. Jedini č na
koji tvrtke mogu bolje zaraditi jest da proizvode po najnižim ć
cijenama, prodaju po najvišim ć cijenama i to što ć č
Svaka odluka koju tvrtka donosi temelji se na ć dobiti.
No, tvrtkama upravljaju ljudi. Ljude ć dvije stvari, ponajprije
osobna zarada, a uz to i ć vlastite ć ugleda ili utjecaja. Stoga
pojedinci na č tvrtki odluke uvijek donose ć na umu ono što
njima samima može donijeti bogatstvo. Jako je malo pojedinaca koji su
zabrinuti za dobrobit č č okolinu ili za postizanje svojevrsne
duhovne nirvane. Odlukese više-manje temelje na odgovoru na pitanje:
»Kakvu korist ja imam od toga?«

33
32 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI .. NE ŽELE DA VI ZNATE
Vrti li se u poslovnome svijetu uvijek sve oko novca? Da. Tijekom
povijesti velikih poslovnih subjekata standardan proizvodni postupak I
uvijek je bila planirana zastara. č je o tome da se proizvod proizvodi
na takav č da ć se istrošiti ili ć ga trebati zamijeniti. Proizvod bi


i
mogao biti napravljen tako da jako dugo traje, alida bi tvrtka osigurala
ć dobit, svjesno proizvodi robu s greškom. Na taj č planira
zastaru proizvoda, a sve u ime dobiti.
U današnjem poslovnom okruženju tvrtke se bave onim po­
slovima koji ili ć prodaju, ili smanjuju cijenu proizvodnje ili
č višu cijenu proizvoda. Pojednostavljeni primjer takvoga djelovanja
možemo vidjeti u restoranima u č lukama. Takav restoran ima
monopol i nema nikakve konkurencije. ć da restoran zna da se
njegovo poslovanje ne temelji na redovitim mušterijama, ne mora nuditi
kvalitetnu hranu, dobru uslugu ili pristojne cijene. Jeste li u restoranu
u zrakoplovnoj luci ikada dobili izvrstan obrok, kvalitetnu uslugu za
malo novca? Ja nisam. A zašto? Zato što restoran nema potrebe za tim.
Pružanje kvalitetne usluge, dobre hrane i pristojne cijene ć ć
dobit u restoranu u zrakoplovnoj luci zato što se takav posao ne oslanja
na redovite mušterije. Drugi je primjer prenošenje proizvodnje u strane
zemlje. Zašto stotine tvrtki otpuštaju milijune č radnika i pre­
bacuju njihov posao ljudima u drugim zemljama? Zato što je to jeftinije!
Zapamtite, menadžeri korporacija i direktori č društava zakonski
su obavezni ć dobit. Ako to ne č izgubit ć posao. Veliki
biznis uvijek ć donositi odluke utemeljene na dobiti, a ne na onome
što je dobro za njihove zaposlenike, na onome što je dobro za klijenta,
što je dobro za okoliš, za društvo ili za č č
Pogledajmo industriju lijekova. Recimo da č prodajete
inzulin. Biste li bili sretni kad bi netko otkrio ljekovitu biljku koja
š ć bolest tako da bolesnik nikada više ne mora uzimati inzulin?
Naravno da ne biste. Ostali biste bez posla. Zanimljivo je napomenuti
da postoji takav lijek za š č bolest. Osobi koja ga je otkrila velika
farmaceutska tvrtka ponudila je više od 30 milijuna dolara da ga ne
pusti na tržište! Uvijek je č o novcu.
Zdravstvena skrb koja se definira kao č č i dijagnosti­
ciranje bolesti najprofitabilnija je industrija na svijetu. Sve dok ima bole­
snih ljudi, svake se godine ostvaruju milijarde i milijarde dolara dobiti.
Razmislite o tome. Sve dok su ljudi bolesni đ se goleme svote.
Zdrava osoba, pak, ne donosi novac industriji zdravstvene skrbi. Zdrava
osoba ne mora kupovati lijekove, ne trebaju joj medicinski tretmani i
korporacijama koje se bave zdravstvenom skrbi predstavlja pasivu.
UVIJEK JE Č o NOVCU
Kad bi svaki č bio zdrav, kad nitko ne bi bio bolestan, farmaceut­
ske tvrtke i doslovce č zdravstvena industrija ostali bi bez posla.
Za farmaceutske tvrtke i sve korporacije koje se bave zdravstvenom
skrbi vi ste samo mušterija. Sve dok ste bolesni, dobra ste mušterija.
U okviru zdravstvene industrije ne postoji financijska metivacija da
ljudi budu zdravi. Ne postoji financijska motivacija za č ili
č bolesti. Prije bi se moglo ć da č zdravstvenu industriju
ć jedna jedina č snaga: zarada! Č zdravstvenom
industrijom upravljaju pojedinci u liku službenika i direktora č
društava koje č tu industriju. Ti su IjudC uz rijetke iznimke, neki
od najokrutnijih, najbogatijih i najpohlepnijih ljudi na planeti. Je li to
č Istražimo izmišljen, ali ne i posve nevjerojatan scenarij.
Zamislite da neki znanstvenik radi u laboratoriju. Došao je do revoluci­
onarnog ć na č Amazone otkrivena je č koja u obliku
č za tjedan dana otklanja rak. Zamislite da je ž č objavio kako
je taj č dao skupini od ć ljudi oboljelih od raka te da se pokazalo
kako nakon tjedan dana, bez ikakve operacije, ni kod jednoga od njih
više nema ni traga raku. Eureka! Lijek protiv raka! Jednostavan, jeftin,
posve prirodan lijek bez ikakvih popratnih pojava. Jednostavna biljka
od koje napravite č i popijete ga. Ne javljaju se nikakve popratne po­
jave. Č je, posve prirodan i košta samo nekoliko č ć
Zamislite što bi se dogodilo kad bi znanstveniksvoje ć objavio
SVijetu. Svakako bi dobio Nobelovu nagradu. Radovala bi se zacijelo
medicinska struka č svijeta. Gotovo je s rakom! Svi oboljeli od
raka mogli bi popiti taj č i za tjedan dana riješiti se svih svojih muka.
Svatko tko se plaši da bi mogao oboljeti od raka sada bi bio siguran
da jednostavno treba popiti nekoliko šalica toga č što bi ga koštalo
samo nekoliko č ć i nikada se ne bi razbolio. Bože, kako bi svijet
preko ć postao ljepše mjesto!
Nažalost, takvu č nikada niste č Ne stoga što ne bi bila
istinita, nego stoga što bi se, kad bi taj jednostavni č mogao č
sve vrste raka, ugasila potreba za č društvom oboljelih od
raka. Ne bi bilo potrebe za farmaceutskim tvrtkama koje proizvode i
prodaju lijekove protiv raka. Ne bi više bilo potrebe za financiranjem
bilo kakvih dodatnih istraživanja o raku. Diljem svijeta zatvorile bi se
klinike za č oboljelih od raka, stotine ć ljudi ostalo bi bez
posla, č bi se industrije preko ć ugasile, a bezbrojne milijarde
dolara dobiti više se ne bislijevale u džepove glavešina koji kontroliraju
industriju raka.
35 PRIRODNI L1JEKOVl ZA KOJE .ON1. NE ŽELE DA Vl ZNATE 34
Što se, dakle, đ kad takav ž č objavi svoje ć U
nekim č takvi ljudi jednostavno nestanu. U drugima dobivaju
stotine milijuna dolara za svoja istraživanja. U ć savezna vlada
provede raciju u prostorijama toga ž č zaplijeni njegove doku­
mente i strpa ga u zatvor zbog bavljenja medicinom bez dozvole. Je li
to mašta ili istina? E pa, industrija zdravstvene skrbi ima svoje male
prljave tajne, a ja ihsada razotkrivam.
Razgovori koje sam č sastanci kojima sam prisustvovao, novine
koje sam č i interne informacije koje sam dobio o prevarama
u okviru zdravstvene skrbi razbjesnili su me i ne namjeravam to više
podnositi. Dobio samnadimak »Razotkrivatelj«, jer razotkrivam najpro­
fitabihi.iju industriju svijeta: zdravstvenu. Razotkrivam laži, prevare
i obmane. Pustio sam č iz ć Kao što je to č i s drugim
industrijama, kad se sazna istina, stvari se č mijenjati.
Je li č da zdravstvena industrija zadržava informacije o prirodnim,
jeftinim lijekovima za bolesti i oboljenja? Bi li mogla biti istina da je dobit
jedina motivacija zdravstvene zaštite? Pogledajmo nedavnu prošlost.
Svi smo č č o izumiteljima koji su otkrili karburatore uz č
bi ć automobili sa samo č litre goriva mogli voziti ć
kilometara. Č smo da je automobilska industrija isplatila tim izumi­
teljima milijune dolara kako bi osigurala patente za sebe, a onda ih
pohranila nikada se ne posluživši tom tehnologijom. Zbog č Zato
što bi s takvim karburatorom automobilska industrija izgubila milijarde
i milijarde dolara dobiti.
Svi smoč č o tome kako su tri velika automobilska đ č
kupila tvrtku Redline Train System u Kaliforniji
t
a onda je uništili kako
bi se pobrinuli da se prodaje što više automobila. ć ljudi ne zna da
je podignuta optužnica koja se odnosi na taj č nezakonit postupak
i »velika trojka« proglašena je krivom! Korupcija ima duboke korijene.
U ovom č pojavila se u obliku suca koji je tužiteljima dodijelio
uvredljivu odštetu od jednog dolara. Tako je, od jednog dolara! Tri
velika đ č automobila č su potplatila prave ljude da bi se
oslobodila posljedica svojih nezakonitih djelatnosti.
Mnogi odvas vidjeli su film Doušnik ili č knjigu o tome kako
je duhanska industrija godinama lagala ć da ne zna kako sastojci
cigareta izazivaju veliku ovisnost. Naposljetku, netko iz njihovih redova
ih je razotkrio i rekao istinu. Ustvrdio je ono što smo svi pretpostavljali,
da su brojna istraživanja vjerodostojna, da cigarete izazivaju ovisnost
te da su đ č cigareta to godinama znali, ali su lagali ć da
»ne posjeduju informacije« ili »uvjerljive znanstvene dokaze« o tome
I
I

lj

i


I
I
R
UVIJEK JE Ć O NOVCU
da cigarete izazivaju ovisnost. Bila je to prava pravcata laž. Zašto su
lagali? Zbog novca. Uvijek je č o novcu.
Ja sam kapitalist i poduzetnik. Č sam života ć želju za
đ Novac sam po sebi nije loš. đ i dobit nisu loši.
Postaju loši kad se pretvaraju u pohleptL Kad »zavolite novac«, đ
nje postaje nešto jako loše. đ i ostvarivanje dobiti jako su loši
kad č š ć svoje zaposlenike, kad lažete klijentima i varate
ih, kad uništavate okoliš, izrabljujefe radnike, nezakonito se đ
konkurencije i svjesno prodajete proizvode i usluge slabije kvalitete.
Ako vam je novac iznad svega drugog, tada đ postaje pro­
blem. Novac bismo trebali koristiti, a ljude voljeti. Problem je u tome
što mnogi vole novac, a iskorištavaju ljude!
Svi smo č izreku: »Ljubav prema novcu korijen je svega zla«.
Što više razgovaram s multimilijarderima
t
što više razgovaram s mi­
lijarderima, što više razgovaram s doušnicima iz Wall Streetat što
više razgovaram s izvršnim direktorima velikih korporacija, što više
razgovaram s č to više vjerujem da je ljubav prema novcu
uistinu korijen svakog zla. Iz vlastitog vam iskustva mogu ć da je
ć menadžera i direktora velikih č društava nevjerojatno
pohlepna i nevjerojatno korumpirana! đ se pretvara u
ovisnost. đ što ć č novca postaje sveobuhvatna
prisilna motivacija tih ljudi. U životu takvih ljudi zarada postaje najva­
žnija. Zbog novca su spremni napraviti sve što je potrebno i doslovce
u svim njihovim odlukama i postupcima to postaje glavna motivacija.
Ne smeta im ako zbog zarade moraju lagati, krasti, varati, krivotvoriti
ili nanositi zlo drugim ljudima. Ne smeta im ako zbog novca moraju
kršiti zakone, uništavati okoliš ili gaziti preko leševa. Ne vjerujete mi?
Dopustite mi da iznesem nekoliko primjera.
Jeste li znali daje u zatvorima diljem svijeta smješteno nekoliko ć
milijunaša, multimilijunaša i milijardera? Zašto se nalaze u zatvoru?
Zbog toga što su usprkos svojim milijunima tako pohlepni da su bili
spremni prekrŠiti zakon samo kako bi još više zaradili. Mogli biste
pomisliti da su takvi ljudi iznimke. Razmislite o ovome: na svakog
dilera koji je ć i strpan u zatvort na ulicama vjerojatno ima
ć drugih koji još nisu ć Iz osobnog vam iskustva mogu
ć da na svakog milijunaša ili korporativnog menadžera ili direktora
koji je u zatvoru zbog toga što je zbog pohlepe prekrŠiO zakon dolaze
stotine, ako ne i ć menadžera, direktora i bogatih č koje
osobna pohlepa navodi da varaju javnost. Znate li koji je č š ć motiv
ubojstva? Novac! Tako je, novac. Ljubav prema novcu i pohlepa tako su

36 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
snažne poticajne sile da predstavljaju glavni razlog zbog kojega jedan
č ubija drugoga. Apsolutna je istina: pohlepa, koju definiramo
kao ljubav prema novcu, uistinu je korijen svega zla.
To smo mogli vidjeti i ć televiziju, u č Enrona,
WorldComa i Marthe Stewart. Pojedinci koji na bankovnim č
posjeduju desetke milijuna dolara toliko su pohlepni d.a žele još više.
Lažu i varaju i kradu nO\Tac od č i zaposlenika zbog vlastite
koristi. Etiku su bacili kroz prozor. Prodali su dušu vragu. ć ljudi
u vladi i u svim vrstama biznisa nezakonito postupaju samo stoga što
žele više novca. Uvijek je č o novcu. Samo pogledajte reality emisije
na televiziji! Jeste li znali da se producenti ć takvih emisija nadaju
da ć stvarni ljudi koji sudjeluju u njima na nacionalnoj televiziji uništiti
vlastiti život? Što su emisije gledanije, to producenti više đ Ako
se neki sudionik ozlijedi ili proživi emocionalnu traumu, gledanost
naglo raste i producenti više đ Što se pojedincima đ
više š stvari, to je dobit ć To se đ i š ć koji
su bacani pred lavove. Zašto su ljudi tako sretni kad na nacionalnoj
televiziji gledaju uništenje č života? Zbog toga što vam, ako vas
zanima samo novac, makar i samo kao gledatelja, više nije stalo do
života drugih ljudi.
Bio sam na sastancima upravnih odbora velikih korporacija diljem
svijeta. Slušao sam što ti ljudi govore. Vlastitim sam ušima č tako
da znam da je ono što govorim istina, a što je najvažnije, i sam sam to
prošao. Pohlepa me motivirala da kršim pravila te sam zbog toga dvije
godine proveo u saveznom zatvoru. Vjerujte mi, iz vlastita iskustva znam
o č govorim. Zašto to prije niste č ć se šutjelo o svim
aktivnostima mafije. Nitko nije htio ni priznati da postoji Cosa Nostra.
Naposljetku je istupio jedan od njih, Joe Velacci, i razotkrio djelovanje
organiziranog č Otadasu deseci bivših mafijaša istupili i razotkrili
tajne o onome što se đ iza zatvorenih vrata. Na č su č
poslovi duhanske industrije bili zaogrnuti velom tajne. Naposljetku je
istupio savjestan č izloživši i vlastiti život opasnosti te razotkrio
>
pohlepu, laži i prevare koje su bile izravno odgovorne za smrt stotina
ć ljudi. Razmislite o tome. Koje je oružje masovnog uništenja?
Nalazi se u svakoj kutiji cigareta! Danas sam đ prvima koji su is­
tupili i govore vam istinu o ljudima koji upravljaju velikim farmaceut­
skimtvrtkama. Možda gajite iluzije da u farmaceutskim tvrtkama rade
menadžeri i direktori č je jedina životna strast č i č
bolesti na dobrobit č č No, ja č zavjesu i razotkrivam
velikog Oza i njegovu prevaru. Možda ste č povik: »Ne ć
I
UVIJEK JE RIJEC o NOVCU 37
i
pozornost na č iza zavjese«, ali ne dajte se prevariti. Menadžeri
i direktori velikih korporacija od kojih se sastoji zdravstvena industrija
nisu dobronamjerni, krasni ljudi ispunjeni ć i željom da
I
svijet oslobode od bolesti. Kad zavjesa padne i kad se razotkrije istina,
č se s uvredljivo bogatim ljudima č nas pohlepa, nezasitna
želja za novcem i prezir prema č č mogu zaprepastiti i zbuniti.
Kad biste imali priliku da se rukujete s tim ljudima i zavirite im u č
više se ne biste ć sigurnima.
I
Samo imajte na umu da je zdravstvena skrb najprofitabilnija indu­
strija na svijetu i da ona, sve dok su ljudi bolesni, đ milijarde
dolara.
Najvažnije je ovo: zdravstvena industrija nije motivirana da č
bolesti. Kad bi zdravstvena industrija č bolesti, uskoro bi ostala
bez posla. Koliko god to nevjerojatno č njihov je cilj da se razboli
što više ljudi i da što ć broju ljudi treba medicinsko č Da
bi osigurali vlastitu dobit. Uvijek je č o novcu! Bolnice, farmace­
utske tvrtke i č zdravstvenu industriju zapravo bismo trebali
nazvati industrijom bolesti. Taj aparat za ostvarivanje dobiti ne zara­
đ ozdravljivanjem ljudi, nego prodajom svojih bezobrazno skupih
lijekova, kirurških zahvata i drugih medicinskih tretmana č
Godišnje na tome zaradi više od 1,3 trilijuna dolara. Ljudi, sjedio sam
u njihovim dvoranama za sastanke. Slušao samšto govore. Slušao sam
izvršne direktore velikih farmaceutskih tvrtki kako govore: »Baš me
briga kakvo š ć jetara ovaj lijek može izazvati, samo neka ga
FDA odobri. Plati koliko treba, đ lobiste koji su ti potrebni, samo
da dobijemo odobrenje za ovaj lijek. Ako u tome uspiješ, cijena naših
dionica ć se č Prodat ć ih i idemo dalje. Za pet godina,
kad otkriju da lijek š ć jetra, ć ć ga s tržišta. Koga briga'za
to, mi ć imati svoj novac. Samo to napravi«. Zbog takvih sam stvari
bijesan k'o sam vrag i ne namjeravam to više podnositi.
Je li uvijek č o novcu? Skrivaju li od nas prirodne pripravke i
lijekove samo zbog toga što pohlepni ljudi i korporacije žele ostvariti
još ć dobit? Je li č da novac ć svijet? č je. Morate
shvatiti da je novac najvažnija č sila u svijetu. O tome č
svakoga dana. Stoga pogledajmo tko je sve u igri...
Č poglavlje
Tko su »oni«?
Ono što me najviše ždere je to što ljudi misle kako ih
FDA štiti. Ne štiti ih. Ono što FDA radi i ono što javnost
misli da radi razlikuje se kao dan i ć
Herbert Lay, doktor medicine, bivši službenik FDA-e
Lijekovi i operacije reklamiraju se kao jedini odgovor za č i
č bolesti i ć Prirodni lijekovi se drže pod kontrolom i
skrivajuod javnosti. Tko je, dakle, č u tu »veliku laž«? Dopustite
mi da vam razotkrijem krivce.
• Farmaceutske tvrtke. U njih se ne ubrajaju samo tvrtke koje proda­
ju lijekove, nego i tvrtke koje se bave istraživanjem i razvojem novih
lijekova. đ ć sve č proizvoda u okviru zdrav­
stvene industrije, kao što su injekcije, gaze, medicinske vrpce, epruvete,
č boce, spatule za pritiskanje jezika pri pregledu, i tako dalje.
Koristi se više od 10.000 č dijelova farmaceutske opreme
koji se neprestano moraju zamjenjivati novima. Dobit je astronomski
visoka. Neshvatljivo je koliko ta skupina tvrtki đ
• Tvornice hrane. Mogli biste se upitati: kakve veze tvornice hrane
imaju sa zdravstvenom skrbi? Postoji jaka povezanost đ hrane
i zdravstvene skrbi. To ć detaljnije objasniti u jednom od kasnijih
poglavlja. Imajte na umu da su mnoge prehrambene tvrtke izravno
ili neizravno č u farmaceutsku industriju kroz korporativno
vlasništvo, poslovne transakcije ili menadžere i direktore koji i sami po­
sjeduju dionice farmaceutskih tvrtki. Tvornice prehrambenihproizvoda
č tvrtke koje nam izravno proizvode i prodaju namirnice, ali
isto tako i restorane brze hrane i č u prehrambenoj industriji,
one koji uzgajaju hranu.
• Trgovinska udruženja. Golem je broj udruženja koja su č
u industriju zdravstvene skrbi. Imajte na umu da njihova uloga nije ot­
klanjanje bolesti ili njezino č Ako č njihove službene
TKO su .ONI.? 39
dokumente otkrit ć da im je uloga zapravo reklamiranje bolesti, jer
pokušavaju ć dodatne pokrovitelje i zaštititi svoje č a to
su farmaceutske tvrtke i č đ njihove č spadaju:
Udruga oboljelih od Alzheimerove bolesti, č akademija za
alergiju, astmu i imunologiju, č akademija č i adolescentske
psihijatrije, č akademija facijalne č i rekonstruktivne
kirurgije, č akademija obiteljskih č č akademija
neurologije, č akademija oftamologije, č akademija
ortopedske kirurgije, č akademija otorinolaringologije, č
akademija otolaringološke alergije, č akademija pedijatrije,
č akademija fizikalne medicine i rehabilitacije, č udruga
č endokrinologa, č udruga ginekološke laparoskopije,
č udruga gerijatrijske psihijatrije, č udruga imunologa,
č udruga neuroloških kirurga, č udruga za respiratornu
skrb, č udruga za č bolesti jetre, č odbor za
medicinsku specijalizaciju, č odbor za oftamologiju, č
odbor za psihijatriju i neurologiju, č društvo za rak, č
savez za alergiju, astmu i imunologiju, č kardiološki savez,
č savez č prsnog koša, č gastroenterološki
savez, č savez č i ginekologa, č č č
savez, č reumatološki savez, č kirurški savez, č
skupština rehabilitacijske medicine, č č udruga,
č gastroenterološka udruga, č gerijatrijsko društvo,
č udruga menadžmenta zdravstvenih informaCija, č
udruga za srce, č zaklada za jetra, č udruga za ć
č medicinska udruga, č udruga žena zaposlenih
u medicini, č neurološka udruga, č neurotološko
društvo, č ortopedsko društvo sportske medicine, č
otološko društvo, č osteopatska udruga, č farmace­
utska udruga, č društvo za prostatu, č psihijatrijska
udruga, č Crveni križ, č rinološko društvo, č
društvo č onkologije, č društvo gastrointestinaine
endoskopije, č društvo za kirurgiju glave i vrata, č
društvo za pedijatrijsku otolaringologiju, č društvo za repro­
duktivnu medicinu, č urološka udruga, Udruga pružatelja
usluga televizijske medicine, č zdravstvena udruga Sjedinjenih
č Država, Endokrinološko društvo, Gerontološko društvo
Amerike, č društvo za leukemiju i limfome, Nacionalni savez
za mentalne bolesti, Nacionalna udruga psihijatrijskih zdravstvenih
sustava, Nacionalni odbor za njegu dišnih putova, Nacionalna udruga
za moždani udar, Društvo ginekoloških onkologa i Udruga za vestibu­
larne ć '
<w PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI .. NE tE;LE DA VI ZNATE
To je samo vrh ledene sante. Te su udruge nevjerojatno ć Ne
zaboravite, tim organizacijama nije cilj č i č bolesti
ili zaštita klijenta. One ne predstavljaju vas, nego svoje č tvrtke,
korporacije i ljude koji đ novac. Udruge kao što je č
medicinska udruga nisu zainteresirane za ono što pridonosi dobrobiti
,klijenta. Zanima ih samo ono što koristi njihovim č A ljudi
koji upravljaju tim udruženjima zainteresirani su samo za to da zadrže
svoj dobro ć ugodan posao.
• Dobrotvorna društva i zaklade. Te organizacije doimaju se sjajno,
ali jeste li upoznali ljude koji njima upravljaju? Menadžeri i direktori
ć dobrotvornih društava i zaklada imaju goleme ć i nevjerojat­
no visoke dnevnice. Lete u prvom razredu, a ponekad i privatnim
zrakoplovima, odsjedaju u najskupljim hotelima i jedu u najboljim
restoranima, a sve to ć vašim donacijama. Pokazalo se da
neke zaklade i dobrotvorna društva troše više od 40 posto svih svojih
donacija na »administrativne troškove«. Razmislite otome. Kad bi za­
klada iskoristila novac koji prima za č bolesti, za njom više ne
bi postojala potreba, a menadžeri koji žive kao bubreg u loju izgubili
bi svoj utjecajan posao i sve povlastice koje ga prate. Da, uvijek je
o novcu. No, imajte na umu da je drugi ć poticaj kombinacija
ć i ugleda. Razmislite o tome kad se upitate: »Zašto prirodne lijekove
skrivaju od nas?« Razmislite i o ovome: emisija Jerry Lewisa za priku­
pljanje sredstava prikupila je više od milijun dolara za žrtve š ć
distrofije, ali danas ima više oboljelih od te bolesti nego ikada prije.
• Lobisti. To je skrivena, tajna skupina ljudi u svim centrima ć a
ć ljudi i ne zna da postoji. Ti ljudi u prosjeku đ od 300.000
do 400.000 dolara godišnje, a u obliku č povlastica dobivaju još
stotine ć dolara. Njihov je zadatakda jednostavno đ kongresniku
ili senatoru i da ih pokušaju navesti da prihvate đ č razmi­
šljanja, da proguraju neki zakon ili glasaju na đ č Kako u
tome uspijevaju? Lobist, dakako, ne može ć č Kongresa i ć
»Molim vas da glasate za ovaj zakon i dat ć vam 200.000 dolara«. To
bi bilo ć No, lobist može ć ovo: »Imate li sina ili ć
gospodine č Imate? Sjajno! Znate, svjestan sam da vaš sin
ili ć nemaju apsolutno nikakva iskustva, ali bismo vašem sinu ili
ć rado dali posao za 200.000 dolara godišnje. Najbolje je u svemu
tome to što se ć ne moraju pojaviti na radnom mjestu. A usput
č gospodine č možete li, molim vas, glasati za ovaj
konkretni zakon koji je od koristi onima koje predstavljam?« Lobisti
TKO su .ONI.? 41
đ i na druge č ć č Kongresa, iako je Kongres
donio zakone po kojima se takav pristup zakonski ne smatra ć
vanjem. Lobisti mogu dati goleme donacije kongresnikovoj omiljenoj
dobrotvornoj ustanovi ili školi ili dati posao tvrtki s kojom je kongre­
snik na neki č povezan. Narode, eto što se đ u Washingtonu.
Lobisti apsolutno ć i ć kongresnike. No, to se prema
zakonu ne naziva mitom ili ć nego je u č smislu
č o zakonitim postupcima. A tko donosi zakone? Kongresnia. Da,
č zanimljivo, nije li? Donijeli su zakon kako bi bili sigurni da je
ono što rade zakonito. Uspijevate li naslutiti zbog č sam bijesan k'o
ris i zbog č to više ne namjeravam podnositi?
• Vladine organizacije. To se ponajprije odnosi na Upravu za hranu
i lijekove te na Saveznu agenciju za zaštitu š č Nije li č
što se prva zove Uprava za hranu i lijekove? (Zašto to ne bi bile dvije
odvojene organizacije?) Ta je organizacija jedna od ć u
zemlji. Koriste se gestapovskim metodama kako bi se posve č
prirodne lijekove sa tržiŠta. Nastupaju u ulozi suca, porote i krvnika.
Nenajavljeno provode racije u tvrtkama kako bi se dokopali proizvoda
kao što su kruh, biljni pripravci, vitamini i minerali, č dosjei,
ž č podaci i oprema. Racije provode naoružani agenti. Odnose
bezazlene proizvode, papire, dokumente i č kao što je Gestapo
č u č č bez ikakva povoda i bez upozorenja.
Klijenti ili š č se ne žale.
O č djelovanja FDA-e napisano je nekoliko iznimnih knjiga i č
naka. No, na kraju krajeva, FDA je organizacija koja odobrava lijekove.
A kad neka tvrtka dobije odobrenje za neki lijek, to je kao da je u banku
stavila milijune dolara. Zanimljivoje primijetiti da je od posljednjih dva­
deset službenika FDA-e nakon napuštanja te organizacije njih dvanaest
otišlo raditi izravno za farmaceutsku industriju te su dobili milijune
dolara. Budimo iskreni, č je o isplati. To bi trebalo biti nezakonito,
to je sukob interesa i pogrešno je. O FDA-i ć više govoriti u jednom
od ć poglavlja.
Sada ć razmotriti svaku od tih organizacija. Dopustite mi da
vam dokažem kako je uvijek č o novcu.
• Farmaceutska industrija. Doslovce svaka farmaceutska tvrtka je
č društvo, što č da su njezini menadžeri i direktori obavezni
ć vrijednost njezinih dionica. To č da su menadžeri i direktori
doslovce svake farmaceutske tvrtke zakonski dužni ć dobit. Dobit
mogu ć samo ako prodaju ć č svojih proizvoda i ako ih
43
PRIRODNI L-IJEKOVI ZA KOJE .. ONI. NE ŽEL-E DA VI ZNATE
42
proizvode sa smanjenim troškovima proizvodnje. Stoga farmaceutske
tvrtke imaju samo jedan cilj, a to je prodaja što ć č lijekova i
proizvodnja tih lijekova sa što manje troškova. Razmislite o tome. Cilj
takve tvrtke nije č bolesti. Njezin je cilj prodaja što ć č
lijekova. Vi ste njihova mušterija. žele da svake godine koristite što više
lijekova. Te lijekove žele proizvoditi s najnižim ć troškovima
i žele napraviti sve što je u njihovoj ć kako bi se osigurali da te iste
lijekove mogu prodati po najvišim ć cijenama. Zbog toga se
razbuktavaju velik rasprave o ljudima koji kupuju farmaceutske lijekove
u drugim zemljama. FDA navodi budalast izgovor ć da zemlja
poput Kanade ne proizvodi lijekove u skladu s istim Sigurnosnim
mjerama kao Amerika. Kakve li arogancije!
Č je da č farmaceutske tvrtke žele monopol. Ne žele da
bilo tko konkurira njihovoj prodaji i stoga su uspjele navesti saveznu
vladu da svakom Amerikancu zabrani kupnju farmaceutskih lijekova
izvan Amerike. Na taj č zaustavljaju slobodnu trgovinu i konkuren­
ciju, što bi dovelo do nižih cijena. Zašto FDA to č Kao što sam ć
spomenuo, farmaceutska industrija daje milijune dolara službenicima
koji napuste FDA-u. To je ć
Zapamtite: farmaceutske tvrtke ne žele da ljudi ozdrave. Cilj takve
tvrtke nije č bolesti. Kad bi svi na svijetu bili zdravi, farmace­
utske bi tvrtke ostale bez posla. Te vam tvrtke žele prodati što više
lijekova. Evo kako funkcionira takav krug.
Farmaceutska industrija daje milijarde dolara medicinskim fakulte­
tima. Zašto? Zato da bi njihove lijekove navodili u udžbenicima i da bi
č č da propisuju đ farmaceutske lijekove, č im je
č prodaja tih lijekova. Ne zaboravite, č na medicinskim
fakultetima č dvije stvari: propisivati lijekove i isijecati dijelove
č tijela, što spada u kirurgiju.
Kad č đ s fakulteta ć ljudi ne zna da mu farmaceutska
industrija ć kako bi propisivao đ lijekove. To se nerijetko
radi kroz »poticaj«. Primjerice, ako č desetorici pacijenata propiše
đ lijek, od farmaceutske tvrtke dobiva ć dolara u gotovini.
Te tvrtke č redovito poklanjaju putovanja na č č
konferencije« diljem svijeta i ć im sve troškove. Takve č č
konferencije zapravo su prodajne prezentacije farmaceutskih tvrtki na
kojima č upoznaju s lijekovima i kad ih trebaju propisivati te im
daju financijski poticaj za njihovo propisivanje. Sve se odvija pod krinkom
TKO SU -ONI.?
č č konferencije. No, to nisu konferencije. Troškove č
na tim č č konferencija ć farmaceutska industrija.
č tako na medicinskim fakultetima č propisivati lijekove,
a tijekom medicinske karijere farmaceutska im industrija izravno daje
poticaje i dodatno obrazovanje na kojemu ih ć da propisuju još
više lijekova.
• Istraživanje. Da bi farmaceutska industrija od FDA-e dobila patent
i odobrenje za neki lijek, mora platiti otprilike 800 milijuna dolara za
istraživanje i ispitivanje lijeka. Kamo odlazi tih 800 milijuna dolara?
Pratit ć trag novca. Zapamtite, uvijek je č o novcu!
Zanimljivo je što su tvrtke koje FDA odredi za obavljanje đ
istraživanja č društva. Pogodite tko posjeduje dionice tih tvrtki?
Biste li se iznenadili kad biste saznali da č i zaposlenici FDA-e
posjeduju dionice u tim tvrtkama? Biste Ii se iznenadili kad biste saznali
da su ljudi zaposleni u tim ž č tvrtkama prijatelji i đ
č i zaposlenika FDA-e? Mene to ć ne đ
Kad FDA odobri lijek i kad farmaceutska tvrtka dobije patent, ona
postaje jedina tvrtka koja može prodavati taj lijek. Dobivanje patenta
za lijek automatski joj donosi milijarde dolara! Zbog toga nikada ć
vidjeti farmaceutsku tvrtku da reklamira prirodni lijek. Prirodne lije­
kove ne može se patentirati, a zaraditi možete samo s patentiranim
lijekom. Prodaja prirodnog lijeka koji se ne može patentirati ne donosi
veliku dobit,no kad dobijete patentirani proizvod, vi ste jedina tvrtka
koja ga može prodavati. Nemate konkurenciju. Možete ga prodavati
pobezobrazno visokoj cijeni, a dobit vam je č Ako prodajete
nepatentirani prirodni proizvod, stotine drugih tvrtki đ ga
mogu prodavati. Tada nemate monopoL Cijene se spuštaju i dobit se
uvelike smanjuje. Zbog toga farmaceutska industrija reklamira samo
patentirane lijekove, jer joj oni donose novac.
Zato farmaceutske tvrtke ujedno desetke milijuna dolara daju lobistirna
kako bi naveli FDA-u da donese novi »zakon«. Pažljivo slušajte. FDA
posjeduje ć donošenja »zakona« i njihovog đ Ona može
donositi »zakone« bez rasprave u Kongresu i bez njegova odobrenja.
Da bi zaštitila dobit farmaceutske industrije, FDA je donijela najgluplji
zakon svih vremena. Kao »zakon« je progurala ć izjavu: »Samo
lijek može č č ili tretirati bolest«. To je besmisleno. Samo
pomislite na posljedice. FDA time č i štiti dobit farmaceutskih
tvrtki! Prema FDA-i, samo patentirani lijek može tretirati, č ili
č bolest. Ponajprije, svi srno mi svjesni da je to prava pravcata

44
45
PRIRODNI UJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA Vl ZNATE
neistina. Skorbut, primjerice, kao posljedica nedostatka vitamina C,
č se, č i iscjeljuje konzumiranjem agruma. đ ako
biste podigli č i rekli: »Ova č je lijek za skorbut«, prema
FDA-inom zakonu mogli biste završiti u zatvoru zbog prodaje »lijeka«
bez dozvole. Č ustvrdite da se bolest može č uzimanjem
č to prema FDA-i č da č više nije samo č nego
se kao č pretvorila u »lijek«. A ć da za taj lijek FDA nije
izdala patent ili odobrenje, to č da »lijek« prodajete beždozvole, što
je zakonski prekršaj. Za to se ide u zatvor. Na taj č FDA štiti dobit
farmaceutskih tvrtki te potiskuje i prikriva informacije o prirodnim
lijekovima.
Kako vas farmaceutske tvrtke navode da kupujete njihove lijekove?
Prije dosta godina farmaceutske su tvrtke morale biti sigurne da ste
bolesni i da uistinu imate problem kojega taj lijek može č Osim
toga, morale su se pobrinuti da č uistinu propišu đ lijek.
To vrijedi i danas. Farmaceutske tvrtke č poklanjaju goleme
poticaje u gotovini i informacije o lijekovima koje proizvode kako bi
se OSigurale da č koji su zapravo zakonski dileri, vama daju
njihove lijekove putem recepta.
Zapamtite, farmaceutske tvrtke su se pobrinule da budete bolesni.
Na koji č Ovo ć vas zaprepastiti, ali je istinito. Jedan od glavnih
.razloga zbog kojeg ima tako mnogo bolesti i oboljenja su otrovi koje
unosite u svoj organizam. Otrovbroj jedankoji unosite u svoj organizam
sastoji se od lijekova koje dobivate! Tako je. Lijekove koje dobivate uzi­
mate kako biste otklonili simptome i oni su, zapravo, jedanod glavnih
razloga zbog kojih se razbolijevate.
Farmaceutske tvrtke svjesne su da svi lijekovi izazivaju popratne
pojave. To je prljava mala tajna koju skrivaju od vas. Upravo kao što
je duhanska industrija bila svjesna da cigarete izazivaju ovisnost i
da mogu izazvati rak ć ali je ipak ć lagala o tome,
industrija današnjice svjesna je da svi lijekovi izazivaju
negativne popratne pojave i da mogu uzrokovati nove bolesti u orga­
nizmu! Farmaceutska industrija zna da lijekovi koje ljudi uzimaju
zapravo uzrokujubolesti ili pridonose pogoršanju raka, č bolesti,
š ć i desetaka drugih bolesti. Zašto industrija lijekova č tu
informaciju kao svoju tajnu? Uglavnom stoga što im je to profitabilno.
Baš kao i u č s industrijom duhana. Pogledajte ciklus: č
uzimati lijek kako biste se oslobodili đ simptoma. Nekoliko
mjeseci kasnije kod vas se razvije č oboljenje. A da toga niste
bili ni svjesni, to je novo oboljenje izazvao prvi lijek koji ste uzimali!
TKO SU .. ONI.?
Sada č uzimati drugi lijek zbog tog novog oboljenja. Č vam
se da djeluje. Stanje vam se poboljšava. Nekoliko mjeseci kasnije kod
vas se pojavi č niz zdravstvenih problema. Niste ni svjesni č
da je te nove zdravstvene probleme zapravo uzrokovao posljednji lijek
koji ste uzimali. Za nove zdravstvene probleme dobivate nove lijekove.
đ li koliko je to profitabilno za industriju lijekova? Farmaceutske
tvrtke to rade namjerno.
Proizvode lijekove koji č jednu skupinu simptoma. No, znaju
da vam ti lijekovi, ako ih uzimate, s vremenom mogu izazvati niz
drugih zdravstvenih problema. Tvornice lijekova tada ć proizvesti
lijek za č tih novih zdravstvenih problema koje je uzrokovalo
uzimanje prvog lijeka. To č prodaju dodatnih lijekova i donosi
dobit tvornici lijekova.
Kako do toga dolazi? Imajte na umu da farmaceutska industrija
financira sveukupno istraživanje lijekova. Doslovce svako istraživanje
dolazi do č da su lijekovi sigurni i djelotvorni. Medutim, povijest
je pokazala da to nije č Prisjetite se samo svih onih lijekova za koje
se dokazalo da su posve sigurni i djelotvorni te koje je odobrila FDA,
a nakon nekoliko godina dokazalo se da su ti isti lijekovi nevjerojatno
opasni i da uzrokuju č vrste teških zdravstvenih ć
č ć i smrt. Ti »sigurni i djelotvorni« lijekovi ubili su toliko mnogo
ljudi da ih je FDA naposljetku morala ć s tržišta. Zanimljivo je
da su č s tržišta tek kad su tvornice lijekova na njima zaradile
milijune i milijune dolara.
• Oglašavanje. Danas industrija lijekova radi nešto što nikada u
povijesti nije radila: svoje lijekove reklamira izravno š č To
je apsolutno nevjerojatno! Ovoga trenutka u Americi se gotovo dvije
ć svihreklama odnose na lijekove. Procjenjuje se da se na reklami­
ranje farmaceutske industrije godišnje potroši više od deset milijardi
dolara. Farmaceutska industrija reklamira lijekove izravno vama i meni,
š č U mnogim č reklame za lijekove i ne govore
č je namijenjen taj lijek. Jednostavno prikazuju slavnu osobu, kojoj
masno ć i pna vam govori koliko joj se život poboljšao nakon
što je č uzimati taj lijek. Reklame prikazuju lijepe i sretne ljude,
ć dojam da svi oni uzimaju taj sjajni lijek i da im je otada život
mnogo ljepši
No, vi ne znate da je doslovce svaku pojedinu osobu koju vidite u
tim reklamama pomno odabrao neki od vrhunskihsvjetskih č
za oglašavanje kako bi u vama pobudila đ emocije. To su
47
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE 46
.,
ć glumci i ć ne koristi lijek koji reklamira. Kad vidite ljude
odjevene kao č policajce, suce i č to je puka prevara. Č i
kad poznati ljudi i č glumci javno podupiru neki lijek ili zakladu
(koju č š ć financiraju farmaceutske tvrtke), naizgled stoga što oni
ili njihov bliski prijatelj ili đ pati od neke konkretne bolesti, oni
za to dobivaju goleme svote. Glumci su. Te reklame nisu istinite. Troše
se milijuni dolara na korištenje tehnologije koju su prvi koristili CIA i
KGB kako bi snimili reklamu koja vas ć samo motivirati da poželite
njihov lijek, nego i da osjetite potrebu za njim. Reklame snimljene za
farmaceutsku industriju najprofinjenije su, dobro promišljene kampanje
za ispiranje mozga i manipulaciju koje su ikada lansirane u č
javnost. Takve nam reklame pokušavaju isprati mozak kako bismo
povjerovali da ć nam život u svemubiti mnogo bolji sve dok uzimamo
sve više i više lijekova. To je apsolutno č Zar vas ne đ te
bezbrojne reklame za lijekove u novinama, č i na televiziji?
Broj reklama za lijekove ć je do sada i neprestano raste. Zar vam
ne đ da se osmjehnete ili nasmijete š ć te reklame koje bomba­
č navode sve popratne pojave lijeka? đ marketinške metode
toliko su profinjene da su reklame za lijekove iznimno djelotvorne.
Uprava za hranu i lijekove, Savezna agencija za zaštitu š č i
farmaceutska industrija sklopile su č č savez. Regulativno vla­
dino tijelo trebalo bi upravljati, regulirati i štititi š č od nezasitne
žudnje tvornica lijekova za što ć zaradom. Problem je u tome što
su ta tijela sklopila savez s tvornicama kako bi ć vlastitu dobit
i ć
U Kongresu je bez gotovo ikakve rasprave donesen zakon kojim se
ć financijska ovisnost FDA-e o velikim tvornicama lijekova.
Dobro ste č Saveznu upravu za hranui lijekove izravno financira
industrija lijekova. Taj je zakon donesen 1992. godine s namjerom da se
ubrza odobrenje novih lijekova protiv AIDS-a. No, doveo je do toga da
tvornice lijekova ć nove zaposlenike FDA-e i dodatne troškove.
Prema č objavljenom u Washington Postu, na tajnim sastancima
dogovoren je program đ farmaceutske industrije i FDA-e. O
njemu se nije raspravljalo u Kongresu i za njega se nije glasalo. č je
o tajnim, privatnimpregovorima đ industrije lijekova i FDA-e koji
su izravno ć na pregled Generalnom č uredu.
Prema Washington Postu, više od 500 novih zaposlenika u: centrima
FDA-e koji zapravo pregledavaju novo predložene lijekove ć ć
farmaceutske i biotehnološke tvrtke. U FDA-i ima više od 1500 ljudi
TKO SU -ONI«?
kojima se ć ć iz fondova industrije lijekova. To č da je
više od 55 posto osoblja FDA-e koje se izravno bavi ispitivanjem novih
lijekova zapravo na platnom popisu industrije lijekova. Na taj č FDA
od industrije lijekova izravno dobiva više od 1,2 milijarde dolara.
Samo da bismo uvidjeli koliko su ti ljudi uistinu nepošteni, recimo
da je tijekom posljednjih desetak godina FDA odobrila više od devet
lijekova za koje se pokazalo da posjeduju smrtonosne popratne pojave.
The Journal ofthe American Medical Association procjenjuje da više
od 125.000 Amerikanaca godišnje umire od popratnih pojava lijekova
koje je odobrila FDA.
Kako FDA, i industrija lijekova đ na reklamiranju li­
jekova i operacija te potiskivanju prirodnih lijekova? Kriminologinja
Elaine Feuer obavila je detaljno istraživanje o FDA-i, otkrivši kako
se FDA uglavnom bavi zaštitom dobiti farmaceutske industrije. FDA
č objavljivanje istine o prirodnim lijekovima i č se
na zatvaranje tvrtki koje prodaju prirodne pripravke za č
bolesti. Njezina knjiga Innocent Casualties, the FDA's War Against
Humanity (Nevine rat FDA-e protiv č č konkretno
obrazlaže kako se FDA bori protiv tvrtki koje nude prirodne lijekove
za bolesti koje donose najviše novca farmaceutskoj industriji. ć
da su rak, AIDS, č bolesti i š ć bolest tako profitabilne tvrt­
kama za proizvodnju lijekova, FDA ć napasti svakoga tko reklamira
prirodne lijekove za te bolesti.
Tvrtkeza proizvodnju lijekova koriste se i medijima kako bi nas navele
da uzimamo lijekove. To je jedna od najstrašnijih stvari o kojoj želim
govoriti. Industrija lijekova, FTC i FDA daju izjave za tisak ili televiziju
o novim č lijekovima. Istodobno šire negativne informacije
o prirodnim, alternativnim lijekovima. Industrija lijekova zajedno s
tvrtkama Koje se bave odnosima s š ć troši goleme svote novca
kako bi odjel za vijesti na televiziji, radiju, u novinama i č
objavio pozitivne č o njihovim lijekOVima. ć vijesti zacijelo
ste zamijetili da se č pojavljuje medicinski č koji govori o
novom lijeku. Taj medicinski č nikada ne tvrdi da je to njegovo
mišljenje i nikada se ne iznosi alternativno stajalište. Medicinski č
njak uvijek zagovara lijek, a ta se reklama emitira kao vijest. Č
je da to ć ne spada u vijesti. Medicinski č u mnogim su
č tek glasnogovornici tvrtke koja proizvodi lijek. Tvrtka tim
»medicinskim č ć goleme svote novca da na sva usta
hvale lijekove. Zašto se ne iznosi č istina o tom lijeku? Kad odjel
za vijesti predstavi svojeg »medicinskog č nitko nikada ne
48
49
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI·, NE ZELE DA VI ZNATE
kaže: »Usput č naš je medicinski č dobio golemu svotu
novca da se pojavi u našoj emisiji i kaže nekoliko sjajnih stvari o tom
lijeku«. Jednostavno ga stave u vijesti, a da prije toga nisu istražili je li
informacija koju iznosi stvarna, poštena, uravnotežena i č Č
se da svi zaboravljaju kako taj sjajni novi lijek donosi milijarde dolara
dobiti. Č se da svi zaboravljaju kako su tvornice za proizvodnju
lijekova č društva te da je ljudima koji posjeduju dionice u tim
tvrtkama itekako u interesu datvornica lijekova proda što više svojih
proizvoda. Stoga pravopitanje glasi: tko posjeduje dionice u tim tvrtkama
koje proizvode lijekove? Biste li se iznenadili kad biste znali da mnogi
zaposlenici FDA-e i FTC-a posjeduju dionice u tvornicama lijekova? Biste
li se iznenadili kad biste znali da mnogi č Kongresa posjeduju
dionice u tvornicama lijekova? Bi li vas iznenadilo to što zaposlenici
odjela za vijesti u medijima, koji bi trebali nepristrano iznositi infor­
macije, posjeduju dionice tvornica lijekova? I da su korporacije koje
posjeduju i radijske mreže, novine i č financijski
povezane s farmaceutskom te su itekako zainteresirane
da industrija lijekova proda što više svojih proizvoda?
To je jedan od razloga zbog kojega se na vijestima č spominju
lijekovi i zbog se u č i novinama objavljuje mnoštvo pozi­
tivnih č o lijekovima. Te organizacije imaju koristi od prodanih
lijekova. Osim toga, ć odjela vijesti ne istražuje č i istinitost
informacije kad objavljuju vijesti o lijekovima. Kad od farmaceutske
industrije dobiju izjavu za medije, č je i objave kao vijest, bez
ikakvih pitanja.
Farmaceutska industrija irna izravan pristup tržištu, jer đ
milijarde dolara besplatnim reklamama koje č kao vijesti. Zar
vas ne đ što su jedini medicinski č na vijestima koji
daju informacije o zdravlju, bolesti ili oboljenju samo doktori medicine?
I da se jedine informacije koje dobijemo odnose na uzimanje lijekova?
Zar vas ne đ da doslovce nikada ne možete č nikakve
pozitivne vijesti o biljnim pripravcima, prirodnim ili homeopatskim
pripravcima? Je li to možda stoga što takvi pripravci ne donose novac?
Ne zaboravite, prirodne pripravke ne može se patentirati.
Kao štosam ć spomenuo, demonski savez FDA-e, FTC-a i industrije
lijekova doveo je do stvaranja č i posve neodgovornog propisa
da samo lijek može č č ili tretirati bolest. Prisjetite se, FDA
je u stanju provesti taj »zakon«. Svatko tko tvrdi da i nešto drugo osim
lijeka može č č ili tretirati bolest krši taj »zakon« i može
ga se sudski goniti!
TKO su .ONI.?
FDA je donijela »zakon« da ne postoji i nikada ć postojati prirodni
lijek koji može č č ili č bolest. Jer, kad bi prirodni
lijek to mogao ć morao bi biti klasificiran kao »lijek«, a kad bi
bio klasificiran kao lijek morao bi ć kroz ispitivanje vrijedno 800
milijuna dolara koje FDA zahtijeva da bi mogla dati odobrenje za
svaki novi lijek To se ne može č Zbog č Zato što se prirodni
pripravak ne može patentirati, a uz to i zato što ne postoji tvrtka koja
može potrošiti 800 milijuna dolara da bi dobila odobrenje za prirodni
pripravak kao novi lijek, jer nakon toga ć ć dobiti patent za taj
»novi lijek«, a zbog toga ne može vratiti uloženi novac i k torne zaraditi
još deset puta više. Prirodne pripravke ne može se patentirati. Stoga
oni ne mogu ć kroz ispitivanje koje zahtijeva FDA Zato FDA i
tvrtke za proizvodnju lijekova vole takav sustav. On ne dopušta da se
prirodne lijekove reklamira kao lijek ili sredstvo za č bolesti,
iako mnogi takvi lijekovi u torne uistinu uspijevaju. FDA se urotila s
industrijom lijekova i dala monopol industriji lijekova.
Razmislite o tome. FDA tvrdi da samo č lijek može č
ili č bolest i apsolutno ništa drugo. Zar to nije nerazumno? Što
je još gore, farmaceutska industrija i FDA č su sve više i više
stanja klasificirati kao bolesti. ć ste mogli patiti od žgaravice, a
danas se to zove oboljenje addnog refluksa. ć su ljudi bili stidljivi,
a danas se to klasificira kao ć nazvan društvena anksioznost,
koji se smatra š ć Djeca koja jedu previše š ć ili su pomalo
neobuzdana sada pate od ć manjka pažnje, koji se smatra
š ć Ako žena ima smanjenu spolnu želju, to se danas klasificira kao
bolest. č više nije č sada je boluje od alkoholizma.
Predebela osoba više nije predebela nego boluje od pretilosti. Muškarac
koji ne može ć erekciju sada je đ bolestan.
Razlog zbog kojeg sve više ć postaje bolestima jest u tome
što jednom kad se ć u zakonskom smislu klasificira kao bolest,
više ne može postojati nijedan prirodni, jeftin lijek koji bi rnogao č
ili č to stanje. FDA tvrdi da to može č samo lijek FDA ima
posljednju č o tome što je »bolest«. Kad svojim vrhovnimautoritetom
č da je nešto bolest, tada u skladu sa zakonombez ikikve obavijesti
može poslati naoružane savezne agente u svaku tvrtku koja tvrdi da
bi neki posve prirodni prOizvod mogao č ili č tu bolest
i zaplijeniti proizvod. FDA može i zatvoriti tu tvrtku te odgovorne
strpati u zatvor zbog bavljenja medicinom bez dozvole ili zbog prodaje
lijekova bez dozvole, č i ako ć nisu prodavali lijekove. Mogli
su prodavati nešto posve neopasno kao što je kruh. To se i dogodilo
51
50 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
70-ih godina 20. ć kad je gospodin Ben Suarez prodavao kruh s
visokim sadržajem vlakana. Bio je to posve prirodan kruh koji je imao
visok sadržaj vlakana. Suarez je ustvrdio da prehrana namirnicama s
visokim sadržajem vlakana može smanjiti rizik od nekih vrsta raka. U
to vrijeme ta izjava nije bila »dokazana«. No, zbog toga takve izjave to
je za FDA-u č da prodaje lijek bez dozvole. Nije prodavao lijek,
negokruh. FDA je upala u njegov ć zaplijenila kruh i uništila ga.
Ondje je bilo dovoljno kruha da nahrani milijun ć Suarez je
ponudio da ć kruh razdijeliti ć FDA je to odbila i uništila
kruh. To je uistinu bolesno! Zašto su uništili taj kruh? Zato što je Suarez
prodavao potpuno prirodan proizvod i na taj č je potencijalno
ugrozio dobit jedne od ć i najprofitabilnijih industrija na
svijetu. Uvijek je č o novcu!
Internetske stranice. Farmaceutska industrija sjajno obavlja svoj
posao ć č informativne internetske stranice koje su naiz­
gled nepristrane i namijenjene š č a na kojima š č
daju informacije o č bolestima, oboljenjima i lijekovima. No,
č je o tome da to nisu nepristrane internetske stranice. To je samo
trik i varka. Te internetske stranice ć i postavlja industrija lijekova.
Naizgled su nepristrane i tvrde da daju informacije š č i da ih
štite. Č je da one izravno ili neizravno pripadaju farmaceutskim
tvrtkama koje preko njih prodaju svoje lijekove. Važno je znati da se
farmaceutska industrija posvetila uništenju svih posve prirodnih lijekova
koje ne može patentirati. Farmaceutska industrija troši stotine milijuna
dolara š ć vas uvjeriti da su lijekovi bezopasni i djelotvorni,
a posve prirodni lijekovi č i štetni. Istina je posve suprotna.
Svi su č lijekovi opasni i uzrokuju bolesti, a sva suvremena
istraživanja pokazuju da su ć č Lijekovi ne č
nijednu bolest. Ta č postaje sve jasnijom. Lijekovi zapravo uzro­
kuju bolesti. Svi prirodni lijekovi su zapravo posve bezopasni, nemaju
doslovce nikakvih popratnih pojava i svi su nevjerojatno č
Zapravo, prirodni lijekovi ne č bolest, jer tijelo može iscijeliti sebe.
Prirodni lijekovi samo pomažu u tome. Želim naglasiti da doslovce
svaka internetska stranica o zdravlju koja navodno »zastupa š č
i svaka č skupina ili internetska stranica koja se odnosi
na zdravlje, i svaka internetska stranica s »informacijama namijenjenim
š č koja se bavi zdravljem, sve je to samo fasada farmaceutske
industrije. Te internetska stranice nisu namijenjene zaštiti ili informi­
ranju š č o svim njihovim ć nego su ih utemeljile
i/ili ih posjeduju farmaceutske tvrtke s jednim jedinim ciljem, a to
TKO SU .DNI«?·
je širenje laži da su lijekovi jedini odgovor za č č i
tretiranje bolesti te da su prirodni pripravci kao što su ljekovite biljke,
homeopatski pripravci, vitamini, minerali i č č i štetni.
To je velika laž i velika prevara. Internet postaje jedno od ć
instrumenata kojim se farmaceutska industrija služi za đ te
velike prevare.
ć zvijezdama. Zaprepastio sam se kad sam to otkrio. Na
nekoj televizijskoj ili radijskoj emisiji č se prikazuju intervjui s
nekom slavnom osobom. Ona ili č njezine obitelji možda su bili
bolesni. Slavna osoba govori o toj konkretnoj bolesti koju je pretrpjela
ona, č njezine obitelji ili neki njezin prijatelj te može govoriti i o no­
voj vrsti č ili o novom lijeku koje su iskušali i koji je doveo do
č i spasio joj život i o tome kako je to izvrstan lijek. Sve je to
jako zanimljivo i zgodno. Doima se da je zvijezda uistinu zabrinuta
za zdravlje i dobrobit drugih ljudi, jer je to i sama proživjela. No,
nakon kratkog istraživanja mogli bismo otkriti da te zvijezde, koje su
uglavnom profesionalni glumci, sjajno glume svoju ulogu, jer im je
industrija lijekova platila goleme svote novca da bi reklamirali njezin
lijek pod krinkom č intervjua. Te emisije postaju prave reklame
industrije lijekova. Vi i ja ih gledamo i ne znamo da je zapravo č o
reklami. Zvijezda, ć da govori č istinu, nikada ne kaže da joj
je industrija lijekova platila golemu svotu novca da bi javno reklamirala
njezin lijek. Zar vas to đ Ne bi trebalo, jer to je č u
svakoj industriji. đ č palica za golf kaže da se »više profesional­
nih č služi našom palicom nego palicom bilo koje druge marke«.
Profesionalni č u intervjuu izjavljuju da jako vole svoju palicu. No,
nitko vam ć ć da su ti č dobili nekoliko milijuna dolara da
bi se koristili palicom upravo te tvrtke. Možemo li stoga biti sigurnI u
to koriste li se č golfa tom palicom zato što je najbolja ili zato što
su za to ć Ne zaboravite, uvijek je č o novcu.
Vladin nalog za uzimanje lijekova. Industrija lijekova koristi se još
jednom metodom kako bi osigurala daljnje ć prodaje lijekova.
Pokušava navesti saveznu vladu da donese zakone koji od ljudi zahtije­
vaju da uzimaju lijekove. Koriste se tri metode. Ponajprije, vladu treba
navesti da donese zakon koji nalaže da sva djeca moraju uzeti đ
lijek kao što je cjepivo. Drugo, vladu treba navesti da donese zakon
koji svim saveznim zaposlenicima i vojnom osoblju nalaže da troši
đ lijek. (Obratite pozornost na nedavne pokušaje da se vladini
zaposlenici i pripadnici vojske cijepe protiv bedrenice i kozica.) ć
vladu treba navesti da plati lijekove za siromašne i starije ljude putem

53
',;­
52 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
socijalnog osiguranja, putem organizacije Medicare
5
i Medicaid
6
. Kad
u tome uspiju zaradit ć milijarde dolara.
ć li se bojazni od bedrenice koja je preplavila Washington?
Vjerujem da je to bila sjajna kampanja za ć prodaje đ
nog antibiotika pod nazivom Cipro. Kad je objavljeno upozorenje
protiv bedrenice, tvrtke za proizvodnju lijekova pokrenule su sjajnu
marketinšku kampanju koja je govorila o tome da je Cipro jedini lijek
za bedrenicu. Preko ć je prodaja Cipra dosegla đ razmjere.
Tvornice lijekova zaradile su milijune dolara.
To je iznimno važna tema. Ovdje govorimo o tome kako tvrtke za
proizvodnju lijekova strateški i č ć prodaju svojih
proizvoda. Ne zaboravite da lijekovi. ne č bolesti. Lijekovi koji se
prodaju i na recept i bez recepta zapravo uzrokuju ć bolesti od kojih
ljudi pate. Svi lijekovi, i oni na recept i oni bez recepta, imaju č
popratne pojave. Svi lijekovi, i oni na recept i oni bez recepta, uzrokuju
bolesti. Ne postoji nijedan lijek koji bi č bilo koju bolest. To je
dokazana č koju je priznala č i sama farmaceutska industrija.
Svi lijekovi, bilo da ih dobijete na recept ili bez recepta, jednostavno
potiskuju simptome i, što je najvažnije, uzrokuju druge bolesti a da
toga niste ni svjesni. Tvrtke za proizvodnju lijekova imaju samo jedan
jedini cilj: prodaju što ć broja lijekova.
Ovdje govorim o svim č č kojima se tvrtke za proiz­
vodnju lijekova koriste za ć svoje dobiti i prodaju što ć broja
lijekova. Suradnja s vladom osobito je važan č Farmaceutska indu­
strija smislila je č da č vladu na svoju stranu. Farmaceutska
industrija služi se FDA-om i FTC-om kako bi zaštitila svoju dobit i svoj
monopoL FDA i FTC trebali bi štititi š č od nesavjesnih tvrtki
kao što je farmaceutska industrija, ali su farmaceutske tvrtke smislile
č na koje č mogu gurnuti milijune dolara u džepove,
š ć na taj č dobit tvrtki za proizvodnju lijekova. Kad farmace­
utske tvrtke navedu č da zahtijevaju korištenje lijekova ili kad
navedu vladu da kupuje lijekove od farmaceutskih tvrtki po pretjerano
sniženim cijenama, farmaceutske tvrtke đ milijarde dolara, a
cijene njihovih dionica č do neba. Što navodi č da tako
postupaju?
Ovdje razotkrivam jedan od ć skandala u povijesti č
vlade. Č Kongresa donijeli su zakon koji im ć kupnju i
5 Medicare, savezna organizacija koja pruža zdravstvenu zaštitu starijim osobama (prim. prev.)
6 Medicaid, prog,ram zdravstvene skrbi kojega financira savezna i državna vlada za ć siromašnima (prim. prev.)
TKO SU -ONI-?
prodaju dionica u skladu s »internim informacijama«. Pažljivo slušajte.
Iznosim vamjedanod ć č korupcije u č povijesti.
Razotkrivam nešto o č skoro nitko ništa ne zna. Č Kongresa
posjeduje informacije koje vi i ja nemamo. Č Kongresa imaju
pristup informacijama kojima javnost ne može pristupiti. U svim dru­
gim č to bi se ,nazvalo »internim informacijama«. đ
Kongres je donio zakon kojim sam sebi ć kupnju i p.rodaju di­
onica na temelju tih »internih informacija« i te su transakcije proglašene
savršeno zakonitim! Morate znati da č u Washingtonu đ
bezbrojne milijune dolara ć i ć dionice na temelju
»internih informacija«. Jedna kongresnica iz Kalifornije tijekom svoje
prve č godine u Kongresu zaradila je više od deset milijuna dolara
ć i ć dionice na temelju informacija kojima javnost nije
imala pristupa. To bi trebalo predstavljati zakonski prekršaj.
Razmislite samo kako je to korisno farmaceutskim tvrtkama. Kon­
gres namjerava kupiti lijekove u iznosu od nekoliko milijardi dolara i
poslati ih u strane zemlje u obliku ć Na taj bi č farmaceutske
tvrtke zaradile stotine milijuna d<;?lara. Nitko u zemlji nije upoznat s
tom informacijom. Kongresnici, pak, imaju pristup takvim »internim
informacijama«. Svjesni su da ć cijene dionica đ farmaceut­
skih tvrtki č do neba č se donese taj zakon. Zato kupuju dio­
nice ć da ć informacije o tom povoljnom preokretu uskoro biti
objavljene. Kongresnici posjeduju informacije kojima ni vi ni ja nemamo
pristup. Dobili su pravo ostvarivanja dobiti, dok je vama i meni to
pravo zanijekano. To bi trebao biti zakonski prekršaj! Da je č o bilo
kojem drugom č ljudi bi završili u zatvoru, ali u Kongresu je to
standardni postupak. To je jedna od povlastica kongresnika ili senatora
u Washingtonu. đ li zašto su č u financijskom smislu
tako č povezani s farmaceutskom industrijom? đ li zašto
vlada želi č pojavu prirodnih lijekova i zaštititi dobit tvornica
lijekova? O tom je skandalu ukratko izvijestio Fox News. đ
odmah je došlo do zataškavanja i nitko više u medijima nije nastavio
tim tragom. To je strašno! č je o jednom od ć skandala i
razotkrivanju korupcije na najvišim vladinim razinama. Kongresnici
su zapravo glasali da imaju pravo kupnje i prodaje dionica na temelju
internih informacija, iako su takve aktivnosti zakonom zabranjene
svakom drugom č Uspijevate li uvidjeti na koji č đ
farmaceutske tvrtke i mešetari u Washingtonu? Ne zaboravite, uvijek
je č o novcu.
iii
55
':1
., .
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
54
To se đ i s FDA-om. FDA odobrava lijekove. Profitabilnost
tvrtke ovisi o tome ć li FDA odobriti lijek ili ć Farmaceutske
tvrtke koriste se svojim č vezama, poklanjaju milijune dolara
lobistima i u FDA-ine odbore za odobravanje lijekova postavljaju ljude
koji su na njihovom platnom popisu, š ć dobiti odobrenje od
FDA-e kako bi mogle ć svoju dobit i cijenu dionica. To se đ
iako su fannaceutske tvrtke svjesne da su lijekovi za koje pokušavaju
dobiti odobrenje č i da zapravo uzrokuju bolest, ali im do
toga nije stalo. Uvijek je č o novcu. Č Kongresa u kontaktu su
sa zaposlenicima FDA-e i unaprijed znaju ć li neki lijek biti odobren.
Ako ć lijek biti odobren, č Kongresa na temelju tih »internih
informacija« jednostavno kupe dionice i đ milijune dolara. Za
č tI Washingtonu industrija lijekova je stroj za proizvodnju
novca. Zbog toga FDA, FTC i vlada žele č objavljivanje informa­
cija o prirodnim lijekovima. To bi ih jednostavno previše koštalo. Ne
zaboravite, uvijek je č o novca Vidite li sad zašto sam bijesan k'o
sam vrag i ne namjeravam to više podnositi?
Korištenje knjiga. Tvornice lijekova ć prodaju svojih
lijekova tako što č navodnim č ć milijune
dolara, a ti su č zapravo glasnogovornici tvrtke. Oni pišu knjige
o zdravstvenim koristima nekih lijekova. đ u bilo koju knjižaru
i ondje ć ć mnoštvo knjiga koje reklamiraju lijek, a napisali su
ih »neovisni medicinski č Č je da tvornice lijekova
č ć da bi napisao knjigu. Takira knjiga nije ništa drugo
nego reklama za lijek.
đ ostale metode kojima se koristi vlada u savezu s farmaceutskom
industrijom pripadaju:
Cenzuriranje suprotstavljenihideja. š ć Živimo u Americi.
To bi trebala biti zemlja slobode govora. E, pa, govor nije slobodan.
Ako vaš govor č zaprijeti dobiti velikih tvrtki, zaustavit ć vas,
ušutkati, ismijati i proganjati Evo što se dogada.
Napisano je stotine knjiga o industriji lijekova, FDA-i, FTC-u i savezu
udruga, korporacija, lobista i odredenih vladinih nadzornika, kao i o
č nakoji se č trude č objavljivanje posve prirodnih,
jeftinih č č i č bolesti. Te knjige i njihovi pisci
nikada ne ugledaju svjetlost dana. Zašto? č ne žele objavljivati
takve knjige. Kad bi č objavio knjigu koja napada farmaceutsku
industriju, odredene vladine agencije ili velike korporacije, č
bi se ć mogla ć na crnom popisu, a njezine druge knjige bile bi
č s tržišta. č ć plaše se da bi ih objavljivanje takvih
TKO SU .. ONI.?
knjiga moglo koštati milijune dolara. Osim toga, mnogi menadžeri i
direktori č ć posjeduju dionice mnogih farmaceutskih
tvrtki i ne žele napraviti nešto što bi moglo imati štetan utjecaj na njiho­
va ulaganja. Ne zaboravite, uvijek je č o novcu!
I na č reklamiranja postoji cenzura. Malo razmislite o tome.
Recimo da ste predsjednik velike televizijske mreže. Mreža č ste pred­
sjednik pripada drugoj multinacionalnoj tvrtki koja je mnogo uložila
u tvornicu lijekova. Vaša mreža dobiva dvije ć blizu 70 posto,
svojih prihoda od oglašavanja izravno od industrije lijekova. Zamislite
da vam netko đ i kaže: »Volio bih na vašoj mreži reklamirati svoju
knjigu pod naslovom Kakofarmaceutske tvrtke potkradaju Ameriku«.
Biste li vi kao predsjednik te tvrtke objavili takvu reklamu? Kad biste
je objavili, šef bi vas mogao otpustiti, jer bi njezino objavljivanje imalo
negativan č na prodaju i dobit tvornica lijekova u kojoj vaš šef
ima velik broj dionica. Time biste mu smanjili dobit. A možda i vi sami
imate dionice u tim tvrtkama. Razmislite o tome na ovaj č ako ob­
javite reklamu za tu knjigu, kako ć se ć vaši drugi š č
Što ć napraviti ako vas nazovu i kažu: »Hej, objaviš li reklamu za tu
knjigu, mi ć mjeseca više ć objavljivati svoje reklame za
lijekove«. Vaša bi se prodaja jako smanjila i zacijelo biste dobili otkaz.
Narode, takve se stvari đ Uvijek je č o novcu.
To se zapravo dogodilo i meni. Kad je ova knjiga objavljena, nitko
u izdavaštvu i u medijima nije o njoj imao neko osobito mišljenje, ali
je naglo postala bestseler. Za samo nekoliko mjeseci prodano je više
od jedan i pol milijuna primjeraka te je postala jedna od najbrže pro­
davanih knjiga u povijesti izdavaštva. đ ć da razotkriva
istine o medijskim vijestima, televizijskim mrežama, izvještajima u
č i na radiju, uroti farmaceutske industrije, FDA-e i FTC-a,
mnoge su mreže prestale objavljivati reklame za tu knjigu. Ne žele
da se moja poruka razglasi. Time zapravo č moju slobodu
govora. Mnoge mreže koje objavljuju vijesti zapravo su objavile posve
negativne č o meni i o mojoj knjizi.
Razmislite o tome. Mrežu koja objavljuje vijesti sponzoriraju farmace­
utske tvrtke i prehrambena industrija. Veliki š č farmaceutske
tvrtke i prehrambena industrija ć se mreži, ć joj da bi
bilo bolje da zaustavi Kevina Trudeaua i ušutka ga gdje god
Mrežu koja se bavi vijestima zapravo posjeduju sponzori! Sponzori
posjeduju sve televizije, novine, radijske postaje i č Razumijete
li kako to funkcionira? Sponzori ć televizijske i radijske postaje,
novine i č Sponzori su izvor prihoda organizacijama koje se
56
57 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI· NE DA VI ZNATE
bave vijestima i one se stoga uvijek pokoravaju hirovima i željama spon­
zora. ć da farmaceutska i prehrambena industrija sponzoriraju
ć televizijskih, radijskih, novinskih i medijskih ć nikada im
ne možemo vjerovati da ć nam pružiti nepristranu informaciju.
Nedavno je objavljena jedna vijest, a podignuta je i optužnica. č
je o skupini neovisnih izvjestitelja koji sunapisali č o tvornici lije­
kova Monsanto, razotkrivši da Monsanto prodaje hormon rasta koji se
daje kravama. U č se navodi da su krave oboljele-od tog hormona
rasta, a mlijeko i č proizvodi tih krava postali su smrtonosno
otrovni. đ medijska ć č je odbila objaviti taj č
Zašto? Zato što je Monsanto pritisnuo agenciju! O toj nevjerojatnoj
č možete č na internetskoj stranici foxbghsuit.com. đ li
da sponzori kontroliraju informacije koje dopiru do nas? Nemojte se
zavaravati ć da š ć vijesti na televiziji ili radiju ili č ć
ih u č i novinama dobivate nepristrani objektivan izvještaj.
Ni II kom č nije tako!
Informacije koje vidite i č na televiziji i radiju te o kojima č
u novinama i č zapravo dolaze izravno od sponzora tih
medija. ć sredstava koje mediji dobivaju č od farmaceutske
i prehrambene industrije. Narode, ispiru vam mozak, lažu vam, varaju
vas. I meni se dogodilo nešto č Ekipa izvjestitelja televizijske ć
ABC nenajavljena se pojavila na mojim vratima u sedam sati ujutro.
Lupali su mi na vrata, a onda objavili da nisam želio otvoriti i odgova­
rati na njihova pitanja niti im dati intervju. To ć nije istina, nego
č laž. Ta je televizijska ć posebno pokušavala navesti javnost da
povjeruje kako nisam želio otvoriti vrata i razgovarati s njima. Ni u
jednom trenutku gledateljima nisu spomenuli da su mi na vrata lupali
u sedam ujutro i da sam spavao. Gledateljima nisu spomenuli ni to da
sam toj televizijskoj ć rekao da ć im svakako dati intervju. Prevarili
su javnost. Narode, č je o televizijskoj ć ABC News! Morate biti
svjesni da ne možete imati p'0vjerenja u ono što č u novinama i
č u ono što vidite na televiziji ili č na radiju, mora vam
biti jasno da tome ne možete vjerovati. Ti su mediji tek pijuni farmace­
utskih tvrtki i tvrtki za proizvodnju hrane. Oni su puki produžetak
svojih sponzora. Ne zaboravite, sponzori uvijek kontroliraju sadržaj i
informacije koje dopiru do vas. Ne zaboravite, uvijek je č o novcu.
đ li sada zašto·sam bijesan k'o samvrag i zašto to više ne namjera­
vam podnositi!
Ismijavanje prirodnih lijekova. U ć vladinom memoran­
dumu savezna vlada Sjedinjenih č Država izjavljuje da je
TKO SU .ONI.?
jedno od č instrumenata kojim se ljude može navesti da
povjeruju vladinom mišljenju đ dobro organizirane kampa­
nje razotkrivanja i ismijavanja. To zapravo č da su se FDA, FTC
zdravstvene udruge i č farmaceutska industrija, kao i neke od
ć medijskih ć udružili kako bi objavljivali š ć č
o prirodnim alternativnim lijekovima i č objavljivanje istine o
č i riziku lijekova. Postoji č popis jeftinih, iznimno
č prirodnih lijekova koji su č kao "šarlatanski« ili ih
se jednostavno prikriva od javnosti.
FDA predvodi u borbi protiv prirodnihlijekova. Tijekom 70-ihgodina
20. ć FDA je vitaminske dodatke pokušala pretvoriti u lijekove
koji se izdaju na recept. FDA je tvrdila da su vitamini tako opasni da bi
ih samo č smjeli prepisivati. Javnost je bila zgrožena i Kongres je
odbacio tu ideju. Godine 1993. FDA je đ minerale i aminokise­
line klasificirala kao lijekove koji se izdaju samo na recept. Ponovno
je protest javnosti natjerao Kongres na djelovanje. Nedavno se FDA
okomila na tvrtke koje prirodne pripravke prodaju preko interneta.
Tvrdi da te tvrtke ,>lijekove« prodaju bez dozvole.
U knjizi The Assault on Medical Freedom (Napad na slobodu
medicine) razotkriveni su tajni dokumenti medicinske industrije koji
dokazuju da FDA, farmaceutska industrija, č medicinska
udruga pa č i ć tvrtke č pokušavaju diskredi­
tirati prirodnu medicinu. Dokumenti pokazuju kako je FDA izravno
đ s farmaceutskom industrijom š ć '>kampanju u
službi javnosti i protiv šarlatanstva«, sa ciljem da ljudi povjeruju kako
su alternativni prirodni lijekovi č puki gubitak novca, pa
č i štetni. Ta je »kampanja u službi javnosti« tek paravan farmaceut­
ske industrije. Autor tvrdi da je urota vlade i farmaceutske industrije
dovela do »stvaranja prisilne č medicinsko-farmaceutske
policijske q.ržave«.
FDA se okomljuje na jedan lijek za drugim. Njezina kampanja ocr­
njivanja č upozoravanjem javnosti da ti prirodni lijekovi nisu
pravilno ispitani, da bi mogli biti opasni i da ih se ne bi smjelo kori­
stiti. Č i kad dyostruka slijepa istraživanja dokažu č ili
sigurnost lijeka, ti se dokazi ocrnjuju, č se njihovo objavljivanje
ili se zanemaruju.
Provedeno je ć istraživanja koja ne samo što dokazuju da su
prirodni pripravci č nego i da mogu biti č od
bilo kojega lijeka. Primjer je vitamin E. U sveobuhvatnim dvostruko
slijepim istraživanjima otkrilo se da je vitamin E jednako č
59

":"" I
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
!
58
u đ krvi kao i lijek koji se koristi u iste svrhe, ili č još
č No, zašto onda dobivamo lijek, a ne vitamin E? To je posve
jasno: prirodni lijekovi mogli bi u financijskom smislu uništiti farmace­
utsku industriju.
Doslovce svakoga dana slušamo o »upozorenjima« koja se odnose na
upotrebu dodataka prehrani. Medijske ć koje objavljuju te informa­
cije č š ć ne obavljaju istraživanja u pogledu č ili istinitosti
tih upozorenja. Kad je č o objavljivanju vijesti i reklama koriste
se č mjerilima. Ako neku informaciju objavljuju č ili
vladine agencije, kao što sU FDA i FTC, medijske ć je ć
kao posve istinitu. Svako se ć za javnost koje medijskoj ć
preda č ili vladina agencija smatra posve č Medijske ć
vrlo rijetko, a možda i nikada, ne ispituju tvrdnje ili navode i ne traže
suprotstavljana stajališta. Vlada je sposobna utjecati na mase kad god
to poželi, bez ikakve opozicije. Stoga je prvo pravilo da je istinito sve
ono što vladina agencija ili č objave te se ne traže dokazi koji
bi potkrijepili njihove tvrdnje.
Drugi skup mjera primjenjuje se kad je č o velikim korporacijama.
Kad velika č društva pošalju svoja ć za javnost medij­
skim ć one donekle provjeravaju č i istinitost č
materijala. Informacije objavljuju u obliku vijesti, ali ć da č
s č poslovanja, a ne vlade, ponekad se iznose i suprotstavljeni
stavovi.
FTC velikim korporacijama dopušta oglašavanje kakvo ne bi dopustilo
manjim tvrtkama. Evo i primjera: gledate reklamu na televiziji. Na
dnu ekrana pojavljuje se nekoliko redaka upozorenja. FTC zahtijeva
oi,
objavljivanje tog upozorenja. đ ć da je č o velikim
korporacijama, upozorenje se pojavljuje na samo nekoliko sekundi, a
slova su toliko sitna da ih nijedan č na svijetu ne bi mogao č
tati! Prava smijurija.
Osim toga, velikim je korporacijama dopušteno još nešto zbog č
manji š č redovito imaju š ć Ako se u reklami maloga
š č primjerice tvrtke koja prodaje dijelove opreme za vježbanje
putem televizije reklama u obliku kratkih dokumentarnih filmova,
pojavljuje osoba odjevena kao č koja opisuje sjajni proizvod, tada
ta osoba mora biti č ne može biti ć glumac i ne smije č
tekst. đ kad u reklamama velikih korporacija vidite č
suce, poslovne ljude, policajce i č koji tvrde da su proizvodi te
tvrtke izvrsni, tada vas varaju i lažu vam. Ti su ljudi ć glumci
koji č svoj tekst! Kad bi manja tvrtka koja prodaje svoj proizvod
TKO SU ·ONI«?
putem reklama u obliku kratkih dokumentaraca postupila na isti č
zatvorili bi je i tužili zbog laži i đ u zabludu. Najvažnije je to
što vlada i č na televiziji mogu ć što god žele i nitko im se
ne suprotstavlja, nego se njihove č č kao posvemašnja
. istina. Velike korporacije na televiziji mogu raditi gotovo sve što žele i
objavljivati lažne reklame, a FTC ih ne č u torne.
FTC, FDA i druge nadzorne organizacije redovito napadaju manje
tvrtke koje ugrožavaju zaradu »velikilrkorporacija«. č đ
č da je ć akcija u koje se FTC i FDA upuštaju usmjerena
protiv malih i srednjih tvrtki. Rijetko su, ako ikada, usmjerene protiv
velikih korporacija. Primjerice, u č FTC-a stoji da agenti ne
bi trebali provjeravati velike korporacije, jer one imaju dubok džep i
uzvratit ć udarac. Ta organizacija savjetuje svojim agentima da se
ne upuštaju u borbu protiv posve malih tvrtki, jer one nemaju novca.
ć da bi se trebali okomiti na tvrtke srednje č koje ć u
strahu pristati na sve. Č da Savezna agencija za zaštitu š č
ništa ne poduzima na temelju pritužbi š č izaziva zaprepaštenje.
Prije bi se moglo ć da se FTC pokorava č pritisku 'u tome
na koga Ć se okomiti i da svoje odluke donosi na temelju procjene o
č novca koju može ć iz neke tvrtke.
Jeste li znali da FTC od tvrtki optuženih zboglažnog reklamiranja
i đ u zabludu ubire novac za »odštetu š č ali taj
novac nikada ne đ š č Taj novac zadržava za sebe!
Ta bi agencija trebala štiti š č ali se FTC č š ć upušta u borbu
protiv tvrtki na koje se š č nisu ni žalili.
FTC i FDA č šire pogrešne informacije i laži o prirodnim
pripravcima. Pomislite samo koliko se milijuna dolara slijeva u kampa­
nje za odnose s š ć koje su posebno osmišljene za ocrnjivanje
i ismijavanje prirodnih lijekova. Takozvane udruge koje zastupaju
š č ili nadzorne skupine pojavile su se sa zgodnim imenima
te izgleda·kao da pokušavaju zaštiti š č a te su organizacije
zapravo tek paravan putem kojega farmaceutska industrija reklamira
svoje proizvode, č uzimanje lijekova te č ć ljudi
da prirodni lijekovi ne djeluju i da su štetni.
Dobar je primjer efedra. Efedra je sastojak koji se uglavnom nalazi u
biljci ma huang. Ta se biljka diljem svijeta koristi ć ponajviše
u Kini, kao iznimno č biljni pripravak za č vrste bolesti,
č ć pretilost i astmu. Bezopasna je i nevjerojatno č
Efedra se koristila u sredstvima za mršavljenje kako bi seubrzao meta­
bolizam i smanjio tek, i uspješno je obavljala svoj posao. Ako biste uzeli
"1
J,._
I:
60
61
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE "ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
goleme č i ako se ne biste pridržavali uputa na č mogli ste
osjetiti neke štetne posljedice, primjerice nervozuili drhtavicu č onoj
koja se javlja ako popijete dvadesetak šalica kave. U izvrsno đ
kampanji ocrnjivanja FDA je zabranila korištenje efedre ć da je
opasna. Bila je to koordinirana akcija č je cilj bio da ljudi povjeruju
kako prirodni biljni dodatak prehrani može biti opasan. Kampanja je
bila osmišljena da bi ohrabrila Kongres da zabrani ć broj prirodnih
pripravaka, a da uz to neopasne dodatke kao što su temeljni vitamini i
minerali klasificira kao lijekove koji se trebaju prodavati preko recepta
i koje treba prOizvoditi farmaceutska industrija. To se reklamiralo pod
krinkom sigurnosti. Sigurnost s tim nema nikakve veze. Zašto?
Efedra je zabranjena jer su s njezinim uzimanjem povezana 153
smrtna č No, efedru su uzimali milijuni ljudi. Ako izdvojite bilo
koju skupinu od deset milijuna ljudi tijekom godine dana č su
velike šanse da ć u toj skupini umrijeti 153 č FDA je tvrdila da
postoji »povezanost« đ efedre i tih smrtnih č No, apso­
lutno ne postoje dokazi da je efedra uzrokovala te smrtne č ili
da je na bilo koji č povezana s njima. đ FDA i dalje tvrdi
da je efedra opasna. Svaki pojedini lijek koji dobivate bez recepta je
opaSan! Ako otvorite medicinski ć izvadite lijek i uzmete ć
č nego što piše, postoji velika vjerojatnost da biste mogli umrijeti.
Svaki pojedini lijek iznimno je opasan. Tu nije č o opasnosti, nego o
tome tko ima kontrolu nad tim proizvodima. š ć je to da se
sve ono što FDA kaže č kao istina i ne dopušta se iznošenje
suprotstavljenih mišljenja.
Razmislite o tome. Svake godine dvije ć ljudi umire jednostavno
zato što koriste aspirin. Nisu ga uzimali u prevelikim č nego
u č dozama. Č se da aspirin nije bezopasan. No, nisam
primijetio da su ga zabranili. đ li kamo to vodi? Kampanja ocrnji­
vanja ć dvoje: poticanje medijskih ć i č publikacija na
objavljivanje pozitivnih č o lijekovima, krivo Wpogrešno č
istraživanja o lijekovima i istovremeno širenje svakovrsnih negativnih
informacija o prirodnim pripravcima i č iscjeliteljima.
Drugi savršen primjer takve kampanje ocrnjivanja bio je naslov
»Istraživanja č da gospina trava
7
nije č U č
depresije«. Č objavljen u nacionalnim novinama tvrdio je da je
nedavno istraživanje dokazalo kako gospina trava, ljekovita biljka za
koju se smatralo da ublažava depresiju, nema apsolutno nikakvog
Gospina trava iti pljuskavica. Hypericum Penoratum, u originalu St. Jotm's Wort (prim.
TKO SU ·ONI.?
č na taj ć U č se spominjalo koliko se ljekovitih
biljaka koristi za č č bolesti i oboljenja, a da nijedno
istraživanje ne podupire č tih biljaka. Autor je ustvrdio da
ljudi ne bi smjeli uzimati nikakve ljekovite biljke ili prirodne tvari, jer
bi mogle biti opasne i vjerojatno su č
Č je bio podrugljiv, jednostran i uvredljiv. Zašto to kažem?
Ako č to konkretno istraživanje o kojemu je č gospina trava
je ispitana zajedno s Prozacom. Istraživanje je pokazalo da ni Prozac
ni gospina trava nemaju nikakva č na depresiju kod pacijenata
ć istraživanjem. No, medijska ć nije spomenula da je isto
tako dokazano da je i Prozac č Propustili su spomenuti da
postoje deseci istraživanja koja pokazuju da je gospina trava zapravo
č No, istraživanje je č nepotpuno. Č je da možete
provesti istraživanje koje ć pokazati gotovo sve što poželite, ali medijske
ć č su negativno govoriti o biljnom, prirodnom dodatku, a
ništa negativno nisu rekle o lijeku. Ocrnjivanje uz ć istraživanja
posve je č ć »istraživanja« financira industrija lijekova.
ž č dobivaju posve konkretne parametre i ciljeve. ć da
takva istraživanja financira farmaceutska industrija, cilj im je pokazati
da su lijekovi č i bezopasni, a prirodni lijekovi č
i č ž č dobivaju financijski poticaj da đ do takvih re­
zultata: dobivaju milijune dolara u obliku dodatnih nagrada, financi­
ranja, ć ugovora kao i raskošnih povlastica poput ljetovanja i
automobila. Zamislite kako to funkcionira. Farmaceutska tvrtka može
dobiti rezultate istraživanja kakve god poželi, samo ih treba kupiti!
Evo primjera. Roditelji su bili zabrinuti ć da njihova djeca jedu
previše š ć te da je to izazvalo hiperaktivnost, š ć u č i
ponašanju. Industrija š ć zabrinula se da ć djeca jesti manje š ć
pa ć im se dobit smanjiti. (Zacijelo ste zapamtili ulogu prehrambene
industrije u ovoj č koju smo spominjali u raspravi na č poglav­
lja.) Udruge š ć industrije neizravno su financirale istraživanje
koje je trebalo dokazati da konzumacija š ć nema nikakva č
na hiperaktivnost ili š ć u č Dobili su rezultate kakve su
željeli. Naslov u jednim nacionalnim novinama je glasio: Š ć ne
č na hiperaktivnost ili š ć u č i ponašanju kod djece«.
U č je stajalo da je istraživanje obavljeno na dvije skupine djece.
Prva je skupina dobivala »kontroliranu prehranu«. Druga je skupina
dobivala istu kontroliranu prehranu, ali ć s 30 posto š ć
više. Otkrilo se da su razina hiperaktivnosti, sposobnosti za č i
oblici ponašanja isti u obje skupine. Zbog toga su ž č č
62
63
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
da š ć ne ć hiperaktivnost te da ne uzrokuje š ć u
č ili ponašanju kod djece.
No, evoi onoga što nisu rekli. Istraživanje je obuhvatilo samo nekoliko
djece! Svakako ne dovoljno da bi rezultati istraživanja bili valjani. (To se
redovito đ Istraživanja se provode na samo nekoliko ljudi kako
bi se došlo do rezultata koji su tvrtkama potrebni.) Osim toga, nije bilo
č da kontrolirana prehrana sadrži velike č š ć Zapravo
je sadržavala goleme č š ć Kontrolirana prehrana obuhva­
ć je č š ć koja odgovara š ć u dvadeset pet uštipaka,
36 boca sokova i deset č Sva su djeca dobivala ć č
š ć pa ako tome dodate još 30 posto više, to nije izazvalo nikakvu
promjenu! đ li koliko je to strašno? Uvidate li da su vam lagali
i naveli vas na pogrešne č đ li zašto sam bijesan k'o
sam vrag i zašto to više ne mogu podnositi? Mogu vam pružiti desetke
primjera o istraživanjima koja su lažna i navode na pogrešan č
Ako potplatite prave ljude, i sami možete ostvariti kakve god želite
»uvjerljive znanstvene dokaze«.
Lijekovi nisuodgovor na č i č bolesti. Prirodne su
metode u č smislu korisnije, a i mnogo sigurnije od lijekova
i operacija. »Oni« ne žele da saznate istinu. Da bi vas uvjerili kako su
lijekovi dobri, a prirodni pripravci loši, »oni« se koriste televizijom,
radijem, novinama i č ć zvijezdama, č
te lažnim reklamama koje vas navode na pogrešan put.
Parnice. Farmaceutska se industrija koristi i parnicama kao instru­
mentom širenja negativnih informacija o prirodnim pripravcima; ali i
kako bi iz posla izbacila svakoga tko ugrožava njezinu dobit.
Neki se od vas ć filma Bjegunac, koji se više temelji na č
ma, nego na mašti. Neki se od vas ć da je jedini razlog zbog kojega
je doktor Kimble, kojega je glumio Harrison Ford, proglašen krivim
za ubojstvo vlastite supruge bio u tome što je neki č krivotvorio
istraživanje o novom lijeku i č da ć zaraditi desetke milijuna
dolara ako FDA odobri taj lijek. Ljudi, kažem vam da se to i đ
š ć je, ali istinito. Farmaceutska industrija ima toliko mnogo
novca, tako duboke džepove da si može priuštiti pokretanje uvredljivih,
č parnica protiv malih neovisnih ljudi i tvrtki te ih doslovce
izgurati iz posla ili ih baciti na koljena.
Jedan od posebnih č č i č medicinsku
udrugu. Imajte na umu da je ona udruga č a ne vladina organiza­
cija sa ciljem rješavanja zdravstvenih problema Amerike. č
medicinska udruga nije zainteresirana za vas ili za mene, mi smo za
TKO SU -ONI.?
nju jednostavno klijenti. č medicinska udruga je udruženje
osmišljeno za zaštitu svojih č a to' su č i medicinska
industrija. No, uvijek se predstavlja kao neovisno, nepristrano tijelo
koje svijetu iznosi medicinske č u cilju č bolesti, a to
jednostavno nije istina. Samo č njihovu povelju.
POVijest te organizacije fascinira. Osnovana je 1847. godine u
Philadelphiji. Iako je u to doba postojalo mnogo državnih medicinskih
udruga, potreba za uspostavljanjem nacionalne' udruge koja bi bdjela
nad interesima č diljem zemlje proglašena je najvažnijom
godinu dana prije na njujorškom medicinskom kongresu. U to doba
č nisu č ć djelatnika zdravstvene skrbi u Americi koji
su se bavili č i č bolesti i oboljenja. Tada je bilo
mnoštvo homeopatskih i drugih iscjelitelja koji su se koristili prirodnim
pripravcima. ć godinu dana nakon osnivanja, č medicinska
udruga krenula je u organiziran napad Ć prirodne pripravke
i ć svakog iscjelitelja koji nije bio č s dozvolom za
rad. Istodobno se dala na posao uspostavljanja zakona koji upravljaju
patentima u medicini. S tom je praksom nastavila sve do danas, utvr­
divši tako monopol č na č zdravstvene skrbi koji se
č širiti na č proizvodnje lijekova i medicinskog istraživanja.
Danas je č medicinska udruga ć i ć udruga
zdravstvene skrbi na svijetu. Ostvarila je dovoljno ć i utjecaja da
može donositi zakone koji pomažu proširenju posla njezinih č
dok u isto vrijeme eliminiraju bilo kakvu konkurenciju koja bi mogla
ugroziti njihovu pretjeranu dobit.
Sa svoga ć položaja č medicinska udruga uložila je
tužbu protiv č u Illinoisu. U, to su vrijeme č
tvrdili da svojim zahvatima mogu ublažiti bolove. Mnogi su ljudi odla­
zili č umjesto č Udruga je, kako bi zaštitila
svoje č uložila tužbu protiv č č su
uzvratili udarac i hrabro se borili. Pobijedili su. Na sudu se dokazalo
da su č tretmani uspješniji u otklanjanju ili smanjenju
bolova nego bilo što od onoga što č mogu pružiti. No, ironija je u
tome što taj č gotovo ć nije našao odjeka u medijima. đ
li razlog? To je bila velika prekretnica, ali joj mediji gotovo ć nisu
posvetili pozornost.
Drugi veliki č koji ć nije naišao na odjek u medijima odnosio
se na č koji je ljude č č prirodnim metodama, ć
da njima, bez ikakvih č lijekova, č ljude od AIDS-a. FDA
ga je odmah tužila. č je završio na Njujorškom vrhovnom sudu
62
63
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE NE ŽELE DA VI ZNATE
da š ć ne ć hiperaktivnost te da ne uzrokuje š ć u
č ili ponašanju kod djece.
No, evo i onoga što nisu rekli. Istraživanje je obuhvatilosamo nekoliko
djece! Svakako ne dovoljno da bi rezultati istraživanja bili valjani. (To se
redovito đ Istraživanja se provode na samo nekoliko ljudi kako
bi se došlo do rezultata koji su tvrtkama potrebni.) Osim toga, nije bilo
č da kontrolirana prehrana sadrži velike č š ć Zapravo
je sadržavala goleme č š ć Kontrolirana prehrana obuhva­
ć je č š ć koja odgovara š ć u dvadeset pet uštipaka,
36 boca sokova i deset č Sva su djeca dobivala ć č
š ć pa ako tome dodate još 30 posto više, to nije izazvalo nikakvu
promjenu! đ li koliko je to strašno? đ li da su vam lagali
i naveli vas na pogrešne č đ li zašto sam bijesan k'o
sam vrag i zašto to više ne mogu podnositi? Mogu vam pružiti desetke
primjera o istraživanjima koja su lažna i navode na pogrešan č
Ako potplatite prave ljude, i sami možete ostvariti kakve god želite
»uvjerljive znanstvene dokaze«.
Lijekovi nisu odgovor na č i č bolesti. Prirodne su
metode u č smislu korisnije, a i mnogo sigurnije od lijekova
i operacija. »Oni« ne žele da saznate istinu. Da bi vas uvjerili kako su
lijekovi dobri, a prirodni pripravci loši, »oni« se koriste televiZijom,
radijem, novinama i č ć zvijezdama, č
te lažnim reklamama koje vas navode na pogrešan put.
Parnice. Farmaceutska se industrija koristi i parnicama kao instru­
mentom širenja negativnih informacija o prirodnim pripravcima, ali i
kako bi iz posla izbacila svakoga tko ugrožava njezinu dobit.
Neki se od vas ć filma Bjegunac, koji se više temelji na č
ma, nego na mašti. Neki se od vas ć da je jedini razlog zbog kojega
je doktor Kimble, kojega je glumio Harrison Ford, proglašen krivim
za ubojstvo vlastite supruge bio u tome što je neki č krivotvorio
istraživanje o novom lijeku i č da ć zaraditi desetke milijuna
dolara ako FDA odobri taj lijek. Ljudi, kažem vam da se to i đ
š ć je, ali istinito. Farmaceutska industrija ima toliko mnogo
novca, tako duboke džepove da si može priuštiti pokretanje uvredljivih,
č parnica protiv malih neovisnih ljudi i tvrtki te ih doslovce
izgurati iz posla ili ih baciti na koljena.
Jedan od posebnih č č i č medicinsku
udrugu. Imajte na umu da je ona udruga č a ne vladina organiza­
cija sa ciljem rješavanja zdravstvenih problema Amerike. č
medicinska udruga nije zainteresirana za vas ili za mene, mi smo za
TKO SU -ONI_?
nju jednostavno klijenti. č medicinska udruga je udruženje
osmišljeno za zaštitu SVOjih č a to su č i medicinska
industrija. No, UVijek se predstavlja kao neovisno, nepristrano tijelo
koje svijetu iznosi medicinske č u cilju č bolesti, a to
jednostavno nije istina. Samo č njihovu povelju.
Povijest te organizacije faScinira. Osnovana je 1847. godine u
Philadelphiji. Iako je u to doba postojalo mnogo državnih medicinskih
udruga, potreba za uspostavljanjem nacionalne udruge koja bi bdjela
nad interesima č diljem zemlje proglašena je najvažnijom
godinu dana prije na njujorškom medicinskom kongresu. U to doba
č nisu č ć djelatnika zdravstvene skrbi u Americi koji
su se bavili č i č bolesti i oboljenja. Tada je bilo
mnoštvo homeopatskih i drugih iscjelitelja koji su se koristili prirodnim
pripravcima. ć godinu dana nakon osnivanja, č medicinska
udruga krenula je u organiziran napad ć prirodne pripravke
i ć svakog iscjelitelja koji nije bio č s dozvolom za
rad. Istodobno se dala na posao uspostavljanja zakona koji upravljaju
patentima u medicini. S tom je praksom nastavila sve do danas, utvr­
divši tako monopol č na č zdravstvene skrbi koji se
č širiti na č proizvodnje lijekova i medicinskog istraživanja.
Danas je č medicinska udruga ć i ć udruga
I zdravstvene skrbi na svijetu. Ostvarila je dovoljno ć i utjecaja da
može donositi zakone koji pomažu proširenju posla njezinih č
dok u isto vrijeme eliminiraju bilo kakvu konkurenciju koja bi mogla
ugroziti njihovu pretjeranu dobit.
Sa svoga ć položaja č medicinska udruga uložila je
tužbu protiv č u Illinoisu. U to su vrijeme č
tvrdili da svojim zahvatima mogu ublažiti bolove. Mnogi su ljudi odla­
zili č umjesto č Udruga je, kako bi zaštitila
svoje č uložila tužbu protiv č č su
Uzvratili udarac i hrabrose borili. Pobijedili su. Na sudu se dokazalo
da su č tretmani uspješniji u otklanjanju ili smanjenju
bolova nego bilo što od onoga što č mogu pružiti. No, ironija je u
tome što taj č gotovo ć nije našao odjeka u medijima. đ
li razlog? To je bila velika prekretnica, ali joj mediji gotovo ć nisu
posvetili pozornost.
Drugi veliki č koji ć nije naišao na odjek u medijima odnosio
se na č kOji je ljude č č prirodnim metodama, ć
da njima, bez ikakvih č lijekova, č ljude od AIDS-a. FDA
ga je odmah tužila. č je završio na Njujorškom vrhovnom sudu
65
'
PRIRODNI LIJEKOVI ZA. KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE 64
koji je č proglasio nevinim. Dokazalo Se da su njegove metode
č od onih koje je mogao pružiti bilo koji č a on se nije
koristio ni lijekovima ni operacijom, nego samo prirodnim metodama.
Jeste li o tome č u novinama? Naravno da niste. Jeste li za to č
na bilo kojoj televizijskoj ili radijskoj postaji? Niste. Jeste li to č
na bilo kojoj velikoj naslovnici č Dakako da niste.
Morate shvatiti to što vam upravo govorim. č s dozvolom za
rad č je ljude od AlOO-a bez ikakvih lijekova i operacija. Koristio
se č prirodnim metodama. Imao je višustopu č od,bilo
kojeg drugog č koji se koristio lijekovima i operacijama, a kod
njega se nisu pojavljivali apsolutno nikakve popratne pojave. To je č
Taj bi č trebao dobiti Nobelovu nagradu. Još i danas č ljude od
AIOS":a bez ikakvih lijekova i operacija! To je dokazano na Njujorškom
vrhovnom sudu. Zašto se taj č sa svojim metodama ne nalazi na
naslovnicama svih novina u svijetu? Zašto se njegove metode ne kori­
ste diljem svijeta za č AIDS-a, kad je na sudu dokazano da su
njegove prirodne metode Č od bilo kojega lijeka i operacije?
Zar to u vama ne izaziva č bijes? Zar možete u to povjerovati?
Zar niste zbog toga izvan sebe od bijesa?
ć ne žele da se sazna za njegov jeftin, posve prirodan lijek
protiv AIDS-a iako je na sudu dokazano da djeluje! ć žele samo
zaradu. Takav je stav prisutan i na razinama vlade.
Objavljeno je da bivši predsjednik Bill Clinton đ milijune
dolara ć farmaceutske lijekove u č svijet. Nitko ne može
ostvariti veliku dobit s prirodnim lijekovima, stoga se njihova prodaja
u svakoj prilici č a njihova kvaliteta ocrnjuje. Na stotine parnica
pokrenuto je protiv č koji ljude č bez farmaceutskih lijekova
i operacija. Njihov jedini č je u tome što ljude č bez lijekova
i operacija! Vlada i farmaceutske tvrtke ne žele da ljudi saznaju kako
posve prirodne, jeftine metode č č od lijekova i operacija,
Ji uz to nemaju nikakvih popratnih pojava. Medijske ć ne objavljuju
takve č zbog pritiska koji na njih rade njihQvi sponzori, č š ć
farmaceutske tvrtke i prehrambena industrija. To je č slobod­
nog protoka informacija, to je č prava slobodnog govora
spomenutog u Prvom amandmanu, to je potiskivanje suprotstavljenih
stajališta i alternativnih ideja, a sve u ime profita. Ne zaboravite, uvijek
je č o novcu.
Ponovno želim naglasiti tu č Redovito se podižu tužbe
protiv č č koji ljude č bez farmaceutskih lijekova
ili operacija. Nije č samo o đ tužbama protiv njih, nego
TKO SU .ONI.?
mnoge od tih č predanih č progone i kao č zato
što č ljude. Optužuju ih da se medicinom bave bez dozvole ili da
lijekove daju bez dozvole. Njihov je jedini č u tome što bolesti č
prirodnim metodama u kojima se ne koriste ni farmaceutskim lijeko­
vima ni operacijama. đ se redovito ulažu tužbe protiv tvrtki koje
prodaju prirodne proizvode koji mogu č ili č bolesti. Te
tužbe prvenstveno ulažuFre, FDA i nadzorne skupine, koje su zapravo
paravanfarmaceutske industrije i medicinskih udruga. Tužbe se podižu
iako se klijenti ne žale. Ne zaboravite, kad se podigne tužba, medijske
ć optužbe predstavljaju kao č Nemojte zaboraviti ni to da
doslovce sve televizijske i radijske mreže, novine i č ovise o dobiti
od reklama koje ć farmaceutska industrija. Farmaceutska industrija
uvijek č na ono o č č kao i na ono što slušate.
Takvi napadi u obliku tužbi rastu ć brzinom. Nedavno
su se FDA, FTC'i nekoliko drugih vladinihagencija udružile i pokrenule
kampanju pod nazivom >>Operacija č sve«. Ta je kampanja pokrenuta
kako bi navodno zaštitila zdravlje š č od prirodnih proizvoda
koji nisu dokazano č ili bezopasni. Te vladine agencije vode
neravnopravnu borbu. »Operacija č sve« dopušta farmaceutskoj
industriji da objavljuje svoje lažne reklame koje varaju ljude, a istodobno
postavljaju stroga pravila u pogledu onoga što je istinito, dokazano i
dopušteno u oglašavanju prirodnih ljekovitih prOizvoda. Jedno od
pravila zabranjuje izjavu da prirodni proizvod nabilo koji č može
č ili č bolest. Ne samo što vam nije dopušteno iznijeti
takvu tvrdnju, makar ona i bila istinita, nego vam je zabranjeno i
nagovijestiti je.
Nevjerojatno je da su sudovi č kako FTC posjeduje ć č
vanja je li č nagovještaj. To č da FTC u apsolutnom smislu
ima posljednju č o tome predstavlja li neka reklama kršenje zakona.
U č to č da FTC u bilo kojem trenutku može tužiti tvrtku
ili pojedinca i da ć uvijek pobjediti.
Pod zastavom »Operacije č sve" đ je zabranjeno ć
istinu. Č je zabranjeno ć u č muje neki proizvod pomogao,
makar njegova izjava bila i posve istinita i č FTC i FDA uspješno
su preuzele kontrolu nad pravom slobode govora pod krinkom zaštite
javnosti.
Kako se moglo dogoditi da se Amerika, država koja se svijetu
predstavlja kao utvrda slobode govora, slobodnog izražavanja ideja,
slobode izbora, slobode informacija i slobodnog poduzetništva, č
s takvim drakonskim č sloboda kad je č o našemu

66
67
PRIRODNI LlJEKOVI< ZA KOJE <»ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
zdravlju i biranju č »Operacija č sve« dio je novog skupa
pravila koja se provode kako bi se č pristup informacijama o
zdravlju, dodacima prehrani i prirodnim terapijama diljem svijeta. U
đ tih propisa đ Svjetska zdravstvena organizacija,
Ujedinjeni narodi, đ banke i multinacionalna farmaceutska
industrija. Taj svjetski odbor provodi č koja bi teško mogla
č dostupnost vitamina, dodataka prehrani, prirodnih lijekova,
pa č i informacija.
Izgleda da je stvarni cilj te organizacije preuzeti prirodne dodatke
prehrani pod kišobran farmaceutske industrije. Je li č da farmaceutska
industrija pokušava preuzeti prirodne proizvode? U Americi divovske
farmaceutske tvrtke kupuju tvrtke za proizvodnjU vitamina, minerala,
biljnih i homeopatskih pripravaka. č se na televiziji prodaju
dva proizvoda. Reklame su sablasno č onima za farmaceutske
lijekove. Zbog svoje su ambalaže č lijekovima. No, u ovom č
ć nije č o farmaceutskim lijekovima. To su prirodni proizvodi
koje farmaceutska industrija proizvodi i prodaje po besramno visokim
cijenama, a ć da je č o farmaceutskoj industriji, te se reklame
slobodno emitiraju. Kadbi mala neovisna tvrtka objavila istu reklamu, na
poprište bi stupio FTC i optužio je zbog lažnog reklamiranja i iznošenja
nepotkrijepljenih tvrdnji o č Nakon toga bi se pojavila FDA,
zaplijenila proizvod, konfiscirala opremu, knjige, bilješke i č
tvrtke, a menadžere, direktore i vlasnike optužila za ilegalnu prodaju
lijekova. Znam da je to istina jer sam prepisao te reklame, promijenio
nekoliko č i č ih i FTC-u i FDA-i. Upitao sam ih bi li takve
reklame prekršile bilo koje njihovo pravilo. č mi je da bi takve
reklame prekršile pravila i propise i FTC-a i FDA-e. Hm. Zamislite
koliko su se samo iznenadili kad sam ih obavijestio da takve reklame
objavljuju velike farmaceutske tvrtke. Odgovorili su da ć to istražiti.
No, uvjerili su me da ć odmah poduzetj korake protiv mene ako obja­
vim te reklame. Pred zakonom bismo svi trebali imati istu zaštitu. U
ovoj je zemlji selektivan sudski progon navodno zabranjen. Nažalost,
u praksi nije tako. Najvažnije je to što vlada đ s farmaceutskom
industrijom u cilju preuzimanja posve prirodnih lijekova. U č
i Norveškoj, primjerice, tvrtke za proizvodnju lijekova doslovce su
preuzele č industriju zdrave hrane. U tim su zemljama vitamini
Bl, C i E u đ č nezakoniti. Velika farmaceutska
tvrtka sada kontrolira prodaju ljekovite biljke ehinaceje i prodaje je u
slobodnoj prodaji po neumjerenim cijenama. U današnje je vrijeme u
TKO SU -ONI.?
nekim dijelOVima Europe prodaja ljekovitih biljaka kao prehrambenih
namirnica ozbiljan prekršaj.
Je li moj glas jedini koji se diže u bijesu? Dakako da nije. ć č
nika, znanstvenika, kirurga i bivših zaposlenika farmaceutskih tvrtki
znaju istinu i č č pokušavaju informirati javnost. O timje temama
napisano stotine knjiga. Ja nisam jedini autor ili zagovornik š č
koji se bavi tim presudnim i aktualnim temama. Ovdje objavljujem
javnu obavijest koju je Mathias Rath, doktor medicine, u č 2005.
godine objavio u New York Timesu. To pokazuje da nisam jedini koji
tako mislim. Molim vas da ne zaboravite da ć č izlaze u
javnost i đ lijekove i operacije. U javnost izlaze č i oni č
koji su č propisivati lijekove i obavljati operacije, jer đ da je
tu č samo o novcu, a ne o č i č bolesti. Ovo javno
ć navodi nekoliko sjajnih teza.
NEMA OPROSTAZA Đ Č SMRTONOSNIH LIJEKOVA!
ZAŠTITITE VLASTITO ZDRAVLJE! KRENITE U AKCIJU!
U Americi se vodi rat kojega ć Amerikanaca nije ni svjesna, iako
je iz svake obitelji odnio poneku žrtvu. Taj se rat razbuktava i ugrožava
svaki ljudski život. To je rat koji se vodi za ostvarenje interesa mul­
timilijarderske farmaceutske industrije, koja nije industrija zdravlja,
nego prije ulaganje u biznis, đ na trajnosti i širenju globalnih
bolesti. Vaše zdravlje i zdravlje svake osobe u Americi ugroženo je na
nekoliko č
1. »Poslovanje s š ć - temelj farmaceutske industrije.
Farmaceutska industrija je posao vrijedan nekoliko milijardi dolara
koji je stvorio ć prevaru u ljudskoj povijesti. ć zdravlje,
ali zapravo širi bolesti. Taj je prevarantski plan lako razotkriti. ć
farmaceutskih lijekova osmišljena je č za prikrivanje simptoma,
ali nije namijenjena č ili otklanjanju bolesti. Izravna posljedica
tog č multimilijarderskog poslovanja jest č da još
nije otkriven lijek za kardiovaskularne bolesti, rak, š ć bolest ili
bilo koju drugu č bolest. Posve suprotno, te se bolesti nastavljaju
javljati u epidemijskim razmj.erima i svakoga dana u Americi odnose
oko 5000 života. Otprilike kao da svake godine nestane grad č
San Francisca.
2. Epidemija opasnih popratnih pojava koje izazivaju farmaceut­
ski lijekovi. Opasne popratne pojave lijekova Vioxx, Celebrex, Lipitor i
Prozac nisu iznimka, nego prije pravilo. ć svojoj č
prirodi ć farmaceutskih lijekova za nas je otrovna te uzrokuju

68 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE" .ONI. NE tELE DA VI ZNATE
š ć organa i druge ozbiljne popratne pojave. Prema č
medicinskom udruženju, milijun Amerikanaca je postalo nesposobno
za rad nakon uzimanja lijekova, a više od 100.000 svake
godine od toga umire.
3. Zakonodavstvo koje štiti širenje smrtonosnog poslovanja s
š ć ć su se tvrtke za proizvodnju lijekova koristile
svojim divovskim zaradama kako bi manipulirale š ć i utjecale
na zakonodavstvo, č ć i č Kongres i Bijelu ć Sada,
kad su razotkrivene smrtonosne posljedice farmaceutskog prevarant­
skog poslovanja, opstanak te industrije ovisi o zakonima koji bi je
mogli zaštititi. Aktualni pokušaj Bushove administracije da progura
takozvanu reformu medicinske odgovornosti ne odnosi se na zaštitu
ginekologa i č odparnica za đ medicinske odgovornosti.
Središnji dio predloženog zakona o medicinskoj odgovornosti ima za
cilj zabraniti naknadu troškova i tužbe za odgovornost koje bi mogli
ć š ć pacijenti protiv tvornica lijekova! Taj se zakon o medi­
cinskoj odgovornosti koristi kao paravan za osiguranje đ od
odgovornosti đ č lijekova, i tako ih štiti da ne moraju isplatiti
naknadu milijunima pacijenata zbogštete koju su im nanijeli lijekovi. To
je naknada industriji lijekova koja je bila ć korporativni sponzor
Bushove izborne kampanje. č narod i njihovi č predstav­
nici moraju shvatiti da je predloženi zakon o medicinskoj odgovornosti
»trojanski konj«. Kad bi bio ć đ č lijekova dobili bi
imunitet, što bi im ć č širenje smrtonosnog posla
na č pacijenata. Izravna posljedica tog zakona jest u tome da bi se
tijekom ć ć deseci milijuna Amerikanaca razboljeli i
umrli od bolesti koje se mogu č
4. č objavljivanja informacija o koristima vitamina
i prirodnih terapija koje vam mogu spasiti život. Preduvjet toga
»poslovanja s bolestima« koje se temelji na patentiranim č
lijekovima jest č objavljivanja informacija o č i
bezopasnim prirodnim lijekovima koji se ne mogu patentirati i koji su
stoga manje profitabilni Farmaceutska industrija ć strateški
proširuje svoj utjecaj na sustav medicinskog obrazovanja s razornim
posljedicama. Namjerno je č objavljivanje svih informacija
o suštinskoj ulozi vitamina i drugih mikronutrijenata u odražavanju
zdravlja koji se spominju u svakom udžbeniku biologije, biokemije i
prirodnih znanosti da ne đ u program rada i prakse na medicinskim
fakultetima. ć svom strateškom utjecaju, farmaceutska
industrija uspostavila je globalan monopol nad medicinom. Izravna
TKO SU -ONI-?
G9
posljedica toga je da mnogi naraštaji č nisu dobili adekvatno
obrazovanje na č č i drugih prirodnih terapija.
č i pacijenti na č č postaju žrtve pokušaja farmaceutske
industrije da ostvari monopol nad ljudskim zdravljem. Zbog toga je više
od nekoliko desetaka milijuna Amerikanaca tijekom prošlih ć
umrlo, jer im informacije koje su im mogle spasiti život nisu bile na
raspolaganju.
5. č objavljivanja č pcirodillh terapija uz
ć zakona. č i bezopasne prirodne terapije koje se ne
može patentirati ugrožavaju same temelje farmaceutskog biznisa. One
su usmjerene na ispravljanje temeljnih č nedostataka današnjih
č bolesti, č ih mogu č pa č i otkloniti.
Otklanjanje bilo koje bolesti neminovno uništava tržište lijekovima
u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara, pa je stoga farmaceutska
industrija pokrenula globalnu kampanju kojom pokušava zaštititi svoje
»poslovanje s bolestima« koje se temelji na patentiranim lijekovima, i
to tako da na nacionalnoj i đ razini zakonom zabranjuje
prirodne terapije koje se ne mogu patentirati. To je pozadina napada
Bushove administracije na zakono zdravlju i obrazovanju, koji se odnosi
na dodatke prehrani i č je propis za zaštitu prava č
naroda na slobodan pristup prirodnim terapijama i izboru zdravlja.
Kad bi nestalo to temeljno ljudsko pravo na zdravlje, bilo bi ugroženo
zdravlje milijardi ljudi, a deseci milijuna bi platili ć cijenu za
naraštaje koji dolaze.
Najvažnije je to što uistinu postoje prirodni, jeftini, bezopasni lijekovi
za gotovo svaku bolest. Farmaceutska industrija, FTC, FDA i svi ostali
š č objavljivanje tih informacija.
Farmaceutska industrija, industrija lijekova i prehrambena industrija,
udruženja i vladine agencije jako su financijski zainteresirane da ljudi
ostanu bolesni. Sve dok ima bolesnih ljudi, oni đ milijarde dolara,
a milijarde dolara đ i sve dok ljudi uzimaju sve ć č
lijekova. Ne zaboravite, uvijek je č o novcu!
Dopustite mi da vam iznesem primjer iz vlastita iskustva. To nije
usamljen č Mogu vam navesti stotine primjera koji dokazuju da
je tu zapravo č o standardnom č djelovanja FTC-a. Evo kako
to izgleda.
Moje je zanimanje privukao proizvod pod nazivom koraljni kalcij.
Jednostavno je č o kalciju č je izvor koraljni pijesak iz Okinawe.
Kalcij je bezopasan, uvelike pridonosi zdravlju, jedan je od osnovnih
,.
TKO SU ·ON!.?
70 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI" NE ZELE DA VI ZNATE 71
hranjivih sastojaka ljudskoga tijela i godinama se prodavao bez ikakvih
š ć
Snimio sam kratki televizijski dokumentarni film u kojem je autor
iznio svoje mišljenje o potencijalnim koristima unošenja kalcija u pre­
hranu. Tu sam reklamu poslao FIC-u. Nekoliko puta sam im telefonirao,
napisao nekoliko pisama, poslao nekoliko elektronskih poruka. Pitao
sam djelatnike FTC-a ima li ikakvih š ć s mojom televizijskom
reklamom za koraljni kalcij. Zamolio sam ihda mi jave imaju li ikakvih
primjedbi ili pitanja, jer je moja namjera i želja da s njima đ
u svemu.
Iz FIC-a su mi u nekoliko navrata odgovorili da nema nikakvih
š ć s reklamom za koraljni kalcij. Javnost je prihvatila taj proizvod.
Dobivao sam ć pisama u kojima su mi ljudi pisali o tome koliko
im je koraljni kalcij koristio za zdravlje. Broj ć proizvoda bio je
jedan od najmanjih u č industriji dodataka prehrani. Nitko se ni
na što nije žalio i č se da se koraljni kalcij svima đ FTC je, a da
ja to nisam ni znao, provodila tajno istraživanje o prodaji i promociji ko­
raljnog kalcija u suradnji s FDA-om. Tijekom te istrage FIC nas nikada
nije nazvala niti od nas zatražio bilo kakve informacije.
Iznenada je FTC bez ikakva upozorenja podigla tužbu protiv mene,
moje tvrtke i autora kojega samintervjuirao. U tužbi je stajalo da iznosimo
đ izjave o zdravstvenim koristima koraljnog kalcija. Otišli
su na sud i zatražili hitnu presudu ć zatvaranje moje tvrtke
i zamrzavanje svih mojih dobara.
Takav je modus operandi FTC-a.
Najprije su proveli tajnu istragu. Bez obzira na to koliko vi željeli
đ oni odbijaju razgovarati s vama i obavijestiti vas da vas
namjeravaju napasti. Drugo, odlaze na sud i zahtijevaju zatvaranje
tvrtke i zamrzavanje svih dobara. Koliko god to nevjerojatno č
FTC u tome uspijeva u 97 posto č Druga strana doslovce nema
vremena odgovoriti i stoga je izbacuju iz posla. Moglo bi vas iznenaditi
ako saznate da tužbe koje podnosi FTC ne moraju ć na savezni sud.
Njihove se tužbe iznose pred »administrativnim sucem« koji je zapravo
zaposlenik FTC-ii! »Sudnica« se nalazi u zgradi same agencije! Nije ni
č što FTC đ u 97 posto č Daljnje istraživanje mi
je pokazalo da nijedan jedini administrativni sudac nikada nije donio
ptesudu protiv FTC-a, uz iznimku nekoliko antitrustovskih č
u kojima su sudjelovale goleme tvrtke.
Moj je č gotovo jednak ostalima č u koje je FTC uple­
ten. Tri najstrašnije stvari su:
1. FTC je izjavila da iznosimo đ i lažne tvrdnje o koraljnom
kalciju koje se odnose na zdravlje. đ kako je FTC to mogla
ustvrditi kad od nas nikada nisu zatražili bilo kakve potvrde? To što su
nešto izjavili i ne upitavši nas, i ne pregledavši dokaze koje smo imali,
samo je po sebi iznošenje lažnih i pogrešnih izjava. Savezna agencija
za zaštitu š č kriva je zbog iznošenja lažnih i pogrešnih tvrdnji
koje je medijima č u obliku č
2. Gdje su te mušterije koje su se žalile? Akoje naša reklama iznosila
lažne tvrdnje, mušterije bi nam se požalile i vratile proizvod. FTC je
na to odgovoriO da je javnost previše glupa da bi znala kako je naša
reklama prekršila pravila.
3. Zašto FTC nije stupila u kontakt s nama ili odgovorila na mnoštvo
naših pisama, telefonskih poziva i elektronskih poruka? Više od godinu
i pol FIC je znala za postojanje naše reklame. U više smo ih navrata
pitali ima li ikakvih problema i oni su nam odgovarali da nema. Tada
je iznenada došla tužba i nakon nje zahtjev za č reklame.
Zašto je do toga došlo s odgodom? To je standardni č djelovanja.
Da je FTC uistinu smatrala kako naša reklama nije bila poštena prema
mušterijama, mogli su i prije 18 mjeseci od nas zatražiti da je č
Zašto su č Zato što je uvijek č o novcu! FIC redovito č da
tvrtke ostvare veliku prodaju i da što više zarade prije nego se bace na
posao. Tako postupaju zato što im nije stalo do š č nego samo
do novca. Da vas zaustave na samome č ne biste imali dovoljno
novca da im ga date.
FTC je, prema mojem mišljenju, organizacija koja se otela kontroli.
Ne štiti š č Ona, zapravo, štiti dobit i monopole velikih tvrtki.
Razmislite: koliko je optužbi zbog lažnih i pogrešnih reklama .FTC
podigla protiv velikih korporacija? Odgovor glasi: nijednu. Tako je,
nijednu, niti jednu jedinu. đ redovito ulaže stotine optužbi
protiv manjih tvrtki zbog lažnih i pogrešnih reklama. Pogledajmo
neke od reklama na televiziji. Jedna reklamira lijek Levitru. Žena
u kameru i govori: »Moj muškarac koristi Levitru«. To je pogrešno i
lažno. Njezin muškarac ne uzima Levitru, jer je ona ć glumica
koja č tekst. Reklama je lažna, pogrešna i posve neistinita. FIC nije
ništa poduzeo protiv nje. Da je mala neovisna tvrtka objavila posve istu
reklamu, tužili bi je zbog teške prevare. č primjer koji pokazuje
da FIC štiti č profit jest č Celebrexa. I sama je FDA
smatrala da su reklame za Celebrex lažne i pogrešne! Tako je, Uprava
za hranu i lijekove našla se pod tako velikim pritiskom javnosti da je
72
73

PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
morala nešto poduzeti u pogledu otvoreno lažne i pogrešne reklame
koju je objavila farmaceutska tvrtka. FDA je konkretno izjavila da je
reklama bila »lažna i navodila na pogrešne č
Sad č postaje zanimljivija. Ffe je vladina agencija č je posao
da sudski goni tvrtke koje objavljuju »lažne reklame koje navode na
pogrešne č Do današnjega dana FfC nije poduzela apsolutno
ništa protiv đ č Celebrexa i protiv tvoraca te »lažne reklame
koja navodi na pogrešan č To je č Odgovornost FTC-a
je zaštita š č od tvrtki koje objavljuju lažne i pogrešne reklame.
Tu je reklamu i sama FDA proglasila lažnom i pogrešnom, ali tiCništa
nije poduzela. Zašto? Zato što štiti zaradu tvornica lijekova. Da je u
pitanju bilo koja druga tvrtka FTC bi je tužila, zahtijevala stopostotni
povrat sredstava i zamrzavanje svih dobara tvrtke, kao i otpuštanje
vladinog predstavnika koji je bio zadužen za tu tvrtku. č
bi menadžere i direktore đ smatrala osobno odgovornima te bi i
njihova imovina bila zamrznuta. Zašto FTC ništa ne poduzima protiv
tako otvorenog kršenja zakona? Zato što FTC ne štiti š č od
lažnih i pogrešnih reklama, nego zapravo štiti profit č
korporacija. To je č đ li zašto sam bijesan k'o sam vrag
i zašto to više ne namjeravam podnositi?
FTC se koristi još jednim standardnim č djelovanja. Nakon
završetka nekog č objavljuje ć za javnost. Ovo je jedno
od najnevjerojatnijih ć do kojih sam došao. Dok č ć
za javnost koje je dala Savezna agencija za zaštitu š č otkrivate
da sama ta agencija najotvorenije krši vlastita mjerila u pogledu lažnog
i pogrešnog oglašavanja. Sva ć za javnost koja je objavila
FTC lažna su i navode na pogrešan č jer su pisana kako bi
javnost namjerno navela na pogrešan č Tako su postupili u
mojem č kao i u stotinama drugih č To je standardan
č djelovanja naše vlade. Nije č ni upitno jesu li ć za
javnost koja FYC objavljuje lažna i pogrešna, nego su ona posve lažna
i pogrešna. Pitanje je irna li vlada zakonsko pravo navoditi javnost na
pogrešan č Evo što mislim o kampanji ocrnjivanja. Vlada i
medijske ć navode vas da povjerujete u ono što žele da povjerujete
č i kad to nije istina.
U pogledu Savezne agencije za zaštitu š č č sam nešto
nezamislivo. Rekao sam - sad je dosta. Tijekom povijesti uvijek je bilo
ljudi koji su se suprotstavljali Golijatu svojega doba ć »Sad je
dosta«. Rosa Parks je rekla: »Ne namjeravam sjediti u stražnjem dijelu
autobusa samo zato što sam crnkinja«. Usprotivila se i promijenila
TKO SU ·ONI«?
puls nacije. Ljudi poput Ceasara Chaveza, Martina Luthera Kinga i
Mahandasa Gandhija suprotstavili su se ugnjetavanjui tiraniji svojega
doba i promijenili svijet. Prema mojem mišljenju, Savezna agencija za
zaštitu š č je organizacija koja se apsolutno otela kontroli, koja
laže javnosti, navodi je na pogrešne č i uništava neovisne
poduzetnike.
Prema mojem mišljenju, FTC je organizacija kojom se vlada koristi
da bi č slobodan protok informacija i oduzela nam naše pravo
na slobodni govor. Zbog toga sam č staviti na kocku sve u korist
dobrobiti društva. Uložio samveliku žalbu protiv vlade i č sve što je
u mojoj ć kako bih zaustavio FTC u njihovom pokušaju č
slobodnog protoka informacija. FTC je č pokušala č prodaju
ove knjige! Zaprijetili su mi da ć mi oduzeti knjige i spaliti ih. Možete
li u to povjerovati? To je č i netko se mora suprotstaviti u ime
svihvas kako biste mogli dobiti č nepristrane informacije o prirod­
nim lijekovima.
Posjetite internetsku č
dvije optužnice koje sam podigao protiv Savezne agencije za zaštitu
š č Kad č to, kao i sva pisma koja sam dobio od FTC-a i
FDA-e, uvidjet ć kako č te korumpirane organizacije djeluju. Nadam
se da ć shvatiti č da ne možete vjerovati onome što vidite na
televiziji, č na radiju ili č u novinama. Konkretnije č
nadam se da ć shvatiti kako ni u kojem č ne možete vjerovati
onome što objavljuje naša vlada. Nadam se da ć apsolutno uvidjeti
da je vlada ć širiteIj lažnih informacija koje navode na pogrešan
č i to č zbog toga da bi č svake godine mogli
zgrnuti milijune dolara kojima ni vi ni ja nikada ć imati pristupa.
Vlada želi zadržati ć stanje u kojemu bogati postaju sve boga­
tijima, a siromašni sve siromašnijima i u kojemu nije važno što znate,
nego koga poznajete. To se mora promijeniti. Svi moramo biti jednaki,
a ja sam se posvetio tome da pripomognem u ostvarenju te ideje.
Postavlja se pitanje: ako ne možemo vjerovati vlastitoj vladi, ako ne
možemo vjerovati televiziji, ako ne možemo vjerovati onome što č
na ako ne možemo vjerovati onome što č u novinama, ako
ne možemo vjerovati onome što č od profesora i č jer su
svi oni ć glasnogovornici farmaceutske industrije, kome tada
možemo vjerovati kad je č o informacijama o zdravlju i č
č i č bolesti? Najvažnije u svemu tome jest to da ne
možete vjerovati nikome tko je u financijskom smislu zainteresiran da
vam nešto proda. To č da ne možete vjerovati č ni alternat.ivnim
74
75
PRIRODNI L1JEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
iscjeliteljirna koji varn pokušavaju prodati vitamine. Ako vamzdravstveni
djelatnik s dozvolom za bavljenje medicinom govori o prednostima
vitamina, ljekovitih biljaka ili minerala te ako vas č da od njega
kupite proizvod, možda je iskren i pouzdan, ali bi se đ moglo
dogoditi da je njegov financijski interes toliko jak da ne možete dobiti
nepristranu informaciju.
Menadžeri i direktori tvrtki koje proizvode vitamine, minerale, lje­
kovite biljke i homeopatske pripravke na isti su č u financijskom
smislu, potaknuti da prodaju svoje proizvode upravo kao i menadžeri i
direktori farmaceutskih tvrtki Ne zaboravite, uvijek je č o novcu. Ne
možete imati povjerenja u neku informaciju ako je u pitanju i financij­
ski interes. To je glavna ideja ove knjige i od životne je važnosti da to
shvatite. Morate biti svjesni da je informacija koju dobivate vjerojatno
izmijenjena. Morate biti svjesni da je informacija posve pristrana i
osmišljena kako bi vas navela na odluku kojom ć neki ljudi itekako
dobro zaraditi. Stoga vas ponovno pitam, koga trebate slušati?
Odgovor glasi: možete slušati mene!
Zacijelo ste se nasmijali č š te č ali one su apsolutno č
Zašto? Zato što sam taj problem iskusio na vlastitoj koži. Dolaze mi
ljudi iz č svijeta i pitaju me: »Gdje bih mogao dobiti informaciju o
zdravlju? U koga mogu imati povjerenja? Koga da slušam? Gdje mogu
dobiti informaciju o č ili č bolesti? Postoji č
mnoštvo informacija, a one su ć č te jednostavno
ne znam gdje bih mogao potražiti odgovore«. za mene to predstavlja
velik problem. S pojavom interneta dostupno nam je više informacija
nego ikada ranije, ali problem je u tome što vam na internetu svatko
pokušava nešto prodati. Stoga dok č informacije ne znate jesu li
č i istinite ili su samo osmišljene kako bi vas navele da kupite neki
proizvod. Savršen je primjer Web, M. D. To je č društvo č su
menadžeri i direktori zaradili milijune dolara. Prema mojem mišljenju,
Web, M. D. nije ništa drugo đ paravan farmaceutske industrije
koja vas č na kupnju i korištenje lijekova i skupih medicinskih
postupaka. U vama izaziva dojam da je č o nepristranom izvoru
informacija, iako je to posve č Kako bi mogli biti nepristrani kad
ć oglase farmaceutskih tvrtki? Kako bi mogli biti nepristrani
kad su č društvo? Kako bi mogli biti nepristrani kad je njihova
jedina motivacija zarada?
Postavlja se pitanje po č sam ja č Odgovor je posve
jednostavan. č sam da u mojemu životu novac nije najvažniji.
đ nije nešto loše. Velika dobit niie nešto loše. Kao što sam ć
TKO SU ·ONI.?
spomenuo, pružanje kvalitetnih usluga vrijedno je divljenja. đ
novca i uživanje u raskošnom životu nije loše ili zlo. Ljubav prema
novcu je loša i zla. đ na č vlastitih zaposlenika, okoliša
i klijenata loše je i zlo.
Evo kako sam riješio taj problem. Evo zbog č biste trebali slušati
ono što kažem u ovoj knjizi, u svojim drugim knjigama i drugim
publikacijama: ne ć reklame. Ništa ne prodajem. Možete me
slušati, jer ni rta koji č nisam financijski zainteresiran za bilo što
vezano uz vaše zdravlje. Ako vas potaknem da kupite neki vitamin
ili prihvatite alternativni prirodni tretman, u tome nemam financijski
interes. Koliko znam, jedini sam zagovornik zdravstvene skrbi koji
ne prodaje vitamine, minerale ili bilo koji dodatak prehrani, koji ne
objavljuje reklame u svojim publikacijama, koji ni od koga ne dobiva
postotak, koji ne posjeduje dionice ni u jednoj tvrtki i koji nema drugih
ciljeva ili motivacija osim jedne: da se č od bolesti i zauvijek
ostanete zdravi. Narode, razmislite o ovome: ja to ć znam. Svakoga
se dana bavim timstvarima. Vas ne poznajem. Zašto na kocku stavljam
sve ž ć tužbu protiv Savezne agencije za zaštitu š č zašto
se izvrgavam ismijavanju, napadima i kritikama? Nije č o novcu.
ć onoga što zaradim ulažem u prodaju ove knjige i u svoje druge
pothvate kojima č prirodno iscjeljivanje širom svijeta. zamene tu
nije o novcu. Dobro đ i živim udobnim životom, ali vam
mogu ć da nikada ć đ onoliko novca koliko đ
direktori i menadžeri farmaceutskih č društava. Evo č
koji sam napisao u jednom od svojih biltena o tome zašto biste me
trebali poslušati. Mislim da je važno da to č i vjerujem kako ć
vam ovaj č pružiti uvid u neke od informacija koje se objavljuju
u mom č Natural Cures Newsletter (Bilten o prirodnim
lijekovima).
Zašto biste mi trebali vjerovati?
Danas su dostupni deseci biltena o alternativnom č kao što su
oni doktora Schulzea, doktora Whitakera, doktora Wrighta, doktora
Williamsa, dr. Mercolei dr. Douglassa. Sve ih primam. Sve ih č U
mnogim se č slažems onimšto je napisano, ali postoji jedan
uistinu velik problem. Svi ti ljudi prodaju vitamine, minerale, ljekovite
biljke ili druge dodatke prehrani To č da njihovi bilteni zapravo
nisu nepristrane informativne publikacije, nego mudro osmišljeni
reklamni č napisani da vas navedu na kupnju njihovih proizvoda,
vitamina, minerala, ljekovitih biljaka ili dodataka prehrani. To č da,
a .+
'
76
77
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE OA VI ZNATE
č ć njihove publikacije, nikada ne možete biti sigurni jesu li vam
pružili nepristranu i č informaciju ili vam jednostavno pokušavaju
prodati vlastite vitamine, minerale, ljekovite biljke i dodatke prehrani
kako bi zaradili milijune. Jednostavno ne možete znati. Ne možete imati
povjerenja u njih, jer je č o golemom sukobu interesa. Njihova bi želja
za zaradom mogla biti glavni i ć č Zbog toga, prema
mojem mišljenju, možete imati povjerenja u ono što č u ovom
biltenu i u ono što č na mojoj internetskoj stranici NaturaiCures.
com, kao i u ono što č u mojim drugim knjigama i informativ­
nim publikacijama. Ja ne prodajem vitamine, minerale, ljekovite biljke
ili dodatke prehrani. Ništa ne prodajem. Nisam financijski povezan s
tvrtkama koje prodaju te proizvode. Ne dobivam nikakvu kompenzaciju
za proizvode koje č zagovaram ili predlažem. Kod mene
nema nikakvog sukoba interesa.
U svakom drugom biltenu alternativnog č postoji sukob inte­
resa. Nije stoga č što kod svakih ć novina, č radijskih
postaja i televizijskih postaja koje objavljuju vijesti postoje sukobi inte­
resa. Tako je. Financijski sukob interesa javlja se u svim velikim medi­
jima koji šire informacije; Što to č Dok gledate vijesti na televiziji
ć kako je č o nepristranom novinarstvu, to ć nije č
Varaju vas u pogledu reklama koje se pojavljuju u obliku vijesti i ne­
pristranog novinarstva. Dopustite mi da vam iznesem sjajan primjer.
Drugoga č ove godine, u nedjelju, gledaosam program Fox News.
U jednom dijelu emisije voditelj je predstavio svoju š ć dr. Molly
Gee, č za mršavljenje. Trebala je govoriti o novogodišnjim
odlukama u pogledu mršavljenja. Ta je č za mršavljenje
govorila publici i voditelju zašto su ljudi debeli i kako bi najbolje mogli
smršaviti. Te informacije nije iznosila kao vlastito mišljenje, nego ih je
na č arogantan č svojstven č č kao
znanstvene č Nisam se zaprepastio č š je kako reklamira
programSlim Fast kao najbolji č mršavljenja i kako č gledatelje
da posjete internetsku stranicu toga proizvoda. Ta je č za
mršavljenje zapravo reklamirala Slim Fast. Voditelj nije rekao ništa. Nije
je upitao je li ć glasnogovornica Slim Fasta. Nije je upitao dobiva
li na bilo koji č naknadu za to što zagovara Slim Fast i reklamira
ga ć vlastito mišljenje kao mišljenje medicinskog č
Voditelj ništa nije rekao. ,
TKO su .ONI«?
u torne što je ta reklama bila objavljena u obliku vijesti, bila je lažna i
navodila na pogrešan č Zbog toga ne možete imati povjerenja
u informacije objavljene u novinama ili č u radijskim ili
televizijskim emisijama. Ne smijete zaboraviti da iza svega toga stoji
novac. Zbog toga možete imati povjerenja u moj bilten, moje knjige i
moju internetsku stranicu. Ja to ne radim zbog novca. Duboko mi je
stalo do vas, do vaše obitelji, vaše dobrobiti i zdravlja. U torne poslu
đ to je č a1inemamnikakvihskrivenih namjera. Zbog toga
me Savezna agencija za zaštitu š č druge agencije, organizacije
i industrije tako žestoko napadaju. Zato što me ne mogu kupiti. Zato
što me ne mogu podmititi.
Redovito mi prilaze ljudi koji mi nude milijune dolara da zagovaram
njihov proizvod, č ga u svojem biltenu ili da pohvalno
govorim o jednom, a negativno o drugom proizvodu. č mi je pri
pomisli da je poslovni svijet prepun ljudi koji žive č zbog jed­
nog razloga: da bi što više zaradili. Kao što sam napomenuo, profit nije
prosta č đ nije nešto loše, ali ć na č zaposle­
nika, na č okoliša i na č š č prodajom proizvoda koji
nisu onakvi kakvima ih se prikazuje nemoralno je. Ni u kom č
nemam odgovore na sva pitanja i svjestan sam da moja mišljenja mogu
biti i pogrešna, no u jedno možete biti posve sigurni: moje su namjere
č i od mene možete dobiti nepristrano mišljenje. Uvijek možete biti
sigurni da su mi namjere č i iskrene. Uvijek možete imati povjere­
nja da nešto govorim stoga što apsolutno i potpuno vjerujem da je to
istinito i korisno za vas.
Nadam se da ste shvatili. Neki od vas se možda sada č š po
glavi ć se je li uistinu uvijek č o novcu. Stoga vam ponovno, s
apsolutnom š ć kažem da je tako. Ako još uvijek niste uvjereni
u to, morate č knjigu pod naslovom The Corporation: The
Pathoiogical Pursuit of Profit and Power (Korporacija: patološka
potraga za profitom i ć kbju je napisao Joel Bakan. Allen Dershowitz,
č profesor harvardskog Pravnog fakulteta, rekao je: »Prema Joelu
Bakanu Korporacija je č š koje može progutati č civilizaciju.
Pohlepno, č i nezaustavljivo č š Svi smo mi njegove
potencijalne žrtve i zbog toga svi moramobiti svjesni kakoje korporativni
forum uspio otežati kontroliranje njezinih zlodjela«. Noam Chomsky,
doktor č znanosti i profesor lingvistike na Institutu za
Malo sam se raspitao. Slim Fast toj ženi ć goleme svote novca
;_.
tehnologiju u Massachusettsu kaže: »Joel Bakan razotkriva povijest i
kako bi reklamirala njihov program. Nastupila je na kanalu Fox News.
:a karakter tog vražjeg instrumenta koji se naziva Korporacija, koju su
No, to nisu bile vijesti, nego reklama za program Slim Fast. Problem je stvorili i razvili ć suvremeni č Korporacija je po zakonu
78 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
'osoba' koja je i po prirodi i po zakonu patološka te koja sustavno razara
demokraciju, slobodu, prava i prirodne ljudske nagone o kojima ovisi
sav život, pa č i sam ljudski opstanak«. Ray Anderson, predsjednik
upravnog odbora i predsjednik uprave tvrtke Interface, Inc., o knjizi The
Corporation kaže: »Otkako je knjiga Rachel Carson Silent Spring (Tiho
ć č razotkrivati zlodjela modernog industrijskog sustava,
ljudi su sve svjesniji da profit na č Zemlje, pojedinaca, društva i
okoliša raste ć brzinom. Ova knjiga razotkriva korporacije
i njihovu razornu prirodu tako da je svi mogu prepoznati«. Prema toj
je knjizi filmski studio Zeitgeist Films snimio izvrstan dokumentarni
film. Posjetite internetsku stranicu www.thecorporation.com da biste
dobili dodatne informacije. Razlog zbog kojeg neprestano ponavljamda
je »uvijek č o novcu« jest u tome što je to temeljna pretpostavka koja
vam ć da razumijete sve razloge zbog kojih č organizacije
č objavljivanje informacija o prirodnim lijekovima i zbog
kojih ih skrivaju od vas. ć ljudi diljem svijeta ne ć koliko su
korporacije i pojedinci pohlepni kad je č o zaradi i dobivanju ć
Č to pod svaku cijenu. Od presudne je važnosti da uistinu shvatite i
razumijete kako su novac i ć č sila iza svega što se đ
na planeti Zemlji. To se mora promijeniti. Vi ste žrtve tih zlodjela. Kad
uvidite i razumijete o č je č sve ostalo u ovoj knjizi bit ć vam
posve jasno. Zapamtite, ljubav prema novcu korijen je svakog zla. Ne
zaboravite, ne zaboravite, ne zaboravite: uvijek je č o novcu!
Peto poglavlje
Zašto smo bolesni?
Zdravlje je stanje potpune č mentalne i društvene
dobrobiti, a ne samo odsutnost bolesti i slabosti
Svjetska zdravstvena organizacija
Na zdravstvenu skrb trošimo više novca nego ikada prije. Uzimamo
više lijekova nego ikada prije, a ipak smo bolesniji. Više je ljudi bolesno
nego ikada prije u povijesti Kao što samspomenuo na č ove knji­
ge, ne postoji nešto što bismo mogli nazvati medicinskim č
č je samo o mišljenju koje se temelji na aktualnim informacijama.
Osim toga, sve »medicinske č su mišljenja koja donose naj­
ć dobit. Kad bi se otkrilo da informacija o č č ili
dijagnosticiranju bolesti ima negativan č na zaradu č
društava (posebice na farmaceutsku i medicinsku industriju), tada ta
»medicinska č ć ne bi bila č nego bi je ocrnili
ili č njezino objavljivanje.
Postoji skriveni pokret koji ć stotine ć zdravstvenih
djelatnika koji svakoga dana č pacijente i svakoga dana č
mnogim ozdravljenjima. Ti se iscjelitelji ne koriste ni lijekovima ni
operacijom, nego posve prirodnim metodama. [scijeljeni pacijenti
znaju da takvi prirodni tretmani djeluju. Nijedna vladina agencija ne
dobiva pritužbe od pacijenata takvih iscjelitelja. No, FDA i druge vladi­
ne agencije krenule su u pohod s namjerom da unište i izbrišu te
iscjelitelje koji č prirodnim putem. Zašto? Zato što oni ugrožavaju
dobit tvornica lijekova.
Tijekom godina je farmaceutska industrija smišljala č teorije o
tome zašto ljudi ć postaju bolesni. Najprije sugovorili o bakterijama
i klicama. Tada su č lijek predstavljali antibiotici koje se reklami­
ralo kao metodu koja ć zauvijek otkloniti bolest i zauvijek č
svaku boljku i ć Teorija je tvrdila da sve bolesti izazivaju klice,
prvenstveno bakterije. Dokazalo se da je ta teorija pogrešna. Neprestano
80
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
se razvijaju sve snažniji i snažniji antibiotici, ali ljudi se neprestano
razbolijevaju. Sve ć broj ljudi pati od sve ć broja bolesti.
ć je teorija tvrdila da su virusi uzrok svih bolesti i oboljenja.
Nažalost, malo ljudi zna da antibiotici ć ne djeluju na viruse.
č neprestano rutinski propisuju antibiotike. Ljudima je mozak
u toj mjeri ispran da vjeruju kako su antibiotici potrebni kad god se
ć loše te odlaze svojem č i zahtijevaju da im ih propiše.
č je, nažalost, poslovni č i svjestan je da je njegov pacijent
zapravo mušterija te daje mušterija uvijek u pravu pa propisuje antibiotik.
Ako to ne č pacijent, odnosno mušterija, odlazi drugom č
koji ć mu propisati antibiotik. Agencija Associated Press izvijestila je
da pretjerano korištenje antibiotika širokog spektra za manje infekcije
predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju. Vlada procjenjuje da je polovica
od 100 milijuna recepata za antibiotike koji se napišu svake godine
posve nepotrebna. Ljudi se ipak sve više razbolijevaju.
Suvremena teorija tvrdi da sve bolesti, oboljenja i ć uzrokuju
genetski nedostaci. Jedini odgovor su, dakako, lijekovi. Istražuju se i
traže lijekovi koji bi mogli č te genetske mane. Izmišljanje genetskog
ć za svaki pojedini problem nova je metoda đ
milijardi dolara. To možete č svakoga dana: »Debeli ste zato što
patite od genetskog ć Radi se na lijeku koji može otkloniti
taj ć i s kojim možete smršavjeti«. »Uzrok š ć bolesti je
genetika, pa ć zato osmisliti lijek kojim ć ispraviti tu genetsku
sklonost i riješiti problem«. Imajte na umu da tvornice lijekova zapravo
ne žele č bolesti kao što to tvrde. Kad bi osmislile lijek, ostale
bi bez posla.
Razmislite o herpesu. Uzrokuje ga virus. Na televiziji svakoga dana
gledamo reklame koje kažu da »nema lijeka za herpes« i stoga, da biste
potisnuH simptome, uzimajte svakoga dana do kraja života naš prekra­
san i divan lijek. Zamislite što bi se dogodilo s č društvima i
cijenom njihovih dionica kad bi objavila: "Pronašli smo lijek za herpes!
Trideset dana uzimajte ovu ljekovitu biljku i nikada više ć patiti
od herpesa. Usput č taj biljni pripravak nije patentiran i stoga
košta samo tri dolara«. Ta bi tvrtka izgubila milijarde dolara. Cijena
dionica naglo bi pala. Stoga ne postoji interes za iscjeljivanje herpesa.
Svima je u interesu da i dalje vjerujete kako za herpes nema lijeka,
a da su lijekovi jedino rješenje za »simptome«. Ne zaboravite, FDA i
farmaceutske tvrtke đ Kad bih znao lijek za herpes, ne bih ga
smio objaviti, jer kad bih to č iznio bih tvrdnju o zdravljU a time
bih, prema FDA-i, prekršio zakon. Č i kad bi ono što kažem bilo is­
rf*:;/:
;Ii
ZAŠTO SMO BOLESNI? 81
tina, ipak bih time kršio zakon. FDA bi tada došla sa svojim naoruža­
nim saveznim agentima koji bi me uhitili, bacili u zatvor, zaplijenili
sve moje dokumente (kao i bezopasne biljne pripravke), č bi
objavljivanje informacija i zabranila ih ustvrdivši da za njih nema
»uvjerljivih znanstvenih dokaza«. Tat;la bi dala ć za javnost
i kao č objavila da sam šarlatan koji prodaje maglu te da ne
posjedujem nikakve znanstvene dokaze kojima bih mogao potkrijepiti
istinitost svojih tvrdnji. Nažalost, sustav djeluje na taj č
Zašto se, dakle, razbolijevate? Zbog klica? Zbog bakterija? Zbog
virusa? Zbog genetike? Razmislimo o tome. Rak nije zarazan. On
se stvara u vašem tijelu. Š ć bolest nije zarazna. Ona se stvara u
vašem tijelu. Pretilost nije zarazna. Vaše tijelo postaje debelo i pretilo.
Žgaravica ili acidni refluks, kako se danas naziva, nije zarazna. Nastaje
u vama. Glavobolja nije zarazna, fibromijalgija nije zarazna, bolovi
u đ artritis, PMS i impotencija nisu zarazne bolesti. To su sve
»mentalna stanja« koja se razvijaju u tijelu. Njima se ne možete zaraziti.
Ne izaziva ih klica. Ne izaziva ih ni virus, niti bakterija. ć smo
bolesti, zapravo, sami izazvali. Lijekovi nisu odgovor. Glavobolja se ne
pojavljuje zato što imate manjak aspirina. Pitanje je zašto ljudska ć
pate od tolikog broja bolesti?
Ponajprije trebate shvatiti da bolest nije normalna, nije prirodno stanje
tijela. Vaše se tijelo ne bi trebalo razboljeti. Razmislite o toj č
č Životinje u divljini nikada ne dožive č udar. Dopustite
mi da to ponovim: životinje u divljini nikada ne dožive č udar.
Zašto se to đ ljudima? Životinje u divljini nikada ne dobiju rak.
Životinje u divljini doslovce se nikada ne razbole. Životinje se doslovce
nikada ne razbole, osim kad žive u zarobljeništvu. Kad se ljudi brinu
za životinje, kad im daju cjepivo, lijekove i đ hranu, životinje
dobivaju mnoge bolesti od kojih pate i ljudi.
Razmislite o ovome: životinje ne vježbaju i nemaju š ć s
težinom ili š ć Životinje ne odlaze č nego nakon
dostizanja zrelosti žive još desetak ili dvadeset puta duže. Č
i sjajni su primjeri. Ne ispadaju im zubi, ne boluju od artritisa,
nemaju š ć bolest, ne trebaju im injekcije inzulina, ne bolujuod raka,
nemaju astmu, nisu č ne pate od zatvora, ne č ih nesanica i
prema ljudskim mjerilima žive otprilike 180 godina. Zanimljivo je što
č život prožive bez ijednog lijeka.
Postoji li, dakle, nešto posve jednostavno i lako što bismo mi kao
ljudska ć mogli napraviti da živimo bez oboljenja, bez bolesti, prepuni
62
83
,.""""
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
života, energije i vitalnosti? Odgovor glasi: apsolutno postoji! Vratimo
se uzrocima svih bolesti i razlogu zbog kojega postajemo bolesni.
Razmislite o č da diljem svijeta postoje kulture č pripadnici
nikada nisu bolovali od raka ili č bolesti, od acidnog ref1uksa ili
od š ć s prostatom. No, kad ti ljudi prihvate č č
života, s njihovim se zdravljem č đ č stvari. Udebljaju
se i č se razbo1ijevati. Kod njih se javljaju sve č bolesti o
kojima danas slušamo. Postavlja se pitanje: zašto ljudska ć koja žive
č č života pate od ć broja bolesti i oboljenja
nego druga ljudska ć diljem zemaljske kugle? Odgovor nitko
ne zna! Medicinska industrija informacije č kao č
Znanstvenici tvrde da imaju »znanstvene dokaze« koji đ
istinitost njihovih teorija. Zapravo, medicinska industrija ima samo
teorije. Kad istražite ono što se iznosi kao č otkrivate da su to
zapravo samo teorije i puka mišljenja pojedinaca. Einsteinova teorija
relativnosti predstavljena je kao č ali ljudi zaboravljaju da je
č o teoriji relativnosti, a ne o č relativnosti.
Pojam »znanstveni dokaz« jedna je od ć prevara svih vre­
mena. Ponajprije, korporacije koje od toga imaju koristi ć za
otkrivanje tih »znanstvenih dokaza« i za njihovo stvaranje. Rijetko kad
se đ da neovisna, nepristrana ć strana đ do bilo kojeg od
tih »znanstvenih dokaza« Ako su »znanstveni dokazi« toliko č
zašto se njihovi č i rezultati neprestano opovrgavaju kad se
provede novo istraživanje? Navode vas da povjerujete kako »znanstveni
dokazi« dokazuju da je nešto istinito. To je pogrešna pretpostavka.
Kad medicinska struka tvrdi da zna uzrok bolesti, koristi se pojmom
»znanstveni dokazi«. č iznose č iako su to zapravo samo
njihova mišljenja. Navode vas na krivi č lažu vam. Varaju vas.
Istina je da nitko ne zna zašto se ljudi razbolijevaju te da možemo samo
đ i smišljati vlastite teorije i č
Na temelju vlastita iskustva, nakon što sam č ć stranica
i saslušao iskustva iz prve ruke ć ljudi i zdravstvenih djelatnika
diljem svijeta, došao sam do teze za koju vjerujem da je uzrok doslovce
svih bolesti i oboljenja.
Postoje samo dva razloga zbog kojih se č razboli:
l. »Dobiju« nešto, što č da tijelo pokupi »klicu«, č š ć virus
ili bakteriju.
2. U tijelu se »razvije« bolest. To č da u tijelu postoji svojevrsna
neravnoteža, nešto ne radi kako valja i razvije se bolest. č
SMO BOLESNI?
bolesti ove kategorije ć č bolest, rak, š ć bolest,
addni refluks, artritis i č
Ne zaboravite, u našoj potrazi za č uzrokom svih bolesti i za
č lijekom za sve bolesti uvijek moramo postavljati pitanje:
»Što je dovelo do toga?« ć to na umu č s bolestima koje
»pokupite«.
Mogli bismo ć da je »uzrok« zbog kojega se zarazimo klicama
č č Dobijemo ih od nekoga tko ih ima. Medicinska znanost
tu stane. Tvrdi da se moraju razviti lijekovi koji ć uništiti te bakterije i
viruse. đ postavljaju pogrešno pitanje. Č je da smo svi
mi svakodnevno izloženi bakterijama i virusima. Ako jedna osoba u
vašem domu ili uredu ima gripu, tada je svaki pojedini č obitelji ili
suradnik izložen tom virusu i »dobio« ga je. Kadje u omotnici đ
virus bedrenice, niti jedna jedina osoba u toj zgradi nije se razboljela
od te bolesti! Ne postavlja se pitanje ć li pokupiti bakteriju ili
virus, nego pravo pitanje glasi: zašto neki ljudi podlegnu bakterijama
i virusima i razbole se, a drugi ne?
Uzmimo za primjer dvoje ljudi. Istodobno su izloženi virusu gripe.
Kod jedne se osobe pojave svi Simptomi gripe i ona se teško razboli. Kod
druge se osobe ne pojavljuju nikakvi simptomi, ona je i dalje zdrava i
»nije dobila gripu«. Obje su osobe dobile virus gripe! Jedna je podlegla
tom virusu i razboljela se, a druga nije podlegla nego je ostala zdrava.
Tijekom svojega života pokupit ć ć bakterija i virusa. To je pri­
rodno. Pravo pitanje je zašto vaše tijelo ne radi ono što bi trebalo raditi,
se ne bori protiv bakterija i virusa. Zašto podlegnete bakteriji ili
virusu? Odgovor glasi: u vašem tijelu vlada neravnoteža i imunosni
vam je sustav slab. Da vam je tijelo uravnoteženo, da je u takozvanoj
homeostazi, i da vam je imunosni sustav jak, kod vas se nikada ne bi
pojavili Simptomi svih onih virusa i bakterija koje pokupite tijekom
života. Nikada se ne biste razboljeli od virusa ili bakterija. Sada
možemo postaviti i ovakvo pitanje: »Što remeti ravnotežu mojega tijela
i što oslabljuje moj imunosni sustav?«
Uskoro ć vam odgovoriti na to pitanje, aH ponajprije promotrimo
drugi razlog zbog kojega se ljudi razbolijevaju. Zapamtite, razbolite se
ili zato što »nešto pokupite« ili zato što se nešto razvije u vašem tijelu.
»Nešto pokupite« zato što vam u tijelu ne vlada ravnoteža i zato što
vamje imunosni sustav slab. U tijelu vam se nešto razvije ili stoga što u
njemu ne vlada ravnoteža Hi u njega đ »otrov« i dovede do nastanka
problema. Sada ć to lijepo i polako pregledati.
84
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
Razlozi zbog kojih se razbolijevate:
1. Nešto pokupite i tijelo vam se protiv toga ne može boriti te stoga
podlegnete »klicama«.
2. Nešto se razvije u genetski slabim č vašeg tijela.
U oba č uzroci su isti.
A) Imunosni vam je sustav oslabljen.
B) Tijelo su vam napali otrovi.
Ako ponovno postavimo pitanje »Što je dovelo do toga...«, možemo
č da sve bolesti proizlaze iz jednog uzroka ili iz kombinacije
č uzroka:
l. U tijelu imate previše toksina.
2. Loše se hranite.
3. Izloženi ste elektromagnetskom kaosu koji negativno djeluje na vas.
4. Preplavljeni ste mentalnim i emocionalnim stresom.
To su jedina č razloga zbog kojih bi vam imunosni sustav mogao
biti slab ili zbog kojih bi vam mogla popustiti genetski slaba č u
tijelu, što ć razvoj bolesti ili oboljenja. Ta č uzroka izazi­
vaju stanje »neravnoteže« u vašemu tijelu.
Pozabavit ć se svim uzrocima, č š od toksina. '
Što je toksin? Toksin je otrov. Tvar koja, ako je uzmete u velikim
kolicinama, može uzrokovati tešku bolest ili smrt.
Postavlja se pitanje kako otrovi dolaze u tijelo? Odgovor je da još nismo
dovoljno obrazovani da bismo znali što su sve otrovi. Osim toga, otrovi
se bez našega znanja stavljaju u doslovce sve što jedemo. Najotrovnija
stvar koju možete uzeti i ć uzrok doslovce svih bolesti i oboljenja
su lijekovi na recept, kao i oni u slobodnoj prodaji!
Prema mojem mišljenju, ć razlog zbog kojega su ljudi bolesni
vjerojatno su lijekovi koje uzimaju. Statistike nedvojbeno pokazuju da
je č to bolesniji što više lijekova pije. Zašto? Zato što svi lijekovi
imaju negativne popratne pojave. Dopustite mi da to ponovim. Svi
lijekovi imaju negativne popratne pojave! Ako uzmete lijek za potiski­
vanje jednog simptoma, taj lijek uzrokuje neki drugi teški problem
koji se razvija u vašemu tijelu. Č i kad prestanete uzimati taj lijek,
proces se ć pokrenuo te se za nekoliko tjedana ili mjeseci pojavljuju
novi simptomi izazvani prvim lijekom koji ste uzimali prije nekoliko
ZASTO SMO BOLESNI?
S5
mjeseci. Tada odete svojem č a on vam propiše drugi lijek za
potiskivanje tih novih simptoma. Taj novi lijek đ ima negativne
popratne pojave i kad ga č uzimati proces ć se ponovno pokrenuti
i voila! Javljaju se novi simptomi koje je zapravo uzrokovao lijek kojega
upravo uzimate. Ponovno odlazite č a on vam propiše ć
lijek. Lijekovi uzrokuju zdravstvene probleme! Lijekovi samo potiskuju
simptome, a ne č uzrok. Dobar je to posao za farmaceutske tvrtke.
Ako vas navedu da uzmete jedanlijek, tada ste im prepušteni na milost
i nemilost.
Kad je č o dozama lijekova drago mi je kad netko kaže: »No, to
su posve male č A što bi se dogodilo kad bih vam u hranu
stavio istu č vlastitog urina? Biste li je i tada pojeli? Dakako da
ne biste!
To se odnosi kako na lijekove koje dobivate na recept, tako i na one
koji su u slobodnoj prodaji. Dopustite mi da to razjasnim. Svi lijekovi u
slobodnoj prodaji i svi lijekovi koje dobivate na recept uzrokuju bole­
i ć š ć je to što farmaceutske tvrtke i FDA to
zapravo znaju. Tvornice lijekova znaju da ste od svih lijekova na recept
i lijekova u slobodnoj prodaji još bolesniji. Oni vam mogu privremeno
potisnuti simptome, ali vrlo skoro bit ć još bolesniji. Dobar je primjer
lijek Vioxx. Vioxx je lijek protiv bolova. Bezobrazno je skup, a bolove ne
smanjuje ništa bolje od bilo kojeg lijeka u slobodnoj prodaji. Tvornica
lijekova koja prodaje Vioxx zaradila je nekoliko milijardi dolara. Oni
koji iznose interne informacije sada kažu da su i FDA i đ č
Vioxxa znali da bi taj lijek mogao izazvati smrt 100.000 ljudi. Kažu da
su đ č i FDA donijeli odluku da ipak puste lijek u prodaju i
ostave ljude da umru zbog potencijalno goleme zarade koja ih je č
Smatram da se to neprestano đ Neki od ć krivaca su lije­
kovi u slobodnoj prodaji. Mnoge od njih je FDA odobrila prije dvadeset,
trideset ili č godina. FDA je tada davala odobrenje za gotovo
bilo koji lijek. Problem je u tome što jednom kad odobri lijek, bilo da
se on izdaje na recept ili je u slobodnoj prodaji, nitko više ne obavlja
nikakva istraživanja ili ispitivanje kako bi se potvrdila č
č toga lijeka i njegova č bezopasnost. Danas neke
neovisne organizacije provjeravaju lijekove u slobodnoj prodaji koji se
prodaju ć tridesetak godina i otkrivaju da su nevjerojatno opasni i
č Te je lijekove odobrila FDA i reklamirala ih kao bezopasne
i č Danas, tridesetak godina kasnije, pokazalo se da su ti isti
lijekovi koje ljudi neprestano uzimaju posve č i iznimno
opasni. Pokazalo se da ti svakodnevni lijekovi iz slobodne prodaje
86
87
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE "ONI .. NE ŽELE DA VI ZNATE
zapravo uzrokuju bolesti i oboljenja Lijekovi za smanjenje kolesterola,
primjerice, od svih najviše pridonose nastanku bolesti. Svi lijekovi koji
smanjuju kolesterol štetno č na jetru. Jetra je jedini organkoji u tijelu
metabolizira mast. Potrebna je da bi tijelo moglo pravilno funkcionirati.
Ako je jetra š ć č je sklonš ć bolesti, acidnom refluksu,
zatvoru, raku debelog crijeva, č bolestima, astmi, artritisu i
desecima drugih bolesti i oboljenja. Uzrokuju li te bolesti i oboljenja
konkretno i stvarno lijekovi koji smanjuju kolesterol? Nitko č ne
zna,ali je svakako svakome tko ima imalo mozga i barem donekle zna
č razmišljati č da ti lijekovi u potpunosti pridonose razvoju
bolesti u tijelu. Ponavljam, najvažnije je to što lijekOVi koje dobivate na
recept i oni u slobodnoj prodaji uzrokuju bolesti i oboljenja.
To je šokantna pomisao. Industrija koja tvrdi da je ć
č i č bolesti zapravo uzrokuje sve ć broj bolesti
i ć Svi su lijekovi kemijskog sastava. Svi lijekovi imaju
negativne popratne pojave. Svi lijekovi mogu izazvati smrt. Svi su lije­
kovi otrovni. č vam da č izvrsnu knjigu doktora
medicine J. Cohena, pod naslovom Overdose: The Case Against Drug
Companies (Predoziranje: argumenti protiv tvornica lijekova). Jeste li
znali da zbog lijekova na recept i onih u slobodnoj prodaji svake godine
umire 250.000 Amerikanaca? Da više od 2000 ljudi svake godine umire
zbog uzimanja aspirina? Da postoje deseci č koji pokazuju
kako lijekovi na recept i oni u slobodnoj prodaji uzrokuju sve bolesti
i ć Lijekovi nisu odgovor za č i č bolesti.
Oni su uzrok bolesti! Č i ako lijekovi ne uzrokUju bolest izravno,
mogu dovesti do posvemašnje neravnoteže u tijelu i oslabiti imunosni
sustav tako da bolest postaje č č š ć se razbolijevaju oni ljudi
koji uzimaju najviše lijekova.
Vratimo se na trenutak malo unatrag. č smo da sve bolesti
uzrokuju č č a jedan od njih su i otrovi u tijelu. Kad vam
je tijelo zatrovano, u njemu nastaje neravnoteža, a imunosni sustav slabi.
Zato se tijelo ne može boriti protiv virusa ili bakterija koje pokupite
pa ste č š ć bolesni, a bolesti su č i duže traju. Uz to, živite u okolini
koja zacijelo đ izaziva bolesti i oboljenja. ć sam istaknuo da
su lijekovi ć uzrok visoke č tijela. č bolesti,
njezina težina i dugotrajnost u izravnoj su vezi s ć korištenja
lijekova.
đ bolesti i oboljenja postaju još složenija pitanja ako obratite
pozornost na stotine bitnihvarijabli. želio bih ć govoriti o onome
što biste trebali napraviti, a u ć ć vam poglavlju iznijeti neke
ZAŠTO SMO BOLESNI?
potankosti koje ovise o vašoj č situaciji ć na umu da
nisam č Ne dajem vam zdravstvene savjete i ne mogu č
niti jednubolest. Zapravo, vjerujem da ni jedna osoba ili tvar. na planeti
ne mogu č bolest u tradicionalnom smislu kakav je prihvatila
medicina. Zdravstveni djelatnik može nešto poduzeti ć se posve
prirodnim pripravcima koji ć vašemu tijelu ć da se samo iscijeli.
Nitkone može č bolest. Samo vaše tijelo može č ili isci­
jeliti samo sebe. Vjerujem da možete napraviti neke stvari kako biste
pomogli tijelu u procesu iscjeljivanja ili č Vjerujem da postoje
stvari koje možete napraviti i koje se privremeno odnose na neke od
simptoma, ć ć tako svojemu tijelu da ponovno zadobije stanje
ravnoteže u kojem ne mogu postojati bolesti i oboljenja.
Dopustite mi da to objasnim. »Prevelika č otrova u tijelu«
svodi se na ovo:
Što se đ u tijelu?
Što izlazi iz tijela?
Vježbanje
Odmor
Misli
Ono što govorite
Obratit ć pozornost na neka č pogrešna ć da
vidimo što biste trebali napraviti ako želite doslovce otkloniti svaku
bolest Možda je neki od Č ove knjige bolestan ili poznaje nekog
bolesnika. Možda se drugi plaše da bi se mogli razboljeti te imje najva­
žnije da nešto poduzmu kako bi č nastanak bolesti. Imajte na
umu da je savršeno zdravlje prirodno stanje ljudskoga tijela. ć
li bilo kakvu vrstu nelagode, bolesti ili ć to č da vam
je tijelo neuravnoteženo. To nije ono prirodno stanje za koje je vaše
tijelo stvoreno. Stvoreno je da bude zdravo i da se nikada ne razboli.
Razmislite o tome.
šest č koja smo naveli izravno su povezana s č š ć
tijela. Zanimljivo je napomenuti da se kiselost tijela ć kad je
tijelo č Trebalo bi biti lužnato. Kad je pH vrijednost tijela kisela,
skloni ste bolestima. Ako vam je pH vrijednost tijela lužnata, nikada se
ć razboljeti! Tijelo svake osobe oboljele od raka previše je kiselo!
Dopustite mi da vam pokažem na koji č šest č mogu dovesti
do prevelike č organizama, do prevelike kiselosti, a time i do
sklonosti bolestima.
89
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE uONI« NE ŽELE DA VI ZNATE 68
Pogledajmo što sve unosimo u organizam. To č kroz usta, nos,
č uši i kožu. č najprije o onome što stavljamo u usta.
Mislim da je Jack LaLane to najbolje rekao. Jack LaLane je nevjerojatno
ljudsko ć Ima devedesetak godina, živahan je, zdrav i snažan.
Nikada nije bolestan. č je i zdravo stvorenje. On kaže: »Ne
jedi ono što je napravio č To je ono najvažnije. Ono što stavljate
u usta trebalo bi biti što bliže onome što je priroda smisli!? Ne jedite
ono što je napravio č Ako pojedete jabuku, mogli biste pomisliti:
>,To je jabuka. Nije je napravio č i zato je mogu pojesti«. No, tu se
javlja problem. Doslovce sve ć i ć u današnje doba napravio
je č
Jeste li znali da je č genetski modificirao doslovce sve ć i
ć kako bi bilo otpornije na bolesti? Morate shvatiti daje prehrambena
industrija ista kao i farmaceutska. I kod nje je uvijek č o novcu.
"
đ č hrane, pa č i seljak, poslovan je č i mora prodati
što ć broj svojih proizvoda i proizvesti taj proizvod na što jeftiniji
č kako bi što više zaradio. »Kako bih mogao proizvesti ć č
l'
jabuka, mrkvi ili luka? Kako bih ih mogao proizvesti u što ć
razdoblju, po što nižoj cijeni, a onda prodati po najvišoj?« Odgovor
glasi: poigraj se s Majkom Prirodom i promijeni to prirodno ć i
ć nekom mješavinom koju je smiješao č i koja je izašla iz
laboratorija, tako da plodovi budu što ć da rastu što brže i da budu
otporni na bolesti, što je u posvemašnjemneskladu s prirodnim tijekom
stvari. »Na taj č bi mi ostala č žetva. Mogao bih prodati ć
č svojih proizvoda i zaraditi više novca«. Na taj č putem
genetske modifikacije, vaša prirodna mrkva više ć nije prirodna,
nego postaje č proizvod.
No, stvari mogu biti i lošije, jer seljak mora zgurati i proizvesti ć
broj mrkvi po hektaru zemlje kako bi mogao više zaraditi. Koristi se
kemijskim gnojivom, kemijskim"pesticidima i herbicidima kojima prska
te prirodne proizvode č mrkvama. Kad uzmete taj prirodni plod,
onje pretrpan č kemijskim tvarima. đ posjeduje mnogo
slabiju prehrambenu vrijednost od ploda kakav je bio prije pedesetak­
šezdesetak godina. Govori se da biste danas morali pojesti č i do pet
puta više hrane od one č koju su jeli vaši pradjedovi samo da
biste dobili istu prehrambenu vrijednosti. Zbog toga, namjeravate li
jesti ć i ć ili bilo koju drugu vrstu hrane, na što vas od svega
srca č ta hrana mora biti organski uzgojena. Za žitarice poput
riže i pšenice vrijedi isto. Morate kupovati organski uzgojenu hranu.
ZASTO SMO BOLESNI?
za razliku od mnogih drugih zemalja, sve što u Americi stavite u usta
sadrži toksine. č je doslovce sve onoštojenapravioč Tone č
dasve ono što dolazi izprirode nije č Postoje otrovne biljke koje mogu
izazvati smrt ako ih pojedete. No, doslovce sve ono što je č napravio je
otrovno. Danas u svoje tijelo unosimo više otrova nego ikada ranije.
Sve, ama baš sve što stavljate u usta prepuno je pestidica, herbicida,
antibiotika, hormona rasta, genetski promijenjenog materijala ili kemijskih
dodataka hrani. Č i dok jedete jabuku vi zapravo u svoj organizam
unosite sve one smrtonosne kemijske tvari koje su korištene u uzgoju i
pohranjivanju te jabuke. Sve naše ć ć žitarice, orasi i sjemenke
uzgajaju se uz ć iznimno otrovnih kemijskih gnOjiva, pesticida
i herbicida. Mnogi su proizvodi genetski modifiCirani te se pretvaraju
u pravi otrov. Č i dok uzimate svježe ć i ć u organizam
unosite male č otrova.
Isto vrijedi i za mesnu industriju. Poput seljaka i drugih đ č
hrane, i mesna industrija mora proizvesti veliku č proizvoda na
jeftin č i u što ć razdoblju te ihprodati po što ć cijeni. U tu
se svrhu mesna industrija koristi hormonom rasta kako bi ubrzala rast
životinje (što pridonosi rekordnim razinama pretilosti i preuranjenom
pubertetu kod djece). Koristi antibiotike kako bi životinje ostale zdrave
u nehigijenskim i nehumanim, iako č uvjetima (objasnili
smo suvremeni neuspjeh antibiotika, tog č lijeka 20. ć
Životinje se hrane neprirodnom prehranom kojom još ć broj kemijskih
tvari dolazi u meso, ali i uznemiruje životinjski sustav tako da dolazi
do neravnoteže i bolesti, a ta se neravnoteža i bolest prenose na onoga
tko konzumira meso. Mnogi su mesni proizvodi đ »stari«. To
č da su đ č ostavili meso uginule životinje da istrune i da
se u njemu č razvijati smrtonosne bakterije. Zapamtite, ako nije
organskog podrijetla, ako je č upleo svoje prste, ne jedite ga!
Isto vrijedi i za č proizvode. Zbog korištenja lijekova, hormona
rasta, sredstava za pasterizaciju i homogenizaciju, č su proizvodi
danas izvor velike zabrinutost, osimako suproizvodi organskog podrijetla
koji nisu podvrgnuti pasterizaciji i homogenizaciji. Kad razmišljamo
o č proizvodima moramo razmisliti o dvije najvažnije stvari,
od kojih je jedna pasterizacija, a druga je homogenizacija. Pasterizacija
podrazumijeva zagrijavanje proizvoda na visokoj temperaturi kako bi
se uništile bakterije. ć problem je u tome što se istodobno ubijaju
i svi živi organizmi koji se nalaze u mlijeku, pa je organizmu mnogo
teže probaviti takav proizvod, a mlijeko postaje neprirodan proizvod.
No, još je važnija i još opasnija homogenizacija.
91
90 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI" NE tELE DA VI ZNATE
ć li mlijeka naših baka? Možda se ć da se vrhnje odvajalo
od mlijeka. Morali ste potresti bocu prije nego što ste popili mlijeko.
Proces homogenizacije zapravo izlaže mlijeko vrtnji golemombrzinom
pri kojoj se grozdovi molekula mlijeka razbijaju tako da se vrhnje više
ne odvaja od mlijeka: Stoga se mlijeko više ne kvari nakon nekoliko
dana, nego može izdržati i nekoliko tjedana. Problem je samo u tome
što homogenizirano i pasterizirano mlijeko, kao i svi č proi­
zvodi, nije prirodno. Grozdovi molekula tako su maleni .da š ć
krvne žile kad ga popijete. č probavni sustav pa organizmu
postaje jako teško probaviti hranu, i to je jedan od glavnih uzroka
bolesti acidnog refluksa, pretilosti, alergija i č Zbog š ć
nja arterija, na njima se gomila kolesterol i to je jedan od glavnih
uzroka arterioskleroze, koja je pak jedan od glavnih uzroka č
bolesti. Najvažnije je to što su pasterizirani i homogenizirani č
proizvodi neprirodni. đ stopostotno organski č pro­
izvodi su prirodni Organski, đ prirodni č proizvodi
su prirodni. Ne zaboravite, Jack LaLane je rekao: »Ne jedite ako je to
napravio č
ć ribu ć ć tek nešto bolje. Mnoge se vrste riba »uzgajaju«,
što č da se koristi iznimno otrovna hrana i kemijske tvari da bi
riba neprirodno brzo rasla do neprirodne č Druge se otrovne
kemijske tvari koriste u preradi ribe prije prodaje š č Kad
jedete takvu ribu koju je »napravio« č s njom uzimate sve one
otrove i toksine koji su korišteni u njezinoj proizvodnji. Divlja riba je
mnogo bolja. đ zbog masivnog odbacivanja otrovnih kemijskih
sredstava u jezera, rijeke i oceane, otkriveno je da mnoge ribe sadrže
nenormalno visoke razine č kemikalija. Kad jedete bilo koju
hranu koju su proizveli veliki đ č hrane, imate stopostotno
jamstvo da jedete iznimno č i otrovne kemijske tvari koje je
i._-:
proizveo č
r
Svjestan sam da to izgleda grozno. Svjestan sam da se zacijelo pitate
što ja radim i što jedem. Dobra je vijest da postoji nekoliko posve jedno­
stavnih i lakih rješenja koja ć vam objasniti u jednom od ć
poglavlja. Ovdje vam pokušavam ukazati na to da ste iznimno č
da se neprestano pretrpavate toksitlima, a oni sujedanod ć uzroka
pojave bolesti i pretjerane osjetljivosti na bakterije i viruse. Kad ljudima
kažem da su zatrovani, ć je jako teško povjerovati u to, ali č
je da ste ovoga trenutka zatrovanLNeovisno istraživanje mlijeka dojilja
otkrilo je užasnu č U doslovce 100 posto č ispitanihžena
pokazalo se da njihovo mlijeko sadrži velik postotak avionskog goriva!
ZASTO SMO BOLESNI?
Upravo tako, avionsko gorivo đ je kod doslovce svih žena č
je mlijeko testirano. Kako je to ć Samo podignite pogled prema
nebu. Kad zrakoplov preleti iznad naših glava za njim ostaje »kemijski
trag«. Kemijski ostaci padajus neba i mi ih udišemo. đ đ
kišnicu i truju naše zalihe vode kojom navodnjavamo polja. U hrani
koju jedemo nalazi se pravi kemijski otrov!
Dopustite mi da vam iznesem još neke č o kojima treba
razmisliti đ je č o spoznaji da nas truje ono što unosimo u organi­
zam i zbog č smo osjetljivi na bolesti Ne zaboravite da ć vam u
ć poglavlju iznijeti nekoliko posve jednostavnih rješenja toga
problema, kao i prirodne lijekove.
Što još u organizam unosimo kroz usta? Ako je bilo u kutiji, staklenci
ili limenci, to su namirnice koje je preradila prehrambena industrija.
Imajte na umu da se prehrambena industrija sastoji od č dru­
štava koje imaju jedan jedini cilj: zaraditi novac i ć vrijednost
dionica. To postižu prodajom ć č hrane i proizvodnjom
.namirnica na jeftiniji č Nikada nemojte zaboraviti da je uvijek
č o novcu.
Prehrambena industrija u hranu stavlja desetke ć kemijskih
sastojaka i u mnogim č te sastojke ne mora objaviti na etike­
tama. Kako im to uspijeva? ć našim prijateljima lobistima,
ć č i č Uprave za hranu i lijekove. Uvijek
je č o novcu.
Zašto to ne valja?
Aditivi koji se stavljaju u hranu su neprirodne, č kemijske
tvari. One štete organizmu, oslabljuju imunosni sustav tako da postaje
još osjetljiviji na bolesti, ubrzavaju starenje i mijenjaju prirodnu lužnatu
vrijednost vašega tijela u kiselu, što č da ste skloniji raku, č
bolestima, š ć bolesti ialergijama.
Ne samo što su ti kemijski aditivi č nego namirnice gube
velik dio svoje prehrambene Vrijednosti. Kao što sam ć spomenuo,
danas č jabuka ima samo petinu prehrambene vrijednosti jabuke
u odnosu na jabuku otprije pedesetak godina. No, kad se namirnice
prerade i stave u kutiju ili limenku, morali biste pojesti 100 puta ć
č da biste dobili istu prehrambenu Vrijednost, što č da je
prehrambena vrijednost namirnice gotovo nestala. Stoga, ne samo što u
svoj organizam unosite otrove koji č nisu ni navedeni na deklaraciji,
nego hrana koju dobivate nema gotovo nikakve prehrambene vrijednosti.
Uz to, aditivi u hrani zapravo ć apsorbiranje hranjivih tvari.
Ne samo što ne dobivate dovoljno hranjivih tvari iz hrane koju jedete,
92
93
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONl- NE ŽELE DA VI ZNATE
nego ne možete iskoristiti ni ono malo hranjivih tvari koje dobijete. To
č da svaka osoba pati od pothranjenosti koja izaziva neravnotežu i
oslabljenimunosni sustav, zbog č ste osjetljiviji na viruse i bakterije
te se u vašem organizmu razvijaju bolesti i javljaju se bolovi.
Zašto se aditivi ć stavljaju tl hranu? Odgovor je jako zanimljiv.
Boravio sam u toplicama i družio se s višim izvršnim direktorom velike
tvrtke za preradu hrane, jedne od ć đ č konzervirane
hrane na svijetu. Razgovarali smo o aditivima u hrani i priznao mi je
da se u namirnice stavljaju ć i ć kemijskih aditiva od kojih se
mnogi i ne navode na etiketama. Ustvrdio sam da su ti aditivi opasni
za zdravlje i da su jedan od razloga zbog kojih su ljudi danas bolesni.
Uvjeravao me je kako su te kemijske tvari posve sigurne i kako ih
se stavlja u tako malim č da nemaju nikakvog utjecaja na
ljudsko tijelo.
Tada sam mu postavio pitanje. Akosu posve bezopasni, upitao sam
ga, biste li ispili č š takvih tvari kad bih vam je pružio? Zamucao je
ć te se uzrujano ushodao. To sam mu pitanje postavio zacijelo
desetak puta, ali mi nije odgovorio. Naposljetku je rekao da ne bi ispio
tu č š jer bi mogao imati š ć č je priznao da su te
tvari zapravo č No, ponovio je da nemaju nikakvog č na
ljudsko tijelo, jer se u namirnicama nalaze u malim č Tada
sam mu postavio glavno pitanje: »Ako u namirnice stavljate tako male
č tih tvari koje nemaju nikakvog č na ljudsko tijelo, one
tada zacijelo nemaju nikakvog č ni na namirnice. Zašto ih onda
stavljate u hranu?« Ni na to pitanje nije mogao odgovoriti. Nakon što
sam ga neko vrijeme držao na tihoj vatri, naposljetku je priznao da te
tvari zapravo imaju velik č One č hranu da se ne kvari i
daju joj okus. No, naslutio sam da su te tvari odgovorne za još nešto
što mi nije rekao. Tada sam pretražio svoju mrežu č mrežu
ljudi koji mi otkrivaju interne informacije, i evo što sam otkrio:
Prehrambena industrija, baš kao i duhanska, č prljavu malu
tajnu. U hranu svjesno i promišljeno stavlja posebne sastojke, jer ti tajni
i u mnogim č zakonom zabranjeni sastojci izazivaju glad,
debljanje i ovisnost o hrani! Sad dobro slušajte i obratite pozornost, jer
je ovo što vam govorim jedna od ć č ovoga ć
Zamislite ovakav razgovor: đ izvršni direktor ulazi u dvoranu
za sastanke i kaže: »Gospodo, da bismo ć vrijednost dionica
i njihovu cijenu moramo prodati ć č hrane i proizvesti je
po najnižim ć cijenama. Imam rješenje za to. Postoje odre­
đ sastojci koji kod ljudi izazivaju glad ako se pomiješaju i dodaju
ZAŠTO SMO BOLESNI?
namirnicama. Kad kupe naš proizvod morat ć ga jesti sve više i više,
ć ć prestati, jer ć bivati sve gladniji. Postoje đ đ
kemijske tvari koje možemo staviti u hranu i koje ć izazvati debljinu
č i kod onih ljudi koji ne jedu puno, a što su deblji, to ć biti gladniji
i morat ć jesti više i morat ć kupovati više hrane. Osim toga, postaje
sastojci koje možemo staviti u hranu i koji ć kod ljudi izazvati kemijsku
ovisnost o njoj, tako da ć morati nabavljati hranu, ć je ć prestati
jesti, a kad prestanu, dobivat ć glavobolje, č bit ć uznemireni,
depresivni i tjeskobni sve dok ne č jesti ponovno. To je posve č
djelovanju opijuma ili kokaina«.
. Ima još nekoliko podjednako š ć podataka. Mnogi sastojci
koje stavljaju u namirnice izazivaju depresiju, što je jako korisno za far­
maceutske tvrtke, jer ako ste depresivni, morate se okrenuti farmaceut­
skim tvrtkama da biste se oslobodili depresije. Zanimljivo je da neke od
aditiva koji se stavljaju u namirnice da bi izazvaii depresiju proizvode
one iste tvrtke koje vam prodaju sredstva protiv depresije. Ljudi, to je
č biznis! Ne zaboravite, uvijek je č o novcu.
Postoji još jedan razlog zbog kojega suštetni kemijski aditivi i prerada
hrane. Da bi je tijelo iskoristilo, hrana mora imati prehrambenuvrijednost;.
ali hrana đ ima i »vibraciju«. Hrana posjeduje )'energiju životne
sile« koju je ć izmjeriti. Kad se mijenja u kemijskom ili genetskom
smislu, kad se pretjerano đ ili kad joj se dodaju kemijski aditivi,
vibracija energije ili »energija životne sile« č se mijenja. Pri
kraju knjige nalazi se č o hrani iz mikrovalne ć Svakako
ga č Izlaganje namirnica mikrovalovima radikalno mijenja
energetsko ustrojstvo hrane. Kad se »vibracija« ili »energija životne
sile« hrane radikalno promijeni kemijskim aditivima, preradom ili
genetskim inženjeringom, konzumiranje takve hrane zapravo dovodi
do stvaranja neravnoteže i uzrokuje pojavu bolesti. Dobro ste č
S energetskog stajališta genetski promijenjena jabuka poprskana pestici­
dima zapravo može izazvati rak, kao i desetke drugih
Ovo nije pouka iz fizike. Dok nešto jedete, vi preuzimate energiju
te hrane. Kako znamo da je to č Razmislite. Uzmete posudu i u
nju stavite zemlju. Stavite pet kilograma zemlje i jedno ć š zrno
i svakoga dana zalijevate, a krajem godine dobili ste veliku biljku.
Uzmite tu biljku, otresite joj zemlju s korijenja i vagnite je. Pogodite što
ć se dogoditi. Još uvijek imate onih pet kilograma zemlje. Dodali ste
joj samo malo vode. Da ste mjerili vodu, zacijelo bi se pokazalo da ste
dodali oko tri litre vode. U teoretskom smislu biljka ne bi smjela težiti
više od tci kilograma ako je upila svu vodu. No, ona teži 23 kilograma.
94
95
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
Ohoho! Što se dogodilo? Otkud se na č č pojavilo 23 kilo­
grama materije? Biljka nije pojela tlo, jer još uvijek imamo onih pet
kilograma tla, a dodali smo samo tri litre vode. Kako se ta biljka pojavila
iz gotovo č To je jako važno i ponovno razmislite o tome. Biljka
je, kao i sva ostala živa ć doslovce stvorena od »energije«. Energija
je »nevidljiva tvar«.
Takva su i ljudska ć Ako vagnete svaki ć hrane koji
djetešce pojede, a onda od toga oduzmete sve č koje izlaze
kroz ć stolicu i znojenjem preko kože, uvidjet ć da sve što
ulazi ujedno i izlazi Ako pet kilograma hrane i vode date djetetu, pet
kilograma izlazi, ali djetešce od pet naraste do dvadeset i šezdeset
kilograma. Ali svu hranu i ć koju unesemo u organizam iz
organizma i izbacimo. Kako se to đ Znanost vam zapravo na to
ne može odgovoriti. Odgovor glasi da izhrane, č svjetlosti i zraka
dobivamo energiju i na taj se č materija č kao energija.
Ako pogledamo sve ono što stavljamo u usta, sve ono što jedemo i
pijemo, postavite si pitanje: jesu li te namirnice prirodne ili se s njima
poigrao neki pohlepnik kojemu nije stalo do vašega zdravlja, kojemu
nije važno ć li se razboljeti, kojemu je tako svejedno ć li pasti
u depresiju ili se udebljati? Takvima je stalo jedino do novca.
Što, dakle, jedemo i pijemo? Idealno bi bilo da jedete posve prirodne
stvari, ć i ć i to iz organskog uzgoja. Pri kuhanju se uništava
dio njihovih živihenzima, stoga je sirovo bolje od kuhanog. Biste li tre­
bali postati vegetarijanac? Ne znam je li to potrebno. Ljudi su č
Ono što je korisno jednom č moglo bi biti više ili manje korisno
drugome. No, mogu vam ć ovo. Vjerujem da ć biti zdraviji ako
ć č sirovog ć i ć u svojoj prehrani.
Tu se javlja jedan velik problem. Ne možete samo baciti pogled na
etikete namirnica, nego morate č sve sastojke. Ako na naljepnici
piše da je proizvod prirodan, to je č š ć prava pravcata laž. Zašto?
Zato što je prehrambena industrija uspjela nagovoriti č da
se đ č umjetnih sastojaka klasificira kao prirodna. Ne
zaboravite da postoji više od 15.000 sastojaka koje đ č č i ne
moraju navesti na etiketi. Stoga, ako na nekom proizvodu piše da je
»posve prirodan«, to samo č da je vlada đ č dopustila
da stave takav natpis kako bi mogli prodati što više svojih proizvoda.
Najbolje bi bilo da ne jedete ništa što se nalazi u kutiji ili limenci. Neki
ljudi ć »trgovine zdrave hrane« ć da susvenjihove
namirnice zdrave. No, nije tako. Morate č etikete. Ako je namirnica
u kutiji, boci ili staklenci, najbolje bi bilo da je ne konzumirate.
ZASTO SMO BOLESNI?
To me podsjetilo na restorane. Važno je pitanje, što možemo jesti u
restoranima? Odgovor glasi: ništa!
Mogli biste ć »Ne mogu živjeti na takav č Znam da bi
bilo nerealno č da u potpunosti promijenite ono što ste radili
č život. No, realno ć u restoranima nema č što bismo
mogli proglasiti bezopasnim. Ja se hranim u restoranima. Zašto? Zato
što nisam fanatik i ni od vas ne tražim da budete fanatici. Poznajem
nekoliko fanatika. Jedu samo sirovu organsku hranu i oni su primjerci
ljudskog roda apsolutno vrijedni divljenja. đ i vi i ja živimo u
stvarnom svijetu. Potrudite se najviše što možete. Držite se podalje od
brze hrane. Ona je definitivno naj štetnija.
Dopustite mi da to ponovim, jer je iznimno važno. Postoji više od
15.000 č kemijskih tvari koje je dopušteno dodavati u namir­
nice, a ne treba ih navesti na deklaraciji. Prehrambena industrija svake
godine u našu hranu stavlja sve ć postotak č kemijskih tvari.
Te se tvari proizvode u tajnimlaboratorijima u kojima su zaštitne mjere
strožije nego u Fort Knoxu
8
! Kad đ č pitate zašto stavljaju te
kemijske tvari u hranu, odgovori su nejasni i đ đ
na temelju informacija koje sam dobio od č sada mogu
razotkriti stvarne razloge zbog kojih se te kemijske tvari dodaju našoj
hrani, a da mi to i ne znamo. Zapamtite, uvijek se ć na isto:
uvijek je č o novcu.
Kao što sam ć rekao, prehrambene tvrtke imaju samo jedan jedini
cilj: zaraditi što više. Znanstvenici u tim tajnim laboratorijima rade na
razvoju kemijskih tvari i kombinacijama tih tvari koje se dodaju našoj
hrani, a ne navode se na naljepnicama. To je zakonit postupak jer je
prehrambena industrija ć č sustavu zakonitog
ć uspjela navesti Kongres da donese đ propise koji
to ć Te tajne otrovne kemijske tvari posebno su osmišljene
da bi postigle nekoliko ciljeva:
• č hrane. Da bi proizvodnja hrane bila što jeftinija ponekad
je potrebno dodati kemijske tvari da se namirnice ne kvare ni nakon
nekoliko godina. Č smo č o keksima starim tridesetak godina
koji su imali isti izgled i okus kao i onoga dana kad su proizvedeni.
• Poboljšanje okusa i sastava. ć dio današnje hrane proizvodi se
na neprirodan č tako da namirnice sadrže posve malu prehram­
benu vrijednost i lošeg su okusa. Moraju se dodavati kemijske tvari
8 Fort Knox. č vojarna u Kentuckyju, jugozapadno od Louisvillea, utemelJena kao ž tijekom Prvog
skog rata, dobila naziv tl č Henryja Knoxa. generala č revolucije iz 18. ć (prim. prev.)
ZASTO SMO BOLESNI?
97
96
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
kako bi hrana dobila okus kakav bi i trebala imati. Veliki đ č
herbicidi, hormon rasta, lijekOVi koje dobivate na recept i u slobodnoj
prodaji te aditivi kao štosu umjetna sladila gomilaju u tijelu i smještaju u
hamburgera svojimhamburgerima dodaje kemijske tvari kako bi imali
masnim tkivima. ć da se naš mozak uglavnomsastoji od ć
okus po hamburgeru!
• Izazivanje ć gladi. Dobro ste č Prehrambena indu­
velik se postotak tih kemijskih tvari s godinama gomila u njemu. Vjeruje
se da je to jedanod glavnih razloga golemog porasta depresije, stresa i
strija zna da mora proizvoditi ć broj namirnica da bi više zaradila.
tjeskobe te š ć s č kao što je ć pažnje.
Ako uspije dodati kemijsku tvar koja u vama izaziva ć gladi, jest
ć više hrane, a oni ć više zaraditi! Najvažnije je ovo: sve one namirnice koje jedete ili pijete i koje su
• Debljanje š č Deblji ljudi više jedu. U našu se hranu dodaju
genetski modificirane, đ u velikim č društvima za pre­
kemijske tvari koje izazivaju debljanje. Što su ljudi deblji, to prehram­
radu hrane, uzgojene uz ć herbicida, pesticida, kemijskog gnojiva,
uz dodatak kemijskih aditiva, izazivaju »stres« u našem organizmu.
bena industrija više đ Najšokantnije je to što se jedna takva tvar
dodaje u ć »dijetnihnamirnica«. Tužno je što ć š č
Kad je organizam pod »stresom« đ se dvije stvari:
kupuje namirnicu na kojoj piše da je »dijetna« u nadi da ć izgubiti na
težini, a zapravo jede hranu koja ga deblja.
1. »Stres« oslabljuje imunosni sustav tako da postajemo osjetljiviji
• Izazivanje ovisnosti o proizvodu. đ č hrane u namirnice
na bolesti.
svjesno stavljaju kemijske tvari koje kod š č izazivaju č
2. Mijenja se PHvrijednost našega organizma od prirodne lužnatosti,
ovisnost. Znamo da lijekovi, koji su tek kemijske tvari, mogu izazvati
u kojoj bolest ne može preživjeti, u kiselo stanje u kojemu se javljaju
tešku č i emocionalnu ovisnost. To nije ništa novo. U knjizi The
bolesti poput raka, č i š ć bolesti.
Real Thing: The Truth and Power at the Coca Cola Company (Prava
stvar: istina i ć u tvrtki Coca Cola) razotkrivena je č o kokainu
Kad god nešto stavite u usta morate postaviti pitanje: jeli ta namirnica
kao važnomsastojku Coca Cole. Jedan odglavnih razloga zbog kojeg je
kokain bio važan sastojak jest ta što š č nesvjesno postaje ovisan
mogla biti proizvedena prije stotinugodina? Ako nije, nemojte je pojesti.
đ je zato da bi netko zaradio. Ne zaboravite, uvijek je č o
o Coca Coli. Ako uspijete navesti š č da postane ovisan o vašem
novcu.
proizvodu, to je štetno za ovisnog jadnika, ali jako korisno za vas.
Prehrambena industrija jako je uvjerljiva. Pokušava vas navesti da
• Izazivanje bolesti. Koliko god se to č groznim; č se da
povjerujete kako je znanost bolja od prirode. Znanost nije bolja od prirode.
č znaju kako đ »prehrambeni aditivi« izazivaju odre­
đ bolesti. Ako znate da ć golem broj ljudi tijekom ć pet ili Bolja je samo za đ č hrane, jer mu ć bolju zaradu.
Dobar je primjer margarin. Margarin se proizvodi s hidrogeniziranim
deset godina oboljeti od neke bolesti, možete ulagati u farmaceutske
uljem. Što to č Ulje se izlaže vrtnji dok ne đ u kruto stanje.
tvrtke koje proizvode lijek koji ć se propisivati za tu »novu bolest«.
Dok govorim o pohlepi takvih ljudi, 99 posto č nema pojma da
Problem s hidrogeniziranim uljem je u tome što š ć krvne žile i
izaziva č bolesti. Takvo ulje se danas klasificira đ transrnas­
je ljubav prema novcu preuzela gotovo apsolutnu kontrolu nad postup­
cima, etikom i moralom tih ljudi. Sjetite se Howarda Hughesa. Bio je
ć i č se govori o opasnostima koje izaZivaju. Govorili smo
jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, ako ne i najbogatiji. No, zaraditi
vam da je margarin mnogo zdraviji od maslaca, ali izgleda da smo
je pokušavao još i na samrtnoj postelji! pogrijeŠili. Č se da takav proizvod kojega je napravio č šteti
vašem zdravlju, a mi to jednostavno nj.smo znali. Bolje č možda
Sve ovo što sam iznio moja su mišljenja i moji Č Prehrambena su to ipak znali, ali su previše đ da bi nam bilo što rekli.
industrija i FDA im se žestoko suprotstavljaju, ali sjetite se samo da je
Postoji prirodan Š ć i umjetna sladila kao što su saharin, aspartam
i sukraloza. Naveli su vas da povjerujete kako su kemijska sladila koje
i duhanska industrija godinama na č č nijekala neke stvari.
Vjerujem da ć se s vremenom dokazati da sam apsolutno u pravu.
je proizveo č mnogo zdravija od prirodnog š ć To je puka
laž. Umjetna sladila jedan su od glavnih razloga debljine. đ
Ono što je još važno u pogledu č kemijskih tvari jest to što ih
organizamne č uvijek. Izgleda da se kemijsko gnojivo, pesticidi, uzrokuju depresiju.
96
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE "ONI. NE ZELE DA VI ZNATE
o tome je napisana izvrsna knjiga Exitotoxins - The Taste That Kills
(Eksitotoksini, okus koji ubija) i druga Aspartame (NutraSweet) - Is It
Safe? (Aspartam, NutraSweet, je li bezopasan?) Ako je nešto napravio
č to ne jedite! Ne dopustite da vas prevare reklame. Zapamtite;
uvijek je č o novcu.
Prehrambena industrija mora vas uvjeriti da kupujete njihove
kemijski proizvedene namirnice te da su one bolje od posve prirodnih
namirnica. To je puka laž! Samo vas pokušavaju nagovoriti da bi mogli
što više đ
Prerada hrane predstavlja još jedan problem. Neke metode prerade
mijenjaju prirodnu hranuu neprirodanotrov. Vratimo se č indu­
striji. Kako biste definirali mlijeko? O njemu se puno č Mljekarsko
udruženje č bi željelo da pijete ć č mlijeka. Zapamtite,
njima nije stalo do vas, nego jedino do profita vlastitih č a u
ovom č č je o svim ljudima u mljekarskoj industriji. Provedeno
je na ć istraživanja o mlijeku. Neki kažu da je korisno, drugi da
je štetno. Postoji li samo jedna vrsta mlijeka? Kakva se vrsta mlijeka
koristila u istraživanjima? Ako bih vam rekao da je »mlijeko({ za vas
korisno, mislite li da se to odnosi na sve vrste mlijeka? Mnogo je defini­
cija i mnogo vrsta mlijeka. Primjerice:
Može biti kravlje ili kozje mlijeko. Je li životinja koja daje mlijeko
dobivala injekcije hormona rasta i antibiotika? Jede li životinja prirodnu
prehranu koja se sastoji od trave ili dobiva hranu napravljenu ljudskom
rukom koja se sastoji od genetski promijenjenog kukuruza, samljevenih
životinjskih leševa i drugih kemijskim putem proizvedenih tvari osmi­
šljenih za ć proizvodnje mlijeka? Luta li krava otvorenimliva­
dama, kako bi i trebalo biti, ili je zarobljena u staji i ne dopuštaju joj da
se pomakne č života? Je li sama životinja genetski promijenjena i
uzgojena s namjerom ć proizvodnje mlijeka i ć zarade
ili je č o životinji koja je uzgojena u skladu s prirodom? Je li bolesna
ili zdrava? Muze li je stroj, zbog č se u mlijeku nalaze i krv i gnoj,
ili se muze na prirodan č te u: mlijeku nema krvi i gnoja? Grije
li se mlijeko na 104 ·C tijekom trideset minuta kako bi se uništili svi
prirodni živi enzimi (pasterizacija) ili se mlijeko odmahnakon mužnje
stavlja u hladno spremište? Stavlja li se mlijeko odmah u staklenubocu
i donosi li vam ga mljekar na vrata č sata nakon što je podojeno ili
se mlijeko đ homogenizacijom i dodavanjem kemijskih tvari
koje nisu navedene na naljepnici?
Ako kažem da je kravlje ili kozje mlijeko zdravo, tada mislim na pri­
rodno, nepreradeno, organsko mlijeko u č se nastanak nije umiješao
ZAŠTO SMO BOLESNI? 99
č Kad se uplete prehrambena industrija i č se poigravati
s proizvodom, sve ode nizbrdo i nov, neprirodan proizvod kojega je
stvorio č postaje otrovan za organizam. Ako je nešto proizveo
č to ne uzimajte. Ne zaboravite, znanost nije bolja od prirode,
osim kad je č ozaradivanju.
Druga č metoda prerade hrane je č Namirnice kao
što su ć ć žitarice, meso, perad i riba izlažu se radioaktivnim
zrakama koje ubijaju sve štetne bakterije, tako da vam se ne može dogodi­
ti da se jako razbolite ili umrete nakon što pojedete namirnicu. To je
postalo potrebno stoga štosustav prerade hrane proizvodi hranu za koju
postoji ć vjerojatnost da je zatrovana smrtonosnim patogenima koji
bi mogli izazvati bolest ili smrt. č mijenja energetsku frekvenciju
hrane i daje joj frekvenciju koja je č č za organizam. To se
pokazalo Kirlijanovom fotografijom. Napravite li Kirlijanovu fotografiju
jabuke, č ć prekrasan obrazac energije koji je okružuje. Ako ja­
buku izložite mikrovalovima i ponovno fotografirate, vidjet ć da se
energetski obrazac oko jabuke radikalno promijenio. Nazubljen je, oštar
i nepravilan. č je energetskom obrascu smrtonosnog otrova arsena.
To č da prerada hrane mijenja hranu iz zdravog, prirodnog goriva
koje podržava život u neprirodan otrov kojega je stvorio č
Č li etikete svega što jedete, tada ć č nazive č
kemijskih tvari. Sve navedene tvari su opasne i sve je napravio č
Otrovne su. Kad biste odjednom uzeli bilo koju od tih kemijskih tvari,
zacijelo biste umrli. Te su tvari zapravo otrovi. Razmislite o 15.000
kemijskih tvari u našoj hrani koje se ne moraju navesti na deklaraciji.
Pokušavam vam razjasniti zašto se razbolijevate. Prisjetite se, razboljeti
se mo-žete ako nešto »uhvatite" ili se u vama razvije bolest: Ako nešto
pokupite, to nije osobit problem, jer je naše tijelo ustrojeno tako da se
bori protiv svih zaraza i bolesti. Sposobno je uništavati viruse i bakte­
rije. Tako postupa kad je zdravo i u uravnoteženom stanju, ali kad je
. ć toksinima i kad vam je imunosni sustav oslabljen zbog
slabe prehrambene vrijednosti namirnica ili zbog neravnoteže energet­
skih frekvencija, tada postajete osjetljivi na viruse i bakterije. Bolesti
se razvijaju zato što toksini, neuravnotežena prehrana ili energetska
neravnoteža dopuštajubolesti da se razvija u genetski slabim č
vašega organizma. Moramo biti svjesni da nam ono što stavljamo u usta
.. zapravo prenosi i izaziva bolest. Važno je shvatiti zašto smo bolesni,
zašto nam nije dobro i zbog č bismo u potpunosti trebali razumjeti
kako se te bolesti mogu č ć je ljudi nasjela. reklamama te
želi č tabletu koja ć ih č Ako u potpunosti razumijete
100
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
i ć zašto ste bolesni, zašto se razbolijevate i zašto se u vama
razvija bolest, tada ć mnogo lakše shvatiti »prirodne lijeko
ve
«. Kao
što sam ć spomenuo, ovo bi vam moglo biti previše naporno. Samo
se prepustite. Dobra je vijest da imam jednostavno i lako rješenje. Kao
što sam spomenuo, možete živjeti normalnim životom i osloboditi se
bolesti. Dobra je vijest da ne morate biti č poklonik zdravog
života da biste se č i da bi vam život bio ispunjen zdravljem i
š ć
č sada o ostalim stvarima koje stavljate u usta, prvenstveno o
ć Tu se pojavljuju dva problema. Prvi je u tome što ć ljudi
ne pije dovoljno vode, a drugi je taj što je voda koju pijete nevjerojatno
č U vodi iz slavine uvijek se nalaze kemijske tvari, prvenstveno
klor i fluor. Razina č i klora i fluora je nevjerojatno visoka.
Klorirana voda kakva č iz svih slavina izaziva š ć krvnih
žila. Kad su krvne žile š ć kolesterol LDL prianja uz njih i izaziva
arteriosklerozu.
ć je ljudi dehidrirala, što uzrokuje č vrste zdravstvenih
problema č ć bolove, č artritis, astmu, alergije i druge
tegobe. Dehidracija č da stanice nemaju dovoljno ć To može
štetno djelovati na vašuenergiju i spavanje, ali najvažnije je to što č
na sposobnost izbacivanja toksina i otpadnih tvari iz stanica i tijela.
U laboratoriju stanice mogu živjeti zauvijek sve dok se neprestano
č i mijenja ć u kojoj prebivaju. Uzmete li stanicu i stavite je
u ć ona č otpadne tvari i otrove. Sve dok č njezin
okoliš i đ se otpadnih tvari i toksina, stanica naizgled ne stari,
a to je uistinu č Zbog toga je č š ć i izbacivanje otrova iz
organizma jako važno. Zbog toga je đ iznimno štetno unošenje
makar i najmanje č otrova u organizam.
Vodi se rasprava o najboljoj vrsti vode. Osnovne vrste vode koju
imate u svojoj okolini su voda iz slavine, č š ć a voda, izvorska
voda i destilirana voda.
Voda iz slavine apsolutno je najgora vrsta vode na svijetu, jer je
đ doslovce sva voda koja č kroz slavinu. U njoj se nalazi
klor, a vrlo č i fluor. Fluor je jedna od najotrovnijih kemijskih tvari
na svijetu. Nastaje proizvodnjom superfosfatnihgnojiva i toliko je otro­
van da ga se ne može bilo gdje odložiti. ć lobistima fluor su
otkupile gradske uprave i ubacile ga u zalihe vode pod izgovorom da
je koristan za zube. To je prava laž i ništa ne može biti dalje od istine.
Fluor je č i opasani ne bi ga trebalo uzimati. Fluor štetno djeluje
na doslovce svaki organ u tijelu, a prvenstveno na š č č
ZAŠTO SMO BOLESNI? 101
Amerike u kojima voda iz slavine sadrži najviše fluora imaju i najvišu
stopu pretilosti, jer fluor usporava rnetabolizarn i izaziva depresiju te
č vrste tjelesnih problema.
Izvorska je voda svakako bolja od vode iz slavine. No, neke agencije
i interesne grupe objavljuju pogrešne č o flaširanoj vodi ć da
nije nimalo bolja od vode iz slavine, jer je broj bakterija u flaširanoj vodi
viši od onoga u vodi iz slavine. Takve č naglašavaju da ć
kloru u vodi iz slavine nema bakterija. Problemje u torne što klor ubija
žive organizme. Klor je otrov, a stavlja se u zalihe vode kako bi uništio
žive organizme. Kad ga pijemo, zapravo pijemo otrov. č je da ga
uzimamo u malim č ali je ipak č o iznimno otrovnoj ke­
mijskoj tvarikoju ć ne bi trebalo konzumirati. Bakterije nisu štetne.
Njima smo izloženi svakoga dana. Tako se č naš imunosni sustav
. i tako·živimo. Tijelo nam je izloženo bakterijama, klicama i virusima te
smo po prirodi imuni na njih. Što smo im izloženiji, to nam je organi­
zam zdraviji.
Kakvu vrstu vode pijem? U svojoj ć imam đ za obrnutu
osmozu
9
. Voda u mojoj ć je filtrirana. đ imam đ za
destilaciju koji, osim što proizvodi vodenu paru, đ đ
energetsko ć iz vode. Na putovanjima pijem flaširanu vodu
koja je filtrirana ili č š ć Pijem i flaširanu izvorsku vodu.
Dopustite mi da nakratko skrenem s teme. Ljudi uvijek govore o
kolesterolu. On donosi posao farmaceutskim tvrtkama. Navode vas
da povjerujete kako morate smanjiti kolesteroL No, uzrok č
bolesti nije kolesteroL Ima ljudi č je razina kolesterola 15,5 mmol/L,
a nemaju arteriosklerozu, nemaju č žile niti č bolest.
Ima i ljudi č je razina kolesterola 2,5 mmol/L, a imaju č
žile i umiru od č udara ili i po nekoliko puta idu na operaciju
ugradnje premosnice. Probleme ne stvara č kolesterola u krvi.
Problem se pojavljuje samo kad se kolesterol nataloži na krvnoj žm
i tako je zatvara i č protok krvi. Kad je protok č
potrebna vam je ugradnja premosnice, tvrde č Postoje i posve
prirodne alternative toj operaciji koje su č i rješavaju uzrok
problema, jer se ne bave samo simptomom. Najvažnije pitanje, pak, nije
razina kolesterola nego što navodi kolesterol da se taloži na krvnim ži­
lama. Kolesterol se taloži na žile samo kad je žila š ć Ako žila nije
š ć kolesterol jednostavno prolazi kroz krv i ne stvara nikakve
probleme. Stoga je pravo pitanje što š ć krvne žile.
9 Obrnuta osmoza je metoda za odstranjivanje č č i minerala iz vode (prim. prev.)
102
103
PRIRODl'H LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
Tri su uzroka koji dovode do š ć krvnih žila. Tek kad su žile
š ć kolesterol se č taložiti na njima i tako nastaju arterioskle­
roza i č bolesti.
1. Klorirana voda. Klor u vodi koju pijete, u kojoj se kupate i kojom se
tuširate ili u kojoj plivate izaziva teško š ć krvnih žila što pak
č da se kolesterol, bez obzira na to koliko ga ima, taloži na žilama
i time č č žila.
2. Hidrirane ć ili ć Kad biste uistinu č
etikete na 90 posto namirnica č biste izraze »hidrirana ć
ili č hidrirana ć To su ć Margarin je,
primjerice, hidrirana ć Takve ć š ć krvne žile
i izazivaju č bolesti i arteriosklerozu.
3. Homogenizirani č proizvodi. Ljudi govore: »Pijem mlijeko
ili jogurt s manjim postotkom ć ć tu ć nisu važne.
Varaju vas, lažu vam, navode vas na pogrešne č Problem nije
u ć Imajte na umu da je proizvod s niskim postotkom ć
djelo ljudskih ruku, a ne prirodan proizvod. Kad se č proizvodi
homogeniziraju, pretvaraju se u smrtonosan proizvod, djelo ljudskih
ruku, koji dovodi do š ć krvnih žila. Homogenizirani č
proizvodi kao što su joguri, mlijeko ili sir su smrtonosni. U č
proizvodima problem nisu ć nego proces homogenizacije.
To su tri glavna uzroka arterioskleroze.
Vratimo se sada vodi. Kolesterol i arteriosklerozu sam spomenuo zbog
toga što se u vodi iz slavine nalazi klor. Jedan od razloga zbog kojih su
č bolesti danas tako brojne i taj što ljudi piju vodu iz slavine,
kupaju se i tUŠiraju takvom vodom ili plivaju u bazenima klorirane
vode. Kao što sam ć napomenuo, klor je jedan od glavnih uzroka
š ć krvnih žila koji vodi do č krvnih žila, arterio­
skleroze i č bolesti. No, nije č samo o vodi. Klor se koristi i u
preradi mnogih vrsta ć i ć đ se stavlja u vodu kojom
se zalijeva ć i ć Klor je glavni problem. To vam govorim da
biste se uvjerili koliko je to velik problem. Stoga razmislite o
naše su zalihe vode prepune toksina. Ti toksini u naš organizam ulaze
na č č
• Pijemo kloriranu vodu
• Jedemo i pijemo namirnice u kojima ima takve vode
• Jedemo namirnice koje su zalijevane takvom vodom
SMO BOLESNI?
• Jedemo meso, perad, ribu ili č proizvode koji č od
životinja koje su pile takvu vodu
,; Kupamo se, tuširamo i plivamo u kloriranoj vodi
ć da je koža ć organ tijela više otrova upijemo tijekom jednog
tuširanja nego ako ispijemo pet č š vode. Dok se tuširamo ne samo što
naša koža upija vodu ć otrovima, nego se i mnoštvo hlaplji­
vih i otrovnih toksina uz ć pare pretvara u plin. Dok se tuširate
vi udišete te otrovne pare. Tuš je zapravo plinska komora ispunjena
otrovnim kemijskim plinovima. Saune, ć kupke i bazeni mjesta su
na kojima upijate najviše razine toksina. Paradoks je u tome što upravo
ta mjesta smatramo najzdravijima.
Zatrovane zalihe vode još su jedan č č kad je č o
unošenju otrova u organizam. ć se da su klor i fluor dva ć
otrova u našoj vodi te da je upravo zbog njih voda tako nezdrava. No,
vlada i mediji kvalitetu vode procjenjuju na temelju razine klora i fluora
u njoj! Vlada tvrdi da je voda zdravija što je viša razina klora i fluora
, u njoj! č tvrdi da je voda iz slavine zdravija od izvorske zato što u
njoj ima klora i fluora, a u izvorskoj ih vodi nema. To je još jedan č
na koji vam lažu, varaju i uvjeravaju vas da su kemijske tvari bolje od
č u prirodnom stanju.
Osvrnut ć se sada na druge stvari koje unosite u tijelo kroz usta,
a to su kava, č sokovi i alkohol. Zapamtili ste pravilo, zar ne: ako je
neki proizvod djelo ljudskih ruku, ne unosite ga u svoj organizam.
Što je s kavom? č od č bistre vode, ali to nije voda iz sla­
vine. Uzmimo zrno organski uzgojene kave i jednostavno ga sameljimo.
Ako je organskog podrijetla, u njemu nema kemijskih tvari, herbicida,
pesticida i kemijskih sastojaka koji se koriste u preradi. Č se razumnim
ako je koristite umjereno. Izgleda da je sve u redu. Isto vrijedi i za č
ako su pravi organski č Govorim o č ć a ne o č
ć za koje ljubitelji č kažu da daju tek ukusnu vodu.
Što je s gaziranom vodom? Jako je rijetko pijem. Nizašto na svijetu
ne bih popio dijetno ć jer su kemijska sladila prema mojem mišljenju
đ č tvarima koje možete unijeti u organizam. Povremeno
popijem Coca Colu iz boce, ali ne i iz limenke. No, kod doslovce svih
gaziranih napitaka problem je u tome što ometaju apsorpciju kalcija.
Kalcij je jedan od najvažnijih elemenata prehrane.
Što je s alkoholom? Kad biste me posjetili kod ć vidjeli biste da
imam č niz likera, alkoholnih ć vina i piva koji su prvenstveno
104
105
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI .. NE ŽELE DA VI ZNATE
namijenjeni gostima. Koji je idealan scenarij? Popijte vodu i ništa drugo.
č može biti jako ljekovit, kao i vino. Pokušajte piti uglavnom č vodu,
malo č malo vina, a ostala alkoholna i druga ć rijetko ili nikada.
A što je sa sokovima? Nikada ne bih kupiO sok u boci, limenci ili
tetrapaku. Ako su djelo ljudskih ruku, ne pijte ih. Zašto? Da ste ikada
vidjeli kako se proizvode ti sokovi, ne biste me to pitali. Ljudi misle da
je svaki sok dobar. To jednostavnonije č Kod ć imamsokovnik.
đ imam nekoliko ć u dvorištu. Kad poželim sok, đ
na dvorište, uberem nekoliko č ili grejpa, ogulim ih i napravim
sok. Tako dobijem ukusan, organski i č sok.
Na koji se č on razlikuje od soka koji kupujete u ć Ima
nekoliko važnih razlika.
Ne zaboravite, uvijek je č o novcu. Ljudi koji prodaju te proizvode
pokušavaju prodati što više proizvoda po što višoj cijeni. Kako u tome
uspijevaju? UZ!llimo za primjer sok od č Sok se radi od najlošijih
č na svijetu koje se nisu mogle prodati. Imajte na umu da su te
č proizvedene na »konvencionalan« č uz ć kemijskih
gnojiva, pesticida, herbicida i genetskog inženjeringa. Zar je to konvenci­
onalan uzgoj? Dakako da nije! To je nastrano, bizarno i pogrešno!
đ č uzimaju ć koje nisu uspjeli prodati i od njega rade
sok. Problemje u tome što se u preradi soka u tvornicama lako pojavljuju
bakterije i plijesan koje bi mogle zagaditi proizvod. Stoga se sok po zakonu
mora pasterizirati, što č da ga se tijekom pola sata zagrijava na 104 ·e
stupnjeva kako bi se uništile sve bakterije i kako se vi ne biste razboljeli
kad ga popijete. Pasterizacija uništava sve žive prirodne enzime i uništava
prirodnu energiju koju posjeduje prirodno ć Sok se tada filtrira, a u
mnogim mu se č dodaje š ć koji nije naveden na etiketi, kako
bi bio đ Ako se u sok ne dodaje š ć on ipak postaje mnogo đ jer
se š ć dodaje tijekom procesa filtriranja i pasterizacije. Tako dobivate
proizvod koji je mnogo đ nego prirodni. Najbolji je primjer filtrirani sok
od jabuke. Posve bistar sok od jabuke mnogo je đ od prirodnog soka
koji radim kod ć uz ć sokovnika. U njemu nema živih enzima
i doslovce je ć š ć To je jednostavno proizvod ljudskih ruku
koji se prodaje pod etiketom prirodnog, zdravog prOizvoda. Nije zdrav,
č ga je napravio i đ je kemijskim tvarima i toksinima. Sok
je dobar, ali samo ako ga sami napravite kod ć od organskog ć i
ć te ga odmah popijete. Ako istisnuti sok đ u doticaj sa zrakom
č proces oksidacije i sok gubi prehrambenu vrijednost. Stoga ako
kod ć imate sokovnik nabavite organsko uzgojeno ć i ć
napravite sok i popijte ga.
ZA$TO SMO BOLESNI?
No, zašto biste ć pili sokove? To nije prirodno. Prije stotinu godi­
na nismo imali sokovnike. Jako dobro pitanje. Odgovor glasi: č i ako
uspijete nabaviti organski uzgojeno ć i ć ono ne posjeduje istu
energiju iIi prehrambenu vrijednost koju je posjedovalo prije stotinu
godina jer je tlo s godinama izgubilo svoju prehrambenu vrijednost i
energiju. Č i organski uzgojeno vOCe i ć irna manjuprehrambenu
vrijednost nego što ju je imalo prije stotinu godina. Zato je sok dobra
alternativa. Prehrambena vrijednost i životna energetska sila nalazi se
u soku. Vlakna iz ć i ć još su vam potrebna za druge tjelesne
funkcije kao što je pražnjenje crijeva pa trebate jesti cijelo ć i ć
No, prehrambenu vrijednost možete dobiti putem soka. To je mnogo
bolje nego da uzimate vitamine i minerale u obliku tableta.
Ukratko č ako je nešto djelo ljudskih ruku, ne unosite to u
svoj organizam.
Na koji č otrovi ulaze u organizam preko kože
Koža je ć organ tijela. Sve što stavite na kožu apsorbira se i ulazi
u tijelo. Č i znanost priznaje da je to istina. Lijekovi koji se nanose na
kožu za nekoliko trenutaka završavaju u krvotoku. Sve što stavite na
kožu ulazi vam u krvotok. Naši prijatelji iz FDAsu č da su mnoge
kemijske tvari prikladne samoza vanjsku uporabu. Otrovne su i ne smiju
se progutati, jer bi mogle izazvati smrt. No, ne zaboravite, sve što stavite
na kožu završi u organizmu. Razumijete li o č je tu č Na kožu
stavljamo č stvari, kao što su losioni, sredstva za vlaženje, kreme
za č kozmetiku, sapun, šampon i č Doslovce svaka od tih
stvari sadrži sastojke za koje č i FDA tvrdi da su otrovni i toliko smr­
tonosni da ihse ne smije progutati. No, smijete ih nanijeti na kožu. FDA
je svjesna da ti otrovi preko kože ulaze II tijelo, ali zbog golemog pritiska
koji vrše lobisti i č đ č je dopušteno stavljati te opasne
sastojke u svoje proizvode. Jedno je švicarsko istraživanje č da
pet č sastojaka krema za č izaziva rak. Što se č š ć
koristite takvim kremama to je ć vjerojatnost da ć oboljeti od raka
kože. Rak kože ne uzrokuje Sunce, nego kreme za č Dezodoransi
i sredstva protiv znojenja sadrže otrovne kemijske tvari za koje mnogi
vjeruju da su glavni uzrok raka dojke kod žena.
Ako nešto ne smijete pojesti, ne smijete to ni naniJeti na kožu!
Mnoštvo toksina ulazi nam u organizam kroz nos
Prvenstveno je č o otrovima iz zraka. đ zraka ovisi o tome
gdje živite i radite. ć velikih gradova tvrdi da je zrak ispunjen
otrovnim kemijskim tvarima. Dišemo neprestano, stoga neprestano
106
PRIRODNI LlJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
udišemo otrove. đ u zraku je mnogo toksina kojih ć ljudi
nije svjesna. ž č zraka jedni su od najgorih. Ponovno je č
o reklamama koje navode na pogrešan č Kako ć za ime
svijeta, mogu tvrditi da ti proizvodi »osvježavaju« zrak? Ti proizvodi
sadrže smrtonosne, otrovne kemijske tvari. Biste li i pomislili da otvorite
limenku i ispijete ž č zraka? Č etiketu, na njoj č i piše
koliko su sastojci otrovni! Ti proizvodi uklanjaju mirise tako da popr­
skate prostor smrtonosnim otrovom. Taj otrov uništava sve receptore
u nosu tako da više ne možete osjetiti smrad. Oni ne otklanjaju mirise,
nego otklanjaju vašu sposobnost ć mirisa!
Drugi su otrovi plijesan, prašina, pelud i para koju ispuštaju tepisi,
ljepilo, boja, madraci, sapuni koji se koriste za č š ć č i
ć te klima đ Razmislite o pojmu »klima đ Kako bi
izbacivanje kemijskih tvari mogli nazvati stvaranjem »klime«? Klima
đ đ zrak, ali ispuštaju i tvari koje đ Najvažniji
hranjivi sastojak je kisik. Ć tjednima može živjeti bez hrane,
nekoliko dana bez vode, ali samo nekoliko minuta bez kisika. Svaki
miris koji osjetite č da vam nešto ulazi u organizam. Ć i ako
živite na seoskom imanju, miris gnoja č da č gnoja ulaze u
vaš organizam.
U današnjemu je svijetu č da redovito· udišemo otrove.
Doslovce ihje ć otkloniti. đ potpuno je ć drama­
č smanjiti č toksina koje udišemo. đ je zanimljivo
napomenuti da ono što udišemo ima posve neposredan i jak č
na tek, probavu, raspoloženje, depresiju, tjeskobu, razdražljivost i spa­
vanje. Smanjivanje č otrova koje udišemo može imati dubok i
č Č na vaše zdravlje.
č
Kroz č otrovi ulaze u organizamkaoi kroz kožu. č su, poput kože, ula­
zna toeKa kroz koju č energija ulazi u organizam. Sunce nije toksin,
kao što suvas uvjerili. Nedostatak č svjetlosti uzrokuje š ć u
tijelu koje vode do stvaranja neravnoteže i bolesti. Glavni oblik toksina koji
ulaze kroz č su slike koje bude negativne ć Danas na televiziji, u
filmovima, u novinama i č video igricama i knjigama đ
više nasilnih prizora nego ikada ranije. Ponovljeno izlaganje negativnim,
ružnimi ć slikama u tijelu izaziva kiselu reakciju. Danas su
ljudi izloženi ć puta ć č negativnih slika nego što je to bio
č prije samo dvadesetak godina, a više od ć puta ć č
negativnih slika nego prije 75 godina.
ZAŠTO SMO BOLESNI? 107
Uši
Toksini u organizam ulaze i kroz uši sa svim onim što stavljate u uši,
kao i sa zvukovima. Zvukovi su vibracije i frekvencije. Neke vibracije i
frekvencije podržavaju život, a neke mogu izazvati propadanje i smrt.
Poznato je da neke vrste glazbe č biljke da brže rastu, da budu
zdravije i snažnije. Pokazalo se da od druge vrste glazbe biljke venu i
ugibaju. Pomislite samo na sve one zvukove_kojima ste izloženi, a koji
bi mogli imati negativan utjecaj na vašu fiziologiju:
• Prigušeno zujanje klima đ
• Zvuk č č
• Budilica
• Neke vrste »glazbe«
• Zvuk perilice za rublje i đ te stroja za sušenje
• Zvuk automobilskog motora
• Zvuk automobilske trube
Ako na trenutak zastanemo i uistinu oslušnemo sve zvukove koji nas
okružuju, otkrit ć da je uglavnom č o neprirodnimfrekvencijama
koje su djelo ljudskih ruku. Te frekvencije u naš organizam ulaze kroz
uši i č na svaku stanicu tijela. Ako frekvencija zvuka nije u skladu
s prirodom, može izazvati neravnotežu u tijelu. Najjednostavniji dokaz
te teorije jest č da neke vrste glazbe, neki zvuci i neke frekvencije
mogu izazvati brži rast ili ć biljke. Pomislite na opernog č
č visok glas razbija kristalnu č š Toliko susnažne vibracije, zvukovi
i frekvencije. Zvukovi na tijelo mogu djelovati na tako snažan č da
se č vojska koristi zvukom kao oružjem koje izaziva ozbiljne
fiziološke i psihološke ć
Elektromagnetsko polje oko tijela
Dosad sampokušavao objasniti da vi sami pretovarujete vlastito tijelo
otrovima. Ti otrovi u tijelo ulaze kroz usta, nos, č uši i kožu. Mogao
bih vam č nizati primjere svih otrova koji se nalaze u hrani,
vodi i svemu onome što nanosite na kožu. Samo sam ukratko naveo
na koji č otrovi ulaze kroz č i uši. Ne pokušavam vam navesti
svaki oblik i svaki č na koji otrovi ulaze u tijelo. Pokušavam vas
navesti da naposljetku razmotrite č da sami ć vlastiti
organizamotrovima te da oni ulaze kroz č kanale. To je osobito
važno. ć ljudi s kojima sam razgovarao ne razumije ili ne ć
koliku č otrova unose u organizam. Dokrazgovaramo o zdrav­
lju, prehrani, bolestima i ć ć ljudi razmišlja samo o
108
PRIRODNI I..IJEKOVI ZA KOJE ·ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
lijekovima i operacijama. Oni »svjesniji« razmišljaju i o hrani. đ
kad je č o hrani, razmišljajusamo okalorijama, masnocama, ugljiko­
hidratima ili č ma. Nitko zapravo ne govori o preradi hrane
i o kemijskim sredstvima koja se u namirnicama nalaze. Š č ljudi
razmišlja o svim kemijskim tvarima i otrovima koji u organizamulaze
kroz kožu. š č ljudi razmišlja o fiziološkim posljedicama onoga što u
organizam ulazi kroz č u obliku negativnih slika s televizije. Gotovo
nitko ne razmišlja o negativnim fiziološkim posljedicama koje vibracije
zvukova imaju na organizamu koji ulaze kroz uši. Malo ljudi uzima u
obzir toksine u zraku kojega udišemo i koji ulaze kroz nos. Zašto smo
bolesni? Odgovor ponajprije ć goleme č toksina koji
ulaze u naše tijelo. Ti su toksini jedan od glavnih razloga zbog kojih su
bolesti danas toliko rasprostranjene. Ako se ne pobrinete za otklanjanje
tih toksina i dalje ć se razbolijevati i ć biti u stanju trajno se
č od bilo koje bolesti ili ć od kojih patite.
Sada se želim pozabaviti osobito važnim elementom zdravlja. To je
č o kojemu nitko ne govori kad se č o č i č
bolesti. đ kad vamkasnije navedem apsolutno prirodni »lijek«
za doslovce sve bolesti, uvidjet ć da je to jedna od temeljnih ideja
koju morate shvatiti želite li se osloboditi svojih bolesti. Kao što sam
ć spomenuo, mnoge stvari koje vam spominjem, kao i slika koju vam
pokušavam prikazati, mogu vam se č previše tegobnima i nepre­
mostivim zato, što bi vam se moglo č da ne možete razriješiti sve
š ć Molim vas, ne dopustite da vas to zbuni. pokušavam vam
naslikati sliku kako biste u širemsmislu razumjeli i postali svjesni svih
toksina koji ulaze u vaš organizami svih č razloga zbog kojih se
u tijelu stvaraju bolesti. Kao što sam ć spomenuo, kad jednombarem
okvirno shvatite tu ideju, bolje ć razumjeti kako lijekovi djeluju.
Dopustite mi stoga da ovdje ukratko spomenem osobito važno
č uzroka bolesti i ć o kojemu nitko ne govori. To
č ć elektromagnetska polja koja okružuju tijelo. Ponekad
se naziva vibracijskim ili energetskim poljima.
Medicinska znanost ne ć ideju da elektromagnetsko polje
okružuje tijelo. đ mi se koristimo elektromagnetskomenergijom,
a znanost priznaje da elektromagnetska energija postoji. Medicinska
znanost tvrdi da ne postoje »znanstveni dokazi,< koji bi đ da
elektromagnetska energija ima ikakav č na zdravlje ili bolest u tijelu.
Prisjetite se kako je znanost tijekom povijesti iznosila neke tvrdnje koje
tada nisu bile dokazane, ali se kasnije pokazalo da su istinite. Znanost
je ustvrdila da nema »znanstvenih dokaza« da je Zemlja okrugla ili da
ZAŠTO SMO BOLESNI? 109
se ć oko Sunca, da prehrana ima ikakav č na zdravlje ili da
cigarete izazivaju ovisnost. Znanost je tvrdila da u takve stvari vjeruju
samo krivovjerci. Isto sada vrijedi u pogledu elektromagnetske energije.
Sve na ovoj planeti sastavljeno je od istih stvari: od atoma. Svi atomi
trepere ili vibriraju na đ frekvencijama. Svi suatomi sastavljeni
od elektrona, protona i neutrona. Znanost priznaje da »energija« drži
elektron u putanji oko jezgre. Znanost đ priznaje da su elektroni,
neutroni i protoni sastavljeni od energije. Priznaje da se ta energija ne
može č ljudskim okom niti ć znanstvenom opremom.
Znanost đ priznaje da ne može u potpunosti shvatiti subatom­
ske č ili »energiju« te da o njima može samo teoretizirati. No, mi
posvuda oko sebe č posljedice te »energije«. Znanost ne može
vidjeti djelovanje magneta niti ga objasniti. đ lako je uvidjeti
posljedice magnetskog polja. Znanost ne može objasniti kako satelit
može odaslati elektromagnetsku energiju koja može ć kroz č
i kako je može primiti radijski š č i kao č je pretvoriti u
glazbu. Razmislite o tome. Ako satelit iz svemira može odašiljati elek­
ttomagnetsku energiju 24 sata dnevno tijekom sedam dana u tjednu,
a ta je energija nevidljiva, ne može se otkriti, ali ipak može ć kroz
gotovo svaku vrstu materijala i sadrži toliko informacija da je »prima­
telj« pretvara u orkestrainu glazbu ili slike na televizijskom ekranu,
nije li ć da ta energija đ dolazi do nas i prolazi kroz naše
tijelo? Je li ć da ta neprirodna energija ima negativan č na
naš organizam i zdravlje? O tome bi vrijedilo razmisliti. Svjesnost o
elektromagnetskoj energiji relativno je nova. Prisutna je tek otprilike
posljednjih 75 godina. Evo nekoliko primjera izvora neprirodne elektro­
magnetske energije koja svakoga dana bombardira naš organizam:
• Sateliti. Svakoga dana, 24 sata dnevno, na ć satelita prema
Zemlji usmjerava neprirodnu elektromagnetsku energiju.
• Radari. Radarske postaje za nacionalnu obranu i prikupljanje
podataka o vremenu odašilju štetnu elektromagnetsku energiju svakoga
dana 24 sata dnevno. Zanimljivo je napomenuti da mnoštvo ljudi vje­
ruje kako se ć postotak ljudi ć loše, umorno i depresivno kad
takve radarske postaje rade maksimalnom snagom tijekom kriznih
razdoblja. đ postoji naznaka da oni koji žive u blizini tih ć
radarskih kula imaju ć šansu da se razbole od raka, depresije i
č umora.
• š č za mobitele. Ti š č neprestano odašilju ć
energetske valove.
110
PR1RODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
• Mobilni telefoni. Kad vam je mobitel č on stvara ć
neprirodnu elektromagnetsku energiju, a ujedno č sveukupnu
energiju š č Mobitel č na vas ć s udaljenosti od metra.
• č vodovi visokognapona. Te žice proizvode velike č
negativne energije koja č na sva živa ć u široj okolici.
• č žice. Žice okružuju naše domove, urede, automobile,
svaki elektronsku napravu koju. imamo, a uz to su zakopane ispod
č i ulica.
• č televizori i radijski aparati. Kad su ti aparati č
oni odaŠilju veliku č negativne elektromagnetske energije.
• Fluorescentna svjetla. ć je poznato da fluorescentna svjetla
predstavljaju neprirodan izvor svjetlosti te mogu izazvati glavobolje,
umor i slabljenje imunosnog sustava. đ odašilju velike č
negativne elektromagnetske energije.
• Mikrovalne ć Mikrovalovi koji se stvaraju u tim ć
mijenjaju elektromagnetski sastav namirnica i pretvaraju namirnicu u
neprirodan, negativan proizvod u kojemu više nema životne energije. Iz
tih aparata može izlaziti energija koja štetno djeluje na sve u blizini.
• Drugi ljudi. Svaki č odašilje elektromagnetsku energijU.
Ć misli su đ oblik elektromagnetske energije. Ljudsko
tijelo, posebice mozak, zapravo je veoma ć prijenosnik i primatelj
elektromagnetske energije. Zbog toga se u društvu nekih ljudi ć
ugodno, a u društvu drugih neugodno. Jeste li ikada zamijetili da mo­
žete »osjetiti« č prisutnost kad đ u prostoriju? Postoje metode
koje pokazuju elektromagnetsko polje koje okružuje ljude i stvari, iako
ih znanost nije prihvatila. Te metode pokazuju pozitivne i negativne
č elektromagnetske energije.
Postoji još jedna stvar koja se odnosi na elektromagnetsku energiju,
a to su ioni. Mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivno nabijeni ioni
štetno djeluju na organizam. Negativno nabijeni ioni djeluju pozitivno i
korisno. ć kao što su potoci, vodopadi ili valovi oceana odašiljU
velike č negativnih, korisnih iona. Vjetar koji puše kroz krošnje
đ odašilje te č negativne ione. Zbog toga se ć ljudi
mnogo bolje ć na otvorenom. Za razliku od toga, vjetar koji puše
đ gradskih zgrada ili č sušilica za kosu odašiljU štetne,
pozitivne ione. Ako č dana sjedite u javnoj praonici rublja zacijelo
ć se ć jako loše i umorno. Štetni pozitivni ioni đ oslab­
ljuju imunosni sustav. Taj elektromagnetski kaos ne možemo ć
ZAŠTO SMO BOLESNI? 111
đ možemo ga smanjiti. Postoje neke jednostavne stvari koje
možete napraviti da biste se suprotstavili negativnoj energiji kojoj ste
neprestano izloženi.
Najvažnije je zapamtiti da u današnje vrijeme u organizam unosimo
više toksina nego ikada ranije u povijesti, a ta se č ć
ć da ć se taj trend nastaviti, ljudi ć se sve č Š Ć razbolijevati,
javljat ć se sve ć broj bolesti, a one ć biti sve teže i dugotrajnije.
Što izlazi iz tijela
Kad normalno funkcionira, naše tijelo stvara otrove. To je u redu sve
dok ih je sposobno eliminirati. Ć i kad u organizam ne biste unosili
otrove, tijelo bi vam svejedno i dalje stvaralo otpadne tvari i otrove. Svi
otrovi koje tijelo stvara ili koje unosite u organizam moraju se eliminirati
da biste biii zdravi. Kad se toksini č nagomilavati u tijelu, imuno­
sni sustav slabi, a reakcija tijela je kisela. Nagomilani toksini koji nisu
isprani ili eliminirani stvaraju okoliš u kojima se lako razvijaju bolesti
i oboljenja. Otrove u osnovi eliminiramo na ć č
• Kroz nos, usta, ć sustav, debelo crijevo, kožu
Nos i usta eliminiraju toksine prvenstveno uz ć ć ć
sustav toksine eliminira prvenstveno kroz bubrege i jetru. Debelo
crijevo otrove eliminira prvenstveno kroz jetru, želudac i tanko cri­
jevo. Koža ih eliminira prvenstveno putem znojenja. U organizmu
ć ljudi današnjice nagomilane su prekomjerne č toksina i
otpadnih tvari. Glavni su razlozi za to: 1) ljudi u organizam redovito
unose goleme č toksina; 2) kanali za eliminaciju su č
protok je usporen.
Ako otrove u tijelo unosite brže te ako ih i tijelo stvara brže nego
ill uspijevate eliminirati, tada dolazi do nagomilavanja i stvaranja
. ptrova i toksina u tijelu. Primjerice, jesu li vam sinusi i dišni putovi č
ili su prepuni sluzi? Dišete li potpuno i duboko iz ošita i dopuštate li
ć da u potpunosti obavljaju svoj posao? Dišete li redovno i na
č i na č č Znojite li se redovito? Pijete li mnogo
. vode koja ć č rad svim kanalima eliminacije otrova?
.Imate li tri stolice dnevno? Nekoliko č stvari koje usporavaju
·proces eliminacije su:
• Antibiotici. Ako ste ikada uzeli antibiotike, time ste uvelike usporili
'isposobnost eliminacije putem debelog crijeva. Antibiotici uništavaju sve
112
113
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI .. NE ŽELE DA VI ZNATE
dobre bakterije u crijevima i debelomcrijevu. To ć abnormalan
rast štetnih gljivica, uglavnom kandide, što ć probavni sustav.
Širenje gljivice kandide usporava probavu, ć č plinova,
izaziva podrigivanje i č a i sama po sebi stvara abnormalne
č toksina.
• Losioni i kreme. ć ljudi losione i kreme nanosi na č
površinu kože, ć pore i ć ć prirodan proces
eliminacije putem kože. Tu spadaju kreme za č kozmetika,
dezodoransi i sredstva protiv znojenja.
• Nedostatak kretanja. Jeste li zamijetili da psi uvijek obavljaju
nuždu kad ihpovedete u šetnju? Kad se vaše tijelo ć onako kako je to
priroda zamislila, proces eliminacije se ubrzava. ć da ć ljudi
č dana sjedi, ciklusi eliminacije su im usporeni. Svakoga biste
dana triput trebali imati stolicu. Kad nešto pojedete, hrana prolazi kroz
proces probave i završava u debelom crijevu, spremna za eliminaciju.
Hrana u debelom crijevu č trunuti i postaje č Što se duže
zadržava ondje, to postaje otrovnijom. Ako u debelom crijevu ostane
dovoljno dugo, otrovi č prelaziti u krvotok. To može dovesti do
ozbiljnog zdravstvenog ć koji završava ć Namjeravate
li se osloboditi bolesti, eliminacijski sustav vašega organizma mora
funkcionirati na optimalnoj razini.
Vježbanje
Jednostavno č postoji sedam vrsti vježbi:
l. Spori č pokreti. Uglavnom se odnosi na hodanje. Tijelo
je stvoreno za dugotrajne šetnje. Vrijeme koje Amerikanci provode u
šetnji razlikuje se po geografskim č č hodaju više
od onih koji žive u Dallasu. U Europi ili nekim drugim zemljama ljudi
dnevno u prosjeku hodaju trinaest do šesnaest kilometara. U Americi
dnevno hodaju u prosjeku 200 metara. To je nevjerojatno. Hodanje je
vjerojatno najvažniji oblik vježbanja kojimse možete baviti i najzdraviji
kad se usporedi s vožnjom, koja ć stres. Razmislimo na trenutak
o tome. Dok vozite automobil, razina stresa č raste, što č
da je pH reakcija vašega tijela kisela. Kad odete u šetnju, ne samo što
imate koristi od vježbanja u obliku sporog č kretanja, nego
limfni sustav uz to izbacuje toksine iz tijela, tijelo se krasno ć
energija č meridijanima, a vi nogama dodirujete tlo č zemljinoj
magnetsko; energiji ć da č vašim tijelom i energijom vam
ispunjava stanice. Pogled vamluta u daljinu i prelazi velike udaljenosti,
što dovodi do ć elektromagnetske energije u vašemu tijelu
ZAŠTO SMO BOLESNI?
te pH reakcija organizma postaje lužnata pa ste otporniji na bolesti.
Šetnja đ uvelike č na stanje vašega uma i ć ć
Ako ne hodate, kanali za eliminaciju u vašem organizmu usporavaju
se i postaju lijeni.
2. Rastezanje. Tijelo se sastoji od š ć tetiva i ligamenata Kad
biste živjeli u prirodnom okolišu i kretali se prirodom onako kako je
to i zamišljeno, prirodne aktivnosti kojima biste se bavili tijekom dana
navodile bi vas da č rastežete 1igamente, š ć i te.tive. Amerikanci
su najnesavitljiviji ljudi na svijetu. Nedostatak savitljivosti ć
gomilanje negativne energije i toksina u č dijelovima tijela, što
dovodi do nastanka prevelike č toksina.
3. Vježbe s otporom. One ć svaki oblikkretanja u kojemu
se š ć ć s otporom te se mora naprezati. č oblik
vježbi otpora je podizanje utega ili korištenje strojeva. To je neprirodan
oblik vježbanja. Č su, primjerice, osamputa snažnije od č
a ipak ne dižu utege. Podizanje utega može ć č i snagu
š ć te vam preoblikovati tijelo. No, takve vježbe ć djeluju
samo na Vidljive š ć a ne ć ć š ć koji ne posjeduju
estetsku vrijednost. đ ne ć ligamente i tetive. To može
dovesti do neravnoteže, jer su neki š ć snažni i neprirodno krupni,
a drugi š ć ligamenti i tetiVe slabi i neproporcionalno sitni. Dizanje
utega ne ć saVitljivost, nego je zapravo smanjuje i time ometa
protok energije tijelom. Bez obzira na to, bilo koji oblik vježbi bolji je
od potpunog nekretanja.
4. Položaji. Postoje oblici vježbi u kOjima zauzimate položaje u
kojima ostajete neko vrijeme. Najpoznatija je joga. Imajte na umu da
postoje mnogi oblici joge. Ne temelje se svi na položajima. Neke metode
joge usmjerene su na kretanje. Prednosti nekih položaja su u tome što
oni, kako se č pripomažu otvaranju prirodnih energetskih kanala
u tijelu te stimuliraju unutarnje organe.
5. č vježbe. č č »sa zrakom«. Svaki oblik
vježbanja tijekom kojega duboko dišete, ali ipak možete normalno
razgovarati naziva se č vježbom. č vježbe č
protok krvi kroz tijelo, unose dodatni kisik u organizam i ubrzavaju _
eliminaCiju toksina.
6. č vježbe. č č "bez zraka«. Svaki oblik
vježbanja tijekom kojega dišete tako duboko da jedva možete govoriti
naziva se č ć ć prednost je u tome što
iznimno č na rad č organizam. Zbog nedostatka kisika svaku
stanicu svojega tijela dovodite u životnu opasnost. To je osobito korisno
114
115
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
u »reprogramiranju tijela«, kad tijelu ć da ć eliminaciju
otrova i zaustavi svaku nenormalnu č aktivnost.
7. č vježbe. U današnje vrijeme postoji samo jedan oblik
vježbanja koji uistinu i na pozitivan č č na svaku stanicu u
tijelu istodobno. Pokazalo se da skakanje po malom trampolinu č
i č svaku stanicu tijela. Taj jedinstven oblik vježbanja č
ć kretanje limfnog sustava, stimulira eliminaciju toksina iz
svake stanice te ć snagu i vitalnost svake tjelesne stanice.
ć prednosti vježbanja
• ć č kisika u stanicama. Kisik je prijeko potreban.
ć ljudi u tijelu nema dovoljno kisika. Virusi i rak, primjerice, ne
mogu postojati u okolini bogatoj kisikom. Tijelo bogato kisikom je
lužnato.
• Pokretanje limine ć Limfni je sustav važan element
eliminacijskog procesa. ć je Amerikanaca limfni sustav opasno
č i usporen. Kretanje č i kretanje limfne ć kroz
organizam, što pripomaže eliminaciji toksina.
• Stimulacija stanica. Svaka stanica u tijela stvara otrovni otpad.
Svakoj je stanici u tijelu potreban poticaj kako bi izbacila otr:ovni
otpad. Svakoj je stanici u tijelu potreban poticaj da bi ostala zdrava i
napredovala na prirodan č Ako stanica ne otkloni č otpad
koji se u njoj stvara i ako ne dobiva poticaj, može se č neprirodno
ponašati. Stanice mogu propasti i odumrijeti ili č abnormalno rasti
bez ikakve kontrole ć do stvaranja tumora, raka ili propadanjae
vitalnih tjelesnih organa.
• Otvaranje energetskih kanala. Energija č kroz naše tijelo. Kao
što krv č venama, tako i elektromagnetska energija č kanalima
u tijelu. Ako se ti kanali suze ili zatvore, energija ne može ć kako
bi trebala Ta energija stanicama daje život i vitalnost, a ako nje nema
stanice ne dobivaju ono što im je potrebno. Tako dolazi do ć
slabljenja imunosnogsustava i kisele reakCije tijela, zbog č smo skloni
bolestima. Vježbanje pomaže kanalima da ostanu otvoreni.
• đ napetosti i stresa. Stres je tihi ubOjica. Možemo
ga definirati na više č Najjednostavnije č stres zadržava
negativnu energiju. Kad se negativna energija zadržava u organizmu,
može se gomilati u č dijelovima tijela, a to dovodi do napetosti
š ć te reakcija tijela postaje kisela. Vježbanje otklanja stres i napetost
i ć tijelu da ih se oslobodi.
ZAŠTO SMO BOLESNI?
Spomenuo sam da su toksini u tijelu glavni uzrok bolesti. Spomenuo
sam da je nedostatak kvalitetne prehrane glavni uzrok bolesti. Naveo
sam da i elektromagnetski kaos ima negativan č na organizam
te da može uzrokovati bolest. đ je važno znati da je i »stres«
jedan od glavnih č koji mogu uzrokovati bolesti. Kad smo
zbog č napeti tijelo više nije lužnato. U tom č može ć
do pojave bolesti. Stres oslabljuje imunosni sustav te postajemo slabiji
i skloniji zarazama, klicama, bakterijama i virusima, jer se nemožemo
na prirodan č braniti protiv tih č Stoga se postavlja pitanje
koji su č stresa i kako ihmožemo otkloniti. Tim ć se pitanjem
pozabaviti u jednom od kasnijih poglavlja i dat ć vam jednostavna
rješenja.
Odmor
Ako se ne odmaramo dovoljno, stanice se ne mogu oporaviti i pomla­
diti. Umorne stanice ne mogu č izbacivati otrove. Osim toga,
najsnažnije iscjeljivanje odvija se tijekom odmaranja. ć se ljudi
ne odmara dovoljno, a san im nije dubok i potpun. Tri su elementa
pravoga odmora:
1. Vrijeme u koje se odmarate. Najbolje vrijeme za oporavakje nakon
zalaska Sunca. Idealno bi bilo da se odmaramo i spavamo kad Sunce
zapadne, a da ustanemo kad svane. To je prirodni ciklus. đ
č života ć ljudi to ne dopušta. Stoga se odmaraju i spavaju u
pogrešno vrijeme. Ciklus č sa zalaskom Sunca u petak, a završava
u subotu đ sa zalaskom Sunca. To je razdoblje apsolutno najbolje
za oporavak i đ tijela.
2. č sna. Iako je svaka osoba č č se da svi bolje
funkcioniramo nakon osmosatnog sna. Ljudi najlošije funkcioniraju kad
spavaju samo nekoliko sati. ć spava manje od osam sati, a onda
pokušavaju nadoknaditi to vrijeme ć povremeno po nekoliko
sati. Takav č odmaranja ne ć optimalan oporavak i
đ tjelesnih stanica.
3. Odmor i san trebali bi biti duboki. ć se ljudi ć ć
i ć Idealno bi bilo da se č ć i ne pomaknete. Ako je san
dubok tada se može pojaViti aktivnost moždanih valova koja č
ć proces č organizma. Osoba koja č budi se u
prosjeku 300 puta tijekom ć Takva osoba nikada se ne spušta na
najdublje razine sna i stoga njezino tijelo nikada ne funkcionira opti­
malnom č š ć
116
117
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
Postoje razlike đ sna i odmora. Tijelo se može odmarati i bez
sna. Mnogi se ljudi tijekom dana nikada ne »odmaraju«. č
obrazac sastoji se od đ cjelodnevnog neprekidnog rada, kasnog
odlaska u krevet te nedostatka dubokog osmosatnog smirenog sna, zbog
č se tijelo polagano č slamati i nikada ne dobiva ć
iscjeljivanja i oporavka. Ako uzmete napravu koja radi na baterije i
ostavite je č sve dok se baterija ne istroši, a drugu napravu
povremeno č i č uvidjet ć da takva baterija može
trajati dvostruko duže nego ona koja se koristi bez prekida. I tijelo je
č bateriji. Mora dobiti priliku da se odmori. Kad bi se osoba samo
potrudila da se dovoljno odmara i spava, razina njezine energije č
bi do neba, a bolesti bi se č smanjile.
Vaše misli
Misli su stvarne. Tijelo je zapravo ć elektromagnetski prijenosnik
i primatelj energije. Svaka vaša misao može imati ć č na sta­
, nice vašega tijela. Pozitivne misli visokih vibracija mogu vas osloboditi
bolesti. Negativne misli ispunjene stresom i niske vibracije mogu
izazvati bolest. Znanost ne vjeruje da misli mogu imati bilo kakav
ozbiljniji č na zdravlje. Medicinska znanost vjeruje da misli same
po sebi nikada ne bi mogle č bolest ili je izazvati. No, zanimljivo
je istaknuti da medicinska znanost ne može osporiti č placeba.
Do placebo č dolazi kad bolesnik dobije tabletu »placeba«, u kojoj
nema aktivnih tvari, ali bolest se ipak č Do toga dolazi stoga što
pacijent vjeruje da je dobio lijek koji ć ga č Zapravo, do ozdrav­
ljenja dovode bolesnikove misli. To se đ u 40 posto č
Zamislite, č u 40 posto č č obolio od teške bolesti može
se č vlastitim mislima! ć li se naših prijatelja iz FDA koji
tvrde da bolest može č samo licencirani lijek?
Misli imaju iscjeliteljsku ć ali isto tako mogu izazvati bolest i
oboljenja. Stres, koji bismo mogli definirati kao negativne misli, izaziva
kiselu reakciju u tijelu, ć tako plodno tlo za bolesti. Te negativne
misli po svojoj prirodi mogu biti svjesne ili nesvjesne. Mnoge negativne
misli č iz stresnih ili č đ iz ptošlosti. Neki su
istaknuti č otkrili da je golema ć ljudi oboljelih od raka u
prošlosti doživjela nešto što je izazvalo tešku bol. Otkrilo se da neki ljudi
koji su doživjeli č napad potiskuju bijes. Zanimljivo je razmisliti
o povezanost nekih emOcija i nekih bolesti.
Stres izazvanživotom u suvremenomsvijetu viši je nego u bilo kojem
trenutku povijesti. Vožnja automobila, primjerice, podiže razinu stresa u
ZAŠTO SMO BOLESNI?
tijelu za 1000 puta u odnosu na normalne razine. Ako č istodobno
razgovara na mobitel, razina stresa postaje i do 5000 puta viša. Za
razliku od toga, hodanje zapravo smanjuje stres. Zabrinutost zbog novca,
sukobi s đ prijateljima i suradnicima, gledanje š ć
i odbojnih filmova i televizijskih emisija te Č vijesti č
podižu razine stresa. Dobra je vijest da se i to može promijeniti.
Doktor Coldwell iz č ima najviše uspjeha u č raka u
svojoj zemlji., jer je č više od 35.000oboljelih od raka u posljednjem
stadiju bolesti. Ne ć se lijekovima i operacijom, nego metodama
smanjivanja stresa (koje u č poboljšavaju misli boleSnika) č
je od raka više ljudi nego bilo tko drugi u č povijesti. Knjiga
doktora Normana Cousinsa The Anatomy of an Illness (Anatomija
bolesti) opisuje kako se rak potpuno povukao ć smijehu i
smanjivanju stresa, bez ikakvih lijekova i operacija. Earl Nightingale
otkrio je č tajnu«, kako ju je sam nazvao: pretvaramo se u
ono o č razmišljamo. Pozitivne misli i niska razina stresa u tijelu
• stvaraju lužnatu pH vrijednost, što č da se gotovo i ne možete
razboljeti. Negativne misli i emocije te visoke razine stresa stvaraju
kiselu pH vrijednost, što dovodi do bolesti i oboljenja.
Ono što izgovarate
č posjeduju ć ć ljudi izgovara č koje ć stres i
mijenjaju pHreakciju tijela od lužnate u kiselu. č mogu promijeniti
č na koji razmišljamo i ono što ć ž č su č
da izgovaranje ispravnog oblika č i razmišljanje u obliku ispravnih
misli zapravo mijenja DNK č
Molio bih vas da od svega onoga o č sam govorio u ovome
poglavlju o uzroku bolesti ne previdite ć svojih misli i č Ta dva
č uvelike pridonose razini stresa, a onsvakako uzrokuje bolesti.
Smanjivanje stresa jedanje od ć prirodnih lijekova za gotovo
svaku vrstu tjelesnog oboljenja. To je jedan od lijekova koje nitko ne
može patentirati. Nitko ne može zaraditi milijarde dolara ć vam
ga, iako se apsolutno dokazalo da su jednostavne, č i jeftine
metode za smanjivanje stresa jedan od ć prirodnih lijekova
svih vremena. Ione su jedan od »prirodnih lijekova« za koje bi »oni«
željeli da ga ne poznajete! U ć ć vam poglavlju ć kako č
možete smanjiti razine stresa i kako se možete koristiti tim lijekom.
Pogledate li ljude diljem svijeta koji ć nisu bolesni, teško biste
mogli č nešto što im je č Ne možete izdvojiti njihove
genetske sklonosti. Ne možete izdvojiti njihovu prehranu, jer se č
118
119
PRIRODNI LIJEKOVI Z.A KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
prehrane č ljudi uvelike razlikuje. Neki od tih ljudi puše, neki
jedu sirovo majmunsko meso, neki jedu č proizvode, neki su
vegetarijanci, neki ne vježbaju, a drugi samo hodaju. Svi ć dobro
spavaju, ali je najupadljiviji č nazivnik č na koji razmišljaju
i govore. To su veoma pozitivni, č pojedinci koji život ne
ć osobito ozbiljno i ne prepuštaju se brigama. č su
i bezbrižni. Svaki dan č sa š ć Stav je uistinu jako
važan. Misli uistinu č na tijelo, a uz to mogu č utjecati
i na vaše zdravlje.
Što to uistinu č s biološkog stajališta? Razmišljajte o tome na ovaj
č Tijelo je obdareno imunosnim sustavom. Taj se sustav bori protiv
neravnoteže ili bolesti, virusa, klica i bakterija. Ako je vaš imunosni
sustav snažan te ako negdje pokupite neku bakteriju ili virus, vaše se
tijelobori protiv njih i vi ć č ni zamijetiti daste bili izloženi nekom
virusu, bakteriji ili klici ili da su se oni nastanili u vašem tijelu. Ako je
osobito slab, zacijelo ć se kod vas pojaviti simptomi koji govore da ste
podlegli tom virusu ili bakteriji. Najzdraviji su oni ljudi č su razine
stresa osobito niske. č nazivnik najzdravijih ljudi na planeti
je njihov č razmišljanja i govora. Um može stvoriti nevjerojatno
snažan imunosni sustav i uistinu promijeniti DNK ustrojstvo vašega
tijela i tako č bolesti. Ono što mislite i ono što izgovarate uistinu
vas može č Suprotno tome, ono što mislite i ono što izgovarate,
drugim č »stres«, može oslabiti vaš imunosni sustav i aktivirati
genetsku tjelesnu slabost što dovodi do razvoja bolesti i oboljenja.
Stres, negativne misli i negativne č koje vam izlaze iz usta jako
su ć kad je č o đ vaše pH reakcije. Smanjivanjem
stresa, izgovaranjem ć pozitivnih č i ć pozitivnim
mislima apsolutno možete promijeniti pH vrijednost svojega tijela u
lužnatu i apsolutno č doslovce svaku bolest, a sve uz ć
ć vlastita uma.
Posve ć i jeanostavan sažetak glasi:
Bolesnima postajete zato što u svoje tijelo unosite sve više toksina i
kemijskih tvari. Ti toksini i kemijske tvari ne izlaze iz vašega tijela, jer
vam proces eliminacije ne funkcionira kako bi trebao. Vježbamo vi­
še, ali ne hodamo, a hodanje je glavni oblik vježbanja koji nam pruža
ć korist. Ne odmaramo se dovoljno, tako da naše tijelo nema
priliku obnoviti se i pomladiti. Misli su nam pretežno negativne zbog
slika koje gledamo na televiziji, u č novinama i filmovima.

Razmislite o č igrama i o strašnim slikama koje ih prate. Zvukovi il'

koje č nisu korisni, nego zapravo imaju jako štetan utjecaj na našu
]i
i

ZASTO SMO BOLESNI?
fiziologiju, jer mijenjaju pH reakciju našega tijela iz lužnate u kiselu.
Uz to smo izvrgnuti neprestanom elektronskom kaosu koji č od
mobitela, mikrovalnih ć satelitskih valova, elektronskih naprava,
č televizije i č Automobil vozimo č Š Ć nego ikada ranije,
a ć tome razine stresa se podižu te pH faktor našega tijela
postaje sve kiseliji, č se stvara okolina u kojoj se razvijaju bolesti
i oboljenja. Naš je imunosni sustav oslabljen te postajemo sve skloniji
bolestima. Lijekove koje uzimamo osobito oslabljuju imunosni sustav,
a u 9rganizam unosimo tako mnogo toksina da oni zapravo uzrokuju
mnoštvo dodatnih bolesti.
Zamijetit ć da nijednu ć bolest s kojom se danas č
i zbog kojih ć ljudi guta tablete zapravo ne uzrokuju bakterije ili
virusi. Njih ne možemo usput pokupiti. One'se razvijaju u našem tijelu.
Zapravo je č o bolestima koje smo izazvali sami. Ako je imunosni
sustav snažan i zdrav, on se može boriti protiv virusa i bakterija kojima
smo svakog dana izloženi, tako da to ć ni zamijetiti. Ako vas je
malo i škakljalo u grlu, ako ste nekoliko puta kihnuti ili zakašljali, to je
potrajalo sat-dva ili najviše dan. Niste morali uzeti nijedan lijek, nego se
vaše tijelo pozabavilo time i usput č To je prirodan č na koji
tijelo treba reagirati. Zaboravljamo da su mnogi simptomi koji se javljaju
zapravo obrambeni tjelesni mehanizam koji pravilno funkcionira, pa
stoga uzimamo lijekove i pokušavamo ih potisnuti.
Dobar je primjer groznica. Ako imate groznicu to č da tijelo
podiže vlastitu temperaturu kako bi se suprotstavilo opasnosti. No,
mi uzimamo lijek za smanjenje temperature š ć č
da pobijede. Problem medicinskih postupaka te problemsvih lijekova
i operacija je u tome što se s njima pokušavaju razriješiti ili otkloniti
simptomi. Nitko ne postavlja pitanje: »Što je zapravo uzrok?« Ako imate
groznicu, nemojte tvrditi da je se morate osloboditi. Zapitajte se što je
uzrokuje. Neprestano ponavljajte to pitanje. Uklanjanjem simptoma vi
zapravo potiskujete stvaran uzrok problema i tako pogoršavate vlastito
stanje. Kad vam se u vožnji č lampica č ulja zacijelo
ć ć »Gle, č se lampica. Moram je č Znam što ć
č jednostavno ć je skinuti. E tako, sada više ne bljeska«. Niste
riješili problem, zar ne? Oslobodili ste se simptoma. Lampica č
ulja više ne svijetli. No, razlog zbog kojega je svijetlila još postoji. Isto
vrijedi i za vaše tijelo. Imate li glavobolju ne'biste trebali ć »Otklonit
ć bol«. Trebali biste se zapitati što je navelo vaše tijelo da izazove gla­
vobolju i ć uzrok. Kad to č pozabavili ste se korijenskim
uzrokom problema, a niste samo otklonili simptom.
120
121
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
Medicina, č lijekovi i operacije bave se samo simptomima.
Uvijek si postavljam pitanje: imaju li lijekovi i operacije svoje mjesto?
Odgovor glasi: svakako imaju! Moram č č zbog toga
što su osmislili najbolje metode u povijesti kojima č održavaju
na životu u č traume, ć ili hitne Situacije. Prihvatimo li
teoriju da bismo uvijek trebali postaviti pitanje o uzroku, a ne samo
č simptome, tada se lijekovima i operacijama možemo poslužiti
onda kad je to uistinu potrebno. Evo primjera:
Š ć vrtom'i stanemna č Odjurim u hitnu službu i uzviknem:
»Brzo, staosam na č Bio je đ Krvarim i boli me. Pomozite mi!«
č kaže da bi mogla biti č o infekciji te mi daje ljekovitu mast
koja ć uništiti bakterije, tako da se rana ne inficira. Daje mi lijek koji
zaustavlja krvarenje i zašije mi ranu kirurškim putem. Takav je postupak
prihvatljiv jer je uzrok mojega problema u tome što sam nagazio na
č Pobrinuli smo se za uzrok. Takvo što se ć ponoviti. Znamo
koji je uzrok. Tada se možemo pozabaviti simptomima.
Ako bi mi u automobilskoj ć metalni dio uništenog vozila
ozlijedio bubreg, prevezite me na odjel za hitne č i pozabavite
se simptomima. Ne postavljajte pitanje: »Hmm, pitam se što je dovelo
do toga?« Sam ć vam ć što je uzrok. Uzrok je komad metala koji mi
je probio i kožu i bubreg. Molim vas dajte mi lijekove i operirajte me
kako biste mi spasiH život. Simptom je jako krvarenje od kojega bih
mogao umrijeti. U takvoj je situaciji potrebno rješavati simptome.
No, ako osoba boluje od raka ne biste trebali ć »Hmm, stanice
raka... izrezat ć ih, bombardirati ih radijacijom i uništiti ih lijekovima«.
Zapitajte se zašto se rak pojaviO u organizmu. Odgovor glasi: pHfaktor
je kiseo. Što dovodi do stvaranja kisele reakcije tijela? Otkrijmo što ulazi
u tijelo, što izlazi iz njega, o č oboljela osoba razmišlja, na koji č
vježba, kako se odmara i što govori, a onda to promijenimo na posve
jednostavan č i rak ć se ć Smanjimo stres, č imunosni
sustav te ć tijelo postati lužnato i bolest više ne može postojati.
Možemo, dakle, č da ljudi postaju bolesni zato što:
• U tijelo unosimo preveliku č toksina i ne eliminiramo ih
dovoljno brzo, što č da nam je tijelo zatrovano.
• U organizam ne unosimo dovoljnu č prijeko potrebnih
prehrambenih tvari, a one koje unosimo teško se apsorbiraju. To č
da smo pothranjeni.
• Izloženi smo elektromagnetskom kaosu i to na nas štetno č
ZAŠTO SMO BOLESNI?
ć da se sveukupna materija u č sastoji od energije,
jednostavno bismo mogli ć da je uzrok svih bolesti energetska
neravnoteža.
• Preplavljeni smo mentalnim i emocionalnim stresom.

Šesto poglavlje.
Kako se nikada
više ne razboljeti
Ovome bismo poglavlju mogli dati naslove "Kako č svaku
bolest«, »Kako živjeti zdravim životom i zauvijek se osloboditi bolesti«,
»Kako da zauvijek ostanemo mladi«, ,>Kako ostvariti č jedro
zdravlje«, »Kako doživjeti stotu i nikada se ne razboljeti«, »Kako biti
pravi junak«, ,>Kako živjeti bez lijekova i operacija«, "Kako zauvijek
ć starost«, »Kako izgledati 25 godina đ »Kako zadržati
mladost«, »Izgledajte kao da ste pronašli izvor mladosti«. Možete ga
nazvati kako god .želite, ali ovo ć vam poglavlje pružiti informaciju o
tome kako biste potencijalno mogli eliminirati svaku bolest od kojega
č patite te kako č bilo koju bolest u ć Ta ć
vam informacija đ ć da usporite, pa č i obrnete proces
starenja. Imajte na umu da ja nisam č Ako ste pod č č
nadzorom svakako obavijestite svojega č o tome što radite. Ja ne
mogu postavljati dijagnoze niti č oboljenja. Ove podatke iznosim
samo u cilju Širenja znanja. Ovdje je č č o mojemu mišljenju
i temelji se na informacijama koje su č dostupne. Vjerujem
da je sve ono što vam iznosim č i istinito.
U ovome trenutku ili bolujete od neke poznate bolesti ili oboljenja
kao što su rak, š ć bolest i č ili tvrdite da ste zdravi. Ako tvrdite
da ste zdravi vjerojatno ipak·povremeno ć glavobolje, bolove i
boljke, umor, imate slabiju probavu, možda patite od prehlada ili gripe,
žgaravice i č Takozvani zdravi ljudi vjeruju da sutakvi povremeni
zdravstveni ć »normalni«. Nisu. Zdrava osoba ima posve slab
tjelesni miris ili ga ć nema, nema zadah iz usta, noge joj ne smrde,
ć i stolica joj ne smrde, č spava, ne pati od kožnih osipa ili
peruti, nije depresivna niti pod stresom, rijetko kad se prehladi, rijetko
kad boluje od gripe, žgaravice, bolova. Uistinu zdravi ljudi prepuni su
energije i vitalnosti i nikad
9
ne moraju uzeti nijedan lijek, kako onaj
na recept tako ni onaj u slobodnoj prodaji, jer se kod njih ne pojavljuju
simptomi zbog kojih bi trebali uzeti lijek. Stoga je zapravo svatJ.<o od
vas tko č ovu knjigu u nekoj mjeri nezdrav. Uvjeravam vas da ć va-
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI 123
še č zdravlje, nastavite li se ponašati onako kako stese ponašali .
dosad, postupno č slabiti, paUt ć od sve ć broja bolesti, a
razina energije trajno ć vam se spuštati.
Ljudi mi uvijek postavljaju pitanja č ovome: "Ako je sve 01J0 što
govorite istina, kako to da je teta Millie doživjela 85 godina?« Najprije
kažem da bih volio izraziti svoju ć zbog prerane smrti tete Millie.
Tužno je kad netko umre tako mlad. Vjerujem da bi ljudsko tijelo, kao
i tijela svih sisavaca, trebalo živjeti mnogo više od stotinu godina.
Kad usporedite životni vijek doslovce svih sisavaca uvidjet ć da
žive mnogo duže od 120 ljudskih godina. Stoga je smrt u 85. godini
za mene prerana smrt. Nakon toga bih rekao da je teta Millie prvu
polovicu svojega života proživjela u razdoblju u kojem je apsorbirala
samo ć toksina koje mi danas Mnogo se č
o navodnoj č da danas živimo duže nego ikada prije. To ni. u
kome č nije istina. Istina je da ljudi leže u č domovima i
č krevetima č na aparate koji ih godinama održavaju
na životu, ali ti ljudi zapravo nisu živi. Statistike o životnom vijeku su
lažne i č
.Imajte na umu da te statistike, kao·i ć zdravstvenih preporuka
i statistika, č od vlade. Ne želim se ovdje upuštati u č
rasprave, nego ć samo istaknuti nekoliko č Kad god vlada objavi
neke č kao što je duljina životnog vijeka, preporuke o uzimanju
dnevnih č vitamina i minerala te o prehrambenoj piramidi i
č morate biti apsolutno svjesni da su te informacije lažne i č
te da vas navode na krive č Vlada iznosi informacije koje se u
potpunosti temelje na novcu kojega dobiva od č č sku­
pina koje žele da vlada iznese odredene stavove. Ne zaboravite, uvijek
je č o novcu. Korporacije žele zaraditi milijarde dolara. Zbog toga
troše desetke milijuna dolara na lobiste koji putem č metoda
koje sam objasnio dijele novac č kako bi vlada mogla objavlji':
vati izvještaje, statistike, vijesti, ć za javnoSt i č vrste
koje ć nisu istinite, nego osmišljene kako bi ć
zaradu skupina s posebnim interesom koje su č podijelile
desetke milijuna dolara. Tako se to radi. Prisjetite se kako se đ
novac i nikada ne zaboravite da je uvijek č o novcu.
Trebali biste razmisliti i o č da je ć dio bogatstva u ovoj
državi nastao putem vladinih ugovora. To č da ljudi postaju bogati
ć č Novac kojim ste platili porez iskoristili su
nemoralni č i dali ga doušnicima koji susada milijarderi. Vlada
uzima vaš porez i u vlastite džepove trpa milijune dolara, a svoje prijatelje
124
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
i doušnike pretvara u multimilijunaše i milijardere. Eto, tako se to radi.
Nadam se da suvam se otvorile č i da đ istinu. Te vam podatke
iznosim iz osobnog iskustva. Ja sam č koji razotkriva istinu
skrivenu iza korupcije u korporacijama i vladi. Ja sam č kojega bi
se željeli riješiti č odbora velikih korporacija širom svijeta. Ja sam
č kojega č žele ukloniti, diskreditirati i poslati u zaborav.
No, zbog č č gruštva i vašega zdravlja ustao sam i razotkri­
vam tajne koje su od vas skrivane više od stotinu godina. povukao
sam zavjesui razotkrivam varalice i č koji vam izravno otimaju
novac, namjerno vam izazivaju patnju i puštaju vas da umrete, samo
kako bi oni mogli zaraditi nekoliko milijuna više.
Dopustite mi da se sada ponovnovratimstatistici životnog vijeka. Kad
god netko kaže da danas živimodulje nego ikada, đ da vrisnem.
Morate biti svjesni da je to laž. Vlada bi željela da vjerujete u tu laž, jer
bi vas željela uvjeriti da su lijekovi i operacije sjajna metoda, ć da
ć novca koji se slijeva u džepove č diljem svijeta dolazi
od farmaceutske industrije. Procjenjuje se da Fidel Castro posjeduje 550
milijuna dolara, a ć dio toga novca dolazi izravno od farmaceutske
industrije! To je objavljeno u č Forbes. Ć je da ljudine
žive dulje nego prije. To su lažne statistike. Što je još važnije, pedese­
togodišnjaci, šezdesetogodišnjaci i sedamdesetogodišnjaci su krhki,
boležljivi ljudi koji su jedva živi. Ć je da bi stogodišnja osoba
trebala biti snažna, savitljiva, prepuna života i energije te posjedovati
č sposobnosti č č š Zabavljamse kad
č kako č medicinska udruga pedesetogodišnjake smješta
đ »starije«, a šezdesetogodišnjake đ »stare({. Najnevjerojatnije
u svemu tome jest pretpostavka da je posve normalno da u starijoj dobi
trošite neke vrste lijekova. To jednostavno nije č
Č je da ste ili a) jako bolesni, b} pomalo pobolijevate ili c)
uskoro ć se razboljeti.
Teško je ć uistinu zdravu osobu. Dobra je vijest da se to može
promijeniti. Istražimo vaše č stanje. Prepuni ste toksina.
Nedostaju vam neophodni prehrambeni sastojci. Energija u vašem
organizmu ne č pravilno. Mnogi vam sustavi ne funkcioniraju na
optimalnoj razini. Ili ć teške simptome ili imate blage simp­
tome koje smatrate normalnom pojavom. Što možemo napraviti kako
bismo a) otklonili sve simptome koji vam se javljaju, č bismo »izli­
č vašubolest te b) č nastanak bilo koje bolesti, č bi vam
se energija i vitalnost nevjerojatno ć te biste bili posve zdravi?
Ponajprije bih vam č da potražite pravilnu zdravstvenu skrb
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI 125
kod profesionalnog zdravstvenog djelatnika koji se ne koristi ni lijeko­
vima niti operacijama. ć da je svaka osoba Č a i svako je
stanje č morate ć na pregled profesionalnom zdravstvenom
djelatniku koji vam može pružiti prikladnu skrb. Imajte na umu da
su prošlost i iskustva takvih djelatnika đ č te bi oni
mogli imati č mišljenja o onome što bi za vas bilo najbolje. Bilo
bi mudro potražiti mišljenja nekoliko č ljudi.
Č č važno pitanje: kakobihmogao ć dobrog zdravstve­
nog djelatnika alternativne medicine koji se bavi posve prirodnim
č Izvrsno pitanje. Nažalost, takvi zdravstveni djelatnici ne
smiju se reklamirati, jer FDA traga za ljudima koji bolesti č bez
lijekova i operacija, a kad god ih đ izbaci ih iz posla. Dobrog
biste djelatnika u svome kraju mogli ć ako odete u svoju mjesnu
trgovinu zdrave hrane i upitate koga bi vam č ć govo:'
ć zdravstveni djelatnici koji se bave homeopatijom, akupunkt.tlIom,
kiropraktikom, fitoterapijom i prehrambenom terapijom dobro su
polazište. Mene je č više od 200 terapeuta prirodnim metodama
i;z č svijeta. Je li jedan terapeut bolji od drugoga? Jest. U mnogim
se č razlikuju i u svom pristupu. Mogu li vam svi ć
Vjerujem da mogu. Je li č da neki tretmani i terapije djeluju brže
i potpunije od drugih? č je. đ terapija koja je najbolja za
mene ne mora biti najbolja i za vas. Ljudi se đ razlikuju, a
razlikuju se i č situacije i uvjeti te bi isti tretman mogao imati
č rezultate kod č ljudi. Morate preuzeti odgovornost za
vlastito zdravlje. Nitko ne zna sve. Nitko nema monopol nad istinom,
pa tako ni farmaceutska industrija ni č Prvi korak je traženje
alternativnog terapeuta koji se bavi prirodnim metodama i prepuštanje
dobrobiti u kojoj ć uživati kad prestanete koristiti lijekove i odlaziti
na operacije.
Osim što ć od č zdravstvenog djelatnika s dozvolom za
rad koji se ne koristi lijekovima i operacijama dobiti osobni tretman,
,_,!:_vjerujem da vas ono što navodim u ovome poglavlju može č od
, bolesti od kojih č patite (uzevši u obzir, dakako, da stanje nije
otišlo predaleko) i č javljanje novih. Ove su preporuke ujedno
,.' najbolji č za usporavanje ili č i preokretanje procesa starenja, tako
biste mogli izgledati i ć se đ nego što jeste.
" . ć ć evo kako možete otkloniti sve bolesti od kojih
č ih te usporiti ili preokrenuti proces starenja:
1. Izbacite otrove koji su vam se nagomilali u organizmu. Pretrpani
,sTPniit'Yl<> Jedino je pitanje koliko ih je. Svakako ih se morate osloboditi
126 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE KAKO SE NIKADA VISE NE RAZBOLJETI
127
';:IiI.
želite li se č te č bolesti. Č to napravite, imat ć više
energije, lakše ć smršaviti, nestat č depresija i tjeskoba te ć ć
otkloniti ć bolesti. Postoji nekoliko temeljnih č š ć koja biste
morali obaviti: a) č š ć debelog crijeva, b) č š ć ž č c)
č š ć bubrega i ć mjehura, d) izbacivanje teških metala, e)
izbacivanje nametnika, f) đ od gljivice kandide i g) č š ć
svih masnih naslaga u tijelu i limfe.
2. č ili barem smanjite unošenje otrova u tijelo. U današnjem
svijetu nije ć posve č unošenje toksina u organizam, ali
ipak možemo uvelike smanjiti č otrova koji ulaze u naše tijelo.
3. Pobrinite se da svi sustavi eliminacije budu č i prohodni, tako
da se toksini koje unosimo u tijelo, kao i oni koji se u stvaraju tijelu,
brzo izbacuju i ne nagomilavaju u organizmu.
4. Pobrinite se da dobijete dovoljnu č prehrambenih tvari u
obliku vitamina, minerala, enzima, kofaktora i životne »energije«, a
pripazite i na to može li vaš sustav asimilirati te tvari.
5. Smanjite i/ili neutralizirajteelektromagnetskuenergiju koja napada
energetska polja tijela i njegove stanice.
6. Smanjite stres.
7. Koristite se umom i č kako bi stvarali zdravu, lužnatu, pH vri­
jednost tijela, te uistinu promijenili genetski osjetljivija ustrojstva DNK.
Sjetite se da smo u posljednjem poglavlju govorili o uzroku svih
bolesti. Sjetite se da bolest nastaje tako što nešto pokupite i podlegnete
tom virusu ili bakteriji ili vam se nešto razvije u tijelu. Do toga dolazi
zatošto 1) imate previše toksina u tijelu, 2) zbog manjka hranjivih tvari u
tijelu, 3) zbog izloženosti elektromagnetskom kaosu i 4) zbog stresa.
Ako su ta č č uzroci svih ć bolesti, tada bismo
bolesti mogli č tako da iz tijela izbacimo otrove, da se pravilno
hranimo, da se ne izlažemo elektromagnetskom kaosu i da se ne izla­
žemo stresu. Teoretski, tada ne bismo bili bolesni.
Dopustite mi da to ponovim. Ako su uzroci svih bolesti prevelika
č toksina, slaba prehrana, elektromagnetski kaos i/ili stres,
nikada se ne bismo razboljeli ako bismo iz organizma izbacili tok­
sine, ako bismo se zdravo hranili, ako se ne bismo izlagali elektro­
magnetskom kaosu i ako se ne bismo izlagali stresu!
Je li to razumno? đ li zašto lijekovi nisu pravi odgovor? Lijekovi
i operacije bave se č simptomima, a ne uzrocima bolesti. č
č simptome, a ne cjelovitu osobu. Lijekovi samo potiskuju simptome
ć tijelo da radi neprirodne stvari! Razmislite o tome. Lijekovi
ne pridonose nastanku normalnog stanja i ne unose ravnotežu u orga­
nizam. Lijekovi izazivaju neravnotežu. Zbog toga lijekovi uzrokuju
bolesti. Ništa ne č Puka je laž kad vam farmaceutske tvrtke tvrde
da pokušavaju ć lijek za neku bolest. Farmaceutske tvrtke znaju
da lijekovi ne č bolest. Farmaceutske tvrtke svjesne su da lijekovi
samo potiskujusimptome i navode organizam da se neprirodno ponaša
te ga izbacuju iz ravnoteže. Farmaceutske tvrtke svjesne su da njihovi
lijekovi uzrokuju bolesti, umjesto da ih č Farmaceutske tvrtke vam
otvoreno i besramno lažu.
Gledaosam na televiziji izvršne direktore farmaceutskih tvrtki koji
gledaju ravno u kameru i č tekst koji su im napisali odvjetnici:
»Radimo na lijeku«. Oni ne rade na lijeku. Rade na č što poti­
skuje simptome i unosi neravnotežu u organizam. Razmislite o ovome:
nijedna tvrtka za proizvodnju lijekova, nijedna farmaceutska tvrtka,
nijedna tvrtka zdravstvene skrbi, nijedna udruga, nijedna zaklada,
nijedna vlada nikada nije iskoristila ni č ć za istraživanje prirod­
nih metoda č i č bolesti koje nije ć patentirati.
Odvratno! To bi vas moralo natjerati da se probudite i shvatite istinu:
uvijek je č samo o novcu. Č je da je relativno lako i jeftino
č i č bilo koju bolest. Promotrimo li č temeljna
uzroka svih bolesti i pokušamo li oboriti tu teoriju, u tome nitko ć
uspjeti. Satima sam raspravljao s ljudima koji su pokušavali dokazati
da postoje bolesti koje ne uzrokuju ta č č No, ne postoji
nijedan znanstvenik, ž č ili č koji može iznijeti uvjerljiv
argument protiv te moje tvrdnje.
Nema č koji bi mogao dokazati da postoji bolest koju ne
uzrokuje jedan od ta č uzroka ili neka njihova kombinacija. No
o tome ć nikada ništa, č jer kad bi ta istina bila ć
nitko ne bi mogao đ Tvornice za proizvodnju lijekova znaju
istinu, ali bi zbog te istine mogle ostati bez posla. č znaju
istinu, ali bi ih ta istina, kad bi se razotkrila, koštala nekoliko stotina
milijuna dolara. ć najbogatiji ljudi na Zemlji znaju istinu,
ali bi razotkrivanjem te isti:r:e izgubili svoj utjecaj, ć i novac. To je
tužna, bolesna i č situacija i apsolutno je moramo zaustaviti.
Milijuni ljudi i dalje ć nepotrebno patiti i umirati ako se ne razotkrije
istina o uzrocima, č i č bolesti. Milijuni ljudi diljem
svijeta ostat ć osiromašeni i u č i u financijskom smislu ako se
ne razotkrije istina o zdravstvenoj skrbi, vladi, o uzrocima, č i
č bolesti, i ako je mase ne prihvate.
128
129
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .01'11. NE ŽELE DA VI ZNATE
Želim vam iznijeti neke posve konkretne upute kojima možete
razriješiti ta č uzroka bolesti. Navest ć mnogo stvari o kojima
biste trebali razmisliti. Ne dopustite da vas taj popis uplaši. Ako č
ove č nemojte misliti da se ć od sutra morate č pridržavati
svih tih uputa želite li č i č neku bolest. Krenite lagano.
Postupno usvajajte ć broj tih postupaka. Obavljajte ihležerno, i to tako
da se ugodno ć Molim vas da budete svjesni kako to nije cjelovit
popis, nego samo polazna č Osobno obavljam ć tih stvari i
to gotovo uvijek. Važno je da shvatite kako savršenstvo ć ć
ako neprestano primjenjujete te upute. To bi nalikovalo fanatizmu, a
iskreno ć bilo bi i gotovo ć za ć ljudi. Napravite
samo ono što vam je ugodno.
č s jednom od ovih stvari, a onda, kad vam bude ugodno, po­
lagano napravite još jednu. Neki od vas ć odmah č primjenjivati
ć broj mOjih uputa. Neki ć krenuti sporije. Ako se č baviti
ovimstvarima pretpostavljamda seviše ć razbolijevati. Ako se ipak
razbolite, bolest ć biti teška i kratko ć trajati. Ne zaboravite, tijelo
č samo sebe! Lijekovi i operacije ne donose iscjeljenje. č ne
č Nijedna metoda ne iscjeljuje i ne č Tijelo samo sebe iscjeljuje
i č Razmislite o tome. Ako porežete prst i ništa ne poduzmete,
rana ć sama zacijeliti. Možda ć potrajati nekoliko dana ili nekoliko
tjedana, ali ć zacijeliti. Ako jako č prst možete ć tijelu
da se brže i bolje iscijeli, ali ne možete iscijeliti ranu. Samo tijelo može
č sebe. To je važno zapamtiti. Svi prijedlozi u ovome poglavlju
osmišljeni su kako bi pomogli tijelu da se brže iscijeli. Svi su osmi­
šljeni da bi promijenili pH vrijednost vašega tijela iz kiselog, u kojoj
se mogu razviti bolesti, u zdravo lužnato stanje, u kojemu bolesti ne
mogu postojati. Ljudi mi uvijek postavljaju pitanje: »Kako bih mogao
promijeniti kiselo stanje tijela u }užnato?« Odgovor glasi: poduzmite
nešto od č stvari u ovom poglavlju. To je važno. Ne postoji
jedan jedini postupak kojim se stanje vašega tijela može promijeniti
iz kiseloga u lužnato, i to zbog toga što ne znam što je uzrok kiselosti
vašega pH. Mogla bi biti dehidracija, mentalni i emocionalni stres,
neka konkretna namirnica koju ste pojeli, đ kemijska tvar u
hrani koju ste pojeli, slaba prehrana, genetska slabost koja je izronila
na površinu zbog kombinacije brojnih č č Nitko ne
zna zašto je pH vrijednost vašega tijela kisela. Vjerujem da se kiselost
svakog tijela može preobraziti u lužnato stanje ako primijenite neke
stvari iz ovoga poglavlja. To je jedan od naših ć ciljeva i jedan
od najjednostavnijih č za đ vašega zdravlja. Ako vam
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
je pH vrijednost Iužnata, ni u kom č ne možete dobiti rakili neku
drugu tešku bolest.
Kao štosam ć spomenuo u ovoj knjizi, FDA i FTC, kao i druge vla­
dine organizacije, korporacije, medijske ć i druge skupine redovito se
koriste cenzuromkaometodom prikrivanja istine o prirodnimlijekOVima
i pripravcima. Nezaboravite, u financijskom je interesu č FTC-a,
FDA-e, tvrtki za proizvodnju lijekova, zaklada, dobrotvornih ustanova i
medijskih ć da sakriju istinu o prirodnim lijekovima. Ne zaboravite,
oni đ samo dok ste vi bolesni i dok kupujete lijekove. Zbog toga
sam i č napisati ovu knjigu. Na kraju, Amerika je zemlja u kojoj
imamo Ustav Sjedinjenih č Država i Povelju o pravima. Kao
č đ Prvi amandman Ustava č mi apsolutno pravo
na slobodnu govora. A vi ste mislili da živite u slobodnom društvu.
Mislili ste da zakon sve štiti na isti č Mislili ste da u Ustavu stoji
kako svaki đ ima pravo na isti zakonski postupak.
No, probudite se i osvrnite oko sebe. Želim da shvatite zašto sam
bijesan k'o sam vrag i zašto to više ne namjeravam podnositi. Kad sam
č napisati ovu knjigu obratila mi se Savezna agencija za zaštitu
š č i naredila mi da u knjizi ne iznosim konkretne informacije
o prOizvodima! Dobro ste Č Obratila mi se Savezna agencija za
zaštitu š č i smatram da mi je oduzela moje pravo prema Prvom
amandmanu. Ljudi iz FTC-a su mi rekli da ć mi zaplijeniti primjerke
ove knjige i spaliti ih, ako u njoj iznesem konkretne informacije o proi­
zvodima i ako je pokušamprodavati putem televizije. To nisamizmislio.
To je apsolutna i stopostotna istina. Kako bih to mogao dokazati? Ako
posjetite internetsku stranicu www.naturalcures.comipostanete č
ć ć č svako pismo koje sam uputio FTC-u i koje su oni
uputili meni. Vidjet ć da mi pisma koja mi je uputio FTC zabranjuju
objavljivanje konkretnih informacija o proizvodima, ć da ć mi
zaplijeniti i spaliti primjerke ove knjige. Kad je č o zdravstvenoj skrbi,
vlada Sjedinjenih č Država pokušava č slobodan protok
mišljenja i ideja. č vlada pokušava ušutkati i mene zato što
razotkrivam č o prevari koju provodi farmaceutska industrija;
Morate biti svjesni da vlade diljem svijeta č slobodan protok
informacija koje se odnose na zdravlje i prehranu kao što to nikada prije
nisu radile, a situacija se pogoršava. Mnogo više ljudi sudski gone zbog
toga što govore o prirodnim lijekovima i prirodnim č č
i č bolesti nego što je to ikada bio č u povijesti. To se
radi samo kako bi se zaštitila zarada onih koji preko slabih, bolesnih i
pogrešno informiranih đ milijune dolara.
130
131 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI" NE ŽELE DA VI ZNATE
Pogledajmo sada brojne preporuke za č i č bolesti.
Kad bih te preporuke htio potanko objasniti, morao bih napisati još
jednu knjigu. Kad bih se upustio u objašnjavanje svake preporuke
i kad bih vam pokušao objasniti konkretne razloge zbog kojih biste
trebali prihvatiti moj savjet i koristi koje ć od toga imati, morao bih
napisati nekoliko stotina stranica za svaku od tih preporuka. Zapravo,
o svakoj od tih preporuka ć su napisane mnoge knjige. č ih
ako niste posve uvjereni u veliku korist koju ć dobiti ako primijenite
te preporuke u svojem životu. Uvidjet ć na koji č ti jednostavni
i č postupci, metode i tretmani uistinu č vašu bolest.
Dopustite mi da ukratko ponovimo najvažnije. Kad bih vas pro­
zvao i želio ispitati, upitao bih vas: »Koja su dva glavna razloga zbog
kojih se razbolijevamo?« Nadamse da biste istoga trenutka odgovorili:
»Zbog toga što nešto pokupimo i podlegnemo klicama, bakterijama ili
virusima ili zato što se nešto č razvijati u našem tijelu«. Kad bih
vas upitao koja su č glavna razloga zbog kojih se to đ nadam
se da biste rekli da je to zbog: 1) prevelike č toksina u tijelu, 2)
slabe prehrane, 3) izloženosti elektromagnetskom kaosu i 4) stresa.
Nadam se da vam se upalila žaruljica. Nadam se da đ dvije
najvažnije stvari koje vam pokušavam objasniti. Prva je da morate
shvatiti kako je u zdravstvenoj skrbi uvijek č o novcu, da se č
industrija zdravstvene skrbi zanima samo za novac, da toj industriji
nimalo nije stalo do č ili č bolesti. Č industrija
zdravstvene skrbi ima samo jedan jedini cilj, a to je što ć zarada.
Č industrija zdravstvene skrbi ć tvornice za proizvodnju
lijekova, svaku pojedinu medicinsku i zdravstvenu udrugu, svaku
dobrotvornu ustanovu koja prikuplja novac za istraživanja o bolesti,
kao i svakog č Kongresa, sve naše č FDA-u i FTC, kao i

.,. i 'I
televizijske, radijske i novinske medijske ć
Korijeni korupcije dalekosežniji su nego što možete i zamisliti. Sve te
važne face đ milijune dolara sve dok se lijekovi prodaju, a ljudi
postaju sve bolesniji. Morate shvatiti ć pohlepe i ć ljubavi prema
novcu. Morate.shvatiti koliko ljude motiviraju ć utjecaj i novac. Ta
se č sila nalazi iza prevare i korupcije na č zdrav­
stvene skrbi. Morate razumjeti da je novac glavni motiv korporacija, a
osobito č društava. Morate shvatiti da sva č društva,
svi menadžeri i svi direktori tih korporacija imaju samo jedan jedini
cilj, a to je ć vrijednosti dionica, ć profita, ć
ć i što ć broj mušterija.
KAKO SE NIKADA ViŠE NE; RAZBOLJETI
Morate znati da č društva redovito iskorištavaju svoje
zaposlenike, da iskorištavaju i uništavaju okoliš, da iskOrištavaju i
varaju svoje mušterije, lažu im i navode ih na pogrešne č a
sve u svrhu ć profita. Važno je znati da je uvijek č o novcu.
Morate biti svjesni da č đ milijune dolara ć i
ć dionice, prvenstveno one farmaceutske industrije, ć
se informacijama doušnika. Morate biti svjesni da su ti č
donijeli zakon koji im ć da se legalno služe informacijama
doušnika, a ako bismo vi i ja postupili na isti č završili bismo u
zatvoru zbog kršenja zakona. Morate znati da vlada želi ć i
potaknuti prodaju lijekova, jer pojedini č u Washingtonu u tom
procesu đ milijune dolara. đ morate shvatiti i biti svjesni
da se vlada koristi FDA-om i FTC-em kako bi uništila konkurenciju,
izbrisala neovisne mislioce i oduzela ljudima pravo na slobodni govor
koji im č Prvi amandman. Morate shvatiti koliko je obuhvatna ta
kampanja prikrivanja istine. .
Morate biti svjesni da vam č ta industrija, od Washingtona do
FDA-e, od FTC-a do tvrtki za proizvodnju lijekova, od svih udruga do
svih zaklada i dobrotvornih ustanova i medija, pokušava isprati mo­
zak i navesti vas na pogrešan č navesti vas da povjerujete u
golemu laž da su lijekovi bezopasni i č a prirodni pripravci
č i opasni. Žele da povjerujete u tu laž, jer sve dok vjerujete,
oni đ milijune i milijarde dolara. Jednom kad shvatite č
silu koja se krije iza. takvoga djelovanja, tada ć nadam se, razumjeti
i drugu č o kojoj sam dosad govorio. Nadam se da razumijete
uzroke bolesti.
Dosad ste ć zacijelo shvatili dvije temeljne ideje. Ponajprije, motiva­
cija koja dovodi do prevare pokušaj je da vas se navede da povjeru­
kako su lijekovi i operacije odgovor, iako zapravo postoje posve
prirodni lijekovi koji mogu č i č doslovce svaku bolest.
Drugo, nadam se da sada razumijete uzrok doslovce svake bolesti.
Ako uistinu razumijete uzrok bolesti, lako ć uvidjeti da lijekovi
nikada ne č bolest, uvidjet ć veliku, golemu, ogromnu laž koju
razotkrivam. Uvidjet ć da sam pustio č iz ć kad je č o
jednom od ć ć ovoga ć To se ć sastoji u tome
što su jedanod Ć uzroka svih bolesti i oboljenja zapravo cjepiva,
lijekovi koje možete dobiti u slobodnoj prodaji, kao i oni koje dobivate
na recept! Tvrtke za proizvodnju lijekova same izazivaju ć bolesti
diljem svijeta. One ne č bolesti, ć ih uzrokuju.
133
132
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
Kad razumijete te dvije temeljne ideje, krenimo dalje i č
o tome kakobismo mogli riješiti problem, kako bismo mogli č
bolest i kako je č Odgovori su nevjerojatno jednostavni i jeftini.
Odgovori ć vas zaprepastiti, rješenja ć vas zadiviti, a rezultati ć vas
apsolutno zaprepastiti tako da ć ć vjerovati.
Evo, prema mojem uvjerenju, jednostavnih, posve prirodnih č
kojima se može č svakabolest i č svaka bolest, bez ikakvih
lijekova i operacija. To su »prirodni To su tehnike, postupci
i metode koje, prema mom uvjerenju, polagano mogu usporiti proces
starenja, č bolest, preokrenuti njezin tijek, č ć ć
povisiti vam energiju, tako da izgledate č vitalnije i đ
te vam ć izvrsno zdravlje.
loRedovito ć terapeute koji se bave prirodnom
medicinom.
Ako imate automobil kojega volite i do kojega vam je stalo, đ
ga i izvana i iznutra. Ne č da č ispuštati č zvukove ili
da potpuno otkaže poslušnost, nego ga redovito održavate. Redovito
održavanje osmišljeno je da bi č pojavu bilo kakvih š ć
Na č biste se č trebali odnositi i prema svojemu tijelu. Trebali
biste ć č terapeute koji se bave č č
prirodne medicine, č i ako nemate nikakvihsimptoma. Važno je posje­
ć nekoliko terapeuta, tako da obuhvatite sva č ć
terapeuta prirodne medicine s dozvolom za rad koji se ne koriste lije­
kovima i kirurgijom apsolutno je najvažnije što možete č u cilju
č i č bolesti. Svaka je osoba č svako je stanje
č svaka je situacija č i svako je tijelo č Uzrok
vaše bolesti vjerojatno se razlikuje od uzroka oboljenja neke druge
osobe, iako ima iste simptome. Stoga ć i č biti č Važno
je da ne č sami svoje bolesti. Važno je da budete svjesni kako nije
dovoljno č knjigu i č se č Važno je da shvatite
kako nitko ne može postavljati dijagnozu ili vas č putem telefona
ili interneta. Terapeutu koji razumije bolest morate ć osobno. Kako
možete ć kvalitetnog terapeuta? Možete pregledati oglase u novi­
nama i potražiti terapeute koji se bave naturopatijom
10
, orijentalnom
medicinom, kiropraktikom, č ljekovitim biljem, č
debelog crijeva, masažom i č Možete posjetiti lokalnu trgovinu
zdravom hranom i raspitati se. Vjerujem da je važno da vas pregleda
10 Naturopatija, metoda č bolesti uz ć hrane, vježbanja i topUne kojima se pripomaže prirodnom procesu
iscjeljwanja {prim. prev.}
KAKO SE NIKADA VIŠE NE RAZBOLJETI
nekoliko terapeuta te da dobijete nekoliko č mišljenja. Iako
osobno vjerujem da posjedujem velik broj informacija o prirodnom
č i č bolesti, đ sam svjestan da je dragocjeno
i prijeko potrebno dobiti i druga mišljenja. No, moje je mišljenje da ne
biste trebali posjetiti č koji se koristi lijekovima i operacijom.
To je prvi i najvažniji korak. Smatram da bi vas trebao č č
terapeut s dozvolom za rad. Od srca č
a. Neka vas pregleda terapeut koji se bavi metodom bioenergetske
sinkronizacije.
Tuje metodu osmislila doktorica Morter, koja je toj metodi č ć
ljudi i č ih. Bezbolna je i traje samo nekoliko minuta. č je o
nevjerojatno č č ponovnog uspostavljanja ravnoteže u
tijelu te u smanjivanju ili otklanjanju boli ili traume. Ta metoda uvelike
pomaže prelasku tijela od kiselog u lužnato stanje. Više informacija
možete dobiti na internetskOj stranici wWw.morterhealthctr.com.
b. Posjetite č
Svaki se č koristi donekle č metodama. Neki su
izvrsni, neki dobri, a neki nešto slabiji. Ako nikada niste otišli na kiro­
č tretman, svakako vam je potreban. Zbog našeg č
života kralježnica nam je č iskrivljena. Osobno barem jednom
č odlazim č na đ Posjetite ga i neka
vam napravi tretman č i ako ne ć bolove. Raspitajte se postoji
li kakvo uvodno predavanje ili zamolite č iz svoje sredine
da vam č literaturu. đ je bezbolno i ć je ljudi
nakon tretmana prepuna energije. Osobno ć nekoliko kiro­
č jer svaki posjeduje vlastiti stil i varijacije u metodi rada.
c. Posjetite fitoterapeuta.
Kao i u č svih terapeuta, i đ fitoterapeutima ima izvrsnih
P9jedinaca od č ć terapije imati sjajne, sveobuhvatne i dubinske
rezultate. Ako posjetite č fitoterapeuta to ć vam ć
č na prirodan č u kojemu nema ni spomena onuspojavama
licenciranih lijekova. Ako nikada niste bili na razgovoru s fitoterape­
utom, nemate pojma što propuštate. Kad č ljekovite trave
uzimate u č č koje vama osobno Odgovaraju,
č ć vam se zdravlje neizmjerno poboljšati.
134
135
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
d. Posjetite homeopatskog terapeuta.
Homeopatija je oblik medicinskog č koje tijelo nježno dovodi u
ravnotežu i može č č š ć Dobar homeopatski č
ne č simptome, nego č osobu. Od srca č
e. Posjetite terapeuta koji se bavi naturoterapijom.
Naturopati su u osnovi terapeuti s dozvolom za rad koji se koriste
posve prirodnim metodama, osobu iscjeljuju kao cjelinu i ć je u
stanje ravnoteže. Na taj č č odnosno ć tijelu da se
samo č od svih bolesti.
2. Prestanite uzimati lijekove na recept i one u slobodnoj prodaji.
Ako namjeravate uzeti lijek bilo koje vrste, ponajprije se posavjetujte sa
svojim č Ne zaboravite, lijekovi su otrov. Tu spadaju i cjepiva.
lako se mišljenja razlikuju, mnogi č vjeruju da sucjepiva glavni
uzrok smrti i bolesti kod djece. Cjepivo je jedna od najotrovnijih tvari
koju možete unijeti u svoj organizam.
Prošle je godine više od 250.000 Amerikanaca umrlo zbog uzima­
nja propisanih č lijekova na recept i onih u slobodnoj prodaji.
Procjenjuje se đ da ć se kod desetaka milijuna pojaviti č
bolesti zbog toga što su uzimali lijekove na recept i one u slobodnoj
prodaji. Prema mojem mišljenju, lijekove bi trebalo uzimati samo u
najtežim č Ovaj je korak iznimno važan. Morate biti svje­
sni da ć svakako oboljeti i razboljeti se ako uzimate bilo koju vrstu
lijekova! Dopustite mi da to ponovno kažem i da budem posve jasan.
Nastavite li uzimati lijekove sigurno ć se razboljeti. Jer lijekovi su
otrov te uistinu uzrokuju bolesti i ć Morate ih prestati uzi­
mati namjeravate li č i č bilo koju bolest. Bolest ne možete
č nastavite li i dalje uzimati lijekove iz slobodne prodaje i one
na recept. Prema mojem mišljenju, trebali biste č svoj ć s
lijekovima i prestati bacati novac na č koji upravljaju farmace­
utskim tvrtkama.
3. Energetsko uravnoteživanje.
Generatori frekvencija postoje ć ć Royal Rife se ć 20-tih
i 30-tih godina 20. ć koristio frekvencijama za č raka.
Danas postoji nekoliko aparata koji frekvencijama unose ravnotežu u
č energijui tako otklanjaju energetske frekvencije neravnoteže
ili bolesti. Kad neutralizirate frekvenciju bolesti, bolest nestaje. Takvi
KAKO SE NIKADA NE RAZBOLJETI
aparati organizmu ć da apsolutno i u svakom č č
sve bolesti.
Brzi su, bezbolni i jeftini. Osim toga, FDA ih je zabranila. Pojedini
terapeuti koji se koriste tim aparatima nikada javno ne obznanjuju
da mogu nešto č od straha da bi ih FDA mogla progoniti zbog
korištenja medicinskih aparate bez dozvole i č ljudi bez ć
zakonski odobrenihlijekova. đ te aparate spadaju Intero, Vegatest,
Dermatron i drugi. Najnapredniju tehnologiju koju poznajem koristi
muškarac iz južne Kalifornije koji č mnoge slavne osobe. Njegova
je tehnologija toliko napredna da vas njegov kompjuteriziran aparat za
frekvencije može nadzirati 24 sata dnevno, svakoga dana, bez obzira na
to gdje se nalazili, i tako neprestano uravnoteživati energetske frekven­
cije u vašemu tijelu. Osobno se tom tehnologijom koristim proteklih
sedam godina i u tome razdoblju nikada nisam bio bolestan. Kad se
svi oko mene prehlade, ja imam hunjavicu otprilike dva sata. Kad svi
moji prijatelji obole od gripe, kod mene se nikada ne pojavi niti jedan
jeciini simptom. Od sveg srca vam č da č knjigu
Sanctuary č š kako biste se posve upoznali s tom revolucionar­
nom tehnologijom. Evo što neki poznati kažu o tom programu:
Dr. Wayne W. Dyer, autor bestselera Wisdom ofAges (Mudrost ć
č i duhovni č
»Kad je č o Stephenu Lewisu, EMC2 i programu AIM: sve
je energija. Sve što postoji posjeduje frekvenciju. Frekvencije koje
nisu u skladu s našom prirodnom harmonijom mogu se utvrditi i
otkloniti. Znam da je to istina. Vidio sam kako djeluje proces pod
nazivom Sanctuary. Svakoga dana se bavim time. Č moja
obitelj sudjeluje u programu AIMi doživjeli smo č rezultate.
Ta je metoda stvarna, preobražava, istinski iscjeljuje i predstavlja
divovski korak prema neminovnoj ć u kojoj ć svatko od
nas biti vlastiti, osobni, transcendentaini i posve prosvijetljeni
iscjelitelj. To sam otkrio u svojem višem ja, a i vi to možete otkriti.
Sada vam je dostupno.«
Linda Gray, glumica, ambasadorica dobre volje za ženska pitanja pri
Ujedinjenim Narodima:
»Godinama se koristim tom tehnologijom. To je č
dar koji možete primiti.«
136
137
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
<;ourtney COX Arquette, glumica:
»Imala sam dovoljno ć da dulje od tri godine sudjelujem u
programu Energetic Balancing. Ne znam što bih bez toga. Ne vjerujem
da si bilo tko može priuštiti život bez te metode.«
Ljudi uvijek žele znati koji je »prirodan lijek« njihove bolesti ili na
koji bi č najbolje mogli č pojavu bolesti. Ako zastanemo
upravo ovdje i ako napravite tri stvari koje sam upravo spomenuo, 1)
ako posjetite nekoliko terapeuta s dozvolom za rad da vampruže indivi­
dualizirani tretman, 2) ako prestanete uzimati sve lijekove u slobodnoj
prodaji i one na recept (pod nadzorom č i 3) ako sudjelujete u
programu energetskog uravnoteživanja, vjerujem da se nikada ć
razboljeti te da možete č svaku bolest samo ako niste prešli č
bez povratka. Ako ste prošli č bez povratka, ako je degeneracija ili
bolest došla u uznapredovalu fazu tada, nažalost, ne znam što bi vam
moglo ć Neke bi vam stvari mogle produžiti život, ali ć na
kraju ipak umrijeti od te bolesti. Može li energetsko uravnoteživanje
samo za sebe č i č sve bolesti? Apsolutno i č
vjerujem da može. Vidio sam kako su se uz ć te metode ljudi
č od užasnih i teških bolesti. Vidio sam da su se č od
raka. Vidio samda su se č od š ć bolesti. Vidio sam da su se
č od multiple skleroze. Vidio samda suse ć energetskog
uravnoteživanja ljudi č od doslovce svake bolesti. ć ljudi
koji sudjeluju u programu energetskog uravnoteživanja baš nikada nisu
bolesni. To je u č smislu č đ FDA, druge
vladine agencije i sve udruge koje sam ć spomenuo ni u kom č
ne žele objaviti tu metodu, nego je ocrnjuju i napadaju kad god im se
pruži prilika. Zašto? Zato što bi izgubili milijarde dolara kad bi se ljudi
č koristiti tom jeftinommetodom č i č bolesti. Na
internetu možete potražiti č tretmane uravnoteživanja energije.
Sam sudjelujem u dva programa. Jedan je dostupan na internetskoj
stranici www.energeticbalancing.us i na www.energeticmatrix.com.
4. Provjerite pH vrijednost svojega tijela.
Doktor Morter došao je do jednog od Ć ć u posljednjih
stotinu godina kad je č o provjeri tjelesnog stanja, ali su odjeci toga
ć bili slabi s obzirom na to da njegovo ć nije donosilo dobit
farmaceutskoj industriji. Dr. Morter je zbogsvojega ć trebao dobiti
Nobelovunagradu. Otkrio je nešto iznimno važno. Kad je pHvrijednost
kisela, pojavljuju sebolesti poput raka, š ć bolesti i multiple skleroze.
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
đ je otkrio da bolesti poput raka ne mogu postojati ako je pH
vrijednost lužnata! Stoga je jedan od najsnažnijih i najjednostavnijih
č na koji možete procijeniti stanje svojega zdravlja i/ili sklonost
bolestima provjera pH vrijednosti svojega tijela. Dr. Morter je o tome
napisao mnoštvo knjiga i ja vas č i č vam da malo
istražite i Č o njegovom nevjerojatnomistraživanjui metodama.
Internetska stranica doktora Morteraje www.morterhealthctr.com. Trebali
biste redovito provjeravati pHstanje svojega organizma. Ja ga provjera­
vam svakog mjeseca: Ako pH vrijednost nije kakva bi trebala biti, tada
provjerim svoje propuste ili ono u č sam pretjerao i unesem sitne
promjene kako bih ponovno uspostavio ravnotežu pH vrijednosti. To
je iznimno važno zbog toga što su ć bolesti potrebne godine da se
raZViju. Ako redovito provjeravate pH vrijednost, možete je ispraviti i
tako vam tijelo nikada nije dOVOljno dugo u stanju neravnoteže. Tako
se ne može razviti bolest. Prema mojem mišljenju, to je najjednostavniji
č na koji se možete osigurati da nikada ć dobiti ni rak niti
koju drugu tešku bolest. Postupak testiranja pH vrijednosti putem
ć i č možete ć na internetskoj stranici www.
naturalcures.com.
Č preporuke koje sam naveo predstavljaju temelj č
i č svih bolesti. To je Ono najosnovnije što biste prema mojemu
mišljenju morali poduzeti ako ste ozbiljno zainteresirani za č
i č bolesti. đ znamo da su uzroci svihbolesti ć 1)
prevelika č toksina u organizmu, 2) slaba prehrana, 3)
magnetski kaos te 4) stres. Stoga se moramo pozabaviti svakim od ta
č č i iznijeti konkretne preporuke o tome kako otkloniti:
a) toksine iz organizmu, b) nedostatke u prehrani, 3) elektromagnetski
kaos i d) stres.
Navodim konkretne preporuke. Ako ih primijenite, pH vrijednost
vašega tijela promijenit ć se iz kisele u lužnatu. Ako ih primijenite, u
vašem ć organizmu izazvati stanje ravnoteže koje se naziva homeo­
staza. Na taj č prema mojem mišljenju, č pojavu svake
bolesti i ć te č sva ć
A. Izbacite toksine koji su vam se nagomilali u organizmu
Važno je shvatiti da od trenutka đ svoje tijelo preplavljujete
otrovima i toksinima. Ti otrovi i toksini ć cjepiva, lijekove
u slobodnoj prodaji, kao i na recept, zrak koji udišemo, vodu kojom se
tuširamo, u kojoj se kupamo, u kojoj plivamo i koju pijemo te sve kemij­
ske sastojke koji se nalaze u našim namirnicama. đ č
138
139 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
otrove iz tepiha, boje, kozmetike, šminke, sapuna, losiona i krema za
. č Otrova ima i u jednostavnim stvarima poput kuhinjskog
đ za koje se hrana ne lijepi. Znate li što bi se dogodilo ptici koja
bi se našla u blizini takve tave u trenutku kad je stavite na štednjak i
č grijanje? Ptica bi uginula od otrovnih para koja ispušta tava.
Ako imate kuhinjsko đ za koje ništa ne prianja, godinama udišete
otrove. č je o tome da ste svoje tijelo pretrpali golemIm č
otrova, a ti otrovi teško izlaze iz tijela. ZadrŽavaju se u masnom tkivu,
organima, debelomcrijevu, tankomcrijevu i u č tijelu. Uzrokuju
bolesti i ć otežavaju rad imunosnog sustava. Želite li spri­
č pojavu bolesti, tada morate izbaciti toksine. Želite li č ć
ć bQlesti, apsolutno morate izbaciti toksine.
Ne zaboravite: ako znamo da su toksini u organizmu uzrok bolesti
odkojih patimo, morate shvatiti da u ć č ć ljudi doživi
č smanjenje, a u nekim č i potpuno otklanjanje
simptoma kad se toksini izbace iz organizma! Jednostavno č š ć
toksina iz tijela može predstavljati »prirodni lijek« za vašu bolest. Ako
se kod vas pojavljuju simptomi ili ste ć bolesni, imajte na umu da
se bolest razvijala godinama. Izbacite li sve toksine iz svojega sustava,
tijelo ć se možda iscjeljivati ć nekoliko mjeseci. Molim vas,
ostavite mu dovoljno vremena. Zbog toga vas ponovno č da
budete pod nadzorom terapeuta s dozvolom za rad. Evo kako najbolje
možete izbaciti toksine iz svojega sustava:
1. Napravite 15 klistiranja tijekom 30 dana.
Dok č ove č velika je vjerojatnost da vam je u debelom crijevu
zaglavilo od kilogram i pol do sedam kilograma neprobavljenih fekal­
nih tvari. Takve otpadne tvari jako su č oslabljuju djelovanje
imunosnog sustava, mogu izazvati plinove, podrigivanje i č
uvelike smanjuju asimilaciju hranjivih tvari i usporavaju metabolizam.
Klistiranje 15 puta tijekom mjesec dana jedan je od najvažnijih prvih
koraka u č š ć tijela od otrova. ć ljudi tijekom toga razdoblja
izgubi od kilogram i pol do sedamkilograma težine. Kosa, koža i nokti
postaju sjajni i blistaju od zdravlja. Razina energije č nebu pod oblake,
a depresija, stres, tjeskoba i umor č š ć se č smanjuju ili
nestaju. Smanjuje se i želja za hranom ili potpuno nestaje.
2. Napravite potpuno č š ć debelog crijeva.
Moje osobne preporuke u pogledunajboljih sredstava za č š ć možete
ć na internetskoj stranici www.naturalcures.com.

KAKO SE NIKADA VIŠE NE RAZ80L.JETI
3. Napravite č š ć ž č mjehura.
Moje osobne preporuke u pogledu najboljih sredstava za č š ć možete
ć na internetskoj stranici www.naturalcures.com.
4. Napravite č š ć ć mjehura.
Moje osobne preporuke u pogledu najboljih sredstava za č š ć možete
ć na internetskoj stranici www.naturalcures.com.
5. č se od teških metala.
Postoje proizvodi za ć uporabu kojima se možete osloboditi teških
metala. Diljem svijeta postoje klinike koje pružaju izvrsne tretmane za
odstranjivanje teških metala iz organizma. Č š ć od teških metala je
zapravo, kao i svaki drugi oblik č š ć »prirodni lijek« za koji »oni«
ne žele da saznate.
6. č se od nametnika.
Postoji mnoštvo proizvoda za ć uporabu č ć i č
naprave za nametnike« koji ih č otklanjaju. Nametnici poput
teških metala glavni su uzrok bolesti. Č š ć od nametnika đ je
jedan od )'prirodnih lijekova« o kojima po »njihovom« mišljenju ništa
ne biste trebali znati.
7. č se od kandide.
Ako ste ikada, u bilo kojem životnomrazdoblju, uzeli makar i samojednu
kuru antibiotika, tada su se u vašem organizmu proširile gljivice vrste
kandida. č š ć su u crijevima, ali mogu vam preplaviti i č tijelo.
Širenje te gljivice može biti uzrok doslovce svakog simptoma koji možete
zamisliti - glavobolje, nadimanja od plinova, loše probave, žgaravice,
č alergije, astme, fibromijalgije, artritisa, š ć bolesti, č
nja, č infekcije, peruti, akni, lošeg zadaha, umora, depresije, stresa
i tako dalje. Program otklanjanja viška kandide iz organizma jedan je od
stupova dobroga zdravlja. č popratna pojava kandide je
nesposobnost mršavljenja. Ljudi koji se oslobode kandide uvijek izgube
velik broj kilograma bez ikakvog truda. Kandida đ izaziva žudnju
za jelom i može vas navesti da jedete i kad niste gladni. Kad se č
kandide normalizira, tek se može č smanjiti, tako dajednostavno
ne ć glad. Mnogo je izvrsnih proizvoda koji vam mogu ć u
otklanjanju kandide izorganizma. Najpotpuniji je, prema mojemu mišljenju,
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
14Q
program o kojemu se govori u knjizi Lifeforee (Životna sila) doktora JeHa
McCombsa, kao i na internetskoj stranici www.lifeforceplan.com.
8. Napravite sve obuhvatno č š ć masnog tkiva i limfe.
Posjetite internetsku stranicu www.purification.org.
9. Svakoga dana popijte osam punih č š č vode.
Voda iz slavine je otrovna. Prepuna je klora i njegovih nusprodukata.
Klor š ć krvne žile te zajednos hidriranim uljemi homogeniziranim
č proizvodima izaziva č bolesti U vodi iz slavineč ima
i fluora, koji je jedna od najotrovnijih tvari koje možete unijeti u organi­
zam te jedan od ć č bolesti. Ne pijte vodu iz slavine, a
nemojte se njome koristiti ni za što drugo osim za pranje poda.
No, vodu morate piti, a ta voda mora biti č Voda je važna ne
samo za ispiranje i prehranu tijela, nego i zbog toga što daje vlagu i
održava pH ravnotežu u tijelu. č vam da svakoga dana
popijete najmanje osam velikih č š vode. č poseban
aparat za č š ć vode i posebnu vodu u·bocama. Nisu svi filtri i
č Š Ć č vode podjednako č Neki subolji od ostalih. Nije
sva flaširana voda podjednako č i ne daje dovoljno vlage vašem
organizmu. Neke su vrste bolje od ostalih. Posjetite www.naturalcures.
com gdje ć ć moje preporuke.
10. Svakoga dana desetak minuta č na malom trampolinu.
Deset minuta skakanja na malom trampolinu svakoga dana korisnije
je za naše stanice od gotovo bilo kojeg drugog oblika vježbi. Trampolin
stimulira svaku stanicu tijela istodobno. č na rad imunosni sustav
te je nevjerojatno č u otklanjanju toksina iz stanica. Njeguje i
stimulira najvažnije organe i žlijezde s unutrašnjim č č
imunosni sustav te uvelike č i tonizira š ć tetive i ligamente.
To je uistinu spektakularan i nevjerojatno brz oblik vježbanja.
11. Hodajte dnevno jedan sat.
Amerikanci vježbaju više nego ikada prije, ali gotovo ć ne hodaju.
Stanovnici ć drugih zemalja hodaju deset do sto puta više od
Amerikanaca. Tijelo je stvoreno za hodanje. Šetnja prirodom smanjuje
stres, č na rad limfni sustav, pripomaže u postizanjuvitkog tijela,
a ako ć uživate i u prizorima oko sebe ujedno otklanja depresiju
i uvelike smanjuje stres.
KAKO SE NIKADA VliiE NE RAZBOLJETI 141
12. Rastežite š ć i tetive.
Ako vam je tijelo gipko i savitljivo, energija s ć č i ne javljaju
se zastoji. Ako energija č kako treba bolest se teško može ukorijeniti.
č jogu, vježbe pilates, č vještine ili bilo koju drugu
vrstu redovitog rastezanja Svakoga sejutra rastežem petnaestakminuta.
Tijekom dana i č aktivnosti ponekad iskoristim trenutak za
rastezanje. Od toga se ugodno ć
13. Vježbajte duboko disanje.
ć treba koristiti. ć razini stresa ć Amerikanaca
diše samo gornjim dijelom ć Promatrate li djetešce dok prirodno
diše zamijetit ć da diše duboko i potpuno. želudac i ošit se šire kao
i č prsa i đ Svakodnevno duboko disanje stimulira rad imuno­
snog sustava, č metabolizam, smanjuje stres i donosi životno
važan kisik u organizam. ć ljudi nedostaje kisika. ć dotoka
kisika u stanice može otkloniti č niz bolesti. Rak, primjerice, ne
može živjeti u okolini bogatoj kisikom.
14. Redovito se znojite u suhoj infracrveno; sauni (ne u parnoj).
. Tijelo bi se trebalo znojiti. To je prirodan č otklanjanja toksina. Ako
se ne znojite, toksini se gomilaju u organizmu.
15. Barem jednom dnevno izmasirajte se suhom č tako da
skinete odumrle stanice i ć toksinima da đ
16. Neka vam netko redovito napravi švedsku ili dubinsku masažu.
Masaža koristi mnogim tjelesnim sustavima:
Krvožilnom sustavu:
• pomaže razvoju snažnijeg srca, ć č kisika u sta­
nicama, poboljšava zalihe hranjivih tvari u stanicama, otklanja meta­
č otpadne tvari, smanjuje krvni tlak te ć optok limfnih
č
Probavnom sustavu:
• opušta trbušne i crijevne š ć đ od napetosti, č
aktivnost jetre i bubrega te otklanja otpadne tvari.
š ć sustavu:
• opušta ili stimulira š ć č š ć i vezivno tkivo, održava
š ć savitljivima i prilagodljivima, ublažava bolove te napetosti i
č
142
143
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA Vl ZNATE
Ž Č sustavu:
• stimulira završetke č živaca, ublažava nemir i nesanicu,
izaziva ć dobrobiti te ublažava bolove.
Dišnom sustavu;
• razvija š ć dišnog sustava i pomaže ispiranju limfnih
žlijezda.
Koži:
• stimulira protok krvi i time bolje hrani kožu, poboljšava tonus i
č kože te pripomaže normalizaciji funkcije žlijezda.
Koštanom sustavu:
• poboljšava đ tijela, opušta Č zglobove te ublažava
umor i bolove u nogama

Postoji mnogo vrsta masaže. Svaki maser č masimo Jedan vam
se može svidjeti, a drugi ne. Osobno barem jednom tjedno odlazim na

masažu. Masaža je iznimno korisna i Č vam je što Č š ć
lt
ć č masere kako bi iskusili č opseg tretmana.
11' ::. <
'ft
$-'
17. Bavite se chi kungom.
Chi kung je niz blagih pokreta koji č snagu, protok i ć
energije te donose mnoštvo drugih zdravstvenihdobrobiti.. Moj prijatelj
Peter Ragnar živi u Tennesseeju i u starijoj je dobi. Ima tijelo i kožu
sportaša tridesetogodišnjaka. Nitko nikada ne bi mogao pogoditi njegove
godine. Pridržava se ć ideja iz ove knjige. Vjeruje da je jedan od
glavnih uzroka njegovog č izgleda i nevjerojatno dobrog
zdravlja svakodnevno desetominutno vježbanje chi kunga. ć da je
Zemljina magnetska energija danas mnogo slabija nego što je bila pd-je
ć godina, jednostavne pokrete chi kunga izvodi ć na jakim
magnetima. Ta je metoda iznimno djelotvorna. ć za samo nekoliko
dana ž Č osjete veliko ć č energije. San im se pobolj­
šava i tvrde da su smireniji i da se bolje ć Dodatne informacije
možete dobiti na internetskoj stranici www.naturalcures.com.
18. Vježbajte tai chi.
Mnogi ljudi č vještinu tai chija. Nažalost, ć č te
metoda zapravo ne č istinski oblik tai ekija. Tai chi sastoji se
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
od niza povezanih pokreta osmišljenih da bi doveli do č
ublažavanja stresa, č energetskog protoka, ć fleksi­
bilnosti i snage te poboljšanja zdravlja i blagostanja. Više od dvadeset
godina bavio sam se tai chijem i č s desecima samozvanih Č
Istinski tai chi nisam iskusio sve dok me nije č č pravi
redovnik hrama Shaolin u Kini. No, dobra je vijest da je svaki oblik
tai ehija koristan. Želite li č najizvorniji.i najkorisniji oblik tai
ehija, posjetite internetsku stranicu wwww.naturalcures.com gdje
možete dobiti informacije o video kasetama redovnika Shaolina koji
č tai chi. Dodatne informacije možete dobiti na internetskoj
stranici www.shaolinwolf.com.
19. Postite od sedam do 30 dana.
Moje preporuke o najboljim oblicima posta možete ć na inter­
netskoj stranici www.naturalcures.com.
20. đ na »specijalizirane tretmane«' kad god vam je to
potrebno.
Tretmani refleksologijell, akupunkture, kranijalno-sakralne terapije
12
,
reikija, č esencijalnim uljima i č drugim č i
prirodnim terapijama imaju dubok i pozitivan utjecaj na zdravlje.
Kad pogledate ovaj popis, u prvi bi vas trenutak mogao zbuniti. Mogli
biste pomisliti kako nema šanse da se pridržavate svih tih preporuka.
No, č polako. Na prvo sam mjesto stavio 15 klistiranja tijekom 30
dana. č od toga. ć ć se daleko bolje i imat ć daleko više'
energije nego ikada prije. ć i samo č š ć crijeva u ć č
č mnoštvo bolesti. Sve metode koje sam naveo zapravo su »prirodni
lijekovi« i to takvi o kojima po »njihovoj« želji ništa ne biste trebali
znati. Prirodni su, ne može ih se patentirati, nitko na njima ne može
đ milijarde dolara i razotkrivaju č da farmaceutska i
prehrambena industrija uzrokuju ć bolesti i oboljenja time što nas
poje kemijskim otrovima. To je č koju ć žele prikriti, ali
je ona neosporiva.
11 ReHeksologiia. susta\' iSCjeljivanja maS3.Že posebnih. I'eflek.snih č na stopalima i dlanovima koje odgovaraju drugim
dijelovima tijela, temelji 'Se na ć drevne azijske medicine prema kojemu tijelom kružj žiVotna sila i povezuje đ
sobno ć dijelove tlieta; ako je energija. negdje blokirana, javlja se bolest; stimll1acija refleksnjh č oboavtja tok
energije i pomaže tijetu da se samo iscijeli (prim. prev.)
12 terapija ili kranijalna Qsteopatija. blaga manipulacija kostiju lubanje ti oilju ispravljanja manjih
ka kostiju koji su. đ ostaloga, posljedica udarca II glavu ili popravljanja zubi; 20-ih godina 20. ć osmislio ju
je Amerikanac William Sutherland (prim. prev,)
144
145
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI· NE ŽELE DA VI ZNATE
Na internetskoj stranici www.dr-schulze.com doktor Schultz iznosi
program č š ć pod nazivom č Kad ljudi jednostavno
obave nekoliko č š ć kao štosuona koja samnaveo, č bolesti
č nestaju. Bolest napušta tijelo jer se otklanjaju toksini, č
bolesti. Kad se putem navedenih procesa č š ć otkloni uzrokbolesti,
. tijelo se ć u normalu, iscjeljuje se i otuda č č č
č bolesti! đ ponovno se moramo prisjetiti FDA­
inog pravila o tome da »samo licencirani lijek može č č
ili tretirati bolest«. Stoga bi FDA sudski progonila i strpala u zatvor
svakog terapeuta koji bi rekao da je bilo što od onoga što sam naveo
lijek! Tako je, FDA bi sudski progonila, progonila je i progoni ljude! A
kakav su č č Otklonili su toksine iz tijela te su č
bolesni ljudi č č č je u tome što se ti terapeuti s
dozvolom za rad ne koriste lijekovima i ne obavljaju operacije, nego se
koriste jeftinim, posve prirodnim metodama i otklanjaju smrtonosne,
teške i č bolesti.
B. Morate prestati s unosom toksina u organizam
Dao sam vam popis metoda kojima svoj organizam možete osloboditi
otrova. Sada je važnobaremsmanjiti č otrova koji redovito ulaze
u organizam. Evo popisa preporuka koje ć primijenite li ih, uvelike
smanjiti č toksina koje unosite u organizam. Imajte na umu da
sve preporuke iz ovoga poglavlja imaju golem utjecaj na č
i č bolesti, jer se odnose izravno na uzrok simptoma i bolesti.
đ uvelike mijenjaju pHvrijednost vašega tijela od kisele u lužnatu.
Imajte na umu da je tu zapravo č o prirodnimlijekovima! Primijenite
li ih, možete se č jer č uzrok bolesti.
Prestanete li raditi ono što izaziva simptome i bolesti, tada ste
zapravo č bolest. Medicinska znanost ne želi da u to budete
ć Ne žele da znate što uzrokuje bolest, nego vam samo žele
prodavati lijekove kako biste potisnuli simptome. Postavlja se pitanje
koja je metoda otklanjanja toksina važnija ili koja ć imati č č
Odgovor glasi da je svaka osoba č ali ć ć č
se metode nalaze na vrhu svakog popisa. Ponekad ć i samo jedna
promjena dovodi do nestanka simptoma. Morate imati na umu da su
se simptomi i bolesti razvijali godinama. Nisu nastali preko ć te ako
prestanete unositi toksine ć ni nestati preko ć iako se u nekim
č i to đ Simptomi se ć postupno č tije­
kom nekoliko tjedana ili mjeseci osim, dakako, ako niste prešli č
bez povratka, kao što sam ć spomenuo.
KAKO SE NIKADA Vli)E NE RAZ80LJETI
ć to na umu iznosim važan popis onoga što trebate i onoga
što ne trebate raditi kako biste smanjili unos smrtonosnih otrova u
organizam i ć č i č bolesti.
1. Ne jedite namirnice koje proizvodi ili prodaje č društvo
ili koje nose »robno ime«.
To baš nije jednostavno. Ako namirnica stiže u masovno proizvedenoj
ambalaži, to č da stiže iz tvornice s masovnom proizvodnjom i
preradom. Ako ste ikada posjetili tvornicu za masovnu proizvodnju i
preradu hrane, znat ć o č govorim. Sjetite se da postoji više od
15.000 kemijskih tvari koje đ č tijekom procesa proizvodnje
redovito stavljaju u namirnice, a koje nisu navedene na deklaracijama.
Č i ako č popis sastojaka na omotu, velika je vjerojatnost da
je sama namirnica proizvedena uz ć kemijskih tvari i da su joj te
.. tvari dodane. Stoga su doslovce sve namirnice koje zapakirane kupujete
u velikim robnim centrima pretrpane opasnim kemijskim tvarima.
Osim toga, masovna proizvodnja i prerada uvelike mijenjaju energetsko
'ustrojstvo hrane, što je dokazano uz ć Kirlijanove fotografije.
Masovno proizvedena zapakirana hrana jednostavno je nezdrava.
Molim vas, ne vjerujte svemu što piše na lijepom omotu.. Tvrtke za
preradu hrane zainteresirane su samo za zaradu i stalo im je samo do
toga da kupite namirnice. Kako bi vas navele da kupite njihov proizvod
dopušteno imje lagati, varati i navoditi vas na pogrešan č Ako
morate kupiti nešto što se nalazi u kutiji, staklenki, limenki ili paketu,
kupite namirnicu č proizvedenu u posve malim tvornicama.
đ tražite natpis »100 posto organski proizvod« i č popis
sastojaka. Ni takva namirnica ne mora biti osobito kvalitetna, ali barem
je bolja od neorganskih proizvoda koji dolaze iz masovne proizvodnje.
Ne dopustite da vas zavaraju č »posve prirodno«, »nemasno«, »bez
š ć »smanjeni sadržaj ugljikohidrata«, i tako
dalje. Prehrambena industrija navela je Kongres da joj dopusti da te
č stavi na gotovo svaki proizvod. Besmislene su i varljive, a prema
. mojemu mišljenju č je o namjernoj prevari.
2, Izvaditi sve metalne dijelove iz zuba.
.Osobito je važno da posjetite č stomatologa. Apsolutno je
.od životne važnosti da dobijete informaciju kako mnoštvo ljudi pati
od užasnih simptoma izravno uzrokovanih metalima u zubarskim
. sastojcima.
146
147
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ON1- NE ŽELE DA Vl ZNATE
3. Prestanite pušiti.
Pušio sam dvadeset godina i bio posve ovisan o nikotinu i duhanu.
Pokušao sam sve na svijetu kako bih se odvikao, baš sve. Više od
stotinu proizvoda i metoda, ali bez ikakva uspjeha. Prethodne sam
godine č otkrio kombinaciju koja mi je pomogla. Kao da je
neki izumitelj smiješao č sastojke i došao do "revolucionarnog
ć Otkrio sam tajnu koja mi je ć da bez ikakva napora
jednostavno prestanem pušiti. Nikada mi se nije javila ni najmanja
želja za cigaretom. Nikada nisam poželio još jedan dim. Nisam mogao
vjerovati koliko je to jednostavno. Nudili su mi cigarete, ali me nisu ni
najmanje č Zapravo, gadila mi se i sama pomisao na pušenje.
Nisam imao ć da se č č Pušenje je grozna navika
koja izaziva č vrste ć Ć mi se da me Agencija za
zaštitu š č pokušava č da ljudima iznesem metodu koja
mi je ć da prestanem pušiti. Želite li se upoznati s metodom
koja mi je pomogla da prestanem, posjetite internetsku stranicu www.
naturalcures.com i postanite privatni č Ondje možete č detaljno
opisanu metodu kojom sam na lak i jednostavan č prestao pušiti.
Ako pušite, morate prestati. Ako ste sve pokušali i doživjeli neuspjeh,
č bih vam da č što je pomoglo meni.
4. Ne pijte vodu iz slavine.
Sva voda iz slavine je otrovna. Doslovce je sva voda iz slavine prepuna
đ č toksina, otrova i tvari za koje se zna da uzrokuju rak, a u
njih se ubrajaju smrtonosni fluor i klor. Voda iz slavine izaziva bolesti
i ć
Vodu morate piti. No, ta voda mora biti č Izvorska voda u bocama
(neke vrste suč š ć od drugih), voda filtririma procesom obrnute osmoze
i č š ć parnom destilacijom bolja je od vode iz slavine. Savezna
agencija za zaštitu š č zabranila mi je da u ovoj knjizi navedem
nazive. Preporuke o najboljoj flaširanoj vodi i proizvodima možete
ć na internetskoj stranici www.naturalcures.com
5. Kupite i koristite filtre za tuširanje.
Tijekom tuširanja vaš organizam upija više toksina nego što ih ima
u osam č š vode. Dok se tuširate, koža upija vodu. ć tuš stvara
paru, a ona mnoge kemijske tvari iz vode pretvara u otrovne plinove.
Te plinove udišete ili ih upijate kroz kožu. Dobar filtar za tuširanje
otklanja ć toksina iz vode. Koristite se njime i kosa vam nakon
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
pranja više nikada ć biti neposlušna. Preporuke možete ć na
internetskoj stranici www.naturalcures.com.
6. Jedite samo sto-postotnu organsku hranu.
Trebate jesti namirnice koje nisu uzgojene uz ć kemijskih gnojiva,
pesticida i herbicida. U organskoj hrani nema tragova kemijskih otrova,
a ona posjeduje mnogo ć č hranjivih tvari.
7. Ne hranite se u restoranima brze prehrane.
č knjigu Fast Food Nation (Nacija brze hrane) i pogledajte doku­
mentarni film Supersize Me! (Super veliki ja!). Kad prestanete ć
budite sretni što ste došli do tih podataka. Brza hrana spada đ najo­
trovnije i najmanje hranjive »namirnice« na našoj planeti Akobismo hranu
mogli definirati kao »gorivo za organizam koje istodobno ć i
život«, tada brzu hranu ne bismo ni mogli nazvati hranom. Mogli bismo
je nazvati »brzim i Ukusnim otrovom«. To je njezin č opis. Jesam li
vam rekao da je ta hrana namjerno sastavljena tako da vam ć tek,
izazove č ovisnost i pretilost? Pojedete li tjedno 15 obroka u resto­
ranima brze prehrane imate 90 posto ć šanse da dobijete rak, Č
bolest, š ć bolest, žgaravicu, da postanete pretili i da se razbolite od
desetaka drugih bolesti. Pod svaku cijenu izbjegavajte brzu prehranu.
8. Ne jedite ništa što izlazi iz mikrovalne ć
Bacite mikrovalku. Vjerujem da namirnice iz mikrovalne ć postaju
otrovne za tijelo u energetskom smislu. Redovita prehrana namirnicama
iz mikrovalne ć (a to č i hranu podgrijanu umikrovalki)
slabi vam imunosni sustav te izaziva depresiju i tjeskobu. Roditelji koji
č hranu zagrijavaju u mikrovalnoj ć truju svoju djecu i ne
ć to. Kupovna hrana za đ č i sama je po sebi otrovna,
ali ako je pripremate u mikrovalnoj ć postaje još otrovnija.
9. Iz prehrane izbacite aspartam i monosodij-glutamat.
Aspartam se prodaje pod nazivom NutraSweet®. I aspartam i mono­
sodij-glutamat su klasificirani đ eksitotoksine. O toj temi napisane
su tri izvrsne knjige. Knjigu Aspartame, Is it Safe? Ue li aspartam
bezopasan?) napisao je č Na temelju nekoliko stotina č
č č da je aspartam odgovoran za mnoge teške zdrav­
stvene probleme, od glavobolje i gubitka ć do hiperaktivnosti
i č kod djece. Druga knjiga, Excitotoxins, The raste That Kills
/
148
149
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE :tELE DA VI ZNATE
(Eksitotoksini, okus koji ubija), koju je đ napisao č istražuje
na koji č monosodij-glutamat, aspartam i č tvari uzrokuju štetu
mozgu i ž č sustavu te na koji č mogu izazvati Alzheimerovu
i Lou Gherigovu bolest, depresiju, mulitplu sklerozu i druge bolesti. I
ć je knjigu, In Bad Taste, The MSG Complex (Loš okus, kompleks
monosodij-glutamata), napisao č koji objašnjava da je monoso­
dij-glutamat glavni uzrok oboljenja koja se mogu i č i č a
đ njih spadaju glavobolje, astma, epilepsija, nepravilnosti u radu
srca, depresija te ć manjka pažnje ili hiperaktivnosti.
10. Ne koristite umjetna sladila č ć iSplendu).
Umjetna sladila kemijske su tvari koje je napravio č Otrovni su i
nikada ih se ne bi smjelo koristiti. Uzrokuju č vrste zdravstvenih
š ć Koristite organski med, đ isušeni sok organski
uzgojene š ć trske ili biljku stevijll. Sve su to izvrsne vrste sladila.
Ne zaboravite, znanost ne može biti bolja od prirode.
11. Ne pijte dijetaine bezaikoholne napitke.
Dijetaine napitke nazivaju »novimcrackom«, jer izazivaju ovisnost. Od
njih ć dobiti na težini, a postat ć i depresivni. Zbog toga što se u
njih dodaju umjetna sladila kao što je aspartam, mogu izazvati i č
niz simptoma. Ako želite popiti bezalkoholni napitak, najbolje bi bilo
kad biste mogli nabaviti organski iz trgovine zdravom hranom. Ako si
baš morate đ pijte č sok. Prestanete li piti dijetaine napitke
i zamijenite li ih č zapravo ć izgubiti na težini. Tvrdnja da
dijetalni napici sadrži manje kalorija i da suzbog toga korisni za kontrolu
tjelesne težine puka je laž. Istina je upravo suprotna. Ne zaboravite, sva
gazirana ć č apsorbiranje kalcija.
12. Ne jedite hidrirana ulja.
Ta ulja spadaju u ć Hidrirana proizveo je č i to su
otrovi. Što je još važnije, ta ulja napadaju stijenke krvnih žila i izazivaju
č bolesti. đ š ć jetru, slezenu, crijeva, bubrege i ž č
mjehur, zbog č unutarnji organi funkcioniraju mnogo č
Loša je vijest dasehidrirana ulja nalaze u skoro svakomproizvodu kojega
kupite! Dobra je vijest da u trgovinama zdrave i cjelovite hrane možete
ć mnoštvo proizvoda koji ne sadrže hidrirana ulja, samo morate
č etikete. Dobar je primjer č u kojemu je medicinska znanost
ustvrdila da je nešto štetno, a kasnije promijenila mišljenje. Godinama
se č bolesnicima č da izbjegavaju maslac, jer je štetan
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJET!
za srce te savjetovalo da koriste margarin. Nažalost, ć margarina
sastoji se od hidriranih ulja. Margarini su neprirodni prOizvodi, djelo
ljudskih ruku, smrtonosni za organizam. Sada nam oni isti č i
medicinski č govore da je margarin, zapravo, još štetniji od
maslaca. Pod svaku se cijenu klonite hidriranih ulja i ć
13. Ne jedite homogenizirane i pasterizirane č proizvode.
Nisu svi č proizvodi jednaki. Današnje mlijeko, sirevi i drugi
č proizvodi po svojoj se prehrambenoj vrijednosti i kemijskom
sastavu itekako razlikuju od istih proizvoda otprije pedesetak godina.
č se č proizvodi đ uvelike razlikuju od č
proizvoda iz drugih zemalja. Jeste li ikada zamijetili da francuski maslac
ima č okus od č Jeste li zamijetili da iste vrste sira imaju
č okus s obzirom na to iz kojeg dijela zemlje ili svijeta dolaze?
Za velike razlike đ č proizvodima zaslužni su mnogo­
brojni č Te razlike č da č proizvodi na organizam
č na itekako č č Primjerice, sirovo mlijeko koje nije
pasterizirano ili homogeniZirano, poteklo od organski uzgojene krave
koja slobodno luta pašnjacima i hrani se travom, koja ne dobiva antibio­
tike ili injekcije hormona rasta, na organizam ć posve č utjecati
od pasteriziranog i homogeniziranog mlijeka poteklog od genetski
modificirane krave koja dobiva antibiotike i injekcije hormona rasta,
kojoj ne dopuštaju kretanje i hrane je hranom s kemijskim tvarima za
pospješenje rasta. Problemi se javljaju tijekom istraživanja u kOjima
ž č ne koriste sirovo organsko mlijeko. Koriste pasterizirano
i homogenizirano mlijeko s dodatkom kemijskih tvari. Kad bi pro­
vodili usporedna istraživanja organskog sirovog mlijeka i mlijeka iz
trgovine, dobili bismo posve Č rezultate. Poanta je u tome što
su standardni oblici mlijeka i č proizvoda iz trgovine iznimno
nezdravi. Zbog homogenizacije č proizvodi š ć krvne žile
u tijelu i glavni su uzrok č bolesti. Organsko sirovo, nepasterizi­
rano i nehomogenizirano mlijeko, sir i č proizvodi neizmjerno
su zdravi. Ne zaboravite, znanost ne može biti bolja od prirode. Kad
se č umiješa i promijeni prirogno stanje stvari kako bi ć
vlastitu zaradu, hrana više nije »stvarna«, nego postaje samo imitacija
pravog proizvoda, djelo ljudskih ruku.
14. Ne koristite kukuruzni sirup s visokim sadržajem fruktoze.
Ako č sastojke proizvoda kojega kupUjete i č da je glavni
sastojak š ć mogli biste se zabrinuti. Kako bi to izbjegli, đ č
151
150 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONl. NE ŽELE OA VI ZNATE
hrane koriste se raznolikim sladilima kao što su š ć ž đ š ć
fruktoza, kukuruzni sirup u krutom stanju, kukuruzni sirup, kuku­
ruzni sirup s visokim sadržajem fruktoze, multidekstrin i mnogim
drugima. Kad biste zbrojili sve te vrste š ć kod ć proizvoda
š ć bi bio glavni sastojak. Kukuruzni sirup s visokim sadržajem
fruktoze koristi se prvenstveno zbog dva razloga. Prvo, iznimno je
jeftin. Drugo, od njega se ljudi debljaju više nego od drugih sladila
kojima se đ č mogu koristiti. Prehrambena industrija želi da
budete debeli. Debeli ljudi više jedu, ć ć tako prodaju i dobit
prehrambenih tvrtki. Prehrambena industrija lobirala je protiv javne
kampanje podnazivom »Jedi manje, vježbaj više«, jer ne žele da se ljude
č da jedumanje. Kad bi manje jeli, smanjila bi se prodaja i zarada.
To je šokantno, aIiistinito.
15. Koristite se samo zubnom pastom bez fluora.
16. Ne koristite kuhinjske posude uz koje namirnice ne prianjaju.
Kad se posuda uz koju hrana ne prianja zagrije do visoke temperature,
ona ispušta č pare koje mogu usmrtiti pticu! Te otrovne pare kod
ljudi dovode do bolesti dišnih organa, slabljenja imunosnog sustava,
raka, depresije, astme, glavobolja te mnoštva drugih zdravstvenih
problema.
17. Jedite samo organsko, košer
13
meso i perad.
Ova je tema iznimno složena. Oprah Winfrey jednu je svoju emisiju
posvetila mesnoj industriji te su je tužili zato što je izrazila vlastito
mišljenje. No, ona je dobila parI1icu. Svaka vrsta mesa ili peradi koja
nije organskog podrijetla ili košer nevjerojatno je č ć
ć evo u č se sastoje razlike:
• Industrijska životinja u svom je uzgoju genetski modificirana i
stoga je to životinja kakva u prirodi nikada ne bi mogla postojati.
• Genetiku organske životinje nije modificirao č te je takva
životinja posve prirodna.
• Industrijska životinja dobiva injekcije hormona rasta i antibiotike,
što č da je meso koje jedemo pretrpano tim lijekovima.
13 Košer. od hebrejskog č ...prikladno. ispravno... pojam koji č ritualno prikladno za upotrebu u skladu sa
žido\lsk.im zakonom; odnosi se pntenstveno na hranu koju Židovi smiju ujedno sa pojam koristi i za zdravu. č
cjelovitu hranu tl i(ojoj nerna štetnih i loših sastojaka (prim. prev.)
KAKO SE NIKADA VIŠE NE RAZBOLJETI
• Organska životinja ne dobiva lijekove, stoga ih u njezinu mesu
nema.
• Industrijskoj životinji ne dopušta se slobodno, prirodno kretanje
te je ona stoga nevjerojatno č neprirodno debela i bolesna.
• Organska životinja slobodno se ć raste prirodnim ritmom te
nije pretrpana toksinima, niti bolesna.
Industrijska životinja se neprirodnomprehranomsastavljenom
od kemijskih tvari i hrane koju u prirodi nikada ne bi jela. Kravama se,
primjerice, daju samljeveni dijelovi govedine, svinjetine, kozetine i konje­
tine. Mnoge vrste toga mesa č od bolesnih životinja neprikladnih
za ljudsku prehranu. Imajte na umu da se krave hrane biljnom hranom
te da nisu stvorene kako bi jele samljevene dijelove bolesnih Životinja.
• Organski uzgojena krava jede travu, kao što bi jejela i u prirodi, a ta
trava nije đ kemijskim gnojivom, herbicidima i pesticidima.
• Industrijski uzgojenu životinju ubijaju metkom u glavu. Životinja
ć strašan bol i traumu. Tkivo joj preplavi iznimnootrovanadrenalin.
Krv, koja je isto tako preplavljena toksinima, đ se razlijeva u tkivo.
Trauma dovodi do stvaranja iznimno negativnog energetskog polja u
životinji i oko nje. č š ć ugiba u vlastitom urinu i fekalija ma.
• Organski uzgojena košer životinja ubija se na najhumaniji č
tako da joj se prereže grlo. U tom č životinja ne ć bol, odmah
se pušta krv da iscuri, unutarnji organi odnose se na pregled kako bi
se utvrdilo je li 100 posto zdrava, a tkivo se nasoli kako bi se izvukla
preostala krv i uništile bakterije.
• Industrijski uzgojena životinja č š ć je stara, odnosno njezino
se meso ostavlja da visi u č prostoriji i trune. Prekriva ga zelen­
kasta plijesan. Ta č zelena plijesan je bakterija koja omekšava
meso, ali ga istodobno č otrovnijim.
• Organsko'košer meso nije staro.
Mnogi industrijski proizvodi od mesa i peradi prskaju se opasnim
kemijskim tvarima da bi se uništile bakterije. Neki se izlažu radijaciji
koja im oduzima prirodnu životnu energiju, tako da energetsko polje
koje okružuje meso postaje iznimno č za ljude, što se može č
na Kirlijanovoj fotografiji.
Kad sam to saznao, č sam jesti č košer organsko
meso. Trideset sam dana svakodnevno jeo takvo meso. Pokušao sam
odrediti ć li ikakvu razliku. Nisam uspio č ništa đ
Pomislio sam da i nema neke osobite razlike. č sam prirediti
153

PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI" NE ŽELE DA VI ZNATE
152
roštilj i pozvao sam nekoliko prijatelja. Otišao sam mesaru i kupio
apsolutno najbolje, najkvalitetnije odreske iz industrijskog uzgoja, vrste
Black Angus, najbolje koji postoje. Priredio sam odreske i poslužio ih
svojim gostima. Svi su oduševljeno hvalili ukus i ć odrezaka.
Neki su tvrdili da su to najbolji odresci koje su ikada jeli. Uzeo sam
jedan zalogaj i u meni se javio č ć Kao da sam pojeo »pokva­
reno meso«. Pogledao sam svoje prijatelje koji su gutali meso i uživali
u izvrsnom okusu. Zamolio sam prijatelja da kuša moj odrezak. Bio
mu je ukusan. Stoga sam pojeo još jedan zalogaj. Dok sam žvakao i
gutao meso č sam se još č ć Na č mi je izbio znoj,
problijedio sam, a u želucu mi se javila jaka č č sam se,
otišao u kupaonicu i povratio.
Trideset dana jeo sam č č zdravo meso. Kad sam
nakon toga pojeo č meso, razbolio sam se. ć da sam tako
dugo jeo č meso moj je organizam odmah odbacio toksine. Zbog
toga, primjerice, ljudi u Meksiku mogu piti đ č vodu i
kod njih se ne pojavljuju znaci bolesti. No, ako Amerikanac popije istu
vodu, jako ć se razboljeti. Organizam stvara toleranciju na otrove.
Smisao je u tome da su meso pileta, patke, janjeta, teleta i koze dobre
vrste mesa sve dok su organskog uzgoja i košer.
18. Ne jedite ribu iz uzgoja.
Tvrtke uzgajaju ribu kako bi došle do zarade. Riba iz uzgoja dobiva
neprirodnu hranu i može biti iznimno č u usporedbi s prirod­
nom, divljom ribom. Izbjegavajte ribu iz uzgoja.
19. Ne jedite svinjetinu.
Ne zaboravite, č je ono što jede. Svinjetina je iznimno č i
bolesna hrana. Svinja jede sve na što đ č ć i vlastiti izmet.
Što god pojede, za nekoliko se sati pretvara u meso. Svi su svinjski pro­
izvodi pretrpani š ć i virusima. Svinjetina je č i nezdrava.
Kad pojedete svinjetinu, vaš organizam zapada u č šok. Prema
želucu i crijevima usmjeravaju se velike č krvi i energije kako
bi se taj č materijal mogao razgraditi i probaviti. Ljudsko tijelo
nikada ne može do kraja probaviti svinjetinu, a probavni sustav radi
bez prestanka i do 18 sati š ć neutralizirati i probaviti svinje­
tinu. Ako tridesetak dana ne jedete svinjetinu, a nakon toga je uzmete,
postoji velika ć da ć se teško razboljeti. Izbacite svinjetinu
ili barem smanjite njezinu potrošnju. To može imati velik utjecaj na
vaše zdravlje i ć dobrobiti. Pokušajte i uvjerit ć se.
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
20. Ne jedite školjke.
Ljudi su č naškoljke nego nabilo koju druguvrstu hranena planeti.
Više se ljudi razboli od školjki nego odbilo kojih drugih namirnica. Više
ljudi umire od školjki nego od bilo koje druge hrane. Izbjegavajte svaku
ribu koja nema krljušti i peraje. To ć i školjke, dagnje, morske
rakove, jastoga, rakove, lignje, jegulju, soma, morskog psa i č Riba
mora imati krljušti i peraje. Som, primjerice, ima peraje, ali nema krljušti.
ZanimljiVO je da je tojedanod prehrambenihkošer zakona. Danas znamo
da riba koja ima krljušti i peraje ne upija tako puno toksina iz vode kao
morska ć koja nemaju ni krljušti ni peraje.
Odrastao sam u Bostonu. Školjke sam volio više od bilo koje druge
morske hrane. Povremenobi alge pod nazivom »crvena plima« preplavile
naše obale. Kad bi se to dogodilo pojavila bi se upozorenja ljudima da
ne jedu školjke, jer bi se mogli razboljeti i umrijeti. No, smjelo se jesti
bakalara, skušu i iverka. Jestivo meso ribe s krljuštima i perajama ne
upija otrove. đ školjke ili bilo koja druga vrsta morskih stvo­
renja koja nema krljušti i peraje upija toksine koji mogu izazvati bolest
i smrt. Sva morska stvorenja koja nemaju krljušti i peraje prepuna su
toksina i trebalo bi ih izbjegavati.
21. Ako neki proizvod ne možete pojesti, ne stavljajte ga ni na kožu.
Koža je ć tjelesni organ. Što god nanesete na nju, to odlazi u orga­
nizam. Mnogi proizvodi koje nanosimo na kožu, od sredstava protiv
znojenja, hidratantnih losiona, kozmetike, sredstava protiv komaraca,
sredstava za č i parfema tako su otrovni da biste umrli za neko­
JM<0 minuta kad biste ih stavili u usta. Svjestan sam da je mnogima
đ vama to neshvatljivo. Ne zaboravite što sam rekao: ako nešto ne
;možete provesti u potpunosti, dajte sve od sebe. Ne uspijete li otkloniti
barem smanjite č otrova koje nanosite na kožu.

:::. 22. Nabavite sredstvo za č š ć zraka.
.'; u vašoj ć zacijelo nije č Živite, radite i spavate u okolini u
kojoj je zrak posve nezdrav. Apsolutno č nabavu sredstva
č š ć zraka kod ć na poslu i, što je najvažnije, u spavao­
ć da ondje dišete č ć bilo bi pametno udisati č Š ć
koji možete. Radni prostor je drugi po važnosti. Na tržištu postoje
;Ii,' ::.,,- ,'- č vrsta č filtara i sredstava za č š ć zraka.
da su neki bolji od drugih. Neki su tako dobri da uspijevaju
154
155

PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
otkloniti i svucrnu plijesan koja u današnje vrijeme u mnogim ć
uzrokuje bolesti.
23. Koristite se samo neotrovnim, too-posto organskim sredstvima
za č š ć
Dokazano je dasusredstva za č š ć u domovima glavni uzrok pojave
raka kod djece.. Sredstva za č š ć koja koristite zapravo oslabljuju
imunosni sustav i uzrokuju bolest. Do toga dolazi udisanjem para ili
kontaktom preko kože.
24. Ne pijte sokove iz limenke ili boce.
Svi sokovi u limenkama ili bocama koje kupujete u trgovini paste­
rizirani su pa su stoga č za organizam. Filtriranje i prerada u
proizvodnji sokova ć i koncentrira č č kemij­
skih tvari u proizvodu. Pijte samo svjež sok napravljen od 100 posto
organskih sastojaka.
25. Ne koristite kreme za č
To je jedna od ć prevara u povijesti. Sunce ne uzrokuje rak.
Pokazalo se da rak uzrokuju sredstva za č Sada se vjeruje
da sastojci u tim sredstvima predstavljaju glavni uzrok raka kože. U
Africi nema raka kože. Ljudi č dan provode na suncu bez ikakvih
krema za č Nije č kako neki smatraju, o pigmentu. Ljudi
č podrijetla koji žive u Americi imaju najvišu stopu raka kože, a
najmanje borave na suncu. Ako ne želite dobiti č stavite šešir
ili se lagano odjenite. Sunce je zdravo za ljude i trebalo bi vas obasjavati.
Statistike pokazuju da se najviša stopa raka kože javlja kod ljudi koji
najviše koriste sredstva za č To vrijedi i za losione za tamnje­
nje. Zapamtite, što god nanesete na kožu, to prodire u organizam. Ako
proizvod ne možete pojesti, ne nanosite ga ni na kožu.
26. Ne uzimajte vitamine.
Mnoge tvrtke bave se prodajom vitamina samo da bi zaradite. postoji
mnogo razina kvalitete vitamina. ć tvrtki koristi se najjeftinijim
dostupnim vitaminima. Ti jeftini »vitamini« u mnogim su č
kemijski proizvedeni i nisu prirodni. ć vitaminskih tableta sadrži
vitamine i minerale u razmjerima koji u prirodi ne postoje.
č je da vam najvjerojatnije nedostaje vitamina i minerala. Taj
nedostatak najbolje možete ispraviti uz ć sokova. Drugi najbolji
KAKO SE NIKADA VIŠE NE RAZBOLJETI
č je uzimanje cjelovitih dodataka prehrani. To nisu vitaminske i
mineralne tablete. Cjeloviti dodaci prehrani sadrže koncentrat organski
proizvedenog ć i ć proizveden u obliku tableta koje možete
uzimati. Ako uzmete cjelovit dodatak prehrani, tada sve vitamine i
minerale dobivate u omjerima kakvi postoje u prirodi. đ dobi­
vate enzime i kofaktore prisutne u prirodi. Zanimljivo je da č i do 30
posto sadržaja mnogih prirodnih biljaka č znanstvenoj analizi.
To jednostavno č da sa cjelovitim dodatkom prehrani ne dobivate
samo vitamine, minerale, enzime i kofaktore upravo u onom omjeru
kakav postoji i u prirodi, nego da dobivate i sve ono što znanost još
nije otkrila. No, i u ovom mi je č zabranjeno iznijeti preporuke
u ovoj knjizi.
27. Ne koristite sredstva protiv znojenja ili dezodoranse.
Sredstva protiv znojenja i dezodoransi sadrže smrtonosne otrove, a
ponajviše aluminij. Ti se otrovi nanosena kožu u blizini limfnihč
Sve što se nanese na kožu ispod ruke stiže do limfnog sustava i najprije
dolazi do prsiju. Vjerujem da je korištenje tihotrovnihproizvoda jedan
od glavnih uzroka raka dojke kod žena. Zdrava osoba ne bi trebala
imati neugodan miris, no ako morate koristiti sredstva protiv znojenja
ili dezodorans, postoje i prirodni proizvodi. Posjetite trgovinu zdrave
hrane i raspitajte se. Ne dopustite da vas etikete navedu na krivi trag.
č sastojke. Ne uspijete li izgovoriti nazive sastojaka, nemojte
kupiti taj proizvod.
28. Ne koristite bijeli đ š ć
od organski uzgojene š ć trske koja se istisne i osuši dobiva se č
đ š ć ispunjen životnom energijom. Takav š ć možete
kupiti u trgovinama zdrave hrane. Zdrav je i koristan. Bijeli š ć je
pak đ s opasnim kemikalijama, oduzeta mu je sva prehrambena
vrijednost, a na kraju se zagrijava, č se uništava i ono malo vitalne
energije koja je preostala. Bijeli š ć je proizvod s tako jakim štetnim
.posljedicama na zdravlje da bi ga se moglo svrstati đ lijekove.
đ sirovi i isušeni sok od trske, koji je zapravo pravi š ć
za ljude je koristan. Bijeli š ć je otrov. Kemijske tvari koje se koriste
u uzgoju š ć trske uzrokuju rak kod morskih č Te otrovne
kemikalije koje se koriste u uzgoju i dalje su prisutne u proizvodu koji
kupUjete u trgovini.
157
156 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
29. Ne koristite bijelo đ brašno.
Bijelo đ brašno č je bijelom š ć č od zrna koje je
uzgajano uz ć kemijskih tvari, oduzeta su mu sva prirodna vla­
kna i prehrambene tvari te je u kemijskom procesu izbijeljeno kako bi
dobilo lijepubijelu boju. Kad bijelo brašno pomiješate s vodom, dobijete
kremu. Njome se koristite za izradu likova od tijesta koji se stvrdnu
poput kamena. To se isto đ i kad pojedete brašno. č je o nepri­
rodnom proizvodu koji organizam ne zna probaviti. Prehrambena mu
je vrijednost slaba, u njemu nema životne snage, podiže vam inzulin i
izaziva zatvor. Koristite se organskimbrašnom od cjelovitog zrna koje je
minimalno đ ili kupujte organske žitarice i sami ih meljite.
30. Ne koristite nijedan proizvod na č etiketi stoji »bez
ć
Tvrtke za proizvodnju hrane žele da kupujete njihove proizvode. Što god
je u đ razdoblju u trendu, to njihovi marketinški menadžeri
stavljaju na etiketu. »Bez ć ne č isto što i »zdravo«. Kad
na etiketi Č »bez ć budite sigurni da vas đ č
pokušava prevariti, stoga ne kupujte taj proizvod. ć proizvoda
bez ć jednostavnosu pretrpani nevjerojatno velikim č
š ć i kemijskih tvari.
31. Ne koristite proizvode na kojima piše »bez š ć
Ako na etiketi stoji da u proizvodu nema š ć posve je vjerojatno da
je proizvod đ umjetnim sladilima. Nemojte ga kupiti.
32. Ne koristite proizvode na č etiketi piše »smanjena č
ugljikohidrata« ili »neto ugljikohidrati1
4
«.
To je sada u trendu. ć č prevara krije se u pojmu »neto
ugljikohidrati«. Takve proizvode đ č pretrpavaju kemijskim
tvarima i umjetnim sladilima za koje tvrde da imaju zanemarive poslje­
dice na razinu inzulina, stoga te prave ugljikohidrate ne č u neto
ugljikohidrate. Proizvod na kojemu piše da ima dva neto ugljikohidrata
mogao bi imati č i do 40 grama ugljikohidrata. Ne kupujte takve
proizvode, jer znate da đ č jednostavno pokušavaju iskoristiti
trend kako bi vam prodali svoj proizvod.
14 Neto ugljikohidrati. sveukupni bfoj ugljikohidrata bez vlakana, glicerina t Š Ć alkohola; marketinška ffa7;;l koju
koriste zagovorrHcl prehrane sa smanjenim sadržajem ugljikohidrata kako bi poka?'..ali smanjenu č ugljikohidrata ti
svojim proizvodima (prim. prev,)
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
33. Ne jedite »hranjive č
Hranjive č djela su ljudskih ruku prepuna kemijskih tvari č je
glavni cilj dobar okus. Podvrgnute su dugotrajnoj preradi i trebalo bi ih
izbjegavati Postoji nekoliko vrsta đ organskihhranjivih plo­
č Provjerite u trgovini zdrave hrane i Č popis sastojaka.
_ 34. Ne koristite dijetaine ili proteinske napitke.
Poput hranjivih Č ti su napici proizvod tvrtki č je jedini cilj dati
im izvrstan okus kOrištenjem najjeftinijih dostupnih sastojaka. Uz neko­
liko rijetkih iznimaka trebali biste ih izbjegavati pod svaku cijenu.
35. Držite se podalje ć kupki, saUna i bazena.
Bazeni i ć kupke ispunjeni su vodomprepunom klora. Klor je smr­
tonosna i otrovna kemijska tvar. Ljudi vjeruju da je plivanje u bazenu
ili opuštanje u ć kupki zdravo. No, istina je posve suprotna. Takvo
kupanje slabi imunosni sustav, isušuje kožu i organizam upija velike
č klora koji š ć krvne žile i izaziva č bolesti. Para u
sauni č od č vode iz slavine koja je pretrpana č
otrovima i đ č ma. Sauna je, zapravo, otrovna plinska komora
i neizmjerno je nezdrava. Izvrsno je plivati u oceanu ili jezeru. Ako
imate bazen ili volite ć kupke, raspitajte se o sustavu filtracije koji
klor i druge kemijske tvari. Moj se sustav za č š ć
vode koristi ozonom i kisikom. U moj bazen i kadu ne dolaze ni klor
ni druge kemijske tvari. Odnio sam vodu na ispitivanje i pokazalo se
da spada đ č š ć vrste vode koju su zaposlenici tog laboratorija
ikada vidjeli. Ako vodu ne možete piti, nemojte ni plivati u njoj. Mnogi
ć ć da ne možete piti ni jezersku ni oceansku vodu i to je č No,
to su žive, prirodne vode prepune životne energije. Bazensku vodu
prepunu klora ne možete ć nigdje u prirodi.
36. Izbacite sredstva za osvježavanje zraka.
Idealno bi bilo da zrak č ne prskate, da ne lwristite sredstva za
osvježavanje zraka u krutom ili č obliku. Time samo unosite
č kemijske tvari u okolinu. To je uistinu glupo. Za kupaonice
kOristim organsko ulje citrusa koje se može kupiti u ć trgovina
zdrave hrane. č etikete. Za otklanjanje neugodnih mirisa uzmite
··100 posto organsko esencijalno ulje ili sustave za Č š ć zraka. Ne
zaboravite, ako proizvod ne možete pojesti, ne prskajte ga po zraku.
158
159
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE QA VI ZNATE
37. Skinite fluorescentne svjetiljke.
Fluorescentna svjetla izazivaju umor i oslabljuju imunosni sustav.
Oslobodite se svih takvih rasvjetnih tijela i zamijenite ih svjetiljkama
punog spektra. Osvjetljenje punog spektra posve je č prirodnom
č svjetlu i može iznimno povoljno utjecati na zdravlje, a osobito
na ć energije i ublažavanje depresije.
38. đ se koristite klima đ ili ih posve otklonite.
ć klima đ nije zdrava. Strojevi za đ zraka stvaraju
neprirodan, a prema tome i nezdrav zrak. Imajte na umu da prije sedam­
desetak godina đ za klimatizaciju nisu ni postojali. Mislimo da
su nam potrebni i č je da olakšavaju boravak u uredu i kod ć
u iznimno ć danima. No, pokušajte ih đ č pa ć
uvidjeti da ć đ biti đ
39. Izbjegavajte kemijsko č š ć ć
Kemijske tvari koje se koriste pri takvom č š ć zapravo su č
Ako koža đ u dodir s njima, time se ć rizik od nekoliko·
desetaka bolesti.
40. Sami radite pivo i vino.
Namjeravate li piti pivo i vino, sami ga napravite sa č organskim
sastojcima. Zabavno je, ukusnije i mnogo zdravije od kupovnoga. Pivo
i vino nisu nezdravi, ali kemijske tvari s ž đ i hmelja te drugih
sastojaka ulaze i u č proizvod. Toplina koja se koristi u preradi
uništava korisne žive enzime. đ mnogo je bolje piti pivo ili
vino nego sokove u limenkama ili bocama.
41. Kupite dobar č s hepa-fiUrom.
Primijenite li navedene preporuke, smanjit ć se č toksina koje
unosite u organizam, a time uistinu apsolutno može dovesti do č
č je zapravo o »prirodnim lijekovima«. Poznavao samljude oboljele
od multiple skleroze koji su prestali piti dijetaine bezaikoholne napitke
te suse simptomi multiple skleroze povukli. Poznavao sam oboljele od
š ć bolesti koji su se prestali hraniti u restoranima brze prehrane te
su se za tri tjedna č od bolesti. đ sam ljude koji su patili od
migrene i zatvora, a kad su prestali jesti pasterizirane i homogenizirane
č proizvode, migrena i zatvor nestali su kao rukom odneseni.
Vidao sam ljude sa strašnim kožnim osipom i aknama koji su č
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZ60LJETI
koristiti filtar za tuširanje te su im se svi simptomi povukli, a koža
im je ponovno postala glatka i lijepa. Ne dopustite da vas navedu na
pogrešan č tako da pomislite kako takve jednostavne stvari
nisu lijekovi. Toksini izazivaju bolesti, a njihovim se otklanjanjem
možete i č
C. Morate se pozabaviti nedostacima prehrane.
Nadam se da ste dosad shvatili kako vam je prehrana nedostatna.
Doslovce svaka pojedina osoba na planeti ima više-manje nedostatnu
prehranu i zato što č uzgoja i prerade hrane namirnicama oduzi­
maju velik dio prehrambene vrijednosti.
Sve »namirnice« koje kupujete ostale su bez ć dijela svoje
prehrambene vrijednosti. Kao što sam ć spomenuo u ovoj knjizi,
istraživanja su pokazala da biste morali jesti pet puta više hrane negb
vaši djedovi i bake kako biste dobili istu prehrambenu vrijednost.
No, situacija je još i nezgodnija, jer u našim tijelima ima više toksina
i stoga ne možemo apsorbirati ni ono malo hranjive vrijednosti koju
dobivamo iz hrane. Stoga svi imamo nedostatnu prehranu. đ je
iznimno važno da potpuno shvatite kako mnoge, ako ne i sve bolesti,
barem č uzrokuje nedostatna prehrana. Skorbut je dobar i
jednostavan primjer.
Kao što sam ć spomenuo, skorbut je strašna i tegobna bolest.
No, istraživanja su otkrila da ga izaziva nešto posve jednostavno ­
nedostatak vitamina C. Kad biste pojeli nekoliko č limuna ili
limeta, č biste se od skorbuta. Stoga su č limun, limeta
ili č samo vitamin e u kapsuli zapravo lijek za skorbut. No, kao što
sam ć spomenuo, FDA je donijela glup zakon koji tvrdi da samo
odobreni lijek može č č i č bolest. Prema mišljenju
FDA-e, č limuni i limete ili vitamin e ne mogu pred zakonom
predstavljati lijek.za skorbut. Iako jesu lijek za skorbut, zakonski to ne
wogu biti! Svjestan sam da je to potpuno glupo, svjestan sam da je
pogrešno, ali jednostavno tako stoje stvari. Do takve je situacije došlo
stoga što farmaceutske tvrtke žele kontrolirati sve što se odnosi na
č bolesti. Tu je u pitanju zarada tih tvrtki i one se ni pred č
ć zaustaviti kako bi zaštitile svoju zaradu. Ponovno se prisjetite
milijuna dolara koje č dobivaju kupnjom i prodajom dionica
farmaceutskih tvrtki, na temelju onoga što bismo svi nazvali internim
informacijama. Zarada koja je tu u pitanju izražava se u desecima
niilijardi! Ne zaboravite, uvijek je č o novcu!
160
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE "ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
Poanta je u tome da vam je prehrana nedostatna, a nedostaci u
prehrani apsolutno izazivaju pojavu bolesti. Želite li č bolesti
i č ih, svakako se morate pozabaviti tim nedostacima. Ponovno
vamkažemda lijekovi i operacije nisuodgovor za č i č
bolesti. ć da nedostatak lijekova i operacija nije uzrokovao bolest,
kako bi je mogao č Nije li to č Nadam se da jest. Stoga
mi dopustite da vam iznesem popis onoga što biste trebali i što ne biste
smjeli jesti kako biste ispravili nedostatke u svojoj prehrani. Za mnoge
ljude to ć biti č prirodni lijekovi za kojima su i tragali.
1. Jedite više organskog ć i ć
Da biste bili zdravi ne morate biti vegetarijanac. Nikada nisam vidio
stvarne i uvjerljive dokaze da su vegetarijanci zdraviji ili da žive dulje
od ljudi koji jedu životinjske proizvode. Medutim, najzdraviji ljudi
svakako jedu velike č svježeg, organskog, sirovog i nekuhanog
ć i ć Kadbiste u svoj život mogli unijeti samo jednu promjenu,
rekao bih vam da svakoga dana pojedete č komada svježeg ć i
dvije velike salate prepune sirovog ć Ako u svojoj prehrani ništa
drugo ne biste promijenili nego samo dodali te dvije stvari, povukle bi
se mnoge zdravstvene š ć ć i ć u idealnom bi č
trebali biti organski i nekuhani, ali kuhano neorgansko ć i ć
bolje je od nikakvog.
2. Kupite sokovnik i koristite ga.
Životinje nemaju sokovnike, ali one se nisu ni pretrpale toksinima kao
ljudi. Prema svome tijelu odnose se u skladu s prirodom, za razliku od
nas, te jedu sirovu, nekuhanu hranu prepunu živih enzima, ispunjenu
hranjivom i životnomenergijom. Našimdanašnjimnamirnicama uvelike
nedostaju neophodni vitamini i minerali. Organski uzgojene namirnice
imaju i do deset puta više vitamina i minerala u odnosu na neorganski
uzgojene, a ne sadrže otrovne ostatke kemijskih gnojiva, pesticida i fun­
gicida. Usprkos tome, ć da je tlo osiromašeno, organski proizvedena
hrana ipak ima slabiju hranjivu vrijednost od istoga proizvoda otprije
pedesetak godina. Stoga je apsolutno ć samo konzumiranjem
ć dobiti potrebnu č vitamina, minerala i enzima. I ne zabo­
ravite, zbog svih lijekova i toksina koje ste unijeli u organizam vaša je
sposobnost apsorbiranja hranjivih tvari uvelike smanjena. Č i ako
jedete samo sirovo, nekuhano organsko ć ć orašaste plodove
i sjemenke, vaš je organizam ipak pothranjeno Apsolutno najbolji č
ispravljanja toga problema je kupnja kvalitetnog sokovnika te izrada
'l'i
KAKO SE NIKADA VIi'iE NE RAZBOLJETI 161
svježeg soka od organski uzgojenog ć i ć Ako dnevno popi­
jete tri do č č š svježeg soka to ć vašem organizmu dati golemu
č živih enzima, kao i vitamina i minerala u prirodnom obliku
i u omjerima kakve je odredila priroda.
3. Jedite sirove, organski uzgojene orašaste plodove i sjemenke.
Sirovo se odnosi na nekuhano. Držite se podalje od prženih i zasoljenih
oraŠ3stih plodova i sjemenki Najbolje bi bilo da ih kupite u ljuski, kako bi
zadržali ć č hranjivih tvari. U orašastim plodovima i sjemen­
kama krije se golema životna sila. Izvrsni su kao užina tijekom dana.
4. č se.
š ć po č vremenu! Vašem je tijelu potrebna č
svjetlost. Nemojte nositi č č i ne nanosite kremu za zaštitu
od sunca. č svjetlost ulazi kroz č i č energiju u č
tijelu. Najmanje tridesetak minuta dnevno na č svjetlosti pruža
nevjerojatno velike zdravstvene koristi. Zapamtite, biljke rastu zahva­
ć suncu. č energija može izazvati lužnatu reakciju u tijelu,
smanjuje depresiju i č imunosni sustav. Ne dopustite medicinskoj
struci da vas zavede na krivi put. Sunce je korisno za ljude i apsolutno
potrebno. Posjetite internetsku stranicu www.sungazing.com.
5. Svakoga dana pojedite jednu organski uzgojenu jabuku.
Vrijedi izreka: jedi jabuke, zaboravi na č Jabuka je »prirodni
lijek« za desetke č bolesti. Taj je plod zapravo najbolja hrana.
6. Uzimajte koraljni kalcij.
Savezna udruga za zaštitu š č zabranjuje mi spominjanje koralj­
.nog kalcija. Da biste saznali istinu posjetite internetsku stranicu www.
, Ilaturalcures.com.
7. Uzimajte prirodni vitamin E.
.. Na tržištu ima mnogo vrsta vitamina E. Ja poznajem samo dvije tvrtke
koje proizvode potpuni spektar prirodnog vitamina E. č
';)vam da uzimate samo te dvije vrste vitamina E. Č je da je pre­
,/Juana svakog č nedostatna. Najvažniji mineral koji vam nedostaje
kaldj i zbog toga vam i č da prehrani dodate i kalcij.
ž vitamin koji nedostaje je prema mojemu mišljenju vitamin E.
,:Wi:pt:imanje vitamina E može č č bolesti, otkloniti proširene
.,':J"/:'
163
162 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE »ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
vene, poboljšati seksualne odnose, smanjiti ili ublažiti depresiju i otklo­
niti č niz drugih ć Na kraju ove knjige u odjeljku biltena
nalazi se moj č o vitaminuE te vam od srca č da ga
č
8. Svakoga dana uzimajte ć koloidaIne minerale.
Minerali vamnedostaju. vode u bolest. Ispravljanje
tih nedostataka č bolesti. Poslušajte vrpcu dostupnu na internetu
pod nazivom»Dead Doctors Don't Lie« (Mrtvi č ne lažu).
9. Pijte č sokove«.
U prodaji ima nekoliko vrsta ć koja č iscjeljuju. Ti plodovi
č s raznih strana svijeta i jako je teško kupiti svježe plodove i
napraviti svjež sok te stoga morate kupovati sok u bocama. Nažalost,
ć da vlada zahtijeva pasterizaciju, ti su sokovi pasterizirani.
Nekima su dodane prirodne tvari koje pripomažu njihovu č
đ pozitivne osobine uvelike nadmašuju negativne. odsvega vam
srca č da kupujete i pijete te sokove ć da se pokazalo
kako doslovce na č č č bolesti. Ti su sokovi prikladni i
pružaju vam izvrsne hranjive sastojke, a ujedno č tijelo od otrova.
Držim ih u hladnjaku i pijem gotovo svaki dan. đ njih spadaju
noni, goji, mangosteen, aloe vera i bobice acai. O tim sam sokovima
u svom biltenu napisao č kojega sam ponovno objavio na kraju
ove knjige. č vam da ga č
10. Svakoga dana uzimajte cjelovite dodatke prehrani.
Cjeloviti dodaci prehrani nisu č vitamini i minerali. Oni su
zapravo »koncentrirana prava hrana«. Sadrže hranjive sastojke, žive
enzime, energiju životne sile u prirodnim razmjerima. Cjeloviti dodaci
prehrani č chlorellu15, plavo-zelene alge, spirulinu, č
č i druge vrste koncentriranih cjelovitih ljekovitih biljaka, trava,
dehidriranih sokova i/ili klice. Ne zaboravite da vašem tijelu nedo­
staju hranjivi sastojci kao što su vitamini, minerali, enzimi i č
kofaktori. Hranjive sastojke koji su vam potrebni ne možete dobiti
samo kroz hranu. Morali biste jesti desetak do dvadesetak puta ć
č hrane nego što jedete, a sva bi ta hrana morala biti organskog
15 Chlorella. č mikroskopski sitna biljka. sadrži velike č klorofila. RNK i ONt<. što pomaže u obnovi jetre,
debet+<>g crijeva i drugih tkiva, Č stvaranje crvenih krvnih zrnaca, bogata je vlaknima kOja se vežu s teSkim
tima te ih č iz organizma l koristi se za đ od toksina; lužnata I obnavlja prirodnu pH ravnotežu tijela
(prim. prev.)
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
podrijetla da biste ispunili minimalne prehrambene potrebe svojega
organizma. Nedostaci u prehrani dovode do nastanka bolesti. Ako
uzimate pravilne č Vitamina, minerala, enzima i kofaktora tada
vaš organizam može funkcionirati kako treba te č i č
gotovo sve bolesti, č ć i rak.
11. Uzimajte sirov organski med, č propolis, č č
i pelud.
Organski č proizvodi i med izvrsne su i hranjive namirnice.
č č primjerice, posjeduje najViši postotak sastojaka koje se
ne može kemijski analiZirati, što č da sadrži hranjive sastojke koje
znanost još nije otkrila. Ne zaboravite, znanost ne može biti bolja od
prirode. Znanstvenici smatraju da je znanost najpametnija na planeti.
Vjeruju da znaju sve što se može znati o zdravoj prehrani ili o bilo
č drugome. No, znanost još nije otkrila sve hranjive tvari koje su
nam potrebne da bismo bili zdravi. Mnoge namirnice sadrže hranjive
sastojke koje znanstvenici ne mogu analizirati kemijskim putem. To ne
č da nam nisu potrebni, nego samo da ih znanost još nije otkrila.
Zbog toga je iznimno važno da namirnice jedemo u njihovom najpri­
rodnijem, sirovom obliku. č proizvodi spadaju đ najhranjivije
i najzdravije na č planeti.
12. Nabavite aparat za đ vode uz ć kisika.
Ljudskom organizmu kisik nedostaje iz raznoraznih razloga. ć
č kisika u tijelu do razine koja je organizmu potrebna izaziva
lužnatu reakciju i stvara okolinu u kojoj ne mogu postojati bolesti.
Jedan od najboljih č na koje kisik možete dodati tijelu je voda. Ne
kupujte u ć vodu ć kisikom. Kisik se brzo rastvara i kad
se takva voda dopremi u trgovinu i vi je kupite, dodani kisik zacijelo
je ć nestao. Kod ć i u uredima imam aparat za đ vode. koji
kisik dodaje u vodu dok se voda konzumira. ć ljudi koji je popiju
istoga trenutka osjete navalu energije i ć snagu. Informacije o
tome gdje možete nabaviti takav aparat potražite na internetskoj stranici
www.naturalcures.com
1,3. Uzimajte probavne enzime.
Jedan od glavnih razloga loše probave, žgaravice, nastajanja plinova,
podrigivanja i zatvora nedostatak je probavnih enzima u želucu i cri­
jeVima. Zbog antibiotika te drugih lijekova koje dobivate na recept i
164
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ZELE DA VI ZNATE
u slobodnoj prodaji, zbog vode đ klorom i fluorom pokazalo
se da ć ljudi nema dovoljno probavnih enzima u organizmu, što
dovodi do usporavanja metabolizma i č apsorpcije hranjivih
tvari. Proizvodnja probavnih enzima u organizmu uvelike je smanjena.
Stoga vjerujem da biste neko vrijeme trebali uzimati probavne enzime
dok vam se tijelo ne č i pomladi kako bi moglo samo proizvoditi
dovoljnu č vlastitih enzima. Uzimanje probavnmenzima može
otkloniti žgaravicu, lošu probavu, nastajanje plinova, podrigivanje i
zatvor. Dostupne su mnoge vrste koje sadrže raznolike sastojke. Posjetite
trgovinu zdrave hrane i raspitajte se što oni č Na internetskoj
stranici www.naturalcures.comiznosim vlastite preporuke. Zanimljivo
je navesti da ć ljudi koji č uzimati probavne enzime tijekom
prvih tridesetak dana izgubi od dva do pet kilograma.
14. Koristite organsku morsku sol.
č kuhinjska sol pravi je otrov. Morska je sol daleko bolja. ć i
zbog te male promjene možete izgubiti od dva do pet kilograma tijekom
prvih mjesec dana.
15. Jedite crnu organsku č
Jasno mi je da vam je č potrebna. Sama po sebi nije loša, no
sastojci koji se stavijaju u nju mogu biti jako loši. Postoji nekoliko vrsta
organske crne č sjajnog okusa koja sadrži prave sirove organske
sastojke. Posjetite trgovinu zdrave hrane i raspitajte se. č popis
sastojaka. Tada se č i uživajte.
16. Uzimajte dodatak omega-3.
Dr. Gary Gordon napisao je izvrsnu knjigu o dobrobitima omega-3
u prehrani. Knjiga objašnjava kako i zašto ljudi danas dobivaju jako
malo omeg
a
-3 sastojaka u prehrani. NjihOV se nedostatak povezuje sa
č nizom bolesti i oboljenja, č ć i depresiju.
17. Jedite više manjih obroka.
Nemojte biti gladni! Jedite đ obroka ako ste gladni. đ
moja i vaša definicija užine zadjelo se jako razlikuju. Pod »užinom«
smatram organski uzgojene jabuke, kruške ili druge vrste organski
uzgojenog ć organske sirove orašaste plodove i sjemenke, organ­
ski uzgojen sirovi celer, mrkve, krastavce ili drugo ć organsku
salatu od piletine, tune, govedine ili peradi. Uz to popijte i č š svježe
KAKO SE NIKADA VI'ŠE NE RAZBOLJETI 165
đ soka od organski uzgojenog ć i/ili ć Povremeno
možete napraviti č od kruha sacjelovitim brašnomili klicama
i sirovog organskog meda. Najvažnije je da ne budete gladni.
Ne zaboravite, vaša je prehrana nedostatna. Ne zaboravite da se
doslovce svaka bolest može povezati s nedostacima u prehrani. Ne
zaboravite da istraživanja č kako mnoge bolesti nestaju ako
otklonite nedostatke u prehrani! Ne zaboravite, ć že!e da vjerujete
kako su vam za č i č bolesti potrebni lijekovi. To je
golema laž. Č je da bolesti ne uzrokuje »nedostataklijekova«. Ne
zaboravite, glavobolje vam se, kao što sam vet rekao, ne javljaju zato što
vam nedostaje aspirin, nego se glavobolja javlja zbog toksina u vašemu
tijelu, nedostataka u prehrani, izlaganja elektromagnetskom kaosu ili
mentalnog i emocionalnog stresa! Jeste li svjesni da je glavobolja koja
vas č posljedica jednog od ovih č ili neke njihove kom­
binacije? Zamislite č koji ulazi u ambulantu i kaže: »Zaboli me
svaki put kad se č ć udarim po nozi. Kako da zaustavimbolove?«
Odgovor, dakako, glasi: »Prestanite se udarati č ć
"Nažalost, u današnjem društvu č ne bi ni pokušao ć č
da se prestane udarati č ć č bi jednostavno napisao recept
za lijek ili č odsjekao prst. Zašto? Kao što samspomenuo, tako bi
postupio zbog dva č razloga. Prvi je taj što je školovansamo za
propisivanje lijekova i rezanje dijelova tijela. Drugo, vjerojatno je dobio
goleme svote novca od farmaceutskih tvrtki kako bi propisivao lijekove
ili mora isplatiti jahtu te mu je potreban novac koji ć dobiti od osigu­
ć tvrtke ili vlade obavljanjem nepotrebne operacije. Molim vas,
obratite pozornost na ovo, jer č upravo tako postupaju. Ovdje je
č o internoj tajni o kojoj po »njihovoj« želji ništa ne biste trebali znati.
Ponovit ć to koliko god je puta potrebno: č dobivaju poticajna
sredstva kako bi propisivali lijekove i obavljaju nepotrebne operacije
zbog velikih č svota koje dobivaju od ć tvrtki i
vlade. Gotovo je uvijek č o novcu. Dakako, poštujem one dobrona­
mjerne č koji odluke donose na temelju onoga što je najbolje
za pacijenta. đ sve je ć broj č na č odluke č
financijski pritisak koji je dosegao epidemijske razmjere. Ne možemo ga
zanemariti ili omalovažiti. Poanta je u pitanju - može li sirov organski
med č bolest? Može li se bolest č organskom jabukom?
Može li sok od biljke goji ili ma:ngosteena: č bolest? Odgovor je
apsolutno, stopostotno potvrdan.
167
166
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
D. Neutralizirajte elektromagnetski kaos
Kao što sada znate, elektromagnetski kaos dovodi do nastanka bolesti
u vašem organizmu. Taj kaos ne možemo otkloniti, ali možemo mu
se manje izlagati, a postoje i č na koji ga možemo neutralizirati.
Elektromagnetski kaos je snažan i uzrokuje bolesti. Smanjivanje, otkla­
njanje ili neutraliziranje tih jakih negativnih frekvencija može dovesti
do č simptoma i bolesti. đ sam muškarce koji su imali
š ć s erekcijom i bolovali od raka prostate, a č su se jed­
nostavno time što su se prestali koristiti prijenosnim č Zašto?
Zato što je u njihovom č snažna ž č naprava u prijenosnom
č izazvala bolest! đ sam ljude koji su patili od migrena,
umora i depresije, a č su se korištenjem eliminatora elektroma­
gnetskog kaosa, jer je njihovu bolest i simptome izazvalo cjelodnevno
sjedenje pred ekranom č na poslu. Mobiteli uistinu izazivaju rak
Prijenosna č uistinu izazivaju rak High-definition
16
televizori
uistinu izazivaju rak Namirnice izložene radijaciji uistinu izazivaju
rak ako ih pojedete. Hrana iz mikrovalne ć uistinu izaziva rak
ako je pojedete. Zapravo, te stvari ne samo što izazivaju rak, nego osla­
bljuju imunosni sustav organizma i zbog toga smo osjetljivi na č
bolesti. Dakako, đ č tih strojeva č takve optužbe. No, č
i u vlastitoj literaturi tvrde da diljem svijeta postoje komisije koje se
slažu u torne da se te naprave doimaju bezopasnima! č su č
»slažu se« i »doimaju«. Ako se koristi č slaganje to č da ima i
onih koji se ne slažu. To č da postoje znanstvenici i ž č koji
č tvrde da te naprave izazivaju bolesti. Imajte na umu da je
ć č tih »komisija« na platnom popisu tvrtki o kojima pod­
nose š ć To je golem sukob interesa. Ne zaboravite, uVijek je č
o novcu! Stoga mi dopustite da vam iznesem ono što biste trebali i što
ne biste smjeli raditi kad je č o elektromagnetskom kaosu.
1. Nabavite nešto č ć neutralizirati elektromagnetski kaos.
Kao što sam napomenuo, elektromagnetska energija nas bombardira
iz stotina izvora č ć satelite, č žice visokog napona,
č mobitele, globalne sustave pozicioniranja
17
u automobilima,
16 Sustav televizije hlgh-deflnruon {HDTV} razvijen je SO-ih godina 2G. ć koristi 1080 \inija i širok format ekrana te je
sUka znatno kvalitetn.ija nego na tradicionalnom TV ekranu, a uz to svaka Hnija sadrži i ć Ć informacija; HOlY
prenosi digitalnom tehnologijom (prim. prev.)
17 Global Positioning System (OPS), globalni sustaV' pozicioniranja. radio-navigacijski sustav u svemiru koji se sastoji od
24 sarenta i potpore sa Zemlje; kOri:srtlclma GPS pruža ć informacije o niihovom položaju i brzini. kao i O vremenu,
bilo 9'!ie u svijetu f u svim vremenskim uvjetima (prim. prev,)
KAKO SE NIKADA VIi)E NE RAZBOLJETI
ž č telefone, daljinske č high-definition televizore i č
Elektromagnetsku energiju koja nas okružuje ne možemo otkloniti,
možemo samo nešto napraviti kako bismo neutralizirali negativne
posljedice. Postoje aparati za koje vjerujem da neutraliziraju tu nega­
tivnu energiju. Neke možete postaviti u svoj dom ili ured i neutralizirati
sveukupnu negativnu energiju u prostoru koji vas okružuje, a druge
možete nositi u torbici ili džepu ili kao privjesak. Zbog koju
ć naša vlada zabranjeno mi je ć vam koje proizvode osobno
koristim. No, posjetite intemetsku stranicu www.naturalcures.com te mi
iz č namijenjenog privatnim č možete poslati elek­
tronsku poruku pa ć vam ć što koristim i gdje te naprave možete
nabaviti. Jeftine su i sjajno rade.
2. Manje se koristite elektronskim i ž č aparatima.
Č se da najnegativnije posljedice elektromagnetske energije proizlaze
iz ž č naprava kao što su mobiteli, prijenosna č i high­
definition televizori. Svjestan sam da nije ć posve eliminirati
korištenje tih naprava, ali biste barem trebali biti svjesni njihovih jakih
štetnih posljedica i č njihovu uporabu.
3. Koristite se instrumentom projekta Gentle Wind.
Naše energetsko polje š ć životne traume, sve neprirodne elek­
tromagnetske frekvencije koje su djelo ljudskih ruku i odasvud nas
bombardiraju te č tvari koje unosimo u organizam. Stoga
energetsko polje moramo obnavljati i uravnoteživati, a onda redovito
održavati. Projekt Gentle Wind proizvodi instrumente za iscjeljivanje
za koje se vjeruje da obnavljaju energetsko polje i pozitivno č na
> njega. Iako su ti instrumenti za iscjeljivanje skupi, jedan možete kori­
stiti besplatno. Najbolje je to što ga samo pet minuta trebate držati u
rudo Posjetite internetsku stranicu.www.gentIewindproject.orgkakobiste
dobili više informacija.
Manje vremena provodite pred televizorom.
:]elevizor stvara nezdravu elektromagnetsku energiju. High-definition
.... stvara tako jaku negativnu elektromagnetsku energiju da
izbrisati č č mrežu. Slike na televiziji su negativne
!'iizazivaiu stres. No, glavni razlog zbog kojega smatram da biste trebali
televizijski programjest taj što se dvije ć svih reklama
,i\merici odnose na lijekove. Dokgledate televiziju drugima dopuštate
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE »ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
Hill
da vam ispiru mozak zbog č možete povjerovati da su lijekovi pravi
odgovor. Jesu li reklame djelotvorne? Statistike pokazuju da više od 90
posto Amerikanaca vjeruje da je zdravlje izravno povezano s č
lijekova k9je uzimaju. Vjeruju da su loši roditelji ako djetetu ne daju
lijek istoga trenutka kad se razboli. Te su reklame tako č da
ljudi koji nikada nisu posjetili č sada od njega traže lijekove.
Nemojte misliti da ste imuni na ć reklama. Ne zaboravite, ć
su se na televiziji reklamirale cigarete. Dokazalo se da su reklame za
cigarete bile tako č da su na nesvjesnoj razini poticale ijude
da ih kupuju. Zato je reklamiranje cigareta danas zabranjeno.
5. Nabavite magnetski č za madrac.
ć je magnetsko polje Zemlje (koje se mjeri jedinicomgaus) iznosilo
4,0. Danas je Zemljino magnetsko polje 0,04. Spavanje na podlozi ispu­
njenoj magnetima stimulira energiju koja č kroz tijelo u skladu s
prirodom. Tvrdi se daujedno ublažava i bolove, usporava proces starenja,
ć energiju i pomaže pri stvaranju lužnate reakcije organizma.
Na tržištu ima mnogo kvalitetnih magnetskih podloga. Preporuke
možete potražiti na internetskoj stranici www.naturalcures.com.
6. Nosite magnetske prstenove na rukama i nogama.
Jeftini su i lako se koriste. Te posebno dizajnirane magnetske prstenove
nosite na malom prstu obje ruke, a ako želite još ć korist, nosite
dva prstena i na nogama. Ne skidajte ih ni dok spavate. Č se da su
zdravstvene dobrobiti gotovo nevjerojatne. Prstenje radikalno usporava
proces starenja i u ć č č ga i ć a ljudi tvrde da
se s vremenom ć i izgledaju sve đ To je prstenje apsolutno
č Informacije o njima možete dobiti na internetskoj stranici
www.natura1cures.com
7. Držite se podalje od č sušilica za rublje.
Ti strojevi stvaraju goleme č pozitivnih iona. pozitivni ioni
oslabljuju imunosni sustav, izazivaju umor te mogu uzrokovati pojavu
depresije i tjeskobe. Napravite jedan eksperiment: đ u javnu pra­
onicu rublja i sjednite pred č suši1icu rublja te nakon tridese­
tak minuta provjerite kako se ć Obratite pozornost na to kako
ć se ć do kraja dana. Usporedite svoje raspoloženje s onim
koje izaziva šetnja plažom, u blizini rijeke ili šumovitim č
Takvi krajolici stvaraju negativne ione koji vam ć životnu snagu.
KAKO SE NIKADA VlilE NE RAZBOLJETI 169
Razlika đ posljedica prve i druge aktivnosti može biti apsolutno
č ć koja izlazi iz sušilice za rublje đ je nabijena
pozitivnim ionima koji negativno č na vaše emocije i fiziologiju.
Bolje ć se ć u rublju koje je osušeno na svježem zraku.
8. Dom ukrasite biljkama.
Prave žive biljke ć zrak kisikom, uravnotežuju energiju ,pro­
stora, stvaraju negativne ione i iznimno su korisne za zdravlje ljudskih
ć Ispunite ć živim biljkama i ć Istog trenutka osjetit
ć razliku.
Nosite bijelu ć
Boje č na energiju. Što vam je ć svjetlija, to više pozitivJ1e
energije unosite u svoje energetsko polje. Takva ć možda nije
č u svakodnevnimsituacijama, no, ako bijeli ili svijetli odjevni
predmet č u svoju svakodnevnu ć mogli biste se mnogo
bolje ć
10. Koristite se Feng Shuijem i kod ć i u uredu.
Ta drevna č č metoda đ okoliša ć bolji
protok energije, smanjivanje stresa, ć blagostanja i stvaranje
zdravlja.
Ponovno bih želio naglasiti č da bi ć neke od ovih
preporuka apsolutno i stopostotno moglo predstavljati >'prirodni 1ijek«
za kejim ste tragali. To ovisi o uzroku vaše bolesti. Ako je uzrok vaše
bolesti jedan od navedenih č tada je otklanjanje toga č
nika zapravo »lijek«. Imajte na umu da kod ć ljudi uzrok nije samo
jedan č nego njihova kombinacija. Kad biste kombinirali sve
ono što sam spomenuo u ovom poglavlju, sve ono što biste trebali i što
.ne biste smjeli napraviti, imali biste milijarde ć kombinacija.
Kod mnogih ljudi uzrok simptoma, bolesti, umora i ć nije
jedna konkretna stvar, nego kombinacija više č stvari. Zbog
toga je važno primijeniti što više prijedloga i shvatiti da bolest nije
nastala preko ć da se zdravstveno stanje nije pojavilo niotkud, nego
se vaše stanje godinama razvijalo prije nego štos te zamijetili prvi
Simptom. Važno je da budete svjesni da se vaše stanje ć promijeniti
preko ć ali da se apsolutno može č i bez lijekova i operacije,
ako niste prešli č bez povratka.
170
171
PR\RODN\ LlJEKOV\ ZA KOJE .ON\ .. NE :ZELE DA V\ ZNATE
E. Morate smanjiti stres.
Stres je tihi ubojica. Mentalni i emocionalni stres č na svaku
stanicu organizma. Za samo nekoliko minuta um može promijeniti
pH vrijednost tijela od kisele u lužnatu. Stres može štetno utjecati na
genetski sastav vašega tijela, a ummože pozitivno ili negativno utjecati
na ONK. Ono što kažete i č razmišljanja apsolutno mogubiti uzroci
bolesti, kao što apsolutno mogu biti i lijek. Ž li č bolest, biti
sretni, otkloniti depresiju i umor te č ć bolesti, apsolutno
i č morate smanjiti stres u organizmu. Nije ć »otkloniti
sveukupan stres«, ali ga zacijelo možete smanjiti. Može li ć i samo
uklanjanje stresa č neku bolest? Odgovor je apsolutno i stopo­
stotno potvrdan. Terapeuti diljem svijeta neprestano iznovadokazuju
da je bolesti ć č ć i samim ublaživanjem stresa. Č ni
č ne mogu zanijekati ć uma u iscjeljivanju tijela. č pla­
ceba dokazala je č i farmaceutska industrija! To je prirodanlijek koji
pokušavaju sakriti od vas. Stoga mi dopustite da vam iznesem popis
metoda koje smatram najsnažnijim za ublažavanje stresa. Imajte na
umu da bi č i samo jedna od č stvari mogla dovesti do
č vaše bolesti. Kao i uvijek, č vam da ih primije­
nite što više te da ih č primjenjivati što prije i što č š ć Da biste
živjeli dugotrajnim, sretnim i zdravim životom morate smanjiti stres.
Što je najvažnije, ako ste sada bolesni, apsolutno i č morate
smanjiti stres namjeravate li se č
1. Slušajte CD-e s glazbom koja ublažava stres.
Kad bih vam morao č samo jednu metodu koja bi vam mogla
ć u uklanjanju stresa, č bih vam CD-e za ublažavanje
stresa. Potrebne su vam slušalice dok slušate tu posebno osmišljenu
glazbu, u nekim č ć i č osmišljenu za
stimulaciju mozga, đ ć hormona te č
smanjivanje stresa koji se zadržao i č u tijelu. Razina pH vrijed­
nosti u tijelu može se uvelike promijeniti ć samo za nekoliko minuta
slušanja te č glazbe. Najuspješniji terapeut koji se bavi tom
metodom je dr. Coldwell iz č Kao što sam ć spomenuo, dr.
Coldwell je č više od 35.000 oboljelih od raka u završnoj fazi i ima
najvišu stopu č u č Kako je uspio č tako velik
broj ljudi od raka? Jednostavnim smanjivanjem stresa! Bez lijekova. Bez
operacije. Razina stresa u tijelu jedan je od ć uzroka zbog kojih
pH vrijednost tijela postaje kisela, što č da je stres jedanod glavnih
uzroka doslovce svake bolesti. S doktorom Coldwellom možete stupiti
KAKO SE NIKADA VIŠE NE RAZBOLJETI
II dodir putem njegovog suradnika u č kojemu se obratite na
adresu drhohn@goodlifefoundation.com.
2. đ na alfabiotski tretman.
Alfabiotika je jakosnažan tretman koji uvelike smanjuje stres, omogu­
ć jasnije razmišljanje i duboko smanjuje š ć napetost i bolove.
Izvrsnaje za ć protoka energije kroz tijelo i zadržavanje isprav­
nog tjelesnog držanja. Više informacija možete dobiti na internetskoj
stranici www.naturalcures.com. Dodatne informacije možete ć na
stranici www.alphabiotics.com.
3. Slllijte se.
Smijeh je jedna od najkorisnijih stvari koju možete napraviti. Djeca se u
prosjeku nasmiju 10.000 puta tjedno. Odrasli se u prosjeku nasmiju pet
puta tjedno. Smijeh stimulira č imunosni sustav, smanjuje depresiju
i stvara lužnatu pH vrijednost u organizmu. U knjizi The Anatomy
of an Illness (Anatomija bolesti) saznajemo č č o č
oboljelom od raka kojemu su rekli da ć živjeti još šest mjeseci, a on je
smijehom č rak! Smijte se svakoga dana što više, č i kad vam
nije do smijeha. ć ć se bolje i bit ć zdraviji.
4. Osmjehnite se.
Na licu imate više š ć nego na bilo kojem drugom dijelu tijela. Sam
č osmjehivanja č imunosni sustav i č endorfine u mozgu, tako
da se ć bolje. Smiješak đ mijenja vaše energetsko polje, što
dokazuje Kirlijanova fotografija. Naviknite se provjeriti osmjehujete li
se ili ne. Nasmiješite se bez ikakva razloga, i to č
5. Razmjenjujte zagrljaje.
Ljudima je dodir prijeko potreban za život. đ č koja dobiva
potrebnu_hranu, ali ne i tjelesni dodir sporije raste, č š ć č te je
podložna č vrstama bolesti i ć U nekim č
takva su se djeca našla na rubu smrti. Imunosni sustav č postaje
snažniji kad zagrlimo drugo ljudsko ć Zapitajte se koliko ste zagrljaja
č primili i pružili. Trebali biste se grliti što č š ć Ja imam ć jer
č iz talijanske obitelji. Mi smo se stalno grlili i ljubili. Dobra je
to navika koja nam poboljšava zdravlje.
172
173
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
6. Izgovarajte ć č
č stvaraju. Ono što kažete to ć vam se i ostvariti! ć ljudi u
nevolju dovede vlastiti jezik. Kad nešto kažete, č ć
proces koji ć izgovoreno i ostvariti. Neka vam č budu pozitivne i
koristite se njima kao instrumentom ostvarivanja onoga što želite.
7. Ne razgovarajte na mobitel dok vozite.
Vožnja je ionako dovoljno stresna. Ako razgovarate na mobitel dokvozite
č č stresa može biti i do deset puta ć Izbjegavajte to pod
svaku cijenu. Dok vozite bilo bi najbolje da slušate pravu vrstu glazbe i
da nosite eliminator elektromagnetskog kaosa kako biste uravnotežili
stresne, negativne posljedice vožnje.
8. Spavajte osam sati.
Kako biste se odmorili idealno bi bilo da č i duboko spavate osam
sati svake ć
9. Odmarajte se od zalaska Sunca u petak do zalaska Sunca u
subotu.
Svakoga tjedna Mjesec je u položaju u kojem olakšava iscjeljivanje i
đ tijela. Odmaranje tijekom toga razdoblja pruža vam
optimalno đ stanica.
10. U krevet liježite oko deset sati č a budite se oko šest ujutro.
U ajurvedskoj medicini smatra se da postoje najbolji ciklusi za č
aktivnosti. Č se da odlazak na spavanje oko deset sati č i usta­
janje oko šest sati ujutro ć organizmu da se najbolje odmori,
najbolje ga đ i č pruža ć č energije tijekom
dana. Hormoni koji iscjeljuju tijelo đ se samo đ deset
č i dva ujutro, i to samo dok je tijelo u duboku snu.
11. Poslijepodne se odmarajte petnaestak minuta.
ć se ljudi budi uz budilicu, žuri na posao, pod pritiskomje, brine
i radi č dana, žuri ć nešto pojede i sjedne pred televizor, a
onda odlazi u krevet i priprema se za ponavljanjeeitavog procesa ć
dan. Petnaestominutna ć za opuštanje uz koju bi bilo najbolje
slušati posebnu glazbu ili CD-e za opuštanje ć tijelu da se
rastereti, opusti i pomladi. Takvo opuštanje može poboljšati metaboli­
zam, ublažiti stres, tjeskobu, napetost i depresiju te vam ć da
se ć centrirani i pružiti vam ć č energiju.
KAKO SE NIKADA ViŠE NE RAZBOLJETI
12. đ na rolfing.
18
Rolfing je posebna vrsta dubinske masaže koja opušta š ć ovojnice
(vezivna tkiva đ š ć i kostiju) te uvelike poboljšava držanje,
ravnotežu i povezuje č tijelo. Rolfiranje se primjenjuje jednom
tjedno tijekom 15 tjedana. Svaki se tretman sastoji od dubinske masaže
i traje otprilike sat i pol. Od srca č
13. Ne č novine.
Ne možete ispuniti um negativnim mislima i vjerovati da ć vam pH
vrijednost organizma ostati lužnata. Novine su prepune negativnosti
koje stvaraju zabrinutost i stres. Objavljene vijesti gotovo su uvijek
iskrivljene, navode vas na pogrešne č a u nekim su č
posve lažne. Kruže č o desecima novinara za koje se otkrilo da su
izmišljali č za svoje č Novinari iz uglednih medijskih
ć objavljivali su vijesti prepune laži. Novinama jednostavno ne
možete vjerovati.
14. Ne gledajte dnevnik.
Dok gledate dnevnik um vam Se ispunjava negativnim slikama. Moja
osobna istraživanja pokazuju da se ć samo nakon tridesetak minuta
gledanja vijesti zdravo lužnato stanje organizma lJ1
i
jenja u kiselo koje
ć pojavu raka.
15. Vodite ljubav.
Seks ozdravljuje.
16. Prepustite se ljubaznim djelima.
Neka vam đ u naviku da svakoga dana budete ljubazni prema
ljudima koje ć Č izražavanja ljubaznosti, kako se pokazalo,
stimul!ra imunosni sustav i pruža nam dublji ć spokojstva i usre­
č Ne zaboravite, sve se ć sve se ć
17. Slušajte lijepu glazbu.
Pokazalo se da neke vrste glazbe uništavaju biljke, a kod ljudi uvelike
š ć imunosni sustav. Pokazalo se đ da neke vrste glazbe
.izazivaju kiselu pH reakciju. Izgleda da barokna č glazba
18
Ro!fing ili Roffing Strukturatna Integracija. sustav duboke mQaŽe tkiva kOja đ napete š ć j ć tijelu
da ponovno funkciOnira s maksimalnom č š ć jer se pOnovno dOVOdi u sklad S prirodnim Silama Zemljine sile
teže; rorfiranje je Č 50"'1" gOdina 20. ć osmislila č č Jda P. Rolf (prim. prev.)
175
174 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI .. NE ŽELE DA VI ZNATE
poboljšava zdravlje i vitalnost biljaka i ljudi. Dostupno je mnoštvo
CD-a s glazbom koja poboljšava zdravlje te č usporava i ć
proces starenja. đ vrste glazbe ujedno uvelike smanjuju stres.
Posjetite internetsku stranicu www.naturalcures.comgdje možete ć
moje preporuke.
18. Otarasite se dugova.
Stres je tihi ubojica. Financijski pritisak uvelike ć stres, što
vodi u bolest. Postoji nekoliko organizacija koje vam mogu ć
u smanjivanju i rješavanju dugova. Kad se oslobodite č briga
vjerojatno ć biti sretniji i zdraviji.
19. đ vozite.
Vožnja izaziva velik stres. Što manje vozite, bit ć zdraviji.
20. Budite zahvalni.
Misli su stvarne. Misli su ć Kad se ujutro probudite zahvalite
za dan koji je pred vama. Prije nego što pojedete objed zahvalite za
hranu. Prije nego što zaspite razmislite o ljudima i iskustvima te izra­
zite zahvalnost. Život ispunjen š ć stvara ć spokojstvo i
ć poboljšava zdravlje.
21. Nabavite stol za obrnuto savijanje.
Putem interneta i u trgovinama opreme za vježbanje možete nabaviti
naprave koje vam ć savijanje tijela u izokrenut položaj, kao i
one na kojima možete visjeti č Vjeruje se da takve vježbe raste­
ć kralježnicu, olakšavaju bolove u đ ć dotok krvi
i kisika u mozak te mogu usporiti proces starenja. I sam imam jednu
takvu napravu i vježbam na njoj nekoliko puta tjedno. Za tri minute
možete se ć apsolutno izvrsno. Ujedno ublažavaju i stres.
22. Nosite ortopedske uloške.
Poboljšavaju zdravstveno stanje te mogu otkloniti bolove u stopalu,
zglobu i đ
23. Nabavite stroj za vježbanje č opsega pokreta.
Bi li vam se svidjelo osjetiti posljedice polusatnog aerobika, 45 minuta
rastezanja i 45 minuta vježbi snage za samo č minute? Postoji stroj
KAKO SE NIKADA VIŠE NE RAZBOLJETI
pod nazivom »stroj za č opseg pokreta« koji vam upravo to omo­
ć Jako je skup, ali itekako koristan.
24. Budite vedri.
Deseci ć ljudi diljem svijeta doživi stotu godinu. ž č su
č stogodišnjake i otkrili da imje najvažnija č osobina
bezbrižno ć života. Dobro bi životno geslo glasilo: "Neka vam
bude stalo, ali ne previše«. Umjesto da budete izuzetno zahtjevni, bolje
biste prošli s blagim sklonostima.
25. Držite se podalje od psihijatara i psihologa.
Psihijatri i pSiholozi ne pomažu ljudima koje č Statistike pokazuju
da se ć ljudi koji odlaze kod psihijatara i psihologa stanje zapravo
pogorša! Svojim pacijentima psihijatri gotovo uvijek propisuju lijekove.
Ti lijekovi spadaju đ neke od danas najopasnijih dostupnih lijekova,
a mogu biti i smrtonosni. Jeste li znali da je tijekom posljednjih deset
godina doslovce svako nasilje č u školama č osoba koja
je ili prije ili u to vrijeme uzimala psihijatrijske lijekove? Naposljetku,
istraživanja su postala tako uvjerljiva da se govori kako neki psihija­
trijski lijekovi zapravo ć sklonost samoubojstvu. To je toliko
važno pitanje da vam č da Č knjigu Psychiatry: The
Ultimate Betrayal (Psihijatrija: ć izdaja). Ako vas ni to ne uvjeri
da biste pod svaku cijenu trebali izbjegavati psihijatre i psihologe, tada
ć osobno donirati novac u karitativnu ustanovu koju odaberete.
26. Ne koristite se budiIicom.
ć se ljudi budi uz glasan ZVuk budilice. To šokira č organizami
dan č stresom. Važno je probuditi se polagano i nježno. Postoje
bUdilice koje vas bude lijepim blagim zvucima koji č posve tiho
i polagano se č Postoje i satovi koji vas bqde svjetlom koje se
postupno č I takva malena promjena u č đ može
imati velike posljedice na vaše ć i pH vrijednost vašega tijela.
27. Koristite se aromaterapijom.
Mirisi imaju jak č na tijelo. đ mirisi u tijelu bude kemijske
reakcije. Esencijalna ulja ne samo što imaju iznimno ugodan miris,
nego su korisna i zdravlju. U trgovini zdrave hrane možete se raspi:"
tati o č za aromaterapiju koji bi vam pomogao da odaberete
najkorisnija esencijalna ulja i mirise.
176
177
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .01'11· NE ŽELE DA VI ZNATE
28. Koristite se Callahanovim metodama za nekontrolirane porive.
Fobije, stres i nekontrolirane porive za hranomi kad niste gladni možete
otkloniti korištenjem jednostavne petominutne metode koju je osmislio
Roger Callahan. Napisao je knjigu pod naslovom Tapping the Power
Within (Iskoristite svoju unutarnju ć Dodatne informacije možete
potražiti na internetskoj stranici www.tftrx.com.
29. Nabavite ć ljubimca.
Istraživanja ukazuju na to da osobe koje imaju ć ljubimca žive
dulje i zdravije. Ljubimci pružajubezuvjetnu ljubav i ć nam
da ljubav poklanjamo stvorenju koje nas ne đ Uzajamna ljubav
č imunosni sustav, smanjuje stres te donosi raznolike emocionalne
i č koristi.
30. Zapišite svoje ciljeve.
Uzmite komad bijelog papira i pero s plavom tintom. Zapišite što želite.
Kad uistinu zapišete ono što želite u životu, đ se nešto č
To je jedna od najvažnijih tajni kojom se koriste najbogatiji.
31. Zasadite vrt.
ć da živimo u č svemiru, rad sa živim ć i stvaranje
vlastitim rukama neizmjerno nam koristi. Rad u vrtu nam ć
boravak u prirodu, vježbanje, ublažavanje stresa te mnoge druge men­
talne, emocionalne i č koristi.
32. Kuhajte.
Kad nešto stvorimo vlastitim rukama od toga imamo koristi i u emoci­
onalnom i u č smislu. Kad sami pripremite objed time dobivate
itekako potreban mentalni odmor te možete pripremati izvrsne, ukusne,
nevjerojatno' zdrave objede. Ja kuham gotovo svakog dana.
33. Nemojte jesti kasno č
Najbolje je ne jesti nakon sedam sati č
34. Pjevajte i plešite.
Pjesma i ples su izvrsni č za đ č stresa i zabavu,
a mogu imati pozitivan č na naše emocije i na fiziologiju.
KAKO SE NIKADA VISE NE RAZBOLJETI
35. Bavite se dijanetikom/sdjentologijom
19

Iskušao sam doslovce svaku metodu ć za koju sam č
U mnogim su č sa mnom radili sami utemeljitelji. Prema
mojem mišljenju najjednostavniji, najpotpuniji i najdjelotvorniji sustav
otklanjanja pSihosomatskih bolesti, trauma i emocionalnih š ć
jest metoda dijanetike i scijentologije.
36. Otkrijte svoju životnu svrhu.
Tu sam preporuku stavio na posljednje mjesto, iako bi trebala biti na
prvom. Na posljednjem je zato što ju je zacijelo najteže provesti. ć
ljudi živi, a da nikada ne otkrije istinsku svrhu svojega života. Iz osob­
nog vam iskustva mogu potvrditi da život može biti iznimno naporan
ako iz dana u dan živite s ć da ne radite ono zbog č ste se
i rodili. Takve sam ć doživio na č svoje karijere, dok sam
se zanimao č za zaradu. Danas je moja razina stresa niža nego
što je ikada bila, a broj izvora stresa je ć Zašto? Vjerujem da je to
č zato što sam otkrio svoju životnu svrhu, a to je razotkriva­
nje korupcije u korporacijama i vladi te pružanje ć ljudima da
se od b?lesti č bez lijekova i operacija. Moj se život više ne vrti
oko zarade. Iako ni u kom č nisam siromašan i živim raskošno,
novac mi nije više motivacija. Motiviran sam proširiti svoju
misiju razotkrivanja korupcije u korporacijama i vladi te mijenjanju
sustava. Moja je misija ljudima diljem svijeta iznijeti č i istinite
informacije o iscjeljivanju te zaustaviti nezasitnu pohlepu koja hara
prvenstveno farmaceutskim tvrtkama i zdravstvenom industrijom na
č planeti.
Vjerujem da vam otkrivanje vlastite životne svrhe može ć d<;l.
budete sretniji i zdraviji nego što ste ikada bili. To nije lako, ali vas
č da razmislite gdje se nalazite i koja je vaša svrha. Možda je
vaša svrha pomagati drugima da ostvare vlastitu svrhu. Možda je vaša
životna svrha stvoriti vlastiti dom te ć svoju obitelj i pobrinuti
se za njezino zdravlje. Možda bi vaša životna svrha mogla biti u tome
da mi pružate potporu u mojim projektima obrazovanja ljudi diljem
svijeta u pogledu prirodnih metoda iscjeljivanja. Blago vas č
da me podržite tako da se pridrUŽite mojoj internetskoj zajednici na
19 Dijanetika, metoda duhovnog iscjeljivanJa. razvio ju je č pisac i filozof L Ron Hubbard i iznio u svojoi knjizi
Dianctics: The Modem Scietlce of Mental Health (Oijanetika, f'l'lOdema znanost mentalnog zdravlja) 1950. godine; dlja­
netika je prema Hubbardu metoda postizanja boljeg mentalnog zd'ra\ltja č s uspomenama koje nisu posve
dostupne svjesnom umu; iz dijanetike se razvila scijentologija. koju je đ 1954. oterneljio Hubbard. sadrži postavke
brojnih svjetskih religija. ć ć i vjeru u P1o.šle živote te smatra da je č duhovno ć besmrtne naravi (prim,
prev,)
178
179
PRIRODNI UJEKOVI ZA KOJE .. ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
stranici www.naturalcures.comili da se upišete za primanje č
biltena. Vjerujem da su informacije na toj stranici i u biltenu iznimno
dragocjene te da ć vam uvelike ć u mnogim dijelovima vašega
života. đ bih volio da svoju pozitivnu energiju i pozitivne misli
usmjerite prema meni i mojoj misiji. Unaprijed vam zahvaljujem na
vašoj potpori i nadam se da ć informacije iz ove knjige predstavljati
č za kojim ste tragali.
Izniosam vamsvoj temeljni popis stvari koje biste trebali napraviti i onih
koje biste trebali izbjegavati kako biste ponovno uspostavili normalno
stanje svojega organizma u kojemu bolesti i ć doslovce ne
mogu postojati. Bilo bi smiješno pomisliti da bi itko mogao primijeniti
sve navedeno odjednom. Primjenjujte što više savjeta i to što č š ć Č
su i male promjene bolje od nikakvih. Primjerice, neke stvari možda
ć ć posve izbaciti. Tada ih barem smanjite ili pokušajte otklo­
niti na dan ili dva. Što više i č š ć postupate prema mojim savjetima,
ć ć se zdravije i đ
U ovom sam vampoglavlju, prema svojem uvjerenju, iznio metodu
č č

tajne za dug, zdrav život u kojemu nema bolesti,
za život prepun energije i vitalnosti koje prema mojem mišljenju pred­
stavljaju izvor mladosti. ć da č vjerujem kako uzrok svih
bolesti predstavlja prevelika č toksina u organizmu, nedostaci
u prehrani, izloženost elektromagnetskom kaosu i stresu, č
i č svake bolesti jednostavno se sastoji u otklanjanju toksina iz
tijela, ispravljanju nedostataka u prehrani, otklanjanju ili smanjivanju
izloženosti elektromagnetskom kaosu te otklanjanju ilismanjivanju stresa.
Konkretne preporuke i zabrane navedene u ovome poglavlju zapravo
su »prirodni lijekovi« za koje »oni« ne žele da vi znate. Jednostavni su
i djelotvorni, ali nevjerojatno č č vam da odmah
č primjenjivati neke od tih stvari i od sveg srca vjerujem da ć
se za nevjerojatno kratko vrijeme č ć bolje.
Svakog tjedna dobivam više od 1000 pisama. Golemu ć pisama
dobivam od ljudi koji su č primjenjivati neke od mojih preporuka.
Medicinska struka ne može vjerovati u č o uspjehu koje dopiru
do mene. Jednostavno ne mogu povjerovati da ljudi rade neke od tih
posve jednostavnih stvari te da se nakon toga simptomi ublažavaju
ili nestaju te da dolazi do č Pojedini pripadnici medicinske
struke ne mogu vjerovati da tako velik broj pisama dolazi od ljudi koji
su u životu doživjeli č iscjeljenje. Te su metode djelotvorne, jer
su usmjerene na »uzrok« bolesti.
KAKO SE NIKADA VIŠE NE RAZBOLJETI
Molim vas, pišite mi i č mi svoju č Opišite mi na koji
č moje metode pozitivno č na vaše zdravlje, vitalnost, energiju
i život. č mi na kako su vas informacije iz ove knjige navele
da č razmišljate o Vijestima na televiziji, radiju ili u novinama
i č Opišite mi na kako sam vas uspio navesti da uvidite da
novac ć sve što se zbiva u ovoj zemlji te da č i vladine
agencije sustavno i redovito hrane javnost lažnim informacijama ili
informacijama koje su zapravo kupile i platile posebne interesne grupe.
Recite mi kako razotkrivanje tih informacija i svjesnost o tom znanju
pozitivno č na vaš život.
Sada bih se želio konkretnije pozabaviti osobito važnim pitanjem
s kOjim se ne č samo Amerika, nego i ljudi diljem svijeta. To je
pitanje mršavljenja. Saznajmo istinu o tome zašto ste debeli i kako
biste jednom i zauvijek mogli izgubiti suvišne kilograme tako da se
više nikada ne vrate.
181
Sedmo poglavlje
Zašto su ljudi
debeli?
Želite li se obogatiti, napišite knjigu o mršavljenju. Amerikanci su
opsjednuti mršavljenjem više od bilo kojeg drugog naroda. Najdeblji
su ljudi na svijetu. Statistike nisu đ ali tvrdi se da više od 75
posto ljudi u Americi ima prekomjernu tjelesnu težinu. Taj se postotak
ć iz ć u ć Zanimljivo je napomenuti da dajemo
sve od sebe kako bismo smršavjeli, ali ipak postajemo sve debljL Danas
ima više knjiga o mršavljenju nego ikada prije. Ljudi drže dijetu više
nego ikada prije. Danas više nego ikada prije ljudi uzimaju dijetaine
namirnice kao što su dijetalni bezalkoholni gazirani napici, dijetaina
gotova hrana i č Više nego ikada prije ljudi brinu o hrani s malim
udjelom ć i jedu takvu hranu. Više nego ikada prije pate da
namirnice imaju mali udio ugljikohidrata. Više nego ikada prije paze na
to da jedu č hranu. Koristi se više tableta za mršavljenje
i ć sredstava za mršavljenje nego ikada prije. Vježbamo više
nego ikada prije. No, č je da smo usprkos svim naporima deblji
nego ikada prije. Kako je to ć Imajte na umu da je u Americi to
uistinu problem. Iako se broj pretilih polagano ć i u drugim
zemljama svijeta, u Americi živi ć broj pretilih ljudi.
Imam toliko mnogo podataka o tome zašto ste predebeli i što možete
napraviti da smršavite i nikada se viš.e ne udebljate da bih o tome
mogao napisati č knjigu, a jednom ć to zacijelo i č No, u
ovome poglavlju jednostavno vam želim iznijeti temeljne istine kako
biste mogli shvatiti zašto ste predebeli i na koji su vam č lagali. U
ć ć vam poglavlju potanko objasniti što morate napraviti kako
biste jednom zasvagda smršavjeli i nikada se više ne udebljali.
Vlada Sjedinjenih č Država putem č agencija
iznijela je standardno mišljenje o epidemiji pretilosti. Kao što sam ć
spomenuo u ovoj knjizi, kad č daju izjave, uvijek ih oblikuju
kao č iako je zapravo č samo o njihovim mišljenjima. Ono
što savezne agencije izjavljuju o pretilosti neprestano se mijenja.
ZAŠTO su LJUDI DEBELI?
Prije dosta godina službena jepolitika glasila da postoje č temeljne
skupine hrane: meso, Č proizvodi, žitarice te ć i ć Nitko
nije uistinu pitao zašto je hrana podijeljena na č temeljne skupine,
ali sam vidio plakate koji su se šezdesetih godina nalazili po školama
i na dnu plakata otkrio oznaku č mljekarske udruge koja je
bila pokrovitelj tih plakata. Nije ni č da su se č proizvodi
ubrajali u posebnuskupinu namirnica. Zar nije č što je mljekarska
udruga, č je jedini cilj ć konzumacije č proizvoda,
u škole strateški postavila plakate kojima djecu uvjerava da uz svaki
obrok, ako žele biti zdraVi, moraju jesti č proizvode? ć
se na istu izreku: uvijek je č o novcu.
Službena i>0litika u pogledu pretilosti oduvijek je glasila: »Želite
li smršavjeti, morate unositi manje kalorija i više vježbati«. No, neki
č koji informacije č kao č ć ć vam da
ć nije problem u kalorijamate da želite Ii smršavjeti morate sma­
njiti č ć koje konzumirate. Ima i drugih č koji
đ posjeduju znanstvene dokaze i tvrde da ć nije problem
u ć nego da su pravi krivci ugljikohidrati te da morate
smanjiti č ugljikohidrata želite li smršavjeti. PostOji još jedna
skupina č sa svojim hrpama znanstvenih dokaza koja tvrdi
da je tajna mršavljenja u kombiniranju namirnica. đ postoji
č niz č od kojih svaki ima svoje rezultate istraŽivanja i
znanstvene dokaze kojima potkrepljuje svoje uvjerenje omršavljenju:
č je o č indeksu, č inzulina, hormonainoj nerav­
noteži, genetici... i tko zna č sve ne.
Kao što sam rekao na č knjige, kad je č o medicini, zdrav­
lju, bolesti, ć ili pretilosti, nitko zapravo ništa ne zna. Svi
mi č istraživanja, ć spoznaje, osobna iskustva, zgode iz
života drugih ljudi i dolazimo do č koji nam se č najrazu­
mnijima. đ nitko zapravo ne zna zašto je netko debeo, a netko
drugi mršav. Svi samo iznose svoje teorije. U okviru sustava koji ć vam
ć da smršavite jednostavnije nego ikada prije i nikada se više
ne udebljate, i sam ć iznijeti svoje mišljenje i svoju teoriju o tome zašto
su ljudi debeli. Svoju bih teoriju poput svih ostalih mogao iznijeti kao
apsolutnu, biblijsku istinu, znanstvenodokazane neoborive č ali
ć biti tako ohol. Te ć vam informacije kao i dosad iznijeti poprativši
ih ć izjavom: »Na temelju informacija koje su mi č
dostupne, č mi se da bi ova teorija mogla biti č No, ta se
teorija može promijeniti ili 'poboljšati' kad dobijemo nove informacije«.
A sada pogledajmo nešto č smo svi svjesni.
182
PRiRODNI LiJEKOVI ZA KOJE .ONi« NE ŽELE DA Vi ZNATE
Svatko tko č ovu knjigu poznaje osobu koja ne vježba, jede goleme
č hrane č ć i takozvanu hranu koja deblja, poput pizze,
tijesta, sladoleda, č ć i torti. Jede sve. Svi poznajemo osobu koja
spada u tu kategoriju, ali je mršava kao trska i nikada ne dobije ni grama.
U tome pogledu doživio sam i osobno iskustvo. Dok sam odrastao,
moj je brat mogao jesti sve što bi poželio, bilo koju vrstu hrane, koliko
god je htio, u bilo koje doba dana i ć i nikada nije dobio ni grama.
Da sam se i ja tako ponašao i dasam jeo istu č hrane i vježbao
onoliko malo kao on, zacijelo bih imao.150 kilograma.
Č se, stoga, da su tijela nekih ljudi genetski mršava, a druga su
genetski deblja. Tako se barem č No, č sam povijesne knjige o
č koncentracijskimlogorima u Drugomsvjetskom ratu i zami­
jetio da su svi ljudi u logoru iza bodljikave žice bili mršavi. Nigdje nije
bilo debelih. Pomislio sam: »Jesu li neki od tihljudi genetski uvjetovani
da budu mršavi, a drugi da budu debeli?« sam se jesu'li, izašavši
iz koncentracijskih logora i vrativši se normalnom životu, neki od njih
ostali mršavi, a drugi se udebljali zbog svojih genetskih sklonosti.
Poanta je u tome da ć jako smršavjeti ako dugo vremena ništa ne
jedete, bez obzira na genetske sklonosti. No, time nismo odgovorili na
pitanje o tome zašto Amerikanci imaju ć šanse da postanu debeli
nego ljudi iz bilo koje druge zemlje. Na temelju osobnog iskustva,
ć znanstvenih radova i intervjua s ć ljudi iz doslovce svake
č države tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja, došao sam do
zanimljivih č o tome zašto Amerikanci imaju 75 posto ć
šanse da se udebljaju. đ ti se razlozi mogu primijeniti na ljude
diljem svijeta. č je da su Amerikanci deblji od stanovnika bilo
koje druge svjetske države, ali problem prekomjerne tjelesne težine i
pretilosti č č č zemaljsku kuglu.
1. ć debelih ljudi ima spor metabolizam.
Što č To č da č i ako pojedete malu č hrane, vaše je
tijelo ne sagorijeva osobito brzo, nego je umjesto toga pretvara u salo. Da
imate uistinu brz metabolizam, mogli biste jesti velike č hrane,
a one se ipak ne bi pretvarale u salo. Stoga je glavni razlog debljine
spor metabolizam.
Zašto je to tako č za Ameriku za razliku od drugih
zemalja? Objasnit ć No, najprije se postavlja pitanje, što je č
metabolizam? Jednostavno č u tijelu postoje đ organi i
žlijezde koji reguliraju č na koji organizamsagorijeva namirnice i
su LJUDI DEBELI? 183
kako đ hranu u ć Tu spadaju š č š č jetra,
želudac, tanko i debelo crijevo. Ako imate spor metabolizam, postoji
ć vjerojatnost da neki od tih organa i žlijezdi ne funkcioniraju na
optimalan č Ako otkrijete da neki dio tijela ne funkcionira onako
kako bi valjalo, uvijek se sjetite postaviti pitanje: »Što je uzrokovalo sla­
bije funkcioniranje?« Uvijek najprije morate potražiti uzrok. Mnoštvo
uzroka može dovesti do usporavanja metabolizma, č ć i jo-jo
č mršavljenja. Ako č mršavite i ponovno se debljate, metabo­
lizam vam je zacijelo u komi.
Stoga pogledajmo č te razloge i otkrijmo što je izazvalo
sporije funkcioniranje.
• Š č ć debelih ljudi radi usporeno.
Ako vam je š č neaktivna, što se naziva hipotiroizam, sposob­
nost vašega tijela da pretvara hranu u energiju je usporena te postoji
ć vjerojatnost da ć se hrana koju pojedete pretvoriti u salo. Koji je
glavni uzrok neaktivne š č Nitko ne zna. Ne zaboravite, uvijek
ć vam ć da nitko zapravo ne zna. Mogu ć da se č ili izgleda,
ili vjerujemo na temelju č informacija. Odgovor glasi: izgleda
da je jedan od č koji pridonose neaktivnoj š Č fluor u vodi
koju pijete. Fluor se u drugim zemljama ne stavlja u vodu. To je jedan
od razloga zbog kojega su Amerikanci jako skloni neaktivnoj š č
usporenom metabolizmu i debljini.
Ponavljam, to je samojedanodč Ne postoji samojedanjedini
uzrok pretilosti u Americi. č je o kombinaciji č o ć
broju stvari koje su, kako se č razlog zbog kojega smo debeli.
• Kod ć debelih ljudi š č ne funkcionira ispravno.
š č č inzulin. Č se da š č debelih ljudi inzulin č
mnogo brže nego kod mršavih. Isto tako izgleda da š č debelih
ljudi č više inzulina nego kod mršavih ljudi. Zbog č š č
brže č inzulin i u ć č Odgovor glasi: nitko zapravo ne
zna. No, na temelju informacija koje posjedujemo, č se da bi uzrok
mogli biti neki aditivi koji se u Americi dodaju namirnicama. Mnogi od
tih aditiva ne stavljaju se u namirnice u drugim zemljama. đ se
č da taj problem s š č izazivaju i velike č đ
š ć U č hrani nalaze se ć č đ š ć
nego u namirnicama drugih zemalja.
184
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .·ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
• Jetra ć debelih ljudi ć je i usporena.
Jetra izbacuje otrove iz organizma. Ako je ć metabo­
lizam se usporava. Što dovodi do ć jetre? Glavni razlog
zbog kojega je jetra ć i ne funkcionira pravilno su lijekovi
iz slobodne prodaje koje uzimate č života, kao i svi lijekovi na
recept. Uzimate li bilo kakve lijekove za smanjenje kolesterola, jetra
vam je apsolutno ć Klor i fluor u vodi drugi su uzrok
ć jetre. Aditivi koji se dodaju đ hrani, kao i brz
hrana uvelike ć jetra. Na isti č djeluju đ š ć i
bijelobrašno, a i tvari kao što su umjetna sladila, mononatrijev glutamat
i konzervansi. Poanta je u tome da farmaceutske tvrtke ć
vašu jetru, baš kao i prehrambena industrija!
• Kod ć debelih ljudi probavni sustavfunkcionira usporeno
(želudac, tanko i debelo crijevo).
Č se da debeli ljudi imaju š ć sa stvaranjem probavnih
enzima. Ako ne proizvodite dovoljno probavnih enzima, hrana koju
pojedete ne pretvara se u energiju i postoji ć vjerojatnost da ć biti
pohranjena u obliku masnih naslaga. Zbog č vaš organizam ne
stvara dovoljan broj probavnih enzima? Č se da su razlog aditivi
koji se u Americi dodaju namirnicama. Tanko i debelo crijevo kod
debelih ljudi nije tako zdravo kao kod mršavih. Zbog č dolazi do
toga? Č se da je č o prevelikim č gljivice kandide. Zašto
dolazi do širenja te gljivice? Izgleda da su uzrok antibiotici. Ako ste u
životu uzeli barem jedan antibiotik, on je uništio sveukupnu korisnu
floru vaše utrobe i ć kandidi da se razulari i obuhvati tanko
i debelo crijevo, prekrije stanice i uspori vam probavu i eliminaciju
otpadnih tvari.
Kad bismo se stoga upitali koji je glavni razlog usporenog metabo­
lizma, odgovor bi glasio: »Ono što unosite u organizam«. Otrovi koje
unosite u organizam č na metabolizam. Ti otrovi ili toksini obu­
ć lijekove, kemijske tvari koje se koriste u uzgoju hrane, umjetne
aditive koje koriste đ č hrane, kao i toksine u pitkoj vodi, a to
su prvenstveno klor i fluor.
Postoji još jedan važan razlog zbog kojega vamje metabolizamusporen.
Odnosi se na vježbanje. Što više š ć imate, to vam je metabolizam
brži ć Amerikanaca ima nenormalno malo š ć mase. To č
da kalorije ne sagorijevate onako č kao što biste trebali. Drugo
najvažnije pitanje koje se odnosi na vježbanje je nedostatak hodanja.
Ljudsko je tijelo stvoreno za hodanje. Zanimljivo istraživanje vitkih
Europljana, Afrikanaca, Kineza i Južnoamerikanaca pokazuje da je
ZAŠTO SU LJUDI DEBELI? 185
č osobina vitkih, mršavih ljudi vrijeme koje svakoga dana
provedu ć Vitki ljudi hodaju više od osam kilometara dnevno.
Amerikanci pak dnevno hodaju manje od dvjesto metara! Nedostatak
hodanja uvelike smanjuje rad metabolizma.
2. ć predebelih ljudi jede i kad nije gladna.
Do toga dovode dva č a) stresna ili emocionalna glad te b)
- ,
fiziološka žudnja za hranom.
Stresna ili emocionalna glad č je uzrokovana stresom ili emocio­
nalnim š ć Fiziološku žudnju za hranom ć uzrokuju
toksini koje unosite u organizam ili gljivica kandida.
3. ć debelih ljudi ima jak tek.
Ako ste predebeli, statistike pokazuju da ste č gladni. Tu glad ć
nito uzrokuje nesposobnost organizma da zbog nedostatka probavnih
enzima i prisutnosti kandide asimilira hranjive tvari. Drugi razlog
vaše gladi su č vrste aditiva u namirnicama koji zapravo
ć glad.
4. ć debelih ljudi pati od hormonaine neravnoteže.
Statistike pokazujuda organizam predebelih ljudi č preveliku č
nekih hormona, a nedovoljno nekih drugih. Tu neravnotežu ć
uzrokuje prevelika č toksina u tijelu ili nedostatak hodanja.
5. ć debelih ljudi jede ć obroke od vitkih.
Do toga dovodi kombinacija č č jak tek, nesposobnost
asimiliranja hranjivih tvari, fiziološka žudnja za hranom, emocionalna
i stresna pitanja i ć č obroka koje provodi prehrambena
industrija. U Europi se č i hrana za užinu prodaju u paketi­
ć koji su za 30 posto manji od č obroka. Restorani u Europi
poslužuju 30 do 40 posto manje obroke nego č
6. Debeli ljudi č š ć jedu »dijetalnu hranu«.
č je o pravoj prevari. ć dijetainih namirnica zapravo još
više deblja. Dijetalni proizvodi s oznakama »dijetalno«, »niski udio
ć »bez š ć č »light«, »nizak udio ugljiko­
hidrata«, »nemasno« i č tome prepuni su umjetnih sladila, velikih
č š ć ili kemijskih aditiva od kojih se možete samo udebljati.
To je prljava mala tajna prehrambene industrije o kojoj po »njihovoj«
186
187
PRIRODN! LIJEKOV! ZA KOJE -ON!. NE ZELE DA VI ZNATE
želji ništa ne biste trebali znati. Ti dodaci namirnicama mogu vam
ć tek, dovesti do č ovisnosti i udebljati vas.
7. ć debelih ljudi prepuna je toksina.
Toksini se prvenstveno talože u debelomcrijevu i u masnimstanicama
u č tijelu. Ako ste ć toksinima, vaš organizam traži
da ih se razrijedi. Zbog toga zadržava vodu i pohranjuje masne tvari
š ć razrijediti otrove. Zbog toga ste mogli zamijetiti da ljudi
koji t.himaju mnogo lijekova s vremenom postaju napuhnuti i pretili.
8. ć debelih ljudi jede prije odlaska u krevet.
Dok spavate, metabolizam se uvelike usporava. Ako jedete kasno
č organizamne može sagorjeti hranu i lakše je pretvara u masne
naslage.
9. ć debelih ljudi šteti hormon rasta koji se stavlja u mesne i
č proizvode.
Meso i č proizvodi pretrpani su hormonima rasta Ti se hormoni
daju životinjama kako bi ubrzali rast da bi se ć proizvodnja i
zarada. Kad konzumirate meso i č proizvode, s njima uzimate
i velike č hormona rasta. To vodi pretilosti i jedan je od razloga
zbog kojega djeca danas sve ranije sazrijevaju.
10. ć debelih ljudi sebe smatra debelima.
ć li se ć Earla Nightingalea koje je nazvao č
tajnom«? Nakondugogodišnjeg istraživanja otkrio je da č postaje
onakav kakvim sebe zamišlja. Debeli ljudi neprestano razmišljaju o
svojoj težini i tako stvaraju neželjen rezultat.
Prljava mala tajna za koju »oni« ne žele da vi znate
Ovdje razotkrivam tajnu za koju vjerujem da predstavlja jednu od
ć najnepoštenijih laži u č povijesti. Ne zaboravite,
uvijek je č o novcu.
Prehrambena industrija sastoji se od č društava. ć da
je č o č društvima, te tvrtke imaju samo jedan jedini cilj:
ć zarade. Prehrambena tvrtka može ć zaradu samo
ako proizvodi po najnižoj cijeni i prodaje što ć č po najvišoj
cijeni. Prehrambene tvrtke đ na taj č Ne zaboravite, to je
njihov jedini cilj.
ZAŠTO su LJUDI DEBELI?
Ljudi koji upravljaju prehrambenim tvrtkama, menadžeri i direktOri
ne mare za zdravlje i dobrobit č javnosti. Stalo im je samo do
novca. Mnogima je od vas teško shvatiti kako ljudi mogu biti toliko
pohlepni. đ sada smo vidjeli da su neki od tih važnih ljudi iz
velikih korporacija optuženi i đ zbog velike prevare. ZapanjiIi
smo se zbog toga što imaju silne milijune dolara, a ipak i dalje lažu i
varaju kako bi još više zaradili. Jeste li znali da u zatvorima diljem s':g
eta
sjede milijarderi? Zašto? Što više novca imaju, to im je više potrebno.
za ć tih ljudi đ je preraslo u ovisnost. Pohlepa koja ih
je obuzela je nezaustavljiva. Mnogi od tih menadžera i direktora toliko
su opsjednuti đ da ć napraviti bilo što i svjesno povrijediti
druge samo da što više zarade. Tužno, ali istinito.
Zamislite da menadžeri tvornica hrane razmišljaju samo o ć
nju dobiti te moraju smisliti č na koje bi njihov proizvod (hrana)
bio što jeftiniji. Koriste se genetskim inženjeringom te usjeve prskaju
kemijskim otrovima kako im bolesti ili kukci ne bi nanijeli štetu. Tlo
je pretrpano kemijskim tvarima od kojih biljke brže rastu, a životinje
dobivaju hormon rasta kako bi đ brže rasle. Te ć tvrtke napraviti
sve samo da im proizvodnja bude što jeftinija. Svoje proizvode žele
prodati po najvišim cijenama i u golemim č Evo što se zbog
toga đ
Tvornice hrane poduzet ć sve da improizvodnja bude što jeftinija. U
tom procesu proizvodi postaju iznimno č Da ste ikada posjetili
pogon za masovnu proizvodnju zgrozili biste se nad »proizvodnjom«
hrane. Ti vas đ č hrane đ moraju navesti da kupujete
i konzumirate što ć č hrane. ć tvornica prehrambene
industrije posjeduje kemijske laboratorije u kojima se istražujui ispituju
ć kemijskih dodataka hrani. Ti su laboratoriji smješteni na tajnim
lokacijama i imaju bolje osiguranje od stožera CIA-e. Cilj đ č je
da hrana izaziva č ovisnost, ć apetit i dovodi do porasta
tjelesne težine. đ Č hrane, osobito đ Č brze hrane, u
hranu svjesno stavljaju kemijske tvari koje vam ć tek:; izazivaju
č ovisnost i debljaju. Dva č aditiva koji, kako se č
imaju upravo takvu ulogu su umjetna sladila aspartam i kukuruzni
sirup s visokim udjelom fruktoze. Poput industrije duhana, menadžeri
prehrambene industrije č č te optUŽbe. Prisjetite se, pro­
đ č duhana zanijekali su da su svjesno proizvodili cigarete koje
izazivaju č ovisnost. Č je da ć se od č hrane
. udebljati štogod napravili. Zbog toga mršavi ljudi koji iz drugih zemalja
188 PRIRODNI LlJEKOVl ZA KOJE .ONI. NE tELE DA VI ZNATE
doputuju U Ameriku dobivaju na težini iako vjeruju da se hrane isto
kao i u svojoj zemlji.
Prehrambenom industrijom u tolikoj mjeri vlada zarada da su nje­
zini predstavnici lobirali protiv nacionalne kampanje pod nazivom
»Jedi manje, vježbaj više«. Prehrambena industrija ne želi da ljudi jedu
manje! Prehrambena industrija želi da budete debeli te da iz godine u
godinu sve više.
Upravo zato dijetalni proizvodi u obliku tableta, praha, hranjivih
Č i dijetainih namirnica nikada ne dovode do rezultata. Dobra
je vijest da vam spoznaja istine ć da poduzmete nekoliko
jednostavnih koraka kako biste smršavjeli brže i jednostavnije nego
ikada prije. Te vamspoznaje đ ć da jedete hranu u kojoj
uživate, da se ne lišavate onoga što volite i da zauvijek ostanete vitki!
Osmo poglavlje
Kako s ć
smršavjeti i nikada
se više ne udebljati
Ovaknjiga ne govori o mršavljenju. No, želio bihvam iznijeti jednostavne
korake koji ć vam ć da brže i lakše nego ikada izgubite na
težini te se jednom zauvijek riješite suvišnih kilograma. Opseg knjige
mi ne dopušta objašnjavanje svakog koraka. Mogu vas uvjeriti da ć
navedeni koraci biti apsolutno č Č sam se života borio
s vlastitom težinom. Bio sam debelo dijete. Iskušao sam svaku dijetu,
svaku tabletu za mršavljenje, pa sam č unajmio i osobnog trenera
te sam vježbao i do pet sati dnevno. Što god bih izgubio, ubrzo bi se
vratilo. Dok sam gubio na težini bio sam gladan, umoran i razdražljiv.
Nikako nisam uspio shvatiti u č je problem, sve dok nisam otputo­
vao u stranu zemlju i pronašao odgovor. Dok sam živio u inozemstvu,
jeo sam sve što sam poželio, ali sam i ne ć se č gubiti na
težini. To me dovelo do ć zbog č su Amerikanci predebeli te
do jednostavnog i djelotvornog rješenja. Pridržavate li se ovih koraka
tijelo ć vam se pretvoriti u ć koja izgara ć a težina ć vam
se vratiti u prirodno stanje. Te su upute i ć iznimno korisne za
zdravlje.
1. Neposredno nakon đ popijte č š vode.
Voda bi trebala biti destilirana. Ni u kom č ne pijte vodu iz slavine.
Č š vode č djelovanje metabolizma i č š ć organizma.
2. Pojedite velik č
Zanimljivo je zabilježiti da 80 posto debelih ljudi za č pojede malo
ili ništa. Osamdeset posto mršavih ljudi pojede obilan č Vaš bi
se č trebao sastojati od ć namirnica kojih možete pojesti
koliko želite. Sve bi trebalo biti organskog podrijetla: jabuke, kruške,
bobice, kivi, ananas, ž đ šljive, breskve, suhe šljive, smokve, raženi
kruh, đ maslac đ maslac č da nije pasteriziran
i homogeniziran), đ mlijeka, č jogurta (bez š ć
i ć divljeg dimljenog lososa, govedine u bilo kojem obliku samo
190
PRIRODNI LIJeKOVI ZA KOJe -ONI· NE :tELE DA VI ZNATE
ako je iz organskog uzgoja, piletine u bilo kojem obliku samo ako je
organski uzgojena, janjetine u bilo kojem obliku samo ako je organski
uzgojena, tune, sardina, jaja, č paprike, umaka od č celera,
mrkvi, bilo koje vrste ć krumpira u č č
kave u č č napravljene sa č vodom (ne iz
slavine) s đ mlijekom ili vrhnjem te đ isuše­
nim sokom š ć trske ili medom kao sladilima te pravi č (ne č
u ć
3. Svakoga dana popijte osam č š destilirane vode.
Ljudi vjeruju da ć se od vode udebljati i napuhnuti. Istina je posve
suprotna. Ako ste predebeli, morate ispirati toksine iz masnih stanica.
Voda je apsolutno potrebna kako biste izgubili kilograme.
4. Hodajte barem jedan sat bez odmora svakoga dana.
Tijelo je stvoreno za hodanje. 'Istraživanja pokazuju da spore č
vježbe kao što je hodanje ponovno namještaju kazaljku na optimalnu
tjelesnu te;žinu i stvaraju vitko, mršavo tijelo. Sat vremena hodanja
svakoga dana uvelike ć promijeniti izgled vašeg tijela ć za mjesec
dana.
5. Ne jedite nakon šest sati č
Potrudite se što više možete. No, dobra je vijest da č dana možete
jesti doslovce kao prase. A ako prestanete jesti nakon šest sati č
ipak ć mršavjeti!
6. č se od kandide.
Ako ste predebeli, apsolutno je sigurno da imate gljivicu kandidu koja
je možda zahvatila i č tijelo. Sve dok te gljivice postoje mršavljenje
ć biti teško i sporo, a zadrŽaVanje postignute linije gotovo ć
Ako se oslobodite kandide mršavljenje ć vam biti jednostavnije i
lakše, a zadržavanje postignute težine bit ć lak posao. Morate si naba­
viti knjigu Lifeforce (Životna sila) koja objašnjava proces č š ć od
kandide. Dodatne informacije potražite na internetskoj stranici www.
lifeforceplan.com.
7. Klistirajte se.
Ako ste predebeli, č vam da vam je probavni sustav usporen i
č Ako nemate dvije do tri stolice dnevno, to zapravo č da
KAKO S Ć SMRŠAVJETI l NIKAD SE ViŠE NE UDEBLJATI 191
patite od zatvora. Klistiranje debelog crijeva uvelike ć vam poboljšati
metabolizam, a tako možete izgubiti i do pet kilograma. Dostupno je
mnoštvo programa za č š ć debelog crijeva. Raspitajte se u trgovini
zdrave hrane. Moje preporuke možete ć na internetskoj stranici
www.naturalcures.com.
8. Konzumirajte 100 posto organsko, č inepreradeno
kokosovo ulje.
č moj č na kraju knjige u odjeljku za bilten o kokosov u
ulju koje predstavlja č ć kod mršavljenja.
9. Koristite se infracrvenom saunom.
Infracrvena sauna č metabolizam, uvelike smanjuje č
toksina, ubrzava gubitak težine i sagorijeva ć Idealno bi bilo
kad biste u infracrvenu saunu mogli odlaziti svakoga dana.
10. Č dana jedite organski uzgojeni grejp.
ć li se dijete s grejpom? Č se da u grejpu uistihu postOji enzim
koji sagorijeva ć Ako č dana jedete grejp kad god to
poželite i u kojoj god č to ć ubrzati sagorijevanje ć
11. Nikada ne koristite aspartam ili bilo koji drugo umjetno
sladilo.
Aspartam, koji se prodaje pod nazivom NutraSweet, pridonijet ć deblja­
nju. Trebali biste izbjegavati i sva ostala umjetna sladila, č ć
saharin, Splendu i ostale.
12. Nikada ne uzimajte mononatrijev glutamat (MSG).
MSG je eksitotoksin. Od njega se debljate, izaziva č zdravstvene
probleme i može vam utjecati na raspoloženje tako da postajete depresivni.
đ može izazvati č ovisnost, poput aspartama, i probuditi
ć gladi. Nažalost, prehrambena industrija je uspjela nagovoriti
Kongres da doneSE:! zakone kojima se dopušta stavljanje mononatrije­
vog glutamata u hranu, a da se to ne mora navesti na etiketi. MSG se
na etiketama krije pod č nazivima, kao što su č umjetni
okus, hidrolizirane biljne č i č tome.
Zbog toga č da kupujete organski uzgojenu hranu, jer
su sastojci navedeni na popisu poznati i možete ih izgovoriti. MSG se
đ nalazi u svim vrstama brze hrane, č ć i one namirnice
192
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ZELE DA VI ZNATE
za koje to nikada ne biste pomislili, kao što je pizza. Zbog toga ljudi u
stranim zemljama jedu č vrste hrane i nikada se ne udebljaju.
Nije toliko č o samoj hrani, nego o sastojcima koji se u Americi
koriste u preradi hrane.
13. Uzimajte probavne enzime.
Ako ste predebeli, postoji velika vjerojatnost da vaš organizam ne
proizvodi dovoljnu č probavnih enzima. Zbog toga se debljate,
ć se napuhnutima, imate plinove, slabu probavui zatvor. posjetite
trgovinu zdravomhranomi raspitajte se. Iskušajte nekoliko vrsta enzima
da se uvjerite koji je za vas najbolji. Moje preporuke možete potražiti
na internetskoj stranici www.naturalcures.com.
14. Ni u kom č nemojte konzumirati dijetaine gazirane sokove
ili dijetainu hranu.
Dijetalni gazirani sokovi nazivaju se »novi crack« zbog toga što, kako se
č izazivaju č ovisnost, a zapravo debljaju. Jako ih se reklamira
zato što ljudi mogu postati č ovisni o njima, a njihova je proizvod­
nja jeftinija od proizvodnje č sokova. Napravio sam zanimljiv
eksperiment s ljudima koji redovito piju dijetalne gazirane sokove. Dva
tjedna su umjesto dijetainih sokova pili č č gazi­
rane sokove đ š ć Č je to što se nitko od njih nije
udebljao. Još je ć zaprepaštenje izazvala č da je 80 posto tih
ljudi zapravo smrŠavi1o. Jedna je osoba izgubila više od tri kilograma!
Zaprepastio sam se. Dijetaine namirnice pripadaju u istu kategoriju.
Ne jedite ništa što se reklamira kao dijetna hrana. Takve su namirnice
krcate sastojcima od kojih se možete samo udebljati i postati ovisni.
15. Ne hranite se u restoranima brze prehrane.
Restorani koji prodaju brzu hranu proizvode je na takav č da se
apsolutno morate udebljati. Možete jesti pomfrit i cheeseburgere i isto­
dobno mršavjeti poduvjetomda su svi sastojci iz organskog uzgoja i da
ne sadrže kemijske aditive, dok u restoranima brze prehrane ć ne
možete dobiti hranu, a da ona istodobno nije đ tako da može
trajati godinama. Hrana se mora proizvoditi što jeftinije kako bi pro­
đ č mogli zaraditi. Moraju dodavati kemijske tvari kako bi okus
bio što bolji i kako biste postali ovisni. Ta je hrana đ osmišljena
tako da ć apetit i udeblja. Ne zaboravite, č je o poslovima č
je jedini cilj zarada. Ako je okus hrane izvrstan, ako o njoj postajete
KAKO S Ć SMRi'>AVJETI I NIKAD SE ViŠE NE UDEBLJATI 193
č ovisni, ako vam ć apetit i deblja, restoranu je č
uspjeh. đ č su č č droge koji kod klijenata
izazivaju ovisnost svojim proizvodom. Klijent se ne može zadovoljiti i
postaje tako ovisan da se uvijek ć po novu dozu. To je tužna istina
o onome što se danas đ u našoj prehrambenoj industriji.
16. Ne koristite kukuruzni sirup s visoki!!'- udjelom fruktoze.
Od toga se sladila debljate i postajete ovisni. Jednostavno prestanite
kupovati namirnice u velikim robnim centrima i đ u trgovinu
zdrave hrane. Prema mojem mišljenju ne biste trebali kupovati namir­
nice koje proizvode velika č društva. Ne kupujte namirnice s
robnim imenom. ć da je njihov cilj zarada, možete biti sigurni da
takve namirnice nisu dobre za vas. Sladila koja se koriste u prirodnoj
preradi hrane ć organski med, organske sirupe, organski
ć sok, datulje, biljku stevijui isušeni sok š ć trske. Jednostavno
č etikete i ako ne možete izgovoriti naziv sastojka, nemojte kupiti
taj proizvod.
17. Ne koristite bijeli š ć i bijelo brašno.
Bijeli š ć izaziva č ovisnost i deblja. Medutim, ipak je bolji od
bilo kojeg umjetnog sladila koje je djelo ljudskih ruku. Želite li nešto
zasladiti, držite se preporuka koje sam naveo. Š ć bi trebao biti
posljednji na tom popisu. Umjetna sladila se na njemu ć ne bi
trebala nalaziti.
Kao što sam ć napomenuo, bijelo brašno pomiješano s vodom
daje tvrdo tijesto. Od bijeloga se brašna debljate, a i ono može izazvati
ovisnost. Usporava rad probavnog sustava i metabolizam. Koristite.
organski uzgojeno brašno od cjelovitih žitarica koje nije đ i
kojemu nisu oduzeta vlakna.
.
Č dana jedite organski uzgojene jabuke.
Stara izreka još vrijedi: jedi jabuke, zaboravi na č Jabuke su
prepune vlakana i hranjivih tvari, normaliziraju razinu š ć u krvi i
smanjuju apetit. Svakoga biste dana trebali pojesti barem jednu jabuku.
Što više, to bolje.
Jedite samo organski uzgojeno meso, perad i ribu.
debeli ste i zbog hormona rasta koji se stavlja u meso i perad. Želite
smršaviti, jedite koliko god želite mesa i peradi sve doksu te životinje
194
PRIRODNI LIJE.KOVI ZA KOJE. .01'11. NE ŽELE DA VI ZNATE
uzgojene na organski č hranjene travom, đ na košer č
i, što je najvažnije, da nisu dobivale hormone rasta. Riba koju jedete ne
bi trebala biti uzgojena.
20. č konzumiranje č proizvoda.
Namjeravate li konzumirati mlijeko, sir, maslac ilibilo koji drugi č
proizvod, jedite č organske proizvode koji nisu pasterizirani ili
homogenizirani. Na č bi proizvodima trebalo pisati »organski i
đ Druga najbolja ć su organski č proizvodi
koji nisu homogeniZirani, nego samo pasterizirani. ć ć
su organski proizvodi koji su i pasterizirani i homogenizirani. Želite
li smršaviti, dobro bi bilo da č unos č proizvoda bez
obzira na to koje su vrste. Ni u kom č ne jedite č proizvode
koji nisu organski, jer se u svima nalazi hormon rasta koji usporava
mršavljenje.
21. č jetru.
Ako ste predebeli, jetra vam je zacijelo ć Postoji izvrsna
knjiga koja se konkretno bavi č š ć jetara pod nazivom The Liver
Cleansing Diet (Prehrana za č š ć jetre). Na svojoj internetskoj
stranici www.naturalcures.comJznosim neke konkretne preporuke o
najboljim č č š ć jetre. Dr. Schultz ima izvrsno č za jetru
i ž č Raspitajte se kod alternativnog terapeuta ili u trgovini zdravom
hranom o č proizvodima korisnim za Č š ć jetre.
22. Za č i č pojedite veliku, golemu porciju salate.
Nije važno ć li za objed pojesti cheeseburger, pomfrit i litru sla­
doleda. Toj hrani samo dodajte veliku, golemu salatu koju trebate prvu
pojesti. Zaprepastit ć se vlastitim gubitkom težine. Salata može
sadržavati sve ć koje volite, pod uvjetom da je organski uzgojeno.
Preljev za salatu trebao bi se sastojati od organskog maslinovog ulja i
_svježe đ limunovog soka ili od organskogocta. Želite li uistinU
ubrzati proces mršavljenja, koristite organski č ocat. Dodajte malo
organske soli, svježe samljeveni papar ili malo č š
23. Odskakivanje.
Minijaturni trampolin ć vam stimulaciju i č svake stanice
u tijelu istodobno. Blago skakanje na trampolinu koje traje samo desetak
KAKO S Ć SMR$AVJETI I NIKAD se VI$E NE UDEBLJATI 195
minuta dnevno č na rad limfni sustav i ubrzava metabolizam.
Jako je djelotvoran za poboljšanje zdravlja i mršavljenje.
24. Dodajte ljutu papriku.
Sve č ili ljute namirnice ubrzavaju rad metabolizma i dovode
do bržeg sagorijevanja ć za objed napravite kajganu, ć
odreske i raženi kruh s organskim maslacem. Jaja č organskim
ljutim umakom od č te ć brže mršavjeti.
25. Koristite organski č ocat.
č ocat posjeduje č svojstva koja pripomažu otklanjanju
masnih stanica iz organizma. Prije svakog obroka uzmite nekoliko
ž č č octa i zaprepastit ć se kad uvidite da vam je ć
za kratko vrijeme postala prevelika.
26. Dišite.
Kisik sagorijeva ć ć ljudi ne diše dovoljno duboko da bi
potaknula metabolizamna rad i dovela do sagorijevanja ć Postoji
nekoliko izvrsnih video kaseta s jednostavnim metodama disanja koje
vam mogu ć da brže smršavite. Dodatne informacije potražite
na internetskoj stranici www.naturalcures.com.
27. Nosite magnetsko prstenje.
Posebno magnetsko prstenje koje trebate nositi na malom prstu svake
ruke dok spavate mogu dati č rezultate. Dodatne informacije
potražite na internetskoj stranici www.alexchiu.com.
28. Klistirajte se 15 puta tijekom trideset dana.
Taj ć vam proces č debelo crijevo, tako da ć organizam lakše
. llsimilirati hranjive sastojke. Na taj se č smanjuje ć gladi i
č rad metabolizma. Klistiranje ć bržu probavu hrane,
tako da se ona ne stigne pretvoriti u masne naslage.
29. Razvijte š ć
š ć sagorijevaju ć Kad vježbanjem razvijete š ć time i
ubrzavate metabplizam. Najbolji č su joga, pilates, kineski kung fu
ili staromodne č vježbe. č vamnekoliko video-kaseta
i knjiga. Detalje potražite na internetskoj stranici www.naturalcures.
com.
196
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
30. postite.
Post bi se trebao ć na prvome mjestu, ali je ć ljudi postiti najteže.
Pravi post uz sokove u trajanju od 21 dan potpuno bi oslobodio vaš
organizam toksina, isprao masne stanice i vratio vas na idealnu težinu.
To je jedan od najbržih č mršavljenja i jedan od č
č promjene tjelesnog sklopa tako da vam se izgubljeni kilogrami
ne vrate. Ovisno o zdravstvenomstanju, postiti bi trebali podnadzorom
č Najbolja knjiga koju sam č na tu temu je The Miracle
of Juice Fasting Č post uz sokove) Paavoa Airole.
31. Varajte kad god poželite.
Želite pojesti sladoled, č ć tortu, č pomfrit, piZZU, č s?
Ne ć si takve namirnice. Bolje je pojesti nešto ne ć ć
zbog toga krivnju, nego se suzdržavati i zbog toga se loše ć U
najboljem č netko vam ponudi komad č torte. Pogledate
je i č da ste siti i da zapravo ne biste uživali u torti, stoga vas
i ne č Uljudno se zahvalite i odbijete i izvrsno se ć zbog
svoje odluke. Nemate ć da ste si nešto uskratili. To je idealan č
Nešto je lošiji ć č č da želite pojesti đ komad
č torte, iako pokušavate smršavjeti. Prihvatite đ i
radosno je i s užitkom pojedete. Uživate u svakom zalogajU. Zadivljuje
vas njezin izvrstan okus. Sretni ste što ta sjajna torta u vama izaziva
nevjerojatno ugodne ć Takav č nije idealan, nego je drugi
po redu. Nakon toga slijedi najlošiji č đ vam je č
torta i vi dolazite u sukob sa sobom. Svjesni ste da ste na dijeti, ali ne
možete iz misli izbaciti pomisao na izvrstan okus te torte. ć u
vašoj glavi vam govori da ništa nije tako dobro kao ć vitkosti.
Borite se još neko vrijeme, jer uistinu želite pojesti č ali se isto
tako želite pridržavati dijete. č da ć biti jaki i da ć odbiti
đ To je loše. Bolje je pojesti tortu i uživati u,njoj nego je odbiti
i zbog toga biti pod stresom. Statistike dokazuju da možete biti mršavi
ako hranu jedete bez ć krivnje. Ako ne jedete i zbog toga ste pod
stresom, mogli biste se udebljati. Ako pojedete hranu i zbog toga se
ć krivima i ć se loše, mogli biste postati pretili. Posljednja
ć uistinu želite pojesti đ komad č torte. No,
svjesni ste da ste na dijeti i borite se s odlukom ć li ugoditi
ili ostati jaki. No, slabi ste i uznemirite se jer želja za tortom postaje
sve ć Na kraju se slomite i pojedete tortu posve svjesni da to niste
trebali č Zapamtite: č li ugoditi sebi, apsolutno uživajte u
tome i budite sretni. Ne ć se krivima zbog toga.
KAKO S Ć SMRSAVJETI I NIKAD SE ViŠE NE UDEBLJATI 197
Namjeravate li varati i želite jesti č torte, sladoled, č i č
ne kupujte te proizvode u č centrima. đ u trgOVinu
zdrave hrane i kupite prirodne organske slastice. Volite li sladoled,
u trgovini zdrave hrane možete ć prirodan organski sladoled.
Volite li č ć sa č možete ih ć u trgovini zdrave
hrane. U tim izvrsnim slasticama možete uživati ako znate č popis
sastojaka i mudro odabrati, tako da kupujete proizvode kojima nisu
dodane kemijske tvarfkoje debljaju.
32. Smanjite ili otklonite »nekontroliran« poriv za jelom kad niste
gladni.
Ne zaboravite, u Americi je cenzura itekako prisutna. Savezna agencija
za zaštitu š č zabranila mi je iznijeti vlastito mišljenje o tome
kako osoba može otkloniti ovisnost i nekontroliranu želju za jelom. A vi
ste vjerovali da u Americi postoji sloboda govora. No, ako vas emocije
tjeraju da jedete i ako ć nekontroIiran poriv i prisilu za jelom i
kad niste gladni, nabavite knjigu pod naslovom Tapping The Healer
Within: How to Instantly Conquer Fears, Anxieties, and Emotional
Distress (Upoznajte unutarnjeg iscjelitelja: Kako odmah pobijediti stra­
hove, tjeskobe i emocionalnu uznemirenost) Rogera Callahana. Dodatne
informacije potražite na internetskoj stranici www.tftrx.com.
Č je kako i sitnice mogudovesti do velikih promjena. Pregledajte
ovaj popis i odaberite jedan savjet te ga se pridržavajte tijekom samo
jednog dana. Tada potražite drugi savjet s popisa i, ž ć se
prvoga, primijenite i njega. Pridržavajte ih se sve dok ne osjetite da
možete primijeniti još poneki savjet. Imajte na umu da su savjeti s
vrha popisa najdjelotvorniji i da ć dovesti do najbržih rezultata. Ove
metode su apsolutno djelotvorne.
Zanimljivo je da Amerikanci jednostavno ne ć koliko su
debeli. Istraživao sam tu pojavu ž ć od pojedinaca da mi opišu
svoju tjelesnu đ Kao ć sam ponudio odgovore vitka,
č atletska i š ć đ nekoliko kilograma viška, debela
đ pretila. Nevjerojatno je da je više od 50 posto ljudi koji su oda­
brali termin vitka zapravo bili predebeli.. Devedeset posto ljudi koji
su odabrali termin č bili su debeli. Devedeset devet posto
ljudi koji su odabrali atletska i š ć đ bili su debeli. To č
da osoba može vjerovati kako je č đ iako je, zapravo,
petnaestak kilograma preteška. Imao sam prijatelja iz Australije koji je
bio debeo. Svi su bili svjesni njegove debljine. I on je bio svjestan da je
198 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI .. NE ŽELE DA VI ZNATE
debeo. Rekao je da je debeo. Kad god bismo u Australiji izašli u društvo
uvijek je bio najdeblji u prostoriji. No, kad je otputovao u Las Vegas
došao je do nevjerojatne spoznaje. Stajali smo u redu pred pultom za
samoposluživanje. Osvrnuo se na ljude u redu, a onda odmjerio sebe i
đ primijetio: >>Hej, svi su ovi ljudi deblji od mene«.
Amerikanci su debeli i postaju sve deblji. Preuzmite uzde u vlastite
ruke i poduzmite ono što morate. Izgledat ć bolje, bolje ć se ć
i bit ć zdraviji. Od ljudi koji koriste savjete iz ovoga' poglavlja te brže
i lakše no ikada gube na težini dobivam brojna i č pisma te sam
se zavjetovao da ć napisati knjigu o tome zašto su ljudi debeli. U njoj ć
razotkriti sve prevare, laži i mitove te posve detaljno opisati konkretne
postupke kojima biste mogli iznimno brzo sffirŠaviti i nikada više ne
vratiti izgubljene kilograme. Ta ć nova knjiga sadržavati recepte, popise
dopuštene hrane i objašnjenja o primjeni navedenih koraka.
Deveto poglavlje
Kako č deklaracije
prehrambenih proizvoda
Nadam se da ste se dosad uvjerili kako se u ć namirnica koje
kupujete u č centrima ili jedete u restoranima brze prehrane
i ostalim restoranima nalaze mnoge č tvari. Naše se namirnice
razlikuju od namirnica otprije 75 godina, otprije 50, pa č i 25 godina.
Mnogi od vas jedu istu marku proizvoda kakvu su jeli prije 20 ili 30
godina, i ne ć da taj isti proizvod ć nije isti. Danas bi isti
proizvod mogao imati i do 100 puta više kemijskih č tvari
nego što ga je sadržavao prije 25 ili 50 godina. š ć proizvesti
jeftinije, dugotrajnije namirnice uz niže troškove o kojima ć postati
č ovisni, koje ć vam ć tek i udebljati vas, đ č hrane
namirnice pretrpavajukemijskim tvarima i koriste se sustavima prerade
u kojima u hranu dodaju toksine i uništavaju žive enzime, ć
tako hrani ć dio hranjive vrijednosti. Hrana jednostavno nije ista
kakva je bila u prošlosti.
Poanta je u tome što je danas doslovce ć ć u č
centar i kupiti bilo koju namirnicu, a da nije prepuna kemijskih tvari,
da nema č smanjenu hranjivu vrijednost i da nije promijenjena
u energetskom smislu. Nije ć ć u bilo koju vrstu restorana i
dobiti hranu koja nije pretrpana č kemijskim tvarima i koja
sadržava barem malo hranjive vrijednosti, tako da je sve što pojedete
pravi otrov za organizam. U idealnom č č nikada ne bi
trebao jesti u restoranima, a vi nikada ne biste trebali kupiti nijedan
proizvod iz masovne proizvodnje proizveden u velikim tvornicama.
No, to se u stvarnosti ć dogoditi. Idealno bi bilo da kupujete samo
organski uzgojeno ć ć orašaste plodove, sjemenke, žitarice,
junetinu, perad, janjetinu, jaja, maslac, mlijeko, vrhnje, sir, ljekovite
biljke i č te da u vlastitom domu sami pripremate hranu. Idealno
bi bilo da uglavnom jedete živu, sirovu hranu koja nije kuhana i č
su prirodni, živi enzimi č No, u stvarnosti se to uglavnom ne
đ
200
201
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .01'11· NE ŽELE DA VI ZNATE
Je li č o uzaludnoj borbi ili biste ipak mogli č nešto kako
biste jeli namirnice koje sadrže mnogo manju č toksina, mnogo
ć hranjivu vrijednost i koje nisu promijenjene u energetskomsmislu?
Odgovor je potvrdan. To možda ć biti savršeno, ali ć biti neizmjerno
bolje od onoga što sada radite, a jednostavno je i lako. Iznijet ć vam
nekoliko pravila, a onda ć vam pokazati kako č deklaracije na
proizvodima i navesti nekoliko primjera.
Temeljno je pravilo da u kupnju ne odlazite u č centre.
č centri žele zaraditi. U njima nema doslovce nijednog proi­
zvoda koji nije pretrpan toksinima, energetski promijenjen i koji ima
ikakvu hranjivu vrijednost. Kad kupujete hranu, đ na tržnicu
te kupite organski uzgojeno ć i ć ljekovite biljke i č od
malih neovisnih č s kojima možete razgovarati, s kojima se
možete sastati i imati povjerenja da su njihovi proizvodi kvalitetni.
Možete zasaditi vlastiti vrt s ljekovitim biljkama ili ć Zapamtite,
nemojte koristiti hibridno sjeme, jer ta č č da je sjeme »genetski
promijenjeno«.
Najprikladnije je hranu kupovati u trgovini zdrave i prirodne hrane.
Imajte na umu da ni u trgovini zdrave, prirodne i cjelovite hrane svi
proizvodi nisu 100 posto prirodni. U nekim č i takve trgo­
vine pripadaju č društvima koje moraju zaraditi, stoga č
etikete. No, kad odlazite u takve ć velika je vjerojatnost da možete
ć namirnice koje nisu pretrpane toksinima, koje imaju hranjivu
vrijednost i nisu energetski promijenjene. U č deklaracije najvaž­
nije je da ne č ono što piše na prednjem dijelu omota. Tvrtka ondje
objavljuje reklamu. Na omotu je lijepa slika, zgodni nazivi, č
boje i sve one fraze na koje je marketinški odjel potrošio milijune dolara
kako bi otkrio koje ć vas č navesti da povjerujete kako je namir­
nica zdrava i kupite je. Uzmite kutiju, paket, limenku ili staklenku
potražite popis sastojaka. Imajte na umu da proizvod može sadržavati
ć sastojaka koji po zakonu ne moraju biti navedeni na etiketi. Sto
je đ č hrane ć i što je marka proizvoda poznatija, to je ć
vjerojatnost da je proizvod pretrpan kemijskim tvarima koje nisu
navedene na deklaraciji.
Drugo pravilo glasi: nikada ne kupujem brandirani proizvod ili
proizvod koji su proizvele velike č tvrtke. Bio sam u njihovim
tvornicama i znam o č je č
ć pravilo: tražim male, neovisne tvrtke u okolici koje namirnice
pakiraju u male pakete, brižno i s ljubavlju. Iako i ljudi iz tih tvrtki
pokušavaju zaraditi, ako ih upoznate, uvjerit ć se da njihova glavna
KAKO CITATI DEKLARACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
motivacija nije da se obogate i zarade. Glavna im je motivacija da svojim
mušterijama pruže iznimno kvalitetan proizvod
ć je pravilo: uvijek i u svakom č č popis sasto­
jaka. Ako se na popisu pojave đ sastojci, nikada ga ć kupiti.
Dopustite da vam navedem najvažnije sastojke koje trebate potražiti,
a ako ih đ ni u kom č ne kupujte proizvod.
1. Svaki sastojak č naziv ne možete izgovoriti
To je iznimno jednostavno. Ne možete li izgovoriti naziv sastojka, ne
k1,1pujte proizvod, jer je takav sastojak kemijska tvar. Mogu vam ć što
god žele, mogu ć da je taj sastojak proizveden iz prirodnog sastojka,
da dolazi iz biljke ili da je posve prirodan. Ništa od toga nije istina.
Imajte na umu da su đ č hrane uz ć mita uspjeli nago­
voriti Kongres da donese zakon koji đ č hrane dopušta da
kemijske tvari nazivaju »prirodnim sastojcima«. Stoga temeljno pravilno
glasi: ako ne možete izgovoriti naziv, ne kupujte proizvod.
2. Mononatrijev glutamat
Nikada ne kupujte proizvode u kojima ima mononatrijevog glutamata.
Ako niste uvjereni, č knjigu Excitotoxins: The Taste That Kills.
Mononatrijevglutamatje eksitotoksin. Opasanje i smrtonosan, deblja, pove­
ć apetit te uzrokuje č vrste č i zdravstvenih problema.
3. Aspartam
I aspartam spada u eksitotoksine. Deblja, izaziva ć gladi i depresiju
te č oblike zdravstvenih š ć č ć PMS i migrenu.
Ako niste uvjereni, č knjigu Aspartame: Is lt Safe?
4. Kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze
Taj sastojak izaziva ovisnost i deblja.
5. Hidrirano ulje ili č hidrirano ulje
Ako proizvod sadrži č hidrirano ili hidrirano ulje, ne kupujte
ga. č je o ć Smrtonosne su, uzrokujU č bolesti,
debljaju i izazivaju č niz zdravstvenih š ć
6. Š ć
š ć koji se koristi u preradi hrane najrafiniraniji jebijeli prahkoji možete
zamisliti. đ č su od prirodne š ć trske napravili drogu. U
202
203
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE »ONI. NE Ž.ELE DA VI ZNATE
hranu se stavlja zbog svoje ć ali i zbog kemijskih osobina koje
izazivaju ovisnost. đ je prepun kemijskih tvari koje se koriste u
uzgoju š ć trske. Trebalo bi ga izbjegavati pod svaku cijenu.
Prehrambena usporedba đ bijelog š ć i cjelovitog sirovog
š ć
Biieli š ć
Qjeloviti §irovi
Š ć
Saharoza
99,6
88-91
Glukoza
O
2-6
Fruktoza
O
3-6
Kalij
3-5
600-1000
Magnezij
O
40-100
Kalcij
10-15
80-110
Fosfor
0,3
50-100
VitaminA
O
120-1200
Vitamin Bl
O
0.023-0.1
VitaminB2
O
0.06-0.15
Vitamin B6
O
0.02-.015
Niacin
O
0.03-0.19
Pantotenska kiselina
O
0.34-1.18
Usporedbe se temelje na č od 100 grama. č hranjivih
tvari može varirati zbog razlika u žetvi i uvjetima uzgoja. Ova usporedba
ne temelji se samo na usporedbi bijelog š ć i cjelovitog đ
nog š ć nego ukazuje i na prehrambene razlike đ bilo koje
đ namirnice i iste te namirnice u prirodnom stanju.
7. Prirodni i umjetni okusi
Ako suna etiketi navedeni prirodni ili umjetni okusi, budite sigurni da
su lobisti koji zastupaju prehrambenu industriju obavili č
posao, tako da prehrambena industrija može lagati i varati javnost.
Postoje ć umjetnih kemijskih tvari koje se stavljaju u hranu da bi
vam probudile glad, izazvale č ovisnost i udebljale vas.U hranu
se stavljaju i zato da bi godinama trajala ne ć se te da bi bila
nevjerojatno ukusna okusnimpupoljcima, tako da joj ne možete odoljeti.
ć dio hrane tijekom današnje visokotehnološke prerade gubi ć
dio svoje hranjive vrijednosti, mijenja se u energetskom smislu i nema
doslovce nikakav okus. Stoga đ č hrane u namirnice moraju
dodavati kemijske tvari da bi imale okus kakav bi trebale imati.
KAKO Č DEKLARACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Zamislite da kupite jabuku i pojedete je svezanih č ne ć
o kojem je plodu č Zamislite da đ č hrane jabuci moraju
uštrcali kemijske tvari kako bi jabuka ponovno mogla imati okus po
jabuci. Upravo se takve stvari đ danas. Jabuka više nema okus
po jabuci zato što su đ č osiromašili tlo ć se kemijskim
gnojivom, pesticidima i herbicidirna, a plodovi se č jednim od naj­
ć oblika elektromagnetske energije poznate č Usporedite
takvu jabuku s uzgojenom koja uistinu ima prirodan okus.
Samo zato što na proizvodu piše »prirodan okus« ne č da je uistinu
prirodan. Prehrambena industrija lobirala je u Kongresu da se donese
zakon koji im dozvoljava da neprirodne kemijske tvari smiju nazvati
»prirodan okus«. To je prevara.
Upravo se to đ Kad biste od tvornice prehrambenihnamirnica
zatražili da napravi popis prirodnih i umjetnih okusa, č bi
odbili. Moji mi č govore da bi popis prirodnih ili umjetnih
okusa koji se koriste sadržavao stotine kemijskih tvari pod nazivom
»prirodni okusi« i »umjetni okusi«. Drugi velik problem s kemijskim
aditivima u hrani je u torne što jedna jedina kemijska tvar možda i ne
č neposredno na negativan č No, kad se kombiniraju dvije ili
tri kemijske tvari, kao na satu kemije, stvaraju se nove kemijske tvari.
Znanstvenici u tvornicama hrane to znaju. Te nove kemijske tvari nevje­
rojatno su opasne i iznimno snažne, stoga se držite podalje od njih.
8. č
č predstavljaju još jednu veliku varku kojom prehrambena indu­
strija vara č javnost. č č lijepo i zdravo, ali nisu takvi.
Prehrambena industrija je lobirala kod Kongresa da donese zakon
kojim se dopušta da se kemijske tvari nazivaju č ć nije
č o č To su smrtonosne kemijske tvari, djelo ljudskih ruku,
ali zakonski se smiju nazivati č
Kad đ č kojim se č koriste, ć vam
odgovoriti. Kad bi koristili prirodne č zašto bi se plašili
navesti dva ili tri koje stavljaju u hranu? Plaše se zato što ne koriste dva
ili tri stvarna č koji su vam Koriste se stotinama kemij­
skih tvari koje stavljaju u hranu, ali na etiketu stavljaju samo jednu
č č Zamislite da kupite proizvod u limenci, a na njemu piše
č Pomislit ć da su u proizvod stavili malo bosiljka, soli, papra,
origana ili č č No, u taj su proizvod vjerojatno stavili sto ili
dvjesto č umjetnih kemijskih tvari koje su marljivo č
u tajnim kemijskim laboratorijima. U njima prehrambena industrija
204
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
KAKO Č DEKLARACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
205
pokušava dati bilo kakav okus hrani, ali č i druge stvari od kojih ima
vidjeti organski izdVOjene sojine č zbog toga što se u preradi
koristi. Ako na proizvodu nisu navedeni č č nego samo
takvih č č koristi heksan, a toje petrolejsko otapalo č
ć pojam č ne kupujte ih. Osim toga, danas se i mononatrijev
benzinu. Te kemijske tvari barem u tragovima ostaju u namirnicama,
glutamat može svrstati pod č
ali se nikada ne navode u deklaraciji.
9. Umjetne boje
To su najvažnije tvari koje ne trebate konzumirati, ali osnovnoje pravilo
Ako u proizvodu ima ikakvih boja, držite se podalje od njega. Te su
č deklaraciju. Ako sastojci nisu tvari koje biste mogli imati u
boje zapravo kemijski otrovi.
vlastitoj kuhinji ili ako sami ne biste mogli pripremiti takvu namirnicu,
nemojte je kupovati, jer je djelo ljudskih ruku i opasna je. U idealnom
10. Palmino ulje
svijetu sami biste trebali pripremati vlastitu hranu od osnovnihsirovina.
Smrtonosno ulje č je proizvodnja nevjerojatno jeftina, a uzrokuje
Boljega je okusa, ć se ć loše kad je pojedete, razina energije
č vrste č problema.
vam se ć smanjiti, ć biti depresivni, ć patiti od zatvora,
plinova i nadimanja.
11. ž đ š ć saharoza, ć š ć
Dobarjeprimjer sladoled. Kod ć imamaparat za pripremusladoleda
Č đ sladoled za sebe ili svoje prijatelje. Kupujem neprera­
To su, zapravo, umjetna kemijska sladila. Ne koristite ih.
đ organsko mlijeko i vrhnje koji č od krava hranjenih travom.
12. Sukraloza-Splenda
Zapamtite, đ č da mlijeko i vrhnje nisu pasterizirani ili
homogenizirani, da ne sadrže pesticideili antibiotike te da sunevjerojatno
To je jedno od najnovijih i najpopularnijih kemijskih sladila. Prema č i zdravi. Kao sladilo koristim cjelovit organski š ć koji nije prošao
mojemosobnom mišljenju, smrtonosno je, otrovno i deblja. Proizvedeno kroz proces separacije i izbjeljivanja ili organski sirup od javora. Ovisno
je da bi prehrambena industrija mogla zaraditi na trendu pomame za o vrsti sladoleda koju pripremam, koristim organske mahune vanilije,
proizvodima s niskim udjelom ugljikohidrata. Proizvodi ne mogu ne organski uzgojene jagode ili borovnice, organsku č organske
sadržavati ugljikohidrate ili »nizak udio ugljikohidrata« i istodobno biti orašaste plodove poput oraha te možda mrvicu organske morske soli. I
slatki. Problem je u tome da su ta sladila neprirodna i umjetna te da to je sve. Jedan od mojih omiljenih sladoleda je mješavina javora i oraha,
zapravo ć apetit, izazivaju depresiju, č vrste simptoma a ujedno je i najjednostavniji. Sladoled pripremam od mlijeka i vrhnja,
č ć migrenu, PMS, depresiju, fibromijalgiju, alergije), a što je malo organske morske soli, organskog javorovog sirupa i č
najvažnije, debljaju. Stoga ihnemojte koristiti. Provjerite na internetskoj organskih oraha Tko god ga kuša kaže da je to najbolji sladoled koji je
stranici www.thetruthaboutsplenda.com.
ikada jeo. Ne samo što ima izvrstan okus, nego je i posve zdrav. Ljudi
zaboravljaju koliko je zabavno kad č obitelj provodi vrijeme u kuhinji 13. ć izbijeljeno š č i bijelo brašno
ć jelima vlastitu ljubav. Kupnja napola zgotovljene hrane koju su Ne zaboravite, oljušteno bijelo brašno ili izbijeljeno š č brašno
proizvele velike prehrambene tvrtke č da kupujete hranu u kojoj ć ne sadrže vlakna. Posve im je oduzeta prehrambena vrijednost
nema ni trunke ljubavi. Energijakoju osoba dodaje hrani ć je i proizvode se u kemijskom okruženju te se tako pretvaraju u visoko
vlastitim rukama navodi elektrone u hrani da se vrte na č č rafinirani proizvod koji ima neke osobine lijekova. Jedina vrsta brašna
č dobivate mnogo zdraviju namirnicu.
koju biste trebali koristiti jest organski uzgojeno š č brašno ili
druge vrste organskog brašna, kao što su raženo i proseno.
No, svjestan sam da nemate dovoljno vremena, a željeli biste pojesti
objed koji možete brzo, jednostavnoi lako pripremiti. Stoga đ u ć
i kupite napola pripreJllljenu hranu, ali neka to barem bude trgovina
14. Izdvojene sojine č
zdrave hrane. Osim toga, molimvas da č deklaraciju i pametno
To je č sastojak u napicima od č ili hranjivim birate. Takav izbor možda ć biti savršen, ali ć biti daleko bolji od
č Držite se podalje od takvih proizvop.a. Nikada ne možete onoga što sada radite. Dopustite mi da istaknem koliko se namirnice iz
206
207
PRIROON' LIJEKOVI ZA KOJE "ON" NE ::tELE DA VI ZNATE
č č centara radikalno razlikuju odiste vrste proizvoda koji
kupite u trgovini zdrave hrane. Imajte na umu dasu ti proizvodi gotovo
istovjetni, ali postoje neke temeljne razlike. Hrana iz trgovine zdravom
hranom ima manji broj sastojaka, ti su sastojci organskog podrijetla i u
namirnicama nema nikakvihkemijskih tvari. Hrana nije đ istoga
joj nije oduzeta njezina hranjiva vrijednost, a isto tako u energetskom
smislu nije uništena u tvornicama velikih đ č hrane. Hrana iz
trgovine zdravom hranom uz to ima i bolji okus, jer je napravljena od
cjelovitih sastojaka. Kad je pojedete, ć se loše ć ć patiti
od zatvora, nadutosti ili plinova. Zbog velikog ć hranjive vri­
jednosti mnogi ljudi jedumanju č hrane, jer ju organizam mnogo
lakše asimilira pa stoga manje pate od žudnje za hranom. Imajte na umu
da ć đ č namimica želi da žudite za hranom i da što više
pojedete. Oni đ na taj č Pregledat ć nekoliko proizvoda
te ć vam usporedno pokazati razlike na deklaraciji. ,-­
č robni centar
Naziv proizvoda: Aunt Jemima Original Syrup
A. Sirup :I!a č
Trgovina zdrave hrane
Sastojci: kukuruzni sirup. kukuruzni sirup s
Naziv proizvoda: Organski
visokim udjelom fruktoze. voda. celulozna
sirup od javora
guma. karameina boja. sol. natrijev benzoat.
-Sastojci: 100 posto nerafini­
askorbinska kiselina, umjetni okusi. prirodni
ran. đ
okusi. natrijev peksameta-fosfat
nefiltriran javorov sirup
č robni centar
Naziv proizvoda: Krušne mrvice Progresso
B. Krušne mrvice
Trgovina zdrave hrane
Sastojci: ć brašno. sladno č
Naziv proizvoda: Krušne
brašno. niacin, željezni sulfat. diamonijev
mrvice
nitrat, ribotlavin, tolna kiselina, kukuruzni sirup
Sastojci: Organsko š č
s visokim sadržajem fruktoze. kukuruzni sirup,
no brašno. voda. isušeni
hidrirano biljno ulje, voda. kvasac, sol. đ
sok od trske. organsko pal­
š ć med, melasa. š ć š č gluten,
mino ulje. morska sol.
sirutka, sojino brašno, cjelovito š č braš­
kvasac
no. raženo brašno. kukuruzno brašno. zobene
pahuljice. kukuruzne pahuljice, rižino brašno,
krumpirova brašno, maslac. mono- i digliceri­
di, natrij, stearil- laktilat. kalcijev stearii-laktilat,
natrijev lecitin. kalcijev karbonat, amonijev sul­
fat. kalcijev sulfat, monokalcijev fosfat, ocat,
nemasno mlijeko, ć č kiselina,
kalcijev propionat. kalijev sorbat, sjeme seza­
ma, sol, ć peršina, č boje. luk u
KAKO Č DEKLARACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
C. Ć č robni centar
Trgovina zdrave hrane Naziv proizvoda: Ć Pringles
Naziv proizvoda: Ć od Sastojci: Sušeni krumpir; kukuruzno ulje. ulje
krumpira č sjemena. suncokretovo ulje. žute
Sastojci: Organski uzgojen kukuruzne pahuljice, š č škrob. malto­
krumpir, organsko ulje suo­ dekstrin. sol, ž đ š ć sirutka, ć
cokreta. morska sol sušena č sušeni č š č
hidrirano-sojino ulje. mononatrijev glutamat.
zgusnuti kukuruzni sirup, sušeni luk. kalijev
kasonat. multikiseline. č ekstrakt anna­
tto2O. modificirani kukuruzni škrob. prirodni
okusi. umjetni okusi, disodij-inosinat, disodij­
guanilat
D. Majoneza č robni centar
Trgovina zdrave hrane Naziv proizvoda: MajoneWhip
Naziv proizvoda: Organska Sastojci: Voda. sojino ulje, ocat. kukuruzni
majoneza sirup s visokim sadržajem fruktoze, jaja.
Sastojci: prešano sojino' š ć modificirani škrob, sol, cvijet gorušice.
ulje, organski uzgojena cije­ umjetna boja. kalijev somat. paprika, č
la jaja. voda, organski prirodni okusi, sušeni č š
žumanjci, organski med,
organski bijeli ocat, morska
sol. organska sušena goru­
šica. koncentrat organski
uzgojenog limuna
E. Preljev za salatu č centar
Trgovina zdrave hrane Naziv proizvoda: Preljev za salatu Kraft Fat
Naziv proizvoda: Preljev za Free
salatu Sastojci: Voda. pire od č kukuruzni sirup
SastOjci: Voda. prešano s visokim udjelom fruktoze, ocat. sirup od
č ulje. ocat s bosilj­ kukuruza. voda. sjeckano ukiseljena ć
kom, sušent:l č dozrele modificirani jestivi škrob. sol, malto-dekstrin,
na biljci, morska sol. č š sojino ulje, žumanjak. ksantangum, umjetne
njak. origano. bosiljak. per­ boje. cvijet gorušice. kalijev sorbat. kalcijev dis­
šin, cmi papar odij, EDTA, fosfoma kiselina, sušeni luk, guma
guar, č acetat vitamina E. koncentrat limu­
novog soka, žuta boja br. 6. prirodni okusi, aro­
č smola kurkume, crvena boja br. 40,
umjetni okusi. plava boja br. 1
prahu. prirodni okusi. č š š ć 20 Annatto. stablo koje se uzgaja u Floridi te u tropsko! Aziji f Africi, izvor č boie koja se koristi u bojanju
tkanina te sira i maslaca (prjm_ prev.f
209
208 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
F.. Granola
Trgovina zdrave hrane
Naziv proizvoda: Granola
Sastojci: Organska č
zob, organski med, ulje
organske šafranike, sjemen­
ke organskog suncokreta,
.t organsko cjelovito š č
L
brašno, organski č
bademi, organsko nemasno
ii:!
mlijeko u prahu, sjemenke
; :
l,i'l
1''­
organskog sezama, organ-
I,
ske ž đ
/'
tl' r---. -
G. š ć
Trgovina zdrave hrane
Naziv proizvoda: Cjeloviti
organski š ć
Sastojci: Cjelovit nerafiniran
isušen sok trske, sarnljeven.
Sadrži cjelovit sušeni sok
š ć trske. Sušen u cje­
lovitom stanju predstavlja
živu hranu i izvrstan izvor
energije zbog uravnoteže­
nog sadržaja ugljikohidrata.
Melasa nije odvajana od
š ć
i-­
H.Sir
Trgovina zdrave hrane
Naziv proizvoda:
đ sir cheddar
Sastojci: Napravljen od
đ mlijeka proi­
zvedenog bez dodavanja
hormona, antibiotika ili
pesticida; sol, prirodni
enzimi
č robni centar
Naziv proizvoda: Kellogg's Granola
Sastojci: Cjelovita zob, zrna pšenice, đ
š ć kukuruzni sirup, ž đ riža, š ć
bademi, č hidrirano ulje sjemenki
pamuka, glicerin, modificirani kukuruzni
škrob, sol, cimet, nemasno mlijeko u prahu,
kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze,
poliglicerolski esteri iz mono- idiglicerida,
okus slada, alfatokoferol-acetat, nicinamid,
cinkov oksid, natrijevaskorbat, askOrbinska
kiselina, smanjen udio željeza, guma guar,
BHT, kriodipiridokin-hidroklorid, riboflavin,
palmetat vitamina A, tolna kiselina, tiamin
hidro-klorid, vitamin D, vitamin B12
č robni centar
Naziv proizvoda: Bijeli š ć
Sastojci: Š ć (Iako na deklaraciji proizvoda
u č centru jednostavno piše
š ć to je puka laž. Prehrambena industri­
ja lobirala je u Kongresu da joj se dopusti
korištenje č š ć iako bi zapravo tre­
balo pisati: »Kemijski uzgojen š ć visoko
đ uz uporabu opasnih kemijskih tvari,
lišen hranjive vrijednosti, izbijeljen uz ć
iznimno otrovnih kemijskih tvari kako bi dobio
lijepu bijelu boju i pretvoren u bijeli kristalni
prah kojega bi trebalo svrstati u opasnu
drogu koja izaziva ovisnost«.
č robni centar
Naziv proizvoda: Sir cheddar
Sastojci: Mlijeko, sol, enzimi, žuta boja br. 6
(Iako su sastojci na prvi pogled posve č
č je o dva posve č proizvoda.
Golema je razlika đ nepasteriziranog,
nehomogeniziranog organski proizvedenog
mlijeka od kojega se proizvodi organski sir te
pasterizirano g, homogeniziranog mlijeka pre­
punog hormona rasta, antibiotika i drugih
kemijskih tvari.)
KAKO Č DEKLARACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
I. Č
Trgovina zdrave hrane
Naziv proizvoda: Organska
č
Sastojci: Mahune organskog
kakaa, organski isušeni sok
trske, organski kakao maslac,
organski lecitin soje koja nije
genetski modificirana
J. Kruh
Trgovina zdrave hrane
Naziv proizvoda: Kruh od cjelovite
pšenice s klicama
Sastojci: Pahuljice od cjelovitog
š č brašna s klicama. filtri­
rana voda, organski uzgojene
datulje, š č gluten, m0rska
sol, organski uzgojene ž đ
lecitin
Naziv proizvoda: 100 POSto raženi
kruh
Sastojci: Cjelovito brašno organ­
ski uzgojene raži, kultura kvasa
koja sadrži brašno organSki uzgo­
jene raži i vodu, morska sol
K. č ć s ć
č
Trgovina Zdrave hrane
Naziv proizvoda: č ć s
ć č
SastOjci: Organsko neizbijeljeno
brašno, organski isušeni sok
š ć trske, ć organ­
ske palme, ć organske
č sirup organSki uzgoje­
ne đ riže, lješnjaci, vanilija,
lecitin soje koja nije genetski
modificirana, organske melase,
soda bikarbona, đ
kakao, morska sol
č robni centar
Naziv proizvoda: Tamna č
Sastojci: Š ć kakao maslac, kakao
đ uz ć alkala, laktoza mli­
č masti, sOjin lecitin, umjetni okusi
č robni centar
Naziv proizvoda: Č kruh
Sastojci: Brašno, č slad, željezni
sulfat, niacin, tiamin-monotrit, riboflavin,
tolna kiselina, voda, kukuruzni sirup s
visokim udjelom fruktoze, kvasac, sojino
ulje, sol, kalcijev sulfat, š č gluten,
SOjino brašno, natrijev stearil-Iaktilat, kal­
cijev diokSid, kalcijev jodat, diamonijev
fosfat, dikalcijev fosfat, monokalcijev fos­
fat, mono- i digliceridi, etoksilirani mono­
i digliceridi, kalcijev karbonat, datulje,
hranjivi sastojci kvasca, amonijev sulfat,
amonijev klorid, enzimi š č škro­
ba, trikalcijev fosfat, kalcijev propionat
č robni centar
Naziv proizvoda: Chips Ahoy č ć s
ć č
Sastojci: š č brašno, niacin, sma­
njeni udio željeza, tiaminmonotrat, ribo­
flavin, tolna kiselina, š ć č
dekstroza, kakao maslac, sojin lecitin,
š ć č hidrirano sojino ulje,
kukuruzni sirup s visokim udjelom frukto­
ze, soda bikarbona, amonijev fosfat, sol,
sirutka, prirodni okUSi, umjetni okusi,
boja karamel

2:10 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI- NE ZELE DA VI ZNATE
KAKO Č DEKLARACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
2"
L. Hranjiva č č robni centar
N. č kao prah,
č robni centar
Trgovina zdrave hrane Naziv proizvoda: Energetska č
napitak ili zamjena za
Naziv proizvoda: Slimfast
Naziv proizvoda: Hranjiva Marathon
obrok
Sastojci: Š ć fruktoza, kakao đ s
č Sastojci: Kukuruzni sirup, izdvojene sojine
Trgovina zdrave hrane
alkalima, koncentrat š č č
SastOjci: Maslac organski č brašno kikirikija, izdvojene pše-
Naziv proizvoda:
izdvojene sojine č guma, gel
uzgojenih badema, organski č č kalcijev kaseinat, š ć
č u prahu
uzgojene datulje, sok organ- kakao maslac, č laktoza, obrano mli- arapske celulOZe, slatka sirutka, nemasno
SastOjci: č u
mlijeko u prahu, celuloza u prahu, guma guar,
ski uzgojene agave, bjelan- jeko, mlijeko, č ć sojin leCitin,
prahu od 100 posto neprera­
č organski uzgojene umjetni okus, č hidrirano sojino ulje, sojin lecitin, morska alga carragean, dekstro­
đ i organski uzgojene
za, celulozna guma, sojina vlakna, modificira­
đ riže, organski uzgo- obrano mlijeko, glicerin, karamel, sol, umjetni
konoplje
jene ž đ klice organski okusi, kikiriki, riža, zob, đ š ć pšenica,
ni kukuruzni škrob, guma ksantan, multidek­
sol, č slad, vitamin A, palmatat, trikal- Naziv proizvoda: Napitak za
strin, umjetni okusi, aspartam, kalcijev fosfat,
uzgojenog lana, Sjemenke
organski uzgojenog sezama, cijev fosfat, magnezijev oksid, askorbinska
obrok
magnezijev oksid, kalcijev karbonat, natrijev
hrskavi ć organski kiselina, acetat vitamina E, niacinimid, D kal- Sastojci: Organski uzgojena
asorbat, acetat vitamina E, ferikarto fosfat,
uzgojene đ riže cij, pantotenat, željezni funarat, cinkov oksid, spirulira, organski uzgojene
niacinimid, cinkov oksid, kalcijev pantofenat,
piridoksina hgl, riboflavin, tiamin monotrit, plavo-zelene alge, organski
magnezijev sulfat, bakreni glukanat, pridok­
folna kiselina, biotin, cijanokablamin uzgojena chlorella i bokensel
sin-hidroklorid, tiamin-mononitrati, palmatat
alge, č alfaalfa, stablJi­
vitamina A, kromov klorid, riboflavin, biotin,
Naziv proizvoda: Advantage Atkins Bar
ke organski uzgojenih žitari­
folna kiselina, natrijev molibdat, natrijev sele­
Sastojci: Izdvojene sojine č hidri-
ca č alfaalfa, pšenica),
nit, filokinin, kalijev jodin, koletalciferol, cija­
rani kolagen, izdvojene č sirutke,
organski uzgojena grimizna
nokObalamin
kalCij, natrijev kaseinat, glicerin, polidekstro-
morska alga, organski uzgo­
za, kakao maslac, kakao prah, voda, prirodno
jena Cikla, organSki uzgojeno
kokosovo ulje, ć soje, sojine č
š ć špinata, organski uzgo­
vine, rižino brašno, slad, sol, celuloza, masli-
jen šipak, kOrica organski
novo ulje, prirodni okusi, umjetni okusi, leci­
uzgojene č i limuna
tin, kava bez kofeina, multidekstrin, guma
Naziv proizvoda:
guar, limunska kiselina, saharoza, trikalcijev
č u prahu
fosfat, kalcijev karbonat, magnezijev oksid,
SastOjci: Fermentirane bje­
vitamin A, vitamin e, tiamin, riboflavin, pri­
č organski uzgojene
doksin-cijanokovalamin, acetat vitamina E,
soje, obrano mlijeko, jogurt
niacin, biotin, pantotenska kiselina, cink, folna
u prahu, med
kiselina, kromov kelat, vitamin K, selen
Mogao bih vamnavesti stotine takvih primjera đ ć marku
M. č od smokve č robni centar
"trgovina zdrave hrane Naziv proizvoda: Fig Newtons
proizvoda iz č robnogcentra s gotovo istovjetnimproizvodom
Naziv proizvoda: č od
Sastojci: š č brašn,o, niacin, smanjeni
kupljenim u trgovini zdrave hrane kojega je proizvela mala neovisna
smokve udjel željeza, tiaminmonotrat, riboflavin, kon-
tvrtka. Goleme su razlike đ proizvoda dostupnih u standardnim
SastOjci: Brašno od cjelovi- zervirane smokve, š ć kukuruzni sirup,
tog uzgojenog zrna kukuruzni Sirup s visokim udjelom fruktoze,
trgovinama i onih u trgovinama zdrave hrane. Imajte na umu da sami
pšenice, organski uzgojene sirutka, č hidrirano sojino ulje, slad-
morate č popis sastOjaka. Proizvod ne mora biti kvalitetan samo
smokve, organski proizve- na kiselina, sol, soda bikarbona, kalcijev lak-
zato što ste ga kupili u trgovini zdrave hrane. Č deklaracije. Ako
den med, sok ž đ ili tat, brašno žutog kukuruza, sojin lecitin, kali­
kruške, ulje kanala, kukuru- jev sorbat, umjetni okus;, sladno č mudro kupUjete, uspjet ć kupiti proizvode koji nemaju gotovo nimalo
zni škrob, melase, sladni brašno
toksina, imaju daleko ć hranjivu vrijednost, imaju bolji okus, izazivaju
sirup, morska sol, sirutka,
bolje raspoloženje, ne izazivaju nastanak plinova, nadutost, glavobolje,
lecitin, soda bikarbona
omamljenost, zatvor i č ne izazivaju ć gladi, ne debljaju, ne
218
219
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
u svojim proizvodima, što je dovelo do ozljeda i potencijalnih smrtnih
č ć ljudi. Uvijek je č samo o novcu.
• Dobio sam ponudu od 50 milijuna dolara da u ovoj knjizi prepo­
č neke proizvode. Osobe koje su mi to ponudile č su smislile
vrlo č plan o prijenosu novca na č švicarske bankovne
č Uvjeravam vas da se takvo ć i isplate redovito
odvijaju na televiziji, radiju, u novinama i č Više puta nudili
su mi goleme svote kako bih č i zastupao č proizvode
i usluge. Velike su mi medijske ć č i novine nudili objavljiva­
nje pozitivnih č ako na oglašavanje kod njih potrošim velike svote.
Takva vrsta korupcije posve se razularila.
• Pomislite na sve one reklame koje se prije č filma prikazuju
u kinu. Pomislite samo na sve one oglase koje gledate na đ
DVO-u. Prisjetite se samo onih milijuna dolara koji se daju filmskim
studijima i televizijskim producentima kako bi u okviru filma ili televi­
zijske emisije objavili njihove reklame. Korporacije i potajno i otvoreno
daju sve od sebe kako bi vas uvjerile da kupite njihove proizvode. Ne
zaboravite, uvijek je č samo o novcu kojega mogu zaraditi.
• Korporacije ne žele proizvoditi kvalitetne proizvode. One žele
vaš novac. Mogu ga se dokopati ako proizvode robu slabe kvalitete
koja ć se zasigurno pokvariti. Na taj vam č prodaju bezobrazno
skupe dodatne usluge. Primjerice, kupite elektronsku napravu kao što
je č Šezdeset posto svih elektronskih naprava pokvari se ć
tijekom prve godine. đ č i č u trgovinama na malo
zarade goleme svote ć popravcima i ponovnoj prodaji iste
vrste opreme. To se namjerno tako radi. Gdje je u takvim č
Savezna agencija za zaštitu š č Ponovno vam kažem, ona ne
štiti š č nego zaradu velikih č društava.
• Društvo troši toliko novca na kazne za prebrzu vožnju da vlada
odbija staviti naprave za č brzine na automobile, iako je
svjesna da bi time više od 100.000 ljudi godišnje spasila od smrti ili
ć No, na taj bi č i naftne tvrtke izgubile mnogo novca. U
zakonu stoji da u automobilu morate biti vezani. Stoga u automobilu
morate imati đ pojaseve. Zakon č č ispušnih
automobilskih plinova, stoga se u automobile moraju ugraditi katali­
č konverteri kako bi se č ispuštanje plinova. Zakon kaže
da ni pod kojim uvjetima ne smijete ć nacionalno č
brzine. Zbog č dakle, nije obavezno u automobile ugraditi naprave
NISTE UVJERENI?
za č brzine kako ne bi ni mogli voziti brže? Odgovor glasi:
društvo bi na taj č izgubilo goleme svote novca koje zaradi od
kazni za prebrzu vožnju, a naftne tvrtke bi izgubile golemu zaradu od
automobilskog goriva. Time bi se ujedno smanjili golemi iznosi koji se
troše na popravke automobila i uštedjela bi se sredstva koja pojedinci
troše na č troškove, ozljede i bolovanja, kao i za spašavanje života.
č je da vladi nije stalo do ljudskih života, nego joj je važnije zaštititi
svoja primanja i dobit naftne indUSTrije. Uvijek je č o novcu.
• Slanje nedopuštene elektronske pošte moglo bi se vrlo jednostavno
zaustaviti. Bilo bi dovoljno da Kongres donese zakon kOjim tvrtkama
kreditnih kartica zabranjuje naplatu proizvoda koji se reklamira putem
elektronske pošte. Svaka tvrtka koja izdaje kreditne kartice i koja obra­
č takve isplate č bi se s visokim globama, gubitkom prava
na ć bilo koje kreditne kartice ili sa zatvorskom kaznom.
Tada bi te tvrtke preuzele odgovornost, upoznale svoje klijente i otkrile
kako se uistinu posluje. Prestale bi slati nedopuštenu elektronsku poštu.
Postupak bi bio posve jednostavan. Vlada bi samo morala č
proizvod koji se prodaje putem nedopuštene elektronske pošte, a onda
oglobiti tvrtku koja izdaje kreditne kartice zbog kršenja zakona. To nije
napravljeno zato što tvrtke koje izdaju kreditne kartice đ desetke
milijuna dolara na poslovima od nedopuštenih elektronskih poruka.
ć da su lobirale u Kongresu, Kongres ć donijeti zakone koji
bi bili na štetu tvrtkama koje im daju novac. Našim č nije
stalo do vas. Stalo im je samo do zaštite dobiti velikih korporacija koje
daju milijune dolara za njihove kampanje i ć njihovo osobno
bogatstvo. Kao i uvijek, č je č o novcu.
• Samoposlužne benzinske postaje su postavljene kako bi korporacije
mogle zaraditi još više novca.
• Kad nazovu neku tvrtku, ljudima se na telefon ne javlja osoba,
nego glasovni sustav koji nudi nekoliko ć Telefonska sekre­
tarica postavit ć vam niz pitanja o vrsti vašega poziva te ć da ako
zovete zbog jedne stvari trebate stisnuti jedan, ako zovete zbog druge
trebate stisnuti dva, a zbog ć trebate stisnuti tri. Kad to napravite
č vas novi niz ć jedan za ovo, dva za ono, tri za nešto
ć Kad i to obavite, č vas još jedan popis ć Na taj
č možete ć i do desetak č razgovora. Zašto je to tako?
č je samo o novcu. Tvrtke tako uštede goleme svote novca, jer su
svjesne da ć se ć ljudi razljutiti i spustiti slušalicu i stoga nitko
iz tvrtke ć morati preuzeti poziv i tako ć tvrtka uštedjeti novac na
službi za korisnike. Velikim korporacijama nije stalo do vas, svojega
221
220 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
klijenta. Stalo im je samo do jedne jedine stvari, koliko novca mogu
zaraditi. Velike korporacije imaju samo jednu zakonsku obvezu, a to je
ć dobiti pod svaku djenu. To č da vi uvijek gubite. Uvijek
je č samo i jedino o novcu.
• Farmaceutska industrija više vremena i novca troši na marketing,
nego na razvoj novih lijekova. Farmaceutsku industriju nimalo ne zanima
č ili č bolesti. Nije im stalo do vašega zdravlja. Nije
im stalo da otkriju istinu o tome zašto ljudi obolijevaju, niti o najboljim
č č i č bolesti. Farmaceutske tvrtke žele samo
razvijati i prodavati patentirane lijekove. To je vidljivo iz č da
ć svojih sredstava troše na marketing kako bi vas uvjerili da su
vam lijekovi potrebni i kako biste ih što više kupovali. Farmaceutska
industrija ne troši sredstva da bi potvrdila kako su njihovi lijekovi
uistinu č ili bezopasni. Stalo im je samo do prodaje lijekova
i do zarade.
• DonaldTrump je navodno izjavio: ),Sveukupna trgovina na najvišoj
razini je nelegalna. Sve je to š č trgovina«.
• Tvrtka Time Warner
24
ustvrdila je da vam banke lažu kako bi
zaradile što više novca, a nedavno je izjavila da postoji deset tajni ili
deset konkretnih laži koje banke redovito govore klijentima i zbog
kojih klijenti gube novac, a banka đ Vlada ništa ne poduzima!
Zašto? Zato što su banke lobirale u Kongresu, što č da su istresie
milijune dolara izravno u džepove č kako bi osigurale zaštitu
vlastite dobiti na č klijenata, odnosno vas. Dakako da tu nije č
o etici, č ili poštenju, kao ni o dobroj i kvalitetnoj usluzi koju
bi trebale pružati vama, klijentu, nego o đ pod svaku cijenu
i iznad svega. Uvijek je č o novcu.
• U novinama i č na televiziji i radiju o prirodnim se
proizvodima loše govori, a istodobno se objavljuju pozitivne reklame za
druge proizvode. To se radi namjerno, a najotvorenije na internetskim
stranicama. Važno je napomenuti da nema doslovce nijednog negativnog
š ć o tvrtkama ili proizvodima koji su pokrovitelji tih televizijskih
i radijskih postaja, novina, č ili internetskih stranica. Kad tvrtke
ć oglašavanje tim »medijskim ć »medijske ć nikada
ć objavljivati negativne č o tim proizvodima ili tvrtkama. Zašto?
Zato što ne žele ugristi ruku koja ih hrani. Uvijek je č o novcu.
Farmaceutska industrija progutala je tvrtke za proizvodnju zdrave
hrane i vitamina te ih izravno ili neizravno posjeduje. To se radi zato
24 AOL TIme Warner Inc., jedna od ć svjetskih medijskih ć (prim. prev.}
NISTE UVJERENI?
da farmaceutske tvrtke mogu kontrolirati sve prirodne vitamine i
minerale. Kad farmaceutske tvrtke kontroliraju tu industriju, one ili
uvelike podižu cijene i č vam neumjereno ć za pri­
rodne biljke, vitamine i minerale, ili ih jednostavno č s tržišta
i tako vam ć kupnju prirodnih proizvoda koji bi mogli
zamijeniti lijekove. To se sustavno radi kako bi farmaceutska industrija
mogla kontrolirati i monopolizirati zdravstvenu skrb. To je kršenje
antitrustovskih zakona. No, č ne poduzimajubaš ništa. Savezna
agencija za zaštitu š č koja bi trebala štititi š č od kršenja
antitrustovskih zakona i monopola đ ništa ne poduzima. č
je o korupciji u najvišim vladinim krugovima.
• Mnogi »bilteni« ili knjige zastupaju đ dodatke prehrani.
ć ljudi nije ć da su vlasnici tih biltena ili knjiga oni isti
ljudi koji prodaju te dodatke. č je o prevari, ali je takva praksa jako
profitabilna za velike korporacije. Č i novine redovito objavljuju
pozitivne č o proizvodima ako te tvrtke potpišu velike reklamne
ugovore. To je prevara, ali se neprestano odvija. To č da ne možete
vjerovati č što č u č i novinama, jer ne znate
je li č zapravo naknada đ č za velik broj reklama koji je
objavio u č
• č je da tvrtke poslove prebacuju u prekomorske zemlje.
Glavni je razlog taj što je č radnik 25 puta skuplji od azijskog.
Tvrtke se poslovima bave samo zato da bi zaradile novac te ć i u
ć proizvodnju prebacivati u prekomorske zemlje gdje je
mnogo jeftinija.
• Farmaceutske tvrtke č lažu kad tvrde da im je stalo do
vašega zdravlja. Kad bi to bilo tako, prestale bi prodavati lijekove te
bi č istraživati prirodne č za č i č bolesti.
Kad bi farmaceutskim tvrtkama uistinu bilo stalo do vašega zdravlja,
to bi č da krše svoju zakonsku obvezu prema č To je
č neprikrivena laž.
• Pokazalo se da su Ujedinjeni narodi bili umiješani u velik č
korupcije i prevare u programu »Nafta za hranu«, a možda i u nekim
drugim humanitarnim programima koje provode diljem svijeta.
Pojedinci iz Ujedinjenih naroda sada su pod istragom zbog toga što
se sumnja da su u vlastiti džep strpali milijarde dolara koje su trebale
biti usmjerene izravno siromašnima diljem svijeta.
• Gotovo je svaki multimilijunaš kojega poznajemzainteresiransamo
za novac koji može zaraditi. Svaki put kad se susretnu najprije postavljaju
dva pitanja: koliko novca mogu zaraditi i koliko ć im vremena za to
223
i"
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE 222
trebati. Nikada ne postavljaju pitanja o kvaliteti proizvoda ili o tome ć
li ljudi imati koristi od njega. Uvijek je č č o novcu.
• Milijarderi đ razgovaraju gotovo č o stvara­
nju monopola. Nemilosrdni su i žele izbaciti sve konkurente, stvoriti
monopol i utemeljiti stroj za proizvodnju novca. To je uistinu njihov
jedini interes - samo novac!
• Milijarderi znaju da moraju navesti vladu da donese zakon kojim se
osigurava prodaja, kako bi mogli imati č dobit. Ugovori s vla­
dom koji se ć ć poreza č dobit u milijardama.
• Na svim se korporativnim poslovnim sastancima raspravlja o
smanjivanju troškova. U č poslovanju najjednostavniji č
smanjivanja troškova je prebacivanje proizvodnje i ć dijela
korporativnih aktivnosti u prekomorske zemlje. U zemljama kao što
su Indija, Filipini i gotovo č Azija malo je pravila, a korupcija u
vladi još je ć nego u Americi, radnici nemaju osiguranje od ozljeda
na radu, nemaju ni povlastice, osiguranje, zdravstveno osiguranje, a
radni dan im traje i do 14 sati, ć je bijedna te se na taj č pove­
ć dobit korporacije.
• š ć tvrde da je kvaliteta danas proizvedenih proizvoda slabija
nego ikada prije. Prije dosta godina proizvodi su uistinu bili korisni i
trajali dulje nego danas. Danas se više od 90 posto kupljenih proizvoda
kvari i ne ispunjava č kupaca. đ č to rade namjerno.
Proizvodi slabije kvalitete jeftiniji su, tako se ć dobit tvrtke i
osigurava č š ć kupovina istoga proizvoda. Nije li tužno da smo danas,
kad nešto kupimo, gotovo uvijek sigurni da ć se pokvariti ili da za
vrlo kratko vrijeme više ć funkcionirati kako treba?
• U korporacijama diljem svijeta zbog prevare i korupcije đ
su ć pojedinaca. Na svaku đ osobu vjerojatno dolazi još
stotinu ili više onih koji nisu otkriveni. Korporacije su po prirodi
sklone korupciji jer je njihov jedini zakonski motiv zarada. Pojedinci
koji l1pravljaju tim korporacijama unaprijed su iskvareni, jer su ovisni o
ć vlastite ć utjecaja i osobnog bogatstva. Samo pogledajte
č WorldComa
25
, Enrona
26
, Marthe Stewart
27
i svih onih korporacija
25 Wor1dCom, Inc .• đ t€lTekOrnl,.lnikacijska tvt'tka koja pruža telefonske i komunikacijske usluge, usluge preno­
šenfa- elektronske pošte, intem:eta i drugih informacijskih tehnolOOkih usluga (prim. prev,)
Korporacija Enron. energetska tvrtka koja je 2001. godine doživjela najveCi bankrot u povijesti Sjedinjenih č
Država.. Ž3rWe ogromnog skandala :bog dokaza o prevarama u poslovanju; č MinistarstIJQ pravde pokrenulo je
kriminalistlcku istragu koja se bavila najvišim rukovodioclma tvrtke (prim. pr'ev.)
26
Martha Stewart. č poslovna žena, urednica, bivSia burzovna i maneken.ka koja je tijekom posljednjih
dVadesetak godina zauzimala istaknut pol02::aj u č č industriii; 2001, proglašena ć ć
ienom u Americi; 2002. optužeM Zbog zloupotrebe internih informacija, 2004. đ na zatvorsku kaznu i globu:
puštena 2005. godine (prim, prev.)
27
NISTE UVJERENI?
č se imena pojavljuju u vijestima. Takva vrsta korupcije postoji ć
stotinjak godina, ali se č da se ć golemom brzinom.
Z.Niste uvjereni da FTC i FDA, a možda i televizijske, radijske i
novinske ć č i cenzuriraju informacije? Tada razmislite
i o ć
• CBS28 je odbio emitirati reklamu u trajanju od tridesetak sekundi
grupacije koja se č odnosila perma Bushovoj vladi. Isto tako
nije emitirala mini seriju »Reaganovi« zbog pritiska konzervativnih
grupacija i š č
• Disneyev filmski studio ne želi distribuirati film koji se č
odnosi prema predsjedniku Bushu, jer bi time mogao ugroziti goleme
porezne olakšice koje dobiva ć svojim zabavnim parkovima
na Floridi. Ne zaboravite, brat predsjednika Busha floridski je guverner.
Tvrdi se da je jedan od zaposlenika rekao: »Smije li se takvo što doga­
đ u slobodnom i otvorenom. društvu gdje č interesi upravljaju
informacijama koje je javnosti dopušteno vidjeti i č
• Efedra, prirodni dodatak prehrani, zabranjen je, ali je njezina far­
maceutska verzija, efedrin, ostala na tržištu. Prirodna verzija č
je s tržišta, ali opasna, kemijski proizvedena č verzija još se
smije prodavati. To pokazuje da FDA štiti farmaceutsku industriju.
• č Monsanto, koji je pokušala zataškati televizijska ć Fox,
Č je primjer koji pokazuje da vlada, kao i medijske ć potiskuje
i cenzurira informacije. Dvojica novinara napisala su č u kojoj su
razotkrili da se hormona rasta, proizveden u tvornici Monsanto, uštr­
cava u krave muzare, što može izazvati č vrste bolesti te da tako
mlijeko đ smrtonosnimotrovima od kojih se ljudi razbolijevaju.
Tu je istinitu č Fox zataškao. Zašto? Da bi zaštitio zaradu tvrtke
Monsanto. Više o toj nevjerojatnoj č možete č na internetskoj
stranici www.foxbghsuit.com.
• Proteklih nekoliko godina stotinama puta je objavljeno da je vlada
kriva za krivotvorenje dokumenata i/ili namjerno đ javnosti
na krivi č ć lažnih informacija.
• Izumitelju posve prirodnog lijeka za š ć bolest đ je
30 milijuna dolara da ga ne pusti u prodaju.
• Terapeuti alternativne medicine nerijetko ć vam dati da potpišete
č niz obrazaca, izjava u kojima ih đ odgovornosti i onih
u kojima tvrde da ne pokušavaju č ili č bolesti te da ih
28 CBS Corporation, jedna od ć radijskih i televizijskih ć u Sjedinjenim č Oržavama. (prim. prev.)
225
; ; ,
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
224
ć te svojom vlastitom slobodnom voljom. Zbog našeg društva
sklonog parnicama i zbog ugnjetavanja vladinih tijela ti krasni poje­
dinci koji jako mnogo stavljaju na kocku moraju poduzeti takve mjere
kako bi se zaštitili i kako bi mogli i dalje č ljude kojima je njihov
tretman potreban.
• Cjepiva su prepuna otrova. Cijepljeni ljudi č š ć se razbole u bilo
kojem razdoblju nakon cijepljenja od onih koji se nisu cijepili .
• Potiskuje se i cenzurira slobodan protok informacija u Americi.
Sloboda govora u Americi više ne postoji. Kad je pisan Ustav, vlastito
se mišljenje moglo izražavati na posebno đ mjestu svakoga
grada i naselja, gdje bi govornik stao na kutiju od sapuna. č
takvo č je u Bostonu, »Boston Commons«. To je mjesto u središtu
grada gdje svaki č mlad ili star, bogat ili siromašan, može na istoj
govornici izraziti svoje mišljenje. Kad se bogatašima ili č nije
đ govor č ljudi, poslali bi nekoga da govornika odvede s
govornice i oduzeli mu pravo slobodnog govora. Zato su utemeljitelji
Amerike u prvom Zakonu o pravima i povlasticama napisali dodatak
Ustavu kako bi zaštitili slobodu govora tih pojedinaca. Važno je obratiti
pozornost da su utemeljitelji Amerike napisali Prvi amandman kako
bi zaštitili slobodnu razmjenu ideja i mišljenja. Posebno su ga osmislili
kako bi zaštitili i najsiromašniju osobu u gradu i č joj da ima
istu platformu kao i najbogatija osoba u gradu ili ć č S
vremenom je izražavanje mišljenja i korištenje prava na slobodu govora
preseljeno s trgova na televizijske i radijske valove. Vlada je tada preu­
zela kontrolu nad televizijskim i radijskim valovima i licence prodala
bogatimi ć korporacijama i pojedincima. Prvi su put u povijesti
Sjedinjenih č Država č bogataši i ć preuzeli
kontrolu nadslobodnimprotokom ideja i mišljenja. Utemeljitelji Amerike
upravo su to pokušali č kad su napisali prvi Zakon o pravima
i Prvi amandman. U današnjemu društvu platforma za izražavanje
osobnih ideja č š ć je televizija, koja je ć medij, a zatim
radio, tiskani mediji, novine i č Siromasima i č ljudima
u današnjemu su društvu bogati ć i č oduzeli slobodu
izražavanja vlastitih mišljenja i stajališta; č smo u izražavanju
svojihprava na slobodugovora, jer govornicu današnjice posjeduju ć
korporacije i č Tužno je što je naš Prvi amandman č na
margine. Tužno je što ljudi koji žele izraziti svoja mišljenja zbog hirova
televizije i radija ne mogu dobiti pristup timmedijima. Kako televizijske
i radijske postaje kojima je vlada dala dozvolu za rad mogu ljudima
zanijekati izražavanje vlastita mišljenja, č i onima koji su spremni
NISTE UVJERENI?
platiti punu cijenu kako bi rekli ono što misle? To je č oblik
cenzure, a nitko na njega ne ć baš nikakvu pozornost.
• Nedavno sam razgovarao s jednim od vrhunskih radijskih disk­
džokeja u Americi. Č je i osoba koja vodi jednu od najkvalitetnijih
emisija u zemlji pod š ć korporativnih menadžera i pokrovitelja.
Neprestano dobiva upute o onome što smije, a što ne smije ć na
temelju želja pokrovitelja.
3. Još niste uvjereni da su mediji pristrani, da č varaju i lažu?
Tada razmislite o ovome:
• Nije li zanimljivo da nitko nikada nije napisao negativan č o
sponzorima medijskih ć Razmislite o televiziji, radiju, novinama i
č Pogledajte tko emitira reklame u tim medijima. Tada pokušajte
otkriti makar i jedan negativan č o bilo kojem od tih proizvoda, o
bilo kojoj od tih tvrtki i o bilo kojem direktoru tih tvrtki. Takvi č ili
prilozi jednostavno ne postoje. To je č i izravan primjer posvemašnje
pristranosti medija te njihova pokoravanja hirovima i pritiscima spon­
zora. Na taj se č pokazuje da su medijske ć samo glasnogovornici
velikih korporacija koje od njih kupuju prostor za objavljivanje reklama.
ć dio reklama danas objavljuju farmaceutska i prehrambena indu­
strija i stoga je doslovce ć č istinitu tvrdnju da namirnice koje
proizvode velika č društva zapravo prenose bolesti i debljaju te
da su lijekovi zapravo č i izazivaju bolesti.
• BiII O'Reilly29 navodno je izjavio: »Mediji u tolikoj mjeri varaju
ljude da je to strašno«.
• Medijske ć nerijetko izmišljaju č tako što pred kameru
dovode skupine ljudi koji č jedni na druge i đ se, a istoga tre­
nutka kad se kamere č mirno se đ ć ć đ
koje vidite na televiziji zapravo su uprizorile medijske ć
• Brojni su novinari nedavno đ zbog pisanja lažnih i izmi­
šljenih č Lažne č postaju sve č Tvrdi se da se
mnogim novinarima nudi novac kako bi napisali č koji zastupaju
đ mišljenje.
• Mnoge vijesti pišu ljudi koji se nalaze na platnom popisu tvrtki o
kojima se govori u č Noviji je primjer č s naslovom »Usprkos
poznatim rizicima i dalje se koriste mnogi potencijalno štetni dodaci
prehrani«. Taj je č napisao č kojega ć farmaceutska
industrija. Tu nije č o vijestima, o istini ili č to nije nepristrano
29 sm O'Reilly. 1949., č č komentator i ć kabelskog TV-programa vijesti The O'Reilly FactO!' (prim.
prev.)
22.6
227 .PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE iELE OA VI ZNATE
novinarstvo. č je o kampanji ocrnjivanja koju ć farmaceutska
industrija kako bi ljude nagovorila da prestanu koristiti izvrsne, bezo­
pasne i č prirodne lijekove te da bi i dalje vjerovali kako su
č lijekovi jedini odgovor za bolesti.
• Farmaceutske tvrtke kojima na raspolaganju stoje goleme svote
novca postavile su i platile stotine internetskih stranica na kojima se loše
govori o prirodnim lijekovima. Stotinama stranica zapravo upravljaju
ih male skupine ljudi kako bi č š č povjerovao da je
č o neovisnim organizacijama iz č svijeta koje govore kako su
prirodni lijekovi loši, a kemijski dobri. To ni u kojem č nije istina.
č je o propagandi u najružnijem obliku.
• Č temeljne skupine namirnica koje su se godinama prepo­
č zapravo je izmislila, promovirala i sponzorirala mljekarska
industrija. Današnju piramidu namirnica objavila je naša vlada nakon
obuhvatnog lobiranja prehrambene industrije. Č temeljne skupine
namirnica i piramida prehrane nemaju nikakve veze sa zdravljem i
prehranom, ali su osmišljene kako bi ljudi jeli đ hranu u korist
prehrambene industrije.
• Mediji prikrivaju istinu o opasnostima lijekova koji se prodaju na
recept ili u slobodnoj prodaji. Napisano je jako malo č o fataI­
nim posljedicama lijekova. đ broj č i emisija u kojima
se navode opasnosti prirodnih dodataka kao što su ljekovite biljke,
vitamini i minerali nevjerojatno je velik. Č je da su lijekovi
daleko opasniji od bilo kojeg vitamina, minerala ili ljekovite biljke.
Nema nijednog dokumentiranog č smrti od prirodnih dodataka
prehrani u propisanim č đ postoje stotine ć
dokumentiranih smrtnih č do kojih je došlo uzimanjem pro­
pisanih č licenciranih lijekova .
• ć jakom lobiranju, pretjerano zanima:nje za Atkinsonovu
Q.ijetu i prehranu sa smanjenim udjelomugljikohidrata doseglo je vrhu­
nac. Dvije sam godine na televiziji zastupao Atkinsonovu dijetu, ali
sam nakon detaljnog istraživanja djelovanja Atkinsonove organizacije
otkrio da se bavi prevarama, lažima i varkama. Nije li zanimljiva č
nica da godinama nitko u medijima nije zastupao Atkinsonovu dijetu
kao zdrav i siguran č mršavljenja? Iznenada su svi č govoriti
o tome koliko je Atkinsonov program izvrstan. Ta je dijeta jedna od
ć prevara na č mršavljenja.
• Bivši producenti i č medijskih ć razotkrili su da
ć televizijskih, radijskih i novinskih ć ne donosi vijesti, nego
unaprijed izmišljaju č koje žele objaviti i đ ih kako bi
NISTE UVJERENI?
odgovarale č potrebama. č potrebe temelje se na
željama vlasnika mreže, odbora direktora i/ili sponzora. Oni zapravo
izmišljaju vijesti koje ć im donijeti ć financijsku korist.
• č izvještavaju da sve vrste medija, č ć radio,
televiziju, novine i č zapravo posjeduju sponzori. S njima se
održavaju tajni sastanci na kojima se diktira sadržaj svih programa i
tema koje ć se obraditi u medijima.
• U novinarstvu gotovo da i ne postoji objektivnost i nepristrano
izvještavanje zbog toga što č tvrtke pripadaju istoj korporaciji,
a direktori korporacija posjeduju goleme č dionica pa su tako
brojni č odbora istovremeno i č odbora drugih tvrtki. Dobar
je primjer ADL koji jako č reality emisije na NBC-u. đ
možete zamijetiti da NBC kao »vijesti« jako č ono što se đ
u njihovim drugim tvrtkama, i to uvijek u povoljnom svjetlu. To ć
nisu vijesti, nego »reklame« drugih poslova te tvrtke koje se emitiraju
u obliku vijesti i tako varaju javnost.
• Sve filmove, knjige i televizijske programe kontrolira mala sku­
pina distributera. Doslovno je ć aktivno promovirati neovisan
film, televizijsku emisiju ili knjigu. Ta mala »elitna« skupina kontrolira
protok informacija u ovoj zemlji.
4. Još se niste uvjerili da je ovoga trenutka vaše tijelo prepuno toksina
koji uzrokuju č vrste bolesti, ć depresiju, stres i
tjeskobu? Tada razmislite o ovome:
• Sve injekcije botoksa
30
, kolagena, inzulina i cjepiva prepune su
toksina. Mnogi od njih životinjskog su podrijetla, ispunjeni smrtono­
snim patogenima i kemijskim tvarima.
• U našoj okolini i hrani ima toliko toksina da su č i u masnom
tkivu ljudi koji žive u udaljenim krajevima svijeta đ ogromne
č toksina, iako u njihovoj ·okolini nema takvih toksina. Naš je
svijet prožet toksinima i nitko od njih nije š ć Ovoga ste trenutka
prepuni otrova.
• Zbog č organizma, ć ljudi ne upija ć č
hranjivih tvari iz hrane koju jede.
• Jedno istraživanje otkrilo je tragove industrijske tvari otporne na
vatru u divljim i uzgojenim lososima diljem svijeta. Otkriveno je da
30 Botox. robno ime lijeka koj! sadrži č š č otrov batulio, PM bakterijski toksin koji se koristi u medicini, a FOA jedala
odobrenje za njega 1989. godine; otrov botuHn smrtonosan ie ć u malim dozama i' ć se koristi kao bio!o$ko
oružje (prim. prev.)
228
PRtRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONt. NE ŽELE DA VI ZNATE
NISTE UVJERENI?
uzgojeni losos sadrži štetne č PeB-a, poznate tvari koja uzrokuje
229
• Reuters đ tvrdi da zrak u zatvorenim bazenima štetno
rak. Kad jedete takve namirnice, u vaš organizam ulaze otrovi! djeluje na ć stanice djece. ž č vjeruju da izlaganje poprat­
• Novine The Daily Mail izvještavaju: »Gotova salata povezana s nim kloridovim proizvodima u zraku u zatvorenim bazenima šteti
ć kod đ č II pakirano; salati krije se opasnost stanicama dišnog sustava.
od raka«. Č razotkriva da je gotova salata oprana klorom. Klor
• Ista agencija š ć da elektrane koje koriste ugljen ispuštaju
je sam po sebi dovoljno štetan, ali se veže s kemijskim tvarima koje
prirodno postoje u salati i stvara popratne spojeve klora koji mogu biti
živu i da je to jedan od uzroka porasta autizma i drugih ć
đ se vjeruje da se živa širi č svijetom pa nije važno živite
još štetniji po zdravlje.
li u blizini elektrane ili daleko od nje.
• Vlada je u mlijeku, zelenom š ć salate i vodi za ć otkrila • Tvrdi se da je č hrana u Sjedinjenim č Državama
tragove kemijskih tvari iz avionskog goriva. đ priznaje da te možda đ otrovima. Nitko se ne pridržava pravila i propisa o
kemijske tvari štetno č na š č što može izazvati debljanje, č prehrani. đ č stoke više je stalo do zarade nego do
kao i desetke drugih bolesti:
sigurnosti. Neprestano krše zakon i ne pridržavaju se Sigurnosnih
• Agencija Associated Press izvijestila je da se tvari otporne na vatru mjera. To č da je govedina koju jedemo prepuna toksina, otrova i
nalaze u jezeru Michigan. II č stoji da je č kemijskih tvari
kemijskih tvari koje su č bolesti.
đ u namirnicama koje se prodaju u č robnim cen­ • Č USA Today š ć da đ iz drugih zemalja
trima, kao i onih otkrivenihu mlijeku dojilja - alarmantna. IstraŽivanja dopire i doSjedinjenih č Država. Danas udišemo ć č
ukazuju da visoke razine tih kemijskih tvari uzrokuju š ć jetre toksina nego ikada prije u povijesti. Ti se toksini zadržavaju u našem
i š č što č da ste ispunjeni toksinima i da te kemijske tvari organizmu i uzrokujU bolesti.
mogu izazvati bolesti.
• č WilliamCampbell tvrdi: »Svakodnevno tuširanje vjerojatno
• Los Angeles Times objavio je da je č porastao broj defor­ vas polagano ubija onimistim toksinima koji se koriste za ć
miranih žaba. Deformacije se povezuju s pesticidima koji se koriste u laboratorijskih štakora i koji se nalaze u kemijskom oružju«. č
poljoprivredi.
tvari u ć lokalnih vodovodnih sustava u prošlosti su se koristile za
• Agencija Reuters tvrdi da je zrak toliko đ da štetno č
ć laboratorijskih životinja, ali i kao oružje. Tuširanje takvom
na funkcioniranje ć kod tinejdžera. vodom moglo bi biti opasnije od korištenja iste te vode za ć Pijete li
• Novine Daily News š ć da se iz nekih vrsta keksa izbacuje
vodu iz slavine, tuširate li se, kupate ili plivate u bazenu, u svoj organi­
hidrirano ulje, jer postOji iznimno velik broj dokaza da te ć
zam u svakom č unosite toksine koji dovode do pojave bolesti.
uzrokuju pretilost, č krvnih žila, č bolesti, moždani • FDA namjerava dati odobrenje za prodaju genetski promijenjenog
udar i smrt. To je iznimno č jer ste proteklih tridesetak godina
lososa. Genetski promijenjena hrana sve je prisutnija đ namirni­
jeli velike č ć a one su jedan od glavnih uzroka
cama koje kupujemo. Ne mora imati oznaku genetski modificirane
porasta bolesti. hrane. đ č hrane, u želji za što ć zaradom, mijenjaju
• Nikada se s tržišta nije č toliko prehrambenih proizvoda
samu prirodu stvari genetski ć životinje i ribe. Ako jedemo
kao u današnje vrijeme. Proizvodi se č zato što su opasni i pre­
genetski modificiranu hranu, u organizam unosimo još ć č
trpani otrovima. Koliko god se proizvoda č uvjeravam vas da
otrova i toksina.
ima još na ć prehrambenih proizvoda koji se prodaju, a koje bi
trebalo Ć ali njihova štetnost jošnije razotkrivena. 5. Još se niste uvjerili da su č i č vladine agencije
• Agencija Reuters tvrdi da se možete razboljeti ako živite u pred­ iskvareni, da su se oteli kontroli i da djeluju bez nadzora? Tada
đ đ se o č koji uzrokuju bolesti, a jedan od
razmislite o ć
najvažnijih su goleme razine č kojima je naš organizam • Jeste li znali da postoji zakon koji vladi dopušta da vas zaustavi
izložen tijekom života.
na ulici i oduzme vam novac koji imate sa sobom te da vam konfiscira
231
230 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
svu imovinu koju želi, primjerice vaš automobil i dom? Jeste li znali da
se to može dogoditi svakoj osobi koja živi u Americi? Ne morate biti
optuženi za č ne moraju vas č ni uhititi. Želite li dobiti povrat
novca ili osobne imovine, morate uložiti tužbu protiv vlade, a takva
parnica može trajati i do dvije godine.
• Jeste li znali da je u Americi na snazi zakon koji policiji dopušta
da uhvati bilo koju osobu koja živi u Americi te da je odvede u zatvor
ne uhitivši je i ne optuživši je zbog č da u zatvoru može ostati
č vrijeme te da joj policija može zabraniti kontakt s bilo
kojom osobom, č ć i odvjetnika? Policija takvu osobu može
držati u pritvoru i zanijekati joj pristup pravnomsustavu, a ne mora je
ni uhititi niti optužiti. Svjestan sam da to uvelike ć na Gestapo
u č č ali je apsolutna istina, a ć ljudi jedno­
stavno'ne ć u kojoj su mjeri Sjedinjene č Države postale
policijska država.
• Jeste li znali da se Kongres ne mora pridržavati nijednog zakona
kojeg donese? Nevjerojatno, ali istinito. Kongres donese zakon koji
zahtijeva da se invalidi moraju zapošljavati na svim radnim mjestima,
ali vlada nije obvezna zapošljavati invalide. Donosi zakon kojim se
zahtijeva obvezno umirovljenje, ali se vlada ne mora pridržavati toga
zakona.
• Vlada je izmijenila definicije nekih od najosnovnijih stvari koje
poznajemo. Primjerice, objavljen je popis najzdravijih č
država. Prema toj konkretnoj anketi, zdravlje se definiralo prema
broju č kreveta na 1000 stanovnika, kao i prema broju djece
koja su primila sva č cjepiva. Najzdravije drŽave bile su
one u kojima su ljudi dobivali najviše lijekova i odlazili na ć broj
operacija. Posve pogrešno. Definicija č danas ć ć
smrtonosnih kemijskih tvari. đ č više ne mora biti prava
đ č nego proizvod ljudskih ruku, a ipak i dalje može nositi
ime đ č
• Jeste li znali da postoji zakon koji kaže da možete biti optuženi za
č ako imate dijete kojemu je dijagnosticiran rak, a vi ga ne želite
slati na kemoterapiju i davati mu lijekove?
• č koji su na platnompopisuvlade 80 posto svojega vremena
troše na kampanju za ponovni izbor. To je prava prevara. Da osoba ima
posao i č se kandidirati za Kongres, nitko joj ne bi dopustio da 80
posto svojega radnog vremena ć izbornoj kampanji. Morala
bi dati otkaz kako bi se mogla posvetiti karijeri. No, č ć
dobivaju bez obzira na to obavljaju li svoj posao ili vode kampanju
NISTE UVJERENI?
za reizbor. To je još jedan primjer koji govori da se vlada posve otela
kontroli.
• č č ć č od poreza trebali bi obavljati posao za
koji su izabrani. Nažalost, kao što sam napomenuo, gotovo ništa drugo
i ne rade nego vode kampanju za ponovni izbor, ne ć posao
koji bi trebali obavljati i za koji su ć Jeste li znali da se zapravo
95 p..?sto ć koji rade za nekog č koji ć đ
dobivaju iz poreza, ubraja u kategoriju č savjetnika«? To č
da vi ć poreza ć i osoblje koje radi za č a posao
mu nije pomagati č da obavi poslove za koje je izabran, nego
mu pomažu da i drugi put bUde izabran. č ć dio svoga
vremena ć ponovnom izboru. ć dio dana potroše na
prikupljanje novca od lobista i velikih korporacija, a ne na obavljanje
posla za koji su izabrani i ć Takva vrsta korupcije nikada nije
bila toliko rasprostranjena. Mora se razotkriti i zaustaviti. č koje
izaberemo trebali bi obavljati posao za koji su ć i za koji smo ih
izabrali, a to je zaštita č č bi trebali raditi za č a ne
za lobiste i velike korporacije. U č Ustavu piše: »Mi narod...«,
a ne »Mi korporacije...«. Nažalost, č kontroliraju velike korpo­
racije. Mi to možemo i moramo promijeniti.
• Vlada č rad nadzornih skupina, ali nitko ne postavlja pitanje
tko je utemeljio te skupine, tko ih financira, odakle dobivaju novac, kakve
su ć i povlastice njihovih menadžera i direktora. Jeste li znali da
ć nadzornih skupina koje se naizgled bave zaštitom š č ili
skupine koje podržava vlada, zapravo financiraju velike korporacije č
je cilj promicanje industrija ili tvrtki koje ih ć Te skupine ć
nisu skupine za zaštitu š č To su propagandne organizacije
kOjima se koriste velike korporacije i č napredak ć vlada.
• Bivši šef državne sigurnosti, Tom Ridge, posve je č postupio
kadje ohrabrivao Amerikance da kupuju samoljepljivu vrpcu. Zanimljivo
je da se ć č te vrpce, Home Depot, zbog njegOvih primjedbi
naglo dokopao velike zarade. Sada, nakon što je napustio vladu, Tom
Ridge je dobio unosan posao u odboru direktora tvrtke Home Depot!
Meni se to č poput ć duga!
• Predsjednik Bush zaobilazi Kongres i tijekom mirovanja Kongresa
popunjava radna mjesta u Saveznoj agenciji za zaštitu š č To je
besraman postupak i pokazuje kako vlada namješta svoje marionete
u č vladine agencije pa te agencije iskorištava kao što je Hitler
iskorištavao Gestapo, a Staljin KGB.
232
233
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
• Agencija Associated Press objavila je da č č
doma Kongresa primaju i ć pozive za prekomorskaputovanja,
što je zapravo neprimjereno. Barem je osam č č
doma i 15 asistenata prihvatilo putovanja u Južnu Koreju od registrirane
strane agencije, iako propisi to zabranjuju.
• Washington Post izvijestio je da su indijansko pleme i tvrtka
koja pruža kockarske usluge javnoj č skupini iz Washingtona
donirali ć dio novca za put u Britaniju vrijedan 70.000 dolara
sredinom 2000. godine, a na koji je otputovao predsjednik ć
doma Tom DeLay. Č je da je DeLay na taj sedmodnevni izlet
otputovao samo dva mjeseca prije nego što je pomogao odbaciti zakon
kojem su se protivili to isto pleme i ta ista tvrtka. Možemo li ć da je
č o sukobu interesa? Možemo li ć da je č o naknadi? O mitu?
Ljudi, probudite se i otvorite č pogledajte kakva korupcija vlada u
korporacijama i vladi.
• Bushova je administracija platila komentatore da promoviraju
neke zakone! Č USA Today izvijestio je da je Bushova admini­
stracija istaknutom č č platila 240.000 dolara kako bi
u nacionalnoj televizijskoj emisiji reklamirao neke Bushove č
stavove i kako bi potaknuo druge č novinare da č isto. To je
besramno! To je korupcija! To je mito! Naša vlada neovisnim novina­
rima ć da bi rekli đ stvari. Zbog toga ne možete vjerovati
onome što ljudi govore na televiziji, a isto tako ne možete vjerovati ni
onome što kaže vlada.
• Agencija Associated Press otkrila je na koji su č lobisti umije­
šani u imenovanje č kabineta. Kad predsjednik imenuje č
kabineta, lobisti ulože mnogo vremena i truda kako bi se uvjerili da ć
odabrani biti od koristi njihovim klijentima - korporacijama. Lobisti
č obavljaju izbor i predsjedniku č pojedince. Na taj č
č korporacije nadziru rad vlade.
• Associated Press izvijestio je da je vladina agencija zadužena
za sigurnost u č lukama (TSA), potrošila gotovo pola milijuna
dolara od poreza na raskošnu zabavu koju je priredila sama za sebe.
đ je direktorima višim položajima dala bonuse ć od
onih koje daju druge savezne vladine agencije, a nije uspjela pružiti
prikladno opravdanje. Ti službenici žive luksuznim životom na č
poreznih obveznika.
• Tvrdi se da se tajnovitost vlade proteklih nekoliko godina uvelike
č tako da Amerikanci žive u neznanju, jer do njih ne dopiru
informacije koje bi im trebale biti dostupne. Vlada skriva sve više
NISTE ,UVJERENI?
informacija i dokumenata od č javnosti. Upravo se tako postu'­
palo i u č č Ljudske slobode polagano, ali sigurno
nestaju u ime >>državne sigurnosti«. Upravo su se iste stvari đ
i u č Rusiji.
• Bivši guverner Connecticuta optužen je i đ zbog prodaje
pristupa svojemu uredu radi osobnog interesa! Guverner Connecticuta
primio je više od 100.000 dolara u obliku izleta u Las Vegas, ljetovanja
i popravaka privatne ć na jezeru. Č je pokušao prikriti osobni
bankovni č s 416.000 dolara. Time je guverner države Connecticut
č č djelo. Uvjeravam vas da na svakog č ili direktora
korporacije optuženogi okrivljenog zbogprevare i korupcije dolaze ć
drugih koji su č ista kaznena djela, ali još nisu otkriveni.
• Associated Press objavio je da su znanstvenici koji su sudjelo­
vali u nuklearnom projektu Yucca Mountain krivotvorili dokumente,
č š tako teško kazneno djelo.
• Otkrilo se da se Bushova administracija upustila u otvorenu
propagandu, što predstavlja kršenje Ustava. Bushova je administracija
snimila video snimke kojima je cilj bio zavarati medijske ć i javnost
i navesti ih da povjeruju kako je č o neovisnim novinskim č
Te su snimke bile lažne. Snimila ih je i emitirala vlada kako bi javnost
navela da povjeruje da je č o objektivnimnovinskim š ć To je
č i besraman primjer koji pokazuje da se vlada redovito upušta
u korupciju, laže javnosti i sustavno je navodi na krive č
• Danas ima više č optuženihza č postupke i kaznena
djela nego ikada ranije. Broj pojedinaca i korporacija kOji imaju vladine
ugovore, a optuženi su zbog prevare, đ je ć nego ikada ranije.
Uvjeravam vas da na svaku osobu ili tvrtku optuženu za prevaru,
kaznenu djelatnost ili č postupanje dolaze ć drugih koje
postupaju na posve isti č ali još nisu razotkrivene.
• č diljem svijeta tijekom proteklih stotinu godina optužuje
se za primanje mita i pokoravanje pritisku posebnihinteresnih skupina,
lobista, korporacija i ć pojedinaca. To što bogataši kontroliraju
vladu nije ništa novo, đ danas je taj oblik korupcije ć nego
ikada. č č danas nema nikakvu šansu protiv bogataša i
velikih korporacija. Svakog nas dana izrabljuju bogataši, č i velike
korporacije. Današnji je sustav gori nego ijedan prije. Današnji sustav
malom č gotovo posve ć napredovanje. Današnji
sustav uvelike preteže u korist č bogataša i velikih korporacija.
Bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji ta je izreka
danas istinitija nego ikada prije, a siromašnima je danas mnogo teže
234
235 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KO')E »ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
obogatiti se. č je o izrabljivanju i korupciji na najvišim razinama.
đ li zašto sambijesan k'o sam vrag i zašto to više ne namjeravam
podnositi? Imajte na umu da ovo ne radim zbog sebe. Zaradio sam
stotine milijuna dolara. Ovo radim stoga što se i meni, poput mnogih
drugih ljudi tijekom povijesti, ))upalila žaruljica«. Mnogi se š ć
zacijelo ć apostola Pavla. Pavlovo je pravo ime bilo Savao i progonio
Š Ć đ kad je ugledao svjetlost i doživio bogojavljenje,
njegova su se č č i postupci posve promijenili te je, umjesto
da nastavi progoniti š ć postao ć apostol š ć I ja sam
ugledao svjetlost i sada se borim za maloga č za vas!
• Saznajemo da suci odlaze na izlete koje im ć velike korporacije
neposredno pFije nego što đ pred tog istog suca. č je o mitu u
č obliku ili barem o velikom sukobu interesa.
• U knjizi King of Cons: Exposing the Dirty Rotten Secrets of
the Washington Elite and Hollywood Celebrities (Kralj varalica:
Razotkrivanje prljavih pokvarenih tajni vošingtonske elite i holivudskih
slavnih osoba) autor Aaron Tonken objašnjava da su č č
umiješani u prevaru, korupciju, zloupotrebu ć i da lažu javnosti.
• Associated Press objaviO je da Uprava za sigurnost prijevoza daje
lažne informacije javnosti. Tvrdi se da se Uprava za Sigurnost prijevoza
nezakonito dokopala osobnih informacija o više od 12 milijuna zrako­
plovnih putnika, č ć i njihove datume đ informacije o
kreditnim karticama, adrese, telefonske brojeve i ostale osobne povjer­
ljive podatke. Privremeni glavni inspektor državne sigurnosti izjavio je
da je TSA davala lažne informacije pojedincima, medijima i Kongresu!
Iako nije izravno izjavio da su dužnosnici TSA-e lagali, đ redaka
se dalo naslutiti da je TSA otvoreno i besramno lagala. To je još jedan
primjer kako vlada svjesno, promišljeno i redovito navodi javnost na
pogrešne č š ć lažne informacije.
• Osobnosamdoživio davisoko pozicionirani dužnosnici Ministarstva
đ lažu pod zakletvom, što je krivokletstvo. Tužio sam č
vladine odjele i tijekom ispitivanja svjedoka prije parnice uhvatio te
dužnosnike u laži, prevari i krivokletstvu, premda nikada nisu bili
optuženi zbog krivokletstva, iako su otvoreno i besramno lagali. Vlada
uvijek štiti svoje .
• č č sada razotkrivaju djelovanje politike. Mnoga
š ć pokazuju da č ć ne zanimaju interesi njihove
domovine, zajednice ili č đ Ciljevi č
su jednostavni: a) ć na ponovnim izborima, b) ć vlastitu
č ć i utjecaj te e) ć vlastito bogatstvo. Okružuju se
NISTE UVJERENI?
desecima č savjetnika« koji đ svaku č č
svaki njegov govor i svaki glas u donošenju zakona, ne na temelju toga
kako ć utjecati na zemlju, zajednicu ili č đ nego na
temelju toga kako ć ti postupci utjecati na ponovni izbor č
ć njegove č ć ili osobnog bogatstva.
• Vlade i korporacije diljem svijeta neprestano zloupotrebljavaju
vlastitu ć i u njima vlada korupcija. Tijekomproteklihstotinu godina
diljem svijeta objavljeno je na ć č takvihzloupotreba ć i
ć č korupcije. č primjer korupcije supojedinci
iz korporacija ili č krugova koji nezakonito uzimaju novac
vlastite koristi. Takav oblik korupcije razulario se č svijetom, kao i
č korporacijama i č krugovima. Objavljene su stotine
knjiga koje č dokazima dokumentiraju te č ali je ć
tih knjiga skrivena od č javnosti i samo je š č ljudi ć č za
njih. č ć Alliance Publishing Group aktivno ć reklamirati
i objavljivati takva djela, ć korupciju u korporacijama i
vladi u Americi i diljem svijeta.
• Pokazalo se da se državni i savezni dužnosnici u Americi č
ne pojavljuju na poslu, spavaju na radnom mjestu ili jednostavno ništa
ne rade. U privatnim intervjuima neslužbeno izjavljuju da je rad za
vladu najbolji posao na svijetu, jer ništa ne morate raditi, a ne možete
dobiti otkaz!
• Otkrilo se da istražitelji saveznih i državnih agencija č pišu
lažna istražna š ć č i kad ć nisu obavili istragu.
• č i vlada posjeduju ć dio bogatstva u Americi zbog
toga što se ć bogatstva stvara u č društvima i putem vla­
dinih ugovora. Konkretnije č naftna i farmaceutska industrija te
vojni ugovori predstavljaju glavni izvor bogatstva. Te industrije zapravo
kontroliraju č i vladu i manipulirajunjima. Vlada i farmaceutske
tvrtke koriste ć društva kako bi ć dio novca đ
usmjerili u džepove bogatih korporacija i č
6. Još se niste uvjerili da FDA đ s velikim korporacijama i
velikim farmaceutskim tvrtkama, ć ć im da varaju jav­
nost i tržište preplavljuju opasnim proizvodima? Tada razmislite o
ć
• Svi znaju da su cigarete štetne, ali to je jedini proizvod u Americi
na kojemu ne moraju biti napisani sastojci. Kako je to ć Imajte
na umu da je za to odgovorna FDA te da č koji lobiranjem dobi­
goleme donacije od duhanske industrije govore FDA-i što treba
236
237
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
raditi. č povezanost đ FDA i velike duhanske industrije
razotkrivena je na internetskoj stranici www.crazyworld.com.
• Savezni zakon FDA-i zabranjuje unajmljivanje č u č
vima kad postoji financijski sukobi interesa, ali je od 1998. godine FDA
taj zakon zaobišla više od 800 puta. Iako FDA ne otkriva kad postoji
financijski sukob interesa, od 1992. godine prikriva detalje o svakom
sukobu kako se ne bi moglo odrediti svote ili farmaceutske tvrtke koje
su upletene. Agencija Reuters i č USA Today nedavno su izvi­
jestile da 54 posto č od kojih FDA traži mišljenje o tome koje
bi lijekove trebalo odobriti za prodaju imaju izravan financijski interes
u tim lijekovima ili drugim proizvodima o kojima daju mišljenje. Ti
financijski sukobi interesa č š ć se odnose na vlasništvo dionica,
naknade za savjetovanje ili donacije za istraživanja. U č objavlje­
nom u novinama USA Today piše: »Ti farmaceutski č otprilike
njih 300 u 18 č savjetodavnih tijela, donose odluke koje č
na zdravlje milijuna Amerikanaca te na raspodjelu milijardi dolara u
prodaji lijekova. Uz nekoliko iznimaka, FDA se pridržava savjeta tih
č š ć je to što ljudi koji donose odluke imaju izravnu
financijsku koristi od svojih odluka. U č se č da je na 92
posto sastanaka barem jedan č savjetodavnog tijela u financijskom
sukobu interesa. Na 55 posto sastanaka pola ili više savjetnika FDA
bilo je u sukobu interesa. Sukobi subili č š ć na 57 sastanaka kad se
raspravljalo o ć pitanjima. Devedeset dva posto tih č
bilo je u financijskom sukobu interesa. Na 102 sastanka na kojima se
raspravljalo o sudbini konkretnih lijekova 33 posto č bilo je
u izravnom financijskom sukobu interesa.
• č iz FDA-e je izjavio: »Ljudi su svjesni da bi odbijanje
lijeka moglo izazvati probleme s dužnosnicima s viših razina u FDA-i.
Prije nego što sam se zaposlio u Upravi za hranu i lijekove, smatrao
sam da se posao obavlja korektno. No, više ne vjerujem nijednom
propisanom lijeku«.
• Prema Los Angeles Timesu: »FDA je .odobrila sedam lijekova za
koje se kasnije otkrilo da su č i smrtonosni. Otkrilo se da su
toliko smrtonosni da su uzrokovali smrt brojnih ljudi. Još nije poznato
kako je FDA odobrila te lijekove. č su se oslonili na pogrešna
i/ili lažna istraživanja. Imajte na umu da sva istraživanja koja FDA
objavljuje uvijek ć i provodi farmaceutska tvrtka koja traži odo­
brenje za lijek. Ti lijekovi nisu bili potrebni. Nisu predstavljali č
lijekove za spašavanje života. Svrha im je bila samo ć zaradu ::! "'
l
farmaceutskih tvrtki. Jedan je bio namijenjen za žgaravicu, drugi je bio
?l :
NISTE UVJERENI?
tableta za mršavljenje, a ć analgetik. Za šest od tih lijekova nije se
dokazalo da mogu spasiti život, a sedmi, antibiotik, procijenjen je na
kraju kao posve nepotreban, jer je na tržištu ć bilo drugih antibiotika
za koje se dokazalo da' su sigurniji od tog smrtonosnog lijeka. Ti lije­
kovi nisu trebali biti odobreni, ali su ipak dobili odobrenje kako bi ih
farmaceutske tvrtke mogle distribuirati na tržište i zaraditi milijarde
dolara«. Sada se otkrilo da je tih sedam lijekova toliko opasno i da
su usmrtili toliko mnogo ljudi da ih se moralo ć s. tržišta. FDA
neprestano izdaje odobrenja za prodaju lijekova zbog pritiska koji na
nju vrši industrija lijekova.
• Prema Los Angeles Timesu 1988. godine samoje č posto novih
lijekova koji su se pojavili na svjetskom tržištu najprije odobrila FDA.
Godine 1998. FDA je prva u svijetu odobrila 66 posto novih lijekova.
Razlog se krije u tome što se sada č da je FDA agencija koja najlakše
na svijetuodobrava novi lijek, bez obzira na sigurnost. FDA je ć bila
ć svjetska organizacija za sigurnost odobrenih lijekova. Sada se
č da je mnogo više zainteresirana za prodaju i zaradu farmaceutskih
tvrtki, nego za sigurnost klijenata. FDA je posljednja od svih č
agencija na svijetu povukla nekoliko novih lijekova krajem90-ih godina,
a koje su zdravstveni č u Europi ć zabranili zbog njihove
štetnosti. Djelatnici Uprave za hranu i lijekove redovito daju preporuke
protiv odobrenja lijekova, a č odbori se usuglašavaju s njima
i đ č da se lijekovi ne odobre. FDA ih ipak odobrava
i tvrdi da su »bezopasni i č
• Evo što kaže dr. Kurt D. Furberg, profesor na č š Wake
Forest: »Cijenu ć bolesnici. Kod njih se pojavljuju popratne pojave,
smrtonosne i sve druge«.
• Konkretan lijek kojega je FDA odobrila i proglasila »sigurnim i
č č je s tržišta ć tijekom prve godine, jer je bio
povezan s pet smrtnih č s više č otklanjanja debelog
crijeva kod pacijenata i drugih ć zahvata u utrobi. Dokazalo se da i
drugi lijekovi koje je FDA proglasila »bezopasnim i č uzro­
kuju š ć č zaliska, jetre! š č rak prostate i debelog
crijeva, impotenciju, neplodnost, č i moždani udar.
• U č Los Angeles Timesa tvrdi se da je više od 22 milijuna
Amerikanaca uzimalo lijekove za koje se dokazalo da su opasni te da
uzrokuju teške zdravstvene probleme. To č da danas u Americi
živi 22 milijuna ljudi koji bi mogli imati š ć sa zdravljem, a te su
š ć konkretno i izravno uzrokovali lijekovi koje su uzimali.
238
239
PRIRODNI LI4EKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
• Dr. Lamuel Loy, č s Fakulteta zajavno zdravlje na č š
u Teksasu, koji je od 1995. do 1999. godine bio č Savjetodavnog
odbora Uprave za hranu i lijekove, tvrdi da je FDA izgubila kompas i
zaboravila kome u č treba služiti.
• FDA tvrdi: »Svi su lijekovi č ć lijekova predstavlja
ozbiljan rizik.
• U izdanjuod šestoga travnja 2004. godine Los Angeles Times navodi
č harvardskog pSihijatra dr. Josepha Glena Mullena: »Dokazano je
da FDA prikriva š ć koje povezuje neke lijekove sa č
samoubojstva. To je besramno kad se ima na umu da je na kocki javno
zdravlje«. FDA posjeduje informacije koje govore da lijekovi protiv
depresije dvostruko ć pojavu suicidainih sklonosti kod
djece. U č stoji da FDA tvrdi kako ne postoje č znanstveni
dokazi koji povezuju lijekove protiv depresije i potencijalnu sklonost
samoubojstvu. đ u č se navodi da ipak postoje apsolutni
dokazi da FDA prikriva informacije kako bi farmaceutske tvrtke i dalje
mogle prodavati lijekove.
• Nesmrtonosni rak kože č š ć je oblik raka. Č druge naj­
č vrste raka su rak dojke, prostate, ć i debelog crijeva.
Istraživanja ozbiljno tvrde da su obolijevanju od tih vrsta raka naj­
skloniji ljudi koji su uzimali najviše lijekova te oni koji č š ć jedu
brzu hranu, no FDA ipak ne informira javnost o opasnostima takvih
oblika ponašanja.
• New York Times je objavio da se pokazalo kako Natrecor, lijek
farmaceutske tvrtke Johnson & Johnson za kongestivni zastoj srca,
dovodi do slabljenja rada bubrega. Taj lijek uzrokuje bolest.
• Associated Press izvijestio je da lijekovi protiv raka prostate
ć rizik od lomovima kostiju.
• FDA je utišala upozorenja glede Vioxxa. č je zatvorila
usta jednom od vlastitih č za lijekove koji je izrazio zabrinutost
u pogledu sigurnosti unosnog lijeka Vioxxa. To pokazuje da je FDA-i
više stalo do zaštite dobiti farmaceutskih tvrtki, nego do sigurnosti
š č
• Tek nedavno objavljeno interno istraživanje znanstvenika Uprave
za hranu i lijekove ukazuje na potencijalno opasne praznine u donošenju
odobrenja i prodaji lijekova koji se dobivaju na recept. To interno, tajno
istraživanje pokaZUje da FOA, kad se lijekovi na recept đ na tržištu,
nedovoljno nadgleda njihovu sigurnost, a ć FDA-inih znanstve­
nika ne vjeruje da upozorenja na uputama za lijekove na prikladan
č smanjuju zabrinutost. đ se pokazalo da nevjerojatno velik
NISTE UVJERENI?
postotak FDA-inih znanstvenika nije siguran da te odluke prikladno
rješavaju pitanje sigurnosti lijekova. Najviše uznemiruje informacija da
je đ broj znanstvenika bio izložen pritisku da odobri ili prepo­
č lijekove, iako su bili zabrinuti u pogledu sigurnosti, č
ili kvalitete lijeka. To č da visoke dužnosnike FDA-e više zanima
zaštita zarade farmaceutskih tvrtki nego sigurnost š č
• Wall Street Journal objavio je da FDA odobrava prevelik broj
lijekova bez dokaza.
• Chicago Tribune. izvijestio je da se FDA našla u škripcu kad je
č o sigurnosti lijekova. Navodi se da rad FDA-e zapravo kontrolira
farmaceutska industrija.
• FDAje provjeravala lijek Celebrex. č odbor FDA donio je
preporuku da Celebrex ostane na tržištu. Zapanjuje to što suč tog
savjetodavnog odbora na platnom popisu tvrtke koja prodaje Celebrex!
Molim vas, bi li netko mogao ustati i viknuti: »Sukob interesa!«
• Sada i sama FDA priznaje da dvije kreme protiv ekcema uzrokuju
rak.
• Wall Street Journal š ć da lijekovi za snižavanje koleste­
rola nisu č Lijekovi za smanjivanje kolesterola najprodavaniji
su lijekOVi na svijetu. Farmaceutskoj industriji donose ć dobit,
ali č je da ti lijekovi ni na koji č ne smanjuju potencijalne
opasnosti od č bolesti. IstraŽivanja pokazuju da se nakon č
mjeseca kod pacijenata nije pojavilo nikakvo poboljšanje, a ni nakon
dvije godine uzimanja lijekova nije došlo do č napretka.
đ istasu istraživanja pokazala da dugotrajnije kOrištenje lijekova
za smanjivanje kolesterola uzrokuje neke druge bolesti.
• Associated Press izvijestio je da skupine za zaštitu š č
objavljuju nove upute o kolesterolu. Otkrilo se da je ć č
za č bolesti koji č ljude da uzimaju lijekove za snižavanje
kolesterola dobivala goleme svote novca od tvrtki koje prodaju upravo te
lijekove! »Besramno je to što nisu objavili da je č o sukobu interesa«,
rekao je Merrill Goozner iz Centra za znanost u službi javnog interesa.
To se neprestano đ
• Njujorški državni tužitelj tužio je veliku farmaceutsku tvrtku
Glaxo/Smith/Kline, ć da je Č prevaru zadržavanjem infor­
macija o opasnostima č lijekova protiv depresije. To ne bi trebala
biti jedina tužba. Važno je da shvatite kako svaka velika farmaceutska
tvrtka zadržava informacije o č i opasnostima vlastitih
lijekova. Važno je da shvatite kako su tvrtke za proizvodnju lijekova
i FOA svjesne da lijekovi nisu djelotvorni te da su zapravo opasni i
240
241
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .01'11. NE ZELE DA VI ZNATE
uzrokuju bolesti, ali ipak prikrivaju i zadržavaju te informacije da ne
bi procurile u javnost.
• Associated Press objavio je da lijek Avastin ć rizik od
č š ć č ć bolove u prsima, moždani udar, mini-udar
te č udar. Taj lijek može usmrtiti ljude koji ga uzimaju. Zanimljivo
je napomenuti da se u svakom č kojega ovdje spominjem i koji
govori o lijekovima đ spominju cijene dionica te č na koji
te vijesti č na njihovu vrijednost. Tvornice lijekova č su
društva č je jedini cilj zarada, a ne č ili č bolesti.
• USA Today izvijestio je o ž š ć ocu koji je potrošio mili­
jun dolara š đ kako bi istražio lijek Acutane. Tvrdi da je taj
lijek naveo njegova sina Liama Granta da č samoubojstvo. Ocu
su navodno đ stotine ć dolara da odustane od parnice.
Farmaceutske tvrtke ne žele da saznate istinu o tome koliko su zapravo
opasni Acutane i drugi č lijekovi.
• š ć iz Londona tvrde da je farmaceutska industrija pokleknula
pred pritiskomjavnosti te da ć objaviti podatke o ispitivanju lijekova, no
to je stvar dobre volje. To č da farmaceutska industrija i dalje odbija
objaviti informacije o č i opasnosti svojih lijekova.
• Hipokratova zakletva kojebi se č morali pridržavati ponajprije
navodi da se bolesniku ne smije nanijeti zlo. Toga se pravila nitko ne
pridržava. Svaki pojedini č trebao biti sudski gonjen zbog kršenja
te svete zakletve svaki put kad bolesniku propiše farmaceutski lijek ili
svaki put kad bolesniku č da uzme lijek iz slobodne prodaje.
Zašto? Zato štoje dokazano da svaki pojedini lijek, bez ikakvihiznimaka,
tijelu nanosi štetu, što stoji č i u literaturi đ č lijekova.
• U internim š ć stoji da je duhanska industrija godinama
potajno ć milijune dolara č producentima i režiserima
filmova i televizijskih emisija kako bi se cigarete pozitivno prikazivale
u njihovim filmovima i programima. Jeste li se ikada zapitali zašto se
pojavljuju? Kad u starim filmovima č stoji pred vodom za strijeljanje
i kad ga upitaju ima li posljednju želju, on uvijek odgovara: »Cigaretu«.
Duhanska industrija uložila je milijune dolara u osmišljavanje takvih
posebnih, podsvjesnih por,!ka koje se pojavljuju u filmovima i progra­
mima kako bi nas navela da koristimo njezine proizvode. To isto danas
radi farmaceutska industrija.
• č izjavljuju da interni dokumenti đ č lijekova
i FDA-e pokazuju kako lijekovi, bilo oni koji se dobivaju na recept ili
oni u slobodnoj prodaji nemaju nikakav pozitivan č kod više od
70 posto ljudi koji ih koriste. đ ti isti dokumenti pokazuju da
NISTE UV.lERENI?
svi lijekovi izazivaju negativne popratne pojave kod 100 posto ljudi koji
ih uzimaju. Svi su lijekovi č i uzrokUju bolesti.
Posjedujem stotine č kOji pokazuju da lijekovi uzrokUju bolesti,
da su č da su đ č lijekova svjesni kako lijekovi
mogu uzrokovati pojavu bolesti te da nisu djelotvorni, no ipak prikri­
vaju te informacije, a č vladina regulativna tijela diljem svijeta,
č ć i Upravu za hranu i lijekove, doslovce ništa ne poduzimaju
kako bi zaštitili š č nego aktivno đ s farmaceutskom
industrijom kako bi zaštitili njezinu zaradu. Procjenjuje se da je samo
tijekom proteklih pet godina napisano više od 100.000 č
novinskih č koji razotkrivaju te informacije. Samo je mali broj
tih č ugledao svjetlo dana. Nikada se ne objavljuju na naslovni­
cama. Na mojoj internetskoj stranici ć sve
takve č kako biste ih mogli č u potpunosti. Dokaza ima
jako mnogo. Dopustite mi da nabrojim samo nekoliko naslova kako
bih vam dodatno pojasnio stanje stvari.
• »Lijekovi protiv žgaravice povezani s upalom ć
• »Lijekovi za sniženje kolesterola ne č bolesti srca.«
• đ č lijekova priznao prijevaru, ali prOdaja i dalje cvjeta.«
• »Merck
31
je 2000. godine trebao ć Vioxx.«
• "Znanstvenici Uprave za hranu i lijekove osobno razotkrivaju velike
probleme s pet smrtonosnih 1ijekova.«
• ,,vlada otkrila da reklame za Celebrex navode na krive č
• »Tvrtka Biogene dObrovoljno povukla lijek nakon smrti ljudi koji su
ga uzimali.«
• »Dugotrajno radno vrijeme stažista uzrokuje č č pogreš!<:e s
fatainim posljedicama.«
• »Transfuzije krvi pri porodu gotovo uvijek nepotrebne.«
• »Merck godinama pokušavao prikriti zabrinutost zbog Vioxxa.«
• »Crestor š ć bubrege."
• »Sredstva protiv boli š ć srce.«
• »Antibiotici ć rizik od fatalne č bolesti.«
• »Glaxu je naloženo objavljivanje negativnih podataka o njegovim
lijekovima.«
• »Reklame za sporne lijekove moraju se izmijeniti.«
31
Memk & Co.• Jne., jedna od č sYjetsklh farmaceutskih tvrtki sa sjedištem u New Jerseyu; razvija i ispituje nove
lijekove te proizvodi i prodaje lijekove. qepiva i veterinarske lijekove (Prim. prev,)
242
243
PRIRODNI l.IJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
• »Pritužbe na lijekove dosegle rekordan broj.«
• »Znanstvenici smatraju da ne postoji potreba za lijekovima protiv
bolova.«
• č upozoravaju na ć broj rizika od lijekova.«.
• »Lijekovi protiv ć pažnje izazivaju č negativne
posljedice.«.
• ć ljudi nijeJ?otrebno cjepivo protiv gripe.«.
• »Tvrdnje o splendi neutemeljene i lažne.«.
• »Antibiotici širokog spektra predstavljaju ozbiljnu opasnost po
zdravlje.«
• »Znanstvenici tvrde da sol kojom se posipaju ceste uzrokuje
bolesti.«
• »Sedamdeset pet posto Amerikanaca starijih od pedeset godina
ovisno je o farmaceutskim lijekovima:«
• č medicinsko udruženje dopušta propisivanje lijekova č
su popratne pojave sada č uzrok smrti u Americi.«
• »Znanstvenik Uprave za hranu i lijekove priznaje da je Vioxx samo­
stalno mogao uzrokovati do 150.000smrtnih č FDAse nikako
ne može obraniti od č katastrofa s drugim lijekovima.«
• »Lijekovi koji se dobivaju na recept danas ubijaju više ljudi nego
bolesti koje bi trebali č
• »Crestor uzrokuje ozbiljna š ć š ć i druge zdravstvene
probleme.«
• č premosnice uzrokuju zastoj srca.«
• »Lijekovi za smanjenje kolesterola mogu izazvati č udar.«
I tako dalje, i dalje, i dalje...
7. Još niste uvjereni da farmaceutska industrija č prodaju i kori­
štenje lijekova pod svaku cijenu te da nezasitno žudi za što ć
zaradom? Tada razmislite o ć
• Medicinske sestre dobivaju darove i novac kako bi nabavljale
lijekove đ đ č
• Škole č dobivaju 500 dolara za svako dijete kojemu daju
psihijatrijske lijekove, č ć Ritalinili Prozac. Zbog toga su itekako
motivirane da djecu navikavaju na lijekove.
• č redovito ć č predstavnici farmaceut­
skih tvrtki. Oni ne govore č kako č i č bolesti.
Održavaju vrlo profinjene prezentacije osmišljene tako da č
pokažu kako mogu ć vlastitu zaradu. č predstavnici
NISTE UVJERENI?
farmaceutskih tvrtki govore Č kako mogu zaraditi više novca
ć ć broj lijekova. U prezentacijama gotovo da i nema č
o Sigurnosti ili č lijekova. Naglasak nije na bolesniku, nego
na što ć č č zaradi.
• č dobivaju bonuse u gotovini da bi propisivali đ
lijekove.
• Wall Street Journal š ć da profesori dobivaju novac za
izražavanje đ stajališta.
• č č vladinih savjetodavnih odbora č
đ lijekove, a đ č tih lijekova zauzvrat im ć goleme
č naknade.
• Farmaceutske tvrtke redovito sponzoriraju istraživanja č
zaklada. Primjer je tvrtka Amgen koja je za istraživanje zaklade Kindey
dala 150.000 dolara. Ne zaboravite, svim zakladama i dobrotvornim
društvima gotovo uvijek ć tvornice lijekova, kao što ć i za
ispitivanje lijekova, što im č da ć rezultati biti u skladu s njihovim
potrebama.
8. Još niste uvjereni da su reklame koje gledate na televiziji, č
u č ili novinama iIi slušate na radiju prepune lažnih
informacija, pogrešnih podataka, prijevara i izravnih laži? Tada
razmislite o ć
• U televizijskim se reklamama č spominju izrazi kao što je
})najsjajniji«, »najbolji na svijetu«, ć Takve tvrdnje nemaju
nikakvih temelja.
• U svakoj televizijskoj reklami nastupaju glumci. Kad osoba u reklami
govori o nekom proizvodu, ona vas zavarava. Ljudi koji nastupaju u
reklamama možda nikada nisu koristili proizvod koji reklamiraju,
nego samo č tekst. Kad vidite ljude odjevene kao č policajce
ili suce, navodi vas se na pogrešan č jer je č o glumcima.
Važno je napomenuti da tvrtke u reklamama žele da š č dobije
ć dojam«. Takvi su ć dojmovi« uvijek lažni. To č da tvrtka
koja prodaje đ proizvod želi da š č povjeruju u nešto što
ć nije istina. Tako se stvaraju reklame. Primjer je pivovara koja, da
bi ć prodaju, želi snimiti reklamu koja gledatelja na svjestan, ili
nesvjestan č navodi da povjeruje kako ć mu pivo ć da smr­
šavi., Tvrtka koja ć reklamu iznosi svoju želju medijima. Reklama
se oblikuje uz ć sofisticiranih tehnika kako bi se postigao željeni
244
245
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·01'11- NE ŽELE DA VI ZNATE
cilj. Tako se stvaraju reklame. Lažne su, navode na pogrešne č
i trebalo bi ih zaustaviti.
• U restoranima i na televiziji hrana se reklamira tako da dobijete
dojam da ć proizvod, kad ga kupite, izgledati upravo onako kako je
prikazan. Svatko tko je ikada kupio neku namirnicu zna da nikada nije
izgledala onako kako je prikazana na televiziji, na omotu ili jelovniku
restorana. Prikazuje se lažno i pogrešno, ali to je dopušteno zbog toga
što lobisti ć u č
• Tvrtke redovito potajno ć milijunske iznose kakobi njihovi
proizvodi dobili istaknuto mjesto u filmovima i televizijskimemisijama
ili kako bi ih koristili glumci. Scenariji se zapravo pišu kako bi vas
naveli da kupite đ proizvod.
9. Još niste uvjereni da su svi lijekovi otrovni te da uzrokuju veliku
č i emocionalnu štetu? Tada razmislite o ć
• Ovisno o tome koji je izvor u pitanju, ć ili č ć uzrok
smrti u Americi su č i to stoga što redovito propisuju lijekove
koji ć njihove pacijente ili pak obavljaju neuspješne operacije
zbog kojihpacijenti umiru, ili postavljajupogrešne dijagnoze i pogrešno
č pacijente .
• The Journal of the American Medical Association, Vol. 284,
navodi: »Postupci poput nepotrebnih operacija, č č pogreške,
negativni č lijekova i č uzrokuju gotovo isto toliko smrtnih
č koliko i č bolesti i rak. Samo u Americi godišnje umire
više od 250.000 ljudi zbog posljedica č č postupaka ili terapija.
Ovdje govorimo samo o smrtnim č a ne i o ljudima koji
su trajno ć đ ili su oboljeli od neke druge ozbiljne
bolesti zbog lijekova ili operacija. Broj ljudi koji postaju trajno i ozbiljno
nesposobni, pate od nekih š ć ili se razbole zbog lijekova i
kirurških zahvata mogao bi samo u Americi godišnje ć š
od tri milijuna ljudi«.
• Pokazalo se da je terapija estrogenom iznimno opasna.
• Smanjivanje kolesterola ne č č udar.
• Jedan aspirin dnevno mogao bi izazvati moždani udar. Nova
istraživanja đ pokazuju da može oslabiti vid.
• Sredstva za zaštitu od sunca ne č rak kože, nego ga
uzrokuju. Znanstvenici tvrde da se u ć sredstava za zaštitu od
sunca nalazi pet iznimno kancerogenih sastojaka.
NISTE UVJERENI?
• od č proizvodnje sredstava za zaštituodSunca u Sjedinjenim
č Državama porasla je stopa raka kože. To nitko ne može
objasniti. Nitko ne može objasniti zašto je č raka kože najniža
u tropskim zemljama gdje su č zrake č
• Tvrdi se da više od sedam milijuna Amerikanaca starijih od 65
godina na recept dobiva lijekove koje je odbor č proglasio
neprikladnim za starije ljude zbog potencijalno štetnih popratnih
pOjava.
• Prema istraživanju objavljenom u č Journal ofthe American
Medical Association, svaki lijek koji se dobiva na recept ima opasne
popratne pojave, a više od 20 posto takvih lijekova na tržištu se pojav­
ljuje bez ikakvih upozorenja.
• Ralph Nader u svojoj knjizi The Chemical Feast (Kemijska gozba)
govori o tome kako je Uprava za hranu i lijekove prevarila š č
i prikrila važne informacije o sigurnosti lijekova i aditiva tl prehram­
benim proizvodima. To je bilo prije trideset godina. č ništa se
nije promijenilo.
• Procjenjuje se da ć ako se stvari nastave ovako razvijati, ć
Amerikanaca tijekom ć dvadesetak godina konzumirati više od
1000 lijekova na recept i onih u slobodnoj prodaji. To golemo ć
potrošnje lijekova u izravnomje omjeru s ć č teških
bolesti, trajanjem i težinom svake ozbiljnije bolesti.
10. Još niste uvjereni da reklame imaju velik č na vaše stavove
i razmišljanje? Tada razmislite o ć
• Reklame imaju tako iznimno dubok utjecaj na ljude da ih navode
da povjeruju kako su lijekovi i cjepiva iznimno važni za zdravlje. Ako
roditelj djetetune daje lijekove i ne vodi ga na cijepljenje, vjeruje se da su
djeca zanemarena, a socijalna služba može oduzeti dijete roditelju.
• Ljudi koji nikada nisu uzimali lijekove sada odlaze č i
zahtijevaju one koje su vidjeli u reklamama na televiziji.
• Na osamnaestogodišnju osobu reklame za lijekove ostavljaju dublji
dojam nego bilo koja druga reklama. č č osamnaesto­
godišnjak vidio je više od 50.000 reklama za lijekove.
• Reklame koje pokušavaju uvjeriti ljude da pate od ć
pažnje lažne sui navode na pogrešan č č je samo o marke­
tinškom triku kojim farmaceutska tvrtka pokušava nagovoriti š č
da kupuju njezine lijekove. č su uspješne, jer je prodaja tih
lijekova č do neba.
246 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
NISTE UVJERENI?
247
11. JOŠ niste uvjereni da su č č o FDA-i i farmaceutskoj
da razmišljaju o alternativnom č č su ih upozorili kako
industriji istinite? Tada razmislite o ovome:
postoji velika ć da bi ih socijalni radnici mogli prisiliti na
• Malom Alexanderu Horwinu dijagnosticiran je agresivan oblik
»konvencionalno« č kemoterapijom, č na operaciju i
moždanog tumora i dvaput je operiran. Nakon prve operacije više nije
lijekove. Nezamislivo je da roditelji moraju živjeti ne samo s patnjom
mogao hodati i š ć muje č živac. Druga ga je oslobodila tumora,
zbog teške bolesti u obitelji, nego imse još i prijeti da ć ć socijalna
ali su č obavijestili roditelje da bi se bolest mogla vratiti ako ga
služba, oduzeti im sina ili ć i prisiliti ih da dijete podvrgnu
ne nastave č č su najsuvremeniju kemoterapiju. Bila je
užasnom, bolnom č koje ć ga usmrtiti. FDA tvrdi da bolesnici
najbolja na SVijetu, ali je postojala opasnost da ošteti Alexanderovo srce,
moraju koristiti odobrene č č teda alternativnom terapeutu
ć jetru i bubrege. đ je mogla izazvati gubitak sluha, nizak
smiju ć tek ako konvencionalno č ne č uspjeh. To č
rast, neplodnost, nastanak drugih vrsta tumora, gubitak intelektualne
da osoba oboljela od smrtonosnog raka mora uzimati otrovne lijekove,
sposobnosti,. pa č i smrt.
ć na tretmane č i kemoterapijom te ć stotine ć
Nisu prošla ni č mjeseca nakon č č a Alexander je
dolara industriji koja živi od raka, iako su ti tretmani smrtonosni Na
umro, zacijelo od kemoterapije. Roditelji su tek kasnije iz medicinskih
Dustinovu ć on se razbolio prije nego što su doneseni ti zakoni.
č saznali da je ta najsuvremenija kemoterapija koju su im č
č je č godine odlazio na alternativno, prirodno č Osam
nici č č kod male djece. č su medicinski
godina kasnije od tumora nema ni traga, posve je zdrav i ne uzima
č š ć da lijek koji je Alexander dobivao uzrokuje napade,
lijekove. Majka kaže kako nitko nikada ne bi mogao pogoditi da je bio
demenciju i smrt, pa č i pojavu raka. Takvom je č Alexander
bolestan. Da je taj č prihvatio konvencionalno č koje su
bio podvrgnut u č č bolnici.
č č u obliku lijekova, operacije, č i kemoterapije,
Roditelji su otkrili da postoje druge vrste tretmana, manje opasne,
život bi mu se sveo na nepodnošljive patnje i bolove, a vjerojatno bi za
ali prema pravilima FDA-e njih se nije moglo primijeniti. đ su
nekoliko mjeseci i umro.
saznali za č ljudi koji su bolovali od iste bolesti kao i njihov sin,
• Kako bi zaštitili zaradu velikih korporacija, istraŽitelji Uprave
č su drugim metodama, ozdravili su, a pretrpjeli su mnogo
za hranu i lijekove svježinu ribe procjenjuju jednostavnom metodom:
manje popratnih pojava. Problem je bio u tome što je č njihova
provjerom mirisa. Dakako, na taj č mogu provjeriti samo mali dio
sina bilo dio č ispitivanja lijeka koje je odobrila FDA Propis
riba kako bi č je li dovoljno svježa za korištenje. To je u najboljem
Uprave za hranu i lijekove kojim se đ djetetu zabranjuje davanje
č smiješno.
alternativnih tretmana dio je Zakona o hrani, lijekovima i kozmetici, a
• Postoje pravila i odredbe za zaštitu š č od kontaminirane
podržale su ga č sudske presude i zakoni. To č da Amerikanci
hrane koju proizvode tvornice i koja se nudi u restoranima. Ta se pravila
ne mogu sami odabrati ono što oni i njihoVi č smatrajunajboljim
i odredbe redovito krše i to naveliko. U novinama je objavljeno nekoliko
č Jedan ž č novinar je napisao: »Malo je Amerikanaca
svjesno da vlada regulira njihove ć č odnosno nji­ č koji pokazuju da se u restoranima brze prehrane diljem zemlje
hove najosobnije zdravstvene odluke te da su ozbiljno č u
ta pravila nepres.,t:ano krše. To č da ne možete jesti u restoranu, a
č ako se razbole«. Taj je č živio samo pet mjeseci nakon
prvenstveno u restoranu brze prehrane, a da ne pojedete hranu koja
što mu je dijagnosticiran rak,. ali su troškovi č dosegli gotovo
spada đ »kontaminiranu« i »neprikladnu za prehranu«. Hrana
250.000 dolara. u restoranima, a prvenstveno u restoranima brze prehrane, prepuna
je tvari koje uzrokUju bolest. Zar je onda č što su ljudi koji se
• Evo i tužne č Jacka i Maryanne Kunari. Njihovom je sinu redovito hrane na taj č neprestano bolesni? č društva koja
posjeduju te restorane i proizvode hranu zapravo vam prodaju bolest,
dijagnosticiran rak mozga. č su č operaciju, č
a sve samo zbog novca.
i kemoterapiju, spomenuvši roditeljima teške popratne pojave. Tvrdili
su da je malome Dustinu ostalo samo č mjeseca života. Roditelji su
• Broj ljudi koji se razboli zbog hrane u restoranima brze prehrane
svake je godine sve ć
pronašli alternativnog terapeuta Burzynskija. Kad su rekli č
248
249
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
12. Još niste uvjereni da je aspartam (NutraSweet) jedan od najopa­
snijih aditiva u namirnicama koji danas postoji? Tada razmislite o
ć
• NutraSweet, odnosno aspartam, sadrži metanol, drveni alkohol
koji je zapravo smrtonosni otrov. Aspartam je odobren na temelju 112
istraživanja koja je Upravi za hranu i lijekove podnio izvorni proizvo­
đ č tvrtka Surrel Pharmaceuticals, koju je preuzela tvrtka Monsanto.
Ta je farmaceutska tvrtka platila i financirala sva istraživanja. č
koji su pregledali ta istraživanja, a posebice prvih petnaest na temelju
kojih je FDA i odobrila aspartam, zaprepastili su se što je itko mogao
č da je aspartam bezopasan. Nevjerojatno je to što je jedan od
ispitanika u istraživanju umro godinu dana nakon uzimanja aspartama.
Neka od istraživanja navode da su ljudi koji su uzimali aspartam doži­
vjeli moždani udar. Kad je aspartam uklonjen iz prehrane ispitanika,
napadi su prestali. Sva su istraživanja bila posve kratka i ć su
samo nekoliko ispitanika, a trajala su tek nekoliko mjeseci. FDA zbog
aspartama dobiva više pritužbi nego zbog bilo koje druge odobrene
namirnice, ali ipak nitko ništa nije poduzeo.
13. Još niste uvjereni da su vaše misli i energija važni za zdravlje te
da mogu imati velik č na vašu fiziologiju, pa tako i na bolest?
Tada razmislite o ć
• Magnetsko polje Zemlje znatno je slabije nego ikada prije u povi­
jesti. Jako mali broj ljudi stoji izravno na tlu, tako da ne uspijevaju ni
dobiti tu energiju. č Zemljinog magnetskog polja ć je iznosila
4,0 gausa, dok danas iznosi 0,04. Da bi bilo koji organizam mogao rasti
i napredovati, jedan od preduvjeta je i potrebna č magnetizma.
Stavite li magnet ispod vlažne slame, a na slamu stavite zrno kukuruza,
uskoro ć izrasti stabljika. No, ako uklonite magnet, zrno ć proklijati.
Odumrijet ć Zašto? Zato što je magnetska sila neophodna za život.
Ako je zemljin magnetizam slab, dolazi do degeneracije stanica. Ako
radite u zgradama ili č u kojemu nema zdravog magnetizma,
pojavit ć se č niz č ć
• Misli mogu imati č i neposredan č na kemijske
procese u tijelu te na funkcioniranje svih organa i žlijezda. Pri ispiti­
vanju ljudi kojima je dijagnosticiran višestruki ć osobnosti,
pokazalo se da misao može napraviti nešto što se u okviru znanosti
smatra ć U konkretnom primjeru ispitana je krv bolesnika
i otkrilo se da ne boluje od š ć bolesti. za nekoliko minuta, kad
se pojavila druga osobnost, ponovno je uzeta krv i pokazalo se da ta
NISTE UVJERENI?
osobnost boluje od š ć bolesti. To nije ć ni prema kojem
znanstvenommjerilu. No, to pokazuje da um ili sustav uvjerenja mogu
utjecati na tijelo i mijenjati kemijske procese u tijelu, iako znanost tvrdi
da to nije ć Misli i energija apsolutno č na č fizi­
ologiju i zdravlje.
• Izloženost elektromagnetskom đ kakvo emitiraju elek­
č žice visokog napona, č naprave, č fluorescen­
tne svjetiljke i č smanjuje magnetsko polje oko vas te ć
ć pojave bolesti.
• Znanstvenoje dokazano da izloženost snažnom, jakom, zdravom
magnetskompolju mijenja tjelesnu pHvrijednost i stvara lužnatostanje,
pa č rastvara naslage kalcija oko č zglobova, smanjuje broj
otkucaja srca, ć dotok kisika u stanice, smanjuje bolove i pove­
ć š ć tkivo, što uzrokuje velik porast snage i izdržljivosti.. ..
• Kvantni biolog proveo je eksperiment. Kad je u spremnik stavio
DNK, č fotoni poredali su se na đ č i povezali se s
DNK Kadje maknuo DNK, fotoni su ostali u istom poretku, na mjestu
gdje se nalazila DNK Sa č su se fotoni povezali? Kvantni biolog je
morao prihvatiti ć postojanja nekog novog energetskog polja,
energetske mreže koju znanost još nije otkrila.
• Vojska je stavila DNK u prostoriju u kojoj se mogu pratiti č
promjene. Donator DNK bio je smješten u udaljenu prostoriju. Bio je
izložen emOcionalnoj stimulaciji u obliku video prikaza koji su u njemu
izazivali č ć ž č su pratili i donatora i njegovu
DNK dok su se donatorovi ć naglo mijenjali. Na đ
ž č DNKje u istom trenutku pokazivala istovjetne reakcije. Nije
bilo zaostajanja u reakcijama.. Vojska je željela provjeriti kolika može
biti udaljenost donatora i njegove ONK, a da reakcije budu istodobne.
Ispitivanja su prekinuli nakon što su DNK od donatora razdvojili 80
kilometara, a rezultat je ld alje bio jednak, bez ikakve vremenske razlike
u reakcijama. Što to č To č da žive stanice komuniciraju kroz
dosad neotkriven oblikenergije. Na to neotkriveno energetsko polje ne
č ni vrijeme ni udaljenost. Misli i ponovno uspostavljanje ener­
getske ravnoteže č našem razumijevanju biologije i lijekova te
apsolutno mogu č i č bolest. Znanost to ne želi prihvatiti,
jer se takva spoznaja ne može patentirati i donijeti zaradu.
• Obavljen je eksperiment s DNK kako bi se utvrdilo mogu li na
utjecati misli. DNKje stavljena u spremniki pokazalo se da mijenja oblik
u skladu s ć mislima i emocijama ž č Kad su ž č
ć zahvalnost, ljubav i poštovanje, DNK je reagirala opuštanjem
251
250 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
i rasplitanjem niti te je postajala duža. Kad su ž č ć bijes,
strah, č ili stres, DNK je reagirala stezanjem, postajala je
ć i č mnoge svoje kodove. Možda se zbog toga ljudi koji
su pod stresom i preplavljeni negativnim emocijama ć odvojeni
od svijeta. Kodovi DNK su se mijenjali i ponovno č kad bi
ž č opet osjetili ljubav, radost, zahvalnost i poštovanje. Nakon
toga eksperimenta uslijedilo je ispitivanje HIV pozitivnih pacijenata.
Otkrilo se da se otpornost na viruse i bakterije ć 300 puta kad
HlV pozitivni pacijenti ć ljubav, zahvalnost i poštovanje. Poanta
je u tome da misli, ć emocije i »energija« mogu imati pozitivan
ili negativan č na ustrojstvo naše DNK te mogu uzrokovati bolest
ili vas č Misli vam apsolutno mogu ć da ostanete zdravi,
a generatori č frekvencija, aparati za energetsko uravnoteži­
vanje i homeopatski pripravci, sve što funkcionira na temelju energije,
apsolutno vas mogu održati zdravima ili vas č ako ste bolesni.
• Č pod naslovom Č č - otkrivanje ć ljeko­
vitog zamišljanja« objavljen je u poznatom č U č se opisuje
kako je harvardski profesor pokazao da placebo uistinu č Dakako,
placebo ne može ništa napraviti sam po sebi, osim što pomaže osobi da
povjeruje kako ć biti č No, do č dovodi vlastiti um i
vjera te osobe. Placebo je umjereno č kad se daje u obliku bijele
tabletice, mnogo je č kad ima oblik velike crvene kapsule, a
gotovo je 100 posto č kad bolesnik mora ć rukav i dobije
injekciju. Kako raste razina vjere, tako se ć i ć uma te tijelo
jednostavno č samo sebe. To pokazuje da um č tijelo da se
samo iscijeli.
• Sve što postoji odašilje energiju. ž č su pokazali da biljke
mnogo bolje napreduju u glinenim, nego u č loncima. Zašto?
Zato što je plastika umjetan materijal koji iscrpljuje energiju. Glineni lonci
i drugi prirodni materijali odašilju energiju koja podržava život.
• tl knjizi Poruke skrivene u vodi
32
(The Hidden Messages in Water)
koju je napisao Masaru Emoto pokazuje se da misli uvelike č
na ustrojstvo vode. Candice Pert, doktorica č znanosti,
tvrdi da č misao može u potpunosti promijeniti tijelo. Emotova
knjiga ispunjena je slikama tako da i sami možete uvidjeti koliko se
voda uistinu strukturalno mijenja ć mislima. Od srca vam
č da nabavite tu knjigu i sami pogledate slike. Za dodatne
informacije posjetite internetsku stranicu www.beyondword.com. O
32 Poruke skrivene u VOdi, Masaru Emoto. objavtjeno u izdanju č ć vaz, Zagreb, 2005. godina (prim.
prev.)
NISTE UVJERENI?
tome se đ raspravlja i u filmu Koji k .... ć znamo!? Dodatne
informacije potražite na internetskoj stranici whatthebleep.com.
• Kad se ispitanik u okviru istraživanja zabrine ili je pod stresom,
njegova se pH vrijednost za nekoliko minuta može promijeniti od
lužnate u kiselu. Misli mogu izazvati katastrofu mnogo brže nego bilo
koji drugi uzrok.
• U jednom istraživanju kontrolirale su se tjelesne funkcije č
pokera. č razmišljanja u samo nekoliko sekundi može č
promijeniti krvni tlak i otkucaje srca.
• Televizor tipa high definition odašilje tako veliku č
elektromagnetske energije da je u jednoj uredskoj zgradi Č
nje takvoga televizora izbrisalo sve č sustave. Osim toga,
takav tip televizora može pticama uništiti prirodan ć za smjer.
Elektromagnetski valovi đ štetno č na delfine i kitove, kao i
na njihovu sposobnost navigaCije. To č da elektromagnetska energija
ima jak negativan č na našu fiziologiju i zdravlje, kao i na našu
emocionalnu dobrobit.
• Primjerak č Townsend Letter for Doctors and Patients
iz lipnja 2003. godine govori o energetskim frekvencijama koje se kori­
ste u klinikama diljem svijeta te o njihovoj č pri č
č bolesti.
• Elektromagnetske frekvencije, prema mišljenju ž č pred­
stavljaju temelj svih kemijskih i č reakcija u organizmu.
Primjena frekvencija đ s đ tkivima pomaže obnovi i
iscjeljivanju. To se suprotstavlja svimmedicinskim teorijama, kao i uvje­
renju da su lijekovi jedina ć č i č bolesti.
• Korištenje elektromagnetskih frekvencija u č pacijenatii je
nezakonito, iako takvi aparati ne uzrokuju apsolutno nikakvu štetu,
nisu invazivni niti uzrokuju bol. đ ljudi smiju nabaviti takve
strojeve i koristiti ih kad im je to potrebno, sve dok se tim strojevima
ne koriste za č bolesti. Kakva glupost.
• U uputstvima za korištenje najprodavanijeg č na tržištu
stoji: ž č LAN33 proizvodi poput svih ostalih radijskih naprava
emitiraju elektromagnetsku energiju radijske frekvencije. Vjeruje se da
je razina energije koju emitiraju ž č naprave LAN bezopasna za
š č Te standardne preporuke odražavaju konsenzus znanstvene
struke i rezultat su obuhvatnih rasprava odbora i komisija znanstvenika
koji redovito pregledavaju i č obuhvatnu ž č literaturu«.
33 LAN. akronim za Local Area Network. lokalna mreža za komunikaciju đ č (prim. prev.)
252
253
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE .tELE DA VI ZNATE
To č da mnogi u znanstvenoj struci vjeruju kako ž č proizvodi,
č ć radijske đ č naprave za globalnopozicionira­
nje, mobitele č emitiraju tako jaku i negativnu elektromagnetsku
energiju da je za ljude opasno izlaganje takvim frekvencijama. Nažalost,
č i ako sami ne posjedujete takve naprave, neprestano ste i trajno izlo­
ženi tim frekvencijama. Zanimljivo je napomenuti da se to takozvano
upozorenje nalazi u uputstvima za korištenje č .
• Hrana ima energiju. Prirodna energija koju posjeduje organska
hrana odpresudneje važnosti za zdravlje našeg organizma. Mikrovalovi
uvelike mijenjaju tuenergiju i takva hrana postaje štetna za ljude. Imajte
na umuda i ljudi đ odašilju energiju, te je mogu odaslati i u hranu.
Dobar su primjer u svijetu č č š toplice Rancho La Puerta
u Meksiku. Polovicu svog organski uzgojenog vrta njeguju i održavaju
na č č a drugoj polovici vrtlari svjesno odašilju ljubav.
Za vrijeme žetve polovica vrta koja je primala ljubav donosi dvostruko
ć urod od prve polovice. za to nema znanstvenog objašnjenja.
• Pred prozorom mojega prijatelja č rasla su dva stabla.
Jedno je stablo promatrao s ljubavlju i slao mu energiju ljubavi. Drugo
je promatrao š ć mu energiju mržnje i bijesa. Za šest tjedana to
se drvo sasušilo i gotovo uginulo, a drugo je sjajno napredovalo. Ni za
to ne postoji znanstveno objašnjenje.
• Moja majka i baka pripremale su posve isto talijansko tijesto s
umakom. Njihova su jela bila posve ista, jednako su mirisala i gotovo
da se i nisu razlikovala, ali uvijek samznao tko ga je pripremio. Nikada
nisam uspio shvatiti zašto se okusi blago razlikuju. Promatrao sam i
baku i majku dok su kuhale. Posve su jednako postupale. Kuhale su
u istim zdjelama i u istoj kuhinji. Koristile su iste sastojke i sve su jed­
nako radile. Nisam uspijevao shvatiti zašto je č jelo Č od
bakinog sve dok nisam spoznao da svaka osoba odašilje č vrstu
ljubavne energije u hranu koja pak č na njezin okus.
• Na pecanju u Kanadi naš indijanski č pripremao je svježe
ulovljenu ribu nad otvorenom vatrom loženom drvima. Riba je bila
izvrsna. Jednoga je dana pljuštalo te smo ribu č pripremiti na
plinskoj ć Riba je bila izvrsna, ali č okusa. Zapitao sam
č o č je č Objasnio nam je da drvo odašilje č ener­
giju od plina.
• Sva živa ć na planeti imaju energetska polja. Kitovi se koriste
energijom kako bi plovili oceanima. Lososi se mrijeste, plivaju nizvodno
do oceana, a onda se u njima budi nevjerojatna sposobnost da otplivaju
natrag, upravo do onoga mjesta gdje su i sami ugledali svjetlost dana,
NISTE UVJERENI?
kako bi položili jajašca. Ptice se nakon putovanja od nekoliko ć
kilometara ć upravo na ono mjesto s kojega su odletjele. Znanost
to ne može objasniti, jer znanost ne vjeruje u postojanje energetskih
polja niti ih razumije.
• č pacijenti koji su kroz prozor mogli promatrati prekrasne
vrtove ć su se bolje i brže bi ozdravili od pacijenata koji nisu
uživali u pogledu.
14. Još niste uvjereni da glazba ima snažan č na fiziologiju,
zdravlje i ć dobrobiti? Tada razmislite o ć
• Najnovija istraživanja đ da glazba zaobilazi svjesni um.
Dopire izravno do dijelova mozga koji kontroliraju emocije i vitalne
ritmove kao što su č otkucaji, disanje i krvni tlak te ih stimulira.
Glazba koja ima šezdeset ili manje č jedinica u minuti uspo­
rava č reakcije, što ne samo da smanjuje razinu stresa, nego
i ć č endorfina, kemijskih tvari koje č mozak i tako
č imunosni sustav. Suprotno se đ ako slušate glazbuč je ritam
č od prirodnog tjelesnog ritma. Slušanje glazbe koja je posebno
osmišljena za rad s prirodnim frekvencijama tijela pomaže ljudima u
smanjenju ili otklanjanju stresa, tjeskobe, bolova, nesanice, neraspolo­
ženja te sklonosti prehladi i gripi, a uz to otklanja ili č mnoge
druge bolesti. Otkriveno je i da mijenja pH vrijednost organizma od
kisele u lužnatu, koja ne podržava nastanak bolesti. Terapeuti diljem
svijeta dokazali su da glazba za ublažavanje stresa predstavlja važno
ć sredstvo u otklanjanju degenerativnih bolesti, i to bez ikakvih
lijekova i operacija.
15. Još niste uvjereni da su istraživanja i znanstvene studije prepuni
pogrešnih č koja su tako đ i promijenjena da bi vas
uvjerila da prihvatite odredene ideje, a II mnogim je č č
o izravnim lažima i prevarama? Tada razmislite o ć
• Prema č generalnog nadzornika Uprave za hranu i lijekove,
ispitivanja medicinskih pomagala dvostruko č š ć krše propise Uprave
za hranu i lijekove nego ispitivanja lijekova i živih tvari. Sedamdeset
pet posto navedenih prekršaja ć je izgubljene i nedostatne
podatke te laŽiranje podataka. Zdravstvena industrija preplavljena je
lažnim statistikama i lažnim informacijama o istraživanjima.
• ć statistika koje iznosi medicinska struka je lažna, pogrešna
i navodi na pogrešan č Primjer: u nedavnom eksperimentu
255
254
.'..:
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
100 ispitanika poslano je psihijatrima da se utvrdi imaju li ć
nedostatka pažnje. Ti su ljudi bili nevjerojatno koncentrirani, dobro
uravnoteženi i nikada nisu koristili psihijatrijske lijekove, bili su izni­
mno zdravi i u školi su dobivali visoke ocjene. Psihijatri to nisu znali.
Jednostavno im je č da ljudi imaju š ć s koncentracijom te
da im je potreban potpuni pregled. Psihijatri su svakom pojedinom
ispitaniku dijagnosticirali ć nedostatka pažnje i propisali
Ritalin ili druge psihijatrijske lijekove. Nije li to besramna i č
prevara?
• ć studija koje provodi medicinska industrija posebno su osmi­
šljene kako bi se postigli željeni rezultati. U ć studija sudjelovali
su specijalno odabrani ispitanici. ž č su ih svjesno odabrali jer
su znali da ć s njima ć najbolje rezultate. U ć istraživanja
sudjelovao je veoma mali broj ispitanika, ponekad ne više od njih pet, a
ispitivanja su trajala tek nekoliko tjedana. ć farmaceutskih tvrtki
obavlja probna ispitivanja, š ć najbolji č dobivanje rezultata
koji su im potrebni da bi dobili odobrenje Uprave za hranu i lijekove.
Jednostavno ne možete imati povjerenja ni u jednu od tih studija, u niti
jedan od ž č podataka ili navodnih »znanstvenih dokaza«
koje podnosi farmaceutska industrija.
• Razmislite o tome kako se dolazi do »znanstvenih dokaza«;
1. Sve znanstvene dokaze kupuje i ć tvrtka koja ć imati koristi
od đ rezultata.
2. U mnogim se č prije č pokusa obavlja stotine
pokusnih istraživanja. Javnost nikada ne zna što se đ na pokusnim
ispitivanjima. Te se informacije taje i č
3. Pokusna ispitivanja pokazuju da su lijekovi č i opasni,
ali đ č pokušavaju ć poseban profil ispitanika koji bi u
lijekovima mogao ć neke dobre strane.
4. Kad se obavi č ispitivanje, profil sudionika istraživanja
toliko je đ da više ni izbliza ne možete dobiti č sliku utjecaja
toga lijeka ili postupka na sveukupno stanovništvo.
5. Ispitivanja se č š ć obavljaju s posve malom skupinom ljudi,
što vam ne može pružiti č informacije o tome kako ć lijek utjecati
na ć broj ljudi.
6. Ispitivanje č š ć traje vrlo kratko vrijeme.
7. Statistike i rezultati o č i sigurnosti uvijek se pogrešno
č
NISTE UVJERENI?
8. Č odbora pregledavaju rezultate i daju preporuke č š ć
su na platnom popisu tvrtke koja želi đ rezultate.
Kao što možete Vidjeti, ovakva vrsta znanstvenih istraživanjani na koji
č nije č nego lažna i pogrešna. Zbog toga ne možete vjerovati
nijednom »znanstvenom dokazu«.
16. Još niste uvjereni da je FTC nekontrolirana, neregularna, neo­
visna vladina agencija koja je istodobno i sudac i porota i krvnik te
koja potiskuje prava Amerikanaca š ć istodobno dobit velikih
korporacija? Tada razmislite o ć
• Mnogo je č o tome kako FTC napada tvrtke koje prodaju bezo­
pasne i apsolutno djelotvorne alternativne ljekovite pripravke. Darrel
Stoddard je prodavala proizvod pod nazivomBio-Tape koji jesmanjivao
ili otklanjao bol kod više od 90 posto sudionika istraživanja. Više od
18.000 ljudi koristilo je taj proizvod, a rezultati su bili spektakUlarni. No,
ć da je industrija koja živi od bolova profitabilna, FTC je uništio
taj proizvod i zabranio mu izlazak na tržište.
• Vlada troši desetke milijuna dolara ć pojedince i male
tvrtke koje nemaju novca za obranu. David se bori protiv Golijata. Ako
vas tuži vlada, nemate nikakve šanse.
• FTC priznaje da, kao i FDA, č š ć ne dobiva š ć ljudi kOji
su pretrpjeli štetu zbog proizvoda koje te dvije agencije napadaju i
proganjaju.
• Otkrilo se da David Walker ima rak debelog crijeva, a č su
mu rekli da mu ostaje samo tri do pet godina života. Danas, dvanaest
godina kasnije, Walker više ne boluje od raka. Sam se Č Sam je
osmislio č koje je obuhvatilo biljke, enzime, vitalne hra­
njive sastojke, proces detoksifikacije i energetsku terapiju koja je.osnažila
iscrpljene stanice, dovela njegovo tijelo u lužnato stanje i iScijelila rak.
Svoje je znanje podijelio s drugim ljudima i stotinama drugih oboljelih
od raka pomogao da otklone bolest bez ikakvih lijekova ili operacija.
No, Savezna agencija za zaštitu š č tužila je gospodina Walkera
na temelju njegOVih bilješki u kojima stoji da je umrlo 14 posto ljudi od
onih koji su koristili njegov č č đ u š ć nije bila
navedena stopa smrtnosti oboljelih od raka koji su se u istom razdoblju
č odobrenim terapijama za rak -lijekOVima, č i kemote­
rapijom. U toj je skupini umrlo 96 posto ljudi. Na kraju sudske parnice
Walker je postao samo jedan od ć pojedinaca i vlasnika tvrtki č
256
257
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
, SU č alternativni oblici č bez lijekova i operacija uništeni.
Č č možete č na web stranici www.sumeria.net.
U č se tvrdi da se žena oboljela odraka dojke č Walkerovim
tretmanom i č od raka. Kad je obavijestila svojega č on
je ustvrdio da je njezinim č izgubiO 350.000 dolara. Savezna
agencija za zaštitu š č pod pritiskomUprave za hranu i lijekove
bacila.se na posao. Nije bilo važno što je Walker imao više od 2500
č ljudi kojima je pomogao njegov tretman. Osamdeset
šest posto ljudi s kojima je Walker radio preživjelo je bolest. Vladi nije
bilo stalo do toga. Bilo im je važno samo to što nije koristio odobrene
lijekove, operaciju i č
• FTC č štiti monopole. Provjerena je č stotina tele­
vizijskih reklama velikih č društava. Procijenjeno je da je svih
stotinu č ili posve lažno te da sve u č stupnjevima
navode na pogrešne č To č da su televizijske reklame
č društava 100 posto lažne i pogrešne. Savezna agencija za
zaštitu š č trebala bi nas štititi od lažnih i pogrešnih reklama.
No, tIC apsolutno ništa ne poduzima protiv velikih javnih č
tvrtki koje č daju goleme č svote, iako nas te tvrtke
lažnim tvrdnjama navode da kupujemo njihove proizvode. č je o
korupciji i prevari na najvišim razinama vlade.
• Reklame za hranu promišljeno vas navode da povjerujete kako
je njihova hrana zdrava i kako ć njome izgubiti na težini. Istina je
posve suprotna. Prehrambena industrija namjerno proizvodi te lažne
i pogrešne reklame. Reklamne agencije imaju stroge naredbe da sni­
maju reklame koje prenose lažne i pogrešne poruke. FTC to zna, ali ne
poduzima apsolutno ništa.
• Tajne privatne istrage Savezne agencije za zaštitu š č i poje­
dinaca koji upravljaju tom korumpiranom organizacijom rezultirale
su nevjerojatnim ć o njezinom djelovanju. Doušnici iz same
organizacije potvrdili su ta š ć ŠOkantna istina o FTC-u uskoro ć
biti objavljena i pojedinci ć biti razotkriveni. Bit ć objavljena imena,
a istina ć ć na vidjelo. Interne informacije č su č prepuna
preljuba, seksualnih klubova, lijekova, isplata, tajnih sastanaka s poli­
č i lobistima te korupcijomna doslovce svakoj razini. č
ć Alliance PublishingGroup objavit ć knjigu o FTC-u i pojedincima
upletenim u mutne poslove. Kad se istina razotkrije, ta ć organizacija
propasti na korist svih č đ
NISTE UVJERENI?
17. Još niste uvjereni da je organski uzgojena hrana mnogo zdravija?
Tada razmislite o ć
• Studija iz č 2003. godine objavljena u Journal otAgriculture
and Food Industry pokazala je da organski uzgojeno č ć
sadrži i do 58 posto više polifenola od onoga iz konvencionalnog
uzgoja. To č da organski uzgojeno č ć sadrži 58 posto
više antioksidanasa od konvencionalno uzgojenog ć
• Dugogodišnja studija iz 1993. godine objavljena u Journal ot
Applied Nutrition' pokazala je da organski uzgojena hrana sadrži i do
č puta više minerala u tragovima, 13 puta više selena i 20 puta više
kalcija i magnezija od komercijalnih proizvoda te da đ sadrži
znatno manje č teških metala, č ć i 25 posto olova
i 40 posto manje aluminija.
18. Još niste uvjereni da gubimo rat s rakom te da se rak svake godine
sve više širi? Tada razmislite o ć
• U ć nekoliko godina rak ć istisnuti č bolesti s mjesta
.glavnog uzroka smrtnosti u Sjedinjenim č Državama. Svake
se godine kod više od milijun i pol Amerikanaca dijagnosticira rak, a
ta brojka neprestano raste. Jedan od dva muškarca i jedna od tri žene
oboljet ć od raka, a taj se omjer ć Rat protiv raka pokazao se
kao potpuni neuspjeh. Neki znanstvenici procjenjuju da bi se jedno­
stavnom promjenomprehrane moglo č i do 70 posto svih oblika
raka. Jedini zakonski č č raka su operacija, kemoterapija
i č č li rak prirodnim metodama, mogli biste završiti u
zatvoru, iako su te metode č od operacije, kemoterapije i
č a nemaju apsolutno nikakvih negativnih posljedica. Nije li
to bolesno?
19. Još niste uvjereni da ,FDA č objavljivanje informacija o
prirodnim lijekovima? Tada razmislite o ć
• Č The California Western Law Review objavio je č
pod naslovom »Zašto FDA č pristup alternativnim oblicima lije­
č raka?«
• Kanadski znanstvenik Gaston Naessens osmislio je mješavinu
ljekovitih biljaka nazvanu 714-X. Ta je mješavina od 1991. godine od
raka č više od 1000 ljudi, kao i nekoliko oboljelih od AIDS-a.
FDA se okomila na znanstvenika. č možete č na internetskoj
stranici http://www.luminet.net!-wenonah/new/naessen.htm.
259
258 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
• Jason Winter napisao je knjigu Killing Cancer (Kako ubiti rak),
koja je prodana u više od milijun primjeraka, a u njoj opisuje kako se
od raka č ljekovitim biljkama. Navodno je izjavio: »Moram vam
priznati da sam se plašio objaviti knjigu koja govori da ljekovite biljke
mogu č rak. Nisam bio spreman uhvatiti se ukoštac s farmace­
utskim tvrtkama vrijednim nekoliko milijardi dolara i sa zdravstvenim
udrugama i č koji ć sažvakati i ispljunuti svakoga tko se
usudi izjaviti da ljekovite biljke možda ipak mogu ć Wintersova
knjiga slijedi č sudbinu knjiga o prirodnim lijekovima protiv
raka i drugih bolesti koje se oglašavaju u č publikacijama.
š ć se pojavljuju ć i oko samog tiskanja, a publicitet se spre­
č Osobe koje prodaju proizvode č š ć završe na lažnom đ
zbog »bavljenja medicinom bez dozvole«, zbog »prodaje lijekova bez
dozvole« ili zbogprodaje »neregistriranih lijekova«. Ako ihvlada ne može
tako zaustaviti, tada se č š ć posluži drugom saveznom agencijom,
IRS-om
34
, kako bi ih napala nekom lažnom, izmišljenom optužbom
povezanom s ć poreza. Ljudi koji se bave prirodnom medici­
nom ili prodaju prirodne pripravke žive sa spoznajom da bi svakoga
dana mogli završiti u zatvoru.
• Medicinska sestra Kathy Stevens promovira ljekovitost magneta.
No, ne smije spominjati č »bol«, nego samo »nelagoda«, č bi
bez dozvole prodavala neregistrirano medicinsko ć sredstvo
i iznosila neutemeljene tvrdnje o zdravlju. I sama Kathy pet je godina
patila zbog bolova uzrokovanih osteoartritisom. Brat ju je upoznao s
terapijom koja nije č lijekove. ć da je bila medicinska
sestra, vjerovala je samo lijekovima i operacijama. Kad joj je brat pred­
ložio da iskuša magnete, s prezirom se nasmijala. Prema medicinskoj
struci magneti ni na koji č ne ublažavaju i ne otklanjaju bolove te
ne posjeduju nikakva ljekovita svojstva. Medicinska struka tvrdi da ne
postoje uvjerljivi znanstveni dokazi koji pokazuju da magneti na bilo
koji č poboljšavaju zdravlje. Tijekom obiteljskog okupljanja brat
ju je nagovorio da spava na magnetskom č i jastuku te da se
prekrije č đ naprednom tehnologijom. Kathy se
ć kako se ć jutra probudila zapanjena što je č ć
prospavala ne ć se. Prvi put u pet godina nije ć bolove. Nije
mogla vjerovati da je ništa ne boli i da je prepuna energije. Na temelju
vlastitog iskustva i iskustva brojnih ljudi, Kathy vjeruje da uporabom
magneta oboljeli od artritisa mogu smanjiti ili otkloniti bolove. No,
.ljudima ne smije ć istinu, kao što im ne smije ć što je sama iskusila
34 IRS, Internal Revenue Service, Uprava prihoda (prim. prev.)
NISTE UVJERENI?
ili kakva su iskustva drugih. Kad bi im rekla, mogla bi završiti na
sudu ili u zatvoru. Zapravo, Kathy je izgubila pravo slobode govora
zbog toga što se njezina mišljenja razlikuju od stavova č
farmaceutske industrije.
• Imajte na umu da FDA želi sudski goniti svakoga tko bolesti č
bez lijekova i operacija. Deseci ć alternativnih i prirodnih terapeuta
na kocku stavljaju i vlastiti život, i to ne zbog bogatstva, nego zato što
imje istinski stalo do ljudskog zdravlja i dobrobiti. Tužno je što milijuni
ljudi nepotrebno pate zato što vlada potiskuje prirodne alternative.
• Bolna je spoznaja da ljudi svake godine umiru zbog toga što vlada
potiskuje istinu o prirodnim alternativama te o opasnostima koje
donose lijekovi i operacije. Alternativni č ili terapeuti govore
da se ne bave č U mnogim č kažu da ne č rak
niti bilo koji drugi oblik bolesti, jer kad bi rekli da se bave č
izložili bi se opasnosti Postupaju kao tajna organizacija, jer njihova
je misija dobrobit č č Kao što sam ć spomenuo, mnogi ć
vam alternativni terapeuti dati č mnoštvo obrazaca koje trebate
potpisati, upozorenja, obrazaca kojima se č odgovornosti i izjava u
kojima tvrde da ne pokušavaju č ili č bilo koju bolest, te da
k njima dolazite vlastitom voljom. Zbog č pravnog društva i
š ć koje ć vladina regulativna tijela, ti prekraSni pojedinci
koji jako mnogo riskiraju moraju poduzeti mjere zaštite kako bi mogli
č ljude kojima je potreban njihov tretman.
• U č New York Timesa stoji da više od polovice svih novih
lijekova koji su dobili odobrenje za prodaju posjeduju teške ili smrtono­
sne popratne pojave koje nisu otkrivene tijekom ispitivanja, a objavljene
su godinama nakon što je lijek pušten u prodaju. Do te su informacije
došli ž č Kongresa. Generalni č ured pokazao
je da je đ 1976. i 1985. godine više od polovice odobrenih lijekova
trebalo ć s tržišta ć da su smrtonosni i uzrokuju mnoštvo
zdravstvenih š ć To, pak, pokazuje da uzimanje bilo kojeg lijeka
na recept ili onog iz slobodne prodaje apsolutno uzrokuje zdravstvene
probleme. Sami lijekovi donose bolesti.
• Sva su nasilna djela koja su djeca tijekom proteklih desetak godina
č u školama č ona djeca koja su pila propisane psihijatrij­
ske lijekove. Psihijatrijski lijekovi koji se dobivaju na recept ć
vjerojatnost pokušaja samoubojstva i uvelike ć vjerojatnost
č ponašanja. Propisani psihijatrijski lijekovi smrtonosni su
i nikada ih ne bi trebalo uzimati.
260
261
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
• ć lijekova izaziva č ovisnost, a ponajviše lijekovi pro­
tiv bolova, kao što č mnoge slavne osobe č ć i Rusha
Limbaugha. I on je lijekove dobivao. od svojih č ne ć da
izazivaju č ovisnost. ć da ih nije mogao prestati uzimati,
postao je, kao i mnoge druge slavne osobe, rob lijekova. Lijekovi đ
uzrokuju teške zdravstvene š ć kao što je trajan gubitak sluha.
20. Još niste uvjereni da se vladine agencije bore protiv pojedi­
naca, a ć ne kontroliraju velike korporacije? Tada razmislite o
ć
• Agencija za upravu prihoda provjerava triput ć postotak
pojedinaca u odnosu na korporacije, manje tvrtke i partnerske tvrtke.
Najmanje provjerava ć multinacionalne korporacije, iako one
č š ć utaje porez.
• č Jonathan Wright napisao je zanimljiv č o tome kako
nam FDA pokušava oduzeti slobodu na č zdravlja. Razotkrio
je č da je Svjetska trgovinska organizacija umiješana u regu­
liranje prirodnih dodataka prehrani u Americi i diljem svijeta. Kad je
naša vlada pristupila Svjetskoj č organizaciji, suglasila se da
ć djelovati u skladu s pravilima tog multilateralnog tijela. Sjedinjene
č Države zakonski suse obvezne pobrinuti da državni č
zakoni ne đ u sukob s propisima Svjetske č organizacije.
Europska unija odredila je propis o dodacima prehrani. Taj je propis dio
obuhvatnijeg foruma svjetskog zakonodavstva pod nazivom CODEX,
koji obvezuje i vladu Sjedinjenih č Država. Tim je propisima
uvelike č pristup prirodnim proizvodima u Europi i diljem
svijeta. Postavili su ih neki od najbogatijih ljudi na planeti kako bi
č i OSigurali vlastitu zaradu. CODEX je č skup zakon­
skih pravila u povijesti č č Maloj skupini multimilijardera i
multinacionalnih tvrtki ć kontrolu nad svime što ljudi kon­
zumirajU ili nanose na kožu. Ta mala skupina navodno kontrolira 80
posto svjetskogbogatstva. Ta elitna š č ljudi zapravo vlada planetom
Zemljom. Sada ć ć imati kontrolu nad svakimlijekom, vitaminom,
mineralom, ljekovitombiljkom i svakom tvari koju unosite u organizam
ili nanosite na kožu. ć mnoge pojedince koji su proizašli iz
č č vlade. č mediji ć ne spominju CODEX.
Kad se taj skup pravila č primjenjivati, više od 5000 proizvoda
moglo bi doslovce nestati s č tržišta. U okviru tog svjetskog
zakona vitamini i minerali u Europi bit ć svrstani đ »medicinske
lijekove«. To č da bi cijena vitamina C ili ljekovite biljke ehinaceje
NISTE UVJERENI?
mogla porasti od jedan ili dva dolara po č na 150 dolara. Da biste
mogli kupiti dodatke prehrani morat ć ć č koji ć vam
dati recept. To ć vas još više koštati. U skladu s tim propisima bit ć
protuzakonito da č sam brine o svojem zdravlju poboljšavanjem
vlastite prehrane esencijalnimhranjivim tvarima. Bit ć protuzakonito
brinuti o vlastitom zdravlju. Ta organizacija ukida ć
dodataka prehrani zbog toga što ima nadzor nad farmaceutskom
industrijom diljem svijeta. Cilj te skupine je da ljudi postaju sve bole­
sniji te da ima što više bolesnika. Pripadnici te skupine svjesni su da
su nedostaci u prehrani jedan od ć uzroka bolesti. Namjera im
je oduzimati namirnicama vitalne hranjive sastojke, tako da ć ljudi
diljem svijeta postajati sve bolesniji, a potreba za uzimanjem lijekova
barem ć naizgled biti sve ć Toj je skupini stalo samo do toga da
proda što više lijekova, a ne da č ili č bolesti. Više o tome
možete č na mojoj internetskoj stranici .
21. Još niste uvjereni da č ć griješe kad svoja
mišljenja č kao č da su ć glasnogovornici
te da su financijski zainteresirani za ono što govore, kao i to da se
nalaze u sukobu interesa? Tada razmislite o ć
• Kad đ tko je nadaren, a tko nikada ć uspjeti, lovci na
talente svoja č mišljenja iznose kao č đ pokazalo
se da ć agenata č griješi. Primjeri: agenti su odbili Britney Spears
zbog njezinog izgleda. Lovac na talente rekao je Elvisu Presleyju da
ć nije nadaren te da bi se trebao vratiti kamionima. ć velikih
glumaca, glumica i glazbenika č su rekli da bi trebali odustati
te da nisu nadareni.
• Predsjednik tvrtke Digital Equipment Corporation izjavio je da za
ć osobna č ne postoji č tržište. Toliko je pogriješio
da se njegova izjava doima apsurdnom. đ to što ju je iznio
krajem 70-ih godina.
• USDA35 je objavila preporuke o konzumiranju hranjivih tvari u
svakodnevnoj prehrani. č javnost te preporuke smatra č
stim č utemeljenima na znanstvenim spoznajama. USDA
ne može navesti znanstveni temelj ili razloge na osnovu kojih je došla
do tih brojeva. Tijekom proteklih pedesetak godina te su se dnevne
preporuke radikalno mijenjale. Ako vladina agencija kaže da vam je
35 USDA, United States Department of Agriculture, č Ministarstvo po1joprivfede (prim. prev.)
262
263
PRIRODNI lIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
nešto potrebnoI a nešto drugo nije, to ne č da je to istina\ ć
ć povijest pokazuje da su takve agencije č š ć š
• Vladine agencije savjetuju koji suhranjivi sastojci potrebni u pre­
hrani i u kojim č đ svakih nekoliko godina otkrivaju
se nove hranjive tvari. To što neki hranjivi sastojak nije otkrivenI ne
č da vam nije potreban. To je jedan od najvažnijih razloga zbog
kojih su cjeloviti dodaci prehrani mnogo bolji od kemijskih ili sinte­
č vitamina. To je ujedno i razlog zbog č studije i istraživanja
o č vitaminima ne donose uvijek povoljne rezultate. Kad se
istražuju koncentrati cjelovite hrane koji ne ć samo poznate
vitaminel nego i sve kofaktorel č i elemente koje se ne može ana­
lizirati, rezultati su uvijek bolji. Ne zaboravite, priroda je uvijek bolja
od znanosti.
• Vjeruje se da su otisci prstiju nepogrešiv i č č identifici­
ranja neke osobe, no to je pogrešan č Č je da vrhunski
svjetski č za otiske prstiju u neovisnim testiranjima griješe u
više od 50 posto č
• č suCoca-Colu reklamirali kao »zdrav napitak« osmišljen
za poboljšanje zdravljal iako je u to doba Coca-Cola sadržavala drogu
iz lista koke!
• Dvadesetih godina 20. ć medicinski su č tvrdili
da pušenje koristi zdravlju. To je kao č objavljeno u biltenu
č medicinske udruge!
22. Još niste uvjereni da ste pod golemim fiziološkim, energetskim
i emocionalnim stresom koji č na vaše zdravlje i stvara kiselu
pH vrijednost u vašem organizmu, što je uzrok svih bolesti? Tada
razmislite o ć
• Bio sam na pecanju u Kanadi sa svojim prijateljem dr. MorteromI
jednim od pionira istraživanja pH vrijednosti. Tri smo dana probora:­
vili u okolini bez ikakvog stresa, u kojoj nije bilo telefona, č
televizije, doslovce Bogu iza đ Tada mi je rekao da svaka osoba u
sebi nosi stres koji štetno č na njezino zdravlje. Rekao sam mu da
sam posve opušten te da vjerujem kako nisam pod stresom. Na to mi je
rekao: »Opusti š ć č Odmahsam ihopustio. »Kako si ih mogao
opustiti ako si bio posve opušten?«, upitao me je. Dakle, da sam bio
potpuno opušten, š ć č bili bi đ opušteni i ne bih ih mogao
opustiti. No, nisambioni svjestan da su napeti. U današnjem životnom
okolišu svi smo izloženi velikim č stresa. Stres uzrokuje kiselu
pH vrijednost u našem organizmu, ć tako savršen okoliš za
NISTE UVJERENI?
razvoj bolesti. Presudno je da se redovito đ od stresa i opuštate.
Pokazalo se da redovito đ od stresa i opuštanje ć
proces razvoja svake bolesti, jer potpuna opuštenost vaš organizam
dovodi u lužnato pH stanje u kojem se bolesti ne mogu razviti.
23. Niste uvjereni da biste trebali jesti ć č sirove, nekuhane,
organski uzgojene hrane, ć orašastih plodova i sjemenki? Tada
razmislite o ć
• Psi koji se hrane standardnom, č proizvedenom ć
hranom s kemijskim dodacima žive, ovisno o vrsti, đ 12 i 14
godina. Psi kOji se hrane organskom, sirovom hranom, kakvom bi se
hranili i u prirodi, žive 22 do 30 godina.
24. Niste uvjereni da tvrtke proizvode otrove koje nazivaju »hranom«?
Tada razmislite o ć
• Ljudi mi č postavljaju pitanje: »Zašto tvornice hrane i restorani
u namirnice stavljaju kemijske tvari?« Odgovor je posve jednostavan _
hranu moraju proizvesti na najjeftiniji č To č da je uzgajaju na
neprirodan č i dobivaju posve bezukusne namirnice. Hrani se ne
smije dopustiti da se pokvari- jer bi na taj č tvrtka izgubila novac.
Tijekom procesa prerade namirnicama se dodaju kemijske tvari koje
izazivaju ovisnost, ć apetita i debljinu. Time tvornice hrane
ć prodaju i zaradu. Tvrtke đ moraju proizvesti hranu
koja godinama može stajati na policama kako bi je mogli pohraniti ako
se ne prodai ipak na njoj zaraditi. Prava, cjelovita, prirodna hrana gotovo
ć ne može stajati na policama, jer se užegne te stoga nije profitabilna
za tvornice hrane. Prisjetite se ranije navedenog primjera o tome kako su
homogenizacija i pasterizacija zamijenile mlijeko naših baka.
• ć sama prerada pravu hranu koja tijelu koristi pretvara u nešto
što je našem organizmu posve strano, neprirodno i izaziva nepotre­
ban stres. Uzrokuje bolest i dovodi do bržeg starenja. Godinama je
prehrambena industrija odbijala na deklaracijama navesti č
ć Analiza troškova i zarade koju je 1999. godine provela
sama FDA pokazala je bi se godišnje, kad bi se na deklaracijama navele
ć uštedjelo osam milijardi dolara troškova samo na č
nim bolestima i spasilo 5000 č života. Zapravo, mogli bismo
ć da je 5000 smrtnih č u Americi uzrokovalo to što FDA nije
zahtijevala da tvornice hrane na deklaracijama navode ć
Možda bismo na popis č organizacija trebali staviti i Agenciju
za hranu i lijekove?
264
265
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
• Los Angeles Times izvijestio je da sportski napici uništavaju
zube. đ se pisalo da »posve prirodni ć sokovi« koje prodaju
č društva nisu toliko zdravi koliko se misli, i to zbog metoda
prerade. Objavljeno je da »energetski napici« zapravo ne daju energiju.
Jedna od č nosila je naslov »Coca Cola vas želi zavarati svojom
flaširanom vodom«. Najstrašniji je bio naslov »Biste li svom djetešcu
dali 17 ž č š ć qpevno?« U tom se č pisalo o tome kako su
»napici« namijenjeni djeci, koje proizvode č društva, pretrpani
š ć i posebno osmišljeni da bi kod djece izazvali kemijsku ovi­
snost o hrani.
25. Niste uvjereni da su svi lijekovi č i opasni? Tada
razmislite o ć
FDA je odobrila lijek Lotronex za č sindroma iritabilnih
crijeva. Kad FDA odobri neki lijek, tvrdi da je posve uvjerena kako
je lijek i č i bezopasan. Samo osam mjeseci nakon odobrenja
lijeka otkriveno je da je od njega umrlo najmanje petero ljudi i lijek je
morao biti č s tržišta.
• FDA je izdala odobrenje za lijek Baycol namijenjen smanjivanju
kolesterola. Ponovno je izjavila da je lijek i č i bezopasan. U
razdoblju od nekoliko mjeseci lijek je uzrokovao smrtonosno zatajenje
bubrega kod najmanje 32 pacijenta, zbog č je č s tržišta.
• Lijek protiv bolova Oxycontin još se nalazi na tržištu, iako je
đ da je uzrokovao 120 smrtnih č
• Najpopularniji lijekovi na svijetu, oni za smanjenje kolesterola,
zapravo mogu dovesti do č napada. To đ istraživanja
samih đ č lijekova! No, č mediji i pacijenti ne mogu
ć do tih informacija. Farmaceutske tvrtke još su prije 13 godina
bile svjesne koliko su ti lijekovi opasni u vrijeme kad su č s
njihovom proizvodnjom.
• Istraživanja đ da ć ljudi s visokim krvnim tlakom, ako
uzimaju lijekove za snižavanje visokog krvnog tlaka, umrijeti brže od
onih koji ć ne uzimaju lijekove i žive s visokim krvnim tlakom.
• Uzimanje antibiotika danas se povezuje s nastankom raka dojke,
autizmom, astmom, autoimunim bolestima, ponovljenim upalama
uha, hormonainom neravnotežom, ć na koži, Candidom
albicans, zatvorom, depreSijom, bolovima u zglobovima, zamagljenim
vidom i č nizom drugih ć i bolesti. .
NISTE UVJERENI?
• Otkako su ušli u upotrebu, antibiotici su izazvali više od 900.000
smrtnih č
• Agencija Reuters izvijestila je da lijek koji se koristi za č
ć pomanjkanja pažnje izaziva visok rizik od smrtonosnog
š ć jetre te da bi odmah trebalo zabraniti njegovo korištenje. Taj
se lijek povezuje s najmanje 13 smrtnih č U Britaniji i Kanadi
ć je č s tržišta, ali FDA to odbija č
• Dodatne š ć č možete ć na internetskoj
stranici.
26. Niste uvjereni da se č objavljivanje informacija o prirod­
nim lijekovima te da standardno medicinsko korištenje lijekova i
operacije zapravo ubija ljude? Tada razmislite o ć
• Dr. James Walker, autor knjige Holocaust American Style
(Holokaust na č č tvrdi: »Trebalo bi ć optužnicu
protiv medicinskog kartela na č kojega su č Agencija za
hranu i lijekove te Savezna udruga za zaštitu đ č kao i protiv
č Kongresa (koji bi trebao nadzirati FDA i FTC) zbog toga što
dopuštaju da godišnje umre više od milijun muškaraca, žena i djece,
iako ć od njih ne treba umrijeti. Moramo razotkriti smrtonosnu
korupciju u našoj vladi koja dopušta da milijuni Amerikanaca umiru,
a ne poduzima baš ništa da bi smanjila nepotrebno visoke troškove
medicinskog č te č patnju i smrtne č iako neka
dokazano ljekovita sredstva postoje ć stotinama godina. Danas naši
takozvani đ donose ozbiljne odluke koje č na zdravlje i život
milijuna Amerikanaca, ali se odluke đ č ili č
stranke ili njihovih suradnika medicinske struke temelje na pohlepi za
č ć Nikakva se pažnja ne ć na istinu ili na ono što je
najbolje za ljude. Što je još gore, đ ć ono što im se radi«.
Potpuno se zanemaruje č da se najgora vrsta holokausta u
zabilježenoj povijesti č č odvija upravo danas u Americi te da
se uspješno prikriva pred č javnosti, a provodi ga iskvareni, okrutni
medicinski kartel koji žudi samo za ć Njega predvodi FDA, a podr­
žava Kongres. Č taj nered na č medicine izazvaoje ć i
iskvaren monopol poznat kao medicinski kartcl, koji ć č
medicinsku udrugu, Nacionalni institut za zdravlje, Nacionalni institut
za rak, č društvo za rak, MemorijaInu bolnicu Sloan-Kettering,
Kliniku Mayo, Medicinski centar doktor Anderson, Medicinski centar
Roswell Park, velike i ć farmaceutske tvrtke, bolnice, ć
tvrtke, č š te desetke dobrotvornih društava, zaklada i udruga,
267 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE »ONI· NE ŽELE DA VI ZNATE
266
a sve njih u č i »zakonskom« smislu podržavaju korumpirani,
pokvareni, lažljivi i razulareni medicinski gadovi u okviru FDA-e, koji
služe č sebi.
Od ranih 20-ih godina 20. ć poznati su uspješni prirodni lije­
kovi za rak, č udar, moždani udar i druge degenerativne bolesti,
ali medicinski kartel i FDAagresivno i uspješno prikrivaju takve č
č Sve dok ti ljudi mogu đ goleme svote ć da »postoji
nada, jer gotovo sigurno imamo lijek«, ništa ih ne motivira da uistinu
pomognu ljudima dopuštenjem da se pravi prirodni lijekove uvedu u
službenu medicinsku praksu. Zapravo, sada pokušavaju uspostaviti
kontrolu nad svimprirodnim č č č ć vitamine,
minerale i prirodne dodatke hrani, tako što bi ih stavili na raspolaganje
č iako nitko od njih nije č za uporabu bilo kojih drugih
lijekova osim č kemijskih, farmaceutskih lijekova koji se pro­
pisuju na recept, kao ni za bilo koji drugi postupak osim operativnog
odstranjivanja dijelova našega tijela. Ne vjerujte da su na rubu ć
djelotvornog lijeka. Prirodni lijekovi ć postoje. U drugim se zemljama
koriste ć č je samon tome da medicinski kartel ne dopušta
da bilo koji prirodan, neotrovan i jeftin lijek bude dostupan javnosti.
Umjesto toga đ da se oboljele od raka č smrtonosnom!
bolnom kemoterapijom (iperit
36
) i č
Dr. Benjamin Rush, jedan od potpisnika Deklaracije nezavisnosti,
izjavio je: »Ako u Ustav ne unesemo slobodu č ć ć vrijeme
kad ć se medicinska struka organizirati u prikrivenog diktatora kako
bi č ć iscjeljivanja na jednu klasu ljudi ili na tvrtke i
zanijekati iste povlastice drugima i tako utemeljiti Bastilleu medicinske
znanosti«. U č medicini svakako smo došli do te č Uzmite
u obzir da moderna, č medicina ć više od 100 godina
»traga« za »uzrocima« i»lijekom« protiv raka i drugih degenerativnih
bolesti, ali doživljava samo teške neuspjehe usprkos tome što je:
1. Zadatakpovjeren »najboljim« ž č na č medicine,
znanja i industrijei
2. ž č imaju privatne i vladine ugovore putem kojih dobivaju
goleme svote novca kojim se mogu koristiti kako žele;
3. Mnoge privatne organizacije aktivno prikupljaju novac za te
ž č
4. Posjeduju monopol na č bolesti, č i lijekove, a
taj monopol podržava vlada;
35 iperit. č bojni plin koji izaziva plikovE! te napada č i ć te za koji ne postoji poznat protuotrov (prim. prev,)
NISTE UVJERENI?
5. Dobivaju nezakonitu potporu od vlade i privatnih agencija, uklju­
č ć i č KongreSi
6. Falsificiraju ž č procedure, lažuO rezultatima i pokrivaju
jedni druge.
Pogledajte samo š ć o napretku rata protiv raka. Kadje č
ž č postavljeno pitanje što misle o ratu protiv raka, dr. Linus
Pauling, doktor č znanosti, dvostruki dobitnik Nobelove
nagrade, rekao je: »Uglavnom je č o prevari«. »Pravi pravcati neu­
spjeh«, rekao je John Bailar, č bivši urednik č Journal of
the National Cancer Institute. »Medicinski Vijetnam«, izjavio je dr.
Donald Kennedy, bivši predsjednik č š Stanford. »Hrpa govana«,
rekao je dr. James Watson, doktor č znanosti, dobitnik
Nobelove nagrade i jedan od znanstvenika koji su otkrili kod DNK
• Medicinska struka ć vam ć da prema Merckovom č
kemoterapija sadrži iperit, koji se tijekom Prvog svjetskog rata koristio
za ubijanje vojnika, a tijekom Drugog za ubijanje milijuna Židova.
Zapravo, naša je vojska otišla u Irak u potrazi za oružjem masovnog
uništenja, koje je ć i iperit. Kemoterapija ć stva­
ranje bijelih krvnih zrnaca u tijelu, a ona su prirodna obrana protiv
bolesti. Uz to onesposobljava č imunosni sustav, tako da se vaš
organizam nema više č boriti protiv bolesti. Od bolesnika koji se
podvrgnu kemoterapiji samo tri posto preživi patnju i muku. Č se da
je imunosni sustav tih ljudi tako snažan da može preživjeti smrtonosni
napad kemoterapije.
Dr. Walker objašnjava pravu prirodu farmaceutske industrije:
1. Prirodna svrha i č sila farmaceutske industrije jest
ć prodaje farmaceutskih lijekova koji č ć bolesti i
otkrivanje novih bolesti ili davanje novih imena poznatim bolestima
kako bi mogli prodavati ć lijekove.
2. Otklanjanje bilo koje bolesti, koja predstavlja izvor prihoda,
neminovno uništava š farmaceutskih lijekova vrijedno nekoliko
milijardi dolara. Stoga se smrtonosni, č kemijski, farmaceutski
lijekovi razvijaju prvenstveno da bi č simptome, ali zapravo ništa
ne č Farmaceutske tvrtke ne mogu dopustiti da se javnosti stavi
na raspolaganje pravi lijek.
3. Ako se pojave i razviju tretmani za otklanjanje bolesti, farmaceut­
skoj je industriji osnovni interes č ocrniti i omesti ta medicinska
268
269
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONl· NE ŽELE DA VI ZNATE
ć kako bi ć opstanakbolesti, jer je bolest temelj unosnog
farmaceutskog tržišta lijekova.
4. Gospodarski interes farmaceutske industrije glavni je razlog zbog
kojega nije došlo do medicinski revolucionarnog ć lijekova za
č š ć bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, visok krvni tlak,
č bolesti, š ć bolest, rak, moždani udar, osteoporoza. Zbog
toga se te bolesti snagom epidemije šire č svijetom.
5. Upravo je zbog gospodarskih razloga farmaceutska industrija
nedavno utemeljila đ karte! pod kodnim nazivomCODEX,
a cilj mu je zakonski zabraniti svaku informaciju koja se odnosi na
vitamine te č slobodan pristup prirodnim terapijama diljem
č svijeta.
6. Farmaceutske tvrtke istodobno č objavljivanje informa­
cija o č i rizicima koje donose farmaceutski lijekovi na recept, a
smrtonosne popratne pojave se ne navode ili se otvoreno č osobito
kad je č o smrtonosnom kombiniranju lijekova.
7. Kako bi zadržale ć stanje, mnoge su farmaceutske tvrtke
zaposlile lobiste koji č na zakonodavstvo, nadzorne vladine regula­
tivne agencije kao što su FDA i FIC, a ujedno manipuliraju medicinskim
istraživanjima i obrazovanjem. Kako bi zavarali javnost, đ č
lijekova koriste se iznimno skupim reklamnim kampanjama i agenci­
jama za odnose s š ć
Ne zaboravite, sve su tvrtke u okviru farmaceutske industrije č
društva, što č da imaju samo jedan jedini cilj ć zarade.
č bolesti izbacilo bi ih iz posla.
Milijuni ljudi i pacijenata diljem svijeta dvostruko su prevareni.
Prvo, velik dio svojega prihoda troše za financiranje golemog rasta
dobiti i diktatorske ć farmaceutske industrije. Drugo, zauzvrat
dobivaju mnoštvo č kemijskih, farmaceutskih lijekova koji
ništa ne č ali izazivaju ovisnost koja traje č život. U đ
vremenu, medicinski kartel dopušta smrt milijuna muškaraca, žena
i djece, iako ć od njih ne bi trebala umrijeti, dok mi i Kongres
ništa ne podUZimamo kako bismo č tu smrtonosnu korupciju
i patnju. Kongres je upravo donio zakon o lijekovima koji se izdaju na
recept prema kojemu se starijem stanovništvu daju »besplatni« ili jef­
tini lijekovi. Procjenjuje se da porezne obveznike to košta više od 500
milijardi dolara. Ništa nije »besplatno«. Vlada ništa ne poduzima. Ona
ne može nekome nešto dati, ako prije toga kroz više poreze ne uzme
od nekoga drugoga. č porezni obveznik ponovno je prevaren,
NISTE UVJERENI?
a varaju ga Medicare, Medicaid i ustanove zdravstvene skrbi. Te su
organizacije bankrotirale, jer č prebacuju naše uplate na svoj
č i troše naš novac.
27. Niste uvjereni da »udruge za zaštitu š č zapravo nadzire
farmaceutska industrija? Tada razmislite o ć
• za jednu od najistaknutijih internetskih »u..druga za zaštitu potro­
š č Quackbusters, na suduje dokazano da jevarala javnost i zbog toga
je izgubila veliku parnicu na Višem kalifornijskom sudu. Na temelju
presude đ je da internetska stranica Quackbustersa navodi na
PCIgI'es:ne č laže i vara javnost.
28. Niste uvjereni, da su sredstva za č š ć ć štetna za zdravlje?
Razmislite o ovome:
• Agencija Associated Press izvijestila je da neki smrtni č
ukazuju na opasnosti koje se kriju u kemijskim tvarima za č š ć
ć U tom je č objašnjeno kako susva sredstva za č š ć
nevjerojatno č kemijske tvari. Ako đ u organizam, sve mogu
biti smrtonosne. U organizamprodirukroz kožu, kroz pare koje udišete
i, dakako, ako ihnetko č ispije. ć ljudi ne umire neposredno
nakon udisanja para, ali se u tom č č da je nekoliko ljudi ipak
umrlo neposredno nakon udisanja, jer su pomiješali nekoliko sredstava
za zbog č je koncentracija kemijskih toksina bila tako visoka
da je uzrokovala č smrt. Ako visoka koncentracija tih kemijskih
tvari može izazvati č smrt, tada njihovo redovito korištenje
č može uzrokovati zdravstvene probleme, oslabiti imunosni
sustav i izazvati bolest. Don [mus, slavni radijski voditelj, osnovao je
imanje za oboljelu djecu, na kojem se konzumira č organska
hrana i ne koriste se č kemijska sredstva za č š ć jer vjeruje
da su toksini u okolišu jedan od ć uzroka raka.
29. Još niste uvjereni da hrana koju proizvode č društva i koju
jedemo u restoranima brze prehrane uistinu može izazvati bolest i
debljinu? Tada razmislite o ovome:
• Agencija Reuters'je izvijestila da je McDonalds nakon pokreta­
nja parnice pristao platiti 8,5 milijuna dolara odštete, jer su u ulje za
prženje dodavali ć Tužbu je podigao jedan od aktivista
š ć ć svjesnost javnosti o opasnosti koju za zdravlje
NISTE UVJERENI?
271
270 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE "ONI. NE ŽElE DA VI ZNATE
• Agencija Reuters izvijestilaje kakopostoji nada da bi biljni ekstrakti
predstavljaju ć u hidriranom ili č hidriranom
ulju. Dodatne informacije možete ć na internetskoj stranici .
mogli č š ć bolest.
• Agencija Associated Press objavila je da hodanje može č
• Protiv tvrtke Kraft Food podignuta je tužba zbog toga štojesvjesno
Alzeimerovu bolest.
stavljala štetne ć u svoje proizvode.
• Reuters tvrdi da konzumiranje organske hrane č i č
• ž č skupina za zaštitu prava životinja domogla se video
snimke na kojoj se vidi kako č koji rade za tvrtku Kentucky č niz č bolesti.
Fried Chicken ć udaraju nogom, gaze ih i bacaju o zid.
• Reuters je izvijestio da akupunktura ublažava tegobe koje se
• Govedina koja se u restoranima brze prehrane koristi za izradu
javljaju nakon operacije, č ć i č te da je zapravo č
kovitija od lijekova!
hamburgera sastoji se od mesa golemog broja životinja koje su uzgajane
u krdu, utovljene, ubijene i zajedno samljevene. To č da se za jedan
• Ista agencija objavila je da je ljekOvita biljka gospina trava u č
ili više hamburgera više ne koristi meso jedne krave, nego se u jednom
depresije podjednako č ako ne i č od lijekova
hamburgeru mogu ć bakterije od č ć č Životinja.
• I sama FDAnaposljetku priznaje da ekstra č maslinovo
• Č The Ecologist č da naizgled savršeni, neodoljivo
ulje smanjuje vjerojatnost pojave koronarne č bolesti.
č i sjajno obojeni plodovi ć i ć nemaju nikakav okus, jer
• BBC je izvijestio da jabuke č rak debelog crijeva te da
su genetski modificirani i sadrže mnoštvo toksina. Č tvrdi da
mogu č i č rak.
vas varaju. Osim toga tvrdi da se u kruh dodaju enzimi koji č iz
• Agencija Associated Press izvijestila je da hodanje održava opti­
svinjske š č izdvojene ć prekomjerne č I;<vasca i
malnu tjelesnu težinu.
sredstva koja č rast gljivica.
• Agencija Reuters izvještava da su ljudi koji manje spavaju skloniji
• Uzorci neorganskih ć prsa, kako se pokazalo, sadrže samo
debljanju, što đ dobrobit pravilnog odmora.
54 posto piletine! Ostatak su otrovi i toksini koji izazivaju bolest.
• Televizijska ć ABC News objavila je da metode opuštanja
• Nizozemski č aditiva za prehrambenu industriju i nje­
snižavaju krvni tlak.
č đ č č snimljeni su dok su se hvalili kako su
• Yahoo News izvijestio je da ljekovite biljke mogu ć u
osmislili metode zamjenjivanja piletine s otpacima đ mesa koji
ublažavanju č bolesti kao što su prehlada, kožne alergije i poteš­
se ne mogu lako otkriti!
ć u spavanju. đ tvrdi da su ljekovite biljke č od
• Tvrdi se da su veliki č centri našli u negativnom č
lijekova i da ne izazivaju popratne pojave.
nomkrugu kemije. Jednostavno č njihova potražnja za izvanjski
• Agencija Reuters objavila je da je đ kako je zeleni, č
savršenim ć i ć prisiljava č da dodaju ć č
sredstvo za obranu od raka.
pesticida nego što bi to č radili, kao i da hranu uzgajaju uz ć
• Sve je više znanstvenih dokaza koji tvrde da homeopatija č
genetskog. inženjeringa.
i č bolesti.
30. Još niste uvjereni da prirodni pripravci bolje č bolesti odlijekova, • Istraživanja supokazala da sokbiljke mangosteen č č
vanje krvnih žila, štiti č š ć koristan je u č Parkinsonove,
i to bez ikakvih popratnih pojava? Tada razmislite o ovome:
Alzheimerove bolesti i drugih vrsta demencija, poboljšava raspoloženje
• U proteklihje pet godina u svijetu objavljeno više od 100.000 č
sredstvo je protiv depresije, č i otklanja č oboljenja,
u kojima se govori o č i sigurnosti prirodnih lijekova. i
• Terapeuti s dozvolomza rad koji se koriste prirodnimpripravcima, č bakterijske infekcije, uništava viruse, č bolesti desni,
smanjuje ć č pojavu glaukoma i katarakta, ć
a ne lijekovima i operacijama, izvještavaju o višim stopama uspješnosti
energiju i otklanja umor, đ i pomaže pri mršavljenju, snižava
č nego č koji koriste lijekove i obavljaju operacije. Terapeuti
ć u krvi, pomaže u borbi protiv tumora, č rak, snižava
takoder ć ne navode popratne pojave u usporedbi s č kojima
se negativne popratne pojave javljaju u svih 100 posto č krvni tlak i š ć u krvi te poboljšava probavu.
272
273
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI. NE ZELE DA VI ZNATE
31. Još niste uvjereni da elektromagnetska energija č bolesti?
Razmislite o ć
• Istraživanja pokazuju da hrana iz mikrovalne' ć izaziva
bolesti.
• ž č vjeruju da č svjetlost mijenja razine hormona
kod žena te ć ć pojave raka dojke. Njihova teorija tvrdi
da izloženost umjetnoj, uglavnom svjetlosti, izaziva ošte­
ć stanica, a ona pak uzrokuju rak, kao i desetke drugih bolesti.
• Agencija Associated Press izvijestila je da vožnja automobila
u prometnoj gužvi uvelike ć vjerojatnost nastanka č
udara. Istraživanja đ tvrde da vožnja u velikoj prometnoj gužvi
uvelike ć rizik od pojave drugih bolesti, zbog toga što č
neprestano udiše jako đ zrak.
• Švedsko istraživanje pokazalo je da su ljudi koji koriste mobitel
izloženi ć riziku od tumora glave.
• Č se da je industrija mobitela podjednako štetna kao i duhanska
za č zdravlje. č su sablasno č Industrija mobitela
č č i protivi se svakoj tvrdnji o tome da sunjezini proizvodi
štetni, iako rezultati dugogodišnjih istraživanja dokaZUju da je upravo
tako. Jedno je istraživanje pokazalo da mobiteli odašilju radio-valove
koji š ć tjelesne stanice i DNK. Najstrašnija je č da se šteta
prenosi i na ć naraštaj stanica. Tvrtka Cellular TelecommunicationS
& Internet Association zaposlila je č koji je predvodiO ž č
program vrijedan 28 milijuna dolara, a cilj mu je bio otkrivanje ć
zdravstvenih koristi od uporabe mobitela. Upravo je to istraŽivanje
pokazalo da ljudi koji se č koriste mobitelom imaju ć stopu
smrtnosti od raka mozga, da se kod njih č š ć pojavljuju tumori, genet­
ska š ć stanica, kao i drugi zdravstveni ć
32. Niste uvjereni da č š ć i post uistinu mogu č i č
mnoge bolesti? Razmislite o ć
• U drevnim tekstovima starijim od 2000 godina klistiranje se
navodi kao metoda č
• č dobitnik Nobelove nagrade otkrio je da trodnevni post
jednom č č produljuje život te smanjuje pojavu
bolesti.
• đ je otkrio da je gotovo sve bolesti ć č i spri­
Č postom,
NISTE UVJERENI?
• Kad obavite Č š ć debelog crijeva i/ili jetre, organizami do 100
posto bolje apsorbira hranjive tvari.
33. Niste uvjereni da smijeh može č bolest? Razmislite o
ovome:
• ž č su č da samo 15 minuta smijeha dnevno može
č smanjiti rizikod č i moždanog udara! Zanimljivoje da
gledanje nasilnih filmova zapravo ć rizik od tih ć
Nedavnosam se ponovno uvjerio đ industrija uistinu ima
monopol nad brigomo zdravlju. Htio sam obaviti neke krvne pretrage.
Otišao sam u laboratorij i zatražio da mi izvade krv. Rekli su mi da je
protuzakonito obavljati krvne pretrage bez uputnice. Zgrozio sam se
nad zakonodavcima koji su na taj č č osigurali monopol.
Nevoljko samnabavio uputnicu. Kad su mi izvadili krv platio sam č
i upitao kad mogu dobiti rezultate. Rekli su mi da je protuzakonito da
rezultate predaju meni i da ih moraju poslati č Bila je č o
mojoj krvi, platio sam pretragu vlastitim novcem, ,ali mi zakon ipak
brani izravan pristup rezultatima. To je dobar primjer č na koji
zakonodavci č zaradu č
Mogao bih vam bez kraja i konca dokazivati sve ono što sam spome­
nuo u ovom poglavlju i č knjizi. Dokaza je bezbroj. Č hrpe
dokumentacije, potvrda i š ć koji podupiru sve ono što govorim
lako bi uvjerili č i ć č đ Ii zašto sam bijesan
k'o sam vrag i zašto to više ne namjeravam podnositi?
No, još nismo završili. To nije sve!
275
Jedanaesto poglavlje
Č postavljana
pitanja
Otkako je objavljena ova knjiga, milijuni su se ljudi upoznali sa č
com da su lijekovi i operacije č te da uzrokuju ć bolesti,
da hrana koju proizvode č društva i poslužuju restorani brze
prehrane, a to je zapravo sva hrana koju neki konzumiraju, uzrokuje
bolesti i oboljenja, a upoznali su se i sa č da postoje prirodni
č č i č doslovce svake bolesti, koji ne obuhva­
ć ni lijekove ni operacije. Mnogo je ljudi kojima je nakon uspjeha
ove knjige napokon poklonjena pozornost. Sada sve č postaju
mnogi zagovornici zdravlja i zdravstveni č koji zagovaraju
prirodne č č i č bolesti bez operacija i lijekova te
organsku hranu bez otrova i kemijskih tvari kojima se koriste č
društva za proizvodnju hrane. ć da mnoštvo glasova govori o
ovoj temi, č postoje č mišljenja u pogledu prirodnih
lijekova i prirodnog zdravlja. Tako i treba biti. Kao što sam spomenuo
na č knjige, nitko ne posjeduje monopol nad istinom, pa tako
ni ja. Na č knjige sam spomenuo i to da č doslovce
ne postoje, nego postoje mišljenja koja se temelje na danas dostupnim
informacijama. Stoga svaki zdravstveni č može imati donekle
č mišljenja u pogledu onoga što je najbolje za zdravlje.
U ovom bih se dijelu knjige želio pozabaviti s nekima od č š ć
postavljanih pitanja koja mi ljudi postavljaju u pogledu zdravlja i pre­
hrane, kao i ideja ć ovom knjigom. Na 'Samome č
knjige sam naveo da je osobito važno da ovu knjigu č od korica
do korica, od č do č upravo onim redom kojim je i sastavljena.
Neki bi č mogli ć do ovoga mjesta i č neka od pitanja,
ć da se ne odnose na njih. č vas da nastavite č upravo
onim redomkojim su informacije iznesene. Iako možda mislite da neko
od pitanja za vas nije važno, uvjeravam vas da bi vam odgovor mogao
biti iznimno važan. Imajte na umu da za sve što sam ovdje napisao
postoji dobar razlog, a đ je svrhovit poredak kojim su informacije
č Takav je zato dabiste sve mogli potpuno i u cjelini shvatiti.
Č POSTAVLJANA PITANJA
Ne zaboravite, ako imate dodatnih pitanja na koja niste pronašli odgovor
u ovoj knjizi, č vas da se pretplatite na moj bilten ili da postanete
č zajednice na mojoj internetskoj stranici. Pretplatnici biltena i č
novi zajednice na mojoj stranici mogu mi poslati koje god pitanje žele i
besplatno ć dobiti odgovor. đ imate ć pisati mnogim
terapeutima s dozvolom za rad koje vam mogu č i koji ć
vam iz ljubaznosti prema meni đ besplatno odgovoriti. Terapeuti
na koje vas mogu uputiti neki su od onih koji rade izravno na meni.
Tako možete biti sigurni da su informacije koje dobivate gotovo posve
iste kakve biste dobili da razgovaramo telefonom. ć da postoje
milijuni koji bi željeli dobiti odgovor na svoja pitanja, siguran sam da
možete razumjeti zašto tu povlasticu mogu č samo na č
zajednice na mojoj web stranici ili pretplatnike mojega biltena.
Pitanje: č tvrdi da su mi potrebni lijekovi i/ili operacija. Što
da napravim?
Odgovor: Ponajprije bih vas potaknuo da prestanete odlaziti č
nicima koji daju recepte za lijekove i obavljaju operacije. č vas
da savjet potražite od terapeuta s dozvolom za rad koji se ne koriste ni
lijekovima ni operacijom. Bilo bi dobro da prikupite tri ili č č
mišljenja. Na taj č možete donijeti pravu odluku. Možda je vaše
stanje tako teško da vam nema spasa te vas samo lijekOVi i operacija
mogu još neko vrijeme održati na životu. đ vjerujem da je
svaki č koji tvrdi da su vam »potrebni« lijekovi i operacija dobio
pogrešne informacije, nije ć u postojanje prirodnih metoda ili
jednostavno pokušava zaraditi na vama.
Pitanje: Smijemli ikada više pojesti cheeseburger ili posjetiti resto­
ran brze prehrane?
Odgovor: Dakako, smijete jesti cheeseburger, pomfrit, sladoled,
č ć torte, prženu piletinu, č krumpir i umak. Smijete jesti
gotovo sve, ako to pripremite kod ć i ako su svi sastojci 100 posto
organski. Ljudi me uvijek pitaju što jedem. Možete jesti doslovce sve i
svašta (uz nekoliko iznimaka), samo ako je sigurno č o organskoj
hrani. Možete jesti govedinu, sir, maslac, mlijeko, vrhnje, jaja, janjetinu,
piletinu, patku, č krumpir, pomfrit, prženi luk, sladoled, č ć
tortu, č što god poželite, samo sve namirnice moraju biti organ­
ske. No, ne smijete odlaziti u restorane brze prehrane. To je jedino što ni
u kojem č ne smijete napraviti želite li se č i ostati zdravi.
Restorani brze prehrane u uzgoju, preradi i proizvodnji svoje »hrane«
koriste kemijske sastojke. Bolest izazivaju upravo ti kemijski sastojci,
276
277
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONl- NE ŽELE DA VI ZNATE
kao i nedostatak hranjivih tvari zbog koje vam je prehrana manjkava.
U takvoj se hrani nalazi golembroj slobodnih radikala i drugihštetnih
tvari koje izazivaju bolesti. Osim toga, ta je hrana energetski promije­
njena, pa i zbog toga uzrokuje bolesti.
Pitanje: Kako to da ne govorite okalorijama, ć č
vinama i ugljikohidratima?
Odgovor: Svi govore okalorijama, ć č
ugljikohidratima, natriju i č stvarima. Č je da su te stvari
važne, ali nisu osobito važne kad se usporede s kemijskim tvarima i
otrovima u našoj hrani. Od kalorija, ć i ugljikohidrata važnija su
kemijska gnojiva i pesticidi koji se koriste u uzgoju hrane, č da
se plodovi prerano ubiru i onda tretiraju plinom, č da je hrana
genetski modificirana i proizvedena na neprirodan č Važnije su
metode prerade, važnije je to što su namirnice č što se ć
kemijskih tvari stavlja u preradenu hranu dabi imala bolji okus i izgled,
dabi sebolje č Važnije je što se u hranu posebno dodaju kemijske
tvari kako biste u kemijskom i tjelesnom smislu postali ovisni o hrani,
da bi vam ć apetit i udebljale vas. To je mnogo važnije od č
kalorija, ć ili ugljikohidrata. Mnogi to i ne ć
Pitanje: Jeste li kvalificirani za pisanje ove knjige? Jeste li č
Odgovor: Moja je prva kvalifikacija za pisanje ove knjige upravo
č da nisam č Da jesam č ne bih mogao napisati
ovakvU knjigu. Razmislite malo o tome. Da ste č ć života
biste č se o lijekovima i operacijama. Kako biste se mogli jednoga
dana probuditi i ć da je pogrešno sve ono što ste č kako biste
mogli povjerovati da je lažno sve ono što su vam utuvili u glavu? To
bi bilo gotovo ć Kako bi č mogli biti kvalificirani da
govore o zdravlju i prehrani, kad ć nisu č o prirodnim meto­
dama č i č bolesti?
Evo mojih kvalifikacija: koristim se logikom i zdravim razumom,
imam č i mogu sagledati istinu, proputovao sam milijune kilometara
širom svijeta, intervjuirao sam ć bolesnika i č č su
me stotine alternativnih terapeuta s dozvolom za rad, č sam
mnoštvo knjiga, istraživao spise i dokumente, poslovima sam zaradio
milijarde dolara, bio sam č u dvoranama za sastanke velikih
korporacija diljem svijeta i đ s ć ljudima na planeti.
Znam kako se odvijaju unutarnji vladini poslovi, znamkako se odvijaju
unutarnji poslovi korporacija, upoznao sam se s pohlepom, poznat mi
je nezasitan apetit ljudi koji novac đ pod svaku cijenu i znam
kakve se prevare odvijaju iza zatvorenihvrata. Sudjelovao sam u takvim
Č POSTAVLJANA PITANJA
poslovima i bio dio poslovnoga svijeta u tolikoj mjeri da sam dvije
godine proveo u saveznom zatvoru. Bolje samod ć upoznao tajne
poslove mašinerije za zaradu i č mašinerije diljem svijeta. Osim
toga, živim u skladu sa svojim č Na vlastitoj sam koži iskusio
mnogo toga i rezultate svojega rada vidim u samome sebi, kod svojih
prijatelja i u svojoj obitelji. Uz to imam 156 godina i doslovce nikada
nisam bio bolestan (samo se šalim).
Pitanje: Jeste li vi jedina osoba koja vjeruje u to što pišete?
Odgovor: U č svijetu postoje ć terapeuta, č
znanstvenika i ž č koji vjeruju u ono, u što i ja vjerujem kad
je č o lijekovima, operacijama i prirodnome zdravlju. No, njihovi
glasovi nikada ne uspijevaju doprijeti do vas. Prigušuju ih televizija,
radio, novine i č č ne žele objavljivati njihove knjige.
Tek ć internetu pomalo uspijevamo č taj sveobuhvatan,
prigušen i potisnut kolektivni glas. Moja ć č tvrtka Alliance
Publishing Group, Inc. sada postati ć č koji ć se pobrinuti
da se ta poruka č Kao č velik dio svojega bogatstva ulažem
u promoviranje autora č su glasovi sve dosad biIi zagušeni. Nadam se
da ć i sami biti svjedoci kako Alliance Publishing objavljuje desetke
knjiga č autora iz č svijeta koji govore o ovoj temi.
Pitanje: Kako to da nikada ništa o tome nisam č na televiziji ili
radiju, niti Č u novinama i č
Odgovor: Kao što sam ć rekao, novine, č radio i televizija
glasila su č društava. Njih zanima samo dobit. ć im nije
stalo do iznošenja istinitih informacija. Oni đ na gledanosti i
č stoga objavljuju č koje č najviše pozornosti. Nažalost,
vlasništvo su š č Pokrovitelji tih medija kontroliraju poruku
koju č na televiziji i radijU, kao i onu koju č u novinama i .
č To je č Nitko to ne može zanijekati. Stoga nikada
ć č istinu o tome kako prehrambena industrija i farmaceutski
lijekovi izazivaju bolesti, jer ć š č č farmaceutske tvrtke
i velike prehrambene tvrtke.
Pitanje: Postoji li razlika izmedu kondicije i zdravlja?
Odgovor: Postoji. Osoba može imati dobru kondiciju, ali i biti slabog
zdravlja. JimFixx bio je č č koji je napisao knjigu pod naslovom
The Complete Book ofRunning(Cjelovita knjiga o č Umro je od
č udara. Bio je u jako dobroj kondiciji, ali i jako lošeg zdravlja.
Postoje i drugi ljudi koji nemaju kondiciju, možda su i malo preteški,
možda nisu osobito snažni ili savitljivi, ali su ipak nevjerojatno zdravi
i mogu doživjeti više od stotinu godina. ć ć đ
278 279 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
kondicije i zdravlja postoji ravnoteža. Da biste bili osobito zdravi morate
imati barem nekakvu kondiciju, ali možete biti u izvrsnoj kondiciji i
ipak biti iznimno slabog zdravlja, možete bolovati od mnogihbolesti i
umrijeti prerano. Važnije je biti zdrav nego imati kondiciju, ali za one
koji žele dobro izgledati u zrcalu ili ć kostimu važnije je da su u
kondiCiji. Vjerujem u ravnotežu kondicije i zdravlja, s time da je zdravlje
ipak važnije. Ako je zdravlje vaš prioritet, razina kondicije ionako ć
vam vjerojatno biti bolja od razine ć stanovništva.
Pitanje: Spomenuli ste mnoštvo proizvoda koje bih trebao nabaviti,
kao što je klistir za debelo crijevo, filtri za vodu i tuširanje, naprave za
otklanjanje elektromagnetskog kaosa, č š ć č zraka i č tome.
Kako mogu znati koji su proizvodi dobri, a koji loši?
Odgovor: Prema mojem mišljenju, Savezna agencija za zaštitu potro­
š č potpunomi je oduzela moje pravo č Prvimamandmanom,
pravo slobode govora. Imajte na umu da ja ne prodajem proizvode i
da ni u kojem obliku ne dobivam naknadu od prodaje bilo kojeg pro­
izvoda, ali su mi iz Savezne agencije za zaštitu š č rekli da ć
mi konfiscirati knjige, najvjerojatnije ih spaliti i vjerojatno me strpati
u zatvor ako u ovoj knjizi spomenem bilo koji prOizvod po njegovom
robnom imenu. Ne bih se iznenadio ni da me optuže zbog nekakvog
č Misija FTC-a je da me strpaju u zatvor, okaljaju mi ugled i
maknu me s puta. To su i izjavili na nacionalnoj televiziji! Predstavnici
FTC-a su dali izjavu da im je cilj ć me se pod svaku cijenu. To
je č č je o progonu. Eto na kakav č vlada oduzima
đ njegova ustavna prava.
Posvetio sam se iznošenju informacija za vas, š č o onome
što vjerujem da su najbolji proizvodi i koje biste trebali izbjegavati.
U ć ć objavljivati č č č č Consumer
Reports š č č ali uglavnom za č zdravlja. Te ć
informacije đ objavljivati na svojoj internetskoj stranici .
Kao č te stranice ć ć mi poslati proizvod kojega ć pregle­
dati ili ja osobno ili moje osoblje. Napisat ć izvještaj i staviti ga na
web stranicu. Namjera mi je.okupiti stotine ljudi koji ć procjenjivati
proizvode i pregledavati ih, kao i tvrtke koje ih proizvode, a oni ć vam
govoriti koji su proizvodi i tvrtke dobri, a koje biste proizvode i tvrtke
trebali izbjegavati zbog toga što njima upravljaju pohlepni ljudi bez
ikakvih moralnih č i koji vas navode na pogrešan put. Vjerujem
da ć ti š č č biti najbolji i š č č
na svijetu, jer ć biti jedini u kojima ć biti sukoba interesa i nika­
Ć POSTAVLJANA PITANJA
kvih financijskih poticaja koji bi me mogli navesti da neke proizvode
ili tvrtke č ili ne č
Pitanje: Nisu li dobrotvorna društva, zaklade i zdravstvene udruge
dobre ustanove?
Odgovor: Nažalost, u ć č nisu. Svako dobrotvorno
društvo povezano sa zdravstvenom industrijom, svaka zaklada pove­
zana sa zdravljem ili š ć te svaka udruga koja sebavi zdravljem ili
š ć zainteresirana je samo za ć vlastite dobiti. Tužno, ali
istinito. Prisustvovao sam sastancima upravnih odbora dobrotvornih
društava, zaklada, udruga i č grupa te vrste. Kod svih njih je
zapravo č o poslu. Jedini im je cilj zarada. Jedini im je cilj ć
nje svijesti o vlastitom cilju i prikupljanju što ć svota. Oni ne žele
otkloniti problem, nego ga ć
Nedavno sam razgovarao s direktorom jedneod ć neprofitnih
zaklada na svijetu. Taj se č nasmijao ć da njegov »posao«
izvrsno napreduje, jer problemi koje bi njegova zaklada trebala rješavati
postaju sve ć Radovao se što se problemi pogoršavaju, jer to č
da ć on zaraditi još više novca, kao i njegova organizacija. U tome je
problems doslovce svakim dobrotvornimdruštvom, svakom zakladom
i svakom udrugonL To je problems č medicinskom udrugom,
č udrugom za š ć bolest, č društvom za rak,
č udrugom za srce i svim ostalim dobrotvornim društvima
i zakladama koje se bave š ć Oni ne žele otkloniti bolesti. Jedino
im je stalo do što ć zarade. Kad bi bolesti nestale i ljudi se č
sve bi te udruge postale nepotrebne i svi bi pojedinci izgubili posao,
ć utjecaj i goleme prihode. š ć ali istinito.
Jedan od mojih ciljeva jest utemeljiti skupinu koja ć uistinu istražiti
svako pojedino dobrotvorno društvo, svaku zakladu i svaku udrugu.
želim otkriti koliko je novca uistinu darovano tim organizacijama,
koliko vremena i napora njihovi zaposlenici troše na prikupljanje
novca, koliko vremena i napora troše na razrješavanje problema koje bi
trebali rješavati i na otklanjanje bolesti koje bi trebali otklanjati, kolike
su im č ć j kakve vrste povlastica dobivaju. Namjeravam biti
prva osoba u povijesti koja ć razotkriti te pojedince. Namjeravam
ih sve poimence prozvati! Kažem vam, dobrotvornim se društvima,
zakladama i udrugama ovoga trenutka tresu ć jer znaju da ć
izgubiti svu svoju ć utjecaj i novac kad ih netko istraži i razotkrije
kao varalice. To ć biti korisno za društvo, jer tada ć znati koja su
to prava dobrotvorna društva kojima možemo darovati novac, a koja
su lažna. Znat ć koje nam zaklade doslovce otimaju novac, a koje
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE 280 Č POSTAVLJANA PITANJA
281
udruge nisu ništa drugo nego paravan za prikupljanje vladinog novca, uzrokuju bolesti. Nitko vas ne č o tome kako nedostaci u pre­
novca poreznih obveznika i novca pojedinaca za vlastitu, osobnu upo­
rabu. Namjeravam razotkriti korupciju u svim udrugama, zakladama
i dobrotvornim društvima.
Nekoliko ć se dobrotvornih društava, zaklada i udruga ć
iznad svih ostalih. Postoje društva, zaklade i udruge kojima upravljaju
iskreni, č moralni ljudi č je istinska životna misija poboljšanje
društva. Te ć organizacije podržati i č Č zajednice
na mojoj internetskoj stranici naturalcures.com i pretplatnici mojega
biltena imat ć pristup informacijama o tome kojih se zaklada, udruga
i dobrotvornih društava trebaju kloniti, a koje su kvalitetne. Bit ć
uistinu uzbudljivo stvarno razotkriti č varalice koji naveliko
varaju javnost.
Pitanje: Zar nisu provedena stvarna istraživanja o č i spre­
č bolesti? Zar vlada ne troši milijarde dolara na ta istraživanja?
Zar korporacije i pojedinci ne doniraju novac za njih?
Odgovor: č je o jednoj od ć obmana i prevara koje se
iznose u javnost. Vlada je davala i daje milijarde dolara za ,>istraživanja«.
Korporacije daju goleme svote novca za »istraživanja«. Pojedinci za ta
»istraživanja« dontraju goleme svote. Medutim, novac se ne koristi za
otkrivanje lijeka ili č za č bolesti. Novac se ne koristi za
otkrivanje uzroka bolesti. Novac se koristi samo za otkrivanje lijeka koji
se može patentirati ili medicinskog postupka koji se može patentirati
i koji se može koristiti u č bolesti! ž č ne tragaju za uzro­
kom, ne traže č za č bolesti. Jedino pokušavaju otkriti
proizvod koji se može patentirati i koji se može koristiti za č
bolesti! Ne traže lijek Sva suistraživanja usmjerena na to da farmaceutske
tvrtke mogu dobiti patent na proizvod, prodati ga i zaraditi milijarde
dolara. Ne obavljaju se apsolutnO nikakva istraživanja o stvarnom
uzroku bolesti. Ne obavljaju se apsolutno nikakva istraŽivanja o bilo
kojim prirodnim lijekovima za č i č bolesti
koje se ne može patentirati! Nikada ne donirajte novac za medicinska
>'istraživanja«. Jednostavno ć ga dati farmaceutskim tvrtkama!
Pitanje: Jesu li svi č loši i zli?
Odgovor: Nisu. Vjerujem da je ć ljudi koji su postali dio medi­
cinske struke iskreno i od srca željela pomagati ljudima. Problem je u
tome što vas, kad jednom č na medicinski fakultet, č
industrija lijekova. č vas samo jednome: korištenju lijekova i ope­
racijama. Ne dobivate nikakvu poduku o istinskom uzroku bolesti,
ne dobivate nikakvu poduku o tome na koji č toksini i lijekovi
hrani izazivaju bolest. Nitko vas ne č metodama č
ili č bolesti bez lijekova i operacija. Ne dobivate informacije o
esencijalnim uljima ili homeopatiji. Zapravo, ako ste č č
medicinske udruge, njezina vam povelja zabranjuje korištenje bilo č
drugoga osim lijekova i operacija! Jednom kad postanete č i č
AMA-e, više se u č pacijenata ne smijete koristiti homeopatskim
pripravcima, esencijalnim uljima ili bilo kojom drugom prirodnom
metodom! Zbog toga se č nalaze đ č ć i nakovnja.
Drugi problem s kOjim se č č sastoji se u tome što im
tvornice lijekova daju golema poticajna sredstva kakobi ć vlastito
bogatstvo propisivanjem lijekova i operiranjem. Kao što sam ć ranije
u knjizi spomenuo, č su č za hitne situacije u kojima je
ugrožen život i u kojima je vrijeme od ć važnosti. Na č
knjige sam izjavio da me, ako doživim tešku automobilsku ć
što prije odvezete do najbliže hitne službe gdje ć mi školovani č
ć svim svojim vještinama i znanjem, kao i svom tehnologijom
koja mu stoji na raspolaganju kako bi mi spasio život. Dakako, spome­
nuo sam i drugu stranu te č da su č u bolnicama č
neispavani i stoga zbog nedostatka sna č velike pogreške!
Pitanje: Spomenuli ste da su mikrovalne ć štetne. A što je s
konv.ekcijskim
37
ć
Odgovor: Mikrovalne ć nitko nikada nebi smio koristiti. Prema
mojem mišljenju, hrana koja izlazi iz mikrovalke jedan je od uzorka
bolesti. Konvekcijske ć su standardne ć u kojima toplinu
ć lepeza. One su u redu. Dobre su i infracrvene ć
Pitanje: Kažete da je uvijek č o novcu, ali mi se č da ste uistinu
bogati i da ste bili bogati tijekom ć dijela života, a svejedno
ć svoj bilten i korištenje web stranice. Č mi se da je i kod
vas uvijek č o novcu.
Odgovor: Moj je otac bio radnik u tvrtki General Electrics i radio je
kao varilac. Mama je odgajala brata i mene i brinula o ć Odrastao
sam u č č obitelji srednje klase. Nisam odrastao bogat.
Jedva samse uspijevao uzdržavati tijekomsrednje škole i nisam đ
koledž. U djetinjstvu sam raznosio novine, č snijeg i radio č
poslove u susjedstvu. Prvi pravi posao dobio sam u kuglani, gdje sam
č strojeve. Radio sam i kao ć konobar i konobar u restoranu.
Bavio sam se i drugim č poslovima kako bih nešto zaradio. Moja
37 Konvekcija, p(enošenje topline ć ili plinom (prim. prev.}
282
283 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
obitelj nije u ć imala klima đ Tijekom mojega odrastanja živjeli
smo posve č
Kad sam imao petnaest godina dobio sam pozivnicu za sastanak
tvrtke Amway i saznao koje su prednosti vlastitog biznisa i pozitivnog
stava. Dobio samnekoliko knjiga koje sam trebao č č ć
i The Magic ofThinking Big Č razmišljanja o velikim stvarima).
Knjige su me potakle da zauzmem pozitivan stav i pokrenem vlastiti
posao. č sam i knjigu pod naslovom Seven Steps to Freedom:
How to Escape the American Rat Race (Sedam koraka do slobode:
Kako ć č ć rutinu), koja je govorila o pokreta­
nju vlastitog posla uz ć poštanskih uputnica. Novcem koji sam
uštedio od dostavljanja novina i drugih nekvalificiranih poslova u
petnaestoj sam godini č svoj prvi skroman posao s poštanskim
uputnicama. ć napornom radu, vještini i tome što sam imao
mnogo ć postao sam iznimno uspješan. Zapravo, vrlo sam rano
č đ milijune. Ostao sam bez njih istom brzinom kojom
sam ih zaradio. Želja za novcem me preplavila i dovela u veliku nevolju.
Lutao samstranputicama i moral bacio kroz prozor. Cijelu č možete
č na mojoj internetskoj stranici .
Poanta je u tome što sam tijekom godina zaradio i izgubio stotine
milijuna dolara. Ljudi bi me uglavnomnazvali »bogatašem«. No, morate
znati da moja č sila više nije novac. Kao što sam ć spomenuo
u ovoj knjizi, đ nije loše, ali postane loše kad novac stavite
ispred svega ostalog, č ć i svoje zaposlenike, okolinu te društvo.
I dalje đ I dalje imam jako dobar prihod i živim udobnim
životom. No, molimvas da primite na znanje kako se svojimbogatstvom
koristimza proširenje svoje misije o obrazovanju svijeta o opasnostima
od lijekova i operacija te dobrobitima prirodnih lijekova.
Pitanje: Spomenuli ste da ste bili u zatvoru. Na internetu piše da
ste bili uistinu loš č
Odgovor: Postoje deseci ć stranica na internetu na kojima se e
meni jako ružno govori, iako nikada nisam upoznao nijednog č
koji o meni piše ružne stvari. Moji su mi doušnici rekli da golema ć
tih »stranica« zapravo pripada samo nekolicini organizacija, ali se doima
da ih ima na ć Doušnici mi kažu da farmaceutske tvrtke zapravo
prikupljaju sredstva za ocrnjivanje Kevina Trudeaua na internetu. Kao
što sam spomenuo, takvom se metodom tvornice lijekova i vlada služe
kako bi ć slobodan protok informacija. Širenjem lažnih,
pogrešnih i negativnih informacija ocrnjuju i neutraliziraju utjecaj neke
osobe. Moja č vjerujem, predstavlja pravu prekretnicu. Vjerujem da
Ć POSTAVLJANA PITANJA
su moja prošlost i sve ono što sam postigaoveliko ć drugima.
U životu sam napravio nekoliko velikih pogrešaka i za njih preuzeo
punu odgovornost. Platio sam svoje dugove i promijenio svoj život.
Pitanje: Zašto morate ć č č svoje web
stranice i zašto ć svoj bilten?
Odgovor: Č ć da biste postali č internetske stra­
nice, a naknadu ć da biste se pretplatili na moj č bilten, i
to stoga što ne ć reklame. Ne prodajemdodatke prehrani, niti
bilo koje druge proizvode i ne dobivam naknadu za bilo koji proizvod
o kojem govorim ili koji č Namjeravam zaposliti stotine
ljudi koji bi se brinuli o sadržaju moje internetske stranice te obavljali
istraživanja za bilten. Novac kojim se ć na bilten i kojim
postajete č stranice troši se na poštanske troškove, tiskanje, slanje,
telefone, č za struju, najamninu i ć zaposlenika. To su golemi
troškovi za koje dajem milijune vlastitog novca. Ovim se poslovima
ne bavim zbog osobne koristi ili probitka. Bavim se njima kako bih
pripomogao ljudima i društvu.
Pitanje: Zašto drugi ljudi mogu pisati knjige i spominjati robno ime
proizvoda, a vi ste u tome č
Odgovor: Postoje deseci drugih knjiga, a mnoge č u
ovoj knjizi u poglavlju »Još niste uvjereni?« u kojima se spominju stvari
koje su meni zabranjene. Drugi pisci smiju spominjati proizvode pod
njihovim robnim imenom i iznositi neke tvrdnje koje ja ne smijem.
Razlog je što se Savezna agencija za zaštitu š č okomila upravo
na mene osobno. Savezna agencija za zaštitu š č zna da imam
više od 20 milijuna klijenata diljem svijeta. FTC zna da na i
radiju imam ć utjecaj od gotovo bilo kojeg drugog autora na č
prirodnog zdravlja. Svjesni su da se moje knjige i publikacije prodaju
u milijunskim nakladama, dok se druge knjige prodaju samo u pet ili
deset ć primjeraka. Okomili su se na mene zbog toga što se mene
najviše plaše.
Pitanje: U svojoj knjizi mnogo toga iznosite. Posjedujete li doku­
mentaCiju ili dokaze?
Odgovor: Kad bih vam dao dokumentaciju i potvrde za svaku
pojedinu izjavu koja se pojavila u ovoj knjizi, morao bih vam predati
više od 500 stranica podataka. Molim vas, imajte na umu da je sve što
se navodi u ovoj knjizi utemeljeno na Č Postoji više od 900
istraživanja koja podupiru sve što sam rekao. Postoji više od 10.000
č objavljenih diljem svijeta koji podupiru doslovce sve što sam
rekao, a đ postOji više od milijun dokumentiranih š ć o
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE DA VI ZNATE
284
odnosima pacijenata i č koji podupirugotovo sve o č pišem u
ovoj knjizi. Kao što sam spomenuo na samome č sve što izt;-0sim
moji su č utemeljeni na osobnom iskustvu te literaturi koju sam
č Ako biste željeli 'vidjeti neke od tih dokumentiranih dokaza,
jednostavno posjetite internetsku stranicu te ć ih ondje ć
Pitanje: Zašto je č š ć jetre tako važno?
Odgovor: Ć š ć debelog crijeva i ž č mjehura dvije su
osobito važne stvari koje trebate napraviti ako se namjeravate izlije­
č od bolesti. Važno je znati da je jetra glavni organ za sagorijevanje
ć u tijelu. Jetra je jedini organ koji može izbaciti ć iz
tijela, filtar koji č krvotok. Smatram da je rad jetre usporen kod
svakog č Ako je on usporen, ne možete pravilno sagorijevati
ć ne možete pravilno izbacivati ć iz tijela te ne možete
pravilno filtrirati i č krv. Stoga vam usporena jetra č pojavu
bolesti. Jetra vam je usporena zbog kemijskih tvari i toksina u hrani
i u lijekovima. Ako uzimate lijekove za snižavanje kolesterola, jetra
vam je sigurno usporena. Ako ste ikada u životu pili antibiotike, oni
su uništili korisnu floru u vašim crijevima i proširili gljivicu kandidu,
koja uvijek napada jetru. Gotovo se svi nakon č š ć jetre toliko bolje
ć da ne mogu vjerovati.
Pitanje: Je li brza hrana uistinu štetna?
Odgovor: Brza hrana uvijek, u 100 posto č uzrokuje bolesti
i ć č ć rak, š ć bolest i č niz drugih teških
zdravstvenih problema. Uvijek deblja. Namjernose u nju stavljaju kemijski
aditivi, koji su osmišljeni kako bi vam ć apetit, izazvali č
i kemijsku ovisnost o toj hrani i udebljali vas. Industrija brze hrane
zapravo uzrokuje bolesti, a to č svjesno. Odvjetnici tvrtke McDonald's
tvrde da svi ljudi znaju kakve opasnosti krije brza hrana! Sama
u svojim ž dokumentima navodi da je svima dobro poznato
kako prerada kojoj oni podvrgavaju svoje namirnice služi tome dabudu
štetnije od đ Primjer je proizvod McNugget
38
. U č
se to jelo pravilo od starih kokoši koje višu nisu mogle snijeti jaja. Sada
se radi od ć s č velikim prsima, odnosno od genetski
promijenjenih ć U procesu proizvodnje meso se skida s kostiju i
melje u kašu. Tada mu se dodaje č niz konzervansa, stabilizatora i
drugih kemijskih tvari, oblikuje se u komade č zalogaja, posipa
se mrvicama, zamrzne i šalje u restorane. Sudac Robert Sweet te je
38 McNugget, proizvod tvrtke McDonald's Koji je tvrtka uvela od 1983. godlne. ć pržene piletine koji se poslu­
žuju uz umak {prim. prev.)
CeSTO POSTAVLJANA PITANJA 2S5}
proizvode nazvao McFrankensteinovom kreacijom č elemenata
koje pravi kuhari i kuharice nikada ne koriste!
Da bi vam to postalo još jasnije, pogledajte film Supersize Me. Taj
film mora pogledati svatko tko jede u restoranima brze prehrane. U tom
dokumentarnom filmu istražene su neke od najnevjerojatnijih stvari.
Što bi se dogodilo kad bi neka osoba trideset dana jela samo hranu iz
restorana McDonald's? Kakve bi bile posljedice? Bi li i nakon samo 30
dana prehrane u McDonald'su došlo do nekih zdravstvenih š ć
Može li samo 30 dana takve prehrane uzrokovati veliki porast tjelesne
težine? Može li samo 30 dana takve prehrane uzrokovati bolest? Naravno
da nijedan č ne bi povjerovao da č prehrana u
McDonald'su može uzrokovati bilo kakve zdravstvene probleme. No,
dokumentarni film pokazuje istinu. Ispitanik je obavio krvne pretrage
prije, za vrijeme i nakon tog eksperimenta. Provjeravali su mu i težinu.
č su se zbunili i zapanjili uvidjevši što se dogodilo. Nakon samo
trideset dana takve prehrane ispitanik je dobio 11 kilograma. U samo
30 dana! Na č je imao 84 kilograma, a na kraju je imao gotovo 20
posto više od svoje izvorne tjelesne težine. Nijedan č nije mogao
povjerovati u to.
Ja u to mogu povjerovati, jer McDonald's, po mom mišljenju, poput
svakog drugog restorana brze prehrane, u hranu namjerno dodaje
sastojke koji izazivaju č ovisnost o hrani, ć apetit i
debljaju. Taj film svakoga mora navesti da povjeruje. č su se
iznenadili i u pogledu zdravstvenog stanja ispitanika. Njegova se jetra
pretvorila u ć Kolesterol mu se ć za 65 bodova. Postotak
tjelesne ć je porastao s 11 na 18 posto. Gotovo mu se udvostru­
č vjerojatnost koronarne č bolesti. Bio je depresivan i iscrpljen.
Raspoloženje mu se neprestano mijenjalo, a izgubio je i zanimanje
za seksualne odnose. Što je više jeo McDonald'sovu hranu, to je više
žudio za njom, a kad je nije dobivao, imao je teške glavobolje. č
je rekao da bi se kod ispitanika, kad bi ostao na toj prehrani, svakako
razvila koronarna č bolest, upala i ciroza jetre, možda i desetak
č bolesti, te da bi sigurno prerano umro.
č koji su obavljali krvne pretrage nisu mogli vjerovati da je taj
č zapravo č umirati u samo 30 dana. Nisu u to mogli vjerovati,
jer su razmišljali samo o kalorijama, ugljikohidratima, č
i natriju. Nisu razmišljali o ć Nisu razmišljali
o torne je li hrana genetski modificirana. Nisu razmišljali o tome je li
hrana energetski uništena i č za organizam. Nisu razmišljali
o svim onim kemijskih tvarima koje se hrani dodaju tijekom procesa
286
287
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
prerade, kao ni o aditivima. Zbog tih se tvari ispitanik teško razbolio
u tako kratkom vremenskom razdoblju. Zbog toga morate biti svjesni
da se možete razboljeti od hrane izrestorana brze prehrane ili one koju
su proizvela č društva Bolesti otrovi, kemijske tvari,
aditivi i energetsko mijenjanje hrane.
Dopustite mi da navedelIl još nekoliko stvari iz tog dokumentarnog
filma koje se odnose na brzu prehranu. Restorani brze prehrane, poput
svih đ č hrane, iIIlaju saIIlO jedan jedini stvaran cilj, a to je
ć dobiti. Dobit imse ć kad od vas dobivaju više novca.
Dobit im se ć kad vaIIl prodaju sve više i više hrane. Jedan od
č na koji vamprodaju sve više i više hrane jest i ć č
obroka. IIIlajte na umu da hrana kod š č mora izazvati kemijsku
ovisnost kako bi bilo koja od njihovih metoda đ bila uspješna.
Stoga vi žudite za tom hranoIIl. Moraju proizvesti takvu hranu koja ć
vam ć apetit, kakobiste jeli što više, a mora uzrokovati i debljanje,
jer zbog sve više i više kupujete.
Kad su restorani McDonald's č prodavati pOIIlfrit, postojala je
samo jedna č obroka. Sada se takva vrsta obroka naziva >}mala
porcija«. Postoji srednja, velika i ekstra velika porcija. Izvorna porcija
još postoji, ali je više nitko ne č Razlika je u tome što je izvorna
porcija iIIlala 200 kalorija, a ekstra velika sadrži i više od 600. Kad se
otvorio restoran Burger King, prodavali su male bezaikoholne gazirane
sokove od 3,5 decilitra i velike od 4,7 decilitra. Danas se č š 3,5
decilitra soka naziva č a ona od 4,7 decilitra više nije velika,
nego je nazivaju »malom«. Imaju srednju č š koja sadrži 9,4 decilitra
i č š od 12,4 decilitra. č je situacija i u svim ostalilIl restoraniIIla
brze prehrane. U filmu Supersize Me spominje se da se automobili
đ s velikim ž č za č š u koje stanu velike č š iz ć
7-Eleven. One sadrže 19 decilitra ć gotovo dvije litre ć
koja sadrži od 600 do 800 kalorija. Samo zamislite, dvije litre gaziranog
soka za jednu jedinu osobu. To je 48 ž č š ć
Restorani brze prehrane sIIlišljaju neke od najpodlijih reklaIIlnih
kampanja koje su ikada predstavljene. č se dogodilo i u duhanskoj
industriji. Kao što se raspravlja u dokumentarnom filmu Supersize Me,
tajno istraživanje jedne od tvornica duhana ispitivalo je kako se slika
robne IIlarke može usaditi djeci kako bi se istom IIlarkom koristila i
kasnije u životu! To č da bi duhanske tvrtke mogle proizvoditi
č cigarete, kako bi se djeca u č petoj ili šestoj godini mogla
igrati s njilIla. Teorija tvrdi da se u djecu, iako ne znaju što stvarno
rade, đ č pušenja. Kad dospiju u dob u kojoj im je dopušteno
Č POSTAVLJANA PITANJA
pušiti, posegnut ć za ć cigareta upravo te tvrtke, a da to ć
ni shvatiti. Osjetit ć onaj isti ugodan ć iz djetinjstva.
Istose đ i s djecom na igralištima restorana brzeprehrane poput
McDonald'sa i Burger Kinga. Djeca ih ć zabavljaju se, paIIlte
nejasne ugodne ć a kasnije u životu te ć oživljavaju kad
god posjete restoranbrze prehrane. Industrija brze hrane namjerno tako
postupa kako bi ć ć prodaju. Morate shvatiti, industrija
brze hrane troši milijune dolara kako bi istražila na koji bi č IIlogla
navesti ljude da kupuju njihove proizvode. Pretrage pokazuju da djeca
koja u restoraniIIla brze prehrane jedusamotriput tjedno iIIlaju povišenu
abnormalnu funkciju jetre. Pod IIlikroskopomse opažaju š ć jetre,
fibroza i rani stupanj skleroze. Sve to uzrokuje brza prehrana.
Od srca vam č da č knjigu Fast Food Nation
(Nacija brze hrane), kako biste se uvjerili koliko je takva prehrana
uistinu štetna, i to ne samo za vaše zdravlje, nego i za društvo u cjelini.
'Razmislite o ovolIle: č č dijete svake godine samo na
televiziji vidi 10.000 reklama za hranu. Devedeset pet posto tih reklaIIla
odnosi se na š ć žitarice, bezalkoholna ć brzuhranu i slatkiše.
To nije poštena borba. Prehrambena industrija ima dovoljno novca i
sposobnost da ispere mozak našoj djeci kako bi poželjela kupiti njihove
proizvode, koji im uzrokuju bolesti. Zastrašuje to što djeca, kad vide
slike ljudi kao što su George Washington, Abraham Lincoln, George
Bush i Isus Krist, č š ć neIIlaju pojma tko su ti ljudi. No, ako iIIl
pokažete sliku Ronalda McDonalda, svatko zna njegovo ime. A tužno
je to što djeca vjeruju da je McDonald »dobar č koji pOIIlaže djeci.
Na taj č prehrambena industrija našu djecu navodi na pogrešne
č i ispire im mozak.
RazIIlislite o onome o č se raspravlja u filmu Supersize Me:
tvrtke troše IIlilijarde dolara kako bi vam predstavile svoj proizvod.
Godine 2001. McDonald's je samo na izravne medijske reklame na
radiju, televiZiji i u štampi č SVijeta potrošio 1,4 IIlilijardi dolara
kako bi vas naveo da kupite njegove proizvode. Pepsi je na izravne
medijske reklaIIle potrošila više od IIlilijarde dolara. Da bi reklamirala
svoje slatkiše, tvrtka Hershey Foods potrošila je gotovo 200 IIlilijuna
dolara. Tijekom najuspješnije godine kampanja koja je poticala ljude
da pet puta dnevno jedu ć i ć sveukupno je u svilIl IIledijima
stajala saIIlO dva IIlilijuna dolara, stotinu puta manje od izravnog
reklalIliranja samo jednog đ č slatkiša. PrehraIIlbena nas
industrija bOIIlbardira lažima i oblIlanama, ispire nam IIlozak ć
nas da povjerujemo kako su njezini proizvodi zdravi i korisni, a to joj i
289
288 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
uspijeva. Razmislite o č na koje se hrana reklamira: natpisima
na majicama, kuponima, č za djecu, poklonima u restoranima
brze prehrane, ubrusima na stolovima i drugim č stvarima
kojima vas navodi da kupujete hranu. One vrste hrane koje se najviše
reklamiraju najviše se i konzumiraju. To nije č Onaj tko troši
najviše novca na reklame, najviše i prodaje.
Pomislite samo na ovu š ć č ć anketiranih
ljudi nije znala izgovoriti Zakletvu odanosti
39
, ali su gotovo svi moglI
otpjevati pjesmu o Big Macu - dva đ odreska, poseban umak,
salata, sir... Vjerojatno je i sada pjevušite!
Mene najviše plaši č na koji se brza hrana prodaje u školama.
Školski jelovnik apsolutno je grozan. Najstrašnija je primjedba da se
đ č loše hrane itekako trude zadržati je u školama od kojih
đ goleme svote. Tvrtke za proizvodnju bezvrijedne hrane ne
žele napustiti školski sustav. Žele biti ondje kako bi kod djece izazvale
ovisnost i privukle ihk sebi kao doživotne š č
To nam mnogo govori. Veliki đ č hrane svjesni su da je
njihova hrana opasna i smrtonosna te da šteti ljudima. Nije im stalo do
toga. Osobita su im meta djeca, jer kao velika č društva imaju
samo jedan cilj - zaradu. Stoga ć napraviti sve, povrijediti svakoga
i uništiti živote ljudi, izazvati bolesti, a sve u ime što ć zarade. Te
prehrambene tvrtke zahtijevaju da se aparati za sokove i bezvrijednu
hranu postave u školama i napravit ć sve što je u njihovoj ć da
navedu djecu da kupuju što više takvih proizvoda i da im na taj č
č č oboljenja. Sila koja ih ć da đ nevjerojatno
je snažna, č od svega i nepopustljiva.
Kao što sam spomenuo, McDonald's prema mojem mišljenju pro­
izvodi hranu koja djeluje poput droge. Sve tvrtke za proizvodnju
brze i bezvrijedne hrane žele da postanete č ovisni o njihovim
proizvodima, baš kao što diler želi da postanete č ovisni o drogi.
đ žele da vam želja za njihovomhranom neprestano raste. Zbog
toga, prema mojem mišljenju, te tvrtke troše milijune dolara ć
kemijske aditive u tajnim laboratorijima koje onda namjerno dodaju
hrani kako biste postali č ovisni o njoj, kako bi vam porastao apetit
i kako biste se udebljali.
U internim spisima korporacije McDonald's stoji da ljude koji barem
jednom tjedno jedu njihovu hranu treba nazivati »teški š č
Ako jednom tjedno jedete u njihovim restoranima, tada ste »težak
39 Za1detva odanosti za''':.tavi Sjedinjenih č Država i naciji koju simboliZira, a djeca je č u školi (prim. prev.)
Č POSTAVLJANA PITANJA
š č kao da ste ovisni o drogi! Sedamdeset dva posto ljudi koji
jedu u restoranim.a McDonald'sa teški su š č Postoji još jedna
kategorija, »super teški š č Oni u njihovim restoranima jedu
tri, č pet ili više puta tjedno. Dvadeset dva posto ljudi kOji jedu
u McDonald'su su super teški š č Film. Supersize Me ć
pozornost najelovnike u restoranima brze prehrane u kojima se navode
sastojci koji izazivaju ovisnost. Komad mesa prekriju sirom, a onda ga
posluže sa đ napitkom koji izaziva ovisnost, a uz to sadrži
i kofein. Mozak dvanaestogodišnjeg djeteta ne može podnijeti takvu
kemijsku kombinaciju.
Pitam se kakvo je zdravlje onih 22 posto ljudi koji u restoranima
McDonald'sa jedu tri, č pet ili više puta tjedno. Otkrio sam da su ti
ljudi č bolesni. Otkrio samda oni koji u takvim restoranima jedu
triput tjedno ili č š ć imaju ć šansuda se razbole od raka, š ć
bolesti, pretilosti, č bolesti, podrigivanja, zatvora, ć
spavanja, depresije, ekcema, peruti i č niza drugih zdravstvenih
ć Siguran samda bi se McDonald's oštro suprotstavio mojim
opažanjima. Ne bih se iznenadio ako bi me korporacija McDonald's
tužila {la sudu, kao što rade sa svakom osobom koja iznese č i posve
blagu optužbu protiv njih. Smatram da je McDonald's novo carstvo zla.
Ne zaboravite, prehram.bena je industrija golem. posao. Kao što sam
napomenuo, koristi se lobistima u Washingtonu kako bi bili sigurni da
nijedna vladina agencija ć č ljude upozoravati da jedu manje
njihovih proizvoda te kako bi bili sigurni da vlada nikada ć prihva­
titi zakon koji bi za njih bio nepovoljan i koji bi mogao štetiti njihovim
interesima. Stoga je odgovor na ovo pitanje: apsolutno nikada nemojte
jesti u restoranima brze prehrane. Ponovno vas od srca č da
pogledate film Supersize Me i da č knjigu Fast Food Nation.
Pitanje; Jesmo li uistinu prepuni otrova? ć li č š ć uistinu spri­
č i č bolesti kao što su rak, š ć bolest i č bolesti?
Odgovor: Apsolutno da. Svaka pojedina osoba u sebi ima goleme
č č otrovnih tvari koje uzrokuju bolesti. Jednostavnim
Č š ć debelog crijeva, ž č mjehura, bubrega i ć
mjehura, đ od teških metala, otklanjanjem nametnika i
kandide te č š ć ć iz č tijela apsolutno i zauvijek
možete č pojavu bolesti, a isto tako možete č č i naj­
strašnije bolesti. Jednostavno č š ć jedan je od »prirodnih lijekova«
koje pomno skrivaju od vas.
290
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ,.ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE Č POSTAVLJANA PITANJA
291
Napravimo mali test. Navodimupitnik koji ć vampokazati koliko ste
29. Jedem hranu koja nema certifikat da je 100 posto organska.
prepuni toksina. Na svako pitanje odgovorite potvrdno ili č Ako 30. Jedem govedinu, janjetinu, perad, jaja i č proizvode koji
potvrdno odgovorite na više od 20 pitanja, tada ste iznimno č nemaju certifikat da su 100 posto organski.
31. Jedem svinjetinu i morske plodove.
1. U životu sam barem jednom pio antibiotike. 32. Koristim umjetna sladila kao što su NutraSweet ili Splenda.
2. Cijepljena sam. 33. Barem nekoliko puta tjedno pijem gazirane sokove.
3. Barem jednom u životu uzeo sam aspirin, Tylenol, ibuprofen ili 34. Barem nekoliko pyJa tjedno pijem dijetalne gazirane sokove.
neki drugi lijek koji se dobiva u slobodnoj prodaji. 35. Stolicu imam manje od dva puta dnevno.
4. Redovito se tuširam i/ili kupam vodom iz slavine. 36. Č života uzimam lijekove iz slobodne prodaje koje kupu­
5. Pijem vodu iz slavine. jem u ljekarni.
6. Odlazim na bazene u kojima se koristi klor. 37. Posljednjih pet godina uzimam lijekove na recept.
7. Koristim se mobitelombez ikakve zaštite od elektromagnetskog
38. Kuham u posudama za koje namirnice ne prianjaju.
kaosa.
39. Koristim dezodorans i sredstva protiv znojenja.
8. Koristim se prijenosnim č s ž č napravom. 40. Ne pijem osam č š č š ć vode svakoga dana.
9. Gledam televiziju.
41. Nikada se nisam klistirao.
10. Imam i gledam televizor tipa high-definition. 42. Živim u blizini vodova visokog napona.
11. U ć se koristim ž č telefonom. 43. Živim u blizini bilo koje vrste tvornice.
12. Koristim se daljinskim č za televizor ili druge elek­ 44. Živim u krugu manjem od 160 kilometara od poljoprivrednog
tronske naprave.
č na kojem se uzgajaju usjevi.
13. Imam satelitsku televiziju.
45. Živim u krugu manjem od 160 kilometara od imanja za uzgoj
14. Svakoga dana vozim automobiL stoke, ć ili neke druge vrste životinja.
15. Vozim kroz veliku gužvu.
16. Koristim boje za kosu. Ovaj mali test ć vam, nadam se, otvoriti č tako da shvatite kako
17. Koristim lak za nokte.
»normalan život« apsolutno dovodi do gomilanja toksina u organizmu.
18. Koristim šminku i kozmetiku.
Imajte na umu da je to relativno nova pojava za ljudsku vrstu. Prije
19. Koristim hidratantne kreme, losione za tijelo i sredstva za
stotinu godina ljudi nisu bili izloženi takvim toksinima. Prije stotinu
č
godina ljudi se nisu pretrpavali golemim č toksina kao što to
20. U ć koristim ž č zraka.
č danas. Svake se godine ć č toksina koje unosimo
21. U ć koristim sprej protiv kukaca.
• u organizam. Neprestano raste č toksina u zraku, vodi i hrani.
22. U ć se koristim standardnim proizvodima za č š ć
Raste i č toksina koji se nalaze u našoj okolini i našemživotnom
prostoru. Elektromagnetski kaos se ć Raste i č lijekova 23. Koristim standardni sapun i deterdžent za kožu i ć
koji se izdaju na recept i onih u slobodnoj prodaji. ć se č
24. Koristim zubnu pastu s fluorom.
kemijskih tvari koje se koriste u proizvodnji hrane. Neprestano raste
25. Barem jednom č jedem u restoranima brze prehrane. č toksina kojima nas tove č društva kako bi na nama
26. Barem jednom č jedem u restoranima. zaradi1e. Stoga ste apsolutno č a đ od toksina pred­
27. Jedem hranu proizvedenu č društvima.
stavlja č lijek.
28. Kupujem proizvode s robnom markom koji se uvelike reklami-
Pitanje: Podržava li vas itko iz medicinske struke? Dobivate li pot­
raju na televiziji. poru od javnosti i industrije prirodnih proizvoda?
292
293
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
Odgovor: Da. Dobivam veliku potporu iz č sVijeta, od orga­
nizacija i pojedinih ljudi č obrazovanja, podrijetla i uvjerenja.
đ imam velik broj č i neprijatelja koji me nemilosrdno
napadaju, jer razotkrivam obmane i korupciju u zdravstvenoj skrbi,
vladi i korporacijama. Napadaju me odasvud stoga što č društva
zbog mojih knjiga i publikacija gube velike svote.
Navodim pismo dr. Coldwella koji podupire moju misiju:
Kao što ste zamijetili, Kevin Trudeau je uvelike utjecao na FDA-u i
farmaceutsku industriju. Svakoga dana u vijestima slušate o lijekovima
koji se č s tržišta i o tome kako se FDA-i postavljaju pitanja o njezinoj
ulozi u tim golemim skandalima. Malo bi ljudi to reklo tako izravno,
ali vjerujem da je Kevin sa svojom knjigom Prirodni lijekovi uvelike
proširio svijest javnosti. Vjerujem da je na ć ljudi stupilo u akciju
č š Kevinovu knjigu te su č nazivati i pisati č FIe-u
i FDA-i, ž ć bijes zbog obmana i prevara u okviru farmaceutske
industrije, kao i potporuKevinu Trudeauu. Osobno č Kevinu na
trudu koji ulaže da bi Americi podario slobodu na č zdravlja i
zaštitio š č od nepoznatih opasnosti koje izazivaju farmaceutska
i zdravstvena industrija. Kevinu je u njegovoj misiji potrebna potpora
svih nas, jer su vladine snage protiv kojih se bori posvuda skrivene.
Zbog stava vlada ga pokušava uništiti na svaki č i to u
tolikoj mjeri da vrši pritisak na Kevina ć tvrtke koje Kevin
podržava, primjerice, ne priznaje njihove kreditne kartice jednostavno
stoga što Kevin Trudeau podržava njihovu tvrtku. ć sve što
se đ ne mogu previdjeti nezakonitu zloupotrebu ć kojom
vlada pokušava uništiti Kevinov posao, izvor prihoda i poslove onih
tvrtki koje su uz njega, š ć ga uništiti kako se ne bi mogao
boriti za vas, š č bolesnike i patnike. Jedini razlog zbog kojega
suse okomili na njegov novac, š ć ga diskreditirati, jest želja
da ga ušutkaju i da postane ć Svi vi trebate ć svoj glas.
Pišite svojem senatoru ili kongresniku, nazovite ih, obratite se FTC-u,
FDA-i i predsjedniku. Recite im da ste zgroženi tom zloupotrebom
ć kao i postupcima i lažnim metodama kojima se koriste FTC i
farmaceutske tvrtke. Recite im da ste bijesni k'o sam vrag i da to više
ć podnositi. Re.cite im da podržavate Kevina Trudeaua. Milijuni
ljudi i dalje umiru zbog toga što ne dobivaju informacije o prirodnom
č koje bi im moglo spasiti život. To znam iz osobnog iskustva.
U Europi sam poznat kao ć č za rak, bolesti povezane
sa stresom i depresiju. Koliko znam, vjerujem da imam ć stopu
Č POSTAVLJANA PITANJA
č kod svih vrsta takozvanih č bolesti. Prije trideset
godina vlastitu sam majku č od raka jetre u posljednjoj fazi. U
to su joj vrijeme rekli da joj preostaju samo dvije godine života. Danas,
trideset godina kasnije, zdrava je, č i prepuna života. Odasvud
su me napadali zbog toga štosamljude č bez operacije, kemotera­
pije, č ili lijekova. Zapravo, farmaceutska industrija i medicinska
struka poduzele su sve što su mogle da me unište, i to samo zato što
sam dokazao da je rak i druge takozvane č bolesti lako č
jednostavnim prirodnim metodama koje su jeftine i koje si svi mogu
priuštiti. Znam što Kevin proživljava. I sam sam to prošao i znam što
ga č Zbog toga tražim da svi vi podržite Kevinovu misiju kako.
god možete. Pretplatite se na njegov bilten, postanite č internetske
stranice naturalcures.com, zovite i pišite svojem senatoru, kongresniku,
FTC-u, FDA-i i samome predsjedniku. Recite im da ste bijesni k'o sam
vrag i da to više ć podnositi. Svakako ih obavijestite da podržavate
Kevina Trudeaua. Svi bismo trebali biti zahvalni na žrtvama koje Kevin
podnosi ć se u ovom ratu na našoj strani. Naša je odgovornost da
ga podržimo kako god možemo.
Iskreno,
Dr. Coldwell, naturopat, č naturopatske medicine,
doktor č znanosti
S doktorom Coldwellom možete stupiti u kontakt putem njegovog
suradnika u č dr. Hahna, preko elektronske pošte drhohn@
goodlifefoundation.com .
Pitanje: Možemo li se razboljeti i udisanjem zraka?
Odgovor: Dakako. Agencija AssociatedPress izvijestila je da ć
stvima prijeti č prašina. U tome č piše da su Amerikanci
u svojem domu izloženi č potencijalno štetnim, kemijskim
tvarima od proizvoda kao što su č tave za prženje, zavjese
za tuš kabinu, kemijska sredstva za č š ć sprejevi protiv kukaca i
č Jedno je istraživanje otkrilo 35 štetnih industrijskih kemijskih
tvari u našem svakodnevnom životu. Poznato je da su te kemijske tvari
štetne za imunosni, respiratorni, kardiovaskularni i reproduktivni
sustav. đ č i djeca osobito su osjetljivi! č skupina
pod nazivom č kemijski savjet, American Chemistry Council,
koja predstavlja velike kemijske tvrtke, iznijela je apsurdnu izjavu:
»Samo zato što se č tvar može otkriti u prašini ili organizmu to
295
.r:,
"-94 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
ne mora nužno č da uzrokuje zdravstvene probleme«. Zbog toga.
su vam potrebni č filtri i č š ć č zraka. U svom domu trebate
č koristiti č organska sredstva za č š ć Ove č
ukazuju na ć uzroke smrtnosti kod đ č i djece.
Pitanje: Je li istina da ste donirali milijune dolara?
Odgovor: Vjerujem da je ono što č daruje osobna stvar. Kad
vidite kako-1'e tvrtke i pojedinci na sav glas hvale svojim dobrotvornim
radom, molim vas da ne smetnete s uma kako to rade samo zato da biste
vi povjerovali da su dobri ljudi. Korporacije ne samo što poklanjaju novac
dobrotvornim društvima, nego č š ć potroše više novca reklamira­
ć tu č To č da bi vas naveli da povjerujete kako uistinu
predstavljaju dobrotvore. Nikada se nisam hvalio osobnim donacijama.
No, na izravno pitanje odgovaram da sam uistinu poklonio milijune
dolara. Uglavnom poklanjam potrebne predmete izravno onima kojima
su potrebni. Primjerice, zimi se č vozim ulicama Chicaga i pokla­
njam kapute, rukavice, šešire i pulovere ć koje ugledam
na ulici ili dajem hranu č š koja hrane siromašne.
Pitanje: Kako saznajete interne tajne koje se č iza zatvore­
nih vrata velikih č društava, đ č i vladinim
agencijama?
Odgovor: Kad zaradite stotine milijuna dolara, tada postajete dio
»tajnoga društva«. Bio sam č takvoga društva i osobno sam sudjelovao
na tajnim sastancima diljem svijeta. Bio samna privatnim razgovorima s
premijerima i mnogim državnim poglavarima. Vodio sam tajne rasprave
s vojnim đ i generalima koji su sudjelovali u velikim sukobima koji
su vamsvima poznati. Imam stotine krtica i doušnika koji mi dostavljaju
informacije. Tijekom ć nekoliko godina sve ć više doušnika č
izlaziti u javnost. Upravo se to dogodilo kad je prvi doušnik izašao u
javnost ć prevaru u okvirima duhanske industrije, ili kad je
prvi mafijaški doušnik razotkrio postojanje tajnog društva La Cosa Nostra.
Pitanje: Jesu li štetne sve namirnice s brandiranim imenom koje
prodaju č društva?
Odgovor: Jesu. Zapamtite, prirodna i organska hrana je zdrava.
Tek kad dobit postane glavni cilj, namirnice više nisu priroane nego
se proizvode. Tada uzrokuju pretilost i bolesti. Kad se zarada stavi
ispred svega ostaloga, možete biti sigurni da je proizvedena hrana
smrtonosna. Razmislite o č poljoprivredniku. Želi zaraditi
uzgojem ć Problem je u tome što ga kemijske tvrtke bombardiraju
informacijama o poboljšanju prodaje, ć mu kako može ć
proizvodnju i zaradu ć se njihovim izv;rsnim kemijskim tvarima.
Č POSTAVLJANA PITANJA
Stoga poljoprivrednik najprije kupuje hibride, genetski modificirano
sjeme za koje mu tvrde da ć brže i bolje uroditi te da ć biti otpornije
na nametnike. Problem je, dakako, u tome što je to neprirodna hrana
koja kod ljudskog ć zapravo izaziva bolest. Poljoprivrednik tada mora
koristiti kemijska gnojiva kako bi ć raslo neprirodnom i nezdra­
vom brzinom. Tada ga prska nevjerojatno otrovnim i smrtonosnim
sredstvima za uništavanje kukaca, pesticidima i herbicidima. ć
upija te tvari koje se ne mogu isprati. Da bi ć lijepo izgledalo i
duže trajalo bere ga prije nego što sazrije i stavlja u plinsku komoru te
ga ponovno prska kemikalijama. Tada ga šalje u trgovine gdje može
trajati danima i tjednima bez ikakvih znakova kvarenja. Tada vi
pojedete to ć Problem je u tome što č taj proces č da je
proizvod genetski modificiran, prepun toksina i kemijskih tvari, lišen
svih hranjivih tvari i što je zbog č energetski promijenjen, pa
namirnice postaju č za organizam.
Pitanje: Može li se ozbiljna bolest poput multiple skleroze č
prirodnim metodama?
Odgovor: Dakako. Prije nekoliko mjeseci upoznao sam ženu koja je
bolovala od multiple skleroze. Nije mogla hodati bez štapa. Prepoznala
me s televizije i upitala me jesam li napisao knjigu Prirodni lijekovi.
Potvrdio sam. Tada je rekla da je č knjigu, ali da ne razumije kako
bi joj ona mogla ć u njezinoj bolesti. Dok je to govorila zamijetio
sam da u ruci ima dijetalni bezalkoholni gazirani sok. ObjasniO sam joj
da multiplu sklerozu, kao i sve ostale bolesti, uzrokuje prevelika č
toksina u tijelu, nedostatna prehrana, elektromagnetski kaos i/ili stres.
Upitao sam je koliko dugo pije gazirane napitke. Odgovorila je da ih
piječ života. Tada sam je upitao je li č popravljala zube. Rekla
je da je popravljala gotovo sve zube i da su joj usta prepuna č
vrsta metala.. Rekao sam joj da je ć oboljelih od multiple skleroze
koje sam upoznao doživjela č rezultate ć time što su prestali
uzimati aspartam, umjetno sladilo u dijetainim sokovima, što su se
oslobodili metala u ustima i č spavati na magnetskom podlošku.
ć oboljelih od te bolesti ujedno boluje i od Lymeove bolesti
40
, koju
se može č homeopatijom, intravenoznom terapijom vodikovim
peroksidom i drugim prirodnim terapijama. Za samo nekoliko tjedana
ili mjeseci bolesnici dožive golemo olakšanje. Rekla mi je da joj to ne
izgleda osobito korisno, ali da ć pokušati. Dao sam joj svoj broj telefona
i rekao joj da me nazove, jer me zanima što ć ć đ sam joj
40 Lymeova bolest, akutna bolest ć osipom. oteklinama zglobova i groznicom, a uzrok joj je bakterija koja se pre­
nosi ubedom krpelja; ako se ne č može dovesti do č problema ž č sustava i srca (prim. prev.)
296
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
dao do znanja da nisam ni č niti terapeut i da je ne bih mogao
č da mora potražiti profesionalnu ć te da joj samo iznosim
svoje mišljenje i ne pokušavam se »baviti medicinom«. Nazvala me je
za tri mjeseca i rekla da nije mogla vjerovati sjajnim rezultatima koji
su se č pokazivati. ć se kao posve nova osoba i č joj se
da se pomladila za petnaestak godina. To je dobar primjer djelovanja
»prirodnih lijekova«.
Pitanje: Pomažu li »prirodn.i lijekovi« svima?
Odgovor: Vjerujem da »prirodni lijekovi« svima pomažu, ali kon­
kretan »prirodni lijek« koji koristi jednoj osobi možda ć koristiti
drugoj. Evo i primjera: ne obole od raka ć svi koji puše cigarete,
ali 98 posto ljudi koji obole od raka ć puše. To č da ć svatko
tko pije dijetaine gazirane sokove oboljetiod multiple skleroze, ali na
gotovo sve koji obole od multiple skleroze štetno č aspartam u
dijetalnim gaziranim sokovima. To je važno č koje treba shvatiti.
Rak prostate ili artritis koljena ć se pojaviti kod svakog č koji
na krilu drži prijenosno č ali na gotovo sve ljude koji boluju
od takvih problema prijenosno č vjerojatno štetno č Do te
č nedosljednosti dolazi zbog toga što se pozitivne i negativne
genetske osobine kod ljudi đ razlikuju. Kod svakog č
č uzroka svihbolesti č na genetski slaba č Stoga dvoje
ljudi može oboljeti od iste bolesti, no jednu ć osobu bolest svladati,
a drugu možda ć Upravo zbog toga dvoje ljudi može primijeniti
posve isti »prirodni lijek« te ć jedna osoba doživjeti spektakularne
rezultate, a druga možda i ć đ postoji »prirodni lijek« koji
bi kod druge osObe mogao donijeti spektakularne rezultate. Zbog toga
je primjena postupaka navedenih u šestome poglavlju iznimno važna
za č i č bolesti.
Pitanje: Kevine, č se da posjedujete spoznaje o ljudima i đ
jima koje ne bi mogao imati nitko tko nema pristup najvišim krugovima
č i đ vlada, korporacija i bankara diljem svijeta.
č se da ste vi zapravo tajni agent koji radi za neku agenciju č
CIA-i ili đ policijsku agenciju kao što je Interpol. Kako
biste č mogli imati sve te tajne podatke? Je li to č
Odgovor: Da, mnogo se govori o tome kako je ć da tako
dobro poznajem č i unutarnje djelovanje vlada diljem svijeta,
korporacija i ć bankara koji djeluju u okvirima globalnog gos­
podarstva. đ se mnogo govori o mom navodnom tajnom radu
agenta č vlade. O tome pitanju ne mogu ć ništa drugo osim
č da je ono što razotkrivam u ovoj knjizi i u drugim svojim
publikacijama č i potpuna istina te da tu istinu đ
brojni izvori iz č svijeta. FTC, FDA i farmaceutske tvrtke plaše
se zato što znaju da ja zaista znam istinu.
Dvanaesto poglavlje
Još niste uvjereni?
Ova knjiga sadrži mnoga uvjerenja. Možda je teško povjerovati u neke
ili ć mojih tvrdnji. Lako je prihvatiti neke savjete, primjerice,
hodanje je iznimno zdravo ili konzumiranje ć č svježeg
sirovog ć i ć može koristiti zdravlju. Druge stavove koje izno­
sim u ovoj knjizi, kao što je tvrdnja da lijekovi uzrokuju bolesti možda
je teže prihvatiti kao istinite. č vas da sami č te teine.
Da bih vam u tome pomogao htio bih vam pružiti dodatni materijal
koji detaljno đ te č predmete. Velik dio toga materijala
napisali su č koji su č za operiranje i primjenu lijekova.
Oni poznaju istinu iz prve ruke. Drugi autori pripadaju industriji o
kojoj pišu. Važno je da znate kako ono o č govorim u ovoj knjizi
č iz č izvora. Velik dio ovoga materijala č iz mog
osobnog iskustva, iz promab;anja, iz razgovora s ć zdravstvenih
djelatnika i pacijenata, iz stotina knjiga i više od900 studija provedenih
d.iijem svijeta. Svaki pojedini stav iza sebe ima velike č infor­
macija, studija, »znanstvenih dokaza«, dokumentacije i potvrda. Neki
ljudi od mene traže da u ovoj knjizi navedembibliografiju ili reference.
Kad bih to napravio, dobili biste više od 500 stranica referenca za ovu
knjigu. č vas da se sami upustite u potragu za istinom. Upravo
radim na sastavljanju č referentne knjižnice kojom sam se kori­
stio u istraživanju i pisanju ove knjige. Bit ć dostupna na internetskoj
stranici www.naturalcures.com.
Kao što sam napomenuo, postoji više od 900 studija iz kojih č
temeljne postavke ove knjige. Više od 900 studijadokazuje da kemijske
tvari koje se dodaju u našu hranu izazivaju da bolesti izazivaju
lijekovi u slobodnoj prodaji i oni koji se izdaju na recept, da su losioni,
kreme i sve ono što stavljamo na kožu uzrokbolesti, da bolesti izazivaju
otrovi u zraku, da ih izaziva voda koju pijemo i kojom se tuširamo, da
ih uzrokuje stres, da ih uzrokuju ž č aparati poput televizora, pri­
jenosnih č i mobitela. Postoje stotine studija koje dokumentiraju
č da homeopatski pripravci, ljekovito bilje, č voda i glazba
299
298 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
za ublažavanje stresa uistinu č i č č i č bolesti!
č vas da i sami istražujete te tvrdnje i otkrijete istinu.
Moja je misija da postanem ć sila koja ljudima č svijeta
pomaže u č i č bolesti bez lijekova i operacija. Od srca
vas č da sami dalje istražujete teme koje su vam najzanimljivije.
Takve su vam knjige dostupne iz č izvora, a č
vam da posjetite internetsku stranicu www.naturalcures.com ako vas
zanimaju dodatne informacije o tim knjigama.
1. Još ne vjerujete da je pasterizirano i homogenizirano mlijeko
smrtonosno? Još niste uvjereni da biste trebali jesti samo organske,
đ nepasterizirane i nehomogenizirane č proi­
zvode? Tada č
• Homogenized Milk MayCause Your Heart Attack: The XO Factor,
Kurt A. Oster, M. D. - Kako ti proizvodi mogu uništiti vaše arterije,
srce i č život!
• Don't Drink Your Milk! Frank A. Oski, M. D. Nove š ć
č o namirnici koja je precijenjena u č svijetu.
• Milk - The Deadly Poison, Robert Cohen
2. Još ne vjerujete da su aspartaIn (Nutrasweet) i mononatrijev
glutam.at smrtonosni, te da ih nikada ne biste trebali konzuInirati?
Tada č
• Aspartame (NutraSweet) Is It Safe? H. J. Roberts, M. D. i Excitotoxins
- The Taste that Kills, Russell L. Blaylock, M. D. Kako Inononatrijev
glutamat, aspartaIn (NutraSweet) i č tvari mogu oštetiti mozak i
ž č sustav te njihov odnos prema neurodegenerativnim bolestima
kao što su Alzheimerova, Lou Gehrigova
41
i druge.
• In Bad Taste: The MSG Symptom Complex, George R Schwartz,
M.O.
3. Još ne vjerujete da patite od širenja gljivice kandide što vaIn uzro­
kuje č vrste zdravstvenih problema, č ć prekomjernu
težinu, artritis, depresiju, PMS, akne, Inigrenu, stres, zatvor, nadutost,
osip i druge? Tada č
• Lifeforce, Jeffrey S. McCoInbs, M. D. - č planza ostvarenje
zdravlja, vitalnosti i mršavljenja, www.lifeforceplan.com
4. Još niste uvjereni da terapije koje se bave suptilnom energijom
mogu iscijeliti doslovce sve bolesti? Tada č
41 Lov Gehrigova bolest, amlotropska lateralna skleroza (ALS), progresivna. fatalna bolest ž č stanica koje
iu $kaleme š ć tijela (prim. prev.)
JO!; NISTE UVJERENI
• Sanctuary, Stephen Lewis and Evan Slawson (The Path to
Consciousness), www.energeticmatrix.com
• Vibrational Medicine, Richard Gerber, M. D. Najbolji č
o terapijama koje se bave suptilnom energijom.. .
• Energy Medicine - The Scientific Basis of Bioenergy Therapies,
Candace Pert, Ph. D.
5. Još ne vjerujete da aditivi iz hriY1e predstavljaju glavni uzrok
bolesti? Tada č
• Hard to Swallow, Doris Sarjeant and Karen Evans - Istina o adi­
tivima u hrani.
6. Još niste uvjereni da prehraInbena industrija namjerno proizvodi
naInirnice koje izazivaju č ovisnost, ć vaIn apetit,
debljaju vas i uzrokuju bolesti? Tada č
• Fast Food Nation - The Dark Side of the All-American Meal, Eric
Schlosser i The Crazy Makers, Carol Simontachhi Na koji č pre­
hrambena industrija uništava naš mozak i šteti našoj djeCi.
• Genetically Engineered Food - Dhanging the Nature of Nature,
Martin Teitel, Ph. D. and KiInberly A. Wilson Što trebate znati kako
biste zaštitili sebe, svoju obitelj i našu planetu.
• Food Politics, Marion Nestle - Na koji č prehrambena indu­
strija č na prehranu i zdravlje.
• Restaurant CONFIDENTIAL, Michael F. Jacobson, Ph. D. - Mislite
li da je ć salata Cezar savršena za vašu dijetu? Razmislite ponovno.
Je li bolje pojesti č od tune nego onaj od č govedine? Nije!
Šokantna istina o našimomiljenimnaInirnicama iz omiljenih restorana
koje sadrže ć kalorije i sol.
• Fat Land, Greg Critser Kako su Amerikanci postali najdeblji
ljudi na sviietu.
7. Još niste uvjereni da su cjepiva sInrtonosna, da uzrokuju bolesti i
da ih nikada ne biste trebali priInati? Tada č
• A Shot in the Dark, Harris L. Coulter and Barbara Loe Fisher -
Zašto P u DPT42 cjepivu može biti opasno za zdravlje vašeg djeteta.
• VACCINES: Are They Really Safe & Effective? Neil Z. Miller i
What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations,
Stephanie Cave, M. 0., F. A. A. F. P.
t
and Deborah Mitchell
42 OPT. cjepivo za difteriju, ć kašalJ i tetanus (prim. prev,)
300
301
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
8. Još niste uvjereni da je rak ć č bez lijekova i opera­
cije? Tada č
• The Cancer Cure That Worked! Fifty Years of Suppression, Berry
Lynes, The Cancer Conspiracy, Berry Lynes i How to Fight Cancer &
Win, William L. Fisher - Znanstvene upute i dokumentirane č
za uspješno č i č raka i s njim povezanih zdravstvenih
problema.
• The Breuss Cancer Cure, Rudolf Breuss - Savjeti za č
i prirodno č raka, leukemije i drugih naizgled č
bolesti.
• The Cancer Industry, Ralph W. Moss, Ph. D. - č izlaganje
o organizaciji koja se bavi rakom.
• The Cure for All Cancers, HuldaRegehr Clark, Ph. 0., N. D. ć
novih istraživanja pokazujuda postoji jedinstven uzroksvihvrsta raka.
Ova knjiga pruža detaljne upute za njihovo č
• The Healing of Cancer - The Cures - the Cover-ups and the
Solution Now, Berry Lynes
9. Još ne vjerujete da stres uzrokuje kiselo stanje tijela i da nje­
govo otklanjanje dovodi do č doslovce svih bolesti? Tada
č
• Stress: The Silent Killer, Dr. Leonard Coldwell
10. Još niste uvjereni da vaše misli mogu izazvati bolest ili vas isci­
jeliti? Tada č
• Anatomy of an Ilness as Perceived by the Patient, NormanCousins
Razmatranja o iscjeljivanju i regeneraciji.
• Why Animals Don't Get Heart Attacks... But People Do! The
Discovery That Will Eradicate Heart Disease, Matthias Rath, M. D.
- Prirodna prevencija č i moždanog udara, povišenog krvnog
tlaka, š ć bolesti, povišenog kolesterola i mnogih drugih kardio­
vaskularnih ć
• Head First - The Biology of Hope and Healing Power of the Human
Spirit, Norman Cousins
11. Još niste uvjereni da nikada ne biste trebali jesti meso ili perad
koji nisu uzgojeni na organski č Tada č
• Slaughterhouse, Gail A. Eisnitz Šokantna č o pohlepi, zane­
marivanju i nehumanim postupcima u č mesnoj industriji.
• Mad Cow, Howard F. Lyman with GleJl Merzer - Č istina iz
usta č stoke koji ne želi jesti meso.
JOŠ NISTE UVJERENI
• Prisoned Chickens, Poisoned Eggs, Karen Davis, Ph. D. Pogled
iznutra na moderan uzgoj peradi.
12. Još niste uvjereni da je naša hrana pretrpana kemijskim tvarima
koje uzrokuju bolesti i ć Tada č
• The Chemical Feast; James S. Turner - š ć studijSke grupe
Ralpha Nadera o Upravi za hranu i lijekove.
• A Chemical Feast, Harding Le Riche - Racionalna, razumna
rasprava o kemijskim tvarima u hrani koju je napisao č č
za prehranu i epidemiologiju.
• Sowing the Wind, Harrison Wellford - š ć Centra za istraži­
vanje »Ralph Nader« o responsivnim propisima
43
o sigurnosti hrane
i kemijskoj žetvi.
13. Još niste uvjereni da elektromagnetsko đ bombardira
vaše tijelo ć č vrste zdravstvenih problema? Tada
č
• Cross Currents - The Promise of Electromedicine, Robert O.
Becker, M. D. i Electromagnetic Fields, B. Blake Levitt - š č
č i upute o zaštiti.
14. Još niste uvjereni da svi mi imamo energetsko polje na koje štetno
č magnetsko đ Tada č
• The Unseen Self, Brian SnelIgrove Objašnjenje Kir1ijanove
fotografije.
• KirHan Phqtography - A Hands-On Guide, John Lovine
15. Još ne vjerujete da su lijekovi otrovni i da uzrokuju ć bole­
sti? Tada č
• Over Dose The Case Against the Drug Companies Prescription
Drugs, Side Effects, and Your Health, Jay S. Cohen, M. D. i Bitter Pills:
Inside the Hazardous World of Legal Drugs, Stephen Fried
16. Još niste uvjereni da farmaceutska industrija namjerno prodaje
č i opasne te neumorno pokušava potisnuti
prirodne, č lijekove? Teida č
• Racketeering in Medicine - The Suppression of Alternatives, James
p. Cater, M. 0., Ph. D.i The Drug Lords: America's Pharmaceutical Cartel,
Tonda R. Bian i The Big Fix, Katharine Greider - Kako farmaceutska
industrija obmanjuje č š č
• The Assault on Medical Freedom, p. Joseph Lisa - Zašto je zdrav­
stvena skrb u Americi skupa?
43
Responsivni propisi. propisi kQji bi se trebali uzimati tj obzir potrebe· š č (prim. prev.)
303
3()2 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
• Disease-Mongers - How Doctors, DrugCompanies, and Insurers
Are Making You Feel Sick, Lynn Payer; Under the Influence of Modern
Medicine, Terry A Rondberg, D. C. i Thesocial Transformation ofAmerican
Medicine Uspon ć struke i stvaranje velike industrije.
• Confessions of a Medical Heretic, Robert S. Mendelsohn, M. D.
- Nepotrebno je otprilike 2,4 milijuna operacija koje se obave svake
godine, a odnose otprilike života. Naknadna provjera u šest
njujorških bolnica pokazala je da je bilo nepotrebno 43 posto operacija
odstranjenja maternice. Kad č štrajkaju, stopa smrtnosti pada.
• Medical Blunders, RobertM. YoungsonandJanSchott-Nevjerojatne
č o ludim, zlim i opasnim č
17. Još niste uvjereni da psihijatrija i psihologija, kao i svi psihi­
jatrijski lijekovi, štete pacijentima i zapravo uzrokuju depresiju,
samoubojstva, nasilna djela i bolesti? Tada č
• Psychiatry: The Ultimate Betrayal, Bruce Wiseman i Your Drug
May Be Your Problem, Peter R. Breggin, M. D. - Kako i zašto prestati
uzimati psihijatrijske lijekove.
• Talking Back To Ritalin, Peter R. Breggin, M. D. - Što vam č
ne govore o sredstvima za stimulaciju i o ADHD-u
44
.
• Talking Back To Prozac, Peter R. Breggin, M. D. - Što vam č
ne govore o najkontroverznijem lijeku današnjice? Jedina knjiga koja
vam govori istinu koja se krije iza ispitivanja toga lijeka i o njegovim
potencijalno š ć popratnim pojavama.
• The Antidepressant Fact Book, Peter R. Breggin, M. D. - Što vam
č ć ć o Prozacu, Zoloftu, Paxilu, Celexi i Luvoxu.
• The Myth of Mental Illness, Thomas S. Szasz, M. D. - Temelji
teorije ponašanja.
• The Manufacture of Madness, Thomas S. Szasz, M D. - Komparativna
studija o inkviziciji i Pokretu mentalnog zdravlja.
• Mad in America, Robert Whitaker Loša znanost, loša medicina
i trajno pogrešno postupanje prema mentalno oboljelima.
18. Još ne vjerujete da je kalcij hranjiva tvar koja nedostaje ć
ljudi? Tada č
• The Calcium Factor: The Scientific Secret of Health and Youth,
Robert R. Barefoot and Carl J. Reich, M. D. - Veza đ nedostatka
hranjivih tvari i bolesti.
AOHO. akronim izra:z.a Attention Deficit Hyperactivlty Dlsorcie(, ć pažnje s š ć (prirn. prev.)
JOŠ NISTE UVJERENI
19. Još niste uvjereni da se doslovno nikada ć razboljeti ako je
pH vrijednost vašega tijela lužnata? Tada č
• Alka1ize or Die, Theodore A. Baroody- Vrhunsko zdravlje putem
pravilne ravnoteže lužnatosti i kiselosti.
• Dynamic Health, Dr. M Ted Morter, Jr. - Kako se koristiti vlastitim
uvjerenjima, mislima i ć za stvaranje zdravoga tijela.
• The Acid-Alkaline Diet for Optimum Health, Christopher Vasey
Obnovite vlastito zdravlje uravnoteženom prehranom.
• The pH Miracle, Robert O. Young, Ph. D. and Shelly Redford
Young - Uravnotežite prehranu, obnovite zdravlje.
20. Još niste uvjereni da magneti mogu č ublažiti bol i č
bolesti? Tada č
• Magnet Therapy, Gloria Vergari - Blag i č č uravno­
teživanja tjelesnog sustava.
• Healing with Magnets, Gary Null, Ph. D. with Riba Koestler
»Studija o korištenju magneta za ublažavanje bolova iznenadila skep­
tike«, New York Times.
21. Još niste uvjereni da je AIDS jedna od ć prevara i obmana
ikada izvedenim u č javnosti? Tada č
• AIDS, Peter H. Duesberg, Ph. D. and John Yamouyiannis, Ph. D.
- Dobra je vijest da HIV ne uzrokuje AIDS. Loša je vijest da tu bolest
uzrokuju »rekreacijske droge« i lijekovi poput AZT-a45.
• Inventing the AIDS Virus, Peter H. Duesberg, Ph. D.; AIDS; What
the Government Isn't Telling You, K. Steven Whiting, Ph. D. i Infectious
AIDS: Have We Been Misled?, Peter H. Duesberg, Ph. D. - Zbirka 13
č prvobitno objavljenih u znanstvenim č koji dovode
u pitanje dogmu o zaraznosti AIDS-a.
• The AIDS War, John Lauritsen- Propaganda, profiterstvo i genocid
iz medicinsko-industrijskog kompleksa.
• Do Insects Transmit AIDS?, Lawrence MUke i Why We Will Never
Win the War on AIDS, Bryan J. Ellison and Peter H. Duesberg, Ph. D. _
Pohlepa, ć seks i politika urotili su se u stvaranju ć prevare u
povijesti medicine - AIDS-a. No, sada se mijenja sve ono što ste mislili
da znate o toj »smrtonosnoj epidemiji«.
22. Još ne vjerujete da je vaš probavni sustav apsolutno nefunkdo­
nalan ako živite u Americi? Tada č
45
AZT, antivirusni lijek koji se koristi II fijtXlenju AIDS-a; štetni popratni č č š ć jetre i koštane srži
(prim. prev.)
44
304 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
JO!'; NISTE UVJERENI
305
-r-'
• Restoring Your Digestive Health, Jordan S. Rubin, N. M. D. and
Joseph Brasco, M. D. - Kako program pod nazivom Utroba i slava može
preobraziti vaš život.
23. Još niste uvjereni da je stres, tjeskobu i emocionalne probleme
ć č gotovo istoga trenutka? Tada č
• 7 Steps to Overcoming Depression and Anxiety, Gar Null, Ph. D.
- č č za mentalnu, č i duhovnu dobrobit.
• The Basic DIANETICS Picture Book, L. Ron Hubbard - Vizualno
pomagalo za bolje razumijevanje č i uma koje se temelji na rado­
vima L. Rona Hubbarda.
• Scientology Picture Book, L. Ron Hubbard. - Koristite se ovom
knjigom kako biste razumjeli sebe, život i one s kojima živite.
• Dianetics, L. Ron Hubbard Suvremena znanost o mentalnom
zdravlju.
24. Još niste uvjereni da je bolove u bilo kojem dijelu tijela ć
otkloniti na jednostavan č bez lijekova ili operacije? Tada
č
• Pain Free: An Evolutionary Method for Stopping Chronic Pain,
Peter Egoscue; Instant Relief: Tell Me Where it Hurts and rH Tell you
What to Do, Peggy W. Brill, P. T. i Pain Free at Your PC, Peter Egoscue
Rad za č ne mora biti bolan. č ponovljene stresne
ozljede
46
, č sindrom tunela š ć

otklonite č bolove
u zglobovima, ramenima i vratu, ublažite napetost č izbjegnite
operacije, lijekove i steznike za zglobove na rukama.
• Natural Relief from Aches & Pains, e J. Puotinen - Alternative za
lijekove u slobodnoj prodaji u č mnogih ć
25. Još niste uvjereni da medicinska struka iskorištava žene?
Tada č
• The Politics of Stupid, SusanPowter - Zauvijek izgubite kilograme
koje želite izgubiti.
• Hormone Replacement Therapy: Yes or No? BettyKamen, Ph. D. -
Kako donijeti utemeljenu odluku o uzimanju estrogena, progesterona
i drugih terapija za PMS, menopauzu i osteoporozu.
46 Ponovljene stresne ozljede, č simptomi povezani s radom koje uzrokuje pretjerana j nepre-stana uporaba ruku.
kaQ :što je dugotrajno tipkanje za č ili rad na pokretnQj vrpci (prim. prev.)
47 Sindrom tunela š ć bolan ć koji otežava nad, karakterizira ga upala i otjecanje tetiva u zglobovima ruke,
jedna od č š ć ponovtjenih stresnih ozljeda (prim. prev.)
• Alternative Medicine Guide to Women's Health, Burton Goldberg
- č alternativne terapije za ublažavanje ženskih zdrav­
stvenih ć
• Male Practice: How Doctors Manipulate Women, Robert S.
Mendelsohn, M. D.
26. Još niste uvjereni da voda iz slavine sadrži fluor, klor i druge
štetne tvar!..te da je glavni uzrok bolesti? Tada č
• Fluoride: The Aging Factor, John Yiamouyannis, Ph. D. - Kako
prepoznati i ć štetne č fluora. Otkrijte tko ima koristi od
č otrovanja više od 130 milijuna Amerikanaca!
• Your Body's Many Cries For Water, F. Batmanghelidj, M. D. - Niste
bolesni nego žedni! Ne č ž đ lijekovima Preventivni č
namijenjen za samoobrazovanje onih koji se u medicini više vole držati
logike prirodnog i jednostavnog.
• Don't Drink The Water, Lono Kahuna Kupua Ho'ala - Najvažniji
č za našu đ vodu za ć i što u tome pogledu možete
napraviti.
• Water - The Foundation of Youth, Health, and Beauty, William D.
Holloway;. Jr. and Herb Joiner-Bey, N. D. i The Water We Drink, Joshua
L. Barzilay, M. D.; Winkler G. Weinberg, M. D.,; and J. William Eley, M.
D. Kvaliteta vode i njezine posljedice na zdravlje.
• The Drinking Water Book, ColinIngram Potpuni č za bezo­
pasno pijenje vode. Ništa nije važnije od kvalitete vode koju pijete.
• Water: for Health, for Healing, for Life, F. Batmanghelidj, M. D. _
Ako niste bolesni, tada ste žedni! Uvijek ste bili svjesni da vamje voda
korisna. Sada otkrijte zašto predstavlja pravo č prirode.
• Water Wasteland, David Zwick with Marcy Benstock - š ć
studijske grupe Ralpha Nadera o đ vode.
27. Niste uvjereni da artritis možete otkloniti bez ikakvih lijekova
i operacija? Tada č
• Arthritis Defeated at Last! The Real Arthritis Cure, Len Sands, N.
0., Ph. 0., ACRP. - Č č o CMO-u, revolucionarnom prirodnom
imuno-modulatoru koji zauvijek otklanja uzrok artritisa! ­
• Arthritis Beaten Today!, Len Sands, N. D., Ph. D., ACRP
Revolucionaran, nov, prirodan dodatak prehrani koji obnavlja kvalitetu
života ljudi oboljelih od artritisa, kao i drugih č autoimunosnih
bolesti. č o CMO-uje znanstveno ć opisano kao »Prehrambeno
ć 20. ć
306
307
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
28. Još niste sigurni da vježbe na trampolinu č svaku stanicu
vašega tijela te da vam donose zdravlje i pomažu da smršavite? Tada
č
• Looking Good, Feeling Great, Karol KuhnTruman- Potrebno vam
je petnaest minuta dnevno da biste bili kao novi. Lagan i jednostavan
č za postizanje č č tijela, za poboljšanje zdravlja
i razvijanje potpune kondicije!
• Rebounding to Better Health, Linda Brooks - č č za
vrhunsko vježbanje.
• Urban Rebounding... An Exercise for the New Millennium, J.
B. Berns - Sustav poznat pod nazivom Urban Rebounding (Urbano
odskakivanje) sjedinjuje č znanost te č č filozofiju
i č u č program vježbi u kojima mogu sudjelovati
ljudi bilo koje dobi, č oblika i č kondicije.
• Harry and Sarah Sneider's Olympic Trainer, Harry and Sarah
Sneider - Najbolji svjetski obuhvatni fitness sustav, lagan i zabavan za
sve! Poboljšava: hvatanje, bacanje, skakanje, udaranje nogama, č
skijanje, klizanje, č dubinu opažanja, ravnotežu, koordinaciju,
đ i izdržljivost.
29. Još ne vjerujete da FDA namjerno č objavljivanje infor­
macija o prirodnim lijekovima za č bolesti i da dopušta
đ č lijekova prodaju č i štetnih lijekova?
Tada č
• Innocent Casualties: The FDNs War Against Humanity, Elaine
Feuer i Stop the FDA: Save Your HealthFreedom, Steven Fowkes (editor)
- Otkrijte tajni planFDA-e, č kako dodacima za prehranu pobolj­
šati vlastito zdravlje, otkrijte pravi razlog zbog kojega je FDA zabranila
triptofan, otkrijte na koji č FDA č objavljivanje medicinskih
ć saznajte istinskuvrijednost č medicine, saznajte
što možete napraviti kako biste spasili svoje pravo na zdravlje.
• Hazardous to Our Health?, Robert Higgs -FDA-ini propisi o
zdravstvenim proizvodima.
• Protecting America's Health - FDA, poslovanje i stotinu godina
propisa.
• The History of a Crime Against the Food Law, Philip J. Hilts
Č č o nacionalnom zakonu o hrani i lijekovima koji je trebao
zaštititi zdravlje naroda, a iskrivljen je da bi štitio unošenje štetnih tvari
u hranu i lijekove.
JOS NISTE UVJERENI
30. Još niste uvjereni da korištenje kisika može zaustaviti starenje,
ubrzati iscjeljivanje i potencijalno č mnoge bolesti? Tada
č
• Plod Your Body wiht Oxygen, Ed McCabe »Mr. Oxygen« - Terapija
za naš đ svijet.
• Stop Aging or Slow the Process: Exercise With Oxygen Therapy
(EWOT) Can Help, William Campbell Douglass ll, M._D. i Oxygen
HealingTherapies, Nathaniel Altman- zaoptimalnozdravlje i vitalnost
tu su sada bio-oksidacijske terapije za č imunosnih ć
kandide, raka, srca, kože, krvotoka i drugih modernih bolesti.
31. Niste sigurni da joga č pridonosi zdravlju? Tada
č
• Ancient Secret of the Fountain of Youth, Peter Kelder - Može li pet.
drevnih tibetanskih rituala uistinu ć da se ć i izgledate
mnogo đ Tajna č zdravlja i vitalnosti.
• Bikram's Beginning Yoga Class, BikramChoudhury with Bonnie
Jones Reynolds .- č ilustrirani č za jogu.
• Power Yoga, Beryl Bender Birch - Vježbe za ć snage i
savitljivosti.
32. Još niste uvjereni da možete otkloniti fobije, traume, ovisnosti i
kompulzivni ć ć za samo pet minuta? Tada č
• Tapping the Healer Within, Roger J. Callahan, Ph. D. with Richard'
Trubo. za dodatne informacije posjetite internetskustranicu www.tftix.
com- Koristite se terapijom misaonog polja kako biste odmahpobijedili
svoje strahove, tjeskobu i emocionalnu uznemirenost.
33. Još niste uvjereni da ljekovite biljke mogu potencijalno č
mnoge bolesti? Tada č
• Next Generation Herbal Medicine, Daniel B. Mowrey, Ph. D. _
č djelotvorne biljke. •
• Herbal Tonic Therapies, Daniel B. Mowrey, Ph. D. - Ljekoviti
pripravci iz prirodne ljekarne koji č i podržavaju vitalan tjelesni
sustav.
• Herbal Healing: An Easy to Use A-Z Reference, Phyllis A. Balch
34. Još ne vjerujete da je homeopatska medicina bezopasna prirodna
alternativa lijekovima i operacijama te da može č bolesti i vratiti
vam zdravlje? Tada č
• Everybody's Guide to Homeopathic Medicines, Stephen Cummings,
M. D. and Dana UUman, M. P. H. Bezopasni i djelotvorni pripravci za
308 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
vas i vašu obitelj. Homeopatija je prirodna, bezopasna, jeftina i iznimno
djelotvorna nadopuna konvencionalnoj medicini.
• TheComplete HomeOpathyHandbook, Miranda Castro- Bezopasni
i č č č groznice, kašlja, prehlade i upale grla,
č bolesti, trovanja hranom, gripe i širokog spektra svakodnevnih
š ć
35: Još niste uvjereni da se 6bromijalgije možete riješiti prirodnim
putem? Tada č
• The Fibromyalgia Relief Handbook, Chet Cunningham - Iznosi
potpuno objašnjenje fibromijalgije, i to jednostavnimjezikom, te navodi
zašto velik broj ljudi pati od te bolesti, kako bi se mogli osloboditi
simptoma i mnogo više. Ta je knjiga od vitalne važnosti za svakoga
tko pati od fibromijalgije.
36. Još niste uvjereni da postoje prirodni lijekovi za doslovce svaku
bolest? Tada č
• The Cure for All Diseases, Hulda, Reghr Clark, Ph. D., N. o. -
Rezultati novih istraživanja pokazuju da je sve bolesti ć jedno­
stavno objasniti i č kad se upozna njihov istinski uzrok.
• Encyclopedia of Natural Medicine, Michael Murray, N. o. and
Joseph Pizzorno, N. o. i Health and Nutrition Secrets That Can Save
Your Life, Russell L. Blaylock, M. o. - Ovladajte prirodnim iscjelitelj­
skim ć vlastitoga tijela.
• The Natura.! Physician's HealingTherapies: Proven Remedies That
Medical Doctors Don't Know About, Mark StengIer, N. 0.; Alternative
Medicine: The Definitive Guide, BurtonGoldburg; The Most Common
Diseases & Their Alternative Natural Therapies, Alex Duarter, O. 0., Ph.
o. i The Most Effective Natural Medicines in the World, Alex Duarter,
o. 0., Ph. o.
37. Još niste uvjereni da se nikada ne morate razboljeti? Tada
č
• You Can Be... Well At Any Age: Your Definitive Guide to Vibrant
Health & Longevity, K. Steven Whiting, Ph. o. - Za_sve one koji poku­
šavaju OSigurati ne samo što dulji, nego i kvalitetniji život.
• How to Get Well- Handbook of Natural Healing, Paavo Airola,
Ph. D. - Dokazana, č rješenja za vaše zdravstvene probleme,
kakvi god oni bili. Autoritativan i č č č š ć obo­
ljenjima u kojem vam č svjetski č za prehranu i prirodno
č govori što možete č
JOŠ NISTE UVJERENI
309
• Death by Diet, Robert B. Barefoot i The Food Revolution, John
Robbins Kako vam prehrana može ć u spašavanju života i
našega svijeta.
38. Još ne vjerujete da je pravilno duboko disanje nešto najvažnije i
najkorisnije što možete napraviti? Tada č
• Super Power Breathingfor Super Energy, HighHealth & Longevity,
Paul C. Bragg, N. o. and Patricia Brags, N. o. Ph. D. - Živite dulje,
zdravije, snažnije sa svakim novim dahom! Osnažite se, potaknite na
rad prirodnu iscjeliteljsku ć svojega tijela! Ispunite se energijom_ 39
jednostavnihvježbi za tijelo-prepuno života i energije. Opustite se - 35
ć h vježbi za zdraVije i spretnije tijelo.
39. Još niste uvjereni da vaša jetra usporeno radi, da je zatrovana te
da joj je potrebno č š ć koje bi potencijalno moglo č č
niz bolesti č ć alergije, š ć bolest i sindrom iritabilnlh
crijeva
48
? Tada č
• The Liver cleansing Diet, Dr. Sandra Cabot, M. D. Volite svoju
jetru i živite dulje.
• The Amazing Liver Cleanse, Andreas Moritz - č pristup
poboljšanju zdravlja i vitalnosti.
• The Healthy Liver & Bowel Book, Dr. Sandra Cabot, M. D. _
Strategije za đ jetre i crijeva od toksina. Strategije koje bi
mogle spasiti život onima koji pate od mnogobrojnih zdravstvenih
problema, č ć i bolest jetre, š ć sa crijevima i pretjeranu
tjelesnu težinu.
40. Još niste uvjereni da postoji posve prirodan lijekza š ć bolest
i da je farmaceutska industrija ponudila 30 milijuna dolara da ga se
č s tržišta? Tada č
• The Natural Diabetes Solution, Richard La1iberte and Pat
Harper
41. Još ne vjerujete da su sokovi apsolutno potrebni ako želite ispuniti
sve prehrambene potrebe svojega organizma? Tada č
• The Juice Lady's Juicing For High-Level Wellness and Vibrant
Good Looks, Cherie Caibom, M S. i The Juice Lady's Guide to Juicing
for Health, Cherie Caibom, M. S. - Iskoristite ć ć cjelovitog
ć i ć č č za č i č ć č
jenih z"dravstvenih ć
48 Sindrom iritabiinih crljeva. poznat pod nazivam č kolon. Simptomi zatvora i chjareJe te trbušnih č koji se
pojavljuju naizmjence bez: Č uzroka (prim. prev,)
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONl. NE ŽELE DA VI ZNATE
JOŠ NISTE UVJERENI
311
310
• The Ultimate Smoothie Book: Whip Up 101 Elixirs, Cordials,
kako pripremiti ukusna vegetarijanska jela, č ć juhe, predjela,
Tinctures and Teas to Boost Immunity and Enhance Well-Being, Cherie
salate, napitke i slastice. Ukusni i prirodni vegetarijanski recepti.
Caibom, M. S. i The Joy of Juicing, Gary Null, Ph. D. Kreativno pri­
44. Još niste uvjereni da se toksini talože u masnomtkivu, uzrokuju
premanje hrane sa sokovnikom. Č 150 maštovitih i zdravih recepata
č niz č i mentalnih problema te da ihse morate osloboditi?
za napitke, juhe, salate, umake, predjela i slastice. Tada Č
• Poer Juices Super Drinks, Steve Meyerowitz - Brzi i ukusni recepti
• Clear Body, Clear Mind, L. Ron Hubbard č program
za č i ponavljanje bolesti. č š ć
42. Još niste uvjereni da je post uz sokove č č
• Purification: An illustrated Answer to Drugs, L. Ron Hubbard Za
dodatne informacije posjetite internetsku stranicu www.purification.
mršavljenja, č š ć organizma od svih č ć ć energija
i poticanja imunosnog sustava? Tada č
org - Lijekovi uzrokuju gašenje svijesti- a u č i samoga tijela.
Ako vam je stalo do sposobnosti jasnog razmišljanjat emocionalne
• Juice Fasting & Detoxification, Steve Meyerowitz - Iskoristite
ć ć svježih sokova kako biste izgledali đ i ć se
stabilnosti i pozitivnog stava o sebi
t
tada je pravi odgovor za vas knjiga
izvrsno. Najbrži č obnavljanja zdravlja. Purification: An Illustrated Answer to Drugs.
45. Još niste uvjereni da praVilna prehrana može Č bolesti i
• The MiracIe of Fasting, Paul C Bragg, N. D. and Patricia Bragg, N.
ć vam zdravlje i blagostanje? Tada Č
Oo, Ph. D. -Povijest je pokazala da donosi č mentalno i duhovno
• The 7 Steps to Perfect Health, Gary Null, Ph. D. - č č
đ
za mentalnu, č i duhovnu dobrobit.
43. Još niste uvjereni da je klistiranje apsolutno i uvijek potrebno
svakoj pojedinoj osobi, jer može ublažiti bolesti i ć
• The Ultimate Healing System, Donald Lepore - Ilustrirani č
poboljšati rad metabolizma i potencijalno usporiti ili obrnuti proces
za testiranje š ć i prehranu. Revolucionarne metode prehrane,
kineziologije i č iscjeljivanja.
starenja? Tada č
• Cleanse & Purify Thyself »And I Will Exalt Thee to the Throne
• Diet for a New America, John Robbins - Na koji č odabir hrane
of Power«, Richard Anderson, N. Oo, N. M D. - Recept za iznimno
č na vaše zdravlje, ć i ć života na Zemlji.
• Ultimate Lifetime Diet, Gary Null, Ph. D. - Revolucionaran, posve
č č š ć crijeva koje otklanja kilograme toksina i negativne
emocije koji uzrokuju bolest) prirodan program za mršavljenje i razvoj zdravog tijela.
• The Detox Diet: The How to and When to Guide for Cleansing
• Official Know-lt-All Guide to Health & Wellness, Dr. M. Ted
the Body odChemicals, Toxins, Sugar, Caffeine, Nicotine, Alcohol, and
Morter, Jr. Apsolutno važan č o svemu onome što ste željeli znati
More, Elson M. Haas, M. D. i How to Cleanse and Detoxify Your Body
o zdravlju, č bolesti i prehrani.
Today! Elson M. Haas, M. D. - Napokon možete izgledati i ć se
• Living Well: Taking Care of Your Health in the Middle and Later
boljel Tijelo đ toksina, sluzi, kiselinat mrtvih stanica i svih
Years
t
James F. Fries - Jednostavni grafikoni brzo vam pokazuju kako
ostalih tvari kclje ga nadražuju snažnije je, zdraVije iVitalnije.
sami možete rješavati š ć i kad trebate posjetiti č
Oslobodite orga­
46. Još ne vjerujete da energija postoji i da energetsko iscjeljivanje
• Internal CleanSing, Linda BerrYt D. C, C C. N.
nizam toksina kako bi se prirodno i č mogao boriti protiv
uistinu djeluje? Tada č
č bolesti, č bolova, umora, PMS-a i simptoma menopauzet
e_The Healing Energy of Your Hands, Michael Bradford- Razjašnjava
starenja, č prehlada i gripe
t
alergija na hranu.
ć iscjeljivanja č š od temeljnih objašnjenja o prirodi iscjeli­
• The Master Cleanser (with Special Needs and Problems), Stanley
teljske energije, bolesti i uloge uma u procesu iscjeljivanja. Nudi metode
Burroughs i Healthy Living: A Holistic Guide to Cleansing, Revitalization
iscjeljivanja koje su toliko jednostavne da s iscjeliteljskom energijom
može raditi svatko, č i dijete.
and Nutrition, Susana Lombardi Zdrav život: kako vam post može
spasiti život, kako se tijelo može samo pomladiti, kako možete ć
• Quantum-Touch: The Power to Heal
t
Richard Gordon - Quantum­
i održati uravnoteženo zdravlje, kako poboljšati vlastito blagostanje,
Touch predstavlja revolucionarno ć u ć iscjeljivanja
312 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
polaganjem ruku. Bez obzira na to jeste li č profesionalni
č fizikalni terapeut, radite li na tijelu, jeste li iscjelitelj ili
č Quantum-Touch vam pruža dimenziju ć koja smo dosad
mogli samo zamišljati.
- Wheels of Light: Chakras, Auras, and the Healing Energy of the
Body, Rosalyn L. Bruyere Istražuje sedam č ili energetskih centara
tijela s posebnim usmjerenjemna prvu č koja je povezana s našom
temeljnom životnom silom, č tijelom i š ć
47. Još niste uvjereni da hidrirana ulja i ć uzrokuju č
bolesti i č niz drugih medicinskih problema? Tada č
- Trans Fats: The Food Industry's Way ofGiving You a Heart Attack,
Judith Shaw
48. Još ne vjerujete da vam konzumiranje ć č sirovog
organskog ć i ć može poboljšati zdravlje? Tada č
- Raw Foods: The Key to Eternai Youth, Gary Null, Ph. D.
49. Niste uvjereni da previše gledanja televizije uzrokuje kiselost
tijela, što izaziva bolest? Tada č
- Four Arguments for the Elimination of Television, Jerry Mander
50. Još ne vjerujete da nedostatak smijeha, ljubavi, zagrljaja i izra­
žavanjanaklonosti može uzrokovati bolest i č niz emocionalnih
ć Tada č
- The Medical Consequences of Loneliness
51. Još niste uvjereni da vaše č ono što govorite i kako to izgovo­
rite imaju ć utjecaj na vaše zdravlje i uspjeh? Tada č
- Should: How Habits of Language Shape Our Lives, Rebecca Smith;
What You Say Is What You Get, Don Gossett i The Tongue: A Creative
Force, Charles Capps
52. Još niste uvjereni da ć vam se dogoditi ono što zapišete? Tada
č
• Write it Down, Make it Happen, Henriette Anne Klauser
53. Još niste uvjereni da su najbogatiji ljudi nevjerojatno pohlepni
i iskvareni? Tada č
• Perfectly Rich
54. Još niste uvjereni da biste lako mogli preživjeti i stotu, nikada
se više ne razboljeti i da je doslovce sve što govorim u ovoj knjizi
istinito? Tada č
• How Long Do You Choose to Live? A Question of a Lifetime, Peter
Ragnar - Zamislite da nikada više ne morate ć č da ste u
sedamdesetoj vitalniji nego u sedamnaestoj, da posjedujete savršenO
JOŠ NISTE UVJERENI
313
ć i č mladost. Kad bi vam pisac mogao dokazati da to
nisu samo puke maštarije, to bi vas zainteresiralo, zar ne? č
tu knjigu!
• Power Aging, Gary Null, Ph. D.; The 100Simple Secrets of Healthy
People, David Niven i Stopping the Clock, Ronald Klatz and Robert
Goldman - č ć u borbi protiv starenja i metode preo­
kretanja procesa starenja.
• The Longevity Strategy, David Mahoney and Richard Restak
Kako doživjeti stotu ć se š ć tijela i mozga.
- Succesful Aging, John W. Rowe, M. D. and Robert L. Kahn, Ph.
D. - Saznajte nevjerojatne rezultate studije koju je obavila zaklada
MacArthur, najobuhvatnije studije o starenju u Americi. Otkrijte kako
vaš č života, a ne geni s kojima ste đ đ vaše zdravlje
i vitalnost. i
- The Okinawa Program, BradleyJ. Willcox, M. 0.; Craig Wilcox, Ph.
D. and Makoto Suzuki, M. D. - Kako su č ljudi na svijetu
postigli trajno zdravlje i kako i vi možete uspjeti u tome.
- On My Own at 107: Reflections on Life Without Bessi, Sarah L.
Delany with Amy Hill Hearth - č Sare »Sadie« Delany o
Bessie, voljenoj đ sestri, osobi s kojom je proživjela stotinu godina.
Bessie je umrla u 104. godini.
- Having Our Say: The Delany Sisters' First 100 Years, Sarah L.
Delany and A. ElizabethDelany with Amy Hill Hearth- Sestre Delany
o obitelji, braku, porezima i životu...
-Living to 100, Thomas T. Perls, M. 0., M. P. H. and Margery Hutter
Silver, Ed. D. with John F. Lauerman - Kako u bilo kojoj dobi živjeti
maksimalnim potencijalom.
• Centenarians: The Bonus Lynn Peters Alder, J. D. Knjiga
se "?avi društvenim i zdravstvenim potrebama stogodišnjaka i njihovih
obitelji ili skrbnika.
- If I Live to be 100, Neenah Ellis Pouke stogodišnjaka. Prekrasno
napisano i mudro djelo koje nas uvodi u svijet jako starih ljudi i poziva
da iz prve ruke kako zdravo živjeti dugi niz godina.
• On Being 100, Liane Enkelis - Trideset jedan stogodišnjak č
o svom iznimnom životu i mudrosti.
• Centenarians, Dale Richard Pereiman Stotinu stogodišnjaka koji
su nešto promijenili u svijetu.
314 PRIROONI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE Žl:;LE DA VI ZNATE
55. Još niste uvjereni da je uvijek č o novcu, da korupcija prožima
korporacije i vladu u Americi, kao i diljem svijeta? Tada č
• Conspiracyof Fools: A True Story, Kurt Eichenwald; The Informant:
A True Story, Kurt Eichenwald; Serpent on the Rock, Kurt Eichenwald;
Serpent onthe Rock: Crime, Betrayal and theTerrible Secrets of Prudential
Bache, Kurt Eichenwald; Rats in the Grain: The Dirty Tricks and Trials
of Archer Daniels Midland, the Supermarket to the World, James B.
Leiber i Funny Money, Mark Singer
Sve su ove knjige izvrsne. Pružaju vam dodatne č doku­
mentaciju i interne informacije koje dokazuju i podupiru sve o č
govorimu ovoj knjizi. Molimvas da ihkupite od nas. Onomalo što ć
zaraditi iskoristit ć za borbu protiv prevara u zdravstvu i borbu
protiv korupcije. Imate li ikakvih pitanja o ovim knjigama ili biste ih
voljeli kupiti, posjetite internetsku stranicu www.naturalcures.com.
Trinaesta poglavlje
»Prirodni« lijekovi
za pojedine bolesti
Stanite! Ako ste upravo kupili ovu knjigu i prelistali je do ovoga
poglavlja š ć ć č pilulu« kojom biste č
svoju bolest, vratite se na č i č knjigu od korica do korica!
Ako ste bolesni i želite znati što su prirodni lijekovi, nemojte č s
ovim poglavljem, jer ih ć ć Morate razumjeti kako funkci­
onira medicinski sustav i na koji su vam č isprali mozak. Morate
razumjeti uzrok svih bolesti i osnovne č č svih bolesti te
dovesti tijelo u stanje ravnoteže u kojemu bolest ne može postojati. Ovo
je poglavlje osmišljeno da vam pruži prijedloge o nekim konkretnim
metodama, koje ne č lijekove i operacije, kojima biste se mogli
osloboditi nekih simptoma.
Važno je napomenuti: mislite li da bolujete od neke đ bolesti,
vrlo je velika vjerojatnost da vam je postavljena pogrešna dijagnoza.
To je životno važna napomena. Procjenjuje se da je pogrešno 80 posto
postavljenih dijagnoza. Ako imate neke simptome najprije morate
postaviti pitanje: "Što je uzrokovalo te simptome?« ć ljudi se pita:
»Kako mogu otkloniti simptome?« To je pogrešno. Morate se zapitati
što ih je uzrokovalo. Tako morate postupiti, a kad otkrijete što uzro­
kuje simptome, tada postavite pitanje što je dovelo do toga uzroka i
nastavite propitivati o uzrocima dok ne stignete do temeljnog uzroka.
Tada se pozabavite njime. Kad to č simptomi ć se ć Tada
ste č č
Kao što sam ć napomenuo, u tome je problem standardnih lijekova
i operacija. Te se metode bave samo potiskivanjemsimptoma, a nikada
se ne bave uzrokom. To je korisno za đ č lijekova, jer im donosi
goleme č novca, ali je jako štetno za vas, jer vam č da ć
ostati bolesni i postajati sve bolesnijima.
Dopustite mi da vam iznesem dobar primjer. Kad bi vam netko
prišao i rekao: »Noga me zaboli svaki put kad je udarim č ć
Kako bih mogao zaustaviti bol?« Nasmijali biste se i jednostavno rekli:
"Prestani se udarati č ć Ako bi vas netko upitao: »Svaki put kad
.PRIRODNI_ LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
317
316
PRIRODNI UJEKOVI ZA KOJE "ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
ć zalijem benzinom i zapalim je šibicom, ona se zapali. Kako da
neposredan problem koji morate riješiti. O tome govori ovo poglavlje.
zaustavim požar?« Rekli biste: »Nemoj više zalijevati ć benzinom
Šesto poglavlje bavi se uzrocima svih bolesti. Ponovit ć vam ih opet,
i paliti je šibicom«. ć li što vam pokušavam ć Posjetite li
jer ako se ikada susretnemo, ispitat ć vas. ć li se č uzroka
terapeuta s dozvolom za rad i kažete mu: »Patim od žgaravice. Što da
svih bolesti? 1) Toksini u organizmu, 2) nedostatna prehrana, 3) elek­
napravim?«, time zapravo govorite: »Svaki put kad organizampretrpam
tromagnetski kaos i 4) emocionalni i mentalni stres. Primijenite li sve
navedeno u šestome poglavlju, razriješit ć sva č uzroka i č
kemijskim tvarima koje prehrambena industrija stavlja u hranu, u želucu
mi se javlja ć žarenja<<. Jednostavan odgovor glasi: prestanite se
se od svih bolesti te č svaku ć pojavu bolesti. đ
postoji velika ć da proteklih20, 30, 40 ili 50 godina ništa niste
pretrpavati kemijskim tvarima. Zar to nije č
poduzeli u pogledu zdravlja Stoga je posve vjerojatno da se nalazite u
Posjetio me neki muškarac i rekao: »Imam osteoporozu. Što da
ozbiljnoj situaciji kojoj morate posvetiti osobitu pozornost.
napravim?« Odgovor je glasio: »Moramo ć uzrok vaše osteopo­
Zbog toga ć vamopet ponoviti - posjetite ovlaštenog terapeuta koji
roze. Što č vaše tijelo da ne apsorbira dovoljnu č kalcija?
Ili ne unosite dovoljno kalCija prehranom ili nešto č apsorpciju
se ne koristi lijekovima i operacijom. Idealno bi bilo da posjetite dva-tri
č terapeuta kako biste dobili č mišljenja. Osobni tretman
kalcija. Jednostavno, zar ne?« Odgovorio je: »Da«. Upitao samga: »Znate
li što č apsorpciju kalcija?« Nije znao. »Gazirani sokovi. Pijete li neprocjenjivo je dragocjen i ništa ga ne može zamijeniti.
ih?« Zaprepastio se i odgovorio: »Desetak dnevno«. »Ako dnevno pijete
Kad posjetite terapeuta s dozvolom za rad i on vam osmisli osobni
desetak gaziranih sokova, č apsorpciju kalcija. To ne č
tretman prikladanza vašu konkretnu situaciju, tada možete razmisliti
da je to sigurno uzrok vaše osteoporoze, ali bi mogao biti«. Rekao sam
o ć stvarima. Ne zaboravite, ja nisam č nemam medicin­
mu da posjeti terapeuta s dozvolom za rad i predložio mu da prestane
sko obrazovanje, nisam terapeut, ne đ medicinsko č
piti gazirane sokove te ć možda č bolje apsorbirati kalcij. Nakon
ne č nijednu vrstu zdravstvenog problema, ne č pacijente.
nekoliko mjeseci njegov je problem bio riješen. č se.
U ovoj knjizi ne pokušavam propisivati lijekove, postavljati dijagnoze
ili č bilo koju bolest ili bilo kojeg pacijenta. Sve ove informacije
Netko ć postaviti pitanje: »No, osteoporoza se ne javlja kod svih koji
iznosim č u svrhu obrazovanja. Samo ste vi odgovorni za svoje
piju gazirana ć č Isto tako, ne dobivaju svi š č rak ć
ali pušili su gotovo svi koji umiru od raka ć ć li? zdravlje. Kad se posavjetujete s terapeutom koji ima dozvolu za rad,
morate razmisliti što je za vas ispravno. Sada ć vam ć što je, prema
Ukratko ć ponoviti. Vjerojatno imate neke simptome. Postoji
mojem uvjerenju, najbolje što biste mogli č ako ste bolesni. želio
velika vjerojatnost davamje postavljena pogrešna dijagnoza. Ne poku­
bih da se pridržavate postupka kojeg bih se i sam pridržavao kad bih
šavamo potisnuti vaše simptome. Želimo da se povuku, ali zapravo
se razbolio. Imajte na umu da ja nikada nisam bio bolestan, jer se pri­
pokušavamo otkriti što ih je uzrokovalo. đ moramo shvatiti da
državam svega navedenog u šestome poglavlju.
se Simptomi nisu pojavili preko ć nego su se razvijali godinama.
Stoga ne mogu ni nestati preko ć Ako prestanemo raditi ono što
1. Vratite se na šesto poglavlje i napravite sve ondje navedeno.
uzrokuje problem, kao č koji se udara po nozi ili onaj koji pali
vlastitu ć problembi se ipak mogao zadržati. Kad vamnetko kaže:
To je osobito važno. Primijenile li moje upute iz šestoga poglavlja, pri­
»Svaki put kad se udarim č ć po nozi, noga me zabo1i«, noga ć
mjerice da posjetite terapeuta s dozvolom za rad, obavite energetsko
ga boljeti i dalje, č i kad se prestane udarati. Zašto? Zato što je tako
uravnoteživanje, č š ć i ostalo, to ć po mojem mišljenju u ć
dugo č ć udarao nogu, da je možda slomio kosti i stoga je č o
č č gotovo sve bolesti. Primjena uputa iz šestoga poglav­
neposrednom problemu kojeg treba razriješiti. Muškarac č ć izgori
lja u vrlo kratkom vremenu može otkloniti sve simptome, jer se njima
svaki put kad je zalije benzinom i pripali je šibicom može ć >>Dobro,
razrješavaju uzroci svihbolesti. Jednostavno energetsko uravnoteživanje
ili č š ć može č č bolest. To je dokumentirano i
ć to više raditi«. No, njegova ć ipak gori. č je o hitnom č
i on mora nešto napraviti kako bi ugasio požar.
dokazano. Više od milijun š ć iz č svijeta pokazalo je da
Možda je i vaše zdravstveno stanje posve isto. Otkrijete li uzrok
je to potpuna, stopostotna istina. Jednostavni postupci navedeni u
šestome poglavlju mogu č bolesti.
svojega problema nakon konzultacije s terapeutom, pred vama je ipak
-----
-----
318
319 PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
Osim tih postupaka postoje još neke č stvari koje možete
napraviti i kojima ć se vaš organizam ponovno vratiti u stanje home­
1··1:
. ';;1
ostaze (ravnoteže) koja ć mu ć da se brže iscijeli. Zapamtite,
!"
t
ne postoji lijek, operativni postupak ili prirodni pripravak koji uistinu

č bolest. »Prirodni lijek« za sve bolesti su oni postupci koji tijelo

ć uravnotežu kako bi se samo moglo iscijeliti. Samo tijelo može
č sebe. Stoga, osim postupaka iz šestoga poglavlja sada vam
navodim popis nekih č bolesti i č dodatnih terapija
koje možete raditi u kombinaciji s postupcima iz šestoga poglavlja.
Smatramdaje svaku odnavedenihbolesti i oboljenja ć č
jednostavnimpostupcima iz šestoga poglavlja. Za svaku od navedenih
bolesti rekao bih: »Ponajprije posjetite terapeuta s dozvolom za rad«.
Osobni tretman takvoga terapeuta koji može č esencijalna
ulja, ljekovite biljke, homeopatske pripravke, č zahvate,
vitamine, minerale i č tome može č sve bolesti. Energetsko
uravnoteživanje samo po sebi može č svaku bolest. Klistiranje,
č š ć ž č mjehura, č š ć bubrega, đ od teških
metala i nametnika, kandide i č š ć cijeloga tijela za 30 do 60 dana
doslovce može č svaku č bolest. Ako se pokušavate
č ne ć te postupke, smatram da je č mnogo
teže, a možda i ć ć
Dakako, možete napraviti neke stvari kojima ć privremeno ublažiti
simptome ili ih nakratko otkloniti, ali ć da ne rješavate temeljni
uzrok, simptomi ć se vratiti ili ć se u genetski slabim č tijela
pojaviti druge bolesti. Stoga vam ponavljam da je najvažnije od svega
primijeniti upute iz šestoga poglavlja. Ako se želite osloboditi bolesti,
apsolutno morate izbaciti toksine iz organizma i prestati ih unositi.
Morate se č pravilno hraniti, ć da vamje prehrana manjkava.
Morate posve otkloniti ili barem neutralizirati elektromagnetski kaos
kojemu ste izloženi i morate otkloniti emocionalni i mentalni stres
kojega i nesvjesno zadržavate u.tijelu. Ti ć vam postupci promijeniti
pHvrijednost tijela iz kisele II lužnatukoja ć razvoj bolesti.
Ako to ne napravite, gotovo se i ne možete č
·PRIRODNI. LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
GLAVNI UZROK BOLESTI: PRIRODNI LIJEKOVI:
ADDIADHO, ć pažnje
s š ć
Kandida, kukuruzni sirup s viso- đ od kandide, č š ć jetrei
kim sadržajem fruktoze, aditivi u ž č mjehura. Omega-3 kiseline, doda­
namimicama, č izazva- ci prehrani, ne koristiti č proizvode,
na teškim metalima, elektroma- nitrite, umjetna sladila, brzu hranu.
gnetski kaos, nedostatak esen- Alfabiotici. Kranijalno-sakralna terapija.
cijainih masnih kiselina, osjetIji- Metode dr. Coldwella za ublažavanje
vost na kemijske tvari u č stresa
nim proizvodima i mesu, nitriti,
umjetna sladila, mononatrijev
glutamat, aspartam, otežana
apsorpcija kalcija
Akne
....-
Hormonaina neravnoteža, kan- Svakoga dana popiti 10 č š destilirane
dida, nametnici, dehidracija, vode. đ od kandide. KlisUr.
alergije Ć š ć ž č mjehura, č š ć
od nametnika. Ć š ć ć u č
vom tijelu. Infracrvena sauna. Metode za
ublažavanje stresa dr. Coldwella.
Probiotici
Alergije
Kandida, otežan rad jetre Konzultirati se s ovlaštenim terapeutom
NAET* , obaviti sva č š ć Metode dr.
Coldwella za ublažavanje stresa
Artritis
Kandida. zatrovanost teškim CMO (Cetilmiristoleat). đ od
metalima, nametnici, virusi nametnika. Krokodilski proteinski peptid.
Otklanjanje svih zubnih punjenja i proteza.
Amika. OMSO··
N.AET. Nambudripad's A1lergy Elimination Techniques. neinvazivno prirodno rješenje za oUdanjanje alergija bez lijekova
štenjern energetskog đ f č metoda od ,akupunkture, kiropraktike. pre/1fGne i kineziologije (prim. prev.}
DMSO. bezbojna, Č ć topiva u vodi koja se dobiva iz č drveta, nusprodukt tj
drvnoj industriji, od 1953. godine koristi se kao irn.fustrijsko otapalo (prim. prev,)
-------
-------
-----
----
320
321
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
PRIRODNI LIJEKOVI:
GLAVNI UZROK BOLESTI:
Astma
Posjetite internetsku stranicu www.sorvi-
Nakupljen mentalni i emocional­
noasthmafound.org
ni stres, alergije, hormonaina
neravnoteža, kandida
r--..
Autizam
Terapija je individualna, jer su uzroci tog
Virusne infekcije, zatrovanost
sindroma č Primijenite sve postup­
teškim metalima, kandida, cjepi­
ke iz šestoga poglavlja
va, štetni č lijekova na
recept i u slobodnoj prodaji
Bolovi u đ
'--..
č tretman, akupunktura, alfabi-
Mentalni i emocionalni stres,
otika, rolfiranje, kranijalno-sakralna terapi­
traume, dehidracija, virusne
ja, dubinska masaža, magnetski prekriva­
infekcije
č za madrac, metode dr. Coldwella za
ublažavanje stresa
Bubrežni kamenei
Klistiranje, č š ć ž č mjehura,
Dehidracija. Nedostaci u prehra­
ć mjehura, č Š Ć od
ni. Kandida. Ujekovi na recept i
teških metala i nametnika. Ova tjedna svako­
oni iz slobodne prodaje
ga dana pijte 3,7 litara vode sa sokom pet
organskih .lirnuna i dvije šalice č octa
Depresija
r---
Svakoga dana š ć sat vremena i gledajte
Ne postoji jedan glavni uzrok.
što više u daljinu. Gospina trava. Omega 3
Kao i kod ć bolesti ili
kiseline. Skakanje na trampolinu. Bilo koje
simptoma, uzroci se razlikuju
vježbe rastezanja ili aerobika. Otkloniti lijeko­
prema pojedincima. Kandida
ve na recept i one iz slobodne prodaje.
Otkloniti aspartam. Č š ć od kandide. Svi
oblici č š ć č Metode dr.
ColdweUa za ublažavanje stresa. Dijanetika
.PRIRODNI_ LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
GLAVNI UZROK BOLESTI: PRIRODNI LIJEKOVI:
Fibromijalgija
Kao i kod mnogih »bolesti«, ne Magnetski č za madrac.
postoji jedinstven uzrok. Kad č č Svi oblici Č š ć Krokodilski
nici ne maju što vam je, moraju to proteinski peptid
stanje nekako nazvati. Bolesti
-
poput »fibromijalgije<' izmišljene
su u pokušaju klasificiranja skupa
simptoma u č kada se uzrok
ne može u potpunosti utvrditi
Fobije
Možemo samo đ Terapija Callahanovim misaonim poljem
Giht
Prevelika č č Kelacija
slaba cirkulacija, virusne
infekcije
:/'1;
----
Gripa
Vidi Prehlada Vidi Prehlada
Hepatitis e
----
Virusna infekcija Terapija vodikovim peroksidam, homeo­
patija, krokodilski proteinski peptid
Hladne ruke i noge
Vidi Problemi sa cif"kulacijom Vidi Problemi sa cirkulacijom
Hrkanje
Dehidracija, kandida, alergije Sprej .za grlo s esencijalnim uljem
Kašalj
slanom vodom, koloidni minerali.
Kandida, bakterijska ili virusna Č s limunom i medom. Propolis.
infekcija, alergije Homeopatski pripravci
322
323
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .01'11- NE ŽELE DA VI ZNATE
GLAVNI UZROK BOLESTI: PRIRODNI LIJEKOVI:

Krvni ugrušci
Ujekov! na recept i iz slobodne Prirodni vitamin E. Natokinaza. Omega-3
prodaje. Mentalni i emocionalni kiseline. Intravenozna kelacija*. Oralna
stres. ć (hidroge- kelacija
nizirana ulja) u prehrani.
Homogenizirani č proi­
zvodi. Nedostatak vitamina E
Lupus'"

Kao i u č mnogih drugih Primijenite sve postupke iz šestoga
»bolesti«, ne postoji jedinstven poglavlja
uzrok. Pedeset ljudi s lupusom
ima 50 č uzroka, što
č da bi moglo biti potrebno
50 č č č
Migrena

Dehidracija; stres, hormonaina Obavite sve oblike č š ć č ocat.
neravnoteža, kandida, alergije Morate otkloniti umjetna sladila. Metode
na hranu, nametnici, zatrova- dr. Coldwella za ublažavanje stresa.
nost teškim metalima, alergije i Akupunktura, alfabiotici, kranijalno-sakral-
TMJ*** na terapija, č zahvati
Multipla skleroza
Zatrovanost teškim metalima, Magnetski č za madrac. Otklonite
aspartam, mentalni i emocional- sva umjetna sladila i mononatrijev gluta­
ni stres, virusne infekcije, mat. Klistiranje, č š ć od kandide i teš­
kandida kih metala. Otklonite sva zubna punjenja
Č š ć ž č mjehura, alfabiotici
-
Kelacija. u medicini proces otkianjanja teških metala iz Krvotoka (prim, prev.)
lupus Erythematosus. č autoimuna bolest ti kojoj imunosni sustav tkivo vlastitog tijela doživljava kao stranu tvar
i proizvodi antitijela koja izazvati simptome kao što su č osip na licu u obtiku leptira, glavobolje,
UOlOr, artritis zglobova:, kratki dah i oslabljenu funkciju bubrega (prim. prev.)
Temporomandibulami ć ć š ć celjusti i/iii temporomandibulami zglob koji donju č povezuje
$ lubanjom. a glavni simptom je bo\ (prim. prev.)
·PRIRODNI. LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
GLAVNI UZROK BOLESTI:
PRIRODNI LIJEKOVI:
Nesanica

Kad biste ispitali 100 ljudi koji
Metode dr. Coldwella za ublažavanje stresa
pate od nesanice, vjerojatno biste
Č Š Ć kandide i jetre. Kalcij i magnezij
otkrili da su razlozi kod svakoga
kao dodatak hrani. Otklanjanje svih lijekova
č Ne postoje glavni uzroci i
na recept i onih iz slobodne prodaje.
stoga se č razlikuje od
Melaton;n, ekstra č kokosovo ulje
osobe do osobe više nego u
mnogim drugim situacijama
Oralni herpes!genitalni herpes
Virusna infekcija
Najbolja knjiga je Never an Outbreak
Williama Fharela. Larrea, crvene morske
alge, lizin*, vodikov peroksid, DMSO
Perut
Prevelika č toksina.
Infracrvena sauna. Masaža suhom č
Alergije. Kandida. Nametnici
Dnevno popiti 10 č š destilirane Vode. Svi
oblici č š ć Probiotici. č ocat
PMS

Nedostatak kalcija i magnezija,
Kalcij i magnezij kao dodaci prehrani, kli­
hormonaina neravnoteža,
stiranje, č š ć ž č mjehura,
abnormalnost u radu š č
č š ć od kandide, teških metala i
zatrovanost teškim metalima,
nametnika. Metode dr. Coldwella za ubla­
kandida, lijekovi na recept i oni
žavanje stresa, ekstra č koko­
iz slobodne prodaje, mentalni i
sovo ulje
emocionalni stres
.

š ć s erekcijom
lijekovi na recept i iz slobodne
Š ć bolest iscijellte biljnim pripraVCima
prodaje. Cijepljenje u djetinj­
o kojima se govori u odjeljku o š ć
stvu. Slaba cirkulaCija. Mentalni
bolesti. Intravenozna kelacija, oralna kela­
i emocionalni stres. Nedostatak
cija. Vježbanje. Metode dr. Coidwella za
Lmn, jedna od esencifalnlh amfnokiselina (prim. prev.)
- -
--
324
325
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
GLAVNI UZROK BOLESTI: PRIRODNI LIJEKOVI:
vitamina E i kalcija. HOm1onalna ublažavanje stresa. Natokinaza. Prirodni
neravnoteža. š ć bolest. vitamin E, omega-3 kiseline. Ginseng.
Kandida, zatrovanost teškim Peruanska biljka maca*. Kozja trava*·.
metalima Muira puama···. Tribulus terrestris .....
Ginko bUoba. Č š ć od kandide i teških
metala
š ć sjetrom
c---
Ujekovi na recept i oni iz slobod- Klistiranje, č š ć ž č mjehura,
ne prodaje. osobito za snižavanje č š ć od kandide, teških metala,
kolesterola Kandida, nametnici. nametnika
ć (hidrogenizirana
ulja). Virusne i bakterijske infekcije
Povišen kolesterol
Hrana, alergije, kandida, nedo- Vitamin E, kalcij, omega-3 kiseline, cmo
statak vježbanja, nedostatak vino, sok od biljke mangosteen
vitamina E i kalcija
,-----
Prehlada
Bakterijska ili virusna infekcija Ekstrakt zelene papaje, enzimi, propolis,
sirov đ kuhan u vodi koji se pije kao
č č kandža..•••. Krokodilski prote­
inski peptid. Homeopatski pripravci.
Infracrvena sauna. č
.
Pretilost
Usporen metabolizam, mentalni Klistiranje, č š ć ž č mjehura,
i emocionalni stres, kandida, Č š ć od nametnika i teških metala.
• Maca.. Leproium Peruvianum Chacon, biljka č korijen sadrži vefike č vitamina, minerala. enzima i esencija!nih aminokiseli­
na (prim. prev.). -Kozja trava, Homy Goat Weed. lisnata biljka koia raste u A.ziji i Sredozemlju, odavna se koristi u tradicionalnoj
kineskoj mediCini, uglavnom na č seksualnih š ć (prim. prev,). ·*C*Muira puama, stablo arnazonskih kišnih šuma. u
medicinske SVJhe oddavrnnadodanas koristi sekora i korijen (prim. prev.). --rribulus terrestris, ljekovita cVje1na bi1jka, raste u tropskim
predjelima. u južnoj Europi i Aziji. u Africi i u sjevernoj Australiji (prim. prev.). ,.·· ... č kandža, Cat's claw, Uncaria tomentosa,
drvenasta Joza koja raste u amazonskim kišnim šumama i tropskim č Južne i Srednje Amerike; ć stanovništvo
njome je č astmu. upale ć sustava, artritis, reumu i mnoge druge bolesti; !<oristHo ju ie za č š ć bubrega. ć
dubljih rana i u borbi protiv raka i 1umora. a suvremena istraživanja dokazata su ć tih navoda {prim. prev.}
-PRIRODNI_ LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
GLAVNI UZROK BOLESTI:
PRIRODNI LIJEKOVI:
hipotiroizam, nefunkcionalna
KelaCija, hodanje, ekstra č
š č
kokosovo ulje, č ocat, probavni
enzimi, č infracrvena sauna,
post
Problemi sa cirkulacijom
č arterija zbog klora u vodi
Oralna kelacija, a u teškim č
koju pijete i u kojoj se kupate.
intravenozna. Terapija vodikovim perok-
Homogenizirani č proizvodi.
sidam. Prirodni vitamin E (postaji samo
ć (hidrirana ulja).
jedna tvrtka koja proizvodi č i priro-
Kandida, teški metali, alergije i virusi
dan v itamin E. Posjetite intemetsku
.
stranicu www.naturalcures.com.)
Natokinaza. Omega-3 kiseline
Problemi sa ž č mjehurom
lijekovi na recept i oni iz slobOdne
Č š ć od kandide, klistir; č š ć
prodaje. Prevelika č tran­
ž č mjehura, Č š ć od teških
ć u prehrani (hidrogenizi­
metala i nametnika. Probavni enzimi
rana ulja). Genetska slabost pota­
knuta kemijskim tvarima u hrani,
osobito u mesu i č proi­
zvodima. Kandida
Proljev
Nametnici, kandida, lijekovi na
Popijte 8-10 č š č destilirane vode
recept i oni iz slobodne prodaje
svakoga dana. Probavni enzimi, probioti­
ci. Č š ć kandide, č š ć nametnika,
klistir, č š ć ž č mjehura
t-------
Proširene vene
lijekovi na recept i oni iz slobodne
Prirodni vitamin E, natokinaza, ome­
prodaje, mentalni i emocionalni
ga-3 kiseline, intravenozna kelacija.
stres, ć (hidrogenizi­
oralna kelacija
rana ulja) u prehrani, homogenizi­
rani č proizvodi, nedo statak
vitamina E
326
327
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE "ON!. NE ZELE DA VI ZNATE
LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
GLAVNI UZROK BOLESTI:
Rak
Toksini u organizmu. Nedostaci u
prehrani. Bektromagnetski kaos.
Mentalni i emocionalni stres
Sindrom č umora
Kandida. Epstein-Barrov virus.
Paraziti. Zatrovanost teškim
metalima. Hipotireoza Alergije
č bolesti
Virusne infekcije, nametnici,
zatrovanost teškim metalima,
kandida, Ć homoge­
nizirani č proizvodi, cjepiva,
lijekovi na recept i oni iz slobodne
prodaje, nedostaci u prehrani,
nedostatak vježbanja, nedostatak
kalcija i magnezija. Bakterijska
infekcija, mentalni i emocionalni
stres. Klor u vodi koju pijete i u
kojoj se kupate
Š ć bolest
Ujekovi na recept. Kandida. Um­
jetna sladila. Pretjerano korište­
nje bijelog brašna i bijelog še­
ć Pretjerano konzumiranje
ć (hidrogenizirana
ulja)
---_____-\-_________
PRIRODNI LIJEKOVI:
Ako imate rak morate posjetiti terapeuta s
dozvolom za rad! Kad bih ja imao rak
svakako bih primijenio svaki postupak iz
šestoga poglavlja
Ginseng, kelacija, homeopatija
Oralna kelacija, a u teškim č
intravenozna. Terapija vodikovim peroksi­
dom. Prirodni vitamin E. Posjetite inter­
netsku stranicu www.naturalcures.com)
Natokinaza. Omega-3 kiseline. Skakanje
na trampolinu. Krokodi1ski proteinski pep­
tid. Magnezij i kalcij kao dodaci prehrani.
Injekcije živih stanica
đ od kandide. Č š ć jetre!
ž č mjehura. D!klanjanje svih lijekova
na recept i onih iz slobodne prodaje.
Vježbanje. Probavni enzimi. č ocat.
Kombinacija ljekovitih biljaka koje se na
č š u Calgaryju istražuju više od 20
godina, a Azijska udruga š ć ih bolesni­
ka naziva ih č lijekom za š ć
bolest. Savezna agencija za zaštitu potro-
I
š č zabranila mi je spomenuti taj proizvod
pod njegovim robnim imenom. No, inter­
vjuirao sam dr. Yunga Sua Kima, Korejca
koji živi u Kanadi, i on mi je spomenuo taj
larrea đ biljka koja raste u pustinjama i kanjonima na jugozapadu SAD-a i Meksika. jedna od najstarijih žhtih
biljaka. a neki primjerci stari su i vi:re od 10.000 godina; njome su se u č koristili i č Indijanci j europski
doseljenici; kOristi se tj obliku dodatka prehrani kao antioksidans (prim. prev.)
»PRIRODNI«
GLAVNI UZROK BOLESTI:
I Tjeskoba/stres
Individualan ć Uzrok
stresa kod svakog je č
jedinstven
Tumori
Zatrovanost toksinima, elektro­
magnetski kaos kojeg izazivaju
mobiteli jli prijenosna č
mentalni i emocionalni stres,
kandida, virusne infekcije

Upala grla

Bakterijska ili virusna infekcija,
kandida, nametnici
I--
Upala mjehura
Bakterijska infekcija, virusna
infekcija, gljivice, nametnici
PRIRODNI LIJEKOVI:
lijek. ć terapeuta s dozvolom za rad
koje č znaju za postojanje
toga proizvoda u Kanadi, i on mi je spome­
nuo taj lijek. ć terapeuta s dozvolom
za rad koje č znaju za postoja­
nje toga proizvoda
Dodaci kalcija, magnezija i B-kompleksa.
Vježbanje. Skakanje na tram plinu.
Masaža. Metode dr. Coldwella za ublaža­
vanje stresa. Dijanetika. Klistiranje.
Č š ć ž č mjehura.
đ od kandide i teških metala.
Metode Callahan. Organska crna č
da. č odmaranje
Terapija vodikovim peroksidom, terapija oza­
nom, kelacija i laneno sjeme sa sojinim bje­
č Hrskavica morskog psa.
Obavite sve oblike č š ć Infracrvena
sauna. Metode dr. CoIdwella za ublažavanje
stresa, strojevi i terapije za ponovno uspo­
stavljanje energetske ravnoteže
Grgljajte s koloidnim srebrom ili
mineralima, Č š ć od kandide, namet­
nika i teških metala. č kandža, larrea"
Dvije žlice nepastenziranog č octa
s gljivom pomiješati s jednom žlicom
---
--
328
329
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
GLAVNI UZROK BOLESTI: PRIRODNI LIJEKOVI:
-
meda u 2,3 del tople vode i piti uz obro­
ke. Č đ i nepasteriziran sok
od brusnice (litru dnevno), ali ne kupujte
sok u boci, nego ga sami napravite. Sok
od lubenice. Krokodilski proteinski peptid.
-
Homeopatski pripravci. Propolis. Larre
Upale/bolovi
r---
Dehidracija. Blokada elektroma- Svakoga dana ispijte 10 č š Vode.
gnetskih impulsa đ stani- Akupunktura Osmišljena je terapija kojom
ca se više od 18.000 č č bolo­
va č s iznimnim uspjehom. Savezna
agencija za zaštitu š č zabranila mi je
da navedem njezin naziv, no, osmislio ju je
Darrell Stoddard. Na internetu potražite
Darrella Stoddarda i đ njegov proi­
zvod ili se obratite terapeutima s dozvolom
za rad koji ć iznijeti vlastite preporuke.
Metilsulfonilmetan. MSM. Magnetski pod­
č za madrac i magnetna terapija.
Kiropraktika. Metode ublažavanja stresa dr.
ColdweUa A1fabiotici. Č š ć kandide i
teških metala Kelacija Terapija ozonom
,-
Visok krvni tlak
Mentalni i emocionalni stres, Ekstra č kokosovo ulje. Lan i ulje
č nedostaci u prehrani, lanenog sjemena. Metode dr. CoIdwe/1a za
kandi da
ublažavanje stresa. Kalcij i magnezij kao
dodaci prehrani. Natokinaza Prirodni vitamin
E. Omega-3 kiseline. č osam č š
č vode dnevno. Č š ć od teških metala,
kandide i nametnika
/
r---­ ---
Zadah iz usta
---
Nedostatak probavnih enzima, Svi oblici č š ć č ocat, probioti­
prevelika č toksina, kan- ci, infracrvena sauna
dida, nametnici, zatrovanost
teškim metalima
-PRIRODNI_ LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
GLAVNI UZROK BOLESTI:
PRIRODNI LIJEKOVI:
Zatvor
)--­
,
Kandida. Konzumiranje hrane u
kojoj nema živih enzima
Previše bijelog brašna i š ć
te đ hrane. Lijekovi iz
slobodne prodaje i oni na
recept. Mentalni i emocionalni
SVakoga dana ispijte 10 č š destilirane
Vode. Pojedite dnevno pet jabuka. Šljive.
Klistir. Č š ć od kandide. Probiotici.
Probavni enzimi. č ocat s gljivom.
ljute č Đ
stres. Dehidracija
r--­ -­
--­
Žgaravica, plinovi, nadimanje ,
Kandida, nametnici, lijekovi na
Organski č ocat zajedno s gljivom,
recept i u slobodnoj prodaji,
popiti 2-4 žlice prije svakog obroka.
đ hrana bez živih enzi-
Probavni enzimi, osobito s betatin- hidro­
ma, mentalni i emocionalni
kloridnom kiselinom. Probiotici, osobito s
stres
acidofilom bifidusom. đ od
kandide i nametnika, klistiranje. Jesti više
organskog sirovog ć i ć Metode
za smanjivanje stresa dr. Coidweila
Važno je ponovnonaglasiti da morate potražiti profesionalnu ć
terapeuta s dozvolom za rad koji se ne koristi lijekovima i operacijom.
Iznimno je č da shvatite kako se svaka od navedenih, kao'i sve
ostale bolesti, mogu č jednostavnom primjernom postupaka iz
šestoga poglavlja. Jeste li znali da se pokazalo kako je gotovo svaku
bolest ć č jednostavno dužim boravkom na suncu? Jeste li
znali da se pokazalo kako je skoro svaku bolest ć č jedno­
stavno klistiranjem? Jeste li znali da se tvrdi kako je skoro svakubolest
ć č jednostavno č š ć jetre? Jeste li znali da se tvrdi
kako je skoro svaku bolest ć č jednostavno obnaVljanjem
energetske ravnoteže? Jeste li znali da se pokazalo kako je skoro svaku
bolest ć č jednostavno č š ć nametnika? Jeste li znali
da se tvrdi kako je skoro svaku bolest ć č jednostavno
korištenjem tehnologije dr. Coldwella za ublažavanje stresa? Jeste li
znali da se tvrdi kakoje skoro svaku bolest ć č jednostavno
uzimanjem ljekovitih biljaka? Jeste li znali da se tvrdi kako je skoro
svaku bolest ć č jednostavno uzimanjem homeopatskih
pripravaka? Jeste li shvatili?
330
331
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
Važno je shvatiti da ljudi koji tragaju za konkretnim lijekom za neku
bolest ć ne razumiju smisao ove knjige. Bolest je samo etiketa koja
se pridodaje nizu simptoma. Te simptome možda uzrokuje stotinu razli­
č č ili kombinacije č To je, đ ostaloga, ono
što medicinska znanost ne želi da shvatite ili saznate. Da bi medicinska
struka mogla đ ona mora »izolirati« nešto konkretno kako bi .
mogla ć lijek za č bolesti koji je ć patentiratL Na .
taj č đ milijarde dolara.
Č je da terapeut s dozvolom za rad svaku osobu mora č
na individualan č pružiti joj individualne tretmane i č rada.
Ako stotinu ljudi ima posve isti simptom, kao što je migrena, moglo bi
se utvrditi da simptome svake osobe uzrokuju č uzroci. To č
da bi uzrok migrene kod svake osobe mogao biti č To č da
ć i č svake osobe biti Č Ono što koristi jednoj, možda
ć koristiti drugoj osobi. Zbog toga vam na pitanje što je uzrok kon­
kretnoj bolesti, mogu odgovoriti jedino to da ne znam, ali ne zna ni
itko drugi sve dok vas ne pregleda, ne analizira i ne otkrije vaš uzrok.
Kad se utvrdi uzrok, tada ć se raspravljati o č č Ne može
se znati koja ć vrsta tretmana biti prikladna za vas dok se ne zna koji
je uzrok vaše bolesti.
Primjer: svi znamo da genitaini herpes uzrokuje virus. No, ne
znamo zašto se taj virus aktivirao upravo kod vas. Svi su izloženi
tom virusu, ali se virus ne aktivira kod svake osobe i svaka osoba ne
podlegne tom virusu. Stoga, iako znamo da je č o virusu, kod svake
od pet osoba kod kojih se virus aktivirao razlog bi se mogao donekle
razlikovati. Stoga bi i uspješan tretman kod svake osobe mogao biti
donekle Č Jednoj bi osobi crvene morske alge mogle u potpu­
nosti uništiti virus. Kod druge bi to mogla ć biljka larrea, kod
ć terapija vodikovim peroksidom, kod č DMSO, kod pete bi
simptome mogao ukloniti lizin. Nekim bi ljudima možda bila potrebna
kombinacija č tretmana. Zbog toga je toliko važno shvatiti da
je individualizirni tretman jednostavno neophodan.
Kod stotinuljudi teško oboljelih od č bolesti mogli biste ć
č Svaka bolesna osoba pati od dehidracije, svakoj je
potrebno klistiranje, svakoj je potrebno č š ć ž č mjehura,
kod svake je došlo do širenja gljivice kandide, svaka bolesna osoba ima
nametnike i nedostatnu prehranu, svaka je zatrovana toksinima, svaka
pati od nekog oblika emocionalnog ili mentalnog stresa koji se zadržava
u č tijelu, svaka ima viruse kao što je virus herpesa, svaka je
zatrovana teškim metalima, svaka bolesna osoba ima Lymeovu bolest,
·PRIRODNI .. LIJEKOVI ZA POJEDINE BOLESTI
a da toga č nije ni svjesna. Svaka bolesna osoba pati od alergija na
nešto iz okoliša i na hranu, iako za to ne mora ni znati.
Zbog toga ljudima s bilo kakvim č š ć uvijek kažem
da primijene postupke iz šestoga poglavlja, a da onda za tri do šest
mjeseci ponovno prOcijene vlastito stanje. Č je i nevjerojatno to
što se simptomi č smanje ili povuku kod ć
č me je nazvala osoba od 78 godina. Koristila je pet č
lijekova na recept i s njima je živjela više od dVmi, bolesti i ć
č jednostavno primjenom uputa iz šestoga poglavlja.
To nije jedini č Takve vrste č č svakoga se tjedna
đ ć ljudi diljem svijeta. Može se dogoditi i vama.
Ponovno naglašavam, ako ste bolesni morate posjetiti terapeuta koji
ne koristi ni lijekove ni operaciju. Prema mojem mišljenju, morate se
č u program obnavljanja energetske ravnoteže. Morate obaviti
č š ć debelog crijeva, ž č mjehura, ć
mjehura, č š ć od kandide, nametnika, teških metala i, ako je ć
č š ć č tijela. Morate prestati uzimati sve lijekove. Morate pre­
stati jesti otrove kao što su brza hrana, umjetna sladila i č Svakoga
dana morate popiti barem osam do deset č š č š ć vode. Na
neki č morate otkloniti stres koji vam se zadržava u tijelu. Ako ne
napravite te osnovne stvari, smatram da se ne možete vratiti u stanje
r;"Jn..... hO·7P otkloniti simptome i č se od bolesti.
333
Cetrnaesto poglavlje
Naturalcures.com
. !
Jedini izvor nepristranih informacija o zdravlju
Temeljna postavka ove knjige jest č da za č i č
doslovce svake vrste bolesti postoje posve prirodne metode koje ne obu­
ć ni lijekove ni operaciju, te da o tim metodama »oni« ne žele da
vi znate. NaqaJI\se da ć kad č ovu knjigu, barem razmisliti
o toj ć Posve je č č da me Savezna agencija za
zaštitu š č kojoj je vlada Sjedinjenih č Država povjerila
zadatak zaštite š č od monopola i prevara, aktivno pokušava
č da vam predam te informacije.
Savezna agencija za zaštitu š č nekoliko me puta tužila, iako
nikada nisu otkriveni nikakvi prekršaji! FTC neprestano objavljuje lažne
i pogrešne izvještaje o mojim aktivnostima. Sada ja tužim Saveznu
agenciju za zaštitu š č zbog njezinog č stava prema
meni te zbog objavljivanja lažnih i pogrešnih š ć agencija
za zaštitu š č na nacionalnoj je televiziji izjavila da radi sve što je
u njezinoj ć kako bi me zaustavila. Otišla je toliko daleko da prijeti
kako ć mi zaplijeniti i spaliti knjige. Ova je knjiga jedna od rijetkih u
Americi koje je č vlada ikada cenzurirala.
Posvetio sam se objavljivanju č informacija o prirodnim lijeko­
vima i razotkrivanju korupcije u vladi i korporacijama diljem svijeta.
Posvetio sam se tome da postanem predvodnik zaštite š č te da
raskrinkam obmane i prijevare, kao i da iznesem na svjetlost dana da
vas neprestano obmanjuju u pogledu istine o prirodnim lijekovima i
tretmanima.
Zbog toga sam pokrenuo internetsku stranicu www.naturalcures.
com. Ta je internetska zajednica tek u razvoju. Namjera mi je da natu­
ralcures.com postane najbolji izvor istinitih informacija o prirodnim
lijekovima i pripravcima. Ta ć stranica biti suprotstavljena stranici
WebMD. Prema mojem mišljenju, WebMD samo je paravan farmaceut­
ske industrije. Dovoljno je da pogledate tko se oglašava na toj stranici
i uvidjet ć da sadržaj te internetske stranice nadzire farmaceutska
NATU RALCU R ES. COM
industrija. đ pogledajte direktorski odbor WebMD-a, kao i
menadžere i više službenike. Pogledajte desetke milijuna dolara č
zarade koju ti ljudi đ na dionicama WebMD-a. To je samo stroj
za zaradu i č propaganda osmišljena za đ ć
pojedinaca i reklamiranje lijekova i operacija.
Naturalcures.combit ć jedina internetska stranica u svijetU ć
zdravlju koja ć ć nikakve reklame niti prodavati bilo kakve
proizvode. Naturalcures.combit ć č i istinit izvor informacija koje
se odnose na prirodne lijekove i zdravlje. ć da ć ć
reklame niti prodavati bilo koje proizvode, niti ć dobivati naknadu
za bilo koje proizvode o kojima ć govoriti na toj stranici, možete biti
sigurni da ć informacije koje ć dobivati biti nepristrane te da ne
postoji nikakav sukob interesa. Kad se pretplatite i postanete č
stranice naturalcures.com, imat ć pristup informacijama o prirod­
nim pripravcima i prirodnim lijekovima koje vam nigdje drugdje rtisu
dostupne. To je privatna zajednica u kojoj ć ć slobodno govoriti
i dijeliti informacije ne š ć se da bi nas neka vladina agencija mogla
sudski goniti zbog toga što smo izrazili svoje mišljenje.
Namjera mi je da na naturalcures.com objavljujem:
• č bilten.
• Sve stare brojeve č biltena.
• Odjeljak »Vijesti«. U tom ć odjeljku moji reporteri istraživati
š ć iz č svijeta koja se odnose na farmaceutsku industriju,
zdravlje, prehranu i prirodne lijekove, kao i korupciju u korporacijama
i vladama Vjerujem da ć to biti najobuhvatniji izvor novosti koje se u
drugim dijelovima svijeta prikrivaju. Postoje ć novinskih š ć
studija. i č napisanih o korupciji u svijetu korporacija i vlade,
kao i o prirodnim lijekovima, a svi se ti napisi potiskuju i skrivaju od
javnosti. Mi ć pronalaziti č č i š ć te ih objavljivati
na toj stranici. Nikada u povijesti nije postojalo jedinstveno mjesto na
kojemu ste mogli dobiti sve informacije.
• Odjeljak o prirodnim lijekovima prema pojedinim bolestima. U
tom ć odjeljku abecednim redom navesti više od stotinu bolesti.
Uz svaku bolest bit ć navedeni svi dostupni podaci iz istraživanja o
svim prirodnim lijekovima, kao i klinike koje su se specijalizirale za
prirodno č tih bolesti. Nikada prije nije postojalo mjesto koje
bi predstavljalo jedini izvor informacija o prirodnim lijekovima iz
č svijeta.
• Odjeljak o terapeutima. Osobito je važno da posjetite terapeuta
s dozvolom za rad, ali kako biste ga mogli ć Kako biste mogli
....::::
334
335
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
znati koji je kvalitetan? Taj odjeljak internetske stranice predstavljat ć
popis terapeuta i klinika iz č svijeta koji se ne koriste lijekovima
i operacijama,. Bit ć klasificirani po smještaju i specijalizaciji. ć ć
ć terapeute diljem svijeta koji su se specijalizirali za č
tretmane ili za č zdravstvene ć Što je još važnije, ć
ć č komentare drugihljudi koji su ih posjetili i saznati njihove
rezultate. Na taj ć č imati priliku da vas č najbolji.
• Odjeljak u kojem ć ć razgovarati sa mnom i s mojim tera­
peutima s dozvolom za rad. Kao č internetske stranice ć ć
nam poslati elektronsku poruku i dobiti odgovor na svoja pitanja o
zdravlju.
• Odjeljak s procjenom proizvoda. Namjera mi je okupiti brojne
ž č i procjenitelje proizvoda koji ć istraživati i procjenjivati
sve proizvode koji se odnose na zdravlje. To bi ć vitamine,
minerale, ljekovite biljke, homeopatske pripravke, dodatke prehrani,
kao i druge proizvode kao što su hrana, meso, č filtri, vodeni filtri,
šamponi, paste za zube, balzami, kozmetika i č Namjera mi je da
pregledamo ć proizvoda i pružimo vam našu osobnu procjenu.
Naše ć se procjene razlikovati od svih ostalih. Imajte na umu da od
đ č č proizvode prihvatimo ili č ć dobivati
naknadu ni u komobliku. Bit ć jedini izvor nepristranih informacija.
Ne samo što ć provjeriti proizvod, nego ć istražiti tko posjeduje
tvrtku koja ga je proizvela i posjetiti proizvodne pogone. Provjerit ć
svaki sastojak koji se stavlja u proizvod, kao i proces prerade. Posjetit
ć imanja na kojima se uzgajaju svi sastojci i sami se uvjeriti jesu li
proizvodi č i zdravi. Uvjeravam vas da osobno poznajem đ č
kojima se tresu ć jer su svjesni da ć se razotkriti kako proizvode
pravo ć U ovom odjeljku ć biti prikrivanja. Iznijet ć istinu.
ć ć vam koji su proizvodi ć koje treba izbjegavati, razotkrit
ć varke pohlepnih korporacija i ć ć vam koje stvari prpizvode
iskreni, č ljudi č je glavna motivacija pomaganje društvu, a ne
zarada. ć ć nam đ slati proizvode na procjenu, pa ć i
tu procjenu objaviti.
• Odjeljak za poruke. Poruke ć biti odvojene po bolestima i tretma­
nima. Na taj ć č ć komunicirati s drugim č zajednice
na internetskoj stranici naturalcures.com i razmjenjivati informacije.
• č đ ć biti podijeljene po bolestima i č
kategorijama. Tako ć č razgovarati s drugima u slobodnoj, sigurnoj
okolini i razmjenjivati informacije O prirodnim lijekovima i zdravlju.
NATURALCURES.COM
• č strave i užasa FDA-e i FTC-a. Poslat ć svoju ž č ekipu
da pregleda dosjee u sjedištima FDA-e i FTC-a ć se zakonom
o slobodi informiranja. Osobno ć istražiti č i korupciju k,?je
su č FDA i FTC. Detaljno ć razotkriti te organizacije koje se
koriste gestapovskim metodama kako bi potisnule istinite informacije
i zaštitile postojanje monopola. Potpuno ć istražiti pojedince u tim
agencijama. Raskrinkat ć korupciju i č protiv č č koje
ti pojedinci č Prozvat ć ih po imenu. Zaustavit ć oholost i
zloporabu ć jer ć sada prvi put pojedinci biti potpuno i dokraja
istraženi.
• Odjeljak za knjige i audio-vrpce koje č Postoje ć
knjiga i vrpci. Koje biste trebali č i poslušati? Osobno č
pregledati knjige i vrpce, objaviti izvatke i navesti preporuke.
• I još mnogo drugoga..
Ako se pridružite internetskoj stranici naturalcures.com, dobit ć
informacije o zdravlju i iscjeljivanju koje nigdje drugdje na svijetu ne
biste mogli dobiti. Svojim č đ podupirete misiju širenja
informacija o prirodnim lijekovima re zaustavljate korupciju u vladi i
tvornicama lijekova. Vaša č pruža sredstva kojima se mogu
boriti i č brojne tužbe protiv pojedinaca, korporacija i vladinih
dužnosnika koji č te okrutne č protiv č č
Dok sam pisao ovu knjigu sastavio sam poglavlje pod naslovom
»Lijekovi za svaku bolest«. Želio sam naglaSiti č da postup­
cima iz šestoga poglavlja možete č doslovce svaku bolest. No,
đ sam želio napraviti još nešto. Želio sam navesti sve bolesti
po abecednom redu, kao i konkretno robno ime proizvoda za koji
smatram da je koristan u č toga stanja i koji bi mogao ć u
njegovu č Savezna agencija za zaštitu š č cenzurirala
je č poglavlje. Rekli su mi da ne mogu spominjati proizvode pod
njihovim robnim imenima namjeravam li knjigu prodavati na televiziji.
Razbjesnio sam se zbog tako otvorenog primjera cenzure. Zaprepastio
samse i šokirao zbog toga što su me lišili mojih prava č Prvim
amandmanom. Jednostavno sam rekao samome sebi: »Bijesan sam k'o
sam vrag i to više ne namjeravam podnositi!« Pojedince u Saveznoj
agenciji za zaštitu š č i u Upravi za hranu i lijekove trebalo bi
smatrati odgovornima za njihove postupke. Apsolutno su besramni
pojedinci koji upravljaju tvornicama lijekova i koji svjesno dopuštaju
prodaju lijekova, iako dokazi jasno pokazuju da ć stotine ć ljudi
UMRIJETI zato što ih uzimaju,. Ne zaboravite podatak koji je objavila
336
337
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
č medicinska udruga: lijekovi koji se izdaju na recept i oni
iz slobodne prodaje ubijaju ć broj ljudi nego bolesti koje bi trebali
č To nikada ne smijete smetnuti s uma.
Namjeravamo li nešto promijeniti, protiv tih organizacija moramo
poduzeti agresivne korake. U toj mi je borbi potrebna vaša potpora.
Ako se pridružite internetskoj stranici naturalcures.co
m
, ć ć
mi u tome, a ujedno ć dobiti i golemu povratnu vrijednost za vaš
financijski doprinos. Posjetite stranicuwww.naturalcures.comimolim
vas, još se danas č Želio bih ponovno napisati svoje izvorno
poglavlje pod naslovom »Lijekovi za svaku bolest«. To sam poglavlje
napisao u bijesu kad mi je FTC zaprijetila da ć me sudski goniti i
spaliti mi knjige. U ovom novom dopunjenom izdanju uvelike sam
napredovao u pogledu onoga što smijem i što ne smijem ć ali još
uvijek sam č đ kako bih zadržao cjelovitost izvorne
knjige, želim ponovno objaviti to poglavlje kakvo je bilo u izvornoj
verziji knjige Prirodni lijekovi.
Izvorno dvanaesto poglavlje
Postoje lijekovi za č doslovce svake bolesti, ć i č
tegobe koji ne č farmaceutske lijekove i operacije. Ti su lijekovi
jeftini i nemaju nikakvih negativnih popratnihpojava. Ja nisam č
Ne č pacijente. Prema č vladi ne smijemni dijagnosticirati
niti č bolest. Kad bih nekoga č od raka, mogao bih završiti
u zatvoru zbog bavljenja medicinom bez dozvole za rad. Stoga ove
informacije iznosim samo u obrazovne svrhe.
Svjestan samda terapije kao što su energetska medicina, homeopa­
tija, ljekovite biljke, dodaci prehrani i Č š ć tijelu mogu ć da se
samo iscijeli. Službena medicina pokušava sagledati simptome, daje im
naziv »bolesti«, a onda đ lijekove ili operaciju kako bi potisnula
ili otklonila simptom. Nažalost, č ne tragaju za uzrokom bolesti,
nego samo pokušavaju potisnuti simptome. Ako potisnete simptom,
niste razriješili uzrok i osoba ć i dalje biti bolesna. Kad uz to uzmete
u obzir i nove bolesti koje su zapravo uzrokovali sami lijekovi, bole­
_ snik kojega č č lijekovima i operacijom s vremenom postaje
sve bolesniji. Dobar je primjer dijete koje je naizgled hiperaktivno i
ima slab opseg pažnje. Vjerojatno ć mu dijagnosticirati ć
pomanjkanja pažnje. č ć ć da kemijski procesi u djetetovu
mozgu ne funkcioniraju kako treba te da mu je potreban lijek kako
bi se otklonila ta neravnoteža. Lijek može č djelovati na
uravnoteživanje kemijskih procesa u mozgu, ali su č zanemarili
NATURALCURES.COM
pitanje ZAŠTO su kemijski procesi neuravnoteženi. Što je dovelo do
kemijske neravnoteže? Kad bi postavili to pitanje, gotovo uvijek bi se
otkrilo da su za to odgovorne alergije na hranu, eksitotoksini kao što \
su mononatrijev glutarnat i aspartam te aditivi u namirnicama. Uz
jednostavne prilagodbe u prehrani, kemijski procesi u mozgu ponovno
se ć u ravnotežu, dijete za nekoliko dana više nije hiperaktivno,
a opseg pažnje mu se ć u normalu.
Drugi je primjer osoba koja pati od bolova, a č joj daje lijekove
da bi otklonio bol. Lijek može samo zaustaviti signale da ne dopru do
mozga. ć ne rješava uzrok boli. Kad bismo se pozabavili uzrokom,
uvijekbi otkrili da bolove blokada elektromagnetskih impulsa
đ stanica. Kinezi su prije više od dvije ć godina otkrili da
se jednostavnim postupcima koji ne č ni lijekove ni operaciju,
uzrok može razriješiti i bolovi zauvijek nestaju.
Najvažnije je č razvijanje bolesti. ć ljudi č dok se
ne pojave simptomi, a tek onda traži medicinsku ć U mnogim
č problem je tako težak da je potrebna ozbiljna ć
Zamislite osobu koja nikada ne održava automobil. Jednoga dana
automobil č ispuštati č zvukove. Vlasnik ga ipak ne odveze
odmah na servis. I dalje ga vozi, ne ć ć da se problem pogoršava.
Automobil naposljetku stane i moraju ga ć do servisa. č
kaže da su svi dijelovi istrošeni i moraju se zamijeniti te da je potreban
kompletan servis. I naše je tijelo č automobilu. Ljudi podnose
nelagode, bolove i simptome ć se lijekovima da bi ih potisnuli,
ne š ć uzrok. Jednoga dana problem postane tako ozbiljan da
potraže č č ć a č im kaže: »Rak vam se proŠirio na
č tijelo« ili »Krvne žile su vam gotovo posve č i potrebna
je hitna ugradnja premosnice«. To se nikada ne bi dogodilo kad bi č
redovito brinuo o svojem tijelu.
Smatram da je pH test jedan od najjednostavnijih i najboljih č
đ potencijala vašega zdravlja. Akosu vam č i ć
lužnati, bolest se ni u kom č ne može pojaviti. Ne zaboravite, ć
ozbiljnih bolesti kao što su rak, č bolesti, artritis i bilo koja vrsta
boli ne nastaju preko ć Ta se stanja godinama razvijaju prije nego
što zamijetite simptome. Jednom su me pitali što bih napravio kad bih
otkrio da imam rak ili č bolest. OdgovoriO sam da je to ć
ć da redovito provjeravam tjelesnu pH vrijednost i stanje krvnih
žila. č krvnih žila se, primjerice, razvija godinama. Jako bih
rano otkrio da se moje krvne žile č č Tada bih otišao
na prirodne tretmane kao što je terapija prehranom i kelacija. Nakon
338 PRIROONI LIJEKOVI ZA KOJE _ONtu NE ŽELE DA Vl ZNATE
toga bih provjerio stanje da vidim je li se nešto promijenilo, je li se
pogoršalo ili poboljšalo. Najvažnije je to što bih godinama prije pojave
ozbiljnog problema znao što se đ
Dobra je vijest da č i u č ozbiljnih problema š ć postoje
prirodne alternative lijekovima i operacijama. Jasno mi je da je ono
što iznosim u ovoj knjizi nekonvencionalno. đ kroz č je
povijest »konvencionalno« bilo ono što je ć smatrala istinitim. Oni
koji su bili u manjini smatrani su krivovjercima. Zdrav razum ć
je tvrdio da se Sunce ć oko Zemlje. Samo su budale i krivovjerci
smatrali da se Zemlja ć oko Sunca. ć je zdrav razum govorio
da je Zemlja ravna ploha, a svatko tko bi ustvrdio da je okrugla bio je
budala i krivovjerac. U jednom je razdoblju zdrav razum govorio da
č nikada ć ć izgraditi strojeve koji mogu letjeti, a samo su
budale i krivovjerci smatrali č Još sedamdesetihgodina 20. sto­
ć u okvirima znanstvenih krugova č se smatralo da hrana
i prehrana nemaju apsolutno nikakve veze sa zdravljem. Svatko tko bi
ustvrdio da bi zdrava prehrana mogla igrati važnu ulogu u č
i č bolesti bio je krivovjerac.
Rado bih vam dao lijekove za doslovce svaku bolest. Rado bih vam
naveo dostupne prirodne tretmane koji mogu otkloniti vaše simptome
i ujedno razriješiti uzrok, umjesto da samo potisnu simptom. đ
kad sam č pisati ovu knjigu Savezna agencija za zaštitu š č
i Uprava za hranu i lijekove poduzele su dotad đ korak. FTC mi
je naredio da NE iznosim preporuke za konkretne proizvode i da ne
navodim gdje možete nabaviti lijekove i dobiti tretman. A vi ste mislili
da u Americi vlada sloboda govora. Mislili ste da Prvi amandman
č ustava štiti naše pravo na slobodu mišljenja i govora. To
jednostavno nije istina. Kad je č o zdravstvenoj skrbi, mi u Americi
nemamo slobodu govora. Mogu napisati knjigu o izgradnji nuklearne
bombe. Mogu napisati knjigu o tome kako biti terorist. Mogu napisati
knjigu prepunu pornografskih slika. Mogu napisati knjigu u kojoj
č i velike korporacije optužujem zbog korupcije. Mogu napisati
knjigu ispunjenu fanatizmom, mržnjom i predrasudama. Mogu napisati
knjigu o tome kako su me oteli vanzemaljci. Mogu napisati knjigu o
tome kako razgovaram s mrtvima i vidim đ Na tim č
imam slobodu govora. No, ne smijem napisati knjigu u kojoj bih vam
naveo kako da bez kemoterapije i operacije č rak.
Č je ovo poglavlje cenzurirala FTC. Ako ste zgroženi kao i ja,
pridružite mi se u borbi protiv cenzure. Samo na trenutak zamislite što
se to ovdje đ U ovoj vam knjizi ne smijem iznositi svoja mišljenja.
NATURALC URES. COM
339
r"'"
Koliko ć milijuna ljudi i dalje nepotrebno patiti i umrijeti zato što im
nije dopušteno da saznaju istinu o č i jeftinim prirodnim
lijekovima? đ postoji č na koji možete doprijeti do tih
informacija. Posjetite li internetsku stranicu www.naturalcures.com i
postanete njezin č imat ć pristup tim podacima. Važno je znati
da jepreuzimanje osobne odgovornosti prvi korak kOji morate poduzeti
želite li biti zdravi, želite li č ili č bilo koju bolest. Ne osla­
njajte se na farmaceutsku industriju, znanstvenike i ž č č
ć tvrtku, vladine agencije ili č Sami morate uzeti
uzde u svoje ruke i preuzeti potpunu odgovornost za svoje zdravlje.
Prije tjedan dana susreo sam ženu koja me prepoznala s televizije.
NjeZinom je sinu bio dijagnosticiran ć nedostatka pažnje. Bio
je iznimno hiperaktivan, a opseg pažnje mu je bio posve slab. Pao je
na svakom ispitu u školi i uznemiravao je razred. Pitala se bi li trebala
prihvatiti č savjet i djetetu dati Ritalin. Predložio sam joj da
posjeti nekog terapeuta kOji se koristi prirodnim tretmanima, a ne
lijekovima i operacijom. Zapitao sam je što dijete jede, š ć je
navesti da bude što konkretnija. Rekao sam joj da jednostavno izbaci sve
č proizvode, bijeli Š ć i bijelo brašno, aspartam i mononatrijev
glutamat. Zapisao sam joj što bi č trebao jesti i č je kako č
deklaraCije na namirnicama. To ju je ohrabrilo i bila je đ zbog
ć ozdravljenja, ali je ipak sumnjala da bi tako jednostavna
promjena mogla imati velike posljedice. Dao sam joj svoj broj telefona
i zamolio da me nazove, jer su me zanimali rezultati. Nazvala me je tri
dana kasnije. Bila je izvan sebe. Rekla mi je da nikako ne može povje­
rovati u promjenu koja se dogodila njezinu djetetu. Hiperaktivnost se
povukla, a opseg pažnje.i sposobnost koncentracije narasle sudo gotovo
100 posto. Prvi put u dvije godine dijete je sjedilo za stolom i pojelo svoj
obrok poput normalne, pristojno odgojene osobe. Č ju je nazvala i
č č koja nije mogla vjerovati što se đ
Takve se č đ svakoga dana. Bez obzira na to je li č o
raku, č bolesti, artritisu, žgaravici, PMS-u, glavobolji, bolOVima,
nesanici, aknama, lupusu, astmi, herpesu, seksualnoj nefunkcionalnosti,
č infekcijama, ć manjka pažnje, hrkanju, š ć
bolesti, depresiji, tjeskobi, stresu ili nekoj drugoj bolesti, postoji jedno­
stavno i č prirodno rješenje.
Molim vas, budite svjesni da gotovo sve bolesti možete č i
č bez uporabe lijekova i odlaska na operaciju. Molim vas, budite
svjesni da možete živjeti život prepunenergije i vitalnosti te da se nikada
više ne morate razboljeti.
341
Petnaesto poglavlje
Rješenje
Tijekom godina pojavilo se nekoliko pojedinaca, kao što je Ralph Nader,
koji suobavili hvale vrijedan posao na č raskrinkavanja korup­
cije u vladi i velikim korporacijama. Bilo je nekoliko č skupina za
zaštitu š č koje nije okaljala č i utjecaj novca velikih
korporacija, kao ni vladin pritisak.
Ti pojedinci i skupine informiraju ljude diljem svijeta o korupciji
u korporacijama i vladi koja č na naš život. Informacije prenose
knjigama, javnim nastupima, biltenima i odnedavno internetskim
stranicama. Iako su obavili divljenja dostojan posao š ć
razotkriti korupciju u korporacijama i vladi te informirati ljude diljem
svijeta o tome koliko štetno ta korupcija č na naš život, dva glavna
problema još i danas postoje.
1. Iako je istina o korupciji u korporacijama i vladi razotkrivena
javnosti, glavnina medija još zataškava i razvodnjava te informacije.
2. ć ć te organizacije i pojedinci samo pokušavaju
razotkriti obmane, prijevare i korupciju koja postoji i u korporacijama
i u vladi, ali malo toga poduzimaju kako bi je uistinu zaustavili.
Vjerujem da je ć plan jedini č na koji se može zaustaviti
korupcija u korporacijama i vladi, kao i iskorištavanje javnosti:
1. ć ljudi mora postati svjesna.korupcije u korporacijama i vladi.
ć se mora upoznati sa č da je »uvijek č o novcu« na
č č č Stoga moja misija nije samo pisanje knjiga, bil­
tena i održavanje internetskih stranica na kojima se razotkriva istina,
nego đ i ulaganje vlastitog bogatstva u reklamiranje tih knjiga,
biltena i internetskih stranica putem televizije, radija i tiskanih medija.
Problemje č č Savezna agencija za zaštitu š č ć
je poduzela neke korake ć mi pravo na slobodu govora koje
mi č Prvi amandman, zabranivši mi da u knjigama objavljujem
svoja mišljenja. Glavnina medija đ mi ne dopušta reklamiranje
tih knjiga, biltena i internetskih stranica. No, to se ipak mora provesti.
RJEŠENJE
Namjeravamo li ikada provesti promjene, te informacije moraju doprijeti
do što ć broja ljudi i to što prije. Korumpirane korporacije, njihovi
direktori, č i vladine agencije moraju biti raskrinkani.
2. Namjeravamo li provesti promjenu, ne samo što moramo infor­
mirati javnost o tome kako ih velike korporacije i vlada obmanjuju,
nego moramo poduzeti agresivne korake protiv korporacija, vladinih
agencija i pojedinih direktora i č Moja je namjera, osim infor­
miranja javnosti, ć sudske tužbe, konkretnije skupne tužbe, protiv
onih koji prikrivanjem istine o prirodnim lijekovima koji ne č
farmaceutske lijekove i operacije dopuštaju da milijuni ljudi nepotrebno
pate. Otkako su protiv duhanske industrije podnesene skupne tužbe,
stvari se u tom č polako č mijenjati. Isto ć se dogoditi i
na č zdravstvene skrbi. Zasad nitko još nije preuzeo vodstvo
u borbi protiv farmaceutske industrije. Umjesto sadašnjeg trenda u
okviru kojega se svake godine razboli sve više ljudi, zajedno možemo
izgraditi društvo u kojemu ć manje ljudi biti bolesno.
3. Da bih postigao prva dva cilja, apsolutno mi je potrebna vaša
potpora. Potrebno mi je da se pretplatite na moj č bilten i/ili
da postanete č moje internetske stranice naturalcures.com. Što
više pretplatnika na bilten imam i što više imam č na stranici,
to ć biti sposobniji informirati javnost č svijeta o prirodnim
č č i č svih bolesti bez lijekova i operacija, a
uz to ć ć i razotkriti korupciju u korporacijama i vladi zbog koje
su ljudi siromašni i bolesni. Osim toga, što imam više pretplatnika
na č bilten i č stranice, to ć predstavljati č č
silu. To č da mi kao skupina imamo golemu ć u poticanju pro­
mjena II vladi. č i korporacije ne slušaju jednu jedinu osobu,
ali kad iza te osobe stoje milijuni pojedinaca, tada nastaje velik pokret
i podiže se tako snažan glas da ga se ne može zanemariti. Svatko od
, nas za sebe ne može mijenjati stvari u velikim korporacijama i vladi,
ali zajedno, kao skupina, prerastamo u nezi:lUstavljivu silu koja može
promijeniti svijet.
4. Da bismo zaustavili korupciju u korporacijama i vladi, vaš se glas
mora č Pišite predsjednik:\! ili ga nazovite, pišite svojem kongresniku,
senatoru, FTC-u i FDA-i. Dovoljno je da jednostavno izjavite: »Bijesan
sam k'o samvrag i ne namjeravam to više podnositi! Podržavam Kevina
Trudeaua«. I taj ć jednostavan korak u tolikoj mjeri potresti stvari da
ć do promjena ć brže nego što biste mogli i zamisliti.
5. Potrebne su mi i vaše pozitivne misli i molitve. Golema je to
bitka u koju sam se upustio za vas. Za svoj cilj sve stavljam na kocku.
342
343
PRIRODf'U LIJEKOVI ZA KOJE -ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
Riskiram svoje bogatstvo i osobne slobode. Toga sam svjestan, jer sam
se posvetio misiji zbog koje ć me vlada napadati sa svih strana. Neki
su ć i sad javno izjavili da ć me napadati, ocrnjivati, diskreditirati i
sudski goniti. Zbog toga što vjerujem da je č o plemenitom zadatku
na kocku ne stavljam samo sav svoj novac i materijalno blago, nego i
slobodu. Apsolutno mi je potrebna vaša financijska potpora i ohra­
brenje. Molim vas, pošaljite mi svoje č o uspjehu. Pošaljite mi svoje
ohrabrenje. Pokušavam č svu poštu koja mi stiže u ured. Vaše
č ohrabrenja pružaju mi snage da ustrajem u ovoj borbi.
Zašto biste mi trebali ć u ovoj misiji? Dopustite mi da vam
postavim pitanje.
Zar niste bijesni zbog toga što direktori korporacija u našu hranu
svjesno i namjernp stavljaju kemijske tvari koje debljaju i stvaraju
ovisnost? Zar ne biste željeli da te velike pohlepne korporacije plate
za svoja nedjela? Ja bih.
Svaki od nas č ništa ne može poduzeti protiv velikih
korporacija i vladinih agencija koje se ne pridržavaju zakona.
• Zajedno kao skupina možemo postati ć sila koja ć promi­
jeniti zdravstvenu skrb.
• Kao skupina možemo zahtijevati da hrana koju kupujemo u rob­
nim centrima i restoranima ne bude zatrovana kemijskim tvarima i
aditivima.
• Možemo zahtijevati slobodan pristup i slobodu izbora u pogledu
prirodnih alternativnih tretmana i terapija.
.; Kao skupina možemo zahtijevati da reklame kojima smo izloženi
više ne budu lažne i pogrešne te da nas više ne navode na pogrešne
č
• Kao skupina možemo stvoriti društvo u kojemu ima manje bolesti,
u kojemu ć imati više energije i vitalnosti nego ikada prije, u kojemu
ć jesti ukusnu hranu i više ć biti đ na
• Molim vas, pretplatite se na moj bilten Natural Cures Monthly
Newsletter.
• Molim vas, posjetite č se.
• Molimvas pošaljite mi svoje č o uspjehu i pozitivne komentare,
kao i prijedloge za poboljšanje djelovanja.
č sam promijeniti zdravstvenu skrb u Americi i č
svijetu. Želim nastaviti ondje gdje su stali Ralph Nader i ostali prije
...
RJEŠENJE
njega. Želim biti č i pošten zagovornik š č koji djeluje kako
bi poboljšao društvo i život »malog č Moja je nova krilatica
»Osnažiti ć Molim vas, pomozite mi i pridružite mi se.
Sažetak
Da bi se stanje promijenilo, mora se dogoditi nekoliko temeljnih
stvari:
1. Uprava za hranu i lijekove mora u potpunosti priznati svoje
pogreške i promijeniti propis koji sada tvrdi: »Samo licencirani lijek može
č č ili č bolest«. To ni u kojem č nije istina. To
je potpuna i č laž. Taj je propis jedna od č objava
vlade Sjedinjenih č Država. Jedan je od glavnih razloga zbog
kojih se stopa bolesti i oboljenja ć š ć brzinom, kao
nikada u povijesti. Taj propis jednostavno štiti zaradu farmaceutske
industrije. Mora se promijeniti. Zakon FDA trebao bi glasiti: »Sve može
č č i č bolest«. To je ono najvažnije što se treba pro­
mijeniti. Kad bi FDA dopustila objavljivanje takvog propisa, ljudi iz
č svijeta iznosili bi svoja ć i rezultate istraživanja o tome
kako prirodni lijekovi mogu č ili č bolesti. Problem je u
tome što bi se zarada farmaceutske industrije istoga trenutka, doslovce
preko ć naglo smanjila, jer bi deseci milijuna ljudi prestali uzimati
lijekove i č uzimati prirodne pripravke. Zbog toga FDA to ne želi
č Brani se ć da bi se pojavile ć >,šarlatana i č
magle« koji bi se bogatili na nadama i strahovima ljudi, ć im
beskorisne i potencijalno štetne prirodne tvari. Taj FDA-in izgovor
uistinu je »prav i zdrav«, ali ne drži vodu. Sve dok se tvrdi da su infor­
macije č o »prirodnim lijekovima« samo mišljenja onih koji
ih prodaju te da se »mogu razlikovati od drugihmišljenja«, informacije
bi se trebale objavljivati. Sve dok ljudi koji prodaju ljekovite pripravke
traže od kupca da potvrdi č kako je »dokaz« o ljekovitosti tih
pripravaka dvojben, da ih kupUje i koristi na vlastitu odgovornost,
otklonili bismo sve velike š ć Takva bi se pravila đ trebala
zahtijevati od farmaceutskih tvrtki. I od njih bi se trebalo zahtijevati
da im pacijent potvrdi kako zna da lijekovi »nisu dokazano č
da su mišljenja i istraŽivanja o tim lijekovima dVOjbena te da se mogu
razlikovati od drugih mišljenja«! Takvo bi pravilo bilo pošteno uvesti za
č spektar lijekova. Ta jedna jedina promjena spasila bi milijune života!
Ne pretjerujem. Statistike pokazuju da više ljudi umre od lijekova, nego
što ih usmrte bolesti koje bi ti lijekovi navodno trebali č Lijekovi
su zapravo gori od same »bolesti«. ć i samim prestankom uzimanja
..
344
345
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE nONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
lijekova životni vijek bi se produljio i č bi se više bolesti nego
bilo kojim drugim sredstvom. đ dobit tvornica lijekova naglo
bi se smanjila, a dobit i ć č đ bi bile manje.
2. č vlada trebala bi preuzeti vodstvo u pokušaju č
i č bolesti! Trebala bi novac dodijeliti izravno ž č orga­
nizacijama kojebi tražile č za č i č bolesti svuda
osim na č farmaceutskih lijekova i operacija! Kad bi č
vlada dala novac istraživanjima za č i č bolesti koja bi
ispitivala sve osim lijekova koje se može patentirati i kirurških metoda,
tada bismo redovito slušali o revolucionarnim ć Imajte na
umu da informacije ć postoje, ć i spoznaje đ ć postoje,
metode za č i č bolesti ć postoje. O njima ne č
zato što ih se ne može patentirati, a farmaceutske tvrtke ne žele da o
njima bilo što saznate. Kad bi neka vladina agencija uistinu preuzela
posao u svoje ruke umjesto da novac daje farmaceutskoj industriji, tada
bi neovisni ž č koji ne pokušavaju ć lijekove i kirurške
postupke koje je ć patentirati i na kojima se može zaraditi,
zapravo prvi put mogli iznijeti istinu o č i bezopasnosti
prirodnih metoda. đ bismo č potpunu istinu o tome kako se
koriste aditivi u namirnicama te kako genetska modifikacija sjemena
i hrane zapravo uzrokuje mnoge bolesti i oboljenja. Naša prehrana bi
se č promijenila, broj bolesti bi se naglo smanjio, a ljudi bi
bili zdraviji i živjeli dulje nego ikada prije.
Takve supromjene golem posao za društvo. Potrebni su ljudi, novac,
trud i vrijeme. Moramo protestirati, reklamirati, đ promocije i
potrebni su nam č č kandidati koji su voljni č
i provesti te promjene.
Mi možemo uvesti promjene, a uvest ć ih uz vašu ć i
potporu!
Nekoliko jednostavnih ć koraka
Ova je knjiga prepuna novih informacija. Iznosi mnoštvo podataka o
dugotrajnom, zdravom životu u kojem nema bolesti, prepunom vital­
nosti, energije i ć Lako bi vam se moglo dogoditi da se izgubite
u golemoj č podataka. Knjigu sam osmislio tako da ju je lako
č i razumjeti, ć vam u širokim potezima neke temeljne ideje
o kojima trebate razmisliti, kao i neke posve konkretne stvari koje
možete napraviti da biste uveli spektakularne i neposredne pozitivne
promjene na č vlastitoga zdravlja i dobrobiti.

U č knjizi ponavlja se izjava »Bijesan sam k'o sam vrag i to više
ne namjeravam podnositi«. Mnogi ljudi koji je č imaju ć
da sam bijesan zbog laži i obmana koje šire vlade č svijeta,
č agencije kao što su FDA i FTC te velike javne č kor­
poracije, a sve 'u cilju ć vlastite ć utjecaja i zarade. Mnogi
su mi pisali ć da ć moju strast, ali se ipak pitaju uživam
li ja zapravo u vlastitom bijesu. Želio bih vam ć da sam se uistinu
strastveno posvetio tom problemu. Bijesan sam i tužan kad vidim da
milijuni ljudi nepotrebno pate i umiru samo zato što savezne agencije
i vlade č svijeta, kao i multinacionalne korporacije, neprestano
lažu i varaju javnost č stoga što na taj č mogu zaraditi te
ć svoju ć i utjecaj.
Ne zaboravite, nisam morao napisati ovu knjigu. Ne moram raditi
ono što radim. Ja sam upoznat s tim informacijama. Nevjerojatno sam
dobrog zdravlja. Ovo radim zbog toga što vjerujem da je to moj poziv.
To radim zato što vjerujem da je moja misija ć informiranju
ljudi i poboljšati društvo. Ne radim to zbog novca. Novac koji đ
jem svojim č pothvatima ulažem u te iste pothvate kako bi se
ć broj ljudi koji od toga imaju koristi. Ne radim to da bih ć
osobno bogatstvo. Želim vam dati do znanja da mi je uistinu stalo do
vas i do vašega zdravlja. Razmislite o tome. Neprestano se č
s napadima zbog toga što sam č razotkrivati nepravde, obmane,
laži i prevare. Moja je misija pozitivno utjecati na živote milijuna ljudi,
ali isto tako i negativno utjecati na ć utjecaj i dobit golijata č
SVijeta. Ja sam im na udaru. Ja sam im meta. Vjerujte mi, život bi mi
bio mnogo lakši kad mi ne bi bilo toliko stalo do vas!
Nudili su mi desetke milijuna dolara da prestanem govoriti. Jedna
mi je organizacija ponudila sto milijuna dolara u gotovini ako pre­
stanem raditi ono što radim i č živjeti mirnim životom, ako se
odreknem rada na zaštiti š č i ako prestanem objavljivati tajne
informacije koje su mi poznate. Istaknuti i ć ljudi, č imena ć
spominjati, uvjeravali su me da ć me, nastavim li sa svojom misijom,
neprestano tužiti, napadati, ocrnjivati, ismijavati i progoniti u medijima
i na sudovima. Prijetili su mi na sve č koje samo možete zamisliti.
No, sve to samo još dodatno č š ć moju odluku.
Prema č velikog č domoljuba Patricka Henryja:
»Milijuni za obranu, ni č ć za mito«. Nitko me ne može podmititi.
Nitko me ne može kupiti. Nitko me ne može natjerati da popustim
pod pritiskom. Odbijam živjeti ć se iz straha. Svjestan sam
da posao koji obavljam ima golem pozitivan č Svakoga tjedna
346
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI· NE ŽELE DA VI ZNATE
dobivam ć poruka od ljudi koji mi govore da su prestali uzimati
lijekove i oslobodili se svojih bolesti, simptoma i ć Kad mi
ljudi govore kako im se život promijenio i poboljšao, kako su uštedjeli
i oslobodili se bolova, znam da radim pravu stvar.
Svaki put kad držimpredavanja iHiznosim informacije sklopim č
i zaželim želju. Molim, neka ove informacije pozitivno č makar na
samojednuosobu. Tada sam svjestanda jesve to vrijedno truda. Nadam
se daste upravo vi ta osoba. Nadam se da je ova knjiga izmijenila vaš
život. Nadamse da ć se otisnuti na uzbudljivo i prekrasno putovanje.
Nadam se da je vaša obitelj sretnija, zdravija i bogatija zato što ste č
primjenjivati spoznaje iz ove knjige. Svi znamo za izreku »znanje je
ć Ona je zapravo samo č č Znanje je ć samo ako
se njime koristite. Znanje koje posjedujete i znanje koje ć nastavljati
prikupljati koristit ć vama i vašoj obitelji samo ako se njime koristite
i ako ga primjenjujete. Izvrsni pisac Leo Buscaglia jednom je rekao:
»Ako znate i ne primijenite to znanje, č da ne znate«. Primjenjujte
ove metode u svojem životu i, kao što sam naveo na č knjige,
posve sigurno znam da nikada više ć biti isti!
Skromno vaš u zdravlju,
Kevin Trudeau
DodatakA
Besplatni dodatni materijali: č iz biltena
Svakoga mjeseca pojavljuje se na ć ć koja se odnose na zdravlje
i č te č i č bolesti prirodnim metodama.
Svakoga mjeseca objavljuje se na ć ć informacija koje poka­
zuju da su lijekovi i operacije č i da uzrokuju bolesti te da
su č vrste prirodnih lijekova č u č i č
bolesti bez ikakvih popratnih pojava. Svakoga mjeseca nova ć
pokazuju da bolesti uzrokuje genetski izmijenjena hrana, č
namirnice, njihova priprema u mikrovalnoj ć i kemijske tvari koje
se stavljaju u hranu. Svakoga mjeseca na ć novih ć pokazuje
da naša hrana sve više gubi hranjivu vrijednost, što uzrokuje velike
ć u našem tijelu koji dovode do bolesti. Svakoga mjeseca na
ć novih ć pokazuje da elektromagnetski kaos koji izvire iz
ž č naprava, mobitela, televizora, prijenosnih č i č
nih aparata zapravo uzrokuje bolesti. Svakoga mjeseca na ć novih
ć pokazuje kako stres može bolesti uzrokovati te da um može
promijeniti ustrojstvo DNK u tijelu i tako se č
Stoga sam pokrenuo č bilten pod nazivom č bilten
prirodnih lijekova Kevina Trudeaua. Taj se bilten svakoga mjeseca
šalje pretplatnicima i sastoji se od otprilike desetak stranica č
nepristranih infocmacija. U njemu nema nikakvih reklama. Moj je
zdravstveni bilten jedini u svijetu za koji znam i u kojemu možete dobiti
nepristrane, č š ć istinite informacije u pogledu zdravlja i pre­
hrane, bez ikakvih financijskih sukoba interesa. Zbog toga ć
malu č naknadu za pretplatu. Moj je bilten đ dostupan
i č zajednice na mojoj internetskoj stranici. Pridružite li se
stranici naturalcures.com, bilten možete Č na njoj i tada vam se
ne šalje. Za one koji se ne koriste internetom ili bi bilten voljeli primati
poštom, možete se pretplatiti i poslat ć vam ga.
Nakonšto samnapisao knjigu č samdobivati povratne informacije
od ljudi koji su je č Postavljali su mi mnogo č pitanja,
349
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·ONI· NE ŽELE DA VI ZNATE
34!l
tako da sam shvatio da je moram proširiti i dodati neka objašnjenja..
Otkako sam je napisao došlo je do novih ć i spoznaja koje želim
podijeliti s pretplatnicima biltena i č internetske stranice. Ovo
poglavlje sadrži nekoliko č iz novijih biltena koje sam napisao
nakon objavljivanja ove knjige. Apsolutno je potrebno da u potpunosti
shvatite ovu knjigu, a tada možete č i ove č onako kako
su bili napisani za ljude koji su kupili knjigu. Odnose se na č
pitanja koja je trebalo dodatno razjasniti. Stoga uživajte u njima. Vjerujem
da ć vam uvelike ć u boljem razumijevanju temeljnih postavki
ove knjige, a ujedno ć vas upoznati s dodatnim ć na č
zdravlja koja nisu navedena u ranijem dijelu knjige.
Nikada ne morate doživjeti č udar!
Nikada ne morate imati č arterije!
č bolesti glavni su uzrok smrti u Americi. Svaki pojedini č
ili je doživio č udar ili poznaje nekoga tko boluje od č bolesti
Najstrašnije je to što je svaki pojedini č u nekoj fazi razvoja teških
č problema. Kad ste se rodili, krvne su vam žile bile otvorene i
krv je slobodno tekla. S vremenom se na stijenkama žila č naku­
pIjati plak, ć manje slobodnog prostora, zbog č krvotok
postaje slabiji. Kad se krvne žile č zatvore i krvotok dodatno oslabi,
javljaju se bolovi u prsima, kratki dah, umor, slaba cirkulacija, hladne
ruke i noge, š ć bolest, gubitak ć promjene raspoloženja,
debljina, depresija, š ć s erekcijom, gubitakseksualne želje, gubitak
motivacije i ć je č udar. Billu Clintonu je nedavno đ
č premosnica zbog blokiranih krvnih žila. Svatko tko je
bio na operaciji ugradnje premosnice žrtva je prehrambene industrije
i neznanja. Dopustite mi da objasnim. Do č krvnih žila ne
dolazi preko ć Potrebne su godine da bi se žile zatvorile u tolikoj
mjeri da vam je potrebna ugradnja premosnice ili da biste doživjeli
č udar. Nitko nikada ne bi smio ć do toga da mu se žile toliko
č da mora na operaciju ili da doživi č udar.
Razlog zbog kojega vam se krvne žile zatvaraju posve je jednosta­
van. U krvi imate kolesterol. Kolesterol se lijepi na stijenke krvnih žila
kad je žila š ć Jedna od ć prevara č javnosti jest
izazivanje straha od visokog kolesterola. To ć objasniti kasnije, ali
imajte na umu da je najbolje prodavan lijek na svijetu Lipitor, sredstvo
za snižavanje kolesterola. č kolesterola ni na koji č nije pove­
zana s š ć pojave č bolesti, č žila ili č
udara. Kolesterol u krvi je bezopasan i zapravo koristan. Uz stjenke
DODATAK A
krvnih žila prianja samo kad je žila š ć Zbog toga se postavlja
pitanje što š ć krvne žile. Tri glavna krivca su:
1. Klor u vodi. Kad pijete vodu, kupate se ili plivate ukloriranoj
vodi, krvne žile vam se ozbiljno š ć
2. Hidrirana ulja i ć Ti su proizvodi djela ljudskih
ruku. ć vrsta margarina se, primjerice, u potpunosti sastoji od
hidriranog ulja. Sve što kupujete u robnim č centrima sadrži
hidrirano ulje. Te su ć smrtonosne. Teško š ć krvne
žile. Č i IDA priznaje štetnost ć
3. Homogenizirani č proizvodi. Proces homogenizacije,
osmišljen kako bi se ć zarada, č proizvode pretvara u
smrtonosni otrov. Tijekom tog procesa molekule u č proizvo­
dima postaju tako ć š da teško š ć krvne žile. Nije problem u
ć koja se nalazi u č proizvodima, nego u procesu homo­
genizacije. Ljudi me uvijek pitaju: »Pijem nemasno ili obrano mlijeko.
Je li ono bolje od neobranog mlijeka?« Odgovor je negativan. Nije bolje,
nego lOŠije. Nemasno i obrano mlijeko proizvod su ljudskih ruku. Ne
zaboravite, znanost ne može biti bolja od prirode. Neobrano mlijeko
bolje je od nemasnog ili obranog ako, dakako, nije homogenizirano.
To su tri glavna uzroka š ć krvnih žila. Č i kad biste imali
posve male č kolesterola, on bi prianjao uz stijenke žila uzro­
ć blokade i sve probleme koje sam naveo. Najvažnije je da vi,
zapravo, nikada ne biste trebali imati č krvne žile i nikada ne
biste morali ć na ugradnju premosnice. Zašto? Zato jer je potrebno
deset, dvadeset ili trideset godina da se žile zatvore. To je dugotrajan i
spor proces. Zapanjuje me to što medicinska struka odbija spomenuti
pacijentima da postoje jednostavne, bezbolne i jeftine pretrage koje
se mogu obaviti u bilo kojem trenutku kako bi se utvrdilo jesu li vam
žile posve otvorene ili su se č zatvarati. Svima č da
svakih godinu-dvije obave tu jednostavnu i jeftinu pretragu. Dostupno
je nekoliko vrsta pretraga, a neprestano se razvijaju nove. One prika­
zuju protok krvi kroz č tijelo, u svim venama i arterijama. Ako
obavite te pretrage, vidjet ć kakvo je č stanje vaših žila, jesu
li otvorene ili zatvorene i koje su ć po vaše zdravlje. ć
ć vidjeti č li se s vremenom polagano č Tako ć
15 godina unaprijed znati je li proces č
Ako je č možete poduzeti nekoliko jednostavnih koraka.
Pritodan lijek za takvo stanje je kelacija. Postoje dvije osnovne vrste
kelacije: oralna i intravenozna. Mnoge tvrtke prodaju proizvode za
350
351
'PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE -ONI- NE ŽELE OA VI ZNATE
oralnu kelaciju. Posve su prirodni, bezopasni i jeftini. Jednostavno
pijte te tablete i one polagano č đ krvne žile te se cir­
kulacija poboljšava. Ako vam je stanje osobito teško, možete koristiti i
intravenoznu kelaciju. Na taj č možete biti sigurni da vam se krvne
žile nikada ć zatvoriti, niti ć se pojaviti bilo koje oboljenje koje ih
prati te vam nikada ć biti potrebna ugradnja premosnice. Posjetite
internet, u tražilicu upišite »kelacija« i vidjet ć č niz dostupnih
proizvoda. Na internetskoj stranici amazon.com upišite »kelacija« ili
posjetite obližnju knjižaru ili trgovinu zdrave hrane te se raspitajte o
knjigama i proizvodima za keladju. To je iznimno važno. Svatko od vas
trebao bi nazvati svog č i ć mu da želi ć na pretragu kako
biste se uvjerili koliko su vam krvne žile otvorene. č vam da ć
se iznenaditi kad uvidite koliko su zatvorene. Kad im se stanje popravi
nakon korištenja prirodne terapije kelacijom, ć ć vjerovati koliko
je simptoma na taj č nestalo. Što je najvažnije, poboljšat ć vam se
razina energije, a ć ć izgubiti i na težini. Posjetite internetsku
stranicu www.centurywellness.com.
Natuknice za mršavljenje
Hodajte i mršavite. Hodanje je daleko najbolja vježba za gubitak kilo­
grama. đ je i najbolja vježba za vaše zdravlje. Tijelo je stvoreno za
hodanje. Ljudi ne vježbajune u č svijetu. ć ljudi koja preživi
stotu godinu i nikada nije bila bolesna nije vježbala. No, takvi ljudi
hodaju. Ljudi diljem svijeta hodaju u prosjeku 16 kilometara dne"no,
dok ljudi u Americi dnevno hodaju manje od petsto metara. Želite li
smršaviti, hodajte. za mršavljenje bi bilo idealno hodati svakoga dana
po sat vremena bez prestanka. Nije č o č nego o hodanju.
Trebali biste hodati brzinom pri kojoj se ugodno ć Neki ć č
posve sporim hodom. Neki i ć biti u stanju hodati č sat, nego ć
se previše umoriti i ostati bez daha. č s 15 minuta i hodajte sve
dulje. Možda ć vam trebati i č mjesec dok ne budete mogli hodati
č sat vremena. To je tužno, jer ljudi diljem svijeta mogu hodati
satima. Ljudi u Americi ne mogu hodati sat vremena, a da se ne umore
ili da ih drugoga dana ne bole gležnjevi, koljena, kukovi i noge. To č
da vam je hodanje č č potrebno. Hodate li č sat vremena,
a ujutro se probudite č s bolovima ili nelagodom, tada ste u
ozbiljnoj nevolji. Zacijelo vas č bolest. Ne izbacujete otrove iz tijela,
u vašem organizmu nema dovoljno kisika, š ć tetive, zglobovi i liga­
menti č vam odumirati te bi vam se zdravlje moglo katastrofalno
DODATAK A
pogoršati. Apsolutno morate hodati: hodanje ć preokrenuti taj proces
i č vas od mnogih bolesti.
Najvažniji č na koji hodanje pridonosi mršavljenju jest u tome
što, kako se č ponovnopodešava »regulacijsku č vašega tijela.
Vaše tijelo ima mehanizamkoji mu regulira težinu. Dobijete li koji kilo­
gram više od te težine, taj ć mehanizam smanjiti težinu na đ
broj kilograma. Spustite li se ispod te č vratit ć vas na đ
težinu. Regulacjjska č vašega tijela đ kolika vam je težina.
Zbog toga ć ljudi ostaje na istoj težini. Č i ako izgube koji kilo­
gram, uvijek se ć na đ težinu. Ako dobiju koji kilogram
zbog toga što su neumjereno jeli, kad ponovno č normalno jesti
ć se na đ težinu. Ako mjesec dana svakoga dana hodate
sat vremena, težina ć vam se vratiti na optimalnu č Ako hodate
svakog dana, automatski ć i bez ikakva napora č mršavjeti. Osim
toga, ć ć se bolje, imat ć više energije, bolje ć spavati, biti
manje depresivni i mnogo sretniji. No, ne koristite sprave za hodanje,
nego hodajte prirodom. Nemojte spustiti pogled u tlo, nego gledajte
oko sebe. Takvo gledanje u daljinu ima važan č na vaše mentalno
stanje. ć vjerovati koliko ć se bolje ć ć vjerovati
koliko je lako smršavjeti, a da ništa drugo ne promijenite.
Iz knjige - Odmor je č za đ
u knjizi govorim o važnosti pravilnog spavanja i odmora. Apsolutno je
važno dovoljno se naspavati i posve se odmoriti želite li biti optimalno
zdravi, imati razinu energije, izgubiti na težini i biti u stanju
č bilo kOJH bolest te se nikada više ne razboljeti. Organizmu je
potrebno vrijeme da bi se obnovio i napunio energijom. Optimalno
vrijeme za odlazak u krevet je đ devet i deset sati č a za
ustajanje oko šest ujutro. za to postoji nekoliko razloga Ciklusi Zemljine
vrtnje oko Sunca te Mjeseca oko Zemlje u tom razdoblju pružaju bolje
ć za odmor nego'u bilo kojem drugom vremenu. Zbog toga
su ljudi koji rade ć smjenu depresivniji, deblji, umorniji, iscrpljeniji
te bolesniji od ostalih. đ je poznato da ljudi koji ne spavaju punih
osam sati svake ć nisu sretni i č š ć se razbolijevaju, za razliku od
onih koji dovoljno spavaju. U razdobljU đ deset č i dva
sata ujutro tijelo č hormone iscjeljenja. Ako spadate đ ljude
koji na spavanje odlaze jako kasno, tijelu ne dajete dovoljno vremena
koliko mu je potrebno za č hormona koji ć vam pomladiti,
obnoviti i osvježiti organizam. Tri temeljna važna č odmora
i spavanja su:
353
,,1','1
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ZELE DA VI ZNATE
, '
352
.f !I...
1 .
1. Vrijeme odlaska u krevet i razdoblje u kojem se odmarate. Ako
f
i
:
kasno legnete i kasno se probudite, to za tijelo nije dobro iako spavate
punih osam sati, jer se hormoni iscjeljivanja č samo đ deset
č i dva ujutro. Apsolutno je presudno što č š ć spavati u tom
razdoblju. To č da je važno vrijeme u koje se odmarate.
ć ljudi spava ili se odmara tijekom č sati. č ener­
getske buke koju ljudi stvaraju ć tijekom dana č je visoka,
a Ć je mnogo niža. To tijelu ć mnogo bolje obnavljanje i
đ Mnogi ljudi koji sunavikli ostati budni dugo u ć ili
spavaju do osam, devet ili deset sati ujutro ć nešto zanimljivo
kad u krevet č odlaziti đ devet i deset č te kad ustaju
oko šest ujutro. Neki ć i prvog jutra ć da imaju dvostruko više
energije, bolje se ć više se smiju, apetit im je č manje jedu
i sretniji su. Drugi su toliko iscrpljeni i umorni da tijekom prva dva-tri
dana nakon usvajanja novog obrasca spavanja ne mogu vjerovati koliko
su umorni. Do toga dolazi zbog toga što tijelo naposljetku ima priliku
obnoviti se i pomladiti, pa iskorištava priliku za oporavak. Možda ć ,
vam trebati tri ili č dana da se tijelo prilagodi, možda č i tjedan
dana, ali kad se organizam prilagodi i uskladi s tim obrascem, ć
ć vjerovati koliko više energije imate. Bit ć u stanju č iz kre­
veta bez budilice, a tijekom dana imat ć više energije. Manje ć biti
bolesni, a ako ste č bolesni, ako imate bilo kakav ć
ili simptome, mnogi ć zamijetiti da se simptomi č da se tijelo,
jer ste mu pružili priliku, tijekom jedinog ć razdoblja, đ
deset č i dva ujutro, iscjeljuje i č od bolesti.
2. Drugi važan č je broj sati koje biste trebali odspavati.
Potrebno vam je osam sati sna. Odmor i đ toliko su važni
za vaše zdravlje da ne mogu dovoljno naglasiti tu č Ljudi me
neprestano pitaju: »Bolestan sam, što da radim? Kevine, imam š ć
bolest. Kevine, imam prijatelja koji boluje od raka. Kevine, imam prija­
telja koji ima osip. Kevine, imam psorijazu. Imam artritis. Imamherpes.
Što da napravim? Koji je lijek za tu bolest?« Uvijek postavim nekoliko
temeljnih pitanja: »Kad idete spavati? Recite mi što i kada jedete. Kakvu
vrstu vode pijete? Uzimate li dodatke prehrani? Uzimate li bilo kakve
lijekove na recept ili iz slobodne prodaje?« Ljudi o tome ne žele razgo­
varati. Ništa ne žele promijeniti. Samo žele saznati koji je »lijek«. »Koju
tabletu da uzmem? Koju ljekovitu biljku mogu uzeti? Što mogu napraviti
da bih se č Odgovor glasi: sami stvarate vlastite probleme. Ne
možete nastaviti raditi sve ono što i sada radite, na posve isti č i
č č rezultate. Kinezi su ludilo definirali upravo na taj
DODATAK A
č postupati na isti č a č Č rezultate. Ako ste
bolesni, ako imate neku bolest ili ć morate razmisliti o svemu
što radite. Što unosite u tijelo? Kako se odmarate? Kako razmišljate?
Kako se ć Hodate li? Uzimate li dodatke prehrani? Te stvari
uzrokujU simptome, bolesti i ć Ne postoji č panaceja
ili lijek. č je da postoje neki prirodni pripravci koje možete uzeti
kako biste č ublažili, potisnuH ili otklonili simptome. No,
ako se ne pozabavite pravim uzrokom, ti ć se simptomi vratiti ili se
č na neki drugi č I dalje ć se loše ć ć imati
dovoljno energije, i dalje ć biti debeli i pretili, bit ć depresivni,
imat ć zdravstvenih tegoba, bit ć bolesni, umorni i iscrpljeni.
Nešto morate promijeniti. Jedna od najjednostavnijih promjena kojima
možete poboljšati svoj imunosni sustav i ć tijelu da se samo
iscijeli jest dovoljna č sna. Osam sati sna svake ć idealan
je odmor, a odlazak u krevet đ devet i deset te ustajanje u šest
idealan obrazac.
3. Č me pitaju i na č spavam. Ovdje bih želio spomenuti
dvije stvari o spavanju. Prva je vrsta madraca i č a druga
kvaliteta zraka u sobi.
Najprije ć razgovarati o madracu. ć svojega života provodite
Ć ali ljudi ne žele uložiti novac i vrijeme u kupnju prikladnog i
najboljeg madraca. Za mene to jednostavno nije pametno. Stara reklama
za uljne filtre Framje glasila: »Možete mi platiti sada, a možete mi platiti
i kasnije«. I s vašim je tijelom ista situacija. Možete platiti sada ž ć u
svoje zdravlje te, primjerice, nabaviti kvalitetan madrac i krevet, osigu­
rati kvalitetan č i vodeni filtar, nabavljati zdravu hranu, kvalitetne
dodatke prehrani i obrazovati se na tom č ili možete platiti i
kasnije, kad ć cijena biti rak, č bolesti, š ć bolest, artritis, teške
operacije, bolest, ć oboljenja, depresija, stres, bolovi, bijeda i
jad. Razmislite o tome. Možete platiti sada malim č vremena
i truda, ili ć kasnije platiti životom ispunjenim bijedom i bolovima
te preranom ć Ulažite u obrazovanje i u vlastito zdravlje.
Na kakvom je madracu najbolje spavati? To je stvar osobnog oda­
bira. Postoje tri iznimno kvalitetne vrste madraca koje č
Godinama samspavao na prirodnom madracu napravljenom od isklju­
č organskih materijala. To je bilo jako ugodno, jer ti materijali nisu
ispuštali otrovne pare koje bih č udisao č ć Tada sam kupio
madrac vrijedan 20.000 dolara. Napravljen je od najfinije kašmirske vune
i od najkvalitetnije svile, i na takvom madracu spava engleska kraljica.
To je nevjerojatno ugodan madrac napravljen uglavnom od prirodnog i
354
355
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE ·0\,4'1- NE ZELE DA VI ZNATE
organskog materijala, ali jebezobrazno skup. Tada sam č iskušati
neke druge vrste madraca koje si ć ljudi može priuštiti, kako bih
mogao iznijeti preporuke. Iskušao sam tri madraca koji su se najviše
reklamirali na televiziji. Svi su izuzetno kvalitetni i, prema mojem
mišljenju, pružit ć vambolji i kvalitetniji san od drugih vrsta madraca.
No, ljudi se đ razlikuju i svako je tijelo č Nakon što
iskušate č mad!!lce, znat ć koji vam se najviše đ
Plahte koje koristite đ su iznimno važne za pravilan ć
odmor. Trebale bi biti od 100 posto organskog i prirodnog pamuka.
Drugi materijali ispuštaju negativnu energiju i štetne pare koje, iako
posve slabe, imaju blago negativan č na san. Plahte morate prati
organskim, prirodnim sapunom. Nemojte kupovati deterdžent za
rublje proizveden u velikim javnim č tvrtkama. Prepuni su
kemijskih tvari i č mirisa koje ć udisati č ć i koji
ć vam remetiti san. Ta sitnica može biti iznimno važna. Razgovarao
sam s ljudima koji kažu da slabo spavaju. Otišao bih u njihovu ć
u spavaonicu, i samo pomirisao plahte. Tada bi mi bilo jasno zašto loše
spavaju. Odmah bih im promijenio plahte, uzeo plahte od organskog
pamuka oprane samo u č organskom sapunu bez ikakva mirisa
i bez kemijskih š č te ih stavio na krevet. Tada bih rekao:
ć spavajte na ovim plahtama i javite mi jeste li zamijetili bilo
kakvu promjenu«. Svaki put bi mi ljudi rekli: »Ne mogu vjerovati. Bolje
sam spavao«. A ja si mislim: "Ma nemojte. Prije ste č ć udisali
otrovne pare. Nije ni č što ste loše spavali«.
Zraku spavaonici đ je iznimno važan za dobar ć odmor.
Današnji sudomovi đ č nego prije 75 godina. Prije klima
đ ć su se radile od prirodnih materijala, a ne od č
Prozori su se otvarali kako bi zrak mogao kružiti ć Današnji su
domovi č č š ć spavamo sa zatvorenim prozorima i uklju­
č klimom ili grijanjem. Zrak u našim domovima ubrzo postane
posve nekvalitetan. Uz to uzmite u obzir pare koje se isparavaju iz
č materijala u podovima, zidovima i iz ljepila koje se koristi u
današnjim domovima, pa ć shvatiti koliko je zrak nekvalitetan. Sve
to loše č na san i na proces iscjeljivanja. Oslabljuje nam imunosni
sustav te postajemo osjetljiviji na bolesti, a može izazvati i č
š ć od alergija do raka. Osim toga, naše su ć prepune elek­
tronike tako da nas č č bombardiraju energetske frekvenCije
koje nam ometaju san, đ nas i oslabljuju nam imunosni sustav
te postajemo osjetljiviji na bolesti. Okolina u kojoj danas spavamo ne
DODATAK A
ć tijelu da se obnovi, pomladi, regenerira i iScijeli. đ
se upravo suprotno.
ć ljudi tijekom spavanja nikada ne tone u dubok san u kojemu
dolazi do iscjeljivanja. ć ne spava tijekom razdoblja u kojem se
č hormoni iscjeljivanja. ć ne spava dovoljno, tako da tijelo nema
vremena obnoviti energiju. Mnogim ljudima i sam krevet uzrokuje
bolove, nelagodu i pritisak koji ometa cirkulaciju i iscjeljivanje. Loša
kvaliteta zraka ometa dubok san, uzrokuje alergije, ispunjava nas još
ć č toksina i otrova i oslabljuje nam imunosni sustav, a
energetska polja koja nas okružuju unose neravnotežu u vibracije naših
stanica, što izaziva č vrste bolesti i ć pa č i rak.
Postoje dva rješenja. U svoju sobu biste trebali postaviti neku vrstu
eliminatora č kaosa. Ako ste ikada išli na kampiranje i spavali
u šumi gdje oko šatora ili kolibe nema č instalacija, jeste li
zamijetili koliko ste dublje spavali, koliko ste se bolje odmorili i koliko
ste bili smireniji? To je iznimno važno za zdravlje.
Drugo važno rješenje je u tome da u svoju spavaonicu stavite neku
vrstu sustava za č š ć zraka. Postoji ihnekoliko. Klima đ i
grijanje u mom domu imaju đ č i hepa filtre. Osim
toga, vrlo je koristan đ za stvaranje ozona. Temeljni č š č č
zraka ili hepa filtri su izvrsni, ali znaju biti vrlo glasni. Na tržištu ima
nekoliko vrsta č filtra, ali problem je u buci koja ometa dobar
san. č naprave su č i izvrsno č š ć u zrak.
Osim što u č sustavu grijanja i klime u mojoj ć postoje hepa
filtri i č filtri, u spavaonicu sam dao ugraditi dva ionska
č filtera, kao i č naprave koje č tijekom
ć Koristim i č š č č zraka s ozonom koji č prije spavanja
kako bi č i Č zrak, a ozon ujedno prodire u materijale, tako
da tijekom sna ne udišem otrovne ili štetne pare. Ljudi mi govore da
bolje dišu, bolje spavaju, imaju više energije nakon đ đ
se č i alergija.
Pravilan madrac, prikladne plahte, kvalitetan sapunza pranje rublja,
eliminator č i č filtri ć č bolest, ali mogu
vam pružiti bolju ć dubokog sna tako da možete obnoviti
energiju, pomladiti se i iscijeliti. Uložite danas u zdravlje ili ć sutra
ležati u operacijskoj sali ć u muškarce i žene s maskama i noževima
koji vas se spremaju otvoriti da vam spase život zbog č na koji
ste se odnosili prema svojem tijelu. Budite dobri prema svom tijelu, pa
ć tako otkloniti i č svaku bolest i ć
356
357
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI. NE ŽELE DA VI ZNATE
č proizvod
VitaminE
Prije nekoliko godina vitamin E bio je popularan dodatak prehrani.
Danas je zanimanje za taj vitamin oslabilo zbog mnogo č
ljekovitih biljaka, minerala, prirodnih formula i drugih revolucionarnih
dodataka prehrani. No, vitamin E je neizmjerno dragocjen za zdravlje.
Č je da svakome od vas nedostaju hranjive tvari. Svima vam
nedostaju vitamini i minerali. Nedostaju vam enzimi. Nitko od vas ne
dobiva pravilne č hranjivih tvari koje su potrebne za optimalno
funkcioniranje tijela i optimalno zdravlje. Hrana je tako osiromašena
da iz nje jednostavno ne možete dobiti dovoljne č hranjivih
tvari. Kad uzmete u obzir da mnoge namirnice koje konzumirate
zapravo smanjuju sposobnost upijanja hranjivih tvari, nedostaje vam
dvostruko više hranjivih tvari koje su važne za zdravlje, dobrobit i
pravilno funkcioniranje tijela. Jedna od najvažnijih hranjivih tvari koje
ljudima nedostaju je vitamin E. Kad su ljudi č uzimati vitamin E
kao dodatak prehrani, pojavilo se mnoštvo š ć o njegovom velikom
utjecaju na zdravlje.
Postoji mnogo vrsta vitamina E i mnogo robnih marki. Kao i uvijek,
od srca č da ne uzimate nijedan č oblik vitamina
E i da ne kupujete bilo kakve dodatke prehrani koji su proizvedeni
u č društvima. Posjetite neovisnu mjesnu trgovinu zdrave
hrane i raspitajte se, ili na internetu potražite č vrste vitamina
E. Idealno bi bilo, kao što napominjem u knjizi, da uzmete koncentri­
rani i cjelovit dodatak prehrani koji u prirodnom omjeru sadrži sve
vitamine, minerale, enzime i kofaktore. Kad č uzimati hranjive
tvari koje im nedostaju, ć ljudi zamijeti da se bolje ć da
imaju više energije, manje simptoma i bolova, da bolje spavaju, da đ
obolijevaju od prehlade i gripe, da su manje depresivni, manje napeti,
a u mnogim č gube i na težini. Nedostaci u prehrani jedan
su od glavnih uzroka svihbolesti. Vitamin E osobito poboljšava protok
krvi i cirkulaciju te prenosi kisik kroz č tijelo.
Proizvodi kojih se trebate kloniti
Fluor
Zubna pasta s fluorom je smrtonosna. č i apsolutno preporu­
č da nitko ne koristi zubnu pastu s fluorom. Kao i uvijek, savjetujem
vam da se držite podalje od proizvoda č društava. Ona imaju
samo jedan cilj, a to je novac. Prihvatit ć najjeftiniju alternativu kad
DODATAK A
god je to ć i potrOŠiti više novca na marketing i reklamiranje,
nego na kvalitetu proizvoda. Napravit ć sve što mogu da bi proizvodili
po najnižoj ć cijeni, što štetno č na prirodnost i kvalitetu
proizvoda
Fluor je štetna i opasna kemijska tvar. Tako je smrtonosan da vas
može usmrtiti i najmanja č ako je progutate. Uzrokuje č
vrste fizioloških š ć a č je ta da otežava pravilno
funkcieniranje š č što dovodi do stanja poznatog pod nazivom
hipotiroidnost, odnosno slabog funkcioniranja š č Ako š č
ne funkcionira pravilno, metabolizam vam se jakousporava, zbog č
dobivate na težini. Fluor u zubnOj pasti i u vodi jedan je od glavnih
razloga zbog kojega je danas u Americi tako mnogo pretilih ljudi. U
zajednicama u č se vodi nalaze najviše č fluora đ je pri­
sutna i najviša stopa pretilosti, kao i č niz drugih bolesti. Povezanost
je neosporna. Zube biste trebali prati barem dvaput dnevno, odmah
ujutroi prije špavanja, a dobrobi bilo i da ihperete nakonsvakogobroka.
đ imajte na umu, đ da životinje u divljini ne peru zube.
Životinje jedu sirovu, vrlo tvrdu i zrnatu hranu, što im redovito č
zube. U divljini đ ne konzumiraju hranu koju je proizveo č
a koja uzrokuje propadanje zubi i bolesti desni.
Želite li prekrasan i zdrav osmijeh, perite zube, ali koristite 100
posto prirodne zubne paste sa sastojcima koje možete izgovoriti.
Povremeno mijenjam zubne paste. Kad dovršim jednu tubu, odem u
trgovinu zdrave hrane, pogledam ponudu i č popis sastojaka.
Ako su navedena makar i samo dva ili tri sastojka koja mogu č
i izgovoriti, a đ č je mala neovisna i privatna tvrtka, kupujem
je. I vi biste trebali napraviti isto. Č i mala č otrova u ustima
širi se č sustavom. Stalno korištenje zubne paste s fluorom ili
one koju proizvode velika č društva oslabljuje vam imunosni
sustav, izaziva depresiju, pa č i deblja.
Recenzija knjige
The 7-Day Detox Miracle
Č sedmodnevno đ od otrova)
Ljudi me uvijek pitaju: »Kevine, koji je najbolji č č š ć
Odgovor glasi: nema najboljeg č PostOji mnoštvo č č š ć i
svi suiznimno dobri. Naizgled se svi sastoje od istih postupaka, ali ipak
ima razlika. Knjiga The 7-Day Detox Miracle: How to Revitalize Your
Mind and Body with This Safe and Effective Life-Enhancing Program
Č sedmodnevno đ od otrova: kako revitalizirati um i
358
359

PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .. ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
tijelo ovimbezopasnimi č programomza poboljšanje života),
iznosi vrlo snažan i jednostavan sedmodnevni program đ
od otrova kojega možete provesti i sami. Taj vam program ć
da se oslobodite č bolova, da se ć zdravije i imate više
energije. Proces se zapravo naziva detoksifikacija i stimulira prirodnu
sposobnost tijela da se samo č Ne zaboravite, bolesni ste stoga što
vam je tijelo pretrpano toksinima. Morate ih izbaciti. Ljudi me uvijek
pitaju: »Kako č herpes? Kako č š ć bolest? Kako
č artritis? Koji je lijek za te bolesti?« U ć č odgovor
glasi da »lijeka« zapravo nema. Bolesni ste stoga što 1) imate previše
toksina u tijelu, 2) nedostaju vam hranjive tvari u prehrani koje su pri­
jeko potrebne da biste bili zdravi i 3) bombardirajuvas elektronski kaos
i energetske frekvencije. To su tri glavna razloga pojave bolesti. Ako
ne izbacite toksine nikada ć ozdraviti, nikada se ć č
nikada ć živjeti zdravim životom. Svi ste zatrovani. Izbacivanje
otrova poboljšat ć vašu otpornost na bolesti, normalizirati vam težinu
te ć č i mentalnu izdržljivost. To je č mijenjanju ulja u
automobilu. Morate č štetne nakupine kako bi vam tijelo moglo
č funkcionirati. Mnogo je č č š ć od klistiranja,
posta, sirove hrane, znojenja i č Mnogo je proizvoda koje možete
kupiti i koji ć vam ć da se č kao što suljekovite biljke, glina
bentonit, vlakna poput sjemena ili ljuskica trpuca te sok od š č
vlati. Sva su ta sredstva jako dobra. Programopisan u navedenoj knjizi
mi se đ zato što je jednostavan, možete ga obaviti kod ć i traje
samo sedam dana.
Pitanje mjeseca
Pitanje: Imam herpes. Kako bih ga mogao č
Odgovor: Medicinska struka tvrdi da za herpes nema lijeka. Godinama
ponavlja tu izjavu kao da je č o č iako je to samo mišljenje.
Imajte na umu koliko novaca zarade ć ljude da povjeruju kako
herpes ne možete č č lijekova koji se prodaju za tre­
tiranje herpesa su goleme. I zarada je golema. Ako imate genitaini ili
oralni herpes koji se redovito pojavljuju, tada u organizmu imate virus
herpesa. Č se da svi vjeruju kako je to č ć ljudi misli da
herpes virusazauvijekostaje u organizmu te da ga se ne može č
No, nitko zapravo ne zna ostaje li virus u organizmu ili ga napušta.
Nitko zapravo ne može vidjeti taj virus. Medicinska struka može vidjeti
samo antittijela koja stvara vaš organizam ako ste, navodno, zaraženi
virusom. Imajte na umu da je to samo medicinska teorija te da nije
DODATAK A
č o '>poznatim č Ako vam je izbio herpes, meni je stalo
samo do toga da se više nikada ponovno ne pojavi. Ako se nikada više
ne pojavi, rekao bih da ste č Ne znam bi li i medicinska struka
rekla da ste č ali ja bih. Stoga pravo pitanje nije »Kako bih mogao
č herpes?«, nego: »Izbio mi je herpes i što mogunapraviti da više
nikada ne izbije?«, bez obzira na to je li č o genitalnom ili oralnom
herpesu. To je pravo pitanje. Nisam siguran ć li č koje vam
namjeravam izložiti dovesti do toga da herpes više-nikada ne izbije, ali
je ć to uspjelo, a kod onih kod kojih se ponovno pojavio izbijao je
tako rijetko i tako kratko da to zapravo i nije važno.
1. Morate č svoje tijelo od toksina. Do izbijanja herpesa dolazi
zbog oslabljenog djelovanja imunosnog sustava, što ć aktivi­
ranje virusa. Ako vam je imunosni sustav slab, virus ć se aktivirati.
Morate obaviti klistiranje, č š ć od kandide i č š ć ž č
mjehura. Ako to ne napravite, vaš ć imunosni sustav uvijek biti slab i
uvijek ć biti osjetljivi na bolesti.
2. Potrebne su vam prave hranjive tvari. One nedostaju vašem tijelu
i zato se ono ne može boriti protiv virusa i č njegovo izbijanje. U
prehranu morate uvesti prikladne cjelovite dodatke. Morate se pravilno
hraniti. Idealno bi bilo uzimati sokove ili cjelovite dodatke prehrani.
Najvažnije je jesti ć č sirovog ć i ć
3. Morate se pozabaviti energetskom frekvencijom neravnoteže.
Posjetite homeopatskog č jer se homeopatija bavi frekvencijama.
Posjetite li EMC2, o kojoj se govori u knjizi Sanctuary č š i upi­
šete li se u program AIM, kao i ja, imat ć uravnoteženu energetsku
frekvenciju tijekom č dana. Od srca to č Posjetite
internei:sku stranicu www.energeticmatrix.com/
4. Lizin. To je aminokiselina koja ć potisnuti izbijanje herpesa. Ako
jedete hranu s ć č arginina, kao što su kikiriki i č
bit ć skloni č š ć izbijanjima herpesa. Najbolji č č
izbijanja herpesa je svalfodnevno uzimanje lizina. Posjetite trgovinu
zdrave hrane i raspitajte se.
5. Crvene morske alge. Izgleda da one uništavaju i otklanjaju virus
herpesa. Posjetite trgovinu zdrave hrane. Dostupno je nekoliko vrsta
algi. Kad osjetite da ć herpes ponovno izbiti, uzmite crvene morske
alge i nastavite ih uzimati 60 dana bez prekida. ć to vam pruža izvr­
snu šansu da vam se herpes nikada više ne pojavi. Ako primijetite da
ipak izbija, ponovno uzmite crvene alge. Zamijetit ć da su pojave
herpesa mnogo blaže i da traju ć Nastavite uzimati alge sve dok
vam herpes ne prestane izbijati.
360
361
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
6. U trgovinama zdrave hrane postoji proizvod pod nazivom DMSO.
Njegova primjena uništava virus herpesa. Uz to, pijte ć kisik koji
možete nabaviti u trgovinama zdrave hrane, jer virus ne može preživjeti
u okolini bogatoj kisikom.
7. Larrea. Ta biljka ima svojstva i za 30 dana uništava
virus herpesa.
Napravite li ono što vam č vjerujem kako ć pojave
herpesa biti đ i blaže te da postoji izvrsna šansa da se više nikada
ć pojaviti. Kao i uvijek, moram ć da nisam č Ne pružam
medicinske savjete. Svoja mišljenja iznosim samo u obrazovne i infor­
mativne svrhe. Ak ste zabrinuti zbog svojega zdravlja najvažnije je da
posjetite pravog terapeuta u svom mjestu da dobijete njegovo mišljenje
i da vas netko izravno č č Kadje č o herpesu, idealno bi
bilo da posjetite fitoterapeuta ili homeopatskog č koji su vje­
rojatno dva najbolja izbora.
č i č raka
Danas postoji ć vjerojatnost da ć dobiti rak nego što je postojala
1950. godine. Danas postoji ć vjerojatnost smrti od raka nego 1950.
godine! Rat protiv raka doživio je bijedan poraz. Lijekovi i operacije
nisu donijeli uspjeh. Što uzrokuje rak? Kako ga se može č Kako
ga se može č To su važna pitanja. Nitko ne zna sve odgovore,
đ znamo neke ć uzroke raka. Znamo neka ć sred­
stva koja ga č Znamo neke ć lijekove za rak O tome
predmetu postoji toliko mnogo informacija da vam u jednom č
jednostavno ne mogu navesti sve.
U ovom bih vam č želio govoriti o jednom č poten­
cijalnom uzroku raka. Ako znamo što je uzrok i uspijemo ga otkloniti,
tada možemo č i pojavu raka te možda č i preokrenuti proces
njegova razvoja, ako ć nije prešao č bez povratka. Sada vam izno­
sim vlastito mišijenje s kojim se mnogi ne slažu. Vjerujem da je hrana iz
mikrovalne ć jedanod glavnih uzroka raka, kao i jedan od glavnih
uzroka multiple skleroze, š ć distrofije, ć nedostatka pažnje,
fibromijalgije, artritisa, lupusa i skoro svih bolesti. Dobro ste č
Uzmite u obzir da su mikrovalne ć izmislili nacisti. Sovjeti su
preuzeli istraživanje č u Berlinu i vrlo supažljivo pratili naein na
koji hrana iz mikrovalne ć č na tijelo. Otkrili su toliko mnogo
č ć koji nastaju izravno zbog konzumiranja hrane iz
mikrovaike da je Kremlj zabranio uporabu tih aparata.
DODATAK A
U svom č »Skriveni rizici pripreme hrane u mikrovalnoj
ć autori Anthony Wayne i Lawrence NeweU tvrde da su ruski
ž č otkrili kako hrana iz mikrovalne ć ima smanjenu
prehrambenuvrijednost te da joj se »vitalno energetsko polje« smanjuju
i do 90 posto! Hrana male prehrambene vrijednosti koja ne posjeduje
»vitalnu energiju« ima iznimno negativan utjecaj na tijelo. Mikrovalna
ć uništava kompleks B vitamina, vitanline i vitamin E, č i kad
je hrana u ć bila i samo nekoliko sekundi. Esencijalni minerali
u tragovima postaju beskorisni. Te su vitalne hranjive tvari važne za
ublažavanje stresa te č raka i č bolesti. Hrana iz mikro­
valne ć đ uzrokuje limfne ć To je neizmjerno
važno. Ako se pojavi limfni ć đ vrste raka nastaju
znatno ć brzinom.
Rusi su izvijestili da se kod ljudi koji su jeli hranu iz mikrovalne
ć č ć pojava raka želuca i crijeva, kao i probavni
ć Broj č tumora đ je č narastao. Isto se
tako pokazalo da konzumiranje hrane iz mikrovalne ć povisuje
krvni tlak i uzrokuje simptome kao što su migrena, vrtoglavica, bolovi
u želuci, stres i tjeskoba. Drugi su ž č zamijetili probleme koji
č gubitak kose, upalu slijepog crijeva, katarakt, probleme s
š ć abnormalne razine hormona, slabljenje adrenalnih žli­
jezda, č bolesti, gubitak ć i ć pažnje te su o njima
izvijestili. đ njih spadaju i mrzovolja, depresija i nesanica.
Ruski su ž č naglasili da konzumiranje hrane iz mikrovalne
ć može biti smrtonosno. Energija koja se stvara u toj ć
hranu pretvara u otrov. No, prisjetite se da nas takva energija okružuje
odasvud. č je energija i u mobitelu, a novi dalekometni ž č
telefoni č na frekvenciji od 2,45 gigaherca, isto kao i mikrovalna
ć Takva mikrovalna energija izvire iz č televizije, ž č
nih naprava, satelitskih prijenosnika i č aparata. Zbog toga vam
je potrebna naprava za otklanjanje elektronskog kaosa.
Dok u svoj organizam unosite hranu č je ustrojstvo izmijenjeno
na molekularnoj razini, mijenja vam se i kemija krvi. Razmislite o
ovome: ž č su pokazali da razina kolesterola u krvi naglo
raste ako jedete organsko ć pripremljeno u mikrovalnoj ć
Švicarski znanstvenici otkrili su da na kolesterol u krvi manje č
č kolesterola u hrani koju jedemo, a daleko više molekularno
ustrojstvo same hrane. Svaka namirnica koja đ iz mikrovalne
ć naglo vam podiže kolesterol. Znameniti je ž č izjavio
da posljedice konzumiranja hrane iz mikrovalne ć za č
362. PRIRODNI L-IJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽEl-E DA VI ZNATE DODATAK A
363
ni u jednoj knjizi koju pišem. Zapravo, ć da sam na televiziji
mogu biti č trajne i smrtonosne. U svakoj namirnici koja
đ iz mikrovalne ć smanjena je č minerala, vitamina i
objavio kratku informativnu reklamu, FTC tvrdi da bi svatko tko bi
mi postavio bilo kakvo pitanje mogao to č potaknut reklamom,
hranjivih tvari ili je pak č izmijenjena. Ljudsko tijelo dobiva
slabu ili nikakvu korist od potrebnih hranjivih tvari, a uz to upija te
stoga č da doslovce ni u kojem kontekstu ne smijem spomenuti
robno ime nekog proizvoda. Svom se snagom trudim promijeniti to
izmijenjene, novooblikovane tvari koje ne može probaviti, pa one imaju
jako štetan č na č fiziologiju. To izaziva rak, č bolesti,
besramno narušavanje mOjih prava č Prvimamandmanom.
š ć bolest, multiplu sklerozu, š ć distrofiju, lupus i doslovce
Vjerujem da je to kršenje zakona o đ pravima, a pojedinci
iz FTC-a trebali bi biti odgovorni za to pred zakonom. Evo što
sve degenerativne bolesti.
Dr. Mercola se slaže s timtvrdnjama. »Nedavno istraživanje č
je FTC upravo č č posjedujem 300.000 č koralj
kakija. FTC tvrdi da ga ne smijemprodavati. Poslao sam pismo FTI
je da· hrana koja đ iz mikrovalne ć pretrpi teška š ć
molekula. Kad je č pojede, ona uzrokuje abnormalne promjene u
i upitao smijem li podijeliti koraljni kalcij. Možete li vjerovati da s . ,
odgovorili da to ni u kom č nesmijem napraviti? FILmi zabranjuje'"
krvi i imunosnom sustavu«. Nimalo nas ne đ što javnost nije
mogla saznati detalje o tim golemim opasnostima po zdravlje.
da besplatno podijelim taj izvrsni proizvod. žele da ga uništim. Možete
li vjerovati koliko je ta organizacija bolesna, neosjetljiva i besramna?
Još mi niste povjerovali? Kod ć pokušajte obaviti eksperiment.
Zasijte sjeme u lonac. Zalijevajte jedanlonac vodom koju ste »zatrovali« Sada zakonskim kanalima pokušavam ispraviti taj problem.
No, to nije sve. Svoj sam č u kojem govorim o nekim proizvo­
u mikrovalnoj ć a drugu č filtriranom vodom. Promatrajte
dima pod njihovim robnim imenima poslao FTC-u. Odgovorili su mi
što ć se dogoditi. Gle, kakvo đ Sjeme zalijevano vodom iz
da ga ne smijem objaviti i prodavati ako sadrži robne nazive proizvoda.
mikrovalne ć ć ni isklijati. Zar vas to ne plaši? Trebalo bi.
Bacite svoju mikrovalnu ć Što je još važnije, pošaljite mi svoja
đ nedavno sam dobio pismo od njih u kojemu kažu da mogu
iskustva za potencijalnu skupnu tužbu protiv đ č mikrovalnih
prodavati i reklamirati knjigu pod nazivom The Supplement Shopper
ć Vjerujem da su svjesni opasnosti te da prikrivaju informacije
(Kako kupovati dodatke prehrani), jer: »Pisci koji objavljuju tu knjigu
i godinama nam lažu samo da bi č više zaradili.
pružaju objektivne informacije. Č se da autori posjeduju temelj za
svoje spoznaje iz tog č Knjiga informacije prenosi na objektivan
U restoranima se svakako raspitajte pripremaju li hranu u mikroval­
noj ć Iznenadit ć se, jer gotovo svi restorani tako postupaju.
č Č da se ne protivimo ovoj knjizi ni na koji č ne bi
Pobrinite se da vaša hrana ne bude iz mikrovalne, č ć umake i
trebalo č da se Savezna agencija ne bi protivila drugim knjigama
preljeve. To je posve č postupak Ako imate rak, jeli ga uzrokovala
koje prenose č informacije o proizvodima«. Možete li vjerovati
hrana iz mikrovalne ć Svakako se č da je barem pridonijela
u to? Savezna agencija za zaštitu š č sada je č da imaju
pravo č koje knjige smijem reklamirati i prodavati. To je cefl.­
pojavi raka. Biste li č pojavu raka kad biste prestali jesti hranu
zura u najgorem obliku. Vlada time pokušava ć da samo ona može
iz mikrovalne ć Ako ništa drugo, barem biste otklonili jedan
od uzroka pojave raka, uvelike smanjivši rizik da ć se ikada pojaviti.
č č ć se mišljenja objavljivati i prodavati. To me ć na
Ako imate"rak i prestanete jesti hranu iz mikrovalne ć ć li se
č Rusiju i č č Prema mojem mišljenju,
rak ć To ć zasigurno ubrzati proces njegovog č Imajte
Savezna agencija za zaštitu š č ponaša se poput Gestapa potisku­
na umu da hrana iz mikrovalne ć nije jedino što izaziva rak, ali
ć slobodan protok ideja i mišljenja. Namjeravam poduzeti zakonske
uzrokuje doslovce sve druge ć i bolesti Prestanite jesti hranu
korake kako bih ukinuo tu nepravdu, ugušivanje mojih đ
sloboda i kršenje zakona o đ pravima. Mora prestati kršenje
iz mikrovalne ć
i oduzimanje mojega prava iz Prvog amandmana.
Najnovije iz Savezne agencije za zaštitu š č
Savezna agencija za zaštitu š č izmakla je svakoj kontroli. Evo Natuknice omršavljenju
Želite li smršaviti, morate poboljšati sposobnost sagorijevanja ć
njihovih najnovijih izjava. Tvrde da u svome biltenu ne smijem navesti
robno ime proizvoda. Zapravo, robno ime proizvoda ne smijemnavesti
i eliminacije toksina. č vamda u debelom crijevu imate od 1,5 do
365
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI« NE ŽELE DA VI ZNATE
"
364
6,8 kilograma neprobavljene fekalne tvari. Taj č materijal otežava
vam apsorbiranje hranjivih tvari, usporava vam metabolizam, č vas
osjetijivima na sve oblike alergija, č ć i alergiju na hranu, uzro­
kuje zatvor, pojavu plinova, slabu probavu i žgaravicu, a predstavlja i
sjajno uzgajalište gljivice kandide. Č š ć debelog crijeva od presudne
je važnosti. Možete ga č na više č Posjetite li internet i u
tražilicu upišete č š ć debelog crijeva«, otkrit ć desetke tvrtki
koje prodaju biljne formule ili druge vrste probavljivih proizvoda koji
č č debelo crijevo. Jedan od č i najtemeljitijih
č č š ć dobit ć ako kupite neki biljni dodatak prehrani koji
možete uzimati oralno, a istodobno vam terapeut s dozvolom za rad
obavi č niz klistiranja. Dobro bi bilo klistiranje provoditi svakog
drugog dana tijekom č mjeseca. Uz klistiranje trebate uzimati
proizvod za Č š ć debelog crijeva. đ je važno da sa svojim
terapeutom razgovarate o korištenju neke vrste proizvoda koji sadrži'
korisnu floru, kao što je addofil, kako bi se ž č i crijevna flora
oporavila dok se č Ako i ne napravite ništa drugo osim č š ć
koje traje trideset dana, gotovo vam mogu č da ć izgubiti naj­
manje 2,2 kilograma. Iz osobnog vam iskustva kažem da ć
koji se pridržavaju tog postupka u prosjeku za 30 dana izgubi oko pef
kilograma. č su posljedice splašnjavanje želuca, nagli porast
energije, jasnije razmišljanje, bolji san i mnogo bolja probava. Zdravlje
debelog crijeva osobito je važno. Zatvor i nakupine u debelom crijevu,
ono što upravo sada imate, mogu izazvati rak debelog crijeva, bolesti
jetre, š ć bolest i č niz drugih problema. Obavite taj postupak
i za vrlo kratko vrijeme doživjet ć spektakularne rezultate.
Sada možete č bilo koju bolest
Svakoga dana dobivam stotine elektronskih poruka od ljudi iz č
svijeta koji mi navode svoje zdravstvene tegobe. Koji god dio svijeta
posjetim, ljudi mi prilaze i govore mi o svome zdravlju. Svi žele zn(j.ti
kako bi se mogli č od svojih bolesti i ć Godinama im
jednostavno iznosim neke č preporuke o tome što bi mogli
napraviti da ublaže ć č simptoma, a onda im kažem
što trebaju napraviti kako bi došli do temeljnog uzroka problema, kako
se ne bi više javljao i kako bi postigli trajno č Jako je važno da
shvatite kako postoje dvije vrste odnosa prema zdravstvenim poteŠ­
ć Prvo je razrješavanje simptoma. Ako imate bolove, što možete
napraviti kako biste ih ublažili da vam život postane podnošljiviji?
Drugi je otkrivanje uzroka boli i razrješenje toga uzroka kako se bol
DODATAK A
ne bi vratio. Važno je pozabaviti se i jednim i drugim. Važnije je otkriti
uzrok, nego samo otkloniti simptome.
Nedavno sam održao nekoliko predavanja u više gradova. Dok
sam sjedio za stolom ć knjige ć ljudi koji su stajali u
redu, raspitivao sam se o njihovu zdravlju. Svi su imali zdravstvenih
š ć Jedna skupina kojoj sam održao predavanje sastojala se
uglavnom od dvadese!?godišnjaka. Zapanjilo me što jako velik broj
tako mladih ljudi ima velik broj zdravstvenih problema. č sam
se raspitivati koje lijekove uzimaju. Na moje golemo zaprepaštenje
svatko od njih je uzimao barem jedan lijek na recept. ć je uzi­
mala dva ili više lijekova. To su bili mladi ljudi, dvadesetogodišnjaci.
Farmaceutske tvrtke obavljaju č posao kad uspijevaju sve više i
više ljudi navesti da uzimaju lijekove i kad svaka osoba uzima sve više
i više lijekova. To me dovodi do osobito važne stvari. č
.::
č da ć vaših zdravstvenih š ć uzrokuju lijeRbvi na
recept i oni iz slobodne prodaje koje ste godinama uzimali i DIli koje
uzimate sada. Dopustite mi da to ponovim. Zdravstvene š ć od
kojih upravo sada patite uzrokovane su lijekovima na recept i onima
iz slobodne prodaje koje ste godinama uzimali i koje uzimate sada.
Farmaceutske vas tvrtke uništavaju. Farmaceutske tvrtke vam donose
bolest. Istraživao sam ć broj bolesti i neprest;,ano postavljao pitanje:
»Što uzrokuje ovu bolest? Što uzrokuje onu A što je onda uzrok
ove bolesti?« Sve bolesti bez iznimke vode do lijekova na recept i onih iz
slobodne prodaje. č mi je od toga što sve zdravstvene š ć
č ili u cjelini, izazivaju lijekOVi. To upravo u ovom razdoblju
vidimo i u vijestima. Tvornica lijekova Merck proizvela je lijek pod
nazivom Vioxx za bolove uzrokovane artritisom. Slušamo č
č o tome kako su i Merck i FDA godinama ranije znali da taj lijek
uzrokuje č i moždani udar. Zaprepastila nas je č da su i
Merck i FDA znali da ć puste li taj lijek na tržište, više od 20.000 ljudi
• umrijeti od č i moždanog udara. Ljudi su izvan sebe od bijesa
zbog toga što je pohlepa farmaceutsketvrtke za zaradom bila važnija od
20.000 ljudskih života. Dopustite mi da to ponovim i da budem posve
jasan. Vjerujem da su izvršni direktori u tvornici Merck i viši službenici
FDA-e i prije pet godina znali da ć mnogi ljudi umrijeti ako se Vioxx
đ na tržištu! No, ipak su ga dali u prodaju. Razmislite o ovome: kad
bi netko bombom raznio zgradu i usmrtio 20.000 ljudi, nazvali bismo
ga teroristom i ubojicom. Kako nazivamo izvršne direktore Mercka i
izvršne direktore FDA-e kad natržište puštaju lijek poput Vioxxa, svjesni
da ć umrijeti 20.000 ljudi? č li dvojbu u kojoj se nalazimo? Ti bi
366
367
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI .. NE ŽELE DA VI ZNATE
direktori trebali odgovarati za ubojstvo 20.000 ljudi. Nažalost, mislim
da se to ć dogoditi. Važno je znati da su izvršni direktori Mercka i
FDA-e imali informacije o opasnostima· koje donosi taj lijek, ali su ih
namjerno prikrili. Da bi situacija bila još gora, više su puta lagali o tome.
No, tu je č samo o jednomjedinomlijeku. Ovoga trenutka, dok pišem
ove č sumnjivo je više od deset drugih lijekova, a sve ć broj njih
ć pozornost na sebe. Apsolutna je i stopostotna istina da tvornice
lijekova znaju kako lijekovi koje prodaju uzrokuju bolesti i ubijaju ljude,
ali prikrivaju tu informaciju i serviraju nam laži. Ponašaju se upravo
onako kako se duhanska industrija č ponašati još 1950. godine.
Bez obzira na to imate li rak, č bolesti, bolesnu jetru, fibromijal­
giju, multiplu sklerozu, š ć distrofiju, žgaravicu, š ć bolest ili
bilo koji drugi ć č vam č da je takvo stanje
č ili u cjelini uzrokovano lijekovima iz slobodne prodaje i
onima na recept koje ste uzimali č života i koje uzimate ovoga
trenutka. Kad mi ljudi govore o svojim zdravstvenim š ć i žele
saznati lijek, najviše me č č da su godinama uzimali velik
broj lijekova na recept i onih iz slobodne prodaje, a što je još važnije, i
sada uzimaju jedan, dva, tri ili više lijekova. Ako imate zdravstvenih
š ć i uzimate lijekove, pogodite što se đ Ti lijekovi uzro­
kuju bolesti od kojih patite. Nikada se ne možete oporaviti i nikada se
ne možete č ako ih nastavite uzimati. To je prava senzacija koja
svima otvara č Lijekovi uzrokuju bolesti.
Dopustite mi da vam iznesem vrhunski primjer č na koji lije­
kovi uzrokujU bolest. Djetešce se rodi i odmah dobiva č cjepiva.
Ta su cjepiva lijekovi. Otrovi. Bolesne kemijske tvari. Malom djetetu
uštrcavate viruse, lijekove, kemijske tvari i bolesti. č imunosni
sustav č djelovati na posve neprirodan č i postaje osobito
osjetljiv na bakterije. Svako dijete dobiva infekcije, osobito upale uha.
One su uzrokovane cjepivima. č vam tada prepiše još nekoliko
lijekova u obliku antibiotika. Antibiotici bi trebali č upalu uha,
ali uzrokuju velik problem. Uništavaju svu korisnu floru u crijevima i
uzrokuju širenje štetne flore, prvenstveno kandide. Tako se to nastavlja
tijekom č života. Gljivice kandide č se širiti, č š od
crijeva, preko želuca, do svih ostalih organa jetre, slezene, š č
ž č mjehura, bubrega sve do ć i žlijezda, pa č i do mozga.
Kandida č uzrokovati žgaravicu, probavne ć multiplu
sklerozu, š ć distrofiju, probleme sa š č š ć bolest,
š ć s jetrom, infekcije ć sustava, astmu i sve ostale
teške bolesti, ili barem sudjeluje u njihovom nastanku. Kad se pojave
DODATAK A
simptomi tih bolesti, č jednostavno propišu još više lijekova.
Svaki lijek koji uzmete, bilo da ga dobijete na recept ili u slobodnoj
prodaji, uzrokovat ć dodatne bolesti. Lijekovi uzrokuju·bolesti. Lijekovi
uzrokUju neravnotežu č organizma.
Neke mi stvari tijekom istraživanja postaju sve jasnije. Ako popišete
svaku pojedinu bolest i upitate sešto je uzrokovalo đ nizsimptoma,
a onda se upitate što je uzrokovalo taj niz simptoma, a onda što
je uzrokovalo taj ć niz simptoma, gotovo ć uvijek ć na kandidu
i/ili lijekove. To su dva glavna temeljna uzroka gotovosvih bolesti. ć
glavni temeljni uzrok vaš je vlastiti um, stres i emocionalne š ć
koje pohranjujete u njemu. Tosu tri glavna uzroka. Pozabavite li se s ta
tri uzroka ć ć se ili posve nestati svaka č bolest. Vidio
sam ljude š ć distrofijom, multiplom sklerozom, žgaravicom,
š ć š ć jetrenim problemima, č bolovima, artriti­
som, migrenom, depresijom, tjeskobom, astmom i mnogim drugima,
koji su se č otklanjanjem ta tri uzroka. Ponajprije se oslobodite
kandide. Nakon toga prestanite uzimati sve lijekove te se oslobodite
otrova iz svojega sustava. ć primijenite metode za ublažavanje
stresa, kao što su one koje je osmislio dr. Coldwell, u obliku glazbe i
metoda opuštanja. Ne zavaravajte se da nešto tako jednostavno kao
ublažavanje stresa ne može imati dubok, ć i dugotrajan utjecaj
na vaše zdravlje. Ne zavaravajte se ć da jednostavne metode
za ublažavanje stresa zapravo ne mogu č č i najagresivnije
bolesti. Itekako mogu.
Posve jednostavne metode za ublažavanje stresa zapravo č ono
č Um je ć iscjeliteljski mehanizam kojega posjedu­
jete. č placeba dokazuje da um može č iscijeliti bolest
nego bilo što drugo na planeti. Zbog toga ljudima koji mi pišu i pitaju
me što č ovu, a što onu bolest odgovaram: »Ponajprije primijenite
sve postupke iz šestoga poglavlja, a onda mi ponovno pišite za pet-šest
mjeseci i recite mi koji su vam simptomi preostali, ako je ostao i jedan«.
U ć č simptomi se č Kad me ljudi upitaju što č
njihovu bolest, zapravo mi govore: »Imam ovakav skup simptoma i
želio bih ih otkloniti nekim prirodnim lijekom«. Problem je u tome
što vam ne mogu č prirodni lijek ako nastavite s onim što je
uzrokovalo simptome. Ako uzimate lijekove, ako i dalje imate č
oboljenje, ako ste još ć stresom, sve ono što bi vam ublažilo
simptome jednostavno ć poboljšati stanje ni na koji č č
Kad mi ljudi kažu: »Patim od žgaravice. Što mogu napraviti?«, tada ih
upitam: »Koliko lijekova uzimate?« Uzimaju jedan, dva, tri, č ili
369
PRIRODNI LIJEKOVI ZA KOJE .ONI- NE ŽELE DA VI ZNATE
36B
više. Odgovor glasi: }>Evo što možete napraviti. Prestanite uzimati sve
lijekove, obavite č š ć od kandide, a onda se vratite za dva mjeseca
i recite mi patite li još od žgaravice«. Ako osoba to napravi, simptomi
ć se ć Ljudi ne razumiju da se žgaravica javlja zbog toga što
nisu razriješili temeljni uzrok. Temeljni uzroci doslovce svih bolesti
su lijekovi. Morate ih prestati uzimati. No, problem je i u tome što još
postoje posljedice lijekova koje ste uzimali od najranijega djetinjstva.
Oni ne napuštaju tijelo u potpunosti. Velik dio tih lijekova zadržava se
u masnim tkivima u stanicama, odakle ih morate izbaciti. Zbog toga
č č š ć od kandide, č š ć jetre, ž č mjehura,
debelog cdjeva i sveukupne tjelesne ć To istjeruje otrove. Ako
otrovi ostanu, simptomi ć se i dalje javljati. Nekim prirodnim lijekom
možete privremenootkloniti simptome, ali uzrokostaje i simptomi ć se
ponovno pojaviti - ili na istom ili na nekom drugom mjestu. Simptomi
se uvijek pojavljuju u genetski slabijim dijelovima organizma.
No, evo u č je velik problem. Ako č uzimate lijekove na
recept, morate ihprestati uzimati pod nadzorom č Ti su lijekovi
tako jaki da ne samo što uzrokuju teške probleme dok ihuzimate, nego
u mnogim č mogu uzrokovati teške probleme i kad ih naglo
prestanete uzimati. Prema mojem mišljenju, morate posjetiti alternativnog
terapeuta s dozvolom za rad. Uz to morate shvatiti da nisu svi terapeuti
isti. Neki su izvrsni, neki su dobri, a ostali nisu osobito dobri.
Ci