301. Isus poziva svu djecu svugdje na svijetu nedjelja, 8.

sječanj 2012, 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri, Ja danas pozivam svu djecu na svijetu, koji su preko sedam godina stari, i to svako Moje dijete pojedinačno. Vi, djeco Moja, u Mojim očima ste kao dragulji. Vi Mi donosite takvu jednu nježnu ljubav, i vaše društvo Mi priređuje veliku radost. Vi trebate znati, da vas Ja sve jako ljubim. Neki od vas me već poznaju, i to je dobro. Ja vas pozivam, da više razgovarate samnom. Sa vašim vlastitim riječima. Kao sa prijateljem. Nemojte nikada imati osjećaj, da molitve morate naučiti i izreći ih napamet, što vi možda osjećate kao teško. Dođite umjesto toga k Meni i dopustite da učestvujem u svim vašim mislima, strahovima, novostima ili problemima. Oni siromašni mladi ljudi, čiji je život pun zabluda ili koji imaju veze da alkoholom ili drogom, moraju znati slijedeće: Iako vi u vašem životu prazninu osjećate, vi Meni ipak morate pružiti svoju ruku, i ja ću je prihvatiti. Ja ću vas spasiti od toga, da se utopite u moru smetenosti. Mnogi od vas osjećaju se bezvrijednim i kao da bi bili neznatni. Vi ste od onoga, što vi u svijetu muzike i zvijezda obožavate, tako nadvladani, da se osjećate potpuno nedovoljnim. Nemojte se nikada ovako osjećati, Moja mala djeco; jer u Mojim očima vi ste nešto što je posebno (vrijedno). Svaki od vas ima jedno posebno mjesto u Mome srcu. Dozvolite Mi, da vas povedem na jedno putovanje u divnu novu budućnost. Ja ću, uskoro, započeti jedno novo divno doba mira i krasote na zemlji. Vi morate ostati jaki. Ne predajte se nikada, kada se osjećate potištenima. Nemojte nikada očajavati, kad se osjećate ništavnima. Vi ste – imajte to uvijek pred očima – rođeni iz jednog točno određenog razloga. Razlog za vaše rođenje je – i to neovisno od vaših životnih okolnosti – slijedeći: Vi ste rođeni, da se Meni pridružite kao dio Moga Novog, divnog Kraljevstva. Ja znam, da je to za vas teško, da čujete Moj Glas, pošto ima tako puno krivih bogova, koji pokušavaju, da pridobiju vašu pozornost. Moje obećanje vama je slijedeće: Živite vaš život u ufanju u Mene i u ljubavi prema Meni, vašem Isusu, a Ja ću vam dati dar raja. Ovaj raj je ono, što na vas čeka, kad bi vi Mene samo zamolili, da vam na vašem putovanju k Meni pomognem. Ja sam ona ljubav, koja u vašem životu nedostaje. Ja sam mir, za kojim vi čeznete. Ja sam pomoć, koju vi trebate, da bi ponovo osjećali ljubav u vašim srcima. Ja sam ljubav. Ja sam svjetlo. Bez Mene će te ostati u tami. Ja vas ljubim, bez obzira na to, koliko vi Mene žalostili ili vrijeđali. Molite ovu malu molitvu, i Ja ću odmah dotrčati k vama. „Isuse, ako me možeš čuti, onda čuj moj vapaj za pomoć: Molim Te pomozi mi, da izađem sa onima na kraj, koji mi prouzrokuju bolove. Pomozi mi, da zavist prestane da vlada mojim životom, i pomozi mi, da prestanem sa time, da si stvari želim, koje nemogu imati. Umjesto toga otvori moje srce za Tebe, dragi Isuse. Pomozi mi, da osjetim pravu ljubav – Tvoju ljubav – i pravi mir u mome srcu. Amen.“ Radujte se, djeco Moja, jer sada Ja iz neba razgovaram sa vašim srcima. Ja stvarno postojim. Ja egzistiram. Ja vas ljubim i neću nikada prestati sa borbom za vaše spasenje, tako da vas, vaše obitelji i vaše prijatelje mognem ponijeti u Novi Raj na zemlji. Ovaj raj je stvoren za Adama i Evu i sada će se ponovo vratiti na zemlju. Ja hoću, da ste vi jedan dio ovog novog divnog života, koji vaše (najljepše) snove (još) uveliko nadmašuje. Ja vas sad blagoslivljam. Vaš ljubljeni prijatelj Isus 302. Nakon globalne ispovijedi širom svijeta Ja ću pripremiti Moj Drugi Dolazak ponedjeljak, 9. sječanj 2012, 8:10 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, vrijeme brzo teče i sa „Upozorenjem“ će započeti priprema (e) za Moj Drugi Dolazak. Poslije ispovijedi širom svijeta, kada većini čovječanstva budu podijeljene posebne milosti i blagoslovi, ja ću pripremiti put za Moj Drugi Dolazak. Čovječanstvo mora akceptirati, da je vrijeme za ovaj veliki događaj skoro tu. Nemojte gubiti vrijeme kod pripreme vaših duša i duša vaših obitelji za Moj slavni povratak. Moj Drugi Dolazak će donijeti kraj patnjama, koje ste vi podnosili tisuće godina na zemlji. Tako veličanstven je ovaj divan događaj, tako da će se svatko od iznenađenja diviti i jedva će moći disati (od uzbuđenja), kad se Ja pojavim na nebu. Vi, (ljudi) iz ove generacije, ste izabrani, da sa ovog putovanja sa Mnom u Moj Novi Raj izvučete korist, (i to) za vrijeme doba mira, u kojemu ću Ja vladati. Nitko od ovoga nesmije biti isključen. Ni jednoj duši nesmije biti dozvoljeno, da propadne kroz mrežu. Moja najveća želja je, da vas sve sa Mnom uzmem u Moje Kraljevstvo. Ovo je slava, na koju je čovječanstvo čekalo od Moje smrti na križu. Oni od vas, koji Moje molbe jednostavno ignoriraju, molim neodloživo, da sad počmu sa time, da se pripreme. Moje vrijeme se približava. Ja sam sad poslao Moju posljednju Poslanicu u svijet, da vam pomognem, da vaše duše pripremite. To je prorokovano. Nemojte ignorirati Moje upozorenje, jer ako to učinite, ne će te biti budni i ne će te uspjeti, da se odgovarajuće pripremite. Od sada ću Ja slati mnoge Poruka, tako da svijet bude spreman, da Mene prihvati kao svog Gospodara.

Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj cijelog čovječanstva 303. Djevica Marija: Tako puno duša se odlučuju da ignoriraju znakove koje Ja dajem utorak, 10. sječanj 2012, 20:30 sati Dijete Moje, ti moraš svijet informirati o važnosti molitve u ovo vrijeme. Moja djeca pate na svim mjestima, u svakoj zemlji (na svijetu). Važno je, da se sva djeca Božja u ovo vrijeme ujedine (u jedno jedinstvo), tako da se tama konačno ukloni sa zemlje. O kako plačem od brige, kad se one duše odluče, da ignoriraju Moje posjete kod vidioca na zemlji. Tako mnogi odlučuju se, da znakove ignoriraju, koje Ja (njima) dajem, da se osigura, da vjera mogne biti ponovo uspostavljena. Tako hladna su njihova srca – uključujući i srca svećenika i duhovnika, koji su slijepi za istinu - , tako da je puno vremena potrošeno. Da su bar njihova srca otvorili za Poruka, koje sam Ja svijetu dala, onda bi jednom većem broju duša bila dana hrana, koju su one trebale. Ovo su posljednji dani, gdje Moje riječi ohrabrenja moraju biti uvažene. Molite, molite, molite, da se Glas Moga Sina onako čuje, kako bi se on trebao čuti. Zar niste vjerovali, djeco, da će On čovječanstvo pripremiti za Njegovo Veliko Milosrđe. On počima sada, da kroz ove (pripreme) kroz obraćenja dostigne koliko je moguće više duša. Njegovi planovi, osim jednog izuzetka, završeni su. On treba više molitava; jer bez ovih molitvi će duše biti izgubljene i pridobit će ih varalica. Moje dijete, Moj će Sin njegovoj ljubljenoj djeci uskoro donijeti hitno potrebna olakšanja. U Njegovom Milosrđu on će sada svijet pripremiti i za Njegov Drugi Dolazak. Molite, da svi oni, koji u Mog Sina vjeruju, otvore svoja srca za istinu Njegovih svetih Poruka. Ako vi Njega slušate i ako slijedite Njegove upute, sve će biti dobro. Ako oni Upozorenje ignoriraju, koje će im biti dano iz čiste ljubavi, (to će dovesti do toga), da će oni drugima uskratiti šansu za otkupljenje. Ja molim usrdno za plemenitost duša, tako da one Mome ljubljenom Sinu obećaju njihovu vjernost, (i to) da se (zajedno) sa Njim kreću prema slavnom vremenu (Njegovog namjesništva) u Novom Raju. Moji Glasnici su za jedno izvjesno vrijeme bili poslani u svijet, da bi (pri tome) pomogli, da se svijet pripremi za ovaj veliki događaj. Sada su poduzeti zadnji radni koraci. Slušajte sada Glas Moga Sina, kako razgovara s vama. Nemojte Ga odbiti. Vaša ljubljena Majka, Kraljica neba, Majka otkupljenja 304. Najveća odvratnost od Holocausta planira se protiv Židova srijeda, 11. sječanj 2012, 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, promatraj sada napore, koje Globalne Moći, koje ne pripadaju svjetlu, poduzimaju i pokušavaju, da započmu bitku protiv Mog naroda. Ja se odnosim na kršćane i na Moj izabrani narod, Židove. Zlobni planovi se zasnivaju, da bi (praktično) vršenje kršćanstva na jedan podmukao, ali skoro neprimjetan način odstranili. Ovo će započeti sa jednom izmjenom u ustavu Zemalja svugdje u zapadnom svijetu. Poduzet će se svaki (mogući) pokušaj, da protiv Mojih kršćanskih crkava podignu najprostije prigovore. - Moje Bogu posvećene sluge će se (zbog toga) polako povlačiti natrag i Moje će ljude sa malo duhovne potpore napustiti. Svi ovi zakoni, gledano sa vanjske strane, pobuditi će izgled tolerancije. Vaša vjera, djeco Moja, biti će stavljena na kušnju kao nikada prije. Kršćanstvo – i svaki pokušaj javnog objavljivanja Mog Imena – biti će spriječeno. Na mjesto toga pojavit će se jedna bezsadržajna (prazna) doktrina i ljudi će biti zbunjeni. Oni će misliti, da je ova doktrina dobra i primjerena naknada za istinu, dok će ona u stvarnosti biti jedna laž. Ova zla skupina je toliko moćna, tako da samo malo (ljudi) zna, da oni postoje. Ali ipak oni svugdje upravljaju. Moja djeca su kao marionete (u njihovim rukama). Moj izabrani narod, Židovi, ponovo stoje pred jednim užasnim progonom. To su planovi, da ih se uguši, i oni su u toku. Oni, o kojima oni (židovi) misle, da su njihovi prijatelji, su (u stvari) neprijatelji. Oni će doživjeti takvu bijedu, da Ja cijelo čovječanstvo pozivam, da mole za Izrael. Najveća odvratnost od Holocausta se planira protiv Mog naroda. Molite, molite, da skupina, koja pripada antikristu, budu odvraćena od toga, da izvrše ova zla djela. Ove mračne duše trebaju vaše molitve, da bi mogli – za vrijeme „Upozorenja“ – prepoznati svoje prekršaje. Molite, da oni njihovu bojnu opremu skinu (t.j. da napuste njihov nerazborit stav) i da mole za Moje Milosrđe. Ako oni to učine, onda dolazeći ratovi i nemiri u Izraelu mogu biti ublaženi. Mnoga prorokovanja će se sada pred vašim očima razviti. Onima, koji su prema Mojim obećanjima slijepi, mora biti dano svjetlo Mog Milosrđa, da bi ponovo (mogli) vidjeti. Ne dopustite da vas odvedu u zabludu, djeco. Ono što vam se po vanjštini prikazuje kao dobro,nije uvijek (onakvo) kako ono izgleda. Mir održavajućim snagama – mnogi od njih su nevine šahovske figure – se laže. Nemojte nikada imati straha; jer Moje Molosrđe imati će značajan utjecaj na ove sekte, koje već stotine godina planove protiv Moje Crkve kuju. Ona ne može i ne će pobijediti. Ali ona će prouzrokovati golem teror, osim ako molitva njihovu zlu prevlast bude mogla oslabiti. Molite novu vojnu molitvu (broj 18), da se pomogne, da se antikrista i njegovu skupinu, o kojoj Ja ovdje govorim, zaustavi.

„O dragi Isuse, spasi svijet od antikrista. Brani nas od zlih pandži sotone. Spasi zadnje ostatke Tvoje Crkve od zloga. Svim Tvojim Crkvama daj potrebnu snagu i milosti, da budemo zaštićeni protiv ratova i progona, koje su planirane od sotone i njegove armije. Amen.“ Vaš ljubljeni Isus Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 305. Molite za duše u teškom grijehu, koje možda neće dobiti šansu, da se još izmire s Bogom četvrtak, 12. sječanj 2012, 15:30 Moja iskreno ljubljena kćeri, svi moraju sada sa njihovim cijelim srcem iskreno moliti za one duše, koje šok, kad Moje „Upozorenje“ i Moje Veliko Milosrđe dožive, možde neće preživjeti. Neke od ovih siromašnih duša u smrtnom grijehu možda neće dobiti šansu, da traže Otkupljenje. Zato pobrinite se zato, da vaše molitve budu žrtvovane za ovakve duše. Molitva je hitno potrebna, stime da se moli za one duše u tami. U njihovoj zloći oni su tako odlučni, da čovječanstvo kroz finacijska i druga kontrolna sredstva unište, da će „Upozorenje“ osjetiti kao užasan šok. To je (po Mojoj Volji) potrebno, da se njima da šansa, da se pokaju. Ali mnogi će se meni odupirati. Molite za ove izmučene duše. Naposljetku želim sve Moje pristaše zamoliti, da kod svake prilike, koja se pruži, mole Krunicu Božanskog Milosrđa, pošto se vrijeme Moga Velikog „Upozorenja“ sada primiče. Svi oni vjernici, koji se protive, da akceptiraju, da sam to Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, koji kroz ove poruka njima govori, neka Me sada poslušaju: Nemojte biti kao one siromašne duše, koje su živjele u doba Noe, u vremenu, u kojemu su se njemu izrugivali. Otvorite vaš duh i vaše vrijeme velikodušno posvetite molitvi. To je sve, što Ja sada u ovom sadašnjem vremenu od vas zahtjevam. Vi, djeco Moja, prolijevat će te suze kajanja, kada prepoznate vašu zabludu. I da, Ja ću vam oprostiti, kada spoznate svoju zabludu. I da, Ja ću vama oprostiti i onda, kada ste vi Mene duboko povrijedili. Vaše uvrede Mene ranjavaju. Vaše izrugivanje sliči jednom nožu, koji Moju Unutrašnjost preokreće prema vani; jer vi mislite, da Mene poznajete, ali vi Mene ne poznajete. Vi svoj duh zatvarate prema Mom istinitom glasu, koji sliči jednom zovu u divljini. Vaša oholost Mene vrijeđa. Vi morate akceptirati, da će put za Moj Drugi Dolazak sada biti pripreman. Vi ne marite za to da Mene slušate, kada vas jako molim, da molite za duše, koje bi inače za Mene bile izgubljene. Ali vi ćete slušati, (odn. moliti), kada vama ovo sve poslije ovog velikog događaja bude dokazano. Jer onda Ja od vas očekujem, da Mene slijedite i da sačinjavate ostatke Moje Crkve. Onda će mo se mi svi sjediniti, da ostavljene dijelove (Moje crkve) podignemo, za vrijeme dok se mi krećemo prema Mom Novom Raju. Vaš ljubljeni Isus Krist Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 306. Djevica Marija: Križarska vojna molitve (19) za mlade ljude petak, 13. sječanj 2012, 08:00 sati Dijete Moje, Ja sam dans žalosna; jer Ja patim jako, kad mislim na one siromašne duše, koje će umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Ti moraš moliti za hitne molitve za ove duše, koje Moga Oca ljute. Njihovo ponašanje je odvratno u Njegovim Očima. Molite, molite, molite za ovu djecu tmine; jer mnogi od njih ne znaju, što čine. Njihova zloća dovodi Moga Sina do plača i otvara Njegove Rane. Važno je, da Ruke Moga Sina u trenutku Njegovog Božanskog Milosrđa sačuvaju onoliko duša, koliko je to samo moguće. Zatraži, da se ova Vojna molitve Meni, Majci Otkupljenja, moli, da ove siromašne duše budu spašene. Križarska vojna molitve (19) „Majko Otkupljenja, molim Te, moli za Milosrđe za ove mlade duše, koje se nalaze u užasnoj tami, s tim da oni Tvog ljubljenog Sina prepoznaju, kad On dođe, da spasi cijelo čovječanstvo. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da posusta. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da odbije Njegovo Veliko Milosrđe. Ja te molim, Majko, da svi budu spašeni, i molim Te, da ove duše pokriješ sa Tvojim Svetim Plaštom, da bi njima pružila zaštitu, koja im je potrebna pred varalicom.“ Dijete Moje, sve duše su Mome Sinu važne. Ali mlade duše su te koje se nalaze u (jednom stanju) smrtnog grijeha, koje Njega najviše bole. Molite, da Svjetlo Milosrđa prodre kroz tminu njihovog duha i njihove duše. Molite, da oni njihov užasan život pokvarenosti i praznine, koji oni vode, prekinu. Molite, da oni svoje ruke podignu i da mole za Milosrđe; jer inače nikada neće dobiti milost, koju oni trebaju, da bi ušli u Novi Raj. O koliki gubitak će ovi mladi ljudi postati za preostale od vas, koji Dar „Milosrđa“ prihvaćate i koji će te ući u Novi Raj na Zemlji. To će Mome Sinu slomiti Srce, ako oni ne budu mogli biti spašeni. Vaša ljubljena Majka Marija, Kraljica Neba Majka Otkupljenja 307. Djevica Marija: Dijete Moje, mir će uskoro vladati na Zemlji petak, 13. sječanj 2012, 20:15 sati

U ono doba odmah na početku. prosjaci. da je ovaj zahvat sa strane Neba jedini mogući put. kojega će se lako moći prepoznati. Vašim Otkupiteljom. da bi pokazali kajanje. Ali ipak Ja odabirem ovakve nesavršene duše sa neuobičajenim. da Dolazak Moga ljubljenog Sina. koje prema vani izgledaju posebno sveti. Sječanj 2012. da se posluša njihov glas. biti će iznenađene i tužne. Čim istina njima bude otkrivena. To isto tako neće biti one duše.i to da tako bude prihvaćeno.Dijete Moje. koja je poslana. Molite za ove duše. da se okrenu Meni. kraljice. preplavit će Zemlju. da se čovječanstvo pripremi za Dolazak Moga ljubljenog Sina. ne moraju imati straha. Ja sam uvijek milosrdan. Vjernicima: ovo će vas još više osnažiti u vašj ljubavi prema Meni. dok će se drugi od njih sakriti pred istinom. biti će savladane od jada. promjene su već u toku i mnogo toga će se brzo dogoditi. Predsjednici. koja najavljuje Drugi Dolazak. kad svoje grijehe onako vide. Postoje samo dva puta. da sva djeca mognu biti spašena i pošteđena od vatre pakla. Molite. Ni jedan čovijek neće biti isključen. u kojemu oni mogu pokazati kajanje za njihove grijehe. 16. vjeruju. jer neće biti kadri. ubojice. biti će dopušteno određeno vremensko razdoblje. koji ne uvažavaju Milosrđe Moga Sina. Čovijek na glasove Mojih autentičnih Glasnika Svršetka Vremena na početku njihova poslanja neće slušati. svi će biti dodirnuti Mojim darom. Mnoge znanstvenike i one u armiji sotone se koristi. Pripremite se. Kraljica Ruža. da prepoznate prve znakove Milosrđa Moga Sina. koje će početi sa ružičastim nebom. da borba između Neba i đavla bude imala rezultat. Vi njih nikada ne ćete naći u najvišim položajima Moje Crkve. Dijete Moje. Mesiju. koje će kroz to možda biti zavedene. dugo očekivani Drugo Dolazak. Zli će Svjetlo Moje Božanske Egzistencije vidjeti i morati će napraviti jednu odluku. kako ich Ja sebi želim. Majka Otkupiteljstva 308. znameniti. U mnogim slučajevima oni (proroci) neće biti dostojni ovog posebnog dara. Biti će nemira i konflikata. Njegovog ljubljenog Sina. Moje Božansko Milosrđe biti će uviđeno i konačno razumljeno. prinčevi. Promatrajte nebo. kroz molitve drugih. i onda će te se pridružiti Mojoj armiji. One duše. si posljednja Glasnica. da unište čovječanstvo. da obratite druge. Vaša ljubljena Majka. po kojemu Ja veliki dio čovječanstva na Zemlji spasiti mogu. koji imaju ponizno i pokajničko srce. I ipak to je istina. To stoji do Mog Glasa. koji u Boga Oca i Mene. onda su to uobičajeno oni. da bi se spasilo čovječanstvo.. Obraćenje će strogo kažnjavanje odvratiti i zlobne planove će učiniti bezopasnim. I one izmučene duše. kad njima istina bude konačno prezentirana. ali poslije „Upozorenja ostat će vam tako malo vremena na raspolaganju. kad sam Ja prve proroke poslao. da ova prijevara one mlake duše. To je za tebe zastrašujuće i kadkad vrlo teško za preradit. 13:20 sati Kćeri Moja. Ti. Čovjek njih neće jednostavno priznati kao proroke. Molite. koje su đavlu prisegle na vjernost. Onima. Oholi će u poniznosti pasti na koljena. kao što se jedan gladan čovijek hvata za kruh života. jer ovo je vrijeme. ali ovo vremensko razdoblje neće dugo trajati. Moja kćeri. kraljevi. uskoro će vladati mir na Zemlji. koje ne priznaju egzistenciju Moga Sina. da sve ove duše. da Moje Milosrđe bude pozdravljeno i prihvaćeno. ne zavede. Nemojte imati straha. da bi se iskorijenila zadnja griješnost na Zemlji. najaviš. Ja vas sve ljubim i pozdravljam vas u krilu Moje Ljubavi i Milosrđa. da se odvoje od Mene. Isusa Krista. da odolijevaju svjetlu. ali jednostavnim životopisima. Moje Zrake Milosrđa. Ili će oni Moju ljubav i Milosrđe prihvatiti ili će Mene udariti u lice. stime da ih Ja preobličiti mogu u ona stvorenja. Nemojte zaboraviti. da ignoriraju ovo Čudo. na koje su oni čekali. čija će upornost biti njihova propast. Pođite sa Mnom. Isus Krist 309. vaše duše će sa strane Mog Svetog Duha biti prožete. djeco. koji više vremena trebaju. Ja vas sve hitno molim da molite. onda bi samo vrlo malo duša ušlo u Moj Novi Raj na Zemlji. od kojih vi to najmanje očekujete. kako one izgledaju u Mojim Očima. Kad Ja Moje Milosrđe ne bi izlio na cijeli svijet. Ali s vemenom će oni ipak biti priznati. kad Ja šaljem proroke u svijet. njima (prorocima) je bilo teško. ali to je potrebno. siromašni. Molite za njih. Vaš Otkupitelj i Kralj M ilosrđa . .Moji za Svršetak Vremena određeni proroci dotično nisu drugačiji. 21:35 Moja iskreno ljubljena kćeri. lopovi. koji Mome Sinu – i poslije „Upozorenja“ – okrenu leđa. tj. Isusa Krista. njihovu neposlušnost On više neće trpjeti. ateisti i oni. djeco. Ruka Moga Oca brzo će pasti na one. koji su zbog antikrista u toku i imaju svrhu. Bez ovog života on će umrijeti. ili stojte na strani vatre pakla. Bog Otac: Posljednja Glasnica. da javno poreknu. Znanstvenici će javno zanijekati da je ovo čudo došlo 13 siječanj 2012. u Očima Moga Dragocijenog Sina mognu biti spašene i da budu spašene. Ovako ili onako sva djeca Božja će Zrake Moga Milosrđa vidjeti i biti će im teško. da je se ovo veliko čudo dogodilo. Svi oni.

da vama pomognem. da njihove duše na Moj Povratak na Zemlju – kako je prorokovano – pripreme. Ali ipak one vam posreduju samo istinu. koji Moj Glas prepoznaju: vi se morate potpuno u Mene pouzdati. Vjerujte u Mene i u Moju Svetu Riječ. Ti ćeš na tvome putu – kao izabrani instrument. Budite strpljivi. ti ćeš skoro svakodnevno biti napadnuta. ovaj posao će prouzrokovati negodovanje. kojim ćeš ti. koja će vam biti data kroz Moju Proročicu Mariu od Božanskog Milosrđa. Ja ću vas odvesti na put istine. da se svijet pripremi za Njegov Drugi Dolazak. da vas odvrati od Mene. Moje Svete Riječi. djeco Moja. da vam je nemoguće da ih ignorirate. da se pripremite za ovaj Veliki Trenutak. Ipak Moja patnja će se nastaviti. kod kojega će te utvrditi. koje je potrebno. utorak. i zbog toga ćeš biti progonjena. Poslije Velikog Milosrđa Moga ljubljenog Sina će vrijeme. da bi se sotona i njegovo područje godpodarstva. Oni. koje vam se daju kroz Moje Sveto Vodstvo. da svijetu Moju presvetu Riječ posreduješ – prednjačiti. vi Mene morate moliti za dar Duha Svetoga – stime da mognete otvoriti vaše uši za istinu Moje Svete Riječi i za upute.sječanj 2012. U ove poruke će se posumnjati i od Moje crkve će biti ispitivani na zabludu. ne slušaju. da se ljudima na svijetu saopći. gledat će na tebe odozgo i kod tvog posla biti ćeš ometana na svaki mogući način. Svi oni. Ti ćeš biti popljuvana i biti ćeš ivrgnuta smijehu. I iako sam Ja do sad mnoge izabrane duše odabrao i iako ću sa njima i dalje komunicirati za dobrobit cijelog čovječanstva. Svima onima. bit će težak. unutra će biti i jedan lahor Božanskog Autoriteta. su Zemlju razarali i upuzali su u srce i duše mnoge Moje djece. da vas još jedanput spasim. Da. Ovo je to. vaš Vječni Otac. Tako mnogi od vas Mom čovječanstvu upućene molbe. tako da. Zar ne znate. U Novi Raj. 17. Ja te blagoslivljam iz Mog Nebeskog Kraljevstva sa svakom (mogućom) milošću. Moja kćeri. djeco. za pripremu vaših duša za ovo divno doba mira. prorokovan je u Bibliji. djeco. Ja tražim Moje Stvorenje nazad. vi će te biti odvedeni krivom proroku. koje je sastoje od palih anđela. na koje Moje Crkve u toku stoljeća nisu svraćali pažnju. Moje Riječi će biti skromne i jednostavne. Odbijte glas tmine. Dozvolite Mi. Da. u vašu Baštinu. svaki od vas bude učinjen dostojnim. biti pripremljeno. djeco. Glasnici Svršetka Vremena. koja se tebi. po kojemu će te prepoznati. da se čovječanstvo spasi od konačnog zahvata sotoninog. da vas upozorim. da pomogne. Ja dolazim. da uđe uNovi Raj na Zemlji. Sve pripreme su završene. kod ovog posla ići.Ovaj posao. koji sa istinom. da Ja vas ljubim? Ja se vraćam zbog suosjećajne ljubavi. koji govori. koju Ja za svakoga od vas imam. koji je na jedan okrutan način na Križu umro. Vaš Vječni Otac Bog Svevišnji Stvoritelj svih stvari 310. Vama će u pogledu istine o vašem vječnom životu biti data daljnja otkrivenja. da mognete imati vječni život. koja će vas kod svake prilike zasljepljivati i pokušati. Ovaj tvoj posao će u svako vrijeme biti zaštićen. Moji ljudi će se uzdići i Mene pozdraviti. da Ja vas ljubim. . tako da svaki čovjek. da Moju djecu spasim od tmine. kod kojega će tebi biti dane Božanske Poruke. vrijeme je došlo. nego i. Bogu posvećene sluge. kćeri Moja. Sveti put. 14:00 sati Moja najiskrenije ljubljena kćeri. Svijet je do danas čekao na ove upute. uopće na to obraćali. da bi Moj glas čuli. Ja sada na odgovarajući način uređujem stvari. da se Ostaci Moje Crkve na Zemlji pripreme za Drugi Dolazak. Moja Ljubav će prodrijeti u vaše duše i vaše srce će se u sjedinjenju sa Mojim uzdići. Imajte to uvijek pred očima. ali trebaš znati slijedeće: Kad ovaj posao nebi bio tako važan. i Ja vas vodim u vaš pravedan dom. da vas drže daleko od ove. Tvoja sudbina će u najvećoj mjeri biti teška. koje ću Ja vama svima dati. Ja sam vaš ljubljeni Otkupitelj. svaka žena i svako dijete Moju Svetu Riječ mogu slijediti ( i razumjeti). misliš li ti. koji je poslan na Zemlju. Veliki dijelovi istine. daje. dotle dok Ja Ostatak Moje Crkve na Zemlji nisam spasio. bit će opet javno oglašeni. da zatražim nazad moje pravedno Prijestolje kao Kralj Čovječanstva. da to neometano učinim. ovaj put. vaš Bog. imaju poteškoća: Poslušajte sad Moju molbu: Prije nego što mognete otvoriti vaše uši. kad ja ponovo dođem. bez da oni to slute. njihova sudbina bi će lakša. da sam to Ja. Mnogi lažni proroci će kroz širenje laži i smetenosti pokušati. ne samo. Ali morate znati slijedeće: Iako će kroz Moju Riječ puno ljubavi i svjetla sjati. posljednji Glasnik.

da Boga nema. za vrijeme ovog vremena Apostazije (= otpadanje od vjere) u svijetu je za djecu Božju potrebno. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 311. To je bilo njihovo djelo. da budu Glasnice Svršetka vremena. Ipak oni. tako da vam istina mogne biti otkrivena i da bude otkrivena. djeco. Ne gubite vrijeme. i to kroz jednu zlu sektu. neka budu dotično vrlo oprezni. Ovaj zao plan je temeljne istine katoličke nauke u toku godina promijenio. onda nećete biti u stanju da razumijete ono. Vi će te Moju djecu pustiti da gladuju za hranom. vašeg Božanskog Otkupitelja. Saslušajte Me sad. tako da su Moja djeca otišla od prave Crkve. Moje Bogu posvećene sluge. da one boguposvećene sluge u Vatikanu budu dovoljno jake. Bitka je počela i ostatak Moje Crkve biti će spašen. biti će one. da ova sekta postoji usred onih boguposvećenih sluga unutar Vatikana. Oni će uskoro vidjeti istinu. ali mnogi će usprkos toga tvrditi. koji laži i neistine svugdje bljuvaju. Vaša patnja će biti teška. da se spase duše. Moje Bogu posvećene sluge. kroz život u jednom vakumu od laži i smetenosti. koje još imate. Molite. za vrijeme dok se ona sa Mnom mijenja u Moje slavno Novo Namjesništvo.Ja sam svjestan toga. Poznato je. Čovjek vrlo malo zna o njima i njihovim gnjusnim djelima. Slijedite Me sad i pomozite Mi. da oni istinu sa Mojih Božanskih Usana čuju. sječanj 2012. Vi vrijeđate Moga Sina.. koji se možda pojave. Djevica Marija: Unutar Vatikana postoji jedan zao plan. Nenamjerno će te vi spriječiti. To je i vrlo važno. da se Katolička Crkva razori.Vi. Sada je potrebno puno molitve. da njima neuspije. Molite. 09:50 sati Dijete Moje. da je Svršetak Vremena tu. i prepoznajte istinu. Boga Svevišnjega. kad Svetu Euharistiju primate u ruke. koje će od Mojih Bogu posvećenih slugu biti najčešće ometane. srijeda 18. na žalost. koja Katoličku Crkvu razara već stotine godina. Kroz ovu zlu. Oni planiraju. Samo maleni dio vjeruje u njihovog Božjeg Stvoritelja. koje će se kao prvo odvratiti od Mene. stime da on (njegove) laži nemogne širiti. odvratite. Probudite se. On zna. koji su brzi pri tome. od Varalice biti vođeni u pravcu lažnog proroka i njegovih štićenika. Ako se vi Meni ne budete obratili. jer Sotona vam neće dati ni jedan trenutak mira. Molite osim toga. Dođite sad k Meni i molite Me. Oni su odgovorni za iskrivljivanje istine i nauka Moga Sina. Vi sad trebate znati. ne brinu se za vaše duhovno zdravlje. biti posebice budni i da će izgledati za lažnim prorocima. koje je pravo Moje djece. Oni od vas. da lažni prorok ne sjedne na stolicu Svetog Oca.koji je na to usredotočen. koje su izabrane. da Katoličku Crkvu uništi. da se Ja ne samo kroz Moju Proročicu Mariu oglašavam nego i kroz mnoge druge duše. . Molite. za odvraćanje Moje djece od istine. Dođite k Meni. da se odupru ovome zlom komplotu (zavjeri) . da vi. To će biti vaše duše. koji Mene ljube. ali skrivenu sektu je toliko smetenosti (zbrke) rašireno. Jer kad se vi od Mene. da nijedna duše nebude ostavljena. Od svjetla. Vi će te. ako ne težite primanju regularnih sakaramenata. One Moje duše. da će oni od vas. da Papu protjeraju. o kojima ste vi u pogledu primanja ovih sakaramenata ovisni. da vas ispunim Duhom Svetim. jer ove sakaramente oni ne pripremaju za sve. ne snosite odgovornost. što Ja od vas očekujem. Papu Benedikta XVI. vi će te onda Moje ljude voditi u pogrešnom smjeru. Molite. da Moje Glasnike osude. koja im je neophodno potrebna za njihov duhovni razvoj. Oni su pravu nauku istisnuli iz Katoličke Crkve i katolicima su umjesto toga u toku zadnjih četrdeset godina nametnuli jednu mlaku. razvodnjenu „uskotračnu verziju“ (katoličkog nauka) (silom). da bi svijet vodili u bespuće. ali oni su nemoćni protiv ove zle skupine. posebice Moje Bogu Posvećene Sluge. da pokažu ustrajnost ( do kraja). Na hodnicima (Vatikana) kuje se jedna zavjera protiv Pape Benedikta XVI. djeco. Od Otkupljenja. Na žalost mnogi od Moje djece – temeljem njihove vjernosti prema Katoličkoj vjeri – će slijepo sijediti ovu novu krivu nauku – kao janjce u klaonicu (vodit će ih). Vi vrijeđate Moga Sina. biti će te glavni cilj napada Varalice. On će u savezu sa Antikristom i njegovom skupinom stvoriti jednu novu crkvu. Moga Oca. da sa jednim „Diktatorom laži“ nadomjeste Svetog Zamjenika Isusovog.

„O Bože Oče. ubrzo će se pojaviti i biti će vidljivo cijelom svijetu. da bi vjerno mogli prakticirati svoju dužnost prema Mom Vječnom Ocu. sada će se od tebe tako brzo i puno očekivati. nemate se čega bojati. koje će ti sada biti posredovana. Kroz vašu snagu i vašu borbenost će Moja Crkva biti u stanju. da se Antikrista odvrati od toga. dragi Oče. Ovdje je Križarska vojna molitve (20).i molim Te. On. Zapečaćena knjiga istine će za pripremu Moga Drugog Dolaska biti otvorena. da pomogne pri tome. biti će teško. Vječni Oče. koji su još preostali od kršćanske vjere. Čekajte sad i pripremite se na to. Svi vi.. te da on duše Tvoje djece ne uhvati. Vaša ponizna poslušnost je odlučujuća. Ali ova pokora je potrebna. koji je – čekajući na pravi trenutak – skriven. kćeri Moja. koji u Mene vjerujete: morate Mene sad slušati. Unutar redova svećenika. tako da će se vjernici morati ujediniti. djeco. nadbiskupa i kardinala doći će do jednog velikog raskola. učinit će. koje poslije „Upozorenja“ budu pokazale pravo kajanje za njihove grijehe. koje će ubrzo one duše iskusiti. 20:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da ne izgubite živace u borbi u Mojoj armiji protiv Antikrista. vaš broj će se povećati. Zemlja će – temeljem srdžbe Moga Nebeskog Oca protiv ovog iskrivljivanja (stvari) – tresti se u svakom uglu (svijeta). dok će on apelirati na njihovu dobrotu srca. jedno veliko zlo. koje je stoljećima bilo skriveno u unutarnjosti Svete Stolice. petak. . Postoje mnoga Otkrivenja. spriječi ga u tome. Ona Moja djeca. Tako skrivena bit će prava crkva. mišljenja. je – na pravi trenutak čekajući – skriven. da Tvoje Stvorenje zarazi. koji Mene slušaju i koji u Moju Svetu Riječ vjeruju: Velike Milosti mogu s steći kroz molenje Mojih molitava Križarske vojne. da se brinete o mišljenju (stavu) ljudi. tako da više nećeš imati ni malo predaha. Ne trebaju te se ticati druga. nego je akceptirajte. 19. udaljiti. koji je stvarno važan. Moja Riječ stoji na prvom mjestu. koje će prema njemu biti nemoćne. Drugi će biti slijepi i ići će (za ovom laži) kao što se ide u jednu mračnu. Molim Te usrdno. Kćeri Moja. sječanj 2012. On ne poznaje stida i hvalisat će se svojim humanitarnim učincima. da preživi progon.Dijete Moje. ako ponizno stojite na Mojoj strani. da ove zle varalice za uvijek budu uništene. Nemojte se boriti protiv nje. sječanj 2012. ubrzo će se pojaviti u svijetu. Mišljenja (stavovi) ljudi su u usporedbi sa Mojim Svetim Riječima. Molite. koje su vam potrebne. kako će oni sami sebe ispravno moći pripremiti. Vaš ljubljeni Isus 313. potrebno je. da Antikrista zaustaviš. kad laž bude prezentirana svijetu. onda će tebe ovo od posla. Vi. Kad svijetu Moje Veliko Milosrđe bude pokazano. 20. imaj smilovanja sa onim siromašnim dušama. da te u ovo vrijeme ispunim sa ljubavlju i utjehom. oni ne mogu pobijediti. ali on će se ubrzo pojaviti pred očima svijeta. i vaši će se glasovi zaoriti iz divljine. Onda će te znati istinu o onome. što Ja vama kažem. je vrlo kratko. koje se tebi daju. djeco. Čuj moju molitvu. biskupa. molite za Papu Benedikta i za njegove prave učenike (pristaše). Svima onima. Vrijeme. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 312. Molim Te usrdno. Ako bi ti dozvolila otklanjanje (pozornosti). Čistilište na Zemlji. Vjera i hrabrost onih. stime što bi možda tvoje vrijeme koristila za mišljenje ili gledišta ljudi – što nije potrebno . koja je zato tu. da bi ostali jaki. spriječi. Antikrist. i spasi svu Tvoju djecu od ovog užasnog zloga. da on Tvojoj djeci muke zadaje. da bi Moja djeca znala. uzdigni se sad puna snage. kad vam se trebaju dati milosti. da Moju djecu uništi. i dalje javno objavljuj Moju Svetu Riječ. Oni pravi učenici morat će se sakrivati i morat će u skrivenosti propovijedati – ako to ne učine. Mnogi će podleći njegovom šarmu. 20:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. kćeri Moja. bit će ubijeni. molite. potpuno nevažna. Dijete Moje. koje Meni za spasenje čovječanstva na raspolaganju stoji. istinu će (u tom trenutku) prepoznati. Jedna strana biti će protiv druge strane. četvrtak. koja su prožeta Svetim Duhom. djeco Moja. da katolička crkva ovu promjenu objavi. Dozvoli Meni. u Ime Tvoga skupocjenog Sina obraćam se Tebi sa molbom. Mojoj Riječi nasuprot stojeća. dolje u dubinu vodeću ulicu.

kad ove poruke budu otkrivene. Ali ipak ako bi se vi plašili zbog onih duša. da pripomognu u čišćenju Mojih ljudi. da sa vašim srcima težite ka popravljanju vaših grijeha. biti ismijana i izrugivana. ali Ja jako plačem za svakim boguposvećenim slugom. Ja znam. nego zbog toga što oni ne žele vidjeti – bilo bi vam oprošteno i vi bi bili opravdani. koje su u njima sadržane. To je razlog. Moja knjiga istine bit će svijetu data. Ali oni će u stvarnosti otići na stranu lažnog proroka. Pripreme za Moj Drugi Golazak će početi neposredno. kćeri Moja. molim vas neodloživo. Oni su svi kao jedno jedinstvo. Grijeh može kroz molitvu biti smanjen. Moja draga armijo vjernih. koji na Svetoj Rimskoj Stolici želi zauzeti poziciju. . Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 314. da Moju Svetu Riječ rašire. kćeri Moja. prihvate. Ja trebam molitve. stime što će te – ako ste katolici -. koji poziv. Oni. otići na ispovijed. da bi mogla biti dostojna. Vaša obveza prema Meni. Bez ovog čišćenja Zemlja ne može biti očišćena. u Doba mira. Ja trebam vaše molitve. da Mene slijede. sječanj 2012. Zatim morate moliti za mir na zemlji. kćeri Moja. biti otkrivene. da sa Mnom uđete u Doba Božanske Volje Moga Oca. Ako ne. koji slijepi hodaju svijetom – ne zbog toga. Moja djeca se trebaju radovati. Ovo će vašu patnju pokore kod „Upozorenja“ ublažiti. Oni. u Moj novi Raj na Zemlji. osjetiti kajanje. Temeljem tajni. djeco. da slijede pravovjernu Katoličku Crkvu. Molitva – i mnoštvo molitve – će ove događaje ublažiti i pomoći će. što oni ne mogu vidjeti. svakom Mom Glasniku u svijetu. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji će – sa ohološću i prezirom u njegovu srcu – vladati Mojom Svetom Stolicom. Vaše molitve će rad Antikrista kao i lažnog proroka. da Moju djecu informiraš o istini. Strah ne dolazi od Mene. Mnogo od Moje istine ti je već posređeno. kao 7. ali još puno više od toga dolazi. koji su za istinu slijepi. koji ispunjavaju istu ulogu. Čim se Upozorenje bude dogodilo. dijete Moje. ali ovo sve neće dugo trajati.tako da cijeli svijet to sve vidjeti može. kao i one duše. ogovaraju – i koji Mene ljube -. koji se njemu usprotivi. spasio. nastupit će se jedan niz događaja. da ovaj užas bude ublažen. Na lažnog proroka će se gledati kao na živog sveca. Ove poruke imaju svrhu. Čim Moje zrake Milosrđa cijeli svijet zastru. čim prije mognete. da to zadaje strah. Antikrist i njegova skupina će – iako kroz ispovijedi širom svijeta oslabljeni – stime početi da planiraju. Ona mora biti očišćena. da budu otklonjene. neće pobijediti. koje se tebi daju. koje su bez ljubavi i koje imaju hladno srce. Vi ne morati krenuti u borbu i boriti se sa podignutim stisnutim šakama. i prikazat će te kao glupana. u tome da njih uspoređuju. da se spuste još i dalje dolje prema vratima pakla. kćeri Moja. da se pripremi put za Moju predstojeću Božansku Moć na Zemlji. Moja armija će zauzeti položaj i počet će sa borbom. da bi duše onih Mojih siromašnih. što se Moji Glasnici od nijedne poruke nesmiju smesti. sve što vi raditi morate. da Meni pomognete. svaki će. koji Moje poruke. čim se je „Upozorenje“ dogodilo. si izabrana. o kojima Ja govorim. je. će se ponovo obratiti Mome Presvetom Srcu sa ljubavlju i radošću u njihovim dušama. koji u Mene vjeruje. Nema ni dvojice od njih. Samo onda biti će te spremni. Svetu Petrovu Stolicu će obeščastiti pali anđeli sotonski zajedno sa Antikristom i njegovim raznim organizacijama. da sve oprostim. oslabiti. Ja trebam vašu pomoć. biskupa i kardinala. mogu biti od toga očuvana. 21. Na onoga. Ti. koji sa sotonskim skupinama imaju posla. tako da vaše duše u sjedinjenu sa Mnom mognu biti očišćene. Čak i onima. na pogrešan put odvedenih svećenika. moraš Moju djecu moliti. Zapečaćena Knjiga istine biti će otvorena i u njoj sadržane tajne će po tebe. da usrdno mole. gledat će se kao na heretika. Ti.Upozorenje je vrlo blizu. Svoj Mojoj djeci: Vi morate znati. da će misliti. da Svetu Katoličku Crkvu očuvaju od propasti. lažan prorok i njegove pristaše. koji su određeni. je moliti. . Strah dolazi od zlog. Pripremite svoje duše sada. Glasnik. Oni će biti tako jako zavedeni. da sam ja sposoban. koje je Sotona proizveo. i to iznutra. da Ja ponovo po njoj hodam. da Moju Svetu Crkvu zauzmu. koji će ostat ležati na rubu puta. ćeš ti. uključujući i one. Subota. je dana jedna druga uloga.

Jedni slave Oca. neka vam bude jasno. čujte sad Moju neodloživu molbu: Molite. koji su slijepi za Mog Duha Svetoga. vi ne smijete prestati sa vašim radom.da će oni misliti. koju će on sa jednim dobrim srcem akceptirati – osjećati kao tešku. Ali vi morate ostati jaki. djeco. sječanj 2012. kad se to dogodi. koja su bila prikazana Adamu i Evi i koje su oni kroz grijeh odbili. djeco. Mnogi ne će dobiti šansu. Oni će mise morati slaviti u mjestima u povlačenju. koju vi u vašim srcima imate za Mene. ponedjeljak. skrivena iza lažne. Molite za one. Vama. kao da ima nadnaravne darove. biti će njegov ponos i njegova arogancija. izabrani.Moj Novi Raj je veličanstven. Zato što ste vi. Djeco. iz ove generacije. drugi Sina. Temeljem toga Ja vas molim. Sin i Duh Sveti. Molite i za one. pripreme. njihovog Božanskog Otkupitelja i u Mog Vječnog Oca vjeruju. tri jedna od druge različite osobe. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da mognu istinu Mog Obećanja ponovo prepoznati. Dolazeće kušnje će izblijediti do bezznačaja. molite i molite sa cijelom ljubavlju. i u njemu više neće biti grijeha. Sve je spremno. tko se njemu suprostavi. Moje pristaše. Mnogi od njih će ovo (Čistilište odnosno pokoru) osjećati kao vrlo bolnu. Ja vas molim neodloživo. Slijedite Me na putu vašeg Otkupljenja. da se pravovremeno pokaju. To je Božanska Volja Moga Oca i ovo je od početka bilo Njegovo Obećanje čovječanstvu. biti će kritiziran i na njega će se gledat kao na heretika. Svaki dio od toga će onda biti laž. Sve istine u Mojim Naukama biti će izvrnute. Svatko. djeco. i ljudi će odmah vjerovati. da bi za vas stekao vječno Otkupljenje. koji blista u svoj krasoti. kad budete vidjeli divno Kraljevstvo. da vašu svu patnju i vaše molitve ponudite za one duše. On će tako nastupiti. Ja znam. koje će – temeljem njihovog zavjeta prema lažnom proroku – zaboraviti Presveto Trojstvo. za duše ateista. koje budu optužene. da onima pokažete ljubav. Njegove laži će jednu naivnu skupinu Katoličkih pristaša oduševiti. Ova (današnja generacija) je izabrana generacija za Moj Novi Raj na Zemlji. da sva djeca zajedno sa Mnom budu dovedena u Moje veličanstveno Kraljevstvo. sve (Tri) spojene u jednoj (jedinoj) Božanskoj Bitnosti. imate jednu divnu budućnost pred sobom. Da li vi u ove Moje Poruke svijetu vjerovali ili ne. koji će Čistilište na Zemlji – pokoru. Molite za njih kod svake prilike. da je on jedna neobična i čista duša. da uživate u ovom Raju. 23. Sve ovakve duše. i mnogi će ovu Svetu Tajnu prihvatiti. koje na vas čeka. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 315. jer vi. će taj Novi Raj na Zemlji. On će moju djecu tako zaluditi. da su heretici. On će se u svojoj vanjštini prikazati fascinantno i Moja djeca u Katoličkoj crkvi biti će zbunjena. jer vi imate puno toga za očekivat. na koji vi paziti morate. da on može činiti čuda. Moje istinske boguposvećene sluge će Misu morati slaviti „privatno“ – i u mnogim slučajevima ne u katoličkoj crkvi. čak i kad im se bude prezentirala istina. koje se neće moći obratiti Meni. To je Otac. Poslušajte Moju hitnu molbu i molite za duše ateista. Moje pristaše. Jer Moje vrijeme je skoro tu. koje je stvarni temelj. biti će stavljeni na stranu i „predani psima“ (bit će bespravni). da on vas isto tako priprema za slično rajsko mjesto. da Meni pomognete. Nemojte odbiti ovaj divan dar života. . Svaka duša će biti bez želja (sretna). Progoni će se vršiti ponajprije polako i suptilno. Ja molim sve one. Djeco Moja. svijet počima. koji u Mene. da će lažni prorok vas držati u vjeri. Ali svi (troje) su jedno jedinstvo. stime da ih mognem spasiti od vatre pakla. ne smijete gubiti ufanje. biti od koristi. U nijednu riječ iz njegovih usta neće se posumnjati. Mnogi od njih će za vrijeme „Upozorenja“ umrti. Jedan znak. Svim religijama će uskoro biti data istina. da prekinu sa svojim poslom i da Mene poslušaju. Ja vas ljubim. Sve ovo će doći do kraja u roku kratkog vremenskog razmaka. Na njega će se gledati kao na živog sveca. Tako puno priprema je završeno. da vi Mene ljubite. koje ista šudesa predviđaju. Postoji samo jedan pravi Bog. kćeri Moja. vanjske fasade poniznosti. Radujte se i budite sretni. hitno. Mnoge religije slijede samo jednu bitnost Presvetog Trojstva. Samo molite za one duše. Moj Novi Raj na Zemlji biti će doba mira i blaženstva. koje sam Ja dao čovječanstvu – kad sam umro. da se u toj mjeri mijenja. da ga čovijek više neće moći prepoznati. u kojemu ću Ja vladati. na kojemu je sagrađena Katolička Crkva.

Sotona je to stvorio u glavama njegovih učenika i to je samo jedna iluzija. Mislite na to: Nemate se čega bojati.Napunite svoje duše. 24. koju oni trebaju. u druga stvorenja i u jedan miran (drugačiji) sustav. je dopustio spas velikog dijela čovječanstva. Jedan Raj. da prime snagu. djeco. stvorio je cijeli svemir – zvijezde. Moj Vječni Otac. da im se otvore njihova srca u pogledu istine njihovog vječnog života. Može biti djelimično neugodan. Ja vas ljubim. da ovo sve izdrže. Vaše će duše osjećati napuštenost koji osjete oni koji umiru u smrtnom grijehu. za Ljubav i Milosrđe. jer nažalost neće svi biti spašeni. Te jadne duše koje su napuštene zato što su prekasno zamolile Boga da im oprosti njihove grijehe. onako kako su potaknuti da vjeruju. Molite za one. Pripremite se sada za taj veliki događaj. od Moga Oca čovječanstvu obećanog Raja. posebno onima u teškom grijehu. koji idu za ovim kultima. 13:50 sati . ovu Križarsku vojnu molitve broj 21: "Mi Te hvalimo i zahvaljujemo Tebi. Bog. mogu po mogućnosti – temeljem moći molitve – biti spašeni. ako Mene ljubite.Upozorenje će biti čisti doživljaj za sve vas. koji đavla slijede. da njih više od Moje djece nebi tražili ove duševne izlaze – koji ne dolaze od Boga. 16:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. u kojemu Bog ne postoji. Zapamtite. ali to sve se bazira na laži. Tako puno se obećava. planete i Zemlju kao i sve prazne prostore između. pustoš i tamu koju vam Sotona nudi . To znači. jer još je samo malo vremana.Kralj čovječanstva Poruka317. Umjesto toga oni će birati jedan drugi Raj. to svjetlo više ne postoji. Idite. djeco.Molite.a koja je puna tjeskobe i užasa. i za one. Ali kada se umre u smrtnom grijehu. da ti da dobru vijest za svijet. neće se htjeti spasiti. sječanj 2012. ne postoji. Oni otvrdnuli ljudi. sječanj 2012. u koji pristaše zvijeri vjeruju. da se dušama pomogne. za što sam vas Ja molio. Ovaj lažni Raj. Radujte se. je dopustio Otkupljenje jednog velikog dijela čovječanstva. koji agzistira izvan jednog. Moj Vječni Otac. jer je on prisutan u svakom od njegovih sinova na zemlji. Ništa od toga nije realno. da će sada biti moguće i da će se puno više djece Božje moći spasiti. Svemogući Otac. Kad bi vi razumjeli moć žrtve i molitve. Spasite svoje duše dok još možete. To ne znači. Djevica Marija: Jedan atomski rat. koji se neće obratiti. jer imaju bolove. djeco. vi nikada više nebi prestali moliti. koji Moj Otac sada nudi čovječanstvu. Mi Ti zahvaljujemo za dar spasenja. jer nije stvoreno od Moga Oca. Budući da će po prvi put u povijestibiti prikazano kakav je to osjećaj kada svjetlo Boga nestaje iz vašeg života. Vaš Voljeni Spasitelj Isus Krist . o Gospodine. koje on u svijetu kontrolira. jer će se tako mnogi od vaše braće i sestara i dalje uporno i postojano odupirati istini Moje Svete Riječi. Jer tada će se dati dokaz o vječnom životu i znati koliko je to važno. su dovele do toga. Molite. zbog ovog velikog dara. koji Mene – danas – odbijaju. koji Ti imaš za čovječanstvo. Radujte se sada Upozorenju jer će vas spasiti i donijeti vas bliže Mom Presvetom Srcu. Mnogo molitve i patnje. Svemogući Stvoritelju čovječanstva. da će konačno shvatite prazninu. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 316. koji Ti Tvojoj siromašnoj djeci dopuštaš. To će biti samo onda kada vas Božje svjetlo ostavi. i molimo Te. koji će se okrenuti od istine. i činite sve. Bog. važno je da sam dopustio svima vama da osjetite tu prazninu duše. Vaša duša i tijelo bi bile samo prazne posude. koji danas dolazi k tebi. Mi Te molimo.Dobrodošlo Upozorenje. da će svi biti spašeni. koje su ponuđene od Mojih mnogih izabranih duša na Zemlji. čija obveza vjernosti pripada sotoni i zlim sektama.Oni traže samo zbog toga ove izlaze. spasi one. koji se okreće oko Irana. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva Vama će prikazano što znači umrijeti u smrtnom grijehu . u jedan drugi opstanak. Tek tada ćete konačno shvatiti da bez Božjeg svjetla u vašim dušama prestaju ti osjećaji. Molite upravo za one. To ne postoji i ne može postojati. Molite sad – kao zahvalu za ovaj poseban dar. Jedna dobra vijest: Bog. Oni vjeruju u jedan drugi oblik života. Ali vi sada kao i prije imate još puno posla pred sobom. o Sveti Bože. Utorak. djeco. da će se za vrijeme „Upozorenja“ mnogi obratiti i oni. Ja sam. Čak i grešnici osjećaju Božje svjetlo. tvoj Isus. planira se u tajnosti srijeda 25. Mračne duše vjeruju u jednu drugu vrstu svemira.

da će Moj Vječni Otac temeljem Njegove Ljubavi i Njegovog Smilovanja vas sve. Pripremite svoje kuće i molite Moju svetu krunicu kod svake prilike. da preuzmu kontrolu nad financijskim ustanovama. dijete Moje. molite. Ali ipak samo istina vas može osloboditi od laži. molite za njihov spas. Otvorite vaša srca za Božansko Milosrđe Moga Sina. Ali to nije oprostivo. u Njegovom Velikom Milosrđu. koji je pun laži – otkrije istina. postupaju prema njoj kao kao da je kriva nauka. djeco. uključujući i pobačaj. koji to (ubijanje) ne samo da dozvoljavaju. koje jedan dio Vatikana kontroliraju. onda bi samo malo ljudi prihvatilo tu istinu. je njima (odgovornima) samima poznato. Tako puno laži. da se obratite. koje oni planiraju protiv čovječanstva. u ovo doba se događaju mnoge stvari u svijetu. Nemojte nikada izgubiti vjeru. molite. da je promijene. da bi se sotonsku armiju spriječilo u zadnjim proganjanjima. lažne bogove. da se – u jednom svijetu. 21:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. zato što ona osobnu žrtvu uvjetuje. Sotona gubi brzo na moći. Oni. ali oni izostave. da Bog Otac. Laži. danas bila otkrivena. da se svijetu otkrije čitava istina o misterijima Božanskog Kraljevstva. kroz Ukazanja i po Bogu učinjeno sporazumijevanje sa izabranim dušama . svejedno koliko se ljudi trudili. oni čak izdaju i zakone. nego na sve druge okolnosti. da objasne konzekvencije toga. ta zla skupina. Moje crkve. da se spriječi. a kazna za to je jedan vječni život u paklu. Vaša ljubljena Majka. Zadnji dio tajne (iz Fatime) zbog toga nije otkriven. Oni su. jer Moja peta počima. Katolička Crkva je jedna istinska crkva. čak i zadnja tajna iz Fatime svijetu nije posredovana. kad čovijek u stanju smrtnog grijeha umre. Nemojte zaboraviti. lažne političke vođe i lažne organizacije kao i lažne (mas) medije. u mnogim slučajevima. Oni ne prihvaćaju Zapovijedi Moga Oca. djeco. da svugdje širi kaos. One. gonjena pohlepom i moći. zato što je ona razotkrila istinu o tome. da u Iranu prouzrukuju jedan atomski rat. i onda će svi vidjeti. prostituciju i seksualne perverzije. Tako puno od istine je sakriveno. Svaka pojedinačna Zapovijed od Deset Zapovijedi Moga Oca se krši svaki dan. To se ne odnosi na samoobranu. To isto tako se odnosi i na Deset Zapovijedi Moga Oca. Istina dolazi od Mene. da je sotonska sekta unišla u vatikan. Čak i u sredini kršćanskih crkava Zapovijedi Moga Oca nisu više prihvaćene. da bi zlu sektu štitili. Ali on će vam prije toga dati ovu zadnju šansu. I kroz to. da satire glavu zmije. da se ove stvari dogode. Što se odnosi na one. do dolaska Moga Sina na Zemlju. Oni govore o Milosrđu Moga Oca. Oni pokušavaju. Nebo će početi sada da se mijenja. Moje Srce je duboko ranjeno. Sad više neće dugo trajati.sječanj 2012. smaknuće ili eutanaziju – opravdati. Pa ipak kad bi istina o onome. eutanaziju. Moju kćer Luziu su te zle sile. Da li to Moja djeca prihvaćaju. odgovorni za gubitak tako velikog broja . za koje su oni određeni. zaštiti. da je sotonska zla sekta ušla u Vatikan četvrtak. onda kad je bilo potrebno. ti ne smiješ nijednog drugog čovoijeka ubiti. o kojemu Moje siromašne ljubljene Pape samo malo kontrole imaju. Vrijeme je spremno. moraš moliti. u mnogim slučajevima. pokušavaju isto. vrijeme je. koja Mene i Moga Vječnog Oca vrijeđa. koji u Njega vjeruju. ne propovijedaju istinu. koji Njega i dalje preziru i istinu egzistencije Moga ljubljenog Sina pobijaju: molite. Molitva je oružje. Zatim će On svijet brzo pripremiti za Njegov Drugi Dolazak. djeco. ušutkali. Istina u nekim slučajevima prouzrokuje protivljenje i. Oni opravdavaju svaki grijeh. svugdje. po mogućnosti u skupinama. da potiskuje istinu. To su pravila. aki bi počinili smrtni grijeh i ako onda nebi pokazali kajanje. za svladavanje đavolskog zahvata. Velika zla. da će oni doći u pakao.je Moja crkva dugo godina gurala u pozadinu. njihova srca otvori. kćeri Moja. nego kako su oni uveli i jednu novu metodu Katoličkog štovanja Boga. djeco. Majka Osloboditeljstva Poruka318. Istina je za izvjesno vrijeme bila sakrivena. Ti. Oni ljudima ne kažu nikada. dolaze od sotone i prouzrokuju težak teret na vašoj duši. Budite spremni. Istina se ne mijenja nikada. Istina je za čovječanstvo neudobna. “Ne ubij“ znači. Nijedan čovijek ne može ubojstvo – pobačaj. Zašto je Moja Crkva osjećala potrebu. Kćeri Moja. kako su oni Istinu Mojih Nauka ne samo iskrivili. kako se ovo veliko čudo pred njihovim očima razvija. de se vjera Moje djece – svugdje – jača. što se u svijetu događa. nego ih i u Božjim Očima čine oprostivima. molite Moju svetu krunicu. svugdje u svijetu.Dijete moje. što oni svoje obveze ne ispunjavaju. i kao takva ona je glavni cilj sotone i njegovih zlih sekti. Svaki od Mojih istinskih Vidioca – i svaki Vidioc Moje Blažene Majke – je u početku sa strane Moje crkve bio ignoriran i omalovažavan. Pogledajte. koja je od Ukazanaja Moje Majke u Svetištu u Fatimi u velikom broju ušla u Vatikan. ješ vaša molitva je djelotvorna. koje je Moj Vječni Otac postavio i proroku Mojsiji predao. Mnogi od Mojih boguposvećenih slugu ne vjeruju više u postojanje pakla ili čistilišta. kćeri Moja? Ne. 26. Vrijeme je došlo. je Mojoj djeci prezentirano kroz lažne religije. počimaju sad u svijetu da se smanjuju. da bi stime nad Mojom djecom mogli počiniti užasno nasilje. oni Mene osobito vrijeđaju. Molite. Priznanje Moga Božanskog Zahvata u svijet – kroz čudesa. lažne crkvene voditelje. To je jedan smrtni grijeh. I usprkos tome Moja crkva nikada ne propovijeda o ozbiljnosti grijeha. Posljednja tajna iz Fatime otkriva. pošto sotonina armija nastavlja.

sotonina moć je iz dana u dan slabija. tako da Mene oni za vrijeme Moga dugo očekivanog Drugog Dolaska na Zemlju sa radošću pozdrave. da pripremim Moje stado. dijete Moje. koje je Mojoj djeci Moj Otac. ne zaboravi nikada. i Ja vas moram hitno zamoliti. moju predanost i moju vjernost priznam i iskupim i da veoma poštujem Nauku pravovjerne Katoličke Crkve. Jer bez Mene nema svijetla. Obećavam Ti. Moja Ljubav biti će u Mojoj cijeloj Krasoti otkrivena. stime da ga katolički klerus moli: “O Moj ljubljeni Isuse. otklonjeno. svugdje rastu vjera i ljubav prema Bogu. Temeljem molitve i posebnih milosti. Moja kćeri. i morate moliti za (dobru) moć razlikovanja. Mnogi od vas su Meni – sa jednim plemenitim srcem – predali svoje živote. kad otvorite oči. dijete Moje. Vi će te se sada morati osloniti na Mene. Vaša molitva se čuje i u nebu će biti odgovoreno na nju. Nemojte nikada svoje oči odvratiti od Mene – čak ni za jedan jedini trenutak. da bi u svako doba ostali u vašoj vjeri. Moja srdačno ljubljena kćeri. dao. Bog Svevišnji. Vi će te morati izdržati. a čovijek će. s tim da ja moj poziv. Svemogućeg Oca. Daruj mi milosti. otkrivam. održi me jakim i održi gorući plamen moje ljubavi prema Tebi u svakom trenutku moga dana. neće nikada propasti. da Moje Kraljevstvo na Zemlji ponovo uspostavim. za vrijeme dok se vratim. koji izjavljujete. Obraćenje se povećava. konačno. 21:00 sati Dijete Moje. Poziv svećenstvu: Pripremite Moje stado za Moj dugo očekivani Drugi Dolazak na Zemlju. A bez svjetla nema budućnosti. Ja dajem svijetu ovu križarsku vojnu molitve (22) (za katolički klerus). djeco. koje je đavao prouzrokovao. Moja Sveta Riječ je za dugo vremena bila suzbijana. onako kako Ja nju tebi u ovo vrijeme. i ne dopustite. pošto Duh Sveti nastavlja. Njegovi dani na Svetoj Stolici su produženi i temeljem toga je puno od kaosa. kad ponovo dođeš. nesmijete nikada napustiti. biti sposoban. koja je spomoću Moga ljubljenog Učenika Petra na stijeni sagrađena. Molim te. Ja vas ljubim. da se od vaše ljubavi prema Meni odvojite. ali dalje to više neće biti slučaj. tako da se Katolička Crkva ponovo uzmogne uzdići u svojoj slavi. Probudite se i prepoznajte istinu. da ćeš ti. da se latite svoga oružja. Ovdje je jedna posebna molitva Križarske vojne molitve (23) za sigurnost Pape Benedikta. Sve ostalo izvan istine je laž i ne dolazi od Moga Nebeskog Oca. 27. dragi Isuse radosno pozdravili. ti moraš sa svim svojim srcem moliti za Papu Benedikta. Mnogi od Moje djece možda toga nisu svesni. Iako će istina u duše Moje djece prodrti i donijeti im slobodu. Moj Glas će se čuti svugdje u (cijelom) svijetu. Ja Ti u svako doba nudim moju vjernost. sa kojima je sotona okovao njegove noge. koje su za mene potrebne. Moje ljubljene boguposvećene sluge. za spasenje Moje Crkve. Ne dopusti nikada. svejedno koliko pritiska bude na vas vršeno. da ću se u Tvojoj armiji boriti. da vjerujete u Boga.12. 23:50 sati Ja sam Vaš ljubljeni Isus. Zadnje vrijeme. i primite slijedeće na znanje: Postoji samo jedna istina.2011 stoji: „. 319. da se oslobodi od okova zloga. neće htjeti čuti. da postanem slab. Iz pepela će se ona uzdići. na koju su tako dugo vremena čekali. ona će nažalost učiniti raskol (među njima). Ja vas trebam. Nitko neće ili neće moći Moju crkvu uništiti. da Križarske vojne molitve molite.. To je dobro. Nemože biti više od jedne istine. vi svi. Zar vi ne znate. da se ovaj plamen ljubavi prema Tebi zatreperi ili se ugasi. Molitva. Ova stvarna (istinita) crkva.duša. Stvoritelja svih stvari. djeco Moja. duboko kajanje. petak. On pati tako puno i na različite načine je on u njegovoj brizi zbog opadanja vjere sam. Isus Krist Napomena: U poruci 289 od 21. Vi morate moliti za vodstvo. sječanj 2012. Djevica Marija: Molite sa vašim cijelim srcem za Papu Benedikta. Vaš ljubljeni Isus. biti proganjana. vašeg ljubljenog Otkupitelja. 28. Nastavite stime. da će ona biti uništena. Neprijatelj može možda vjerovati. Sin Boga Svevišnjega i rođen od Prečiste Djevice Marije. Vi Mene. Ne dopusti nikada. . da bi Moju Slavu javno objavila. kad za Mene radiš. koje su vam date. kad napast bude tu. subota. da i dalje njegova krila širi na svu djecu Božju. je u nebu kao tutnjava grmljavine (čujna). da čak i krajnje teški grijeh ubojstva može biti oprošten? Svi grijesi mogu i biti će oprošteni. Svemogućeg Stvoritelja svih stvari. ali to bi bila glupa pretpostavka. Amen. ako se pokaže istinito.. koje on kako unutar tako i izvan Vatikana vidi.“ Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist Kralj cijelog čovječanstva 320. svećenici i cijelo religiozno svećenstvo unutar Svete Katoličke Crkve. jer čovječanstvo istinu. od Boga. ali vi će te to vidjeti. sječanj 2012. da bi Tebe. vi trebate znati. Vi ste Moji istiniti Učenici.

Vi. ne zaboravite. Ti. Ovaj misterij će biti otkriven. izrugivaju i kažu. da pokrije cijeli svijet sa Njegovim Zrakama Milosrđa. koje obilaze svijetom na propast duša. vi Mene ne poznajete uvijek ili ne razumijete uvijek Moje putove. Ja vas ljubim. koja Mene zadržava. molite. Ako (vam) je moguće. kako je to Mojoj kćeri Heleni. da bi bili dovoljno jaki i ponizni u duši i duhu.. sječnja 2012. vaš Isus. Ali ipak i danas vi još osporavate – upravo onako. i drugo . otkriveno. da se Tvoja djeca i sve Tvoje boguposvećene sluge spase od biča sotone i palih anđela njegovog kraljevstva. ne smijete nikada pretpostavljati. u Ime Tvoga ljubljenog Sina Isusa Krista i zbog muke. ponedjeljak. sječnja 2012. . Nemojte nikada misliti. Svi oni. tako da se Tvoja djeca mognu voditi na pravom putu prema Tvom Novom Raju na Zemlji. Svi vi. 30. da Ja vaše iscrpljeno srce ispuniti mognem sa Vatrom Moga Svetog Duha. dijete Moje. Moje Božansko Milosrđe počima da postane stvarnost. da sam to Ja. morao bi) svatko pokušati ovaj dan da posti. (i sposobni) da dođete u Moj zagrljaj. želim. Iako vi Mene možda ljubite. Da li Moje pristaše nisu znale. Kad vi vaše oči otvorite i vidite. koje se u trenutku smrti nalaze u smrtnom grijehu.sječanj 2012. koji vas vodi k Meni. zaštitiš. da Ti Tvog Svetog Zamjenika. molite za ove duše. moraju znati slijedeće: Koliko ljudi u svijetu znaju danas o Mome Obećanju Božanskog Milosrđa? Vrlo malo. To je jedini način.. na koji vi Mene puštate u vaše srce. Samo ako vi k Meni dođete kao jedno dijete. trebao bi (odn. da će mnogi ljudi umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Glavu Tvoje Crkve na Zemlji. molim ja sada. da duše (od događaja) nebi bile (nespremne) iznenađene. onda ću Ja vas osloboditi. da sumnju sadi u vaše glave. da vi ne izrugivate njih. Svetoj Faustini.. iako Moj Sin sada dolazi. da svijet bude informiran o tome. onda sjednite mirno tamo i molite se Meni. moraš sve pristaše ovih Božanskih poruka moliti. tako da i on mogne pomoći. i to kroz Milosrđe Moga ljubljenog Sina Isusa Krista. Radujte se ovome daru profetije. moram vam teška srca reći. koji sa vama razgovara. jer kad bi vi Mene (stvarno) poznavali. koji tebe. za vrijem kojeg (zadnjeg) je Djevica Marija izgledala skroz zabrinuta. utorak. Molite. Kćeri Moja. Dijete Moje.. Oni su (jednostavno) samo instrumenti. Zar vi ne čujete. onda slijedite Me sa ljubavlju i radošću u vašem srcu na putu u Novi Raj. posebice onih. da Ja sada sa vama govorim? Ako ne. da ću Ja ponovo doći. vi Mene ne bi odbijali. 29. naći će te pravi mir u vašoj duši. da sutrašnji dan. kćeri Moja.pošto je imala dva odvojena Ukazanja Djevice Marije – jedno. bez vaše bojne čelične opreme.. Ne dozvolite đavlu. U ovom danu vi morate moliti Svetu Krunicu i Krunicu Božanskog Milosrđa. da bi svijet spasio od grijeha. da postane stvarnost. Nemojte to odbiti. da vi sve znate o Mojim putevima. koje je bilo u ponoć 29. O Oče. zaštiti Tvoga Papu. kao pripremu za „Upozorenje“. uključujući i tebe. kako je sestri Faustini otkriveno. Na ovan način moguće je spasiti više duša. dok sam Ja bio međi njima . za vrijeme dok svi na kraju budu vidjeli Moje Zrake Milosrđa za otkupljenje čovječanstva. da je ovaj misterij svijetu već otkriven. djeco Moja. Vi Meni pružate vašu lijevu ruku i udarate Me (istovremeno) sa vašom desnom. Vaš ljubljeni Isus 322.„O moj Vječni Oče. Amen. 31. 13:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila. i to da vama pristigne određeno upozorenje. i ako vi Meni odobrite prilaz vašem srcu. kako su to i Moji Učenici činili. da svijet pripremim za ovaj veliki događaj? Ja uvijek pripremam Moju djecu na ovakve događaje.da sam to Ja. da vi Mene stvarno poznajete. nego Mene. sječanj 2012. rezerviraju kao jedan poseban dan molitve. koji Moje proroke izrugivate. da Moje Božansko Milosrđe počima. Papu Benedikta.“ Vaša nebeska Kraljica Zemlje Majka Osloboditeljstva 321. nedjelja. Djevica Marija poziva na jedan dan molitve i posta. vaš Božanski Otkupitelj. koje je bilo u 13:00 sati (14:00 sati MEZ) u ponedjeljak 30.2012. Molite. koju je On podnio. Moj Vječni Otac šalje proroke temeljem jedne određene svrhe u svijet. 21:18 sati Ja.01.

u kojemu ću Ja svakoga pojedinačno od vas zagrliti. moraš u svako doba pokazati poniznost. Radost o daru. . Ti si plamen. Djevica Marija: Nitko neće spriječiti. odlučnu volju i čistu ljubav u vašim dušama. da je to bila samo njihova vjera. da vaša ljubav prema Meni Moje srce razbukta i Mom Vječnom Ocu.02. radiš. je. stime što Ja Moga Oca molim za blagost. Moja ljubav prema Vama. Ti si svjetlo Zemlje. tako da će te vi mir. koji zahtjevaju. koji sve duše dodiruje. koja ih je dovela k Meni. Ja dajem njima potpuni oprost. Mojoj armiji – temeljem njihove (odn. vi morate pomoći. a njihova ljubav Meni u sredini Moga Srca donosi takvu radost. koju mi pokazuju Moje drage pristaše. posebice na one sa otvorenim srcima.“ Pođite u miru. gdje oni bili. Ono što oni ne mogu shvatiti. Djeco. koju on od početka kaže. Ja vas sve ljubim. koji temeljem njihove vlastite odluke neće moći biti spašeni. da uđu kroz vrata Novog Raja. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. Isuse. Vi. Ti moraš sve činiti. da sam Ja Suotkupiteljica i Posrednica. Moja izabrana djeca. koji Njegovu Riječ interpretira na jedan drugi način. Ova.Ja lijem brižne suze za onim siromašnim dušama. Ovaj dar od Mene će njima omogućiti. Dopusti nam. Mi Te slavimo. Oni su svjetlo. poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo – moraju kroz vašu molitvu biti zaustavljene.2012. „O Moj Isuse. Nemoj nikada podleći onima. i ne zaboravite. na kojemu ću Ja graditi ponovo Moju crkvu na Zemlji. djeco. Ali djeco. kroz njihovu) ljubavi prema Meni – biti će sad date posebne milosti. za kojima ste čeznuli vaš cijeli život na Zemlji. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. stime da obraćenje mogu proširiti. srijeda. Mi Te hvalimo. za spasenje duša. koliko boli i patnje njihovi grijesi Mome Sinu zadaju. Ali ipak mi znamo. ljubav i radost naći. vjeruju. koju mi imamo za Tebe. Laži – koje su proizišle od tamnih duša svugdje u svijetu i koje će se proširiti. Mi nudimo sami sebe. Moje drage pristaše. što se pod vodstvom Moga Sina od tebe traži. dar poniznosti. Isus očituje potpuni oprost za jednu totalnu apsoluciju utorak. Vaš Voljeni Isus Krist 324. Amen. o kako se Ja ljubavi radujem. Za svakoga. anđelima i svim Svetima u nebu veliku radost donosi. da njima omogućim. kako je to u Knjizi Moga Oca sadržano. i oni Meni donose snagu. Ja usrdno molim za svaku dušu – u svakoj sekundi dana – za Milosrđe . koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. koja usko surađuje sa Mojim ljubljenim Sinom. o Gospodine. da prošire istinu Moje Svete Riječi. kamo oni budu išli. Mi Te ljubimo. da bi Istinu Tvoje Svete Riječi javno objavili i našu braću i sestre pripremili za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. tako da se mogu priključiti preostatku Moje crke na Zemlji. je duša. Jer svaka duša. 31. da bi pomogli svoj djeci Božjoj. koje pojma nemaju. da mognemo napredovati i Tvoju armiju voditi. 20:15 sati Dijete Moje. koju je đavao prisvojio. Nemoj nikada sumnjati u njegovu Svetu Riječ. je vrlo jaka. da je Moj Sveti Duh sišao na njih. biti će te temelj. 21:30 sati (Ova poruka je data Marii od Božanskog Milosrđa poslje jednog i pol sata – za vrijeme Euharistijskog klanjanja) Moja srdačno ljubljena kćeri. Oni moraju slijedeću molitvu potpunog oprostamoliti sedam uzastopnih dana. stime što se sjedinite sa Mnom u molitvi i žrtvi. Mojoj blaženoj Majci. koja padne pod ovakve laži. srca dodirnu. ima jedan neugodan okus žalosti zbog onih. Molite. koji pokazujete poslušnost. Ispuni nas Duhom Svetim. da Njegove Riječi budu prilagođene njihovoj interpretaciji. Proširite svugdje obraćenje. koju Ja trebam. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Isusa Krista. Ja očekujem trenutak. Moje ljubljene pristaše. da bi vodio Moju armiju. da nose moje baklje vatre. 01. Tako mnogi od Moje djece sumnjaju u svaku riječ. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 323. kada ti za Moga ljubljenoga Sina. naše nevolje. za spasenje duša od vječne propasti. Prihvatite. Moja vjerno odana djeca Mene raduju. našu muku kao dar Tebi. i njima će biti dat dar totalne apsolucije i snaga Duha Svetoga. koji Moj Sin sada donosi svijetu. jer On govori istinu i ništa drugo nego samo istinu. Mi žrtve nismo dostojni. koji Njegovu Svetu Riječ slijedi. tako da one svugdje. da nitko ne odbije Božansko Milosrđe Moga Sina za vrijeme ili poslije „Upozorenja“. čija je ljubav u Mome Svetom Srcu čvrsto zagrljena. postoji uvijek jedan drugi. bez obzira na to. Sječanj 2012.

da spasi duše. vaš Božanski Otkupitelj. a to je Bog. o kako sam radostan zbog odgovora Mojih Pristaša na Moj veliki Dar potpunog oprosta za jednu potpunu apsoluciju. Čovječanstvo možda ne želi čuti istinu. Da li to isto znači. koji se izlijevaju sa neba. One su za svakoga. koji Moj dar odbijaju. Moje dijete. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. Nijednu dušu se ne drži da je važnija od jedne druge. dijete Moje. Nitko neće spriječiti. Ne zaboravi.2012. koji pokušavaju. Važno je samo to. Ovaj posao. Ali Ja sam vrlo tužan zbog nezahvalnih srdaca. da te dovedu tako daleko. dijete Moje. lijevat će te suze – jer će te onda razumijeti – i vi će te Meni konačno za Moj veliki Dar apsolucije zahvaliti. Moga Sina i Njegovu misiju. Ako vi vaše oči otvorite za istinu. Anđeli su poslani na Zemlju. Ove duše ne razumiju. da bi onima izašla u susret. Moj Sin ima samo jednu namjeru. zadnjem vremenu. a to je. biti će rukom Moga Vječnog Oca u tome spriječen. jer ako bi oni pokušali. da vam dam ovaj poseban dar. da pripremi svijet za Njegov Drugi Dolazak. je za Moga Oca jedna od najvažnijih zadataka na Zemlji. da preostaje samo malo vremena. vašeg ljubljenog Božanskog Otkupitelja. da su ove Poruke od Moga Sina za svu djecu Božju a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov izabrani narod. za sve duše. nije proturiječno sa poukama Njegove krajnje Svete Crkve na Zemlji. koji u Moju Riječ sumnjaju: Vi trebate znati. Ne boj se. Nemoj nikada promijeniti niti jedne riječi. da Ja postojim? Da vam u ovom zadnjem vremenu želim poslati jednu poruku? Zar ste mislili. Sina i Duha Svetoga. da Knjiga Istine – lomljenjem pečata – bude otkrivena. Molite Me za Milost Duha Svetoga. koje se tebi daju. za Židove. Odakle znate. i tebi će biti postavljene mnoge smetnje na putu. sjednite sada i razgovarajte sa Mnom povjerljivo. Njegovi darovi za Moju djecu su posebni darovi i daju se u ovom vremenu. da bi čovječanstvo branili od varalice i od laži. Da li će to svijetu biti dato preko Mog Svetog Namjesnika. za spasenje duša ljudi. onda niste otvorili vaša srca. to nije važno. Moj Otac ljubi svaku dušu na isti način. mora se reći istina. da bi osigurao njihovo Otkupljenje. za zadrži. dijete Moje. (Bog) u Ime Oca. i Ja ću otvorenim i čistim dušama odmah odgovoriti. da vi Mene vrijeđate. koje je on prostro nad istinom vječnog spasenja. Vaš Božanski Otkupitelj . da sam to Ja. sa sigurnošću. da Riječ Božju izmijeniš. vjernima i nevjernima. Zar vi ne prihvaćate. jer one su tako daleko od crkve udaljene. koji pokuša. Zar ste mislili. kad Moje darove odbijate. da samo Bog Otac ovaj Dar potpunog oprosta dopustiti može. Svima onima. Kad vi u poniznoj zahvalnosti k Meni dođete. jer ništa od onoga. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Četvrtak. Svijetu je Istina obećana za ovaj trenutak. Tako velikodušan i milosrdan je Moj Sin. preko Mene. budući da na ovaj način komuniciram sa vama? Ako u Mene vjerujete. I ako ne vjerujete u Mene.Spremi se brzo. Samo jedan Učitelj može postojati. Vi trebate znati. koje su otišle na krivi put. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Da Ja vaše duše ne bi pripremio. koje će svijetu Moj Sin dati. 02. to da naprave. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri.02. i donesi poruke. ali to će biti beskorisno. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 325. da će te vi i Moje Milosrđe odbiti? Sagnite vaše glave i molite Me za oprost. onda morate vjerovati i u Božanski zahvat. koji s neba govori s vama. što Moj Sin vama kaže. da sam to Ja? Ja vas molim. koju ti trebaš. da želi griješnike obasuti sa posebnim milostima. Skinite svoju bojnu opremu i dozvolite Mi. Ja ću vam razjasniti istinu. Svatko. ne sumnjaj nikada u ove poruke. za spas duša. Moć Moga Oca će se razbuktati kao vatreni plamenovi. da se ona njima mora posredovati na ovaj način. Idi sada. Svim dušama.

Dijete Moje.Isus Krist 326. „O Bože Svevišnji. tvoja lojalnost prema Meni kuša se svaki dan. One su jedno te isto. u formiranju Njegove armije na Zemlji. Djevica Marija: Mržnja je mržnja. Ja ću vam dati jednu Križarsku vojnu molitve (25). Vi morate moliti za dar moći raspoznavanja istine. Za Njega je to još bolnije. ponos je značajna osobina. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 327. da istinitu Riječ Moga Sina brane. koji su od Boga Oca izabrani. Bitka duša je počela. 10:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da su oni ti. da će ova grupa biti ona. Osnovni temelj Njegove Crkve će mu uskoro okrenuti leđa. Štiti njihove obitelji i pokrij ih u svako doba sa Svetim Duhom. koje oni svijetu daju. mogu naći pokoju manu.2012. Ne postoje dvije vrste mržnje. čija će srca najprije biti otvrdnuta. koji slabe duše koristi za to. su jedan s drugim spojeni. da bi izmolili zaštitu za sve Moje vidioce i za one. . će sada kroz napast bit „okrenuti. da Tvojim boguposvećenim Glasnicima u svijetu zaštitu daš. da te u tvom poslu za Mene smetaju. Dijete Moje. da Tvoja Presveta Riješ svugdje u svijetu bude brzo raširena. kad grijeh ponosa prodre u duše pobožnih i svetih duša i kad se protive. koja će kroz snagu Svetoga Duha samo poniznim dušama čistoga srca bez ponosa i arogancije biti data. Mržnja dolazi od varalice. koje se u svjetlu nalaze. Ratovi. Mržnja je mržnja. patnju i uvrede. koje će od varalice biti vođene u napast. da se sva djeca Božja ujedine u jedno jedinstvo i da se zajedno bore za spasenje svih duša. koje On tebi daje. molite. što oni na ovim porukama. Ja molim. Dobre duše protiv zlih duša. Čovijek ne može ni jednu dušu otvrdnuti.2012. da otvore svoje oči. svijetu govori. Budi sigurna. koje vam zadavaju boli. da ove krajnje hitne poruke za svijet budu proširene. Ja molim neodloživo za to. jer misle. koji nemaju vjere ili da imaju samo „mlaku“ vjeru.02. da oni. Njegove lojalne Pristaše će tvoriti ovu armiju. Oni ne će razumjeti. da u ovom vremenu Njegovu Presvetu Riječ na Zemlji šire. jer će đavao sada poduzeti njegov zadnji pokušaj da spriječi. Njihov ponos njih sprečava. I tako će to biti duše. koja se svijetu preko Njegovih vidioca daje. biti će kažnjeni. 04. da istinu Njegove Riječi prihvate.“ Njihov duh će biti ispunjen sumnjama. Tako mnogi pokušavaju. molite za one duše. Izrael. Ne postoje dvije vrste mržnje. Duh Sveti u isto vrijeme duše drugih ljudi u raznim dijelovima svijeta preplavlja. stime da poruke. i koji vas i klevetaju i laži o vama šire. Kroz to. Egipat i Siriju obuhvaćaju. Njihova mržnja. Oni će Ga zatajiti. koja ti je data sa neba. 04. da istinu narušava. Subota. Moj Sin treba pripomoć Njegovih ljubljenih Pristaša. koju ubojice pokazuju prema svojim žrtvama. biti će isto tako jaka kao i mržnja. Za vrijeme dok se ratovi – sa mržnjom u dušama – organiziraju. da oni budu zaštićeni od mržnje drugih. da bi Moga Sina uvrijedili i da bi ovaj posao usporili. Laži se šire preko đavla. ali zbog zaštite. molim te usrdno. tako puno ljudi u ovo vrijeme ne sluša ove poruke. kad On ljubazno sa raširenim rukama pred njima stoji. Dijete Moje. koji otvrdnulu dušu imaju. subota. sa kojom navaljuju na Njegovu Svetu Riječ. kroz što će oni postati slijepi prema Riječi Moga ljubljenog Sina. Molite. koji stravstveno u Moga Sina Isusa krista vjeruju. Mnogi. Moje dijete. da se ovo sa njima događa. Takve postupke Ja neću trpjeti. koja u očima Moga Oca negodovanje stvara. oni će slušati poruke. da je to njihova zadaća. za vrijeme dok On preko tebe. koji Iran. Svi oni.02. i onda će Ga ponovo razapeti. to im ne uspijeva. koja se već nalazi u tmini. budu uvažene sa poniznim srcem. One su jedno te isto. Molim za to. zlo se brzo širi u određenim krajevima svijeta. da ti zadaju bol. koji pokušavaju. 10:09 sati Dijete Moje. dijete Moje. Dijete Moje. nemoj nikada slutiti. Oni će onda širiti laži. ali kad se „Upozorenje“ bude dogodilo. Ponos onih lojalnih duša biti će sada podbadani. je Moj Sin mučen.

da je Moj Zahvat potreban. koje su njemu prisegli na njihovu vjernost. Nastat će ratovi. Idi u miru. Molite usrdno. Ovi ratovi se ne događaju slučajno. da Moju Riječ javno objavite. (koja se sastoji u tome). kako se Moja djeca obostrano uništavaju. da će se događaji. koje ljudi počinjavanju. da Moja djeca mole za mir u njihovim Zemljama. Tako puno duša pati zbog grijeha. Ja sam Bog cijelog Stvorenja. želim saopćiti. genocida. jer to ne može biti. i ona će odamrijeti. Jer samo jedna (jedina) duša. Antikrista. sada razviti u svijetu. kćeri Moja. Boga Oca. Izrael. Budi jaka. Kad čovijek dopusti da ga mržnja obuhvati. Molite. što Ja od vas tražim (odnosno zašto vas molim): Militva. za obraćenje ljudi. Ali to će biti samo jedna maska za zavaravanje( čovječanstva). koju ona treba. jer ona ne može naći hranu. Zato te Ja molim.2012. Ono je potrebno. stime da sve (ove) stvari Mome planu. za spasenje čovječanstva. Kad budu izrugivani. čak i onda ako bi vi (zbog toga) bili proganjani. tako da bi On ove užasne stvari mogao odvratiti. jer ovo razdoblje – u kojem će se Zemlja ljuljati – neće dugo trajati. da prouzrokuje stotine obraćenja.Ne zaboravi. onda će većina čovječanstva biti uništena. Vaš ljubljeni Isus 328. onda se ona širi. čim se – poslije „Upozorenja“ – raširi obraćenje. koja se čini u svakom uglu (svijeta). Egipat i Siriju. Moja kazna će se razbuktati nad onim narodima. i Ja se neću natrag nasloniti i gledati. jer vaša vjera i vaše molitve će pomoći. Tako će i Italija pretrpjeti negativne učinke. što se događa. 04. Završna faza čišćenja će sada početi. Samo onda će čovječanstvo akceptirati. da je bespomoćno. mora biti zaustavljeno. On će onda. Jer ako oni budu s time imali uspjeha. isto tako. da se nikada ne boje. Bog Otac: Početak kažnjavanja svijeta — Moj zahvat je potreban. koja će kontrolirati vaš novac. (u javnosti) nastupiti i stvorit će jedan lažan mir – (jedan lažan mir) njegovog vlastitog podmuklog načina. Ja sada pripremam svijet na promjene. ne zadržim. Iako je puno od ove kazne (već) odvraćeno. Nemojte nikada imati straha. svijet se suočava sa početkom kažnjavanja zbog užasnih grijeha. postoji jedan zloban plan. moraju razumjeti. da bi rasla i da bi se razvijala kao gnojni čir. Bogu Ocu. ali Moj glas je zamržen. Vrijeme je za Mene. (i) svugdje (na svijetu) – se vodi? Sve ovo se događa kroz ruku Antikrista. da se Moja djeca probude. koji učestvuju u ovoj velikoj prijevari. i iz svih ovih stvari proizići će smisao. za čišćenje Zemlje. .02. Moja siromašna djeca. koja glasno prizna svoju vjeru. Moja će ruka sada pasti na nevaljalštinu. Sada vama. Ako Ja ovo. došlo. koja jedan dobar život vode i koja sa zaprepanošću gledaju na zlo u njihovom svijetu. gladovanja i opadanja vjere budu oslabljeni. koliko ratova – kod tako mnogih naroda. koji strpljivo čeka na trenutak njegove slave na Zemlji. Sada to neće više dugo trajati. odgovaraju. Molite se Bogu Ocu. Tako puno mržnje prema Meni. Dali ste primjetili. koja će – proizlazeći iz Mojih najsvetijih Poruka – biti izlivena na cijelo čovječanstvo. Mojoj djeci. koji su u Knjizi Otkrivenja ( = tajnom Otkrivenju po Ivanu) prorečeni. koje su potrebne. Idi sad i reci Mojoj djeci. Militva za duše drugih ljudi će spasiti vašu vlastitu dušu. je će inače Moja djeca trpjeti još užasne stvari. Molite. da je prorečeno. Ja ću stajati na njihovoj strani. da veći dio čovječanstva kroz rat (odnosno kroz ratove) bude uništen. Ignoriraj ju. da svijet kroz zauzimanje drugih naroda kontroliraju. Kćeri Moja. da dopustim otpečačenje pečata. da sve Zemlje ne budu uvučene u strukturu moći širom svijeta. koji će biti povezani sa uzdizanjem lažnog proroka i njegovog partnera. Samo Stvoritelj cijelog čovječanstva ima moć nad Sotonom. onda će biti vrlo teško. 15:00 sati Moja kćeri. Svi ovi ratovi će se spojiti jedan sa drugim. mogu biti sigurni u istinu Moje najsvetije Riječi. koji će obuhvatiti Iran. djeco Moja. da nijedan čovjek neće moći zaustaviti Vatru Duha Svetoga. ste upozoreni. kad Moju Riječ javno objavljuju. Vi. Moja djeca ne smiju dozvoliti da ich strah zahvati. To je sve. da učinak rata. jer ona dolazi od Sotone. kćeri Moja. subota. Oni ne kontroliraju svijet. da i dalje ignoriraš te tebi na put postavljene smetnje i da se ne osvrćeš na mržnju. je dovoljna. Sve će biti dobro. kad narodi budu pali na koljena. a sada ću Ja jednu kaznu nad hladnim srcima i nad mračnim dušama razbuktati.

vašu nebesku Majku. mogne biti otklonjen . ja vas molim. možete pomoći. Znam kako vam je teško moliti. za spasenje čovječanstva. Nakon što se odvije. da pobijeđujete u boju protiv Đavla i da će te njega pobijediti. koji vas obavija.Trebam više molitve djeco. Tako mnogo ljudi Mene. preziru. Te jadne duše su bičevane i pate baš kao što sam i ja patio. Vjera u Moga Sina se gubi. djeco. Isusu Kristu. 6 veljače 2012. i temeljem ljubavi. Ja sam Prečisto Srce. Amen. Vi sada morate započeti sa Vašim pripremama. Majka Otkupiteljstva Poruka 330. Zatim kad ste ju izmolili – i dok ste kroz to posredovane milosti primili -. nedjelja. vi možete pomoći. Križarska vojna molitve (26) Sveta Krunica Djevice Marije (pogledaj Linkl) Osjetite mir. Ja ću Moga Oca. prijatelja i obitelji da mole za mir. pozovite što više molitvenih skupina. molim za milost za sve pogođene užasnim ratovima.Pođi u miru i ljubavi.Dok se zemlja nastavlja tresti na sve načine. Moj Sin Isus Krist. Ja ću vam pri tome pomoći. da se spase vaši narodi. Ako vam je to žao. vaše molitve su meni ugodne u ovom trenutku. vašu ljubljenu Majku. da ona sada sama mora postati Križarska vojna molitve. Ljubav dolazi od Mog Vječnog Oca. kad vi molite za Moj zagovor. .Molite se da globalni zločin nuklearnog rata. da sudjelujete u tome. 20:15 Moja ljubljena kćeri . da bi skupio svu Njegovu djecu. Sotonina moć slabi. Ali. djeco. i Ja ću vas uzeti za ruku i dovesti ću vas k Njemu. Kad mi surađujemo. Isto kao i Moga Sina." Moja kćeri. koji bi jednu trećinu ljudi uništio.Ja ću pružiti milosti svim mojim dragim i povjerljivim sljedbenicima da sedrže mirno usred oluje. Kad u vašim srcima osjetite ljubav. jer ako vi nju svaki dan molite.2012. koju Ja prema Mome dragocjenom Sinu. vi će te shvatiti. Ta molitva je tako važna. Ne zaboravite nikada važnost Moje krajnje svete Krunice. Započnite sa molenjem Moje Svete Krunice. Pečati su slomljeni moja kćeri i ratovi će se pojaviti vrlo brzo. da se je varalica od vas udaljio i da je na njegovo mjesto nastupila ljubav. da ste Ga povrijedili. Mene odbacuju. Ja ću usko surađivati sa Njime. djeco Moja. i to zato da spriječi daljnje širenje nevaljalštine. Kroz to. Isusa Krista. Vaša ljubljena Kraljica Anđela. Boga Svemogućega. znati će te. ali neće zaustaviti da ove zemlje ubijaju jedni druge. da On njegovu ruku pravednosti ne spusti na strogo kažnjavanje. Imaj milosrđa za sve zemlje koje su bespomoćne protiv zlih zvjerstava raširenih cijelim svijetom. i On griješnike nikada neće odbiti. onda zazovite Mene. da u ovom vremenu mole za jedinstvo ljudi u svijetu. tako da se vi svi možete sjediniti s Njime u Novom Raju na Zemlji. koji bi uništio trećinu čovječanstva mogne izbjeći. Ja zovem svu Moju djecu. Vrlo je važno – svejedno kojoj vjeroispovijesti vi pripadate – da vi nju (Krunicu) molite svaki dan. Ali iznad svega nađi mjesto i sve svoje povjerenje u svog voljenog Isusa. djeco. kad vi Moju Krunicu molite. Moj Sin priprema Njegov dolazak. mi možemo svugdje na svijetu odvratiti katastrofe. moliti. imam. da dođete bliže Srcu Moga Sina. koje bi inače palo na zemlju. pozivam te da budeš strpljiva jer to neće trajati dugo prije ispovijedi. On onda bježi pod velikim bolovima i postaje nemoćan. je vaš Otkupitelj. ali molim vas. Samo čiste i ponizne duše mogu tamo ući. ne prihvaćaju. Ja mogu duše direktno dovesti do Presvetog Srca Moga Sina. svejedno kako crne vaše duše bile. sve će postati mirenije.Bog Otac 329. Kako to slama Moje srce da gledam nevine ubijene u ratovima na Bliskom istoku.Molite. da se spasi vaš narod. 13:15 sati Dijete Moje.02. Ja vam sada dajem novu Križarsku ratnu molitvu(27) Molitva za mir u svijetu "O moj Isuse. kad vi za Moju pomoć molite.Moji sljedbenici moraju se ujediniti zajedno kao jedna obitelj i ostati jaki. Molim da se mir nastani u onim izmučenim narodima koji su slijepi za istinu Tvoga postojanja. 05. i Moja djeca se ostavljaju sa izgladnjelim dušama. Molim te prekrij te narode snagom Duha Svetoga tako da prestanu sa progonom nedužnih duša. Djevica Marija: Kad molite krunicu. vrijeđaju i ponižavaju. kad vi Moju Krunicu molite razmatrajući. da atomski rat.Vidim da se Zlo smanjuje i ruka mog oca će to odgoditi.

ali ako se prihvati donijeti će utjehu onima koji će prihvatiti da je ona zapravo to. Zli neće mirovati dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. a ne biti zabrinutaza svoje zdravlje. moja ljubljena kćeri. Otajstva toliko dugo skrivena u arhivama božanskoga Kraljevstva. Gorčinu istine je teško progutati. Bez obzira na to koliko će Crkva trpjeti . neće dugo potrajati prije nego što se sva prorečena proročanstva otkriju s nevjericom svijetu. Imajte povjerenja u mene djeco da vas vodim prema Novom Raju i vladavini moga sina na Zemlji kako bi to trebalo biti. koje neće trajati predugo. ovo je lošeza svijet u previranju jer je stanje i dalje tako. To se već dogodilo. To je samo još jedno iskušnje. Vi ste svi Kristovi sljedbenici.Sve vi iz pobožnosti prema mome Sinu morate zaboraviti svoje razlike I gurnuti ih u stranu i udružiti se u borbu protiv anti-Krista. njihovog Božanskog Spasitelja i mogVječnog Oca.Vaš Spasitelj Isus Krist Poruka 331.To će pružiti slatko olakšanje za vaše duše. ali one koje su uklonjeni iz mene. 2012 @ 20:45 Moj ljubljeni kćeri . Nikada neće napustiti svoju Katoličku crkvu.Sada se istina raspliće. ali obećavam da ću vam dati snage i učiniti ću ovaj put manje naporanim. molite za strpljenje i izdržljivost. ja sam vaš dragocjeni Isus koji dolazi da vas zagrliti u ovim vremenima. biti će im vrlo teško da to prihvate. Amen. Dovoljno je sjetiti da je sve što je bitno je da se ujedini čovječanstvo. Vrlo brzo će doći čovjek koji će se predstaviti kao Ja. za koje ćeš reći da su najteži.ona ne može niti će umrijeti.Kada se Crkva razgrađuje na dvije strane pojavit će se. Moje dijete. Djevica Marija: Zli neće mirovati sve dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. Volim vas i vas blagoslivljam draga djeco zbog vaše ljubavi i suosjećanja za Mene. svog voljenog Spasitelja. Prorečeno je da će se mržnja prema Mom Sinu proširiti u Njegovoj Svetoj Crkvi na zemlji. Ja dolazim u ime Presvetog Trojstva. Jaganjac Božji. Majka Božja. molite. jer morate ustati iznad tame i pomoći mi da cijelo čovječanstvo osvjetlim. Prihvati ono čemu svjedočite u svijetu. dolazim da vas spasim. Moraš biti hrabara kada to učiniš. patnje i ljubav prema meni će pomoći ujediniti Moju Svetu i dragocjenu obitelj u Moj novi raj na zemlji. 2012 @ 20:00 Ja sam tvoj dragi Isus.uz sva njihova zavedena vjerovanja i njihovo percipirano pravo na osobni probitak.Radujte se djeco zbog života za koji ste predodređeni kada slušate Moju svetu volju. 7 veljače.Bez moje pomoći to ne bi bilo moguće. predanošću meni s radošću i predajom u svom srcu ćeš spasiti mnogo duša.Nikada nemojte izgubiti nadu. a vrijeme za Upozorenje također se približava iz dana u dan. neće ne uspijeti primijetiti. Sin Boga Svevišnjega.Pozivam vas sve da budete hrabri.Isus Krist.To neće biti lako.Tvoja molitva.Ovo su dani. kako se pročišćenje nastavlja s velikim intenzitetom jer to je neophodno. Ja sam Djevica Marija. Moja knjiga istine daje se tako da vjernici svjedoče mom proglašenju otajstava. jaki i neustrašivi u groznoj pustinji u kojoj se sada nalazite. tako dugo skrivenih u arhivu Božanskog carstva. čovječanstvo mora prihvatiti da je ovo moja Presveta Riječ koja će sada će biti predstavljena da je svi “probave”. 8 veljače.Ja vam donosim svjetlo i sada morate hodati iza mene da vas dovedem do novog raja. Čak i oni nečiste duše koje me izbjegavaju.Ja. srijeda. uskoro će shvatiti .Jer Bog Otac ne može dopustiti Crkva na zemlji bude bičevana na isti način kakvo je pretrpio Njegov ljubljeni Sin. Majka spasenja 333. jer ona će kao i moj dragocjeni Sin porasti u slavu još jednom. Utorak. rođen od Bezgrešnog Srca Marijina. 20:30 Ja sam Bezgrješno Začeće. Vaš Isus Poruka 332. Vaša ljubljena Majka.Nikada Moj sin neće zanijekati druge kršćanske Crkave. Oni će se čuditi što se to događa i po prvi put će napokon shvatiti da oni ne kontroliraju svoju sudbinu.Molite. To nije moguće djeco djeco. 8 veljače 2012. Našeg Spasitelja Isusa Krista Mi Ti se klanjamo Mi Te volimo Mi se ujedinjujemo u borbi za snagu da sačuvamo Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Da se možemo suočiti s kušnjama u godinama koje dolaze.Molite se za ujedinjenje sve Božje djece preko ove posebne križarske ratne Molitve (28) O Bože Svevišnji Mi klečimo pred Tobom i molimo Te za ujedinjenje sve Tvoje djece U borbi za očuvanje Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Neka ne naše razlike nas dijele u ovom trenutku velikog otpada u svijetu U našoj ljubavi za Tebe dragi Oče Mi Te molimo da nam daš milost da ljubimo jedni druge u ime tvog ljubljenog Sina. ali koji će preći dugi put u dovođenju meni izgubljenih duša. Svojom patnjom.

ako se ne bi obratili Meni.Moja riječ dana vama kao istinita obzirom na prorokovano vrijeme. da će vas smrtni grijeh tamo dovesti. anjegove ovlasti doći će od sotone. Dopusti nam. koju mi imamo za Tebe. Ja vas. za koje vi mislite.istinu.a mnogi moji sveti službenici će pasti u poniznosti na koljena. koji manje sreće imaju nego oni sami. našu muku kao dar Tebi. bez obzira na to. Ali ipak mi znamo. Svima onima među vama. Vaš ljubljeni Isus 335. vi morate stati. bit će odbijena i odbačena kao hereza.Zli je lažljivac.Prikazat će čuda. gdje oni bili. prostitucija i seksualno zlostavljanje. kao sastavni dio jedne neznatne kazne. moja kćeri upozoravam sada. kad vidim strahotu. kao sveci. Kad bi vi duše – milijune od njih – vidjeli kako se strmoglavljuju u vatru vječnosti. da su to smrtni grijesi. nisu uvijek oni. On je lukav i predstavljat će s vremena na vrijeme kako bi zavoljeli njegovu dobrotvornu vanjštinu. Tako puno jada se zadaje Mome Ocu. 09. Mi Te ljubimo. naravno. Ali. nesretni i koji se osjećaju bespomoćnim zbog ponora grijeha. podnijeti moraju. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. međutim. koje on Meni u svakoj pojedinačnoj sekundi ukrade. i povedi Tvoju armiju. Pomozite Mi. o Gospodine. ali lakovjerne sljedbenike. u kojemu se vi nalazite. svaki dan udaljujete od Mene? Probudite se. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. četvrtak. Ja upozoravam na mržnju protiv drugih kao i na one. Budite oprezni u svim vremenima. Vaš ljubljeni SpasiteljIsus Krist Poruka 334. čovjek se mora odvratiti od grijeha. Ti si svjetlo Zemlje. koji su očajni. Meni to razdire srce.Ovu vrsta prevare će koristiti anti-Krist da privuče dobronamjerne. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju.Vaš zadatak je jednostavan. 10.Pogledajte samo one organizacije koje su čelnici vrlo bogati pojedinci koji se hvale svojim naporima da spase čovječanstvo. da ne uđete kroz vrata vječnog prokletstva. da bi se obratili Meni. kralja tame. velike djela mira. koje su na Zemlji živjeli u užasnim grijesima. čime će varati siromašne duše u uvjerenju da je on Ja.Nikada se nemojte zbuniti zbo humanitarnih djela. osjetit će se potres. izgubljene prema meni.2012. da odete na ispovijed. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. to ne može biti jer Ja neću doći do samog kraja. ne slijede zov antiKrist i lažnog proroka. Vi uništavate svoj život. 19:50 sati .02. ali ne da vas preplašim.Ipak. petak. koji sve duše dodiruje.Sin i Duh Sveti. Zar ne razumijete. dok bude prekasno. koje su oni skrivili. da mognemo napredovati. onda molite Moju molitvu Križarske molitve za potpuni oprost za apsoluciju u duljini od sedam uzastopnih dana. Isuse. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri.Moja kćeri.“ Ja griješnike nikad ne napuštam i osjećam jednu posebnu privrženost prema njima. dar poniznosti. bez ikakvog osjećaja krivnje.Nakon zavođenja ćete postati zarobljeni. da vas spasim. Isto tako grijeh idolopoklonstva. Mi Te hvalimo. Nemojte biti prevareni od strane onih koji su se uzvisili u vašim očima. nego da osiguram. humanitarna djela i djela javne naklonosti. Bludnost. pornografija i prostitucija su smrtni grijesi. Mi Te slavimo. Budite svjesni egzistencije pakla i vodite brigu o tome. Mi žrtve nismo dostojni. Amen. Vrlo brzo će doći čovjek koji ćese predstaviti kao Ja. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Mnogi od njih rade u tajnosti kako bi opanjkali Moje riječi. Grijesi. da se vi. Ja njih ljubim na jedan poseban način. Djeco. ali ja prezirem njihove grijehe. Vi morate sada pokazati pravo kajanje i morate ići na ispovijed. Sjetite se da postoji samo jedan Bog. gdje vi materijalna dobra cijenite iznad svega – no ipak oni nisu ništa drugo nego pepeo. djeco. za spasenje duša. Sotona Me ismijava. i to ubrzo. Bog Otac . Nemojte čekati. Ja govorim o bludnosti. Ti si plamen. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. tri osobe u Presvetom Trojstvu. koje onima. Molitva – puno molitve – biti će potrebno. učestvovanje u pornografiji i gledanje pornografije. koja kao i uvijek dolaze od mene. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Bog Otac: Prije „Upozorenja“. koja se u svijetu tako lako prihvaća. Ja vam to kažem. prouzrokuju bol i bijedu. on će im pokazati sve da izgleda kao Ja. djeco. vi bi od straha umrli. tako da mnoga moja djeca znaju istinu prije nego se to dogodi. Mi nudimo sami sebe. želim reći: Molite jednostavno i Ja ću vam oprostiti.On će biti idealiziran.Biti će dakle uvjerljiv kada prikaže znakove povezane s velikim svecima . Ako vam nije moguće.put ispred tebe je da moliš za te duša. pošto se on sa onim dušama hvalisa. Ispuni nas Duhom Svetim. koju te duše.02. Tada ćete biti prevareni u prihvaćanju žiga Zvijeri koje morate izbjeći pod svaku cijenu ili ćete izgubiti put k meni zauvijek. Na tako mnoge grijehe se danas više ne gleda kao na takve.2012. čim griješite na ovaj način. da vi razumijete. naše nevolje.Sve ostalo što će biti predstavljeno ne postoji. O Moj Isuse.

(Napomena: Pošto se u engleskom ne pravi razlika između „ti“ i „vi“. Mnogi će umrijeti. što je najbolje. mogu kroz vaše molitve biti spašene. da Ja svu Moju djecu ljubim -. 17. vrijeme za „Upozorenje“ će biti tu. djeco možete pomoći pri tome. I druge vođe svijeta biti će uskoro ubijeni. za kajanje.) Vaš Isus 337. da tiskane verzije Mojih Poruka. in zato će biti pobrinuto. Ja vas isto tako želim informirati. i zabrane javno prakticiranje kršćanske vjere. koje su se od Mene. Ovo čišćenje će Moju djecu probuditi. da zaustavi ovo zlo. 11. I druge religije. Ocu. kako su Mene povrijedili. Ja vas ljubim. kad one za vrijeme „Upozorenja“ budu izlivene na čovječanstvo. uključujući i one otvrdnule duše. da su sada sve pripreme za veliko Milosrđe Moga Sina završene. govorio sam ti o uroti unutar predvorja Vatikana. Ali kako mogu imati tako puno mržnje prema nekome. Nebojte se nikada djela Antikrista. Papa Benedikt XIV. koji će umrijeti. kako mnogi pokušavaju da istrijebe štovanje Moga ljubljenog Sina. što mogu. Kćeri Moja. udaljile. da će oni sve činiti. koje Boga Oca priznaju. i sada to više neće dugo trajati do Mog Velikog Milosrđa. moli. i za to će biti pobrinuto. za spasenje čovječanstva. da ove duše budu spašene. da oni u Moga Sina ne vjeruju. Isusu Kristu. njihovog Vječnog Oca. 10:30 sati Dijete Moje. Prošle godine. Ja danas objavljujem. Duše onih. Molite Me u molitvi. da bi zabranili javno prakticiranje kršćanske vjere.02. Isusu Kristu posvećene. Planovi. Moja ljubljena kćeri. kažu.Ja sam Bog Otac. da se u Engleskoj zabrani javna molitva Bogu. što je najbolje. dok ne postane protuzakonito. Njihova patnja će biti intenzivnija. će patiti zbog toga. čim druge Zemlje pođu za Engleskom.. kad se štuje Moga Sina. Tako dugo vremena su oni ostali u tajnosti. da u Moga Sina ne vjeruju. za uništenje Moga Svetog Namjesnika. Imajte uvijek u vidu. da se mole za sve duše. koji tvrde. da razumiju razliku između ispravnog i pogrešnog. Stvoritelj svih stvari. To će postati kazneno djelo. ali kao i svaki dobar Otac Ja moram Moju djecu kazniti. jer vi. može isto tako glasiti: Vi će te biti vođeni. da se u crkvama. 11:30 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Samo vi. Papa Benedikt XVI. koji Moga Sina mrze. da jedan veliki dio ovog zla bude odvraćen.katolička crkva i drugi kršćani. i biti će dopušteno vrijeme. koji se nalaze u visokim (društvenim) položajima – donosi sa sobom. jer planovi. Mržnja protiv Moga Sina – među ljudima i među onima. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. da vam pošaljem pomoć.02. su gotovi. da svakoga od vas spasim. Ti ćeš biti vođena. djeco. 12. draga djeco. . koje će biti dato svakome od vas. Poslije toga će se svijet malo umiriti. Ali one neće u toj mjeri patiti kao što će to rimsko. Moli Me u molitvi. Oni. u koga oni ne vjeruju? Njihov prezir za Moga Sina će postati jasniji. Informiraj Moju djecu o njihovoj obvezi. ratovi eskaliraju svugdje i vrlo brzo će se Ruka Moga Oca umiješati. Vaš ljubljeni Otac Bog Svemogući 336.. kad vidim. Ja sam ti već prije rekla. o kako plačem. po mogućnosti. zbog toga morate činiti ono. Zbog toga moraš činiti ono. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. Nemojte imati straha. Ovo je tek početak. koje će sada jasno nastupiti. de će ljudi – pošto ću ja jednu neznatnu kaznu poslati (s neba). su već počeli. djeco. da kroz vaše molitve oslabite njegov čvrsti zahvat oko svijeta. koje vaše zemljake muče – osjetiti jedan niz potresa. da bi one zle duše kaznio. čim ova kazna prođe. i Moja je želja. budu raširene u mnogim Zemljama. kćeri Moja. Čovječanstvo će Moga Sina slaviti – kad traži oprost za onaj način. i mnogi od njih će milosđa – sa zahvalnošću – prihvatiti. Molite. a Moj siromašni Sveti Namjesnik. Druge Zemlje će poći za Engleskom i zabraniti će molitvu u javnosti. subota. da je bitka već počela. Dolazim u Ime Presvetog Trojstva. da ti pošaljem pomoć.i ovaj plan biti će realiziran. koje su Mome Sinu. i Njegovom dragocijenom Sinu.2012. koje egzistenciju Presvetog Trojstva ne prihvaćaju.2012. Mnogi će se obratiti. imate Moć u vama. Ubrzo će to (zabrana molitve) važiti u školama i drugim javnim mjestima. ožujka 2011 — u svoj tajnosti — izrađen je jedan plan. Raširite Moju Riječ u cijelom svijetu i pobrinite se zato. subota. Moj siromašni Namjesnik. jer to je prorečeno.

Zašto je to tako? Zar ne znate. Mojoj glasnici. Ja molim. vaš Isus. da ona Meni (pro tome) pomogne. Ja Te molim. kćeri Moja. humanitarne organizacije. sjećaš se? Ti si bila preumorna. Moje poruke u ovom (današnjem) vremenu trebaju one u Bibliji sadržane pouke potkrijepiti. vojsku. da bi prakticiranje kršćanske vjere zaštitili: O Moj Gospodine Isuse Kriste. One su prožete suukusom ništavnosti. koje pravi ovu sjenu. koje će oni Njegovim pristašama zadati. da si se odazvala Mome pozivu. da više od Mojih pristaša Moju Svetu Riječ šire. da bi branili vašu vjeru i da bi zadržali pravo. djeco. njezin ubod je najbolniji. nedjelja. ako Ja to sada vama ne objavim. da ljudi trebaju samo da se obazru. Sveto Pismo neće u korist ovih poruka biti stavljeno na stranu. ponedjeljak. da se mora pripremiti za ovu veliku nepravdu. da vas odvedem na jedan drugi put. 12. Ali to nije tako. koje su robovi njegovih lažnih obećanja.02. da Ja pokušavam. 13. daju. da bi se uzdigli iznad svih progonstava. koje vi crpite iz materijalne dobiti. Sve zlo se kroz molitvu može uništiti. dijete Moje. da Moga Sina javno štujete. vama. Amen. Isto tako i znakove upozorenja zadnjeg vremena oni neće prepoznati. Misli na to. Pođite sa Mnom. posebice Križarske molitve. Radosti. jučer si Mi nedostajala. Idi u miru. koji kažu. da će se rat širiti i da će. . 15:30 sati Kćeri Moja. ako više od Mojih pristaša ne budu molili.2012. U toku noći samt te budio. da Moje Kraljevstvo povratim natrag. da se ovo zlo protjera. Vaš ljubljeni Isus 339.02. koje se tebi. izlij Duha Svetoga na svu Tvoju djecu. da će Sveto Pismo u korist ovih poruka biti maknuto na stranu. to će slabiji biti zahvat antikristov. Molitva. Ovaj je blizu. dao snagu Svetoga Duha. inficira svaki sloj vašeg društva uključujući i politiku. će pomoći. doći do atomskog rata. bez da se morate stiditi. Uobičajeni događaji dana ne izgledaju više kao isti. da su u svijetu nastupile velike promjene. će oni napadati.2012. Kad ona umire. što je u njoj sadržano. zato što tako puno (ljudi) u današnje vrijeme ne znaju. Marija. koje Te ljube. mognu sa dostojanstvom slaviti. da sam Ja. Molite intenzivno. imaj to uvijek u vidu. On (na vas) više ne djeluju privlačno. Danas te moram hitno moliti. Tebe. njegovim zadnjim danima na Zemlji – može zadati bol. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (29). koja će biti data cijelom čovječanstvu za dobrobit vaših duša. da ateisti za vrijeme Tvog Velikog Milosrđa otvore svoja otvrdnula srca i da Te Tvoja djeca.Sada će oni puni samopouzdanja nastupiti i Moga Sina će kroz patnju proganjati. Potrebno je. Nemojte nikada imati osjećaj. Molim Te ispuni Tvoju djecu sa darom Tvoga Duha. a molitva njega može odvratiti – zajedno sa Rukom Moga Vječnog Oca. izgubili su njihov sjaj. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. tako da on (Sotona) čovječanstvu – u ovim. da bi znali. koji će biti nametnut. Mojim pristašama. tako da se hrabro mognu uzdići. Kraljica Anđela Majka Otkupiteljstva 338. i povedi Tvoju armiju u zadnju bitku protiv Sotone. pošto Ja Moju armiju tako vodim. sa visoko uzdignutom glavom i bez straha u vašim srcima. oprosti onima. Što se više vi za vrijeme borbe kroz snagu vaše vjere uzdignete. protiv njegovih demona i protiv svih onih duša. Primite Moju Riječ k srcu. ali Ja sam rado htio sa tobom razgovarati. Jer postoji samo jedan put prema Raju i Ja sam taj. koji će vas voditi do rajskim vrata. Zašto se to događa? Ja moram vaše duše pripremiti za Novi Raj. Zahvaljujem ti. djeco. i čak i vašu crkvu. da ove zle počinitelje učinim nemoćnima. Čujte Moj poziv. žarko Te molim. Nijedno područje (društva) nije ostalo pošteđeno. koji u svojim dušama imaju mržnju prema Tebi. da je to bič Antikrista i njegova prisutnost na Zemlji. On. leglo Sotone. Sotonini zadnji dani: To je kao kod jedne ose. porezne ustanove. da svijetu kažeš. i reci svijetu. To je (stvarno) tako jednostavno.

Crvenog Zmaja i njegovu armiju samo malo dodirnuti. ali istina mora biti otkrivena. Omekšaj srca nečistih duša. da svugdje na svijetu proždere kršćane. da tebe više ljubimo. Moje obećanje je slijedeće. da bi se – zajedno sa svom Tvojom djecom . za spasenje Tvoje djece na Zemlji. da neprijatelj bude pobijeđen. da naočigled svih neprijatnosti ostanemo hrabri. zašto se proročanstva u ovom vremenu daju Mojoj djeci. Komunizam će biti uveden i jao onome. on će sada gurnuti dolje i – sa vatrom iz njegove gubice – sve će ono uništiti. Amen. Svima onima. Tako otvrdnula su njihova srca. koji se usprotive sili Crvenog Zmaja. o kojemu ste bili obaviješteni prije nekog vremena. koja su pečat Moje Ljubavi utisnuli u njihova srca. neugodne. Moja armija. kad Ja za vrijeme ovog vremena – zadnjeg vremena. stime da ostanete jaki. priznali. i njihova moć ne samo da će biti kratkotrajna. Njihova vezanost za Đavla je tako uska. da se odvrate rat. Boga Svevišnjega. našu patnju i naše kušnje kao dar – prinesen pred Tvojim Prijestoljem . da su zadnje Božanske poruke. tako će i određenim dušama biti prikazane vizije Sotone i njegovih palih anđela.mogli priključiti Raju na Zemlji. Za vrijeme ovih svih kušnji pokažite strpljenje i ustrajnost (do kraja) i vi. Isusa Krista. To će pomoći. Naslonite se na Mene. Jer to nije taj slučaj. Primi naše žrtve. djeco. To je samo kraj moći Sotone na Zemlji. biti će korak po korak ostvarena.Dani (broj dana).“ Molim vas nemojte ignorirati Moj nebeski zahvat u vaš današnji život. djeco. Kćeri Moja. Evropa će biti njegov prvi cilj – a onda Ujedinjene Američke Države. što bi trebalo biti (radosno) pozdravljeno. 14. Stvoritelju Svemira. znaju. da bi pristaše Sotone radije umrli nego što bi mene. da vas Ja na ovaj važan put pripremiti moram. što stoji iza štovanja Mene. koje vi na Zemlji onako. njezin ubod će biti najbolniji. vašem Ocu. da nam pomogneš pri tome. mora sada biti preuzeta u vaše svakodnevne molitve. da će vjera ponovo biti uspostavljena. (naime) Moja djeca. Nema nikakve potrebe. sada nesigurno podigao njegovu glavu – ali (ovo) u smrtonosnoj namjeri. i Ja ću vam dati milosti. „Upozorenje“ će Sotonu. Kad ona umire. jer on će se ravnati samo po Mojoj Svetoj Volji. To je razlog. Vi. nego će Crveni Zmaj i njegovi slijepi saveznici biti bačeni u vatru vječnog prokletstva. koje će Sotona i njegova armija još preživjeti. jer kroz vašu molitvu. Bog Otac: Evropa će biti prvi cilj Crvenog Zmaja – a zatim slijedi USA. biti će objavljene pojedinosti. kako je. Ali znajte ipak. da će se sa potpunom namjerom staviti na stranu Đavla. Samo kroz (pravovremeno) oglašena proročanstva će se dogoditi. gladovanje i vjerski progon. kćeri Moja. Bože. Moj vremenski plan u odnosu na Moju kaznu i „Upozorenja“ nije određen. vašem Ocu. vi njima možete pomoći. 18:00 sati Kćeri Moja. utorak. i nije vaše da ga vi znate. stime što vam kažem. Ja Moju obvezu skrbi kao vaš ljubljeni Stvoritelj i Otac nebi ispunio. koja su Mojim prorocima Danielu i Ivanu data. da teror bude umanjen i pomoći će. Oni ne mogu pobijediti. Molitva Meni. Otvori njihove oči za Istinu Tvoje Ljubav. i Moga ljubljenoga Sina. da Mene i Moga ljubljenog Sina. Jer svi oni od vas. koje trebaju pri tome pomoći. i to kroz ovu posebnu Križarsku molitvu (30): “O Moj Vječni Oče. Pošto je on tako dugo strpljivo čekao. vidiš. njihovog Svemogućeg Oca. poznate – nebi sa vama komunicirao. Ali to je ipak (tako) kao kod jedne ose.2012. u Ime Tvoga dragocijenog Sina molim Te. da ovo (sve) ne znači kraji svijeta. vašeg ljubljenog Oca.. Vi će te biti pošteđeni od progona. za njihovo spasenje. koji on njima obećava. Isusa Krista. će te imati potrebu.. Pomozi nam. koji imaju duboku ljubav prema Meni. Molite za njihove duše. Isto tako kako se izabranim dušama daje dar ukazanja ili – kao u tvom slučaju – dar.02. da se Ostatak Moje Crkve na Zemlji (ponovo) uspostavi. koje vi trebate. Meni je to jasno. koji si Ti prema Tvojoj Svetoj Volji sa puno ljubavi za nas stvorio. da kroz Moje poruke ljubavi budete utješeni i to ću vam Ja osigurati. Tebi. da bi sa vašom svom snagom molili za ove zle ljude. da je Crveni Zmaj. da se brinete o Mome Božanskom vremenskom toku. Vaš Otkupitelj Isus Krist 340. Njihova sljedbenička vjernost važi za lažan raj. djeco. naime da istina Moje Nauke bude priznata. koje su tebi date. su odbrojani. Sva proročanstva. će te (ako to činite) puni nade i pouzdanja zajedno jedan s drugim ujedinjeni marširati prema vratima Moga Novog Raja na Zemlji. koji su možda zbog Mojih presvetih Riječi zaplašeni. neustrašivi i jaki.. djeco: Ja ću svo Moju djecu štititi. dozvolite Mi da vas tješim. .

dozvoli da moja molitva dozove Tvoga Svetoga Duha. koji sam Ja stvorio za Adama i Evu. Sada se vi morate ujediniti u molitvi. Vi ste za to zbog Duha Svetoga. Svaki od Moje djece mora u svako vrijeme biti budan. djeco – to je ono. neka moja molitva dozove Tvoga Svetog Duha da se spusti na one vođe koje vode požuda. Zar vi to ne možete vidjeti? Razvijanje ovog plana trajalo je desetljeća. djeco. Molim te da zaustaviš siromaštvo. da bi evropske vođe zaustavili. pričam o Novoj Zemlji. Moja djeca će tisuću godina živjeti u ovom Raju. Djeco. da molite ovu Križarsku molitvu (31). koju Ja trebam. (*) reći. u kojemu ću Ja Moje Namjesništvo preuzeti. „lanac molitve“ proširit će se i uzduž i poprijeko i Moć Svetoga Duha će pomoći. djeco. ljubav i skladnost i vi ne ćete imati otvorenih želja. što možete – za Mene. Činite sve. kad vama. Amen. vi ste Me prepoznali. koji pak u njihovim dušama nemogu naći mir – ujedinite. da bi se progon Tvoje nedužne djece zaustavio. glad i ratove od uništenja Tvoje djece. Vladat će mir. koju sam Ja za vas pripremio. Vi niste vidjeli. Moje pristaše su raširene po mnogim Zemljama. bili u stanju. da bi vladao nad savršenim Rajom na Zemlji. On će – po Drugi Put – doći. koja se sastoji od nekoliko moćnih ljudi u svijetu i od pripadnika elite. škrtost i ponos. svim onim Mojim pristašama. . Sada su krenuli. Oni trebaju vašu molitvu. da evropske vođe njihova srca otvore za istinu Tvoje ljubavi. Ja vas usrdno molim.Vrijeme za Moga Sina. da slijedeću fazu njihovog plana dovrše. a kad bude tako daleko. gladovanje i ratovi Tvoju djecu proždru. mi moramo zbog cijelog čovječanstva surađivati – i to u našoj borbi. da siromaštvo. što ja od vas očekujem. Zla grupa ostvaruje najveću laž.2012. Moj Otac njima već stavlja smetnje na njihovom putu. jer „Upozorenje“ ove siromašne duše neće obratiti. 20:00 sati Moja srdačno ljubljeno kćeri. da se ujedine i da kroz molitvu trebaju stvoriti jedan “lanac zaštite”. 16. spriječi. četvrtak. koji moć imaju. ostvaruju (realiziraju) jednu veliku laž – uz pomoć njihove svjesne urote. približava se. Vi. vi njih možete spasiti. Molim Te. da zaustave patnje. Pružite njima otpor. Vi. „O Moj Isuse. koje Moja djeca u skoro svim dijelovima svijeta podnose. škrtošću i ponosom. Isto tako Ja vam zahvaljujem za onu svu vašu vjernost i vašu poslušnost. i molim. koji su tjerani voljom. da bi se sve duše spasile. kako bi zaustavili progon nedužne djece. da bi Zemlje doveli pod njihovu kontrolu. da sjedne na Njegovo Prijestolje. i molim da Europski vođe otvore svoja srca istini Tvoje ljubavi. Nemoje njima dozvoliti. Vrijeme. ali ipak ste vjerovali. 341. Zbog toga ne će ostati dovoljno vremena. u Evropi i Ujedinjenim Državama doveli pod njihovu kontrolu. koji u vašim dušama vlada. ti moraš Mojoj djeci. od koji neki odlučujuću ulogu imaju pri tome. ovaj razvoj možete zaustaviti kroz vaše molitve.02. ljubav i molitva. Ova zla grupa. Stime što se vi kao braća i sestre u molitvi za onu zalutalu djecu – koja lutaju okolo i Moju Ljubav traže. da oni preuzmu vaše Zemlje. da bi Zemlje na Bliskom Istoku.“ Moja kćeri. Njihov plan otkriva se pred vašim očima. Amen 342. je blizu. vašeg Isusa. Novac je njihovo oružje obmane. Raširite Moju Riječ. da se one ljude. da Antikrist u njegovom užasnom planu prijevare bude spriječen. zaustavi i pridonijeti će tome. da bi vi sve vaše drage zajedno sa vama mogli dovesti u Moj Novi Raj na Zemlji. Slom vašeg bankovnog sustava je bio namjeran. pohlepom. da On siđe na one vođe. kad Ja onu užasnu bol i teške životne okolnosti vidim. Moje srce je preplavljeno od radosti. da se oni zaustave. Ufanje. da prekinu svoje radnje. pohlepa. Čim ste čuli Moj Glas kroz ove poruke. da oni na njihov zao način donesu užasnu nevolju nad nedužnim ljudima. Moje vjerne pristaše. da se prošire obraćenja. Vi morate ovaj dar jedan s drugim podijeliti. donosite Mi utjehu. Križarska ratna molitva (31) Molitveni lanac zaštite „O moj Isuse. koji vas sve ljubi i cijeni.

onda bi prekinuli vezu. Zemlja. koji se odluči za pobačaj ili koji pomogne kod zlog djela pobačaja. Irska će onda u Kraljevstvu Moga Oca izgubiti puno od (Božje) blagonaklonosti. u kojima bi Ja u stvari trebao biti štovan. koji su njihovo srce odvratili od Moga ljubljenog Sina. Jedna velika tmina je sišla na ovu Zemlju. koje oni Njemu iskazuju. Svemogući Otac. da Moja ljubljena Irska skreće s puta. da se o vama rugaju. koji ste kao posebne duše izabrani. Svete Božje riječi. molite. nekoć svetom. koja vas je tako blizu do Mog Srca dovela. ne samo da vašu katoličku vjeru napustite. Sada su pokušaji u toku. a ne samo njegove pristaše. da se uvede pobačaj. Oni moraju ustati za ono što je ispravno. molite. uskratiti. 17. imaju bolove. Vi se morate dići. koja je preuzela kontrolu nad ovom. Djevica Marija: Uvedite pobačaj u Irskoj i vi prekidate vezu prema Mome srcu. Ovaj duh tmine sad nije samo vašu Zemlju pokrio. Oni se nikad ne smiju bojati naviještati istinu. kad na sekularizaciju (= svjetovnost) gledaju. petak. Oslobodi nas od zloga koji želi uništiti tvoju dječicu koja tek trebaju biti rođena Moli da ti vođe steknu hrabrosti slušati one koji ljube tvoga Sina tako da mogu slijediti učenja našeg Gospodina Isusa Krista.02. Moja djeca u Irskoj su Đavlu dozvolila. 344.2012. djeco. pošto će Irska. djeco.Ljubim vas. O. molite da ovi planovi za uvođenje zakona o pobačaju nebudu realizirani. Vi se sada morate ujediniti. koja još nisu rođena. koji su na vlasti. Tako mnogi su izgubili njihovu vjeru. 343. Ubrzo će te biti prisiljeni. Ali još postoji nada. da bi branili vašu vjeru. Vi Mi donosite veliku utjehu i veliku radost. Vi to morate sada činiti – ili će zadnja Božja veza. kad vidim. veljača 2012. molite. Amen. koja bi trebala biti pojačana. molite moju Križarsku molitvu za Irsku (32): . koji Moga Sina ljube. i Moje Ime se ponizuje. Tako mnogo ljudi u Irskoj vrijeđaju sada Moga Sina kroz nepoštovanje (odnosno prezir). isto tako mnogi. i vašu katoličku vjeru i vaše (druge) kršćanske vjeroispovijesti tražiti natrag. bez obzira koliko to teško može biti. Bezgriješno Začeće. kako danas plačem. nego i svetišta. Vaš ljubljeni Isus (*) Napomena: Isto kao što je i na mnogim drugim mjestima u porukama već dovoljno navedeno. koji i mole. i ako bi se to dogodilo. Zaštiti ovaj sveti narod od potonuća u još dublje beznađe . da (zakonsko) pravo. koji su Božje pristaše. molite moju križarskuratnu molitvu za Irsku (32) Križarska molitva (32) za zaustavljanje legalizacije pobačaja u Irskoj "O Majko spasenja. Ali molitveni lanac mogu samo oni tvoriti. svakog pojedinačno. Zemljom. vi Mene morate poslušati: Molite. Ne dopustite onima. prihvatite. njihovoj ljubljenoj Majci. svi ljudi su djeca Božja i svi ljudi ostaju djeca Božja. kad vi Svetu Riječ Božju javno objavljujete. umjesto toga biti oslabljena. sa velikom snagom. Molite. Isusa Krista. počinio je smrtni grijeh. 15:30 Molite. o kojima oni tvrde. moli za tvoju djecu u Irskoj da se spriječi da nas zadesi zli čin pobačaja. od tame koja prekriva našu zemlju. da Riječ Moga Oca cjelom svijetu posredujete. Djevica Marija. jer (sve) one će vam biti ukradene. I Mene više ne trpe. Grijeh pobačaja je u Očima Moga Oca najteži od svih. koja je se Meni. da on njihova srca okameni. Očuvajte vašu Zemlju od socijalizma i od (svake vrste) svjetovne diktature i tražite ju (od njih) natrag. 15:30 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. Djeco Irske. Kraljica Anđela. Križarska Molitva (32) Molitva za zaustavljanje pobačaja u Irskoj 17. On je najgora vrsta genocida." Pođi sada moje dijete i reci mojoj djeci u Irskoj da oni moraju biti jaki. Ako se to dogodi. uključujući i pravo na molitvu. to bi Srce Moga dragocijenog Sina duboko pogodilo. Imajte to pred očima. Oni će vas – kroz zakon – na to prisiliti. nego i vašu (cijelu) kršćansku vjeru. Vi morate ovo zlo pobiti. Oni. ali oni će (vam) upravo temeljna prava. Ja plačem zbog brige. da je svaku pojedinačnu dušu s mnogo ljubavi stvorio Bog. Djeco Moja. ubijanja djece. djeco. postati žrtva đavolska. da ih brane. većinom posvetila. Oni će se pozivati na građanska prava. ako bi vi u Irskoj uveli pobačaj. Svaki čovijek.

upravo onako kako je to prorokovano. upravo one grupe. što vam se u ime pravednosti prikazuje. da bi se informirali o tome. koji Tvoga Sina ljube. od kojih vi mislite. u stvari. da moraju biti jaki. kao da se njihovi svi planovi razvijaju. Oni su tako lukavi. što se u svijetu događa."O Majko Otkupiteljstva. što je ispravno. oni će pokušati. Babilon će se – kao što je prorokovano – srušiti. koji Tvoju djecu – koji su za to određeni. Tako puno razaranja. stime da slijede nauku našega Gospodina Isusa Krista. njihovog Božanskog Spasitelja. Sada će svijetu biti sve očitovano. da pred Njim drhću. da (oni) griješnici. Pazite sada. da one vođe budu imale hrabrosti. Četiri Sotonina glasnika sišli su dolje i sada rade unutar ovih skupina. Vi ne smijete uvijek (sve ono) vjerovati. ali po njima će i gaziti. u kojemu će se Moj Otac umiješati. Molite žarko za vašu braću i sestre. da prigrabe vlast.2012. Amen. su. Vi morate ustati za to. Rim će postati sjedište jedne zle vlasti i sprovođenja njezine moći. Svetu Riječ Božju. Prema njima će se ponašati kao prema djeci.02. javno objavljujete. djeco. da svaku Zemlju u Evropi preuzme. da se spriječi. Vi ne smijete nikada imati straha. koji se budu našli nasuprot srdžbe Moga Oca. stvaraju se (na nepravedan način) žrtve i koriste se kao figure u šahu. koja neće biti bolja od one za vrijeme Hitlera. Srdžba Moga ljubljenog Oca je postigla jednu dosad nedostignutu snagu. subota. da kod padanja Ruke Moga Oca – koje će uskoro nastupiti. koji je sad vrlo aktivan. Oslobodi nas od Đavla. što oni u stvari rade. za koje vi mislite da su zli. koji mnoge narode uništiti žele. i da nas ne zadesi zlo djelo pobačaja. koja će biti izgovor. i to ne samo prema onima kojima oni služe. Italija će se raspasti. I (i dalje Moja je namjera) da spriječim. Medvjed i Crveni Zmaj će započeti rat. Oni su izdajice. koja je u njihovim Zemljama zabranila iskazivanje počasti prema Njemu (Bogu). ali za one druge (duše) vi snosite odgovornost. da prose za jelo. i reci Mojoj djeci u Irskoj. da budu rođeni – želi uništiti (još prije poroda). Njima čak neće biti data ni šansa. Vi nemate drugih sredstava. da Babilon bude srušen. da su one istina. da čovječanstvo kazni za njihovu zloću – da po mogućnosti mnogobrojne Moje pristaše zaštitim. Moli. 13:24 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Od naroda. sa kojim će opskrbiti svoja (gladna) usta. Oni će biti kažnjeni i biti će spriječeni u tome. Mome Svemogućemu Ocu. da bi stime – umjesto toga – prema vanjskom svijetu izgledali kao zli. koja surađuje sa evropskim vođama. Planovi. biti će data istina. jer uskoro predstoji uspon crvenog Zmaja. počine užasne strahote. Tako puno mržnje na Mene.“ Idi sad. kako Zemlje Evrope padaju pod diktaturu. Vi svi biti će te zaštićeni. da samo neki shvaćaju. ako se odmah (ne obrate i ) pokaju. Zemlje Evrope će pasti pod jednu diktaturu. Jer one organizacije. Tako puno požude i pohlepe za vlašću. pošto će biti porobljeni od globalne grupe. za koje vi mislite da su odgovorne (organizacije) i za koje vi mislite. Antikrist se bavi sa jednom vrlo velikom organizacijom. koja neće biti bolja nego (ona) za vrijeme Hitlera. koji će biti prisiljeni. jer mnogi od ovih ljudi kontroliraju novosti. 345. (Samo) malom broju od vas. koja našu Zemlju pokriva. bez obzira na to koliko to bilo teško. Grčka će biti katalizator (= ubrzivač). da poslušaju one. koje je skovala svjetska skupina. Vaša ljubljena Kraljica Neba Majka Otkupiteljstva LG und Gottes Segen. 18. koji će biti prouzrokovan kroz tminu. djeco. Ove zle i moćne vođe kontrolira Antikrist. nego i prema Bogu. Moja je namjera. Ali to je trenutak. . po kojima će ovi ljudi gaziti. svi oni. da se one brinu za narode. moli za Tvoju djecu u Irskoj. Molitva može muku Moje siromašne djece ublažiti. su (gotovi) izrađeni. da njihovu zlu misiju ispune. i to će izgledati. Njegovo Ime će mrziti ova grupa. dijete Moje. Brani ovaj sveti narod od dubljeg padanja u očaj. Jao onima. Zato će oni patiti. da istinu. Djeco Moja. kojima se Antikrist bavi (odnosno koje on pokreće).

Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. da to učinite. koja se u Knjizi Otvorenja označava kao Babilon.2012. Kina. Kad se to dogodi. Pečat Živoga Boga. djeco Moja. Medved. Što je (za vas) stvarno važno. da Ja ne volim imati misli o kažnjavanju Moje djece.Molite. Jer one se svijetu daju iz ljubavi. te da mogu braniti istinu. će čudo Moga divnog Namjesništva na Zemlji biti u korist. na Zemlji ne može biti mira. Rusija i Kina. da istinu Moga obećanja. da „Upozorenje“ njihov rad uspori. Ja vam obećavam. bude oslabljen. udružiti. Ta dva saveznika. koje on obećava. Ja uključujem i one među vama. da kršćansku vjeru i druge vjere prakticirate. da ću ponovo doći. Ponovo vas na to upozoravam. je stalna muka za Mene. oslabiti. komunizam će vladati. da sedam pečata otvori – neće biti dovoljno. kako je Đavao njihove duše pokvario. Babilon će pasti i veliki Crveni Zmaj. koji se nikada (više) (iz Moga srca) neće ukloniti. Njihova zla mržnja jednoga na drugoga razdire Meni srce – tako. kojoj je data odgovornost. i to onako dugo. . 12:20 sati Moja ljubljena kćeri.02. Onda će te se. Moja proročice zadnjeg vremena. Boga Svemobućega. Moj Drugi Dolazak će se dogoditi još za vrijeme vašeg života. Djeco. da se Moja djeca (na njih) pripreme. Ja sam Bog. dok se ne stvori Novi Raj na Zemlji. da se obraćenje pripremi. koji ropski. i one će Mojoj djeci omogućiti. da se pripremate. morati podnositi stalnu bol. Medvjeda i Crvenog Zmaja. jer vam je vrijeme dato. i molite. Vaš ljubljeni Otkupitelj Spasitelj čovječanstva Isus Krist 347. Gledati. Sve veroispovijesti će biti zabranjene. Ono će (samo) jedno kratko vrijeme gospodariti. Moja izabrana djeco. Rusija. da će progon biti kratak i da će te vi biti zaštićeni. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. će udružiti svoje snage.katoličke vjere neće se ni najmanje trpjeti. ponedjeljak. jer Ja njih volim. i njen saveznik. njihovog ljubljenog Oca.2012. to je zdravlje duše (odnosno otkupljene) sve vaše braće i sestara u svijetu. budu konačno uništeni. kako on svoju vjeru u prisutnosti (komunizma) prakticira. ti ne smiješ dozvoliti da te ove poruke uplaše. vladat će nad njim. i oni će u tajnosti morati držati (svete) mise. 03:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. koje Moga Oca časte. da sve od vas ljubljene djece. Kćeri Moja. iznova priznaju. Pripadnici rimo. i jao svakome onome. za lažima idu. 20. iz ove izabrane generacije. Moja upozorenja mogu pri tome pomoći. ne priznaju. nedjelja. Vama. svijet može doći do mira. Sa (jedino) priznavanjem Mojih poruka – koje se tebi daju. kad se životinja sa deset rogova podigne. koji znate i imate razumijevanje o Mojoj ljubavi prema vama. koga se primjeti pri tome. Ja ću vas u svako doba (pri tome) voditi. da vašu budućnost planiramo. 19. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 346. da započnemo sa time. To će se dogoditi. povedem u Moj Novi Raj na Zemlji. koju sam Ja dao svoj Mojoj djeci. Moje srce previja se od boli zbog grijeha Moje djece. (= tajno Otkrivenje Evanđelista Ivana). Samo onda. Oni pripadaju Meni i Moja su (visoko) cijenjena stvorenja. Znanje o predstojećim događajima će pri tome pomoći. koji su Meni okrenuli leđa i koji egzistenciju Moga ljubljenoga Oca. Jer Ja (vam) sada ostavljam Pečat Moje Ljubavi i Moje Zaštite. da će molitva – i to puno od toga – moć Životinje. koji Mene preziru. Oni će se u pravo vrijeme obratiti.02. Bog Otac: Uzdignite se i primite Moj Pečat. To je (za Mene) kao kad Moje srce mač probada. koju Ja imam za cijelo čovječanstvo. Počnite sada. ali kršćani će podnijeti najveći progon. da učinak (njihovog) zasnovanog plana za ukinuće vaših prava. djeco. Moja ljubav će (isto) i one obuhvatiti. vrijeme je došlo. da nad teškoj kušnji izloženom. kćeri Moja. u skladu sa Mojom Svetom Voljom. kada Đavao i oni. nedužnom narodu gospodari. Tako dugo dok se to ne dogodi. Ja imam (jaku) potrebu. sve Moje pristaše. reci Mojoj djeci. koji ću temeljem slobodne volje. kako bi to bilo isto i kod svakog ljubećeg oca. Jer zatim će biti uništeni. Svevišnji.

da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Vaš ljubljeni Otac na Nebu Bog Svevišnji Hitna poruka Boga Oca vezi pečata Boga živoga. vašeg ljubljenog Oca. i svečano obećavam Tebi. Duboko se klanjam u poniznoj zahvalnosti i nudim ti svoju duboku ljubav i odanost Tebi moj ljubljeni Oče. 21. Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost. Nijednu. i nemojte imati straha. Molite ovu Križarsku molitvu (33). 20 veljače. Izbor je vaš. dragi Oče. radošću i zahvalnošću. moj ljubljeni Oče. zauvijek.Jednog dana. svaki dio od vas je Meni (točno) poznat. 20. Molim vas da i dalje. Ja Te molim. Pečat Živoga Boga. za sve vjernike posvuda.2012. Ja Te tješim u ovim vremenima. svaki dan molite Moju Krunicu Božanskog Milosrđa. utorak. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve tvoje djece. djeco. da prvi od Pečata bude otpečaćen – o kako Mene to jako čini tužnim. Otac joj je tada dao poruku koja se odnosi na poseban dar Čuda. i samo oni. Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 348." Pođi dijete moje i ne boj se. prihvati ga s ljubavlju. Stvoritelj svih stvari. Prikazujem Ti Tijelo. Ovo (pečat) je čudo. da bi cijenili Moj Pečat. Moj pečat je Moje Obećanje Spasa. Jednog dana će te vi razumjeti. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. Kćeri Moja.Molim da nastavite moliti Moju krunicu Božanskog milosrđa svaki dan.02. vašem Gospodinu i Stvoritelju svih stvari. Ljubim Te dragi Oče. ponedjeljak. zašto je ovo čišćenje potrebno. Niti jednu. 00:30 sati Ja sam Bog Otac. . "O moj Bože. Amen.Poznajem svaku pojedinog dušu. Noćas razgovaram sa tobom u Ime Presvetog Trojstva. Bog Otac: Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. Nitko od vas neće (od Mene) biti manje ljubljen nego drugi. Ljubim Te. svaki dio vas zna da je moj. Iz tog razloga Ja ne želim da izgubim nijednu dušu.. shvatit ćete zašto je to potrebno za pročišćenje. djeco Moja. Amen. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. dragi Oče. Uzdignite se dakle i primite Moj Pečat. (vidi cijelu poruku pod Boga Oca: "Ustani sada i prihvatiti Moje pečat. svog voljenog Oca koji je s ljubavlju stvorio svakog od vas. Uzdajte se u Mene. radošću i zahvalnošću. 2012 @ 16:17 U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak ujutro. Molim Te da zaštitiš Mene i moje ljubljene ovim posebnim Pečatom i zavjetujem svoj život za Tvoju službu za sva vremena. poklone – kao mala djeca (i) sa ljubavlju za Mene u njihovim srcima – mogu sa ovim Božjim darom biti blagoslovljeni. mome ljubljenom Ocu. Ni jednog od vas ne volim više od drugog. pečat Boga živoga") On (pečat) uključuje križarsku ratnu molitvu 33. vrijeme je došlo. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. veljače 2012 Maria od Božjeg milosrđa primila poruku u obliku ukazanja u kojoj joj se pojavio Bog Otac. Bog Otac ju je obavijestio o pečatu živoga Boga zaštite. Tješim Te u ovim vremenima dragi Oče. koji su teške okolnosti u vašim Zemljama prouzrokovali. ja sa ljubavlju i zahvalnošću prihvaćam Tvoj Božanski Pečat Zaštite. Temeljem ovog pečata će vas Moja snaga prožeti i vama se neće dogoditi nikakvo zlo. Krv. i primite Ga sa ljubavlju.Izmoli ovu križarsku molitvu (Crusade 33) i priznaj Moj Pečat . ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću.Sa ovim (pečatom) će te vi umaći opažanju onih. koji je svakoga od vas sa puno ljubavlju stvorio. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. Vjeruj u mene. „O moj Bože. Ja poznajem svaku pojedinačnu dušu. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. koji se preda mnom .Zbog toga ne želim izgubiti ni jednu dušu.“ Idite (sad). moj ljubljeni Oče.

da će te vi imati vječni život. Ovo je Moj zadnji poziv. čekati ću zatim na vašu odluku. na koju bi se mogli osloniti. Zato što vas Ja ljubim. Svima onima koji Moj Glas slušaju: Slijedite te Me i pomozite Mi. da ostatke moje crkve na Zemlji (ponovo) sagradim. Ja vas molim. onda vi Mene u stvarnosti uopće ne poznajete. koji će Antikrist raširiti. I ipak ste obožavali krive proroke i pred njima ste se klanjali. Vi nećete podnijeti patnje. ljubav može doći samo iz srca. Puno bolje je (za vas). i vama će biti date samo sekunde. Ako Me poznajete. Moj Pečat Zaštite – otvoren na njihovom čelu – ponuditi. ako imate simnju. To je (potpuno) vaša vlastita odluka i – naravno -. da niste dozvolili. ako uopće ne govorite i ako šutite. Izbor je vaš. Nemojte nikada odbiti Moje proroke. koju su tražili. biti će te u svako doba pod Mojom Zaštitom. Jer to je Moj Glas sa Neba. prije nego se to dogodi. Ignorirajte Moje pozive. vi se trebate (zbog toga) stiditi. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 349. koji u Mene vjeruju. Ako Mene nemožete prepoznati. Zašto odbijate Moja Upozorenja. Kako je istina za njih bila pregorka. Moja djeco. da se odlučite o vašoj sudbini.02. kad vide. Mnogi će od stida pasti na svoja koljena i pokajati će se. Kako je njihovo osuđivanje i njihovo ruganje Moju Svetu Riječ učinilo predmetom izrugivanja. Kako su nezahvalna. Ova zaštita će (isto tako) pokrivati i vaše obitelji. da slušaju. a onda vi više nećete imati sumnje. da vas vode. da vi Mene poznajete. Zemlja će se svugdje u svim dijelovima svijeta ljuljati. Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. tko ste vi. kad govorim: Ja vam dajem proroke. bili su izrugivani. kako je njihovo odbijanje Mojih – preko proročice zadnjeg vremena posredovanih – poruka Mene raskinulo nadvoje. . da bi vas pripremio za Moj Drugi Dolazak? Utorak. Tako mnogi od Mojih istinitih proroka. sada je preostalo (samo još) malo vremena. Poslije ovoga će te se vi suočiti sa očajem Velike Patnje – sami i bez i jedne „štake“. Ja ću vas voditi kroz kaos. jer prvi Pečat je (sad) konačno otvoren. Vama postavljam pitanje: Pred kojim bogom se vi klanjate? Vi znate. materijalizma i težnje za moći. onda će te vi Mene prepoznati. Kako daleko su Moja djeca otpala od Mene. koji su u zadnjih dvadeset godina bili poslani vama. o kako jako ti u Moje Ime i u Ime Moga ljubljenog Oca patiš. Ja tražim od sve Moje djece. Za vas je došlo vrijeme. Kad vi kažete. ostanite sada usko uz Mene.odbiju: Vi Mene morate sad saslušati. otvorite vaše oči. Djeco. prije nego što bude prekasno. da bi je progutali. da vas čini slijepim za istinu? Iako vas Ja tako jako ljubim. zlostavljani i u (društveni) prikrajak odgurani. gdje će proročanstva biti dokazana. jer onda vi Mene odbijate. Ja vas neću nikada siliti (na to). jer su vaša poniznost i vaša dječja ljubav prema Meni značile. Ja pružam sada Moju Ruku Ljubavi. da Mene ljubite. ali Moj Gest Ljubavi i Zaštite odbijate. Vi nikada niste sumnjali u Moju Riječ. koji Mene poznaju i Moj Pečat prihvaćaju: Znajte. 21. onda ste izgubljeni. dajem posljednju šansu da se podignete i da se odlučite. Sada vam. Svima onima. da se odreknu krivih idola. 19:45 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. onima. pohlepe. djeco. da vaše uši kroz intelektualna razmišljanja prema istini budu zatvorena. Svima onima od vas. da ću Ja. jer (vrlo) brzo će Moja strpljivost biti na kraju.2012. i vi to radite isto i sa Mnom. da se suočite sa istinom. Sada je vrijeme. da vam Moj Pečat Ljubavi ponudin. kojega vi vrijeđate. koji se protive. Ako Moj Pečat Ljubavi prihvatite. Zašto vi odbijate Moju ljubav? Zašto vi dozvoljavate (vašoj) sumnji. Jer vi ste ili za Mene li protiv Mene. i vama će biti teško. Ako štetite Moje proroke i ako ih klevećete. da Me nađete u dolazećoj divljini. koji Moju Svetu Riječ – koja se daje proročici zadnjeg vremena. Svima onima. i kako su laži od krivih proroka i vračara njima dale plitku udobnost. koji su Moje poruke klevetali.Ja sam obećao. koje će snaći one.

Strah ne potiče od mene. Dođite k Meni. Dopustite da vas uključim u Moje stado. da ovo vrjeme nije blizu? Što je to. koji su onda živjeli. u podne i navečer samo čekam tvoj poziv. srebra i bogatstva i prihvatite.koji kažu. da je njima nemoguće. da su ljudi. Bez poniznosti i plemenitosti u srcu vi ne možete doću u blizinu Moga Presvetoga Srca. da je postupak. da vas vodi i da vaše duše preplavi milošću. u kojemu ću Ja ponovo doći. Neki od vas će možda reći. bili okrutni. više se problem zagnojava. No to je samo onda kada se uistinu pouzdate u mene i prepustite sve svoje brige da prolazi preko mene. što se više bojite. Ne razumijete ovo? Kada osjećate strah . što Ja činiti moram? Kad ste mislili.Pođi sada u ljubavi i miru. 16:24 Kako me moliti da vam pomognem riješiti vaše brige? Moj ljubljeni kćeri . Moj ljubljeni Otac šalje uvijek ponovo Njegove Proroke. da ste bez Mene ništa. Tada se zaustavite I zamolite me: "Isuse. On je od Sotone kao sredstvo vašeg mučenja.Zapamti ovo u svakom trenutku. – iako su obrazovani i bogati znanjem – nisu ništa drugačiji.a to je da se oslobodite vaših strahova. bili neobrazovani. da su sveti ljudi.onda imate osjećaj da to nešto ima stisak nad vašim životom. Onako kao jedan dobar pastir Ja vas mogu voditi u sigurnost (= široku poljanu). da ću Ja doći – i zašto vi mislite. Molitva za rješavanje vaših problema 22. slušajte Me. Jer kod njihovog čitavog razumijevanja Svete Knjige Moga Oca su (ipak) propustili. njihovom ljubljenom Otkupitelju. Zašto vi onda odbijate Moja Upozorenja. Kad se molite meni morate znati nešto vrlo važno za vas. da su oni glede njihovog postupka prema Meni. kao jednog prevaranta. Za vrijeme Moga vremena na Zemlji učeni ljudi su Moju Svetu riječ odbili. Ja vam ne mogu narediti. djeco. bio barbarski. Svi oni od vas. koji su krivi zbog oholosti. koji tvrde. To je ono što mislim o povjerenju djeco. Vrijeme se je (sad) jako primaklo Mome Drugom Dolasku na Zemlju. Kad su oni mislili. da Me slušate. da bi se vi pripremili za Moj Drugi Dolazak? Ja vas usrdno molim. Svi oni. Vaš Isus Otkupitelj čovječanstva Poruka 350. iako one druge duše inspiriraju i njima snagu daju. jer vama je dat dar slobodne volje. Mnoga moja djeca mole za posebne namjere. I usprkos toga čovječanstvo se nije pripremilo za Moj Dolazak. jer ove poruke će u nekim krugovima izazvati negodovanje. imaju pravo. što vas čini slijepima i što zatvara vaše uši za zvuk Moga Glasa? Odbacite vaš (zaštitni) ogrtač od zlata. da bi vas učinio jakima. Povjerenje u mene znači da Mi možete prikazati veliko povjerenje. Mene su odbli svećenici i oni. da bi Njegovu djecu pripremio. Zašto ne bi imali povjerenja u mene? Volim te kao nijedno drugo stvorenje na ovoj zemlji. da njihova srca otvore – i to zbog toga. . ja ti predajem sve moje brige u ovoj stvari u povjerenju. .. koji u današnjem svijetu žive. tako da je problem sada tvoj I molim Te riješi ga prema Tvojoj presvetoj volja" tako vaš um može biti miran. tako da mogu voditi brigu o njima I da možete imati osjećaj istinskog mira. da vas upozori. koji kažu. veljače 2012. Tvojdragi prijatelj i spasitelj. religiozne napuhanosti i arogancije.Kralj Milosrđa Isus Krist . da su puni pažnje u odnosu na u njoj sadržane pouke. da su bili neuki i da ništa nisu znali o Svetom Pismu. će ustanoviti. da će njima ovo vrijeme biti dopušteno. Čak i Moje boguposvećene sluge ne propovijedaju o značenju ovog krajnje slavnog događaja. (i to). kojim sa Ja bio podvržen.koji kažu. jer to je nemoguće. da radite. Slušam svakog pojedinca. grubi i zli. Zar ništa niste naučili? Što je to. Bez Moga Milosrđa vi vaše duše nemožete pripremiti za Moj slavni Povratak. Oni koji se potpuno razumiju u Bibliju i od kojih bi vi (zato) očekivali.Povjerenje u mene djeco vrlo je važno.Ti moraš biti jaka. Ja vas nemogu nikada prisiljavati ili vam dati naredbu. što njima manjka najvažnija osobina od svih: poniznost. Nitko te neće ili može voljeti kao Ja. Ono donosi mnogo radosti mom presvetom srcu kada osjećam vašu ljubav za mene. Ali On neće nikada oklijevati. Moj Otac neće nikada zahvatiti u vašu slobodnu volju. Jer oni. Ja sam na tvojoj strani ujutro. su slijepi prema istini. da se pripreme za vrijeme. Svima onima sa otvorenim srcima On će dati dar Svetoga Duha. Vjerujte u mene. On je to radio od početka vremena. Ali to nije istina.izlivena milost preko koje se daje kako bi postala jača u ovom poslu dajući ti dodatno samopouzdanje. Umro sam za vašegrijehe svaki od vas danas živi.

da atomski rat u Iranu mogne biti otklonjen. On čisti duh i velika je utjeha za Mene. da se – prema želji Moga dragocijenog Sina – ujedine u jedno jedinstvo. Oponašajte Moje post u pustinji. koje će nenamjerno biti upletene u to. 23. stime da oni mognu proći kroz vrata Novog Raja na Zemlji. ono najvažnije. i vi morate žarko moliti. da bi vaše duše i duše vaše braće i sestara pripremili. Post je važan za vaše duše. Vi morate biti puni ufanja i morate vašu pažnju u svako doba usmjeriti na Mene. dragi Isuse. Kroz ovu žrtvu molim Te za spasenje svake duše. koji sam Ja vama dao kroz Moju Smrt na Križu. moju žrtvu sa ljubavlju i radošću u mome srcu. Sotona i njegovi demoni rade na tome. stime da ovu Križarsku molitvu (34). Otac Svemogući. Moja iskreno ljubljena kćeri.2012. je. Razmišljajte o Mom životu na Zemlji i o daru. može spriječiti rat. Samo onda će te se uzdignuti i bez oklijevanja će te ići trnovitim putom. budite blagoslovljeni. da bih Ti pokazao veličinu moje ljubavi.02. reci Mojoj djeci. Dozvoli mi. koja je možda pala u nemilost. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupljenja 353.) (svi ovi) Moje pristaše. 16:00 sati Dijete Moje. koje će kao figure u šahu u ovoj zloj igri laži – koju planiraju (određene grupe. Djevica Marija: Molite. Bog Otac: Poziv Katoličkoj Crkvi. srijeda. da Mi pomognete u Mojoj Borbi za duše. djeco. da ovaj veliki užas protiv čovječanstva bude ublažen. „Moj dar Isusu kroz post“ molite: „O Moj Isuse. (a) ne Bog. Svevišnji. došlo je vrijeme za Moju djecu. koji prihvatite pečat Živoga Boga.2012. On utječe na veliki broj duša. da se u očima Moga Sina rehabilitiraju. Vi morate biti jaki.02. Amen. Moja Sveta Krunica. Ja ću vas (pri) tome voditi na svakom koraku vašeg putovanja. Kad oni duše ubijaju. (t. da se moli za ublažavanje ratova u svijetu. ne samo (za one) u Iranu. Ovo (post) vi možete oblikovati prema vašim predodžbama. Vi si ne smijete zadavati brige.2012.j. za spasenje čovječanstva.351.. da prihvati Novi Vijek Mira na Zemlji. četvrtak.“ Nemojte dopustiti. 23. da se vaša nada za vječno Otkupljenje kroz strah pomrači. . pomozi Mi. koji se sad planira. da na moj vlastiti mali način oponašam Tvoj život. Idite sad.02. Bog. nego i za (one) u onim Zemljama. 16:42 sati Ja sam Bog. jer on će ubiti milijune Božje djece. da vi ovaj dan žrtvujete za duše. Vaš ljubljeni Isus 352. Koristite ovo vrijeme. ako (isto) samo jednom u tjednu postite. da bi ih odvratio od toga. da Ti ponudim dar kroz post u jednom danu u tjednu – za vrijeme cijelog posnog vremena . kad se sva otajstva u jednoj jedinoj molitvi izmole. Molite za one sirote duše. Molim vas pripremajte se za Uskrsni tjedan i za Uskrs. Post je važan za vaše duše. prije nego je njima data šansa. Ovih nekoliko tjedana posta morate (vi zato) upotrijebiti. Molite i za o ne siromašne Zemlje. za spasenje svih ljudi. da bi se zaustavio ovaj atomski rat. 19:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila za vrijeme klanjanja pred Presvetom Euharistijom. stime da atomski rat u Iranu mogne biti otkloljen. da bi svoj Mojoj djeci pomogao da uđu u Vječni život. Ujedinite se sada za jedan dan i molite Moju Svetu Krunicu. Vi. da bi ga zaustavili. u tome da male žrtve doprinesete. (I točno) To je plan Đavla. i ujedinite svu Moju djecu. da mole zato. Ja Tebi nudim. 22. četvrtak. da je ovo vrijeme posta jedno vrijeme mirne prisebnosti i osobne žrtve i da je to prilika. onda su one izgubljene. Sve. Moj Vječni Otac – biti zloupotrebljene. djeco Moja. Ovaj rat je vrlo blizu. da izazovu užasno uništavanje. Čišćenje će samo kratko trajati. da uđu u Kraljevstvo Moga Oca. Stvoritelj svih stvari. Vi možete mnoge duše spasiti.

vaš ljubljeni Otac. koje je Moj Sin poslije Njegovog slavnog Uskrsnuća dao za mrtve. Vi imate jednu obvezu. koji se nauke rimokatoličke Crkve drže. ne lažu. Zašto to ne bi moglo biti moguće? Ovo je Zemlja. da prihvate jedan dio od toga. Znajte. koju je planirao Moj Otac. da ovo nitko krivo ne razumije. da Moju djecu informirate o istini. Vi. koji je bio pripremljen za Adama i Evu . koja je Moj Sin dao. neće biti grijeha. jer kad bi Ja sada ponovo došao. Vama. Riječi. da će ponovo doći. Temeljem njihove vjernosti prema rimokatoličkoj Crkvi. Novi Raj treba biti pozdravljen sa oduševljenjem i prethodnom radošću. koja jedina čini blaženim (***). ali onaj drugi ne? Onima boguposvećenim slugama Mojim Ja kažem: Otvorite Knjigu Istine. onako kako je to slučaj u Nebu.000 godina. ti nesmiješ nikada zaboraviti. Nemojte je iskrivljivati i nemojte je korigirati. svojom krivnjom izgubiti. Vama će biti podaren dar vječnog blaženstva. Niti vi Mene možete promijeniti niti možete promijeniti. zaostati. Radujte se. Kad čovječanstvo bude očišćeno. koji ljubav prema Meni i Mome Vječnom ocu imaju. Moja izabrana generacija će dovijeka biti kod Mene. kćeri Moja? Zar neznaš. petak. evanđelisti. Istina će vas osloboditi. Samo onda se svim dušama može ponuditi vječni život. morate prihvatiti obećanje. Više neće biti niti smrti – niti bolesti – niti grijeha. da se Zemlja očisti. čija će Božanska Volja na Zemlji najzad biti ostvarena. koji pobijaju istinu.podaren. da Moju Svetu Riječ razumiju. u kojem vremenu će On u Novom Vijeku Mira vladati 1. koja sadrži istinitu riječ – nesmijete nikada odbiti. neće biti bolesti. da se vi svi ujedinite u jednu obitelj sa Mojim Sinom u Raju. Prihvatite istinu. da vlada i da sjedne na Njegovo pravedno Prijestolje u Novom Raju. nebi bilo prikladno za Mene. djeco Moja. (**) Zašto se svi oni. da je On ono (ozbiljno) mislio.Kćeri Moja. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri.02. koji sam Ja stvorio za vas sve na Zemlji. vjerujete. da ja – usprkos Mojih ozbiljnih upozorenja čovječanstvu – za svu Moju djecu jednu posebnu ljubav u Mome Srcu gajim. koji istinu glede Novog Vijeka Mira na Zemlji izvrću. (*) Ivanu. Vi ste Moju djecu zbunili. želim. koje dolaze sa božanskih Usana Moga ljubljenog Sina. U Novom Raju neće biti smrti. Starenja više neće biti. da su ova proročanstva prorečena? Pobrini se za To. Ovo vrijeme za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina blizu je. On reče. djeco ove generacije. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 354. ljubavi i harmonije. 24. Vaša obveza je. da istinu javno objavljujete. koja je planirana od Mog Vječnog Oca od početka vremena. da svi oni. koje su sadržane u Mojoj Svetoj Knjizi. Isusa krista. Molite za one. Vi ne smijete slušati one iz vaših redova. sa Svjetlošču Božjom. koji će – temeljem njihovog grijeha i njihove neposlušnosti – svako pravo na njihovu pravednu baštinu. prihvate milenij. kako je to Mojoj djeci obećano. vi njima uskraćujete šansu. Ako vi obećanjima. onda će samo oni. Poslije ovog perioda dogodit će se drugo Uskrsnuće mrtvih. da bi je (samo) prilagodili vašoj pogrešnoj interpretaciji istine. je isto tako saopćen slavan Povratak Moga ljubljenog Sina. Što je to što vašu braću i sestre unutar Moje romokatoličke Crkve motivira. što je rekao. Ovaj Raj će pružiti 1000 godina mira. vi svi. Svetom Pismu. onda će te znati. Vaš ljubljeni Isus . Kad ponovo dođe. On dolazi. Nemojte nikada sumnjati u riječi. za vrijeme dok će ljudi u miru sa njihovim obiteljima iz (raznih) generacija zajedno živjeti. da Ja. tko sam Ja. Zašto ti oklijevaš.2012. da oni njihove duše pripreme za Namjesništvo Moga Sina u Novom Raju na Zemlji. Moje obećanje je sadržano u Djelima apostolskim. Mojoj djeci (kažem): Vi istinu – sadržanu u Svetoj Bibliji. koja ih prožima. da po njoj hodam. biti će dar života u Raju – (jednom) još ljepšem nego što je bio onaj. Sada je potrebno. važno je. koji izjavljuju. ustručavaju. Ja sam istina.

koje će vam u svakoj minuti jednog dana biti postavljene na put. Moj Otac. i usprkos tome. da se duše spase. To je Njegova Riječ. koji ipak vjeruju. i molite za njih. da Moju Svetu Riječ objave. Ne odbijajte nikada proroke Gospodinove. da duše ohrabre na to. 21:45 sati Moja kćeri. morate se boriti protiv kušnji. govori svijetu po Njegovim prorocima. svakako je potrebno. da podruju ovaj Zov sa Neba – koji će biti dat. biti će razdvojeni u dva tabora. u koji se oni sami zamotavaju. Katolička Crkva je jedina (jedina prava) Crkva koja (ljude) čini blaženim. svaka Riječ Moga Oca – koja će biti data duševno isušenom svijetu – biti će ili ignorirana. da Moju Riječ odbiju. koji tvrde. Šutite stalno. koji idu za Sotonom kroz New-Age. potresti i snažno zaljuljati. Zatim će sadržaj istrgati na komadiće – sa otrovom u njihovim srcima. da se vi nalazite u Zadnjem vremenu.2012. Molite. da bi kod Mog Drugog Dolaska postale jedna jedina Sveta i Apostolska Crkva. kćeri Moja.355. Nitko neće spriječiti. To je obećanje. da Riječ Gospodinova bude data Njegovoj djeci. koju vi odbijate. 26. onako kako će biti otkriveno cijelom svijetu. da će sa Darovima Duha Svetoga biti božanski inspirirani. kad ste u dvojbi. Prihvatite. Obadvije (grupe) će Riječ Božju odbiti. oni toga neće biti svjesni. Bog Otac: Balzam koji vi tako hitno trebate. da Moju Svetu Riječ pred očima cijelog svijeta ponižavaju. da je to pravo. daju. da bi umirite vaše duše. kad progon započne. Vaš Učitelj Otkupitelj cijelog čovječanstva Isus Krist 356. pokušat će. Ti prihvaćaš patnju – kao jedan dar Meni. da Istinu Njegove Presvete Riječi javno objavljuju. djeco Moja. Oni nemaju pravo. koji su pozvani. Molite. koja u svim stvarima ponizna mora biti. petak. koji Mene. kojima je zabranjeno. koje tvrde. koja će tebi biti data od Presvetog Trojstva i od Moje ljubljene Majke. jer ti si ništa bez Mene i ti to znaš i to prihvaćaš. njihove duše otvore i Riječ Božju onako prihvate. da bi Zemlju pripremili za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina. imati će osjećaj. imam slideće za reći: Vi. Oni. vašeg ljubljenog Oca. koji će Moje Poruke. 21:45 sati Moja kćeri. stime da bi sva djeca Božja imala vječni život. Čak i dobri svećenici. Sve crkve će se udružiti. koje se tebi. Tako dugo. Jer to je grijeh u Njegovim Očima. jer oni će arogantno Moju Knjigu Istine raskidati. na vas biti izlivena vatra sa neba. Čujte Njegov Glas. poznate. Oni drugi će biti oni. Ti. Isusa Krista. koje je Moj Otac od Početka vremena dao. da se ove poruke čuju.vračanje i kroz čarobnjaštvo. kad vi Njegove proroke javno klevećete. Ali ovdje se ne radi o tebi. da bi bilo osigurano. Kako veliku štetu će oni prouzrokovati. da ove poruke javno zagovaraju. Bog. bez da ich raspoznaju sa čistom dušom. da ove poruke javno odbiju. Svi oni. da se čovječanstvu pomogne.02. kako Me oni vrijeđaju. 7. kroz Ruku Moga Oca. . Ono ne žele čuti istinu. 24. kako će Ona njima danas biti prezentirana. Napadnite pravog proroka – i za kaznu će. Sa malo prave poniznosti u njihovim srcima oni će se dati na posao. nedjelja. gorko pobijati. dok se to ne dogodi. Glasniku Zadnjeg vremena. Oni nemaju stida.2012. koje su temeljem utjecaja Varalice slijepi. jer ona će kokon od lažne sigurnosti. O. On klevetanje Njegovih pomazanih Proroka neće trpjeti. Svetu Riječ Moga Vječnog Oca upravo odbijaju one Bogu posvećene sluge. Nemojte nikada odbijati proroke Gospodinove. da ti šutiš. pripadnici klera i drugi samozvani apostoli. da ove duše. si jedna Proročica. da Mene poznaju.02. izazvana ili gorko pobijana. onima od Moje djece. Ne vrijeđajte nikada Njegove proroke na bilo koji način i nemojte njima nanositi nikavu štetu na bilo kakav način. Iako Bog patnju pripušta. koji su duševno slijepi. koju Njegovi Proroci na Zemlji doživljavaju. Ovi svećenici.

Moje pristaše će sada zbog njihove vjere doživjeti patnju. vašem ljubljenom Ocu. Vi će te možda imati čak i osjećaj. da vas uvjere. Nemojte nikada pastu u klopku. da se brzo razvija. Molite i za one. njihovog Stvoritelja. koji sam vam Ja prije tako dugog vremena obećao – ušli. da vi sebi stvari umišljate. ne ćete odoljeti. da vas obeshrabre. Ja vas neodloživo molim.2012. kroz to što vi za Mojim Sinom idete. ponedjeljak. koji ne samo da se rugaju ovim porukama i njih kritiziraju. djeco. Vi morate razumjeti odgovornost. čak i onda ako se to čini u Moje Ime. . Ljubite jedan drugoga. Pokažita onima. da svu Moju djecu ujedinim. koji vas žaloste ili vrijeđaju. Vama će biti rečeno. priznaju. kako to do sad još nikad nisu doživjeli. kod koje od vas zahtjevaju. da sve svoje oružje straha. Jer ako to činite. Molite za one. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 357. srdžbe. i prema Mome dragocijenom Sinu. Bol. koji izjavljuju. koje će te vi na kraju naći. koji se ipak protive. da Mene. da vi bolujete od priviđanja. da proživljuje slijedeći fazu čišćenja. jer vi nemate ovlaštenje za to. Imajte strpljenja sa onima. nisu one. koja će prikazivati početak ostatka Moje preostale armije na Zemlji. Šizma (= raskol) u Mojoj Svetoj Crkvi počima. vjera Moje Crkve postati će i dalje slabija. da vi lažima i obmanama. biti će kušane čak i povrh vaše moći ustrajnosti (do kraja). trpjeti sljedeći fazu čišćenja. Molite sada za svu Moju djecu. da se vi ujedinite. Svećenik protiv svećenika. nego one. Nemojte nikada pobijati druge. vrijeme Moga Božanskog Milosrđa se je približilo. Vaša vjera i vaša vjernost prema Meni. je odraz boli. Djeco. Pokažite strpljivost. ali ljubav i mir. biti će balzam. koje vašu pažnju trebaju. vi će te biti napadani sa svih strana. koje su već obraćene. da govore u Moje Ime. da umirite vaše duše. Biskup protiv biskupa. Svijet počinje. da se čovječanstvo pripremi za Njegov slavan Povratak na Zemlju. koje će biti tako izložene. Ne objeđujte nikada druge u Moje ime. svibnja 2011 svijetu dat – ispunjeni sa Svetim Duhom. Ovo putovanje će biti mučno. Vi će te biti ispunjeni sumnjom. Šutite. da bi uzeli vaš križ na sebe i slijedili Moga Sina. morati nositi težinu Njegovog križa. sa kojom se suočavate. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. njihovog ljubljenog Oca. da ove poruke odbijete. Hladnokrvnost.02. u koje vi vaše nade polažete. ismijani i odbijeni. koji je 10. Za vrijeme dok se ratovi i nemiri proširuju u svim smjerovima. Srdžba Moga Oca pojavit će u svakoj Zemlji u svijetu. da vas povedem sa Sobom na putovanje u Raj. je svakako potrebna. da bi u Vlast (vrijeme) Moga ljubljenog Sina u Novom Nebu i na Novoj Zemlji – u Raju.Vi ste – kroz jedan poseban blagoslov. Oslobodite se svih vaših razlika. kad Moju Svetu Volju branite. vi će te patiti u vašoj utrobi i biti će te izloženi kušnjama – i Meni će te ponekad htjeti okrenuti vaša leđa. Ljubav jednoga prema drugome. Ja imam želju. nego koji i vas kao osobe obasipaju sa prezirom i ruglom. i to neće biti jednostavno. koju Ja u ovom trenutku podnosim. Mnogi ljudi. nužno je i Ja trebam. koju će one sirote duše osjećati. koji o Meni ništa ne znaju. i vama će biti postavljene zamke. koji su u stvari upućeni o Meni. Svijet počima. Zato što vas Ja ujedinjujem u jednu armiju. 27. Strpljivost je potrebna. da o ljudima – koji ove poruke ne prihvate – izreknete presudu. Vi će te biti dovedeni do posrnuća. kršite Moje Zapovijedi. Ne osuđujte nikoga u Moje Ime. Siromašne duše. Vi će te. i onda će te biti izrugivani. da bi pri tome pomogli. za vrijeme dok se ovi događaji poremećenosti u svijetu i dalje povećavaju. koje Mene uopće ne poznaju. Isusu Kristu. je važna. koji ih nježno ljubi. . pokušavaju možda. uključivo i prema onima. To će zahtjevati veliku vjeru i hrabrost. i nestrpljenja napustite i da Meni dozvolite. koji vi tako hitno trebate. koji vas vrijeđaju. vašu ljubav. na jedan način.

koje Mene. kako Me on (grijeh) boli. Oni će odmah biti upućeni u to. Oni će se potruditi. „O moj Bože. 17:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ti si plamen. će u njihovim dušama – bez dvojbe o tome – znati. dragi Oče. Moje pristaše. molite sad. časte. kad grijeh oko sebe vide. radošću i zahvalnošću. da izmolite poništenje vaših grijeha. i vi morate najmanje jedan sat u danu provesti u molitvi. da Moj Sveti Duh sad u njima počiva. jer će se sve u svijetu tako razvijati. mome ljubljenom Ocu. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. biti će prožeti Mojim bolom. Mi žrtve nismo dostojni. Svjetovne grupe će kršćanske crkve uzeti na nišan i šikanirat će ih. Molite za duše i prepustite sve Mojim Rukama. Mi Te hvalimo. naše nevolje. koja im se nakapa u njihove duše. A onda su tu Moji ljubljeni svećenici. koju mi imamo za Tebe. vašeg ljubljenog Isusa. o Gospodine. koji su okrutni. koji podnose bol. da mognemo napredovati. Ja Te molim. Vaš Isus 358. vjerovati. kao da on nikakve konzekvencije nema. dar poniznosti. Križarska molitva (33). kad moraju vidjeti širenje grijeha kao razorni požar. koja služi tome. Ti si svjetlo Zemlje. Isuse. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. nemože ući i neće ući? Srijeda. da i druge ohrabrite na to.2012. budu postigle. To ne traje više dugo. i oni će odmah znati. našu muku kao dar Tebi. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. Mi Te slavimo. Kad oni vide ratove.Svi oni. moj ljubljeni Oče. njihovim ljubljenim Isusom. koji u Mene i u Moga Vječnog Oca vjeruju. vi morate ostati jaki i u Moje Ime ujedinjeni. koji vaše molitve. Isusa Krista. dok sva Moja obećanja budu ispunjena. koji sve duše dodiruje. Grijeh se širi. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. njihovog Božanskog Otkupitelja. da onoliko često koliko možete molite Moga Oca za Pečat Živoga Boga.“ Osigurajte i to. koji će se sada u svijetu razviti. koje Božjoj djeci bol i patnju zadaju. koji narode svugdje (na svijetu) sa jednom velikom brzinom proždire. Ispuni nas Duhom Svetim. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. Moje boguposvećene sluge odbacuju vjeru u Moje nauke tamo. Vjernost Mojih boguposvećenih slugu biti će slabija. gdje oni Mojem stadu laži pričaju o ozbiljnosti grijeha. da Duh Sveti u duše onih. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. Ja Te tješim u ovim vremenima. koji će biti nametnuti nedužnima. ti nemaš pravo. Ne zaboravite. . Mi Te ljubimo. mognu biti spašene. koji se nalaze u ujedinjenju sa Mnom. Amen. Svi ovi događaji će se slagati sa vremenskim planom Moga Oca i bit će ovisni od učinka. Molitva je sada potrebna. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Zar neznate. za otklanjanje ratova širom svijeta. za spasenje duša. Ljubim Te. morate u Mene. Bez obzira koliko to bilo teško. Vi. Dopusti nam. Moje pristaše moraju biti strpljivi. časne sestre i klerus svih u Boga vjernih konfesija. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. potječe od Sotone. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Mržnja. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. kako je to prorečeno u knjizi Moga Oca. da znaš plan vremena (za provedbu) Volje Moga Oca. dragi Oče. da mole sedmodnevnu Križarsku molitvu (24). Mi nudimo sami sebe. da one duše. i svečano obećavam Tebi. da bi izmolili Pečat Živoga Boga i da ga primite sa ljubavlju. Ali ipak mi znamo.02. Molite. Kad oni vide grijeh pobačaja – pred svojim očima onako prikazano na ogled. oni će Moje muke u svakoj pojedinačnoj kosti njihovog tijela osjetiti. Vjera Moje Crkve raspada se. za zaštitu vas i vaših obitelji. da uklone sve stvari. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. 29. „O Moj Isuse. da bi ublažili događaje. i povedi Tvoju armiju.

da Ti – kroz Tvoje Milosrđe – spasiš duše od duha tame. Ispuni me milostima.Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. da privučem (k Sebi) svaku pojedinačnu dušu. Vaš ljubljeni Isus Krist 360. će te dubinu Moga bola i Moje patnje . čija ljubav prema Meni onu mjeru prelazi. koji neće prepoznati istinu Moje egzistencije. da Tebi pomognem.možete pomoći i Meni donijeti utjehu. Sve će biti dobro. koje Moju Božansku Riječ prihvaćaju. 00:20 sati . Vi. njihovog ljubljenog Isusa. osjećajte Moju ljubav. ako u njihovoj duši pokažu istinito kajanje. Bog Otac: Upozorenje glede sotonskih kultova i New. da se oni u Mojim očima ne spase? Vi morate prema vašom Braćom i vašim sestrama pokazati ljubav i morate biti radosni. 19:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. te da bi se svi mi ujedinili – kao jedna u ljubavi prema Svetom Trojstvu ujedinjena zajednica – i da bi s Tobom kao jedna sveta obitelj živjeli u raju. za kojima Ja čeznim. 01. i molim vas.nauka. koji su okrutni. obeshrabrite. da duše uđu u Raj. koji Moju Ruku Milosrđa odbijaju – razumjeti. Moja kćeri. i to u korist onih. da će njima ovaj poseban dar od Mene. Ostanite sad u Mojoj blizini. da Duh Sveti u duše onih. da Moj dar Apsolucije prihvatite. za kojom Ja čeznem. da Mi pri tome pomognu. nemože ući i neće ući? Vaš Božanski Otkupitelj Isus Krist 359. da Mene mole. biti dat. koje sam Ja tebi. svi griješnici imaju pravo. za sapasenje duša od vatre pakla. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. u kojemu Ja totalnu Apsoluciju nudim. Ja od vas tražim. da se spase ostaci Tvoje djece na zemlji. Križarska molitva (35): Molitva. vi znate. Ovo su one izgubljene duše.” Djeco. Budite strpljivi i molite. da (i) dalje molite za duše drugih. koju veći dio čovječanstva poznaje. Tako mnogi su reagirali na Moj Zov sa velikom poslušnosti i jednim velikodušnim srcem. za kojima Moja ljubljena Majka suze roni. u čijem spasenju vi Meni pomoći morate. Ujedinite se. Mnoge od ovih duša taj akt Moga Božanskog Milosrđa neće preživjeti i umrijeti će u (stanju) smrtnog grijeha. koji ovaj poseban dar molitve. Otvorite vaša srca i molite za dar poniznosti. da grijehe kroz Svete Sakramente Ispovijedi opraštaju.“ Onima. koji nisu članovi rimokatoličke crkve. i Meni je data punomoć.03. pa da neprime apsoluciju? Zar bi vama bilo draže. stave pod znak pitanja. Amen. Vi Meni (kroz to) donosite veliku utjehu. To su one duše.2012. Blagoslivljam vas. To više neće dugo trajati. da bi Meni pomogli. pmozi mi. petak. dao. Opustite se. Neće biti nikoga. da sve grijehe oprostim. Moje drage pristaše. kažem slijedeće: Vi morate ovo znati: Ja sam Isus Krist. Ili dali bi vi ovim dragocijenim dušama uskratili pravo na Moj dar? Zašto bi vi trebali pokušati. Amen. jer Ja želim spasiti svu djecu Božju. da spasim duše. „O Moj Isuse. da bi sa ljubavlju i radošću u mome srcu Tebi ponudio ove patnje. Ja molim. Sin Čovječji. koj Sakrament Ispovijedi ne mogu primiti. mnogi od Moje djece će sad temeljem molitava i patnji Mojih cijenjenih pristaša biti spašeni. koji Mene poznate. da one duše. To su griješnici. Cijelom čovječanstvu će ubrzo biti dat dar Moga Milosrđa. srijeda. koliko jako vas Ja ljubim. bez obzira na to. Molite i ujedinite se. ili za one. Zar ne znate. Mojim boguposvećenim svećenicima je isto data moć.2012. Primi moje kušnje. Samo vi ovim dušama – kroz vaše molitve . U ovoj intenzivnoj fazi vremena Ja trpim i oslanjam Se na Moje pristaše. da im oprostim. Ali svi Me neće htjeti zagrliti. čak i onda kad se njima bude otkrila istina.temeljem onog broja ljudi.Age. 02. gdje oni bili. moje patnje i moje brige u ovom životu. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja.03. Čak ako nikad i nebudu Moje poruke čitali.

On se neće zaustaviti ni pred čim. i prema Mome Sinu. Na žalost Sotona je duše mnogih od Moje djece ocrnio. Ja vam sad dajem sav Moj blagoslov. da bi vas. pomozi mi. kao i u ono doba. Slušajte Riječi Moga Sina. Moga Sina ljubiti i Moga Vječnog Oca častiti. koja su kroz (ove) laži – koje su formulirane kao slikovite varke – zavedena. Zagrlite Moga Sina sa jednim skromnim srcem. koje je za Moju djecu stvoreno već od početka (vremena). oni bi pali na zemlju i molili bi za milost. djeco. On vas zove. užasne laži kroz sotonske kultove i New. koje je prije Drugog dolaska Moga ljubljenog Sina. vjeruju: Od vas sad tražim. je vrlo jednostavno. . To je tako bolno. Kćeri Moja. U mnogim slučajevima njih od pakla može spasiti samo patnja požrtvovanih duša. koji sam Ja obećao kao najveći dar od stvaranja raja. Pripremite se. za spasenje sve Tvoje djece. Molite za njih. nego način. da razlikuju istinu od iluzije. da uzmete Križ Moga Sina na sebe i da sa dobrim primjerom idete naprijed. Slijedite jednostavno Njegove nauke. od Sotone.nauke postavljaju u svijet. Sve to zajedno je stvoreno od kralja prijevare. Isusa Krista. Kad bi vi strahotu na njihovim licima vidjeli. kušnje čovječanstva za vrijeme konačnog čišćenja. kćeri Moja. da je važno.Moja kćeri. koji u njega vjeruju. djeco. da osudite krive bogove. kako On sad s Neba govori vama. 14:33 sata Dijete Moje. Hvala. za čime će težiti svaki čovjek.Age. vi će te proigrati vaše zakonsko pravo na baštinu. patnja Moga Sina u današnjem vremenu izjednačena je sa Njegovom patnjom. Kad bi griješnici samo na kratko u dužini od jedne minute ovo krasno stvorenje vidjeli. najzad da Moju obitelj ujedinim. Hvala. Isusa Krista. kako su se mnoga djeca Božja odvratila od svetih Sakaramenata i nauke crkve. Ja vas molim. Tako oni neće biti u stanju. Ja Te molim. Bol. vjeruju u jednu novu planetu.“ Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 361. Djevica Marija: Probudite se djeco. koji imaju skromnu i čistu ljubav prema Meni. Moju dragocijenu djecu. biti će u stanju. S vremenom će te vi Meni pomoći – kroz vjernost i vašu ljubav prema Meni -. jer ovaj Raj je nešto. Vi morate prihvatiti istinu. koje sve zajedno u jedno veliko ništa vode.nauke. da hodate po tlu Moga Novog Kraljevstva. i to u Kraljevstvu.2012.Age. da odgovarajuće mognem slijediti Tvoj poziv. vaše obitelji i vaši prijatelji bili sposobni. koje njima predstoje. biti pripremljena. Ja vas usrdno molim. Njega danas izruguju na jedan način. lažne nauke. Ako ovu molbu ignorirate. da vaše duše pripremite za Njegov Drugi Dolazak. djeco. jednog prepredenog lažova. Njegova Riječ se i danas isto tako odbija. kad se – poslije smrti – opet nađu u pandžama Sotone. Nemojte nikada analizirati Riječ Moga Sina. Moja siromašna djeca. da u Tvojim očima postanem tako malen kao dijete. koji u Mene. Zemlja će na ovaj divni događaj. Isusu Kristu. Očekujte ovaj događaj sa velikom predradošću. djeco. Ali takav ne postoji. kad se vidi. i to ne samo kod Mene. da uživaju u ovoj mirnoj i krasnoj egzistenciji. kao utjehu za Mene. da mi daš Tvoju milost (koju trebam). vašeg ljubljenog Oca. Tješite Me. onda on njih muči u vjekove. nego i kod svih Njegovih odanih pristaša na Zemlji. neophodno. Njegove ljubljene Majke. Tako mnoge duše su otišle na krivi put. to bi vam raskinulo srce. Boga Oca. da odgovarate na Moj poziv s Neba. Subota. kad je On na Zemlji bio. koje će biti pod vlasti Moga srdačno ljubljenog Sina. 03. odvukao od Mene. za patnju. vračare i New. Njima se obećava jedna druga vrsta raja. Samo oni. Kad Sotona (duše) zavede i srca onih pridobije. da prođu kroz ova vrata. na koji je On odbijen. djeco Moja. U pravo vrijeme vi će te razumjeti misterij Moga Nebeskog Kraljevstva. ali vi Mene za to morate moliti: „Nebski Oče. će se pojačati. koji prouzrokuje suze i patnje. nije bilo Njegovo razapinjanje. lažne idole. koje se nikad nisu promijenile.03. koju je On onda podnio i koja Mu je prouzrokovala najveću muku. U tako jadnom stanju su oni. Ne prestajte nikada stime. njihovom Nebeskom Ocu. da molite za ove duše. svaka žena i svako dijete. U pravo vrijeme vama će biti otkriven misterij Moje Božanske Volje. da bi vi. Amen. da vi ove duše upozorite na patnje. Svima onima.

Za tebe je ovo (vrijeme) došlo. Ova knjiga njemu nije data zapečaćena. Mnogi će misliti. koji će opet doći u slavi. Oni vam mogu zadati bol. Katolička crkva i Izrael biti će progonjeni. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da se više neće moći prepoznati. da te u ovom vremenu muke. Moj se Sin mora sad umješati u to i voditi vas. . biti veća. onda On to radi iz Njegove Ljubavi prema čovječanstvu. pošto će šizma (= vjerski raskol) unutar crkve ubrzo nastupiti. prihvatite Moj Križ. Vama su u prošlosti poslati mnogi Glasnici. Jer ako to činite. Na kraju Njegovog Božanskog Milosrđa – onda. Knjiga istine će tebi. Nemojte nikada odbiti Njegove crkve. 04. da bi stvorili Novo Nebo i Novu zemlju. On mora vas podsjetiti na razliku između ispravnog i lažnog. da je Ivanu Evangelisti nezapečaćena knjiga – knjiga istine – data. da nije važno. stime da vide svoje grijehe – On će njima dati još nešto vremena. Poslije toga će On vama dati (potrebno) vodstvo. onda će te slijediti put zablude do vječnog prokletstva. i vi će te se ujediniti sa Prečistim Srcem Moje Majke. nedjelja. mučenje i smrt i mogu one građevine i hramove porušiti. da bi se nih pripremilo za vječni život. stime da svijet nju sada u ovom vremenu čuje. da bi vas se pripremilo za ovaj događaj. kako se neiskrenost i pokvarenost u svijetu šire. Nitko ne može i nitko neće uništiti Moje izabrane ljude na Zemlji. Vi istinu morate prihvatiti. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. Isto tako. Moje pristaše. biti otkrivena. Znaj. kad On svim ljudima bude otvorio oči. tako će i vjera onih. da bi se ljudima omogućilo. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. 5. biti otkrivena. Ali da bi to učinio. da su uništene. Jer one će ponovo ustati (uskrsnuti). djeco. što će voditi ka tome.Kad On sad govori sa vama. u Očima Boga može biti posve težak grijeh.ožujak 2012. Probudite se. vrijeme za otvaranje pečata je skoro stiglo. koja sa svih strana navaljuje na tebe. da ćeš ti (i) sedmi pečat otvoriri. (onda) kad se otvore vrata Moga Raja. jer su pečati već bili otvoreni. Ja danas dolazim. kako je to prorečeno. o čemu mnogi od vas misle.2012. onda. da se pripreme za Veliko Milosrđe Moga Sina. Ali to bi bilo glupo. Knjiga istine će tebi.03. da to. Crkve će biti proganjane – i to katolička crkva i dom Izrael. Mnogi će (zbog toga) biti razveseljeni. da teže za poništenjem (njihovih grijeha). On hoće spasiti svaku dušu. Ovo su zadnja upozorenja. Ali ipak oni će opet ustati (uskrsnuti) i zahtjevat će natrag po zakonu pripadajuće prijestolje. Tolerancija u vašem društvu i unutar crkvi ima za posljedicu. kad budu vladali sa Mnom u Raju. Vi. Temeljem vaših molitava puno buna biti će otklonjeno. koje ste vi izgradili. koja se daju čovječanstvu. Crkva se u ovom vremenu nalazi u velikoj tami i bila je puno godina cilj prevaranta. Ponedjeljak. Vaš Otkupitelj Isus Krist (*) Njihove „leševe“: Tu se misli na tobože „mrtve“ religije. da ti Knjigu Istine otvoriš i da sadržaj njezin svoj Božjoj djeci otkriješ. za vrijeme dok vi prilazite Mome slavnome Kraljevstvu. koji Moju armiju predvode. Nemojte odbiti Njegov Zov vama. Tako mnogi od vas nisu niti vođeni niti informirani o ozbiljnosti grijeha. Ove dvije religije biti će mučene i poduzet će se svaki napor – kako izvana tako i iznutra – da bi im se uništio svaki trag. U svijetu će biti veliko klicanje od veselja. tješim. da se vaše duše pripreme za Drugi Dolazak Isusa. Svijet će se sad tako promijeniti. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Nemojte Boga nikada odbiti. 363. Njegova Sveta Riječ će vaše duše hraniti i učinit će ich opet snažnima. Ljudi se onda neće obazirati na njihove „leševe“ (*). Majka Otkupljenja 362. da bi častili Moga Oca. Moga ljubljenog Sina. kad (ove religije) budu pale.

Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva.. Bez obzira na otpadanje od vjere. ako su njihove duše nečiste. vrijeme za Veliku Ispovijed je blizu. O Zadnjem vremenu nije puno poznato. koje se temelje na Scince. koja je data Mome učeniku Ivanu Evangelisti. koji su u Knjizi Otkrivenja sadržani. (koje će biti) ispunjeno sa Mojim Božanskim svjetlom. koji njihovu ljubav prema Meni javno objavljuju. da će te onda. da će grijeh biti prognan sa zemlje. krive religije i vjerske nauke da se pojavljuju. znati. u kojemu se prava vjera iskrivljuje. koja se umanjiti može .ublažiti. 15:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. reci Mojoj djeci. Sve. Isusa Krista. koje se svode na besmislicu i koje nemaju bitnosti. da prvi pečat bude otvoren. Jer onda ću Ja doći. o čemu to ovisi. a o kojima mnogi misle.. da Moje svete upute izvršiš . čak i onda kad ne razumiješ. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Tada će biti gladni za istinom. da to svijet čuje. Mnogi su ispunjeni strahom. da zastupaju nebesko područje Moga Oca. da bi pravi razlog ove neistine. što je sadržano u Knjizi istine. i ako uopće. da je sad došlo vrijeme za to. koje će se skupa spojiti. Ja kažem: Vi imate puno toga. kako će se čovjek mira prezentirati svijetu! Utorak. koja će biti izvršena. koje su prorečene. kako će se jedan čovijek mira prezentirati svijetu! Njemu će biti pripisano. postavlja se jedna razvodnjena nauka vjere. koji se ne samo među vjernicima vidi. Čim ona nastupi. da te u ovoj misiji zaustavi. Nema (nepreostaje) (više) puno vremena. To će biti jedan lažan mir i on (taj mir) je preobučenje za laž. da Mene poznaju. Sve.Kroz zvuk tvoga glasa će istina na kraju biti otkrivena i misteriji. obećano. da čovječanstvo razumijeti mora ono. Molite za sve vaše duše. za Zadnje vrijeme. da bi postali jedno jedinstvo. nego i među onima. koji Mene. je to (sve) će značiti. koja je sadržana u nezapečaćenoj knjizi. Mojoj djeci. Vaš ljubljeni Isus 364. Pazite sada. Onima od vas. što Moje poruke znače. moraju nastupiti. . Napokon će svijet ući u jedno vrijeme Novog početka. instrumentu istine.. Ovo (današnje vrijeme) je vrijeme. djeco. i trebaju biti – ali samo onda. Jaganjac Božji. Srijeda. Vaš Isus 365. sakrio. taj koji punomoć ima. jer vaše će molitve težinu ovih vremena – (težinu njihovu). kad vi vidite nove. iako ćeš i dalje sa svh strana biti napadana. koje nove bogove štuju. da sudim. ne samo da svijet za sapasenje duša pripremi. i ne dozvoli nikome. Ja vam kažem. koje nisu od ovoga svijeta. imati život. da u Knjizi Otkrivenja sadržanu istinu otkrije. i Moga Vječnog Oca priznaju. o kojima još ništa niste čuli. Papu Benedikta XVI. Zbog toga će svi oni. je. i među onima. Duševne bitnosti. ti sada moraš nastaviti sa time. nego i boguposvećene sluge unutar crkve. To je sve. jer on će se suočiti sa jednim užasnim progonom. kćeri Moja. i vjerujte potpuno u Mene. što će tebi biti dato. Pazite sada. koji se nalazite u Svjetlu Božjem. kćeri Moja. biti će nevjernom svijetu prezentirani. Sve stvari. širom svijeta će doći do jednog velikog (vala) obraćenja. koja je svijetu za ovo vrijeme. Religije. ožujka 2012. kojoj je data zadaća. koja je uvreda za Moje nauke. samo sam Ja. Ali (ovo) neće dugo (trajati). Radi se o tome. imam pravo. Molite. a onda. Isus Krist. nego i da Moje Namjesništvo objavi. Prvi pečat je otpad od vjere (= apostazija). koji tvrde. Samo Ja. prije nego ove stvari nastupe. Bez obzira na to koliko bi oni o sebi mislili da su puni znanja. što je u Knjizi Ivanovoj sadržano. na što se vi u ovom trenutku skoncentrirati morate. da sva djeca Božja pravovremeno istinu vide i da se obrate. njihovog Otkupitelja. da današnjem svijetu kažem istinu. da nijedan čovijek nema znanje ili pravo. Ovo vrijeme je sad blizu. Ožujak 2012. Prvi pečat je otpadanje od vjere. koju on prezentira. koje neće samo vjernike zadesiti. Ti si proročica. svi vi. (Jer) U drugom slučaju neće (moći) biti dio Novog Neba i Nove Zemlje. Nesumnjan nikada u Moju riječ. 7. da svijetu otkrije ono. Molite za Mog Svetog Namjesnika. 6. da on na Bliskom istoku mir stvara. čemu se radovati možete.Fiction. Pogledajte oko sebe – i što vidite? Religije. je prorečeno.

Važno je da se rezumije. da istinu jasno vidim. Niti jedna jedina od ovih metafizičkih predođbi vjere ne temelji se na istini. u tome što svjedočite vjernost prema onim smjerovima vjere. da tebe uvrijede. i to da ću Ja ponovo doći u slavi. da duše cijelog čovječanstva pripremim za njihovu baštinu u nebu. jer vi živite u jednom svijetu fantazije. da krive bogove štuju. da Moju Svetu Riječ potkopaju. ali vi se ne smijete nikada bojati. Sin i Duh Sveti. Mnogi će pokušati. ako sam Te kroz to uvrijedio. Spasi me. Mislite uvijek na to: Ja ću sve one štititi. vidovnjaštvo. su krivi zbog grijeha oholosti. Onda prepustite sve Meni. što štujem krive bogove. koji se Moje Svete Riječi drže. i mnogi će pokušati. da mogneš sa silama Zloga izaći na kraj.03. imam vlast. očemu to ovisi. Ovan. da su (već) milijarde Božje djece proždrli. Dozvolite Mi. Ove krive vjerske nauke se tako brzo proširuju. Oprosti mi. da ljudska mišljenja nisu važna. Molim vas nemojte proigrati svoj vječni život. ako Me vi u ovoj Križarskoj molitvi (36) (u ime) „Pomozi mi. Moj Drugi Dolazak. da ovu svetu misiju zaustave. jer Ja ću vas zajedno sa Mnom dovesti u Moje Novo Kraljevstvo na Zemlji. nego i od katoličke crkve i kršćanskih crkava. Tarot-Karte. da sudim žive i mrtve. zato što Ja svaku dušu ljubim – su važne. Vama možda mogu događaji širom svijeta. da se tebi jakost da. kralj tmine. Amen. Svi oni. koja vas uči važnosti. da dođem u Svjetlo Tvoga Milosrđa. Sve. neće moći nikada oslabiti.Primite to k srcu. Otac. zadati strah. Oni možda misle. Svaki drugi bog proizlazi od Sotone. koji traže krive bogove i svoj život za to upotrebljavaju. Ja ću te uz pomoć posebnih milosti štititi. Događaji će vas ustvari pritiskivati. koji priznaju New-Age-Praktiku i Reiki.“ Postoji samo jedan Bog. Oholost čak i Moje boguposvećene sluge čini slijepima za istinu Moje Svete Riječi. tko vam kaže. Polako ali sigurno će ove praktike okultizma biti akceptirane ne samo od vešag društva. da ti stanu na put. da sami sebe iznad svega drugoga postavite. da cijelom čovječanstvu nudim vječno otkupljenje. ili njegovi štićenici – ne mogu spriječiti. da se vi u Mene uzdate. da štujem pravog boga“ molite. koji rade na tome. „Isuse. da se Moja Sveta Riječ čuje. koje su potrebne. Ja moram svu djecu Božju primjereno pripremiti za ovaj slavni događaj. Oni Mene ne poznaju. da ove poruke nisu u skladu sa Mojim naukama. Svi ovi pokušaji biti će beskorisni. Ako vi stime ne prestanete i ako Mene ne molite za vođenje. Moj Drugi Dolazak niti može biti spriječen niti zaustavljen. koja su sad tako puno krive utjehe u njihovoj utrobi našli. tj. je Moja Presveta Riječ. Samo Ja imam vlast.2012. koji se u jednoj svjesnoj odluci povuku od Kralja tmine. bez obzira na to koliko privlačna njegova pojava bila. kad ostaju u srcu ponizni. Svi oni. . čija mišljenja Moju Riječ osporavaju. New-Age-Meditaciju. Moja obećanja čovječanstvu. Nemojte ovo poslušati. što Ja od vas tražim. koja od Sotone dolazi. Toj prostačkoj prijevari okrenite leđa. i pomozi mi. Vaš Isus 366. da nitko ovu čistu ljubav i ovaj suosjećaj. Mislite na to: Moja ljubav prema vama svima je tako jaka. Vama i svima onima. je. nemože biti niti spriječen niti zaustavljen. da bi spriječili. Pomozi mi. Moja upozorenja čovječanstvu – koje sam Ja njemu (čovječanstvu) dao. . Yogu. Ja sam Istina. da se ovo dogodi. koje vam Ja dajem. Sve. Moja Riječ je istina. Mnogi će pokušati. koji su u Svetom Trojedinstvu ujedinjeni u jedno. Ja ću dati dar moći razlikovanja. kako sile tmine vaše Zemlje umotavaju. Ja ne poznajem istinu o životu poslije smrti. nadnaravno čitanje i uključuju i prekomjerno štovanje anđela spojeno sa uzdignutim majstorima. koje Ja imam prema svakom djetetu Božjem u Mome Presvetom Srcu. koji nisu pravi bog. je lažov. Srijeda. da vam pokažem put do pročišćenja vaših duša kroz Križarstvo molitava.i spasi me od tmine moje duše. Svaka vjerska nauka. Nitko – čak ni Sotona. tako da više ne priznaju egzistenciju pravog Boga. za Mene su izgubljeni. da oni to čine. Ja vas nemogu spasiti. ali oni Mene mogu samo onda poznavati. Samo Ja. je vjerska nauka. Isus Krist. jer ja sam zalutao i u neredu sam. pomozi mi. Svatko. 07. moraju se dogoditi. 20:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Dppustite da vas Ja vodim.

Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. Bog Otac: Ustanite sad i primite Moj Pečat. nemojte se strašiti. koju vi trebate. Vi morate Mene slušati. nego i vaše duše. koja otkriva sadržaj knjige otkrivenja. Sad znaš. Pečat Živoga Boga. da bi spasio duše. Vaša ljubav prema Meni. Pošto se sad ratovi planiraju. Ja sam Bog. kad drugi Pečat bude otvoren. poubijati. Moj pečat zaštite je prorokovan. ako bi se vi – od sada do Uskrsa – mogli posvetiti molenju Moje Svete Krunice i ako bi svakog petka četiri otajstva (krunice) (*) molili. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. nose. da bi Moj Pečat cijenili. dragi Oče. 19:15 sati Moje drago dijete. 8. sada glasno zazivati morate. Jahač crvenog konja je anđeo osvete. i morate prihvatiti Moj Pečat. 6 3 Kad Jaganjac otvori drugi pečat. Mary. šaljem. ožujka 2012. I dan mu je mač velik. tebe. radošću i zahvalnošću. Ali on će proći pokraj one Moje djece sa Pečatom na njihovom čelu. važno je. koji su u ovom vremenu napali svijet. da bi konačno knjiga istine bila uručena. Ja sam Onaj. „O moj Bože. koga vi. začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!" 4 I iziđe drugi konj. kad drugi pečat bude otvoren. Ja Te tješim u ovim vremenima. dragi Oče. Ja Te molim. Djeco. Ja skupljam u ovome vremenu Moju obitelj. 20. i ona će vam dati snagu. Đavao osujeti. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. moj ljubljeni Oče. 9. koji će doći. koji je Zemlju tako dugo mučio – ujediniti mogli. Ljubim Te. 19:52 sati Moja ljubljena kćeri. Ovo je vrijeme. kad će taj trenutak doći – i sad je on tu. Moj Pečat zaštite je prorokovan. da djeluje. koji Znak Živoga Boga nose. Četvrtak. pošto svaki Njegov pokušaj. za vrijeme Njegovog vremena na Zemlji hodao. Isusa Krista. po kojima je Moj dragocjeni Sin. da bi se mi u ovoj završnoj borbi – da bi ubili Zmaja. povećava. Neki sa strahom u njihovim srcima. i svečano obećavam Tebi. riđan. (*) Razumijte značenje Moga Pečata. mome ljubljenom Ocu. Petak. biti će vaša spasujuća milost. Djeco. Pečat Živoga Boga.Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 367.“ (**) Otkr. koji će Moju djecu u mnogim ratovima. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. i primite ga sa ljubavlju. da se Moja Sveta Krunica moli svaki dan do Uskrsa. Molite molitvu za primanje Moga Pečata svaki dan. o kako ja plačem. koji Moj Pečat. Nikakvo zlo neće zadesiti one. a drugi u napetom iščekivanju i u razmišljanju o tome. koji Njegovu Svetu Riječ prihvaćaju sa ljubavlju i sa jednim čistim srcem. jer to neće samo vaš život spasiti. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. kako se mržnja ne samo protiv tebe. 368. onda može I biti će puno pustošenja u svijetu ublaženo. nemaju nikakve vlasti nad onim. Amen. vašem Nebeskom Ocu. Djevica Marija: Molite krunicu – svi narodi – od sad do Uskrsne nedjelje. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. nego i protiv Svete Riječi Moga ljubljenog Sina. koga u – ovim užasnim – vremenima sva Moja djeca glasno zovu. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Moj Sin je tako sretan zbog onih. Sotona i njegovi pali anđeli. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. kako je On u vrtu Gethsemane patio i kako i današ još pati.(**) Pripremite se sad. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji (*) Molitva Bogu Ocu za Pečat zaštite (Poruka 351. svijet je dvije tisuće godina čekao na ovaj trenutak. djeco. Moja izmučena djeco.ožujka 2012. u kojemu Ja Moju proročicu Zadnjeg vremena. jer ovi ratovi se već događaju i daljnji se planiraju na svakom uglu Zemlje a posebice na Bliskom Istoku i u onim Zemljama. Veljače 2012) Molite ovu Križarsku molitvu (33). . kad vidim. Isus Krist.

2012. u kojima se je on u svakom uglu Zemlje utvrdio. odbiti i izdati. koji bogate izvore sirovina imaju. pošto će se ratovi rasplamsati. koju si ti kroz djela onih morala pretrpjeti. Isusa Krista. da bi se smanjio grijeh u svijetu. koji njegove poruke vide. koji će i dalje – do Mog Drugog Dolaska – patiti za njegove grijehe. Čim oni ove Zemlje budu kontrolirali. 19:00 sati Dijete Moje. da istina iziđe na vidjelo i oni će spriječiti. vaše ljubljene Majke. koja je sad potrebna. Vaše molitve i vaša vjernost prema Mome dragocijenom Sinu nisu nikad bile tako važne. i mnogi od ovih naroda se prikazuju kao demonski i šire se laži o njihovim političkim vođama. Djevica Marija: Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja.2012.koje se mole kao jedna molitva!! 369. Antikrist će se onda objaviti kao miroljubiv posrednik. da armija. Miroljubiva rješenja će biti prezentirana i njima će se pljeskati. ali ona su lažna. da bi sa svakodnevnim napadima Sotone mogla izaći na kraj. koje će pomoći. dijete Moje. da oni Riječ od Mene. kad on (Izrael) to najmanje bude očekivao. Anđeo osvete dolazi iz jednog jedinog izvora. da njihovi napori rad Moga Sina ne priječe i da vjernike prema daru Duha Svetoga ne čine slijepima. molite. Samo malom broju od vas će biti rečena istina. da bi vršili kontrolu. Čim se ovi ratovi pojačaju i postanu uništavajući. djeco Moja. svi na jedanput. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da riječi vidioca spriječi. malo zrno sjemena vjernika. da bi njihove planove učinili neuspješnima. 10. Djeco. da će svi vizionari Božji. biti izliven. Vrijeme je. u namjeri. pošto se taj oblak tmine i dalje spušta na Crkvu Moga Sina. i organizirajte širom svijeta molitve. Tmina će nastaviti (stime). Vaše molitve . i od Mog dragocjenog Sina. Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja kao danas. da svjetlo Moga Sina prodre. ovoliko puno Zemalja u istom vremenu upletene u ovom ratu.Velike milosti biti će darovane onim čistim dušama. budu javno objavljene. ovi ratovi su lukavo zasnovani. Hvala. Oni se ne događaju temeljem regionalnih nemira. i on će svako (moguće) oružje upotrijebiti. To nije bila slučajnost. Izrael stoji pod utjecajem Zapada.03. se obmanjuje. Milosti. kojeg će Sjedinjene Države onda. Ovi ratovi su – namjerno – razbuktani. Idi u miru.03. Molite djeco. dogoditi će se u ovom vremenu. djeco Moja. da prodre u crkvu i da unutar crkve čini sve. djeco Moja. postati će vrlo moćni. Onda će (u tom trenutku) to biti. da duše kroz Njegovu Presvetu Riječ budu obasjane. Vas. koju Antikrist i njegove organizacije u svijetu komunikacije vrše. temeljem kontrole.i posebice Moja Sveta Krunica – su oružja. . (kritično) ispituju i posumnjaju u nju. Molite. pomoći će ti. svi vidioci Božji i sve izabrane duše pretrpjeti najveće progonstvo. Vaš ljubljeni Isus 370. koje će ti sad biti date. da bi ove narode. kćeri Moja. po vašem mišljenju. koje se daju vidiocima. molite za Izraelski narod. posebice u ovom vremenu velike tuge u tvojoj duši. što može. Idite sad. koja je prouzrokovana kroz patnju. ste ostatak. pošto se ratovi rasplamsavaju i proširit će se. Ponedjeljak. nabubri. Vi. da govore u ime Gospodina. molite. pošto se njegov bijes protiv ovog djela povećava. o kojem Ja govorim. koja su potrebna. koji Njemu potpuno vjeruju. da bi se Moja Sveta Krunica u svim narodima – od sad do Uskrsa – molila. Postoji jedan plan. kontrolirao i pokorio. da će se dpogoditi Holocaust. i ovi ratovi su svi povezani. za spasenje duša. da se drugi Pečat otvori. da se vođu za vođom odstrani. oni su (štoviše) planirani od zapada. Ratne glasine su upravo to: Glasine. kojega Antikrist sprovodi. Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja (*) Radi se o četiri krunice sa ukupno 20 otajstava. vrijeme je da se drugi Pečat otvori. Subota. dijete Moje. posebice nekoliko boguposvećenih Svećenika. koji izjavljuju. Dani Sotonovi su skoro pri kraju. pošto će on (Duh Sveti) i dalje nad onima. Znajte. Kako počimaju glasine? Tko ih postavlja u svijet i zašto? Zašto su. da molitve. da bi se uništio Đavao i svi oni. bez ikakve sumnje u njihovim srcima. molite. Molite sad – pošto će ratovi sad napredovati . 12. Molite. da odgovoraš na Moju Riječ. Oni ne žele..

što vi ne prihvaćate. Iako ste možda stranci i živite na suprotnoj strani svijeta – ali ipak je ljubav. oni će njih ismijavati i njih će prikazivati kao da su budale. prouzrokuje. Utorak. nego od određenih Članova Moje crkve i odbačena. Ja te čvrsto držim u Mome Srcu. Pečat zaštite“) Moje Srce je puno nježnosti. Ti. koji izjavljuje. da Tebe ušutkaju. pošto Ti ovu bol u sjedinjenju sa Mnom podnosiš.Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja 371. prepoznaju. Ljubav Oca teče kroz Mene. morati snositi odgovornost. da je to sve već prorokovano? Vi morate moliti. kako to rođena braća i sestre u svakoj ljubećoj obitelji čine. Ja sam svjetlo. da bi mogli vidjeti istinu. koju vi osjećate (uzajamno). od danas pa nadalje nesmiješ se više baviti sa bilokojim ovakvim zastupnicima. Svima onima od vas. Vi se uzajamno ljubite onako. zbog kojih vi Moje Riječi odbijate. svibanj 2012. da sude o Mojim Svetim Riječima. koja duše približava. Je li to zato. što vi ne želiti čuti istinu šizme. koje su date čovječanstvu. koji su poslani. Upravo onako. da je Varalica pohodio crkvu. da spasim svu Moju djecu. pun čežnje.koju oni sebi nemogu objasniti. koja prijeti. Ja sam Bog pun Milosrđa. koji će Pečat zaštite položiti oko vas i oko vaših obitelji. Vaša arogancija čini vas slijepima za istinu. ali koji nisu u stanju. bez da si prije toga ( za to) zamolila Moju dozvolu. Oni će biti okrivljeni da šire krivu nauku od onih. da kažem istinu. kako Moja Presveta Riječ ne samo da je pobijana. Vi morate sad provesti vrijeme u Euharistijskom klanjanju. da zakrče put. . 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ja plačem zbog toga. Djeco Moja. Sveto Trojstvo vodi obitelji. ste Moja obitelj. osjećaju međusobno jednu nježnost. 18:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da vas ja vodim – prije nego bude prekasno. u kojima će Vjera Mojih najražarenijih Pristaša Moje Crkve na jedan način biti stavljena na probu. Djeco Moja. koja se daje današnjem svijetu. da mene zastupate. Srijeda. pošto je izvršen jedan daljnji napad za potkopavanje ovih Upozorenja – ovaj put preko jednog čovjeka. kako su sa Mnom kog Mog Prvog dolaska postupali i kao su Me osudili na smrt. koji pokušavaju. Danas je Moje strpljenje stavljeno na probu. djeco Moja. koju vi zadajete onima. i posebice Moje Pristaše. koja se od Mog Raspinjanja do danas nije mogla vidjeti. i kad je vaša ljubav čista i ponizna. da vas vodim na putu spoznaje. Preispitajte vaše razloge. koje ovu spontanu ljubav. Moja Ljubav. ovo su vremena. Vaš Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 372. danas je Tebi konačno postalo jasno. Svi oni. da bi se spasile njihove duše. koji svu Djecu Božju udružuje u jednu jedinu obitelj. Ljudi će njih izrugivati. i morate k Meni doći. koju vi uzajamno imate. i Mene se ne može brzo naljutiti. koji Moju nauku javno objavljuju. 13. To je Moj Sveti Duh. prije nego mognete sa Mnom komunicirati. koji Ja pred vama (svima) ravnam. pošto Ja sa radošću primjećujem ljubav. da se Meni poklone i da mole za milosrđe. da Riječ Božju u ovom vremenu – u Zadnjem vremenu – javno objavljuju. za vrijeme dok oni Moju Riječ budu širili. što vi Mene (tako) okrutno odbijate. koji nisu sposobni. Ja ću vas dovesti u zagrljaj Moga Oca. za vrijeme dok vi – u istom vremenu – u pogledu istine jednu razvodnjenu verziju Moje nauke propovijedate. Zar ne shvaćate. da bi spasio čovječanstvo (kažem): Vi se trebate bojati. izjašnjavaju se (ipak) sposobnima. Vi će te prema Meni za nepravdu. ožujak 2012. Odbijte Proroke Gospodnje i vi odbijate Riječ Gospodnju. Ljubav je jača nego mržnja. da Katoličku Crkvu pogodi? Je li to zbog toga. da Tebe ušutkaju. da u Moje Ime govori. zato što sam se usudio. kćeri Moja. Od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti će poduzet jedan dogovoreni pokušaj. Jer vi će te biti kažnjeni. Kad vi Mene ljubite. na isti način postupati će i sa Mojim Prorocima u vremenu prije Mog Drugog Dolaska. Vi Mene vrijeđate osobito – i vaše odbijanje Moje Svete Riječi Mene duboko ranjava. da bi Meni omogućili. (pogledaj Križarsku molitvu 33. vi ste automatski jedan dio ove Svete Obitelji. i vi nemate pravo. da Moju Riječ. Sada će od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti poduzet jedan dogovoreni pokušaj. Vi. 14.

kao da je ljudski (odn. koju Sotona zu pomoć slabosti čovječanstva prouzrokuje. da pomisle. kad se sa ljubavlju na nju reagira. da bi se Moja Obitelj predanih Pristaša ujedinila u jedno jedinstvo – bez obzira na njihovo podrijetlo ili na Zemlje. Ovim ljudima nije dovoljno.. pošto se je dogodila pred Prijestoljem Moga Oca u jednoj crkvi. jer Ja njih ljubim. kako vam se grijeh prikazuje na način. onda vi na to morate odgovoriti sa ljubavlju – i Sotona će se onda previjati od bolova. U svakom dijelu Zemlje će širiti ljubav. Kako ljubav mržnju u današnjem svijetu može učiniti slabijom? Molitva je odgovor. da one mlake duše. Ljubav je jača od mržnje. kroz molenje raznih molitava. koje vam se daju. dostojna čovjeka). Mržnja će biti slabija. njima oprostiti i pokazati im ljubav. je jedna jaka snaga. da ste prisiljeni. djeco. onda morate umjesto toga za njih moliti. skinu opremu oholosti i da se njihova srca otvore Tvojoj ljubavi. da mržnja može pobijediti ljubav. može kroz ovu Križarsku molitvu broj 37 za ujedinjenje sve djece Božje biti otklonjena.i mi molimo. Vi se nesmijete nikad osjećati obeshrabljenima. Ne samo da morate gledati grijeh. njenog Sina. pobačaj i samoubojstvo. stime da mi istinu Tvoga obećanja vječnog Otkupljenja u cijelom svijetu raširiti možemo. . nego morate još i gledati. Mi molimo. a mržnju će prognati. koji do sada nije bio u svijetu. Odgovorite na molbe Moje ljubljene Majke i na molbe Moje. da njima da Njegov Blagoslov. ujedini sve Tvoje ljubljene Pristaše korz ljubav. koju mržnja ima – iako je (ova moć) odbojna i bolna za doživjeti – može se pobijediti kroz moć ljubavi. iz kojih potječu – da bi pobijedili mržnju u svijetu. koji su vas povrijedili. Mi polažemo svu našu nadu. Ljubav. da se osvetite onima. da naše obraćanje Tebi produbiš. Ova mržnja. (jer) oni žele Boga Oca osim toga još prisiliti.” Ja vas ljubim. koje su rastrgane ratom. Vaše molitve mogu ovu zlobu oslabiti. Mi Te molimo. naime na istospolni brak. tijelom i dušom. da se više duša spasi. ljubav i Svjetlo Svetoga Trojstva. sve naše povjerenje i svu našu ljubav u Tvoje svete Ruke. koji Moju nauku pobijaju. ja ljubim svaku dušu.. i dopusti da naša ljubav – kao braće i sestara – njih izvede iz divljine . Ovdje je jedna posebna Križarska molitva za ujedinjenje Djece Božje. Obuhvati sve one zalutale duše. koja prodire kroz Moju obitelj na Zemlji. Vi nesmijete nikada – čak ni jenog trenutka – povjerovati.Vi Mi donosite takvu utjehu od muke. ali Ja njima ne mogu dati milosti. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 373.ožujak 2012. da vi ovu gnjusnost podnosite. Kad osjećate da ste kušani. Molite za ove duše. ali ljubim griješnika. Ali On to ne bi mogao nikada učiniti. Kad netko nepravedno postupa prema vama. kao što prouzrokuje i užasna djela kao mučenje. da oni postanu jedan dio Tvoje Svete Obitelji na Zemlji. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Ja se odnosim na jedan određeni grijeh. Istospolna seksualna djela u očima Moga Oca nisu prihvatljiva. jer je to u Njegovim očima jedan težak grijeh. Ja mrzim njihove grijehe. koje imaju straha od toga. bol i patnja Mojih siromašnih pristaša – koji bespomoćno gledati moraju. da ga prihvatite. Moć. da se istospolni brak kroz (svjetovne) zakone dozvoljava. Kako se ovi ljudi mogu usuditi. Ja ljubim griješnike. da se taj gnjusan čin sprovede u crkvi Moga Oca? Djeco. kako se novi zakoni. Slušajte Me. Ljubite Me. Vaša ljubav će ih pobijediti. Ujedinite se sad sa Mnom. da se Tebi ponude sa duhom. Petak. Amen. 16. i stavi njih sve zajedno sa nama u krilo. koje si oni žele. uvode – dostižu jedan nivo. stime da mi pri tome mognemo pomoći. ubojstvo. Onda se od vas još očekuje. koju Ja zbog progonstva Moje siromašne djece u Zemljama. „O dragi Isuse. da je prihvatljivo. . kad oko sebe vidite zlobu. Istospolni brak je težak grijeh. izdržati moram. koji se prezentira kao jedno prirodno pravo.

Ja ću doći u oblacima (opet) – okružen sa svim Anđelima i sa svim Svetima sa Neba – u Velikoj Slavi. ili Njega prisiliti. Nijedan čovijek više neće imati ni najmanju sumnju. da se ovo Svjetlo održi na životu. koji se posvećuju. Zlo – bez obzira na preoblačenje (odijelo) u koje ga se stavi – u Očima Moga Oca nemože se pretvoriti u dobro djelo. Svi oni. 16:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koje svaku dušu – uključujući u duše griješnika – ispunjava. da Boga slušate. Ja neću nikada taj dan otkriti. pomažu isto tako. da sam to Ja.. Vama. prisiliti. Moja djeca moraju znati. To će biti vrijeme za istinu. da žive po zakonima Boga. jer. Pravila za primanje Sakaramenata moraju proizlaziti iz nauka Moga Oca. kako sam vam Ja obećao. da je to vaša obveza. podrugljivo ismijavaju. i onda kad su Mene još prije toga odbili. koji i dalje. iako vi Moju Nazočnost možda ne primjetite. da – svejedno koliko oni pokušavali. Moj Otac će sve one kazniti. Kako sam Ja već prije rekao. prema kojemu sve duše radosno gledati moraju. koji su Mene odbili i koji su se odali svim zlim stvarima. da vam On da Njegov blagoslov. što on jest. Ja ću doći na oblacima. da snažno radite na pripremi svijeta za Moj Drugi Dolazak – i to kroz moć komunikacije i molitve. za koje ste vi odgovorni. u tome. (i to) one duše. Vaš Otkupitelj Isus Krist. To će biti taj dan. da Moje ljude na to pripremite. Nedjelja. da – Volji Moga Oca odgovarajuće – vladam nad Zemljom. koji će biti počinjeni. Nitko neće imati ni najmanju dvoumicu o njegovoj budućnosti. koji Mene ljube. O kako lijep i blažen će biti ovaj dan. da Moje Svjetlo traže. To je Moje Svjetlo. Ostatak će poći sa Mnom i živjet će sa Mnom u Raju. Biti će – za vrijeme od ova tri dana – plač i škrgut zuba i alarmirani ljudi počet će stime. da sudjeluju u Svetom Sakramentu braka. okružen sa svim Anđelima i svim Svetima sa Neba. Mojim boguposvećenim Slugama. biti će prognani u vječnu vatru Pakla. Oca. da vam dopusti pristup Njegovim Svetim Sakaramentima. ali Ja vam mogu jamčiti. jer oni više ne poznaju razliku između ispravnoga i pogrešnoga. kad Ja (opet) dođem. svijet bi prestao da egzistira. Onda – poslije ta tri dana – Ja ću se vratiti na Zemlju. Ja ću ipak biti kod vas. Ja ću Moje čovječanstvo razdvojiti u one. da se vi protivite tome. Vaša generacija biti će svjedok Moga slavnog povratka. jer vaši grijesi. Kad Moga Svjetla nebi više bilo. To stoji do toga. i one. 18. da će se ovaj veliki i slavan događaj uskoro dogoditi. koji pokušavaju.. To je cilj. Boga Svemogućega. da bi u sjedinjenju sa Mnom patili. Vi ne možete Moga Oca. kako sam uzašao na Nebo. da je razlog. zašto je svijet duševno gledano tako prazan. jer samo Moj Otac njega zna . Grijeh će sada u svijetu biti prezentiran kao jedna dobra stvar. Ja kažem. kako bi poštovani trebali biti. da je vrijeme Mog Drugog Dolaska blizu.Oni moraju znati. Dobro se prikazuje kao zlo. da istospolni brak opravdaju – nemaju pravo. zajedno sa ponovouskrslim Pravednicima. Ja vas jako molim. Jedan Sakarament mora doći od Boga. koji Mene mrze. To će se dogoditi potpuno na kraju i to se ne smije zamijeniti sa „Upozorenjem“. njihove grijehe oholo pred Njim pokazuju. sve dotle dok oni nebudu na onaj način poštovani. koje svijet održava na životu. Mnogi od Mojih Pristaša. kad Ja opet dođem. Moje Svjetlo u trajanju od tri dana nestati iz svijeta. Neposredno prije nego što se Ja vratim. u kojemu ću Ja (opet) doći. Moje Pristaše se ne smiju bojati ovih triju dana. ožujak 2012. neće moći i neće biti oprošteni. ako se budete protivili.. svijet stoji na glavi. da sudim. i one ljude. Kršćanima Ja kažem ovo: Znajte. Vaš ljubeći Otkupitelj Isus Krist Spasitelj cijelog čovječanstva . i to upravo onako. da grijeh prihvatite kao ono. Uzmite k srcu ovo Upozorenje. da bi bili primljeni u Knjigu Života. 374.

koje lažni prorok i njegove pristaše planiraju. ali čovjek neće moći odmah prepoznati. da bi osigurali. nedajte se obmanjivati. Vi morate Mene. Cijeli svijet biti će svjedok velike šizme (= velikog raskola). jer on neće biti od Boga. 20. moliti za Moje molitve. da bude prognan iz Rima. Ja trebam vašu utjehu. pokrij svete Sluge Božje sa Tvojim svetim Plaštom. koji Mene sad ljube i Meni pomažu. koji će ubrzo nastupiti. da će njihov život posvetiti Meni i širenju Mojih nauka među ljudima. u skladu sa istinitim naukama Katoličke Crkve. da se brinu za njihovo stado. pobijati će ona druga. ostali jaki. Moju djecu Ja usrdno molim. da se spase duše. Jedna velika odgovornost biti će svim onim svetim Svećenicima.” Idite. u ovom trenutku Ja želim zagrliti sve Moje Učenike i Pristaše svagdje (na svijetu). tamna strana. da bi duše vodili u Novi Raj. Utorak. za ublaženje njegove patnje. i vi se za to morate sada pripremiti. biti će (na prevarljiv način) manipulirana. djeco Moja. Mi Te molimo. da bi za vrijeme kušnji. tako da mnogi (od njih) ne vjeruju (više) u Moj Drugi Dolazak. . Neki od Mojih boguposvećenih slugu su došli u tako veliku udaljenost (prema Meni). da udaljiš Varalicu od Pristaša Tvoga Sina – u njihovoj težnji. čija duša ne potječe iz svjetla.375. Marija. što kažu o Mojoj Svetoj Riječi. Ubrzo će morati gledati. Krivi Papa čeka na to. da mole za Papu Benedikta XVI. jer oni će biti prisiljeni. djeco. da bi duše pripremili za Drugi Dolazak Moga iskreno ljubljenog Sina. Ožujak 2012. 20. Svi oni Svećenici. Jedna zla urota. (*) „O Sveta Majko Otkupljenja. Vama. O Sveta Majko Božja. koji će s Neba vladati – vraćeni. lažni prorok. Majka Otkupljenja (*) Molitvu se treba moliti za vrijeme cijelog travnja 2012! 376. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Ja trebam vašu utjehu u Mojoj patnji. Majko Otkupljenja. Ujedinite se. Moli isto. koja je planirana već prije od jedne godine. Utorak. 20:30 sati Dijete Moje. O kako Ja za ovim siromašnim. da se svijetu objavi. koji je u opasnosti. Djevica Marija: Molite za Papu Benedikta XVI. On. da bi osigurali. jer će se Antikrist i njegov drugar. koji će pod vladavinom lažnog proroka zbog njihove vjere patiti. Moji ljubljeni Svećenici i svi oni. pošto Ja za Moju Crkvu na Zemlji suze ronim. Djeco. da bude prognan iz Rima. Ja prozivam svu Moju djecu svagdje. vjerni i hrabri. Svaki napor ovih svetih Učenika. da uđu kroz Vrata Novog Raja na Zemlji. da će to bit taj slučaj. Mi Te molimo. dragocijenim Mojim Učenicima plačem. je unutar Vatikana u mnogim krugovima omražen. stime da bi bili sposobni.. Oni će trebati puno hrabrosti i Božanske snage. da će u velikoj slavi opet doći. Vrijeme za šizmu unutar Crkve je skoro tu. koji stvarno vjeruju. da im budu date milosti. da nauke jednog lažova javno objave. biti će vidljiva svagdje na svijetu. Molite.. koji Moga Sina ljube. ostatku Tvoje Crkve na Zemlji. sa kojima će biti suočeni. jer će Katolička Crkva uskoro biti bačena u krizu. daj nama. koji su svečano obećali. najsvetiji Zastupnik Katoličke Crkve. da brane njihove duše. postoji jedna tišina.. biti će odgurani na stranu i biti će prisiljeni da šute. nadarenost vođenja ljudi. da mole za potrebnu snagu. koji će zbog velikog raskola unutar crkve. da Katolička Crkva bude spašena i da istinita Riječ Moga Sina bude spašena. Amen. slična tišini prije oluje. uzdići u jednu važnu znamenitost. Moju Križarsku molitvu (38) morate u toku cijelog slijedećeg mjeseca svaki dan moliti. Mojoj dragoj djeci. da mognemo pomoći u vođenju duša prema Kraljevstvu Tvoga Sina. nametnuta. i molite za obnovu crkve i za sigurnost onih boguposvećenih slugu. molite.ožujak 2012. da sveti Svećenici Božji nebi kroz zlu obmanu bili odvedeni u zabludu. Ključevi Rima su Mome Ocu – Bogu Svevišnjemu. Biskupima i Kardinalima. djeco. molite za sve svete Sluge Božje u Katoličkoj Crkvi. da vi njih u sveto Ime Moga Sina priznate i akceptirate. Istina obećanja Moga Sina. Majko Otkupljenja. moli (molim Te) u ovim teškim vremenima za Katoličku Crkvu i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI. biti proganjani. Biskupi i Kardinali. Majku Spasenja. koji lebdi u opasnosti. će niz neistina biti predočeno i od vas će se zahtjevati.

da vas povrijede. da istinu Tvoje Svete Riječi u svako doba vidimo i da prema Tvojim naukama ostanemo vjerni. da njihove duše pripreme za Novi Raj i na Moj Drugi Dolazak. Da bi snagu Svetog Duha primili. osigurati. kad zalutale duše i dalje. koji je prije tako dugo vremena prorokovan. Štitite jedan drugoga i molite za sve one. a Ruka Moga Oca će brzo (na njih) pasti. koja vašu valutu. koji će krivi put slijediti i koji će lažnom proroku iskazati počast.) krivog proroka. Ovaj veliki i slavni događaj će biti onaj trenutak. Mnoge molitve su potrebne. Tvoje Milosrđe odbijaju. Nebojte se. da vjeruju. Vama će biti data Križarska molitva 39. Držite se jedan drugoga. Ne zaboravite nikada. Ujedinite se u jedno jedinstvo. da sada sve u Mojim Presvetim Rukama leži. i posebice molitve onih od vas. možete spasiti duše. da me pokriješ sa Duhom Svetim. da su vaše molitve te. da Tvojim jezikom govorim.. da bi mogli među svom djecom Božjom hoditi i njima pomoći. Ja se odnosim na planove. da vuka u ovčijoj koži poštujete i da ga slušate. spasim. koje trebam. koji Pečat zaštite Moga Vječnog Oca imaju. Ja Te molim. da sad sve u Mojim Presvetim Rukama leži. Sve. koje su istinite. Vi morate drugima govoriti o velikoj Krasoti. da Tebe odbijem. kako vam Ja kažem. da bi u svako vrijeme govorili istinu.. što on i je. koji Mene sa ovom molitvom za to moli. Reci čovječanstvu. . će te tvoriti ostatak crkve na Zemlji. „O Isuse. i dozvoli mi. dati milosti mudrosti. sve duše ljubim. da on božanske (odn. žarko za milosti. Vaša ljubav prema Meni. ali ako onako radite. Moje drage Pristaše. koja se izlijeva iz Tvoga Svetog Srca. Pomozi mi. Njima neće biti dozvoljeno. Pomozi mi. Ja Te molim. nadnaravne) snage ima. vrijeme za šizmu (= vjerski raskol) unutar crkve je skoro tu i vi se morate sad za to pripremiti. koje Tebi tako jako na srcu leže. da vas kontroliraju. ujediniti. nego on će njih tako daleko dovesti. Isusu Kristu. ako bi pokušali. morate u svako vrijeme biti pažljivi. Vi će te biti iskušavani. da po mogućnosti mnogoj djeci Božjoj u svakom uglu Zemlje odmah bude napravljen pristup k tome. kad Moju Svetu Riječ javno objavljujete. napustite i da ih osudite . da mene i Moje nauke. da ja – svugdje kamo budem išao – sve religije. koje će lažnog proroka prepoznati kao ono. i vama je sad autoritet i dar Duha Svetoga dat. da sa Tvojim usnama siromašne duše tješim i da sa posebnom Božanskom ljubavlju. vi morate izmoliti Moju pomoć. Vi. je. Vi. vašim dragocijenim Isusom. koja kod Mog Drugog Dolaska svakome od vas pripada. djeco. sve vjeroispovijesti i sve nacionalnosti mognem dostići. Srijeda. u kojemu će te se vi konačno sa Mnom. Tako puno siromašnih duša ne samo da će doći pod moćan utjecaj lažnog Pape – (tj. Moje dragocijene Pristaše. kćeri Moja. da Tebe tješim. oni su već milijune duša sapisili od vatre Paklenske i spriječili su mnoge potrese zemlje. Vi. da duše.“ Ustanite sad i budite hrabri – vi svi . koji Moje Križarske molitve. Pečat Živoga Boga. što vi činiti morate. koje su najjače oružje protiv zla. ne smijete oklijevati ni jednog trenutka. Moju krunicu Božanskog Milosrđa i Svetu Krunicu dnevno mole. jer Ja vas neću nikad napustiti. Oni su već jedan atomski rat odgodili i spriječili. djeco. 20:30 sati Ja ove večeri dolazim k tebi. 21. vaše zdrvastvene sustave i vaš suverenitet kontrolirati želi. moj ljubljeni Spasitelju. da bi čovječanstvu rekao. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 377. koje su sa strane globalne grupe u toku. Ja ću zajedno sa vama ići trnovim putem i vodit ću vas sigurno do Vrata Novog Raja. i vodit će vas one hrabre svete sluge. Iz tog razloga ti moraš. duševnog mira i sposobnosti razlikovanja: “O Isuse pomozi mi. i biti će te prisiljeni. daragi Isuse. neće biti zadata nikakva bol. su bile vrlo snažne.ožujak 2012. Djeco. Nijednom od vjernika. djeco. pošto ću ja svakome od vas. svejedno koliko jako budem prisiljen. da Moju Presvetu Riječ širite.Da bi vi to učinili. Gospodine Isuse. da potpuno u Mene vjerujete. ste Moji Učenici današnjeg vremena. Moja iskreno ljubljena kćeri. se je temeljem vaše vjernosti prema Meni proširila. Vaše molitve. i svu djecu Božju pripremiti za Tvoj Drugi Dolazak. da bi mogao sa autoritetom Tvoju Svetu Riječ objavljivati.

Isuse, ja sam bez Tebe ništa, ali sa Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti u Tvoje Ime, da bi pomogao, da se cijelo čovječanstvo spasi. Amen.” Moja armija, koja je temeljem ovih Mojih svetih poruka nastala, je već sedamstotisuća duša dostigla. Pomozite Mi, da se više djece Božje obrati, tako da u vrijeme Suda nijedna duša nebude izgubljena i da ne pripadne Sotoni. Ja ću vas kod svog vašeg posla za Mene održati jakima, djeco. Ja vas ljubim, vas, Moju dragocijenu preostalu crkvu. Vaš ljubljeni Isus 378. Otpor protiv Mog Drugog Dolaska biti će žestok. Četvrtak, 22.ožujak 2012, 23:00 sata Moja iskreno ljubljena kćeri, Moja bol sad – pošto si ti u punom ujedinjenju sa Mnom – postala je tvoja. Iako će to za tebe biti vrlo teško, tebi će to donijeti i puno radosti i mnoge milosti. Ja ti sada dajem dar čitanja u dušama (= dar gledanja u duše). Ja ti ostavljam ovaj poseban dar iz dva razloga. Prvi je, da tebi ponudim zaštitu, koju ti trebaš, kad budeš sa time počela, da se družiš sa nekima od Mojih Pristaša. Drugi razlog je, da obratiš one duše, čija srca su otvrdnula i koji se tebi protive, jer u Moju Svetu Riječ sumnjaju. Ti moraš ovu novu patnju, koju podnosiš, prihvatiti i znati, da se ona zbog povećane zloće u svijetu pojačava. Ti, kćeri Moja, i mnogi od Mojih izabranih duša iskušavate sad svi istovremeno kako tjelesne, tako i unutarnje (duševne) patnje. To se svodi na onu patnju, koju i Moj najsvetiji Namjesnik u ovim danima – kad se bude suočavao sa najvećom kušnjom – doživljava. Prihvati Kalež, kćeri Moja, - a onima, koji Moju Svetu Riječ kroz ove Poruke prihvate, Ja kažem: Znajte, da vaša duševna velikodušnost svaki dan milione duša spašava. Ni jedna minuta vaše patnje nije izgubljena. Ja sam svjestan toga, djeco Moja, da će te vi onda, kad Moj Križ preuzmete na sebe i kad Mene slijedite, temeljem toga patiti. Ali znajte, da vi – kroz to, što to činite – Meni pomažete, da najveći dio čovječanstva spasim. Vi će te Meni pomoći i kod Mog gospodarenja na Zemlji, kad Varalica bude prognan i za vrijeme dok Moj Novi Raj za Zemlji nastaje. Znajte isto, da će te vi, koji sa Mnom patite, kroz to što Moj Put prema Raju slijedite, ići istim putem na brdo Kalvariju kao i Ja, kod Mog provg dolaska. Kršćani možda danas vjeruju, da prema Meni, ako bi Ja došao ponovo po drugi put, nikada više nebi onako okrutno postupali. Ali, oni se varaju. Otpor protiv Moga Drugog Dolaska biti će žestok. Moja Sveta Riječ biti će izrugivana i sumnjičena – i to se već i čini. Djeco Moja, posebice svi oni sa neslomljivom i čvrstom vjerom, nemogu razumijeti, da većina Moje Proroke očigledno odbija, upravo onako, kako je to bilo i u prošlosti. Moju Riječ, koja se u ovo vrijeme tebi daje, mnogi krugovi Crkve već ignoriraju i odbacuju, upravo onako, kako je to bilo i za vrijeme Moga vremena na Zemlji od strane farizeja. Istina Mojih Nauka, koja se nikada promijenila nije, tretira se kao da su laži. Zašto je to tako? Ja vam kažem, to je tako, zato što su mnogi istinu Mojih Nauka u tako jednoj mjeri iskrivili, tako da više ne vjeruju u smrtni grijeh. Tako mnogi su se odlučili, da u Bibliji sadržanu istinu ignoriraju. Zašto na primjer vi pobijate Postojanje Novog Neba i Nove Zemlje za tisuću godina? Ovo otkrivenje je vrlo konkretno, i istina stoji tamo, za sve da je čitaju. I ipak protive se Mojoj Svetoj Riječi. Knjiga Otkrivenja je vama samo djelimično data, - ito kao i proroštva, koja su sadržana u knjizi Daniel. Mnogi od vas su (zato) zbunjeni. Ali to je zbog toga, pošto su sadržaji, koji su ovoj dvojici proroka otkriveni, zatvoreni i do kraja svih vremena sakriveni. Samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, imam autoritet, da čovječanstvu otkrijem sadržaje. Kako vi možete tvrditi, da znate sve o Mom Drugom Dolasku, kad znate samo dijelove od toga? Kad još nisu (potpuno) otkriveni? Vi morate Moju Svetu Riječ točno slušati; jer ona vam se daje, da bi se vaše duše spasile. Ako vi nastavite, da Moju Riječ odbijate, poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo, iako će se Moje Poruke svijetu i dalje razvijati, vi će te biti krivi, za odbijanje Moje Ruke Milosrđa.

Sve jedno koliko vi u Mene vjerovali ili tvrdili, da Mene poznajete, vi će te počiniti grijeh, jer Mene poričete. Kao takvi će te za Mene biti izgubljeni i nećete biti sposobni, da uđete kroz Vrata Raja. Moja je to dužnost, iz čiste ljubavi i suosjećanja sa vama, da Ja sad pokušavam, da vas pripremim za Zadnje Vrijeme. Molim vas, ne odbijte Me – ovaj drugi put, pošto Ja dolazim, da čovječanstvo spasim od vječnog prokletstva i da vam ponudim ključeve vječnog Otkupljenja. Zato što vas ljubim, Ja moram ostati ustrajan i moram vas voditi ka istini. Nemjte čekati do Mog Sudnjeg Dana, da bi otkrili istinu. Dođite sad sa Mnom i pomozite Mi, da duše cijelog čovječanstva spasim. Vaš Učitelj i Otkupitelj Isus Krist 379. Vi nemate puno vremena, prije nego što ja dođem, da sudim. Subota, 24.ožujak 2012, 11:45 sati Ja danas dolazim k tebi, Moja iskreno ljubljena kćeri, da svijet informiram o Mojem Velikom Milosrđu. Djeco, vi nemate puno vremena, prije nego što Ja dođem, da sudim. Vremenski razmak između danas i Mog Sudnjeg Dana – dana Suda, koji će se dogoditi kod Mog drugog Dolaska – vi morate pametno koristiti, da vaše duše na to pripremite. Zadaća Moja kao vašeg Božanskog Otkupitelja je, da vas vodim, da vas uputim i da vam puteve otkrijem, kroz koje vi osigurati možete, da ste u stanju, da uđete u Moj Raj. Ne odbijte Moje Proroke. Pri tome se Ja odnosim posebice na Moje boguposvećene sluge. Vi Mene morate u poniznosti i sa čistom dušom moliti, da vas pokrijem sa Mojim Svetim Duhom, stime da bi primili moć razlikovanja. Kad vi to činite, Ja ću vam istinu Moje Presvete Riječi otkriti, koja vam se sada daje preko ovih proroka. Poslije toga će biti vaša obveza da osigurate, da svim onim dušama, koji prema vama vodstvo traže, bude pomognuto, i da se njihove duše pripreme za Moj Drugi Dolazak. Nebojte se nikada, onaj izraz „Drugi Dolazak Isusov“ da izgovorite; jer mnogi iz Mog stada ne znaju, što on znači. Samo jedan mali broj ljudi je poučen o ovom slavnom Događaju i o važnosti toga, da njihove duše pripreme, da bi bili u jednom stanju milosti. Nemojte nikada imati straha, da propovijedate o egzistenciji Čistilišta ili Pakla. Vi snosite odgovornost za to, da Mome narodu istinu kažete. Obratite se sa ovom molitvom, Križarskom molitvom (40) „Molitva za svećenstvo, da bi duše pripremili za Drugi Dolazak „ Meni, da bi dobili vodstvo: „O Moj Isuse, ja sam samo jedan ponizan sluga i trebam Tebe, da me Ti vodiš, tako da ja duše za Tvoj slavan Drugi Dolazak pripremiti mogu. Pomozi mi, da duše obratim i da ich prema Tvojoj Svetoj Volji pripremim, stime da su u stanju, da uđu u Novi Raj i Novu Zemlju, koje si Ti cijelom ljudstvu kroz Tvoju smrt na križu obećao. Udijeli mi milosti, koje ja trebam, da stime Tvoju Riječ žednim dušama posredovati mogu, i stime da nikada ne zanemarim moju obvezu prema Tebi, dragi Isuse, Kojemu sam ja kroz moje svete Zavjete moju vjernost svečano obećao. Amen.” Idi sad, Moj sveti Slugo, i preuzmi ulogu, za koju si izabran. Izazov, da se duše za Moj Drugi Dolazak pripreme, je u tvojo službi upravo najveći i ti moraš njega sa ljubavlju i radošću u tvome srcu prihvatiti. Prihvati isto i dar, da si kao boguposvećeni Sluga u ovom vremenu, u Zadnjem vremenu, izabran, kad se pojave Novo Nebo i Nova Zemlja kao Moj Raj. Ti si blagoslovljen, da u ovom vremenu živiš. Ali tebe će, ako pri tome pomogneš, da se Moje duše na Zemlji spase, Varalica mučiti i svaki dio tvoga putovanja će ometati... i to isto i kroz sve one (od vas), koje on na to zavede, da vi svoja srca odvratite od Mene, vašeg božanskog Otkupitelja. Ne predaj se nikada u tvojoj svetoj misiji i znaj, da ću Ja, tvoj Isus, svaki korak na putu ići sa tobom. Vaš ljubljeni Isus 380. Čak ni “Upozorenje” neće sve nevjernike obratiti. Nedjelja, 25.ožujak 2012, 15:30 sati

Moja iskreno ljubljena kćeri, Ja danas usrdno molim sve Moje Pristaše, da svoje vrijeme upotrijebe za to, da bi molili za one, koji ne vjeruju u Mene, Isusa Krista, ili u vječno otkupljenje. Ove duše Mi leže (vrlo) na srcu i one su te, koje se obratiti moraju, da bi kao Prve mogle biti spašene. Svi oni, koji su slijepi, ne mogu uvidjeti, da njihov život ne prestaje na Zemlji. Mnogi ne akceptiraju, da će egzistirati u vijeke vjekova. Ove Me duše duboko ranjavaju, i Ja osjećam strah, jer vidim, da oni u ovom životu na Zemlji život njihove duše razaraju. Čak ni „Upozorenje“ mnoge od ovih, koji javno objavljuju, da su ateisti, neće obratiti. Njihov jedini spas sastoji se u molitvama i patnji i žrtvama duša. Ja vas usrdno molim, da kroz ovu Križarsku molitvu (41) molite „Za duše nevjernika“: „O Moj Isuse, pomozi Tvojoj siromašnoj djeci, koja su slijepa prema Tvojem obećanju Spasenja. Ja Te usrdno molim, da uz pomoć moje molitve i moje patnje otvoriš oči nevjernicima, stime da mognu vidjeti Tvoju nježnu ljubavi te da za zaštitu mognu letjeti u Tvoj zagrljaj. Pomozi njima, da istinu vide i pomozi im, da teže ka oproštenju njihovih grijeha, da bi mogli biti spašeni te da mognu biti prvi, koji će ući kroz Vrata Novog Raja. Ja molim za ove siromašne duše – među njima muškarci, žene i djeca – i molim Te usrdno, da njih odriješiš od njihovih grijeha. Amen.“ Idite sad, Moje skupocijene duše, i upravite pažnju na Moju siromašnu, izgubljenu djecu. Pomozite Meni, vašem Isusu, da se spase njihove duše. Vaš ljubljeni Isus Isus Krist 381. Djevica Marija: Moli Moju djecu, da na Veliki Petak poste, da bi spriječili jedinstvenu valutu širom svijeta. Utorak, 27.ožujak 2012, 18:00 sati Dijete Moje, tvoja patnja će se – isto kao i kod drugih izabranih duša – za vrijeme Velikog tjedna pojačati. Ovo je taj tjedan, u kojemu će Varalica onoliko mnogo djece povrijediti, koliko samo može – kroz ratove, progon i nasilje. U ovom vremenu on njima zadaje veliku patnju, upravo onako, kao je to i Moj dragocijeni Sin za vrijeme Njegove pasije na križu podnio. Dijete Moje, ti moraš svima onima, koji su svugdje u svijetu svoje duše potakli nato, da svakog petka do Uskrsa Moju Svetu Krunicu mole, reći, da sam se Ja tomu vrlo obradovala. Svima onim dušama, koje oni spasavaju – uz patnje njihovih naroda -, će kroz ove pobožne molitve biti pomognuto. Ljubav Moga Sina će sada više ljudi svugdje na svijetu osjećati – u jednom vremenu velike patnje. On ublažava njihovu bol sa Njegovim posebnim Milostima i tješi njihove duše kroz snagu Svetoga Duha. Djeco, Vaše Molitve, koje vi Nebu sa tako mnogo ljubavi pružate, biti će uslišane. Vi morate u svako doba Moga Sina i Moga Vječnog Oca moliti za pomoć. Svaka pojedinačna molitva, ma kako mala ona bila, čut će se i prema volji Boga, Svemogućeg, odgovorit će se na nju. Dijete Moje, moli Moju djecu, da na Veliki Petak jedan dan poste, da bi spriječili, da jedinstvena valuta bude uvedena širom svijeta. Vaše molitve i post to mogu učiniti. Čim za vrijeme posta ova molitva bude moljena, Moj Vječni Otac će ove ljudi odvratiti od toga, da vam nametnu oskudice, koje oni planiraju, da bi vas mogli kontrolirati. Ti isti ljudi žele ukloniti Kršćanstvo. Zbog toga je važno, da vi to kroz posebne žrtve spriječite. Križarska molitva (42) „Molitva posta, da se spriječi jedinstvena valuta širom svijeta“. „O Bože Svevišnji, ja Ti nudim dar posta, tako da Ti zahvat Zloga u svijetu zaustaviš, koji se planira, da bi moju Zemlju od snabdijevanja sa živežnim namirnicama, kao i od Kruha Života, odsjekli. Primi moju žrtvu i usliši moje molitve za druge narode, da bi se njih očuvalo od patnje, koju Antikrist planira. Spasi nas, dragi Gospodine, od ove pakosti i brani našu vjeru, da bi mi Tebe mogli slaviti u slobodi, koju mi trebamo, da bi Tebe za uvijek i u vječnosti ljubili i Tebi se klanjali. Amen.“ Dijete Moje, jedan dan posta na Veliki petak će narodima donijeti jednu veliku slobodu – od Đavla i svih onih, koji njegove zle želje slijede, da bi postigli kontrolu nad financijama svih naroda. Vaša ljubljena Majka Majka Spasenja Majka Božja

i mržnja nisu bili ništa u usporedbi sa strahom. kao Ja. koji je jako sunce prouzrokovalo. U tom trenutku. Moji Krvnici su bjesnili zbog toga. Ja sam tako puno puta padao. da nešto vidim. Meso na Mojim leđima bilo je raskidano i Moje lopatice bile su vidljive. koji su Mi obukli preko glave. nego i sa strane male djece. i onda su Mi stavili palminu grančicu u desnu ruku. da Mene mrze i da Me osude umjesto da Me prihvate. još prije nego sam zakovan za križ. za Mene će doći jedno vrijeme pojačane patnje. kad sam na tlu ležao na Mojoj strani – poslije kad sam ponovo dobio udarac nogom u leđa – i kad sam vidio Moju ljubljenu Majku. da sam zadobio šok. da bi pomogli pri tome. crvenim plaštom. grmljavine i munja. Nisam protestirao. Ja sam bio izgubio tako puno krvi. da je Moja žrtva zaboravljena. (*) Moje tijelo je bilo tako isprebijano i prekriveno povredama. je. kad su Me doveli pred Poncija Pilata i kad su stavili trnovu krunu na Moju glavu. da bi organizirali i nadgledali Moje raspinjanje i raspinjanje još šestorice drugih. da bi svoje želje zadovoljili. . Kad su Moji ručni zglobovi kod baze palca bili zakovani za križ. Samo šaputanje. Njezino srce je bilo slomljeno i dvojica Mojih Učenika su je morali držati. Ja sam stajao u centru njihove pažnje. jer su htjeli prouzrokovati reakciju. Četvrtak. Nitko ne razumije mjeru Moje patnje za vrijeme Moga Raspinjanja i ne shvaća način. da sam ja stvarno Otkupitelj. Što Mi je stvarno žao. Ja sam vjesio pet sati na križu. Ja više nisam mogao ništa osjećati. tako da skoro nisam bio sposoban. Ja sam se nekoliko puta onesvijestio. jer to činiti bi značilo. Najgore tjelesne povrede su Mome tijelu zadate. da se je Moje Raspinjanje dogodilo. 29. koja je onda nastala. Isus otkriva detalje Njegovog Raspinjanja. Mnogi nemaju nikakvu predodžbu o tome. Jer iza toga svega je bilo. od toga svega najužasnija bila je protiv Mene uperena mržnja. jer prihvaćanje bi značilo. Moj Otac je neodložno naredio dolazak oblaka. koga je poslao Bog Otac. na kojemu sam Ja ležao i šeststo vojnika je bilo potrebno. Moje bičevanje je bilo najgore. kao jedan dar tebi i kao zahvalu za veliki čin patnje. Ja ti otkrivam ovo. da se smanji pečenje Moje kože. vika i galama. koji su napali njihove duše. mogli su se osjetiti preko tla. je bila tako jaka i došla je tako naglo. Zbog toga je njihova zlobnost prema Meni bila tako intenzivna. koji su dolazili iz njihovih ustiju. Sunce je jako peklo i nije bilo ni jednog oblaka. da još uvijek nisu bili sigurni.ožujak 2012. Krikovi. da Moji gledatelji u tom trenutku više nisu imali nikakve sumnje. dok sam dostigao vrh brežuljka. Oluja. Iako je to sve bilo i bolno i mučiteljski. Reci Mojoj djeci. Podrugljiv smijeh. i da tako mnogi pobijaju. Ja skoro nisam mogao stajati i jedno oko bilo je podišlo krvlju i zgnječeno. i drugi nisu onako patili. ali ne samo sa strane odraslih duž puta. skoro nisam mogao ustati. Svaki trn bio je kao igla – tako špicast bio je. Moj najmučniji trenutak bio je. kad se budete duhovno sjećali Moje Pasije na križu. da se ja za Moju Pasiju na križu ne kajem. Ja sam mogao gledati samo na Moje lijevo oko. koji su dolazili iz mnoštva od stotine (ljudi). zaogrnuli Me sa jednim kratkim. kako je Mene gleda. koja su Me udarala nogama. pošto mnogi od Mojih Apostola Moje uspinjanje na brdo Kalvariju nisu sa Mnom proživjeli. Ja sam Nju mogao samo kroz ono jedno preostalo oko vidjeti i nisam mogao izdržati. Zbog toga je bilo lakše. Jedan od ovih trnova je probo Moje desno oko. da gledam Njezinu muku. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. na koji sam Ja bičevan bio. da se Ja moram baviti sa Sotonom i njegovim Demonima. koju si ti Meni ponudila. što sam Ja morao pretrpjeti. da li sam Ja stvarno Mesija ili ne. Ali Ja nisam kriknuo ni jedanput. koji su imali od Mene. jer su slijedila primjer svojih roditelja. tako da. kad sam krenuo sa uspinjanjem na brdo Kalvariju. kćeri Moja.382. da je to trajalo satima. Moje Tijelo je posvuda bilo krvavo i pokriveno sa jednim debelim slojem znoja. da sam povratio i imao sam vrtoglavicu. na kojega su oni tako dugo čekali. nisam mogao držati križ. Na svakom koraku toga puta su Me bičevali i šibali. Oni su Me onda svukli. Mene su deset ljudi tukli naa jedan divlji i brutalan način i svaki dio Moga tijela bio je proparan. Ja se uopće nisam bavio sa njima. Moja ramena su bila isčašena i Moje ruke su bile istrgnute iz njihovih zglobova. Kad sam napravio Moj zadnji udisaj. da bi oni svoj život morali promijeniti.

da čak i one spasim. da bi Meni postavljali pitanja. 23:45 sati Dijete Moje. Ja ću vaše molitve donijeti pred Moga dragocijenog Sina. Istina je. koji se protive. da je Moje razapinjanje uzaludno bilo. Molitva. da se pripremite za Otkupljenje i Moj Novi Raj. Da su oni Mene bili prihvatili. Moja molba vama. da bi svijet od vječnog prokletstva spasio. da ćeš – onako kako se poruke Moga Sina tebi budi mijenjale i onako kao će one događaje. dok se svijet sjeća Njegove Smrti na križu. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist (*) Mjesto. bio je mišljenja. koju On u ovom vremenu. Ja sam onda poslat. zove se "Tunnel of Destot". Vaša ljubljena Majka . da Ga vi više ljubite i da Mu dajete utjehu. Najveći dio čovječanstva ne bi prihvatio Riječ Božju. da Ga slušaju. Sada je vrijeme za ponizno razmišljanje o Pasiji Moga Sina na križu. Vi ne smijete napraviti istu grešku. Umjesto toga Ja sam bio odbijen. da oni nikoga nebi akceptirali. osobnu žrtvu doprinijeti. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Petak. Tako su oni stalno dolazili k Meni – uvijek iznova -. prihvatiti. kako prošle tako i buduće. koji Me i danas odbijaju. Vaš ljubljeni Isus 384. da čovječanstvu bude data istina. Mojim Pristašama. Ovo mjesto je nazvano po njegovom pronalazaču. Petak. jer su Moje riječi svijetlo u njihovim dušama razbuktale. Destot. da bi došli blizu Srca Moga Sina. Farizeji su na Mene gledali odozgo. koja je njima data preko Mojsija. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Dopustite da vas vodim do Otkupljenja. Sveta Riječ Mag Sina će uvijek biti odbijana od onih ljudi.Što Mene danas vrijeđa. stime da Me poslušate. jer su oni sa time bili zadovoljni. su Me prezirali. da Me prihvati kao Mesiju. vi dolazite stalno natrag – uvijek iznova. ožujak 2012. Molite i za zaštitu Pape u ovom vremenu jakog otpora protiv Katoličke crkve. na kojemu je čavao ušao. otkriti – biti jače napadana. posebice zapovijedi. koji ove poruke pobijaju. djeco. ali ipak kad su Moju Svetu Riječ čuli. Sotona. da će svijet nju prihvatiti i obratiti se Ocu. nisu Me mogli jednostavno ignorirati. da oni. koja vam se danas govori. da bi se dozvolilo. uključujući i Proroke. treba. Ja sam umro za SVE g r i j e h e uključujući i one. da žive u grijehu. da sva djeca Božja razumiju. Moja djeca moraju žrtvu. 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. nemogu jednostavno otići dalje. Ljudska mišljenja nisu važna. koji Me nisu samo odbili. Po Meni ću Ja vaše molitve donijeti pred Mog dragocijenog Sina. poniznost i jednostavna vjernost prema Mome Sinu su za vas potrebni. većina se protivi. nego koji su Me i razapeli. molite molite. je: Ne dopustite. važno je. Molite. zašto sam Ja umro. poštivati i cijeniti. S vremenom će te vi Moju Riječ. da je sa uspjehom ukrao duše. Moj vlastiti narod. Pogledaj i dopis 312! 383.ožujak 2012. kao što to mnogi misle. Saopćenja Moga Sina svijetu – u ovom vremenu – su previše važna. koji je od Istočnog grijeha Adama i Eve vladao u srcima ljudi. koji tvrde. je. Usprkos toga što vi tvrdite. u tome što će za vrijeme Velikog tjedna za Njega svoju vlastitu. To isto važi i za danas. u nadi. Ja želim i imam jednu jaku žudnju za tim. Tamo nema raskidanja ruke. Iako mnogu Moju Presvetu Riječ prihvaćaju. Svi oni od vas. Ja sam posrednica. za mir u svijetu. Dr. To se je dogodilo zato. 30. u kojemu su njihove duše bile zarobljene. koju su napravili i oni. ti moraš znati. Ja ću vama – po Meni – pomoći. Ja bi bio vladao na Zemlji i cijelo čovječanstvo bi se moglo radovati vječnom Otkupljenju.u. kad Ja sa Neba od vas zatražim. koje su samo teško mogli odbiti. koja se izgovara preko Mojih Proroka. Djevica Marija: Ja sam posrednica. da Moje Riječi odbijate. da Me još uvijek tako mnogi odbijaju. da Moju Riječ odbijaju. 30. koju je On podnio za cijelo čovječanstvo. Židovi. tebe zadrže ili od ovog posla odvrate. da osiguram. koji su počinjeni u današnje vrijeme.

tako da mi postanemo jedno. To će biti onaj dan. nego i o daru slobode. koju ona cijelom čovječanstvu nudi. Kao prvi put će svakom pojedinačnom čovjeku. misli uvijek na dar za čovječanstvo. da se Sotonu jedanput zauvijek uništi. najveće čudo od Mog uskrsnuća. poslao. Moja nova čuda biti će pokazana svijetu. da se otrgnu od njega. htjela je reći. spasiti će milijune duša od vatre Pakla. On neće napadati samo mračne duše. biti će teško. Ova žrtva. Mnogi Mariju optužuju za bogohuljenje(blasphemy). Vi će te izabrati ili Raj vječnog života ili užas Pakla.a posebno tijekom njegova raspeća. kćeri Moja. da će sve one religije – uključujući i onu židovskog naroda. ne samo da Bog Otac egzistira. u kojem je Isus otkrio spoznaje ove strašne tragedije za Mariua. Kad je On Mene. je jasan znak da oni ne prihvaćaju ono što mi je Isus dao u svojim porukama kao istinu. Sotona se neće sad. ožujak 2012. Ona druga čudesa uključuju i onaj veliki dar Moga Milosrđa. za vrijeme dok se svijetu u ovom današnjem vremenu pokazuju Moja nova Čuda. koju je čovječanstvu Moj Otac dao. Isto onako kako sam Ja bol. da sudim žive i mrtve. razbjesniti. Potpuno svejedno koliko teška i strašna ova patnja bila. travnja. svakom čovjeku se odluka pušta na volju. Ako ljudi ne private ovu poruku. Nedjelja. Moga izabranog naroda. Subota. biti će data moć. kad su njegovi dani skoro pri kraju. da bi ih primamio u dalju tamu i bliže području njegove moći. Njegov jedini Sin. i druge požrtvovane duše druge duše. koje je bilo omogućeno temeljem dara. da je moguće. Čuda. da skupim Moju Obitelj. nego da i Ja. nego on će uzeti na nišan i dubokovjerne kršćane. pošto oni njima užasnu kaznu zadaju. Djeco. da bi tako bilo moguće da i njima bude dat dar vječnog života. Moj Glas se čuje. Čudo obraćenja širom svijeta će Sotonu. pošto će se spojiti Nebo i Zemlja. isto. su kao prvo Moje obavijesti preko tebe. 11:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. iz kojega sam Ja potekao . To nije slučajnost. On je od svih žrtava pridonio najveću žrtvu. Milosrđa. Ne samo o patnji. . Druga čuda će i događaje svuda u svijetu – koja ekološka čuda obuhvaćaju – obuhvatiti. kad budu proganjani." Ne smijem braniti Isusa kao se On Osobno nije se branio sam tijekom bilo kojeg progona. isto tako egzistiram. ti moraš u toku tvoje cijele patnje ostati hrabra i ne smiješ dopustiti da imalo straha uđe u tvoje srce. tako spašavaju. kad se „Upozorenje“ dogodi. I onda će se dogoditi Moj Drugi Dolazak. U ujedinjenju – uistinu sa Mnom – pokriva se tvoja patnja vremenski sa onim tjednom sjećanja na Moju Smrt na križu.Majka Otkupljenja 385. U ovom vremenu će svi živjeti prema Božanskoj volji Moga oca. 2012 @ 15:45 Na temelju broja ljudi koji trenutačno traže "zahtjevnije" objašnjenje od Marije o raspeću Isusa Krista. i obraćenja se umnožavaju.shvatiti istinu. Preko ovih Poruka Ja tražim milijune duša. Jer patnja. Njegovog jednog i jedinog Sina. Kršćanima i Židovima. svakoj pojedinačnoj ženi i svakom pojedinačnom djetetu biti dat dokaz. koji ću Ja ubrzo donijeti u svijet. nije moguće odgovoriti na sve takve poruke e-poštom . koja će biti data od Mog Oca temeljem Njegove ljubavi prema Njegovim dvjema svjedocima. To znači. u kojemu ću Ja doći. 31. Ni jedna jedina duša – uključujući i okrutne i otvrdnute griješnike pod utjecajem Sotone – neće biti isključena iz Moga Milosrđa. kao dokaz Njegove žarke ljubavi za svu Njegovu djecu. predati udobnost. koje se već nalaze u užasnom grijehu. Ovim obadvima religijama. Mariji je zabranjeno braniti bilo koji aspekt poruke. koji se čak i u ovom stadijumu neće predati. Onim sirotim dušama. koju ti i druge ovakve izabrane duše za vrijeme ovog tjedna podnosite. u kojemu ću Ja doći. Vaš ljubljeni Isus Poruka od Isusa o uvidu (spoznajama) njegovog raspeća neće biti obranjeno. čim Veliki tjedan nastupi. Isus Krist. To je taj dan. o kojima Ja govorim. koje ona predstavlja. razmišljajte molim vas o Mojoj Pasiji na križu. to je je njihova briga. koji je Moj ljubljeni Otac svijetu dao. mučenje i smrt podnio. Vi će te biti ili za Mog Oca ili protiv Njega. To će biti Početak Moga Namjesništva.Ona kaže: "gnjevni ljudi šalju mi e-mail svakih nekoliko minuta. 1. Njihovi neprijatelji će patiti. da bi za tisuću godina postali jedno. Temeljem slobodne volje. da bi čovječanstvo od vječnog prokletstva spasio.

Molite. kad je on Moje Rane dodirnuo. koji će Me po Mojim Porukama proganjati. za kojega Ja želim. Travanj 2012. To je vrijeme tokom (godine) 2012. biti spašene. da ovakve griješnike spasi. koje više nisu sposobne za to. budu spašeni po Božanskom Zahvatu. da Moje Prostaše njega razumiju. jer napadi onih. Samo kroz molitve zagovora mogu one duše. molim Te usrdno. koji u Moju Riječ sumnjaju. 01:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koje se same ne mogu spasiti i koje će možda za vrijeme „Upozorenja“ umrijeti u stanju smrtnoga grijeha. "Na takve poruke-e mailove će biti odgovoreno kao je to danas. da ih oslobodi od grijeha. kroz koje vi za spasenje njihovih duša molite. Amen. Kao Zadovoljštinu za Patnju Tvoga ljubljenog Sina molim Te usrdno. Oni moraju znati. Utorak. Nitko nije prisiljen vjerovati ili prihvatiti ove poruke zbog svoje slobodne volje koja im je dana od Boga. da tako radiš. Ponedjeljak.Zašto me ljudi vrijeđaju i izlijevaju svoje pogrde na mene i na poruke koje im mogu pomoći.” Molite za sve griješnike. za vrije me Velikog tjedna. vaše molitve će biti uslišane. molim vas. Svemogući Oče. koje se u tami nalaze.” 386. To nisi ti. . da odgovoriš onima. Na žalost mnogim dušama u svijetu ovaj luksuz neće biti ponuđen. ti se moraš sad odmoriti. da se više ne baviš sa onima. Kćeri Moja. Tebi nije dozvoljeno. Moja najveća želja je. vrijeme za svijet je skoro tu. koji Moju stvarnu Riječ nemogu prihvatiti. Tvoga Sina. To je njihova vlastita i slobodna odluka. da cijelo čovječanstvo spasim. Samo onda. Ignoriraj ovakva pogrđivanja. da oprostiš onima. na koga su oni ljuti. 20:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. i zbog toga je važno. koje se u tami nalaze. to još uvijek nije tvoja odgovornost. Srijeda. Vaše molitve. u kojemu Ja vaše molitve hitno trebam za one. one mogu biti spašene. koji neće biti u stanju. Idi dakle i reci svima onima. da spasiš one duše. su sada potrebne. kako se čovijek na Moj Drugi Dolazak priprema. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. ti to ne smiješ činiti. da Moju Riječ braniš. Vi se trebate moliti Meni za dar razlikovanja. koji sumnjaju. i za one. Ove molitve moraju sad. ali ich Ja ne mogu prisiliti (na to). da bi se razmišljalo o Mojoj Smrti na križu. 2. da bi Isusa. travanj 2012. 4. Vaš ljubljeni Isus 388. da postavljaju pitanja. koji Mene neće priznati. da bi nas spasio od naših grijeha. Mnoge od ovih duša neće preživjeti „Upozorenje“. da oni i svi ostali. da se potrude za oproštenje. Mnogi su iskrene duše. svejedno koliko privlačno to bilo da dokazuješ.između sada i „Upozorenja“ jedno razdoblje. koji osjećaju potrebu. kćeri Moja. će se nastaviti. koji se nalaze u jednom stanju smrtnoga grijeha. za spasenje onih duša. Vaš Isus 387. koji o Meni ništa ne žele znati. on je potpuno vjerovao. Mojim Krvnicima za vrijeme Moga Raspinjanja nisam nikada odgovarao. sve što moraju učiniti je otići. da li će se oni odazvati na Moj poziv ili ne. Samo kroz molitve zagovora za one duše. Vaše intenzivne molitve su potrebne. jer to nije tvoje odgovornosti. jer kad vi Moga ljubljenoga Oca u Moje Sveto Ime molite. Ali tebi nije dozvoljeno. da je vrijeme za pripremu njihovih duša još samo kratko. Samo Ja snosim odgovornost za njihove duše. molili za milost. koji sam poslije Moga Uskrsnuća stajao pred Mojim Apostolom Tomom i njega pogledao. a Ja ti sad nalažem. nego to sam ja. Ti ne smiješ pokušati. Oni se moraju moliti Meni za dar razlikovanja. za vas biti od najveće hitnosti. u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u Sjećanju na Njegovu smrt na Križu. ne. travanj 2012. Ja svijetu mogu samo reći. Moju krunicu Božanskom Milosrđu i počnite Moju Devetnicu na Veliki petak. Ako oni ne vjeruju. pošto neće dovoljno dugo živjeti. 03. postoji . izvan mene je. Čak i onda kad patnje ponudiš. da sam bio Ja taj. da same sebi pomognu. za spasenje duša. Križarska molitva 43 „Spasi duše za vrijeme „Upozorenja“ „O Bože. da je Moja najsvetija Riječ za čovječanstvo u ovim vremenima istinita.

Kad vi Moju Prisutnost u Svetoj Euharistiji odbijete. koji Mene ljube. 08:00 sati Veliki petak je (upravo taj) dan. Ja sam umro. Važno je. Veliki petak je (upravo taj) dan. što on stvarno znači. koji ste i griješnici. Ja vam dajem i niz posebnih Milosti. Ali Ja sam vam ostavio jedan poseban dar. Ja sam bio došao. Moje Milosrđe je tako jako. je Sakrament ljubavi. što on stvarno znači. Vi ne smijete nikada posustati. Ovaj dar je bio ponuđen. i Ja želim. da više duša sačuvam od toga. tijelu i duši primiti možete. i to je samo po sebi jedan velki dar.O vama će ovisiti. morate se u Mene potpuno uzdati. Nemojte Me napustiti. Svi oni. da bi trpio za vaše grijehe. potrebno je. Ova Zadnja večera stavlja jedan drugi poseban dar na raspolaganje. da se čovječanstvu omogući. Upravo zbog griješnika – uključujući i one pogane. kad sam došao na zemlju. da za spasenje drugih duša molite. 05. koji u Mene vjeruju i u Mene pouzdanje imaju. Djeco. da se Sveta Euharistija slavi. da su ovi darovi dati temeljem Ljubavi Boga Oca. da nebi potonuli u očaju i beznadnosti. kad vi na Sudnji dan dođete pred Mene. da po mogućnosti mnogi od vas mole ovu Devetnicu za druge duše. i Ja želim. to znaju. stavlja u današnjem svijetu posebne milosti na raspolaganje onima. da Meni pomognete. koji Mene tako jako ljubite. u kojemu vi Mene u razumu. u noći prije Moje smrti na križu. koja između vas i Mene postoji. djeco da vama služim. Ali vi. Nekima od vas nije lako da mole. slobodna od svake obveze sa vaše strane. Moja prisutnost se može osjećati na jedan način. vi Meni pomoći možete. koji će vašu vjeru jačati. Oni to rade iz njihove ljubavi prema Meni. a ne da vas proklinjem. posebice u ovoj godini. da bi svijet spasio od vatre paklene. da Ja temeljem vašeg plemenitog srca griješnike spasiti mogu. za koje sam Ja umro. koje će te vi u ovoj godini za Mene spasiti. osim da prihvatite Ruku Milosrđa. bio sam na jednoj važnoj Passah. da primi dar pomirenja. Razmišljajte sada o stvarnoj istini Mojih Nauka. Prihvatite Me. i oni su ti. da ga se sjetite u pogledu na ono. Vi ste Moja armija. Čim više vi za ovu Moju pomoć molite. Oni će dobiti velike Milosti. kad vi Moju stvarnu prisutnost u Svetoj Euharistiji priznate. znate. Što vi više u Mene vjerujete. Temeljem ove veze. To više Ja mogu oprostiti. koje sam Ja ostavio. Prihvatite Moju Prisutnost. Dar. da bi vam pripremio jedan poseban dar. da vi Moju krunicu Božanskog Milosrđa molite i da na Veliki petak počnete sa Devetnicom Božanskog Milosrđa. . kad se Ona za vrijeme Svete mise slavi. da spasim one siromašne duše. Prije nego što sam bio razapet. i kroz Milosti. Moje Pristaše. Najbolji način je.večeri sa Mojim Apostolima. Ja ću vaše duše spasiti. da se vi sa Mojom bolnom Pasijom ujedinite i da razmišljate o Mojoj muci. Moje čiste i pravedne Pristaše. Vjerujte. to jače je Moje Milosrđe. da Zemlja prije Mog Drugog Dolaska bude očišćena od grijeha. Vi morate razumjeti. Za griješnike Ja pokazujem veliku samilost. Moja stvarna prisutnost u Svetoj Euharistiji. jer oni znaju. da to Meni veliku utjehu donosi.u tome što pomognu pri tome. tako da mogne postati sposobno. Razmišljajte i o moći Moje Devetnice Božanskog Milosrđa i o broju duša. da Mene poznaju – sam Ja trpio većinu duševnih muka. onda odbijate jedan od najznačajnijih darova. Moj Otac Me je bio poslao u svijet i ponudio Me je kao Otkupninu. Četvrtak. za kojima Ja najviše žednim. tako da ih mogu pripremiti za Moj Novi Raj. koju vam je Moj Otac dao. i vaša duša će doći bliže stvarnom ujedinjenju sa Mnom. Vaš ljubljeni Isus 389. Nemojte Me odbiti. da ga se sjetite u pogledu na ono. posebice u ovoj godini. bez ikakve sumnje u vašim srcima. koje moram približiti Mome Srcu. da bi vas spasio. mogu dostići veliku svetost. koje Ja vama dajem. Moje Veliko Milosrđe je onda najjače. Moja smrt je bila jedna posebna Milost. kojima nikada nije data šansa. koji Mene ljube i Mene primaju. to više će te pomoći i primiti. da u prvome redu duše njihove braće i sestara spase. da uđe u Kraljevstvo Moga Oca. kroz koji vi Mene u Svetoj pričesti stvarno primiti možete. Vi.travanj 2012. a Ja vas zato neću nikada napustiti. da Ono grijehe cijelog čovječanstva izbrisati može. Moje drage Pristaše. posebice o Mojoj agoniji u vrtu (Gethsemane). Jer svi oni od vas. da su griješnici ti. Kroz to što vi to činite. vi će te sa Mnom raditi na tome. koji se u stanju milosti nalaze.

oni imaju malo poniznosti u njihovim dušama i vjeruju. oslobođeni od tjelesnog raspadanja i u potpunom ujedinjenju sa Mnom. Njima nedostaje jedno srce puno ljubavi. bile su analizirane i tražene su nove interpretacije – i ove su poslije toga i prihvaćene. da vas On zaštiti sa Mojom dragocijenom Krvlju. da vas uvjere u to. U toku stoljeća bilo je mnogo sumnjičavosti i teoloških ocjena Moje Svete Riječi kao i mnogo mišljenja o tome. Ja ću svakoga griješnika obasuti sa Mojim Milostima. kad Ja dođem. molite se Mome Vječnom Ocu. . Vi će te za vrijeme Moga slavnog Namjesništva na Zemlji živjeti 1000 godina u ljubavi. bez da prihvatite i darove. isto tako možete uskrsnuti od mrtvih. Božanska Volja Moga Oca biti će izvršena. koje sam ja čovječanstvu dao. će isto tako u slavi uskrsnuti od mrtvih – onoga dana. vi izgladnjujete svoju dušu kroz pomanjkanje Hrane Života. tako da se ni jedan od vas ne udalji od istine. koji su izabrani. da Vječni Život u Mome Novom Raju ne postoji i da je Moj Drugi Dolazak jedna laž. Neke od Mojih nauka su bile odijeljene od ostatka. koji su u stanju milosti umrli i koji stoje u milosti Moga Oca. Oni će se priključiti onima. koje će vama isto tako dati vječni život. čine grešku kad pretpostavljaju. Vi imate puno toga. da se može ignorirati. Vi se možete samo onda kajati. Svećenici. koja će stajati pred njima. da ordeđeni grijesi nisu vrijedni. koje si Ja od duša sa čežnjom želim. Ja sam Crkva. u kojemu se o Mojo Smrti na Križu treba razmišljati na jedan ispravan način i Moje Uskrsnuće od mrtvih će potpuno u pogledu slobode. Svi oni. koj vam je obećan. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 391. duhom i dušom. koje istinu Moje egzistencije ili Moga obećanja.Nemojte prihvatiti Moje Razapinjanje. jer vječni život. uskrsnuti će sa tijelom. i oni će biti nagrađeni vječnim životom. nego i u Duhu Gospodnjem živi. Mnogi ljudi ne shvaćaju Moje obećanje. Vi će te se u krasoti ujediniti – kod uskrsnuća mrtvih . u tijelu. Mnogi vrsni ljudi su sumnjali u upute i nauke. 6. koje se nikada promijenile nisu. Subota. Petak. Ako to činite. koji su vam isto tako kod Moje Posljednje Večere bili ponuđeni. Samo onda kad sve duše spašene budu.travanj 2012. o kako ti Mene tješiš u vremenima. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 390. da se ovakve duše još više udalje od Mene. da Moje Milosrđe grijehe ignorira tamo. Uskrs je vrijeme. Radujte se. 7. u kojemu se o Mojoj Smrti na Križu treba razmišljati na ispravan način. Oni su ravnodušni prema Mojoj ljubavi. Moje Uskrsnuće znači. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. čija su imena zapisana u Knjizi Života. kad se vi pokajete. će sada biti napadnute. Molite se. O kad bi sve duše njihova srca ujedinili i spojili sa Mojim. biti priznato. Jer one siromašne duše. Moje nauke. da su znanja Mojih Nauka dovoljne. Mnogi od vas. molite se. koji su ne samo u tijelu. djeco Moja. čupati će sebi kose. Svi oni. gdje kajanja nema. O tome nemojte dozvoliti ni malo sumnje.travanj 2012. kad istina bude otkrivena. živjeti će prema Božanskoj Volji Moga Oca. Moje Milosrđe je preobilno. znači upravo to: jedan vječni život. ne mogu prihvatiti. ovom Uskrsu: Isto tako kako je Moja Smrt na Križu vama dala dar Otkupljenja. To je život. O kako ti Meni ljubav i utjehu daruješ. u duhu i u duši. da sudim. kad ste slobodni od oholosti i ponizni u srcu. za kojim vi morate težiti. uključujući i vaše ljubljene obitelji i vaše prijatelje. Šizma. u Katoličkoj crkvi je počela. koji je tako neznatan. članovi Klera i vjerni kršćani biti će prvi cilj. koje će biti smatrane da su spremne. Crkvu sam Ja zasnovao i ona ne može nikada propasti. koji je Moj Vječni Otac tako dugo planirao. Sotona i njegovi Demoni će se truditi. miru i harmoniji. onda bi Božja Sveta Obitelj bila cijela i u potpunom broju. Ali postoje oni. koju ono čovječanstvu donosi. da se za njih pokaju. Svi oni. Moje Usksnuće od mrtvih je bilo ono. da uđu u Moj Novi Raj na Zemlji.sa onim dušama. u kojima Ja brigu osjećam. da budu spašeni. koji Mene ljubite i Moju Svetu Riječ javno objavljujete. Uskrs je vrijeme. Ovakvo mišljenje je opasno i čine samo. koji su samoljubivi u krivoj pretpostavci. da vi svi. kad budu konfrontirani sa užasnom sudbinom. o kojij sam Ja govorio. 10:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Absolucija se može samo onda dati. koji Mene nedovoljno ljube ili koji Mene promatraju kao nešto što je samoposebi razumljivo. Onim vjernicima Ja kažem: Vi isto tako morate biti pažljivi. da ću žive i mrtve suditi. Važno je da vi težite prema ovom novom životu i da vaše duše pripremite. od onog trenutka kad je Moje Sveto Pismo sa Knjigom Otkrivenja završeno. čemu se radovati možete. Nema ni jednog jedinog grijeha.

Nitko ne razumije u potpunosti. To je jedno važno vrijeme godine. Nitko ne može. koju je Moj Vječni Otac planirao za svu njegovu djecu. 9. Patnja čovječanstva i Moga Vječnoga Oca i Mene. nego da budu poslušni prema nauci Crkve. Moje Pristaše. da razmišljate o Mojoj Žrtvi za čovječanstvo i da vam se pokaže ljubav. su svijetu date preko izabranih duša kao jedan dar. istinite. trebaju vam pomoći. iz pepela bude uzdigla. Umjesto toga Ja vas molim. Sva Božanska Otkrivenja. Meni to kida srce. Ja sam Crkvu zasnovao i ona ne može nikada propasti. da je Moj duh bio prisutan – dostojnim dušama velike milosti nudeći . Nebo i Zemlja će postati jedno. Radujte se. Iako je Moje Namjesništvo unutar Moje Crkve značilo. Vaš ljubljeni Isus 392. da je to Moje obećanje. Nitko ne razumije stvarno. Zato je važno.. Istina je jednostavna. i nikada vas nebi razočarao. Ovi podmukli ljudi će vas uvjeriti. Iz tog razloga će Moj Otac Njegovu Crkvu. Kako može Moja crkva. Mene još zastupati? Ona to ne može. Djevica Marija: Doba mira o kojemu sam vam Ja govorila u Fatimi. što je Vječni Život. da je Moj Drugi Dolazak kraj svijeta. zbog ograničenosti ljudskog uma. iz svih religija i iz svih vjeroispovijesti zajedno zatražila nazad. Vaš Isus 393. je otišlo u zaborav. Nemojte se bojati ni jednog trenutka. jer Ja vas previše ljubim.Ipak to nije bilo potrebno. da Moje Milosrđe prihvati i da se pokaje. da njene strukture razgrade. Molite. i da će te vi biti kod Mene kod kuće i vaše boli biti će vječno prognane. biti će sada napadnute kao prve od izazova. koji su prije Mene bili došli. i vi se morate Meni. da sva Moja djeca postanu od srca ponizna. Svaka duša. da postane dio Moga Kraljevstva. Molite. 8.travanj 2012. i onda po Meni za vrijeme Moga Vremena na Zemlji. da bi je sva djeca Božja. budete uvjerljivi u širenju istine o Mom Drugom Dolasku. ali to je samo POČETAK jedne divne budućnosti. i to tako. Ja sam Crkva. Vjerujte Mi potpuno. sa novim odredbama i iskrivljenim verzijama istine. Ovo je način. koju Ja za svu djecu Božju u Mome Srcu imam. da bi se modernim nazorima izišlo u susret. Moguće da je to kraj vremena. Jedno neće egzistirati bez Drugoga. kako vi njih poznate. koje nisu sadržane u Svetom Pismu. Istina se nije nikada promijenila. što će se kod Mog Drugog Dolaska dogoditi. Mnogi misle. za vrijeme dok se borba za duše pojačava. i da vas podsjetim na tu ljubav. ta istinita Katolička Crkva. da se pripremite za Vječni život. da bi ostvarili jednu novu crkvu. Pravedni će živjeti u Mom Novom Raju i svega će biti u izobilju. kad se Novi Jeruzalem. koji Ja obećavam. On će zadržati ključeve do Drugog Dolaska. koja stekne pravo. koji – sa ohološću u njihovim dušama – drže da je više potrebno. vrijeme za Moje Namjesništvo na Zemlji približava se i za čovječanstvo ostaje još samo jedno određeno vrijeme. Volja Moga Oca će se najzad samo onda moći ispuniti. čim spomenem Zadnje vrijeme. koje je Sveta Katolička i Apostolska Crkve držala u časti. Tako mnogo divnoga se ne može nikada opisati sa ljudskim pojmovima. ali samo iz jednog razloga: da se vama pomogne. . vjerne vjernike. Sam voditi. Ponedjeljek. da će to biti ista crkva – ali to ona ne može biti. Jer istina je data ljudima preko proroka. vašem Isusu. Nebo i Zemlja postat će jedno. Njegovog ljubljenog Sina. kad vidim strah u vašim očima. koju sam Ja svijetu dao. Ja ću sjesti na Moje Prijestolje. da bude onima ugođeno. Jedno bez Drugoga neće egzistirati. svijet počima da proživljava zadnje promjene. da vi. da Moja Crkva Njezino stado za vječni život pripremi i da svaku priliku koristi za poticaj na (Sakarament) pomirenje (= Sakarament ispovijedi).travanj 2012. Novi Raj. obratiti i za (potrebne) milosti moliti. koja se danas svijetu daju. koji su sa lažnim prorokom udruženi. djeco. da Moj Sveti Zamjenik Papa Benedikt XVI. treba čovječanstvu biti uskoro otkriven. To je prodor prema jednom cilju onih. Nove Odredbe će biti uvedene. koji će se svoditi na raskol crkve. da bi osigurali. Moje nauke. dolazi konačno kraju. znati Moje planove za skupljanje Mojih dvanaest Naroda na Zemlji. osjećat će veliki mir i radost. kad Sotona bude prognan. Mnogi – uključujući i one unutar crkve i isto take one izvan crkve – će pokušati. sa kojim on sada posla ima. Daljnje informacije. 10:00 sati Dijete Moje. Gledajte radosno u vašu budućnost. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da se ljude umiri. Nedjelja. jak ostane unutar otpora. kako je to bilo namjeravano: u potpunom i konačnom ujedinjenju u Novom Dobu Mira na Zemlji. i to s Neba. imajte povjerenja u Moju veliku Ljubav prema vama svima i neka vam bude jasno. da bi prihvatili ključ za Raj.

Ona. da je potrebno. da se to neće dogoditi. Papu. da Đavla pobijedim i uništim. koja će – bez vlastite krivnje – biti uvučena u zadnju borbu za duše. koji se žele suprostaviti moći. Ali na svakom koraku puta Ga pobijaju one duše. Djevica Marija: Vrijeme za Mene. nemojte nikada prestati sa borbom za istinu. Životinja. da slijede Krivog Proroka. To će se dogoditi. će smjesta prepoznati. za svu djecu Božju. Tvoja poslušnost i tvoja vjernost prema Meni i Mome ljubljenom Sinu biti će kušani kao nikad do sad. koje ti u Ime Moga Sina prihvaćaš. da se ostvaruje. Moj siromašni Sin je tako povrijeđen na osnovu načina. da Svećenici Moga Sina ostanu jaki i da brane istinu. Jedna polovica će – iz osjećaja dužnosti – vjerovati. osuditi i Moju ulogu kao Suotkupiteljicu izvrgnuti će smijehu.. Ovo doba mira će nastupiti po Drugom Dolasku Moga Sina i trajati će tisuću godina. da zmiju satrem. Ja sam Bezgriješno Začeće. Ovo sve se mora dogoditi. približava se. Svetu Majku Božju. Boga Svemogućeg. Djevica Marija. na koji sam Ja. Moju ulogu kao Uništavateljice zmije se ne razumije. Posrednice i Zagovornice neće biti priznata. Molite. ali ako se to dogodi. Utorak. biskupe i kardinale – voditi u bespuće. se osporava. Uvrede. neće trajati dugo. da vodi čovječanstvo u vječni život u Raju. On. da svijetu istinu kažeš.. da zmiju satrem. počima. Đavao. Novi. da članove Katoličke crkve uvjeri. Doba mira. da iskrive njihovo mišljenje. Sotona sada radi intenzivno na tome. u kojemu ću Sotona i njegovi demoni biti prognani u divljinu.oslabit će. Moju djecu ne odvedu dalje od njihovog trenutka spasa. Kraljica Zemlje. Obećanje Moga Sina. Ali do onog dana. Djeco. približava se. Moja uloga kao Majke Otkupljenja i Suotkupiteljice. Mnogi će ga slijediti i vjerovat će. da vlada nad Njegovom crkvom na Zemlji. dijete Moje. da je poslat od Boga. Vrijeme za Mene. koju Ja kod Otkupljenja duša igrati moram. a druga polovica koja će slijediti Papu Benedikta XVI. Oni će biti kroz Katoličku crkvu vučeni u dva razna smjera. U mnogim krugovima Me ne priznaju u pogledu uloge. Svi mogući napori će biti poduzeti – posebice od jednog određenog kruga unutar Katoličke crkve . koji su ispunjeni Svetim Duhom i kojima je temeljem njihove ponizne duše darovana milost moći razlikovanja. da bi Moje tebi date poruke odbacili. Na žalost mnoge duše će ići za njihovim naukama – koje će za Moga Oca biti uvreda. Molite. da u crkvi u Rimu jedan varalica sjedi. Neboj se nikada. biti će to vrijeme muke. Temeljem vjere Moje djece i njihove predanosti Meni. Moja uloga kao Suotkupiteljice. Drugi. jer sve to stoji napisano u Knjizi Moga Oca. Moja uloga Suotkupiteljice. koje ti za Moga Sina u Ime Moga Sina proživljavaš. obučena je kao janje. 10. Majka Božja. za spasenje duša – postati jača. (naime) da će se vratiti. vrijeme za trijumf Moga Bezgriješnog Srca je blizu. ali nije od Mog Oca. Dijete moje. koje su unutar Katoličke crkve postale žrtvama Varalice. da bi označila početak Drugog Dolaska. koja je Meni data od Boga. njihovoj ljubljenoj Majci. o kojemu sam ja govorila u Fatimi. Djeco. sa kojima si svaki dan konfrontirana. Svemogućega. odbijena. koja na strani Moga ljubljenog Sina radi. Majka Božja. Jer mnogi od Moje djece su jako zbunjeni. da zastraniš s puta. Dijete Moje. dogodit će se puno zbrke na Zemlji. Travanj 2012. Ti ćeš – zbog tjelesnih i duševnih patnji. Majka Isusova. Ja sam blagoslovljena sa Milostima i Moći. i on će sirote duše – uključujući i svećenike. Vaša ljubljena Majka Majka Božja Majka Otkupljenja 394. te da ovo zlo cjelokupnu Katoličku crkvu ne zarazi. koji je postao čovijek (doslovno: koji je došao u tijelo). To te može tako daleko dovesti. Moli. je otišlo u zaborav. 20:45 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. a Ja. koji u Moga Sina vjeruju. i muke. Vjernost prema Mome Sinu – unutar Crkve. ima puno sljedbenika unutar Katoličke crkve. će se povećati. da bi nauke Moga Sina proglasio nevažećim. Onda će on Mene. . Posrednice i Zagovornice neki dijelovi Katoličke Crkve ne prihvaćaju. mnoge duše ući će u Novi Raj. krivi Papa kuje već planove – čak još i prije nego što se je uspeo na prijestolje Stolice Petrove . molite. Za one. koje su obmani Đavla dozvolile. dijete Moje.Sotona hoće Katoličkoj crkvi nanijeti štetu. tvoja uloga počima. biti ću uvučena u raskol crkve. da Papa Benedikt mogne spriječiti. da bude još teža nego prije. da sve one duše. kad se Nebo i Zemlja budu spojili u jedan divan Novi Raj.

to je sad jedna teška faza tvog poslanja. da bi vaše duše i duše vaših obitelji pripremili za Novo Doba Mira na Zemlji. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 396. koje je prije tako dugog vremena prorečeno. da. da ostanete u blizini Moga Sina. Ne zaboravite. stime što ih na krivi put vodi – i stime što ih čini slijepima za istinu i odvraća ih od toga. kako Sotona. Ti ćeš smjesta prepoznati. Svi oni. kojoj je moć data. On se boji nje. da Moja prisutnost njihovo tijelo prožima. jer bez molitve. On to zna i on sa njegovim lovom na duše nikada neće prestati. koje sam Ja odredio. da milosti prime. tko u Moje Ime dolazi a tko ne.Svi Anđeli na Nebu štite tebe. koji su Meni najbliži. Kćeri Moja. u drugima prisutne. koju proživljavaju. koji ponizno srce i duboku ljubav prema Meni imaju. da za ovakve duše imaš suosjećanja i da im pomogneš. koji će pokušati. da vas sa Njezinim Svetim Plaštom obavije i da vam da zaštitu od Đavla. jer on Varalicu drži na odstojanju. Nemojte nikada imati straha pred budućnosti. kako se to događa. tražite od Moje ljubljene Majke. da njega uništi. posebice protiv mojih svetih poslanika. Možda će slijedeći Papa biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. Molite Nju. koje on najviše napada. kad ti Moju Riječ izgovoriš. da ovo djelo potječe od Sotone. Srijeda. koju Ja imam. Ovaj dar će tebi omogućiti. Travanj 2012. kao da ti je netko zadao udarac u želudac. Vaša ljubljena Majka Kraljica Zemlje Majka Otkupljenja 395. koje se dovode s njime u vezu. koju ti nećeš prepoznati kao svoju vlastitu. su oni. ali on će biti krivi prorok. Ne zaboravite. i one duše. Zar ti neznaš. Osjećat ćeš se jadno. koje sam Ja tebi dao. koji sumnjaju u Moju Riječ. On Presveto Trojstvo nemože pobijediti. da prepoznaš krive proroke. On pokušava da druge uvjeri u to – kroz njihov strah od njega – da su značajne osobine. Ova Armija će Sotonu pobijediti. vi će te biti zaštićeni i biti će vam date potrebne milosti. To ne uključuje samo vidioce i proroke. koju vi trebate. da ti namjere onih siromašnih duša prepoznati možeš. koji je tvoju dušu preplavio. Kad on tebe – preko drugih – napada. Mržnja protiv tebe će se pojačati. Tebi će biti rečeno. čiju dušu je Sotona ukrao. Najprije ćeš osjetiti jedan užasan osjećaj. uključivo i one od vas. Samo maleni broj od onih. Svima onima. čiju pomoć za izgradnju Moje Armije Ja trebam. da vas vodi bliže Mome Presvetom Srcu. da ovo djelo potječe od Sotone. molite. da nađu pravi put prema vječnom životu i da (oni) svoje duše oslobode od patnje. osjećaj straha odozgo prema dolje. posebice bez moljenja Moje Svete Krunice. Ti ćeš ipak sa tim dušama govoriti sa Mojim Riječima i snagom. ona ne dolazi od Mene. Travanj 2012. koje Mene odbijaju. da odgovore Mome Svetome Duhu. Četvrtak.Ti ćeš smjesta prepoznati. 12. koji Moje poslanike mrze. za posvećenje njihovih duša. ti ćeš se osjećati. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. dijete Moje. da ti – ponekad – u milosti. Bez redovne molitve biti će vam teško. 11. Imajte uvijek u mislima. u ovoj malo osamljenoj misiji. Ovaj dar će ti i omogućiti. koji sa čistom dušom k tebi dolaze. onda znajte. djeco Moja. Đavao je pun mržnje. Ako vi u bilo kojem obliku osjećate mržnju u vašim srcima. Varalica. On prouzrokuje sumnju i nemir u dušama. važnost molitve. radi? On dobre duše uvjeri. da vas je Sotona zaveo na grijeh. kad se suočiš sa nekim. da Moju Svetu Riječ podkopaju. koja se preko ovih poruka daje: Molim vas. i ti ćeš drhtati i osjećat ćeš vrtoglavicu. posumnjaš? Dar. Nezaboravi slijedeće: Sotona nema moć. Sotona vas može odvući od Svete Riječi Moga dragocijenog Sina. Ja nikada nijednog od vas neću napustiti. molite. Molite. zato što ćeš Sotonino djelo prepoznati. osjećat će svjetlo i osjećat će. kad je on prisutan u drugima. da bi vas (Milosti) učinile jakim. čitanja u dušama. Ne zaboravite i važnost posta. nego točno i one duše. 11:27 sati . je tebi dat. On je nemoćan prema Mojoj Majci. će propustiti. Mržnja protiv tebe će se povećati. Onda Me morate moliti za milosti. djeco: jer kad vi ostanete blizu Moga Sina. Tebi će biti rečeno. Mnogi.

koje bi morali pretrpjeti. Budite jaki. . koje Sotona predvodi. Oni. onda će početi napad. da upravim pažnju na Tvoje Nauke i da Tvoju Svetu Riječ u svako doba javno objavljujem. i samo malo njih imati će hrabrosti. koji će pokušati. da vas uvjere u istinitost krivog proroka. Nemojte nikad posumnjati u Moju Svetu Riječ. su mnogi iz Mojoj Crkvi tumačili. daje – pobijati. kad sam prvi put došao – promatrana kao kriva nauka. prvobitan Apostol.Moja najdraža kćeri. da uđem u napast. da Moju Riječ javno objavljuje. koje vam nude oni. koji će Moju Svetu Riječ – koja se tebi. će privući puno sljedbenika. onoga. Ostanite Meni. da će sada mnogi samoimenovani proroci nastupiti. Kad mnoge duše budu zavedene. Pape Benedikta. Nažalost on. da laži. koja je sadržana u Svetom Pismu – prikazuju se umjesto toga kao istina. koje Moju Crkvu na Zemlji zastupaju – isto tako promatrati kao takvu (krivu nauku). djeco. biti će proganjani. djeco. kad Ja dođem. od većine mognu biti prihvaćene. Ja vas moram upozoriti. Ove zle laži idu i puno dalje preko toga. da je za mnoge nedužne ljude vrlo teško.. da bi krivog proroka poštovao. Njegovi birači su vukovi u ovčijoj koži i članovi tajnih i zlih grupa Slobodnih zidara. daj mi snage.. Danas misle – više nego ikada prije – da nije moguće. da Mojoj Svetoj Volji zavjetuju njihovu vjernost. kćeri Moja. što je sa sobom donijelo. da će biti izopćeni. Ja ću sve (tajne) otkriti preko Marije od Božanskog Milosrđa. će biti poslati. Vjernici imaju straha od verbalnih uvreda i zbog izrugivanja.. Njihove riječi će biti pažljivo odabrane i njihov iskaz će biti netočan i zbunjujući. kako se zauzimaju za istinu Mojih nauka. da se njihov glas čuje . Laži – dakle one iskrivljene verzije istine. ako bi otvoreno (odn. Od toga postoji tako puno interpretacija. Ne dozvoli. Knjiga Otkrivenja je istinita Riječ Božja. koja vam se sada daje. na koji će Sotona pokušati. Osudite laži. koji će s Neba – pod vodstvom Moga Vječnog Oca – vladati nad Mojom Crkvom. koje su u njihovim Zemljama uvedeni i koji su prešli preko Riječi Moga Oca. da slijedećeg Papu prihvate. Kad se jedan hrabar. postupa kao prema jednoj laži. „Dragi Isuse. da Moju Crkvu uništi. O kako sam Ja napušten i odguran u prikrajak. Budite sigurni. koju oni zbog zlih grijeha od neke vlastite subraće (doslovno: suposvećeni) podnositi moraju. Moj ljubljeni Papa Benedikt XVI. iz straha. vjerni. kad sve religije postanu jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva. iako će istina biti žestoko napadana i promatrana kao kriva nauka. koja će u Zadnjem vremenu najviše patiti. To je način. vašem Isusu. koje su usađene u glave Mojih boguposvećenih Slugu. pomanjkanje suosjećaja. Najprije će vjernike uvjeriti o tome. boguposvećeni Sluga zato odluči. Petar. bila je. Ona ne laže. Sotona je tako mnogo duša svladao – uključivo i vođe unutar Moje vlastite crkve . jer izgleda. da djecu Božju pripreme na to. da se izda za Tebe. i to temeljem sramote. izgovorenih od Mojih Slugu. ovaj krivi prorok. Onda. da se prema istini Mojih nauka. Budite stalno na oprezu. će kod Mog Drugog Dolaska vjernici – uključivo i Moje boguposvećene sluge. Mnogi će ove slabosti isključiti i njihove poruke prihvatiti. koji iza Moga ljubljenoga Zamjenika. koji pokušavaju. najveći mogući) jad prouzrokuje – zadovoljio. mnogi ljudi u svijetu me još uvijek odbijaju i to ima neke veze sa javnim mišljenjem. da vladam. je Moj Petar. da bi njegove zadnje požude – naime da najveći (odn. koje se sve temelje na ljudskim interpretacijama. kćeri Moja. Ne zaboravite jednu važnu nauku: Moja Riječ – kad sam bio na Zemlji. Ovakvim Slugama se predbacuje pomanjkanje tolerancije. pomanjkanje ljubavi i da nemaju poštovanja prema ljudskim pravima. Do sad vam nisu date sve u njoj sadržane tajne. Tako puno tame spustilo se je na djecu Božju. da bi se omogućilo. Čak i (Mojim posebnim) vjernim pristašama fali hrabrost da ustanu i da se bore protiv zlih zakona. da Moju Vjeru branite protiv krivog proroka“ . Rimljanin. Ovaj Papa će možda biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. koja je sadržana u Knjizi Otkrivenja (Pr. ali on će biti krivi prorok. Vi vidite. da se one slažu sa Svetim Pismom. Oni. Sotona će žrtvovati mnoge duše. da će to biti Katolička crkva – koju sam Ja zasnovao i stavio pod zapovijed Moga ljubljenog Apostola Petra . kod Drugog Dolaska. Svećenici se stide za to. da ustane i da istinu Mojih nauka brani. Moju Riječ. kad se njih vidi. je zadnji pravi Papa na Zemlji. javno) govorili o Mojoj Svetoj Riječi. on će zapovijedati nad svom djecom Božjom. Evanđelje po Ivanu). Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (44) „ Za snagu. koji se njemu suprostave.. ond on mora teško patiti. dolazi. istinskoj Proročici Zadnjeg vremena. da njihove riječi od Mene dolaze. Istinu Moga Svetog Pisma. Ja govorim samo istinu. Učinite nešto. dok se to još može.

ali koji je Me sada odbijaju kažem sljedece: Cinjenica. Tvoja patnja reflektira samo djelić Moje vlastite patnje. podrzavaju njihovu ideologiju.Održi moju ljubav prema Tebi jakom. 2012 15:27 Moj usrdno ljubljena kćeri. Vaš ljubljeni Isus 397. samo Bog ima pravo suditi druge. da naviještate javno Moju Svetu Riječ i propovijedate istinito Evanđelje. ali sa malo vjere. ali jedino i samo ako grešnik traži oprost.odbijanjem da okrenu leđa smrtnomu grijehu. trebali shvatiti je. Vi sumnjate u Moju Svetu Riječ . da bi me pokrenuli na to. koja se očekuje od njih kao kršćana.u Novom Raju Mog Oca. gdje je postojanje pakla zanijekano. Sada vam Ja govorim s Neba .moras shvatiti. Svaki grijeh 'može' biti oprošten. jer ste vi utapajuce duše i nedostaje vam velikodušnost srca.da upozore druge o opasnosti pakla. Nitko. da mogu razgovarati s vama na ovaj način. uključujući i one koji odbijaju svojoj djeci sakrament krštenja . U zajedništvu sa Mnom ćes znati . zato što odbijate da vjerujete. koji prihvaćaju Moju Riječ. kako bi pokazali svijetu. nikada ne bi osudio? Da On nikada ne bi poslao dušu u pakao? Ipak. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju . Jaganjac Božji. gdje ćete biti izolirani. Oh. iako bi im trebali pokazati dobrotu i moliti za njih. nije točno. Moje učenje ce se samo tolerirati pod vlastitim uvjetima.da se odvoje od svoje braće i sestara . Uvjerenje da ce svi grijesi „biti“ oprošteni.koje Ja sam trpim zbog grijeha čovječanstva. umjesto da pokazuju ljubav.uzrokovane zbog vaseg nedostatka poniznosti. Knjiga Otkrivenja ne otkriva sve. Neki će osjetiti prezir prema drugima. Vi ste Moj Ostatak Crkve. Ja shvaćam da neke od ovih poruka nemaju smisla za tebe. da On. sada samo zbog toga dolazim. Svakoj ljudskoj interpretaciji glede tisuću godina nemojte vjerovati.mnogi će osuditi grešnike. Nikad ne osuđujte druge.” Istina stoji u Svetom Pismu. Dva svjedoka. a koja je protjerana u pustinju. proizasla od čiste ljubavi prema Meni. Bez obzira koliko je čovječanstvu bilo upoznato o Mojem postojanju.da Me sada odbacujete . koja ce da vam biti data putem ove prorocice. čak i ako se ne slažete s njima. Amen. jer On voli svakoga.kad Mi je trebala vašu pomoć . Vi smijete vjerovati samo u Riječ Božju. znajte da vas je vaša poniznosti i vasa ceznja. Kako Me dovodite do placa . 2012 13:36 Moja usrdno ljubljena kćeri. Za one. Neki će osjetiti potrebu . na koje se ukazuje u knjizi Otkrivenja Srijeda 18 travanj. će vas ostaviti u muci i velikoj žalosti. kao da grijeh više nije važan.da za svaku bol i unutarnju tamu duše koju doživljavas. kako su dobro pouceni u duhovnim stvarima. Otkupitelj čovječanstva 398.gdje grijeh ne postoji . ipak će to biti pod njihovim vlastitim uvjetima.da je Moja patnja počela i završila na križu. Vaš dragi Isus. Na primjer . ali ipak ujedinjeni kao jedno.od razocarenja zbog vase sljepoće . to je laž.kako bi vas spasio. znaciti će propast kršćana. jer Ja. Među vjernicima. kako Me vrijedjate! Za one koji su proveli svoje živote posvećene Meni i koji su upoznati s Mojim Svetim pismom. dok se ona idalje intenzivira. da se odvratim od Tvoje istinite Riječi. Ja ih ne stavljam tamo. Oni tada koriste svoje vlastite interpretacije o tome što zapravo znači Moje milosrđe. svejedno koliko laži meni bude prezentirano. ali samo ako oni. Oni su ga sami odabrali . Iako Meni mnogi vjernici i dalje odaju počast . Subota 14 travanj. Jer onda ćete shvatiti duše koje ste odbacili . iako sam prihvacen. bez obzira koliko je grijeh crn. približila Mom Presvetom Srcu. kada vam se Istina otkrije. da odgovorite na Moj poziv. ali moras vjerovati u Mene i znati da moram otkriti sadržaj knjige Otkrivenja. Bez obzira kako je teška tvoja tjelesna patnja . Vi ste plod žene koja je rodila muško. da Knjigu pred očima cijelog svijeta otvorim. Daj mi dar moći razlikovanja. znaciti će propast kršćana. Oni im moraju. Mnogi će prema drugima postupati s ljubavlju i dobrotom. gdje je postojanje pakla zanijekano. prepoznati ces muke . Toliko laži. jer to nije vaše pravo.iako ste je trebali prihvatiti. umjesto toga. Vi ste Crkva. tako da duše znaju što mogu očekivati u ovim vremenima. Niti će se oni potruditi da traže oprost ili da pokazu kajanje. Ljudi se osudjuju sami u pakao. na koju ce se ukazivati u knjizi Otkrivenja. Tako puno njih.govore tako. Toliko laži. Koliko puta ste čuli da je Bog uvijek milosrdan ? On je toliko milostiv. Moj ostatak Crkve. biti primjer. Takvo razmišljanje je opasno i dužnost je svih kršćana . da je i Ja u istom obimu suosjećam.* . Mene još uvijek mrze. kojima oni nude taj dar.da pripremiti svu Djecu Božju za Moj Drugi dolazak i što nalazim? Ja vam govorim kao iza zatvorskih zidina i kao iz jedne ćelije u koju ste Me bacili. Molim vas. da u Svetoj Bibliji sadržanu istinu nikad ne zaniječem. Moja patnja neće završiti sve dok se sva Božja djeca ne ujedine u ljubavi i skladu .

da sam Ja Mesija i njihovo propovijedanje istine će biti takodjer gurnuto i na stranu bačeno od lažnog proroka i antikrista .Dvije lampe su Moje kršćanske Crkve. prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana.novi Jeruzalem .da istruli poput leša. 5. Morati ćete Me častiti u tajnosti. Dvije masline su Stari Jeruzalem Izrael i Novi Izrael. To će biti vjerni članovi Moje kršćanske crkave.(**) Moja Riječ. Dokaz Moje prisutnosti . ali za njom. (**) Židovi će napokon znati. jer Sveta misa će se promijeniti do neprepoznatljivosti pod vlašću lažnog proroka.da obavijestite svijet o punom smislu pečata.Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: 'Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2.koja će ustati iz pepela. Svojom voljom će Me udarati po licu. Vaš ljubljeni Isus prilog (*) Otkrivenje 12. Dva Svjedoka u Knjizi Otkrivenja: Vi. ćete morati navijestiti Moja proročanstva i Moju Svetu Rije onima koji nisu kršćani ili koji ne znaju Deset zapovijedi.Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. žena pobjegne u pustinju. 6A. sadržanih u Knjizi Otkrivenja . No. tradicionalne prave Crkve s onim pristasama od Mene. Židovi će biti Drugi od Dva Svjedoka. to je Istina. mora umrijeti.u tamu. prilog (**) Otkrivenje 11 Dva svjedoka 1. 6. zbog onih Mojih pristaša koji će odbiti . Oboje će smatrati porazenim. ali to neće biti slučaj jer ćete vi oblikovati.Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve Zemlje. 5. Tko im god pokuša nauditi.' prilog (***) Otkrivenje 11 4. da budete prihvatili Istinu. Vi cete primiti pomoc i mnoge vođe će nastati između vas . Vi. gdje će naci utočište. kolika je bol u Mom srcu. Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti Zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele. Vi. Kako vas volim Djeco i kako Mi olakšavate patnje.koje ću ocitovati Mariji Božjeg milosrđa. uključujući i Moje Svete sluge i one Moje pristase .Stanovnici Zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke.14. 12.će imati vrlo kratko vrijeme . Moje pristase. Iako ovo strogo zvuči. 10. biti ćete odbaceni u pustinju za 1. 7. 8. jednu pravu Crkvu . ali Moja Riječ nikada neće umrijeti. Oni od vas koji nisu sa Mnom . Leži na vama . Vi ćete preživjeti strašnu i zlu monarhiju koja će nastati pod dvojnim vodstvom lažnog proroka i antikrista. Odaberite li prvo .Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom.dati će se citavoj Djeci Božjoj tijekom „Upozorenja. evo. gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana. A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. Moj Ostatak Crkve će morati širiti riječ na Moju drugu djecu.260 dana(=3 ½ godine). da sam to Ja. i Ja ih ne mogu spasiti. Ponavljam: Ovaj rod izabrani.Pokuša li im tko nauditi. 13. Moja Crkva. koja je ce biti data vama . plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob.koje je pakao. uključujući i one koji Me uopće ne poznaju.Druga strahota prođe. da Sveta Biblija bude itana i shva ena.da vas vode kroz ovo razdoblje. koje neće biti zavedeno od lažnog proroka. u kojemu je raspet njihov Gospodin. zajedno sa svim drugim religijama.Žena rađa Moju istinsku Crkvu. koji će morati ocuvati Moju Crkvu zajedno.Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima.Mom Ostatku Crkve.S neba tada zaori snažan glas: 'Uziđite ovamo!' I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo. Taj progon neće trajati dugo i bit će vam data velika snaga i zaštita. od kojih će oba biti bačeni u ognjeno jezero .“ Molite se. neće umrijeti. tako da možete čuti .A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni. 11. Moj Ostatak Crkve. Moje vjerno stado. biti hranjeni s plodovima Moje ljubavi. iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja.Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju. odjeveni u kostrijet. Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih.koji odbacuju Lažnog proroka. Ali ćete darom Duha Svetoga.da odluce.. 9.Tri i pol dana svi će narodi.da Mi pripadaju. Vi ste Moje istinske pristase i sve milosti Neba ce se izliti preko vaših plemenitih duša. Pobijedit će ih i ubiti. Sedam tisuća ljudi pogine u njemu. Mnogi od vas će postati sveti u Mom Novom Raju zato što ste Mi pomogli izgraditi Moj Ostatak Crkve na zemlji i vladati sa Mnom u Novom Nebu i Zemlji.Kad dovrše svoje svjedočanstvo. može biti odbacena u stranu. koji će se pojaviti kod Mog Drugog Dolaska. ste jedan od Dvojice svjedoka iz Knjige Otkrivenja i koji će biti zaštićeni s Neba. Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali. koji poziva na vas s Neba. Vaš zadatak će biti da se pobrinete . tako da možete vidjeti i da slušate. vaša će duša biti ukradena od strane varalice.da otvoriti oči. 3. koji će biti bačeni u stranu od strane lažnog proroka. kao leš.Ali nakon tri i pol dana. Oni će biti privučeni u mrežu od strane lažnog proroka . dolazi još jedna! . Vi ili ćete biti za lažnog proroka i protiv mene ili cete biti za Mene. vas dragi Isus.prije nego što bude prekasno.Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju.

gdje mogu živjeti život u ljubavi. tako da bi one mogle biti spasene.oni će izazvati veliku tjeskobu u ljudskim životima.da Me pozovete . okrutnosti i mržnje. Molitva.Ja. Kako se sada priblizava Zadnje vrijeme . Kod duša. Vaš ljubljeni Isus . Svi oni koji znaju Moje učenje . Ovaj zli plan. izazvali bol ili štetu drugima. tako da mogu uci u Novi Raj . Molim vas zovite Me ovom križarskom molitvom (45) "O Isuse ja znam vrlo malo o Tebi. Ja sam vasa slamka spasa.kazem: imajte na umu da sam Ja ovdje. Ako vi to izgovorite iz srca. su za cijeli svijet.a koja nema pravo. Kada se to dogodi . to će se promijeniti.koji obožavaju Sotonu. Pomozi mi da osjetim radost. bez obzira koliko ste griješili.će vidjeti promjene u sluzenju Svete mise. uključujući i one koji ne vjeruju u postojanje Boga . Ja ću vas voditi i zaštititi vas na vašem putu i vi ćete biti vođeni snagom Duha Svetoga.ove siromašne duše. odstrani sve negativne misli i pokazi mi put. nikada ne bi mogao uništiti Moju vlastitu Crkvu. 2012 18:00 Moja usrdno ljubljena kćeri. uključujući i one koji ne vjeruju Utorak 17 travanj.mogu da nanesu užasnu nepravdu onima . Međutim. da oni počine zločine. Molim vas. da imate odgovornost . vas ljubljeni Isus. Oni stavljaju misli u njihove umove. je dovoljno. koji štuju sotonu. Novi svjetovni zakoni će biti uvedeni. Ovo zla sekta će sada osloboditi sve snage . okrenuti leđa pogresnom ucenju. Svetom Trojstvu koja se sastoji od Oca i Sina i Duha Svetoga. To je to. da igra ulogu u Svetoj Stolici.o Trojedinom Bogu. on je intenziviran. Oni ih napadaju preko osjetila . pokušavaju učiniti. koji su članovi ove zle sekte. neću stajati po strani i gledati . njihovom ljubljenom Isusu Kristu. vaš ljubljeni Isus. Samo Ja mogu promijeniti način na koji živite. koje se već nalaze u grijehu. Stvoritelja cijelog svijeta. sta se Tebi dopada. Moje Poruka vrijede za sve religije i uvjerenja. da vam pomognem. Ponedjeljak 16 travanj. da uništi Moju Crkvu je u tijeku vec 100 godina. Samo Ja vam mogu pomoći.draga Djeco . tako da me možes ozdraviti. djeco.kako bi se omogucilo. što lažni prorok i obmanjivač . To ne dolazi od Boga. Ne smijete se bojati.kojeg vodite. da otvorim moje srce kako bi dozvolio da udjes u moju dušu. Amen. Moja djeco. To je razlog. Stvoritelja svih stvari. Bilo da vjerujete ili ne vjerujete . Mnogi obmanjivaci.da navijestite citavom svijetu Moju Svetu rijec . ali od 1967.Ja ću odmah odgovoriti i pomoći vam da se približite Mom Presvetom Srcu. potičuci ih uglavnom . dopustite Mi da vas držim što blize sebi i da vam dam utjehu . kako da shvatim.Ja pozivam svu Božju Djecu i uvjeravam vas da Ja.su bile ograničene do sada. koji će biti uvreda za Moju smrt na križu. Jedini način da se oslobodite od teškog života .je. su ušli u sjemeništa. Oni će uvesti zakone koji se protive Deset zapovijedima.kako se Moja Crkva kroz ruke jedne određene sekte raspada.da Ja razgovaram s vama preko ovih poruka .bez obzira kojih ste uvjerenja. kako ce se sotona suprostaviti u završnoj pobuni protiv Boga. Moje Poruka tebi dane.za kojom žudite u svijetu punom nepravde.da naviještavate javno Istinu Mojih učenja. mogu posjedovati tijelo. nesreće.sve što je potrebno je pobožnost prema Meni. vaseg dragog Isusa. jednostavan razgovor. kojima oni vladaju. nikada ne bi mogao unistiti svoju Crkvu. Oni žele oboriti Katoličku crkvu i razbiti je u komadiće. Samo mir i ljubav može doći od Boga. Njihovo shvacanje će biti odbijeno i mnogi Sakramenti prestat će biti ponuđeni. Vas ljubljeni Spasitelj Isus Krist 400. Mnogi pitaju zašto se ove Poruka cesto odnose na Sotonu. da izaberu novog nasljednika za Mog Svetog namjesnika papu Benedikta XVI. Pozovite Me glasno. Za one katolike koji će biti povrijeđeni i zaprepasteni .da počine grijeh u tijelu. Djeco. prouzrokuju pustoš oko sebe. će se osjecati povrijedjenim.iako su bile dopuštene od Boga Oca. U drugim slučajevima .Poruka 399. To je upravo ono. utješiti me i ispuniti me Tvojim mirom. One ce biti date za sve religije i uvjerenja. radosti i slozi s Tobom zauvijek. Negativnost ce biti uzrokovana od Sotone i njegovih demonskih anđela. da dobiju uporište u Vatikanu.tako da vam Ja mogu pomoći. 2012 18:30 Moja usrdno ljubljena kćeri. morate znati.vi morate pomoći onim sirimasnim duše koje trebaju Moju zaštitu.Vječnoga Oca. Moj odgovor je ovaj: Sotona i njegovi pali anđeli lutaju zemljom u potrazi da napadnu čovjeka. U položajima moći ." Volim vas sve . zašto je mnogo priprema potrebno. Ali pomozi mi. Za sve one koji se žele osloboditi svoj život od negativnih misli i osjećaja . Molite Me vasim osobnim riječima . koji vrijeđaju Mog Oca. Njihove ovlasti.zato što je vama data Istina. Mnoge Moje pobožne pristase. i znajte da se ne morate bojati . znaj da . utvrđenim od Boga Oca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful