301. Isus poziva svu djecu svugdje na svijetu nedjelja, 8.

sječanj 2012, 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri, Ja danas pozivam svu djecu na svijetu, koji su preko sedam godina stari, i to svako Moje dijete pojedinačno. Vi, djeco Moja, u Mojim očima ste kao dragulji. Vi Mi donosite takvu jednu nježnu ljubav, i vaše društvo Mi priređuje veliku radost. Vi trebate znati, da vas Ja sve jako ljubim. Neki od vas me već poznaju, i to je dobro. Ja vas pozivam, da više razgovarate samnom. Sa vašim vlastitim riječima. Kao sa prijateljem. Nemojte nikada imati osjećaj, da molitve morate naučiti i izreći ih napamet, što vi možda osjećate kao teško. Dođite umjesto toga k Meni i dopustite da učestvujem u svim vašim mislima, strahovima, novostima ili problemima. Oni siromašni mladi ljudi, čiji je život pun zabluda ili koji imaju veze da alkoholom ili drogom, moraju znati slijedeće: Iako vi u vašem životu prazninu osjećate, vi Meni ipak morate pružiti svoju ruku, i ja ću je prihvatiti. Ja ću vas spasiti od toga, da se utopite u moru smetenosti. Mnogi od vas osjećaju se bezvrijednim i kao da bi bili neznatni. Vi ste od onoga, što vi u svijetu muzike i zvijezda obožavate, tako nadvladani, da se osjećate potpuno nedovoljnim. Nemojte se nikada ovako osjećati, Moja mala djeco; jer u Mojim očima vi ste nešto što je posebno (vrijedno). Svaki od vas ima jedno posebno mjesto u Mome srcu. Dozvolite Mi, da vas povedem na jedno putovanje u divnu novu budućnost. Ja ću, uskoro, započeti jedno novo divno doba mira i krasote na zemlji. Vi morate ostati jaki. Ne predajte se nikada, kada se osjećate potištenima. Nemojte nikada očajavati, kad se osjećate ništavnima. Vi ste – imajte to uvijek pred očima – rođeni iz jednog točno određenog razloga. Razlog za vaše rođenje je – i to neovisno od vaših životnih okolnosti – slijedeći: Vi ste rođeni, da se Meni pridružite kao dio Moga Novog, divnog Kraljevstva. Ja znam, da je to za vas teško, da čujete Moj Glas, pošto ima tako puno krivih bogova, koji pokušavaju, da pridobiju vašu pozornost. Moje obećanje vama je slijedeće: Živite vaš život u ufanju u Mene i u ljubavi prema Meni, vašem Isusu, a Ja ću vam dati dar raja. Ovaj raj je ono, što na vas čeka, kad bi vi Mene samo zamolili, da vam na vašem putovanju k Meni pomognem. Ja sam ona ljubav, koja u vašem životu nedostaje. Ja sam mir, za kojim vi čeznete. Ja sam pomoć, koju vi trebate, da bi ponovo osjećali ljubav u vašim srcima. Ja sam ljubav. Ja sam svjetlo. Bez Mene će te ostati u tami. Ja vas ljubim, bez obzira na to, koliko vi Mene žalostili ili vrijeđali. Molite ovu malu molitvu, i Ja ću odmah dotrčati k vama. „Isuse, ako me možeš čuti, onda čuj moj vapaj za pomoć: Molim Te pomozi mi, da izađem sa onima na kraj, koji mi prouzrokuju bolove. Pomozi mi, da zavist prestane da vlada mojim životom, i pomozi mi, da prestanem sa time, da si stvari želim, koje nemogu imati. Umjesto toga otvori moje srce za Tebe, dragi Isuse. Pomozi mi, da osjetim pravu ljubav – Tvoju ljubav – i pravi mir u mome srcu. Amen.“ Radujte se, djeco Moja, jer sada Ja iz neba razgovaram sa vašim srcima. Ja stvarno postojim. Ja egzistiram. Ja vas ljubim i neću nikada prestati sa borbom za vaše spasenje, tako da vas, vaše obitelji i vaše prijatelje mognem ponijeti u Novi Raj na zemlji. Ovaj raj je stvoren za Adama i Evu i sada će se ponovo vratiti na zemlju. Ja hoću, da ste vi jedan dio ovog novog divnog života, koji vaše (najljepše) snove (još) uveliko nadmašuje. Ja vas sad blagoslivljam. Vaš ljubljeni prijatelj Isus 302. Nakon globalne ispovijedi širom svijeta Ja ću pripremiti Moj Drugi Dolazak ponedjeljak, 9. sječanj 2012, 8:10 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, vrijeme brzo teče i sa „Upozorenjem“ će započeti priprema (e) za Moj Drugi Dolazak. Poslije ispovijedi širom svijeta, kada većini čovječanstva budu podijeljene posebne milosti i blagoslovi, ja ću pripremiti put za Moj Drugi Dolazak. Čovječanstvo mora akceptirati, da je vrijeme za ovaj veliki događaj skoro tu. Nemojte gubiti vrijeme kod pripreme vaših duša i duša vaših obitelji za Moj slavni povratak. Moj Drugi Dolazak će donijeti kraj patnjama, koje ste vi podnosili tisuće godina na zemlji. Tako veličanstven je ovaj divan događaj, tako da će se svatko od iznenađenja diviti i jedva će moći disati (od uzbuđenja), kad se Ja pojavim na nebu. Vi, (ljudi) iz ove generacije, ste izabrani, da sa ovog putovanja sa Mnom u Moj Novi Raj izvučete korist, (i to) za vrijeme doba mira, u kojemu ću Ja vladati. Nitko od ovoga nesmije biti isključen. Ni jednoj duši nesmije biti dozvoljeno, da propadne kroz mrežu. Moja najveća želja je, da vas sve sa Mnom uzmem u Moje Kraljevstvo. Ovo je slava, na koju je čovječanstvo čekalo od Moje smrti na križu. Oni od vas, koji Moje molbe jednostavno ignoriraju, molim neodloživo, da sad počmu sa time, da se pripreme. Moje vrijeme se približava. Ja sam sad poslao Moju posljednju Poslanicu u svijet, da vam pomognem, da vaše duše pripremite. To je prorokovano. Nemojte ignorirati Moje upozorenje, jer ako to učinite, ne će te biti budni i ne će te uspjeti, da se odgovarajuće pripremite. Od sada ću Ja slati mnoge Poruka, tako da svijet bude spreman, da Mene prihvati kao svog Gospodara.

Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj cijelog čovječanstva 303. Djevica Marija: Tako puno duša se odlučuju da ignoriraju znakove koje Ja dajem utorak, 10. sječanj 2012, 20:30 sati Dijete Moje, ti moraš svijet informirati o važnosti molitve u ovo vrijeme. Moja djeca pate na svim mjestima, u svakoj zemlji (na svijetu). Važno je, da se sva djeca Božja u ovo vrijeme ujedine (u jedno jedinstvo), tako da se tama konačno ukloni sa zemlje. O kako plačem od brige, kad se one duše odluče, da ignoriraju Moje posjete kod vidioca na zemlji. Tako mnogi odlučuju se, da znakove ignoriraju, koje Ja (njima) dajem, da se osigura, da vjera mogne biti ponovo uspostavljena. Tako hladna su njihova srca – uključujući i srca svećenika i duhovnika, koji su slijepi za istinu - , tako da je puno vremena potrošeno. Da su bar njihova srca otvorili za Poruka, koje sam Ja svijetu dala, onda bi jednom većem broju duša bila dana hrana, koju su one trebale. Ovo su posljednji dani, gdje Moje riječi ohrabrenja moraju biti uvažene. Molite, molite, molite, da se Glas Moga Sina onako čuje, kako bi se on trebao čuti. Zar niste vjerovali, djeco, da će On čovječanstvo pripremiti za Njegovo Veliko Milosrđe. On počima sada, da kroz ove (pripreme) kroz obraćenja dostigne koliko je moguće više duša. Njegovi planovi, osim jednog izuzetka, završeni su. On treba više molitava; jer bez ovih molitvi će duše biti izgubljene i pridobit će ih varalica. Moje dijete, Moj će Sin njegovoj ljubljenoj djeci uskoro donijeti hitno potrebna olakšanja. U Njegovom Milosrđu on će sada svijet pripremiti i za Njegov Drugi Dolazak. Molite, da svi oni, koji u Mog Sina vjeruju, otvore svoja srca za istinu Njegovih svetih Poruka. Ako vi Njega slušate i ako slijedite Njegove upute, sve će biti dobro. Ako oni Upozorenje ignoriraju, koje će im biti dano iz čiste ljubavi, (to će dovesti do toga), da će oni drugima uskratiti šansu za otkupljenje. Ja molim usrdno za plemenitost duša, tako da one Mome ljubljenom Sinu obećaju njihovu vjernost, (i to) da se (zajedno) sa Njim kreću prema slavnom vremenu (Njegovog namjesništva) u Novom Raju. Moji Glasnici su za jedno izvjesno vrijeme bili poslani u svijet, da bi (pri tome) pomogli, da se svijet pripremi za ovaj veliki događaj. Sada su poduzeti zadnji radni koraci. Slušajte sada Glas Moga Sina, kako razgovara s vama. Nemojte Ga odbiti. Vaša ljubljena Majka, Kraljica neba, Majka otkupljenja 304. Najveća odvratnost od Holocausta planira se protiv Židova srijeda, 11. sječanj 2012, 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, promatraj sada napore, koje Globalne Moći, koje ne pripadaju svjetlu, poduzimaju i pokušavaju, da započmu bitku protiv Mog naroda. Ja se odnosim na kršćane i na Moj izabrani narod, Židove. Zlobni planovi se zasnivaju, da bi (praktično) vršenje kršćanstva na jedan podmukao, ali skoro neprimjetan način odstranili. Ovo će započeti sa jednom izmjenom u ustavu Zemalja svugdje u zapadnom svijetu. Poduzet će se svaki (mogući) pokušaj, da protiv Mojih kršćanskih crkava podignu najprostije prigovore. - Moje Bogu posvećene sluge će se (zbog toga) polako povlačiti natrag i Moje će ljude sa malo duhovne potpore napustiti. Svi ovi zakoni, gledano sa vanjske strane, pobuditi će izgled tolerancije. Vaša vjera, djeco Moja, biti će stavljena na kušnju kao nikada prije. Kršćanstvo – i svaki pokušaj javnog objavljivanja Mog Imena – biti će spriječeno. Na mjesto toga pojavit će se jedna bezsadržajna (prazna) doktrina i ljudi će biti zbunjeni. Oni će misliti, da je ova doktrina dobra i primjerena naknada za istinu, dok će ona u stvarnosti biti jedna laž. Ova zla skupina je toliko moćna, tako da samo malo (ljudi) zna, da oni postoje. Ali ipak oni svugdje upravljaju. Moja djeca su kao marionete (u njihovim rukama). Moj izabrani narod, Židovi, ponovo stoje pred jednim užasnim progonom. To su planovi, da ih se uguši, i oni su u toku. Oni, o kojima oni (židovi) misle, da su njihovi prijatelji, su (u stvari) neprijatelji. Oni će doživjeti takvu bijedu, da Ja cijelo čovječanstvo pozivam, da mole za Izrael. Najveća odvratnost od Holocausta se planira protiv Mog naroda. Molite, molite, da skupina, koja pripada antikristu, budu odvraćena od toga, da izvrše ova zla djela. Ove mračne duše trebaju vaše molitve, da bi mogli – za vrijeme „Upozorenja“ – prepoznati svoje prekršaje. Molite, da oni njihovu bojnu opremu skinu (t.j. da napuste njihov nerazborit stav) i da mole za Moje Milosrđe. Ako oni to učine, onda dolazeći ratovi i nemiri u Izraelu mogu biti ublaženi. Mnoga prorokovanja će se sada pred vašim očima razviti. Onima, koji su prema Mojim obećanjima slijepi, mora biti dano svjetlo Mog Milosrđa, da bi ponovo (mogli) vidjeti. Ne dopustite da vas odvedu u zabludu, djeco. Ono što vam se po vanjštini prikazuje kao dobro,nije uvijek (onakvo) kako ono izgleda. Mir održavajućim snagama – mnogi od njih su nevine šahovske figure – se laže. Nemojte nikada imati straha; jer Moje Molosrđe imati će značajan utjecaj na ove sekte, koje već stotine godina planove protiv Moje Crkve kuju. Ona ne može i ne će pobijediti. Ali ona će prouzrokovati golem teror, osim ako molitva njihovu zlu prevlast bude mogla oslabiti. Molite novu vojnu molitvu (broj 18), da se pomogne, da se antikrista i njegovu skupinu, o kojoj Ja ovdje govorim, zaustavi.

„O dragi Isuse, spasi svijet od antikrista. Brani nas od zlih pandži sotone. Spasi zadnje ostatke Tvoje Crkve od zloga. Svim Tvojim Crkvama daj potrebnu snagu i milosti, da budemo zaštićeni protiv ratova i progona, koje su planirane od sotone i njegove armije. Amen.“ Vaš ljubljeni Isus Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 305. Molite za duše u teškom grijehu, koje možda neće dobiti šansu, da se još izmire s Bogom četvrtak, 12. sječanj 2012, 15:30 Moja iskreno ljubljena kćeri, svi moraju sada sa njihovim cijelim srcem iskreno moliti za one duše, koje šok, kad Moje „Upozorenje“ i Moje Veliko Milosrđe dožive, možde neće preživjeti. Neke od ovih siromašnih duša u smrtnom grijehu možda neće dobiti šansu, da traže Otkupljenje. Zato pobrinite se zato, da vaše molitve budu žrtvovane za ovakve duše. Molitva je hitno potrebna, stime da se moli za one duše u tami. U njihovoj zloći oni su tako odlučni, da čovječanstvo kroz finacijska i druga kontrolna sredstva unište, da će „Upozorenje“ osjetiti kao užasan šok. To je (po Mojoj Volji) potrebno, da se njima da šansa, da se pokaju. Ali mnogi će se meni odupirati. Molite za ove izmučene duše. Naposljetku želim sve Moje pristaše zamoliti, da kod svake prilike, koja se pruži, mole Krunicu Božanskog Milosrđa, pošto se vrijeme Moga Velikog „Upozorenja“ sada primiče. Svi oni vjernici, koji se protive, da akceptiraju, da sam to Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, koji kroz ove poruka njima govori, neka Me sada poslušaju: Nemojte biti kao one siromašne duše, koje su živjele u doba Noe, u vremenu, u kojemu su se njemu izrugivali. Otvorite vaš duh i vaše vrijeme velikodušno posvetite molitvi. To je sve, što Ja sada u ovom sadašnjem vremenu od vas zahtjevam. Vi, djeco Moja, prolijevat će te suze kajanja, kada prepoznate vašu zabludu. I da, Ja ću vam oprostiti, kada spoznate svoju zabludu. I da, Ja ću vama oprostiti i onda, kada ste vi Mene duboko povrijedili. Vaše uvrede Mene ranjavaju. Vaše izrugivanje sliči jednom nožu, koji Moju Unutrašnjost preokreće prema vani; jer vi mislite, da Mene poznajete, ali vi Mene ne poznajete. Vi svoj duh zatvarate prema Mom istinitom glasu, koji sliči jednom zovu u divljini. Vaša oholost Mene vrijeđa. Vi morate akceptirati, da će put za Moj Drugi Dolazak sada biti pripreman. Vi ne marite za to da Mene slušate, kada vas jako molim, da molite za duše, koje bi inače za Mene bile izgubljene. Ali vi ćete slušati, (odn. moliti), kada vama ovo sve poslije ovog velikog događaja bude dokazano. Jer onda Ja od vas očekujem, da Mene slijedite i da sačinjavate ostatke Moje Crkve. Onda će mo se mi svi sjediniti, da ostavljene dijelove (Moje crkve) podignemo, za vrijeme dok se mi krećemo prema Mom Novom Raju. Vaš ljubljeni Isus Krist Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 306. Djevica Marija: Križarska vojna molitve (19) za mlade ljude petak, 13. sječanj 2012, 08:00 sati Dijete Moje, Ja sam dans žalosna; jer Ja patim jako, kad mislim na one siromašne duše, koje će umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Ti moraš moliti za hitne molitve za ove duše, koje Moga Oca ljute. Njihovo ponašanje je odvratno u Njegovim Očima. Molite, molite, molite za ovu djecu tmine; jer mnogi od njih ne znaju, što čine. Njihova zloća dovodi Moga Sina do plača i otvara Njegove Rane. Važno je, da Ruke Moga Sina u trenutku Njegovog Božanskog Milosrđa sačuvaju onoliko duša, koliko je to samo moguće. Zatraži, da se ova Vojna molitve Meni, Majci Otkupljenja, moli, da ove siromašne duše budu spašene. Križarska vojna molitve (19) „Majko Otkupljenja, molim Te, moli za Milosrđe za ove mlade duše, koje se nalaze u užasnoj tami, s tim da oni Tvog ljubljenog Sina prepoznaju, kad On dođe, da spasi cijelo čovječanstvo. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da posusta. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da odbije Njegovo Veliko Milosrđe. Ja te molim, Majko, da svi budu spašeni, i molim Te, da ove duše pokriješ sa Tvojim Svetim Plaštom, da bi njima pružila zaštitu, koja im je potrebna pred varalicom.“ Dijete Moje, sve duše su Mome Sinu važne. Ali mlade duše su te koje se nalaze u (jednom stanju) smrtnog grijeha, koje Njega najviše bole. Molite, da Svjetlo Milosrđa prodre kroz tminu njihovog duha i njihove duše. Molite, da oni njihov užasan život pokvarenosti i praznine, koji oni vode, prekinu. Molite, da oni svoje ruke podignu i da mole za Milosrđe; jer inače nikada neće dobiti milost, koju oni trebaju, da bi ušli u Novi Raj. O koliki gubitak će ovi mladi ljudi postati za preostale od vas, koji Dar „Milosrđa“ prihvaćate i koji će te ući u Novi Raj na Zemlji. To će Mome Sinu slomiti Srce, ako oni ne budu mogli biti spašeni. Vaša ljubljena Majka Marija, Kraljica Neba Majka Otkupljenja 307. Djevica Marija: Dijete Moje, mir će uskoro vladati na Zemlji petak, 13. sječanj 2012, 20:15 sati

da javno poreknu. To isto tako neće biti one duše. Čim istina njima bude otkrivena. Ja sam uvijek milosrdan. njihovu neposlušnost On više neće trpjeti. ne zavede. da bi pokazali kajanje. koji su zbog antikrista u toku i imaju svrhu. uskoro će vladati mir na Zemlji. ne moraju imati straha. koja najavljuje Drugi Dolazak. ubojice. ali to je potrebno. ateisti i oni. Vaša ljubljena Majka. Mnoge znanstvenike i one u armiji sotone se koristi. biti će savladane od jada. Ja vas sve hitno molim da molite. Molite. koje su đavlu prisegle na vjernost. koji u Boga Oca i Mene..Moji za Svršetak Vremena određeni proroci dotično nisu drugačiji. Moje Zrake Milosrđa. da je se ovo veliko čudo dogodilo. Vi njih nikada ne ćete naći u najvišim položajima Moje Crkve. Ili će oni Moju ljubav i Milosrđe prihvatiti ili će Mene udariti u lice. onda su to uobičajeno oni. Svi oni. Majka Otkupiteljstva 308. Ja vas sve ljubim i pozdravljam vas u krilu Moje Ljubavi i Milosrđa. Ali s vemenom će oni ipak biti priznati. kako ich Ja sebi želim. Promatrajte nebo. kojega će se lako moći prepoznati. u Očima Moga Dragocijenog Sina mognu biti spašene i da budu spašene. Onima. da prepoznate prve znakove Milosrđa Moga Sina. Sječanj 2012. Njegovog ljubljenog Sina. kako one izgledaju u Mojim Očima. kraljice. da se okrenu Meni. U mnogim slučajevima oni (proroci) neće biti dostojni ovog posebnog dara. Moje Božansko Milosrđe biti će uviđeno i konačno razumljeno. od kojih vi to najmanje očekujete. čija će upornost biti njihova propast. Nemojte zaboraviti. Biti će nemira i konflikata. da se čovječanstvo pripremi za Dolazak Moga ljubljenog Sina. Vaš Otkupitelj i Kralj M ilosrđa . da ignoriraju ovo Čudo. Znanstvenici će javno zanijekati da je ovo čudo došlo 13 siječanj 2012. koje ne priznaju egzistenciju Moga Sina. Ti. kao što se jedan gladan čovijek hvata za kruh života. 21:35 Moja iskreno ljubljena kćeri. da borba između Neba i đavla bude imala rezultat. Zli će Svjetlo Moje Božanske Egzistencije vidjeti i morati će napraviti jednu odluku. Pođite sa Mnom. lopovi. prosjaci. kad sam Ja prve proroke poslao. To stoji do Mog Glasa. To je za tebe zastrašujuće i kadkad vrlo teško za preradit. prinčevi.Dijete Moje. jer neće biti kadri. kad njima istina bude konačno prezentirana. dok će se drugi od njih sakriti pred istinom. da bi se spasilo čovječanstvo. I one izmučene duše. siromašni. Nemojte imati straha. koja je poslana. da Moje Milosrđe bude pozdravljeno i prihvaćeno. Postoje samo dva puta. da odolijevaju svjetlu. da se odvoje od Mene. Predsjednici. One duše. Čovjek njih neće jednostavno priznati kao proroke. koje će kroz to možda biti zavedene. djeco. jer ovo je vrijeme. Isusa Krista. 16. znameniti. si posljednja Glasnica. Kad Ja Moje Milosrđe ne bi izlio na cijeli svijet. Oholi će u poniznosti pasti na koljena. Ni jedan čovijek neće biti isključen. da unište čovječanstvo. ali ovo vremensko razdoblje neće dugo trajati. svi će biti dodirnuti Mojim darom. koji ne uvažavaju Milosrđe Moga Sina. Obraćenje će strogo kažnjavanje odvratiti i zlobne planove će učiniti bezopasnim. ali poslije „Upozorenja ostat će vam tako malo vremena na raspolaganju. ili stojte na strani vatre pakla. koje će početi sa ružičastim nebom. da Dolazak Moga ljubljenog Sina. da bi se iskorijenila zadnja griješnost na Zemlji. Mesiju. dugo očekivani Drugo Dolazak. Isus Krist 309. koji imaju ponizno i pokajničko srce. I ipak to je istina. Bog Otac: Posljednja Glasnica. Vjernicima: ovo će vas još više osnažiti u vašj ljubavi prema Meni. ali jednostavnim životopisima. kroz molitve drugih. biti će dopušteno određeno vremensko razdoblje.i to da tako bude prihvaćeno. na koje su oni čekali. Vašim Otkupiteljom. Molite za ove duše. Ali ipak Ja odabirem ovakve nesavršene duše sa neuobičajenim. . onda bi samo vrlo malo duša ušlo u Moj Novi Raj na Zemlji. 13:20 sati Kćeri Moja. da obratite druge. da sve ove duše. Moja kćeri. biti će iznenađene i tužne. Ruka Moga Oca brzo će pasti na one. Molite za njih. najaviš. da sva djeca mognu biti spašena i pošteđena od vatre pakla. koji više vremena trebaju. tj. djeco. i onda će te se pridružiti Mojoj armiji. Pripremite se. Ovako ili onako sva djeca Božja će Zrake Moga Milosrđa vidjeti i biti će im teško. Bez ovog života on će umrijeti. koji Mome Sinu – i poslije „Upozorenja“ – okrenu leđa. kraljevi. vjeruju. preplavit će Zemlju. da ova prijevara one mlake duše. Kraljica Ruža. Isusa Krista. u kojemu oni mogu pokazati kajanje za njihove grijehe. koje prema vani izgledaju posebno sveti. njima (prorocima) je bilo teško. stime da ih Ja preobličiti mogu u ona stvorenja. da je ovaj zahvat sa strane Neba jedini mogući put. kad Ja šaljem proroke u svijet. da se posluša njihov glas. vaše duše će sa strane Mog Svetog Duha biti prožete. Molite. kad svoje grijehe onako vide. Čovijek na glasove Mojih autentičnih Glasnika Svršetka Vremena na početku njihova poslanja neće slušati. po kojemu Ja veliki dio čovječanstva na Zemlji spasiti mogu. Dijete Moje. U ono doba odmah na početku. promjene su već u toku i mnogo toga će se brzo dogoditi.

koji Moj Glas prepoznaju: vi se morate potpuno u Mene pouzdati. da sam to Ja. Odbijte glas tmine. Moji ljudi će se uzdići i Mene pozdraviti. Ali ipak one vam posreduju samo istinu. Vjerujte u Mene i u Moju Svetu Riječ. daje. Da. i zbog toga ćeš biti progonjena. njihova sudbina bi će lakša. Ja sam vaš ljubljeni Otkupitelj. da uđe uNovi Raj na Zemlji. Ipak Moja patnja će se nastaviti. da se Ostaci Moje Crkve na Zemlji pripreme za Drugi Dolazak. djeco. da vas drže daleko od ove. da vama pomognem. su Zemlju razarali i upuzali su u srce i duše mnoge Moje djece. da mognete imati vječni život. kćeri Moja. Svi oni. Moja Ljubav će prodrijeti u vaše duše i vaše srce će se u sjedinjenju sa Mojim uzdići. koji govori. U ove poruke će se posumnjati i od Moje crkve će biti ispitivani na zabludu. bez da oni to slute. Mnogi lažni proroci će kroz širenje laži i smetenosti pokušati. Bogu posvećene sluge. djeco Moja. U Novi Raj. Ti ćeš biti popljuvana i biti ćeš ivrgnuta smijehu. Vama će u pogledu istine o vašem vječnom životu biti data daljnja otkrivenja. bit će opet javno oglašeni. da Ja vas ljubim? Ja se vraćam zbog suosjećajne ljubavi. Ja tražim Moje Stvorenje nazad. da pomogne. Vaš Vječni Otac Bog Svevišnji Stvoritelj svih stvari 310. Ja sada na odgovarajući način uređujem stvari. da zatražim nazad moje pravedno Prijestolje kao Kralj Čovječanstva. da Moju djecu spasim od tmine. 17. da vam je nemoguće da ih ignorirate. Zar ne znate. svaki od vas bude učinjen dostojnim. za pripremu vaših duša za ovo divno doba mira. unutra će biti i jedan lahor Božanskog Autoriteta. da to neometano učinim. da vas upozorim. da bi se sotona i njegovo područje godpodarstva. koja se tebi. Sve pripreme su završene. Moja kćeri. kojim ćeš ti. Dozvolite Mi. da vas još jedanput spasim. imaju poteškoća: Poslušajte sad Moju molbu: Prije nego što mognete otvoriti vaše uši. koje ću Ja vama svima dati. koji je poslan na Zemlju. Oni. ovaj posao će prouzrokovati negodovanje. Ovaj tvoj posao će u svako vrijeme biti zaštićen. koje vam se daju kroz Moje Sveto Vodstvo. bit će težak. Tvoja sudbina će u najvećoj mjeri biti teška. misliš li ti. da Ja vas ljubim. vi će te biti odvedeni krivom proroku. vaš Bog. kod kojega će te utvrditi. Ti ćeš na tvome putu – kao izabrani instrument. vaš Vječni Otac. da se pripremite za ovaj Veliki Trenutak. Glasnici Svršetka Vremena. djeco. Poslije Velikog Milosrđa Moga ljubljenog Sina će vrijeme. Tako mnogi od vas Mom čovječanstvu upućene molbe. gledat će na tebe odozgo i kod tvog posla biti ćeš ometana na svaki mogući način. da se ljudima na svijetu saopći. I iako sam Ja do sad mnoge izabrane duše odabrao i iako ću sa njima i dalje komunicirati za dobrobit cijelog čovječanstva. Budite strpljivi. da njihove duše na Moj Povratak na Zemlju – kako je prorokovano – pripreme. Ali morate znati slijedeće: Iako će kroz Moju Riječ puno ljubavi i svjetla sjati. kad ja ponovo dođem. Moje Svete Riječi. vi Mene morate moliti za dar Duha Svetoga – stime da mognete otvoriti vaše uši za istinu Moje Svete Riječi i za upute. . Ja ću vas odvesti na put istine. utorak. da svijetu Moju presvetu Riječ posreduješ – prednjačiti. koja će vam biti data kroz Moju Proročicu Mariu od Božanskog Milosrđa. vrijeme je došlo. Svijet je do danas čekao na ove upute. da vas odvrati od Mene. 14:00 sati Moja najiskrenije ljubljena kćeri. Ja te blagoslivljam iz Mog Nebeskog Kraljevstva sa svakom (mogućom) milošću. biti pripremljeno.sječanj 2012. kod ovog posla ići. Da. Moje Riječi će biti skromne i jednostavne. uopće na to obraćali. da se čovječanstvo spasi od konačnog zahvata sotoninog. koja će vas kod svake prilike zasljepljivati i pokušati. da bi Moj glas čuli. kod kojega će tebi biti dane Božanske Poruke. svaka žena i svako dijete Moju Svetu Riječ mogu slijediti ( i razumjeti). po kojemu će te prepoznati. Ja dolazim. u vašu Baštinu. ne samo. Veliki dijelovi istine. prorokovan je u Bibliji. dotle dok Ja Ostatak Moje Crkve na Zemlji nisam spasio. koji je na jedan okrutan način na Križu umro. koje je potrebno. Imajte to uvijek pred očima. ovaj put. i Ja vas vodim u vaš pravedan dom.Ovaj posao. Sveti put. Svima onima. posljednji Glasnik. ne slušaju. koji sa istinom. tako da. Ovo je to. na koje Moje Crkve u toku stoljeća nisu svraćali pažnju. nego i. ali trebaš znati slijedeće: Kad ovaj posao nebi bio tako važan. djeco. tako da svaki čovjek. ti ćeš skoro svakodnevno biti napadnuta. koju Ja za svakoga od vas imam. koje je sastoje od palih anđela. da se svijet pripremi za Njegov Drugi Dolazak.

koja im je neophodno potrebna za njihov duhovni razvoj. On zna. Od svjetla. Boga Svevišnjega. da njima neuspije. Ovaj zao plan je temeljne istine katoličke nauke u toku godina promijenio. da će oni od vas. jer ove sakaramente oni ne pripremaju za sve. jer Sotona vam neće dati ni jedan trenutak mira. Molite. Sada je potrebno puno molitve. One Moje duše. da je Svršetak Vremena tu. Od Otkupljenja. ne snosite odgovornost. To je bilo njihovo djelo. da Papu protjeraju. Poznato je. Molite osim toga.Vi. koji laži i neistine svugdje bljuvaju. Papu Benedikta XVI. što Ja od vas očekujem. ali oni su nemoćni protiv ove zle skupine. Samo maleni dio vjeruje u njihovog Božjeg Stvoritelja. Moje Bogu posvećene sluge. posebice Moje Bogu Posvećene Sluge. da se spase duše. On će u savezu sa Antikristom i njegovom skupinom stvoriti jednu novu crkvu. Vi će te Moju djecu pustiti da gladuju za hranom. da se Katolička Crkva razori. Vi sad trebate znati. Bitka je počela i ostatak Moje Crkve biti će spašen. Molite. i to kroz jednu zlu sektu. da se odupru ovome zlom komplotu (zavjeri) . Slijedite Me sad i pomozite Mi. biti će one. da Katoličku Crkvu uništi. Vi vrijeđate Moga Sina. odvratite. Djevica Marija: Unutar Vatikana postoji jedan zao plan. Ako se vi Meni ne budete obratili. da bi svijet vodili u bespuće. koje još imate. ako ne težite primanju regularnih sakaramenata. djeco. o kojima ste vi u pogledu primanja ovih sakaramenata ovisni. Oni su pravu nauku istisnuli iz Katoličke Crkve i katolicima su umjesto toga u toku zadnjih četrdeset godina nametnuli jednu mlaku. Vi vrijeđate Moga Sina. od Varalice biti vođeni u pravcu lažnog proroka i njegovih štićenika. koja Katoličku Crkvu razara već stotine godina. biti posebice budni i da će izgledati za lažnim prorocima. kroz život u jednom vakumu od laži i smetenosti. 09:50 sati Dijete Moje. koje će se kao prvo odvratiti od Mene. stime da on (njegove) laži nemogne širiti. za vrijeme ovog vremena Apostazije (= otpadanje od vjere) u svijetu je za djecu Božju potrebno. koje su izabrane. koje će od Mojih Bogu posvećenih slugu biti najčešće ometane. Probudite se. Moje Bogu posvećene sluge. tako da vam istina mogne biti otkrivena i da bude otkrivena. vi će te onda Moje ljude voditi u pogrešnom smjeru. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 311. Na žalost mnogi od Moje djece – temeljem njihove vjernosti prema Katoličkoj vjeri – će slijepo sijediti ovu novu krivu nauku – kao janjce u klaonicu (vodit će ih). i prepoznajte istinu. Oni će uskoro vidjeti istinu. da lažni prorok ne sjedne na stolicu Svetog Oca. srijeda 18. da nijedna duše nebude ostavljena. sječanj 2012. djeco. razvodnjenu „uskotračnu verziju“ (katoličkog nauka) (silom). vašeg Božanskog Otkupitelja. Oni planiraju. tako da su Moja djeca otišla od prave Crkve. da vas ispunim Duhom Svetim. Čovjek vrlo malo zna o njima i njihovim gnjusnim djelima. Molite. To je i vrlo važno. Vaša patnja će biti teška. ali skrivenu sektu je toliko smetenosti (zbrke) rašireno. da one boguposvećene sluge u Vatikanu budu dovoljno jake. ali mnogi će usprkos toga tvrditi. Na hodnicima (Vatikana) kuje se jedna zavjera protiv Pape Benedikta XVI. da se Ja ne samo kroz Moju Proročicu Mariu oglašavam nego i kroz mnoge druge duše. Ne gubite vrijeme. da Moje Glasnike osude.Ja sam svjestan toga. koji su brzi pri tome. kad Svetu Euharistiju primate u ruke. da ova sekta postoji usred onih boguposvećenih sluga unutar Vatikana. Jer kad se vi od Mene. To će biti vaše duše.. koje je pravo Moje djece. Molite. da oni istinu sa Mojih Božanskih Usana čuju. Saslušajte Me sad. Oni od vas. Dođite sad k Meni i molite Me. da sa jednim „Diktatorom laži“ nadomjeste Svetog Zamjenika Isusovog. da pokažu ustrajnost ( do kraja). da Boga nema. onda nećete biti u stanju da razumijete ono. za vrijeme dok se ona sa Mnom mijenja u Moje slavno Novo Namjesništvo. da vi. Nenamjerno će te vi spriječiti. Oni su odgovorni za iskrivljivanje istine i nauka Moga Sina. koji Mene ljube. za odvraćanje Moje djece od istine. Dođite k Meni. biti će te glavni cilj napada Varalice. na žalost. Ipak oni. Kroz ovu zlu.koji je na to usredotočen. koji se možda pojave. . da budu Glasnice Svršetka vremena. Moga Oca. neka budu dotično vrlo oprezni. ne brinu se za vaše duhovno zdravlje. Vi će te.

i dalje javno objavljuj Moju Svetu Riječ. jedno veliko zlo. istinu će (u tom trenutku) prepoznati. djeco. Onda će te znati istinu o onome. koje će ti sada biti posredovana. Vi. ako ponizno stojite na Mojoj strani. u Ime Tvoga skupocjenog Sina obraćam se Tebi sa molbom. da Antikrista zaustaviš. Čuj moju molitvu. molite. 20:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da preživi progon. Vrijeme. je vrlo kratko. onda će tebe ovo od posla. bit će ubijeni. biti će teško. da Moju djecu uništi. nadbiskupa i kardinala doći će do jednog velikog raskola. ali on će se ubrzo pojaviti pred očima svijeta. Čistilište na Zemlji. uzdigni se sad puna snage. da ove zle varalice za uvijek budu uništene. dragi Oče. da bi Moja djeca znala. petak. da on Tvojoj djeci muke zadaje. koje se tebi daju. koji Mene slušaju i koji u Moju Svetu Riječ vjeruju: Velike Milosti mogu s steći kroz molenje Mojih molitava Križarske vojne.Dijete Moje. spriječi ga u tome. Mišljenja (stavovi) ljudi su u usporedbi sa Mojim Svetim Riječima. Unutar redova svećenika. molite za Papu Benedikta i za njegove prave učenike (pristaše). potrebno je. da pomogne pri tome. sada će se od tebe tako brzo i puno očekivati. da Tvoje Stvorenje zarazi. Svi vi. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 312. Kćeri Moja. biskupa. . koje je stoljećima bilo skriveno u unutarnjosti Svete Stolice.. četvrtak. da se brinete o mišljenju (stavu) ljudi. Ali ova pokora je potrebna. sječanj 2012. mišljenja. udaljiti. djeco. koje Meni za spasenje čovječanstva na raspolaganju stoji. imaj smilovanja sa onim siromašnim dušama. stime što bi možda tvoje vrijeme koristila za mišljenje ili gledišta ljudi – što nije potrebno . potpuno nevažna. koje poslije „Upozorenja“ budu pokazale pravo kajanje za njihove grijehe. kćeri Moja. Kroz vašu snagu i vašu borbenost će Moja Crkva biti u stanju. Zapečaćena knjiga istine će za pripremu Moga Drugog Dolaska biti otvorena. nego je akceptirajte. Ovdje je Križarska vojna molitve (20). Čekajte sad i pripremite se na to. ubrzo će se pojaviti i biti će vidljivo cijelom svijetu. Ona Moja djeca. što Ja vama kažem. da bi ostali jaki. i spasi svu Tvoju djecu od ovog užasnog zloga. te da on duše Tvoje djece ne uhvati. da bi vjerno mogli prakticirati svoju dužnost prema Mom Vječnom Ocu. djeco Moja. kad vam se trebaju dati milosti. Ne trebaju te se ticati druga. Oni pravi učenici morat će se sakrivati i morat će u skrivenosti propovijedati – ako to ne učine. Vječni Oče. sječanj 2012. Postoje mnoga Otkrivenja. 19. koja su prožeta Svetim Duhom. Molite. tako da više nećeš imati ni malo predaha. ubrzo će se pojaviti u svijetu. Molim Te usrdno. koja je zato tu. vaš broj će se povećati. Mojoj Riječi nasuprot stojeća. On ne poznaje stida i hvalisat će se svojim humanitarnim učincima. oni ne mogu pobijediti. da te u ovo vrijeme ispunim sa ljubavlju i utjehom. Vaša ponizna poslušnost je odlučujuća. Molim Te usrdno. Jedna strana biti će protiv druge strane. koji u Mene vjerujete: morate Mene sad slušati. i vaši će se glasovi zaoriti iz divljine. Tako skrivena bit će prava crkva. je – na pravi trenutak čekajući – skriven. kako će oni sami sebe ispravno moći pripremiti. koji je – čekajući na pravi trenutak – skriven. Dozvoli Meni. koje su vam potrebne. Zemlja će – temeljem srdžbe Moga Nebeskog Oca protiv ovog iskrivljivanja (stvari) – tresti se u svakom uglu (svijeta). da se Antikrista odvrati od toga. Vaš ljubljeni Isus 313. koje će prema njemu biti nemoćne. nemate se čega bojati. kćeri Moja. Dijete Moje. On.i molim Te. Drugi će biti slijepi i ići će (za ovom laži) kao što se ide u jednu mračnu. „O Bože Oče. koji je stvarno važan. Svima onima. spriječi. da katolička crkva ovu promjenu objavi. 20:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Moja Riječ stoji na prvom mjestu. Antikrist. Ako bi ti dozvolila otklanjanje (pozornosti). dok će on apelirati na njihovu dobrotu srca. koje će ubrzo one duše iskusiti. Nemojte se boriti protiv nje. Vjera i hrabrost onih. Mnogi će podleći njegovom šarmu. tako da će se vjernici morati ujediniti. kad laž bude prezentirana svijetu. Kad svijetu Moje Veliko Milosrđe bude pokazano. učinit će. 20. koji su još preostali od kršćanske vjere. dolje u dubinu vodeću ulicu. da ne izgubite živace u borbi u Mojoj armiji protiv Antikrista.

Ja trebam molitve. što se Moji Glasnici od nijedne poruke nesmiju smesti. Čim Moje zrake Milosrđa cijeli svijet zastru. koji se njemu usprotivi. nego zbog toga što oni ne žele vidjeti – bilo bi vam oprošteno i vi bi bili opravdani. Ovo će vašu patnju pokore kod „Upozorenja“ ublažiti. Oni su svi kao jedno jedinstvo. da Moju djecu informiraš o istini. u Moj novi Raj na Zemlji. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji poziv. i prikazat će te kao glupana. Oni. ali još puno više od toga dolazi. da to zadaje strah. da Mene slijede. Moja armija će zauzeti položaj i počet će sa borbom. kćeri Moja. da Moju Svetu Riječ rašire. čim prije mognete. sječanj 2012. si izabrana. koje se tebi daju. ćeš ti. djeco. Oni. tako da vaše duše u sjedinjenu sa Mnom mognu biti očišćene. sve što vi raditi morate. kćeri Moja. Moja djeca se trebaju radovati. osjetiti kajanje. nastupit će se jedan niz događaja. svaki će. Ali oni će u stvarnosti otići na stranu lažnog proroka. kao i one duše. prihvate. na pogrešan put odvedenih svećenika. Na lažnog proroka će se gledati kao na živog sveca. . da Meni pomognete. . da ovaj užas bude ublažen. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 314. da bi duše onih Mojih siromašnih. da budu otklonjene. Ja trebam vaše molitve. kćeri Moja. koji slijepi hodaju svijetom – ne zbog toga. uključujući i one. Vi ne morati krenuti u borbu i boriti se sa podignutim stisnutim šakama.tako da cijeli svijet to sve vidjeti može. Pripreme za Moj Drugi Golazak će početi neposredno. Temeljem tajni. čim se je „Upozorenje“ dogodilo. koji ispunjavaju istu ulogu. da slijede pravovjernu Katoličku Crkvu. koji su za istinu slijepi. Vaša obveza prema Meni. otići na ispovijed. Čim se Upozorenje bude dogodilo. spasio. ali ovo sve neće dugo trajati. biti ismijana i izrugivana. koji na Svetoj Rimskoj Stolici želi zauzeti poziciju. koji sa sotonskim skupinama imaju posla. Nema ni dvojice od njih. da se spuste još i dalje dolje prema vratima pakla. u tome da njih uspoređuju. Ti. koje su bez ljubavi i koje imaju hladno srce. Subota. neće pobijediti. Ali ipak ako bi se vi plašili zbog onih duša. Oni će biti tako jako zavedeni. što oni ne mogu vidjeti. da sa vašim srcima težite ka popravljanju vaših grijeha. Mnogo od Moje istine ti je već posređeno. koji će ostat ležati na rubu puta. Ti. da Svetu Katoličku Crkvu očuvaju od propasti. Moja draga armijo vjernih. molim vas neodloživo. o kojima Ja govorim. Zatim morate moliti za mir na zemlji. je. Vaše molitve će rad Antikrista kao i lažnog proroka. ali Ja jako plačem za svakim boguposvećenim slugom. da sve oprostim. Antikrist i njegova skupina će – iako kroz ispovijedi širom svijeta oslabljeni – stime početi da planiraju. da sa Mnom uđete u Doba Božanske Volje Moga Oca. je dana jedna druga uloga. da usrdno mole. kćeri Moja. Ove poruke imaju svrhu. je moliti. To je razlog. koji će – sa ohološću i prezirom u njegovu srcu – vladati Mojom Svetom Stolicom. Ona mora biti očišćena. Grijeh može kroz molitvu biti smanjen. Ja trebam vašu pomoć. da bi mogla biti dostojna. kad ove poruke budu otkrivene. ogovaraju – i koji Mene ljube -. Strah dolazi od zlog. svakom Mom Glasniku u svijetu. gledat će se kao na heretika. kao 7. koje su u njima sadržane. koji Moje poruke. koji u Mene vjeruje. da pripomognu u čišćenju Mojih ljudi. Čak i onima. mogu biti od toga očuvana. da će misliti. Bez ovog čišćenja Zemlja ne može biti očišćena. Pripremite svoje duše sada. će se ponovo obratiti Mome Presvetom Srcu sa ljubavlju i radošću u njihovim dušama. biti otkrivene. da se pripremi put za Moju predstojeću Božansku Moć na Zemlji.Upozorenje je vrlo blizu. Zapečaćena Knjiga istine biti će otvorena i u njoj sadržane tajne će po tebe. da sam ja sposoban. Svoj Mojoj djeci: Vi morate znati. Samo onda biti će te spremni. dijete Moje. stime što će te – ako ste katolici -. lažan prorok i njegove pristaše. Ja znam. koje je Sotona proizveo. da Moju Svetu Crkvu zauzmu. Na onoga. da Ja ponovo po njoj hodam. 21. moraš Moju djecu moliti. Ako ne. Strah ne dolazi od Mene. oslabiti. Svetu Petrovu Stolicu će obeščastiti pali anđeli sotonski zajedno sa Antikristom i njegovim raznim organizacijama. Moja knjiga istine bit će svijetu data. biskupa i kardinala. Glasnik. koji su određeni. i to iznutra. Molitva – i mnoštvo molitve – će ove događaje ublažiti i pomoći će. u Doba mira.

Svaka duša će biti bez želja (sretna). njihovog Božanskog Otkupitelja i u Mog Vječnog Oca vjeruju. čak i kad im se bude prezentirala istina. Sve ovakve duše. i ljudi će odmah vjerovati. da se pravovremeno pokaju. da prekinu sa svojim poslom i da Mene poslušaju. će taj Novi Raj na Zemlji. Vama. Njegove laži će jednu naivnu skupinu Katoličkih pristaša oduševiti. Nemojte odbiti ovaj divan dar života. koje se neće moći obratiti Meni. Jer Moje vrijeme je skoro tu. molite i molite sa cijelom ljubavlju. da se u toj mjeri mijenja. da su heretici. jer vi. djeco. biti od koristi. koji blista u svoj krasoti. da će lažni prorok vas držati u vjeri. ne smijete gubiti ufanje. Mnogi ne će dobiti šansu. Mnogi od njih će ovo (Čistilište odnosno pokoru) osjećati kao vrlo bolnu. Sve ovo će doći do kraja u roku kratkog vremenskog razmaka. Sve istine u Mojim Naukama biti će izvrnute. sve (Tri) spojene u jednoj (jedinoj) Božanskoj Bitnosti. biti će kritiziran i na njega će se gledat kao na heretika. čujte sad Moju neodloživu molbu: Molite. koju će on sa jednim dobrim srcem akceptirati – osjećati kao tešku. vanjske fasade poniznosti. neka vam bude jasno. biti će njegov ponos i njegova arogancija. Slijedite Me na putu vašeg Otkupljenja. da je on jedna neobična i čista duša. 23.da će oni misliti. i mnogi će ovu Svetu Tajnu prihvatiti. djeco. Ali svi (troje) su jedno jedinstvo. Sin i Duh Sveti. da vi Mene ljubite. Mnogi od njih će za vrijeme „Upozorenja“ umrti. biti će stavljeni na stranu i „predani psima“ (bit će bespravni). Moje istinske boguposvećene sluge će Misu morati slaviti „privatno“ – i u mnogim slučajevima ne u katoličkoj crkvi. Temeljem toga Ja vas molim. na koji vi paziti morate. Moj Novi Raj na Zemlji biti će doba mira i blaženstva. i u njemu više neće biti grijeha. koja su bila prikazana Adamu i Evi i koje su oni kroz grijeh odbili. da mognu istinu Mog Obećanja ponovo prepoznati. koje će – temeljem njihovog zavjeta prema lažnom proroku – zaboraviti Presveto Trojstvo. tko se njemu suprostavi. na kojemu je sagrađena Katolička Crkva. Poslušajte Moju hitnu molbu i molite za duše ateista. To je Otac. Ja znam. Moje pristaše. Mnoge religije slijede samo jednu bitnost Presvetog Trojstva. Svim religijama će uskoro biti data istina. sječanj 2012. drugi Sina. koju vi u vašim srcima imate za Mene. skrivena iza lažne. stime da ih mognem spasiti od vatre pakla. . Jedan znak. koje je stvarni temelj. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ja molim sve one. koji u Mene. koje budu optužene. Postoji samo jedan pravi Bog.Moj Novi Raj je veličanstven. Radujte se i budite sretni. Dolazeće kušnje će izblijediti do bezznačaja. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 315. To je Božanska Volja Moga Oca i ovo je od početka bilo Njegovo Obećanje čovječanstvu. da sva djeca zajedno sa Mnom budu dovedena u Moje veličanstveno Kraljevstvo. Progoni će se vršiti ponajprije polako i suptilno. da on vas isto tako priprema za slično rajsko mjesto. Oni će mise morati slaviti u mjestima u povlačenju. Djeco Moja. koje na vas čeka. koji su slijepi za Mog Duha Svetoga. jer vi imate puno toga za očekivat. Tako puno priprema je završeno. On će se u svojoj vanjštini prikazati fascinantno i Moja djeca u Katoličkoj crkvi biti će zbunjena. Molite za one. Djeco. Jedni slave Oca. da ga čovijek više neće moći prepoznati. Svatko. koji će Čistilište na Zemlji – pokoru. svijet počima. Ova (današnja generacija) je izabrana generacija za Moj Novi Raj na Zemlji. da on može činiti čuda. Zato što ste vi. kad budete vidjeli divno Kraljevstvo. Na njega će se gledati kao na živog sveca. tri jedna od druge različite osobe. za duše ateista. da bi za vas stekao vječno Otkupljenje. pripreme. Ja vas ljubim. izabrani. iz ove generacije. Da li vi u ove Moje Poruke svijetu vjerovali ili ne. da uživate u ovom Raju. Sve je spremno. hitno. Samo molite za one duše. da vašu svu patnju i vaše molitve ponudite za one duše. u kojemu ću Ja vladati. Molite i za one. djeco. kćeri Moja. On će moju djecu tako zaluditi. da onima pokažete ljubav. vi ne smijete prestati sa vašim radom. Svaki dio od toga će onda biti laž. Moje pristaše. da Meni pomognete. Ali vi morate ostati jaki. U nijednu riječ iz njegovih usta neće se posumnjati. koje ista šudesa predviđaju. koje sam Ja dao čovječanstvu – kad sam umro. Molite za njih kod svake prilike. kao da ima nadnaravne darove. ponedjeljak. On će tako nastupiti. imate jednu divnu budućnost pred sobom. Ja vas molim neodloživo. kad se to dogodi.

zbog ovog velikog dara. planete i Zemlju kao i sve prazne prostore između. Čak i grešnici osjećaju Božje svjetlo. Moj Vječni Otac.Oni traže samo zbog toga ove izlaze. stvorio je cijeli svemir – zvijezde. Svemogući Stvoritelju čovječanstva. Moj Vječni Otac. Mislite na to: Nemate se čega bojati. su dovele do toga. ali to sve se bazira na laži. da će sada biti moguće i da će se puno više djece Božje moći spasiti. je dopustio Otkupljenje jednog velikog dijela čovječanstva. i činite sve. u druga stvorenja i u jedan miran (drugačiji) sustav. Radujte se. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 316. Idite.Kralj čovječanstva Poruka317. Ovaj lažni Raj. Mnogo molitve i patnje. da ovo sve izdrže. jer nažalost neće svi biti spašeni. u kojemu Bog ne postoji. Jer tada će se dati dokaz o vječnom životu i znati koliko je to važno. Utorak. koji agzistira izvan jednog. to svjetlo više ne postoji. 24. 16:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. djeco. Ali vi sada kao i prije imate još puno posla pred sobom. djeco. ako Mene ljubite. Spasite svoje duše dok još možete. da prime snagu. da će se za vrijeme „Upozorenja“ mnogi obratiti i oni. ovu Križarsku vojnu molitve broj 21: "Mi Te hvalimo i zahvaljujemo Tebi. za Ljubav i Milosrđe. neće se htjeti spasiti. Djevica Marija: Jedan atomski rat. To će biti samo onda kada vas Božje svjetlo ostavi. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva Vama će prikazano što znači umrijeti u smrtnom grijehu . jer imaju bolove. važno je da sam dopustio svima vama da osjetite tu prazninu duše. koju oni trebaju. koji Mene – danas – odbijaju. Mi Ti zahvaljujemo za dar spasenja. Mi Te molimo. koji đavla slijede. je dopustio spas velikog dijela čovječanstva. Tek tada ćete konačno shvatiti da bez Božjeg svjetla u vašim dušama prestaju ti osjećaji. Bog. koje su ponuđene od Mojih mnogih izabranih duša na Zemlji. Te jadne duše koje su napuštene zato što su prekasno zamolile Boga da im oprosti njihove grijehe. vi nikada više nebi prestali moliti. Kad bi vi razumjeli moć žrtve i molitve. da će svi biti spašeni. jer još je samo malo vremana. Oni otvrdnuli ljudi. Vaš Voljeni Spasitelj Isus Krist . Ništa od toga nije realno. Jedna dobra vijest: Bog. Molite upravo za one. Bog. Jedan Raj. Sotona je to stvorio u glavama njegovih učenika i to je samo jedna iluzija. Mračne duše vjeruju u jednu drugu vrstu svemira. jer je on prisutan u svakom od njegovih sinova na zemlji. da će konačno shvatite prazninu.Dobrodošlo Upozorenje. Molite. Oni vjeruju u jedan drugi oblik života. jer nije stvoreno od Moga Oca. u koji pristaše zvijeri vjeruju. koji Ti imaš za čovječanstvo. Umjesto toga oni će birati jedan drugi Raj. To ne postoji i ne može postojati. da se dušama pomogne. za što sam vas Ja molio. sječanj 2012. To znači. posebno onima u teškom grijehu. čija obveza vjernosti pripada sotoni i zlim sektama.a koja je puna tjeskobe i užasa.Napunite svoje duše. Ali kada se umre u smrtnom grijehu.Upozorenje će biti čisti doživljaj za sve vas. da im se otvore njihova srca u pogledu istine njihovog vječnog života. Radujte se sada Upozorenju jer će vas spasiti i donijeti vas bliže Mom Presvetom Srcu. ne postoji. Zapamtite. Svemogući Otac. onako kako su potaknuti da vjeruju. koji će se okrenuti od istine. Tako puno se obećava. koji se neće obratiti. u jedan drugi opstanak. koji danas dolazi k tebi. jer će se tako mnogi od vaše braće i sestara i dalje uporno i postojano odupirati istini Moje Svete Riječi. i za one. To ne znači. koji se okreće oko Irana. sječanj 2012. Ja sam. pustoš i tamu koju vam Sotona nudi . Ja vas ljubim. Može biti djelimično neugodan. i molimo Te. koji Moj Otac sada nudi čovječanstvu. da njih više od Moje djece nebi tražili ove duševne izlaze – koji ne dolaze od Boga. o Gospodine. Budući da će po prvi put u povijestibiti prikazano kakav je to osjećaj kada svjetlo Boga nestaje iz vašeg života. Vaša duša i tijelo bi bile samo prazne posude. koje on u svijetu kontrolira.Molite. koji idu za ovim kultima. Molite sad – kao zahvalu za ovaj poseban dar. Molite za one. planira se u tajnosti srijeda 25. mogu po mogućnosti – temeljem moći molitve – biti spašeni. djeco. 13:50 sati . o Sveti Bože. od Moga Oca čovječanstvu obećanog Raja. djeco. Pripremite se sada za taj veliki događaj. tvoj Isus. da ti da dobru vijest za svijet. Vaše će duše osjećati napuštenost koji osjete oni koji umiru u smrtnom grijehu. spasi one. koji Ti Tvojoj siromašnoj djeci dopuštaš.

Ali on će vam prije toga dati ovu zadnju šansu. lažne crkvene voditelje. Oni ne prihvaćaju Zapovijedi Moga Oca. 21:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da je promijene. ješ vaša molitva je djelotvorna. svejedno koliko se ljudi trudili.Dijete moje. de se vjera Moje djece – svugdje – jača. moraš moliti. Tako puno od istine je sakriveno. koja je od Ukazanaja Moje Majke u Svetištu u Fatimi u velikom broju ušla u Vatikan. Nemojte nikada izgubiti vjeru. da se obratite. da svugdje širi kaos. Kćeri Moja. kako se ovo veliko čudo pred njihovim očima razvija. Pogledajte. da će oni doći u pakao. koji je pun laži – otkrije istina. jer Moja peta počima. Zašto je Moja Crkva osjećala potrebu. odgovorni za gubitak tako velikog broja . njihova srca otvori. dijete Moje. Istina je za čovječanstvo neudobna. Moje crkve. Istina se ne mijenja nikada. zato što je ona razotkrila istinu o tome. Mnogi od Mojih boguposvećenih slugu ne vjeruju više u postojanje pakla ili čistilišta. To isto tako se odnosi i na Deset Zapovijedi Moga Oca. da je sotonska sekta unišla u vatikan. Pa ipak kad bi istina o onome. kroz Ukazanja i po Bogu učinjeno sporazumijevanje sa izabranim dušama . postupaju prema njoj kao kao da je kriva nauka. Velika zla. Budite spremni. Laži. Čak i u sredini kršćanskih crkava Zapovijedi Moga Oca nisu više prihvaćene. lažne bogove. koje jedan dio Vatikana kontroliraju. To se ne odnosi na samoobranu. nego na sve druge okolnosti. kćeri Moja. nego kako su oni uveli i jednu novu metodu Katoličkog štovanja Boga. 26. koji to (ubijanje) ne samo da dozvoljavaju. da preuzmu kontrolu nad financijskim ustanovama. ušutkali. Moju kćer Luziu su te zle sile. Istina je za izvjesno vrijeme bila sakrivena. djeco. molite Moju svetu krunicu. Oni ljudima ne kažu nikada. Sotona gubi brzo na moći. lažne političke vođe i lažne organizacije kao i lažne (mas) medije.sječanj 2012. da bi zlu sektu štitili. prostituciju i seksualne perverzije. a kazna za to je jedan vječni život u paklu. kad čovijek u stanju smrtnog grijeha umre. Što se odnosi na one. oni čak izdaju i zakone. “Ne ubij“ znači. da potiskuje istinu. Oni. i kao takva ona je glavni cilj sotone i njegovih zlih sekti. da će Moj Vječni Otac temeljem Njegove Ljubavi i Njegovog Smilovanja vas sve. Oni pokušavaju. Posljednja tajna iz Fatime otkriva. I kroz to. aki bi počinili smrtni grijeh i ako onda nebi pokazali kajanje. što se u svijetu događa. onda kad je bilo potrebno. da Bog Otac. danas bila otkrivena. koje je Moj Vječni Otac postavio i proroku Mojsiji predao. za koje su oni određeni. smaknuće ili eutanaziju – opravdati. svugdje u svijetu. da se svijetu otkrije čitava istina o misterijima Božanskog Kraljevstva. svugdje. zaštiti. počimaju sad u svijetu da se smanjuju. kćeri Moja? Ne. Nijedan čovijek ne može ubojstvo – pobačaj. da se – u jednom svijetu. da objasne konzekvencije toga. za svladavanje đavolskog zahvata. Zatim će On svijet brzo pripremiti za Njegov Drugi Dolazak. da se spriječi. Ti. To je jedan smrtni grijeh. djeco. Otvorite vaša srca za Božansko Milosrđe Moga Sina. Zadnji dio tajne (iz Fatime) zbog toga nije otkriven. koji u Njega vjeruju. koja Mene i Moga Vječnog Oca vrijeđa. Moje Srce je duboko ranjeno. o kojemu Moje siromašne ljubljene Pape samo malo kontrole imaju. Tako puno laži. koji Njega i dalje preziru i istinu egzistencije Moga ljubljenog Sina pobijaju: molite. u ovo doba se događaju mnoge stvari u svijetu. ta zla skupina. koje oni planiraju protiv čovječanstva. u mnogim slučajevima. da se ove stvari dogode. Nebo će početi sada da se mijenja. djeco. Molitva je oružje. molite. Svaki od Mojih istinskih Vidioca – i svaki Vidioc Moje Blažene Majke – je u početku sa strane Moje crkve bio ignoriran i omalovažavan. zato što ona osobnu žrtvu uvjetuje. Istina dolazi od Mene. je Mojoj djeci prezentirano kroz lažne religije.je Moja crkva dugo godina gurala u pozadinu. Molite. onda bi samo malo ljudi prihvatilo tu istinu. One. To su pravila. Ali to nije oprostivo. Oni su. da bi stime nad Mojom djecom mogli počiniti užasno nasilje. Majka Osloboditeljstva Poruka318. dolaze od sotone i prouzrokuju težak teret na vašoj duši. vrijeme je. djeco. Vrijeme je spremno. ne propovijedaju istinu. po mogućnosti u skupinama. da satire glavu zmije. Istina u nekim slučajevima prouzrokuje protivljenje i. Da li to Moja djeca prihvaćaju. da bi se sotonsku armiju spriječilo u zadnjim proganjanjima. Svaka pojedinačna Zapovijed od Deset Zapovijedi Moga Oca se krši svaki dan. Vaša ljubljena Majka. što oni svoje obveze ne ispunjavaju. pokušavaju isto. molite. molite za njihov spas. eutanaziju. i onda će svi vidjeti. kako su oni Istinu Mojih Nauka ne samo iskrivili. Katolička Crkva je jedna istinska crkva. u mnogim slučajevima. Sad više neće dugo trajati. u Njegovom Velikom Milosrđu. Ali ipak samo istina vas može osloboditi od laži. da je sotonska zla sekta ušla u Vatikan četvrtak. ali oni izostave. pošto sotonina armija nastavlja. I usprkos tome Moja crkva nikada ne propovijeda o ozbiljnosti grijeha. nego ih i u Božjim Očima čine oprostivima. gonjena pohlepom i moći. Priznanje Moga Božanskog Zahvata u svijet – kroz čudesa. je njima (odgovornima) samima poznato. Oni opravdavaju svaki grijeh. ti ne smiješ nijednog drugog čovoijeka ubiti. Vrijeme je došlo. uključujući i pobačaj. oni Mene osobito vrijeđaju. čak i zadnja tajna iz Fatime svijetu nije posredovana. do dolaska Moga Sina na Zemlju. da u Iranu prouzrukuju jedan atomski rat. Pripremite svoje kuće i molite Moju svetu krunicu kod svake prilike. Oni govore o Milosrđu Moga Oca. Nemojte zaboraviti.

2011 stoji: „. Vi će te morati izdržati. da se oslobodi od okova zloga. Ne dopusti nikada. održi me jakim i održi gorući plamen moje ljubavi prema Tebi u svakom trenutku moga dana.12. svejedno koliko pritiska bude na vas vršeno. da se od vaše ljubavi prema Meni odvojite. Iako će istina u duše Moje djece prodrti i donijeti im slobodu. tako da se Katolička Crkva ponovo uzmogne uzdići u svojoj slavi.duša. i primite slijedeće na znanje: Postoji samo jedna istina. To je dobro. a čovijek će. Sve ostalo izvan istine je laž i ne dolazi od Moga Nebeskog Oca. koje je Mojoj djeci Moj Otac. i ne dopustite. s tim da ja moj poziv. da ćeš ti. Neprijatelj može možda vjerovati. konačno. moju predanost i moju vjernost priznam i iskupim i da veoma poštujem Nauku pravovjerne Katoličke Crkve. Ja vas trebam. neće htjeti čuti. djeco Moja. Moja Ljubav biti će u Mojoj cijeloj Krasoti otkrivena. da se latite svoga oružja. otklonjeno. Poziv svećenstvu: Pripremite Moje stado za Moj dugo očekivani Drugi Dolazak na Zemlju. Probudite se i prepoznajte istinu. stime da ga katolički klerus moli: “O Moj ljubljeni Isuse. ali vi će te to vidjeti. Ovdje je jedna posebna molitva Križarske vojne molitve (23) za sigurnost Pape Benedikta. kad ponovo dođeš. Vi Mene. Vi će te se sada morati osloniti na Mene. Sin Boga Svevišnjega i rođen od Prečiste Djevice Marije. kad za Mene radiš. ali to bi bila glupa pretpostavka. Vi morate moliti za vodstvo. svugdje rastu vjera i ljubav prema Bogu. biti proganjana. koje on kako unutar tako i izvan Vatikana vidi. vi svi.. Daruj mi milosti. za vrijeme dok se vratim. petak. 28. da pripremim Moje stado. Nemože biti više od jedne istine.“ Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist Kralj cijelog čovječanstva 320. kad napast bude tu. da bi Tebe. subota. koje su za mene potrebne. da i dalje njegova krila širi na svu djecu Božju. i Ja vas moram hitno zamoliti. Njegovi dani na Svetoj Stolici su produženi i temeljem toga je puno od kaosa. Vaša molitva se čuje i u nebu će biti odgovoreno na nju. Ne dopusti nikada. Isus Krist Napomena: U poruci 289 od 21. Vaš ljubljeni Isus. dijete Moje. sa kojima je sotona okovao njegove noge. . Molim te. Ja Ti u svako doba nudim moju vjernost. da bi u svako doba ostali u vašoj vjeri. od Boga. Iz pepela će se ona uzdići.. 23:50 sati Ja sam Vaš ljubljeni Isus. Zar vi ne znate. Stvoritelja svih stvari. otkrivam. Bog Svevišnji. nesmijete nikada napustiti. da će ona biti uništena. Amen. Moja Sveta Riječ je za dugo vremena bila suzbijana. Nitko neće ili neće moći Moju crkvu uništiti. Moja srdačno ljubljena kćeri. Zadnje vrijeme. kad otvorite oči. na koju su tako dugo vremena čekali. Ja dajem svijetu ovu križarsku vojnu molitve (22) (za katolički klerus). sječanj 2012. pošto Duh Sveti nastavlja. biti sposoban. za spasenje Moje Crkve. da postanem slab. ne zaboravi nikada. sotonina moć je iz dana u dan slabija. ona će nažalost učiniti raskol (među njima). koje je đavao prouzrokovao. jer čovječanstvo istinu. Vi ste Moji istiniti Učenici. da vjerujete u Boga. Nastavite stime. da čak i krajnje teški grijeh ubojstva može biti oprošten? Svi grijesi mogu i biti će oprošteni. koji izjavljujete. Svemogućeg Stvoritelja svih stvari. djeco. Ova stvarna (istinita) crkva. duboko kajanje. je u nebu kao tutnjava grmljavine (čujna). neće nikada propasti. dijete Moje. 27. sječanj 2012. Mnogi od vas su Meni – sa jednim plemenitim srcem – predali svoje živote. koje su vam date. ako se pokaže istinito. da ću se u Tvojoj armiji boriti. i morate moliti za (dobru) moć razlikovanja. Jer bez Mene nema svijetla. Moj Glas će se čuti svugdje u (cijelom) svijetu. Mnogi od Moje djece možda toga nisu svesni. da Križarske vojne molitve molite. vašeg ljubljenog Otkupitelja. dao. da bi Moju Slavu javno objavila. Molitva. svećenici i cijelo religiozno svećenstvo unutar Svete Katoličke Crkve. Obraćenje se povećava. Ja vas ljubim. Svemogućeg Oca. tako da Mene oni za vrijeme Moga dugo očekivanog Drugog Dolaska na Zemlju sa radošću pozdrave. onako kako Ja nju tebi u ovo vrijeme. ali dalje to više neće biti slučaj. Moja kćeri. dragi Isuse radosno pozdravili. On pati tako puno i na različite načine je on u njegovoj brizi zbog opadanja vjere sam. Moje ljubljene boguposvećene sluge. Temeljem molitve i posebnih milosti. Obećavam Ti. da Moje Kraljevstvo na Zemlji ponovo uspostavim. A bez svjetla nema budućnosti. koja je spomoću Moga ljubljenog Učenika Petra na stijeni sagrađena. vi trebate znati. 319. 21:00 sati Dijete Moje. Nemojte nikada svoje oči odvratiti od Mene – čak ni za jedan jedini trenutak. ti moraš sa svim svojim srcem moliti za Papu Benedikta. Djevica Marija: Molite sa vašim cijelim srcem za Papu Benedikta. da se ovaj plamen ljubavi prema Tebi zatreperi ili se ugasi.

21:18 sati Ja. da sutrašnji dan. vi Mene ne poznajete uvijek ili ne razumijete uvijek Moje putove. Svi vi. da je ovaj misterij svijetu već otkriven. dijete Moje. molim ja sada. naći će te pravi mir u vašoj duši. Amen. koji vas vodi k Meni. na koji vi Mene puštate u vaše srce. tako da se Tvoja djeca mognu voditi na pravom putu prema Tvom Novom Raju na Zemlji. rezerviraju kao jedan poseban dan molitve. koju je On podnio. vaš Isus. kako je to Mojoj kćeri Heleni. Zar vi ne čujete. molite. zaštiti Tvoga Papu.da sam to Ja. posebice onih. Samo ako vi k Meni dođete kao jedno dijete.sječanj 2012. moram vam teška srca reći. morao bi) svatko pokušati ovaj dan da posti. i ako vi Meni odobrite prilaz vašem srcu. Oni su (jednostavno) samo instrumenti. Moj Vječni Otac šalje proroke temeljem jedne određene svrhe u svijet. dok sam Ja bio međi njima .pošto je imala dva odvojena Ukazanja Djevice Marije – jedno. 31. Na ovan način moguće je spasiti više duša. sječnja 2012. da sumnju sadi u vaše glave.„O moj Vječni Oče. U ovom danu vi morate moliti Svetu Krunicu i Krunicu Božanskog Milosrđa.. Ali ipak i danas vi još osporavate – upravo onako. da će mnogi ljudi umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Kad vi vaše oči otvorite i vidite.. Ti. ponedjeljak. moraju znati slijedeće: Koliko ljudi u svijetu znaju danas o Mome Obećanju Božanskog Milosrđa? Vrlo malo. trebao bi (odn. To je jedini način. utorak.2012. da svijet pripremim za ovaj veliki događaj? Ja uvijek pripremam Moju djecu na ovakve događaje. kako je sestri Faustini otkriveno. (i sposobni) da dođete u Moj zagrljaj. nedjelja. O Oče. Ne dozvolite đavlu. da vi Mene stvarno poznajete. Glavu Tvoje Crkve na Zemlji. onda sjednite mirno tamo i molite se Meni. koji Moje proroke izrugivate. i to da vama pristigne određeno upozorenje. i drugo . koji sa vama razgovara. kćeri Moja. Radujte se ovome daru profetije. koja Mene zadržava. da bi bili dovoljno jaki i ponizni u duši i duhu. i to kroz Milosrđe Moga ljubljenog Sina Isusa Krista. da bi svijet spasio od grijeha. da Ja sada sa vama govorim? Ako ne.01. da se Tvoja djeca i sve Tvoje boguposvećene sluge spase od biča sotone i palih anđela njegovog kraljevstva. Nemojte to odbiti. da pokrije cijeli svijet sa Njegovim Zrakama Milosrđa. nego Mene. Ako (vam) je moguće. koje je bilo u 13:00 sati (14:00 sati MEZ) u ponedjeljak 30. vi Mene ne bi odbijali. Ja vas ljubim. Svetoj Faustini. kao pripremu za „Upozorenje“. da postane stvarnost. Molite. Iako vi Mene možda ljubite. koje je bilo u ponoć 29. vaš Božanski Otkupitelj. djeco Moja. za vrijem kojeg (zadnjeg) je Djevica Marija izgledala skroz zabrinuta. Da li Moje pristaše nisu znale. Kćeri Moja. 30. da vi ne izrugivate njih. koje se u trenutku smrti nalaze u smrtnom grijehu. jer kad bi vi Mene (stvarno) poznavali. onda ću Ja vas osloboditi. uključujući i tebe... ne smijete nikada pretpostavljati. želim. molite za ove duše. Djevica Marija poziva na jedan dan molitve i posta.. tako da i on mogne pomoći. sječnja 2012. Ovaj misterij će biti otkriven. kako su to i Moji Učenici činili. 29. za vrijeme dok svi na kraju budu vidjeli Moje Zrake Milosrđa za otkupljenje čovječanstva. da Moje Božansko Milosrđe počima. da Ja vaše iscrpljeno srce ispuniti mognem sa Vatrom Moga Svetog Duha. Molite. da ću Ja ponovo doći. Moje Božansko Milosrđe počima da postane stvarnost. zaštitiš. Vaš ljubljeni Isus 322. koji tebe. u Ime Tvoga ljubljenog Sina Isusa Krista i zbog muke. koje obilaze svijetom na propast duša.“ Vaša nebeska Kraljica Zemlje Majka Osloboditeljstva 321. da sam to Ja. Papu Benedikta. Vi. sječanj 2012. otkriveno. 13:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila. da duše (od događaja) nebi bile (nespremne) iznenađene. da vi sve znate o Mojim putevima. . bez vaše bojne čelične opreme. izrugivaju i kažu. Svi oni. Dijete Moje. onda slijedite Me sa ljubavlju i radošću u vašem srcu na putu u Novi Raj. moraš sve pristaše ovih Božanskih poruka moliti. Nemojte nikada misliti. ne zaboravite. da svijet bude informiran o tome. iako Moj Sin sada dolazi. Vi Meni pružate vašu lijevu ruku i udarate Me (istovremeno) sa vašom desnom. da Ti Tvog Svetog Zamjenika.

Ali djeco. da je Moj Sveti Duh sišao na njih. Vaš Voljeni Isus Krist 324. Proširite svugdje obraćenje. Moja vjerno odana djeca Mene raduju. Radost o daru. Ti moraš sve činiti. tako da one svugdje. Ono što oni ne mogu shvatiti. na kojemu ću Ja graditi ponovo Moju crkvu na Zemlji. postoji uvijek jedan drugi. za kojima ste čeznuli vaš cijeli život na Zemlji. koju mi pokazuju Moje drage pristaše. Ovaj dar od Mene će njima omogućiti. da vaša ljubav prema Meni Moje srce razbukta i Mom Vječnom Ocu. da nitko ne odbije Božansko Milosrđe Moga Sina za vrijeme ili poslije „Upozorenja“. Prihvatite. moraš u svako doba pokazati poniznost.“ Pođite u miru. ima jedan neugodan okus žalosti zbog onih. koji Njegovu Riječ interpretira na jedan drugi način. Ispuni nas Duhom Svetim. kamo oni budu išli. tako da se mogu priključiti preostatku Moje crke na Zemlji. Sječanj 2012. u kojemu ću Ja svakoga pojedinačno od vas zagrliti. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 323. stime što Ja Moga Oca molim za blagost. Mi žrtve nismo dostojni. čija je ljubav u Mome Svetom Srcu čvrsto zagrljena. Mi nudimo sami sebe. bez obzira na to. Molite. i njima će biti dat dar totalne apsolucije i snaga Duha Svetoga. koja padne pod ovakve laži. gdje oni bili. Vi. Djevica Marija: Nitko neće spriječiti. Mojoj blaženoj Majci. našu muku kao dar Tebi.Ja lijem brižne suze za onim siromašnim dušama. Nemoj nikada sumnjati u njegovu Svetu Riječ. Moja ljubav prema Vama. Jer svaka duša. Ti si plamen. da mognemo napredovati i Tvoju armiju voditi. Ti si svjetlo Zemlje. da prošire istinu Moje Svete Riječi. odlučnu volju i čistu ljubav u vašim dušama. Ova. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. 21:30 sati (Ova poruka je data Marii od Božanskog Milosrđa poslje jednog i pol sata – za vrijeme Euharistijskog klanjanja) Moja srdačno ljubljena kćeri. o kako se Ja ljubavi radujem. radiš. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. koju mi imamo za Tebe. i ne zaboravite. posebice na one sa otvorenim srcima. stime što se sjedinite sa Mnom u molitvi i žrtvi. srca dodirnu. da je to bila samo njihova vjera. Ali ipak mi znamo. kroz njihovu) ljubavi prema Meni – biti će sad date posebne milosti. Nemoj nikada podleći onima. da bi vodio Moju armiju. poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo – moraju kroz vašu molitvu biti zaustavljene. Tako mnogi od Moje djece sumnjaju u svaku riječ. koju je đavao prisvojio. da sam Ja Suotkupiteljica i Posrednica. kako je to u Knjizi Moga Oca sadržano. i oni Meni donose snagu. da bi pomogli svoj djeci Božjoj. anđelima i svim Svetima u nebu veliku radost donosi. 01. „O Moj Isuse. Mi Te slavimo. Oni su svjetlo. ljubav i radost naći. je. 31. Moje ljubljene pristaše. Ja očekujem trenutak. koja ih je dovela k Meni. vi morate pomoći. tako da će te vi mir. da uđu kroz vrata Novog Raja. jer On govori istinu i ništa drugo nego samo istinu. biti će te temelj. Laži – koje su proizišle od tamnih duša svugdje u svijetu i koje će se proširiti. za spasenje duša od vječne propasti. da njima omogućim. dar poniznosti.2012. Isus očituje potpuni oprost za jednu totalnu apsoluciju utorak. Isuse. je duša. koji pokazujete poslušnost. naše nevolje. koliko boli i patnje njihovi grijesi Mome Sinu zadaju. Ja vas sve ljubim. koji temeljem njihove vlastite odluke neće moći biti spašeni. koji sve duše dodiruje. koju Ja trebam. Moje drage pristaše. koju on od početka kaže. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Mi Te hvalimo. koji Njegovu Svetu Riječ slijedi. Dopusti nam. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Mi Te ljubimo. da bi Istinu Tvoje Svete Riječi javno objavili i našu braću i sestre pripremili za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. Oni moraju slijedeću molitvu potpunog oprostamoliti sedam uzastopnih dana. 20:15 sati Dijete Moje. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. koja usko surađuje sa Mojim ljubljenim Sinom. da nose moje baklje vatre. srijeda. što se pod vodstvom Moga Sina od tebe traži. a njihova ljubav Meni u sredini Moga Srca donosi takvu radost. koji Moj Sin sada donosi svijetu. Amen. Isusa Krista. djeco. o Gospodine. koje pojma nemaju. Mojoj armiji – temeljem njihove (odn. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. za spasenje duša. je vrlo jaka. Moja izabrana djeca. koji zahtjevaju.02. Djeco. Ja dajem njima potpuni oprost. Za svakoga. kada ti za Moga ljubljenoga Sina. . vjeruju. Ja usrdno molim za svaku dušu – u svakoj sekundi dana – za Milosrđe . da Njegove Riječi budu prilagođene njihovoj interpretaciji. stime da obraćenje mogu proširiti.

a to je. Skinite svoju bojnu opremu i dozvolite Mi. da spasi duše. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Da Ja vaše duše ne bi pripremio. nije proturiječno sa poukama Njegove krajnje Svete Crkve na Zemlji. da sam to Ja? Ja vas molim. Nijednu dušu se ne drži da je važnija od jedne druge. vašeg ljubljenog Božanskog Otkupitelja. Da li će to svijetu biti dato preko Mog Svetog Namjesnika. da vam dam ovaj poseban dar. i tebi će biti postavljene mnoge smetnje na putu.02. 02. i Ja ću otvorenim i čistim dušama odmah odgovoriti. budući da na ovaj način komuniciram sa vama? Ako u Mene vjerujete. za zadrži. to nije važno. Tako velikodušan i milosrdan je Moj Sin. Svatko. Ne boj se. Nitko neće spriječiti. Vaš Božanski Otkupitelj . Kad vi u poniznoj zahvalnosti k Meni dođete. Ja ću vam razjasniti istinu. Važno je samo to. Da li to isto znači. sa sigurnošću. koji se izlijevaju sa neba. što Moj Sin vama kaže. sjednite sada i razgovarajte sa Mnom povjerljivo. Svijetu je Istina obećana za ovaj trenutak. onda morate vjerovati i u Božanski zahvat. Zar vi ne prihvaćate. dijete Moje. Ako vi vaše oči otvorite za istinu. koju ti trebaš. Moć Moga Oca će se razbuktati kao vatreni plamenovi. kad Moje darove odbijate. koje je on prostro nad istinom vječnog spasenja. Svima onima. da te dovedu tako daleko. One su za svakoga. i donesi poruke. je za Moga Oca jedna od najvažnijih zadataka na Zemlji. Sina i Duha Svetoga. Ne zaboravi. a to je Bog. da vi Mene vrijeđate. jer ništa od onoga. Čovječanstvo možda ne želi čuti istinu. da će te vi i Moje Milosrđe odbiti? Sagnite vaše glave i molite Me za oprost. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 325. jer one su tako daleko od crkve udaljene. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Četvrtak. koje se tebi daju. Zar ste mislili. Moj Otac ljubi svaku dušu na isti način. da Riječ Božju izmijeniš. lijevat će te suze – jer će te onda razumijeti – i vi će te Meni konačno za Moj veliki Dar apsolucije zahvaliti. Moje dijete. Molite Me za Milost Duha Svetoga. Svim dušama. dijete Moje. onda niste otvorili vaša srca. da samo Bog Otac ovaj Dar potpunog oprosta dopustiti može. zadnjem vremenu. ali to će biti beskorisno. Nemoj nikada promijeniti niti jedne riječi. koji u Moju Riječ sumnjaju: Vi trebate znati.2012. Odakle znate. Samo jedan Učitelj može postojati. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. da su ove Poruke od Moga Sina za svu djecu Božju a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov izabrani narod. vaš Božanski Otkupitelj.Spremi se brzo. da želi griješnike obasuti sa posebnim milostima. koji s neba govori s vama. o kako sam radostan zbog odgovora Mojih Pristaša na Moj veliki Dar potpunog oprosta za jednu potpunu apsoluciju. da Knjiga Istine – lomljenjem pečata – bude otkrivena. da se ona njima mora posredovati na ovaj način. Ovaj posao. koji pokušavaju. koji pokuša. Moga Sina i Njegovu misiju. koji Moj dar odbijaju. koje su otišle na krivi put. Ove duše ne razumiju. to da naprave. mora se reći istina. da Ja postojim? Da vam u ovom zadnjem vremenu želim poslati jednu poruku? Zar ste mislili. da bi osigurao njihovo Otkupljenje. za sve duše. da preostaje samo malo vremena. jer ako bi oni pokušali. Moj Sin ima samo jednu namjeru. vjernima i nevjernima. za spasenje duša ljudi. Vi trebate znati. za spas duša. Anđeli su poslani na Zemlju. preko Mene. dijete Moje. I ako ne vjerujete u Mene. za Židove. (Bog) u Ime Oca. da sam to Ja. ne sumnjaj nikada u ove poruke. da bi onima izašla u susret. Idi sada. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. biti će rukom Moga Vječnog Oca u tome spriječen. Njegovi darovi za Moju djecu su posebni darovi i daju se u ovom vremenu. koje će svijetu Moj Sin dati. da bi čovječanstvo branili od varalice i od laži. da pripremi svijet za Njegov Drugi Dolazak. Ali Ja sam vrlo tužan zbog nezahvalnih srdaca.

dijete Moje. koji pokušavaju. Ja molim neodloživo za to. ponos je značajna osobina. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 327. Molite. Dijete Moje. da će ova grupa biti ona. koja ti je data sa neba. jer će đavao sada poduzeti njegov zadnji pokušaj da spriječi. Oni ne će razumjeti. Mržnja je mržnja. Ne postoje dvije vrste mržnje. Duh Sveti u isto vrijeme duše drugih ljudi u raznim dijelovima svijeta preplavlja. koja se već nalazi u tmini.2012. Djevica Marija: Mržnja je mržnja. biti će isto tako jaka kao i mržnja.“ Njihov duh će biti ispunjen sumnjama. Osnovni temelj Njegove Crkve će mu uskoro okrenuti leđa. oni će slušati poruke. jer misle. koja će kroz snagu Svetoga Duha samo poniznim dušama čistoga srca bez ponosa i arogancije biti data. su jedan s drugim spojeni. budu uvažene sa poniznim srcem. One su jedno te isto. da u ovom vremenu Njegovu Presvetu Riječ na Zemlji šire. Mržnja dolazi od varalice. Vi morate moliti za dar moći raspoznavanja istine. koje se u svjetlu nalaze. nemoj nikada slutiti. molite. da istinu Njegove Riječi prihvate. da ove krajnje hitne poruke za svijet budu proširene. Kroz to. da istinitu Riječ Moga Sina brane. koji otvrdnulu dušu imaju. zlo se brzo širi u određenim krajevima svijeta. Subota. patnju i uvrede. koji stravstveno u Moga Sina Isusa krista vjeruju. Oni će onda širiti laži. ali zbog zaštite. kad grijeh ponosa prodre u duše pobožnih i svetih duša i kad se protive. koju ubojice pokazuju prema svojim žrtvama. Svi oni. I tako će to biti duše. Za vrijeme dok se ratovi – sa mržnjom u dušama – organiziraju. Tako mnogi pokušavaju. kroz što će oni postati slijepi prema Riječi Moga ljubljenog Sina. Dijete Moje. da je to njihova zadaća. koji nemaju vjere ili da imaju samo „mlaku“ vjeru. što oni na ovim porukama. „O Bože Svevišnji. da oni budu zaštićeni od mržnje drugih. Njegove lojalne Pristaše će tvoriti ovu armiju. da oni. Dijete Moje. sa kojom navaljuju na Njegovu Svetu Riječ. Za Njega je to još bolnije. da se ovo sa njima događa. koje vam zadavaju boli. da istinu narušava. molim te usrdno. da Tvoja Presveta Riješ svugdje u svijetu bude brzo raširena. stime da poruke.Isus Krist 326. Izrael. koje oni svijetu daju. koji su od Boga Oca izabrani. One su jedno te isto. tako puno ljudi u ovo vrijeme ne sluša ove poruke. Egipat i Siriju obuhvaćaju. da se sva djeca Božja ujedine u jedno jedinstvo i da se zajedno bore za spasenje svih duša. Štiti njihove obitelji i pokrij ih u svako doba sa Svetim Duhom. mogu naći pokoju manu. ali kad se „Upozorenje“ bude dogodilo. je Moj Sin mučen. Takve postupke Ja neću trpjeti. koji Iran. Molim za to. koji slabe duše koristi za to. čija će srca najprije biti otvrdnuta. svijetu govori. Dobre duše protiv zlih duša. da bi izmolili zaštitu za sve Moje vidioce i za one. da te u tvom poslu za Mene smetaju. koje će od varalice biti vođene u napast. kad On ljubazno sa raširenim rukama pred njima stoji. Moj Sin treba pripomoć Njegovih ljubljenih Pristaša. će sada kroz napast bit „okrenuti. Moje dijete. da su oni ti. tvoja lojalnost prema Meni kuša se svaki dan. biti će kažnjeni. Laži se šire preko đavla. i onda će Ga ponovo razapeti. . 04. Mnogi. Njihov ponos njih sprečava. Ratovi. Budi sigurna. Ja molim. 10:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da bi Moga Sina uvrijedili i da bi ovaj posao usporili. Ne postoje dvije vrste mržnje. koja se svijetu preko Njegovih vidioca daje. Čovijek ne može ni jednu dušu otvrdnuti. Ja ću vam dati jednu Križarsku vojnu molitve (25). molite za one duše. Njihova mržnja. da Tvojim boguposvećenim Glasnicima u svijetu zaštitu daš. i koji vas i klevetaju i laži o vama šire. koje On tebi daje. Oni će Ga zatajiti. Bitka duša je počela. u formiranju Njegove armije na Zemlji. da otvore svoje oči. Ponos onih lojalnih duša biti će sada podbadani. da ti zadaju bol.02. to im ne uspijeva. Dijete Moje. koja u očima Moga Oca negodovanje stvara.02. za vrijeme dok On preko tebe. subota.2012. 10:09 sati Dijete Moje. 04.

Mojoj djeci. jer ona dolazi od Sotone. sada razviti u svijetu. želim saopćiti. tako da bi On ove užasne stvari mogao odvratiti. Vaš ljubljeni Isus 328. da dopustim otpečačenje pečata. Kad budu izrugivani. postoji jedan zloban plan. kćeri Moja. kćeri Moja. Idi u miru. Zato te Ja molim. čim se – poslije „Upozorenja“ – raširi obraćenje. koja će kontrolirati vaš novac. Molite. Iako je puno od ove kazne (već) odvraćeno. ali Moj glas je zamržen. To je sve. što Ja od vas tražim (odnosno zašto vas molim): Militva. Jer samo jedna (jedina) duša. Bogu Ocu. Sve će biti dobro. Budi jaka. koja se čini u svakom uglu (svijeta). koje su potrebne. 04. Molite usrdno. subota. za čišćenje Zemlje. da je Moj Zahvat potreban. Ovi ratovi se ne događaju slučajno. Ali to će biti samo jedna maska za zavaravanje( čovječanstva). Ja sada pripremam svijet na promjene. Završna faza čišćenja će sada početi. da sve Zemlje ne budu uvučene u strukturu moći širom svijeta. koji su u Knjizi Otkrivenja ( = tajnom Otkrivenju po Ivanu) prorečeni. mora biti zaustavljeno. za spasenje čovječanstva. onda će većina čovječanstva biti uništena. Vrijeme je za Mene. Dali ste primjetili. onda se ona širi. da se nikada ne boje. jer vaša vjera i vaše molitve će pomoći. koju ona treba. djeco Moja. da prouzrokuje stotine obraćenja. Moja djeca ne smiju dozvoliti da ich strah zahvati. (i) svugdje (na svijetu) – se vodi? Sve ovo se događa kroz ruku Antikrista. koja će – proizlazeći iz Mojih najsvetijih Poruka – biti izlivena na cijelo čovječanstvo. Izrael. da bi rasla i da bi se razvijala kao gnojni čir. da je bespomoćno. . što se događa. Molite se Bogu Ocu. Boga Oca. mogu biti sigurni u istinu Moje najsvetije Riječi. Tako će i Italija pretrpjeti negativne učinke. onda će biti vrlo teško. Militva za duše drugih ljudi će spasiti vašu vlastitu dušu. kad Moju Riječ javno objavljuju. 15:00 sati Moja kćeri. Moja kazna će se razbuktati nad onim narodima. genocida. Samo onda će čovječanstvo akceptirati. On će onda. da Moju Riječ javno objavite. kad narodi budu pali na koljena. Ono je potrebno. Moja će ruka sada pasti na nevaljalštinu. odgovaraju. jer ovo razdoblje – u kojem će se Zemlja ljuljati – neće dugo trajati. da je prorečeno. za obraćenje ljudi. koja glasno prizna svoju vjeru. da Moja djeca mole za mir u njihovim Zemljama. Tako puno duša pati zbog grijeha. Oni ne kontroliraju svijet. koje ljudi počinjavanju. Nemojte nikada imati straha. (u javnosti) nastupiti i stvorit će jedan lažan mir – (jedan lažan mir) njegovog vlastitog podmuklog načina. ste upozoreni. koja jedan dobar život vode i koja sa zaprepanošću gledaju na zlo u njihovom svijetu. koji strpljivo čeka na trenutak njegove slave na Zemlji. Molite. jer to ne može biti.Ne zaboravi. Idi sad i reci Mojoj djeci. koji učestvuju u ovoj velikoj prijevari. došlo. Tako puno mržnje prema Meni. Nastat će ratovi. svijet se suočava sa početkom kažnjavanja zbog užasnih grijeha. kako se Moja djeca obostrano uništavaju. koliko ratova – kod tako mnogih naroda. isto tako.2012. koji će biti povezani sa uzdizanjem lažnog proroka i njegovog partnera. Antikrista. stime da sve (ove) stvari Mome planu. Sada vama. Svi ovi ratovi će se spojiti jedan sa drugim. (koja se sastoji u tome). da svijet kroz zauzimanje drugih naroda kontroliraju. Ignoriraj ju. da će se događaji. Jer ako oni budu s time imali uspjeha. da učinak rata. Kćeri Moja. moraju razumjeti. ne zadržim. Ja sam Bog cijelog Stvorenja. Ja ću stajati na njihovoj strani. da se Moja djeca probude. Ako Ja ovo. koji će obuhvatiti Iran.02. Moja siromašna djeca. jer ona ne može naći hranu. je dovoljna. Kad čovijek dopusti da ga mržnja obuhvati. i iz svih ovih stvari proizići će smisao. čak i onda ako bi vi (zbog toga) bili proganjani. Vi. Samo Stvoritelj cijelog čovječanstva ima moć nad Sotonom. i ona će odamrijeti. je će inače Moja djeca trpjeti još užasne stvari. koje su njemu prisegli na njihovu vjernost. Bog Otac: Početak kažnjavanja svijeta — Moj zahvat je potreban. da nijedan čovjek neće moći zaustaviti Vatru Duha Svetoga. a sada ću Ja jednu kaznu nad hladnim srcima i nad mračnim dušama razbuktati. da i dalje ignoriraš te tebi na put postavljene smetnje i da se ne osvrćeš na mržnju. Sada to neće više dugo trajati. da veći dio čovječanstva kroz rat (odnosno kroz ratove) bude uništen. gladovanja i opadanja vjere budu oslabljeni. Egipat i Siriju. i Ja se neću natrag nasloniti i gledati.

Ta molitva je tako važna. pozovite što više molitvenih skupina. Molim te prekrij te narode snagom Duha Svetoga tako da prestanu sa progonom nedužnih duša. vašu nebesku Majku. Isusu Kristu. Boga Svemogućega. tako da se vi svi možete sjediniti s Njime u Novom Raju na Zemlji. da ste Ga povrijedili. Ja zovem svu Moju djecu. 20:15 Moja ljubljena kćeri . moliti." Moja kćeri. Imaj milosrđa za sve zemlje koje su bespomoćne protiv zlih zvjerstava raširenih cijelim svijetom.Pođi u miru i ljubavi. djeco. ali neće zaustaviti da ove zemlje ubijaju jedni druge. Samo čiste i ponizne duše mogu tamo ući. da ona sada sama mora postati Križarska vojna molitve. . da dođete bliže Srcu Moga Sina. ali molim vas. Kad u vašim srcima osjetite ljubav. Majka Otkupiteljstva Poruka 330. vi možete pomoći.Bog Otac 329. Ja ću usko surađivati sa Njime. djeco Moja. jer ako vi nju svaki dan molite. da u ovom vremenu mole za jedinstvo ljudi u svijetu. ne prihvaćaju. preziru. i Moja djeca se ostavljaju sa izgladnjelim dušama. djeco. je vaš Otkupitelj. Kroz to. 6 veljače 2012. ja vas molim. koji vas obavija. Pečati su slomljeni moja kćeri i ratovi će se pojaviti vrlo brzo.Molite se da globalni zločin nuklearnog rata. svejedno kako crne vaše duše bile. nedjelja. Vaša ljubljena Kraljica Anđela. Te jadne duše su bičevane i pate baš kao što sam i ja patio. Nakon što se odvije. sve će postati mirenije. Križarska vojna molitve (26) Sveta Krunica Djevice Marije (pogledaj Linkl) Osjetite mir. Moj Sin priprema Njegov dolazak. koji bi uništio trećinu čovječanstva mogne izbjeći. Ali. Ako vam je to žao. možete pomoći. djeco. mi možemo svugdje na svijetu odvratiti katastrofe. znati će te. i temeljem ljubavi. Kad mi surađujemo. koju Ja prema Mome dragocjenom Sinu. molim za milost za sve pogođene užasnim ratovima. za spasenje čovječanstva. kad vi za Moju pomoć molite. koje bi inače palo na zemlju. Vrlo je važno – svejedno kojoj vjeroispovijesti vi pripadate – da vi nju (Krunicu) molite svaki dan. Ja ću vam pri tome pomoći. Amen. Kako to slama Moje srce da gledam nevine ubijene u ratovima na Bliskom istoku. pozivam te da budeš strpljiva jer to neće trajati dugo prije ispovijedi.Dok se zemlja nastavlja tresti na sve načine. da sudjelujete u tome. da pobijeđujete u boju protiv Đavla i da će te njega pobijediti. da se spasi vaš narod. On onda bježi pod velikim bolovima i postaje nemoćan. vrijeđaju i ponižavaju. 13:15 sati Dijete Moje. da On njegovu ruku pravednosti ne spusti na strogo kažnjavanje.Vidim da se Zlo smanjuje i ruka mog oca će to odgoditi. Isto kao i Moga Sina. i Ja ću vas uzeti za ruku i dovesti ću vas k Njemu. Mene odbacuju. da atomski rat. koji bi jednu trećinu ljudi uništio.02. Ja mogu duše direktno dovesti do Presvetog Srca Moga Sina. prijatelja i obitelji da mole za mir. vi će te shvatiti.Trebam više molitve djeco. da se spase vaši narodi. onda zazovite Mene. vašu ljubljenu Majku. Tako mnogo ljudi Mene. i On griješnike nikada neće odbiti. Moj Sin Isus Krist. Molim da se mir nastani u onim izmučenim narodima koji su slijepi za istinu Tvoga postojanja. Ja sam Prečisto Srce. Ne zaboravite nikada važnost Moje krajnje svete Krunice. imam. Zatim kad ste ju izmolili – i dok ste kroz to posredovane milosti primili -.Molite. kad vi molite za Moj zagovor.2012. i to zato da spriječi daljnje širenje nevaljalštine. Vi sada morate započeti sa Vašim pripremama. da bi skupio svu Njegovu djecu. vaše molitve su meni ugodne u ovom trenutku. kad vi Moju Krunicu molite. 05. Ja ću Moga Oca. da se je varalica od vas udaljio i da je na njegovo mjesto nastupila ljubav. Ljubav dolazi od Mog Vječnog Oca. Vjera u Moga Sina se gubi. Ali iznad svega nađi mjesto i sve svoje povjerenje u svog voljenog Isusa. Znam kako vam je teško moliti. kad vi Moju Krunicu molite razmatrajući.Ja ću pružiti milosti svim mojim dragim i povjerljivim sljedbenicima da sedrže mirno usred oluje. Ja vam sada dajem novu Križarsku ratnu molitvu(27) Molitva za mir u svijetu "O moj Isuse. Sotonina moć slabi. mogne biti otklonjen . Isusa Krista. Započnite sa molenjem Moje Svete Krunice.Moji sljedbenici moraju se ujediniti zajedno kao jedna obitelj i ostati jaki. Djevica Marija: Kad molite krunicu.

Pozivam vas sve da budete hrabri. jaki i neustrašivi u groznoj pustinji u kojoj se sada nalazite.Molite se za ujedinjenje sve Božje djece preko ove posebne križarske ratne Molitve (28) O Bože Svevišnji Mi klečimo pred Tobom i molimo Te za ujedinjenje sve Tvoje djece U borbi za očuvanje Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Neka ne naše razlike nas dijele u ovom trenutku velikog otpada u svijetu U našoj ljubavi za Tebe dragi Oče Mi Te molimo da nam daš milost da ljubimo jedni druge u ime tvog ljubljenog Sina. uskoro će shvatiti . tako dugo skrivenih u arhivu Božanskog carstva. Našeg Spasitelja Isusa Krista Mi Ti se klanjamo Mi Te volimo Mi se ujedinjujemo u borbi za snagu da sačuvamo Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Da se možemo suočiti s kušnjama u godinama koje dolaze. 8 veljače 2012. Moja knjiga istine daje se tako da vjernici svjedoče mom proglašenju otajstava. kako se pročišćenje nastavlja s velikim intenzitetom jer to je neophodno. patnje i ljubav prema meni će pomoći ujediniti Moju Svetu i dragocjenu obitelj u Moj novi raj na zemlji.Ja. rođen od Bezgrešnog Srca Marijina. Prihvati ono čemu svjedočite u svijetu. ja sam vaš dragocjeni Isus koji dolazi da vas zagrliti u ovim vremenima. srijeda. Ja dolazim u ime Presvetog Trojstva. Vi ste svi Kristovi sljedbenici. Čak i oni nečiste duše koje me izbjegavaju. Utorak. Jaganjac Božji. čovječanstvo mora prihvatiti da je ovo moja Presveta Riječ koja će sada će biti predstavljena da je svi “probave”. To nije moguće djeco djeco. ovo je lošeza svijet u previranju jer je stanje i dalje tako. svog voljenog Spasitelja. Djevica Marija: Zli neće mirovati sve dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. To je samo još jedno iskušnje. a ne biti zabrinutaza svoje zdravlje. Amen. Ja sam Djevica Marija.Radujte se djeco zbog života za koji ste predodređeni kada slušate Moju svetu volju. Vaša ljubljena Majka. ali one koje su uklonjeni iz mene. jer morate ustati iznad tame i pomoći mi da cijelo čovječanstvo osvjetlim. 7 veljače. Dovoljno je sjetiti da je sve što je bitno je da se ujedini čovječanstvo. Volim vas i vas blagoslivljam draga djeco zbog vaše ljubavi i suosjećanja za Mene.Kada se Crkva razgrađuje na dvije strane pojavit će se.ona ne može niti će umrijeti. Moraš biti hrabara kada to učiniš.Sve vi iz pobožnosti prema mome Sinu morate zaboraviti svoje razlike I gurnuti ih u stranu i udružiti se u borbu protiv anti-Krista. 20:30 Ja sam Bezgrješno Začeće. Svojom patnjom.To neće biti lako. biti će im vrlo teško da to prihvate. a vrijeme za Upozorenje također se približava iz dana u dan.uz sva njihova zavedena vjerovanja i njihovo percipirano pravo na osobni probitak. jer ona će kao i moj dragocjeni Sin porasti u slavu još jednom. 2012 @ 20:45 Moj ljubljeni kćeri .Nikada nemojte izgubiti nadu. Nikada neće napustiti svoju Katoličku crkvu. 8 veljače. Majka Božja. Oni će se čuditi što se to događa i po prvi put će napokon shvatiti da oni ne kontroliraju svoju sudbinu.Molite.Isus Krist. predanošću meni s radošću i predajom u svom srcu ćeš spasiti mnogo duša. Imajte povjerenja u mene djeco da vas vodim prema Novom Raju i vladavini moga sina na Zemlji kako bi to trebalo biti.Jer Bog Otac ne može dopustiti Crkva na zemlji bude bičevana na isti način kakvo je pretrpio Njegov ljubljeni Sin. Vaš Isus Poruka 332. dolazim da vas spasim. njihovog Božanskog Spasitelja i mogVječnog Oca. Sin Boga Svevišnjega. Bez obzira na to koliko će Crkva trpjeti . ali obećavam da ću vam dati snage i učiniti ću ovaj put manje naporanim. Majka spasenja 333. koje neće trajati predugo. molite. Prorečeno je da će se mržnja prema Mom Sinu proširiti u Njegovoj Svetoj Crkvi na zemlji. 2012 @ 20:00 Ja sam tvoj dragi Isus. Otajstva toliko dugo skrivena u arhivama božanskoga Kraljevstva.Nikada Moj sin neće zanijekati druge kršćanske Crkave. Moje dijete.Ja vam donosim svjetlo i sada morate hodati iza mene da vas dovedem do novog raja.Sada se istina raspliće. neće dugo potrajati prije nego što se sva prorečena proročanstva otkriju s nevjericom svijetu.Ovo su dani. To se već dogodilo. moja ljubljena kćeri. Zli neće mirovati dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. neće ne uspijeti primijetiti.To će pružiti slatko olakšanje za vaše duše. molite za strpljenje i izdržljivost.Vaš Spasitelj Isus Krist Poruka 331. za koje ćeš reći da su najteži. ali ako se prihvati donijeti će utjehu onima koji će prihvatiti da je ona zapravo to. Gorčinu istine je teško progutati. ali koji će preći dugi put u dovođenju meni izgubljenih duša. Vrlo brzo će doći čovjek koji će se predstaviti kao Ja.Bez moje pomoći to ne bi bilo moguće.Tvoja molitva.

četvrtak. Ja njih ljubim na jedan poseban način. koji su očajni. Mi Te slavimo. petak.Moja kćeri. velike djela mira.istinu. Mnogi od njih rade u tajnosti kako bi opanjkali Moje riječi. Dopusti nam. Tako puno jada se zadaje Mome Ocu. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. koja kao i uvijek dolaze od mene. Vrlo brzo će doći čovjek koji ćese predstaviti kao Ja. Ali. gdje oni bili. gdje vi materijalna dobra cijenite iznad svega – no ipak oni nisu ništa drugo nego pepeo. čime će varati siromašne duše u uvjerenju da je on Ja.02. da mognemo napredovati. O Moj Isuse. čim griješite na ovaj način. Svima onima među vama. Bog Otac . humanitarna djela i djela javne naklonosti. prouzrokuju bol i bijedu. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Ja vam to kažem.Sin i Duh Sveti. Zar ne razumijete. Mi žrtve nismo dostojni.Prikazat će čuda. ali ja prezirem njihove grijehe. on će im pokazati sve da izgleda kao Ja. čovjek se mora odvratiti od grijeha. kao sastavni dio jedne neznatne kazne. koje onima.2012.On će biti idealiziran. Meni to razdire srce. našu muku kao dar Tebi. Sotona Me ismijava. koju mi imamo za Tebe. Budite svjesni egzistencije pakla i vodite brigu o tome. nego da osiguram. Budite oprezni u svim vremenima. da bi se obratili Meni. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. nisu uvijek oni. 10. Vaš ljubljeni SpasiteljIsus Krist Poruka 334. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. i povedi Tvoju armiju. bez obzira na to. 19:50 sati . dar poniznosti. Nemojte biti prevareni od strane onih koji su se uzvisili u vašim očima.Nikada se nemojte zbuniti zbo humanitarnih djela.02. moja kćeri upozoravam sada. o Gospodine. koji manje sreće imaju nego oni sami. Vi morate sada pokazati pravo kajanje i morate ići na ispovijed.Nakon zavođenja ćete postati zarobljeni. izgubljene prema meni. pošto se on sa onim dušama hvalisa. da se vi. Ja upozoravam na mržnju protiv drugih kao i na one. u kojemu se vi nalazite.2012. Mi Te ljubimo.Vaš zadatak je jednostavan. koji sve duše dodiruje. tri osobe u Presvetom Trojstvu.Ipak. da ne uđete kroz vrata vječnog prokletstva. Molitva – puno molitve – biti će potrebno. međutim.Biti će dakle uvjerljiv kada prikaže znakove povezane s velikim svecima . da će vas smrtni grijeh tamo dovesti. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. Ispuni nas Duhom Svetim. da odete na ispovijed. da vas spasim. ali ne da vas preplašim. kad vidim strahotu. koje on Meni u svakoj pojedinačnoj sekundi ukrade. dok bude prekasno. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. da su to smrtni grijesi. Ako vam nije moguće. pornografija i prostitucija su smrtni grijesi.Pogledajte samo one organizacije koje su čelnici vrlo bogati pojedinci koji se hvale svojim naporima da spase čovječanstvo. svaki dan udaljujete od Mene? Probudite se. Amen. vi morate stati. osjetit će se potres.Zli je lažljivac. Isto tako grijeh idolopoklonstva. kralja tame. Bludnost. Bog Otac: Prije „Upozorenja“. Isuse. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Nemojte čekati. za koje vi mislite.Ovu vrsta prevare će koristiti anti-Krist da privuče dobronamjerne. i to ubrzo. Sjetite se da postoji samo jedan Bog. kao sveci. tako da mnoga moja djeca znaju istinu prije nego se to dogodi. naše nevolje.Sve ostalo što će biti predstavljeno ne postoji.a mnogi moji sveti službenici će pasti u poniznosti na koljena. bit će odbijena i odbačena kao hereza. Vaš ljubljeni Isus 335. 09. Ja vas. Vi uništavate svoj život. bez ikakvog osjećaja krivnje. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Tada ćete biti prevareni u prihvaćanju žiga Zvijeri koje morate izbjeći pod svaku cijenu ili ćete izgubiti put k meni zauvijek. želim reći: Molite jednostavno i Ja ću vam oprostiti. Ali ipak mi znamo. koju te duše. vi bi od straha umrli. ne slijede zov antiKrist i lažnog proroka.put ispred tebe je da moliš za te duša. naravno. koje su na Zemlji živjeli u užasnim grijesima. to ne može biti jer Ja neću doći do samog kraja. Grijesi. da vi razumijete. Djeco. anjegove ovlasti doći će od sotone. Ti si plamen. Na tako mnoge grijehe se danas više ne gleda kao na takve. Kad bi vi duše – milijune od njih – vidjeli kako se strmoglavljuju u vatru vječnosti. za spasenje duša. djeco. ako se ne bi obratili Meni.Moja riječ dana vama kao istinita obzirom na prorokovano vrijeme. učestvovanje u pornografiji i gledanje pornografije. nesretni i koji se osjećaju bespomoćnim zbog ponora grijeha. On je lukav i predstavljat će s vremena na vrijeme kako bi zavoljeli njegovu dobrotvornu vanjštinu. koje su oni skrivili.“ Ja griješnike nikad ne napuštam i osjećam jednu posebnu privrženost prema njima. onda molite Moju molitvu Križarske molitve za potpuni oprost za apsoluciju u duljini od sedam uzastopnih dana. Pomozite Mi. Ti si svjetlo Zemlje. koja se u svijetu tako lako prihvaća. djeco. Mi Te hvalimo. Mi nudimo sami sebe. podnijeti moraju. Ja govorim o bludnosti. prostitucija i seksualno zlostavljanje. ali lakovjerne sljedbenike.

(Napomena: Pošto se u engleskom ne pravi razlika između „ti“ i „vi“. Tako dugo vremena su oni ostali u tajnosti. govorio sam ti o uroti unutar predvorja Vatikana. može isto tako glasiti: Vi će te biti vođeni. Ubrzo će to (zabrana molitve) važiti u školama i drugim javnim mjestima.2012. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. za kajanje.. čim ova kazna prođe. Molite Me u molitvi. Poslije toga će se svijet malo umiriti. su gotovi. čim druge Zemlje pođu za Engleskom. Ovo čišćenje će Moju djecu probuditi. kćeri Moja. kad vidim.02. 10:30 sati Dijete Moje. Molite.Ja sam Bog Otac. 17. da se u Engleskoj zabrani javna molitva Bogu. koje će biti dato svakome od vas.i ovaj plan biti će realiziran. po mogućnosti. da vam pošaljem pomoć. koje će sada jasno nastupiti.2012. što je najbolje. 11. in zato će biti pobrinuto. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. i Moja je želja. kako su Mene povrijedili. To će postati kazneno djelo. i zabrane javno prakticiranje kršćanske vjere. za uništenje Moga Svetog Namjesnika. subota. djeco možete pomoći pri tome. Papa Benedikt XVI. i mnogi od njih će milosđa – sa zahvalnošću – prihvatiti. Duše onih. da kroz vaše molitve oslabite njegov čvrsti zahvat oko svijeta.02. Stvoritelj svih stvari. Mnogi će se obratiti. koje vaše zemljake muče – osjetiti jedan niz potresa. Zbog toga moraš činiti ono. udaljile. Mnogi će umrijeti. Planovi. I druge religije. subota. ratovi eskaliraju svugdje i vrlo brzo će se Ruka Moga Oca umiješati. su već počeli. Ja vas isto tako želim informirati. Isusu Kristu. da je bitka već počela. i biti će dopušteno vrijeme. jer planovi. draga djeco. I druge vođe svijeta biti će uskoro ubijeni. . što mogu. da razumiju razliku između ispravnog i pogrešnog. što je najbolje. Samo vi. Moli Me u molitvi. ožujka 2011 — u svoj tajnosti — izrađen je jedan plan. de će ljudi – pošto ću ja jednu neznatnu kaznu poslati (s neba). djeco. i za to će biti pobrinuto. Njihova patnja će biti intenzivnija. da u Moga Sina ne vjeruju. da Ja svu Moju djecu ljubim -. Isusu Kristu posvećene. Vaš ljubljeni Otac Bog Svemogući 336. ali kao i svaki dobar Otac Ja moram Moju djecu kazniti. kad one za vrijeme „Upozorenja“ budu izlivene na čovječanstvo. Nemojte imati straha. da bi one zle duše kaznio. njihovog Vječnog Oca. da ove duše budu spašene. Ja vas ljubim. koje Boga Oca priznaju. koje su se od Mene. kažu. uključujući i one otvrdnule duše. u koga oni ne vjeruju? Njihov prezir za Moga Sina će postati jasniji. imate Moć u vama. 11:30 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Kćeri Moja. a Moj siromašni Sveti Namjesnik. djeco. Moja ljubljena kćeri. Ocu. jer vi. da ti pošaljem pomoć. Dolazim u Ime Presvetog Trojstva. da oni u Moga Sina ne vjeruju. da jedan veliki dio ovog zla bude odvraćen. moli. zbog toga morate činiti ono. i Njegovom dragocijenom Sinu. Ja danas objavljujem.katolička crkva i drugi kršćani. budu raširene u mnogim Zemljama. Čovječanstvo će Moga Sina slaviti – kad traži oprost za onaj način. da svakoga od vas spasim. koje egzistenciju Presvetog Trojstva ne prihvaćaju. Raširite Moju Riječ u cijelom svijetu i pobrinite se zato. da su sada sve pripreme za veliko Milosrđe Moga Sina završene. Prošle godine. da se u crkvama.) Vaš Isus 337. Informiraj Moju djecu o njihovoj obvezi. i sada to više neće dugo trajati do Mog Velikog Milosrđa. 12. Ovo je tek početak. mogu kroz vaše molitve biti spašene. Nebojte se nikada djela Antikrista. jer to je prorečeno. da se mole za sve duše. Moj siromašni Namjesnik. koji tvrde. o kako plačem. Ja sam ti već prije rekla. za spasenje čovječanstva. koji će umrijeti. da zaustavi ovo zlo. će patiti zbog toga. da bi zabranili javno prakticiranje kršćanske vjere. Mržnja protiv Moga Sina – među ljudima i među onima. Druge Zemlje će poći za Engleskom i zabraniti će molitvu u javnosti. da tiskane verzije Mojih Poruka. koji se nalaze u visokim (društvenim) položajima – donosi sa sobom. Oni.. Ali kako mogu imati tako puno mržnje prema nekome. koji Moga Sina mrze. Ti ćeš biti vođena. dok ne postane protuzakonito. Imajte uvijek u vidu. kad se štuje Moga Sina. koje su Mome Sinu. Ali one neće u toj mjeri patiti kao što će to rimsko. kako mnogi pokušavaju da istrijebe štovanje Moga ljubljenog Sina. Papa Benedikt XIV. da će oni sve činiti. vrijeme za „Upozorenje“ će biti tu.

oprosti onima. djeco. Tebe. 12. leglo Sotone. kćeri Moja. 15:30 sati Kćeri Moja. Zašto se to događa? Ja moram vaše duše pripremiti za Novi Raj. djeco. ali Ja sam rado htio sa tobom razgovarati. koji kažu. Nijedno područje (društva) nije ostalo pošteđeno. Molite intenzivno. imaj to uvijek u vidu. bez da se morate stiditi. to će slabiji biti zahvat antikristov. će oni napadati. Marija. vaš Isus. ponedjeljak.Sada će oni puni samopouzdanja nastupiti i Moga Sina će kroz patnju proganjati. doći do atomskog rata. One su prožete suukusom ništavnosti. mognu sa dostojanstvom slaviti. izgubili su njihov sjaj. njegovim zadnjim danima na Zemlji – može zadati bol. i čak i vašu crkvu. Što se više vi za vrijeme borbe kroz snagu vaše vjere uzdignete. porezne ustanove. inficira svaki sloj vašeg društva uključujući i politiku. da svijetu kažeš. Danas te moram hitno moliti. jučer si Mi nedostajala. Sveto Pismo neće u korist ovih poruka biti stavljeno na stranu. daju. protiv njegovih demona i protiv svih onih duša. Radosti. Uobičajeni događaji dana ne izgledaju više kao isti. da će Sveto Pismo u korist ovih poruka biti maknuto na stranu. tako da on (Sotona) čovječanstvu – u ovim. da ateisti za vrijeme Tvog Velikog Milosrđa otvore svoja otvrdnula srca i da Te Tvoja djeca. . Jer postoji samo jedan put prema Raju i Ja sam taj. koje Te ljube. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Ali to nije tako. da bi branili vašu vjeru i da bi zadržali pravo.2012. i povedi Tvoju armiju u zadnju bitku protiv Sotone. da ona Meni (pro tome) pomogne. U toku noći samt te budio. vama. koji u svojim dušama imaju mržnju prema Tebi. Nemojte nikada imati osjećaj. ako Ja to sada vama ne objavim. Mojoj glasnici. Sotonini zadnji dani: To je kao kod jedne ose. Idi u miru. će pomoći. Mojim pristašama. Molitva. koje će oni Njegovim pristašama zadati. koji će biti nametnut. Vaš ljubljeni Isus 339. vojsku. Zašto je to tako? Zar ne znate. Misli na to. da Ja pokušavam. koje su robovi njegovih lažnih obećanja. Moje poruke u ovom (današnjem) vremenu trebaju one u Bibliji sadržane pouke potkrijepiti. da bi se uzdigli iznad svih progonstava. koje vi crpite iz materijalne dobiti. dao snagu Svetoga Duha. da bi prakticiranje kršćanske vjere zaštitili: O Moj Gospodine Isuse Kriste. Kad ona umire. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (29). Amen.02. humanitarne organizacije. Kraljica Anđela Majka Otkupiteljstva 338. koje se tebi. Isto tako i znakove upozorenja zadnjeg vremena oni neće prepoznati. da se mora pripremiti za ovu veliku nepravdu. Ovaj je blizu. On.02. koja će biti data cijelom čovječanstvu za dobrobit vaših duša. dijete Moje. da više od Mojih pristaša Moju Svetu Riječ šire. da su u svijetu nastupile velike promjene. njezin ubod je najbolniji. da Moga Sina javno štujete. Sve zlo se kroz molitvu može uništiti. Zahvaljujem ti. da će se rat širiti i da će. da je to bič Antikrista i njegova prisutnost na Zemlji. da ljudi trebaju samo da se obazru. 13.2012. Potrebno je. Ja molim. koje pravi ovu sjenu. sa visoko uzdignutom glavom i bez straha u vašim srcima. da sam Ja. nedjelja. zato što tako puno (ljudi) u današnje vrijeme ne znaju. koji će vas voditi do rajskim vrata. Pođite sa Mnom. da ove zle počinitelje učinim nemoćnima. Primite Moju Riječ k srcu. Molim Te ispuni Tvoju djecu sa darom Tvoga Duha. pošto Ja Moju armiju tako vodim. On (na vas) više ne djeluju privlačno. i reci svijetu. da se ovo zlo protjera. što je u njoj sadržano. tako da se hrabro mognu uzdići. sjećaš se? Ti si bila preumorna. da bi znali. Čujte Moj poziv. Ja Te molim. a molitva njega može odvratiti – zajedno sa Rukom Moga Vječnog Oca. žarko Te molim. da vas odvedem na jedan drugi put. da si se odazvala Mome pozivu. posebice Križarske molitve. ako više od Mojih pristaša ne budu molili. izlij Duha Svetoga na svu Tvoju djecu. da Moje Kraljevstvo povratim natrag. To je (stvarno) tako jednostavno.

To je samo kraj moći Sotone na Zemlji. što stoji iza štovanja Mene. Bože. da vas Ja na ovaj važan put pripremiti moram. Moja armija. Molitva Meni. da bi pristaše Sotone radije umrli nego što bi mene. će te (ako to činite) puni nade i pouzdanja zajedno jedan s drugim ujedinjeni marširati prema vratima Moga Novog Raja na Zemlji. da tebe više ljubimo. koje vi na Zemlji onako. koje vi trebate. koji su možda zbog Mojih presvetih Riječi zaplašeni. jer on će se ravnati samo po Mojoj Svetoj Volji. da bi sa vašom svom snagom molili za ove zle ljude. priznali. Tebi. Amen. koje trebaju pri tome pomoći. (naime) Moja djeca. Za vrijeme ovih svih kušnji pokažite strpljenje i ustrajnost (do kraja) i vi. Kćeri Moja. koji si Ti prema Tvojoj Svetoj Volji sa puno ljubavi za nas stvorio. Oni ne mogu pobijediti. Pomozi nam. Omekšaj srca nečistih duša.mogli priključiti Raju na Zemlji. neugodne. za spasenje Tvoje djece na Zemlji. neustrašivi i jaki. stime što vam kažem. Bog Otac: Evropa će biti prvi cilj Crvenog Zmaja – a zatim slijedi USA. njihovog Svemogućeg Oca. da se brinete o Mome Božanskom vremenskom toku. koje će Sotona i njegova armija još preživjeti. koje su tebi date. Meni je to jasno. tako će i određenim dušama biti prikazane vizije Sotone i njegovih palih anđela. koji imaju duboku ljubav prema Meni. dozvolite Mi da vas tješim. djeco. To je razlog. kad Ja za vrijeme ovog vremena – zadnjeg vremena. djeco. Vi će te biti pošteđeni od progona. Isto tako kako se izabranim dušama daje dar ukazanja ili – kao u tvom slučaju – dar. „Upozorenje“ će Sotonu. vašeg ljubljenog Oca. o kojemu ste bili obaviješteni prije nekog vremena. nego će Crveni Zmaj i njegovi slijepi saveznici biti bačeni u vatru vječnog prokletstva. Njihova sljedbenička vjernost važi za lažan raj. što bi trebalo biti (radosno) pozdravljeno. da kroz Moje poruke ljubavi budete utješeni i to ću vam Ja osigurati. da naočigled svih neprijatnosti ostanemo hrabri. Molite za njihove duše. Moje obećanje je slijedeće. da je Crveni Zmaj. Komunizam će biti uveden i jao onome. Tako otvrdnula su njihova srca. da su zadnje Božanske poruke. Primi naše žrtve. djeco. . Naslonite se na Mene.. mora sada biti preuzeta u vaše svakodnevne molitve. će te imati potrebu. Njihova vezanost za Đavla je tako uska. Isusa Krista.“ Molim vas nemojte ignorirati Moj nebeski zahvat u vaš današnji život. vi njima možete pomoći. koja su Mojim prorocima Danielu i Ivanu data. sada nesigurno podigao njegovu glavu – ali (ovo) u smrtonosnoj namjeri. i Ja ću vam dati milosti. utorak. To će pomoći. koji se usprotive sili Crvenog Zmaja. da nam pomogneš pri tome. našu patnju i naše kušnje kao dar – prinesen pred Tvojim Prijestoljem . naime da istina Moje Nauke bude priznata. da ovo (sve) ne znači kraji svijeta. Vi. 14. Sva proročanstva. znaju. Moj vremenski plan u odnosu na Moju kaznu i „Upozorenja“ nije određen. Boga Svevišnjega. Otvori njihove oči za Istinu Tvoje Ljubav. da Mene i Moga ljubljenog Sina. Svima onima. za njihovo spasenje. da teror bude umanjen i pomoći će. biti će korak po korak ostvarena. i to kroz ovu posebnu Križarsku molitvu (30): “O Moj Vječni Oče. da svugdje na svijetu proždere kršćane. on će sada gurnuti dolje i – sa vatrom iz njegove gubice – sve će ono uništiti. Ali to je ipak (tako) kao kod jedne ose. vidiš. da će vjera ponovo biti uspostavljena. Vaš Otkupitelj Isus Krist 340.. vašem Ocu. Nema nikakve potrebe. poznate – nebi sa vama komunicirao. kćeri Moja. vašem Ocu. u Ime Tvoga dragocijenog Sina molim Te. i Moga ljubljenoga Sina. ali istina mora biti otkrivena. su odbrojani.2012. 18:00 sati Kćeri Moja. Jer to nije taj slučaj. da se odvrate rat. da se Ostatak Moje Crkve na Zemlji (ponovo) uspostavi.. da neprijatelj bude pobijeđen. da će se sa potpunom namjerom staviti na stranu Đavla. biti će objavljene pojedinosti. Stvoritelju Svemira.Dani (broj dana). zašto se proročanstva u ovom vremenu daju Mojoj djeci. djeco: Ja ću svo Moju djecu štititi. Ali znajte ipak. koji on njima obećava.02. Evropa će biti njegov prvi cilj – a onda Ujedinjene Američke Države. koja su pečat Moje Ljubavi utisnuli u njihova srca. i njihova moć ne samo da će biti kratkotrajna. jer kroz vašu molitvu. i nije vaše da ga vi znate. Ja Moju obvezu skrbi kao vaš ljubljeni Stvoritelj i Otac nebi ispunio. Isusa Krista. Samo kroz (pravovremeno) oglašena proročanstva će se dogoditi. Kad ona umire. Crvenog Zmaja i njegovu armiju samo malo dodirnuti. gladovanje i vjerski progon. njezin ubod će biti najbolniji. kako je. stime da ostanete jaki. Jer svi oni od vas. Pošto je on tako dugo strpljivo čekao. da bi se – zajedno sa svom Tvojom djecom .

Isto tako Ja vam zahvaljujem za onu svu vašu vjernost i vašu poslušnost. pohlepom. Oni trebaju vašu molitvu. Sada se vi morate ujediniti u molitvi. pričam o Novoj Zemlji. od koji neki odlučujuću ulogu imaju pri tome. da bi se progon Tvoje nedužne djece zaustavio. da se ujedine i da kroz molitvu trebaju stvoriti jedan “lanac zaštite”. Vi niste vidjeli. mi moramo zbog cijelog čovječanstva surađivati – i to u našoj borbi. koji su tjerani voljom. Djeco. Vi ste za to zbog Duha Svetoga. jer „Upozorenje“ ove siromašne duše neće obratiti. da bi evropske vođe zaustavili. svim onim Mojim pristašama. ljubav i molitva. „lanac molitve“ proširit će se i uzduž i poprijeko i Moć Svetoga Duha će pomoći. u kojemu ću Ja Moje Namjesništvo preuzeti.02. što ja od vas očekujem. zaustavi i pridonijeti će tome. Zbog toga ne će ostati dovoljno vremena. Svaki od Moje djece mora u svako vrijeme biti budan. Pružite njima otpor. bili u stanju. spriječi. Sada su krenuli. Moje pristaše su raširene po mnogim Zemljama. da siromaštvo. da bi Zemlje na Bliskom Istoku. vi njih možete spasiti. da zaustave patnje. . Ova zla grupa. škrtošću i ponosom. da bi vi sve vaše drage zajedno sa vama mogli dovesti u Moj Novi Raj na Zemlji. je blizu. Čim ste čuli Moj Glas kroz ove poruke. da bi Zemlje doveli pod njihovu kontrolu. Molim Te. Zar vi to ne možete vidjeti? Razvijanje ovog plana trajalo je desetljeća. djeco. Ufanje. Vi. približava se. Novac je njihovo oružje obmane. Molim te da zaustaviš siromaštvo. Slom vašeg bankovnog sustava je bio namjeran. 20:00 sati Moja srdačno ljubljeno kćeri. što možete – za Mene. Njihov plan otkriva se pred vašim očima. da se one ljude. Nemoje njima dozvoliti. da oni preuzmu vaše Zemlje.“ Moja kćeri. „O Moj Isuse. škrtost i ponos.Vrijeme za Moga Sina. vi ste Me prepoznali. ostvaruju (realiziraju) jednu veliku laž – uz pomoć njihove svjesne urote. Vi morate ovaj dar jedan s drugim podijeliti. glad i ratove od uništenja Tvoje djece. da molite ovu Križarsku molitvu (31). da prekinu svoje radnje. koja se sastoji od nekoliko moćnih ljudi u svijetu i od pripadnika elite. Vladat će mir. Moje srce je preplavljeno od radosti. Moja djeca će tisuću godina živjeti u ovom Raju. u Evropi i Ujedinjenim Državama doveli pod njihovu kontrolu. neka moja molitva dozove Tvoga Svetog Duha da se spusti na one vođe koje vode požuda. Moj Otac njima već stavlja smetnje na njihovom putu. i molim. ali ipak ste vjerovali. djeco – to je ono. da oni na njihov zao način donesu užasnu nevolju nad nedužnim ljudima. kako bi zaustavili progon nedužne djece. da Antikrist u njegovom užasnom planu prijevare bude spriječen. gladovanje i ratovi Tvoju djecu proždru. koju sam Ja za vas pripremio. ljubav i skladnost i vi ne ćete imati otvorenih želja. da bi vladao nad savršenim Rajom na Zemlji. donosite Mi utjehu. da se prošire obraćenja. On će – po Drugi Put – doći. koji vas sve ljubi i cijeni. (*) reći. ti moraš Mojoj djeci. Stime što se vi kao braća i sestre u molitvi za onu zalutalu djecu – koja lutaju okolo i Moju Ljubav traže. i molim da Europski vođe otvore svoja srca istini Tvoje ljubavi. da evropske vođe njihova srca otvore za istinu Tvoje ljubavi. koje Moja djeca u skoro svim dijelovima svijeta podnose. djeco. koji u vašim dušama vlada. da se oni zaustave. Amen 342. Činite sve. koju Ja trebam. vašeg Isusa. Amen. da bi se sve duše spasile. Ja vas usrdno molim. koji sam Ja stvorio za Adama i Evu. 16. a kad bude tako daleko. Raširite Moju Riječ. pohlepa. Vi. dozvoli da moja molitva dozove Tvoga Svetoga Duha. ovaj razvoj možete zaustaviti kroz vaše molitve. kad vama. da On siđe na one vođe. Vrijeme. kad Ja onu užasnu bol i teške životne okolnosti vidim. Moje vjerne pristaše. da slijedeću fazu njihovog plana dovrše. 341.2012. koji pak u njihovim dušama nemogu naći mir – ujedinite. Križarska ratna molitva (31) Molitveni lanac zaštite „O moj Isuse. koji moć imaju. četvrtak. Zla grupa ostvaruje najveću laž. da sjedne na Njegovo Prijestolje.

Imajte to pred očima. i Moje Ime se ponizuje. Križarska Molitva (32) Molitva za zaustavljanje pobačaja u Irskoj 17. 343. i ako bi se to dogodilo. Zemlja. a ne samo njegove pristaše. da se o vama rugaju. koji Moga Sina ljube. koje oni Njemu iskazuju. većinom posvetila. Sada su pokušaji u toku. koja je se Meni. koja je preuzela kontrolu nad ovom. jer (sve) one će vam biti ukradene. koja bi trebala biti pojačana. petak. Ne dopustite onima. molite moju Križarsku molitvu za Irsku (32): . Tako mnogi su izgubili njihovu vjeru. On je najgora vrsta genocida. ne samo da vašu katoličku vjeru napustite. koji ste kao posebne duše izabrani. Isusa Krista. Jedna velika tmina je sišla na ovu Zemlju. Moja djeca u Irskoj su Đavlu dozvolila. kako danas plačem. Vi to morate sada činiti – ili će zadnja Božja veza. bez obzira koliko to teško može biti. da je svaku pojedinačnu dušu s mnogo ljubavi stvorio Bog. djeco. isto tako mnogi. koji se odluči za pobačaj ili koji pomogne kod zlog djela pobačaja. Djevica Marija. moli za tvoju djecu u Irskoj da se spriječi da nas zadesi zli čin pobačaja. da bi branili vašu vjeru. ali oni će (vam) upravo temeljna prava. I Mene više ne trpe. djeco. Kraljica Anđela. Očuvajte vašu Zemlju od socijalizma i od (svake vrste) svjetovne diktature i tražite ju (od njih) natrag. Vi se morate dići. Svemogući Otac. koja vas je tako blizu do Mog Srca dovela. to bi Srce Moga dragocijenog Sina duboko pogodilo.2012. nego i vašu (cijelu) kršćansku vjeru. Oni će vas – kroz zakon – na to prisiliti. molite. 15:30 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. prihvatite. Zemljom. kad vidim. Tako mnogo ljudi u Irskoj vrijeđaju sada Moga Sina kroz nepoštovanje (odnosno prezir). da on njihova srca okameni. o kojima oni tvrde. njihovoj ljubljenoj Majci. koja još nisu rođena. vi Mene morate poslušati: Molite. kad na sekularizaciju (= svjetovnost) gledaju. Ako se to dogodi. od tame koja prekriva našu zemlju. svi ljudi su djeca Božja i svi ljudi ostaju djeca Božja. u kojima bi Ja u stvari trebao biti štovan. koji i mole. umjesto toga biti oslabljena. postati žrtva đavolska. 344. Ubrzo će te biti prisiljeni. Grijeh pobačaja je u Očima Moga Oca najteži od svih. kad vi Svetu Riječ Božju javno objavljujete. molite. svakog pojedinačno. molite moju križarskuratnu molitvu za Irsku (32) Križarska molitva (32) za zaustavljanje legalizacije pobačaja u Irskoj "O Majko spasenja. molite da ovi planovi za uvođenje zakona o pobačaju nebudu realizirani.Ljubim vas. da Moja ljubljena Irska skreće s puta. da Riječ Moga Oca cjelom svijetu posredujete. nego i svetišta. Djeco Irske. Oni će se pozivati na građanska prava. pošto će Irska. Ali još postoji nada.02. ubijanja djece. Oni. Vi se sada morate ujediniti. Oni se nikad ne smiju bojati naviještati istinu. 15:30 Molite. uključujući i pravo na molitvu. Svaki čovijek. Amen. da (zakonsko) pravo. da se uvede pobačaj. Oni moraju ustati za ono što je ispravno. uskratiti. koji su na vlasti." Pođi sada moje dijete i reci mojoj djeci u Irskoj da oni moraju biti jaki. veljača 2012. djeco. nekoć svetom. Oslobodi nas od zloga koji želi uništiti tvoju dječicu koja tek trebaju biti rođena Moli da ti vođe steknu hrabrosti slušati one koji ljube tvoga Sina tako da mogu slijediti učenja našeg Gospodina Isusa Krista. Vi morate ovo zlo pobiti. koji su Božje pristaše. O. ako bi vi u Irskoj uveli pobačaj. počinio je smrtni grijeh. da ih brane. Vi Mi donosite veliku utjehu i veliku radost. imaju bolove. Irska će onda u Kraljevstvu Moga Oca izgubiti puno od (Božje) blagonaklonosti. Molite. koji su njihovo srce odvratili od Moga ljubljenog Sina. Djevica Marija: Uvedite pobačaj u Irskoj i vi prekidate vezu prema Mome srcu. Bezgriješno Začeće. 17. Djeco Moja. Svete Božje riječi. sa velikom snagom. onda bi prekinuli vezu. Ali molitveni lanac mogu samo oni tvoriti. Vaš ljubljeni Isus (*) Napomena: Isto kao što je i na mnogim drugim mjestima u porukama već dovoljno navedeno. Ja plačem zbog brige. Zaštiti ovaj sveti narod od potonuća u još dublje beznađe . Ovaj duh tmine sad nije samo vašu Zemlju pokrio. i vašu katoličku vjeru i vaše (druge) kršćanske vjeroispovijesti tražiti natrag. molite.

Brani ovaj sveti narod od dubljeg padanja u očaj. sa kojim će opskrbiti svoja (gladna) usta. koja je u njihovim Zemljama zabranila iskazivanje počasti prema Njemu (Bogu). dijete Moje. Antikrist se bavi sa jednom vrlo velikom organizacijom. koji će biti prisiljeni. 345. i reci Mojoj djeci u Irskoj. što oni u stvari rade. Vi ne smijete uvijek (sve ono) vjerovati. da bi se informirali o tome. Njima čak neće biti data ni šansa. Svetu Riječ Božju. da budu rođeni – želi uništiti (još prije poroda). da one vođe budu imale hrabrosti. Zato će oni patiti. stime da slijede nauku našega Gospodina Isusa Krista. što je ispravno. kao da se njihovi svi planovi razvijaju. da prigrabe vlast. Vi svi biti će te zaštićeni. Prema njima će se ponašati kao prema djeci. da su one istina. Sada će svijetu biti sve očitovano. koja surađuje sa evropskim vođama. oni će pokušati. Vi ne smijete nikada imati straha. Italija će se raspasti. da istinu. koja će biti izgovor. Jer one organizacije. počine užasne strahote. jer uskoro predstoji uspon crvenog Zmaja. da moraju biti jaki. da njihovu zlu misiju ispune. Njegovo Ime će mrziti ova grupa. Od naroda. upravo one grupe. u kojemu će se Moj Otac umiješati. da čovječanstvo kazni za njihovu zloću – da po mogućnosti mnogobrojne Moje pristaše zaštitim. koji će biti prouzrokovan kroz tminu. Četiri Sotonina glasnika sišli su dolje i sada rade unutar ovih skupina. koji je sad vrlo aktivan. javno objavljujete. koja neće biti bolja nego (ona) za vrijeme Hitlera. subota. svi oni. da se spriječi. moli za Tvoju djecu u Irskoj. da kod padanja Ruke Moga Oca – koje će uskoro nastupiti. da samo neki shvaćaju. ali po njima će i gaziti. da pred Njim drhću. Oni su izdajice. i to ne samo prema onima kojima oni služe. što vam se u ime pravednosti prikazuje. su (gotovi) izrađeni. Oni će biti kažnjeni i biti će spriječeni u tome. da bi stime – umjesto toga – prema vanjskom svijetu izgledali kao zli. po kojima će ovi ljudi gaziti. Rim će postati sjedište jedne zle vlasti i sprovođenja njezine moći. Medvjed i Crveni Zmaj će započeti rat. i to će izgledati. koje je skovala svjetska skupina. od kojih vi mislite. Moja je namjera. njihovog Božanskog Spasitelja. da prose za jelo. ali za one druge (duše) vi snosite odgovornost. za koje vi mislite da su odgovorne (organizacije) i za koje vi mislite. kojima se Antikrist bavi (odnosno koje on pokreće). Oni su tako lukavi. u stvari. Tako puno razaranja. (Samo) malom broju od vas. nego i prema Bogu. koji se budu našli nasuprot srdžbe Moga Oca. su. Zemlje Evrope će pasti pod jednu diktaturu. Oslobodi nas od Đavla.02. da poslušaju one. 13:24 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. jer mnogi od ovih ljudi kontroliraju novosti. djeco."O Majko Otkupiteljstva. Amen. Pazite sada. 18. da (oni) griješnici. Moli. koji Tvoju djecu – koji su za to određeni. Jao onima. za koje vi mislite da su zli. koji mnoge narode uništiti žele. Planovi.“ Idi sad. Tako puno požude i pohlepe za vlašću. što se u svijetu događa. koji Tvoga Sina ljube. stvaraju se (na nepravedan način) žrtve i koriste se kao figure u šahu. Vi nemate drugih sredstava. .2012. Molitva može muku Moje siromašne djece ublažiti. Vi morate ustati za to. da Babilon bude srušen. pošto će biti porobljeni od globalne grupe. kako Zemlje Evrope padaju pod diktaturu. da svaku Zemlju u Evropi preuzme. Ali to je trenutak. biti će data istina. Tako puno mržnje na Mene. upravo onako kako je to prorokovano. Babilon će se – kao što je prorokovano – srušiti. Grčka će biti katalizator (= ubrzivač). I (i dalje Moja je namjera) da spriječim. i da nas ne zadesi zlo djelo pobačaja. bez obzira na to koliko to bilo teško. Srdžba Moga ljubljenog Oca je postigla jednu dosad nedostignutu snagu. koja našu Zemlju pokriva. Vaša ljubljena Kraljica Neba Majka Otkupiteljstva LG und Gottes Segen. Molite žarko za vašu braću i sestre. koja neće biti bolja od one za vrijeme Hitlera. Mome Svemogućemu Ocu. da se one brinu za narode. Ove zle i moćne vođe kontrolira Antikrist. djeco. ako se odmah (ne obrate i ) pokaju. Djeco Moja.

koje on obećava. Medved.katoličke vjere neće se ni najmanje trpjeti. koju Ja imam za cijelo čovječanstvo. . Jer Ja (vam) sada ostavljam Pečat Moje Ljubavi i Moje Zaštite. Ja ću vas u svako doba (pri tome) voditi. Moja ljubav će (isto) i one obuhvatiti. Bog Otac: Uzdignite se i primite Moj Pečat. bude oslabljen. komunizam će vladati. koju sam Ja dao svoj Mojoj djeci. djeco Moja. Pečat Živoga Boga. koji ropski. Ta dva saveznika. To će se dogoditi. koja se u Knjizi Otvorenja označava kao Babilon. ne priznaju. Medvjeda i Crvenog Zmaja. da se obraćenje pripremi. Znanje o predstojećim događajima će pri tome pomoći. iz ove izabrane generacije. je stalna muka za Mene. ali kršćani će podnijeti najveći progon. Ponovo vas na to upozoravam. da učinak (njihovog) zasnovanog plana za ukinuće vaših prava. da se pripremate. Oni pripadaju Meni i Moja su (visoko) cijenjena stvorenja. Vaš ljubljeni Otkupitelj Spasitelj čovječanstva Isus Krist 347. to je zdravlje duše (odnosno otkupljene) sve vaše braće i sestara u svijetu. koji znate i imate razumijevanje o Mojoj ljubavi prema vama. 20. Oni će se u pravo vrijeme obratiti.Molite. da započnemo sa time. Njihova zla mržnja jednoga na drugoga razdire Meni srce – tako. te da mogu braniti istinu. Ja imam (jaku) potrebu. sve Moje pristaše. Boga Svemobućega. Počnite sada. Rusija. Moja proročice zadnjeg vremena. koji su Meni okrenuli leđa i koji egzistenciju Moga ljubljenoga Oca. kćeri Moja. (= tajno Otkrivenje Evanđelista Ivana). Jer one se svijetu daju iz ljubavi. kojoj je data odgovornost. za lažima idu. Moj Drugi Dolazak će se dogoditi još za vrijeme vašeg života. Samo onda. Kina. jer Ja njih volim. kako on svoju vjeru u prisutnosti (komunizma) prakticira. iznova priznaju. i jao svakome onome. kako je Đavao njihove duše pokvario. Djeco. Kad se to dogodi. da vašu budućnost planiramo. Ono će (samo) jedno kratko vrijeme gospodariti. vladat će nad njim. koji Mene preziru. budu konačno uništeni. nedjelja. dok se ne stvori Novi Raj na Zemlji. 12:20 sati Moja ljubljena kćeri. ti ne smiješ dozvoliti da te ove poruke uplaše. svijet može doći do mira. oslabiti.02. da sve od vas ljubljene djece. da se Moja djeca (na njih) pripreme. Onda će te se. da nad teškoj kušnji izloženom. i oni će u tajnosti morati držati (svete) mise. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. da Ja ne volim imati misli o kažnjavanju Moje djece. da sedam pečata otvori – neće biti dovoljno. kada Đavao i oni. Babilon će pasti i veliki Crveni Zmaj. jer vam je vrijeme dato. Ja vam obećavam.2012. djeco. Vama. da istinu Moga obećanja. Kćeri Moja. kad se životinja sa deset rogova podigne. reci Mojoj djeci. Gledati. 19. na Zemlji ne može biti mira. koje Moga Oca časte. morati podnositi stalnu bol. koji se nikada (više) (iz Moga srca) neće ukloniti. povedem u Moj Novi Raj na Zemlji. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 346. i njen saveznik. Ja uključujem i one među vama. To je (za Mene) kao kad Moje srce mač probada. da „Upozorenje“ njihov rad uspori. da će molitva – i to puno od toga – moć Životinje. koga se primjeti pri tome. Moja izabrana djeco. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. da će progon biti kratak i da će te vi biti zaštićeni. Moje srce previja se od boli zbog grijeha Moje djece. Što je (za vas) stvarno važno. Tako dugo dok se to ne dogodi. u skladu sa Mojom Svetom Voljom. i one će Mojoj djeci omogućiti. Pripadnici rimo. i molite.2012. i to onako dugo. njihovog ljubljenog Oca. Svevišnji.02. Sve veroispovijesti će biti zabranjene. ponedjeljak. kako bi to bilo isto i kod svakog ljubećeg oca. da kršćansku vjeru i druge vjere prakticirate. 03:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da ću ponovo doći. Ja sam Bog. Jer zatim će biti uništeni. Sa (jedino) priznavanjem Mojih poruka – koje se tebi daju. Rusija i Kina. udružiti. koji ću temeljem slobodne volje. će udružiti svoje snage. će čudo Moga divnog Namjesništva na Zemlji biti u korist. nedužnom narodu gospodari. da to učinite. Moja upozorenja mogu pri tome pomoći. vrijeme je došlo.

za sve vjernike posvuda. Prikazujem Ti Tijelo. ponedjeljak. da bi cijenili Moj Pečat. radošću i zahvalnošću. svaki dio vas zna da je moj. Pečat Živoga Boga. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. Tješim Te u ovim vremenima dragi Oče. Temeljem ovog pečata će vas Moja snaga prožeti i vama se neće dogoditi nikakvo zlo. Moj pečat je Moje Obećanje Spasa. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve tvoje djece.“ Idite (sad). Krv. Uzdignite se dakle i primite Moj Pečat. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću.2012. moj ljubljeni Oče. "O moj Bože. Ljubim Te dragi Oče. Ni jednog od vas ne volim više od drugog. Iz tog razloga Ja ne želim da izgubim nijednu dušu. Molite ovu Križarsku molitvu (33). Kćeri Moja. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. svaki dio od vas je Meni (točno) poznat. Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost. Molim vas da i dalje. dragi Oče. i samo oni. Nijednu." Pođi dijete moje i ne boj se. Stvoritelj svih stvari. zauvijek. Otac joj je tada dao poruku koja se odnosi na poseban dar Čuda. Ja Te molim. pečat Boga živoga") On (pečat) uključuje križarsku ratnu molitvu 33.02. svaki dan molite Moju Krunicu Božanskog Milosrđa. dragi Oče. koji se preda mnom . Duboko se klanjam u poniznoj zahvalnosti i nudim ti svoju duboku ljubav i odanost Tebi moj ljubljeni Oče. 2012 @ 16:17 U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak ujutro. Ljubim Te. Ovo (pečat) je čudo. mome ljubljenom Ocu. prihvati ga s ljubavlju. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Niti jednu. Uzdajte se u Mene. Molim Te da zaštitiš Mene i moje ljubljene ovim posebnim Pečatom i zavjetujem svoj život za Tvoju službu za sva vremena.Molim da nastavite moliti Moju krunicu Božanskog milosrđa svaki dan. da prvi od Pečata bude otpečaćen – o kako Mene to jako čini tužnim. Ja Te tješim u ovim vremenima. vrijeme je došlo.Izmoli ovu križarsku molitvu (Crusade 33) i priznaj Moj Pečat .Jednog dana. Vaš ljubljeni Otac na Nebu Bog Svevišnji Hitna poruka Boga Oca vezi pečata Boga živoga. shvatit ćete zašto je to potrebno za pročišćenje.. Amen. ja sa ljubavlju i zahvalnošću prihvaćam Tvoj Božanski Pečat Zaštite. moj ljubljeni Oče. utorak. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 348. djeco Moja. Ja poznajem svaku pojedinačnu dušu. .Sa ovim (pečatom) će te vi umaći opažanju onih. veljače 2012 Maria od Božjeg milosrđa primila poruku u obliku ukazanja u kojoj joj se pojavio Bog Otac. Nitko od vas neće (od Mene) biti manje ljubljen nego drugi.Poznajem svaku pojedinog dušu. radošću i zahvalnošću. i primite Ga sa ljubavlju.Zbog toga ne želim izgubiti ni jednu dušu. zašto je ovo čišćenje potrebno. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. Izbor je vaš. i nemojte imati straha. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. koji su teške okolnosti u vašim Zemljama prouzrokovali. Bog Otac: Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. 00:30 sati Ja sam Bog Otac. svog voljenog Oca koji je s ljubavlju stvorio svakog od vas. i svečano obećavam Tebi. koji je svakoga od vas sa puno ljubavlju stvorio. 21. vašeg ljubljenog Oca. vašem Gospodinu i Stvoritelju svih stvari. 20. djeco. Jednog dana će te vi razumjeti. (vidi cijelu poruku pod Boga Oca: "Ustani sada i prihvatiti Moje pečat. Bog Otac ju je obavijestio o pečatu živoga Boga zaštite. Amen. poklone – kao mala djeca (i) sa ljubavlju za Mene u njihovim srcima – mogu sa ovim Božjim darom biti blagoslovljeni. 20 veljače. Vjeruj u mene. „O moj Bože. Noćas razgovaram sa tobom u Ime Presvetog Trojstva.

Svima onima. da bi je progutali. da se suočite sa istinom. Izbor je vaš. Jer to je Moj Glas sa Neba. da Mene ljubite. da niste dozvolili. gdje će proročanstva biti dokazana. prije nego što bude prekasno. da vas vode. Sada vam. jer (vrlo) brzo će Moja strpljivost biti na kraju. Djeco. Zemlja će se svugdje u svim dijelovima svijeta ljuljati. koji će Antikrist raširiti. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 349. pohlepe. Jer vi ste ili za Mene li protiv Mene. Ignorirajte Moje pozive.odbiju: Vi Mene morate sad saslušati. čekati ću zatim na vašu odluku. Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. To je (potpuno) vaša vlastita odluka i – naravno -. da se odreknu krivih idola. da ostatke moje crkve na Zemlji (ponovo) sagradim. Za vas je došlo vrijeme. zlostavljani i u (društveni) prikrajak odgurani. onda ste izgubljeni. otvorite vaše oči. Zato što vas Ja ljubim. koju su tražili. kad govorim: Ja vam dajem proroke. da se odlučite o vašoj sudbini. Vama postavljam pitanje: Pred kojim bogom se vi klanjate? Vi znate. onda vi Mene u stvarnosti uopće ne poznajete. Puno bolje je (za vas). Kad vi kažete. Nemojte nikada odbiti Moje proroke. Ako Me poznajete. onda će te vi Mene prepoznati. bili su izrugivani. koji su u zadnjih dvadeset godina bili poslani vama. koji Mene poznaju i Moj Pečat prihvaćaju: Znajte. da bi vas pripremio za Moj Drugi Dolazak? Utorak. Ja vas neću nikada siliti (na to). i vama će biti teško. Mnogi će od stida pasti na svoja koljena i pokajati će se. i vama će biti date samo sekunde. Zašto vi odbijate Moju ljubav? Zašto vi dozvoljavate (vašoj) sumnji. Moj Pečat Zaštite – otvoren na njihovom čelu – ponuditi. Kako su nezahvalna. sada je preostalo (samo još) malo vremena. jer onda vi Mene odbijate. da vam Moj Pečat Ljubavi ponudin. Zašto odbijate Moja Upozorenja. Ova zaštita će (isto tako) pokrivati i vaše obitelji. dajem posljednju šansu da se podignete i da se odlučite. da Me nađete u dolazećoj divljini. materijalizma i težnje za moći. Ja vas molim. da će te vi imati vječni život. Vi nećete podnijeti patnje. Tako mnogi od Mojih istinitih proroka. da vi Mene poznajete. koji u Mene vjeruju. Kako daleko su Moja djeca otpala od Mene. da slušaju. ostanite sada usko uz Mene.2012. Sada je vrijeme. koji su Moje poruke klevetali. Ako Moj Pečat Ljubavi prihvatite. ako uopće ne govorite i ako šutite. ljubav može doći samo iz srca. kojega vi vrijeđate. Svima onima koji Moj Glas slušaju: Slijedite te Me i pomozite Mi. prije nego se to dogodi. jer su vaša poniznost i vaša dječja ljubav prema Meni značile. I ipak ste obožavali krive proroke i pred njima ste se klanjali. i kako su laži od krivih proroka i vračara njima dale plitku udobnost. o kako jako ti u Moje Ime i u Ime Moga ljubljenog Oca patiš. Ja tražim od sve Moje djece. Kako je istina za njih bila pregorka. Ja ću vas voditi kroz kaos.02. 21. jer prvi Pečat je (sad) konačno otvoren. 19:45 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Kako je njihovo osuđivanje i njihovo ruganje Moju Svetu Riječ učinilo predmetom izrugivanja. biti će te u svako doba pod Mojom Zaštitom. . Ovo je Moj zadnji poziv. koji Moju Svetu Riječ – koja se daje proročici zadnjeg vremena. Vi nikada niste sumnjali u Moju Riječ. koje će snaći one. a onda vi više nećete imati sumnje. vi se trebate (zbog toga) stiditi. Ja pružam sada Moju Ruku Ljubavi. kad vide.Ja sam obećao. i vi to radite isto i sa Mnom. Svima onima. ako imate simnju. onima. da vas čini slijepim za istinu? Iako vas Ja tako jako ljubim. koji se protive. Moja djeco. da ću Ja. djeco. Ako Mene nemožete prepoznati. Poslije ovoga će te se vi suočiti sa očajem Velike Patnje – sami i bez i jedne „štake“. Svima onima od vas. na koju bi se mogli osloniti. kako je njihovo odbijanje Mojih – preko proročice zadnjeg vremena posredovanih – poruka Mene raskinulo nadvoje. da vaše uši kroz intelektualna razmišljanja prema istini budu zatvorena. tko ste vi. Ako štetite Moje proroke i ako ih klevećete. ali Moj Gest Ljubavi i Zaštite odbijate.

Ja sam na tvojoj strani ujutro. Moj ljubljeni Otac šalje uvijek ponovo Njegove Proroke. slušajte Me. da su sveti ljudi. bili okrutni. koji u današnjem svijetu žive. da njihova srca otvore – i to zbog toga. jer to je nemoguće. da su oni glede njihovog postupka prema Meni. koji tvrde. Mnoga moja djeca mole za posebne namjere. veljače 2012. Dođite k Meni. da Me slušate.izlivena milost preko koje se daje kako bi postala jača u ovom poslu dajući ti dodatno samopouzdanje.onda imate osjećaj da to nešto ima stisak nad vašim životom. da ću Ja doći – i zašto vi mislite. da ovo vrjeme nije blizu? Što je to. Svi oni od vas.a to je da se oslobodite vaših strahova. što vas čini slijepima i što zatvara vaše uši za zvuk Moga Glasa? Odbacite vaš (zaštitni) ogrtač od zlata. bio barbarski. Neki od vas će možda reći. da ste bez Mene ništa. u kojemu ću Ja ponovo doći. Dopustite da vas uključim u Moje stado. On je od Sotone kao sredstvo vašeg mučenja. da radite. što njima manjka najvažnija osobina od svih: poniznost. koji su onda živjeli. Kad se molite meni morate znati nešto vrlo važno za vas. Nitko te neće ili može voljeti kao Ja. Mene su odbli svećenici i oni. jer vama je dat dar slobodne volje. njihovom ljubljenom Otkupitelju. Tvojdragi prijatelj i spasitelj. koji kažu. Povjerenje u mene znači da Mi možete prikazati veliko povjerenje. jer ove poruke će u nekim krugovima izazvati negodovanje. religiozne napuhanosti i arogancije.. Čak i Moje boguposvećene sluge ne propovijedaju o značenju ovog krajnje slavnog događaja. iako one druge duše inspiriraju i njima snagu daju. da su bili neuki i da ništa nisu znali o Svetom Pismu. Svima onima sa otvorenim srcima On će dati dar Svetoga Duha. da se pripreme za vrijeme. da bi se vi pripremili za Moj Drugi Dolazak? Ja vas usrdno molim. djeco. Ali On neće nikada oklijevati. – iako su obrazovani i bogati znanjem – nisu ništa drugačiji. Ono donosi mnogo radosti mom presvetom srcu kada osjećam vašu ljubav za mene. koji su krivi zbog oholosti. tako da mogu voditi brigu o njima I da možete imati osjećaj istinskog mira.Ti moraš biti jaka. da će njima ovo vrijeme biti dopušteno. Zašto vi onda odbijate Moja Upozorenja.Povjerenje u mene djeco vrlo je važno. da bi Njegovu djecu pripremio. Ne razumijete ovo? Kada osjećate strah . Umro sam za vašegrijehe svaki od vas danas živi. Ali to nije istina. Vjerujte u mene.Zapamti ovo u svakom trenutku. Moj Otac neće nikada zahvatiti u vašu slobodnu volju. I usprkos toga čovječanstvo se nije pripremilo za Moj Dolazak. Jer oni. Slušam svakog pojedinca. da vas upozori. da vas vodi i da vaše duše preplavi milošću. da su ljudi. ja ti predajem sve moje brige u ovoj stvari u povjerenju. Ja vas nemogu nikada prisiljavati ili vam dati naredbu. To je ono što mislim o povjerenju djeco. što se više bojite. srebra i bogatstva i prihvatite. imaju pravo. Molitva za rješavanje vaših problema 22. da su puni pažnje u odnosu na u njoj sadržane pouke. u podne i navečer samo čekam tvoj poziv. Zašto ne bi imali povjerenja u mene? Volim te kao nijedno drugo stvorenje na ovoj zemlji. Za vrijeme Moga vremena na Zemlji učeni ljudi su Moju Svetu riječ odbili.koji kažu.koji kažu. da je njima nemoguće. Oni koji se potpuno razumiju u Bibliju i od kojih bi vi (zato) očekivali. Tada se zaustavite I zamolite me: "Isuse. No to je samo onda kada se uistinu pouzdate u mene i prepustite sve svoje brige da prolazi preko mene.Pođi sada u ljubavi i miru. Bez Moga Milosrđa vi vaše duše nemožete pripremiti za Moj slavni Povratak. Ja vam ne mogu narediti. (i to). će ustanoviti. Strah ne potiče od mene. da je postupak.Kralj Milosrđa Isus Krist . Kad su oni mislili. bili neobrazovani. su slijepi prema istini. Onako kao jedan dobar pastir Ja vas mogu voditi u sigurnost (= široku poljanu). Bez poniznosti i plemenitosti u srcu vi ne možete doću u blizinu Moga Presvetoga Srca. da bi vas učinio jakima. grubi i zli. tako da je problem sada tvoj I molim Te riješi ga prema Tvojoj presvetoj volja" tako vaš um može biti miran. Jer kod njihovog čitavog razumijevanja Svete Knjige Moga Oca su (ipak) propustili. Vaš Isus Otkupitelj čovječanstva Poruka 350. 16:24 Kako me moliti da vam pomognem riješiti vaše brige? Moj ljubljeni kćeri . što Ja činiti moram? Kad ste mislili. kojim sa Ja bio podvržen. . više se problem zagnojava. Zar ništa niste naučili? Što je to. kao jednog prevaranta. . Svi oni. Vrijeme se je (sad) jako primaklo Mome Drugom Dolasku na Zemlju. On je to radio od početka vremena.

da bi se zaustavio ovaj atomski rat. Vi možete mnoge duše spasiti. u tome da male žrtve doprinesete. Vi. koji prihvatite pečat Živoga Boga. . Razmišljajte o Mom životu na Zemlji i o daru. došlo je vrijeme za Moju djecu. koje će kao figure u šahu u ovoj zloj igri laži – koju planiraju (određene grupe. Sve. Molim vas pripremajte se za Uskrsni tjedan i za Uskrs.02. Ja Tebi nudim. Moj Vječni Otac – biti zloupotrebljene.. Oponašajte Moje post u pustinji. Moja iskreno ljubljena kćeri.j. koje će nenamjerno biti upletene u to. Post je važan za vaše duše.351. On čisti duh i velika je utjeha za Mene. On utječe na veliki broj duša. i vi morate žarko moliti. da mole zato. prije nego je njima data šansa. da bih Ti pokazao veličinu moje ljubavi. 23. koja je možda pala u nemilost. Stvoritelj svih stvari. pomozi Mi. 23. Ovaj rat je vrlo blizu. Vaš ljubljeni Isus 352. da ovaj veliki užas protiv čovječanstva bude ublažen. onda su one izgubljene. da Mi pomognete u Mojoj Borbi za duše. 16:42 sati Ja sam Bog. Ovo (post) vi možete oblikovati prema vašim predodžbama. (a) ne Bog. Djevica Marija: Molite. Čišćenje će samo kratko trajati. nego i za (one) u onim Zemljama. kad se sva otajstva u jednoj jedinoj molitvi izmole. moju žrtvu sa ljubavlju i radošću u mome srcu. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupljenja 353.2012. da se – prema želji Moga dragocijenog Sina – ujedine u jedno jedinstvo. Molite za one sirote duše. Bog.“ Nemojte dopustiti. „Moj dar Isusu kroz post“ molite: „O Moj Isuse. koji sam Ja vama dao kroz Moju Smrt na Križu. Moja Sveta Krunica. za spasenje svih ljudi. da izazovu užasno uništavanje. ako (isto) samo jednom u tjednu postite. Ovih nekoliko tjedana posta morate (vi zato) upotrijebiti. Idite sad. Kad oni duše ubijaju. reci Mojoj djeci. je. da prihvati Novi Vijek Mira na Zemlji. četvrtak. Vi morate biti puni ufanja i morate vašu pažnju u svako doba usmjeriti na Mene. i ujedinite svu Moju djecu. jer on će ubiti milijune Božje djece. ne samo (za one) u Iranu. da bi svoj Mojoj djeci pomogao da uđu u Vječni život. Vi morate biti jaki.) (svi ovi) Moje pristaše. Otac Svemogući. djeco.02. dragi Isuse. Molite i za o ne siromašne Zemlje. stime da ovu Križarsku molitvu (34). Bog Otac: Poziv Katoličkoj Crkvi. da se u očima Moga Sina rehabilitiraju. četvrtak. Ujedinite se sada za jedan dan i molite Moju Svetu Krunicu. da se moli za ublažavanje ratova u svijetu. 22. djeco Moja.2012.2012. da se vaša nada za vječno Otkupljenje kroz strah pomrači. Koristite ovo vrijeme. Vi si ne smijete zadavati brige. stime da oni mognu proći kroz vrata Novog Raja na Zemlji. Ja ću vas (pri) tome voditi na svakom koraku vašeg putovanja. Kroz ovu žrtvu molim Te za spasenje svake duše. da na moj vlastiti mali način oponašam Tvoj život. Post je važan za vaše duše. da atomski rat u Iranu mogne biti otklonjen. Samo onda će te se uzdignuti i bez oklijevanja će te ići trnovitim putom. 19:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila za vrijeme klanjanja pred Presvetom Euharistijom. stime da atomski rat u Iranu mogne biti otkloljen. Dozvoli mi. da bi ih odvratio od toga. (t. srijeda.02. za spasenje čovječanstva. (I točno) To je plan Đavla. Sotona i njegovi demoni rade na tome. da Ti ponudim dar kroz post u jednom danu u tjednu – za vrijeme cijelog posnog vremena . 16:00 sati Dijete Moje. može spriječiti rat. budite blagoslovljeni. da bi ga zaustavili. da je ovo vrijeme posta jedno vrijeme mirne prisebnosti i osobne žrtve i da je to prilika. da vi ovaj dan žrtvujete za duše. koji se sad planira. ono najvažnije. Svevišnji. da uđu u Kraljevstvo Moga Oca. Amen. da bi vaše duše i duše vaše braće i sestara pripremili.

da su ova proročanstva prorečena? Pobrini se za To.Kćeri Moja. koje je Moj Sin poslije Njegovog slavnog Uskrsnuća dao za mrtve. Riječi. Moja izabrana generacija će dovijeka biti kod Mene. Isusa krista. Temeljem njihove vjernosti prema rimokatoličkoj Crkvi. vi njima uskraćujete šansu. kćeri Moja? Zar neznaš. petak. da se Zemlja očisti. Vaša obveza je. biti će dar života u Raju – (jednom) još ljepšem nego što je bio onaj.02. koju je planirao Moj Otac.podaren. što je rekao. koji će – temeljem njihovog grijeha i njihove neposlušnosti – svako pravo na njihovu pravednu baštinu. da istinu javno objavljujete. koje su sadržane u Mojoj Svetoj Knjizi. jer kad bi Ja sada ponovo došao. onako kako je to slučaj u Nebu. Znajte. ustručavaju. za vrijeme dok će ljudi u miru sa njihovim obiteljima iz (raznih) generacija zajedno živjeti. On reče. ljubavi i harmonije. Nemojte je iskrivljivati i nemojte je korigirati. kako je to Mojoj djeci obećano. Što je to što vašu braću i sestre unutar Moje romokatoličke Crkve motivira. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. djeco ove generacije. da ovo nitko krivo ne razumije. Kad čovječanstvo bude očišćeno. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 354. koja sadrži istinitu riječ – nesmijete nikada odbiti. sa Svjetlošču Božjom. Nemojte nikada sumnjati u riječi. Poslije ovog perioda dogodit će se drugo Uskrsnuće mrtvih. da je On ono (ozbiljno) mislio. koji pobijaju istinu. ne lažu. onda će samo oni. Vaš ljubljeni Isus . (*) Ivanu. da će ponovo doći.2012. Vi imate jednu obvezu. Ovo vrijeme za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina blizu je. Vama će biti podaren dar vječnog blaženstva. želim. koji sam Ja stvorio za vas sve na Zemlji. evanđelisti. Ja sam istina. Mojoj djeci (kažem): Vi istinu – sadržanu u Svetoj Bibliji. Novi Raj treba biti pozdravljen sa oduševljenjem i prethodnom radošću. neće biti bolesti. da prihvate jedan dio od toga. Ovaj Raj će pružiti 1000 godina mira. da bi je (samo) prilagodili vašoj pogrešnoj interpretaciji istine. vi svi. da se vi svi ujedinite u jednu obitelj sa Mojim Sinom u Raju. prihvate milenij. svojom krivnjom izgubiti. čija će Božanska Volja na Zemlji najzad biti ostvarena. da vlada i da sjedne na Njegovo pravedno Prijestolje u Novom Raju. Sada je potrebno. koji ljubav prema Meni i Mome Vječnom ocu imaju. Starenja više neće biti. djeco Moja. morate prihvatiti obećanje. koja je Moj Sin dao. koji istinu glede Novog Vijeka Mira na Zemlji izvrću. u kojem vremenu će On u Novom Vijeku Mira vladati 1. onda će te znati. Više neće biti niti smrti – niti bolesti – niti grijeha. koja je planirana od Mog Vječnog Oca od početka vremena. koje dolaze sa božanskih Usana Moga ljubljenog Sina. zaostati. ti nesmiješ nikada zaboraviti. U Novom Raju neće biti smrti. Istina će vas osloboditi. Vama. Vi ne smijete slušati one iz vaših redova. koji je bio pripremljen za Adama i Evu . važno je. da Moju djecu informirate o istini. Zašto ti oklijevaš. Vi ste Moju djecu zbunili. On dolazi. Svetom Pismu. 24. Niti vi Mene možete promijeniti niti možete promijeniti. tko sam Ja. da svi oni. Zašto to ne bi moglo biti moguće? Ovo je Zemlja. da oni njihove duše pripreme za Namjesništvo Moga Sina u Novom Raju na Zemlji. da Ja. nebi bilo prikladno za Mene. koji izjavljuju. Kad ponovo dođe. da Moju Svetu Riječ razumiju. Prihvatite istinu. vjerujete. je isto tako saopćen slavan Povratak Moga ljubljenog Sina. Molite za one. koja ih prožima. da po njoj hodam. Samo onda se svim dušama može ponuditi vječni život. da ja – usprkos Mojih ozbiljnih upozorenja čovječanstvu – za svu Moju djecu jednu posebnu ljubav u Mome Srcu gajim. (**) Zašto se svi oni. vaš ljubljeni Otac.000 godina. ali onaj drugi ne? Onima boguposvećenim slugama Mojim Ja kažem: Otvorite Knjigu Istine. Ako vi obećanjima. koji se nauke rimokatoličke Crkve drže. koja jedina čini blaženim (***). Radujte se. Moje obećanje je sadržano u Djelima apostolskim. neće biti grijeha. Vi.

355. koji idu za Sotonom kroz New-Age. koja u svim stvarima ponizna mora biti. Iako Bog patnju pripušta. koji Mene. nedjelja. Isusa Krista. 7.2012. Tako dugo. kojima je zabranjeno. Nitko neće spriječiti. kroz Ruku Moga Oca. . Svetu Riječ Moga Vječnog Oca upravo odbijaju one Bogu posvećene sluge. dok se to ne dogodi. da bi umirite vaše duše. da duše ohrabre na to. kad ste u dvojbi. oni toga neće biti svjesni. Prihvatite. da se vi nalazite u Zadnjem vremenu. Oni nemaju stida. da ove poruke javno zagovaraju. Bog Otac: Balzam koji vi tako hitno trebate. koje je Moj Otac od Početka vremena dao. kako će Ona njima danas biti prezentirana. Nemojte nikada odbijati proroke Gospodinove. biti će razdvojeni u dva tabora.2012. da podruju ovaj Zov sa Neba – koji će biti dat. 21:45 sati Moja kćeri. On klevetanje Njegovih pomazanih Proroka neće trpjeti. i usprkos tome.02. koja će tebi biti data od Presvetog Trojstva i od Moje ljubljene Majke. da bi kod Mog Drugog Dolaska postale jedna jedina Sveta i Apostolska Crkva. Ono ne žele čuti istinu. Oni nemaju pravo. Kako veliku štetu će oni prouzrokovati. vašeg ljubljenog Oca. kćeri Moja. si jedna Proročica. imam slideće za reći: Vi. jer ti si ništa bez Mene i ti to znaš i to prihvaćaš. Oni. i molite za njih. govori svijetu po Njegovim prorocima. koje tvrde. svaka Riječ Moga Oca – koja će biti data duševno isušenom svijetu – biti će ili ignorirana. koji će Moje Poruke. da ove duše. poznate. morate se boriti protiv kušnji. pokušat će. Oni drugi će biti oni. Vaš Učitelj Otkupitelj cijelog čovječanstva Isus Krist 356. Sa malo prave poniznosti u njihovim srcima oni će se dati na posao. onima od Moje djece. kad progon započne. djeco Moja. potresti i snažno zaljuljati. koji tvrde. da Moju Svetu Riječ objave. da bi Zemlju pripremili za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina. na vas biti izlivena vatra sa neba. Bog. da je to pravo. Sve crkve će se udružiti.02. Obadvije (grupe) će Riječ Božju odbiti. da ove poruke javno odbiju. Čak i dobri svećenici. Čujte Njegov Glas. Ovi svećenici. koji su duševno slijepi. onako kako će biti otkriveno cijelom svijetu. Ne odbijajte nikada proroke Gospodinove. To je Njegova Riječ. To je obećanje. stime da bi sva djeca Božja imala vječni život. 21:45 sati Moja kćeri. da Moju Riječ odbiju. da Moju Svetu Riječ pred očima cijelog svijeta ponižavaju. da će sa Darovima Duha Svetoga biti božanski inspirirani. izazvana ili gorko pobijana. Ne vrijeđajte nikada Njegove proroke na bilo koji način i nemojte njima nanositi nikavu štetu na bilo kakav način. 24. Šutite stalno. Napadnite pravog proroka – i za kaznu će. jer ona će kokon od lažne sigurnosti.vračanje i kroz čarobnjaštvo. da se duše spase. u koji se oni sami zamotavaju. da ti šutiš. Moj Otac. Zatim će sadržaj istrgati na komadiće – sa otrovom u njihovim srcima. njihove duše otvore i Riječ Božju onako prihvate. Jer to je grijeh u Njegovim Očima. koje su temeljem utjecaja Varalice slijepi. Molite. Svi oni. kako Me oni vrijeđaju. koju Njegovi Proroci na Zemlji doživljavaju. koje će vam u svakoj minuti jednog dana biti postavljene na put. pripadnici klera i drugi samozvani apostoli. Katolička Crkva je jedina (jedina prava) Crkva koja (ljude) čini blaženim. da Riječ Gospodinova bude data Njegovoj djeci. da Istinu Njegove Presvete Riječi javno objavljuju. koju vi odbijate. imati će osjećaj. daju. koji su pozvani. petak. gorko pobijati. O. bez da ich raspoznaju sa čistom dušom. kad vi Njegove proroke javno klevećete. Ali ovdje se ne radi o tebi. koji ipak vjeruju. Molite. jer oni će arogantno Moju Knjigu Istine raskidati. Ti. Ti prihvaćaš patnju – kao jedan dar Meni. da bi bilo osigurano. Glasniku Zadnjeg vremena. da se čovječanstvu pomogne. koje se tebi. 26. da se ove poruke čuju. da Mene poznaju. svakako je potrebno.

vrijeme Moga Božanskog Milosrđa se je približilo. Hladnokrvnost. i to neće biti jednostavno. da se vi ujedinite. koje vašu pažnju trebaju. da vas uvjere. koja će prikazivati početak ostatka Moje preostale armije na Zemlji. ismijani i odbijeni. vjera Moje Crkve postati će i dalje slabija. da o ljudima – koji ove poruke ne prihvate – izreknete presudu. čak i onda ako se to čini u Moje Ime. da bi uzeli vaš križ na sebe i slijedili Moga Sina. Pokažite strpljivost. da bi pri tome pomogli. Molite i za one. Srdžba Moga Oca pojavit će u svakoj Zemlji u svijetu. koji o Meni ništa ne znaju. Ne osuđujte nikoga u Moje Ime. da bi u Vlast (vrijeme) Moga ljubljenog Sina u Novom Nebu i na Novoj Zemlji – u Raju. da sve svoje oružje straha. da govore u Moje Ime. koju će one sirote duše osjećati. da vi sebi stvari umišljate. Ljubite jedan drugoga. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. ne ćete odoljeti. Siromašne duše. . koji izjavljuju. da se čovječanstvo pripremi za Njegov slavan Povratak na Zemlju. da svu Moju djecu ujedinim. i nestrpljenja napustite i da Meni dozvolite. biti će balzam. pokušavaju možda. da proživljuje slijedeći fazu čišćenja. kako to do sad još nikad nisu doživjeli. i vama će biti postavljene zamke. Nemojte nikada pobijati druge. Imajte strpljenja sa onima. koje će biti tako izložene. nego koji i vas kao osobe obasipaju sa prezirom i ruglom. Zato što vas Ja ujedinjujem u jednu armiju.Vi ste – kroz jedan poseban blagoslov. njihovog Stvoritelja. Ovo putovanje će biti mučno. je važna. Za vrijeme dok se ratovi i nemiri proširuju u svim smjerovima. Mnogi ljudi. koje su već obraćene. . Biskup protiv biskupa. Svijet počima. Šizma (= raskol) u Mojoj Svetoj Crkvi počima. nisu one. da ove poruke odbijete. da vas povedem sa Sobom na putovanje u Raj. ponedjeljak. Vi morate razumjeti odgovornost. da vas obeshrabre. trpjeti sljedeći fazu čišćenja. kroz to što vi za Mojim Sinom idete. Strpljivost je potrebna. vašu ljubav. koji vas žaloste ili vrijeđaju. Vi će te biti dovedeni do posrnuća. njihovog ljubljenog Oca. svibnja 2011 svijetu dat – ispunjeni sa Svetim Duhom. je odraz boli. jer vi nemate ovlaštenje za to. Vi će te. koji su u stvari upućeni o Meni. ali ljubav i mir. Bol. morati nositi težinu Njegovog križa. Vaša vjera i vaša vjernost prema Meni. nego one. priznaju. Moje pristaše će sada zbog njihove vjere doživjeti patnju. Pokažita onima. kršite Moje Zapovijedi. koji ih nježno ljubi. vi će te patiti u vašoj utrobi i biti će te izloženi kušnjama – i Meni će te ponekad htjeti okrenuti vaša leđa. koju Ja u ovom trenutku podnosim. Ne objeđujte nikada druge u Moje ime. koji vi tako hitno trebate. da umirite vaše duše. da vi lažima i obmanama. Molite sada za svu Moju djecu. djeco. Svijet počinje. vi će te biti napadani sa svih strana. i onda će te biti izrugivani. Molite za one. koji vas vrijeđaju. kod koje od vas zahtjevaju. kad Moju Svetu Volju branite. To će zahtjevati veliku vjeru i hrabrost.2012. Ja vas neodloživo molim. i prema Mome dragocijenom Sinu. koji se ipak protive. Nemojte nikada pastu u klopku. da se brzo razvija. 27. Isusu Kristu. Šutite. srdžbe. sa kojom se suočavate. Ja imam želju. Vi će te možda imati čak i osjećaj. Jer ako to činite. u koje vi vaše nade polažete.02. uključivo i prema onima. biti će kušane čak i povrh vaše moći ustrajnosti (do kraja). da vi bolujete od priviđanja. nužno je i Ja trebam. na jedan način. za vrijeme dok se ovi događaji poremećenosti u svijetu i dalje povećavaju. koje će te vi na kraju naći. da Mene. Vama će biti rečeno. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 357. Djeco. koji je 10. vašem ljubljenom Ocu. koji sam vam Ja prije tako dugog vremena obećao – ušli. je svakako potrebna. Oslobodite se svih vaših razlika. Ljubav jednoga prema drugome. koji ne samo da se rugaju ovim porukama i njih kritiziraju. koje Mene uopće ne poznaju. Vi će te biti ispunjeni sumnjom. Svećenik protiv svećenika.

ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. Ispuni nas Duhom Svetim. koje Božjoj djeci bol i patnju zadaju. časne sestre i klerus svih u Boga vjernih konfesija. Vi. oni će Moje muke u svakoj pojedinačnoj kosti njihovog tijela osjetiti. i svečano obećavam Tebi. koji će se sada u svijetu razviti. Svi ovi događaji će se slagati sa vremenskim planom Moga Oca i bit će ovisni od učinka. koja služi tome. vjerovati. i povedi Tvoju armiju. Ti si plamen. dragi Oče. našu muku kao dar Tebi. kad grijeh oko sebe vide. da Duh Sveti u duše onih. koji narode svugdje (na svijetu) sa jednom velikom brzinom proždire. Moje pristaše. Bez obzira koliko to bilo teško. dok sva Moja obećanja budu ispunjena. za spasenje duša. kao da on nikakve konzekvencije nema. nemože ući i neće ući? Srijeda. da one duše. gdje oni Mojem stadu laži pričaju o ozbiljnosti grijeha. koju mi imamo za Tebe. njihovog Božanskog Otkupitelja. da izmolite poništenje vaših grijeha. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. Ja Te molim. budu postigle. Ti si svjetlo Zemlje.Svi oni. ti nemaš pravo. koji sve duše dodiruje. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. . „O Moj Isuse.“ Osigurajte i to. Ali ipak mi znamo. To ne traje više dugo. da onoliko često koliko možete molite Moga Oca za Pečat Živoga Boga. kako je to prorečeno u knjizi Moga Oca. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. Oni će odmah biti upućeni u to. Mi nudimo sami sebe. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. Mi Te slavimo. kad moraju vidjeti širenje grijeha kao razorni požar. da znaš plan vremena (za provedbu) Volje Moga Oca. mome ljubljenom Ocu. Svjetovne grupe će kršćanske crkve uzeti na nišan i šikanirat će ih. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. i oni će odmah znati. radošću i zahvalnošću. naše nevolje. Ne zaboravite. kako Me on (grijeh) boli. njihovim ljubljenim Isusom. Vaš Isus 358. da bi izmolili Pečat Živoga Boga i da ga primite sa ljubavlju. za otklanjanje ratova širom svijeta. Moje boguposvećene sluge odbacuju vjeru u Moje nauke tamo. A onda su tu Moji ljubljeni svećenici. Mi Te ljubimo. koji podnose bol. dragi Oče. koji će biti nametnuti nedužnima. molite sad. za zaštitu vas i vaših obitelji. dar poniznosti. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. potječe od Sotone. Mi žrtve nismo dostojni. koji se nalaze u ujedinjenju sa Mnom. Vjernost Mojih boguposvećenih slugu biti će slabija. koji vaše molitve. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. da i druge ohrabrite na to. o Gospodine. da mognemo napredovati. vi morate ostati jaki i u Moje Ime ujedinjeni.02. Kad oni vide ratove. da Moj Sveti Duh sad u njima počiva. moj ljubljeni Oče. da uklone sve stvari.2012. 29. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. Grijeh se širi. Križarska molitva (33). a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. Molite za duše i prepustite sve Mojim Rukama. Mržnja. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Ljubim Te. Kad oni vide grijeh pobačaja – pred svojim očima onako prikazano na ogled. biti će prožeti Mojim bolom. da bi ublažili događaje. vašeg ljubljenog Isusa. Ja Te tješim u ovim vremenima. 17:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Mi Te hvalimo. Vjera Moje Crkve raspada se. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. i vi morate najmanje jedan sat u danu provesti u molitvi. koje Mene. Dopusti nam. Moje pristaše moraju biti strpljivi. Isusa Krista. Molite. da mole sedmodnevnu Križarsku molitvu (24). „O moj Bože. morate u Mene. će u njihovim dušama – bez dvojbe o tome – znati. Oni će se potruditi. koji su okrutni. Amen. koji u Mene i u Moga Vječnog Oca vjeruju. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. mognu biti spašene. Isuse. Zar neznate. časte. koja im se nakapa u njihove duše. jer će se sve u svijetu tako razvijati. Molitva je sada potrebna.

za kojima Ja čeznim. Zar ne znate. Amen.2012. da Mi pri tome pomognu. koliko jako vas Ja ljubim. pmozi mi. stave pod znak pitanja. Mnoge od ovih duša taj akt Moga Božanskog Milosrđa neće preživjeti i umrijeti će u (stanju) smrtnog grijeha. moje patnje i moje brige u ovom životu. Mojim boguposvećenim svećenicima je isto data moć. da Mene mole. To više neće dugo trajati. Opustite se. koj Sakrament Ispovijedi ne mogu primiti. čak i onda kad se njima bude otkrila istina. da one duše.Age. obeshrabrite. koji su okrutni. Bog Otac: Upozorenje glede sotonskih kultova i New.možete pomoći i Meni donijeti utjehu. „O Moj Isuse. Ali svi Me neće htjeti zagrliti. 01. da se spase ostaci Tvoje djece na zemlji. da sve grijehe oprostim. koji ovaj poseban dar molitve. Samo vi ovim dušama – kroz vaše molitve . Blagoslivljam vas. Ujedinite se. da se oni u Mojim očima ne spase? Vi morate prema vašom Braćom i vašim sestrama pokazati ljubav i morate biti radosni. nemože ući i neće ući? Vaš Božanski Otkupitelj Isus Krist 359. Ja od vas tražim. 19:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri.Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. da Ti – kroz Tvoje Milosrđe – spasiš duše od duha tame. Otvorite vaša srca i molite za dar poniznosti. da Duh Sveti u duše onih. 00:20 sati . Vaš ljubljeni Isus Krist 360.03. čija ljubav prema Meni onu mjeru prelazi. vi znate.temeljem onog broja ljudi. koji Moju Ruku Milosrđa odbijaju – razumjeti. Moje drage pristaše. Ispuni me milostima. Ovo su one izgubljene duše. da grijehe kroz Svete Sakramente Ispovijedi opraštaju. dao. da bi sa ljubavlju i radošću u mome srcu Tebi ponudio ove patnje. jer Ja želim spasiti svu djecu Božju. njihovog ljubljenog Isusa. Molite i ujedinite se. koju veći dio čovječanstva poznaje. srijeda. Vi. da će njima ovaj poseban dar od Mene.“ Onima. kažem slijedeće: Vi morate ovo znati: Ja sam Isus Krist. koje Moju Božansku Riječ prihvaćaju. Ja molim. U ovoj intenzivnoj fazi vremena Ja trpim i oslanjam Se na Moje pristaše. da bi Meni pomogli. osjećajte Moju ljubav. svi griješnici imaju pravo. bez obzira na to. Sin Čovječji. za kojom Ja čeznem. koje sam Ja tebi. da Tebi pomognem. Primi moje kušnje. će te dubinu Moga bola i Moje patnje . Tako mnogi su reagirali na Moj Zov sa velikom poslušnosti i jednim velikodušnim srcem. i molim vas. Čak ako nikad i nebudu Moje poruke čitali. da duše uđu u Raj. da Moj dar Apsolucije prihvatite. koji neće prepoznati istinu Moje egzistencije. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. Sve će biti dobro. Vi Meni (kroz to) donosite veliku utjehu. Amen. koji Mene poznate. i Meni je data punomoć. da spasim duše. i to u korist onih. ako u njihovoj duši pokažu istinito kajanje. To su griješnici. koji nisu članovi rimokatoličke crkve. za sapasenje duša od vatre pakla. ili za one. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. za kojima Moja ljubljena Majka suze roni.” Djeco. da (i) dalje molite za duše drugih. u čijem spasenju vi Meni pomoći morate. biti dat.nauka. Neće biti nikoga. 02. te da bi se svi mi ujedinili – kao jedna u ljubavi prema Svetom Trojstvu ujedinjena zajednica – i da bi s Tobom kao jedna sveta obitelj živjeli u raju. Križarska molitva (35): Molitva. da im oprostim. Ostanite sad u Mojoj blizini. Ili dali bi vi ovim dragocijenim dušama uskratili pravo na Moj dar? Zašto bi vi trebali pokušati.2012. u kojemu Ja totalnu Apsoluciju nudim. To su one duše. mnogi od Moje djece će sad temeljem molitava i patnji Mojih cijenjenih pristaša biti spašeni. Cijelom čovječanstvu će ubrzo biti dat dar Moga Milosrđa. petak. gdje oni bili. pa da neprime apsoluciju? Zar bi vama bilo draže.03. da privučem (k Sebi) svaku pojedinačnu dušu. Budite strpljivi i molite. Moja kćeri.

da bi vi. Njima se obećava jedna druga vrsta raja.“ Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 361. djeco. biti će u stanju. kao utjehu za Mene. to bi vam raskinulo srce. koji u Mene. Zemlja će na ovaj divni događaj. patnja Moga Sina u današnjem vremenu izjednačena je sa Njegovom patnjom. koji imaju skromnu i čistu ljubav prema Meni. za čime će težiti svaki čovjek. kad se – poslije smrti – opet nađu u pandžama Sotone. Nemojte nikada analizirati Riječ Moga Sina.2012. djeco. nego način. Kad bi vi strahotu na njihovim licima vidjeli. Slijedite jednostavno Njegove nauke. nego i kod svih Njegovih odanih pristaša na Zemlji.03. Isusa Krista. Tješite Me. njihovom Nebeskom Ocu. da je važno. U pravo vrijeme vama će biti otkriven misterij Moje Božanske Volje. kako On sad s Neba govori vama. 03. Moju dragocijenu djecu. koje je za Moju djecu stvoreno već od početka (vremena). Djevica Marija: Probudite se djeco. Slušajte Riječi Moga Sina. odvukao od Mene. kad se vidi. da mi daš Tvoju milost (koju trebam). da bi vas. da odgovarajuće mognem slijediti Tvoj poziv. On se neće zaustaviti ni pred čim. je vrlo jednostavno. U mnogim slučajevima njih od pakla može spasiti samo patnja požrtvovanih duša. On vas zove. kušnje čovječanstva za vrijeme konačnog čišćenja. koje se nikad nisu promijenile. U tako jadnom stanju su oni. da osudite krive bogove. Ne prestajte nikada stime. onda on njih muči u vjekove. Ja vam sad dajem sav Moj blagoslov. Isusu Kristu. kad je On na Zemlji bio. Tako mnoge duše su otišle na krivi put. za spasenje sve Tvoje djece. Moja siromašna djeca. vjeruju u jednu novu planetu. vi će te proigrati vaše zakonsko pravo na baštinu. djeco. da prođu kroz ova vrata. svaka žena i svako dijete. Moga Sina ljubiti i Moga Vječnog Oca častiti. Zagrlite Moga Sina sa jednim skromnim srcem. Sve to zajedno je stvoreno od kralja prijevare. i prema Mome Sinu. 14:33 sata Dijete Moje. Subota. vračare i New. najzad da Moju obitelj ujedinim. da uzmete Križ Moga Sina na sebe i da sa dobrim primjerom idete naprijed. Boga Oca. Ali takav ne postoji. koje je prije Drugog dolaska Moga ljubljenog Sina. koji prouzrokuje suze i patnje. Njega danas izruguju na jedan način. Tako oni neće biti u stanju. koje sve zajedno u jedno veliko ništa vode. koji sam Ja obećao kao najveći dar od stvaranja raja. Isusa Krista. vašeg ljubljenog Oca. Vi morate prihvatiti istinu. će se pojačati. S vremenom će te vi Meni pomoći – kroz vjernost i vašu ljubav prema Meni -. koje njima predstoje. djeco. za patnju. i to ne samo kod Mene. da u Tvojim očima postanem tako malen kao dijete. da vi ove duše upozorite na patnje. koju je On onda podnio i koja Mu je prouzrokovala najveću muku. jednog prepredenog lažova.Moja kćeri. da uživaju u ovoj mirnoj i krasnoj egzistenciji. lažne nauke. užasne laži kroz sotonske kultove i New. oni bi pali na zemlju i molili bi za milost. Na žalost Sotona je duše mnogih od Moje djece ocrnio. kako su se mnoga djeca Božja odvratila od svetih Sakaramenata i nauke crkve. Pripremite se. Bol. Molite za njih. Hvala. Ako ovu molbu ignorirate. U pravo vrijeme vi će te razumjeti misterij Moga Nebeskog Kraljevstva.nauke. Njegove ljubljene Majke. Ja vas usrdno molim. Ja Te molim. ali vi Mene za to morate moliti: „Nebski Oče. da molite za ove duše. koja su kroz (ove) laži – koje su formulirane kao slikovite varke – zavedena. . Samo oni. vjeruju: Od vas sad tražim. Svima onima. da razlikuju istinu od iluzije. Kad Sotona (duše) zavede i srca onih pridobije. lažne idole. nije bilo Njegovo razapinjanje. Kćeri Moja. od Sotone. da hodate po tlu Moga Novog Kraljevstva. kćeri Moja.Age. To je tako bolno. Hvala.nauke postavljaju u svijet. neophodno. Njegova Riječ se i danas isto tako odbija. biti pripremljena. Kad bi griješnici samo na kratko u dužini od jedne minute ovo krasno stvorenje vidjeli. da odgovarate na Moj poziv s Neba. djeco Moja. Očekujte ovaj događaj sa velikom predradošću. i to u Kraljevstvu. vaše obitelji i vaši prijatelji bili sposobni. kao i u ono doba. da vaše duše pripremite za Njegov Drugi Dolazak. na koji je On odbijen.Age. pomozi mi. jer ovaj Raj je nešto. koje će biti pod vlasti Moga srdačno ljubljenog Sina. koji u njega vjeruju. Amen. Ja vas molim.

onda. . Moga ljubljenog Sina. kako je to prorečeno. nedjelja. za vrijeme dok vi prilazite Mome slavnome Kraljevstvu. Oni vam mogu zadati bol. Katolička crkva i Izrael biti će progonjeni. onda On to radi iz Njegove Ljubavi prema čovječanstvu. pošto će šizma (= vjerski raskol) unutar crkve ubrzo nastupiti. (onda) kad se otvore vrata Moga Raja. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji Moju armiju predvode. kad budu vladali sa Mnom u Raju. vrijeme za otvaranje pečata je skoro stiglo.03. Isto tako. sedmoj proročici Zadnjeg vremena.ožujak 2012. Moj se Sin mora sad umješati u to i voditi vas. Znaj. Knjiga istine će tebi. Nemojte nikada odbiti Njegove crkve. Ponedjeljak. Na kraju Njegovog Božanskog Milosrđa – onda. 04. biti otkrivena.Kad On sad govori sa vama. onda će te slijediti put zablude do vječnog prokletstva. biti otkrivena. Nitko ne može i nitko neće uništiti Moje izabrane ljude na Zemlji. Crkva se u ovom vremenu nalazi u velikoj tami i bila je puno godina cilj prevaranta. da bi se ljudima omogućilo. koja sa svih strana navaljuje na tebe. da nije važno. Moje pristaše. Knjiga istine će tebi. stime da vide svoje grijehe – On će njima dati još nešto vremena. Vi. Vi istinu morate prihvatiti. da je Ivanu Evangelisti nezapečaćena knjiga – knjiga istine – data. Vaš Otkupitelj Isus Krist (*) Njihove „leševe“: Tu se misli na tobože „mrtve“ religije. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. Ali to bi bilo glupo. koji će opet doći u slavi. u Očima Boga može biti posve težak grijeh. Ove dvije religije biti će mučene i poduzet će se svaki napor – kako izvana tako i iznutra – da bi im se uništio svaki trag. djeco. da se pripreme za Veliko Milosrđe Moga Sina. kako se neiskrenost i pokvarenost u svijetu šire. Za tebe je ovo (vrijeme) došlo. Nemojte odbiti Njegov Zov vama. Ali ipak oni će opet ustati (uskrsnuti) i zahtjevat će natrag po zakonu pripadajuće prijestolje. biti veća. da teže za poništenjem (njihovih grijeha). prihvatite Moj Križ. Ljudi se onda neće obazirati na njihove „leševe“ (*). da ti Knjigu Istine otvoriš i da sadržaj njezin svoj Božjoj djeci otkriješ. Jer one će ponovo ustati (uskrsnuti). koja se daju čovječanstvu. da se vaše duše pripreme za Drugi Dolazak Isusa. i vi će te se ujediniti sa Prečistim Srcem Moje Majke. tako će i vjera onih. o čemu mnogi od vas misle. jer su pečati već bili otvoreni. 5. Probudite se. da bi se nih pripremilo za vječni život. kad (ove religije) budu pale. On mora vas podsjetiti na razliku između ispravnog i lažnog. Nemojte Boga nikada odbiti. Mnogi će (zbog toga) biti razveseljeni. Ovo su zadnja upozorenja. da ćeš ti (i) sedmi pečat otvoriri. Ja danas dolazim. da se više neće moći prepoznati. da bi častili Moga Oca. kad On svim ljudima bude otvorio oči. koje ste vi izgradili. Temeljem vaših molitava puno buna biti će otklonjeno.2012. U svijetu će biti veliko klicanje od veselja. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Svijet će se sad tako promijeniti. 363. Ali da bi to učinio. Tako mnogi od vas nisu niti vođeni niti informirani o ozbiljnosti grijeha. Majka Otkupljenja 362. Vama su u prošlosti poslati mnogi Glasnici. da bi vas se pripremilo za ovaj događaj. Mnogi će misliti. Njegova Sveta Riječ će vaše duše hraniti i učinit će ich opet snažnima. Ova knjiga njemu nije data zapečaćena. tješim. mučenje i smrt i mogu one građevine i hramove porušiti. da to. da te u ovom vremenu muke. da bi stvorili Novo Nebo i Novu zemlju. On hoće spasiti svaku dušu. da su uništene. Crkve će biti proganjane – i to katolička crkva i dom Izrael. Jer ako to činite. Poslije toga će On vama dati (potrebno) vodstvo. što će voditi ka tome. Tolerancija u vašem društvu i unutar crkvi ima za posljedicu. stime da svijet nju sada u ovom vremenu čuje.

To će biti jedan lažan mir i on (taj mir) je preobučenje za laž. Nema (nepreostaje) (više) puno vremena. kad vi vidite nove. Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva. Bez obzira na otpadanje od vjere. kako će se čovjek mira prezentirati svijetu! Utorak. i Moga Vječnog Oca priznaju. kćeri Moja. Ja kažem: Vi imate puno toga. Jer onda ću Ja doći. što je sadržano u Knjizi istine. Religije. Pogledajte oko sebe – i što vidite? Religije. da on na Bliskom istoku mir stvara. i vjerujte potpuno u Mene. da Mene poznaju. ti sada moraš nastaviti sa time. a onda. Molite za sve vaše duše. Sve. instrumentu istine. Tada će biti gladni za istinom. Pazite sada. da u Knjizi Otkrivenja sadržanu istinu otkrije. Prvi pečat je otpadanje od vjere. kojoj je data zadaća. sakrio. ožujka 2012. Mnogi su ispunjeni strahom. imati život. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Srijeda. koja je sadržana u nezapečaćenoj knjizi. da će grijeh biti prognan sa zemlje. Isus Krist. koji njihovu ljubav prema Meni javno objavljuju. reci Mojoj djeci. Onima od vas.. moraju nastupiti. u kojemu se prava vjera iskrivljuje. Bez obzira na to koliko bi oni o sebi mislili da su puni znanja. da današnjem svijetu kažem istinu. O Zadnjem vremenu nije puno poznato. i ne dozvoli nikome. koji se ne samo među vjernicima vidi. Radi se o tome. koji su u Knjizi Otkrivenja sadržani. (Jer) U drugom slučaju neće (moći) biti dio Novog Neba i Nove Zemlje. koja se umanjiti može . je to (sve) će značiti. Čim ona nastupi. Mojoj djeci. koja je svijetu za ovo vrijeme. Vaš Isus 365. o kojima još ništa niste čuli. da nijedan čovijek nema znanje ili pravo. da to svijet čuje. koji se nalazite u Svjetlu Božjem. nego i boguposvećene sluge unutar crkve. za Zadnje vrijeme. da sudim. a o kojima mnogi misle. nego i među onima. koje se temelje na Scince. da bi pravi razlog ove neistine. postavlja se jedna razvodnjena nauka vjere. kako će se jedan čovijek mira prezentirati svijetu! Njemu će biti pripisano.Kroz zvuk tvoga glasa će istina na kraju biti otkrivena i misteriji. Prvi pečat je otpad od vjere (= apostazija). Pazite sada. Ali (ovo) neće dugo (trajati). o čemu to ovisi. Nesumnjan nikada u Moju riječ. što će tebi biti dato. nego i da Moje Namjesništvo objavi. Sve stvari. koje će se skupa spojiti. što je u Knjizi Ivanovoj sadržano. Molite za Mog Svetog Namjesnika. da je sad došlo vrijeme za to. koja je data Mome učeniku Ivanu Evangelisti.ublažiti. da će te onda. kćeri Moja. 15:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. taj koji punomoć ima.. da bi postali jedno jedinstvo. koji tvrde. Vaš ljubljeni Isus 364. Jaganjac Božji. jer on će se suočiti sa jednim užasnim progonom. biti će nevjernom svijetu prezentirani. Molite. i trebaju biti – ali samo onda. Sve. i među onima. djeco. Duševne bitnosti. jer vaše će molitve težinu ovih vremena – (težinu njihovu). da prvi pečat bude otvoren. iako ćeš i dalje sa svh strana biti napadana. Ovo vrijeme je sad blizu. što Moje poruke znače. koje nove bogove štuju. Ti si proročica. Ovo (današnje vrijeme) je vrijeme. obećano. da zastupaju nebesko područje Moga Oca. širom svijeta će doći do jednog velikog (vala) obraćenja. To je sve. svi vi. Zbog toga će svi oni. . ako su njihove duše nečiste. Napokon će svijet ući u jedno vrijeme Novog početka. Papu Benedikta XVI. da svijetu otkrije ono.Fiction. čak i onda kad ne razumiješ. 7. je prorečeno. koja je uvreda za Moje nauke. koji Mene. koje neće samo vjernike zadesiti. Ja vam kažem. koje nisu od ovoga svijeta. imam pravo. samo sam Ja. prije nego ove stvari nastupe. na što se vi u ovom trenutku skoncentrirati morate. koju on prezentira. da čovječanstvo razumijeti mora ono. da sva djeca Božja pravovremeno istinu vide i da se obrate. ne samo da svijet za sapasenje duša pripremi. znati. vrijeme za Veliku Ispovijed je blizu.. krive religije i vjerske nauke da se pojavljuju. Ožujak 2012. koja će biti izvršena. Samo Ja. (koje će biti) ispunjeno sa Mojim Božanskim svjetlom. i ako uopće. 6. čemu se radovati možete. da Moje svete upute izvršiš . njihovog Otkupitelja. Isusa Krista. da te u ovoj misiji zaustavi. koje su prorečene. koje se svode na besmislicu i koje nemaju bitnosti. je.

07. jer ja sam zalutao i u neredu sam. koja vas uči važnosti. Sve. i pomozi mi.Primite to k srcu. Dozvolite Mi. da štujem pravog boga“ molite. Tarot-Karte. Vama možda mogu događaji širom svijeta. da se vi u Mene uzdate. je Moja Presveta Riječ. Samo Ja imam vlast. da tebe uvrijede. koja su sad tako puno krive utjehe u njihovoj utrobi našli. Oni možda misle. tako da više ne priznaju egzistenciju pravog Boga. Oholost čak i Moje boguposvećene sluge čini slijepima za istinu Moje Svete Riječi. Svaki drugi bog proizlazi od Sotone. koje su potrebne. koji se Moje Svete Riječi drže. da Moju Svetu Riječ potkopaju. da duše cijelog čovječanstva pripremim za njihovu baštinu u nebu. Ako vi stime ne prestanete i ako Mene ne molite za vođenje. Otac. jer vi živite u jednom svijetu fantazije. Oni Mene ne poznaju. Pomozi mi. ali oni Mene mogu samo onda poznavati. 20:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. je lažov. da mogneš sa silama Zloga izaći na kraj. da istinu jasno vidim. da ljudska mišljenja nisu važna. je. koji su u Svetom Trojedinstvu ujedinjeni u jedno. koje vam Ja dajem. da sami sebe iznad svega drugoga postavite. moraju se dogoditi. Toj prostačkoj prijevari okrenite leđa. kad ostaju u srcu ponizni. što štujem krive bogove. Ovan. Vaš Isus 366.03. ali vi se ne smijete nikada bojati. da ti stanu na put. Mnogi će pokušati. nadnaravno čitanje i uključuju i prekomjerno štovanje anđela spojeno sa uzdignutim majstorima. Vama i svima onima. što Ja od vas tražim. da cijelom čovječanstvu nudim vječno otkupljenje. da vam pokažem put do pročišćenja vaših duša kroz Križarstvo molitava. Moja obećanja čovječanstvu. neće moći nikada oslabiti. da se tebi jakost da. pomozi mi. su krivi zbog grijeha oholosti. Moj Drugi Dolazak niti može biti spriječen niti zaustavljen. koja od Sotone dolazi. Dppustite da vas Ja vodim. je vjerska nauka. Ja ne poznajem istinu o životu poslije smrti. i to da ću Ja ponovo doći u slavi. Važno je da se rezumije. Ja moram svu djecu Božju primjereno pripremiti za ovaj slavni događaj. i mnogi će pokušati.i spasi me od tmine moje duše. u tome što svjedočite vjernost prema onim smjerovima vjere. da dođem u Svjetlo Tvoga Milosrđa. Svatko. da se Moja Sveta Riječ čuje. da su (već) milijarde Božje djece proždrli. Isus Krist. Spasi me. Mislite na to: Moja ljubav prema vama svima je tako jaka. Amen. jer Ja ću vas zajedno sa Mnom dovesti u Moje Novo Kraljevstvo na Zemlji. Sve. Polako ali sigurno će ove praktike okultizma biti akceptirane ne samo od vešag društva. da se ovo dogodi. Svi ovi pokušaji biti će beskorisni. Ja ću te uz pomoć posebnih milosti štititi. Mnogi će pokušati. zadati strah. Onda prepustite sve Meni. „Isuse. koji se u jednoj svjesnoj odluci povuku od Kralja tmine. Niti jedna jedina od ovih metafizičkih predođbi vjere ne temelji se na istini. da krive bogove štuju. kako sile tmine vaše Zemlje umotavaju. da sudim žive i mrtve. Ja sam Istina. Ja vas nemogu spasiti.“ Postoji samo jedan Bog. očemu to ovisi. Srijeda. Sin i Duh Sveti. Moja upozorenja čovječanstvu – koje sam Ja njemu (čovječanstvu) dao. da ovu svetu misiju zaustave. da ove poruke nisu u skladu sa Mojim naukama. Svi oni. Mislite uvijek na to: Ja ću sve one štititi. Svaka vjerska nauka. Ove krive vjerske nauke se tako brzo proširuju. Događaji će vas ustvari pritiskivati. Samo Ja. koji rade na tome. Oprosti mi. vidovnjaštvo. koje Ja imam prema svakom djetetu Božjem u Mome Presvetom Srcu. . koji traže krive bogove i svoj život za to upotrebljavaju. Moj Drugi Dolazak. Svi oni. New-Age-Meditaciju. da nitko ovu čistu ljubav i ovaj suosjećaj. koji nisu pravi bog. zato što Ja svaku dušu ljubim – su važne. ako Me vi u ovoj Križarskoj molitvi (36) (u ime) „Pomozi mi. koji priznaju New-Age-Praktiku i Reiki. Nemojte ovo poslušati. za Mene su izgubljeni. nemože biti niti spriječen niti zaustavljen. imam vlast. tj. da oni to čine. bez obzira na to koliko privlačna njegova pojava bila. nego i od katoličke crkve i kršćanskih crkava. čija mišljenja Moju Riječ osporavaju. Nitko – čak ni Sotona. tko vam kaže. . Ja ću dati dar moći razlikovanja. da bi spriječili. Molim vas nemojte proigrati svoj vječni život. Yogu. ako sam Te kroz to uvrijedio. ili njegovi štićenici – ne mogu spriječiti.2012. kralj tmine. Moja Riječ je istina.

važno je. jer ovi ratovi se već događaju i daljnji se planiraju na svakom uglu Zemlje a posebice na Bliskom Istoku i u onim Zemljama. začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!" 4 I iziđe drugi konj. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. Djevica Marija: Molite krunicu – svi narodi – od sad do Uskrsne nedjelje. onda može I biti će puno pustošenja u svijetu ublaženo. povećava. dragi Oče. Molite molitvu za primanje Moga Pečata svaki dan. koji će doći. za vrijeme Njegovog vremena na Zemlji hodao. kad drugi Pečat bude otvoren. koji Njegovu Svetu Riječ prihvaćaju sa ljubavlju i sa jednim čistim srcem. Pečat Živoga Boga. i svečano obećavam Tebi. Ja skupljam u ovome vremenu Moju obitelj. koji su u ovom vremenu napali svijet. Prikazujem Ti Tijelo i Krv.Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 367. koja otkriva sadržaj knjige otkrivenja. ako bi se vi – od sada do Uskrsa – mogli posvetiti molenju Moje Svete Krunice i ako bi svakog petka četiri otajstva (krunice) (*) molili. Djeco.ožujka 2012. mome ljubljenom Ocu. I dan mu je mač velik. nemojte se strašiti. po kojima je Moj dragocjeni Sin. moj ljubljeni Oče. Amen. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. vašem Nebeskom Ocu. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. Moja izmučena djeco. poubijati. Sotona i njegovi pali anđeli. radošću i zahvalnošću. o kako ja plačem. da bi se mi u ovoj završnoj borbi – da bi ubili Zmaja. nemaju nikakve vlasti nad onim. Moj Sin je tako sretan zbog onih. a drugi u napetom iščekivanju i u razmišljanju o tome. i ona će vam dati snagu. nego i protiv Svete Riječi Moga ljubljenog Sina. Ljubim Te. (*) Razumijte značenje Moga Pečata. Moj Pečat zaštite je prorokovan. kad će taj trenutak doći – i sad je on tu. Pečat Živoga Boga. tebe. 19:52 sati Moja ljubljena kćeri. koga u – ovim užasnim – vremenima sva Moja djeca glasno zovu. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji (*) Molitva Bogu Ocu za Pečat zaštite (Poruka 351. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. Ja Te molim. sada glasno zazivati morate. Vi morate Mene slušati. 20. Djeco. koji je Zemlju tako dugo mučio – ujediniti mogli. Veljače 2012) Molite ovu Križarsku molitvu (33). I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. pošto svaki Njegov pokušaj. djeco. svijet je dvije tisuće godina čekao na ovaj trenutak. kako je On u vrtu Gethsemane patio i kako i današ još pati. da bi spasio duše.(**) Pripremite se sad. 8. nego i vaše duše. nose. Vaša ljubav prema Meni. u kojemu Ja Moju proročicu Zadnjeg vremena. Sad znaš. dragi Oče. koju vi trebate. 9. 6 3 Kad Jaganjac otvori drugi pečat. šaljem. i primite ga sa ljubavlju. kad vidim. koji Moj Pečat. Ja sam Bog. „O moj Bože. i morate prihvatiti Moj Pečat. Neki sa strahom u njihovim srcima. 19:15 sati Moje drago dijete. Ali on će proći pokraj one Moje djece sa Pečatom na njihovom čelu. da bi Moj Pečat cijenili. Ja sam Onaj. . Pošto se sad ratovi planiraju. da se Moja Sveta Krunica moli svaki dan do Uskrsa. koga vi. koji Znak Živoga Boga nose. Mary. Isusa Krista. Nikakvo zlo neće zadesiti one. 368. kad drugi pečat bude otvoren. Ja Te tješim u ovim vremenima. riđan. Isus Krist. da djeluje. Moj pečat zaštite je prorokovan.“ (**) Otkr. Bog Otac: Ustanite sad i primite Moj Pečat. Đavao osujeti. Jahač crvenog konja je anđeo osvete. Četvrtak. Petak. biti će vaša spasujuća milost. Ovo je vrijeme. jer to neće samo vaš život spasiti. ožujka 2012. koji će Moju djecu u mnogim ratovima. da bi konačno knjiga istine bila uručena. kako se mržnja ne samo protiv tebe.

da se vođu za vođom odstrani. djeco Moja. svi na jedanput. da bi njihove planove učinili neuspješnima. kontrolirao i pokorio. da se drugi Pečat otvori. ali ona su lažna. i ovi ratovi su svi povezani. Izrael stoji pod utjecajem Zapada. koje se daju vidiocima. molite za Izraelski narod. temeljem kontrole. molite. se obmanjuje. Oni se ne događaju temeljem regionalnih nemira. kojega Antikrist sprovodi. Postoji jedan plan. Hvala. djeco Moja. molite. Onda će (u tom trenutku) to biti. da istina iziđe na vidjelo i oni će spriječiti. Djevica Marija: Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja. dogoditi će se u ovom vremenu. pošto se taj oblak tmine i dalje spušta na Crkvu Moga Sina. Molite. o kojem Ja govorim.2012. da svjetlo Moga Sina prodre. ovi ratovi su lukavo zasnovani. koja su potrebna. što može. da bi se uništio Đavao i svi oni. da bi vršili kontrolu. za spasenje duša. (kritično) ispituju i posumnjaju u nju. ste ostatak. oni su (štoviše) planirani od zapada. Vrijeme je. kojeg će Sjedinjene Države onda. koja je sad potrebna. To nije bila slučajnost. pošto će on (Duh Sveti) i dalje nad onima.. da oni Riječ od Mene. pošto se ratovi rasplamsavaju i proširit će se. Tmina će nastaviti (stime). Antikrist će se onda objaviti kao miroljubiv posrednik. odbiti i izdati. i mnogi od ovih naroda se prikazuju kao demonski i šire se laži o njihovim političkim vođama. Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja kao danas. posebice u ovom vremenu velike tuge u tvojoj duši. pomoći će ti. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Anđeo osvete dolazi iz jednog jedinog izvora. Oni ne žele.koje se mole kao jedna molitva!! 369. Subota. 10. Dani Sotonovi su skoro pri kraju. budu javno objavljene. da njihovi napori rad Moga Sina ne priječe i da vjernike prema daru Duha Svetoga ne čine slijepima. koji njegove poruke vide. da riječi vidioca spriječi. Miroljubiva rješenja će biti prezentirana i njima će se pljeskati. pošto će se ratovi rasplamsati. molite. Čim oni ove Zemlje budu kontrolirali. koje će ti sad biti date. svi vidioci Božji i sve izabrane duše pretrpjeti najveće progonstvo. Isusa Krista. Molite djeco. da bi se Moja Sveta Krunica u svim narodima – od sad do Uskrsa – molila. Ovi ratovi su – namjerno – razbuktani. kad on (Izrael) to najmanje bude očekivao. Kako počimaju glasine? Tko ih postavlja u svijet i zašto? Zašto su. Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja (*) Radi se o četiri krunice sa ukupno 20 otajstava. nabubri. koji bogate izvore sirovina imaju. koji izjavljuju.Velike milosti biti će darovane onim čistim dušama. po vašem mišljenju. koji Njemu potpuno vjeruju. da prodre u crkvu i da unutar crkve čini sve. Idi u miru. Djeco. bez ikakve sumnje u njihovim srcima. koje će pomoći. 19:00 sati Dijete Moje. Vaše molitve i vaša vjernost prema Mome dragocijenom Sinu nisu nikad bile tako važne. da će svi vizionari Božji. da govore u ime Gospodina. Vaše molitve . kćeri Moja.03.i posebice Moja Sveta Krunica – su oružja. koji će i dalje – do Mog Drugog Dolaska – patiti za njegove grijehe. Samo malom broju od vas će biti rečena istina. pošto se njegov bijes protiv ovog djela povećava. Vas.2012. da će se dpogoditi Holocaust. djeco Moja. u kojima se je on u svakom uglu Zemlje utvrdio. Ponedjeljak. vrijeme je da se drugi Pečat otvori. koju Antikrist i njegove organizacije u svijetu komunikacije vrše. biti izliven. Znajte. da bi sa svakodnevnim napadima Sotone mogla izaći na kraj. koja je prouzrokovana kroz patnju. Molite sad – pošto će ratovi sad napredovati . da armija. i on će svako (moguće) oružje upotrijebiti. Vaš ljubljeni Isus 370.03. u namjeri. da duše kroz Njegovu Presvetu Riječ budu obasjane. Idite sad. da molitve. Čim se ovi ratovi pojačaju i postanu uništavajući. Vi. vaše ljubljene Majke. dijete Moje. koju si ti kroz djela onih morala pretrpjeti. i od Mog dragocjenog Sina. i organizirajte širom svijeta molitve. malo zrno sjemena vjernika. ovoliko puno Zemalja u istom vremenu upletene u ovom ratu. postati će vrlo moćni. 12. Milosti. Ratne glasine su upravo to: Glasine. . dijete Moje. da bi se smanjio grijeh u svijetu. da bi ove narode. da odgovoraš na Moju Riječ. posebice nekoliko boguposvećenih Svećenika. Molite.

na isti način postupati će i sa Mojim Prorocima u vremenu prije Mog Drugog Dolaska. Od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti će poduzet jedan dogovoreni pokušaj. izjašnjavaju se (ipak) sposobnima. Iako ste možda stranci i živite na suprotnoj strani svijeta – ali ipak je ljubav. koji svu Djecu Božju udružuje u jednu jedinu obitelj. To je Moj Sveti Duh. za vrijeme dok vi – u istom vremenu – u pogledu istine jednu razvodnjenu verziju Moje nauke propovijedate. zato što sam se usudio. 13. koji će Pečat zaštite položiti oko vas i oko vaših obitelji. Vaš Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 372. ali koji nisu u stanju. Sada će od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti poduzet jedan dogovoreni pokušaj. koji izjavljuje.koju oni sebi nemogu objasniti. i Mene se ne može brzo naljutiti. da Moju Riječ. i vi nemate pravo. Vi se uzajamno ljubite onako. Vaša arogancija čini vas slijepima za istinu.Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja 371. koja duše približava. oni će njih ismijavati i njih će prikazivati kao da su budale. da bi se spasile njihove duše. koji Ja pred vama (svima) ravnam. da Katoličku Crkvu pogodi? Je li to zbog toga. da bi mogli vidjeti istinu. Vi morate sad provesti vrijeme u Euharistijskom klanjanju. pošto je izvršen jedan daljnji napad za potkopavanje ovih Upozorenja – ovaj put preko jednog čovjeka. što vi Mene (tako) okrutno odbijate. da vas ja vodim – prije nego bude prekasno. u kojima će Vjera Mojih najražarenijih Pristaša Moje Crkve na jedan način biti stavljena na probu. koju vi zadajete onima. Zar ne shvaćate. da bi Meni omogućili. pošto Ti ovu bol u sjedinjenju sa Mnom podnosiš. Pečat zaštite“) Moje Srce je puno nježnosti. za vrijeme dok oni Moju Riječ budu širili. i posebice Moje Pristaše. Danas je Moje strpljenje stavljeno na probu. (pogledaj Križarsku molitvu 33. da vas vodim na putu spoznaje. nego od određenih Članova Moje crkve i odbačena. svibanj 2012. bez da si prije toga ( za to) zamolila Moju dozvolu. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. 14. ste Moja obitelj. i morate k Meni doći. da spasim svu Moju djecu. Kad vi Mene ljubite. djeco Moja. Ljubav je jača nego mržnja. da se Meni poklone i da mole za milosrđe. da u Moje Ime govori. Jer vi će te biti kažnjeni. koji Moju nauku javno objavljuju. Je li to zato. Djeco Moja. vi ste automatski jedan dio ove Svete Obitelji. Svima onima od vas. kako to rođena braća i sestre u svakoj ljubećoj obitelji čine. zbog kojih vi Moje Riječi odbijate. da sude o Mojim Svetim Riječima. Vi. . da kažem istinu. ovo su vremena. kako Moja Presveta Riječ ne samo da je pobijana. da Tebe ušutkaju. i kad je vaša ljubav čista i ponizna. prije nego mognete sa Mnom komunicirati. ožujak 2012. Ljudi će njih izrugivati. Srijeda. kako su sa Mnom kog Mog Prvog dolaska postupali i kao su Me osudili na smrt. morati snositi odgovornost. Odbijte Proroke Gospodnje i vi odbijate Riječ Gospodnju. da Riječ Božju u ovom vremenu – u Zadnjem vremenu – javno objavljuju. da zakrče put. Preispitajte vaše razloge. Moja Ljubav. da je to sve već prorokovano? Vi morate moliti. pošto Ja sa radošću primjećujem ljubav. Upravo onako. Utorak. koju vi uzajamno imate. Ja ću vas dovesti u zagrljaj Moga Oca. Ja te čvrsto držim u Mome Srcu. Ja plačem zbog toga. koji su poslani. Djeco Moja. danas je Tebi konačno postalo jasno. Svi oni. koja prijeti. koja se od Mog Raspinjanja do danas nije mogla vidjeti. Vi Mene vrijeđate osobito – i vaše odbijanje Moje Svete Riječi Mene duboko ranjava. da Tebe ušutkaju. kćeri Moja. što vi ne želiti čuti istinu šizme. da bi spasio čovječanstvo (kažem): Vi se trebate bojati. Ti. 18:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. koja se daje današnjem svijetu. Oni će biti okrivljeni da šire krivu nauku od onih. koju vi osjećate (uzajamno). Ja sam Bog pun Milosrđa. što vi ne prihvaćate. pun čežnje. osjećaju međusobno jednu nježnost. koji pokušavaju. Vi će te prema Meni za nepravdu. Ja sam svjetlo. prouzrokuje. prepoznaju. koje ovu spontanu ljubav. Ljubav Oca teče kroz Mene. koje su date čovječanstvu. od danas pa nadalje nesmiješ se više baviti sa bilokojim ovakvim zastupnicima. Sveto Trojstvo vodi obitelji. da je Varalica pohodio crkvu. da mene zastupate. koji nisu sposobni.

kad oko sebe vidite zlobu. Kako se ovi ljudi mogu usuditi. jer je to u Njegovim očima jedan težak grijeh. da se taj gnjusan čin sprovede u crkvi Moga Oca? Djeco. Ali On to ne bi mogao nikada učiniti. Amen. Ujedinite se sad sa Mnom. Molite za ove duše. „O dragi Isuse. U svakom dijelu Zemlje će širiti ljubav. da one mlake duše. djeco. da je prihvatljivo. nego morate još i gledati. koje imaju straha od toga. jer Ja njih ljubim. stime da mi pri tome mognemo pomoći. Onda se od vas još očekuje. uvode – dostižu jedan nivo. je jedna jaka snaga. Vi se nesmijete nikad osjećati obeshrabljenima. koju Sotona zu pomoć slabosti čovječanstva prouzrokuje. Ovim ljudima nije dovoljno. a mržnju će prognati. koja prodire kroz Moju obitelj na Zemlji. Slušajte Me. njenog Sina. ljubav i Svjetlo Svetoga Trojstva. Ne samo da morate gledati grijeh. Vaše molitve mogu ovu zlobu oslabiti. da pomisle. Mi Te molimo. Istospolna seksualna djela u očima Moga Oca nisu prihvatljiva.” Ja vas ljubim. iz kojih potječu – da bi pobijedili mržnju u svijetu. koji do sada nije bio u svijetu.Vi Mi donosite takvu utjehu od muke. Ljubav je jača od mržnje. da mržnja može pobijediti ljubav. može kroz ovu Križarsku molitvu broj 37 za ujedinjenje sve djece Božje biti otklonjena. da njima da Njegov Blagoslov. skinu opremu oholosti i da se njihova srca otvore Tvojoj ljubavi. Petak. pošto se je dogodila pred Prijestoljem Moga Oca u jednoj crkvi. koje vam se daju. da vi ovu gnjusnost podnosite. da se Tebi ponude sa duhom. kako vam se grijeh prikazuje na način. dostojna čovjeka). koju mržnja ima – iako je (ova moć) odbojna i bolna za doživjeti – može se pobijediti kroz moć ljubavi. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Ljubite Me. Mržnja će biti slabija. Ja se odnosim na jedan određeni grijeh. izdržati moram. ..i mi molimo. koje si oni žele. i dopusti da naša ljubav – kao braće i sestara – njih izvede iz divljine . Vi nesmijete nikada – čak ni jenog trenutka – povjerovati. onda vi na to morate odgovoriti sa ljubavlju – i Sotona će se onda previjati od bolova. da se istospolni brak kroz (svjetovne) zakone dozvoljava. koji se prezentira kao jedno prirodno pravo. (jer) oni žele Boga Oca osim toga još prisiliti. da se osvetite onima. kako se novi zakoni. ja ljubim svaku dušu. Ova mržnja. Obuhvati sve one zalutale duše. Mi molimo. Vaša ljubav će ih pobijediti. Odgovorite na molbe Moje ljubljene Majke i na molbe Moje. Kako ljubav mržnju u današnjem svijetu može učiniti slabijom? Molitva je odgovor. da se više duša spasi. da ste prisiljeni. koji su vas povrijedili. Kad osjećate da ste kušani. Ljubav. Ja mrzim njihove grijehe. . koju Ja zbog progonstva Moje siromašne djece u Zemljama. ubojstvo. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 373. ali Ja njima ne mogu dati milosti. sve naše povjerenje i svu našu ljubav u Tvoje svete Ruke. Kad netko nepravedno postupa prema vama. kao da je ljudski (odn. Mi polažemo svu našu nadu. ali ljubim griješnika. koje su rastrgane ratom. da oni postanu jedan dio Tvoje Svete Obitelji na Zemlji. da ga prihvatite. Ovdje je jedna posebna Križarska molitva za ujedinjenje Djece Božje. koji Moju nauku pobijaju. tijelom i dušom. Istospolni brak je težak grijeh. njima oprostiti i pokazati im ljubav. stime da mi istinu Tvoga obećanja vječnog Otkupljenja u cijelom svijetu raširiti možemo. bol i patnja Mojih siromašnih pristaša – koji bespomoćno gledati moraju. kad se sa ljubavlju na nju reagira. ujedini sve Tvoje ljubljene Pristaše korz ljubav. Ja ljubim griješnike. onda morate umjesto toga za njih moliti. kao što prouzrokuje i užasna djela kao mučenje. Moć. naime na istospolni brak. da bi se Moja Obitelj predanih Pristaša ujedinila u jedno jedinstvo – bez obzira na njihovo podrijetlo ili na Zemlje. i stavi njih sve zajedno sa nama u krilo. pobačaj i samoubojstvo. 16.. kroz molenje raznih molitava.ožujak 2012. da naše obraćanje Tebi produbiš.

koje svijet održava na životu. da vam dopusti pristup Njegovim Svetim Sakaramentima. zajedno sa ponovouskrslim Pravednicima. O kako lijep i blažen će biti ovaj dan. Onda – poslije ta tri dana – Ja ću se vratiti na Zemlju. Svi oni. i one. zašto je svijet duševno gledano tako prazan. koji Mene mrze. da je vrijeme Mog Drugog Dolaska blizu. Zlo – bez obzira na preoblačenje (odijelo) u koje ga se stavi – u Očima Moga Oca nemože se pretvoriti u dobro djelo. koje svaku dušu – uključujući u duše griješnika – ispunjava. da bi u sjedinjenju sa Mnom patili. da vam On da Njegov blagoslov. Ja neću nikada taj dan otkriti. okružen sa svim Anđelima i svim Svetima sa Neba.Oni moraju znati. pomažu isto tako. iako vi Moju Nazočnost možda ne primjetite. da grijeh prihvatite kao ono. svijet stoji na glavi. koji su Mene odbili i koji su se odali svim zlim stvarima. da je to vaša obveza. kako bi poštovani trebali biti. da sudjeluju u Svetom Sakramentu braka. kako sam vam Ja obećao. da Moje ljude na to pripremite. ožujak 2012. koji će biti počinjeni.. ako se budete protivili. da sudim. Mojim boguposvećenim Slugama. Kršćanima Ja kažem ovo: Znajte. Moja djeca moraju znati. prisiliti. Vaš ljubeći Otkupitelj Isus Krist Spasitelj cijelog čovječanstva . Pravila za primanje Sakaramenata moraju proizlaziti iz nauka Moga Oca. prema kojemu sve duše radosno gledati moraju. neće moći i neće biti oprošteni. kako sam uzašao na Nebo. da Moje Svjetlo traže. To je cilj. Ostatak će poći sa Mnom i živjet će sa Mnom u Raju. Jedan Sakarament mora doći od Boga. 374. kad Ja opet dođem. da će se ovaj veliki i slavan događaj uskoro dogoditi. koji i dalje. što on jest. Nitko neće imati ni najmanju dvoumicu o njegovoj budućnosti. i onda kad su Mene još prije toga odbili.. Neposredno prije nego što se Ja vratim. Nijedan čovijek više neće imati ni najmanju sumnju. sve dotle dok oni nebudu na onaj način poštovani. njihove grijehe oholo pred Njim pokazuju. Ja kažem. da sam to Ja. jer. Ja ću doći na oblacima. Ja vas jako molim. Boga Svemogućega. podrugljivo ismijavaju. To će biti taj dan. Ja ću doći u oblacima (opet) – okružen sa svim Anđelima i sa svim Svetima sa Neba – u Velikoj Slavi. jer samo Moj Otac njega zna . i to upravo onako. Moje Pristaše se ne smiju bojati ovih triju dana. 16:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da bi bili primljeni u Knjigu Života. Mnogi od Mojih Pristaša. Oca. ili Njega prisiliti. Kad Moga Svjetla nebi više bilo. Vama. koji pokušavaju. i one ljude. Uzmite k srcu ovo Upozorenje. biti će prognani u vječnu vatru Pakla. za koje ste vi odgovorni. koji se posvećuju. (i to) one duše. da se ovo Svjetlo održi na životu. u tome. svijet bi prestao da egzistira. Biti će – za vrijeme od ova tri dana – plač i škrgut zuba i alarmirani ljudi počet će stime. Nedjelja. Vaša generacija biti će svjedok Moga slavnog povratka. To stoji do toga. To će biti vrijeme za istinu. da istospolni brak opravdaju – nemaju pravo. ali Ja vam mogu jamčiti. Grijeh će sada u svijetu biti prezentiran kao jedna dobra stvar. da žive po zakonima Boga. da – svejedno koliko oni pokušavali. Ja ću ipak biti kod vas. da snažno radite na pripremi svijeta za Moj Drugi Dolazak – i to kroz moć komunikacije i molitve. Kako sam Ja već prije rekao. da – Volji Moga Oca odgovarajuće – vladam nad Zemljom. koji Mene ljube.. Moj Otac će sve one kazniti. To će se dogoditi potpuno na kraju i to se ne smije zamijeniti sa „Upozorenjem“. Moje Svjetlo u trajanju od tri dana nestati iz svijeta. Dobro se prikazuje kao zlo. Vi ne možete Moga Oca. Ja ću Moje čovječanstvo razdvojiti u one. jer oni više ne poznaju razliku između ispravnoga i pogrešnoga. u kojemu ću Ja (opet) doći. da je razlog. jer vaši grijesi. To je Moje Svjetlo. kad Ja (opet) dođem. da se vi protivite tome. Vaš Otkupitelj Isus Krist. 18. da Boga slušate.

djeco Moja. da će u velikoj slavi opet doći. molite. u skladu sa istinitim naukama Katoličke Crkve. biti će vidljiva svagdje na svijetu. vjerni i hrabri. ostali jaki. Djevica Marija: Molite za Papu Benedikta XVI. i molite za obnovu crkve i za sigurnost onih boguposvećenih slugu. jer će Katolička Crkva uskoro biti bačena u krizu. Djeco. Ožujak 2012. biti proganjani. što kažu o Mojoj Svetoj Riječi. koji Mene sad ljube i Meni pomažu. da će njihov život posvetiti Meni i širenju Mojih nauka među ljudima. Majka Otkupljenja (*) Molitvu se treba moliti za vrijeme cijelog travnja 2012! 376. Moji ljubljeni Svećenici i svi oni. Istina obećanja Moga Sina.. (*) „O Sveta Majko Otkupljenja. u ovom trenutku Ja želim zagrliti sve Moje Učenike i Pristaše svagdje (na svijetu). Svi oni Svećenici. da bi duše vodili u Novi Raj. koji će pod vladavinom lažnog proroka zbog njihove vjere patiti. lažni prorok. dragocijenim Mojim Učenicima plačem. 20:30 sati Dijete Moje. da udaljiš Varalicu od Pristaša Tvoga Sina – u njihovoj težnji. da uđu kroz Vrata Novog Raja na Zemlji. da se svijetu objavi. tako da mnogi (od njih) ne vjeruju (više) u Moj Drugi Dolazak. slična tišini prije oluje. najsvetiji Zastupnik Katoličke Crkve. koji stvarno vjeruju. da Katolička Crkva bude spašena i da istinita Riječ Moga Sina bude spašena. Ja trebam vašu utjehu. biti će odgurani na stranu i biti će prisiljeni da šute. da nauke jednog lažova javno objave. koji Moga Sina ljube. O kako Ja za ovim siromašnim. moli (molim Te) u ovim teškim vremenima za Katoličku Crkvu i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI. Mojoj dragoj djeci. nadarenost vođenja ljudi. jer on neće biti od Boga. Cijeli svijet biti će svjedok velike šizme (= velikog raskola).ožujak 2012. da sveti Svećenici Božji nebi kroz zlu obmanu bili odvedeni u zabludu. Mi Te molimo.. da će to bit taj slučaj. Biskupima i Kardinalima. Molite. koje lažni prorok i njegove pristaše planiraju. nametnuta. O Sveta Majko Božja. da bi osigurali. tamna strana. da bude prognan iz Rima. je unutar Vatikana u mnogim krugovima omražen. da mole za Papu Benedikta XVI. 20. da mole za potrebnu snagu. Majko Otkupljenja. postoji jedna tišina. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. čija duša ne potječe iz svjetla. Ja prozivam svu Moju djecu svagdje. djeco. sa kojima će biti suočeni. Moju Križarsku molitvu (38) morate u toku cijelog slijedećeg mjeseca svaki dan moliti. Jedna zla urota. da bi duše pripremili za Drugi Dolazak Moga iskreno ljubljenog Sina. ali čovjek neće moći odmah prepoznati. daj nama. Svaki napor ovih svetih Učenika. ostatku Tvoje Crkve na Zemlji. jer oni će biti prisiljeni. koji će s Neba vladati – vraćeni. Neki od Mojih boguposvećenih slugu su došli u tako veliku udaljenost (prema Meni). djeco. nedajte se obmanjivati. Ja trebam vašu utjehu u Mojoj patnji. Oni će trebati puno hrabrosti i Božanske snage. Amen. da brane njihove duše.” Idite. da bi za vrijeme kušnji. Biskupi i Kardinali. stime da bi bili sposobni. Majko Otkupljenja. Vama. pokrij svete Sluge Božje sa Tvojim svetim Plaštom. pošto Ja za Moju Crkvu na Zemlji suze ronim. i vi se za to morate sada pripremiti. koji je u opasnosti. moliti za Moje molitve. molite za sve svete Sluge Božje u Katoličkoj Crkvi. da se brinu za njihovo stado. će niz neistina biti predočeno i od vas će se zahtjevati. Majku Spasenja. Marija. Moli isto. uzdići u jednu važnu znamenitost. da vi njih u sveto Ime Moga Sina priznate i akceptirate. biti će (na prevarljiv način) manipulirana. da bude prognan iz Rima. jer će se Antikrist i njegov drugar. Moju djecu Ja usrdno molim. koja je planirana već prije od jedne godine.. za ublaženje njegove patnje. da im budu date milosti. koji su svečano obećali.375. On. . Ujedinite se. da mognemo pomoći u vođenju duša prema Kraljevstvu Tvoga Sina. da bi osigurali. koji će zbog velikog raskola unutar crkve. koji će ubrzo nastupiti. koji lebdi u opasnosti. Jedna velika odgovornost biti će svim onim svetim Svećenicima. Krivi Papa čeka na to. pobijati će ona druga. Utorak. Ubrzo će morati gledati. Utorak. Ključevi Rima su Mome Ocu – Bogu Svevišnjemu. Vrijeme za šizmu unutar Crkve je skoro tu. 20. Mi Te molimo. da se spase duše. Vi morate Mene.

Iz tog razloga ti moraš. Vi. djeco. da sada sve u Mojim Presvetim Rukama leži. su bile vrlo snažne. što on i je. Isusu Kristu. što vi činiti morate. vrijeme za šizmu (= vjerski raskol) unutar crkve je skoro tu i vi se morate sad za to pripremiti. u kojemu će te se vi konačno sa Mnom. oni su već milijune duša sapisili od vatre Paklenske i spriječili su mnoge potrese zemlje. djeco. osigurati. kad Moju Svetu Riječ javno objavljujete. ste Moji Učenici današnjeg vremena. da mene i Moje nauke. dati milosti mudrosti. da bi čovječanstvu rekao. Tvoje Milosrđe odbijaju. morate u svako vrijeme biti pažljivi. da potpuno u Mene vjerujete. Ja ću zajedno sa vama ići trnovim putem i vodit ću vas sigurno do Vrata Novog Raja. koja kod Mog Drugog Dolaska svakome od vas pripada. ali ako onako radite. koja vašu valutu. Moja iskreno ljubljena kćeri. Štitite jedan drugoga i molite za sve one. Moje dragocijene Pristaše. moj ljubljeni Spasitelju. „O Isuse. kako vam Ja kažem. i vama je sad autoritet i dar Duha Svetoga dat. koji je prije tako dugo vremena prorokovan. svejedno koliko jako budem prisiljen. da sad sve u Mojim Presvetim Rukama leži.) krivog proroka. da njihove duše pripreme za Novi Raj i na Moj Drugi Dolazak.. da on božanske (odn. 21. ako bi pokušali. Ovaj veliki i slavni događaj će biti onaj trenutak. će te tvoriti ostatak crkve na Zemlji. . da duše. da bi mogli među svom djecom Božjom hoditi i njima pomoći. koje su najjače oružje protiv zla.Da bi vi to učinili. žarko za milosti. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 377. Pomozi mi. koji Mene sa ovom molitvom za to moli. Moju krunicu Božanskog Milosrđa i Svetu Krunicu dnevno mole. duševnog mira i sposobnosti razlikovanja: “O Isuse pomozi mi. da Tebe odbijem. da bi u svako vrijeme govorili istinu.ožujak 2012. Vi morate drugima govoriti o velikoj Krasoti. Reci čovječanstvu. Vaša ljubav prema Meni.“ Ustanite sad i budite hrabri – vi svi . kćeri Moja. Ja se odnosim na planove. koje su sa strane globalne grupe u toku. Gospodine Isuse. koji će krivi put slijediti i koji će lažnom proroku iskazati počast. koje će lažnog proroka prepoznati kao ono. vašim dragocijenim Isusom. Ja Te molim. da su vaše molitve te. vaše zdrvastvene sustave i vaš suverenitet kontrolirati želi. i svu djecu Božju pripremiti za Tvoj Drugi Dolazak. koje Tebi tako jako na srcu leže. spasim. Pečat Živoga Boga. djeco. koje trebam. Ujedinite se u jedno jedinstvo. Srijeda. daragi Isuse. da istinu Tvoje Svete Riječi u svako doba vidimo i da prema Tvojim naukama ostanemo vjerni. vi morate izmoliti Moju pomoć. Mnoge molitve su potrebne. da vjeruju. Tako puno siromašnih duša ne samo da će doći pod moćan utjecaj lažnog Pape – (tj. Vama će biti data Križarska molitva 39. Ja Te molim. da sa Tvojim usnama siromašne duše tješim i da sa posebnom Božanskom ljubavlju. sve duše ljubim. i posebice molitve onih od vas. koja se izlijeva iz Tvoga Svetog Srca. Djeco. je. da bi mogao sa autoritetom Tvoju Svetu Riječ objavljivati. kad zalutale duše i dalje. možete spasiti duše. Držite se jedan drugoga. Nebojte se. i biti će te prisiljeni. a Ruka Moga Oca će brzo (na njih) pasti. nadnaravne) snage ima.. da vas povrijede. Pomozi mi. da po mogućnosti mnogoj djeci Božjoj u svakom uglu Zemlje odmah bude napravljen pristup k tome. Vi. da ja – svugdje kamo budem išao – sve religije. Vi. koje su istinite. koji Moje Križarske molitve. koji Pečat zaštite Moga Vječnog Oca imaju. jer Ja vas neću nikad napustiti. ne smijete oklijevati ni jednog trenutka. Vi će te biti iskušavani. da Tvojim jezikom govorim. sve vjeroispovijesti i sve nacionalnosti mognem dostići. se je temeljem vaše vjernosti prema Meni proširila. da Moju Presvetu Riječ širite. Ne zaboravite nikada. pošto ću ja svakome od vas. da me pokriješ sa Duhom Svetim. nego on će njih tako daleko dovesti. Oni su već jedan atomski rat odgodili i spriječili. Sve. da Tebe tješim. da vuka u ovčijoj koži poštujete i da ga slušate. ujediniti. i vodit će vas one hrabre svete sluge. neće biti zadata nikakva bol. Nijednom od vjernika. i dozvoli mi. Moje drage Pristaše. da vas kontroliraju. 20:30 sati Ja ove večeri dolazim k tebi. napustite i da ih osudite . Da bi snagu Svetog Duha primili. Vaše molitve. Njima neće biti dozvoljeno.

Isuse, ja sam bez Tebe ništa, ali sa Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti u Tvoje Ime, da bi pomogao, da se cijelo čovječanstvo spasi. Amen.” Moja armija, koja je temeljem ovih Mojih svetih poruka nastala, je već sedamstotisuća duša dostigla. Pomozite Mi, da se više djece Božje obrati, tako da u vrijeme Suda nijedna duša nebude izgubljena i da ne pripadne Sotoni. Ja ću vas kod svog vašeg posla za Mene održati jakima, djeco. Ja vas ljubim, vas, Moju dragocijenu preostalu crkvu. Vaš ljubljeni Isus 378. Otpor protiv Mog Drugog Dolaska biti će žestok. Četvrtak, 22.ožujak 2012, 23:00 sata Moja iskreno ljubljena kćeri, Moja bol sad – pošto si ti u punom ujedinjenju sa Mnom – postala je tvoja. Iako će to za tebe biti vrlo teško, tebi će to donijeti i puno radosti i mnoge milosti. Ja ti sada dajem dar čitanja u dušama (= dar gledanja u duše). Ja ti ostavljam ovaj poseban dar iz dva razloga. Prvi je, da tebi ponudim zaštitu, koju ti trebaš, kad budeš sa time počela, da se družiš sa nekima od Mojih Pristaša. Drugi razlog je, da obratiš one duše, čija srca su otvrdnula i koji se tebi protive, jer u Moju Svetu Riječ sumnjaju. Ti moraš ovu novu patnju, koju podnosiš, prihvatiti i znati, da se ona zbog povećane zloće u svijetu pojačava. Ti, kćeri Moja, i mnogi od Mojih izabranih duša iskušavate sad svi istovremeno kako tjelesne, tako i unutarnje (duševne) patnje. To se svodi na onu patnju, koju i Moj najsvetiji Namjesnik u ovim danima – kad se bude suočavao sa najvećom kušnjom – doživljava. Prihvati Kalež, kćeri Moja, - a onima, koji Moju Svetu Riječ kroz ove Poruke prihvate, Ja kažem: Znajte, da vaša duševna velikodušnost svaki dan milione duša spašava. Ni jedna minuta vaše patnje nije izgubljena. Ja sam svjestan toga, djeco Moja, da će te vi onda, kad Moj Križ preuzmete na sebe i kad Mene slijedite, temeljem toga patiti. Ali znajte, da vi – kroz to, što to činite – Meni pomažete, da najveći dio čovječanstva spasim. Vi će te Meni pomoći i kod Mog gospodarenja na Zemlji, kad Varalica bude prognan i za vrijeme dok Moj Novi Raj za Zemlji nastaje. Znajte isto, da će te vi, koji sa Mnom patite, kroz to što Moj Put prema Raju slijedite, ići istim putem na brdo Kalvariju kao i Ja, kod Mog provg dolaska. Kršćani možda danas vjeruju, da prema Meni, ako bi Ja došao ponovo po drugi put, nikada više nebi onako okrutno postupali. Ali, oni se varaju. Otpor protiv Moga Drugog Dolaska biti će žestok. Moja Sveta Riječ biti će izrugivana i sumnjičena – i to se već i čini. Djeco Moja, posebice svi oni sa neslomljivom i čvrstom vjerom, nemogu razumijeti, da većina Moje Proroke očigledno odbija, upravo onako, kako je to bilo i u prošlosti. Moju Riječ, koja se u ovo vrijeme tebi daje, mnogi krugovi Crkve već ignoriraju i odbacuju, upravo onako, kako je to bilo i za vrijeme Moga vremena na Zemlji od strane farizeja. Istina Mojih Nauka, koja se nikada promijenila nije, tretira se kao da su laži. Zašto je to tako? Ja vam kažem, to je tako, zato što su mnogi istinu Mojih Nauka u tako jednoj mjeri iskrivili, tako da više ne vjeruju u smrtni grijeh. Tako mnogi su se odlučili, da u Bibliji sadržanu istinu ignoriraju. Zašto na primjer vi pobijate Postojanje Novog Neba i Nove Zemlje za tisuću godina? Ovo otkrivenje je vrlo konkretno, i istina stoji tamo, za sve da je čitaju. I ipak protive se Mojoj Svetoj Riječi. Knjiga Otkrivenja je vama samo djelimično data, - ito kao i proroštva, koja su sadržana u knjizi Daniel. Mnogi od vas su (zato) zbunjeni. Ali to je zbog toga, pošto su sadržaji, koji su ovoj dvojici proroka otkriveni, zatvoreni i do kraja svih vremena sakriveni. Samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, imam autoritet, da čovječanstvu otkrijem sadržaje. Kako vi možete tvrditi, da znate sve o Mom Drugom Dolasku, kad znate samo dijelove od toga? Kad još nisu (potpuno) otkriveni? Vi morate Moju Svetu Riječ točno slušati; jer ona vam se daje, da bi se vaše duše spasile. Ako vi nastavite, da Moju Riječ odbijate, poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo, iako će se Moje Poruke svijetu i dalje razvijati, vi će te biti krivi, za odbijanje Moje Ruke Milosrđa.

Sve jedno koliko vi u Mene vjerovali ili tvrdili, da Mene poznajete, vi će te počiniti grijeh, jer Mene poričete. Kao takvi će te za Mene biti izgubljeni i nećete biti sposobni, da uđete kroz Vrata Raja. Moja je to dužnost, iz čiste ljubavi i suosjećanja sa vama, da Ja sad pokušavam, da vas pripremim za Zadnje Vrijeme. Molim vas, ne odbijte Me – ovaj drugi put, pošto Ja dolazim, da čovječanstvo spasim od vječnog prokletstva i da vam ponudim ključeve vječnog Otkupljenja. Zato što vas ljubim, Ja moram ostati ustrajan i moram vas voditi ka istini. Nemjte čekati do Mog Sudnjeg Dana, da bi otkrili istinu. Dođite sad sa Mnom i pomozite Mi, da duše cijelog čovječanstva spasim. Vaš Učitelj i Otkupitelj Isus Krist 379. Vi nemate puno vremena, prije nego što ja dođem, da sudim. Subota, 24.ožujak 2012, 11:45 sati Ja danas dolazim k tebi, Moja iskreno ljubljena kćeri, da svijet informiram o Mojem Velikom Milosrđu. Djeco, vi nemate puno vremena, prije nego što Ja dođem, da sudim. Vremenski razmak između danas i Mog Sudnjeg Dana – dana Suda, koji će se dogoditi kod Mog drugog Dolaska – vi morate pametno koristiti, da vaše duše na to pripremite. Zadaća Moja kao vašeg Božanskog Otkupitelja je, da vas vodim, da vas uputim i da vam puteve otkrijem, kroz koje vi osigurati možete, da ste u stanju, da uđete u Moj Raj. Ne odbijte Moje Proroke. Pri tome se Ja odnosim posebice na Moje boguposvećene sluge. Vi Mene morate u poniznosti i sa čistom dušom moliti, da vas pokrijem sa Mojim Svetim Duhom, stime da bi primili moć razlikovanja. Kad vi to činite, Ja ću vam istinu Moje Presvete Riječi otkriti, koja vam se sada daje preko ovih proroka. Poslije toga će biti vaša obveza da osigurate, da svim onim dušama, koji prema vama vodstvo traže, bude pomognuto, i da se njihove duše pripreme za Moj Drugi Dolazak. Nebojte se nikada, onaj izraz „Drugi Dolazak Isusov“ da izgovorite; jer mnogi iz Mog stada ne znaju, što on znači. Samo jedan mali broj ljudi je poučen o ovom slavnom Događaju i o važnosti toga, da njihove duše pripreme, da bi bili u jednom stanju milosti. Nemojte nikada imati straha, da propovijedate o egzistenciji Čistilišta ili Pakla. Vi snosite odgovornost za to, da Mome narodu istinu kažete. Obratite se sa ovom molitvom, Križarskom molitvom (40) „Molitva za svećenstvo, da bi duše pripremili za Drugi Dolazak „ Meni, da bi dobili vodstvo: „O Moj Isuse, ja sam samo jedan ponizan sluga i trebam Tebe, da me Ti vodiš, tako da ja duše za Tvoj slavan Drugi Dolazak pripremiti mogu. Pomozi mi, da duše obratim i da ich prema Tvojoj Svetoj Volji pripremim, stime da su u stanju, da uđu u Novi Raj i Novu Zemlju, koje si Ti cijelom ljudstvu kroz Tvoju smrt na križu obećao. Udijeli mi milosti, koje ja trebam, da stime Tvoju Riječ žednim dušama posredovati mogu, i stime da nikada ne zanemarim moju obvezu prema Tebi, dragi Isuse, Kojemu sam ja kroz moje svete Zavjete moju vjernost svečano obećao. Amen.” Idi sad, Moj sveti Slugo, i preuzmi ulogu, za koju si izabran. Izazov, da se duše za Moj Drugi Dolazak pripreme, je u tvojo službi upravo najveći i ti moraš njega sa ljubavlju i radošću u tvome srcu prihvatiti. Prihvati isto i dar, da si kao boguposvećeni Sluga u ovom vremenu, u Zadnjem vremenu, izabran, kad se pojave Novo Nebo i Nova Zemlja kao Moj Raj. Ti si blagoslovljen, da u ovom vremenu živiš. Ali tebe će, ako pri tome pomogneš, da se Moje duše na Zemlji spase, Varalica mučiti i svaki dio tvoga putovanja će ometati... i to isto i kroz sve one (od vas), koje on na to zavede, da vi svoja srca odvratite od Mene, vašeg božanskog Otkupitelja. Ne predaj se nikada u tvojoj svetoj misiji i znaj, da ću Ja, tvoj Isus, svaki korak na putu ići sa tobom. Vaš ljubljeni Isus 380. Čak ni “Upozorenje” neće sve nevjernike obratiti. Nedjelja, 25.ožujak 2012, 15:30 sati

Moja iskreno ljubljena kćeri, Ja danas usrdno molim sve Moje Pristaše, da svoje vrijeme upotrijebe za to, da bi molili za one, koji ne vjeruju u Mene, Isusa Krista, ili u vječno otkupljenje. Ove duše Mi leže (vrlo) na srcu i one su te, koje se obratiti moraju, da bi kao Prve mogle biti spašene. Svi oni, koji su slijepi, ne mogu uvidjeti, da njihov život ne prestaje na Zemlji. Mnogi ne akceptiraju, da će egzistirati u vijeke vjekova. Ove Me duše duboko ranjavaju, i Ja osjećam strah, jer vidim, da oni u ovom životu na Zemlji život njihove duše razaraju. Čak ni „Upozorenje“ mnoge od ovih, koji javno objavljuju, da su ateisti, neće obratiti. Njihov jedini spas sastoji se u molitvama i patnji i žrtvama duša. Ja vas usrdno molim, da kroz ovu Križarsku molitvu (41) molite „Za duše nevjernika“: „O Moj Isuse, pomozi Tvojoj siromašnoj djeci, koja su slijepa prema Tvojem obećanju Spasenja. Ja Te usrdno molim, da uz pomoć moje molitve i moje patnje otvoriš oči nevjernicima, stime da mognu vidjeti Tvoju nježnu ljubavi te da za zaštitu mognu letjeti u Tvoj zagrljaj. Pomozi njima, da istinu vide i pomozi im, da teže ka oproštenju njihovih grijeha, da bi mogli biti spašeni te da mognu biti prvi, koji će ući kroz Vrata Novog Raja. Ja molim za ove siromašne duše – među njima muškarci, žene i djeca – i molim Te usrdno, da njih odriješiš od njihovih grijeha. Amen.“ Idite sad, Moje skupocijene duše, i upravite pažnju na Moju siromašnu, izgubljenu djecu. Pomozite Meni, vašem Isusu, da se spase njihove duše. Vaš ljubljeni Isus Isus Krist 381. Djevica Marija: Moli Moju djecu, da na Veliki Petak poste, da bi spriječili jedinstvenu valutu širom svijeta. Utorak, 27.ožujak 2012, 18:00 sati Dijete Moje, tvoja patnja će se – isto kao i kod drugih izabranih duša – za vrijeme Velikog tjedna pojačati. Ovo je taj tjedan, u kojemu će Varalica onoliko mnogo djece povrijediti, koliko samo može – kroz ratove, progon i nasilje. U ovom vremenu on njima zadaje veliku patnju, upravo onako, kao je to i Moj dragocijeni Sin za vrijeme Njegove pasije na križu podnio. Dijete Moje, ti moraš svima onima, koji su svugdje u svijetu svoje duše potakli nato, da svakog petka do Uskrsa Moju Svetu Krunicu mole, reći, da sam se Ja tomu vrlo obradovala. Svima onim dušama, koje oni spasavaju – uz patnje njihovih naroda -, će kroz ove pobožne molitve biti pomognuto. Ljubav Moga Sina će sada više ljudi svugdje na svijetu osjećati – u jednom vremenu velike patnje. On ublažava njihovu bol sa Njegovim posebnim Milostima i tješi njihove duše kroz snagu Svetoga Duha. Djeco, Vaše Molitve, koje vi Nebu sa tako mnogo ljubavi pružate, biti će uslišane. Vi morate u svako doba Moga Sina i Moga Vječnog Oca moliti za pomoć. Svaka pojedinačna molitva, ma kako mala ona bila, čut će se i prema volji Boga, Svemogućeg, odgovorit će se na nju. Dijete Moje, moli Moju djecu, da na Veliki Petak jedan dan poste, da bi spriječili, da jedinstvena valuta bude uvedena širom svijeta. Vaše molitve i post to mogu učiniti. Čim za vrijeme posta ova molitva bude moljena, Moj Vječni Otac će ove ljudi odvratiti od toga, da vam nametnu oskudice, koje oni planiraju, da bi vas mogli kontrolirati. Ti isti ljudi žele ukloniti Kršćanstvo. Zbog toga je važno, da vi to kroz posebne žrtve spriječite. Križarska molitva (42) „Molitva posta, da se spriječi jedinstvena valuta širom svijeta“. „O Bože Svevišnji, ja Ti nudim dar posta, tako da Ti zahvat Zloga u svijetu zaustaviš, koji se planira, da bi moju Zemlju od snabdijevanja sa živežnim namirnicama, kao i od Kruha Života, odsjekli. Primi moju žrtvu i usliši moje molitve za druge narode, da bi se njih očuvalo od patnje, koju Antikrist planira. Spasi nas, dragi Gospodine, od ove pakosti i brani našu vjeru, da bi mi Tebe mogli slaviti u slobodi, koju mi trebamo, da bi Tebe za uvijek i u vječnosti ljubili i Tebi se klanjali. Amen.“ Dijete Moje, jedan dan posta na Veliki petak će narodima donijeti jednu veliku slobodu – od Đavla i svih onih, koji njegove zle želje slijede, da bi postigli kontrolu nad financijama svih naroda. Vaša ljubljena Majka Majka Spasenja Majka Božja

Reci Mojoj djeci. Podrugljiv smijeh. Moji Krvnici su bjesnili zbog toga. Meso na Mojim leđima bilo je raskidano i Moje lopatice bile su vidljive. da bi organizirali i nadgledali Moje raspinjanje i raspinjanje još šestorice drugih. koji su napali njihove duše. da li sam Ja stvarno Mesija ili ne. koga je poslao Bog Otac. Ja više nisam mogao ništa osjećati. da je Moja žrtva zaboravljena. kao Ja. (*) Moje tijelo je bilo tako isprebijano i prekriveno povredama. kad sam na tlu ležao na Mojoj strani – poslije kad sam ponovo dobio udarac nogom u leđa – i kad sam vidio Moju ljubljenu Majku. Moj Otac je neodložno naredio dolazak oblaka. Kad sam napravio Moj zadnji udisaj. 29. skoro nisam mogao ustati.382. nisam mogao držati križ. kako je Mene gleda. da se je Moje Raspinjanje dogodilo. koju si ti Meni ponudila. kćeri Moja. Moje Tijelo je posvuda bilo krvavo i pokriveno sa jednim debelim slojem znoja. ali ne samo sa strane odraslih duž puta. Jedan od ovih trnova je probo Moje desno oko. što sam Ja morao pretrpjeti. crvenim plaštom. Oni su Me onda svukli. da bi svoje želje zadovoljili. vika i galama. jer to činiti bi značilo. Krikovi. i drugi nisu onako patili. Zbog toga je bilo lakše. Nitko ne razumije mjeru Moje patnje za vrijeme Moga Raspinjanja i ne shvaća način. tako da skoro nisam bio sposoban. Na svakom koraku toga puta su Me bičevali i šibali. jer su slijedila primjer svojih roditelja. mogli su se osjetiti preko tla. Moje bičevanje je bilo najgore. da sam ja stvarno Otkupitelj. koja je onda nastala. od toga svega najužasnija bila je protiv Mene uperena mržnja. Zbog toga je njihova zlobnost prema Meni bila tako intenzivna. zaogrnuli Me sa jednim kratkim. grmljavine i munja. da gledam Njezinu muku. je. Svaki trn bio je kao igla – tako špicast bio je. da bi pomogli pri tome. Što Mi je stvarno žao. na kojemu sam Ja ležao i šeststo vojnika je bilo potrebno. da još uvijek nisu bili sigurni. nego i sa strane male djece. da se ja za Moju Pasiju na križu ne kajem. koji je jako sunce prouzrokovalo. i mržnja nisu bili ništa u usporedbi sa strahom. Ja sam Nju mogao samo kroz ono jedno preostalo oko vidjeti i nisam mogao izdržati. da sam zadobio šok. Mnogi nemaju nikakvu predodžbu o tome. da sam povratio i imao sam vrtoglavicu. Ja sam bio izgubio tako puno krvi. Isus otkriva detalje Njegovog Raspinjanja. i onda su Mi stavili palminu grančicu u desnu ruku. koji su dolazili iz njihovih ustiju. da Mene mrze i da Me osude umjesto da Me prihvate. Iako je to sve bilo i bolno i mučiteljski. Moj najmučniji trenutak bio je. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Moja ramena su bila isčašena i Moje ruke su bile istrgnute iz njihovih zglobova. koji su imali od Mene. Ja sam vjesio pet sati na križu. Najgore tjelesne povrede su Mome tijelu zadate. Ja se uopće nisam bavio sa njima. U tom trenutku. Ja skoro nisam mogao stajati i jedno oko bilo je podišlo krvlju i zgnječeno. Četvrtak. dok sam dostigao vrh brežuljka. da nešto vidim. tako da. Nisam protestirao. za Mene će doći jedno vrijeme pojačane patnje. na kojega su oni tako dugo čekali. Jer iza toga svega je bilo. . još prije nego sam zakovan za križ. Ja sam mogao gledati samo na Moje lijevo oko. jer su htjeli prouzrokovati reakciju. kao jedan dar tebi i kao zahvalu za veliki čin patnje. Ja ti otkrivam ovo. je bila tako jaka i došla je tako naglo. koja su Me udarala nogama. Sunce je jako peklo i nije bilo ni jednog oblaka. da se Ja moram baviti sa Sotonom i njegovim Demonima. Kad su Moji ručni zglobovi kod baze palca bili zakovani za križ. da Moji gledatelji u tom trenutku više nisu imali nikakve sumnje. jer prihvaćanje bi značilo. kad su Me doveli pred Poncija Pilata i kad su stavili trnovu krunu na Moju glavu. na koji sam Ja bičevan bio. Ja sam se nekoliko puta onesvijestio. koji su Mi obukli preko glave. Mene su deset ljudi tukli naa jedan divlji i brutalan način i svaki dio Moga tijela bio je proparan. da se smanji pečenje Moje kože. kad se budete duhovno sjećali Moje Pasije na križu. i da tako mnogi pobijaju.ožujak 2012. da je to trajalo satima. Samo šaputanje. koji su dolazili iz mnoštva od stotine (ljudi). Ja sam tako puno puta padao. da bi oni svoj život morali promijeniti. kad sam krenuo sa uspinjanjem na brdo Kalvariju. Ja sam stajao u centru njihove pažnje. Oluja. Njezino srce je bilo slomljeno i dvojica Mojih Učenika su je morali držati. Ali Ja nisam kriknuo ni jedanput. pošto mnogi od Mojih Apostola Moje uspinjanje na brdo Kalvariju nisu sa Mnom proživjeli.

na kojemu je čavao ušao. 23:45 sati Dijete Moje. S vremenom će te vi Moju Riječ. da ćeš – onako kako se poruke Moga Sina tebi budi mijenjale i onako kao će one događaje. koji je od Istočnog grijeha Adama i Eve vladao u srcima ljudi. nemogu jednostavno otići dalje. kad Ja sa Neba od vas zatražim. Iako mnogu Moju Presvetu Riječ prihvaćaju. je. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist (*) Mjesto. koja vam se danas govori. Destot. Židovi. Sveta Riječ Mag Sina će uvijek biti odbijana od onih ljudi. da čovječanstvu bude data istina. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Dopustite da vas vodim do Otkupljenja. da bi se dozvolilo. koja se izgovara preko Mojih Proroka. Ja želim i imam jednu jaku žudnju za tim. Mojim Pristašama. koji se protive. koju su napravili i oni. prihvatiti. koji Me nisu samo odbili. bio je mišljenja. 30. Vaš ljubljeni Isus 384. 30. da sva djeca Božja razumiju. Po Meni ću Ja vaše molitve donijeti pred Mog dragocijenog Sina. da oni nikoga nebi akceptirali. da je Moje razapinjanje uzaludno bilo. je: Ne dopustite. dok se svijet sjeća Njegove Smrti na križu. 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Ja sam onda poslat. da Moju Riječ odbijaju. nisu Me mogli jednostavno ignorirati. kao što to mnogi misle. Istina je. Moja molba vama. koji ove poruke pobijaju. da Ga vi više ljubite i da Mu dajete utjehu. su Me prezirali. koji Me i danas odbijaju. da se pripremite za Otkupljenje i Moj Novi Raj. u tome što će za vrijeme Velikog tjedna za Njega svoju vlastitu. da čak i one spasim. u nadi. Ja sam posrednica. da bi došli blizu Srca Moga Sina. osobnu žrtvu doprinijeti. stime da Me poslušate. ti moraš znati. Ja ću vama – po Meni – pomoći. Usprkos toga što vi tvrdite. vi dolazite stalno natrag – uvijek iznova. molite molite. Svi oni od vas. zašto sam Ja umro. koju je On podnio za cijelo čovječanstvo. kako prošle tako i buduće. zove se "Tunnel of Destot". Tamo nema raskidanja ruke. da će svijet nju prihvatiti i obratiti se Ocu. ali ipak kad su Moju Svetu Riječ čuli. Umjesto toga Ja sam bio odbijen. Moj vlastiti narod. u kojemu su njihove duše bile zarobljene. uključujući i Proroke. za mir u svijetu. koji su počinjeni u današnje vrijeme. koji tvrde. Molitva. Da su oni Mene bili prihvatili. Ja ću vaše molitve donijeti pred Moga dragocijenog Sina. tebe zadrže ili od ovog posla odvrate. To se je dogodilo zato. koje su samo teško mogli odbiti. Petak. da Moje Riječi odbijate. posebice zapovijedi. Sada je vrijeme za ponizno razmišljanje o Pasiji Moga Sina na križu. nego koji su Me i razapeli. ožujak 2012. treba. Ja bi bio vladao na Zemlji i cijelo čovječanstvo bi se moglo radovati vječnom Otkupljenju. da bi Meni postavljali pitanja. da je sa uspjehom ukrao duše. Dr. Farizeji su na Mene gledali odozgo. jer su oni sa time bili zadovoljni. koja je njima data preko Mojsija. jer su Moje riječi svijetlo u njihovim dušama razbuktale. važno je. Molite. Sotona. poniznost i jednostavna vjernost prema Mome Sinu su za vas potrebni. da Me još uvijek tako mnogi odbijaju. To isto važi i za danas. koju On u ovom vremenu. poštivati i cijeniti.Što Mene danas vrijeđa. da oni. djeco. Vaša ljubljena Majka . da žive u grijehu. Vi ne smijete napraviti istu grešku. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Petak. Tako su oni stalno dolazili k Meni – uvijek iznova -. otkriti – biti jače napadana. da Ga slušaju. većina se protivi. Ovo mjesto je nazvano po njegovom pronalazaču. da Me prihvati kao Mesiju.u. Djevica Marija: Ja sam posrednica. Saopćenja Moga Sina svijetu – u ovom vremenu – su previše važna. Ljudska mišljenja nisu važna. da osiguram. Najveći dio čovječanstva ne bi prihvatio Riječ Božju. Moja djeca moraju žrtvu. Pogledaj i dopis 312! 383.ožujak 2012. Ja sam umro za SVE g r i j e h e uključujući i one. da bi svijet od vječnog prokletstva spasio. Molite i za zaštitu Pape u ovom vremenu jakog otpora protiv Katoličke crkve.

o kojima Ja govorim. Njegov jedini Sin. ne samo da Bog Otac egzistira. Preko ovih Poruka Ja tražim milijune duša. Vaš ljubljeni Isus Poruka od Isusa o uvidu (spoznajama) njegovog raspeća neće biti obranjeno. 11:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. u kojem je Isus otkrio spoznaje ove strašne tragedije za Mariua. Subota. 2012 @ 15:45 Na temelju broja ljudi koji trenutačno traže "zahtjevnije" objašnjenje od Marije o raspeću Isusa Krista. da bi za tisuću godina postali jedno. da se Sotonu jedanput zauvijek uništi. Mariji je zabranjeno braniti bilo koji aspekt poruke. Djeco. To će biti onaj dan. koji je Moj ljubljeni Otac svijetu dao. htjela je reći. Milosrđa. da će sve one religije – uključujući i onu židovskog naroda. tako spašavaju. i obraćenja se umnožavaju. Ni jedna jedina duša – uključujući i okrutne i otvrdnute griješnike pod utjecajem Sotone – neće biti isključena iz Moga Milosrđa. svakoj pojedinačnoj ženi i svakom pojedinačnom djetetu biti dat dokaz.Ona kaže: "gnjevni ljudi šalju mi e-mail svakih nekoliko minuta.Majka Otkupljenja 385. isto. biti će data moć. da se otrgnu od njega. travnja. Ne samo o patnji. Druga čuda će i događaje svuda u svijetu – koja ekološka čuda obuhvaćaju – obuhvatiti. isto tako egzistiram. Ona druga čudesa uključuju i onaj veliki dar Moga Milosrđa. Čuda. Nedjelja. kad budu proganjani. Moj Glas se čuje. ožujak 2012. . biti će teško. Onim sirotim dušama. koje je bilo omogućeno temeljem dara. najveće čudo od Mog uskrsnuća.shvatiti istinu. kad su njegovi dani skoro pri kraju. Kršćanima i Židovima. On neće napadati samo mračne duše. iz kojega sam Ja potekao . Kad je On Mene. Kao prvi put će svakom pojedinačnom čovjeku. 1. Vi će te izabrati ili Raj vječnog života ili užas Pakla. nego on će uzeti na nišan i dubokovjerne kršćane. Njegovog jednog i jedinog Sina. Moja nova čuda biti će pokazana svijetu. U ujedinjenju – uistinu sa Mnom – pokriva se tvoja patnja vremenski sa onim tjednom sjećanja na Moju Smrt na križu. koji ću Ja ubrzo donijeti u svijet. To nije slučajnost. 31. da je moguće. u kojemu ću Ja doći. predati udobnost. Temeljem slobodne volje. misli uvijek na dar za čovječanstvo. nije moguće odgovoriti na sve takve poruke e-poštom . da skupim Moju Obitelj. Njihovi neprijatelji će patiti. za vrijeme dok se svijetu u ovom današnjem vremenu pokazuju Moja nova Čuda. ti moraš u toku tvoje cijele patnje ostati hrabra i ne smiješ dopustiti da imalo straha uđe u tvoje srce. Moga izabranog naroda. Vi će te biti ili za Mog Oca ili protiv Njega. da bi tako bilo moguće da i njima bude dat dar vječnog života. koji se čak i u ovom stadijumu neće predati. tako da mi postanemo jedno. Isto onako kako sam Ja bol. da bi ih primamio u dalju tamu i bliže području njegove moći. Jer patnja. je jasan znak da oni ne prihvaćaju ono što mi je Isus dao u svojim porukama kao istinu. da bi čovječanstvo od vječnog prokletstva spasio. su kao prvo Moje obavijesti preko tebe. čim Veliki tjedan nastupi." Ne smijem braniti Isusa kao se On Osobno nije se branio sam tijekom bilo kojeg progona. Isus Krist. u kojemu ću Ja doći. koje se već nalaze u užasnom grijehu. pošto oni njima užasnu kaznu zadaju. koja će biti data od Mog Oca temeljem Njegove ljubavi prema Njegovim dvjema svjedocima. mučenje i smrt podnio. nego i o daru slobode. to je je njihova briga. nego da i Ja. spasiti će milijune duša od vatre Pakla. To je taj dan. Mnogi Mariju optužuju za bogohuljenje(blasphemy). razbjesniti. Ovim obadvima religijama. U ovom vremenu će svi živjeti prema Božanskoj volji Moga oca. razmišljajte molim vas o Mojoj Pasiji na križu. Potpuno svejedno koliko teška i strašna ova patnja bila. Čudo obraćenja širom svijeta će Sotonu. koju ti i druge ovakve izabrane duše za vrijeme ovog tjedna podnosite. svakom čovjeku se odluka pušta na volju. koje ona predstavlja. To znači. On je od svih žrtava pridonio najveću žrtvu. koju ona cijelom čovječanstvu nudi. Ova žrtva.a posebno tijekom njegova raspeća. kao dokaz Njegove žarke ljubavi za svu Njegovu djecu. To će biti Početak Moga Namjesništva. kćeri Moja. Ako ljudi ne private ovu poruku. pošto će se spojiti Nebo i Zemlja. Sotona se neće sad. i druge požrtvovane duše druge duše. I onda će se dogoditi Moj Drugi Dolazak. koju je čovječanstvu Moj Otac dao. poslao. kad se „Upozorenje“ dogodi. da sudim žive i mrtve.

ne. kad je on Moje Rane dodirnuo. koji Mene neće priznati. da odgovoriš onima. Srijeda.Zašto me ljudi vrijeđaju i izlijevaju svoje pogrde na mene i na poruke koje im mogu pomoći. To nisi ti. . Tebi nije dozvoljeno. Vaše intenzivne molitve su potrebne. To je njihova vlastita i slobodna odluka. Ove molitve moraju sad.” Molite za sve griješnike. na koga su oni ljuti. koje više nisu sposobne za to. kroz koje vi za spasenje njihovih duša molite. koji sumnjaju. Ponedjeljak. Vi se trebate moliti Meni za dar razlikovanja. Oni moraju znati. Samo kroz molitve zagovora mogu one duše. Svemogući Oče. To je vrijeme tokom (godine) 2012. da ovakve griješnike spasi. jer to nije tvoje odgovornosti. Oni se moraju moliti Meni za dar razlikovanja. da postavljaju pitanja. za spasenje duša. vrijeme za svijet je skoro tu. Vaše molitve. da sam bio Ja taj. da tako radiš. Samo kroz molitve zagovora za one duše. koji sam poslije Moga Uskrsnuća stajao pred Mojim Apostolom Tomom i njega pogledao. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Moju krunicu Božanskom Milosrđu i počnite Moju Devetnicu na Veliki petak. da bi nas spasio od naših grijeha. Samo Ja snosim odgovornost za njihove duše. koji se nalaze u jednom stanju smrtnoga grijeha. koji o Meni ništa ne žele znati. Tvoga Sina. Molite. za vas biti od najveće hitnosti. i zbog toga je važno. 03. izvan mene je. svejedno koliko privlačno to bilo da dokazuješ. ti to ne smiješ činiti. 4. Mnoge od ovih duša neće preživjeti „Upozorenje“. u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u Sjećanju na Njegovu smrt na Križu. da same sebi pomognu. Vaš ljubljeni Isus 388. koji Moju stvarnu Riječ nemogu prihvatiti. da oni i svi ostali. to još uvijek nije tvoja odgovornost. 01:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Kćeri Moja. Ignoriraj ovakva pogrđivanja. ali ich Ja ne mogu prisiliti (na to). Amen. i za one. vaše molitve će biti uslišane. da oprostiš onima. molim vas. Križarska molitva 43 „Spasi duše za vrijeme „Upozorenja“ „O Bože. jer napadi onih. Vaš Isus 387. Ja svijetu mogu samo reći. da Moje Prostaše njega razumiju. da je Moja najsvetija Riječ za čovječanstvo u ovim vremenima istinita. one mogu biti spašene. koji osjećaju potrebu. travanj 2012. Ako oni ne vjeruju. koje se u tami nalaze. Moja najveća želja je. Kao Zadovoljštinu za Patnju Tvoga ljubljenog Sina molim Te usrdno. da se više ne baviš sa onima. Mojim Krvnicima za vrijeme Moga Raspinjanja nisam nikada odgovarao. Čak i onda kad patnje ponudiš. on je potpuno vjerovao. da ih oslobodi od grijeha. da li će se oni odazvati na Moj poziv ili ne. Nitko nije prisiljen vjerovati ili prihvatiti ove poruke zbog svoje slobodne volje koja im je dana od Boga. Ali tebi nije dozvoljeno. a Ja ti sad nalažem. koji neće biti u stanju. jer kad vi Moga ljubljenoga Oca u Moje Sveto Ime molite. koje se u tami nalaze. 2. za kojega Ja želim. Mnogi su iskrene duše. Samo onda. da Moju Riječ braniš. da cijelo čovječanstvo spasim. postoji . budu spašeni po Božanskom Zahvatu.između sada i „Upozorenja“ jedno razdoblje. kćeri Moja. da spasiš one duše. biti spašene. sve što moraju učiniti je otići.” 386. su sada potrebne. kako se čovijek na Moj Drugi Dolazak priprema. Travanj 2012. "Na takve poruke-e mailove će biti odgovoreno kao je to danas. koje se same ne mogu spasiti i koje će možda za vrijeme „Upozorenja“ umrijeti u stanju smrtnoga grijeha. koji u Moju Riječ sumnjaju. da je vrijeme za pripremu njihovih duša još samo kratko. da bi se razmišljalo o Mojoj Smrti na križu. Na žalost mnogim dušama u svijetu ovaj luksuz neće biti ponuđen. Ti ne smiješ pokušati. u kojemu Ja vaše molitve hitno trebam za one. da bi Isusa. travanj 2012. molili za milost. ti se moraš sad odmoriti. pošto neće dovoljno dugo živjeti. će se nastaviti. nego to sam ja. koji će Me po Mojim Porukama proganjati. da se potrude za oproštenje. Utorak. za spasenje onih duša. 20:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Idi dakle i reci svima onima. molim Te usrdno. za vrije me Velikog tjedna.

da ga se sjetite u pogledu na ono. znate. djeco da vama služim. bez ikakve sumnje u vašim srcima. Kroz to što vi to činite. da Mene poznaju – sam Ja trpio većinu duševnih muka. da bi vam pripremio jedan poseban dar. potrebno je. Ja sam bio došao. stavlja u današnjem svijetu posebne milosti na raspolaganje onima. koje moram približiti Mome Srcu. to jače je Moje Milosrđe. koji će vašu vjeru jačati. i Ja želim. da u prvome redu duše njihove braće i sestara spase. a ne da vas proklinjem. Najbolji način je. Ali Ja sam vam ostavio jedan poseban dar. bio sam na jednoj važnoj Passah. kad vi Moju stvarnu prisutnost u Svetoj Euharistiji priznate. Prihvatite Moju Prisutnost. Važno je. da ga se sjetite u pogledu na ono. Temeljem ove veze. To više Ja mogu oprostiti. Za griješnike Ja pokazujem veliku samilost. i oni su ti. koji Mene tako jako ljubite. Jer svi oni od vas. koje sam Ja ostavio.travanj 2012. Moja prisutnost se može osjećati na jedan način. 05. Moje Milosrđe je tako jako. da primi dar pomirenja. je Sakrament ljubavi. to znaju. Čim više vi za ovu Moju pomoć molite. da Meni pomognete. da uđe u Kraljevstvo Moga Oca. Moje Pristaše.u tome što pomognu pri tome. da po mogućnosti mnogi od vas mole ovu Devetnicu za druge duše. Svi oni. mogu dostići veliku svetost. jer oni znaju. Moje Veliko Milosrđe je onda najjače. slobodna od svake obveze sa vaše strane. da se čovječanstvu omogući. Ja vam dajem i niz posebnih Milosti. za kojima Ja najviše žednim. Oni će dobiti velike Milosti. Moj Otac Me je bio poslao u svijet i ponudio Me je kao Otkupninu. Moje čiste i pravedne Pristaše. to više će te pomoći i primiti. što on stvarno znači. da nebi potonuli u očaju i beznadnosti. da Ja temeljem vašeg plemenitog srca griješnike spasiti mogu. Moja stvarna prisutnost u Svetoj Euharistiji. posebice u ovoj godini. koji Mene ljube i Mene primaju. koje će te vi u ovoj godini za Mene spasiti. Ova Zadnja večera stavlja jedan drugi poseban dar na raspolaganje. Vaš ljubljeni Isus 389. morate se u Mene potpuno uzdati. Što vi više u Mene vjerujete. koji se u stanju milosti nalaze. i to je samo po sebi jedan velki dar. Vi ne smijete nikada posustati. Oni to rade iz njihove ljubavi prema Meni. tijelu i duši primiti možete. tako da mogne postati sposobno. koju vam je Moj Otac dao. kroz koji vi Mene u Svetoj pričesti stvarno primiti možete. koja između vas i Mene postoji. da bi trpio za vaše grijehe. Moje drage Pristaše. koji u Mene vjeruju i u Mene pouzdanje imaju. Veliki petak je (upravo taj) dan. koji ste i griješnici. . Ali vi. Razmišljajte sada o stvarnoj istini Mojih Nauka. kad vi na Sudnji dan dođete pred Mene. Nemojte Me napustiti. osim da prihvatite Ruku Milosrđa. što on stvarno znači. da se vi sa Mojom bolnom Pasijom ujedinite i da razmišljate o Mojoj muci. Prije nego što sam bio razapet. vi će te sa Mnom raditi na tome. Razmišljajte i o moći Moje Devetnice Božanskog Milosrđa i o broju duša. Ovaj dar je bio ponuđen. Vi. 08:00 sati Veliki petak je (upravo taj) dan. a Ja vas zato neću nikada napustiti. vi Meni pomoći možete. Vi ste Moja armija. da Ono grijehe cijelog čovječanstva izbrisati može. Ja ću vaše duše spasiti.O vama će ovisiti. Moja smrt je bila jedna posebna Milost. za koje sam Ja umro. Nekima od vas nije lako da mole. koji Mene ljube. u noći prije Moje smrti na križu. Upravo zbog griješnika – uključujući i one pogane. i kroz Milosti. da Zemlja prije Mog Drugog Dolaska bude očišćena od grijeha. da bi vas spasio. Vjerujte. i Ja želim. koje Ja vama dajem. da su griješnici ti. Prihvatite Me. posebice u ovoj godini. u kojemu vi Mene u razumu. da više duša sačuvam od toga. Dar. Ja sam umro. onda odbijate jedan od najznačajnijih darova. Vi morate razumjeti.večeri sa Mojim Apostolima. Kad vi Moju Prisutnost u Svetoj Euharistiji odbijete. da to Meni veliku utjehu donosi. Nemojte Me odbiti. posebice o Mojoj agoniji u vrtu (Gethsemane). i vaša duša će doći bliže stvarnom ujedinjenju sa Mnom. Djeco. tako da ih mogu pripremiti za Moj Novi Raj. da spasim one siromašne duše. kojima nikada nije data šansa. da su ovi darovi dati temeljem Ljubavi Boga Oca. Četvrtak. da za spasenje drugih duša molite. kad sam došao na zemlju. da bi svijet spasio od vatre paklene. da vi Moju krunicu Božanskog Milosrđa molite i da na Veliki petak počnete sa Devetnicom Božanskog Milosrđa. da se Sveta Euharistija slavi. kad se Ona za vrijeme Svete mise slavi.

da Moje Milosrđe grijehe ignorira tamo. koji Mene ljubite i Moju Svetu Riječ javno objavljujete. djeco Moja. Oni su ravnodušni prema Mojoj ljubavi. Vi se možete samo onda kajati. Mnogi vrsni ljudi su sumnjali u upute i nauke. molite se. U toku stoljeća bilo je mnogo sumnjičavosti i teoloških ocjena Moje Svete Riječi kao i mnogo mišljenja o tome. 6. Ako to činite. O kad bi sve duše njihova srca ujedinili i spojili sa Mojim. . oni imaju malo poniznosti u njihovim dušama i vjeruju. Svi oni. da Vječni Život u Mome Novom Raju ne postoji i da je Moj Drugi Dolazak jedna laž. da vas On zaštiti sa Mojom dragocijenom Krvlju.travanj 2012. gdje kajanja nema. bez da prihvatite i darove. Molite se. Mnogi od vas. 7. u kojima Ja brigu osjećam. O tome nemojte dozvoliti ni malo sumnje. oslobođeni od tjelesnog raspadanja i u potpunom ujedinjenju sa Mnom.sa onim dušama. čine grešku kad pretpostavljaju. Oni će se priključiti onima. Ja ću svakoga griješnika obasuti sa Mojim Milostima. Neke od Mojih nauka su bile odijeljene od ostatka. Njima nedostaje jedno srce puno ljubavi. u duhu i u duši. Božanska Volja Moga Oca biti će izvršena. bile su analizirane i tražene su nove interpretacije – i ove su poslije toga i prihvaćene. Samo onda kad sve duše spašene budu. koje si Ja od duša sa čežnjom želim. koji su vam isto tako kod Moje Posljednje Večere bili ponuđeni. Subota. u tijelu. u Katoličkoj crkvi je počela. kad istina bude otkrivena. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 391. Sotona i njegovi Demoni će se truditi. uskrsnuti će sa tijelom. da sudim. kad ste slobodni od oholosti i ponizni u srcu. znači upravo to: jedan vječni život. čupati će sebi kose. Moje Usksnuće od mrtvih je bilo ono. Vi će te se u krasoti ujediniti – kod uskrsnuća mrtvih . Svi oni. da vi svi. koji su izabrani. koja će stajati pred njima. i oni će biti nagrađeni vječnim životom. Onim vjernicima Ja kažem: Vi isto tako morate biti pažljivi. Moje nauke. koji je Moj Vječni Otac tako dugo planirao. Jer one siromašne duše. koji su u stanju milosti umrli i koji stoje u milosti Moga Oca. Ja sam Crkva. jer vječni život. kad budu konfrontirani sa užasnom sudbinom. koji je tako neznatan. da se ovakve duše još više udalje od Mene. Uskrs je vrijeme. Šizma. da budu spašeni.travanj 2012. Uskrs je vrijeme. molite se Mome Vječnom Ocu. Absolucija se može samo onda dati. koji su ne samo u tijelu. Važno je da vi težite prema ovom novom životu i da vaše duše pripremite. tako da se ni jedan od vas ne udalji od istine. čemu se radovati možete. koju ono čovječanstvu donosi. Ali postoje oni. To je život. nego i u Duhu Gospodnjem živi. duhom i dušom. Ovakvo mišljenje je opasno i čine samo. o kako ti Mene tješiš u vremenima. o kojij sam Ja govorio. koje istinu Moje egzistencije ili Moga obećanja. da se za njih pokaju. će sada biti napadnute. onda bi Božja Sveta Obitelj bila cijela i u potpunom broju. koje će biti smatrane da su spremne. živjeti će prema Božanskoj Volji Moga Oca. u kojemu se o Mojo Smrti na Križu treba razmišljati na jedan ispravan način i Moje Uskrsnuće od mrtvih će potpuno u pogledu slobode. Svećenici. za kojim vi morate težiti. ne mogu prihvatiti. koji su samoljubivi u krivoj pretpostavci. u kojemu se o Mojoj Smrti na Križu treba razmišljati na ispravan način. miru i harmoniji. Svi oni. koje se nikada promijenile nisu. ovom Uskrsu: Isto tako kako je Moja Smrt na Križu vama dala dar Otkupljenja. da ću žive i mrtve suditi. Moje Uskrsnuće znači. biti priznato. vi izgladnjujete svoju dušu kroz pomanjkanje Hrane Života. čija su imena zapisana u Knjizi Života.Nemojte prihvatiti Moje Razapinjanje. O kako ti Meni ljubav i utjehu daruješ. da uđu u Moj Novi Raj na Zemlji. Petak. isto tako možete uskrsnuti od mrtvih. Vi imate puno toga. da vas uvjere u to. Nema ni jednog jedinog grijeha. da se može ignorirati. kad Ja dođem. koj vam je obećan. Crkvu sam Ja zasnovao i ona ne može nikada propasti. Mnogi ljudi ne shvaćaju Moje obećanje. Radujte se. će isto tako u slavi uskrsnuti od mrtvih – onoga dana. koji Mene nedovoljno ljube ili koji Mene promatraju kao nešto što je samoposebi razumljivo. članovi Klera i vjerni kršćani biti će prvi cilj. uključujući i vaše ljubljene obitelji i vaše prijatelje. koje sam ja čovječanstvu dao. Moje Milosrđe je preobilno. koje će vama isto tako dati vječni život. da ordeđeni grijesi nisu vrijedni. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Vi će te za vrijeme Moga slavnog Namjesništva na Zemlji živjeti 1000 godina u ljubavi. kad se vi pokajete. od onog trenutka kad je Moje Sveto Pismo sa Knjigom Otkrivenja završeno. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 390. 10:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da su znanja Mojih Nauka dovoljne.

Novi Raj. kako vi njih poznate. ali to je samo POČETAK jedne divne budućnosti. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji su prije Mene bili došli. Nebo i Zemlja će postati jedno. koje je Sveta Katolička i Apostolska Crkve držala u časti.travanj 2012. i da vas podsjetim na tu ljubav. Djevica Marija: Doba mira o kojemu sam vam Ja govorila u Fatimi. kako je to bilo namjeravano: u potpunom i konačnom ujedinjenju u Novom Dobu Mira na Zemlji. jak ostane unutar otpora. koji će se svoditi na raskol crkve. Patnja čovječanstva i Moga Vječnoga Oca i Mene.. Jedno neće egzistirati bez Drugoga. da sva Moja djeca postanu od srca ponizna. da je Moj duh bio prisutan – dostojnim dušama velike milosti nudeći . i vi se morate Meni. da bi je sva djeca Božja. kad se Novi Jeruzalem. Nitko ne razumije stvarno. koji su sa lažnim prorokom udruženi. To je prodor prema jednom cilju onih. svijet počima da proživljava zadnje promjene. da bi ostvarili jednu novu crkvu. da postane dio Moga Kraljevstva. Moje Pristaše. Nedjelja. da njene strukture razgrade. Ponedjeljek. koji – sa ohološću u njihovim dušama – drže da je više potrebno. koju Ja za svu djecu Božju u Mome Srcu imam. Pravedni će živjeti u Mom Novom Raju i svega će biti u izobilju. trebaju vam pomoći. Nebo i Zemlja postat će jedno. da se pripremite za Vječni život. Nitko ne razumije u potpunosti. vrijeme za Moje Namjesništvo na Zemlji približava se i za čovječanstvo ostaje još samo jedno određeno vrijeme. Vaš ljubljeni Isus 392. čim spomenem Zadnje vrijeme. da je to Moje obećanje. Umjesto toga Ja vas molim. Sva Božanska Otkrivenja. sa novim odredbama i iskrivljenim verzijama istine. koji Ja obećavam. zbog ograničenosti ljudskog uma. Volja Moga Oca će se najzad samo onda moći ispuniti. koje nisu sadržane u Svetom Pismu. . je otišlo u zaborav. Ja sam Crkvu zasnovao i ona ne može nikada propasti. koja stekne pravo. da je Moj Drugi Dolazak kraj svijeta. da vi. Mnogi misle. 10:00 sati Dijete Moje. znati Moje planove za skupljanje Mojih dvanaest Naroda na Zemlji. iz svih religija i iz svih vjeroispovijesti zajedno zatražila nazad. Moguće da je to kraj vremena. što je Vječni Život. Gledajte radosno u vašu budućnost. osjećat će veliki mir i radost. To je jedno važno vrijeme godine. koju je Moj Vječni Otac planirao za svu njegovu djecu. ali samo iz jednog razloga: da se vama pomogne. istinite. Mene još zastupati? Ona to ne može. su svijetu date preko izabranih duša kao jedan dar. Istina je jednostavna. koju sam Ja svijetu dao. da se ljude umiri. Vjerujte Mi potpuno. Nitko ne može. da bi se modernim nazorima izišlo u susret. imajte povjerenja u Moju veliku Ljubav prema vama svima i neka vam bude jasno. ta istinita Katolička Crkva.travanj 2012. kad Sotona bude prognan. da razmišljate o Mojoj Žrtvi za čovječanstvo i da vam se pokaže ljubav. Iz tog razloga će Moj Otac Njegovu Crkvu. Radujte se. da bude onima ugođeno. sa kojim on sada posla ima. da bi prihvatili ključ za Raj. obratiti i za (potrebne) milosti moliti. i da će te vi biti kod Mene kod kuće i vaše boli biti će vječno prognane. da bi osigurali. kad vidim strah u vašim očima. Nove Odredbe će biti uvedene. Moje nauke. koja se danas svijetu daju. Ovo je način. i to s Neba. da Moj Sveti Zamjenik Papa Benedikt XVI. Jedno bez Drugoga neće egzistirati. vašem Isusu. da Moja Crkva Njezino stado za vječni život pripremi i da svaku priliku koristi za poticaj na (Sakarament) pomirenje (= Sakarament ispovijedi). Ja sam Crkva. iz pepela bude uzdigla. Vaš Isus 393. Istina se nije nikada promijenila. 8. Meni to kida srce.Ipak to nije bilo potrebno. 9. biti će sada napadnute kao prve od izazova. Iako je Moje Namjesništvo unutar Moje Crkve značilo. vjerne vjernike. što će se kod Mog Drugog Dolaska dogoditi. Ovi podmukli ljudi će vas uvjeriti. Molite. Tako mnogo divnoga se ne može nikada opisati sa ljudskim pojmovima. Sam voditi. jer Ja vas previše ljubim. dolazi konačno kraju. da će to biti ista crkva – ali to ona ne može biti. On će zadržati ključeve do Drugog Dolaska. za vrijeme dok se borba za duše pojačava. da Moje Milosrđe prihvati i da se pokaje. nego da budu poslušni prema nauci Crkve. i nikada vas nebi razočarao. Daljnje informacije. Ja ću sjesti na Moje Prijestolje. Kako može Moja crkva. budete uvjerljivi u širenju istine o Mom Drugom Dolasku. Jer istina je data ljudima preko proroka. Mnogi – uključujući i one unutar crkve i isto take one izvan crkve – će pokušati. Zato je važno. Njegovog ljubljenog Sina. Molite. Svaka duša. i to tako. Nemojte se bojati ni jednog trenutka. djeco. i onda po Meni za vrijeme Moga Vremena na Zemlji. treba čovječanstvu biti uskoro otkriven.

da je potrebno. da Svećenici Moga Sina ostanu jaki i da brane istinu. da slijede Krivog Proroka. da članove Katoličke crkve uvjeri. nemojte nikada prestati sa borbom za istinu. Moju djecu ne odvedu dalje od njihovog trenutka spasa. Drugi. koje su unutar Katoličke crkve postale žrtvama Varalice. sa kojima si svaki dan konfrontirana. a Ja. da se ostvaruje. je otišlo u zaborav. Posrednice i Zagovornice neki dijelovi Katoličke Crkve ne prihvaćaju..oslabit će. Moja uloga kao Majke Otkupljenja i Suotkupiteljice. Majka Božja. dogodit će se puno zbrke na Zemlji. Uvrede. To te može tako daleko dovesti. Posrednice i Zagovornice neće biti priznata. Vrijeme za Mene. Djeco. Vaša ljubljena Majka Majka Božja Majka Otkupljenja 394. da Papa Benedikt mogne spriječiti. Svi mogući napori će biti poduzeti – posebice od jednog određenog kruga unutar Katoličke crkve . vrijeme za trijumf Moga Bezgriješnog Srca je blizu. u kojemu ću Sotona i njegovi demoni biti prognani u divljinu. da svijetu istinu kažeš. koje su obmani Đavla dozvolile. molite. Novi. Utorak. Djevica Marija. Ovo sve se mora dogoditi. Sotona sada radi intenzivno na tome. 20:45 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. Moja uloga Suotkupiteljice. Životinja. 10. te da ovo zlo cjelokupnu Katoličku crkvu ne zarazi. Moju ulogu kao Uništavateljice zmije se ne razumije. i on će sirote duše – uključujući i svećenike. tvoja uloga počima. Djeco. se osporava. da u crkvi u Rimu jedan varalica sjedi. Jer mnogi od Moje djece su jako zbunjeni. krivi Papa kuje već planove – čak još i prije nego što se je uspeo na prijestolje Stolice Petrove . o kojemu sam ja govorila u Fatimi. da je poslat od Boga. osuditi i Moju ulogu kao Suotkupiteljicu izvrgnuti će smijehu. da zmiju satrem. To će se dogoditi. . da vlada nad Njegovom crkvom na Zemlji. da bi označila početak Drugog Dolaska. će se povećati. koja će – bez vlastite krivnje – biti uvučena u zadnju borbu za duše. Ja sam blagoslovljena sa Milostima i Moći. ali ako se to dogodi. biti ću uvučena u raskol crkve. odbijena. da bi Moje tebi date poruke odbacili. Dijete moje. Vjernost prema Mome Sinu – unutar Crkve. za spasenje duša – postati jača. Ja sam Bezgriješno Začeće. koja je Meni data od Boga. koji se žele suprostaviti moći. Moja uloga kao Suotkupiteljice. približava se. Boga Svemogućeg. da zmiju satrem. da Đavla pobijedim i uništim. Molite. mnoge duše ući će u Novi Raj. da zastraniš s puta. koje ti za Moga Sina u Ime Moga Sina proživljavaš. Jedna polovica će – iz osjećaja dužnosti – vjerovati. za svu djecu Božju. koji je postao čovijek (doslovno: koji je došao u tijelo). Na žalost mnoge duše će ići za njihovim naukama – koje će za Moga Oca biti uvreda. Ona. njihovoj ljubljenoj Majci. koji su ispunjeni Svetim Duhom i kojima je temeljem njihove ponizne duše darovana milost moći razlikovanja.. da bude još teža nego prije. Onda će on Mene. Molite. Đavao. da sve one duše. da bi nauke Moga Sina proglasio nevažećim. Ali do onog dana. Ti ćeš – zbog tjelesnih i duševnih patnji. kad se Nebo i Zemlja budu spojili u jedan divan Novi Raj. dijete Moje. da se to neće dogoditi. neće trajati dugo. Moj siromašni Sin je tako povrijeđen na osnovu načina. a druga polovica koja će slijediti Papu Benedikta XVI. koje ti u Ime Moga Sina prihvaćaš. Ali na svakom koraku puta Ga pobijaju one duše. Tvoja poslušnost i tvoja vjernost prema Meni i Mome ljubljenom Sinu biti će kušani kao nikad do sad. i muke. Djevica Marija: Vrijeme za Mene. U mnogim krugovima Me ne priznaju u pogledu uloge. koji u Moga Sina vjeruju. da vodi čovječanstvo u vječni život u Raju. Doba mira. Ovo doba mira će nastupiti po Drugom Dolasku Moga Sina i trajati će tisuću godina. Svemogućega. Majka Božja. Papu. dijete Moje. će smjesta prepoznati. Majka Isusova. Dijete Moje. Moli. jer sve to stoji napisano u Knjizi Moga Oca. Temeljem vjere Moje djece i njihove predanosti Meni. koju Ja kod Otkupljenja duša igrati moram. koja na strani Moga ljubljenog Sina radi. Za one. Obećanje Moga Sina. obučena je kao janje. biti će to vrijeme muke.Sotona hoće Katoličkoj crkvi nanijeti štetu. ima puno sljedbenika unutar Katoličke crkve. Neboj se nikada. da iskrive njihovo mišljenje. biskupe i kardinale – voditi u bespuće. Travanj 2012. (naime) da će se vratiti. Oni će biti kroz Katoličku crkvu vučeni u dva razna smjera. On. Svetu Majku Božju. približava se. ali nije od Mog Oca. Kraljica Zemlje. Mnogi će ga slijediti i vjerovat će. na koji sam Ja. počima.

On prouzrokuje sumnju i nemir u dušama. Svima onima. kad je on prisutan u drugima. koji ponizno srce i duboku ljubav prema Meni imaju. Bez redovne molitve biti će vam teško. posebice bez moljenja Moje Svete Krunice. koji Moje poslanike mrze. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 396. On Presveto Trojstvo nemože pobijediti. To ne uključuje samo vidioce i proroke. Vaša ljubljena Majka Kraljica Zemlje Majka Otkupljenja 395. koju vi trebate. da vas je Sotona zaveo na grijeh. Molite Nju. da bi vaše duše i duše vaših obitelji pripremili za Novo Doba Mira na Zemlji. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. onda znajte. ali on će biti krivi prorok. posebice protiv mojih svetih poslanika. da Moju Svetu Riječ podkopaju. kako se to događa. ona ne dolazi od Mene. da odgovore Mome Svetome Duhu. da ti namjere onih siromašnih duša prepoznati možeš. koji je tvoju dušu preplavio. će propustiti. Tebi će biti rečeno. osjećat će svjetlo i osjećat će. koju Ja imam. kako Sotona. Najprije ćeš osjetiti jedan užasan osjećaj. Zar ti neznaš. da za ovakve duše imaš suosjećanja i da im pomogneš. koje sam Ja odredio. molite. 11. On to zna i on sa njegovim lovom na duše nikada neće prestati. Samo maleni broj od onih. tko u Moje Ime dolazi a tko ne. radi? On dobre duše uvjeri. u drugima prisutne. zato što ćeš Sotonino djelo prepoznati. kojoj je moć data. da vas vodi bliže Mome Presvetom Srcu. tražite od Moje ljubljene Majke. 11:27 sati . Onda Me morate moliti za milosti. posumnjaš? Dar. da bi vas (Milosti) učinile jakim. Ovaj dar će tebi omogućiti. Možda će slijedeći Papa biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. da ovo djelo potječe od Sotone. On je nemoćan prema Mojoj Majci. Imajte uvijek u mislima. Ova Armija će Sotonu pobijediti. čiju pomoć za izgradnju Moje Armije Ja trebam. je tebi dat. Nemojte nikada imati straha pred budućnosti. Svi oni. uključivo i one od vas. da nađu pravi put prema vječnom životu i da (oni) svoje duše oslobode od patnje. koji su Meni najbliži. koje sam Ja tebi dao. Kćeri Moja. Sotona vas može odvući od Svete Riječi Moga dragocijenog Sina.Svi Anđeli na Nebu štite tebe. u ovoj malo osamljenoj misiji. kad se suočiš sa nekim. koje Mene odbijaju. koja se preko ovih poruka daje: Molim vas. Molite. da ti – ponekad – u milosti. nego točno i one duše. Tebi će biti rečeno. Ti ćeš ipak sa tim dušama govoriti sa Mojim Riječima i snagom. Ne zaboravite. Ovaj dar će ti i omogućiti. koji sa čistom dušom k tebi dolaze. ti ćeš se osjećati. Osjećat ćeš se jadno. koje je prije tako dugog vremena prorečeno. čiju dušu je Sotona ukrao. da vas sa Njezinim Svetim Plaštom obavije i da vam da zaštitu od Đavla. Četvrtak. koju proživljavaju. koje se dovode s njime u vezu. stime što ih na krivi put vodi – i stime što ih čini slijepima za istinu i odvraća ih od toga. On pokušava da druge uvjeri u to – kroz njihov strah od njega – da su značajne osobine. osjećaj straha odozgo prema dolje. to je sad jedna teška faza tvog poslanja. da ostanete u blizini Moga Sina. Ne zaboravite i važnost posta. koji sumnjaju u Moju Riječ. za posvećenje njihovih duša. Mnogi. koji će pokušati. čitanja u dušama. On se boji nje. jer on Varalicu drži na odstojanju. 12. jer bez molitve. Travanj 2012. kad ti Moju Riječ izgovoriš. Nezaboravi slijedeće: Sotona nema moć. Đavao je pun mržnje. koje on najviše napada. su oni. Srijeda. i ti ćeš drhtati i osjećat ćeš vrtoglavicu. Varalica. da Moja prisutnost njihovo tijelo prožima.Ti ćeš smjesta prepoznati. da ovo djelo potječe od Sotone. djeco: jer kad vi ostanete blizu Moga Sina. koju ti nećeš prepoznati kao svoju vlastitu. Ti ćeš smjesta prepoznati. kao da ti je netko zadao udarac u želudac. da prepoznaš krive proroke. dijete Moje. djeco Moja. vi će te biti zaštićeni i biti će vam date potrebne milosti. da milosti prime. Ako vi u bilo kojem obliku osjećate mržnju u vašim srcima. Travanj 2012. i one duše. da njega uništi. Ja nikada nijednog od vas neću napustiti. Mržnja protiv tebe će se pojačati. molite. da. važnost molitve. Ne zaboravite. Mržnja protiv tebe će se povećati. Kad on tebe – preko drugih – napada.

Od toga postoji tako puno interpretacija. da se izda za Tebe. koji se njemu suprostave. Osudite laži. da bi se omogućilo. To je način. djeco. koje su u njihovim Zemljama uvedeni i koji su prešli preko Riječi Moga Oca. Sotona će žrtvovati mnoge duše. daj mi snage. Istinu Moga Svetog Pisma. pomanjkanje ljubavi i da nemaju poštovanja prema ljudskim pravima. Kad se jedan hrabar. da Mojoj Svetoj Volji zavjetuju njihovu vjernost. najveći mogući) jad prouzrokuje – zadovoljio. je Moj Petar. Kad mnoge duše budu zavedene.. Nažalost on. pomanjkanje suosjećaja. Vjernici imaju straha od verbalnih uvreda i zbog izrugivanja. da vladam. da djecu Božju pripreme na to. bila je. koju oni zbog zlih grijeha od neke vlastite subraće (doslovno: suposvećeni) podnositi moraju. Nemojte nikad posumnjati u Moju Svetu Riječ. Pape Benedikta. koje su usađene u glave Mojih boguposvećenih Slugu. Najprije će vjernike uvjeriti o tome. istinskoj Proročici Zadnjeg vremena. Moj ljubljeni Papa Benedikt XVI. on će zapovijedati nad svom djecom Božjom. Moju Riječ. djeco.. da Moju Crkvu uništi. boguposvećeni Sluga zato odluči. javno) govorili o Mojoj Svetoj Riječi. kćeri Moja. postupa kao prema jednoj laži. prvobitan Apostol.. Budite jaki. Ne zaboravite jednu važnu nauku: Moja Riječ – kad sam bio na Zemlji. da upravim pažnju na Tvoje Nauke i da Tvoju Svetu Riječ u svako doba javno objavljujem. Učinite nešto. koji će s Neba – pod vodstvom Moga Vječnog Oca – vladati nad Mojom Crkvom. koje Sotona predvodi. kod Drugog Dolaska. da se prema istini Mojih nauka. Ja govorim samo istinu. izgovorenih od Mojih Slugu. koji pokušavaju. onda će početi napad. koja je sadržana u Knjizi Otkrivenja (Pr. Ja ću sve (tajne) otkriti preko Marije od Božanskog Milosrđa. Rimljanin. Budite sigurni. na koji će Sotona pokušati. Do sad vam nisu date sve u njoj sadržane tajne. onoga. biti će proganjani. Danas misle – više nego ikada prije – da nije moguće. da se one slažu sa Svetim Pismom. kćeri Moja. da vas uvjere u istinitost krivog proroka. Ovaj Papa će možda biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. Čak i (Mojim posebnim) vjernim pristašama fali hrabrost da ustanu i da se bore protiv zlih zakona. koje se sve temelje na ljudskim interpretacijama. koje vam nude oni. . što je sa sobom donijelo. Ona ne laže. da bi krivog proroka poštovao. jer izgleda. Njegovi birači su vukovi u ovčijoj koži i članovi tajnih i zlih grupa Slobodnih zidara. da će sada mnogi samoimenovani proroci nastupiti. Mnogi će ove slabosti isključiti i njihove poruke prihvatiti. Ostanite Meni. Vi vidite. koje bi morali pretrpjeti. da uđem u napast. Evanđelje po Ivanu). Ja vas moram upozoriti. kad sam prvi put došao – promatrana kao kriva nauka. ovaj krivi prorok. koja je sadržana u Svetom Pismu – prikazuju se umjesto toga kao istina. Ne dozvoli. da laži. ako bi otvoreno (odn. Laži – dakle one iskrivljene verzije istine. će kod Mog Drugog Dolaska vjernici – uključivo i Moje boguposvećene sluge. Oni. Svećenici se stide za to. će biti poslati. Ove zle laži idu i puno dalje preko toga. koji će Moju Svetu Riječ – koja se tebi. O kako sam Ja napušten i odguran u prikrajak. da njihove riječi od Mene dolaze. mnogi ljudi u svijetu me još uvijek odbijaju i to ima neke veze sa javnim mišljenjem.Moja najdraža kćeri. iako će istina biti žestoko napadana i promatrana kao kriva nauka. da je za mnoge nedužne ljude vrlo teško. Onda. Petar. Ovakvim Slugama se predbacuje pomanjkanje tolerancije. koji iza Moga ljubljenoga Zamjenika. da ustane i da istinu Mojih nauka brani. kad Ja dođem. da će to biti Katolička crkva – koju sam Ja zasnovao i stavio pod zapovijed Moga ljubljenog Apostola Petra . kad sve religije postanu jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva. da će biti izopćeni. da se njihov glas čuje . Sotona je tako mnogo duša svladao – uključivo i vođe unutar Moje vlastite crkve . Knjiga Otkrivenja je istinita Riječ Božja. koji će pokušati. će privući puno sljedbenika. Njihove riječi će biti pažljivo odabrane i njihov iskaz će biti netočan i zbunjujući. da bi njegove zadnje požude – naime da najveći (odn. ali on će biti krivi prorok. da Moju Riječ javno objavljuje. dolazi. od većine mognu biti prihvaćene. iz straha. Tako puno tame spustilo se je na djecu Božju. Budite stalno na oprezu. ond on mora teško patiti. kad se njih vidi.. da Moju Vjeru branite protiv krivog proroka“ . da slijedećeg Papu prihvate. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (44) „ Za snagu. su mnogi iz Mojoj Crkvi tumačili. „Dragi Isuse. Oni. koja će u Zadnjem vremenu najviše patiti. dok se to još može. i samo malo njih imati će hrabrosti. vašem Isusu. daje – pobijati. vjerni. koje Moju Crkvu na Zemlji zastupaju – isto tako promatrati kao takvu (krivu nauku). koja vam se sada daje. je zadnji pravi Papa na Zemlji. kako se zauzimaju za istinu Mojih nauka. i to temeljem sramote.

Moje učenje ce se samo tolerirati pod vlastitim uvjetima. Svakoj ljudskoj interpretaciji glede tisuću godina nemojte vjerovati. Bez obzira koliko je čovječanstvu bilo upoznato o Mojem postojanju. Molim vas. kako bi pokazali svijetu. gdje je postojanje pakla zanijekano. iako sam prihvacen. Neki će osjetiti prezir prema drugima. nikada ne bi osudio? Da On nikada ne bi poslao dušu u pakao? Ipak. svejedno koliko laži meni bude prezentirano. biti primjer. ali ipak ujedinjeni kao jedno. znaciti će propast kršćana. koja se očekuje od njih kao kršćana. samo Bog ima pravo suditi druge.da za svaku bol i unutarnju tamu duše koju doživljavas. približila Mom Presvetom Srcu. bez obzira koliko je grijeh crn. ali koji je Me sada odbijaju kažem sljedece: Cinjenica.gdje grijeh ne postoji . Svaki grijeh 'može' biti oprošten. Knjiga Otkrivenja ne otkriva sve. Kako Me dovodite do placa . umjesto toga. trebali shvatiti je. 2012 13:36 Moja usrdno ljubljena kćeri. sada samo zbog toga dolazim. Mnogi će prema drugima postupati s ljubavlju i dobrotom. prepoznati ces muke .da se odvoje od svoje braće i sestara . Oni tada koriste svoje vlastite interpretacije o tome što zapravo znači Moje milosrđe. kako Me vrijedjate! Za one koji su proveli svoje živote posvećene Meni i koji su upoznati s Mojim Svetim pismom. uključujući i one koji odbijaju svojoj djeci sakrament krštenja . iako bi im trebali pokazati dobrotu i moliti za njih.kako bi vas spasio. Vi sumnjate u Moju Svetu Riječ . U zajedništvu sa Mnom ćes znati . Koliko puta ste čuli da je Bog uvijek milosrdan ? On je toliko milostiv. kako su dobro pouceni u duhovnim stvarima.Održi moju ljubav prema Tebi jakom. kada vam se Istina otkrije. kao da grijeh više nije važan.* . Daj mi dar moći razlikovanja. jer On voli svakoga. proizasla od čiste ljubavi prema Meni. Tako puno njih. Oni su ga sami odabrali . da Knjigu pred očima cijelog svijeta otvorim.govore tako.da Me sada odbacujete . da On. jer to nije vaše pravo. Dva svjedoka. koji prihvaćaju Moju Riječ.uzrokovane zbog vaseg nedostatka poniznosti. da je i Ja u istom obimu suosjećam. Takvo razmišljanje je opasno i dužnost je svih kršćana . Iako Meni mnogi vjernici i dalje odaju počast . jer Ja. će vas ostaviti u muci i velikoj žalosti. da bi me pokrenuli na to. jer ste vi utapajuce duše i nedostaje vam velikodušnost srca.mnogi će osuditi grešnike.moras shvatiti. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju . podrzavaju njihovu ideologiju. Vaš dragi Isus. tako da duše znaju što mogu očekivati u ovim vremenima. gdje ćete biti izolirani. da mogu razgovarati s vama na ovaj način. ali sa malo vjere. Neki će osjetiti potrebu . Moja patnja neće završiti sve dok se sva Božja djeca ne ujedine u ljubavi i skladu . Vaš ljubljeni Isus 397. Uvjerenje da ce svi grijesi „biti“ oprošteni. Otkupitelj čovječanstva 398.koje Ja sam trpim zbog grijeha čovječanstva. da naviještate javno Moju Svetu Riječ i propovijedate istinito Evanđelje.da pripremiti svu Djecu Božju za Moj Drugi dolazak i što nalazim? Ja vam govorim kao iza zatvorskih zidina i kao iz jedne ćelije u koju ste Me bacili. Tvoja patnja reflektira samo djelić Moje vlastite patnje. da u Svetoj Bibliji sadržanu istinu nikad ne zaniječem. Oni im moraju. Vi ste Moj Ostatak Crkve. a koja je protjerana u pustinju. gdje je postojanje pakla zanijekano. Nitko. Toliko laži. Sada vam Ja govorim s Neba . Na primjer . ali moras vjerovati u Mene i znati da moram otkriti sadržaj knjige Otkrivenja. Jer onda ćete shvatiti duše koje ste odbacili . čak i ako se ne slažete s njima.iako ste je trebali prihvatiti. Ja ih ne stavljam tamo. Oh. Moj ostatak Crkve. Ja shvaćam da neke od ovih poruka nemaju smisla za tebe. zato što odbijate da vjerujete. Ljudi se osudjuju sami u pakao. da odgovorite na Moj poziv. Toliko laži. da se odvratim od Tvoje istinite Riječi. 2012 15:27 Moj usrdno ljubljena kćeri.odbijanjem da okrenu leđa smrtnomu grijehu. Amen.kad Mi je trebala vašu pomoć . to je laž. znaciti će propast kršćana.u Novom Raju Mog Oca. na koje se ukazuje u knjizi Otkrivenja Srijeda 18 travanj. ali samo ako oni. Vi ste Crkva.da je Moja patnja počela i završila na križu.od razocarenja zbog vase sljepoće . Vi ste plod žene koja je rodila muško. ali jedino i samo ako grešnik traži oprost. koja ce da vam biti data putem ove prorocice. ipak će to biti pod njihovim vlastitim uvjetima. Za one. Jaganjac Božji. na koju ce se ukazivati u knjizi Otkrivenja. Vi smijete vjerovati samo u Riječ Božju.da upozore druge o opasnosti pakla. znajte da vas je vaša poniznosti i vasa ceznja. Među vjernicima. Subota 14 travanj. Bez obzira kako je teška tvoja tjelesna patnja . Mene još uvijek mrze. nije točno. Niti će se oni potruditi da traže oprost ili da pokazu kajanje. kojima oni nude taj dar. Nikad ne osuđujte druge. dok se ona idalje intenzivira. umjesto da pokazuju ljubav.” Istina stoji u Svetom Pismu.

14. koji će morati ocuvati Moju Crkvu zajedno. 10.Kad dovrše svoje svjedočanstvo. vaša će duša biti ukradena od strane varalice.. Tko im god pokuša nauditi. Moja Crkva. Morati ćete Me častiti u tajnosti. Sedam tisuća ljudi pogine u njemu. koji će biti bačeni u stranu od strane lažnog proroka. može biti odbacena u stranu. Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali. prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana. ali za njom. odjeveni u kostrijet.Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: 'Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2. koja je ce biti data vama . Vaš zadatak će biti da se pobrinete . da sam to Ja. Vi ste Moje istinske pristase i sve milosti Neba ce se izliti preko vaših plemenitih duša. gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana. koje neće biti zavedeno od lažnog proroka. zbog onih Mojih pristaša koji će odbiti . Vi.Tri i pol dana svi će narodi. kolika je bol u Mom srcu.u tamu. vas dragi Isus.Ali nakon tri i pol dana.Dvije lampe su Moje kršćanske Crkve.Mom Ostatku Crkve.Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. Vaš ljubljeni Isus prilog (*) Otkrivenje 12.Druga strahota prođe.Pokuša li im tko nauditi. Moj Ostatak Crkve. No. Ali ćete darom Duha Svetoga. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. Oni će biti privučeni u mrežu od strane lažnog proroka . 8. da budete prihvatili Istinu. koji će se pojaviti kod Mog Drugog Dolaska. 3. Dvije masline su Stari Jeruzalem Izrael i Novi Izrael. (**) Židovi će napokon znati.Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju. Moje pristase. biti hranjeni s plodovima Moje ljubavi. jednu pravu Crkvu .će imati vrlo kratko vrijeme .Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve Zemlje. Ponavljam: Ovaj rod izabrani. Moje vjerno stado.da vas vode kroz ovo razdoblje.da Mi pripadaju. koji poziva na vas s Neba.' prilog (***) Otkrivenje 11 4. Vi ćete preživjeti strašnu i zlu monarhiju koja će nastati pod dvojnim vodstvom lažnog proroka i antikrista. ali Moja Riječ nikada neće umrijeti. mora umrijeti.prije nego što bude prekasno. plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob. To će biti vjerni članovi Moje kršćanske crkave. sadržanih u Knjizi Otkrivenja . da Sveta Biblija bude itana i shva ena. Dva Svjedoka u Knjizi Otkrivenja: Vi.koje je pakao. Pobijedit će ih i ubiti. jer Sveta misa će se promijeniti do neprepoznatljivosti pod vlašću lažnog proroka. Vi ili ćete biti za lažnog proroka i protiv mene ili cete biti za Mene. Moj Ostatak Crkve će morati širiti riječ na Moju drugu djecu. Vi cete primiti pomoc i mnoge vođe će nastati između vas . Dokaz Moje prisutnosti .da obavijestite svijet o punom smislu pečata. prilog (**) Otkrivenje 11 Dva svjedoka 1.novi Jeruzalem . 13. ste jedan od Dvojice svjedoka iz Knjige Otkrivenja i koji će biti zaštićeni s Neba. 12.koji odbacuju Lažnog proroka.koja će ustati iz pepela.Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju. kao leš. žena pobjegne u pustinju. Leži na vama . neće umrijeti. Iako ovo strogo zvuči. Židovi će biti Drugi od Dva Svjedoka. Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih.(**) Moja Riječ.dati će se citavoj Djeci Božjoj tijekom „Upozorenja. da sam Ja Mesija i njihovo propovijedanje istine će biti takodjer gurnuto i na stranu bačeno od lažnog proroka i antikrista . ali to neće biti slučaj jer ćete vi oblikovati. dolazi još jedna! . 6A.S neba tada zaori snažan glas: 'Uziđite ovamo!' I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo.Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima. i Ja ih ne mogu spasiti. Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti Zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele. 7.da istruli poput leša.260 dana(=3 ½ godine).da odluce. uključujući i one koji Me uopće ne poznaju.“ Molite se. 6. Taj progon neće trajati dugo i bit će vam data velika snaga i zaštita. Vi. biti ćete odbaceni u pustinju za 1. 9. tako da možete vidjeti i da slušate.Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom.Stanovnici Zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke. gdje će naci utočište. 5. tradicionalne prave Crkve s onim pristasama od Mene. Odaberite li prvo . tako da možete čuti . 11. evo. A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu. ćete morati navijestiti Moja proročanstva i Moju Svetu Rije onima koji nisu kršćani ili koji ne znaju Deset zapovijedi. Mnogi od vas će postati sveti u Mom Novom Raju zato što ste Mi pomogli izgraditi Moj Ostatak Crkve na zemlji i vladati sa Mnom u Novom Nebu i Zemlji. Oni od vas koji nisu sa Mnom . zajedno sa svim drugim religijama. uključujući i Moje Svete sluge i one Moje pristase . od kojih će oba biti bačeni u ognjeno jezero .da otvoriti oči.koje ću ocitovati Mariji Božjeg milosrđa. Kako vas volim Djeco i kako Mi olakšavate patnje. iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja.Žena rađa Moju istinsku Crkvu.A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni. u kojemu je raspet njihov Gospodin. Oboje će smatrati porazenim. to je Istina. Svojom voljom će Me udarati po licu. 5.

2012 18:30 Moja usrdno ljubljena kćeri. da dobiju uporište u Vatikanu. morate znati. Pozovite Me glasno. su ušli u sjemeništa. da vam pomognem. utješiti me i ispuniti me Tvojim mirom.oni će izazvati veliku tjeskobu u ljudskim životima. kako da shvatim. Samo Ja mogu promijeniti način na koji živite. Molim vas. njihovom ljubljenom Isusu Kristu. uključujući i one koji ne vjeruju Utorak 17 travanj. da imate odgovornost . Svi oni koji znaju Moje učenje . Za sve one koji se žele osloboditi svoj život od negativnih misli i osjećaja . nesreće. 2012 18:00 Moja usrdno ljubljena kćeri. tako da mogu uci u Novi Raj . uključujući i one koji ne vjeruju u postojanje Boga . To ne dolazi od Boga.zato što je vama data Istina.su bile ograničene do sada.da navijestite citavom svijetu Moju Svetu rijec .ove siromašne duše. Moj odgovor je ovaj: Sotona i njegovi pali anđeli lutaju zemljom u potrazi da napadnu čovjeka. Ponedjeljak 16 travanj. Bilo da vjerujete ili ne vjerujete . Ovo zla sekta će sada osloboditi sve snage . Kako se sada priblizava Zadnje vrijeme . što lažni prorok i obmanjivač .Poruka 399.kojeg vodite. U položajima moći . on je intenziviran.da Me pozovete . okrenuti leđa pogresnom ucenju.će vidjeti promjene u sluzenju Svete mise. Molite Me vasim osobnim riječima . potičuci ih uglavnom . nikada ne bi mogao uništiti Moju vlastitu Crkvu. Oni će uvesti zakone koji se protive Deset zapovijedima. da igra ulogu u Svetoj Stolici.draga Djeco .da počine grijeh u tijelu. Amen.a koja nema pravo. Ja sam vasa slamka spasa. Njihovo shvacanje će biti odbijeno i mnogi Sakramenti prestat će biti ponuđeni. vaš ljubljeni Isus.kako se Moja Crkva kroz ruke jedne određene sekte raspada. mogu posjedovati tijelo. Stvoritelja cijelog svijeta. To je upravo ono. bez obzira koliko ste griješili. neću stajati po strani i gledati . i znajte da se ne morate bojati . koji vrijeđaju Mog Oca. Stvoritelja svih stvari. Samo mir i ljubav može doći od Boga. Ovaj zli plan. Oni stavljaju misli u njihove umove. koji štuju sotonu. prouzrokuju pustoš oko sebe. Negativnost ce biti uzrokovana od Sotone i njegovih demonskih anđela.za kojom žudite u svijetu punom nepravde.Ja.iako su bile dopuštene od Boga Oca. Moje Poruka tebi dane.Ja pozivam svu Božju Djecu i uvjeravam vas da Ja. Ali pomozi mi.mogu da nanesu užasnu nepravdu onima . vas ljubljeni Isus. Mnogi pitaju zašto se ove Poruka cesto odnose na Sotonu. koji će biti uvreda za Moju smrt na križu. Molim vas zovite Me ovom križarskom molitvom (45) "O Isuse ja znam vrlo malo o Tebi. koje se već nalaze u grijehu. Međutim. je dovoljno. Djeco. odstrani sve negativne misli i pokazi mi put. Molitva. Novi svjetovni zakoni će biti uvedeni. dopustite Mi da vas držim što blize sebi i da vam dam utjehu .sve što je potrebno je pobožnost prema Meni. Samo Ja vam mogu pomoći. nikada ne bi mogao unistiti svoju Crkvu. tako da bi one mogle biti spasene. okrutnosti i mržnje. Vaš ljubljeni Isus . Kod duša.Ja ću odmah odgovoriti i pomoći vam da se približite Mom Presvetom Srcu. radosti i slozi s Tobom zauvijek. One ce biti date za sve religije i uvjerenja. da oni počine zločine. pokušavaju učiniti. Kada se to dogodi . Ne smijete se bojati. Oni žele oboriti Katoličku crkvu i razbiti je u komadiće. da uništi Moju Crkvu je u tijeku vec 100 godina. Mnoge Moje pobožne pristase." Volim vas sve . U drugim slučajevima . izazvali bol ili štetu drugima. Vas ljubljeni Spasitelj Isus Krist 400. To je razlog. Jedini način da se oslobodite od teškog života . da otvorim moje srce kako bi dozvolio da udjes u moju dušu. sta se Tebi dopada.kako bi se omogucilo. kako ce se sotona suprostaviti u završnoj pobuni protiv Boga. kojima oni vladaju. To je to.o Trojedinom Bogu. Pomozi mi da osjetim radost.tako da vam Ja mogu pomoći. djeco. da izaberu novog nasljednika za Mog Svetog namjesnika papu Benedikta XVI.Vječnoga Oca. Oni ih napadaju preko osjetila .da naviještavate javno Istinu Mojih učenja.je. Ako vi to izgovorite iz srca. znaj da . utvrđenim od Boga Oca. ali od 1967. to će se promijeniti. su za cijeli svijet. će se osjecati povrijedjenim. tako da me možes ozdraviti. Moje Poruka vrijede za sve religije i uvjerenja.da Ja razgovaram s vama preko ovih poruka .bez obzira kojih ste uvjerenja. Svetom Trojstvu koja se sastoji od Oca i Sina i Duha Svetoga.koji obožavaju Sotonu.kazem: imajte na umu da sam Ja ovdje. Mnogi obmanjivaci. Moja djeco. zašto je mnogo priprema potrebno. Za one katolike koji će biti povrijeđeni i zaprepasteni . Ja ću vas voditi i zaštititi vas na vašem putu i vi ćete biti vođeni snagom Duha Svetoga. koji su članovi ove zle sekte. Njihove ovlasti.gdje mogu živjeti život u ljubavi. vaseg dragog Isusa. jednostavan razgovor.vi morate pomoći onim sirimasnim duše koje trebaju Moju zaštitu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful