301. Isus poziva svu djecu svugdje na svijetu nedjelja, 8.

sječanj 2012, 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri, Ja danas pozivam svu djecu na svijetu, koji su preko sedam godina stari, i to svako Moje dijete pojedinačno. Vi, djeco Moja, u Mojim očima ste kao dragulji. Vi Mi donosite takvu jednu nježnu ljubav, i vaše društvo Mi priređuje veliku radost. Vi trebate znati, da vas Ja sve jako ljubim. Neki od vas me već poznaju, i to je dobro. Ja vas pozivam, da više razgovarate samnom. Sa vašim vlastitim riječima. Kao sa prijateljem. Nemojte nikada imati osjećaj, da molitve morate naučiti i izreći ih napamet, što vi možda osjećate kao teško. Dođite umjesto toga k Meni i dopustite da učestvujem u svim vašim mislima, strahovima, novostima ili problemima. Oni siromašni mladi ljudi, čiji je život pun zabluda ili koji imaju veze da alkoholom ili drogom, moraju znati slijedeće: Iako vi u vašem životu prazninu osjećate, vi Meni ipak morate pružiti svoju ruku, i ja ću je prihvatiti. Ja ću vas spasiti od toga, da se utopite u moru smetenosti. Mnogi od vas osjećaju se bezvrijednim i kao da bi bili neznatni. Vi ste od onoga, što vi u svijetu muzike i zvijezda obožavate, tako nadvladani, da se osjećate potpuno nedovoljnim. Nemojte se nikada ovako osjećati, Moja mala djeco; jer u Mojim očima vi ste nešto što je posebno (vrijedno). Svaki od vas ima jedno posebno mjesto u Mome srcu. Dozvolite Mi, da vas povedem na jedno putovanje u divnu novu budućnost. Ja ću, uskoro, započeti jedno novo divno doba mira i krasote na zemlji. Vi morate ostati jaki. Ne predajte se nikada, kada se osjećate potištenima. Nemojte nikada očajavati, kad se osjećate ništavnima. Vi ste – imajte to uvijek pred očima – rođeni iz jednog točno određenog razloga. Razlog za vaše rođenje je – i to neovisno od vaših životnih okolnosti – slijedeći: Vi ste rođeni, da se Meni pridružite kao dio Moga Novog, divnog Kraljevstva. Ja znam, da je to za vas teško, da čujete Moj Glas, pošto ima tako puno krivih bogova, koji pokušavaju, da pridobiju vašu pozornost. Moje obećanje vama je slijedeće: Živite vaš život u ufanju u Mene i u ljubavi prema Meni, vašem Isusu, a Ja ću vam dati dar raja. Ovaj raj je ono, što na vas čeka, kad bi vi Mene samo zamolili, da vam na vašem putovanju k Meni pomognem. Ja sam ona ljubav, koja u vašem životu nedostaje. Ja sam mir, za kojim vi čeznete. Ja sam pomoć, koju vi trebate, da bi ponovo osjećali ljubav u vašim srcima. Ja sam ljubav. Ja sam svjetlo. Bez Mene će te ostati u tami. Ja vas ljubim, bez obzira na to, koliko vi Mene žalostili ili vrijeđali. Molite ovu malu molitvu, i Ja ću odmah dotrčati k vama. „Isuse, ako me možeš čuti, onda čuj moj vapaj za pomoć: Molim Te pomozi mi, da izađem sa onima na kraj, koji mi prouzrokuju bolove. Pomozi mi, da zavist prestane da vlada mojim životom, i pomozi mi, da prestanem sa time, da si stvari želim, koje nemogu imati. Umjesto toga otvori moje srce za Tebe, dragi Isuse. Pomozi mi, da osjetim pravu ljubav – Tvoju ljubav – i pravi mir u mome srcu. Amen.“ Radujte se, djeco Moja, jer sada Ja iz neba razgovaram sa vašim srcima. Ja stvarno postojim. Ja egzistiram. Ja vas ljubim i neću nikada prestati sa borbom za vaše spasenje, tako da vas, vaše obitelji i vaše prijatelje mognem ponijeti u Novi Raj na zemlji. Ovaj raj je stvoren za Adama i Evu i sada će se ponovo vratiti na zemlju. Ja hoću, da ste vi jedan dio ovog novog divnog života, koji vaše (najljepše) snove (još) uveliko nadmašuje. Ja vas sad blagoslivljam. Vaš ljubljeni prijatelj Isus 302. Nakon globalne ispovijedi širom svijeta Ja ću pripremiti Moj Drugi Dolazak ponedjeljak, 9. sječanj 2012, 8:10 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, vrijeme brzo teče i sa „Upozorenjem“ će započeti priprema (e) za Moj Drugi Dolazak. Poslije ispovijedi širom svijeta, kada većini čovječanstva budu podijeljene posebne milosti i blagoslovi, ja ću pripremiti put za Moj Drugi Dolazak. Čovječanstvo mora akceptirati, da je vrijeme za ovaj veliki događaj skoro tu. Nemojte gubiti vrijeme kod pripreme vaših duša i duša vaših obitelji za Moj slavni povratak. Moj Drugi Dolazak će donijeti kraj patnjama, koje ste vi podnosili tisuće godina na zemlji. Tako veličanstven je ovaj divan događaj, tako da će se svatko od iznenađenja diviti i jedva će moći disati (od uzbuđenja), kad se Ja pojavim na nebu. Vi, (ljudi) iz ove generacije, ste izabrani, da sa ovog putovanja sa Mnom u Moj Novi Raj izvučete korist, (i to) za vrijeme doba mira, u kojemu ću Ja vladati. Nitko od ovoga nesmije biti isključen. Ni jednoj duši nesmije biti dozvoljeno, da propadne kroz mrežu. Moja najveća želja je, da vas sve sa Mnom uzmem u Moje Kraljevstvo. Ovo je slava, na koju je čovječanstvo čekalo od Moje smrti na križu. Oni od vas, koji Moje molbe jednostavno ignoriraju, molim neodloživo, da sad počmu sa time, da se pripreme. Moje vrijeme se približava. Ja sam sad poslao Moju posljednju Poslanicu u svijet, da vam pomognem, da vaše duše pripremite. To je prorokovano. Nemojte ignorirati Moje upozorenje, jer ako to učinite, ne će te biti budni i ne će te uspjeti, da se odgovarajuće pripremite. Od sada ću Ja slati mnoge Poruka, tako da svijet bude spreman, da Mene prihvati kao svog Gospodara.

Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj cijelog čovječanstva 303. Djevica Marija: Tako puno duša se odlučuju da ignoriraju znakove koje Ja dajem utorak, 10. sječanj 2012, 20:30 sati Dijete Moje, ti moraš svijet informirati o važnosti molitve u ovo vrijeme. Moja djeca pate na svim mjestima, u svakoj zemlji (na svijetu). Važno je, da se sva djeca Božja u ovo vrijeme ujedine (u jedno jedinstvo), tako da se tama konačno ukloni sa zemlje. O kako plačem od brige, kad se one duše odluče, da ignoriraju Moje posjete kod vidioca na zemlji. Tako mnogi odlučuju se, da znakove ignoriraju, koje Ja (njima) dajem, da se osigura, da vjera mogne biti ponovo uspostavljena. Tako hladna su njihova srca – uključujući i srca svećenika i duhovnika, koji su slijepi za istinu - , tako da je puno vremena potrošeno. Da su bar njihova srca otvorili za Poruka, koje sam Ja svijetu dala, onda bi jednom većem broju duša bila dana hrana, koju su one trebale. Ovo su posljednji dani, gdje Moje riječi ohrabrenja moraju biti uvažene. Molite, molite, molite, da se Glas Moga Sina onako čuje, kako bi se on trebao čuti. Zar niste vjerovali, djeco, da će On čovječanstvo pripremiti za Njegovo Veliko Milosrđe. On počima sada, da kroz ove (pripreme) kroz obraćenja dostigne koliko je moguće više duša. Njegovi planovi, osim jednog izuzetka, završeni su. On treba više molitava; jer bez ovih molitvi će duše biti izgubljene i pridobit će ih varalica. Moje dijete, Moj će Sin njegovoj ljubljenoj djeci uskoro donijeti hitno potrebna olakšanja. U Njegovom Milosrđu on će sada svijet pripremiti i za Njegov Drugi Dolazak. Molite, da svi oni, koji u Mog Sina vjeruju, otvore svoja srca za istinu Njegovih svetih Poruka. Ako vi Njega slušate i ako slijedite Njegove upute, sve će biti dobro. Ako oni Upozorenje ignoriraju, koje će im biti dano iz čiste ljubavi, (to će dovesti do toga), da će oni drugima uskratiti šansu za otkupljenje. Ja molim usrdno za plemenitost duša, tako da one Mome ljubljenom Sinu obećaju njihovu vjernost, (i to) da se (zajedno) sa Njim kreću prema slavnom vremenu (Njegovog namjesništva) u Novom Raju. Moji Glasnici su za jedno izvjesno vrijeme bili poslani u svijet, da bi (pri tome) pomogli, da se svijet pripremi za ovaj veliki događaj. Sada su poduzeti zadnji radni koraci. Slušajte sada Glas Moga Sina, kako razgovara s vama. Nemojte Ga odbiti. Vaša ljubljena Majka, Kraljica neba, Majka otkupljenja 304. Najveća odvratnost od Holocausta planira se protiv Židova srijeda, 11. sječanj 2012, 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, promatraj sada napore, koje Globalne Moći, koje ne pripadaju svjetlu, poduzimaju i pokušavaju, da započmu bitku protiv Mog naroda. Ja se odnosim na kršćane i na Moj izabrani narod, Židove. Zlobni planovi se zasnivaju, da bi (praktično) vršenje kršćanstva na jedan podmukao, ali skoro neprimjetan način odstranili. Ovo će započeti sa jednom izmjenom u ustavu Zemalja svugdje u zapadnom svijetu. Poduzet će se svaki (mogući) pokušaj, da protiv Mojih kršćanskih crkava podignu najprostije prigovore. - Moje Bogu posvećene sluge će se (zbog toga) polako povlačiti natrag i Moje će ljude sa malo duhovne potpore napustiti. Svi ovi zakoni, gledano sa vanjske strane, pobuditi će izgled tolerancije. Vaša vjera, djeco Moja, biti će stavljena na kušnju kao nikada prije. Kršćanstvo – i svaki pokušaj javnog objavljivanja Mog Imena – biti će spriječeno. Na mjesto toga pojavit će se jedna bezsadržajna (prazna) doktrina i ljudi će biti zbunjeni. Oni će misliti, da je ova doktrina dobra i primjerena naknada za istinu, dok će ona u stvarnosti biti jedna laž. Ova zla skupina je toliko moćna, tako da samo malo (ljudi) zna, da oni postoje. Ali ipak oni svugdje upravljaju. Moja djeca su kao marionete (u njihovim rukama). Moj izabrani narod, Židovi, ponovo stoje pred jednim užasnim progonom. To su planovi, da ih se uguši, i oni su u toku. Oni, o kojima oni (židovi) misle, da su njihovi prijatelji, su (u stvari) neprijatelji. Oni će doživjeti takvu bijedu, da Ja cijelo čovječanstvo pozivam, da mole za Izrael. Najveća odvratnost od Holocausta se planira protiv Mog naroda. Molite, molite, da skupina, koja pripada antikristu, budu odvraćena od toga, da izvrše ova zla djela. Ove mračne duše trebaju vaše molitve, da bi mogli – za vrijeme „Upozorenja“ – prepoznati svoje prekršaje. Molite, da oni njihovu bojnu opremu skinu (t.j. da napuste njihov nerazborit stav) i da mole za Moje Milosrđe. Ako oni to učine, onda dolazeći ratovi i nemiri u Izraelu mogu biti ublaženi. Mnoga prorokovanja će se sada pred vašim očima razviti. Onima, koji su prema Mojim obećanjima slijepi, mora biti dano svjetlo Mog Milosrđa, da bi ponovo (mogli) vidjeti. Ne dopustite da vas odvedu u zabludu, djeco. Ono što vam se po vanjštini prikazuje kao dobro,nije uvijek (onakvo) kako ono izgleda. Mir održavajućim snagama – mnogi od njih su nevine šahovske figure – se laže. Nemojte nikada imati straha; jer Moje Molosrđe imati će značajan utjecaj na ove sekte, koje već stotine godina planove protiv Moje Crkve kuju. Ona ne može i ne će pobijediti. Ali ona će prouzrokovati golem teror, osim ako molitva njihovu zlu prevlast bude mogla oslabiti. Molite novu vojnu molitvu (broj 18), da se pomogne, da se antikrista i njegovu skupinu, o kojoj Ja ovdje govorim, zaustavi.

„O dragi Isuse, spasi svijet od antikrista. Brani nas od zlih pandži sotone. Spasi zadnje ostatke Tvoje Crkve od zloga. Svim Tvojim Crkvama daj potrebnu snagu i milosti, da budemo zaštićeni protiv ratova i progona, koje su planirane od sotone i njegove armije. Amen.“ Vaš ljubljeni Isus Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 305. Molite za duše u teškom grijehu, koje možda neće dobiti šansu, da se još izmire s Bogom četvrtak, 12. sječanj 2012, 15:30 Moja iskreno ljubljena kćeri, svi moraju sada sa njihovim cijelim srcem iskreno moliti za one duše, koje šok, kad Moje „Upozorenje“ i Moje Veliko Milosrđe dožive, možde neće preživjeti. Neke od ovih siromašnih duša u smrtnom grijehu možda neće dobiti šansu, da traže Otkupljenje. Zato pobrinite se zato, da vaše molitve budu žrtvovane za ovakve duše. Molitva je hitno potrebna, stime da se moli za one duše u tami. U njihovoj zloći oni su tako odlučni, da čovječanstvo kroz finacijska i druga kontrolna sredstva unište, da će „Upozorenje“ osjetiti kao užasan šok. To je (po Mojoj Volji) potrebno, da se njima da šansa, da se pokaju. Ali mnogi će se meni odupirati. Molite za ove izmučene duše. Naposljetku želim sve Moje pristaše zamoliti, da kod svake prilike, koja se pruži, mole Krunicu Božanskog Milosrđa, pošto se vrijeme Moga Velikog „Upozorenja“ sada primiče. Svi oni vjernici, koji se protive, da akceptiraju, da sam to Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, koji kroz ove poruka njima govori, neka Me sada poslušaju: Nemojte biti kao one siromašne duše, koje su živjele u doba Noe, u vremenu, u kojemu su se njemu izrugivali. Otvorite vaš duh i vaše vrijeme velikodušno posvetite molitvi. To je sve, što Ja sada u ovom sadašnjem vremenu od vas zahtjevam. Vi, djeco Moja, prolijevat će te suze kajanja, kada prepoznate vašu zabludu. I da, Ja ću vam oprostiti, kada spoznate svoju zabludu. I da, Ja ću vama oprostiti i onda, kada ste vi Mene duboko povrijedili. Vaše uvrede Mene ranjavaju. Vaše izrugivanje sliči jednom nožu, koji Moju Unutrašnjost preokreće prema vani; jer vi mislite, da Mene poznajete, ali vi Mene ne poznajete. Vi svoj duh zatvarate prema Mom istinitom glasu, koji sliči jednom zovu u divljini. Vaša oholost Mene vrijeđa. Vi morate akceptirati, da će put za Moj Drugi Dolazak sada biti pripreman. Vi ne marite za to da Mene slušate, kada vas jako molim, da molite za duše, koje bi inače za Mene bile izgubljene. Ali vi ćete slušati, (odn. moliti), kada vama ovo sve poslije ovog velikog događaja bude dokazano. Jer onda Ja od vas očekujem, da Mene slijedite i da sačinjavate ostatke Moje Crkve. Onda će mo se mi svi sjediniti, da ostavljene dijelove (Moje crkve) podignemo, za vrijeme dok se mi krećemo prema Mom Novom Raju. Vaš ljubljeni Isus Krist Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 306. Djevica Marija: Križarska vojna molitve (19) za mlade ljude petak, 13. sječanj 2012, 08:00 sati Dijete Moje, Ja sam dans žalosna; jer Ja patim jako, kad mislim na one siromašne duše, koje će umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Ti moraš moliti za hitne molitve za ove duše, koje Moga Oca ljute. Njihovo ponašanje je odvratno u Njegovim Očima. Molite, molite, molite za ovu djecu tmine; jer mnogi od njih ne znaju, što čine. Njihova zloća dovodi Moga Sina do plača i otvara Njegove Rane. Važno je, da Ruke Moga Sina u trenutku Njegovog Božanskog Milosrđa sačuvaju onoliko duša, koliko je to samo moguće. Zatraži, da se ova Vojna molitve Meni, Majci Otkupljenja, moli, da ove siromašne duše budu spašene. Križarska vojna molitve (19) „Majko Otkupljenja, molim Te, moli za Milosrđe za ove mlade duše, koje se nalaze u užasnoj tami, s tim da oni Tvog ljubljenog Sina prepoznaju, kad On dođe, da spasi cijelo čovječanstvo. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da posusta. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da odbije Njegovo Veliko Milosrđe. Ja te molim, Majko, da svi budu spašeni, i molim Te, da ove duše pokriješ sa Tvojim Svetim Plaštom, da bi njima pružila zaštitu, koja im je potrebna pred varalicom.“ Dijete Moje, sve duše su Mome Sinu važne. Ali mlade duše su te koje se nalaze u (jednom stanju) smrtnog grijeha, koje Njega najviše bole. Molite, da Svjetlo Milosrđa prodre kroz tminu njihovog duha i njihove duše. Molite, da oni njihov užasan život pokvarenosti i praznine, koji oni vode, prekinu. Molite, da oni svoje ruke podignu i da mole za Milosrđe; jer inače nikada neće dobiti milost, koju oni trebaju, da bi ušli u Novi Raj. O koliki gubitak će ovi mladi ljudi postati za preostale od vas, koji Dar „Milosrđa“ prihvaćate i koji će te ući u Novi Raj na Zemlji. To će Mome Sinu slomiti Srce, ako oni ne budu mogli biti spašeni. Vaša ljubljena Majka Marija, Kraljica Neba Majka Otkupljenja 307. Djevica Marija: Dijete Moje, mir će uskoro vladati na Zemlji petak, 13. sječanj 2012, 20:15 sati

Vašim Otkupiteljom. Pripremite se. Bez ovog života on će umrijeti. da se okrenu Meni. koji u Boga Oca i Mene.i to da tako bude prihvaćeno. koje će kroz to možda biti zavedene. koje su đavlu prisegle na vjernost. preplavit će Zemlju. da se čovječanstvo pripremi za Dolazak Moga ljubljenog Sina. da ova prijevara one mlake duše. Ja sam uvijek milosrdan. Ti. Bog Otac: Posljednja Glasnica. da bi pokazali kajanje. Nemojte zaboraviti. kraljice. tj. Moja kćeri. 13:20 sati Kćeri Moja. ateisti i oni. . čija će upornost biti njihova propast. Biti će nemira i konflikata. dok će se drugi od njih sakriti pred istinom. Ili će oni Moju ljubav i Milosrđe prihvatiti ili će Mene udariti u lice. kad svoje grijehe onako vide. Zli će Svjetlo Moje Božanske Egzistencije vidjeti i morati će napraviti jednu odluku. kojega će se lako moći prepoznati. koji Mome Sinu – i poslije „Upozorenja“ – okrenu leđa. koja najavljuje Drugi Dolazak. po kojemu Ja veliki dio čovječanstva na Zemlji spasiti mogu. Sječanj 2012. Čim istina njima bude otkrivena. biti će savladane od jada. Dijete Moje. jer neće biti kadri. kraljevi. Znanstvenici će javno zanijekati da je ovo čudo došlo 13 siječanj 2012. da unište čovječanstvo. kad njima istina bude konačno prezentirana. dugo očekivani Drugo Dolazak. da sve ove duše. ali to je potrebno. da bi se iskorijenila zadnja griješnost na Zemlji. da se posluša njihov glas. Isusa Krista. ali poslije „Upozorenja ostat će vam tako malo vremena na raspolaganju. Molite. jer ovo je vrijeme. da obratite druge. 21:35 Moja iskreno ljubljena kćeri. To stoji do Mog Glasa. koji više vremena trebaju. djeco. stime da ih Ja preobličiti mogu u ona stvorenja. ubojice. da odolijevaju svjetlu.Dijete Moje. Pođite sa Mnom. Kraljica Ruža. u Očima Moga Dragocijenog Sina mognu biti spašene i da budu spašene. Vaš Otkupitelj i Kralj M ilosrđa . da se odvoje od Mene. na koje su oni čekali. Vjernicima: ovo će vas još više osnažiti u vašj ljubavi prema Meni. lopovi. kao što se jedan gladan čovijek hvata za kruh života. koji ne uvažavaju Milosrđe Moga Sina. Oholi će u poniznosti pasti na koljena. da prepoznate prve znakove Milosrđa Moga Sina.Moji za Svršetak Vremena određeni proroci dotično nisu drugačiji. ne zavede. kad sam Ja prve proroke poslao. da javno poreknu. Molite. si posljednja Glasnica. vjeruju. Kad Ja Moje Milosrđe ne bi izlio na cijeli svijet. I ipak to je istina. koji su zbog antikrista u toku i imaju svrhu. Ja vas sve hitno molim da molite. svi će biti dodirnuti Mojim darom. Ali ipak Ja odabirem ovakve nesavršene duše sa neuobičajenim. da borba između Neba i đavla bude imala rezultat. koje će početi sa ružičastim nebom. uskoro će vladati mir na Zemlji. kako one izgledaju u Mojim Očima. prosjaci. djeco. Ovako ili onako sva djeca Božja će Zrake Moga Milosrđa vidjeti i biti će im teško. Ja vas sve ljubim i pozdravljam vas u krilu Moje Ljubavi i Milosrđa. To isto tako neće biti one duše. U mnogim slučajevima oni (proroci) neće biti dostojni ovog posebnog dara. Moje Zrake Milosrđa. biti će iznenađene i tužne. ili stojte na strani vatre pakla. onda su to uobičajeno oni. Postoje samo dva puta. ali ovo vremensko razdoblje neće dugo trajati. od kojih vi to najmanje očekujete. i onda će te se pridružiti Mojoj armiji. prinčevi. kako ich Ja sebi želim. da je ovaj zahvat sa strane Neba jedini mogući put. Mesiju. njihovu neposlušnost On više neće trpjeti. Isusa Krista. 16. Predsjednici. da sva djeca mognu biti spašena i pošteđena od vatre pakla. Mnoge znanstvenike i one u armiji sotone se koristi. Ali s vemenom će oni ipak biti priznati. koje prema vani izgledaju posebno sveti. da Moje Milosrđe bude pozdravljeno i prihvaćeno. koja je poslana. Čovjek njih neće jednostavno priznati kao proroke. da ignoriraju ovo Čudo. Čovijek na glasove Mojih autentičnih Glasnika Svršetka Vremena na početku njihova poslanja neće slušati. siromašni. I one izmučene duše. u kojemu oni mogu pokazati kajanje za njihove grijehe. promjene su već u toku i mnogo toga će se brzo dogoditi. biti će dopušteno određeno vremensko razdoblje. Vi njih nikada ne ćete naći u najvišim položajima Moje Crkve. da bi se spasilo čovječanstvo. Moje Božansko Milosrđe biti će uviđeno i konačno razumljeno. znameniti. One duše. Ruka Moga Oca brzo će pasti na one. Obraćenje će strogo kažnjavanje odvratiti i zlobne planove će učiniti bezopasnim. Molite za njih. Njegovog ljubljenog Sina. kad Ja šaljem proroke u svijet. Isus Krist 309. ne moraju imati straha. onda bi samo vrlo malo duša ušlo u Moj Novi Raj na Zemlji. Ni jedan čovijek neće biti isključen. najaviš. To je za tebe zastrašujuće i kadkad vrlo teško za preradit. Vaša ljubljena Majka. Onima. Majka Otkupiteljstva 308. ali jednostavnim životopisima.. njima (prorocima) je bilo teško. koji imaju ponizno i pokajničko srce. Molite za ove duše. Promatrajte nebo. Nemojte imati straha. vaše duše će sa strane Mog Svetog Duha biti prožete. kroz molitve drugih. U ono doba odmah na početku. da Dolazak Moga ljubljenog Sina. da je se ovo veliko čudo dogodilo. Svi oni. koje ne priznaju egzistenciju Moga Sina.

svaka žena i svako dijete Moju Svetu Riječ mogu slijediti ( i razumjeti). Ja te blagoslivljam iz Mog Nebeskog Kraljevstva sa svakom (mogućom) milošću. i zbog toga ćeš biti progonjena. koji govori. Sve pripreme su završene. da se svijet pripremi za Njegov Drugi Dolazak. Ja ću vas odvesti na put istine. da bi se sotona i njegovo područje godpodarstva. bit će težak. koji sa istinom. daje. za pripremu vaših duša za ovo divno doba mira. koje je potrebno. da vas odvrati od Mene. Moji ljudi će se uzdići i Mene pozdraviti. Odbijte glas tmine. Glasnici Svršetka Vremena. vaš Bog. Vjerujte u Mene i u Moju Svetu Riječ. Svijet je do danas čekao na ove upute. bez da oni to slute. vrijeme je došlo. da zatražim nazad moje pravedno Prijestolje kao Kralj Čovječanstva. djeco. Zar ne znate. koje ću Ja vama svima dati. ovaj posao će prouzrokovati negodovanje. U ove poruke će se posumnjati i od Moje crkve će biti ispitivani na zabludu. Ali morate znati slijedeće: Iako će kroz Moju Riječ puno ljubavi i svjetla sjati. misliš li ti. Ja tražim Moje Stvorenje nazad. ne samo. Ovo je to. da uđe uNovi Raj na Zemlji. Da. ali trebaš znati slijedeće: Kad ovaj posao nebi bio tako važan. I iako sam Ja do sad mnoge izabrane duše odabrao i iako ću sa njima i dalje komunicirati za dobrobit cijelog čovječanstva. Ipak Moja patnja će se nastaviti. ti ćeš skoro svakodnevno biti napadnuta. da Ja vas ljubim? Ja se vraćam zbog suosjećajne ljubavi. djeco Moja. Moja Ljubav će prodrijeti u vaše duše i vaše srce će se u sjedinjenju sa Mojim uzdići. koje je sastoje od palih anđela. da sam to Ja. da vama pomognem. koja se tebi. da mognete imati vječni život.sječanj 2012. tako da svaki čovjek. Ali ipak one vam posreduju samo istinu. Svi oni. utorak. da se pripremite za ovaj Veliki Trenutak. koji Moj Glas prepoznaju: vi se morate potpuno u Mene pouzdati. da se ljudima na svijetu saopći. Moje Riječi će biti skromne i jednostavne. kod ovog posla ići. koji je poslan na Zemlju.Ovaj posao. da se čovječanstvo spasi od konačnog zahvata sotoninog. Veliki dijelovi istine. na koje Moje Crkve u toku stoljeća nisu svraćali pažnju. Moje Svete Riječi. 14:00 sati Moja najiskrenije ljubljena kćeri. da Ja vas ljubim. Ja sam vaš ljubljeni Otkupitelj. kod kojega će te utvrditi. Ja sada na odgovarajući način uređujem stvari. Tako mnogi od vas Mom čovječanstvu upućene molbe. 17. U Novi Raj. kojim ćeš ti. da njihove duše na Moj Povratak na Zemlju – kako je prorokovano – pripreme. Poslije Velikog Milosrđa Moga ljubljenog Sina će vrijeme. vi će te biti odvedeni krivom proroku. nego i. biti pripremljeno. kćeri Moja. Sveti put. Budite strpljivi. da vas upozorim. koja će vas kod svake prilike zasljepljivati i pokušati. Ja dolazim. djeco. koje vam se daju kroz Moje Sveto Vodstvo. . Oni. koju Ja za svakoga od vas imam. da vas još jedanput spasim. da Moju djecu spasim od tmine. da vam je nemoguće da ih ignorirate. djeco. bit će opet javno oglašeni. su Zemlju razarali i upuzali su u srce i duše mnoge Moje djece. ovaj put. da to neometano učinim. Tvoja sudbina će u najvećoj mjeri biti teška. kod kojega će tebi biti dane Božanske Poruke. Da. Moja kćeri. gledat će na tebe odozgo i kod tvog posla biti ćeš ometana na svaki mogući način. dotle dok Ja Ostatak Moje Crkve na Zemlji nisam spasio. tako da. vi Mene morate moliti za dar Duha Svetoga – stime da mognete otvoriti vaše uši za istinu Moje Svete Riječi i za upute. svaki od vas bude učinjen dostojnim. Bogu posvećene sluge. i Ja vas vodim u vaš pravedan dom. u vašu Baštinu. Ovaj tvoj posao će u svako vrijeme biti zaštićen. imaju poteškoća: Poslušajte sad Moju molbu: Prije nego što mognete otvoriti vaše uši. da svijetu Moju presvetu Riječ posreduješ – prednjačiti. Dozvolite Mi. kad ja ponovo dođem. koji je na jedan okrutan način na Križu umro. njihova sudbina bi će lakša. unutra će biti i jedan lahor Božanskog Autoriteta. da bi Moj glas čuli. Vama će u pogledu istine o vašem vječnom životu biti data daljnja otkrivenja. prorokovan je u Bibliji. posljednji Glasnik. da se Ostaci Moje Crkve na Zemlji pripreme za Drugi Dolazak. Ti ćeš biti popljuvana i biti ćeš ivrgnuta smijehu. da vas drže daleko od ove. vaš Vječni Otac. koja će vam biti data kroz Moju Proročicu Mariu od Božanskog Milosrđa. Imajte to uvijek pred očima. Mnogi lažni proroci će kroz širenje laži i smetenosti pokušati. uopće na to obraćali. da pomogne. Vaš Vječni Otac Bog Svevišnji Stvoritelj svih stvari 310. Ti ćeš na tvome putu – kao izabrani instrument. po kojemu će te prepoznati. Svima onima. ne slušaju.

Oni će uskoro vidjeti istinu. da pokažu ustrajnost ( do kraja). da se spase duše. Molite. da nijedna duše nebude ostavljena. da se odupru ovome zlom komplotu (zavjeri) . stime da on (njegove) laži nemogne širiti. i to kroz jednu zlu sektu. . koji su brzi pri tome. Molite. Ipak oni. da oni istinu sa Mojih Božanskih Usana čuju. koje će od Mojih Bogu posvećenih slugu biti najčešće ometane. Nenamjerno će te vi spriječiti.koji je na to usredotočen. Na žalost mnogi od Moje djece – temeljem njihove vjernosti prema Katoličkoj vjeri – će slijepo sijediti ovu novu krivu nauku – kao janjce u klaonicu (vodit će ih). To je bilo njihovo djelo. na žalost. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 311. Vaša patnja će biti teška. Oni od vas. Molite osim toga. biti posebice budni i da će izgledati za lažnim prorocima. da vas ispunim Duhom Svetim. Čovjek vrlo malo zna o njima i njihovim gnjusnim djelima. On će u savezu sa Antikristom i njegovom skupinom stvoriti jednu novu crkvu. 09:50 sati Dijete Moje. Na hodnicima (Vatikana) kuje se jedna zavjera protiv Pape Benedikta XVI. Bitka je počela i ostatak Moje Crkve biti će spašen. koje će se kao prvo odvratiti od Mene. koje je pravo Moje djece. Saslušajte Me sad. da će oni od vas. tako da su Moja djeca otišla od prave Crkve. biti će one. sječanj 2012. i prepoznajte istinu. Vi će te. srijeda 18. ali oni su nemoćni protiv ove zle skupine. da njima neuspije. Sada je potrebno puno molitve. za vrijeme ovog vremena Apostazije (= otpadanje od vjere) u svijetu je za djecu Božju potrebno. koji se možda pojave. da Moje Glasnike osude. jer Sotona vam neće dati ni jedan trenutak mira. Djevica Marija: Unutar Vatikana postoji jedan zao plan. Jer kad se vi od Mene. da vi. vašeg Božanskog Otkupitelja. Oni su pravu nauku istisnuli iz Katoličke Crkve i katolicima su umjesto toga u toku zadnjih četrdeset godina nametnuli jednu mlaku. koji Mene ljube. ne brinu se za vaše duhovno zdravlje. odvratite. da se Ja ne samo kroz Moju Proročicu Mariu oglašavam nego i kroz mnoge druge duše. da sa jednim „Diktatorom laži“ nadomjeste Svetog Zamjenika Isusovog. vi će te onda Moje ljude voditi u pogrešnom smjeru. da je Svršetak Vremena tu. da Boga nema. koja Katoličku Crkvu razara već stotine godina. neka budu dotično vrlo oprezni. što Ja od vas očekujem. Od Otkupljenja. Od svjetla. da Katoličku Crkvu uništi. biti će te glavni cilj napada Varalice. onda nećete biti u stanju da razumijete ono. za vrijeme dok se ona sa Mnom mijenja u Moje slavno Novo Namjesništvo. da bi svijet vodili u bespuće. koji laži i neistine svugdje bljuvaju. da se Katolička Crkva razori. jer ove sakaramente oni ne pripremaju za sve. djeco. Oni planiraju. da one boguposvećene sluge u Vatikanu budu dovoljno jake. djeco. Probudite se. Moga Oca. razvodnjenu „uskotračnu verziju“ (katoličkog nauka) (silom). ali skrivenu sektu je toliko smetenosti (zbrke) rašireno. Vi vrijeđate Moga Sina. koje još imate. Slijedite Me sad i pomozite Mi. Dođite k Meni. ako ne težite primanju regularnih sakaramenata. Ovaj zao plan je temeljne istine katoličke nauke u toku godina promijenio.. To će biti vaše duše. Ne gubite vrijeme.Vi. posebice Moje Bogu Posvećene Sluge. Molite. Boga Svevišnjega. To je i vrlo važno. Ako se vi Meni ne budete obratili. On zna. da ova sekta postoji usred onih boguposvećenih sluga unutar Vatikana. Kroz ovu zlu. Molite. za odvraćanje Moje djece od istine. Vi vrijeđate Moga Sina. koje su izabrane. da budu Glasnice Svršetka vremena. ne snosite odgovornost. Moje Bogu posvećene sluge. Dođite sad k Meni i molite Me. kroz život u jednom vakumu od laži i smetenosti. ali mnogi će usprkos toga tvrditi.Ja sam svjestan toga. kad Svetu Euharistiju primate u ruke. Moje Bogu posvećene sluge. Poznato je. Vi će te Moju djecu pustiti da gladuju za hranom. da Papu protjeraju. tako da vam istina mogne biti otkrivena i da bude otkrivena. Samo maleni dio vjeruje u njihovog Božjeg Stvoritelja. koja im je neophodno potrebna za njihov duhovni razvoj. o kojima ste vi u pogledu primanja ovih sakaramenata ovisni. Papu Benedikta XVI. Vi sad trebate znati. da lažni prorok ne sjedne na stolicu Svetog Oca. Oni su odgovorni za iskrivljivanje istine i nauka Moga Sina. One Moje duše. od Varalice biti vođeni u pravcu lažnog proroka i njegovih štićenika.

koje je stoljećima bilo skriveno u unutarnjosti Svete Stolice. Vječni Oče. koje će prema njemu biti nemoćne. vaš broj će se povećati. biti će teško. koje će ti sada biti posredovana. Čuj moju molitvu. Molim Te usrdno. je – na pravi trenutak čekajući – skriven. koje su vam potrebne. Vjera i hrabrost onih. ubrzo će se pojaviti i biti će vidljivo cijelom svijetu. molite. Molim Te usrdno. Dozvoli Meni. koja je zato tu. da bi vjerno mogli prakticirati svoju dužnost prema Mom Vječnom Ocu. Postoje mnoga Otkrivenja. 20:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Mnogi će podleći njegovom šarmu. Čistilište na Zemlji. tako da više nećeš imati ni malo predaha. ubrzo će se pojaviti u svijetu. Antikrist. Kroz vašu snagu i vašu borbenost će Moja Crkva biti u stanju. je vrlo kratko. da se Antikrista odvrati od toga. dok će on apelirati na njihovu dobrotu srca. kad vam se trebaju dati milosti. da ne izgubite živace u borbi u Mojoj armiji protiv Antikrista. da bi ostali jaki. učinit će. Mišljenja (stavovi) ljudi su u usporedbi sa Mojim Svetim Riječima. mišljenja. Zapečaćena knjiga istine će za pripremu Moga Drugog Dolaska biti otvorena. Mojoj Riječi nasuprot stojeća. molite za Papu Benedikta i za njegove prave učenike (pristaše). Drugi će biti slijepi i ići će (za ovom laži) kao što se ide u jednu mračnu. ako ponizno stojite na Mojoj strani. spriječi ga u tome. da bi Moja djeca znala. Ako bi ti dozvolila otklanjanje (pozornosti). petak.i molim Te. Molite. Svi vi. spriječi. ali on će se ubrzo pojaviti pred očima svijeta. 19. koji su još preostali od kršćanske vjere. da ove zle varalice za uvijek budu uništene. da se brinete o mišljenju (stavu) ljudi. Zemlja će – temeljem srdžbe Moga Nebeskog Oca protiv ovog iskrivljivanja (stvari) – tresti se u svakom uglu (svijeta). te da on duše Tvoje djece ne uhvati.. 20. Nemojte se boriti protiv nje. koje će ubrzo one duše iskusiti. kako će oni sami sebe ispravno moći pripremiti. da preživi progon. 20:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Tako skrivena bit će prava crkva. onda će tebe ovo od posla. sječanj 2012. Oni pravi učenici morat će se sakrivati i morat će u skrivenosti propovijedati – ako to ne učine. kad laž bude prezentirana svijetu. jedno veliko zlo. da Tvoje Stvorenje zarazi. Vi. istinu će (u tom trenutku) prepoznati. djeco. . koji je – čekajući na pravi trenutak – skriven. Čekajte sad i pripremite se na to. kćeri Moja. i vaši će se glasovi zaoriti iz divljine. Vrijeme. djeco. da Antikrista zaustaviš. nadbiskupa i kardinala doći će do jednog velikog raskola. koji je stvarno važan. koje poslije „Upozorenja“ budu pokazale pravo kajanje za njihove grijehe. oni ne mogu pobijediti. sječanj 2012. stime što bi možda tvoje vrijeme koristila za mišljenje ili gledišta ljudi – što nije potrebno . Moja Riječ stoji na prvom mjestu. Ona Moja djeca. Svima onima. koje se tebi daju. Vaš ljubljeni Isus 313. djeco Moja. koje Meni za spasenje čovječanstva na raspolaganju stoji. da pomogne pri tome. tako da će se vjernici morati ujediniti. i dalje javno objavljuj Moju Svetu Riječ. kćeri Moja. Onda će te znati istinu o onome. Vaša ponizna poslušnost je odlučujuća. Ne trebaju te se ticati druga. da katolička crkva ovu promjenu objavi. nego je akceptirajte. Ali ova pokora je potrebna. da on Tvojoj djeci muke zadaje. i spasi svu Tvoju djecu od ovog užasnog zloga. da Moju djecu uništi. dragi Oče. dolje u dubinu vodeću ulicu. potpuno nevažna. koji Mene slušaju i koji u Moju Svetu Riječ vjeruju: Velike Milosti mogu s steći kroz molenje Mojih molitava Križarske vojne. uzdigni se sad puna snage.Dijete Moje. potrebno je. imaj smilovanja sa onim siromašnim dušama. sada će se od tebe tako brzo i puno očekivati. da te u ovo vrijeme ispunim sa ljubavlju i utjehom. koja su prožeta Svetim Duhom. Jedna strana biti će protiv druge strane. Kćeri Moja. „O Bože Oče. udaljiti. Unutar redova svećenika. Ovdje je Križarska vojna molitve (20). bit će ubijeni. što Ja vama kažem. biskupa. nemate se čega bojati. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 312. četvrtak. On. On ne poznaje stida i hvalisat će se svojim humanitarnim učincima. u Ime Tvoga skupocjenog Sina obraćam se Tebi sa molbom. Dijete Moje. koji u Mene vjerujete: morate Mene sad slušati. Kad svijetu Moje Veliko Milosrđe bude pokazano.

Moja draga armijo vjernih. koji se njemu usprotivi. Svetu Petrovu Stolicu će obeščastiti pali anđeli sotonski zajedno sa Antikristom i njegovim raznim organizacijama. Zatim morate moliti za mir na zemlji. Pripremite svoje duše sada. čim prije mognete. Oni. dijete Moje. sječanj 2012. Ovo će vašu patnju pokore kod „Upozorenja“ ublažiti.tako da cijeli svijet to sve vidjeti može. tako da vaše duše u sjedinjenu sa Mnom mognu biti očišćene. prihvate. da bi duše onih Mojih siromašnih. o kojima Ja govorim. da bi mogla biti dostojna. otići na ispovijed. i to iznutra. biskupa i kardinala. da slijede pravovjernu Katoličku Crkvu. Bez ovog čišćenja Zemlja ne može biti očišćena. koji su za istinu slijepi. Ove poruke imaju svrhu. biti ismijana i izrugivana. koje je Sotona proizveo. Ti. da sa vašim srcima težite ka popravljanju vaših grijeha. kad ove poruke budu otkrivene. Temeljem tajni. koji će ostat ležati na rubu puta. 21. koji sa sotonskim skupinama imaju posla. što oni ne mogu vidjeti.Upozorenje je vrlo blizu. Ali oni će u stvarnosti otići na stranu lažnog proroka. Moja knjiga istine bit će svijetu data. Subota. da pripomognu u čišćenju Mojih ljudi. biti otkrivene. je. ali još puno više od toga dolazi. Molitva – i mnoštvo molitve – će ove događaje ublažiti i pomoći će. Na onoga. čim se je „Upozorenje“ dogodilo. Ja trebam molitve. da Moju djecu informiraš o istini. na pogrešan put odvedenih svećenika. oslabiti. koji u Mene vjeruje. što se Moji Glasnici od nijedne poruke nesmiju smesti. da Moju Svetu Crkvu zauzmu. neće pobijediti. da će misliti. si izabrana. . Čak i onima. osjetiti kajanje. koje se tebi daju. Vaša obveza prema Meni. Strah ne dolazi od Mene. kćeri Moja. svakom Mom Glasniku u svijetu. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 314. uključujući i one. Ja trebam vašu pomoć. koji su određeni. djeco. Vi ne morati krenuti u borbu i boriti se sa podignutim stisnutim šakama. da sa Mnom uđete u Doba Božanske Volje Moga Oca. nastupit će se jedan niz događaja. kćeri Moja. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da Svetu Katoličku Crkvu očuvaju od propasti. koji ispunjavaju istu ulogu. Svoj Mojoj djeci: Vi morate znati. koje su bez ljubavi i koje imaju hladno srce. koji poziv. u Doba mira. da se pripremi put za Moju predstojeću Božansku Moć na Zemlji. To je razlog. stime što će te – ako ste katolici -. da Ja ponovo po njoj hodam. ali Ja jako plačem za svakim boguposvećenim slugom. Pripreme za Moj Drugi Golazak će početi neposredno. Ja trebam vaše molitve. da sve oprostim. u Moj novi Raj na Zemlji. Ja znam. spasio. kćeri Moja. Zapečaćena Knjiga istine biti će otvorena i u njoj sadržane tajne će po tebe. Moja djeca se trebaju radovati. je moliti. Oni. da usrdno mole. da Moju Svetu Riječ rašire. ogovaraju – i koji Mene ljube -. Ali ipak ako bi se vi plašili zbog onih duša. koji Moje poruke. Vaše molitve će rad Antikrista kao i lažnog proroka. Na lažnog proroka će se gledati kao na živog sveca. da Meni pomognete. moraš Moju djecu moliti. da ovaj užas bude ublažen. da budu otklonjene. da se spuste još i dalje dolje prema vratima pakla. Čim Moje zrake Milosrđa cijeli svijet zastru. Samo onda biti će te spremni. . koje su u njima sadržane. Moja armija će zauzeti položaj i počet će sa borbom. Mnogo od Moje istine ti je već posređeno. će se ponovo obratiti Mome Presvetom Srcu sa ljubavlju i radošću u njihovim dušama. u tome da njih uspoređuju. Nema ni dvojice od njih. ali ovo sve neće dugo trajati. lažan prorok i njegove pristaše. Strah dolazi od zlog. molim vas neodloživo. nego zbog toga što oni ne žele vidjeti – bilo bi vam oprošteno i vi bi bili opravdani. Grijeh može kroz molitvu biti smanjen. gledat će se kao na heretika. da Mene slijede. da sam ja sposoban. kao i one duše. Ako ne. da to zadaje strah. Ona mora biti očišćena. svaki će. sve što vi raditi morate. koji će – sa ohološću i prezirom u njegovu srcu – vladati Mojom Svetom Stolicom. Čim se Upozorenje bude dogodilo. Antikrist i njegova skupina će – iako kroz ispovijedi širom svijeta oslabljeni – stime početi da planiraju. ćeš ti. je dana jedna druga uloga. koji na Svetoj Rimskoj Stolici želi zauzeti poziciju. mogu biti od toga očuvana. kćeri Moja. Oni su svi kao jedno jedinstvo. Oni će biti tako jako zavedeni. i prikazat će te kao glupana. Glasnik. kao 7. Ti. koji slijepi hodaju svijetom – ne zbog toga.

kćeri Moja. koji će Čistilište na Zemlji – pokoru. Jedni slave Oca. iz ove generacije. koje se neće moći obratiti Meni. da bi za vas stekao vječno Otkupljenje. Postoji samo jedan pravi Bog. da Meni pomognete. skrivena iza lažne. koje ista šudesa predviđaju. i u njemu više neće biti grijeha. koje sam Ja dao čovječanstvu – kad sam umro. biti od koristi. koja su bila prikazana Adamu i Evi i koje su oni kroz grijeh odbili. tri jedna od druge različite osobe. koju vi u vašim srcima imate za Mene. Ja znam. Mnogi ne će dobiti šansu. i ljudi će odmah vjerovati. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da on vas isto tako priprema za slično rajsko mjesto. U nijednu riječ iz njegovih usta neće se posumnjati. Radujte se i budite sretni. da ga čovijek više neće moći prepoznati. čujte sad Moju neodloživu molbu: Molite. da je on jedna neobična i čista duša. Svim religijama će uskoro biti data istina. djeco. biti će kritiziran i na njega će se gledat kao na heretika. Sve ovo će doći do kraja u roku kratkog vremenskog razmaka. Djeco. Mnogi od njih će ovo (Čistilište odnosno pokoru) osjećati kao vrlo bolnu. koje će – temeljem njihovog zavjeta prema lažnom proroku – zaboraviti Presveto Trojstvo. kad budete vidjeli divno Kraljevstvo. Jedan znak. da se u toj mjeri mijenja. . čak i kad im se bude prezentirala istina. Njegove laži će jednu naivnu skupinu Katoličkih pristaša oduševiti. koju će on sa jednim dobrim srcem akceptirati – osjećati kao tešku. koje budu optužene. Na njega će se gledati kao na živog sveca. To je Otac. vi ne smijete prestati sa vašim radom. njihovog Božanskog Otkupitelja i u Mog Vječnog Oca vjeruju. Svatko. Molite i za one. Oni će mise morati slaviti u mjestima u povlačenju. da su heretici. da on može činiti čuda. Mnogi od njih će za vrijeme „Upozorenja“ umrti. jer vi. Sve je spremno.da će oni misliti. On će se u svojoj vanjštini prikazati fascinantno i Moja djeca u Katoličkoj crkvi biti će zbunjena.Moj Novi Raj je veličanstven. koji blista u svoj krasoti. Ja vas molim neodloživo. koje je stvarni temelj. Moje istinske boguposvećene sluge će Misu morati slaviti „privatno“ – i u mnogim slučajevima ne u katoličkoj crkvi. i mnogi će ovu Svetu Tajnu prihvatiti. Ali vi morate ostati jaki. Ja molim sve one. Da li vi u ove Moje Poruke svijetu vjerovali ili ne. će taj Novi Raj na Zemlji. Sve istine u Mojim Naukama biti će izvrnute. 23. Zato što ste vi. Moj Novi Raj na Zemlji biti će doba mira i blaženstva. On će moju djecu tako zaluditi. da sva djeca zajedno sa Mnom budu dovedena u Moje veličanstveno Kraljevstvo. da uživate u ovom Raju. Tako puno priprema je završeno. da se pravovremeno pokaju. To je Božanska Volja Moga Oca i ovo je od početka bilo Njegovo Obećanje čovječanstvu. da mognu istinu Mog Obećanja ponovo prepoznati. jer vi imate puno toga za očekivat. Nemojte odbiti ovaj divan dar života. biti će njegov ponos i njegova arogancija. na kojemu je sagrađena Katolička Crkva. Samo molite za one duše. Moje pristaše. da vi Mene ljubite. djeco. za duše ateista. Sin i Duh Sveti. Svaka duša će biti bez želja (sretna). molite i molite sa cijelom ljubavlju. Djeco Moja. stime da ih mognem spasiti od vatre pakla. da onima pokažete ljubav. Svaki dio od toga će onda biti laž. Progoni će se vršiti ponajprije polako i suptilno. ponedjeljak. Temeljem toga Ja vas molim. Jer Moje vrijeme je skoro tu. izabrani. koji u Mene. da vašu svu patnju i vaše molitve ponudite za one duše. Ali svi (troje) su jedno jedinstvo. na koji vi paziti morate. On će tako nastupiti. Ova (današnja generacija) je izabrana generacija za Moj Novi Raj na Zemlji. Slijedite Me na putu vašeg Otkupljenja. djeco. u kojemu ću Ja vladati. kad se to dogodi. da će lažni prorok vas držati u vjeri. Poslušajte Moju hitnu molbu i molite za duše ateista. koji su slijepi za Mog Duha Svetoga. Sve ovakve duše. Ja vas ljubim. Molite za njih kod svake prilike. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 315. drugi Sina. tko se njemu suprostavi. Vama. koje na vas čeka. Molite za one. da prekinu sa svojim poslom i da Mene poslušaju. neka vam bude jasno. Mnoge religije slijede samo jednu bitnost Presvetog Trojstva. Moje pristaše. kao da ima nadnaravne darove. vanjske fasade poniznosti. sječanj 2012. hitno. Dolazeće kušnje će izblijediti do bezznačaja. pripreme. sve (Tri) spojene u jednoj (jedinoj) Božanskoj Bitnosti. svijet počima. biti će stavljeni na stranu i „predani psima“ (bit će bespravni). ne smijete gubiti ufanje. imate jednu divnu budućnost pred sobom.

posebno onima u teškom grijehu. koji danas dolazi k tebi. To će biti samo onda kada vas Božje svjetlo ostavi. Utorak. Molite. To ne znači. Mnogo molitve i patnje. stvorio je cijeli svemir – zvijezde. koji đavla slijede. Tako puno se obećava. Djevica Marija: Jedan atomski rat. da će svi biti spašeni. Ja sam. Čak i grešnici osjećaju Božje svjetlo. Radujte se. je dopustio Otkupljenje jednog velikog dijela čovječanstva. koji Moj Otac sada nudi čovječanstvu. mogu po mogućnosti – temeljem moći molitve – biti spašeni. Idite. su dovele do toga. Oni otvrdnuli ljudi. u koji pristaše zvijeri vjeruju. djeco. Svemogući Stvoritelju čovječanstva. da ti da dobru vijest za svijet. ali to sve se bazira na laži. Oni vjeruju u jedan drugi oblik života. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva Vama će prikazano što znači umrijeti u smrtnom grijehu . Jer tada će se dati dokaz o vječnom životu i znati koliko je to važno. da njih više od Moje djece nebi tražili ove duševne izlaze – koji ne dolaze od Boga. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 316. Radujte se sada Upozorenju jer će vas spasiti i donijeti vas bliže Mom Presvetom Srcu. Molite sad – kao zahvalu za ovaj poseban dar. Umjesto toga oni će birati jedan drugi Raj. Mračne duše vjeruju u jednu drugu vrstu svemira. Može biti djelimično neugodan. neće se htjeti spasiti. Ali vi sada kao i prije imate još puno posla pred sobom. Bog. o Gospodine. Vaša duša i tijelo bi bile samo prazne posude. Mi Ti zahvaljujemo za dar spasenja. djeco.Oni traže samo zbog toga ove izlaze. Moj Vječni Otac. koji idu za ovim kultima. čija obveza vjernosti pripada sotoni i zlim sektama. da će se za vrijeme „Upozorenja“ mnogi obratiti i oni. koji Ti Tvojoj siromašnoj djeci dopuštaš. da ovo sve izdrže. i činite sve. pustoš i tamu koju vam Sotona nudi . koji se okreće oko Irana. Tek tada ćete konačno shvatiti da bez Božjeg svjetla u vašim dušama prestaju ti osjećaji. za Ljubav i Milosrđe. 13:50 sati . Mi Te molimo. Svemogući Otac. Spasite svoje duše dok još možete. 24. Jedna dobra vijest: Bog. ovu Križarsku vojnu molitve broj 21: "Mi Te hvalimo i zahvaljujemo Tebi. u jedan drugi opstanak. da će konačno shvatite prazninu. koju oni trebaju. Ali kada se umre u smrtnom grijehu. Zapamtite. ako Mene ljubite. Pripremite se sada za taj veliki događaj. To ne postoji i ne može postojati. da se dušama pomogne. Molite za one.Dobrodošlo Upozorenje. planete i Zemlju kao i sve prazne prostore između. koje su ponuđene od Mojih mnogih izabranih duša na Zemlji. jer će se tako mnogi od vaše braće i sestara i dalje uporno i postojano odupirati istini Moje Svete Riječi. Sotona je to stvorio u glavama njegovih učenika i to je samo jedna iluzija. zbog ovog velikog dara. jer nažalost neće svi biti spašeni. planira se u tajnosti srijeda 25.Upozorenje će biti čisti doživljaj za sve vas. o Sveti Bože. djeco. Kad bi vi razumjeli moć žrtve i molitve. spasi one. onako kako su potaknuti da vjeruju. koje on u svijetu kontrolira. tvoj Isus. koji će se okrenuti od istine. ne postoji. Moj Vječni Otac.Napunite svoje duše. koji agzistira izvan jednog.Molite. Budući da će po prvi put u povijestibiti prikazano kakav je to osjećaj kada svjetlo Boga nestaje iz vašeg života. u kojemu Bog ne postoji. Vaš Voljeni Spasitelj Isus Krist . da prime snagu. Ovaj lažni Raj. sječanj 2012. da im se otvore njihova srca u pogledu istine njihovog vječnog života. i molimo Te. jer nije stvoreno od Moga Oca.a koja je puna tjeskobe i užasa. jer je on prisutan u svakom od njegovih sinova na zemlji. jer imaju bolove. 16:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da će sada biti moguće i da će se puno više djece Božje moći spasiti. Jedan Raj. koji Mene – danas – odbijaju. za što sam vas Ja molio. koji se neće obratiti. vi nikada više nebi prestali moliti. Te jadne duše koje su napuštene zato što su prekasno zamolile Boga da im oprosti njihove grijehe. je dopustio spas velikog dijela čovječanstva. Bog. Vaše će duše osjećati napuštenost koji osjete oni koji umiru u smrtnom grijehu.Kralj čovječanstva Poruka317. u druga stvorenja i u jedan miran (drugačiji) sustav. jer još je samo malo vremana. Mislite na to: Nemate se čega bojati. Ja vas ljubim. i za one. to svjetlo više ne postoji. Molite upravo za one. sječanj 2012. Ništa od toga nije realno. djeco. važno je da sam dopustio svima vama da osjetite tu prazninu duše. koji Ti imaš za čovječanstvo. od Moga Oca čovječanstvu obećanog Raja. To znači.

sječanj 2012. vrijeme je.Dijete moje. Budite spremni. Ti. da Bog Otac. Molite. nego na sve druge okolnosti. da se spriječi. čak i zadnja tajna iz Fatime svijetu nije posredovana. kako se ovo veliko čudo pred njihovim očima razvija. Zašto je Moja Crkva osjećala potrebu. pokušavaju isto. To je jedan smrtni grijeh. One. Nebo će početi sada da se mijenja. u mnogim slučajevima. djeco. Pogledajte. da bi stime nad Mojom djecom mogli počiniti užasno nasilje. “Ne ubij“ znači. u mnogim slučajevima. Istina je za čovječanstvo neudobna. koja je od Ukazanaja Moje Majke u Svetištu u Fatimi u velikom broju ušla u Vatikan. Istina dolazi od Mene. ušutkali. Tako puno laži. lažne bogove. Pa ipak kad bi istina o onome. Oni govore o Milosrđu Moga Oca. da je promijene. Otvorite vaša srca za Božansko Milosrđe Moga Sina. nego kako su oni uveli i jednu novu metodu Katoličkog štovanja Boga. Istina je za izvjesno vrijeme bila sakrivena. Da li to Moja djeca prihvaćaju. Oni pokušavaju. do dolaska Moga Sina na Zemlju. za svladavanje đavolskog zahvata. Kćeri Moja. da se svijetu otkrije čitava istina o misterijima Božanskog Kraljevstva. lažne političke vođe i lažne organizacije kao i lažne (mas) medije. u ovo doba se događaju mnoge stvari u svijetu. I usprkos tome Moja crkva nikada ne propovijeda o ozbiljnosti grijeha. da će Moj Vječni Otac temeljem Njegove Ljubavi i Njegovog Smilovanja vas sve. kako su oni Istinu Mojih Nauka ne samo iskrivili. koje je Moj Vječni Otac postavio i proroku Mojsiji predao. molite za njihov spas. Majka Osloboditeljstva Poruka318. Katolička Crkva je jedna istinska crkva. Pripremite svoje kuće i molite Moju svetu krunicu kod svake prilike. počimaju sad u svijetu da se smanjuju. Oni opravdavaju svaki grijeh. svejedno koliko se ljudi trudili. Ali to nije oprostivo. Tako puno od istine je sakriveno. za koje su oni određeni. Moju kćer Luziu su te zle sile. svugdje u svijetu. 21:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Zatim će On svijet brzo pripremiti za Njegov Drugi Dolazak. Čak i u sredini kršćanskih crkava Zapovijedi Moga Oca nisu više prihvaćene. djeco. ti ne smiješ nijednog drugog čovoijeka ubiti. Moje crkve. u Njegovom Velikom Milosrđu. po mogućnosti u skupinama. moraš moliti. Zadnji dio tajne (iz Fatime) zbog toga nije otkriven. onda bi samo malo ljudi prihvatilo tu istinu. eutanaziju. onda kad je bilo potrebno. koje jedan dio Vatikana kontroliraju. ne propovijedaju istinu. molite Moju svetu krunicu. I kroz to. Nemojte zaboraviti. njihova srca otvori. djeco. Ali on će vam prije toga dati ovu zadnju šansu.je Moja crkva dugo godina gurala u pozadinu. ali oni izostave. da se obratite. je njima (odgovornima) samima poznato. koji u Njega vjeruju. koji je pun laži – otkrije istina. dolaze od sotone i prouzrokuju težak teret na vašoj duši. kćeri Moja? Ne. To su pravila. nego ih i u Božjim Očima čine oprostivima. Priznanje Moga Božanskog Zahvata u svijet – kroz čudesa. da potiskuje istinu. Molitva je oružje. de se vjera Moje djece – svugdje – jača. uključujući i pobačaj. zato što je ona razotkrila istinu o tome. molite. pošto sotonina armija nastavlja. djeco. je Mojoj djeci prezentirano kroz lažne religije. jer Moja peta počima. da je sotonska sekta unišla u vatikan. ta zla skupina. da bi se sotonsku armiju spriječilo u zadnjim proganjanjima. postupaju prema njoj kao kao da je kriva nauka. 26. Oni ne prihvaćaju Zapovijedi Moga Oca. koje oni planiraju protiv čovječanstva. Moje Srce je duboko ranjeno. Nijedan čovijek ne može ubojstvo – pobačaj. da satire glavu zmije. To se ne odnosi na samoobranu. oni Mene osobito vrijeđaju. Laži. smaknuće ili eutanaziju – opravdati. i onda će svi vidjeti. Svaki od Mojih istinskih Vidioca – i svaki Vidioc Moje Blažene Majke – je u početku sa strane Moje crkve bio ignoriran i omalovažavan. Sotona gubi brzo na moći. koji Njega i dalje preziru i istinu egzistencije Moga ljubljenog Sina pobijaju: molite. gonjena pohlepom i moći. molite. kad čovijek u stanju smrtnog grijeha umre. kćeri Moja. da se – u jednom svijetu. i kao takva ona je glavni cilj sotone i njegovih zlih sekti. koji to (ubijanje) ne samo da dozvoljavaju. Mnogi od Mojih boguposvećenih slugu ne vjeruju više u postojanje pakla ili čistilišta. Oni ljudima ne kažu nikada. koja Mene i Moga Vječnog Oca vrijeđa. što se u svijetu događa. To isto tako se odnosi i na Deset Zapovijedi Moga Oca. Vaša ljubljena Majka. da svugdje širi kaos. zato što ona osobnu žrtvu uvjetuje. Oni. Sad više neće dugo trajati. a kazna za to je jedan vječni život u paklu. da je sotonska zla sekta ušla u Vatikan četvrtak. aki bi počinili smrtni grijeh i ako onda nebi pokazali kajanje. Vrijeme je spremno. dijete Moje. danas bila otkrivena. Vrijeme je došlo. prostituciju i seksualne perverzije. ješ vaša molitva je djelotvorna. Istina se ne mijenja nikada. da preuzmu kontrolu nad financijskim ustanovama. oni čak izdaju i zakone. zaštiti. da objasne konzekvencije toga. Velika zla. Što se odnosi na one. lažne crkvene voditelje. Nemojte nikada izgubiti vjeru. da u Iranu prouzrukuju jedan atomski rat. Istina u nekim slučajevima prouzrokuje protivljenje i. što oni svoje obveze ne ispunjavaju. Ali ipak samo istina vas može osloboditi od laži. svugdje. odgovorni za gubitak tako velikog broja . da će oni doći u pakao. Oni su. o kojemu Moje siromašne ljubljene Pape samo malo kontrole imaju. da se ove stvari dogode. da bi zlu sektu štitili. Posljednja tajna iz Fatime otkriva. Svaka pojedinačna Zapovijed od Deset Zapovijedi Moga Oca se krši svaki dan. kroz Ukazanja i po Bogu učinjeno sporazumijevanje sa izabranim dušama .

Ja dajem svijetu ovu križarsku vojnu molitve (22) (za katolički klerus). biti proganjana. Nastavite stime. Ne dopusti nikada. ali vi će te to vidjeti. Moja Ljubav biti će u Mojoj cijeloj Krasoti otkrivena. a čovijek će. Svemogućeg Stvoritelja svih stvari. vašeg ljubljenog Otkupitelja.. svejedno koliko pritiska bude na vas vršeno. sječanj 2012.“ Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist Kralj cijelog čovječanstva 320. s tim da ja moj poziv. Vi će te se sada morati osloniti na Mene. tako da Mene oni za vrijeme Moga dugo očekivanog Drugog Dolaska na Zemlju sa radošću pozdrave. koje je Mojoj djeci Moj Otac. Ova stvarna (istinita) crkva. 23:50 sati Ja sam Vaš ljubljeni Isus.2011 stoji: „. duboko kajanje. koje su za mene potrebne. Molitva.. da vjerujete u Boga. Sve ostalo izvan istine je laž i ne dolazi od Moga Nebeskog Oca. Ja vas ljubim. pošto Duh Sveti nastavlja. dao. A bez svjetla nema budućnosti. Amen. sječanj 2012. ona će nažalost učiniti raskol (među njima). Iako će istina u duše Moje djece prodrti i donijeti im slobodu. Ja vas trebam. kad za Mene radiš. Djevica Marija: Molite sa vašim cijelim srcem za Papu Benedikta. da bi u svako doba ostali u vašoj vjeri. Moje ljubljene boguposvećene sluge. da se oslobodi od okova zloga. da bi Moju Slavu javno objavila. 21:00 sati Dijete Moje. Zadnje vrijeme. za spasenje Moje Crkve. kad ponovo dođeš. kad napast bude tu. 27. je u nebu kao tutnjava grmljavine (čujna). koja je spomoću Moga ljubljenog Učenika Petra na stijeni sagrađena. otklonjeno. Obraćenje se povećava. Probudite se i prepoznajte istinu. Mnogi od vas su Meni – sa jednim plemenitim srcem – predali svoje živote. Ovdje je jedna posebna molitva Križarske vojne molitve (23) za sigurnost Pape Benedikta. 319. Ne dopusti nikada. ako se pokaže istinito. Neprijatelj može možda vjerovati. Molim te. jer čovječanstvo istinu. petak. da i dalje njegova krila širi na svu djecu Božju. Poziv svećenstvu: Pripremite Moje stado za Moj dugo očekivani Drugi Dolazak na Zemlju. da Križarske vojne molitve molite. dijete Moje. da pripremim Moje stado. svećenici i cijelo religiozno svećenstvo unutar Svete Katoličke Crkve. Vi morate moliti za vodstvo. Moja kćeri. ali to bi bila glupa pretpostavka. da Moje Kraljevstvo na Zemlji ponovo uspostavim. stime da ga katolički klerus moli: “O Moj ljubljeni Isuse. Bog Svevišnji. da čak i krajnje teški grijeh ubojstva može biti oprošten? Svi grijesi mogu i biti će oprošteni. Stvoritelja svih stvari. od Boga. Moj Glas će se čuti svugdje u (cijelom) svijetu. Vaša molitva se čuje i u nebu će biti odgovoreno na nju. Iz pepela će se ona uzdići. Vaš ljubljeni Isus. dijete Moje. djeco Moja. Ja Ti u svako doba nudim moju vjernost. kad otvorite oči. tako da se Katolička Crkva ponovo uzmogne uzdići u svojoj slavi. Daruj mi milosti. Njegovi dani na Svetoj Stolici su produženi i temeljem toga je puno od kaosa. Obećavam Ti. konačno. sotonina moć je iz dana u dan slabija. Nitko neće ili neće moći Moju crkvu uništiti. 28.duša. i ne dopustite. i morate moliti za (dobru) moć razlikovanja. djeco. vi svi. koji izjavljujete. . ali dalje to više neće biti slučaj. sa kojima je sotona okovao njegove noge. ne zaboravi nikada. da će ona biti uništena. Temeljem molitve i posebnih milosti. za vrijeme dok se vratim. moju predanost i moju vjernost priznam i iskupim i da veoma poštujem Nauku pravovjerne Katoličke Crkve. da se latite svoga oružja. neće nikada propasti. da ću se u Tvojoj armiji boriti. On pati tako puno i na različite načine je on u njegovoj brizi zbog opadanja vjere sam. svugdje rastu vjera i ljubav prema Bogu. Svemogućeg Oca. vi trebate znati. neće htjeti čuti. da se ovaj plamen ljubavi prema Tebi zatreperi ili se ugasi. da ćeš ti. da se od vaše ljubavi prema Meni odvojite. onako kako Ja nju tebi u ovo vrijeme. ti moraš sa svim svojim srcem moliti za Papu Benedikta. Isus Krist Napomena: U poruci 289 od 21. otkrivam. Nemojte nikada svoje oči odvratiti od Mene – čak ni za jedan jedini trenutak. Moja srdačno ljubljena kćeri. Nemože biti više od jedne istine. nesmijete nikada napustiti. i Ja vas moram hitno zamoliti. da bi Tebe. biti sposoban. Jer bez Mene nema svijetla. Mnogi od Moje djece možda toga nisu svesni. Zar vi ne znate. Vi Mene. na koju su tako dugo vremena čekali. i primite slijedeće na znanje: Postoji samo jedna istina. da postanem slab. Vi će te morati izdržati. To je dobro. Sin Boga Svevišnjega i rođen od Prečiste Djevice Marije. Vi ste Moji istiniti Učenici. subota. koje on kako unutar tako i izvan Vatikana vidi. Moja Sveta Riječ je za dugo vremena bila suzbijana. održi me jakim i održi gorući plamen moje ljubavi prema Tebi u svakom trenutku moga dana. dragi Isuse radosno pozdravili. koje je đavao prouzrokovao. koje su vam date.12.

Amen. Vaš ljubljeni Isus 322. jer kad bi vi Mene (stvarno) poznavali. za vrijem kojeg (zadnjeg) je Djevica Marija izgledala skroz zabrinuta. Kćeri Moja. na koji vi Mene puštate u vaše srce. Svi vi. Glavu Tvoje Crkve na Zemlji. vi Mene ne poznajete uvijek ili ne razumijete uvijek Moje putove. ne zaboravite. i to da vama pristigne određeno upozorenje. molim ja sada. da bi svijet spasio od grijeha. da Moje Božansko Milosrđe počima. sječnja 2012. koje obilaze svijetom na propast duša. moraju znati slijedeće: Koliko ljudi u svijetu znaju danas o Mome Obećanju Božanskog Milosrđa? Vrlo malo. da sutrašnji dan. bez vaše bojne čelične opreme. tako da i on mogne pomoći. koja Mene zadržava. To je jedini način. koji vas vodi k Meni. trebao bi (odn. izrugivaju i kažu. koji Moje proroke izrugivate.. vi Mene ne bi odbijali. naći će te pravi mir u vašoj duši. tako da se Tvoja djeca mognu voditi na pravom putu prema Tvom Novom Raju na Zemlji. da bi bili dovoljno jaki i ponizni u duši i duhu.. da pokrije cijeli svijet sa Njegovim Zrakama Milosrđa. onda sjednite mirno tamo i molite se Meni. kao pripremu za „Upozorenje“. da svijet bude informiran o tome. i ako vi Meni odobrite prilaz vašem srcu. djeco Moja. nego Mene. U ovom danu vi morate moliti Svetu Krunicu i Krunicu Božanskog Milosrđa. Nemojte to odbiti. moraš sve pristaše ovih Božanskih poruka moliti.01. Molite. da ću Ja ponovo doći. molite. sječnja 2012. Ali ipak i danas vi još osporavate – upravo onako. Svetoj Faustini. kako je sestri Faustini otkriveno. Kad vi vaše oči otvorite i vidite. Dijete Moje. ponedjeljak. 13:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila. kako je to Mojoj kćeri Heleni. sječanj 2012. Moje Božansko Milosrđe počima da postane stvarnost. da vi Mene stvarno poznajete.. zaštitiš. u Ime Tvoga ljubljenog Sina Isusa Krista i zbog muke. 30. da duše (od događaja) nebi bile (nespremne) iznenađene.pošto je imala dva odvojena Ukazanja Djevice Marije – jedno. Ako (vam) je moguće. otkriveno. koje je bilo u ponoć 29. (i sposobni) da dođete u Moj zagrljaj.. Ti. rezerviraju kao jedan poseban dan molitve.2012. kćeri Moja. i to kroz Milosrđe Moga ljubljenog Sina Isusa Krista. Vi. Radujte se ovome daru profetije. Djevica Marija poziva na jedan dan molitve i posta. želim. Ja vas ljubim. zaštiti Tvoga Papu. da Ja sada sa vama govorim? Ako ne. Da li Moje pristaše nisu znale. i drugo . koju je On podnio. da postane stvarnost. onda ću Ja vas osloboditi. dok sam Ja bio međi njima . Iako vi Mene možda ljubite. onda slijedite Me sa ljubavlju i radošću u vašem srcu na putu u Novi Raj. Papu Benedikta. Molite. Samo ako vi k Meni dođete kao jedno dijete. Nemojte nikada misliti. 29. posebice onih. koji sa vama razgovara.sječanj 2012. Ne dozvolite đavlu. vaš Božanski Otkupitelj. utorak. da je ovaj misterij svijetu već otkriven. moram vam teška srca reći. uključujući i tebe. Svi oni. 31. da će mnogi ljudi umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. da vi ne izrugivate njih. dijete Moje. da vi sve znate o Mojim putevima. Moj Vječni Otac šalje proroke temeljem jedne određene svrhe u svijet. Ovaj misterij će biti otkriven. da Ti Tvog Svetog Zamjenika.“ Vaša nebeska Kraljica Zemlje Majka Osloboditeljstva 321. da sumnju sadi u vaše glave. iako Moj Sin sada dolazi. da sam to Ja. koje se u trenutku smrti nalaze u smrtnom grijehu. kako su to i Moji Učenici činili. da se Tvoja djeca i sve Tvoje boguposvećene sluge spase od biča sotone i palih anđela njegovog kraljevstva. da Ja vaše iscrpljeno srce ispuniti mognem sa Vatrom Moga Svetog Duha. morao bi) svatko pokušati ovaj dan da posti. ne smijete nikada pretpostavljati. Na ovan način moguće je spasiti više duša. Zar vi ne čujete. nedjelja. za vrijeme dok svi na kraju budu vidjeli Moje Zrake Milosrđa za otkupljenje čovječanstva. vaš Isus. . O Oče. molite za ove duše. da svijet pripremim za ovaj veliki događaj? Ja uvijek pripremam Moju djecu na ovakve događaje.da sam to Ja.„O moj Vječni Oče. koje je bilo u 13:00 sati (14:00 sati MEZ) u ponedjeljak 30. Oni su (jednostavno) samo instrumenti. koji tebe. Vi Meni pružate vašu lijevu ruku i udarate Me (istovremeno) sa vašom desnom.. 21:18 sati Ja.

da sam Ja Suotkupiteljica i Posrednica. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 323. Ti si svjetlo Zemlje. Moja izabrana djeca. tako da one svugdje. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. Moje ljubljene pristaše. o Gospodine. kako je to u Knjizi Moga Oca sadržano. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. kada ti za Moga ljubljenoga Sina. da bi Istinu Tvoje Svete Riječi javno objavili i našu braću i sestre pripremili za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. biti će te temelj. Radost o daru. da vaša ljubav prema Meni Moje srce razbukta i Mom Vječnom Ocu. 01. našu muku kao dar Tebi. koju mi imamo za Tebe. Vi. da bi vodio Moju armiju. koliko boli i patnje njihovi grijesi Mome Sinu zadaju. stime što Ja Moga Oca molim za blagost. Ja dajem njima potpuni oprost. Mojoj blaženoj Majci. ljubav i radost naći. Nemoj nikada podleći onima. Ti moraš sve činiti. Tako mnogi od Moje djece sumnjaju u svaku riječ. i ne zaboravite. je vrlo jaka. da uđu kroz vrata Novog Raja. Oni su svjetlo. i oni Meni donose snagu. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Nemoj nikada sumnjati u njegovu Svetu Riječ.Ja lijem brižne suze za onim siromašnim dušama. koji temeljem njihove vlastite odluke neće moći biti spašeni. srca dodirnu. bez obzira na to. stime što se sjedinite sa Mnom u molitvi i žrtvi. koju Ja trebam. Ja očekujem trenutak. koji Moj Sin sada donosi svijetu. vjeruju. anđelima i svim Svetima u nebu veliku radost donosi. posebice na one sa otvorenim srcima. da nitko ne odbije Božansko Milosrđe Moga Sina za vrijeme ili poslije „Upozorenja“. koju je đavao prisvojio.“ Pođite u miru. da nose moje baklje vatre. koje pojma nemaju. postoji uvijek jedan drugi. . da mognemo napredovati i Tvoju armiju voditi. što se pod vodstvom Moga Sina od tebe traži. koja ih je dovela k Meni. koji sve duše dodiruje. za kojima ste čeznuli vaš cijeli život na Zemlji. Moja ljubav prema Vama. Isuse. Ti si plamen. koji zahtjevaju. za spasenje duša od vječne propasti. Oni moraju slijedeću molitvu potpunog oprostamoliti sedam uzastopnih dana. 31. koju on od početka kaže. Amen. koja padne pod ovakve laži. srijeda. Laži – koje su proizišle od tamnih duša svugdje u svijetu i koje će se proširiti. djeco. da Njegove Riječi budu prilagođene njihovoj interpretaciji. koji pokazujete poslušnost. o kako se Ja ljubavi radujem. Ovaj dar od Mene će njima omogućiti. Isus očituje potpuni oprost za jednu totalnu apsoluciju utorak. moraš u svako doba pokazati poniznost. Za svakoga. vi morate pomoći. „O Moj Isuse. Ispuni nas Duhom Svetim. je duša. ima jedan neugodan okus žalosti zbog onih. gdje oni bili. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. radiš. Dopusti nam. Mi Te slavimo. na kojemu ću Ja graditi ponovo Moju crkvu na Zemlji. u kojemu ću Ja svakoga pojedinačno od vas zagrliti. koju mi pokazuju Moje drage pristaše. Mi žrtve nismo dostojni. koji Njegovu Riječ interpretira na jedan drugi način. za spasenje duša. da njima omogućim. kroz njihovu) ljubavi prema Meni – biti će sad date posebne milosti. i njima će biti dat dar totalne apsolucije i snaga Duha Svetoga. stime da obraćenje mogu proširiti.2012. Sječanj 2012. Mi Te hvalimo. Mi Te ljubimo. a njihova ljubav Meni u sredini Moga Srca donosi takvu radost. tako da se mogu priključiti preostatku Moje crke na Zemlji. koji Njegovu Svetu Riječ slijedi. 21:30 sati (Ova poruka je data Marii od Božanskog Milosrđa poslje jednog i pol sata – za vrijeme Euharistijskog klanjanja) Moja srdačno ljubljena kćeri. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Moje drage pristaše. Vaš Voljeni Isus Krist 324. jer On govori istinu i ništa drugo nego samo istinu. tako da će te vi mir. Ali djeco. je. Moja vjerno odana djeca Mene raduju. Isusa Krista. naše nevolje. Ali ipak mi znamo. Ova. Ono što oni ne mogu shvatiti. dar poniznosti. poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo – moraju kroz vašu molitvu biti zaustavljene. Proširite svugdje obraćenje.02. 20:15 sati Dijete Moje. da je Moj Sveti Duh sišao na njih. odlučnu volju i čistu ljubav u vašim dušama. Djevica Marija: Nitko neće spriječiti. Prihvatite. koja usko surađuje sa Mojim ljubljenim Sinom. kamo oni budu išli. Molite. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. da je to bila samo njihova vjera. Jer svaka duša. Mojoj armiji – temeljem njihove (odn. da bi pomogli svoj djeci Božjoj. da prošire istinu Moje Svete Riječi. Ja vas sve ljubim. Djeco. Ja usrdno molim za svaku dušu – u svakoj sekundi dana – za Milosrđe . čija je ljubav u Mome Svetom Srcu čvrsto zagrljena. Mi nudimo sami sebe.

Ove duše ne razumiju. koju ti trebaš. (Bog) u Ime Oca. koje se tebi daju. što Moj Sin vama kaže. da Knjiga Istine – lomljenjem pečata – bude otkrivena. da želi griješnike obasuti sa posebnim milostima. Molite Me za Milost Duha Svetoga. One su za svakoga. Svima onima. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. dijete Moje. da su ove Poruke od Moga Sina za svu djecu Božju a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov izabrani narod. i donesi poruke. i Ja ću otvorenim i čistim dušama odmah odgovoriti. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Da Ja vaše duše ne bi pripremio. Ja ću vam razjasniti istinu. onda niste otvorili vaša srca. Ne zaboravi. to da naprave. za spasenje duša ljudi. I ako ne vjerujete u Mene. i tebi će biti postavljene mnoge smetnje na putu. Da li to isto znači. Kad vi u poniznoj zahvalnosti k Meni dođete. da bi čovječanstvo branili od varalice i od laži. lijevat će te suze – jer će te onda razumijeti – i vi će te Meni konačno za Moj veliki Dar apsolucije zahvaliti. to nije važno. mora se reći istina. za Židove. o kako sam radostan zbog odgovora Mojih Pristaša na Moj veliki Dar potpunog oprosta za jednu potpunu apsoluciju. Zar vi ne prihvaćate. Idi sada. da bi onima izašla u susret. vaš Božanski Otkupitelj. za zadrži. Moga Sina i Njegovu misiju. Svim dušama. koje je on prostro nad istinom vječnog spasenja. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 325. Moć Moga Oca će se razbuktati kao vatreni plamenovi. Da li će to svijetu biti dato preko Mog Svetog Namjesnika. budući da na ovaj način komuniciram sa vama? Ako u Mene vjerujete. da preostaje samo malo vremena. da vi Mene vrijeđate. da se ona njima mora posredovati na ovaj način. Svatko. 02. Odakle znate. koji pokušavaju. Zar ste mislili. Vi trebate znati. da sam to Ja? Ja vas molim. a to je. jer ako bi oni pokušali. da će te vi i Moje Milosrđe odbiti? Sagnite vaše glave i molite Me za oprost. Anđeli su poslani na Zemlju. koji Moj dar odbijaju. vašeg ljubljenog Božanskog Otkupitelja. za sve duše. da te dovedu tako daleko. preko Mene. Tako velikodušan i milosrdan je Moj Sin. ali to će biti beskorisno. nije proturiječno sa poukama Njegove krajnje Svete Crkve na Zemlji. dijete Moje. sjednite sada i razgovarajte sa Mnom povjerljivo. da vam dam ovaj poseban dar. da pripremi svijet za Njegov Drugi Dolazak. Ali Ja sam vrlo tužan zbog nezahvalnih srdaca. Svijetu je Istina obećana za ovaj trenutak.2012. dijete Moje. Važno je samo to. da spasi duše. koji se izlijevaju sa neba. koji pokuša. da Ja postojim? Da vam u ovom zadnjem vremenu želim poslati jednu poruku? Zar ste mislili. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. Moj Otac ljubi svaku dušu na isti način. vjernima i nevjernima. da sam to Ja. Samo jedan Učitelj može postojati. Nijednu dušu se ne drži da je važnija od jedne druge. Sina i Duha Svetoga. biti će rukom Moga Vječnog Oca u tome spriječen. Ako vi vaše oči otvorite za istinu. kad Moje darove odbijate. Ne boj se. jer one su tako daleko od crkve udaljene. Ovaj posao.02. ne sumnjaj nikada u ove poruke. koje su otišle na krivi put. Čovječanstvo možda ne želi čuti istinu. je za Moga Oca jedna od najvažnijih zadataka na Zemlji. onda morate vjerovati i u Božanski zahvat. za spas duša. da bi osigurao njihovo Otkupljenje. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Četvrtak.Spremi se brzo. koji s neba govori s vama. da samo Bog Otac ovaj Dar potpunog oprosta dopustiti može. Nemoj nikada promijeniti niti jedne riječi. jer ništa od onoga. da Riječ Božju izmijeniš. Skinite svoju bojnu opremu i dozvolite Mi. Njegovi darovi za Moju djecu su posebni darovi i daju se u ovom vremenu. Moj Sin ima samo jednu namjeru. Vaš Božanski Otkupitelj . Nitko neće spriječiti. sa sigurnošću. zadnjem vremenu. koji u Moju Riječ sumnjaju: Vi trebate znati. koje će svijetu Moj Sin dati. a to je Bog. Moje dijete.

02. da istinu narušava. Budi sigurna. Ja molim. da istinitu Riječ Moga Sina brane. nemoj nikada slutiti. ponos je značajna osobina. sa kojom navaljuju na Njegovu Svetu Riječ. mogu naći pokoju manu. koja će kroz snagu Svetoga Duha samo poniznim dušama čistoga srca bez ponosa i arogancije biti data. molim te usrdno. One su jedno te isto. Dijete Moje. molite za one duše. Mržnja dolazi od varalice. koji nemaju vjere ili da imaju samo „mlaku“ vjeru. koji slabe duše koristi za to. biti će kažnjeni. koji su od Boga Oca izabrani. da oni. jer će đavao sada poduzeti njegov zadnji pokušaj da spriječi. Dijete Moje. Duh Sveti u isto vrijeme duše drugih ljudi u raznim dijelovima svijeta preplavlja. Ponos onih lojalnih duša biti će sada podbadani. subota. 10:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da otvore svoje oči. ali zbog zaštite. 04. da bi Moga Sina uvrijedili i da bi ovaj posao usporili. . koji pokušavaju. kad On ljubazno sa raširenim rukama pred njima stoji. Ne postoje dvije vrste mržnje. čija će srca najprije biti otvrdnuta. svijetu govori. Oni će onda širiti laži. Mnogi. Osnovni temelj Njegove Crkve će mu uskoro okrenuti leđa. da se sva djeca Božja ujedine u jedno jedinstvo i da se zajedno bore za spasenje svih duša. Njihov ponos njih sprečava. I tako će to biti duše. Izrael. Njegove lojalne Pristaše će tvoriti ovu armiju. Oni ne će razumjeti. Dijete Moje. stime da poruke. da Tvoja Presveta Riješ svugdje u svijetu bude brzo raširena. koja u očima Moga Oca negodovanje stvara. koja se svijetu preko Njegovih vidioca daje. Čovijek ne može ni jednu dušu otvrdnuti. koje vam zadavaju boli. kad grijeh ponosa prodre u duše pobožnih i svetih duša i kad se protive. koju ubojice pokazuju prema svojim žrtvama. Za Njega je to još bolnije. Vi morate moliti za dar moći raspoznavanja istine. u formiranju Njegove armije na Zemlji. Tako mnogi pokušavaju. oni će slušati poruke. Laži se šire preko đavla. Dobre duše protiv zlih duša.“ Njihov duh će biti ispunjen sumnjama. koje oni svijetu daju. Moj Sin treba pripomoć Njegovih ljubljenih Pristaša. biti će isto tako jaka kao i mržnja. i onda će Ga ponovo razapeti. Molite. budu uvažene sa poniznim srcem. da se ovo sa njima događa. za vrijeme dok On preko tebe. koji Iran. koja ti je data sa neba. koji stravstveno u Moga Sina Isusa krista vjeruju. da ti zadaju bol. kroz što će oni postati slijepi prema Riječi Moga ljubljenog Sina. Takve postupke Ja neću trpjeti. zlo se brzo širi u određenim krajevima svijeta. molite. da je to njihova zadaća.Isus Krist 326. ali kad se „Upozorenje“ bude dogodilo. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 327. da Tvojim boguposvećenim Glasnicima u svijetu zaštitu daš. Dijete Moje. patnju i uvrede. da te u tvom poslu za Mene smetaju.02. Subota. tvoja lojalnost prema Meni kuša se svaki dan. Djevica Marija: Mržnja je mržnja. koji otvrdnulu dušu imaju. One su jedno te isto. Oni će Ga zatajiti. to im ne uspijeva. koje On tebi daje. Ja ću vam dati jednu Križarsku vojnu molitve (25). Egipat i Siriju obuhvaćaju.2012. Moje dijete. dijete Moje. Bitka duša je počela. jer misle. Svi oni. da će ova grupa biti ona. da su oni ti. Ratovi. Mržnja je mržnja. Njihova mržnja. da u ovom vremenu Njegovu Presvetu Riječ na Zemlji šire. Za vrijeme dok se ratovi – sa mržnjom u dušama – organiziraju. će sada kroz napast bit „okrenuti. Ne postoje dvije vrste mržnje. su jedan s drugim spojeni.2012. koja se već nalazi u tmini. koje će od varalice biti vođene u napast. 10:09 sati Dijete Moje. da ove krajnje hitne poruke za svijet budu proširene. 04. Molim za to. Štiti njihove obitelji i pokrij ih u svako doba sa Svetim Duhom. koje se u svjetlu nalaze. da istinu Njegove Riječi prihvate. Ja molim neodloživo za to. tako puno ljudi u ovo vrijeme ne sluša ove poruke. Kroz to. je Moj Sin mučen. „O Bože Svevišnji. da oni budu zaštićeni od mržnje drugih. što oni na ovim porukama. i koji vas i klevetaju i laži o vama šire. da bi izmolili zaštitu za sve Moje vidioce i za one.

15:00 sati Moja kćeri. Samo onda će čovječanstvo akceptirati. Molite. Antikrista. kad narodi budu pali na koljena. da prouzrokuje stotine obraćenja. je će inače Moja djeca trpjeti još užasne stvari. kćeri Moja. subota. Oni ne kontroliraju svijet. Kad čovijek dopusti da ga mržnja obuhvati. . ali Moj glas je zamržen. Egipat i Siriju. Nemojte nikada imati straha. Dali ste primjetili.Ne zaboravi. Zato te Ja molim. koja jedan dobar život vode i koja sa zaprepanošću gledaju na zlo u njihovom svijetu. genocida. jer ovo razdoblje – u kojem će se Zemlja ljuljati – neće dugo trajati. odgovaraju. da veći dio čovječanstva kroz rat (odnosno kroz ratove) bude uništen. Bogu Ocu. da svijet kroz zauzimanje drugih naroda kontroliraju. koji učestvuju u ovoj velikoj prijevari. i iz svih ovih stvari proizići će smisao. koji će obuhvatiti Iran. Svi ovi ratovi će se spojiti jedan sa drugim. Bog Otac: Početak kažnjavanja svijeta — Moj zahvat je potreban. da bi rasla i da bi se razvijala kao gnojni čir. jer ona dolazi od Sotone. Sada to neće više dugo trajati. želim saopćiti. Iako je puno od ove kazne (već) odvraćeno. ste upozoreni. za obraćenje ljudi. gladovanja i opadanja vjere budu oslabljeni. Molite usrdno. Vi. Tako puno duša pati zbog grijeha. jer ona ne može naći hranu. Moja će ruka sada pasti na nevaljalštinu. da se nikada ne boje. a sada ću Ja jednu kaznu nad hladnim srcima i nad mračnim dušama razbuktati. da je prorečeno. (u javnosti) nastupiti i stvorit će jedan lažan mir – (jedan lažan mir) njegovog vlastitog podmuklog načina. koje su potrebne. da učinak rata. ne zadržim.02. Moja djeca ne smiju dozvoliti da ich strah zahvati. moraju razumjeti. Kćeri Moja. jer vaša vjera i vaše molitve će pomoći. onda će biti vrlo teško. svijet se suočava sa početkom kažnjavanja zbog užasnih grijeha. Molite se Bogu Ocu. Mojoj djeci. onda se ona širi. kad Moju Riječ javno objavljuju. Boga Oca. Samo Stvoritelj cijelog čovječanstva ima moć nad Sotonom. koje su njemu prisegli na njihovu vjernost.2012. koja će kontrolirati vaš novac. koju ona treba. jer to ne može biti. da sve Zemlje ne budu uvučene u strukturu moći širom svijeta. Jer samo jedna (jedina) duša. (koja se sastoji u tome). Vaš ljubljeni Isus 328. djeco Moja. koja će – proizlazeći iz Mojih najsvetijih Poruka – biti izlivena na cijelo čovječanstvo. (i) svugdje (na svijetu) – se vodi? Sve ovo se događa kroz ruku Antikrista. postoji jedan zloban plan. Ignoriraj ju. za spasenje čovječanstva. da Moju Riječ javno objavite. mogu biti sigurni u istinu Moje najsvetije Riječi. Ovi ratovi se ne događaju slučajno. Ali to će biti samo jedna maska za zavaravanje( čovječanstva). mora biti zaustavljeno. Sve će biti dobro. i ona će odamrijeti. što se događa. kćeri Moja. tako da bi On ove užasne stvari mogao odvratiti. kako se Moja djeca obostrano uništavaju. da se Moja djeca probude. koji strpljivo čeka na trenutak njegove slave na Zemlji. 04. Idi sad i reci Mojoj djeci. i Ja se neću natrag nasloniti i gledati. da je bespomoćno. sada razviti u svijetu. Budi jaka. čak i onda ako bi vi (zbog toga) bili proganjani. Tako puno mržnje prema Meni. Idi u miru. Kad budu izrugivani. da i dalje ignoriraš te tebi na put postavljene smetnje i da se ne osvrćeš na mržnju. Moja kazna će se razbuktati nad onim narodima. isto tako. Ono je potrebno. da je Moj Zahvat potreban. koje ljudi počinjavanju. došlo. Tako će i Italija pretrpjeti negativne učinke. Ja sada pripremam svijet na promjene. Izrael. Nastat će ratovi. Završna faza čišćenja će sada početi. Ja ću stajati na njihovoj strani. da dopustim otpečačenje pečata. Ja sam Bog cijelog Stvorenja. da Moja djeca mole za mir u njihovim Zemljama. koji su u Knjizi Otkrivenja ( = tajnom Otkrivenju po Ivanu) prorečeni. Moja siromašna djeca. da će se događaji. koji će biti povezani sa uzdizanjem lažnog proroka i njegovog partnera. koja se čini u svakom uglu (svijeta). onda će većina čovječanstva biti uništena. Molite. za čišćenje Zemlje. To je sve. što Ja od vas tražim (odnosno zašto vas molim): Militva. Vrijeme je za Mene. Militva za duše drugih ljudi će spasiti vašu vlastitu dušu. koliko ratova – kod tako mnogih naroda. Sada vama. da nijedan čovjek neće moći zaustaviti Vatru Duha Svetoga. koja glasno prizna svoju vjeru. stime da sve (ove) stvari Mome planu. Jer ako oni budu s time imali uspjeha. Ako Ja ovo. On će onda. je dovoljna. čim se – poslije „Upozorenja“ – raširi obraćenje.

Moj Sin priprema Njegov dolazak. 6 veljače 2012. 13:15 sati Dijete Moje. kad vi Moju Krunicu molite razmatrajući. da pobijeđujete u boju protiv Đavla i da će te njega pobijediti. da ona sada sama mora postati Križarska vojna molitve. kad vi za Moju pomoć molite. Djevica Marija: Kad molite krunicu. Boga Svemogućega. Ne zaboravite nikada važnost Moje krajnje svete Krunice. za spasenje čovječanstva. Ali iznad svega nađi mjesto i sve svoje povjerenje u svog voljenog Isusa. Ako vam je to žao. da dođete bliže Srcu Moga Sina. Isto kao i Moga Sina. Vaša ljubljena Kraljica Anđela. Amen. pozivam te da budeš strpljiva jer to neće trajati dugo prije ispovijedi. Ja ću usko surađivati sa Njime. djeco Moja.Molite se da globalni zločin nuklearnog rata. je vaš Otkupitelj. onda zazovite Mene. i to zato da spriječi daljnje širenje nevaljalštine. vašu ljubljenu Majku. Znam kako vam je teško moliti. Ja vam sada dajem novu Križarsku ratnu molitvu(27) Molitva za mir u svijetu "O moj Isuse. kad vi molite za Moj zagovor. nedjelja.2012. sve će postati mirenije. Vi sada morate započeti sa Vašim pripremama.Molite. 05. Moj Sin Isus Krist. vi možete pomoći. pozovite što više molitvenih skupina." Moja kćeri. vaše molitve su meni ugodne u ovom trenutku. Započnite sa molenjem Moje Svete Krunice. Nakon što se odvije.Trebam više molitve djeco. i Ja ću vas uzeti za ruku i dovesti ću vas k Njemu. Isusa Krista. znati će te. vi će te shvatiti. On onda bježi pod velikim bolovima i postaje nemoćan. Ljubav dolazi od Mog Vječnog Oca. 20:15 Moja ljubljena kćeri . da sudjelujete u tome. koji bi uništio trećinu čovječanstva mogne izbjeći.02. djeco. Imaj milosrđa za sve zemlje koje su bespomoćne protiv zlih zvjerstava raširenih cijelim svijetom. da atomski rat. Pečati su slomljeni moja kćeri i ratovi će se pojaviti vrlo brzo. Isusu Kristu. i On griješnike nikada neće odbiti. ne prihvaćaju. Križarska vojna molitve (26) Sveta Krunica Djevice Marije (pogledaj Linkl) Osjetite mir. djeco.Pođi u miru i ljubavi. vrijeđaju i ponižavaju. Mene odbacuju.Vidim da se Zlo smanjuje i ruka mog oca će to odgoditi. Te jadne duše su bičevane i pate baš kao što sam i ja patio. koji vas obavija. Zatim kad ste ju izmolili – i dok ste kroz to posredovane milosti primili -. kad vi Moju Krunicu molite. Ja ću Moga Oca. Kad u vašim srcima osjetite ljubav. da se spase vaši narodi. Ali. da On njegovu ruku pravednosti ne spusti na strogo kažnjavanje. Sotonina moć slabi. ali molim vas. imam. koju Ja prema Mome dragocjenom Sinu. prijatelja i obitelji da mole za mir. da se spasi vaš narod. .Dok se zemlja nastavlja tresti na sve načine. možete pomoći. Majka Otkupiteljstva Poruka 330. djeco. Ja ću vam pri tome pomoći. koje bi inače palo na zemlju. molim za milost za sve pogođene užasnim ratovima. da ste Ga povrijedili. Kad mi surađujemo.Ja ću pružiti milosti svim mojim dragim i povjerljivim sljedbenicima da sedrže mirno usred oluje. svejedno kako crne vaše duše bile. Molim te prekrij te narode snagom Duha Svetoga tako da prestanu sa progonom nedužnih duša. moliti.Moji sljedbenici moraju se ujediniti zajedno kao jedna obitelj i ostati jaki. ja vas molim. ali neće zaustaviti da ove zemlje ubijaju jedni druge. Ja mogu duše direktno dovesti do Presvetog Srca Moga Sina. Molim da se mir nastani u onim izmučenim narodima koji su slijepi za istinu Tvoga postojanja. Ta molitva je tako važna. Ja zovem svu Moju djecu. da u ovom vremenu mole za jedinstvo ljudi u svijetu. tako da se vi svi možete sjediniti s Njime u Novom Raju na Zemlji. mogne biti otklonjen . da bi skupio svu Njegovu djecu. koji bi jednu trećinu ljudi uništio. Samo čiste i ponizne duše mogu tamo ući. Kako to slama Moje srce da gledam nevine ubijene u ratovima na Bliskom istoku. Tako mnogo ljudi Mene. Vrlo je važno – svejedno kojoj vjeroispovijesti vi pripadate – da vi nju (Krunicu) molite svaki dan. mi možemo svugdje na svijetu odvratiti katastrofe. Kroz to. jer ako vi nju svaki dan molite. Vjera u Moga Sina se gubi. vašu nebesku Majku. preziru.Bog Otac 329. da se je varalica od vas udaljio i da je na njegovo mjesto nastupila ljubav. i Moja djeca se ostavljaju sa izgladnjelim dušama. Ja sam Prečisto Srce. i temeljem ljubavi.

jer morate ustati iznad tame i pomoći mi da cijelo čovječanstvo osvjetlim. Vaša ljubljena Majka. Dovoljno je sjetiti da je sve što je bitno je da se ujedini čovječanstvo. tako dugo skrivenih u arhivu Božanskog carstva. Ja sam Djevica Marija.Nikada Moj sin neće zanijekati druge kršćanske Crkave.Vaš Spasitelj Isus Krist Poruka 331. moja ljubljena kćeri.uz sva njihova zavedena vjerovanja i njihovo percipirano pravo na osobni probitak. jer ona će kao i moj dragocjeni Sin porasti u slavu još jednom. dolazim da vas spasim. 8 veljače 2012. Našeg Spasitelja Isusa Krista Mi Ti se klanjamo Mi Te volimo Mi se ujedinjujemo u borbi za snagu da sačuvamo Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Da se možemo suočiti s kušnjama u godinama koje dolaze. 2012 @ 20:00 Ja sam tvoj dragi Isus. biti će im vrlo teško da to prihvate. kako se pročišćenje nastavlja s velikim intenzitetom jer to je neophodno.Tvoja molitva. Majka Božja. Moje dijete. rođen od Bezgrešnog Srca Marijina. predanošću meni s radošću i predajom u svom srcu ćeš spasiti mnogo duša. Moja knjiga istine daje se tako da vjernici svjedoče mom proglašenju otajstava.Radujte se djeco zbog života za koji ste predodređeni kada slušate Moju svetu volju.ona ne može niti će umrijeti. Sin Boga Svevišnjega. Utorak. ali ako se prihvati donijeti će utjehu onima koji će prihvatiti da je ona zapravo to.Ja.Pozivam vas sve da budete hrabri. Ja dolazim u ime Presvetog Trojstva. Vi ste svi Kristovi sljedbenici. 2012 @ 20:45 Moj ljubljeni kćeri . Moraš biti hrabara kada to učiniš. ovo je lošeza svijet u previranju jer je stanje i dalje tako.To neće biti lako.Sve vi iz pobožnosti prema mome Sinu morate zaboraviti svoje razlike I gurnuti ih u stranu i udružiti se u borbu protiv anti-Krista. molite. 7 veljače. srijeda. Prihvati ono čemu svjedočite u svijetu.Ja vam donosim svjetlo i sada morate hodati iza mene da vas dovedem do novog raja. ja sam vaš dragocjeni Isus koji dolazi da vas zagrliti u ovim vremenima. Majka spasenja 333. jaki i neustrašivi u groznoj pustinji u kojoj se sada nalazite. Zli neće mirovati dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. svog voljenog Spasitelja.Jer Bog Otac ne može dopustiti Crkva na zemlji bude bičevana na isti način kakvo je pretrpio Njegov ljubljeni Sin. a vrijeme za Upozorenje također se približava iz dana u dan. Oni će se čuditi što se to događa i po prvi put će napokon shvatiti da oni ne kontroliraju svoju sudbinu.Isus Krist.Molite. koje neće trajati predugo. neće ne uspijeti primijetiti.Sada se istina raspliće. Prorečeno je da će se mržnja prema Mom Sinu proširiti u Njegovoj Svetoj Crkvi na zemlji.Molite se za ujedinjenje sve Božje djece preko ove posebne križarske ratne Molitve (28) O Bože Svevišnji Mi klečimo pred Tobom i molimo Te za ujedinjenje sve Tvoje djece U borbi za očuvanje Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Neka ne naše razlike nas dijele u ovom trenutku velikog otpada u svijetu U našoj ljubavi za Tebe dragi Oče Mi Te molimo da nam daš milost da ljubimo jedni druge u ime tvog ljubljenog Sina. Vrlo brzo će doći čovjek koji će se predstaviti kao Ja. Svojom patnjom. Čak i oni nečiste duše koje me izbjegavaju.Kada se Crkva razgrađuje na dvije strane pojavit će se. ali one koje su uklonjeni iz mene. To nije moguće djeco djeco. uskoro će shvatiti .To će pružiti slatko olakšanje za vaše duše. 8 veljače. njihovog Božanskog Spasitelja i mogVječnog Oca. a ne biti zabrinutaza svoje zdravlje. Imajte povjerenja u mene djeco da vas vodim prema Novom Raju i vladavini moga sina na Zemlji kako bi to trebalo biti.Bez moje pomoći to ne bi bilo moguće. To je samo još jedno iskušnje. za koje ćeš reći da su najteži. Bez obzira na to koliko će Crkva trpjeti . Djevica Marija: Zli neće mirovati sve dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. Nikada neće napustiti svoju Katoličku crkvu. 20:30 Ja sam Bezgrješno Začeće. Vaš Isus Poruka 332. Gorčinu istine je teško progutati. Volim vas i vas blagoslivljam draga djeco zbog vaše ljubavi i suosjećanja za Mene. Otajstva toliko dugo skrivena u arhivama božanskoga Kraljevstva. Jaganjac Božji. neće dugo potrajati prije nego što se sva prorečena proročanstva otkriju s nevjericom svijetu.Nikada nemojte izgubiti nadu. ali obećavam da ću vam dati snage i učiniti ću ovaj put manje naporanim. ali koji će preći dugi put u dovođenju meni izgubljenih duša. To se već dogodilo. molite za strpljenje i izdržljivost.Ovo su dani. Amen. patnje i ljubav prema meni će pomoći ujediniti Moju Svetu i dragocjenu obitelj u Moj novi raj na zemlji. čovječanstvo mora prihvatiti da je ovo moja Presveta Riječ koja će sada će biti predstavljena da je svi “probave”.

“ Ja griješnike nikad ne napuštam i osjećam jednu posebnu privrženost prema njima. svaki dan udaljujete od Mene? Probudite se. prouzrokuju bol i bijedu. Ispuni nas Duhom Svetim. koje su oni skrivili. koje onima. Vaš ljubljeni Isus 335. Bog Otac . Nemojte biti prevareni od strane onih koji su se uzvisili u vašim očima. Ako vam nije moguće. On je lukav i predstavljat će s vremena na vrijeme kako bi zavoljeli njegovu dobrotvornu vanjštinu. vi morate stati. Bludnost.Nikada se nemojte zbuniti zbo humanitarnih djela. Sjetite se da postoji samo jedan Bog. moja kćeri upozoravam sada. on će im pokazati sve da izgleda kao Ja. ali lakovjerne sljedbenike. ako se ne bi obratili Meni. za spasenje duša. ne slijede zov antiKrist i lažnog proroka. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. djeco. četvrtak. kao sastavni dio jedne neznatne kazne. u kojemu se vi nalazite.2012. i to ubrzo. da vi razumijete. tri osobe u Presvetom Trojstvu. koja kao i uvijek dolaze od mene. o Gospodine. 10. petak. Djeco. humanitarna djela i djela javne naklonosti. Mi nudimo sami sebe. bit će odbijena i odbačena kao hereza. velike djela mira. koje su na Zemlji živjeli u užasnim grijesima. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. da se vi. dok bude prekasno. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. nego da osiguram. onda molite Moju molitvu Križarske molitve za potpuni oprost za apsoluciju u duljini od sedam uzastopnih dana. nesretni i koji se osjećaju bespomoćnim zbog ponora grijeha.Moja riječ dana vama kao istinita obzirom na prorokovano vrijeme. Na tako mnoge grijehe se danas više ne gleda kao na takve. Vi uništavate svoj život. da mognemo napredovati.put ispred tebe je da moliš za te duša. naše nevolje. nisu uvijek oni. Tada ćete biti prevareni u prihvaćanju žiga Zvijeri koje morate izbjeći pod svaku cijenu ili ćete izgubiti put k meni zauvijek. Tako puno jada se zadaje Mome Ocu.Moja kćeri. Kad bi vi duše – milijune od njih – vidjeli kako se strmoglavljuju u vatru vječnosti. Ali. Vaš ljubljeni SpasiteljIsus Krist Poruka 334. 19:50 sati . a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. koje on Meni u svakoj pojedinačnoj sekundi ukrade. kralja tame. našu muku kao dar Tebi. naravno. Ja upozoravam na mržnju protiv drugih kao i na one. Dopusti nam. pornografija i prostitucija su smrtni grijesi. želim reći: Molite jednostavno i Ja ću vam oprostiti. Mi Te slavimo. Molitva – puno molitve – biti će potrebno. Ti si plamen. anjegove ovlasti doći će od sotone. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. Sotona Me ismijava. čime će varati siromašne duše u uvjerenju da je on Ja. Budite oprezni u svim vremenima.02. bez ikakvog osjećaja krivnje. Ja vam to kažem. čovjek se mora odvratiti od grijeha. Ali ipak mi znamo. koji manje sreće imaju nego oni sami. djeco.On će biti idealiziran. vi bi od straha umrli. Isto tako grijeh idolopoklonstva. Vrlo brzo će doći čovjek koji ćese predstaviti kao Ja. izgubljene prema meni. međutim.Zli je lažljivac. Isuse. da ne uđete kroz vrata vječnog prokletstva.2012. koji sve duše dodiruje. Amen. pošto se on sa onim dušama hvalisa. prostitucija i seksualno zlostavljanje.Prikazat će čuda. O Moj Isuse. Grijesi.istinu. Ja govorim o bludnosti. da će vas smrtni grijeh tamo dovesti.Vaš zadatak je jednostavan. učestvovanje u pornografiji i gledanje pornografije. Budite svjesni egzistencije pakla i vodite brigu o tome. Bog Otac: Prije „Upozorenja“.Biti će dakle uvjerljiv kada prikaže znakove povezane s velikim svecima . ali ne da vas preplašim. čim griješite na ovaj način. koja se u svijetu tako lako prihvaća.Ipak. da vas spasim. bez obzira na to. podnijeti moraju.a mnogi moji sveti službenici će pasti u poniznosti na koljena. Meni to razdire srce. Mi Te hvalimo. Ja vas. osjetit će se potres. da odete na ispovijed. za koje vi mislite. Mi žrtve nismo dostojni. gdje oni bili. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom.Ovu vrsta prevare će koristiti anti-Krist da privuče dobronamjerne. kad vidim strahotu.Pogledajte samo one organizacije koje su čelnici vrlo bogati pojedinci koji se hvale svojim naporima da spase čovječanstvo. Nemojte čekati. i povedi Tvoju armiju. Ja njih ljubim na jedan poseban način. Svima onima među vama. Mnogi od njih rade u tajnosti kako bi opanjkali Moje riječi. koju te duše. tako da mnoga moja djeca znaju istinu prije nego se to dogodi. ali ja prezirem njihove grijehe.Nakon zavođenja ćete postati zarobljeni. to ne može biti jer Ja neću doći do samog kraja. Pomozite Mi.02. Vi morate sada pokazati pravo kajanje i morate ići na ispovijed. Ti si svjetlo Zemlje. koji su očajni. gdje vi materijalna dobra cijenite iznad svega – no ipak oni nisu ništa drugo nego pepeo. 09. dar poniznosti. koju mi imamo za Tebe. da bi se obratili Meni. Zar ne razumijete. Mi Te ljubimo. da su to smrtni grijesi. kao sveci.Sve ostalo što će biti predstavljeno ne postoji.Sin i Duh Sveti.

kažu. da razumiju razliku između ispravnog i pogrešnog. Papa Benedikt XVI. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. imate Moć u vama. da kroz vaše molitve oslabite njegov čvrsti zahvat oko svijeta.) Vaš Isus 337. Ali kako mogu imati tako puno mržnje prema nekome. jer vi. da se u crkvama. Mržnja protiv Moga Sina – među ljudima i među onima. Nemojte imati straha. da bi one zle duše kaznio. in zato će biti pobrinuto. što mogu. (Napomena: Pošto se u engleskom ne pravi razlika između „ti“ i „vi“. kad one za vrijeme „Upozorenja“ budu izlivene na čovječanstvo. Papa Benedikt XIV. za uništenje Moga Svetog Namjesnika. i Njegovom dragocijenom Sinu. i Moja je želja. Moli Me u molitvi. moli. kako mnogi pokušavaju da istrijebe štovanje Moga ljubljenog Sina. zbog toga morate činiti ono. Njihova patnja će biti intenzivnija. da se u Engleskoj zabrani javna molitva Bogu. za spasenje čovječanstva. za kajanje. mogu kroz vaše molitve biti spašene. Ovo je tek početak. draga djeco. Ja vas isto tako želim informirati. koje su se od Mene. po mogućnosti. Mnogi će se obratiti. kad vidim. Isusu Kristu posvećene.02. To će postati kazneno djelo. može isto tako glasiti: Vi će te biti vođeni. subota. vrijeme za „Upozorenje“ će biti tu. Zbog toga moraš činiti ono.2012. udaljile. Prošle godine.. da su sada sve pripreme za veliko Milosrđe Moga Sina završene. Stvoritelj svih stvari. da ove duše budu spašene. budu raširene u mnogim Zemljama. koje su Mome Sinu. a Moj siromašni Sveti Namjesnik.i ovaj plan biti će realiziran. Kćeri Moja. koje će sada jasno nastupiti. Imajte uvijek u vidu. djeco možete pomoći pri tome. Moja ljubljena kćeri. Mnogi će umrijeti. koje egzistenciju Presvetog Trojstva ne prihvaćaju. da se mole za sve duše. kako su Mene povrijedili. Ocu. Molite Me u molitvi. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. što je najbolje. djeco. Ja danas objavljujem. Druge Zemlje će poći za Engleskom i zabraniti će molitvu u javnosti. koji tvrde. da će oni sve činiti. Duše onih. Ovo čišćenje će Moju djecu probuditi. da u Moga Sina ne vjeruju. kad se štuje Moga Sina. u koga oni ne vjeruju? Njihov prezir za Moga Sina će postati jasniji. koje Boga Oca priznaju. koje će biti dato svakome od vas. ratovi eskaliraju svugdje i vrlo brzo će se Ruka Moga Oca umiješati. koji Moga Sina mrze.katolička crkva i drugi kršćani. su gotovi. da oni u Moga Sina ne vjeruju. Ja sam ti već prije rekla. koji se nalaze u visokim (društvenim) položajima – donosi sa sobom. da tiskane verzije Mojih Poruka. i mnogi od njih će milosđa – sa zahvalnošću – prihvatiti. I druge vođe svijeta biti će uskoro ubijeni. njihovog Vječnog Oca. Nebojte se nikada djela Antikrista. da zaustavi ovo zlo. i biti će dopušteno vrijeme. Poslije toga će se svijet malo umiriti. 11. da je bitka već počela. da svakoga od vas spasim. govorio sam ti o uroti unutar predvorja Vatikana. da ti pošaljem pomoć. što je najbolje. čim druge Zemlje pođu za Engleskom. jer to je prorečeno. koji će umrijeti. ali kao i svaki dobar Otac Ja moram Moju djecu kazniti. Planovi. jer planovi. da bi zabranili javno prakticiranje kršćanske vjere. Raširite Moju Riječ u cijelom svijetu i pobrinite se zato. djeco. kćeri Moja. de će ljudi – pošto ću ja jednu neznatnu kaznu poslati (s neba).02. Ubrzo će to (zabrana molitve) važiti u školama i drugim javnim mjestima. 12. i za to će biti pobrinuto. koje vaše zemljake muče – osjetiti jedan niz potresa. čim ova kazna prođe. Ti ćeš biti vođena. Moj siromašni Namjesnik. ožujka 2011 — u svoj tajnosti — izrađen je jedan plan. i zabrane javno prakticiranje kršćanske vjere. o kako plačem. će patiti zbog toga. Molite. da Ja svu Moju djecu ljubim -. 11:30 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Vaš ljubljeni Otac Bog Svemogući 336.Ja sam Bog Otac. Oni. 10:30 sati Dijete Moje. 17. Ali one neće u toj mjeri patiti kao što će to rimsko.2012. da jedan veliki dio ovog zla bude odvraćen. su već počeli. . Isusu Kristu. da vam pošaljem pomoć. i sada to više neće dugo trajati do Mog Velikog Milosrđa. uključujući i one otvrdnule duše. Samo vi. subota.. Dolazim u Ime Presvetog Trojstva. Ja vas ljubim. Čovječanstvo će Moga Sina slaviti – kad traži oprost za onaj način. I druge religije. Tako dugo vremena su oni ostali u tajnosti. Informiraj Moju djecu o njihovoj obvezi. dok ne postane protuzakonito.

Misli na to. ponedjeljak. koje su robovi njegovih lažnih obećanja. koji kažu. da Moga Sina javno štujete. Vaš ljubljeni Isus 339. će pomoći. doći do atomskog rata. leglo Sotone.02. djeco. Mojoj glasnici. da ateisti za vrijeme Tvog Velikog Milosrđa otvore svoja otvrdnula srca i da Te Tvoja djeca. koje Te ljube. da si se odazvala Mome pozivu. protiv njegovih demona i protiv svih onih duša. Marija. da su u svijetu nastupile velike promjene. da svijetu kažeš. izlij Duha Svetoga na svu Tvoju djecu. Moje poruke u ovom (današnjem) vremenu trebaju one u Bibliji sadržane pouke potkrijepiti. da sam Ja. će oni napadati. pošto Ja Moju armiju tako vodim. Danas te moram hitno moliti. da Moje Kraljevstvo povratim natrag. U toku noći samt te budio. One su prožete suukusom ništavnosti. koji će vas voditi do rajskim vrata.02. 12. da je to bič Antikrista i njegova prisutnost na Zemlji. sa visoko uzdignutom glavom i bez straha u vašim srcima. Isto tako i znakove upozorenja zadnjeg vremena oni neće prepoznati. ali Ja sam rado htio sa tobom razgovarati. inficira svaki sloj vašeg društva uključujući i politiku. Nijedno područje (društva) nije ostalo pošteđeno. nedjelja. da ove zle počinitelje učinim nemoćnima. dao snagu Svetoga Duha. bez da se morate stiditi. da se ovo zlo protjera. zato što tako puno (ljudi) u današnje vrijeme ne znaju. Zahvaljujem ti. njegovim zadnjim danima na Zemlji – može zadati bol. Sve zlo se kroz molitvu može uništiti. da Ja pokušavam. da ljudi trebaju samo da se obazru. Molim Te ispuni Tvoju djecu sa darom Tvoga Duha. mognu sa dostojanstvom slaviti. Tebe. da ona Meni (pro tome) pomogne. Molite intenzivno. Mojim pristašama. koje će oni Njegovim pristašama zadati. a molitva njega može odvratiti – zajedno sa Rukom Moga Vječnog Oca. da više od Mojih pristaša Moju Svetu Riječ šire. Potrebno je. imaj to uvijek u vidu. . Ali to nije tako. ako više od Mojih pristaša ne budu molili. koje vi crpite iz materijalne dobiti. porezne ustanove. ako Ja to sada vama ne objavim. što je u njoj sadržano. humanitarne organizacije. Pođite sa Mnom. i reci svijetu. tako da on (Sotona) čovječanstvu – u ovim. Molitva. da bi znali. Radosti. da se mora pripremiti za ovu veliku nepravdu. to će slabiji biti zahvat antikristov. Ovaj je blizu. kćeri Moja. Kraljica Anđela Majka Otkupiteljstva 338. Idi u miru. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (29). Sotonini zadnji dani: To je kao kod jedne ose. Amen. koje se tebi. da bi se uzdigli iznad svih progonstava. koji u svojim dušama imaju mržnju prema Tebi. Kad ona umire.2012. On. Ja Te molim. posebice Križarske molitve. žarko Te molim. da bi prakticiranje kršćanske vjere zaštitili: O Moj Gospodine Isuse Kriste. jučer si Mi nedostajala. sjećaš se? Ti si bila preumorna. Zašto se to događa? Ja moram vaše duše pripremiti za Novi Raj. i čak i vašu crkvu. da vas odvedem na jedan drugi put. Čujte Moj poziv. da bi branili vašu vjeru i da bi zadržali pravo. oprosti onima. koje pravi ovu sjenu. 13.2012. dijete Moje. da će se rat širiti i da će. vaš Isus. njezin ubod je najbolniji. Ja molim. daju. Zašto je to tako? Zar ne znate. 15:30 sati Kćeri Moja. On (na vas) više ne djeluju privlačno. i povedi Tvoju armiju u zadnju bitku protiv Sotone. koji će biti nametnut. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Sveto Pismo neće u korist ovih poruka biti stavljeno na stranu. izgubili su njihov sjaj.Sada će oni puni samopouzdanja nastupiti i Moga Sina će kroz patnju proganjati. vojsku. djeco. To je (stvarno) tako jednostavno. Primite Moju Riječ k srcu. Što se više vi za vrijeme borbe kroz snagu vaše vjere uzdignete. koja će biti data cijelom čovječanstvu za dobrobit vaših duša. tako da se hrabro mognu uzdići. da će Sveto Pismo u korist ovih poruka biti maknuto na stranu. Jer postoji samo jedan put prema Raju i Ja sam taj. Uobičajeni događaji dana ne izgledaju više kao isti. vama. Nemojte nikada imati osjećaj.

Omekšaj srca nečistih duša. Vi će te biti pošteđeni od progona. i nije vaše da ga vi znate. sada nesigurno podigao njegovu glavu – ali (ovo) u smrtonosnoj namjeri. djeco: Ja ću svo Moju djecu štititi. zašto se proročanstva u ovom vremenu daju Mojoj djeci. Sva proročanstva. u Ime Tvoga dragocijenog Sina molim Te. neugodne. koji on njima obećava. biti će objavljene pojedinosti. (naime) Moja djeca. znaju. Samo kroz (pravovremeno) oglašena proročanstva će se dogoditi. Otvori njihove oči za Istinu Tvoje Ljubav. Moj vremenski plan u odnosu na Moju kaznu i „Upozorenja“ nije određen. priznali. i to kroz ovu posebnu Križarsku molitvu (30): “O Moj Vječni Oče. da će vjera ponovo biti uspostavljena. će te (ako to činite) puni nade i pouzdanja zajedno jedan s drugim ujedinjeni marširati prema vratima Moga Novog Raja na Zemlji. koje trebaju pri tome pomoći. da će se sa potpunom namjerom staviti na stranu Đavla. da tebe više ljubimo. 14. vašem Ocu. da je Crveni Zmaj. Kćeri Moja. da bi pristaše Sotone radije umrli nego što bi mene. poznate – nebi sa vama komunicirao. vidiš. da naočigled svih neprijatnosti ostanemo hrabri. da bi se – zajedno sa svom Tvojom djecom . da se odvrate rat. koji su možda zbog Mojih presvetih Riječi zaplašeni. tako će i određenim dušama biti prikazane vizije Sotone i njegovih palih anđela. Vaš Otkupitelj Isus Krist 340. Oni ne mogu pobijediti. djeco. za spasenje Tvoje djece na Zemlji. ali istina mora biti otkrivena. Primi naše žrtve. kako je.02. Komunizam će biti uveden i jao onome. da vas Ja na ovaj važan put pripremiti moram. biti će korak po korak ostvarena. koji imaju duboku ljubav prema Meni. da se Ostatak Moje Crkve na Zemlji (ponovo) uspostavi. koje vi trebate. neustrašivi i jaki. on će sada gurnuti dolje i – sa vatrom iz njegove gubice – sve će ono uništiti. da neprijatelj bude pobijeđen. Svima onima. da Mene i Moga ljubljenog Sina. što stoji iza štovanja Mene. kad Ja za vrijeme ovog vremena – zadnjeg vremena. vašeg ljubljenog Oca. o kojemu ste bili obaviješteni prije nekog vremena. Njihova sljedbenička vjernost važi za lažan raj. jer on će se ravnati samo po Mojoj Svetoj Volji. našu patnju i naše kušnje kao dar – prinesen pred Tvojim Prijestoljem . Isto tako kako se izabranim dušama daje dar ukazanja ili – kao u tvom slučaju – dar. koja su Mojim prorocima Danielu i Ivanu data. jer kroz vašu molitvu. gladovanje i vjerski progon. da se brinete o Mome Božanskom vremenskom toku. djeco. Nema nikakve potrebe. da svugdje na svijetu proždere kršćane. Isusa Krista. Vi. Moja armija. koje su tebi date. Crvenog Zmaja i njegovu armiju samo malo dodirnuti. vašem Ocu... Meni je to jasno. koje vi na Zemlji onako. Za vrijeme ovih svih kušnji pokažite strpljenje i ustrajnost (do kraja) i vi. „Upozorenje“ će Sotonu. će te imati potrebu. da kroz Moje poruke ljubavi budete utješeni i to ću vam Ja osigurati. Ali to je ipak (tako) kao kod jedne ose. Molite za njihove duše. Jer to nije taj slučaj. su odbrojani. To će pomoći. Pomozi nam. da nam pomogneš pri tome. Ali znajte ipak. Tebi. Moje obećanje je slijedeće. 18:00 sati Kćeri Moja. mora sada biti preuzeta u vaše svakodnevne molitve. utorak. Naslonite se na Mene. Stvoritelju Svemira. kćeri Moja. djeco. Bože. što bi trebalo biti (radosno) pozdravljeno. Bog Otac: Evropa će biti prvi cilj Crvenog Zmaja – a zatim slijedi USA. To je samo kraj moći Sotone na Zemlji. Tako otvrdnula su njihova srca. da su zadnje Božanske poruke. Amen. koje će Sotona i njegova armija još preživjeti. Njihova vezanost za Đavla je tako uska. Evropa će biti njegov prvi cilj – a onda Ujedinjene Američke Države. njihovog Svemogućeg Oca. Molitva Meni. naime da istina Moje Nauke bude priznata.. Jer svi oni od vas. i Moga ljubljenoga Sina. Isusa Krista. Kad ona umire. i Ja ću vam dati milosti. da teror bude umanjen i pomoći će. za njihovo spasenje. dozvolite Mi da vas tješim.“ Molim vas nemojte ignorirati Moj nebeski zahvat u vaš današnji život. stime da ostanete jaki. njezin ubod će biti najbolniji. Boga Svevišnjega. . stime što vam kažem. koji se usprotive sili Crvenog Zmaja. nego će Crveni Zmaj i njegovi slijepi saveznici biti bačeni u vatru vječnog prokletstva. i njihova moć ne samo da će biti kratkotrajna. koji si Ti prema Tvojoj Svetoj Volji sa puno ljubavi za nas stvorio. Pošto je on tako dugo strpljivo čekao. da bi sa vašom svom snagom molili za ove zle ljude. Ja Moju obvezu skrbi kao vaš ljubljeni Stvoritelj i Otac nebi ispunio. koja su pečat Moje Ljubavi utisnuli u njihova srca.Dani (broj dana). To je razlog. da ovo (sve) ne znači kraji svijeta. vi njima možete pomoći.2012.mogli priključiti Raju na Zemlji.

škrtost i ponos. koju Ja trebam. pohlepa. Činite sve. Ova zla grupa. 341. Vrijeme. da oni na njihov zao način donesu užasnu nevolju nad nedužnim ljudima. koju sam Ja za vas pripremio. da se ujedine i da kroz molitvu trebaju stvoriti jedan “lanac zaštite”. bili u stanju. i molim da Europski vođe otvore svoja srca istini Tvoje ljubavi. ljubav i molitva. da bi Zemlje na Bliskom Istoku. Molim Te. ti moraš Mojoj djeci.Vrijeme za Moga Sina. što možete – za Mene. Oni trebaju vašu molitvu. . Raširite Moju Riječ. ovaj razvoj možete zaustaviti kroz vaše molitve. koje Moja djeca u skoro svim dijelovima svijeta podnose. ali ipak ste vjerovali. Vi ste za to zbog Duha Svetoga. u Evropi i Ujedinjenim Državama doveli pod njihovu kontrolu.02. On će – po Drugi Put – doći. da bi se progon Tvoje nedužne djece zaustavio. i molim. djeco – to je ono. vi njih možete spasiti. vi ste Me prepoznali. u kojemu ću Ja Moje Namjesništvo preuzeti. da zaustave patnje. da bi vladao nad savršenim Rajom na Zemlji. Vi morate ovaj dar jedan s drugim podijeliti. „lanac molitve“ proširit će se i uzduž i poprijeko i Moć Svetoga Duha će pomoći. vašeg Isusa. ljubav i skladnost i vi ne ćete imati otvorenih želja. kad Ja onu užasnu bol i teške životne okolnosti vidim. neka moja molitva dozove Tvoga Svetog Duha da se spusti na one vođe koje vode požuda.2012. Amen 342. djeco. 20:00 sati Moja srdačno ljubljeno kćeri. Vi. Djeco. Sada se vi morate ujediniti u molitvi.“ Moja kćeri. 16. da prekinu svoje radnje. Ja vas usrdno molim. da se oni zaustave. da bi vi sve vaše drage zajedno sa vama mogli dovesti u Moj Novi Raj na Zemlji. Vi niste vidjeli. spriječi. koja se sastoji od nekoliko moćnih ljudi u svijetu i od pripadnika elite. pohlepom. Moje vjerne pristaše. a kad bude tako daleko. što ja od vas očekujem. da siromaštvo. Zar vi to ne možete vidjeti? Razvijanje ovog plana trajalo je desetljeća. Novac je njihovo oružje obmane. Ufanje. od koji neki odlučujuću ulogu imaju pri tome. djeco. glad i ratove od uništenja Tvoje djece. koji moć imaju. koji sam Ja stvorio za Adama i Evu. da bi se sve duše spasile. Njihov plan otkriva se pred vašim očima. je blizu. Vladat će mir. da bi evropske vođe zaustavili. ostvaruju (realiziraju) jednu veliku laž – uz pomoć njihove svjesne urote. Moj Otac njima već stavlja smetnje na njihovom putu. da oni preuzmu vaše Zemlje. Križarska ratna molitva (31) Molitveni lanac zaštite „O moj Isuse. (*) reći. da Antikrist u njegovom užasnom planu prijevare bude spriječen. Nemoje njima dozvoliti. da evropske vođe njihova srca otvore za istinu Tvoje ljubavi. da On siđe na one vođe. zaustavi i pridonijeti će tome. Moje srce je preplavljeno od radosti. približava se. Slom vašeg bankovnog sustava je bio namjeran. Svaki od Moje djece mora u svako vrijeme biti budan. Zla grupa ostvaruje najveću laž. Zbog toga ne će ostati dovoljno vremena. Moje pristaše su raširene po mnogim Zemljama. kad vama. da se one ljude. koji su tjerani voljom. da molite ovu Križarsku molitvu (31). da slijedeću fazu njihovog plana dovrše. Pružite njima otpor. kako bi zaustavili progon nedužne djece. četvrtak. Amen. koji vas sve ljubi i cijeni. donosite Mi utjehu. „O Moj Isuse. škrtošću i ponosom. Vi. jer „Upozorenje“ ove siromašne duše neće obratiti. da bi Zemlje doveli pod njihovu kontrolu. dozvoli da moja molitva dozove Tvoga Svetoga Duha. Molim te da zaustaviš siromaštvo. da sjedne na Njegovo Prijestolje. da se prošire obraćenja. svim onim Mojim pristašama. pričam o Novoj Zemlji. koji pak u njihovim dušama nemogu naći mir – ujedinite. mi moramo zbog cijelog čovječanstva surađivati – i to u našoj borbi. Sada su krenuli. Čim ste čuli Moj Glas kroz ove poruke. Stime što se vi kao braća i sestre u molitvi za onu zalutalu djecu – koja lutaju okolo i Moju Ljubav traže. Moja djeca će tisuću godina živjeti u ovom Raju. gladovanje i ratovi Tvoju djecu proždru. koji u vašim dušama vlada. Isto tako Ja vam zahvaljujem za onu svu vašu vjernost i vašu poslušnost.

Vi morate ovo zlo pobiti. počinio je smrtni grijeh. Svemogući Otac. uskratiti. umjesto toga biti oslabljena. Bezgriješno Začeće. njihovoj ljubljenoj Majci. Grijeh pobačaja je u Očima Moga Oca najteži od svih. da ih brane. petak. u kojima bi Ja u stvari trebao biti štovan. molite da ovi planovi za uvođenje zakona o pobačaju nebudu realizirani. koji ste kao posebne duše izabrani. moli za tvoju djecu u Irskoj da se spriječi da nas zadesi zli čin pobačaja. bez obzira koliko to teško može biti. postati žrtva đavolska. Vi Mi donosite veliku utjehu i veliku radost. Svete Božje riječi. ubijanja djece. da on njihova srca okameni. nego i svetišta. Oslobodi nas od zloga koji želi uništiti tvoju dječicu koja tek trebaju biti rođena Moli da ti vođe steknu hrabrosti slušati one koji ljube tvoga Sina tako da mogu slijediti učenja našeg Gospodina Isusa Krista. koje oni Njemu iskazuju. Svaki čovijek. da (zakonsko) pravo. od tame koja prekriva našu zemlju. nekoć svetom. koji i mole. ali oni će (vam) upravo temeljna prava. sa velikom snagom. djeco. koja je preuzela kontrolu nad ovom. Irska će onda u Kraljevstvu Moga Oca izgubiti puno od (Božje) blagonaklonosti. to bi Srce Moga dragocijenog Sina duboko pogodilo. većinom posvetila.02. svi ljudi su djeca Božja i svi ljudi ostaju djeca Božja. Imajte to pred očima. pošto će Irska. isto tako mnogi. kad vidim. Vaš ljubljeni Isus (*) Napomena: Isto kao što je i na mnogim drugim mjestima u porukama već dovoljno navedeno. djeco. molite. Kraljica Anđela. da je svaku pojedinačnu dušu s mnogo ljubavi stvorio Bog. koji Moga Sina ljube. Oni. koja bi trebala biti pojačana. Zaštiti ovaj sveti narod od potonuća u još dublje beznađe . prihvatite. svakog pojedinačno. Ovaj duh tmine sad nije samo vašu Zemlju pokrio. Moja djeca u Irskoj su Đavlu dozvolila. Očuvajte vašu Zemlju od socijalizma i od (svake vrste) svjetovne diktature i tražite ju (od njih) natrag. On je najgora vrsta genocida. i ako bi se to dogodilo. da Riječ Moga Oca cjelom svijetu posredujete. molite. Sada su pokušaji u toku. Jedna velika tmina je sišla na ovu Zemlju. 343. Oni se nikad ne smiju bojati naviještati istinu. Isusa Krista. 17. da se o vama rugaju. Oni moraju ustati za ono što je ispravno. Amen. i vašu katoličku vjeru i vaše (druge) kršćanske vjeroispovijesti tražiti natrag. koji su Božje pristaše. imaju bolove. koji su na vlasti. Zemljom. ako bi vi u Irskoj uveli pobačaj. molite. Djevica Marija: Uvedite pobačaj u Irskoj i vi prekidate vezu prema Mome srcu. ne samo da vašu katoličku vjeru napustite. Molite. Vi se sada morate ujediniti. o kojima oni tvrde. koji se odluči za pobačaj ili koji pomogne kod zlog djela pobačaja.2012. Križarska Molitva (32) Molitva za zaustavljanje pobačaja u Irskoj 17. 344. 15:30 Molite. onda bi prekinuli vezu. Zemlja. Vi se morate dići. a ne samo njegove pristaše. Ali još postoji nada. 15:30 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. Djeco Moja. Tako mnogi su izgubili njihovu vjeru. Oni će vas – kroz zakon – na to prisiliti. koji su njihovo srce odvratili od Moga ljubljenog Sina. Ubrzo će te biti prisiljeni. Ne dopustite onima. nego i vašu (cijelu) kršćansku vjeru. I Mene više ne trpe. veljača 2012. Djeco Irske. Djevica Marija. koja još nisu rođena. Ali molitveni lanac mogu samo oni tvoriti. i Moje Ime se ponizuje. kako danas plačem. djeco. jer (sve) one će vam biti ukradene. uključujući i pravo na molitvu. kad vi Svetu Riječ Božju javno objavljujete. koja je se Meni. vi Mene morate poslušati: Molite. molite moju križarskuratnu molitvu za Irsku (32) Križarska molitva (32) za zaustavljanje legalizacije pobačaja u Irskoj "O Majko spasenja. da bi branili vašu vjeru. koja vas je tako blizu do Mog Srca dovela." Pođi sada moje dijete i reci mojoj djeci u Irskoj da oni moraju biti jaki. Ako se to dogodi. da se uvede pobačaj. Vi to morate sada činiti – ili će zadnja Božja veza. Oni će se pozivati na građanska prava. Ja plačem zbog brige. O. kad na sekularizaciju (= svjetovnost) gledaju. Tako mnogo ljudi u Irskoj vrijeđaju sada Moga Sina kroz nepoštovanje (odnosno prezir). da Moja ljubljena Irska skreće s puta. molite moju Križarsku molitvu za Irsku (32): .Ljubim vas.

stvaraju se (na nepravedan način) žrtve i koriste se kao figure u šahu. Babilon će se – kao što je prorokovano – srušiti. da bi stime – umjesto toga – prema vanjskom svijetu izgledali kao zli. i to će izgledati. Ove zle i moćne vođe kontrolira Antikrist. jer uskoro predstoji uspon crvenog Zmaja. Moli. Od naroda. koji će biti prisiljeni. da čovječanstvo kazni za njihovu zloću – da po mogućnosti mnogobrojne Moje pristaše zaštitim. Mome Svemogućemu Ocu. Brani ovaj sveti narod od dubljeg padanja u očaj. Zato će oni patiti. da njihovu zlu misiju ispune. upravo one grupe. Tako puno požude i pohlepe za vlašću. što vam se u ime pravednosti prikazuje. . Njima čak neće biti data ni šansa. 18. počine užasne strahote. za koje vi mislite da su zli. Sada će svijetu biti sve očitovano. i to ne samo prema onima kojima oni služe. su. Vi nemate drugih sredstava. koja surađuje sa evropskim vođama. (Samo) malom broju od vas. Prema njima će se ponašati kao prema djeci. da prigrabe vlast. Vi ne smijete uvijek (sve ono) vjerovati. Vi morate ustati za to. Njegovo Ime će mrziti ova grupa. dijete Moje. djeco. da kod padanja Ruke Moga Oca – koje će uskoro nastupiti. ali za one druge (duše) vi snosite odgovornost. ali po njima će i gaziti. Moja je namjera. upravo onako kako je to prorokovano. Grčka će biti katalizator (= ubrzivač). ako se odmah (ne obrate i ) pokaju. Molitva može muku Moje siromašne djece ublažiti.2012. koji Tvoga Sina ljube. Jao onima. biti će data istina. kojima se Antikrist bavi (odnosno koje on pokreće). Djeco Moja. da pred Njim drhću."O Majko Otkupiteljstva. Medvjed i Crveni Zmaj će započeti rat. da samo neki shvaćaju. Jer one organizacije. Vi svi biti će te zaštićeni. Tako puno razaranja. I (i dalje Moja je namjera) da spriječim. javno objavljujete. u kojemu će se Moj Otac umiješati. bez obzira na to koliko to bilo teško. oni će pokušati. koje je skovala svjetska skupina. za koje vi mislite da su odgovorne (organizacije) i za koje vi mislite. po kojima će ovi ljudi gaziti. i da nas ne zadesi zlo djelo pobačaja. koji se budu našli nasuprot srdžbe Moga Oca. kao da se njihovi svi planovi razvijaju. koja neće biti bolja od one za vrijeme Hitlera. da su one istina. Italija će se raspasti. da prose za jelo.02. stime da slijede nauku našega Gospodina Isusa Krista. da svaku Zemlju u Evropi preuzme. da (oni) griješnici. Oni su izdajice. da budu rođeni – želi uništiti (još prije poroda). subota. Četiri Sotonina glasnika sišli su dolje i sada rade unutar ovih skupina. da one vođe budu imale hrabrosti. koji će biti prouzrokovan kroz tminu.“ Idi sad. Vaša ljubljena Kraljica Neba Majka Otkupiteljstva LG und Gottes Segen. Ali to je trenutak. Zemlje Evrope će pasti pod jednu diktaturu. Oni su tako lukavi. u stvari. Pazite sada. da se spriječi. Vi ne smijete nikada imati straha. da moraju biti jaki. da Babilon bude srušen. da bi se informirali o tome. moli za Tvoju djecu u Irskoj. da istinu. Oslobodi nas od Đavla. koji Tvoju djecu – koji su za to određeni. koja će biti izgovor. sa kojim će opskrbiti svoja (gladna) usta. su (gotovi) izrađeni. koji mnoge narode uništiti žele. Amen. koja je u njihovim Zemljama zabranila iskazivanje počasti prema Njemu (Bogu). djeco. koja neće biti bolja nego (ona) za vrijeme Hitlera. 345. kako Zemlje Evrope padaju pod diktaturu. 13:24 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. od kojih vi mislite. da poslušaju one. pošto će biti porobljeni od globalne grupe. i reci Mojoj djeci u Irskoj. Tako puno mržnje na Mene. Oni će biti kažnjeni i biti će spriječeni u tome. da se one brinu za narode. koja našu Zemlju pokriva. Planovi. što je ispravno. Molite žarko za vašu braću i sestre. svi oni. koji je sad vrlo aktivan. njihovog Božanskog Spasitelja. Srdžba Moga ljubljenog Oca je postigla jednu dosad nedostignutu snagu. Rim će postati sjedište jedne zle vlasti i sprovođenja njezine moći. Svetu Riječ Božju. jer mnogi od ovih ljudi kontroliraju novosti. što se u svijetu događa. što oni u stvari rade. Antikrist se bavi sa jednom vrlo velikom organizacijom. nego i prema Bogu.

da ću ponovo doći. oslabiti. koji su Meni okrenuli leđa i koji egzistenciju Moga ljubljenoga Oca. kćeri Moja. svijet može doći do mira. ponedjeljak. kako je Đavao njihove duše pokvario. da se pripremate. reci Mojoj djeci. morati podnositi stalnu bol. da će progon biti kratak i da će te vi biti zaštićeni. Vaš ljubljeni Otkupitelj Spasitelj čovječanstva Isus Krist 347. koji znate i imate razumijevanje o Mojoj ljubavi prema vama. dok se ne stvori Novi Raj na Zemlji. Onda će te se. i njen saveznik.02. Sve veroispovijesti će biti zabranjene. da sedam pečata otvori – neće biti dovoljno. Što je (za vas) stvarno važno. i oni će u tajnosti morati držati (svete) mise. nedužnom narodu gospodari. Moja izabrana djeco. Oni će se u pravo vrijeme obratiti. povedem u Moj Novi Raj na Zemlji. ti ne smiješ dozvoliti da te ove poruke uplaše. Moje srce previja se od boli zbog grijeha Moje djece. Vama. jer Ja njih volim. koji se nikada (više) (iz Moga srca) neće ukloniti. Jer Ja (vam) sada ostavljam Pečat Moje Ljubavi i Moje Zaštite. koja se u Knjizi Otvorenja označava kao Babilon.2012. Ta dva saveznika. ali kršćani će podnijeti najveći progon. Znanje o predstojećim događajima će pri tome pomoći. 03:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Moj Drugi Dolazak će se dogoditi još za vrijeme vašeg života. Samo onda. kako on svoju vjeru u prisutnosti (komunizma) prakticira. Rusija i Kina. bude oslabljen. Kćeri Moja. 19. Pripadnici rimo. da će molitva – i to puno od toga – moć Životinje. da istinu Moga obećanja.2012. nedjelja. Rusija. Počnite sada. vladat će nad njim. i molite. Jer zatim će biti uništeni. iznova priznaju. (= tajno Otkrivenje Evanđelista Ivana). Pečat Živoga Boga. to je zdravlje duše (odnosno otkupljene) sve vaše braće i sestara u svijetu. i one će Mojoj djeci omogućiti. Medvjeda i Crvenog Zmaja. Njihova zla mržnja jednoga na drugoga razdire Meni srce – tako. da nad teškoj kušnji izloženom. iz ove izabrane generacije. njihovog ljubljenog Oca. da se Moja djeca (na njih) pripreme. Kad se to dogodi. da vašu budućnost planiramo. koji ropski. na Zemlji ne može biti mira. u skladu sa Mojom Svetom Voljom. i to onako dugo. Ja uključujem i one među vama. koga se primjeti pri tome. da „Upozorenje“ njihov rad uspori. te da mogu braniti istinu. 20. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. koju Ja imam za cijelo čovječanstvo. To je (za Mene) kao kad Moje srce mač probada. kojoj je data odgovornost. kada Đavao i oni. sve Moje pristaše. koji Mene preziru. da sve od vas ljubljene djece. jer vam je vrijeme dato. Medved. Moja proročice zadnjeg vremena. Tako dugo dok se to ne dogodi. djeco Moja. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. koju sam Ja dao svoj Mojoj djeci. će čudo Moga divnog Namjesništva na Zemlji biti u korist. da se obraćenje pripremi.02. Svevišnji. udružiti. budu konačno uništeni. za lažima idu. Gledati. kad se životinja sa deset rogova podigne. Ja vam obećavam.katoličke vjere neće se ni najmanje trpjeti. da učinak (njihovog) zasnovanog plana za ukinuće vaših prava. koje Moga Oca časte. Ono će (samo) jedno kratko vrijeme gospodariti. da započnemo sa time. Moja upozorenja mogu pri tome pomoći. da kršćansku vjeru i druge vjere prakticirate. je stalna muka za Mene. Ponovo vas na to upozoravam. Djeco. će udružiti svoje snage. i jao svakome onome. Ja imam (jaku) potrebu. To će se dogoditi. . Ja ću vas u svako doba (pri tome) voditi. Boga Svemobućega. Kina. Ja sam Bog. djeco.Molite. da Ja ne volim imati misli o kažnjavanju Moje djece. Oni pripadaju Meni i Moja su (visoko) cijenjena stvorenja. Bog Otac: Uzdignite se i primite Moj Pečat. Sa (jedino) priznavanjem Mojih poruka – koje se tebi daju. vrijeme je došlo. da to učinite. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 346. Moja ljubav će (isto) i one obuhvatiti. kako bi to bilo isto i kod svakog ljubećeg oca. koje on obećava. Babilon će pasti i veliki Crveni Zmaj. koji ću temeljem slobodne volje. komunizam će vladati. 12:20 sati Moja ljubljena kćeri. Jer one se svijetu daju iz ljubavi. ne priznaju.

pečat Boga živoga") On (pečat) uključuje križarsku ratnu molitvu 33. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. za sve vjernike posvuda. prihvati ga s ljubavlju. Amen. 21. Pečat Živoga Boga. Molim Te da zaštitiš Mene i moje ljubljene ovim posebnim Pečatom i zavjetujem svoj život za Tvoju službu za sva vremena. Vaš ljubljeni Otac na Nebu Bog Svevišnji Hitna poruka Boga Oca vezi pečata Boga živoga. da bi cijenili Moj Pečat. i nemojte imati straha. radošću i zahvalnošću. „O moj Bože. radošću i zahvalnošću. veljače 2012 Maria od Božjeg milosrđa primila poruku u obliku ukazanja u kojoj joj se pojavio Bog Otac. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. dragi Oče. Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost. Kćeri Moja. Niti jednu. shvatit ćete zašto je to potrebno za pročišćenje.2012. Prikazujem Ti Tijelo. Ljubim Te dragi Oče..Jednog dana. 20 veljače. Ja poznajem svaku pojedinačnu dušu. moj ljubljeni Oče. Nijednu.Sa ovim (pečatom) će te vi umaći opažanju onih. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. djeco Moja. poklone – kao mala djeca (i) sa ljubavlju za Mene u njihovim srcima – mogu sa ovim Božjim darom biti blagoslovljeni. Molim vas da i dalje. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 348. Ni jednog od vas ne volim više od drugog. Temeljem ovog pečata će vas Moja snaga prožeti i vama se neće dogoditi nikakvo zlo. zašto je ovo čišćenje potrebno. zauvijek. Nitko od vas neće (od Mene) biti manje ljubljen nego drugi. ja sa ljubavlju i zahvalnošću prihvaćam Tvoj Božanski Pečat Zaštite. koji su teške okolnosti u vašim Zemljama prouzrokovali. vašeg ljubljenog Oca. Ja Te tješim u ovim vremenima. svaki dio vas zna da je moj. djeco. moj ljubljeni Oče. (vidi cijelu poruku pod Boga Oca: "Ustani sada i prihvatiti Moje pečat.02. Otac joj je tada dao poruku koja se odnosi na poseban dar Čuda. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. koji se preda mnom . Vjeruj u mene. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. vrijeme je došlo. 00:30 sati Ja sam Bog Otac. svaki dan molite Moju Krunicu Božanskog Milosrđa. ponedjeljak.Zbog toga ne želim izgubiti ni jednu dušu.Poznajem svaku pojedinog dušu.Molim da nastavite moliti Moju krunicu Božanskog milosrđa svaki dan. svaki dio od vas je Meni (točno) poznat. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve tvoje djece. Tješim Te u ovim vremenima dragi Oče. . vašem Gospodinu i Stvoritelju svih stvari. Krv. Duboko se klanjam u poniznoj zahvalnosti i nudim ti svoju duboku ljubav i odanost Tebi moj ljubljeni Oče. utorak. i samo oni. da prvi od Pečata bude otpečaćen – o kako Mene to jako čini tužnim. Stvoritelj svih stvari. Ovo (pečat) je čudo. 2012 @ 16:17 U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak ujutro. dragi Oče. Izbor je vaš. Uzdignite se dakle i primite Moj Pečat. svog voljenog Oca koji je s ljubavlju stvorio svakog od vas. Ljubim Te. 20. Moj pečat je Moje Obećanje Spasa. Bog Otac: Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. koji je svakoga od vas sa puno ljubavlju stvorio. Bog Otac ju je obavijestio o pečatu živoga Boga zaštite. Ja Te molim. Amen. Jednog dana će te vi razumjeti. "O moj Bože.Izmoli ovu križarsku molitvu (Crusade 33) i priznaj Moj Pečat . Iz tog razloga Ja ne želim da izgubim nijednu dušu. i primite Ga sa ljubavlju. i svečano obećavam Tebi.“ Idite (sad)." Pođi dijete moje i ne boj se. Uzdajte se u Mene. mome ljubljenom Ocu. Molite ovu Križarsku molitvu (33). Noćas razgovaram sa tobom u Ime Presvetog Trojstva.

kako je njihovo odbijanje Mojih – preko proročice zadnjeg vremena posredovanih – poruka Mene raskinulo nadvoje. da vaše uši kroz intelektualna razmišljanja prema istini budu zatvorena. Jer vi ste ili za Mene li protiv Mene.odbiju: Vi Mene morate sad saslušati. prije nego što bude prekasno. ako imate simnju. otvorite vaše oči. da bi je progutali. ali Moj Gest Ljubavi i Zaštite odbijate. sada je preostalo (samo još) malo vremena. I ipak ste obožavali krive proroke i pred njima ste se klanjali. Ako Mene nemožete prepoznati. Puno bolje je (za vas). Tako mnogi od Mojih istinitih proroka. jer prvi Pečat je (sad) konačno otvoren. koji Mene poznaju i Moj Pečat prihvaćaju: Znajte. ljubav može doći samo iz srca. zlostavljani i u (društveni) prikrajak odgurani. da Me nađete u dolazećoj divljini. Vama postavljam pitanje: Pred kojim bogom se vi klanjate? Vi znate. da ostatke moje crkve na Zemlji (ponovo) sagradim. Ja vas neću nikada siliti (na to). prije nego se to dogodi. Djeco. koji se protive. da vi Mene poznajete. vi se trebate (zbog toga) stiditi. Kako je njihovo osuđivanje i njihovo ruganje Moju Svetu Riječ učinilo predmetom izrugivanja. Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. Kako je istina za njih bila pregorka. Ja ću vas voditi kroz kaos. Svima onima od vas. onda vi Mene u stvarnosti uopće ne poznajete. da vas vode.Ja sam obećao.2012. ostanite sada usko uz Mene. To je (potpuno) vaša vlastita odluka i – naravno -. da slušaju. Kako daleko su Moja djeca otpala od Mene. i kako su laži od krivih proroka i vračara njima dale plitku udobnost. jer (vrlo) brzo će Moja strpljivost biti na kraju. tko ste vi. Ja pružam sada Moju Ruku Ljubavi. gdje će proročanstva biti dokazana. jer onda vi Mene odbijate. . da se suočite sa istinom. Za vas je došlo vrijeme. Ako Me poznajete. Svima onima. i vi to radite isto i sa Mnom. da vam Moj Pečat Ljubavi ponudin. Izbor je vaš. Zato što vas Ja ljubim. i vama će biti date samo sekunde. kad vide. Mnogi će od stida pasti na svoja koljena i pokajati će se. da bi vas pripremio za Moj Drugi Dolazak? Utorak. koji u Mene vjeruju. Nemojte nikada odbiti Moje proroke. da se odlučite o vašoj sudbini. Zašto odbijate Moja Upozorenja. pohlepe. kojega vi vrijeđate. Sada je vrijeme. 19:45 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Svima onima. na koju bi se mogli osloniti. koje će snaći one. onda će te vi Mene prepoznati. onima. koji su Moje poruke klevetali. Vi nikada niste sumnjali u Moju Riječ.02. koji su u zadnjih dvadeset godina bili poslani vama. biti će te u svako doba pod Mojom Zaštitom. koji će Antikrist raširiti. ako uopće ne govorite i ako šutite. koji Moju Svetu Riječ – koja se daje proročici zadnjeg vremena. Moja djeco. Svima onima koji Moj Glas slušaju: Slijedite te Me i pomozite Mi. Ovo je Moj zadnji poziv. da se odreknu krivih idola. Ja vas molim. materijalizma i težnje za moći. djeco. a onda vi više nećete imati sumnje. Zemlja će se svugdje u svim dijelovima svijeta ljuljati. Poslije ovoga će te se vi suočiti sa očajem Velike Patnje – sami i bez i jedne „štake“. o kako jako ti u Moje Ime i u Ime Moga ljubljenog Oca patiš. Sada vam. jer su vaša poniznost i vaša dječja ljubav prema Meni značile. Moj Pečat Zaštite – otvoren na njihovom čelu – ponuditi. Kako su nezahvalna. Kad vi kažete. Ignorirajte Moje pozive. Ako Moj Pečat Ljubavi prihvatite. Ja tražim od sve Moje djece. Ako štetite Moje proroke i ako ih klevećete. Jer to je Moj Glas sa Neba. Ova zaštita će (isto tako) pokrivati i vaše obitelji. onda ste izgubljeni. čekati ću zatim na vašu odluku. da ću Ja. Vi nećete podnijeti patnje. da niste dozvolili. da će te vi imati vječni život. da vas čini slijepim za istinu? Iako vas Ja tako jako ljubim. bili su izrugivani. dajem posljednju šansu da se podignete i da se odlučite. 21. da Mene ljubite. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 349. koju su tražili. i vama će biti teško. Zašto vi odbijate Moju ljubav? Zašto vi dozvoljavate (vašoj) sumnji. kad govorim: Ja vam dajem proroke.

Kad su oni mislili. Zašto vi onda odbijate Moja Upozorenja. da su ljudi. da su bili neuki i da ništa nisu znali o Svetom Pismu. što vas čini slijepima i što zatvara vaše uši za zvuk Moga Glasa? Odbacite vaš (zaštitni) ogrtač od zlata. Bez Moga Milosrđa vi vaše duše nemožete pripremiti za Moj slavni Povratak. slušajte Me. Onako kao jedan dobar pastir Ja vas mogu voditi u sigurnost (= široku poljanu). grubi i zli. Kad se molite meni morate znati nešto vrlo važno za vas. jer ove poruke će u nekim krugovima izazvati negodovanje.a to je da se oslobodite vaših strahova. Svima onima sa otvorenim srcima On će dati dar Svetoga Duha. Bez poniznosti i plemenitosti u srcu vi ne možete doću u blizinu Moga Presvetoga Srca. bio barbarski. Tada se zaustavite I zamolite me: "Isuse. da su oni glede njihovog postupka prema Meni. da radite. koji tvrde. da su puni pažnje u odnosu na u njoj sadržane pouke. što njima manjka najvažnija osobina od svih: poniznost. da će njima ovo vrijeme biti dopušteno. Umro sam za vašegrijehe svaki od vas danas živi. Dopustite da vas uključim u Moje stado. (i to). imaju pravo. srebra i bogatstva i prihvatite.koji kažu. tako da je problem sada tvoj I molim Te riješi ga prema Tvojoj presvetoj volja" tako vaš um može biti miran. koji u današnjem svijetu žive. da se pripreme za vrijeme. da je postupak. Ali On neće nikada oklijevati. I usprkos toga čovječanstvo se nije pripremilo za Moj Dolazak. kao jednog prevaranta. njihovom ljubljenom Otkupitelju. da ste bez Mene ništa.Pođi sada u ljubavi i miru. Za vrijeme Moga vremena na Zemlji učeni ljudi su Moju Svetu riječ odbili. Mnoga moja djeca mole za posebne namjere. . Slušam svakog pojedinca. Mene su odbli svećenici i oni. da su sveti ljudi. Zašto ne bi imali povjerenja u mene? Volim te kao nijedno drugo stvorenje na ovoj zemlji. Ne razumijete ovo? Kada osjećate strah . jer vama je dat dar slobodne volje. bili okrutni. religiozne napuhanosti i arogancije. u podne i navečer samo čekam tvoj poziv. – iako su obrazovani i bogati znanjem – nisu ništa drugačiji. koji kažu. On je od Sotone kao sredstvo vašeg mučenja. veljače 2012. da Me slušate.onda imate osjećaj da to nešto ima stisak nad vašim životom. No to je samo onda kada se uistinu pouzdate u mene i prepustite sve svoje brige da prolazi preko mene. Ali to nije istina.izlivena milost preko koje se daje kako bi postala jača u ovom poslu dajući ti dodatno samopouzdanje. Tvojdragi prijatelj i spasitelj. da vas vodi i da vaše duše preplavi milošću.Zapamti ovo u svakom trenutku. Zar ništa niste naučili? Što je to. Vjerujte u mene. djeco. Svi oni. koji su onda živjeli.koji kažu. da ću Ja doći – i zašto vi mislite. što se više bojite. Neki od vas će možda reći. Svi oni od vas. Moj Otac neće nikada zahvatiti u vašu slobodnu volju. tako da mogu voditi brigu o njima I da možete imati osjećaj istinskog mira. da ovo vrjeme nije blizu? Što je to. Jer kod njihovog čitavog razumijevanja Svete Knjige Moga Oca su (ipak) propustili. Strah ne potiče od mene. da vas upozori. Moj ljubljeni Otac šalje uvijek ponovo Njegove Proroke. da bi Njegovu djecu pripremio. će ustanoviti. Dođite k Meni. On je to radio od početka vremena. Vaš Isus Otkupitelj čovječanstva Poruka 350. Vrijeme se je (sad) jako primaklo Mome Drugom Dolasku na Zemlju. Povjerenje u mene znači da Mi možete prikazati veliko povjerenje.Povjerenje u mene djeco vrlo je važno. Jer oni. da njihova srca otvore – i to zbog toga. To je ono što mislim o povjerenju djeco. što Ja činiti moram? Kad ste mislili. Oni koji se potpuno razumiju u Bibliju i od kojih bi vi (zato) očekivali. Čak i Moje boguposvećene sluge ne propovijedaju o značenju ovog krajnje slavnog događaja. Ono donosi mnogo radosti mom presvetom srcu kada osjećam vašu ljubav za mene. kojim sa Ja bio podvržen. iako one druge duše inspiriraju i njima snagu daju. više se problem zagnojava. jer to je nemoguće. da bi se vi pripremili za Moj Drugi Dolazak? Ja vas usrdno molim. bili neobrazovani. da je njima nemoguće. da bi vas učinio jakima.. .Ti moraš biti jaka. Ja sam na tvojoj strani ujutro. koji su krivi zbog oholosti. 16:24 Kako me moliti da vam pomognem riješiti vaše brige? Moj ljubljeni kćeri . ja ti predajem sve moje brige u ovoj stvari u povjerenju. Ja vam ne mogu narediti. su slijepi prema istini. Molitva za rješavanje vaših problema 22.Kralj Milosrđa Isus Krist . u kojemu ću Ja ponovo doći. Ja vas nemogu nikada prisiljavati ili vam dati naredbu. Nitko te neće ili može voljeti kao Ja.

i ujedinite svu Moju djecu. moju žrtvu sa ljubavlju i radošću u mome srcu.02. Svevišnji. Djevica Marija: Molite. Ujedinite se sada za jedan dan i molite Moju Svetu Krunicu.2012.02. stime da ovu Križarsku molitvu (34). budite blagoslovljeni. Molite i za o ne siromašne Zemlje. ne samo (za one) u Iranu. Amen. 16:42 sati Ja sam Bog.351. 16:00 sati Dijete Moje. da uđu u Kraljevstvo Moga Oca. koji se sad planira. da se moli za ublažavanje ratova u svijetu. onda su one izgubljene. četvrtak. Vi morate biti puni ufanja i morate vašu pažnju u svako doba usmjeriti na Mene. On čisti duh i velika je utjeha za Mene.) (svi ovi) Moje pristaše. djeco. da se – prema želji Moga dragocijenog Sina – ujedine u jedno jedinstvo. da vi ovaj dan žrtvujete za duše. da Ti ponudim dar kroz post u jednom danu u tjednu – za vrijeme cijelog posnog vremena . stime da oni mognu proći kroz vrata Novog Raja na Zemlji. koje će nenamjerno biti upletene u to. 23. za spasenje čovječanstva.. je.j. ako (isto) samo jednom u tjednu postite. u tome da male žrtve doprinesete. Moja iskreno ljubljena kćeri. da bi ga zaustavili. da se vaša nada za vječno Otkupljenje kroz strah pomrači. da Mi pomognete u Mojoj Borbi za duše. Otac Svemogući. (I točno) To je plan Đavla. Idite sad. koje će kao figure u šahu u ovoj zloj igri laži – koju planiraju (određene grupe. došlo je vrijeme za Moju djecu.2012. pomozi Mi. stime da atomski rat u Iranu mogne biti otkloljen. da prihvati Novi Vijek Mira na Zemlji. da ovaj veliki užas protiv čovječanstva bude ublažen. (a) ne Bog. da izazovu užasno uništavanje.“ Nemojte dopustiti. Moja Sveta Krunica. reci Mojoj djeci. da bi vaše duše i duše vaše braće i sestara pripremili. da bi se zaustavio ovaj atomski rat.02. Ovo (post) vi možete oblikovati prema vašim predodžbama. da atomski rat u Iranu mogne biti otklonjen. djeco Moja. Vi morate biti jaki. Kad oni duše ubijaju. Molim vas pripremajte se za Uskrsni tjedan i za Uskrs. Moj Vječni Otac – biti zloupotrebljene. Post je važan za vaše duše. Kroz ovu žrtvu molim Te za spasenje svake duše. Sve. Vi si ne smijete zadavati brige. Molite za one sirote duše. „Moj dar Isusu kroz post“ molite: „O Moj Isuse. Stvoritelj svih stvari. može spriječiti rat. da se u očima Moga Sina rehabilitiraju. dragi Isuse. Ja Tebi nudim. Post je važan za vaše duše. Oponašajte Moje post u pustinji. On utječe na veliki broj duša. i vi morate žarko moliti. Samo onda će te se uzdignuti i bez oklijevanja će te ići trnovitim putom. za spasenje svih ljudi. kad se sva otajstva u jednoj jedinoj molitvi izmole. 19:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila za vrijeme klanjanja pred Presvetom Euharistijom. da mole zato. Razmišljajte o Mom životu na Zemlji i o daru. Ovaj rat je vrlo blizu. Čišćenje će samo kratko trajati. Vaš ljubljeni Isus 352. jer on će ubiti milijune Božje djece. četvrtak. srijeda. Ja ću vas (pri) tome voditi na svakom koraku vašeg putovanja. 22.2012. koji sam Ja vama dao kroz Moju Smrt na Križu. ono najvažnije. Dozvoli mi. Koristite ovo vrijeme. Bog. da bi svoj Mojoj djeci pomogao da uđu u Vječni život. da je ovo vrijeme posta jedno vrijeme mirne prisebnosti i osobne žrtve i da je to prilika. Vi možete mnoge duše spasiti. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupljenja 353. koja je možda pala u nemilost. (t. 23. koji prihvatite pečat Živoga Boga. nego i za (one) u onim Zemljama. . da bih Ti pokazao veličinu moje ljubavi. Vi. prije nego je njima data šansa. Ovih nekoliko tjedana posta morate (vi zato) upotrijebiti. da na moj vlastiti mali način oponašam Tvoj život. Sotona i njegovi demoni rade na tome. Bog Otac: Poziv Katoličkoj Crkvi. da bi ih odvratio od toga.

Prihvatite istinu. da se vi svi ujedinite u jednu obitelj sa Mojim Sinom u Raju. Starenja više neće biti. (**) Zašto se svi oni. 24. da će ponovo doći. Temeljem njihove vjernosti prema rimokatoličkoj Crkvi. biti će dar života u Raju – (jednom) još ljepšem nego što je bio onaj. Mojoj djeci (kažem): Vi istinu – sadržanu u Svetoj Bibliji. Moje obećanje je sadržano u Djelima apostolskim. Vi ste Moju djecu zbunili. jer kad bi Ja sada ponovo došao. nebi bilo prikladno za Mene. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Kad čovječanstvo bude očišćeno. onako kako je to slučaj u Nebu. Istina će vas osloboditi. kako je to Mojoj djeci obećano. da ja – usprkos Mojih ozbiljnih upozorenja čovječanstvu – za svu Moju djecu jednu posebnu ljubav u Mome Srcu gajim. koja sadrži istinitu riječ – nesmijete nikada odbiti. Vi. Nemojte je iskrivljivati i nemojte je korigirati. onda će samo oni. petak. Vaš ljubljeni Isus . Samo onda se svim dušama može ponuditi vječni život. ljubavi i harmonije. ti nesmiješ nikada zaboraviti. Moja izabrana generacija će dovijeka biti kod Mene. prihvate milenij. da bi je (samo) prilagodili vašoj pogrešnoj interpretaciji istine. vaš ljubljeni Otac. Vama. koji istinu glede Novog Vijeka Mira na Zemlji izvrću. koja je Moj Sin dao. vi njima uskraćujete šansu. Vaša obveza je. da se Zemlja očisti. da Ja. Riječi. čija će Božanska Volja na Zemlji najzad biti ostvarena.02. da prihvate jedan dio od toga. Molite za one. Vi ne smijete slušati one iz vaših redova. koje je Moj Sin poslije Njegovog slavnog Uskrsnuća dao za mrtve. važno je. djeco ove generacije. Ovaj Raj će pružiti 1000 godina mira. Svetom Pismu. sa Svjetlošču Božjom. u kojem vremenu će On u Novom Vijeku Mira vladati 1. U Novom Raju neće biti smrti. da po njoj hodam. ustručavaju. Zašto to ne bi moglo biti moguće? Ovo je Zemlja. (*) Ivanu. onda će te znati. neće biti bolesti. Nemojte nikada sumnjati u riječi. da Moju Svetu Riječ razumiju. koji je bio pripremljen za Adama i Evu . koju je planirao Moj Otac. Zašto ti oklijevaš. koji ljubav prema Meni i Mome Vječnom ocu imaju. koji pobijaju istinu. je isto tako saopćen slavan Povratak Moga ljubljenog Sina. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 354. morate prihvatiti obećanje.000 godina. Radujte se. Kad ponovo dođe. za vrijeme dok će ljudi u miru sa njihovim obiteljima iz (raznih) generacija zajedno živjeti. Poslije ovog perioda dogodit će se drugo Uskrsnuće mrtvih. vi svi. djeco Moja. koji izjavljuju. Niti vi Mene možete promijeniti niti možete promijeniti. da ovo nitko krivo ne razumije. zaostati. da su ova proročanstva prorečena? Pobrini se za To.Kćeri Moja. neće biti grijeha. Ovo vrijeme za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina blizu je. kćeri Moja? Zar neznaš. koja ih prožima. Vama će biti podaren dar vječnog blaženstva. koja je planirana od Mog Vječnog Oca od početka vremena. koji sam Ja stvorio za vas sve na Zemlji. Što je to što vašu braću i sestre unutar Moje romokatoličke Crkve motivira. da vlada i da sjedne na Njegovo pravedno Prijestolje u Novom Raju. Ako vi obećanjima. da je On ono (ozbiljno) mislio. koje dolaze sa božanskih Usana Moga ljubljenog Sina. evanđelisti. koji će – temeljem njihovog grijeha i njihove neposlušnosti – svako pravo na njihovu pravednu baštinu. da oni njihove duše pripreme za Namjesništvo Moga Sina u Novom Raju na Zemlji. Ja sam istina. ne lažu. da istinu javno objavljujete. Sada je potrebno. želim. On reče.podaren. tko sam Ja. što je rekao.2012. da svi oni. vjerujete. Isusa krista. da Moju djecu informirate o istini. Znajte. Vi imate jednu obvezu. Više neće biti niti smrti – niti bolesti – niti grijeha. Novi Raj treba biti pozdravljen sa oduševljenjem i prethodnom radošću. koje su sadržane u Mojoj Svetoj Knjizi. koja jedina čini blaženim (***). On dolazi. koji se nauke rimokatoličke Crkve drže. ali onaj drugi ne? Onima boguposvećenim slugama Mojim Ja kažem: Otvorite Knjigu Istine. svojom krivnjom izgubiti.

kojima je zabranjeno.2012. petak. Oni. kad progon započne. gorko pobijati. Sve crkve će se udružiti. On klevetanje Njegovih pomazanih Proroka neće trpjeti. na vas biti izlivena vatra sa neba. . kćeri Moja. da je to pravo. Svetu Riječ Moga Vječnog Oca upravo odbijaju one Bogu posvećene sluge. imam slideće za reći: Vi. Glasniku Zadnjeg vremena. O. i molite za njih. koju Njegovi Proroci na Zemlji doživljavaju. 26. Oni drugi će biti oni. jer oni će arogantno Moju Knjigu Istine raskidati. da će sa Darovima Duha Svetoga biti božanski inspirirani. Ne vrijeđajte nikada Njegove proroke na bilo koji način i nemojte njima nanositi nikavu štetu na bilo kakav način. jer ona će kokon od lažne sigurnosti. Nemojte nikada odbijati proroke Gospodinove. imati će osjećaj. Moj Otac. Svi oni. 24. Ali ovdje se ne radi o tebi. svaka Riječ Moga Oca – koja će biti data duševno isušenom svijetu – biti će ili ignorirana. Oni nemaju stida. da Mene poznaju. svakako je potrebno. dok se to ne dogodi. koji Mene. Ovi svećenici. pokušat će. Nitko neće spriječiti. si jedna Proročica. koje tvrde. Šutite stalno. koji ipak vjeruju. Čujte Njegov Glas. koje su temeljem utjecaja Varalice slijepi. Tako dugo. Isusa Krista. onako kako će biti otkriveno cijelom svijetu. To je Njegova Riječ. da Moju Svetu Riječ objave. Jer to je grijeh u Njegovim Očima. da Moju Svetu Riječ pred očima cijelog svijeta ponižavaju. daju. koje se tebi. Ti prihvaćaš patnju – kao jedan dar Meni. da se duše spase. kad vi Njegove proroke javno klevećete. Obadvije (grupe) će Riječ Božju odbiti. koji će Moje Poruke. Kako veliku štetu će oni prouzrokovati.02. Prihvatite. Ti. Ono ne žele čuti istinu. Čak i dobri svećenici. da Moju Riječ odbiju. pripadnici klera i drugi samozvani apostoli. da bi kod Mog Drugog Dolaska postale jedna jedina Sveta i Apostolska Crkva. bez da ich raspoznaju sa čistom dušom.355. da bi bilo osigurano. 7. koji tvrde. da ove poruke javno odbiju. koje će vam u svakoj minuti jednog dana biti postavljene na put. da bi Zemlju pripremili za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina. kako će Ona njima danas biti prezentirana. stime da bi sva djeca Božja imala vječni život. Zatim će sadržaj istrgati na komadiće – sa otrovom u njihovim srcima. da se ove poruke čuju. koja u svim stvarima ponizna mora biti. koja će tebi biti data od Presvetog Trojstva i od Moje ljubljene Majke. potresti i snažno zaljuljati.2012. da bi umirite vaše duše. Oni nemaju pravo. Molite. govori svijetu po Njegovim prorocima. kako Me oni vrijeđaju. biti će razdvojeni u dva tabora. da podruju ovaj Zov sa Neba – koji će biti dat. morate se boriti protiv kušnji. djeco Moja. da ti šutiš. Katolička Crkva je jedina (jedina prava) Crkva koja (ljude) čini blaženim. jer ti si ništa bez Mene i ti to znaš i to prihvaćaš. Bog Otac: Balzam koji vi tako hitno trebate. koji su pozvani. da ove duše. da se čovječanstvu pomogne. da ove poruke javno zagovaraju. kroz Ruku Moga Oca. nedjelja. koji idu za Sotonom kroz New-Age. poznate. kad ste u dvojbi. Sa malo prave poniznosti u njihovim srcima oni će se dati na posao. Vaš Učitelj Otkupitelj cijelog čovječanstva Isus Krist 356. vašeg ljubljenog Oca. 21:45 sati Moja kćeri. njihove duše otvore i Riječ Božju onako prihvate. Napadnite pravog proroka – i za kaznu će. izazvana ili gorko pobijana.02. Iako Bog patnju pripušta. da Istinu Njegove Presvete Riječi javno objavljuju. koji su duševno slijepi. onima od Moje djece. 21:45 sati Moja kćeri. da duše ohrabre na to. da se vi nalazite u Zadnjem vremenu. Ne odbijajte nikada proroke Gospodinove. To je obećanje. koje je Moj Otac od Početka vremena dao. u koji se oni sami zamotavaju.vračanje i kroz čarobnjaštvo. Bog. da Riječ Gospodinova bude data Njegovoj djeci. koju vi odbijate. i usprkos tome. Molite. oni toga neće biti svjesni.

Za vrijeme dok se ratovi i nemiri proširuju u svim smjerovima. Hladnokrvnost. Isusu Kristu. i vama će biti postavljene zamke. da vas povedem sa Sobom na putovanje u Raj. nisu one. vašem ljubljenom Ocu. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 357. nego koji i vas kao osobe obasipaju sa prezirom i ruglom. da o ljudima – koji ove poruke ne prihvate – izreknete presudu. Svijet počima. da govore u Moje Ime. Vi će te biti ispunjeni sumnjom. vrijeme Moga Božanskog Milosrđa se je približilo. djeco. Nemojte nikada pobijati druge. da bi pri tome pomogli. nego one. da se vi ujedinite. i to neće biti jednostavno. čak i onda ako se to čini u Moje Ime. Strpljivost je potrebna. . ne ćete odoljeti. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. nužno je i Ja trebam. Vi će te. Nemojte nikada pastu u klopku. Ljubite jedan drugoga. Zato što vas Ja ujedinjujem u jednu armiju. i prema Mome dragocijenom Sinu. ponedjeljak. koje Mene uopće ne poznaju. da Mene. Vi će te možda imati čak i osjećaj. kroz to što vi za Mojim Sinom idete. kako to do sad još nikad nisu doživjeli. biti će balzam. da bi uzeli vaš križ na sebe i slijedili Moga Sina. Mnogi ljudi. Svećenik protiv svećenika. da svu Moju djecu ujedinim. vi će te biti napadani sa svih strana. trpjeti sljedeći fazu čišćenja. Vi će te biti dovedeni do posrnuća. svibnja 2011 svijetu dat – ispunjeni sa Svetim Duhom. koji su u stvari upućeni o Meni. srdžbe. 27. koji ne samo da se rugaju ovim porukama i njih kritiziraju. vi će te patiti u vašoj utrobi i biti će te izloženi kušnjama – i Meni će te ponekad htjeti okrenuti vaša leđa. koji sam vam Ja prije tako dugog vremena obećao – ušli. Ovo putovanje će biti mučno. koji je 10. u koje vi vaše nade polažete. i onda će te biti izrugivani. Vama će biti rečeno. da sve svoje oružje straha. Ne osuđujte nikoga u Moje Ime. Pokažite strpljivost. Šutite. njihovog ljubljenog Oca. Ljubav jednoga prema drugome. kršite Moje Zapovijedi. da vi sebi stvari umišljate. koje će biti tako izložene. Pokažita onima. koje su već obraćene.02. Molite za one. priznaju. i nestrpljenja napustite i da Meni dozvolite. Molite sada za svu Moju djecu. morati nositi težinu Njegovog križa. Svijet počinje. na jedan način. koju će one sirote duše osjećati. Imajte strpljenja sa onima. Biskup protiv biskupa. vjera Moje Crkve postati će i dalje slabija. koji se ipak protive. koji vas vrijeđaju. ali ljubav i mir. biti će kušane čak i povrh vaše moći ustrajnosti (do kraja). koji izjavljuju. Jer ako to činite. Siromašne duše. uključivo i prema onima. To će zahtjevati veliku vjeru i hrabrost. Vaša vjera i vaša vjernost prema Meni. sa kojom se suočavate.2012. Bol. da vas obeshrabre. da se čovječanstvo pripremi za Njegov slavan Povratak na Zemlju. Oslobodite se svih vaših razlika. njihovog Stvoritelja. da vas uvjere. da vi lažima i obmanama. da bi u Vlast (vrijeme) Moga ljubljenog Sina u Novom Nebu i na Novoj Zemlji – u Raju. da proživljuje slijedeći fazu čišćenja. da umirite vaše duše. koja će prikazivati početak ostatka Moje preostale armije na Zemlji. je odraz boli. kod koje od vas zahtjevaju. je važna. koji o Meni ništa ne znaju. Ja vas neodloživo molim. kad Moju Svetu Volju branite. koje će te vi na kraju naći. pokušavaju možda. Ja imam želju.Vi ste – kroz jedan poseban blagoslov. da ove poruke odbijete. koji vi tako hitno trebate. koji ih nježno ljubi. jer vi nemate ovlaštenje za to. da vi bolujete od priviđanja. Šizma (= raskol) u Mojoj Svetoj Crkvi počima. ismijani i odbijeni. Molite i za one. koju Ja u ovom trenutku podnosim. Moje pristaše će sada zbog njihove vjere doživjeti patnju. Djeco. vašu ljubav. koji vas žaloste ili vrijeđaju. je svakako potrebna. . koje vašu pažnju trebaju. Ne objeđujte nikada druge u Moje ime. Vi morate razumjeti odgovornost. da se brzo razvija. za vrijeme dok se ovi događaji poremećenosti u svijetu i dalje povećavaju. Srdžba Moga Oca pojavit će u svakoj Zemlji u svijetu.

„O moj Bože. biti će prožeti Mojim bolom. za zaštitu vas i vaših obitelji. koji narode svugdje (na svijetu) sa jednom velikom brzinom proždire. gdje oni Mojem stadu laži pričaju o ozbiljnosti grijeha. Ti si plamen. Svi ovi događaji će se slagati sa vremenskim planom Moga Oca i bit će ovisni od učinka. morate u Mene. Mi nudimo sami sebe. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. Vjera Moje Crkve raspada se. da one duše. naše nevolje. vašeg ljubljenog Isusa. Vi. Moje pristaše moraju biti strpljivi. koji će se sada u svijetu razviti. koji su okrutni. Isuse. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. Oni će odmah biti upućeni u to. Mi Te slavimo. potječe od Sotone. Ali ipak mi znamo. nemože ući i neće ući? Srijeda. njihovim ljubljenim Isusom. vjerovati. Bez obzira koliko to bilo teško. koji u Mene i u Moga Vječnog Oca vjeruju. koji se nalaze u ujedinjenju sa Mnom. Ja Te tješim u ovim vremenima. Molite za duše i prepustite sve Mojim Rukama. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. o Gospodine. kad grijeh oko sebe vide. i oni će odmah znati. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Zar neznate. da Moj Sveti Duh sad u njima počiva. da bi izmolili Pečat Živoga Boga i da ga primite sa ljubavlju. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. da onoliko često koliko možete molite Moga Oca za Pečat Živoga Boga. Ja Te molim. mognu biti spašene. radošću i zahvalnošću. za spasenje duša. kad moraju vidjeti širenje grijeha kao razorni požar. i povedi Tvoju armiju. oni će Moje muke u svakoj pojedinačnoj kosti njihovog tijela osjetiti. Dopusti nam. Vjernost Mojih boguposvećenih slugu biti će slabija. koji podnose bol. dragi Oče. koji vaše molitve. kako je to prorečeno u knjizi Moga Oca. molite sad. dragi Oče. i svečano obećavam Tebi. njihovog Božanskog Otkupitelja. kao da on nikakve konzekvencije nema. koje Božjoj djeci bol i patnju zadaju. Svjetovne grupe će kršćanske crkve uzeti na nišan i šikanirat će ih.Svi oni. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. koje Mene.2012. Kad oni vide ratove. časte. Križarska molitva (33). da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. da Duh Sveti u duše onih. časne sestre i klerus svih u Boga vjernih konfesija. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. Ispuni nas Duhom Svetim.“ Osigurajte i to. Ne zaboravite. Molite. da i druge ohrabrite na to. Mržnja. kako Me on (grijeh) boli. Amen. 29. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. 17:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Isusa Krista. Molitva je sada potrebna. Moje boguposvećene sluge odbacuju vjeru u Moje nauke tamo. budu postigle. Vaš Isus 358. Ti si svjetlo Zemlje. da znaš plan vremena (za provedbu) Volje Moga Oca. i vi morate najmanje jedan sat u danu provesti u molitvi. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. koju mi imamo za Tebe. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. Ljubim Te. da bi ublažili događaje.02. Moje pristaše. vi morate ostati jaki i u Moje Ime ujedinjeni. da izmolite poništenje vaših grijeha. će u njihovim dušama – bez dvojbe o tome – znati. našu muku kao dar Tebi. dar poniznosti. da mole sedmodnevnu Križarsku molitvu (24). koji će biti nametnuti nedužnima. dok sva Moja obećanja budu ispunjena. koja služi tome. „O Moj Isuse. Kad oni vide grijeh pobačaja – pred svojim očima onako prikazano na ogled. mome ljubljenom Ocu. Grijeh se širi. koji sve duše dodiruje. To ne traje više dugo. da uklone sve stvari. moj ljubljeni Oče. Oni će se potruditi. jer će se sve u svijetu tako razvijati. koja im se nakapa u njihove duše. za otklanjanje ratova širom svijeta. . Mi žrtve nismo dostojni. ti nemaš pravo. A onda su tu Moji ljubljeni svećenici. Mi Te ljubimo. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. da mognemo napredovati. Mi Te hvalimo.

To su one duše. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. Otvorite vaša srca i molite za dar poniznosti. da Tebi pomognem. jer Ja želim spasiti svu djecu Božju. da privučem (k Sebi) svaku pojedinačnu dušu. za kojom Ja čeznem. Sin Čovječji. 00:20 sati . da se oni u Mojim očima ne spase? Vi morate prema vašom Braćom i vašim sestrama pokazati ljubav i morate biti radosni. da spasim duše. Ujedinite se. da bi Meni pomogli. biti dat. To više neće dugo trajati. Moje drage pristaše. kažem slijedeće: Vi morate ovo znati: Ja sam Isus Krist. da one duše. Budite strpljivi i molite. da Duh Sveti u duše onih. svi griješnici imaju pravo. Zar ne znate. koji su okrutni. da duše uđu u Raj. pmozi mi.temeljem onog broja ljudi. obeshrabrite. pa da neprime apsoluciju? Zar bi vama bilo draže. da bi sa ljubavlju i radošću u mome srcu Tebi ponudio ove patnje.” Djeco. koj Sakrament Ispovijedi ne mogu primiti. koji nisu članovi rimokatoličke crkve. u čijem spasenju vi Meni pomoći morate. Moja kćeri. stave pod znak pitanja. da grijehe kroz Svete Sakramente Ispovijedi opraštaju. 19:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. i to u korist onih. Ali svi Me neće htjeti zagrliti. srijeda. koje sam Ja tebi. da se spase ostaci Tvoje djece na zemlji. Ostanite sad u Mojoj blizini. Samo vi ovim dušama – kroz vaše molitve . moje patnje i moje brige u ovom životu. da sve grijehe oprostim. U ovoj intenzivnoj fazi vremena Ja trpim i oslanjam Se na Moje pristaše. To su griješnici. za kojima Ja čeznim. Križarska molitva (35): Molitva. koliko jako vas Ja ljubim.“ Onima. Ja od vas tražim. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja.Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom.2012.nauka. Opustite se. nemože ući i neće ući? Vaš Božanski Otkupitelj Isus Krist 359. Sve će biti dobro. 01. ili za one. će te dubinu Moga bola i Moje patnje . za kojima Moja ljubljena Majka suze roni. bez obzira na to. „O Moj Isuse. i Meni je data punomoć. Ispuni me milostima. Mojim boguposvećenim svećenicima je isto data moć. vi znate. da Moj dar Apsolucije prihvatite. njihovog ljubljenog Isusa. Amen. Ja molim. Vaš ljubljeni Isus Krist 360. u kojemu Ja totalnu Apsoluciju nudim. petak. Bog Otac: Upozorenje glede sotonskih kultova i New. gdje oni bili. osjećajte Moju ljubav. da Mene mole.2012. koji Moju Ruku Milosrđa odbijaju – razumjeti. Čak ako nikad i nebudu Moje poruke čitali. dao. te da bi se svi mi ujedinili – kao jedna u ljubavi prema Svetom Trojstvu ujedinjena zajednica – i da bi s Tobom kao jedna sveta obitelj živjeli u raju.možete pomoći i Meni donijeti utjehu. Cijelom čovječanstvu će ubrzo biti dat dar Moga Milosrđa. čija ljubav prema Meni onu mjeru prelazi.Age. Mnoge od ovih duša taj akt Moga Božanskog Milosrđa neće preživjeti i umrijeti će u (stanju) smrtnog grijeha. Tako mnogi su reagirali na Moj Zov sa velikom poslušnosti i jednim velikodušnim srcem. da će njima ovaj poseban dar od Mene. Molite i ujedinite se. čak i onda kad se njima bude otkrila istina.03. Ovo su one izgubljene duše. da Ti – kroz Tvoje Milosrđe – spasiš duše od duha tame. koju veći dio čovječanstva poznaje. da Mi pri tome pomognu. Blagoslivljam vas. koje Moju Božansku Riječ prihvaćaju. koji Mene poznate. Primi moje kušnje. Amen. da (i) dalje molite za duše drugih. Ili dali bi vi ovim dragocijenim dušama uskratili pravo na Moj dar? Zašto bi vi trebali pokušati. Vi. ako u njihovoj duši pokažu istinito kajanje. Neće biti nikoga. Vi Meni (kroz to) donosite veliku utjehu. da im oprostim. i molim vas. koji neće prepoznati istinu Moje egzistencije. za sapasenje duša od vatre pakla. 02. koji ovaj poseban dar molitve. mnogi od Moje djece će sad temeljem molitava i patnji Mojih cijenjenih pristaša biti spašeni.03.

da vi ove duše upozorite na patnje. Pripremite se. biti pripremljena. Kad bi vi strahotu na njihovim licima vidjeli. 14:33 sata Dijete Moje. Ja Te molim. da hodate po tlu Moga Novog Kraljevstva. da odgovarate na Moj poziv s Neba. djeco. djeco. koje je prije Drugog dolaska Moga ljubljenog Sina. koje se nikad nisu promijenile. Vi morate prihvatiti istinu. To je tako bolno. i to u Kraljevstvu. Kćeri Moja. oni bi pali na zemlju i molili bi za milost.Moja kćeri. za čime će težiti svaki čovjek. da uzmete Križ Moga Sina na sebe i da sa dobrim primjerom idete naprijed. da mi daš Tvoju milost (koju trebam). Ja vas molim. i to ne samo kod Mene. lažne nauke. da razlikuju istinu od iluzije. Ja vas usrdno molim. Samo oni. vaše obitelji i vaši prijatelji bili sposobni. kako On sad s Neba govori vama. za spasenje sve Tvoje djece. da bi vi. Moja siromašna djeca. Njega danas izruguju na jedan način. 03. S vremenom će te vi Meni pomoći – kroz vjernost i vašu ljubav prema Meni -. nije bilo Njegovo razapinjanje.03. Tješite Me. Moju dragocijenu djecu. da osudite krive bogove. Hvala. da odgovarajuće mognem slijediti Tvoj poziv. vračare i New. kad se – poslije smrti – opet nađu u pandžama Sotone. će se pojačati. to bi vam raskinulo srce. koju je On onda podnio i koja Mu je prouzrokovala najveću muku. Kad Sotona (duše) zavede i srca onih pridobije. biti će u stanju. Na žalost Sotona je duše mnogih od Moje djece ocrnio. koji u Mene. kad se vidi. djeco Moja. Očekujte ovaj događaj sa velikom predradošću. nego i kod svih Njegovih odanih pristaša na Zemlji. da bi vas. U pravo vrijeme vi će te razumjeti misterij Moga Nebeskog Kraljevstva. da molite za ove duše. ali vi Mene za to morate moliti: „Nebski Oče. On se neće zaustaviti ni pred čim. vjeruju u jednu novu planetu. da u Tvojim očima postanem tako malen kao dijete. kao utjehu za Mene. da uživaju u ovoj mirnoj i krasnoj egzistenciji.Age. . vi će te proigrati vaše zakonsko pravo na baštinu. najzad da Moju obitelj ujedinim. jer ovaj Raj je nešto. U tako jadnom stanju su oni. na koji je On odbijen. svaka žena i svako dijete. Slušajte Riječi Moga Sina. užasne laži kroz sotonske kultove i New. Nemojte nikada analizirati Riječ Moga Sina. vjeruju: Od vas sad tražim.2012. djeco. Amen. Djevica Marija: Probudite se djeco. Isusu Kristu. Subota. patnja Moga Sina u današnjem vremenu izjednačena je sa Njegovom patnjom. Molite za njih. kako su se mnoga djeca Božja odvratila od svetih Sakaramenata i nauke crkve. Isusa Krista. Svima onima. U mnogim slučajevima njih od pakla može spasiti samo patnja požrtvovanih duša. djeco. Ali takav ne postoji. kao i u ono doba. Moga Sina ljubiti i Moga Vječnog Oca častiti. koje je za Moju djecu stvoreno već od početka (vremena). za patnju. od Sotone. pomozi mi. Isusa Krista. Njima se obećava jedna druga vrsta raja. da je važno. kćeri Moja. koji u njega vjeruju. neophodno. onda on njih muči u vjekove. Zemlja će na ovaj divni događaj. Boga Oca. Sve to zajedno je stvoreno od kralja prijevare. njihovom Nebeskom Ocu. Kad bi griješnici samo na kratko u dužini od jedne minute ovo krasno stvorenje vidjeli. da vaše duše pripremite za Njegov Drugi Dolazak. Hvala. odvukao od Mene. Tako mnoge duše su otišle na krivi put.nauke postavljaju u svijet. Ne prestajte nikada stime.“ Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 361. da prođu kroz ova vrata. koje će biti pod vlasti Moga srdačno ljubljenog Sina. koja su kroz (ove) laži – koje su formulirane kao slikovite varke – zavedena. koje sve zajedno u jedno veliko ništa vode. kušnje čovječanstva za vrijeme konačnog čišćenja. lažne idole. Zagrlite Moga Sina sa jednim skromnim srcem. On vas zove. kad je On na Zemlji bio. Tako oni neće biti u stanju. koji sam Ja obećao kao najveći dar od stvaranja raja. koji prouzrokuje suze i patnje. Ako ovu molbu ignorirate. je vrlo jednostavno. vašeg ljubljenog Oca. koji imaju skromnu i čistu ljubav prema Meni. i prema Mome Sinu. Njegove ljubljene Majke.Age. nego način. koje njima predstoje. Bol.nauke. Njegova Riječ se i danas isto tako odbija. Slijedite jednostavno Njegove nauke. Ja vam sad dajem sav Moj blagoslov. U pravo vrijeme vama će biti otkriven misterij Moje Božanske Volje. jednog prepredenog lažova.

Oni vam mogu zadati bol. Ja danas dolazim. Ove dvije religije biti će mučene i poduzet će se svaki napor – kako izvana tako i iznutra – da bi im se uništio svaki trag. koji će opet doći u slavi. Tolerancija u vašem društvu i unutar crkvi ima za posljedicu. Moje pristaše.ožujak 2012. kad On svim ljudima bude otvorio oči. kako se neiskrenost i pokvarenost u svijetu šire. Crkva se u ovom vremenu nalazi u velikoj tami i bila je puno godina cilj prevaranta. da bi vas se pripremilo za ovaj događaj. Ponedjeljak. kako je to prorečeno. Na kraju Njegovog Božanskog Milosrđa – onda. Ali to bi bilo glupo. Znaj. Ovo su zadnja upozorenja. da bi stvorili Novo Nebo i Novu zemlju. Ali da bi to učinio. koja sa svih strana navaljuje na tebe. Tako mnogi od vas nisu niti vođeni niti informirani o ozbiljnosti grijeha. jer su pečati već bili otvoreni. da ćeš ti (i) sedmi pečat otvoriri. da teže za poništenjem (njihovih grijeha). stime da vide svoje grijehe – On će njima dati još nešto vremena. Moga ljubljenog Sina. koje ste vi izgradili. prihvatite Moj Križ.Kad On sad govori sa vama.2012. da se više neće moći prepoznati. Vi. pošto će šizma (= vjerski raskol) unutar crkve ubrzo nastupiti. Za tebe je ovo (vrijeme) došlo. Njegova Sveta Riječ će vaše duše hraniti i učinit će ich opet snažnima. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. da bi častili Moga Oca.03. Temeljem vaših molitava puno buna biti će otklonjeno. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da bi se ljudima omogućilo. Ali ipak oni će opet ustati (uskrsnuti) i zahtjevat će natrag po zakonu pripadajuće prijestolje. Jer one će ponovo ustati (uskrsnuti). Nemojte nikada odbiti Njegove crkve. kad (ove religije) budu pale. da se vaše duše pripreme za Drugi Dolazak Isusa. da bi se nih pripremilo za vječni život. biti otkrivena. mučenje i smrt i mogu one građevine i hramove porušiti. On mora vas podsjetiti na razliku između ispravnog i lažnog. Jer ako to činite. djeco. da je Ivanu Evangelisti nezapečaćena knjiga – knjiga istine – data. onda. Vama su u prošlosti poslati mnogi Glasnici. nedjelja. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. za vrijeme dok vi prilazite Mome slavnome Kraljevstvu. Knjiga istine će tebi. . da to. što će voditi ka tome. Mnogi će misliti. Moj se Sin mora sad umješati u to i voditi vas. tješim. da te u ovom vremenu muke. stime da svijet nju sada u ovom vremenu čuje. Poslije toga će On vama dati (potrebno) vodstvo. da su uništene. 363. Mnogi će (zbog toga) biti razveseljeni. koji Moju armiju predvode. Nemojte Boga nikada odbiti. Knjiga istine će tebi. Majka Otkupljenja 362. Nemojte odbiti Njegov Zov vama. onda će te slijediti put zablude do vječnog prokletstva. On hoće spasiti svaku dušu. 5. Katolička crkva i Izrael biti će progonjeni. o čemu mnogi od vas misle. vrijeme za otvaranje pečata je skoro stiglo. biti otkrivena. koja se daju čovječanstvu. Ljudi se onda neće obazirati na njihove „leševe“ (*). kad budu vladali sa Mnom u Raju. Svijet će se sad tako promijeniti. Crkve će biti proganjane – i to katolička crkva i dom Izrael. Vi istinu morate prihvatiti. da ti Knjigu Istine otvoriš i da sadržaj njezin svoj Božjoj djeci otkriješ. Isto tako. biti veća. Ova knjiga njemu nije data zapečaćena. Probudite se. (onda) kad se otvore vrata Moga Raja. Vaš Otkupitelj Isus Krist (*) Njihove „leševe“: Tu se misli na tobože „mrtve“ religije. tako će i vjera onih. 04. i vi će te se ujediniti sa Prečistim Srcem Moje Majke. u Očima Boga može biti posve težak grijeh. Nitko ne može i nitko neće uništiti Moje izabrane ljude na Zemlji. da se pripreme za Veliko Milosrđe Moga Sina. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. da nije važno. onda On to radi iz Njegove Ljubavi prema čovječanstvu. U svijetu će biti veliko klicanje od veselja.

koji njihovu ljubav prema Meni javno objavljuju. Pazite sada. čemu se radovati možete. kako će se jedan čovijek mira prezentirati svijetu! Njemu će biti pripisano. Jaganjac Božji. ako su njihove duše nečiste. kojoj je data zadaća. Radi se o tome. Jer onda ću Ja doći. nego i da Moje Namjesništvo objavi. Prvi pečat je otpad od vjere (= apostazija). 7. a o kojima mnogi misle. ti sada moraš nastaviti sa time. da svijetu otkrije ono. postavlja se jedna razvodnjena nauka vjere. da to svijet čuje. Čim ona nastupi. o čemu to ovisi. koja se umanjiti može . krive religije i vjerske nauke da se pojavljuju. iako ćeš i dalje sa svh strana biti napadana. To je sve. kad vi vidite nove. i vjerujte potpuno u Mene. koje neće samo vjernike zadesiti. Napokon će svijet ući u jedno vrijeme Novog početka. kćeri Moja.. je. da sudim. koje nisu od ovoga svijeta. i Moga Vječnog Oca priznaju. ne samo da svijet za sapasenje duša pripremi. koju on prezentira. koja će biti izvršena. da sva djeca Božja pravovremeno istinu vide i da se obrate. 6. Pogledajte oko sebe – i što vidite? Religije. da te u ovoj misiji zaustavi. (Jer) U drugom slučaju neće (moći) biti dio Novog Neba i Nove Zemlje. koji su u Knjizi Otkrivenja sadržani. Ja kažem: Vi imate puno toga. jer vaše će molitve težinu ovih vremena – (težinu njihovu). da prvi pečat bude otvoren. da bi pravi razlog ove neistine. reci Mojoj djeci. koji se nalazite u Svjetlu Božjem. Pazite sada. prije nego ove stvari nastupe. Prvi pečat je otpadanje od vjere. je prorečeno. i ako uopće. Bez obzira na otpadanje od vjere. nego i boguposvećene sluge unutar crkve. instrumentu istine. Molite. samo sam Ja. . Ovo (današnje vrijeme) je vrijeme. a onda. O Zadnjem vremenu nije puno poznato. i među onima. čak i onda kad ne razumiješ. da bi postali jedno jedinstvo.. Sve. da Mene poznaju. Mojoj djeci. Isusa Krista. sakrio. Mnogi su ispunjeni strahom.Kroz zvuk tvoga glasa će istina na kraju biti otkrivena i misteriji. da će grijeh biti prognan sa zemlje. Duševne bitnosti. Molite za Mog Svetog Namjesnika. Nema (nepreostaje) (više) puno vremena. Samo Ja. da je sad došlo vrijeme za to. To će biti jedan lažan mir i on (taj mir) je preobučenje za laž. svi vi. biti će nevjernom svijetu prezentirani. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. jer on će se suočiti sa jednim užasnim progonom. da Moje svete upute izvršiš . što će tebi biti dato. Bez obzira na to koliko bi oni o sebi mislili da su puni znanja. koje se temelje na Scince. koja je sadržana u nezapečaćenoj knjizi. što je sadržano u Knjizi istine. za Zadnje vrijeme. Zbog toga će svi oni. Sve.Fiction. Religije. Vaš Isus 365.. Onima od vas. Nesumnjan nikada u Moju riječ. Ožujak 2012. koja je uvreda za Moje nauke. djeco. da čovječanstvo razumijeti mora ono. o kojima još ništa niste čuli. koje se svode na besmislicu i koje nemaju bitnosti. na što se vi u ovom trenutku skoncentrirati morate. u kojemu se prava vjera iskrivljuje. koje su prorečene. da nijedan čovijek nema znanje ili pravo. koji tvrde. što je u Knjizi Ivanovoj sadržano. Ti si proročica. Ovo vrijeme je sad blizu. i ne dozvoli nikome. znati. imati život. Ja vam kažem. taj koji punomoć ima. širom svijeta će doći do jednog velikog (vala) obraćenja. da u Knjizi Otkrivenja sadržanu istinu otkrije. njihovog Otkupitelja. 15:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da će te onda. da on na Bliskom istoku mir stvara. i trebaju biti – ali samo onda. Papu Benedikta XVI. kćeri Moja. koja je data Mome učeniku Ivanu Evangelisti. kako će se čovjek mira prezentirati svijetu! Utorak. da zastupaju nebesko područje Moga Oca. Vaš ljubljeni Isus 364. imam pravo. koji Mene. (koje će biti) ispunjeno sa Mojim Božanskim svjetlom. Tada će biti gladni za istinom. koje nove bogove štuju. Molite za sve vaše duše. koje će se skupa spojiti. nego i među onima. vrijeme za Veliku Ispovijed je blizu. je to (sve) će značiti. Ali (ovo) neće dugo (trajati). što Moje poruke znače. Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva. Sve stvari. obećano. Isus Krist. ožujka 2012. Srijeda. koji se ne samo među vjernicima vidi.ublažiti. koja je svijetu za ovo vrijeme. da današnjem svijetu kažem istinu. moraju nastupiti.

Moja upozorenja čovječanstvu – koje sam Ja njemu (čovječanstvu) dao. Vama i svima onima. jer Ja ću vas zajedno sa Mnom dovesti u Moje Novo Kraljevstvo na Zemlji. zadati strah. da krive bogove štuju. Yogu. Otac. Niti jedna jedina od ovih metafizičkih predođbi vjere ne temelji se na istini. New-Age-Meditaciju. Svi oni. Dozvolite Mi. Mislite na to: Moja ljubav prema vama svima je tako jaka. Polako ali sigurno će ove praktike okultizma biti akceptirane ne samo od vešag društva. da ti stanu na put. Moj Drugi Dolazak. koji se Moje Svete Riječi drže. . nemože biti niti spriječen niti zaustavljen. Svi ovi pokušaji biti će beskorisni. Nitko – čak ni Sotona. bez obzira na to koliko privlačna njegova pojava bila. je. Sin i Duh Sveti. Samo Ja imam vlast. . da ove poruke nisu u skladu sa Mojim naukama.2012. Oni Mene ne poznaju. kad ostaju u srcu ponizni. zato što Ja svaku dušu ljubim – su važne. „Isuse. ako Me vi u ovoj Križarskoj molitvi (36) (u ime) „Pomozi mi. da tebe uvrijede.i spasi me od tmine moje duše. koji su u Svetom Trojedinstvu ujedinjeni u jedno. koji se u jednoj svjesnoj odluci povuku od Kralja tmine. kako sile tmine vaše Zemlje umotavaju. tj. vidovnjaštvo. da dođem u Svjetlo Tvoga Milosrđa. da vam pokažem put do pročišćenja vaših duša kroz Križarstvo molitava. Svi oni. Dppustite da vas Ja vodim. da štujem pravog boga“ molite. Ako vi stime ne prestanete i ako Mene ne molite za vođenje. Toj prostačkoj prijevari okrenite leđa. koje Ja imam prema svakom djetetu Božjem u Mome Presvetom Srcu. jer vi živite u jednom svijetu fantazije. da su (već) milijarde Božje djece proždrli. koja od Sotone dolazi. da duše cijelog čovječanstva pripremim za njihovu baštinu u nebu. Onda prepustite sve Meni. koji rade na tome. da istinu jasno vidim. Ja vas nemogu spasiti. imam vlast. nadnaravno čitanje i uključuju i prekomjerno štovanje anđela spojeno sa uzdignutim majstorima. Nemojte ovo poslušati. 07. nego i od katoličke crkve i kršćanskih crkava. Ja sam Istina. koje vam Ja dajem.“ Postoji samo jedan Bog. da oni to čine. Ja ću dati dar moći razlikovanja. Mnogi će pokušati. je Moja Presveta Riječ. da sami sebe iznad svega drugoga postavite. Svaka vjerska nauka. koji priznaju New-Age-Praktiku i Reiki. da cijelom čovječanstvu nudim vječno otkupljenje. i mnogi će pokušati. Mnogi će pokušati. jer ja sam zalutao i u neredu sam. koja su sad tako puno krive utjehe u njihovoj utrobi našli. koja vas uči važnosti. Tarot-Karte. Sve. tko vam kaže. da Moju Svetu Riječ potkopaju. koje su potrebne. Oni možda misle. u tome što svjedočite vjernost prema onim smjerovima vjere. Moja obećanja čovječanstvu. Isus Krist. je lažov. koji nisu pravi bog. da ljudska mišljenja nisu važna. Mislite uvijek na to: Ja ću sve one štititi. ako sam Te kroz to uvrijedio. ali oni Mene mogu samo onda poznavati. da se vi u Mene uzdate.Primite to k srcu. i to da ću Ja ponovo doći u slavi. Moja Riječ je istina. pomozi mi. je vjerska nauka. Samo Ja. Pomozi mi. Molim vas nemojte proigrati svoj vječni život. čija mišljenja Moju Riječ osporavaju. 20:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. i pomozi mi.03. su krivi zbog grijeha oholosti. koji traže krive bogove i svoj život za to upotrebljavaju. Oprosti mi. da se ovo dogodi. Vama možda mogu događaji širom svijeta. tako da više ne priznaju egzistenciju pravog Boga. Događaji će vas ustvari pritiskivati. Ja ne poznajem istinu o životu poslije smrti. da nitko ovu čistu ljubav i ovaj suosjećaj. ili njegovi štićenici – ne mogu spriječiti. neće moći nikada oslabiti. što Ja od vas tražim. Ja ću te uz pomoć posebnih milosti štititi. Ja moram svu djecu Božju primjereno pripremiti za ovaj slavni događaj. da sudim žive i mrtve. Ove krive vjerske nauke se tako brzo proširuju. Spasi me. da mogneš sa silama Zloga izaći na kraj. za Mene su izgubljeni. Ovan. Srijeda. da se Moja Sveta Riječ čuje. Amen. ali vi se ne smijete nikada bojati. da se tebi jakost da. Oholost čak i Moje boguposvećene sluge čini slijepima za istinu Moje Svete Riječi. Sve. da bi spriječili. što štujem krive bogove. Moj Drugi Dolazak niti može biti spriječen niti zaustavljen. moraju se dogoditi. kralj tmine. očemu to ovisi. Svaki drugi bog proizlazi od Sotone. Vaš Isus 366. Važno je da se rezumije. da ovu svetu misiju zaustave. Svatko.

19:52 sati Moja ljubljena kćeri. Pečat Živoga Boga. kad drugi pečat bude otvoren. Isusa Krista. sada glasno zazivati morate. i morate prihvatiti Moj Pečat. koji je Zemlju tako dugo mučio – ujediniti mogli. Ja sam Onaj. 19:15 sati Moje drago dijete.ožujka 2012. koji Moj Pečat. šaljem. nemaju nikakve vlasti nad onim. Đavao osujeti. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. riđan. biti će vaša spasujuća milost. u kojemu Ja Moju proročicu Zadnjeg vremena. „O moj Bože. važno je. Moj pečat zaštite je prorokovan. da bi spasio duše. Ali on će proći pokraj one Moje djece sa Pečatom na njihovom čelu. svijet je dvije tisuće godina čekao na ovaj trenutak. koji su u ovom vremenu napali svijet. 6 3 Kad Jaganjac otvori drugi pečat. kad vidim. onda može I biti će puno pustošenja u svijetu ublaženo. . da bi Moj Pečat cijenili. 8. koga vi. po kojima je Moj dragocjeni Sin. Vaša ljubav prema Meni. koji će doći. Petak. Pečat Živoga Boga. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. jer to neće samo vaš život spasiti. ako bi se vi – od sada do Uskrsa – mogli posvetiti molenju Moje Svete Krunice i ako bi svakog petka četiri otajstva (krunice) (*) molili. kad drugi Pečat bude otvoren. 368. a drugi u napetom iščekivanju i u razmišljanju o tome. kad će taj trenutak doći – i sad je on tu. mome ljubljenom Ocu. da bi konačno knjiga istine bila uručena. kako je On u vrtu Gethsemane patio i kako i današ još pati. Sad znaš. koji Njegovu Svetu Riječ prihvaćaju sa ljubavlju i sa jednim čistim srcem. Djeco. koji Znak Živoga Boga nose. Sotona i njegovi pali anđeli. I dan mu je mač velik. dragi Oče. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. Jahač crvenog konja je anđeo osvete. i svečano obećavam Tebi. Molite molitvu za primanje Moga Pečata svaki dan. Moja izmučena djeco. 9. vašem Nebeskom Ocu. Neki sa strahom u njihovim srcima. nose. jer ovi ratovi se već događaju i daljnji se planiraju na svakom uglu Zemlje a posebice na Bliskom Istoku i u onim Zemljama. Pošto se sad ratovi planiraju. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. koji će Moju djecu u mnogim ratovima. Moj Pečat zaštite je prorokovan. Moj Sin je tako sretan zbog onih. nemojte se strašiti. Ja sam Bog. začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!" 4 I iziđe drugi konj. Nikakvo zlo neće zadesiti one. (*) Razumijte značenje Moga Pečata. Ja skupljam u ovome vremenu Moju obitelj. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom.“ (**) Otkr. nego i protiv Svete Riječi Moga ljubljenog Sina. Amen. Ljubim Te. koga u – ovim užasnim – vremenima sva Moja djeca glasno zovu. i primite ga sa ljubavlju. Mary.Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 367. Četvrtak. dragi Oče. ožujka 2012. tebe. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. da se Moja Sveta Krunica moli svaki dan do Uskrsa. moj ljubljeni Oče. za vrijeme Njegovog vremena na Zemlji hodao. Veljače 2012) Molite ovu Križarsku molitvu (33). Vi morate Mene slušati. koju vi trebate. Djeco. da djeluje. i ona će vam dati snagu. Ovo je vrijeme. Ja Te molim. nego i vaše duše. da bi se mi u ovoj završnoj borbi – da bi ubili Zmaja. poubijati. Isus Krist. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. djeco. pošto svaki Njegov pokušaj. 20. kako se mržnja ne samo protiv tebe. o kako ja plačem.(**) Pripremite se sad. povećava. koja otkriva sadržaj knjige otkrivenja. radošću i zahvalnošću. Djevica Marija: Molite krunicu – svi narodi – od sad do Uskrsne nedjelje. Ja Te tješim u ovim vremenima. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji (*) Molitva Bogu Ocu za Pečat zaštite (Poruka 351. Bog Otac: Ustanite sad i primite Moj Pečat.

Znajte. da će se dpogoditi Holocaust. oni su (štoviše) planirani od zapada. o kojem Ja govorim. što može. budu javno objavljene. da njihovi napori rad Moga Sina ne priječe i da vjernike prema daru Duha Svetoga ne čine slijepima. Miroljubiva rješenja će biti prezentirana i njima će se pljeskati. Dani Sotonovi su skoro pri kraju. dogoditi će se u ovom vremenu. pošto će se ratovi rasplamsati. Izrael stoji pod utjecajem Zapada. da oni Riječ od Mene. koji bogate izvore sirovina imaju. Vrijeme je. po vašem mišljenju. svi vidioci Božji i sve izabrane duše pretrpjeti najveće progonstvo. odbiti i izdati. Hvala. koje će ti sad biti date. kćeri Moja. da odgovoraš na Moju Riječ. 12. Molite sad – pošto će ratovi sad napredovati . koje se daju vidiocima. da molitve. molite. da govore u ime Gospodina. koju si ti kroz djela onih morala pretrpjeti. da se vođu za vođom odstrani. da bi vršili kontrolu. Subota. postati će vrlo moćni. da bi se Moja Sveta Krunica u svim narodima – od sad do Uskrsa – molila. Milosti.2012. da riječi vidioca spriječi. Vas. koji izjavljuju. Vi. i organizirajte širom svijeta molitve. molite. Antikrist će se onda objaviti kao miroljubiv posrednik. svi na jedanput. koja je prouzrokovana kroz patnju. Isusa Krista. Molite. ovi ratovi su lukavo zasnovani. Anđeo osvete dolazi iz jednog jedinog izvora. Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja kao danas. pošto se njegov bijes protiv ovog djela povećava. Čim oni ove Zemlje budu kontrolirali. koji njegove poruke vide. malo zrno sjemena vjernika. da se drugi Pečat otvori. da bi se uništio Đavao i svi oni. Molite djeco. djeco Moja. da će svi vizionari Božji. Djeco. i on će svako (moguće) oružje upotrijebiti. (kritično) ispituju i posumnjaju u nju. koja je sad potrebna. djeco Moja. da duše kroz Njegovu Presvetu Riječ budu obasjane. Vaše molitve i vaša vjernost prema Mome dragocijenom Sinu nisu nikad bile tako važne. Oni se ne događaju temeljem regionalnih nemira. Samo malom broju od vas će biti rečena istina. posebice nekoliko boguposvećenih Svećenika. koje će pomoći. biti izliven. Postoji jedan plan. posebice u ovom vremenu velike tuge u tvojoj duši. Ratne glasine su upravo to: Glasine. nabubri.. pošto se taj oblak tmine i dalje spušta na Crkvu Moga Sina. pošto se ratovi rasplamsavaju i proširit će se. da prodre u crkvu i da unutar crkve čini sve. temeljem kontrole. u kojima se je on u svakom uglu Zemlje utvrdio.03. molite za Izraelski narod. i ovi ratovi su svi povezani. Djevica Marija: Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja. ovoliko puno Zemalja u istom vremenu upletene u ovom ratu. . Ovi ratovi su – namjerno – razbuktani.03. To nije bila slučajnost. molite. da istina iziđe na vidjelo i oni će spriječiti. da bi se smanjio grijeh u svijetu. 19:00 sati Dijete Moje. Molite. pomoći će ti. da armija.2012. Kako počimaju glasine? Tko ih postavlja u svijet i zašto? Zašto su. dijete Moje. kojeg će Sjedinjene Države onda.i posebice Moja Sveta Krunica – su oružja. Idite sad. koju Antikrist i njegove organizacije u svijetu komunikacije vrše. koja su potrebna. bez ikakve sumnje u njihovim srcima. kad on (Izrael) to najmanje bude očekivao. da bi njihove planove učinili neuspješnima. u namjeri.koje se mole kao jedna molitva!! 369. vrijeme je da se drugi Pečat otvori. Vaše molitve . Vaš ljubljeni Isus 370. dijete Moje. da svjetlo Moga Sina prodre. pošto će on (Duh Sveti) i dalje nad onima. se obmanjuje. ste ostatak. Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja (*) Radi se o četiri krunice sa ukupno 20 otajstava. da bi ove narode. Oni ne žele. vaše ljubljene Majke. djeco Moja. Idi u miru.Velike milosti biti će darovane onim čistim dušama. Tmina će nastaviti (stime). Čim se ovi ratovi pojačaju i postanu uništavajući. i mnogi od ovih naroda se prikazuju kao demonski i šire se laži o njihovim političkim vođama. ali ona su lažna. Ponedjeljak. koji Njemu potpuno vjeruju. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. kojega Antikrist sprovodi. i od Mog dragocjenog Sina. Onda će (u tom trenutku) to biti. koji će i dalje – do Mog Drugog Dolaska – patiti za njegove grijehe. za spasenje duša. 10. kontrolirao i pokorio. da bi sa svakodnevnim napadima Sotone mogla izaći na kraj.

koji pokušavaju. koja prijeti. ovo su vremena. bez da si prije toga ( za to) zamolila Moju dozvolu. kako su sa Mnom kog Mog Prvog dolaska postupali i kao su Me osudili na smrt. 18:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Upravo onako. Ja plačem zbog toga. koje ovu spontanu ljubav.Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja 371.koju oni sebi nemogu objasniti. i kad je vaša ljubav čista i ponizna. da bi mogli vidjeti istinu. Utorak. zbog kojih vi Moje Riječi odbijate. pun čežnje. da u Moje Ime govori. osjećaju međusobno jednu nježnost. kćeri Moja. da mene zastupate. koja duše približava. Ja te čvrsto držim u Mome Srcu. Vi morate sad provesti vrijeme u Euharistijskom klanjanju. Sveto Trojstvo vodi obitelji. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. na isti način postupati će i sa Mojim Prorocima u vremenu prije Mog Drugog Dolaska. pošto je izvršen jedan daljnji napad za potkopavanje ovih Upozorenja – ovaj put preko jednog čovjeka. da vas vodim na putu spoznaje. što vi Mene (tako) okrutno odbijate. Jer vi će te biti kažnjeni. i morate k Meni doći. Vi. morati snositi odgovornost. koji su poslani. u kojima će Vjera Mojih najražarenijih Pristaša Moje Crkve na jedan način biti stavljena na probu. Iako ste možda stranci i živite na suprotnoj strani svijeta – ali ipak je ljubav. od danas pa nadalje nesmiješ se više baviti sa bilokojim ovakvim zastupnicima. Oni će biti okrivljeni da šire krivu nauku od onih. Vi se uzajamno ljubite onako. koja se od Mog Raspinjanja do danas nije mogla vidjeti. koja se daje današnjem svijetu. danas je Tebi konačno postalo jasno. da sude o Mojim Svetim Riječima. koje su date čovječanstvu. Vaša arogancija čini vas slijepima za istinu. . pošto Ja sa radošću primjećujem ljubav. koju vi zadajete onima. da Tebe ušutkaju. koji nisu sposobni. da Tebe ušutkaju. Djeco Moja. vi ste automatski jedan dio ove Svete Obitelji. (pogledaj Križarsku molitvu 33. To je Moj Sveti Duh. Ti. da kažem istinu. Ljudi će njih izrugivati. što vi ne želiti čuti istinu šizme. Odbijte Proroke Gospodnje i vi odbijate Riječ Gospodnju. djeco Moja. 13. 14. izjašnjavaju se (ipak) sposobnima. koji će Pečat zaštite položiti oko vas i oko vaših obitelji. prouzrokuje. da vas ja vodim – prije nego bude prekasno. koju vi osjećate (uzajamno). da Katoličku Crkvu pogodi? Je li to zbog toga. za vrijeme dok oni Moju Riječ budu širili. Vaš Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 372. Ja ću vas dovesti u zagrljaj Moga Oca. koju vi uzajamno imate. kako to rođena braća i sestre u svakoj ljubećoj obitelji čine. Svi oni. Vi Mene vrijeđate osobito – i vaše odbijanje Moje Svete Riječi Mene duboko ranjava. Svima onima od vas. nego od određenih Članova Moje crkve i odbačena. Pečat zaštite“) Moje Srce je puno nježnosti. da bi Meni omogućili. i Mene se ne može brzo naljutiti. Vi će te prema Meni za nepravdu. koji izjavljuje. Kad vi Mene ljubite. koji svu Djecu Božju udružuje u jednu jedinu obitelj. da bi spasio čovječanstvo (kažem): Vi se trebate bojati. da Riječ Božju u ovom vremenu – u Zadnjem vremenu – javno objavljuju. da Moju Riječ. Djeco Moja. ste Moja obitelj. što vi ne prihvaćate. zato što sam se usudio. da zakrče put. Ljubav Oca teče kroz Mene. Ja sam svjetlo. Sada će od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti poduzet jedan dogovoreni pokušaj. Ja sam Bog pun Milosrđa. Je li to zato. Moja Ljubav. za vrijeme dok vi – u istom vremenu – u pogledu istine jednu razvodnjenu verziju Moje nauke propovijedate. da spasim svu Moju djecu. prije nego mognete sa Mnom komunicirati. koji Moju nauku javno objavljuju. Preispitajte vaše razloge. prepoznaju. ožujak 2012. oni će njih ismijavati i njih će prikazivati kao da su budale. Od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti će poduzet jedan dogovoreni pokušaj. kako Moja Presveta Riječ ne samo da je pobijana. i vi nemate pravo. i posebice Moje Pristaše. da se Meni poklone i da mole za milosrđe. pošto Ti ovu bol u sjedinjenju sa Mnom podnosiš. Srijeda. Ljubav je jača nego mržnja. ali koji nisu u stanju. svibanj 2012. da je to sve već prorokovano? Vi morate moliti. da je Varalica pohodio crkvu. Danas je Moje strpljenje stavljeno na probu. da bi se spasile njihove duše. Zar ne shvaćate. koji Ja pred vama (svima) ravnam.

. njenog Sina. Ljubav. da oni postanu jedan dio Tvoje Svete Obitelji na Zemlji. ali ljubim griješnika. Mi polažemo svu našu nadu. da ste prisiljeni. da mržnja može pobijediti ljubav. Ovim ljudima nije dovoljno. ljubav i Svjetlo Svetoga Trojstva. Petak. da se Tebi ponude sa duhom.. tijelom i dušom. Ali On to ne bi mogao nikada učiniti. koju Ja zbog progonstva Moje siromašne djece u Zemljama. Ljubite Me. Istospolna seksualna djela u očima Moga Oca nisu prihvatljiva. i dopusti da naša ljubav – kao braće i sestara – njih izvede iz divljine . kad se sa ljubavlju na nju reagira. njima oprostiti i pokazati im ljubav. kako vam se grijeh prikazuje na način. je jedna jaka snaga. Vi nesmijete nikada – čak ni jenog trenutka – povjerovati. da se taj gnjusan čin sprovede u crkvi Moga Oca? Djeco. U svakom dijelu Zemlje će širiti ljubav. sve naše povjerenje i svu našu ljubav u Tvoje svete Ruke. Mi molimo. Onda se od vas još očekuje. da vi ovu gnjusnost podnosite. da se osvetite onima..” Ja vas ljubim. . koju mržnja ima – iako je (ova moć) odbojna i bolna za doživjeti – može se pobijediti kroz moć ljubavi. ujedini sve Tvoje ljubljene Pristaše korz ljubav. kad oko sebe vidite zlobu. pobačaj i samoubojstvo. koje imaju straha od toga. Ne samo da morate gledati grijeh. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Vaše molitve mogu ovu zlobu oslabiti. onda vi na to morate odgovoriti sa ljubavlju – i Sotona će se onda previjati od bolova. da njima da Njegov Blagoslov. da one mlake duše. Odgovorite na molbe Moje ljubljene Majke i na molbe Moje. da je prihvatljivo. i stavi njih sve zajedno sa nama u krilo. Kad netko nepravedno postupa prema vama. jer je to u Njegovim očima jedan težak grijeh. Ova mržnja. da bi se Moja Obitelj predanih Pristaša ujedinila u jedno jedinstvo – bez obzira na njihovo podrijetlo ili na Zemlje. stime da mi istinu Tvoga obećanja vječnog Otkupljenja u cijelom svijetu raširiti možemo. bol i patnja Mojih siromašnih pristaša – koji bespomoćno gledati moraju. koji Moju nauku pobijaju. 16. Vaša ljubav će ih pobijediti. koji do sada nije bio u svijetu. Kako ljubav mržnju u današnjem svijetu može učiniti slabijom? Molitva je odgovor. Vi se nesmijete nikad osjećati obeshrabljenima. da se istospolni brak kroz (svjetovne) zakone dozvoljava. Ljubav je jača od mržnje. (jer) oni žele Boga Oca osim toga još prisiliti. ali Ja njima ne mogu dati milosti. a mržnju će prognati. naime na istospolni brak. nego morate još i gledati. dostojna čovjeka). onda morate umjesto toga za njih moliti. da ga prihvatite. da se više duša spasi. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 373.ožujak 2012. iz kojih potječu – da bi pobijedili mržnju u svijetu. stime da mi pri tome mognemo pomoći. koju Sotona zu pomoć slabosti čovječanstva prouzrokuje. „O dragi Isuse. Ujedinite se sad sa Mnom. kroz molenje raznih molitava. Kad osjećate da ste kušani. Istospolni brak je težak grijeh. da pomisle. koji se prezentira kao jedno prirodno pravo.Vi Mi donosite takvu utjehu od muke. Mi Te molimo. koji su vas povrijedili. koje su rastrgane ratom. Slušajte Me. djeco. Amen. Mržnja će biti slabija. Ja ljubim griješnike. koja prodire kroz Moju obitelj na Zemlji. skinu opremu oholosti i da se njihova srca otvore Tvojoj ljubavi. koje vam se daju. Ovdje je jedna posebna Križarska molitva za ujedinjenje Djece Božje. izdržati moram. da naše obraćanje Tebi produbiš. Moć. Kako se ovi ljudi mogu usuditi. kako se novi zakoni. Ja mrzim njihove grijehe. može kroz ovu Križarsku molitvu broj 37 za ujedinjenje sve djece Božje biti otklonjena. Ja se odnosim na jedan određeni grijeh. kao da je ljudski (odn. Molite za ove duše. pošto se je dogodila pred Prijestoljem Moga Oca u jednoj crkvi. koje si oni žele. Obuhvati sve one zalutale duše. ja ljubim svaku dušu.i mi molimo. ubojstvo. jer Ja njih ljubim. kao što prouzrokuje i užasna djela kao mučenje. uvode – dostižu jedan nivo.

koji Mene mrze. jer samo Moj Otac njega zna . Vama. da Moje ljude na to pripremite. Vi ne možete Moga Oca. To je Moje Svjetlo. koji su Mene odbili i koji su se odali svim zlim stvarima. okružen sa svim Anđelima i svim Svetima sa Neba. da će se ovaj veliki i slavan događaj uskoro dogoditi. jer vaši grijesi. i onda kad su Mene još prije toga odbili. i one. kako sam uzašao na Nebo. koji Mene ljube. pomažu isto tako. Ja ću ipak biti kod vas. biti će prognani u vječnu vatru Pakla. da je to vaša obveza.. To će biti taj dan. svijet stoji na glavi. za koje ste vi odgovorni. da vam dopusti pristup Njegovim Svetim Sakaramentima. svijet bi prestao da egzistira. Kad Moga Svjetla nebi više bilo. Ja ću doći u oblacima (opet) – okružen sa svim Anđelima i sa svim Svetima sa Neba – u Velikoj Slavi. iako vi Moju Nazočnost možda ne primjetite. Nedjelja. Vaš ljubeći Otkupitelj Isus Krist Spasitelj cijelog čovječanstva . Grijeh će sada u svijetu biti prezentiran kao jedna dobra stvar. To će se dogoditi potpuno na kraju i to se ne smije zamijeniti sa „Upozorenjem“. Jedan Sakarament mora doći od Boga. Mnogi od Mojih Pristaša. da vam On da Njegov blagoslov. podrugljivo ismijavaju. O kako lijep i blažen će biti ovaj dan. Oca. da grijeh prihvatite kao ono. Moje Pristaše se ne smiju bojati ovih triju dana. 374. Ja ću Moje čovječanstvo razdvojiti u one. To stoji do toga. da – Volji Moga Oca odgovarajuće – vladam nad Zemljom. neće moći i neće biti oprošteni. prisiliti. da žive po zakonima Boga. Moja djeca moraju znati. Nitko neće imati ni najmanju dvoumicu o njegovoj budućnosti. To je cilj. Ja ću doći na oblacima. Moj Otac će sve one kazniti. zajedno sa ponovouskrslim Pravednicima. da je razlog. Vaša generacija biti će svjedok Moga slavnog povratka. To će biti vrijeme za istinu. jer oni više ne poznaju razliku između ispravnoga i pogrešnoga. i one ljude. Ja vas jako molim. ako se budete protivili. što on jest. kako bi poštovani trebali biti. Ostatak će poći sa Mnom i živjet će sa Mnom u Raju. sve dotle dok oni nebudu na onaj način poštovani. ili Njega prisiliti. prema kojemu sve duše radosno gledati moraju. koji i dalje. Biti će – za vrijeme od ova tri dana – plač i škrgut zuba i alarmirani ljudi počet će stime. u tome. Ja kažem. kad Ja (opet) dođem. da bi bili primljeni u Knjigu Života. da Moje Svjetlo traže. da sam to Ja. Mojim boguposvećenim Slugama. jer. koji se posvećuju. Ja neću nikada taj dan otkriti. da sudjeluju u Svetom Sakramentu braka. ali Ja vam mogu jamčiti. Nijedan čovijek više neće imati ni najmanju sumnju. Zlo – bez obzira na preoblačenje (odijelo) u koje ga se stavi – u Očima Moga Oca nemože se pretvoriti u dobro djelo.Oni moraju znati. koji pokušavaju. da – svejedno koliko oni pokušavali. da se vi protivite tome. Onda – poslije ta tri dana – Ja ću se vratiti na Zemlju. Pravila za primanje Sakaramenata moraju proizlaziti iz nauka Moga Oca. Dobro se prikazuje kao zlo. Kršćanima Ja kažem ovo: Znajte. da istospolni brak opravdaju – nemaju pravo.. da se ovo Svjetlo održi na životu. Neposredno prije nego što se Ja vratim. kad Ja opet dođem. 18. kako sam vam Ja obećao. Uzmite k srcu ovo Upozorenje. (i to) one duše.. da bi u sjedinjenju sa Mnom patili. da Boga slušate. da je vrijeme Mog Drugog Dolaska blizu. i to upravo onako. ožujak 2012. zašto je svijet duševno gledano tako prazan. njihove grijehe oholo pred Njim pokazuju. Boga Svemogućega. koje svijet održava na životu. da sudim. koje svaku dušu – uključujući u duše griješnika – ispunjava. 16:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Moje Svjetlo u trajanju od tri dana nestati iz svijeta. Vaš Otkupitelj Isus Krist. da snažno radite na pripremi svijeta za Moj Drugi Dolazak – i to kroz moć komunikacije i molitve. u kojemu ću Ja (opet) doći. Svi oni. Kako sam Ja već prije rekao. koji će biti počinjeni.

Neki od Mojih boguposvećenih slugu su došli u tako veliku udaljenost (prema Meni). Jedna velika odgovornost biti će svim onim svetim Svećenicima. da nauke jednog lažova javno objave. Svaki napor ovih svetih Učenika. Cijeli svijet biti će svjedok velike šizme (= velikog raskola). da bude prognan iz Rima. Istina obećanja Moga Sina. da se svijetu objavi. i molite za obnovu crkve i za sigurnost onih boguposvećenih slugu. Molite. 20:30 sati Dijete Moje. Djeco. koji će ubrzo nastupiti. djeco. da se spase duše. Marija. Moji ljubljeni Svećenici i svi oni. 20. da uđu kroz Vrata Novog Raja na Zemlji. jer on neće biti od Boga.” Idite. daj nama. Majka Otkupljenja (*) Molitvu se treba moliti za vrijeme cijelog travnja 2012! 376. Vi morate Mene. tako da mnogi (od njih) ne vjeruju (više) u Moj Drugi Dolazak. lažni prorok. biti će (na prevarljiv način) manipulirana. Ja trebam vašu utjehu. koji lebdi u opasnosti. jer će Katolička Crkva uskoro biti bačena u krizu. Mi Te molimo. Krivi Papa čeka na to. uzdići u jednu važnu znamenitost. pošto Ja za Moju Crkvu na Zemlji suze ronim. biti će vidljiva svagdje na svijetu. Majko Otkupljenja.. ostatku Tvoje Crkve na Zemlji. postoji jedna tišina. da mole za potrebnu snagu. u skladu sa istinitim naukama Katoličke Crkve. nadarenost vođenja ljudi. Mi Te molimo. Vama. da sveti Svećenici Božji nebi kroz zlu obmanu bili odvedeni u zabludu. vjerni i hrabri. sa kojima će biti suočeni. da će to bit taj slučaj.. Vrijeme za šizmu unutar Crkve je skoro tu. da bi duše vodili u Novi Raj. moliti za Moje molitve. koji su svečano obećali. nametnuta. Utorak. koji stvarno vjeruju. Moju Križarsku molitvu (38) morate u toku cijelog slijedećeg mjeseca svaki dan moliti. da bi osigurali. biti će odgurani na stranu i biti će prisiljeni da šute. stime da bi bili sposobni. Ožujak 2012. da brane njihove duše. da bi za vrijeme kušnji. Moju djecu Ja usrdno molim. koji će s Neba vladati – vraćeni. da bude prognan iz Rima. jer će se Antikrist i njegov drugar. Ja trebam vašu utjehu u Mojoj patnji. da vi njih u sveto Ime Moga Sina priznate i akceptirate. dragocijenim Mojim Učenicima plačem. Amen. će niz neistina biti predočeno i od vas će se zahtjevati. biti proganjani. 20. da Katolička Crkva bude spašena i da istinita Riječ Moga Sina bude spašena. koji će pod vladavinom lažnog proroka zbog njihove vjere patiti. da mole za Papu Benedikta XVI. Svi oni Svećenici. da mognemo pomoći u vođenju duša prema Kraljevstvu Tvoga Sina. molite za sve svete Sluge Božje u Katoličkoj Crkvi. ostali jaki. O Sveta Majko Božja. da bi duše pripremili za Drugi Dolazak Moga iskreno ljubljenog Sina. u ovom trenutku Ja želim zagrliti sve Moje Učenike i Pristaše svagdje (na svijetu). da im budu date milosti. pokrij svete Sluge Božje sa Tvojim svetim Plaštom. što kažu o Mojoj Svetoj Riječi. pobijati će ona druga. Majko Otkupljenja. djeco. . O kako Ja za ovim siromašnim. koji Mene sad ljube i Meni pomažu. molite. slična tišini prije oluje. tamna strana. nedajte se obmanjivati.375. ali čovjek neće moći odmah prepoznati. čija duša ne potječe iz svjetla. koja je planirana već prije od jedne godine. da će njihov život posvetiti Meni i širenju Mojih nauka među ljudima. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. i vi se za to morate sada pripremiti. Biskupi i Kardinali.. koji je u opasnosti. koji Moga Sina ljube. Utorak. Djevica Marija: Molite za Papu Benedikta XVI. koje lažni prorok i njegove pristaše planiraju. Moli isto. da će u velikoj slavi opet doći. da se brinu za njihovo stado. Majku Spasenja. najsvetiji Zastupnik Katoličke Crkve. za ublaženje njegove patnje. Oni će trebati puno hrabrosti i Božanske snage. Ja prozivam svu Moju djecu svagdje.ožujak 2012. Jedna zla urota. djeco Moja. Biskupima i Kardinalima. je unutar Vatikana u mnogim krugovima omražen. moli (molim Te) u ovim teškim vremenima za Katoličku Crkvu i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI. Ujedinite se. (*) „O Sveta Majko Otkupljenja. koji će zbog velikog raskola unutar crkve. da udaljiš Varalicu od Pristaša Tvoga Sina – u njihovoj težnji. da bi osigurali. jer oni će biti prisiljeni. Ubrzo će morati gledati. Ključevi Rima su Mome Ocu – Bogu Svevišnjemu. Mojoj dragoj djeci. On.

djeco. a Ruka Moga Oca će brzo (na njih) pasti. Moja iskreno ljubljena kćeri. koji je prije tako dugo vremena prorokovan. 21. Štitite jedan drugoga i molite za sve one. koji Pečat zaštite Moga Vječnog Oca imaju. vrijeme za šizmu (= vjerski raskol) unutar crkve je skoro tu i vi se morate sad za to pripremiti. nadnaravne) snage ima. je. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 377. da bi čovječanstvu rekao. da po mogućnosti mnogoj djeci Božjoj u svakom uglu Zemlje odmah bude napravljen pristup k tome. Nijednom od vjernika. koja vašu valutu. da sad sve u Mojim Presvetim Rukama leži. Djeco. 20:30 sati Ja ove večeri dolazim k tebi. da njihove duše pripreme za Novi Raj i na Moj Drugi Dolazak. Vi. sve duše ljubim. koji Moje Križarske molitve. Oni su već jedan atomski rat odgodili i spriječili. što on i je. ujediniti.“ Ustanite sad i budite hrabri – vi svi . Vi morate drugima govoriti o velikoj Krasoti. se je temeljem vaše vjernosti prema Meni proširila. Nebojte se. da vjeruju. oni su već milijune duša sapisili od vatre Paklenske i spriječili su mnoge potrese zemlje. Moje dragocijene Pristaše. Ja ću zajedno sa vama ići trnovim putem i vodit ću vas sigurno do Vrata Novog Raja. Tako puno siromašnih duša ne samo da će doći pod moćan utjecaj lažnog Pape – (tj. su bile vrlo snažne. da Tebe odbijem. Ujedinite se u jedno jedinstvo. djeco. i posebice molitve onih od vas. Vaše molitve. napustite i da ih osudite . da duše. kad zalutale duše i dalje. će te tvoriti ostatak crkve na Zemlji. i vodit će vas one hrabre svete sluge. koje će lažnog proroka prepoznati kao ono. Vi. Iz tog razloga ti moraš. spasim. Pečat Živoga Boga. koje su istinite. i svu djecu Božju pripremiti za Tvoj Drugi Dolazak. da bi mogao sa autoritetom Tvoju Svetu Riječ objavljivati. Ja se odnosim na planove. vašim dragocijenim Isusom. da on božanske (odn. Moje drage Pristaše. Njima neće biti dozvoljeno. jer Ja vas neću nikad napustiti. Reci čovječanstvu. Pomozi mi. koje Tebi tako jako na srcu leže. Moju krunicu Božanskog Milosrđa i Svetu Krunicu dnevno mole. daragi Isuse. koje su najjače oružje protiv zla. da sada sve u Mojim Presvetim Rukama leži.) krivog proroka. Ovaj veliki i slavni događaj će biti onaj trenutak. Mnoge molitve su potrebne. Vaša ljubav prema Meni. da me pokriješ sa Duhom Svetim. da Tebe tješim. Vama će biti data Križarska molitva 39. kad Moju Svetu Riječ javno objavljujete. žarko za milosti. ako bi pokušali.ožujak 2012. Da bi snagu Svetog Duha primili. kćeri Moja. koji će krivi put slijediti i koji će lažnom proroku iskazati počast. Ja Te molim. da vas kontroliraju. Pomozi mi. koje trebam. „O Isuse. da bi u svako vrijeme govorili istinu. vi morate izmoliti Moju pomoć. Gospodine Isuse.Da bi vi to učinili. kako vam Ja kažem. da sa Tvojim usnama siromašne duše tješim i da sa posebnom Božanskom ljubavlju. svejedno koliko jako budem prisiljen. i biti će te prisiljeni.. osigurati. Sve. da bi mogli među svom djecom Božjom hoditi i njima pomoći. sve vjeroispovijesti i sve nacionalnosti mognem dostići. da Tvojim jezikom govorim. ste Moji Učenici današnjeg vremena. koja kod Mog Drugog Dolaska svakome od vas pripada. Ja Te molim. da su vaše molitve te. da Moju Presvetu Riječ širite. moj ljubljeni Spasitelju. da ja – svugdje kamo budem išao – sve religije. morate u svako vrijeme biti pažljivi. Držite se jedan drugoga. Tvoje Milosrđe odbijaju. Srijeda. da potpuno u Mene vjerujete. da vas povrijede. da istinu Tvoje Svete Riječi u svako doba vidimo i da prema Tvojim naukama ostanemo vjerni. i dozvoli mi. Vi. vaše zdrvastvene sustave i vaš suverenitet kontrolirati želi. . djeco. neće biti zadata nikakva bol. da mene i Moje nauke. Ne zaboravite nikada. koja se izlijeva iz Tvoga Svetog Srca. ali ako onako radite. pošto ću ja svakome od vas. koji Mene sa ovom molitvom za to moli. dati milosti mudrosti. Isusu Kristu.. ne smijete oklijevati ni jednog trenutka. da vuka u ovčijoj koži poštujete i da ga slušate. Vi će te biti iskušavani. možete spasiti duše. nego on će njih tako daleko dovesti. u kojemu će te se vi konačno sa Mnom. koje su sa strane globalne grupe u toku. duševnog mira i sposobnosti razlikovanja: “O Isuse pomozi mi. što vi činiti morate. i vama je sad autoritet i dar Duha Svetoga dat.

Isuse, ja sam bez Tebe ništa, ali sa Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti u Tvoje Ime, da bi pomogao, da se cijelo čovječanstvo spasi. Amen.” Moja armija, koja je temeljem ovih Mojih svetih poruka nastala, je već sedamstotisuća duša dostigla. Pomozite Mi, da se više djece Božje obrati, tako da u vrijeme Suda nijedna duša nebude izgubljena i da ne pripadne Sotoni. Ja ću vas kod svog vašeg posla za Mene održati jakima, djeco. Ja vas ljubim, vas, Moju dragocijenu preostalu crkvu. Vaš ljubljeni Isus 378. Otpor protiv Mog Drugog Dolaska biti će žestok. Četvrtak, 22.ožujak 2012, 23:00 sata Moja iskreno ljubljena kćeri, Moja bol sad – pošto si ti u punom ujedinjenju sa Mnom – postala je tvoja. Iako će to za tebe biti vrlo teško, tebi će to donijeti i puno radosti i mnoge milosti. Ja ti sada dajem dar čitanja u dušama (= dar gledanja u duše). Ja ti ostavljam ovaj poseban dar iz dva razloga. Prvi je, da tebi ponudim zaštitu, koju ti trebaš, kad budeš sa time počela, da se družiš sa nekima od Mojih Pristaša. Drugi razlog je, da obratiš one duše, čija srca su otvrdnula i koji se tebi protive, jer u Moju Svetu Riječ sumnjaju. Ti moraš ovu novu patnju, koju podnosiš, prihvatiti i znati, da se ona zbog povećane zloće u svijetu pojačava. Ti, kćeri Moja, i mnogi od Mojih izabranih duša iskušavate sad svi istovremeno kako tjelesne, tako i unutarnje (duševne) patnje. To se svodi na onu patnju, koju i Moj najsvetiji Namjesnik u ovim danima – kad se bude suočavao sa najvećom kušnjom – doživljava. Prihvati Kalež, kćeri Moja, - a onima, koji Moju Svetu Riječ kroz ove Poruke prihvate, Ja kažem: Znajte, da vaša duševna velikodušnost svaki dan milione duša spašava. Ni jedna minuta vaše patnje nije izgubljena. Ja sam svjestan toga, djeco Moja, da će te vi onda, kad Moj Križ preuzmete na sebe i kad Mene slijedite, temeljem toga patiti. Ali znajte, da vi – kroz to, što to činite – Meni pomažete, da najveći dio čovječanstva spasim. Vi će te Meni pomoći i kod Mog gospodarenja na Zemlji, kad Varalica bude prognan i za vrijeme dok Moj Novi Raj za Zemlji nastaje. Znajte isto, da će te vi, koji sa Mnom patite, kroz to što Moj Put prema Raju slijedite, ići istim putem na brdo Kalvariju kao i Ja, kod Mog provg dolaska. Kršćani možda danas vjeruju, da prema Meni, ako bi Ja došao ponovo po drugi put, nikada više nebi onako okrutno postupali. Ali, oni se varaju. Otpor protiv Moga Drugog Dolaska biti će žestok. Moja Sveta Riječ biti će izrugivana i sumnjičena – i to se već i čini. Djeco Moja, posebice svi oni sa neslomljivom i čvrstom vjerom, nemogu razumijeti, da većina Moje Proroke očigledno odbija, upravo onako, kako je to bilo i u prošlosti. Moju Riječ, koja se u ovo vrijeme tebi daje, mnogi krugovi Crkve već ignoriraju i odbacuju, upravo onako, kako je to bilo i za vrijeme Moga vremena na Zemlji od strane farizeja. Istina Mojih Nauka, koja se nikada promijenila nije, tretira se kao da su laži. Zašto je to tako? Ja vam kažem, to je tako, zato što su mnogi istinu Mojih Nauka u tako jednoj mjeri iskrivili, tako da više ne vjeruju u smrtni grijeh. Tako mnogi su se odlučili, da u Bibliji sadržanu istinu ignoriraju. Zašto na primjer vi pobijate Postojanje Novog Neba i Nove Zemlje za tisuću godina? Ovo otkrivenje je vrlo konkretno, i istina stoji tamo, za sve da je čitaju. I ipak protive se Mojoj Svetoj Riječi. Knjiga Otkrivenja je vama samo djelimično data, - ito kao i proroštva, koja su sadržana u knjizi Daniel. Mnogi od vas su (zato) zbunjeni. Ali to je zbog toga, pošto su sadržaji, koji su ovoj dvojici proroka otkriveni, zatvoreni i do kraja svih vremena sakriveni. Samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, imam autoritet, da čovječanstvu otkrijem sadržaje. Kako vi možete tvrditi, da znate sve o Mom Drugom Dolasku, kad znate samo dijelove od toga? Kad još nisu (potpuno) otkriveni? Vi morate Moju Svetu Riječ točno slušati; jer ona vam se daje, da bi se vaše duše spasile. Ako vi nastavite, da Moju Riječ odbijate, poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo, iako će se Moje Poruke svijetu i dalje razvijati, vi će te biti krivi, za odbijanje Moje Ruke Milosrđa.

Sve jedno koliko vi u Mene vjerovali ili tvrdili, da Mene poznajete, vi će te počiniti grijeh, jer Mene poričete. Kao takvi će te za Mene biti izgubljeni i nećete biti sposobni, da uđete kroz Vrata Raja. Moja je to dužnost, iz čiste ljubavi i suosjećanja sa vama, da Ja sad pokušavam, da vas pripremim za Zadnje Vrijeme. Molim vas, ne odbijte Me – ovaj drugi put, pošto Ja dolazim, da čovječanstvo spasim od vječnog prokletstva i da vam ponudim ključeve vječnog Otkupljenja. Zato što vas ljubim, Ja moram ostati ustrajan i moram vas voditi ka istini. Nemjte čekati do Mog Sudnjeg Dana, da bi otkrili istinu. Dođite sad sa Mnom i pomozite Mi, da duše cijelog čovječanstva spasim. Vaš Učitelj i Otkupitelj Isus Krist 379. Vi nemate puno vremena, prije nego što ja dođem, da sudim. Subota, 24.ožujak 2012, 11:45 sati Ja danas dolazim k tebi, Moja iskreno ljubljena kćeri, da svijet informiram o Mojem Velikom Milosrđu. Djeco, vi nemate puno vremena, prije nego što Ja dođem, da sudim. Vremenski razmak između danas i Mog Sudnjeg Dana – dana Suda, koji će se dogoditi kod Mog drugog Dolaska – vi morate pametno koristiti, da vaše duše na to pripremite. Zadaća Moja kao vašeg Božanskog Otkupitelja je, da vas vodim, da vas uputim i da vam puteve otkrijem, kroz koje vi osigurati možete, da ste u stanju, da uđete u Moj Raj. Ne odbijte Moje Proroke. Pri tome se Ja odnosim posebice na Moje boguposvećene sluge. Vi Mene morate u poniznosti i sa čistom dušom moliti, da vas pokrijem sa Mojim Svetim Duhom, stime da bi primili moć razlikovanja. Kad vi to činite, Ja ću vam istinu Moje Presvete Riječi otkriti, koja vam se sada daje preko ovih proroka. Poslije toga će biti vaša obveza da osigurate, da svim onim dušama, koji prema vama vodstvo traže, bude pomognuto, i da se njihove duše pripreme za Moj Drugi Dolazak. Nebojte se nikada, onaj izraz „Drugi Dolazak Isusov“ da izgovorite; jer mnogi iz Mog stada ne znaju, što on znači. Samo jedan mali broj ljudi je poučen o ovom slavnom Događaju i o važnosti toga, da njihove duše pripreme, da bi bili u jednom stanju milosti. Nemojte nikada imati straha, da propovijedate o egzistenciji Čistilišta ili Pakla. Vi snosite odgovornost za to, da Mome narodu istinu kažete. Obratite se sa ovom molitvom, Križarskom molitvom (40) „Molitva za svećenstvo, da bi duše pripremili za Drugi Dolazak „ Meni, da bi dobili vodstvo: „O Moj Isuse, ja sam samo jedan ponizan sluga i trebam Tebe, da me Ti vodiš, tako da ja duše za Tvoj slavan Drugi Dolazak pripremiti mogu. Pomozi mi, da duše obratim i da ich prema Tvojoj Svetoj Volji pripremim, stime da su u stanju, da uđu u Novi Raj i Novu Zemlju, koje si Ti cijelom ljudstvu kroz Tvoju smrt na križu obećao. Udijeli mi milosti, koje ja trebam, da stime Tvoju Riječ žednim dušama posredovati mogu, i stime da nikada ne zanemarim moju obvezu prema Tebi, dragi Isuse, Kojemu sam ja kroz moje svete Zavjete moju vjernost svečano obećao. Amen.” Idi sad, Moj sveti Slugo, i preuzmi ulogu, za koju si izabran. Izazov, da se duše za Moj Drugi Dolazak pripreme, je u tvojo službi upravo najveći i ti moraš njega sa ljubavlju i radošću u tvome srcu prihvatiti. Prihvati isto i dar, da si kao boguposvećeni Sluga u ovom vremenu, u Zadnjem vremenu, izabran, kad se pojave Novo Nebo i Nova Zemlja kao Moj Raj. Ti si blagoslovljen, da u ovom vremenu živiš. Ali tebe će, ako pri tome pomogneš, da se Moje duše na Zemlji spase, Varalica mučiti i svaki dio tvoga putovanja će ometati... i to isto i kroz sve one (od vas), koje on na to zavede, da vi svoja srca odvratite od Mene, vašeg božanskog Otkupitelja. Ne predaj se nikada u tvojoj svetoj misiji i znaj, da ću Ja, tvoj Isus, svaki korak na putu ići sa tobom. Vaš ljubljeni Isus 380. Čak ni “Upozorenje” neće sve nevjernike obratiti. Nedjelja, 25.ožujak 2012, 15:30 sati

Moja iskreno ljubljena kćeri, Ja danas usrdno molim sve Moje Pristaše, da svoje vrijeme upotrijebe za to, da bi molili za one, koji ne vjeruju u Mene, Isusa Krista, ili u vječno otkupljenje. Ove duše Mi leže (vrlo) na srcu i one su te, koje se obratiti moraju, da bi kao Prve mogle biti spašene. Svi oni, koji su slijepi, ne mogu uvidjeti, da njihov život ne prestaje na Zemlji. Mnogi ne akceptiraju, da će egzistirati u vijeke vjekova. Ove Me duše duboko ranjavaju, i Ja osjećam strah, jer vidim, da oni u ovom životu na Zemlji život njihove duše razaraju. Čak ni „Upozorenje“ mnoge od ovih, koji javno objavljuju, da su ateisti, neće obratiti. Njihov jedini spas sastoji se u molitvama i patnji i žrtvama duša. Ja vas usrdno molim, da kroz ovu Križarsku molitvu (41) molite „Za duše nevjernika“: „O Moj Isuse, pomozi Tvojoj siromašnoj djeci, koja su slijepa prema Tvojem obećanju Spasenja. Ja Te usrdno molim, da uz pomoć moje molitve i moje patnje otvoriš oči nevjernicima, stime da mognu vidjeti Tvoju nježnu ljubavi te da za zaštitu mognu letjeti u Tvoj zagrljaj. Pomozi njima, da istinu vide i pomozi im, da teže ka oproštenju njihovih grijeha, da bi mogli biti spašeni te da mognu biti prvi, koji će ući kroz Vrata Novog Raja. Ja molim za ove siromašne duše – među njima muškarci, žene i djeca – i molim Te usrdno, da njih odriješiš od njihovih grijeha. Amen.“ Idite sad, Moje skupocijene duše, i upravite pažnju na Moju siromašnu, izgubljenu djecu. Pomozite Meni, vašem Isusu, da se spase njihove duše. Vaš ljubljeni Isus Isus Krist 381. Djevica Marija: Moli Moju djecu, da na Veliki Petak poste, da bi spriječili jedinstvenu valutu širom svijeta. Utorak, 27.ožujak 2012, 18:00 sati Dijete Moje, tvoja patnja će se – isto kao i kod drugih izabranih duša – za vrijeme Velikog tjedna pojačati. Ovo je taj tjedan, u kojemu će Varalica onoliko mnogo djece povrijediti, koliko samo može – kroz ratove, progon i nasilje. U ovom vremenu on njima zadaje veliku patnju, upravo onako, kao je to i Moj dragocijeni Sin za vrijeme Njegove pasije na križu podnio. Dijete Moje, ti moraš svima onima, koji su svugdje u svijetu svoje duše potakli nato, da svakog petka do Uskrsa Moju Svetu Krunicu mole, reći, da sam se Ja tomu vrlo obradovala. Svima onim dušama, koje oni spasavaju – uz patnje njihovih naroda -, će kroz ove pobožne molitve biti pomognuto. Ljubav Moga Sina će sada više ljudi svugdje na svijetu osjećati – u jednom vremenu velike patnje. On ublažava njihovu bol sa Njegovim posebnim Milostima i tješi njihove duše kroz snagu Svetoga Duha. Djeco, Vaše Molitve, koje vi Nebu sa tako mnogo ljubavi pružate, biti će uslišane. Vi morate u svako doba Moga Sina i Moga Vječnog Oca moliti za pomoć. Svaka pojedinačna molitva, ma kako mala ona bila, čut će se i prema volji Boga, Svemogućeg, odgovorit će se na nju. Dijete Moje, moli Moju djecu, da na Veliki Petak jedan dan poste, da bi spriječili, da jedinstvena valuta bude uvedena širom svijeta. Vaše molitve i post to mogu učiniti. Čim za vrijeme posta ova molitva bude moljena, Moj Vječni Otac će ove ljudi odvratiti od toga, da vam nametnu oskudice, koje oni planiraju, da bi vas mogli kontrolirati. Ti isti ljudi žele ukloniti Kršćanstvo. Zbog toga je važno, da vi to kroz posebne žrtve spriječite. Križarska molitva (42) „Molitva posta, da se spriječi jedinstvena valuta širom svijeta“. „O Bože Svevišnji, ja Ti nudim dar posta, tako da Ti zahvat Zloga u svijetu zaustaviš, koji se planira, da bi moju Zemlju od snabdijevanja sa živežnim namirnicama, kao i od Kruha Života, odsjekli. Primi moju žrtvu i usliši moje molitve za druge narode, da bi se njih očuvalo od patnje, koju Antikrist planira. Spasi nas, dragi Gospodine, od ove pakosti i brani našu vjeru, da bi mi Tebe mogli slaviti u slobodi, koju mi trebamo, da bi Tebe za uvijek i u vječnosti ljubili i Tebi se klanjali. Amen.“ Dijete Moje, jedan dan posta na Veliki petak će narodima donijeti jednu veliku slobodu – od Đavla i svih onih, koji njegove zle želje slijede, da bi postigli kontrolu nad financijama svih naroda. Vaša ljubljena Majka Majka Spasenja Majka Božja

Ali Ja nisam kriknuo ni jedanput. da sam povratio i imao sam vrtoglavicu. Krikovi. kao jedan dar tebi i kao zahvalu za veliki čin patnje. Ja više nisam mogao ništa osjećati. Moja ramena su bila isčašena i Moje ruke su bile istrgnute iz njihovih zglobova. Ja sam Nju mogao samo kroz ono jedno preostalo oko vidjeti i nisam mogao izdržati. kćeri Moja. da se Ja moram baviti sa Sotonom i njegovim Demonima. da bi svoje želje zadovoljili. tako da. da bi oni svoj život morali promijeniti. Kad sam napravio Moj zadnji udisaj. nego i sa strane male djece. jer su htjeli prouzrokovati reakciju. Sunce je jako peklo i nije bilo ni jednog oblaka. što sam Ja morao pretrpjeti. grmljavine i munja. U tom trenutku. Svaki trn bio je kao igla – tako špicast bio je. da gledam Njezinu muku. kao Ja. na kojemu sam Ja ležao i šeststo vojnika je bilo potrebno. Moji Krvnici su bjesnili zbog toga. još prije nego sam zakovan za križ. Samo šaputanje. da sam zadobio šok. da još uvijek nisu bili sigurni. od toga svega najužasnija bila je protiv Mene uperena mržnja. . Jedan od ovih trnova je probo Moje desno oko. tako da skoro nisam bio sposoban. kad su Me doveli pred Poncija Pilata i kad su stavili trnovu krunu na Moju glavu. koju si ti Meni ponudila. Meso na Mojim leđima bilo je raskidano i Moje lopatice bile su vidljive. kako je Mene gleda. i drugi nisu onako patili. kad sam na tlu ležao na Mojoj strani – poslije kad sam ponovo dobio udarac nogom u leđa – i kad sam vidio Moju ljubljenu Majku. koji su dolazili iz mnoštva od stotine (ljudi). 29. Podrugljiv smijeh. (*) Moje tijelo je bilo tako isprebijano i prekriveno povredama. Moje Tijelo je posvuda bilo krvavo i pokriveno sa jednim debelim slojem znoja. koji su dolazili iz njihovih ustiju. Jer iza toga svega je bilo. da je to trajalo satima. zaogrnuli Me sa jednim kratkim. jer su slijedila primjer svojih roditelja. kad se budete duhovno sjećali Moje Pasije na križu. Ja ti otkrivam ovo. Ja se uopće nisam bavio sa njima. crvenim plaštom. Ja skoro nisam mogao stajati i jedno oko bilo je podišlo krvlju i zgnječeno. koga je poslao Bog Otac. pošto mnogi od Mojih Apostola Moje uspinjanje na brdo Kalvariju nisu sa Mnom proživjeli. Ja sam stajao u centru njihove pažnje.ožujak 2012. da li sam Ja stvarno Mesija ili ne. Što Mi je stvarno žao. koji su Mi obukli preko glave. jer to činiti bi značilo. koja su Me udarala nogama. Moj najmučniji trenutak bio je. Oluja. dok sam dostigao vrh brežuljka. i mržnja nisu bili ništa u usporedbi sa strahom. da Moji gledatelji u tom trenutku više nisu imali nikakve sumnje. je bila tako jaka i došla je tako naglo. Njezino srce je bilo slomljeno i dvojica Mojih Učenika su je morali držati. Ja sam mogao gledati samo na Moje lijevo oko. Zbog toga je njihova zlobnost prema Meni bila tako intenzivna. i da tako mnogi pobijaju. Ja sam tako puno puta padao. Nitko ne razumije mjeru Moje patnje za vrijeme Moga Raspinjanja i ne shvaća način. kad sam krenuo sa uspinjanjem na brdo Kalvariju. Kad su Moji ručni zglobovi kod baze palca bili zakovani za križ. da je Moja žrtva zaboravljena.382. koji je jako sunce prouzrokovalo. koji su imali od Mene. Reci Mojoj djeci. Mnogi nemaju nikakvu predodžbu o tome. jer prihvaćanje bi značilo. da bi pomogli pri tome. skoro nisam mogao ustati. da sam ja stvarno Otkupitelj. je. Ja sam se nekoliko puta onesvijestio. Zbog toga je bilo lakše. Ja sam bio izgubio tako puno krvi. i onda su Mi stavili palminu grančicu u desnu ruku. mogli su se osjetiti preko tla. da se smanji pečenje Moje kože. vika i galama. nisam mogao držati križ. da bi organizirali i nadgledali Moje raspinjanje i raspinjanje još šestorice drugih. Četvrtak. Ja sam vjesio pet sati na križu. Moj Otac je neodložno naredio dolazak oblaka. da se ja za Moju Pasiju na križu ne kajem. Moje bičevanje je bilo najgore. da Mene mrze i da Me osude umjesto da Me prihvate. Iako je to sve bilo i bolno i mučiteljski. koja je onda nastala. da se je Moje Raspinjanje dogodilo. Oni su Me onda svukli. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Isus otkriva detalje Njegovog Raspinjanja. na kojega su oni tako dugo čekali. Nisam protestirao. Na svakom koraku toga puta su Me bičevali i šibali. da nešto vidim. Mene su deset ljudi tukli naa jedan divlji i brutalan način i svaki dio Moga tijela bio je proparan. ali ne samo sa strane odraslih duž puta. na koji sam Ja bičevan bio. koji su napali njihove duše. za Mene će doći jedno vrijeme pojačane patnje. Najgore tjelesne povrede su Mome tijelu zadate.

da oni nikoga nebi akceptirali. Ja ću vama – po Meni – pomoći. Moja molba vama. Sveta Riječ Mag Sina će uvijek biti odbijana od onih ljudi. Tako su oni stalno dolazili k Meni – uvijek iznova -. Najveći dio čovječanstva ne bi prihvatio Riječ Božju. uključujući i Proroke. koji tvrde. da čovječanstvu bude data istina. osobnu žrtvu doprinijeti. da ćeš – onako kako se poruke Moga Sina tebi budi mijenjale i onako kao će one događaje. koji Me nisu samo odbili. Istina je. poniznost i jednostavna vjernost prema Mome Sinu su za vas potrebni. 23:45 sati Dijete Moje.ožujak 2012. Dr. Molite. Sada je vrijeme za ponizno razmišljanje o Pasiji Moga Sina na križu. kako prošle tako i buduće. koji se protive. koja se izgovara preko Mojih Proroka. da Ga vi više ljubite i da Mu dajete utjehu. Tamo nema raskidanja ruke. Ja bi bio vladao na Zemlji i cijelo čovječanstvo bi se moglo radovati vječnom Otkupljenju. Destot. Moj vlastiti narod. Da su oni Mene bili prihvatili. Molite i za zaštitu Pape u ovom vremenu jakog otpora protiv Katoličke crkve. Iako mnogu Moju Presvetu Riječ prihvaćaju. 30. je: Ne dopustite. koji su počinjeni u današnje vrijeme. koji Me i danas odbijaju. u tome što će za vrijeme Velikog tjedna za Njega svoju vlastitu. u nadi. djeco. 30. da Me još uvijek tako mnogi odbijaju. To isto važi i za danas. dok se svijet sjeća Njegove Smrti na križu. ožujak 2012. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Petak. bio je mišljenja. koju su napravili i oni.Što Mene danas vrijeđa. tebe zadrže ili od ovog posla odvrate. da će svijet nju prihvatiti i obratiti se Ocu. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist (*) Mjesto. da Moje Riječi odbijate. kao što to mnogi misle. Vaš ljubljeni Isus 384. S vremenom će te vi Moju Riječ. da čak i one spasim. koju je On podnio za cijelo čovječanstvo. nego koji su Me i razapeli. Sotona. većina se protivi. da sva djeca Božja razumiju. Molitva. u kojemu su njihove duše bile zarobljene. da bi se dozvolilo. za mir u svijetu. ali ipak kad su Moju Svetu Riječ čuli. da je sa uspjehom ukrao duše. Ljudska mišljenja nisu važna. nemogu jednostavno otići dalje. stime da Me poslušate. da žive u grijehu. koji ove poruke pobijaju. su Me prezirali. To se je dogodilo zato. Moja djeca moraju žrtvu. da Moju Riječ odbijaju. nisu Me mogli jednostavno ignorirati. otkriti – biti jače napadana. na kojemu je čavao ušao. Umjesto toga Ja sam bio odbijen. Vi ne smijete napraviti istu grešku. jer su Moje riječi svijetlo u njihovim dušama razbuktale. koja je njima data preko Mojsija. da Me prihvati kao Mesiju. zove se "Tunnel of Destot". da bi svijet od vječnog prokletstva spasio. Ja želim i imam jednu jaku žudnju za tim. Ja sam posrednica. Ja sam umro za SVE g r i j e h e uključujući i one. posebice zapovijedi. 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Židovi. Mojim Pristašama. vi dolazite stalno natrag – uvijek iznova. Saopćenja Moga Sina svijetu – u ovom vremenu – su previše važna. koji je od Istočnog grijeha Adama i Eve vladao u srcima ljudi. važno je. je. Vaša ljubljena Majka . Ja ću vaše molitve donijeti pred Moga dragocijenog Sina. Petak. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Dopustite da vas vodim do Otkupljenja. da bi Meni postavljali pitanja. koja vam se danas govori. poštivati i cijeniti. prihvatiti. Svi oni od vas. da oni. da se pripremite za Otkupljenje i Moj Novi Raj. Usprkos toga što vi tvrdite. jer su oni sa time bili zadovoljni. treba. Djevica Marija: Ja sam posrednica. Ovo mjesto je nazvano po njegovom pronalazaču. Po Meni ću Ja vaše molitve donijeti pred Mog dragocijenog Sina. da bi došli blizu Srca Moga Sina. Farizeji su na Mene gledali odozgo.u. kad Ja sa Neba od vas zatražim. Ja sam onda poslat. zašto sam Ja umro. da osiguram. da Ga slušaju. ti moraš znati. da je Moje razapinjanje uzaludno bilo. koje su samo teško mogli odbiti. koju On u ovom vremenu. molite molite. Pogledaj i dopis 312! 383.

shvatiti istinu. mučenje i smrt podnio. tako da mi postanemo jedno. Moja nova čuda biti će pokazana svijetu. ožujak 2012. da je moguće. je jasan znak da oni ne prihvaćaju ono što mi je Isus dao u svojim porukama kao istinu. da bi čovječanstvo od vječnog prokletstva spasio. htjela je reći. kao dokaz Njegove žarke ljubavi za svu Njegovu djecu. Ako ljudi ne private ovu poruku. misli uvijek na dar za čovječanstvo. Čuda. Vaš ljubljeni Isus Poruka od Isusa o uvidu (spoznajama) njegovog raspeća neće biti obranjeno." Ne smijem braniti Isusa kao se On Osobno nije se branio sam tijekom bilo kojeg progona. koji se čak i u ovom stadijumu neće predati. svakom čovjeku se odluka pušta na volju. 11:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Njihovi neprijatelji će patiti. To će biti Početak Moga Namjesništva. To znači. koje je bilo omogućeno temeljem dara. Vi će te biti ili za Mog Oca ili protiv Njega. Moj Glas se čuje. da se otrgnu od njega. Potpuno svejedno koliko teška i strašna ova patnja bila. Ne samo o patnji. Druga čuda će i događaje svuda u svijetu – koja ekološka čuda obuhvaćaju – obuhvatiti. Ovim obadvima religijama.Ona kaže: "gnjevni ljudi šalju mi e-mail svakih nekoliko minuta. koja će biti data od Mog Oca temeljem Njegove ljubavi prema Njegovim dvjema svjedocima. Temeljem slobodne volje. koju ona cijelom čovječanstvu nudi. kad se „Upozorenje“ dogodi. kad budu proganjani. razbjesniti. predati udobnost. Mnogi Mariju optužuju za bogohuljenje(blasphemy). Kad je On Mene. iz kojega sam Ja potekao . Isus Krist. koje se već nalaze u užasnom grijehu. pošto će se spojiti Nebo i Zemlja. Vi će te izabrati ili Raj vječnog života ili užas Pakla. u kojemu ću Ja doći. Preko ovih Poruka Ja tražim milijune duša. koju je čovječanstvu Moj Otac dao. I onda će se dogoditi Moj Drugi Dolazak. spasiti će milijune duša od vatre Pakla. On neće napadati samo mračne duše. To nije slučajnost. da bi tako bilo moguće da i njima bude dat dar vječnog života. isto. su kao prvo Moje obavijesti preko tebe. Ni jedna jedina duša – uključujući i okrutne i otvrdnute griješnike pod utjecajem Sotone – neće biti isključena iz Moga Milosrđa. za vrijeme dok se svijetu u ovom današnjem vremenu pokazuju Moja nova Čuda. kad su njegovi dani skoro pri kraju. Jer patnja. u kojemu ću Ja doći. To je taj dan. koji je Moj ljubljeni Otac svijetu dao. nego i o daru slobode. U ovom vremenu će svi živjeti prema Božanskoj volji Moga oca. ti moraš u toku tvoje cijele patnje ostati hrabra i ne smiješ dopustiti da imalo straha uđe u tvoje srce.a posebno tijekom njegova raspeća. Nedjelja. o kojima Ja govorim. Sotona se neće sad. Moga izabranog naroda. Ona druga čudesa uključuju i onaj veliki dar Moga Milosrđa. svakoj pojedinačnoj ženi i svakom pojedinačnom djetetu biti dat dokaz. Mariji je zabranjeno braniti bilo koji aspekt poruke. 1. U ujedinjenju – uistinu sa Mnom – pokriva se tvoja patnja vremenski sa onim tjednom sjećanja na Moju Smrt na križu. čim Veliki tjedan nastupi. Njegov jedini Sin.Majka Otkupljenja 385. Ova žrtva. nego on će uzeti na nišan i dubokovjerne kršćane. to je je njihova briga. tako spašavaju. Njegovog jednog i jedinog Sina. da će sve one religije – uključujući i onu židovskog naroda. i obraćenja se umnožavaju. To će biti onaj dan. kćeri Moja. Kršćanima i Židovima. isto tako egzistiram. u kojem je Isus otkrio spoznaje ove strašne tragedije za Mariua. travnja. Čudo obraćenja širom svijeta će Sotonu. 31. da skupim Moju Obitelj. biti će teško. Subota. Milosrđa. pošto oni njima užasnu kaznu zadaju. najveće čudo od Mog uskrsnuća. Kao prvi put će svakom pojedinačnom čovjeku. koju ti i druge ovakve izabrane duše za vrijeme ovog tjedna podnosite. biti će data moć. nego da i Ja. nije moguće odgovoriti na sve takve poruke e-poštom . 2012 @ 15:45 Na temelju broja ljudi koji trenutačno traže "zahtjevnije" objašnjenje od Marije o raspeću Isusa Krista. da sudim žive i mrtve. razmišljajte molim vas o Mojoj Pasiji na križu. . poslao. da se Sotonu jedanput zauvijek uništi. Isto onako kako sam Ja bol. ne samo da Bog Otac egzistira. i druge požrtvovane duše druge duše. Djeco. Onim sirotim dušama. koje ona predstavlja. koji ću Ja ubrzo donijeti u svijet. On je od svih žrtava pridonio najveću žrtvu. da bi ih primamio u dalju tamu i bliže području njegove moći. da bi za tisuću godina postali jedno.

Oni moraju znati. on je potpuno vjerovao. koje se u tami nalaze. budu spašeni po Božanskom Zahvatu. jer napadi onih. jer kad vi Moga ljubljenoga Oca u Moje Sveto Ime molite. za spasenje duša. koji u Moju Riječ sumnjaju. 20:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da postavljaju pitanja. u kojemu Ja vaše molitve hitno trebam za one. da se potrude za oproštenje. Mnoge od ovih duša neće preživjeti „Upozorenje“. Tvoga Sina. da se više ne baviš sa onima. Tebi nije dozvoljeno. 03. Samo kroz molitve zagovora mogu one duše. Srijeda. kćeri Moja. Travanj 2012. Vi se trebate moliti Meni za dar razlikovanja. Vaš Isus 387. da bi Isusa. su sada potrebne. za vrije me Velikog tjedna. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. za vas biti od najveće hitnosti. Svemogući Oče. biti spašene. to još uvijek nije tvoja odgovornost. da spasiš one duše. da tako radiš. To je vrijeme tokom (godine) 2012. Vaš ljubljeni Isus 388. sve što moraju učiniti je otići. nego to sam ja. To nisi ti. da je vrijeme za pripremu njihovih duša još samo kratko. vaše molitve će biti uslišane. Ponedjeljak. Mojim Krvnicima za vrijeme Moga Raspinjanja nisam nikada odgovarao. one mogu biti spašene. koje se u tami nalaze. da Moju Riječ braniš. izvan mene je. Ove molitve moraju sad. kako se čovijek na Moj Drugi Dolazak priprema.” 386. da ih oslobodi od grijeha. ali ich Ja ne mogu prisiliti (na to). pošto neće dovoljno dugo živjeti. koji će Me po Mojim Porukama proganjati. travanj 2012.” Molite za sve griješnike. Kćeri Moja. da same sebi pomognu. koji osjećaju potrebu. koji neće biti u stanju. travanj 2012. To je njihova vlastita i slobodna odluka. Križarska molitva 43 „Spasi duše za vrijeme „Upozorenja“ „O Bože. Nitko nije prisiljen vjerovati ili prihvatiti ove poruke zbog svoje slobodne volje koja im je dana od Boga. da oni i svi ostali. "Na takve poruke-e mailove će biti odgovoreno kao je to danas. da li će se oni odazvati na Moj poziv ili ne. ti to ne smiješ činiti. da cijelo čovječanstvo spasim. koji Moju stvarnu Riječ nemogu prihvatiti. da bi nas spasio od naših grijeha. vrijeme za svijet je skoro tu. kad je on Moje Rane dodirnuo. Samo Ja snosim odgovornost za njihove duše. Ali tebi nije dozvoljeno. da oprostiš onima. svejedno koliko privlačno to bilo da dokazuješ. Ti ne smiješ pokušati. kroz koje vi za spasenje njihovih duša molite. Ako oni ne vjeruju. Ja svijetu mogu samo reći. 4. Amen. molili za milost. Čak i onda kad patnje ponudiš. Idi dakle i reci svima onima. za spasenje onih duša. a Ja ti sad nalažem. Oni se moraju moliti Meni za dar razlikovanja. koji se nalaze u jednom stanju smrtnoga grijeha. Kao Zadovoljštinu za Patnju Tvoga ljubljenog Sina molim Te usrdno. Utorak. da odgovoriš onima. Moja najveća želja je. 2. koji sam poslije Moga Uskrsnuća stajao pred Mojim Apostolom Tomom i njega pogledao. . 01:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. postoji . Samo kroz molitve zagovora za one duše. jer to nije tvoje odgovornosti. za kojega Ja želim. molim vas. Molite. Moju krunicu Božanskom Milosrđu i počnite Moju Devetnicu na Veliki petak. će se nastaviti. da je Moja najsvetija Riječ za čovječanstvo u ovim vremenima istinita.između sada i „Upozorenja“ jedno razdoblje. koji o Meni ništa ne žele znati. Vaše intenzivne molitve su potrebne. koji sumnjaju. koje više nisu sposobne za to. Na žalost mnogim dušama u svijetu ovaj luksuz neće biti ponuđen. molim Te usrdno. i za one. da Moje Prostaše njega razumiju. Samo onda. u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u Sjećanju na Njegovu smrt na Križu. na koga su oni ljuti. ti se moraš sad odmoriti. da bi se razmišljalo o Mojoj Smrti na križu. koji Mene neće priznati. da ovakve griješnike spasi. i zbog toga je važno. Ignoriraj ovakva pogrđivanja. Vaše molitve. da sam bio Ja taj.Zašto me ljudi vrijeđaju i izlijevaju svoje pogrde na mene i na poruke koje im mogu pomoći. ne. koje se same ne mogu spasiti i koje će možda za vrijeme „Upozorenja“ umrijeti u stanju smrtnoga grijeha. Mnogi su iskrene duše.

koji Mene tako jako ljubite. Važno je. kad sam došao na zemlju. Čim više vi za ovu Moju pomoć molite. Moje drage Pristaše. Moje Veliko Milosrđe je onda najjače. da ga se sjetite u pogledu na ono. da to Meni veliku utjehu donosi. Djeco. Nekima od vas nije lako da mole. Moja stvarna prisutnost u Svetoj Euharistiji. Ja vam dajem i niz posebnih Milosti. da Ja temeljem vašeg plemenitog srca griješnike spasiti mogu. da bi vam pripremio jedan poseban dar. da se Sveta Euharistija slavi. Moj Otac Me je bio poslao u svijet i ponudio Me je kao Otkupninu. da Mene poznaju – sam Ja trpio većinu duševnih muka. Dar. da Meni pomognete. Moja prisutnost se može osjećati na jedan način. da su ovi darovi dati temeljem Ljubavi Boga Oca. da u prvome redu duše njihove braće i sestara spase.u tome što pomognu pri tome. potrebno je. za kojima Ja najviše žednim. 08:00 sati Veliki petak je (upravo taj) dan. da se vi sa Mojom bolnom Pasijom ujedinite i da razmišljate o Mojoj muci. Prihvatite Moju Prisutnost. i oni su ti. Razmišljajte sada o stvarnoj istini Mojih Nauka. kojima nikada nije data šansa. Vjerujte. Prije nego što sam bio razapet. da za spasenje drugih duša molite. tako da mogne postati sposobno. Razmišljajte i o moći Moje Devetnice Božanskog Milosrđa i o broju duša. koji Mene ljube. da primi dar pomirenja. Najbolji način je.travanj 2012. Oni će dobiti velike Milosti. djeco da vama služim. kroz koji vi Mene u Svetoj pričesti stvarno primiti možete. kad vi Moju stvarnu prisutnost u Svetoj Euharistiji priznate. Upravo zbog griješnika – uključujući i one pogane. Ja sam bio došao. Kroz to što vi to činite. da se čovječanstvu omogući. posebice o Mojoj agoniji u vrtu (Gethsemane). . a Ja vas zato neću nikada napustiti. Vi ne smijete nikada posustati. koje Ja vama dajem. Veliki petak je (upravo taj) dan. da uđe u Kraljevstvo Moga Oca. koje moram približiti Mome Srcu. mogu dostići veliku svetost. Temeljem ove veze. to više će te pomoći i primiti. da nebi potonuli u očaju i beznadnosti. To više Ja mogu oprostiti. Ali Ja sam vam ostavio jedan poseban dar. bez ikakve sumnje u vašim srcima. Vaš ljubljeni Isus 389. koju vam je Moj Otac dao. Ja sam umro. jer oni znaju. morate se u Mene potpuno uzdati. Za griješnike Ja pokazujem veliku samilost.O vama će ovisiti. Moje čiste i pravedne Pristaše. to jače je Moje Milosrđe. koja između vas i Mene postoji. posebice u ovoj godini. je Sakrament ljubavi. i kroz Milosti. osim da prihvatite Ruku Milosrđa. i Ja želim. posebice u ovoj godini. u kojemu vi Mene u razumu. da spasim one siromašne duše. u noći prije Moje smrti na križu. da Zemlja prije Mog Drugog Dolaska bude očišćena od grijeha. slobodna od svake obveze sa vaše strane. da ga se sjetite u pogledu na ono.večeri sa Mojim Apostolima. Kad vi Moju Prisutnost u Svetoj Euharistiji odbijete. koje će te vi u ovoj godini za Mene spasiti. da bi vas spasio. Vi morate razumjeti. da bi trpio za vaše grijehe. za koje sam Ja umro. da vi Moju krunicu Božanskog Milosrđa molite i da na Veliki petak počnete sa Devetnicom Božanskog Milosrđa. znate. što on stvarno znači. da po mogućnosti mnogi od vas mole ovu Devetnicu za druge duše. da Ono grijehe cijelog čovječanstva izbrisati može. kad se Ona za vrijeme Svete mise slavi. Ova Zadnja večera stavlja jedan drugi poseban dar na raspolaganje. Vi. Ja ću vaše duše spasiti. tijelu i duši primiti možete. vi Meni pomoći možete. koji se u stanju milosti nalaze. Što vi više u Mene vjerujete. Moje Pristaše. bio sam na jednoj važnoj Passah. Vi ste Moja armija. da više duša sačuvam od toga. onda odbijate jedan od najznačajnijih darova. Ali vi. koji Mene ljube i Mene primaju. Prihvatite Me. Ovaj dar je bio ponuđen. stavlja u današnjem svijetu posebne milosti na raspolaganje onima. a ne da vas proklinjem. 05. tako da ih mogu pripremiti za Moj Novi Raj. koje sam Ja ostavio. i vaša duša će doći bliže stvarnom ujedinjenju sa Mnom. da su griješnici ti. da bi svijet spasio od vatre paklene. koji ste i griješnici. koji će vašu vjeru jačati. Nemojte Me napustiti. Moja smrt je bila jedna posebna Milost. Oni to rade iz njihove ljubavi prema Meni. vi će te sa Mnom raditi na tome. kad vi na Sudnji dan dođete pred Mene. to znaju. Jer svi oni od vas. koji u Mene vjeruju i u Mene pouzdanje imaju. i to je samo po sebi jedan velki dar. Svi oni. Nemojte Me odbiti. i Ja želim. Moje Milosrđe je tako jako. Četvrtak. što on stvarno znači.

Moje Milosrđe je preobilno. 10:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. molite se. koje sam ja čovječanstvu dao. Molite se. Vi će te se u krasoti ujediniti – kod uskrsnuća mrtvih . Subota. Samo onda kad sve duše spašene budu. biti priznato. da se ovakve duše još više udalje od Mene. gdje kajanja nema. duhom i dušom. Uskrs je vrijeme. ovom Uskrsu: Isto tako kako je Moja Smrt na Križu vama dala dar Otkupljenja. čija su imena zapisana u Knjizi Života. Svećenici. za kojim vi morate težiti.travanj 2012. koji su vam isto tako kod Moje Posljednje Večere bili ponuđeni. Ovakvo mišljenje je opasno i čine samo. koji Mene nedovoljno ljube ili koji Mene promatraju kao nešto što je samoposebi razumljivo. da sudim. koje se nikada promijenile nisu. Svi oni. da budu spašeni. Jer one siromašne duše. Moje Usksnuće od mrtvih je bilo ono. koj vam je obećan. da Moje Milosrđe grijehe ignorira tamo. Nema ni jednog jedinog grijeha. da se za njih pokaju. Moje nauke. koji je tako neznatan. Mnogi vrsni ljudi su sumnjali u upute i nauke. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. bez da prihvatite i darove. koji je Moj Vječni Otac tako dugo planirao. Oni su ravnodušni prema Mojoj ljubavi. Oni će se priključiti onima. Petak. da uđu u Moj Novi Raj na Zemlji. koji su ne samo u tijelu. o kojij sam Ja govorio. koje si Ja od duša sa čežnjom želim. čemu se radovati možete. u kojemu se o Mojo Smrti na Križu treba razmišljati na jedan ispravan način i Moje Uskrsnuće od mrtvih će potpuno u pogledu slobode. Ali postoje oni. kad se vi pokajete. Vi imate puno toga. isto tako možete uskrsnuti od mrtvih. Uskrs je vrijeme. da Vječni Život u Mome Novom Raju ne postoji i da je Moj Drugi Dolazak jedna laž. nego i u Duhu Gospodnjem živi. u tijelu. Absolucija se može samo onda dati. članovi Klera i vjerni kršćani biti će prvi cilj. od onog trenutka kad je Moje Sveto Pismo sa Knjigom Otkrivenja završeno. vi izgladnjujete svoju dušu kroz pomanjkanje Hrane Života. onda bi Božja Sveta Obitelj bila cijela i u potpunom broju. Svi oni. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 391. u Katoličkoj crkvi je počela. da su znanja Mojih Nauka dovoljne. Crkvu sam Ja zasnovao i ona ne može nikada propasti.Nemojte prihvatiti Moje Razapinjanje. Moje Uskrsnuće znači. miru i harmoniji. Ja ću svakoga griješnika obasuti sa Mojim Milostima. koji su samoljubivi u krivoj pretpostavci. Sotona i njegovi Demoni će se truditi. Važno je da vi težite prema ovom novom životu i da vaše duše pripremite. . Šizma. ne mogu prihvatiti. oslobođeni od tjelesnog raspadanja i u potpunom ujedinjenju sa Mnom. kad budu konfrontirani sa užasnom sudbinom. će isto tako u slavi uskrsnuti od mrtvih – onoga dana. da vi svi. molite se Mome Vječnom Ocu. znači upravo to: jedan vječni život. kad ste slobodni od oholosti i ponizni u srcu. koju ono čovječanstvu donosi. kad Ja dođem. koji Mene ljubite i Moju Svetu Riječ javno objavljujete. Mnogi ljudi ne shvaćaju Moje obećanje. Vi se možete samo onda kajati. u kojima Ja brigu osjećam. da se može ignorirati. Neke od Mojih nauka su bile odijeljene od ostatka. da vas On zaštiti sa Mojom dragocijenom Krvlju. uključujući i vaše ljubljene obitelji i vaše prijatelje.travanj 2012. čine grešku kad pretpostavljaju. oni imaju malo poniznosti u njihovim dušama i vjeruju. Svi oni. U toku stoljeća bilo je mnogo sumnjičavosti i teoloških ocjena Moje Svete Riječi kao i mnogo mišljenja o tome. u duhu i u duši. Onim vjernicima Ja kažem: Vi isto tako morate biti pažljivi. jer vječni život. 7. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 390. O kad bi sve duše njihova srca ujedinili i spojili sa Mojim. koja će stajati pred njima. će sada biti napadnute. u kojemu se o Mojoj Smrti na Križu treba razmišljati na ispravan način. Vi će te za vrijeme Moga slavnog Namjesništva na Zemlji živjeti 1000 godina u ljubavi.sa onim dušama. o kako ti Mene tješiš u vremenima. da ordeđeni grijesi nisu vrijedni. da ću žive i mrtve suditi. Ja sam Crkva. i oni će biti nagrađeni vječnim životom. kad istina bude otkrivena. 6. koje će biti smatrane da su spremne. koje istinu Moje egzistencije ili Moga obećanja. uskrsnuti će sa tijelom. djeco Moja. tako da se ni jedan od vas ne udalji od istine. Mnogi od vas. Radujte se. Božanska Volja Moga Oca biti će izvršena. Ako to činite. Njima nedostaje jedno srce puno ljubavi. čupati će sebi kose. To je život. O kako ti Meni ljubav i utjehu daruješ. bile su analizirane i tražene su nove interpretacije – i ove su poslije toga i prihvaćene. koji su u stanju milosti umrli i koji stoje u milosti Moga Oca. da vas uvjere u to. O tome nemojte dozvoliti ni malo sumnje. koje će vama isto tako dati vječni život. koji su izabrani. živjeti će prema Božanskoj Volji Moga Oca.

i to s Neba. istinite. da će to biti ista crkva – ali to ona ne može biti. Vaš Isus 393. i to tako. za vrijeme dok se borba za duše pojačava. Nitko ne razumije u potpunosti. osjećat će veliki mir i radost. ta istinita Katolička Crkva. da bi je sva djeca Božja. da njene strukture razgrade. biti će sada napadnute kao prve od izazova. . Novi Raj. dolazi konačno kraju. koje nisu sadržane u Svetom Pismu. da je to Moje obećanje. da bi osigurali. koji su sa lažnim prorokom udruženi. ali samo iz jednog razloga: da se vama pomogne. koji će se svoditi na raskol crkve. Nemojte se bojati ni jednog trenutka. da postane dio Moga Kraljevstva. Radujte se.Ipak to nije bilo potrebno. Molite. Ovo je način. Ponedjeljek. Tako mnogo divnoga se ne može nikada opisati sa ljudskim pojmovima. iz svih religija i iz svih vjeroispovijesti zajedno zatražila nazad. Nedjelja. Djevica Marija: Doba mira o kojemu sam vam Ja govorila u Fatimi. trebaju vam pomoći. Nitko ne može. Sva Božanska Otkrivenja. vašem Isusu. Vaš ljubljeni Isus 392. čim spomenem Zadnje vrijeme. i nikada vas nebi razočarao. Ovi podmukli ljudi će vas uvjeriti. koja stekne pravo. Jedno neće egzistirati bez Drugoga. Molite. kad se Novi Jeruzalem. da vi. Ja sam Crkvu zasnovao i ona ne može nikada propasti.travanj 2012. Zato je važno. Mnogi – uključujući i one unutar crkve i isto take one izvan crkve – će pokušati. Svaka duša. što će se kod Mog Drugog Dolaska dogoditi. iz pepela bude uzdigla. koji su prije Mene bili došli. Njegovog ljubljenog Sina.travanj 2012. Istina se nije nikada promijenila. Iako je Moje Namjesništvo unutar Moje Crkve značilo. Pravedni će živjeti u Mom Novom Raju i svega će biti u izobilju. Moje nauke. jak ostane unutar otpora. kako vi njih poznate. Patnja čovječanstva i Moga Vječnoga Oca i Mene. da bi ostvarili jednu novu crkvu. koju sam Ja svijetu dao. vrijeme za Moje Namjesništvo na Zemlji približava se i za čovječanstvo ostaje još samo jedno određeno vrijeme. Mnogi misle. koju Ja za svu djecu Božju u Mome Srcu imam. koja se danas svijetu daju. obratiti i za (potrebne) milosti moliti. djeco. Vjerujte Mi potpuno. Daljnje informacije. Kako može Moja crkva. i vi se morate Meni. kad vidim strah u vašim očima. imajte povjerenja u Moju veliku Ljubav prema vama svima i neka vam bude jasno. Jer istina je data ljudima preko proroka. Ja sam Crkva. da je Moj Drugi Dolazak kraj svijeta. znati Moje planove za skupljanje Mojih dvanaest Naroda na Zemlji. što je Vječni Život. i da vas podsjetim na tu ljubav. Nebo i Zemlja će postati jedno. da razmišljate o Mojoj Žrtvi za čovječanstvo i da vam se pokaže ljubav. da bi se modernim nazorima izišlo u susret. da se ljude umiri. budete uvjerljivi u širenju istine o Mom Drugom Dolasku. Sam voditi. zbog ograničenosti ljudskog uma. koje je Sveta Katolička i Apostolska Crkve držala u časti. 8. Gledajte radosno u vašu budućnost. jer Ja vas previše ljubim. Moje Pristaše. da bude onima ugođeno. treba čovječanstvu biti uskoro otkriven. i da će te vi biti kod Mene kod kuće i vaše boli biti će vječno prognane. Mene još zastupati? Ona to ne može. koji – sa ohološću u njihovim dušama – drže da je više potrebno. kako je to bilo namjeravano: u potpunom i konačnom ujedinjenju u Novom Dobu Mira na Zemlji. da je Moj duh bio prisutan – dostojnim dušama velike milosti nudeći . Volja Moga Oca će se najzad samo onda moći ispuniti. je otišlo u zaborav. sa kojim on sada posla ima. Moguće da je to kraj vremena. On će zadržati ključeve do Drugog Dolaska. Jedno bez Drugoga neće egzistirati. koji Ja obećavam. Umjesto toga Ja vas molim. nego da budu poslušni prema nauci Crkve. da Moje Milosrđe prihvati i da se pokaje. vjerne vjernike. Nitko ne razumije stvarno. i onda po Meni za vrijeme Moga Vremena na Zemlji. Istina je jednostavna. su svijetu date preko izabranih duša kao jedan dar.. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da sva Moja djeca postanu od srca ponizna. da Moja Crkva Njezino stado za vječni život pripremi i da svaku priliku koristi za poticaj na (Sakarament) pomirenje (= Sakarament ispovijedi). Nebo i Zemlja postat će jedno. To je jedno važno vrijeme godine. Meni to kida srce. 9. To je prodor prema jednom cilju onih. da bi prihvatili ključ za Raj. Ja ću sjesti na Moje Prijestolje. sa novim odredbama i iskrivljenim verzijama istine. koju je Moj Vječni Otac planirao za svu njegovu djecu. da se pripremite za Vječni život. ali to je samo POČETAK jedne divne budućnosti. svijet počima da proživljava zadnje promjene. kad Sotona bude prognan. Iz tog razloga će Moj Otac Njegovu Crkvu. 10:00 sati Dijete Moje. da Moj Sveti Zamjenik Papa Benedikt XVI. Nove Odredbe će biti uvedene.

Djeco. 10. Doba mira. će se povećati. Na žalost mnoge duše će ići za njihovim naukama – koje će za Moga Oca biti uvreda. Moju ulogu kao Uništavateljice zmije se ne razumije. krivi Papa kuje već planove – čak još i prije nego što se je uspeo na prijestolje Stolice Petrove . Novi. da Đavla pobijedim i uništim. a druga polovica koja će slijediti Papu Benedikta XVI. . vrijeme za trijumf Moga Bezgriješnog Srca je blizu. da bi nauke Moga Sina proglasio nevažećim. da članove Katoličke crkve uvjeri. Jedna polovica će – iz osjećaja dužnosti – vjerovati. Mnogi će ga slijediti i vjerovat će. da slijede Krivog Proroka. Ona. Životinja. Dijete moje. koju Ja kod Otkupljenja duša igrati moram. Papu. Moja uloga Suotkupiteljice. Majka Isusova. Majka Božja. Posrednice i Zagovornice neki dijelovi Katoličke Crkve ne prihvaćaju. će smjesta prepoznati. mnoge duše ući će u Novi Raj. se osporava. Moja uloga kao Majke Otkupljenja i Suotkupiteljice. Dijete Moje. Vjernost prema Mome Sinu – unutar Crkve. Molite. biti ću uvučena u raskol crkve.oslabit će. da vodi čovječanstvo u vječni život u Raju. Molite. dijete Moje. obučena je kao janje. Jer mnogi od Moje djece su jako zbunjeni. odbijena. Tvoja poslušnost i tvoja vjernost prema Meni i Mome ljubljenom Sinu biti će kušani kao nikad do sad. da iskrive njihovo mišljenje. Ali do onog dana. da zmiju satrem. Temeljem vjere Moje djece i njihove predanosti Meni. na koji sam Ja. da se ostvaruje. koje su obmani Đavla dozvolile. To te može tako daleko dovesti. da svijetu istinu kažeš. kad se Nebo i Zemlja budu spojili u jedan divan Novi Raj. Za one. te da ovo zlo cjelokupnu Katoličku crkvu ne zarazi. ima puno sljedbenika unutar Katoličke crkve. tvoja uloga počima. Djevica Marija: Vrijeme za Mene. koje su unutar Katoličke crkve postale žrtvama Varalice. Đavao. da zastraniš s puta. neće trajati dugo. (naime) da će se vratiti. za spasenje duša – postati jača. počima. biskupe i kardinale – voditi u bespuće. ali nije od Mog Oca. Ti ćeš – zbog tjelesnih i duševnih patnji. da sve one duše. da je poslat od Boga. koji u Moga Sina vjeruju. približava se. Neboj se nikada. i on će sirote duše – uključujući i svećenike. jer sve to stoji napisano u Knjizi Moga Oca. Majka Božja. koje ti za Moga Sina u Ime Moga Sina proživljavaš. Travanj 2012. ali ako se to dogodi. o kojemu sam ja govorila u Fatimi. koja će – bez vlastite krivnje – biti uvučena u zadnju borbu za duše. Moli. da bi označila početak Drugog Dolaska. Djevica Marija.Sotona hoće Katoličkoj crkvi nanijeti štetu. Kraljica Zemlje. On. Onda će on Mene. Svemogućega. Moja uloga kao Suotkupiteljice. dogodit će se puno zbrke na Zemlji. da u crkvi u Rimu jedan varalica sjedi. Vaša ljubljena Majka Majka Božja Majka Otkupljenja 394. Ovo sve se mora dogoditi. da je potrebno. je otišlo u zaborav. da Svećenici Moga Sina ostanu jaki i da brane istinu. a Ja. koji je postao čovijek (doslovno: koji je došao u tijelo). koja na strani Moga ljubljenog Sina radi. koje ti u Ime Moga Sina prihvaćaš. i muke. da Papa Benedikt mogne spriječiti. približava se. nemojte nikada prestati sa borbom za istinu. osuditi i Moju ulogu kao Suotkupiteljicu izvrgnuti će smijehu. biti će to vrijeme muke. Ja sam blagoslovljena sa Milostima i Moći. dijete Moje. Boga Svemogućeg. Obećanje Moga Sina. Uvrede. za svu djecu Božju. Posrednice i Zagovornice neće biti priznata. Moj siromašni Sin je tako povrijeđen na osnovu načina.. da vlada nad Njegovom crkvom na Zemlji. u kojemu ću Sotona i njegovi demoni biti prognani u divljinu. Oni će biti kroz Katoličku crkvu vučeni u dva razna smjera. da zmiju satrem. molite. da bude još teža nego prije. Svetu Majku Božju.. koji se žele suprostaviti moći. koji su ispunjeni Svetim Duhom i kojima je temeljem njihove ponizne duše darovana milost moći razlikovanja. Ovo doba mira će nastupiti po Drugom Dolasku Moga Sina i trajati će tisuću godina. 20:45 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. da bi Moje tebi date poruke odbacili. Ja sam Bezgriješno Začeće. Djeco. sa kojima si svaki dan konfrontirana. Sotona sada radi intenzivno na tome. Drugi. njihovoj ljubljenoj Majci. Moju djecu ne odvedu dalje od njihovog trenutka spasa. koja je Meni data od Boga. U mnogim krugovima Me ne priznaju u pogledu uloge. Utorak. Vrijeme za Mene. To će se dogoditi. da se to neće dogoditi. Ali na svakom koraku puta Ga pobijaju one duše. Svi mogući napori će biti poduzeti – posebice od jednog određenog kruga unutar Katoličke crkve .

stime što ih na krivi put vodi – i stime što ih čini slijepima za istinu i odvraća ih od toga. Sotona vas može odvući od Svete Riječi Moga dragocijenog Sina. Varalica. Srijeda. da nađu pravi put prema vječnom životu i da (oni) svoje duše oslobode od patnje. ona ne dolazi od Mene. 12. Imajte uvijek u mislima. da Moju Svetu Riječ podkopaju. da vas je Sotona zaveo na grijeh. Ako vi u bilo kojem obliku osjećate mržnju u vašim srcima. onda znajte. u ovoj malo osamljenoj misiji. koji sumnjaju u Moju Riječ. da milosti prime. On prouzrokuje sumnju i nemir u dušama. vi će te biti zaštićeni i biti će vam date potrebne milosti. koji sa čistom dušom k tebi dolaze. da bi vas (Milosti) učinile jakim. posumnjaš? Dar. u drugima prisutne. da Moja prisutnost njihovo tijelo prožima. kako se to događa. koji su Meni najbliži. Travanj 2012. koji je tvoju dušu preplavio. osjećaj straha odozgo prema dolje. i ti ćeš drhtati i osjećat ćeš vrtoglavicu. Zar ti neznaš. će propustiti. tražite od Moje ljubljene Majke. Najprije ćeš osjetiti jedan užasan osjećaj. 11. Onda Me morate moliti za milosti. Đavao je pun mržnje. Ne zaboravite. Tebi će biti rečeno. kad ti Moju Riječ izgovoriš. nego točno i one duše. Ne zaboravite i važnost posta. To ne uključuje samo vidioce i proroke. djeco Moja. kojoj je moć data. On to zna i on sa njegovim lovom na duše nikada neće prestati. posebice protiv mojih svetih poslanika. On se boji nje. osjećat će svjetlo i osjećat će. koje Mene odbijaju. Ova Armija će Sotonu pobijediti. da ti – ponekad – u milosti. da odgovore Mome Svetome Duhu. zato što ćeš Sotonino djelo prepoznati. koju ti nećeš prepoznati kao svoju vlastitu. kad se suočiš sa nekim. kad je on prisutan u drugima. Kad on tebe – preko drugih – napada. Molite Nju. da prepoznaš krive proroke. za posvećenje njihovih duša. radi? On dobre duše uvjeri. jer on Varalicu drži na odstojanju.Svi Anđeli na Nebu štite tebe. Ti ćeš smjesta prepoznati. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Molite. koje je prije tako dugog vremena prorečeno. čitanja u dušama. koja se preko ovih poruka daje: Molim vas. koje sam Ja odredio. jer bez molitve. koji Moje poslanike mrze. Četvrtak. Ovaj dar će tebi omogućiti. da ostanete u blizini Moga Sina. čiju dušu je Sotona ukrao. ti ćeš se osjećati. da vas sa Njezinim Svetim Plaštom obavije i da vam da zaštitu od Đavla. Osjećat ćeš se jadno. Svi oni. Vaša ljubljena Majka Kraljica Zemlje Majka Otkupljenja 395.Ti ćeš smjesta prepoznati. da. Travanj 2012. Svima onima. posebice bez moljenja Moje Svete Krunice. Kćeri Moja. su oni. molite. ali on će biti krivi prorok. koje se dovode s njime u vezu. Mnogi. da vas vodi bliže Mome Presvetom Srcu. koju vi trebate. Nezaboravi slijedeće: Sotona nema moć. tko u Moje Ime dolazi a tko ne. da ti namjere onih siromašnih duša prepoznati možeš. molite. da za ovakve duše imaš suosjećanja i da im pomogneš. Ovaj dar će ti i omogućiti. dijete Moje. da bi vaše duše i duše vaših obitelji pripremili za Novo Doba Mira na Zemlji. On pokušava da druge uvjeri u to – kroz njihov strah od njega – da su značajne osobine. Samo maleni broj od onih. djeco: jer kad vi ostanete blizu Moga Sina. koju Ja imam. koji će pokušati. Mržnja protiv tebe će se povećati. Mržnja protiv tebe će se pojačati. koje sam Ja tebi dao. i one duše. uključivo i one od vas. kako Sotona. važnost molitve. On Presveto Trojstvo nemože pobijediti. Možda će slijedeći Papa biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. Tebi će biti rečeno. koje on najviše napada. da ovo djelo potječe od Sotone. Ne zaboravite. Ti ćeš ipak sa tim dušama govoriti sa Mojim Riječima i snagom. koju proživljavaju. koji ponizno srce i duboku ljubav prema Meni imaju. Ja nikada nijednog od vas neću napustiti. da njega uništi. kao da ti je netko zadao udarac u želudac. Bez redovne molitve biti će vam teško. to je sad jedna teška faza tvog poslanja. Nemojte nikada imati straha pred budućnosti. je tebi dat. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 396. 11:27 sati . On je nemoćan prema Mojoj Majci. da ovo djelo potječe od Sotone. čiju pomoć za izgradnju Moje Armije Ja trebam.

da vas uvjere u istinitost krivog proroka. ovaj krivi prorok. Istinu Moga Svetog Pisma. i to temeljem sramote. Ostanite Meni.. kćeri Moja. kad sve religije postanu jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva. koji pokušavaju. koje Moju Crkvu na Zemlji zastupaju – isto tako promatrati kao takvu (krivu nauku). Laži – dakle one iskrivljene verzije istine. da će sada mnogi samoimenovani proroci nastupiti. su mnogi iz Mojoj Crkvi tumačili. Nažalost on. će biti poslati. Kad se jedan hrabar. koja je sadržana u Knjizi Otkrivenja (Pr. koji iza Moga ljubljenoga Zamjenika.. kad se njih vidi. koje su u njihovim Zemljama uvedeni i koji su prešli preko Riječi Moga Oca. . koja će u Zadnjem vremenu najviše patiti. da laži. Sotona će žrtvovati mnoge duše. koje Sotona predvodi. Njegovi birači su vukovi u ovčijoj koži i članovi tajnih i zlih grupa Slobodnih zidara. djeco. Mnogi će ove slabosti isključiti i njihove poruke prihvatiti. prvobitan Apostol. Onda. bila je. Do sad vam nisu date sve u njoj sadržane tajne.. koja je sadržana u Svetom Pismu – prikazuju se umjesto toga kao istina. Sotona je tako mnogo duša svladao – uključivo i vođe unutar Moje vlastite crkve . koje se sve temelje na ljudskim interpretacijama. koji će Moju Svetu Riječ – koja se tebi. je zadnji pravi Papa na Zemlji. Ovaj Papa će možda biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. Pape Benedikta. javno) govorili o Mojoj Svetoj Riječi. Rimljanin. da je za mnoge nedužne ljude vrlo teško. biti će proganjani. i samo malo njih imati će hrabrosti. kćeri Moja. da se njihov glas čuje . To je način. da ustane i da istinu Mojih nauka brani. daje – pobijati. kod Drugog Dolaska. Svećenici se stide za to. da se one slažu sa Svetim Pismom. Knjiga Otkrivenja je istinita Riječ Božja. koje bi morali pretrpjeti. će privući puno sljedbenika. Ne dozvoli. Ja govorim samo istinu. mnogi ljudi u svijetu me još uvijek odbijaju i to ima neke veze sa javnim mišljenjem. je Moj Petar. najveći mogući) jad prouzrokuje – zadovoljio. ali on će biti krivi prorok. da bi krivog proroka poštovao. da uđem u napast. Nemojte nikad posumnjati u Moju Svetu Riječ. Ja vas moram upozoriti. istinskoj Proročici Zadnjeg vremena. Oni. koja vam se sada daje. da se prema istini Mojih nauka. Petar. Od toga postoji tako puno interpretacija. Vi vidite.. da bi njegove zadnje požude – naime da najveći (odn. boguposvećeni Sluga zato odluči. kad sam prvi put došao – promatrana kao kriva nauka. dok se to još može. da njihove riječi od Mene dolaze. od većine mognu biti prihvaćene. iako će istina biti žestoko napadana i promatrana kao kriva nauka. Budite sigurni. pomanjkanje ljubavi i da nemaju poštovanja prema ljudskim pravima. da će biti izopćeni. na koji će Sotona pokušati. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (44) „ Za snagu. daj mi snage. on će zapovijedati nad svom djecom Božjom. što je sa sobom donijelo. Njihove riječi će biti pažljivo odabrane i njihov iskaz će biti netočan i zbunjujući. da Moju Crkvu uništi. Evanđelje po Ivanu). vjerni. da se izda za Tebe. Ja ću sve (tajne) otkriti preko Marije od Božanskog Milosrđa. izgovorenih od Mojih Slugu. Osudite laži. da slijedećeg Papu prihvate. jer izgleda. da vladam. da upravim pažnju na Tvoje Nauke i da Tvoju Svetu Riječ u svako doba javno objavljujem. koji se njemu suprostave. kako se zauzimaju za istinu Mojih nauka.Moja najdraža kćeri. da Moju Vjeru branite protiv krivog proroka“ . Učinite nešto. vašem Isusu. O kako sam Ja napušten i odguran u prikrajak. će kod Mog Drugog Dolaska vjernici – uključivo i Moje boguposvećene sluge. Kad mnoge duše budu zavedene. Najprije će vjernike uvjeriti o tome. Moju Riječ. koji će s Neba – pod vodstvom Moga Vječnog Oca – vladati nad Mojom Crkvom. da Mojoj Svetoj Volji zavjetuju njihovu vjernost. Oni. Budite jaki. koju oni zbog zlih grijeha od neke vlastite subraće (doslovno: suposvećeni) podnositi moraju. da Moju Riječ javno objavljuje. dolazi. pomanjkanje suosjećaja. Moj ljubljeni Papa Benedikt XVI. da djecu Božju pripreme na to. Tako puno tame spustilo se je na djecu Božju. koje su usađene u glave Mojih boguposvećenih Slugu. onoga. Ne zaboravite jednu važnu nauku: Moja Riječ – kad sam bio na Zemlji. iz straha. onda će početi napad. Budite stalno na oprezu. Ona ne laže. ako bi otvoreno (odn. da će to biti Katolička crkva – koju sam Ja zasnovao i stavio pod zapovijed Moga ljubljenog Apostola Petra . koji će pokušati. koje vam nude oni. „Dragi Isuse. kad Ja dođem. Danas misle – više nego ikada prije – da nije moguće. ond on mora teško patiti. Ovakvim Slugama se predbacuje pomanjkanje tolerancije. postupa kao prema jednoj laži. Vjernici imaju straha od verbalnih uvreda i zbog izrugivanja. djeco. da bi se omogućilo. Ove zle laži idu i puno dalje preko toga. Čak i (Mojim posebnim) vjernim pristašama fali hrabrost da ustanu i da se bore protiv zlih zakona.

kada vam se Istina otkrije. Mene još uvijek mrze. Toliko laži. koji prihvaćaju Moju Riječ. kako bi pokazali svijetu. iako sam prihvacen.da pripremiti svu Djecu Božju za Moj Drugi dolazak i što nalazim? Ja vam govorim kao iza zatvorskih zidina i kao iz jedne ćelije u koju ste Me bacili. ali sa malo vjere. ipak će to biti pod njihovim vlastitim uvjetima. Bez obzira kako je teška tvoja tjelesna patnja .* . znajte da vas je vaša poniznosti i vasa ceznja. Oni tada koriste svoje vlastite interpretacije o tome što zapravo znači Moje milosrđe. proizasla od čiste ljubavi prema Meni. nije točno.od razocarenja zbog vase sljepoće .da upozore druge o opasnosti pakla. ali samo ako oni. Na primjer . da se odvratim od Tvoje istinite Riječi. dok se ona idalje intenzivira. 2012 13:36 Moja usrdno ljubljena kćeri.da Me sada odbacujete . Sada vam Ja govorim s Neba .gdje grijeh ne postoji .mnogi će osuditi grešnike. Vi ste Moj Ostatak Crkve. Knjiga Otkrivenja ne otkriva sve. Za one. znaciti će propast kršćana. gdje je postojanje pakla zanijekano. bez obzira koliko je grijeh crn. tako da duše znaju što mogu očekivati u ovim vremenima. Svakoj ljudskoj interpretaciji glede tisuću godina nemojte vjerovati.kako bi vas spasio. Nikad ne osuđujte druge. ali jedino i samo ako grešnik traži oprost. kako Me vrijedjate! Za one koji su proveli svoje živote posvećene Meni i koji su upoznati s Mojim Svetim pismom. Subota 14 travanj. Jer onda ćete shvatiti duše koje ste odbacili . umjesto toga. ali ipak ujedinjeni kao jedno. Vaš ljubljeni Isus 397. Moje učenje ce se samo tolerirati pod vlastitim uvjetima. ali koji je Me sada odbijaju kažem sljedece: Cinjenica. Oh. Svaki grijeh 'može' biti oprošten. Toliko laži. Takvo razmišljanje je opasno i dužnost je svih kršćana . Oni im moraju. Neki će osjetiti potrebu . biti primjer. da naviještate javno Moju Svetu Riječ i propovijedate istinito Evanđelje. kako su dobro pouceni u duhovnim stvarima. samo Bog ima pravo suditi druge. trebali shvatiti je. Ljudi se osudjuju sami u pakao. umjesto da pokazuju ljubav. Moja patnja neće završiti sve dok se sva Božja djeca ne ujedine u ljubavi i skladu . Daj mi dar moći razlikovanja. gdje je postojanje pakla zanijekano.govore tako.u Novom Raju Mog Oca. Vi ste Crkva. Molim vas. Među vjernicima. nikada ne bi osudio? Da On nikada ne bi poslao dušu u pakao? Ipak. Vi sumnjate u Moju Svetu Riječ . na koju ce se ukazivati u knjizi Otkrivenja. kao da grijeh više nije važan. podrzavaju njihovu ideologiju. približila Mom Presvetom Srcu. to je laž. Niti će se oni potruditi da traže oprost ili da pokazu kajanje. da mogu razgovarati s vama na ovaj način. jer ste vi utapajuce duše i nedostaje vam velikodušnost srca. da Knjigu pred očima cijelog svijeta otvorim. svejedno koliko laži meni bude prezentirano. Koliko puta ste čuli da je Bog uvijek milosrdan ? On je toliko milostiv. na koje se ukazuje u knjizi Otkrivenja Srijeda 18 travanj. iako bi im trebali pokazati dobrotu i moliti za njih. Tvoja patnja reflektira samo djelić Moje vlastite patnje. da u Svetoj Bibliji sadržanu istinu nikad ne zaniječem. da odgovorite na Moj poziv. čak i ako se ne slažete s njima. sada samo zbog toga dolazim. Dva svjedoka. Oni su ga sami odabrali . Kako Me dovodite do placa . koja se očekuje od njih kao kršćana. kojima oni nude taj dar. ali moras vjerovati u Mene i znati da moram otkriti sadržaj knjige Otkrivenja. Iako Meni mnogi vjernici i dalje odaju počast .Održi moju ljubav prema Tebi jakom. da bi me pokrenuli na to. uključujući i one koji odbijaju svojoj djeci sakrament krštenja . Vaš dragi Isus. Bez obzira koliko je čovječanstvu bilo upoznato o Mojem postojanju.da je Moja patnja počela i završila na križu. da On. znaciti će propast kršćana.kad Mi je trebala vašu pomoć . jer to nije vaše pravo. zato što odbijate da vjerujete. U zajedništvu sa Mnom ćes znati .odbijanjem da okrenu leđa smrtnomu grijehu. gdje ćete biti izolirani. Moj ostatak Crkve. Neki će osjetiti prezir prema drugima.” Istina stoji u Svetom Pismu. Mnogi će prema drugima postupati s ljubavlju i dobrotom.iako ste je trebali prihvatiti. a koja je protjerana u pustinju. Uvjerenje da ce svi grijesi „biti“ oprošteni. koja ce da vam biti data putem ove prorocice. će vas ostaviti u muci i velikoj žalosti.koje Ja sam trpim zbog grijeha čovječanstva.moras shvatiti.da se odvoje od svoje braće i sestara .uzrokovane zbog vaseg nedostatka poniznosti. da je i Ja u istom obimu suosjećam. Amen. prepoznati ces muke . Ja shvaćam da neke od ovih poruka nemaju smisla za tebe. Tako puno njih. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju . jer On voli svakoga. Vi ste plod žene koja je rodila muško. Otkupitelj čovječanstva 398. jer Ja. Vi smijete vjerovati samo u Riječ Božju. Jaganjac Božji.da za svaku bol i unutarnju tamu duše koju doživljavas. Nitko. Ja ih ne stavljam tamo. 2012 15:27 Moj usrdno ljubljena kćeri.

ali za njom.koji odbacuju Lažnog proroka. žena pobjegne u pustinju.“ Molite se. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. koji poziva na vas s Neba. Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti Zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele. vas dragi Isus.S neba tada zaori snažan glas: 'Uziđite ovamo!' I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo. biti ćete odbaceni u pustinju za 1. tradicionalne prave Crkve s onim pristasama od Mene. ćete morati navijestiti Moja proročanstva i Moju Svetu Rije onima koji nisu kršćani ili koji ne znaju Deset zapovijedi.da istruli poput leša.Druga strahota prođe. neće umrijeti. A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu. da sam Ja Mesija i njihovo propovijedanje istine će biti takodjer gurnuto i na stranu bačeno od lažnog proroka i antikrista . jer Sveta misa će se promijeniti do neprepoznatljivosti pod vlašću lažnog proroka. 3. uključujući i one koji Me uopće ne poznaju.Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: 'Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2.(**) Moja Riječ. koja je ce biti data vama . Moje pristase.će imati vrlo kratko vrijeme . 6. ali Moja Riječ nikada neće umrijeti. gdje će naci utočište. Moje vjerno stado. Dvije masline su Stari Jeruzalem Izrael i Novi Izrael. od kojih će oba biti bačeni u ognjeno jezero . 11. zajedno sa svim drugim religijama.Dvije lampe su Moje kršćanske Crkve.dati će se citavoj Djeci Božjoj tijekom „Upozorenja. Oni od vas koji nisu sa Mnom . Vi ili ćete biti za lažnog proroka i protiv mene ili cete biti za Mene. prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana. kolika je bol u Mom srcu.Žena rađa Moju istinsku Crkvu. plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob.koje je pakao. 8. kao leš..Stanovnici Zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke. Vi ćete preživjeti strašnu i zlu monarhiju koja će nastati pod dvojnim vodstvom lažnog proroka i antikrista. Vi.14. Vi ste Moje istinske pristase i sve milosti Neba ce se izliti preko vaših plemenitih duša. Moj Ostatak Crkve. 10.Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve Zemlje. Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih. (**) Židovi će napokon znati. Moja Crkva.da odluce. Kako vas volim Djeco i kako Mi olakšavate patnje.Kad dovrše svoje svjedočanstvo. može biti odbacena u stranu. da budete prihvatili Istinu.' prilog (***) Otkrivenje 11 4.A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni.da vas vode kroz ovo razdoblje. Leži na vama . koji će biti bačeni u stranu od strane lažnog proroka. ste jedan od Dvojice svjedoka iz Knjige Otkrivenja i koji će biti zaštićeni s Neba.Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima. 7.novi Jeruzalem . tako da možete vidjeti i da slušate. Vi. u kojemu je raspet njihov Gospodin. Taj progon neće trajati dugo i bit će vam data velika snaga i zaštita. gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana. dolazi još jedna! . 12. Moj Ostatak Crkve će morati širiti riječ na Moju drugu djecu. Iako ovo strogo zvuči.Ali nakon tri i pol dana.Pokuša li im tko nauditi. koji će morati ocuvati Moju Crkvu zajedno. Ali ćete darom Duha Svetoga. Vaš zadatak će biti da se pobrinete . odjeveni u kostrijet. ali to neće biti slučaj jer ćete vi oblikovati. Odaberite li prvo .Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. i Ja ih ne mogu spasiti.Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju. evo. Židovi će biti Drugi od Dva Svjedoka. Vaš ljubljeni Isus prilog (*) Otkrivenje 12. 9. Morati ćete Me častiti u tajnosti.Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom.Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju. Svojom voljom će Me udarati po licu. Sedam tisuća ljudi pogine u njemu.u tamu. Vi cete primiti pomoc i mnoge vođe će nastati između vas . Dokaz Moje prisutnosti . koji će se pojaviti kod Mog Drugog Dolaska. biti hranjeni s plodovima Moje ljubavi.Tri i pol dana svi će narodi. prilog (**) Otkrivenje 11 Dva svjedoka 1.da Mi pripadaju. 5. sadržanih u Knjizi Otkrivenja .da obavijestite svijet o punom smislu pečata. jednu pravu Crkvu . Mnogi od vas će postati sveti u Mom Novom Raju zato što ste Mi pomogli izgraditi Moj Ostatak Crkve na zemlji i vladati sa Mnom u Novom Nebu i Zemlji. Dva Svjedoka u Knjizi Otkrivenja: Vi. da Sveta Biblija bude itana i shva ena. 13. vaša će duša biti ukradena od strane varalice. zbog onih Mojih pristaša koji će odbiti . 6A. da sam to Ja.koje ću ocitovati Mariji Božjeg milosrđa. Tko im god pokuša nauditi. To će biti vjerni članovi Moje kršćanske crkave. Ponavljam: Ovaj rod izabrani. iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja. No. Pobijedit će ih i ubiti. Oni će biti privučeni u mrežu od strane lažnog proroka . 5.koja će ustati iz pepela. uključujući i Moje Svete sluge i one Moje pristase . Oboje će smatrati porazenim. Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali.prije nego što bude prekasno. mora umrijeti.260 dana(=3 ½ godine). koje neće biti zavedeno od lažnog proroka. to je Istina.da otvoriti oči. tako da možete čuti .Mom Ostatku Crkve.

U drugim slučajevima . nikada ne bi mogao uništiti Moju vlastitu Crkvu.kojeg vodite. Svetom Trojstvu koja se sastoji od Oca i Sina i Duha Svetoga. vaš ljubljeni Isus. su za cijeli svijet. su ušli u sjemeništa. što lažni prorok i obmanjivač .koji obožavaju Sotonu.za kojom žudite u svijetu punom nepravde. neću stajati po strani i gledati .iako su bile dopuštene od Boga Oca. da izaberu novog nasljednika za Mog Svetog namjesnika papu Benedikta XVI. da vam pomognem. da uništi Moju Crkvu je u tijeku vec 100 godina.kako bi se omogucilo. ali od 1967. koji su članovi ove zle sekte.da navijestite citavom svijetu Moju Svetu rijec . Ovaj zli plan.tako da vam Ja mogu pomoći.draga Djeco . Ja sam vasa slamka spasa. uključujući i one koji ne vjeruju Utorak 17 travanj. Mnoge Moje pobožne pristase. Kod duša. to će se promijeniti. vas ljubljeni Isus. Oni stavljaju misli u njihove umove. Međutim.mogu da nanesu užasnu nepravdu onima . Novi svjetovni zakoni će biti uvedeni.da naviještavate javno Istinu Mojih učenja. okrutnosti i mržnje. Ja ću vas voditi i zaštititi vas na vašem putu i vi ćete biti vođeni snagom Duha Svetoga.Ja.zato što je vama data Istina. odstrani sve negativne misli i pokazi mi put.da Ja razgovaram s vama preko ovih poruka . morate znati.Ja ću odmah odgovoriti i pomoći vam da se približite Mom Presvetom Srcu. Pozovite Me glasno. kako ce se sotona suprostaviti u završnoj pobuni protiv Boga. U položajima moći . Svi oni koji znaju Moje učenje . Moje Poruka tebi dane. To ne dolazi od Boga. Moje Poruka vrijede za sve religije i uvjerenja. je dovoljno. Oni će uvesti zakone koji se protive Deset zapovijedima. i znajte da se ne morate bojati . Bilo da vjerujete ili ne vjerujete . Oni žele oboriti Katoličku crkvu i razbiti je u komadiće. Ako vi to izgovorite iz srca. Amen. Ali pomozi mi. njihovom ljubljenom Isusu Kristu. Samo Ja vam mogu pomoći. Djeco. Ovo zla sekta će sada osloboditi sve snage . potičuci ih uglavnom .su bile ograničene do sada. To je upravo ono. Molite Me vasim osobnim riječima . Njihove ovlasti. Negativnost ce biti uzrokovana od Sotone i njegovih demonskih anđela. Mnogi pitaju zašto se ove Poruka cesto odnose na Sotonu. da oni počine zločine. To je razlog. 2012 18:00 Moja usrdno ljubljena kćeri. kojima oni vladaju. utvrđenim od Boga Oca.ove siromašne duše. Njihovo shvacanje će biti odbijeno i mnogi Sakramenti prestat će biti ponuđeni. izazvali bol ili štetu drugima. jednostavan razgovor. 2012 18:30 Moja usrdno ljubljena kćeri. tako da me možes ozdraviti. koje se već nalaze u grijehu. Molim vas zovite Me ovom križarskom molitvom (45) "O Isuse ja znam vrlo malo o Tebi. Molim vas. bez obzira koliko ste griješili. Ne smijete se bojati. zašto je mnogo priprema potrebno.je. pokušavaju učiniti. dopustite Mi da vas držim što blize sebi i da vam dam utjehu . Stvoritelja svih stvari. prouzrokuju pustoš oko sebe. Za sve one koji se žele osloboditi svoj život od negativnih misli i osjećaja . Moj odgovor je ovaj: Sotona i njegovi pali anđeli lutaju zemljom u potrazi da napadnu čovjeka. mogu posjedovati tijelo. Moja djeco.o Trojedinom Bogu.a koja nema pravo. Oni ih napadaju preko osjetila . da dobiju uporište u Vatikanu.Vječnoga Oca.vi morate pomoći onim sirimasnim duše koje trebaju Moju zaštitu. da igra ulogu u Svetoj Stolici.bez obzira kojih ste uvjerenja. utješiti me i ispuniti me Tvojim mirom. Molitva. To je to. radosti i slozi s Tobom zauvijek. Samo Ja mogu promijeniti način na koji živite. on je intenziviran. Samo mir i ljubav može doći od Boga.Poruka 399. sta se Tebi dopada.da počine grijeh u tijelu.da Me pozovete .Ja pozivam svu Božju Djecu i uvjeravam vas da Ja. kako da shvatim.će vidjeti promjene u sluzenju Svete mise.sve što je potrebno je pobožnost prema Meni. tako da mogu uci u Novi Raj . koji vrijeđaju Mog Oca. Ponedjeljak 16 travanj. da imate odgovornost . koji će biti uvreda za Moju smrt na križu. vaseg dragog Isusa. Za one katolike koji će biti povrijeđeni i zaprepasteni . Vas ljubljeni Spasitelj Isus Krist 400. djeco. One ce biti date za sve religije i uvjerenja. koji štuju sotonu.kako se Moja Crkva kroz ruke jedne određene sekte raspada.oni će izazvati veliku tjeskobu u ljudskim životima. Kako se sada priblizava Zadnje vrijeme . Vaš ljubljeni Isus . da otvorim moje srce kako bi dozvolio da udjes u moju dušu. Jedini način da se oslobodite od teškog života . znaj da . će se osjecati povrijedjenim. Pomozi mi da osjetim radost. tako da bi one mogle biti spasene. uključujući i one koji ne vjeruju u postojanje Boga . nikada ne bi mogao unistiti svoju Crkvu.gdje mogu živjeti život u ljubavi." Volim vas sve . Kada se to dogodi . Mnogi obmanjivaci. nesreće. Stvoritelja cijelog svijeta.kazem: imajte na umu da sam Ja ovdje. okrenuti leđa pogresnom ucenju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful