301. Isus poziva svu djecu svugdje na svijetu nedjelja, 8.

sječanj 2012, 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri, Ja danas pozivam svu djecu na svijetu, koji su preko sedam godina stari, i to svako Moje dijete pojedinačno. Vi, djeco Moja, u Mojim očima ste kao dragulji. Vi Mi donosite takvu jednu nježnu ljubav, i vaše društvo Mi priređuje veliku radost. Vi trebate znati, da vas Ja sve jako ljubim. Neki od vas me već poznaju, i to je dobro. Ja vas pozivam, da više razgovarate samnom. Sa vašim vlastitim riječima. Kao sa prijateljem. Nemojte nikada imati osjećaj, da molitve morate naučiti i izreći ih napamet, što vi možda osjećate kao teško. Dođite umjesto toga k Meni i dopustite da učestvujem u svim vašim mislima, strahovima, novostima ili problemima. Oni siromašni mladi ljudi, čiji je život pun zabluda ili koji imaju veze da alkoholom ili drogom, moraju znati slijedeće: Iako vi u vašem životu prazninu osjećate, vi Meni ipak morate pružiti svoju ruku, i ja ću je prihvatiti. Ja ću vas spasiti od toga, da se utopite u moru smetenosti. Mnogi od vas osjećaju se bezvrijednim i kao da bi bili neznatni. Vi ste od onoga, što vi u svijetu muzike i zvijezda obožavate, tako nadvladani, da se osjećate potpuno nedovoljnim. Nemojte se nikada ovako osjećati, Moja mala djeco; jer u Mojim očima vi ste nešto što je posebno (vrijedno). Svaki od vas ima jedno posebno mjesto u Mome srcu. Dozvolite Mi, da vas povedem na jedno putovanje u divnu novu budućnost. Ja ću, uskoro, započeti jedno novo divno doba mira i krasote na zemlji. Vi morate ostati jaki. Ne predajte se nikada, kada se osjećate potištenima. Nemojte nikada očajavati, kad se osjećate ništavnima. Vi ste – imajte to uvijek pred očima – rođeni iz jednog točno određenog razloga. Razlog za vaše rođenje je – i to neovisno od vaših životnih okolnosti – slijedeći: Vi ste rođeni, da se Meni pridružite kao dio Moga Novog, divnog Kraljevstva. Ja znam, da je to za vas teško, da čujete Moj Glas, pošto ima tako puno krivih bogova, koji pokušavaju, da pridobiju vašu pozornost. Moje obećanje vama je slijedeće: Živite vaš život u ufanju u Mene i u ljubavi prema Meni, vašem Isusu, a Ja ću vam dati dar raja. Ovaj raj je ono, što na vas čeka, kad bi vi Mene samo zamolili, da vam na vašem putovanju k Meni pomognem. Ja sam ona ljubav, koja u vašem životu nedostaje. Ja sam mir, za kojim vi čeznete. Ja sam pomoć, koju vi trebate, da bi ponovo osjećali ljubav u vašim srcima. Ja sam ljubav. Ja sam svjetlo. Bez Mene će te ostati u tami. Ja vas ljubim, bez obzira na to, koliko vi Mene žalostili ili vrijeđali. Molite ovu malu molitvu, i Ja ću odmah dotrčati k vama. „Isuse, ako me možeš čuti, onda čuj moj vapaj za pomoć: Molim Te pomozi mi, da izađem sa onima na kraj, koji mi prouzrokuju bolove. Pomozi mi, da zavist prestane da vlada mojim životom, i pomozi mi, da prestanem sa time, da si stvari želim, koje nemogu imati. Umjesto toga otvori moje srce za Tebe, dragi Isuse. Pomozi mi, da osjetim pravu ljubav – Tvoju ljubav – i pravi mir u mome srcu. Amen.“ Radujte se, djeco Moja, jer sada Ja iz neba razgovaram sa vašim srcima. Ja stvarno postojim. Ja egzistiram. Ja vas ljubim i neću nikada prestati sa borbom za vaše spasenje, tako da vas, vaše obitelji i vaše prijatelje mognem ponijeti u Novi Raj na zemlji. Ovaj raj je stvoren za Adama i Evu i sada će se ponovo vratiti na zemlju. Ja hoću, da ste vi jedan dio ovog novog divnog života, koji vaše (najljepše) snove (još) uveliko nadmašuje. Ja vas sad blagoslivljam. Vaš ljubljeni prijatelj Isus 302. Nakon globalne ispovijedi širom svijeta Ja ću pripremiti Moj Drugi Dolazak ponedjeljak, 9. sječanj 2012, 8:10 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, vrijeme brzo teče i sa „Upozorenjem“ će započeti priprema (e) za Moj Drugi Dolazak. Poslije ispovijedi širom svijeta, kada većini čovječanstva budu podijeljene posebne milosti i blagoslovi, ja ću pripremiti put za Moj Drugi Dolazak. Čovječanstvo mora akceptirati, da je vrijeme za ovaj veliki događaj skoro tu. Nemojte gubiti vrijeme kod pripreme vaših duša i duša vaših obitelji za Moj slavni povratak. Moj Drugi Dolazak će donijeti kraj patnjama, koje ste vi podnosili tisuće godina na zemlji. Tako veličanstven je ovaj divan događaj, tako da će se svatko od iznenađenja diviti i jedva će moći disati (od uzbuđenja), kad se Ja pojavim na nebu. Vi, (ljudi) iz ove generacije, ste izabrani, da sa ovog putovanja sa Mnom u Moj Novi Raj izvučete korist, (i to) za vrijeme doba mira, u kojemu ću Ja vladati. Nitko od ovoga nesmije biti isključen. Ni jednoj duši nesmije biti dozvoljeno, da propadne kroz mrežu. Moja najveća želja je, da vas sve sa Mnom uzmem u Moje Kraljevstvo. Ovo je slava, na koju je čovječanstvo čekalo od Moje smrti na križu. Oni od vas, koji Moje molbe jednostavno ignoriraju, molim neodloživo, da sad počmu sa time, da se pripreme. Moje vrijeme se približava. Ja sam sad poslao Moju posljednju Poslanicu u svijet, da vam pomognem, da vaše duše pripremite. To je prorokovano. Nemojte ignorirati Moje upozorenje, jer ako to učinite, ne će te biti budni i ne će te uspjeti, da se odgovarajuće pripremite. Od sada ću Ja slati mnoge Poruka, tako da svijet bude spreman, da Mene prihvati kao svog Gospodara.

Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj cijelog čovječanstva 303. Djevica Marija: Tako puno duša se odlučuju da ignoriraju znakove koje Ja dajem utorak, 10. sječanj 2012, 20:30 sati Dijete Moje, ti moraš svijet informirati o važnosti molitve u ovo vrijeme. Moja djeca pate na svim mjestima, u svakoj zemlji (na svijetu). Važno je, da se sva djeca Božja u ovo vrijeme ujedine (u jedno jedinstvo), tako da se tama konačno ukloni sa zemlje. O kako plačem od brige, kad se one duše odluče, da ignoriraju Moje posjete kod vidioca na zemlji. Tako mnogi odlučuju se, da znakove ignoriraju, koje Ja (njima) dajem, da se osigura, da vjera mogne biti ponovo uspostavljena. Tako hladna su njihova srca – uključujući i srca svećenika i duhovnika, koji su slijepi za istinu - , tako da je puno vremena potrošeno. Da su bar njihova srca otvorili za Poruka, koje sam Ja svijetu dala, onda bi jednom većem broju duša bila dana hrana, koju su one trebale. Ovo su posljednji dani, gdje Moje riječi ohrabrenja moraju biti uvažene. Molite, molite, molite, da se Glas Moga Sina onako čuje, kako bi se on trebao čuti. Zar niste vjerovali, djeco, da će On čovječanstvo pripremiti za Njegovo Veliko Milosrđe. On počima sada, da kroz ove (pripreme) kroz obraćenja dostigne koliko je moguće više duša. Njegovi planovi, osim jednog izuzetka, završeni su. On treba više molitava; jer bez ovih molitvi će duše biti izgubljene i pridobit će ih varalica. Moje dijete, Moj će Sin njegovoj ljubljenoj djeci uskoro donijeti hitno potrebna olakšanja. U Njegovom Milosrđu on će sada svijet pripremiti i za Njegov Drugi Dolazak. Molite, da svi oni, koji u Mog Sina vjeruju, otvore svoja srca za istinu Njegovih svetih Poruka. Ako vi Njega slušate i ako slijedite Njegove upute, sve će biti dobro. Ako oni Upozorenje ignoriraju, koje će im biti dano iz čiste ljubavi, (to će dovesti do toga), da će oni drugima uskratiti šansu za otkupljenje. Ja molim usrdno za plemenitost duša, tako da one Mome ljubljenom Sinu obećaju njihovu vjernost, (i to) da se (zajedno) sa Njim kreću prema slavnom vremenu (Njegovog namjesništva) u Novom Raju. Moji Glasnici su za jedno izvjesno vrijeme bili poslani u svijet, da bi (pri tome) pomogli, da se svijet pripremi za ovaj veliki događaj. Sada su poduzeti zadnji radni koraci. Slušajte sada Glas Moga Sina, kako razgovara s vama. Nemojte Ga odbiti. Vaša ljubljena Majka, Kraljica neba, Majka otkupljenja 304. Najveća odvratnost od Holocausta planira se protiv Židova srijeda, 11. sječanj 2012, 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, promatraj sada napore, koje Globalne Moći, koje ne pripadaju svjetlu, poduzimaju i pokušavaju, da započmu bitku protiv Mog naroda. Ja se odnosim na kršćane i na Moj izabrani narod, Židove. Zlobni planovi se zasnivaju, da bi (praktično) vršenje kršćanstva na jedan podmukao, ali skoro neprimjetan način odstranili. Ovo će započeti sa jednom izmjenom u ustavu Zemalja svugdje u zapadnom svijetu. Poduzet će se svaki (mogući) pokušaj, da protiv Mojih kršćanskih crkava podignu najprostije prigovore. - Moje Bogu posvećene sluge će se (zbog toga) polako povlačiti natrag i Moje će ljude sa malo duhovne potpore napustiti. Svi ovi zakoni, gledano sa vanjske strane, pobuditi će izgled tolerancije. Vaša vjera, djeco Moja, biti će stavljena na kušnju kao nikada prije. Kršćanstvo – i svaki pokušaj javnog objavljivanja Mog Imena – biti će spriječeno. Na mjesto toga pojavit će se jedna bezsadržajna (prazna) doktrina i ljudi će biti zbunjeni. Oni će misliti, da je ova doktrina dobra i primjerena naknada za istinu, dok će ona u stvarnosti biti jedna laž. Ova zla skupina je toliko moćna, tako da samo malo (ljudi) zna, da oni postoje. Ali ipak oni svugdje upravljaju. Moja djeca su kao marionete (u njihovim rukama). Moj izabrani narod, Židovi, ponovo stoje pred jednim užasnim progonom. To su planovi, da ih se uguši, i oni su u toku. Oni, o kojima oni (židovi) misle, da su njihovi prijatelji, su (u stvari) neprijatelji. Oni će doživjeti takvu bijedu, da Ja cijelo čovječanstvo pozivam, da mole za Izrael. Najveća odvratnost od Holocausta se planira protiv Mog naroda. Molite, molite, da skupina, koja pripada antikristu, budu odvraćena od toga, da izvrše ova zla djela. Ove mračne duše trebaju vaše molitve, da bi mogli – za vrijeme „Upozorenja“ – prepoznati svoje prekršaje. Molite, da oni njihovu bojnu opremu skinu (t.j. da napuste njihov nerazborit stav) i da mole za Moje Milosrđe. Ako oni to učine, onda dolazeći ratovi i nemiri u Izraelu mogu biti ublaženi. Mnoga prorokovanja će se sada pred vašim očima razviti. Onima, koji su prema Mojim obećanjima slijepi, mora biti dano svjetlo Mog Milosrđa, da bi ponovo (mogli) vidjeti. Ne dopustite da vas odvedu u zabludu, djeco. Ono što vam se po vanjštini prikazuje kao dobro,nije uvijek (onakvo) kako ono izgleda. Mir održavajućim snagama – mnogi od njih su nevine šahovske figure – se laže. Nemojte nikada imati straha; jer Moje Molosrđe imati će značajan utjecaj na ove sekte, koje već stotine godina planove protiv Moje Crkve kuju. Ona ne može i ne će pobijediti. Ali ona će prouzrokovati golem teror, osim ako molitva njihovu zlu prevlast bude mogla oslabiti. Molite novu vojnu molitvu (broj 18), da se pomogne, da se antikrista i njegovu skupinu, o kojoj Ja ovdje govorim, zaustavi.

„O dragi Isuse, spasi svijet od antikrista. Brani nas od zlih pandži sotone. Spasi zadnje ostatke Tvoje Crkve od zloga. Svim Tvojim Crkvama daj potrebnu snagu i milosti, da budemo zaštićeni protiv ratova i progona, koje su planirane od sotone i njegove armije. Amen.“ Vaš ljubljeni Isus Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 305. Molite za duše u teškom grijehu, koje možda neće dobiti šansu, da se još izmire s Bogom četvrtak, 12. sječanj 2012, 15:30 Moja iskreno ljubljena kćeri, svi moraju sada sa njihovim cijelim srcem iskreno moliti za one duše, koje šok, kad Moje „Upozorenje“ i Moje Veliko Milosrđe dožive, možde neće preživjeti. Neke od ovih siromašnih duša u smrtnom grijehu možda neće dobiti šansu, da traže Otkupljenje. Zato pobrinite se zato, da vaše molitve budu žrtvovane za ovakve duše. Molitva je hitno potrebna, stime da se moli za one duše u tami. U njihovoj zloći oni su tako odlučni, da čovječanstvo kroz finacijska i druga kontrolna sredstva unište, da će „Upozorenje“ osjetiti kao užasan šok. To je (po Mojoj Volji) potrebno, da se njima da šansa, da se pokaju. Ali mnogi će se meni odupirati. Molite za ove izmučene duše. Naposljetku želim sve Moje pristaše zamoliti, da kod svake prilike, koja se pruži, mole Krunicu Božanskog Milosrđa, pošto se vrijeme Moga Velikog „Upozorenja“ sada primiče. Svi oni vjernici, koji se protive, da akceptiraju, da sam to Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, koji kroz ove poruka njima govori, neka Me sada poslušaju: Nemojte biti kao one siromašne duše, koje su živjele u doba Noe, u vremenu, u kojemu su se njemu izrugivali. Otvorite vaš duh i vaše vrijeme velikodušno posvetite molitvi. To je sve, što Ja sada u ovom sadašnjem vremenu od vas zahtjevam. Vi, djeco Moja, prolijevat će te suze kajanja, kada prepoznate vašu zabludu. I da, Ja ću vam oprostiti, kada spoznate svoju zabludu. I da, Ja ću vama oprostiti i onda, kada ste vi Mene duboko povrijedili. Vaše uvrede Mene ranjavaju. Vaše izrugivanje sliči jednom nožu, koji Moju Unutrašnjost preokreće prema vani; jer vi mislite, da Mene poznajete, ali vi Mene ne poznajete. Vi svoj duh zatvarate prema Mom istinitom glasu, koji sliči jednom zovu u divljini. Vaša oholost Mene vrijeđa. Vi morate akceptirati, da će put za Moj Drugi Dolazak sada biti pripreman. Vi ne marite za to da Mene slušate, kada vas jako molim, da molite za duše, koje bi inače za Mene bile izgubljene. Ali vi ćete slušati, (odn. moliti), kada vama ovo sve poslije ovog velikog događaja bude dokazano. Jer onda Ja od vas očekujem, da Mene slijedite i da sačinjavate ostatke Moje Crkve. Onda će mo se mi svi sjediniti, da ostavljene dijelove (Moje crkve) podignemo, za vrijeme dok se mi krećemo prema Mom Novom Raju. Vaš ljubljeni Isus Krist Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 306. Djevica Marija: Križarska vojna molitve (19) za mlade ljude petak, 13. sječanj 2012, 08:00 sati Dijete Moje, Ja sam dans žalosna; jer Ja patim jako, kad mislim na one siromašne duše, koje će umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Ti moraš moliti za hitne molitve za ove duše, koje Moga Oca ljute. Njihovo ponašanje je odvratno u Njegovim Očima. Molite, molite, molite za ovu djecu tmine; jer mnogi od njih ne znaju, što čine. Njihova zloća dovodi Moga Sina do plača i otvara Njegove Rane. Važno je, da Ruke Moga Sina u trenutku Njegovog Božanskog Milosrđa sačuvaju onoliko duša, koliko je to samo moguće. Zatraži, da se ova Vojna molitve Meni, Majci Otkupljenja, moli, da ove siromašne duše budu spašene. Križarska vojna molitve (19) „Majko Otkupljenja, molim Te, moli za Milosrđe za ove mlade duše, koje se nalaze u užasnoj tami, s tim da oni Tvog ljubljenog Sina prepoznaju, kad On dođe, da spasi cijelo čovječanstvo. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da posusta. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da odbije Njegovo Veliko Milosrđe. Ja te molim, Majko, da svi budu spašeni, i molim Te, da ove duše pokriješ sa Tvojim Svetim Plaštom, da bi njima pružila zaštitu, koja im je potrebna pred varalicom.“ Dijete Moje, sve duše su Mome Sinu važne. Ali mlade duše su te koje se nalaze u (jednom stanju) smrtnog grijeha, koje Njega najviše bole. Molite, da Svjetlo Milosrđa prodre kroz tminu njihovog duha i njihove duše. Molite, da oni njihov užasan život pokvarenosti i praznine, koji oni vode, prekinu. Molite, da oni svoje ruke podignu i da mole za Milosrđe; jer inače nikada neće dobiti milost, koju oni trebaju, da bi ušli u Novi Raj. O koliki gubitak će ovi mladi ljudi postati za preostale od vas, koji Dar „Milosrđa“ prihvaćate i koji će te ući u Novi Raj na Zemlji. To će Mome Sinu slomiti Srce, ako oni ne budu mogli biti spašeni. Vaša ljubljena Majka Marija, Kraljica Neba Majka Otkupljenja 307. Djevica Marija: Dijete Moje, mir će uskoro vladati na Zemlji petak, 13. sječanj 2012, 20:15 sati

promjene su već u toku i mnogo toga će se brzo dogoditi. svi će biti dodirnuti Mojim darom. biti će savladane od jada. kraljice. kad Ja šaljem proroke u svijet. 21:35 Moja iskreno ljubljena kćeri. koja najavljuje Drugi Dolazak. Postoje samo dva puta. čija će upornost biti njihova propast. da obratite druge. od kojih vi to najmanje očekujete. U mnogim slučajevima oni (proroci) neće biti dostojni ovog posebnog dara. I one izmučene duše. koje su đavlu prisegle na vjernost. Kad Ja Moje Milosrđe ne bi izlio na cijeli svijet. koji imaju ponizno i pokajničko srce. Promatrajte nebo. kad svoje grijehe onako vide. Dijete Moje. I ipak to je istina. Kraljica Ruža. Obraćenje će strogo kažnjavanje odvratiti i zlobne planove će učiniti bezopasnim. koji više vremena trebaju. Nemojte zaboraviti. kako one izgledaju u Mojim Očima. U ono doba odmah na početku. da se čovječanstvo pripremi za Dolazak Moga ljubljenog Sina. da Dolazak Moga ljubljenog Sina. kojega će se lako moći prepoznati. koji u Boga Oca i Mene. prinčevi. ubojice. djeco. da je ovaj zahvat sa strane Neba jedini mogući put. kad njima istina bude konačno prezentirana. 13:20 sati Kćeri Moja. siromašni. da je se ovo veliko čudo dogodilo. da bi pokazali kajanje. ili stojte na strani vatre pakla. koji ne uvažavaju Milosrđe Moga Sina. kako ich Ja sebi želim. Ti. ali jednostavnim životopisima. da bi se iskorijenila zadnja griješnost na Zemlji. Ali ipak Ja odabirem ovakve nesavršene duše sa neuobičajenim. Mesiju. da se odvoje od Mene. To stoji do Mog Glasa. Vaš Otkupitelj i Kralj M ilosrđa . Znanstvenici će javno zanijekati da je ovo čudo došlo 13 siječanj 2012. Onima. biti će iznenađene i tužne. Ja vas sve ljubim i pozdravljam vas u krilu Moje Ljubavi i Milosrđa. da odolijevaju svjetlu. koja je poslana. si posljednja Glasnica. To je za tebe zastrašujuće i kadkad vrlo teško za preradit. Vi njih nikada ne ćete naći u najvišim položajima Moje Crkve. Moje Božansko Milosrđe biti će uviđeno i konačno razumljeno. dok će se drugi od njih sakriti pred istinom. lopovi. Oholi će u poniznosti pasti na koljena. Isus Krist 309. Čim istina njima bude otkrivena. Molite. Sječanj 2012. Moja kćeri. da sve ove duše. da Moje Milosrđe bude pozdravljeno i prihvaćeno. koje ne priznaju egzistenciju Moga Sina. da prepoznate prve znakove Milosrđa Moga Sina. Majka Otkupiteljstva 308. koje će početi sa ružičastim nebom. Molite za njih. . Vašim Otkupiteljom. Ili će oni Moju ljubav i Milosrđe prihvatiti ili će Mene udariti u lice. Ovako ili onako sva djeca Božja će Zrake Moga Milosrđa vidjeti i biti će im teško.Dijete Moje. kad sam Ja prve proroke poslao. Čovjek njih neće jednostavno priznati kao proroke. da se okrenu Meni. Molite za ove duše. Biti će nemira i konflikata. 16. djeco. biti će dopušteno određeno vremensko razdoblje. znameniti.i to da tako bude prihvaćeno. njima (prorocima) je bilo teško. stime da ih Ja preobličiti mogu u ona stvorenja. Pripremite se. ali poslije „Upozorenja ostat će vam tako malo vremena na raspolaganju. kroz molitve drugih. Pođite sa Mnom. ali ovo vremensko razdoblje neće dugo trajati. da se posluša njihov glas. preplavit će Zemlju. Čovijek na glasove Mojih autentičnih Glasnika Svršetka Vremena na početku njihova poslanja neće slušati. vjeruju. Ali s vemenom će oni ipak biti priznati. koji Mome Sinu – i poslije „Upozorenja“ – okrenu leđa. da borba između Neba i đavla bude imala rezultat. u Očima Moga Dragocijenog Sina mognu biti spašene i da budu spašene. najaviš. po kojemu Ja veliki dio čovječanstva na Zemlji spasiti mogu. koje će kroz to možda biti zavedene. da sva djeca mognu biti spašena i pošteđena od vatre pakla. Bez ovog života on će umrijeti.. da bi se spasilo čovječanstvo. u kojemu oni mogu pokazati kajanje za njihove grijehe. dugo očekivani Drugo Dolazak. Ruka Moga Oca brzo će pasti na one. Mnoge znanstvenike i one u armiji sotone se koristi. da ignoriraju ovo Čudo. ne zavede. Vjernicima: ovo će vas još više osnažiti u vašj ljubavi prema Meni. vaše duše će sa strane Mog Svetog Duha biti prožete. da unište čovječanstvo. uskoro će vladati mir na Zemlji. Predsjednici. na koje su oni čekali. onda su to uobičajeno oni. prosjaci. Svi oni. da ova prijevara one mlake duše. tj. Bog Otac: Posljednja Glasnica. jer neće biti kadri. njihovu neposlušnost On više neće trpjeti. ali to je potrebno. Molite. To isto tako neće biti one duše. Nemojte imati straha. ateisti i oni. da javno poreknu. Njegovog ljubljenog Sina. Ja sam uvijek milosrdan. Ni jedan čovijek neće biti isključen. Moje Zrake Milosrđa. jer ovo je vrijeme. Vaša ljubljena Majka. Ja vas sve hitno molim da molite. i onda će te se pridružiti Mojoj armiji. ne moraju imati straha. Zli će Svjetlo Moje Božanske Egzistencije vidjeti i morati će napraviti jednu odluku. koje prema vani izgledaju posebno sveti. kraljevi. kao što se jedan gladan čovijek hvata za kruh života. koji su zbog antikrista u toku i imaju svrhu. Isusa Krista. Isusa Krista.Moji za Svršetak Vremena određeni proroci dotično nisu drugačiji. One duše. onda bi samo vrlo malo duša ušlo u Moj Novi Raj na Zemlji.

kad ja ponovo dođem. da vama pomognem. da vas upozorim. vi će te biti odvedeni krivom proroku. 17. bit će opet javno oglašeni. da se svijet pripremi za Njegov Drugi Dolazak. da bi se sotona i njegovo područje godpodarstva. gledat će na tebe odozgo i kod tvog posla biti ćeš ometana na svaki mogući način. koja će vas kod svake prilike zasljepljivati i pokušati. Ja sam vaš ljubljeni Otkupitelj. I iako sam Ja do sad mnoge izabrane duše odabrao i iako ću sa njima i dalje komunicirati za dobrobit cijelog čovječanstva. vi Mene morate moliti za dar Duha Svetoga – stime da mognete otvoriti vaše uši za istinu Moje Svete Riječi i za upute. koje vam se daju kroz Moje Sveto Vodstvo. koji je na jedan okrutan način na Križu umro. kćeri Moja. Ja ću vas odvesti na put istine. Oni. Ja te blagoslivljam iz Mog Nebeskog Kraljevstva sa svakom (mogućom) milošću. da uđe uNovi Raj na Zemlji. Da. kod kojega će tebi biti dane Božanske Poruke. Ja tražim Moje Stvorenje nazad. Ovaj tvoj posao će u svako vrijeme biti zaštićen. Ti ćeš na tvome putu – kao izabrani instrument. nego i. da mognete imati vječni život. Tvoja sudbina će u najvećoj mjeri biti teška. su Zemlju razarali i upuzali su u srce i duše mnoge Moje djece. koji je poslan na Zemlju. da Ja vas ljubim? Ja se vraćam zbog suosjećajne ljubavi. Svijet je do danas čekao na ove upute. da vas odvrati od Mene. Veliki dijelovi istine. koje je potrebno. daje. vaš Bog. Bogu posvećene sluge. svaka žena i svako dijete Moju Svetu Riječ mogu slijediti ( i razumjeti). misliš li ti. Moja Ljubav će prodrijeti u vaše duše i vaše srce će se u sjedinjenju sa Mojim uzdići. ali trebaš znati slijedeće: Kad ovaj posao nebi bio tako važan. da vas drže daleko od ove. Ipak Moja patnja će se nastaviti. da bi Moj glas čuli. kod ovog posla ići. Tako mnogi od vas Mom čovječanstvu upućene molbe. Moje Svete Riječi. Odbijte glas tmine. na koje Moje Crkve u toku stoljeća nisu svraćali pažnju. 14:00 sati Moja najiskrenije ljubljena kćeri. tako da svaki čovjek. Poslije Velikog Milosrđa Moga ljubljenog Sina će vrijeme. ti ćeš skoro svakodnevno biti napadnuta. ovaj posao će prouzrokovati negodovanje. U Novi Raj. i zbog toga ćeš biti progonjena. Mnogi lažni proroci će kroz širenje laži i smetenosti pokušati. djeco. da Moju djecu spasim od tmine. ne slušaju. Svima onima. tako da. . Vama će u pogledu istine o vašem vječnom životu biti data daljnja otkrivenja. da njihove duše na Moj Povratak na Zemlju – kako je prorokovano – pripreme. Vaš Vječni Otac Bog Svevišnji Stvoritelj svih stvari 310. Zar ne znate. Ovo je to. dotle dok Ja Ostatak Moje Crkve na Zemlji nisam spasio. da sam to Ja. bit će težak. prorokovan je u Bibliji. kod kojega će te utvrditi. da zatražim nazad moje pravedno Prijestolje kao Kralj Čovječanstva. uopće na to obraćali. Budite strpljivi. u vašu Baštinu. da pomogne. imaju poteškoća: Poslušajte sad Moju molbu: Prije nego što mognete otvoriti vaše uši. Moja kćeri. unutra će biti i jedan lahor Božanskog Autoriteta. Ti ćeš biti popljuvana i biti ćeš ivrgnuta smijehu. Ali ipak one vam posreduju samo istinu. Ali morate znati slijedeće: Iako će kroz Moju Riječ puno ljubavi i svjetla sjati. biti pripremljeno. ne samo.sječanj 2012. posljednji Glasnik. koji govori. koju Ja za svakoga od vas imam. djeco. koje je sastoje od palih anđela. Vjerujte u Mene i u Moju Svetu Riječ. po kojemu će te prepoznati. da se ljudima na svijetu saopći. djeco. Moji ljudi će se uzdići i Mene pozdraviti. koja će vam biti data kroz Moju Proročicu Mariu od Božanskog Milosrđa. svaki od vas bude učinjen dostojnim. da se čovječanstvo spasi od konačnog zahvata sotoninog. da svijetu Moju presvetu Riječ posreduješ – prednjačiti. Dozvolite Mi. i Ja vas vodim u vaš pravedan dom. da se pripremite za ovaj Veliki Trenutak.Ovaj posao. koji sa istinom. Ja dolazim. kojim ćeš ti. vaš Vječni Otac. vrijeme je došlo. da vas još jedanput spasim. da se Ostaci Moje Crkve na Zemlji pripreme za Drugi Dolazak. koje ću Ja vama svima dati. Moje Riječi će biti skromne i jednostavne. Glasnici Svršetka Vremena. Da. utorak. za pripremu vaših duša za ovo divno doba mira. da Ja vas ljubim. Svi oni. Imajte to uvijek pred očima. Sve pripreme su završene. koji Moj Glas prepoznaju: vi se morate potpuno u Mene pouzdati. U ove poruke će se posumnjati i od Moje crkve će biti ispitivani na zabludu. Ja sada na odgovarajući način uređujem stvari. djeco Moja. ovaj put. koja se tebi. njihova sudbina bi će lakša. bez da oni to slute. da vam je nemoguće da ih ignorirate. da to neometano učinim. Sveti put.

da sa jednim „Diktatorom laži“ nadomjeste Svetog Zamjenika Isusovog. od Varalice biti vođeni u pravcu lažnog proroka i njegovih štićenika. Saslušajte Me sad. da vi. Jer kad se vi od Mene. koje su izabrane. za vrijeme ovog vremena Apostazije (= otpadanje od vjere) u svijetu je za djecu Božju potrebno. jer Sotona vam neće dati ni jedan trenutak mira.Ja sam svjestan toga. Vi će te Moju djecu pustiti da gladuju za hranom. biti će te glavni cilj napada Varalice. Moga Oca. tako da vam istina mogne biti otkrivena i da bude otkrivena. da će oni od vas. kroz život u jednom vakumu od laži i smetenosti. To će biti vaše duše. koje će od Mojih Bogu posvećenih slugu biti najčešće ometane. Papu Benedikta XVI. Moje Bogu posvećene sluge. Ipak oni. srijeda 18. Od svjetla. . Nenamjerno će te vi spriječiti. vi će te onda Moje ljude voditi u pogrešnom smjeru. za odvraćanje Moje djece od istine. da je Svršetak Vremena tu. Dođite k Meni. Molite. Oni su pravu nauku istisnuli iz Katoličke Crkve i katolicima su umjesto toga u toku zadnjih četrdeset godina nametnuli jednu mlaku. da Katoličku Crkvu uništi. koje još imate. vašeg Božanskog Otkupitelja. Ako se vi Meni ne budete obratili. da se odupru ovome zlom komplotu (zavjeri) . Molite. Vi sad trebate znati. djeco. ne brinu se za vaše duhovno zdravlje. da oni istinu sa Mojih Božanskih Usana čuju. ako ne težite primanju regularnih sakaramenata. i prepoznajte istinu. Molite osim toga. koje je pravo Moje djece. koje će se kao prvo odvratiti od Mene. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 311. da ova sekta postoji usred onih boguposvećenih sluga unutar Vatikana. Kroz ovu zlu. da lažni prorok ne sjedne na stolicu Svetog Oca. Oni su odgovorni za iskrivljivanje istine i nauka Moga Sina. Vi vrijeđate Moga Sina. Poznato je. ne snosite odgovornost. Moje Bogu posvećene sluge. neka budu dotično vrlo oprezni. jer ove sakaramente oni ne pripremaju za sve. One Moje duše. Ne gubite vrijeme. koja Katoličku Crkvu razara već stotine godina. razvodnjenu „uskotračnu verziju“ (katoličkog nauka) (silom). Djevica Marija: Unutar Vatikana postoji jedan zao plan. Probudite se. koji Mene ljube. Molite. Oni planiraju. Od Otkupljenja. da se spase duše. Dođite sad k Meni i molite Me. da budu Glasnice Svršetka vremena. koji laži i neistine svugdje bljuvaju. ali skrivenu sektu je toliko smetenosti (zbrke) rašireno.. kad Svetu Euharistiju primate u ruke. biti će one. na žalost. onda nećete biti u stanju da razumijete ono.koji je na to usredotočen. da pokažu ustrajnost ( do kraja). tako da su Moja djeca otišla od prave Crkve. ali mnogi će usprkos toga tvrditi. Boga Svevišnjega. djeco. da vas ispunim Duhom Svetim. Vi vrijeđate Moga Sina. Oni od vas. posebice Moje Bogu Posvećene Sluge. stime da on (njegove) laži nemogne širiti. Sada je potrebno puno molitve. da one boguposvećene sluge u Vatikanu budu dovoljno jake. koja im je neophodno potrebna za njihov duhovni razvoj. On zna. odvratite. Molite. za vrijeme dok se ona sa Mnom mijenja u Moje slavno Novo Namjesništvo. ali oni su nemoćni protiv ove zle skupine. da Moje Glasnike osude.Vi. Na hodnicima (Vatikana) kuje se jedna zavjera protiv Pape Benedikta XVI. da nijedna duše nebude ostavljena. o kojima ste vi u pogledu primanja ovih sakaramenata ovisni. biti posebice budni i da će izgledati za lažnim prorocima. Ovaj zao plan je temeljne istine katoličke nauke u toku godina promijenio. da bi svijet vodili u bespuće. da se Katolička Crkva razori. koji su brzi pri tome. On će u savezu sa Antikristom i njegovom skupinom stvoriti jednu novu crkvu. da se Ja ne samo kroz Moju Proročicu Mariu oglašavam nego i kroz mnoge druge duše. To je i vrlo važno. da Papu protjeraju. da Boga nema. sječanj 2012. da njima neuspije. Čovjek vrlo malo zna o njima i njihovim gnjusnim djelima. To je bilo njihovo djelo. Vi će te. koji se možda pojave. 09:50 sati Dijete Moje. Slijedite Me sad i pomozite Mi. Na žalost mnogi od Moje djece – temeljem njihove vjernosti prema Katoličkoj vjeri – će slijepo sijediti ovu novu krivu nauku – kao janjce u klaonicu (vodit će ih). Bitka je počela i ostatak Moje Crkve biti će spašen. Samo maleni dio vjeruje u njihovog Božjeg Stvoritelja. što Ja od vas očekujem. i to kroz jednu zlu sektu. Oni će uskoro vidjeti istinu. Vaša patnja će biti teška.

dolje u dubinu vodeću ulicu. Mišljenja (stavovi) ljudi su u usporedbi sa Mojim Svetim Riječima. istinu će (u tom trenutku) prepoznati. je – na pravi trenutak čekajući – skriven. Kad svijetu Moje Veliko Milosrđe bude pokazano. imaj smilovanja sa onim siromašnim dušama. oni ne mogu pobijediti. koji u Mene vjerujete: morate Mene sad slušati. koje su vam potrebne. ali on će se ubrzo pojaviti pred očima svijeta. Vrijeme. kad laž bude prezentirana svijetu. koji Mene slušaju i koji u Moju Svetu Riječ vjeruju: Velike Milosti mogu s steći kroz molenje Mojih molitava Križarske vojne. što Ja vama kažem. nadbiskupa i kardinala doći će do jednog velikog raskola. On ne poznaje stida i hvalisat će se svojim humanitarnim učincima. Mojoj Riječi nasuprot stojeća. Dijete Moje. vaš broj će se povećati. molite. koje poslije „Upozorenja“ budu pokazale pravo kajanje za njihove grijehe. da Tvoje Stvorenje zarazi. koja je zato tu. da ne izgubite živace u borbi u Mojoj armiji protiv Antikrista. te da on duše Tvoje djece ne uhvati. koje će prema njemu biti nemoćne. kako će oni sami sebe ispravno moći pripremiti. da ove zle varalice za uvijek budu uništene. dragi Oče. Čekajte sad i pripremite se na to. potpuno nevažna. Unutar redova svećenika. u Ime Tvoga skupocjenog Sina obraćam se Tebi sa molbom. 19. spriječi ga u tome. koja su prožeta Svetim Duhom. Svima onima.i molim Te.. sječanj 2012. Oni pravi učenici morat će se sakrivati i morat će u skrivenosti propovijedati – ako to ne učine. da te u ovo vrijeme ispunim sa ljubavlju i utjehom. Vjera i hrabrost onih. Čuj moju molitvu. i spasi svu Tvoju djecu od ovog užasnog zloga.Dijete Moje. Ali ova pokora je potrebna. da Moju djecu uništi. uzdigni se sad puna snage. udaljiti. potrebno je. nemate se čega bojati. Zapečaćena knjiga istine će za pripremu Moga Drugog Dolaska biti otvorena. koje Meni za spasenje čovječanstva na raspolaganju stoji. da on Tvojoj djeci muke zadaje. da pomogne pri tome. 20:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. tako da više nećeš imati ni malo predaha. da se Antikrista odvrati od toga. molite za Papu Benedikta i za njegove prave učenike (pristaše). mišljenja. kćeri Moja. Ako bi ti dozvolila otklanjanje (pozornosti). „O Bože Oče. koji je stvarno važan. Molite. je vrlo kratko. sada će se od tebe tako brzo i puno očekivati. koje će ubrzo one duše iskusiti. Drugi će biti slijepi i ići će (za ovom laži) kao što se ide u jednu mračnu. Kćeri Moja. Postoje mnoga Otkrivenja. ubrzo će se pojaviti u svijetu. kćeri Moja. Vječni Oče. stime što bi možda tvoje vrijeme koristila za mišljenje ili gledišta ljudi – što nije potrebno . nego je akceptirajte. 20:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. djeco. Ona Moja djeca. Svi vi. četvrtak. učinit će. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 312. Ne trebaju te se ticati druga. Nemojte se boriti protiv nje. biskupa. Mnogi će podleći njegovom šarmu. da Antikrista zaustaviš. da bi ostali jaki. ubrzo će se pojaviti i biti će vidljivo cijelom svijetu. jedno veliko zlo. biti će teško. da katolička crkva ovu promjenu objavi. i dalje javno objavljuj Moju Svetu Riječ. koje se tebi daju. Tako skrivena bit će prava crkva. koji su još preostali od kršćanske vjere. Moja Riječ stoji na prvom mjestu. koje će ti sada biti posredovana. koji je – čekajući na pravi trenutak – skriven. djeco. . Jedna strana biti će protiv druge strane. On. tako da će se vjernici morati ujediniti. bit će ubijeni. djeco Moja. da preživi progon. da bi vjerno mogli prakticirati svoju dužnost prema Mom Vječnom Ocu. 20. dok će on apelirati na njihovu dobrotu srca. Kroz vašu snagu i vašu borbenost će Moja Crkva biti u stanju. onda će tebe ovo od posla. Vi. da se brinete o mišljenju (stavu) ljudi. Zemlja će – temeljem srdžbe Moga Nebeskog Oca protiv ovog iskrivljivanja (stvari) – tresti se u svakom uglu (svijeta). Antikrist. i vaši će se glasovi zaoriti iz divljine. Onda će te znati istinu o onome. sječanj 2012. spriječi. da bi Moja djeca znala. kad vam se trebaju dati milosti. Vaš ljubljeni Isus 313. Ovdje je Križarska vojna molitve (20). Čistilište na Zemlji. Molim Te usrdno. Vaša ponizna poslušnost je odlučujuća. petak. Dozvoli Meni. ako ponizno stojite na Mojoj strani. koje je stoljećima bilo skriveno u unutarnjosti Svete Stolice. Molim Te usrdno.

gledat će se kao na heretika. da bi duše onih Mojih siromašnih. da Moju djecu informiraš o istini. o kojima Ja govorim. oslabiti. Oni. Čak i onima. Moja draga armijo vjernih. da Moju Svetu Crkvu zauzmu. da se pripremi put za Moju predstojeću Božansku Moć na Zemlji. svaki će. i prikazat će te kao glupana. spasio. osjetiti kajanje. kao i one duše. si izabrana. koje su u njima sadržane. koji su određeni. Strah ne dolazi od Mene. koji ispunjavaju istu ulogu. da Meni pomognete. djeco. Zatim morate moliti za mir na zemlji. Glasnik. Vaša obveza prema Meni. Svetu Petrovu Stolicu će obeščastiti pali anđeli sotonski zajedno sa Antikristom i njegovim raznim organizacijama. biskupa i kardinala. ćeš ti. neće pobijediti. nego zbog toga što oni ne žele vidjeti – bilo bi vam oprošteno i vi bi bili opravdani. Subota. da pripomognu u čišćenju Mojih ljudi. Grijeh može kroz molitvu biti smanjen. koji će ostat ležati na rubu puta. Bez ovog čišćenja Zemlja ne može biti očišćena. Ja trebam molitve. kad ove poruke budu otkrivene. moraš Moju djecu moliti. . dijete Moje. u Doba mira. da Svetu Katoličku Crkvu očuvaju od propasti. kao 7. koji na Svetoj Rimskoj Stolici želi zauzeti poziciju. Čim se Upozorenje bude dogodilo. biti ismijana i izrugivana. da budu otklonjene. što se Moji Glasnici od nijedne poruke nesmiju smesti. koje je Sotona proizveo. mogu biti od toga očuvana. Ovo će vašu patnju pokore kod „Upozorenja“ ublažiti. Oni. da Moju Svetu Riječ rašire. Zapečaćena Knjiga istine biti će otvorena i u njoj sadržane tajne će po tebe. da Mene slijede. Moja knjiga istine bit će svijetu data. lažan prorok i njegove pristaše. je moliti. otići na ispovijed. Na onoga. Vaše molitve će rad Antikrista kao i lažnog proroka. Antikrist i njegova skupina će – iako kroz ispovijedi širom svijeta oslabljeni – stime početi da planiraju. će se ponovo obratiti Mome Presvetom Srcu sa ljubavlju i radošću u njihovim dušama. Ja znam. Mnogo od Moje istine ti je već posređeno. koje se tebi daju. je dana jedna druga uloga. Ona mora biti očišćena. da ovaj užas bude ublažen. biti otkrivene. svakom Mom Glasniku u svijetu. na pogrešan put odvedenih svećenika. da to zadaje strah. nastupit će se jedan niz događaja. Moja djeca se trebaju radovati. kćeri Moja. Svoj Mojoj djeci: Vi morate znati. koji će – sa ohološću i prezirom u njegovu srcu – vladati Mojom Svetom Stolicom. koje su bez ljubavi i koje imaju hladno srce. da usrdno mole. da sam ja sposoban. kćeri Moja. ali Ja jako plačem za svakim boguposvećenim slugom. koji se njemu usprotivi. čim se je „Upozorenje“ dogodilo. Ove poruke imaju svrhu. i to iznutra. stime što će te – ako ste katolici -.tako da cijeli svijet to sve vidjeti može. da se spuste još i dalje dolje prema vratima pakla. koji Moje poruke. u tome da njih uspoređuju. da bi mogla biti dostojna. koji u Mene vjeruje. je.Upozorenje je vrlo blizu. Temeljem tajni. uključujući i one. ogovaraju – i koji Mene ljube -. Ja trebam vašu pomoć. ali još puno više od toga dolazi. sve što vi raditi morate. u Moj novi Raj na Zemlji. Vi ne morati krenuti u borbu i boriti se sa podignutim stisnutim šakama. Moja armija će zauzeti položaj i počet će sa borbom. prihvate. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. sječanj 2012. Nema ni dvojice od njih. Na lažnog proroka će se gledati kao na živog sveca. Samo onda biti će te spremni. Ti. čim prije mognete. koji poziv. koji slijepi hodaju svijetom – ne zbog toga. koji su za istinu slijepi. Strah dolazi od zlog. To je razlog. Ako ne. Ali oni će u stvarnosti otići na stranu lažnog proroka. kćeri Moja. Oni će biti tako jako zavedeni. Molitva – i mnoštvo molitve – će ove događaje ublažiti i pomoći će. 21. Oni su svi kao jedno jedinstvo. da će misliti. kćeri Moja. Ali ipak ako bi se vi plašili zbog onih duša. da sve oprostim. . koji sa sotonskim skupinama imaju posla. Ja trebam vaše molitve. da slijede pravovjernu Katoličku Crkvu. da sa Mnom uđete u Doba Božanske Volje Moga Oca. Pripreme za Moj Drugi Golazak će početi neposredno. tako da vaše duše u sjedinjenu sa Mnom mognu biti očišćene. Ti. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 314. da sa vašim srcima težite ka popravljanju vaših grijeha. ali ovo sve neće dugo trajati. Čim Moje zrake Milosrđa cijeli svijet zastru. molim vas neodloživo. što oni ne mogu vidjeti. da Ja ponovo po njoj hodam. Pripremite svoje duše sada.

djeco. da se u toj mjeri mijenja. da vašu svu patnju i vaše molitve ponudite za one duše. Moj Novi Raj na Zemlji biti će doba mira i blaženstva. izabrani. On će moju djecu tako zaluditi. kćeri Moja. Svaka duša će biti bez želja (sretna). Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 315. Radujte se i budite sretni. drugi Sina. kad se to dogodi. Jer Moje vrijeme je skoro tu. jer vi imate puno toga za očekivat. Sve istine u Mojim Naukama biti će izvrnute. i mnogi će ovu Svetu Tajnu prihvatiti. vi ne smijete prestati sa vašim radom. Svaki dio od toga će onda biti laž. koji će Čistilište na Zemlji – pokoru. stime da ih mognem spasiti od vatre pakla. da će lažni prorok vas držati u vjeri. Molite i za one. Slijedite Me na putu vašeg Otkupljenja. Mnogi od njih će ovo (Čistilište odnosno pokoru) osjećati kao vrlo bolnu. na kojemu je sagrađena Katolička Crkva. na koji vi paziti morate. da sva djeca zajedno sa Mnom budu dovedena u Moje veličanstveno Kraljevstvo. da Meni pomognete. Sve ovakve duše. Ja znam. koje na vas čeka. za duše ateista. Mnoge religije slijede samo jednu bitnost Presvetog Trojstva. Postoji samo jedan pravi Bog. čak i kad im se bude prezentirala istina. ponedjeljak. iz ove generacije. da on može činiti čuda. Mnogi ne će dobiti šansu. Ja molim sve one. da su heretici. Sve je spremno. biti će kritiziran i na njega će se gledat kao na heretika. biti od koristi. Poslušajte Moju hitnu molbu i molite za duše ateista. Vama. biti će njegov ponos i njegova arogancija. Ova (današnja generacija) je izabrana generacija za Moj Novi Raj na Zemlji. Temeljem toga Ja vas molim. djeco. neka vam bude jasno. koji u Mene. da onima pokažete ljubav. To je Božanska Volja Moga Oca i ovo je od početka bilo Njegovo Obećanje čovječanstvu. njihovog Božanskog Otkupitelja i u Mog Vječnog Oca vjeruju. Nemojte odbiti ovaj divan dar života. će taj Novi Raj na Zemlji. Njegove laži će jednu naivnu skupinu Katoličkih pristaša oduševiti. To je Otac. Oni će mise morati slaviti u mjestima u povlačenju. biti će stavljeni na stranu i „predani psima“ (bit će bespravni). sječanj 2012. Moje istinske boguposvećene sluge će Misu morati slaviti „privatno“ – i u mnogim slučajevima ne u katoličkoj crkvi. koju će on sa jednim dobrim srcem akceptirati – osjećati kao tešku. da mognu istinu Mog Obećanja ponovo prepoznati. da vi Mene ljubite. čujte sad Moju neodloživu molbu: Molite. Dolazeće kušnje će izblijediti do bezznačaja. ne smijete gubiti ufanje. Molite za one. da prekinu sa svojim poslom i da Mene poslušaju. koje se neće moći obratiti Meni. Samo molite za one duše.da će oni misliti. koje budu optužene. Jedni slave Oca. Na njega će se gledati kao na živog sveca. Ja vas molim neodloživo. tko se njemu suprostavi. Djeco. kao da ima nadnaravne darove. . da on vas isto tako priprema za slično rajsko mjesto. Progoni će se vršiti ponajprije polako i suptilno.Moj Novi Raj je veličanstven. Svatko. da uživate u ovom Raju. koja su bila prikazana Adamu i Evi i koje su oni kroz grijeh odbili. Zato što ste vi. u kojemu ću Ja vladati. Ali svi (troje) su jedno jedinstvo. Da li vi u ove Moje Poruke svijetu vjerovali ili ne. tri jedna od druge različite osobe. da se pravovremeno pokaju. i u njemu više neće biti grijeha. da je on jedna neobična i čista duša. djeco. Djeco Moja. Svim religijama će uskoro biti data istina. jer vi. 23. Ja vas ljubim. koje sam Ja dao čovječanstvu – kad sam umro. i ljudi će odmah vjerovati. koju vi u vašim srcima imate za Mene. Moje pristaše. koji blista u svoj krasoti. koje je stvarni temelj. Moje pristaše. Sve ovo će doći do kraja u roku kratkog vremenskog razmaka. hitno. koje će – temeljem njihovog zavjeta prema lažnom proroku – zaboraviti Presveto Trojstvo. On će se u svojoj vanjštini prikazati fascinantno i Moja djeca u Katoličkoj crkvi biti će zbunjena. koji su slijepi za Mog Duha Svetoga. da bi za vas stekao vječno Otkupljenje. Jedan znak. vanjske fasade poniznosti. Ali vi morate ostati jaki. On će tako nastupiti. Sin i Duh Sveti. Tako puno priprema je završeno. sve (Tri) spojene u jednoj (jedinoj) Božanskoj Bitnosti. Mnogi od njih će za vrijeme „Upozorenja“ umrti. kad budete vidjeli divno Kraljevstvo. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. molite i molite sa cijelom ljubavlju. skrivena iza lažne. imate jednu divnu budućnost pred sobom. svijet počima. U nijednu riječ iz njegovih usta neće se posumnjati. koje ista šudesa predviđaju. pripreme. da ga čovijek više neće moći prepoznati. Molite za njih kod svake prilike.

koji đavla slijede. Kad bi vi razumjeli moć žrtve i molitve. koji će se okrenuti od istine. Vaše će duše osjećati napuštenost koji osjete oni koji umiru u smrtnom grijehu. od Moga Oca čovječanstvu obećanog Raja. Idite. planira se u tajnosti srijeda 25. da se dušama pomogne. koje su ponuđene od Mojih mnogih izabranih duša na Zemlji. u druga stvorenja i u jedan miran (drugačiji) sustav.Dobrodošlo Upozorenje. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 316. da ovo sve izdrže. u kojemu Bog ne postoji. o Sveti Bože. Umjesto toga oni će birati jedan drugi Raj. i za one. da prime snagu. jer nije stvoreno od Moga Oca. je dopustio Otkupljenje jednog velikog dijela čovječanstva. To ne postoji i ne može postojati. u koji pristaše zvijeri vjeruju. Ali kada se umre u smrtnom grijehu. onako kako su potaknuti da vjeruju. stvorio je cijeli svemir – zvijezde. Ništa od toga nije realno. čija obveza vjernosti pripada sotoni i zlim sektama. Moj Vječni Otac. koje on u svijetu kontrolira. djeco. koji idu za ovim kultima. 13:50 sati . koji Ti Tvojoj siromašnoj djeci dopuštaš. Mi Ti zahvaljujemo za dar spasenja.Napunite svoje duše. Vaš Voljeni Spasitelj Isus Krist . su dovele do toga. tvoj Isus. Jedna dobra vijest: Bog.Molite. da njih više od Moje djece nebi tražili ove duševne izlaze – koji ne dolaze od Boga. koji Ti imaš za čovječanstvo. da će sada biti moguće i da će se puno više djece Božje moći spasiti. da ti da dobru vijest za svijet. ne postoji. djeco. Bog. 24. Tako puno se obećava.Oni traže samo zbog toga ove izlaze. spasi one. Moj Vječni Otac. djeco. Te jadne duše koje su napuštene zato što su prekasno zamolile Boga da im oprosti njihove grijehe. Mnogo molitve i patnje. jer imaju bolove. To znači. djeco. koji se okreće oko Irana. pustoš i tamu koju vam Sotona nudi . da će svi biti spašeni. Oni otvrdnuli ljudi. To će biti samo onda kada vas Božje svjetlo ostavi. koji agzistira izvan jednog. za Ljubav i Milosrđe. koju oni trebaju. u jedan drugi opstanak. jer još je samo malo vremana. Ja sam. jer je on prisutan u svakom od njegovih sinova na zemlji. planete i Zemlju kao i sve prazne prostore između. Oni vjeruju u jedan drugi oblik života. koji se neće obratiti. ako Mene ljubite. Ali vi sada kao i prije imate još puno posla pred sobom.Kralj čovječanstva Poruka317. Molite sad – kao zahvalu za ovaj poseban dar. sječanj 2012. Tek tada ćete konačno shvatiti da bez Božjeg svjetla u vašim dušama prestaju ti osjećaji.a koja je puna tjeskobe i užasa. Radujte se sada Upozorenju jer će vas spasiti i donijeti vas bliže Mom Presvetom Srcu. Jer tada će se dati dokaz o vječnom životu i znati koliko je to važno. Molite za one. ali to sve se bazira na laži. jer će se tako mnogi od vaše braće i sestara i dalje uporno i postojano odupirati istini Moje Svete Riječi. Pripremite se sada za taj veliki događaj. koji Mene – danas – odbijaju. Mi Te molimo. sječanj 2012. 16:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da će se za vrijeme „Upozorenja“ mnogi obratiti i oni. koji Moj Otac sada nudi čovječanstvu. Mislite na to: Nemate se čega bojati. Radujte se. Mračne duše vjeruju u jednu drugu vrstu svemira. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva Vama će prikazano što znači umrijeti u smrtnom grijehu . posebno onima u teškom grijehu. Bog. zbog ovog velikog dara. Jedan Raj. ovu Križarsku vojnu molitve broj 21: "Mi Te hvalimo i zahvaljujemo Tebi. to svjetlo više ne postoji. koji danas dolazi k tebi. Svemogući Otac. da će konačno shvatite prazninu. Vaša duša i tijelo bi bile samo prazne posude. jer nažalost neće svi biti spašeni. Svemogući Stvoritelju čovječanstva. i molimo Te. Utorak. vi nikada više nebi prestali moliti.Upozorenje će biti čisti doživljaj za sve vas. Sotona je to stvorio u glavama njegovih učenika i to je samo jedna iluzija. i činite sve. Molite upravo za one. da im se otvore njihova srca u pogledu istine njihovog vječnog života. Molite. To ne znači. neće se htjeti spasiti. Ovaj lažni Raj. važno je da sam dopustio svima vama da osjetite tu prazninu duše. Spasite svoje duše dok još možete. Čak i grešnici osjećaju Božje svjetlo. mogu po mogućnosti – temeljem moći molitve – biti spašeni. Može biti djelimično neugodan. Zapamtite. za što sam vas Ja molio. Djevica Marija: Jedan atomski rat. Ja vas ljubim. je dopustio spas velikog dijela čovječanstva. Budući da će po prvi put u povijestibiti prikazano kakav je to osjećaj kada svjetlo Boga nestaje iz vašeg života. o Gospodine.

oni Mene osobito vrijeđaju. ali oni izostave. Vaša ljubljena Majka. Oni pokušavaju. ušutkali. u mnogim slučajevima. Istina u nekim slučajevima prouzrokuje protivljenje i. da svugdje širi kaos. Oni su. Vrijeme je spremno. da bi zlu sektu štitili. i kao takva ona je glavni cilj sotone i njegovih zlih sekti. da će Moj Vječni Otac temeljem Njegove Ljubavi i Njegovog Smilovanja vas sve. da objasne konzekvencije toga. djeco. Budite spremni. Zadnji dio tajne (iz Fatime) zbog toga nije otkriven. kad čovijek u stanju smrtnog grijeha umre. dijete Moje. kako se ovo veliko čudo pred njihovim očima razvija. po mogućnosti u skupinama. Sotona gubi brzo na moći. kroz Ukazanja i po Bogu učinjeno sporazumijevanje sa izabranim dušama . da se spriječi. Kćeri Moja. zato što ona osobnu žrtvu uvjetuje. Posljednja tajna iz Fatime otkriva. Zatim će On svijet brzo pripremiti za Njegov Drugi Dolazak. Svaka pojedinačna Zapovijed od Deset Zapovijedi Moga Oca se krši svaki dan. nego kako su oni uveli i jednu novu metodu Katoličkog štovanja Boga. To su pravila. I kroz to. svejedno koliko se ljudi trudili. počimaju sad u svijetu da se smanjuju. 21:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. djeco. nego na sve druge okolnosti. Priznanje Moga Božanskog Zahvata u svijet – kroz čudesa. uključujući i pobačaj. što oni svoje obveze ne ispunjavaju. lažne crkvene voditelje. Laži. da se – u jednom svijetu. Da li to Moja djeca prihvaćaju. Istina se ne mijenja nikada. čak i zadnja tajna iz Fatime svijetu nije posredovana. da bi se sotonsku armiju spriječilo u zadnjim proganjanjima. Vrijeme je došlo. ješ vaša molitva je djelotvorna. a kazna za to je jedan vječni život u paklu. aki bi počinili smrtni grijeh i ako onda nebi pokazali kajanje. jer Moja peta počima. pošto sotonina armija nastavlja.je Moja crkva dugo godina gurala u pozadinu. što se u svijetu događa. o kojemu Moje siromašne ljubljene Pape samo malo kontrole imaju. u Njegovom Velikom Milosrđu. Nemojte nikada izgubiti vjeru. odgovorni za gubitak tako velikog broja . de se vjera Moje djece – svugdje – jača. Mnogi od Mojih boguposvećenih slugu ne vjeruju više u postojanje pakla ili čistilišta. ne propovijedaju istinu. Velika zla. postupaju prema njoj kao kao da je kriva nauka. koja Mene i Moga Vječnog Oca vrijeđa. Nemojte zaboraviti. One. Ali ipak samo istina vas može osloboditi od laži. kćeri Moja? Ne. za svladavanje đavolskog zahvata. koji u Njega vjeruju. To je jedan smrtni grijeh. dolaze od sotone i prouzrokuju težak teret na vašoj duši. koje je Moj Vječni Otac postavio i proroku Mojsiji predao. Tako puno laži. koje oni planiraju protiv čovječanstva. svugdje u svijetu. nego ih i u Božjim Očima čine oprostivima. Pogledajte. da Bog Otac. Molite. djeco. To isto tako se odnosi i na Deset Zapovijedi Moga Oca. za koje su oni određeni. Sad više neće dugo trajati. oni čak izdaju i zakone. onda kad je bilo potrebno. “Ne ubij“ znači. da je sotonska sekta unišla u vatikan. I usprkos tome Moja crkva nikada ne propovijeda o ozbiljnosti grijeha. molite. lažne bogove. Nebo će početi sada da se mijenja. Tako puno od istine je sakriveno. Istina je za čovječanstvo neudobna. Moje crkve. molite za njihov spas. kako su oni Istinu Mojih Nauka ne samo iskrivili. koja je od Ukazanaja Moje Majke u Svetištu u Fatimi u velikom broju ušla u Vatikan. onda bi samo malo ljudi prihvatilo tu istinu. Zašto je Moja Crkva osjećala potrebu. i onda će svi vidjeti. da u Iranu prouzrukuju jedan atomski rat. smaknuće ili eutanaziju – opravdati. da bi stime nad Mojom djecom mogli počiniti užasno nasilje. svugdje. molite. prostituciju i seksualne perverzije. pokušavaju isto. da satire glavu zmije. Nijedan čovijek ne može ubojstvo – pobačaj. zaštiti. gonjena pohlepom i moći. Oni. da preuzmu kontrolu nad financijskim ustanovama. Ali on će vam prije toga dati ovu zadnju šansu. njihova srca otvori. koji je pun laži – otkrije istina. eutanaziju. ti ne smiješ nijednog drugog čovoijeka ubiti. Molitva je oružje. koje jedan dio Vatikana kontroliraju. da je sotonska zla sekta ušla u Vatikan četvrtak. 26. je Mojoj djeci prezentirano kroz lažne religije. Što se odnosi na one. Ali to nije oprostivo. Otvorite vaša srca za Božansko Milosrđe Moga Sina. Katolička Crkva je jedna istinska crkva.Dijete moje. je njima (odgovornima) samima poznato. Pa ipak kad bi istina o onome. da je promijene.sječanj 2012. Istina je za izvjesno vrijeme bila sakrivena. u ovo doba se događaju mnoge stvari u svijetu. Oni opravdavaju svaki grijeh. da se svijetu otkrije čitava istina o misterijima Božanskog Kraljevstva. Majka Osloboditeljstva Poruka318. koji Njega i dalje preziru i istinu egzistencije Moga ljubljenog Sina pobijaju: molite. da se ove stvari dogode. vrijeme je. Čak i u sredini kršćanskih crkava Zapovijedi Moga Oca nisu više prihvaćene. ta zla skupina. danas bila otkrivena. Svaki od Mojih istinskih Vidioca – i svaki Vidioc Moje Blažene Majke – je u početku sa strane Moje crkve bio ignoriran i omalovažavan. Oni govore o Milosrđu Moga Oca. Oni ne prihvaćaju Zapovijedi Moga Oca. djeco. To se ne odnosi na samoobranu. Pripremite svoje kuće i molite Moju svetu krunicu kod svake prilike. Istina dolazi od Mene. do dolaska Moga Sina na Zemlju. moraš moliti. molite Moju svetu krunicu. zato što je ona razotkrila istinu o tome. kćeri Moja. da potiskuje istinu. Oni ljudima ne kažu nikada. da se obratite. Moje Srce je duboko ranjeno. u mnogim slučajevima. Ti. Moju kćer Luziu su te zle sile. da će oni doći u pakao. koji to (ubijanje) ne samo da dozvoljavaju. lažne političke vođe i lažne organizacije kao i lažne (mas) medije.

da se latite svoga oružja. kad ponovo dođeš. da i dalje njegova krila širi na svu djecu Božju.12. otklonjeno. On pati tako puno i na različite načine je on u njegovoj brizi zbog opadanja vjere sam. Vi će te morati izdržati. To je dobro. Molitva. na koju su tako dugo vremena čekali. da ću se u Tvojoj armiji boriti. Obraćenje se povećava. Ovdje je jedna posebna molitva Križarske vojne molitve (23) za sigurnost Pape Benedikta. Mnogi od Moje djece možda toga nisu svesni. Obećavam Ti. Sve ostalo izvan istine je laž i ne dolazi od Moga Nebeskog Oca.2011 stoji: „. ali dalje to više neće biti slučaj. vi trebate znati. Ja Ti u svako doba nudim moju vjernost. da Križarske vojne molitve molite. A bez svjetla nema budućnosti. djeco. da se ovaj plamen ljubavi prema Tebi zatreperi ili se ugasi. i primite slijedeće na znanje: Postoji samo jedna istina. da postanem slab. jer čovječanstvo istinu. da će ona biti uništena. je u nebu kao tutnjava grmljavine (čujna). neće nikada propasti. koje on kako unutar tako i izvan Vatikana vidi. Ne dopusti nikada. ako se pokaže istinito. Temeljem molitve i posebnih milosti. biti sposoban. nesmijete nikada napustiti.. biti proganjana. koje su za mene potrebne. 319. Svemogućeg Oca. Ja vas trebam. . da Moje Kraljevstvo na Zemlji ponovo uspostavim. stime da ga katolički klerus moli: “O Moj ljubljeni Isuse. ali to bi bila glupa pretpostavka. održi me jakim i održi gorući plamen moje ljubavi prema Tebi u svakom trenutku moga dana. kad za Mene radiš. Moje ljubljene boguposvećene sluge. Moja Sveta Riječ je za dugo vremena bila suzbijana. Amen. Vi ste Moji istiniti Učenici. Vi će te se sada morati osloniti na Mene. Sin Boga Svevišnjega i rođen od Prečiste Djevice Marije. za vrijeme dok se vratim. petak. Vi Mene. Ne dopusti nikada. i ne dopustite. dao. Ja vas ljubim. ona će nažalost učiniti raskol (među njima). od Boga. koje je Mojoj djeci Moj Otac. ne zaboravi nikada. Moja Ljubav biti će u Mojoj cijeloj Krasoti otkrivena. kad napast bude tu. Daruj mi milosti. da ćeš ti. 28. Zar vi ne znate. i morate moliti za (dobru) moć razlikovanja. vašeg ljubljenog Otkupitelja. duboko kajanje. Djevica Marija: Molite sa vašim cijelim srcem za Papu Benedikta. koje je đavao prouzrokovao. Svemogućeg Stvoritelja svih stvari. dijete Moje. Jer bez Mene nema svijetla. 23:50 sati Ja sam Vaš ljubljeni Isus. da se oslobodi od okova zloga. Iako će istina u duše Moje djece prodrti i donijeti im slobodu. s tim da ja moj poziv. svugdje rastu vjera i ljubav prema Bogu.. svećenici i cijelo religiozno svećenstvo unutar Svete Katoličke Crkve. Vaša molitva se čuje i u nebu će biti odgovoreno na nju. Poziv svećenstvu: Pripremite Moje stado za Moj dugo očekivani Drugi Dolazak na Zemlju. Isus Krist Napomena: U poruci 289 od 21. onako kako Ja nju tebi u ovo vrijeme. svejedno koliko pritiska bude na vas vršeno. ali vi će te to vidjeti. da bi Moju Slavu javno objavila. kad otvorite oči. Mnogi od vas su Meni – sa jednim plemenitim srcem – predali svoje živote. sječanj 2012. djeco Moja. da bi Tebe. tako da Mene oni za vrijeme Moga dugo očekivanog Drugog Dolaska na Zemlju sa radošću pozdrave. konačno. sotonina moć je iz dana u dan slabija.“ Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist Kralj cijelog čovječanstva 320. sa kojima je sotona okovao njegove noge. koje su vam date. Nemože biti više od jedne istine. da pripremim Moje stado. sječanj 2012. Bog Svevišnji. za spasenje Moje Crkve. 27. subota.duša. Moja kćeri. Nastavite stime. vi svi. ti moraš sa svim svojim srcem moliti za Papu Benedikta. Vi morate moliti za vodstvo. koji izjavljujete. Vaš ljubljeni Isus. dragi Isuse radosno pozdravili. Moja srdačno ljubljena kćeri. Ova stvarna (istinita) crkva. Nemojte nikada svoje oči odvratiti od Mene – čak ni za jedan jedini trenutak. da čak i krajnje teški grijeh ubojstva može biti oprošten? Svi grijesi mogu i biti će oprošteni. Njegovi dani na Svetoj Stolici su produženi i temeljem toga je puno od kaosa. da se od vaše ljubavi prema Meni odvojite. Iz pepela će se ona uzdići. tako da se Katolička Crkva ponovo uzmogne uzdići u svojoj slavi. i Ja vas moram hitno zamoliti. neće htjeti čuti. Zadnje vrijeme. Nitko neće ili neće moći Moju crkvu uništiti. da vjerujete u Boga. a čovijek će. koja je spomoću Moga ljubljenog Učenika Petra na stijeni sagrađena. otkrivam. moju predanost i moju vjernost priznam i iskupim i da veoma poštujem Nauku pravovjerne Katoličke Crkve. pošto Duh Sveti nastavlja. 21:00 sati Dijete Moje. Probudite se i prepoznajte istinu. Moj Glas će se čuti svugdje u (cijelom) svijetu. da bi u svako doba ostali u vašoj vjeri. dijete Moje. Molim te. Stvoritelja svih stvari. Neprijatelj može možda vjerovati. Ja dajem svijetu ovu križarsku vojnu molitve (22) (za katolički klerus).

da pokrije cijeli svijet sa Njegovim Zrakama Milosrđa. Ovaj misterij će biti otkriven. vaš Isus. 29. Vaš ljubljeni Isus 322. trebao bi (odn. dijete Moje. utorak. 21:18 sati Ja. onda slijedite Me sa ljubavlju i radošću u vašem srcu na putu u Novi Raj.“ Vaša nebeska Kraljica Zemlje Majka Osloboditeljstva 321. naći će te pravi mir u vašoj duši. morao bi) svatko pokušati ovaj dan da posti. da se Tvoja djeca i sve Tvoje boguposvećene sluge spase od biča sotone i palih anđela njegovog kraljevstva. otkriveno. da vi Mene stvarno poznajete. koju je On podnio. da Ti Tvog Svetog Zamjenika. da bi bili dovoljno jaki i ponizni u duši i duhu. molite. za vrijeme dok svi na kraju budu vidjeli Moje Zrake Milosrđa za otkupljenje čovječanstva. na koji vi Mene puštate u vaše srce. Oni su (jednostavno) samo instrumenti. bez vaše bojne čelične opreme. 30. tako da se Tvoja djeca mognu voditi na pravom putu prema Tvom Novom Raju na Zemlji. koje se u trenutku smrti nalaze u smrtnom grijehu. Djevica Marija poziva na jedan dan molitve i posta. Svetoj Faustini. želim.. 13:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila.. Ja vas ljubim.sječanj 2012. i to da vama pristigne određeno upozorenje.„O moj Vječni Oče. koji vas vodi k Meni. Zar vi ne čujete. da ću Ja ponovo doći. kao pripremu za „Upozorenje“. nego Mene. koji Moje proroke izrugivate. da sumnju sadi u vaše glave. Kad vi vaše oči otvorite i vidite. onda ću Ja vas osloboditi. tako da i on mogne pomoći. i drugo . iako Moj Sin sada dolazi. Dijete Moje. izrugivaju i kažu.2012. Ti. onda sjednite mirno tamo i molite se Meni. kako su to i Moji Učenici činili. 31. ne smijete nikada pretpostavljati. da je ovaj misterij svijetu već otkriven. da bi svijet spasio od grijeha. molim ja sada. da duše (od događaja) nebi bile (nespremne) iznenađene. koje obilaze svijetom na propast duša. da sutrašnji dan. Vi. ne zaboravite. Papu Benedikta. moraju znati slijedeće: Koliko ljudi u svijetu znaju danas o Mome Obećanju Božanskog Milosrđa? Vrlo malo.. Nemojte nikada misliti. i to kroz Milosrđe Moga ljubljenog Sina Isusa Krista. Kćeri Moja. O Oče. djeco Moja. moram vam teška srca reći. Nemojte to odbiti. da svijet pripremim za ovaj veliki događaj? Ja uvijek pripremam Moju djecu na ovakve događaje. vi Mene ne bi odbijali. U ovom danu vi morate moliti Svetu Krunicu i Krunicu Božanskog Milosrđa. i ako vi Meni odobrite prilaz vašem srcu. zaštitiš. Svi vi. da svijet bude informiran o tome. (i sposobni) da dođete u Moj zagrljaj. Amen. . koji tebe.pošto je imala dva odvojena Ukazanja Djevice Marije – jedno. kako je sestri Faustini otkriveno. Vi Meni pružate vašu lijevu ruku i udarate Me (istovremeno) sa vašom desnom. kćeri Moja. Svi oni. vi Mene ne poznajete uvijek ili ne razumijete uvijek Moje putove. koje je bilo u 13:00 sati (14:00 sati MEZ) u ponedjeljak 30. Ne dozvolite đavlu. da postane stvarnost.01. Radujte se ovome daru profetije. molite za ove duše. sječnja 2012. Moje Božansko Milosrđe počima da postane stvarnost. Molite. Iako vi Mene možda ljubite. moraš sve pristaše ovih Božanskih poruka moliti. vaš Božanski Otkupitelj. koje je bilo u ponoć 29. u Ime Tvoga ljubljenog Sina Isusa Krista i zbog muke. ponedjeljak. da vi sve znate o Mojim putevima. da vi ne izrugivate njih. da Ja sada sa vama govorim? Ako ne. da Ja vaše iscrpljeno srce ispuniti mognem sa Vatrom Moga Svetog Duha. To je jedini način. rezerviraju kao jedan poseban dan molitve. nedjelja. Ako (vam) je moguće. Ali ipak i danas vi još osporavate – upravo onako. sječnja 2012. koja Mene zadržava. uključujući i tebe. Samo ako vi k Meni dođete kao jedno dijete. kako je to Mojoj kćeri Heleni. zaštiti Tvoga Papu. da Moje Božansko Milosrđe počima. Na ovan način moguće je spasiti više duša. posebice onih. Glavu Tvoje Crkve na Zemlji. Molite. da će mnogi ljudi umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. za vrijem kojeg (zadnjeg) je Djevica Marija izgledala skroz zabrinuta. da sam to Ja. Da li Moje pristaše nisu znale. dok sam Ja bio međi njima .da sam to Ja. sječanj 2012. Moj Vječni Otac šalje proroke temeljem jedne određene svrhe u svijet... koji sa vama razgovara. jer kad bi vi Mene (stvarno) poznavali.

ljubav i radost naći. odlučnu volju i čistu ljubav u vašim dušama. koju on od početka kaže. je duša. vjeruju. da njima omogućim. 01. Nemoj nikada sumnjati u njegovu Svetu Riječ. čija je ljubav u Mome Svetom Srcu čvrsto zagrljena. Ono što oni ne mogu shvatiti. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. gdje oni bili. što se pod vodstvom Moga Sina od tebe traži. kamo oni budu išli. koja usko surađuje sa Mojim ljubljenim Sinom. Sječanj 2012. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. kada ti za Moga ljubljenoga Sina. Laži – koje su proizišle od tamnih duša svugdje u svijetu i koje će se proširiti. koji Njegovu Svetu Riječ slijedi. radiš. Moja ljubav prema Vama. Ispuni nas Duhom Svetim. Molite. Oni moraju slijedeću molitvu potpunog oprostamoliti sedam uzastopnih dana. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. da bi vodio Moju armiju. Isusa Krista. Isuse. koju Ja trebam. Mi Te slavimo. Ova. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Moje ljubljene pristaše. Proširite svugdje obraćenje. a njihova ljubav Meni u sredini Moga Srca donosi takvu radost. Mi nudimo sami sebe. tako da će te vi mir. tako da se mogu priključiti preostatku Moje crke na Zemlji. stime što Ja Moga Oca molim za blagost. i njima će biti dat dar totalne apsolucije i snaga Duha Svetoga. i ne zaboravite. Moja izabrana djeca. da nose moje baklje vatre. o kako se Ja ljubavi radujem. da nitko ne odbije Božansko Milosrđe Moga Sina za vrijeme ili poslije „Upozorenja“. koji zahtjevaju. koja padne pod ovakve laži. anđelima i svim Svetima u nebu veliku radost donosi.02. je vrlo jaka. koji pokazujete poslušnost. Prihvatite. Oni su svjetlo. bez obzira na to. Mojoj armiji – temeljem njihove (odn. za kojima ste čeznuli vaš cijeli život na Zemlji. . da uđu kroz vrata Novog Raja. za spasenje duša od vječne propasti. Radost o daru. koji Njegovu Riječ interpretira na jedan drugi način. Djeco. da je to bila samo njihova vjera. koji temeljem njihove vlastite odluke neće moći biti spašeni. naše nevolje. koje pojma nemaju. za spasenje duša. srca dodirnu. Ja očekujem trenutak. postoji uvijek jedan drugi. da je Moj Sveti Duh sišao na njih. „O Moj Isuse. Jer svaka duša. Mi Te ljubimo. da vaša ljubav prema Meni Moje srce razbukta i Mom Vječnom Ocu.Ja lijem brižne suze za onim siromašnim dušama. Ja usrdno molim za svaku dušu – u svakoj sekundi dana – za Milosrđe . Isus očituje potpuni oprost za jednu totalnu apsoluciju utorak. je. da sam Ja Suotkupiteljica i Posrednica. Mi žrtve nismo dostojni. kroz njihovu) ljubavi prema Meni – biti će sad date posebne milosti. da bi pomogli svoj djeci Božjoj.2012. da bi Istinu Tvoje Svete Riječi javno objavili i našu braću i sestre pripremili za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. 31. koja ih je dovela k Meni. Ali djeco. koju je đavao prisvojio. Dopusti nam. koliko boli i patnje njihovi grijesi Mome Sinu zadaju. Za svakoga. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. koji sve duše dodiruje. posebice na one sa otvorenim srcima. da prošire istinu Moje Svete Riječi. u kojemu ću Ja svakoga pojedinačno od vas zagrliti. i oni Meni donose snagu. Vaš Voljeni Isus Krist 324. našu muku kao dar Tebi. koju mi pokazuju Moje drage pristaše. koji Moj Sin sada donosi svijetu. koju mi imamo za Tebe. jer On govori istinu i ništa drugo nego samo istinu. stime što se sjedinite sa Mnom u molitvi i žrtvi. tako da one svugdje. Tako mnogi od Moje djece sumnjaju u svaku riječ. 20:15 sati Dijete Moje. Mojoj blaženoj Majci. biti će te temelj.“ Pođite u miru. Moja vjerno odana djeca Mene raduju. Moje drage pristaše. ima jedan neugodan okus žalosti zbog onih. poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo – moraju kroz vašu molitvu biti zaustavljene. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 323. Ti si svjetlo Zemlje. na kojemu ću Ja graditi ponovo Moju crkvu na Zemlji. Ja dajem njima potpuni oprost. da Njegove Riječi budu prilagođene njihovoj interpretaciji. kako je to u Knjizi Moga Oca sadržano. o Gospodine. Ali ipak mi znamo. da mognemo napredovati i Tvoju armiju voditi. Ti si plamen. Ti moraš sve činiti. djeco. Mi Te hvalimo. Amen. stime da obraćenje mogu proširiti. dar poniznosti. Nemoj nikada podleći onima. Djevica Marija: Nitko neće spriječiti. Ja vas sve ljubim. srijeda. Ovaj dar od Mene će njima omogućiti. 21:30 sati (Ova poruka je data Marii od Božanskog Milosrđa poslje jednog i pol sata – za vrijeme Euharistijskog klanjanja) Moja srdačno ljubljena kćeri. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Vi. vi morate pomoći. moraš u svako doba pokazati poniznost.

Ovaj posao. da se ona njima mora posredovati na ovaj način. Da li će to svijetu biti dato preko Mog Svetog Namjesnika.Spremi se brzo. biti će rukom Moga Vječnog Oca u tome spriječen. a to je. Važno je samo to. Ove duše ne razumiju. nije proturiječno sa poukama Njegove krajnje Svete Crkve na Zemlji. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. jer ništa od onoga. i tebi će biti postavljene mnoge smetnje na putu. onda morate vjerovati i u Božanski zahvat. Samo jedan Učitelj može postojati. da su ove Poruke od Moga Sina za svu djecu Božju a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov izabrani narod. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Da Ja vaše duše ne bi pripremio. Ali Ja sam vrlo tužan zbog nezahvalnih srdaca. da sam to Ja? Ja vas molim. Moga Sina i Njegovu misiju. zadnjem vremenu. koje su otišle na krivi put. preko Mene. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. kad Moje darove odbijate. koji pokuša. da Ja postojim? Da vam u ovom zadnjem vremenu želim poslati jednu poruku? Zar ste mislili. ne sumnjaj nikada u ove poruke. Vaš Božanski Otkupitelj . Skinite svoju bojnu opremu i dozvolite Mi. dijete Moje. a to je Bog. i Ja ću otvorenim i čistim dušama odmah odgovoriti. Anđeli su poslani na Zemlju. lijevat će te suze – jer će te onda razumijeti – i vi će te Meni konačno za Moj veliki Dar apsolucije zahvaliti. za spasenje duša ljudi. Svim dušama. koje će svijetu Moj Sin dati. to nije važno. o kako sam radostan zbog odgovora Mojih Pristaša na Moj veliki Dar potpunog oprosta za jednu potpunu apsoluciju. dijete Moje. koji se izlijevaju sa neba. dijete Moje. koji pokušavaju. i donesi poruke. za spas duša. Vi trebate znati. što Moj Sin vama kaže. Da li to isto znači. mora se reći istina. da vam dam ovaj poseban dar. da bi čovječanstvo branili od varalice i od laži. Sina i Duha Svetoga. vašeg ljubljenog Božanskog Otkupitelja. koji u Moju Riječ sumnjaju: Vi trebate znati. vaš Božanski Otkupitelj. onda niste otvorili vaša srca.2012. Ako vi vaše oči otvorite za istinu. da sam to Ja. jer one su tako daleko od crkve udaljene. da Riječ Božju izmijeniš. Nijednu dušu se ne drži da je važnija od jedne druge. Njegovi darovi za Moju djecu su posebni darovi i daju se u ovom vremenu. da će te vi i Moje Milosrđe odbiti? Sagnite vaše glave i molite Me za oprost. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 325. koji Moj dar odbijaju.02. Molite Me za Milost Duha Svetoga. Zar ste mislili. Čovječanstvo možda ne želi čuti istinu. koje se tebi daju. za Židove. je za Moga Oca jedna od najvažnijih zadataka na Zemlji. da preostaje samo malo vremena. ali to će biti beskorisno. da pripremi svijet za Njegov Drugi Dolazak. sa sigurnošću. One su za svakoga. da vi Mene vrijeđate. Svijetu je Istina obećana za ovaj trenutak. vjernima i nevjernima. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Četvrtak. Nemoj nikada promijeniti niti jedne riječi. 02. Kad vi u poniznoj zahvalnosti k Meni dođete. Zar vi ne prihvaćate. Moj Otac ljubi svaku dušu na isti način. (Bog) u Ime Oca. Tako velikodušan i milosrdan je Moj Sin. da Knjiga Istine – lomljenjem pečata – bude otkrivena. Moj Sin ima samo jednu namjeru. za zadrži. da bi osigurao njihovo Otkupljenje. koji s neba govori s vama. Svima onima. da te dovedu tako daleko. da samo Bog Otac ovaj Dar potpunog oprosta dopustiti može. Ja ću vam razjasniti istinu. koje je on prostro nad istinom vječnog spasenja. koju ti trebaš. za sve duše. to da naprave. Moć Moga Oca će se razbuktati kao vatreni plamenovi. da želi griješnike obasuti sa posebnim milostima. jer ako bi oni pokušali. da spasi duše. Moje dijete. sjednite sada i razgovarajte sa Mnom povjerljivo. Idi sada. Nitko neće spriječiti. Svatko. da bi onima izašla u susret. Ne zaboravi. I ako ne vjerujete u Mene. Ne boj se. budući da na ovaj način komuniciram sa vama? Ako u Mene vjerujete. Odakle znate.

Osnovni temelj Njegove Crkve će mu uskoro okrenuti leđa. koje se u svjetlu nalaze. ali zbog zaštite. Ne postoje dvije vrste mržnje. će sada kroz napast bit „okrenuti. dijete Moje. da Tvoja Presveta Riješ svugdje u svijetu bude brzo raširena. tvoja lojalnost prema Meni kuša se svaki dan. Svi oni.2012. oni će slušati poruke. i onda će Ga ponovo razapeti. da ove krajnje hitne poruke za svijet budu proširene. da u ovom vremenu Njegovu Presvetu Riječ na Zemlji šire. mogu naći pokoju manu. 10:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Dijete Moje. nemoj nikada slutiti. Za Njega je to još bolnije. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 327. da oni budu zaštićeni od mržnje drugih. kad grijeh ponosa prodre u duše pobožnih i svetih duša i kad se protive. koje vam zadavaju boli. koja će kroz snagu Svetoga Duha samo poniznim dušama čistoga srca bez ponosa i arogancije biti data. Mnogi. Molite. su jedan s drugim spojeni. da istinu narušava. Izrael. da Tvojim boguposvećenim Glasnicima u svijetu zaštitu daš. Tako mnogi pokušavaju. Ponos onih lojalnih duša biti će sada podbadani. 04. stime da poruke. budu uvažene sa poniznim srcem. Za vrijeme dok se ratovi – sa mržnjom u dušama – organiziraju. sa kojom navaljuju na Njegovu Svetu Riječ. Subota. svijetu govori. koje oni svijetu daju. da se sva djeca Božja ujedine u jedno jedinstvo i da se zajedno bore za spasenje svih duša. Dijete Moje. da se ovo sa njima događa. koja u očima Moga Oca negodovanje stvara. 10:09 sati Dijete Moje. da istinu Njegove Riječi prihvate. Oni će Ga zatajiti. Oni ne će razumjeti. za vrijeme dok On preko tebe. koje će od varalice biti vođene u napast. Budi sigurna. kroz što će oni postati slijepi prema Riječi Moga ljubljenog Sina.2012. koja ti je data sa neba. u formiranju Njegove armije na Zemlji. kad On ljubazno sa raširenim rukama pred njima stoji. tako puno ljudi u ovo vrijeme ne sluša ove poruke. Dijete Moje. Molim za to. patnju i uvrede. ponos je značajna osobina. molite za one duše. koja se svijetu preko Njegovih vidioca daje. koju ubojice pokazuju prema svojim žrtvama. molite.02. 04. je Moj Sin mučen. Moj Sin treba pripomoć Njegovih ljubljenih Pristaša. Takve postupke Ja neću trpjeti. Mržnja je mržnja. Dijete Moje. to im ne uspijeva. Mržnja dolazi od varalice. Njihov ponos njih sprečava. One su jedno te isto. molim te usrdno. koji pokušavaju. Duh Sveti u isto vrijeme duše drugih ljudi u raznim dijelovima svijeta preplavlja. da te u tvom poslu za Mene smetaju. čija će srca najprije biti otvrdnuta. koje On tebi daje. što oni na ovim porukama. Vi morate moliti za dar moći raspoznavanja istine. One su jedno te isto. jer misle. Egipat i Siriju obuhvaćaju. da bi izmolili zaštitu za sve Moje vidioce i za one. Oni će onda širiti laži. ali kad se „Upozorenje“ bude dogodilo. koji su od Boga Oca izabrani. koji nemaju vjere ili da imaju samo „mlaku“ vjeru. Laži se šire preko đavla. da će ova grupa biti ona. Štiti njihove obitelji i pokrij ih u svako doba sa Svetim Duhom. Moje dijete. Čovijek ne može ni jednu dušu otvrdnuti. jer će đavao sada poduzeti njegov zadnji pokušaj da spriječi. Djevica Marija: Mržnja je mržnja. subota. da ti zadaju bol. Ja ću vam dati jednu Križarsku vojnu molitve (25). Dobre duše protiv zlih duša. koji otvrdnulu dušu imaju. da su oni ti.“ Njihov duh će biti ispunjen sumnjama. Ne postoje dvije vrste mržnje. Njihova mržnja. zlo se brzo širi u određenim krajevima svijeta. „O Bože Svevišnji. biti će isto tako jaka kao i mržnja. da oni.Isus Krist 326. da bi Moga Sina uvrijedili i da bi ovaj posao usporili. I tako će to biti duše.02. koja se već nalazi u tmini. biti će kažnjeni. Bitka duša je počela. Kroz to. Ja molim neodloživo za to. i koji vas i klevetaju i laži o vama šire. da je to njihova zadaća. da istinitu Riječ Moga Sina brane. Ratovi. koji stravstveno u Moga Sina Isusa krista vjeruju. Njegove lojalne Pristaše će tvoriti ovu armiju. Ja molim. koji slabe duše koristi za to. koji Iran. . da otvore svoje oči.

gladovanja i opadanja vjere budu oslabljeni. koji će obuhvatiti Iran. kad Moju Riječ javno objavljuju. svijet se suočava sa početkom kažnjavanja zbog užasnih grijeha. Oni ne kontroliraju svijet. Sve će biti dobro. da veći dio čovječanstva kroz rat (odnosno kroz ratove) bude uništen. koji učestvuju u ovoj velikoj prijevari. Ako Ja ovo. čak i onda ako bi vi (zbog toga) bili proganjani. mora biti zaustavljeno. Jer ako oni budu s time imali uspjeha. koji strpljivo čeka na trenutak njegove slave na Zemlji. da Moja djeca mole za mir u njihovim Zemljama. koja jedan dobar život vode i koja sa zaprepanošću gledaju na zlo u njihovom svijetu. kćeri Moja. postoji jedan zloban plan. Molite. (koja se sastoji u tome). i ona će odamrijeti. Nastat će ratovi. On će onda. Kćeri Moja. jer ona ne može naći hranu. Tako puno duša pati zbog grijeha. za čišćenje Zemlje. koje su potrebne. Ja sada pripremam svijet na promjene. Molite se Bogu Ocu. da prouzrokuje stotine obraćenja. a sada ću Ja jednu kaznu nad hladnim srcima i nad mračnim dušama razbuktati. da je Moj Zahvat potreban. da će se događaji. koja će kontrolirati vaš novac. ne zadržim. Molite. Bogu Ocu. Vrijeme je za Mene. Samo Stvoritelj cijelog čovječanstva ima moć nad Sotonom. koja se čini u svakom uglu (svijeta). da i dalje ignoriraš te tebi na put postavljene smetnje i da se ne osvrćeš na mržnju. da nijedan čovjek neće moći zaustaviti Vatru Duha Svetoga. 15:00 sati Moja kćeri.2012. 04. Antikrista. Tako puno mržnje prema Meni. kad narodi budu pali na koljena. Bog Otac: Početak kažnjavanja svijeta — Moj zahvat je potreban. Nemojte nikada imati straha. Tako će i Italija pretrpjeti negativne učinke. koju ona treba. je će inače Moja djeca trpjeti još užasne stvari. jer ona dolazi od Sotone.Ne zaboravi. Ja sam Bog cijelog Stvorenja. Moja djeca ne smiju dozvoliti da ich strah zahvati. da se nikada ne boje. da bi rasla i da bi se razvijala kao gnojni čir. Izrael. koje ljudi počinjavanju. došlo. da Moju Riječ javno objavite.02. Militva za duše drugih ljudi će spasiti vašu vlastitu dušu. jer ovo razdoblje – u kojem će se Zemlja ljuljati – neće dugo trajati. Ono je potrebno. da je prorečeno. Moja siromašna djeca. da sve Zemlje ne budu uvučene u strukturu moći širom svijeta. tako da bi On ove užasne stvari mogao odvratiti. onda se ona širi. ste upozoreni. jer to ne može biti. koliko ratova – kod tako mnogih naroda. čim se – poslije „Upozorenja“ – raširi obraćenje. koja glasno prizna svoju vjeru. želim saopćiti. za obraćenje ljudi. je dovoljna. Boga Oca. koje su njemu prisegli na njihovu vjernost. Kad čovijek dopusti da ga mržnja obuhvati. da je bespomoćno. djeco Moja. Moja kazna će se razbuktati nad onim narodima. što Ja od vas tražim (odnosno zašto vas molim): Militva. Egipat i Siriju. Kad budu izrugivani. da dopustim otpečačenje pečata. mogu biti sigurni u istinu Moje najsvetije Riječi. da se Moja djeca probude. Iako je puno od ove kazne (već) odvraćeno. Jer samo jedna (jedina) duša. . i Ja se neću natrag nasloniti i gledati. onda će većina čovječanstva biti uništena. za spasenje čovječanstva. Zato te Ja molim. isto tako. Sada vama. Idi u miru. Dali ste primjetili. i iz svih ovih stvari proizići će smisao. Sada to neće više dugo trajati. Završna faza čišćenja će sada početi. Ignoriraj ju. Idi sad i reci Mojoj djeci. (u javnosti) nastupiti i stvorit će jedan lažan mir – (jedan lažan mir) njegovog vlastitog podmuklog načina. odgovaraju. sada razviti u svijetu. Budi jaka. Ali to će biti samo jedna maska za zavaravanje( čovječanstva). koja će – proizlazeći iz Mojih najsvetijih Poruka – biti izlivena na cijelo čovječanstvo. moraju razumjeti. Moja će ruka sada pasti na nevaljalštinu. Ja ću stajati na njihovoj strani. Mojoj djeci. Vi. (i) svugdje (na svijetu) – se vodi? Sve ovo se događa kroz ruku Antikrista. da svijet kroz zauzimanje drugih naroda kontroliraju. onda će biti vrlo teško. Samo onda će čovječanstvo akceptirati. da učinak rata. Molite usrdno. Vaš ljubljeni Isus 328. subota. jer vaša vjera i vaše molitve će pomoći. To je sve. koji će biti povezani sa uzdizanjem lažnog proroka i njegovog partnera. genocida. Svi ovi ratovi će se spojiti jedan sa drugim. kćeri Moja. kako se Moja djeca obostrano uništavaju. stime da sve (ove) stvari Mome planu. koji su u Knjizi Otkrivenja ( = tajnom Otkrivenju po Ivanu) prorečeni. ali Moj glas je zamržen. Ovi ratovi se ne događaju slučajno. što se događa.

Vaša ljubljena Kraljica Anđela. Imaj milosrđa za sve zemlje koje su bespomoćne protiv zlih zvjerstava raširenih cijelim svijetom.Bog Otac 329. . Križarska vojna molitve (26) Sveta Krunica Djevice Marije (pogledaj Linkl) Osjetite mir. koji bi jednu trećinu ljudi uništio. vašu nebesku Majku. On onda bježi pod velikim bolovima i postaje nemoćan. i to zato da spriječi daljnje širenje nevaljalštine. vi možete pomoći. Ne zaboravite nikada važnost Moje krajnje svete Krunice. ja vas molim. da sudjelujete u tome. je vaš Otkupitelj. Isusa Krista." Moja kćeri. Molim te prekrij te narode snagom Duha Svetoga tako da prestanu sa progonom nedužnih duša. Kad mi surađujemo.Trebam više molitve djeco.02. djeco. Vjera u Moga Sina se gubi. da bi skupio svu Njegovu djecu. znati će te. moliti. da dođete bliže Srcu Moga Sina. da On njegovu ruku pravednosti ne spusti na strogo kažnjavanje.Dok se zemlja nastavlja tresti na sve načine. Moj Sin Isus Krist. Kroz to. Te jadne duše su bičevane i pate baš kao što sam i ja patio. Zatim kad ste ju izmolili – i dok ste kroz to posredovane milosti primili -. Kako to slama Moje srce da gledam nevine ubijene u ratovima na Bliskom istoku. Moj Sin priprema Njegov dolazak.Ja ću pružiti milosti svim mojim dragim i povjerljivim sljedbenicima da sedrže mirno usred oluje. Samo čiste i ponizne duše mogu tamo ući. vaše molitve su meni ugodne u ovom trenutku.Molite. 20:15 Moja ljubljena kćeri . 05. Ja ću vam pri tome pomoći. mogne biti otklonjen . Ali. vi će te shvatiti. prijatelja i obitelji da mole za mir. Ja zovem svu Moju djecu. Djevica Marija: Kad molite krunicu. preziru. svejedno kako crne vaše duše bile. da se spase vaši narodi. Boga Svemogućega. djeco. možete pomoći. ali neće zaustaviti da ove zemlje ubijaju jedni druge. vašu ljubljenu Majku.2012. Amen. Sotonina moć slabi. djeco Moja. jer ako vi nju svaki dan molite. da u ovom vremenu mole za jedinstvo ljudi u svijetu. Ja ću usko surađivati sa Njime. Znam kako vam je teško moliti. koji vas obavija. da pobijeđujete u boju protiv Đavla i da će te njega pobijediti. koje bi inače palo na zemlju. i On griješnike nikada neće odbiti. i Moja djeca se ostavljaju sa izgladnjelim dušama.Molite se da globalni zločin nuklearnog rata. da ona sada sama mora postati Križarska vojna molitve. djeco. onda zazovite Mene. Ja sam Prečisto Srce. Molim da se mir nastani u onim izmučenim narodima koji su slijepi za istinu Tvoga postojanja. i Ja ću vas uzeti za ruku i dovesti ću vas k Njemu. Nakon što se odvije. za spasenje čovječanstva. Ja mogu duše direktno dovesti do Presvetog Srca Moga Sina. mi možemo svugdje na svijetu odvratiti katastrofe. tako da se vi svi možete sjediniti s Njime u Novom Raju na Zemlji. nedjelja. Ja ću Moga Oca. 13:15 sati Dijete Moje. molim za milost za sve pogođene užasnim ratovima.Moji sljedbenici moraju se ujediniti zajedno kao jedna obitelj i ostati jaki. Isto kao i Moga Sina.Pođi u miru i ljubavi. da se je varalica od vas udaljio i da je na njegovo mjesto nastupila ljubav. Ja vam sada dajem novu Križarsku ratnu molitvu(27) Molitva za mir u svijetu "O moj Isuse. i temeljem ljubavi. Ljubav dolazi od Mog Vječnog Oca. da ste Ga povrijedili. sve će postati mirenije. Pečati su slomljeni moja kćeri i ratovi će se pojaviti vrlo brzo. Kad u vašim srcima osjetite ljubav. Tako mnogo ljudi Mene. kad vi Moju Krunicu molite. ali molim vas. kad vi Moju Krunicu molite razmatrajući. Majka Otkupiteljstva Poruka 330. Vrlo je važno – svejedno kojoj vjeroispovijesti vi pripadate – da vi nju (Krunicu) molite svaki dan. vrijeđaju i ponižavaju. kad vi molite za Moj zagovor. ne prihvaćaju. 6 veljače 2012. imam. Započnite sa molenjem Moje Svete Krunice. Ali iznad svega nađi mjesto i sve svoje povjerenje u svog voljenog Isusa. da se spasi vaš narod.Vidim da se Zlo smanjuje i ruka mog oca će to odgoditi. Ta molitva je tako važna. pozovite što više molitvenih skupina. Ako vam je to žao. Isusu Kristu. da atomski rat. koju Ja prema Mome dragocjenom Sinu. kad vi za Moju pomoć molite. Mene odbacuju. pozivam te da budeš strpljiva jer to neće trajati dugo prije ispovijedi. koji bi uništio trećinu čovječanstva mogne izbjeći. Vi sada morate započeti sa Vašim pripremama.

Čak i oni nečiste duše koje me izbjegavaju. Ja dolazim u ime Presvetog Trojstva.Nikada nemojte izgubiti nadu. Utorak. koje neće trajati predugo. Nikada neće napustiti svoju Katoličku crkvu. Majka Božja. Otajstva toliko dugo skrivena u arhivama božanskoga Kraljevstva. 7 veljače. Zli neće mirovati dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. biti će im vrlo teško da to prihvate. ali one koje su uklonjeni iz mene.Nikada Moj sin neće zanijekati druge kršćanske Crkave. Imajte povjerenja u mene djeco da vas vodim prema Novom Raju i vladavini moga sina na Zemlji kako bi to trebalo biti.Pozivam vas sve da budete hrabri.Molite se za ujedinjenje sve Božje djece preko ove posebne križarske ratne Molitve (28) O Bože Svevišnji Mi klečimo pred Tobom i molimo Te za ujedinjenje sve Tvoje djece U borbi za očuvanje Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Neka ne naše razlike nas dijele u ovom trenutku velikog otpada u svijetu U našoj ljubavi za Tebe dragi Oče Mi Te molimo da nam daš milost da ljubimo jedni druge u ime tvog ljubljenog Sina.To neće biti lako. Majka spasenja 333.To će pružiti slatko olakšanje za vaše duše. 20:30 Ja sam Bezgrješno Začeće. Vaša ljubljena Majka. ali obećavam da ću vam dati snage i učiniti ću ovaj put manje naporanim. Prorečeno je da će se mržnja prema Mom Sinu proširiti u Njegovoj Svetoj Crkvi na zemlji. ovo je lošeza svijet u previranju jer je stanje i dalje tako. Prihvati ono čemu svjedočite u svijetu. patnje i ljubav prema meni će pomoći ujediniti Moju Svetu i dragocjenu obitelj u Moj novi raj na zemlji. Vrlo brzo će doći čovjek koji će se predstaviti kao Ja. Moja knjiga istine daje se tako da vjernici svjedoče mom proglašenju otajstava. Jaganjac Božji. jer ona će kao i moj dragocjeni Sin porasti u slavu još jednom. Amen. Gorčinu istine je teško progutati. tako dugo skrivenih u arhivu Božanskog carstva.Sve vi iz pobožnosti prema mome Sinu morate zaboraviti svoje razlike I gurnuti ih u stranu i udružiti se u borbu protiv anti-Krista. Ja sam Djevica Marija.Tvoja molitva.Kada se Crkva razgrađuje na dvije strane pojavit će se.uz sva njihova zavedena vjerovanja i njihovo percipirano pravo na osobni probitak. molite. Našeg Spasitelja Isusa Krista Mi Ti se klanjamo Mi Te volimo Mi se ujedinjujemo u borbi za snagu da sačuvamo Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Da se možemo suočiti s kušnjama u godinama koje dolaze. To nije moguće djeco djeco.Bez moje pomoći to ne bi bilo moguće. neće ne uspijeti primijetiti. neće dugo potrajati prije nego što se sva prorečena proročanstva otkriju s nevjericom svijetu. za koje ćeš reći da su najteži. a ne biti zabrinutaza svoje zdravlje.Jer Bog Otac ne može dopustiti Crkva na zemlji bude bičevana na isti način kakvo je pretrpio Njegov ljubljeni Sin. a vrijeme za Upozorenje također se približava iz dana u dan.Molite. svog voljenog Spasitelja. čovječanstvo mora prihvatiti da je ovo moja Presveta Riječ koja će sada će biti predstavljena da je svi “probave”. Sin Boga Svevišnjega. moja ljubljena kćeri. Moraš biti hrabara kada to učiniš.ona ne može niti će umrijeti. jer morate ustati iznad tame i pomoći mi da cijelo čovječanstvo osvjetlim. Oni će se čuditi što se to događa i po prvi put će napokon shvatiti da oni ne kontroliraju svoju sudbinu. 2012 @ 20:45 Moj ljubljeni kćeri . ali koji će preći dugi put u dovođenju meni izgubljenih duša.Ja vam donosim svjetlo i sada morate hodati iza mene da vas dovedem do novog raja. 2012 @ 20:00 Ja sam tvoj dragi Isus. rođen od Bezgrešnog Srca Marijina. srijeda. Djevica Marija: Zli neće mirovati sve dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo.Ovo su dani. dolazim da vas spasim. njihovog Božanskog Spasitelja i mogVječnog Oca.Radujte se djeco zbog života za koji ste predodređeni kada slušate Moju svetu volju. Vaš Isus Poruka 332. Bez obzira na to koliko će Crkva trpjeti .Isus Krist. To je samo još jedno iskušnje. predanošću meni s radošću i predajom u svom srcu ćeš spasiti mnogo duša. 8 veljače 2012. Svojom patnjom. Dovoljno je sjetiti da je sve što je bitno je da se ujedini čovječanstvo. ali ako se prihvati donijeti će utjehu onima koji će prihvatiti da je ona zapravo to. ja sam vaš dragocjeni Isus koji dolazi da vas zagrliti u ovim vremenima. Volim vas i vas blagoslivljam draga djeco zbog vaše ljubavi i suosjećanja za Mene.Ja. uskoro će shvatiti . molite za strpljenje i izdržljivost.Vaš Spasitelj Isus Krist Poruka 331. Vi ste svi Kristovi sljedbenici. 8 veljače.Sada se istina raspliće. Moje dijete. jaki i neustrašivi u groznoj pustinji u kojoj se sada nalazite. kako se pročišćenje nastavlja s velikim intenzitetom jer to je neophodno. To se već dogodilo.

dar poniznosti.Sve ostalo što će biti predstavljeno ne postoji.Nikada se nemojte zbuniti zbo humanitarnih djela. Ja njih ljubim na jedan poseban način. međutim. Bog Otac: Prije „Upozorenja“. Svima onima među vama. kao sveci. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. Nemojte biti prevareni od strane onih koji su se uzvisili u vašim očima. Vi morate sada pokazati pravo kajanje i morate ići na ispovijed.Sin i Duh Sveti. Vi uništavate svoj život. učestvovanje u pornografiji i gledanje pornografije. osjetit će se potres. bez obzira na to.Moja kćeri. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. o Gospodine. anjegove ovlasti doći će od sotone. ali lakovjerne sljedbenike. koje su na Zemlji živjeli u užasnim grijesima. Nemojte čekati. djeco. koji sve duše dodiruje. naše nevolje. Vrlo brzo će doći čovjek koji ćese predstaviti kao Ja. Vaš ljubljeni SpasiteljIsus Krist Poruka 334.Prikazat će čuda. Budite oprezni u svim vremenima. tri osobe u Presvetom Trojstvu. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Ali. Mi nudimo sami sebe. da bi se obratili Meni. i to ubrzo. to ne može biti jer Ja neću doći do samog kraja. vi bi od straha umrli. Isto tako grijeh idolopoklonstva. koji manje sreće imaju nego oni sami. koji su očajni. Isuse. da se vi. čim griješite na ovaj način. koju te duše. Bog Otac . 10. Tako puno jada se zadaje Mome Ocu. 09. da ne uđete kroz vrata vječnog prokletstva. Mi Te ljubimo. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice.02. Molitva – puno molitve – biti će potrebno. za spasenje duša. bez ikakvog osjećaja krivnje. kad vidim strahotu. on će im pokazati sve da izgleda kao Ja. djeco. izgubljene prema meni.istinu. koje su oni skrivili. Grijesi. Tada ćete biti prevareni u prihvaćanju žiga Zvijeri koje morate izbjeći pod svaku cijenu ili ćete izgubiti put k meni zauvijek. Ja govorim o bludnosti. Pomozite Mi.Ovu vrsta prevare će koristiti anti-Krist da privuče dobronamjerne. nesretni i koji se osjećaju bespomoćnim zbog ponora grijeha.2012.Moja riječ dana vama kao istinita obzirom na prorokovano vrijeme. Sotona Me ismijava. četvrtak.Zli je lažljivac. Ti si svjetlo Zemlje. koje onima. nego da osiguram. koje on Meni u svakoj pojedinačnoj sekundi ukrade. Ako vam nije moguće. podnijeti moraju. velike djela mira. Mi Te hvalimo.Biti će dakle uvjerljiv kada prikaže znakove povezane s velikim svecima .02. vi morate stati. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. kao sastavni dio jedne neznatne kazne.“ Ja griješnike nikad ne napuštam i osjećam jednu posebnu privrženost prema njima. prouzrokuju bol i bijedu. za koje vi mislite. Ispuni nas Duhom Svetim. ako se ne bi obratili Meni. naravno. Sjetite se da postoji samo jedan Bog. On je lukav i predstavljat će s vremena na vrijeme kako bi zavoljeli njegovu dobrotvornu vanjštinu.2012. da vi razumijete. našu muku kao dar Tebi. Meni to razdire srce. O Moj Isuse. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. pošto se on sa onim dušama hvalisa. Ja vas. tako da mnoga moja djeca znaju istinu prije nego se to dogodi. u kojemu se vi nalazite. Zar ne razumijete. ne slijede zov antiKrist i lažnog proroka. koja kao i uvijek dolaze od mene. bit će odbijena i odbačena kao hereza. pornografija i prostitucija su smrtni grijesi. da su to smrtni grijesi. humanitarna djela i djela javne naklonosti. petak.Vaš zadatak je jednostavan.put ispred tebe je da moliš za te duša. Na tako mnoge grijehe se danas više ne gleda kao na takve. Mnogi od njih rade u tajnosti kako bi opanjkali Moje riječi. Bludnost.Pogledajte samo one organizacije koje su čelnici vrlo bogati pojedinci koji se hvale svojim naporima da spase čovječanstvo. ali ne da vas preplašim. Ja upozoravam na mržnju protiv drugih kao i na one. želim reći: Molite jednostavno i Ja ću vam oprostiti. moja kćeri upozoravam sada. Ti si plamen. čime će varati siromašne duše u uvjerenju da je on Ja. Amen. Mi žrtve nismo dostojni.a mnogi moji sveti službenici će pasti u poniznosti na koljena. Djeco.Nakon zavođenja ćete postati zarobljeni. Vaš ljubljeni Isus 335. da vas spasim.On će biti idealiziran.Ipak. kralja tame. koja se u svijetu tako lako prihvaća. gdje oni bili. dok bude prekasno. čovjek se mora odvratiti od grijeha. svaki dan udaljujete od Mene? Probudite se. Budite svjesni egzistencije pakla i vodite brigu o tome. nisu uvijek oni. Ali ipak mi znamo. prostitucija i seksualno zlostavljanje. ali ja prezirem njihove grijehe. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Dopusti nam. koju mi imamo za Tebe. 19:50 sati . Ja vam to kažem. da će vas smrtni grijeh tamo dovesti. Mi Te slavimo. da mognemo napredovati. da odete na ispovijed. Kad bi vi duše – milijune od njih – vidjeli kako se strmoglavljuju u vatru vječnosti. i povedi Tvoju armiju. onda molite Moju molitvu Križarske molitve za potpuni oprost za apsoluciju u duljini od sedam uzastopnih dana. gdje vi materijalna dobra cijenite iznad svega – no ipak oni nisu ništa drugo nego pepeo.

02. Njihova patnja će biti intenzivnija. da se u crkvama. Kćeri Moja. I druge religije. in zato će biti pobrinuto. moli. Tako dugo vremena su oni ostali u tajnosti. koje vaše zemljake muče – osjetiti jedan niz potresa. su gotovi. uključujući i one otvrdnule duše. da svakoga od vas spasim. 17. Stvoritelj svih stvari. da tiskane verzije Mojih Poruka. jer planovi. Ali kako mogu imati tako puno mržnje prema nekome. kad one za vrijeme „Upozorenja“ budu izlivene na čovječanstvo. za spasenje čovječanstva. draga djeco. njihovog Vječnog Oca. da ove duše budu spašene. jer to je prorečeno. što je najbolje. 11. su već počeli. Informiraj Moju djecu o njihovoj obvezi. Molite Me u molitvi. da bi one zle duše kaznio. Vaš ljubljeni Otac Bog Svemogući 336. što je najbolje. Ja vas isto tako želim informirati. za uništenje Moga Svetog Namjesnika. Papa Benedikt XIV. Ja vas ljubim. Moj siromašni Namjesnik. zbog toga morate činiti ono. dok ne postane protuzakonito. jer vi. kako su Mene povrijedili. koje će sada jasno nastupiti. mogu kroz vaše molitve biti spašene.02. kako mnogi pokušavaju da istrijebe štovanje Moga ljubljenog Sina. koji će umrijeti. Ubrzo će to (zabrana molitve) važiti u školama i drugim javnim mjestima. za kajanje. Moli Me u molitvi. Poslije toga će se svijet malo umiriti. Ja sam ti već prije rekla. što mogu. da kroz vaše molitve oslabite njegov čvrsti zahvat oko svijeta. da bi zabranili javno prakticiranje kršćanske vjere.2012. i za to će biti pobrinuto.2012. Mnogi će se obratiti. Nemojte imati straha. i Njegovom dragocijenom Sinu.) Vaš Isus 337. vrijeme za „Upozorenje“ će biti tu. Čovječanstvo će Moga Sina slaviti – kad traži oprost za onaj način. 12. čim druge Zemlje pođu za Engleskom. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. Ti ćeš biti vođena. da razumiju razliku između ispravnog i pogrešnog. Samo vi. To će postati kazneno djelo. o kako plačem. da su sada sve pripreme za veliko Milosrđe Moga Sina završene. Dolazim u Ime Presvetog Trojstva. i biti će dopušteno vrijeme. Prošle godine. koje Boga Oca priznaju. da Ja svu Moju djecu ljubim -. Raširite Moju Riječ u cijelom svijetu i pobrinite se zato. djeco možete pomoći pri tome. Oni. po mogućnosti. će patiti zbog toga. Duše onih. Ja danas objavljujem. Druge Zemlje će poći za Engleskom i zabraniti će molitvu u javnosti. ratovi eskaliraju svugdje i vrlo brzo će se Ruka Moga Oca umiješati. u koga oni ne vjeruju? Njihov prezir za Moga Sina će postati jasniji. koje će biti dato svakome od vas. imate Moć u vama. i zabrane javno prakticiranje kršćanske vjere. koji Moga Sina mrze. čim ova kazna prođe.katolička crkva i drugi kršćani. koje egzistenciju Presvetog Trojstva ne prihvaćaju. Imajte uvijek u vidu. I druge vođe svijeta biti će uskoro ubijeni. de će ljudi – pošto ću ja jednu neznatnu kaznu poslati (s neba). . može isto tako glasiti: Vi će te biti vođeni. koji tvrde. budu raširene u mnogim Zemljama. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu.. Isusu Kristu posvećene. Zbog toga moraš činiti ono. da oni u Moga Sina ne vjeruju. djeco. Nebojte se nikada djela Antikrista. Ovo je tek početak. 11:30 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. da zaustavi ovo zlo. Planovi. kad se štuje Moga Sina. ali kao i svaki dobar Otac Ja moram Moju djecu kazniti.Ja sam Bog Otac. koji se nalaze u visokim (društvenim) položajima – donosi sa sobom. koje su Mome Sinu. Mnogi će umrijeti. Isusu Kristu. da jedan veliki dio ovog zla bude odvraćen. 10:30 sati Dijete Moje. da vam pošaljem pomoć. Papa Benedikt XVI. subota. Ocu. ožujka 2011 — u svoj tajnosti — izrađen je jedan plan. koje su se od Mene. kažu. da će oni sve činiti. a Moj siromašni Sveti Namjesnik. subota. Ali one neće u toj mjeri patiti kao što će to rimsko. i Moja je želja. da ti pošaljem pomoć.i ovaj plan biti će realiziran. da u Moga Sina ne vjeruju. djeco. da se u Engleskoj zabrani javna molitva Bogu. da se mole za sve duše. Moja ljubljena kćeri. Molite. i mnogi od njih će milosđa – sa zahvalnošću – prihvatiti. udaljile. kad vidim. i sada to više neće dugo trajati do Mog Velikog Milosrđa. Ovo čišćenje će Moju djecu probuditi. kćeri Moja. (Napomena: Pošto se u engleskom ne pravi razlika između „ti“ i „vi“. da je bitka već počela.. govorio sam ti o uroti unutar predvorja Vatikana. Mržnja protiv Moga Sina – među ljudima i među onima.

ali Ja sam rado htio sa tobom razgovarati. To je (stvarno) tako jednostavno. Sve zlo se kroz molitvu može uništiti. bez da se morate stiditi. humanitarne organizacije. i reci svijetu. da više od Mojih pristaša Moju Svetu Riječ šire. djeco. zato što tako puno (ljudi) u današnje vrijeme ne znaju. Nijedno područje (društva) nije ostalo pošteđeno.02. Čujte Moj poziv. da su u svijetu nastupile velike promjene. posebice Križarske molitve. da ove zle počinitelje učinim nemoćnima. da ateisti za vrijeme Tvog Velikog Milosrđa otvore svoja otvrdnula srca i da Te Tvoja djeca. Tebe. da ljudi trebaju samo da se obazru. Mojim pristašama. Kad ona umire. koja će biti data cijelom čovječanstvu za dobrobit vaših duša. vaš Isus. Ali to nije tako. da bi znali. i čak i vašu crkvu. da bi branili vašu vjeru i da bi zadržali pravo.02. imaj to uvijek u vidu. izlij Duha Svetoga na svu Tvoju djecu. će oni napadati. a molitva njega može odvratiti – zajedno sa Rukom Moga Vječnog Oca.Sada će oni puni samopouzdanja nastupiti i Moga Sina će kroz patnju proganjati. koje se tebi. koji u svojim dušama imaju mržnju prema Tebi. ako više od Mojih pristaša ne budu molili. da ona Meni (pro tome) pomogne. Uobičajeni događaji dana ne izgledaju više kao isti. Radosti. da Moga Sina javno štujete. da svijetu kažeš. Molite intenzivno. da se ovo zlo protjera. tako da on (Sotona) čovječanstvu – u ovim. kćeri Moja. Zašto se to događa? Ja moram vaše duše pripremiti za Novi Raj. Sveto Pismo neće u korist ovih poruka biti stavljeno na stranu. da si se odazvala Mome pozivu. Amen. Zašto je to tako? Zar ne znate. dijete Moje. će pomoći. Sotonini zadnji dani: To je kao kod jedne ose. Molim Te ispuni Tvoju djecu sa darom Tvoga Duha. U toku noći samt te budio. Marija. njezin ubod je najbolniji. koje Te ljube. . ponedjeljak. Vaš ljubljeni Isus 339. koje pravi ovu sjenu. Moje poruke u ovom (današnjem) vremenu trebaju one u Bibliji sadržane pouke potkrijepiti. Što se više vi za vrijeme borbe kroz snagu vaše vjere uzdignete. koji će biti nametnut. djeco. i povedi Tvoju armiju u zadnju bitku protiv Sotone. da će se rat širiti i da će. Ovaj je blizu.2012. pošto Ja Moju armiju tako vodim. koji kažu. On. dao snagu Svetoga Duha. da Ja pokušavam. vojsku. da sam Ja. mognu sa dostojanstvom slaviti. sjećaš se? Ti si bila preumorna. jučer si Mi nedostajala. da bi se uzdigli iznad svih progonstava. da vas odvedem na jedan drugi put. Primite Moju Riječ k srcu. On (na vas) više ne djeluju privlačno. da se mora pripremiti za ovu veliku nepravdu. ako Ja to sada vama ne objavim. 13. leglo Sotone. što je u njoj sadržano. Jer postoji samo jedan put prema Raju i Ja sam taj. Pođite sa Mnom. Isto tako i znakove upozorenja zadnjeg vremena oni neće prepoznati. Nemojte nikada imati osjećaj. tako da se hrabro mognu uzdići. Potrebno je. da će Sveto Pismo u korist ovih poruka biti maknuto na stranu. Ja Te molim. koje će oni Njegovim pristašama zadati. Idi u miru. Kraljica Anđela Majka Otkupiteljstva 338. koje vi crpite iz materijalne dobiti. nedjelja.2012. inficira svaki sloj vašeg društva uključujući i politiku. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (29). 15:30 sati Kćeri Moja. vama. izgubili su njihov sjaj. to će slabiji biti zahvat antikristov. doći do atomskog rata. koje su robovi njegovih lažnih obećanja. 12. Misli na to. da Moje Kraljevstvo povratim natrag. sa visoko uzdignutom glavom i bez straha u vašim srcima. Mojoj glasnici. njegovim zadnjim danima na Zemlji – može zadati bol. Danas te moram hitno moliti. Molitva. daju. porezne ustanove. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Zahvaljujem ti. Ja molim. žarko Te molim. protiv njegovih demona i protiv svih onih duša. da bi prakticiranje kršćanske vjere zaštitili: O Moj Gospodine Isuse Kriste. One su prožete suukusom ništavnosti. oprosti onima. koji će vas voditi do rajskim vrata. da je to bič Antikrista i njegova prisutnost na Zemlji.

da je Crveni Zmaj. što bi trebalo biti (radosno) pozdravljeno. „Upozorenje“ će Sotonu.. kćeri Moja. Ja Moju obvezu skrbi kao vaš ljubljeni Stvoritelj i Otac nebi ispunio. Ali znajte ipak. Komunizam će biti uveden i jao onome. on će sada gurnuti dolje i – sa vatrom iz njegove gubice – sve će ono uništiti. vidiš. Moj vremenski plan u odnosu na Moju kaznu i „Upozorenja“ nije određen. Vaš Otkupitelj Isus Krist 340. Isusa Krista. gladovanje i vjerski progon. nego će Crveni Zmaj i njegovi slijepi saveznici biti bačeni u vatru vječnog prokletstva. poznate – nebi sa vama komunicirao. Kad ona umire. Molite za njihove duše. Stvoritelju Svemira. njezin ubod će biti najbolniji. koji se usprotive sili Crvenog Zmaja.02. dozvolite Mi da vas tješim. Isusa Krista. jer kroz vašu molitvu. Tako otvrdnula su njihova srca. znaju. za spasenje Tvoje djece na Zemlji. Vi. da bi se – zajedno sa svom Tvojom djecom .. Molitva Meni. Bože. da su zadnje Božanske poruke. Oni ne mogu pobijediti. koje trebaju pri tome pomoći. da svugdje na svijetu proždere kršćane. Vi će te biti pošteđeni od progona. da ovo (sve) ne znači kraji svijeta. da teror bude umanjen i pomoći će. vašeg ljubljenog Oca. njihovog Svemogućeg Oca.mogli priključiti Raju na Zemlji. Njihova sljedbenička vjernost važi za lažan raj. Ali to je ipak (tako) kao kod jedne ose. (naime) Moja djeca. i nije vaše da ga vi znate. Za vrijeme ovih svih kušnji pokažite strpljenje i ustrajnost (do kraja) i vi. da naočigled svih neprijatnosti ostanemo hrabri. Otvori njihove oči za Istinu Tvoje Ljubav. da će vjera ponovo biti uspostavljena. djeco. koji su možda zbog Mojih presvetih Riječi zaplašeni. biti će objavljene pojedinosti. Svima onima. mora sada biti preuzeta u vaše svakodnevne molitve. naime da istina Moje Nauke bude priznata. i to kroz ovu posebnu Križarsku molitvu (30): “O Moj Vječni Oče. da Mene i Moga ljubljenog Sina. To će pomoći.“ Molim vas nemojte ignorirati Moj nebeski zahvat u vaš današnji život. Boga Svevišnjega. koje će Sotona i njegova armija još preživjeti. djeco. o kojemu ste bili obaviješteni prije nekog vremena. će te (ako to činite) puni nade i pouzdanja zajedno jedan s drugim ujedinjeni marširati prema vratima Moga Novog Raja na Zemlji.2012. i njihova moć ne samo da će biti kratkotrajna. vašem Ocu. koja su pečat Moje Ljubavi utisnuli u njihova srca. To je razlog. stime da ostanete jaki. da tebe više ljubimo. To je samo kraj moći Sotone na Zemlji. tako će i određenim dušama biti prikazane vizije Sotone i njegovih palih anđela. Primi naše žrtve. ali istina mora biti otkrivena. Sva proročanstva. da vas Ja na ovaj važan put pripremiti moram. neugodne. da se Ostatak Moje Crkve na Zemlji (ponovo) uspostavi. Pomozi nam. koji imaju duboku ljubav prema Meni. stime što vam kažem. Jer svi oni od vas. Nema nikakve potrebe. su odbrojani. Naslonite se na Mene. da bi pristaše Sotone radije umrli nego što bi mene. da će se sa potpunom namjerom staviti na stranu Đavla. kako je. i Moga ljubljenoga Sina. Meni je to jasno. Samo kroz (pravovremeno) oglašena proročanstva će se dogoditi. i Ja ću vam dati milosti. Tebi. . Bog Otac: Evropa će biti prvi cilj Crvenog Zmaja – a zatim slijedi USA. koja su Mojim prorocima Danielu i Ivanu data. da nam pomogneš pri tome. Isto tako kako se izabranim dušama daje dar ukazanja ili – kao u tvom slučaju – dar. da se brinete o Mome Božanskom vremenskom toku. Njihova vezanost za Đavla je tako uska. Amen. koji on njima obećava.Dani (broj dana).. zašto se proročanstva u ovom vremenu daju Mojoj djeci. našu patnju i naše kušnje kao dar – prinesen pred Tvojim Prijestoljem . sada nesigurno podigao njegovu glavu – ali (ovo) u smrtonosnoj namjeri. Pošto je on tako dugo strpljivo čekao. koje su tebi date. Moja armija. Crvenog Zmaja i njegovu armiju samo malo dodirnuti. će te imati potrebu. neustrašivi i jaki. jer on će se ravnati samo po Mojoj Svetoj Volji. da bi sa vašom svom snagom molili za ove zle ljude. vašem Ocu. koji si Ti prema Tvojoj Svetoj Volji sa puno ljubavi za nas stvorio. Kćeri Moja. Evropa će biti njegov prvi cilj – a onda Ujedinjene Američke Države. utorak. 18:00 sati Kćeri Moja. 14. priznali. koje vi trebate. Jer to nije taj slučaj. da neprijatelj bude pobijeđen. vi njima možete pomoći. što stoji iza štovanja Mene. kad Ja za vrijeme ovog vremena – zadnjeg vremena. da kroz Moje poruke ljubavi budete utješeni i to ću vam Ja osigurati. za njihovo spasenje. djeco: Ja ću svo Moju djecu štititi. da se odvrate rat. koje vi na Zemlji onako. Moje obećanje je slijedeće. biti će korak po korak ostvarena. djeco. Omekšaj srca nečistih duša. u Ime Tvoga dragocijenog Sina molim Te.

škrtost i ponos. koji u vašim dušama vlada. kako bi zaustavili progon nedužne djece. neka moja molitva dozove Tvoga Svetog Duha da se spusti na one vođe koje vode požuda. što ja od vas očekujem. ostvaruju (realiziraju) jednu veliku laž – uz pomoć njihove svjesne urote. i molim da Europski vođe otvore svoja srca istini Tvoje ljubavi. Vrijeme. da On siđe na one vođe.Vrijeme za Moga Sina. Slom vašeg bankovnog sustava je bio namjeran. zaustavi i pridonijeti će tome. da bi se progon Tvoje nedužne djece zaustavio. da siromaštvo.2012. Sada su krenuli. Amen. da sjedne na Njegovo Prijestolje. Vi. (*) reći. ljubav i molitva. pohlepom. koji pak u njihovim dušama nemogu naći mir – ujedinite. 341. Vi ste za to zbog Duha Svetoga. ti moraš Mojoj djeci. koji sam Ja stvorio za Adama i Evu. da bi vladao nad savršenim Rajom na Zemlji. u kojemu ću Ja Moje Namjesništvo preuzeti. „O Moj Isuse. Sada se vi morate ujediniti u molitvi. u Evropi i Ujedinjenim Državama doveli pod njihovu kontrolu. koji moć imaju. Vladat će mir. Svaki od Moje djece mora u svako vrijeme biti budan. da bi evropske vođe zaustavili. da oni preuzmu vaše Zemlje. koji vas sve ljubi i cijeni. koju sam Ja za vas pripremio. pričam o Novoj Zemlji. da se ujedine i da kroz molitvu trebaju stvoriti jedan “lanac zaštite”. Vi morate ovaj dar jedan s drugim podijeliti. gladovanje i ratovi Tvoju djecu proždru. Novac je njihovo oružje obmane. Djeco. Molim Te. Moje vjerne pristaše. Križarska ratna molitva (31) Molitveni lanac zaštite „O moj Isuse. kad vama. da bi se sve duše spasile. Čim ste čuli Moj Glas kroz ove poruke. Amen 342. ljubav i skladnost i vi ne ćete imati otvorenih želja. Moje pristaše su raširene po mnogim Zemljama. Pružite njima otpor. 16. Vi. Moja djeca će tisuću godina živjeti u ovom Raju. Zar vi to ne možete vidjeti? Razvijanje ovog plana trajalo je desetljeća. da oni na njihov zao način donesu užasnu nevolju nad nedužnim ljudima. dozvoli da moja molitva dozove Tvoga Svetoga Duha. glad i ratove od uništenja Tvoje djece. bili u stanju. djeco. Zla grupa ostvaruje najveću laž. Nemoje njima dozvoliti. Činite sve. Moj Otac njima već stavlja smetnje na njihovom putu. da se one ljude. vašeg Isusa. kad Ja onu užasnu bol i teške životne okolnosti vidim. Isto tako Ja vam zahvaljujem za onu svu vašu vjernost i vašu poslušnost. da prekinu svoje radnje. „lanac molitve“ proširit će se i uzduž i poprijeko i Moć Svetoga Duha će pomoći. da bi vi sve vaše drage zajedno sa vama mogli dovesti u Moj Novi Raj na Zemlji. Njihov plan otkriva se pred vašim očima. djeco. koje Moja djeca u skoro svim dijelovima svijeta podnose.“ Moja kćeri. da molite ovu Križarsku molitvu (31). mi moramo zbog cijelog čovječanstva surađivati – i to u našoj borbi. Molim te da zaustaviš siromaštvo. . četvrtak. Moje srce je preplavljeno od radosti.02. koji su tjerani voljom. Ova zla grupa. a kad bude tako daleko. Raširite Moju Riječ. da bi Zemlje na Bliskom Istoku. škrtošću i ponosom. od koji neki odlučujuću ulogu imaju pri tome. Vi niste vidjeli. pohlepa. vi njih možete spasiti. Ja vas usrdno molim. da se oni zaustave. da se prošire obraćenja. što možete – za Mene. da evropske vođe njihova srca otvore za istinu Tvoje ljubavi. Oni trebaju vašu molitvu. jer „Upozorenje“ ove siromašne duše neće obratiti. približava se. 20:00 sati Moja srdačno ljubljeno kćeri. djeco – to je ono. Zbog toga ne će ostati dovoljno vremena. da Antikrist u njegovom užasnom planu prijevare bude spriječen. ali ipak ste vjerovali. spriječi. i molim. koju Ja trebam. Ufanje. On će – po Drugi Put – doći. ovaj razvoj možete zaustaviti kroz vaše molitve. da bi Zemlje doveli pod njihovu kontrolu. da slijedeću fazu njihovog plana dovrše. vi ste Me prepoznali. svim onim Mojim pristašama. Stime što se vi kao braća i sestre u molitvi za onu zalutalu djecu – koja lutaju okolo i Moju Ljubav traže. da zaustave patnje. je blizu. donosite Mi utjehu. koja se sastoji od nekoliko moćnih ljudi u svijetu i od pripadnika elite.

postati žrtva đavolska. petak. da bi branili vašu vjeru. O. isto tako mnogi. Ako se to dogodi. 15:30 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. 17. Svemogući Otac. ne samo da vašu katoličku vjeru napustite. Vi se sada morate ujediniti. molite. Vi se morate dići. nego i vašu (cijelu) kršćansku vjeru. molite moju križarskuratnu molitvu za Irsku (32) Križarska molitva (32) za zaustavljanje legalizacije pobačaja u Irskoj "O Majko spasenja. da ih brane. Vaš ljubljeni Isus (*) Napomena: Isto kao što je i na mnogim drugim mjestima u porukama već dovoljno navedeno. koja još nisu rođena. kad na sekularizaciju (= svjetovnost) gledaju. Oslobodi nas od zloga koji želi uništiti tvoju dječicu koja tek trebaju biti rođena Moli da ti vođe steknu hrabrosti slušati one koji ljube tvoga Sina tako da mogu slijediti učenja našeg Gospodina Isusa Krista. Isusa Krista. veljača 2012. od tame koja prekriva našu zemlju. da Riječ Moga Oca cjelom svijetu posredujete. Djevica Marija: Uvedite pobačaj u Irskoj i vi prekidate vezu prema Mome srcu. 344. djeco. da (zakonsko) pravo. Ali još postoji nada. Kraljica Anđela. Oni se nikad ne smiju bojati naviještati istinu. Tako mnogi su izgubili njihovu vjeru. Oni će vas – kroz zakon – na to prisiliti. koji ste kao posebne duše izabrani. Ne dopustite onima. koji su Božje pristaše. koja bi trebala biti pojačana. Svete Božje riječi. Ubrzo će te biti prisiljeni.02. njihovoj ljubljenoj Majci. sa velikom snagom. u kojima bi Ja u stvari trebao biti štovan. ubijanja djece. Svaki čovijek. svakog pojedinačno. umjesto toga biti oslabljena. koji su na vlasti. nekoć svetom. Zaštiti ovaj sveti narod od potonuća u još dublje beznađe . koje oni Njemu iskazuju. da on njihova srca okameni. pošto će Irska. uskratiti. molite. onda bi prekinuli vezu. bez obzira koliko to teško može biti. Djeco Irske. Vi Mi donosite veliku utjehu i veliku radost. Amen. Zemljom. molite da ovi planovi za uvođenje zakona o pobačaju nebudu realizirani. koji Moga Sina ljube. o kojima oni tvrde. kako danas plačem. 343. ali oni će (vam) upravo temeljna prava. i ako bi se to dogodilo. Irska će onda u Kraljevstvu Moga Oca izgubiti puno od (Božje) blagonaklonosti. Imajte to pred očima. Sada su pokušaji u toku. Vi to morate sada činiti – ili će zadnja Božja veza.Ljubim vas. On je najgora vrsta genocida. Grijeh pobačaja je u Očima Moga Oca najteži od svih. da je svaku pojedinačnu dušu s mnogo ljubavi stvorio Bog. kad vidim. Oni. Jedna velika tmina je sišla na ovu Zemlju. Molite. uključujući i pravo na molitvu. da se uvede pobačaj. Oni će se pozivati na građanska prava. djeco. koja je se Meni. Oni moraju ustati za ono što je ispravno. da se o vama rugaju. Djeco Moja. koji su njihovo srce odvratili od Moga ljubljenog Sina." Pođi sada moje dijete i reci mojoj djeci u Irskoj da oni moraju biti jaki. Tako mnogo ljudi u Irskoj vrijeđaju sada Moga Sina kroz nepoštovanje (odnosno prezir). molite. koja je preuzela kontrolu nad ovom. Ovaj duh tmine sad nije samo vašu Zemlju pokrio. većinom posvetila. to bi Srce Moga dragocijenog Sina duboko pogodilo. Ja plačem zbog brige. Vi morate ovo zlo pobiti. moli za tvoju djecu u Irskoj da se spriječi da nas zadesi zli čin pobačaja. Bezgriješno Začeće. jer (sve) one će vam biti ukradene. Djevica Marija. koji i mole. nego i svetišta. i vašu katoličku vjeru i vaše (druge) kršćanske vjeroispovijesti tražiti natrag. koji se odluči za pobačaj ili koji pomogne kod zlog djela pobačaja.2012. kad vi Svetu Riječ Božju javno objavljujete. počinio je smrtni grijeh. Križarska Molitva (32) Molitva za zaustavljanje pobačaja u Irskoj 17. svi ljudi su djeca Božja i svi ljudi ostaju djeca Božja. a ne samo njegove pristaše. Moja djeca u Irskoj su Đavlu dozvolila. I Mene više ne trpe. vi Mene morate poslušati: Molite. Ali molitveni lanac mogu samo oni tvoriti. Zemlja. molite moju Križarsku molitvu za Irsku (32): . imaju bolove. djeco. koja vas je tako blizu do Mog Srca dovela. prihvatite. 15:30 Molite. Očuvajte vašu Zemlju od socijalizma i od (svake vrste) svjetovne diktature i tražite ju (od njih) natrag. da Moja ljubljena Irska skreće s puta. i Moje Ime se ponizuje. ako bi vi u Irskoj uveli pobačaj.

da Babilon bude srušen. Antikrist se bavi sa jednom vrlo velikom organizacijom. upravo one grupe. da poslušaju one. ako se odmah (ne obrate i ) pokaju. javno objavljujete. Vi ne smijete uvijek (sve ono) vjerovati. po kojima će ovi ljudi gaziti. subota. Jer one organizacije. koja će biti izgovor. da prigrabe vlast. koja neće biti bolja nego (ona) za vrijeme Hitlera. Djeco Moja. da svaku Zemlju u Evropi preuzme. u stvari. Ali to je trenutak. Sada će svijetu biti sve očitovano. Zemlje Evrope će pasti pod jednu diktaturu. i reci Mojoj djeci u Irskoj. kako Zemlje Evrope padaju pod diktaturu. kao da se njihovi svi planovi razvijaju. Prema njima će se ponašati kao prema djeci. upravo onako kako je to prorokovano. i to će izgledati. sa kojim će opskrbiti svoja (gladna) usta. od kojih vi mislite. da njihovu zlu misiju ispune. pošto će biti porobljeni od globalne grupe. Planovi. i to ne samo prema onima kojima oni služe. Mome Svemogućemu Ocu. Oni će biti kažnjeni i biti će spriječeni u tome. da prose za jelo. Molite žarko za vašu braću i sestre. Ove zle i moćne vođe kontrolira Antikrist. koja neće biti bolja od one za vrijeme Hitlera. oni će pokušati. i da nas ne zadesi zlo djelo pobačaja. Vi nemate drugih sredstava. Moli. 18. da se spriječi. njihovog Božanskog Spasitelja. Babilon će se – kao što je prorokovano – srušiti. 13:24 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. koji će biti prouzrokovan kroz tminu. da one vođe budu imale hrabrosti. 345. moli za Tvoju djecu u Irskoj. (Samo) malom broju od vas. da pred Njim drhću. koje je skovala svjetska skupina. ali za one druge (duše) vi snosite odgovornost. I (i dalje Moja je namjera) da spriječim. Vaša ljubljena Kraljica Neba Majka Otkupiteljstva LG und Gottes Segen. Četiri Sotonina glasnika sišli su dolje i sada rade unutar ovih skupina. počine užasne strahote. da bi se informirali o tome. Amen. koji mnoge narode uništiti žele. da čovječanstvo kazni za njihovu zloću – da po mogućnosti mnogobrojne Moje pristaše zaštitim. Zato će oni patiti. za koje vi mislite da su zli. u kojemu će se Moj Otac umiješati. što je ispravno. Grčka će biti katalizator (= ubrzivač). Oni su tako lukavi. da bi stime – umjesto toga – prema vanjskom svijetu izgledali kao zli. ali po njima će i gaziti. koji Tvoju djecu – koji su za to određeni. bez obzira na to koliko to bilo teško. Moja je namjera. koji će biti prisiljeni. Tako puno mržnje na Mene.“ Idi sad. su. koja našu Zemlju pokriva. što vam se u ime pravednosti prikazuje. Vi morate ustati za to. svi oni. Njegovo Ime će mrziti ova grupa. da budu rođeni – želi uništiti (još prije poroda). jer uskoro predstoji uspon crvenog Zmaja. Rim će postati sjedište jedne zle vlasti i sprovođenja njezine moći. Srdžba Moga ljubljenog Oca je postigla jednu dosad nedostignutu snagu. što se u svijetu događa. Vi svi biti će te zaštićeni. biti će data istina. Brani ovaj sveti narod od dubljeg padanja u očaj. koji je sad vrlo aktivan. da (oni) griješnici. Oni su izdajice. nego i prema Bogu. koji Tvoga Sina ljube. Molitva može muku Moje siromašne djece ublažiti. kojima se Antikrist bavi (odnosno koje on pokreće). Jao onima. djeco. što oni u stvari rade. Od naroda. koja je u njihovim Zemljama zabranila iskazivanje počasti prema Njemu (Bogu). Vi ne smijete nikada imati straha. Oslobodi nas od Đavla. stime da slijede nauku našega Gospodina Isusa Krista. jer mnogi od ovih ljudi kontroliraju novosti.02. da moraju biti jaki. da istinu. . djeco. Tako puno razaranja. koja surađuje sa evropskim vođama. Tako puno požude i pohlepe za vlašću. Njima čak neće biti data ni šansa. su (gotovi) izrađeni. Svetu Riječ Božju. da kod padanja Ruke Moga Oca – koje će uskoro nastupiti. Medvjed i Crveni Zmaj će započeti rat. koji se budu našli nasuprot srdžbe Moga Oca. da se one brinu za narode. dijete Moje. za koje vi mislite da su odgovorne (organizacije) i za koje vi mislite. Italija će se raspasti. da su one istina.2012. stvaraju se (na nepravedan način) žrtve i koriste se kao figure u šahu. da samo neki shvaćaju."O Majko Otkupiteljstva. Pazite sada.

bude oslabljen. te da mogu braniti istinu. njihovog ljubljenog Oca. Sa (jedino) priznavanjem Mojih poruka – koje se tebi daju. da „Upozorenje“ njihov rad uspori. Ono će (samo) jedno kratko vrijeme gospodariti. da vašu budućnost planiramo.Molite. Moja upozorenja mogu pri tome pomoći.katoličke vjere neće se ni najmanje trpjeti. i jao svakome onome. Oni pripadaju Meni i Moja su (visoko) cijenjena stvorenja. da se Moja djeca (na njih) pripreme. da ću ponovo doći. ponedjeljak. Počnite sada. će čudo Moga divnog Namjesništva na Zemlji biti u korist. Pečat Živoga Boga. Sve veroispovijesti će biti zabranjene. Rusija i Kina. Ja imam (jaku) potrebu. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. Ja vam obećavam. i molite. da učinak (njihovog) zasnovanog plana za ukinuće vaših prava. udružiti.02. djeco Moja. Rusija. (= tajno Otkrivenje Evanđelista Ivana). Babilon će pasti i veliki Crveni Zmaj. Kina. i oni će u tajnosti morati držati (svete) mise. će udružiti svoje snage. budu konačno uništeni. koju Ja imam za cijelo čovječanstvo. iz ove izabrane generacije. Tako dugo dok se to ne dogodi. koja se u Knjizi Otvorenja označava kao Babilon. dok se ne stvori Novi Raj na Zemlji. na Zemlji ne može biti mira. da Ja ne volim imati misli o kažnjavanju Moje djece.2012. morati podnositi stalnu bol.2012. Boga Svemobućega. kako je Đavao njihove duše pokvario. kad se životinja sa deset rogova podigne. kćeri Moja. svijet može doći do mira. ti ne smiješ dozvoliti da te ove poruke uplaše. To je (za Mene) kao kad Moje srce mač probada. i njen saveznik. kada Đavao i oni. da to učinite. koji se nikada (više) (iz Moga srca) neće ukloniti. da kršćansku vjeru i druge vjere prakticirate. oslabiti. To će se dogoditi. Kad se to dogodi. koje on obećava. koji znate i imate razumijevanje o Mojoj ljubavi prema vama. Jer one se svijetu daju iz ljubavi. reci Mojoj djeci. . Njihova zla mržnja jednoga na drugoga razdire Meni srce – tako. iznova priznaju. Jer zatim će biti uništeni.02. Pripadnici rimo. za lažima idu. Gledati. vrijeme je došlo. Bog Otac: Uzdignite se i primite Moj Pečat. koje Moga Oca časte. Samo onda. Jer Ja (vam) sada ostavljam Pečat Moje Ljubavi i Moje Zaštite. ne priznaju. da će progon biti kratak i da će te vi biti zaštićeni. i one će Mojoj djeci omogućiti. nedužnom narodu gospodari. je stalna muka za Mene. Onda će te se. kojoj je data odgovornost. Ja sam Bog. Što je (za vas) stvarno važno. Djeco. kako bi to bilo isto i kod svakog ljubećeg oca. koju sam Ja dao svoj Mojoj djeci. da sedam pečata otvori – neće biti dovoljno. Kćeri Moja. jer vam je vrijeme dato. povedem u Moj Novi Raj na Zemlji. Vama. vladat će nad njim. Moja proročice zadnjeg vremena. Ja uključujem i one među vama. ali kršćani će podnijeti najveći progon. kako on svoju vjeru u prisutnosti (komunizma) prakticira. Moja ljubav će (isto) i one obuhvatiti. sve Moje pristaše. koji ropski. jer Ja njih volim. to je zdravlje duše (odnosno otkupljene) sve vaše braće i sestara u svijetu. nedjelja. da se pripremate. i to onako dugo. Ta dva saveznika. da započnemo sa time. da se obraćenje pripremi. Moje srce previja se od boli zbog grijeha Moje djece. Znanje o predstojećim događajima će pri tome pomoći. Medved. Vaš ljubljeni Otkupitelj Spasitelj čovječanstva Isus Krist 347. Svevišnji. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 346. Ponovo vas na to upozoravam. Medvjeda i Crvenog Zmaja. u skladu sa Mojom Svetom Voljom. 19. komunizam će vladati. Oni će se u pravo vrijeme obratiti. 12:20 sati Moja ljubljena kćeri. da će molitva – i to puno od toga – moć Životinje. koga se primjeti pri tome. djeco. da nad teškoj kušnji izloženom. 03:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. 20. da sve od vas ljubljene djece. da istinu Moga obećanja. koji su Meni okrenuli leđa i koji egzistenciju Moga ljubljenoga Oca. Ja ću vas u svako doba (pri tome) voditi. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. koji ću temeljem slobodne volje. Moj Drugi Dolazak će se dogoditi još za vrijeme vašeg života. Moja izabrana djeco. koji Mene preziru.

Ljubim Te. svaki dio od vas je Meni (točno) poznat. Prikazujem Ti Tijelo. moj ljubljeni Oče. . Nijednu. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. Stvoritelj svih stvari. moj ljubljeni Oče. dragi Oče. Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost. Vaš ljubljeni Otac na Nebu Bog Svevišnji Hitna poruka Boga Oca vezi pečata Boga živoga. Uzdignite se dakle i primite Moj Pečat. Ovo (pečat) je čudo. prihvati ga s ljubavlju. za sve vjernike posvuda. Ja poznajem svaku pojedinačnu dušu. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka.Molim da nastavite moliti Moju krunicu Božanskog milosrđa svaki dan. Bog Otac ju je obavijestio o pečatu živoga Boga zaštite. da prvi od Pečata bude otpečaćen – o kako Mene to jako čini tužnim.. svaki dan molite Moju Krunicu Božanskog Milosrđa. koji se preda mnom . poklone – kao mala djeca (i) sa ljubavlju za Mene u njihovim srcima – mogu sa ovim Božjim darom biti blagoslovljeni. Vjeruj u mene. i svečano obećavam Tebi. Iz tog razloga Ja ne želim da izgubim nijednu dušu. Kćeri Moja. shvatit ćete zašto je to potrebno za pročišćenje. Ni jednog od vas ne volim više od drugog. Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 348. Amen. dragi Oče. Amen. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom.“ Idite (sad). „O moj Bože. radošću i zahvalnošću. svaki dio vas zna da je moj. "O moj Bože. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Moj pečat je Moje Obećanje Spasa. radošću i zahvalnošću. vašeg ljubljenog Oca. Ja Te tješim u ovim vremenima. Temeljem ovog pečata će vas Moja snaga prožeti i vama se neće dogoditi nikakvo zlo. i samo oni. utorak.Zbog toga ne želim izgubiti ni jednu dušu. svog voljenog Oca koji je s ljubavlju stvorio svakog od vas. Molim Te da zaštitiš Mene i moje ljubljene ovim posebnim Pečatom i zavjetujem svoj život za Tvoju službu za sva vremena. Ja Te molim. Krv. Noćas razgovaram sa tobom u Ime Presvetog Trojstva.02. Niti jednu. veljače 2012 Maria od Božjeg milosrđa primila poruku u obliku ukazanja u kojoj joj se pojavio Bog Otac. Nitko od vas neće (od Mene) biti manje ljubljen nego drugi. zauvijek. i nemojte imati straha. 21. vrijeme je došlo. Molite ovu Križarsku molitvu (33). Bog Otac: Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi.2012. djeco.Jednog dana. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. 20. Duboko se klanjam u poniznoj zahvalnosti i nudim ti svoju duboku ljubav i odanost Tebi moj ljubljeni Oče. Uzdajte se u Mene." Pođi dijete moje i ne boj se. Tješim Te u ovim vremenima dragi Oče. Ljubim Te dragi Oče. pečat Boga živoga") On (pečat) uključuje križarsku ratnu molitvu 33. Otac joj je tada dao poruku koja se odnosi na poseban dar Čuda.Sa ovim (pečatom) će te vi umaći opažanju onih. koji je svakoga od vas sa puno ljubavlju stvorio. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. vašem Gospodinu i Stvoritelju svih stvari. Izbor je vaš. mome ljubljenom Ocu.Poznajem svaku pojedinog dušu. koji su teške okolnosti u vašim Zemljama prouzrokovali. i primite Ga sa ljubavlju. ja sa ljubavlju i zahvalnošću prihvaćam Tvoj Božanski Pečat Zaštite.Izmoli ovu križarsku molitvu (Crusade 33) i priznaj Moj Pečat . (vidi cijelu poruku pod Boga Oca: "Ustani sada i prihvatiti Moje pečat. zašto je ovo čišćenje potrebno. 20 veljače. Molim vas da i dalje. ponedjeljak. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve tvoje djece. 00:30 sati Ja sam Bog Otac. djeco Moja. Pečat Živoga Boga. 2012 @ 16:17 U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak ujutro. da bi cijenili Moj Pečat. Jednog dana će te vi razumjeti.

onima. Kako daleko su Moja djeca otpala od Mene. jer su vaša poniznost i vaša dječja ljubav prema Meni značile. Ako Mene nemožete prepoznati. Ja vas molim. da se suočite sa istinom. Svima onima koji Moj Glas slušaju: Slijedite te Me i pomozite Mi. da bi vas pripremio za Moj Drugi Dolazak? Utorak. Tako mnogi od Mojih istinitih proroka. djeco. kad govorim: Ja vam dajem proroke. zlostavljani i u (društveni) prikrajak odgurani. ljubav može doći samo iz srca. Mnogi će od stida pasti na svoja koljena i pokajati će se. Ovo je Moj zadnji poziv. da vas čini slijepim za istinu? Iako vas Ja tako jako ljubim. I ipak ste obožavali krive proroke i pred njima ste se klanjali. Ova zaštita će (isto tako) pokrivati i vaše obitelji. prije nego što bude prekasno. vi se trebate (zbog toga) stiditi. Ja vas neću nikada siliti (na to). Svima onima. koji Moju Svetu Riječ – koja se daje proročici zadnjeg vremena. 19:45 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Zato što vas Ja ljubim. da ostatke moje crkve na Zemlji (ponovo) sagradim. koji su Moje poruke klevetali. Ignorirajte Moje pozive. kad vide. i vama će biti date samo sekunde. Vi nikada niste sumnjali u Moju Riječ. a onda vi više nećete imati sumnje. da bi je progutali. kojega vi vrijeđate. gdje će proročanstva biti dokazana. o kako jako ti u Moje Ime i u Ime Moga ljubljenog Oca patiš. otvorite vaše oči.2012. Djeco. ako imate simnju. koji će Antikrist raširiti. prije nego se to dogodi. koje će snaći one. da vi Mene poznajete. tko ste vi. onda ste izgubljeni. Ja pružam sada Moju Ruku Ljubavi. Jer vi ste ili za Mene li protiv Mene. da slušaju. koju su tražili. da vas vode. Svima onima od vas. sada je preostalo (samo još) malo vremena. Ja ću vas voditi kroz kaos. i vi to radite isto i sa Mnom. da vam Moj Pečat Ljubavi ponudin. Kako su nezahvalna. ali Moj Gest Ljubavi i Zaštite odbijate. koji su u zadnjih dvadeset godina bili poslani vama. dajem posljednju šansu da se podignete i da se odlučite. kako je njihovo odbijanje Mojih – preko proročice zadnjeg vremena posredovanih – poruka Mene raskinulo nadvoje. Sada je vrijeme. Za vas je došlo vrijeme. Puno bolje je (za vas). 21. Kad vi kažete.Ja sam obećao. da niste dozvolili. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 349. i kako su laži od krivih proroka i vračara njima dale plitku udobnost. čekati ću zatim na vašu odluku. na koju bi se mogli osloniti.odbiju: Vi Mene morate sad saslušati. jer prvi Pečat je (sad) konačno otvoren. Ako štetite Moje proroke i ako ih klevećete. i vama će biti teško. onda vi Mene u stvarnosti uopće ne poznajete. Ja tražim od sve Moje djece. Nemojte nikada odbiti Moje proroke. Poslije ovoga će te se vi suočiti sa očajem Velike Patnje – sami i bez i jedne „štake“. Moj Pečat Zaštite – otvoren na njihovom čelu – ponuditi. koji Mene poznaju i Moj Pečat prihvaćaju: Znajte. Ako Me poznajete. . Svima onima. da se odlučite o vašoj sudbini. Vi nećete podnijeti patnje. da se odreknu krivih idola. Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. pohlepe. To je (potpuno) vaša vlastita odluka i – naravno -.02. Vama postavljam pitanje: Pred kojim bogom se vi klanjate? Vi znate. Sada vam. ako uopće ne govorite i ako šutite. Kako je njihovo osuđivanje i njihovo ruganje Moju Svetu Riječ učinilo predmetom izrugivanja. ostanite sada usko uz Mene. da će te vi imati vječni život. bili su izrugivani. da Me nađete u dolazećoj divljini. koji u Mene vjeruju. Zašto vi odbijate Moju ljubav? Zašto vi dozvoljavate (vašoj) sumnji. Moja djeco. Kako je istina za njih bila pregorka. Zašto odbijate Moja Upozorenja. materijalizma i težnje za moći. koji se protive. Izbor je vaš. Jer to je Moj Glas sa Neba. onda će te vi Mene prepoznati. da ću Ja. Zemlja će se svugdje u svim dijelovima svijeta ljuljati. Ako Moj Pečat Ljubavi prihvatite. da Mene ljubite. jer onda vi Mene odbijate. jer (vrlo) brzo će Moja strpljivost biti na kraju. da vaše uši kroz intelektualna razmišljanja prema istini budu zatvorena. biti će te u svako doba pod Mojom Zaštitom.

Dođite k Meni. Mene su odbli svećenici i oni. Ali to nije istina. Bez poniznosti i plemenitosti u srcu vi ne možete doću u blizinu Moga Presvetoga Srca. Tvojdragi prijatelj i spasitelj. koji u današnjem svijetu žive. djeco. koji kažu.izlivena milost preko koje se daje kako bi postala jača u ovom poslu dajući ti dodatno samopouzdanje. da ovo vrjeme nije blizu? Što je to. On je to radio od početka vremena. Ja vas nemogu nikada prisiljavati ili vam dati naredbu. Kad se molite meni morate znati nešto vrlo važno za vas. Ali On neće nikada oklijevati. da su oni glede njihovog postupka prema Meni. srebra i bogatstva i prihvatite. Za vrijeme Moga vremena na Zemlji učeni ljudi su Moju Svetu riječ odbili. Neki od vas će možda reći.Zapamti ovo u svakom trenutku. bio barbarski. Vrijeme se je (sad) jako primaklo Mome Drugom Dolasku na Zemlju. su slijepi prema istini. da su bili neuki i da ništa nisu znali o Svetom Pismu. – iako su obrazovani i bogati znanjem – nisu ništa drugačiji. slušajte Me. da su ljudi. Svima onima sa otvorenim srcima On će dati dar Svetoga Duha. Tada se zaustavite I zamolite me: "Isuse. Moj ljubljeni Otac šalje uvijek ponovo Njegove Proroke. bili neobrazovani. Ja vam ne mogu narediti. jer to je nemoguće.Povjerenje u mene djeco vrlo je važno. jer ove poruke će u nekim krugovima izazvati negodovanje. da ste bez Mene ništa. Dopustite da vas uključim u Moje stado. da bi se vi pripremili za Moj Drugi Dolazak? Ja vas usrdno molim. Čak i Moje boguposvećene sluge ne propovijedaju o značenju ovog krajnje slavnog događaja. (i to). koji su krivi zbog oholosti. Jer kod njihovog čitavog razumijevanja Svete Knjige Moga Oca su (ipak) propustili. Zašto vi onda odbijate Moja Upozorenja. Vaš Isus Otkupitelj čovječanstva Poruka 350. što vas čini slijepima i što zatvara vaše uši za zvuk Moga Glasa? Odbacite vaš (zaštitni) ogrtač od zlata. da se pripreme za vrijeme.Ti moraš biti jaka. Umro sam za vašegrijehe svaki od vas danas živi. veljače 2012. kao jednog prevaranta. Svi oni. Bez Moga Milosrđa vi vaše duše nemožete pripremiti za Moj slavni Povratak. će ustanoviti. Zašto ne bi imali povjerenja u mene? Volim te kao nijedno drugo stvorenje na ovoj zemlji. da bi Njegovu djecu pripremio. da je postupak. Jer oni. Vjerujte u mene.koji kažu.koji kažu. No to je samo onda kada se uistinu pouzdate u mene i prepustite sve svoje brige da prolazi preko mene. grubi i zli. imaju pravo. tako da mogu voditi brigu o njima I da možete imati osjećaj istinskog mira. da će njima ovo vrijeme biti dopušteno. ja ti predajem sve moje brige u ovoj stvari u povjerenju. što njima manjka najvažnija osobina od svih: poniznost.a to je da se oslobodite vaših strahova. Mnoga moja djeca mole za posebne namjere.onda imate osjećaj da to nešto ima stisak nad vašim životom. Ja sam na tvojoj strani ujutro. Moj Otac neće nikada zahvatiti u vašu slobodnu volju. da su puni pažnje u odnosu na u njoj sadržane pouke. Molitva za rješavanje vaših problema 22. . više se problem zagnojava.Pođi sada u ljubavi i miru. kojim sa Ja bio podvržen. iako one druge duše inspiriraju i njima snagu daju. što se više bojite. Ne razumijete ovo? Kada osjećate strah . Oni koji se potpuno razumiju u Bibliju i od kojih bi vi (zato) očekivali. da vas upozori. da ću Ja doći – i zašto vi mislite. Svi oni od vas. da su sveti ljudi. da radite. da bi vas učinio jakima. Onako kao jedan dobar pastir Ja vas mogu voditi u sigurnost (= široku poljanu). koji su onda živjeli. . Ono donosi mnogo radosti mom presvetom srcu kada osjećam vašu ljubav za mene. koji tvrde. što Ja činiti moram? Kad ste mislili. On je od Sotone kao sredstvo vašeg mučenja. da njihova srca otvore – i to zbog toga. I usprkos toga čovječanstvo se nije pripremilo za Moj Dolazak. To je ono što mislim o povjerenju djeco. da vas vodi i da vaše duše preplavi milošću. da Me slušate. Kad su oni mislili. 16:24 Kako me moliti da vam pomognem riješiti vaše brige? Moj ljubljeni kćeri . Zar ništa niste naučili? Što je to. u podne i navečer samo čekam tvoj poziv. Nitko te neće ili može voljeti kao Ja. bili okrutni. religiozne napuhanosti i arogancije. njihovom ljubljenom Otkupitelju. jer vama je dat dar slobodne volje. Slušam svakog pojedinca. u kojemu ću Ja ponovo doći. Povjerenje u mene znači da Mi možete prikazati veliko povjerenje. tako da je problem sada tvoj I molim Te riješi ga prema Tvojoj presvetoj volja" tako vaš um može biti miran. da je njima nemoguće.. Strah ne potiče od mene.Kralj Milosrđa Isus Krist .

Post je važan za vaše duše. srijeda. da je ovo vrijeme posta jedno vrijeme mirne prisebnosti i osobne žrtve i da je to prilika. 16:00 sati Dijete Moje. Sotona i njegovi demoni rade na tome. Razmišljajte o Mom životu na Zemlji i o daru.2012. ono najvažnije. da Ti ponudim dar kroz post u jednom danu u tjednu – za vrijeme cijelog posnog vremena . Vi morate biti jaki. ako (isto) samo jednom u tjednu postite. da prihvati Novi Vijek Mira na Zemlji. četvrtak. Ja Tebi nudim. Molite za one sirote duše. 22. i ujedinite svu Moju djecu. da se vaša nada za vječno Otkupljenje kroz strah pomrači. Oponašajte Moje post u pustinji. koji se sad planira. Ujedinite se sada za jedan dan i molite Moju Svetu Krunicu. „Moj dar Isusu kroz post“ molite: „O Moj Isuse. Vi možete mnoge duše spasiti. Vi si ne smijete zadavati brige. Ja ću vas (pri) tome voditi na svakom koraku vašeg putovanja. Vi morate biti puni ufanja i morate vašu pažnju u svako doba usmjeriti na Mene. Kroz ovu žrtvu molim Te za spasenje svake duše. Vi. Molim vas pripremajte se za Uskrsni tjedan i za Uskrs.351.02. prije nego je njima data šansa. da se u očima Moga Sina rehabilitiraju. da se – prema želji Moga dragocijenog Sina – ujedine u jedno jedinstvo. Stvoritelj svih stvari. da ovaj veliki užas protiv čovječanstva bude ublažen. Otac Svemogući. Amen. stime da atomski rat u Iranu mogne biti otkloljen. Ovo (post) vi možete oblikovati prema vašim predodžbama. Djevica Marija: Molite. Samo onda će te se uzdignuti i bez oklijevanja će te ići trnovitim putom. da na moj vlastiti mali način oponašam Tvoj život. Molite i za o ne siromašne Zemlje. koja je možda pala u nemilost. koje će kao figure u šahu u ovoj zloj igri laži – koju planiraju (određene grupe. Moja Sveta Krunica. Bog Otac: Poziv Katoličkoj Crkvi. da bi ga zaustavili. Vaš ljubljeni Isus 352. da se moli za ublažavanje ratova u svijetu. da mole zato. da bi se zaustavio ovaj atomski rat. koje će nenamjerno biti upletene u to. Ovaj rat je vrlo blizu. nego i za (one) u onim Zemljama. da uđu u Kraljevstvo Moga Oca. da vi ovaj dan žrtvujete za duše. i vi morate žarko moliti. Idite sad. Koristite ovo vrijeme. (I točno) To je plan Đavla.. dragi Isuse. da bih Ti pokazao veličinu moje ljubavi. Kad oni duše ubijaju. pomozi Mi. ne samo (za one) u Iranu.2012. (a) ne Bog. budite blagoslovljeni. da izazovu užasno uništavanje. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupljenja 353. Ovih nekoliko tjedana posta morate (vi zato) upotrijebiti. da Mi pomognete u Mojoj Borbi za duše. došlo je vrijeme za Moju djecu. On utječe na veliki broj duša.j. Sve. Svevišnji. reci Mojoj djeci. da bi ih odvratio od toga. . koji prihvatite pečat Živoga Boga. stime da oni mognu proći kroz vrata Novog Raja na Zemlji.02. Moja iskreno ljubljena kćeri.) (svi ovi) Moje pristaše. za spasenje čovječanstva. Dozvoli mi. stime da ovu Križarsku molitvu (34). onda su one izgubljene. djeco Moja.“ Nemojte dopustiti. 16:42 sati Ja sam Bog. 23. četvrtak. djeco. (t. On čisti duh i velika je utjeha za Mene. da bi svoj Mojoj djeci pomogao da uđu u Vječni život.02. može spriječiti rat. je. Post je važan za vaše duše. koji sam Ja vama dao kroz Moju Smrt na Križu. da atomski rat u Iranu mogne biti otklonjen. za spasenje svih ljudi. Moj Vječni Otac – biti zloupotrebljene. 19:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila za vrijeme klanjanja pred Presvetom Euharistijom. moju žrtvu sa ljubavlju i radošću u mome srcu. jer on će ubiti milijune Božje djece. da bi vaše duše i duše vaše braće i sestara pripremili. 23. u tome da male žrtve doprinesete. Bog.2012. kad se sva otajstva u jednoj jedinoj molitvi izmole. Čišćenje će samo kratko trajati.

da Ja. Prihvatite istinu. da svi oni. Samo onda se svim dušama može ponuditi vječni život. Moje obećanje je sadržano u Djelima apostolskim. vi njima uskraćujete šansu. jer kad bi Ja sada ponovo došao. onda će samo oni. neće biti bolesti. koje je Moj Sin poslije Njegovog slavnog Uskrsnuća dao za mrtve. nebi bilo prikladno za Mene. onda će te znati. Zašto ti oklijevaš. Vaš ljubljeni Isus . koji će – temeljem njihovog grijeha i njihove neposlušnosti – svako pravo na njihovu pravednu baštinu. Ja sam istina. biti će dar života u Raju – (jednom) još ljepšem nego što je bio onaj. koje dolaze sa božanskih Usana Moga ljubljenog Sina. važno je. koji je bio pripremljen za Adama i Evu . da su ova proročanstva prorečena? Pobrini se za To. čija će Božanska Volja na Zemlji najzad biti ostvarena. petak. On dolazi. da bi je (samo) prilagodili vašoj pogrešnoj interpretaciji istine. ali onaj drugi ne? Onima boguposvećenim slugama Mojim Ja kažem: Otvorite Knjigu Istine. Moja izabrana generacija će dovijeka biti kod Mene.02. koja je planirana od Mog Vječnog Oca od početka vremena.Kćeri Moja. koji ljubav prema Meni i Mome Vječnom ocu imaju. koje su sadržane u Mojoj Svetoj Knjizi. djeco Moja. 24. koji izjavljuju. što je rekao. koja ih prožima. Poslije ovog perioda dogodit će se drugo Uskrsnuće mrtvih. svojom krivnjom izgubiti. da vlada i da sjedne na Njegovo pravedno Prijestolje u Novom Raju. Zašto to ne bi moglo biti moguće? Ovo je Zemlja. ustručavaju. Niti vi Mene možete promijeniti niti možete promijeniti. kćeri Moja? Zar neznaš. koja je Moj Sin dao. da će ponovo doći. koji sam Ja stvorio za vas sve na Zemlji. Mojoj djeci (kažem): Vi istinu – sadržanu u Svetoj Bibliji. vi svi. Ovo vrijeme za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina blizu je. vaš ljubljeni Otac. ti nesmiješ nikada zaboraviti. da prihvate jedan dio od toga. Vaša obveza je. da po njoj hodam.podaren. Više neće biti niti smrti – niti bolesti – niti grijeha. Ako vi obećanjima. prihvate milenij. Kad ponovo dođe. djeco ove generacije. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 354. da Moju Svetu Riječ razumiju. neće biti grijeha. kako je to Mojoj djeci obećano. Što je to što vašu braću i sestre unutar Moje romokatoličke Crkve motivira. Sada je potrebno. evanđelisti. Vama. Vi ne smijete slušati one iz vaših redova. da ja – usprkos Mojih ozbiljnih upozorenja čovječanstvu – za svu Moju djecu jednu posebnu ljubav u Mome Srcu gajim. (**) Zašto se svi oni. u kojem vremenu će On u Novom Vijeku Mira vladati 1. koji pobijaju istinu. da je On ono (ozbiljno) mislio. koji istinu glede Novog Vijeka Mira na Zemlji izvrću. (*) Ivanu. da Moju djecu informirate o istini. ne lažu. je isto tako saopćen slavan Povratak Moga ljubljenog Sina. Starenja više neće biti. sa Svjetlošču Božjom. da se vi svi ujedinite u jednu obitelj sa Mojim Sinom u Raju. Vi. tko sam Ja. Kad čovječanstvo bude očišćeno. On reče. Temeljem njihove vjernosti prema rimokatoličkoj Crkvi. Radujte se. da se Zemlja očisti. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri.2012. želim. Ovaj Raj će pružiti 1000 godina mira. da ovo nitko krivo ne razumije. zaostati. za vrijeme dok će ljudi u miru sa njihovim obiteljima iz (raznih) generacija zajedno živjeti. koja sadrži istinitu riječ – nesmijete nikada odbiti. koja jedina čini blaženim (***). Vama će biti podaren dar vječnog blaženstva. Isusa krista. morate prihvatiti obećanje. koju je planirao Moj Otac.000 godina. Novi Raj treba biti pozdravljen sa oduševljenjem i prethodnom radošću. Molite za one. onako kako je to slučaj u Nebu. Istina će vas osloboditi. Riječi. Znajte. ljubavi i harmonije. Nemojte je iskrivljivati i nemojte je korigirati. koji se nauke rimokatoličke Crkve drže. vjerujete. da oni njihove duše pripreme za Namjesništvo Moga Sina u Novom Raju na Zemlji. Vi imate jednu obvezu. U Novom Raju neće biti smrti. Vi ste Moju djecu zbunili. Svetom Pismu. da istinu javno objavljujete. Nemojte nikada sumnjati u riječi.

da ove poruke javno zagovaraju. Sa malo prave poniznosti u njihovim srcima oni će se dati na posao. i molite za njih. Zatim će sadržaj istrgati na komadiće – sa otrovom u njihovim srcima. O. da bi bilo osigurano. kroz Ruku Moga Oca. 24. Iako Bog patnju pripušta. Nitko neće spriječiti. Ali ovdje se ne radi o tebi. kad ste u dvojbi. si jedna Proročica. imam slideće za reći: Vi. . koje je Moj Otac od Početka vremena dao.vračanje i kroz čarobnjaštvo. kćeri Moja. Tako dugo. da je to pravo. 26. Isusa Krista.355. Ne vrijeđajte nikada Njegove proroke na bilo koji način i nemojte njima nanositi nikavu štetu na bilo kakav način. To je obećanje. biti će razdvojeni u dva tabora. Čujte Njegov Glas. Ti prihvaćaš patnju – kao jedan dar Meni. Oni drugi će biti oni. koja u svim stvarima ponizna mora biti. 21:45 sati Moja kćeri. kako Me oni vrijeđaju. Oni. koji su pozvani. Bog. da Moju Riječ odbiju. Oni nemaju pravo. morate se boriti protiv kušnji. da će sa Darovima Duha Svetoga biti božanski inspirirani. Obadvije (grupe) će Riječ Božju odbiti. da se ove poruke čuju. Oni nemaju stida. Ne odbijajte nikada proroke Gospodinove. Čak i dobri svećenici. da Moju Svetu Riječ objave. 21:45 sati Moja kćeri. da Moju Svetu Riječ pred očima cijelog svijeta ponižavaju.2012. da Riječ Gospodinova bude data Njegovoj djeci. pripadnici klera i drugi samozvani apostoli. Katolička Crkva je jedina (jedina prava) Crkva koja (ljude) čini blaženim. da bi kod Mog Drugog Dolaska postale jedna jedina Sveta i Apostolska Crkva. da se vi nalazite u Zadnjem vremenu. gorko pobijati. na vas biti izlivena vatra sa neba. Ovi svećenici. 7. koje će vam u svakoj minuti jednog dana biti postavljene na put. da duše ohrabre na to. Glasniku Zadnjeg vremena. kojima je zabranjeno. Jer to je grijeh u Njegovim Očima. jer ona će kokon od lažne sigurnosti. Molite. jer oni će arogantno Moju Knjigu Istine raskidati. Vaš Učitelj Otkupitelj cijelog čovječanstva Isus Krist 356. jer ti si ništa bez Mene i ti to znaš i to prihvaćaš. koje su temeljem utjecaja Varalice slijepi. da ove duše. da Istinu Njegove Presvete Riječi javno objavljuju. Svi oni. To je Njegova Riječ. koji idu za Sotonom kroz New-Age.02. Kako veliku štetu će oni prouzrokovati. u koji se oni sami zamotavaju. Molite. potresti i snažno zaljuljati. kad progon započne. nedjelja. stime da bi sva djeca Božja imala vječni život. koji su duševno slijepi. Moj Otac. Nemojte nikada odbijati proroke Gospodinove. kako će Ona njima danas biti prezentirana. koje se tebi. da podruju ovaj Zov sa Neba – koji će biti dat.2012. koja će tebi biti data od Presvetog Trojstva i od Moje ljubljene Majke. njihove duše otvore i Riječ Božju onako prihvate. izazvana ili gorko pobijana. da bi Zemlju pripremili za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina. koji ipak vjeruju. koju Njegovi Proroci na Zemlji doživljavaju. kad vi Njegove proroke javno klevećete. govori svijetu po Njegovim prorocima. bez da ich raspoznaju sa čistom dušom. da ove poruke javno odbiju.02. koju vi odbijate. da se čovječanstvu pomogne. koje tvrde. da ti šutiš. da Mene poznaju. djeco Moja. koji tvrde. dok se to ne dogodi. Ti. i usprkos tome. Sve crkve će se udružiti. svakako je potrebno. onako kako će biti otkriveno cijelom svijetu. Bog Otac: Balzam koji vi tako hitno trebate. Šutite stalno. daju. pokušat će. svaka Riječ Moga Oca – koja će biti data duševno isušenom svijetu – biti će ili ignorirana. onima od Moje djece. oni toga neće biti svjesni. da se duše spase. imati će osjećaj. On klevetanje Njegovih pomazanih Proroka neće trpjeti. da bi umirite vaše duše. Ono ne žele čuti istinu. petak. Napadnite pravog proroka – i za kaznu će. Prihvatite. koji će Moje Poruke. koji Mene. poznate. vašeg ljubljenog Oca. Svetu Riječ Moga Vječnog Oca upravo odbijaju one Bogu posvećene sluge.

koje su već obraćene. kako to do sad još nikad nisu doživjeli. da vi sebi stvari umišljate. Molite sada za svu Moju djecu. da vi lažima i obmanama. Jer ako to činite. Nemojte nikada pobijati druge. da se brzo razvija. Hladnokrvnost. da bi pri tome pomogli. koji su u stvari upućeni o Meni. da vas uvjere. koji ih nježno ljubi. srdžbe. na jedan način. njihovog ljubljenog Oca. Ljubite jedan drugoga.2012. nisu one. sa kojom se suočavate. vašem ljubljenom Ocu. ponedjeljak. koju će one sirote duše osjećati. biti će kušane čak i povrh vaše moći ustrajnosti (do kraja). koji vi tako hitno trebate. koji je 10. ali ljubav i mir. da govore u Moje Ime.02. Vi će te biti dovedeni do posrnuća. Vaša vjera i vaša vjernost prema Meni. djeco. vi će te patiti u vašoj utrobi i biti će te izloženi kušnjama – i Meni će te ponekad htjeti okrenuti vaša leđa. ismijani i odbijeni. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Zato što vas Ja ujedinjujem u jednu armiju. Molite i za one. Za vrijeme dok se ratovi i nemiri proširuju u svim smjerovima. i vama će biti postavljene zamke. Vama će biti rečeno. koji izjavljuju. Pokažita onima. 27. i prema Mome dragocijenom Sinu. za vrijeme dok se ovi događaji poremećenosti u svijetu i dalje povećavaju. koji vas vrijeđaju. Molite za one. vrijeme Moga Božanskog Milosrđa se je približilo. Svijet počima. Ne osuđujte nikoga u Moje Ime. Vi će te. Oslobodite se svih vaših razlika. nužno je i Ja trebam. morati nositi težinu Njegovog križa. i nestrpljenja napustite i da Meni dozvolite. Šutite. Ljubav jednoga prema drugome. i onda će te biti izrugivani. Ja vas neodloživo molim. u koje vi vaše nade polažete. koji sam vam Ja prije tako dugog vremena obećao – ušli. koje vašu pažnju trebaju. vjera Moje Crkve postati će i dalje slabija. Svećenik protiv svećenika. trpjeti sljedeći fazu čišćenja. Mnogi ljudi. Ovo putovanje će biti mučno. da Mene. svibnja 2011 svijetu dat – ispunjeni sa Svetim Duhom. kod koje od vas zahtjevaju. Bol. Vi morate razumjeti odgovornost. da umirite vaše duše. da proživljuje slijedeći fazu čišćenja. Svijet počinje. koji ne samo da se rugaju ovim porukama i njih kritiziraju. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 357. njihovog Stvoritelja. Vi će te možda imati čak i osjećaj. kršite Moje Zapovijedi. koji se ipak protive. da o ljudima – koji ove poruke ne prihvate – izreknete presudu. da vas povedem sa Sobom na putovanje u Raj. pokušavaju možda. vašu ljubav. Biskup protiv biskupa. biti će balzam. da vas obeshrabre.Vi ste – kroz jedan poseban blagoslov. je odraz boli. koju Ja u ovom trenutku podnosim. vi će te biti napadani sa svih strana. kad Moju Svetu Volju branite. Ne objeđujte nikada druge u Moje ime. Vi će te biti ispunjeni sumnjom. i to neće biti jednostavno. koji vas žaloste ili vrijeđaju. koje će te vi na kraju naći. Siromašne duše. Pokažite strpljivost. Djeco. . nego koji i vas kao osobe obasipaju sa prezirom i ruglom. čak i onda ako se to čini u Moje Ime. je svakako potrebna. uključivo i prema onima. Strpljivost je potrebna. da se čovječanstvo pripremi za Njegov slavan Povratak na Zemlju. Moje pristaše će sada zbog njihove vjere doživjeti patnju. da ove poruke odbijete. nego one. priznaju. ne ćete odoljeti. da se vi ujedinite. Šizma (= raskol) u Mojoj Svetoj Crkvi počima. koji o Meni ništa ne znaju. Nemojte nikada pastu u klopku. jer vi nemate ovlaštenje za to. koje Mene uopće ne poznaju. koje će biti tako izložene. je važna. da bi u Vlast (vrijeme) Moga ljubljenog Sina u Novom Nebu i na Novoj Zemlji – u Raju. kroz to što vi za Mojim Sinom idete. da vi bolujete od priviđanja. da svu Moju djecu ujedinim. Isusu Kristu. da bi uzeli vaš križ na sebe i slijedili Moga Sina. . da sve svoje oružje straha. To će zahtjevati veliku vjeru i hrabrost. Imajte strpljenja sa onima. Ja imam želju. koja će prikazivati početak ostatka Moje preostale armije na Zemlji. Srdžba Moga Oca pojavit će u svakoj Zemlji u svijetu.

koja služi tome. Ja Te molim. moj ljubljeni Oče. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. da one duše.2012. Zar neznate. To ne traje više dugo. . koji će se sada u svijetu razviti. vjerovati. Oni će odmah biti upućeni u to. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. koju mi imamo za Tebe. budu postigle. će u njihovim dušama – bez dvojbe o tome – znati. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. njihovim ljubljenim Isusom. časte. dragi Oče. Mržnja. da bi ublažili događaje. Isusa Krista. dar poniznosti. za zaštitu vas i vaših obitelji. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. dragi Oče. Vjera Moje Crkve raspada se. Ne zaboravite. „O moj Bože. Moje boguposvećene sluge odbacuju vjeru u Moje nauke tamo. i oni će odmah znati. kad moraju vidjeti širenje grijeha kao razorni požar. časne sestre i klerus svih u Boga vjernih konfesija. 29. da onoliko često koliko možete molite Moga Oca za Pečat Živoga Boga. i vi morate najmanje jedan sat u danu provesti u molitvi. da uklone sve stvari. Vi. vašeg ljubljenog Isusa. biti će prožeti Mojim bolom. „O Moj Isuse. koji vaše molitve. da i druge ohrabrite na to. Mi Te hvalimo.Svi oni. Ti si plamen. da izmolite poništenje vaših grijeha. Oni će se potruditi. koji su okrutni. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Ljubim Te. kao da on nikakve konzekvencije nema. Moje pristaše moraju biti strpljivi. koje Božjoj djeci bol i patnju zadaju. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. koji u Mene i u Moga Vječnog Oca vjeruju. Ti si svjetlo Zemlje. Mi žrtve nismo dostojni. koja im se nakapa u njihove duše. Ispuni nas Duhom Svetim. Križarska molitva (33). Kad oni vide ratove. potječe od Sotone. Kad oni vide grijeh pobačaja – pred svojim očima onako prikazano na ogled. Mi Te slavimo. da znaš plan vremena (za provedbu) Volje Moga Oca. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. koje Mene.02. i svečano obećavam Tebi. mognu biti spašene. koji podnose bol. Amen. da Duh Sveti u duše onih. ti nemaš pravo. Moje pristaše. njihovog Božanskog Otkupitelja. za otklanjanje ratova širom svijeta. naše nevolje. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave.“ Osigurajte i to. kako Me on (grijeh) boli. koji će biti nametnuti nedužnima. za spasenje duša. kako je to prorečeno u knjizi Moga Oca. Molitva je sada potrebna. Molite za duše i prepustite sve Mojim Rukama. Mi nudimo sami sebe. da mole sedmodnevnu Križarsku molitvu (24). Vaš Isus 358. dok sva Moja obećanja budu ispunjena. našu muku kao dar Tebi. jer će se sve u svijetu tako razvijati. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. gdje oni Mojem stadu laži pričaju o ozbiljnosti grijeha. morate u Mene. i povedi Tvoju armiju. Svi ovi događaji će se slagati sa vremenskim planom Moga Oca i bit će ovisni od učinka. o Gospodine. da mognemo napredovati. vi morate ostati jaki i u Moje Ime ujedinjeni. Dopusti nam. Isuse. Mi Te ljubimo. mome ljubljenom Ocu. Svjetovne grupe će kršćanske crkve uzeti na nišan i šikanirat će ih. Ja Te tješim u ovim vremenima. Bez obzira koliko to bilo teško. radošću i zahvalnošću. koji se nalaze u ujedinjenju sa Mnom. da bi izmolili Pečat Živoga Boga i da ga primite sa ljubavlju. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. 17:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. A onda su tu Moji ljubljeni svećenici. da Moj Sveti Duh sad u njima počiva. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. nemože ući i neće ući? Srijeda. Ali ipak mi znamo. koji narode svugdje (na svijetu) sa jednom velikom brzinom proždire. koji sve duše dodiruje. Vjernost Mojih boguposvećenih slugu biti će slabija. Grijeh se širi. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. Molite. kad grijeh oko sebe vide. molite sad. oni će Moje muke u svakoj pojedinačnoj kosti njihovog tijela osjetiti.

Ostanite sad u Mojoj blizini. mnogi od Moje djece će sad temeljem molitava i patnji Mojih cijenjenih pristaša biti spašeni. koji Mene poznate. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. svi griješnici imaju pravo. U ovoj intenzivnoj fazi vremena Ja trpim i oslanjam Se na Moje pristaše. jer Ja želim spasiti svu djecu Božju. koje sam Ja tebi. srijeda. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. da spasim duše. u kojemu Ja totalnu Apsoluciju nudim. Bog Otac: Upozorenje glede sotonskih kultova i New. Amen. osjećajte Moju ljubav. Molite i ujedinite se. da (i) dalje molite za duše drugih. za kojima Moja ljubljena Majka suze roni. te da bi se svi mi ujedinili – kao jedna u ljubavi prema Svetom Trojstvu ujedinjena zajednica – i da bi s Tobom kao jedna sveta obitelj živjeli u raju. Ispuni me milostima. To više neće dugo trajati. ako u njihovoj duši pokažu istinito kajanje. „O Moj Isuse. koji ovaj poseban dar molitve. dao. Opustite se. da se spase ostaci Tvoje djece na zemlji. Vi Meni (kroz to) donosite veliku utjehu. koj Sakrament Ispovijedi ne mogu primiti. i to u korist onih. da će njima ovaj poseban dar od Mene. i Meni je data punomoć. Samo vi ovim dušama – kroz vaše molitve . da Moj dar Apsolucije prihvatite. za kojima Ja čeznim. Tako mnogi su reagirali na Moj Zov sa velikom poslušnosti i jednim velikodušnim srcem. da se oni u Mojim očima ne spase? Vi morate prema vašom Braćom i vašim sestrama pokazati ljubav i morate biti radosni. za sapasenje duša od vatre pakla. da Tebi pomognem. Sve će biti dobro. u čijem spasenju vi Meni pomoći morate. da one duše. pmozi mi.Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Zar ne znate. koji neće prepoznati istinu Moje egzistencije. da Ti – kroz Tvoje Milosrđe – spasiš duše od duha tame. da grijehe kroz Svete Sakramente Ispovijedi opraštaju. da Mene mole. nemože ući i neće ući? Vaš Božanski Otkupitelj Isus Krist 359. Moje drage pristaše. Križarska molitva (35): Molitva. da bi sa ljubavlju i radošću u mome srcu Tebi ponudio ove patnje. Ujedinite se. To su griješnici. će te dubinu Moga bola i Moje patnje . da duše uđu u Raj. Vaš ljubljeni Isus Krist 360. 00:20 sati . biti dat. Amen. Otvorite vaša srca i molite za dar poniznosti. da sve grijehe oprostim. vi znate. koliko jako vas Ja ljubim. i molim vas. Ali svi Me neće htjeti zagrliti.03. za kojom Ja čeznem. da privučem (k Sebi) svaku pojedinačnu dušu. čija ljubav prema Meni onu mjeru prelazi.” Djeco. čak i onda kad se njima bude otkrila istina. Primi moje kušnje. da Mi pri tome pomognu. Ovo su one izgubljene duše. ili za one. koji nisu članovi rimokatoličke crkve. To su one duše. Neće biti nikoga. Blagoslivljam vas.“ Onima. Ja od vas tražim. 02. moje patnje i moje brige u ovom životu. obeshrabrite. kažem slijedeće: Vi morate ovo znati: Ja sam Isus Krist.2012. koju veći dio čovječanstva poznaje. Ili dali bi vi ovim dragocijenim dušama uskratili pravo na Moj dar? Zašto bi vi trebali pokušati. 19:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. petak. Budite strpljivi i molite. Čak ako nikad i nebudu Moje poruke čitali. koje Moju Božansku Riječ prihvaćaju. gdje oni bili.03.2012. Mnoge od ovih duša taj akt Moga Božanskog Milosrđa neće preživjeti i umrijeti će u (stanju) smrtnog grijeha. njihovog ljubljenog Isusa. Ja molim. Moja kćeri. koji Moju Ruku Milosrđa odbijaju – razumjeti. pa da neprime apsoluciju? Zar bi vama bilo draže. Cijelom čovječanstvu će ubrzo biti dat dar Moga Milosrđa. Mojim boguposvećenim svećenicima je isto data moć. bez obzira na to.nauka. Sin Čovječji. da Duh Sveti u duše onih. da im oprostim. koji su okrutni. 01. Vi. da bi Meni pomogli. stave pod znak pitanja.Age.možete pomoći i Meni donijeti utjehu.temeljem onog broja ljudi.

Boga Oca. To je tako bolno. patnja Moga Sina u današnjem vremenu izjednačena je sa Njegovom patnjom. vašeg ljubljenog Oca. za patnju. svaka žena i svako dijete. nego način. odvukao od Mene. da osudite krive bogove. da bi vas. pomozi mi. i to ne samo kod Mene. S vremenom će te vi Meni pomoći – kroz vjernost i vašu ljubav prema Meni -. Pripremite se. lažne nauke. da molite za ove duše. Svima onima. Kad Sotona (duše) zavede i srca onih pridobije. vjeruju: Od vas sad tražim. da bi vi. Njegove ljubljene Majke. nije bilo Njegovo razapinjanje. koju je On onda podnio i koja Mu je prouzrokovala najveću muku. kako su se mnoga djeca Božja odvratila od svetih Sakaramenata i nauke crkve. Nemojte nikada analizirati Riječ Moga Sina. . da razlikuju istinu od iluzije. da vi ove duše upozorite na patnje. koji u njega vjeruju. On vas zove. užasne laži kroz sotonske kultove i New. koji imaju skromnu i čistu ljubav prema Meni. Moga Sina ljubiti i Moga Vječnog Oca častiti. da uživaju u ovoj mirnoj i krasnoj egzistenciji. Isusa Krista. kako On sad s Neba govori vama. Njegova Riječ se i danas isto tako odbija. koje je za Moju djecu stvoreno već od početka (vremena). Samo oni. kad se – poslije smrti – opet nađu u pandžama Sotone.Age. za spasenje sve Tvoje djece. da je važno. Sve to zajedno je stvoreno od kralja prijevare. njihovom Nebeskom Ocu. kao i u ono doba. Njega danas izruguju na jedan način. onda on njih muči u vjekove. ali vi Mene za to morate moliti: „Nebski Oče. koji prouzrokuje suze i patnje. Njima se obećava jedna druga vrsta raja. da hodate po tlu Moga Novog Kraljevstva. koja su kroz (ove) laži – koje su formulirane kao slikovite varke – zavedena. djeco. Kad bi vi strahotu na njihovim licima vidjeli. vračare i New. od Sotone. On se neće zaustaviti ni pred čim. Zemlja će na ovaj divni događaj.2012. je vrlo jednostavno. Na žalost Sotona je duše mnogih od Moje djece ocrnio. koje se nikad nisu promijenile. Očekujte ovaj događaj sa velikom predradošću. djeco. oni bi pali na zemlju i molili bi za milost. Ja vam sad dajem sav Moj blagoslov. jednog prepredenog lažova. Ja vas molim. Hvala. da prođu kroz ova vrata. lažne idole. da odgovarajuće mognem slijediti Tvoj poziv.nauke. koje će biti pod vlasti Moga srdačno ljubljenog Sina. Djevica Marija: Probudite se djeco. da mi daš Tvoju milost (koju trebam). Amen. za čime će težiti svaki čovjek. U pravo vrijeme vama će biti otkriven misterij Moje Božanske Volje. da odgovarate na Moj poziv s Neba. Subota. najzad da Moju obitelj ujedinim. Ja vas usrdno molim. na koji je On odbijen. Moju dragocijenu djecu. kćeri Moja.Moja kćeri. kad je On na Zemlji bio. vaše obitelji i vaši prijatelji bili sposobni. koji u Mene. koji sam Ja obećao kao najveći dar od stvaranja raja. Isusu Kristu. Tako mnoge duše su otišle na krivi put. djeco. biti će u stanju. da u Tvojim očima postanem tako malen kao dijete. Ne prestajte nikada stime. koje njima predstoje. Kad bi griješnici samo na kratko u dužini od jedne minute ovo krasno stvorenje vidjeli. djeco Moja. U pravo vrijeme vi će te razumjeti misterij Moga Nebeskog Kraljevstva. Slušajte Riječi Moga Sina. Bol. da uzmete Križ Moga Sina na sebe i da sa dobrim primjerom idete naprijed. Tako oni neće biti u stanju. vi će te proigrati vaše zakonsko pravo na baštinu. Vi morate prihvatiti istinu. to bi vam raskinulo srce. U tako jadnom stanju su oni. biti pripremljena.03. i prema Mome Sinu. kad se vidi. koje sve zajedno u jedno veliko ništa vode. Tješite Me. koje je prije Drugog dolaska Moga ljubljenog Sina. nego i kod svih Njegovih odanih pristaša na Zemlji. Ali takav ne postoji. Ja Te molim. Kćeri Moja. Ako ovu molbu ignorirate. Molite za njih. će se pojačati. Zagrlite Moga Sina sa jednim skromnim srcem. 03. Hvala. kušnje čovječanstva za vrijeme konačnog čišćenja.nauke postavljaju u svijet. neophodno. djeco. Isusa Krista. jer ovaj Raj je nešto.Age. i to u Kraljevstvu. vjeruju u jednu novu planetu. U mnogim slučajevima njih od pakla može spasiti samo patnja požrtvovanih duša.“ Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 361. Slijedite jednostavno Njegove nauke. da vaše duše pripremite za Njegov Drugi Dolazak. Moja siromašna djeca. kao utjehu za Mene. 14:33 sata Dijete Moje.

Knjiga istine će tebi. biti otkrivena. stime da svijet nju sada u ovom vremenu čuje. Katolička crkva i Izrael biti će progonjeni. Ljudi se onda neće obazirati na njihove „leševe“ (*). Probudite se. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Nemojte odbiti Njegov Zov vama. koja se daju čovječanstvu. 5.ožujak 2012. Jer one će ponovo ustati (uskrsnuti). .Kad On sad govori sa vama. Knjiga istine će tebi. Moj se Sin mora sad umješati u to i voditi vas. da ćeš ti (i) sedmi pečat otvoriri. Ova knjiga njemu nije data zapečaćena. da teže za poništenjem (njihovih grijeha). prihvatite Moj Križ. Ovo su zadnja upozorenja. djeco. da se vaše duše pripreme za Drugi Dolazak Isusa. Moga ljubljenog Sina. Nemojte nikada odbiti Njegove crkve. Ponedjeljak. On mora vas podsjetiti na razliku između ispravnog i lažnog. da je Ivanu Evangelisti nezapečaćena knjiga – knjiga istine – data. da ti Knjigu Istine otvoriš i da sadržaj njezin svoj Božjoj djeci otkriješ. pošto će šizma (= vjerski raskol) unutar crkve ubrzo nastupiti. koji će opet doći u slavi. Oni vam mogu zadati bol. što će voditi ka tome. Nemojte Boga nikada odbiti.03. vrijeme za otvaranje pečata je skoro stiglo. koji Moju armiju predvode. Moje pristaše. tako će i vjera onih. Ali to bi bilo glupo. Poslije toga će On vama dati (potrebno) vodstvo. biti veća. onda On to radi iz Njegove Ljubavi prema čovječanstvu. Ali da bi to učinio. da bi stvorili Novo Nebo i Novu zemlju. Crkva se u ovom vremenu nalazi u velikoj tami i bila je puno godina cilj prevaranta. da bi častili Moga Oca. Crkve će biti proganjane – i to katolička crkva i dom Izrael. Mnogi će misliti. U svijetu će biti veliko klicanje od veselja. kad budu vladali sa Mnom u Raju. o čemu mnogi od vas misle. koje ste vi izgradili. biti otkrivena. kako je to prorečeno. Ja danas dolazim. Isto tako. da bi vas se pripremilo za ovaj događaj. koja sa svih strana navaljuje na tebe. stime da vide svoje grijehe – On će njima dati još nešto vremena. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. jer su pečati već bili otvoreni. Vi istinu morate prihvatiti. onda. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. Svijet će se sad tako promijeniti. Vaš Otkupitelj Isus Krist (*) Njihove „leševe“: Tu se misli na tobože „mrtve“ religije. kad (ove religije) budu pale. da se pripreme za Veliko Milosrđe Moga Sina. onda će te slijediti put zablude do vječnog prokletstva. Ove dvije religije biti će mučene i poduzet će se svaki napor – kako izvana tako i iznutra – da bi im se uništio svaki trag. nedjelja. Tako mnogi od vas nisu niti vođeni niti informirani o ozbiljnosti grijeha. (onda) kad se otvore vrata Moga Raja. kako se neiskrenost i pokvarenost u svijetu šire. Ali ipak oni će opet ustati (uskrsnuti) i zahtjevat će natrag po zakonu pripadajuće prijestolje. Mnogi će (zbog toga) biti razveseljeni. Tolerancija u vašem društvu i unutar crkvi ima za posljedicu. On hoće spasiti svaku dušu. da to. Nitko ne može i nitko neće uništiti Moje izabrane ljude na Zemlji. i vi će te se ujediniti sa Prečistim Srcem Moje Majke. Njegova Sveta Riječ će vaše duše hraniti i učinit će ich opet snažnima. mučenje i smrt i mogu one građevine i hramove porušiti. Znaj. da se više neće moći prepoznati. 363.2012. da bi se nih pripremilo za vječni život. Majka Otkupljenja 362. da su uništene. kad On svim ljudima bude otvorio oči. Vama su u prošlosti poslati mnogi Glasnici. da nije važno. tješim. Na kraju Njegovog Božanskog Milosrđa – onda. 04. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Vi. Jer ako to činite. za vrijeme dok vi prilazite Mome slavnome Kraljevstvu. da te u ovom vremenu muke. Za tebe je ovo (vrijeme) došlo. Temeljem vaših molitava puno buna biti će otklonjeno. u Očima Boga može biti posve težak grijeh. da bi se ljudima omogućilo.

da on na Bliskom istoku mir stvara. moraju nastupiti. Mnogi su ispunjeni strahom. ti sada moraš nastaviti sa time. koje nove bogove štuju. Ja kažem: Vi imate puno toga. Jer onda ću Ja doći. Srijeda. što Moje poruke znače. ne samo da svijet za sapasenje duša pripremi. koja je sadržana u nezapečaćenoj knjizi. (Jer) U drugom slučaju neće (moći) biti dio Novog Neba i Nove Zemlje. i ako uopće. (koje će biti) ispunjeno sa Mojim Božanskim svjetlom. da čovječanstvo razumijeti mora ono. čak i onda kad ne razumiješ. koja je uvreda za Moje nauke. obećano. znati. jer vaše će molitve težinu ovih vremena – (težinu njihovu). Molite za sve vaše duše. i među onima. koju on prezentira. Bez obzira na otpadanje od vjere. da nijedan čovijek nema znanje ili pravo. samo sam Ja. Prvi pečat je otpad od vjere (= apostazija). koja je data Mome učeniku Ivanu Evangelisti. i Moga Vječnog Oca priznaju. Čim ona nastupi. Pazite sada. o čemu to ovisi. kćeri Moja. je prorečeno.ublažiti. To će biti jedan lažan mir i on (taj mir) je preobučenje za laž. da bi pravi razlog ove neistine. kćeri Moja. njihovog Otkupitelja. i trebaju biti – ali samo onda. 15:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koje se svode na besmislicu i koje nemaju bitnosti. svi vi. je. Religije. reci Mojoj djeci. i vjerujte potpuno u Mene. Onima od vas. koji se ne samo među vjernicima vidi. koja se umanjiti može .. Nema (nepreostaje) (više) puno vremena. Samo Ja. Ti si proročica. Jaganjac Božji. Napokon će svijet ući u jedno vrijeme Novog početka. koja će biti izvršena. O Zadnjem vremenu nije puno poznato. da zastupaju nebesko područje Moga Oca. da je sad došlo vrijeme za to. za Zadnje vrijeme. i ne dozvoli nikome. nego i među onima. Ovo (današnje vrijeme) je vrijeme. jer on će se suočiti sa jednim užasnim progonom. imam pravo. Sve. instrumentu istine. da bi postali jedno jedinstvo. Sve. Bez obzira na to koliko bi oni o sebi mislili da su puni znanja. Vaš Isus 365. da će grijeh biti prognan sa zemlje. da sva djeca Božja pravovremeno istinu vide i da se obrate. da Moje svete upute izvršiš . taj koji punomoć ima. što je u Knjizi Ivanovoj sadržano. Prvi pečat je otpadanje od vjere. o kojima još ništa niste čuli. sakrio. biti će nevjernom svijetu prezentirani. Isus Krist. Nesumnjan nikada u Moju riječ. koje su prorečene. Radi se o tome. 6. 7. Ali (ovo) neće dugo (trajati). a o kojima mnogi misle. da sudim.Fiction. djeco. da svijetu otkrije ono. ožujka 2012. koji Mene. Molite. da današnjem svijetu kažem istinu. Sve stvari. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da prvi pečat bude otvoren. Pazite sada. Mojoj djeci. koji njihovu ljubav prema Meni javno objavljuju.. koje nisu od ovoga svijeta. na što se vi u ovom trenutku skoncentrirati morate. koji tvrde. da će te onda. kako će se jedan čovijek mira prezentirati svijetu! Njemu će biti pripisano. To je sve. Pogledajte oko sebe – i što vidite? Religije. koje se temelje na Scince. kad vi vidite nove. širom svijeta će doći do jednog velikog (vala) obraćenja. nego i da Moje Namjesništvo objavi. Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva. da Mene poznaju. postavlja se jedna razvodnjena nauka vjere. što je sadržano u Knjizi istine. Ovo vrijeme je sad blizu. ako su njihove duše nečiste. imati život.. Zbog toga će svi oni. Isusa Krista. Tada će biti gladni za istinom. Papu Benedikta XVI. da to svijet čuje. vrijeme za Veliku Ispovijed je blizu.Kroz zvuk tvoga glasa će istina na kraju biti otkrivena i misteriji. je to (sve) će značiti. Vaš ljubljeni Isus 364. . da u Knjizi Otkrivenja sadržanu istinu otkrije. Duševne bitnosti. koja je svijetu za ovo vrijeme. prije nego ove stvari nastupe. što će tebi biti dato. koji su u Knjizi Otkrivenja sadržani. kojoj je data zadaća. čemu se radovati možete. koji se nalazite u Svjetlu Božjem. da te u ovoj misiji zaustavi. Ožujak 2012. u kojemu se prava vjera iskrivljuje. krive religije i vjerske nauke da se pojavljuju. a onda. koje će se skupa spojiti. Ja vam kažem. Molite za Mog Svetog Namjesnika. iako ćeš i dalje sa svh strana biti napadana. koje neće samo vjernike zadesiti. kako će se čovjek mira prezentirati svijetu! Utorak. nego i boguposvećene sluge unutar crkve.

je vjerska nauka. koja od Sotone dolazi. Mnogi će pokušati. očemu to ovisi. Sve.“ Postoji samo jedan Bog. Mislite na to: Moja ljubav prema vama svima je tako jaka. zadati strah. Amen. Pomozi mi. da se ovo dogodi. da mogneš sa silama Zloga izaći na kraj. nego i od katoličke crkve i kršćanskih crkava. Svatko. koji traže krive bogove i svoj život za to upotrebljavaju. New-Age-Meditaciju. da ovu svetu misiju zaustave. što štujem krive bogove. koja su sad tako puno krive utjehe u njihovoj utrobi našli. Svi oni. Oni možda misle. tko vam kaže.i spasi me od tmine moje duše. koje vam Ja dajem. da nitko ovu čistu ljubav i ovaj suosjećaj. Polako ali sigurno će ove praktike okultizma biti akceptirane ne samo od vešag društva. Ako vi stime ne prestanete i ako Mene ne molite za vođenje. Moj Drugi Dolazak niti može biti spriječen niti zaustavljen. je Moja Presveta Riječ. i mnogi će pokušati. Oholost čak i Moje boguposvećene sluge čini slijepima za istinu Moje Svete Riječi. da ove poruke nisu u skladu sa Mojim naukama. Oni Mene ne poznaju. jer ja sam zalutao i u neredu sam.03. . ako sam Te kroz to uvrijedio.2012. bez obzira na to koliko privlačna njegova pojava bila. da bi spriječili. ali vi se ne smijete nikada bojati. nemože biti niti spriječen niti zaustavljen. Moja obećanja čovječanstvu. koje su potrebne. vidovnjaštvo. neće moći nikada oslabiti. da vam pokažem put do pročišćenja vaših duša kroz Križarstvo molitava. je. jer Ja ću vas zajedno sa Mnom dovesti u Moje Novo Kraljevstvo na Zemlji. koji rade na tome. . Ja sam Istina. Onda prepustite sve Meni. koji se Moje Svete Riječi drže. kralj tmine. Otac. Dozvolite Mi. i to da ću Ja ponovo doći u slavi. da štujem pravog boga“ molite. Samo Ja. Vama i svima onima. Ja ću te uz pomoć posebnih milosti štititi. Ja vas nemogu spasiti. da duše cijelog čovječanstva pripremim za njihovu baštinu u nebu. Ove krive vjerske nauke se tako brzo proširuju. ako Me vi u ovoj Križarskoj molitvi (36) (u ime) „Pomozi mi. zato što Ja svaku dušu ljubim – su važne. Vama možda mogu događaji širom svijeta. Oprosti mi. da Moju Svetu Riječ potkopaju. imam vlast. da oni to čine. čija mišljenja Moju Riječ osporavaju. Ovan. da dođem u Svjetlo Tvoga Milosrđa. tako da više ne priznaju egzistenciju pravog Boga. koji priznaju New-Age-Praktiku i Reiki. Mnogi će pokušati. Mislite uvijek na to: Ja ću sve one štititi. kako sile tmine vaše Zemlje umotavaju. nadnaravno čitanje i uključuju i prekomjerno štovanje anđela spojeno sa uzdignutim majstorima. Vaš Isus 366. Važno je da se rezumije. Moja upozorenja čovječanstvu – koje sam Ja njemu (čovječanstvu) dao. Dppustite da vas Ja vodim. da sami sebe iznad svega drugoga postavite. Srijeda. Svaka vjerska nauka. Ja ne poznajem istinu o životu poslije smrti. Svi oni. 20:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. ali oni Mene mogu samo onda poznavati.Primite to k srcu. jer vi živite u jednom svijetu fantazije. da tebe uvrijede. Spasi me. Događaji će vas ustvari pritiskivati. Nitko – čak ni Sotona. da cijelom čovječanstvu nudim vječno otkupljenje. da krive bogove štuju. i pomozi mi. tj. koji se u jednoj svjesnoj odluci povuku od Kralja tmine. Niti jedna jedina od ovih metafizičkih predođbi vjere ne temelji se na istini. za Mene su izgubljeni. Sve. Isus Krist. Svaki drugi bog proizlazi od Sotone. Molim vas nemojte proigrati svoj vječni život. koje Ja imam prema svakom djetetu Božjem u Mome Presvetom Srcu. Samo Ja imam vlast. 07. Toj prostačkoj prijevari okrenite leđa. Tarot-Karte. koja vas uči važnosti. su krivi zbog grijeha oholosti. da ti stanu na put. Sin i Duh Sveti. „Isuse. moraju se dogoditi. Yogu. u tome što svjedočite vjernost prema onim smjerovima vjere. koji su u Svetom Trojedinstvu ujedinjeni u jedno. što Ja od vas tražim. Moja Riječ je istina. kad ostaju u srcu ponizni. koji nisu pravi bog. Ja ću dati dar moći razlikovanja. Ja moram svu djecu Božju primjereno pripremiti za ovaj slavni događaj. da se tebi jakost da. da se Moja Sveta Riječ čuje. da ljudska mišljenja nisu važna. Nemojte ovo poslušati. Svi ovi pokušaji biti će beskorisni. Moj Drugi Dolazak. je lažov. da se vi u Mene uzdate. pomozi mi. da su (već) milijarde Božje djece proždrli. ili njegovi štićenici – ne mogu spriječiti. da istinu jasno vidim. da sudim žive i mrtve.

i morate prihvatiti Moj Pečat. povećava. 19:15 sati Moje drago dijete. da djeluje. da bi se mi u ovoj završnoj borbi – da bi ubili Zmaja. Petak. a drugi u napetom iščekivanju i u razmišljanju o tome. djeco. za vrijeme Njegovog vremena na Zemlji hodao. nego i protiv Svete Riječi Moga ljubljenog Sina. koga vi. da bi spasio duše. Djevica Marija: Molite krunicu – svi narodi – od sad do Uskrsne nedjelje. dragi Oče. I dan mu je mač velik. Ja Te molim. Ja Te tješim u ovim vremenima. pošto svaki Njegov pokušaj. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji (*) Molitva Bogu Ocu za Pečat zaštite (Poruka 351. Veljače 2012) Molite ovu Križarsku molitvu (33). kad drugi Pečat bude otvoren. Ja sam Onaj. 9. Neki sa strahom u njihovim srcima.(**) Pripremite se sad. ožujka 2012.Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 367. . Vaša ljubav prema Meni. jer to neće samo vaš život spasiti. koji je Zemlju tako dugo mučio – ujediniti mogli. koga u – ovim užasnim – vremenima sva Moja djeca glasno zovu. začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!" 4 I iziđe drugi konj. koju vi trebate. kad drugi pečat bude otvoren. Pečat Živoga Boga. radošću i zahvalnošću. Sad znaš. jer ovi ratovi se već događaju i daljnji se planiraju na svakom uglu Zemlje a posebice na Bliskom Istoku i u onim Zemljama. Isusa Krista. po kojima je Moj dragocjeni Sin. ako bi se vi – od sada do Uskrsa – mogli posvetiti molenju Moje Svete Krunice i ako bi svakog petka četiri otajstva (krunice) (*) molili. koji Njegovu Svetu Riječ prihvaćaju sa ljubavlju i sa jednim čistim srcem. nego i vaše duše. poubijati. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. Moja izmučena djeco. kako je On u vrtu Gethsemane patio i kako i današ još pati. Nikakvo zlo neće zadesiti one. i ona će vam dati snagu. riđan. mome ljubljenom Ocu.“ (**) Otkr. da bi Moj Pečat cijenili. Djeco. nemojte se strašiti. Ja sam Bog. kad će taj trenutak doći – i sad je on tu. Ovo je vrijeme. Jahač crvenog konja je anđeo osvete. koji Moj Pečat. Đavao osujeti. kako se mržnja ne samo protiv tebe. da bi konačno knjiga istine bila uručena. da se Moja Sveta Krunica moli svaki dan do Uskrsa. 6 3 Kad Jaganjac otvori drugi pečat. i primite ga sa ljubavlju. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Ljubim Te. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. Vi morate Mene slušati. Moj pečat zaštite je prorokovan. biti će vaša spasujuća milost. Ali on će proći pokraj one Moje djece sa Pečatom na njihovom čelu. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. 368. koja otkriva sadržaj knjige otkrivenja. Djeco. dragi Oče. koji će doći. Moj Sin je tako sretan zbog onih. Sotona i njegovi pali anđeli. vašem Nebeskom Ocu. 8. Pečat Živoga Boga. „O moj Bože. 19:52 sati Moja ljubljena kćeri. Ja skupljam u ovome vremenu Moju obitelj. moj ljubljeni Oče. Mary. nose. sada glasno zazivati morate. svijet je dvije tisuće godina čekao na ovaj trenutak. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. Bog Otac: Ustanite sad i primite Moj Pečat. i svečano obećavam Tebi. važno je. koji će Moju djecu u mnogim ratovima. koji Znak Živoga Boga nose. 20. onda može I biti će puno pustošenja u svijetu ublaženo. Moj Pečat zaštite je prorokovan. Molite molitvu za primanje Moga Pečata svaki dan. Pošto se sad ratovi planiraju. Isus Krist. koji su u ovom vremenu napali svijet. tebe. o kako ja plačem. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. (*) Razumijte značenje Moga Pečata.ožujka 2012. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. kad vidim. nemaju nikakve vlasti nad onim. Četvrtak. u kojemu Ja Moju proročicu Zadnjeg vremena. šaljem. Amen.

pošto će on (Duh Sveti) i dalje nad onima. da molitve. Tmina će nastaviti (stime). da se drugi Pečat otvori. koja je prouzrokovana kroz patnju. Subota. Djeco. koja je sad potrebna. Čim se ovi ratovi pojačaju i postanu uništavajući. pošto se njegov bijes protiv ovog djela povećava. ovoliko puno Zemalja u istom vremenu upletene u ovom ratu. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. koju Antikrist i njegove organizacije u svijetu komunikacije vrše. i mnogi od ovih naroda se prikazuju kao demonski i šire se laži o njihovim političkim vođama. Ponedjeljak. Milosti. da armija. (kritično) ispituju i posumnjaju u nju. djeco Moja. kojeg će Sjedinjene Države onda. Molite sad – pošto će ratovi sad napredovati . za spasenje duša. 10. Postoji jedan plan. Molite. Anđeo osvete dolazi iz jednog jedinog izvora. koji njegove poruke vide. da govore u ime Gospodina. da oni Riječ od Mene. da bi njihove planove učinili neuspješnima. molite. da će svi vizionari Božji. Samo malom broju od vas će biti rečena istina. koje će ti sad biti date. Vaš ljubljeni Isus 370. da prodre u crkvu i da unutar crkve čini sve. vrijeme je da se drugi Pečat otvori. svi vidioci Božji i sve izabrane duše pretrpjeti najveće progonstvo. kontrolirao i pokorio. i organizirajte širom svijeta molitve. molite za Izraelski narod. vaše ljubljene Majke.2012. Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja (*) Radi se o četiri krunice sa ukupno 20 otajstava. da svjetlo Moga Sina prodre. ovi ratovi su lukavo zasnovani. 12. molite. Dani Sotonovi su skoro pri kraju. . Antikrist će se onda objaviti kao miroljubiv posrednik.2012.03. budu javno objavljene. dijete Moje. o kojem Ja govorim. Znajte. Vas. Molite djeco. Čim oni ove Zemlje budu kontrolirali. ste ostatak. nabubri. Ovi ratovi su – namjerno – razbuktani. odbiti i izdati. malo zrno sjemena vjernika. posebice nekoliko boguposvećenih Svećenika. djeco Moja. da bi vršili kontrolu. postati će vrlo moćni. koji bogate izvore sirovina imaju. da bi se Moja Sveta Krunica u svim narodima – od sad do Uskrsa – molila. da će se dpogoditi Holocaust. kad on (Izrael) to najmanje bude očekivao. To nije bila slučajnost.koje se mole kao jedna molitva!! 369. da riječi vidioca spriječi. molite. kojega Antikrist sprovodi. biti izliven. koji izjavljuju. svi na jedanput. pošto će se ratovi rasplamsati. što može. Idi u miru. u namjeri.03. kćeri Moja. Kako počimaju glasine? Tko ih postavlja u svijet i zašto? Zašto su. da se vođu za vođom odstrani. djeco Moja. koja su potrebna. Molite. se obmanjuje. Miroljubiva rješenja će biti prezentirana i njima će se pljeskati. dijete Moje. i od Mog dragocjenog Sina. Vrijeme je. da bi se smanjio grijeh u svijetu.. Isusa Krista. temeljem kontrole. koji će i dalje – do Mog Drugog Dolaska – patiti za njegove grijehe. pošto se ratovi rasplamsavaju i proširit će se. koje se daju vidiocima. Ratne glasine su upravo to: Glasine. da odgovoraš na Moju Riječ. oni su (štoviše) planirani od zapada. Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja kao danas. da njihovi napori rad Moga Sina ne priječe i da vjernike prema daru Duha Svetoga ne čine slijepima. u kojima se je on u svakom uglu Zemlje utvrdio. Izrael stoji pod utjecajem Zapada. koji Njemu potpuno vjeruju. pomoći će ti. Hvala. ali ona su lažna. i ovi ratovi su svi povezani. da istina iziđe na vidjelo i oni će spriječiti. pošto se taj oblak tmine i dalje spušta na Crkvu Moga Sina. da bi ove narode. da bi sa svakodnevnim napadima Sotone mogla izaći na kraj. Vi. Oni se ne događaju temeljem regionalnih nemira. da bi se uništio Đavao i svi oni. da duše kroz Njegovu Presvetu Riječ budu obasjane. Onda će (u tom trenutku) to biti. 19:00 sati Dijete Moje. koju si ti kroz djela onih morala pretrpjeti. Idite sad. dogoditi će se u ovom vremenu. i on će svako (moguće) oružje upotrijebiti.i posebice Moja Sveta Krunica – su oružja.Velike milosti biti će darovane onim čistim dušama. koje će pomoći. Oni ne žele. po vašem mišljenju. bez ikakve sumnje u njihovim srcima. Djevica Marija: Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja. Vaše molitve . Vaše molitve i vaša vjernost prema Mome dragocijenom Sinu nisu nikad bile tako važne. posebice u ovom vremenu velike tuge u tvojoj duši.

i vi nemate pravo. Ljubav je jača nego mržnja. koji izjavljuje. da se Meni poklone i da mole za milosrđe. da je Varalica pohodio crkvu. koju vi zadajete onima. 13. Kad vi Mene ljubite. koji svu Djecu Božju udružuje u jednu jedinu obitelj. Upravo onako. Vi. Vaš Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 372. Djeco Moja. da Tebe ušutkaju. Iako ste možda stranci i živite na suprotnoj strani svijeta – ali ipak je ljubav. zbog kojih vi Moje Riječi odbijate. da bi spasio čovječanstvo (kažem): Vi se trebate bojati. Ja sam svjetlo. To je Moj Sveti Duh. za vrijeme dok vi – u istom vremenu – u pogledu istine jednu razvodnjenu verziju Moje nauke propovijedate. Sveto Trojstvo vodi obitelji. ste Moja obitelj. što vi ne prihvaćate. što vi Mene (tako) okrutno odbijate. ovo su vremena. da Tebe ušutkaju. Ti. kako su sa Mnom kog Mog Prvog dolaska postupali i kao su Me osudili na smrt. koje su date čovječanstvu. i kad je vaša ljubav čista i ponizna. (pogledaj Križarsku molitvu 33. koja duše približava. izjašnjavaju se (ipak) sposobnima. što vi ne želiti čuti istinu šizme. koji će Pečat zaštite položiti oko vas i oko vaših obitelji. djeco Moja. da bi mogli vidjeti istinu. Vi se uzajamno ljubite onako. koja se od Mog Raspinjanja do danas nije mogla vidjeti. od danas pa nadalje nesmiješ se više baviti sa bilokojim ovakvim zastupnicima. Moja Ljubav. koji pokušavaju. Vi će te prema Meni za nepravdu. 14. Pečat zaštite“) Moje Srce je puno nježnosti. koji Ja pred vama (svima) ravnam. koju vi osjećate (uzajamno). da sude o Mojim Svetim Riječima. Zar ne shvaćate. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji su poslani. Oni će biti okrivljeni da šire krivu nauku od onih. prouzrokuje. vi ste automatski jedan dio ove Svete Obitelji. Ja plačem zbog toga. Vi Mene vrijeđate osobito – i vaše odbijanje Moje Svete Riječi Mene duboko ranjava. koje ovu spontanu ljubav. da Katoličku Crkvu pogodi? Je li to zbog toga.koju oni sebi nemogu objasniti. Danas je Moje strpljenje stavljeno na probu. da vas ja vodim – prije nego bude prekasno. da spasim svu Moju djecu. prije nego mognete sa Mnom komunicirati. . Svima onima od vas. bez da si prije toga ( za to) zamolila Moju dozvolu. koja prijeti. Jer vi će te biti kažnjeni. da mene zastupate. u kojima će Vjera Mojih najražarenijih Pristaša Moje Crkve na jedan način biti stavljena na probu. da Riječ Božju u ovom vremenu – u Zadnjem vremenu – javno objavljuju. Svi oni. da je to sve već prorokovano? Vi morate moliti. za vrijeme dok oni Moju Riječ budu širili. Preispitajte vaše razloge. koju vi uzajamno imate. kćeri Moja. pošto Ja sa radošću primjećujem ljubav.Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja 371. da zakrče put. na isti način postupati će i sa Mojim Prorocima u vremenu prije Mog Drugog Dolaska. Ljudi će njih izrugivati. Ja sam Bog pun Milosrđa. Sada će od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti poduzet jedan dogovoreni pokušaj. da bi Meni omogućili. Od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti će poduzet jedan dogovoreni pokušaj. Vi morate sad provesti vrijeme u Euharistijskom klanjanju. Utorak. koja se daje današnjem svijetu. Srijeda. morati snositi odgovornost. pošto je izvršen jedan daljnji napad za potkopavanje ovih Upozorenja – ovaj put preko jednog čovjeka. da bi se spasile njihove duše. Djeco Moja. da vas vodim na putu spoznaje. Je li to zato. kako to rođena braća i sestre u svakoj ljubećoj obitelji čine. pošto Ti ovu bol u sjedinjenju sa Mnom podnosiš. koji Moju nauku javno objavljuju. Ja te čvrsto držim u Mome Srcu. Odbijte Proroke Gospodnje i vi odbijate Riječ Gospodnju. kako Moja Presveta Riječ ne samo da je pobijana. pun čežnje. nego od određenih Članova Moje crkve i odbačena. da Moju Riječ. svibanj 2012. da kažem istinu. prepoznaju. danas je Tebi konačno postalo jasno. oni će njih ismijavati i njih će prikazivati kao da su budale. Ljubav Oca teče kroz Mene. zato što sam se usudio. 18:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. ožujak 2012. Vaša arogancija čini vas slijepima za istinu. i posebice Moje Pristaše. Ja ću vas dovesti u zagrljaj Moga Oca. ali koji nisu u stanju. osjećaju međusobno jednu nježnost. da u Moje Ime govori. i morate k Meni doći. i Mene se ne može brzo naljutiti. koji nisu sposobni.

koji su vas povrijedili. Amen. koju Sotona zu pomoć slabosti čovječanstva prouzrokuje.i mi molimo. onda morate umjesto toga za njih moliti. da se više duša spasi. onda vi na to morate odgovoriti sa ljubavlju – i Sotona će se onda previjati od bolova. tijelom i dušom. da se taj gnjusan čin sprovede u crkvi Moga Oca? Djeco. izdržati moram. kako vam se grijeh prikazuje na način. Ljubav je jača od mržnje. U svakom dijelu Zemlje će širiti ljubav. Ovim ljudima nije dovoljno. Vi se nesmijete nikad osjećati obeshrabljenima. dostojna čovjeka). Kako se ovi ljudi mogu usuditi. kao da je ljudski (odn. da se osvetite onima. koju mržnja ima – iako je (ova moć) odbojna i bolna za doživjeti – može se pobijediti kroz moć ljubavi. da je prihvatljivo. da pomisle. Kad netko nepravedno postupa prema vama. „O dragi Isuse. Ja mrzim njihove grijehe. Ova mržnja. pošto se je dogodila pred Prijestoljem Moga Oca u jednoj crkvi. ubojstvo. njima oprostiti i pokazati im ljubav. kroz molenje raznih molitava. Onda se od vas još očekuje.” Ja vas ljubim. da ste prisiljeni. ja ljubim svaku dušu. Istospolna seksualna djela u očima Moga Oca nisu prihvatljiva. naime na istospolni brak. koji do sada nije bio u svijetu. Kako ljubav mržnju u današnjem svijetu može učiniti slabijom? Molitva je odgovor. Odgovorite na molbe Moje ljubljene Majke i na molbe Moje. da se istospolni brak kroz (svjetovne) zakone dozvoljava.ožujak 2012.. Mi molimo. kad se sa ljubavlju na nju reagira. Istospolni brak je težak grijeh. koju Ja zbog progonstva Moje siromašne djece u Zemljama. Mi polažemo svu našu nadu. da mržnja može pobijediti ljubav. da vi ovu gnjusnost podnosite. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 373. koje imaju straha od toga. i dopusti da naša ljubav – kao braće i sestara – njih izvede iz divljine . sve naše povjerenje i svu našu ljubav u Tvoje svete Ruke. (jer) oni žele Boga Oca osim toga još prisiliti. Vaša ljubav će ih pobijediti.Vi Mi donosite takvu utjehu od muke. da oni postanu jedan dio Tvoje Svete Obitelji na Zemlji. kao što prouzrokuje i užasna djela kao mučenje. i stavi njih sve zajedno sa nama u krilo. Mi Te molimo. ljubav i Svjetlo Svetoga Trojstva. stime da mi pri tome mognemo pomoći. stime da mi istinu Tvoga obećanja vječnog Otkupljenja u cijelom svijetu raširiti možemo. ali ljubim griješnika. Obuhvati sve one zalutale duše. 16. je jedna jaka snaga.. da bi se Moja Obitelj predanih Pristaša ujedinila u jedno jedinstvo – bez obzira na njihovo podrijetlo ili na Zemlje. . Mržnja će biti slabija. može kroz ovu Križarsku molitvu broj 37 za ujedinjenje sve djece Božje biti otklonjena. da se Tebi ponude sa duhom. Vi nesmijete nikada – čak ni jenog trenutka – povjerovati. uvode – dostižu jedan nivo. koji se prezentira kao jedno prirodno pravo. Ja ljubim griješnike. a mržnju će prognati. kako se novi zakoni. da ga prihvatite. Ljubav. koje su rastrgane ratom. iz kojih potječu – da bi pobijedili mržnju u svijetu. pobačaj i samoubojstvo. da one mlake duše. jer Ja njih ljubim. njenog Sina. da naše obraćanje Tebi produbiš. jer je to u Njegovim očima jedan težak grijeh. da njima da Njegov Blagoslov. Ujedinite se sad sa Mnom. koje si oni žele. kad oko sebe vidite zlobu. nego morate još i gledati. koje vam se daju. skinu opremu oholosti i da se njihova srca otvore Tvojoj ljubavi. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Moć. Ja se odnosim na jedan određeni grijeh. Kad osjećate da ste kušani. ali Ja njima ne mogu dati milosti. koja prodire kroz Moju obitelj na Zemlji. djeco. Ljubite Me. Petak. . Molite za ove duše. koji Moju nauku pobijaju. Ne samo da morate gledati grijeh. bol i patnja Mojih siromašnih pristaša – koji bespomoćno gledati moraju. Slušajte Me. ujedini sve Tvoje ljubljene Pristaše korz ljubav. Vaše molitve mogu ovu zlobu oslabiti. Ali On to ne bi mogao nikada učiniti. Ovdje je jedna posebna Križarska molitva za ujedinjenje Djece Božje.

koji Mene mrze. kad Ja (opet) dođem. i onda kad su Mene još prije toga odbili. Ostatak će poći sa Mnom i živjet će sa Mnom u Raju. i to upravo onako. da Boga slušate. Onda – poslije ta tri dana – Ja ću se vratiti na Zemlju. prisiliti. koji Mene ljube. da se vi protivite tome. Moja djeca moraju znati. Zlo – bez obzira na preoblačenje (odijelo) u koje ga se stavi – u Očima Moga Oca nemože se pretvoriti u dobro djelo. To će biti vrijeme za istinu. Jedan Sakarament mora doći od Boga. u tome. kad Ja opet dođem. za koje ste vi odgovorni. Moj Otac će sve one kazniti. Uzmite k srcu ovo Upozorenje. koje svijet održava na životu. ali Ja vam mogu jamčiti. kako sam vam Ja obećao. ako se budete protivili. To je Moje Svjetlo. Ja neću nikada taj dan otkriti. Nedjelja. prema kojemu sve duše radosno gledati moraju. Ja vas jako molim. To stoji do toga.. Moje Pristaše se ne smiju bojati ovih triju dana. neće moći i neće biti oprošteni. koji i dalje. Grijeh će sada u svijetu biti prezentiran kao jedna dobra stvar. zašto je svijet duševno gledano tako prazan. da Moje Svjetlo traže. sve dotle dok oni nebudu na onaj način poštovani.Oni moraju znati. da sudjeluju u Svetom Sakramentu braka. pomažu isto tako. podrugljivo ismijavaju. da vam dopusti pristup Njegovim Svetim Sakaramentima. 18. da snažno radite na pripremi svijeta za Moj Drugi Dolazak – i to kroz moć komunikacije i molitve. Vi ne možete Moga Oca. Ja kažem. To će biti taj dan. Vama. Svi oni. jer. iako vi Moju Nazočnost možda ne primjetite. Ja ću ipak biti kod vas. biti će prognani u vječnu vatru Pakla. svijet stoji na glavi. Biti će – za vrijeme od ova tri dana – plač i škrgut zuba i alarmirani ljudi počet će stime. kako bi poštovani trebali biti. Mnogi od Mojih Pristaša. da žive po zakonima Boga. svijet bi prestao da egzistira. da bi bili primljeni u Knjigu Života. koje svaku dušu – uključujući u duše griješnika – ispunjava. Moje Svjetlo u trajanju od tri dana nestati iz svijeta. da bi u sjedinjenju sa Mnom patili.. 374. okružen sa svim Anđelima i svim Svetima sa Neba. što on jest. To je cilj. Vaša generacija biti će svjedok Moga slavnog povratka. Vaš ljubeći Otkupitelj Isus Krist Spasitelj cijelog čovječanstva . To će se dogoditi potpuno na kraju i to se ne smije zamijeniti sa „Upozorenjem“. koji se posvećuju. Vaš Otkupitelj Isus Krist. 16:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. kako sam uzašao na Nebo. Kad Moga Svjetla nebi više bilo. Pravila za primanje Sakaramenata moraju proizlaziti iz nauka Moga Oca. Ja ću doći u oblacima (opet) – okružen sa svim Anđelima i sa svim Svetima sa Neba – u Velikoj Slavi. Boga Svemogućega. da sam to Ja. O kako lijep i blažen će biti ovaj dan. da sudim. Nitko neće imati ni najmanju dvoumicu o njegovoj budućnosti. njihove grijehe oholo pred Njim pokazuju. Kako sam Ja već prije rekao. Mojim boguposvećenim Slugama. u kojemu ću Ja (opet) doći. Neposredno prije nego što se Ja vratim. Dobro se prikazuje kao zlo. da – Volji Moga Oca odgovarajuće – vladam nad Zemljom. Nijedan čovijek više neće imati ni najmanju sumnju. Ja ću Moje čovječanstvo razdvojiti u one. da vam On da Njegov blagoslov. da je to vaša obveza. i one ljude. da grijeh prihvatite kao ono. jer vaši grijesi. jer oni više ne poznaju razliku između ispravnoga i pogrešnoga. Kršćanima Ja kažem ovo: Znajte. ili Njega prisiliti. da je razlog. da će se ovaj veliki i slavan događaj uskoro dogoditi. da istospolni brak opravdaju – nemaju pravo. ožujak 2012. i one. Ja ću doći na oblacima. da Moje ljude na to pripremite. koji pokušavaju. da se ovo Svjetlo održi na životu. koji su Mene odbili i koji su se odali svim zlim stvarima. Oca. koji će biti počinjeni. zajedno sa ponovouskrslim Pravednicima.. jer samo Moj Otac njega zna . (i to) one duše. da – svejedno koliko oni pokušavali. da je vrijeme Mog Drugog Dolaska blizu.

da se spase duše. slična tišini prije oluje. djeco. pokrij svete Sluge Božje sa Tvojim svetim Plaštom. molite. da vi njih u sveto Ime Moga Sina priznate i akceptirate. Amen. sa kojima će biti suočeni. nametnuta. Ja trebam vašu utjehu. Majko Otkupljenja. koji stvarno vjeruju. je unutar Vatikana u mnogim krugovima omražen. jer on neće biti od Boga. jer oni će biti prisiljeni. Marija. u skladu sa istinitim naukama Katoličke Crkve. Ja trebam vašu utjehu u Mojoj patnji. Djeco. u ovom trenutku Ja želim zagrliti sve Moje Učenike i Pristaše svagdje (na svijetu). Ubrzo će morati gledati. biti će (na prevarljiv način) manipulirana. i molite za obnovu crkve i za sigurnost onih boguposvećenih slugu. će niz neistina biti predočeno i od vas će se zahtjevati. stime da bi bili sposobni. koji je u opasnosti. molite za sve svete Sluge Božje u Katoličkoj Crkvi. da nauke jednog lažova javno objave. djeco. 20:30 sati Dijete Moje. Cijeli svijet biti će svjedok velike šizme (= velikog raskola). koje lažni prorok i njegove pristaše planiraju. Ujedinite se. da bude prognan iz Rima. dragocijenim Mojim Učenicima plačem. tako da mnogi (od njih) ne vjeruju (više) u Moj Drugi Dolazak. da će njihov život posvetiti Meni i širenju Mojih nauka među ljudima. da se svijetu objavi. Biskupi i Kardinali. jer će se Antikrist i njegov drugar. Jedna zla urota. Ja prozivam svu Moju djecu svagdje..375. postoji jedna tišina. Moju Križarsku molitvu (38) morate u toku cijelog slijedećeg mjeseca svaki dan moliti. Utorak. moli (molim Te) u ovim teškim vremenima za Katoličku Crkvu i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da bi osigurali. Mojoj dragoj djeci. da im budu date milosti. koji Moga Sina ljube. uzdići u jednu važnu znamenitost. Utorak. djeco Moja. ostatku Tvoje Crkve na Zemlji. koji će zbog velikog raskola unutar crkve. Ožujak 2012. Djevica Marija: Molite za Papu Benedikta XVI. koji su svečano obećali. da bi za vrijeme kušnji. (*) „O Sveta Majko Otkupljenja. biti će vidljiva svagdje na svijetu. Mi Te molimo. O kako Ja za ovim siromašnim. Mi Te molimo. nedajte se obmanjivati.. Ključevi Rima su Mome Ocu – Bogu Svevišnjemu. da će to bit taj slučaj. čija duša ne potječe iz svjetla. 20. najsvetiji Zastupnik Katoličke Crkve. Molite. lažni prorok.ožujak 2012. i vi se za to morate sada pripremiti. da uđu kroz Vrata Novog Raja na Zemlji.. za ublaženje njegove patnje. koji će pod vladavinom lažnog proroka zbog njihove vjere patiti. Moli isto. da bude prognan iz Rima. Istina obećanja Moga Sina. Moju djecu Ja usrdno molim. daj nama. pošto Ja za Moju Crkvu na Zemlji suze ronim. Neki od Mojih boguposvećenih slugu su došli u tako veliku udaljenost (prema Meni). da udaljiš Varalicu od Pristaša Tvoga Sina – u njihovoj težnji.” Idite. biti će odgurani na stranu i biti će prisiljeni da šute. koja je planirana već prije od jedne godine. koji Mene sad ljube i Meni pomažu. koji lebdi u opasnosti. da mole za Papu Benedikta XVI. da Katolička Crkva bude spašena i da istinita Riječ Moga Sina bude spašena. Moji ljubljeni Svećenici i svi oni. da bi duše vodili u Novi Raj. O Sveta Majko Božja. pobijati će ona druga. Jedna velika odgovornost biti će svim onim svetim Svećenicima. da mole za potrebnu snagu. vjerni i hrabri. ostali jaki. da brane njihove duše. da mognemo pomoći u vođenju duša prema Kraljevstvu Tvoga Sina. jer će Katolička Crkva uskoro biti bačena u krizu. koji će s Neba vladati – vraćeni. Majku Spasenja. 20. Majko Otkupljenja. što kažu o Mojoj Svetoj Riječi. Svaki napor ovih svetih Učenika. da se brinu za njihovo stado. moliti za Moje molitve. Majka Otkupljenja (*) Molitvu se treba moliti za vrijeme cijelog travnja 2012! 376. Vama. da sveti Svećenici Božji nebi kroz zlu obmanu bili odvedeni u zabludu. ali čovjek neće moći odmah prepoznati. . Krivi Papa čeka na to. Vi morate Mene. On. da bi osigurali. koji će ubrzo nastupiti. Oni će trebati puno hrabrosti i Božanske snage. tamna strana. nadarenost vođenja ljudi. Biskupima i Kardinalima. Vrijeme za šizmu unutar Crkve je skoro tu. da bi duše pripremili za Drugi Dolazak Moga iskreno ljubljenog Sina. da će u velikoj slavi opet doći. biti proganjani. Svi oni Svećenici.

da vjeruju. a Ruka Moga Oca će brzo (na njih) pasti. napustite i da ih osudite . jer Ja vas neću nikad napustiti. da bi u svako vrijeme govorili istinu. da vuka u ovčijoj koži poštujete i da ga slušate. ali ako onako radite. oni su već milijune duša sapisili od vatre Paklenske i spriječili su mnoge potrese zemlje. moj ljubljeni Spasitelju. daragi Isuse. osigurati. „O Isuse. da me pokriješ sa Duhom Svetim. duševnog mira i sposobnosti razlikovanja: “O Isuse pomozi mi. koja se izlijeva iz Tvoga Svetog Srca. i biti će te prisiljeni. da on božanske (odn. i vama je sad autoritet i dar Duha Svetoga dat. Srijeda. i dozvoli mi. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 377. Mnoge molitve su potrebne. vi morate izmoliti Moju pomoć. koji Pečat zaštite Moga Vječnog Oca imaju. Vi. Štitite jedan drugoga i molite za sve one. Nebojte se. . Vama će biti data Križarska molitva 39. Držite se jedan drugoga. ne smijete oklijevati ni jednog trenutka. žarko za milosti. koji Moje Križarske molitve. Njima neće biti dozvoljeno. da su vaše molitve te. da Tvojim jezikom govorim. kad Moju Svetu Riječ javno objavljujete. da bi mogli među svom djecom Božjom hoditi i njima pomoći. Moju krunicu Božanskog Milosrđa i Svetu Krunicu dnevno mole. 21. Ovaj veliki i slavni događaj će biti onaj trenutak. Vi morate drugima govoriti o velikoj Krasoti. dati milosti mudrosti.ožujak 2012. što on i je. koje su istinite. Vi. vaše zdrvastvene sustave i vaš suverenitet kontrolirati želi.“ Ustanite sad i budite hrabri – vi svi . Reci čovječanstvu. vrijeme za šizmu (= vjerski raskol) unutar crkve je skoro tu i vi se morate sad za to pripremiti. Ja ću zajedno sa vama ići trnovim putem i vodit ću vas sigurno do Vrata Novog Raja. Ja Te molim. se je temeljem vaše vjernosti prema Meni proširila. Ujedinite se u jedno jedinstvo. da Moju Presvetu Riječ širite. će te tvoriti ostatak crkve na Zemlji. 20:30 sati Ja ove večeri dolazim k tebi. da mene i Moje nauke. možete spasiti duše. koje trebam. da njihove duše pripreme za Novi Raj i na Moj Drugi Dolazak. da po mogućnosti mnogoj djeci Božjoj u svakom uglu Zemlje odmah bude napravljen pristup k tome. da istinu Tvoje Svete Riječi u svako doba vidimo i da prema Tvojim naukama ostanemo vjerni. Oni su već jedan atomski rat odgodili i spriječili.. svejedno koliko jako budem prisiljen. i vodit će vas one hrabre svete sluge. koji je prije tako dugo vremena prorokovan. koja kod Mog Drugog Dolaska svakome od vas pripada. Ja se odnosim na planove. koje su najjače oružje protiv zla. i posebice molitve onih od vas. ujediniti. djeco. koji će krivi put slijediti i koji će lažnom proroku iskazati počast. Isusu Kristu. koje su sa strane globalne grupe u toku. da sad sve u Mojim Presvetim Rukama leži. Pomozi mi. kako vam Ja kažem. sve duše ljubim. koja vašu valutu. kćeri Moja. Ja Te molim. Da bi snagu Svetog Duha primili. Iz tog razloga ti moraš. da bi mogao sa autoritetom Tvoju Svetu Riječ objavljivati. Moje dragocijene Pristaše.. da ja – svugdje kamo budem išao – sve religije. kad zalutale duše i dalje. spasim. pošto ću ja svakome od vas. Ne zaboravite nikada. Tako puno siromašnih duša ne samo da će doći pod moćan utjecaj lažnog Pape – (tj. da sa Tvojim usnama siromašne duše tješim i da sa posebnom Božanskom ljubavlju. Vaša ljubav prema Meni. su bile vrlo snažne. koji Mene sa ovom molitvom za to moli. Tvoje Milosrđe odbijaju. sve vjeroispovijesti i sve nacionalnosti mognem dostići. Vi. nego on će njih tako daleko dovesti. što vi činiti morate. da bi čovječanstvu rekao. ste Moji Učenici današnjeg vremena. Gospodine Isuse. morate u svako vrijeme biti pažljivi. da Tebe odbijem. da vas kontroliraju. nadnaravne) snage ima. djeco. je. Vaše molitve. koje će lažnog proroka prepoznati kao ono. da potpuno u Mene vjerujete.Da bi vi to učinili. Nijednom od vjernika. Sve. Pečat Živoga Boga. da duše. ako bi pokušali. da sada sve u Mojim Presvetim Rukama leži. Moje drage Pristaše. u kojemu će te se vi konačno sa Mnom. Djeco. da vas povrijede. koje Tebi tako jako na srcu leže. neće biti zadata nikakva bol. Moja iskreno ljubljena kćeri. djeco. i svu djecu Božju pripremiti za Tvoj Drugi Dolazak. vašim dragocijenim Isusom. da Tebe tješim. Vi će te biti iskušavani.) krivog proroka. Pomozi mi.

Isuse, ja sam bez Tebe ništa, ali sa Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti u Tvoje Ime, da bi pomogao, da se cijelo čovječanstvo spasi. Amen.” Moja armija, koja je temeljem ovih Mojih svetih poruka nastala, je već sedamstotisuća duša dostigla. Pomozite Mi, da se više djece Božje obrati, tako da u vrijeme Suda nijedna duša nebude izgubljena i da ne pripadne Sotoni. Ja ću vas kod svog vašeg posla za Mene održati jakima, djeco. Ja vas ljubim, vas, Moju dragocijenu preostalu crkvu. Vaš ljubljeni Isus 378. Otpor protiv Mog Drugog Dolaska biti će žestok. Četvrtak, 22.ožujak 2012, 23:00 sata Moja iskreno ljubljena kćeri, Moja bol sad – pošto si ti u punom ujedinjenju sa Mnom – postala je tvoja. Iako će to za tebe biti vrlo teško, tebi će to donijeti i puno radosti i mnoge milosti. Ja ti sada dajem dar čitanja u dušama (= dar gledanja u duše). Ja ti ostavljam ovaj poseban dar iz dva razloga. Prvi je, da tebi ponudim zaštitu, koju ti trebaš, kad budeš sa time počela, da se družiš sa nekima od Mojih Pristaša. Drugi razlog je, da obratiš one duše, čija srca su otvrdnula i koji se tebi protive, jer u Moju Svetu Riječ sumnjaju. Ti moraš ovu novu patnju, koju podnosiš, prihvatiti i znati, da se ona zbog povećane zloće u svijetu pojačava. Ti, kćeri Moja, i mnogi od Mojih izabranih duša iskušavate sad svi istovremeno kako tjelesne, tako i unutarnje (duševne) patnje. To se svodi na onu patnju, koju i Moj najsvetiji Namjesnik u ovim danima – kad se bude suočavao sa najvećom kušnjom – doživljava. Prihvati Kalež, kćeri Moja, - a onima, koji Moju Svetu Riječ kroz ove Poruke prihvate, Ja kažem: Znajte, da vaša duševna velikodušnost svaki dan milione duša spašava. Ni jedna minuta vaše patnje nije izgubljena. Ja sam svjestan toga, djeco Moja, da će te vi onda, kad Moj Križ preuzmete na sebe i kad Mene slijedite, temeljem toga patiti. Ali znajte, da vi – kroz to, što to činite – Meni pomažete, da najveći dio čovječanstva spasim. Vi će te Meni pomoći i kod Mog gospodarenja na Zemlji, kad Varalica bude prognan i za vrijeme dok Moj Novi Raj za Zemlji nastaje. Znajte isto, da će te vi, koji sa Mnom patite, kroz to što Moj Put prema Raju slijedite, ići istim putem na brdo Kalvariju kao i Ja, kod Mog provg dolaska. Kršćani možda danas vjeruju, da prema Meni, ako bi Ja došao ponovo po drugi put, nikada više nebi onako okrutno postupali. Ali, oni se varaju. Otpor protiv Moga Drugog Dolaska biti će žestok. Moja Sveta Riječ biti će izrugivana i sumnjičena – i to se već i čini. Djeco Moja, posebice svi oni sa neslomljivom i čvrstom vjerom, nemogu razumijeti, da većina Moje Proroke očigledno odbija, upravo onako, kako je to bilo i u prošlosti. Moju Riječ, koja se u ovo vrijeme tebi daje, mnogi krugovi Crkve već ignoriraju i odbacuju, upravo onako, kako je to bilo i za vrijeme Moga vremena na Zemlji od strane farizeja. Istina Mojih Nauka, koja se nikada promijenila nije, tretira se kao da su laži. Zašto je to tako? Ja vam kažem, to je tako, zato što su mnogi istinu Mojih Nauka u tako jednoj mjeri iskrivili, tako da više ne vjeruju u smrtni grijeh. Tako mnogi su se odlučili, da u Bibliji sadržanu istinu ignoriraju. Zašto na primjer vi pobijate Postojanje Novog Neba i Nove Zemlje za tisuću godina? Ovo otkrivenje je vrlo konkretno, i istina stoji tamo, za sve da je čitaju. I ipak protive se Mojoj Svetoj Riječi. Knjiga Otkrivenja je vama samo djelimično data, - ito kao i proroštva, koja su sadržana u knjizi Daniel. Mnogi od vas su (zato) zbunjeni. Ali to je zbog toga, pošto su sadržaji, koji su ovoj dvojici proroka otkriveni, zatvoreni i do kraja svih vremena sakriveni. Samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, imam autoritet, da čovječanstvu otkrijem sadržaje. Kako vi možete tvrditi, da znate sve o Mom Drugom Dolasku, kad znate samo dijelove od toga? Kad još nisu (potpuno) otkriveni? Vi morate Moju Svetu Riječ točno slušati; jer ona vam se daje, da bi se vaše duše spasile. Ako vi nastavite, da Moju Riječ odbijate, poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo, iako će se Moje Poruke svijetu i dalje razvijati, vi će te biti krivi, za odbijanje Moje Ruke Milosrđa.

Sve jedno koliko vi u Mene vjerovali ili tvrdili, da Mene poznajete, vi će te počiniti grijeh, jer Mene poričete. Kao takvi će te za Mene biti izgubljeni i nećete biti sposobni, da uđete kroz Vrata Raja. Moja je to dužnost, iz čiste ljubavi i suosjećanja sa vama, da Ja sad pokušavam, da vas pripremim za Zadnje Vrijeme. Molim vas, ne odbijte Me – ovaj drugi put, pošto Ja dolazim, da čovječanstvo spasim od vječnog prokletstva i da vam ponudim ključeve vječnog Otkupljenja. Zato što vas ljubim, Ja moram ostati ustrajan i moram vas voditi ka istini. Nemjte čekati do Mog Sudnjeg Dana, da bi otkrili istinu. Dođite sad sa Mnom i pomozite Mi, da duše cijelog čovječanstva spasim. Vaš Učitelj i Otkupitelj Isus Krist 379. Vi nemate puno vremena, prije nego što ja dođem, da sudim. Subota, 24.ožujak 2012, 11:45 sati Ja danas dolazim k tebi, Moja iskreno ljubljena kćeri, da svijet informiram o Mojem Velikom Milosrđu. Djeco, vi nemate puno vremena, prije nego što Ja dođem, da sudim. Vremenski razmak između danas i Mog Sudnjeg Dana – dana Suda, koji će se dogoditi kod Mog drugog Dolaska – vi morate pametno koristiti, da vaše duše na to pripremite. Zadaća Moja kao vašeg Božanskog Otkupitelja je, da vas vodim, da vas uputim i da vam puteve otkrijem, kroz koje vi osigurati možete, da ste u stanju, da uđete u Moj Raj. Ne odbijte Moje Proroke. Pri tome se Ja odnosim posebice na Moje boguposvećene sluge. Vi Mene morate u poniznosti i sa čistom dušom moliti, da vas pokrijem sa Mojim Svetim Duhom, stime da bi primili moć razlikovanja. Kad vi to činite, Ja ću vam istinu Moje Presvete Riječi otkriti, koja vam se sada daje preko ovih proroka. Poslije toga će biti vaša obveza da osigurate, da svim onim dušama, koji prema vama vodstvo traže, bude pomognuto, i da se njihove duše pripreme za Moj Drugi Dolazak. Nebojte se nikada, onaj izraz „Drugi Dolazak Isusov“ da izgovorite; jer mnogi iz Mog stada ne znaju, što on znači. Samo jedan mali broj ljudi je poučen o ovom slavnom Događaju i o važnosti toga, da njihove duše pripreme, da bi bili u jednom stanju milosti. Nemojte nikada imati straha, da propovijedate o egzistenciji Čistilišta ili Pakla. Vi snosite odgovornost za to, da Mome narodu istinu kažete. Obratite se sa ovom molitvom, Križarskom molitvom (40) „Molitva za svećenstvo, da bi duše pripremili za Drugi Dolazak „ Meni, da bi dobili vodstvo: „O Moj Isuse, ja sam samo jedan ponizan sluga i trebam Tebe, da me Ti vodiš, tako da ja duše za Tvoj slavan Drugi Dolazak pripremiti mogu. Pomozi mi, da duše obratim i da ich prema Tvojoj Svetoj Volji pripremim, stime da su u stanju, da uđu u Novi Raj i Novu Zemlju, koje si Ti cijelom ljudstvu kroz Tvoju smrt na križu obećao. Udijeli mi milosti, koje ja trebam, da stime Tvoju Riječ žednim dušama posredovati mogu, i stime da nikada ne zanemarim moju obvezu prema Tebi, dragi Isuse, Kojemu sam ja kroz moje svete Zavjete moju vjernost svečano obećao. Amen.” Idi sad, Moj sveti Slugo, i preuzmi ulogu, za koju si izabran. Izazov, da se duše za Moj Drugi Dolazak pripreme, je u tvojo službi upravo najveći i ti moraš njega sa ljubavlju i radošću u tvome srcu prihvatiti. Prihvati isto i dar, da si kao boguposvećeni Sluga u ovom vremenu, u Zadnjem vremenu, izabran, kad se pojave Novo Nebo i Nova Zemlja kao Moj Raj. Ti si blagoslovljen, da u ovom vremenu živiš. Ali tebe će, ako pri tome pomogneš, da se Moje duše na Zemlji spase, Varalica mučiti i svaki dio tvoga putovanja će ometati... i to isto i kroz sve one (od vas), koje on na to zavede, da vi svoja srca odvratite od Mene, vašeg božanskog Otkupitelja. Ne predaj se nikada u tvojoj svetoj misiji i znaj, da ću Ja, tvoj Isus, svaki korak na putu ići sa tobom. Vaš ljubljeni Isus 380. Čak ni “Upozorenje” neće sve nevjernike obratiti. Nedjelja, 25.ožujak 2012, 15:30 sati

Moja iskreno ljubljena kćeri, Ja danas usrdno molim sve Moje Pristaše, da svoje vrijeme upotrijebe za to, da bi molili za one, koji ne vjeruju u Mene, Isusa Krista, ili u vječno otkupljenje. Ove duše Mi leže (vrlo) na srcu i one su te, koje se obratiti moraju, da bi kao Prve mogle biti spašene. Svi oni, koji su slijepi, ne mogu uvidjeti, da njihov život ne prestaje na Zemlji. Mnogi ne akceptiraju, da će egzistirati u vijeke vjekova. Ove Me duše duboko ranjavaju, i Ja osjećam strah, jer vidim, da oni u ovom životu na Zemlji život njihove duše razaraju. Čak ni „Upozorenje“ mnoge od ovih, koji javno objavljuju, da su ateisti, neće obratiti. Njihov jedini spas sastoji se u molitvama i patnji i žrtvama duša. Ja vas usrdno molim, da kroz ovu Križarsku molitvu (41) molite „Za duše nevjernika“: „O Moj Isuse, pomozi Tvojoj siromašnoj djeci, koja su slijepa prema Tvojem obećanju Spasenja. Ja Te usrdno molim, da uz pomoć moje molitve i moje patnje otvoriš oči nevjernicima, stime da mognu vidjeti Tvoju nježnu ljubavi te da za zaštitu mognu letjeti u Tvoj zagrljaj. Pomozi njima, da istinu vide i pomozi im, da teže ka oproštenju njihovih grijeha, da bi mogli biti spašeni te da mognu biti prvi, koji će ući kroz Vrata Novog Raja. Ja molim za ove siromašne duše – među njima muškarci, žene i djeca – i molim Te usrdno, da njih odriješiš od njihovih grijeha. Amen.“ Idite sad, Moje skupocijene duše, i upravite pažnju na Moju siromašnu, izgubljenu djecu. Pomozite Meni, vašem Isusu, da se spase njihove duše. Vaš ljubljeni Isus Isus Krist 381. Djevica Marija: Moli Moju djecu, da na Veliki Petak poste, da bi spriječili jedinstvenu valutu širom svijeta. Utorak, 27.ožujak 2012, 18:00 sati Dijete Moje, tvoja patnja će se – isto kao i kod drugih izabranih duša – za vrijeme Velikog tjedna pojačati. Ovo je taj tjedan, u kojemu će Varalica onoliko mnogo djece povrijediti, koliko samo može – kroz ratove, progon i nasilje. U ovom vremenu on njima zadaje veliku patnju, upravo onako, kao je to i Moj dragocijeni Sin za vrijeme Njegove pasije na križu podnio. Dijete Moje, ti moraš svima onima, koji su svugdje u svijetu svoje duše potakli nato, da svakog petka do Uskrsa Moju Svetu Krunicu mole, reći, da sam se Ja tomu vrlo obradovala. Svima onim dušama, koje oni spasavaju – uz patnje njihovih naroda -, će kroz ove pobožne molitve biti pomognuto. Ljubav Moga Sina će sada više ljudi svugdje na svijetu osjećati – u jednom vremenu velike patnje. On ublažava njihovu bol sa Njegovim posebnim Milostima i tješi njihove duše kroz snagu Svetoga Duha. Djeco, Vaše Molitve, koje vi Nebu sa tako mnogo ljubavi pružate, biti će uslišane. Vi morate u svako doba Moga Sina i Moga Vječnog Oca moliti za pomoć. Svaka pojedinačna molitva, ma kako mala ona bila, čut će se i prema volji Boga, Svemogućeg, odgovorit će se na nju. Dijete Moje, moli Moju djecu, da na Veliki Petak jedan dan poste, da bi spriječili, da jedinstvena valuta bude uvedena širom svijeta. Vaše molitve i post to mogu učiniti. Čim za vrijeme posta ova molitva bude moljena, Moj Vječni Otac će ove ljudi odvratiti od toga, da vam nametnu oskudice, koje oni planiraju, da bi vas mogli kontrolirati. Ti isti ljudi žele ukloniti Kršćanstvo. Zbog toga je važno, da vi to kroz posebne žrtve spriječite. Križarska molitva (42) „Molitva posta, da se spriječi jedinstvena valuta širom svijeta“. „O Bože Svevišnji, ja Ti nudim dar posta, tako da Ti zahvat Zloga u svijetu zaustaviš, koji se planira, da bi moju Zemlju od snabdijevanja sa živežnim namirnicama, kao i od Kruha Života, odsjekli. Primi moju žrtvu i usliši moje molitve za druge narode, da bi se njih očuvalo od patnje, koju Antikrist planira. Spasi nas, dragi Gospodine, od ove pakosti i brani našu vjeru, da bi mi Tebe mogli slaviti u slobodi, koju mi trebamo, da bi Tebe za uvijek i u vječnosti ljubili i Tebi se klanjali. Amen.“ Dijete Moje, jedan dan posta na Veliki petak će narodima donijeti jednu veliku slobodu – od Đavla i svih onih, koji njegove zle želje slijede, da bi postigli kontrolu nad financijama svih naroda. Vaša ljubljena Majka Majka Spasenja Majka Božja

Podrugljiv smijeh. na kojega su oni tako dugo čekali. koji su Mi obukli preko glave. dok sam dostigao vrh brežuljka. da Moji gledatelji u tom trenutku više nisu imali nikakve sumnje. Njezino srce je bilo slomljeno i dvojica Mojih Učenika su je morali držati. kad sam krenuo sa uspinjanjem na brdo Kalvariju. da se smanji pečenje Moje kože. da još uvijek nisu bili sigurni. pošto mnogi od Mojih Apostola Moje uspinjanje na brdo Kalvariju nisu sa Mnom proživjeli. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Moje Tijelo je posvuda bilo krvavo i pokriveno sa jednim debelim slojem znoja. je bila tako jaka i došla je tako naglo. Kad sam napravio Moj zadnji udisaj. i da tako mnogi pobijaju. tako da. da se ja za Moju Pasiju na križu ne kajem. koja je onda nastala. da sam zadobio šok. da bi svoje želje zadovoljili. Ja skoro nisam mogao stajati i jedno oko bilo je podišlo krvlju i zgnječeno. da bi oni svoj život morali promijeniti. jer su htjeli prouzrokovati reakciju. jer su slijedila primjer svojih roditelja. . nisam mogao držati križ. Što Mi je stvarno žao. Moji Krvnici su bjesnili zbog toga. Isus otkriva detalje Njegovog Raspinjanja. Jer iza toga svega je bilo. vika i galama. od toga svega najužasnija bila je protiv Mene uperena mržnja. kao Ja. da nešto vidim. Ja sam mogao gledati samo na Moje lijevo oko. skoro nisam mogao ustati. Moje bičevanje je bilo najgore. Ja se uopće nisam bavio sa njima. Oluja. da bi organizirali i nadgledali Moje raspinjanje i raspinjanje još šestorice drugih. kad su Me doveli pred Poncija Pilata i kad su stavili trnovu krunu na Moju glavu. koji je jako sunce prouzrokovalo. Jedan od ovih trnova je probo Moje desno oko. Moj Otac je neodložno naredio dolazak oblaka. da je to trajalo satima. je. da sam povratio i imao sam vrtoglavicu. da li sam Ja stvarno Mesija ili ne. kćeri Moja. Ja sam stajao u centru njihove pažnje. Najgore tjelesne povrede su Mome tijelu zadate. (*) Moje tijelo je bilo tako isprebijano i prekriveno povredama. Zbog toga je njihova zlobnost prema Meni bila tako intenzivna. da je Moja žrtva zaboravljena. Ja sam tako puno puta padao. jer to činiti bi značilo. Ja više nisam mogao ništa osjećati.ožujak 2012. nego i sa strane male djece. koji su dolazili iz njihovih ustiju. Mene su deset ljudi tukli naa jedan divlji i brutalan način i svaki dio Moga tijela bio je proparan. na kojemu sam Ja ležao i šeststo vojnika je bilo potrebno. 29. Svaki trn bio je kao igla – tako špicast bio je. Mnogi nemaju nikakvu predodžbu o tome. što sam Ja morao pretrpjeti. Reci Mojoj djeci. i drugi nisu onako patili. U tom trenutku. kad se budete duhovno sjećali Moje Pasije na križu. i mržnja nisu bili ništa u usporedbi sa strahom. i onda su Mi stavili palminu grančicu u desnu ruku. zaogrnuli Me sa jednim kratkim. tako da skoro nisam bio sposoban. mogli su se osjetiti preko tla. Kad su Moji ručni zglobovi kod baze palca bili zakovani za križ. Krikovi. da se Ja moram baviti sa Sotonom i njegovim Demonima. grmljavine i munja. Iako je to sve bilo i bolno i mučiteljski. da se je Moje Raspinjanje dogodilo. kako je Mene gleda. koji su imali od Mene. Nitko ne razumije mjeru Moje patnje za vrijeme Moga Raspinjanja i ne shvaća način. da bi pomogli pri tome. kad sam na tlu ležao na Mojoj strani – poslije kad sam ponovo dobio udarac nogom u leđa – i kad sam vidio Moju ljubljenu Majku. da Mene mrze i da Me osude umjesto da Me prihvate. Nisam protestirao. Zbog toga je bilo lakše.382. Ali Ja nisam kriknuo ni jedanput. da sam ja stvarno Otkupitelj. Sunce je jako peklo i nije bilo ni jednog oblaka. koju si ti Meni ponudila. na koji sam Ja bičevan bio. da gledam Njezinu muku. koji su dolazili iz mnoštva od stotine (ljudi). Četvrtak. kao jedan dar tebi i kao zahvalu za veliki čin patnje. Samo šaputanje. koja su Me udarala nogama. koji su napali njihove duše. Ja sam vjesio pet sati na križu. Moj najmučniji trenutak bio je. jer prihvaćanje bi značilo. Moja ramena su bila isčašena i Moje ruke su bile istrgnute iz njihovih zglobova. Meso na Mojim leđima bilo je raskidano i Moje lopatice bile su vidljive. za Mene će doći jedno vrijeme pojačane patnje. ali ne samo sa strane odraslih duž puta. Oni su Me onda svukli. još prije nego sam zakovan za križ. Na svakom koraku toga puta su Me bičevali i šibali. Ja ti otkrivam ovo. Ja sam bio izgubio tako puno krvi. Ja sam se nekoliko puta onesvijestio. koga je poslao Bog Otac. Ja sam Nju mogao samo kroz ono jedno preostalo oko vidjeti i nisam mogao izdržati. crvenim plaštom.

Saopćenja Moga Sina svijetu – u ovom vremenu – su previše važna. poštivati i cijeniti. koja je njima data preko Mojsija. Vaš ljubljeni Isus 384. da osiguram. da bi svijet od vječnog prokletstva spasio. djeco. da je sa uspjehom ukrao duše. Po Meni ću Ja vaše molitve donijeti pred Mog dragocijenog Sina. da ćeš – onako kako se poruke Moga Sina tebi budi mijenjale i onako kao će one događaje. koji Me i danas odbijaju. nego koji su Me i razapeli. da Me još uvijek tako mnogi odbijaju. koji ove poruke pobijaju. važno je. uključujući i Proroke. Židovi. većina se protivi. vi dolazite stalno natrag – uvijek iznova.u. u nadi. da Ga vi više ljubite i da Mu dajete utjehu. To se je dogodilo zato. S vremenom će te vi Moju Riječ. Najveći dio čovječanstva ne bi prihvatio Riječ Božju. Ja ću vama – po Meni – pomoći. kad Ja sa Neba od vas zatražim. na kojemu je čavao ušao. Destot. da sva djeca Božja razumiju. Svi oni od vas. bio je mišljenja. Sveta Riječ Mag Sina će uvijek biti odbijana od onih ljudi. Usprkos toga što vi tvrdite. da bi se dozvolilo. molite molite. koji Me nisu samo odbili. ali ipak kad su Moju Svetu Riječ čuli. Ja želim i imam jednu jaku žudnju za tim.ožujak 2012. To isto važi i za danas. Djevica Marija: Ja sam posrednica. jer su Moje riječi svijetlo u njihovim dušama razbuktale. Sada je vrijeme za ponizno razmišljanje o Pasiji Moga Sina na križu. da će svijet nju prihvatiti i obratiti se Ocu. koje su samo teško mogli odbiti. koja vam se danas govori. ti moraš znati. Istina je. Pogledaj i dopis 312! 383. Ja sam umro za SVE g r i j e h e uključujući i one. 23:45 sati Dijete Moje. u kojemu su njihove duše bile zarobljene. prihvatiti. Mojim Pristašama. posebice zapovijedi. koji je od Istočnog grijeha Adama i Eve vladao u srcima ljudi. kao što to mnogi misle. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Dopustite da vas vodim do Otkupljenja. Ovo mjesto je nazvano po njegovom pronalazaču. da Ga slušaju.Što Mene danas vrijeđa. Umjesto toga Ja sam bio odbijen. Tako su oni stalno dolazili k Meni – uvijek iznova -. Moja djeca moraju žrtvu. za mir u svijetu. Iako mnogu Moju Presvetu Riječ prihvaćaju. Dr. Tamo nema raskidanja ruke. Farizeji su na Mene gledali odozgo. Ja sam onda poslat. da bi došli blizu Srca Moga Sina. da čak i one spasim. u tome što će za vrijeme Velikog tjedna za Njega svoju vlastitu. osobnu žrtvu doprinijeti. da žive u grijehu. Ja ću vaše molitve donijeti pred Moga dragocijenog Sina. su Me prezirali. Sotona. koju je On podnio za cijelo čovječanstvo. poniznost i jednostavna vjernost prema Mome Sinu su za vas potrebni. Vaša ljubljena Majka . 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Moj vlastiti narod. stime da Me poslušate. Molite. da čovječanstvu bude data istina. nemogu jednostavno otići dalje. da bi Meni postavljali pitanja. je. koju su napravili i oni. da oni. da oni nikoga nebi akceptirali. Molitva. Ja bi bio vladao na Zemlji i cijelo čovječanstvo bi se moglo radovati vječnom Otkupljenju. Ljudska mišljenja nisu važna. koji tvrde. kako prošle tako i buduće. da Moje Riječi odbijate. nisu Me mogli jednostavno ignorirati. zašto sam Ja umro. da se pripremite za Otkupljenje i Moj Novi Raj. 30. otkriti – biti jače napadana. Ja sam posrednica. 30. da Moju Riječ odbijaju. koja se izgovara preko Mojih Proroka. da je Moje razapinjanje uzaludno bilo. da Me prihvati kao Mesiju. jer su oni sa time bili zadovoljni. ožujak 2012. koju On u ovom vremenu. treba. dok se svijet sjeća Njegove Smrti na križu. Vi ne smijete napraviti istu grešku. Petak. Moja molba vama. je: Ne dopustite. zove se "Tunnel of Destot". Da su oni Mene bili prihvatili. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist (*) Mjesto. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Petak. koji se protive. tebe zadrže ili od ovog posla odvrate. Molite i za zaštitu Pape u ovom vremenu jakog otpora protiv Katoličke crkve. koji su počinjeni u današnje vrijeme.

najveće čudo od Mog uskrsnuća. predati udobnost. pošto oni njima užasnu kaznu zadaju. koji je Moj ljubljeni Otac svijetu dao. Ova žrtva. Milosrđa. su kao prvo Moje obavijesti preko tebe. Njegovog jednog i jedinog Sina. Onim sirotim dušama. svakom čovjeku se odluka pušta na volju. On je od svih žrtava pridonio najveću žrtvu. nego da i Ja. Isus Krist. Jer patnja.a posebno tijekom njegova raspeća. nego i o daru slobode. Preko ovih Poruka Ja tražim milijune duša. je jasan znak da oni ne prihvaćaju ono što mi je Isus dao u svojim porukama kao istinu. Čuda. poslao. koju ona cijelom čovječanstvu nudi. Ako ljudi ne private ovu poruku. Vi će te biti ili za Mog Oca ili protiv Njega. spasiti će milijune duša od vatre Pakla. svakoj pojedinačnoj ženi i svakom pojedinačnom djetetu biti dat dokaz. Vaš ljubljeni Isus Poruka od Isusa o uvidu (spoznajama) njegovog raspeća neće biti obranjeno. da će sve one religije – uključujući i onu židovskog naroda. koju je čovječanstvu Moj Otac dao. da skupim Moju Obitelj. nego on će uzeti na nišan i dubokovjerne kršćane. Subota." Ne smijem braniti Isusa kao se On Osobno nije se branio sam tijekom bilo kojeg progona. isto tako egzistiram. Potpuno svejedno koliko teška i strašna ova patnja bila. koje ona predstavlja. da bi ih primamio u dalju tamu i bliže području njegove moći. ne samo da Bog Otac egzistira. o kojima Ja govorim. Kad je On Mene. kao dokaz Njegove žarke ljubavi za svu Njegovu djecu. koje je bilo omogućeno temeljem dara. Druga čuda će i događaje svuda u svijetu – koja ekološka čuda obuhvaćaju – obuhvatiti. U ovom vremenu će svi živjeti prema Božanskoj volji Moga oca. . htjela je reći. On neće napadati samo mračne duše. koji se čak i u ovom stadijumu neće predati. nije moguće odgovoriti na sve takve poruke e-poštom . To znači. iz kojega sam Ja potekao . misli uvijek na dar za čovječanstvo. da bi tako bilo moguće da i njima bude dat dar vječnog života. 2012 @ 15:45 Na temelju broja ljudi koji trenutačno traže "zahtjevnije" objašnjenje od Marije o raspeću Isusa Krista. da sudim žive i mrtve. Ovim obadvima religijama. razmišljajte molim vas o Mojoj Pasiji na križu. Ne samo o patnji. to je je njihova briga. Mnogi Mariju optužuju za bogohuljenje(blasphemy). U ujedinjenju – uistinu sa Mnom – pokriva se tvoja patnja vremenski sa onim tjednom sjećanja na Moju Smrt na križu. u kojemu ću Ja doći. Djeco. Nedjelja. Moja nova čuda biti će pokazana svijetu. Mariji je zabranjeno braniti bilo koji aspekt poruke. biti će data moć. da bi za tisuću godina postali jedno. tako da mi postanemo jedno. Isto onako kako sam Ja bol. u kojemu ću Ja doći. tako spašavaju. Moga izabranog naroda. Kao prvi put će svakom pojedinačnom čovjeku. Vi će te izabrati ili Raj vječnog života ili užas Pakla. biti će teško. koju ti i druge ovakve izabrane duše za vrijeme ovog tjedna podnosite. ožujak 2012. mučenje i smrt podnio. ti moraš u toku tvoje cijele patnje ostati hrabra i ne smiješ dopustiti da imalo straha uđe u tvoje srce. kad se „Upozorenje“ dogodi. I onda će se dogoditi Moj Drugi Dolazak. Ona druga čudesa uključuju i onaj veliki dar Moga Milosrđa. Njegov jedini Sin. Sotona se neće sad. koja će biti data od Mog Oca temeljem Njegove ljubavi prema Njegovim dvjema svjedocima.Ona kaže: "gnjevni ljudi šalju mi e-mail svakih nekoliko minuta. To će biti onaj dan. kćeri Moja. da je moguće. To nije slučajnost. Moj Glas se čuje. razbjesniti. 31. u kojem je Isus otkrio spoznaje ove strašne tragedije za Mariua. isto. Njihovi neprijatelji će patiti. travnja. za vrijeme dok se svijetu u ovom današnjem vremenu pokazuju Moja nova Čuda. Temeljem slobodne volje. i obraćenja se umnožavaju. 11:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Kršćanima i Židovima. čim Veliki tjedan nastupi.Majka Otkupljenja 385.shvatiti istinu. da se Sotonu jedanput zauvijek uništi. koje se već nalaze u užasnom grijehu. koji ću Ja ubrzo donijeti u svijet. i druge požrtvovane duše druge duše. kad su njegovi dani skoro pri kraju. da bi čovječanstvo od vječnog prokletstva spasio. To će biti Početak Moga Namjesništva. kad budu proganjani. pošto će se spojiti Nebo i Zemlja. Čudo obraćenja širom svijeta će Sotonu. 1. To je taj dan. Ni jedna jedina duša – uključujući i okrutne i otvrdnute griješnike pod utjecajem Sotone – neće biti isključena iz Moga Milosrđa. da se otrgnu od njega.

Moju krunicu Božanskom Milosrđu i počnite Moju Devetnicu na Veliki petak. da tako radiš. molim vas. pošto neće dovoljno dugo živjeti. da je vrijeme za pripremu njihovih duša još samo kratko. 4. će se nastaviti. za spasenje onih duša. Molite. za kojega Ja želim. budu spašeni po Božanskom Zahvatu. Amen. ti to ne smiješ činiti. Samo kroz molitve zagovora za one duše. da oni i svi ostali. Ignoriraj ovakva pogrđivanja. na koga su oni ljuti. da li će se oni odazvati na Moj poziv ili ne. nego to sam ja. a Ja ti sad nalažem. jer napadi onih. To je njihova vlastita i slobodna odluka. koje se u tami nalaze. Svemogući Oče. Tebi nije dozvoljeno. Samo Ja snosim odgovornost za njihove duše. ti se moraš sad odmoriti. Oni moraju znati. postoji . da sam bio Ja taj. . ali ich Ja ne mogu prisiliti (na to). To nisi ti. Ponedjeljak. "Na takve poruke-e mailove će biti odgovoreno kao je to danas.između sada i „Upozorenja“ jedno razdoblje. koji sam poslije Moga Uskrsnuća stajao pred Mojim Apostolom Tomom i njega pogledao. da bi Isusa. jer kad vi Moga ljubljenoga Oca u Moje Sveto Ime molite. da cijelo čovječanstvo spasim.Zašto me ljudi vrijeđaju i izlijevaju svoje pogrde na mene i na poruke koje im mogu pomoći. Mnoge od ovih duša neće preživjeti „Upozorenje“. vaše molitve će biti uslišane. u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u Sjećanju na Njegovu smrt na Križu. koje se same ne mogu spasiti i koje će možda za vrijeme „Upozorenja“ umrijeti u stanju smrtnoga grijeha. za vrije me Velikog tjedna. kako se čovijek na Moj Drugi Dolazak priprema. Vi se trebate moliti Meni za dar razlikovanja. kćeri Moja. koji se nalaze u jednom stanju smrtnoga grijeha. koji o Meni ništa ne žele znati. on je potpuno vjerovao. i zbog toga je važno. Travanj 2012. Mojim Krvnicima za vrijeme Moga Raspinjanja nisam nikada odgovarao. Vaše intenzivne molitve su potrebne. da odgovoriš onima. Utorak. 20:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Tvoga Sina. To je vrijeme tokom (godine) 2012. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da ovakve griješnike spasi. molili za milost. kroz koje vi za spasenje njihovih duša molite. to još uvijek nije tvoja odgovornost. biti spašene. koje više nisu sposobne za to. da se potrude za oproštenje. travanj 2012. da bi se razmišljalo o Mojoj Smrti na križu. koji sumnjaju.” Molite za sve griješnike. da oprostiš onima. da ih oslobodi od grijeha. Samo kroz molitve zagovora mogu one duše.” 386. izvan mene je. Vaš Isus 387. koji osjećaju potrebu. ne. molim Te usrdno. kad je on Moje Rane dodirnuo. da Moje Prostaše njega razumiju. koji će Me po Mojim Porukama proganjati. Mnogi su iskrene duše. Čak i onda kad patnje ponudiš. u kojemu Ja vaše molitve hitno trebam za one. da Moju Riječ braniš. svejedno koliko privlačno to bilo da dokazuješ. Ti ne smiješ pokušati. 03. za spasenje duša. Samo onda. da same sebi pomognu. su sada potrebne. da je Moja najsvetija Riječ za čovječanstvo u ovim vremenima istinita. Nitko nije prisiljen vjerovati ili prihvatiti ove poruke zbog svoje slobodne volje koja im je dana od Boga. vrijeme za svijet je skoro tu. koji neće biti u stanju. Srijeda. koji Moju stvarnu Riječ nemogu prihvatiti. sve što moraju učiniti je otići. Vaš ljubljeni Isus 388. da postavljaju pitanja. koje se u tami nalaze. Oni se moraju moliti Meni za dar razlikovanja. Ako oni ne vjeruju. Ja svijetu mogu samo reći. i za one. Na žalost mnogim dušama u svijetu ovaj luksuz neće biti ponuđen. za vas biti od najveće hitnosti. 2. koji u Moju Riječ sumnjaju. Vaše molitve. travanj 2012. Kao Zadovoljštinu za Patnju Tvoga ljubljenog Sina molim Te usrdno. 01:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ali tebi nije dozvoljeno. Ove molitve moraju sad. Križarska molitva 43 „Spasi duše za vrijeme „Upozorenja“ „O Bože. one mogu biti spašene. da spasiš one duše. Idi dakle i reci svima onima. Moja najveća želja je. jer to nije tvoje odgovornosti. koji Mene neće priznati. da se više ne baviš sa onima. da bi nas spasio od naših grijeha. Kćeri Moja.

što on stvarno znači. Važno je. Nemojte Me odbiti. i to je samo po sebi jedan velki dar. Čim više vi za ovu Moju pomoć molite. Moje Milosrđe je tako jako.u tome što pomognu pri tome. to više će te pomoći i primiti. koji u Mene vjeruju i u Mene pouzdanje imaju. u noći prije Moje smrti na križu. koje moram približiti Mome Srcu. bez ikakve sumnje u vašim srcima. Prihvatite Moju Prisutnost. . da u prvome redu duše njihove braće i sestara spase. i Ja želim. da po mogućnosti mnogi od vas mole ovu Devetnicu za druge duše. tijelu i duši primiti možete. da se Sveta Euharistija slavi. koji ste i griješnici. da bi svijet spasio od vatre paklene. kad sam došao na zemlju. da primi dar pomirenja. Moje drage Pristaše. To više Ja mogu oprostiti. i kroz Milosti. da Ono grijehe cijelog čovječanstva izbrisati može. Nemojte Me napustiti. Ja sam bio došao. tako da ih mogu pripremiti za Moj Novi Raj. Svi oni. Oni to rade iz njihove ljubavi prema Meni. kad se Ona za vrijeme Svete mise slavi. Oni će dobiti velike Milosti. da uđe u Kraljevstvo Moga Oca. Ali vi. i oni su ti. Vi ne smijete nikada posustati. što on stvarno znači. Moje čiste i pravedne Pristaše. koji će vašu vjeru jačati. Veliki petak je (upravo taj) dan. to jače je Moje Milosrđe. za koje sam Ja umro. osim da prihvatite Ruku Milosrđa. bio sam na jednoj važnoj Passah. Dar. kad vi na Sudnji dan dođete pred Mene. i vaša duša će doći bliže stvarnom ujedinjenju sa Mnom. koji Mene tako jako ljubite. Vi morate razumjeti. Upravo zbog griješnika – uključujući i one pogane. je Sakrament ljubavi. Temeljem ove veze. Četvrtak. da Mene poznaju – sam Ja trpio većinu duševnih muka. Moja stvarna prisutnost u Svetoj Euharistiji. vi Meni pomoći možete. koje sam Ja ostavio. da Ja temeljem vašeg plemenitog srca griješnike spasiti mogu. Ja ću vaše duše spasiti. koji Mene ljube. Ali Ja sam vam ostavio jedan poseban dar. da se čovječanstvu omogući. koje Ja vama dajem. tako da mogne postati sposobno. kojima nikada nije data šansa.večeri sa Mojim Apostolima. da vi Moju krunicu Božanskog Milosrđa molite i da na Veliki petak počnete sa Devetnicom Božanskog Milosrđa. stavlja u današnjem svijetu posebne milosti na raspolaganje onima. jer oni znaju.O vama će ovisiti. posebice u ovoj godini. da ga se sjetite u pogledu na ono. Vjerujte. mogu dostići veliku svetost. da Zemlja prije Mog Drugog Dolaska bude očišćena od grijeha. da se vi sa Mojom bolnom Pasijom ujedinite i da razmišljate o Mojoj muci. kroz koji vi Mene u Svetoj pričesti stvarno primiti možete. da to Meni veliku utjehu donosi. i Ja želim. Ja vam dajem i niz posebnih Milosti. da su ovi darovi dati temeljem Ljubavi Boga Oca. Razmišljajte sada o stvarnoj istini Mojih Nauka. onda odbijate jedan od najznačajnijih darova. to znaju. Jer svi oni od vas. da Meni pomognete. koji Mene ljube i Mene primaju. da spasim one siromašne duše. Prije nego što sam bio razapet. da više duša sačuvam od toga. Vi. Ja sam umro. Nekima od vas nije lako da mole. koji se u stanju milosti nalaze. posebice o Mojoj agoniji u vrtu (Gethsemane). koja između vas i Mene postoji. potrebno je. Ova Zadnja večera stavlja jedan drugi poseban dar na raspolaganje. da bi vas spasio. Djeco. posebice u ovoj godini. vi će te sa Mnom raditi na tome. koje će te vi u ovoj godini za Mene spasiti. da ga se sjetite u pogledu na ono. Vaš ljubljeni Isus 389. da su griješnici ti. da bi vam pripremio jedan poseban dar. 08:00 sati Veliki petak je (upravo taj) dan. morate se u Mene potpuno uzdati. Razmišljajte i o moći Moje Devetnice Božanskog Milosrđa i o broju duša. Prihvatite Me. Što vi više u Mene vjerujete. koju vam je Moj Otac dao. da nebi potonuli u očaju i beznadnosti.travanj 2012. a Ja vas zato neću nikada napustiti. Najbolji način je. 05. Moje Pristaše. da bi trpio za vaše grijehe. a ne da vas proklinjem. znate. u kojemu vi Mene u razumu. za kojima Ja najviše žednim. slobodna od svake obveze sa vaše strane. djeco da vama služim. Vi ste Moja armija. Ovaj dar je bio ponuđen. Za griješnike Ja pokazujem veliku samilost. Moje Veliko Milosrđe je onda najjače. Moja smrt je bila jedna posebna Milost. Kad vi Moju Prisutnost u Svetoj Euharistiji odbijete. da za spasenje drugih duša molite. Moj Otac Me je bio poslao u svijet i ponudio Me je kao Otkupninu. kad vi Moju stvarnu prisutnost u Svetoj Euharistiji priznate. Moja prisutnost se može osjećati na jedan način. Kroz to što vi to činite.

O kad bi sve duše njihova srca ujedinili i spojili sa Mojim. onda bi Božja Sveta Obitelj bila cijela i u potpunom broju. duhom i dušom. Absolucija se može samo onda dati. koji je tako neznatan. bez da prihvatite i darove. Oni će se priključiti onima. u Katoličkoj crkvi je počela. Molite se. 10:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. U toku stoljeća bilo je mnogo sumnjičavosti i teoloških ocjena Moje Svete Riječi kao i mnogo mišljenja o tome. da Vječni Život u Mome Novom Raju ne postoji i da je Moj Drugi Dolazak jedna laž. u duhu i u duši. Vi imate puno toga. jer vječni život. Ja sam Crkva. Svi oni. Vi se možete samo onda kajati. čine grešku kad pretpostavljaju. . ovom Uskrsu: Isto tako kako je Moja Smrt na Križu vama dala dar Otkupljenja. u kojima Ja brigu osjećam. koji Mene nedovoljno ljube ili koji Mene promatraju kao nešto što je samoposebi razumljivo. Mnogi ljudi ne shvaćaju Moje obećanje. kad se vi pokajete. će isto tako u slavi uskrsnuti od mrtvih – onoga dana. od onog trenutka kad je Moje Sveto Pismo sa Knjigom Otkrivenja završeno. Subota. Neke od Mojih nauka su bile odijeljene od ostatka. o kako ti Mene tješiš u vremenima. miru i harmoniji. Svi oni. kad Ja dođem. Oni su ravnodušni prema Mojoj ljubavi.Nemojte prihvatiti Moje Razapinjanje. koji su samoljubivi u krivoj pretpostavci. djeco Moja. koji Mene ljubite i Moju Svetu Riječ javno objavljujete. koju ono čovječanstvu donosi. koji su vam isto tako kod Moje Posljednje Večere bili ponuđeni. nego i u Duhu Gospodnjem živi. Vi će te se u krasoti ujediniti – kod uskrsnuća mrtvih .sa onim dušama. tako da se ni jedan od vas ne udalji od istine. koje će biti smatrane da su spremne. koje istinu Moje egzistencije ili Moga obećanja. Ako to činite. da se za njih pokaju. To je život. biti priznato. koje se nikada promijenile nisu. čupati će sebi kose. Crkvu sam Ja zasnovao i ona ne može nikada propasti. O tome nemojte dozvoliti ni malo sumnje. oslobođeni od tjelesnog raspadanja i u potpunom ujedinjenju sa Mnom. Mnogi vrsni ljudi su sumnjali u upute i nauke. u kojemu se o Mojo Smrti na Križu treba razmišljati na jedan ispravan način i Moje Uskrsnuće od mrtvih će potpuno u pogledu slobode. da se može ignorirati. da budu spašeni. Onim vjernicima Ja kažem: Vi isto tako morate biti pažljivi. Ovakvo mišljenje je opasno i čine samo. u tijelu. o kojij sam Ja govorio. Šizma. Moje Uskrsnuće znači. 7. Moje Usksnuće od mrtvih je bilo ono. Mnogi od vas. u kojemu se o Mojoj Smrti na Križu treba razmišljati na ispravan način. Uskrs je vrijeme. kad budu konfrontirani sa užasnom sudbinom. Jer one siromašne duše. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 390. koji su ne samo u tijelu. Vi će te za vrijeme Moga slavnog Namjesništva na Zemlji živjeti 1000 godina u ljubavi. Božanska Volja Moga Oca biti će izvršena. Samo onda kad sve duše spašene budu. koje će vama isto tako dati vječni život. da ću žive i mrtve suditi. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Moje nauke. oni imaju malo poniznosti u njihovim dušama i vjeruju. Svi oni. da uđu u Moj Novi Raj na Zemlji. Uskrs je vrijeme.travanj 2012. znači upravo to: jedan vječni život. Petak. 6. uskrsnuti će sa tijelom. Njima nedostaje jedno srce puno ljubavi. kad ste slobodni od oholosti i ponizni u srcu. Moje Milosrđe je preobilno. da Moje Milosrđe grijehe ignorira tamo. za kojim vi morate težiti. molite se. isto tako možete uskrsnuti od mrtvih. molite se Mome Vječnom Ocu. da vas On zaštiti sa Mojom dragocijenom Krvlju. članovi Klera i vjerni kršćani biti će prvi cilj. koje sam ja čovječanstvu dao. Radujte se. da ordeđeni grijesi nisu vrijedni. živjeti će prema Božanskoj Volji Moga Oca. gdje kajanja nema. i oni će biti nagrađeni vječnim životom. da vas uvjere u to. da sudim. da se ovakve duše još više udalje od Mene. da su znanja Mojih Nauka dovoljne. kad istina bude otkrivena. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 391. čemu se radovati možete. da vi svi. koji su izabrani. Ali postoje oni.travanj 2012. čija su imena zapisana u Knjizi Života. Svećenici. Nema ni jednog jedinog grijeha. Važno je da vi težite prema ovom novom životu i da vaše duše pripremite. ne mogu prihvatiti. O kako ti Meni ljubav i utjehu daruješ. Ja ću svakoga griješnika obasuti sa Mojim Milostima. koji su u stanju milosti umrli i koji stoje u milosti Moga Oca. uključujući i vaše ljubljene obitelji i vaše prijatelje. vi izgladnjujete svoju dušu kroz pomanjkanje Hrane Života. koje si Ja od duša sa čežnjom želim. Sotona i njegovi Demoni će se truditi. koj vam je obećan. bile su analizirane i tražene su nove interpretacije – i ove su poslije toga i prihvaćene. će sada biti napadnute. koja će stajati pred njima. koji je Moj Vječni Otac tako dugo planirao.

djeco. su svijetu date preko izabranih duša kao jedan dar. koji – sa ohološću u njihovim dušama – drže da je više potrebno. da Moja Crkva Njezino stado za vječni život pripremi i da svaku priliku koristi za poticaj na (Sakarament) pomirenje (= Sakarament ispovijedi). Nitko ne razumije u potpunosti. čim spomenem Zadnje vrijeme. i nikada vas nebi razočarao. Vaš Isus 393. Istina je jednostavna. koju Ja za svu djecu Božju u Mome Srcu imam. ali samo iz jednog razloga: da se vama pomogne. da se pripremite za Vječni život. 10:00 sati Dijete Moje. jak ostane unutar otpora. jer Ja vas previše ljubim. Moguće da je to kraj vremena.. Daljnje informacije. Nemojte se bojati ni jednog trenutka. koju je Moj Vječni Otac planirao za svu njegovu djecu. vrijeme za Moje Namjesništvo na Zemlji približava se i za čovječanstvo ostaje još samo jedno određeno vrijeme. da razmišljate o Mojoj Žrtvi za čovječanstvo i da vam se pokaže ljubav. i da vas podsjetim na tu ljubav. Ponedjeljek. Kako može Moja crkva. što će se kod Mog Drugog Dolaska dogoditi. Moje Pristaše. vjerne vjernike. da bi osigurali. koji su sa lažnim prorokom udruženi. Njegovog ljubljenog Sina. sa kojim on sada posla ima. Istina se nije nikada promijenila. koji su prije Mene bili došli. da se ljude umiri. budete uvjerljivi u širenju istine o Mom Drugom Dolasku. znati Moje planove za skupljanje Mojih dvanaest Naroda na Zemlji. koja se danas svijetu daju. koji Ja obećavam. nego da budu poslušni prema nauci Crkve. da je Moj Drugi Dolazak kraj svijeta. Svaka duša. i vi se morate Meni. da je to Moje obećanje. Vaš ljubljeni Isus 392. i to tako. Ja ću sjesti na Moje Prijestolje. Molite. Pravedni će živjeti u Mom Novom Raju i svega će biti u izobilju. Nebo i Zemlja će postati jedno. da vi. koji će se svoditi na raskol crkve. Nitko ne može. Iz tog razloga će Moj Otac Njegovu Crkvu. Mnogi misle. koja stekne pravo. da bi ostvarili jednu novu crkvu. Jer istina je data ljudima preko proroka. Nove Odredbe će biti uvedene. Patnja čovječanstva i Moga Vječnoga Oca i Mene. Nebo i Zemlja postat će jedno. Ja sam Crkvu zasnovao i ona ne može nikada propasti. Mnogi – uključujući i one unutar crkve i isto take one izvan crkve – će pokušati. Nitko ne razumije stvarno. da sva Moja djeca postanu od srca ponizna. 8. Vjerujte Mi potpuno. ali to je samo POČETAK jedne divne budućnosti. Radujte se. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da bi se modernim nazorima izišlo u susret. da bude onima ugođeno. da bi prihvatili ključ za Raj. biti će sada napadnute kao prve od izazova. kad se Novi Jeruzalem. da je Moj duh bio prisutan – dostojnim dušama velike milosti nudeći . da bi je sva djeca Božja. Novi Raj. ta istinita Katolička Crkva. svijet počima da proživljava zadnje promjene. Ja sam Crkva. Sam voditi. Umjesto toga Ja vas molim. Nedjelja. koje je Sveta Katolička i Apostolska Crkve držala u časti. kako vi njih poznate. vašem Isusu. Tako mnogo divnoga se ne može nikada opisati sa ljudskim pojmovima. da njene strukture razgrade. za vrijeme dok se borba za duše pojačava. iz pepela bude uzdigla. Molite. Jedno neće egzistirati bez Drugoga. Jedno bez Drugoga neće egzistirati. kad vidim strah u vašim očima. kako je to bilo namjeravano: u potpunom i konačnom ujedinjenju u Novom Dobu Mira na Zemlji. i da će te vi biti kod Mene kod kuće i vaše boli biti će vječno prognane. i to s Neba. Gledajte radosno u vašu budućnost. koje nisu sadržane u Svetom Pismu. treba čovječanstvu biti uskoro otkriven. Meni to kida srce. da Moje Milosrđe prihvati i da se pokaje. Zato je važno.travanj 2012. sa novim odredbama i iskrivljenim verzijama istine. Moje nauke. i onda po Meni za vrijeme Moga Vremena na Zemlji.travanj 2012. Volja Moga Oca će se najzad samo onda moći ispuniti.Ipak to nije bilo potrebno. 9. da Moj Sveti Zamjenik Papa Benedikt XVI. imajte povjerenja u Moju veliku Ljubav prema vama svima i neka vam bude jasno. zbog ograničenosti ljudskog uma. da postane dio Moga Kraljevstva. što je Vječni Život. dolazi konačno kraju. To je prodor prema jednom cilju onih. osjećat će veliki mir i radost. da će to biti ista crkva – ali to ona ne može biti. kad Sotona bude prognan. Iako je Moje Namjesništvo unutar Moje Crkve značilo. Djevica Marija: Doba mira o kojemu sam vam Ja govorila u Fatimi. Ovo je način. koju sam Ja svijetu dao. trebaju vam pomoći. To je jedno važno vrijeme godine. obratiti i za (potrebne) milosti moliti. Ovi podmukli ljudi će vas uvjeriti. . istinite. On će zadržati ključeve do Drugog Dolaska. Sva Božanska Otkrivenja. je otišlo u zaborav. iz svih religija i iz svih vjeroispovijesti zajedno zatražila nazad. Mene još zastupati? Ona to ne može.

da bi nauke Moga Sina proglasio nevažećim. Obećanje Moga Sina. u kojemu ću Sotona i njegovi demoni biti prognani u divljinu. koja je Meni data od Boga. da sve one duše.oslabit će. Kraljica Zemlje. biti ću uvučena u raskol crkve. Drugi. Svetu Majku Božju. da Papa Benedikt mogne spriječiti. To te može tako daleko dovesti. Onda će on Mene. Vjernost prema Mome Sinu – unutar Crkve. koji su ispunjeni Svetim Duhom i kojima je temeljem njihove ponizne duše darovana milost moći razlikovanja. koji je postao čovijek (doslovno: koji je došao u tijelo). na koji sam Ja. To će se dogoditi. da vlada nad Njegovom crkvom na Zemlji. koje su unutar Katoličke crkve postale žrtvama Varalice. Mnogi će ga slijediti i vjerovat će. Doba mira. da Đavla pobijedim i uništim. 20:45 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. koja će – bez vlastite krivnje – biti uvučena u zadnju borbu za duše. Svemogućega. Životinja. o kojemu sam ja govorila u Fatimi. Ja sam Bezgriješno Začeće. Đavao. nemojte nikada prestati sa borbom za istinu. molite. približava se. Ali do onog dana. Posrednice i Zagovornice neće biti priznata. Novi. Jedna polovica će – iz osjećaja dužnosti – vjerovati. Travanj 2012. će smjesta prepoznati.. Djeco. da bude još teža nego prije. Utorak. Molite. da zmiju satrem. Moja uloga kao Suotkupiteljice. da je poslat od Boga. je otišlo u zaborav. da zastraniš s puta.. se osporava. Majka Božja. da se ostvaruje. . Ti ćeš – zbog tjelesnih i duševnih patnji. sa kojima si svaki dan konfrontirana. dogodit će se puno zbrke na Zemlji. ali nije od Mog Oca. Moja uloga Suotkupiteljice. koja na strani Moga ljubljenog Sina radi. krivi Papa kuje već planove – čak još i prije nego što se je uspeo na prijestolje Stolice Petrove . U mnogim krugovima Me ne priznaju u pogledu uloge. Papu. neće trajati dugo. počima. da zmiju satrem. Majka Božja. Na žalost mnoge duše će ići za njihovim naukama – koje će za Moga Oca biti uvreda. Jer mnogi od Moje djece su jako zbunjeni. da članove Katoličke crkve uvjeri. za svu djecu Božju. Sotona sada radi intenzivno na tome. da bi označila početak Drugog Dolaska. Moja uloga kao Majke Otkupljenja i Suotkupiteljice. Djevica Marija. Posrednice i Zagovornice neki dijelovi Katoličke Crkve ne prihvaćaju. jer sve to stoji napisano u Knjizi Moga Oca. da se to neće dogoditi. kad se Nebo i Zemlja budu spojili u jedan divan Novi Raj. Temeljem vjere Moje djece i njihove predanosti Meni. (naime) da će se vratiti. koje ti u Ime Moga Sina prihvaćaš. Moju ulogu kao Uništavateljice zmije se ne razumije. dijete Moje. da u crkvi u Rimu jedan varalica sjedi. koju Ja kod Otkupljenja duša igrati moram. Moju djecu ne odvedu dalje od njihovog trenutka spasa. da slijede Krivog Proroka. Ali na svakom koraku puta Ga pobijaju one duše. i muke. da Svećenici Moga Sina ostanu jaki i da brane istinu. Dijete moje. Dijete Moje. Moj siromašni Sin je tako povrijeđen na osnovu načina. Vaša ljubljena Majka Majka Božja Majka Otkupljenja 394. Boga Svemogućeg. Djeco. njihovoj ljubljenoj Majci. koje su obmani Đavla dozvolile. Ovo doba mira će nastupiti po Drugom Dolasku Moga Sina i trajati će tisuću godina. obučena je kao janje. mnoge duše ući će u Novi Raj. Moli. Ona.Sotona hoće Katoličkoj crkvi nanijeti štetu. Ovo sve se mora dogoditi. da svijetu istinu kažeš. koje ti za Moga Sina u Ime Moga Sina proživljavaš. te da ovo zlo cjelokupnu Katoličku crkvu ne zarazi. 10. Tvoja poslušnost i tvoja vjernost prema Meni i Mome ljubljenom Sinu biti će kušani kao nikad do sad. Svi mogući napori će biti poduzeti – posebice od jednog određenog kruga unutar Katoličke crkve . i on će sirote duše – uključujući i svećenike. odbijena. Neboj se nikada. biskupe i kardinale – voditi u bespuće. dijete Moje. približava se. da je potrebno. osuditi i Moju ulogu kao Suotkupiteljicu izvrgnuti će smijehu. Ja sam blagoslovljena sa Milostima i Moći. Uvrede. koji u Moga Sina vjeruju. će se povećati. a Ja. a druga polovica koja će slijediti Papu Benedikta XVI. biti će to vrijeme muke. Majka Isusova. Oni će biti kroz Katoličku crkvu vučeni u dva razna smjera. Za one. Molite. Vrijeme za Mene. On. vrijeme za trijumf Moga Bezgriješnog Srca je blizu. da bi Moje tebi date poruke odbacili. za spasenje duša – postati jača. ima puno sljedbenika unutar Katoličke crkve. da vodi čovječanstvo u vječni život u Raju. tvoja uloga počima. da iskrive njihovo mišljenje. koji se žele suprostaviti moći. Djevica Marija: Vrijeme za Mene. ali ako se to dogodi.

da Moju Svetu Riječ podkopaju. koju vi trebate. ali on će biti krivi prorok. 11. To ne uključuje samo vidioce i proroke. tražite od Moje ljubljene Majke. Svi oni. kad ti Moju Riječ izgovoriš. koji Moje poslanike mrze. jer bez molitve. koje Mene odbijaju. Molite. Četvrtak. On je nemoćan prema Mojoj Majci. koje sam Ja tebi dao. da ti namjere onih siromašnih duša prepoznati možeš. kao da ti je netko zadao udarac u želudac. da milosti prime. uključivo i one od vas. čitanja u dušama. koji će pokušati. da Moja prisutnost njihovo tijelo prožima. Ja nikada nijednog od vas neću napustiti. djeco: jer kad vi ostanete blizu Moga Sina. Kad on tebe – preko drugih – napada. Bez redovne molitve biti će vam teško. Ne zaboravite. onda znajte. Kćeri Moja. Varalica. Ti ćeš ipak sa tim dušama govoriti sa Mojim Riječima i snagom. koje on najviše napada. je tebi dat. molite. koje se dovode s njime u vezu. Osjećat ćeš se jadno. posebice bez moljenja Moje Svete Krunice. da nađu pravi put prema vječnom životu i da (oni) svoje duše oslobode od patnje. da ostanete u blizini Moga Sina. posumnjaš? Dar. Ova Armija će Sotonu pobijediti. djeco Moja. dijete Moje. su oni. 11:27 sati . Onda Me morate moliti za milosti. Travanj 2012. Ovaj dar će tebi omogućiti. koja se preko ovih poruka daje: Molim vas. Mržnja protiv tebe će se pojačati. Tebi će biti rečeno. čiju dušu je Sotona ukrao. Tebi će biti rečeno. kad je on prisutan u drugima. osjećaj straha odozgo prema dolje. da njega uništi. Molite Nju.Ti ćeš smjesta prepoznati. Samo maleni broj od onih. koji su Meni najbliži. da vas je Sotona zaveo na grijeh. vi će te biti zaštićeni i biti će vam date potrebne milosti. 12. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 396. da za ovakve duše imaš suosjećanja i da im pomogneš. Ne zaboravite. Svima onima. Nemojte nikada imati straha pred budućnosti. da bi vaše duše i duše vaših obitelji pripremili za Novo Doba Mira na Zemlji. Možda će slijedeći Papa biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. koju ti nećeš prepoznati kao svoju vlastitu. Mržnja protiv tebe će se povećati. radi? On dobre duše uvjeri. da ovo djelo potječe od Sotone. u ovoj malo osamljenoj misiji.Svi Anđeli na Nebu štite tebe. da. Mnogi. ti ćeš se osjećati. tko u Moje Ime dolazi a tko ne. On pokušava da druge uvjeri u to – kroz njihov strah od njega – da su značajne osobine. čiju pomoć za izgradnju Moje Armije Ja trebam. ona ne dolazi od Mene. u drugima prisutne. da vas sa Njezinim Svetim Plaštom obavije i da vam da zaštitu od Đavla. nego točno i one duše. koju Ja imam. koje sam Ja odredio. Sotona vas može odvući od Svete Riječi Moga dragocijenog Sina. stime što ih na krivi put vodi – i stime što ih čini slijepima za istinu i odvraća ih od toga. zato što ćeš Sotonino djelo prepoznati. kako se to događa. molite. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Ti ćeš smjesta prepoznati. da odgovore Mome Svetome Duhu. jer on Varalicu drži na odstojanju. će propustiti. koji sa čistom dušom k tebi dolaze. posebice protiv mojih svetih poslanika. i ti ćeš drhtati i osjećat ćeš vrtoglavicu. Ne zaboravite i važnost posta. da ovo djelo potječe od Sotone. koji ponizno srce i duboku ljubav prema Meni imaju. On se boji nje. Ovaj dar će ti i omogućiti. Ako vi u bilo kojem obliku osjećate mržnju u vašim srcima. On Presveto Trojstvo nemože pobijediti. kojoj je moć data. On to zna i on sa njegovim lovom na duše nikada neće prestati. Najprije ćeš osjetiti jedan užasan osjećaj. Imajte uvijek u mislima. osjećat će svjetlo i osjećat će. koju proživljavaju. koji je tvoju dušu preplavio. Srijeda. koji sumnjaju u Moju Riječ. i one duše. za posvećenje njihovih duša. koje je prije tako dugog vremena prorečeno. kako Sotona. Vaša ljubljena Majka Kraljica Zemlje Majka Otkupljenja 395. Nezaboravi slijedeće: Sotona nema moć. kad se suočiš sa nekim. Travanj 2012. da prepoznaš krive proroke. da ti – ponekad – u milosti. važnost molitve. Đavao je pun mržnje. da bi vas (Milosti) učinile jakim. Zar ti neznaš. to je sad jedna teška faza tvog poslanja. On prouzrokuje sumnju i nemir u dušama. da vas vodi bliže Mome Presvetom Srcu.

jer izgleda. da će to biti Katolička crkva – koju sam Ja zasnovao i stavio pod zapovijed Moga ljubljenog Apostola Petra . će privući puno sljedbenika. da se prema istini Mojih nauka. koji iza Moga ljubljenoga Zamjenika. da Moju Riječ javno objavljuje. da Moju Crkvu uništi. Čak i (Mojim posebnim) vjernim pristašama fali hrabrost da ustanu i da se bore protiv zlih zakona. Petar.. Rimljanin. Kad se jedan hrabar. Budite sigurni. da vladam. ako bi otvoreno (odn. dok se to još može. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (44) „ Za snagu. Budite stalno na oprezu. Oni. Vjernici imaju straha od verbalnih uvreda i zbog izrugivanja. istinskoj Proročici Zadnjeg vremena. su mnogi iz Mojoj Crkvi tumačili. Onda.. dolazi. djeco. prvobitan Apostol. i to temeljem sramote. Vi vidite. pomanjkanje suosjećaja. Ovakvim Slugama se predbacuje pomanjkanje tolerancije. javno) govorili o Mojoj Svetoj Riječi. i samo malo njih imati će hrabrosti. koja vam se sada daje. biti će proganjani. koji pokušavaju.. mnogi ljudi u svijetu me još uvijek odbijaju i to ima neke veze sa javnim mišljenjem. O kako sam Ja napušten i odguran u prikrajak. Od toga postoji tako puno interpretacija. Ostanite Meni. Moj ljubljeni Papa Benedikt XVI. Ona ne laže. koju oni zbog zlih grijeha od neke vlastite subraće (doslovno: suposvećeni) podnositi moraju. Ovaj Papa će možda biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. Ne dozvoli. Ove zle laži idu i puno dalje preko toga. onoga. Ja vas moram upozoriti. Evanđelje po Ivanu). vašem Isusu. koja je sadržana u Svetom Pismu – prikazuju se umjesto toga kao istina. Njegovi birači su vukovi u ovčijoj koži i članovi tajnih i zlih grupa Slobodnih zidara. Nemojte nikad posumnjati u Moju Svetu Riječ. Oni. da se izda za Tebe. Moju Riječ. kad se njih vidi. da bi krivog proroka poštovao. Učinite nešto. Istinu Moga Svetog Pisma. Svećenici se stide za to. da djecu Božju pripreme na to. Najprije će vjernike uvjeriti o tome. ovaj krivi prorok. vjerni. Ne zaboravite jednu važnu nauku: Moja Riječ – kad sam bio na Zemlji. . da uđem u napast. je zadnji pravi Papa na Zemlji. Do sad vam nisu date sve u njoj sadržane tajne. bila je. Knjiga Otkrivenja je istinita Riječ Božja. daj mi snage. kad Ja dođem. koji će pokušati. izgovorenih od Mojih Slugu. je Moj Petar. da laži. koji će s Neba – pod vodstvom Moga Vječnog Oca – vladati nad Mojom Crkvom. Njihove riječi će biti pažljivo odabrane i njihov iskaz će biti netočan i zbunjujući. da upravim pažnju na Tvoje Nauke i da Tvoju Svetu Riječ u svako doba javno objavljujem. Sotona će žrtvovati mnoge duše. da Moju Vjeru branite protiv krivog proroka“ . da će sada mnogi samoimenovani proroci nastupiti. da ustane i da istinu Mojih nauka brani.Moja najdraža kćeri. Budite jaki. daje – pobijati. Danas misle – više nego ikada prije – da nije moguće. kad sam prvi put došao – promatrana kao kriva nauka. Pape Benedikta. će kod Mog Drugog Dolaska vjernici – uključivo i Moje boguposvećene sluge. To je način. koji se njemu suprostave. Tako puno tame spustilo se je na djecu Božju. najveći mogući) jad prouzrokuje – zadovoljio. da vas uvjere u istinitost krivog proroka. da je za mnoge nedužne ljude vrlo teško. Laži – dakle one iskrivljene verzije istine. koji će Moju Svetu Riječ – koja se tebi. koje vam nude oni. postupa kao prema jednoj laži. pomanjkanje ljubavi i da nemaju poštovanja prema ljudskim pravima. da se one slažu sa Svetim Pismom. ali on će biti krivi prorok. „Dragi Isuse. da bi njegove zadnje požude – naime da najveći (odn. da se njihov glas čuje . na koji će Sotona pokušati. kćeri Moja. kod Drugog Dolaska. da njihove riječi od Mene dolaze. Osudite laži. Mnogi će ove slabosti isključiti i njihove poruke prihvatiti. da će biti izopćeni. kad sve religije postanu jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva. on će zapovijedati nad svom djecom Božjom. da bi se omogućilo. koje se sve temelje na ljudskim interpretacijama. od većine mognu biti prihvaćene. iako će istina biti žestoko napadana i promatrana kao kriva nauka. koja je sadržana u Knjizi Otkrivenja (Pr. Sotona je tako mnogo duša svladao – uključivo i vođe unutar Moje vlastite crkve . boguposvećeni Sluga zato odluči. Kad mnoge duše budu zavedene. kćeri Moja. što je sa sobom donijelo. će biti poslati. koje su u njihovim Zemljama uvedeni i koji su prešli preko Riječi Moga Oca. da Mojoj Svetoj Volji zavjetuju njihovu vjernost. onda će početi napad. kako se zauzimaju za istinu Mojih nauka. djeco. ond on mora teško patiti.. koje su usađene u glave Mojih boguposvećenih Slugu. koje Sotona predvodi. koje Moju Crkvu na Zemlji zastupaju – isto tako promatrati kao takvu (krivu nauku). da slijedećeg Papu prihvate. Ja govorim samo istinu. koje bi morali pretrpjeti. koja će u Zadnjem vremenu najviše patiti. Ja ću sve (tajne) otkriti preko Marije od Božanskog Milosrđa. Nažalost on. iz straha.

Oni su ga sami odabrali .kako bi vas spasio. Nikad ne osuđujte druge. znaciti će propast kršćana. kojima oni nude taj dar. iako bi im trebali pokazati dobrotu i moliti za njih. prepoznati ces muke .govore tako. Nitko. ali koji je Me sada odbijaju kažem sljedece: Cinjenica. Ja ih ne stavljam tamo. Neki će osjetiti prezir prema drugima. tako da duše znaju što mogu očekivati u ovim vremenima.u Novom Raju Mog Oca.mnogi će osuditi grešnike. znaciti će propast kršćana. Takvo razmišljanje je opasno i dužnost je svih kršćana . iako sam prihvacen.odbijanjem da okrenu leđa smrtnomu grijehu. trebali shvatiti je. nije točno. Molim vas.Održi moju ljubav prema Tebi jakom. jer ste vi utapajuce duše i nedostaje vam velikodušnost srca. Toliko laži. ali samo ako oni. Kako Me dovodite do placa . to je laž. podrzavaju njihovu ideologiju. Vi sumnjate u Moju Svetu Riječ . da On. da je i Ja u istom obimu suosjećam. ali ipak ujedinjeni kao jedno. Vi ste Crkva. Neki će osjetiti potrebu . Vi ste Moj Ostatak Crkve. Toliko laži.* . Ja shvaćam da neke od ovih poruka nemaju smisla za tebe. bez obzira koliko je grijeh crn. Koliko puta ste čuli da je Bog uvijek milosrdan ? On je toliko milostiv. Svaki grijeh 'može' biti oprošten.moras shvatiti. zato što odbijate da vjerujete. Uvjerenje da ce svi grijesi „biti“ oprošteni.kad Mi je trebala vašu pomoć . da mogu razgovarati s vama na ovaj način. koja ce da vam biti data putem ove prorocice. na koje se ukazuje u knjizi Otkrivenja Srijeda 18 travanj. Među vjernicima. Dva svjedoka. 2012 13:36 Moja usrdno ljubljena kćeri. Oh. ali sa malo vjere. Oni tada koriste svoje vlastite interpretacije o tome što zapravo znači Moje milosrđe. Amen. približila Mom Presvetom Srcu. Daj mi dar moći razlikovanja. Jer onda ćete shvatiti duše koje ste odbacili . Vaš ljubljeni Isus 397. Iako Meni mnogi vjernici i dalje odaju počast . gdje je postojanje pakla zanijekano. Knjiga Otkrivenja ne otkriva sve. dok se ona idalje intenzivira. kako Me vrijedjate! Za one koji su proveli svoje živote posvećene Meni i koji su upoznati s Mojim Svetim pismom.od razocarenja zbog vase sljepoće .” Istina stoji u Svetom Pismu.iako ste je trebali prihvatiti. a koja je protjerana u pustinju.da Me sada odbacujete . Mene još uvijek mrze. će vas ostaviti u muci i velikoj žalosti. biti primjer. na koju ce se ukazivati u knjizi Otkrivenja. Mnogi će prema drugima postupati s ljubavlju i dobrotom. svejedno koliko laži meni bude prezentirano. sada samo zbog toga dolazim. Bez obzira koliko je čovječanstvu bilo upoznato o Mojem postojanju. Na primjer . Bez obzira kako je teška tvoja tjelesna patnja . ipak će to biti pod njihovim vlastitim uvjetima. Vaš dragi Isus. proizasla od čiste ljubavi prema Meni. Tvoja patnja reflektira samo djelić Moje vlastite patnje. jer Ja. znajte da vas je vaša poniznosti i vasa ceznja. umjesto da pokazuju ljubav. gdje ćete biti izolirani. samo Bog ima pravo suditi druge. Moj ostatak Crkve. gdje je postojanje pakla zanijekano.koje Ja sam trpim zbog grijeha čovječanstva. kako su dobro pouceni u duhovnim stvarima.uzrokovane zbog vaseg nedostatka poniznosti. umjesto toga.da pripremiti svu Djecu Božju za Moj Drugi dolazak i što nalazim? Ja vam govorim kao iza zatvorskih zidina i kao iz jedne ćelije u koju ste Me bacili. Niti će se oni potruditi da traže oprost ili da pokazu kajanje. ali moras vjerovati u Mene i znati da moram otkriti sadržaj knjige Otkrivenja. Vi smijete vjerovati samo u Riječ Božju. jer to nije vaše pravo. Vi ste plod žene koja je rodila muško. Subota 14 travanj. 2012 15:27 Moj usrdno ljubljena kćeri. Jaganjac Božji. Sada vam Ja govorim s Neba . Otkupitelj čovječanstva 398. kako bi pokazali svijetu.da je Moja patnja počela i završila na križu. kada vam se Istina otkrije.da se odvoje od svoje braće i sestara . da naviještate javno Moju Svetu Riječ i propovijedate istinito Evanđelje. da Knjigu pred očima cijelog svijeta otvorim. Ljudi se osudjuju sami u pakao. Tako puno njih.da za svaku bol i unutarnju tamu duše koju doživljavas. koji prihvaćaju Moju Riječ. Oni im moraju.gdje grijeh ne postoji . Za one. jer On voli svakoga. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju . Moje učenje ce se samo tolerirati pod vlastitim uvjetima. čak i ako se ne slažete s njima. da bi me pokrenuli na to. ali jedino i samo ako grešnik traži oprost. kao da grijeh više nije važan. da se odvratim od Tvoje istinite Riječi. da odgovorite na Moj poziv. da u Svetoj Bibliji sadržanu istinu nikad ne zaniječem. Svakoj ljudskoj interpretaciji glede tisuću godina nemojte vjerovati. Moja patnja neće završiti sve dok se sva Božja djeca ne ujedine u ljubavi i skladu . koja se očekuje od njih kao kršćana.da upozore druge o opasnosti pakla. uključujući i one koji odbijaju svojoj djeci sakrament krštenja . nikada ne bi osudio? Da On nikada ne bi poslao dušu u pakao? Ipak. U zajedništvu sa Mnom ćes znati .

i Ja ih ne mogu spasiti. Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih. koji će se pojaviti kod Mog Drugog Dolaska. Vi ste Moje istinske pristase i sve milosti Neba ce se izliti preko vaših plemenitih duša. kao leš.A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni. Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali. 13.Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju. tako da možete čuti . To će biti vjerni članovi Moje kršćanske crkave. No. Sedam tisuća ljudi pogine u njemu.Tri i pol dana svi će narodi. 10. Dvije masline su Stari Jeruzalem Izrael i Novi Izrael. 5. 9.Pokuša li im tko nauditi. mora umrijeti.Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima. neće umrijeti.“ Molite se.da odluce. ali Moja Riječ nikada neće umrijeti.260 dana(=3 ½ godine). Mnogi od vas će postati sveti u Mom Novom Raju zato što ste Mi pomogli izgraditi Moj Ostatak Crkve na zemlji i vladati sa Mnom u Novom Nebu i Zemlji. Vi. zajedno sa svim drugim religijama. koji će morati ocuvati Moju Crkvu zajedno.koja će ustati iz pepela.14. dolazi još jedna! . da budete prihvatili Istinu.prije nego što bude prekasno. 12. plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob. žena pobjegne u pustinju.će imati vrlo kratko vrijeme . koji će biti bačeni u stranu od strane lažnog proroka. 7.Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. od kojih će oba biti bačeni u ognjeno jezero . Ali ćete darom Duha Svetoga.Žena rađa Moju istinsku Crkvu. Vaš ljubljeni Isus prilog (*) Otkrivenje 12. Kako vas volim Djeco i kako Mi olakšavate patnje. prilog (**) Otkrivenje 11 Dva svjedoka 1. evo. 11. Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti Zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele. prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana.Stanovnici Zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke. iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja. jer Sveta misa će se promijeniti do neprepoznatljivosti pod vlašću lažnog proroka. sadržanih u Knjizi Otkrivenja . Moj Ostatak Crkve. biti hranjeni s plodovima Moje ljubavi. Pobijedit će ih i ubiti.. Svojom voljom će Me udarati po licu. to je Istina.Kad dovrše svoje svjedočanstvo.Dvije lampe su Moje kršćanske Crkve. zbog onih Mojih pristaša koji će odbiti . Ponavljam: Ovaj rod izabrani. Moje vjerno stado.Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom. Vi ćete preživjeti strašnu i zlu monarhiju koja će nastati pod dvojnim vodstvom lažnog proroka i antikrista. tradicionalne prave Crkve s onim pristasama od Mene. gdje će naci utočište.koje je pakao.novi Jeruzalem . Oni od vas koji nisu sa Mnom . biti ćete odbaceni u pustinju za 1. odjeveni u kostrijet. Vi. Taj progon neće trajati dugo i bit će vam data velika snaga i zaštita. ali to neće biti slučaj jer ćete vi oblikovati. 6. u kojemu je raspet njihov Gospodin.Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: 'Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. Židovi će biti Drugi od Dva Svjedoka. 3.da vas vode kroz ovo razdoblje. Moja Crkva. uključujući i Moje Svete sluge i one Moje pristase . vaša će duša biti ukradena od strane varalice. 6A. gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana.u tamu.da Mi pripadaju. koje neće biti zavedeno od lažnog proroka. Oni će biti privučeni u mrežu od strane lažnog proroka . Odaberite li prvo .S neba tada zaori snažan glas: 'Uziđite ovamo!' I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo. uključujući i one koji Me uopće ne poznaju.da otvoriti oči. (**) Židovi će napokon znati. A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu. Tko im god pokuša nauditi.(**) Moja Riječ.Druga strahota prođe.dati će se citavoj Djeci Božjoj tijekom „Upozorenja.Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve Zemlje.Ali nakon tri i pol dana. da sam to Ja.Mom Ostatku Crkve. Vi cete primiti pomoc i mnoge vođe će nastati između vas . tako da možete vidjeti i da slušate. može biti odbacena u stranu. Dva Svjedoka u Knjizi Otkrivenja: Vi.da obavijestite svijet o punom smislu pečata.koji odbacuju Lažnog proroka. koja je ce biti data vama . Vi ili ćete biti za lažnog proroka i protiv mene ili cete biti za Mene. kolika je bol u Mom srcu. Iako ovo strogo zvuči. Vaš zadatak će biti da se pobrinete . ste jedan od Dvojice svjedoka iz Knjige Otkrivenja i koji će biti zaštićeni s Neba. vas dragi Isus. Dokaz Moje prisutnosti . Moje pristase. Morati ćete Me častiti u tajnosti. ali za njom.da istruli poput leša.Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju. ćete morati navijestiti Moja proročanstva i Moju Svetu Rije onima koji nisu kršćani ili koji ne znaju Deset zapovijedi. da sam Ja Mesija i njihovo propovijedanje istine će biti takodjer gurnuto i na stranu bačeno od lažnog proroka i antikrista . da Sveta Biblija bude itana i shva ena. Leži na vama . koji poziva na vas s Neba. 5. Oboje će smatrati porazenim. Moj Ostatak Crkve će morati širiti riječ na Moju drugu djecu.koje ću ocitovati Mariji Božjeg milosrđa. 8.' prilog (***) Otkrivenje 11 4. jednu pravu Crkvu .

Oni ih napadaju preko osjetila . U drugim slučajevima .za kojom žudite u svijetu punom nepravde. sta se Tebi dopada. će se osjecati povrijedjenim. vaseg dragog Isusa.gdje mogu živjeti život u ljubavi. Oni žele oboriti Katoličku crkvu i razbiti je u komadiće. nikada ne bi mogao uništiti Moju vlastitu Crkvu. da otvorim moje srce kako bi dozvolio da udjes u moju dušu.sve što je potrebno je pobožnost prema Meni. ali od 1967.su bile ograničene do sada. su za cijeli svijet. odstrani sve negativne misli i pokazi mi put. zašto je mnogo priprema potrebno. Molim vas zovite Me ovom križarskom molitvom (45) "O Isuse ja znam vrlo malo o Tebi. kojima oni vladaju.Ja.o Trojedinom Bogu. Samo Ja vam mogu pomoći. Njihove ovlasti. utvrđenim od Boga Oca.iako su bile dopuštene od Boga Oca." Volim vas sve . da imate odgovornost .kako bi se omogucilo. Bilo da vjerujete ili ne vjerujete . tako da mogu uci u Novi Raj . Mnogi pitaju zašto se ove Poruka cesto odnose na Sotonu. da uništi Moju Crkvu je u tijeku vec 100 godina. uključujući i one koji ne vjeruju Utorak 17 travanj. Ovaj zli plan.da Ja razgovaram s vama preko ovih poruka . koji štuju sotonu. tako da bi one mogle biti spasene. Moje Poruka vrijede za sve religije i uvjerenja. Mnogi obmanjivaci. jednostavan razgovor. prouzrokuju pustoš oko sebe. znaj da . okrenuti leđa pogresnom ucenju.zato što je vama data Istina.bez obzira kojih ste uvjerenja. da oni počine zločine. izazvali bol ili štetu drugima. To ne dolazi od Boga. Svetom Trojstvu koja se sastoji od Oca i Sina i Duha Svetoga.koji obožavaju Sotonu. Kako se sada priblizava Zadnje vrijeme . Ja ću vas voditi i zaštititi vas na vašem putu i vi ćete biti vođeni snagom Duha Svetoga.a koja nema pravo. Za sve one koji se žele osloboditi svoj život od negativnih misli i osjećaja . radosti i slozi s Tobom zauvijek.da počine grijeh u tijelu. on je intenziviran. je dovoljno. Ako vi to izgovorite iz srca. Ne smijete se bojati. To je razlog. potičuci ih uglavnom . pokušavaju učiniti. Pozovite Me glasno. Svi oni koji znaju Moje učenje .oni će izazvati veliku tjeskobu u ljudskim životima. Kada se to dogodi . Molitva. Moje Poruka tebi dane. što lažni prorok i obmanjivač . morate znati. Negativnost ce biti uzrokovana od Sotone i njegovih demonskih anđela.vi morate pomoći onim sirimasnim duše koje trebaju Moju zaštitu. One ce biti date za sve religije i uvjerenja.ove siromašne duše. Djeco.Vječnoga Oca. Ovo zla sekta će sada osloboditi sve snage . bez obzira koliko ste griješili.da naviještavate javno Istinu Mojih učenja. Vaš ljubljeni Isus . koji će biti uvreda za Moju smrt na križu. da vam pomognem. to će se promijeniti. neću stajati po strani i gledati . okrutnosti i mržnje. i znajte da se ne morate bojati . mogu posjedovati tijelo. Moj odgovor je ovaj: Sotona i njegovi pali anđeli lutaju zemljom u potrazi da napadnu čovjeka. Samo Ja mogu promijeniti način na koji živite.Poruka 399. Vas ljubljeni Spasitelj Isus Krist 400.kako se Moja Crkva kroz ruke jedne određene sekte raspada. Kod duša. tako da me možes ozdraviti. da igra ulogu u Svetoj Stolici. Pomozi mi da osjetim radost.kazem: imajte na umu da sam Ja ovdje.mogu da nanesu užasnu nepravdu onima .kojeg vodite. Međutim. Novi svjetovni zakoni će biti uvedeni. 2012 18:30 Moja usrdno ljubljena kćeri. utješiti me i ispuniti me Tvojim mirom. koji vrijeđaju Mog Oca. da izaberu novog nasljednika za Mog Svetog namjesnika papu Benedikta XVI. Samo mir i ljubav može doći od Boga. vas ljubljeni Isus.Ja ću odmah odgovoriti i pomoći vam da se približite Mom Presvetom Srcu. To je to. vaš ljubljeni Isus. Za one katolike koji će biti povrijeđeni i zaprepasteni . Ali pomozi mi. Mnoge Moje pobožne pristase. Jedini način da se oslobodite od teškog života .da Me pozovete . uključujući i one koji ne vjeruju u postojanje Boga . Oni će uvesti zakone koji se protive Deset zapovijedima. koje se već nalaze u grijehu. Stvoritelja svih stvari. kako da shvatim. Ja sam vasa slamka spasa. U položajima moći . koji su članovi ove zle sekte. To je upravo ono. Njihovo shvacanje će biti odbijeno i mnogi Sakramenti prestat će biti ponuđeni.Ja pozivam svu Božju Djecu i uvjeravam vas da Ja. Molite Me vasim osobnim riječima . nesreće.da navijestite citavom svijetu Moju Svetu rijec . Oni stavljaju misli u njihove umove. Ponedjeljak 16 travanj.će vidjeti promjene u sluzenju Svete mise.tako da vam Ja mogu pomoći. Moja djeco. su ušli u sjemeništa. Molim vas. djeco. nikada ne bi mogao unistiti svoju Crkvu. dopustite Mi da vas držim što blize sebi i da vam dam utjehu . kako ce se sotona suprostaviti u završnoj pobuni protiv Boga. Stvoritelja cijelog svijeta. da dobiju uporište u Vatikanu. 2012 18:00 Moja usrdno ljubljena kćeri.draga Djeco . Amen.je. njihovom ljubljenom Isusu Kristu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful