301. Isus poziva svu djecu svugdje na svijetu nedjelja, 8.

sječanj 2012, 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri, Ja danas pozivam svu djecu na svijetu, koji su preko sedam godina stari, i to svako Moje dijete pojedinačno. Vi, djeco Moja, u Mojim očima ste kao dragulji. Vi Mi donosite takvu jednu nježnu ljubav, i vaše društvo Mi priređuje veliku radost. Vi trebate znati, da vas Ja sve jako ljubim. Neki od vas me već poznaju, i to je dobro. Ja vas pozivam, da više razgovarate samnom. Sa vašim vlastitim riječima. Kao sa prijateljem. Nemojte nikada imati osjećaj, da molitve morate naučiti i izreći ih napamet, što vi možda osjećate kao teško. Dođite umjesto toga k Meni i dopustite da učestvujem u svim vašim mislima, strahovima, novostima ili problemima. Oni siromašni mladi ljudi, čiji je život pun zabluda ili koji imaju veze da alkoholom ili drogom, moraju znati slijedeće: Iako vi u vašem životu prazninu osjećate, vi Meni ipak morate pružiti svoju ruku, i ja ću je prihvatiti. Ja ću vas spasiti od toga, da se utopite u moru smetenosti. Mnogi od vas osjećaju se bezvrijednim i kao da bi bili neznatni. Vi ste od onoga, što vi u svijetu muzike i zvijezda obožavate, tako nadvladani, da se osjećate potpuno nedovoljnim. Nemojte se nikada ovako osjećati, Moja mala djeco; jer u Mojim očima vi ste nešto što je posebno (vrijedno). Svaki od vas ima jedno posebno mjesto u Mome srcu. Dozvolite Mi, da vas povedem na jedno putovanje u divnu novu budućnost. Ja ću, uskoro, započeti jedno novo divno doba mira i krasote na zemlji. Vi morate ostati jaki. Ne predajte se nikada, kada se osjećate potištenima. Nemojte nikada očajavati, kad se osjećate ništavnima. Vi ste – imajte to uvijek pred očima – rođeni iz jednog točno određenog razloga. Razlog za vaše rođenje je – i to neovisno od vaših životnih okolnosti – slijedeći: Vi ste rođeni, da se Meni pridružite kao dio Moga Novog, divnog Kraljevstva. Ja znam, da je to za vas teško, da čujete Moj Glas, pošto ima tako puno krivih bogova, koji pokušavaju, da pridobiju vašu pozornost. Moje obećanje vama je slijedeće: Živite vaš život u ufanju u Mene i u ljubavi prema Meni, vašem Isusu, a Ja ću vam dati dar raja. Ovaj raj je ono, što na vas čeka, kad bi vi Mene samo zamolili, da vam na vašem putovanju k Meni pomognem. Ja sam ona ljubav, koja u vašem životu nedostaje. Ja sam mir, za kojim vi čeznete. Ja sam pomoć, koju vi trebate, da bi ponovo osjećali ljubav u vašim srcima. Ja sam ljubav. Ja sam svjetlo. Bez Mene će te ostati u tami. Ja vas ljubim, bez obzira na to, koliko vi Mene žalostili ili vrijeđali. Molite ovu malu molitvu, i Ja ću odmah dotrčati k vama. „Isuse, ako me možeš čuti, onda čuj moj vapaj za pomoć: Molim Te pomozi mi, da izađem sa onima na kraj, koji mi prouzrokuju bolove. Pomozi mi, da zavist prestane da vlada mojim životom, i pomozi mi, da prestanem sa time, da si stvari želim, koje nemogu imati. Umjesto toga otvori moje srce za Tebe, dragi Isuse. Pomozi mi, da osjetim pravu ljubav – Tvoju ljubav – i pravi mir u mome srcu. Amen.“ Radujte se, djeco Moja, jer sada Ja iz neba razgovaram sa vašim srcima. Ja stvarno postojim. Ja egzistiram. Ja vas ljubim i neću nikada prestati sa borbom za vaše spasenje, tako da vas, vaše obitelji i vaše prijatelje mognem ponijeti u Novi Raj na zemlji. Ovaj raj je stvoren za Adama i Evu i sada će se ponovo vratiti na zemlju. Ja hoću, da ste vi jedan dio ovog novog divnog života, koji vaše (najljepše) snove (još) uveliko nadmašuje. Ja vas sad blagoslivljam. Vaš ljubljeni prijatelj Isus 302. Nakon globalne ispovijedi širom svijeta Ja ću pripremiti Moj Drugi Dolazak ponedjeljak, 9. sječanj 2012, 8:10 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, vrijeme brzo teče i sa „Upozorenjem“ će započeti priprema (e) za Moj Drugi Dolazak. Poslije ispovijedi širom svijeta, kada većini čovječanstva budu podijeljene posebne milosti i blagoslovi, ja ću pripremiti put za Moj Drugi Dolazak. Čovječanstvo mora akceptirati, da je vrijeme za ovaj veliki događaj skoro tu. Nemojte gubiti vrijeme kod pripreme vaših duša i duša vaših obitelji za Moj slavni povratak. Moj Drugi Dolazak će donijeti kraj patnjama, koje ste vi podnosili tisuće godina na zemlji. Tako veličanstven je ovaj divan događaj, tako da će se svatko od iznenađenja diviti i jedva će moći disati (od uzbuđenja), kad se Ja pojavim na nebu. Vi, (ljudi) iz ove generacije, ste izabrani, da sa ovog putovanja sa Mnom u Moj Novi Raj izvučete korist, (i to) za vrijeme doba mira, u kojemu ću Ja vladati. Nitko od ovoga nesmije biti isključen. Ni jednoj duši nesmije biti dozvoljeno, da propadne kroz mrežu. Moja najveća želja je, da vas sve sa Mnom uzmem u Moje Kraljevstvo. Ovo je slava, na koju je čovječanstvo čekalo od Moje smrti na križu. Oni od vas, koji Moje molbe jednostavno ignoriraju, molim neodloživo, da sad počmu sa time, da se pripreme. Moje vrijeme se približava. Ja sam sad poslao Moju posljednju Poslanicu u svijet, da vam pomognem, da vaše duše pripremite. To je prorokovano. Nemojte ignorirati Moje upozorenje, jer ako to učinite, ne će te biti budni i ne će te uspjeti, da se odgovarajuće pripremite. Od sada ću Ja slati mnoge Poruka, tako da svijet bude spreman, da Mene prihvati kao svog Gospodara.

Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj cijelog čovječanstva 303. Djevica Marija: Tako puno duša se odlučuju da ignoriraju znakove koje Ja dajem utorak, 10. sječanj 2012, 20:30 sati Dijete Moje, ti moraš svijet informirati o važnosti molitve u ovo vrijeme. Moja djeca pate na svim mjestima, u svakoj zemlji (na svijetu). Važno je, da se sva djeca Božja u ovo vrijeme ujedine (u jedno jedinstvo), tako da se tama konačno ukloni sa zemlje. O kako plačem od brige, kad se one duše odluče, da ignoriraju Moje posjete kod vidioca na zemlji. Tako mnogi odlučuju se, da znakove ignoriraju, koje Ja (njima) dajem, da se osigura, da vjera mogne biti ponovo uspostavljena. Tako hladna su njihova srca – uključujući i srca svećenika i duhovnika, koji su slijepi za istinu - , tako da je puno vremena potrošeno. Da su bar njihova srca otvorili za Poruka, koje sam Ja svijetu dala, onda bi jednom većem broju duša bila dana hrana, koju su one trebale. Ovo su posljednji dani, gdje Moje riječi ohrabrenja moraju biti uvažene. Molite, molite, molite, da se Glas Moga Sina onako čuje, kako bi se on trebao čuti. Zar niste vjerovali, djeco, da će On čovječanstvo pripremiti za Njegovo Veliko Milosrđe. On počima sada, da kroz ove (pripreme) kroz obraćenja dostigne koliko je moguće više duša. Njegovi planovi, osim jednog izuzetka, završeni su. On treba više molitava; jer bez ovih molitvi će duše biti izgubljene i pridobit će ih varalica. Moje dijete, Moj će Sin njegovoj ljubljenoj djeci uskoro donijeti hitno potrebna olakšanja. U Njegovom Milosrđu on će sada svijet pripremiti i za Njegov Drugi Dolazak. Molite, da svi oni, koji u Mog Sina vjeruju, otvore svoja srca za istinu Njegovih svetih Poruka. Ako vi Njega slušate i ako slijedite Njegove upute, sve će biti dobro. Ako oni Upozorenje ignoriraju, koje će im biti dano iz čiste ljubavi, (to će dovesti do toga), da će oni drugima uskratiti šansu za otkupljenje. Ja molim usrdno za plemenitost duša, tako da one Mome ljubljenom Sinu obećaju njihovu vjernost, (i to) da se (zajedno) sa Njim kreću prema slavnom vremenu (Njegovog namjesništva) u Novom Raju. Moji Glasnici su za jedno izvjesno vrijeme bili poslani u svijet, da bi (pri tome) pomogli, da se svijet pripremi za ovaj veliki događaj. Sada su poduzeti zadnji radni koraci. Slušajte sada Glas Moga Sina, kako razgovara s vama. Nemojte Ga odbiti. Vaša ljubljena Majka, Kraljica neba, Majka otkupljenja 304. Najveća odvratnost od Holocausta planira se protiv Židova srijeda, 11. sječanj 2012, 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, promatraj sada napore, koje Globalne Moći, koje ne pripadaju svjetlu, poduzimaju i pokušavaju, da započmu bitku protiv Mog naroda. Ja se odnosim na kršćane i na Moj izabrani narod, Židove. Zlobni planovi se zasnivaju, da bi (praktično) vršenje kršćanstva na jedan podmukao, ali skoro neprimjetan način odstranili. Ovo će započeti sa jednom izmjenom u ustavu Zemalja svugdje u zapadnom svijetu. Poduzet će se svaki (mogući) pokušaj, da protiv Mojih kršćanskih crkava podignu najprostije prigovore. - Moje Bogu posvećene sluge će se (zbog toga) polako povlačiti natrag i Moje će ljude sa malo duhovne potpore napustiti. Svi ovi zakoni, gledano sa vanjske strane, pobuditi će izgled tolerancije. Vaša vjera, djeco Moja, biti će stavljena na kušnju kao nikada prije. Kršćanstvo – i svaki pokušaj javnog objavljivanja Mog Imena – biti će spriječeno. Na mjesto toga pojavit će se jedna bezsadržajna (prazna) doktrina i ljudi će biti zbunjeni. Oni će misliti, da je ova doktrina dobra i primjerena naknada za istinu, dok će ona u stvarnosti biti jedna laž. Ova zla skupina je toliko moćna, tako da samo malo (ljudi) zna, da oni postoje. Ali ipak oni svugdje upravljaju. Moja djeca su kao marionete (u njihovim rukama). Moj izabrani narod, Židovi, ponovo stoje pred jednim užasnim progonom. To su planovi, da ih se uguši, i oni su u toku. Oni, o kojima oni (židovi) misle, da su njihovi prijatelji, su (u stvari) neprijatelji. Oni će doživjeti takvu bijedu, da Ja cijelo čovječanstvo pozivam, da mole za Izrael. Najveća odvratnost od Holocausta se planira protiv Mog naroda. Molite, molite, da skupina, koja pripada antikristu, budu odvraćena od toga, da izvrše ova zla djela. Ove mračne duše trebaju vaše molitve, da bi mogli – za vrijeme „Upozorenja“ – prepoznati svoje prekršaje. Molite, da oni njihovu bojnu opremu skinu (t.j. da napuste njihov nerazborit stav) i da mole za Moje Milosrđe. Ako oni to učine, onda dolazeći ratovi i nemiri u Izraelu mogu biti ublaženi. Mnoga prorokovanja će se sada pred vašim očima razviti. Onima, koji su prema Mojim obećanjima slijepi, mora biti dano svjetlo Mog Milosrđa, da bi ponovo (mogli) vidjeti. Ne dopustite da vas odvedu u zabludu, djeco. Ono što vam se po vanjštini prikazuje kao dobro,nije uvijek (onakvo) kako ono izgleda. Mir održavajućim snagama – mnogi od njih su nevine šahovske figure – se laže. Nemojte nikada imati straha; jer Moje Molosrđe imati će značajan utjecaj na ove sekte, koje već stotine godina planove protiv Moje Crkve kuju. Ona ne može i ne će pobijediti. Ali ona će prouzrokovati golem teror, osim ako molitva njihovu zlu prevlast bude mogla oslabiti. Molite novu vojnu molitvu (broj 18), da se pomogne, da se antikrista i njegovu skupinu, o kojoj Ja ovdje govorim, zaustavi.

„O dragi Isuse, spasi svijet od antikrista. Brani nas od zlih pandži sotone. Spasi zadnje ostatke Tvoje Crkve od zloga. Svim Tvojim Crkvama daj potrebnu snagu i milosti, da budemo zaštićeni protiv ratova i progona, koje su planirane od sotone i njegove armije. Amen.“ Vaš ljubljeni Isus Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 305. Molite za duše u teškom grijehu, koje možda neće dobiti šansu, da se još izmire s Bogom četvrtak, 12. sječanj 2012, 15:30 Moja iskreno ljubljena kćeri, svi moraju sada sa njihovim cijelim srcem iskreno moliti za one duše, koje šok, kad Moje „Upozorenje“ i Moje Veliko Milosrđe dožive, možde neće preživjeti. Neke od ovih siromašnih duša u smrtnom grijehu možda neće dobiti šansu, da traže Otkupljenje. Zato pobrinite se zato, da vaše molitve budu žrtvovane za ovakve duše. Molitva je hitno potrebna, stime da se moli za one duše u tami. U njihovoj zloći oni su tako odlučni, da čovječanstvo kroz finacijska i druga kontrolna sredstva unište, da će „Upozorenje“ osjetiti kao užasan šok. To je (po Mojoj Volji) potrebno, da se njima da šansa, da se pokaju. Ali mnogi će se meni odupirati. Molite za ove izmučene duše. Naposljetku želim sve Moje pristaše zamoliti, da kod svake prilike, koja se pruži, mole Krunicu Božanskog Milosrđa, pošto se vrijeme Moga Velikog „Upozorenja“ sada primiče. Svi oni vjernici, koji se protive, da akceptiraju, da sam to Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, koji kroz ove poruka njima govori, neka Me sada poslušaju: Nemojte biti kao one siromašne duše, koje su živjele u doba Noe, u vremenu, u kojemu su se njemu izrugivali. Otvorite vaš duh i vaše vrijeme velikodušno posvetite molitvi. To je sve, što Ja sada u ovom sadašnjem vremenu od vas zahtjevam. Vi, djeco Moja, prolijevat će te suze kajanja, kada prepoznate vašu zabludu. I da, Ja ću vam oprostiti, kada spoznate svoju zabludu. I da, Ja ću vama oprostiti i onda, kada ste vi Mene duboko povrijedili. Vaše uvrede Mene ranjavaju. Vaše izrugivanje sliči jednom nožu, koji Moju Unutrašnjost preokreće prema vani; jer vi mislite, da Mene poznajete, ali vi Mene ne poznajete. Vi svoj duh zatvarate prema Mom istinitom glasu, koji sliči jednom zovu u divljini. Vaša oholost Mene vrijeđa. Vi morate akceptirati, da će put za Moj Drugi Dolazak sada biti pripreman. Vi ne marite za to da Mene slušate, kada vas jako molim, da molite za duše, koje bi inače za Mene bile izgubljene. Ali vi ćete slušati, (odn. moliti), kada vama ovo sve poslije ovog velikog događaja bude dokazano. Jer onda Ja od vas očekujem, da Mene slijedite i da sačinjavate ostatke Moje Crkve. Onda će mo se mi svi sjediniti, da ostavljene dijelove (Moje crkve) podignemo, za vrijeme dok se mi krećemo prema Mom Novom Raju. Vaš ljubljeni Isus Krist Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 306. Djevica Marija: Križarska vojna molitve (19) za mlade ljude petak, 13. sječanj 2012, 08:00 sati Dijete Moje, Ja sam dans žalosna; jer Ja patim jako, kad mislim na one siromašne duše, koje će umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Ti moraš moliti za hitne molitve za ove duše, koje Moga Oca ljute. Njihovo ponašanje je odvratno u Njegovim Očima. Molite, molite, molite za ovu djecu tmine; jer mnogi od njih ne znaju, što čine. Njihova zloća dovodi Moga Sina do plača i otvara Njegove Rane. Važno je, da Ruke Moga Sina u trenutku Njegovog Božanskog Milosrđa sačuvaju onoliko duša, koliko je to samo moguće. Zatraži, da se ova Vojna molitve Meni, Majci Otkupljenja, moli, da ove siromašne duše budu spašene. Križarska vojna molitve (19) „Majko Otkupljenja, molim Te, moli za Milosrđe za ove mlade duše, koje se nalaze u užasnoj tami, s tim da oni Tvog ljubljenog Sina prepoznaju, kad On dođe, da spasi cijelo čovječanstvo. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da posusta. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da odbije Njegovo Veliko Milosrđe. Ja te molim, Majko, da svi budu spašeni, i molim Te, da ove duše pokriješ sa Tvojim Svetim Plaštom, da bi njima pružila zaštitu, koja im je potrebna pred varalicom.“ Dijete Moje, sve duše su Mome Sinu važne. Ali mlade duše su te koje se nalaze u (jednom stanju) smrtnog grijeha, koje Njega najviše bole. Molite, da Svjetlo Milosrđa prodre kroz tminu njihovog duha i njihove duše. Molite, da oni njihov užasan život pokvarenosti i praznine, koji oni vode, prekinu. Molite, da oni svoje ruke podignu i da mole za Milosrđe; jer inače nikada neće dobiti milost, koju oni trebaju, da bi ušli u Novi Raj. O koliki gubitak će ovi mladi ljudi postati za preostale od vas, koji Dar „Milosrđa“ prihvaćate i koji će te ući u Novi Raj na Zemlji. To će Mome Sinu slomiti Srce, ako oni ne budu mogli biti spašeni. Vaša ljubljena Majka Marija, Kraljica Neba Majka Otkupljenja 307. Djevica Marija: Dijete Moje, mir će uskoro vladati na Zemlji petak, 13. sječanj 2012, 20:15 sati

da javno poreknu. vjeruju. Isusa Krista. biti će iznenađene i tužne. Predsjednici. ateisti i oni. da prepoznate prve znakove Milosrđa Moga Sina. jer ovo je vrijeme. da ignoriraju ovo Čudo. Vjernicima: ovo će vas još više osnažiti u vašj ljubavi prema Meni.. onda su to uobičajeno oni. Moje Zrake Milosrđa. da obratite druge. Bog Otac: Posljednja Glasnica. svi će biti dodirnuti Mojim darom.i to da tako bude prihvaćeno. koje ne priznaju egzistenciju Moga Sina. U mnogim slučajevima oni (proroci) neće biti dostojni ovog posebnog dara. 21:35 Moja iskreno ljubljena kćeri. kako ich Ja sebi želim. i onda će te se pridružiti Mojoj armiji. jer neće biti kadri. biti će dopušteno određeno vremensko razdoblje. da bi se iskorijenila zadnja griješnost na Zemlji. da se posluša njihov glas. djeco. ne moraju imati straha. Biti će nemira i konflikata. . koje će kroz to možda biti zavedene. prosjaci. Sječanj 2012. Oholi će u poniznosti pasti na koljena. stime da ih Ja preobličiti mogu u ona stvorenja. da unište čovječanstvo. Čim istina njima bude otkrivena. promjene su već u toku i mnogo toga će se brzo dogoditi. da sve ove duše. Molite za njih. da Moje Milosrđe bude pozdravljeno i prihvaćeno. Znanstvenici će javno zanijekati da je ovo čudo došlo 13 siječanj 2012. u Očima Moga Dragocijenog Sina mognu biti spašene i da budu spašene. preplavit će Zemlju. koja je poslana. I one izmučene duše. Ja vas sve ljubim i pozdravljam vas u krilu Moje Ljubavi i Milosrđa. Obraćenje će strogo kažnjavanje odvratiti i zlobne planove će učiniti bezopasnim. Majka Otkupiteljstva 308. uskoro će vladati mir na Zemlji. kad sam Ja prve proroke poslao. To je za tebe zastrašujuće i kadkad vrlo teško za preradit. koje su đavlu prisegle na vjernost. Isusa Krista. da sva djeca mognu biti spašena i pošteđena od vatre pakla. da odolijevaju svjetlu. Bez ovog života on će umrijeti. lopovi. Ja sam uvijek milosrdan. kojega će se lako moći prepoznati. Pođite sa Mnom. koje prema vani izgledaju posebno sveti. Molite. ali ovo vremensko razdoblje neće dugo trajati.Dijete Moje. ili stojte na strani vatre pakla. siromašni.Moji za Svršetak Vremena određeni proroci dotično nisu drugačiji. Ili će oni Moju ljubav i Milosrđe prihvatiti ili će Mene udariti u lice. dok će se drugi od njih sakriti pred istinom. od kojih vi to najmanje očekujete. U ono doba odmah na početku. da je ovaj zahvat sa strane Neba jedini mogući put. Ruka Moga Oca brzo će pasti na one. dugo očekivani Drugo Dolazak. Svi oni. ali jednostavnim životopisima. koji imaju ponizno i pokajničko srce. I ipak to je istina. Čovjek njih neće jednostavno priznati kao proroke. Ali s vemenom će oni ipak biti priznati. djeco. ali poslije „Upozorenja ostat će vam tako malo vremena na raspolaganju. Ja vas sve hitno molim da molite. čija će upornost biti njihova propast. Molite za ove duše. Onima. koji Mome Sinu – i poslije „Upozorenja“ – okrenu leđa. njima (prorocima) je bilo teško. na koje su oni čekali. kroz molitve drugih. To stoji do Mog Glasa. To isto tako neće biti one duše. da je se ovo veliko čudo dogodilo. tj. prinčevi. Nemojte imati straha. Moje Božansko Milosrđe biti će uviđeno i konačno razumljeno. onda bi samo vrlo malo duša ušlo u Moj Novi Raj na Zemlji. koji više vremena trebaju. kraljevi. 13:20 sati Kćeri Moja. koji su zbog antikrista u toku i imaju svrhu. kraljice. da bi pokazali kajanje. Vi njih nikada ne ćete naći u najvišim položajima Moje Crkve. vaše duše će sa strane Mog Svetog Duha biti prožete. ubojice. znameniti. kao što se jedan gladan čovijek hvata za kruh života. Postoje samo dva puta. da ova prijevara one mlake duše. u kojemu oni mogu pokazati kajanje za njihove grijehe. da se čovječanstvo pripremi za Dolazak Moga ljubljenog Sina. po kojemu Ja veliki dio čovječanstva na Zemlji spasiti mogu. kad Ja šaljem proroke u svijet. koje će početi sa ružičastim nebom. Čovijek na glasove Mojih autentičnih Glasnika Svršetka Vremena na početku njihova poslanja neće slušati. da se okrenu Meni. Ni jedan čovijek neće biti isključen. koja najavljuje Drugi Dolazak. da borba između Neba i đavla bude imala rezultat. da bi se spasilo čovječanstvo. najaviš. Nemojte zaboraviti. Dijete Moje. si posljednja Glasnica. koji u Boga Oca i Mene. Njegovog ljubljenog Sina. Kraljica Ruža. Promatrajte nebo. Mesiju. kad svoje grijehe onako vide. da se odvoje od Mene. Vaša ljubljena Majka. Ti. ali to je potrebno. Mnoge znanstvenike i one u armiji sotone se koristi. Kad Ja Moje Milosrđe ne bi izlio na cijeli svijet. Isus Krist 309. Ovako ili onako sva djeca Božja će Zrake Moga Milosrđa vidjeti i biti će im teško. Ali ipak Ja odabirem ovakve nesavršene duše sa neuobičajenim. kako one izgledaju u Mojim Očima. biti će savladane od jada. One duše. Zli će Svjetlo Moje Božanske Egzistencije vidjeti i morati će napraviti jednu odluku. njihovu neposlušnost On više neće trpjeti. Vaš Otkupitelj i Kralj M ilosrđa . Vašim Otkupiteljom. Moja kćeri. ne zavede. kad njima istina bude konačno prezentirana. Pripremite se. Molite. da Dolazak Moga ljubljenog Sina. koji ne uvažavaju Milosrđe Moga Sina. 16.

biti pripremljeno. Sve pripreme su završene. kod kojega će tebi biti dane Božanske Poruke. da vas još jedanput spasim.sječanj 2012. Svima onima. vi će te biti odvedeni krivom proroku. koje ću Ja vama svima dati.Ovaj posao. Glasnici Svršetka Vremena. da Moju djecu spasim od tmine. Moja Ljubav će prodrijeti u vaše duše i vaše srce će se u sjedinjenju sa Mojim uzdići. kad ja ponovo dođem. Bogu posvećene sluge. Poslije Velikog Milosrđa Moga ljubljenog Sina će vrijeme. koje vam se daju kroz Moje Sveto Vodstvo. Sveti put. Vaš Vječni Otac Bog Svevišnji Stvoritelj svih stvari 310. da bi Moj glas čuli. ti ćeš skoro svakodnevno biti napadnuta. Oni. da vam je nemoguće da ih ignorirate. Tako mnogi od vas Mom čovječanstvu upućene molbe. da uđe uNovi Raj na Zemlji. da se Ostaci Moje Crkve na Zemlji pripreme za Drugi Dolazak. su Zemlju razarali i upuzali su u srce i duše mnoge Moje djece. koje je potrebno. Moji ljudi će se uzdići i Mene pozdraviti. kojim ćeš ti. 17. Moje Riječi će biti skromne i jednostavne. da mognete imati vječni život. Da. po kojemu će te prepoznati. koja će vam biti data kroz Moju Proročicu Mariu od Božanskog Milosrđa. Tvoja sudbina će u najvećoj mjeri biti teška. tako da. da Ja vas ljubim? Ja se vraćam zbog suosjećajne ljubavi. da njihove duše na Moj Povratak na Zemlju – kako je prorokovano – pripreme. koja će vas kod svake prilike zasljepljivati i pokušati. bez da oni to slute. Ti ćeš biti popljuvana i biti ćeš ivrgnuta smijehu. Ja sada na odgovarajući način uređujem stvari. djeco. djeco. vi Mene morate moliti za dar Duha Svetoga – stime da mognete otvoriti vaše uši za istinu Moje Svete Riječi i za upute. kod ovog posla ići. i zbog toga ćeš biti progonjena. koje je sastoje od palih anđela. da pomogne. koji govori. ne samo. kćeri Moja. da se svijet pripremi za Njegov Drugi Dolazak. da vama pomognem. koju Ja za svakoga od vas imam. da zatražim nazad moje pravedno Prijestolje kao Kralj Čovječanstva. Moje Svete Riječi. koji je na jedan okrutan način na Križu umro. tako da svaki čovjek. da Ja vas ljubim. nego i. vrijeme je došlo. Svi oni. . da bi se sotona i njegovo područje godpodarstva. unutra će biti i jedan lahor Božanskog Autoriteta. dotle dok Ja Ostatak Moje Crkve na Zemlji nisam spasio. ali trebaš znati slijedeće: Kad ovaj posao nebi bio tako važan. vaš Vječni Otac. koji je poslan na Zemlju. njihova sudbina bi će lakša. Ja tražim Moje Stvorenje nazad. Ja ću vas odvesti na put istine. vaš Bog. za pripremu vaših duša za ovo divno doba mira. Dozvolite Mi. Vama će u pogledu istine o vašem vječnom životu biti data daljnja otkrivenja. gledat će na tebe odozgo i kod tvog posla biti ćeš ometana na svaki mogući način. misliš li ti. 14:00 sati Moja najiskrenije ljubljena kćeri. Imajte to uvijek pred očima. Ja te blagoslivljam iz Mog Nebeskog Kraljevstva sa svakom (mogućom) milošću. imaju poteškoća: Poslušajte sad Moju molbu: Prije nego što mognete otvoriti vaše uši. Ovaj tvoj posao će u svako vrijeme biti zaštićen. da to neometano učinim. Ali ipak one vam posreduju samo istinu. da se pripremite za ovaj Veliki Trenutak. i Ja vas vodim u vaš pravedan dom. da svijetu Moju presvetu Riječ posreduješ – prednjačiti. da vas odvrati od Mene. posljednji Glasnik. da sam to Ja. svaka žena i svako dijete Moju Svetu Riječ mogu slijediti ( i razumjeti). daje. bit će težak. Ja dolazim. Veliki dijelovi istine. Ti ćeš na tvome putu – kao izabrani instrument. da vas drže daleko od ove. Ali morate znati slijedeće: Iako će kroz Moju Riječ puno ljubavi i svjetla sjati. U ove poruke će se posumnjati i od Moje crkve će biti ispitivani na zabludu. ne slušaju. djeco Moja. Mnogi lažni proroci će kroz širenje laži i smetenosti pokušati. I iako sam Ja do sad mnoge izabrane duše odabrao i iako ću sa njima i dalje komunicirati za dobrobit cijelog čovječanstva. ovaj posao će prouzrokovati negodovanje. Moja kćeri. uopće na to obraćali. Ipak Moja patnja će se nastaviti. U Novi Raj. na koje Moje Crkve u toku stoljeća nisu svraćali pažnju. kod kojega će te utvrditi. koji Moj Glas prepoznaju: vi se morate potpuno u Mene pouzdati. Zar ne znate. Da. koji sa istinom. bit će opet javno oglašeni. ovaj put. da vas upozorim. djeco. svaki od vas bude učinjen dostojnim. Svijet je do danas čekao na ove upute. Budite strpljivi. utorak. da se ljudima na svijetu saopći. Ovo je to. u vašu Baštinu. Odbijte glas tmine. prorokovan je u Bibliji. koja se tebi. Vjerujte u Mene i u Moju Svetu Riječ. Ja sam vaš ljubljeni Otkupitelj. da se čovječanstvo spasi od konačnog zahvata sotoninog.

On zna. One Moje duše. Papu Benedikta XVI. Oni planiraju. On će u savezu sa Antikristom i njegovom skupinom stvoriti jednu novu crkvu. i prepoznajte istinu. od Varalice biti vođeni u pravcu lažnog proroka i njegovih štićenika. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 311. Vaša patnja će biti teška. Djevica Marija: Unutar Vatikana postoji jedan zao plan. što Ja od vas očekujem. da vi. To je bilo njihovo djelo. Molite. djeco. Molite. vašeg Božanskog Otkupitelja. Ipak oni. biti će one. da lažni prorok ne sjedne na stolicu Svetog Oca. Oni su odgovorni za iskrivljivanje istine i nauka Moga Sina. srijeda 18.Vi. da vas ispunim Duhom Svetim. koji laži i neistine svugdje bljuvaju. Čovjek vrlo malo zna o njima i njihovim gnjusnim djelima. jer ove sakaramente oni ne pripremaju za sve. Moga Oca. stime da on (njegove) laži nemogne širiti. Oni su pravu nauku istisnuli iz Katoličke Crkve i katolicima su umjesto toga u toku zadnjih četrdeset godina nametnuli jednu mlaku. Od svjetla. da ova sekta postoji usred onih boguposvećenih sluga unutar Vatikana. na žalost. razvodnjenu „uskotračnu verziju“ (katoličkog nauka) (silom). Moje Bogu posvećene sluge. Vi će te Moju djecu pustiti da gladuju za hranom. Oni od vas. Ovaj zao plan je temeljne istine katoličke nauke u toku godina promijenio. da one boguposvećene sluge u Vatikanu budu dovoljno jake. Molite. da njima neuspije. sječanj 2012. tako da su Moja djeca otišla od prave Crkve. da je Svršetak Vremena tu. koje još imate. ali mnogi će usprkos toga tvrditi. Ako se vi Meni ne budete obratili. da Katoličku Crkvu uništi. Dođite k Meni. Poznato je. ne snosite odgovornost. Molite. da bi svijet vodili u bespuće. da će oni od vas. da pokažu ustrajnost ( do kraja). ali skrivenu sektu je toliko smetenosti (zbrke) rašireno. jer Sotona vam neće dati ni jedan trenutak mira. Ne gubite vrijeme. koje je pravo Moje djece. da oni istinu sa Mojih Božanskih Usana čuju. biti će te glavni cilj napada Varalice. koji se možda pojave. da nijedna duše nebude ostavljena. To je i vrlo važno. 09:50 sati Dijete Moje.koji je na to usredotočen. Na žalost mnogi od Moje djece – temeljem njihove vjernosti prema Katoličkoj vjeri – će slijepo sijediti ovu novu krivu nauku – kao janjce u klaonicu (vodit će ih). da sa jednim „Diktatorom laži“ nadomjeste Svetog Zamjenika Isusovog. i to kroz jednu zlu sektu. da budu Glasnice Svršetka vremena. onda nećete biti u stanju da razumijete ono. za odvraćanje Moje djece od istine. Probudite se. Oni će uskoro vidjeti istinu. ali oni su nemoćni protiv ove zle skupine. Molite osim toga. tako da vam istina mogne biti otkrivena i da bude otkrivena. kroz život u jednom vakumu od laži i smetenosti. koji su brzi pri tome. Slijedite Me sad i pomozite Mi. za vrijeme dok se ona sa Mnom mijenja u Moje slavno Novo Namjesništvo. Vi će te. vi će te onda Moje ljude voditi u pogrešnom smjeru. Moje Bogu posvećene sluge. da se Katolička Crkva razori. Boga Svevišnjega. Bitka je počela i ostatak Moje Crkve biti će spašen. koja im je neophodno potrebna za njihov duhovni razvoj. o kojima ste vi u pogledu primanja ovih sakaramenata ovisni. Jer kad se vi od Mene. kad Svetu Euharistiju primate u ruke. odvratite. Kroz ovu zlu. koji Mene ljube. Sada je potrebno puno molitve. . da se odupru ovome zlom komplotu (zavjeri) . da se spase duše.Ja sam svjestan toga. Nenamjerno će te vi spriječiti. ako ne težite primanju regularnih sakaramenata. Vi sad trebate znati. neka budu dotično vrlo oprezni. Od Otkupljenja. Vi vrijeđate Moga Sina. koje su izabrane. Na hodnicima (Vatikana) kuje se jedna zavjera protiv Pape Benedikta XVI. To će biti vaše duše. Samo maleni dio vjeruje u njihovog Božjeg Stvoritelja. djeco. ne brinu se za vaše duhovno zdravlje.. Saslušajte Me sad. posebice Moje Bogu Posvećene Sluge. da Boga nema. da Papu protjeraju. za vrijeme ovog vremena Apostazije (= otpadanje od vjere) u svijetu je za djecu Božju potrebno. koja Katoličku Crkvu razara već stotine godina. Dođite sad k Meni i molite Me. koje će se kao prvo odvratiti od Mene. koje će od Mojih Bogu posvećenih slugu biti najčešće ometane. da Moje Glasnike osude. biti posebice budni i da će izgledati za lažnim prorocima. da se Ja ne samo kroz Moju Proročicu Mariu oglašavam nego i kroz mnoge druge duše. Vi vrijeđate Moga Sina.

Mišljenja (stavovi) ljudi su u usporedbi sa Mojim Svetim Riječima. Antikrist. istinu će (u tom trenutku) prepoznati. da te u ovo vrijeme ispunim sa ljubavlju i utjehom. Ne trebaju te se ticati druga. Jedna strana biti će protiv druge strane. te da on duše Tvoje djece ne uhvati. dragi Oče. da Moju djecu uništi. Vrijeme. koji u Mene vjerujete: morate Mene sad slušati. ubrzo će se pojaviti u svijetu. da se brinete o mišljenju (stavu) ljudi. petak. dok će on apelirati na njihovu dobrotu srca. Kćeri Moja. Vjera i hrabrost onih. koja je zato tu. u Ime Tvoga skupocjenog Sina obraćam se Tebi sa molbom. da bi ostali jaki. Onda će te znati istinu o onome. jedno veliko zlo. molite za Papu Benedikta i za njegove prave učenike (pristaše). uzdigni se sad puna snage.Dijete Moje. učinit će. koji je – čekajući na pravi trenutak – skriven. biti će teško. On ne poznaje stida i hvalisat će se svojim humanitarnim učincima. koji su još preostali od kršćanske vjere. koje će ubrzo one duše iskusiti. kako će oni sami sebe ispravno moći pripremiti. „O Bože Oče. ali on će se ubrzo pojaviti pred očima svijeta. koje se tebi daju. Svi vi. Zemlja će – temeljem srdžbe Moga Nebeskog Oca protiv ovog iskrivljivanja (stvari) – tresti se u svakom uglu (svijeta). da ove zle varalice za uvijek budu uništene. udaljiti. koje su vam potrebne. Čuj moju molitvu. vaš broj će se povećati.i molim Te.. što Ja vama kažem. Tako skrivena bit će prava crkva. molite. koje je stoljećima bilo skriveno u unutarnjosti Svete Stolice. Vaš ljubljeni Isus 313. Čekajte sad i pripremite se na to. koji je stvarno važan. koje poslije „Upozorenja“ budu pokazale pravo kajanje za njihove grijehe. Unutar redova svećenika. Postoje mnoga Otkrivenja. onda će tebe ovo od posla. stime što bi možda tvoje vrijeme koristila za mišljenje ili gledišta ljudi – što nije potrebno . Molite. mišljenja. ubrzo će se pojaviti i biti će vidljivo cijelom svijetu. sada će se od tebe tako brzo i puno očekivati. Ovdje je Križarska vojna molitve (20). ako ponizno stojite na Mojoj strani. djeco. Nemojte se boriti protiv nje. koje će prema njemu biti nemoćne. da bi Moja djeca znala. Zapečaćena knjiga istine će za pripremu Moga Drugog Dolaska biti otvorena. bit će ubijeni. djeco. Mnogi će podleći njegovom šarmu. On. kćeri Moja. biskupa. Ali ova pokora je potrebna. kćeri Moja. koja su prožeta Svetim Duhom. je – na pravi trenutak čekajući – skriven. Drugi će biti slijepi i ići će (za ovom laži) kao što se ide u jednu mračnu. imaj smilovanja sa onim siromašnim dušama. i spasi svu Tvoju djecu od ovog užasnog zloga. Molim Te usrdno. da bi vjerno mogli prakticirati svoju dužnost prema Mom Vječnom Ocu. da Antikrista zaustaviš. da pomogne pri tome. da ne izgubite živace u borbi u Mojoj armiji protiv Antikrista. nadbiskupa i kardinala doći će do jednog velikog raskola. da Tvoje Stvorenje zarazi. potpuno nevažna. potrebno je. i vaši će se glasovi zaoriti iz divljine. Čistilište na Zemlji. Ona Moja djeca. da se Antikrista odvrati od toga. četvrtak. da katolička crkva ovu promjenu objavi. oni ne mogu pobijediti. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 312. Molim Te usrdno. tako da će se vjernici morati ujediniti. 20:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Mojoj Riječi nasuprot stojeća. koji Mene slušaju i koji u Moju Svetu Riječ vjeruju: Velike Milosti mogu s steći kroz molenje Mojih molitava Križarske vojne. spriječi ga u tome. koje Meni za spasenje čovječanstva na raspolaganju stoji. sječanj 2012. Vječni Oče. sječanj 2012. Vi. da on Tvojoj djeci muke zadaje. Ako bi ti dozvolila otklanjanje (pozornosti). Vaša ponizna poslušnost je odlučujuća. Svima onima. da preživi progon. spriječi. 20. i dalje javno objavljuj Moju Svetu Riječ. Kad svijetu Moje Veliko Milosrđe bude pokazano. 19. nego je akceptirajte. kad vam se trebaju dati milosti. Dozvoli Meni. nemate se čega bojati. Moja Riječ stoji na prvom mjestu. . Oni pravi učenici morat će se sakrivati i morat će u skrivenosti propovijedati – ako to ne učine. Dijete Moje. koje će ti sada biti posredovana. tako da više nećeš imati ni malo predaha. je vrlo kratko. dolje u dubinu vodeću ulicu. kad laž bude prezentirana svijetu. 20:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. djeco Moja. Kroz vašu snagu i vašu borbenost će Moja Crkva biti u stanju.

Ja znam. kćeri Moja.tako da cijeli svijet to sve vidjeti može. gledat će se kao na heretika. da Moju Svetu Riječ rašire. Ako ne. oslabiti. da to zadaje strah. nastupit će se jedan niz događaja. Na onoga. tako da vaše duše u sjedinjenu sa Mnom mognu biti očišćene. Molitva – i mnoštvo molitve – će ove događaje ublažiti i pomoći će. Pripremite svoje duše sada. Oni će biti tako jako zavedeni. Oni su svi kao jedno jedinstvo. Ja trebam vaše molitve. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 314. i to iznutra. i prikazat će te kao glupana. Moja knjiga istine bit će svijetu data. da Moju djecu informiraš o istini. Oni. koji na Svetoj Rimskoj Stolici želi zauzeti poziciju. dijete Moje. da budu otklonjene. biti ismijana i izrugivana. o kojima Ja govorim. To je razlog. je. koji poziv. da slijede pravovjernu Katoličku Crkvu. koji su za istinu slijepi. koje se tebi daju. . Na lažnog proroka će se gledati kao na živog sveca. kao i one duše. koji u Mene vjeruje. koje su bez ljubavi i koje imaju hladno srce. Pripreme za Moj Drugi Golazak će početi neposredno. da Mene slijede. Ja trebam molitve. ćeš ti. Strah ne dolazi od Mene. Oni. Temeljem tajni. da Meni pomognete. Vaša obveza prema Meni. otići na ispovijed. kćeri Moja. da pripomognu u čišćenju Mojih ljudi. Svoj Mojoj djeci: Vi morate znati. nego zbog toga što oni ne žele vidjeti – bilo bi vam oprošteno i vi bi bili opravdani. Ovo će vašu patnju pokore kod „Upozorenja“ ublažiti. Bez ovog čišćenja Zemlja ne može biti očišćena. spasio. da se pripremi put za Moju predstojeću Božansku Moć na Zemlji. Vaše molitve će rad Antikrista kao i lažnog proroka. ali Ja jako plačem za svakim boguposvećenim slugom. da Ja ponovo po njoj hodam. si izabrana. 21. svaki će. Svetu Petrovu Stolicu će obeščastiti pali anđeli sotonski zajedno sa Antikristom i njegovim raznim organizacijama. Nema ni dvojice od njih.Upozorenje je vrlo blizu. Zatim morate moliti za mir na zemlji. Moja djeca se trebaju radovati. je dana jedna druga uloga. uključujući i one. da ovaj užas bude ublažen. koje je Sotona proizveo. koji su određeni. Vi ne morati krenuti u borbu i boriti se sa podignutim stisnutim šakama. što se Moji Glasnici od nijedne poruke nesmiju smesti. u Moj novi Raj na Zemlji. Glasnik. sve što vi raditi morate. Subota. Čak i onima. lažan prorok i njegove pristaše. će se ponovo obratiti Mome Presvetom Srcu sa ljubavlju i radošću u njihovim dušama. da se spuste još i dalje dolje prema vratima pakla. čim se je „Upozorenje“ dogodilo. biti otkrivene. Grijeh može kroz molitvu biti smanjen. Strah dolazi od zlog. Ti. je moliti. sječanj 2012. koje su u njima sadržane. koji se njemu usprotivi. što oni ne mogu vidjeti. Čim Moje zrake Milosrđa cijeli svijet zastru. Ti. . djeco. koji sa sotonskim skupinama imaju posla. da će misliti. biskupa i kardinala. da Moju Svetu Crkvu zauzmu. Ja trebam vašu pomoć. ogovaraju – i koji Mene ljube -. kao 7. moraš Moju djecu moliti. prihvate. Ove poruke imaju svrhu. osjetiti kajanje. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. u tome da njih uspoređuju. koji će – sa ohološću i prezirom u njegovu srcu – vladati Mojom Svetom Stolicom. čim prije mognete. Moja draga armijo vjernih. ali još puno više od toga dolazi. koji slijepi hodaju svijetom – ne zbog toga. ali ovo sve neće dugo trajati. kad ove poruke budu otkrivene. kćeri Moja. Samo onda biti će te spremni. da sa Mnom uđete u Doba Božanske Volje Moga Oca. Ona mora biti očišćena. koji Moje poruke. molim vas neodloživo. mogu biti od toga očuvana. na pogrešan put odvedenih svećenika. Čim se Upozorenje bude dogodilo. Ali ipak ako bi se vi plašili zbog onih duša. da usrdno mole. Zapečaćena Knjiga istine biti će otvorena i u njoj sadržane tajne će po tebe. koji ispunjavaju istu ulogu. neće pobijediti. Antikrist i njegova skupina će – iako kroz ispovijedi širom svijeta oslabljeni – stime početi da planiraju. kćeri Moja. u Doba mira. da sa vašim srcima težite ka popravljanju vaših grijeha. stime što će te – ako ste katolici -. Moja armija će zauzeti položaj i počet će sa borbom. da sam ja sposoban. koji će ostat ležati na rubu puta. da sve oprostim. svakom Mom Glasniku u svijetu. da Svetu Katoličku Crkvu očuvaju od propasti. Ali oni će u stvarnosti otići na stranu lažnog proroka. da bi duše onih Mojih siromašnih. Mnogo od Moje istine ti je već posređeno. da bi mogla biti dostojna.

Molite i za one. drugi Sina. Nemojte odbiti ovaj divan dar života. . Slijedite Me na putu vašeg Otkupljenja. Progoni će se vršiti ponajprije polako i suptilno. da je on jedna neobična i čista duša. Jedan znak. da mognu istinu Mog Obećanja ponovo prepoznati. ponedjeljak. biti će njegov ponos i njegova arogancija. imate jednu divnu budućnost pred sobom. koji u Mene. koje je stvarni temelj. Ja vas molim neodloživo. na koji vi paziti morate. da se pravovremeno pokaju. jer vi imate puno toga za očekivat. Ova (današnja generacija) je izabrana generacija za Moj Novi Raj na Zemlji. koje budu optužene. koji blista u svoj krasoti. čujte sad Moju neodloživu molbu: Molite. vanjske fasade poniznosti. Sve ovakve duše. čak i kad im se bude prezentirala istina. skrivena iza lažne. Svim religijama će uskoro biti data istina. sve (Tri) spojene u jednoj (jedinoj) Božanskoj Bitnosti. da vi Mene ljubite. Ali svi (troje) su jedno jedinstvo. da prekinu sa svojim poslom i da Mene poslušaju. hitno. koje sam Ja dao čovječanstvu – kad sam umro. Poslušajte Moju hitnu molbu i molite za duše ateista. Molite za njih kod svake prilike. Molite za one. koje će – temeljem njihovog zavjeta prema lažnom proroku – zaboraviti Presveto Trojstvo. To je Otac. da će lažni prorok vas držati u vjeri. Djeco. molite i molite sa cijelom ljubavlju. Mnogi od njih će za vrijeme „Upozorenja“ umrti. Vama. Da li vi u ove Moje Poruke svijetu vjerovali ili ne. jer vi. da vašu svu patnju i vaše molitve ponudite za one duše.Moj Novi Raj je veličanstven. Jedni slave Oca. da sva djeca zajedno sa Mnom budu dovedena u Moje veličanstveno Kraljevstvo. Postoji samo jedan pravi Bog. 23. koji su slijepi za Mog Duha Svetoga. koju vi u vašim srcima imate za Mene. Dolazeće kušnje će izblijediti do bezznačaja. kad budete vidjeli divno Kraljevstvo. Ja znam. i u njemu više neće biti grijeha. da su heretici. neka vam bude jasno. Svatko. On će moju djecu tako zaluditi. Sve istine u Mojim Naukama biti će izvrnute. To je Božanska Volja Moga Oca i ovo je od početka bilo Njegovo Obećanje čovječanstvu. Svaki dio od toga će onda biti laž. biti će stavljeni na stranu i „predani psima“ (bit će bespravni). 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ja molim sve one. Sve je spremno. Moje pristaše. Mnoge religije slijede samo jednu bitnost Presvetog Trojstva.da će oni misliti. Na njega će se gledati kao na živog sveca. djeco. Moj Novi Raj na Zemlji biti će doba mira i blaženstva. Zato što ste vi. na kojemu je sagrađena Katolička Crkva. Oni će mise morati slaviti u mjestima u povlačenju. i mnogi će ovu Svetu Tajnu prihvatiti. djeco. stime da ih mognem spasiti od vatre pakla. koja su bila prikazana Adamu i Evi i koje su oni kroz grijeh odbili. njihovog Božanskog Otkupitelja i u Mog Vječnog Oca vjeruju. biti od koristi. tko se njemu suprostavi. Djeco Moja. u kojemu ću Ja vladati. Radujte se i budite sretni. Ja vas ljubim. Ali vi morate ostati jaki. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 315. On će se u svojoj vanjštini prikazati fascinantno i Moja djeca u Katoličkoj crkvi biti će zbunjena. koje ista šudesa predviđaju. da se u toj mjeri mijenja. i ljudi će odmah vjerovati. Sve ovo će doći do kraja u roku kratkog vremenskog razmaka. Moje pristaše. U nijednu riječ iz njegovih usta neće se posumnjati. svijet počima. da Meni pomognete. koje se neće moći obratiti Meni. da on može činiti čuda. vi ne smijete prestati sa vašim radom. da onima pokažete ljubav. da bi za vas stekao vječno Otkupljenje. Tako puno priprema je završeno. Moje istinske boguposvećene sluge će Misu morati slaviti „privatno“ – i u mnogim slučajevima ne u katoličkoj crkvi. Svaka duša će biti bez želja (sretna). Mnogi od njih će ovo (Čistilište odnosno pokoru) osjećati kao vrlo bolnu. kao da ima nadnaravne darove. Temeljem toga Ja vas molim. biti će kritiziran i na njega će se gledat kao na heretika. kad se to dogodi. Samo molite za one duše. izabrani. Njegove laži će jednu naivnu skupinu Katoličkih pristaša oduševiti. za duše ateista. Sin i Duh Sveti. kćeri Moja. koje na vas čeka. iz ove generacije. tri jedna od druge različite osobe. da uživate u ovom Raju. On će tako nastupiti. djeco. da on vas isto tako priprema za slično rajsko mjesto. sječanj 2012. Mnogi ne će dobiti šansu. pripreme. ne smijete gubiti ufanje. će taj Novi Raj na Zemlji. da ga čovijek više neće moći prepoznati. koji će Čistilište na Zemlji – pokoru. Jer Moje vrijeme je skoro tu. koju će on sa jednim dobrim srcem akceptirati – osjećati kao tešku.

Vaš Voljeni Spasitelj Isus Krist . 24. Jer tada će se dati dokaz o vječnom životu i znati koliko je to važno. koji se okreće oko Irana. Mračne duše vjeruju u jednu drugu vrstu svemira. To ne znači. koji se neće obratiti. da će se za vrijeme „Upozorenja“ mnogi obratiti i oni. djeco. Budući da će po prvi put u povijestibiti prikazano kakav je to osjećaj kada svjetlo Boga nestaje iz vašeg života. Tako puno se obećava. koji đavla slijede. Ništa od toga nije realno. za Ljubav i Milosrđe. Djevica Marija: Jedan atomski rat. To znači. koji agzistira izvan jednog. o Sveti Bože. koji danas dolazi k tebi. pustoš i tamu koju vam Sotona nudi . planira se u tajnosti srijeda 25. Kad bi vi razumjeli moć žrtve i molitve. Oni otvrdnuli ljudi. Mislite na to: Nemate se čega bojati. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 316. Jedan Raj. i činite sve. djeco. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva Vama će prikazano što znači umrijeti u smrtnom grijehu . zbog ovog velikog dara. Pripremite se sada za taj veliki događaj. Svemogući Stvoritelju čovječanstva. jer će se tako mnogi od vaše braće i sestara i dalje uporno i postojano odupirati istini Moje Svete Riječi. u koji pristaše zvijeri vjeruju. vi nikada više nebi prestali moliti. Svemogući Otac. Radujte se. koji će se okrenuti od istine. Radujte se sada Upozorenju jer će vas spasiti i donijeti vas bliže Mom Presvetom Srcu.Dobrodošlo Upozorenje. koju oni trebaju. da će konačno shvatite prazninu. da će svi biti spašeni. Tek tada ćete konačno shvatiti da bez Božjeg svjetla u vašim dušama prestaju ti osjećaji. Mi Ti zahvaljujemo za dar spasenja. sječanj 2012. o Gospodine. neće se htjeti spasiti. Idite. Ali vi sada kao i prije imate još puno posla pred sobom. Vaša duša i tijelo bi bile samo prazne posude. i za one. su dovele do toga. ali to sve se bazira na laži. stvorio je cijeli svemir – zvijezde. je dopustio Otkupljenje jednog velikog dijela čovječanstva. Mi Te molimo. da se dušama pomogne. ako Mene ljubite. koji Moj Otac sada nudi čovječanstvu. sječanj 2012. ne postoji. u jedan drugi opstanak. od Moga Oca čovječanstvu obećanog Raja.Molite. Umjesto toga oni će birati jedan drugi Raj. da ovo sve izdrže. jer imaju bolove. Oni vjeruju u jedan drugi oblik života. to svjetlo više ne postoji. Molite upravo za one.Upozorenje će biti čisti doživljaj za sve vas. 13:50 sati . Bog. važno je da sam dopustio svima vama da osjetite tu prazninu duše. da njih više od Moje djece nebi tražili ove duševne izlaze – koji ne dolaze od Boga. da im se otvore njihova srca u pogledu istine njihovog vječnog života. za što sam vas Ja molio. spasi one. Spasite svoje duše dok još možete. To ne postoji i ne može postojati.Kralj čovječanstva Poruka317. Ovaj lažni Raj. jer još je samo malo vremana. i molimo Te. Ali kada se umre u smrtnom grijehu. jer je on prisutan u svakom od njegovih sinova na zemlji. Molite. planete i Zemlju kao i sve prazne prostore između. je dopustio spas velikog dijela čovječanstva. Ja vas ljubim. koje on u svijetu kontrolira. da će sada biti moguće i da će se puno više djece Božje moći spasiti. Te jadne duše koje su napuštene zato što su prekasno zamolile Boga da im oprosti njihove grijehe. Bog. Zapamtite.Oni traže samo zbog toga ove izlaze. Molite za one. Moj Vječni Otac. 16:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. djeco.Napunite svoje duše. posebno onima u teškom grijehu. jer nije stvoreno od Moga Oca. Može biti djelimično neugodan. Jedna dobra vijest: Bog.a koja je puna tjeskobe i užasa. Utorak. djeco. koji Mene – danas – odbijaju. koji idu za ovim kultima. Vaše će duše osjećati napuštenost koji osjete oni koji umiru u smrtnom grijehu. da ti da dobru vijest za svijet. mogu po mogućnosti – temeljem moći molitve – biti spašeni. koje su ponuđene od Mojih mnogih izabranih duša na Zemlji. u kojemu Bog ne postoji. koji Ti imaš za čovječanstvo. onako kako su potaknuti da vjeruju. koji Ti Tvojoj siromašnoj djeci dopuštaš. Mnogo molitve i patnje. u druga stvorenja i u jedan miran (drugačiji) sustav. Čak i grešnici osjećaju Božje svjetlo. To će biti samo onda kada vas Božje svjetlo ostavi. čija obveza vjernosti pripada sotoni i zlim sektama. Molite sad – kao zahvalu za ovaj poseban dar. da prime snagu. jer nažalost neće svi biti spašeni. Moj Vječni Otac. ovu Križarsku vojnu molitve broj 21: "Mi Te hvalimo i zahvaljujemo Tebi. tvoj Isus. Ja sam. Sotona je to stvorio u glavama njegovih učenika i to je samo jedna iluzija.

da je sotonska zla sekta ušla u Vatikan četvrtak. da objasne konzekvencije toga. Sad više neće dugo trajati. Istina je za izvjesno vrijeme bila sakrivena. Istina dolazi od Mene. Tako puno od istine je sakriveno. Vrijeme je došlo. Posljednja tajna iz Fatime otkriva. u Njegovom Velikom Milosrđu. Što se odnosi na one. Molitva je oružje. za koje su oni određeni. kako se ovo veliko čudo pred njihovim očima razvija. molite. “Ne ubij“ znači. a kazna za to je jedan vječni život u paklu. gonjena pohlepom i moći. odgovorni za gubitak tako velikog broja . Pripremite svoje kuće i molite Moju svetu krunicu kod svake prilike. počimaju sad u svijetu da se smanjuju. ti ne smiješ nijednog drugog čovoijeka ubiti.sječanj 2012. svugdje u svijetu. da se spriječi. Pogledajte. da se svijetu otkrije čitava istina o misterijima Božanskog Kraljevstva. Oni govore o Milosrđu Moga Oca. vrijeme je. da preuzmu kontrolu nad financijskim ustanovama. Moju kćer Luziu su te zle sile. djeco. Moje Srce je duboko ranjeno. da se ove stvari dogode. I usprkos tome Moja crkva nikada ne propovijeda o ozbiljnosti grijeha. Istina je za čovječanstvo neudobna. Oni. i onda će svi vidjeti. ne propovijedaju istinu. Kćeri Moja. u mnogim slučajevima. o kojemu Moje siromašne ljubljene Pape samo malo kontrole imaju. Otvorite vaša srca za Božansko Milosrđe Moga Sina. Oni opravdavaju svaki grijeh. Nijedan čovijek ne može ubojstvo – pobačaj. do dolaska Moga Sina na Zemlju. po mogućnosti u skupinama. da je promijene. eutanaziju. Čak i u sredini kršćanskih crkava Zapovijedi Moga Oca nisu više prihvaćene. Svaka pojedinačna Zapovijed od Deset Zapovijedi Moga Oca se krši svaki dan. Zašto je Moja Crkva osjećala potrebu. Oni ljudima ne kažu nikada. da se – u jednom svijetu. da u Iranu prouzrukuju jedan atomski rat. za svladavanje đavolskog zahvata. postupaju prema njoj kao kao da je kriva nauka. ta zla skupina. Mnogi od Mojih boguposvećenih slugu ne vjeruju više u postojanje pakla ili čistilišta. da Bog Otac. Ali ipak samo istina vas može osloboditi od laži.Dijete moje. Nebo će početi sada da se mijenja. oni čak izdaju i zakone. zato što je ona razotkrila istinu o tome. molite. zato što ona osobnu žrtvu uvjetuje. Nemojte nikada izgubiti vjeru. dolaze od sotone i prouzrokuju težak teret na vašoj duši. Vaša ljubljena Majka. lažne crkvene voditelje. koje je Moj Vječni Otac postavio i proroku Mojsiji predao. Velika zla. Majka Osloboditeljstva Poruka318. svejedno koliko se ljudi trudili. Nemojte zaboraviti. Zadnji dio tajne (iz Fatime) zbog toga nije otkriven. Laži. To je jedan smrtni grijeh. One. Oni pokušavaju. Zatim će On svijet brzo pripremiti za Njegov Drugi Dolazak. aki bi počinili smrtni grijeh i ako onda nebi pokazali kajanje. Budite spremni. koji je pun laži – otkrije istina. Priznanje Moga Božanskog Zahvata u svijet – kroz čudesa. molite Moju svetu krunicu. nego kako su oni uveli i jednu novu metodu Katoličkog štovanja Boga. je Mojoj djeci prezentirano kroz lažne religije. Svaki od Mojih istinskih Vidioca – i svaki Vidioc Moje Blažene Majke – je u početku sa strane Moje crkve bio ignoriran i omalovažavan. Ali to nije oprostivo. kćeri Moja. uključujući i pobačaj. Moje crkve. nego ih i u Božjim Očima čine oprostivima. da svugdje širi kaos. djeco. Pa ipak kad bi istina o onome. lažne bogove. koji to (ubijanje) ne samo da dozvoljavaju. da će oni doći u pakao. Molite. Ali on će vam prije toga dati ovu zadnju šansu. da će Moj Vječni Otac temeljem Njegove Ljubavi i Njegovog Smilovanja vas sve. zaštiti. prostituciju i seksualne perverzije. Sotona gubi brzo na moći. kćeri Moja? Ne. njihova srca otvori. lažne političke vođe i lažne organizacije kao i lažne (mas) medije. Oni ne prihvaćaju Zapovijedi Moga Oca. koja Mene i Moga Vječnog Oca vrijeđa. kako su oni Istinu Mojih Nauka ne samo iskrivili. jer Moja peta počima. da bi se sotonsku armiju spriječilo u zadnjim proganjanjima. Katolička Crkva je jedna istinska crkva. da je sotonska sekta unišla u vatikan. pokušavaju isto. To su pravila. moraš moliti. u ovo doba se događaju mnoge stvari u svijetu. Da li to Moja djeca prihvaćaju. To se ne odnosi na samoobranu. čak i zadnja tajna iz Fatime svijetu nije posredovana. To isto tako se odnosi i na Deset Zapovijedi Moga Oca. ješ vaša molitva je djelotvorna. i kao takva ona je glavni cilj sotone i njegovih zlih sekti. ali oni izostave. da satire glavu zmije. djeco. pošto sotonina armija nastavlja. oni Mene osobito vrijeđaju. da bi stime nad Mojom djecom mogli počiniti užasno nasilje. što oni svoje obveze ne ispunjavaju. kad čovijek u stanju smrtnog grijeha umre. koje jedan dio Vatikana kontroliraju. da potiskuje istinu. svugdje. koji Njega i dalje preziru i istinu egzistencije Moga ljubljenog Sina pobijaju: molite. onda bi samo malo ljudi prihvatilo tu istinu. smaknuće ili eutanaziju – opravdati. je njima (odgovornima) samima poznato. ušutkali. Vrijeme je spremno. 26. dijete Moje. Ti. I kroz to. onda kad je bilo potrebno. Tako puno laži. što se u svijetu događa. koje oni planiraju protiv čovječanstva. djeco. da bi zlu sektu štitili. koji u Njega vjeruju. u mnogim slučajevima. danas bila otkrivena. nego na sve druge okolnosti.je Moja crkva dugo godina gurala u pozadinu. da se obratite. Istina se ne mijenja nikada. 21:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Oni su. kroz Ukazanja i po Bogu učinjeno sporazumijevanje sa izabranim dušama . Istina u nekim slučajevima prouzrokuje protivljenje i. koja je od Ukazanaja Moje Majke u Svetištu u Fatimi u velikom broju ušla u Vatikan. de se vjera Moje djece – svugdje – jača. molite za njihov spas.

da se od vaše ljubavi prema Meni odvojite. Ne dopusti nikada. koje su vam date. za spasenje Moje Crkve. da čak i krajnje teški grijeh ubojstva može biti oprošten? Svi grijesi mogu i biti će oprošteni. vi trebate znati. otklonjeno. svugdje rastu vjera i ljubav prema Bogu. Moja srdačno ljubljena kćeri.. A bez svjetla nema budućnosti. Nastavite stime. održi me jakim i održi gorući plamen moje ljubavi prema Tebi u svakom trenutku moga dana. koje su za mene potrebne. dijete Moje. djeco Moja. Vi Mene. da i dalje njegova krila širi na svu djecu Božju. Vaš ljubljeni Isus. Obraćenje se povećava. ali dalje to više neće biti slučaj. biti sposoban. Ova stvarna (istinita) crkva. neće nikada propasti. otkrivam. Jer bez Mene nema svijetla. On pati tako puno i na različite načine je on u njegovoj brizi zbog opadanja vjere sam. svejedno koliko pritiska bude na vas vršeno. Nemojte nikada svoje oči odvratiti od Mene – čak ni za jedan jedini trenutak. Amen. svećenici i cijelo religiozno svećenstvo unutar Svete Katoličke Crkve. sotonina moć je iz dana u dan slabija. da se ovaj plamen ljubavi prema Tebi zatreperi ili se ugasi. od Boga. Molim te. Zadnje vrijeme. Moja Sveta Riječ je za dugo vremena bila suzbijana. moju predanost i moju vjernost priznam i iskupim i da veoma poštujem Nauku pravovjerne Katoličke Crkve. 28. da se oslobodi od okova zloga. dao. Vi ste Moji istiniti Učenici. Svemogućeg Oca. koje je đavao prouzrokovao. Vi će te se sada morati osloniti na Mene. na koju su tako dugo vremena čekali. Vaša molitva se čuje i u nebu će biti odgovoreno na nju. Nitko neće ili neće moći Moju crkvu uništiti. Sin Boga Svevišnjega i rođen od Prečiste Djevice Marije. Ja vas ljubim. Svemogućeg Stvoritelja svih stvari. . da postanem slab. Sve ostalo izvan istine je laž i ne dolazi od Moga Nebeskog Oca. da ću se u Tvojoj armiji boriti. Moje ljubljene boguposvećene sluge. Ja dajem svijetu ovu križarsku vojnu molitve (22) (za katolički klerus). s tim da ja moj poziv. biti proganjana. kad napast bude tu. da Moje Kraljevstvo na Zemlji ponovo uspostavim. da će ona biti uništena. tako da Mene oni za vrijeme Moga dugo očekivanog Drugog Dolaska na Zemlju sa radošću pozdrave. ne zaboravi nikada. kad za Mene radiš. dijete Moje. 23:50 sati Ja sam Vaš ljubljeni Isus. kad otvorite oči. Iz pepela će se ona uzdići. Ja Ti u svako doba nudim moju vjernost. neće htjeti čuti.“ Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist Kralj cijelog čovječanstva 320.. a čovijek će. Stvoritelja svih stvari. Mnogi od vas su Meni – sa jednim plemenitim srcem – predali svoje živote. 21:00 sati Dijete Moje. Ja vas trebam. da bi u svako doba ostali u vašoj vjeri. sječanj 2012. Moj Glas će se čuti svugdje u (cijelom) svijetu. konačno. Ne dopusti nikada. onako kako Ja nju tebi u ovo vrijeme. dragi Isuse radosno pozdravili. Isus Krist Napomena: U poruci 289 od 21.duša. i primite slijedeće na znanje: Postoji samo jedna istina. Djevica Marija: Molite sa vašim cijelim srcem za Papu Benedikta. da pripremim Moje stado.12. i Ja vas moram hitno zamoliti. Poziv svećenstvu: Pripremite Moje stado za Moj dugo očekivani Drugi Dolazak na Zemlju. Ovdje je jedna posebna molitva Križarske vojne molitve (23) za sigurnost Pape Benedikta. tako da se Katolička Crkva ponovo uzmogne uzdići u svojoj slavi. Njegovi dani na Svetoj Stolici su produženi i temeljem toga je puno od kaosa. da Križarske vojne molitve molite. vi svi. To je dobro. Nemože biti više od jedne istine. Probudite se i prepoznajte istinu. pošto Duh Sveti nastavlja. Moja Ljubav biti će u Mojoj cijeloj Krasoti otkrivena. stime da ga katolički klerus moli: “O Moj ljubljeni Isuse. djeco. koje on kako unutar tako i izvan Vatikana vidi. i ne dopustite. da bi Moju Slavu javno objavila. Bog Svevišnji. Temeljem molitve i posebnih milosti. ali vi će te to vidjeti. da bi Tebe. subota. da ćeš ti. Obećavam Ti. koji izjavljujete. da vjerujete u Boga. ali to bi bila glupa pretpostavka.2011 stoji: „. Iako će istina u duše Moje djece prodrti i donijeti im slobodu. da se latite svoga oružja. i morate moliti za (dobru) moć razlikovanja. petak. ti moraš sa svim svojim srcem moliti za Papu Benedikta. Daruj mi milosti. duboko kajanje. koje je Mojoj djeci Moj Otac. sječanj 2012. nesmijete nikada napustiti. za vrijeme dok se vratim. Vi će te morati izdržati. vašeg ljubljenog Otkupitelja. Vi morate moliti za vodstvo. je u nebu kao tutnjava grmljavine (čujna). 27. jer čovječanstvo istinu. 319. Mnogi od Moje djece možda toga nisu svesni. koja je spomoću Moga ljubljenog Učenika Petra na stijeni sagrađena. ona će nažalost učiniti raskol (među njima). Zar vi ne znate. kad ponovo dođeš. Neprijatelj može možda vjerovati. Molitva. Moja kćeri. sa kojima je sotona okovao njegove noge. ako se pokaže istinito.

kćeri Moja. utorak. da je ovaj misterij svijetu već otkriven. molite za ove duše. da svijet bude informiran o tome.. moraš sve pristaše ovih Božanskih poruka moliti. Zar vi ne čujete. uključujući i tebe. Vi.. naći će te pravi mir u vašoj duši. ponedjeljak. Ali ipak i danas vi još osporavate – upravo onako. i drugo . koje je bilo u ponoć 29. koju je On podnio. Amen. vi Mene ne bi odbijali. kao pripremu za „Upozorenje“. nego Mene. trebao bi (odn. Da li Moje pristaše nisu znale. 30. Kćeri Moja. rezerviraju kao jedan poseban dan molitve. Moje Božansko Milosrđe počima da postane stvarnost. tako da i on mogne pomoći. jer kad bi vi Mene (stvarno) poznavali. sječnja 2012. da se Tvoja djeca i sve Tvoje boguposvećene sluge spase od biča sotone i palih anđela njegovog kraljevstva. i to da vama pristigne određeno upozorenje. kako je to Mojoj kćeri Heleni. da sam to Ja. onda slijedite Me sa ljubavlju i radošću u vašem srcu na putu u Novi Raj. Ako (vam) je moguće. dijete Moje. koji tebe. Ovaj misterij će biti otkriven. Kad vi vaše oči otvorite i vidite. Ne dozvolite đavlu. koji vas vodi k Meni. ne smijete nikada pretpostavljati. Vi Meni pružate vašu lijevu ruku i udarate Me (istovremeno) sa vašom desnom. bez vaše bojne čelične opreme.01. da bi bili dovoljno jaki i ponizni u duši i duhu. tako da se Tvoja djeca mognu voditi na pravom putu prema Tvom Novom Raju na Zemlji.2012. i to kroz Milosrđe Moga ljubljenog Sina Isusa Krista. 29. za vrijem kojeg (zadnjeg) je Djevica Marija izgledala skroz zabrinuta. da vi ne izrugivate njih. Djevica Marija poziva na jedan dan molitve i posta. Molite. Svetoj Faustini. koje se u trenutku smrti nalaze u smrtnom grijehu. da Ti Tvog Svetog Zamjenika. 21:18 sati Ja. koje obilaze svijetom na propast duša. zaštiti Tvoga Papu. koje je bilo u 13:00 sati (14:00 sati MEZ) u ponedjeljak 30. da duše (od događaja) nebi bile (nespremne) iznenađene. Samo ako vi k Meni dođete kao jedno dijete. ne zaboravite. želim. Iako vi Mene možda ljubite. na koji vi Mene puštate u vaše srce. da vi sve znate o Mojim putevima. zaštitiš. Vaš ljubljeni Isus 322. da ću Ja ponovo doći. morao bi) svatko pokušati ovaj dan da posti. Moj Vječni Otac šalje proroke temeljem jedne određene svrhe u svijet. moraju znati slijedeće: Koliko ljudi u svijetu znaju danas o Mome Obećanju Božanskog Milosrđa? Vrlo malo. Oni su (jednostavno) samo instrumenti. kako su to i Moji Učenici činili. da Ja sada sa vama govorim? Ako ne. sječnja 2012. (i sposobni) da dođete u Moj zagrljaj. Ja vas ljubim. da pokrije cijeli svijet sa Njegovim Zrakama Milosrđa. Svi vi.. da Moje Božansko Milosrđe počima. Radujte se ovome daru profetije. otkriveno. 13:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila. da svijet pripremim za ovaj veliki događaj? Ja uvijek pripremam Moju djecu na ovakve događaje. nedjelja. koji Moje proroke izrugivate.“ Vaša nebeska Kraljica Zemlje Majka Osloboditeljstva 321. onda ću Ja vas osloboditi. da vi Mene stvarno poznajete. U ovom danu vi morate moliti Svetu Krunicu i Krunicu Božanskog Milosrđa. posebice onih. Papu Benedikta. vaš Božanski Otkupitelj. Dijete Moje. 31. da bi svijet spasio od grijeha. da Ja vaše iscrpljeno srce ispuniti mognem sa Vatrom Moga Svetog Duha. iako Moj Sin sada dolazi.. Nemojte to odbiti. djeco Moja. Svi oni.pošto je imala dva odvojena Ukazanja Djevice Marije – jedno. za vrijeme dok svi na kraju budu vidjeli Moje Zrake Milosrđa za otkupljenje čovječanstva.. da sumnju sadi u vaše glave. onda sjednite mirno tamo i molite se Meni. Na ovan način moguće je spasiti više duša.da sam to Ja. koji sa vama razgovara. kako je sestri Faustini otkriveno. da sutrašnji dan. u Ime Tvoga ljubljenog Sina Isusa Krista i zbog muke. izrugivaju i kažu. Molite. vaš Isus. sječanj 2012. moram vam teška srca reći. Nemojte nikada misliti.„O moj Vječni Oče. molite. da postane stvarnost.sječanj 2012. To je jedini način. molim ja sada. koja Mene zadržava. i ako vi Meni odobrite prilaz vašem srcu. da će mnogi ljudi umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Glavu Tvoje Crkve na Zemlji. dok sam Ja bio međi njima . O Oče. Ti. vi Mene ne poznajete uvijek ili ne razumijete uvijek Moje putove. .

koji sve duše dodiruje. koja padne pod ovakve laži. Laži – koje su proizišle od tamnih duša svugdje u svijetu i koje će se proširiti. Tako mnogi od Moje djece sumnjaju u svaku riječ. da bi Istinu Tvoje Svete Riječi javno objavili i našu braću i sestre pripremili za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. srijeda. Ti moraš sve činiti. 21:30 sati (Ova poruka je data Marii od Božanskog Milosrđa poslje jednog i pol sata – za vrijeme Euharistijskog klanjanja) Moja srdačno ljubljena kćeri. koji Moj Sin sada donosi svijetu. Moje drage pristaše. „O Moj Isuse. Ti si plamen. moraš u svako doba pokazati poniznost. koju je đavao prisvojio. tako da će te vi mir. stime što Ja Moga Oca molim za blagost. Moje ljubljene pristaše. koju on od početka kaže. Sječanj 2012. 31. tako da one svugdje. da sam Ja Suotkupiteljica i Posrednica. Dopusti nam. Proširite svugdje obraćenje. postoji uvijek jedan drugi. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. ima jedan neugodan okus žalosti zbog onih. kako je to u Knjizi Moga Oca sadržano. posebice na one sa otvorenim srcima. Isuse. kroz njihovu) ljubavi prema Meni – biti će sad date posebne milosti. Ja očekujem trenutak. tako da se mogu priključiti preostatku Moje crke na Zemlji.“ Pođite u miru. koja usko surađuje sa Mojim ljubljenim Sinom. koja ih je dovela k Meni. koji Njegovu Svetu Riječ slijedi. biti će te temelj. jer On govori istinu i ništa drugo nego samo istinu. da nitko ne odbije Božansko Milosrđe Moga Sina za vrijeme ili poslije „Upozorenja“. koju Ja trebam. Molite. Ja vas sve ljubim. Mi nudimo sami sebe. Djeco. Ali ipak mi znamo. Nemoj nikada sumnjati u njegovu Svetu Riječ. Vi. za kojima ste čeznuli vaš cijeli život na Zemlji. poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo – moraju kroz vašu molitvu biti zaustavljene. da je to bila samo njihova vjera. Mi žrtve nismo dostojni. Isusa Krista. je duša. dar poniznosti. kada ti za Moga ljubljenoga Sina. da prošire istinu Moje Svete Riječi. radiš. i njima će biti dat dar totalne apsolucije i snaga Duha Svetoga. o Gospodine. koje pojma nemaju. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Radost o daru. vi morate pomoći. i ne zaboravite. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. da nose moje baklje vatre. za spasenje duša. za spasenje duša od vječne propasti. u kojemu ću Ja svakoga pojedinačno od vas zagrliti. Ova. na kojemu ću Ja graditi ponovo Moju crkvu na Zemlji. da je Moj Sveti Duh sišao na njih. Mojoj blaženoj Majci. Amen. djeco. Mi Te hvalimo.02. da njima omogućim. da bi pomogli svoj djeci Božjoj. Ovaj dar od Mene će njima omogućiti. je. Ispuni nas Duhom Svetim. Isus očituje potpuni oprost za jednu totalnu apsoluciju utorak. Oni su svjetlo. da Njegove Riječi budu prilagođene njihovoj interpretaciji. naše nevolje. da uđu kroz vrata Novog Raja. čija je ljubav u Mome Svetom Srcu čvrsto zagrljena. koji temeljem njihove vlastite odluke neće moći biti spašeni. a njihova ljubav Meni u sredini Moga Srca donosi takvu radost. koju mi imamo za Tebe. Mi Te slavimo. stime što se sjedinite sa Mnom u molitvi i žrtvi. da vaša ljubav prema Meni Moje srce razbukta i Mom Vječnom Ocu. . Za svakoga. što se pod vodstvom Moga Sina od tebe traži. Vaš Voljeni Isus Krist 324. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. 01. koji zahtjevaju. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Moja ljubav prema Vama. je vrlo jaka. anđelima i svim Svetima u nebu veliku radost donosi. koji pokazujete poslušnost. ljubav i radost naći. o kako se Ja ljubavi radujem. kamo oni budu išli. da bi vodio Moju armiju. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Ono što oni ne mogu shvatiti. Nemoj nikada podleći onima. stime da obraćenje mogu proširiti. Djevica Marija: Nitko neće spriječiti. gdje oni bili. Oni moraju slijedeću molitvu potpunog oprostamoliti sedam uzastopnih dana.2012. Ti si svjetlo Zemlje. vjeruju. Ja dajem njima potpuni oprost. koliko boli i patnje njihovi grijesi Mome Sinu zadaju. Moja vjerno odana djeca Mene raduju. našu muku kao dar Tebi. koji Njegovu Riječ interpretira na jedan drugi način. Ja usrdno molim za svaku dušu – u svakoj sekundi dana – za Milosrđe . Mojoj armiji – temeljem njihove (odn. da mognemo napredovati i Tvoju armiju voditi. Prihvatite. Ali djeco. Moja izabrana djeca. 20:15 sati Dijete Moje. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 323.Ja lijem brižne suze za onim siromašnim dušama. koju mi pokazuju Moje drage pristaše. Jer svaka duša. i oni Meni donose snagu. srca dodirnu. bez obzira na to. odlučnu volju i čistu ljubav u vašim dušama. Mi Te ljubimo.

da se ona njima mora posredovati na ovaj način. to nije važno. da Knjiga Istine – lomljenjem pečata – bude otkrivena. preko Mene. Ove duše ne razumiju. koji se izlijevaju sa neba. jer ništa od onoga. koju ti trebaš. koje će svijetu Moj Sin dati. I ako ne vjerujete u Mene. vaš Božanski Otkupitelj. One su za svakoga. za zadrži. za spas duša. da pripremi svijet za Njegov Drugi Dolazak. koje su otišle na krivi put. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Četvrtak. Nemoj nikada promijeniti niti jedne riječi. to da naprave. Samo jedan Učitelj može postojati. Svima onima. Anđeli su poslani na Zemlju. Vi trebate znati. Svim dušama. Čovječanstvo možda ne želi čuti istinu. Sina i Duha Svetoga. Važno je samo to. koji pokuša. da Ja postojim? Da vam u ovom zadnjem vremenu želim poslati jednu poruku? Zar ste mislili. da će te vi i Moje Milosrđe odbiti? Sagnite vaše glave i molite Me za oprost. da bi onima izašla u susret. za spasenje duša ljudi. budući da na ovaj način komuniciram sa vama? Ako u Mene vjerujete. da sam to Ja? Ja vas molim. koji s neba govori s vama. Zar vi ne prihvaćate. mora se reći istina. i Ja ću otvorenim i čistim dušama odmah odgovoriti. 02. koje se tebi daju. dijete Moje. da Riječ Božju izmijeniš. Moga Sina i Njegovu misiju. o kako sam radostan zbog odgovora Mojih Pristaša na Moj veliki Dar potpunog oprosta za jednu potpunu apsoluciju. a to je Bog. lijevat će te suze – jer će te onda razumijeti – i vi će te Meni konačno za Moj veliki Dar apsolucije zahvaliti. Moć Moga Oca će se razbuktati kao vatreni plamenovi. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Da Ja vaše duše ne bi pripremio. ali to će biti beskorisno. Ne boj se. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. dijete Moje. Njegovi darovi za Moju djecu su posebni darovi i daju se u ovom vremenu. da bi čovječanstvo branili od varalice i od laži. sa sigurnošću. da te dovedu tako daleko. Ovaj posao. Nitko neće spriječiti. Moje dijete. Ne zaboravi.2012. koji u Moju Riječ sumnjaju: Vi trebate znati. da bi osigurao njihovo Otkupljenje. zadnjem vremenu. vašeg ljubljenog Božanskog Otkupitelja. jer one su tako daleko od crkve udaljene. Odakle znate. Svijetu je Istina obećana za ovaj trenutak. jer ako bi oni pokušali. Molite Me za Milost Duha Svetoga. da samo Bog Otac ovaj Dar potpunog oprosta dopustiti može. koji Moj dar odbijaju. Skinite svoju bojnu opremu i dozvolite Mi. Tako velikodušan i milosrdan je Moj Sin. da spasi duše. a to je. je za Moga Oca jedna od najvažnijih zadataka na Zemlji. Ja ću vam razjasniti istinu. dijete Moje. što Moj Sin vama kaže. koje je on prostro nad istinom vječnog spasenja. Idi sada. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji pokušavaju. da vam dam ovaj poseban dar. i donesi poruke. da preostaje samo malo vremena. kad Moje darove odbijate.02. onda niste otvorili vaša srca. da sam to Ja. Svatko. Da li to isto znači. Moj Sin ima samo jednu namjeru.Spremi se brzo. nije proturiječno sa poukama Njegove krajnje Svete Crkve na Zemlji. da vi Mene vrijeđate. Da li će to svijetu biti dato preko Mog Svetog Namjesnika. Nijednu dušu se ne drži da je važnija od jedne druge. biti će rukom Moga Vječnog Oca u tome spriječen. onda morate vjerovati i u Božanski zahvat. za Židove. da su ove Poruke od Moga Sina za svu djecu Božju a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov izabrani narod. ne sumnjaj nikada u ove poruke. (Bog) u Ime Oca. vjernima i nevjernima. Ako vi vaše oči otvorite za istinu. Moj Otac ljubi svaku dušu na isti način. Vaš Božanski Otkupitelj . sjednite sada i razgovarajte sa Mnom povjerljivo. za sve duše. Kad vi u poniznoj zahvalnosti k Meni dođete. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 325. Ali Ja sam vrlo tužan zbog nezahvalnih srdaca. i tebi će biti postavljene mnoge smetnje na putu. Zar ste mislili. da želi griješnike obasuti sa posebnim milostima.

da u ovom vremenu Njegovu Presvetu Riječ na Zemlji šire. I tako će to biti duše. da ti zadaju bol. 04. u formiranju Njegove armije na Zemlji. koji su od Boga Oca izabrani. nemoj nikada slutiti. subota. koja se već nalazi u tmini. ponos je značajna osobina. da je to njihova zadaća. 04. koje On tebi daje. Egipat i Siriju obuhvaćaju. Oni ne će razumjeti. Molite. Ne postoje dvije vrste mržnje. Laži se šire preko đavla. Vi morate moliti za dar moći raspoznavanja istine. da istinu narušava. oni će slušati poruke. Mnogi. biti će kažnjeni. Bitka duša je počela. Duh Sveti u isto vrijeme duše drugih ljudi u raznim dijelovima svijeta preplavlja. Budi sigurna. molim te usrdno.Isus Krist 326. patnju i uvrede. i onda će Ga ponovo razapeti. Njegove lojalne Pristaše će tvoriti ovu armiju. Štiti njihove obitelji i pokrij ih u svako doba sa Svetim Duhom. da oni. ali zbog zaštite. Takve postupke Ja neću trpjeti.02. One su jedno te isto. Njihov ponos njih sprečava. Dijete Moje. je Moj Sin mučen. Molim za to. Mržnja je mržnja. da oni budu zaštićeni od mržnje drugih.2012. da te u tvom poslu za Mene smetaju. 10:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koje se u svjetlu nalaze. koji otvrdnulu dušu imaju. jer će đavao sada poduzeti njegov zadnji pokušaj da spriječi. jer misle. stime da poruke. Ponos onih lojalnih duša biti će sada podbadani. kad On ljubazno sa raširenim rukama pred njima stoji. Oni će onda širiti laži. da istinu Njegove Riječi prihvate. koje vam zadavaju boli. da otvore svoje oči. Ratovi. da su oni ti. Mržnja dolazi od varalice. budu uvažene sa poniznim srcem. da bi Moga Sina uvrijedili i da bi ovaj posao usporili. Njihova mržnja. Oni će Ga zatajiti. koja ti je data sa neba. koji Iran. da se ovo sa njima događa. Ne postoje dvije vrste mržnje. dijete Moje. Ja ću vam dati jednu Križarsku vojnu molitve (25). One su jedno te isto. Dijete Moje. molite za one duše. Kroz to. koji slabe duše koristi za to. koje će od varalice biti vođene u napast. Dijete Moje. Djevica Marija: Mržnja je mržnja. Svi oni. 10:09 sati Dijete Moje. Izrael. Ja molim neodloživo za to. Osnovni temelj Njegove Crkve će mu uskoro okrenuti leđa. Za vrijeme dok se ratovi – sa mržnjom u dušama – organiziraju. kroz što će oni postati slijepi prema Riječi Moga ljubljenog Sina. da Tvojim boguposvećenim Glasnicima u svijetu zaštitu daš. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 327. molite. da se sva djeca Božja ujedine u jedno jedinstvo i da se zajedno bore za spasenje svih duša.“ Njihov duh će biti ispunjen sumnjama. Subota. mogu naći pokoju manu. sa kojom navaljuju na Njegovu Svetu Riječ. „O Bože Svevišnji. zlo se brzo širi u određenim krajevima svijeta. svijetu govori. . Ja molim. koji nemaju vjere ili da imaju samo „mlaku“ vjeru. biti će isto tako jaka kao i mržnja. koje oni svijetu daju. Tako mnogi pokušavaju. Za Njega je to još bolnije. da bi izmolili zaštitu za sve Moje vidioce i za one. što oni na ovim porukama. Dobre duše protiv zlih duša. da će ova grupa biti ona. da Tvoja Presveta Riješ svugdje u svijetu bude brzo raširena. koja u očima Moga Oca negodovanje stvara. će sada kroz napast bit „okrenuti. Moje dijete. tvoja lojalnost prema Meni kuša se svaki dan. kad grijeh ponosa prodre u duše pobožnih i svetih duša i kad se protive. Čovijek ne može ni jednu dušu otvrdnuti. Moj Sin treba pripomoć Njegovih ljubljenih Pristaša. koji pokušavaju.2012. ali kad se „Upozorenje“ bude dogodilo. da istinitu Riječ Moga Sina brane. tako puno ljudi u ovo vrijeme ne sluša ove poruke. koja će kroz snagu Svetoga Duha samo poniznim dušama čistoga srca bez ponosa i arogancije biti data. za vrijeme dok On preko tebe. i koji vas i klevetaju i laži o vama šire. čija će srca najprije biti otvrdnuta.02. da ove krajnje hitne poruke za svijet budu proširene. koju ubojice pokazuju prema svojim žrtvama. Dijete Moje. koji stravstveno u Moga Sina Isusa krista vjeruju. su jedan s drugim spojeni. to im ne uspijeva. koja se svijetu preko Njegovih vidioca daje.

mora biti zaustavljeno. Idi sad i reci Mojoj djeci. svijet se suočava sa početkom kažnjavanja zbog užasnih grijeha. za čišćenje Zemlje. Kad čovijek dopusti da ga mržnja obuhvati. Jer ako oni budu s time imali uspjeha. da i dalje ignoriraš te tebi na put postavljene smetnje i da se ne osvrćeš na mržnju. Ali to će biti samo jedna maska za zavaravanje( čovječanstva). čak i onda ako bi vi (zbog toga) bili proganjani. Završna faza čišćenja će sada početi. koja glasno prizna svoju vjeru. Vi. Ako Ja ovo. Oni ne kontroliraju svijet. Nemojte nikada imati straha. jer vaša vjera i vaše molitve će pomoći. Svi ovi ratovi će se spojiti jedan sa drugim. da će se događaji. Samo onda će čovječanstvo akceptirati. da veći dio čovječanstva kroz rat (odnosno kroz ratove) bude uništen. koji učestvuju u ovoj velikoj prijevari. Moja kazna će se razbuktati nad onim narodima. koji strpljivo čeka na trenutak njegove slave na Zemlji. Molite. čim se – poslije „Upozorenja“ – raširi obraćenje. da se Moja djeca probude. kćeri Moja. Tako puno mržnje prema Meni. koji su u Knjizi Otkrivenja ( = tajnom Otkrivenju po Ivanu) prorečeni. odgovaraju. Vaš ljubljeni Isus 328. Mojoj djeci. Izrael. Vrijeme je za Mene. a sada ću Ja jednu kaznu nad hladnim srcima i nad mračnim dušama razbuktati. tako da bi On ove užasne stvari mogao odvratiti.Ne zaboravi. Ja sam Bog cijelog Stvorenja. Moja će ruka sada pasti na nevaljalštinu. Antikrista. (u javnosti) nastupiti i stvorit će jedan lažan mir – (jedan lažan mir) njegovog vlastitog podmuklog načina. (koja se sastoji u tome). Idi u miru. kako se Moja djeca obostrano uništavaju. koje su njemu prisegli na njihovu vjernost. Molite.2012. da nijedan čovjek neće moći zaustaviti Vatru Duha Svetoga. Sada vama. (i) svugdje (na svijetu) – se vodi? Sve ovo se događa kroz ruku Antikrista. To je sve. da prouzrokuje stotine obraćenja. . jer ovo razdoblje – u kojem će se Zemlja ljuljati – neće dugo trajati. Nastat će ratovi. Molite se Bogu Ocu. onda će biti vrlo teško. Kad budu izrugivani. Sada to neće više dugo trajati. da svijet kroz zauzimanje drugih naroda kontroliraju. Ja ću stajati na njihovoj strani. Moja siromašna djeca. mogu biti sigurni u istinu Moje najsvetije Riječi. Tako puno duša pati zbog grijeha. Molite usrdno. Budi jaka. Ignoriraj ju. Jer samo jedna (jedina) duša. 15:00 sati Moja kćeri. ali Moj glas je zamržen.02. kad narodi budu pali na koljena. sada razviti u svijetu. i iz svih ovih stvari proizići će smisao. Ono je potrebno. što Ja od vas tražim (odnosno zašto vas molim): Militva. ne zadržim. i ona će odamrijeti. 04. Iako je puno od ove kazne (već) odvraćeno. kad Moju Riječ javno objavljuju. da učinak rata. koja će kontrolirati vaš novac. koje ljudi počinjavanju. i Ja se neću natrag nasloniti i gledati. je dovoljna. da Moju Riječ javno objavite. Tako će i Italija pretrpjeti negativne učinke. da se nikada ne boje. da je bespomoćno. što se događa. koliko ratova – kod tako mnogih naroda. da je Moj Zahvat potreban. Zato te Ja molim. On će onda. Sve će biti dobro. da sve Zemlje ne budu uvučene u strukturu moći širom svijeta. došlo. želim saopćiti. djeco Moja. da bi rasla i da bi se razvijala kao gnojni čir. koji će biti povezani sa uzdizanjem lažnog proroka i njegovog partnera. koje su potrebne. da dopustim otpečačenje pečata. onda će većina čovječanstva biti uništena. da je prorečeno. Moja djeca ne smiju dozvoliti da ich strah zahvati. Kćeri Moja. gladovanja i opadanja vjere budu oslabljeni. koja se čini u svakom uglu (svijeta). subota. jer to ne može biti. za spasenje čovječanstva. Bogu Ocu. jer ona ne može naći hranu. Ovi ratovi se ne događaju slučajno. Ja sada pripremam svijet na promjene. Boga Oca. Samo Stvoritelj cijelog čovječanstva ima moć nad Sotonom. Dali ste primjetili. moraju razumjeti. jer ona dolazi od Sotone. ste upozoreni. postoji jedan zloban plan. kćeri Moja. koju ona treba. koja će – proizlazeći iz Mojih najsvetijih Poruka – biti izlivena na cijelo čovječanstvo. koja jedan dobar život vode i koja sa zaprepanošću gledaju na zlo u njihovom svijetu. genocida. da Moja djeca mole za mir u njihovim Zemljama. onda se ona širi. Bog Otac: Početak kažnjavanja svijeta — Moj zahvat je potreban. Egipat i Siriju. koji će obuhvatiti Iran. stime da sve (ove) stvari Mome planu. za obraćenje ljudi. Militva za duše drugih ljudi će spasiti vašu vlastitu dušu. je će inače Moja djeca trpjeti još užasne stvari. isto tako.

Ljubav dolazi od Mog Vječnog Oca. Kad mi surađujemo. Ja zovem svu Moju djecu. Djevica Marija: Kad molite krunicu. djeco.Ja ću pružiti milosti svim mojim dragim i povjerljivim sljedbenicima da sedrže mirno usred oluje. Mene odbacuju. i Moja djeca se ostavljaju sa izgladnjelim dušama. Te jadne duše su bičevane i pate baš kao što sam i ja patio. Ja sam Prečisto Srce. sve će postati mirenije. ne prihvaćaju. 6 veljače 2012. moliti. ali neće zaustaviti da ove zemlje ubijaju jedni druge.02. vi možete pomoći. Moj Sin Isus Krist.Moji sljedbenici moraju se ujediniti zajedno kao jedna obitelj i ostati jaki. imam. molim za milost za sve pogođene užasnim ratovima. jer ako vi nju svaki dan molite. Molim te prekrij te narode snagom Duha Svetoga tako da prestanu sa progonom nedužnih duša. Ako vam je to žao. Vi sada morate započeti sa Vašim pripremama. Isusu Kristu. 13:15 sati Dijete Moje.2012.Molite se da globalni zločin nuklearnog rata. Započnite sa molenjem Moje Svete Krunice. da ste Ga povrijedili. 05. mogne biti otklonjen . vaše molitve su meni ugodne u ovom trenutku. kad vi Moju Krunicu molite. Kroz to. ali molim vas. svejedno kako crne vaše duše bile. vašu nebesku Majku. da u ovom vremenu mole za jedinstvo ljudi u svijetu. da atomski rat. Sotonina moć slabi. tako da se vi svi možete sjediniti s Njime u Novom Raju na Zemlji. Nakon što se odvije. kad vi molite za Moj zagovor. djeco. Imaj milosrđa za sve zemlje koje su bespomoćne protiv zlih zvjerstava raširenih cijelim svijetom. Križarska vojna molitve (26) Sveta Krunica Djevice Marije (pogledaj Linkl) Osjetite mir. da sudjelujete u tome. Majka Otkupiteljstva Poruka 330. djeco. i to zato da spriječi daljnje širenje nevaljalštine. prijatelja i obitelji da mole za mir. Ja vam sada dajem novu Križarsku ratnu molitvu(27) Molitva za mir u svijetu "O moj Isuse. Ali.Molite. možete pomoći.Dok se zemlja nastavlja tresti na sve načine. ja vas molim. vrijeđaju i ponižavaju. Boga Svemogućega. Ja ću vam pri tome pomoći. znati će te.Bog Otac 329. vašu ljubljenu Majku. Moj Sin priprema Njegov dolazak. i temeljem ljubavi. je vaš Otkupitelj. da On njegovu ruku pravednosti ne spusti na strogo kažnjavanje. Vjera u Moga Sina se gubi. koje bi inače palo na zemlju. Ja ću Moga Oca. . koji bi jednu trećinu ljudi uništio. vi će te shvatiti. kad vi za Moju pomoć molite. 20:15 Moja ljubljena kćeri . kad vi Moju Krunicu molite razmatrajući. da bi skupio svu Njegovu djecu.Trebam više molitve djeco. Ja ću usko surađivati sa Njime. Znam kako vam je teško moliti. da se spasi vaš narod. preziru. i On griješnike nikada neće odbiti. da ona sada sama mora postati Križarska vojna molitve. Molim da se mir nastani u onim izmučenim narodima koji su slijepi za istinu Tvoga postojanja. da pobijeđujete u boju protiv Đavla i da će te njega pobijediti. da se je varalica od vas udaljio i da je na njegovo mjesto nastupila ljubav. Pečati su slomljeni moja kćeri i ratovi će se pojaviti vrlo brzo. Kako to slama Moje srce da gledam nevine ubijene u ratovima na Bliskom istoku. Tako mnogo ljudi Mene. Kad u vašim srcima osjetite ljubav. Amen. Ta molitva je tako važna. Ja mogu duše direktno dovesti do Presvetog Srca Moga Sina. da dođete bliže Srcu Moga Sina. pozovite što više molitvenih skupina. koji vas obavija. Isusa Krista. da se spase vaši narodi. mi možemo svugdje na svijetu odvratiti katastrofe." Moja kćeri. pozivam te da budeš strpljiva jer to neće trajati dugo prije ispovijedi. nedjelja. Ali iznad svega nađi mjesto i sve svoje povjerenje u svog voljenog Isusa. Samo čiste i ponizne duše mogu tamo ući. za spasenje čovječanstva. Isto kao i Moga Sina. Vrlo je važno – svejedno kojoj vjeroispovijesti vi pripadate – da vi nju (Krunicu) molite svaki dan. koju Ja prema Mome dragocjenom Sinu. onda zazovite Mene. koji bi uništio trećinu čovječanstva mogne izbjeći.Pođi u miru i ljubavi. Zatim kad ste ju izmolili – i dok ste kroz to posredovane milosti primili -. Ne zaboravite nikada važnost Moje krajnje svete Krunice. Vaša ljubljena Kraljica Anđela. i Ja ću vas uzeti za ruku i dovesti ću vas k Njemu. djeco Moja.Vidim da se Zlo smanjuje i ruka mog oca će to odgoditi. On onda bježi pod velikim bolovima i postaje nemoćan.

patnje i ljubav prema meni će pomoći ujediniti Moju Svetu i dragocjenu obitelj u Moj novi raj na zemlji.uz sva njihova zavedena vjerovanja i njihovo percipirano pravo na osobni probitak. predanošću meni s radošću i predajom u svom srcu ćeš spasiti mnogo duša.Pozivam vas sve da budete hrabri. a vrijeme za Upozorenje također se približava iz dana u dan.Kada se Crkva razgrađuje na dvije strane pojavit će se.Bez moje pomoći to ne bi bilo moguće.Vaš Spasitelj Isus Krist Poruka 331. Vaš Isus Poruka 332. ali ako se prihvati donijeti će utjehu onima koji će prihvatiti da je ona zapravo to. molite. Vaša ljubljena Majka. tako dugo skrivenih u arhivu Božanskog carstva. 20:30 Ja sam Bezgrješno Začeće. neće ne uspijeti primijetiti. Oni će se čuditi što se to događa i po prvi put će napokon shvatiti da oni ne kontroliraju svoju sudbinu. Moje dijete. Sin Boga Svevišnjega. Svojom patnjom. svog voljenog Spasitelja. Čak i oni nečiste duše koje me izbjegavaju.Nikada nemojte izgubiti nadu. molite za strpljenje i izdržljivost.ona ne može niti će umrijeti.Isus Krist. ali obećavam da ću vam dati snage i učiniti ću ovaj put manje naporanim. ali one koje su uklonjeni iz mene. Ja dolazim u ime Presvetog Trojstva. 8 veljače 2012.Molite se za ujedinjenje sve Božje djece preko ove posebne križarske ratne Molitve (28) O Bože Svevišnji Mi klečimo pred Tobom i molimo Te za ujedinjenje sve Tvoje djece U borbi za očuvanje Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Neka ne naše razlike nas dijele u ovom trenutku velikog otpada u svijetu U našoj ljubavi za Tebe dragi Oče Mi Te molimo da nam daš milost da ljubimo jedni druge u ime tvog ljubljenog Sina. Majka Božja.To neće biti lako. Dovoljno je sjetiti da je sve što je bitno je da se ujedini čovječanstvo. biti će im vrlo teško da to prihvate. čovječanstvo mora prihvatiti da je ovo moja Presveta Riječ koja će sada će biti predstavljena da je svi “probave”. To se već dogodilo. ali koji će preći dugi put u dovođenju meni izgubljenih duša. a ne biti zabrinutaza svoje zdravlje. Majka spasenja 333. Imajte povjerenja u mene djeco da vas vodim prema Novom Raju i vladavini moga sina na Zemlji kako bi to trebalo biti. Ja sam Djevica Marija. Moraš biti hrabara kada to učiniš. moja ljubljena kćeri.To će pružiti slatko olakšanje za vaše duše. neće dugo potrajati prije nego što se sva prorečena proročanstva otkriju s nevjericom svijetu. Zli neće mirovati dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. Utorak.Sve vi iz pobožnosti prema mome Sinu morate zaboraviti svoje razlike I gurnuti ih u stranu i udružiti se u borbu protiv anti-Krista.Jer Bog Otac ne može dopustiti Crkva na zemlji bude bičevana na isti način kakvo je pretrpio Njegov ljubljeni Sin.Molite.Ja vam donosim svjetlo i sada morate hodati iza mene da vas dovedem do novog raja. Prihvati ono čemu svjedočite u svijetu. To nije moguće djeco djeco. Vi ste svi Kristovi sljedbenici. Vrlo brzo će doći čovjek koji će se predstaviti kao Ja. Otajstva toliko dugo skrivena u arhivama božanskoga Kraljevstva. koje neće trajati predugo. uskoro će shvatiti . srijeda. 2012 @ 20:00 Ja sam tvoj dragi Isus. Nikada neće napustiti svoju Katoličku crkvu. Prorečeno je da će se mržnja prema Mom Sinu proširiti u Njegovoj Svetoj Crkvi na zemlji. Našeg Spasitelja Isusa Krista Mi Ti se klanjamo Mi Te volimo Mi se ujedinjujemo u borbi za snagu da sačuvamo Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Da se možemo suočiti s kušnjama u godinama koje dolaze. 7 veljače. 8 veljače. Moja knjiga istine daje se tako da vjernici svjedoče mom proglašenju otajstava. ja sam vaš dragocjeni Isus koji dolazi da vas zagrliti u ovim vremenima. dolazim da vas spasim.Ovo su dani. jer ona će kao i moj dragocjeni Sin porasti u slavu još jednom. njihovog Božanskog Spasitelja i mogVječnog Oca. jaki i neustrašivi u groznoj pustinji u kojoj se sada nalazite. kako se pročišćenje nastavlja s velikim intenzitetom jer to je neophodno. To je samo još jedno iskušnje.Tvoja molitva. Djevica Marija: Zli neće mirovati sve dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. Bez obzira na to koliko će Crkva trpjeti .Nikada Moj sin neće zanijekati druge kršćanske Crkave.Sada se istina raspliće.Ja.Radujte se djeco zbog života za koji ste predodređeni kada slušate Moju svetu volju. Volim vas i vas blagoslivljam draga djeco zbog vaše ljubavi i suosjećanja za Mene. za koje ćeš reći da su najteži. Jaganjac Božji. jer morate ustati iznad tame i pomoći mi da cijelo čovječanstvo osvjetlim. 2012 @ 20:45 Moj ljubljeni kćeri . ovo je lošeza svijet u previranju jer je stanje i dalje tako. Amen. rođen od Bezgrešnog Srca Marijina. Gorčinu istine je teško progutati.

Mi žrtve nismo dostojni. i povedi Tvoju armiju. koje su na Zemlji živjeli u užasnim grijesima. Pomozite Mi. koje on Meni u svakoj pojedinačnoj sekundi ukrade. čim griješite na ovaj način. vi morate stati.Sve ostalo što će biti predstavljeno ne postoji. petak. 09. Nemojte čekati. velike djela mira. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom.Vaš zadatak je jednostavan. želim reći: Molite jednostavno i Ja ću vam oprostiti. o Gospodine. prostitucija i seksualno zlostavljanje. 10. učestvovanje u pornografiji i gledanje pornografije. Mi Te hvalimo. Bog Otac: Prije „Upozorenja“. Kad bi vi duše – milijune od njih – vidjeli kako se strmoglavljuju u vatru vječnosti. bez obzira na to. koja kao i uvijek dolaze od mene. i to ubrzo. ali ne da vas preplašim.put ispred tebe je da moliš za te duša. naravno. izgubljene prema meni. u kojemu se vi nalazite. da odete na ispovijed. Mi Te slavimo. da mognemo napredovati. Grijesi. dok bude prekasno.2012. koju te duše. koju mi imamo za Tebe. O Moj Isuse. osjetit će se potres. Budite svjesni egzistencije pakla i vodite brigu o tome. Vi uništavate svoj život. koje onima. Ja upozoravam na mržnju protiv drugih kao i na one.Nikada se nemojte zbuniti zbo humanitarnih djela. Sotona Me ismijava. bez ikakvog osjećaja krivnje. Vaš ljubljeni SpasiteljIsus Krist Poruka 334.On će biti idealiziran. gdje vi materijalna dobra cijenite iznad svega – no ipak oni nisu ništa drugo nego pepeo. Ja vam to kažem. Isuse. djeco. ako se ne bi obratili Meni.Sin i Duh Sveti. Vi morate sada pokazati pravo kajanje i morate ići na ispovijed. da će vas smrtni grijeh tamo dovesti. Ja govorim o bludnosti. Sjetite se da postoji samo jedan Bog. djeco. nisu uvijek oni. Ti si plamen. kad vidim strahotu.Zli je lažljivac.Moja riječ dana vama kao istinita obzirom na prorokovano vrijeme. vi bi od straha umrli. pošto se on sa onim dušama hvalisa. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. da su to smrtni grijesi.Ipak. ali lakovjerne sljedbenike. koji su očajni. nego da osiguram.Pogledajte samo one organizacije koje su čelnici vrlo bogati pojedinci koji se hvale svojim naporima da spase čovječanstvo. kralja tame. Bog Otac . da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Na tako mnoge grijehe se danas više ne gleda kao na takve.Moja kćeri. Zar ne razumijete. da ne uđete kroz vrata vječnog prokletstva. da se vi. to ne može biti jer Ja neću doći do samog kraja. našu muku kao dar Tebi. Mnogi od njih rade u tajnosti kako bi opanjkali Moje riječi. tri osobe u Presvetom Trojstvu. naše nevolje. da bi se obratili Meni. Vrlo brzo će doći čovjek koji ćese predstaviti kao Ja. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. čime će varati siromašne duše u uvjerenju da je on Ja. čovjek se mora odvratiti od grijeha. Tako puno jada se zadaje Mome Ocu. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. Bludnost. koji manje sreće imaju nego oni sami. Mi Te ljubimo. Vaš ljubljeni Isus 335. Ja njih ljubim na jedan poseban način.02. moja kćeri upozoravam sada. Budite oprezni u svim vremenima. humanitarna djela i djela javne naklonosti. Ti si svjetlo Zemlje.Ovu vrsta prevare će koristiti anti-Krist da privuče dobronamjerne. kao sveci. Amen. međutim. Tada ćete biti prevareni u prihvaćanju žiga Zvijeri koje morate izbjeći pod svaku cijenu ili ćete izgubiti put k meni zauvijek.istinu. bit će odbijena i odbačena kao hereza. Ali. nesretni i koji se osjećaju bespomoćnim zbog ponora grijeha. On je lukav i predstavljat će s vremena na vrijeme kako bi zavoljeli njegovu dobrotvornu vanjštinu. 19:50 sati . četvrtak. Ispuni nas Duhom Svetim. koja se u svijetu tako lako prihvaća. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. svaki dan udaljujete od Mene? Probudite se. pornografija i prostitucija su smrtni grijesi. onda molite Moju molitvu Križarske molitve za potpuni oprost za apsoluciju u duljini od sedam uzastopnih dana. prouzrokuju bol i bijedu. koje su oni skrivili. Djeco. dar poniznosti. da vi razumijete. tako da mnoga moja djeca znaju istinu prije nego se to dogodi.Nakon zavođenja ćete postati zarobljeni. Isto tako grijeh idolopoklonstva. ali ja prezirem njihove grijehe. Mi nudimo sami sebe.a mnogi moji sveti službenici će pasti u poniznosti na koljena. anjegove ovlasti doći će od sotone. za koje vi mislite.02. za spasenje duša. Nemojte biti prevareni od strane onih koji su se uzvisili u vašim očima. Ja vas. Dopusti nam. Molitva – puno molitve – biti će potrebno. on će im pokazati sve da izgleda kao Ja. koji sve duše dodiruje. Meni to razdire srce. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Svima onima među vama.Prikazat će čuda. podnijeti moraju.2012.“ Ja griješnike nikad ne napuštam i osjećam jednu posebnu privrženost prema njima. da vas spasim. kao sastavni dio jedne neznatne kazne. Ako vam nije moguće. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri.Biti će dakle uvjerljiv kada prikaže znakove povezane s velikim svecima . ne slijede zov antiKrist i lažnog proroka. gdje oni bili. Ali ipak mi znamo.

12. ožujka 2011 — u svoj tajnosti — izrađen je jedan plan. koje će sada jasno nastupiti. koji tvrde. kad se štuje Moga Sina. djeco. Njihova patnja će biti intenzivnija.02. Oni. Moja ljubljena kćeri. Ja vas ljubim. draga djeco.Ja sam Bog Otac. čim druge Zemlje pođu za Engleskom. da ti pošaljem pomoć. Ovo čišćenje će Moju djecu probuditi. su već počeli. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. kad vidim. Ja danas objavljujem. da jedan veliki dio ovog zla bude odvraćen. I druge vođe svijeta biti će uskoro ubijeni. subota. Tako dugo vremena su oni ostali u tajnosti. Dolazim u Ime Presvetog Trojstva.) Vaš Isus 337. po mogućnosti. Nebojte se nikada djela Antikrista. Molite. kako su Mene povrijedili. Mnogi će se obratiti. da se u Engleskoj zabrani javna molitva Bogu. Vaš ljubljeni Otac Bog Svemogući 336. a Moj siromašni Sveti Namjesnik. Ali one neće u toj mjeri patiti kao što će to rimsko. in zato će biti pobrinuto. zbog toga morate činiti ono. da zaustavi ovo zlo. i Moja je želja. Nemojte imati straha. To će postati kazneno djelo. da oni u Moga Sina ne vjeruju. što je najbolje. za uništenje Moga Svetog Namjesnika. Isusu Kristu. da se mole za sve duše. Ocu. i za to će biti pobrinuto.2012. za kajanje.. koje Boga Oca priznaju.katolička crkva i drugi kršćani. Informiraj Moju djecu o njihovoj obvezi. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. u koga oni ne vjeruju? Njihov prezir za Moga Sina će postati jasniji. da bi zabranili javno prakticiranje kršćanske vjere. kad one za vrijeme „Upozorenja“ budu izlivene na čovječanstvo. Papa Benedikt XIV. djeco. koje su se od Mene. Čovječanstvo će Moga Sina slaviti – kad traži oprost za onaj način. Samo vi. Druge Zemlje će poći za Engleskom i zabraniti će molitvu u javnosti. njihovog Vječnog Oca. budu raširene u mnogim Zemljama. jer to je prorečeno. jer vi. . Molite Me u molitvi. što mogu. Ovo je tek početak. djeco možete pomoći pri tome. da ove duše budu spašene. koji Moga Sina mrze. Ti ćeš biti vođena. koji se nalaze u visokim (društvenim) položajima – donosi sa sobom. koje su Mome Sinu. da razumiju razliku između ispravnog i pogrešnog. govorio sam ti o uroti unutar predvorja Vatikana. jer planovi. da tiskane verzije Mojih Poruka. Imajte uvijek u vidu. i biti će dopušteno vrijeme. Ja vas isto tako želim informirati. udaljile.. za spasenje čovječanstva. i mnogi od njih će milosđa – sa zahvalnošću – prihvatiti. Raširite Moju Riječ u cijelom svijetu i pobrinite se zato. može isto tako glasiti: Vi će te biti vođeni. da su sada sve pripreme za veliko Milosrđe Moga Sina završene. Ja sam ti već prije rekla. vrijeme za „Upozorenje“ će biti tu. i Njegovom dragocijenom Sinu. 10:30 sati Dijete Moje. (Napomena: Pošto se u engleskom ne pravi razlika između „ti“ i „vi“. 11:30 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. Poslije toga će se svijet malo umiriti. Papa Benedikt XVI. o kako plačem. Moj siromašni Namjesnik. koji će umrijeti. mogu kroz vaše molitve biti spašene. subota. kažu. Ubrzo će to (zabrana molitve) važiti u školama i drugim javnim mjestima. da se u crkvama. čim ova kazna prođe. ali kao i svaki dobar Otac Ja moram Moju djecu kazniti. I druge religije. da u Moga Sina ne vjeruju. da će oni sve činiti. su gotovi. što je najbolje.2012. Duše onih.02. i sada to više neće dugo trajati do Mog Velikog Milosrđa.i ovaj plan biti će realiziran. Stvoritelj svih stvari. da svakoga od vas spasim. de će ljudi – pošto ću ja jednu neznatnu kaznu poslati (s neba). Moli Me u molitvi. da je bitka već počela. Prošle godine. Kćeri Moja. 11. da kroz vaše molitve oslabite njegov čvrsti zahvat oko svijeta. moli. Mnogi će umrijeti. kćeri Moja. koje će biti dato svakome od vas. Planovi. da vam pošaljem pomoć. Zbog toga moraš činiti ono. će patiti zbog toga. Ali kako mogu imati tako puno mržnje prema nekome. da Ja svu Moju djecu ljubim -. koje egzistenciju Presvetog Trojstva ne prihvaćaju. da bi one zle duše kaznio. ratovi eskaliraju svugdje i vrlo brzo će se Ruka Moga Oca umiješati. koje vaše zemljake muče – osjetiti jedan niz potresa. Mržnja protiv Moga Sina – među ljudima i među onima. dok ne postane protuzakonito. kako mnogi pokušavaju da istrijebe štovanje Moga ljubljenog Sina. uključujući i one otvrdnule duše. Isusu Kristu posvećene. i zabrane javno prakticiranje kršćanske vjere. 17. imate Moć u vama.

i reci svijetu. doći do atomskog rata. Čujte Moj poziv. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (29). dijete Moje. da je to bič Antikrista i njegova prisutnost na Zemlji. da svijetu kažeš. da Moje Kraljevstvo povratim natrag. to će slabiji biti zahvat antikristov. da ljudi trebaju samo da se obazru. da si se odazvala Mome pozivu. Marija. sa visoko uzdignutom glavom i bez straha u vašim srcima. 12. da se ovo zlo protjera. Vaš ljubljeni Isus 339. da bi znali. Uobičajeni događaji dana ne izgledaju više kao isti. da vas odvedem na jedan drugi put. vama. porezne ustanove. izgubili su njihov sjaj. nedjelja. posebice Križarske molitve. koji će biti nametnut. izlij Duha Svetoga na svu Tvoju djecu. kćeri Moja. Sve zlo se kroz molitvu može uništiti. i povedi Tvoju armiju u zadnju bitku protiv Sotone. Molim Te ispuni Tvoju djecu sa darom Tvoga Duha. ako više od Mojih pristaša ne budu molili. Ja molim. Primite Moju Riječ k srcu. će pomoći. da Moga Sina javno štujete. daju. Zašto je to tako? Zar ne znate. Jer postoji samo jedan put prema Raju i Ja sam taj. U toku noći samt te budio. da sam Ja.2012. koji će vas voditi do rajskim vrata. To je (stvarno) tako jednostavno. koji kažu. djeco. da više od Mojih pristaša Moju Svetu Riječ šire. Kraljica Anđela Majka Otkupiteljstva 338. koje se tebi. On (na vas) više ne djeluju privlačno. Sveto Pismo neće u korist ovih poruka biti stavljeno na stranu. da bi prakticiranje kršćanske vjere zaštitili: O Moj Gospodine Isuse Kriste. Nijedno područje (društva) nije ostalo pošteđeno. da ove zle počinitelje učinim nemoćnima. jučer si Mi nedostajala. da bi branili vašu vjeru i da bi zadržali pravo.02. Ali to nije tako. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. vaš Isus. koja će biti data cijelom čovječanstvu za dobrobit vaših duša. vojsku. Kad ona umire. humanitarne organizacije. zato što tako puno (ljudi) u današnje vrijeme ne znaju. tako da se hrabro mognu uzdići. sjećaš se? Ti si bila preumorna. ako Ja to sada vama ne objavim. Molitva. koje Te ljube. protiv njegovih demona i protiv svih onih duša. Nemojte nikada imati osjećaj. Ja Te molim. koje će oni Njegovim pristašama zadati. da će Sveto Pismo u korist ovih poruka biti maknuto na stranu. ali Ja sam rado htio sa tobom razgovarati. Misli na to. ponedjeljak. Danas te moram hitno moliti. žarko Te molim. njezin ubod je najbolniji. Ovaj je blizu. koje vi crpite iz materijalne dobiti. da bi se uzdigli iznad svih progonstava. Zašto se to događa? Ja moram vaše duše pripremiti za Novi Raj. djeco. Mojim pristašama. imaj to uvijek u vidu. tako da on (Sotona) čovječanstvu – u ovim. bez da se morate stiditi. Isto tako i znakove upozorenja zadnjeg vremena oni neće prepoznati. Mojoj glasnici. Radosti. Potrebno je. koji u svojim dušama imaju mržnju prema Tebi. One su prožete suukusom ništavnosti. . da Ja pokušavam. oprosti onima. inficira svaki sloj vašeg društva uključujući i politiku. Što se više vi za vrijeme borbe kroz snagu vaše vjere uzdignete. Zahvaljujem ti. pošto Ja Moju armiju tako vodim. Tebe. će oni napadati. da ona Meni (pro tome) pomogne. On.2012.02. da se mora pripremiti za ovu veliku nepravdu. da će se rat širiti i da će. Moje poruke u ovom (današnjem) vremenu trebaju one u Bibliji sadržane pouke potkrijepiti. 13. leglo Sotone. da su u svijetu nastupile velike promjene. da ateisti za vrijeme Tvog Velikog Milosrđa otvore svoja otvrdnula srca i da Te Tvoja djeca. koje pravi ovu sjenu. Molite intenzivno. Idi u miru. njegovim zadnjim danima na Zemlji – može zadati bol.Sada će oni puni samopouzdanja nastupiti i Moga Sina će kroz patnju proganjati. što je u njoj sadržano. 15:30 sati Kćeri Moja. Amen. Pođite sa Mnom. i čak i vašu crkvu. Sotonini zadnji dani: To je kao kod jedne ose. a molitva njega može odvratiti – zajedno sa Rukom Moga Vječnog Oca. mognu sa dostojanstvom slaviti. koje su robovi njegovih lažnih obećanja. dao snagu Svetoga Duha.

Bog Otac: Evropa će biti prvi cilj Crvenog Zmaja – a zatim slijedi USA. djeco. stime da ostanete jaki. njezin ubod će biti najbolniji. To je samo kraj moći Sotone na Zemlji. da bi pristaše Sotone radije umrli nego što bi mene.2012. da je Crveni Zmaj. djeco: Ja ću svo Moju djecu štititi. da tebe više ljubimo. jer on će se ravnati samo po Mojoj Svetoj Volji. da se Ostatak Moje Crkve na Zemlji (ponovo) uspostavi.. će te imati potrebu. za njihovo spasenje. koje vi trebate. da se brinete o Mome Božanskom vremenskom toku. neustrašivi i jaki. i to kroz ovu posebnu Križarsku molitvu (30): “O Moj Vječni Oče. našu patnju i naše kušnje kao dar – prinesen pred Tvojim Prijestoljem . gladovanje i vjerski progon. su odbrojani. za spasenje Tvoje djece na Zemlji. u Ime Tvoga dragocijenog Sina molim Te. Pošto je on tako dugo strpljivo čekao. Moj vremenski plan u odnosu na Moju kaznu i „Upozorenja“ nije određen. (naime) Moja djeca. nego će Crveni Zmaj i njegovi slijepi saveznici biti bačeni u vatru vječnog prokletstva. Vi. To je razlog. Jer to nije taj slučaj. koji on njima obećava. biti će korak po korak ostvarena. 18:00 sati Kćeri Moja. Evropa će biti njegov prvi cilj – a onda Ujedinjene Američke Države. da bi sa vašom svom snagom molili za ove zle ljude. Njihova vezanost za Đavla je tako uska. Njihova sljedbenička vjernost važi za lažan raj. Za vrijeme ovih svih kušnji pokažite strpljenje i ustrajnost (do kraja) i vi. dozvolite Mi da vas tješim. vidiš. Kad ona umire. naime da istina Moje Nauke bude priznata. njihovog Svemogućeg Oca. Isusa Krista. Komunizam će biti uveden i jao onome. Vaš Otkupitelj Isus Krist 340. da vas Ja na ovaj važan put pripremiti moram. da su zadnje Božanske poruke. tako će i određenim dušama biti prikazane vizije Sotone i njegovih palih anđela. da teror bude umanjen i pomoći će. djeco. Amen.. koji si Ti prema Tvojoj Svetoj Volji sa puno ljubavi za nas stvorio. Primi naše žrtve. Jer svi oni od vas. zašto se proročanstva u ovom vremenu daju Mojoj djeci. koji su možda zbog Mojih presvetih Riječi zaplašeni. koja su pečat Moje Ljubavi utisnuli u njihova srca. kad Ja za vrijeme ovog vremena – zadnjeg vremena. jer kroz vašu molitvu. koje trebaju pri tome pomoći. vi njima možete pomoći. Nema nikakve potrebe. da će se sa potpunom namjerom staviti na stranu Đavla. Svima onima. da nam pomogneš pri tome. i nije vaše da ga vi znate. Molite za njihove duše. Pomozi nam. da se odvrate rat. Kćeri Moja. Vi će te biti pošteđeni od progona. neugodne. o kojemu ste bili obaviješteni prije nekog vremena. on će sada gurnuti dolje i – sa vatrom iz njegove gubice – sve će ono uništiti. Ja Moju obvezu skrbi kao vaš ljubljeni Stvoritelj i Otac nebi ispunio. Ali to je ipak (tako) kao kod jedne ose. Sva proročanstva. Tebi.Dani (broj dana). Boga Svevišnjega. priznali. Molitva Meni. da ovo (sve) ne znači kraji svijeta. će te (ako to činite) puni nade i pouzdanja zajedno jedan s drugim ujedinjeni marširati prema vratima Moga Novog Raja na Zemlji. da naočigled svih neprijatnosti ostanemo hrabri. što stoji iza štovanja Mene. kćeri Moja. 14. Isusa Krista. da neprijatelj bude pobijeđen. koji se usprotive sili Crvenog Zmaja.02. Naslonite se na Mene. . Omekšaj srca nečistih duša. znaju. da će vjera ponovo biti uspostavljena. sada nesigurno podigao njegovu glavu – ali (ovo) u smrtonosnoj namjeri. Bože. Meni je to jasno. da bi se – zajedno sa svom Tvojom djecom . da Mene i Moga ljubljenog Sina. Samo kroz (pravovremeno) oglašena proročanstva će se dogoditi. Isto tako kako se izabranim dušama daje dar ukazanja ili – kao u tvom slučaju – dar. vašem Ocu. Moja armija. vašeg ljubljenog Oca. biti će objavljene pojedinosti. kako je. stime što vam kažem. Crvenog Zmaja i njegovu armiju samo malo dodirnuti. djeco.mogli priključiti Raju na Zemlji. mora sada biti preuzeta u vaše svakodnevne molitve. koja su Mojim prorocima Danielu i Ivanu data. Otvori njihove oči za Istinu Tvoje Ljubav. utorak. koje su tebi date. Stvoritelju Svemira. što bi trebalo biti (radosno) pozdravljeno. Ali znajte ipak. To će pomoći. ali istina mora biti otkrivena. Oni ne mogu pobijediti. koje će Sotona i njegova armija još preživjeti. koji imaju duboku ljubav prema Meni. „Upozorenje“ će Sotonu. da kroz Moje poruke ljubavi budete utješeni i to ću vam Ja osigurati. i Ja ću vam dati milosti. poznate – nebi sa vama komunicirao.“ Molim vas nemojte ignorirati Moj nebeski zahvat u vaš današnji život. vašem Ocu. Moje obećanje je slijedeće. i njihova moć ne samo da će biti kratkotrajna. Tako otvrdnula su njihova srca.. da svugdje na svijetu proždere kršćane. i Moga ljubljenoga Sina. koje vi na Zemlji onako.

da slijedeću fazu njihovog plana dovrše. Činite sve. da On siđe na one vođe. škrtošću i ponosom. Vladat će mir. 20:00 sati Moja srdačno ljubljeno kćeri. donosite Mi utjehu. Ova zla grupa. u kojemu ću Ja Moje Namjesništvo preuzeti. ostvaruju (realiziraju) jednu veliku laž – uz pomoć njihove svjesne urote. „lanac molitve“ proširit će se i uzduž i poprijeko i Moć Svetoga Duha će pomoći. djeco – to je ono. koja se sastoji od nekoliko moćnih ljudi u svijetu i od pripadnika elite. kako bi zaustavili progon nedužne djece. koju sam Ja za vas pripremio.2012. vi njih možete spasiti. da se one ljude. Amen. da bi Zemlje doveli pod njihovu kontrolu. dozvoli da moja molitva dozove Tvoga Svetoga Duha. Zar vi to ne možete vidjeti? Razvijanje ovog plana trajalo je desetljeća. Sada su krenuli. Čim ste čuli Moj Glas kroz ove poruke. ljubav i skladnost i vi ne ćete imati otvorenih želja. Križarska ratna molitva (31) Molitveni lanac zaštite „O moj Isuse. da bi vladao nad savršenim Rajom na Zemlji. spriječi. koji u vašim dušama vlada. koju Ja trebam. koji su tjerani voljom. vi ste Me prepoznali. Svaki od Moje djece mora u svako vrijeme biti budan. .“ Moja kćeri. On će – po Drugi Put – doći. a kad bude tako daleko. Vi. Vrijeme. Nemoje njima dozvoliti. vašeg Isusa. Moje pristaše su raširene po mnogim Zemljama. škrtost i ponos. da se ujedine i da kroz molitvu trebaju stvoriti jedan “lanac zaštite”. četvrtak. Oni trebaju vašu molitvu. Moja djeca će tisuću godina živjeti u ovom Raju. jer „Upozorenje“ ove siromašne duše neće obratiti. da prekinu svoje radnje. što možete – za Mene.Vrijeme za Moga Sina. od koji neki odlučujuću ulogu imaju pri tome. da evropske vođe njihova srca otvore za istinu Tvoje ljubavi. Vi. kad vama. Isto tako Ja vam zahvaljujem za onu svu vašu vjernost i vašu poslušnost. da molite ovu Križarsku molitvu (31). 16. ljubav i molitva. i molim da Europski vođe otvore svoja srca istini Tvoje ljubavi. Ufanje. djeco. da se prošire obraćenja. Stime što se vi kao braća i sestre u molitvi za onu zalutalu djecu – koja lutaju okolo i Moju Ljubav traže. da bi se sve duše spasile. koji moć imaju. Vi morate ovaj dar jedan s drugim podijeliti. da oni preuzmu vaše Zemlje. glad i ratove od uništenja Tvoje djece. koje Moja djeca u skoro svim dijelovima svijeta podnose. da bi Zemlje na Bliskom Istoku. Njihov plan otkriva se pred vašim očima. neka moja molitva dozove Tvoga Svetog Duha da se spusti na one vođe koje vode požuda. kad Ja onu užasnu bol i teške životne okolnosti vidim. ali ipak ste vjerovali. „O Moj Isuse. približava se. da se oni zaustave. koji vas sve ljubi i cijeni. svim onim Mojim pristašama. da siromaštvo. ovaj razvoj možete zaustaviti kroz vaše molitve. pričam o Novoj Zemlji. Moje vjerne pristaše. da sjedne na Njegovo Prijestolje. (*) reći. zaustavi i pridonijeti će tome. Pružite njima otpor. 341. da zaustave patnje. pohlepa. Novac je njihovo oružje obmane. da oni na njihov zao način donesu užasnu nevolju nad nedužnim ljudima. da Antikrist u njegovom užasnom planu prijevare bude spriječen. Ja vas usrdno molim. Zla grupa ostvaruje najveću laž. da bi evropske vođe zaustavili. Molim te da zaustaviš siromaštvo. Vi niste vidjeli. je blizu.02. Vi ste za to zbog Duha Svetoga. u Evropi i Ujedinjenim Državama doveli pod njihovu kontrolu. Moje srce je preplavljeno od radosti. Molim Te. koji pak u njihovim dušama nemogu naći mir – ujedinite. djeco. ti moraš Mojoj djeci. mi moramo zbog cijelog čovječanstva surađivati – i to u našoj borbi. da bi vi sve vaše drage zajedno sa vama mogli dovesti u Moj Novi Raj na Zemlji. Raširite Moju Riječ. što ja od vas očekujem. Amen 342. Sada se vi morate ujediniti u molitvi. Zbog toga ne će ostati dovoljno vremena. gladovanje i ratovi Tvoju djecu proždru. bili u stanju. Djeco. i molim. Moj Otac njima već stavlja smetnje na njihovom putu. da bi se progon Tvoje nedužne djece zaustavio. pohlepom. koji sam Ja stvorio za Adama i Evu. Slom vašeg bankovnog sustava je bio namjeran.

ubijanja djece. prihvatite. 344. da on njihova srca okameni. Bezgriješno Začeće. Molite. bez obzira koliko to teško može biti. Vi morate ovo zlo pobiti. Vaš ljubljeni Isus (*) Napomena: Isto kao što je i na mnogim drugim mjestima u porukama već dovoljno navedeno. Oslobodi nas od zloga koji želi uništiti tvoju dječicu koja tek trebaju biti rođena Moli da ti vođe steknu hrabrosti slušati one koji ljube tvoga Sina tako da mogu slijediti učenja našeg Gospodina Isusa Krista. djeco. Djevica Marija. Križarska Molitva (32) Molitva za zaustavljanje pobačaja u Irskoj 17. koji i mole. Amen. Zemlja. Imajte to pred očima. djeco. da se o vama rugaju. molite moju križarskuratnu molitvu za Irsku (32) Križarska molitva (32) za zaustavljanje legalizacije pobačaja u Irskoj "O Majko spasenja. počinio je smrtni grijeh. i ako bi se to dogodilo. molite. Moja djeca u Irskoj su Đavlu dozvolila. ali oni će (vam) upravo temeljna prava. koja vas je tako blizu do Mog Srca dovela. Očuvajte vašu Zemlju od socijalizma i od (svake vrste) svjetovne diktature i tražite ju (od njih) natrag. Oni će vas – kroz zakon – na to prisiliti.2012. Svaki čovijek. da ih brane. da je svaku pojedinačnu dušu s mnogo ljubavi stvorio Bog. umjesto toga biti oslabljena. svakog pojedinačno. Jedna velika tmina je sišla na ovu Zemlju. koja je se Meni. koje oni Njemu iskazuju. sa velikom snagom. 343. uskratiti. Vi Mi donosite veliku utjehu i veliku radost. onda bi prekinuli vezu. koji su Božje pristaše. Svete Božje riječi. imaju bolove. koja još nisu rođena. da bi branili vašu vjeru. O. Zemljom. kad vidim. Sada su pokušaji u toku. da Riječ Moga Oca cjelom svijetu posredujete. Vi se sada morate ujediniti. Djeco Irske. Ali još postoji nada. koji su na vlasti. postati žrtva đavolska. Oni će se pozivati na građanska prava. koja bi trebala biti pojačana. to bi Srce Moga dragocijenog Sina duboko pogodilo. njihovoj ljubljenoj Majci. i vašu katoličku vjeru i vaše (druge) kršćanske vjeroispovijesti tražiti natrag. Ja plačem zbog brige. da Moja ljubljena Irska skreće s puta. većinom posvetila. Svemogući Otac. djeco. koji ste kao posebne duše izabrani. ako bi vi u Irskoj uveli pobačaj. da se uvede pobačaj. Ubrzo će te biti prisiljeni. I Mene više ne trpe. Tako mnogo ljudi u Irskoj vrijeđaju sada Moga Sina kroz nepoštovanje (odnosno prezir).02. koji Moga Sina ljube. uključujući i pravo na molitvu. Irska će onda u Kraljevstvu Moga Oca izgubiti puno od (Božje) blagonaklonosti. Ako se to dogodi. 17. jer (sve) one će vam biti ukradene. Oni se nikad ne smiju bojati naviještati istinu. molite. pošto će Irska. od tame koja prekriva našu zemlju. Djevica Marija: Uvedite pobačaj u Irskoj i vi prekidate vezu prema Mome srcu. da (zakonsko) pravo. Djeco Moja. o kojima oni tvrde. kako danas plačem. molite da ovi planovi za uvođenje zakona o pobačaju nebudu realizirani. moli za tvoju djecu u Irskoj da se spriječi da nas zadesi zli čin pobačaja. koji se odluči za pobačaj ili koji pomogne kod zlog djela pobačaja. ne samo da vašu katoličku vjeru napustite. Kraljica Anđela. Vi to morate sada činiti – ili će zadnja Božja veza. vi Mene morate poslušati: Molite. 15:30 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. u kojima bi Ja u stvari trebao biti štovan. Grijeh pobačaja je u Očima Moga Oca najteži od svih. On je najgora vrsta genocida. 15:30 Molite. kad na sekularizaciju (= svjetovnost) gledaju. Vi se morate dići.Ljubim vas. Ali molitveni lanac mogu samo oni tvoriti. Ovaj duh tmine sad nije samo vašu Zemlju pokrio. petak. koji su njihovo srce odvratili od Moga ljubljenog Sina. nego i vašu (cijelu) kršćansku vjeru. a ne samo njegove pristaše. koja je preuzela kontrolu nad ovom. svi ljudi su djeca Božja i svi ljudi ostaju djeca Božja. Isusa Krista. Tako mnogi su izgubili njihovu vjeru. nekoć svetom." Pođi sada moje dijete i reci mojoj djeci u Irskoj da oni moraju biti jaki. Oni moraju ustati za ono što je ispravno. molite moju Križarsku molitvu za Irsku (32): . nego i svetišta. kad vi Svetu Riječ Božju javno objavljujete. veljača 2012. Oni. i Moje Ime se ponizuje. molite. isto tako mnogi. Ne dopustite onima. Zaštiti ovaj sveti narod od potonuća u još dublje beznađe .

Njegovo Ime će mrziti ova grupa. i da nas ne zadesi zlo djelo pobačaja. jer mnogi od ovih ljudi kontroliraju novosti. da prose za jelo. 18. Molitva može muku Moje siromašne djece ublažiti. da poslušaju one. Oni su tako lukavi. da njihovu zlu misiju ispune. ako se odmah (ne obrate i ) pokaju. da samo neki shvaćaju. po kojima će ovi ljudi gaziti. Njima čak neće biti data ni šansa. (Samo) malom broju od vas. Vaša ljubljena Kraljica Neba Majka Otkupiteljstva LG und Gottes Segen. počine užasne strahote. Pazite sada. da budu rođeni – želi uništiti (još prije poroda). Zemlje Evrope će pasti pod jednu diktaturu. Vi morate ustati za to. da one vođe budu imale hrabrosti. što vam se u ime pravednosti prikazuje. Oslobodi nas od Đavla. Svetu Riječ Božju. koja je u njihovim Zemljama zabranila iskazivanje počasti prema Njemu (Bogu). ali po njima će i gaziti. Oni su izdajice. koji će biti prouzrokovan kroz tminu. Jer one organizacije. u stvari.02. Prema njima će se ponašati kao prema djeci. Moli. biti će data istina. su. da istinu. Brani ovaj sveti narod od dubljeg padanja u očaj. Amen. da (oni) griješnici. Tako puno mržnje na Mene. stime da slijede nauku našega Gospodina Isusa Krista. moli za Tvoju djecu u Irskoj. koji će biti prisiljeni. nego i prema Bogu. za koje vi mislite da su zli. da se spriječi. Mome Svemogućemu Ocu. da su one istina. . ali za one druge (duše) vi snosite odgovornost. oni će pokušati. i to će izgledati. što se u svijetu događa. Rim će postati sjedište jedne zle vlasti i sprovođenja njezine moći. I (i dalje Moja je namjera) da spriječim. da pred Njim drhću. kojima se Antikrist bavi (odnosno koje on pokreće). koja surađuje sa evropskim vođama. Vi nemate drugih sredstava. Sada će svijetu biti sve očitovano. Zato će oni patiti. što oni u stvari rade. koji Tvoju djecu – koji su za to određeni. da moraju biti jaki. Babilon će se – kao što je prorokovano – srušiti. jer uskoro predstoji uspon crvenog Zmaja. Jao onima. koje je skovala svjetska skupina. i to ne samo prema onima kojima oni služe.2012. djeco. su (gotovi) izrađeni. da kod padanja Ruke Moga Oca – koje će uskoro nastupiti. Djeco Moja. Srdžba Moga ljubljenog Oca je postigla jednu dosad nedostignutu snagu. da čovječanstvo kazni za njihovu zloću – da po mogućnosti mnogobrojne Moje pristaše zaštitim.“ Idi sad. Tako puno razaranja. Grčka će biti katalizator (= ubrzivač). i reci Mojoj djeci u Irskoj. njihovog Božanskog Spasitelja. koja neće biti bolja nego (ona) za vrijeme Hitlera. Antikrist se bavi sa jednom vrlo velikom organizacijom. Vi ne smijete nikada imati straha. 345. Planovi. Italija će se raspasti. Vi ne smijete uvijek (sve ono) vjerovati. javno objavljujete. Molite žarko za vašu braću i sestre. da bi se informirali o tome. upravo one grupe. koja neće biti bolja od one za vrijeme Hitlera. Vi svi biti će te zaštićeni. subota. dijete Moje. kao da se njihovi svi planovi razvijaju. djeco. što je ispravno. Medvjed i Crveni Zmaj će započeti rat. da bi stime – umjesto toga – prema vanjskom svijetu izgledali kao zli. koji je sad vrlo aktivan. stvaraju se (na nepravedan način) žrtve i koriste se kao figure u šahu."O Majko Otkupiteljstva. od kojih vi mislite. da svaku Zemlju u Evropi preuzme. koji se budu našli nasuprot srdžbe Moga Oca. Ali to je trenutak. da Babilon bude srušen. Ove zle i moćne vođe kontrolira Antikrist. Četiri Sotonina glasnika sišli su dolje i sada rade unutar ovih skupina. svi oni. Oni će biti kažnjeni i biti će spriječeni u tome. Tako puno požude i pohlepe za vlašću. kako Zemlje Evrope padaju pod diktaturu. da se one brinu za narode. Od naroda. bez obzira na to koliko to bilo teško. pošto će biti porobljeni od globalne grupe. Moja je namjera. upravo onako kako je to prorokovano. u kojemu će se Moj Otac umiješati. koja našu Zemlju pokriva. koja će biti izgovor. koji mnoge narode uništiti žele. koji Tvoga Sina ljube. 13:24 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da prigrabe vlast. za koje vi mislite da su odgovorne (organizacije) i za koje vi mislite. sa kojim će opskrbiti svoja (gladna) usta.

da ću ponovo doći.katoličke vjere neće se ni najmanje trpjeti. budu konačno uništeni. da to učinite. Oni će se u pravo vrijeme obratiti. da sve od vas ljubljene djece. i one će Mojoj djeci omogućiti. komunizam će vladati. svijet može doći do mira. Počnite sada. 20. kada Đavao i oni. Moja upozorenja mogu pri tome pomoći. kako bi to bilo isto i kod svakog ljubećeg oca. da istinu Moga obećanja. i njen saveznik. 19. Gledati. jer vam je vrijeme dato. Medved. Kad se to dogodi. povedem u Moj Novi Raj na Zemlji. kako je Đavao njihove duše pokvario.2012. Vama. da Ja ne volim imati misli o kažnjavanju Moje djece. dok se ne stvori Novi Raj na Zemlji. iz ove izabrane generacije. Ja imam (jaku) potrebu. Boga Svemobućega. kad se životinja sa deset rogova podigne. da se pripremate. Ja vam obećavam. To će se dogoditi. nedužnom narodu gospodari. Vaš ljubljeni Otkupitelj Spasitelj čovječanstva Isus Krist 347. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. će čudo Moga divnog Namjesništva na Zemlji biti u korist. Tako dugo dok se to ne dogodi. Njihova zla mržnja jednoga na drugoga razdire Meni srce – tako. 03:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da učinak (njihovog) zasnovanog plana za ukinuće vaših prava. Jer zatim će biti uništeni. Moje srce previja se od boli zbog grijeha Moje djece. Ono će (samo) jedno kratko vrijeme gospodariti. Medvjeda i Crvenog Zmaja. da sedam pečata otvori – neće biti dovoljno. Ja ću vas u svako doba (pri tome) voditi. kćeri Moja. ne priznaju. koji se nikada (više) (iz Moga srca) neće ukloniti. da nad teškoj kušnji izloženom. sve Moje pristaše. Jer Ja (vam) sada ostavljam Pečat Moje Ljubavi i Moje Zaštite. i to onako dugo. Ja uključujem i one među vama. Samo onda. (= tajno Otkrivenje Evanđelista Ivana). 12:20 sati Moja ljubljena kćeri. i jao svakome onome. koji znate i imate razumijevanje o Mojoj ljubavi prema vama. Svevišnji. Oni pripadaju Meni i Moja su (visoko) cijenjena stvorenja.2012. koje Moga Oca časte. vladat će nad njim. Moj Drugi Dolazak će se dogoditi još za vrijeme vašeg života. Moja izabrana djeco. da kršćansku vjeru i druge vjere prakticirate. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 346. i oni će u tajnosti morati držati (svete) mise.Molite. Kina. morati podnositi stalnu bol. da vašu budućnost planiramo. koje on obećava. koju sam Ja dao svoj Mojoj djeci. da će molitva – i to puno od toga – moć Životinje. je stalna muka za Mene. iznova priznaju. u skladu sa Mojom Svetom Voljom. da će progon biti kratak i da će te vi biti zaštićeni. Pripadnici rimo. koji ropski. ponedjeljak. Djeco. jer Ja njih volim. Pečat Živoga Boga. oslabiti. udružiti. djeco. djeco Moja. koji su Meni okrenuli leđa i koji egzistenciju Moga ljubljenoga Oca.02. Onda će te se. koju Ja imam za cijelo čovječanstvo. Moja ljubav će (isto) i one obuhvatiti. koji Mene preziru. kojoj je data odgovornost. Rusija i Kina. ali kršćani će podnijeti najveći progon. te da mogu braniti istinu. nedjelja. ti ne smiješ dozvoliti da te ove poruke uplaše. Ta dva saveznika. za lažima idu. Znanje o predstojećim događajima će pri tome pomoći. . da se Moja djeca (na njih) pripreme. da „Upozorenje“ njihov rad uspori. i molite. Ponovo vas na to upozoravam. Sve veroispovijesti će biti zabranjene. Ja sam Bog. to je zdravlje duše (odnosno otkupljene) sve vaše braće i sestara u svijetu. koji ću temeljem slobodne volje. će udružiti svoje snage. reci Mojoj djeci. Bog Otac: Uzdignite se i primite Moj Pečat.02. da se obraćenje pripremi. Jer one se svijetu daju iz ljubavi. Kćeri Moja. Rusija. To je (za Mene) kao kad Moje srce mač probada. kako on svoju vjeru u prisutnosti (komunizma) prakticira. Sa (jedino) priznavanjem Mojih poruka – koje se tebi daju. vrijeme je došlo. Moja proročice zadnjeg vremena. Babilon će pasti i veliki Crveni Zmaj. koga se primjeti pri tome. bude oslabljen. njihovog ljubljenog Oca. Što je (za vas) stvarno važno. da započnemo sa time. koja se u Knjizi Otvorenja označava kao Babilon. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. na Zemlji ne može biti mira.

svaki dio od vas je Meni (točno) poznat. svaki dan molite Moju Krunicu Božanskog Milosrđa. Vjeruj u mene. djeco. Bog Otac ju je obavijestio o pečatu živoga Boga zaštite. prihvati ga s ljubavlju. Duboko se klanjam u poniznoj zahvalnosti i nudim ti svoju duboku ljubav i odanost Tebi moj ljubljeni Oče. shvatit ćete zašto je to potrebno za pročišćenje. Noćas razgovaram sa tobom u Ime Presvetog Trojstva. mome ljubljenom Ocu. za sve vjernike posvuda. koji je svakoga od vas sa puno ljubavlju stvorio. Vaš ljubljeni Otac na Nebu Bog Svevišnji Hitna poruka Boga Oca vezi pečata Boga živoga. Molim Te da zaštitiš Mene i moje ljubljene ovim posebnim Pečatom i zavjetujem svoj život za Tvoju službu za sva vremena. 20 veljače. moj ljubljeni Oče. radošću i zahvalnošću.2012.Molim da nastavite moliti Moju krunicu Božanskog milosrđa svaki dan. moj ljubljeni Oče. 00:30 sati Ja sam Bog Otac. svog voljenog Oca koji je s ljubavlju stvorio svakog od vas.Sa ovim (pečatom) će te vi umaći opažanju onih. Moj pečat je Moje Obećanje Spasa. vrijeme je došlo. Iz tog razloga Ja ne želim da izgubim nijednu dušu. i svečano obećavam Tebi. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Kćeri Moja. Molite ovu Križarsku molitvu (33). Nijednu. i primite Ga sa ljubavlju. Ljubim Te. koji su teške okolnosti u vašim Zemljama prouzrokovali. ponedjeljak. "O moj Bože. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. zauvijek. Jednog dana će te vi razumjeti. 21. Ja Te molim. 20. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. Molim vas da i dalje.Zbog toga ne želim izgubiti ni jednu dušu. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. da bi cijenili Moj Pečat. Ovo (pečat) je čudo. . (vidi cijelu poruku pod Boga Oca: "Ustani sada i prihvatiti Moje pečat. Otac joj je tada dao poruku koja se odnosi na poseban dar Čuda. poklone – kao mala djeca (i) sa ljubavlju za Mene u njihovim srcima – mogu sa ovim Božjim darom biti blagoslovljeni. „O moj Bože. Izbor je vaš. Uzdajte se u Mene. veljače 2012 Maria od Božjeg milosrđa primila poruku u obliku ukazanja u kojoj joj se pojavio Bog Otac. Amen. Stvoritelj svih stvari. dragi Oče. vašeg ljubljenog Oca. Uzdignite se dakle i primite Moj Pečat. Nitko od vas neće (od Mene) biti manje ljubljen nego drugi. dragi Oče. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. Krv. vašem Gospodinu i Stvoritelju svih stvari.“ Idite (sad). zašto je ovo čišćenje potrebno. Ljubim Te dragi Oče. koji se preda mnom . Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. i nemojte imati straha. Temeljem ovog pečata će vas Moja snaga prožeti i vama se neće dogoditi nikakvo zlo. radošću i zahvalnošću. Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 348. Ja Te tješim u ovim vremenima. Amen. svaki dio vas zna da je moj. i samo oni.Jednog dana.. ja sa ljubavlju i zahvalnošću prihvaćam Tvoj Božanski Pečat Zaštite.02. Prikazujem Ti Tijelo. djeco Moja. Pečat Živoga Boga. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka." Pođi dijete moje i ne boj se. utorak. Ni jednog od vas ne volim više od drugog. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve tvoje djece. Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost. 2012 @ 16:17 U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak ujutro. Ja poznajem svaku pojedinačnu dušu. Tješim Te u ovim vremenima dragi Oče. Bog Otac: Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. da prvi od Pečata bude otpečaćen – o kako Mene to jako čini tužnim.Poznajem svaku pojedinog dušu. Niti jednu.Izmoli ovu križarsku molitvu (Crusade 33) i priznaj Moj Pečat . pečat Boga živoga") On (pečat) uključuje križarsku ratnu molitvu 33.

gdje će proročanstva biti dokazana. jer onda vi Mene odbijate. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 349. 21. Vama postavljam pitanje: Pred kojim bogom se vi klanjate? Vi znate. Zašto vi odbijate Moju ljubav? Zašto vi dozvoljavate (vašoj) sumnji. da ostatke moje crkve na Zemlji (ponovo) sagradim. da bi vas pripremio za Moj Drugi Dolazak? Utorak. Izbor je vaš. biti će te u svako doba pod Mojom Zaštitom. Nemojte nikada odbiti Moje proroke. kako je njihovo odbijanje Mojih – preko proročice zadnjeg vremena posredovanih – poruka Mene raskinulo nadvoje. onda će te vi Mene prepoznati. Za vas je došlo vrijeme. Zašto odbijate Moja Upozorenja. kad govorim: Ja vam dajem proroke. Ako Moj Pečat Ljubavi prihvatite. zlostavljani i u (društveni) prikrajak odgurani. koji su Moje poruke klevetali. ljubav može doći samo iz srca. koji su u zadnjih dvadeset godina bili poslani vama. da slušaju. Ja vas molim. da se odlučite o vašoj sudbini. otvorite vaše oči. koji Moju Svetu Riječ – koja se daje proročici zadnjeg vremena. koji u Mene vjeruju. 19:45 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Sada je vrijeme. Svima onima koji Moj Glas slušaju: Slijedite te Me i pomozite Mi. Ako štetite Moje proroke i ako ih klevećete. koji se protive. Ja pružam sada Moju Ruku Ljubavi. Puno bolje je (za vas). Ignorirajte Moje pozive. Svima onima. da vas čini slijepim za istinu? Iako vas Ja tako jako ljubim. Jer vi ste ili za Mene li protiv Mene. da niste dozvolili. ostanite sada usko uz Mene. o kako jako ti u Moje Ime i u Ime Moga ljubljenog Oca patiš. da vas vode. Ja ću vas voditi kroz kaos. To je (potpuno) vaša vlastita odluka i – naravno -. i kako su laži od krivih proroka i vračara njima dale plitku udobnost. da Me nađete u dolazećoj divljini. da vi Mene poznajete. Kako je istina za njih bila pregorka. Ovo je Moj zadnji poziv. Ja vas neću nikada siliti (na to). i vi to radite isto i sa Mnom. Ova zaštita će (isto tako) pokrivati i vaše obitelji. da se odreknu krivih idola. dajem posljednju šansu da se podignete i da se odlučite. prije nego se to dogodi. Moja djeco. da vam Moj Pečat Ljubavi ponudin. pohlepe. onda vi Mene u stvarnosti uopće ne poznajete. I ipak ste obožavali krive proroke i pred njima ste se klanjali. tko ste vi. Vi nikada niste sumnjali u Moju Riječ. onda ste izgubljeni. jer su vaša poniznost i vaša dječja ljubav prema Meni značile. da ću Ja. koji će Antikrist raširiti. . Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. da Mene ljubite. Vi nećete podnijeti patnje. vi se trebate (zbog toga) stiditi. da će te vi imati vječni život. Moj Pečat Zaštite – otvoren na njihovom čelu – ponuditi. na koju bi se mogli osloniti. Kako su nezahvalna. jer (vrlo) brzo će Moja strpljivost biti na kraju. Zemlja će se svugdje u svim dijelovima svijeta ljuljati. koje će snaći one. Kako daleko su Moja djeca otpala od Mene. Tako mnogi od Mojih istinitih proroka. sada je preostalo (samo još) malo vremena. koju su tražili.02. kad vide. kojega vi vrijeđate. Ako Mene nemožete prepoznati. čekati ću zatim na vašu odluku. jer prvi Pečat je (sad) konačno otvoren. Sada vam. Kako je njihovo osuđivanje i njihovo ruganje Moju Svetu Riječ učinilo predmetom izrugivanja. onima. Zato što vas Ja ljubim.Ja sam obećao.2012. Jer to je Moj Glas sa Neba. a onda vi više nećete imati sumnje. bili su izrugivani. djeco. Svima onima. prije nego što bude prekasno. ali Moj Gest Ljubavi i Zaštite odbijate. materijalizma i težnje za moći.odbiju: Vi Mene morate sad saslušati. koji Mene poznaju i Moj Pečat prihvaćaju: Znajte. da se suočite sa istinom. i vama će biti teško. da vaše uši kroz intelektualna razmišljanja prema istini budu zatvorena. Mnogi će od stida pasti na svoja koljena i pokajati će se. Kad vi kažete. i vama će biti date samo sekunde. Poslije ovoga će te se vi suočiti sa očajem Velike Patnje – sami i bez i jedne „štake“. ako uopće ne govorite i ako šutite. Djeco. ako imate simnju. Ja tražim od sve Moje djece. da bi je progutali. Svima onima od vas. Ako Me poznajete.

Zašto vi onda odbijate Moja Upozorenja. koji su krivi zbog oholosti. Slušam svakog pojedinca. I usprkos toga čovječanstvo se nije pripremilo za Moj Dolazak. da njihova srca otvore – i to zbog toga.a to je da se oslobodite vaših strahova. da ću Ja doći – i zašto vi mislite. No to je samo onda kada se uistinu pouzdate u mene i prepustite sve svoje brige da prolazi preko mene.koji kažu. Povjerenje u mene znači da Mi možete prikazati veliko povjerenje. Jer kod njihovog čitavog razumijevanja Svete Knjige Moga Oca su (ipak) propustili. Za vrijeme Moga vremena na Zemlji učeni ljudi su Moju Svetu riječ odbili. On je od Sotone kao sredstvo vašeg mučenja. Vjerujte u mene. Bez poniznosti i plemenitosti u srcu vi ne možete doću u blizinu Moga Presvetoga Srca.izlivena milost preko koje se daje kako bi postala jača u ovom poslu dajući ti dodatno samopouzdanje. što vas čini slijepima i što zatvara vaše uši za zvuk Moga Glasa? Odbacite vaš (zaštitni) ogrtač od zlata. To je ono što mislim o povjerenju djeco. da su ljudi. srebra i bogatstva i prihvatite. Onako kao jedan dobar pastir Ja vas mogu voditi u sigurnost (= široku poljanu). da Me slušate. – iako su obrazovani i bogati znanjem – nisu ništa drugačiji. Ali to nije istina. da vas upozori. koji kažu. Ali On neće nikada oklijevati. jer to je nemoguće.Kralj Milosrđa Isus Krist . da vas vodi i da vaše duše preplavi milošću. Kad se molite meni morate znati nešto vrlo važno za vas. Dođite k Meni. Zašto ne bi imali povjerenja u mene? Volim te kao nijedno drugo stvorenje na ovoj zemlji. Molitva za rješavanje vaših problema 22. da su oni glede njihovog postupka prema Meni. da je postupak. da su puni pažnje u odnosu na u njoj sadržane pouke. Ja vas nemogu nikada prisiljavati ili vam dati naredbu. ja ti predajem sve moje brige u ovoj stvari u povjerenju.koji kažu. Ja sam na tvojoj strani ujutro. će ustanoviti. Ono donosi mnogo radosti mom presvetom srcu kada osjećam vašu ljubav za mene. Mnoga moja djeca mole za posebne namjere. u kojemu ću Ja ponovo doći. koji tvrde.Zapamti ovo u svakom trenutku. da bi se vi pripremili za Moj Drugi Dolazak? Ja vas usrdno molim. tako da mogu voditi brigu o njima I da možete imati osjećaj istinskog mira.. da su bili neuki i da ništa nisu znali o Svetom Pismu. Svi oni. da bi vas učinio jakima. u podne i navečer samo čekam tvoj poziv. što njima manjka najvažnija osobina od svih: poniznost. kojim sa Ja bio podvržen. Nitko te neće ili može voljeti kao Ja. grubi i zli. Oni koji se potpuno razumiju u Bibliju i od kojih bi vi (zato) očekivali. Bez Moga Milosrđa vi vaše duše nemožete pripremiti za Moj slavni Povratak.onda imate osjećaj da to nešto ima stisak nad vašim životom. da ovo vrjeme nije blizu? Što je to. . da radite. veljače 2012. Umro sam za vašegrijehe svaki od vas danas živi.Ti moraš biti jaka. iako one druge duše inspiriraju i njima snagu daju. djeco. Ja vam ne mogu narediti. 16:24 Kako me moliti da vam pomognem riješiti vaše brige? Moj ljubljeni kćeri . Moj Otac neće nikada zahvatiti u vašu slobodnu volju.Pođi sada u ljubavi i miru. Vaš Isus Otkupitelj čovječanstva Poruka 350. što se više bojite. slušajte Me. Svima onima sa otvorenim srcima On će dati dar Svetoga Duha. Tada se zaustavite I zamolite me: "Isuse. Zar ništa niste naučili? Što je to. On je to radio od početka vremena. Jer oni. religiozne napuhanosti i arogancije. jer vama je dat dar slobodne volje. što Ja činiti moram? Kad ste mislili. bio barbarski. Dopustite da vas uključim u Moje stado. koji su onda živjeli. bili okrutni. kao jednog prevaranta. . imaju pravo. njihovom ljubljenom Otkupitelju. Tvojdragi prijatelj i spasitelj.Povjerenje u mene djeco vrlo je važno. (i to). da je njima nemoguće. Čak i Moje boguposvećene sluge ne propovijedaju o značenju ovog krajnje slavnog događaja. da ste bez Mene ništa. bili neobrazovani. Kad su oni mislili. tako da je problem sada tvoj I molim Te riješi ga prema Tvojoj presvetoj volja" tako vaš um može biti miran. Svi oni od vas. da će njima ovo vrijeme biti dopušteno. Ne razumijete ovo? Kada osjećate strah . da se pripreme za vrijeme. da bi Njegovu djecu pripremio. Neki od vas će možda reći. da su sveti ljudi. Moj ljubljeni Otac šalje uvijek ponovo Njegove Proroke. koji u današnjem svijetu žive. Strah ne potiče od mene. Mene su odbli svećenici i oni. su slijepi prema istini. Vrijeme se je (sad) jako primaklo Mome Drugom Dolasku na Zemlju. jer ove poruke će u nekim krugovima izazvati negodovanje. više se problem zagnojava.

ako (isto) samo jednom u tjednu postite. četvrtak. Molim vas pripremajte se za Uskrsni tjedan i za Uskrs. da se u očima Moga Sina rehabilitiraju. Sve. stime da atomski rat u Iranu mogne biti otkloljen. Idite sad. koji prihvatite pečat Živoga Boga. 16:00 sati Dijete Moje. Vi morate biti jaki. koje će nenamjerno biti upletene u to. Molite za one sirote duše. kad se sva otajstva u jednoj jedinoj molitvi izmole. 22.. stime da oni mognu proći kroz vrata Novog Raja na Zemlji. On čisti duh i velika je utjeha za Mene. . Moj Vječni Otac – biti zloupotrebljene. da bi svoj Mojoj djeci pomogao da uđu u Vječni život. dragi Isuse. (a) ne Bog.2012. Oponašajte Moje post u pustinji. Čišćenje će samo kratko trajati.351. (t. Ja Tebi nudim. Vi si ne smijete zadavati brige. Ovaj rat je vrlo blizu.“ Nemojte dopustiti. Amen. onda su one izgubljene. da se vaša nada za vječno Otkupljenje kroz strah pomrači. 16:42 sati Ja sam Bog. reci Mojoj djeci. Otac Svemogući. došlo je vrijeme za Moju djecu.02. Ujedinite se sada za jedan dan i molite Moju Svetu Krunicu.02. koji sam Ja vama dao kroz Moju Smrt na Križu. Vaš ljubljeni Isus 352. u tome da male žrtve doprinesete. prije nego je njima data šansa. da bi ih odvratio od toga. da se moli za ublažavanje ratova u svijetu. 19:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila za vrijeme klanjanja pred Presvetom Euharistijom. da bi vaše duše i duše vaše braće i sestara pripremili. moju žrtvu sa ljubavlju i radošću u mome srcu.j. Post je važan za vaše duše. Moja Sveta Krunica.) (svi ovi) Moje pristaše. „Moj dar Isusu kroz post“ molite: „O Moj Isuse. da se – prema želji Moga dragocijenog Sina – ujedine u jedno jedinstvo. da bih Ti pokazao veličinu moje ljubavi. Post je važan za vaše duše. Moja iskreno ljubljena kćeri. Stvoritelj svih stvari. 23. Ovih nekoliko tjedana posta morate (vi zato) upotrijebiti. može spriječiti rat. On utječe na veliki broj duša. i vi morate žarko moliti. (I točno) To je plan Đavla. da prihvati Novi Vijek Mira na Zemlji. četvrtak. Samo onda će te se uzdignuti i bez oklijevanja će te ići trnovitim putom. 23. da izazovu užasno uništavanje. Ja ću vas (pri) tome voditi na svakom koraku vašeg putovanja. Bog. djeco. koji se sad planira. stime da ovu Križarsku molitvu (34).02. Koristite ovo vrijeme. koje će kao figure u šahu u ovoj zloj igri laži – koju planiraju (određene grupe. Molite i za o ne siromašne Zemlje. da je ovo vrijeme posta jedno vrijeme mirne prisebnosti i osobne žrtve i da je to prilika. Vi možete mnoge duše spasiti. Kad oni duše ubijaju. nego i za (one) u onim Zemljama.2012. Djevica Marija: Molite. Svevišnji. da bi ga zaustavili. i ujedinite svu Moju djecu. djeco Moja. Sotona i njegovi demoni rade na tome. da Ti ponudim dar kroz post u jednom danu u tjednu – za vrijeme cijelog posnog vremena . ne samo (za one) u Iranu. da atomski rat u Iranu mogne biti otklonjen. Vi morate biti puni ufanja i morate vašu pažnju u svako doba usmjeriti na Mene. Razmišljajte o Mom životu na Zemlji i o daru. da Mi pomognete u Mojoj Borbi za duše. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupljenja 353. budite blagoslovljeni. da uđu u Kraljevstvo Moga Oca. da mole zato. srijeda. da bi se zaustavio ovaj atomski rat. koja je možda pala u nemilost. jer on će ubiti milijune Božje djece. da vi ovaj dan žrtvujete za duše.2012. da na moj vlastiti mali način oponašam Tvoj život. Dozvoli mi. za spasenje svih ljudi. za spasenje čovječanstva. Kroz ovu žrtvu molim Te za spasenje svake duše. ono najvažnije. Ovo (post) vi možete oblikovati prema vašim predodžbama. Vi. je. Bog Otac: Poziv Katoličkoj Crkvi. da ovaj veliki užas protiv čovječanstva bude ublažen. pomozi Mi.

Prihvatite istinu. Vama će biti podaren dar vječnog blaženstva. da istinu javno objavljujete. da prihvate jedan dio od toga. Molite za one. koje dolaze sa božanskih Usana Moga ljubljenog Sina. da ja – usprkos Mojih ozbiljnih upozorenja čovječanstvu – za svu Moju djecu jednu posebnu ljubav u Mome Srcu gajim. što je rekao. koji je bio pripremljen za Adama i Evu . koja jedina čini blaženim (***). Ja sam istina. koji pobijaju istinu. Zašto ti oklijevaš. koji izjavljuju. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 354. (*) Ivanu. onda će samo oni. da svi oni. Vi ne smijete slušati one iz vaših redova. Ovaj Raj će pružiti 1000 godina mira. Svetom Pismu. koji sam Ja stvorio za vas sve na Zemlji. da bi je (samo) prilagodili vašoj pogrešnoj interpretaciji istine. sa Svjetlošču Božjom. 24. zaostati. koja sadrži istinitu riječ – nesmijete nikada odbiti. Temeljem njihove vjernosti prema rimokatoličkoj Crkvi. koji ljubav prema Meni i Mome Vječnom ocu imaju. kćeri Moja? Zar neznaš. onda će te znati. petak. Radujte se. On reče. Vi imate jednu obvezu. Riječi. Starenja više neće biti. važno je. Nemojte nikada sumnjati u riječi. neće biti grijeha. U Novom Raju neće biti smrti. za vrijeme dok će ljudi u miru sa njihovim obiteljima iz (raznih) generacija zajedno živjeti. Znajte. morate prihvatiti obećanje. da Ja. da su ova proročanstva prorečena? Pobrini se za To. djeco ove generacije. da je On ono (ozbiljno) mislio. Istina će vas osloboditi. vi svi. nebi bilo prikladno za Mene. da se Zemlja očisti. Vama. (**) Zašto se svi oni. Mojoj djeci (kažem): Vi istinu – sadržanu u Svetoj Bibliji. koji istinu glede Novog Vijeka Mira na Zemlji izvrću. koji se nauke rimokatoličke Crkve drže. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. je isto tako saopćen slavan Povratak Moga ljubljenog Sina. Sada je potrebno. čija će Božanska Volja na Zemlji najzad biti ostvarena. da se vi svi ujedinite u jednu obitelj sa Mojim Sinom u Raju. koja ih prožima. vaš ljubljeni Otac. koje su sadržane u Mojoj Svetoj Knjizi. želim. prihvate milenij. da vlada i da sjedne na Njegovo pravedno Prijestolje u Novom Raju. Poslije ovog perioda dogodit će se drugo Uskrsnuće mrtvih.02. Kad ponovo dođe. koja je planirana od Mog Vječnog Oca od početka vremena. koja je Moj Sin dao. ljubavi i harmonije. neće biti bolesti. da Moju Svetu Riječ razumiju. Vi. Vaš ljubljeni Isus . vi njima uskraćujete šansu.000 godina. da po njoj hodam. ali onaj drugi ne? Onima boguposvećenim slugama Mojim Ja kažem: Otvorite Knjigu Istine. da ovo nitko krivo ne razumije. Vi ste Moju djecu zbunili. da će ponovo doći. ti nesmiješ nikada zaboraviti. koji će – temeljem njihovog grijeha i njihove neposlušnosti – svako pravo na njihovu pravednu baštinu. kako je to Mojoj djeci obećano. Isusa krista. Zašto to ne bi moglo biti moguće? Ovo je Zemlja. koje je Moj Sin poslije Njegovog slavnog Uskrsnuća dao za mrtve. Samo onda se svim dušama može ponuditi vječni život. svojom krivnjom izgubiti. vjerujete. djeco Moja. onako kako je to slučaj u Nebu. Nemojte je iskrivljivati i nemojte je korigirati. koju je planirao Moj Otac. biti će dar života u Raju – (jednom) još ljepšem nego što je bio onaj. Što je to što vašu braću i sestre unutar Moje romokatoličke Crkve motivira. Kad čovječanstvo bude očišćeno. Vaša obveza je. u kojem vremenu će On u Novom Vijeku Mira vladati 1. tko sam Ja.2012.podaren. Moje obećanje je sadržano u Djelima apostolskim. Novi Raj treba biti pozdravljen sa oduševljenjem i prethodnom radošću. jer kad bi Ja sada ponovo došao. da Moju djecu informirate o istini. da oni njihove duše pripreme za Namjesništvo Moga Sina u Novom Raju na Zemlji. ne lažu. Više neće biti niti smrti – niti bolesti – niti grijeha. Ako vi obećanjima. evanđelisti.Kćeri Moja. Niti vi Mene možete promijeniti niti možete promijeniti. On dolazi. Moja izabrana generacija će dovijeka biti kod Mene. ustručavaju. Ovo vrijeme za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina blizu je.

Katolička Crkva je jedina (jedina prava) Crkva koja (ljude) čini blaženim. kćeri Moja. koju Njegovi Proroci na Zemlji doživljavaju.2012. 24. Obadvije (grupe) će Riječ Božju odbiti. petak. kojima je zabranjeno. da bi kod Mog Drugog Dolaska postale jedna jedina Sveta i Apostolska Crkva. da Moju Svetu Riječ objave. To je obećanje. dok se to ne dogodi. Ti prihvaćaš patnju – kao jedan dar Meni. da Riječ Gospodinova bude data Njegovoj djeci. svaka Riječ Moga Oca – koja će biti data duševno isušenom svijetu – biti će ili ignorirana. Prihvatite. potresti i snažno zaljuljati. 21:45 sati Moja kćeri.vračanje i kroz čarobnjaštvo.02. kako će Ona njima danas biti prezentirana. da ove poruke javno odbiju. Nemojte nikada odbijati proroke Gospodinove. koji tvrde. njihove duše otvore i Riječ Božju onako prihvate. da ove poruke javno zagovaraju. Ne vrijeđajte nikada Njegove proroke na bilo koji način i nemojte njima nanositi nikavu štetu na bilo kakav način. Glasniku Zadnjeg vremena. da Istinu Njegove Presvete Riječi javno objavljuju. da bi bilo osigurano. da Mene poznaju. daju. Tako dugo. vašeg ljubljenog Oca. Molite. Sve crkve će se udružiti. koja u svim stvarima ponizna mora biti. da se duše spase. u koji se oni sami zamotavaju. da ti šutiš. koja će tebi biti data od Presvetog Trojstva i od Moje ljubljene Majke. oni toga neće biti svjesni. jer ti si ništa bez Mene i ti to znaš i to prihvaćaš. jer ona će kokon od lažne sigurnosti. djeco Moja. stime da bi sva djeca Božja imala vječni život. gorko pobijati. Ne odbijajte nikada proroke Gospodinove. onima od Moje djece. nedjelja. kroz Ruku Moga Oca. da Moju Svetu Riječ pred očima cijelog svijeta ponižavaju. i molite za njih. bez da ich raspoznaju sa čistom dušom. da će sa Darovima Duha Svetoga biti božanski inspirirani. 26. Iako Bog patnju pripušta. onako kako će biti otkriveno cijelom svijetu. na vas biti izlivena vatra sa neba.2012. Oni drugi će biti oni. si jedna Proročica. poznate. Bog Otac: Balzam koji vi tako hitno trebate. imati će osjećaj. Ali ovdje se ne radi o tebi. To je Njegova Riječ. Kako veliku štetu će oni prouzrokovati. Jer to je grijeh u Njegovim Očima. da bi Zemlju pripremili za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina. Oni. da je to pravo. koje su temeljem utjecaja Varalice slijepi. svakako je potrebno. da se vi nalazite u Zadnjem vremenu. Ovi svećenici. Ono ne žele čuti istinu. da podruju ovaj Zov sa Neba – koji će biti dat. koji ipak vjeruju. kad progon započne. koje se tebi. pripadnici klera i drugi samozvani apostoli. koje tvrde. kako Me oni vrijeđaju. morate se boriti protiv kušnji. Čujte Njegov Glas. koje će vam u svakoj minuti jednog dana biti postavljene na put. 21:45 sati Moja kćeri. Svi oni. . kad ste u dvojbi. i usprkos tome. koji će Moje Poruke. Bog. da se čovječanstvu pomogne. Sa malo prave poniznosti u njihovim srcima oni će se dati na posao. Zatim će sadržaj istrgati na komadiće – sa otrovom u njihovim srcima. On klevetanje Njegovih pomazanih Proroka neće trpjeti. da se ove poruke čuju. izazvana ili gorko pobijana. biti će razdvojeni u dva tabora. da Moju Riječ odbiju. Isusa Krista. Moj Otac. Molite. Čak i dobri svećenici. pokušat će. koji su duševno slijepi. koju vi odbijate. kad vi Njegove proroke javno klevećete. 7.02. koji Mene. Oni nemaju stida. Oni nemaju pravo.355. Nitko neće spriječiti. da ove duše. da duše ohrabre na to. Vaš Učitelj Otkupitelj cijelog čovječanstva Isus Krist 356. koji idu za Sotonom kroz New-Age. Šutite stalno. govori svijetu po Njegovim prorocima. O. da bi umirite vaše duše. koje je Moj Otac od Početka vremena dao. imam slideće za reći: Vi. koji su pozvani. Svetu Riječ Moga Vječnog Oca upravo odbijaju one Bogu posvećene sluge. Napadnite pravog proroka – i za kaznu će. jer oni će arogantno Moju Knjigu Istine raskidati. Ti.

kako to do sad još nikad nisu doživjeli. koji se ipak protive. na jedan način. da se čovječanstvo pripremi za Njegov slavan Povratak na Zemlju. kod koje od vas zahtjevaju. da sve svoje oružje straha. za vrijeme dok se ovi događaji poremećenosti u svijetu i dalje povećavaju. kad Moju Svetu Volju branite. pokušavaju možda. morati nositi težinu Njegovog križa. koje će te vi na kraju naći. Oslobodite se svih vaših razlika. da vas uvjere. Djeco. To će zahtjevati veliku vjeru i hrabrost. ponedjeljak. Ovo putovanje će biti mučno. koji sam vam Ja prije tako dugog vremena obećao – ušli. Molite i za one. vašem ljubljenom Ocu. je važna. Nemojte nikada pobijati druge. 27. Isusu Kristu. Molite za one. i prema Mome dragocijenom Sinu. čak i onda ako se to čini u Moje Ime. Ja imam želju. i nestrpljenja napustite i da Meni dozvolite. kroz to što vi za Mojim Sinom idete. Svećenik protiv svećenika. sa kojom se suočavate. koje će biti tako izložene. Moje pristaše će sada zbog njihove vjere doživjeti patnju. Vi će te biti dovedeni do posrnuća. priznaju. i onda će te biti izrugivani. Siromašne duše. da se vi ujedinite. da se brzo razvija. srdžbe. nisu one. vi će te biti napadani sa svih strana. da ove poruke odbijete. Molite sada za svu Moju djecu. koji su u stvari upućeni o Meni. biti će kušane čak i povrh vaše moći ustrajnosti (do kraja). .2012. i vama će biti postavljene zamke. Vi morate razumjeti odgovornost. Pokažita onima. Ne objeđujte nikada druge u Moje ime. uključivo i prema onima. da bi pri tome pomogli. koji vas vrijeđaju. da svu Moju djecu ujedinim. Za vrijeme dok se ratovi i nemiri proširuju u svim smjerovima. Srdžba Moga Oca pojavit će u svakoj Zemlji u svijetu. Biskup protiv biskupa. svibnja 2011 svijetu dat – ispunjeni sa Svetim Duhom. . koji ne samo da se rugaju ovim porukama i njih kritiziraju. ismijani i odbijeni. koje vašu pažnju trebaju. Bol. Jer ako to činite. kršite Moje Zapovijedi. Ljubite jedan drugoga. koji je 10. koju će one sirote duše osjećati. koju Ja u ovom trenutku podnosim. koja će prikazivati početak ostatka Moje preostale armije na Zemlji. da proživljuje slijedeći fazu čišćenja. Pokažite strpljivost. koje su već obraćene. Vaša vjera i vaša vjernost prema Meni. da govore u Moje Ime. da vas obeshrabre. Imajte strpljenja sa onima. da vi lažima i obmanama. jer vi nemate ovlaštenje za to. koji o Meni ništa ne znaju. da o ljudima – koji ove poruke ne prihvate – izreknete presudu. koji ih nježno ljubi. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Zato što vas Ja ujedinjujem u jednu armiju. Mnogi ljudi. Vi će te. da bi u Vlast (vrijeme) Moga ljubljenog Sina u Novom Nebu i na Novoj Zemlji – u Raju. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 357. ali ljubav i mir. koji vi tako hitno trebate. Ljubav jednoga prema drugome. trpjeti sljedeći fazu čišćenja. njihovog Stvoritelja.02. Šizma (= raskol) u Mojoj Svetoj Crkvi počima. nego one. da Mene. da bi uzeli vaš križ na sebe i slijedili Moga Sina. u koje vi vaše nade polažete. Ja vas neodloživo molim. ne ćete odoljeti. Vama će biti rečeno. Vi će te možda imati čak i osjećaj.Vi ste – kroz jedan poseban blagoslov. koji vas žaloste ili vrijeđaju. je svakako potrebna. Strpljivost je potrebna. Šutite. djeco. Ne osuđujte nikoga u Moje Ime. Vi će te biti ispunjeni sumnjom. Hladnokrvnost. vjera Moje Crkve postati će i dalje slabija. koje Mene uopće ne poznaju. Nemojte nikada pastu u klopku. vi će te patiti u vašoj utrobi i biti će te izloženi kušnjama – i Meni će te ponekad htjeti okrenuti vaša leđa. biti će balzam. nužno je i Ja trebam. da vi bolujete od priviđanja. koji izjavljuju. da vas povedem sa Sobom na putovanje u Raj. vašu ljubav. nego koji i vas kao osobe obasipaju sa prezirom i ruglom. njihovog ljubljenog Oca. je odraz boli. i to neće biti jednostavno. da umirite vaše duše. vrijeme Moga Božanskog Milosrđa se je približilo. da vi sebi stvari umišljate. Svijet počinje. Svijet počima.

njihovog Božanskog Otkupitelja. Ja Te molim. da izmolite poništenje vaših grijeha. Molite za duše i prepustite sve Mojim Rukama. koji će se sada u svijetu razviti. za spasenje duša. Isusa Krista. da Duh Sveti u duše onih. To ne traje više dugo. morate u Mene. Ne zaboravite. Kad oni vide ratove. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. da Moj Sveti Duh sad u njima počiva. i oni će odmah znati. Vaš Isus 358. i svečano obećavam Tebi. da onoliko često koliko možete molite Moga Oca za Pečat Živoga Boga. Molite. Isuse. naše nevolje. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. Oni će se potruditi. Mržnja. kako Me on (grijeh) boli. Ti si svjetlo Zemlje. Zar neznate. da i druge ohrabrite na to. Molitva je sada potrebna. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. nemože ući i neće ući? Srijeda. biti će prožeti Mojim bolom.Svi oni. Ti si plamen. za zaštitu vas i vaših obitelji. da bi izmolili Pečat Živoga Boga i da ga primite sa ljubavlju. mognu biti spašene. vašeg ljubljenog Isusa. Mi Te ljubimo. Vi. Mi žrtve nismo dostojni. A onda su tu Moji ljubljeni svećenici. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. Dopusti nam. mome ljubljenom Ocu. dok sva Moja obećanja budu ispunjena. da bi ublažili događaje. Kad oni vide grijeh pobačaja – pred svojim očima onako prikazano na ogled. koju mi imamo za Tebe. koji su okrutni. Oni će odmah biti upućeni u to. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. koji sve duše dodiruje. gdje oni Mojem stadu laži pričaju o ozbiljnosti grijeha. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. koja im se nakapa u njihove duše.02. Križarska molitva (33). da mognemo napredovati.“ Osigurajte i to. Ja Te tješim u ovim vremenima. Amen. moj ljubljeni Oče. da mole sedmodnevnu Križarsku molitvu (24). Prikazujem Ti Tijelo i Krv. Mi Te slavimo. Vjernost Mojih boguposvećenih slugu biti će slabija. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. dar poniznosti. kad moraju vidjeti širenje grijeha kao razorni požar. o Gospodine. . vjerovati. Ali ipak mi znamo. dragi Oče. časne sestre i klerus svih u Boga vjernih konfesija. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. kad grijeh oko sebe vide. Bez obzira koliko to bilo teško. Ispuni nas Duhom Svetim. potječe od Sotone. Moje pristaše. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Moje boguposvećene sluge odbacuju vjeru u Moje nauke tamo. Moje pristaše moraju biti strpljivi. koje Mene.2012. da znaš plan vremena (za provedbu) Volje Moga Oca. za otklanjanje ratova širom svijeta. časte. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. koji će biti nametnuti nedužnima. koji narode svugdje (na svijetu) sa jednom velikom brzinom proždire. dragi Oče. našu muku kao dar Tebi. Vjera Moje Crkve raspada se. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. radošću i zahvalnošću. ti nemaš pravo. njihovim ljubljenim Isusom. da uklone sve stvari. budu postigle. koji podnose bol. 29. kako je to prorečeno u knjizi Moga Oca. koji u Mene i u Moga Vječnog Oca vjeruju. jer će se sve u svijetu tako razvijati. Svi ovi događaji će se slagati sa vremenskim planom Moga Oca i bit će ovisni od učinka. vi morate ostati jaki i u Moje Ime ujedinjeni. i vi morate najmanje jedan sat u danu provesti u molitvi. koja služi tome. Mi Te hvalimo. koje Božjoj djeci bol i patnju zadaju. 17:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. kao da on nikakve konzekvencije nema. i povedi Tvoju armiju. molite sad. Svjetovne grupe će kršćanske crkve uzeti na nišan i šikanirat će ih. koji vaše molitve. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. da one duše. Grijeh se širi. oni će Moje muke u svakoj pojedinačnoj kosti njihovog tijela osjetiti. Mi nudimo sami sebe. „O Moj Isuse. „O moj Bože. koji se nalaze u ujedinjenju sa Mnom. će u njihovim dušama – bez dvojbe o tome – znati. Ljubim Te.

Vi Meni (kroz to) donosite veliku utjehu. da Mi pri tome pomognu. mnogi od Moje djece će sad temeljem molitava i patnji Mojih cijenjenih pristaša biti spašeni. Sin Čovječji. Neće biti nikoga. Molite i ujedinite se.Age. Mojim boguposvećenim svećenicima je isto data moć. koji su okrutni. koji nisu članovi rimokatoličke crkve. za kojima Ja čeznim. Križarska molitva (35): Molitva. Ili dali bi vi ovim dragocijenim dušama uskratili pravo na Moj dar? Zašto bi vi trebali pokušati. za sapasenje duša od vatre pakla.nauka. ako u njihovoj duši pokažu istinito kajanje. Opustite se. da spasim duše. „O Moj Isuse. Sve će biti dobro. Ujedinite se. za kojima Moja ljubljena Majka suze roni. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. pa da neprime apsoluciju? Zar bi vama bilo draže.03. koj Sakrament Ispovijedi ne mogu primiti. svi griješnici imaju pravo. i to u korist onih. čija ljubav prema Meni onu mjeru prelazi. da bi sa ljubavlju i radošću u mome srcu Tebi ponudio ove patnje. Ostanite sad u Mojoj blizini. Tako mnogi su reagirali na Moj Zov sa velikom poslušnosti i jednim velikodušnim srcem. koji Mene poznate.03. Otvorite vaša srca i molite za dar poniznosti. u čijem spasenju vi Meni pomoći morate. Ja od vas tražim. Ovo su one izgubljene duše. koliko jako vas Ja ljubim. da se oni u Mojim očima ne spase? Vi morate prema vašom Braćom i vašim sestrama pokazati ljubav i morate biti radosni. koje sam Ja tebi. Mnoge od ovih duša taj akt Moga Božanskog Milosrđa neće preživjeti i umrijeti će u (stanju) smrtnog grijeha. 19:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. čak i onda kad se njima bude otkrila istina.“ Onima. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja.Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Primi moje kušnje. da grijehe kroz Svete Sakramente Ispovijedi opraštaju. Samo vi ovim dušama – kroz vaše molitve .temeljem onog broja ljudi. koji Moju Ruku Milosrđa odbijaju – razumjeti. da Moj dar Apsolucije prihvatite. 02.možete pomoći i Meni donijeti utjehu. da Duh Sveti u duše onih. Vaš ljubljeni Isus Krist 360. dao. da im oprostim. Amen. To više neće dugo trajati. za kojom Ja čeznem. da se spase ostaci Tvoje djece na zemlji. osjećajte Moju ljubav. bez obzira na to. Ispuni me milostima. nemože ući i neće ući? Vaš Božanski Otkupitelj Isus Krist 359. njihovog ljubljenog Isusa. Amen. U ovoj intenzivnoj fazi vremena Ja trpim i oslanjam Se na Moje pristaše. stave pod znak pitanja. pmozi mi. da sve grijehe oprostim. To su one duše. Cijelom čovječanstvu će ubrzo biti dat dar Moga Milosrđa. vi znate. koji ovaj poseban dar molitve. da bi Meni pomogli. Moje drage pristaše. da one duše. obeshrabrite. biti dat. petak.2012.2012. Ja molim. Moja kćeri. moje patnje i moje brige u ovom životu. i Meni je data punomoć. i molim vas. koji neće prepoznati istinu Moje egzistencije. Čak ako nikad i nebudu Moje poruke čitali. da duše uđu u Raj. Ali svi Me neće htjeti zagrliti.” Djeco. 00:20 sati . kažem slijedeće: Vi morate ovo znati: Ja sam Isus Krist. Blagoslivljam vas. u kojemu Ja totalnu Apsoluciju nudim. Zar ne znate. ili za one. koju veći dio čovječanstva poznaje. Bog Otac: Upozorenje glede sotonskih kultova i New. da Mene mole. da će njima ovaj poseban dar od Mene. će te dubinu Moga bola i Moje patnje . koje Moju Božansku Riječ prihvaćaju. srijeda. Vi. jer Ja želim spasiti svu djecu Božju. te da bi se svi mi ujedinili – kao jedna u ljubavi prema Svetom Trojstvu ujedinjena zajednica – i da bi s Tobom kao jedna sveta obitelj živjeli u raju. da (i) dalje molite za duše drugih. gdje oni bili. To su griješnici. da Tebi pomognem. da Ti – kroz Tvoje Milosrđe – spasiš duše od duha tame. Budite strpljivi i molite. 01. da privučem (k Sebi) svaku pojedinačnu dušu.

lažne idole. kako su se mnoga djeca Božja odvratila od svetih Sakaramenata i nauke crkve. On vas zove. U pravo vrijeme vama će biti otkriven misterij Moje Božanske Volje. najzad da Moju obitelj ujedinim. kad se – poslije smrti – opet nađu u pandžama Sotone. Kad bi griješnici samo na kratko u dužini od jedne minute ovo krasno stvorenje vidjeli. Njima se obećava jedna druga vrsta raja. biti pripremljena. Molite za njih. Ja vas usrdno molim. za čime će težiti svaki čovjek. djeco. To je tako bolno. koja su kroz (ove) laži – koje su formulirane kao slikovite varke – zavedena. pomozi mi. da uzmete Križ Moga Sina na sebe i da sa dobrim primjerom idete naprijed. Slijedite jednostavno Njegove nauke. kao utjehu za Mene. patnja Moga Sina u današnjem vremenu izjednačena je sa Njegovom patnjom. djeco. da prođu kroz ova vrata.03. Zemlja će na ovaj divni događaj. Njega danas izruguju na jedan način. i prema Mome Sinu. za spasenje sve Tvoje djece. će se pojačati. koji imaju skromnu i čistu ljubav prema Meni. kad je On na Zemlji bio. koje je prije Drugog dolaska Moga ljubljenog Sina. Hvala. Ako ovu molbu ignorirate. svaka žena i svako dijete.2012. U mnogim slučajevima njih od pakla može spasiti samo patnja požrtvovanih duša. vjeruju u jednu novu planetu. Boga Oca. je vrlo jednostavno. kako On sad s Neba govori vama. da hodate po tlu Moga Novog Kraljevstva. U tako jadnom stanju su oni. Njegove ljubljene Majke. vašeg ljubljenog Oca. Kad bi vi strahotu na njihovim licima vidjeli. Ja Te molim. da odgovarate na Moj poziv s Neba. djeco. Ja vas molim. Svima onima. da bi vas. Moju dragocijenu djecu. vi će te proigrati vaše zakonsko pravo na baštinu. On se neće zaustaviti ni pred čim. Ja vam sad dajem sav Moj blagoslov. Slušajte Riječi Moga Sina. biti će u stanju. Kad Sotona (duše) zavede i srca onih pridobije. njihovom Nebeskom Ocu. djeco. lažne nauke. kćeri Moja. da odgovarajuće mognem slijediti Tvoj poziv. da vi ove duše upozorite na patnje. Nemojte nikada analizirati Riječ Moga Sina. na koji je On odbijen. Pripremite se. Očekujte ovaj događaj sa velikom predradošću.Moja kćeri. Tješite Me. koju je On onda podnio i koja Mu je prouzrokovala najveću muku. Tako oni neće biti u stanju. ali vi Mene za to morate moliti: „Nebski Oče. Hvala. Moja siromašna djeca. nego i kod svih Njegovih odanih pristaša na Zemlji. koji sam Ja obećao kao najveći dar od stvaranja raja. Samo oni. da u Tvojim očima postanem tako malen kao dijete.Age. Isusu Kristu. kušnje čovječanstva za vrijeme konačnog čišćenja. da uživaju u ovoj mirnoj i krasnoj egzistenciji. da molite za ove duše. koji prouzrokuje suze i patnje. za patnju. da vaše duše pripremite za Njegov Drugi Dolazak. da mi daš Tvoju milost (koju trebam). i to ne samo kod Mene. kad se vidi. Isusa Krista. U pravo vrijeme vi će te razumjeti misterij Moga Nebeskog Kraljevstva. Ne prestajte nikada stime. Vi morate prihvatiti istinu. Sve to zajedno je stvoreno od kralja prijevare. nego način. Kćeri Moja.nauke postavljaju u svijet. Moga Sina ljubiti i Moga Vječnog Oca častiti. onda on njih muči u vjekove. koji u Mene. neophodno. nije bilo Njegovo razapinjanje. oni bi pali na zemlju i molili bi za milost. da bi vi. 03. koji u njega vjeruju. koje se nikad nisu promijenile. Njegova Riječ se i danas isto tako odbija. jednog prepredenog lažova. i to u Kraljevstvu. koje njima predstoje.Age. Djevica Marija: Probudite se djeco. Amen. užasne laži kroz sotonske kultove i New. Tako mnoge duše su otišle na krivi put. koje je za Moju djecu stvoreno već od početka (vremena). 14:33 sata Dijete Moje. djeco Moja. da osudite krive bogove. Bol. vjeruju: Od vas sad tražim. Isusa Krista. . jer ovaj Raj je nešto. Subota. koje će biti pod vlasti Moga srdačno ljubljenog Sina. od Sotone. odvukao od Mene. da razlikuju istinu od iluzije. koje sve zajedno u jedno veliko ništa vode. Ali takav ne postoji. to bi vam raskinulo srce. vaše obitelji i vaši prijatelji bili sposobni. da je važno. vračare i New. Na žalost Sotona je duše mnogih od Moje djece ocrnio.“ Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 361. S vremenom će te vi Meni pomoći – kroz vjernost i vašu ljubav prema Meni -.nauke. kao i u ono doba. Zagrlite Moga Sina sa jednim skromnim srcem.

Njegova Sveta Riječ će vaše duše hraniti i učinit će ich opet snažnima. kad (ove religije) budu pale. Ljudi se onda neće obazirati na njihove „leševe“ (*). Jer ako to činite. koji Moju armiju predvode. U svijetu će biti veliko klicanje od veselja. da te u ovom vremenu muke. Probudite se. Knjiga istine će tebi.Kad On sad govori sa vama. onda On to radi iz Njegove Ljubavi prema čovječanstvu. onda. Ali to bi bilo glupo. Znaj. koja sa svih strana navaljuje na tebe. djeco. biti otkrivena. da teže za poništenjem (njihovih grijeha). prihvatite Moj Križ. o čemu mnogi od vas misle. da bi častili Moga Oca. Na kraju Njegovog Božanskog Milosrđa – onda. Crkva se u ovom vremenu nalazi u velikoj tami i bila je puno godina cilj prevaranta. Katolička crkva i Izrael biti će progonjeni. Ove dvije religije biti će mučene i poduzet će se svaki napor – kako izvana tako i iznutra – da bi im se uništio svaki trag.2012. Moga ljubljenog Sina. stime da svijet nju sada u ovom vremenu čuje. 5. (onda) kad se otvore vrata Moga Raja. da su uništene. mučenje i smrt i mogu one građevine i hramove porušiti. kad On svim ljudima bude otvorio oči. vrijeme za otvaranje pečata je skoro stiglo. Tako mnogi od vas nisu niti vođeni niti informirani o ozbiljnosti grijeha. Vaš Otkupitelj Isus Krist (*) Njihove „leševe“: Tu se misli na tobože „mrtve“ religije. da bi vas se pripremilo za ovaj događaj. koje ste vi izgradili. stime da vide svoje grijehe – On će njima dati još nešto vremena. Mnogi će (zbog toga) biti razveseljeni. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. za vrijeme dok vi prilazite Mome slavnome Kraljevstvu. Nitko ne može i nitko neće uništiti Moje izabrane ljude na Zemlji. kako se neiskrenost i pokvarenost u svijetu šire. Temeljem vaših molitava puno buna biti će otklonjeno. da bi se ljudima omogućilo. da se vaše duše pripreme za Drugi Dolazak Isusa. onda će te slijediti put zablude do vječnog prokletstva. u Očima Boga može biti posve težak grijeh. pošto će šizma (= vjerski raskol) unutar crkve ubrzo nastupiti. da se više neće moći prepoznati. da bi se nih pripremilo za vječni život. biti otkrivena. Knjiga istine će tebi. koji će opet doći u slavi. Moj se Sin mora sad umješati u to i voditi vas. Ova knjiga njemu nije data zapečaćena. da se pripreme za Veliko Milosrđe Moga Sina. Oni vam mogu zadati bol. kako je to prorečeno. Tolerancija u vašem društvu i unutar crkvi ima za posljedicu. da je Ivanu Evangelisti nezapečaćena knjiga – knjiga istine – data. Ali ipak oni će opet ustati (uskrsnuti) i zahtjevat će natrag po zakonu pripadajuće prijestolje. nedjelja. Jer one će ponovo ustati (uskrsnuti). koja se daju čovječanstvu. što će voditi ka tome. On mora vas podsjetiti na razliku između ispravnog i lažnog. Svijet će se sad tako promijeniti. da to. tješim.ožujak 2012. Mnogi će misliti. tako će i vjera onih. 04. i vi će te se ujediniti sa Prečistim Srcem Moje Majke. 363. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. jer su pečati već bili otvoreni. Vi. Moje pristaše. da ćeš ti (i) sedmi pečat otvoriri. Poslije toga će On vama dati (potrebno) vodstvo. da bi stvorili Novo Nebo i Novu zemlju. Nemojte Boga nikada odbiti. On hoće spasiti svaku dušu. Ali da bi to učinio. Majka Otkupljenja 362. Vi istinu morate prihvatiti. . Nemojte odbiti Njegov Zov vama. da nije važno. Ponedjeljak. Za tebe je ovo (vrijeme) došlo. da ti Knjigu Istine otvoriš i da sadržaj njezin svoj Božjoj djeci otkriješ. Isto tako. kad budu vladali sa Mnom u Raju. Vama su u prošlosti poslati mnogi Glasnici. biti veća. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ja danas dolazim. Crkve će biti proganjane – i to katolička crkva i dom Izrael. Ovo su zadnja upozorenja. Nemojte nikada odbiti Njegove crkve. sedmoj proročici Zadnjeg vremena.03.

koje nisu od ovoga svijeta. (Jer) U drugom slučaju neće (moći) biti dio Novog Neba i Nove Zemlje. koji se nalazite u Svjetlu Božjem. O Zadnjem vremenu nije puno poznato. što je sadržano u Knjizi istine. koje su prorečene. da te u ovoj misiji zaustavi. da zastupaju nebesko područje Moga Oca. Mnogi su ispunjeni strahom. da bi pravi razlog ove neistine. a o kojima mnogi misle. imati život. Duševne bitnosti. koja se umanjiti može . znati. u kojemu se prava vjera iskrivljuje. njihovog Otkupitelja. Radi se o tome. iako ćeš i dalje sa svh strana biti napadana. Prvi pečat je otpadanje od vjere. Molite za Mog Svetog Namjesnika. koja je svijetu za ovo vrijeme. jer vaše će molitve težinu ovih vremena – (težinu njihovu). koji su u Knjizi Otkrivenja sadržani. To će biti jedan lažan mir i on (taj mir) je preobučenje za laž. biti će nevjernom svijetu prezentirani. Ja kažem: Vi imate puno toga. kako će se jedan čovijek mira prezentirati svijetu! Njemu će biti pripisano. Zbog toga će svi oni. Pazite sada. Jer onda ću Ja doći. kako će se čovjek mira prezentirati svijetu! Utorak. Vaš Isus 365. Isus Krist. da u Knjizi Otkrivenja sadržanu istinu otkrije. o kojima još ništa niste čuli. nego i među onima. nego i boguposvećene sluge unutar crkve. sakrio. ne samo da svijet za sapasenje duša pripremi. Nesumnjan nikada u Moju riječ. koji tvrde. Ovo vrijeme je sad blizu. obećano. i među onima. što je u Knjizi Ivanovoj sadržano.Kroz zvuk tvoga glasa će istina na kraju biti otkrivena i misteriji. Samo Ja. i ako uopće.. koje nove bogove štuju. moraju nastupiti. 6. koje neće samo vjernike zadesiti. jer on će se suočiti sa jednim užasnim progonom. 7. nego i da Moje Namjesništvo objavi. . da svijetu otkrije ono. koju on prezentira. Ali (ovo) neće dugo (trajati). kojoj je data zadaća. koja će biti izvršena. Nema (nepreostaje) (više) puno vremena. da Mene poznaju. koja je sadržana u nezapečaćenoj knjizi. i Moga Vječnog Oca priznaju. kćeri Moja. svi vi. za Zadnje vrijeme. je. na što se vi u ovom trenutku skoncentrirati morate. koji njihovu ljubav prema Meni javno objavljuju. koji Mene. ožujka 2012. koje će se skupa spojiti. ako su njihove duše nečiste.ublažiti. da će te onda. i ne dozvoli nikome. da to svijet čuje. da sva djeca Božja pravovremeno istinu vide i da se obrate. je prorečeno. Pogledajte oko sebe – i što vidite? Religije. Sve. krive religije i vjerske nauke da se pojavljuju. da on na Bliskom istoku mir stvara. je to (sve) će značiti. postavlja se jedna razvodnjena nauka vjere. Religije. Isusa Krista. kad vi vidite nove.. da je sad došlo vrijeme za to. Tada će biti gladni za istinom. da nijedan čovijek nema znanje ili pravo. da današnjem svijetu kažem istinu. (koje će biti) ispunjeno sa Mojim Božanskim svjetlom. čemu se radovati možete. ti sada moraš nastaviti sa time. Bez obzira na otpadanje od vjere. samo sam Ja. Čim ona nastupi. reci Mojoj djeci. da prvi pečat bude otvoren. Onima od vas. koja je uvreda za Moje nauke. taj koji punomoć ima. vrijeme za Veliku Ispovijed je blizu.. Mojoj djeci. djeco. Jaganjac Božji. da čovječanstvo razumijeti mora ono. koje se svode na besmislicu i koje nemaju bitnosti. Prvi pečat je otpad od vjere (= apostazija). Ovo (današnje vrijeme) je vrijeme. Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva. da Moje svete upute izvršiš . Vaš ljubljeni Isus 364. kćeri Moja. Sve. Bez obzira na to koliko bi oni o sebi mislili da su puni znanja. Molite.Fiction. da će grijeh biti prognan sa zemlje. koje se temelje na Scince. Ti si proročica. a onda. Papu Benedikta XVI. prije nego ove stvari nastupe. o čemu to ovisi. da bi postali jedno jedinstvo. širom svijeta će doći do jednog velikog (vala) obraćenja. Napokon će svijet ući u jedno vrijeme Novog početka. Pazite sada. Sve stvari. čak i onda kad ne razumiješ. To je sve. što Moje poruke znače. Ožujak 2012. koji se ne samo među vjernicima vidi. da sudim. i vjerujte potpuno u Mene. i trebaju biti – ali samo onda. Srijeda. instrumentu istine. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. 15:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koja je data Mome učeniku Ivanu Evangelisti. Ja vam kažem. imam pravo. Molite za sve vaše duše. što će tebi biti dato.

koje vam Ja dajem. da mogneš sa silama Zloga izaći na kraj. Mnogi će pokušati. koje su potrebne. ili njegovi štićenici – ne mogu spriječiti. što štujem krive bogove. da su (već) milijarde Božje djece proždrli. Yogu. kralj tmine. Nemojte ovo poslušati. Dppustite da vas Ja vodim. koji nisu pravi bog. Svi oni. Nitko – čak ni Sotona. Vama i svima onima. Pomozi mi. koji se Moje Svete Riječi drže. Tarot-Karte. Svaka vjerska nauka. Moja upozorenja čovječanstvu – koje sam Ja njemu (čovječanstvu) dao. 07. jer vi živite u jednom svijetu fantazije. je lažov. New-Age-Meditaciju. koja su sad tako puno krive utjehe u njihovoj utrobi našli. Mislite uvijek na to: Ja ću sve one štititi. ali oni Mene mogu samo onda poznavati. Moja Riječ je istina. koje Ja imam prema svakom djetetu Božjem u Mome Presvetom Srcu. Onda prepustite sve Meni. da krive bogove štuju. Mnogi će pokušati. Oholost čak i Moje boguposvećene sluge čini slijepima za istinu Moje Svete Riječi. koji su u Svetom Trojedinstvu ujedinjeni u jedno. nego i od katoličke crkve i kršćanskih crkava. je Moja Presveta Riječ. da se ovo dogodi. Otac. da ovu svetu misiju zaustave. da se tebi jakost da. Amen. koja od Sotone dolazi. nemože biti niti spriječen niti zaustavljen. i pomozi mi. bez obzira na to koliko privlačna njegova pojava bila. imam vlast. Sve. za Mene su izgubljeni. da sami sebe iznad svega drugoga postavite. neće moći nikada oslabiti. je.i spasi me od tmine moje duše. pomozi mi. Svatko. da ove poruke nisu u skladu sa Mojim naukama. koji priznaju New-Age-Praktiku i Reiki. Ja ću te uz pomoć posebnih milosti štititi. što Ja od vas tražim.03.“ Postoji samo jedan Bog. Ja sam Istina. Polako ali sigurno će ove praktike okultizma biti akceptirane ne samo od vešag društva. da sudim žive i mrtve. da duše cijelog čovječanstva pripremim za njihovu baštinu u nebu. Oni Mene ne poznaju. Ja vas nemogu spasiti. je vjerska nauka. koji se u jednoj svjesnoj odluci povuku od Kralja tmine. Svaki drugi bog proizlazi od Sotone. . Vama možda mogu događaji širom svijeta. da ljudska mišljenja nisu važna. jer Ja ću vas zajedno sa Mnom dovesti u Moje Novo Kraljevstvo na Zemlji. da tebe uvrijede. da se Moja Sveta Riječ čuje.2012. Mislite na to: Moja ljubav prema vama svima je tako jaka. očemu to ovisi. Toj prostačkoj prijevari okrenite leđa. da oni to čine. jer ja sam zalutao i u neredu sam. Vaš Isus 366. da Moju Svetu Riječ potkopaju. kako sile tmine vaše Zemlje umotavaju. vidovnjaštvo. Samo Ja imam vlast. Samo Ja. Ja moram svu djecu Božju primjereno pripremiti za ovaj slavni događaj. da nitko ovu čistu ljubav i ovaj suosjećaj. zato što Ja svaku dušu ljubim – su važne. Moj Drugi Dolazak. 20:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da dođem u Svjetlo Tvoga Milosrđa. Ja ne poznajem istinu o životu poslije smrti. Moja obećanja čovječanstvu. Važno je da se rezumije. da istinu jasno vidim. kad ostaju u srcu ponizni. Oni možda misle. nadnaravno čitanje i uključuju i prekomjerno štovanje anđela spojeno sa uzdignutim majstorima. koji rade na tome. u tome što svjedočite vjernost prema onim smjerovima vjere. da štujem pravog boga“ molite. da vam pokažem put do pročišćenja vaših duša kroz Križarstvo molitava. ako Me vi u ovoj Križarskoj molitvi (36) (u ime) „Pomozi mi. Molim vas nemojte proigrati svoj vječni život. Oprosti mi. Svi ovi pokušaji biti će beskorisni. moraju se dogoditi. su krivi zbog grijeha oholosti. Isus Krist. da cijelom čovječanstvu nudim vječno otkupljenje. „Isuse. Ovan. tko vam kaže.Primite to k srcu. i to da ću Ja ponovo doći u slavi. da se vi u Mene uzdate. da bi spriječili. da ti stanu na put. i mnogi će pokušati. tako da više ne priznaju egzistenciju pravog Boga. Dozvolite Mi. Niti jedna jedina od ovih metafizičkih predođbi vjere ne temelji se na istini. koji traže krive bogove i svoj život za to upotrebljavaju. Srijeda. ali vi se ne smijete nikada bojati. Spasi me. Moj Drugi Dolazak niti može biti spriječen niti zaustavljen. ako sam Te kroz to uvrijedio. tj. . Svi oni. koja vas uči važnosti. Sin i Duh Sveti. Ja ću dati dar moći razlikovanja. Ove krive vjerske nauke se tako brzo proširuju. Sve. zadati strah. čija mišljenja Moju Riječ osporavaju. Događaji će vas ustvari pritiskivati. Ako vi stime ne prestanete i ako Mene ne molite za vođenje.

začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!" 4 I iziđe drugi konj. da bi se mi u ovoj završnoj borbi – da bi ubili Zmaja. ako bi se vi – od sada do Uskrsa – mogli posvetiti molenju Moje Svete Krunice i ako bi svakog petka četiri otajstva (krunice) (*) molili. povećava. i ona će vam dati snagu. kako se mržnja ne samo protiv tebe. (*) Razumijte značenje Moga Pečata. mome ljubljenom Ocu. ožujka 2012. Ja Te molim. nemojte se strašiti. 368. djeco. Ali on će proći pokraj one Moje djece sa Pečatom na njihovom čelu. jer ovi ratovi se već događaju i daljnji se planiraju na svakom uglu Zemlje a posebice na Bliskom Istoku i u onim Zemljama. koji su u ovom vremenu napali svijet. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. kad vidim. šaljem. vašem Nebeskom Ocu. Vi morate Mene slušati. 6 3 Kad Jaganjac otvori drugi pečat. dragi Oče.ožujka 2012. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. a drugi u napetom iščekivanju i u razmišljanju o tome. Ja skupljam u ovome vremenu Moju obitelj. koja otkriva sadržaj knjige otkrivenja. 20. kad će taj trenutak doći – i sad je on tu. dragi Oče. Ja sam Onaj. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. svijet je dvije tisuće godina čekao na ovaj trenutak. koji Znak Živoga Boga nose. kad drugi Pečat bude otvoren. da bi Moj Pečat cijenili. Isusa Krista. koji će doći. Jahač crvenog konja je anđeo osvete. onda može I biti će puno pustošenja u svijetu ublaženo. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. kako je On u vrtu Gethsemane patio i kako i današ još pati. 19:52 sati Moja ljubljena kćeri. Sad znaš. 9. u kojemu Ja Moju proročicu Zadnjeg vremena. jer to neće samo vaš život spasiti. Moj Pečat zaštite je prorokovan. Molite molitvu za primanje Moga Pečata svaki dan. tebe. koji će Moju djecu u mnogim ratovima. Pečat Živoga Boga.“ (**) Otkr. nemaju nikakve vlasti nad onim. Mary. za vrijeme Njegovog vremena na Zemlji hodao. Ovo je vrijeme.Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 367. i svečano obećavam Tebi. Pečat Živoga Boga.(**) Pripremite se sad. . „O moj Bože. riđan. koji Moj Pečat. Pošto se sad ratovi planiraju. 8. Moj Sin je tako sretan zbog onih. po kojima je Moj dragocjeni Sin. nego i vaše duše. Ja Te tješim u ovim vremenima. Djeco. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. da bi konačno knjiga istine bila uručena. koji Njegovu Svetu Riječ prihvaćaju sa ljubavlju i sa jednim čistim srcem. koju vi trebate. I dan mu je mač velik. biti će vaša spasujuća milost. Ja sam Bog. Četvrtak. nose. Ljubim Te. koga u – ovim užasnim – vremenima sva Moja djeca glasno zovu. Djevica Marija: Molite krunicu – svi narodi – od sad do Uskrsne nedjelje. važno je. Nikakvo zlo neće zadesiti one. da se Moja Sveta Krunica moli svaki dan do Uskrsa. Moja izmučena djeco. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. moj ljubljeni Oče. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Isus Krist. radošću i zahvalnošću. kad drugi pečat bude otvoren. poubijati. Djeco. koga vi. koji je Zemlju tako dugo mučio – ujediniti mogli. Moj pečat zaštite je prorokovan. i morate prihvatiti Moj Pečat. Sotona i njegovi pali anđeli. da bi spasio duše. 19:15 sati Moje drago dijete. Vaša ljubav prema Meni. nego i protiv Svete Riječi Moga ljubljenog Sina. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji (*) Molitva Bogu Ocu za Pečat zaštite (Poruka 351. da djeluje. o kako ja plačem. pošto svaki Njegov pokušaj. Amen. sada glasno zazivati morate. Neki sa strahom u njihovim srcima. Petak. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. Veljače 2012) Molite ovu Križarsku molitvu (33). Bog Otac: Ustanite sad i primite Moj Pečat. i primite ga sa ljubavlju. Đavao osujeti.

o kojem Ja govorim. kojega Antikrist sprovodi. u kojima se je on u svakom uglu Zemlje utvrdio. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. i mnogi od ovih naroda se prikazuju kao demonski i šire se laži o njihovim političkim vođama. budu javno objavljene. kćeri Moja. djeco Moja. Anđeo osvete dolazi iz jednog jedinog izvora. ovi ratovi su lukavo zasnovani. da bi se uništio Đavao i svi oni. dijete Moje. da armija. da se vođu za vođom odstrani. pošto se njegov bijes protiv ovog djela povećava. da istina iziđe na vidjelo i oni će spriječiti. svi na jedanput. što može.Velike milosti biti će darovane onim čistim dušama. Isusa Krista. ste ostatak. odbiti i izdati. vaše ljubljene Majke. da molitve. da riječi vidioca spriječi. da bi se Moja Sveta Krunica u svim narodima – od sad do Uskrsa – molila. 12. koji Njemu potpuno vjeruju. i on će svako (moguće) oružje upotrijebiti. Molite. pošto će on (Duh Sveti) i dalje nad onima.i posebice Moja Sveta Krunica – su oružja. djeco Moja. Molite. molite za Izraelski narod. kojeg će Sjedinjene Države onda. Vi. . da govore u ime Gospodina.2012. ovoliko puno Zemalja u istom vremenu upletene u ovom ratu. koji izjavljuju. koji će i dalje – do Mog Drugog Dolaska – patiti za njegove grijehe.. Vaše molitve i vaša vjernost prema Mome dragocijenom Sinu nisu nikad bile tako važne. da bi njihove planove učinili neuspješnima. Ponedjeljak. Idi u miru.03. pomoći će ti. da će se dpogoditi Holocaust. temeljem kontrole. nabubri. svi vidioci Božji i sve izabrane duše pretrpjeti najveće progonstvo. Djevica Marija: Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja. i organizirajte širom svijeta molitve.2012. Kako počimaju glasine? Tko ih postavlja u svijet i zašto? Zašto su.03. Hvala. Miroljubiva rješenja će biti prezentirana i njima će se pljeskati. pošto će se ratovi rasplamsati. da se drugi Pečat otvori. Vaš ljubljeni Isus 370. biti izliven. (kritično) ispituju i posumnjaju u nju. koju si ti kroz djela onih morala pretrpjeti.koje se mole kao jedna molitva!! 369. dogoditi će se u ovom vremenu. Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja kao danas. oni su (štoviše) planirani od zapada. da bi se smanjio grijeh u svijetu. i od Mog dragocjenog Sina. bez ikakve sumnje u njihovim srcima. kontrolirao i pokorio. dijete Moje. 19:00 sati Dijete Moje. ali ona su lažna. po vašem mišljenju. da bi ove narode. Oni ne žele. Izrael stoji pod utjecajem Zapada. Čim se ovi ratovi pojačaju i postanu uništavajući. koja je sad potrebna. Znajte. koja je prouzrokovana kroz patnju. da bi sa svakodnevnim napadima Sotone mogla izaći na kraj. koja su potrebna. kad on (Izrael) to najmanje bude očekivao. Antikrist će se onda objaviti kao miroljubiv posrednik. koje će pomoći. da odgovoraš na Moju Riječ. Dani Sotonovi su skoro pri kraju. Oni se ne događaju temeljem regionalnih nemira. Postoji jedan plan. se obmanjuje. koje će ti sad biti date. da svjetlo Moga Sina prodre. Ovi ratovi su – namjerno – razbuktani. molite. da će svi vizionari Božji. Vrijeme je. pošto se taj oblak tmine i dalje spušta na Crkvu Moga Sina. u namjeri. molite. koji njegove poruke vide. djeco Moja. posebice u ovom vremenu velike tuge u tvojoj duši. koji bogate izvore sirovina imaju. posebice nekoliko boguposvećenih Svećenika. Ratne glasine su upravo to: Glasine. Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja (*) Radi se o četiri krunice sa ukupno 20 otajstava. Onda će (u tom trenutku) to biti. Vaše molitve . za spasenje duša. koju Antikrist i njegove organizacije u svijetu komunikacije vrše. da njihovi napori rad Moga Sina ne priječe i da vjernike prema daru Duha Svetoga ne čine slijepima. malo zrno sjemena vjernika. To nije bila slučajnost. Čim oni ove Zemlje budu kontrolirali. da oni Riječ od Mene. Milosti. Samo malom broju od vas će biti rečena istina. da bi vršili kontrolu. pošto se ratovi rasplamsavaju i proširit će se. Molite sad – pošto će ratovi sad napredovati . Vas. Molite djeco. koje se daju vidiocima. Djeco. da duše kroz Njegovu Presvetu Riječ budu obasjane. Subota. molite. Idite sad. i ovi ratovi su svi povezani. da prodre u crkvu i da unutar crkve čini sve. postati će vrlo moćni. 10. Tmina će nastaviti (stime). vrijeme je da se drugi Pečat otvori.

da bi mogli vidjeti istinu.koju oni sebi nemogu objasniti. 18:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da bi Meni omogućili. oni će njih ismijavati i njih će prikazivati kao da su budale. da mene zastupate. Utorak. prouzrokuje. djeco Moja. da se Meni poklone i da mole za milosrđe. Vaš Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 372. kćeri Moja. Djeco Moja. Oni će biti okrivljeni da šire krivu nauku od onih. Sveto Trojstvo vodi obitelji. 13. Odbijte Proroke Gospodnje i vi odbijate Riječ Gospodnju. koje ovu spontanu ljubav. Ja sam Bog pun Milosrđa. . da Moju Riječ. Ja plačem zbog toga. Preispitajte vaše razloge. zbog kojih vi Moje Riječi odbijate. koji pokušavaju. Moja Ljubav. Vi Mene vrijeđate osobito – i vaše odbijanje Moje Svete Riječi Mene duboko ranjava. koju vi zadajete onima. (pogledaj Križarsku molitvu 33. pun čežnje. pošto Ti ovu bol u sjedinjenju sa Mnom podnosiš. da Katoličku Crkvu pogodi? Je li to zbog toga. koja se daje današnjem svijetu. Vaša arogancija čini vas slijepima za istinu. i posebice Moje Pristaše. da u Moje Ime govori. Danas je Moje strpljenje stavljeno na probu. vi ste automatski jedan dio ove Svete Obitelji. Od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti će poduzet jedan dogovoreni pokušaj. Kad vi Mene ljubite. prepoznaju. i vi nemate pravo. koju vi uzajamno imate. koji svu Djecu Božju udružuje u jednu jedinu obitelj. od danas pa nadalje nesmiješ se više baviti sa bilokojim ovakvim zastupnicima. ali koji nisu u stanju. koji Ja pred vama (svima) ravnam. da kažem istinu. ožujak 2012. morati snositi odgovornost. da je to sve već prorokovano? Vi morate moliti. i Mene se ne može brzo naljutiti. pošto Ja sa radošću primjećujem ljubav. Pečat zaštite“) Moje Srce je puno nježnosti. da bi se spasile njihove duše. zato što sam se usudio. 14. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ljubav je jača nego mržnja. kako to rođena braća i sestre u svakoj ljubećoj obitelji čine. Zar ne shvaćate. Vi će te prema Meni za nepravdu. Ja ću vas dovesti u zagrljaj Moga Oca. za vrijeme dok vi – u istom vremenu – u pogledu istine jednu razvodnjenu verziju Moje nauke propovijedate. da Tebe ušutkaju. Je li to zato. danas je Tebi konačno postalo jasno. Ja te čvrsto držim u Mome Srcu. Vi. Ljubav Oca teče kroz Mene. Iako ste možda stranci i živite na suprotnoj strani svijeta – ali ipak je ljubav. svibanj 2012. Svi oni. To je Moj Sveti Duh. izjašnjavaju se (ipak) sposobnima. osjećaju međusobno jednu nježnost. koju vi osjećate (uzajamno). i kad je vaša ljubav čista i ponizna. na isti način postupati će i sa Mojim Prorocima u vremenu prije Mog Drugog Dolaska. što vi Mene (tako) okrutno odbijate. koji će Pečat zaštite položiti oko vas i oko vaših obitelji. Srijeda. i morate k Meni doći. Ljudi će njih izrugivati. koje su date čovječanstvu. Upravo onako. što vi ne prihvaćate. koji nisu sposobni. nego od određenih Članova Moje crkve i odbačena. u kojima će Vjera Mojih najražarenijih Pristaša Moje Crkve na jedan način biti stavljena na probu. da je Varalica pohodio crkvu. Ja sam svjetlo. koja prijeti. Svima onima od vas. Jer vi će te biti kažnjeni. da Tebe ušutkaju. koji izjavljuje. ovo su vremena. da zakrče put. da vas ja vodim – prije nego bude prekasno. Vi se uzajamno ljubite onako. Vi morate sad provesti vrijeme u Euharistijskom klanjanju. koji su poslani. za vrijeme dok oni Moju Riječ budu širili. Sada će od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti poduzet jedan dogovoreni pokušaj.Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja 371. da bi spasio čovječanstvo (kažem): Vi se trebate bojati. koja se od Mog Raspinjanja do danas nije mogla vidjeti. bez da si prije toga ( za to) zamolila Moju dozvolu. koji Moju nauku javno objavljuju. kako su sa Mnom kog Mog Prvog dolaska postupali i kao su Me osudili na smrt. kako Moja Presveta Riječ ne samo da je pobijana. da sude o Mojim Svetim Riječima. prije nego mognete sa Mnom komunicirati. Ti. pošto je izvršen jedan daljnji napad za potkopavanje ovih Upozorenja – ovaj put preko jednog čovjeka. što vi ne želiti čuti istinu šizme. koja duše približava. da Riječ Božju u ovom vremenu – u Zadnjem vremenu – javno objavljuju. da spasim svu Moju djecu. Djeco Moja. ste Moja obitelj. da vas vodim na putu spoznaje.

. da se taj gnjusan čin sprovede u crkvi Moga Oca? Djeco. onda vi na to morate odgovoriti sa ljubavlju – i Sotona će se onda previjati od bolova. Ovdje je jedna posebna Križarska molitva za ujedinjenje Djece Božje. da vi ovu gnjusnost podnosite. da oni postanu jedan dio Tvoje Svete Obitelji na Zemlji.i mi molimo. da naše obraćanje Tebi produbiš. djeco. Mi Te molimo. kad oko sebe vidite zlobu. da je prihvatljivo. ujedini sve Tvoje ljubljene Pristaše korz ljubav. Ne samo da morate gledati grijeh. njenog Sina. Istospolna seksualna djela u očima Moga Oca nisu prihvatljiva. Kako ljubav mržnju u današnjem svijetu može učiniti slabijom? Molitva je odgovor. koju Ja zbog progonstva Moje siromašne djece u Zemljama. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 373. Ljubav je jača od mržnje. Mržnja će biti slabija. nego morate još i gledati. da njima da Njegov Blagoslov. ali ljubim griješnika. da mržnja može pobijediti ljubav. pobačaj i samoubojstvo. da se osvetite onima. Ja se odnosim na jedan određeni grijeh. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. može kroz ovu Križarsku molitvu broj 37 za ujedinjenje sve djece Božje biti otklonjena. da pomisle. Ujedinite se sad sa Mnom. koji se prezentira kao jedno prirodno pravo. da se Tebi ponude sa duhom. da se više duša spasi. koje si oni žele. ljubav i Svjetlo Svetoga Trojstva. bol i patnja Mojih siromašnih pristaša – koji bespomoćno gledati moraju. stime da mi istinu Tvoga obećanja vječnog Otkupljenja u cijelom svijetu raširiti možemo. Odgovorite na molbe Moje ljubljene Majke i na molbe Moje. tijelom i dušom. Kako se ovi ljudi mogu usuditi. iz kojih potječu – da bi pobijedili mržnju u svijetu.ožujak 2012. Petak. Mi polažemo svu našu nadu. Ljubav. kako se novi zakoni. kroz molenje raznih molitava. i stavi njih sve zajedno sa nama u krilo. skinu opremu oholosti i da se njihova srca otvore Tvojoj ljubavi. koja prodire kroz Moju obitelj na Zemlji. jer Ja njih ljubim. Molite za ove duše. Obuhvati sve one zalutale duše.. Onda se od vas još očekuje. dostojna čovjeka). Ali On to ne bi mogao nikada učiniti. Ova mržnja. koji su vas povrijedili. Ljubite Me. njima oprostiti i pokazati im ljubav. (jer) oni žele Boga Oca osim toga još prisiliti. onda morate umjesto toga za njih moliti. Moć. a mržnju će prognati. jer je to u Njegovim očima jedan težak grijeh. da ga prihvatite. Ja ljubim griješnike. koji do sada nije bio u svijetu. stime da mi pri tome mognemo pomoći. Vi nesmijete nikada – čak ni jenog trenutka – povjerovati. da ste prisiljeni. koje imaju straha od toga. Kad osjećate da ste kušani. da one mlake duše. sve naše povjerenje i svu našu ljubav u Tvoje svete Ruke. koju Sotona zu pomoć slabosti čovječanstva prouzrokuje. koje su rastrgane ratom. kao što prouzrokuje i užasna djela kao mučenje.. Ja mrzim njihove grijehe. Amen. je jedna jaka snaga. „O dragi Isuse. ja ljubim svaku dušu. U svakom dijelu Zemlje će širiti ljubav. Vi se nesmijete nikad osjećati obeshrabljenima. . koju mržnja ima – iako je (ova moć) odbojna i bolna za doživjeti – može se pobijediti kroz moć ljubavi.Vi Mi donosite takvu utjehu od muke. Ovim ljudima nije dovoljno. ali Ja njima ne mogu dati milosti. i dopusti da naša ljubav – kao braće i sestara – njih izvede iz divljine . da bi se Moja Obitelj predanih Pristaša ujedinila u jedno jedinstvo – bez obzira na njihovo podrijetlo ili na Zemlje. izdržati moram. Vaša ljubav će ih pobijediti. koji Moju nauku pobijaju. Istospolni brak je težak grijeh. naime na istospolni brak.” Ja vas ljubim. Slušajte Me. Mi molimo. 16. Kad netko nepravedno postupa prema vama. pošto se je dogodila pred Prijestoljem Moga Oca u jednoj crkvi. uvode – dostižu jedan nivo. da se istospolni brak kroz (svjetovne) zakone dozvoljava. kad se sa ljubavlju na nju reagira. kako vam se grijeh prikazuje na način. Vaše molitve mogu ovu zlobu oslabiti. kao da je ljudski (odn. ubojstvo. koje vam se daju.

prema kojemu sve duše radosno gledati moraju. da Moje Svjetlo traže. ali Ja vam mogu jamčiti. kad Ja opet dođem. koji Mene ljube. Svi oni. i onda kad su Mene još prije toga odbili. podrugljivo ismijavaju. Kako sam Ja već prije rekao. koji su Mene odbili i koji su se odali svim zlim stvarima. koje svaku dušu – uključujući u duše griješnika – ispunjava. Moje Svjetlo u trajanju od tri dana nestati iz svijeta. da sudjeluju u Svetom Sakramentu braka. kako bi poštovani trebali biti. iako vi Moju Nazočnost možda ne primjetite. da grijeh prihvatite kao ono. jer. Ostatak će poći sa Mnom i živjet će sa Mnom u Raju. Onda – poslije ta tri dana – Ja ću se vratiti na Zemlju. jer samo Moj Otac njega zna . da – Volji Moga Oca odgovarajuće – vladam nad Zemljom. Ja ću Moje čovječanstvo razdvojiti u one. da – svejedno koliko oni pokušavali. kako sam vam Ja obećao. da sudim. Nitko neće imati ni najmanju dvoumicu o njegovoj budućnosti. da je to vaša obveza.Oni moraju znati. kako sam uzašao na Nebo. da istospolni brak opravdaju – nemaju pravo. koji se posvećuju. prisiliti.. da Boga slušate. da žive po zakonima Boga. Ja ću ipak biti kod vas. Ja kažem. Vaš ljubeći Otkupitelj Isus Krist Spasitelj cijelog čovječanstva . da bi u sjedinjenju sa Mnom patili. Vi ne možete Moga Oca. 374. i one ljude. ako se budete protivili. koje svijet održava na životu. Pravila za primanje Sakaramenata moraju proizlaziti iz nauka Moga Oca. 18. koji će biti počinjeni. svijet bi prestao da egzistira. Moje Pristaše se ne smiju bojati ovih triju dana. za koje ste vi odgovorni. Nedjelja. To je cilj. Grijeh će sada u svijetu biti prezentiran kao jedna dobra stvar. ožujak 2012. zašto je svijet duševno gledano tako prazan. koji pokušavaju. Mojim boguposvećenim Slugama. u kojemu ću Ja (opet) doći. Kršćanima Ja kažem ovo: Znajte. Neposredno prije nego što se Ja vratim. zajedno sa ponovouskrslim Pravednicima. što on jest. pomažu isto tako. da će se ovaj veliki i slavan događaj uskoro dogoditi. Ja ću doći u oblacima (opet) – okružen sa svim Anđelima i sa svim Svetima sa Neba – u Velikoj Slavi. da snažno radite na pripremi svijeta za Moj Drugi Dolazak – i to kroz moć komunikacije i molitve. Mnogi od Mojih Pristaša. Moja djeca moraju znati. neće moći i neće biti oprošteni. O kako lijep i blažen će biti ovaj dan. u tome. Ja ću doći na oblacima. da se vi protivite tome. da je vrijeme Mog Drugog Dolaska blizu. da vam dopusti pristup Njegovim Svetim Sakaramentima.. Boga Svemogućega. koji i dalje. Ja vas jako molim. To će biti vrijeme za istinu. Jedan Sakarament mora doći od Boga. jer vaši grijesi. da se ovo Svjetlo održi na životu. da sam to Ja. Vama. njihove grijehe oholo pred Njim pokazuju. Uzmite k srcu ovo Upozorenje. Dobro se prikazuje kao zlo. Moj Otac će sve one kazniti. To stoji do toga. ili Njega prisiliti. da bi bili primljeni u Knjigu Života. Oca. i one. Nijedan čovijek više neće imati ni najmanju sumnju. Vaša generacija biti će svjedok Moga slavnog povratka. Kad Moga Svjetla nebi više bilo. i to upravo onako. To je Moje Svjetlo. da vam On da Njegov blagoslov. (i to) one duše. da je razlog. koji Mene mrze. Ja neću nikada taj dan otkriti. biti će prognani u vječnu vatru Pakla. da Moje ljude na to pripremite. 16:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. To će se dogoditi potpuno na kraju i to se ne smije zamijeniti sa „Upozorenjem“. svijet stoji na glavi. To će biti taj dan. sve dotle dok oni nebudu na onaj način poštovani. Vaš Otkupitelj Isus Krist.. kad Ja (opet) dođem. Zlo – bez obzira na preoblačenje (odijelo) u koje ga se stavi – u Očima Moga Oca nemože se pretvoriti u dobro djelo. Biti će – za vrijeme od ova tri dana – plač i škrgut zuba i alarmirani ljudi počet će stime. jer oni više ne poznaju razliku između ispravnoga i pogrešnoga. okružen sa svim Anđelima i svim Svetima sa Neba.

da nauke jednog lažova javno objave. koja je planirana već prije od jedne godine. i molite za obnovu crkve i za sigurnost onih boguposvećenih slugu. Moji ljubljeni Svećenici i svi oni. najsvetiji Zastupnik Katoličke Crkve. O Sveta Majko Božja. postoji jedna tišina. O kako Ja za ovim siromašnim. je unutar Vatikana u mnogim krugovima omražen. da udaljiš Varalicu od Pristaša Tvoga Sina – u njihovoj težnji. Vi morate Mene. koji Moga Sina ljube. Moli isto. Mi Te molimo. Oni će trebati puno hrabrosti i Božanske snage. da mole za Papu Benedikta XVI. uzdići u jednu važnu znamenitost. djeco. Ja trebam vašu utjehu u Mojoj patnji. da vi njih u sveto Ime Moga Sina priznate i akceptirate. Ožujak 2012. Djevica Marija: Molite za Papu Benedikta XVI. i vi se za to morate sada pripremiti. jer će Katolička Crkva uskoro biti bačena u krizu. biti će (na prevarljiv način) manipulirana. koji Mene sad ljube i Meni pomažu. da će u velikoj slavi opet doći. da sveti Svećenici Božji nebi kroz zlu obmanu bili odvedeni u zabludu. jer oni će biti prisiljeni. biti će vidljiva svagdje na svijetu.” Idite. Jedna zla urota. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da Katolička Crkva bude spašena i da istinita Riječ Moga Sina bude spašena. Amen. tamna strana. lažni prorok. da bi osigurali. Djeco. Moju Križarsku molitvu (38) morate u toku cijelog slijedećeg mjeseca svaki dan moliti. pošto Ja za Moju Crkvu na Zemlji suze ronim. pobijati će ona druga. u skladu sa istinitim naukama Katoličke Crkve. Vama. Moju djecu Ja usrdno molim.ožujak 2012. tako da mnogi (od njih) ne vjeruju (više) u Moj Drugi Dolazak. . Utorak. da će to bit taj slučaj. moliti za Moje molitve. On. molite. (*) „O Sveta Majko Otkupljenja. da se spase duše. da bi za vrijeme kušnji. molite za sve svete Sluge Božje u Katoličkoj Crkvi. Utorak. da mognemo pomoći u vođenju duša prema Kraljevstvu Tvoga Sina. da im budu date milosti. Jedna velika odgovornost biti će svim onim svetim Svećenicima. ostatku Tvoje Crkve na Zemlji. biti će odgurani na stranu i biti će prisiljeni da šute. 20:30 sati Dijete Moje. Molite. 20. koji će ubrzo nastupiti. Ja trebam vašu utjehu. Marija. koji lebdi u opasnosti. Vrijeme za šizmu unutar Crkve je skoro tu. Istina obećanja Moga Sina. da bi osigurali. za ublaženje njegove patnje. da mole za potrebnu snagu. Ključevi Rima su Mome Ocu – Bogu Svevišnjemu. koji stvarno vjeruju. koje lažni prorok i njegove pristaše planiraju. da bude prognan iz Rima. sa kojima će biti suočeni. 20. u ovom trenutku Ja želim zagrliti sve Moje Učenike i Pristaše svagdje (na svijetu). Neki od Mojih boguposvećenih slugu su došli u tako veliku udaljenost (prema Meni). Majku Spasenja. čija duša ne potječe iz svjetla. da će njihov život posvetiti Meni i širenju Mojih nauka među ljudima. nametnuta. slična tišini prije oluje. biti proganjani. da se svijetu objavi. jer on neće biti od Boga. da se brinu za njihovo stado. što kažu o Mojoj Svetoj Riječi. da bi duše pripremili za Drugi Dolazak Moga iskreno ljubljenog Sina. nedajte se obmanjivati. stime da bi bili sposobni. će niz neistina biti predočeno i od vas će se zahtjevati. Biskupi i Kardinali. Svi oni Svećenici. Svaki napor ovih svetih Učenika. Ja prozivam svu Moju djecu svagdje. ali čovjek neće moći odmah prepoznati. nadarenost vođenja ljudi. daj nama. Krivi Papa čeka na to. Majko Otkupljenja. koji će zbog velikog raskola unutar crkve. djeco Moja. koji su svečano obećali. jer će se Antikrist i njegov drugar. Ujedinite se. Majko Otkupljenja. da bude prognan iz Rima. da uđu kroz Vrata Novog Raja na Zemlji. djeco. koji je u opasnosti. moli (molim Te) u ovim teškim vremenima za Katoličku Crkvu i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI. pokrij svete Sluge Božje sa Tvojim svetim Plaštom. da brane njihove duše.. dragocijenim Mojim Učenicima plačem. Mi Te molimo. vjerni i hrabri.375.. ostali jaki. Majka Otkupljenja (*) Molitvu se treba moliti za vrijeme cijelog travnja 2012! 376. koji će pod vladavinom lažnog proroka zbog njihove vjere patiti. Biskupima i Kardinalima. Mojoj dragoj djeci. koji će s Neba vladati – vraćeni. Ubrzo će morati gledati. Cijeli svijet biti će svjedok velike šizme (= velikog raskola).. da bi duše vodili u Novi Raj.

Reci čovječanstvu. da sad sve u Mojim Presvetim Rukama leži. Mnoge molitve su potrebne.ožujak 2012. da bi u svako vrijeme govorili istinu. da njihove duše pripreme za Novi Raj i na Moj Drugi Dolazak. djeco. Štitite jedan drugoga i molite za sve one. da istinu Tvoje Svete Riječi u svako doba vidimo i da prema Tvojim naukama ostanemo vjerni. neće biti zadata nikakva bol. koje će lažnog proroka prepoznati kao ono. da duše. ujediniti. Ovaj veliki i slavni događaj će biti onaj trenutak. osigurati. moj ljubljeni Spasitelju. Djeco. napustite i da ih osudite . vašim dragocijenim Isusom. koja kod Mog Drugog Dolaska svakome od vas pripada. da vuka u ovčijoj koži poštujete i da ga slušate. 20:30 sati Ja ove večeri dolazim k tebi. Da bi snagu Svetog Duha primili. jer Ja vas neću nikad napustiti. i vodit će vas one hrabre svete sluge. da me pokriješ sa Duhom Svetim. Njima neće biti dozvoljeno. da vas povrijede. nadnaravne) snage ima. i dozvoli mi. koje Tebi tako jako na srcu leže. Gospodine Isuse. Ja Te molim. da su vaše molitve te. da bi mogli među svom djecom Božjom hoditi i njima pomoći. Vaša ljubav prema Meni.. Ujedinite se u jedno jedinstvo. da bi mogao sa autoritetom Tvoju Svetu Riječ objavljivati. morate u svako vrijeme biti pažljivi. i biti će te prisiljeni. su bile vrlo snažne. da ja – svugdje kamo budem išao – sve religije. je. nego on će njih tako daleko dovesti. ste Moji Učenici današnjeg vremena. a Ruka Moga Oca će brzo (na njih) pasti. će te tvoriti ostatak crkve na Zemlji. Oni su već jedan atomski rat odgodili i spriječili. Moje dragocijene Pristaše. Tako puno siromašnih duša ne samo da će doći pod moćan utjecaj lažnog Pape – (tj. da bi čovječanstvu rekao. kako vam Ja kažem. oni su već milijune duša sapisili od vatre Paklenske i spriječili su mnoge potrese zemlje. koje trebam.Da bi vi to učinili. i vama je sad autoritet i dar Duha Svetoga dat. u kojemu će te se vi konačno sa Mnom. ne smijete oklijevati ni jednog trenutka. Pečat Živoga Boga. Vi će te biti iskušavani. koja se izlijeva iz Tvoga Svetog Srca. koja vašu valutu. ako bi pokušali. sve duše ljubim. vi morate izmoliti Moju pomoć. Vi morate drugima govoriti o velikoj Krasoti. koje su sa strane globalne grupe u toku. Nebojte se. da potpuno u Mene vjerujete. dati milosti mudrosti. Isusu Kristu. vaše zdrvastvene sustave i vaš suverenitet kontrolirati želi. „O Isuse. Srijeda. Iz tog razloga ti moraš. Vi. Držite se jedan drugoga. Tvoje Milosrđe odbijaju. možete spasiti duše. koje su najjače oružje protiv zla. duševnog mira i sposobnosti razlikovanja: “O Isuse pomozi mi. i posebice molitve onih od vas. kćeri Moja. Moju krunicu Božanskog Milosrđa i Svetu Krunicu dnevno mole. Pomozi mi. svejedno koliko jako budem prisiljen. da Tebe odbijem. pošto ću ja svakome od vas. se je temeljem vaše vjernosti prema Meni proširila. 21. Pomozi mi. kad zalutale duše i dalje. da vjeruju. koji Moje Križarske molitve. Ne zaboravite nikada. sve vjeroispovijesti i sve nacionalnosti mognem dostići. da vas kontroliraju. Moje drage Pristaše. Moja iskreno ljubljena kćeri. djeco. koji Mene sa ovom molitvom za to moli. Ja se odnosim na planove. Nijednom od vjernika. . što vi činiti morate. spasim. Vi. što on i je. žarko za milosti.“ Ustanite sad i budite hrabri – vi svi . da mene i Moje nauke. kad Moju Svetu Riječ javno objavljujete. da on božanske (odn. koji je prije tako dugo vremena prorokovan. i svu djecu Božju pripremiti za Tvoj Drugi Dolazak. Vi. daragi Isuse. ali ako onako radite. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 377. da Tvojim jezikom govorim. da sada sve u Mojim Presvetim Rukama leži. da po mogućnosti mnogoj djeci Božjoj u svakom uglu Zemlje odmah bude napravljen pristup k tome.. Vaše molitve. vrijeme za šizmu (= vjerski raskol) unutar crkve je skoro tu i vi se morate sad za to pripremiti. Vama će biti data Križarska molitva 39. koji Pečat zaštite Moga Vječnog Oca imaju. da Moju Presvetu Riječ širite. Ja ću zajedno sa vama ići trnovim putem i vodit ću vas sigurno do Vrata Novog Raja. Sve. djeco. koje su istinite. Ja Te molim. da sa Tvojim usnama siromašne duše tješim i da sa posebnom Božanskom ljubavlju. da Tebe tješim. koji će krivi put slijediti i koji će lažnom proroku iskazati počast.) krivog proroka.

Isuse, ja sam bez Tebe ništa, ali sa Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti u Tvoje Ime, da bi pomogao, da se cijelo čovječanstvo spasi. Amen.” Moja armija, koja je temeljem ovih Mojih svetih poruka nastala, je već sedamstotisuća duša dostigla. Pomozite Mi, da se više djece Božje obrati, tako da u vrijeme Suda nijedna duša nebude izgubljena i da ne pripadne Sotoni. Ja ću vas kod svog vašeg posla za Mene održati jakima, djeco. Ja vas ljubim, vas, Moju dragocijenu preostalu crkvu. Vaš ljubljeni Isus 378. Otpor protiv Mog Drugog Dolaska biti će žestok. Četvrtak, 22.ožujak 2012, 23:00 sata Moja iskreno ljubljena kćeri, Moja bol sad – pošto si ti u punom ujedinjenju sa Mnom – postala je tvoja. Iako će to za tebe biti vrlo teško, tebi će to donijeti i puno radosti i mnoge milosti. Ja ti sada dajem dar čitanja u dušama (= dar gledanja u duše). Ja ti ostavljam ovaj poseban dar iz dva razloga. Prvi je, da tebi ponudim zaštitu, koju ti trebaš, kad budeš sa time počela, da se družiš sa nekima od Mojih Pristaša. Drugi razlog je, da obratiš one duše, čija srca su otvrdnula i koji se tebi protive, jer u Moju Svetu Riječ sumnjaju. Ti moraš ovu novu patnju, koju podnosiš, prihvatiti i znati, da se ona zbog povećane zloće u svijetu pojačava. Ti, kćeri Moja, i mnogi od Mojih izabranih duša iskušavate sad svi istovremeno kako tjelesne, tako i unutarnje (duševne) patnje. To se svodi na onu patnju, koju i Moj najsvetiji Namjesnik u ovim danima – kad se bude suočavao sa najvećom kušnjom – doživljava. Prihvati Kalež, kćeri Moja, - a onima, koji Moju Svetu Riječ kroz ove Poruke prihvate, Ja kažem: Znajte, da vaša duševna velikodušnost svaki dan milione duša spašava. Ni jedna minuta vaše patnje nije izgubljena. Ja sam svjestan toga, djeco Moja, da će te vi onda, kad Moj Križ preuzmete na sebe i kad Mene slijedite, temeljem toga patiti. Ali znajte, da vi – kroz to, što to činite – Meni pomažete, da najveći dio čovječanstva spasim. Vi će te Meni pomoći i kod Mog gospodarenja na Zemlji, kad Varalica bude prognan i za vrijeme dok Moj Novi Raj za Zemlji nastaje. Znajte isto, da će te vi, koji sa Mnom patite, kroz to što Moj Put prema Raju slijedite, ići istim putem na brdo Kalvariju kao i Ja, kod Mog provg dolaska. Kršćani možda danas vjeruju, da prema Meni, ako bi Ja došao ponovo po drugi put, nikada više nebi onako okrutno postupali. Ali, oni se varaju. Otpor protiv Moga Drugog Dolaska biti će žestok. Moja Sveta Riječ biti će izrugivana i sumnjičena – i to se već i čini. Djeco Moja, posebice svi oni sa neslomljivom i čvrstom vjerom, nemogu razumijeti, da većina Moje Proroke očigledno odbija, upravo onako, kako je to bilo i u prošlosti. Moju Riječ, koja se u ovo vrijeme tebi daje, mnogi krugovi Crkve već ignoriraju i odbacuju, upravo onako, kako je to bilo i za vrijeme Moga vremena na Zemlji od strane farizeja. Istina Mojih Nauka, koja se nikada promijenila nije, tretira se kao da su laži. Zašto je to tako? Ja vam kažem, to je tako, zato što su mnogi istinu Mojih Nauka u tako jednoj mjeri iskrivili, tako da više ne vjeruju u smrtni grijeh. Tako mnogi su se odlučili, da u Bibliji sadržanu istinu ignoriraju. Zašto na primjer vi pobijate Postojanje Novog Neba i Nove Zemlje za tisuću godina? Ovo otkrivenje je vrlo konkretno, i istina stoji tamo, za sve da je čitaju. I ipak protive se Mojoj Svetoj Riječi. Knjiga Otkrivenja je vama samo djelimično data, - ito kao i proroštva, koja su sadržana u knjizi Daniel. Mnogi od vas su (zato) zbunjeni. Ali to je zbog toga, pošto su sadržaji, koji su ovoj dvojici proroka otkriveni, zatvoreni i do kraja svih vremena sakriveni. Samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, imam autoritet, da čovječanstvu otkrijem sadržaje. Kako vi možete tvrditi, da znate sve o Mom Drugom Dolasku, kad znate samo dijelove od toga? Kad još nisu (potpuno) otkriveni? Vi morate Moju Svetu Riječ točno slušati; jer ona vam se daje, da bi se vaše duše spasile. Ako vi nastavite, da Moju Riječ odbijate, poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo, iako će se Moje Poruke svijetu i dalje razvijati, vi će te biti krivi, za odbijanje Moje Ruke Milosrđa.

Sve jedno koliko vi u Mene vjerovali ili tvrdili, da Mene poznajete, vi će te počiniti grijeh, jer Mene poričete. Kao takvi će te za Mene biti izgubljeni i nećete biti sposobni, da uđete kroz Vrata Raja. Moja je to dužnost, iz čiste ljubavi i suosjećanja sa vama, da Ja sad pokušavam, da vas pripremim za Zadnje Vrijeme. Molim vas, ne odbijte Me – ovaj drugi put, pošto Ja dolazim, da čovječanstvo spasim od vječnog prokletstva i da vam ponudim ključeve vječnog Otkupljenja. Zato što vas ljubim, Ja moram ostati ustrajan i moram vas voditi ka istini. Nemjte čekati do Mog Sudnjeg Dana, da bi otkrili istinu. Dođite sad sa Mnom i pomozite Mi, da duše cijelog čovječanstva spasim. Vaš Učitelj i Otkupitelj Isus Krist 379. Vi nemate puno vremena, prije nego što ja dođem, da sudim. Subota, 24.ožujak 2012, 11:45 sati Ja danas dolazim k tebi, Moja iskreno ljubljena kćeri, da svijet informiram o Mojem Velikom Milosrđu. Djeco, vi nemate puno vremena, prije nego što Ja dođem, da sudim. Vremenski razmak između danas i Mog Sudnjeg Dana – dana Suda, koji će se dogoditi kod Mog drugog Dolaska – vi morate pametno koristiti, da vaše duše na to pripremite. Zadaća Moja kao vašeg Božanskog Otkupitelja je, da vas vodim, da vas uputim i da vam puteve otkrijem, kroz koje vi osigurati možete, da ste u stanju, da uđete u Moj Raj. Ne odbijte Moje Proroke. Pri tome se Ja odnosim posebice na Moje boguposvećene sluge. Vi Mene morate u poniznosti i sa čistom dušom moliti, da vas pokrijem sa Mojim Svetim Duhom, stime da bi primili moć razlikovanja. Kad vi to činite, Ja ću vam istinu Moje Presvete Riječi otkriti, koja vam se sada daje preko ovih proroka. Poslije toga će biti vaša obveza da osigurate, da svim onim dušama, koji prema vama vodstvo traže, bude pomognuto, i da se njihove duše pripreme za Moj Drugi Dolazak. Nebojte se nikada, onaj izraz „Drugi Dolazak Isusov“ da izgovorite; jer mnogi iz Mog stada ne znaju, što on znači. Samo jedan mali broj ljudi je poučen o ovom slavnom Događaju i o važnosti toga, da njihove duše pripreme, da bi bili u jednom stanju milosti. Nemojte nikada imati straha, da propovijedate o egzistenciji Čistilišta ili Pakla. Vi snosite odgovornost za to, da Mome narodu istinu kažete. Obratite se sa ovom molitvom, Križarskom molitvom (40) „Molitva za svećenstvo, da bi duše pripremili za Drugi Dolazak „ Meni, da bi dobili vodstvo: „O Moj Isuse, ja sam samo jedan ponizan sluga i trebam Tebe, da me Ti vodiš, tako da ja duše za Tvoj slavan Drugi Dolazak pripremiti mogu. Pomozi mi, da duše obratim i da ich prema Tvojoj Svetoj Volji pripremim, stime da su u stanju, da uđu u Novi Raj i Novu Zemlju, koje si Ti cijelom ljudstvu kroz Tvoju smrt na križu obećao. Udijeli mi milosti, koje ja trebam, da stime Tvoju Riječ žednim dušama posredovati mogu, i stime da nikada ne zanemarim moju obvezu prema Tebi, dragi Isuse, Kojemu sam ja kroz moje svete Zavjete moju vjernost svečano obećao. Amen.” Idi sad, Moj sveti Slugo, i preuzmi ulogu, za koju si izabran. Izazov, da se duše za Moj Drugi Dolazak pripreme, je u tvojo službi upravo najveći i ti moraš njega sa ljubavlju i radošću u tvome srcu prihvatiti. Prihvati isto i dar, da si kao boguposvećeni Sluga u ovom vremenu, u Zadnjem vremenu, izabran, kad se pojave Novo Nebo i Nova Zemlja kao Moj Raj. Ti si blagoslovljen, da u ovom vremenu živiš. Ali tebe će, ako pri tome pomogneš, da se Moje duše na Zemlji spase, Varalica mučiti i svaki dio tvoga putovanja će ometati... i to isto i kroz sve one (od vas), koje on na to zavede, da vi svoja srca odvratite od Mene, vašeg božanskog Otkupitelja. Ne predaj se nikada u tvojoj svetoj misiji i znaj, da ću Ja, tvoj Isus, svaki korak na putu ići sa tobom. Vaš ljubljeni Isus 380. Čak ni “Upozorenje” neće sve nevjernike obratiti. Nedjelja, 25.ožujak 2012, 15:30 sati

Moja iskreno ljubljena kćeri, Ja danas usrdno molim sve Moje Pristaše, da svoje vrijeme upotrijebe za to, da bi molili za one, koji ne vjeruju u Mene, Isusa Krista, ili u vječno otkupljenje. Ove duše Mi leže (vrlo) na srcu i one su te, koje se obratiti moraju, da bi kao Prve mogle biti spašene. Svi oni, koji su slijepi, ne mogu uvidjeti, da njihov život ne prestaje na Zemlji. Mnogi ne akceptiraju, da će egzistirati u vijeke vjekova. Ove Me duše duboko ranjavaju, i Ja osjećam strah, jer vidim, da oni u ovom životu na Zemlji život njihove duše razaraju. Čak ni „Upozorenje“ mnoge od ovih, koji javno objavljuju, da su ateisti, neće obratiti. Njihov jedini spas sastoji se u molitvama i patnji i žrtvama duša. Ja vas usrdno molim, da kroz ovu Križarsku molitvu (41) molite „Za duše nevjernika“: „O Moj Isuse, pomozi Tvojoj siromašnoj djeci, koja su slijepa prema Tvojem obećanju Spasenja. Ja Te usrdno molim, da uz pomoć moje molitve i moje patnje otvoriš oči nevjernicima, stime da mognu vidjeti Tvoju nježnu ljubavi te da za zaštitu mognu letjeti u Tvoj zagrljaj. Pomozi njima, da istinu vide i pomozi im, da teže ka oproštenju njihovih grijeha, da bi mogli biti spašeni te da mognu biti prvi, koji će ući kroz Vrata Novog Raja. Ja molim za ove siromašne duše – među njima muškarci, žene i djeca – i molim Te usrdno, da njih odriješiš od njihovih grijeha. Amen.“ Idite sad, Moje skupocijene duše, i upravite pažnju na Moju siromašnu, izgubljenu djecu. Pomozite Meni, vašem Isusu, da se spase njihove duše. Vaš ljubljeni Isus Isus Krist 381. Djevica Marija: Moli Moju djecu, da na Veliki Petak poste, da bi spriječili jedinstvenu valutu širom svijeta. Utorak, 27.ožujak 2012, 18:00 sati Dijete Moje, tvoja patnja će se – isto kao i kod drugih izabranih duša – za vrijeme Velikog tjedna pojačati. Ovo je taj tjedan, u kojemu će Varalica onoliko mnogo djece povrijediti, koliko samo može – kroz ratove, progon i nasilje. U ovom vremenu on njima zadaje veliku patnju, upravo onako, kao je to i Moj dragocijeni Sin za vrijeme Njegove pasije na križu podnio. Dijete Moje, ti moraš svima onima, koji su svugdje u svijetu svoje duše potakli nato, da svakog petka do Uskrsa Moju Svetu Krunicu mole, reći, da sam se Ja tomu vrlo obradovala. Svima onim dušama, koje oni spasavaju – uz patnje njihovih naroda -, će kroz ove pobožne molitve biti pomognuto. Ljubav Moga Sina će sada više ljudi svugdje na svijetu osjećati – u jednom vremenu velike patnje. On ublažava njihovu bol sa Njegovim posebnim Milostima i tješi njihove duše kroz snagu Svetoga Duha. Djeco, Vaše Molitve, koje vi Nebu sa tako mnogo ljubavi pružate, biti će uslišane. Vi morate u svako doba Moga Sina i Moga Vječnog Oca moliti za pomoć. Svaka pojedinačna molitva, ma kako mala ona bila, čut će se i prema volji Boga, Svemogućeg, odgovorit će se na nju. Dijete Moje, moli Moju djecu, da na Veliki Petak jedan dan poste, da bi spriječili, da jedinstvena valuta bude uvedena širom svijeta. Vaše molitve i post to mogu učiniti. Čim za vrijeme posta ova molitva bude moljena, Moj Vječni Otac će ove ljudi odvratiti od toga, da vam nametnu oskudice, koje oni planiraju, da bi vas mogli kontrolirati. Ti isti ljudi žele ukloniti Kršćanstvo. Zbog toga je važno, da vi to kroz posebne žrtve spriječite. Križarska molitva (42) „Molitva posta, da se spriječi jedinstvena valuta širom svijeta“. „O Bože Svevišnji, ja Ti nudim dar posta, tako da Ti zahvat Zloga u svijetu zaustaviš, koji se planira, da bi moju Zemlju od snabdijevanja sa živežnim namirnicama, kao i od Kruha Života, odsjekli. Primi moju žrtvu i usliši moje molitve za druge narode, da bi se njih očuvalo od patnje, koju Antikrist planira. Spasi nas, dragi Gospodine, od ove pakosti i brani našu vjeru, da bi mi Tebe mogli slaviti u slobodi, koju mi trebamo, da bi Tebe za uvijek i u vječnosti ljubili i Tebi se klanjali. Amen.“ Dijete Moje, jedan dan posta na Veliki petak će narodima donijeti jednu veliku slobodu – od Đavla i svih onih, koji njegove zle želje slijede, da bi postigli kontrolu nad financijama svih naroda. Vaša ljubljena Majka Majka Spasenja Majka Božja

da se smanji pečenje Moje kože. tako da. jer su slijedila primjer svojih roditelja. U tom trenutku. Ja sam tako puno puta padao. da bi oni svoj život morali promijeniti. Podrugljiv smijeh.ožujak 2012. za Mene će doći jedno vrijeme pojačane patnje. Što Mi je stvarno žao. što sam Ja morao pretrpjeti. Nitko ne razumije mjeru Moje patnje za vrijeme Moga Raspinjanja i ne shvaća način. Ja sam Nju mogao samo kroz ono jedno preostalo oko vidjeti i nisam mogao izdržati. da bi svoje želje zadovoljili. koji je jako sunce prouzrokovalo. kad su Me doveli pred Poncija Pilata i kad su stavili trnovu krunu na Moju glavu. Jer iza toga svega je bilo. . i onda su Mi stavili palminu grančicu u desnu ruku. da još uvijek nisu bili sigurni. da bi pomogli pri tome. i drugi nisu onako patili. Oni su Me onda svukli. kad sam na tlu ležao na Mojoj strani – poslije kad sam ponovo dobio udarac nogom u leđa – i kad sam vidio Moju ljubljenu Majku. još prije nego sam zakovan za križ. Ja ti otkrivam ovo. da bi organizirali i nadgledali Moje raspinjanje i raspinjanje još šestorice drugih. koji su dolazili iz njihovih ustiju. Ja sam stajao u centru njihove pažnje. Mene su deset ljudi tukli naa jedan divlji i brutalan način i svaki dio Moga tijela bio je proparan. Isus otkriva detalje Njegovog Raspinjanja. da nešto vidim. da sam ja stvarno Otkupitelj. na kojega su oni tako dugo čekali. od toga svega najužasnija bila je protiv Mene uperena mržnja. Meso na Mojim leđima bilo je raskidano i Moje lopatice bile su vidljive. Kad su Moji ručni zglobovi kod baze palca bili zakovani za križ. da je to trajalo satima. kad se budete duhovno sjećali Moje Pasije na križu. vika i galama. da gledam Njezinu muku. da je Moja žrtva zaboravljena. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. grmljavine i munja. Četvrtak. i mržnja nisu bili ništa u usporedbi sa strahom. jer to činiti bi značilo. kćeri Moja. Jedan od ovih trnova je probo Moje desno oko. Ja se uopće nisam bavio sa njima. ali ne samo sa strane odraslih duž puta. koju si ti Meni ponudila. kako je Mene gleda. Oluja. Sunce je jako peklo i nije bilo ni jednog oblaka. Najgore tjelesne povrede su Mome tijelu zadate. 29. da se je Moje Raspinjanje dogodilo. Iako je to sve bilo i bolno i mučiteljski. Ja više nisam mogao ništa osjećati. kao jedan dar tebi i kao zahvalu za veliki čin patnje. Moje Tijelo je posvuda bilo krvavo i pokriveno sa jednim debelim slojem znoja. koja su Me udarala nogama. kao Ja. je bila tako jaka i došla je tako naglo. Moj najmučniji trenutak bio je. da sam zadobio šok. tako da skoro nisam bio sposoban. koja je onda nastala. nego i sa strane male djece. Ja sam vjesio pet sati na križu. skoro nisam mogao ustati. i da tako mnogi pobijaju. Ja sam mogao gledati samo na Moje lijevo oko. Zbog toga je bilo lakše. Nisam protestirao. koji su imali od Mene. Moje bičevanje je bilo najgore. Moja ramena su bila isčašena i Moje ruke su bile istrgnute iz njihovih zglobova. jer prihvaćanje bi značilo. Njezino srce je bilo slomljeno i dvojica Mojih Učenika su je morali držati. nisam mogao držati križ. Mnogi nemaju nikakvu predodžbu o tome. zaogrnuli Me sa jednim kratkim. koga je poslao Bog Otac. Ja skoro nisam mogao stajati i jedno oko bilo je podišlo krvlju i zgnječeno. jer su htjeli prouzrokovati reakciju. dok sam dostigao vrh brežuljka. da se ja za Moju Pasiju na križu ne kajem. kad sam krenuo sa uspinjanjem na brdo Kalvariju. Krikovi. na kojemu sam Ja ležao i šeststo vojnika je bilo potrebno. Kad sam napravio Moj zadnji udisaj. da Mene mrze i da Me osude umjesto da Me prihvate. da li sam Ja stvarno Mesija ili ne.382. da sam povratio i imao sam vrtoglavicu. mogli su se osjetiti preko tla. Svaki trn bio je kao igla – tako špicast bio je. koji su napali njihove duše. Reci Mojoj djeci. (*) Moje tijelo je bilo tako isprebijano i prekriveno povredama. Ja sam se nekoliko puta onesvijestio. je. Ali Ja nisam kriknuo ni jedanput. crvenim plaštom. koji su Mi obukli preko glave. pošto mnogi od Mojih Apostola Moje uspinjanje na brdo Kalvariju nisu sa Mnom proživjeli. Moj Otac je neodložno naredio dolazak oblaka. Samo šaputanje. Ja sam bio izgubio tako puno krvi. Na svakom koraku toga puta su Me bičevali i šibali. da Moji gledatelji u tom trenutku više nisu imali nikakve sumnje. Zbog toga je njihova zlobnost prema Meni bila tako intenzivna. Moji Krvnici su bjesnili zbog toga. koji su dolazili iz mnoštva od stotine (ljudi). da se Ja moram baviti sa Sotonom i njegovim Demonima. na koji sam Ja bičevan bio.

da je sa uspjehom ukrao duše. tebe zadrže ili od ovog posla odvrate. Židovi. koja je njima data preko Mojsija. da čovječanstvu bude data istina. Molitva. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Dopustite da vas vodim do Otkupljenja. dok se svijet sjeća Njegove Smrti na križu. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist (*) Mjesto. Dr. Molite. uključujući i Proroke. da bi se dozvolilo. 30. u tome što će za vrijeme Velikog tjedna za Njega svoju vlastitu. ti moraš znati. koju je On podnio za cijelo čovječanstvo. na kojemu je čavao ušao. Destot. Ja bi bio vladao na Zemlji i cijelo čovječanstvo bi se moglo radovati vječnom Otkupljenju. da Ga vi više ljubite i da Mu dajete utjehu. da bi došli blizu Srca Moga Sina. zašto sam Ja umro. Sveta Riječ Mag Sina će uvijek biti odbijana od onih ljudi. da Moju Riječ odbijaju. da bi Meni postavljali pitanja. da je Moje razapinjanje uzaludno bilo. Istina je. za mir u svijetu. kad Ja sa Neba od vas zatražim. da ćeš – onako kako se poruke Moga Sina tebi budi mijenjale i onako kao će one događaje. koja vam se danas govori. molite molite. Mojim Pristašama. poniznost i jednostavna vjernost prema Mome Sinu su za vas potrebni. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Petak. Tako su oni stalno dolazili k Meni – uvijek iznova -. da osiguram. u nadi. nisu Me mogli jednostavno ignorirati. Umjesto toga Ja sam bio odbijen. 30. u kojemu su njihove duše bile zarobljene. poštivati i cijeniti. 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. kako prošle tako i buduće. prihvatiti. Moj vlastiti narod. Vaš ljubljeni Isus 384. nego koji su Me i razapeli. koje su samo teško mogli odbiti. otkriti – biti jače napadana. koji Me nisu samo odbili. koji ove poruke pobijaju. Ja ću vama – po Meni – pomoći.ožujak 2012. Moja djeca moraju žrtvu. Djevica Marija: Ja sam posrednica. Ja sam umro za SVE g r i j e h e uključujući i one. vi dolazite stalno natrag – uvijek iznova. bio je mišljenja. Po Meni ću Ja vaše molitve donijeti pred Mog dragocijenog Sina. Molite i za zaštitu Pape u ovom vremenu jakog otpora protiv Katoličke crkve. Ja želim i imam jednu jaku žudnju za tim. koji Me i danas odbijaju. 23:45 sati Dijete Moje.u. da će svijet nju prihvatiti i obratiti se Ocu.Što Mene danas vrijeđa. jer su Moje riječi svijetlo u njihovim dušama razbuktale. Pogledaj i dopis 312! 383. da Moje Riječi odbijate. treba. nemogu jednostavno otići dalje. posebice zapovijedi. da bi svijet od vječnog prokletstva spasio. osobnu žrtvu doprinijeti. Farizeji su na Mene gledali odozgo. Najveći dio čovječanstva ne bi prihvatio Riječ Božju. kao što to mnogi misle. Usprkos toga što vi tvrdite. je. koji se protive. da žive u grijehu. koji su počinjeni u današnje vrijeme. koji tvrde. Tamo nema raskidanja ruke. To isto važi i za danas. da oni nikoga nebi akceptirali. Petak. da Ga slušaju. da Me prihvati kao Mesiju. To se je dogodilo zato. Svi oni od vas. da oni. Iako mnogu Moju Presvetu Riječ prihvaćaju. stime da Me poslušate. Moja molba vama. Da su oni Mene bili prihvatili. koja se izgovara preko Mojih Proroka. Ja ću vaše molitve donijeti pred Moga dragocijenog Sina. važno je. Ovo mjesto je nazvano po njegovom pronalazaču. većina se protivi. koju On u ovom vremenu. djeco. ožujak 2012. Ljudska mišljenja nisu važna. S vremenom će te vi Moju Riječ. zove se "Tunnel of Destot". Vaša ljubljena Majka . ali ipak kad su Moju Svetu Riječ čuli. da sva djeca Božja razumiju. Sotona. Vi ne smijete napraviti istu grešku. da se pripremite za Otkupljenje i Moj Novi Raj. su Me prezirali. da Me još uvijek tako mnogi odbijaju. da čak i one spasim. jer su oni sa time bili zadovoljni. Saopćenja Moga Sina svijetu – u ovom vremenu – su previše važna. Sada je vrijeme za ponizno razmišljanje o Pasiji Moga Sina na križu. koju su napravili i oni. je: Ne dopustite. koji je od Istočnog grijeha Adama i Eve vladao u srcima ljudi. Ja sam onda poslat. Ja sam posrednica.

u kojem je Isus otkrio spoznaje ove strašne tragedije za Mariua. On je od svih žrtava pridonio najveću žrtvu. Čudo obraćenja širom svijeta će Sotonu. On neće napadati samo mračne duše. Isus Krist. da skupim Moju Obitelj. koja će biti data od Mog Oca temeljem Njegove ljubavi prema Njegovim dvjema svjedocima. kad se „Upozorenje“ dogodi. Ona druga čudesa uključuju i onaj veliki dar Moga Milosrđa. biti će data moć. Druga čuda će i događaje svuda u svijetu – koja ekološka čuda obuhvaćaju – obuhvatiti. svakom čovjeku se odluka pušta na volju. U ujedinjenju – uistinu sa Mnom – pokriva se tvoja patnja vremenski sa onim tjednom sjećanja na Moju Smrt na križu. Moj Glas se čuje. Mnogi Mariju optužuju za bogohuljenje(blasphemy). Nedjelja. su kao prvo Moje obavijesti preko tebe. isto. tako spašavaju. To je taj dan. razmišljajte molim vas o Mojoj Pasiji na križu. Ovim obadvima religijama. kad budu proganjani. To znači. da bi ih primamio u dalju tamu i bliže području njegove moći. mučenje i smrt podnio. svakoj pojedinačnoj ženi i svakom pojedinačnom djetetu biti dat dokaz. Djeco. o kojima Ja govorim. Mariji je zabranjeno braniti bilo koji aspekt poruke. Ova žrtva. koji ću Ja ubrzo donijeti u svijet. i druge požrtvovane duše druge duše. Ako ljudi ne private ovu poruku. Jer patnja. koji je Moj ljubljeni Otac svijetu dao. To će biti onaj dan. Isto onako kako sam Ja bol. predati udobnost. misli uvijek na dar za čovječanstvo. je jasan znak da oni ne prihvaćaju ono što mi je Isus dao u svojim porukama kao istinu.a posebno tijekom njegova raspeća. da sudim žive i mrtve. nije moguće odgovoriti na sve takve poruke e-poštom . koju je čovječanstvu Moj Otac dao.shvatiti istinu. u kojemu ću Ja doći. čim Veliki tjedan nastupi. Preko ovih Poruka Ja tražim milijune duša. nego i o daru slobode. I onda će se dogoditi Moj Drugi Dolazak. da se otrgnu od njega. u kojemu ću Ja doći. Sotona se neće sad. koju ti i druge ovakve izabrane duše za vrijeme ovog tjedna podnosite. nego on će uzeti na nišan i dubokovjerne kršćane. to je je njihova briga. ti moraš u toku tvoje cijele patnje ostati hrabra i ne smiješ dopustiti da imalo straha uđe u tvoje srce. Kršćanima i Židovima. Njihovi neprijatelji će patiti. Milosrđa. da bi za tisuću godina postali jedno. Njegovog jednog i jedinog Sina. da bi tako bilo moguće da i njima bude dat dar vječnog života. kad su njegovi dani skoro pri kraju. pošto će se spojiti Nebo i Zemlja. iz kojega sam Ja potekao . 31. kao dokaz Njegove žarke ljubavi za svu Njegovu djecu. i obraćenja se umnožavaju. . U ovom vremenu će svi živjeti prema Božanskoj volji Moga oca. Njegov jedini Sin. Ne samo o patnji. poslao. koje ona predstavlja. koje se već nalaze u užasnom grijehu. koje je bilo omogućeno temeljem dara. za vrijeme dok se svijetu u ovom današnjem vremenu pokazuju Moja nova Čuda. Vi će te izabrati ili Raj vječnog života ili užas Pakla. pošto oni njima užasnu kaznu zadaju. da će sve one religije – uključujući i onu židovskog naroda. Ni jedna jedina duša – uključujući i okrutne i otvrdnute griješnike pod utjecajem Sotone – neće biti isključena iz Moga Milosrđa. nego da i Ja. Temeljem slobodne volje. spasiti će milijune duša od vatre Pakla. Moga izabranog naroda. najveće čudo od Mog uskrsnuća. da se Sotonu jedanput zauvijek uništi. 11:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Subota. ožujak 2012. Vaš ljubljeni Isus Poruka od Isusa o uvidu (spoznajama) njegovog raspeća neće biti obranjeno. To nije slučajnost. 1. biti će teško. tako da mi postanemo jedno. travnja. ne samo da Bog Otac egzistira. htjela je reći." Ne smijem braniti Isusa kao se On Osobno nije se branio sam tijekom bilo kojeg progona. da bi čovječanstvo od vječnog prokletstva spasio. koju ona cijelom čovječanstvu nudi. 2012 @ 15:45 Na temelju broja ljudi koji trenutačno traže "zahtjevnije" objašnjenje od Marije o raspeću Isusa Krista. kćeri Moja. Kad je On Mene.Ona kaže: "gnjevni ljudi šalju mi e-mail svakih nekoliko minuta. razbjesniti. Čuda. isto tako egzistiram. Moja nova čuda biti će pokazana svijetu. da je moguće. Onim sirotim dušama. koji se čak i u ovom stadijumu neće predati. Vi će te biti ili za Mog Oca ili protiv Njega. Kao prvi put će svakom pojedinačnom čovjeku. Potpuno svejedno koliko teška i strašna ova patnja bila. To će biti Početak Moga Namjesništva.Majka Otkupljenja 385.

izvan mene je. da bi se razmišljalo o Mojoj Smrti na križu. Tebi nije dozvoljeno. Vaš Isus 387. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Kćeri Moja. za spasenje onih duša. za kojega Ja želim. 4. Mojim Krvnicima za vrijeme Moga Raspinjanja nisam nikada odgovarao. Svemogući Oče. ti se moraš sad odmoriti. Ja svijetu mogu samo reći. Travanj 2012. molim vas. Križarska molitva 43 „Spasi duše za vrijeme „Upozorenja“ „O Bože. travanj 2012. Ove molitve moraju sad. koji Mene neće priznati. Ti ne smiješ pokušati. budu spašeni po Božanskom Zahvatu. za spasenje duša. Mnoge od ovih duša neće preživjeti „Upozorenje“. travanj 2012. kako se čovijek na Moj Drugi Dolazak priprema. da oprostiš onima. Srijeda. Utorak. koji Moju stvarnu Riječ nemogu prihvatiti. da je Moja najsvetija Riječ za čovječanstvo u ovim vremenima istinita. ti to ne smiješ činiti.” 386. koji sam poslije Moga Uskrsnuća stajao pred Mojim Apostolom Tomom i njega pogledao. da ovakve griješnike spasi. 03. jer napadi onih. kćeri Moja. da Moje Prostaše njega razumiju. one mogu biti spašene. koji u Moju Riječ sumnjaju. da postavljaju pitanja. Ponedjeljak.Zašto me ljudi vrijeđaju i izlijevaju svoje pogrde na mene i na poruke koje im mogu pomoći. a Ja ti sad nalažem. u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u Sjećanju na Njegovu smrt na Križu. koji se nalaze u jednom stanju smrtnoga grijeha. vrijeme za svijet je skoro tu. da sam bio Ja taj. da tako radiš. kroz koje vi za spasenje njihovih duša molite. to još uvijek nije tvoja odgovornost. Tvoga Sina. Vaše molitve. "Na takve poruke-e mailove će biti odgovoreno kao je to danas. sve što moraju učiniti je otići. Vaše intenzivne molitve su potrebne. Ignoriraj ovakva pogrđivanja. da Moju Riječ braniš. Amen. da bi Isusa. da ih oslobodi od grijeha. 20:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da je vrijeme za pripremu njihovih duša još samo kratko. Mnogi su iskrene duše. Vi se trebate moliti Meni za dar razlikovanja. svejedno koliko privlačno to bilo da dokazuješ. ne. Ali tebi nije dozvoljeno. 2. ali ich Ja ne mogu prisiliti (na to). da same sebi pomognu. To nisi ti. 01:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. nego to sam ja. Na žalost mnogim dušama u svijetu ovaj luksuz neće biti ponuđen. da cijelo čovječanstvo spasim. To je njihova vlastita i slobodna odluka. koji osjećaju potrebu. koji sumnjaju. Molite. jer to nije tvoje odgovornosti. koji će Me po Mojim Porukama proganjati. koje više nisu sposobne za to. i za one. koje se u tami nalaze. za vrije me Velikog tjedna. da spasiš one duše. Oni moraju znati. molim Te usrdno. Kao Zadovoljštinu za Patnju Tvoga ljubljenog Sina molim Te usrdno. pošto neće dovoljno dugo živjeti. na koga su oni ljuti.” Molite za sve griješnike. da se potrude za oproštenje. Vaš ljubljeni Isus 388. Ako oni ne vjeruju. Samo Ja snosim odgovornost za njihove duše. kad je on Moje Rane dodirnuo. Samo onda. da oni i svi ostali. su sada potrebne. za vas biti od najveće hitnosti. Samo kroz molitve zagovora za one duše. da odgovoriš onima. koji neće biti u stanju. u kojemu Ja vaše molitve hitno trebam za one. Čak i onda kad patnje ponudiš. Nitko nije prisiljen vjerovati ili prihvatiti ove poruke zbog svoje slobodne volje koja im je dana od Boga. . molili za milost. i zbog toga je važno. postoji . To je vrijeme tokom (godine) 2012. da se više ne baviš sa onima. Oni se moraju moliti Meni za dar razlikovanja. biti spašene. Samo kroz molitve zagovora mogu one duše. jer kad vi Moga ljubljenoga Oca u Moje Sveto Ime molite. će se nastaviti. Idi dakle i reci svima onima. koje se u tami nalaze. da bi nas spasio od naših grijeha. on je potpuno vjerovao. vaše molitve će biti uslišane. koji o Meni ništa ne žele znati. koje se same ne mogu spasiti i koje će možda za vrijeme „Upozorenja“ umrijeti u stanju smrtnoga grijeha. da li će se oni odazvati na Moj poziv ili ne.između sada i „Upozorenja“ jedno razdoblje. Moja najveća želja je. Moju krunicu Božanskom Milosrđu i počnite Moju Devetnicu na Veliki petak.

a Ja vas zato neću nikada napustiti. Prije nego što sam bio razapet. vi Meni pomoći možete. što on stvarno znači. Vaš ljubljeni Isus 389. Dar. kad vi Moju stvarnu prisutnost u Svetoj Euharistiji priznate. Razmišljajte i o moći Moje Devetnice Božanskog Milosrđa i o broju duša. Nemojte Me odbiti. Moja prisutnost se može osjećati na jedan način. da su griješnici ti. da uđe u Kraljevstvo Moga Oca. da bi trpio za vaše grijehe. koja između vas i Mene postoji. i vaša duša će doći bliže stvarnom ujedinjenju sa Mnom. Prihvatite Me. Važno je. koje moram približiti Mome Srcu. a ne da vas proklinjem. Razmišljajte sada o stvarnoj istini Mojih Nauka. posebice o Mojoj agoniji u vrtu (Gethsemane). Veliki petak je (upravo taj) dan. Oni će dobiti velike Milosti. Ova Zadnja večera stavlja jedan drugi poseban dar na raspolaganje. Svi oni. Moje Veliko Milosrđe je onda najjače. 05. za kojima Ja najviše žednim. da su ovi darovi dati temeljem Ljubavi Boga Oca. je Sakrament ljubavi. što on stvarno znači. Najbolji način je. da Zemlja prije Mog Drugog Dolaska bude očišćena od grijeha. Vi ne smijete nikada posustati. Za griješnike Ja pokazujem veliku samilost. da bi svijet spasio od vatre paklene. Vjerujte. Upravo zbog griješnika – uključujući i one pogane. Temeljem ove veze. da se vi sa Mojom bolnom Pasijom ujedinite i da razmišljate o Mojoj muci. onda odbijate jedan od najznačajnijih darova. i Ja želim. tako da mogne postati sposobno. da Meni pomognete. kad vi na Sudnji dan dođete pred Mene. Čim više vi za ovu Moju pomoć molite. da Ono grijehe cijelog čovječanstva izbrisati može. Ovaj dar je bio ponuđen. u kojemu vi Mene u razumu. da više duša sačuvam od toga. u noći prije Moje smrti na križu. Oni to rade iz njihove ljubavi prema Meni. bez ikakve sumnje u vašim srcima. tijelu i duši primiti možete. vi će te sa Mnom raditi na tome. da po mogućnosti mnogi od vas mole ovu Devetnicu za druge duše. mogu dostići veliku svetost.O vama će ovisiti. Moja stvarna prisutnost u Svetoj Euharistiji. 08:00 sati Veliki petak je (upravo taj) dan. bio sam na jednoj važnoj Passah. da Ja temeljem vašeg plemenitog srca griješnike spasiti mogu. Kroz to što vi to činite. jer oni znaju. znate. slobodna od svake obveze sa vaše strane. koji Mene ljube i Mene primaju. Moja smrt je bila jedna posebna Milost. Moje Pristaše. Ja vam dajem i niz posebnih Milosti. Ali vi. potrebno je. Nekima od vas nije lako da mole. koje sam Ja ostavio. Moje Milosrđe je tako jako. Moje drage Pristaše. i to je samo po sebi jedan velki dar. da se čovječanstvu omogući. Nemojte Me napustiti. za koje sam Ja umro. Ja sam bio došao. da to Meni veliku utjehu donosi. stavlja u današnjem svijetu posebne milosti na raspolaganje onima. Djeco. kroz koji vi Mene u Svetoj pričesti stvarno primiti možete. Kad vi Moju Prisutnost u Svetoj Euharistiji odbijete. da ga se sjetite u pogledu na ono. Vi. koji ste i griješnici. koji Mene tako jako ljubite. to znaju. Ja ću vaše duše spasiti. kojima nikada nije data šansa. da u prvome redu duše njihove braće i sestara spase. koje Ja vama dajem. to jače je Moje Milosrđe. kad se Ona za vrijeme Svete mise slavi. to više će te pomoći i primiti. koji Mene ljube. Moj Otac Me je bio poslao u svijet i ponudio Me je kao Otkupninu. Moje čiste i pravedne Pristaše. da bi vam pripremio jedan poseban dar. da ga se sjetite u pogledu na ono. da se Sveta Euharistija slavi. da nebi potonuli u očaju i beznadnosti. Ja sam umro. kad sam došao na zemlju. da bi vas spasio. koju vam je Moj Otac dao. i kroz Milosti. Što vi više u Mene vjerujete. posebice u ovoj godini. koji u Mene vjeruju i u Mene pouzdanje imaju. koji se u stanju milosti nalaze. posebice u ovoj godini. da Mene poznaju – sam Ja trpio većinu duševnih muka. da primi dar pomirenja. djeco da vama služim. koje će te vi u ovoj godini za Mene spasiti.u tome što pomognu pri tome. To više Ja mogu oprostiti. osim da prihvatite Ruku Milosrđa. Vi ste Moja armija. i Ja želim. da vi Moju krunicu Božanskog Milosrđa molite i da na Veliki petak počnete sa Devetnicom Božanskog Milosrđa. i oni su ti. Četvrtak. koji će vašu vjeru jačati.večeri sa Mojim Apostolima. da spasim one siromašne duše. Ali Ja sam vam ostavio jedan poseban dar. . morate se u Mene potpuno uzdati. da za spasenje drugih duša molite. Prihvatite Moju Prisutnost. Vi morate razumjeti.travanj 2012. Jer svi oni od vas. tako da ih mogu pripremiti za Moj Novi Raj.

Moje nauke. koji su izabrani. Svi oni. znači upravo to: jedan vječni život. da Vječni Život u Mome Novom Raju ne postoji i da je Moj Drugi Dolazak jedna laž. Vi imate puno toga. Božanska Volja Moga Oca biti će izvršena. tako da se ni jedan od vas ne udalji od istine. 7. jer vječni život. Neke od Mojih nauka su bile odijeljene od ostatka. molite se Mome Vječnom Ocu. duhom i dušom. Crkvu sam Ja zasnovao i ona ne može nikada propasti. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Sotona i njegovi Demoni će se truditi. uključujući i vaše ljubljene obitelji i vaše prijatelje. koj vam je obećan. Važno je da vi težite prema ovom novom životu i da vaše duše pripremite. Vi će te se u krasoti ujediniti – kod uskrsnuća mrtvih . da se može ignorirati. koju ono čovječanstvu donosi.Nemojte prihvatiti Moje Razapinjanje. koji su u stanju milosti umrli i koji stoje u milosti Moga Oca. Moje Usksnuće od mrtvih je bilo ono. čemu se radovati možete. oni imaju malo poniznosti u njihovim dušama i vjeruju. Mnogi ljudi ne shvaćaju Moje obećanje. Onim vjernicima Ja kažem: Vi isto tako morate biti pažljivi. kad se vi pokajete. Ali postoje oni. da budu spašeni. Mnogi od vas. djeco Moja.travanj 2012. živjeti će prema Božanskoj Volji Moga Oca. To je život. da ću žive i mrtve suditi. da Moje Milosrđe grijehe ignorira tamo. čupati će sebi kose. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 391.travanj 2012. O tome nemojte dozvoliti ni malo sumnje. od onog trenutka kad je Moje Sveto Pismo sa Knjigom Otkrivenja završeno. O kad bi sve duše njihova srca ujedinili i spojili sa Mojim. u duhu i u duši. o kojij sam Ja govorio. biti priznato. kad ste slobodni od oholosti i ponizni u srcu. će sada biti napadnute. onda bi Božja Sveta Obitelj bila cijela i u potpunom broju. oslobođeni od tjelesnog raspadanja i u potpunom ujedinjenju sa Mnom. koje će biti smatrane da su spremne. koji su ne samo u tijelu. za kojim vi morate težiti. Ako to činite. vi izgladnjujete svoju dušu kroz pomanjkanje Hrane Života. i oni će biti nagrađeni vječnim životom. Šizma. Molite se. u tijelu. bile su analizirane i tražene su nove interpretacije – i ove su poslije toga i prihvaćene. u kojima Ja brigu osjećam. kad istina bude otkrivena. o kako ti Mene tješiš u vremenima. ovom Uskrsu: Isto tako kako je Moja Smrt na Križu vama dala dar Otkupljenja. Ovakvo mišljenje je opasno i čine samo. nego i u Duhu Gospodnjem živi. Svi oni. kad budu konfrontirani sa užasnom sudbinom. u kojemu se o Mojo Smrti na Križu treba razmišljati na jedan ispravan način i Moje Uskrsnuće od mrtvih će potpuno u pogledu slobode. bez da prihvatite i darove. isto tako možete uskrsnuti od mrtvih. da vas uvjere u to. čine grešku kad pretpostavljaju. Petak. . koji je Moj Vječni Otac tako dugo planirao. da uđu u Moj Novi Raj na Zemlji. miru i harmoniji. koje istinu Moje egzistencije ili Moga obećanja. članovi Klera i vjerni kršćani biti će prvi cilj. kad Ja dođem. Moje Uskrsnuće znači. da se za njih pokaju. Vi se možete samo onda kajati. koje sam ja čovječanstvu dao. koji su samoljubivi u krivoj pretpostavci. Svi oni. Mnogi vrsni ljudi su sumnjali u upute i nauke. Njima nedostaje jedno srce puno ljubavi. će isto tako u slavi uskrsnuti od mrtvih – onoga dana. Oni će se priključiti onima. koja će stajati pred njima. da sudim. Svećenici. Vi će te za vrijeme Moga slavnog Namjesništva na Zemlji živjeti 1000 godina u ljubavi. Samo onda kad sve duše spašene budu. koje će vama isto tako dati vječni život. da su znanja Mojih Nauka dovoljne. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 390. u Katoličkoj crkvi je počela. O kako ti Meni ljubav i utjehu daruješ. čija su imena zapisana u Knjizi Života. ne mogu prihvatiti. Absolucija se može samo onda dati. molite se. u kojemu se o Mojoj Smrti na Križu treba razmišljati na ispravan način. koji je tako neznatan. Uskrs je vrijeme. Jer one siromašne duše. da vas On zaštiti sa Mojom dragocijenom Krvlju. da vi svi. da ordeđeni grijesi nisu vrijedni. koje si Ja od duša sa čežnjom želim. 6.sa onim dušama. uskrsnuti će sa tijelom. 10:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Uskrs je vrijeme. Oni su ravnodušni prema Mojoj ljubavi. Nema ni jednog jedinog grijeha. koji Mene nedovoljno ljube ili koji Mene promatraju kao nešto što je samoposebi razumljivo. da se ovakve duše još više udalje od Mene. koji Mene ljubite i Moju Svetu Riječ javno objavljujete. Radujte se. koji su vam isto tako kod Moje Posljednje Večere bili ponuđeni. U toku stoljeća bilo je mnogo sumnjičavosti i teoloških ocjena Moje Svete Riječi kao i mnogo mišljenja o tome. koje se nikada promijenile nisu. Ja ću svakoga griješnika obasuti sa Mojim Milostima. Moje Milosrđe je preobilno. Subota. gdje kajanja nema. Ja sam Crkva.

dolazi konačno kraju. Mnogi – uključujući i one unutar crkve i isto take one izvan crkve – će pokušati. Ja sam Crkvu zasnovao i ona ne može nikada propasti. iz pepela bude uzdigla. koji su prije Mene bili došli. Nedjelja. Nitko ne može. osjećat će veliki mir i radost. Jer istina je data ljudima preko proroka. Nitko ne razumije stvarno. Jedno bez Drugoga neće egzistirati. Molite. čim spomenem Zadnje vrijeme. i to tako. Patnja čovječanstva i Moga Vječnoga Oca i Mene. da će to biti ista crkva – ali to ona ne može biti. da se ljude umiri. Umjesto toga Ja vas molim. da bi prihvatili ključ za Raj. Zato je važno. Radujte se. Njegovog ljubljenog Sina. koje je Sveta Katolička i Apostolska Crkve držala u časti. Sva Božanska Otkrivenja. kad Sotona bude prognan. budete uvjerljivi u širenju istine o Mom Drugom Dolasku. koji – sa ohološću u njihovim dušama – drže da je više potrebno. kad vidim strah u vašim očima. da njene strukture razgrade. imajte povjerenja u Moju veliku Ljubav prema vama svima i neka vam bude jasno. i vi se morate Meni. da bi ostvarili jednu novu crkvu. je otišlo u zaborav. sa kojim on sada posla ima. Istina je jednostavna. da je to Moje obećanje. i to s Neba. obratiti i za (potrebne) milosti moliti. Molite. da sva Moja djeca postanu od srca ponizna. Sam voditi. jak ostane unutar otpora. djeco. da bude onima ugođeno. da je Moj duh bio prisutan – dostojnim dušama velike milosti nudeći . da postane dio Moga Kraljevstva. Nebo i Zemlja će postati jedno. ali samo iz jednog razloga: da se vama pomogne. i nikada vas nebi razočarao. vrijeme za Moje Namjesništvo na Zemlji približava se i za čovječanstvo ostaje još samo jedno određeno vrijeme. Ovo je način. svijet počima da proživljava zadnje promjene. Jedno neće egzistirati bez Drugoga. Kako može Moja crkva. 10:00 sati Dijete Moje. 9. Moguće da je to kraj vremena. koji su sa lažnim prorokom udruženi. Novi Raj. da bi je sva djeca Božja. da bi se modernim nazorima izišlo u susret. i da vas podsjetim na tu ljubav. koja se danas svijetu daju. koju sam Ja svijetu dao. trebaju vam pomoći. zbog ograničenosti ljudskog uma. Ovi podmukli ljudi će vas uvjeriti. da razmišljate o Mojoj Žrtvi za čovječanstvo i da vam se pokaže ljubav. ali to je samo POČETAK jedne divne budućnosti. koju je Moj Vječni Otac planirao za svu njegovu djecu. ta istinita Katolička Crkva. Svaka duša. kako je to bilo namjeravano: u potpunom i konačnom ujedinjenju u Novom Dobu Mira na Zemlji. Nitko ne razumije u potpunosti. da Moja Crkva Njezino stado za vječni život pripremi i da svaku priliku koristi za poticaj na (Sakarament) pomirenje (= Sakarament ispovijedi). 8. Djevica Marija: Doba mira o kojemu sam vam Ja govorila u Fatimi. Pravedni će živjeti u Mom Novom Raju i svega će biti u izobilju. da Moj Sveti Zamjenik Papa Benedikt XVI. Daljnje informacije. kako vi njih poznate. .Ipak to nije bilo potrebno. koji će se svoditi na raskol crkve. Vaš ljubljeni Isus 392. kad se Novi Jeruzalem. koji Ja obećavam. da vi. koja stekne pravo. i da će te vi biti kod Mene kod kuće i vaše boli biti će vječno prognane. To je jedno važno vrijeme godine. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Nove Odredbe će biti uvedene. istinite. Gledajte radosno u vašu budućnost. Ponedjeljek. da Moje Milosrđe prihvati i da se pokaje. za vrijeme dok se borba za duše pojačava. Moje nauke. Mene još zastupati? Ona to ne može. iz svih religija i iz svih vjeroispovijesti zajedno zatražila nazad. što će se kod Mog Drugog Dolaska dogoditi.travanj 2012. Tako mnogo divnoga se ne može nikada opisati sa ljudskim pojmovima. vašem Isusu. sa novim odredbama i iskrivljenim verzijama istine.. koju Ja za svu djecu Božju u Mome Srcu imam. što je Vječni Život. treba čovječanstvu biti uskoro otkriven. vjerne vjernike. Vjerujte Mi potpuno.travanj 2012. Iz tog razloga će Moj Otac Njegovu Crkvu. Iako je Moje Namjesništvo unutar Moje Crkve značilo. jer Ja vas previše ljubim. nego da budu poslušni prema nauci Crkve. da bi osigurali. Istina se nije nikada promijenila. Vaš Isus 393. Ja sam Crkva. To je prodor prema jednom cilju onih. Ja ću sjesti na Moje Prijestolje. biti će sada napadnute kao prve od izazova. On će zadržati ključeve do Drugog Dolaska. Volja Moga Oca će se najzad samo onda moći ispuniti. Mnogi misle. znati Moje planove za skupljanje Mojih dvanaest Naroda na Zemlji. da se pripremite za Vječni život. Nemojte se bojati ni jednog trenutka. i onda po Meni za vrijeme Moga Vremena na Zemlji. su svijetu date preko izabranih duša kao jedan dar. koje nisu sadržane u Svetom Pismu. da je Moj Drugi Dolazak kraj svijeta. Moje Pristaše. Nebo i Zemlja postat će jedno. Meni to kida srce.

Svi mogući napori će biti poduzeti – posebice od jednog određenog kruga unutar Katoličke crkve . Moja uloga Suotkupiteljice. dijete Moje. Ja sam Bezgriješno Začeće. Temeljem vjere Moje djece i njihove predanosti Meni. koji su ispunjeni Svetim Duhom i kojima je temeljem njihove ponizne duše darovana milost moći razlikovanja. Neboj se nikada. Moli.Sotona hoće Katoličkoj crkvi nanijeti štetu. a Ja. koji u Moga Sina vjeruju. Majka Božja. jer sve to stoji napisano u Knjizi Moga Oca. Ali do onog dana. biti će to vrijeme muke. ima puno sljedbenika unutar Katoličke crkve. koju Ja kod Otkupljenja duša igrati moram. Dijete Moje. Djeco. (naime) da će se vratiti. Djevica Marija. da sve one duše. je otišlo u zaborav. Ti ćeš – zbog tjelesnih i duševnih patnji. neće trajati dugo. Na žalost mnoge duše će ići za njihovim naukama – koje će za Moga Oca biti uvreda. Moju djecu ne odvedu dalje od njihovog trenutka spasa. da je poslat od Boga. krivi Papa kuje već planove – čak još i prije nego što se je uspeo na prijestolje Stolice Petrove . Obećanje Moga Sina. da vodi čovječanstvo u vječni život u Raju. da slijede Krivog Proroka. Ja sam blagoslovljena sa Milostima i Moći. Drugi. da u crkvi u Rimu jedan varalica sjedi. Ona. Posrednice i Zagovornice neki dijelovi Katoličke Crkve ne prihvaćaju. Majka Isusova. ali nije od Mog Oca. Ovo doba mira će nastupiti po Drugom Dolasku Moga Sina i trajati će tisuću godina. Boga Svemogućeg. Mnogi će ga slijediti i vjerovat će. 20:45 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. koje ti za Moga Sina u Ime Moga Sina proživljavaš. Uvrede. Majka Božja. vrijeme za trijumf Moga Bezgriješnog Srca je blizu. Ovo sve se mora dogoditi. da zmiju satrem.oslabit će. kad se Nebo i Zemlja budu spojili u jedan divan Novi Raj. Sotona sada radi intenzivno na tome. dijete Moje. biskupe i kardinale – voditi u bespuće. On. Moja uloga kao Majke Otkupljenja i Suotkupiteljice. ali ako se to dogodi. Travanj 2012. približava se. da je potrebno. Moj siromašni Sin je tako povrijeđen na osnovu načina. će smjesta prepoznati. i muke. koja će – bez vlastite krivnje – biti uvučena u zadnju borbu za duše. da svijetu istinu kažeš. obučena je kao janje. da bi označila početak Drugog Dolaska. Utorak. se osporava. molite. osuditi i Moju ulogu kao Suotkupiteljicu izvrgnuti će smijehu. u kojemu ću Sotona i njegovi demoni biti prognani u divljinu. Dijete moje. Molite. nemojte nikada prestati sa borbom za istinu. da bude još teža nego prije. da se to neće dogoditi. za svu djecu Božju. Novi. Moja uloga kao Suotkupiteljice. da se ostvaruje. koja na strani Moga ljubljenog Sina radi. na koji sam Ja. Doba mira. tvoja uloga počima. biti ću uvučena u raskol crkve. sa kojima si svaki dan konfrontirana. U mnogim krugovima Me ne priznaju u pogledu uloge. koje su obmani Đavla dozvolile. Molite. koja je Meni data od Boga. počima. za spasenje duša – postati jača. Vrijeme za Mene. Đavao. da zastraniš s puta. da Papa Benedikt mogne spriječiti. a druga polovica koja će slijediti Papu Benedikta XVI. Djeco. koji je postao čovijek (doslovno: koji je došao u tijelo). Moju ulogu kao Uništavateljice zmije se ne razumije. Svetu Majku Božju.. Posrednice i Zagovornice neće biti priznata. će se povećati.. 10. Životinja. o kojemu sam ja govorila u Fatimi. koje su unutar Katoličke crkve postale žrtvama Varalice. da članove Katoličke crkve uvjeri. da Svećenici Moga Sina ostanu jaki i da brane istinu. koji se žele suprostaviti moći. Onda će on Mene. Vjernost prema Mome Sinu – unutar Crkve. da vlada nad Njegovom crkvom na Zemlji. Kraljica Zemlje. dogodit će se puno zbrke na Zemlji. Vaša ljubljena Majka Majka Božja Majka Otkupljenja 394. da bi Moje tebi date poruke odbacili. Ali na svakom koraku puta Ga pobijaju one duše. da iskrive njihovo mišljenje. Za one. Tvoja poslušnost i tvoja vjernost prema Meni i Mome ljubljenom Sinu biti će kušani kao nikad do sad. da zmiju satrem. približava se. odbijena. To će se dogoditi. Jer mnogi od Moje djece su jako zbunjeni. Jedna polovica će – iz osjećaja dužnosti – vjerovati. da bi nauke Moga Sina proglasio nevažećim. . Papu. njihovoj ljubljenoj Majci. da Đavla pobijedim i uništim. mnoge duše ući će u Novi Raj. i on će sirote duše – uključujući i svećenike. Svemogućega. Djevica Marija: Vrijeme za Mene. te da ovo zlo cjelokupnu Katoličku crkvu ne zarazi. koje ti u Ime Moga Sina prihvaćaš. Oni će biti kroz Katoličku crkvu vučeni u dva razna smjera. To te može tako daleko dovesti.

da ostanete u blizini Moga Sina. 11. Mnogi. Travanj 2012. je tebi dat. koji su Meni najbliži. osjećaj straha odozgo prema dolje. kad se suočiš sa nekim. Molite. da milosti prime. koje Mene odbijaju. kao da ti je netko zadao udarac u želudac. koji Moje poslanike mrze. On prouzrokuje sumnju i nemir u dušama. Svi oni. 12. ona ne dolazi od Mene. kad ti Moju Riječ izgovoriš. da odgovore Mome Svetome Duhu. On to zna i on sa njegovim lovom na duše nikada neće prestati. su oni. 11:27 sati . Nemojte nikada imati straha pred budućnosti. da vas je Sotona zaveo na grijeh. će propustiti. posumnjaš? Dar. Ti ćeš smjesta prepoznati. posebice bez moljenja Moje Svete Krunice. Srijeda. kako Sotona. koja se preko ovih poruka daje: Molim vas. Mržnja protiv tebe će se pojačati. da vas vodi bliže Mome Presvetom Srcu. čiju dušu je Sotona ukrao. koje on najviše napada. vi će te biti zaštićeni i biti će vam date potrebne milosti. koji će pokušati. tko u Moje Ime dolazi a tko ne. da ovo djelo potječe od Sotone. ti ćeš se osjećati. Ja nikada nijednog od vas neću napustiti. da ti – ponekad – u milosti. da za ovakve duše imaš suosjećanja i da im pomogneš. molite. da Moja prisutnost njihovo tijelo prožima. Tebi će biti rečeno. Ne zaboravite i važnost posta. Ne zaboravite. da vas sa Njezinim Svetim Plaštom obavije i da vam da zaštitu od Đavla. nego točno i one duše. molite. Đavao je pun mržnje. zato što ćeš Sotonino djelo prepoznati. koji sa čistom dušom k tebi dolaze. da ovo djelo potječe od Sotone. On pokušava da druge uvjeri u to – kroz njihov strah od njega – da su značajne osobine. u drugima prisutne. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 396. Ne zaboravite. koji je tvoju dušu preplavio. da nađu pravi put prema vječnom životu i da (oni) svoje duše oslobode od patnje. djeco: jer kad vi ostanete blizu Moga Sina. kojoj je moć data. koju ti nećeš prepoznati kao svoju vlastitu. da bi vas (Milosti) učinile jakim. i one duše. Ti ćeš ipak sa tim dušama govoriti sa Mojim Riječima i snagom. da njega uništi. čiju pomoć za izgradnju Moje Armije Ja trebam. radi? On dobre duše uvjeri. da ti namjere onih siromašnih duša prepoznati možeš. koje sam Ja odredio. jer bez molitve. To ne uključuje samo vidioce i proroke. Zar ti neznaš. djeco Moja. Onda Me morate moliti za milosti. koji ponizno srce i duboku ljubav prema Meni imaju. Svima onima. to je sad jedna teška faza tvog poslanja. Varalica. Molite Nju. tražite od Moje ljubljene Majke. stime što ih na krivi put vodi – i stime što ih čini slijepima za istinu i odvraća ih od toga. Kad on tebe – preko drugih – napada. Ovaj dar će tebi omogućiti. koji sumnjaju u Moju Riječ. da prepoznaš krive proroke. Tebi će biti rečeno. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Travanj 2012. Ako vi u bilo kojem obliku osjećate mržnju u vašim srcima. Nezaboravi slijedeće: Sotona nema moć. Ova Armija će Sotonu pobijediti. Možda će slijedeći Papa biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. kako se to događa. jer on Varalicu drži na odstojanju. da Moju Svetu Riječ podkopaju. onda znajte. čitanja u dušama. Mržnja protiv tebe će se povećati. koju proživljavaju. Najprije ćeš osjetiti jedan užasan osjećaj. koje je prije tako dugog vremena prorečeno. Samo maleni broj od onih. važnost molitve. i ti ćeš drhtati i osjećat ćeš vrtoglavicu. da bi vaše duše i duše vaših obitelji pripremili za Novo Doba Mira na Zemlji. koje se dovode s njime u vezu. za posvećenje njihovih duša. Ovaj dar će ti i omogućiti.Ti ćeš smjesta prepoznati. Imajte uvijek u mislima. kad je on prisutan u drugima. koju Ja imam. osjećat će svjetlo i osjećat će. uključivo i one od vas. On se boji nje. koje sam Ja tebi dao. da. Osjećat ćeš se jadno. ali on će biti krivi prorok. Vaša ljubljena Majka Kraljica Zemlje Majka Otkupljenja 395.Svi Anđeli na Nebu štite tebe. u ovoj malo osamljenoj misiji. Sotona vas može odvući od Svete Riječi Moga dragocijenog Sina. Kćeri Moja. On je nemoćan prema Mojoj Majci. koju vi trebate. On Presveto Trojstvo nemože pobijediti. dijete Moje. Bez redovne molitve biti će vam teško. Četvrtak. posebice protiv mojih svetih poslanika.

što je sa sobom donijelo. koja je sadržana u Svetom Pismu – prikazuju se umjesto toga kao istina. koje Moju Crkvu na Zemlji zastupaju – isto tako promatrati kao takvu (krivu nauku). Onda. on će zapovijedati nad svom djecom Božjom. da slijedećeg Papu prihvate. Od toga postoji tako puno interpretacija. Učinite nešto. Kad se jedan hrabar. koji iza Moga ljubljenoga Zamjenika. i to temeljem sramote. da je za mnoge nedužne ljude vrlo teško. da će to biti Katolička crkva – koju sam Ja zasnovao i stavio pod zapovijed Moga ljubljenog Apostola Petra . Kad mnoge duše budu zavedene. koje Sotona predvodi. Oni. iako će istina biti žestoko napadana i promatrana kao kriva nauka. Nažalost on. O kako sam Ja napušten i odguran u prikrajak. kćeri Moja. koji će s Neba – pod vodstvom Moga Vječnog Oca – vladati nad Mojom Crkvom. Sotona je tako mnogo duša svladao – uključivo i vođe unutar Moje vlastite crkve . Budite jaki. najveći mogući) jad prouzrokuje – zadovoljio. vašem Isusu. od većine mognu biti prihvaćene. To je način. da bi se omogućilo. da vladam. kako se zauzimaju za istinu Mojih nauka. Oni. koje su usađene u glave Mojih boguposvećenih Slugu. da Moju Riječ javno objavljuje. kad sve religije postanu jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva. da će biti izopćeni. Ja ću sve (tajne) otkriti preko Marije od Božanskog Milosrđa. da laži. koje se sve temelje na ljudskim interpretacijama. su mnogi iz Mojoj Crkvi tumačili. koja vam se sada daje. kod Drugog Dolaska. da vas uvjere u istinitost krivog proroka. Vjernici imaju straha od verbalnih uvreda i zbog izrugivanja. Petar. koje vam nude oni. iz straha. Njegovi birači su vukovi u ovčijoj koži i članovi tajnih i zlih grupa Slobodnih zidara. Ona ne laže. Sotona će žrtvovati mnoge duše. Ne dozvoli. koji će pokušati. Ove zle laži idu i puno dalje preko toga. Laži – dakle one iskrivljene verzije istine. da se prema istini Mojih nauka. će privući puno sljedbenika. Mnogi će ove slabosti isključiti i njihove poruke prihvatiti. Moj ljubljeni Papa Benedikt XVI. da bi njegove zadnje požude – naime da najveći (odn. Vi vidite. „Dragi Isuse. Njihove riječi će biti pažljivo odabrane i njihov iskaz će biti netočan i zbunjujući. . koja će u Zadnjem vremenu najviše patiti. bila je. koji pokušavaju. jer izgleda. djeco. Tako puno tame spustilo se je na djecu Božju. koja je sadržana u Knjizi Otkrivenja (Pr. kćeri Moja. da bi krivog proroka poštovao. Ovakvim Slugama se predbacuje pomanjkanje tolerancije. ako bi otvoreno (odn. mnogi ljudi u svijetu me još uvijek odbijaju i to ima neke veze sa javnim mišljenjem. Osudite laži. da se one slažu sa Svetim Pismom. koje bi morali pretrpjeti. prvobitan Apostol. Budite sigurni. da će sada mnogi samoimenovani proroci nastupiti. Ovaj Papa će možda biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. vjerni.. dolazi. onda će početi napad. postupa kao prema jednoj laži.. kad Ja dođem. Ja vas moram upozoriti. onoga. da se njihov glas čuje . izgovorenih od Mojih Slugu. i samo malo njih imati će hrabrosti. koju oni zbog zlih grijeha od neke vlastite subraće (doslovno: suposvećeni) podnositi moraju. da Mojoj Svetoj Volji zavjetuju njihovu vjernost. Ostanite Meni. daj mi snage. pomanjkanje suosjećaja. ali on će biti krivi prorok. daje – pobijati. Svećenici se stide za to. da Moju Vjeru branite protiv krivog proroka“ . ovaj krivi prorok. će biti poslati. da se izda za Tebe.. da Moju Crkvu uništi. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (44) „ Za snagu. Budite stalno na oprezu. Evanđelje po Ivanu). kad se njih vidi. da upravim pažnju na Tvoje Nauke i da Tvoju Svetu Riječ u svako doba javno objavljujem. Danas misle – više nego ikada prije – da nije moguće. da ustane i da istinu Mojih nauka brani. koji će Moju Svetu Riječ – koja se tebi. koji se njemu suprostave. boguposvećeni Sluga zato odluči. Ne zaboravite jednu važnu nauku: Moja Riječ – kad sam bio na Zemlji. djeco. istinskoj Proročici Zadnjeg vremena. Ja govorim samo istinu. Čak i (Mojim posebnim) vjernim pristašama fali hrabrost da ustanu i da se bore protiv zlih zakona. pomanjkanje ljubavi i da nemaju poštovanja prema ljudskim pravima. da uđem u napast. da djecu Božju pripreme na to. javno) govorili o Mojoj Svetoj Riječi. Najprije će vjernike uvjeriti o tome. Pape Benedikta. Nemojte nikad posumnjati u Moju Svetu Riječ. Rimljanin. Knjiga Otkrivenja je istinita Riječ Božja. je Moj Petar. će kod Mog Drugog Dolaska vjernici – uključivo i Moje boguposvećene sluge. Istinu Moga Svetog Pisma.Moja najdraža kćeri. dok se to još može. ond on mora teško patiti. koje su u njihovim Zemljama uvedeni i koji su prešli preko Riječi Moga Oca. Moju Riječ. biti će proganjani. je zadnji pravi Papa na Zemlji. kad sam prvi put došao – promatrana kao kriva nauka. na koji će Sotona pokušati. da njihove riječi od Mene dolaze. Do sad vam nisu date sve u njoj sadržane tajne..

Daj mi dar moći razlikovanja. približila Mom Presvetom Srcu. Koliko puta ste čuli da je Bog uvijek milosrdan ? On je toliko milostiv.odbijanjem da okrenu leđa smrtnomu grijehu. Niti će se oni potruditi da traže oprost ili da pokazu kajanje. Uvjerenje da ce svi grijesi „biti“ oprošteni. da odgovorite na Moj poziv.govore tako.da se odvoje od svoje braće i sestara . ali sa malo vjere. Molim vas. Amen.gdje grijeh ne postoji . Vaš ljubljeni Isus 397.koje Ja sam trpim zbog grijeha čovječanstva. nikada ne bi osudio? Da On nikada ne bi poslao dušu u pakao? Ipak. Oni tada koriste svoje vlastite interpretacije o tome što zapravo znači Moje milosrđe. Jer onda ćete shvatiti duše koje ste odbacili .kad Mi je trebala vašu pomoć . Nitko. proizasla od čiste ljubavi prema Meni. bez obzira koliko je grijeh crn. 2012 15:27 Moj usrdno ljubljena kćeri. Toliko laži. da u Svetoj Bibliji sadržanu istinu nikad ne zaniječem. jer ste vi utapajuce duše i nedostaje vam velikodušnost srca.da Me sada odbacujete . biti primjer. prepoznati ces muke .da upozore druge o opasnosti pakla. da se odvratim od Tvoje istinite Riječi. da je i Ja u istom obimu suosjećam. Takvo razmišljanje je opasno i dužnost je svih kršćana . Među vjernicima. kako bi pokazali svijetu.uzrokovane zbog vaseg nedostatka poniznosti. Iako Meni mnogi vjernici i dalje odaju počast .u Novom Raju Mog Oca. svejedno koliko laži meni bude prezentirano. Ljudi se osudjuju sami u pakao. a koja je protjerana u pustinju. ali jedino i samo ako grešnik traži oprost. tako da duše znaju što mogu očekivati u ovim vremenima. znaciti će propast kršćana.Održi moju ljubav prema Tebi jakom. podrzavaju njihovu ideologiju. U zajedništvu sa Mnom ćes znati . ipak će to biti pod njihovim vlastitim uvjetima. Mnogi će prema drugima postupati s ljubavlju i dobrotom. Svakoj ljudskoj interpretaciji glede tisuću godina nemojte vjerovati. Mene još uvijek mrze. koja ce da vam biti data putem ove prorocice. Vi ste Crkva. Dva svjedoka. koja se očekuje od njih kao kršćana. Ja shvaćam da neke od ovih poruka nemaju smisla za tebe. Tako puno njih. Oni su ga sami odabrali . koji prihvaćaju Moju Riječ. jer On voli svakoga. Toliko laži.moras shvatiti. trebali shvatiti je. umjesto da pokazuju ljubav. gdje je postojanje pakla zanijekano. Neki će osjetiti potrebu . Vaš dragi Isus. Ja ih ne stavljam tamo. Oh. na koju ce se ukazivati u knjizi Otkrivenja.da je Moja patnja počela i završila na križu. da bi me pokrenuli na to. uključujući i one koji odbijaju svojoj djeci sakrament krštenja . Bez obzira koliko je čovječanstvu bilo upoznato o Mojem postojanju. jer Ja.od razocarenja zbog vase sljepoće . će vas ostaviti u muci i velikoj žalosti. Jaganjac Božji. gdje ćete biti izolirani.” Istina stoji u Svetom Pismu. da mogu razgovarati s vama na ovaj način. ali ipak ujedinjeni kao jedno. kao da grijeh više nije važan. Oni im moraju. ali samo ako oni. Knjiga Otkrivenja ne otkriva sve.iako ste je trebali prihvatiti. nije točno. Subota 14 travanj. Bez obzira kako je teška tvoja tjelesna patnja . znaciti će propast kršćana. iako sam prihvacen. Moja patnja neće završiti sve dok se sva Božja djeca ne ujedine u ljubavi i skladu . jer to nije vaše pravo. kako su dobro pouceni u duhovnim stvarima. ali koji je Me sada odbijaju kažem sljedece: Cinjenica.mnogi će osuditi grešnike. Vi ste plod žene koja je rodila muško. kako Me vrijedjate! Za one koji su proveli svoje živote posvećene Meni i koji su upoznati s Mojim Svetim pismom. Moje učenje ce se samo tolerirati pod vlastitim uvjetima. iako bi im trebali pokazati dobrotu i moliti za njih. Vi ste Moj Ostatak Crkve. Sada vam Ja govorim s Neba . umjesto toga. ali moras vjerovati u Mene i znati da moram otkriti sadržaj knjige Otkrivenja. dok se ona idalje intenzivira. sada samo zbog toga dolazim.da za svaku bol i unutarnju tamu duše koju doživljavas. Za one. da Knjigu pred očima cijelog svijeta otvorim. na koje se ukazuje u knjizi Otkrivenja Srijeda 18 travanj. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju .kako bi vas spasio. znajte da vas je vaša poniznosti i vasa ceznja. Neki će osjetiti prezir prema drugima. Vi sumnjate u Moju Svetu Riječ . Kako Me dovodite do placa . kada vam se Istina otkrije. Svaki grijeh 'može' biti oprošten. to je laž. Tvoja patnja reflektira samo djelić Moje vlastite patnje. Vi smijete vjerovati samo u Riječ Božju. Nikad ne osuđujte druge.da pripremiti svu Djecu Božju za Moj Drugi dolazak i što nalazim? Ja vam govorim kao iza zatvorskih zidina i kao iz jedne ćelije u koju ste Me bacili. zato što odbijate da vjerujete. 2012 13:36 Moja usrdno ljubljena kćeri. da On. Na primjer . gdje je postojanje pakla zanijekano.* . samo Bog ima pravo suditi druge. da naviještate javno Moju Svetu Riječ i propovijedate istinito Evanđelje. Moj ostatak Crkve. kojima oni nude taj dar. čak i ako se ne slažete s njima. Otkupitelj čovječanstva 398.

može biti odbacena u stranu.Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju. koji će se pojaviti kod Mog Drugog Dolaska. 10.“ Molite se. Moj Ostatak Crkve će morati širiti riječ na Moju drugu djecu. Vaš ljubljeni Isus prilog (*) Otkrivenje 12.14. Dva Svjedoka u Knjizi Otkrivenja: Vi.S neba tada zaori snažan glas: 'Uziđite ovamo!' I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo. To će biti vjerni članovi Moje kršćanske crkave. 5.260 dana(=3 ½ godine). evo. 9. da Sveta Biblija bude itana i shva ena.Tri i pol dana svi će narodi. koji poziva na vas s Neba. i Ja ih ne mogu spasiti. jer Sveta misa će se promijeniti do neprepoznatljivosti pod vlašću lažnog proroka. Oni će biti privučeni u mrežu od strane lažnog proroka . 3. Tko im god pokuša nauditi. Oni od vas koji nisu sa Mnom . 13. Morati ćete Me častiti u tajnosti.da obavijestite svijet o punom smislu pečata.koja će ustati iz pepela. prilog (**) Otkrivenje 11 Dva svjedoka 1. neće umrijeti. ali to neće biti slučaj jer ćete vi oblikovati. Odaberite li prvo .prije nego što bude prekasno. ćete morati navijestiti Moja proročanstva i Moju Svetu Rije onima koji nisu kršćani ili koji ne znaju Deset zapovijedi.koje ću ocitovati Mariji Božjeg milosrđa. vaša će duša biti ukradena od strane varalice.da Mi pripadaju.Ali nakon tri i pol dana. Moje pristase. Iako ovo strogo zvuči.novi Jeruzalem . dolazi još jedna! . (**) Židovi će napokon znati.Kad dovrše svoje svjedočanstvo. 12. iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja. Ali ćete darom Duha Svetoga.' prilog (***) Otkrivenje 11 4. Moja Crkva. 6. tradicionalne prave Crkve s onim pristasama od Mene. Vi ste Moje istinske pristase i sve milosti Neba ce se izliti preko vaših plemenitih duša. u kojemu je raspet njihov Gospodin.Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju.Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve Zemlje. 11. kolika je bol u Mom srcu. Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih. Vi ćete preživjeti strašnu i zlu monarhiju koja će nastati pod dvojnim vodstvom lažnog proroka i antikrista. od kojih će oba biti bačeni u ognjeno jezero .Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom. da budete prihvatili Istinu. žena pobjegne u pustinju. No. gdje će naci utočište. ste jedan od Dvojice svjedoka iz Knjige Otkrivenja i koji će biti zaštićeni s Neba.Stanovnici Zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke. 5. ali Moja Riječ nikada neće umrijeti.Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: 'Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2. 7. uključujući i one koji Me uopće ne poznaju. Vi ili ćete biti za lažnog proroka i protiv mene ili cete biti za Mene. plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob.Pokuša li im tko nauditi. Vaš zadatak će biti da se pobrinete .Žena rađa Moju istinsku Crkvu. Mnogi od vas će postati sveti u Mom Novom Raju zato što ste Mi pomogli izgraditi Moj Ostatak Crkve na zemlji i vladati sa Mnom u Novom Nebu i Zemlji. da sam Ja Mesija i njihovo propovijedanje istine će biti takodjer gurnuto i na stranu bačeno od lažnog proroka i antikrista . Svojom voljom će Me udarati po licu.da odluce. zbog onih Mojih pristaša koji će odbiti . A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu..Mom Ostatku Crkve. kao leš.A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni. koja je ce biti data vama . gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana. to je Istina. tako da možete vidjeti i da slušate. 8. prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana. Kako vas volim Djeco i kako Mi olakšavate patnje. Pobijedit će ih i ubiti.u tamu. Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti Zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele. sadržanih u Knjizi Otkrivenja .će imati vrlo kratko vrijeme . Dokaz Moje prisutnosti . ali za njom. Moj Ostatak Crkve.koje je pakao.dati će se citavoj Djeci Božjoj tijekom „Upozorenja. tako da možete čuti . Vi cete primiti pomoc i mnoge vođe će nastati između vas .da otvoriti oči. Oboje će smatrati porazenim. Leži na vama .Druga strahota prođe. mora umrijeti. koji će biti bačeni u stranu od strane lažnog proroka. Moje vjerno stado. koje neće biti zavedeno od lažnog proroka. Židovi će biti Drugi od Dva Svjedoka.da vas vode kroz ovo razdoblje. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. biti ćete odbaceni u pustinju za 1. 6A. da sam to Ja. Sedam tisuća ljudi pogine u njemu.Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima. Ponavljam: Ovaj rod izabrani.da istruli poput leša. Vi. zajedno sa svim drugim religijama. Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali.koji odbacuju Lažnog proroka.Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. koji će morati ocuvati Moju Crkvu zajedno. odjeveni u kostrijet. Dvije masline su Stari Jeruzalem Izrael i Novi Izrael. Taj progon neće trajati dugo i bit će vam data velika snaga i zaštita. uključujući i Moje Svete sluge i one Moje pristase . vas dragi Isus. jednu pravu Crkvu . Vi.Dvije lampe su Moje kršćanske Crkve. biti hranjeni s plodovima Moje ljubavi.(**) Moja Riječ.

ove siromašne duše.će vidjeti promjene u sluzenju Svete mise. dopustite Mi da vas držim što blize sebi i da vam dam utjehu . Molite Me vasim osobnim riječima . Pomozi mi da osjetim radost. tako da bi one mogle biti spasene. uključujući i one koji ne vjeruju u postojanje Boga . je dovoljno. Samo Ja vam mogu pomoći.mogu da nanesu užasnu nepravdu onima . Oni žele oboriti Katoličku crkvu i razbiti je u komadiće.da navijestite citavom svijetu Moju Svetu rijec . Kod duša. Svetom Trojstvu koja se sastoji od Oca i Sina i Duha Svetoga.oni će izazvati veliku tjeskobu u ljudskim životima.da počine grijeh u tijelu. Vas ljubljeni Spasitelj Isus Krist 400.Poruka 399. tako da mogu uci u Novi Raj . odstrani sve negativne misli i pokazi mi put.a koja nema pravo. Molim vas zovite Me ovom križarskom molitvom (45) "O Isuse ja znam vrlo malo o Tebi. U položajima moći . Ovaj zli plan. koje se već nalaze u grijehu. kako ce se sotona suprostaviti u završnoj pobuni protiv Boga. djeco. Ja sam vasa slamka spasa.Ja ću odmah odgovoriti i pomoći vam da se približite Mom Presvetom Srcu.vi morate pomoći onim sirimasnim duše koje trebaju Moju zaštitu.je.za kojom žudite u svijetu punom nepravde. znaj da . utvrđenim od Boga Oca. Pozovite Me glasno. Kako se sada priblizava Zadnje vrijeme . su ušli u sjemeništa. koji vrijeđaju Mog Oca. To je upravo ono.Ja. To ne dolazi od Boga. uključujući i one koji ne vjeruju Utorak 17 travanj.su bile ograničene do sada.Ja pozivam svu Božju Djecu i uvjeravam vas da Ja. Bilo da vjerujete ili ne vjerujete . kako da shvatim. Mnogi pitaju zašto se ove Poruka cesto odnose na Sotonu. One ce biti date za sve religije i uvjerenja. potičuci ih uglavnom . Oni će uvesti zakone koji se protive Deset zapovijedima.Vječnoga Oca.bez obzira kojih ste uvjerenja.koji obožavaju Sotonu. prouzrokuju pustoš oko sebe. da uništi Moju Crkvu je u tijeku vec 100 godina. vaseg dragog Isusa. njihovom ljubljenom Isusu Kristu. Ponedjeljak 16 travanj. što lažni prorok i obmanjivač . Međutim. da imate odgovornost . Djeco. to će se promijeniti. To je razlog. koji su članovi ove zle sekte. Vaš ljubljeni Isus . su za cijeli svijet. Molitva. To je to. Ja ću vas voditi i zaštititi vas na vašem putu i vi ćete biti vođeni snagom Duha Svetoga. Moje Poruka tebi dane.da Ja razgovaram s vama preko ovih poruka . kojima oni vladaju. izazvali bol ili štetu drugima.iako su bile dopuštene od Boga Oca. će se osjecati povrijedjenim. Stvoritelja cijelog svijeta. Novi svjetovni zakoni će biti uvedeni. Samo Ja mogu promijeniti način na koji živite. pokušavaju učiniti. Ako vi to izgovorite iz srca.zato što je vama data Istina. bez obzira koliko ste griješili. nikada ne bi mogao unistiti svoju Crkvu. Ali pomozi mi.da naviještavate javno Istinu Mojih učenja. 2012 18:30 Moja usrdno ljubljena kćeri. Negativnost ce biti uzrokovana od Sotone i njegovih demonskih anđela. da otvorim moje srce kako bi dozvolio da udjes u moju dušu. nikada ne bi mogao uništiti Moju vlastitu Crkvu. Jedini način da se oslobodite od teškog života . vaš ljubljeni Isus. nesreće.tako da vam Ja mogu pomoći. ali od 1967. neću stajati po strani i gledati .da Me pozovete . da izaberu novog nasljednika za Mog Svetog namjesnika papu Benedikta XVI. koji će biti uvreda za Moju smrt na križu. zašto je mnogo priprema potrebno. da dobiju uporište u Vatikanu. sta se Tebi dopada. da oni počine zločine. okrenuti leđa pogresnom ucenju. Moja djeco. 2012 18:00 Moja usrdno ljubljena kćeri.kako se Moja Crkva kroz ruke jedne određene sekte raspada. on je intenziviran. Za sve one koji se žele osloboditi svoj život od negativnih misli i osjećaja . okrutnosti i mržnje.sve što je potrebno je pobožnost prema Meni. Svi oni koji znaju Moje učenje . tako da me možes ozdraviti. morate znati. Moje Poruka vrijede za sve religije i uvjerenja. Ovo zla sekta će sada osloboditi sve snage . da vam pomognem. i znajte da se ne morate bojati . Moj odgovor je ovaj: Sotona i njegovi pali anđeli lutaju zemljom u potrazi da napadnu čovjeka. U drugim slučajevima . mogu posjedovati tijelo. Oni ih napadaju preko osjetila . Amen. Oni stavljaju misli u njihove umove. vas ljubljeni Isus. Stvoritelja svih stvari. Molim vas. Njihovo shvacanje će biti odbijeno i mnogi Sakramenti prestat će biti ponuđeni. Mnoge Moje pobožne pristase.kojeg vodite.kazem: imajte na umu da sam Ja ovdje. Njihove ovlasti. Samo mir i ljubav može doći od Boga. Za one katolike koji će biti povrijeđeni i zaprepasteni .kako bi se omogucilo. koji štuju sotonu. radosti i slozi s Tobom zauvijek. Mnogi obmanjivaci.o Trojedinom Bogu. utješiti me i ispuniti me Tvojim mirom. Ne smijete se bojati.gdje mogu živjeti život u ljubavi.draga Djeco ." Volim vas sve . Kada se to dogodi . jednostavan razgovor. da igra ulogu u Svetoj Stolici.