301. Isus poziva svu djecu svugdje na svijetu nedjelja, 8.

sječanj 2012, 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri, Ja danas pozivam svu djecu na svijetu, koji su preko sedam godina stari, i to svako Moje dijete pojedinačno. Vi, djeco Moja, u Mojim očima ste kao dragulji. Vi Mi donosite takvu jednu nježnu ljubav, i vaše društvo Mi priređuje veliku radost. Vi trebate znati, da vas Ja sve jako ljubim. Neki od vas me već poznaju, i to je dobro. Ja vas pozivam, da više razgovarate samnom. Sa vašim vlastitim riječima. Kao sa prijateljem. Nemojte nikada imati osjećaj, da molitve morate naučiti i izreći ih napamet, što vi možda osjećate kao teško. Dođite umjesto toga k Meni i dopustite da učestvujem u svim vašim mislima, strahovima, novostima ili problemima. Oni siromašni mladi ljudi, čiji je život pun zabluda ili koji imaju veze da alkoholom ili drogom, moraju znati slijedeće: Iako vi u vašem životu prazninu osjećate, vi Meni ipak morate pružiti svoju ruku, i ja ću je prihvatiti. Ja ću vas spasiti od toga, da se utopite u moru smetenosti. Mnogi od vas osjećaju se bezvrijednim i kao da bi bili neznatni. Vi ste od onoga, što vi u svijetu muzike i zvijezda obožavate, tako nadvladani, da se osjećate potpuno nedovoljnim. Nemojte se nikada ovako osjećati, Moja mala djeco; jer u Mojim očima vi ste nešto što je posebno (vrijedno). Svaki od vas ima jedno posebno mjesto u Mome srcu. Dozvolite Mi, da vas povedem na jedno putovanje u divnu novu budućnost. Ja ću, uskoro, započeti jedno novo divno doba mira i krasote na zemlji. Vi morate ostati jaki. Ne predajte se nikada, kada se osjećate potištenima. Nemojte nikada očajavati, kad se osjećate ništavnima. Vi ste – imajte to uvijek pred očima – rođeni iz jednog točno određenog razloga. Razlog za vaše rođenje je – i to neovisno od vaših životnih okolnosti – slijedeći: Vi ste rođeni, da se Meni pridružite kao dio Moga Novog, divnog Kraljevstva. Ja znam, da je to za vas teško, da čujete Moj Glas, pošto ima tako puno krivih bogova, koji pokušavaju, da pridobiju vašu pozornost. Moje obećanje vama je slijedeće: Živite vaš život u ufanju u Mene i u ljubavi prema Meni, vašem Isusu, a Ja ću vam dati dar raja. Ovaj raj je ono, što na vas čeka, kad bi vi Mene samo zamolili, da vam na vašem putovanju k Meni pomognem. Ja sam ona ljubav, koja u vašem životu nedostaje. Ja sam mir, za kojim vi čeznete. Ja sam pomoć, koju vi trebate, da bi ponovo osjećali ljubav u vašim srcima. Ja sam ljubav. Ja sam svjetlo. Bez Mene će te ostati u tami. Ja vas ljubim, bez obzira na to, koliko vi Mene žalostili ili vrijeđali. Molite ovu malu molitvu, i Ja ću odmah dotrčati k vama. „Isuse, ako me možeš čuti, onda čuj moj vapaj za pomoć: Molim Te pomozi mi, da izađem sa onima na kraj, koji mi prouzrokuju bolove. Pomozi mi, da zavist prestane da vlada mojim životom, i pomozi mi, da prestanem sa time, da si stvari želim, koje nemogu imati. Umjesto toga otvori moje srce za Tebe, dragi Isuse. Pomozi mi, da osjetim pravu ljubav – Tvoju ljubav – i pravi mir u mome srcu. Amen.“ Radujte se, djeco Moja, jer sada Ja iz neba razgovaram sa vašim srcima. Ja stvarno postojim. Ja egzistiram. Ja vas ljubim i neću nikada prestati sa borbom za vaše spasenje, tako da vas, vaše obitelji i vaše prijatelje mognem ponijeti u Novi Raj na zemlji. Ovaj raj je stvoren za Adama i Evu i sada će se ponovo vratiti na zemlju. Ja hoću, da ste vi jedan dio ovog novog divnog života, koji vaše (najljepše) snove (još) uveliko nadmašuje. Ja vas sad blagoslivljam. Vaš ljubljeni prijatelj Isus 302. Nakon globalne ispovijedi širom svijeta Ja ću pripremiti Moj Drugi Dolazak ponedjeljak, 9. sječanj 2012, 8:10 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, vrijeme brzo teče i sa „Upozorenjem“ će započeti priprema (e) za Moj Drugi Dolazak. Poslije ispovijedi širom svijeta, kada većini čovječanstva budu podijeljene posebne milosti i blagoslovi, ja ću pripremiti put za Moj Drugi Dolazak. Čovječanstvo mora akceptirati, da je vrijeme za ovaj veliki događaj skoro tu. Nemojte gubiti vrijeme kod pripreme vaših duša i duša vaših obitelji za Moj slavni povratak. Moj Drugi Dolazak će donijeti kraj patnjama, koje ste vi podnosili tisuće godina na zemlji. Tako veličanstven je ovaj divan događaj, tako da će se svatko od iznenađenja diviti i jedva će moći disati (od uzbuđenja), kad se Ja pojavim na nebu. Vi, (ljudi) iz ove generacije, ste izabrani, da sa ovog putovanja sa Mnom u Moj Novi Raj izvučete korist, (i to) za vrijeme doba mira, u kojemu ću Ja vladati. Nitko od ovoga nesmije biti isključen. Ni jednoj duši nesmije biti dozvoljeno, da propadne kroz mrežu. Moja najveća želja je, da vas sve sa Mnom uzmem u Moje Kraljevstvo. Ovo je slava, na koju je čovječanstvo čekalo od Moje smrti na križu. Oni od vas, koji Moje molbe jednostavno ignoriraju, molim neodloživo, da sad počmu sa time, da se pripreme. Moje vrijeme se približava. Ja sam sad poslao Moju posljednju Poslanicu u svijet, da vam pomognem, da vaše duše pripremite. To je prorokovano. Nemojte ignorirati Moje upozorenje, jer ako to učinite, ne će te biti budni i ne će te uspjeti, da se odgovarajuće pripremite. Od sada ću Ja slati mnoge Poruka, tako da svijet bude spreman, da Mene prihvati kao svog Gospodara.

Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj cijelog čovječanstva 303. Djevica Marija: Tako puno duša se odlučuju da ignoriraju znakove koje Ja dajem utorak, 10. sječanj 2012, 20:30 sati Dijete Moje, ti moraš svijet informirati o važnosti molitve u ovo vrijeme. Moja djeca pate na svim mjestima, u svakoj zemlji (na svijetu). Važno je, da se sva djeca Božja u ovo vrijeme ujedine (u jedno jedinstvo), tako da se tama konačno ukloni sa zemlje. O kako plačem od brige, kad se one duše odluče, da ignoriraju Moje posjete kod vidioca na zemlji. Tako mnogi odlučuju se, da znakove ignoriraju, koje Ja (njima) dajem, da se osigura, da vjera mogne biti ponovo uspostavljena. Tako hladna su njihova srca – uključujući i srca svećenika i duhovnika, koji su slijepi za istinu - , tako da je puno vremena potrošeno. Da su bar njihova srca otvorili za Poruka, koje sam Ja svijetu dala, onda bi jednom većem broju duša bila dana hrana, koju su one trebale. Ovo su posljednji dani, gdje Moje riječi ohrabrenja moraju biti uvažene. Molite, molite, molite, da se Glas Moga Sina onako čuje, kako bi se on trebao čuti. Zar niste vjerovali, djeco, da će On čovječanstvo pripremiti za Njegovo Veliko Milosrđe. On počima sada, da kroz ove (pripreme) kroz obraćenja dostigne koliko je moguće više duša. Njegovi planovi, osim jednog izuzetka, završeni su. On treba više molitava; jer bez ovih molitvi će duše biti izgubljene i pridobit će ih varalica. Moje dijete, Moj će Sin njegovoj ljubljenoj djeci uskoro donijeti hitno potrebna olakšanja. U Njegovom Milosrđu on će sada svijet pripremiti i za Njegov Drugi Dolazak. Molite, da svi oni, koji u Mog Sina vjeruju, otvore svoja srca za istinu Njegovih svetih Poruka. Ako vi Njega slušate i ako slijedite Njegove upute, sve će biti dobro. Ako oni Upozorenje ignoriraju, koje će im biti dano iz čiste ljubavi, (to će dovesti do toga), da će oni drugima uskratiti šansu za otkupljenje. Ja molim usrdno za plemenitost duša, tako da one Mome ljubljenom Sinu obećaju njihovu vjernost, (i to) da se (zajedno) sa Njim kreću prema slavnom vremenu (Njegovog namjesništva) u Novom Raju. Moji Glasnici su za jedno izvjesno vrijeme bili poslani u svijet, da bi (pri tome) pomogli, da se svijet pripremi za ovaj veliki događaj. Sada su poduzeti zadnji radni koraci. Slušajte sada Glas Moga Sina, kako razgovara s vama. Nemojte Ga odbiti. Vaša ljubljena Majka, Kraljica neba, Majka otkupljenja 304. Najveća odvratnost od Holocausta planira se protiv Židova srijeda, 11. sječanj 2012, 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri, promatraj sada napore, koje Globalne Moći, koje ne pripadaju svjetlu, poduzimaju i pokušavaju, da započmu bitku protiv Mog naroda. Ja se odnosim na kršćane i na Moj izabrani narod, Židove. Zlobni planovi se zasnivaju, da bi (praktično) vršenje kršćanstva na jedan podmukao, ali skoro neprimjetan način odstranili. Ovo će započeti sa jednom izmjenom u ustavu Zemalja svugdje u zapadnom svijetu. Poduzet će se svaki (mogući) pokušaj, da protiv Mojih kršćanskih crkava podignu najprostije prigovore. - Moje Bogu posvećene sluge će se (zbog toga) polako povlačiti natrag i Moje će ljude sa malo duhovne potpore napustiti. Svi ovi zakoni, gledano sa vanjske strane, pobuditi će izgled tolerancije. Vaša vjera, djeco Moja, biti će stavljena na kušnju kao nikada prije. Kršćanstvo – i svaki pokušaj javnog objavljivanja Mog Imena – biti će spriječeno. Na mjesto toga pojavit će se jedna bezsadržajna (prazna) doktrina i ljudi će biti zbunjeni. Oni će misliti, da je ova doktrina dobra i primjerena naknada za istinu, dok će ona u stvarnosti biti jedna laž. Ova zla skupina je toliko moćna, tako da samo malo (ljudi) zna, da oni postoje. Ali ipak oni svugdje upravljaju. Moja djeca su kao marionete (u njihovim rukama). Moj izabrani narod, Židovi, ponovo stoje pred jednim užasnim progonom. To su planovi, da ih se uguši, i oni su u toku. Oni, o kojima oni (židovi) misle, da su njihovi prijatelji, su (u stvari) neprijatelji. Oni će doživjeti takvu bijedu, da Ja cijelo čovječanstvo pozivam, da mole za Izrael. Najveća odvratnost od Holocausta se planira protiv Mog naroda. Molite, molite, da skupina, koja pripada antikristu, budu odvraćena od toga, da izvrše ova zla djela. Ove mračne duše trebaju vaše molitve, da bi mogli – za vrijeme „Upozorenja“ – prepoznati svoje prekršaje. Molite, da oni njihovu bojnu opremu skinu (t.j. da napuste njihov nerazborit stav) i da mole za Moje Milosrđe. Ako oni to učine, onda dolazeći ratovi i nemiri u Izraelu mogu biti ublaženi. Mnoga prorokovanja će se sada pred vašim očima razviti. Onima, koji su prema Mojim obećanjima slijepi, mora biti dano svjetlo Mog Milosrđa, da bi ponovo (mogli) vidjeti. Ne dopustite da vas odvedu u zabludu, djeco. Ono što vam se po vanjštini prikazuje kao dobro,nije uvijek (onakvo) kako ono izgleda. Mir održavajućim snagama – mnogi od njih su nevine šahovske figure – se laže. Nemojte nikada imati straha; jer Moje Molosrđe imati će značajan utjecaj na ove sekte, koje već stotine godina planove protiv Moje Crkve kuju. Ona ne može i ne će pobijediti. Ali ona će prouzrokovati golem teror, osim ako molitva njihovu zlu prevlast bude mogla oslabiti. Molite novu vojnu molitvu (broj 18), da se pomogne, da se antikrista i njegovu skupinu, o kojoj Ja ovdje govorim, zaustavi.

„O dragi Isuse, spasi svijet od antikrista. Brani nas od zlih pandži sotone. Spasi zadnje ostatke Tvoje Crkve od zloga. Svim Tvojim Crkvama daj potrebnu snagu i milosti, da budemo zaštićeni protiv ratova i progona, koje su planirane od sotone i njegove armije. Amen.“ Vaš ljubljeni Isus Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 305. Molite za duše u teškom grijehu, koje možda neće dobiti šansu, da se još izmire s Bogom četvrtak, 12. sječanj 2012, 15:30 Moja iskreno ljubljena kćeri, svi moraju sada sa njihovim cijelim srcem iskreno moliti za one duše, koje šok, kad Moje „Upozorenje“ i Moje Veliko Milosrđe dožive, možde neće preživjeti. Neke od ovih siromašnih duša u smrtnom grijehu možda neće dobiti šansu, da traže Otkupljenje. Zato pobrinite se zato, da vaše molitve budu žrtvovane za ovakve duše. Molitva je hitno potrebna, stime da se moli za one duše u tami. U njihovoj zloći oni su tako odlučni, da čovječanstvo kroz finacijska i druga kontrolna sredstva unište, da će „Upozorenje“ osjetiti kao užasan šok. To je (po Mojoj Volji) potrebno, da se njima da šansa, da se pokaju. Ali mnogi će se meni odupirati. Molite za ove izmučene duše. Naposljetku želim sve Moje pristaše zamoliti, da kod svake prilike, koja se pruži, mole Krunicu Božanskog Milosrđa, pošto se vrijeme Moga Velikog „Upozorenja“ sada primiče. Svi oni vjernici, koji se protive, da akceptiraju, da sam to Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, koji kroz ove poruka njima govori, neka Me sada poslušaju: Nemojte biti kao one siromašne duše, koje su živjele u doba Noe, u vremenu, u kojemu su se njemu izrugivali. Otvorite vaš duh i vaše vrijeme velikodušno posvetite molitvi. To je sve, što Ja sada u ovom sadašnjem vremenu od vas zahtjevam. Vi, djeco Moja, prolijevat će te suze kajanja, kada prepoznate vašu zabludu. I da, Ja ću vam oprostiti, kada spoznate svoju zabludu. I da, Ja ću vama oprostiti i onda, kada ste vi Mene duboko povrijedili. Vaše uvrede Mene ranjavaju. Vaše izrugivanje sliči jednom nožu, koji Moju Unutrašnjost preokreće prema vani; jer vi mislite, da Mene poznajete, ali vi Mene ne poznajete. Vi svoj duh zatvarate prema Mom istinitom glasu, koji sliči jednom zovu u divljini. Vaša oholost Mene vrijeđa. Vi morate akceptirati, da će put za Moj Drugi Dolazak sada biti pripreman. Vi ne marite za to da Mene slušate, kada vas jako molim, da molite za duše, koje bi inače za Mene bile izgubljene. Ali vi ćete slušati, (odn. moliti), kada vama ovo sve poslije ovog velikog događaja bude dokazano. Jer onda Ja od vas očekujem, da Mene slijedite i da sačinjavate ostatke Moje Crkve. Onda će mo se mi svi sjediniti, da ostavljene dijelove (Moje crkve) podignemo, za vrijeme dok se mi krećemo prema Mom Novom Raju. Vaš ljubljeni Isus Krist Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva 306. Djevica Marija: Križarska vojna molitve (19) za mlade ljude petak, 13. sječanj 2012, 08:00 sati Dijete Moje, Ja sam dans žalosna; jer Ja patim jako, kad mislim na one siromašne duše, koje će umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. Ti moraš moliti za hitne molitve za ove duše, koje Moga Oca ljute. Njihovo ponašanje je odvratno u Njegovim Očima. Molite, molite, molite za ovu djecu tmine; jer mnogi od njih ne znaju, što čine. Njihova zloća dovodi Moga Sina do plača i otvara Njegove Rane. Važno je, da Ruke Moga Sina u trenutku Njegovog Božanskog Milosrđa sačuvaju onoliko duša, koliko je to samo moguće. Zatraži, da se ova Vojna molitve Meni, Majci Otkupljenja, moli, da ove siromašne duše budu spašene. Križarska vojna molitve (19) „Majko Otkupljenja, molim Te, moli za Milosrđe za ove mlade duše, koje se nalaze u užasnoj tami, s tim da oni Tvog ljubljenog Sina prepoznaju, kad On dođe, da spasi cijelo čovječanstvo. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da posusta. Nemoj dopustiti ni jednoj duši, da odbije Njegovo Veliko Milosrđe. Ja te molim, Majko, da svi budu spašeni, i molim Te, da ove duše pokriješ sa Tvojim Svetim Plaštom, da bi njima pružila zaštitu, koja im je potrebna pred varalicom.“ Dijete Moje, sve duše su Mome Sinu važne. Ali mlade duše su te koje se nalaze u (jednom stanju) smrtnog grijeha, koje Njega najviše bole. Molite, da Svjetlo Milosrđa prodre kroz tminu njihovog duha i njihove duše. Molite, da oni njihov užasan život pokvarenosti i praznine, koji oni vode, prekinu. Molite, da oni svoje ruke podignu i da mole za Milosrđe; jer inače nikada neće dobiti milost, koju oni trebaju, da bi ušli u Novi Raj. O koliki gubitak će ovi mladi ljudi postati za preostale od vas, koji Dar „Milosrđa“ prihvaćate i koji će te ući u Novi Raj na Zemlji. To će Mome Sinu slomiti Srce, ako oni ne budu mogli biti spašeni. Vaša ljubljena Majka Marija, Kraljica Neba Majka Otkupljenja 307. Djevica Marija: Dijete Moje, mir će uskoro vladati na Zemlji petak, 13. sječanj 2012, 20:15 sati

Majka Otkupiteljstva 308. koja najavljuje Drugi Dolazak. Ja vas sve hitno molim da molite. Isus Krist 309. Vaša ljubljena Majka.. kako ich Ja sebi želim. da prepoznate prve znakove Milosrđa Moga Sina. ubojice. biti će dopušteno određeno vremensko razdoblje. čija će upornost biti njihova propast. vaše duše će sa strane Mog Svetog Duha biti prožete. Molite. Isusa Krista. One duše. ne moraju imati straha. Ali s vemenom će oni ipak biti priznati. ili stojte na strani vatre pakla. da se okrenu Meni. u kojemu oni mogu pokazati kajanje za njihove grijehe. Pođite sa Mnom. da se čovječanstvo pripremi za Dolazak Moga ljubljenog Sina. Čovjek njih neće jednostavno priznati kao proroke. stime da ih Ja preobličiti mogu u ona stvorenja. Moja kćeri. koje ne priznaju egzistenciju Moga Sina. kad Ja šaljem proroke u svijet. siromašni. To stoji do Mog Glasa. kojega će se lako moći prepoznati. Ruka Moga Oca brzo će pasti na one. Onima. da unište čovječanstvo. biti će iznenađene i tužne. od kojih vi to najmanje očekujete. da Moje Milosrđe bude pozdravljeno i prihvaćeno. promjene su već u toku i mnogo toga će se brzo dogoditi. si posljednja Glasnica. . Ti. 21:35 Moja iskreno ljubljena kćeri. Obraćenje će strogo kažnjavanje odvratiti i zlobne planove će učiniti bezopasnim. kad svoje grijehe onako vide. Postoje samo dva puta. Molite za njih. Molite. biti će savladane od jada. da bi se spasilo čovječanstvo. kad sam Ja prve proroke poslao. prinčevi. Mnoge znanstvenike i one u armiji sotone se koristi. To je za tebe zastrašujuće i kadkad vrlo teško za preradit. da bi se iskorijenila zadnja griješnost na Zemlji. U ono doba odmah na početku. koji u Boga Oca i Mene. da se odvoje od Mene. da ignoriraju ovo Čudo. Ja vas sve ljubim i pozdravljam vas u krilu Moje Ljubavi i Milosrđa. Molite za ove duše. Ovako ili onako sva djeca Božja će Zrake Moga Milosrđa vidjeti i biti će im teško. djeco. To isto tako neće biti one duše. djeco. Vjernicima: ovo će vas još više osnažiti u vašj ljubavi prema Meni. preplavit će Zemlju. Predsjednici. na koje su oni čekali. Njegovog ljubljenog Sina. Vašim Otkupiteljom. Oholi će u poniznosti pasti na koljena.i to da tako bude prihvaćeno. kraljice. koje su đavlu prisegle na vjernost. koje će kroz to možda biti zavedene. Nemojte zaboraviti. ali poslije „Upozorenja ostat će vam tako malo vremena na raspolaganju. da javno poreknu. Svi oni. kao što se jedan gladan čovijek hvata za kruh života. ateisti i oni. i onda će te se pridružiti Mojoj armiji. Bog Otac: Posljednja Glasnica. da sva djeca mognu biti spašena i pošteđena od vatre pakla. Kraljica Ruža. I ipak to je istina. Ili će oni Moju ljubav i Milosrđe prihvatiti ili će Mene udariti u lice. ali jednostavnim životopisima. po kojemu Ja veliki dio čovječanstva na Zemlji spasiti mogu. dugo očekivani Drugo Dolazak. U mnogim slučajevima oni (proroci) neće biti dostojni ovog posebnog dara. da sve ove duše. Moje Božansko Milosrđe biti će uviđeno i konačno razumljeno. Vaš Otkupitelj i Kralj M ilosrđa . 13:20 sati Kćeri Moja. koje prema vani izgledaju posebno sveti. njima (prorocima) je bilo teško. dok će se drugi od njih sakriti pred istinom. Promatrajte nebo. koja je poslana. Moje Zrake Milosrđa. 16. Zli će Svjetlo Moje Božanske Egzistencije vidjeti i morati će napraviti jednu odluku. Ja sam uvijek milosrdan. prosjaci. da obratite druge. kraljevi. onda bi samo vrlo malo duša ušlo u Moj Novi Raj na Zemlji. Bez ovog života on će umrijeti. u Očima Moga Dragocijenog Sina mognu biti spašene i da budu spašene. koji Mome Sinu – i poslije „Upozorenja“ – okrenu leđa. kroz molitve drugih. Sječanj 2012. da odolijevaju svjetlu. njihovu neposlušnost On više neće trpjeti. jer neće biti kadri. Nemojte imati straha. Dijete Moje. lopovi. Čovijek na glasove Mojih autentičnih Glasnika Svršetka Vremena na početku njihova poslanja neće slušati. ali to je potrebno. Kad Ja Moje Milosrđe ne bi izlio na cijeli svijet. kad njima istina bude konačno prezentirana.Moji za Svršetak Vremena određeni proroci dotično nisu drugačiji.Dijete Moje. Mesiju. Čim istina njima bude otkrivena. da ova prijevara one mlake duše. vjeruju. uskoro će vladati mir na Zemlji. onda su to uobičajeno oni. svi će biti dodirnuti Mojim darom. koji su zbog antikrista u toku i imaju svrhu. Isusa Krista. Pripremite se. koje će početi sa ružičastim nebom. koji ne uvažavaju Milosrđe Moga Sina. jer ovo je vrijeme. Vi njih nikada ne ćete naći u najvišim položajima Moje Crkve. Biti će nemira i konflikata. da bi pokazali kajanje. da je se ovo veliko čudo dogodilo. da se posluša njihov glas. Znanstvenici će javno zanijekati da je ovo čudo došlo 13 siječanj 2012. Ali ipak Ja odabirem ovakve nesavršene duše sa neuobičajenim. koji imaju ponizno i pokajničko srce. najaviš. Ni jedan čovijek neće biti isključen. koji više vremena trebaju. znameniti. tj. da Dolazak Moga ljubljenog Sina. da borba između Neba i đavla bude imala rezultat. ne zavede. ali ovo vremensko razdoblje neće dugo trajati. da je ovaj zahvat sa strane Neba jedini mogući put. I one izmučene duše. kako one izgledaju u Mojim Očima.

Sveti put. da se pripremite za ovaj Veliki Trenutak. svaki od vas bude učinjen dostojnim. Moje Riječi će biti skromne i jednostavne. da sam to Ja. da se čovječanstvo spasi od konačnog zahvata sotoninog. za pripremu vaših duša za ovo divno doba mira. kod ovog posla ići. daje. Oni. da pomogne. ovaj posao će prouzrokovati negodovanje. bez da oni to slute. unutra će biti i jedan lahor Božanskog Autoriteta. da vas odvrati od Mene. da mognete imati vječni život. vaš Bog. da vama pomognem. da zatražim nazad moje pravedno Prijestolje kao Kralj Čovječanstva. u vašu Baštinu. bit će težak. Moje Svete Riječi. Zar ne znate. Moja kćeri. bit će opet javno oglašeni. kod kojega će tebi biti dane Božanske Poruke. Ja te blagoslivljam iz Mog Nebeskog Kraljevstva sa svakom (mogućom) milošću. 17. I iako sam Ja do sad mnoge izabrane duše odabrao i iako ću sa njima i dalje komunicirati za dobrobit cijelog čovječanstva. djeco. Budite strpljivi. da bi se sotona i njegovo područje godpodarstva. po kojemu će te prepoznati. su Zemlju razarali i upuzali su u srce i duše mnoge Moje djece. dotle dok Ja Ostatak Moje Crkve na Zemlji nisam spasio. na koje Moje Crkve u toku stoljeća nisu svraćali pažnju. koji je poslan na Zemlju. Ali morate znati slijedeće: Iako će kroz Moju Riječ puno ljubavi i svjetla sjati. U Novi Raj. Ovaj tvoj posao će u svako vrijeme biti zaštićen. koje vam se daju kroz Moje Sveto Vodstvo. Svi oni. da Ja vas ljubim. koje je sastoje od palih anđela. U ove poruke će se posumnjati i od Moje crkve će biti ispitivani na zabludu. ne slušaju. kćeri Moja. uopće na to obraćali. Da. Bogu posvećene sluge. Ovo je to. Poslije Velikog Milosrđa Moga ljubljenog Sina će vrijeme. Ja ću vas odvesti na put istine. koji sa istinom. utorak. 14:00 sati Moja najiskrenije ljubljena kćeri. Odbijte glas tmine. Ja dolazim. misliš li ti. Tako mnogi od vas Mom čovječanstvu upućene molbe. ne samo. Vaš Vječni Otac Bog Svevišnji Stvoritelj svih stvari 310. . Veliki dijelovi istine. da vam je nemoguće da ih ignorirate. prorokovan je u Bibliji. Vjerujte u Mene i u Moju Svetu Riječ. ovaj put. da uđe uNovi Raj na Zemlji.Ovaj posao. gledat će na tebe odozgo i kod tvog posla biti ćeš ometana na svaki mogući način. vi Mene morate moliti za dar Duha Svetoga – stime da mognete otvoriti vaše uši za istinu Moje Svete Riječi i za upute. Dozvolite Mi. njihova sudbina bi će lakša. koja će vas kod svake prilike zasljepljivati i pokušati. Mnogi lažni proroci će kroz širenje laži i smetenosti pokušati. da vas upozorim. Svijet je do danas čekao na ove upute. Ti ćeš biti popljuvana i biti ćeš ivrgnuta smijehu. Ja sam vaš ljubljeni Otkupitelj. biti pripremljeno. vrijeme je došlo. da svijetu Moju presvetu Riječ posreduješ – prednjačiti. tako da svaki čovjek. da se svijet pripremi za Njegov Drugi Dolazak. koju Ja za svakoga od vas imam. vaš Vječni Otac. da Moju djecu spasim od tmine. koje ću Ja vama svima dati. Ja sada na odgovarajući način uređujem stvari.sječanj 2012. da Ja vas ljubim? Ja se vraćam zbog suosjećajne ljubavi. koja će vam biti data kroz Moju Proročicu Mariu od Božanskog Milosrđa. koja se tebi. Glasnici Svršetka Vremena. kad ja ponovo dođem. da to neometano učinim. da bi Moj glas čuli. koji govori. nego i. kojim ćeš ti. svaka žena i svako dijete Moju Svetu Riječ mogu slijediti ( i razumjeti). djeco Moja. da vas drže daleko od ove. Ja tražim Moje Stvorenje nazad. Svima onima. djeco. Ali ipak one vam posreduju samo istinu. da njihove duše na Moj Povratak na Zemlju – kako je prorokovano – pripreme. djeco. vi će te biti odvedeni krivom proroku. da se Ostaci Moje Crkve na Zemlji pripreme za Drugi Dolazak. tako da. da se ljudima na svijetu saopći. posljednji Glasnik. Moji ljudi će se uzdići i Mene pozdraviti. ali trebaš znati slijedeće: Kad ovaj posao nebi bio tako važan. Tvoja sudbina će u najvećoj mjeri biti teška. Da. Imajte to uvijek pred očima. kod kojega će te utvrditi. i zbog toga ćeš biti progonjena. ti ćeš skoro svakodnevno biti napadnuta. Ti ćeš na tvome putu – kao izabrani instrument. koje je potrebno. koji je na jedan okrutan način na Križu umro. Ipak Moja patnja će se nastaviti. Moja Ljubav će prodrijeti u vaše duše i vaše srce će se u sjedinjenju sa Mojim uzdići. Vama će u pogledu istine o vašem vječnom životu biti data daljnja otkrivenja. koji Moj Glas prepoznaju: vi se morate potpuno u Mene pouzdati. Sve pripreme su završene. da vas još jedanput spasim. i Ja vas vodim u vaš pravedan dom. imaju poteškoća: Poslušajte sad Moju molbu: Prije nego što mognete otvoriti vaše uši.

Ovaj zao plan je temeljne istine katoličke nauke u toku godina promijenio. za vrijeme dok se ona sa Mnom mijenja u Moje slavno Novo Namjesništvo. Boga Svevišnjega. Moga Oca. ako ne težite primanju regularnih sakaramenata. Čovjek vrlo malo zna o njima i njihovim gnjusnim djelima. djeco.Vi. da sa jednim „Diktatorom laži“ nadomjeste Svetog Zamjenika Isusovog. koji Mene ljube. vi će te onda Moje ljude voditi u pogrešnom smjeru. koja Katoličku Crkvu razara već stotine godina. biti će te glavni cilj napada Varalice. Kroz ovu zlu. Molite. ali skrivenu sektu je toliko smetenosti (zbrke) rašireno. koje je pravo Moje djece. Vi vrijeđate Moga Sina. da Papu protjeraju. Papu Benedikta XVI. Oni su odgovorni za iskrivljivanje istine i nauka Moga Sina. Oni su pravu nauku istisnuli iz Katoličke Crkve i katolicima su umjesto toga u toku zadnjih četrdeset godina nametnuli jednu mlaku. Samo maleni dio vjeruje u njihovog Božjeg Stvoritelja. da budu Glasnice Svršetka vremena. odvratite. koji su brzi pri tome. onda nećete biti u stanju da razumijete ono. Vi sad trebate znati. sječanj 2012. Jer kad se vi od Mene. Molite. Bitka je počela i ostatak Moje Crkve biti će spašen. tako da su Moja djeca otišla od prave Crkve. koje su izabrane. da se odupru ovome zlom komplotu (zavjeri) . Na žalost mnogi od Moje djece – temeljem njihove vjernosti prema Katoličkoj vjeri – će slijepo sijediti ovu novu krivu nauku – kao janjce u klaonicu (vodit će ih). da Moje Glasnike osude. Probudite se. da lažni prorok ne sjedne na stolicu Svetog Oca. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 311. koje će se kao prvo odvratiti od Mene. za odvraćanje Moje djece od istine. Na hodnicima (Vatikana) kuje se jedna zavjera protiv Pape Benedikta XVI. koji laži i neistine svugdje bljuvaju. jer Sotona vam neće dati ni jedan trenutak mira. Oni planiraju. na žalost. da Katoličku Crkvu uništi. vašeg Božanskog Otkupitelja.. Nenamjerno će te vi spriječiti. Moje Bogu posvećene sluge. da njima neuspije. tako da vam istina mogne biti otkrivena i da bude otkrivena. Molite osim toga. razvodnjenu „uskotračnu verziju“ (katoličkog nauka) (silom). da će oni od vas. koje će od Mojih Bogu posvećenih slugu biti najčešće ometane. da je Svršetak Vremena tu. stime da on (njegove) laži nemogne širiti. biti posebice budni i da će izgledati za lažnim prorocima. Od svjetla. Vi će te. On zna. da vas ispunim Duhom Svetim. Vi će te Moju djecu pustiti da gladuju za hranom. da oni istinu sa Mojih Božanskih Usana čuju. da pokažu ustrajnost ( do kraja). koja im je neophodno potrebna za njihov duhovni razvoj. Molite. koji se možda pojave. Sada je potrebno puno molitve. Moje Bogu posvećene sluge. posebice Moje Bogu Posvećene Sluge. Oni će uskoro vidjeti istinu. da vi. da se spase duše. da nijedna duše nebude ostavljena. ali mnogi će usprkos toga tvrditi. Od Otkupljenja. Vi vrijeđate Moga Sina. Dođite k Meni. Ipak oni. ne brinu se za vaše duhovno zdravlje.Ja sam svjestan toga. kroz život u jednom vakumu od laži i smetenosti. srijeda 18. ne snosite odgovornost. da se Katolička Crkva razori. Ne gubite vrijeme. da Boga nema. To je bilo njihovo djelo. neka budu dotično vrlo oprezni. koje još imate. ali oni su nemoćni protiv ove zle skupine. To je i vrlo važno. djeco. kad Svetu Euharistiju primate u ruke. Molite. One Moje duše. Dođite sad k Meni i molite Me. da one boguposvećene sluge u Vatikanu budu dovoljno jake. da ova sekta postoji usred onih boguposvećenih sluga unutar Vatikana. . od Varalice biti vođeni u pravcu lažnog proroka i njegovih štićenika. Ako se vi Meni ne budete obratili. Oni od vas. To će biti vaše duše. i to kroz jednu zlu sektu. 09:50 sati Dijete Moje. Djevica Marija: Unutar Vatikana postoji jedan zao plan. Saslušajte Me sad. o kojima ste vi u pogledu primanja ovih sakaramenata ovisni. da bi svijet vodili u bespuće. biti će one. Vaša patnja će biti teška. da se Ja ne samo kroz Moju Proročicu Mariu oglašavam nego i kroz mnoge druge duše. Slijedite Me sad i pomozite Mi. jer ove sakaramente oni ne pripremaju za sve. Poznato je. što Ja od vas očekujem. On će u savezu sa Antikristom i njegovom skupinom stvoriti jednu novu crkvu.koji je na to usredotočen. za vrijeme ovog vremena Apostazije (= otpadanje od vjere) u svijetu je za djecu Božju potrebno. i prepoznajte istinu.

. biskupa. jedno veliko zlo. Vjera i hrabrost onih. koji je stvarno važan. spriječi ga u tome. Čekajte sad i pripremite se na to. kćeri Moja. Vaša ponizna poslušnost je odlučujuća. sada će se od tebe tako brzo i puno očekivati. Molim Te usrdno. da Moju djecu uništi. ako ponizno stojite na Mojoj strani. i spasi svu Tvoju djecu od ovog užasnog zloga. koji u Mene vjerujete: morate Mene sad slušati. Mojoj Riječi nasuprot stojeća. Kad svijetu Moje Veliko Milosrđe bude pokazano. sječanj 2012. koje će ubrzo one duše iskusiti. četvrtak. Molim Te usrdno. da Antikrista zaustaviš. potrebno je. Svi vi. petak. 20. biti će teško. djeco Moja. koje Meni za spasenje čovječanstva na raspolaganju stoji.Dijete Moje. Dijete Moje. koji je – čekajući na pravi trenutak – skriven. Oni pravi učenici morat će se sakrivati i morat će u skrivenosti propovijedati – ako to ne učine. stime što bi možda tvoje vrijeme koristila za mišljenje ili gledišta ljudi – što nije potrebno . koje su vam potrebne. tako da će se vjernici morati ujediniti. istinu će (u tom trenutku) prepoznati. imaj smilovanja sa onim siromašnim dušama. koje će ti sada biti posredovana. kako će oni sami sebe ispravno moći pripremiti. molite. Ne trebaju te se ticati druga. je – na pravi trenutak čekajući – skriven. dolje u dubinu vodeću ulicu. da Tvoje Stvorenje zarazi. kad laž bude prezentirana svijetu. koji Mene slušaju i koji u Moju Svetu Riječ vjeruju: Velike Milosti mogu s steći kroz molenje Mojih molitava Križarske vojne. Ona Moja djeca. Jedna strana biti će protiv druge strane. Svima onima. molite za Papu Benedikta i za njegove prave učenike (pristaše). Mišljenja (stavovi) ljudi su u usporedbi sa Mojim Svetim Riječima. 20:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da pomogne pri tome. da ove zle varalice za uvijek budu uništene. koje poslije „Upozorenja“ budu pokazale pravo kajanje za njihove grijehe. Antikrist. Vrijeme. „O Bože Oče. 19. da ne izgubite živace u borbi u Mojoj armiji protiv Antikrista. učinit će. Ovdje je Križarska vojna molitve (20). Tako skrivena bit će prava crkva. da bi Moja djeca znala. u Ime Tvoga skupocjenog Sina obraćam se Tebi sa molbom. Moja Riječ stoji na prvom mjestu. kćeri Moja. mišljenja. Vi. udaljiti. potpuno nevažna. Zemlja će – temeljem srdžbe Moga Nebeskog Oca protiv ovog iskrivljivanja (stvari) – tresti se u svakom uglu (svijeta). Molite. djeco. Vaš ljubljeni Isus 313. da te u ovo vrijeme ispunim sa ljubavlju i utjehom. dok će on apelirati na njihovu dobrotu srca. tako da više nećeš imati ni malo predaha. onda će tebe ovo od posla. koji su još preostali od kršćanske vjere. Ako bi ti dozvolila otklanjanje (pozornosti). Čuj moju molitvu. koja su prožeta Svetim Duhom. Onda će te znati istinu o onome. nego je akceptirajte. nadbiskupa i kardinala doći će do jednog velikog raskola. da preživi progon. da katolička crkva ovu promjenu objavi.i molim Te. Dozvoli Meni. Nemojte se boriti protiv nje. ali on će se ubrzo pojaviti pred očima svijeta. da bi vjerno mogli prakticirati svoju dužnost prema Mom Vječnom Ocu. djeco. ubrzo će se pojaviti i biti će vidljivo cijelom svijetu. dragi Oče.. da se brinete o mišljenju (stavu) ljudi. i vaši će se glasovi zaoriti iz divljine. je vrlo kratko. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 312. koje će prema njemu biti nemoćne. koje se tebi daju. kad vam se trebaju dati milosti. i dalje javno objavljuj Moju Svetu Riječ. nemate se čega bojati. Unutar redova svećenika. Drugi će biti slijepi i ići će (za ovom laži) kao što se ide u jednu mračnu. Kćeri Moja. Čistilište na Zemlji. bit će ubijeni. Vječni Oče. vaš broj će se povećati. 20:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da on Tvojoj djeci muke zadaje. On ne poznaje stida i hvalisat će se svojim humanitarnim učincima. da bi ostali jaki. koja je zato tu. koje je stoljećima bilo skriveno u unutarnjosti Svete Stolice. Kroz vašu snagu i vašu borbenost će Moja Crkva biti u stanju. ubrzo će se pojaviti u svijetu. Zapečaćena knjiga istine će za pripremu Moga Drugog Dolaska biti otvorena. On. Postoje mnoga Otkrivenja. te da on duše Tvoje djece ne uhvati. Ali ova pokora je potrebna. spriječi. Mnogi će podleći njegovom šarmu. što Ja vama kažem. sječanj 2012. oni ne mogu pobijediti. da se Antikrista odvrati od toga. uzdigni se sad puna snage.

To je razlog. Oni će biti tako jako zavedeni. da to zadaje strah. kad ove poruke budu otkrivene. moraš Moju djecu moliti. čim prije mognete. mogu biti od toga očuvana. da Svetu Katoličku Crkvu očuvaju od propasti. ali još puno više od toga dolazi. Oni su svi kao jedno jedinstvo. Ja trebam molitve.tako da cijeli svijet to sve vidjeti može. da Mene slijede. spasio. dijete Moje. tako da vaše duše u sjedinjenu sa Mnom mognu biti očišćene.Upozorenje je vrlo blizu. koji se njemu usprotivi. koji slijepi hodaju svijetom – ne zbog toga. koje su bez ljubavi i koje imaju hladno srce. kćeri Moja. koji poziv. da sa vašim srcima težite ka popravljanju vaših grijeha. Grijeh može kroz molitvu biti smanjen. otići na ispovijed. koji Moje poruke. što se Moji Glasnici od nijedne poruke nesmiju smesti. Subota. u Doba mira. Moja djeca se trebaju radovati. Zatim morate moliti za mir na zemlji. da sve oprostim. da usrdno mole. koji na Svetoj Rimskoj Stolici želi zauzeti poziciju. si izabrana. koji u Mene vjeruje. da sa Mnom uđete u Doba Božanske Volje Moga Oca. Moja armija će zauzeti položaj i počet će sa borbom. u Moj novi Raj na Zemlji. Bez ovog čišćenja Zemlja ne može biti očišćena. stime što će te – ako ste katolici -. Ali oni će u stvarnosti otići na stranu lažnog proroka. Mnogo od Moje istine ti je već posređeno. biti ismijana i izrugivana. Na onoga. će se ponovo obratiti Mome Presvetom Srcu sa ljubavlju i radošću u njihovim dušama. 21. Samo onda biti će te spremni. svakom Mom Glasniku u svijetu. oslabiti. je. kao 7. je dana jedna druga uloga. Temeljem tajni. Pripremite svoje duše sada. djeco. Antikrist i njegova skupina će – iako kroz ispovijedi širom svijeta oslabljeni – stime početi da planiraju. ćeš ti. Ja znam. Svetu Petrovu Stolicu će obeščastiti pali anđeli sotonski zajedno sa Antikristom i njegovim raznim organizacijama. Čim Moje zrake Milosrđa cijeli svijet zastru. da pripomognu u čišćenju Mojih ljudi. ogovaraju – i koji Mene ljube -. svaki će. lažan prorok i njegove pristaše. Glasnik. prihvate. Oni. kćeri Moja. da će misliti. što oni ne mogu vidjeti. čim se je „Upozorenje“ dogodilo. koji su za istinu slijepi. je moliti. da sam ja sposoban. da Moju Svetu Crkvu zauzmu. Molitva – i mnoštvo molitve – će ove događaje ublažiti i pomoći će. Strah dolazi od zlog. Ja trebam vašu pomoć. molim vas neodloživo. uključujući i one. sve što vi raditi morate. Na lažnog proroka će se gledati kao na živog sveca. Ali ipak ako bi se vi plašili zbog onih duša. koji ispunjavaju istu ulogu. biti otkrivene. Svoj Mojoj djeci: Vi morate znati. da ovaj užas bude ublažen. Ona mora biti očišćena. koje se tebi daju. nego zbog toga što oni ne žele vidjeti – bilo bi vam oprošteno i vi bi bili opravdani. i prikazat će te kao glupana. Ove poruke imaju svrhu. Vaše molitve će rad Antikrista kao i lažnog proroka. u tome da njih uspoređuju. koji sa sotonskim skupinama imaju posla. Ovo će vašu patnju pokore kod „Upozorenja“ ublažiti. . da bi duše onih Mojih siromašnih. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Zapečaćena Knjiga istine biti će otvorena i u njoj sadržane tajne će po tebe. Nema ni dvojice od njih. gledat će se kao na heretika. koje je Sotona proizveo. da se pripremi put za Moju predstojeću Božansku Moć na Zemlji. biskupa i kardinala. Čim se Upozorenje bude dogodilo. sječanj 2012. da Ja ponovo po njoj hodam. Oni. koji će – sa ohološću i prezirom u njegovu srcu – vladati Mojom Svetom Stolicom. na pogrešan put odvedenih svećenika. Vi ne morati krenuti u borbu i boriti se sa podignutim stisnutim šakama. Pripreme za Moj Drugi Golazak će početi neposredno. neće pobijediti. Ja trebam vaše molitve. da se spuste još i dalje dolje prema vratima pakla. da Meni pomognete. o kojima Ja govorim. da budu otklonjene. Ti. kćeri Moja. Ako ne. Moja knjiga istine bit će svijetu data. da bi mogla biti dostojna. kao i one duše. Moja draga armijo vjernih. ali Ja jako plačem za svakim boguposvećenim slugom. ali ovo sve neće dugo trajati. koji će ostat ležati na rubu puta. koje su u njima sadržane. Čak i onima. i to iznutra. da slijede pravovjernu Katoličku Crkvu. . da Moju Svetu Riječ rašire. nastupit će se jedan niz događaja. da Moju djecu informiraš o istini. kćeri Moja. koji su određeni. osjetiti kajanje. Ti. Vaša obveza prema Meni. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 314. Strah ne dolazi od Mene.

kćeri Moja. tri jedna od druge različite osobe. Sve ovo će doći do kraja u roku kratkog vremenskog razmaka. biti će njegov ponos i njegova arogancija. koje se neće moći obratiti Meni. koji blista u svoj krasoti. da se u toj mjeri mijenja. da bi za vas stekao vječno Otkupljenje. Ali vi morate ostati jaki. Nemojte odbiti ovaj divan dar života. Da li vi u ove Moje Poruke svijetu vjerovali ili ne. izabrani. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Mnogi od njih će ovo (Čistilište odnosno pokoru) osjećati kao vrlo bolnu. pripreme. Radujte se i budite sretni. koje će – temeljem njihovog zavjeta prema lažnom proroku – zaboraviti Presveto Trojstvo. Moje pristaše. da uživate u ovom Raju. Samo molite za one duše. koji u Mene. Moje pristaše. Molite za njih kod svake prilike. molite i molite sa cijelom ljubavlju. Na njega će se gledati kao na živog sveca. neka vam bude jasno. jer vi. stime da ih mognem spasiti od vatre pakla. i mnogi će ovu Svetu Tajnu prihvatiti. svijet počima. Ova (današnja generacija) je izabrana generacija za Moj Novi Raj na Zemlji. koja su bila prikazana Adamu i Evi i koje su oni kroz grijeh odbili. Sve ovakve duše. djeco. da vašu svu patnju i vaše molitve ponudite za one duše. sječanj 2012. Jer Moje vrijeme je skoro tu. da su heretici. biti će stavljeni na stranu i „predani psima“ (bit će bespravni). Ja vas molim neodloživo. Temeljem toga Ja vas molim. Sin i Duh Sveti. kad se to dogodi. . Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 315. Poslušajte Moju hitnu molbu i molite za duše ateista. koje budu optužene. Vama. sve (Tri) spojene u jednoj (jedinoj) Božanskoj Bitnosti. tko se njemu suprostavi. vanjske fasade poniznosti. Svatko. Oni će mise morati slaviti u mjestima u povlačenju. Zato što ste vi. da mognu istinu Mog Obećanja ponovo prepoznati. da sva djeca zajedno sa Mnom budu dovedena u Moje veličanstveno Kraljevstvo. kad budete vidjeli divno Kraljevstvo. 23. koje ista šudesa predviđaju. Moj Novi Raj na Zemlji biti će doba mira i blaženstva. čujte sad Moju neodloživu molbu: Molite. Svim religijama će uskoro biti data istina. da onima pokažete ljubav. Ali svi (troje) su jedno jedinstvo. To je Božanska Volja Moga Oca i ovo je od početka bilo Njegovo Obećanje čovječanstvu. imate jednu divnu budućnost pred sobom. da se pravovremeno pokaju. Jedni slave Oca. u kojemu ću Ja vladati. čak i kad im se bude prezentirala istina. Jedan znak. ne smijete gubiti ufanje. kao da ima nadnaravne darove. Sve istine u Mojim Naukama biti će izvrnute. vi ne smijete prestati sa vašim radom. na kojemu je sagrađena Katolička Crkva. Ja znam. Svaka duša će biti bez želja (sretna). da vi Mene ljubite. Mnoge religije slijede samo jednu bitnost Presvetog Trojstva. koji su slijepi za Mog Duha Svetoga. će taj Novi Raj na Zemlji. da ga čovijek više neće moći prepoznati. da je on jedna neobična i čista duša. koju će on sa jednim dobrim srcem akceptirati – osjećati kao tešku. njihovog Božanskog Otkupitelja i u Mog Vječnog Oca vjeruju. i ljudi će odmah vjerovati. Molite za one. Moje istinske boguposvećene sluge će Misu morati slaviti „privatno“ – i u mnogim slučajevima ne u katoličkoj crkvi. da on može činiti čuda. On će tako nastupiti. Ja vas ljubim. da će lažni prorok vas držati u vjeri. hitno. djeco. Tako puno priprema je završeno. drugi Sina.Moj Novi Raj je veličanstven. Svaki dio od toga će onda biti laž. koji će Čistilište na Zemlji – pokoru. Mnogi od njih će za vrijeme „Upozorenja“ umrti. koje sam Ja dao čovječanstvu – kad sam umro. Postoji samo jedan pravi Bog. ponedjeljak. U nijednu riječ iz njegovih usta neće se posumnjati. Sve je spremno. biti će kritiziran i na njega će se gledat kao na heretika. Progoni će se vršiti ponajprije polako i suptilno. To je Otac. Slijedite Me na putu vašeg Otkupljenja.da će oni misliti. za duše ateista. Dolazeće kušnje će izblijediti do bezznačaja. skrivena iza lažne. i u njemu više neće biti grijeha. Njegove laži će jednu naivnu skupinu Katoličkih pristaša oduševiti. jer vi imate puno toga za očekivat. da on vas isto tako priprema za slično rajsko mjesto. da prekinu sa svojim poslom i da Mene poslušaju. Djeco. Molite i za one. koje na vas čeka. da Meni pomognete. On će se u svojoj vanjštini prikazati fascinantno i Moja djeca u Katoličkoj crkvi biti će zbunjena. na koji vi paziti morate. Ja molim sve one. koju vi u vašim srcima imate za Mene. djeco. Mnogi ne će dobiti šansu. koje je stvarni temelj. On će moju djecu tako zaluditi. iz ove generacije. biti od koristi. Djeco Moja.

to svjetlo više ne postoji. jer je on prisutan u svakom od njegovih sinova na zemlji. koji agzistira izvan jednog. da će se za vrijeme „Upozorenja“ mnogi obratiti i oni. koji se neće obratiti. koji se okreće oko Irana. Može biti djelimično neugodan. djeco. Ništa od toga nije realno. ako Mene ljubite. Vaš Voljeni Spasitelj Isus Krist . da će svi biti spašeni. čija obveza vjernosti pripada sotoni i zlim sektama. i molimo Te. Moj Vječni Otac. pustoš i tamu koju vam Sotona nudi .Upozorenje će biti čisti doživljaj za sve vas. Radujte se. sječanj 2012. da im se otvore njihova srca u pogledu istine njihovog vječnog života. Vaša duša i tijelo bi bile samo prazne posude. koji će se okrenuti od istine. Ja sam. u koji pristaše zvijeri vjeruju. koje on u svijetu kontrolira. Sotona je to stvorio u glavama njegovih učenika i to je samo jedna iluzija.Kralj čovječanstva Poruka317. neće se htjeti spasiti. Pripremite se sada za taj veliki događaj. Tako puno se obećava.Napunite svoje duše. da će sada biti moguće i da će se puno više djece Božje moći spasiti. su dovele do toga. Tek tada ćete konačno shvatiti da bez Božjeg svjetla u vašim dušama prestaju ti osjećaji. o Gospodine. Mi Ti zahvaljujemo za dar spasenja. o Sveti Bože. od Moga Oca čovječanstvu obećanog Raja. To će biti samo onda kada vas Božje svjetlo ostavi. da će konačno shvatite prazninu.Molite. djeco. Djevica Marija: Jedan atomski rat. Utorak. Jedan Raj. Čak i grešnici osjećaju Božje svjetlo. za što sam vas Ja molio. za Ljubav i Milosrđe. koji Moj Otac sada nudi čovječanstvu. Svemogući Otac. koji Mene – danas – odbijaju. jer imaju bolove. da se dušama pomogne. koji danas dolazi k tebi. To ne postoji i ne može postojati. Ali kada se umre u smrtnom grijehu. 13:50 sati . Mi Te molimo. tvoj Isus. Umjesto toga oni će birati jedan drugi Raj. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj cijelog čovječanstva Vama će prikazano što znači umrijeti u smrtnom grijehu . koji đavla slijede. Molite za one. vi nikada više nebi prestali moliti. Te jadne duše koje su napuštene zato što su prekasno zamolile Boga da im oprosti njihove grijehe. koji Ti Tvojoj siromašnoj djeci dopuštaš. da prime snagu. jer još je samo malo vremana. Bog. Ja vas ljubim. Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist 316. u druga stvorenja i u jedan miran (drugačiji) sustav. mogu po mogućnosti – temeljem moći molitve – biti spašeni. jer će se tako mnogi od vaše braće i sestara i dalje uporno i postojano odupirati istini Moje Svete Riječi. jer nije stvoreno od Moga Oca. u kojemu Bog ne postoji. Jer tada će se dati dokaz o vječnom životu i znati koliko je to važno. Mislite na to: Nemate se čega bojati. važno je da sam dopustio svima vama da osjetite tu prazninu duše. Oni otvrdnuli ljudi. da njih više od Moje djece nebi tražili ove duševne izlaze – koji ne dolaze od Boga. Svemogući Stvoritelju čovječanstva. ali to sve se bazira na laži. u jedan drugi opstanak. i za one. onako kako su potaknuti da vjeruju. 24. Spasite svoje duše dok još možete. koji Ti imaš za čovječanstvo. Idite. Ali vi sada kao i prije imate još puno posla pred sobom. Budući da će po prvi put u povijestibiti prikazano kakav je to osjećaj kada svjetlo Boga nestaje iz vašeg života.Dobrodošlo Upozorenje.Oni traže samo zbog toga ove izlaze. Moj Vječni Otac. Molite. Radujte se sada Upozorenju jer će vas spasiti i donijeti vas bliže Mom Presvetom Srcu. i činite sve. Jedna dobra vijest: Bog. spasi one. koju oni trebaju. je dopustio spas velikog dijela čovječanstva. sječanj 2012. koji idu za ovim kultima. koje su ponuđene od Mojih mnogih izabranih duša na Zemlji. Zapamtite. Vaše će duše osjećati napuštenost koji osjete oni koji umiru u smrtnom grijehu. jer nažalost neće svi biti spašeni. Bog. ne postoji. 16:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da ovo sve izdrže. je dopustio Otkupljenje jednog velikog dijela čovječanstva. Mračne duše vjeruju u jednu drugu vrstu svemira. To ne znači. ovu Križarsku vojnu molitve broj 21: "Mi Te hvalimo i zahvaljujemo Tebi. To znači. Molite sad – kao zahvalu za ovaj poseban dar. planete i Zemlju kao i sve prazne prostore između. Kad bi vi razumjeli moć žrtve i molitve. Ovaj lažni Raj. djeco. djeco. Mnogo molitve i patnje. stvorio je cijeli svemir – zvijezde. planira se u tajnosti srijeda 25. Molite upravo za one.a koja je puna tjeskobe i užasa. Oni vjeruju u jedan drugi oblik života. zbog ovog velikog dara. posebno onima u teškom grijehu. da ti da dobru vijest za svijet.

koji u Njega vjeruju. lažne crkvene voditelje. To je jedan smrtni grijeh. Vaša ljubljena Majka. Molite. Mnogi od Mojih boguposvećenih slugu ne vjeruju više u postojanje pakla ili čistilišta. molite. 21:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. onda bi samo malo ljudi prihvatilo tu istinu. djeco. koje jedan dio Vatikana kontroliraju. Vrijeme je spremno. Istina je za izvjesno vrijeme bila sakrivena. Majka Osloboditeljstva Poruka318. eutanaziju. de se vjera Moje djece – svugdje – jača. molite za njihov spas. je Mojoj djeci prezentirano kroz lažne religije. Oni ne prihvaćaju Zapovijedi Moga Oca. dolaze od sotone i prouzrokuju težak teret na vašoj duši. Što se odnosi na one. 26. Posljednja tajna iz Fatime otkriva. Nijedan čovijek ne može ubojstvo – pobačaj. svugdje u svijetu. koji to (ubijanje) ne samo da dozvoljavaju. da je promijene.Dijete moje. Priznanje Moga Božanskog Zahvata u svijet – kroz čudesa. da se svijetu otkrije čitava istina o misterijima Božanskog Kraljevstva. molite. molite Moju svetu krunicu. Budite spremni. ali oni izostave. Ti. ušutkali. Sotona gubi brzo na moći. oni Mene osobito vrijeđaju. čak i zadnja tajna iz Fatime svijetu nije posredovana. To se ne odnosi na samoobranu. I usprkos tome Moja crkva nikada ne propovijeda o ozbiljnosti grijeha. Molitva je oružje. Kćeri Moja. Ali to nije oprostivo. Nemojte nikada izgubiti vjeru. ješ vaša molitva je djelotvorna. smaknuće ili eutanaziju – opravdati. koje je Moj Vječni Otac postavio i proroku Mojsiji predao. da bi stime nad Mojom djecom mogli počiniti užasno nasilje. njihova srca otvori. je njima (odgovornima) samima poznato. Pripremite svoje kuće i molite Moju svetu krunicu kod svake prilike. moraš moliti. koje oni planiraju protiv čovječanstva. što oni svoje obveze ne ispunjavaju. Oni pokušavaju. nego na sve druge okolnosti. lažne političke vođe i lažne organizacije kao i lažne (mas) medije. Laži. Oni opravdavaju svaki grijeh.je Moja crkva dugo godina gurala u pozadinu. koja je od Ukazanaja Moje Majke u Svetištu u Fatimi u velikom broju ušla u Vatikan. da će oni doći u pakao. što se u svijetu događa. Oni ljudima ne kažu nikada. i kao takva ona je glavni cilj sotone i njegovih zlih sekti. koji je pun laži – otkrije istina. za koje su oni određeni. da u Iranu prouzrukuju jedan atomski rat. aki bi počinili smrtni grijeh i ako onda nebi pokazali kajanje. kad čovijek u stanju smrtnog grijeha umre. Pa ipak kad bi istina o onome. kćeri Moja? Ne. da Bog Otac. da svugdje širi kaos. gonjena pohlepom i moći. oni čak izdaju i zakone. nego ih i u Božjim Očima čine oprostivima. zato što ona osobnu žrtvu uvjetuje. zato što je ona razotkrila istinu o tome. Tako puno od istine je sakriveno. nego kako su oni uveli i jednu novu metodu Katoličkog štovanja Boga. o kojemu Moje siromašne ljubljene Pape samo malo kontrole imaju. Istina u nekim slučajevima prouzrokuje protivljenje i. koja Mene i Moga Vječnog Oca vrijeđa. I kroz to. Istina se ne mijenja nikada. Istina je za čovječanstvo neudobna. Zašto je Moja Crkva osjećala potrebu. do dolaska Moga Sina na Zemlju. da satire glavu zmije. “Ne ubij“ znači. kako se ovo veliko čudo pred njihovim očima razvija. uključujući i pobačaj. zaštiti. djeco. To isto tako se odnosi i na Deset Zapovijedi Moga Oca. Sad više neće dugo trajati. Moje crkve. Vrijeme je došlo. djeco. Čak i u sredini kršćanskih crkava Zapovijedi Moga Oca nisu više prihvaćene. Ali ipak samo istina vas može osloboditi od laži. Moju kćer Luziu su te zle sile. djeco. da je sotonska zla sekta ušla u Vatikan četvrtak. pošto sotonina armija nastavlja. počimaju sad u svijetu da se smanjuju. Istina dolazi od Mene. da se spriječi. za svladavanje đavolskog zahvata. To su pravila. Ali on će vam prije toga dati ovu zadnju šansu. Zadnji dio tajne (iz Fatime) zbog toga nije otkriven. jer Moja peta počima. Nemojte zaboraviti. prostituciju i seksualne perverzije. onda kad je bilo potrebno. Velika zla. da bi se sotonsku armiju spriječilo u zadnjim proganjanjima. svugdje. i onda će svi vidjeti. da se – u jednom svijetu. u Njegovom Velikom Milosrđu. da preuzmu kontrolu nad financijskim ustanovama. Nebo će početi sada da se mijenja. u mnogim slučajevima. Oni. Pogledajte. Moje Srce je duboko ranjeno. svejedno koliko se ljudi trudili. Oni su. Tako puno laži. ti ne smiješ nijednog drugog čovoijeka ubiti. Svaki od Mojih istinskih Vidioca – i svaki Vidioc Moje Blažene Majke – je u početku sa strane Moje crkve bio ignoriran i omalovažavan. a kazna za to je jedan vječni život u paklu. Da li to Moja djeca prihvaćaju. vrijeme je. da je sotonska sekta unišla u vatikan. koji Njega i dalje preziru i istinu egzistencije Moga ljubljenog Sina pobijaju: molite.sječanj 2012. kako su oni Istinu Mojih Nauka ne samo iskrivili. Svaka pojedinačna Zapovijed od Deset Zapovijedi Moga Oca se krši svaki dan. ne propovijedaju istinu. da bi zlu sektu štitili. da se ove stvari dogode. dijete Moje. ta zla skupina. lažne bogove. pokušavaju isto. Katolička Crkva je jedna istinska crkva. danas bila otkrivena. One. Zatim će On svijet brzo pripremiti za Njegov Drugi Dolazak. kćeri Moja. Oni govore o Milosrđu Moga Oca. u ovo doba se događaju mnoge stvari u svijetu. po mogućnosti u skupinama. odgovorni za gubitak tako velikog broja . kroz Ukazanja i po Bogu učinjeno sporazumijevanje sa izabranim dušama . da će Moj Vječni Otac temeljem Njegove Ljubavi i Njegovog Smilovanja vas sve. da objasne konzekvencije toga. Otvorite vaša srca za Božansko Milosrđe Moga Sina. postupaju prema njoj kao kao da je kriva nauka. da se obratite. u mnogim slučajevima. da potiskuje istinu.

svugdje rastu vjera i ljubav prema Bogu. subota.2011 stoji: „. petak. Moja kćeri. i Ja vas moram hitno zamoliti. Sin Boga Svevišnjega i rođen od Prečiste Djevice Marije. da se latite svoga oružja. i morate moliti za (dobru) moć razlikovanja. koje su vam date. Neprijatelj može možda vjerovati. da se od vaše ljubavi prema Meni odvojite. . moju predanost i moju vjernost priznam i iskupim i da veoma poštujem Nauku pravovjerne Katoličke Crkve. dragi Isuse radosno pozdravili. Nemože biti više od jedne istine. i primite slijedeće na znanje: Postoji samo jedna istina. Iako će istina u duše Moje djece prodrti i donijeti im slobodu. održi me jakim i održi gorući plamen moje ljubavi prema Tebi u svakom trenutku moga dana. ona će nažalost učiniti raskol (među njima). djeco. otkrivam. Vi Mene. Moje ljubljene boguposvećene sluge. Ja dajem svijetu ovu križarsku vojnu molitve (22) (za katolički klerus). Probudite se i prepoznajte istinu. kad za Mene radiš. da postanem slab. To je dobro. koje su za mene potrebne. Nitko neće ili neće moći Moju crkvu uništiti.12. Mnogi od Moje djece možda toga nisu svesni. Ja vas trebam. tako da se Katolička Crkva ponovo uzmogne uzdići u svojoj slavi. Molim te. sa kojima je sotona okovao njegove noge. Vi ste Moji istiniti Učenici. pošto Duh Sveti nastavlja. ali to bi bila glupa pretpostavka. ako se pokaže istinito.. Vi će te se sada morati osloniti na Mene. ti moraš sa svim svojim srcem moliti za Papu Benedikta. 23:50 sati Ja sam Vaš ljubljeni Isus. koje je Mojoj djeci Moj Otac. Ja vas ljubim. Stvoritelja svih stvari. da se ovaj plamen ljubavi prema Tebi zatreperi ili se ugasi. je u nebu kao tutnjava grmljavine (čujna). Iz pepela će se ona uzdići.“ Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist Kralj cijelog čovječanstva 320. 319. Nastavite stime. ne zaboravi nikada. Vi morate moliti za vodstvo. dijete Moje. Njegovi dani na Svetoj Stolici su produženi i temeljem toga je puno od kaosa. Molitva. 21:00 sati Dijete Moje. na koju su tako dugo vremena čekali. Zadnje vrijeme. Bog Svevišnji. djeco Moja. da i dalje njegova krila širi na svu djecu Božju. onako kako Ja nju tebi u ovo vrijeme. Moj Glas će se čuti svugdje u (cijelom) svijetu. sječanj 2012. Vi će te morati izdržati. da se oslobodi od okova zloga. Temeljem molitve i posebnih milosti. s tim da ja moj poziv. da Križarske vojne molitve molite. neće nikada propasti. dao. koja je spomoću Moga ljubljenog Učenika Petra na stijeni sagrađena. On pati tako puno i na različite načine je on u njegovoj brizi zbog opadanja vjere sam. Sve ostalo izvan istine je laž i ne dolazi od Moga Nebeskog Oca. Moja Ljubav biti će u Mojoj cijeloj Krasoti otkrivena. vašeg ljubljenog Otkupitelja. koje je đavao prouzrokovao. duboko kajanje. Vaš ljubljeni Isus. da čak i krajnje teški grijeh ubojstva može biti oprošten? Svi grijesi mogu i biti će oprošteni. 27. da pripremim Moje stado. Ovdje je jedna posebna molitva Križarske vojne molitve (23) za sigurnost Pape Benedikta. svejedno koliko pritiska bude na vas vršeno. Mnogi od vas su Meni – sa jednim plemenitim srcem – predali svoje živote. da će ona biti uništena. koji izjavljujete. i ne dopustite. Ne dopusti nikada. stime da ga katolički klerus moli: “O Moj ljubljeni Isuse. sotonina moć je iz dana u dan slabija.duša. Amen. vi trebate znati. da ćeš ti. A bez svjetla nema budućnosti. vi svi. Ja Ti u svako doba nudim moju vjernost. neće htjeti čuti. nesmijete nikada napustiti. da Moje Kraljevstvo na Zemlji ponovo uspostavim. kad napast bude tu. Vaša molitva se čuje i u nebu će biti odgovoreno na nju. Jer bez Mene nema svijetla. za vrijeme dok se vratim. biti sposoban. Svemogućeg Oca. Isus Krist Napomena: U poruci 289 od 21. da bi Moju Slavu javno objavila. Zar vi ne znate. 28. Ne dopusti nikada. dijete Moje. Nemojte nikada svoje oči odvratiti od Mene – čak ni za jedan jedini trenutak. kad ponovo dođeš. za spasenje Moje Crkve. Daruj mi milosti. svećenici i cijelo religiozno svećenstvo unutar Svete Katoličke Crkve. Moja Sveta Riječ je za dugo vremena bila suzbijana. Obećavam Ti. Djevica Marija: Molite sa vašim cijelim srcem za Papu Benedikta. tako da Mene oni za vrijeme Moga dugo očekivanog Drugog Dolaska na Zemlju sa radošću pozdrave. Obraćenje se povećava. kad otvorite oči.. ali dalje to više neće biti slučaj. Svemogućeg Stvoritelja svih stvari. jer čovječanstvo istinu. od Boga. da bi Tebe. a čovijek će. ali vi će te to vidjeti. konačno. da ću se u Tvojoj armiji boriti. sječanj 2012. koje on kako unutar tako i izvan Vatikana vidi. Moja srdačno ljubljena kćeri. Ova stvarna (istinita) crkva. biti proganjana. otklonjeno. da bi u svako doba ostali u vašoj vjeri. da vjerujete u Boga. Poziv svećenstvu: Pripremite Moje stado za Moj dugo očekivani Drugi Dolazak na Zemlju.

Papu Benedikta. i drugo .01. koje se u trenutku smrti nalaze u smrtnom grijehu. molim ja sada. vaš Isus. trebao bi (odn. koji Moje proroke izrugivate. zaštiti Tvoga Papu.. vi Mene ne poznajete uvijek ili ne razumijete uvijek Moje putove. naći će te pravi mir u vašoj duši. 30. vi Mene ne bi odbijali. koji sa vama razgovara. moraš sve pristaše ovih Božanskih poruka moliti. i to da vama pristigne određeno upozorenje. za vrijem kojeg (zadnjeg) je Djevica Marija izgledala skroz zabrinuta. da svijet pripremim za ovaj veliki događaj? Ja uvijek pripremam Moju djecu na ovakve događaje. Nemojte nikada misliti. da Moje Božansko Milosrđe počima. Moje Božansko Milosrđe počima da postane stvarnost. u Ime Tvoga ljubljenog Sina Isusa Krista i zbog muke. sječanj 2012. da postane stvarnost. Zar vi ne čujete. da Ti Tvog Svetog Zamjenika. molite za ove duše. molite. da sumnju sadi u vaše glave. vaš Božanski Otkupitelj. da pokrije cijeli svijet sa Njegovim Zrakama Milosrđa. za vrijeme dok svi na kraju budu vidjeli Moje Zrake Milosrđa za otkupljenje čovječanstva. bez vaše bojne čelične opreme. Iako vi Mene možda ljubite.sječanj 2012. otkriveno. i ako vi Meni odobrite prilaz vašem srcu. utorak. ne zaboravite. Amen. Ti. da vi sve znate o Mojim putevima. Djevica Marija poziva na jedan dan molitve i posta. U ovom danu vi morate moliti Svetu Krunicu i Krunicu Božanskog Milosrđa. Ja vas ljubim.2012. da Ja sada sa vama govorim? Ako ne. Vi Meni pružate vašu lijevu ruku i udarate Me (istovremeno) sa vašom desnom. kako je to Mojoj kćeri Heleni. da duše (od događaja) nebi bile (nespremne) iznenađene.. Oni su (jednostavno) samo instrumenti. zaštitiš. kako je sestri Faustini otkriveno. moram vam teška srca reći. da svijet bude informiran o tome. da sam to Ja. Nemojte to odbiti. Svetoj Faustini. koje je bilo u ponoć 29. koja Mene zadržava. da bi svijet spasio od grijeha. Dijete Moje. Svi vi.da sam to Ja. jer kad bi vi Mene (stvarno) poznavali. da će mnogi ljudi umrijeti za vrijeme „Upozorenja“. moraju znati slijedeće: Koliko ljudi u svijetu znaju danas o Mome Obećanju Božanskog Milosrđa? Vrlo malo. na koji vi Mene puštate u vaše srce. Svi oni. (i sposobni) da dođete u Moj zagrljaj. posebice onih. 13:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila. Vi. koji vas vodi k Meni.pošto je imala dva odvojena Ukazanja Djevice Marije – jedno. iako Moj Sin sada dolazi. onda sjednite mirno tamo i molite se Meni. kako su to i Moji Učenici činili. koje je bilo u 13:00 sati (14:00 sati MEZ) u ponedjeljak 30. uključujući i tebe. da Ja vaše iscrpljeno srce ispuniti mognem sa Vatrom Moga Svetog Duha. ponedjeljak. koji tebe. Molite. Ne dozvolite đavlu. da vi Mene stvarno poznajete. Kćeri Moja. nego Mene.. Da li Moje pristaše nisu znale. nedjelja. Ako (vam) je moguće. . onda slijedite Me sa ljubavlju i radošću u vašem srcu na putu u Novi Raj. Ali ipak i danas vi još osporavate – upravo onako.. Kad vi vaše oči otvorite i vidite. Samo ako vi k Meni dođete kao jedno dijete. ne smijete nikada pretpostavljati. tako da se Tvoja djeca mognu voditi na pravom putu prema Tvom Novom Raju na Zemlji. sječnja 2012. da sutrašnji dan. dok sam Ja bio međi njima . koju je On podnio. onda ću Ja vas osloboditi. izrugivaju i kažu. i to kroz Milosrđe Moga ljubljenog Sina Isusa Krista. Radujte se ovome daru profetije. koje obilaze svijetom na propast duša. morao bi) svatko pokušati ovaj dan da posti.“ Vaša nebeska Kraljica Zemlje Majka Osloboditeljstva 321. rezerviraju kao jedan poseban dan molitve. da ću Ja ponovo doći. djeco Moja.. želim. da se Tvoja djeca i sve Tvoje boguposvećene sluge spase od biča sotone i palih anđela njegovog kraljevstva. 21:18 sati Ja. Glavu Tvoje Crkve na Zemlji. 31. tako da i on mogne pomoći. da vi ne izrugivate njih.„O moj Vječni Oče. kao pripremu za „Upozorenje“. da bi bili dovoljno jaki i ponizni u duši i duhu. O Oče. To je jedini način. Moj Vječni Otac šalje proroke temeljem jedne određene svrhe u svijet. sječnja 2012. dijete Moje. Ovaj misterij će biti otkriven. Molite. kćeri Moja. Vaš ljubljeni Isus 322. Na ovan način moguće je spasiti više duša. da je ovaj misterij svijetu već otkriven. 29.

da nitko ne odbije Božansko Milosrđe Moga Sina za vrijeme ili poslije „Upozorenja“. srca dodirnu. Isus očituje potpuni oprost za jednu totalnu apsoluciju utorak. Ja dajem njima potpuni oprost. Proširite svugdje obraćenje. Mojoj blaženoj Majci. Ja vas sve ljubim. koji Moj Sin sada donosi svijetu. što se pod vodstvom Moga Sina od tebe traži. kamo oni budu išli. tako da se mogu priključiti preostatku Moje crke na Zemlji. moraš u svako doba pokazati poniznost. Za svakoga. radiš. Tako mnogi od Moje djece sumnjaju u svaku riječ. na kojemu ću Ja graditi ponovo Moju crkvu na Zemlji. kada ti za Moga ljubljenoga Sina. i oni Meni donose snagu. 20:15 sati Dijete Moje. koji zahtjevaju. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. koji sve duše dodiruje. posebice na one sa otvorenim srcima. koju on od početka kaže. koliko boli i patnje njihovi grijesi Mome Sinu zadaju. Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 323. „O Moj Isuse. Isuse. Mi Te ljubimo. je duša. Mi nudimo sami sebe. da je to bila samo njihova vjera. ljubav i radost naći. Moje ljubljene pristaše. Ova.2012. Mi Te hvalimo. Nemoj nikada podleći onima. i njima će biti dat dar totalne apsolucije i snaga Duha Svetoga. da nose moje baklje vatre. tako da će te vi mir. koju je đavao prisvojio. da vaša ljubav prema Meni Moje srce razbukta i Mom Vječnom Ocu.02. Dopusti nam. koja padne pod ovakve laži. da Njegove Riječi budu prilagođene njihovoj interpretaciji. Mojoj armiji – temeljem njihove (odn. Sječanj 2012. 21:30 sati (Ova poruka je data Marii od Božanskog Milosrđa poslje jednog i pol sata – za vrijeme Euharistijskog klanjanja) Moja srdačno ljubljena kćeri. poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo – moraju kroz vašu molitvu biti zaustavljene. o Gospodine. Isusa Krista. stime da obraćenje mogu proširiti. djeco. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Moja vjerno odana djeca Mene raduju. Ja očekujem trenutak. vi morate pomoći. Ti si svjetlo Zemlje. da uđu kroz vrata Novog Raja. ima jedan neugodan okus žalosti zbog onih. Vi. da mognemo napredovati i Tvoju armiju voditi. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. Ti moraš sve činiti. a njihova ljubav Meni u sredini Moga Srca donosi takvu radost. bez obzira na to. našu muku kao dar Tebi. Moja izabrana djeca. odlučnu volju i čistu ljubav u vašim dušama. je vrlo jaka. za spasenje duša. koji Njegovu Riječ interpretira na jedan drugi način. anđelima i svim Svetima u nebu veliku radost donosi. da je Moj Sveti Duh sišao na njih. kroz njihovu) ljubavi prema Meni – biti će sad date posebne milosti. Radost o daru. Moja ljubav prema Vama. da sam Ja Suotkupiteljica i Posrednica. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. Moje drage pristaše. koju mi pokazuju Moje drage pristaše. da bi vodio Moju armiju. . koju mi imamo za Tebe.“ Pođite u miru. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. u kojemu ću Ja svakoga pojedinačno od vas zagrliti. Oni su svjetlo. tako da one svugdje. biti će te temelj. koja usko surađuje sa Mojim ljubljenim Sinom. da prošire istinu Moje Svete Riječi. Mi Te slavimo. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. je. stime što Ja Moga Oca molim za blagost. koje pojma nemaju. Ti si plamen. da njima omogućim. Amen. Djeco. Laži – koje su proizišle od tamnih duša svugdje u svijetu i koje će se proširiti. Vaš Voljeni Isus Krist 324. 31.Ja lijem brižne suze za onim siromašnim dušama. Ali ipak mi znamo. Djevica Marija: Nitko neće spriječiti. koju Ja trebam. da bi Istinu Tvoje Svete Riječi javno objavili i našu braću i sestre pripremili za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. stime što se sjedinite sa Mnom u molitvi i žrtvi. Mi žrtve nismo dostojni. koji Njegovu Svetu Riječ slijedi. Ispuni nas Duhom Svetim. srijeda. Ja usrdno molim za svaku dušu – u svakoj sekundi dana – za Milosrđe . Oni moraju slijedeću molitvu potpunog oprostamoliti sedam uzastopnih dana. Ali djeco. 01. naše nevolje. za spasenje duša od vječne propasti. i ne zaboravite. Jer svaka duša. Prihvatite. koji temeljem njihove vlastite odluke neće moći biti spašeni. postoji uvijek jedan drugi. vjeruju. da bi pomogli svoj djeci Božjoj. čija je ljubav u Mome Svetom Srcu čvrsto zagrljena. Nemoj nikada sumnjati u njegovu Svetu Riječ. Ovaj dar od Mene će njima omogućiti. koja ih je dovela k Meni. Ono što oni ne mogu shvatiti. gdje oni bili. o kako se Ja ljubavi radujem. za kojima ste čeznuli vaš cijeli život na Zemlji. kako je to u Knjizi Moga Oca sadržano. dar poniznosti. Molite. koji pokazujete poslušnost. jer On govori istinu i ništa drugo nego samo istinu.

zadnjem vremenu. koje su otišle na krivi put. Vaš Božanski Otkupitelj . Vaša Nebeska Majka Majka Otkupljenja 325. da sam to Ja? Ja vas molim. da sam to Ja. sa sigurnošću. Moć Moga Oca će se razbuktati kao vatreni plamenovi. Važno je samo to. to da naprave. onda morate vjerovati i u Božanski zahvat. je za Moga Oca jedna od najvažnijih zadataka na Zemlji. što Moj Sin vama kaže. Nijednu dušu se ne drži da je važnija od jedne druge. da želi griješnike obasuti sa posebnim milostima. Svima onima. jer ako bi oni pokušali. Ove duše ne razumiju. koje je on prostro nad istinom vječnog spasenja. Vi trebate znati. a to je. da će te vi i Moje Milosrđe odbiti? Sagnite vaše glave i molite Me za oprost. dijete Moje. Svatko. Čovječanstvo možda ne želi čuti istinu. Samo jedan Učitelj može postojati. da samo Bog Otac ovaj Dar potpunog oprosta dopustiti može. dijete Moje. Ovaj posao. i Ja ću otvorenim i čistim dušama odmah odgovoriti. onda niste otvorili vaša srca. Njegovi darovi za Moju djecu su posebni darovi i daju se u ovom vremenu. da preostaje samo malo vremena. Kad vi u poniznoj zahvalnosti k Meni dođete. lijevat će te suze – jer će te onda razumijeti – i vi će te Meni konačno za Moj veliki Dar apsolucije zahvaliti. sjednite sada i razgovarajte sa Mnom povjerljivo. vaš Božanski Otkupitelj. Zar vi ne prihvaćate. Tako velikodušan i milosrdan je Moj Sin. da svijetu Knjiga Istine bude otkrivena. preko Mene. koji se izlijevaju sa neba. Skinite svoju bojnu opremu i dozvolite Mi. za sve duše. koju ti trebaš. Anđeli su poslani na Zemlju.2012. da su ove Poruke od Moga Sina za svu djecu Božju a ne samo za Njegovu Katoličku Crkvu ili za Njegov izabrani narod. da Riječ Božju izmijeniš. da pripremi svijet za Njegov Drugi Dolazak. ne sumnjaj nikada u ove poruke. I ako ne vjerujete u Mene. Ja ću vam razjasniti istinu. nije proturiječno sa poukama Njegove krajnje Svete Crkve na Zemlji. za spas duša. Da li će to svijetu biti dato preko Mog Svetog Namjesnika. Ako vi vaše oči otvorite za istinu. da se ona njima mora posredovati na ovaj način. za Židove. Da li to isto znači. da vi Mene vrijeđate. dijete Moje. koje će svijetu Moj Sin dati. Moga Sina i Njegovu misiju. Ne boj se. (Bog) u Ime Oca. Idi sada. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Da Ja vaše duše ne bi pripremio. jer ništa od onoga. Ali Ja sam vrlo tužan zbog nezahvalnih srdaca. o kako sam radostan zbog odgovora Mojih Pristaša na Moj veliki Dar potpunog oprosta za jednu potpunu apsoluciju. da bi Ja vas do Sudnjeg Dana ostavio nezapažene? Četvrtak. da Ja postojim? Da vam u ovom zadnjem vremenu želim poslati jednu poruku? Zar ste mislili. budući da na ovaj način komuniciram sa vama? Ako u Mene vjerujete. kad Moje darove odbijate. Odakle znate. ali to će biti beskorisno. da bi onima izašla u susret. da Knjiga Istine – lomljenjem pečata – bude otkrivena. koji pokušavaju. i tebi će biti postavljene mnoge smetnje na putu. Svim dušama. 02. Moj Otac ljubi svaku dušu na isti način. Svijetu je Istina obećana za ovaj trenutak. da te dovedu tako daleko. vašeg ljubljenog Božanskog Otkupitelja. mora se reći istina. da vam dam ovaj poseban dar. koji s neba govori s vama. a to je Bog. Nemoj nikada promijeniti niti jedne riječi. koji pokuša. za spasenje duša ljudi. da bi osigurao njihovo Otkupljenje. da spasi duše. Ne zaboravi. Nitko neće spriječiti.02.Spremi se brzo. vjernima i nevjernima. Sina i Duha Svetoga. koji u Moju Riječ sumnjaju: Vi trebate znati. Moj Sin ima samo jednu namjeru. za zadrži. to nije važno. Moje dijete. koji Moj dar odbijaju. One su za svakoga. da bi čovječanstvo branili od varalice i od laži. Zar ste mislili. i donesi poruke. jer one su tako daleko od crkve udaljene. Molite Me za Milost Duha Svetoga. koje se tebi daju. biti će rukom Moga Vječnog Oca u tome spriječen. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri.

da te u tvom poslu za Mene smetaju. Štiti njihove obitelji i pokrij ih u svako doba sa Svetim Duhom. koja se svijetu preko Njegovih vidioca daje. su jedan s drugim spojeni. da ti zadaju bol. kad grijeh ponosa prodre u duše pobožnih i svetih duša i kad se protive. dijete Moje. Bitka duša je počela. Moj Sin treba pripomoć Njegovih ljubljenih Pristaša. Dijete Moje. Čovijek ne može ni jednu dušu otvrdnuti. da oni budu zaštićeni od mržnje drugih. Molim za to. da u ovom vremenu Njegovu Presvetu Riječ na Zemlji šire. Dijete Moje. Ponos onih lojalnih duša biti će sada podbadani. tvoja lojalnost prema Meni kuša se svaki dan. to im ne uspijeva. nemoj nikada slutiti. da će ova grupa biti ona. Ja molim neodloživo za to. koji su od Boga Oca izabrani. koji pokušavaju.2012. Njihov ponos njih sprečava. da otvore svoje oči. subota. da se ovo sa njima događa. Budi sigurna. Subota. Ja molim. da istinu Njegove Riječi prihvate. biti će kažnjeni. kroz što će oni postati slijepi prema Riječi Moga ljubljenog Sina. Za Njega je to još bolnije. Djevica Marija: Mržnja je mržnja. Njegove lojalne Pristaše će tvoriti ovu armiju. Tako mnogi pokušavaju. da oni. Dijete Moje. jer će đavao sada poduzeti njegov zadnji pokušaj da spriječi. je Moj Sin mučen. Ratovi. Osnovni temelj Njegove Crkve će mu uskoro okrenuti leđa. kad On ljubazno sa raširenim rukama pred njima stoji. 04. stime da poruke. koja ti je data sa neba. koji Iran. Molite. One su jedno te isto. u formiranju Njegove armije na Zemlji. „O Bože Svevišnji. zlo se brzo širi u određenim krajevima svijeta. koji nemaju vjere ili da imaju samo „mlaku“ vjeru. ali zbog zaštite.“ Njihov duh će biti ispunjen sumnjama. da je to njihova zadaća. koje se u svjetlu nalaze. jer misle. da bi izmolili zaštitu za sve Moje vidioce i za one. koje On tebi daje. koji otvrdnulu dušu imaju. Oni ne će razumjeti. koje će od varalice biti vođene u napast. Mržnja dolazi od varalice. da ove krajnje hitne poruke za svijet budu proširene. molite za one duše. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupiteljstva 327. Svi oni. Takve postupke Ja neću trpjeti. 10:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Mnogi. Mržnja je mržnja. ponos je značajna osobina.02. sa kojom navaljuju na Njegovu Svetu Riječ. Ja ću vam dati jednu Križarsku vojnu molitve (25). Za vrijeme dok se ratovi – sa mržnjom u dušama – organiziraju. Oni će Ga zatajiti. Izrael. Dijete Moje. će sada kroz napast bit „okrenuti. koja se već nalazi u tmini. koja u očima Moga Oca negodovanje stvara. koje oni svijetu daju. što oni na ovim porukama. . Dobre duše protiv zlih duša. koje vam zadavaju boli.02. koji slabe duše koristi za to. Ne postoje dvije vrste mržnje. ali kad se „Upozorenje“ bude dogodilo. čija će srca najprije biti otvrdnuta. Ne postoje dvije vrste mržnje. da bi Moga Sina uvrijedili i da bi ovaj posao usporili. Duh Sveti u isto vrijeme duše drugih ljudi u raznim dijelovima svijeta preplavlja.2012. Laži se šire preko đavla. patnju i uvrede. Moje dijete. i koji vas i klevetaju i laži o vama šire.Isus Krist 326. 10:09 sati Dijete Moje. 04. molite. da Tvojim boguposvećenim Glasnicima u svijetu zaštitu daš. Vi morate moliti za dar moći raspoznavanja istine. koji stravstveno u Moga Sina Isusa krista vjeruju. da se sva djeca Božja ujedine u jedno jedinstvo i da se zajedno bore za spasenje svih duša. Njihova mržnja. Kroz to. koja će kroz snagu Svetoga Duha samo poniznim dušama čistoga srca bez ponosa i arogancije biti data. molim te usrdno. One su jedno te isto. za vrijeme dok On preko tebe. budu uvažene sa poniznim srcem. i onda će Ga ponovo razapeti. koju ubojice pokazuju prema svojim žrtvama. Oni će onda širiti laži. da Tvoja Presveta Riješ svugdje u svijetu bude brzo raširena. biti će isto tako jaka kao i mržnja. oni će slušati poruke. svijetu govori. da istinitu Riječ Moga Sina brane. mogu naći pokoju manu. da istinu narušava. I tako će to biti duše. Egipat i Siriju obuhvaćaju. da su oni ti. tako puno ljudi u ovo vrijeme ne sluša ove poruke.

da prouzrokuje stotine obraćenja. da Moju Riječ javno objavite. Tako će i Italija pretrpjeti negativne učinke. Sada vama. Vi. želim saopćiti. (koja se sastoji u tome). da je Moj Zahvat potreban. Jer samo jedna (jedina) duša. gladovanja i opadanja vjere budu oslabljeni. Ignoriraj ju. Ja sam Bog cijelog Stvorenja. jer ona dolazi od Sotone. koja jedan dobar život vode i koja sa zaprepanošću gledaju na zlo u njihovom svijetu. Idi sad i reci Mojoj djeci. Mojoj djeci. Budi jaka.02. kćeri Moja. Kad budu izrugivani. Ako Ja ovo. da nijedan čovjek neće moći zaustaviti Vatru Duha Svetoga. On će onda. moraju razumjeti. (u javnosti) nastupiti i stvorit će jedan lažan mir – (jedan lažan mir) njegovog vlastitog podmuklog načina. koje ljudi počinjavanju. Ja sada pripremam svijet na promjene. Samo onda će čovječanstvo akceptirati. subota. da učinak rata. Boga Oca. Vaš ljubljeni Isus 328. koja će – proizlazeći iz Mojih najsvetijih Poruka – biti izlivena na cijelo čovječanstvo. Samo Stvoritelj cijelog čovječanstva ima moć nad Sotonom. djeco Moja. Moja kazna će se razbuktati nad onim narodima. Moja će ruka sada pasti na nevaljalštinu. odgovaraju. čak i onda ako bi vi (zbog toga) bili proganjani. tako da bi On ove užasne stvari mogao odvratiti. a sada ću Ja jednu kaznu nad hladnim srcima i nad mračnim dušama razbuktati. mogu biti sigurni u istinu Moje najsvetije Riječi. kad narodi budu pali na koljena. koje su potrebne. Molite. Militva za duše drugih ljudi će spasiti vašu vlastitu dušu. da sve Zemlje ne budu uvučene u strukturu moći širom svijeta. koja se čini u svakom uglu (svijeta). Bogu Ocu. koji učestvuju u ovoj velikoj prijevari. Vrijeme je za Mene. jer ovo razdoblje – u kojem će se Zemlja ljuljati – neće dugo trajati. Sve će biti dobro. koliko ratova – kod tako mnogih naroda. koja će kontrolirati vaš novac. čim se – poslije „Upozorenja“ – raširi obraćenje. mora biti zaustavljeno. za spasenje čovječanstva.2012. Izrael. postoji jedan zloban plan. Tako puno duša pati zbog grijeha. i iz svih ovih stvari proizići će smisao. da bi rasla i da bi se razvijala kao gnojni čir. jer to ne može biti. je će inače Moja djeca trpjeti još užasne stvari. Ja ću stajati na njihovoj strani. stime da sve (ove) stvari Mome planu. Nastat će ratovi. da je prorečeno. jer ona ne može naći hranu. Antikrista. ali Moj glas je zamržen. koji su u Knjizi Otkrivenja ( = tajnom Otkrivenju po Ivanu) prorečeni. sada razviti u svijetu. onda se ona širi. Moja siromašna djeca. da se Moja djeca probude. Idi u miru. Molite se Bogu Ocu. za obraćenje ljudi. koja glasno prizna svoju vjeru. Sada to neće više dugo trajati. da svijet kroz zauzimanje drugih naroda kontroliraju. došlo. ne zadržim. Iako je puno od ove kazne (već) odvraćeno. Dali ste primjetili. koju ona treba. Tako puno mržnje prema Meni. (i) svugdje (na svijetu) – se vodi? Sve ovo se događa kroz ruku Antikrista. Ali to će biti samo jedna maska za zavaravanje( čovječanstva). Oni ne kontroliraju svijet. koji strpljivo čeka na trenutak njegove slave na Zemlji. koji će obuhvatiti Iran. da i dalje ignoriraš te tebi na put postavljene smetnje i da se ne osvrćeš na mržnju. za čišćenje Zemlje. Nemojte nikada imati straha. i ona će odamrijeti. Ono je potrebno. da se nikada ne boje. da će se događaji. onda će većina čovječanstva biti uništena. kćeri Moja. da je bespomoćno. Svi ovi ratovi će se spojiti jedan sa drugim. Jer ako oni budu s time imali uspjeha. koji će biti povezani sa uzdizanjem lažnog proroka i njegovog partnera. Kad čovijek dopusti da ga mržnja obuhvati. svijet se suočava sa početkom kažnjavanja zbog užasnih grijeha. što Ja od vas tražim (odnosno zašto vas molim): Militva. da veći dio čovječanstva kroz rat (odnosno kroz ratove) bude uništen. isto tako. ste upozoreni. da Moja djeca mole za mir u njihovim Zemljama. 15:00 sati Moja kćeri. onda će biti vrlo teško. Egipat i Siriju. genocida.Ne zaboravi. i Ja se neću natrag nasloniti i gledati. je dovoljna. Kćeri Moja. 04. Molite. Završna faza čišćenja će sada početi. Bog Otac: Početak kažnjavanja svijeta — Moj zahvat je potreban. što se događa. jer vaša vjera i vaše molitve će pomoći. . koje su njemu prisegli na njihovu vjernost. Moja djeca ne smiju dozvoliti da ich strah zahvati. Ovi ratovi se ne događaju slučajno. da dopustim otpečačenje pečata. kako se Moja djeca obostrano uništavaju. Molite usrdno. kad Moju Riječ javno objavljuju. To je sve. Zato te Ja molim.

Ja vam sada dajem novu Križarsku ratnu molitvu(27) Molitva za mir u svijetu "O moj Isuse. Isusa Krista. Pečati su slomljeni moja kćeri i ratovi će se pojaviti vrlo brzo. da ste Ga povrijedili. za spasenje čovječanstva. Znam kako vam je teško moliti. preziru.Trebam više molitve djeco. da se spasi vaš narod. vašu nebesku Majku.Ja ću pružiti milosti svim mojim dragim i povjerljivim sljedbenicima da sedrže mirno usred oluje.Bog Otac 329. nedjelja. Moj Sin Isus Krist. Ta molitva je tako važna.02. Mene odbacuju. Ja sam Prečisto Srce.Molite se da globalni zločin nuklearnog rata. je vaš Otkupitelj. svejedno kako crne vaše duše bile. Ne zaboravite nikada važnost Moje krajnje svete Krunice. On onda bježi pod velikim bolovima i postaje nemoćan. Molim da se mir nastani u onim izmučenim narodima koji su slijepi za istinu Tvoga postojanja. Vaša ljubljena Kraljica Anđela. moliti. pozovite što više molitvenih skupina.Pođi u miru i ljubavi. vašu ljubljenu Majku. Vrlo je važno – svejedno kojoj vjeroispovijesti vi pripadate – da vi nju (Krunicu) molite svaki dan. Ako vam je to žao. Ali. Isusu Kristu. vaše molitve su meni ugodne u ovom trenutku. jer ako vi nju svaki dan molite. da pobijeđujete u boju protiv Đavla i da će te njega pobijediti. koji vas obavija. pozivam te da budeš strpljiva jer to neće trajati dugo prije ispovijedi. 6 veljače 2012.Vidim da se Zlo smanjuje i ruka mog oca će to odgoditi. da On njegovu ruku pravednosti ne spusti na strogo kažnjavanje. Djevica Marija: Kad molite krunicu.Dok se zemlja nastavlja tresti na sve načine. Sotonina moć slabi. da dođete bliže Srcu Moga Sina." Moja kćeri.Moji sljedbenici moraju se ujediniti zajedno kao jedna obitelj i ostati jaki. Tako mnogo ljudi Mene. koju Ja prema Mome dragocjenom Sinu. Ja ću vam pri tome pomoći. Boga Svemogućega. i On griješnike nikada neće odbiti. vi možete pomoći. da u ovom vremenu mole za jedinstvo ljudi u svijetu. djeco Moja. kad vi Moju Krunicu molite razmatrajući. Ja zovem svu Moju djecu. 20:15 Moja ljubljena kćeri . Majka Otkupiteljstva Poruka 330. Ljubav dolazi od Mog Vječnog Oca. Kako to slama Moje srce da gledam nevine ubijene u ratovima na Bliskom istoku. koji bi jednu trećinu ljudi uništio. molim za milost za sve pogođene užasnim ratovima. da atomski rat. ali molim vas. koji bi uništio trećinu čovječanstva mogne izbjeći. i Moja djeca se ostavljaju sa izgladnjelim dušama. djeco. kad vi molite za Moj zagovor. da ona sada sama mora postati Križarska vojna molitve. Započnite sa molenjem Moje Svete Krunice. Te jadne duše su bičevane i pate baš kao što sam i ja patio. Vjera u Moga Sina se gubi. mogne biti otklonjen . . 13:15 sati Dijete Moje. tako da se vi svi možete sjediniti s Njime u Novom Raju na Zemlji. imam. Molim te prekrij te narode snagom Duha Svetoga tako da prestanu sa progonom nedužnih duša. 05. ali neće zaustaviti da ove zemlje ubijaju jedni druge. da bi skupio svu Njegovu djecu. i to zato da spriječi daljnje širenje nevaljalštine. Zatim kad ste ju izmolili – i dok ste kroz to posredovane milosti primili -. vrijeđaju i ponižavaju.2012. kad vi Moju Krunicu molite. Amen. vi će te shvatiti. da sudjelujete u tome. Kad mi surađujemo. djeco. Ja ću usko surađivati sa Njime. možete pomoći. koje bi inače palo na zemlju. Ja mogu duše direktno dovesti do Presvetog Srca Moga Sina. i Ja ću vas uzeti za ruku i dovesti ću vas k Njemu. da se je varalica od vas udaljio i da je na njegovo mjesto nastupila ljubav. Vi sada morate započeti sa Vašim pripremama. znati će te. ne prihvaćaju. prijatelja i obitelji da mole za mir. Kroz to. i temeljem ljubavi.Molite. Kad u vašim srcima osjetite ljubav. da se spase vaši narodi. sve će postati mirenije. djeco. kad vi za Moju pomoć molite. Ja ću Moga Oca. mi možemo svugdje na svijetu odvratiti katastrofe. Imaj milosrđa za sve zemlje koje su bespomoćne protiv zlih zvjerstava raširenih cijelim svijetom. Moj Sin priprema Njegov dolazak. Samo čiste i ponizne duše mogu tamo ući. Križarska vojna molitve (26) Sveta Krunica Djevice Marije (pogledaj Linkl) Osjetite mir. Ali iznad svega nađi mjesto i sve svoje povjerenje u svog voljenog Isusa. Isto kao i Moga Sina. Nakon što se odvije. ja vas molim. onda zazovite Mene.

To neće biti lako.Nikada Moj sin neće zanijekati druge kršćanske Crkave. To nije moguće djeco djeco. Jaganjac Božji. Vaša ljubljena Majka. To je samo još jedno iskušnje. tako dugo skrivenih u arhivu Božanskog carstva. kako se pročišćenje nastavlja s velikim intenzitetom jer to je neophodno.Ja vam donosim svjetlo i sada morate hodati iza mene da vas dovedem do novog raja.To će pružiti slatko olakšanje za vaše duše.Ovo su dani. molite za strpljenje i izdržljivost. Utorak. Nikada neće napustiti svoju Katoličku crkvu.ona ne može niti će umrijeti.Tvoja molitva. koje neće trajati predugo. Prihvati ono čemu svjedočite u svijetu. 20:30 Ja sam Bezgrješno Začeće. Imajte povjerenja u mene djeco da vas vodim prema Novom Raju i vladavini moga sina na Zemlji kako bi to trebalo biti. svog voljenog Spasitelja. Vrlo brzo će doći čovjek koji će se predstaviti kao Ja.uz sva njihova zavedena vjerovanja i njihovo percipirano pravo na osobni probitak. Ja dolazim u ime Presvetog Trojstva. Moraš biti hrabara kada to učiniš. dolazim da vas spasim.Vaš Spasitelj Isus Krist Poruka 331. Djevica Marija: Zli neće mirovati sve dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. ja sam vaš dragocjeni Isus koji dolazi da vas zagrliti u ovim vremenima. jaki i neustrašivi u groznoj pustinji u kojoj se sada nalazite. a ne biti zabrinutaza svoje zdravlje. neće ne uspijeti primijetiti. Otajstva toliko dugo skrivena u arhivama božanskoga Kraljevstva. Moja knjiga istine daje se tako da vjernici svjedoče mom proglašenju otajstava. biti će im vrlo teško da to prihvate. a vrijeme za Upozorenje također se približava iz dana u dan. Majka Božja. rođen od Bezgrešnog Srca Marijina.Molite se za ujedinjenje sve Božje djece preko ove posebne križarske ratne Molitve (28) O Bože Svevišnji Mi klečimo pred Tobom i molimo Te za ujedinjenje sve Tvoje djece U borbi za očuvanje Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Neka ne naše razlike nas dijele u ovom trenutku velikog otpada u svijetu U našoj ljubavi za Tebe dragi Oče Mi Te molimo da nam daš milost da ljubimo jedni druge u ime tvog ljubljenog Sina.Sada se istina raspliće. uskoro će shvatiti .Jer Bog Otac ne može dopustiti Crkva na zemlji bude bičevana na isti način kakvo je pretrpio Njegov ljubljeni Sin.Kada se Crkva razgrađuje na dvije strane pojavit će se. Ja sam Djevica Marija. Dovoljno je sjetiti da je sve što je bitno je da se ujedini čovječanstvo. 7 veljače. Vi ste svi Kristovi sljedbenici. molite. Svojom patnjom.Molite. 2012 @ 20:00 Ja sam tvoj dragi Isus. Majka spasenja 333. 8 veljače. za koje ćeš reći da su najteži. čovječanstvo mora prihvatiti da je ovo moja Presveta Riječ koja će sada će biti predstavljena da je svi “probave”. Volim vas i vas blagoslivljam draga djeco zbog vaše ljubavi i suosjećanja za Mene. moja ljubljena kćeri. 8 veljače 2012. Bez obzira na to koliko će Crkva trpjeti . Sin Boga Svevišnjega.Nikada nemojte izgubiti nadu. jer ona će kao i moj dragocjeni Sin porasti u slavu još jednom. Čak i oni nečiste duše koje me izbjegavaju. ali one koje su uklonjeni iz mene. Gorčinu istine je teško progutati. njihovog Božanskog Spasitelja i mogVječnog Oca. Prorečeno je da će se mržnja prema Mom Sinu proširiti u Njegovoj Svetoj Crkvi na zemlji. neće dugo potrajati prije nego što se sva prorečena proročanstva otkriju s nevjericom svijetu. Našeg Spasitelja Isusa Krista Mi Ti se klanjamo Mi Te volimo Mi se ujedinjujemo u borbi za snagu da sačuvamo Tvoje kršćanske Crkve na zemlji Da se možemo suočiti s kušnjama u godinama koje dolaze.Isus Krist. srijeda. Amen. Moje dijete.Pozivam vas sve da budete hrabri.Ja. ali koji će preći dugi put u dovođenju meni izgubljenih duša. ovo je lošeza svijet u previranju jer je stanje i dalje tako. Vaš Isus Poruka 332.Sve vi iz pobožnosti prema mome Sinu morate zaboraviti svoje razlike I gurnuti ih u stranu i udružiti se u borbu protiv anti-Krista.Bez moje pomoći to ne bi bilo moguće. Zli neće mirovati dok Katoličku crkvu ne sruši na tlo. To se već dogodilo.Radujte se djeco zbog života za koji ste predodređeni kada slušate Moju svetu volju. Oni će se čuditi što se to događa i po prvi put će napokon shvatiti da oni ne kontroliraju svoju sudbinu. 2012 @ 20:45 Moj ljubljeni kćeri . predanošću meni s radošću i predajom u svom srcu ćeš spasiti mnogo duša. ali obećavam da ću vam dati snage i učiniti ću ovaj put manje naporanim. ali ako se prihvati donijeti će utjehu onima koji će prihvatiti da je ona zapravo to. patnje i ljubav prema meni će pomoći ujediniti Moju Svetu i dragocjenu obitelj u Moj novi raj na zemlji. jer morate ustati iznad tame i pomoći mi da cijelo čovječanstvo osvjetlim.

dar poniznosti. čovjek se mora odvratiti od grijeha. koji sve duše dodiruje.Sin i Duh Sveti. Bog Otac .Vaš zadatak je jednostavan. ako se ne bi obratili Meni. podnijeti moraju. Budite oprezni u svim vremenima. kralja tame. Vaš ljubljeni Isus 335. koji manje sreće imaju nego oni sami.Ipak. kad vidim strahotu. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju.02. Nemojte biti prevareni od strane onih koji su se uzvisili u vašim očima. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. Ja govorim o bludnosti. i to ubrzo. Vi morate sada pokazati pravo kajanje i morate ići na ispovijed. moja kćeri upozoravam sada. velike djela mira. vi morate stati. da su to smrtni grijesi. međutim. Isuse. učestvovanje u pornografiji i gledanje pornografije. Ali. pornografija i prostitucija su smrtni grijesi. Tako puno jada se zadaje Mome Ocu. želim reći: Molite jednostavno i Ja ću vam oprostiti. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Mi nudimo sami sebe. Isto tako grijeh idolopoklonstva.Nakon zavođenja ćete postati zarobljeni. koji su očajni. da vas spasim. o Gospodine.put ispred tebe je da moliš za te duša.Pogledajte samo one organizacije koje su čelnici vrlo bogati pojedinci koji se hvale svojim naporima da spase čovječanstvo. Ti si svjetlo Zemlje. Mi Te hvalimo. Nemojte čekati. bez ikakvog osjećaja krivnje. vi bi od straha umrli. da vi razumijete. koju mi imamo za Tebe. onda molite Moju molitvu Križarske molitve za potpuni oprost za apsoluciju u duljini od sedam uzastopnih dana. Tada ćete biti prevareni u prihvaćanju žiga Zvijeri koje morate izbjeći pod svaku cijenu ili ćete izgubiti put k meni zauvijek.Moja riječ dana vama kao istinita obzirom na prorokovano vrijeme. Mi Te ljubimo. ali ja prezirem njihove grijehe. Ispuni nas Duhom Svetim. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. Vaš ljubljeni SpasiteljIsus Krist Poruka 334.Nikada se nemojte zbuniti zbo humanitarnih djela. anjegove ovlasti doći će od sotone. to ne može biti jer Ja neću doći do samog kraja. bit će odbijena i odbačena kao hereza.02. ali lakovjerne sljedbenike. Bog Otac: Prije „Upozorenja“. i povedi Tvoju armiju. prouzrokuju bol i bijedu.a mnogi moji sveti službenici će pasti u poniznosti na koljena. da odete na ispovijed. za koje vi mislite. četvrtak. koje onima. djeco. djeco.Biti će dakle uvjerljiv kada prikaže znakove povezane s velikim svecima . svaki dan udaljujete od Mene? Probudite se. 19:50 sati .Ovu vrsta prevare će koristiti anti-Krist da privuče dobronamjerne. gdje vi materijalna dobra cijenite iznad svega – no ipak oni nisu ništa drugo nego pepeo. koja se u svijetu tako lako prihvaća.2012. 10. koje su oni skrivili. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. da će vas smrtni grijeh tamo dovesti. Dopusti nam. pošto se on sa onim dušama hvalisa. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. kao sastavni dio jedne neznatne kazne. Na tako mnoge grijehe se danas više ne gleda kao na takve. Meni to razdire srce. Sjetite se da postoji samo jedan Bog. Ja njih ljubim na jedan poseban način.Zli je lažljivac. Mi Te slavimo. osjetit će se potres. Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. u kojemu se vi nalazite. Molitva – puno molitve – biti će potrebno. koje su na Zemlji živjeli u užasnim grijesima. Vi uništavate svoj život.Prikazat će čuda. Ti si plamen. On je lukav i predstavljat će s vremena na vrijeme kako bi zavoljeli njegovu dobrotvornu vanjštinu. Bludnost.On će biti idealiziran. Ja upozoravam na mržnju protiv drugih kao i na one.Moja kćeri. koja kao i uvijek dolaze od mene. ali ne da vas preplašim. kao sveci. naše nevolje. da ne uđete kroz vrata vječnog prokletstva. Budite svjesni egzistencije pakla i vodite brigu o tome. naravno. Pomozite Mi. Grijesi. Vrlo brzo će doći čovjek koji ćese predstaviti kao Ja. bez obzira na to. gdje oni bili. ne slijede zov antiKrist i lažnog proroka. tri osobe u Presvetom Trojstvu. nego da osiguram. izgubljene prema meni. čime će varati siromašne duše u uvjerenju da je on Ja. tako da mnoga moja djeca znaju istinu prije nego se to dogodi. Ako vam nije moguće. koje on Meni u svakoj pojedinačnoj sekundi ukrade. da mognemo napredovati. O Moj Isuse. dok bude prekasno. za spasenje duša.Sve ostalo što će biti predstavljeno ne postoji. Zar ne razumijete. Svima onima među vama.2012.istinu. čim griješite na ovaj način. našu muku kao dar Tebi. Mi žrtve nismo dostojni. petak. Sotona Me ismijava. humanitarna djela i djela javne naklonosti. da bi se obratili Meni. on će im pokazati sve da izgleda kao Ja. Djeco. 09. Ja vam to kažem. da se vi. nisu uvijek oni. koju te duše. Ja vas. Kad bi vi duše – milijune od njih – vidjeli kako se strmoglavljuju u vatru vječnosti. Amen. Mnogi od njih rade u tajnosti kako bi opanjkali Moje riječi. Ali ipak mi znamo. prostitucija i seksualno zlostavljanje. nesretni i koji se osjećaju bespomoćnim zbog ponora grijeha.“ Ja griješnike nikad ne napuštam i osjećam jednu posebnu privrženost prema njima.

i biti će dopušteno vrijeme. vrijeme za „Upozorenje“ će biti tu. Moja ljubljena kćeri. 11. da jedan veliki dio ovog zla bude odvraćen. koji se nalaze u visokim (društvenim) položajima – donosi sa sobom. Duše onih. koje Boga Oca priznaju. djeco možete pomoći pri tome. I druge vođe svijeta biti će uskoro ubijeni. da se mole za sve duše. zbog toga morate činiti ono. koji će umrijeti. koje će sada jasno nastupiti. o kako plačem. da se u crkvama. uključujući i one otvrdnule duše. da tiskane verzije Mojih Poruka. draga djeco. koje će biti dato svakome od vas. Oni. će patiti zbog toga. kad one za vrijeme „Upozorenja“ budu izlivene na čovječanstvo. u koga oni ne vjeruju? Njihov prezir za Moga Sina će postati jasniji. i za to će biti pobrinuto. Čovječanstvo će Moga Sina slaviti – kad traži oprost za onaj način. Papa Benedikt XVI. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. Ja danas objavljujem. su već počeli. što mogu. Stvoritelj svih stvari.02. koje su Mome Sinu. Ja vas isto tako želim informirati... budu raširene u mnogim Zemljama. jer to je prorečeno. Mnogi će umrijeti. Moli Me u molitvi. su gotovi. Ocu. za uništenje Moga Svetog Namjesnika. Ja vas ljubim. Informiraj Moju djecu o njihovoj obvezi. Mnogi će se obratiti. Samo vi. koje su se od Mene. Moj siromašni Namjesnik. Molite.i ovaj plan biti će realiziran. govorio sam ti o uroti unutar predvorja Vatikana. Njihova patnja će biti intenzivnija. Prošle godine. ratovi eskaliraju svugdje i vrlo brzo će se Ruka Moga Oca umiješati. da bi zabranili javno prakticiranje kršćanske vjere. imate Moć u vama. Ja sam ti već prije rekla. Tako dugo vremena su oni ostali u tajnosti. Vaš ljubljeni Otac Bog Svemogući 336. i Moja je želja. Druge Zemlje će poći za Engleskom i zabraniti će molitvu u javnosti. Zbog toga moraš činiti ono. biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. Poslije toga će se svijet malo umiriti. ožujka 2011 — u svoj tajnosti — izrađen je jedan plan. po mogućnosti. koji Moga Sina mrze. Ovo je tek početak. što je najbolje. 11:30 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. subota. i sada to više neće dugo trajati do Mog Velikog Milosrđa. in zato će biti pobrinuto. Papa Benedikt XIV. I druge religije. (Napomena: Pošto se u engleskom ne pravi razlika između „ti“ i „vi“.02. jer vi. što je najbolje. za spasenje čovječanstva. da vam pošaljem pomoć. za kajanje. Dolazim u Ime Presvetog Trojstva.2012. da svakoga od vas spasim. i Njegovom dragocijenom Sinu. mogu kroz vaše molitve biti spašene. Ti ćeš biti vođena. To će postati kazneno djelo. koje vaše zemljake muče – osjetiti jedan niz potresa. Imajte uvijek u vidu. njihovog Vječnog Oca. kako su Mene povrijedili. kažu. da zaustavi ovo zlo. da ove duše budu spašene. da ti pošaljem pomoć.Ja sam Bog Otac. Ali kako mogu imati tako puno mržnje prema nekome. da Ja svu Moju djecu ljubim -. da kroz vaše molitve oslabite njegov čvrsti zahvat oko svijeta. koje egzistenciju Presvetog Trojstva ne prihvaćaju. de će ljudi – pošto ću ja jednu neznatnu kaznu poslati (s neba). kad se štuje Moga Sina. da oni u Moga Sina ne vjeruju. da u Moga Sina ne vjeruju. 12. Ubrzo će to (zabrana molitve) važiti u školama i drugim javnim mjestima. djeco.katolička crkva i drugi kršćani. subota. Ali one neće u toj mjeri patiti kao što će to rimsko. da su sada sve pripreme za veliko Milosrđe Moga Sina završene. jer planovi. moli. može isto tako glasiti: Vi će te biti vođeni. da će oni sve činiti. Planovi. Mržnja protiv Moga Sina – među ljudima i među onima. Ovo čišćenje će Moju djecu probuditi. kćeri Moja. . Isusu Kristu. dok ne postane protuzakonito. a Moj siromašni Sveti Namjesnik. i zabrane javno prakticiranje kršćanske vjere. ali kao i svaki dobar Otac Ja moram Moju djecu kazniti. koji tvrde. i mnogi od njih će milosđa – sa zahvalnošću – prihvatiti.) Vaš Isus 337. Raširite Moju Riječ u cijelom svijetu i pobrinite se zato.2012. kad vidim. Nemojte imati straha. kako mnogi pokušavaju da istrijebe štovanje Moga ljubljenog Sina. udaljile. djeco. 17. čim druge Zemlje pođu za Engleskom. Kćeri Moja. 10:30 sati Dijete Moje. da bi one zle duše kaznio. da razumiju razliku između ispravnog i pogrešnog. da se u Engleskoj zabrani javna molitva Bogu. Molite Me u molitvi. da je bitka već počela. čim ova kazna prođe. Isusu Kristu posvećene. Nebojte se nikada djela Antikrista.

što je u njoj sadržano. koje vi crpite iz materijalne dobiti. Molim Te ispuni Tvoju djecu sa darom Tvoga Duha. ako više od Mojih pristaša ne budu molili. da će se rat širiti i da će. doći do atomskog rata. posebice Križarske molitve. humanitarne organizacije. će oni napadati. protiv njegovih demona i protiv svih onih duša. dijete Moje. Ja molim.2012. ako Ja to sada vama ne objavim. njezin ubod je najbolniji. da Moga Sina javno štujete. Jer postoji samo jedan put prema Raju i Ja sam taj. Kraljica Anđela Majka Otkupiteljstva 338. Idi u miru. da je to bič Antikrista i njegova prisutnost na Zemlji. ponedjeljak. koji će biti nametnut. da si se odazvala Mome pozivu. izgubili su njihov sjaj. da su u svijetu nastupile velike promjene. će pomoći. koja će biti data cijelom čovječanstvu za dobrobit vaših duša. koje pravi ovu sjenu. 13. 15:00 sati Moja usrdno ljubljena kćeri. da bi se uzdigli iznad svih progonstava. djeco.02. kćeri Moja. Mojoj glasnici. One su prožete suukusom ništavnosti. Ja Te molim. U toku noći samt te budio. vojsku. da ove zle počinitelje učinim nemoćnima. To je (stvarno) tako jednostavno. Zašto je to tako? Zar ne znate. da bi znali. da ljudi trebaju samo da se obazru. Misli na to. tako da on (Sotona) čovječanstvu – u ovim. jučer si Mi nedostajala. Molitva. vama. i reci svijetu. Potrebno je. žarko Te molim. da sam Ja. koji će vas voditi do rajskim vrata. Danas te moram hitno moliti. Zašto se to događa? Ja moram vaše duše pripremiti za Novi Raj. imaj to uvijek u vidu. leglo Sotone. da bi branili vašu vjeru i da bi zadržali pravo. da će Sveto Pismo u korist ovih poruka biti maknuto na stranu. On (na vas) više ne djeluju privlačno. Tebe. Sveto Pismo neće u korist ovih poruka biti stavljeno na stranu. Ovaj je blizu. Primite Moju Riječ k srcu. koje će oni Njegovim pristašama zadati.02. Amen. i povedi Tvoju armiju u zadnju bitku protiv Sotone. Čujte Moj poziv. ali Ja sam rado htio sa tobom razgovarati. Mojim pristašama. njegovim zadnjim danima na Zemlji – može zadati bol. koji u svojim dušama imaju mržnju prema Tebi. Ali to nije tako. a molitva njega može odvratiti – zajedno sa Rukom Moga Vječnog Oca. da Ja pokušavam. da ona Meni (pro tome) pomogne. koje Te ljube. Molite intenzivno. 12. djeco. daju. zato što tako puno (ljudi) u današnje vrijeme ne znaju. da se mora pripremiti za ovu veliku nepravdu. Sve zlo se kroz molitvu može uništiti. vaš Isus.2012. tako da se hrabro mognu uzdići. to će slabiji biti zahvat antikristov. da se ovo zlo protjera. Radosti.Sada će oni puni samopouzdanja nastupiti i Moga Sina će kroz patnju proganjati. Kad ona umire. Pođite sa Mnom. Sotonini zadnji dani: To je kao kod jedne ose. bez da se morate stiditi. Što se više vi za vrijeme borbe kroz snagu vaše vjere uzdignete. izlij Duha Svetoga na svu Tvoju djecu. mognu sa dostojanstvom slaviti. da bi prakticiranje kršćanske vjere zaštitili: O Moj Gospodine Isuse Kriste. inficira svaki sloj vašeg društva uključujući i politiku. . koje se tebi. da svijetu kažeš. On. da Moje Kraljevstvo povratim natrag. Nemojte nikada imati osjećaj. koji kažu. Vaš ljubljeni Isus 339. dao snagu Svetoga Duha. da ateisti za vrijeme Tvog Velikog Milosrđa otvore svoja otvrdnula srca i da Te Tvoja djeca. Zahvaljujem ti. sa visoko uzdignutom glavom i bez straha u vašim srcima. Uobičajeni događaji dana ne izgledaju više kao isti. nedjelja. pošto Ja Moju armiju tako vodim. Marija. oprosti onima. sjećaš se? Ti si bila preumorna. da vas odvedem na jedan drugi put. Isto tako i znakove upozorenja zadnjeg vremena oni neće prepoznati. porezne ustanove. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (29). Nijedno područje (društva) nije ostalo pošteđeno. koje su robovi njegovih lažnih obećanja. 15:30 sati Kćeri Moja. i čak i vašu crkvu. Moje poruke u ovom (današnjem) vremenu trebaju one u Bibliji sadržane pouke potkrijepiti. da više od Mojih pristaša Moju Svetu Riječ šire.

Kad ona umire.Dani (broj dana). Isto tako kako se izabranim dušama daje dar ukazanja ili – kao u tvom slučaju – dar. da bi sa vašom svom snagom molili za ove zle ljude. biti će korak po korak ostvarena. za njihovo spasenje. Komunizam će biti uveden i jao onome. njihovog Svemogućeg Oca. Vi će te biti pošteđeni od progona. koji se usprotive sili Crvenog Zmaja. To je samo kraj moći Sotone na Zemlji. da neprijatelj bude pobijeđen. da tebe više ljubimo. mora sada biti preuzeta u vaše svakodnevne molitve. vašeg ljubljenog Oca. znaju. Bog Otac: Evropa će biti prvi cilj Crvenog Zmaja – a zatim slijedi USA. Meni je to jasno. biti će objavljene pojedinosti. Moja armija. Molite za njihove duše. za spasenje Tvoje djece na Zemlji. 14. koja su pečat Moje Ljubavi utisnuli u njihova srca. (naime) Moja djeca.“ Molim vas nemojte ignorirati Moj nebeski zahvat u vaš današnji život. i Moga ljubljenoga Sina. da se odvrate rat.. Tebi. koje vi na Zemlji onako. i nije vaše da ga vi znate. Evropa će biti njegov prvi cilj – a onda Ujedinjene Američke Države. Amen. Samo kroz (pravovremeno) oglašena proročanstva će se dogoditi. Moj vremenski plan u odnosu na Moju kaznu i „Upozorenja“ nije određen. Molitva Meni. Kćeri Moja. tako će i određenim dušama biti prikazane vizije Sotone i njegovih palih anđela. gladovanje i vjerski progon. će te imati potrebu. Njihova sljedbenička vjernost važi za lažan raj. Otvori njihove oči za Istinu Tvoje Ljubav. i Ja ću vam dati milosti. da bi pristaše Sotone radije umrli nego što bi mene. da Mene i Moga ljubljenog Sina. Nema nikakve potrebe. stime što vam kažem. da naočigled svih neprijatnosti ostanemo hrabri. u Ime Tvoga dragocijenog Sina molim Te. ali istina mora biti otkrivena. da svugdje na svijetu proždere kršćane. 18:00 sati Kćeri Moja. Pošto je on tako dugo strpljivo čekao. Njihova vezanost za Đavla je tako uska. da će se sa potpunom namjerom staviti na stranu Đavla. našu patnju i naše kušnje kao dar – prinesen pred Tvojim Prijestoljem . i njihova moć ne samo da će biti kratkotrajna. Omekšaj srca nečistih duša. Naslonite se na Mene. sada nesigurno podigao njegovu glavu – ali (ovo) u smrtonosnoj namjeri. Vi. da su zadnje Božanske poruke. . poznate – nebi sa vama komunicirao. Ja Moju obvezu skrbi kao vaš ljubljeni Stvoritelj i Otac nebi ispunio. koji su možda zbog Mojih presvetih Riječi zaplašeni. kako je. jer on će se ravnati samo po Mojoj Svetoj Volji. koja su Mojim prorocima Danielu i Ivanu data. Jer svi oni od vas. vašem Ocu. Boga Svevišnjega. nego će Crveni Zmaj i njegovi slijepi saveznici biti bačeni u vatru vječnog prokletstva. neustrašivi i jaki.mogli priključiti Raju na Zemlji. da se brinete o Mome Božanskom vremenskom toku. Jer to nije taj slučaj. jer kroz vašu molitvu. vidiš. To će pomoći. Crvenog Zmaja i njegovu armiju samo malo dodirnuti. će te (ako to činite) puni nade i pouzdanja zajedno jedan s drugim ujedinjeni marširati prema vratima Moga Novog Raja na Zemlji. Isusa Krista. Sva proročanstva. djeco. Ali to je ipak (tako) kao kod jedne ose. stime da ostanete jaki.2012. koje su tebi date. da teror bude umanjen i pomoći će. Stvoritelju Svemira. o kojemu ste bili obaviješteni prije nekog vremena. i to kroz ovu posebnu Križarsku molitvu (30): “O Moj Vječni Oče. naime da istina Moje Nauke bude priznata.. da vas Ja na ovaj važan put pripremiti moram. da je Crveni Zmaj. vašem Ocu. djeco. da bi se – zajedno sa svom Tvojom djecom . Svima onima. zašto se proročanstva u ovom vremenu daju Mojoj djeci. Moje obećanje je slijedeće. Za vrijeme ovih svih kušnji pokažite strpljenje i ustrajnost (do kraja) i vi. Tako otvrdnula su njihova srca. da nam pomogneš pri tome. Vaš Otkupitelj Isus Krist 340. Oni ne mogu pobijediti. koje trebaju pri tome pomoći. Bože. koji si Ti prema Tvojoj Svetoj Volji sa puno ljubavi za nas stvorio. dozvolite Mi da vas tješim. priznali. To je razlog. koje vi trebate. koje će Sotona i njegova armija još preživjeti. on će sada gurnuti dolje i – sa vatrom iz njegove gubice – sve će ono uništiti. njezin ubod će biti najbolniji. koji on njima obećava. „Upozorenje“ će Sotonu. kćeri Moja. su odbrojani. što stoji iza štovanja Mene. Ali znajte ipak. vi njima možete pomoći.. djeco. Primi naše žrtve. kad Ja za vrijeme ovog vremena – zadnjeg vremena. da se Ostatak Moje Crkve na Zemlji (ponovo) uspostavi. da kroz Moje poruke ljubavi budete utješeni i to ću vam Ja osigurati. Pomozi nam. Isusa Krista. da ovo (sve) ne znači kraji svijeta. koji imaju duboku ljubav prema Meni. što bi trebalo biti (radosno) pozdravljeno. neugodne.02. djeco: Ja ću svo Moju djecu štititi. utorak. da će vjera ponovo biti uspostavljena.

da bi evropske vođe zaustavili. u Evropi i Ujedinjenim Državama doveli pod njihovu kontrolu. Čim ste čuli Moj Glas kroz ove poruke. glad i ratove od uništenja Tvoje djece.“ Moja kćeri. Zbog toga ne će ostati dovoljno vremena. Pružite njima otpor. djeco. Moje pristaše su raširene po mnogim Zemljama. Ova zla grupa. 16. Moj Otac njima već stavlja smetnje na njihovom putu. pohlepom. ljubav i molitva. vi njih možete spasiti. pohlepa. škrtošću i ponosom. da On siđe na one vođe. Amen 342. jer „Upozorenje“ ove siromašne duše neće obratiti. koju sam Ja za vas pripremio. je blizu. od koji neki odlučujuću ulogu imaju pri tome. ali ipak ste vjerovali. spriječi. četvrtak. da se oni zaustave. kako bi zaustavili progon nedužne djece. i molim. ostvaruju (realiziraju) jednu veliku laž – uz pomoć njihove svjesne urote. Ja vas usrdno molim. da se prošire obraćenja. da sjedne na Njegovo Prijestolje. Moje srce je preplavljeno od radosti. gladovanje i ratovi Tvoju djecu proždru. „O Moj Isuse. koji vas sve ljubi i cijeni. ljubav i skladnost i vi ne ćete imati otvorenih želja. da zaustave patnje.2012. Vi ste za to zbog Duha Svetoga. ovaj razvoj možete zaustaviti kroz vaše molitve. da bi vladao nad savršenim Rajom na Zemlji. koji pak u njihovim dušama nemogu naći mir – ujedinite. Slom vašeg bankovnog sustava je bio namjeran. Sada su krenuli. da siromaštvo. Vi niste vidjeli. da slijedeću fazu njihovog plana dovrše. u kojemu ću Ja Moje Namjesništvo preuzeti. da se ujedine i da kroz molitvu trebaju stvoriti jedan “lanac zaštite”. približava se. koja se sastoji od nekoliko moćnih ljudi u svijetu i od pripadnika elite. Njihov plan otkriva se pred vašim očima. da bi Zemlje doveli pod njihovu kontrolu. da oni na njihov zao način donesu užasnu nevolju nad nedužnim ljudima. On će – po Drugi Put – doći. Raširite Moju Riječ. bili u stanju. djeco. ti moraš Mojoj djeci. Vi. zaustavi i pridonijeti će tome. donosite Mi utjehu. pričam o Novoj Zemlji. da bi vi sve vaše drage zajedno sa vama mogli dovesti u Moj Novi Raj na Zemlji. vašeg Isusa. da molite ovu Križarsku molitvu (31). dozvoli da moja molitva dozove Tvoga Svetoga Duha. Stime što se vi kao braća i sestre u molitvi za onu zalutalu djecu – koja lutaju okolo i Moju Ljubav traže. neka moja molitva dozove Tvoga Svetog Duha da se spusti na one vođe koje vode požuda. da bi Zemlje na Bliskom Istoku.02. 341. Vi morate ovaj dar jedan s drugim podijeliti. Moja djeca će tisuću godina živjeti u ovom Raju. Zar vi to ne možete vidjeti? Razvijanje ovog plana trajalo je desetljeća. da bi se progon Tvoje nedužne djece zaustavio. što možete – za Mene. da se one ljude. i molim da Europski vođe otvore svoja srca istini Tvoje ljubavi. Ufanje. Vrijeme. Moje vjerne pristaše. što ja od vas očekujem. Molim Te. Činite sve. „lanac molitve“ proširit će se i uzduž i poprijeko i Moć Svetoga Duha će pomoći. vi ste Me prepoznali. da Antikrist u njegovom užasnom planu prijevare bude spriječen. Isto tako Ja vam zahvaljujem za onu svu vašu vjernost i vašu poslušnost. da oni preuzmu vaše Zemlje. koju Ja trebam. Svaki od Moje djece mora u svako vrijeme biti budan. a kad bude tako daleko. da prekinu svoje radnje. koje Moja djeca u skoro svim dijelovima svijeta podnose. djeco – to je ono. Djeco. koji u vašim dušama vlada. Novac je njihovo oružje obmane. Sada se vi morate ujediniti u molitvi. Amen. Vladat će mir. Molim te da zaustaviš siromaštvo. kad vama. Vi.Vrijeme za Moga Sina. koji sam Ja stvorio za Adama i Evu. koji moć imaju. mi moramo zbog cijelog čovječanstva surađivati – i to u našoj borbi. da evropske vođe njihova srca otvore za istinu Tvoje ljubavi. . kad Ja onu užasnu bol i teške životne okolnosti vidim. Nemoje njima dozvoliti. Zla grupa ostvaruje najveću laž. (*) reći. da bi se sve duše spasile. Oni trebaju vašu molitvu. škrtost i ponos. koji su tjerani voljom. Križarska ratna molitva (31) Molitveni lanac zaštite „O moj Isuse. 20:00 sati Moja srdačno ljubljeno kćeri. svim onim Mojim pristašama.

Irska će onda u Kraljevstvu Moga Oca izgubiti puno od (Božje) blagonaklonosti. Vi se sada morate ujediniti. Oslobodi nas od zloga koji želi uništiti tvoju dječicu koja tek trebaju biti rođena Moli da ti vođe steknu hrabrosti slušati one koji ljube tvoga Sina tako da mogu slijediti učenja našeg Gospodina Isusa Krista.Ljubim vas. bez obzira koliko to teško može biti. koji i mole. kad na sekularizaciju (= svjetovnost) gledaju. o kojima oni tvrde. Svaki čovijek. a ne samo njegove pristaše. molite moju Križarsku molitvu za Irsku (32): . i vašu katoličku vjeru i vaše (druge) kršćanske vjeroispovijesti tražiti natrag. koje oni Njemu iskazuju. većinom posvetila. pošto će Irska. Vi to morate sada činiti – ili će zadnja Božja veza. molite. ubijanja djece. Kraljica Anđela. nekoć svetom. Vi Mi donosite veliku utjehu i veliku radost. Djeco Irske. moli za tvoju djecu u Irskoj da se spriječi da nas zadesi zli čin pobačaja. Oni će vas – kroz zakon – na to prisiliti. Križarska Molitva (32) Molitva za zaustavljanje pobačaja u Irskoj 17. i Moje Ime se ponizuje. Vi se morate dići. kad vidim. Imajte to pred očima. da on njihova srca okameni. to bi Srce Moga dragocijenog Sina duboko pogodilo. ako bi vi u Irskoj uveli pobačaj. Djevica Marija: Uvedite pobačaj u Irskoj i vi prekidate vezu prema Mome srcu. da (zakonsko) pravo. uključujući i pravo na molitvu. kad vi Svetu Riječ Božju javno objavljujete. 344. Zemlja. Ja plačem zbog brige. 343. da Moja ljubljena Irska skreće s puta. od tame koja prekriva našu zemlju. uskratiti. u kojima bi Ja u stvari trebao biti štovan. 15:30 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. isto tako mnogi. jer (sve) one će vam biti ukradene. molite moju križarskuratnu molitvu za Irsku (32) Križarska molitva (32) za zaustavljanje legalizacije pobačaja u Irskoj "O Majko spasenja. Moja djeca u Irskoj su Đavlu dozvolila. da bi branili vašu vjeru. Grijeh pobačaja je u Očima Moga Oca najteži od svih. nego i svetišta. Oni će se pozivati na građanska prava. koji se odluči za pobačaj ili koji pomogne kod zlog djela pobačaja. 17. da se uvede pobačaj. nego i vašu (cijelu) kršćansku vjeru. njihovoj ljubljenoj Majci. Oni moraju ustati za ono što je ispravno. onda bi prekinuli vezu. koji su Božje pristaše. svi ljudi su djeca Božja i svi ljudi ostaju djeca Božja. molite. Tako mnogo ljudi u Irskoj vrijeđaju sada Moga Sina kroz nepoštovanje (odnosno prezir). Sada su pokušaji u toku. O. koji Moga Sina ljube. koji su na vlasti. Zaštiti ovaj sveti narod od potonuća u još dublje beznađe . molite da ovi planovi za uvođenje zakona o pobačaju nebudu realizirani. Očuvajte vašu Zemlju od socijalizma i od (svake vrste) svjetovne diktature i tražite ju (od njih) natrag. da ih brane. ali oni će (vam) upravo temeljna prava. Amen. koja bi trebala biti pojačana. djeco. koja vas je tako blizu do Mog Srca dovela. da je svaku pojedinačnu dušu s mnogo ljubavi stvorio Bog. da Riječ Moga Oca cjelom svijetu posredujete. Ali još postoji nada. Djeco Moja. koji ste kao posebne duše izabrani. Ne dopustite onima. Tako mnogi su izgubili njihovu vjeru. Zemljom. Ali molitveni lanac mogu samo oni tvoriti. Jedna velika tmina je sišla na ovu Zemlju. On je najgora vrsta genocida. kako danas plačem. molite.02. sa velikom snagom. da se o vama rugaju. prihvatite. I Mene više ne trpe." Pođi sada moje dijete i reci mojoj djeci u Irskoj da oni moraju biti jaki. Isusa Krista. Svete Božje riječi. Svemogući Otac. Ubrzo će te biti prisiljeni. imaju bolove. i ako bi se to dogodilo. Vi morate ovo zlo pobiti. djeco. vi Mene morate poslušati: Molite. veljača 2012. svakog pojedinačno. Oni se nikad ne smiju bojati naviještati istinu.2012. Bezgriješno Začeće. koja je preuzela kontrolu nad ovom. djeco. Oni. Djevica Marija. Ako se to dogodi. Molite. postati žrtva đavolska. koja još nisu rođena. petak. koja je se Meni. počinio je smrtni grijeh. Vaš ljubljeni Isus (*) Napomena: Isto kao što je i na mnogim drugim mjestima u porukama već dovoljno navedeno. umjesto toga biti oslabljena. 15:30 Molite. Ovaj duh tmine sad nije samo vašu Zemlju pokrio. koji su njihovo srce odvratili od Moga ljubljenog Sina. ne samo da vašu katoličku vjeru napustite.

i reci Mojoj djeci u Irskoj. i to će izgledati. su. Vaša ljubljena Kraljica Neba Majka Otkupiteljstva LG und Gottes Segen. Pazite sada. 345. Zato će oni patiti.02. da čovječanstvo kazni za njihovu zloću – da po mogućnosti mnogobrojne Moje pristaše zaštitim. za koje vi mislite da su zli. Brani ovaj sveti narod od dubljeg padanja u očaj. Vi ne smijete uvijek (sve ono) vjerovati. Tako puno požude i pohlepe za vlašću. Četiri Sotonina glasnika sišli su dolje i sada rade unutar ovih skupina. djeco. kao da se njihovi svi planovi razvijaju. Amen. da kod padanja Ruke Moga Oca – koje će uskoro nastupiti. Moja je namjera. da istinu. od kojih vi mislite. Vi morate ustati za to. što oni u stvari rade. moli za Tvoju djecu u Irskoj. da svaku Zemlju u Evropi preuzme. da samo neki shvaćaju."O Majko Otkupiteljstva. koji Tvoga Sina ljube. Svetu Riječ Božju. u kojemu će se Moj Otac umiješati. subota. da (oni) griješnici. Molitva može muku Moje siromašne djece ublažiti. ako se odmah (ne obrate i ) pokaju. Oni su tako lukavi. Zemlje Evrope će pasti pod jednu diktaturu. da pred Njim drhću. svi oni. koja će biti izgovor. oni će pokušati. Planovi. Jer one organizacije. da se spriječi. Djeco Moja. djeco. kako Zemlje Evrope padaju pod diktaturu. koji se budu našli nasuprot srdžbe Moga Oca. Prema njima će se ponašati kao prema djeci. da prose za jelo. koji Tvoju djecu – koji su za to određeni. koja neće biti bolja od one za vrijeme Hitlera. jer uskoro predstoji uspon crvenog Zmaja. da poslušaju one. što vam se u ime pravednosti prikazuje. sa kojim će opskrbiti svoja (gladna) usta. Srdžba Moga ljubljenog Oca je postigla jednu dosad nedostignutu snagu. . (Samo) malom broju od vas. koja našu Zemlju pokriva. koji je sad vrlo aktivan. koji mnoge narode uništiti žele. Moli. Oslobodi nas od Đavla. ali po njima će i gaziti. za koje vi mislite da su odgovorne (organizacije) i za koje vi mislite. u stvari. koja neće biti bolja nego (ona) za vrijeme Hitlera. upravo one grupe. Antikrist se bavi sa jednom vrlo velikom organizacijom. stvaraju se (na nepravedan način) žrtve i koriste se kao figure u šahu. biti će data istina. i to ne samo prema onima kojima oni služe. njihovog Božanskog Spasitelja. javno objavljujete. 13:24 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Tako puno razaranja. što se u svijetu događa. Od naroda. Njegovo Ime će mrziti ova grupa. Oni će biti kažnjeni i biti će spriječeni u tome. Grčka će biti katalizator (= ubrzivač). da one vođe budu imale hrabrosti.2012. dijete Moje. što je ispravno. Jao onima. upravo onako kako je to prorokovano. koja surađuje sa evropskim vođama. bez obzira na to koliko to bilo teško. Vi svi biti će te zaštićeni. koje je skovala svjetska skupina. Sada će svijetu biti sve očitovano. da budu rođeni – želi uništiti (još prije poroda). stime da slijede nauku našega Gospodina Isusa Krista. Mome Svemogućemu Ocu. 18. Molite žarko za vašu braću i sestre. da bi stime – umjesto toga – prema vanjskom svijetu izgledali kao zli. da bi se informirali o tome. ali za one druge (duše) vi snosite odgovornost. da moraju biti jaki. Rim će postati sjedište jedne zle vlasti i sprovođenja njezine moći. koji će biti prisiljeni. Ali to je trenutak. po kojima će ovi ljudi gaziti. pošto će biti porobljeni od globalne grupe. Oni su izdajice. da se one brinu za narode. Njima čak neće biti data ni šansa. da prigrabe vlast. da su one istina. Babilon će se – kao što je prorokovano – srušiti. Ove zle i moćne vođe kontrolira Antikrist. koja je u njihovim Zemljama zabranila iskazivanje počasti prema Njemu (Bogu). Italija će se raspasti. Medvjed i Crveni Zmaj će započeti rat. jer mnogi od ovih ljudi kontroliraju novosti. I (i dalje Moja je namjera) da spriječim. da njihovu zlu misiju ispune. su (gotovi) izrađeni. kojima se Antikrist bavi (odnosno koje on pokreće). Vi nemate drugih sredstava.“ Idi sad. nego i prema Bogu. počine užasne strahote. Tako puno mržnje na Mene. Vi ne smijete nikada imati straha. i da nas ne zadesi zlo djelo pobačaja. koji će biti prouzrokovan kroz tminu. da Babilon bude srušen.

da se pripremate. Kina. nedjelja.2012. koje Moga Oca časte. kćeri Moja. da vašu budućnost planiramo. Rusija. bude oslabljen. i jao svakome onome. za lažima idu. Sve veroispovijesti će biti zabranjene. Medvjeda i Crvenog Zmaja. 19. jer vam je vrijeme dato. koji ću temeljem slobodne volje. To je (za Mene) kao kad Moje srce mač probada. koji su Meni okrenuli leđa i koji egzistenciju Moga ljubljenoga Oca. koji znate i imate razumijevanje o Mojoj ljubavi prema vama. da će progon biti kratak i da će te vi biti zaštićeni. Ja imam (jaku) potrebu. Jer one se svijetu daju iz ljubavi. da kršćansku vjeru i druge vjere prakticirate. koje on obećava.katoličke vjere neće se ni najmanje trpjeti. ponedjeljak. da se Moja djeca (na njih) pripreme. Njihova zla mržnja jednoga na drugoga razdire Meni srce – tako. Ja uključujem i one među vama. Ja ću vas u svako doba (pri tome) voditi. je stalna muka za Mene. Što je (za vas) stvarno važno. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija.02. Jer Ja (vam) sada ostavljam Pečat Moje Ljubavi i Moje Zaštite. koju sam Ja dao svoj Mojoj djeci. kada Đavao i oni. budu konačno uništeni.2012. koji se nikada (više) (iz Moga srca) neće ukloniti. iznova priznaju. Svevišnji. kako je Đavao njihove duše pokvario. Babilon će pasti i veliki Crveni Zmaj. i to onako dugo. će čudo Moga divnog Namjesništva na Zemlji biti u korist. Gledati. kako bi to bilo isto i kod svakog ljubećeg oca. kako on svoju vjeru u prisutnosti (komunizma) prakticira. . Vaš ljubljeni Otkupitelj Spasitelj čovječanstva Isus Krist 347. i oni će u tajnosti morati držati (svete) mise. da se obraćenje pripremi. oslabiti. njihovog ljubljenog Oca. Ja sam Bog. djeco. To će se dogoditi. Onda će te se. (= tajno Otkrivenje Evanđelista Ivana). Ponovo vas na to upozoravam. koja se u Knjizi Otvorenja označava kao Babilon. 03:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. iz ove izabrane generacije. Sa (jedino) priznavanjem Mojih poruka – koje se tebi daju. Moj Drugi Dolazak će se dogoditi još za vrijeme vašeg života. morati podnositi stalnu bol. kojoj je data odgovornost. Moja ljubav će (isto) i one obuhvatiti. udružiti. sve Moje pristaše. kad se životinja sa deset rogova podigne. da nad teškoj kušnji izloženom. 12:20 sati Moja ljubljena kćeri. Boga Svemobućega. u skladu sa Mojom Svetom Voljom. Znanje o predstojećim događajima će pri tome pomoći. Medved. Životinja sa deset rogova je Evropska Unija. Oni pripadaju Meni i Moja su (visoko) cijenjena stvorenja. vrijeme je došlo. da Ja ne volim imati misli o kažnjavanju Moje djece. vladat će nad njim. ti ne smiješ dozvoliti da te ove poruke uplaše. i molite. Moje srce previja se od boli zbog grijeha Moje djece. 20. Pečat Živoga Boga. povedem u Moj Novi Raj na Zemlji. dok se ne stvori Novi Raj na Zemlji. da započnemo sa time. Moja proročice zadnjeg vremena. da ću ponovo doći. Jer zatim će biti uništeni. Kćeri Moja. Moja upozorenja mogu pri tome pomoći. te da mogu braniti istinu. djeco Moja. Samo onda. Vama. koju Ja imam za cijelo čovječanstvo. koji ropski. i njen saveznik. da „Upozorenje“ njihov rad uspori. Pripadnici rimo. koji Mene preziru. Oni će se u pravo vrijeme obratiti. da istinu Moga obećanja. da to učinite. da sve od vas ljubljene djece. svijet može doći do mira. i one će Mojoj djeci omogućiti. Tako dugo dok se to ne dogodi. Ja vam obećavam. reci Mojoj djeci. Djeco. Moja izabrana djeco.Molite. na Zemlji ne može biti mira. ali kršćani će podnijeti najveći progon. jer Ja njih volim. Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 346. će udružiti svoje snage. Kad se to dogodi. Ta dva saveznika.02. to je zdravlje duše (odnosno otkupljene) sve vaše braće i sestara u svijetu. Ono će (samo) jedno kratko vrijeme gospodariti. da sedam pečata otvori – neće biti dovoljno. Bog Otac: Uzdignite se i primite Moj Pečat. Počnite sada. da učinak (njihovog) zasnovanog plana za ukinuće vaših prava. da će molitva – i to puno od toga – moć Životinje. komunizam će vladati. Rusija i Kina. koga se primjeti pri tome. ne priznaju. nedužnom narodu gospodari.

Ja Te molim. svaki dio vas zna da je moj. Pečat Živoga Boga. Stvoritelj svih stvari. Kćeri Moja. za sve vjernike posvuda. prihvati ga s ljubavlju. Molite ovu Križarsku molitvu (33). dragi Oče. "O moj Bože. da prvi od Pečata bude otpečaćen – o kako Mene to jako čini tužnim. „O moj Bože. shvatit ćete zašto je to potrebno za pročišćenje. Jednog dana će te vi razumjeti. Tješim Te u ovim vremenima dragi Oče. Noćas razgovaram sa tobom u Ime Presvetog Trojstva. i svečano obećavam Tebi. . Krv. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. Bog Otac ju je obavijestio o pečatu živoga Boga zaštite. Izbor je vaš. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. koji su teške okolnosti u vašim Zemljama prouzrokovali. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. vrijeme je došlo.2012. Ja poznajem svaku pojedinačnu dušu. radošću i zahvalnošću.Izmoli ovu križarsku molitvu (Crusade 33) i priznaj Moj Pečat . Moj pečat je Moje Obećanje Spasa. Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 348. moj ljubljeni Oče. ponedjeljak. (vidi cijelu poruku pod Boga Oca: "Ustani sada i prihvatiti Moje pečat. Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost. i primite Ga sa ljubavlju. djeco Moja. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi.02. i nemojte imati straha. radošću i zahvalnošću. Nitko od vas neće (od Mene) biti manje ljubljen nego drugi. Ljubim Te dragi Oče. Niti jednu. 20 veljače. Uzdajte se u Mene. svaki dan molite Moju Krunicu Božanskog Milosrđa. 20. Vjeruj u mene. moj ljubljeni Oče. dragi Oče. Vaš ljubljeni Otac na Nebu Bog Svevišnji Hitna poruka Boga Oca vezi pečata Boga živoga.Sa ovim (pečatom) će te vi umaći opažanju onih.Zbog toga ne želim izgubiti ni jednu dušu. Ljubim Te. Duboko se klanjam u poniznoj zahvalnosti i nudim ti svoju duboku ljubav i odanost Tebi moj ljubljeni Oče.“ Idite (sad). svog voljenog Oca koji je s ljubavlju stvorio svakog od vas. zašto je ovo čišćenje potrebno. i samo oni. da bi cijenili Moj Pečat. Amen. Temeljem ovog pečata će vas Moja snaga prožeti i vama se neće dogoditi nikakvo zlo.. 21.Jednog dana. veljače 2012 Maria od Božjeg milosrđa primila poruku u obliku ukazanja u kojoj joj se pojavio Bog Otac. mome ljubljenom Ocu. djeco. poklone – kao mala djeca (i) sa ljubavlju za Mene u njihovim srcima – mogu sa ovim Božjim darom biti blagoslovljeni. 2012 @ 16:17 U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak ujutro. koji je svakoga od vas sa puno ljubavlju stvorio. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. 00:30 sati Ja sam Bog Otac. vašem Gospodinu i Stvoritelju svih stvari.Molim da nastavite moliti Moju krunicu Božanskog milosrđa svaki dan. svaki dio od vas je Meni (točno) poznat. zauvijek. Molim Te da zaštitiš Mene i moje ljubljene ovim posebnim Pečatom i zavjetujem svoj život za Tvoju službu za sva vremena. Molim vas da i dalje. Bog Otac: Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. Ovo (pečat) je čudo." Pođi dijete moje i ne boj se. Nijednu.Poznajem svaku pojedinog dušu. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. Ni jednog od vas ne volim više od drugog. Ja Te tješim u ovim vremenima. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. Otac joj je tada dao poruku koja se odnosi na poseban dar Čuda. utorak. Iz tog razloga Ja ne želim da izgubim nijednu dušu. pečat Boga živoga") On (pečat) uključuje križarsku ratnu molitvu 33. Prikazujem Ti Tijelo. koji se preda mnom . ja sa ljubavlju i zahvalnošću prihvaćam Tvoj Božanski Pečat Zaštite. Uzdignite se dakle i primite Moj Pečat. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve tvoje djece. vašeg ljubljenog Oca. Amen.

da vaše uši kroz intelektualna razmišljanja prema istini budu zatvorena. Moja djeco. Ja ću vas voditi kroz kaos. koju su tražili. o kako jako ti u Moje Ime i u Ime Moga ljubljenog Oca patiš. koji će Antikrist raširiti. da niste dozvolili. Nemojte nikada odbiti Moje proroke.02. čekati ću zatim na vašu odluku. kad govorim: Ja vam dajem proroke.odbiju: Vi Mene morate sad saslušati. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 349. ali Moj Gest Ljubavi i Zaštite odbijate. Ako Me poznajete. da slušaju. Vama postavljam pitanje: Pred kojim bogom se vi klanjate? Vi znate. materijalizma i težnje za moći. bili su izrugivani. kad vide. Zemlja će se svugdje u svim dijelovima svijeta ljuljati. i vama će biti teško. Kako je njihovo osuđivanje i njihovo ruganje Moju Svetu Riječ učinilo predmetom izrugivanja. a onda vi više nećete imati sumnje. Ako štetite Moje proroke i ako ih klevećete. 21. i vi to radite isto i sa Mnom. tko ste vi. Kako su nezahvalna. da ću Ja. pohlepe. da vas vode. ako imate simnju. Tako mnogi od Mojih istinitih proroka. da se suočite sa istinom. ljubav može doći samo iz srca. Zašto vi odbijate Moju ljubav? Zašto vi dozvoljavate (vašoj) sumnji. Vi nećete podnijeti patnje. Ova zaštita će (isto tako) pokrivati i vaše obitelji. da bi vas pripremio za Moj Drugi Dolazak? Utorak. dajem posljednju šansu da se podignete i da se odlučite. otvorite vaše oči. prije nego što bude prekasno. koji su u zadnjih dvadeset godina bili poslani vama. gdje će proročanstva biti dokazana. Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. Jer vi ste ili za Mene li protiv Mene. Puno bolje je (za vas). 19:45 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Svima onima koji Moj Glas slušaju: Slijedite te Me i pomozite Mi. Za vas je došlo vrijeme. da se odreknu krivih idola. Ja vas molim. jer su vaša poniznost i vaša dječja ljubav prema Meni značile. koji Mene poznaju i Moj Pečat prihvaćaju: Znajte. Djeco. Ja tražim od sve Moje djece. Svima onima. koji u Mene vjeruju. na koju bi se mogli osloniti. Kad vi kažete. Ja vas neću nikada siliti (na to). prije nego se to dogodi. onima. Sada vam. zlostavljani i u (društveni) prikrajak odgurani. da vam Moj Pečat Ljubavi ponudin. sada je preostalo (samo još) malo vremena. jer (vrlo) brzo će Moja strpljivost biti na kraju. Ako Mene nemožete prepoznati. Ako Moj Pečat Ljubavi prihvatite. jer onda vi Mene odbijate. Jer to je Moj Glas sa Neba. da bi je progutali. Zašto odbijate Moja Upozorenja. kako je njihovo odbijanje Mojih – preko proročice zadnjeg vremena posredovanih – poruka Mene raskinulo nadvoje. koji Moju Svetu Riječ – koja se daje proročici zadnjeg vremena. biti će te u svako doba pod Mojom Zaštitom. Vi nikada niste sumnjali u Moju Riječ. onda će te vi Mene prepoznati. da se odlučite o vašoj sudbini.2012. Zato što vas Ja ljubim. Kako je istina za njih bila pregorka. vi se trebate (zbog toga) stiditi. djeco. da vi Mene poznajete. To je (potpuno) vaša vlastita odluka i – naravno -. da vas čini slijepim za istinu? Iako vas Ja tako jako ljubim. da će te vi imati vječni život. jer prvi Pečat je (sad) konačno otvoren. koji se protive. Poslije ovoga će te se vi suočiti sa očajem Velike Patnje – sami i bez i jedne „štake“.Ja sam obećao. Ignorirajte Moje pozive. i kako su laži od krivih proroka i vračara njima dale plitku udobnost. Svima onima. I ipak ste obožavali krive proroke i pred njima ste se klanjali. onda vi Mene u stvarnosti uopće ne poznajete. Kako daleko su Moja djeca otpala od Mene. ostanite sada usko uz Mene. Sada je vrijeme. Svima onima od vas. Mnogi će od stida pasti na svoja koljena i pokajati će se. Izbor je vaš. da ostatke moje crkve na Zemlji (ponovo) sagradim. Moj Pečat Zaštite – otvoren na njihovom čelu – ponuditi. koji su Moje poruke klevetali. Ovo je Moj zadnji poziv. da Me nađete u dolazećoj divljini. ako uopće ne govorite i ako šutite. koje će snaći one. da Mene ljubite. Ja pružam sada Moju Ruku Ljubavi. . i vama će biti date samo sekunde. kojega vi vrijeđate. onda ste izgubljeni.

veljače 2012. Mnoga moja djeca mole za posebne namjere. Umro sam za vašegrijehe svaki od vas danas živi. jer ove poruke će u nekim krugovima izazvati negodovanje. da bi Njegovu djecu pripremio. što se više bojite. Bez poniznosti i plemenitosti u srcu vi ne možete doću u blizinu Moga Presvetoga Srca. Čak i Moje boguposvećene sluge ne propovijedaju o značenju ovog krajnje slavnog događaja.izlivena milost preko koje se daje kako bi postala jača u ovom poslu dajući ti dodatno samopouzdanje. . I usprkos toga čovječanstvo se nije pripremilo za Moj Dolazak. Onako kao jedan dobar pastir Ja vas mogu voditi u sigurnost (= široku poljanu). Molitva za rješavanje vaših problema 22. Strah ne potiče od mene. njihovom ljubljenom Otkupitelju. više se problem zagnojava. 16:24 Kako me moliti da vam pomognem riješiti vaše brige? Moj ljubljeni kćeri . koji tvrde. da su ljudi. (i to). da njihova srca otvore – i to zbog toga. Kad su oni mislili. da su bili neuki i da ništa nisu znali o Svetom Pismu. Mene su odbli svećenici i oni.Zapamti ovo u svakom trenutku. Neki od vas će možda reći. On je od Sotone kao sredstvo vašeg mučenja. Povjerenje u mene znači da Mi možete prikazati veliko povjerenje. slušajte Me. koji u današnjem svijetu žive. iako one druge duše inspiriraju i njima snagu daju. jer to je nemoguće. imaju pravo. bili neobrazovani.. jer vama je dat dar slobodne volje. Dopustite da vas uključim u Moje stado.Povjerenje u mene djeco vrlo je važno. da radite. što Ja činiti moram? Kad ste mislili. da je postupak. religiozne napuhanosti i arogancije. da ovo vrjeme nije blizu? Što je to. Ali On neće nikada oklijevati. Zar ništa niste naučili? Što je to. koji su onda živjeli. da vas vodi i da vaše duše preplavi milošću. da bi vas učinio jakima. da ću Ja doći – i zašto vi mislite. Nitko te neće ili može voljeti kao Ja. da vas upozori. Jer oni. Moj ljubljeni Otac šalje uvijek ponovo Njegove Proroke. ja ti predajem sve moje brige u ovoj stvari u povjerenju. koji kažu. da bi se vi pripremili za Moj Drugi Dolazak? Ja vas usrdno molim. kojim sa Ja bio podvržen. Oni koji se potpuno razumiju u Bibliju i od kojih bi vi (zato) očekivali. Slušam svakog pojedinca.Ti moraš biti jaka. Ono donosi mnogo radosti mom presvetom srcu kada osjećam vašu ljubav za mene. kao jednog prevaranta. . Zašto ne bi imali povjerenja u mene? Volim te kao nijedno drugo stvorenje na ovoj zemlji.koji kažu. Ja vam ne mogu narediti. bili okrutni. Svima onima sa otvorenim srcima On će dati dar Svetoga Duha. u podne i navečer samo čekam tvoj poziv. Za vrijeme Moga vremena na Zemlji učeni ljudi su Moju Svetu riječ odbili. Tada se zaustavite I zamolite me: "Isuse. da su sveti ljudi. – iako su obrazovani i bogati znanjem – nisu ništa drugačiji. On je to radio od početka vremena. Vjerujte u mene. što vas čini slijepima i što zatvara vaše uši za zvuk Moga Glasa? Odbacite vaš (zaštitni) ogrtač od zlata. da su oni glede njihovog postupka prema Meni. Kad se molite meni morate znati nešto vrlo važno za vas. Svi oni od vas. da su puni pažnje u odnosu na u njoj sadržane pouke. koji su krivi zbog oholosti. To je ono što mislim o povjerenju djeco. tako da je problem sada tvoj I molim Te riješi ga prema Tvojoj presvetoj volja" tako vaš um može biti miran. su slijepi prema istini. što njima manjka najvažnija osobina od svih: poniznost. da će njima ovo vrijeme biti dopušteno. da se pripreme za vrijeme. Dođite k Meni. grubi i zli. bio barbarski. Ne razumijete ovo? Kada osjećate strah . Tvojdragi prijatelj i spasitelj. srebra i bogatstva i prihvatite.koji kažu. da Me slušate. da je njima nemoguće. Bez Moga Milosrđa vi vaše duše nemožete pripremiti za Moj slavni Povratak. Ali to nije istina. Jer kod njihovog čitavog razumijevanja Svete Knjige Moga Oca su (ipak) propustili. da ste bez Mene ništa. će ustanoviti. tako da mogu voditi brigu o njima I da možete imati osjećaj istinskog mira.Kralj Milosrđa Isus Krist . No to je samo onda kada se uistinu pouzdate u mene i prepustite sve svoje brige da prolazi preko mene.Pođi sada u ljubavi i miru. Svi oni. Vaš Isus Otkupitelj čovječanstva Poruka 350.onda imate osjećaj da to nešto ima stisak nad vašim životom. Ja sam na tvojoj strani ujutro. Zašto vi onda odbijate Moja Upozorenja. Vrijeme se je (sad) jako primaklo Mome Drugom Dolasku na Zemlju. djeco.a to je da se oslobodite vaših strahova. u kojemu ću Ja ponovo doći. Ja vas nemogu nikada prisiljavati ili vam dati naredbu. Moj Otac neće nikada zahvatiti u vašu slobodnu volju.

da ovaj veliki užas protiv čovječanstva bude ublažen. da bi vaše duše i duše vaše braće i sestara pripremili. da vi ovaj dan žrtvujete za duše.2012. ako (isto) samo jednom u tjednu postite. koji se sad planira. Molite i za o ne siromašne Zemlje. onda su one izgubljene. (I točno) To je plan Đavla.02. Post je važan za vaše duše. 16:42 sati Ja sam Bog. (a) ne Bog. Koristite ovo vrijeme. Sotona i njegovi demoni rade na tome. „Moj dar Isusu kroz post“ molite: „O Moj Isuse. Ovaj rat je vrlo blizu. Moja Sveta Krunica. Oponašajte Moje post u pustinji. da bi se zaustavio ovaj atomski rat. za spasenje čovječanstva. da je ovo vrijeme posta jedno vrijeme mirne prisebnosti i osobne žrtve i da je to prilika. u tome da male žrtve doprinesete. i ujedinite svu Moju djecu. koji prihvatite pečat Živoga Boga. Vi morate biti puni ufanja i morate vašu pažnju u svako doba usmjeriti na Mene. Vi morate biti jaki. Vi si ne smijete zadavati brige. (t. za spasenje svih ljudi. da bi svoj Mojoj djeci pomogao da uđu u Vječni život.351. da bi ih odvratio od toga.02. ono najvažnije. 23. Ujedinite se sada za jedan dan i molite Moju Svetu Krunicu. 22. da bih Ti pokazao veličinu moje ljubavi. da izazovu užasno uništavanje. Vaša ljubljena Majka Majka Otkupljenja 353. Post je važan za vaše duše. stime da atomski rat u Iranu mogne biti otkloljen.2012. srijeda. koji sam Ja vama dao kroz Moju Smrt na Križu. četvrtak. može spriječiti rat.02. Vi. Molite za one sirote duše. da prihvati Novi Vijek Mira na Zemlji. Razmišljajte o Mom životu na Zemlji i o daru. stime da oni mognu proći kroz vrata Novog Raja na Zemlji.j. Moja iskreno ljubljena kćeri. da Ti ponudim dar kroz post u jednom danu u tjednu – za vrijeme cijelog posnog vremena . Bog Otac: Poziv Katoličkoj Crkvi. nego i za (one) u onim Zemljama. Sve. četvrtak.2012. Čišćenje će samo kratko trajati. Ovih nekoliko tjedana posta morate (vi zato) upotrijebiti. da se moli za ublažavanje ratova u svijetu. Bog. reci Mojoj djeci. On čisti duh i velika je utjeha za Mene. Kroz ovu žrtvu molim Te za spasenje svake duše. djeco Moja. ne samo (za one) u Iranu. Stvoritelj svih stvari. djeco. koje će kao figure u šahu u ovoj zloj igri laži – koju planiraju (određene grupe.) (svi ovi) Moje pristaše. Svevišnji.“ Nemojte dopustiti. Idite sad. . koje će nenamjerno biti upletene u to. 23. dragi Isuse. koja je možda pala u nemilost. da bi ga zaustavili. da na moj vlastiti mali način oponašam Tvoj život. Djevica Marija: Molite. 19:00 sati Ovu poruku je Maria od Božanskog Milosrđa primila za vrijeme klanjanja pred Presvetom Euharistijom. Kad oni duše ubijaju. Ja Tebi nudim. jer on će ubiti milijune Božje djece. On utječe na veliki broj duša. Molim vas pripremajte se za Uskrsni tjedan i za Uskrs. da se u očima Moga Sina rehabilitiraju. da se vaša nada za vječno Otkupljenje kroz strah pomrači. budite blagoslovljeni. prije nego je njima data šansa. i vi morate žarko moliti. 16:00 sati Dijete Moje. da mole zato. da Mi pomognete u Mojoj Borbi za duše.. pomozi Mi. Ja ću vas (pri) tome voditi na svakom koraku vašeg putovanja. Amen. moju žrtvu sa ljubavlju i radošću u mome srcu. Dozvoli mi. kad se sva otajstva u jednoj jedinoj molitvi izmole. Vi možete mnoge duše spasiti. da se – prema želji Moga dragocijenog Sina – ujedine u jedno jedinstvo. Otac Svemogući. je. došlo je vrijeme za Moju djecu. Moj Vječni Otac – biti zloupotrebljene. da atomski rat u Iranu mogne biti otklonjen. Ovo (post) vi možete oblikovati prema vašim predodžbama. Vaš ljubljeni Isus 352. Samo onda će te se uzdignuti i bez oklijevanja će te ići trnovitim putom. stime da ovu Križarsku molitvu (34). da uđu u Kraljevstvo Moga Oca.

24. koji sam Ja stvorio za vas sve na Zemlji. čija će Božanska Volja na Zemlji najzad biti ostvarena. Istina će vas osloboditi. Poslije ovog perioda dogodit će se drugo Uskrsnuće mrtvih. Zašto to ne bi moglo biti moguće? Ovo je Zemlja. da je On ono (ozbiljno) mislio. da po njoj hodam.000 godina. Vi imate jednu obvezu. biti će dar života u Raju – (jednom) još ljepšem nego što je bio onaj. kako je to Mojoj djeci obećano. što je rekao. evanđelisti. Vi. ali onaj drugi ne? Onima boguposvećenim slugama Mojim Ja kažem: Otvorite Knjigu Istine. Novi Raj treba biti pozdravljen sa oduševljenjem i prethodnom radošću. neće biti grijeha. koja jedina čini blaženim (***). Vaš ljubljeni Isus . Prihvatite istinu. Vaša obveza je. da svi oni. da Moju djecu informirate o istini. On reče. (**) Zašto se svi oni. Svetom Pismu. koji pobijaju istinu. Zašto ti oklijevaš. Vama. Molite za one. koji istinu glede Novog Vijeka Mira na Zemlji izvrću. Nemojte nikada sumnjati u riječi. Starenja više neće biti. petak. Ovo vrijeme za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina blizu je. Vama će biti podaren dar vječnog blaženstva. želim. koji izjavljuju. onda će te znati. Kad ponovo dođe.Kćeri Moja. svojom krivnjom izgubiti. onako kako je to slučaj u Nebu. da Ja. (*) Ivanu. jer kad bi Ja sada ponovo došao. onda će samo oni. Znajte. da Moju Svetu Riječ razumiju. da bi je (samo) prilagodili vašoj pogrešnoj interpretaciji istine. Ovaj Raj će pružiti 1000 godina mira. U Novom Raju neće biti smrti. koja je Moj Sin dao.2012. da se vi svi ujedinite u jednu obitelj sa Mojim Sinom u Raju. ti nesmiješ nikada zaboraviti. Riječi. morate prihvatiti obećanje. ne lažu. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 354. Isusa krista. Temeljem njihove vjernosti prema rimokatoličkoj Crkvi. vi svi. Vi ste Moju djecu zbunili.02. da se Zemlja očisti. koje dolaze sa božanskih Usana Moga ljubljenog Sina. Vi ne smijete slušati one iz vaših redova. Kad čovječanstvo bude očišćeno.podaren. da ovo nitko krivo ne razumije. da ja – usprkos Mojih ozbiljnih upozorenja čovječanstvu – za svu Moju djecu jednu posebnu ljubav u Mome Srcu gajim. koje su sadržane u Mojoj Svetoj Knjizi. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da vlada i da sjedne na Njegovo pravedno Prijestolje u Novom Raju. Ja sam istina. Što je to što vašu braću i sestre unutar Moje romokatoličke Crkve motivira. u kojem vremenu će On u Novom Vijeku Mira vladati 1. nebi bilo prikladno za Mene. ustručavaju. vjerujete. kćeri Moja? Zar neznaš. djeco ove generacije. koji će – temeljem njihovog grijeha i njihove neposlušnosti – svako pravo na njihovu pravednu baštinu. je isto tako saopćen slavan Povratak Moga ljubljenog Sina. važno je. za vrijeme dok će ljudi u miru sa njihovim obiteljima iz (raznih) generacija zajedno živjeti. vaš ljubljeni Otac. tko sam Ja. da prihvate jedan dio od toga. ljubavi i harmonije. Radujte se. da su ova proročanstva prorečena? Pobrini se za To. Niti vi Mene možete promijeniti niti možete promijeniti. koja sadrži istinitu riječ – nesmijete nikada odbiti. Ako vi obećanjima. prihvate milenij. Samo onda se svim dušama može ponuditi vječni život. zaostati. Nemojte je iskrivljivati i nemojte je korigirati. koja ih prožima. neće biti bolesti. djeco Moja. Sada je potrebno. koju je planirao Moj Otac. da će ponovo doći. koji ljubav prema Meni i Mome Vječnom ocu imaju. sa Svjetlošču Božjom. da oni njihove duše pripreme za Namjesništvo Moga Sina u Novom Raju na Zemlji. da istinu javno objavljujete. koji se nauke rimokatoličke Crkve drže. koje je Moj Sin poslije Njegovog slavnog Uskrsnuća dao za mrtve. koji je bio pripremljen za Adama i Evu . Mojoj djeci (kažem): Vi istinu – sadržanu u Svetoj Bibliji. Više neće biti niti smrti – niti bolesti – niti grijeha. Moja izabrana generacija će dovijeka biti kod Mene. vi njima uskraćujete šansu. Moje obećanje je sadržano u Djelima apostolskim. koja je planirana od Mog Vječnog Oca od početka vremena. On dolazi.

Ne odbijajte nikada proroke Gospodinove. Sve crkve će se udružiti. koji Mene. Ti prihvaćaš patnju – kao jedan dar Meni. izazvana ili gorko pobijana. Ti. njihove duše otvore i Riječ Božju onako prihvate. koje tvrde. kako će Ona njima danas biti prezentirana. da bi bilo osigurano. koji će Moje Poruke. da je to pravo. pripadnici klera i drugi samozvani apostoli. Molite. djeco Moja. koje se tebi. na vas biti izlivena vatra sa neba. da se ove poruke čuju. Nitko neće spriječiti. Svi oni. Oni. da se čovječanstvu pomogne. da duše ohrabre na to.2012. Ono ne žele čuti istinu. da ti šutiš. onima od Moje djece. To je obećanje. Nemojte nikada odbijati proroke Gospodinove. 24. da Istinu Njegove Presvete Riječi javno objavljuju. oni toga neće biti svjesni. da Riječ Gospodinova bude data Njegovoj djeci. daju. petak. Glasniku Zadnjeg vremena. Jer to je grijeh u Njegovim Očima. Katolička Crkva je jedina (jedina prava) Crkva koja (ljude) čini blaženim. . jer oni će arogantno Moju Knjigu Istine raskidati. Iako Bog patnju pripušta. kako Me oni vrijeđaju. koji tvrde. da će sa Darovima Duha Svetoga biti božanski inspirirani. imati će osjećaj. vašeg ljubljenog Oca. onako kako će biti otkriveno cijelom svijetu. Napadnite pravog proroka – i za kaznu će. koja će tebi biti data od Presvetog Trojstva i od Moje ljubljene Majke. Čujte Njegov Glas. i molite za njih. kojima je zabranjeno. Obadvije (grupe) će Riječ Božju odbiti. svaka Riječ Moga Oca – koja će biti data duševno isušenom svijetu – biti će ili ignorirana. Prihvatite. svakako je potrebno.02. koji ipak vjeruju.355. 21:45 sati Moja kćeri. u koji se oni sami zamotavaju. kad ste u dvojbi. Bog. Moj Otac. Vaš Učitelj Otkupitelj cijelog čovječanstva Isus Krist 356.02. koju Njegovi Proroci na Zemlji doživljavaju. Zatim će sadržaj istrgati na komadiće – sa otrovom u njihovim srcima. Sa malo prave poniznosti u njihovim srcima oni će se dati na posao. Tako dugo. koje su temeljem utjecaja Varalice slijepi. koji su duševno slijepi. si jedna Proročica. Ovi svećenici. 21:45 sati Moja kćeri. Isusa Krista.vračanje i kroz čarobnjaštvo. Molite. kad progon započne. Ali ovdje se ne radi o tebi. koju vi odbijate. da ove duše. da Moju Riječ odbiju. imam slideće za reći: Vi. On klevetanje Njegovih pomazanih Proroka neće trpjeti. Svetu Riječ Moga Vječnog Oca upravo odbijaju one Bogu posvećene sluge. da Mene poznaju. da Moju Svetu Riječ objave. stime da bi sva djeca Božja imala vječni život. jer ona će kokon od lažne sigurnosti. Bog Otac: Balzam koji vi tako hitno trebate. i usprkos tome. jer ti si ništa bez Mene i ti to znaš i to prihvaćaš. kad vi Njegove proroke javno klevećete. Kako veliku štetu će oni prouzrokovati. Oni nemaju stida. da ove poruke javno odbiju. da Moju Svetu Riječ pred očima cijelog svijeta ponižavaju. 7. da se vi nalazite u Zadnjem vremenu. koje će vam u svakoj minuti jednog dana biti postavljene na put. da podruju ovaj Zov sa Neba – koji će biti dat.2012. koja u svim stvarima ponizna mora biti. nedjelja. 26. To je Njegova Riječ. morate se boriti protiv kušnji. potresti i snažno zaljuljati. gorko pobijati. O. kroz Ruku Moga Oca. da bi umirite vaše duše. Ne vrijeđajte nikada Njegove proroke na bilo koji način i nemojte njima nanositi nikavu štetu na bilo kakav način. koji su pozvani. koje je Moj Otac od Početka vremena dao. govori svijetu po Njegovim prorocima. da bi kod Mog Drugog Dolaska postale jedna jedina Sveta i Apostolska Crkva. Šutite stalno. da ove poruke javno zagovaraju. Čak i dobri svećenici. da bi Zemlju pripremili za Drugi Dolazak Moga ljubljenog Sina. koji idu za Sotonom kroz New-Age. da se duše spase. pokušat će. dok se to ne dogodi. biti će razdvojeni u dva tabora. Oni nemaju pravo. bez da ich raspoznaju sa čistom dušom. Oni drugi će biti oni. poznate. kćeri Moja.

da vas obeshrabre. Molite i za one. nego koji i vas kao osobe obasipaju sa prezirom i ruglom. je odraz boli. da vi bolujete od priviđanja. kako to do sad još nikad nisu doživjeli. Molite za one. Vi će te biti dovedeni do posrnuća. Ovo putovanje će biti mučno. djeco. i onda će te biti izrugivani. vrijeme Moga Božanskog Milosrđa se je približilo. Svijet počinje.02.2012. koja će prikazivati početak ostatka Moje preostale armije na Zemlji. koji sam vam Ja prije tako dugog vremena obećao – ušli. u koje vi vaše nade polažete. koje su već obraćene. Za vrijeme dok se ratovi i nemiri proširuju u svim smjerovima. koju će one sirote duše osjećati. Srdžba Moga Oca pojavit će u svakoj Zemlji u svijetu. ali ljubav i mir. da vas uvjere. morati nositi težinu Njegovog križa. Siromašne duše. i nestrpljenja napustite i da Meni dozvolite. ne ćete odoljeti. da proživljuje slijedeći fazu čišćenja. Ja vas neodloživo molim. da se čovječanstvo pripremi za Njegov slavan Povratak na Zemlju. da svu Moju djecu ujedinim. njihovog Stvoritelja. Vaša vjera i vaša vjernost prema Meni. da umirite vaše duše. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji 357. nisu one. Hladnokrvnost. koji su u stvari upućeni o Meni. Vama će biti rečeno. koji o Meni ništa ne znaju. njihovog ljubljenog Oca. na jedan način. Molite sada za svu Moju djecu. koje Mene uopće ne poznaju. Svećenik protiv svećenika.Vi ste – kroz jedan poseban blagoslov. Biskup protiv biskupa. priznaju. koji izjavljuju. Isusu Kristu. koji vas žaloste ili vrijeđaju. Vi će te. da sve svoje oružje straha. koje vašu pažnju trebaju. da Mene. koji ne samo da se rugaju ovim porukama i njih kritiziraju. da ove poruke odbijete. Djeco. koji vas vrijeđaju. da bi u Vlast (vrijeme) Moga ljubljenog Sina u Novom Nebu i na Novoj Zemlji – u Raju. kod koje od vas zahtjevaju. za vrijeme dok se ovi događaji poremećenosti u svijetu i dalje povećavaju. Ljubav jednoga prema drugome. nužno je i Ja trebam. koji je 10. kršite Moje Zapovijedi. Šutite. Šizma (= raskol) u Mojoj Svetoj Crkvi počima. da vi sebi stvari umišljate. koji vi tako hitno trebate. je svakako potrebna. kroz to što vi za Mojim Sinom idete. . 27. da bi pri tome pomogli. koje će biti tako izložene. Vi će te biti ispunjeni sumnjom. kad Moju Svetu Volju branite. biti će kušane čak i povrh vaše moći ustrajnosti (do kraja). Imajte strpljenja sa onima. da se brzo razvija. pokušavaju možda. trpjeti sljedeći fazu čišćenja. Svijet počima. . Pokažita onima. čak i onda ako se to čini u Moje Ime. koji se ipak protive. Strpljivost je potrebna. Vi morate razumjeti odgovornost. biti će balzam. ismijani i odbijeni. Jer ako to činite. i vama će biti postavljene zamke. je važna. vašem ljubljenom Ocu. da bi uzeli vaš križ na sebe i slijedili Moga Sina. Nemojte nikada pastu u klopku. vjera Moje Crkve postati će i dalje slabija. vi će te biti napadani sa svih strana. koju Ja u ovom trenutku podnosim. Bol. Nemojte nikada pobijati druge. koji ih nježno ljubi. Ja imam želju. sa kojom se suočavate. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Ljubite jedan drugoga. i prema Mome dragocijenom Sinu. vi će te patiti u vašoj utrobi i biti će te izloženi kušnjama – i Meni će te ponekad htjeti okrenuti vaša leđa. koje će te vi na kraju naći. i to neće biti jednostavno. da o ljudima – koji ove poruke ne prihvate – izreknete presudu. da vi lažima i obmanama. da govore u Moje Ime. uključivo i prema onima. Oslobodite se svih vaših razlika. svibnja 2011 svijetu dat – ispunjeni sa Svetim Duhom. Vi će te možda imati čak i osjećaj. nego one. jer vi nemate ovlaštenje za to. To će zahtjevati veliku vjeru i hrabrost. ponedjeljak. da vas povedem sa Sobom na putovanje u Raj. Ne objeđujte nikada druge u Moje ime. Mnogi ljudi. Pokažite strpljivost. Moje pristaše će sada zbog njihove vjere doživjeti patnju. srdžbe. vašu ljubav. Zato što vas Ja ujedinjujem u jednu armiju. Ne osuđujte nikoga u Moje Ime. da se vi ujedinite.

A onda su tu Moji ljubljeni svećenici. da uklone sve stvari. jer će se sve u svijetu tako razvijati. Ja Te tješim u ovim vremenima. za zaštitu vas i vaših obitelji. Kad oni vide ratove.2012. naše nevolje. Ja Te molim. i svečano obećavam Tebi. Mi Te slavimo. Moje pristaše. Molitva je sada potrebna. kako Me on (grijeh) boli. 29. Mi nudimo sami sebe. dar poniznosti. Amen. da onoliko često koliko možete molite Moga Oca za Pečat Živoga Boga. gdje oni Mojem stadu laži pričaju o ozbiljnosti grijeha. Oni će odmah biti upućeni u to.02. koju si Ti kroz Tvoju smrt na križu podnio. a našu braću i sestre pripremi za krasotu Tvoga Drugog Dolaska na Zemlju. budu postigle. koji se nalaze u ujedinjenju sa Mnom. Oni će se potruditi. koju mi imamo za Tebe. da Istinu Tvoje Svete Riječi javno objave. morate u Mene. dok sva Moja obećanja budu ispunjena. Dopusti nam. Ali ipak mi znamo. koji sve duše dodiruje. koja im se nakapa u njihove duše. i povedi Tvoju armiju. 17:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. za otklanjanje ratova širom svijeta. vjerovati. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. Ne zaboravite. Isuse. potječe od Sotone. Vaš Isus 358. Mržnja. ti nemaš pravo. molite sad. kad moraju vidjeti širenje grijeha kao razorni požar. da one duše. časte. koja služi tome. da Moj Sveti Duh sad u njima počiva. da znaš plan vremena (za provedbu) Volje Moga Oca. mome ljubljenom Ocu. Molite. o Gospodine. Ti si svjetlo Zemlje. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. koji u Mene i u Moga Vječnog Oca vjeruju. koji podnose bol. Grijeh se širi. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka.Svi oni. kako je to prorečeno u knjizi Moga Oca. koji su okrutni. da je Tvoja Ljubav prema nama veća nego ljubav. dragi Oče. njihovog Božanskog Otkupitelja. Svjetovne grupe će kršćanske crkve uzeti na nišan i šikanirat će ih. Ljubim Te. koji će se sada u svijetu razviti. za spasenje duša. Vjernost Mojih boguposvećenih slugu biti će slabija. Križarska molitva (33). da bi izmolili Pečat Živoga Boga i da ga primite sa ljubavlju. To ne traje više dugo. oni će Moje muke u svakoj pojedinačnoj kosti njihovog tijela osjetiti. i oni će odmah znati. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. koji narode svugdje (na svijetu) sa jednom velikom brzinom proždire. „O moj Bože. Kad oni vide grijeh pobačaja – pred svojim očima onako prikazano na ogled. Isusa Krista. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. koje Mene. da bi ublažili događaje. nemože ući i neće ući? Srijeda. kad grijeh oko sebe vide. Tvoje Milosrđe i Tvoja Ljubav ne poznaju nikakve granice. Moje pristaše moraju biti strpljivi. Vjera Moje Crkve raspada se. da Duh Sveti u duše onih. vašeg ljubljenog Isusa. mognu biti spašene. koji vaše molitve. biti će prožeti Mojim bolom. moj ljubljeni Oče. Moje boguposvećene sluge odbacuju vjeru u Moje nauke tamo. da mognemo napredovati. da izmolite poništenje vaših grijeha. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. tako da možemo zaslužiti Tvoje Novo Kraljevstvo. Zar neznate. Bez obzira koliko to bilo teško. njihovim ljubljenim Isusom. Ti si plamen. Vi. . koji će biti nametnuti nedužnima. će u njihovim dušama – bez dvojbe o tome – znati. dragi Oče. Svi ovi događaji će se slagati sa vremenskim planom Moga Oca i bit će ovisni od učinka. Mi Te hvalimo. da i druge ohrabrite na to. radošću i zahvalnošću. i vi morate najmanje jedan sat u danu provesti u molitvi. našu muku kao dar Tebi. Ispuni nas Duhom Svetim. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. Mi žrtve nismo dostojni. časne sestre i klerus svih u Boga vjernih konfesija. vi morate ostati jaki i u Moje Ime ujedinjeni. koje Božjoj djeci bol i patnju zadaju. Mi Te ljubimo. Molite za duše i prepustite sve Mojim Rukama. „O Moj Isuse.“ Osigurajte i to. da mole sedmodnevnu Križarsku molitvu (24). kao da on nikakve konzekvencije nema.

da duše uđu u Raj.03. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. da spasim duše. moje patnje i moje brige u ovom životu. da se oni u Mojim očima ne spase? Vi morate prema vašom Braćom i vašim sestrama pokazati ljubav i morate biti radosni. da se spase ostaci Tvoje djece na zemlji. za vrijeme dok prilazimo vratima Novog Raja. koji su okrutni. pmozi mi. Blagoslivljam vas.nauka. Ovo su one izgubljene duše. srijeda. da Tebi pomognem. biti dat. da (i) dalje molite za duše drugih. Čak ako nikad i nebudu Moje poruke čitali.možete pomoći i Meni donijeti utjehu. ili za one. To više neće dugo trajati. Budite strpljivi i molite. da one duše. mnogi od Moje djece će sad temeljem molitava i patnji Mojih cijenjenih pristaša biti spašeni. nemože ući i neće ući? Vaš Božanski Otkupitelj Isus Krist 359.” Djeco. njihovog ljubljenog Isusa. kažem slijedeće: Vi morate ovo znati: Ja sam Isus Krist. ako u njihovoj duši pokažu istinito kajanje. Ili dali bi vi ovim dragocijenim dušama uskratili pravo na Moj dar? Zašto bi vi trebali pokušati. Ispuni me milostima. Križarska molitva (35): Molitva. bez obzira na to. vi znate. Sve će biti dobro. da Ti – kroz Tvoje Milosrđe – spasiš duše od duha tame. za sapasenje duša od vatre pakla. petak. 01. da grijehe kroz Svete Sakramente Ispovijedi opraštaju. Mnoge od ovih duša taj akt Moga Božanskog Milosrđa neće preživjeti i umrijeti će u (stanju) smrtnog grijeha. da sve grijehe oprostim. To su griješnici. Tako mnogi su reagirali na Moj Zov sa velikom poslušnosti i jednim velikodušnim srcem. Mojim boguposvećenim svećenicima je isto data moć. Sin Čovječji. Vaš ljubljeni Isus Krist 360. Neće biti nikoga.“ Onima. Amen. čak i onda kad se njima bude otkrila istina. Ostanite sad u Mojoj blizini. To su one duše. da bi sa ljubavlju i radošću u mome srcu Tebi ponudio ove patnje. „O Moj Isuse. koji neće prepoznati istinu Moje egzistencije. u čijem spasenju vi Meni pomoći morate. dao. Zar ne znate. da privučem (k Sebi) svaku pojedinačnu dušu. jer Ja želim spasiti svu djecu Božju. Ali svi Me neće htjeti zagrliti. U ovoj intenzivnoj fazi vremena Ja trpim i oslanjam Se na Moje pristaše. Cijelom čovječanstvu će ubrzo biti dat dar Moga Milosrđa. osjećajte Moju ljubav. Primi moje kušnje. i Meni je data punomoć. koji ovaj poseban dar molitve. da Duh Sveti u duše onih. Opustite se. koliko jako vas Ja ljubim. koj Sakrament Ispovijedi ne mogu primiti.03.2012. Ujedinite se. pa da neprime apsoluciju? Zar bi vama bilo draže.temeljem onog broja ljudi. obeshrabrite. Moja kćeri. Otvorite vaša srca i molite za dar poniznosti. koje sam Ja tebi. Bog Otac: Upozorenje glede sotonskih kultova i New. Molite i ujedinite se. 19:55 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji Moju Ruku Milosrđa odbijaju – razumjeti. koju veći dio čovječanstva poznaje. za kojom Ja čeznem. će te dubinu Moga bola i Moje patnje . da bi Meni pomogli.Age. da će njima ovaj poseban dar od Mene. Amen. Vi Meni (kroz to) donosite veliku utjehu. koji Mene poznate. Moje drage pristaše. da Moj dar Apsolucije prihvatite. koje Moju Božansku Riječ prihvaćaju. i to u korist onih. za kojima Moja ljubljena Majka suze roni. Ja molim. svi griješnici imaju pravo. stave pod znak pitanja. te da bi se svi mi ujedinili – kao jedna u ljubavi prema Svetom Trojstvu ujedinjena zajednica – i da bi s Tobom kao jedna sveta obitelj živjeli u raju. 02. da Mene mole. za kojima Ja čeznim. gdje oni bili. čija ljubav prema Meni onu mjeru prelazi. da im oprostim. Vi. i molim vas. Ja od vas tražim. Samo vi ovim dušama – kroz vaše molitve .Imaj smilovanja sa svom Tvojom djecom. 00:20 sati . da Mi pri tome pomognu.2012. koji nisu članovi rimokatoličke crkve. u kojemu Ja totalnu Apsoluciju nudim.

koji prouzrokuje suze i patnje. Amen.nauke postavljaju u svijet. da vi ove duše upozorite na patnje. da molite za ove duše. kako su se mnoga djeca Božja odvratila od svetih Sakaramenata i nauke crkve. neophodno. njihovom Nebeskom Ocu. za spasenje sve Tvoje djece. Zemlja će na ovaj divni događaj. Isusa Krista. koje se nikad nisu promijenile. ali vi Mene za to morate moliti: „Nebski Oče.Age. Vi morate prihvatiti istinu. jer ovaj Raj je nešto. koji imaju skromnu i čistu ljubav prema Meni. je vrlo jednostavno. Očekujte ovaj događaj sa velikom predradošću. da odgovarate na Moj poziv s Neba. djeco. koji sam Ja obećao kao najveći dar od stvaranja raja. da razlikuju istinu od iluzije. kćeri Moja. U tako jadnom stanju su oni. da osudite krive bogove. Isusu Kristu. od Sotone.Age. biti će u stanju. najzad da Moju obitelj ujedinim. svaka žena i svako dijete. Hvala. . da je važno. Moga Sina ljubiti i Moga Vječnog Oca častiti. vi će te proigrati vaše zakonsko pravo na baštinu. Ja vas usrdno molim. vašeg ljubljenog Oca.2012. To je tako bolno. kad se vidi. Moja siromašna djeca. Kćeri Moja. vjeruju u jednu novu planetu. to bi vam raskinulo srce. lažne nauke. za čime će težiti svaki čovjek. biti pripremljena. koje njima predstoje. Sve to zajedno je stvoreno od kralja prijevare. Ali takav ne postoji. kad je On na Zemlji bio. Molite za njih. će se pojačati. patnja Moga Sina u današnjem vremenu izjednačena je sa Njegovom patnjom. i to ne samo kod Mene. za patnju. Tješite Me. Kad bi griješnici samo na kratko u dužini od jedne minute ovo krasno stvorenje vidjeli. nego i kod svih Njegovih odanih pristaša na Zemlji. koje je prije Drugog dolaska Moga ljubljenog Sina.nauke. užasne laži kroz sotonske kultove i New.Moja kćeri. oni bi pali na zemlju i molili bi za milost. On se neće zaustaviti ni pred čim. Ne prestajte nikada stime. U pravo vrijeme vi će te razumjeti misterij Moga Nebeskog Kraljevstva. pomozi mi. jednog prepredenog lažova. Kad bi vi strahotu na njihovim licima vidjeli. Na žalost Sotona je duše mnogih od Moje djece ocrnio. djeco. kao utjehu za Mene. 14:33 sata Dijete Moje. da bi vi. na koji je On odbijen. Ako ovu molbu ignorirate. Nemojte nikada analizirati Riječ Moga Sina. Boga Oca. vračare i New. koji u Mene. da uživaju u ovoj mirnoj i krasnoj egzistenciji. Ja vas molim. kad se – poslije smrti – opet nađu u pandžama Sotone. Slušajte Riječi Moga Sina. nije bilo Njegovo razapinjanje. da odgovarajuće mognem slijediti Tvoj poziv. Subota. Bol. da mi daš Tvoju milost (koju trebam). vjeruju: Od vas sad tražim.03. koje je za Moju djecu stvoreno već od početka (vremena). lažne idole. djeco. U mnogim slučajevima njih od pakla može spasiti samo patnja požrtvovanih duša. koji u njega vjeruju. da prođu kroz ova vrata. Njegove ljubljene Majke. S vremenom će te vi Meni pomoći – kroz vjernost i vašu ljubav prema Meni -. Ja vam sad dajem sav Moj blagoslov. Djevica Marija: Probudite se djeco. da bi vas. Samo oni. i to u Kraljevstvu. Ja Te molim. da hodate po tlu Moga Novog Kraljevstva. kušnje čovječanstva za vrijeme konačnog čišćenja. kao i u ono doba. Njegova Riječ se i danas isto tako odbija. da uzmete Križ Moga Sina na sebe i da sa dobrim primjerom idete naprijed. koju je On onda podnio i koja Mu je prouzrokovala najveću muku. nego način. Pripremite se. koja su kroz (ove) laži – koje su formulirane kao slikovite varke – zavedena. Njega danas izruguju na jedan način. Zagrlite Moga Sina sa jednim skromnim srcem. i prema Mome Sinu. Moju dragocijenu djecu. On vas zove. onda on njih muči u vjekove. da vaše duše pripremite za Njegov Drugi Dolazak. 03. Hvala. Isusa Krista. djeco Moja. Kad Sotona (duše) zavede i srca onih pridobije. kako On sad s Neba govori vama. odvukao od Mene. Tako mnoge duše su otišle na krivi put. Njima se obećava jedna druga vrsta raja. vaše obitelji i vaši prijatelji bili sposobni. koje će biti pod vlasti Moga srdačno ljubljenog Sina. da u Tvojim očima postanem tako malen kao dijete. koje sve zajedno u jedno veliko ništa vode. djeco. Tako oni neće biti u stanju. U pravo vrijeme vama će biti otkriven misterij Moje Božanske Volje. Slijedite jednostavno Njegove nauke. Svima onima.“ Vaš ljubljeni Nebeski Otac Bog Svevišnji 361.

Ove dvije religije biti će mučene i poduzet će se svaki napor – kako izvana tako i iznutra – da bi im se uništio svaki trag. Vi istinu morate prihvatiti. da ti Knjigu Istine otvoriš i da sadržaj njezin svoj Božjoj djeci otkriješ. tako će i vjera onih. Nitko ne može i nitko neće uništiti Moje izabrane ljude na Zemlji. Ja danas dolazim. Knjiga istine će tebi. stime da vide svoje grijehe – On će njima dati još nešto vremena. Moga ljubljenog Sina. Njegova Sveta Riječ će vaše duše hraniti i učinit će ich opet snažnima. Knjiga istine će tebi. koja se daju čovječanstvu. biti otkrivena. Nemojte Boga nikada odbiti. mučenje i smrt i mogu one građevine i hramove porušiti. da se više neće moći prepoznati. onda će te slijediti put zablude do vječnog prokletstva. Ovo su zadnja upozorenja. o čemu mnogi od vas misle. da te u ovom vremenu muke. U svijetu će biti veliko klicanje od veselja. vrijeme za otvaranje pečata je skoro stiglo. Ali ipak oni će opet ustati (uskrsnuti) i zahtjevat će natrag po zakonu pripadajuće prijestolje. prihvatite Moj Križ. da bi stvorili Novo Nebo i Novu zemlju. kad (ove religije) budu pale. 363. Nemojte odbiti Njegov Zov vama. da nije važno. da se pripreme za Veliko Milosrđe Moga Sina. kako je to prorečeno. nedjelja. Katolička crkva i Izrael biti će progonjeni. Svijet će se sad tako promijeniti. Probudite se. koji Moju armiju predvode.Kad On sad govori sa vama. jer su pečati već bili otvoreni. Mnogi će (zbog toga) biti razveseljeni. kad On svim ljudima bude otvorio oči. . Ponedjeljak. kad budu vladali sa Mnom u Raju. u Očima Boga može biti posve težak grijeh. onda. Moje pristaše. da bi se ljudima omogućilo. da bi častili Moga Oca. On hoće spasiti svaku dušu. Jer one će ponovo ustati (uskrsnuti). Vama su u prošlosti poslati mnogi Glasnici. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. što će voditi ka tome. Jer ako to činite. Mnogi će misliti. tješim. (onda) kad se otvore vrata Moga Raja. koje ste vi izgradili. biti veća. Moj se Sin mora sad umješati u to i voditi vas. Nemojte nikada odbiti Njegove crkve. da to. djeco.03. onda On to radi iz Njegove Ljubavi prema čovječanstvu. da su uništene. Tako mnogi od vas nisu niti vođeni niti informirani o ozbiljnosti grijeha. Isto tako. Na kraju Njegovog Božanskog Milosrđa – onda. stime da svijet nju sada u ovom vremenu čuje. da bi vas se pripremilo za ovaj događaj. pošto će šizma (= vjerski raskol) unutar crkve ubrzo nastupiti. da se vaše duše pripreme za Drugi Dolazak Isusa. da je Ivanu Evangelisti nezapečaćena knjiga – knjiga istine – data. da bi se nih pripremilo za vječni život. Ali to bi bilo glupo. Ova knjiga njemu nije data zapečaćena. Crkve će biti proganjane – i to katolička crkva i dom Izrael.2012. koja sa svih strana navaljuje na tebe. i vi će te se ujediniti sa Prečistim Srcem Moje Majke. Poslije toga će On vama dati (potrebno) vodstvo. kako se neiskrenost i pokvarenost u svijetu šire. Temeljem vaših molitava puno buna biti će otklonjeno. Tolerancija u vašem društvu i unutar crkvi ima za posljedicu. biti otkrivena. Oni vam mogu zadati bol. sedmoj proročici Zadnjeg vremena.ožujak 2012. Ljudi se onda neće obazirati na njihove „leševe“ (*). Ali da bi to učinio. da ćeš ti (i) sedmi pečat otvoriri. Znaj. On mora vas podsjetiti na razliku između ispravnog i lažnog. Za tebe je ovo (vrijeme) došlo. sedmoj proročici Zadnjeg vremena. Vaš Otkupitelj Isus Krist (*) Njihove „leševe“: Tu se misli na tobože „mrtve“ religije. Vi. 04. za vrijeme dok vi prilazite Mome slavnome Kraljevstvu. koji će opet doći u slavi. da teže za poništenjem (njihovih grijeha). 5. Crkva se u ovom vremenu nalazi u velikoj tami i bila je puno godina cilj prevaranta. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Majka Otkupljenja 362.

da sva djeca Božja pravovremeno istinu vide i da se obrate. je to (sve) će značiti. koji se nalazite u Svjetlu Božjem. da sudim. Tada će biti gladni za istinom. Molite. nego i boguposvećene sluge unutar crkve. da te u ovoj misiji zaustavi. Pogledajte oko sebe – i što vidite? Religije. Molite za sve vaše duše.. Pazite sada. Čim ona nastupi.. Nema (nepreostaje) (više) puno vremena. je. koja se umanjiti može . i ako uopće. iako ćeš i dalje sa svh strana biti napadana. nego i među onima. koji Mene. Napokon će svijet ući u jedno vrijeme Novog početka. a o kojima mnogi misle. što će tebi biti dato. (Jer) U drugom slučaju neće (moći) biti dio Novog Neba i Nove Zemlje. Onima od vas. da to svijet čuje. Zbog toga će svi oni. To će biti jedan lažan mir i on (taj mir) je preobučenje za laž. imam pravo. ožujka 2012. da će grijeh biti prognan sa zemlje. instrumentu istine. da u Knjizi Otkrivenja sadržanu istinu otkrije. Sve. obećano. To je sve. koje su prorečene. koji se ne samo među vjernicima vidi. Pazite sada. da nijedan čovijek nema znanje ili pravo. koja je uvreda za Moje nauke. u kojemu se prava vjera iskrivljuje. da čovječanstvo razumijeti mora ono. da bi pravi razlog ove neistine. Sve stvari. i ne dozvoli nikome. što je u Knjizi Ivanovoj sadržano. koji njihovu ljubav prema Meni javno objavljuju.Kroz zvuk tvoga glasa će istina na kraju biti otkrivena i misteriji. Isus Krist. čak i onda kad ne razumiješ. Ti si proročica. da svijetu otkrije ono. nego i da Moje Namjesništvo objavi. koja je data Mome učeniku Ivanu Evangelisti. znati. imati život. Ja kažem: Vi imate puno toga. taj koji punomoć ima. moraju nastupiti. jer vaše će molitve težinu ovih vremena – (težinu njihovu). što Moje poruke znače. Radi se o tome. koja će biti izvršena. Ovo vrijeme je sad blizu. Religije. kćeri Moja. Ali (ovo) neće dugo (trajati). ako su njihove duše nečiste. njihovog Otkupitelja. jer on će se suočiti sa jednim užasnim progonom. reci Mojoj djeci. ti sada moraš nastaviti sa time. Prvi pečat je otpadanje od vjere. ne samo da svijet za sapasenje duša pripremi.ublažiti. Duševne bitnosti. a onda. koju on prezentira. širom svijeta će doći do jednog velikog (vala) obraćenja. o čemu to ovisi. Jer onda ću Ja doći. Srijeda. da zastupaju nebesko područje Moga Oca. da on na Bliskom istoku mir stvara. prije nego ove stvari nastupe. koje neće samo vjernike zadesiti. da će te onda. 6. i vjerujte potpuno u Mene. Mnogi su ispunjeni strahom. za Zadnje vrijeme.Fiction. Bez obzira na otpadanje od vjere. koji tvrde. biti će nevjernom svijetu prezentirani.. koje nisu od ovoga svijeta. kako će se čovjek mira prezentirati svijetu! Utorak. postavlja se jedna razvodnjena nauka vjere. i trebaju biti – ali samo onda. koja je sadržana u nezapečaćenoj knjizi. je prorečeno. Prvi pečat je otpad od vjere (= apostazija). (koje će biti) ispunjeno sa Mojim Božanskim svjetlom. Ja vam kažem. O Zadnjem vremenu nije puno poznato. 7. Samo Ja. čemu se radovati možete. na što se vi u ovom trenutku skoncentrirati morate. koje se temelje na Scince. svi vi. da prvi pečat bude otvoren. Sve. vrijeme za Veliku Ispovijed je blizu. kćeri Moja. da Moje svete upute izvršiš . Ovo (današnje vrijeme) je vrijeme. Jaganjac Božji. . koji su u Knjizi Otkrivenja sadržani. koja je svijetu za ovo vrijeme. sakrio. krive religije i vjerske nauke da se pojavljuju. koje nove bogove štuju. 15:20 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. kad vi vidite nove. Bez obzira na to koliko bi oni o sebi mislili da su puni znanja. što je sadržano u Knjizi istine. Nesumnjan nikada u Moju riječ. koje će se skupa spojiti. i među onima. Vaš Isus 365. djeco. kojoj je data zadaća. 15:40 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. da današnjem svijetu kažem istinu. Vaš ljubljeni Isus 364. Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva. o kojima još ništa niste čuli. koje se svode na besmislicu i koje nemaju bitnosti. samo sam Ja. Papu Benedikta XVI. kako će se jedan čovijek mira prezentirati svijetu! Njemu će biti pripisano. Ožujak 2012. da je sad došlo vrijeme za to. i Moga Vječnog Oca priznaju. Isusa Krista. da bi postali jedno jedinstvo. da Mene poznaju. Molite za Mog Svetog Namjesnika. Mojoj djeci.

ali vi se ne smijete nikada bojati. Vama možda mogu događaji širom svijeta. kad ostaju u srcu ponizni. Isus Krist. moraju se dogoditi. Ja ću dati dar moći razlikovanja. da Moju Svetu Riječ potkopaju. Ja sam Istina. i pomozi mi. tko vam kaže. očemu to ovisi. da krive bogove štuju. Mnogi će pokušati. i mnogi će pokušati. Vaš Isus 366. Amen. Tarot-Karte. Svaka vjerska nauka. da sudim žive i mrtve. da se ovo dogodi. 07. da mogneš sa silama Zloga izaći na kraj. Niti jedna jedina od ovih metafizičkih predođbi vjere ne temelji se na istini. 20:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da se tebi jakost da. da ove poruke nisu u skladu sa Mojim naukama. Mnogi će pokušati. koji se Moje Svete Riječi drže. . Onda prepustite sve Meni. Svaki drugi bog proizlazi od Sotone. da štujem pravog boga“ molite. . da se Moja Sveta Riječ čuje. je Moja Presveta Riječ. zadati strah. nemože biti niti spriječen niti zaustavljen. Mislite uvijek na to: Ja ću sve one štititi. ali oni Mene mogu samo onda poznavati. jer vi živite u jednom svijetu fantazije. koji nisu pravi bog. ako sam Te kroz to uvrijedio. su krivi zbog grijeha oholosti. Dppustite da vas Ja vodim. Svi oni. koji priznaju New-Age-Praktiku i Reiki. koje su potrebne. da se vi u Mene uzdate. koja vas uči važnosti. što štujem krive bogove. „Isuse. Yogu. vidovnjaštvo. tako da više ne priznaju egzistenciju pravog Boga. jer Ja ću vas zajedno sa Mnom dovesti u Moje Novo Kraljevstvo na Zemlji. da vam pokažem put do pročišćenja vaših duša kroz Križarstvo molitava. Sve. koje vam Ja dajem. Ja ne poznajem istinu o životu poslije smrti. da bi spriječili. da ti stanu na put. ako Me vi u ovoj Križarskoj molitvi (36) (u ime) „Pomozi mi. zato što Ja svaku dušu ljubim – su važne. Moja obećanja čovječanstvu. Oni Mene ne poznaju. Mislite na to: Moja ljubav prema vama svima je tako jaka. koja su sad tako puno krive utjehe u njihovoj utrobi našli. koja od Sotone dolazi. Moj Drugi Dolazak niti može biti spriječen niti zaustavljen. pomozi mi. Svi oni. Vama i svima onima. da ljudska mišljenja nisu važna. Oprosti mi. Ako vi stime ne prestanete i ako Mene ne molite za vođenje. Oholost čak i Moje boguposvećene sluge čini slijepima za istinu Moje Svete Riječi. da cijelom čovječanstvu nudim vječno otkupljenje. za Mene su izgubljeni. Toj prostačkoj prijevari okrenite leđa. da nitko ovu čistu ljubav i ovaj suosjećaj. da sami sebe iznad svega drugoga postavite. nego i od katoličke crkve i kršćanskih crkava. u tome što svjedočite vjernost prema onim smjerovima vjere. Nemojte ovo poslušati.Primite to k srcu. Svi ovi pokušaji biti će beskorisni. imam vlast. Događaji će vas ustvari pritiskivati. Samo Ja imam vlast. da duše cijelog čovječanstva pripremim za njihovu baštinu u nebu. da tebe uvrijede. koji su u Svetom Trojedinstvu ujedinjeni u jedno. kako sile tmine vaše Zemlje umotavaju. kralj tmine. koje Ja imam prema svakom djetetu Božjem u Mome Presvetom Srcu. Ja moram svu djecu Božju primjereno pripremiti za ovaj slavni događaj. je vjerska nauka. Svatko. Moja Riječ je istina. Oni možda misle. Sin i Duh Sveti. Otac. Nitko – čak ni Sotona.03. Moja upozorenja čovječanstvu – koje sam Ja njemu (čovječanstvu) dao. da istinu jasno vidim. Samo Ja. da oni to čine.i spasi me od tmine moje duše. da ovu svetu misiju zaustave. Moj Drugi Dolazak.2012. neće moći nikada oslabiti. da dođem u Svjetlo Tvoga Milosrđa. tj. koji rade na tome. da su (već) milijarde Božje djece proždrli. Spasi me. nadnaravno čitanje i uključuju i prekomjerno štovanje anđela spojeno sa uzdignutim majstorima. Pomozi mi. New-Age-Meditaciju.“ Postoji samo jedan Bog. koji traže krive bogove i svoj život za to upotrebljavaju. Sve. i to da ću Ja ponovo doći u slavi. Ove krive vjerske nauke se tako brzo proširuju. ili njegovi štićenici – ne mogu spriječiti. jer ja sam zalutao i u neredu sam. Ovan. Dozvolite Mi. koji se u jednoj svjesnoj odluci povuku od Kralja tmine. Važno je da se rezumije. Polako ali sigurno će ove praktike okultizma biti akceptirane ne samo od vešag društva. što Ja od vas tražim. je. Ja ću te uz pomoć posebnih milosti štititi. bez obzira na to koliko privlačna njegova pojava bila. Ja vas nemogu spasiti. Srijeda. Molim vas nemojte proigrati svoj vječni život. čija mišljenja Moju Riječ osporavaju. je lažov.

Mary. kad drugi pečat bude otvoren. i ona će vam dati snagu. nose. onda može I biti će puno pustošenja u svijetu ublaženo. nemojte se strašiti. pošto svaki Njegov pokušaj. Jahač crvenog konja je anđeo osvete. jer ovi ratovi se već događaju i daljnji se planiraju na svakom uglu Zemlje a posebice na Bliskom Istoku i u onim Zemljama. Pečat Živoga Boga. Isus Krist. dragi Oče. Ovo je vrijeme. ako bi se vi – od sada do Uskrsa – mogli posvetiti molenju Moje Svete Krunice i ako bi svakog petka četiri otajstva (krunice) (*) molili. (*) Razumijte značenje Moga Pečata. Petak. Isusa Krista.“ (**) Otkr. koga u – ovim užasnim – vremenima sva Moja djeca glasno zovu. Molite molitvu za primanje Moga Pečata svaki dan. a drugi u napetom iščekivanju i u razmišljanju o tome. o kako ja plačem. i morate prihvatiti Moj Pečat. Djeco. Veljače 2012) Molite ovu Križarsku molitvu (33). Ali on će proći pokraj one Moje djece sa Pečatom na njihovom čelu. radošću i zahvalnošću. Vaš ljubljeni Otac Bog Svevišnji (*) Molitva Bogu Ocu za Pečat zaštite (Poruka 351.Vaš ljubljeni Isus Spasitelj čovječanstva 367. da bi spasio duše. Ja sam Onaj. kad drugi Pečat bude otvoren. da Mene i moje drage zaštitiš sa ovim posebnim Pečatom. Vi morate Mene slušati. 6 3 Kad Jaganjac otvori drugi pečat. kako je On u vrtu Gethsemane patio i kako i današ još pati. Bog Otac: Ustanite sad i primite Moj Pečat. kako se mržnja ne samo protiv tebe. i svečano obećavam Tebi. Vaša ljubav prema Meni. koji je Zemlju tako dugo mučio – ujediniti mogli. koji Znak Živoga Boga nose. koju vi trebate. Đavao osujeti. Neki sa strahom u njihovim srcima. poubijati. dragi Oče. nemaju nikakve vlasti nad onim. nego i protiv Svete Riječi Moga ljubljenog Sina. Prikazujem Ti Tijelo i Krv. Moj Pečat zaštite je prorokovan. šaljem. da bi konačno knjiga istine bila uručena. Ja Te molim. Moja izmučena djeco. koji će doći. koji su u ovom vremenu napali svijet. Amen. biti će vaša spasujuća milost. nego i vaše duše. vašem Nebeskom Ocu. moj ljubljeni Oče. Tvoje Božansko Biće okružuje moje tijelo i moju dušu dovijeka. 9. da se Moja Sveta Krunica moli svaki dan do Uskrsa. 19:15 sati Moje drago dijete. sada glasno zazivati morate. Ja sam Bog. Djeco. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. jer to neće samo vaš život spasiti.ožujka 2012. koji Njegovu Svetu Riječ prihvaćaju sa ljubavlju i sa jednim čistim srcem. Pošto se sad ratovi planiraju. Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenog Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za spasenje sve Tvoje djece. da bi se mi u ovoj završnoj borbi – da bi ubili Zmaja. Četvrtak. svijet je dvije tisuće godina čekao na ovaj trenutak. u kojemu Ja Moju proročicu Zadnjeg vremena. ja prihvaćam Tvoj Božanski Pečat zaštite sa ljubavlju i zahvalnošću. „O moj Bože. Djevica Marija: Molite krunicu – svi narodi – od sad do Uskrsne nedjelje. Nikakvo zlo neće zadesiti one. Ja skupljam u ovome vremenu Moju obitelj. povećava. koji Moj Pečat. Ljubim Te. kad vidim. 368. koji će Moju djecu u mnogim ratovima. da djeluje. Sotona i njegovi pali anđeli. Ja Te tješim u ovim vremenima. I dan mu je mač velik. za vrijeme Njegovog vremena na Zemlji hodao. važno je. da bi Moj Pečat cijenili. riđan. 19:52 sati Moja ljubljena kćeri. 8.(**) Pripremite se sad. 20. Klanjam se pred Tobom u poniznoj zahvalnosti i nudim Ti moju duboku ljubav i moju vjernost prema Tebi. Moj pečat zaštite je prorokovan. tebe. i primite ga sa ljubavlju. Moj Sin je tako sretan zbog onih. mome ljubljenom Ocu. Sad znaš. djeco. . po kojima je Moj dragocjeni Sin. koga vi. da ću moj život sad i zauvijek živjeti u Tvojoj službi. Pečat Živoga Boga. ožujka 2012. začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!" 4 I iziđe drugi konj. kad će taj trenutak doći – i sad je on tu. koja otkriva sadržaj knjige otkrivenja.

Izrael stoji pod utjecajem Zapada. Vaše molitve . postati će vrlo moćni. i mnogi od ovih naroda se prikazuju kao demonski i šire se laži o njihovim političkim vođama. dijete Moje. da bi vršili kontrolu. molite. biti izliven. da istina iziđe na vidjelo i oni će spriječiti. molite. Molite sad – pošto će ratovi sad napredovati . ali ona su lažna.i posebice Moja Sveta Krunica – su oružja. Ovi ratovi su – namjerno – razbuktani. vaše ljubljene Majke. da odgovoraš na Moju Riječ. Dani Sotonovi su skoro pri kraju. i on će svako (moguće) oružje upotrijebiti. da će svi vizionari Božji. kojeg će Sjedinjene Države onda. ovi ratovi su lukavo zasnovani. koju Antikrist i njegove organizacije u svijetu komunikacije vrše. budu javno objavljene. Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja (*) Radi se o četiri krunice sa ukupno 20 otajstava. i od Mog dragocjenog Sina. Vaš ljubljeni Isus 370. koji Njemu potpuno vjeruju. da bi njihove planove učinili neuspješnima. dijete Moje. da se vođu za vođom odstrani. o kojem Ja govorim. Djeco. da armija. da svjetlo Moga Sina prodre. Idi u miru. bez ikakve sumnje u njihovim srcima. da će se dpogoditi Holocaust. Hvala. molite. pošto će on (Duh Sveti) i dalje nad onima. Ponedjeljak. vrijeme je da se drugi Pečat otvori. Molite. Miroljubiva rješenja će biti prezentirana i njima će se pljeskati. 12. 10. koji njegove poruke vide. pošto se ratovi rasplamsavaju i proširit će se. za spasenje duša. koje će ti sad biti date. da njihovi napori rad Moga Sina ne priječe i da vjernike prema daru Duha Svetoga ne čine slijepima. da bi se uništio Đavao i svi oni.03. ovoliko puno Zemalja u istom vremenu upletene u ovom ratu.2012. pomoći će ti. svi na jedanput. Anđeo osvete dolazi iz jednog jedinog izvora. . i ovi ratovi su svi povezani. Antikrist će se onda objaviti kao miroljubiv posrednik. koje će pomoći. koju si ti kroz djela onih morala pretrpjeti. u namjeri. Tmina će nastaviti (stime). pošto će se ratovi rasplamsati. koji bogate izvore sirovina imaju. koja je prouzrokovana kroz patnju. ste ostatak. svi vidioci Božji i sve izabrane duše pretrpjeti najveće progonstvo. odbiti i izdati. Molite. Molite djeco. djeco Moja. kćeri Moja. se obmanjuje. kad on (Izrael) to najmanje bude očekivao. Vi. Vas. 19:00 sati Dijete Moje. Djevica Marija: Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja. Vrijeme je. Oni se ne događaju temeljem regionalnih nemira. koji izjavljuju.2012. Čim oni ove Zemlje budu kontrolirali. što može. Samo malom broju od vas će biti rečena istina. Ratne glasine su upravo to: Glasine. i organizirajte širom svijeta molitve. u kojima se je on u svakom uglu Zemlje utvrdio. koji će i dalje – do Mog Drugog Dolaska – patiti za njegove grijehe. da molitve. temeljem kontrole. po vašem mišljenju. Oni ne žele. Nikad prije nije bilo tako puno otpora protiv božanskih Otkrivenja kao danas. Kako počimaju glasine? Tko ih postavlja u svijet i zašto? Zašto su. kontrolirao i pokorio. da prodre u crkvu i da unutar crkve čini sve. koje se daju vidiocima. Milosti. Znajte. djeco Moja. da oni Riječ od Mene. (kritično) ispituju i posumnjaju u nju. molite za Izraelski narod.. da bi se smanjio grijeh u svijetu. da bi ove narode. koja su potrebna. Idite sad. Postoji jedan plan. Isusa Krista. djeco Moja. Vaše molitve i vaša vjernost prema Mome dragocijenom Sinu nisu nikad bile tako važne. da riječi vidioca spriječi. Onda će (u tom trenutku) to biti. Čim se ovi ratovi pojačaju i postanu uništavajući. koja je sad potrebna. pošto se taj oblak tmine i dalje spušta na Crkvu Moga Sina.03. posebice u ovom vremenu velike tuge u tvojoj duši. 15:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. nabubri. pošto se njegov bijes protiv ovog djela povećava. da bi sa svakodnevnim napadima Sotone mogla izaći na kraj. da bi se Moja Sveta Krunica u svim narodima – od sad do Uskrsa – molila.koje se mole kao jedna molitva!! 369. da duše kroz Njegovu Presvetu Riječ budu obasjane.Velike milosti biti će darovane onim čistim dušama. da se drugi Pečat otvori. kojega Antikrist sprovodi. oni su (štoviše) planirani od zapada. posebice nekoliko boguposvećenih Svećenika. Subota. To nije bila slučajnost. dogoditi će se u ovom vremenu. da govore u ime Gospodina. malo zrno sjemena vjernika.

Svima onima od vas. koju vi zadajete onima. koja duše približava. koji Moju nauku javno objavljuju. Sada će od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti poduzet jedan dogovoreni pokušaj. da Tebe ušutkaju. i vi nemate pravo. koju vi uzajamno imate. 13. bez da si prije toga ( za to) zamolila Moju dozvolu. Danas je Moje strpljenje stavljeno na probu. pošto Ja sa radošću primjećujem ljubav. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. koji svu Djecu Božju udružuje u jednu jedinu obitelj. Vi. koja se daje današnjem svijetu. Vaša arogancija čini vas slijepima za istinu. za vrijeme dok vi – u istom vremenu – u pogledu istine jednu razvodnjenu verziju Moje nauke propovijedate. da mene zastupate. ali koji nisu u stanju. Upravo onako. Jer vi će te biti kažnjeni. izjašnjavaju se (ipak) sposobnima. Vi će te prema Meni za nepravdu. vi ste automatski jedan dio ove Svete Obitelji. da sude o Mojim Svetim Riječima. Je li to zato. prouzrokuje. da vas ja vodim – prije nego bude prekasno. 14. koji pokušavaju. Oni će biti okrivljeni da šire krivu nauku od onih. danas je Tebi konačno postalo jasno. da bi mogli vidjeti istinu. i posebice Moje Pristaše. što vi ne prihvaćate.Vaša nebeska Majka Majka Otkupljenja 371. da u Moje Ime govori. Kad vi Mene ljubite. Pečat zaštite“) Moje Srce je puno nježnosti. 18:30 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da Moju Riječ. pošto Ti ovu bol u sjedinjenju sa Mnom podnosiš. što vi Mene (tako) okrutno odbijate. Od jednog određenog dijela unutar Moje Crkve biti će poduzet jedan dogovoreni pokušaj. oni će njih ismijavati i njih će prikazivati kao da su budale. da je Varalica pohodio crkvu. što vi ne želiti čuti istinu šizme. Srijeda. Ljubav Oca teče kroz Mene. koje ovu spontanu ljubav. Vi se uzajamno ljubite onako. i kad je vaša ljubav čista i ponizna. Svi oni. da je to sve već prorokovano? Vi morate moliti. pun čežnje. od danas pa nadalje nesmiješ se više baviti sa bilokojim ovakvim zastupnicima. Djeco Moja. koji Ja pred vama (svima) ravnam. da se Meni poklone i da mole za milosrđe. ovo su vremena. Ja sam svjetlo. Ljudi će njih izrugivati. Odbijte Proroke Gospodnje i vi odbijate Riječ Gospodnju. u kojima će Vjera Mojih najražarenijih Pristaša Moje Crkve na jedan način biti stavljena na probu. Ja ću vas dovesti u zagrljaj Moga Oca. nego od određenih Članova Moje crkve i odbačena. Vi Mene vrijeđate osobito – i vaše odbijanje Moje Svete Riječi Mene duboko ranjava. i morate k Meni doći. koje su date čovječanstvu. Djeco Moja. Moja Ljubav. koji nisu sposobni. koju vi osjećate (uzajamno). To je Moj Sveti Duh. kako su sa Mnom kog Mog Prvog dolaska postupali i kao su Me osudili na smrt. da bi se spasile njihove duše. prepoznaju. da Riječ Božju u ovom vremenu – u Zadnjem vremenu – javno objavljuju. kako Moja Presveta Riječ ne samo da je pobijana. koja prijeti. svibanj 2012. (pogledaj Križarsku molitvu 33. Zar ne shvaćate. da kažem istinu. kćeri Moja. da zakrče put. osjećaju međusobno jednu nježnost. Ljubav je jača nego mržnja. Sveto Trojstvo vodi obitelji. prije nego mognete sa Mnom komunicirati. zbog kojih vi Moje Riječi odbijate. morati snositi odgovornost. Ti. pošto je izvršen jedan daljnji napad za potkopavanje ovih Upozorenja – ovaj put preko jednog čovjeka. Iako ste možda stranci i živite na suprotnoj strani svijeta – ali ipak je ljubav. da spasim svu Moju djecu. Vaš Isus Spasitelj cijelog čovječanstva 372.koju oni sebi nemogu objasniti. zato što sam se usudio. i Mene se ne može brzo naljutiti. koji će Pečat zaštite položiti oko vas i oko vaših obitelji. Ja plačem zbog toga. koja se od Mog Raspinjanja do danas nije mogla vidjeti. da Katoličku Crkvu pogodi? Je li to zbog toga. Utorak. Ja te čvrsto držim u Mome Srcu. djeco Moja. Preispitajte vaše razloge. ste Moja obitelj. za vrijeme dok oni Moju Riječ budu širili. . kako to rođena braća i sestre u svakoj ljubećoj obitelji čine. Vi morate sad provesti vrijeme u Euharistijskom klanjanju. koji izjavljuje. koji su poslani. da bi spasio čovječanstvo (kažem): Vi se trebate bojati. da Tebe ušutkaju. ožujak 2012. Ja sam Bog pun Milosrđa. da vas vodim na putu spoznaje. da bi Meni omogućili. na isti način postupati će i sa Mojim Prorocima u vremenu prije Mog Drugog Dolaska.

kad oko sebe vidite zlobu. Ali On to ne bi mogao nikada učiniti. koji do sada nije bio u svijetu. kako se novi zakoni. Kad osjećate da ste kušani. Ne samo da morate gledati grijeh. pobačaj i samoubojstvo. Ja ljubim griješnike. Vaše molitve mogu ovu zlobu oslabiti. kao da je ljudski (odn. da se Tebi ponude sa duhom. 16. Ujedinite se sad sa Mnom. je jedna jaka snaga. stime da mi pri tome mognemo pomoći. koji se prezentira kao jedno prirodno pravo. da se više duša spasi. kao što prouzrokuje i užasna djela kao mučenje. djeco. Istospolna seksualna djela u očima Moga Oca nisu prihvatljiva. da se taj gnjusan čin sprovede u crkvi Moga Oca? Djeco. Istospolni brak je težak grijeh. . Mi polažemo svu našu nadu. Mi Te molimo. Ovdje je jedna posebna Križarska molitva za ujedinjenje Djece Božje. može kroz ovu Križarsku molitvu broj 37 za ujedinjenje sve djece Božje biti otklonjena. koje vam se daju. da pomisle. bol i patnja Mojih siromašnih pristaša – koji bespomoćno gledati moraju. stime da mi istinu Tvoga obećanja vječnog Otkupljenja u cijelom svijetu raširiti možemo. i dopusti da naša ljubav – kao braće i sestara – njih izvede iz divljine . koju mržnja ima – iako je (ova moć) odbojna i bolna za doživjeti – može se pobijediti kroz moć ljubavi. ali ljubim griješnika. koji Moju nauku pobijaju. koju Sotona zu pomoć slabosti čovječanstva prouzrokuje. Ljubav je jača od mržnje. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 373. Vi se nesmijete nikad osjećati obeshrabljenima. ja ljubim svaku dušu.i mi molimo. onda vi na to morate odgovoriti sa ljubavlju – i Sotona će se onda previjati od bolova. Petak. Ja mrzim njihove grijehe. koje imaju straha od toga. Onda se od vas još očekuje. koji su vas povrijedili. koje su rastrgane ratom.” Ja vas ljubim. kroz molenje raznih molitava. koju Ja zbog progonstva Moje siromašne djece u Zemljama. iz kojih potječu – da bi pobijedili mržnju u svijetu. da vi ovu gnjusnost podnosite. Molite za ove duše. Slušajte Me. naime na istospolni brak. ujedini sve Tvoje ljubljene Pristaše korz ljubav. Ljubite Me. jer je to u Njegovim očima jedan težak grijeh.ožujak 2012. dostojna čovjeka).. kako vam se grijeh prikazuje na način. da one mlake duše. da oni postanu jedan dio Tvoje Svete Obitelji na Zemlji. Odgovorite na molbe Moje ljubljene Majke i na molbe Moje.. skinu opremu oholosti i da se njihova srca otvore Tvojoj ljubavi. Obuhvati sve one zalutale duše. Mržnja će biti slabija. da naše obraćanje Tebi produbiš. nego morate još i gledati. Kako se ovi ljudi mogu usuditi. koja prodire kroz Moju obitelj na Zemlji. da njima da Njegov Blagoslov. sve naše povjerenje i svu našu ljubav u Tvoje svete Ruke. Ljubav. da je prihvatljivo. njenog Sina. (jer) oni žele Boga Oca osim toga još prisiliti. U svakom dijelu Zemlje će širiti ljubav. uvode – dostižu jedan nivo. . i stavi njih sve zajedno sa nama u krilo. Kako ljubav mržnju u današnjem svijetu može učiniti slabijom? Molitva je odgovor. Ja se odnosim na jedan određeni grijeh. Vaša ljubav će ih pobijediti. kad se sa ljubavlju na nju reagira. Kad netko nepravedno postupa prema vama. tijelom i dušom. ubojstvo. Mi molimo. „O dragi Isuse. da mržnja može pobijediti ljubav. koje si oni žele. da ste prisiljeni. onda morate umjesto toga za njih moliti. Amen. Moć. da ga prihvatite. da se osvetite onima. Vi nesmijete nikada – čak ni jenog trenutka – povjerovati. izdržati moram. jer Ja njih ljubim. ljubav i Svjetlo Svetoga Trojstva. a mržnju će prognati. pošto se je dogodila pred Prijestoljem Moga Oca u jednoj crkvi. da bi se Moja Obitelj predanih Pristaša ujedinila u jedno jedinstvo – bez obzira na njihovo podrijetlo ili na Zemlje.Vi Mi donosite takvu utjehu od muke. ali Ja njima ne mogu dati milosti. da se istospolni brak kroz (svjetovne) zakone dozvoljava. Ovim ljudima nije dovoljno. njima oprostiti i pokazati im ljubav. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Ova mržnja.

da bi bili primljeni u Knjigu Života. pomažu isto tako. Onda – poslije ta tri dana – Ja ću se vratiti na Zemlju. Mnogi od Mojih Pristaša.. Kad Moga Svjetla nebi više bilo. Moje Svjetlo u trajanju od tri dana nestati iz svijeta. kako sam uzašao na Nebo. i to upravo onako. da će se ovaj veliki i slavan događaj uskoro dogoditi. koji Mene ljube. Ja ću doći na oblacima. Moja djeca moraju znati. da Moje Svjetlo traže. O kako lijep i blažen će biti ovaj dan. Ja ću ipak biti kod vas.. i one ljude. ožujak 2012. zajedno sa ponovouskrslim Pravednicima. da grijeh prihvatite kao ono. Svi oni. sve dotle dok oni nebudu na onaj način poštovani. i onda kad su Mene još prije toga odbili. 374. koji se posvećuju. Vaš Otkupitelj Isus Krist. koji pokušavaju. Vi ne možete Moga Oca. jer oni više ne poznaju razliku između ispravnoga i pogrešnoga. Ja ću doći u oblacima (opet) – okružen sa svim Anđelima i sa svim Svetima sa Neba – u Velikoj Slavi. ili Njega prisiliti. Vaš ljubeći Otkupitelj Isus Krist Spasitelj cijelog čovječanstva . da žive po zakonima Boga. biti će prognani u vječnu vatru Pakla. kako bi poštovani trebali biti. da je razlog. jer samo Moj Otac njega zna . Pravila za primanje Sakaramenata moraju proizlaziti iz nauka Moga Oca. prema kojemu sve duše radosno gledati moraju. koji Mene mrze. ako se budete protivili. 18. koji će biti počinjeni. Ja kažem. da je vrijeme Mog Drugog Dolaska blizu. svijet bi prestao da egzistira. da se ovo Svjetlo održi na životu. Zlo – bez obzira na preoblačenje (odijelo) u koje ga se stavi – u Očima Moga Oca nemože se pretvoriti u dobro djelo. zašto je svijet duševno gledano tako prazan. da – Volji Moga Oca odgovarajuće – vladam nad Zemljom. za koje ste vi odgovorni. da snažno radite na pripremi svijeta za Moj Drugi Dolazak – i to kroz moć komunikacije i molitve. Ja neću nikada taj dan otkriti. Uzmite k srcu ovo Upozorenje. da bi u sjedinjenju sa Mnom patili. ali Ja vam mogu jamčiti. jer. To će biti taj dan. da vam On da Njegov blagoslov. (i to) one duše. da sam to Ja. Ostatak će poći sa Mnom i živjet će sa Mnom u Raju. da istospolni brak opravdaju – nemaju pravo. Ja vas jako molim. koji su Mene odbili i koji su se odali svim zlim stvarima. Ja ću Moje čovječanstvo razdvojiti u one. jer vaši grijesi. kad Ja (opet) dođem. prisiliti. Mojim boguposvećenim Slugama.Oni moraju znati. Nedjelja. što on jest. svijet stoji na glavi. Dobro se prikazuje kao zlo. u kojemu ću Ja (opet) doći. kako sam vam Ja obećao. neće moći i neće biti oprošteni. koje svijet održava na životu. Boga Svemogućega.. podrugljivo ismijavaju. u tome. Jedan Sakarament mora doći od Boga. koji i dalje. Biti će – za vrijeme od ova tri dana – plač i škrgut zuba i alarmirani ljudi počet će stime. da Boga slušate. da sudim. da Moje ljude na to pripremite. da vam dopusti pristup Njegovim Svetim Sakaramentima. Kršćanima Ja kažem ovo: Znajte. iako vi Moju Nazočnost možda ne primjetite. Grijeh će sada u svijetu biti prezentiran kao jedna dobra stvar. To je cilj. da sudjeluju u Svetom Sakramentu braka. Neposredno prije nego što se Ja vratim. da – svejedno koliko oni pokušavali. To stoji do toga. i one. koje svaku dušu – uključujući u duše griješnika – ispunjava. Moje Pristaše se ne smiju bojati ovih triju dana. da se vi protivite tome. Nitko neće imati ni najmanju dvoumicu o njegovoj budućnosti. Moj Otac će sve one kazniti. Oca. 16:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. njihove grijehe oholo pred Njim pokazuju. Vama. To će se dogoditi potpuno na kraju i to se ne smije zamijeniti sa „Upozorenjem“. kad Ja opet dođem. To je Moje Svjetlo. To će biti vrijeme za istinu. da je to vaša obveza. okružen sa svim Anđelima i svim Svetima sa Neba. Vaša generacija biti će svjedok Moga slavnog povratka. Nijedan čovijek više neće imati ni najmanju sumnju. Kako sam Ja već prije rekao.

djeco Moja. Cijeli svijet biti će svjedok velike šizme (= velikog raskola). da će njihov život posvetiti Meni i širenju Mojih nauka među ljudima. da mole za potrebnu snagu. da vi njih u sveto Ime Moga Sina priznate i akceptirate. Mi Te molimo. Amen. ostali jaki. da brane njihove duše. dragocijenim Mojim Učenicima plačem. i molite za obnovu crkve i za sigurnost onih boguposvećenih slugu. biti će vidljiva svagdje na svijetu. što kažu o Mojoj Svetoj Riječi. Ujedinite se. Majka Otkupljenja (*) Molitvu se treba moliti za vrijeme cijelog travnja 2012! 376. Mojoj dragoj djeci. Jedna velika odgovornost biti će svim onim svetim Svećenicima. Majko Otkupljenja. koji će s Neba vladati – vraćeni. koji Moga Sina ljube. da nauke jednog lažova javno objave. Vi morate Mene. Ožujak 2012. daj nama. Oni će trebati puno hrabrosti i Božanske snage. čija duša ne potječe iz svjetla. da bi za vrijeme kušnji. Mi Te molimo. da bi duše pripremili za Drugi Dolazak Moga iskreno ljubljenog Sina. da se brinu za njihovo stado. slična tišini prije oluje. lažni prorok. da mole za Papu Benedikta XVI. Vama. Djevica Marija: Molite za Papu Benedikta XVI. moli (molim Te) u ovim teškim vremenima za Katoličku Crkvu i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI. Jedna zla urota. Biskupima i Kardinalima. pobijati će ona druga. stime da bi bili sposobni. da Katolička Crkva bude spašena i da istinita Riječ Moga Sina bude spašena. da bi osigurali.” Idite. . da bi duše vodili u Novi Raj. da će u velikoj slavi opet doći.. da bi osigurali. Ja trebam vašu utjehu. (*) „O Sveta Majko Otkupljenja. ostatku Tvoje Crkve na Zemlji. postoji jedna tišina. jer oni će biti prisiljeni. Neki od Mojih boguposvećenih slugu su došli u tako veliku udaljenost (prema Meni). Molite. molite. Moju djecu Ja usrdno molim. koji lebdi u opasnosti. pošto Ja za Moju Crkvu na Zemlji suze ronim. Biskupi i Kardinali. jer će Katolička Crkva uskoro biti bačena u krizu. biti će (na prevarljiv način) manipulirana. koje lažni prorok i njegove pristaše planiraju. da bude prognan iz Rima. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Vrijeme za šizmu unutar Crkve je skoro tu. da sveti Svećenici Božji nebi kroz zlu obmanu bili odvedeni u zabludu. koja je planirana već prije od jedne godine. 20. uzdići u jednu važnu znamenitost. Moji ljubljeni Svećenici i svi oni. koji je u opasnosti. Majku Spasenja. koji Mene sad ljube i Meni pomažu.. ali čovjek neće moći odmah prepoznati. On.375. Utorak. Ključevi Rima su Mome Ocu – Bogu Svevišnjemu. molite za sve svete Sluge Božje u Katoličkoj Crkvi. je unutar Vatikana u mnogim krugovima omražen. Majko Otkupljenja. 20. jer on neće biti od Boga. Svaki napor ovih svetih Učenika.. i vi se za to morate sada pripremiti. Utorak. da se spase duše. Moju Križarsku molitvu (38) morate u toku cijelog slijedećeg mjeseca svaki dan moliti. O Sveta Majko Božja. moliti za Moje molitve. najsvetiji Zastupnik Katoličke Crkve. Moli isto. koji će pod vladavinom lažnog proroka zbog njihove vjere patiti. 20:30 sati Dijete Moje. koji su svečano obećali. će niz neistina biti predočeno i od vas će se zahtjevati. za ublaženje njegove patnje. Ja prozivam svu Moju djecu svagdje. djeco. tamna strana. koji stvarno vjeruju. nadarenost vođenja ljudi. jer će se Antikrist i njegov drugar. Svi oni Svećenici. u skladu sa istinitim naukama Katoličke Crkve. sa kojima će biti suočeni. tako da mnogi (od njih) ne vjeruju (više) u Moj Drugi Dolazak. vjerni i hrabri. u ovom trenutku Ja želim zagrliti sve Moje Učenike i Pristaše svagdje (na svijetu). nedajte se obmanjivati. da mognemo pomoći u vođenju duša prema Kraljevstvu Tvoga Sina. da uđu kroz Vrata Novog Raja na Zemlji. djeco. koji će zbog velikog raskola unutar crkve. da im budu date milosti. da će to bit taj slučaj. da se svijetu objavi. nametnuta. Ja trebam vašu utjehu u Mojoj patnji. koji će ubrzo nastupiti. O kako Ja za ovim siromašnim. Istina obećanja Moga Sina. Djeco. Marija. biti će odgurani na stranu i biti će prisiljeni da šute.ožujak 2012. Ubrzo će morati gledati. da udaljiš Varalicu od Pristaša Tvoga Sina – u njihovoj težnji. pokrij svete Sluge Božje sa Tvojim svetim Plaštom. biti proganjani. Krivi Papa čeka na to. da bude prognan iz Rima.

da potpuno u Mene vjerujete. da ja – svugdje kamo budem išao – sve religije. i biti će te prisiljeni. koji je prije tako dugo vremena prorokovan. Isusu Kristu. koje su istinite. koje će lažnog proroka prepoznati kao ono. da vas povrijede. kad Moju Svetu Riječ javno objavljujete. i svu djecu Božju pripremiti za Tvoj Drugi Dolazak. da bi mogao sa autoritetom Tvoju Svetu Riječ objavljivati.ožujak 2012. koje su najjače oružje protiv zla.. će te tvoriti ostatak crkve na Zemlji. moj ljubljeni Spasitelju. koja kod Mog Drugog Dolaska svakome od vas pripada. Moje drage Pristaše. Vi. daragi Isuse. Ovaj veliki i slavni događaj će biti onaj trenutak. Vi će te biti iskušavani. Vaše molitve. u kojemu će te se vi konačno sa Mnom. morate u svako vrijeme biti pažljivi. spasim. Tako puno siromašnih duša ne samo da će doći pod moćan utjecaj lažnog Pape – (tj. ne smijete oklijevati ni jednog trenutka. da sa Tvojim usnama siromašne duše tješim i da sa posebnom Božanskom ljubavlju. koja se izlijeva iz Tvoga Svetog Srca. sve duše ljubim. što vi činiti morate. sve vjeroispovijesti i sve nacionalnosti mognem dostići. da bi u svako vrijeme govorili istinu. koje Tebi tako jako na srcu leže. Tvoje Milosrđe odbijaju. . su bile vrlo snažne. da sad sve u Mojim Presvetim Rukama leži. da duše. Mnoge molitve su potrebne. neće biti zadata nikakva bol. Ja ću zajedno sa vama ići trnovim putem i vodit ću vas sigurno do Vrata Novog Raja. duševnog mira i sposobnosti razlikovanja: “O Isuse pomozi mi. Gospodine Isuse. koji Moje Križarske molitve. svejedno koliko jako budem prisiljen. koji Pečat zaštite Moga Vječnog Oca imaju. da sada sve u Mojim Presvetim Rukama leži. Nebojte se. se je temeljem vaše vjernosti prema Meni proširila. ste Moji Učenici današnjeg vremena. ujediniti. Reci čovječanstvu. Ja se odnosim na planove. i dozvoli mi. da vas kontroliraju. osigurati. da vuka u ovčijoj koži poštujete i da ga slušate. koje trebam. nadnaravne) snage ima. a Ruka Moga Oca će brzo (na njih) pasti. Vama će biti data Križarska molitva 39. koji će krivi put slijediti i koji će lažnom proroku iskazati počast. da me pokriješ sa Duhom Svetim. pošto ću ja svakome od vas. Da bi snagu Svetog Duha primili. koje su sa strane globalne grupe u toku. i posebice molitve onih od vas. kad zalutale duše i dalje. Djeco. da bi čovječanstvu rekao. Srijeda. oni su već milijune duša sapisili od vatre Paklenske i spriječili su mnoge potrese zemlje.) krivog proroka. Vi. vašim dragocijenim Isusom. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 377. da po mogućnosti mnogoj djeci Božjoj u svakom uglu Zemlje odmah bude napravljen pristup k tome. Moja iskreno ljubljena kćeri. kako vam Ja kažem. da Tvojim jezikom govorim. Vaša ljubav prema Meni. Pomozi mi. Ja Te molim. koji Mene sa ovom molitvom za to moli.. djeco.Da bi vi to učinili. ali ako onako radite.“ Ustanite sad i budite hrabri – vi svi . kćeri Moja. djeco. da bi mogli među svom djecom Božjom hoditi i njima pomoći. Moje dragocijene Pristaše. da istinu Tvoje Svete Riječi u svako doba vidimo i da prema Tvojim naukama ostanemo vjerni. Sve. žarko za milosti. možete spasiti duše. Ja Te molim. da vjeruju. i vama je sad autoritet i dar Duha Svetoga dat. Njima neće biti dozvoljeno. Vi morate drugima govoriti o velikoj Krasoti. 20:30 sati Ja ove večeri dolazim k tebi. da on božanske (odn. i vodit će vas one hrabre svete sluge. da su vaše molitve te. koja vašu valutu. Oni su već jedan atomski rat odgodili i spriječili. Štitite jedan drugoga i molite za sve one. je. Moju krunicu Božanskog Milosrđa i Svetu Krunicu dnevno mole. što on i je. ako bi pokušali. nego on će njih tako daleko dovesti. da mene i Moje nauke. vaše zdrvastvene sustave i vaš suverenitet kontrolirati želi. Nijednom od vjernika. Pečat Živoga Boga. Iz tog razloga ti moraš. dati milosti mudrosti. da Tebe odbijem. da Tebe tješim. djeco. da Moju Presvetu Riječ širite. napustite i da ih osudite . Držite se jedan drugoga. vrijeme za šizmu (= vjerski raskol) unutar crkve je skoro tu i vi se morate sad za to pripremiti. vi morate izmoliti Moju pomoć. „O Isuse. jer Ja vas neću nikad napustiti. Ne zaboravite nikada. Pomozi mi. Vi. Ujedinite se u jedno jedinstvo. 21. da njihove duše pripreme za Novi Raj i na Moj Drugi Dolazak.

Isuse, ja sam bez Tebe ništa, ali sa Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti u Tvoje Ime, da bi pomogao, da se cijelo čovječanstvo spasi. Amen.” Moja armija, koja je temeljem ovih Mojih svetih poruka nastala, je već sedamstotisuća duša dostigla. Pomozite Mi, da se više djece Božje obrati, tako da u vrijeme Suda nijedna duša nebude izgubljena i da ne pripadne Sotoni. Ja ću vas kod svog vašeg posla za Mene održati jakima, djeco. Ja vas ljubim, vas, Moju dragocijenu preostalu crkvu. Vaš ljubljeni Isus 378. Otpor protiv Mog Drugog Dolaska biti će žestok. Četvrtak, 22.ožujak 2012, 23:00 sata Moja iskreno ljubljena kćeri, Moja bol sad – pošto si ti u punom ujedinjenju sa Mnom – postala je tvoja. Iako će to za tebe biti vrlo teško, tebi će to donijeti i puno radosti i mnoge milosti. Ja ti sada dajem dar čitanja u dušama (= dar gledanja u duše). Ja ti ostavljam ovaj poseban dar iz dva razloga. Prvi je, da tebi ponudim zaštitu, koju ti trebaš, kad budeš sa time počela, da se družiš sa nekima od Mojih Pristaša. Drugi razlog je, da obratiš one duše, čija srca su otvrdnula i koji se tebi protive, jer u Moju Svetu Riječ sumnjaju. Ti moraš ovu novu patnju, koju podnosiš, prihvatiti i znati, da se ona zbog povećane zloće u svijetu pojačava. Ti, kćeri Moja, i mnogi od Mojih izabranih duša iskušavate sad svi istovremeno kako tjelesne, tako i unutarnje (duševne) patnje. To se svodi na onu patnju, koju i Moj najsvetiji Namjesnik u ovim danima – kad se bude suočavao sa najvećom kušnjom – doživljava. Prihvati Kalež, kćeri Moja, - a onima, koji Moju Svetu Riječ kroz ove Poruke prihvate, Ja kažem: Znajte, da vaša duševna velikodušnost svaki dan milione duša spašava. Ni jedna minuta vaše patnje nije izgubljena. Ja sam svjestan toga, djeco Moja, da će te vi onda, kad Moj Križ preuzmete na sebe i kad Mene slijedite, temeljem toga patiti. Ali znajte, da vi – kroz to, što to činite – Meni pomažete, da najveći dio čovječanstva spasim. Vi će te Meni pomoći i kod Mog gospodarenja na Zemlji, kad Varalica bude prognan i za vrijeme dok Moj Novi Raj za Zemlji nastaje. Znajte isto, da će te vi, koji sa Mnom patite, kroz to što Moj Put prema Raju slijedite, ići istim putem na brdo Kalvariju kao i Ja, kod Mog provg dolaska. Kršćani možda danas vjeruju, da prema Meni, ako bi Ja došao ponovo po drugi put, nikada više nebi onako okrutno postupali. Ali, oni se varaju. Otpor protiv Moga Drugog Dolaska biti će žestok. Moja Sveta Riječ biti će izrugivana i sumnjičena – i to se već i čini. Djeco Moja, posebice svi oni sa neslomljivom i čvrstom vjerom, nemogu razumijeti, da većina Moje Proroke očigledno odbija, upravo onako, kako je to bilo i u prošlosti. Moju Riječ, koja se u ovo vrijeme tebi daje, mnogi krugovi Crkve već ignoriraju i odbacuju, upravo onako, kako je to bilo i za vrijeme Moga vremena na Zemlji od strane farizeja. Istina Mojih Nauka, koja se nikada promijenila nije, tretira se kao da su laži. Zašto je to tako? Ja vam kažem, to je tako, zato što su mnogi istinu Mojih Nauka u tako jednoj mjeri iskrivili, tako da više ne vjeruju u smrtni grijeh. Tako mnogi su se odlučili, da u Bibliji sadržanu istinu ignoriraju. Zašto na primjer vi pobijate Postojanje Novog Neba i Nove Zemlje za tisuću godina? Ovo otkrivenje je vrlo konkretno, i istina stoji tamo, za sve da je čitaju. I ipak protive se Mojoj Svetoj Riječi. Knjiga Otkrivenja je vama samo djelimično data, - ito kao i proroštva, koja su sadržana u knjizi Daniel. Mnogi od vas su (zato) zbunjeni. Ali to je zbog toga, pošto su sadržaji, koji su ovoj dvojici proroka otkriveni, zatvoreni i do kraja svih vremena sakriveni. Samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, imam autoritet, da čovječanstvu otkrijem sadržaje. Kako vi možete tvrditi, da znate sve o Mom Drugom Dolasku, kad znate samo dijelove od toga? Kad još nisu (potpuno) otkriveni? Vi morate Moju Svetu Riječ točno slušati; jer ona vam se daje, da bi se vaše duše spasile. Ako vi nastavite, da Moju Riječ odbijate, poslije kad se „Upozorenje“ već bude dogodilo, iako će se Moje Poruke svijetu i dalje razvijati, vi će te biti krivi, za odbijanje Moje Ruke Milosrđa.

Sve jedno koliko vi u Mene vjerovali ili tvrdili, da Mene poznajete, vi će te počiniti grijeh, jer Mene poričete. Kao takvi će te za Mene biti izgubljeni i nećete biti sposobni, da uđete kroz Vrata Raja. Moja je to dužnost, iz čiste ljubavi i suosjećanja sa vama, da Ja sad pokušavam, da vas pripremim za Zadnje Vrijeme. Molim vas, ne odbijte Me – ovaj drugi put, pošto Ja dolazim, da čovječanstvo spasim od vječnog prokletstva i da vam ponudim ključeve vječnog Otkupljenja. Zato što vas ljubim, Ja moram ostati ustrajan i moram vas voditi ka istini. Nemjte čekati do Mog Sudnjeg Dana, da bi otkrili istinu. Dođite sad sa Mnom i pomozite Mi, da duše cijelog čovječanstva spasim. Vaš Učitelj i Otkupitelj Isus Krist 379. Vi nemate puno vremena, prije nego što ja dođem, da sudim. Subota, 24.ožujak 2012, 11:45 sati Ja danas dolazim k tebi, Moja iskreno ljubljena kćeri, da svijet informiram o Mojem Velikom Milosrđu. Djeco, vi nemate puno vremena, prije nego što Ja dođem, da sudim. Vremenski razmak između danas i Mog Sudnjeg Dana – dana Suda, koji će se dogoditi kod Mog drugog Dolaska – vi morate pametno koristiti, da vaše duše na to pripremite. Zadaća Moja kao vašeg Božanskog Otkupitelja je, da vas vodim, da vas uputim i da vam puteve otkrijem, kroz koje vi osigurati možete, da ste u stanju, da uđete u Moj Raj. Ne odbijte Moje Proroke. Pri tome se Ja odnosim posebice na Moje boguposvećene sluge. Vi Mene morate u poniznosti i sa čistom dušom moliti, da vas pokrijem sa Mojim Svetim Duhom, stime da bi primili moć razlikovanja. Kad vi to činite, Ja ću vam istinu Moje Presvete Riječi otkriti, koja vam se sada daje preko ovih proroka. Poslije toga će biti vaša obveza da osigurate, da svim onim dušama, koji prema vama vodstvo traže, bude pomognuto, i da se njihove duše pripreme za Moj Drugi Dolazak. Nebojte se nikada, onaj izraz „Drugi Dolazak Isusov“ da izgovorite; jer mnogi iz Mog stada ne znaju, što on znači. Samo jedan mali broj ljudi je poučen o ovom slavnom Događaju i o važnosti toga, da njihove duše pripreme, da bi bili u jednom stanju milosti. Nemojte nikada imati straha, da propovijedate o egzistenciji Čistilišta ili Pakla. Vi snosite odgovornost za to, da Mome narodu istinu kažete. Obratite se sa ovom molitvom, Križarskom molitvom (40) „Molitva za svećenstvo, da bi duše pripremili za Drugi Dolazak „ Meni, da bi dobili vodstvo: „O Moj Isuse, ja sam samo jedan ponizan sluga i trebam Tebe, da me Ti vodiš, tako da ja duše za Tvoj slavan Drugi Dolazak pripremiti mogu. Pomozi mi, da duše obratim i da ich prema Tvojoj Svetoj Volji pripremim, stime da su u stanju, da uđu u Novi Raj i Novu Zemlju, koje si Ti cijelom ljudstvu kroz Tvoju smrt na križu obećao. Udijeli mi milosti, koje ja trebam, da stime Tvoju Riječ žednim dušama posredovati mogu, i stime da nikada ne zanemarim moju obvezu prema Tebi, dragi Isuse, Kojemu sam ja kroz moje svete Zavjete moju vjernost svečano obećao. Amen.” Idi sad, Moj sveti Slugo, i preuzmi ulogu, za koju si izabran. Izazov, da se duše za Moj Drugi Dolazak pripreme, je u tvojo službi upravo najveći i ti moraš njega sa ljubavlju i radošću u tvome srcu prihvatiti. Prihvati isto i dar, da si kao boguposvećeni Sluga u ovom vremenu, u Zadnjem vremenu, izabran, kad se pojave Novo Nebo i Nova Zemlja kao Moj Raj. Ti si blagoslovljen, da u ovom vremenu živiš. Ali tebe će, ako pri tome pomogneš, da se Moje duše na Zemlji spase, Varalica mučiti i svaki dio tvoga putovanja će ometati... i to isto i kroz sve one (od vas), koje on na to zavede, da vi svoja srca odvratite od Mene, vašeg božanskog Otkupitelja. Ne predaj se nikada u tvojoj svetoj misiji i znaj, da ću Ja, tvoj Isus, svaki korak na putu ići sa tobom. Vaš ljubljeni Isus 380. Čak ni “Upozorenje” neće sve nevjernike obratiti. Nedjelja, 25.ožujak 2012, 15:30 sati

Moja iskreno ljubljena kćeri, Ja danas usrdno molim sve Moje Pristaše, da svoje vrijeme upotrijebe za to, da bi molili za one, koji ne vjeruju u Mene, Isusa Krista, ili u vječno otkupljenje. Ove duše Mi leže (vrlo) na srcu i one su te, koje se obratiti moraju, da bi kao Prve mogle biti spašene. Svi oni, koji su slijepi, ne mogu uvidjeti, da njihov život ne prestaje na Zemlji. Mnogi ne akceptiraju, da će egzistirati u vijeke vjekova. Ove Me duše duboko ranjavaju, i Ja osjećam strah, jer vidim, da oni u ovom životu na Zemlji život njihove duše razaraju. Čak ni „Upozorenje“ mnoge od ovih, koji javno objavljuju, da su ateisti, neće obratiti. Njihov jedini spas sastoji se u molitvama i patnji i žrtvama duša. Ja vas usrdno molim, da kroz ovu Križarsku molitvu (41) molite „Za duše nevjernika“: „O Moj Isuse, pomozi Tvojoj siromašnoj djeci, koja su slijepa prema Tvojem obećanju Spasenja. Ja Te usrdno molim, da uz pomoć moje molitve i moje patnje otvoriš oči nevjernicima, stime da mognu vidjeti Tvoju nježnu ljubavi te da za zaštitu mognu letjeti u Tvoj zagrljaj. Pomozi njima, da istinu vide i pomozi im, da teže ka oproštenju njihovih grijeha, da bi mogli biti spašeni te da mognu biti prvi, koji će ući kroz Vrata Novog Raja. Ja molim za ove siromašne duše – među njima muškarci, žene i djeca – i molim Te usrdno, da njih odriješiš od njihovih grijeha. Amen.“ Idite sad, Moje skupocijene duše, i upravite pažnju na Moju siromašnu, izgubljenu djecu. Pomozite Meni, vašem Isusu, da se spase njihove duše. Vaš ljubljeni Isus Isus Krist 381. Djevica Marija: Moli Moju djecu, da na Veliki Petak poste, da bi spriječili jedinstvenu valutu širom svijeta. Utorak, 27.ožujak 2012, 18:00 sati Dijete Moje, tvoja patnja će se – isto kao i kod drugih izabranih duša – za vrijeme Velikog tjedna pojačati. Ovo je taj tjedan, u kojemu će Varalica onoliko mnogo djece povrijediti, koliko samo može – kroz ratove, progon i nasilje. U ovom vremenu on njima zadaje veliku patnju, upravo onako, kao je to i Moj dragocijeni Sin za vrijeme Njegove pasije na križu podnio. Dijete Moje, ti moraš svima onima, koji su svugdje u svijetu svoje duše potakli nato, da svakog petka do Uskrsa Moju Svetu Krunicu mole, reći, da sam se Ja tomu vrlo obradovala. Svima onim dušama, koje oni spasavaju – uz patnje njihovih naroda -, će kroz ove pobožne molitve biti pomognuto. Ljubav Moga Sina će sada više ljudi svugdje na svijetu osjećati – u jednom vremenu velike patnje. On ublažava njihovu bol sa Njegovim posebnim Milostima i tješi njihove duše kroz snagu Svetoga Duha. Djeco, Vaše Molitve, koje vi Nebu sa tako mnogo ljubavi pružate, biti će uslišane. Vi morate u svako doba Moga Sina i Moga Vječnog Oca moliti za pomoć. Svaka pojedinačna molitva, ma kako mala ona bila, čut će se i prema volji Boga, Svemogućeg, odgovorit će se na nju. Dijete Moje, moli Moju djecu, da na Veliki Petak jedan dan poste, da bi spriječili, da jedinstvena valuta bude uvedena širom svijeta. Vaše molitve i post to mogu učiniti. Čim za vrijeme posta ova molitva bude moljena, Moj Vječni Otac će ove ljudi odvratiti od toga, da vam nametnu oskudice, koje oni planiraju, da bi vas mogli kontrolirati. Ti isti ljudi žele ukloniti Kršćanstvo. Zbog toga je važno, da vi to kroz posebne žrtve spriječite. Križarska molitva (42) „Molitva posta, da se spriječi jedinstvena valuta širom svijeta“. „O Bože Svevišnji, ja Ti nudim dar posta, tako da Ti zahvat Zloga u svijetu zaustaviš, koji se planira, da bi moju Zemlju od snabdijevanja sa živežnim namirnicama, kao i od Kruha Života, odsjekli. Primi moju žrtvu i usliši moje molitve za druge narode, da bi se njih očuvalo od patnje, koju Antikrist planira. Spasi nas, dragi Gospodine, od ove pakosti i brani našu vjeru, da bi mi Tebe mogli slaviti u slobodi, koju mi trebamo, da bi Tebe za uvijek i u vječnosti ljubili i Tebi se klanjali. Amen.“ Dijete Moje, jedan dan posta na Veliki petak će narodima donijeti jednu veliku slobodu – od Đavla i svih onih, koji njegove zle želje slijede, da bi postigli kontrolu nad financijama svih naroda. Vaša ljubljena Majka Majka Spasenja Majka Božja

Zbog toga je bilo lakše. U tom trenutku. je bila tako jaka i došla je tako naglo. da je Moja žrtva zaboravljena. kćeri Moja. na kojemu sam Ja ležao i šeststo vojnika je bilo potrebno. 13:15 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Moj najmučniji trenutak bio je. da se ja za Moju Pasiju na križu ne kajem. da bi oni svoj život morali promijeniti. Ali Ja nisam kriknuo ni jedanput. jer su slijedila primjer svojih roditelja. tako da skoro nisam bio sposoban. jer to činiti bi značilo. tako da. Ja sam bio izgubio tako puno krvi. Što Mi je stvarno žao. Ja sam vjesio pet sati na križu. (*) Moje tijelo je bilo tako isprebijano i prekriveno povredama. ali ne samo sa strane odraslih duž puta. Krikovi. Najgore tjelesne povrede su Mome tijelu zadate. Ja sam mogao gledati samo na Moje lijevo oko. na koji sam Ja bičevan bio. Moje Tijelo je posvuda bilo krvavo i pokriveno sa jednim debelim slojem znoja. Podrugljiv smijeh. kad su Me doveli pred Poncija Pilata i kad su stavili trnovu krunu na Moju glavu. koju si ti Meni ponudila. kao jedan dar tebi i kao zahvalu za veliki čin patnje. nego i sa strane male djece. kad se budete duhovno sjećali Moje Pasije na križu. skoro nisam mogao ustati. i drugi nisu onako patili. Isus otkriva detalje Njegovog Raspinjanja. nisam mogao držati križ. da li sam Ja stvarno Mesija ili ne. Meso na Mojim leđima bilo je raskidano i Moje lopatice bile su vidljive. vika i galama. Ja sam Nju mogao samo kroz ono jedno preostalo oko vidjeti i nisam mogao izdržati. još prije nego sam zakovan za križ. Na svakom koraku toga puta su Me bičevali i šibali. kao Ja. da se smanji pečenje Moje kože. Moji Krvnici su bjesnili zbog toga. za Mene će doći jedno vrijeme pojačane patnje. Jer iza toga svega je bilo. Ja sam stajao u centru njihove pažnje. Ja sam tako puno puta padao. da sam zadobio šok. Mnogi nemaju nikakvu predodžbu o tome. na kojega su oni tako dugo čekali. da Mene mrze i da Me osude umjesto da Me prihvate. da bi organizirali i nadgledali Moje raspinjanje i raspinjanje još šestorice drugih. jer su htjeli prouzrokovati reakciju. da sam povratio i imao sam vrtoglavicu. koji su Mi obukli preko glave. da se Ja moram baviti sa Sotonom i njegovim Demonima. da bi svoje želje zadovoljili. 29. jer prihvaćanje bi značilo. Ja skoro nisam mogao stajati i jedno oko bilo je podišlo krvlju i zgnječeno. da se je Moje Raspinjanje dogodilo. mogli su se osjetiti preko tla. kad sam na tlu ležao na Mojoj strani – poslije kad sam ponovo dobio udarac nogom u leđa – i kad sam vidio Moju ljubljenu Majku. koji su dolazili iz njihovih ustiju. da bi pomogli pri tome. da je to trajalo satima. Jedan od ovih trnova je probo Moje desno oko. Oni su Me onda svukli. Kad su Moji ručni zglobovi kod baze palca bili zakovani za križ. da Moji gledatelji u tom trenutku više nisu imali nikakve sumnje. Četvrtak. Ja se uopće nisam bavio sa njima. kad sam krenuo sa uspinjanjem na brdo Kalvariju. koji su imali od Mene. Reci Mojoj djeci. dok sam dostigao vrh brežuljka. Zbog toga je njihova zlobnost prema Meni bila tako intenzivna. Nisam protestirao. . Moj Otac je neodložno naredio dolazak oblaka. što sam Ja morao pretrpjeti. koji su napali njihove duše. koga je poslao Bog Otac. Ja sam se nekoliko puta onesvijestio. Moja ramena su bila isčašena i Moje ruke su bile istrgnute iz njihovih zglobova. Nitko ne razumije mjeru Moje patnje za vrijeme Moga Raspinjanja i ne shvaća način. kako je Mene gleda. Ja više nisam mogao ništa osjećati. Kad sam napravio Moj zadnji udisaj. Svaki trn bio je kao igla – tako špicast bio je. Iako je to sve bilo i bolno i mučiteljski. Ja ti otkrivam ovo. da još uvijek nisu bili sigurni. da sam ja stvarno Otkupitelj. od toga svega najužasnija bila je protiv Mene uperena mržnja. i mržnja nisu bili ništa u usporedbi sa strahom. Njezino srce je bilo slomljeno i dvojica Mojih Učenika su je morali držati. Mene su deset ljudi tukli naa jedan divlji i brutalan način i svaki dio Moga tijela bio je proparan. da gledam Njezinu muku. i da tako mnogi pobijaju. koji su dolazili iz mnoštva od stotine (ljudi). Samo šaputanje. Sunce je jako peklo i nije bilo ni jednog oblaka. crvenim plaštom. Moje bičevanje je bilo najgore. da nešto vidim. Oluja. pošto mnogi od Mojih Apostola Moje uspinjanje na brdo Kalvariju nisu sa Mnom proživjeli.382. koja je onda nastala. je. zaogrnuli Me sa jednim kratkim. grmljavine i munja.ožujak 2012. koji je jako sunce prouzrokovalo. koja su Me udarala nogama. i onda su Mi stavili palminu grančicu u desnu ruku.

da je sa uspjehom ukrao duše. koja se izgovara preko Mojih Proroka. S vremenom će te vi Moju Riječ. uključujući i Proroke. nego koji su Me i razapeli. Petak. molite molite. Usprkos toga što vi tvrdite. koji Me i danas odbijaju. Ja ću vaše molitve donijeti pred Moga dragocijenog Sina. Farizeji su na Mene gledali odozgo. vi dolazite stalno natrag – uvijek iznova. da će svijet nju prihvatiti i obratiti se Ocu. koji Me nisu samo odbili. To isto važi i za danas. Svi oni od vas. Ja bi bio vladao na Zemlji i cijelo čovječanstvo bi se moglo radovati vječnom Otkupljenju. Istina je. tebe zadrže ili od ovog posla odvrate. Sveta Riječ Mag Sina će uvijek biti odbijana od onih ljudi. Mojim Pristašama. da osiguram. nisu Me mogli jednostavno ignorirati. zašto sam Ja umro. koju On u ovom vremenu. Moja molba vama. u nadi. je: Ne dopustite. nemogu jednostavno otići dalje. jer su Moje riječi svijetlo u njihovim dušama razbuktale. za mir u svijetu. da oni. treba. otkriti – biti jače napadana. Da su oni Mene bili prihvatili. Ovo mjesto je nazvano po njegovom pronalazaču. ožujak 2012. da sva djeca Božja razumiju. važno je. kad Ja sa Neba od vas zatražim. ali ipak kad su Moju Svetu Riječ čuli. Po Meni ću Ja vaše molitve donijeti pred Mog dragocijenog Sina. Umjesto toga Ja sam bio odbijen. Tako su oni stalno dolazili k Meni – uvijek iznova -. u tome što će za vrijeme Velikog tjedna za Njega svoju vlastitu. Vi ne smijete napraviti istu grešku. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Petak. Pogledaj i dopis 312! 383. Ja vas molim usrdno: Nemojte Me ponovo razapeti! Dopustite da vas vodim do Otkupljenja. poniznost i jednostavna vjernost prema Mome Sinu su za vas potrebni. zove se "Tunnel of Destot". Moja djeca moraju žrtvu. prihvatiti. da Ga vi više ljubite i da Mu dajete utjehu. da se pripremite za Otkupljenje i Moj Novi Raj. poštivati i cijeniti. Najveći dio čovječanstva ne bi prihvatio Riječ Božju.Što Mene danas vrijeđa. posebice zapovijedi. stime da Me poslušate. većina se protivi. Dr. je. da bi svijet od vječnog prokletstva spasio. Ja želim i imam jednu jaku žudnju za tim. Ja sam posrednica. Židovi.u. koju je On podnio za cijelo čovječanstvo. koji tvrde. Molite. kako prošle tako i buduće. 15:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da čovječanstvu bude data istina. To se je dogodilo zato. koje su samo teško mogli odbiti. Ja ću vama – po Meni – pomoći. koja vam se danas govori. Vaša ljubljena Majka . da Moju Riječ odbijaju. osobnu žrtvu doprinijeti. 30. da bi se dozvolilo. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist (*) Mjesto. Ja sam umro za SVE g r i j e h e uključujući i one. jer su oni sa time bili zadovoljni. da bi Meni postavljali pitanja. Djevica Marija: Ja sam posrednica. bio je mišljenja. Molite i za zaštitu Pape u ovom vremenu jakog otpora protiv Katoličke crkve. da je Moje razapinjanje uzaludno bilo. dok se svijet sjeća Njegove Smrti na križu. da bi došli blizu Srca Moga Sina. Saopćenja Moga Sina svijetu – u ovom vremenu – su previše važna. da Ga slušaju. su Me prezirali. da žive u grijehu. na kojemu je čavao ušao. da Me prihvati kao Mesiju. koji su počinjeni u današnje vrijeme. da oni nikoga nebi akceptirali. da ćeš – onako kako se poruke Moga Sina tebi budi mijenjale i onako kao će one događaje. koju su napravili i oni. Iako mnogu Moju Presvetu Riječ prihvaćaju.ožujak 2012. koji je od Istočnog grijeha Adama i Eve vladao u srcima ljudi. djeco. koja je njima data preko Mojsija. Ljudska mišljenja nisu važna. ti moraš znati. u kojemu su njihove duše bile zarobljene. da čak i one spasim. 23:45 sati Dijete Moje. kao što to mnogi misle. Vaš ljubljeni Isus 384. Molitva. koji se protive. da Me još uvijek tako mnogi odbijaju. koji ove poruke pobijaju. Sada je vrijeme za ponizno razmišljanje o Pasiji Moga Sina na križu. 30. Tamo nema raskidanja ruke. Ja sam onda poslat. Sotona. Moj vlastiti narod. da Moje Riječi odbijate. Destot.

Isus Krist. koje se već nalaze u užasnom grijehu. Nedjelja. Preko ovih Poruka Ja tražim milijune duša. Moja nova čuda biti će pokazana svijetu. u kojemu ću Ja doći. I onda će se dogoditi Moj Drugi Dolazak. nego da i Ja. da će sve one religije – uključujući i onu židovskog naroda. Njegovog jednog i jedinog Sina. koja će biti data od Mog Oca temeljem Njegove ljubavi prema Njegovim dvjema svjedocima. najveće čudo od Mog uskrsnuća. da se otrgnu od njega. Sotona se neće sad. koje je bilo omogućeno temeljem dara. kćeri Moja. da skupim Moju Obitelj. . razmišljajte molim vas o Mojoj Pasiji na križu. 1. Čudo obraćenja širom svijeta će Sotonu. kao dokaz Njegove žarke ljubavi za svu Njegovu djecu. da sudim žive i mrtve. On neće napadati samo mračne duše. Potpuno svejedno koliko teška i strašna ova patnja bila. nego on će uzeti na nišan i dubokovjerne kršćane. Čuda. kad budu proganjani. to je je njihova briga. nego i o daru slobode. su kao prvo Moje obavijesti preko tebe. Druga čuda će i događaje svuda u svijetu – koja ekološka čuda obuhvaćaju – obuhvatiti. iz kojega sam Ja potekao . mučenje i smrt podnio. On je od svih žrtava pridonio najveću žrtvu. Moga izabranog naroda. Njihovi neprijatelji će patiti. Vaš ljubljeni Isus Poruka od Isusa o uvidu (spoznajama) njegovog raspeća neće biti obranjeno. tako da mi postanemo jedno. predati udobnost. da bi čovječanstvo od vječnog prokletstva spasio. Ovim obadvima religijama. o kojima Ja govorim. 11:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. Onim sirotim dušama. koji se čak i u ovom stadijumu neće predati. Njegov jedini Sin. koji ću Ja ubrzo donijeti u svijet. To nije slučajnost. tako spašavaju. ne samo da Bog Otac egzistira. Djeco. Vi će te izabrati ili Raj vječnog života ili užas Pakla. Kršćanima i Židovima. Mnogi Mariju optužuju za bogohuljenje(blasphemy). svakoj pojedinačnoj ženi i svakom pojedinačnom djetetu biti dat dokaz.a posebno tijekom njegova raspeća. ti moraš u toku tvoje cijele patnje ostati hrabra i ne smiješ dopustiti da imalo straha uđe u tvoje srce. za vrijeme dok se svijetu u ovom današnjem vremenu pokazuju Moja nova Čuda. isto tako egzistiram. nije moguće odgovoriti na sve takve poruke e-poštom . razbjesniti. čim Veliki tjedan nastupi. kad su njegovi dani skoro pri kraju. koju je čovječanstvu Moj Otac dao. da se Sotonu jedanput zauvijek uništi. i obraćenja se umnožavaju. u kojemu ću Ja doći.shvatiti istinu. U ovom vremenu će svi živjeti prema Božanskoj volji Moga oca. Ni jedna jedina duša – uključujući i okrutne i otvrdnute griješnike pod utjecajem Sotone – neće biti isključena iz Moga Milosrđa. poslao. Ona druga čudesa uključuju i onaj veliki dar Moga Milosrđa. da bi ih primamio u dalju tamu i bliže području njegove moći. 31. Milosrđa. biti će teško. koji je Moj ljubljeni Otac svijetu dao. U ujedinjenju – uistinu sa Mnom – pokriva se tvoja patnja vremenski sa onim tjednom sjećanja na Moju Smrt na križu. koju ti i druge ovakve izabrane duše za vrijeme ovog tjedna podnosite. ožujak 2012.Majka Otkupljenja 385. koje ona predstavlja. To će biti Početak Moga Namjesništva. svakom čovjeku se odluka pušta na volju. 2012 @ 15:45 Na temelju broja ljudi koji trenutačno traže "zahtjevnije" objašnjenje od Marije o raspeću Isusa Krista. pošto će se spojiti Nebo i Zemlja. Kao prvi put će svakom pojedinačnom čovjeku. kad se „Upozorenje“ dogodi. misli uvijek na dar za čovječanstvo. u kojem je Isus otkrio spoznaje ove strašne tragedije za Mariua. To znači. Subota.Ona kaže: "gnjevni ljudi šalju mi e-mail svakih nekoliko minuta. da bi tako bilo moguće da i njima bude dat dar vječnog života. Isto onako kako sam Ja bol. Mariji je zabranjeno braniti bilo koji aspekt poruke. Ne samo o patnji. Kad je On Mene. pošto oni njima užasnu kaznu zadaju. htjela je reći. spasiti će milijune duša od vatre Pakla. To će biti onaj dan. Moj Glas se čuje. Ova žrtva. Jer patnja. je jasan znak da oni ne prihvaćaju ono što mi je Isus dao u svojim porukama kao istinu. da je moguće. biti će data moć. travnja. Vi će te biti ili za Mog Oca ili protiv Njega. Ako ljudi ne private ovu poruku. i druge požrtvovane duše druge duše. Temeljem slobodne volje." Ne smijem braniti Isusa kao se On Osobno nije se branio sam tijekom bilo kojeg progona. isto. koju ona cijelom čovječanstvu nudi. To je taj dan. da bi za tisuću godina postali jedno.

jer kad vi Moga ljubljenoga Oca u Moje Sveto Ime molite. da Moju Riječ braniš. Ponedjeljak. Kćeri Moja. Na žalost mnogim dušama u svijetu ovaj luksuz neće biti ponuđen. koje se u tami nalaze. Samo kroz molitve zagovora za one duše. da je vrijeme za pripremu njihovih duša još samo kratko. . da odgovoriš onima. ti to ne smiješ činiti. Mnoge od ovih duša neće preživjeti „Upozorenje“. Čak i onda kad patnje ponudiš. Amen. da se više ne baviš sa onima. da Moje Prostaše njega razumiju. 20:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. za kojega Ja želim. za vas biti od najveće hitnosti. Vi se trebate moliti Meni za dar razlikovanja. Vaš Isus 387. Oni moraju znati. i za one. izvan mene je. Samo Ja snosim odgovornost za njihove duše. koje više nisu sposobne za to. jer to nije tvoje odgovornosti. on je potpuno vjerovao. 2. da oprostiš onima. Vaš ljubljeni Isus 388. one mogu biti spašene. koji Moju stvarnu Riječ nemogu prihvatiti. Samo onda. koji osjećaju potrebu. da same sebi pomognu. Srijeda. 4. molim Te usrdno. Križarska molitva 43 „Spasi duše za vrijeme „Upozorenja“ „O Bože. da je Moja najsvetija Riječ za čovječanstvo u ovim vremenima istinita. jer napadi onih. koji sam poslije Moga Uskrsnuća stajao pred Mojim Apostolom Tomom i njega pogledao.između sada i „Upozorenja“ jedno razdoblje. da li će se oni odazvati na Moj poziv ili ne. Ali tebi nije dozvoljeno. postoji . a Ja ti sad nalažem. Vaše intenzivne molitve su potrebne. kroz koje vi za spasenje njihovih duša molite. koji sumnjaju. To je njihova vlastita i slobodna odluka. na koga su oni ljuti. Tebi nije dozvoljeno. za vrije me Velikog tjedna. Travanj 2012. 03. Ignoriraj ovakva pogrđivanja. Mojim Krvnicima za vrijeme Moga Raspinjanja nisam nikada odgovarao. Idi dakle i reci svima onima. Moju krunicu Božanskom Milosrđu i počnite Moju Devetnicu na Veliki petak. travanj 2012. ali ich Ja ne mogu prisiliti (na to). biti spašene. to još uvijek nije tvoja odgovornost. kad je on Moje Rane dodirnuo.Zašto me ljudi vrijeđaju i izlijevaju svoje pogrde na mene i na poruke koje im mogu pomoći. ne. Ako oni ne vjeruju. koji će Me po Mojim Porukama proganjati. kako se čovijek na Moj Drugi Dolazak priprema. i zbog toga je važno. da spasiš one duše. koji neće biti u stanju. Ove molitve moraju sad. To nisi ti. Kao Zadovoljštinu za Patnju Tvoga ljubljenog Sina molim Te usrdno. Nitko nije prisiljen vjerovati ili prihvatiti ove poruke zbog svoje slobodne volje koja im je dana od Boga. koji se nalaze u jednom stanju smrtnoga grijeha. da bi se razmišljalo o Mojoj Smrti na križu. budu spašeni po Božanskom Zahvatu. Ja svijetu mogu samo reći. Ti ne smiješ pokušati. Mnogi su iskrene duše. da ovakve griješnike spasi. koje se u tami nalaze. da tako radiš. To je vrijeme tokom (godine) 2012. da se potrude za oproštenje. Utorak. Oni se moraju moliti Meni za dar razlikovanja. da cijelo čovječanstvo spasim. vrijeme za svijet je skoro tu. će se nastaviti. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. Molite. za spasenje onih duša. vaše molitve će biti uslišane. pošto neće dovoljno dugo živjeti. koji o Meni ništa ne žele znati. svejedno koliko privlačno to bilo da dokazuješ.” 386. Svemogući Oče. nego to sam ja. da oni i svi ostali. koji Mene neće priznati. travanj 2012. da postavljaju pitanja. u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u Sjećanju na Njegovu smrt na Križu. koji u Moju Riječ sumnjaju.” Molite za sve griješnike. Samo kroz molitve zagovora mogu one duše. da ih oslobodi od grijeha. da bi nas spasio od naših grijeha. u kojemu Ja vaše molitve hitno trebam za one. molim vas. molili za milost. Vaše molitve. kćeri Moja. su sada potrebne. sve što moraju učiniti je otići. ti se moraš sad odmoriti. da sam bio Ja taj. koje se same ne mogu spasiti i koje će možda za vrijeme „Upozorenja“ umrijeti u stanju smrtnoga grijeha. da bi Isusa. Moja najveća želja je. za spasenje duša. "Na takve poruke-e mailove će biti odgovoreno kao je to danas. Tvoga Sina. 01:00 sati Moja srdačno ljubljena kćeri.

u noći prije Moje smrti na križu. Veliki petak je (upravo taj) dan. da uđe u Kraljevstvo Moga Oca. Moje Pristaše. i kroz Milosti. Vi. u kojemu vi Mene u razumu. a ne da vas proklinjem. Prihvatite Moju Prisutnost. slobodna od svake obveze sa vaše strane. Ja sam umro. da to Meni veliku utjehu donosi. djeco da vama služim. Ja sam bio došao. da Meni pomognete. potrebno je. koje će te vi u ovoj godini za Mene spasiti. što on stvarno znači. Moja stvarna prisutnost u Svetoj Euharistiji. Prije nego što sam bio razapet. koja između vas i Mene postoji. tijelu i duši primiti možete. koji će vašu vjeru jačati. da ga se sjetite u pogledu na ono. a Ja vas zato neću nikada napustiti. da se Sveta Euharistija slavi. Razmišljajte i o moći Moje Devetnice Božanskog Milosrđa i o broju duša. da ga se sjetite u pogledu na ono. koji Mene ljube. Moje Veliko Milosrđe je onda najjače. da po mogućnosti mnogi od vas mole ovu Devetnicu za druge duše. Vi morate razumjeti. tako da ih mogu pripremiti za Moj Novi Raj. To više Ja mogu oprostiti. da se vi sa Mojom bolnom Pasijom ujedinite i da razmišljate o Mojoj muci. i to je samo po sebi jedan velki dar. koje sam Ja ostavio. tako da mogne postati sposobno. vi Meni pomoći možete. Moja prisutnost se može osjećati na jedan način. . da vi Moju krunicu Božanskog Milosrđa molite i da na Veliki petak počnete sa Devetnicom Božanskog Milosrđa. da primi dar pomirenja. Oni će dobiti velike Milosti. posebice o Mojoj agoniji u vrtu (Gethsemane). koje moram približiti Mome Srcu. Nemojte Me odbiti. da bi trpio za vaše grijehe.večeri sa Mojim Apostolima. da za spasenje drugih duša molite. je Sakrament ljubavi. kad sam došao na zemlju. morate se u Mene potpuno uzdati. Upravo zbog griješnika – uključujući i one pogane. Moja smrt je bila jedna posebna Milost. kroz koji vi Mene u Svetoj pričesti stvarno primiti možete. kad vi Moju stvarnu prisutnost u Svetoj Euharistiji priznate. i Ja želim. to znaju. Moj Otac Me je bio poslao u svijet i ponudio Me je kao Otkupninu.travanj 2012. da su ovi darovi dati temeljem Ljubavi Boga Oca. Najbolji način je. da su griješnici ti. da u prvome redu duše njihove braće i sestara spase. koji Mene ljube i Mene primaju. Jer svi oni od vas. i vaša duša će doći bliže stvarnom ujedinjenju sa Mnom. Moje drage Pristaše. vi će te sa Mnom raditi na tome. Nemojte Me napustiti. to više će te pomoći i primiti. da Ono grijehe cijelog čovječanstva izbrisati može. mogu dostići veliku svetost. Ali vi. što on stvarno znači. Kroz to što vi to činite. da više duša sačuvam od toga. da bi svijet spasio od vatre paklene. kad vi na Sudnji dan dođete pred Mene. bio sam na jednoj važnoj Passah. onda odbijate jedan od najznačajnijih darova. to jače je Moje Milosrđe. Ovaj dar je bio ponuđen. Četvrtak. Vaš ljubljeni Isus 389. koju vam je Moj Otac dao. da se čovječanstvu omogući. Moje Milosrđe je tako jako. da spasim one siromašne duše. 05. za koje sam Ja umro. 08:00 sati Veliki petak je (upravo taj) dan. koji se u stanju milosti nalaze. i Ja želim. Dar. Temeljem ove veze. Nekima od vas nije lako da mole. Prihvatite Me. kojima nikada nije data šansa. koji ste i griješnici. Za griješnike Ja pokazujem veliku samilost. stavlja u današnjem svijetu posebne milosti na raspolaganje onima. da bi vam pripremio jedan poseban dar. da bi vas spasio. da nebi potonuli u očaju i beznadnosti. koje Ja vama dajem. Vi ne smijete nikada posustati. Oni to rade iz njihove ljubavi prema Meni. posebice u ovoj godini.O vama će ovisiti. koji Mene tako jako ljubite. Kad vi Moju Prisutnost u Svetoj Euharistiji odbijete. Čim više vi za ovu Moju pomoć molite. Razmišljajte sada o stvarnoj istini Mojih Nauka. Moje čiste i pravedne Pristaše. kad se Ona za vrijeme Svete mise slavi. koji u Mene vjeruju i u Mene pouzdanje imaju. znate. da Zemlja prije Mog Drugog Dolaska bude očišćena od grijeha. posebice u ovoj godini. Vi ste Moja armija. da Mene poznaju – sam Ja trpio većinu duševnih muka. Djeco. za kojima Ja najviše žednim. bez ikakve sumnje u vašim srcima. Ja ću vaše duše spasiti. Što vi više u Mene vjerujete. Važno je.u tome što pomognu pri tome. osim da prihvatite Ruku Milosrđa. Ja vam dajem i niz posebnih Milosti. Ali Ja sam vam ostavio jedan poseban dar. i oni su ti. Svi oni. jer oni znaju. da Ja temeljem vašeg plemenitog srca griješnike spasiti mogu. Vjerujte. Ova Zadnja večera stavlja jedan drugi poseban dar na raspolaganje.

Vi će te za vrijeme Moga slavnog Namjesništva na Zemlji živjeti 1000 godina u ljubavi. koji su ne samo u tijelu. gdje kajanja nema. koje istinu Moje egzistencije ili Moga obećanja. Svi oni. Njima nedostaje jedno srce puno ljubavi. za kojim vi morate težiti. koji su samoljubivi u krivoj pretpostavci. u duhu i u duši. Svećenici. Moje nauke. da budu spašeni. živjeti će prema Božanskoj Volji Moga Oca. Molite se. Nema ni jednog jedinog grijeha. čemu se radovati možete. će sada biti napadnute. Ovakvo mišljenje je opasno i čine samo. da vas uvjere u to. bile su analizirane i tražene su nove interpretacije – i ove su poslije toga i prihvaćene. Mnogi od vas. molite se. Jer one siromašne duše. da su znanja Mojih Nauka dovoljne. u kojemu se o Mojoj Smrti na Križu treba razmišljati na ispravan način. O tome nemojte dozvoliti ni malo sumnje. Absolucija se može samo onda dati. koji su izabrani. Vi će te se u krasoti ujediniti – kod uskrsnuća mrtvih . koji su vam isto tako kod Moje Posljednje Večere bili ponuđeni. koj vam je obećan. koje sam ja čovječanstvu dao. kad Ja dođem. oslobođeni od tjelesnog raspadanja i u potpunom ujedinjenju sa Mnom. Važno je da vi težite prema ovom novom životu i da vaše duše pripremite. Moje Usksnuće od mrtvih je bilo ono. koje će biti smatrane da su spremne. 10:00 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da vi svi. O kako ti Meni ljubav i utjehu daruješ. Neke od Mojih nauka su bile odijeljene od ostatka. vi izgladnjujete svoju dušu kroz pomanjkanje Hrane Života. Oni su ravnodušni prema Mojoj ljubavi.sa onim dušama. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 390. koji su u stanju milosti umrli i koji stoje u milosti Moga Oca. Vi se možete samo onda kajati. oni imaju malo poniznosti u njihovim dušama i vjeruju. čupati će sebi kose. koje si Ja od duša sa čežnjom želim. tako da se ni jedan od vas ne udalji od istine. Vaš ljubljeni Isus Otkupitelj čovječanstva 391. Ali postoje oni. Ja sam Crkva. O kad bi sve duše njihova srca ujedinili i spojili sa Mojim. uključujući i vaše ljubljene obitelji i vaše prijatelje. Radujte se. duhom i dušom.travanj 2012. u Katoličkoj crkvi je počela. 22:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. onda bi Božja Sveta Obitelj bila cijela i u potpunom broju. . koju ono čovječanstvu donosi. Šizma. da Vječni Život u Mome Novom Raju ne postoji i da je Moj Drugi Dolazak jedna laž. Mnogi vrsni ljudi su sumnjali u upute i nauke. Mnogi ljudi ne shvaćaju Moje obećanje. koji je Moj Vječni Otac tako dugo planirao. da ordeđeni grijesi nisu vrijedni. nego i u Duhu Gospodnjem živi. djeco Moja. koji Mene nedovoljno ljube ili koji Mene promatraju kao nešto što je samoposebi razumljivo. koji je tako neznatan. u tijelu. o kako ti Mene tješiš u vremenima. Svi oni. U toku stoljeća bilo je mnogo sumnjičavosti i teoloških ocjena Moje Svete Riječi kao i mnogo mišljenja o tome. Ako to činite. Subota. Ja ću svakoga griješnika obasuti sa Mojim Milostima. bez da prihvatite i darove. da se za njih pokaju. Moje Uskrsnuće znači. Vi imate puno toga. koje se nikada promijenile nisu. miru i harmoniji. kad se vi pokajete. znači upravo to: jedan vječni život. da vas On zaštiti sa Mojom dragocijenom Krvlju. o kojij sam Ja govorio. Oni će se priključiti onima. Onim vjernicima Ja kažem: Vi isto tako morate biti pažljivi. kad ste slobodni od oholosti i ponizni u srcu. Moje Milosrđe je preobilno.Nemojte prihvatiti Moje Razapinjanje. koje će vama isto tako dati vječni život. će isto tako u slavi uskrsnuti od mrtvih – onoga dana. čija su imena zapisana u Knjizi Života. da sudim. 7. Samo onda kad sve duše spašene budu. Božanska Volja Moga Oca biti će izvršena. 6. Uskrs je vrijeme.travanj 2012. ne mogu prihvatiti. molite se Mome Vječnom Ocu. Crkvu sam Ja zasnovao i ona ne može nikada propasti. da ću žive i mrtve suditi. ovom Uskrsu: Isto tako kako je Moja Smrt na Križu vama dala dar Otkupljenja. Svi oni. čine grešku kad pretpostavljaju. jer vječni život. članovi Klera i vjerni kršćani biti će prvi cilj. u kojemu se o Mojo Smrti na Križu treba razmišljati na jedan ispravan način i Moje Uskrsnuće od mrtvih će potpuno u pogledu slobode. kad budu konfrontirani sa užasnom sudbinom. biti priznato. kad istina bude otkrivena. koja će stajati pred njima. da Moje Milosrđe grijehe ignorira tamo. koji Mene ljubite i Moju Svetu Riječ javno objavljujete. Sotona i njegovi Demoni će se truditi. od onog trenutka kad je Moje Sveto Pismo sa Knjigom Otkrivenja završeno. da se može ignorirati. isto tako možete uskrsnuti od mrtvih. u kojima Ja brigu osjećam. Uskrs je vrijeme. uskrsnuti će sa tijelom. To je život. da uđu u Moj Novi Raj na Zemlji. Petak. i oni će biti nagrađeni vječnim životom. da se ovakve duše još više udalje od Mene.

Ovo je način. za vrijeme dok se borba za duše pojačava. Moguće da je to kraj vremena. znati Moje planove za skupljanje Mojih dvanaest Naroda na Zemlji. Mnogi – uključujući i one unutar crkve i isto take one izvan crkve – će pokušati. biti će sada napadnute kao prve od izazova.travanj 2012. Mnogi misle. i to tako. treba čovječanstvu biti uskoro otkriven. da bi osigurali. Umjesto toga Ja vas molim. koja se danas svijetu daju. 15:30 sati Moja srdačno ljubljena kćeri. čim spomenem Zadnje vrijeme. To je jedno važno vrijeme godine. Kako može Moja crkva. da Moja Crkva Njezino stado za vječni život pripremi i da svaku priliku koristi za poticaj na (Sakarament) pomirenje (= Sakarament ispovijedi). Nebo i Zemlja će postati jedno. koji Ja obećavam. sa novim odredbama i iskrivljenim verzijama istine. obratiti i za (potrebne) milosti moliti. kako je to bilo namjeravano: u potpunom i konačnom ujedinjenju u Novom Dobu Mira na Zemlji. Jedno neće egzistirati bez Drugoga. kad se Novi Jeruzalem. On će zadržati ključeve do Drugog Dolaska. Iz tog razloga će Moj Otac Njegovu Crkvu. koju sam Ja svijetu dao. koji su sa lažnim prorokom udruženi. 9. Vaš ljubljeni Isus 392. da Moj Sveti Zamjenik Papa Benedikt XVI. Sva Božanska Otkrivenja. koje je Sveta Katolička i Apostolska Crkve držala u časti. Zato je važno. . To je prodor prema jednom cilju onih. vrijeme za Moje Namjesništvo na Zemlji približava se i za čovječanstvo ostaje još samo jedno određeno vrijeme. Nove Odredbe će biti uvedene. Jedno bez Drugoga neće egzistirati. 10:00 sati Dijete Moje. Njegovog ljubljenog Sina. Istina se nije nikada promijenila. i da vas podsjetim na tu ljubav. da postane dio Moga Kraljevstva. da bude onima ugođeno. i onda po Meni za vrijeme Moga Vremena na Zemlji. osjećat će veliki mir i radost. Radujte se. da se pripremite za Vječni život. budete uvjerljivi u širenju istine o Mom Drugom Dolasku. kad Sotona bude prognan.travanj 2012. Molite. Nitko ne može. da bi prihvatili ključ za Raj. Ponedjeljek. Ja sam Crkvu zasnovao i ona ne može nikada propasti. Nitko ne razumije stvarno. da razmišljate o Mojoj Žrtvi za čovječanstvo i da vam se pokaže ljubav. Nemojte se bojati ni jednog trenutka. trebaju vam pomoći. Gledajte radosno u vašu budućnost. Jer istina je data ljudima preko proroka. Volja Moga Oca će se najzad samo onda moći ispuniti. djeco. istinite. Ja ću sjesti na Moje Prijestolje. Vjerujte Mi potpuno. da njene strukture razgrade. što će se kod Mog Drugog Dolaska dogoditi. ali to je samo POČETAK jedne divne budućnosti. svijet počima da proživljava zadnje promjene. i to s Neba. Pravedni će živjeti u Mom Novom Raju i svega će biti u izobilju. Istina je jednostavna. su svijetu date preko izabranih duša kao jedan dar.Ipak to nije bilo potrebno. nego da budu poslušni prema nauci Crkve. Nebo i Zemlja postat će jedno. i nikada vas nebi razočarao. iz svih religija i iz svih vjeroispovijesti zajedno zatražila nazad. Vaš Isus 393. jak ostane unutar otpora. Ja sam Crkva. Novi Raj. Patnja čovječanstva i Moga Vječnoga Oca i Mene. da bi ostvarili jednu novu crkvu. kad vidim strah u vašim očima. imajte povjerenja u Moju veliku Ljubav prema vama svima i neka vam bude jasno. zbog ograničenosti ljudskog uma. da vi. koji su prije Mene bili došli. Nedjelja. ali samo iz jednog razloga: da se vama pomogne. sa kojim on sada posla ima. da Moje Milosrđe prihvati i da se pokaje. što je Vječni Život. Meni to kida srce. ta istinita Katolička Crkva. da bi je sva djeca Božja. da je Moj duh bio prisutan – dostojnim dušama velike milosti nudeći .. Djevica Marija: Doba mira o kojemu sam vam Ja govorila u Fatimi. Nitko ne razumije u potpunosti. Daljnje informacije. Moje Pristaše. jer Ja vas previše ljubim. Molite. koje nisu sadržane u Svetom Pismu. da bi se modernim nazorima izišlo u susret. i vi se morate Meni. Svaka duša. Mene još zastupati? Ona to ne može. 8. koju Ja za svu djecu Božju u Mome Srcu imam. vjerne vjernike. i da će te vi biti kod Mene kod kuće i vaše boli biti će vječno prognane. da je Moj Drugi Dolazak kraj svijeta. Ovi podmukli ljudi će vas uvjeriti. je otišlo u zaborav. koja stekne pravo. Moje nauke. Iako je Moje Namjesništvo unutar Moje Crkve značilo. koji će se svoditi na raskol crkve. da sva Moja djeca postanu od srca ponizna. koju je Moj Vječni Otac planirao za svu njegovu djecu. kako vi njih poznate. iz pepela bude uzdigla. Sam voditi. vašem Isusu. koji – sa ohološću u njihovim dušama – drže da je više potrebno. da je to Moje obećanje. da se ljude umiri. dolazi konačno kraju. Tako mnogo divnoga se ne može nikada opisati sa ljudskim pojmovima. da će to biti ista crkva – ali to ona ne može biti.

Ali do onog dana. u kojemu ću Sotona i njegovi demoni biti prognani u divljinu. On. da u crkvi u Rimu jedan varalica sjedi. koja je Meni data od Boga. ali nije od Mog Oca. da bi nauke Moga Sina proglasio nevažećim. Moja uloga Suotkupiteljice. da zastraniš s puta. približava se. i on će sirote duše – uključujući i svećenike. da bude još teža nego prije. koje su unutar Katoličke crkve postale žrtvama Varalice. Onda će on Mene. To će se dogoditi. Moja uloga kao Majke Otkupljenja i Suotkupiteljice. Tvoja poslušnost i tvoja vjernost prema Meni i Mome ljubljenom Sinu biti će kušani kao nikad do sad. Ovo doba mira će nastupiti po Drugom Dolasku Moga Sina i trajati će tisuću godina. koji su ispunjeni Svetim Duhom i kojima je temeljem njihove ponizne duše darovana milost moći razlikovanja. Boga Svemogućeg. koji je postao čovijek (doslovno: koji je došao u tijelo). Životinja. Ti ćeš – zbog tjelesnih i duševnih patnji. ima puno sljedbenika unutar Katoličke crkve.. osuditi i Moju ulogu kao Suotkupiteljicu izvrgnuti će smijehu. biti će to vrijeme muke. tvoja uloga počima. Kraljica Zemlje. Doba mira. se osporava. Za one. te da ovo zlo cjelokupnu Katoličku crkvu ne zarazi. da sve one duše. odbijena. Dijete moje. približava se. da slijede Krivog Proroka. Temeljem vjere Moje djece i njihove predanosti Meni. će se povećati. krivi Papa kuje već planove – čak još i prije nego što se je uspeo na prijestolje Stolice Petrove . Majka Božja. To te može tako daleko dovesti. je otišlo u zaborav. da Papa Benedikt mogne spriječiti. da se to neće dogoditi. neće trajati dugo. njihovoj ljubljenoj Majci. biti ću uvučena u raskol crkve. Moli. koje ti u Ime Moga Sina prihvaćaš. obučena je kao janje. da bi označila početak Drugog Dolaska. dijete Moje.Sotona hoće Katoličkoj crkvi nanijeti štetu. U mnogim krugovima Me ne priznaju u pogledu uloge. Moj siromašni Sin je tako povrijeđen na osnovu načina. Majka Božja. Djevica Marija: Vrijeme za Mene. da je poslat od Boga. Moja uloga kao Suotkupiteljice. da svijetu istinu kažeš. Obećanje Moga Sina. Posrednice i Zagovornice neće biti priznata. mnoge duše ući će u Novi Raj. da iskrive njihovo mišljenje. Jedna polovica će – iz osjećaja dužnosti – vjerovati. da vodi čovječanstvo u vječni život u Raju. koja će – bez vlastite krivnje – biti uvučena u zadnju borbu za duše. ali ako se to dogodi. Ona. molite. na koji sam Ja. Jer mnogi od Moje djece su jako zbunjeni. koji u Moga Sina vjeruju. Vjernost prema Mome Sinu – unutar Crkve. a Ja. Drugi. koje su obmani Đavla dozvolile. Moju ulogu kao Uništavateljice zmije se ne razumije. (naime) da će se vratiti. vrijeme za trijumf Moga Bezgriješnog Srca je blizu. koje ti za Moga Sina u Ime Moga Sina proživljavaš. a druga polovica koja će slijediti Papu Benedikta XVI. Ja sam Bezgriješno Začeće. Djeco. da zmiju satrem. . da Svećenici Moga Sina ostanu jaki i da brane istinu. Na žalost mnoge duše će ići za njihovim naukama – koje će za Moga Oca biti uvreda. da zmiju satrem. dogodit će se puno zbrke na Zemlji.. da Đavla pobijedim i uništim. Ovo sve se mora dogoditi. da se ostvaruje. Vrijeme za Mene. Djeco. Travanj 2012. Djevica Marija. Dijete Moje. za svu djecu Božju. koji se žele suprostaviti moći. da je potrebno. Oni će biti kroz Katoličku crkvu vučeni u dva razna smjera. Uvrede. i muke. Molite. Vaša ljubljena Majka Majka Božja Majka Otkupljenja 394. da članove Katoličke crkve uvjeri. 20:45 sati Ja sam vaša ljubljena Majka. Svetu Majku Božju.oslabit će. Sotona sada radi intenzivno na tome. Majka Isusova. da vlada nad Njegovom crkvom na Zemlji. Molite. Novi. Mnogi će ga slijediti i vjerovat će. Posrednice i Zagovornice neki dijelovi Katoličke Crkve ne prihvaćaju. sa kojima si svaki dan konfrontirana. nemojte nikada prestati sa borbom za istinu. dijete Moje. koja na strani Moga ljubljenog Sina radi. za spasenje duša – postati jača. će smjesta prepoznati. Utorak. o kojemu sam ja govorila u Fatimi. Ali na svakom koraku puta Ga pobijaju one duše. koju Ja kod Otkupljenja duša igrati moram. počima. Papu. da bi Moje tebi date poruke odbacili. Ja sam blagoslovljena sa Milostima i Moći. jer sve to stoji napisano u Knjizi Moga Oca. 10. Đavao. Svemogućega. Svi mogući napori će biti poduzeti – posebice od jednog određenog kruga unutar Katoličke crkve . Neboj se nikada. kad se Nebo i Zemlja budu spojili u jedan divan Novi Raj. Moju djecu ne odvedu dalje od njihovog trenutka spasa. biskupe i kardinale – voditi u bespuće.

koje sam Ja odredio. Mnogi. to je sad jedna teška faza tvog poslanja. Tebi će biti rečeno. da ovo djelo potječe od Sotone. da odgovore Mome Svetome Duhu. tko u Moje Ime dolazi a tko ne. su oni. ali on će biti krivi prorok. On to zna i on sa njegovim lovom na duše nikada neće prestati. Svima onima. koji sumnjaju u Moju Riječ. radi? On dobre duše uvjeri. Osjećat ćeš se jadno. da milosti prime. kad ti Moju Riječ izgovoriš. Ovaj dar će tebi omogućiti. Najprije ćeš osjetiti jedan užasan osjećaj. 11:27 sati . kad se suočiš sa nekim. Nezaboravi slijedeće: Sotona nema moć. Samo maleni broj od onih. On prouzrokuje sumnju i nemir u dušama. kojoj je moć data. da ti namjere onih siromašnih duša prepoznati možeš. kao da ti je netko zadao udarac u želudac. Varalica. koji sa čistom dušom k tebi dolaze. Ti ćeš smjesta prepoznati.Ti ćeš smjesta prepoznati. Ovaj dar će ti i omogućiti. da za ovakve duše imaš suosjećanja i da im pomogneš. On je nemoćan prema Mojoj Majci. koje sam Ja tebi dao. osjećat će svjetlo i osjećat će. jer on Varalicu drži na odstojanju. stime što ih na krivi put vodi – i stime što ih čini slijepima za istinu i odvraća ih od toga. Ako vi u bilo kojem obliku osjećate mržnju u vašim srcima. Ne zaboravite i važnost posta. 12. da njega uništi. koja se preko ovih poruka daje: Molim vas. Onda Me morate moliti za milosti. koje je prije tako dugog vremena prorečeno. Kćeri Moja. Možda će slijedeći Papa biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. da vas sa Njezinim Svetim Plaštom obavije i da vam da zaštitu od Đavla. On se boji nje. Đavao je pun mržnje. Srijeda. molite. koju vi trebate. kako Sotona. Travanj 2012. i one duše. Molite. Ne zaboravite. koji će pokušati. da vas vodi bliže Mome Presvetom Srcu. da vas je Sotona zaveo na grijeh. da bi vaše duše i duše vaših obitelji pripremili za Novo Doba Mira na Zemlji. Sotona vas može odvući od Svete Riječi Moga dragocijenog Sina. tražite od Moje ljubljene Majke. To ne uključuje samo vidioce i proroke. molite. nego točno i one duše. kako se to događa. da. ti ćeš se osjećati. čiju pomoć za izgradnju Moje Armije Ja trebam. Svi oni. onda znajte. koji je tvoju dušu preplavio. da prepoznaš krive proroke. koje on najviše napada. zato što ćeš Sotonino djelo prepoznati. kad je on prisutan u drugima. će propustiti. posumnjaš? Dar. koju proživljavaju. za posvećenje njihovih duša. i ti ćeš drhtati i osjećat ćeš vrtoglavicu. koji Moje poslanike mrze. ona ne dolazi od Mene. Ova Armija će Sotonu pobijediti. dijete Moje. On Presveto Trojstvo nemože pobijediti. 11.Svi Anđeli na Nebu štite tebe. da ovo djelo potječe od Sotone. da ti – ponekad – u milosti. je tebi dat. koju Ja imam. da nađu pravi put prema vječnom životu i da (oni) svoje duše oslobode od patnje. u ovoj malo osamljenoj misiji. važnost molitve. Četvrtak. da ostanete u blizini Moga Sina. Kad on tebe – preko drugih – napada. posebice bez moljenja Moje Svete Krunice. Zar ti neznaš. u drugima prisutne. Mržnja protiv tebe će se pojačati. posebice protiv mojih svetih poslanika. koji ponizno srce i duboku ljubav prema Meni imaju. koje se dovode s njime u vezu. Travanj 2012. Bez redovne molitve biti će vam teško. koju ti nećeš prepoznati kao svoju vlastitu. čitanja u dušama. Molite Nju. djeco Moja. Ne zaboravite. djeco: jer kad vi ostanete blizu Moga Sina. koji su Meni najbliži. Nemojte nikada imati straha pred budućnosti. 21:20 sati Moja iskreno ljubljena kćeri. da Moja prisutnost njihovo tijelo prožima. koje Mene odbijaju. da bi vas (Milosti) učinile jakim. čiju dušu je Sotona ukrao. Mržnja protiv tebe će se povećati. On pokušava da druge uvjeri u to – kroz njihov strah od njega – da su značajne osobine. da Moju Svetu Riječ podkopaju. Vaša ljubljena Majka Kraljica Zemlje Majka Otkupljenja 395. vi će te biti zaštićeni i biti će vam date potrebne milosti. uključivo i one od vas. Imajte uvijek u mislima. Tebi će biti rečeno. Ja nikada nijednog od vas neću napustiti. Vaš ljubljeni Otkupitelj Isus Krist 396. osjećaj straha odozgo prema dolje. jer bez molitve. Ti ćeš ipak sa tim dušama govoriti sa Mojim Riječima i snagom.

koji će pokušati. da Moju Riječ javno objavljuje. Moj ljubljeni Papa Benedikt XVI. Budite sigurni. Kad se jedan hrabar. Sotona će žrtvovati mnoge duše. Vi vidite. koji će Moju Svetu Riječ – koja se tebi. javno) govorili o Mojoj Svetoj Riječi. da se izda za Tebe. da slijedećeg Papu prihvate. da Moju Crkvu uništi. koje Moju Crkvu na Zemlji zastupaju – isto tako promatrati kao takvu (krivu nauku). izgovorenih od Mojih Slugu. Ja ću sve (tajne) otkriti preko Marije od Božanskog Milosrđa. kad se njih vidi. Ove zle laži idu i puno dalje preko toga. Učinite nešto. koja je sadržana u Svetom Pismu – prikazuju se umjesto toga kao istina. kćeri Moja.. da djecu Božju pripreme na to. Ostanite Meni. Ja vas moram upozoriti. da će biti izopćeni. i samo malo njih imati će hrabrosti. koji pokušavaju. dolazi. onda će početi napad. Ne zaboravite jednu važnu nauku: Moja Riječ – kad sam bio na Zemlji. postupa kao prema jednoj laži. Njihove riječi će biti pažljivo odabrane i njihov iskaz će biti netočan i zbunjujući. Laži – dakle one iskrivljene verzije istine.. da bi njegove zadnje požude – naime da najveći (odn. jer izgleda. da će to biti Katolička crkva – koju sam Ja zasnovao i stavio pod zapovijed Moga ljubljenog Apostola Petra . i to temeljem sramote.. Oni. pomanjkanje ljubavi i da nemaju poštovanja prema ljudskim pravima. da ustane i da istinu Mojih nauka brani. Svećenici se stide za to. Evanđelje po Ivanu).Moja najdraža kćeri. da je za mnoge nedužne ljude vrlo teško. Čak i (Mojim posebnim) vjernim pristašama fali hrabrost da ustanu i da se bore protiv zlih zakona.. mnogi ljudi u svijetu me još uvijek odbijaju i to ima neke veze sa javnim mišljenjem. on će zapovijedati nad svom djecom Božjom. prvobitan Apostol. kod Drugog Dolaska. najveći mogući) jad prouzrokuje – zadovoljio. da se prema istini Mojih nauka. koja će u Zadnjem vremenu najviše patiti. da vladam. vašem Isusu. koji će s Neba – pod vodstvom Moga Vječnog Oca – vladati nad Mojom Crkvom. Od toga postoji tako puno interpretacija. kćeri Moja. od većine mognu biti prihvaćene. Ovaj Papa će možda biti izabran od članova unutar Katoličke crkve. ako bi otvoreno (odn. Nemojte nikad posumnjati u Moju Svetu Riječ. koju oni zbog zlih grijeha od neke vlastite subraće (doslovno: suposvećeni) podnositi moraju. koji iza Moga ljubljenoga Zamjenika. da bi krivog proroka poštovao. da Moju Vjeru branite protiv krivog proroka“ . onoga. koje su usađene u glave Mojih boguposvećenih Slugu. Ja govorim samo istinu. iako će istina biti žestoko napadana i promatrana kao kriva nauka. . Oni. koja je sadržana u Knjizi Otkrivenja (Pr. da laži. Budite stalno na oprezu. Ne dozvoli. da upravim pažnju na Tvoje Nauke i da Tvoju Svetu Riječ u svako doba javno objavljujem. Kad mnoge duše budu zavedene. djeco. Pape Benedikta. vjerni. Tako puno tame spustilo se je na djecu Božju. Budite jaki. Ona ne laže. da bi se omogućilo. Rimljanin. kad Ja dođem. da se njihov glas čuje . dok se to još može. „Dragi Isuse. Danas misle – više nego ikada prije – da nije moguće. boguposvećeni Sluga zato odluči. Ovakvim Slugama se predbacuje pomanjkanje tolerancije. da uđem u napast. pomanjkanje suosjećaja. Njegovi birači su vukovi u ovčijoj koži i članovi tajnih i zlih grupa Slobodnih zidara. što je sa sobom donijelo. To je način. kad sam prvi put došao – promatrana kao kriva nauka. da se one slažu sa Svetim Pismom. Petar. će privući puno sljedbenika. daje – pobijati. će kod Mog Drugog Dolaska vjernici – uključivo i Moje boguposvećene sluge. bila je. da vas uvjere u istinitost krivog proroka. Nažalost on. iz straha. su mnogi iz Mojoj Crkvi tumačili. ond on mora teško patiti. O kako sam Ja napušten i odguran u prikrajak. koje vam nude oni. Onda. koji se njemu suprostave. kad sve religije postanu jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva. da Mojoj Svetoj Volji zavjetuju njihovu vjernost. Najprije će vjernike uvjeriti o tome. koje su u njihovim Zemljama uvedeni i koji su prešli preko Riječi Moga Oca. je zadnji pravi Papa na Zemlji. djeco. kako se zauzimaju za istinu Mojih nauka. je Moj Petar. koje bi morali pretrpjeti. Molim vas molite ovu Križarsku molitvu (44) „ Za snagu. Istinu Moga Svetog Pisma. će biti poslati. koje Sotona predvodi. Mnogi će ove slabosti isključiti i njihove poruke prihvatiti. da njihove riječi od Mene dolaze. istinskoj Proročici Zadnjeg vremena. da će sada mnogi samoimenovani proroci nastupiti. na koji će Sotona pokušati. Sotona je tako mnogo duša svladao – uključivo i vođe unutar Moje vlastite crkve . Knjiga Otkrivenja je istinita Riječ Božja. koje se sve temelje na ljudskim interpretacijama. Vjernici imaju straha od verbalnih uvreda i zbog izrugivanja. Osudite laži. Moju Riječ. ali on će biti krivi prorok. daj mi snage. biti će proganjani. ovaj krivi prorok. Do sad vam nisu date sve u njoj sadržane tajne. koja vam se sada daje.

uključujući i one koji odbijaju svojoj djeci sakrament krštenja . Amen.u Novom Raju Mog Oca.da upozore druge o opasnosti pakla.govore tako. kao da grijeh više nije važan. kada vam se Istina otkrije.” Istina stoji u Svetom Pismu. znajte da vas je vaša poniznosti i vasa ceznja. Vi ste plod žene koja je rodila muško. Moje učenje ce se samo tolerirati pod vlastitim uvjetima. umjesto da pokazuju ljubav. Vi ste Moj Ostatak Crkve. Subota 14 travanj. Ljudi se osudjuju sami u pakao. čak i ako se ne slažete s njima. Jer onda ćete shvatiti duše koje ste odbacili . ali moras vjerovati u Mene i znati da moram otkriti sadržaj knjige Otkrivenja.od razocarenja zbog vase sljepoće . približila Mom Presvetom Srcu. nije točno. Svakoj ljudskoj interpretaciji glede tisuću godina nemojte vjerovati. Vaš dragi Isus. to je laž. sada samo zbog toga dolazim. koji prihvaćaju Moju Riječ. Uvjerenje da ce svi grijesi „biti“ oprošteni.* . znaciti će propast kršćana. Oni su ga sami odabrali . biti primjer. da se odvratim od Tvoje istinite Riječi. da bi me pokrenuli na to. Neki će osjetiti prezir prema drugima. gdje ćete biti izolirani.da je Moja patnja počela i završila na križu.da Me sada odbacujete . Tako puno njih. ipak će to biti pod njihovim vlastitim uvjetima. ali ipak ujedinjeni kao jedno. ali jedino i samo ako grešnik traži oprost.koje Ja sam trpim zbog grijeha čovječanstva. Ja ih ne stavljam tamo. bez obzira koliko je grijeh crn. Molim vas.moras shvatiti. da Knjigu pred očima cijelog svijeta otvorim. svejedno koliko laži meni bude prezentirano. gdje je postojanje pakla zanijekano. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju . 2012 13:36 Moja usrdno ljubljena kćeri. da odgovorite na Moj poziv. Oh. zato što odbijate da vjerujete.mnogi će osuditi grešnike. tako da duše znaju što mogu očekivati u ovim vremenima. Daj mi dar moći razlikovanja. Nikad ne osuđujte druge.odbijanjem da okrenu leđa smrtnomu grijehu. na koje se ukazuje u knjizi Otkrivenja Srijeda 18 travanj. Dva svjedoka. Vi sumnjate u Moju Svetu Riječ . Ja shvaćam da neke od ovih poruka nemaju smisla za tebe. jer Ja. Niti će se oni potruditi da traže oprost ili da pokazu kajanje. Otkupitelj čovječanstva 398. Neki će osjetiti potrebu . iako sam prihvacen. da u Svetoj Bibliji sadržanu istinu nikad ne zaniječem. Knjiga Otkrivenja ne otkriva sve. Kako Me dovodite do placa .uzrokovane zbog vaseg nedostatka poniznosti. će vas ostaviti u muci i velikoj žalosti.da se odvoje od svoje braće i sestara . nikada ne bi osudio? Da On nikada ne bi poslao dušu u pakao? Ipak. Oni im moraju. koja se očekuje od njih kao kršćana. jer On voli svakoga. Mnogi će prema drugima postupati s ljubavlju i dobrotom. Među vjernicima. Nitko.Održi moju ljubav prema Tebi jakom. Takvo razmišljanje je opasno i dužnost je svih kršćana . Za one. proizasla od čiste ljubavi prema Meni. znaciti će propast kršćana. iako bi im trebali pokazati dobrotu i moliti za njih.da za svaku bol i unutarnju tamu duše koju doživljavas. prepoznati ces muke . Bez obzira koliko je čovječanstvu bilo upoznato o Mojem postojanju. umjesto toga. Oni tada koriste svoje vlastite interpretacije o tome što zapravo znači Moje milosrđe. ali koji je Me sada odbijaju kažem sljedece: Cinjenica. kako bi pokazali svijetu. da On. podrzavaju njihovu ideologiju. da naviještate javno Moju Svetu Riječ i propovijedate istinito Evanđelje. da je i Ja u istom obimu suosjećam. ali sa malo vjere. trebali shvatiti je. Mene još uvijek mrze. Vi ste Crkva.iako ste je trebali prihvatiti. ali samo ako oni. Vi smijete vjerovati samo u Riječ Božju. U zajedništvu sa Mnom ćes znati . koja ce da vam biti data putem ove prorocice. Svaki grijeh 'može' biti oprošten. kako Me vrijedjate! Za one koji su proveli svoje živote posvećene Meni i koji su upoznati s Mojim Svetim pismom. Bez obzira kako je teška tvoja tjelesna patnja . gdje je postojanje pakla zanijekano. jer ste vi utapajuce duše i nedostaje vam velikodušnost srca. na koju ce se ukazivati u knjizi Otkrivenja. Sada vam Ja govorim s Neba . Jaganjac Božji. kojima oni nude taj dar.kad Mi je trebala vašu pomoć . 2012 15:27 Moj usrdno ljubljena kćeri. Toliko laži. dok se ona idalje intenzivira. jer to nije vaše pravo.kako bi vas spasio. Koliko puta ste čuli da je Bog uvijek milosrdan ? On je toliko milostiv.gdje grijeh ne postoji . kako su dobro pouceni u duhovnim stvarima. Moja patnja neće završiti sve dok se sva Božja djeca ne ujedine u ljubavi i skladu . Vaš ljubljeni Isus 397. a koja je protjerana u pustinju.da pripremiti svu Djecu Božju za Moj Drugi dolazak i što nalazim? Ja vam govorim kao iza zatvorskih zidina i kao iz jedne ćelije u koju ste Me bacili. samo Bog ima pravo suditi druge. Na primjer . Moj ostatak Crkve. Tvoja patnja reflektira samo djelić Moje vlastite patnje. da mogu razgovarati s vama na ovaj način. Iako Meni mnogi vjernici i dalje odaju počast . Toliko laži.

Tri i pol dana svi će narodi. (**) Židovi će napokon znati.. Oni od vas koji nisu sa Mnom . plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob. Tko im god pokuša nauditi. tako da možete čuti . 3. evo. Moj Ostatak Crkve će morati širiti riječ na Moju drugu djecu. 5. uključujući i Moje Svete sluge i one Moje pristase . Ali ćete darom Duha Svetoga. zajedno sa svim drugim religijama.novi Jeruzalem . da sam to Ja. Vaš ljubljeni Isus prilog (*) Otkrivenje 12.dati će se citavoj Djeci Božjoj tijekom „Upozorenja. Vi cete primiti pomoc i mnoge vođe će nastati između vas . neće umrijeti. Odaberite li prvo . Moje pristase. Iako ovo strogo zvuči. Taj progon neće trajati dugo i bit će vam data velika snaga i zaštita. Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih. žena pobjegne u pustinju. Vi ste Moje istinske pristase i sve milosti Neba ce se izliti preko vaših plemenitih duša. sadržanih u Knjizi Otkrivenja .A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni. 12. Moje vjerno stado.Druga strahota prođe.Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima.' prilog (***) Otkrivenje 11 4. u kojemu je raspet njihov Gospodin. biti ćete odbaceni u pustinju za 1. Ponavljam: Ovaj rod izabrani. Vi ćete preživjeti strašnu i zlu monarhiju koja će nastati pod dvojnim vodstvom lažnog proroka i antikrista. koji će se pojaviti kod Mog Drugog Dolaska.koje je pakao.S neba tada zaori snažan glas: 'Uziđite ovamo!' I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. vas dragi Isus.u tamu.260 dana(=3 ½ godine).“ Molite se. jednu pravu Crkvu . Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti Zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele.Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: 'Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2.Ali nakon tri i pol dana. Oni će biti privučeni u mrežu od strane lažnog proroka . Sedam tisuća ljudi pogine u njemu. da budete prihvatili Istinu.Pokuša li im tko nauditi. to je Istina. Svojom voljom će Me udarati po licu. od kojih će oba biti bačeni u ognjeno jezero . tako da možete vidjeti i da slušate. zbog onih Mojih pristaša koji će odbiti .Žena rađa Moju istinsku Crkvu. kolika je bol u Mom srcu. može biti odbacena u stranu. 11. uključujući i one koji Me uopće ne poznaju. da Sveta Biblija bude itana i shva ena. To će biti vjerni članovi Moje kršćanske crkave. Vi ili ćete biti za lažnog proroka i protiv mene ili cete biti za Mene.14.da istruli poput leša. ćete morati navijestiti Moja proročanstva i Moju Svetu Rije onima koji nisu kršćani ili koji ne znaju Deset zapovijedi. ali za njom. Dva Svjedoka u Knjizi Otkrivenja: Vi.koja će ustati iz pepela.Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom. odjeveni u kostrijet.koje ću ocitovati Mariji Božjeg milosrđa. prilog (**) Otkrivenje 11 Dva svjedoka 1.da obavijestite svijet o punom smislu pečata. koje neće biti zavedeno od lažnog proroka. mora umrijeti.Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju. kao leš. Vaš zadatak će biti da se pobrinete . ali Moja Riječ nikada neće umrijeti. da sam Ja Mesija i njihovo propovijedanje istine će biti takodjer gurnuto i na stranu bačeno od lažnog proroka i antikrista . gdje će naci utočište.Kad dovrše svoje svjedočanstvo. gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana.Mom Ostatku Crkve. Vi. 6. iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja. Oboje će smatrati porazenim. 5. 10. biti hranjeni s plodovima Moje ljubavi.Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. ste jedan od Dvojice svjedoka iz Knjige Otkrivenja i koji će biti zaštićeni s Neba. i Ja ih ne mogu spasiti. 8. Dvije masline su Stari Jeruzalem Izrael i Novi Izrael. vaša će duša biti ukradena od strane varalice. Pobijedit će ih i ubiti.(**) Moja Riječ.će imati vrlo kratko vrijeme . Dokaz Moje prisutnosti . prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana. Morati ćete Me častiti u tajnosti. 7. Kako vas volim Djeco i kako Mi olakšavate patnje.da Mi pripadaju.Stanovnici Zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke. Mnogi od vas će postati sveti u Mom Novom Raju zato što ste Mi pomogli izgraditi Moj Ostatak Crkve na zemlji i vladati sa Mnom u Novom Nebu i Zemlji.da otvoriti oči. tradicionalne prave Crkve s onim pristasama od Mene.prije nego što bude prekasno.Dvije lampe su Moje kršćanske Crkve. dolazi još jedna! . A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu.da odluce.Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve Zemlje. 9. Moja Crkva. koji će biti bačeni u stranu od strane lažnog proroka. Leži na vama . Židovi će biti Drugi od Dva Svjedoka. koja je ce biti data vama . Moj Ostatak Crkve. ali to neće biti slučaj jer ćete vi oblikovati. koji će morati ocuvati Moju Crkvu zajedno. No. koji poziva na vas s Neba. jer Sveta misa će se promijeniti do neprepoznatljivosti pod vlašću lažnog proroka.da vas vode kroz ovo razdoblje. Vi. 6A.Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju.koji odbacuju Lažnog proroka. Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali. 13.

kako ce se sotona suprostaviti u završnoj pobuni protiv Boga.kazem: imajte na umu da sam Ja ovdje. sta se Tebi dopada. Moje Poruka tebi dane. koji štuju sotonu. znaj da .su bile ograničene do sada. To je razlog.će vidjeti promjene u sluzenju Svete mise. kako da shvatim.oni će izazvati veliku tjeskobu u ljudskim životima. Za sve one koji se žele osloboditi svoj život od negativnih misli i osjećaja . Stvoritelja svih stvari.Ja. nikada ne bi mogao uništiti Moju vlastitu Crkvu. tako da me možes ozdraviti. da vam pomognem. Ja sam vasa slamka spasa.za kojom žudite u svijetu punom nepravde. To je to.o Trojedinom Bogu. Kako se sada priblizava Zadnje vrijeme . Vas ljubljeni Spasitelj Isus Krist 400. 2012 18:00 Moja usrdno ljubljena kćeri. Jedini način da se oslobodite od teškog života . Međutim. da oni počine zločine.Ja ću odmah odgovoriti i pomoći vam da se približite Mom Presvetom Srcu. vaš ljubljeni Isus. vas ljubljeni Isus. da imate odgovornost . da dobiju uporište u Vatikanu. Pomozi mi da osjetim radost. To ne dolazi od Boga. prouzrokuju pustoš oko sebe.kako bi se omogucilo. su za cijeli svijet. Negativnost ce biti uzrokovana od Sotone i njegovih demonskih anđela.a koja nema pravo. Molim vas zovite Me ovom križarskom molitvom (45) "O Isuse ja znam vrlo malo o Tebi. Oni žele oboriti Katoličku crkvu i razbiti je u komadiće. pokušavaju učiniti. djeco. su ušli u sjemeništa. okrutnosti i mržnje. tako da mogu uci u Novi Raj . Pozovite Me glasno. Njihove ovlasti. Bilo da vjerujete ili ne vjerujete . Samo Ja mogu promijeniti način na koji živite. nikada ne bi mogao unistiti svoju Crkvu. odstrani sve negativne misli i pokazi mi put. njihovom ljubljenom Isusu Kristu.kako se Moja Crkva kroz ruke jedne određene sekte raspada. da otvorim moje srce kako bi dozvolio da udjes u moju dušu. Ne smijete se bojati. koji će biti uvreda za Moju smrt na križu. Djeco. vaseg dragog Isusa. Svi oni koji znaju Moje učenje . koji vrijeđaju Mog Oca.mogu da nanesu užasnu nepravdu onima . ali od 1967. izazvali bol ili štetu drugima.je. Kada se to dogodi . Ako vi to izgovorite iz srca. Oni stavljaju misli u njihove umove.iako su bile dopuštene od Boga Oca. što lažni prorok i obmanjivač . on je intenziviran. zašto je mnogo priprema potrebno. da igra ulogu u Svetoj Stolici. Amen.da Me pozovete . Molim vas. jednostavan razgovor. nesreće. mogu posjedovati tijelo. Moja djeco. Mnoge Moje pobožne pristase. to će se promijeniti. Novi svjetovni zakoni će biti uvedeni. One ce biti date za sve religije i uvjerenja. Njihovo shvacanje će biti odbijeno i mnogi Sakramenti prestat će biti ponuđeni. Ali pomozi mi. Mnogi obmanjivaci. kojima oni vladaju.gdje mogu živjeti život u ljubavi. Moje Poruka vrijede za sve religije i uvjerenja.ove siromašne duše. Samo mir i ljubav može doći od Boga.tako da vam Ja mogu pomoći. koji su članovi ove zle sekte. Ovo zla sekta će sada osloboditi sve snage . potičuci ih uglavnom . Stvoritelja cijelog svijeta. Svetom Trojstvu koja se sastoji od Oca i Sina i Duha Svetoga. Molitva. neću stajati po strani i gledati . utvrđenim od Boga Oca. Kod duša. Samo Ja vam mogu pomoći.Poruka 399. koje se već nalaze u grijehu. Oni ih napadaju preko osjetila . Molite Me vasim osobnim riječima .Vječnoga Oca. Ja ću vas voditi i zaštititi vas na vašem putu i vi ćete biti vođeni snagom Duha Svetoga. Ovaj zli plan. Mnogi pitaju zašto se ove Poruka cesto odnose na Sotonu.da navijestite citavom svijetu Moju Svetu rijec .vi morate pomoći onim sirimasnim duše koje trebaju Moju zaštitu. utješiti me i ispuniti me Tvojim mirom. morate znati. Za one katolike koji će biti povrijeđeni i zaprepasteni .da počine grijeh u tijelu. da izaberu novog nasljednika za Mog Svetog namjesnika papu Benedikta XVI.da Ja razgovaram s vama preko ovih poruka . dopustite Mi da vas držim što blize sebi i da vam dam utjehu . tako da bi one mogle biti spasene." Volim vas sve .da naviještavate javno Istinu Mojih učenja.zato što je vama data Istina. uključujući i one koji ne vjeruju Utorak 17 travanj.sve što je potrebno je pobožnost prema Meni. Moj odgovor je ovaj: Sotona i njegovi pali anđeli lutaju zemljom u potrazi da napadnu čovjeka. radosti i slozi s Tobom zauvijek. 2012 18:30 Moja usrdno ljubljena kćeri. Oni će uvesti zakone koji se protive Deset zapovijedima. U drugim slučajevima .kojeg vodite. bez obzira koliko ste griješili. i znajte da se ne morate bojati . uključujući i one koji ne vjeruju u postojanje Boga .draga Djeco .bez obzira kojih ste uvjerenja.Ja pozivam svu Božju Djecu i uvjeravam vas da Ja. da uništi Moju Crkvu je u tijeku vec 100 godina. Vaš ljubljeni Isus . okrenuti leđa pogresnom ucenju. U položajima moći . će se osjecati povrijedjenim. To je upravo ono. Ponedjeljak 16 travanj. je dovoljno.koji obožavaju Sotonu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful