STEYR MARINE ENGINES

4 CILINDRA + 6 CILINDARA

PRIRUČNIK ZA RAD, ODRŽAVANJE I JAMSTVO
P/N Z001022/0 7. izdanje Lipanj 2007

www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407 Steyr-Gleink, AUSTRIA

DOBRODOŠLI NA BROD

Čestitamo na vašoj odluci da izaberete STEYR brodski motor za vaš brod i nadamo se da ćete uživati s njim. STEYR MOTORS GmbH razvio je visokobrzinski dizel motor s modularnim visokotlačnim ubrizgavanjem goriva specijalno za morske uvjete. Brodski motori STEYR projektirani su za prilagodbu na različite sustave propulzije. Da biste udovoljili svojim očekivanjima, molimo da pažljivo proučite ovaj priručnik za vaš novi STEYR brodski motor da biste stekli dovoljno informacija o njegovu radu i rukovanju njime te radi optimalne uporabe različitih ugrađenih funkcija. S ljubaznim pozdravima, STEYR MOTORS GmbH

VAŠ STEYR MARINE ZASTUPNIK

STEYR MOTORS GmbH Postprodajne usluge Im Stadtgut B1 4407 Steyr, Austria www.steyr-motors.com
3 7. Izdanje, Lipanj 2007 P/N Z001022/0

4 . OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D TEHNIČKI PODACI STRANICE 43 – 54 Ovo poglavlje sadrži tehničke podatke i opis proizvoda za STEYR brodske motore. izbor propelera. GENERALNI DISTRIBUTERI STRANICE 99 – 108 Ovo poglavlje sadrži jamstvene uvjete (servise i obaveze) za vlasnike i proizvođače STEYR brodskih motora.Kako se služiti ovim priručnikom Sadržaj OPĆI DIO STRANICE 5 – 12 Ovo poglavlje sadrži korisničke upute i opće napomene o sigurnosti za STEYR brodske motore. GORIVO I MAZIVA STRANICE 39 – 42 Ovo poglavlje određuje zahtjeve za gorivo i maziva za STEYR brodske motore. kao i pravilne postupke pokretanja i rukovanja STEYR brodskim motorima. A B full load speedrange RPM ODRŽAVANJE I PRONALAŽENJE KVAROVA STRANICE 55 – 82 Ovo poglavlje sadrži upute za potrebno održavanje te napomene o uklanjanju mogućih problema na vašem STEYR brodskom motoru. JAMSTVO. povlačenje iz uporabe. adekvatno odlaganje i trgovčevu testnu listu. AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA STRANICE 83 – 98 Ovo poglavlje sadrži upute za testove tehničkog prijema montaže. POKRETANJE I FUNKCIJE STRANICE 13 – 38 Ovo poglavlje sadrži kratke upute. pokretanje nakon skladištenja. opis funkcija i normalnog rada.

........................................................................... 9 Zamjenski dijelovi ........ 10 Dno broda ................ 7 Dokumenti tehničkog prijema montaže ...................................... 11 Sigurnost ................................................................................. Ilustracije i specifikacije ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 Usluge popravaka ......................................................... 6 Reference proizvoda............................. 8 Servis zastupnika ............................ 11 Simboli ................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 Ukradena jedinica ......................................................... 9 Prije isplovljavanja ........................................................................................................................................................ 10 Bojanje dna broda ................... 7 Osiguranje ................................ 12 5 ............... 8 Simboli ilustracija ....OPĆI DIO Općenito .................................................................................................................................................................................................................. 10 Odgovornosti u plovidbi ............................................... 7 Identifikacijska kartica vlasnika ........... 9 Potapanje motora ......

uz postizanje njihove radne sigurnosti. tehnički podaci. ali različiti podaci. Bili bismo vrlo zahvalni za vaše odgovore na slijedeća pitanja – – Koji vam opisi ili termini nisu bili razumljivi? – Kakva proširenja ili dodatke biste sugerirali? – Gdje je bilo nekih sadržajnih pogrešaka? Molimo uputite svoje komentare i ideje svom STEYR – Marine zastupstvu. Međutim.) cijela stranica odnosi se samo na specificirane tipove motora OPĆENITO M0144K33 M0166K28 M0236K42 < 3700 o/min < 2600 o/min < 4000 o/min 3. pouzdanosti i dugog radnog vijeka. Radi stalnoga poboljšavanja u pogledu oblika i sadržaja potrebnih informacija. nakon temeljitog proučavanja. kako je opisano u poglavlju „Održavanje i pronalaženje kvarova“. Svi jamstveni zahtjevi trebaju se upućivati vašem lokalnom STEYR Marine zastupstvu. razine emisije ispušnih plinova nalaze se u predviđenim granicama. poglavlja koja se razlikuju označena su na slijedeći način: 1. 6 .pr.Ovaj PRIRUČNIK izdaje STEYR MOTORS GmbH s osnovnom namjenom – pružanje informacija u obliku tehničkih podataka i znanja zasnovanih na našim iskustvima u proizvodnji brodskih dizel motora. moramo se oslanjati i na vašu podršku. CE sukladnost: Uz redovito održavanje. za korištenje u brodicama tijekom cijelog radnog vijeka motora.) cijela stranica odnosi se na sve motore M0144K33 2. što će vam. omogućiti rad i servisiranje motora na vašem brodu. posebno su označeni. n. Budući da ovaj priručnik obuhvaća cijelu obitelj brodskih motora STEYR.) cijela stranica načelno se odnosi na sve tipove motora.

Kontinuirana točnost ovoga priručnika ne može se jamčiti. Ekvivalentni proizvodi koji se koriste moraju zadovoljavati sve važeće Sigurnosne propise Obalne straže SAD (US Coast Guard Safety Regulations) te ABYC standarde za izbjegavanje opasnosti. Ilustracije i specifikacije Kada se u ovom priručniku spominju reference na naziv marke. Austrija: Švedska: Finska: Norveška: SAD: SAD: SAD: Engleska: Francuska: Njemačka: Italija: Bundesamt für Schiffahrt Navigation Office Navigation Office DNV = Det Norske Veritas USCG = United States Coast Guard ABYC = American Boat Yacht Council NMMA = National Marine Manufacturers Association LR = Lloyds Register of Shipping BV = Bureau Veritas GL = GERMANISCHER Lloyd RINA = Registro Italiano Navale Sve informacije. umjesto proizvoda na koji se poziva.Reference proizvoda. vaš zastupnik dužan je izdati vam identifikacijsku karticu vlasnika za vaš STEYR brodski motor. Druge zemlje mogu primjenjivati svoje dopunske interne propise. prijavite broj modela i serijski broj vašim lokalnim vlastima i svom agentu osiguranja. Zabilježiti svaki od tih brojeva u predviđene prostore na kraju ovoga priručnika i na posebnom listu. može se upotrijebiti neki ekvivalentan proizvod. Savjetujte se s vašim lokalnim agentom osiguranja. 7 . U slučaju krađe. ilustracije i specifikacije sadržane u ovom priručniku zasnovane su na najnovijim informacijama o proizvodu raspoloživim u vrijeme tiskanja. osim ako nije izričito rečeno drugačije. STEYR MOTORS GmbH zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez obavijesti unosi izmjene specifikacija i modela. pogledajte Model i serijski broj u ovom poglavlju. a zamišljene su kao reprezentativni prikazi koji služe samo za usporedbu. Sve Ilustracije korištene u ovom priručniku ne moraju prikazivati stvarne modele ili opremu. Ukradena jedinica Broj modela i serijski broj na vašem motoru od velikoga su značaja. uključujući i pravo na prekid proizvodnje modela. bez nastanka bilo kakve obaveze opremanja istima na modelima proizvedenim prije datuma takve promjene. Osiguranje Osiguranje vašeg STEYR brodskog motora i broda trebalo bi se regulirati što je prije moguće. Identifikacijska kartica vlasnika Prilikom kupnje broda. proizvod ili specifičan alat. da biste se zaštitili od šteta uslijed požara. Što se tiče smještaja tih važnih brojeva. krađe itd. Ta identifikacijska kartica vlasnika služi kao dokaz vlasništva i mora se predočiti u slučaju jamstvenih zahtjeva. kao i pravo izmjena specifikacija ili dijelova u bilo koje vrijeme. Spremite taj posebni list na sigurno mjesto koje se ne nalazi na vašem brodu. Molimo da se njihovih savjeta pridržavate na odgovarajući način. broj.

Servis zastupnika – Održavanje NAPOMENA: Molimo ne zaboravite tražiti da se u vaš priručnik unese potvrda da su testovi za tehnički prijem montaže i prvi servis bili izvedeni u skladu s Dokumentom o tehničkom prijemu montaže. 8 . Pogledajte stavku ili osobinu koja nije jasno vidljiva na fotografiji. Servise će obavljati STEYR Marine zastupstva po lokalnim tarifama. Kopija Dokumenta o tehničkom prijemu montaže (Installation Acceptance Records) mora se proslijediti u STEYR MOTORS GmbH. Simboli ilustracija Pogledajte fotografiju ili crtež opisane u tom paragrafu. Pogledajte opću temu teksta. To je također prilika da s vašim STEYR marine zastupnikom razjasnite moguća pitanja nastala tijekom prvih sati rada na vašem brodu te da uspostavite program servisiranja i održavanja.Evidencija montaže i pregleda prije isporuke Vaš STEYR Marine također je obavezan ispuniti Dokument o tehničkom prijemu montaže (Installation Acceptance Records) (Poglavlje „AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA“). Pogledajte određene stavke ili osobine opisane u tekstu i ilustrirane na fotografiji. Troškove servisnog materijala snosi vlasnik. Pri tom se na odgovarajući način moraju izvesti potrebni testovi i mjerenja.

kvalificiranim osobljem i specijalnim namjenskim alatima za rješavanje svih problema koji se mogu pojaviti. Zamjenski dijelovi Vaš STEYR brodski motor projektiran je za rad u morskim sredinama. Preporučeni minimum Alati na brodu veliki odvijač mali odvijač križni odvijač kliješta-hvataljke špicasta kliješta komplet ključeva kušalica za 12 V baterijska svjetiljka izolacijska vrpca imbus ključevi Preporučeni minimum Rezervni dijelovi na brodu propeler i sitni dijelovi za montažu propelera filter za gorivo impeler vodene pumpe osigurači žarulje vijci za curenja Ovi popisi predstavljaju preporučeni MINIMUM i nemaju namjenu da obuhvate sve moguće brodske ili plovidbene situacije. gdje se nalaze brojevi telefona i telefaksa STEYR Marine zastupstva. 9 .Usluge popravaka Sve popravke na vašem STEYR brodskom motoru treba izvoditi ovlašteno STEYR Marine zastupstvo. dovezite svoj STEYR brodski motor do najbližeg STEYR Marine zastupstva. Informacije o adresama zastupnika možete naći na stranici 3. Prije isplovljavanja Provjerite vremensku prognozu. Ako se neki problem pojavi za vrijeme putovanja. vjetrove i stanje mora. koje raspolaže profesionalnim znanjima. * Za dugačke periode rada na visokim okretajima koristite isključivo zamjenske dijelove odobrene od STEYR Marine. Preporučuje se da sve radove na vašem STEYR brodskom motoru izvodi STEYR Marine zastupstvo gdje ste kupili opremu – oni poznaju i vas i opremu koju su prodali. Recite nekomu kamo idete i kada namjeravate tamo stići ili se vratiti.

smanjit će brzinu broda. Boje protiv obrastanja na bazi bakra mogu se koristiti. Dno broda Stanje brodskog dna može utjecati na performanse vašeg broda. Savjetujte se sa svojim STEYR Marine ugovornim partnerom o antikorozivnoj boji koja je dopuštena u vašem području. razina vode u brodskoj kaljuži mora se održavati dosta ispod kućišta zamašnjaka. Dno broda s evidentnim obraslinama prouzrokuje smanjenje vršne brzine za 20 posto ili više. prisutno kako u slatkoj tako i u slanoj vodi. Kašnjenje u izvođenju ovih radova može prouzročiti značajna oštećenja motora. NEMOJTE KORISTITI bilo koju grafitnu boju protiv obrastanja. Često provjeravajte ima li u motorskom prostoru suviše nakupljene vode. Električni uređaji moraju se zamijeniti. ali će zahtijevati učestalije preglede i zamjenu potrošnih anoda. Od imperativne je važnosti da vaš zastupnik ukloni svu vodu iz motora i odmah ponovo podmaže sve unutarnje dijelove.Potapanje motora Izvadite motor iz vode što je brže moguće i obratite se vašem lokalnom STEYR Marine zastupniku radi servisiranja. uporaba boje protiv obrastanja usporit će njegov rast. 10 . * Boje protiv obrastanja na bazi tributil-kositra (TBTA ili TBTF) preporučuju se tamo gdje je njihova uporaba dopuštena. Morsko raslinje. NAPOMENA: Nikada nemojte bojati anode za antikorozivnu zaštitu. jer bi se time umanjila njihova djelotvornost. * * Boja protiv obrastanja na bazi vinil-butila preporučuje se kao alternativna. Periodički čistite dno vašeg broda prema preporukama proizvođača. * NAPOMENA: Bojenje vertikalnog pogona bojom protiv obrastanja na bazi bakra ubrzat će galvansku koroziju. NEMOJTE BOJITI bilo koji dio vertikalnog pogona bojom protiv obrastanja na bazi bakra. Bojanje dna broda Ako se vaš brod nalazi u vodama gdje morsko raslinje predstavlja problem.

Sigurnosni simbol POZOR: postavlja se uz neku važnu informaciju da vi i druge osobe ne biste bili povrijeđeni. Poštujte ta pravila da zaštitite sebe. Plovni putovi u nadležnosti su saveznih propisa. poremećaje pri rođenju i druge reproduktivne poremećaje. Proučite pravila plovnih putova područja u kojemu ćete ploviti vašim brodom. UPOZORENJE KALIFORNIJA: UPOZORENJE – PROPOZICIJA 65 Ispušni plinovi dizel motora te neki od njihovih sastojaka u državi Kaliforniji poznati su po tomu da prouzrokuju rak. Pokažite svim članovima posade smještaj opreme za nuždu i kako ju koristiti. Kontaktirajte vašu lučku kapetaniju i iskoristite pogodnosti njihovih sezonskih inspekcija brodova i kurseva za obuku. Pazite na sve napomene i sigurnosna upozorenja sadržane u ovom priručniku.Odgovornost u plovidbi Kao vlasnik broda. Temeljito se upoznajte sa signalima sustava meteoroloških upozorenja i plovnim oznakama na plovnim putovima. Pobrinite se da svi voditelji broda pročitaju ovaj priručnik. Sigurnost Ovaj priručnik sadrži određene informacije povezane s osobnom sigurnošću vas kao voditelja broda. Po zakonu ste obavezni da za svaku osobu na brodu imate po jedan pojas za spašavanje odobren od HRB-a. Simbol NAPOMENA: javlja se uz važne informacije kojima se spriječavaju oštećenja mehanizama. Podučite najmanje jednoga od vaših putnika osnovnim stvarima o upravljanju vašim brodom u slučaju nužde. vi imate određene odgovornosti prema drugima. svoje putnike i kolege zaljubljenike u plovidbu. dok plovidbu unutarnjim vodama i jezerima kontrolira lokalno zakonodavstvo. Vi ste pravno odgovorni za sve ljude na vašem brodu. 11 . vaših putnika i promatrača. plus jedno odobreno sredstvo za bacanje s palube radi zaštite ljudi u moru.

Označava da je sadržaj pod tlakom. održavanje i jamstvo prije uporabe motora ili pomoćnog uređaja. održavanje i jamstvo prije pokretanja motora. Označava mjerač koji prikazuje tlak u sustavu podmazivanja sirove vode.Simboli Određeni simboli ili kombinacije simbola mogu biti postavljeni na vašem STEYR brodskom motoru ili njegovim pomoćnim uređajima. NEUTRAL i NAZAD Simboli „Stanja“ Označava mjerač koji prikazuje ukupni broj radnih sati motora. Označava mjerač koji prikazuje temperaturu rashladnog sredstva motora. Pridržavajte se uputa u Priručniku za rad. Hitno zaustavljanje motora. Simboli „Indikatori položaja“ Označava kretanje prema gore. aktiviranje trim prekidača za spuštanje pramca broda. Također može označavati položaj STOP za kontrolu gasa. Ako bilo koji simbol ne razumijete u potpunosti. Označava akumulator ili mjerač koji prikazuje stanje sustava punjenja akumulator-generator. Označava radni uređaj za pokretanje motora. Označava mjerač koji prikazuje brzinu vrtnje motora izraženu u okretajima u minuti. On sadrži informacije ili upute bitne za rad tog proizvoda. Označava mjerač koji prikazuje napon ili amper sate akumulatora. Primjer: Dok je brod na brzini glisiranja. Označava prisustvo ELEKTRICITETA iznad 50 volti. Identificira otrovne materijale. Označava PREKIDAČ STOP . Primjer: Dok je brod na brzini glisiranja. Označava ulje za podmazivanje koje se koristi u mjenjačima. OSIGURAČ: Označava uređaj koji štiti električni sustav od preopterećenja. Označava da ULJE treba doliti ili da je ULJE prisutno. OTVOR ZA MOTORNO ULJE: Mjesto gdje se ulje ulijeva u motor. ili Prikazuje količinu tekućine u spremniku. 12 . Označava negativni priključak uzemljenja ili negativni naponski priključak. Simboli „Upute“ Označava da GORIVO treba doliti ili da je GORIVO prisutno. Označava drenažne čepove motora i priključke. Izuzetno je važno da razumijete njihovo značenje ili svrhu. Ukazuje na potencijalnu opasnost od požara. Označava položaj ručice mjenjača: NAPRIJED. Znači: staviti ručicu mjenjača u NEUTRAL prije pokretanja motora. Znači: Pročitajte vaš Priručnik za rad održavanje i jamstvo prije korištenja proizvoda. Simboli „Sigurnosna upozorenja“ Znači da je prisutna opasnost od OZBILJNIH ozljeda. obratite se vašem ZASTUPNIKU. FILTER: Označava uređaj koji izdvaja zagađenja iz uljnog sustava motora. aktiviranje trim prekidača za dizanje pramca broda. Označava mjerač koji prikazuje tlak rashladnog sredstva motora. Označava područja koja treba podmazati. Označava kretanje prema dolje. Pridržavajte se uputa u Priručniku za rad. Simboli „Opis funkcija“ FILTER: Označava uređaj koji izdvaja zagađenja iz goriva Označava PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVANJE PALJENJA U NUŽDI.

........ 23 Mjenjač ............... 23 Štednja goriva ....... 20 Prebacivanje mjenjača ......................................................................................................................................... 16 Pokretanje motora (samo za SOLAS) ............................................................................. 16 Zaustavljanje motora .................... 17 Zaustavljanje motora (samo za SOLAS) ..................................................................... 23 Rad na velikim visinama ..................... 29 13 ...................................................................................................................................................................................... 24 Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu ....... 17 Postupci uhodavanja motora ................................................................POKRETANJE I FUNKCIJE Prije pokretanja ..... 21 Upute za rad daljinskim kontrolama ......... 27 Prekidač za zaustavljanje u nuždi .............. 28 Svjetla upozorenja i zvučni alarm ........ 22 Prebacivanje mjenjača i kontrola brzine ........................................... 18 Rad nakon uhodavanja....... 23 Ploča instrumenata ...................................................................................... 25 Ploča instrumenata (samo za SOLAS) ........................................................................................................................................................... 26 Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu (samo za SOLAS) ..................... 15 Pokretanje motora .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 Prekidač za zaustavljanje u nuždi (samo za SOLAS) ..........................................................

............................. 36 Akumulator ........................ 38 Prekid ventilacije kućišta radilice (samo za Solas) ......................................................................................................................... 37 Inverzijski prekidač (samo za Solas) ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 35 Električna oprema .............................................................................................................................................................. 36 Alternator ............................................................................................... 33 Pumpa za gorivo ............ 38 Ploča instrumenata (samo za SOLAS) ......................POKRETANJE I FUNKCIJE Elektronička upravljačka jedinica motora (ECU) ........................................................................................................... 33 Aktivnosti u slanoj vodi................ 30 Dijagnostički sustav ............................................................................. 33 Operativni postupci pri niskim temperaturama ..... 33 Zaštita propelera ........................................................................................................................................................................................................................ 32 Zakretni moment propelera .... 36 Osigurači ............................ 34 Zagađenje goriva .. 38 Rad na suho (samo za Solas) ...... 33 Vodeni mlazni pogon .................................................................................................................... 31 Modeli s proturotacijom ............................................. 32 Propeleri po izboru ....................... 34 Rashladni sustav (Opis funkcija) ... 34 provjere sustava za gorivo ....................................... 38 14 ..........................................................................................................

15 . Provjerite radne zalihe * rashladne tekućine * ulja * hidrauličkog ulja * ulja u mjenjaču * goriva 5.Prije pokretanja Upoznajte se s rukovanjem brodom. nakon skladištenja itd. Provjerite ima li previše nakupljene vode u kaljuži. pročistite sustav za gorivo postavljanjem „paljenje UKLJ“ tijekom 6 x 10 s. a zatim nastavite na slijedeći način: 1. Ako je nakupljanje vode neizbježno. Prekomjerna akumualcija vode u motorskom prostoru/ kaljuži može prouzročiti kvarove motora. Pumpa za sirovu vodu oštetit će se i/ili će se motor pregrijati ako radi bez vode za rashlađivanje. osobito s uporabom mjenjača. Uvijek održavajte kaljužu čistom i suhom. montirajte u kaljužu pumpu s automatskim prekidačem. Prije prvoga pokretanja motora (nakon montaže. Otvorite usisni ventil za sirovu vodu. Nikada ne dopustite da razina vode u motorskom prostoru bude viša od dna uljnog korita. NAPOMENA: motor pustite u radu samo dok je osiguran dotok sirove vode ili ako je rashladni sustav opremljen uređajem za zatapanje. Otvorite ventil za gorivo. 4. Provjera elektrike * Napunjenost i stanje akumulatora.). NAPOMENA: Motor pokrećite samo kada je zajamčen dovod goriva bez mjehurića. 2. NAPOMENA: Razina vode u motorskom prostoru broda porast će kada se brod koristi na velikim nagibima prije postizanja brzine glisiranja. 3.

Zaustavljanje motora 1. Zakrenite ključ paljenja u položaj ISKLJ. ručica gasa treba biti u neutralnom položaju. Za pokretanje motora. pričekajte dok se kombinirana indikatorska lampica tlak ulja/žarnica za predupozorenje ne ugasi. Ohladite motor. 2. ali ni u kom slučaju ga nemojte držati u tom položaju dulje od deset sekundi. To može imati za posljedicu kvarove motora. otpustite ključ paljenja na trenutak i ponovite postupak pokretanja. Začut će se zvučni alarm. Nikada ne zakrećite ključ paljenja u položaj „START“ dok motor radi. Elektronički sustav za upravljanje motorom automatski regulira dovod goriva i period predgrijavanja na svim temperaturama. Zvučni alarm će se ugasiti kada se postigne normalan tlak ulja. 16 . a svjetlosni indikatori se pale (privremeno). Zakrenite ključ paljenja u položaj „START“ i držite ga u tom položaju do „pokretanja“ motora. što označava pravilan rad zvučnog upozorenja upozorenja. 2. a mjenjač u neutralan položaj. 4. 3. pomaknite ručicu gasa u položaj za prazan hod. a zatim možete nastaviti s postupkom pokretanja. POZOR: Ne zaustavljajte motor na brzinama vrtnje iznad praznog hoda niti “ubrzavajte” motor dok isključujete paljenje. obratite se vašem STEYR Marine zastupniku. Ako se motor ne pokrene. Zbog toga. Postavite ručicu gasa u položaj za prazan hod.Pokretanje motora Postupak pokretanja STEYR brodskog motora isti je za hladni i topli start. otpustite ključ paljenja. NAPOMENA: U slučaju pokretanja pri niskoj temperaturi. Čim se motor pokrene. a mjenjač u neutralan položaj. 1. zakrenite ključ paljenja u položaj paljenje „UKLJ“. OPTIONAL INSTRUMENT OFF ON (VOID) START POZOR: Ako se motor ne pokrene unutar jedne minute i/ili nakon uzastopnih pokušaja. 3.

Ohladite motor. 1. ali ni u kom slučaju nemojte ga držati u tom položaju dulje od deset sekundi. 3. OPCIJSKI INSTRUMENT F G Zaustavljanje motora 1. obratite se vašem STEYR Marine zastupniku. pomaknite ručicu gasa u položaj za prazan hod. ručica gasa treba biti u neutralnom položaju. Za pokretanje motora. Zbog toga. a svjetlosni indikatori se pale (privremeno). Zvučni alarm će se ugasiti kada se postigne normalan tlak ulja.BUKH STEYR SOLAS Pokretanje motora (samo za SOLAS) Postupak pokretanja STEYR brodskog motora isti je za hladne i tople radne uvjete. Nikada ne zakrećite ključ paljenja u položaj „START“ dok motor radi. Pritisnite taster paljenja (na ilus. 4. POZOR: Ako se motor ne pokrene unutar jedne minute i/ili nakon uzastopnih pokušaja. 3. Pritisnite taster START (na ilus. POZOR: 17 . G. Pritisnite taster paljenje UKLJ/ISKLJ (na ilus. a mjenjač u neutralan položaj. Postavite ručicu gasa u položaj za prazan hod. što označava pravilan rad sustava upozorenja. pričekajte dok se kombinirana indikatorska lampica tlak ulja/ žarnica za predupozorenje ne ugasi. F) da ga isključite iz zabravljenog položaja i da UGASITE motor. crveni) (taster se zabravi u mjestu). začut će se zvučni alarm. Čim se motor pokrene. To može imati za posljedicu kvarove motora. a zatim nastavite s postupkom pokretanja. F. 2. zeleni) i držite ga u tom položaju do „pokretanja“ motora. NAPOMENA: U slučaju pokretanja pri niskoj temperaturi. a mjenjač u neutralan položaj. otpustite start – taster na trenutak i ponovite postupak pokretanja. Ako se motor ne pokrene. Ne zaustavljajte motor na brzinama vrtnje iznad praznog hoda niti “ubrzavajte” motor dok isključujete paljenje. 2. Elektronički sustav za upravljanje motorom automatski regulira dovod goriva i period predgrijavanja na svim temperaturama. otpustite taster START.

pustite motor da radi na visokim okretajima praznog hoda (ispod 1500 o/min).Postupci uhodavanja motora Svi brodski motori STEYR Marine engines radili su kraće vrijeme na završnom ispitivanju u tvornici. NAPOMENA: NEPRIDRŽAVANJE UPUTA ZA UHODAVANJE MOTORA MOŽE PROUZROČITI TEŠKA OŠTEĆENJA MOTORA. Povremeno smanjite gas na prazan hod radi hlađenja motora. Za vrijeme tih osam sati rada dopušteno je pustiti motor u radu na punom gasu u periodnima kraćim od dvije minute. nastavite s radom motora na približno tri četvrtine gasa ili manje (minimmalna brzina glisiranja). Prva dva sata Prvih pet do deset minuta rada. Tijekom prvih 20 sati rada. 18 . U tom periodu često mijenjajte brzinu vrtnje motora. smanjite brzinu vrtnje motora. Indikacija upozorenja za vrijeme uhodavanja preko ECU (Engine Control Unit = Upravljačka jedinica motora) ECU kontrolira opterećenje motora tijekom prva dva sata rada motora. a zatim vratite nazad na minimalnu brzinu glisiranja. Ako se motor preoptereti (tijekom prva dva sata rada) svjetlo „Provjera motora“ automatski će se upaliti. POZOR: UKLJ Ako se upozoravajuće svjetlo upali (PM svjetlo – UKLJ). ubrzavajući do približno tri četvrtine gasa tijekom dvije do tri minute. NAPOMENA: NEMOJTE PUSTITI MOTOR DA RADI NA ISTOM BROJU OKRETAJA DULJE VRIJEME TIJEKOM TA POČETNA DVA SATA UHODAVANJA. Kada motor dostigne radnu temperaturu. Održavajte brzinu glisiranja da izbjegnete prekomjerna opterećenja motora. a zatim ju ponovo povećajte da pripomognete uhodavanju prstenova i ležajeva. Slijedećih osam sati Tijekom slijedećih osam sati rada. Preostalo vrijeme za Prva dva sata rada. ubrzavajte motor tako da brzo dovedete brod u glisiranje i smanjite gas toliko da održavate položaj glisiranja. morate se pridržavati uputa za uhodavanje motora da biste osigurali najbolja radna svojstva i dulji vijek motora. potrebno je smanjivati gas dok se taj signal ne ugasi. NAPOMENA: TIJEKOM UHODAVANJA NEMOJTE PUSTITI MOTOR DA RADI NA STALNIM OKRETAJIMA U DULJIM PERIODIMA VREMENA.

Povremeno smanjite brzinu vrtnje motora da bi se ohladio. Prilikom dopunjavanja motorskog ulja. U pravilu. Motor se mora puniti samo preporučenom količinom ulja. pogledajte stranice 57 – 59 D. Provjerite pokazivanje temperature otora. Vidi poglavlje „Podmazivanje motora“ 19 . trenutno smanjite brzinu vrtnje i opet ju povećajte. ispravljanju broda ili glisiranju). Odstupanja od normalnih radnih uvjeta bit će naznačena svjetlima upozorenja i zvučnim alarmom. POZOR: U slučaju nepridržavanja uputa za uhodavanje. U normalnom radu treba biti između 80° – 95°. nakon zagrijavanja motora na radnu temperaturu. provjerite razinu ulja u kućištu motora pomoću mjerne šipke. Za točna značenja. NAPOMENA: Za vrijeme normalnog rada motora tlak ulja će rasti s povećanjem okretaja i padati kako okretaji padaju. jamstveni zahtjevi se ne priznaju.OPĆENITO Završnih deset sati uhodavanja motora Tijekom završnih deset sati uhodavanja. B. Ako je potrebno. U slučaju da je kontrolna lampica tlaka ulja još upaljena i na pravilnoj razini ulja. U slučaju zvučnog alarma. poslužite se informacijama u „Podmazivanje motora – Motorno ulje“ (stranica 41). tlak ulja će pri određenom broju okretaja biti veći kada je motorno ulje hladno nego kada je motorno ulje vruće. dolijte ulje (NEMOJTE PRELIJEVATI). motor smije raditi na punom gasu u periodima od opet do deset minuta. NAPOMENA: TIJEKOM PERIODA UHODAVANJA. Često provjeravajte razinu motorskog ulja. Ako se lampica upali pri svakoj promjeni položaja broda (pri skretanju. dajte motor provjeriti kod vašeg STEYR Marine zastupnika radi kvara signalne lampice ili uljne pumpe. MOTOR NE SMIJE RADITI NA STALNIM OKRETAJIMA U DULJIM PERIODIMA. osobito pazite na slijedeće: A. C. Uvijek održavajte razinu ulja u željenom rasponu između oznaka „MIN“ i „MAX“ na mjernoj šipci. Za vrijeme perioda uhodavanja. Provjerite kontrolnu lampicu tlaka ulja. provjerite razinu ulja u ekspanzijskoj posudi (samo dok je motor hladan).

uvijek dopustite da se motor polako zagrije. Tijekom prvih 50 radnih sati često provjeravajte razinu ulja. Prilikom pokretanja hladnog motora. ali nije dopušteno puno opterećenje motora više od jednoga sata na svakih 12 sati rada. Nikada nemojte pustiti motor da radi na punim okretajima prije nego se postigne radna temperatura. 20 .OPĆENITO Rad nakon uhodavanja Motori navedeni u ovom priručniku namijenjeni su za rad pri različitim brzinama i opterećenjima. Štedljiva plovidba može se postići pri slijedećim brzinama vrtnje motora: M084K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS 3000 o/min 3000 o/min 3000 o/min 3200 o/min 3200 o/min 3400 o/min M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 2200 o/min 2200 o/min 3300 o/min 3600 o/min 3600 o/min što će produžiti radni vijek motora i smanjiti emisiju buke.

Ako je mehanizam za prebacivanje mjenjača isključen. Kad je prebacivanje mjenjača završeno. Mehanizam za prebacivanje automatski će zahvatiti. NAPMOENA: Naglo povećanje pomaka prebacivanja na daljinskoj kontrolnoj ručici ukazuje na mogući problem u sustavu prebacivanja brzina. postavite kontrolnu ručicu u neutralan položaj. počet će i kretanje ručice gasa. 21 . Nakon pomaka mjenjačke ručice prema naprijed. Dulji rad u ovakvom stanju može imati za rezultat oštećenja mjenjačkog mehanizma. 4. polako nastavite pomicati kontrolnu ručicu u željenom smjeru da biste povećali brzinu. 5. 2. Za mijenjanja iz NAPRIJED na UNAZAD ili iz UNAZAD na NAPRIJED. 3.Prebacivanje mjenjača 1. uvijek zaustavite ručicu u položaju NEUTRAL i pustite da brzina vrtnje motora padne na prazan hod. Za plovidbu NAPRIJED – pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju i pomaknite ručicu mjenjača prema naprijed. Ako se to dogodi. počet će i kretanje ručice gasa. potražite čim prije vašeg STEYR zastupnika radi pravilne dijagnoze i potrebnih servisnih podešavanja. Za plovidbu UNAZAD – pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju i pomaknite ručicu mjenjača unazad. Nakon pomaka mjenjačke ručice unazad.

Pritisnite istovremeno i dugme za blokadu u neutralnom položaju (C) i dugme za isključivanje mjenjača (E). pridržavajte se uputa proizvođača. Vaš brod može biti opremljen daljinskim kontrolama drugačijim od ovih opisanih gore. Ta funkcija može spriječiti ozljede nastale uslijed neočekivanog okretanja propelera i naglog kretanja broda. 22 . smješteno u kontrolnoj ručici.Upute za rad daljinskim kontrolama 1 Vaš brod može biti opremljen jednom od slijedećih daljinskih kontrola: * * Jedna ručica i prikrivenom bočnom kontrolom Dvojno montirana kontrola za dvostruke motore Ako se koriste druge daljinske kontrole usuglašene s markom STEYR. Koristite samo daljinske kontrole s funkcijom pokretanje-samo-uneutral. Uhvatite glavčinu kontrolne ručice i povucite ju ravno unutra za približno 1/4" (6 mm). NAPOMENA: 1 Daljinske kontrole imaju slijedeće važne osobine: * * Jednostruku ručicu koja omogućava selektiranje stupnja prijenosa prema naprijed ili unazad. pitajte vašeg ZASTUPNIKA za radne upute za daljinske kontrole korištene u vašem brodu. koje se mora pritisnuti da se omogući prebacivanje iz neutralnog položaja prema naprijed ili unazad. Prikrivena bočno montirana kontrola ima dugme za blokadu u neutralnom položaju (C). Dvojno montirane kontrole nemaju blokadu u neutralnom položaju. jer se njihov rad i funkcije mogu razlikovati od kontrola odobrenih za STEYR brodski motor. Ako ne koristite kontrole odobrene za STEYR brodski motor. Pomaknite kontrolnu ručicu prema naprijed da pojačate gas (F) (G) Mehanizam mjenjača uključen Mehanizam mjenjača isključen Brava za neutralni položaj i mehanizam mjenjača automatski se uključuju kada se kontrolna ručica vrati u neutralni položaj. POZOR: Proizvođač treba opremiti vaš brod daljinskom kontrolom sa zaštitom od pokretanja u stupnju prijenosa. Osobinu pokretanje-samo-u-neutral koja onemogućava pokretanje vašeg STEYR brodskog motora s uključenim mjenjačem. Pomaknite kontrolnu ručicu prema naprijed da pojačate gas Mehanizam mjenjača automatski će se uključiti kada se kontrolna ručica vrati u neutralni položaj. Prikrivena bočno montirana kontrola * Za isključivanje mehanizma mjenjača: 1. 2. 3. Dvojno montirana kontrola * Za isključivanje mehanizma mjenjača: 1. ali postoji pozicija za blokadu u neutralnom položaju. regulira brzinu vrtnje motora i osigurava da se prebacivanje obavlja na niskim okretajima motora. Postavite kontrolnu ručicu u neutralan položaj (D) 2.

Nakon uključivanja mjenjača. Nemojte dopustiti da brod padne iz glisiranja. istovremeno održavajući glisiranje. Uslijed pokušaja prebacivanja mjenjača dok motor ne radi. Pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju (C) na nekim pojedinačno motiranim kontrolama i pomaknite kontrolnu ručicu da ubacite u vožnju prema naprijed ili unazad. 23 . Mehanizam za prebacivanje automatski će zahvatiti. gas će se pojačati. nastavite lagano smanjivati brzinu vrtnje motora. (H) (I) (D) (J) (K) Raspon prijenosa unazad Raspon gasa unazad Neutralni položaj Raspon gasa prema naprijed Raspon prijenosa prema naprijed 2 Štednja goriva 2 Uporaba raspona gasa za štednju goriva (M) može uštediti gorivo. Mjenjačka kutija – Informacije NAPOMENA: Od vas se očekuje da se pridržavate uputa i preporuka što ih je dao proizvođač brodske mjenjačke kutije. Pobrinite se da brod održava glisiranje kada smanjujete okretaje motora. Kada brod dostigne vršnu brzinu. To će vam pružiti udobnu plovidbu. ovisno o opterećenju broda i dizajnu trupa. malo smanjite okretaje motora. s istovremenim uštedama goriva. Nastavite polako pomicati kontrolnu ručicu u željenom smjeru da povećate brzinu. mogu nastati oštećenja mehanizma mjenjača.Prebacivanje mjenjača i kontroliranje brzine NAPMOENA: Nemojte prebacivati u položaj NAPRIJED ili UNAZAD ako motor ne radi. Rad na velikim visinama Vaš STEYR brodski motor ima turbopunjač pa ne bi trebalo biti ikakvih zamjetljivih gubitaka radnih svojstava na velikim visinama. Pomaknite kontrolnu ručicu u neutralan položaj (D).

standardna A B C D E F I F brojačokretaja temperatura motora svjetlo upozorenja – punjenje akumulatora kombinirano svjetlo predgrijavanja i svjetlo upozorenja tlak motorskog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora brava paljenja G H I slijepi čep – mogućnost ugradnje prekidača stalnih okretaja slijepi čep – mogućnost ugradnje pokazivač tlaka ulja ili voltmetar 12 V zvučni alarm (montiran sa stražnje strane ploče) Ako vam zatrebaju dodatni instrumenti. 24 . molimo obratite se svom Steyr Marine zastupniku.Ploča instrumenata B A H C D E G Ploča instrumenata.

dok se motor ne pokrene) svjetlosna indikacija UKLJ UKLJ (0..7 s) Provjera sustava – vidi svjetlosnu indikaciju NAPOMENA: U uvjetima niskih temperatura (hladno vrijeme) kombinirano svjetlo za predgrijavanje žarnice i tlak motorskog ulja neće se ugasiti nakon 0.. vidjeti: „Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata“ 25 .. paljenje UKLJ (..7 s.7 s) 2. paljenje UKLJ (.7 s) UKLJ (0.Prikaz – Operativni status Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu 1. dok se motor ne pokrene) svjetlosna indikacija UKLJ UKLJ (0. UKLJ (0. (faza predgrijavanja žarnice) U tom slučaju pokrenite motor odmah nakon što se to svjetlo ugasi. motor radi nakon pokretanja Normalno stanje ISKLJ ISKLJ ISKLJ ISKLJ NAPOMENA: Za daljnje informacije.7 s) Prikaz aktivne greške UKLJ (5 s) UKLJ (5 s) 3.

Taster paljenja (F) mora se postaviti na ISKLJ pa opet na UKLJ.BUKH STEYR SOLAS Ploča instrumenata (samo za SOLAS) A B F G I J C D E H A B C D E F brojač okretaja s brojačem sati rada indikator temperature – rashladno sredstvo svjetlo upozorenja – punjenje baterije kombinirano svjetlo kontrola predgrijavanja i svjetlo upozorenja za tlak motornog ulja svjetlo upozorenja – svjetlo provjere motora taster – paljenje UKLJ/ISKLJ (crveno) G H taster START (zeleni) slijepi čep – mogućnost ugradnje pokazivač tlaka ulja voltmeta 12 V prekidač za hitno zaustavljanje uređaj za zvučno upozorenje (montiran sa stražnje strane ploče) I J NAPOMENA: InstrumentI se automatski osvijetle kada se prekidač paljenja postavi na UKLJ. a zatim se motor može ponovo pokrenuti tasterom START (G). NAPOMENA: U slučaju inverzije motor će se automatski ugasiti. 26 . kako bi se omogućio kasniji normalan rad.

BUKH STEYR SOLAS

Prikaz – Operativni status (samo za SOLAS) Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu
1. paljenje UKLJ (... dok se motor ne pokrene) Provjera sustava – vidi svjetlosnu indikaciju NAPOMENA: U uvjetima niskih temperatura (hladno vrijeme) kombinirano svjetlo za predgrijavanje žarnice i svjetlo upozorenja za tlak motorskog ulja neće se ugasiti nakon 0,7 s (faza predgrijavanja žarnice) U tom slučaju pokrenite motor odmah nakon što se to svjetlo ugasi.
UKLJ (0,7 s) UKLJ (0,7 s) UKLJ

UKLJ (0,7 s)

2. paljenje UKLJ (... dok se motor ne pokrene) Prikaz aktivne greške

UKLJ (0,7 s)

UKLJ

UKLJ (5 s)

UKLJ (5 s)

3. motor radi nakon pokretanja Normalno stanje

ISKLJ

NAPOMENA: Za daljnje informacije, vidjeti: „Tablica – Prikazivanje grešaka na Ploči instrumenata“ 27

BUKH STEYR SOLAS

Prekidač za zaustavljanje u nuždi 3 Prekidač za zaustavljanje u nuždi može biti ugrađen na vašem brodu. Izričito preporučujemo korištenje ovog prekidača. Za pravilnu uporabu ove funkcije, dobro pričvrstite uzicu na vašu odjeću. Nemojte uzicu privezivati za neki dio odjeće koji bi se mogao otrgnuti prije nego se uzica izvuče iz prekidača radi zaustavljanja motora. Uporaba ovog prekidača jednostavna je i ne bi trebala ometati normalan rad na brodu. Treba voditi računa da se izbjegava nenamjerno izvlačenje uzice tijekom normalnih operacija. Tako će dolaziti do neočekivanih prestanaka kretanja prema naprijed. To može prouzročiti da ljudi na brodu budu iznenada odbačeni prema naprijed. Ako je prekidač za zaustavljanje u nuždi bio aktiviran, svaka osoba na brodu može ponovo pokrenuti motor Pritisnite i držite prekidač za zaustavljanje u nuždi, a zatim slijedite normalnu proceduru pokretanja motora. Kada se taster otpusti, motor će se zaustaviti.
POZOR: * *

3

Prekidač za zaustavljanje u nuždi može biti djelotvoran samo ako je u dobrom radnom stanju. Pripazite na slijedeće: Uzica nikad ne smije biti zapletena, jer čvorovi mogu spriječiti njeno djelovanje. Jednom mjesečno provjerite pravilnost rada prekidača. Dok motor radi, povucite uzicu. Ako se pri tom motor ne zaustavi, obratite se ZASTUPNIKU radi zamjene prekidača.

Ako vaš brod nije opremljen prekidačem za zaustavljanje u nuždi, a pripada u jednu od dolje navedenih kategorija, preporučujemo ugradnju prekidača za zaustavljanje u nuždi. * * * * * Sportski čamci visokih performansi Mala priobalna plovila Brodovi s osjetljivim upravljanjem Brodovi gdje je udaljenost od vrha razme do sjedišta vozača manja od 12 in (30,5 cm). Spasilački bodovi

Obratite se STEYR Marine zastupniku za ugradnju prekidača za zaustavljanje u nuždi.

Prekidač za isključivanje u nuždi (samo za SOLAS)
Prekidač za isključivanje u nuždi ugrađen je na ovoj ploči instrumenata. Izričito preporučujemo korištenje ovog prekidača. Za pravilnu uporabu ove funkcije, dobro pričvrstite uzicu na vašu odjeću. Nemojte uzicu privezivati za neki dio odjeće koji bi se mogao otrgnuti prije nego se uzica izvuče iz prekidača radi zaustavljanja motora. Uporaba ovog prekidača jednostavna je i ne bi trebala ometati normalan rad na brodu. Treba voditi računa da se izbjegava nenamjerno izvlačenje uzice tijekom normalnih operacija. Tako će dolaziti do neočekivanih prestanaka kretanja prema naprijed. To može prouzročiti da ljudi na brodu budu iznenada odbačeni prema naprijed. Ako je prekidač za isključivanje u nuždi bio aktiviran (uzica izvučena), svaka osoba na brodu može ponovo pokrenuti motor ako se izvlačivo dugme (ilus. poz.1) prekidača za nuždu povuče i drži izvučeno. Dok se izvlačivo dugme drži izvučeno, nastavite s normalnom procedurom pokretanja i pokrenite motor. Motor će se odmah zaustaviti, ako se izvlačivo dugme otpusti u tim okolnostima. POZOR: * *

1

Prekidač za isključivanje u nuždi može biti djelotvoran samo ako je u dobrom radnom stanju. Pripazite na slijedeće: Uzica nikad ne smije biti zapletena, jer čvorovi mogu spriječiti njeno djelovanje. Jednom mjesečno provjerite pravilnost rada prekidača. Dok motor radi, povucite uzicu. Ako se pri tom motor ne zaustavi, obratite se ZASTUPNIKU radi zamjene prekidača. 28

Svjetla upozorenja i zvučni alarm
Vaš brod s brodskim motorom STEYR Marine Engine opremljen je trima svjetlima upozorenja i jednim zvučnim alarmom (montiranim iza ploče instrumenata), koji ukazuju na slijedeće radne uvjete ili nedostatke sustava. (EMS će također smanjiti snagu motora u slučaju da se prekorači granica nekog važnog operativnog parametra) * Indikacija 'Faza predgrijavanja? (kombinirana indikacija preko lampice tlaka ulja. Počinje djelovati kada je atmosferska temperatura niža od 10 °C/50 °F) Uhodavanje; upozorenje preopterećenja tlak ulja prenizak visoka temperatura rashladnog sredstva Senzori ili krug senzora u kvaru

* * * *

Kada se paljenje postavi na „UKLJ“ pale se indikatorska/upozoravajuća svjetla, a sirena upozorenja oglasit će se na manje od jedne sekunde (0,7): Ovo služi kao provjera rada optičkog/zvučnog sustava upozoravanja.

Indikatorska svjetla i upozoravajuća sirena ostaju uključeni tijekom 5 sekundi nakon postavljanja paljenja na „UKLJ“, u slučaju da je otkriven kvar senzora ili kruga senzora koji je potom pohranjen u Sustav elektroničkog upravljanja (EMS – Electronic Management System) (za indikacije na ploči instrumenata, vidi stranice 25/27 i 62/65) Molimo obratite se najbližem STEYR Marine zastupniku, gdje će dobiti profesionalnu pomoć u provjeri nedostatka i popraviti svaki mogući kvar.

Ako je tlak motornog ulja prenizak, pali se svjetlo upozorenja „tlak motornog ulja“ i čuje se zvučni alarm. Snaga motora se smanjuje na 50 % njegove nazivne snage. U tom slučaju, proslijedite na slijedeći način: * * Provjerite razinu ulja motora i dolijte motorno ulje, ako je potrebno (pogledati poglavlje Gorivo i maziva) Ponovo pokrenite motor i promatrajte svjetlo tlaka ulja. Upozoravajuće svjetlo mora se ugasiti unutar 3 do 4 sekunde nakon pokretanja motora. ako se to ne dogodi, motor se mora odmah ugasiti. (Paljenje „ISKLJ“)

U slučaju pregrijavanja rashladnog sustava ispušnih plinova ili temperature ulaznog zraka, pali se svjetlo upozorenja „kontrola motora“ i čuje se zvučni alarm (oboje 2 puta u sekundi); a snaga motora se smanjuje. U tom slučaju, proslijedite na slijedeći način: * * ODMAH smanjite brzinu vrtnje motora do praznog hoda. Provjerite pokazivač temperature rashladnog sredstva da utvrdite pregrijavanje rashladnog sredstva motora. Ako pokazivač temperature rashladnog sredstva pokazuje pregrijavanje rashladnog sredstva motora, nakratko prebacite u UNAZAD da se odstrani moguće začepljenje uvodnika sirove vode, raznim plastičnim dijelovima i sl. Zatim opet prebacite u NAPRIJED. Pustite motor da nekoliko minuta radi u praznom hodu. Ako pokazivač temperature još uvijek pokazuje pregrijavanje motora, motor se mora ugasiti. Motor nemojte ponovo pokretati sve dok ne nađete i otklonite uzrok alarma. Vidi “gubitak snage” in Tablici za pronalaženje kvarova, tehnički podaci te u poglavlju Održavanje. Provjerite razinu rashladnog sredstva i dolijte ga po potrebi, dok se ne postigne odgovarajuća razina rashladnog sredstva u izmjenjivaču topline. Ako se uzrok za optički/zvučni alarm ne može pronaći, savjetujte se s vašim STEYR Marine zastupnikom.

29

vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Sustav nabijanja zraka Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Senzor brzine Prekoračena granica Smanjenje visoke temperature brzine motora rashladnog sredstva motora Kvar – senzor rashladnog sredstva motora ili priključak senzora Prekoračeno ograničenje temperature ispušnih plinova Smanjenje brzine motora Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Kvar – Senzor temperature ispušnih plinova ili priključak senzora Tlak ulja ispod donje granice Smanjenje brzine motora Sirena i indikatorsko svjetlo „CEL“ UKLJ 2x/s Sirena stalno svira a svjetlo indikacije ulja stalno UKLJ Svjetlo za indikaciju tlaka ulja na UKLJ 1x/s Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Kvar – Senzor tlaka motornog ulja ili priključak senzora Nedovoljan nabojni tlak ili pokvaren senzor Kvar brojača okretaja motora Smanjenje brzine motora Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Visoki ili nestabilni okretaji u praznom hodu ograničena radna svojstva Nema povećanja brzine vrtnje motora pri pomaku ručice gasa na maks. Nepravilni okretaji motora ili zagušen motor Nema indikacije okretaja na brojaču okretaja Steyr Diag Servisna šifra Brzina vrtnje motora ostaje u praznom hodu Steyr Diag Servisna šifra Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Ručica gasa kvar potenciometra Sustav za položaj upravljača Steyr Diag Servisna šifra Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Upravljački sustav 30 . * izvodi auto-dijagnostiku da bi zaštitila motor od oštećenja ako se prekorače operativni parametri. vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Uljni sustav motora Kvar senzora ili konektora. * pohranjuje dijagnostičke podatke ECU poslužiteljskih krugova radi održavanja i servisiranja. vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Sustav hlađenja sirovom vodom Kvar senzora ili konektora.Elektronička upravljačka jedinica motora Motor STEYR Marine engine opremljen je elektroničkom upravljačkom jedinicom (ECU – Engine Control Unit) koja obavlja slijedeće: * kontrolira funkcije motora radi postizanja maksimalne učinkovitosti. * pohranjuje podatke o zloporabi Snaga motora se smanjuje ako: Operativni parametar Zapaženi ishod Indikacija na ploči instrumenata Sirena UKLJ 2x/s Očitanje pokazivača> 107 °C Sirena UKLJ 2x/s Očitanje pokazivača> 120 °C Sirena i indikatorsko svjetlo „CEL“ UKLJ 2x/s Dodatna očitanja alatom Steyr Diag Ograničenje snage Postupak ili mogući razlog Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Rashladni sustav Kvar senzora ili konektora.

tlak nabijanja. koristi se optički ili zvučni signal upozorenja. manje značajan kvar i značajan kvar. signal brzine vrtnje ECU izvodi auto-dijagnostiku i/ili provjere pouzdanosti svih ulaznih vrijednosti i priključaka senzora. 31 . Nepravilnosti za vrijeme rada rangirane su u tri različite kategorije: povremeni kvar. potenciometar ručice gasa. U slučaju nepravilnosti. „Operativni status i Prijava grešaka“ (vidi stranice 25 – 27) (vidi stranice 62 – 65) Dijagnostički sustav Elektronička upravljačka jedinica motora (ECU) nadzire slijedeće parametre motora: tlak ulja. temperaturu rashladnog sredstva. (vidi stranicu 69) Postojeći aktivni kvarovi ostaju pohranjeni dok se problem ne riješi. nakon čega se i šifra kvara briše iz memorije.Operativni parametar Inverzni položaj isključen (SOLAS) Zapaženi ishod Motor ugašen ispod kuta od 70° Indikacija na ploči instrumenata nakon gašenja motora sirena ostaje uključena do resetiranja paljenja Indikatorsko svjetlo „CEL“ prebacuje se na UKLJ Postupak ili Dodatna očitanja alatom mogući razlog Resetirati postavom paljenja na ISKLJ zatim na UKLJ Za vrijeme faze uhodavanja Cel-UKLJ na visokim položajima ručice gasa (više od 75 %) Steyr Diag Faza uhodavanja Vidi podatke o postupku uhodavanja Optički i zvučni signali upozorenja objašnjeni su u slijedećim tablicama. letvu kontrolnih senzora. Za prikaz pohranjenih šifara kvarova potrebno je osobno računalo s dijagnostičkim programom (VR00134/0) ili dijagnostički uređaj (VR00135/1). temperaturu ispušne cijevi (visoki odušnik).

gledano s lijeve strane. Desni propeleri smatraju se propelerima standardne rotacije. kako za desnu tako i za lijevu rotaciju. Suprotan smjer rotacije ostvaruje se u mjenjačkoj kutiji. uobičajeno je montirati propelere na način prikazan na ovoj ilustraciji. Da bi se odredilo koji je propeler lijevi.Modeli s proturotacijom Svi modeli unutarnjih motora STEYR Marine Engine mogu se također postaviti sa suprotnom rotacijom. Da pripomognemo boljem razumijevanjui pokažemo razliku između lijevih i desnih propelera. Pri instalaciji motora u paru. gledano s lijeve strane. Lijevi propeleri smatraju se propelerima sa suprotnom rotacijom. Neki brodograditelji mogu postaviti suprotne smjerove vrtnje pri instalaciju u paru. 7 Lijevi propeleri rotiraju suprotno kazaljci sata i potiskuju brod prema naprijed. POZOR: Ako se gornja provjera ne izvede može doći do gubitka upravljivosti. Rezultat su efikasniji propeleri koji daju bolje radne karakteristike i bolje štede gorivo. Sam motor uvijek ima standardni smjer vrtnje. Propeler. zapazite kut (A) lopatice. To bi imalo za posljedicu da se brod potiskuje unazad kada propulzijske jedinice rade u stupnju prijenosa prema naprijed te prema naprijed kada propulzijske jedinice rade rade u prijenosu prema nazad. uvijek ubacujte u prijenos NAPRIJED ili UNAZAD na niskim okretajima motora i odredite kreće li se brod u pravom smjeru. Kada se propeleri i/ili kablovi demontiraju. treba paziti da ih se priključuje na iste položaje kao i prije te da propeleri ne budu zamijenjeni. za ugradnju u paru. ovdje donosimo ilustracije. zapazite kut (B) lopatice. Plemeniti čelici imaju veću čvrstoću i trajnost od aluminija. To se izvodi preokretanjem smjera na ručici mjenjača. propeleri nisu pravilno montirani. Ako se brod pokrene u SUPROTNOM smjeru. čime se postiže suprotan smjer rotacije propelera. 7 32 . 6 Nakon servisiranja propelera. Da bi se odredilo koji je propeler desni. To omogućava da lopatice propelera iz plemenitog čelika mogu biti tanje i još uvijek imati veću potisnu snagu od aluminijskih propelera. 4 4 Propeleri po izboru Propeleri su dostupni u svim uobičajenim veličinama. osovina propelera i izlazni zupčanici jedini su dijelovi koji se vrte u suprotnom smjeru. NAPOMENA: Nikada ne izmjenjujte desni propeler s lijevipropelerom. 5 5 Propeleri Desni propeleri rotiraju u smjeru kazaljke sata i potiskuju brod 6 prema naprijed.

To može prouzročiti naginjanje broda na jednu stranu (nagib). dajte ga provjeriti i popraviti u radionicu lokalnog STEYR Marine zastupstva. Vodeni mlaz Ako koristite vodene mlazne pogone. Operativni postupci pri niskim temperaturama Kada su prognozirane niske temperature. drenirajte motor kako je opisano u Pripreme za izvansezonsko skladištenje. Uvijek nosite rezervni propeler i zamijenite oštećeni propeler što je moguće prije. NAPMOENA: Korištenje u slanoj ili boćatoj vodi može zahtijevati dodatnu antikorozivnu zaštitu. Nakon završetka rada motora. NAPMOENA: Nikada nemojte voziti s oštećenim propelerom. propeler mora uvijek ostati u donjem (uronjenom) položaju da se voda u vertikalnom pogonu ne bi zamrzla. a brod treba ploviti i biti ostavljen u vodi. Ako se pojave takva stanja. gdje možete nabaviti Komplet za zatapanje motora bilo dok je motor u vodi ili na suhom. Rad u slanoj vodi Preporučujemo da se krug sirove vode napuni slatkom vodom nakon korištenja u slanoj. ove suprotne sile međusobno se poništavaju. zaustavite motor i provjerite je li propeler oštećen. 33 . zagađenoj ili boćatoj vodi da talozi ne bi prouzročili začepljivanje i korodiranje rashladnih prolaza. Kada su vertikalni pogoni jednako podešeni.Zakretni moment propelera Zakretni moment propelera stvara sile koje se prenose na brod. Zaštita propelera Oštećeni ili nebalansirani propeler prouzročit će prekomjerne vibracije i smanjenje brzine broda. molimo pogledajte odnosne dokumente i dokumentaciju proizvođača pogona. Rad s oštećenim propelerom može rezultirati oštećenjima pogonskih komponenti i motora. Sile što ih stvara propeler s proturotacijom suprotne su silama što ih stvara propeler sa standardnom rotacijom. Što se tiče informacija o funkcioniranju i primjeni. Obratite se svom STEYR Marine zastupstvu. molimo obratite se svom STEYR Marine zastupstvu. Ako izgleda da je propeler oštećen.

Tretiranje goriva s mikrobnim razvojem zahtijeva uporabu aditiva za gorivo.Pumpa za gorivo Brodski motor STEYR Marine Engine opremljen je električnom pumpom za gorivo. Ako tretirate gorivo. NAPMOENA: Pocinčani čelični spremnik ne bi trebalo nikada koristiti kao spremnik goriva. Uvjerite se da su ventili za dovod goriva (ako se koriste) otvoreni. najbolja prevencija je održavati na minimumu sadržaj vode u spremniku za gorivo. što je važno za radna svojstva motora. najvjerojatniji zagađivači goriva su voda i mikrobni razvoj (crna „sluz“). a brtve ventilskih slavina potpuno nepropusne (plinski). jer gorivo reagira kemijski s cinčanom presvlakom formirajući prašnjaste pahuljice koje mogu brzo začepiti filtere za gorivo te oštetiti pumpu za gorivo i ubrizgavače. Zagađenje goriva U morskoj sredini. Voda u gorivu može ozbiljno utjecati na radna svojstva motora i može prouzročiti oštećenja motora. za tretman mikrobiološkog zagađenja goriva. Da bi se osiguralo hitro pokretanje i jednolik rad motora. Crna „sluz“ zahtijeva prisutnost vode u gorivu da bi se mogla formirati i rasti. Ako se motor ne pokrene unutar 10 sekundi nakon okretanja prekidača s ključem “UKLJ”. STEYR MOTORS preporučuje ugradnju filtera gorivo/voda s protokom od najmanje 200 l/h na diferencijalnom tlaku od < 200 mbara. ili ekvivalentnih. Provjere sustava za gorivo Napunite spremnik preporučenim gorivom. 34 . Ona se uključuje i isključuje prekidačem s ključem. sustav za gorivo mora se nekoliko puta isprati pomoću električne pumpe (paljenje na „UKLJ“ tijekom približno 10 sekundi) prije nego što se motor pokreće po prvi put i/ili nakon svake zamjene filtera za gorivo. takav tip zagađenja rezultat je loših postupaka u rukovanju gorivom. Ako je motor opremljen separatorom gorivo/voda. Općenito. Držanje napunjenog spremnika smanjuje kondenzaciju vode i pripomaže da gorivo ostaje hladno. Pridržavajte se proizvođačkih uputa za uporabu. STEYR MOTORS vrlo preporučuje uporabu aditiva za gorivo poput Biobor JF. ispustite svu vodu koja se tamo nakupila. Kondenzat koji se stvara u polupraznom spremniku potiče razvoj mikrobnih organizama koji mogu začepiti filtere za gorivo i ograničiti protok goriva. Dopunite spremnik na kraju svakog dana da spriječite kontaminiranje goriva kondenzatom. pumpa za gorivo se automatski isključuje. bit će potrebne česte izmjene filtera za gorivo sve dok se sustav za gorivo ne pročisti.

bit će smanjena i snaga motora. snaga motora bit će smanjena. Prekomjeran porast temperature rashladnog sredstva prouzročit će optički i zvučni alarm (vidi tablicu „Prijava grešaka“. U tom slučaju. 8 A 06008 9 Otvoreni rashladni krug (Krug sirove vode) Toplinska energija što ju prenosi motor i koju apsorbira rashladno sredstvo motora odvodi se putem (vanjskog) kruga sirove vode. U slučaju problema s pregrijavanjem. Termostat određuje količinu rashladnog sredstva koje cirkulira kroz izmjenjivač topline. stranica 62). Sirova voda usisava se pumpom preko uvodnika sirove vode i stalno pumpa kroz međuhladnjak turbopunjača i izmjenjivač topline. Tijekom odvođenja. stranica 62). a odvodi se zajedno s ispušnim plinovima kroz prskalicu. Pokazivač temperature na ploči instrumenata prikazuje temperaturu rashladnog sredstva motora. A 9 06009 NAPOMENA: Ako se motor pregrije pri visokim brzinama vrtnje.Rashladni sustav (Opis funkcija) Motori STEYR Marine Engines opremljeni su zatvorenim (unutarnjim) i otvorenim (vanjskim) rashladnim krugom. Temperatura u zatvorenom rashladnom krugu precizno se kontrolira pomoću termostata. lagano smanjite okretaje na prazan hod da spriječite oštećenja motora. prekomjeran porast prouzročit će optički i zvučni alarm (vidi tablicu „Prijava grešaka“. kontrolirajući tako radnu temperaturu motora. Temperaturni senzor (8/A) kontrolira temperaturu rashlađivanja. Temperaturni senzor (9/A) kontrolira temperaturu sirove vode i ispušnih plinova. 8 Zatvoreni rashladni krug Zatvoreni rashladni krug uključuje blok motora kao i ispušni kolektor. kontaktirajte svoje STEYR Marine zastupstvo. 35 . izmjenjivač topline i ekspanzijsku posudu. U tom slučaju. sirova voda koja ulazi u ispušnu cijev dodatno hladi ispušne plinove.

Izlaz na brzini praznog hoda je ~ 30 A/12 V i narast će pri brzini vrtnje motora od 3000 o/min na maksimalni izlaz od 90 A/12 V. BRODSKE MOTORE Koristite 12-voltni akumulator s hladnim testnim krugom od 650 A pri –18 °C i kapacitetom od 115 Ah pri 27 °C. BRODSKE MOTORE Koristite 12-voltni akumulator s hladnim testnim krugom od 450 A pri –18 °C i kapacitetom od 92 Ah pri 27 °C. motorima i puni akumulator na svim brzinama vrtnje motora. Opcija: Brodski motori sa 6 cilindara mogu biti na zahtjev opremljeni alternatorom od 80 A/24 V i kompletom DC/DC sustava za punjenje. ZA SVE 6-CIL. 36 . akumulatora i svih potrebnih priključnih kablova i vodova. motorima te pomoću V-remena na 6-cil. Akumulator ZA SVE 4-CIL. da biste osigurali napajanje električnih i elektroničkih komponenti u svim radnim uvjetima. Alternator Alternator je pogonjen pomoću višestrukog V-remena na 4-cil. da biste osigurali napajanje svih električnih i elektroničkih komponenti.OPĆENITO Električna oprema Električna oprema vašeg brodskog motora STEYR Marine engine primarno se sastoji iz alternatora s tranzistoriziranim regulatorom napona.

NAPOMENA: Izbjegavajte iskrenja koja mogu oštetiti alternator ili EMS.). Potrošnja energije treba se odvijati izravno na akumulatoru.). – KRIVO SPAJANJE UNIŠTIT ĆE ELEKTRONIČKI SUSTAV – * Nemojte puniti akumulator na brodu. Plinovi koji nastaju pri punjenju akumulatora mogu dovesti do eksplozije. Nemojte pokušavati spajati ili odvajati bilo koji dio električnog sustava dok motor radi. Ako se ti priključci preokrenu. F4 F5 F6 F7 10 F2 F1 F3 06011 10 Na osnovnoj ploči E-ormarića instalirana su tri toplinski aktivirana prekidača od 5 0 A. Osigurači Modeli STEYR Marine Engine osiguračima su zaštićeni od preopterećenja. Osigurači za gorivo. F4 F5 F6 F7 Rastalni osigurač modula napajanja Rastalni osigurač napajanja glavnog kruga Rastalni osigurač kruga pumpe za gorivo Rastalni osigurač kruga žarnica Instalacija bilo kojih dodatnih električnih uređaja zahtijeva zaštitu pojedinačnih krugova. Negativni kabel akumulatora mora biti pričvršćen na negativni terminal (–) na akumulatoru. NAPOMENA: Važno je da su priključci akumulatora pravilno spojeni. Ako se ne radi o definitivnom kvaru u električnom sustavu. razine vode u pojedinačnim ćelijama. (F3) štiti električni krug žarnica u cilindrima 3 i 4 (4-cil. električni spojevi n a vašem motoru bili su zapečaćeni. Visoki otpor u krugu za punjenje može ozbiljno ugroziti rad električnog sustava. Ako se akumulator isprazni bez nekog očitog razloga.) i 1 – 3 (6 cil.POZOR * Ne koristite premosne kablove i dodatni akumulator za pokretanje motora. čistoće akumulatora te čistih i zategnutih priključaka. odnosno 4 – 6 (6-cil. provjerite sve komponente električnog sustava i je li koji prekidač ostavljen u položaju UKLJ prije nego montirate napunjeni akumulator. 37 . Pregledavajte akumulator u redovitim intervalima radi specifične težine (stanja napunjenosti). (F1) štiti električni sustav i elektroničko upravljanje. Međutim. a pozitivni kabel mora biti priključen na pozitivni terminal (+). Gdje god je bilo prikladno. Ključ paljenja i instrumenti zaštićeni su osiguračima od 10 A.). Izvadite akumulator iz broda i napunite ga. * Elektrolit akumulatora je korozivna kiselina kojom se mora pažljivo rukovati. visoki otpor ponekad je prouzročen korodiranim ili labavim spojevima. preporučujemo obavljanje periodičkih pregleda da biste osigurali čiste i čvrste spojeve duž cijelog električnog sustava. zahvaćenu površinu odmah isperite obilnom količinom vode i potražite medicinsku pomoć što prije. tranzistorizirana upravljačka jedinica može biti odmah oštećena. Ako s elektrolit prolije ili poprska na bilo koji dio tijela. napajanje ECU i relej žarnica nalaze se ispod poklopca E-ormarića. Rastalni osigurači smješteni su u glavnom snopu ožičenja ispod ploče instrumenata (u visini ključa paljenja). (F2) štiti električni krug žarnica u cilindrima 1 i 2 (4-cil.

Ako je potrebno. ovo privremeno pohranjeno radno stanje mora se poništiti iz sustava za upravljanje motorom. 38 . Podmažite impeler koristeći mast iz specijalnog kompleta za impeler Z011753/2. 11 A 11 06012 Prekid ventilacije kućišta radilice Za vrijeme aktivirana inverzijskog živinog prekidača. obilazni ventil (B) za ventilaciju kućišta radilice također se zatvara. Rad na suho Nakon rada motora na suho (bez rashlađivanja sirovom vodom). novi start motora je moguć. POZOR: Za neodobrene modifikacije koje dovode do kvara motora ne pomažemo preuzeti nikakvu odgovornost. Određeni klijenti mogu htjeti koristiti po svojoj želji prilagođenu STEYR ploču instrumenata ili neku koja odgovara njihovim osobnim idejama i zahtjevima. provjerite je li impeler vodene pumpe oštećen. zamijenite ga. Relej motora se tada zatvara premio glavnog kruga. Bez „Reset“. Time se spriječava mogućnost izlaska ulja kroz usisni trakt i zračni filter. Iz sigurnosnih razloga inverzijski prekidač treba zamijeniti svakih 1050 sati rada.BUKH STEYR SOLAS Inverzijski prekidač Inverzijski prekidač je živin prekidač (A) koji se aktivira u slučaju nagiba petlje ili nagiba broda preko 90° u bilo kojem smjeru. B 12 12 06010 Ploča instrumenata Motori su opremljeni standardnom pločom instrumenata. (Vidi kartu servisiranja i održavanja n stranici 60) POZOR: Nakon takvoga stanja. postavljanjem paljenja na „ISKLJ“ = „Reset“.

.................................................. 40 Kako izabrati gorivo..................... 41 Odlaganje motorskih otpadnih materija .......................................... 41 Motorno ulje ........................................................................................................................................... 40 Karta za izbor goriva ..................... 40 Podmazivanje motora .................................. 41 Simbol za identifikaciju ulja .................................................................................................................................GORIVO I MAZIVA Zahtjevi za gorivo ..................................................................... 42 39 .............................

5 mm˛/s min. 0. Kako izabrati gorivo Kvaliteta goriva važan je faktor u postizanju zadovoljavajućih performansi motora. 0.05 maseni-% maks. 53 min.2 maseni-% D 93 EN 116 (CEN) D 445 Sadržaj sumpora D 1266/D 2622 D 2785 D 130 D 189 Korozija bakra Ugljični ostatak Conradson broj (10 % taloženja) Pepeo Sadržaj vode Sadržaj kiselina (jake kiseline) Oksidacijska stabilnost maks. koristite dizel gorivo prema CEC RF-03-A-84 ili ekvivalent koji zadovoljava ove specifikacije. 0845 min. 0.05 maseni-% maks.20 maseni-% maks. 1 maks. 0. 370 °C min. 340 °C CEC RF-03-A-80 Granična vrijednost i jedinice min. 0. –5 °C min. 0. Dizel motori s direktnim ubrizgavanjem projektirani su da rade s većinom dizel goriva koja se danas nalaze na tržištu. Svojstva navedena u slijedećoj karti za izbor goriva pokazale su se kao najbolje za optimalne performanse motora. –5 °C min.Zahtjevi za gorivo Brodski motori STEYR Marine Engines projektirani su za maksimalnu štednju goriva. (naznačiti) maks. Međutim.01 maseni-% maks.20 mg KOH/g maks. 245 °C min. 0.5 mm˛/s maks. Za održavanje optimalnih radnih svojstava. 0. 0. 320 °C maks. 340 °C ASTM – Procedura testiranja D 613 (D 976) D 1298 Cetanski broj Težina pri 15 °C (kg/l) Destilacija 50 % 90 % D86 Krajnja točka Točka paljenja CFPP (Temperatura zamagljenja) Viskozitet kinematski 40 °C maks.835 maks. 0. Karta za izbor goriva Općenito Klasifikacija goriva CEC RF-03-A-84 Granična vrijednost i jedinice min. 3. 2.5 mg/100ml 40 maks.50 masoni-% maks. --/maks. 0. koristite dizel goriva s aditivima za rad pri niskim temperaturama. 57 min.835 maks.5 mm˛/s maks. Općenito. 370 °C min.2. 2. Kada su temperature ispod –7 °C (20 °F). 49 – maks. 51 – maks. 55 °C maks. goriva koja zadovoljavaju svojstva CEC RF-03-A-84 pokazala su zadovoljavajuće performanse.3 maseni-% maks. 55 °C min.5 mm˛/s min. 0.2. specifikacija ASTM D 975 nedovoljno definira karakteristike goriva potrebna za zajamčenu kakvoću goriva. dugog radnog vijeka motora i prihvatljive emisije ispušnih plinova. 0845 min. 1 maks. 0.01 maseni-% maks. 3.5 mg/100ml D 482 D 95/D 1744 D 974 D 2274 .2 maseni-% maks.20 mg KOH/g maks. 320 °C maks. 245 °C min.

Posavjetujte se s lokalnim STEYR zastupnikom o preporučenim mazivima. Koristite samo maziva koja je preporučio STEYR ili maziva ekvivalentne kakvoće i viskoziteta. Ti podaci mogu se naći na etiketi. Motorna ulja specificirana su po ACEA. Ako želite da netko drugi obavlja podmazivanje vašeg brodskog motora STEYR Marine Engine.Podmazivanje motora Ako odlučite sami podmazivati svoj STEYR Marine Engine. Pogledajte simbol za identifikaciju ulja na posudi. promijenite motorno ulje i zamijenite uljni filter. gornjoj strani limenke ili u simbolu za identifikaciju ulja. Motorno ulje Za postizanje najboljih performansi i duljeg radnog vijeka motora. NAPOMENA: Neka ulja zadovoljavaju više od jedne ACEA ili API servisne gradacije. API CF te SAE gradacijama viskoziteta. API servisnim šiframa i SAE gradacijama viskoziteta. API CF. ZA DIZEL MOTORE U TEŠKIM RADNIM UVJETIMA Početno tvorničko punjenje ulja je potpuno sintetičko visokokvalitetno ulje za uhodavanje specificirano kao ACEA E7. Tamo će vam rado pružiti uslugu podmazivanja u zahtijevanim intervalima. obratite se lokalnom STEYR zastupstvu. Razinu ulja treba održavati između oznaka minimuma i maksimuma na mjernoj šipci. API servisnim šiframa i SAE gradacijama viskoziteta. često provjeravajte razinu ulja. 14 13 Gornja strana limenke 14 Simbol za identifikaciju ulja 41 . Preporučene ACEA ili API servisne šifre moraju se nalaziti među servisnim gradacijama. Nešto veća potrošnja ulja normalna je pojava dok se ne razrade prstenovi klipa. u Karti podmazivanja i pregleda naći ćete točke podmazivnja i preporučena maziva. od vas se očekuje da koristite renomiranu marku motornog ulja označenu servisnim šiframa ACEA E7 ili B4-02. SAE 10 W40. Tijekom perioda uhodavanja (prvih 20 sati). preporučuje se STEYR TURBO Diesel Engine Oil SAE 5 W-50 ili 10 W-40 (Z010058/0). 5 W-50 ili 10 W-40. Za smještaj mjerne šipke za ulje pogledajte poglavlje Održavanje Na kraju perioda uhodavanja. Preporučene intervale zamjene ulja potražite u Karti podmazivanja i pregleda. 13 ACEA E7 ili B4-02 API CF ACEA E7 ili B4 – 02 SAE 5 W-50 10 W-40 API SERVISNA ŠIFRA CF Simbol za identifikaciju ulja Motorna ulja specificirana su po ACEA. Prostor između tih oznaka predstavlja približno 2 quarts (2 litre). Ako vam ulje STEYR TURBO Diesel Engine Oil nije dostupno.

„KATALOG SPECIJALNOG OTPADA“ ÖNORM S2100 ODNOSI SE NA ZAHTIJEVANO ODLAGANJE OTPADA U AUSTRIJI. ODBACIVANJE BILO KOJIH KOLIČINA GORIVA I ULJA ZA MOTORE PODLIJEŽE ZAKONU O SPECIJALNOM OTPADU. šifre. MOLIMO PRIDRŽAVAJTE SE LOKALNIH PROPISA VAŠE ZEMLJE.Odlaganje motorskih otpadnih materija Iskorišteno gorivo i ulje moraju se prikupiti u posebne posude radi eventualnog naknadnog tretmana. Radno osoblje i osoblje održavanja mora voditi brigu da gorivo i ulja. budu odlagani na prikladnim odlagalištima. Br. 31 423 54 102 54 104 54 202 54 207 54 917 54 927 54 928 55 510 Opis uljem zagađena zemlja ili uljno vezivo otpadno ulje gorivo mast vazelin kompaktni brtveni materijali uljem zagađene krpe za čišćenje iskorišteni uljni i zračni filteri otpad koji sadrži boje ili lakove 42 . kao i ostali materijali koji su svrstani u kategoriju specijalnog otpada.

.. MO236K42 ............................................................................... 46 Tehnički podaci i pregled za MO144M38............. MO144V38 ...... MO196K35....OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM TEHNIČKI PODACI Brojevi modela i serijski brojevi ......... MO94K33 MO114K33............................. MO256H45 ................. 45 Tehnički podaci i pregled za MO84K32................ MO164M40 ............................ 50 Tehnički podaci i pregled za MO256K43..... MO166K28......................... 52 43 ............... 48 Tehnički podaci i pregled za MO126M28......................

OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM 44 .

17 06014 45 . BRODSKE MOTORE 1 2 16 06019 17 Model i serijski broj na brodskoj mjenjačkoj kutiji nalazi se na brodskoj mjenjačkoj kutiji kako je ilustrirano. BRODSKE MOTORE 15 Primarni broj modela i serijski broj (15/1+16/1) nalazi se na motoru kako je ilustrirano. Broj certifikata testiranja KONTROLE EMISIJE ISPUHA (15/2+16/2) 2 1 15 06013 ZA SVE 6-CIL. Upute o radu brodske mjenjačke kutije naći ćete u korisničkom priručniku brodske mjenjačke kutije. 16 Ovi brojevi potrebni su za jamstvene zahtjeve i naručivanje dijelova.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D OPĆENITO A B full load speedrange RPM Brojevi modela i serijski brojevi ZA SVE 4-CIL.

2178992/0 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. 2178582/1 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. Br.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO84K32 M0114K33 M094K33 M0144V38 full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. termostatski kontroliran. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 11. Z010058/0 gorivo prema filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min.5 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. TCAM MO84K32 2133 cmł 85. dizel gorivo Br. 2-D. rashladni krug pod tlakom.0 mm MO94K33 MO114K33 MO144V38 55/75 66/89 81/110 106/144 4-cilindrični redni motor (položaj cil. Z011785/0 P/N0.0 x 94. temperature ispod –7 °C P/Br.0 l kućište motora (uklj. pribl. 2203710/0 usisna strana P/Br. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–3–4–2 desno 17. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni uljni filter P/Br. 8. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. temperature iznad –7 °C. upravljačka pumpa. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) smještaj uljnog filtera na tlačnoj strani sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH.5 : 1 3000 – 3200 650 o/min (podesivo) 3050 – 3800 3200 – 3800 3600 – 3800 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 14 TCM.1-D. 46 . pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru.

gornjeg Ušica za dizanje motora Senzor brzine Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Alternator Osigurači Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Motor elektropokretača Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 47 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 1 7 8 10 9 06001 20 31 30 29 28 21 22 23 24 25 26 27 06002 1 32 33 34 35 36 37 38 39 1 15 44 43 40 41 42 06003 45 52 51 50 46 47 48 49 06004 . Marine Engine Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 dijela Cink anoda (4 jedinice) Model i serijski broj Međuhladnjak Hladnjak gorivo/ulje s čepom za dreniranje sirove vode Pumpa za gorivo Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Čep za ispuštanje ulja Filter za gorivo Uljni filter Hidraulička pumpa Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Hladnjak motornog ulja Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Spremnik hidrauličkog ulja Poklopac hladnjaka Potenciometar ručice gasa Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Senzor tlaka nabijanja Potenciometar položaja letve Pogonski remen Poklopac T-remena.MO84K32 M094K33 MO114K33 MO144V38 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled za sve 4-cil. donjeg Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Prigušnik vibracija Poklopac T-remena. brodske motore STEYR 4 Cyl.

1-D. Z011785/0 gorivo filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 14 TCAM MO144M38 2133 cmł 85. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. termostatski kontroliran. temperature iznad –7 °C. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 11. temperature ispod –7 °C P/Br.0 l kućište motora (uklj. 2-D. 2203710/0 usisna strana P/Br.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO144M38 M0164M40 full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije.5 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. 2178582/1 tlačnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. pribl. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–3–4–2 desno 17.5 : 1 3700 – 3900 650 o/min (podesivo) 3800 – 4000 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje prema CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. 2178992/0 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. Br.0 x 94. 8.0 mm MO164M40 106/144 120/163 4-cilindrični redni motor (položaj cil. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. dizel gorivo Br. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br. upravljačka pumpa. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera na sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. rashladni krug pod tlakom. 48 .

brodske motore STEYR 4 Cyl. donjeg Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Prigušnik vibracija Poklopac T-remena.MO144M38 MO184V40 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled za sve 4-cil. Marine Engine Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Dijela Cink anoda (4 jedinice) Model i serijski broj Međuhladnjak Hladnjak gorivo/ulje s čepom za dreniranje sirove vode Pumpa za gorivo Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Čep za ispuštanje ulja Filter za gorivo Uljni filter Hidraulička pumpa Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Hladnjak motornog ulja Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Spremnik hidrauličkog ulja Poklopac hladnjaka Potenciometar ručice gasa Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Senzor tlaka nabijanja Potenciometar položaja letve Pogonski remen Poklopac T-remena. gornjeg Ušica za dizanje motora Senzor brzine Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Alternator Osigurači Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Motor elektropokretača Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 49 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 1 7 8 10 9 06001 20 31 30 29 28 21 22 23 24 25 26 27 06036 1 32 33 34 35 36 37 38 39 1 15 44 43 40 41 42 06003 45 52 51 50 46 47 48 49 06004 .

2178582/1 usisnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. temperature iznad –7 °C. 10.2 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. 50 . dizel gorivo Br. Z011785/0 filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min.100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B M0126M28 M0166K28 MO196K35 M0236K42 OUTPUT POWER full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije.1-D. 2177745/1 usisna strana MO126 – P/Br. TCAM MO126M28 3200 cm3 85. pravljačka pumpa.0 mm MO166K28 MO196K35 MO236K42 90/120 120/163 140/190 170/230 cilindrični redni motor (položaj cil. svi ostali 6-cil.5 : 1 STEYR M 16 TCM. – P/Br. 2178992/1 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. gledano sprijeda desno omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje – mlaznica s moduliranom kontrolom igle gorivo prema 17. termostatski kontroliran. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 13. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–5–3–6–2–4 2600 – 2800 2600 – 2800 3300 – 3500 4000 – 4300 630 o/min.0 l kućište motora (uklj. rashladni krug pod tlakom. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br.0 x 94. 2-D. 2178992/0. (podesivo) i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. temperature ispod –7 °C P/No. pribl. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. Br. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera na sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH.

MO196K35. hidr. MO166K28. gornjeg Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Poklopac hladnjaka Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas) Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Spremnik hidrauličkog ulja Osigurači Alternator Hidraulička pumpa Čep za ispuštanje ulja Motor elektropokretača Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 51 18 17 16 15 1 2 3 4 56 7 2 8 9 10 11 14 13 12 06032 19 20 21 29 28 27 26 25 22 23 24 06033 2 30 31 32 33 34 35 36 37 2 15 38 39 40 41 42 46 45 44 43 06034 47 48 49 2 50 51 53 52 06035 . MO236K42 Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Dijela Senzor tlaka nabijanja Cink anoda (5 jedinica) Međuhladnjak Hladnjak gorivo/hidr. ulja Hladnjak motornog ulja Model i serijski broj Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Filter za gorivo Pumpa za gorivo Uljni filter Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Potenciometar položaja letve Ušica za dizanje motora Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Potenciometar ručice gasa Pogonski remen pumpe za sirovu vodu Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Poklopac T-remena.M0126M28 MO196K35 M0166K28 M0236K42 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled STEYR MO126M28. donjeg Prigušnik vibracija Pogonski remen. alternator i hidr: pumpa Senzor brzine Poklopac T-remena.

upravljačka pumpa.0 mm MO256H45 184/250 184/250 cilindrični redni motor (položaj cil. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. 10.0 l kućište motora (uklj. Z011785/0 intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 16 TCAM MO256K43 3200 cmł 85. 2-D. 2178992/1 usisna strana P/Br. pribl. 52 . Br. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br. 2178992/0 P/Br. termostatski kontroliran. dizel gorivo Br.1-D. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. (podesivo) 4000 – 4500 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49.2178992/1 gorivo prema filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. temperature iznad –7 °C. temperature ispod –7 °C P/Br.100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO256K43 M0256H45 OUTPUT POWER full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. 2178582/1 na usisnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja.0 x 94.2 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 13.5 : 1 4000 – 4300 630 o/min. rashladni krug pod tlakom. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–5–3–6–2–4 desno 17.

donjeg Prigušnik vibracija Pogonski remen. MO256H45 Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Dijela Senzor tlaka nabijanja Cink anoda (5 jedinica) Međuhladnjak Hladnjak motornog ulja/goriva/hidr.MO256K43 MO256H45 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled STEYR MO256K43. gornjeg Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Poklopac hladnjaka Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas) Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Spremnik hidrauličkog ulja Osigurači Alternator Hidraulička pumpa Čep za ispuštanje ulja Motor elektropokretača Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 53 17 16 15 14 1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 10 13 12 11 06028 18 19 20 28 27 26 25 24 21 22 23 06029 2 29 30 31 32 33 34 35 36 2 14 37 38 39 40 41 45 44 43 42 06030 46 47 48 2 52 51 49 50 06031 . ulja Model i serijski broj Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo SOLAS) Filter za gorivo Pumpa za gorivo Uljni filter Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Potenciometar položaja letve Ušica za dizanje motora Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Potenciometar ručice gasa Pogonski remen pumpe za sirovu vodu Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Poklopac T-remena. alternator i hidr: pumpa Senzor brzine Poklopac T-remena.

OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM 54 .

........ – 12 V ........................................................................................... 66 Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova .......................... 57 Karta servisiranja i održavanja ....................................... 73 Dijagram ožičenja/Brodski – 4/6 cil....................................... 76 Opis – Ploče instrumenata ožičenja 4/6 cil................... 60 Tablica – Prikazivanje kvarova na ploči instrumenata .............................................................................................. – 2 pola – 24 V – Vanjski E – ormarić .................................................................................................................................... 79 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil..................... 67 Glavna lista šifara kvarova ....................................................... 58 Dnevnik održavanja ...... – SOLAS – 24 V (Opcija) ..ODRŽAVANJE I PRONALAŽENJE KVAROVA Servisni dnevnik vlasnika ............................................................................... 64 Očitavanje šifara kvarova ....................... – 2 pola – 12 V (Opcija) .... 78 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil............................................... 75 Dijagram ožičenja/Brodski – 6 cil............. 72 Dijagram ožičenja/Osnovni brodski – 4/6 cil....................................... – 24 V (Opcija) ........ 82 55 ................................................. 80 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil............................................................................................................................................ 74 Dijagram ožičenja/Brodski 6 cil............................... (sadašnja verzija) .......................... – 12 V . 68 Karta za provjeru kvarova..................... 62 Tablica – Prikazivanje kvarova na ploči instrumenata (samo za SOLAS) ....... 81 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil............................................... 70 Ožičenje ....... – 24 V (Opcija) .......................... – SOLAS – 12 V (Opcija) ........................

56 .

kao i provjerenim servisnim procedurama firme STEYR! Vrlo je važno da pažljivo proučite ovu knjižicu.Servisni dnevnik vlasnika PREDGOVOR Na primopredaji vašeg novog brodskog motora STEYR Marine Engine. Ovo servisiranje pripomoći će u održavanju vrijednosti i zadovoljavajućega rada vašeg brodskog motora STEYR Marine Engine. Slijedeći servisni zahtjevi navedeni su u ovoj knjižici SERVISNI DNEVNIK VLASNIKA. U interesu je vlasnika da održava jamstvo i najbolje performanse njegova brodskog motora STEYR Marine Engine te da uvijek insistira na uporabi isključivo originalnih zamjenskih dijelova STEYR – ORIGINAL. VAŽNA NAPOMENA: Ovaj priručnik sadrži sve servisne aktivnosti koje su potrebne za vaš motor. Svaka takva procedura može se naći u posebnoj priloženoj knjižici literature pojedinog proizvođača koja se isporučuje s mjenjačkom kutijom ili sličnim pogonskim komponentama. radnim fluidima i mazivima. hidrauličke pumpe itd. Molimo. zastupstvo STEYR Marine udarit će pečat na odnosne talone. Provjere i održavanje drugih dijelova kompletnog pogonskog mehanizma treba dodatno obavljati. jer će vam ona pomoći u postizanju zadovoljstva vašim brodskim motorom STEYR Marine Engine. Kada se ti servisi obave. držite ovaj priručnik na brodu. 57 . takve se upute primjenjuju samo tamo gdje su primjenjive. ovlašteni zastupnik potpisao je kupon za isporuku kojim potvrđuje da je izveden servis prije isporuke u skladu sa specifikacijama proizvođača. jer se one ne koriste na svakom modelu motora. Kad god se ovaj priručnik poziva na komponente poput ručnog pogona. jer on MORA biti predočen STEYR Marine zastupstvu svaki put kada zahtijevate JAMSTVENI SERVIS.

ako je potrebno.cink anode*) obavezno ako je više od 50 % materijala korodiralo ZRAK FILTER provjeriti čišćenje konzervirati provjeriti drenirati promijeniti provjeriti konzervirati . remenice i zatezače radi habanja .razina ulja .gustoća .Program servisiranja i održavanja dnevno nakon prvih 50 sati ili 6 mjeseci svakih 150 h. ili 12 mjeseci svakih 300 h.propuštanja .generator i pumpa impelera .priključke .impeler*) .dodatni filter za gorivo .servo upravljanje*) .cink anode .generator*) .prekidač*) .filter za gorivo .prolaze sirove vode*) MOTOR HLAĐENJE SUSTAV provjeriti promijeniti SIROVA VODA SUSTAV provjeriti svakih 24 mjeseca promijeniti konzervirati SIROVA VODA HLADNJAK (ULJE-GORIVO POM. ili 24 mjeseca *) napomene MOTOR PODMAZIVANJE provjeriti promijeniti . svakih 50 sati ili svakih 6 mjeseci vidi specifikacije proizvođača podesiti nategnutost podesiti nategnutost ako je potrebno ako je potrebno GORIVO I SUSTAV nakon sezone AKUMULATOR provjeriti ELEKTRONIKA ELEKTRIČNI SUSTAV OPREMA provjeriti provjeriti INVERZIJSKI PREKIDAČ POGONSKI SUSTAV V-REMEN provjeriti (samo Solas) centrirati .V-remen pumpe sirove vode*) .razina tekućine .servo upravljanje .cink anode*) .crijeva.pogonska jedinica*) provjeriti .crijeva.V-remen pumpe sirove vode .izolacija nakon sezone zategnuti labave priključke.Poly-V-remen za sve 6-cil.sustav goriva*) .crijeva .zagađenje .stanje temperature antifriza .impeler .motorno ulje .propuštanja . modele VIŠESTRUKI V-REMEN za sve 4-cil.razina kiseline .remen.krug sirove vode*) .antifriz*) . modele promijeniti provjeriti promijeniti svakih 1050 sati ili svakih 48 mjeseci 58 .dodatni filter za gorivo . MAZIVO) samo za 246/256 i 266 provjeriti po potrebi po potrebi ako su korodirale> 50 % nakon sezone očistiti naslage u cjevovodima promijeniti .propuštanja .uljni filter . obujmice crijeva . obujmice crijeva .uložak zračnog filtera nakon sezone .priključke*) . Obnoviti kablove.

Program servisiranja i održavanja dnevno nakon prvih svakih 50 sati 150 h.svjećice*) .gladak rad . ili 6 ili 12 mjeseci mjeseci svakih 300 h.zategnutost remena .razina ulja .brtvljenje SIGURNOSNA OPREMA provjeriti LEŽAJ OSOVINE BRTVA provjeriti MONTAŽNI VIJCI MOTORA provjeriti . vidi proizvođačke specifikacije lokalni propisi i konsultacije s vašim STEYR Marine zastupstvom konzultirati STEYR Marine zastupstvo provjeriti .ulje mjenjača (ATF) *) .daljinske kontrole .odvajanje u nuždi .podesiti ručice*) .uljni filter .zazor ventila*) provjeriti . zatezač VENTILI RAZVOD PALJENJA JEDINICA UBRIZGAVAČA provjeriti .propuštanje .hidrauličko ulje (ATF) *) svakih 750 sati svakih 750 sati svakih 750 sati SERVO PUMPA provjeriti promijeniti svakih 750 h ili svakih 24 mjeseca MJENJAČKA KUTIJA Z-POGON provjeriti promijeniti .razina ulja .prilagođenost UPRAVLJANJE provjeriti .stanje .postavna točka .pumpa za vodu.razvodni remen*) svakih 1500 h.moment zatezanja .razina ulja .propuštanje .podmazivanje . mora zamijeniti vaše STEYR Marine zastupstvo.propuštanje -voda -gorivo -ispušni plin popravite ili pitajte vašeg STEYR Marine dealer Po potrebi.kompletnost . ili svakih 48 mjeseci svakih 1500 h ili svakih 48 mjeseci svakih 3000 h ili svakih 48 mjeseci svakih 750 sati .funkcioniranje 59 .moment*) svakih 750 sati UREĐAJ ZA UPOZORAVANJE provjeriti .podesiti paljenje svakih 750 sati provjeriti .podmazivanje . ili 24 mjeseca *) napomene VIŠESTRUKI V – REMEN ZATEGNUTOST ŽARNICE RAZVODNI REMEN provjeriti podmazati promijeniti provjeriti promijeniti .moment vidi proizvođačke specifikacije PREDNJI PRIGUŠNIK VIBRACIJA MOTORSKI OD-JELJAK I KALJUŽA MIJENJANJE provjeriti provjeriti .

DNEVNIK ODRŽAVANJA Prvo puštanje u rad Izveo: Izveo: 50 h servis Datum: Datum: 150 h servis Izveo: Izveo: 300 h servis Datum: Datum: 450 h servis Izveo: Izveo: 600 h servis Datum: Datum: 750 h servis Izveo: Izveo: 900 h servis Datum: Datum: 1050 h servis Izveo: Izveo: 1200 h servis Datum: Datum: 1350 h servis Izveo: Izveo: 1500 h servis Datum: 60 Datum: .

DNEVNIK ODRŽAVANJA 1650 h servis Izveo: Izveo: 1800 h servis Datum: Datum: 1950 h servis Izveo: Izveo: 2100 h servis Datum: Datum: 2250 h servis Izveo: Izveo: 2400 h servis Datum: 2550 h servis Izveo: Izveo: 2700 h servis Datum: Datum: 2850 h servis Izveo: Izveo: 3000 h servis Datum: Datum: 3150 h servis Izveo: Izveo: 3300 h servis Datum: 61 Datum: .

pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ NAPOMENA: (vidi stranicu 18) svjetlo provjere UKLJ UKLJ preopterećenje motora tijekom perioda smanjiti položaj ručice gasa dok se svjetlo ne ugasi (pokazivanje tijekom prvih 2 sata rada) 62 . Ograničenje brzine odn. performansi za vrijeme rada motora Stanje pokazivanja 80° – 90 °C ISKLJ UKLJ Kvar Napomene tlak ulja ispod min.Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata A OPCIJSKI INSTRUMENT C D OPCIJSKI INSTRUMENT E B A B C pokazivač temperature – rashladno sredstvo zvučni alarm upozoravajuće svjetlo – punjenje akumulatora D E kombinirano svjetlo kontrola predgrijavanja upozoravajuće svjetlo tlaka motornog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora Operativno stanje: Događaj: Za vrijeme normalnog rada motora ili indikacija u slučaju kvara senzora dok je paljenje na UKLJ. pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ ISKLJ 80° – 90 °C ISKLJ BLJESKA (1x u sekundi) ISKLJ kvar senzora tlaka ulja ili priključka senzora provjeriti razinu ulja. granice provjeriti razinu ulja.

kontrolni zupčanik jedinice ubrizgavača. uključene komponente: kontrolni solenoid. pribl 105 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ (2x u sekundi) rashladno sredstvo motora temperatura previsoka nakon hlađenja. polica. potenciometar police pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 63 . provjeriti razinu rashladnog sredstva pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 120 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ (2x u sekundi) kvar senzora rashladnog sredstva motora ili priključka senzora nakon hlađenja. provjeriti razinu rashladnog sredstva pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ nestabilan rad u leru. cjedilo.. impelersku pumpu pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) visoko. nema pokazivanja na brojaču okretaja kvar senzora brzine ili priključka senzora pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ UKLJ Problem u upravljačkoj petlji.Stanje pokazivanja 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ BLJESKA (2x u sekundi) Kvar Napomene visoka ispušna temperatura (iznad 80 °C) UKLJ provjeriti sustav sirove vode.

granice provjeriti razinu ulja pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ UKLJ ISKLJ 80° – 90 °C kvar senzora tlaka ulja ili priključka senzora provjeriti razinu ulja pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ BLJESKA (1x u sekundi ISKLJ NAPOMENA: (vidi stranicu 18) svjetlo provjere motora UKLJ UKLJ preopterećenje motora smanjiti položaj ručice gasa dok se tijekom perioda uhodavanja svjetlo ne ugasi (pokazivanje tijekom prvih 2 sata rada) 64 . performansi za vrijeme rada motora Kvar Napomene Stanje pokazivanja UKLJ 80° – 90 °C tlak ulja ispod min. Ograničenje brzine odn.BUKH STEYR SOLAS Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata (samo za SOLAS) A OPCIJSKI INSTRUMENT B A B C C D E D E kombinirano svjetlo kontrole predgrijavanja i upozoravajuće svjetlo za tlak motornog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora pokazivač temp. ili pokazivanje u slučaju kvara senzora dok je paljenje isključeno. – rashladno sredstvo uređaja zvučnog alarma upozoravajuće svjetlo – punjenje akumulatora Operativno stanje: Događaj: Tijekom normalnog rada motora.

sredstva motora pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) ISKLJ ISKLJ ISKLJ ISKLJ 80° – 90 °C nestabilan rad u leru. impelersku pumpu pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ BLJESKA (2x u sekundi) UKLJ visoko. potenciometar police pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ UKLJ 65 . cjedilo. uključene komponente: kontrolni solenoid. nema pokazivanja na brojaču okretaja kvar senzora brzine ili priključka senzora pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ ISKLJ UKLJ 80° – 90 °C Problem u upravljačkoj petlji.BUKH STEYR SOLAS Stanje pokazivanja UKLJ 80° – 90 °C Kvar Napomene visoka ispušna temperatura (iznad 80 °C) (2x u sekundi) provjeriti sustav sirove vode. pribl 105 °C rashladno sredstvo motora temperatura previsoka nakon hlađenja. polica. provjeriti razinu rashl.. sredstva motora pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) ISKLJ ISKLJ ISKLJ UKLJ 120 °C kvar senzora rashladnog sredstva motora ili priključka senzora nakon hlađenja. provjeriti razinu rashl. kontrolni zupčanik jedinice ubrizgavača.

Primjer redoslijeda svjetlo provjere motora: Šifra kvara br.3 s.5 s.) Isprekidana linija = prekid u prikazivanju šifre 1.0 s. Za brisanje pohranjene šifre kvara vidi opis Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova. Svaka ŠIFRA KVARA ponovit će se 3 puta da se osigura vaše pravilno očitanje – vidi donju ilustraciju bar koda. Puna linija = interval prekida između šifre kvara 3. 1 s Pin – Poz. Ako je Sustavu za upravljanje motorom pohranjeno više od jednoga kvara. Za opis mogućih šifara kvarova. niz prikazivanja nastavit će treperiti prikazujući ostale pohranjene šifre kvarova. 14 Takt = Svjetlo provjere motora osvijetljeno na 0. pogledati priloženu Tablicu – Šifre kvarova POZOR: Za izlaz iz prikazivanja šifara kvarova. 66 . (Svjetlo ISKLJ – period unutar treperećeg niza 0.Očitavanje šifara kvarova Ulazak u memoriju i očitavanje pohranjenih šifara kvarova pomoću lampe za provjeru motora i dijagnostičke utičnice (X 23): 18 Potreban uređaj: Alat VR00135/1 (normalno zatvoren tasterski prekidač) spojen na dijagnostičku utičnicu X23. Sustav za upravljanje motorom prikazat će trepereću šifru na svjetlu provjere motora na ploči instrumenata. Alat VR00135/1 mora se ukloniti (spoj između Pin 1 na Pin 2 otvoren) prije nego se paljenje ponovo postavi na UKLJ. Ako taj alat nije dostupan: Spojiti privremeno Pin – Poz. Redoslijed treptanja uvijek će početi i završiti prikazom kontrolne šifre br. 12. 2 dijagnostičke utičnice X 23 (prije nego se paljenje uključi ključem paljenja) Prikaz šifre i redoslijed prikazivanja: 18 Nakon ulaska u režim očitavanja kvarova.4 s.

14 itd. Napomena: Neka ŠIFRA KVARA može se poništiti samo ako ne postoji kvar u tom krugu. za svjetlo provjere motora i sirenu alarma. ŠIFRA KVARA nastavlja se pojavljivati sve dok se kvar ne popravi. prikazivat će se samo ponavljajuće očitanje kontrolne šifre: “ŠIFRA br. 12“. Za dodatne podatke vidi: Karat – Radna stanja – Ploča instrumenata. Vidi Tablicu – ŠIFRE KVAROVA za opis Za brisanje određene ŠIFRE KVARA iz Sustava za upravljanje motorom koncentrirajte se na treće bljeskanje željene ŠIFRE KVARA. slijedeći gore spomenutu proceduru za brisanje određene ŠIFRE KVARA.). mora se pritisnuti taster (Alat VR00135/1) i držati u tom položaju (kontakt otvoren). a krug opet pravilno radi.) Niz će se nastaviti dodatnim šiframa ako je pohranjeno više od jedne ŠIFRE KVARA.) da bi se izbrisala ta ŠIFRA KVARA. za vrijeme toga brzog bljeskanja mora se otpustiti taster (zatvoren kontakt nakon pribl. 12 t. U slučaju prisustva aktivnog kvara. Ako nema pohranjenih šifara kvarova. Napomena: Svaka druga ŠIFRA KVARA mora se selektirati i ukloniti pojedinačno. 4 puta u sekundi. Napomena: Pazite indikaciju svjetla provjere motora i sirene alarma nakon kontakta paljenja. Moguće pohranjene šifre prikazuju se na način kako je pokazano u prethodnom ilustriranom primjeru. Ako su sve ŠIFRE GREŠAKA izbrisane iz sustava za upravljanje motorom. * Odvojite alat VR00135/1 od dijagnostičke utičnice (X 23) za izlazak iz prikazivanja šifara kvarova.Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova Selektiranje i uklanjanje pohranjenih šifara kvarova: Procedura: * * * Paljenje – ISKLJ Spojiti alat VR00135/1 na dijagnostičku utičnicu (X 23) Paljenje – UKLJ Napomena: Program se automatski prebacuje na prikazivanje šifara kvarova. Indikacija na svjetlu provjere motora mijenja se u brzo bljeskanje lampice (pribl. (bljeskanje 3x ŠIFRA br.7 s. Dok se ta ŠIFRA GREŠKE prikazuje po treći put. 2 s. * * 67 . indikacija se prebacuje na funkcijski test od 0. 3x ŠIFRA KVARA br.j.

F5. K27 previsok napon na VPROT ulazu prenizak napon napajanja senzora. konektor modul. vode senzor temp. moguć kratki spoj previsok napon napajanja senzora greška na sigurnosnom prekidaču papučice. razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) ulaz razine signala prenizak ulaz razine signala previsok nizak napon napajanja na ECU. senzor o/min vidi postavu polož. vode potenciometar ručice gasa potenciometar ručice gasa glavni relej glavni relej modul. pin 1 – 2 razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj) razina signala previsoka (nema kontakta) radio interferencija/ulaz senzora nema startnog signala s pom.Glavna lista šifara kvarova NAPOMENA: Neke šifre možda neće vrijediti zbog drugačijih primjena! POGLEDATI KRUG UKLJUČEN UREĐAJ ŠIFRA KRATICA. solenoida nema signala brzine tijekom kurblanja kalibracija letve loša/položaj letve izvan područja tolerancije 68 . pokr. konektor potenciometar ručice gasa tlačni senzor maziva tlačni senzor maziva potenciometar ručice gasa potenciometar ručice gasa potenciometar položaja letve potenciometar položaja letve tlačni senzor maziva tlačni senzor maziva senzor o/min K28 relej asist. letve. 12 13 14 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 53 54 55 56 Kontrolna šifra LoMap HiMap LoEXH HiEXH LoECT HiECT LoPed1 HiPed1 LoVPWR HiVPWR LoVREF HiVREF PedS LoLPS HiLPS LoPed2 HiPed2 LoRPos HiRPos LoLOP HiLOP N_RFI BadSta NoPuls MOGUĆI UZROK ova šifra je određena za početak ili kraj petlje X12/B12 X12/B12 X17/B17 X17/B17 X16/B16 X16/B16 X13/B13 X13/B13 F5/K27 F5/K27 X5/Z3 X5/Z1 X13/B13 X18/B18 X18/B18 X13/B13 X13/B13 X14/B14 X14/B14 X18/B18 X18/B18 X15/B15 M1-Pin50 X15/B15 Y14(B14) senzor tlaka nabijanja senzor tlaka nabijanja senzor nabojnog zraka senzor nabojnog zraka senzor temp.

rashl.pol. osovina ekscentra zaglavljena) 255 Spv_INI B30 referenca-položaj senzor ITD loša kalibracija položaja razvoda (položaj izvan tolerancije) 69 . letva zaglavljena) greška u krugu ožičenja upravljača (otpor previsok) (žarulja izgorila ili nema spoja) greška u krugu ožičenja upravljača (otpor prenizak) REA jedinica na turbopunjaču greška u izlaznom krugu (kratki spoj ili nema spoja) pomoć. letve. relej žarnica pomoć. relej žarnica radni limit prekoračen – motor pregrijan radni limit prekoračen – tlak maziva prenizak radni limit prekoračen – položaj letve previsok senzor položaja – ITD proporcionalni ventil – ITD proporcionalni ventil – ITD senzor položaja ili ITD strujni limit prekoračen u krugu releja žarnica (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu releja žarnica (iskapčanje) motor je radio na previsokoj temp. sredstva motor je radio na preniskom tlaku maziva motor je radio s ručnim pomicanjem letve razina signala preniska (kratki spoj) na senzoru razvoda ubrizgavanja greška u krugu ventila (nema protoka struje) greška u krugu ventila (vrijednost struje previsoka) naređeni položaj razvoda ne može se postići (senzor ili uređaj za razvod ubrizgavanja u kvaru. aktuator/solenoid MOGUĆI UZROK loš nulti položaj letve greška u krugu ožičenja solenoida (Y20. glavni relej K27nema slanja frekvencije ili je spojen krug upravljačkog solenoida) REA jedinica na turbopunjaču greška u krugu aktuatora turboounjača (kratki spoj) REA jedinica na turbopunjaču greška u krugu aktuatora turboounjača (nema spoja) žarulja provjere motora žarulja provjere motora relej pumpe za gorivo relej pumpe za gorivo glavni relej glavni relej žarulja tlaka ulja žarulja tlaka ulja upravljački solenoid upravljački solenoid upravljački solenoid strujni limit prekoračen (kratki spoj) nema spoja ili žarulja izgorila strujni limit prekoračen u krugu releja (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu releja (iskapčanje) nema detekcije struje u krugu glavnog releja (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu glavnog releja (iskapčanje) strujni limit prekoračen (kratki spoj) nema struje u krugu žarulje tlaka ulja Razlika nazivna-stvarna vrijednost (greš. Rack0 FMSpwm HiVTGc LoVTGc CELs CELo FPR_s FPR_o MR_s MR_o WarnLs WarnLo BadPos HiFMSC LoFMSc VTG_Bad GPR_s GPR_o HiTEMP Lop Manop ITSL_Bad ITV_LoCur ITV_HiCur SpvP_Bad POGLEDATI KRUG Y14(B14) X20/Y20 Y28 Y28 L2 L2 K24 K24 K27 K27 L3 L3 Y20 X20/X20 X20 Y28 K26 K26 ---B30 Y29 Y29 B30 UKLJUČEN UREĐAJ vidi postavu polož.ŠIFRA 57 99 161 162 164 165 167 168 177 178 181 182 186 187 188 193 194 195 201 202 203 251 252 253 254 KRATICA.let.

POSTUPAK Napuniti spremnik ili otvoriti ventil. obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Pregledati cijev za dovod goriva. 5. (Spremnik) Provjeriti rad pumpe. uvjerite se da nema otpuštenih priključaka goriva. Propuštanje zraka u usisnim vodovima. Prekidač paljenja 5. 4. Pozvati STEYR Marine zastupstvo. a prije kurblanja motora. Očistiti priključke i zategnuti Provjeriti razinu elektrolita i napuniti akumulator. Pumpa za gorivo možda oštećena. Napon akumulatora nedovoljan Samo za SOLAS ==> 8. Ako ne radi. Zamijeniti pumpu za gorivo. Voda u filteru za gorivo. 3. obratiti se STEYR Marine zastupstvu. 7. Ako solenoid klikne pri pokušaju pokretanja motora. Anti-sifonski ventil zaglavljen 3. Provjeriti priključke i zategnuti. Priključci akumulatora labavi ili motor korodirali 2. drenirati spremnik i napuniti ga svježim gorivom. Uvjerite se da je motorski prostor bez isparenja goriva. Napuniti ili zamijeniti akumulator. Pozvati STEYR Marine zastupstvo. Provjeriti spojeve terminala i rad releja. Inverzijski prekidač aktiviran Elektropokretač ne vrti 1. Zamijeniti gorivo. Nema goriva u spremniku ili je zaporni ventil zatvoren 2. Voda. Priključci elektropokretača labavi 4. Ako je voda prisutna. 6. Sistemska greška ili kvar. Pumpa za gorivo Zamijeniti filter. zrak i/ili prljavština u filteru za gorivo 2. Ako to ne učinite može doći do požara.Karta za provjeru kvarova POZOR: Nakon izvođenja “Postupka” opisanog u karti. Poništeno postavom paljenja „UKLJ – ISKLJ“ Provjeriti zategnutost priključaka koroziju. Odzračiti sustav i provjeriti propuštanja. 70 . SIMPTOM Motor se ne pokreće MOGUĆI UZROK 1. Provjeriti dovod goriva radi zagađenja vodom. Pregledati i očistiti ili zamijeniti. Akumulator ispražnjen 3. Loša kakvoća goriva. Cijev za gorivo začepljena ili pumpa oštećena. Provjeriti sustav za upravljanje motorom zaslon servisne šifre. Zamijeniti ili drenirati vodu iz filtera za gorivo. Pomoćni relej elektropokretača Motor radi nepravilno 1.

Jednoliko rasporediti teret. Provjeriti stanje impelera. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. 2. Obraslost trupa morskim biljem. Gubitak performansi 1. Provjeriti je li savijena osovina propelera. Provjeriti zategnutost remena. slomljen. Leptir nije potpuno otvoren 9. Neodgovarajuće gorivo 8. ili oštećen Provjeriti ima li korova na propeleru ili prijenosnoj kutiji Z-pogona. Istrošenost glavčine propelera. 2. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Balans broda 4. Provjeriti usisni zračni filter. Provjeriti sustav za upravljanje motorom zaslon servisne šifre.Karta za provjeru kvarova – Nastavak SIMPTOM Motor vibrira MOGUĆI UZROK Stanje propelera POSTUPAK Provjeriti je li propeler savijen. Jedinica ubrizgavača Motor radi. Kabel daljinske kontrole ili krmeni kabel 2. Provjeriti filter za gorivo i stanje protoka goriva. Problemi s usisom zraka Prevelik slobodni hod upravljača Teško prebacivanje brzina Labav upravljački kabel 1. Ukloniti otpad od uvodnika vode. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. 3. Povijanje mehanizma motor/pogon Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Pregrijavanje 10. Smanjiti opterećenje. Isprazniti kaljužu. Brod preopterećen 3. zvučni alarm. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Napuniti spremnik odgovarajućim gorivom. očistiti ako treba. Provjeriti ventilaciju motorskog prostora. ukloniti ako treba. popraviti ili zamijeniti. Povijanje daljinske kontrole Zamijeniti i podesiti. Stanje trupa broda 6. Sistemska greška ili kvar. Previše vode u kaljuži 5. 3. Izabrati pravilan promjer i korak propelera. Nepravilan izbor propelera 7. Provjeriti začepljenost cijevi izmjenjivača topline (u krugu sirove vode). Provjeriti rashladni sustav. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Temperatura rashladnog sredstva motora. 71 . Provjeriti kontrolnu ručicu leptira i utvrditi puni hod. Provjeriti: 1. Namjestiti trimer. ali brod se slabo ili nikako kreće Zaprljan propeler itd. Ima li korova na propeleru.

prikaz temperature..Snop ožičenja Oznaka A5 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 G1 G2 J1 K24 K26-1 K26-2 K27 K28 M1 M2 R10 X2 (S2) X3 (S3) X5 (A5) X12 (B12) X13 (B13) X14 (B14) X15(B15) X16 B(16) X17 (B17) X18 (B18) X19 (B19) X20 (Y20) X22 (B22) X23 X26 (Y26) Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 Komponenta Opis E-ormarić kontrolna jedinica osigurač 50 A glavni osigurač osigurač 50 A žarnice osigurač 50 A žarnice osigurač 5 A modul permanentne struje i K27 osigurač 10 A uključena struja za modul (K27) osigurač 10 A pumpa za gorivo (K24) osigurač 10 A predgrijavanje – kontrolni krug alternator akumulator nabavlja kupac utikač 23--pola priključak kabel motora – kabel instrumenata relej pumpa za gorivo relej predgrijavanje – kontrolni krug relej predgrijavanje – naponski krug relej glavni krug relej pokretanje elektropokretač pumpa za gorivo žarne igle utikač 2-pola prekidač brzina utikač 2-pola inverzijski prekidač (samo SOLAS) utikač 35-polova modul utikač 3-pola senzor nabojnog tlaka utikač 5-polova potenciometar gasa utikač 3-pola potenc.) . polož. letve utikač 3-pola senzor brzine vrtnje motora utikač 2-pola senzor temperature motora utikač 2-pola senzor temperature ispuha utikač 3-pola senzor tlaka ulja utikač 1-pol pokazivač tlaka ulja (opcija) utikač 2-pola kontrolni solenoid bez stajanja senzor trimera (opcija) utikač 6-polova dijagnostika utikač 2-pola odvajanje propuštanja klipova (samo SOLAS) spojna točka senzor uzemljenja spojna točka priključak uzemljenja (31) na motoru spojna točka napajanje senzora +5 V spojna točka priključak uzemljenja (31) na ploči E-ormarića spojna točka senzor voda 'shield speed' brojevi kabela/osnovne funkcije: 15000-xx paljenje – plus (s prekidača paljenja) 15012-xx +12 volti preko glavnog releja i jedinice modulatora A5 15100-xx +5 volta napon napajanja za senzore 30000-xx akumulator-plus (ne osigurano) 30012-xx akumulator-plus (osigurano) 31000-xx akumulator-minu (masa) 72 31100-xx 601xx-01 606xx-01 Ne spajati masu za senzore s minus polom akumulatora! Signal senzora na jedinicu modulatora A5 i/ili instrumente.. Izlaz iz jedinice modulatora A5 na sustav za prikazivanje (brojač okretaja..

6 CYL.WIRING DIAGRAM / MARINE BASE .4/6 CYLINDER .steyr-motors.12V J1 L M W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S K X Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 61001-02 STARTER 31100-10 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 73 CONNECTOR "A5" (ENGINE-CONTROL-UNIT) 60808-01 ISO 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 60901-03 60900-03 J1 / U J1 / V R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 R10/6 4 CYL. 4 CYL. Z5 60900-02 X23 6 5 4 5 CAN "H" 1 2 Z6 60901-02 4 CAN "L" 3 6 5 4 1 2 3 Wiring LPS / All engines before 2007 X3 EXT 60123-01 X3/S3 Invers 31000-11 X3/S3 Solas Optional 24V DC D+ B+ A 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS A www.com 2179349/0-02-070118_tedoc . 6 CYL.

12V (OPTION) Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 31100-10 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 31100-08 15100-05 74 R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 4 CYL. 60900-02 Z6 60901-02 Wiring LPS / All engines before 2007 A A 60110-01 60110-01 www. 4 CYL.WIRING DIAGRAM / MARINE .steyr-motors. 60808-01 ISO R10/6 Z5 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 6 CYL.com 2179350/0-02-070118_tedoc .2-POLE .4/6 CYLINDER . 6 CYL.

com 2179345/0-02-070118_tedoc .WIRING DIAGRAM / MARINE .24V (OPTION) J1 L M W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S K X Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V Main Relay K27 Y20 B22 K26/1 K26/2 Fuel Pump Relay Control Solenoid K28 Preheating Control Relay Start Relay Trim-Sensor (Option) Preheating Load Relay 60120-01 61001-02 K24 M2 STARTER Fuel Pump 60901-03 60900-03 J1 / U J1 / V 15100-07 31100-10 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 75 CONNECTOR "A5" (ELECTRONIC-CONTROL-UNIT) LPS ECT EXT F8 .6 CYLINDER .steyr-motors.5 A R10 G2 60808-01 ISO Z5 60900-02 60120-01 X23 6 5 4 AUX 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 5 CAN "H" 1 2 Z6 60901-02 4 CAN "L" 3 6 5 4 1 2 3 Wiring LPS / All engines before 2007 LPS B18 S3 Map 60123-01 B12 ECT B16 B17 B13 EXT PED RPOS B14 RPM B15 Gear Switch S2 Sensor Oil Pressure Gauge (Option) B19 X3/1 31000-11 X3/2 F8 Invers Solas 61001-01 A 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 D+ B- B+ Batt + / 24V Batt ./ 24 V G1 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS A www.

steyr-motors.Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 31100-10 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 76 R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 60808-01 ISO R10/6 Z5 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 60900-02 Z6 60901-02 Wiring LPS / All engines before 2007 A A www.com 2179351/0-02-070118_tedoc .

77 .

brodske motore (sadašnja verzija) Oznaka F9 J1 S1 S2 S3 S7 L1 L2 L3 P1 P2 P3 H22 E10 E11 E12 X8 X24 Z1 Z2 Z3 Z4 24 V Komponenta osigurač 10 A 23-pin utikač prekidač prekidač prekidač prekidač žarulja žarulja žarulja pokazivač pokazivač pokazivač sirena upozorenja svjetlo svjetlo svjetlo 1-pin utikač 8-pin utikač spojnica spojnica spojnica spojnica srednj. sred. stalni okretaji(opcija) kontrola punjenja CEL – svjetlo provjere motora tlak ulja/kontrola predgrijavanja temperatura rashl. motora tlak ulja (opcija) brojač okretaja s brojačem sati rada Opis 78 . kabel pokaziv.Opis – Snop ožičenja ploča instrumenata za 4/6-cil. sred. rashl. temp. stalni okretaji indikator punjenja spajanje kabla motora – kabla instrumenata paljenje (crveni) pokretanje (zeleni) odvajanje u nuždi (narančasti) prekidač s ključem. motora pokazivač tlaka ulja (opcija) pokazivač brojača okretaja konektor prekidača osvjetljenja konektor STEYR – zaslona akumulator + akumulator – paljenje (+) prekidač s ključem.

4 117 14:05 49. Gauge OilPressure P2 Lighting Opt. Key Switch-Constant Revolution S7 OILPreheating control Lamp L3 Engine Coolant Temperature Gauge P1 Opt.08.8 120 6 No. Gauge Oil-Pressure E11 Lighting RPMGauge E12 2.com 2179338/D-02-070627_tedoc J1 / X 20 (no connection) .27. (15000-01) Z3 58000-01 Fuse 10A F9 7 1 + G 2 1 2 1 2 _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 1 5 6 + _ X 24 1 2 3 4 J1 / A 1 Connector Illumination X8 switch 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D Z2 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 79 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .45N 22:57 RPM MAIN J1 L M 34 10.3 8 6 50 1 TEMP TEMP/°C 73 77.steyr-motors.0 1 0 2 3 rpm x 1000 1500 2650 4 5 SWITCH 3 4 2 2 0 1 4 3 85 4 bar 65 2 °C OIL OIL/BAR 5 W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Ignition Switch S1 Charge Control Lamp L1 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 Opt.WIRING DIAGRAM / INSTRUMENT PANEL .Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN www.41.56N 102.4/6 CYLINDER .8 6.12 V 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 30 SCC 40 K X 0 SPEED/KN STEYR-CONTROL-CENTER 48.16.47W 57.11W 014./colours of shielded wire correspond to individual cable No.

com 2179339/D-02-070627_tedoc .08. (15000-01) 7 1 + G 2 85 86 87a 87 30 1 2 1 2 _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 Fuse 10A F9 _ 1 5 6 + _ Z3 58000-01 J1 / A 1 X8 Connector Illumination switch 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 Z2 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 80 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .11W 014.56N 102.WIRING DIAGRAM / INSTRUMENT PANEL .Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 (no connection) www.steyr-motors. Gauge Lighting Opt.8 6.16. Key OilOpt.4 117 14:05 49.3 73 77. Gauge Switch-Constant Pressure Oil-Pressure Revolution P2 E11 S7 Lighting RPMGauge E12 X 24 1 2 3 4 No.27.0 1 4 5 SWITCH 3 4 4 65 2 5 120 6 50 1 8 6 3 85 4 2 2 0 1 48.8 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 OILEngine Preheating Coolant control Temperature Lamp Gauge L3 P1 Opt.47W 57.41.24V (OPTION) SCC 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 SPEED/KN STEYR-CONTROL-CENTER 30 34 10.4/6 CYLINDER .45N 22:57 RPM MAIN 0 0 J1 40 2 3 rpm x 1000 1500 2650 bar TEMP TEMP/°C °C K X L W M B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Ignition Switch S1 Charge Control Lamp L1 OIL OIL/BAR Intermediate Cable Charge Indicator 24 V 2./colours of shielded wire correspond to individual cable No.

Solas .56N 102.4 117 14:05 49. Gauge Lighting OilOpt. . PANEL ./colours of shielded wire correspond to individual cable No.8 6.08.Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V Optional 24 V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 ohne Anschlag (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 ohne Anschlag (no connection) www.3 8 6 50 1 TEMP TEMP/°C 73 77.steyr-motors.8 120 6 X 24 + _ 1 2 3 4 No.41.com 2179340/D-02-070627_tedoc . Key Switch-Constant Revolution S7 Opt. (15000-01) Z3 Fuse 10A F9 4 M M 1 2 1 2 1 2 + G _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 3 4 3 J1 / A 58000-01 1 Connector Illumination X8 switch Z2 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 81 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .0 48.12V (OPTION) 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 30 SCC STEYR-CONTROL-CENTER 40 34 10.4/6 CYL.11W 014.47W 57.27.WIRING DIAGRAM / INSTR.45N 22:57 SPEED/KN RPM MAIN 0 1 0 2 3 rpm x 1000 1500 2650 4 5 SWITCH 3 4 2 2 0 1 K X 4 3 85 4 J1 L M W bar 65 2 °C OIL OIL/BAR 5 B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Emergency Charge IGN (red) START CUT OFF Control Switch Lamp ON/OFF (green) S3 S2 L1 S1 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Opt.16. Gauge Pressure Oil-Pressure P2 E11 Lighting RPMGauge E12 OILPreheating control Lamp L3 Engine Coolant Temperature Gauge P1 2.

8 120 6 Emergency Charge IGN (red) START CUT OFF Control Switch Lamp ON/OFF (green) S3 S2 L1 S1 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Opt.0 1500 2650 RPM MAIN J1 0 3 85 4 2 50 1 L M 40 bar °C 5 W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S OIL OIL/BAR 2.com 2179341/D-03-070627-tedoc . PANEL .41.Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 (no connection) www. .24V (OPTION) SCC STEYR-CONTROL-CENTER 40 10 175 5 °F 21 0 25 0 80 10 0 12 0 SPEED/KN °C 48.Solas .27.4/6 CYL.steyr-motors.WIRING DIAGRAM / INSTR.8 6. (15000-01) Z3 58000-01 Fuse 10A F9 4 M M 1 2 85 86 87a 87 30 1 2 1 2 + G _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 3 4 3 + _ J1 / A 1 Connector Illumination X8 switch Z2 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 J1 / G 7 60616-01 82 Z4 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .3 TEMP TEMP/°C 73 77.56N 102.08.11W 014.47W 57. Gauge Lighting Opt. Gauge Switch-Constant Pressure Oil-Pressure Revolution P2 E11 S7 Lighting RPMGauge E12 Intermediate Cable Charge Indicator 24 V Engine OILCoolant Preheating Temperature control Gauge Lamp P1 L3 X 24 1 2 3 4 No. Key OilOpt.45N 22:57 20 10 1 4 5 SWITCH 3 4 4 65 8 6 2 2 0 1 K X 30 2 3 rpm x 1000 0 34 10.4 117 14:05 49.16./colours of shielded wire correspond to individual cable No.

............................................................................. 85 Dopuna motornog ulja ................................. 92 Evidencija montaže i pregleda prije isporuke .......AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA Provjera razine motornog ulja ........................ 95 Dnevnik motora (knjiga motora) .. 86 Provjera sirove vode ........................................................................................................................................................ 85 Razina ulja servoupravljača ................................ 94 Pripreme za izvanzesonsko skladištenje ......... 91 STEYR zastupstvo – Lista provjere ..... 95 Pokretanje nakon skladištenja..................... 85 Razina ulja mjenjača ......... 86 Drenaža kruga sirove vode u motoru ................ 86 Anode rashladnog sustava ................................................................ 88 Podešavanje remenja ........................................................................................................................... 87 Zračni filter ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 85 Provjera rashladnog sredstva ................................................. 88 Usklađivanje motora ........................................................................................................ 89 Izbor propelera .......................................... 88 održavanje Poly-V-remen .................................................................................................... 96 83 ...............................................................................................

84 .

Ako je potrebno. 21 06006 Razina ulja mjenjača 22 Kad god provjeravate razinu motornog ulja. Ako je potrebno. također se smiju koristiti. poput GM Servo ili Dexron II. 19 06005 Vratite poklopac za ulje na njegovo mjesto. dodajte ulje za automatske mjenjače (raspoloživo u lokalnom STEYR Marine zastupstvu Druga odobrena ulja. Izvadite ju opet i provjerite razinu ulja prema markerima. 20 Razina ulja servoupravljača 21 Kad god provjeravate razinu motornog ulja. poput GM Servo ili Dexron II. dolazi do visokih radnih temperatura. Uporaba motornog ulja kakvoće različite od one specificirane može dovesti do poništenja jamstva. također provjerite razine ulja u servo upravljaču.pjenjenja (zrak u ulju). B 19 Zatim izvadite šipku za mjerenje ulja (19/A). 85 22 06007 . Napomena: Uzmite u obzir specifikacije proizvođača mjenjača.Provjera razine motornog ulja POZOR: Provjerite samo kada je motor hladan ili nakon perioda gašenja od pribl. dolijte ulje za automatske prijenos (dostupno u lokalnom STEYR Marine zastupstvu). Druga odobrena ulja. također rovjerite razine ulja u mjenjaču. očistite ju i ponovo umetnite u cijev za mjerenje ulja (19/A). Nemojte previše puniti mjenjač. gubitka učinkovitosti i smanjenja radnog vijeka motora. također se smiju koristiti. Nemojte previše puniti spremnik pumpe. NAPOMENA: Uklonite moguća zagađenja iz ulja. A Dopuna motornog ulja Skinite poklopac otvora za punjenje motornog ulja (19/B) i dolijte STEYR TURBO DIESEL ENGINE OIL 5 W-50/10 W-40 ili ekvivalentno označeno s ACEA B4 – 02/E7 ili s API Code CF do određenog markera za maksimum na šipci za mjerenje ulja. POZOR: Motorno ulje ne smije prelaziti oznaku maksimuma. Ako se previše napuni. 3 do 5 min.

NAPOMENA: Što se tiče procedure za dreniranje ostale opreme na vašem brodu. poklopac se može otvoriti. može doći do ozbiljnih oštećenja rashladnog sustava vašeg motora. Dolijevajte isključivo STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora. Čim se motor ohladi. može dovesti do oštećenja motora uslijed smrzavanja. zatvoreni rashladni krug je pod tlakom Ne pokušavajte otvarati poklopac hladnjaka ili drenažne čepove dok je motor vruć. A 23 Skinite poklopac hladnjaka (23/A). obratite se STEYR Marine zastupstvu A 25 06016 Provjera sirove vode (otvoreni rashladni krug) Punjenje se obavlja automatski preko pumpe za sirovu vodu nakon pokretanja motora.brzo pokrenite motor tako da se pumpa za vodu sama isprazni. 24 A 24 Skinite drenažni čep (24/A). B 23 Drenaža kruga sirove vode u motoru POZOR: Ako se sirova voda na vrijeme ne ispusti iz kruga prije zimske sezone i/ili svakodnevno kada se motor koristi tijekom zimske sezone. 86 . 06015 25 Otpustite 2 obujmice crijeva (25/A) i skinite crijeva za sirovu vodu. Motor se prazni sam putem ispušnog sustava.Provjera rashladnog sredstva (zatvoreni rashladni krug) POZOR: Dok je motor vruć. NAPOMENA: Drenažni čep (24/A) nije raspoloživ na svim tipovima. Razina rashladne tekućine treba dosezati oznaku „MAX“ (23/B) u ekspanzijskoj posudi. To može dovesti do ozbiljnih opeklina od vrelog rashladnog sredstva. 06020 POZOR: NAPOMENA: Ako ne koristite originalno STEYR rashladno sredstvo.

One su montirane na krajnjim poklopcima izmjenjivača topline. Izolator blokira protok istosmjerne struje (DC). BRODSKE MOTORE 28 29 ZA SVE 6-CIL. Anode se trebaju zamijeniti kada gubitak materijala iznosi 50 – 75 %. svaki uređaj treba imati pojedinačnu anodu ili uređaj za uzemljenje. a svi uređaji za uzemljenje moraju biti međusobno spojen. 28 06021 4 3 NAPOMENA: Ako je brod priključen na izvor izmjenične struje (obalna struja). cink anode za antikorozivnu zaštitu mogu biti nesposobne da podnose dodatni korozivni potencijal. galvanske i “raspršene struje”. 5 3 4 Anode za antikorozivnu zaštitu Ako je instalirana dodatna elektronička oprema. a nije opremljen galvanskim izolatorom. Pridržavajte se preporuka proizvođača opreme. Skinite anode i pregledajte ima li galvanske erozije svakih 150 sati ili godišnje. 27 06018 2 1 NAPOMENA: Pregledajte anode svakih 30 dana ili češće ako se koriste u ekstremno slanoj vodi. 5 29 06022 87 . Zamijenite anode ako je gubitak materijala 50 – 75 %. može se montirati galvanski izolator u seriji sa žicom uzemljenja (zelena) na kablu za obalnu struju između broda i utičnice za obalnu struju na doku. Brodovi koji se priključuju na AC agregat (obalni) zahtijevaju zaštitu od povišenog potencijala korozije. ali dopušta prolazak izmjenične struje (AC) omogućavajući tako putanju za struje lažne struje uzemljenja. BRODSKE MOTORE 26 1 2 06017 Ima ukupno 4 potrošne cink anode u rashladnom sustavu sirove vode.OPĆENITO Anode rashladnog sustava 26 27 ZA SVE 4-CIL. Za zaštitu.

Zbog potrebe za specijalnim alatima. usklađivanje motora mora izvoditi STEYR Marine zastupstvo. BRODSKE MOTORE 32 Povremeno provjerite komponente radi jačeg habanja i/ili zazora na zateznom ležaju. Izlazna spojka mora biti odvojena od pogonskog vratila. vidi Specifikacije i održavanje. 32 NAPOMENA*): *) Preporučuje se često prskati nekim sprejom koji suzbija koroziju u kućište opruge zatezača remena. Za specifikacije. To treba provjeriti za vrijeme priprema za vansezonsko skladištenje. Skinite zračni filter. NAPOMENA: Ako se ne provjeri usklađivanje motora.OPĆENITO Zračni filter Svi modeli brodskih motora STEYR Marine Engine opremljeni su zračnim filterom na uvodniku turbopunjača. to može dovesti do preranog otkaza spojke motora ili univerzalnih spojnica. Usklađivanje motora Usklađivanje motora zahtijeva specijalne alate. 31 Otpustite obujmicu da zamijenite zračni filter. (3 Nm) 31 06023 Održavanje Poly – V – remena ZA SVE 4-CIL. Postavite obujmicu na vrat filtera i montirajte zračni filter na prirubnicu. Zategnite obujmicu. 88 .

zatežite remen na alternatoru. on može proklizavati. Dotegnite remen: – Otpustite nosive vijke alternatora (34/C) i (34/D). što se ogleda u jačem trošenju i lošoj učinkovitosti generatora ili pumpe. 89 . Zakrenite zatezni vijak (E) u smjeru kazaljke sata. a zatim svakih 50 sati rada. zategnutost remena treba biti takva da se on ugiba 6 – 13 mm (350 ± 50 N) kada prstom pritisnete na označene točke (A) i (B). Ako je remen previše labav. BRODSKE MOTORE A B 3 2 Mjerni uređaj VR00515/0 za nazubljeni i V-remen Sa zaustavljenim motorom. zategnutost remena treba provjeriti nakon prvih 10 sati rada. NAPOMENA: Remeni alternatora i servo pumpe su specijalni brodski remeni NEMOJTE ih zamjenjivati tradicionalnim V-remenima.Podešavanje remenja ZA SVE 6-CIL. 33 C 34 E D 34 06025 Remen servo pumpe (ako ga ima) NAPOMENA: Servo pumpa je pogonjena remenom zajedno s alternatorom. 33 33 1 06024 Remen alternatora Provjerite zategnutost remena alternatora u točki (A) u sredini između remenice radilice (1) i remenice alternatora (2). Zategnite vijke (C) i (D). Provjeriti zategnutost remena. (zakrenite alternator od motora) i povećajte zategnutost remena (350 +/– 50 N). Remen pumpe sirove vode 33 Provjerite zategnutost remena pumpe za sirovu vodu u sredini (B) između remenice radilice (1) i remenice na pumpi za sirovu vodu (3).

BRODSKE MOTORE 35 36 Za zatezanje remena: – Otpustite šesterokutni vijak (35/F).zakrenite zatezni vijak (36/G) u smjeru kazaljke sata kako bi povećali zategnutost remena na 300 +/– 50 Nm. 35 F 06026 G 36 06027 90 . Zategnite šesterokutni vijak (35/F) zakretnim momentom od 23 Nm +/–2 da osigurate nosač negonjene remenice. Provjeriti zategnutost remena.ZA SVE 6-CIL.

koristite propeler s manjim korakom. Da dobijete maksimalni postotak raspoložive snage ( A ). okretaji motora na punom gasu trebaju biti u predviđenom rasponu brzina punog opterećenja ( B ). A B Full Load Speed Range * okretaji motora prekoračuju predviđeni „Raspon brzina punog opterećenja“. MO84K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 < manje od 3200 o/min < manje od 3200 o/min < manje od 3200 o/min < manje od 3700 o/min < manje od 3700 o/min < manje od 3800 o/min < manje od 2600 o/min < manje od 2600 o/min < manje od 4000 o/min < manje od 4000 o/min < manje od 4000 o/min OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D Zbog toga. Brzina vrtnje motora je MO84K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 RPM 37 > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 4000 o/min > više od 2800 o/min > više od 2800 o/min > više od 4400 o/min > više od 4200 o/min > više od 4500 o/min a time i iznad dopustivog raspona ( D ). uz normalno opterećenje. NAPOMENA: Oštećenja motora mogu nastati uslijed nepravilnog izbora propelera ako: * okretaji motora ne postižu predviđeni „Raspon brzina punog opterećenja“ motor tako radi u rasponu okretaja ( C ). Ako su okretaji motora na punom gasu. okretaji i snaga motora ograničavaju se upravljačem. ispod predviđenog raspona. koristite propeler s manjim korakom da se povećaju okretaji motora. Zbog toga. Ako okretaji motora na punom gasu prelaze predviđeni raspon. za specifikacije pogledajte Tehnički podaci i održavanje. Koristite propeler većeg koraka da se okretaji smanje tako da budu u predviđenom rasponu ( B ). koristite propeler s većim korakom. 91 .OPĆENITO Izbor propelera 37 Vaše STEYR Marine zastupstvo izabralo je propeler projektiran za pružanje vrhunskih performansi i ekonomije goriva u većini uvjeta.

18. navigacijskih svjetala te svjetala ploče instrumenata. Provjerite razinu rashladne tekućine i ulja. Provjerite sve električne priključke (motorski snop. 4. 3. Napunite spremnik za gorivo za probni rad motora. Provjerite crijeva za gorivo radi pravilne veličine i sigurnog vođenja na motor i s njega. pribor. Informirajte kupca o proceduri uhodavanja u Priručniku za rad. Provjerite razinu svih radnih fluida: Motorno ulje Rashladno sredstvo Fluid servoupravljača Pogon ili mjenjač Spremnik pumpe trimera 12. 13. Provjerite rad sidrenog svjetla. održavanje i jamstvo. Informirajte kupca o važnim smjernicama u Priručnicima za instalaciju i uputite ga u sigurnosne propise. Provjerite u sustavu za gorivo protok i propuštanja. održavanje i jamstvo. Provjerite rad instalacije trimera 17. 16. 10. Ako je potrebno dodajte radne fluide kako je specificirano u Priručniku za rad. 8. ploču instrumenata) 11. Provjerite funkcioniranje prikaza na ploči instrumenata. održavanje i jamstvo te u Servisnom priručniku. 6. 15. 2. glavni konektor. Skinite karton s palete i posebno provjerite da su upakirane komponente kompletne i neoštećene.STEYR zastupstvo – Lista provjere 1. Vizualno pregledajte motor radi mogućih oštećenja u transportu. Provjerite rad kaljužne pumpe i ventilatora. 9. Montirajte drenažni čep kaljuže 92 . 14. 5. Savjetujte kupca što treba činiti kada motorski samodijagnostički upravljački sustav smanji snagu Pogledajte Elektroničku upravljačku jedinicu motora (ECU) u poglavlju Pokretanje u Priručniku za rad. Provjerite akumulatorske jedinice radi pravilnog polariteta. Provjerite zategnutost svih obujmica crijeva za rashladnu vodu. 7. a na akumulatoru provjerite pravilan kapacitet.

Provjerite pravilan rad mjenjača... 29...... (Potpis mehaničara) ........................................................ ...... (Vidi slijedeću stranicu) 28...................... Provjerite čvrsto nasjedanje svih vijaka montažnih oslonaca motora.................................... Kopija „Evidencije montaže i pregleda prije isporuke“ mora se poslati u STEYR MOTORS GmbH.................................... POTPIS:........................ Pribavite apsorpciju opterećenje propelera 27....................................................................................................................................................................... Provjerite montažu i Evidenciju montaže i pregleda prije isporuke..................................... za vrijeme testnog rada može doči do određenog gubitka radnih fluida. nedostataka... Zaustavite motor i ponovo provjerite razine svih radnih fluida.................................... 24......................................... SATI RADA MOTORA: ... Ako ima neugodnih vibracija...... Provjerite stanje i zategnutost pogonskih remena........... 22..... znakova pogrešne uporabe itd. Upravljanje – Podmažite vodič kabela OHD-mašću za ležajeve p/No........ (Potpis zastupnika) ZASTUPSTVO:.... podesite brzinu vrtnje motora na rad bez vibracija (vidi Servisni priručnik) 30.................................. Provjerite ima li ikakvih propuštanja............................ Provjerite ponašanje broda kad je motor u brzini na niskim okretajima....................................................... 26................. Podmažite impeler pumpe za sirovu vodu na BUKH-STEYR SOLAS motoru originalnom mašću P/N..... TIP MOTORA/SERIJSKI BROJ: .................. 23........19...... Provjerite funkcioniranje svih ugrađenih uređaja za upozoravanje......... Z011753/2.... ADRESA I DATUM: ............................. Pokrenite motor i provjerite normalno pokazivanje instrumenata i normalan radni zvuk................................................ 31............ 21................................................. Postprodajna služba! 93 ... Iščitajte zapamćene servisne šifre i izvedite potrebne korektivne postupke 25.... Izvedite test pokretanja-praznog hoda i provjerite rad motora.................................... Z010084/0 20.........................

.sred......................................... rashl......... ....... (Ime velikim slovima) Molimo da odmah vratite kopiju ovog izvještaja i Jamstvene registracijske kartice vašem STEYR MOTORS GENERALNOM DISTRIBUTERU..................................................: ............................................... jamstvo će biti poništeno! 94 ...: Duljina broda: Težina broda: da da ...............................cm2 Temperatura motorskog prostora ....... l/min Okretaji lera: .................................. rashladno sredstvo) provjerene Mjerenje podataka na nazivnoj snazi: Tlak motornog ulja Maks...................................................... .... ...........................7 s DA NE Test izveden na:....... Sigurnosne instrukcije izvedene Priručnik................................................... brzina motora: ................................................................................................................................................ Adresa/Telefon:........... ..................................................... Ako to ne učinite............ Instrumenti podešeni: ........................................... da Pogonski sustav: ..................... Tip sekundarnog pogona (ako ga ima): ................................ ................... °C Maks...................................... bar Temperatura rashl.................. Tip grijanja kabine (ako ga ima): ............................... kontrolna stanica (ako je ima): ....................... mbar Temperatura ispušnih plinova/ sirove vode: ...........................) provjereno: ........ 2...... kg Dimenzije propelera: .................................... ulje mjenjača....... ....................................................................... Propeler: ............... jamstvo i rad objašnjeni Tip broda: Model Br.............. o/min Ime upisivača:................................. .........................: .................................................................... Model motora: Serijski broj: Razine radnih fluida (motorno ulje................................................................................................ brzina broda: ..................... o/min: ....................................... gorivo..........: ............ Zastupnik Poduzeće: ........................... hidrauličko ulje.......................................... Vlasnik broda: Poduzeće/Ime: .... motora................. ............................................Evidencija montaže i pregleda prije isporuke: motor br................................... mbar Povratni tlak ispuha: ........ motorski prostor....... °C Protok goriva na leru (mjereno u povratnom vodu): ............................ Presjek usisnog voda zraka.......................................................................................................................................................... .................................. Propuštanje (ulje............................................................................................ Mjenjač: Redukcija brzina: Tip motora: ......... m .................................. sred..... °C Tlak nabijanja na maks......... od................................ Adresa/Telefon: ....................................... CEL – gasi se nakon 0.........................

3. Promijenite filter za gorivo. Ispustite vodu iz sustava sirove vode za brod i pogonski sustav (pogledajte proizvođačke upute za skladištenje). POZOR: Nedovoljan dovod sirove vode može oštetiti motor i pumpu za sirovu vodu. 95 . Otvorite zaporni ventil za gorivo i provjerite sve vodove goriva radi propuštanja. Ispumpajte kaljužu do suha i očistite motorski odjeljak. Drenirajte motorski sustav sirove vode. 2. 1. 2.) 10. Savjetujte se s vašim STEYR Marine zastupstvom gdje ćete dobiti profesionalnu pomoć u izvođenju pravilnog izvansezonskog skladištenja. Poprskajte motor izvana uljem za spriječavanje korozije. Probni rad. 6. Provjerite sve dijelove radi propuštanja ulja. Pokretanje nakon skladištenja Odgovarajuće pokretanje motora doprinijet će učinkovitom i besprijekornom radu gledano dugoročno. Temeljito provjerite brod i motor radi labavih ili nedostajućih vijaka ili matica. Pogrešno spajanje terminala akumulatora može oštetiti elektronički sustav. 5. Provjerite voltmetar. posljedica mogu biti skupa oštećenja uslijed smrzavanja. pokazivače tlaka ulja i temperature vode. 9. 7. Pregledajte zračni filter. Otvorite uvodnik sirove vode. 10. NAPOMENA: Ako se sirova voda ne ukloni potpuno iz motora. 5. 6. 11. POZOR: Spojite CRVENI kabel na pozitivni terminal. Podmažite vanjske strane terminala. Sastavite sustav sirove vode. 4. goriva ili vode. Odvojite akumulator i spremite ga. Provjerite stanje crijeva i obujmica za crijeva. 1. 3. Provjetrite motorski odjeljak i kaljužu. 8. 4. 9. (Uvjerite se da svi sustavi rade pravilno. Dodajte u gorivo stabilizator goriva. a CRNI kabel na negativni terminal. Promijenite ulje ili mazivo u mjenjaču. Očistite terminale akumulatora. Provjerite rashladno sredstvo (zatvoreni krug). 8. Promijenite motorno ulje i uljni filter. Pokrenite motor.Pripreme za izvansezonsko skladištenje Odgovarajuće konzerviranje motora doprinijet će učinkovitom i besprijekornom radu na dulje vrijeme. 7. Vaš STEYR Marine zastupstvo rado će vam biti na raspolaganju kao savjetnik ili ekspert za performanse.

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 96 .

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 97 .

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 98 .

............... 108 99 ..... 105 Identifikacijska kartica vlasnika ...............JAMSTVO Uvjeti pomorskog jamstva ........................................................................ 107 Servisna mreža ........................................................................... mjenjačka kutija.............................................................. 100 Motor............. 106 Prilog 1 ................. identifikacijski brojevi modela broda i trupa ...................................................

ime i adresu Distributera/Zastupnika koji je prodao proizvod Distributer/ Zastupnik također ovjerava da ste vi prvotni kupac i korisnik proizvoda. Trajanje jamstva počinje ili na datum isporuke Proizvoda ili na datum kada je jedinica bila prvi put iznajmljena. vaš Zastupnik može zatražiti Jamstvenu registracijsku karticu da bi provjerio datum kupnje i iskoristio podatke na kartici za pripremu obrazaca Jamstvenog zahtjeva. potrebne za ispravljanje nedostataka u materijalu i/ili izradi proizvoda STEYR MOTORS tijekom perioda Osnovnog jamstva za motor.UVJETI POMORSKOG JAMSTVA STEYR MOTORS Ograničeno jamstvo STEYR MOTORS GmbH. dalje u tekstu „STEYR MOTORS“. koji je odgovoran za provođenje programa jamstvenih registracija/zahtjeva. Ako se jamstvo ne registrira u gore navedenom periodu. uzeta pod zakup ili posuđena ili kada je Proizvod radio 25 sati/500 km. datum prodaje. Primjerak Jamstvene registracijske kartice. STEYR MOTORS zadržava pravo izmjena ili modifikacija proizvoda bez podrazumijevanja ikakvih obaveza za primjenu izmjena na ranije izrađene Proizvode. Jamstvo za proizvod nije u potpunosti na snazi ukoliko se proizvod ne registrira u tvornici unutar najviše 60 dana od datuma predaje konačnom kupcu. broj modela i serijski broj proizvoda. kada je to potrebno zbog popravka kvara obuhvaćenog jamstvom. jamči prvotnom kupcu na malo da će izvoditi sve popravke ili zamjene. kako je izneseno niže. koji se izvodi uslijed kvara obuhvaćenog jamstvom. Konačni kupac je odgovoran za ispunjavanje zahtijevanih dokumenata i njihovo slanje u firmu STEYR MOTORS. Osnovno jamstvo za motor Ovo Jamstvo pokriva sve kvarove Proizvoda nastale pri normalnoj uporabi te servis za sve kvarove nastale iz nedostataka u STEYR MOTORS materijalima ili izradi. kao datum početka jamstva računat će se datum otpreme iz firme STEYR MOTORS. Kupac ovim izjavljuje da se sve dane informacije mogu zabilježiti u svrhu buduće uporabe prema nahođenju firme STEYR MOTORS. što god nastupi prije. Ako se ne primjenjuju lokalni zakonski uvjeti. vrstu uporabe te kodni broj. Ako ikada zatrebate jamstveni servis za ovaj proizvod. 100 . ako se radovi izvode za normalnog radnog vremena. Ova kartica predstavlja vašu tvorničku identifikaciju registracije i morate ju čuvati radi buduće uporabe kada bude potrebno. mora proslijediti Jamstvenu registracijsku karticu u STEYR MOTORS Austria. na snazi će biti EU opći jamstveni uvjeti. STEYR MOTORS će platiti razumne troškove rada za demontažu i montažu motora. MORA vam biti uručena čim je kartica potpuno ispunjena od strane Distributera/Zastupnika koji je prodao proizvod. uloške filtera te ostale stavke održavanja koje se ne mogu ponovo upotrijebiti uslijed kvara obuhvaćenog jamstvom. STEYR MOTORS će platiti troškove za ulje za podmazivanje. Svi troškovi rada bit će plaćeni objavljenim STEYR MOTORS smjernicama za standardna vremena popravaka. antifriz. Odgovornosti firme STEYR MOTORS Za vrijeme Osnovnog jamstva za motor STEYR MOTORS će snositi sve troškove za dijelove i rad koji su potrebni za popravak oštećenog Proizvoda. Međunarodna registracija vlasnika Distributer STEYR MOTORS. označen kao „Primjerak za kupca“. Jamstvena registracijska kartica utvrđuje ime i adresu kupca.

hrđu ili koroziju te postupke pokretanja. čak i ako se Proizvod samo povremeno koristi u ovakve svrhe. Molimo. Vlasnik je odgovoran za popravke koji se ne donose na motor. osim ako je problem prouzročen nedostacima u STEYR MOTORS materijalu ili tvorničkoj izradi. Ova postavka poznata je kao ISO 3046 Fuel Stop Power Rating i služi za primjene koje se obavljaju manje od 1 500 sati godišnje. Postupci sa smanjenom snagom moraju biti na ili ispod 400 o/min maksimalnog nazivnog broja okretaja. Pobrinite se da vaš Zastupnik/ Distributer ispuni Jamstvenu registracijsku karticu i pošalje tvornički primjerak STEYR MOTORS Distributeru za vaše područje. 101 . Rad za užitak Ova postavka snage namijenjena je za primjene pri različitim opterećenjima gdje je puna snaga ograničena na jedan (1) satu u svakih osam (8) sati rada. Druge komercijalne primjene su čarter. ali su isključene u slučaju svih komercijalnih brodova i primjena. Ograničenja STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove ili štete nastale iz postupaka za koje STEYR MOTORS utvrdi da su bili zlouporaba ili nemar. STEYR MOTORS također nije odgovoran za kvarove prouzročene nepravilnim uljem. ispunite „Jamstvenu registracijsku karticu“ koja dolazi uz 'Stern Drive' pogon i pošaljite karticu na Mercruiser kanal. Odgovornost vlasnika Vlasnik je odgovoran za održavanje brojača sati rada motora u dobrom radnom stanju i u svako vrijeme te mora osigurati da brojač sati rada točno prikazuje ukupan broj sati rada Proizvoda. odsustvo održavanja sustava hlađenja. Komercijalna primjena definirana je kao bilo koji rad ili posao povezan s korištenjem Proizvoda ili svaka uporaba Proizvoda koja donosi prihode. prekoračenje brzine. Brodograditelj ili Prodavač vozila) obavezan je provjeriti motor i instalaciju na početku Jamstvenog perioda. vodom. neprikladno skladištenje. oštećenja tereta. troškove „zastoja“. Vaša je želja da SVE proizvode registrirate u tvornici. ali ne ograničeno samo na to: rad bez odgovarajućih rashladnih sredstava ili maziva. Neovlaštene modifikacije motora ili servis od strane neovlaštene službe. podmazivanja ili usisa. ako bi ikad bilo potrebno stupiti u vezu s vama. Kada kupite STEYR motor kao i 'stern drive' pogon (Bravo serija) proizveden u firmi Mercruiser Jamstvo za 'Stern Drive' pogon za MerCruiser BRAVO seriju obuhvaćeno je MerCruiser međunarodnom jamstvenom policom. prljavštinom ili drugim zagađivačima u gorivu ili ulju. Vlasnik je odgovoran za troškove istraživanja pritužbi. Ova postavka poznata je kao ISO3046 (ISO 8665) Fuel Stop Power Rating i služi za neprofitne primjene u svrhu užitka. u bilo kojem dijelu jamstvenog perioda. zagrijavanja. Konačni prodavač je odgovoran za sve probleme/zahtjeve uslijed „zlouporabe“ koji nisu u skladu sa STEYR MOTORS smjernicama za korištenje. gorivom. mornaričke.Međunarodna registracija vlasnika (Nastavak) U nekim zemljama zakon zahtijeva da registracijske liste budu u arhivi tvornice i Zastupnika. policijske i slične primjene. uključujući. Zastupnik. uhodavanja ili gašenja motora. globe. Komercijalna primjena Namijenjena za povremenu uporabu za primjene pri različitim opterećenjima gdje je puna snaga ograničena na dva (2) sata u svakih osam (8) sati rada. sve odnosne takse i ostale gubitke nastale kao posljedica kvara obuhvaćenoga jamstvom. prepunjavanje goriva. Odgovornost prodavača Konačni prodavač (Distributer. Postupci sa smanjenom snagom moraju biti na ili ispod 200 o/min maksimalnog nazivnog broja okretaja.

kako je navedeno u stupcu Trajanje u donjoj tablici. uljne filtere. crijeva. Za vrijeme Produljenog jamstva za glavne komponente STEYR MOTORS će snositi troškove. Produljeno jamstvo za glavne komponente Produljeno jamstvo za glavne komponente pokriva kvarove obuhvaćene jamstvom za slijedeće motorne ili lijevane dijelove (***Pokriveni dijelovi): Odljevak bloka motora Kovani dijelovi bregaste osovine Kovani dijelovi radilice motora Klipnjače Lančanik radilice Lančanik bregaste osovine Kućište motora Kućište zamašnjaka Kvarovi blazinica i ležajeva NISU pokriveni. za popravak ili zamjenu pokvarenog dijela obuhvaćenog jamstvom i bilo kojeg dijela oštećenog pri jamstvom obuhvaćenom kvaru oštećenog pokrivenog dijela. tlačne poklopce ekspanzijske posude i termostate. Svaki STEYR MOTORS Proizvod ili dio popravljen ili zamijenjen pod Jamstvom podrazumijevat će originalno Jamstvo za proizvod i Preostali period jamstva za proizvod ili devedeset (90) dana. Nepravilna montaža (Referenca: Priručnik za montažu s uputama) STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove komponenata održavanja koje je isporučio STEYR MOTORS po isteku 90 dana nakon početnog datuma trajanja jamstva. što god nastupi kasnije.Ovo jamstvo ne obavezuje STEYR MOTORS da snosi ikakve naknade za transport bilo kojeg STEYR MOTORS motora/proizvoda do i od mjesta predviđenog od strane firme STEYR MOTORS za Jamstveni servis. filtere za zrak. osigurače. Komponente održavanja uključuju. Pokrivenost Mjeseci 24 60 12 Trajanje * Sati/km 1 000/20 000 1 800/36 000 1 000/20 000 Dijelovi Rad Radovi na demontaži i montaži Da Ne Da Da Da ** Da ** Da Da Da Pokriveni dijelovi kako je navedeno gore 102 . ali nisu ograničene na: impelere pumpe za morsku vodu. Opseg jamstva Troškove popravka snosi STEYR MOTORS Kategorija pokrivenosti Osnovno jamstvo za motor ZADOVOLJSTVO Produljeno za glavne komponente Osnovno jamstvo za motor * Štogod nastupi ranije. Produljeno jamstvo za glavne komponente nastavlja se i poslije isteka Osnovnog jamstva za motor. filtere za gorivo. filtere za vodu. brizgaljke za gorivo. brtve. 2. Uporaba ili primjena Proizvoda nedosljedna s njegovim nazivnim vrijednostima iznesenim u popratnoj dokumentaciji. četkice. filtere separatora gorivo/voda. Trajanje počinje paralelno s Osnovnim jamstvom za motor. remenje. STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove nastale uslijed: 1. cinčane čepove. po našem izboru.

Komponente uključene u paket koji je prodao STEYR MOTORS, ali isporučene od trećih proizvođača t.j. krmeni pogoni 'Stern drive', jedreni pogoni, mjenjačke kutije i vodeni mlazni pogoni, podrazumijevat će jamstvene uvjete odnosnog proizvođača. Jamstvo ne pokriva bilo kakve troškove prijevoza, porinuća ili dizalica. Ovo jamstvo odnosi se na sve Vlasnike u lancu distribucije, a Pokrivanje se prenosi na sve slijedeće Vlasnike do kraja perioda Pokrivenosti. STEYR MOTORS NE POKRIVA TROŠKOVE HABANJA ILI ISTROŠENOSTI POKRIVENIH DIJELOVA. STEYR MOTORS NE DAJE NIKAKVA DRUGA IZRIČITA JAMSTVA, OSIM GORE UTVRĐENOGA, A SVE DRUGE OBAVEZE ILI ODGOVORNOSTI, UKLJUČUJUĆI SPECIJALNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI POTENCIJALNE OBAVEZE NASTALE USLIJED NEMOGUĆNOSTI BILO KOJEG STEYR MOTORS MOTORA/PROIZVODA DA PRAVILNO RADI, OVIM SE ISKLJUČUJU. OVO JAMSTVO NE POKRIVA BILO KOJE SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI POVEZANE TROŠKOVE, POPUT PUTNIH TROŠKOVA, TRANSPORTA, POSEBNIH TROŠKOVA USLIJED INSTALACIJA KOJIMA DA BI SE PROIZVODI UČINILI DOSTUPNIMA, TROŠKOVA DOKOVA ILI DIZALICA, UPORABNIH GUBITAKA, GUBITAKA PRIHODA, GUBITAKA VREMENA, GUBITAKA SVOJINE, OSOBNIH POVREDA ILI ŠTETA NA DRUGIM DIJELOVIMA ILI DOBRIMA, OSIM NAZNAČENIH PROIZVODA ISPORUČENIH OD STEYR MOTORS. TAKOĐER, IZDACI POVEZANI S DEMONTAŽOM I/ILI ZAMJENOM PREGRADA ILI MATERIJALA, PROUZROČENO KONSTRUKCIJOM BRODA/VOZILA, A RADI PRISTUPA PROIZVODU KOJI NIJE POKRIVEN OVIM JAMSTVOM.

Procedura za podnošenje Jamstvenog zahtjeva
Za svaki defekt pokriven ovim Jamstvom, obratite se ovlaštenom STEYR MOTORS Distributeru ili Zastupstvu, uz predočenje vaše STEYR IDENTIFIKACIJSKE KARTICE VLASNIKA, OBRASCA PREGLEDA PRIJE ISPORUKE i SERVISNE KNJIGE da biste dobili naziv i adresu najbliže ovlaštene radionice za servisiranje i popravke unutar trideset (30) dana nakon otkrivanja takvog defekta. STEYR MOTORS zadržava pravo da prihvati ili odbije takve Jamstvene zahtjeve. Ako se motor popravlja pod STEYR MOTORS Jamstvenim uvjetima, Distributer će podnijeti jamstveni zahtjev u STEYR MOTORS Austria unutar šezdeset (60) dana od popravka. Nepridržavanje svih zahtjeva za podnošenje zahtjeva značit će odreknuće svih zahtjeva za štete i ostale olakšice. Ako niste zadovoljni Jamstvenim servisom obavljenim pod ovim Jamstvom, molimo pošaljite svoje komentare u STEYR MOTORS Austria.

Ograničenja (Nastavak)
STEYR MOTORS ne daje jamstvo za pomoćne uređaje koje nije isporučila tvornica STEYR MOTORS. Dijelovi korišteni u Jamstvenim popravcima moraju biti novi dijelovi marke STEYR MOTORS, ugradbeni dijelovi odobreni od STEYR MOTORS ili popravljeni dijelovi. STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove nastale uslijed korištenja dijelova koji se ne isporučuju od strane STEYR MOTORS. Svaki STEYR MOTORS Proizvod ili dio zamijenjen pod Jamstvom automatski će postati vlasništvo firme STEYR MOTORS. STEYR MOTORS nije odgovoran za štete nastale uslijed dugotrajnijeg ili nepravilnog skladištenja. Dugotrajno skladištenje definirano je kao vrijeme dulje od jedne (1) godine od dana isporuke iz firme STEYR MOTORS. 103

Pokrivenost

Jamčeni proizvodi
Ovo se Jamstvo odnosi na nove motore koje je prodala firma STEYR MOTORS, a koji se koriste za brodski pogon ili pogon vozila bilo gdje na svijetu gdje su dostupni servisi ovlašteni od firme STEYR MOTORS. Bilo koje Jamstvo za STEYR MOTORS proizvode uvjetovano je pravilnim radom i održavanjem sukladno odgovarajućim STEYR MOTORS’ smjernicama i specifikacijama održavanja. ‘Proizvod’ se sastoji od novog motora STEYR MOTORS te pomoćnih uređaja, kako je navedeno niže, koji su odobreni i isporučeni od strane firme STEYR MOTORS, a koji su instalirani bilo od strane firme STEYR MOTORS ili od strane STEYR MOTORS ovlaštenog Distributera/Zastupnika. Ovi proizvodi imaju utvrđenu Radnu oznaku.

Odgovornost vlasnika (nastavak) Za vrijeme Osnovnog jamstva za motor i Produljenog jamstva za glavne komponente
Vlasnik snosi troškove ulja za podmazivanje, antifriza, uložaka za filter i drugih stavaka održavanja zamijenjenih za vrijeme jamstvenih popravaka, osim ako se te stavke mogu ponovo uporabiti za jamstvom obuhvaćene kvarove. Vlasnik je odgovoran za rad i održavanje Proizvoda kako je navedeno u odnosnom STEYR MOTORS Priručniku za rad i održavanje. Vlasnik je također odgovoran za pružanje dokaza da su izvedeni svi radovi preporučenog održavanja. Prije isteka primjenjivanog Jamstva, Vlasnik mora obavijestiti STEYR MOTORS Distributera, ovlaštenog Zastupnika ili drugu radionicu za popravke ovlaštenu od STEYR MOTORS o bilo kojem jamstvom obuhvaćenom kvaru i učiniti Proizvod dostupnim za popravak u takvoj radionici. U slučaju bilo kojeg kvara Proizvoda, Vlasnik snosi troškove vuče broda/vozila u stanicu za popravak, kao i sve pridružene naplate. Vlasnik je odgovoran za troškove komunikacije, putne troškove, prehranu, prenoćište i slične izdatke nastale kao rezultat nekog jamstvom obuhvaćenog kvara. Vlasnik je odgovoran za troškove istraživanja pritužbi, osima ako problem nije prouzročen nedostatkom u STEYR MOTORS materijalu ili tvorničkoj izradi. Vlasnik je odgovoran za popravke koji se ne donose na motor, troškove „zastoja“, oštećenja tereta, globe, sve odnosne takse i ostale gubitke nastale kao posljedica kvara obuhvaćenoga jamstvom.

Nadležnost suda
Mjesto rješavanja mogućih sporova bit će nadležni sud u Beču, Austrija. STEYR MOTORS zadržava pravo podnošenja tužbe protiv kupca i na drugim. Ovi Uvjeti isporuke i prodaje bit će tumačeni i rješavani prema austrijskim zakonima. U nekim zemljama Vlasnik ima zakonska prava koja ne mogu biti narušena ili ograničena uvjetima ovoga Jamstva. Ništa u ovom Jamstvu ne isključuje niti ograničava bilo koja ugovorna prava što ih Vlasnik može imati prema trećim strankama.

IZDANJE 20.07.2007 104

Motor, mjenjačka kutija, identifikacijski brojevi modela broda i trupa

Zabilježite broj modela i serijski broj vašeg motora i mjenjačke kutije odmah nakon kupnje. Tako ćete ih imati pri ruci kad vam budu potrebni prilikom naručivanja dijelova ili literature.

Model motora br.: _______________________________________________________________ Serijski br. motora: ______________________________________________________________ Br. modela mjenjačke kutije ili krmenog pogona: ____________________________________ Serijski br. mjenjačke kutije ili krmenog pogona: ____________________________________ Ključ paljenja br.: ________________________________________________________________ Model broda br.: ________________________________________________________________ Identifikacijski br. trupa (HIN): _____________________________________________________ Preporučene dimenzije propelera: _________________________________________________

Zamjenski dijelovi Nikada ne koristite dijelove nepoznate kakvoće na svom brodskom motoru STEYR Marine Engine. Insistirajte na ORIGINALNIM-STEYR brodskim dijelovima. Posjetite lokalno STEYR Marine zastupstvo.

STEYR MOTORS GMBH 2007
Sva prava na izmjene i modifikacije zadržana.

105

106 .

Karakteristike snage preopterećenja.Prilog 1: Informacija o izvođenju nadzora na motoru tip MO266K43 Nadzor snage preopterećenja pomoću upravljačke jedinice motora Ovaj posebni motor ima funkciju za automatsko praćenje snage preopterećenja. Rad motora ostaje na stalnoj standardnoj snazi sve dok se ručica gasa drži u maks. Rezultat koji će vozač osjetiti je smanjenje brzine vrtnje motora. Sustav omogućava vozaču postizanje snage preopterećenja tijekom najviše 6 minuta. Nakon toga perioda ECU će početi smanjivati snagu na vrijednost za stalnu snagu. Smanjenje brzine određeno je konstrukcijom broda i propulzijske jedinice. To znači da će produljen rad s potpuno otvorenim leptirom motora imati za posljedicu dulji period djelomičnog opterećenja. da bi se regenerirala funkcija preopterećenja. a mora biti procijenjeno tijekom početnih ispitivanja broda. 107 . položaju. rukovatelj smije nastaviti s nadziranom snagom preopterećenja. Nakon rada motora na djelomičnom opterećenju ili niskom opterećenju tijekom 20 minuta. Elektronička upravljačka jedinica (ECU) nadzire performanse motora u svakoj fazi rada i izračunava ciklus rada na preopterećenju kao i potrebne faze djelomičnog opterećenja. stalne snage i djelomične snage mogu donekle varirati tijekom rada.

AUSTRIA Telefon +43 7252 222 – 52 Telefaks +43 7252 222 – 29 e-mail: service@steyr-motors.SERVISNA MREŽA AUSTRIA STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1.com/distributors/distributors. 4407 STEYR.com http://www.com Potpunu listu svjetske Servisne mreže može se naći na našoj početnoj stranici pod: http://www.steyr-motors.htm 108 .steyr-motors.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful