STEYR MARINE ENGINES

4 CILINDRA + 6 CILINDARA

PRIRUČNIK ZA RAD, ODRŽAVANJE I JAMSTVO
P/N Z001022/0 7. izdanje Lipanj 2007

www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407 Steyr-Gleink, AUSTRIA

DOBRODOŠLI NA BROD

Čestitamo na vašoj odluci da izaberete STEYR brodski motor za vaš brod i nadamo se da ćete uživati s njim. STEYR MOTORS GmbH razvio je visokobrzinski dizel motor s modularnim visokotlačnim ubrizgavanjem goriva specijalno za morske uvjete. Brodski motori STEYR projektirani su za prilagodbu na različite sustave propulzije. Da biste udovoljili svojim očekivanjima, molimo da pažljivo proučite ovaj priručnik za vaš novi STEYR brodski motor da biste stekli dovoljno informacija o njegovu radu i rukovanju njime te radi optimalne uporabe različitih ugrađenih funkcija. S ljubaznim pozdravima, STEYR MOTORS GmbH

VAŠ STEYR MARINE ZASTUPNIK

STEYR MOTORS GmbH Postprodajne usluge Im Stadtgut B1 4407 Steyr, Austria www.steyr-motors.com
3 7. Izdanje, Lipanj 2007 P/N Z001022/0

GORIVO I MAZIVA STRANICE 39 – 42 Ovo poglavlje određuje zahtjeve za gorivo i maziva za STEYR brodske motore. AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA STRANICE 83 – 98 Ovo poglavlje sadrži upute za testove tehničkog prijema montaže. kao i pravilne postupke pokretanja i rukovanja STEYR brodskim motorima. pokretanje nakon skladištenja. OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D TEHNIČKI PODACI STRANICE 43 – 54 Ovo poglavlje sadrži tehničke podatke i opis proizvoda za STEYR brodske motore. 4 . izbor propelera.Kako se služiti ovim priručnikom Sadržaj OPĆI DIO STRANICE 5 – 12 Ovo poglavlje sadrži korisničke upute i opće napomene o sigurnosti za STEYR brodske motore. JAMSTVO. GENERALNI DISTRIBUTERI STRANICE 99 – 108 Ovo poglavlje sadrži jamstvene uvjete (servise i obaveze) za vlasnike i proizvođače STEYR brodskih motora. POKRETANJE I FUNKCIJE STRANICE 13 – 38 Ovo poglavlje sadrži kratke upute. povlačenje iz uporabe. opis funkcija i normalnog rada. A B full load speedrange RPM ODRŽAVANJE I PRONALAŽENJE KVAROVA STRANICE 55 – 82 Ovo poglavlje sadrži upute za potrebno održavanje te napomene o uklanjanju mogućih problema na vašem STEYR brodskom motoru. adekvatno odlaganje i trgovčevu testnu listu.

..................................OPĆI DIO Općenito .............................................................. 9 Zamjenski dijelovi ............................................................................................................ Ilustracije i specifikacije .................................................................................................... 11 Sigurnost .......................................................................................... 9 Prije isplovljavanja ......................................................................................... 9 Potapanje motora ............................ 12 5 ................................................................................. 7 Dokumenti tehničkog prijema montaže ................................................................................................ 8 Usluge popravaka .................... 8 Simboli ilustracija ............................................................... 6 Reference proizvoda.......................... 11 Simboli ......................................................................................................................... 10 Bojanje dna broda ......................................... 7 Osiguranje ..... 7 Ukradena jedinica ................................................................................. 8 Servis zastupnika ........... 10 Dno broda ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 Identifikacijska kartica vlasnika .............................................................................. 10 Odgovornosti u plovidbi ..............

pouzdanosti i dugog radnog vijeka. uz postizanje njihove radne sigurnosti. Radi stalnoga poboljšavanja u pogledu oblika i sadržaja potrebnih informacija. omogućiti rad i servisiranje motora na vašem brodu. za korištenje u brodicama tijekom cijelog radnog vijeka motora. što će vam. CE sukladnost: Uz redovito održavanje. nakon temeljitog proučavanja. posebno su označeni. Svi jamstveni zahtjevi trebaju se upućivati vašem lokalnom STEYR Marine zastupstvu. Budući da ovaj priručnik obuhvaća cijelu obitelj brodskih motora STEYR.) cijela stranica odnosi se samo na specificirane tipove motora OPĆENITO M0144K33 M0166K28 M0236K42 < 3700 o/min < 2600 o/min < 4000 o/min 3. razine emisije ispušnih plinova nalaze se u predviđenim granicama.Ovaj PRIRUČNIK izdaje STEYR MOTORS GmbH s osnovnom namjenom – pružanje informacija u obliku tehničkih podataka i znanja zasnovanih na našim iskustvima u proizvodnji brodskih dizel motora. Međutim. moramo se oslanjati i na vašu podršku. n.) cijela stranica načelno se odnosi na sve tipove motora. poglavlja koja se razlikuju označena su na slijedeći način: 1. ali različiti podaci. 6 . kako je opisano u poglavlju „Održavanje i pronalaženje kvarova“. tehnički podaci.pr. Bili bismo vrlo zahvalni za vaše odgovore na slijedeća pitanja – – Koji vam opisi ili termini nisu bili razumljivi? – Kakva proširenja ili dodatke biste sugerirali? – Gdje je bilo nekih sadržajnih pogrešaka? Molimo uputite svoje komentare i ideje svom STEYR – Marine zastupstvu.) cijela stranica odnosi se na sve motore M0144K33 2.

Ilustracije i specifikacije Kada se u ovom priručniku spominju reference na naziv marke. Zabilježiti svaki od tih brojeva u predviđene prostore na kraju ovoga priručnika i na posebnom listu. Kontinuirana točnost ovoga priručnika ne može se jamčiti. bez nastanka bilo kakve obaveze opremanja istima na modelima proizvedenim prije datuma takve promjene. proizvod ili specifičan alat. Savjetujte se s vašim lokalnim agentom osiguranja. Druge zemlje mogu primjenjivati svoje dopunske interne propise. ilustracije i specifikacije sadržane u ovom priručniku zasnovane su na najnovijim informacijama o proizvodu raspoloživim u vrijeme tiskanja. umjesto proizvoda na koji se poziva. vaš zastupnik dužan je izdati vam identifikacijsku karticu vlasnika za vaš STEYR brodski motor. Sve Ilustracije korištene u ovom priručniku ne moraju prikazivati stvarne modele ili opremu. Ukradena jedinica Broj modela i serijski broj na vašem motoru od velikoga su značaja.Reference proizvoda. Ta identifikacijska kartica vlasnika služi kao dokaz vlasništva i mora se predočiti u slučaju jamstvenih zahtjeva. pogledajte Model i serijski broj u ovom poglavlju. uključujući i pravo na prekid proizvodnje modela. Molimo da se njihovih savjeta pridržavate na odgovarajući način. broj. osim ako nije izričito rečeno drugačije. Spremite taj posebni list na sigurno mjesto koje se ne nalazi na vašem brodu. Osiguranje Osiguranje vašeg STEYR brodskog motora i broda trebalo bi se regulirati što je prije moguće. krađe itd. STEYR MOTORS GmbH zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez obavijesti unosi izmjene specifikacija i modela. Austrija: Švedska: Finska: Norveška: SAD: SAD: SAD: Engleska: Francuska: Njemačka: Italija: Bundesamt für Schiffahrt Navigation Office Navigation Office DNV = Det Norske Veritas USCG = United States Coast Guard ABYC = American Boat Yacht Council NMMA = National Marine Manufacturers Association LR = Lloyds Register of Shipping BV = Bureau Veritas GL = GERMANISCHER Lloyd RINA = Registro Italiano Navale Sve informacije. prijavite broj modela i serijski broj vašim lokalnim vlastima i svom agentu osiguranja. Identifikacijska kartica vlasnika Prilikom kupnje broda. Što se tiče smještaja tih važnih brojeva. kao i pravo izmjena specifikacija ili dijelova u bilo koje vrijeme. Ekvivalentni proizvodi koji se koriste moraju zadovoljavati sve važeće Sigurnosne propise Obalne straže SAD (US Coast Guard Safety Regulations) te ABYC standarde za izbjegavanje opasnosti. 7 . U slučaju krađe. da biste se zaštitili od šteta uslijed požara. a zamišljene su kao reprezentativni prikazi koji služe samo za usporedbu. može se upotrijebiti neki ekvivalentan proizvod.

Kopija Dokumenta o tehničkom prijemu montaže (Installation Acceptance Records) mora se proslijediti u STEYR MOTORS GmbH. Servise će obavljati STEYR Marine zastupstva po lokalnim tarifama. Pri tom se na odgovarajući način moraju izvesti potrebni testovi i mjerenja. Pogledajte opću temu teksta. 8 . Pogledajte stavku ili osobinu koja nije jasno vidljiva na fotografiji.Evidencija montaže i pregleda prije isporuke Vaš STEYR Marine također je obavezan ispuniti Dokument o tehničkom prijemu montaže (Installation Acceptance Records) (Poglavlje „AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA“). Servis zastupnika – Održavanje NAPOMENA: Molimo ne zaboravite tražiti da se u vaš priručnik unese potvrda da su testovi za tehnički prijem montaže i prvi servis bili izvedeni u skladu s Dokumentom o tehničkom prijemu montaže. Troškove servisnog materijala snosi vlasnik. Simboli ilustracija Pogledajte fotografiju ili crtež opisane u tom paragrafu. To je također prilika da s vašim STEYR marine zastupnikom razjasnite moguća pitanja nastala tijekom prvih sati rada na vašem brodu te da uspostavite program servisiranja i održavanja. Pogledajte određene stavke ili osobine opisane u tekstu i ilustrirane na fotografiji.

Preporučeni minimum Alati na brodu veliki odvijač mali odvijač križni odvijač kliješta-hvataljke špicasta kliješta komplet ključeva kušalica za 12 V baterijska svjetiljka izolacijska vrpca imbus ključevi Preporučeni minimum Rezervni dijelovi na brodu propeler i sitni dijelovi za montažu propelera filter za gorivo impeler vodene pumpe osigurači žarulje vijci za curenja Ovi popisi predstavljaju preporučeni MINIMUM i nemaju namjenu da obuhvate sve moguće brodske ili plovidbene situacije. 9 . Recite nekomu kamo idete i kada namjeravate tamo stići ili se vratiti. vjetrove i stanje mora.Usluge popravaka Sve popravke na vašem STEYR brodskom motoru treba izvoditi ovlašteno STEYR Marine zastupstvo. * Za dugačke periode rada na visokim okretajima koristite isključivo zamjenske dijelove odobrene od STEYR Marine. koje raspolaže profesionalnim znanjima. Ako se neki problem pojavi za vrijeme putovanja. Prije isplovljavanja Provjerite vremensku prognozu. gdje se nalaze brojevi telefona i telefaksa STEYR Marine zastupstva. Informacije o adresama zastupnika možete naći na stranici 3. dovezite svoj STEYR brodski motor do najbližeg STEYR Marine zastupstva. Zamjenski dijelovi Vaš STEYR brodski motor projektiran je za rad u morskim sredinama. Preporučuje se da sve radove na vašem STEYR brodskom motoru izvodi STEYR Marine zastupstvo gdje ste kupili opremu – oni poznaju i vas i opremu koju su prodali. kvalificiranim osobljem i specijalnim namjenskim alatima za rješavanje svih problema koji se mogu pojaviti.

* * Boja protiv obrastanja na bazi vinil-butila preporučuje se kao alternativna.Potapanje motora Izvadite motor iz vode što je brže moguće i obratite se vašem lokalnom STEYR Marine zastupniku radi servisiranja. Morsko raslinje. smanjit će brzinu broda. Dno broda s evidentnim obraslinama prouzrokuje smanjenje vršne brzine za 20 posto ili više. razina vode u brodskoj kaljuži mora se održavati dosta ispod kućišta zamašnjaka. * NAPOMENA: Bojenje vertikalnog pogona bojom protiv obrastanja na bazi bakra ubrzat će galvansku koroziju. prisutno kako u slatkoj tako i u slanoj vodi. NAPOMENA: Nikada nemojte bojati anode za antikorozivnu zaštitu. Savjetujte se sa svojim STEYR Marine ugovornim partnerom o antikorozivnoj boji koja je dopuštena u vašem području. jer bi se time umanjila njihova djelotvornost. NEMOJTE BOJITI bilo koji dio vertikalnog pogona bojom protiv obrastanja na bazi bakra. * Boje protiv obrastanja na bazi tributil-kositra (TBTA ili TBTF) preporučuju se tamo gdje je njihova uporaba dopuštena. Često provjeravajte ima li u motorskom prostoru suviše nakupljene vode. Bojanje dna broda Ako se vaš brod nalazi u vodama gdje morsko raslinje predstavlja problem. Periodički čistite dno vašeg broda prema preporukama proizvođača. uporaba boje protiv obrastanja usporit će njegov rast. 10 . NEMOJTE KORISTITI bilo koju grafitnu boju protiv obrastanja. Od imperativne je važnosti da vaš zastupnik ukloni svu vodu iz motora i odmah ponovo podmaže sve unutarnje dijelove. ali će zahtijevati učestalije preglede i zamjenu potrošnih anoda. Električni uređaji moraju se zamijeniti. Kašnjenje u izvođenju ovih radova može prouzročiti značajna oštećenja motora. Dno broda Stanje brodskog dna može utjecati na performanse vašeg broda. Boje protiv obrastanja na bazi bakra mogu se koristiti.

vaših putnika i promatrača. Kontaktirajte vašu lučku kapetaniju i iskoristite pogodnosti njihovih sezonskih inspekcija brodova i kurseva za obuku. UPOZORENJE KALIFORNIJA: UPOZORENJE – PROPOZICIJA 65 Ispušni plinovi dizel motora te neki od njihovih sastojaka u državi Kaliforniji poznati su po tomu da prouzrokuju rak. Simbol NAPOMENA: javlja se uz važne informacije kojima se spriječavaju oštećenja mehanizama. Proučite pravila plovnih putova područja u kojemu ćete ploviti vašim brodom. Po zakonu ste obavezni da za svaku osobu na brodu imate po jedan pojas za spašavanje odobren od HRB-a. vi imate određene odgovornosti prema drugima.Odgovornost u plovidbi Kao vlasnik broda. svoje putnike i kolege zaljubljenike u plovidbu. 11 . poremećaje pri rođenju i druge reproduktivne poremećaje. Vi ste pravno odgovorni za sve ljude na vašem brodu. Pazite na sve napomene i sigurnosna upozorenja sadržane u ovom priručniku. Sigurnost Ovaj priručnik sadrži određene informacije povezane s osobnom sigurnošću vas kao voditelja broda. Poštujte ta pravila da zaštitite sebe. plus jedno odobreno sredstvo za bacanje s palube radi zaštite ljudi u moru. Podučite najmanje jednoga od vaših putnika osnovnim stvarima o upravljanju vašim brodom u slučaju nužde. Pokažite svim članovima posade smještaj opreme za nuždu i kako ju koristiti. dok plovidbu unutarnjim vodama i jezerima kontrolira lokalno zakonodavstvo. Pobrinite se da svi voditelji broda pročitaju ovaj priručnik. Plovni putovi u nadležnosti su saveznih propisa. Temeljito se upoznajte sa signalima sustava meteoroloških upozorenja i plovnim oznakama na plovnim putovima. Sigurnosni simbol POZOR: postavlja se uz neku važnu informaciju da vi i druge osobe ne biste bili povrijeđeni.

Simboli „Sigurnosna upozorenja“ Znači da je prisutna opasnost od OZBILJNIH ozljeda. OSIGURAČ: Označava uređaj koji štiti električni sustav od preopterećenja. Identificira otrovne materijale. Izuzetno je važno da razumijete njihovo značenje ili svrhu. Označava mjerač koji prikazuje napon ili amper sate akumulatora. Simboli „Indikatori položaja“ Označava kretanje prema gore. Označava PREKIDAČ STOP . Ako bilo koji simbol ne razumijete u potpunosti. aktiviranje trim prekidača za dizanje pramca broda. Pridržavajte se uputa u Priručniku za rad. Označava položaj ručice mjenjača: NAPRIJED. Označava negativni priključak uzemljenja ili negativni naponski priključak. On sadrži informacije ili upute bitne za rad tog proizvoda. Hitno zaustavljanje motora. Ukazuje na potencijalnu opasnost od požara. Označava radni uređaj za pokretanje motora. Označava mjerač koji prikazuje tlak rashladnog sredstva motora. Označava mjerač koji prikazuje brzinu vrtnje motora izraženu u okretajima u minuti. Primjer: Dok je brod na brzini glisiranja. Znači: Pročitajte vaš Priručnik za rad održavanje i jamstvo prije korištenja proizvoda. Označava mjerač koji prikazuje temperaturu rashladnog sredstva motora. Označava akumulator ili mjerač koji prikazuje stanje sustava punjenja akumulator-generator. održavanje i jamstvo prije uporabe motora ili pomoćnog uređaja. Označava područja koja treba podmazati. Označava drenažne čepove motora i priključke. obratite se vašem ZASTUPNIKU. Označava mjerač koji prikazuje tlak u sustavu podmazivanja sirove vode. Označava da je sadržaj pod tlakom. 12 . Označava prisustvo ELEKTRICITETA iznad 50 volti. Označava da ULJE treba doliti ili da je ULJE prisutno.Simboli Određeni simboli ili kombinacije simbola mogu biti postavljeni na vašem STEYR brodskom motoru ili njegovim pomoćnim uređajima. ili Prikazuje količinu tekućine u spremniku. Znači: staviti ručicu mjenjača u NEUTRAL prije pokretanja motora. Označava kretanje prema dolje. Označava ulje za podmazivanje koje se koristi u mjenjačima. održavanje i jamstvo prije pokretanja motora. OTVOR ZA MOTORNO ULJE: Mjesto gdje se ulje ulijeva u motor. Simboli „Opis funkcija“ FILTER: Označava uređaj koji izdvaja zagađenja iz goriva Označava PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVANJE PALJENJA U NUŽDI. FILTER: Označava uređaj koji izdvaja zagađenja iz uljnog sustava motora. Primjer: Dok je brod na brzini glisiranja. Pridržavajte se uputa u Priručniku za rad. Simboli „Upute“ Označava da GORIVO treba doliti ili da je GORIVO prisutno. Također može označavati položaj STOP za kontrolu gasa. aktiviranje trim prekidača za spuštanje pramca broda. NEUTRAL i NAZAD Simboli „Stanja“ Označava mjerač koji prikazuje ukupni broj radnih sati motora.

.................................................... 28 Svjetla upozorenja i zvučni alarm ...................................................... 20 Prebacivanje mjenjača .............. 21 Upute za rad daljinskim kontrolama .................. 16 Pokretanje motora (samo za SOLAS) .................................................................. 27 Prekidač za zaustavljanje u nuždi .................................................................................................................................. 26 Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu (samo za SOLAS) ....................................................................................................... 17 Postupci uhodavanja motora ............................................ 23 Mjenjač .............. 18 Rad nakon uhodavanja............................................. 24 Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu ....................................................................................... 22 Prebacivanje mjenjača i kontrola brzine ............ 25 Ploča instrumenata (samo za SOLAS) ..................................................................POKRETANJE I FUNKCIJE Prije pokretanja ..................... 17 Zaustavljanje motora (samo za SOLAS) ............................................................ 29 13 ................................................................................................................................................................................................................................... 16 Zaustavljanje motora ..... 15 Pokretanje motora ................ 23 Rad na velikim visinama ................................................... 23 Ploča instrumenata .................................................................................................................................................. 28 Prekidač za zaustavljanje u nuždi (samo za SOLAS) .......................................... 23 Štednja goriva ................

............................................................................ 36 Osigurači ......................................... 38 Rad na suho (samo za Solas) ......................................... 36 Akumulator .... 38 Prekid ventilacije kućišta radilice (samo za Solas) . 32 Propeleri po izboru ............................................................................. 30 Dijagnostički sustav ......... 33 Aktivnosti u slanoj vodi............................. 34 Zagađenje goriva ........................................ 38 14 .......... 34 Rashladni sustav (Opis funkcija) .............. 33 Operativni postupci pri niskim temperaturama ........................................................... 32 Zakretni moment propelera ................................... 33 Pumpa za gorivo ............................... 33 Zaštita propelera ........................... 37 Inverzijski prekidač (samo za Solas) .................................................................................. 34 provjere sustava za gorivo .....................................................................................................................................POKRETANJE I FUNKCIJE Elektronička upravljačka jedinica motora (ECU) ............................................................................................................................................................................................................................ 35 Električna oprema .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 36 Alternator ......................... 38 Ploča instrumenata (samo za SOLAS) ...................................... 31 Modeli s proturotacijom ..................................................................................................................................................................................................... 33 Vodeni mlazni pogon ..........

Prije prvoga pokretanja motora (nakon montaže. 3. NAPOMENA: Razina vode u motorskom prostoru broda porast će kada se brod koristi na velikim nagibima prije postizanja brzine glisiranja. Ako je nakupljanje vode neizbježno. NAPOMENA: motor pustite u radu samo dok je osiguran dotok sirove vode ili ako je rashladni sustav opremljen uređajem za zatapanje.Prije pokretanja Upoznajte se s rukovanjem brodom. 15 . 2. NAPOMENA: Motor pokrećite samo kada je zajamčen dovod goriva bez mjehurića. Prekomjerna akumualcija vode u motorskom prostoru/ kaljuži može prouzročiti kvarove motora. a zatim nastavite na slijedeći način: 1. Provjerite radne zalihe * rashladne tekućine * ulja * hidrauličkog ulja * ulja u mjenjaču * goriva 5. osobito s uporabom mjenjača. Pumpa za sirovu vodu oštetit će se i/ili će se motor pregrijati ako radi bez vode za rashlađivanje. Otvorite ventil za gorivo. montirajte u kaljužu pumpu s automatskim prekidačem. Provjerite ima li previše nakupljene vode u kaljuži. Provjera elektrike * Napunjenost i stanje akumulatora. Otvorite usisni ventil za sirovu vodu. Uvijek održavajte kaljužu čistom i suhom. 4. pročistite sustav za gorivo postavljanjem „paljenje UKLJ“ tijekom 6 x 10 s.). Nikada ne dopustite da razina vode u motorskom prostoru bude viša od dna uljnog korita. nakon skladištenja itd.

ali ni u kom slučaju ga nemojte držati u tom položaju dulje od deset sekundi. To može imati za posljedicu kvarove motora. a mjenjač u neutralan položaj. POZOR: Ne zaustavljajte motor na brzinama vrtnje iznad praznog hoda niti “ubrzavajte” motor dok isključujete paljenje. otpustite ključ paljenja na trenutak i ponovite postupak pokretanja. Zakrenite ključ paljenja u položaj „START“ i držite ga u tom položaju do „pokretanja“ motora. Zaustavljanje motora 1. a zatim možete nastaviti s postupkom pokretanja. NAPOMENA: U slučaju pokretanja pri niskoj temperaturi. 2. 1. a svjetlosni indikatori se pale (privremeno). Zvučni alarm će se ugasiti kada se postigne normalan tlak ulja. 2. OPTIONAL INSTRUMENT OFF ON (VOID) START POZOR: Ako se motor ne pokrene unutar jedne minute i/ili nakon uzastopnih pokušaja. pomaknite ručicu gasa u položaj za prazan hod.Pokretanje motora Postupak pokretanja STEYR brodskog motora isti je za hladni i topli start. 16 . zakrenite ključ paljenja u položaj paljenje „UKLJ“. što označava pravilan rad zvučnog upozorenja upozorenja. otpustite ključ paljenja. Za pokretanje motora. 3. Elektronički sustav za upravljanje motorom automatski regulira dovod goriva i period predgrijavanja na svim temperaturama. pričekajte dok se kombinirana indikatorska lampica tlak ulja/žarnica za predupozorenje ne ugasi. 4. obratite se vašem STEYR Marine zastupniku. Nikada ne zakrećite ključ paljenja u položaj „START“ dok motor radi. a mjenjač u neutralan položaj. ručica gasa treba biti u neutralnom položaju. 3. Zakrenite ključ paljenja u položaj ISKLJ. Zbog toga. Postavite ručicu gasa u položaj za prazan hod. Ako se motor ne pokrene. Čim se motor pokrene. Ohladite motor. Začut će se zvučni alarm.

BUKH STEYR SOLAS Pokretanje motora (samo za SOLAS) Postupak pokretanja STEYR brodskog motora isti je za hladne i tople radne uvjete. crveni) (taster se zabravi u mjestu). 2. a mjenjač u neutralan položaj. Zvučni alarm će se ugasiti kada se postigne normalan tlak ulja. F) da ga isključite iz zabravljenog položaja i da UGASITE motor. otpustite start – taster na trenutak i ponovite postupak pokretanja. To može imati za posljedicu kvarove motora. ručica gasa treba biti u neutralnom položaju. F. Pritisnite taster START (na ilus. ali ni u kom slučaju nemojte ga držati u tom položaju dulje od deset sekundi. 1. obratite se vašem STEYR Marine zastupniku. Elektronički sustav za upravljanje motorom automatski regulira dovod goriva i period predgrijavanja na svim temperaturama. Ohladite motor. G. Ne zaustavljajte motor na brzinama vrtnje iznad praznog hoda niti “ubrzavajte” motor dok isključujete paljenje. Pritisnite taster paljenje UKLJ/ISKLJ (na ilus. 2. a zatim nastavite s postupkom pokretanja. OPCIJSKI INSTRUMENT F G Zaustavljanje motora 1. što označava pravilan rad sustava upozorenja. pomaknite ručicu gasa u položaj za prazan hod. Za pokretanje motora. 3. 4. a mjenjač u neutralan položaj. Čim se motor pokrene. POZOR: Ako se motor ne pokrene unutar jedne minute i/ili nakon uzastopnih pokušaja. NAPOMENA: U slučaju pokretanja pri niskoj temperaturi. Pritisnite taster paljenja (na ilus. 3. Ako se motor ne pokrene. začut će se zvučni alarm. Nikada ne zakrećite ključ paljenja u položaj „START“ dok motor radi. a svjetlosni indikatori se pale (privremeno). Postavite ručicu gasa u položaj za prazan hod. otpustite taster START. zeleni) i držite ga u tom položaju do „pokretanja“ motora. Zbog toga. POZOR: 17 . pričekajte dok se kombinirana indikatorska lampica tlak ulja/ žarnica za predupozorenje ne ugasi.

POZOR: UKLJ Ako se upozoravajuće svjetlo upali (PM svjetlo – UKLJ). Indikacija upozorenja za vrijeme uhodavanja preko ECU (Engine Control Unit = Upravljačka jedinica motora) ECU kontrolira opterećenje motora tijekom prva dva sata rada motora. Kada motor dostigne radnu temperaturu. pustite motor da radi na visokim okretajima praznog hoda (ispod 1500 o/min). morate se pridržavati uputa za uhodavanje motora da biste osigurali najbolja radna svojstva i dulji vijek motora. ubrzavajući do približno tri četvrtine gasa tijekom dvije do tri minute. nastavite s radom motora na približno tri četvrtine gasa ili manje (minimmalna brzina glisiranja). ubrzavajte motor tako da brzo dovedete brod u glisiranje i smanjite gas toliko da održavate položaj glisiranja.Postupci uhodavanja motora Svi brodski motori STEYR Marine engines radili su kraće vrijeme na završnom ispitivanju u tvornici. a zatim vratite nazad na minimalnu brzinu glisiranja. potrebno je smanjivati gas dok se taj signal ne ugasi. Tijekom prvih 20 sati rada. smanjite brzinu vrtnje motora. NAPOMENA: NEPRIDRŽAVANJE UPUTA ZA UHODAVANJE MOTORA MOŽE PROUZROČITI TEŠKA OŠTEĆENJA MOTORA. Održavajte brzinu glisiranja da izbjegnete prekomjerna opterećenja motora. Za vrijeme tih osam sati rada dopušteno je pustiti motor u radu na punom gasu u periodnima kraćim od dvije minute. 18 . a zatim ju ponovo povećajte da pripomognete uhodavanju prstenova i ležajeva. Povremeno smanjite gas na prazan hod radi hlađenja motora. Prva dva sata Prvih pet do deset minuta rada. NAPOMENA: NEMOJTE PUSTITI MOTOR DA RADI NA ISTOM BROJU OKRETAJA DULJE VRIJEME TIJEKOM TA POČETNA DVA SATA UHODAVANJA. Slijedećih osam sati Tijekom slijedećih osam sati rada. U tom periodu često mijenjajte brzinu vrtnje motora. NAPOMENA: TIJEKOM UHODAVANJA NEMOJTE PUSTITI MOTOR DA RADI NA STALNIM OKRETAJIMA U DULJIM PERIODIMA VREMENA. Ako se motor preoptereti (tijekom prva dva sata rada) svjetlo „Provjera motora“ automatski će se upaliti. Preostalo vrijeme za Prva dva sata rada.

Provjerite kontrolnu lampicu tlaka ulja. Često provjeravajte razinu motorskog ulja. provjerite razinu ulja u kućištu motora pomoću mjerne šipke. NAPOMENA: Za vrijeme normalnog rada motora tlak ulja će rasti s povećanjem okretaja i padati kako okretaji padaju. B. C. Uvijek održavajte razinu ulja u željenom rasponu između oznaka „MIN“ i „MAX“ na mjernoj šipci. Vidi poglavlje „Podmazivanje motora“ 19 . Za točna značenja. Prilikom dopunjavanja motorskog ulja. ispravljanju broda ili glisiranju). U normalnom radu treba biti između 80° – 95°. tlak ulja će pri određenom broju okretaja biti veći kada je motorno ulje hladno nego kada je motorno ulje vruće. Motor se mora puniti samo preporučenom količinom ulja. dolijte ulje (NEMOJTE PRELIJEVATI). Ako se lampica upali pri svakoj promjeni položaja broda (pri skretanju. Ako je potrebno.OPĆENITO Završnih deset sati uhodavanja motora Tijekom završnih deset sati uhodavanja. jamstveni zahtjevi se ne priznaju. U pravilu. Povremeno smanjite brzinu vrtnje motora da bi se ohladio. Provjerite pokazivanje temperature otora. pogledajte stranice 57 – 59 D. motor smije raditi na punom gasu u periodima od opet do deset minuta. poslužite se informacijama u „Podmazivanje motora – Motorno ulje“ (stranica 41). provjerite razinu ulja u ekspanzijskoj posudi (samo dok je motor hladan). Odstupanja od normalnih radnih uvjeta bit će naznačena svjetlima upozorenja i zvučnim alarmom. MOTOR NE SMIJE RADITI NA STALNIM OKRETAJIMA U DULJIM PERIODIMA. trenutno smanjite brzinu vrtnje i opet ju povećajte. osobito pazite na slijedeće: A. dajte motor provjeriti kod vašeg STEYR Marine zastupnika radi kvara signalne lampice ili uljne pumpe. nakon zagrijavanja motora na radnu temperaturu. NAPOMENA: TIJEKOM PERIODA UHODAVANJA. POZOR: U slučaju nepridržavanja uputa za uhodavanje. U slučaju zvučnog alarma. U slučaju da je kontrolna lampica tlaka ulja još upaljena i na pravilnoj razini ulja. Za vrijeme perioda uhodavanja.

Prilikom pokretanja hladnog motora. Tijekom prvih 50 radnih sati često provjeravajte razinu ulja. Nikada nemojte pustiti motor da radi na punim okretajima prije nego se postigne radna temperatura. uvijek dopustite da se motor polako zagrije.OPĆENITO Rad nakon uhodavanja Motori navedeni u ovom priručniku namijenjeni su za rad pri različitim brzinama i opterećenjima. ali nije dopušteno puno opterećenje motora više od jednoga sata na svakih 12 sati rada. 20 . Štedljiva plovidba može se postići pri slijedećim brzinama vrtnje motora: M084K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS 3000 o/min 3000 o/min 3000 o/min 3200 o/min 3200 o/min 3400 o/min M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 2200 o/min 2200 o/min 3300 o/min 3600 o/min 3600 o/min što će produžiti radni vijek motora i smanjiti emisiju buke.

počet će i kretanje ručice gasa. počet će i kretanje ručice gasa. Kad je prebacivanje mjenjača završeno. 3. Za plovidbu UNAZAD – pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju i pomaknite ručicu mjenjača unazad. polako nastavite pomicati kontrolnu ručicu u željenom smjeru da biste povećali brzinu. 5. Ako se to dogodi. potražite čim prije vašeg STEYR zastupnika radi pravilne dijagnoze i potrebnih servisnih podešavanja. Ako je mehanizam za prebacivanje mjenjača isključen. uvijek zaustavite ručicu u položaju NEUTRAL i pustite da brzina vrtnje motora padne na prazan hod. Mehanizam za prebacivanje automatski će zahvatiti. 21 .Prebacivanje mjenjača 1. Za mijenjanja iz NAPRIJED na UNAZAD ili iz UNAZAD na NAPRIJED. Dulji rad u ovakvom stanju može imati za rezultat oštećenja mjenjačkog mehanizma. NAPMOENA: Naglo povećanje pomaka prebacivanja na daljinskoj kontrolnoj ručici ukazuje na mogući problem u sustavu prebacivanja brzina. Nakon pomaka mjenjačke ručice prema naprijed. 2. 4. postavite kontrolnu ručicu u neutralan položaj. Nakon pomaka mjenjačke ručice unazad. Za plovidbu NAPRIJED – pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju i pomaknite ručicu mjenjača prema naprijed.

Koristite samo daljinske kontrole s funkcijom pokretanje-samo-uneutral. 22 . Pritisnite istovremeno i dugme za blokadu u neutralnom položaju (C) i dugme za isključivanje mjenjača (E). Osobinu pokretanje-samo-u-neutral koja onemogućava pokretanje vašeg STEYR brodskog motora s uključenim mjenjačem. 3. jer se njihov rad i funkcije mogu razlikovati od kontrola odobrenih za STEYR brodski motor. POZOR: Proizvođač treba opremiti vaš brod daljinskom kontrolom sa zaštitom od pokretanja u stupnju prijenosa. regulira brzinu vrtnje motora i osigurava da se prebacivanje obavlja na niskim okretajima motora. NAPOMENA: 1 Daljinske kontrole imaju slijedeće važne osobine: * * Jednostruku ručicu koja omogućava selektiranje stupnja prijenosa prema naprijed ili unazad. Dvojno montirana kontrola * Za isključivanje mehanizma mjenjača: 1. Vaš brod može biti opremljen daljinskim kontrolama drugačijim od ovih opisanih gore. Prikrivena bočno montirana kontrola ima dugme za blokadu u neutralnom položaju (C). Prikrivena bočno montirana kontrola * Za isključivanje mehanizma mjenjača: 1. Postavite kontrolnu ručicu u neutralan položaj (D) 2. smješteno u kontrolnoj ručici. ali postoji pozicija za blokadu u neutralnom položaju. koje se mora pritisnuti da se omogući prebacivanje iz neutralnog položaja prema naprijed ili unazad. 2. Pomaknite kontrolnu ručicu prema naprijed da pojačate gas Mehanizam mjenjača automatski će se uključiti kada se kontrolna ručica vrati u neutralni položaj. pitajte vašeg ZASTUPNIKA za radne upute za daljinske kontrole korištene u vašem brodu. pridržavajte se uputa proizvođača. Ta funkcija može spriječiti ozljede nastale uslijed neočekivanog okretanja propelera i naglog kretanja broda. Pomaknite kontrolnu ručicu prema naprijed da pojačate gas (F) (G) Mehanizam mjenjača uključen Mehanizam mjenjača isključen Brava za neutralni položaj i mehanizam mjenjača automatski se uključuju kada se kontrolna ručica vrati u neutralni položaj.Upute za rad daljinskim kontrolama 1 Vaš brod može biti opremljen jednom od slijedećih daljinskih kontrola: * * Jedna ručica i prikrivenom bočnom kontrolom Dvojno montirana kontrola za dvostruke motore Ako se koriste druge daljinske kontrole usuglašene s markom STEYR. Ako ne koristite kontrole odobrene za STEYR brodski motor. Dvojno montirane kontrole nemaju blokadu u neutralnom položaju. Uhvatite glavčinu kontrolne ručice i povucite ju ravno unutra za približno 1/4" (6 mm).

Pomaknite kontrolnu ručicu u neutralan položaj (D). mogu nastati oštećenja mehanizma mjenjača. 23 . nastavite lagano smanjivati brzinu vrtnje motora. malo smanjite okretaje motora. To će vam pružiti udobnu plovidbu. Mjenjačka kutija – Informacije NAPOMENA: Od vas se očekuje da se pridržavate uputa i preporuka što ih je dao proizvođač brodske mjenjačke kutije. Kada brod dostigne vršnu brzinu. Nastavite polako pomicati kontrolnu ručicu u željenom smjeru da povećate brzinu. Nakon uključivanja mjenjača. Nemojte dopustiti da brod padne iz glisiranja. Mehanizam za prebacivanje automatski će zahvatiti. Rad na velikim visinama Vaš STEYR brodski motor ima turbopunjač pa ne bi trebalo biti ikakvih zamjetljivih gubitaka radnih svojstava na velikim visinama. gas će se pojačati. ovisno o opterećenju broda i dizajnu trupa. Pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju (C) na nekim pojedinačno motiranim kontrolama i pomaknite kontrolnu ručicu da ubacite u vožnju prema naprijed ili unazad. s istovremenim uštedama goriva. Uslijed pokušaja prebacivanja mjenjača dok motor ne radi. Pobrinite se da brod održava glisiranje kada smanjujete okretaje motora.Prebacivanje mjenjača i kontroliranje brzine NAPMOENA: Nemojte prebacivati u položaj NAPRIJED ili UNAZAD ako motor ne radi. (H) (I) (D) (J) (K) Raspon prijenosa unazad Raspon gasa unazad Neutralni položaj Raspon gasa prema naprijed Raspon prijenosa prema naprijed 2 Štednja goriva 2 Uporaba raspona gasa za štednju goriva (M) može uštediti gorivo. istovremeno održavajući glisiranje.

standardna A B C D E F I F brojačokretaja temperatura motora svjetlo upozorenja – punjenje akumulatora kombinirano svjetlo predgrijavanja i svjetlo upozorenja tlak motorskog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora brava paljenja G H I slijepi čep – mogućnost ugradnje prekidača stalnih okretaja slijepi čep – mogućnost ugradnje pokazivač tlaka ulja ili voltmetar 12 V zvučni alarm (montiran sa stražnje strane ploče) Ako vam zatrebaju dodatni instrumenti.Ploča instrumenata B A H C D E G Ploča instrumenata. molimo obratite se svom Steyr Marine zastupniku. 24 .

7 s) Provjera sustava – vidi svjetlosnu indikaciju NAPOMENA: U uvjetima niskih temperatura (hladno vrijeme) kombinirano svjetlo za predgrijavanje žarnice i tlak motorskog ulja neće se ugasiti nakon 0. vidjeti: „Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata“ 25 .7 s) UKLJ (0. UKLJ (0. paljenje UKLJ (. dok se motor ne pokrene) svjetlosna indikacija UKLJ UKLJ (0...Prikaz – Operativni status Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu 1.7 s.. dok se motor ne pokrene) svjetlosna indikacija UKLJ UKLJ (0.. motor radi nakon pokretanja Normalno stanje ISKLJ ISKLJ ISKLJ ISKLJ NAPOMENA: Za daljnje informacije. paljenje UKLJ (.7 s) Prikaz aktivne greške UKLJ (5 s) UKLJ (5 s) 3. (faza predgrijavanja žarnice) U tom slučaju pokrenite motor odmah nakon što se to svjetlo ugasi.7 s) 2.

Taster paljenja (F) mora se postaviti na ISKLJ pa opet na UKLJ.BUKH STEYR SOLAS Ploča instrumenata (samo za SOLAS) A B F G I J C D E H A B C D E F brojač okretaja s brojačem sati rada indikator temperature – rashladno sredstvo svjetlo upozorenja – punjenje baterije kombinirano svjetlo kontrola predgrijavanja i svjetlo upozorenja za tlak motornog ulja svjetlo upozorenja – svjetlo provjere motora taster – paljenje UKLJ/ISKLJ (crveno) G H taster START (zeleni) slijepi čep – mogućnost ugradnje pokazivač tlaka ulja voltmeta 12 V prekidač za hitno zaustavljanje uređaj za zvučno upozorenje (montiran sa stražnje strane ploče) I J NAPOMENA: InstrumentI se automatski osvijetle kada se prekidač paljenja postavi na UKLJ. kako bi se omogućio kasniji normalan rad. 26 . NAPOMENA: U slučaju inverzije motor će se automatski ugasiti. a zatim se motor može ponovo pokrenuti tasterom START (G).

BUKH STEYR SOLAS

Prikaz – Operativni status (samo za SOLAS) Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu
1. paljenje UKLJ (... dok se motor ne pokrene) Provjera sustava – vidi svjetlosnu indikaciju NAPOMENA: U uvjetima niskih temperatura (hladno vrijeme) kombinirano svjetlo za predgrijavanje žarnice i svjetlo upozorenja za tlak motorskog ulja neće se ugasiti nakon 0,7 s (faza predgrijavanja žarnice) U tom slučaju pokrenite motor odmah nakon što se to svjetlo ugasi.
UKLJ (0,7 s) UKLJ (0,7 s) UKLJ

UKLJ (0,7 s)

2. paljenje UKLJ (... dok se motor ne pokrene) Prikaz aktivne greške

UKLJ (0,7 s)

UKLJ

UKLJ (5 s)

UKLJ (5 s)

3. motor radi nakon pokretanja Normalno stanje

ISKLJ

NAPOMENA: Za daljnje informacije, vidjeti: „Tablica – Prikazivanje grešaka na Ploči instrumenata“ 27

BUKH STEYR SOLAS

Prekidač za zaustavljanje u nuždi 3 Prekidač za zaustavljanje u nuždi može biti ugrađen na vašem brodu. Izričito preporučujemo korištenje ovog prekidača. Za pravilnu uporabu ove funkcije, dobro pričvrstite uzicu na vašu odjeću. Nemojte uzicu privezivati za neki dio odjeće koji bi se mogao otrgnuti prije nego se uzica izvuče iz prekidača radi zaustavljanja motora. Uporaba ovog prekidača jednostavna je i ne bi trebala ometati normalan rad na brodu. Treba voditi računa da se izbjegava nenamjerno izvlačenje uzice tijekom normalnih operacija. Tako će dolaziti do neočekivanih prestanaka kretanja prema naprijed. To može prouzročiti da ljudi na brodu budu iznenada odbačeni prema naprijed. Ako je prekidač za zaustavljanje u nuždi bio aktiviran, svaka osoba na brodu može ponovo pokrenuti motor Pritisnite i držite prekidač za zaustavljanje u nuždi, a zatim slijedite normalnu proceduru pokretanja motora. Kada se taster otpusti, motor će se zaustaviti.
POZOR: * *

3

Prekidač za zaustavljanje u nuždi može biti djelotvoran samo ako je u dobrom radnom stanju. Pripazite na slijedeće: Uzica nikad ne smije biti zapletena, jer čvorovi mogu spriječiti njeno djelovanje. Jednom mjesečno provjerite pravilnost rada prekidača. Dok motor radi, povucite uzicu. Ako se pri tom motor ne zaustavi, obratite se ZASTUPNIKU radi zamjene prekidača.

Ako vaš brod nije opremljen prekidačem za zaustavljanje u nuždi, a pripada u jednu od dolje navedenih kategorija, preporučujemo ugradnju prekidača za zaustavljanje u nuždi. * * * * * Sportski čamci visokih performansi Mala priobalna plovila Brodovi s osjetljivim upravljanjem Brodovi gdje je udaljenost od vrha razme do sjedišta vozača manja od 12 in (30,5 cm). Spasilački bodovi

Obratite se STEYR Marine zastupniku za ugradnju prekidača za zaustavljanje u nuždi.

Prekidač za isključivanje u nuždi (samo za SOLAS)
Prekidač za isključivanje u nuždi ugrađen je na ovoj ploči instrumenata. Izričito preporučujemo korištenje ovog prekidača. Za pravilnu uporabu ove funkcije, dobro pričvrstite uzicu na vašu odjeću. Nemojte uzicu privezivati za neki dio odjeće koji bi se mogao otrgnuti prije nego se uzica izvuče iz prekidača radi zaustavljanja motora. Uporaba ovog prekidača jednostavna je i ne bi trebala ometati normalan rad na brodu. Treba voditi računa da se izbjegava nenamjerno izvlačenje uzice tijekom normalnih operacija. Tako će dolaziti do neočekivanih prestanaka kretanja prema naprijed. To može prouzročiti da ljudi na brodu budu iznenada odbačeni prema naprijed. Ako je prekidač za isključivanje u nuždi bio aktiviran (uzica izvučena), svaka osoba na brodu može ponovo pokrenuti motor ako se izvlačivo dugme (ilus. poz.1) prekidača za nuždu povuče i drži izvučeno. Dok se izvlačivo dugme drži izvučeno, nastavite s normalnom procedurom pokretanja i pokrenite motor. Motor će se odmah zaustaviti, ako se izvlačivo dugme otpusti u tim okolnostima. POZOR: * *

1

Prekidač za isključivanje u nuždi može biti djelotvoran samo ako je u dobrom radnom stanju. Pripazite na slijedeće: Uzica nikad ne smije biti zapletena, jer čvorovi mogu spriječiti njeno djelovanje. Jednom mjesečno provjerite pravilnost rada prekidača. Dok motor radi, povucite uzicu. Ako se pri tom motor ne zaustavi, obratite se ZASTUPNIKU radi zamjene prekidača. 28

Svjetla upozorenja i zvučni alarm
Vaš brod s brodskim motorom STEYR Marine Engine opremljen je trima svjetlima upozorenja i jednim zvučnim alarmom (montiranim iza ploče instrumenata), koji ukazuju na slijedeće radne uvjete ili nedostatke sustava. (EMS će također smanjiti snagu motora u slučaju da se prekorači granica nekog važnog operativnog parametra) * Indikacija 'Faza predgrijavanja? (kombinirana indikacija preko lampice tlaka ulja. Počinje djelovati kada je atmosferska temperatura niža od 10 °C/50 °F) Uhodavanje; upozorenje preopterećenja tlak ulja prenizak visoka temperatura rashladnog sredstva Senzori ili krug senzora u kvaru

* * * *

Kada se paljenje postavi na „UKLJ“ pale se indikatorska/upozoravajuća svjetla, a sirena upozorenja oglasit će se na manje od jedne sekunde (0,7): Ovo služi kao provjera rada optičkog/zvučnog sustava upozoravanja.

Indikatorska svjetla i upozoravajuća sirena ostaju uključeni tijekom 5 sekundi nakon postavljanja paljenja na „UKLJ“, u slučaju da je otkriven kvar senzora ili kruga senzora koji je potom pohranjen u Sustav elektroničkog upravljanja (EMS – Electronic Management System) (za indikacije na ploči instrumenata, vidi stranice 25/27 i 62/65) Molimo obratite se najbližem STEYR Marine zastupniku, gdje će dobiti profesionalnu pomoć u provjeri nedostatka i popraviti svaki mogući kvar.

Ako je tlak motornog ulja prenizak, pali se svjetlo upozorenja „tlak motornog ulja“ i čuje se zvučni alarm. Snaga motora se smanjuje na 50 % njegove nazivne snage. U tom slučaju, proslijedite na slijedeći način: * * Provjerite razinu ulja motora i dolijte motorno ulje, ako je potrebno (pogledati poglavlje Gorivo i maziva) Ponovo pokrenite motor i promatrajte svjetlo tlaka ulja. Upozoravajuće svjetlo mora se ugasiti unutar 3 do 4 sekunde nakon pokretanja motora. ako se to ne dogodi, motor se mora odmah ugasiti. (Paljenje „ISKLJ“)

U slučaju pregrijavanja rashladnog sustava ispušnih plinova ili temperature ulaznog zraka, pali se svjetlo upozorenja „kontrola motora“ i čuje se zvučni alarm (oboje 2 puta u sekundi); a snaga motora se smanjuje. U tom slučaju, proslijedite na slijedeći način: * * ODMAH smanjite brzinu vrtnje motora do praznog hoda. Provjerite pokazivač temperature rashladnog sredstva da utvrdite pregrijavanje rashladnog sredstva motora. Ako pokazivač temperature rashladnog sredstva pokazuje pregrijavanje rashladnog sredstva motora, nakratko prebacite u UNAZAD da se odstrani moguće začepljenje uvodnika sirove vode, raznim plastičnim dijelovima i sl. Zatim opet prebacite u NAPRIJED. Pustite motor da nekoliko minuta radi u praznom hodu. Ako pokazivač temperature još uvijek pokazuje pregrijavanje motora, motor se mora ugasiti. Motor nemojte ponovo pokretati sve dok ne nađete i otklonite uzrok alarma. Vidi “gubitak snage” in Tablici za pronalaženje kvarova, tehnički podaci te u poglavlju Održavanje. Provjerite razinu rashladnog sredstva i dolijte ga po potrebi, dok se ne postigne odgovarajuća razina rashladnog sredstva u izmjenjivaču topline. Ako se uzrok za optički/zvučni alarm ne može pronaći, savjetujte se s vašim STEYR Marine zastupnikom.

29

vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Uljni sustav motora Kvar senzora ili konektora.Elektronička upravljačka jedinica motora Motor STEYR Marine engine opremljen je elektroničkom upravljačkom jedinicom (ECU – Engine Control Unit) koja obavlja slijedeće: * kontrolira funkcije motora radi postizanja maksimalne učinkovitosti. * pohranjuje podatke o zloporabi Snaga motora se smanjuje ako: Operativni parametar Zapaženi ishod Indikacija na ploči instrumenata Sirena UKLJ 2x/s Očitanje pokazivača> 107 °C Sirena UKLJ 2x/s Očitanje pokazivača> 120 °C Sirena i indikatorsko svjetlo „CEL“ UKLJ 2x/s Dodatna očitanja alatom Steyr Diag Ograničenje snage Postupak ili mogući razlog Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Rashladni sustav Kvar senzora ili konektora. * izvodi auto-dijagnostiku da bi zaštitila motor od oštećenja ako se prekorače operativni parametri. Nepravilni okretaji motora ili zagušen motor Nema indikacije okretaja na brojaču okretaja Steyr Diag Servisna šifra Brzina vrtnje motora ostaje u praznom hodu Steyr Diag Servisna šifra Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Ručica gasa kvar potenciometra Sustav za položaj upravljača Steyr Diag Servisna šifra Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Upravljački sustav 30 . vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Sustav hlađenja sirovom vodom Kvar senzora ili konektora. vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Sustav nabijanja zraka Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Senzor brzine Prekoračena granica Smanjenje visoke temperature brzine motora rashladnog sredstva motora Kvar – senzor rashladnog sredstva motora ili priključak senzora Prekoračeno ograničenje temperature ispušnih plinova Smanjenje brzine motora Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Kvar – Senzor temperature ispušnih plinova ili priključak senzora Tlak ulja ispod donje granice Smanjenje brzine motora Sirena i indikatorsko svjetlo „CEL“ UKLJ 2x/s Sirena stalno svira a svjetlo indikacije ulja stalno UKLJ Svjetlo za indikaciju tlaka ulja na UKLJ 1x/s Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Kvar – Senzor tlaka motornog ulja ili priključak senzora Nedovoljan nabojni tlak ili pokvaren senzor Kvar brojača okretaja motora Smanjenje brzine motora Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Visoki ili nestabilni okretaji u praznom hodu ograničena radna svojstva Nema povećanja brzine vrtnje motora pri pomaku ručice gasa na maks. * pohranjuje dijagnostičke podatke ECU poslužiteljskih krugova radi održavanja i servisiranja.

Operativni parametar Inverzni položaj isključen (SOLAS) Zapaženi ishod Motor ugašen ispod kuta od 70° Indikacija na ploči instrumenata nakon gašenja motora sirena ostaje uključena do resetiranja paljenja Indikatorsko svjetlo „CEL“ prebacuje se na UKLJ Postupak ili Dodatna očitanja alatom mogući razlog Resetirati postavom paljenja na ISKLJ zatim na UKLJ Za vrijeme faze uhodavanja Cel-UKLJ na visokim položajima ručice gasa (više od 75 %) Steyr Diag Faza uhodavanja Vidi podatke o postupku uhodavanja Optički i zvučni signali upozorenja objašnjeni su u slijedećim tablicama. potenciometar ručice gasa. temperaturu ispušne cijevi (visoki odušnik). tlak nabijanja. (vidi stranicu 69) Postojeći aktivni kvarovi ostaju pohranjeni dok se problem ne riješi. signal brzine vrtnje ECU izvodi auto-dijagnostiku i/ili provjere pouzdanosti svih ulaznih vrijednosti i priključaka senzora. 31 . temperaturu rashladnog sredstva. Nepravilnosti za vrijeme rada rangirane su u tri različite kategorije: povremeni kvar. „Operativni status i Prijava grešaka“ (vidi stranice 25 – 27) (vidi stranice 62 – 65) Dijagnostički sustav Elektronička upravljačka jedinica motora (ECU) nadzire slijedeće parametre motora: tlak ulja. koristi se optički ili zvučni signal upozorenja. manje značajan kvar i značajan kvar. Za prikaz pohranjenih šifara kvarova potrebno je osobno računalo s dijagnostičkim programom (VR00134/0) ili dijagnostički uređaj (VR00135/1). U slučaju nepravilnosti. letvu kontrolnih senzora. nakon čega se i šifra kvara briše iz memorije.

6 Nakon servisiranja propelera. 4 4 Propeleri po izboru Propeleri su dostupni u svim uobičajenim veličinama. To bi imalo za posljedicu da se brod potiskuje unazad kada propulzijske jedinice rade u stupnju prijenosa prema naprijed te prema naprijed kada propulzijske jedinice rade rade u prijenosu prema nazad. Plemeniti čelici imaju veću čvrstoću i trajnost od aluminija.Modeli s proturotacijom Svi modeli unutarnjih motora STEYR Marine Engine mogu se također postaviti sa suprotnom rotacijom. kako za desnu tako i za lijevu rotaciju. Sam motor uvijek ima standardni smjer vrtnje. propeleri nisu pravilno montirani. Rezultat su efikasniji propeleri koji daju bolje radne karakteristike i bolje štede gorivo. Ako se brod pokrene u SUPROTNOM smjeru. Propeler. 5 5 Propeleri Desni propeleri rotiraju u smjeru kazaljke sata i potiskuju brod 6 prema naprijed. Desni propeleri smatraju se propelerima standardne rotacije. 7 Lijevi propeleri rotiraju suprotno kazaljci sata i potiskuju brod prema naprijed. uvijek ubacujte u prijenos NAPRIJED ili UNAZAD na niskim okretajima motora i odredite kreće li se brod u pravom smjeru. gledano s lijeve strane. treba paziti da ih se priključuje na iste položaje kao i prije te da propeleri ne budu zamijenjeni. POZOR: Ako se gornja provjera ne izvede može doći do gubitka upravljivosti. osovina propelera i izlazni zupčanici jedini su dijelovi koji se vrte u suprotnom smjeru. To se izvodi preokretanjem smjera na ručici mjenjača. ovdje donosimo ilustracije. za ugradnju u paru. Da pripomognemo boljem razumijevanjui pokažemo razliku između lijevih i desnih propelera. NAPOMENA: Nikada ne izmjenjujte desni propeler s lijevipropelerom. Lijevi propeleri smatraju se propelerima sa suprotnom rotacijom. gledano s lijeve strane. To omogućava da lopatice propelera iz plemenitog čelika mogu biti tanje i još uvijek imati veću potisnu snagu od aluminijskih propelera. zapazite kut (A) lopatice. Da bi se odredilo koji je propeler lijevi. Pri instalaciji motora u paru. Kada se propeleri i/ili kablovi demontiraju. uobičajeno je montirati propelere na način prikazan na ovoj ilustraciji. čime se postiže suprotan smjer rotacije propelera. zapazite kut (B) lopatice. Da bi se odredilo koji je propeler desni. Suprotan smjer rotacije ostvaruje se u mjenjačkoj kutiji. 7 32 . Neki brodograditelji mogu postaviti suprotne smjerove vrtnje pri instalaciju u paru.

NAPMOENA: Korištenje u slanoj ili boćatoj vodi može zahtijevati dodatnu antikorozivnu zaštitu. Nakon završetka rada motora.Zakretni moment propelera Zakretni moment propelera stvara sile koje se prenose na brod. drenirajte motor kako je opisano u Pripreme za izvansezonsko skladištenje. Obratite se svom STEYR Marine zastupstvu. Vodeni mlaz Ako koristite vodene mlazne pogone. molimo obratite se svom STEYR Marine zastupstvu. Što se tiče informacija o funkcioniranju i primjeni. Rad s oštećenim propelerom može rezultirati oštećenjima pogonskih komponenti i motora. Operativni postupci pri niskim temperaturama Kada su prognozirane niske temperature. ove suprotne sile međusobno se poništavaju. Uvijek nosite rezervni propeler i zamijenite oštećeni propeler što je moguće prije. Sile što ih stvara propeler s proturotacijom suprotne su silama što ih stvara propeler sa standardnom rotacijom. gdje možete nabaviti Komplet za zatapanje motora bilo dok je motor u vodi ili na suhom. NAPMOENA: Nikada nemojte voziti s oštećenim propelerom. Zaštita propelera Oštećeni ili nebalansirani propeler prouzročit će prekomjerne vibracije i smanjenje brzine broda. zagađenoj ili boćatoj vodi da talozi ne bi prouzročili začepljivanje i korodiranje rashladnih prolaza. a brod treba ploviti i biti ostavljen u vodi. Ako se pojave takva stanja. Ako izgleda da je propeler oštećen. 33 . Kada su vertikalni pogoni jednako podešeni. dajte ga provjeriti i popraviti u radionicu lokalnog STEYR Marine zastupstva. molimo pogledajte odnosne dokumente i dokumentaciju proizvođača pogona. propeler mora uvijek ostati u donjem (uronjenom) položaju da se voda u vertikalnom pogonu ne bi zamrzla. Rad u slanoj vodi Preporučujemo da se krug sirove vode napuni slatkom vodom nakon korištenja u slanoj. To može prouzročiti naginjanje broda na jednu stranu (nagib). zaustavite motor i provjerite je li propeler oštećen.

34 . Ako se motor ne pokrene unutar 10 sekundi nakon okretanja prekidača s ključem “UKLJ”. ili ekvivalentnih.Pumpa za gorivo Brodski motor STEYR Marine Engine opremljen je električnom pumpom za gorivo. bit će potrebne česte izmjene filtera za gorivo sve dok se sustav za gorivo ne pročisti. sustav za gorivo mora se nekoliko puta isprati pomoću električne pumpe (paljenje na „UKLJ“ tijekom približno 10 sekundi) prije nego što se motor pokreće po prvi put i/ili nakon svake zamjene filtera za gorivo. za tretman mikrobiološkog zagađenja goriva. Kondenzat koji se stvara u polupraznom spremniku potiče razvoj mikrobnih organizama koji mogu začepiti filtere za gorivo i ograničiti protok goriva. Ako je motor opremljen separatorom gorivo/voda. Držanje napunjenog spremnika smanjuje kondenzaciju vode i pripomaže da gorivo ostaje hladno. Zagađenje goriva U morskoj sredini. takav tip zagađenja rezultat je loših postupaka u rukovanju gorivom. Da bi se osiguralo hitro pokretanje i jednolik rad motora. Crna „sluz“ zahtijeva prisutnost vode u gorivu da bi se mogla formirati i rasti. Dopunite spremnik na kraju svakog dana da spriječite kontaminiranje goriva kondenzatom. Tretiranje goriva s mikrobnim razvojem zahtijeva uporabu aditiva za gorivo. Pridržavajte se proizvođačkih uputa za uporabu. Provjere sustava za gorivo Napunite spremnik preporučenim gorivom. jer gorivo reagira kemijski s cinčanom presvlakom formirajući prašnjaste pahuljice koje mogu brzo začepiti filtere za gorivo te oštetiti pumpu za gorivo i ubrizgavače. Ona se uključuje i isključuje prekidačem s ključem. STEYR MOTORS preporučuje ugradnju filtera gorivo/voda s protokom od najmanje 200 l/h na diferencijalnom tlaku od < 200 mbara. Ako tretirate gorivo. najvjerojatniji zagađivači goriva su voda i mikrobni razvoj (crna „sluz“). što je važno za radna svojstva motora. ispustite svu vodu koja se tamo nakupila. STEYR MOTORS vrlo preporučuje uporabu aditiva za gorivo poput Biobor JF. NAPMOENA: Pocinčani čelični spremnik ne bi trebalo nikada koristiti kao spremnik goriva. Voda u gorivu može ozbiljno utjecati na radna svojstva motora i može prouzročiti oštećenja motora. pumpa za gorivo se automatski isključuje. najbolja prevencija je održavati na minimumu sadržaj vode u spremniku za gorivo. a brtve ventilskih slavina potpuno nepropusne (plinski). Općenito. Uvjerite se da su ventili za dovod goriva (ako se koriste) otvoreni.

Temperaturni senzor (9/A) kontrolira temperaturu sirove vode i ispušnih plinova. kontaktirajte svoje STEYR Marine zastupstvo. Sirova voda usisava se pumpom preko uvodnika sirove vode i stalno pumpa kroz međuhladnjak turbopunjača i izmjenjivač topline. 35 .Rashladni sustav (Opis funkcija) Motori STEYR Marine Engines opremljeni su zatvorenim (unutarnjim) i otvorenim (vanjskim) rashladnim krugom. Temperatura u zatvorenom rashladnom krugu precizno se kontrolira pomoću termostata. a odvodi se zajedno s ispušnim plinovima kroz prskalicu. 8 A 06008 9 Otvoreni rashladni krug (Krug sirove vode) Toplinska energija što ju prenosi motor i koju apsorbira rashladno sredstvo motora odvodi se putem (vanjskog) kruga sirove vode. U tom slučaju. snaga motora bit će smanjena. sirova voda koja ulazi u ispušnu cijev dodatno hladi ispušne plinove. Temperaturni senzor (8/A) kontrolira temperaturu rashlađivanja. lagano smanjite okretaje na prazan hod da spriječite oštećenja motora. U slučaju problema s pregrijavanjem. Pokazivač temperature na ploči instrumenata prikazuje temperaturu rashladnog sredstva motora. izmjenjivač topline i ekspanzijsku posudu. Tijekom odvođenja. 8 Zatvoreni rashladni krug Zatvoreni rashladni krug uključuje blok motora kao i ispušni kolektor. bit će smanjena i snaga motora. prekomjeran porast prouzročit će optički i zvučni alarm (vidi tablicu „Prijava grešaka“. A 9 06009 NAPOMENA: Ako se motor pregrije pri visokim brzinama vrtnje. stranica 62). Termostat određuje količinu rashladnog sredstva koje cirkulira kroz izmjenjivač topline. U tom slučaju. stranica 62). kontrolirajući tako radnu temperaturu motora. Prekomjeran porast temperature rashladnog sredstva prouzročit će optički i zvučni alarm (vidi tablicu „Prijava grešaka“.

BRODSKE MOTORE Koristite 12-voltni akumulator s hladnim testnim krugom od 450 A pri –18 °C i kapacitetom od 92 Ah pri 27 °C. da biste osigurali napajanje električnih i elektroničkih komponenti u svim radnim uvjetima. BRODSKE MOTORE Koristite 12-voltni akumulator s hladnim testnim krugom od 650 A pri –18 °C i kapacitetom od 115 Ah pri 27 °C. akumulatora i svih potrebnih priključnih kablova i vodova. Opcija: Brodski motori sa 6 cilindara mogu biti na zahtjev opremljeni alternatorom od 80 A/24 V i kompletom DC/DC sustava za punjenje. da biste osigurali napajanje svih električnih i elektroničkih komponenti. ZA SVE 6-CIL. Izlaz na brzini praznog hoda je ~ 30 A/12 V i narast će pri brzini vrtnje motora od 3000 o/min na maksimalni izlaz od 90 A/12 V. 36 . Alternator Alternator je pogonjen pomoću višestrukog V-remena na 4-cil. motorima te pomoću V-remena na 6-cil. motorima i puni akumulator na svim brzinama vrtnje motora.OPĆENITO Električna oprema Električna oprema vašeg brodskog motora STEYR Marine engine primarno se sastoji iz alternatora s tranzistoriziranim regulatorom napona. Akumulator ZA SVE 4-CIL.

odnosno 4 – 6 (6-cil. NAPOMENA: Izbjegavajte iskrenja koja mogu oštetiti alternator ili EMS. Nemojte pokušavati spajati ili odvajati bilo koji dio električnog sustava dok motor radi. Potrošnja energije treba se odvijati izravno na akumulatoru. tranzistorizirana upravljačka jedinica može biti odmah oštećena. a pozitivni kabel mora biti priključen na pozitivni terminal (+). Ako se ti priključci preokrenu. visoki otpor ponekad je prouzročen korodiranim ili labavim spojevima. Osigurači za gorivo. Negativni kabel akumulatora mora biti pričvršćen na negativni terminal (–) na akumulatoru. (F3) štiti električni krug žarnica u cilindrima 3 i 4 (4-cil. preporučujemo obavljanje periodičkih pregleda da biste osigurali čiste i čvrste spojeve duž cijelog električnog sustava. čistoće akumulatora te čistih i zategnutih priključaka. Plinovi koji nastaju pri punjenju akumulatora mogu dovesti do eksplozije. Međutim. NAPOMENA: Važno je da su priključci akumulatora pravilno spojeni. Osigurači Modeli STEYR Marine Engine osiguračima su zaštićeni od preopterećenja. (F1) štiti električni sustav i elektroničko upravljanje. Rastalni osigurači smješteni su u glavnom snopu ožičenja ispod ploče instrumenata (u visini ključa paljenja). Gdje god je bilo prikladno. (F2) štiti električni krug žarnica u cilindrima 1 i 2 (4-cil. – KRIVO SPAJANJE UNIŠTIT ĆE ELEKTRONIČKI SUSTAV – * Nemojte puniti akumulator na brodu.). Izvadite akumulator iz broda i napunite ga. Ako se akumulator isprazni bez nekog očitog razloga. provjerite sve komponente električnog sustava i je li koji prekidač ostavljen u položaju UKLJ prije nego montirate napunjeni akumulator. napajanje ECU i relej žarnica nalaze se ispod poklopca E-ormarića. * Elektrolit akumulatora je korozivna kiselina kojom se mora pažljivo rukovati. Ključ paljenja i instrumenti zaštićeni su osiguračima od 10 A. Ako se ne radi o definitivnom kvaru u električnom sustavu. 37 .POZOR * Ne koristite premosne kablove i dodatni akumulator za pokretanje motora. F4 F5 F6 F7 Rastalni osigurač modula napajanja Rastalni osigurač napajanja glavnog kruga Rastalni osigurač kruga pumpe za gorivo Rastalni osigurač kruga žarnica Instalacija bilo kojih dodatnih električnih uređaja zahtijeva zaštitu pojedinačnih krugova. razine vode u pojedinačnim ćelijama.) i 1 – 3 (6 cil. Visoki otpor u krugu za punjenje može ozbiljno ugroziti rad električnog sustava. električni spojevi n a vašem motoru bili su zapečaćeni. zahvaćenu površinu odmah isperite obilnom količinom vode i potražite medicinsku pomoć što prije.).). Ako s elektrolit prolije ili poprska na bilo koji dio tijela. F4 F5 F6 F7 10 F2 F1 F3 06011 10 Na osnovnoj ploči E-ormarića instalirana su tri toplinski aktivirana prekidača od 5 0 A. Pregledavajte akumulator u redovitim intervalima radi specifične težine (stanja napunjenosti).

BUKH STEYR SOLAS Inverzijski prekidač Inverzijski prekidač je živin prekidač (A) koji se aktivira u slučaju nagiba petlje ili nagiba broda preko 90° u bilo kojem smjeru. Određeni klijenti mogu htjeti koristiti po svojoj želji prilagođenu STEYR ploču instrumenata ili neku koja odgovara njihovim osobnim idejama i zahtjevima. Ako je potrebno. POZOR: Za neodobrene modifikacije koje dovode do kvara motora ne pomažemo preuzeti nikakvu odgovornost. Rad na suho Nakon rada motora na suho (bez rashlađivanja sirovom vodom). zamijenite ga. (Vidi kartu servisiranja i održavanja n stranici 60) POZOR: Nakon takvoga stanja. Time se spriječava mogućnost izlaska ulja kroz usisni trakt i zračni filter. Relej motora se tada zatvara premio glavnog kruga. postavljanjem paljenja na „ISKLJ“ = „Reset“. 38 . Bez „Reset“. obilazni ventil (B) za ventilaciju kućišta radilice također se zatvara. Iz sigurnosnih razloga inverzijski prekidač treba zamijeniti svakih 1050 sati rada. Podmažite impeler koristeći mast iz specijalnog kompleta za impeler Z011753/2. 11 A 11 06012 Prekid ventilacije kućišta radilice Za vrijeme aktivirana inverzijskog živinog prekidača. B 12 12 06010 Ploča instrumenata Motori su opremljeni standardnom pločom instrumenata. novi start motora je moguć. ovo privremeno pohranjeno radno stanje mora se poništiti iz sustava za upravljanje motorom. provjerite je li impeler vodene pumpe oštećen.

.. 41 Motorno ulje ........GORIVO I MAZIVA Zahtjevi za gorivo .................................................................................. 40 Podmazivanje motora ................................................. 41 Odlaganje motorskih otpadnih materija .................................................................................................................................................. 42 39 .......................................................................................................................................... 40 Karta za izbor goriva .................... 40 Kako izabrati gorivo...... 41 Simbol za identifikaciju ulja ...................................................................................

57 min. 0. 0. goriva koja zadovoljavaju svojstva CEC RF-03-A-84 pokazala su zadovoljavajuće performanse. 0845 min. 0.20 maseni-% maks.5 mg/100ml 40 maks. –5 °C min. 3. 0. 53 min.5 mg/100ml D 482 D 95/D 1744 D 974 D 2274 . 245 °C min. –5 °C min.3 maseni-% maks.835 maks. Međutim. Kada su temperature ispod –7 °C (20 °F). --/maks. 0.5 mm˛/s maks.2. Karta za izbor goriva Općenito Klasifikacija goriva CEC RF-03-A-84 Granična vrijednost i jedinice min. 0. 340 °C ASTM – Procedura testiranja D 613 (D 976) D 1298 Cetanski broj Težina pri 15 °C (kg/l) Destilacija 50 % 90 % D86 Krajnja točka Točka paljenja CFPP (Temperatura zamagljenja) Viskozitet kinematski 40 °C maks. 0. 340 °C CEC RF-03-A-80 Granična vrijednost i jedinice min. 0.50 masoni-% maks. 370 °C min. dugog radnog vijeka motora i prihvatljive emisije ispušnih plinova.01 maseni-% maks. Svojstva navedena u slijedećoj karti za izbor goriva pokazale su se kao najbolje za optimalne performanse motora. koristite dizel goriva s aditivima za rad pri niskim temperaturama. (naznačiti) maks.05 maseni-% maks. 245 °C min.2 maseni-% maks. 3. 49 – maks.01 maseni-% maks. Za održavanje optimalnih radnih svojstava. specifikacija ASTM D 975 nedovoljno definira karakteristike goriva potrebna za zajamčenu kakvoću goriva. 2. 370 °C min. 55 °C min. koristite dizel gorivo prema CEC RF-03-A-84 ili ekvivalent koji zadovoljava ove specifikacije.5 mm˛/s maks.5 mm˛/s min. 2. 0. 0. 1 maks. 1 maks.5 mm˛/s min.2.Zahtjevi za gorivo Brodski motori STEYR Marine Engines projektirani su za maksimalnu štednju goriva. 0845 min. 55 °C maks. 0.20 mg KOH/g maks.2 maseni-% D 93 EN 116 (CEN) D 445 Sadržaj sumpora D 1266/D 2622 D 2785 D 130 D 189 Korozija bakra Ugljični ostatak Conradson broj (10 % taloženja) Pepeo Sadržaj vode Sadržaj kiselina (jake kiseline) Oksidacijska stabilnost maks. 51 – maks. Kako izabrati gorivo Kvaliteta goriva važan je faktor u postizanju zadovoljavajućih performansi motora. 320 °C maks. 320 °C maks. Općenito.20 mg KOH/g maks. 0.05 maseni-% maks.835 maks. Dizel motori s direktnim ubrizgavanjem projektirani su da rade s većinom dizel goriva koja se danas nalaze na tržištu. 0.

preporučuje se STEYR TURBO Diesel Engine Oil SAE 5 W-50 ili 10 W-40 (Z010058/0). Preporučene ACEA ili API servisne šifre moraju se nalaziti među servisnim gradacijama. Prostor između tih oznaka predstavlja približno 2 quarts (2 litre). SAE 10 W40. obratite se lokalnom STEYR zastupstvu. u Karti podmazivanja i pregleda naći ćete točke podmazivnja i preporučena maziva. Ako želite da netko drugi obavlja podmazivanje vašeg brodskog motora STEYR Marine Engine. NAPOMENA: Neka ulja zadovoljavaju više od jedne ACEA ili API servisne gradacije. Motorna ulja specificirana su po ACEA. Razinu ulja treba održavati između oznaka minimuma i maksimuma na mjernoj šipci. API servisnim šiframa i SAE gradacijama viskoziteta. Ti podaci mogu se naći na etiketi. API servisnim šiframa i SAE gradacijama viskoziteta.Podmazivanje motora Ako odlučite sami podmazivati svoj STEYR Marine Engine. često provjeravajte razinu ulja. Tamo će vam rado pružiti uslugu podmazivanja u zahtijevanim intervalima. Motorno ulje Za postizanje najboljih performansi i duljeg radnog vijeka motora. Za smještaj mjerne šipke za ulje pogledajte poglavlje Održavanje Na kraju perioda uhodavanja. Posavjetujte se s lokalnim STEYR zastupnikom o preporučenim mazivima. Nešto veća potrošnja ulja normalna je pojava dok se ne razrade prstenovi klipa. API CF te SAE gradacijama viskoziteta. Tijekom perioda uhodavanja (prvih 20 sati). promijenite motorno ulje i zamijenite uljni filter. ZA DIZEL MOTORE U TEŠKIM RADNIM UVJETIMA Početno tvorničko punjenje ulja je potpuno sintetičko visokokvalitetno ulje za uhodavanje specificirano kao ACEA E7. 5 W-50 ili 10 W-40. 13 ACEA E7 ili B4-02 API CF ACEA E7 ili B4 – 02 SAE 5 W-50 10 W-40 API SERVISNA ŠIFRA CF Simbol za identifikaciju ulja Motorna ulja specificirana su po ACEA. API CF. od vas se očekuje da koristite renomiranu marku motornog ulja označenu servisnim šiframa ACEA E7 ili B4-02. 14 13 Gornja strana limenke 14 Simbol za identifikaciju ulja 41 . Pogledajte simbol za identifikaciju ulja na posudi. Ako vam ulje STEYR TURBO Diesel Engine Oil nije dostupno. Koristite samo maziva koja je preporučio STEYR ili maziva ekvivalentne kakvoće i viskoziteta. gornjoj strani limenke ili u simbolu za identifikaciju ulja. Preporučene intervale zamjene ulja potražite u Karti podmazivanja i pregleda.

MOLIMO PRIDRŽAVAJTE SE LOKALNIH PROPISA VAŠE ZEMLJE. „KATALOG SPECIJALNOG OTPADA“ ÖNORM S2100 ODNOSI SE NA ZAHTIJEVANO ODLAGANJE OTPADA U AUSTRIJI.Odlaganje motorskih otpadnih materija Iskorišteno gorivo i ulje moraju se prikupiti u posebne posude radi eventualnog naknadnog tretmana. ODBACIVANJE BILO KOJIH KOLIČINA GORIVA I ULJA ZA MOTORE PODLIJEŽE ZAKONU O SPECIJALNOM OTPADU. Radno osoblje i osoblje održavanja mora voditi brigu da gorivo i ulja. kao i ostali materijali koji su svrstani u kategoriju specijalnog otpada. 31 423 54 102 54 104 54 202 54 207 54 917 54 927 54 928 55 510 Opis uljem zagađena zemlja ili uljno vezivo otpadno ulje gorivo mast vazelin kompaktni brtveni materijali uljem zagađene krpe za čišćenje iskorišteni uljni i zračni filteri otpad koji sadrži boje ili lakove 42 . budu odlagani na prikladnim odlagalištima. šifre. Br.

..................... 52 43 . MO166K28. 50 Tehnički podaci i pregled za MO256K43..... MO196K35..................... MO236K42 .. MO144V38 ......................... 45 Tehnički podaci i pregled za MO84K32............... 48 Tehnički podaci i pregled za MO126M28........................................OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM TEHNIČKI PODACI Brojevi modela i serijski brojevi .... MO256H45 .......................... MO94K33 MO114K33.................................................................................... MO164M40 . 46 Tehnički podaci i pregled za MO144M38........................

OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM 44 .

OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D OPĆENITO A B full load speedrange RPM Brojevi modela i serijski brojevi ZA SVE 4-CIL. 16 Ovi brojevi potrebni su za jamstvene zahtjeve i naručivanje dijelova. BRODSKE MOTORE 15 Primarni broj modela i serijski broj (15/1+16/1) nalazi se na motoru kako je ilustrirano. Broj certifikata testiranja KONTROLE EMISIJE ISPUHA (15/2+16/2) 2 1 15 06013 ZA SVE 6-CIL. Upute o radu brodske mjenjačke kutije naći ćete u korisničkom priručniku brodske mjenjačke kutije. 17 06014 45 . BRODSKE MOTORE 1 2 16 06019 17 Model i serijski broj na brodskoj mjenjačkoj kutiji nalazi se na brodskoj mjenjačkoj kutiji kako je ilustrirano.

0 x 94. 2178992/0 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl.1-D.5 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–3–4–2 desno 17. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) smještaj uljnog filtera na tlačnoj strani sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. dizel gorivo Br.5 : 1 3000 – 3200 650 o/min (podesivo) 3050 – 3800 3200 – 3800 3600 – 3800 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49.0 mm MO94K33 MO114K33 MO144V38 55/75 66/89 81/110 106/144 4-cilindrični redni motor (položaj cil. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. 2203710/0 usisna strana P/Br.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO84K32 M0114K33 M094K33 M0144V38 full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni uljni filter P/Br. Z010058/0 gorivo prema filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. Z011785/0 P/N0. 2178582/1 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. temperature ispod –7 °C P/Br. 2-D. 8. TCAM MO84K32 2133 cmł 85. rashladni krug pod tlakom.0 l kućište motora (uklj. Br. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 14 TCM. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. pribl. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 11. upravljačka pumpa. temperature iznad –7 °C. 46 . termostatski kontroliran.

MO84K32 M094K33 MO114K33 MO144V38 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled za sve 4-cil. donjeg Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Prigušnik vibracija Poklopac T-remena. gornjeg Ušica za dizanje motora Senzor brzine Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Alternator Osigurači Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Motor elektropokretača Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 47 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 1 7 8 10 9 06001 20 31 30 29 28 21 22 23 24 25 26 27 06002 1 32 33 34 35 36 37 38 39 1 15 44 43 40 41 42 06003 45 52 51 50 46 47 48 49 06004 . Marine Engine Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 dijela Cink anoda (4 jedinice) Model i serijski broj Međuhladnjak Hladnjak gorivo/ulje s čepom za dreniranje sirove vode Pumpa za gorivo Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Čep za ispuštanje ulja Filter za gorivo Uljni filter Hidraulička pumpa Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Hladnjak motornog ulja Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Spremnik hidrauličkog ulja Poklopac hladnjaka Potenciometar ručice gasa Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Senzor tlaka nabijanja Potenciometar položaja letve Pogonski remen Poklopac T-remena. brodske motore STEYR 4 Cyl.

Z011785/0 gorivo filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. temperature iznad –7 °C. 2178992/0 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl.0 mm MO164M40 106/144 120/163 4-cilindrični redni motor (položaj cil. upravljačka pumpa.5 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 14 TCAM MO144M38 2133 cmł 85. 2203710/0 usisna strana P/Br. dizel gorivo Br. 48 . vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 11. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br.0 x 94. pribl. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. termostatski kontroliran.0 l kućište motora (uklj. 8.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO144M38 M0164M40 full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. 2178582/1 tlačnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja.5 : 1 3700 – 3900 650 o/min (podesivo) 3800 – 4000 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje prema CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. rashladni krug pod tlakom. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera na sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. 2-D. temperature ispod –7 °C P/Br. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–3–4–2 desno 17. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. Br.1-D.

brodske motore STEYR 4 Cyl. Marine Engine Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Dijela Cink anoda (4 jedinice) Model i serijski broj Međuhladnjak Hladnjak gorivo/ulje s čepom za dreniranje sirove vode Pumpa za gorivo Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Čep za ispuštanje ulja Filter za gorivo Uljni filter Hidraulička pumpa Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Hladnjak motornog ulja Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Spremnik hidrauličkog ulja Poklopac hladnjaka Potenciometar ručice gasa Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Senzor tlaka nabijanja Potenciometar položaja letve Pogonski remen Poklopac T-remena. donjeg Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Prigušnik vibracija Poklopac T-remena. gornjeg Ušica za dizanje motora Senzor brzine Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Alternator Osigurači Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Motor elektropokretača Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 49 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 1 7 8 10 9 06001 20 31 30 29 28 21 22 23 24 25 26 27 06036 1 32 33 34 35 36 37 38 39 1 15 44 43 40 41 42 06003 45 52 51 50 46 47 48 49 06004 .MO144M38 MO184V40 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled za sve 4-cil.

pribl. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. dizel gorivo Br. 2178582/1 usisnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera na sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. Z011785/0 filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. 2-D. 2178992/1 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. (podesivo) i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. temperature ispod –7 °C P/No. 2178992/0. svi ostali 6-cil. 2177745/1 usisna strana MO126 – P/Br. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 13. temperature iznad –7 °C.100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B M0126M28 M0166K28 MO196K35 M0236K42 OUTPUT POWER full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. TCAM MO126M28 3200 cm3 85. 50 .0 l kućište motora (uklj. termostatski kontroliran. – P/Br. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br.0 mm MO166K28 MO196K35 MO236K42 90/120 120/163 140/190 170/230 cilindrični redni motor (položaj cil. pravljačka pumpa. 10.1-D.5 : 1 STEYR M 16 TCM. Br. rashladni krug pod tlakom. gledano sprijeda desno omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje – mlaznica s moduliranom kontrolom igle gorivo prema 17.0 x 94.2 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–5–3–6–2–4 2600 – 2800 2600 – 2800 3300 – 3500 4000 – 4300 630 o/min.

alternator i hidr: pumpa Senzor brzine Poklopac T-remena.M0126M28 MO196K35 M0166K28 M0236K42 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled STEYR MO126M28. MO166K28. gornjeg Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Poklopac hladnjaka Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas) Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Spremnik hidrauličkog ulja Osigurači Alternator Hidraulička pumpa Čep za ispuštanje ulja Motor elektropokretača Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 51 18 17 16 15 1 2 3 4 56 7 2 8 9 10 11 14 13 12 06032 19 20 21 29 28 27 26 25 22 23 24 06033 2 30 31 32 33 34 35 36 37 2 15 38 39 40 41 42 46 45 44 43 06034 47 48 49 2 50 51 53 52 06035 . donjeg Prigušnik vibracija Pogonski remen. ulja Hladnjak motornog ulja Model i serijski broj Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Filter za gorivo Pumpa za gorivo Uljni filter Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Potenciometar položaja letve Ušica za dizanje motora Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Potenciometar ručice gasa Pogonski remen pumpe za sirovu vodu Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Poklopac T-remena. MO236K42 Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Dijela Senzor tlaka nabijanja Cink anoda (5 jedinica) Međuhladnjak Hladnjak gorivo/hidr. MO196K35. hidr.

vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 13.2 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. termostatski kontroliran. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 16 TCAM MO256K43 3200 cmł 85. Br.0 x 94.1-D. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. temperature ispod –7 °C P/Br. 2178992/0 P/Br. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru.2178992/1 gorivo prema filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. 10. dizel gorivo Br. temperature iznad –7 °C.0 mm MO256H45 184/250 184/250 cilindrični redni motor (položaj cil.5 : 1 4000 – 4300 630 o/min. 2178992/1 usisna strana P/Br. (podesivo) 4000 – 4500 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. rashladni krug pod tlakom. pribl.100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO256K43 M0256H45 OUTPUT POWER full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije.0 l kućište motora (uklj. 52 . Z011785/0 intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. 2178582/1 na usisnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–5–3–6–2–4 desno 17. 2-D. upravljačka pumpa. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br.

gornjeg Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Poklopac hladnjaka Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas) Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Spremnik hidrauličkog ulja Osigurači Alternator Hidraulička pumpa Čep za ispuštanje ulja Motor elektropokretača Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 53 17 16 15 14 1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 10 13 12 11 06028 18 19 20 28 27 26 25 24 21 22 23 06029 2 29 30 31 32 33 34 35 36 2 14 37 38 39 40 41 45 44 43 42 06030 46 47 48 2 52 51 49 50 06031 .MO256K43 MO256H45 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled STEYR MO256K43. MO256H45 Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Dijela Senzor tlaka nabijanja Cink anoda (5 jedinica) Međuhladnjak Hladnjak motornog ulja/goriva/hidr. ulja Model i serijski broj Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo SOLAS) Filter za gorivo Pumpa za gorivo Uljni filter Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Potenciometar položaja letve Ušica za dizanje motora Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Potenciometar ručice gasa Pogonski remen pumpe za sirovu vodu Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Poklopac T-remena. donjeg Prigušnik vibracija Pogonski remen. alternator i hidr: pumpa Senzor brzine Poklopac T-remena.

OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM 54 .

.............. – SOLAS – 24 V (Opcija) ................. 60 Tablica – Prikazivanje kvarova na ploči instrumenata ....... – 24 V (Opcija) . 80 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil................. 73 Dijagram ožičenja/Brodski – 4/6 cil... – 24 V (Opcija) ........ – 2 pola – 24 V – Vanjski E – ormarić . – 12 V ......................................................................................................................................................... – 12 V .... 67 Glavna lista šifara kvarova ................................................................ 72 Dijagram ožičenja/Osnovni brodski – 4/6 cil.. (sadašnja verzija) ...................................................................... 82 55 ............................................................... 75 Dijagram ožičenja/Brodski – 6 cil.............. – SOLAS – 12 V (Opcija) ............................................................................................ 66 Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova ......................................................... 57 Karta servisiranja i održavanja ........ 79 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil................................................... 74 Dijagram ožičenja/Brodski 6 cil....... 58 Dnevnik održavanja ..........................ODRŽAVANJE I PRONALAŽENJE KVAROVA Servisni dnevnik vlasnika .... – 2 pola – 12 V (Opcija) ................. 68 Karta za provjeru kvarova.... 64 Očitavanje šifara kvarova ..................................... 81 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil................................................................................................................................... 76 Opis – Ploče instrumenata ožičenja 4/6 cil.................................................. 70 Ožičenje ......................................................................... 78 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil................................. 62 Tablica – Prikazivanje kvarova na ploči instrumenata (samo za SOLAS) ................................................................................................

56 .

jer se one ne koriste na svakom modelu motora. kao i provjerenim servisnim procedurama firme STEYR! Vrlo je važno da pažljivo proučite ovu knjižicu. držite ovaj priručnik na brodu. hidrauličke pumpe itd. Kada se ti servisi obave. ovlašteni zastupnik potpisao je kupon za isporuku kojim potvrđuje da je izveden servis prije isporuke u skladu sa specifikacijama proizvođača.Servisni dnevnik vlasnika PREDGOVOR Na primopredaji vašeg novog brodskog motora STEYR Marine Engine. Ovo servisiranje pripomoći će u održavanju vrijednosti i zadovoljavajućega rada vašeg brodskog motora STEYR Marine Engine. radnim fluidima i mazivima. Slijedeći servisni zahtjevi navedeni su u ovoj knjižici SERVISNI DNEVNIK VLASNIKA. zastupstvo STEYR Marine udarit će pečat na odnosne talone. takve se upute primjenjuju samo tamo gdje su primjenjive. 57 . Provjere i održavanje drugih dijelova kompletnog pogonskog mehanizma treba dodatno obavljati. VAŽNA NAPOMENA: Ovaj priručnik sadrži sve servisne aktivnosti koje su potrebne za vaš motor. jer će vam ona pomoći u postizanju zadovoljstva vašim brodskim motorom STEYR Marine Engine. jer on MORA biti predočen STEYR Marine zastupstvu svaki put kada zahtijevate JAMSTVENI SERVIS. Kad god se ovaj priručnik poziva na komponente poput ručnog pogona. U interesu je vlasnika da održava jamstvo i najbolje performanse njegova brodskog motora STEYR Marine Engine te da uvijek insistira na uporabi isključivo originalnih zamjenskih dijelova STEYR – ORIGINAL. Molimo. Svaka takva procedura može se naći u posebnoj priloženoj knjižici literature pojedinog proizvođača koja se isporučuje s mjenjačkom kutijom ili sličnim pogonskim komponentama.

dodatni filter za gorivo .servo upravljanje .filter za gorivo . Obnoviti kablove.antifriz*) .remen.Poly-V-remen za sve 6-cil.gustoća .zagađenje . ili 12 mjeseci svakih 300 h.cink anode*) .pogonska jedinica*) provjeriti . ako je potrebno. ili 24 mjeseca *) napomene MOTOR PODMAZIVANJE provjeriti promijeniti . modele promijeniti provjeriti promijeniti svakih 1050 sati ili svakih 48 mjeseci 58 .izolacija nakon sezone zategnuti labave priključke.servo upravljanje*) . remenice i zatezače radi habanja .propuštanja .uljni filter .motorno ulje .cink anode*) obavezno ako je više od 50 % materijala korodiralo ZRAK FILTER provjeriti čišćenje konzervirati provjeriti drenirati promijeniti provjeriti konzervirati .impeler . obujmice crijeva .V-remen pumpe sirove vode .prekidač*) . MAZIVO) samo za 246/256 i 266 provjeriti po potrebi po potrebi ako su korodirale> 50 % nakon sezone očistiti naslage u cjevovodima promijeniti .cink anode .razina ulja .crijeva.propuštanja .V-remen pumpe sirove vode*) .crijeva. svakih 50 sati ili svakih 6 mjeseci vidi specifikacije proizvođača podesiti nategnutost podesiti nategnutost ako je potrebno ako je potrebno GORIVO I SUSTAV nakon sezone AKUMULATOR provjeriti ELEKTRONIKA ELEKTRIČNI SUSTAV OPREMA provjeriti provjeriti INVERZIJSKI PREKIDAČ POGONSKI SUSTAV V-REMEN provjeriti (samo Solas) centrirati . modele VIŠESTRUKI V-REMEN za sve 4-cil.sustav goriva*) .Program servisiranja i održavanja dnevno nakon prvih 50 sati ili 6 mjeseci svakih 150 h.krug sirove vode*) .generator i pumpa impelera .impeler*) .crijeva .razina kiseline .priključke .dodatni filter za gorivo . obujmice crijeva .priključke*) .propuštanja .razina tekućine .uložak zračnog filtera nakon sezone .generator*) .prolaze sirove vode*) MOTOR HLAĐENJE SUSTAV provjeriti promijeniti SIROVA VODA SUSTAV provjeriti svakih 24 mjeseca promijeniti konzervirati SIROVA VODA HLADNJAK (ULJE-GORIVO POM.stanje temperature antifriza .

vidi proizvođačke specifikacije lokalni propisi i konsultacije s vašim STEYR Marine zastupstvom konzultirati STEYR Marine zastupstvo provjeriti .Program servisiranja i održavanja dnevno nakon prvih svakih 50 sati 150 h.hidrauličko ulje (ATF) *) svakih 750 sati svakih 750 sati svakih 750 sati SERVO PUMPA provjeriti promijeniti svakih 750 h ili svakih 24 mjeseca MJENJAČKA KUTIJA Z-POGON provjeriti promijeniti .podmazivanje .kompletnost .moment*) svakih 750 sati UREĐAJ ZA UPOZORAVANJE provjeriti .gladak rad .zazor ventila*) provjeriti . ili 24 mjeseca *) napomene VIŠESTRUKI V – REMEN ZATEGNUTOST ŽARNICE RAZVODNI REMEN provjeriti podmazati promijeniti provjeriti promijeniti .uljni filter .razina ulja .podesiti paljenje svakih 750 sati provjeriti .pumpa za vodu. zatezač VENTILI RAZVOD PALJENJA JEDINICA UBRIZGAVAČA provjeriti .razvodni remen*) svakih 1500 h.daljinske kontrole .funkcioniranje 59 . ili 6 ili 12 mjeseci mjeseci svakih 300 h.propuštanje .ulje mjenjača (ATF) *) .moment vidi proizvođačke specifikacije PREDNJI PRIGUŠNIK VIBRACIJA MOTORSKI OD-JELJAK I KALJUŽA MIJENJANJE provjeriti provjeriti .postavna točka .razina ulja .razina ulja . mora zamijeniti vaše STEYR Marine zastupstvo.prilagođenost UPRAVLJANJE provjeriti .propuštanje -voda -gorivo -ispušni plin popravite ili pitajte vašeg STEYR Marine dealer Po potrebi.svjećice*) . ili svakih 48 mjeseci svakih 1500 h ili svakih 48 mjeseci svakih 3000 h ili svakih 48 mjeseci svakih 750 sati .podesiti ručice*) .odvajanje u nuždi .stanje .moment zatezanja .zategnutost remena .podmazivanje .propuštanje .brtvljenje SIGURNOSNA OPREMA provjeriti LEŽAJ OSOVINE BRTVA provjeriti MONTAŽNI VIJCI MOTORA provjeriti .

DNEVNIK ODRŽAVANJA Prvo puštanje u rad Izveo: Izveo: 50 h servis Datum: Datum: 150 h servis Izveo: Izveo: 300 h servis Datum: Datum: 450 h servis Izveo: Izveo: 600 h servis Datum: Datum: 750 h servis Izveo: Izveo: 900 h servis Datum: Datum: 1050 h servis Izveo: Izveo: 1200 h servis Datum: Datum: 1350 h servis Izveo: Izveo: 1500 h servis Datum: 60 Datum: .

DNEVNIK ODRŽAVANJA 1650 h servis Izveo: Izveo: 1800 h servis Datum: Datum: 1950 h servis Izveo: Izveo: 2100 h servis Datum: Datum: 2250 h servis Izveo: Izveo: 2400 h servis Datum: 2550 h servis Izveo: Izveo: 2700 h servis Datum: Datum: 2850 h servis Izveo: Izveo: 3000 h servis Datum: Datum: 3150 h servis Izveo: Izveo: 3300 h servis Datum: 61 Datum: .

granice provjeriti razinu ulja. pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ NAPOMENA: (vidi stranicu 18) svjetlo provjere UKLJ UKLJ preopterećenje motora tijekom perioda smanjiti položaj ručice gasa dok se svjetlo ne ugasi (pokazivanje tijekom prvih 2 sata rada) 62 . pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ ISKLJ 80° – 90 °C ISKLJ BLJESKA (1x u sekundi) ISKLJ kvar senzora tlaka ulja ili priključka senzora provjeriti razinu ulja.Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata A OPCIJSKI INSTRUMENT C D OPCIJSKI INSTRUMENT E B A B C pokazivač temperature – rashladno sredstvo zvučni alarm upozoravajuće svjetlo – punjenje akumulatora D E kombinirano svjetlo kontrola predgrijavanja upozoravajuće svjetlo tlaka motornog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora Operativno stanje: Događaj: Za vrijeme normalnog rada motora ili indikacija u slučaju kvara senzora dok je paljenje na UKLJ. Ograničenje brzine odn. performansi za vrijeme rada motora Stanje pokazivanja 80° – 90 °C ISKLJ UKLJ Kvar Napomene tlak ulja ispod min.

impelersku pumpu pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) visoko. pribl 105 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ (2x u sekundi) rashladno sredstvo motora temperatura previsoka nakon hlađenja.. provjeriti razinu rashladnog sredstva pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ nestabilan rad u leru. potenciometar police pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 63 . cjedilo.Stanje pokazivanja 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ BLJESKA (2x u sekundi) Kvar Napomene visoka ispušna temperatura (iznad 80 °C) UKLJ provjeriti sustav sirove vode. kontrolni zupčanik jedinice ubrizgavača. nema pokazivanja na brojaču okretaja kvar senzora brzine ili priključka senzora pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ UKLJ Problem u upravljačkoj petlji. provjeriti razinu rashladnog sredstva pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 120 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ (2x u sekundi) kvar senzora rashladnog sredstva motora ili priključka senzora nakon hlađenja. uključene komponente: kontrolni solenoid. polica.

BUKH STEYR SOLAS Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata (samo za SOLAS) A OPCIJSKI INSTRUMENT B A B C C D E D E kombinirano svjetlo kontrole predgrijavanja i upozoravajuće svjetlo za tlak motornog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora pokazivač temp. ili pokazivanje u slučaju kvara senzora dok je paljenje isključeno. Ograničenje brzine odn. granice provjeriti razinu ulja pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ UKLJ ISKLJ 80° – 90 °C kvar senzora tlaka ulja ili priključka senzora provjeriti razinu ulja pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ BLJESKA (1x u sekundi ISKLJ NAPOMENA: (vidi stranicu 18) svjetlo provjere motora UKLJ UKLJ preopterećenje motora smanjiti položaj ručice gasa dok se tijekom perioda uhodavanja svjetlo ne ugasi (pokazivanje tijekom prvih 2 sata rada) 64 . performansi za vrijeme rada motora Kvar Napomene Stanje pokazivanja UKLJ 80° – 90 °C tlak ulja ispod min. – rashladno sredstvo uređaja zvučnog alarma upozoravajuće svjetlo – punjenje akumulatora Operativno stanje: Događaj: Tijekom normalnog rada motora.

impelersku pumpu pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ BLJESKA (2x u sekundi) UKLJ visoko. provjeriti razinu rashl.BUKH STEYR SOLAS Stanje pokazivanja UKLJ 80° – 90 °C Kvar Napomene visoka ispušna temperatura (iznad 80 °C) (2x u sekundi) provjeriti sustav sirove vode. potenciometar police pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ UKLJ 65 . polica. sredstva motora pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) ISKLJ ISKLJ ISKLJ ISKLJ 80° – 90 °C nestabilan rad u leru. kontrolni zupčanik jedinice ubrizgavača.. nema pokazivanja na brojaču okretaja kvar senzora brzine ili priključka senzora pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ ISKLJ UKLJ 80° – 90 °C Problem u upravljačkoj petlji. sredstva motora pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) ISKLJ ISKLJ ISKLJ UKLJ 120 °C kvar senzora rashladnog sredstva motora ili priključka senzora nakon hlađenja. pribl 105 °C rashladno sredstvo motora temperatura previsoka nakon hlađenja. uključene komponente: kontrolni solenoid. provjeriti razinu rashl. cjedilo.

Svaka ŠIFRA KVARA ponovit će se 3 puta da se osigura vaše pravilno očitanje – vidi donju ilustraciju bar koda. 12. Za brisanje pohranjene šifre kvara vidi opis Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova. pogledati priloženu Tablicu – Šifre kvarova POZOR: Za izlaz iz prikazivanja šifara kvarova. Ako taj alat nije dostupan: Spojiti privremeno Pin – Poz.0 s.4 s.Očitavanje šifara kvarova Ulazak u memoriju i očitavanje pohranjenih šifara kvarova pomoću lampe za provjeru motora i dijagnostičke utičnice (X 23): 18 Potreban uređaj: Alat VR00135/1 (normalno zatvoren tasterski prekidač) spojen na dijagnostičku utičnicu X23. (Svjetlo ISKLJ – period unutar treperećeg niza 0. Puna linija = interval prekida između šifre kvara 3. niz prikazivanja nastavit će treperiti prikazujući ostale pohranjene šifre kvarova.5 s.) Isprekidana linija = prekid u prikazivanju šifre 1. Redoslijed treptanja uvijek će početi i završiti prikazom kontrolne šifre br.3 s. Za opis mogućih šifara kvarova. 66 . Sustav za upravljanje motorom prikazat će trepereću šifru na svjetlu provjere motora na ploči instrumenata. Alat VR00135/1 mora se ukloniti (spoj između Pin 1 na Pin 2 otvoren) prije nego se paljenje ponovo postavi na UKLJ. 14 Takt = Svjetlo provjere motora osvijetljeno na 0. 2 dijagnostičke utičnice X 23 (prije nego se paljenje uključi ključem paljenja) Prikaz šifre i redoslijed prikazivanja: 18 Nakon ulaska u režim očitavanja kvarova. 1 s Pin – Poz. Primjer redoslijeda svjetlo provjere motora: Šifra kvara br. Ako je Sustavu za upravljanje motorom pohranjeno više od jednoga kvara.

) Niz će se nastaviti dodatnim šiframa ako je pohranjeno više od jedne ŠIFRE KVARA. * Odvojite alat VR00135/1 od dijagnostičke utičnice (X 23) za izlazak iz prikazivanja šifara kvarova. Napomena: Svaka druga ŠIFRA KVARA mora se selektirati i ukloniti pojedinačno. 4 puta u sekundi.) da bi se izbrisala ta ŠIFRA KVARA. Za dodatne podatke vidi: Karat – Radna stanja – Ploča instrumenata. Ako nema pohranjenih šifara kvarova. Dok se ta ŠIFRA GREŠKE prikazuje po treći put. Vidi Tablicu – ŠIFRE KVAROVA za opis Za brisanje određene ŠIFRE KVARA iz Sustava za upravljanje motorom koncentrirajte se na treće bljeskanje željene ŠIFRE KVARA. * * 67 . a krug opet pravilno radi. za svjetlo provjere motora i sirenu alarma. Napomena: Neka ŠIFRA KVARA može se poništiti samo ako ne postoji kvar u tom krugu. indikacija se prebacuje na funkcijski test od 0. prikazivat će se samo ponavljajuće očitanje kontrolne šifre: “ŠIFRA br. (bljeskanje 3x ŠIFRA br. slijedeći gore spomenutu proceduru za brisanje određene ŠIFRE KVARA. ŠIFRA KVARA nastavlja se pojavljivati sve dok se kvar ne popravi. 14 itd. Moguće pohranjene šifre prikazuju se na način kako je pokazano u prethodnom ilustriranom primjeru.Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova Selektiranje i uklanjanje pohranjenih šifara kvarova: Procedura: * * * Paljenje – ISKLJ Spojiti alat VR00135/1 na dijagnostičku utičnicu (X 23) Paljenje – UKLJ Napomena: Program se automatski prebacuje na prikazivanje šifara kvarova. U slučaju prisustva aktivnog kvara. mora se pritisnuti taster (Alat VR00135/1) i držati u tom položaju (kontakt otvoren).7 s. 12“.j. Indikacija na svjetlu provjere motora mijenja se u brzo bljeskanje lampice (pribl. za vrijeme toga brzog bljeskanja mora se otpustiti taster (zatvoren kontakt nakon pribl. Ako su sve ŠIFRE GREŠAKA izbrisane iz sustava za upravljanje motorom. Napomena: Pazite indikaciju svjetla provjere motora i sirene alarma nakon kontakta paljenja.). 12 t. 3x ŠIFRA KVARA br. 2 s.

senzor o/min vidi postavu polož. razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) ulaz razine signala prenizak ulaz razine signala previsok nizak napon napajanja na ECU. solenoida nema signala brzine tijekom kurblanja kalibracija letve loša/položaj letve izvan područja tolerancije 68 . letve.Glavna lista šifara kvarova NAPOMENA: Neke šifre možda neće vrijediti zbog drugačijih primjena! POGLEDATI KRUG UKLJUČEN UREĐAJ ŠIFRA KRATICA. K27 previsok napon na VPROT ulazu prenizak napon napajanja senzora. vode senzor temp. pin 1 – 2 razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj) razina signala previsoka (nema kontakta) radio interferencija/ulaz senzora nema startnog signala s pom. pokr. F5. konektor modul. konektor potenciometar ručice gasa tlačni senzor maziva tlačni senzor maziva potenciometar ručice gasa potenciometar ručice gasa potenciometar položaja letve potenciometar položaja letve tlačni senzor maziva tlačni senzor maziva senzor o/min K28 relej asist. moguć kratki spoj previsok napon napajanja senzora greška na sigurnosnom prekidaču papučice. vode potenciometar ručice gasa potenciometar ručice gasa glavni relej glavni relej modul. 12 13 14 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 53 54 55 56 Kontrolna šifra LoMap HiMap LoEXH HiEXH LoECT HiECT LoPed1 HiPed1 LoVPWR HiVPWR LoVREF HiVREF PedS LoLPS HiLPS LoPed2 HiPed2 LoRPos HiRPos LoLOP HiLOP N_RFI BadSta NoPuls MOGUĆI UZROK ova šifra je određena za početak ili kraj petlje X12/B12 X12/B12 X17/B17 X17/B17 X16/B16 X16/B16 X13/B13 X13/B13 F5/K27 F5/K27 X5/Z3 X5/Z1 X13/B13 X18/B18 X18/B18 X13/B13 X13/B13 X14/B14 X14/B14 X18/B18 X18/B18 X15/B15 M1-Pin50 X15/B15 Y14(B14) senzor tlaka nabijanja senzor tlaka nabijanja senzor nabojnog zraka senzor nabojnog zraka senzor temp.

pol. relej žarnica radni limit prekoračen – motor pregrijan radni limit prekoračen – tlak maziva prenizak radni limit prekoračen – položaj letve previsok senzor položaja – ITD proporcionalni ventil – ITD proporcionalni ventil – ITD senzor položaja ili ITD strujni limit prekoračen u krugu releja žarnica (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu releja žarnica (iskapčanje) motor je radio na previsokoj temp. letva zaglavljena) greška u krugu ožičenja upravljača (otpor previsok) (žarulja izgorila ili nema spoja) greška u krugu ožičenja upravljača (otpor prenizak) REA jedinica na turbopunjaču greška u izlaznom krugu (kratki spoj ili nema spoja) pomoć. osovina ekscentra zaglavljena) 255 Spv_INI B30 referenca-položaj senzor ITD loša kalibracija položaja razvoda (položaj izvan tolerancije) 69 . relej žarnica pomoć.ŠIFRA 57 99 161 162 164 165 167 168 177 178 181 182 186 187 188 193 194 195 201 202 203 251 252 253 254 KRATICA.let. aktuator/solenoid MOGUĆI UZROK loš nulti položaj letve greška u krugu ožičenja solenoida (Y20. Rack0 FMSpwm HiVTGc LoVTGc CELs CELo FPR_s FPR_o MR_s MR_o WarnLs WarnLo BadPos HiFMSC LoFMSc VTG_Bad GPR_s GPR_o HiTEMP Lop Manop ITSL_Bad ITV_LoCur ITV_HiCur SpvP_Bad POGLEDATI KRUG Y14(B14) X20/Y20 Y28 Y28 L2 L2 K24 K24 K27 K27 L3 L3 Y20 X20/X20 X20 Y28 K26 K26 ---B30 Y29 Y29 B30 UKLJUČEN UREĐAJ vidi postavu polož. rashl. glavni relej K27nema slanja frekvencije ili je spojen krug upravljačkog solenoida) REA jedinica na turbopunjaču greška u krugu aktuatora turboounjača (kratki spoj) REA jedinica na turbopunjaču greška u krugu aktuatora turboounjača (nema spoja) žarulja provjere motora žarulja provjere motora relej pumpe za gorivo relej pumpe za gorivo glavni relej glavni relej žarulja tlaka ulja žarulja tlaka ulja upravljački solenoid upravljački solenoid upravljački solenoid strujni limit prekoračen (kratki spoj) nema spoja ili žarulja izgorila strujni limit prekoračen u krugu releja (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu releja (iskapčanje) nema detekcije struje u krugu glavnog releja (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu glavnog releja (iskapčanje) strujni limit prekoračen (kratki spoj) nema struje u krugu žarulje tlaka ulja Razlika nazivna-stvarna vrijednost (greš. sredstva motor je radio na preniskom tlaku maziva motor je radio s ručnim pomicanjem letve razina signala preniska (kratki spoj) na senzoru razvoda ubrizgavanja greška u krugu ventila (nema protoka struje) greška u krugu ventila (vrijednost struje previsoka) naređeni položaj razvoda ne može se postići (senzor ili uređaj za razvod ubrizgavanja u kvaru. letve.

drenirati spremnik i napuniti ga svježim gorivom. 5. Priključci elektropokretača labavi 4. Odzračiti sustav i provjeriti propuštanja. Voda u filteru za gorivo. Cijev za gorivo začepljena ili pumpa oštećena. Sistemska greška ili kvar. (Spremnik) Provjeriti rad pumpe.Karta za provjeru kvarova POZOR: Nakon izvođenja “Postupka” opisanog u karti. Provjeriti sustav za upravljanje motorom zaslon servisne šifre. Očistiti priključke i zategnuti Provjeriti razinu elektrolita i napuniti akumulator. Provjeriti spojeve terminala i rad releja. obratiti se STEYR Marine zastupstvu. zrak i/ili prljavština u filteru za gorivo 2. Zamijeniti pumpu za gorivo. Pumpa za gorivo Zamijeniti filter. 4. Provjeriti dovod goriva radi zagađenja vodom. obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Anti-sifonski ventil zaglavljen 3. Ako ne radi. Nema goriva u spremniku ili je zaporni ventil zatvoren 2. Ako to ne učinite može doći do požara. a prije kurblanja motora. Pozvati STEYR Marine zastupstvo. Propuštanje zraka u usisnim vodovima. Provjeriti priključke i zategnuti. Pumpa za gorivo možda oštećena. Zamijeniti ili drenirati vodu iz filtera za gorivo. 6. Napon akumulatora nedovoljan Samo za SOLAS ==> 8. Zamijeniti gorivo. Inverzijski prekidač aktiviran Elektropokretač ne vrti 1. Uvjerite se da je motorski prostor bez isparenja goriva. Priključci akumulatora labavi ili motor korodirali 2. Pozvati STEYR Marine zastupstvo. uvjerite se da nema otpuštenih priključaka goriva. 3. Ako solenoid klikne pri pokušaju pokretanja motora. Akumulator ispražnjen 3. Pomoćni relej elektropokretača Motor radi nepravilno 1. 70 . Ako je voda prisutna. Voda. Pregledati i očistiti ili zamijeniti. Prekidač paljenja 5. Pregledati cijev za dovod goriva. Loša kakvoća goriva. POSTUPAK Napuniti spremnik ili otvoriti ventil. Poništeno postavom paljenja „UKLJ – ISKLJ“ Provjeriti zategnutost priključaka koroziju. 7. Napuniti ili zamijeniti akumulator. SIMPTOM Motor se ne pokreće MOGUĆI UZROK 1.

Neodgovarajuće gorivo 8. Provjeriti je li savijena osovina propelera. Gubitak performansi 1. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Povijanje mehanizma motor/pogon Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Jednoliko rasporediti teret. Ima li korova na propeleru. Provjeriti sustav za upravljanje motorom zaslon servisne šifre.Karta za provjeru kvarova – Nastavak SIMPTOM Motor vibrira MOGUĆI UZROK Stanje propelera POSTUPAK Provjeriti je li propeler savijen. Leptir nije potpuno otvoren 9. Provjeriti stanje impelera. Provjeriti kontrolnu ručicu leptira i utvrditi puni hod. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Ukloniti otpad od uvodnika vode. Jedinica ubrizgavača Motor radi. zvučni alarm. Stanje trupa broda 6. 71 . ili oštećen Provjeriti ima li korova na propeleru ili prijenosnoj kutiji Z-pogona. 3. Nepravilan izbor propelera 7. Sistemska greška ili kvar. Provjeriti filter za gorivo i stanje protoka goriva. ukloniti ako treba. ali brod se slabo ili nikako kreće Zaprljan propeler itd. Previše vode u kaljuži 5. Provjeriti začepljenost cijevi izmjenjivača topline (u krugu sirove vode). Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Provjeriti ventilaciju motorskog prostora. 2. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. 3. popraviti ili zamijeniti. Istrošenost glavčine propelera. 2. Temperatura rashladnog sredstva motora. Balans broda 4. Isprazniti kaljužu. Kabel daljinske kontrole ili krmeni kabel 2. Provjeriti zategnutost remena. Problemi s usisom zraka Prevelik slobodni hod upravljača Teško prebacivanje brzina Labav upravljački kabel 1. Brod preopterećen 3. Provjeriti rashladni sustav. Smanjiti opterećenje. Namjestiti trimer. slomljen. Provjeriti usisni zračni filter. Napuniti spremnik odgovarajućim gorivom. Povijanje daljinske kontrole Zamijeniti i podesiti. Pregrijavanje 10. Izabrati pravilan promjer i korak propelera. Provjeriti: 1. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. očistiti ako treba. Obraslost trupa morskim biljem.

letve utikač 3-pola senzor brzine vrtnje motora utikač 2-pola senzor temperature motora utikač 2-pola senzor temperature ispuha utikač 3-pola senzor tlaka ulja utikač 1-pol pokazivač tlaka ulja (opcija) utikač 2-pola kontrolni solenoid bez stajanja senzor trimera (opcija) utikač 6-polova dijagnostika utikač 2-pola odvajanje propuštanja klipova (samo SOLAS) spojna točka senzor uzemljenja spojna točka priključak uzemljenja (31) na motoru spojna točka napajanje senzora +5 V spojna točka priključak uzemljenja (31) na ploči E-ormarića spojna točka senzor voda 'shield speed' brojevi kabela/osnovne funkcije: 15000-xx paljenje – plus (s prekidača paljenja) 15012-xx +12 volti preko glavnog releja i jedinice modulatora A5 15100-xx +5 volta napon napajanja za senzore 30000-xx akumulator-plus (ne osigurano) 30012-xx akumulator-plus (osigurano) 31000-xx akumulator-minu (masa) 72 31100-xx 601xx-01 606xx-01 Ne spajati masu za senzore s minus polom akumulatora! Signal senzora na jedinicu modulatora A5 i/ili instrumente.... polož.Snop ožičenja Oznaka A5 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 G1 G2 J1 K24 K26-1 K26-2 K27 K28 M1 M2 R10 X2 (S2) X3 (S3) X5 (A5) X12 (B12) X13 (B13) X14 (B14) X15(B15) X16 B(16) X17 (B17) X18 (B18) X19 (B19) X20 (Y20) X22 (B22) X23 X26 (Y26) Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 Komponenta Opis E-ormarić kontrolna jedinica osigurač 50 A glavni osigurač osigurač 50 A žarnice osigurač 50 A žarnice osigurač 5 A modul permanentne struje i K27 osigurač 10 A uključena struja za modul (K27) osigurač 10 A pumpa za gorivo (K24) osigurač 10 A predgrijavanje – kontrolni krug alternator akumulator nabavlja kupac utikač 23--pola priključak kabel motora – kabel instrumenata relej pumpa za gorivo relej predgrijavanje – kontrolni krug relej predgrijavanje – naponski krug relej glavni krug relej pokretanje elektropokretač pumpa za gorivo žarne igle utikač 2-pola prekidač brzina utikač 2-pola inverzijski prekidač (samo SOLAS) utikač 35-polova modul utikač 3-pola senzor nabojnog tlaka utikač 5-polova potenciometar gasa utikač 3-pola potenc. prikaz temperature.) . Izlaz iz jedinice modulatora A5 na sustav za prikazivanje (brojač okretaja.

12V J1 L M W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S K X Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 61001-02 STARTER 31100-10 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 73 CONNECTOR "A5" (ENGINE-CONTROL-UNIT) 60808-01 ISO 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 60901-03 60900-03 J1 / U J1 / V R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 R10/6 4 CYL. Z5 60900-02 X23 6 5 4 5 CAN "H" 1 2 Z6 60901-02 4 CAN "L" 3 6 5 4 1 2 3 Wiring LPS / All engines before 2007 X3 EXT 60123-01 X3/S3 Invers 31000-11 X3/S3 Solas Optional 24V DC D+ B+ A 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS A www.com 2179349/0-02-070118_tedoc .WIRING DIAGRAM / MARINE BASE . 6 CYL.steyr-motors. 4 CYL.4/6 CYLINDER . 6 CYL.

com 2179350/0-02-070118_tedoc .2-POLE .WIRING DIAGRAM / MARINE .12V (OPTION) Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 31100-10 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 31100-08 15100-05 74 R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 4 CYL.steyr-motors.4/6 CYLINDER . 60900-02 Z6 60901-02 Wiring LPS / All engines before 2007 A A 60110-01 60110-01 www. 6 CYL. 4 CYL. 60808-01 ISO R10/6 Z5 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 6 CYL.

/ 24 V G1 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS A www.WIRING DIAGRAM / MARINE .24V (OPTION) J1 L M W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S K X Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V Main Relay K27 Y20 B22 K26/1 K26/2 Fuel Pump Relay Control Solenoid K28 Preheating Control Relay Start Relay Trim-Sensor (Option) Preheating Load Relay 60120-01 61001-02 K24 M2 STARTER Fuel Pump 60901-03 60900-03 J1 / U J1 / V 15100-07 31100-10 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 75 CONNECTOR "A5" (ELECTRONIC-CONTROL-UNIT) LPS ECT EXT F8 .steyr-motors.6 CYLINDER .com 2179345/0-02-070118_tedoc .5 A R10 G2 60808-01 ISO Z5 60900-02 60120-01 X23 6 5 4 AUX 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 5 CAN "H" 1 2 Z6 60901-02 4 CAN "L" 3 6 5 4 1 2 3 Wiring LPS / All engines before 2007 LPS B18 S3 Map 60123-01 B12 ECT B16 B17 B13 EXT PED RPOS B14 RPM B15 Gear Switch S2 Sensor Oil Pressure Gauge (Option) B19 X3/1 31000-11 X3/2 F8 Invers Solas 61001-01 A 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 D+ B- B+ Batt + / 24V Batt .

com 2179351/0-02-070118_tedoc .Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 31100-10 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 76 R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 60808-01 ISO R10/6 Z5 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 60900-02 Z6 60901-02 Wiring LPS / All engines before 2007 A A www.steyr-motors.

77 .

stalni okretaji(opcija) kontrola punjenja CEL – svjetlo provjere motora tlak ulja/kontrola predgrijavanja temperatura rashl. kabel pokaziv. sred. brodske motore (sadašnja verzija) Oznaka F9 J1 S1 S2 S3 S7 L1 L2 L3 P1 P2 P3 H22 E10 E11 E12 X8 X24 Z1 Z2 Z3 Z4 24 V Komponenta osigurač 10 A 23-pin utikač prekidač prekidač prekidač prekidač žarulja žarulja žarulja pokazivač pokazivač pokazivač sirena upozorenja svjetlo svjetlo svjetlo 1-pin utikač 8-pin utikač spojnica spojnica spojnica spojnica srednj. stalni okretaji indikator punjenja spajanje kabla motora – kabla instrumenata paljenje (crveni) pokretanje (zeleni) odvajanje u nuždi (narančasti) prekidač s ključem.Opis – Snop ožičenja ploča instrumenata za 4/6-cil. motora pokazivač tlaka ulja (opcija) pokazivač brojača okretaja konektor prekidača osvjetljenja konektor STEYR – zaslona akumulator + akumulator – paljenje (+) prekidač s ključem. sred. motora tlak ulja (opcija) brojač okretaja s brojačem sati rada Opis 78 . temp. rashl.

11W 014.47W 57.steyr-motors. Key Switch-Constant Revolution S7 OILPreheating control Lamp L3 Engine Coolant Temperature Gauge P1 Opt.41.Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN www.12 V 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 30 SCC 40 K X 0 SPEED/KN STEYR-CONTROL-CENTER 48.WIRING DIAGRAM / INSTRUMENT PANEL . Gauge Oil-Pressure E11 Lighting RPMGauge E12 2. Gauge OilPressure P2 Lighting Opt. (15000-01) Z3 58000-01 Fuse 10A F9 7 1 + G 2 1 2 1 2 _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 1 5 6 + _ X 24 1 2 3 4 J1 / A 1 Connector Illumination X8 switch 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D Z2 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 79 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .27.08.45N 22:57 RPM MAIN J1 L M 34 10.4/6 CYLINDER .8 120 6 No.56N 102.com 2179338/D-02-070627_tedoc J1 / X 20 (no connection) .4 117 14:05 49.16.3 8 6 50 1 TEMP TEMP/°C 73 77./colours of shielded wire correspond to individual cable No.0 1 0 2 3 rpm x 1000 1500 2650 4 5 SWITCH 3 4 2 2 0 1 4 3 85 4 bar 65 2 °C OIL OIL/BAR 5 W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Ignition Switch S1 Charge Control Lamp L1 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 Opt.8 6.

3 73 77.com 2179339/D-02-070627_tedoc . Key OilOpt.27./colours of shielded wire correspond to individual cable No.steyr-motors.45N 22:57 RPM MAIN 0 0 J1 40 2 3 rpm x 1000 1500 2650 bar TEMP TEMP/°C °C K X L W M B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Ignition Switch S1 Charge Control Lamp L1 OIL OIL/BAR Intermediate Cable Charge Indicator 24 V 2.0 1 4 5 SWITCH 3 4 4 65 2 5 120 6 50 1 8 6 3 85 4 2 2 0 1 48.11W 014.24V (OPTION) SCC 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 SPEED/KN STEYR-CONTROL-CENTER 30 34 10.4/6 CYLINDER .8 6.4 117 14:05 49.41. (15000-01) 7 1 + G 2 85 86 87a 87 30 1 2 1 2 _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 Fuse 10A F9 _ 1 5 6 + _ Z3 58000-01 J1 / A 1 X8 Connector Illumination switch 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 Z2 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 80 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .56N 102.47W 57. Gauge Switch-Constant Pressure Oil-Pressure Revolution P2 E11 S7 Lighting RPMGauge E12 X 24 1 2 3 4 No.16. Gauge Lighting Opt.08.WIRING DIAGRAM / INSTRUMENT PANEL .Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 (no connection) www.8 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 OILEngine Preheating Coolant control Temperature Lamp Gauge L3 P1 Opt.

11W 014.47W 57.4 117 14:05 49. PANEL . Key Switch-Constant Revolution S7 Opt.8 6.steyr-motors.56N 102./colours of shielded wire correspond to individual cable No.27.12V (OPTION) 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 30 SCC STEYR-CONTROL-CENTER 40 34 10.45N 22:57 SPEED/KN RPM MAIN 0 1 0 2 3 rpm x 1000 1500 2650 4 5 SWITCH 3 4 2 2 0 1 K X 4 3 85 4 J1 L M W bar 65 2 °C OIL OIL/BAR 5 B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Emergency Charge IGN (red) START CUT OFF Control Switch Lamp ON/OFF (green) S3 S2 L1 S1 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Opt.08.41. .Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V Optional 24 V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 ohne Anschlag (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 ohne Anschlag (no connection) www.0 48. Gauge Pressure Oil-Pressure P2 E11 Lighting RPMGauge E12 OILPreheating control Lamp L3 Engine Coolant Temperature Gauge P1 2.Solas .com 2179340/D-02-070627_tedoc . Gauge Lighting OilOpt.4/6 CYL.8 120 6 X 24 + _ 1 2 3 4 No. (15000-01) Z3 Fuse 10A F9 4 M M 1 2 1 2 1 2 + G _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 3 4 3 J1 / A 58000-01 1 Connector Illumination X8 switch Z2 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 81 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .WIRING DIAGRAM / INSTR.16.3 8 6 50 1 TEMP TEMP/°C 73 77.

/colours of shielded wire correspond to individual cable No.45N 22:57 20 10 1 4 5 SWITCH 3 4 4 65 8 6 2 2 0 1 K X 30 2 3 rpm x 1000 0 34 10.steyr-motors. . PANEL .41.0 1500 2650 RPM MAIN J1 0 3 85 4 2 50 1 L M 40 bar °C 5 W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S OIL OIL/BAR 2.8 120 6 Emergency Charge IGN (red) START CUT OFF Control Switch Lamp ON/OFF (green) S3 S2 L1 S1 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Opt.16.47W 57.24V (OPTION) SCC STEYR-CONTROL-CENTER 40 10 175 5 °F 21 0 25 0 80 10 0 12 0 SPEED/KN °C 48. Gauge Lighting Opt.WIRING DIAGRAM / INSTR.com 2179341/D-03-070627-tedoc .3 TEMP TEMP/°C 73 77.08. (15000-01) Z3 58000-01 Fuse 10A F9 4 M M 1 2 85 86 87a 87 30 1 2 1 2 + G _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 3 4 3 + _ J1 / A 1 Connector Illumination X8 switch Z2 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 J1 / G 7 60616-01 82 Z4 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 (no connection) www.8 6.11W 014.4/6 CYL.Solas .56N 102.4 117 14:05 49. Gauge Switch-Constant Pressure Oil-Pressure Revolution P2 E11 S7 Lighting RPMGauge E12 Intermediate Cable Charge Indicator 24 V Engine OILCoolant Preheating Temperature control Gauge Lamp P1 L3 X 24 1 2 3 4 No.27. Key OilOpt.

....................................................................................................... 85 Provjera rashladnog sredstva ............ 86 Anode rashladnog sustava ....................................................... 94 Pripreme za izvanzesonsko skladištenje .. 86 Drenaža kruga sirove vode u motoru ................................................................................................................................................................................................................................................. 96 83 ................ 87 Zračni filter .................................................................................................................................................. 92 Evidencija montaže i pregleda prije isporuke ........... 85 Dopuna motornog ulja ..................................................................... 88 Podešavanje remenja ................................ 85 Razina ulja servoupravljača ................................ 88 održavanje Poly-V-remen .................... 91 STEYR zastupstvo – Lista provjere ................................................................................................................................................................ 88 Usklađivanje motora .................................................................... 89 Izbor propelera ....................................................... 95 Pokretanje nakon skladištenja................... 95 Dnevnik motora (knjiga motora) ............................................................................................................................................................................................AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA Provjera razine motornog ulja ... 85 Razina ulja mjenjača .......................... 86 Provjera sirove vode .......

84 .

poput GM Servo ili Dexron II. također se smiju koristiti. 21 06006 Razina ulja mjenjača 22 Kad god provjeravate razinu motornog ulja. Ako je potrebno. dodajte ulje za automatske mjenjače (raspoloživo u lokalnom STEYR Marine zastupstvu Druga odobrena ulja. također provjerite razine ulja u servo upravljaču. također se smiju koristiti. Ako se previše napuni. Nemojte previše puniti mjenjač. 20 Razina ulja servoupravljača 21 Kad god provjeravate razinu motornog ulja. Napomena: Uzmite u obzir specifikacije proizvođača mjenjača. Druga odobrena ulja. Ako je potrebno. Nemojte previše puniti spremnik pumpe.pjenjenja (zrak u ulju). gubitka učinkovitosti i smanjenja radnog vijeka motora. poput GM Servo ili Dexron II. dolijte ulje za automatske prijenos (dostupno u lokalnom STEYR Marine zastupstvu).Provjera razine motornog ulja POZOR: Provjerite samo kada je motor hladan ili nakon perioda gašenja od pribl. također rovjerite razine ulja u mjenjaču. očistite ju i ponovo umetnite u cijev za mjerenje ulja (19/A). dolazi do visokih radnih temperatura. NAPOMENA: Uklonite moguća zagađenja iz ulja. Izvadite ju opet i provjerite razinu ulja prema markerima. 3 do 5 min. 19 06005 Vratite poklopac za ulje na njegovo mjesto. 85 22 06007 . B 19 Zatim izvadite šipku za mjerenje ulja (19/A). Uporaba motornog ulja kakvoće različite od one specificirane može dovesti do poništenja jamstva. POZOR: Motorno ulje ne smije prelaziti oznaku maksimuma. A Dopuna motornog ulja Skinite poklopac otvora za punjenje motornog ulja (19/B) i dolijte STEYR TURBO DIESEL ENGINE OIL 5 W-50/10 W-40 ili ekvivalentno označeno s ACEA B4 – 02/E7 ili s API Code CF do određenog markera za maksimum na šipci za mjerenje ulja.

86 . 06020 POZOR: NAPOMENA: Ako ne koristite originalno STEYR rashladno sredstvo. obratite se STEYR Marine zastupstvu A 25 06016 Provjera sirove vode (otvoreni rashladni krug) Punjenje se obavlja automatski preko pumpe za sirovu vodu nakon pokretanja motora.brzo pokrenite motor tako da se pumpa za vodu sama isprazni. 06015 25 Otpustite 2 obujmice crijeva (25/A) i skinite crijeva za sirovu vodu. A 23 Skinite poklopac hladnjaka (23/A). 24 A 24 Skinite drenažni čep (24/A). To može dovesti do ozbiljnih opeklina od vrelog rashladnog sredstva. Razina rashladne tekućine treba dosezati oznaku „MAX“ (23/B) u ekspanzijskoj posudi. zatvoreni rashladni krug je pod tlakom Ne pokušavajte otvarati poklopac hladnjaka ili drenažne čepove dok je motor vruć. NAPOMENA: Drenažni čep (24/A) nije raspoloživ na svim tipovima. Čim se motor ohladi. Motor se prazni sam putem ispušnog sustava. poklopac se može otvoriti. može doći do ozbiljnih oštećenja rashladnog sustava vašeg motora. Dolijevajte isključivo STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora. NAPOMENA: Što se tiče procedure za dreniranje ostale opreme na vašem brodu. B 23 Drenaža kruga sirove vode u motoru POZOR: Ako se sirova voda na vrijeme ne ispusti iz kruga prije zimske sezone i/ili svakodnevno kada se motor koristi tijekom zimske sezone.Provjera rashladnog sredstva (zatvoreni rashladni krug) POZOR: Dok je motor vruć. može dovesti do oštećenja motora uslijed smrzavanja.

može se montirati galvanski izolator u seriji sa žicom uzemljenja (zelena) na kablu za obalnu struju između broda i utičnice za obalnu struju na doku. 5 29 06022 87 . a nije opremljen galvanskim izolatorom. 27 06018 2 1 NAPOMENA: Pregledajte anode svakih 30 dana ili češće ako se koriste u ekstremno slanoj vodi. 28 06021 4 3 NAPOMENA: Ako je brod priključen na izvor izmjenične struje (obalna struja). Brodovi koji se priključuju na AC agregat (obalni) zahtijevaju zaštitu od povišenog potencijala korozije. Skinite anode i pregledajte ima li galvanske erozije svakih 150 sati ili godišnje. a svi uređaji za uzemljenje moraju biti međusobno spojen. ali dopušta prolazak izmjenične struje (AC) omogućavajući tako putanju za struje lažne struje uzemljenja. BRODSKE MOTORE 26 1 2 06017 Ima ukupno 4 potrošne cink anode u rashladnom sustavu sirove vode. Anode se trebaju zamijeniti kada gubitak materijala iznosi 50 – 75 %. galvanske i “raspršene struje”.OPĆENITO Anode rashladnog sustava 26 27 ZA SVE 4-CIL. One su montirane na krajnjim poklopcima izmjenjivača topline. 5 3 4 Anode za antikorozivnu zaštitu Ako je instalirana dodatna elektronička oprema. Izolator blokira protok istosmjerne struje (DC). Pridržavajte se preporuka proizvođača opreme. BRODSKE MOTORE 28 29 ZA SVE 6-CIL. svaki uređaj treba imati pojedinačnu anodu ili uređaj za uzemljenje. cink anode za antikorozivnu zaštitu mogu biti nesposobne da podnose dodatni korozivni potencijal. Za zaštitu. Zamijenite anode ako je gubitak materijala 50 – 75 %.

BRODSKE MOTORE 32 Povremeno provjerite komponente radi jačeg habanja i/ili zazora na zateznom ležaju. Zbog potrebe za specijalnim alatima. 32 NAPOMENA*): *) Preporučuje se često prskati nekim sprejom koji suzbija koroziju u kućište opruge zatezača remena. Usklađivanje motora Usklađivanje motora zahtijeva specijalne alate. Za specifikacije. Postavite obujmicu na vrat filtera i montirajte zračni filter na prirubnicu. 88 . To treba provjeriti za vrijeme priprema za vansezonsko skladištenje. 31 Otpustite obujmicu da zamijenite zračni filter. vidi Specifikacije i održavanje. NAPOMENA: Ako se ne provjeri usklađivanje motora. Izlazna spojka mora biti odvojena od pogonskog vratila. (3 Nm) 31 06023 Održavanje Poly – V – remena ZA SVE 4-CIL.OPĆENITO Zračni filter Svi modeli brodskih motora STEYR Marine Engine opremljeni su zračnim filterom na uvodniku turbopunjača. Skinite zračni filter. Zategnite obujmicu. to može dovesti do preranog otkaza spojke motora ili univerzalnih spojnica. usklađivanje motora mora izvoditi STEYR Marine zastupstvo.

a zatim svakih 50 sati rada. 33 C 34 E D 34 06025 Remen servo pumpe (ako ga ima) NAPOMENA: Servo pumpa je pogonjena remenom zajedno s alternatorom. BRODSKE MOTORE A B 3 2 Mjerni uređaj VR00515/0 za nazubljeni i V-remen Sa zaustavljenim motorom. zatežite remen na alternatoru. on može proklizavati. Remen pumpe sirove vode 33 Provjerite zategnutost remena pumpe za sirovu vodu u sredini (B) između remenice radilice (1) i remenice na pumpi za sirovu vodu (3). 89 . Provjeriti zategnutost remena. Dotegnite remen: – Otpustite nosive vijke alternatora (34/C) i (34/D). NAPOMENA: Remeni alternatora i servo pumpe su specijalni brodski remeni NEMOJTE ih zamjenjivati tradicionalnim V-remenima. zategnutost remena treba provjeriti nakon prvih 10 sati rada. Zategnite vijke (C) i (D). zategnutost remena treba biti takva da se on ugiba 6 – 13 mm (350 ± 50 N) kada prstom pritisnete na označene točke (A) i (B). Ako je remen previše labav. Zakrenite zatezni vijak (E) u smjeru kazaljke sata.Podešavanje remenja ZA SVE 6-CIL. što se ogleda u jačem trošenju i lošoj učinkovitosti generatora ili pumpe. 33 33 1 06024 Remen alternatora Provjerite zategnutost remena alternatora u točki (A) u sredini između remenice radilice (1) i remenice alternatora (2). (zakrenite alternator od motora) i povećajte zategnutost remena (350 +/– 50 N).

zakrenite zatezni vijak (36/G) u smjeru kazaljke sata kako bi povećali zategnutost remena na 300 +/– 50 Nm. Provjeriti zategnutost remena. BRODSKE MOTORE 35 36 Za zatezanje remena: – Otpustite šesterokutni vijak (35/F). 35 F 06026 G 36 06027 90 .ZA SVE 6-CIL. Zategnite šesterokutni vijak (35/F) zakretnim momentom od 23 Nm +/–2 da osigurate nosač negonjene remenice.

koristite propeler s većim korakom. koristite propeler s manjim korakom.OPĆENITO Izbor propelera 37 Vaše STEYR Marine zastupstvo izabralo je propeler projektiran za pružanje vrhunskih performansi i ekonomije goriva u većini uvjeta. ispod predviđenog raspona. MO84K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 < manje od 3200 o/min < manje od 3200 o/min < manje od 3200 o/min < manje od 3700 o/min < manje od 3700 o/min < manje od 3800 o/min < manje od 2600 o/min < manje od 2600 o/min < manje od 4000 o/min < manje od 4000 o/min < manje od 4000 o/min OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D Zbog toga. Ako okretaji motora na punom gasu prelaze predviđeni raspon. okretaji motora na punom gasu trebaju biti u predviđenom rasponu brzina punog opterećenja ( B ). uz normalno opterećenje. koristite propeler s manjim korakom da se povećaju okretaji motora. Brzina vrtnje motora je MO84K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 RPM 37 > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 4000 o/min > više od 2800 o/min > više od 2800 o/min > više od 4400 o/min > više od 4200 o/min > više od 4500 o/min a time i iznad dopustivog raspona ( D ). za specifikacije pogledajte Tehnički podaci i održavanje. NAPOMENA: Oštećenja motora mogu nastati uslijed nepravilnog izbora propelera ako: * okretaji motora ne postižu predviđeni „Raspon brzina punog opterećenja“ motor tako radi u rasponu okretaja ( C ). A B Full Load Speed Range * okretaji motora prekoračuju predviđeni „Raspon brzina punog opterećenja“. Da dobijete maksimalni postotak raspoložive snage ( A ). 91 . Zbog toga. Ako su okretaji motora na punom gasu. Koristite propeler većeg koraka da se okretaji smanje tako da budu u predviđenom rasponu ( B ). okretaji i snaga motora ograničavaju se upravljačem.

9. Provjerite sve električne priključke (motorski snop. Provjerite u sustavu za gorivo protok i propuštanja. 18. Provjerite funkcioniranje prikaza na ploči instrumenata. 15. Ako je potrebno dodajte radne fluide kako je specificirano u Priručniku za rad. Provjerite rad sidrenog svjetla. 13. glavni konektor. 7. a na akumulatoru provjerite pravilan kapacitet. Provjerite zategnutost svih obujmica crijeva za rashladnu vodu. održavanje i jamstvo. 14. Informirajte kupca o važnim smjernicama u Priručnicima za instalaciju i uputite ga u sigurnosne propise. održavanje i jamstvo. Savjetujte kupca što treba činiti kada motorski samodijagnostički upravljački sustav smanji snagu Pogledajte Elektroničku upravljačku jedinicu motora (ECU) u poglavlju Pokretanje u Priručniku za rad. pribor. Provjerite akumulatorske jedinice radi pravilnog polariteta. Provjerite crijeva za gorivo radi pravilne veličine i sigurnog vođenja na motor i s njega. održavanje i jamstvo te u Servisnom priručniku. 10. Informirajte kupca o proceduri uhodavanja u Priručniku za rad.STEYR zastupstvo – Lista provjere 1. Provjerite rad instalacije trimera 17. Vizualno pregledajte motor radi mogućih oštećenja u transportu. Skinite karton s palete i posebno provjerite da su upakirane komponente kompletne i neoštećene. 5. navigacijskih svjetala te svjetala ploče instrumenata. Montirajte drenažni čep kaljuže 92 . Napunite spremnik za gorivo za probni rad motora. 3. Provjerite rad kaljužne pumpe i ventilatora. Provjerite razinu svih radnih fluida: Motorno ulje Rashladno sredstvo Fluid servoupravljača Pogon ili mjenjač Spremnik pumpe trimera 12. ploču instrumenata) 11. 2. 8. 6. 16. 4. Provjerite razinu rashladne tekućine i ulja.

............ ADRESA I DATUM: ...... Pokrenite motor i provjerite normalno pokazivanje instrumenata i normalan radni zvuk.... Provjerite funkcioniranje svih ugrađenih uređaja za upozoravanje............................... 29. Upravljanje – Podmažite vodič kabela OHD-mašću za ležajeve p/No.................................. 21. 24................................... Provjerite ponašanje broda kad je motor u brzini na niskim okretajima.... Provjerite ima li ikakvih propuštanja.................................... Izvedite test pokretanja-praznog hoda i provjerite rad motora................. Z010084/0 20..... ............. podesite brzinu vrtnje motora na rad bez vibracija (vidi Servisni priručnik) 30... 31.............................. (Potpis zastupnika) ZASTUPSTVO:........................... Provjerite montažu i Evidenciju montaže i pregleda prije isporuke................. Z011753/2.. 23............... SATI RADA MOTORA: ....... Kopija „Evidencije montaže i pregleda prije isporuke“ mora se poslati u STEYR MOTORS GmbH...................19.......................................................................................................... Provjerite stanje i zategnutost pogonskih remena................... za vrijeme testnog rada može doči do određenog gubitka radnih fluida.... Ako ima neugodnih vibracija. Podmažite impeler pumpe za sirovu vodu na BUKH-STEYR SOLAS motoru originalnom mašću P/N........................................................................ 22........................ nedostataka....................................................... Postprodajna služba! 93 .............................. TIP MOTORA/SERIJSKI BROJ: ....................... (Vidi slijedeću stranicu) 28....................... Provjerite pravilan rad mjenjača..................................... (Potpis mehaničara) ............................................................ Pribavite apsorpciju opterećenje propelera 27.......... znakova pogrešne uporabe itd..................................... Iščitajte zapamćene servisne šifre i izvedite potrebne korektivne postupke 25............................................ POTPIS:. Zaustavite motor i ponovo provjerite razine svih radnih fluida...... Provjerite čvrsto nasjedanje svih vijaka montažnih oslonaca motora.................... 26...........

.................... l/min Okretaji lera: ................................................................................... motorski prostor................. brzina broda: .................................... rashladno sredstvo) provjerene Mjerenje podataka na nazivnoj snazi: Tlak motornog ulja Maks...................................................... Adresa/Telefon:....................................................................................... Tip sekundarnog pogona (ako ga ima): ................... Zastupnik Poduzeće: .......: ................. °C Tlak nabijanja na maks........ .......................................... ......................... kontrolna stanica (ako je ima): ..................... mbar Povratni tlak ispuha: .. . ........... Instrumenti podešeni: ................................................................ ulje mjenjača.........................) provjereno: ...................cm2 Temperatura motorskog prostora ........ Propuštanje (ulje........... o/min Ime upisivača:..................................... ...................................................................... Presjek usisnog voda zraka....................... jamstvo će biti poništeno! 94 .................................. Propeler: ................................................................... Sigurnosne instrukcije izvedene Priručnik....................................................................................................................... motora........................................................... Tip grijanja kabine (ako ga ima): ................. CEL – gasi se nakon 0............ brzina motora: ....................... ......................................................................... jamstvo i rad objašnjeni Tip broda: Model Br.............: ............................................................ mbar Temperatura ispušnih plinova/ sirove vode: ...................... kg Dimenzije propelera: ..................................... bar Temperatura rashl........................... °C Maks.................. od....................................... m ............................. .............. rashl..............sred........................................ gorivo................... ....................................................................................................: ...... Adresa/Telefon: .................... °C Protok goriva na leru (mjereno u povratnom vodu): .................................................... Vlasnik broda: Poduzeće/Ime: ....Evidencija montaže i pregleda prije isporuke: motor br.......7 s DA NE Test izveden na:.............. o/min: .......................... hidrauličko ulje........... .: Duljina broda: Težina broda: da da ............. Model motora: Serijski broj: Razine radnih fluida (motorno ulje........................................... sred...... 2..... Mjenjač: Redukcija brzina: Tip motora: ............................... (Ime velikim slovima) Molimo da odmah vratite kopiju ovog izvještaja i Jamstvene registracijske kartice vašem STEYR MOTORS GENERALNOM DISTRIBUTERU............................................................................................................................................ Ako to ne učinite................. da Pogonski sustav: ............

95 . Dodajte u gorivo stabilizator goriva. Ispumpajte kaljužu do suha i očistite motorski odjeljak. Pogrešno spajanje terminala akumulatora može oštetiti elektronički sustav. Pokretanje nakon skladištenja Odgovarajuće pokretanje motora doprinijet će učinkovitom i besprijekornom radu gledano dugoročno. 8. 5. Poprskajte motor izvana uljem za spriječavanje korozije. 10. goriva ili vode. (Uvjerite se da svi sustavi rade pravilno. Provjerite rashladno sredstvo (zatvoreni krug). posljedica mogu biti skupa oštećenja uslijed smrzavanja. NAPOMENA: Ako se sirova voda ne ukloni potpuno iz motora. 6. 2. 1. 11. Promijenite filter za gorivo.) 10. Pregledajte zračni filter. pokazivače tlaka ulja i temperature vode. 7. 3. Podmažite vanjske strane terminala. POZOR: Nedovoljan dovod sirove vode može oštetiti motor i pumpu za sirovu vodu. Sastavite sustav sirove vode. Promijenite motorno ulje i uljni filter. Savjetujte se s vašim STEYR Marine zastupstvom gdje ćete dobiti profesionalnu pomoć u izvođenju pravilnog izvansezonskog skladištenja. Drenirajte motorski sustav sirove vode. Pokrenite motor. Očistite terminale akumulatora. Provjerite sve dijelove radi propuštanja ulja. 6.Pripreme za izvansezonsko skladištenje Odgovarajuće konzerviranje motora doprinijet će učinkovitom i besprijekornom radu na dulje vrijeme. 1. 4. 8. a CRNI kabel na negativni terminal. Provjetrite motorski odjeljak i kaljužu. Otvorite uvodnik sirove vode. 4. Temeljito provjerite brod i motor radi labavih ili nedostajućih vijaka ili matica. 9. Otvorite zaporni ventil za gorivo i provjerite sve vodove goriva radi propuštanja. Odvojite akumulator i spremite ga. 9. Promijenite ulje ili mazivo u mjenjaču. POZOR: Spojite CRVENI kabel na pozitivni terminal. Ispustite vodu iz sustava sirove vode za brod i pogonski sustav (pogledajte proizvođačke upute za skladištenje). Provjerite stanje crijeva i obujmica za crijeva. 7. 3. Provjerite voltmetar. 2. 5. Vaš STEYR Marine zastupstvo rado će vam biti na raspolaganju kao savjetnik ili ekspert za performanse. Probni rad.

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 96 .

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 97 .

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 98 .

..................................... mjenjačka kutija........................................................JAMSTVO Uvjeti pomorskog jamstva .............................................................. 108 99 ........... identifikacijski brojevi modela broda i trupa ........................... 100 Motor. 105 Identifikacijska kartica vlasnika .................................................................................................... 107 Servisna mreža .... 106 Prilog 1 ...........................

Ova kartica predstavlja vašu tvorničku identifikaciju registracije i morate ju čuvati radi buduće uporabe kada bude potrebno. uloške filtera te ostale stavke održavanja koje se ne mogu ponovo upotrijebiti uslijed kvara obuhvaćenog jamstvom. Ako se jamstvo ne registrira u gore navedenom periodu. Kupac ovim izjavljuje da se sve dane informacije mogu zabilježiti u svrhu buduće uporabe prema nahođenju firme STEYR MOTORS. uzeta pod zakup ili posuđena ili kada je Proizvod radio 25 sati/500 km. vaš Zastupnik može zatražiti Jamstvenu registracijsku karticu da bi provjerio datum kupnje i iskoristio podatke na kartici za pripremu obrazaca Jamstvenog zahtjeva. Jamstvo za proizvod nije u potpunosti na snazi ukoliko se proizvod ne registrira u tvornici unutar najviše 60 dana od datuma predaje konačnom kupcu. Jamstvena registracijska kartica utvrđuje ime i adresu kupca. Svi troškovi rada bit će plaćeni objavljenim STEYR MOTORS smjernicama za standardna vremena popravaka. na snazi će biti EU opći jamstveni uvjeti. Primjerak Jamstvene registracijske kartice. broj modela i serijski broj proizvoda. Međunarodna registracija vlasnika Distributer STEYR MOTORS. Ako se ne primjenjuju lokalni zakonski uvjeti. mora proslijediti Jamstvenu registracijsku karticu u STEYR MOTORS Austria. Osnovno jamstvo za motor Ovo Jamstvo pokriva sve kvarove Proizvoda nastale pri normalnoj uporabi te servis za sve kvarove nastale iz nedostataka u STEYR MOTORS materijalima ili izradi. Konačni kupac je odgovoran za ispunjavanje zahtijevanih dokumenata i njihovo slanje u firmu STEYR MOTORS. MORA vam biti uručena čim je kartica potpuno ispunjena od strane Distributera/Zastupnika koji je prodao proizvod. STEYR MOTORS će platiti razumne troškove rada za demontažu i montažu motora. označen kao „Primjerak za kupca“. antifriz. ime i adresu Distributera/Zastupnika koji je prodao proizvod Distributer/ Zastupnik također ovjerava da ste vi prvotni kupac i korisnik proizvoda. koji je odgovoran za provođenje programa jamstvenih registracija/zahtjeva. kada je to potrebno zbog popravka kvara obuhvaćenog jamstvom. STEYR MOTORS će platiti troškove za ulje za podmazivanje. STEYR MOTORS zadržava pravo izmjena ili modifikacija proizvoda bez podrazumijevanja ikakvih obaveza za primjenu izmjena na ranije izrađene Proizvode.UVJETI POMORSKOG JAMSTVA STEYR MOTORS Ograničeno jamstvo STEYR MOTORS GmbH. Ako ikada zatrebate jamstveni servis za ovaj proizvod. kako je izneseno niže. ako se radovi izvode za normalnog radnog vremena. 100 . kao datum početka jamstva računat će se datum otpreme iz firme STEYR MOTORS. koji se izvodi uslijed kvara obuhvaćenog jamstvom. potrebne za ispravljanje nedostataka u materijalu i/ili izradi proizvoda STEYR MOTORS tijekom perioda Osnovnog jamstva za motor. vrstu uporabe te kodni broj. jamči prvotnom kupcu na malo da će izvoditi sve popravke ili zamjene. datum prodaje. Trajanje jamstva počinje ili na datum isporuke Proizvoda ili na datum kada je jedinica bila prvi put iznajmljena. Odgovornosti firme STEYR MOTORS Za vrijeme Osnovnog jamstva za motor STEYR MOTORS će snositi sve troškove za dijelove i rad koji su potrebni za popravak oštećenog Proizvoda. dalje u tekstu „STEYR MOTORS“. što god nastupi prije.

ali su isključene u slučaju svih komercijalnih brodova i primjena. gorivom. zagrijavanja. osim ako je problem prouzročen nedostacima u STEYR MOTORS materijalu ili tvorničkoj izradi. Ograničenja STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove ili štete nastale iz postupaka za koje STEYR MOTORS utvrdi da su bili zlouporaba ili nemar. hrđu ili koroziju te postupke pokretanja. 101 . prekoračenje brzine. Postupci sa smanjenom snagom moraju biti na ili ispod 400 o/min maksimalnog nazivnog broja okretaja. Pobrinite se da vaš Zastupnik/ Distributer ispuni Jamstvenu registracijsku karticu i pošalje tvornički primjerak STEYR MOTORS Distributeru za vaše područje. Zastupnik. Kada kupite STEYR motor kao i 'stern drive' pogon (Bravo serija) proizveden u firmi Mercruiser Jamstvo za 'Stern Drive' pogon za MerCruiser BRAVO seriju obuhvaćeno je MerCruiser međunarodnom jamstvenom policom. Neovlaštene modifikacije motora ili servis od strane neovlaštene službe. Komercijalna primjena definirana je kao bilo koji rad ili posao povezan s korištenjem Proizvoda ili svaka uporaba Proizvoda koja donosi prihode. uhodavanja ili gašenja motora. neprikladno skladištenje. sve odnosne takse i ostale gubitke nastale kao posljedica kvara obuhvaćenoga jamstvom. Vlasnik je odgovoran za troškove istraživanja pritužbi. Brodograditelj ili Prodavač vozila) obavezan je provjeriti motor i instalaciju na početku Jamstvenog perioda. Rad za užitak Ova postavka snage namijenjena je za primjene pri različitim opterećenjima gdje je puna snaga ograničena na jedan (1) satu u svakih osam (8) sati rada. policijske i slične primjene. Ova postavka poznata je kao ISO 3046 Fuel Stop Power Rating i služi za primjene koje se obavljaju manje od 1 500 sati godišnje. Odgovornost prodavača Konačni prodavač (Distributer. troškove „zastoja“. vodom.Međunarodna registracija vlasnika (Nastavak) U nekim zemljama zakon zahtijeva da registracijske liste budu u arhivi tvornice i Zastupnika. odsustvo održavanja sustava hlađenja. Ova postavka poznata je kao ISO3046 (ISO 8665) Fuel Stop Power Rating i služi za neprofitne primjene u svrhu užitka. ako bi ikad bilo potrebno stupiti u vezu s vama. STEYR MOTORS također nije odgovoran za kvarove prouzročene nepravilnim uljem. Postupci sa smanjenom snagom moraju biti na ili ispod 200 o/min maksimalnog nazivnog broja okretaja. uključujući. mornaričke. čak i ako se Proizvod samo povremeno koristi u ovakve svrhe. Vlasnik je odgovoran za popravke koji se ne donose na motor. u bilo kojem dijelu jamstvenog perioda. Komercijalna primjena Namijenjena za povremenu uporabu za primjene pri različitim opterećenjima gdje je puna snaga ograničena na dva (2) sata u svakih osam (8) sati rada. ispunite „Jamstvenu registracijsku karticu“ koja dolazi uz 'Stern Drive' pogon i pošaljite karticu na Mercruiser kanal. Odgovornost vlasnika Vlasnik je odgovoran za održavanje brojača sati rada motora u dobrom radnom stanju i u svako vrijeme te mora osigurati da brojač sati rada točno prikazuje ukupan broj sati rada Proizvoda. podmazivanja ili usisa. Molimo. globe. oštećenja tereta. Vaša je želja da SVE proizvode registrirate u tvornici. prepunjavanje goriva. Druge komercijalne primjene su čarter. prljavštinom ili drugim zagađivačima u gorivu ili ulju. ali ne ograničeno samo na to: rad bez odgovarajućih rashladnih sredstava ili maziva. Konačni prodavač je odgovoran za sve probleme/zahtjeve uslijed „zlouporabe“ koji nisu u skladu sa STEYR MOTORS smjernicama za korištenje.

Za vrijeme Produljenog jamstva za glavne komponente STEYR MOTORS će snositi troškove. brtve. filtere za zrak. po našem izboru. 2. filtere separatora gorivo/voda. osigurače. cinčane čepove. kako je navedeno u stupcu Trajanje u donjoj tablici. STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove nastale uslijed: 1. Komponente održavanja uključuju.Ovo jamstvo ne obavezuje STEYR MOTORS da snosi ikakve naknade za transport bilo kojeg STEYR MOTORS motora/proizvoda do i od mjesta predviđenog od strane firme STEYR MOTORS za Jamstveni servis. Nepravilna montaža (Referenca: Priručnik za montažu s uputama) STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove komponenata održavanja koje je isporučio STEYR MOTORS po isteku 90 dana nakon početnog datuma trajanja jamstva. tlačne poklopce ekspanzijske posude i termostate. Opseg jamstva Troškove popravka snosi STEYR MOTORS Kategorija pokrivenosti Osnovno jamstvo za motor ZADOVOLJSTVO Produljeno za glavne komponente Osnovno jamstvo za motor * Štogod nastupi ranije. uljne filtere. četkice. za popravak ili zamjenu pokvarenog dijela obuhvaćenog jamstvom i bilo kojeg dijela oštećenog pri jamstvom obuhvaćenom kvaru oštećenog pokrivenog dijela. filtere za gorivo. Uporaba ili primjena Proizvoda nedosljedna s njegovim nazivnim vrijednostima iznesenim u popratnoj dokumentaciji. remenje. Produljeno jamstvo za glavne komponente Produljeno jamstvo za glavne komponente pokriva kvarove obuhvaćene jamstvom za slijedeće motorne ili lijevane dijelove (***Pokriveni dijelovi): Odljevak bloka motora Kovani dijelovi bregaste osovine Kovani dijelovi radilice motora Klipnjače Lančanik radilice Lančanik bregaste osovine Kućište motora Kućište zamašnjaka Kvarovi blazinica i ležajeva NISU pokriveni. crijeva. Trajanje počinje paralelno s Osnovnim jamstvom za motor. Pokrivenost Mjeseci 24 60 12 Trajanje * Sati/km 1 000/20 000 1 800/36 000 1 000/20 000 Dijelovi Rad Radovi na demontaži i montaži Da Ne Da Da Da ** Da ** Da Da Da Pokriveni dijelovi kako je navedeno gore 102 . Produljeno jamstvo za glavne komponente nastavlja se i poslije isteka Osnovnog jamstva za motor. što god nastupi kasnije. filtere za vodu. ali nisu ograničene na: impelere pumpe za morsku vodu. Svaki STEYR MOTORS Proizvod ili dio popravljen ili zamijenjen pod Jamstvom podrazumijevat će originalno Jamstvo za proizvod i Preostali period jamstva za proizvod ili devedeset (90) dana. brizgaljke za gorivo.

Komponente uključene u paket koji je prodao STEYR MOTORS, ali isporučene od trećih proizvođača t.j. krmeni pogoni 'Stern drive', jedreni pogoni, mjenjačke kutije i vodeni mlazni pogoni, podrazumijevat će jamstvene uvjete odnosnog proizvođača. Jamstvo ne pokriva bilo kakve troškove prijevoza, porinuća ili dizalica. Ovo jamstvo odnosi se na sve Vlasnike u lancu distribucije, a Pokrivanje se prenosi na sve slijedeće Vlasnike do kraja perioda Pokrivenosti. STEYR MOTORS NE POKRIVA TROŠKOVE HABANJA ILI ISTROŠENOSTI POKRIVENIH DIJELOVA. STEYR MOTORS NE DAJE NIKAKVA DRUGA IZRIČITA JAMSTVA, OSIM GORE UTVRĐENOGA, A SVE DRUGE OBAVEZE ILI ODGOVORNOSTI, UKLJUČUJUĆI SPECIJALNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI POTENCIJALNE OBAVEZE NASTALE USLIJED NEMOGUĆNOSTI BILO KOJEG STEYR MOTORS MOTORA/PROIZVODA DA PRAVILNO RADI, OVIM SE ISKLJUČUJU. OVO JAMSTVO NE POKRIVA BILO KOJE SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI POVEZANE TROŠKOVE, POPUT PUTNIH TROŠKOVA, TRANSPORTA, POSEBNIH TROŠKOVA USLIJED INSTALACIJA KOJIMA DA BI SE PROIZVODI UČINILI DOSTUPNIMA, TROŠKOVA DOKOVA ILI DIZALICA, UPORABNIH GUBITAKA, GUBITAKA PRIHODA, GUBITAKA VREMENA, GUBITAKA SVOJINE, OSOBNIH POVREDA ILI ŠTETA NA DRUGIM DIJELOVIMA ILI DOBRIMA, OSIM NAZNAČENIH PROIZVODA ISPORUČENIH OD STEYR MOTORS. TAKOĐER, IZDACI POVEZANI S DEMONTAŽOM I/ILI ZAMJENOM PREGRADA ILI MATERIJALA, PROUZROČENO KONSTRUKCIJOM BRODA/VOZILA, A RADI PRISTUPA PROIZVODU KOJI NIJE POKRIVEN OVIM JAMSTVOM.

Procedura za podnošenje Jamstvenog zahtjeva
Za svaki defekt pokriven ovim Jamstvom, obratite se ovlaštenom STEYR MOTORS Distributeru ili Zastupstvu, uz predočenje vaše STEYR IDENTIFIKACIJSKE KARTICE VLASNIKA, OBRASCA PREGLEDA PRIJE ISPORUKE i SERVISNE KNJIGE da biste dobili naziv i adresu najbliže ovlaštene radionice za servisiranje i popravke unutar trideset (30) dana nakon otkrivanja takvog defekta. STEYR MOTORS zadržava pravo da prihvati ili odbije takve Jamstvene zahtjeve. Ako se motor popravlja pod STEYR MOTORS Jamstvenim uvjetima, Distributer će podnijeti jamstveni zahtjev u STEYR MOTORS Austria unutar šezdeset (60) dana od popravka. Nepridržavanje svih zahtjeva za podnošenje zahtjeva značit će odreknuće svih zahtjeva za štete i ostale olakšice. Ako niste zadovoljni Jamstvenim servisom obavljenim pod ovim Jamstvom, molimo pošaljite svoje komentare u STEYR MOTORS Austria.

Ograničenja (Nastavak)
STEYR MOTORS ne daje jamstvo za pomoćne uređaje koje nije isporučila tvornica STEYR MOTORS. Dijelovi korišteni u Jamstvenim popravcima moraju biti novi dijelovi marke STEYR MOTORS, ugradbeni dijelovi odobreni od STEYR MOTORS ili popravljeni dijelovi. STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove nastale uslijed korištenja dijelova koji se ne isporučuju od strane STEYR MOTORS. Svaki STEYR MOTORS Proizvod ili dio zamijenjen pod Jamstvom automatski će postati vlasništvo firme STEYR MOTORS. STEYR MOTORS nije odgovoran za štete nastale uslijed dugotrajnijeg ili nepravilnog skladištenja. Dugotrajno skladištenje definirano je kao vrijeme dulje od jedne (1) godine od dana isporuke iz firme STEYR MOTORS. 103

Pokrivenost

Jamčeni proizvodi
Ovo se Jamstvo odnosi na nove motore koje je prodala firma STEYR MOTORS, a koji se koriste za brodski pogon ili pogon vozila bilo gdje na svijetu gdje su dostupni servisi ovlašteni od firme STEYR MOTORS. Bilo koje Jamstvo za STEYR MOTORS proizvode uvjetovano je pravilnim radom i održavanjem sukladno odgovarajućim STEYR MOTORS’ smjernicama i specifikacijama održavanja. ‘Proizvod’ se sastoji od novog motora STEYR MOTORS te pomoćnih uređaja, kako je navedeno niže, koji su odobreni i isporučeni od strane firme STEYR MOTORS, a koji su instalirani bilo od strane firme STEYR MOTORS ili od strane STEYR MOTORS ovlaštenog Distributera/Zastupnika. Ovi proizvodi imaju utvrđenu Radnu oznaku.

Odgovornost vlasnika (nastavak) Za vrijeme Osnovnog jamstva za motor i Produljenog jamstva za glavne komponente
Vlasnik snosi troškove ulja za podmazivanje, antifriza, uložaka za filter i drugih stavaka održavanja zamijenjenih za vrijeme jamstvenih popravaka, osim ako se te stavke mogu ponovo uporabiti za jamstvom obuhvaćene kvarove. Vlasnik je odgovoran za rad i održavanje Proizvoda kako je navedeno u odnosnom STEYR MOTORS Priručniku za rad i održavanje. Vlasnik je također odgovoran za pružanje dokaza da su izvedeni svi radovi preporučenog održavanja. Prije isteka primjenjivanog Jamstva, Vlasnik mora obavijestiti STEYR MOTORS Distributera, ovlaštenog Zastupnika ili drugu radionicu za popravke ovlaštenu od STEYR MOTORS o bilo kojem jamstvom obuhvaćenom kvaru i učiniti Proizvod dostupnim za popravak u takvoj radionici. U slučaju bilo kojeg kvara Proizvoda, Vlasnik snosi troškove vuče broda/vozila u stanicu za popravak, kao i sve pridružene naplate. Vlasnik je odgovoran za troškove komunikacije, putne troškove, prehranu, prenoćište i slične izdatke nastale kao rezultat nekog jamstvom obuhvaćenog kvara. Vlasnik je odgovoran za troškove istraživanja pritužbi, osima ako problem nije prouzročen nedostatkom u STEYR MOTORS materijalu ili tvorničkoj izradi. Vlasnik je odgovoran za popravke koji se ne donose na motor, troškove „zastoja“, oštećenja tereta, globe, sve odnosne takse i ostale gubitke nastale kao posljedica kvara obuhvaćenoga jamstvom.

Nadležnost suda
Mjesto rješavanja mogućih sporova bit će nadležni sud u Beču, Austrija. STEYR MOTORS zadržava pravo podnošenja tužbe protiv kupca i na drugim. Ovi Uvjeti isporuke i prodaje bit će tumačeni i rješavani prema austrijskim zakonima. U nekim zemljama Vlasnik ima zakonska prava koja ne mogu biti narušena ili ograničena uvjetima ovoga Jamstva. Ništa u ovom Jamstvu ne isključuje niti ograničava bilo koja ugovorna prava što ih Vlasnik može imati prema trećim strankama.

IZDANJE 20.07.2007 104

Motor, mjenjačka kutija, identifikacijski brojevi modela broda i trupa

Zabilježite broj modela i serijski broj vašeg motora i mjenjačke kutije odmah nakon kupnje. Tako ćete ih imati pri ruci kad vam budu potrebni prilikom naručivanja dijelova ili literature.

Model motora br.: _______________________________________________________________ Serijski br. motora: ______________________________________________________________ Br. modela mjenjačke kutije ili krmenog pogona: ____________________________________ Serijski br. mjenjačke kutije ili krmenog pogona: ____________________________________ Ključ paljenja br.: ________________________________________________________________ Model broda br.: ________________________________________________________________ Identifikacijski br. trupa (HIN): _____________________________________________________ Preporučene dimenzije propelera: _________________________________________________

Zamjenski dijelovi Nikada ne koristite dijelove nepoznate kakvoće na svom brodskom motoru STEYR Marine Engine. Insistirajte na ORIGINALNIM-STEYR brodskim dijelovima. Posjetite lokalno STEYR Marine zastupstvo.

STEYR MOTORS GMBH 2007
Sva prava na izmjene i modifikacije zadržana.

105

106 .

rukovatelj smije nastaviti s nadziranom snagom preopterećenja. Rezultat koji će vozač osjetiti je smanjenje brzine vrtnje motora.Prilog 1: Informacija o izvođenju nadzora na motoru tip MO266K43 Nadzor snage preopterećenja pomoću upravljačke jedinice motora Ovaj posebni motor ima funkciju za automatsko praćenje snage preopterećenja. stalne snage i djelomične snage mogu donekle varirati tijekom rada. Nakon toga perioda ECU će početi smanjivati snagu na vrijednost za stalnu snagu. položaju. Elektronička upravljačka jedinica (ECU) nadzire performanse motora u svakoj fazi rada i izračunava ciklus rada na preopterećenju kao i potrebne faze djelomičnog opterećenja. To znači da će produljen rad s potpuno otvorenim leptirom motora imati za posljedicu dulji period djelomičnog opterećenja. Smanjenje brzine određeno je konstrukcijom broda i propulzijske jedinice. 107 . da bi se regenerirala funkcija preopterećenja. a mora biti procijenjeno tijekom početnih ispitivanja broda. Rad motora ostaje na stalnoj standardnoj snazi sve dok se ručica gasa drži u maks. Nakon rada motora na djelomičnom opterećenju ili niskom opterećenju tijekom 20 minuta. Karakteristike snage preopterećenja. Sustav omogućava vozaču postizanje snage preopterećenja tijekom najviše 6 minuta.

steyr-motors. AUSTRIA Telefon +43 7252 222 – 52 Telefaks +43 7252 222 – 29 e-mail: service@steyr-motors. 4407 STEYR.com http://www.SERVISNA MREŽA AUSTRIA STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1.steyr-motors.com/distributors/distributors.com Potpunu listu svjetske Servisne mreže može se naći na našoj početnoj stranici pod: http://www.htm 108 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful