STEYR MARINE ENGINES

4 CILINDRA + 6 CILINDARA

PRIRUČNIK ZA RAD, ODRŽAVANJE I JAMSTVO
P/N Z001022/0 7. izdanje Lipanj 2007

www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407 Steyr-Gleink, AUSTRIA

DOBRODOŠLI NA BROD

Čestitamo na vašoj odluci da izaberete STEYR brodski motor za vaš brod i nadamo se da ćete uživati s njim. STEYR MOTORS GmbH razvio je visokobrzinski dizel motor s modularnim visokotlačnim ubrizgavanjem goriva specijalno za morske uvjete. Brodski motori STEYR projektirani su za prilagodbu na različite sustave propulzije. Da biste udovoljili svojim očekivanjima, molimo da pažljivo proučite ovaj priručnik za vaš novi STEYR brodski motor da biste stekli dovoljno informacija o njegovu radu i rukovanju njime te radi optimalne uporabe različitih ugrađenih funkcija. S ljubaznim pozdravima, STEYR MOTORS GmbH

VAŠ STEYR MARINE ZASTUPNIK

STEYR MOTORS GmbH Postprodajne usluge Im Stadtgut B1 4407 Steyr, Austria www.steyr-motors.com
3 7. Izdanje, Lipanj 2007 P/N Z001022/0

GENERALNI DISTRIBUTERI STRANICE 99 – 108 Ovo poglavlje sadrži jamstvene uvjete (servise i obaveze) za vlasnike i proizvođače STEYR brodskih motora. adekvatno odlaganje i trgovčevu testnu listu. izbor propelera. AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA STRANICE 83 – 98 Ovo poglavlje sadrži upute za testove tehničkog prijema montaže. kao i pravilne postupke pokretanja i rukovanja STEYR brodskim motorima. pokretanje nakon skladištenja.Kako se služiti ovim priručnikom Sadržaj OPĆI DIO STRANICE 5 – 12 Ovo poglavlje sadrži korisničke upute i opće napomene o sigurnosti za STEYR brodske motore. opis funkcija i normalnog rada. OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D TEHNIČKI PODACI STRANICE 43 – 54 Ovo poglavlje sadrži tehničke podatke i opis proizvoda za STEYR brodske motore. A B full load speedrange RPM ODRŽAVANJE I PRONALAŽENJE KVAROVA STRANICE 55 – 82 Ovo poglavlje sadrži upute za potrebno održavanje te napomene o uklanjanju mogućih problema na vašem STEYR brodskom motoru. GORIVO I MAZIVA STRANICE 39 – 42 Ovo poglavlje određuje zahtjeve za gorivo i maziva za STEYR brodske motore. 4 . povlačenje iz uporabe. POKRETANJE I FUNKCIJE STRANICE 13 – 38 Ovo poglavlje sadrži kratke upute. JAMSTVO.

...... 11 Simboli .. 6 Reference proizvoda.................................................................................. 7 Osiguranje ................................................... 7 Dokumenti tehničkog prijema montaže ......................................................................... 10 Bojanje dna broda ...................................................................... 9 Zamjenski dijelovi ........................................ 9 Prije isplovljavanja ................................. 12 5 .............................................................................................. 8 Simboli ilustracija .............................................................................................................................................. 10 Dno broda ...........................................................................................OPĆI DIO Općenito ................................ 7 Identifikacijska kartica vlasnika ............................................. 8 Servis zastupnika ............................... 9 Potapanje motora ................................................................................................................................................................................................................................................. 10 Odgovornosti u plovidbi ......... 8 Usluge popravaka .................................................................................................................................................................................................................. Ilustracije i specifikacije ............................ 7 Ukradena jedinica ....................... 11 Sigurnost ............................................................................................................

kako je opisano u poglavlju „Održavanje i pronalaženje kvarova“. nakon temeljitog proučavanja. Svi jamstveni zahtjevi trebaju se upućivati vašem lokalnom STEYR Marine zastupstvu. pouzdanosti i dugog radnog vijeka.) cijela stranica načelno se odnosi na sve tipove motora. za korištenje u brodicama tijekom cijelog radnog vijeka motora.) cijela stranica odnosi se samo na specificirane tipove motora OPĆENITO M0144K33 M0166K28 M0236K42 < 3700 o/min < 2600 o/min < 4000 o/min 3. poglavlja koja se razlikuju označena su na slijedeći način: 1. uz postizanje njihove radne sigurnosti. tehnički podaci. što će vam.) cijela stranica odnosi se na sve motore M0144K33 2. moramo se oslanjati i na vašu podršku. Međutim.Ovaj PRIRUČNIK izdaje STEYR MOTORS GmbH s osnovnom namjenom – pružanje informacija u obliku tehničkih podataka i znanja zasnovanih na našim iskustvima u proizvodnji brodskih dizel motora. CE sukladnost: Uz redovito održavanje. Budući da ovaj priručnik obuhvaća cijelu obitelj brodskih motora STEYR. razine emisije ispušnih plinova nalaze se u predviđenim granicama. 6 . posebno su označeni. n. Bili bismo vrlo zahvalni za vaše odgovore na slijedeća pitanja – – Koji vam opisi ili termini nisu bili razumljivi? – Kakva proširenja ili dodatke biste sugerirali? – Gdje je bilo nekih sadržajnih pogrešaka? Molimo uputite svoje komentare i ideje svom STEYR – Marine zastupstvu. omogućiti rad i servisiranje motora na vašem brodu. ali različiti podaci.pr. Radi stalnoga poboljšavanja u pogledu oblika i sadržaja potrebnih informacija.

da biste se zaštitili od šteta uslijed požara. ilustracije i specifikacije sadržane u ovom priručniku zasnovane su na najnovijim informacijama o proizvodu raspoloživim u vrijeme tiskanja. broj. Ilustracije i specifikacije Kada se u ovom priručniku spominju reference na naziv marke. Ekvivalentni proizvodi koji se koriste moraju zadovoljavati sve važeće Sigurnosne propise Obalne straže SAD (US Coast Guard Safety Regulations) te ABYC standarde za izbjegavanje opasnosti. prijavite broj modela i serijski broj vašim lokalnim vlastima i svom agentu osiguranja. U slučaju krađe. Sve Ilustracije korištene u ovom priručniku ne moraju prikazivati stvarne modele ili opremu. Zabilježiti svaki od tih brojeva u predviđene prostore na kraju ovoga priručnika i na posebnom listu.Reference proizvoda. STEYR MOTORS GmbH zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez obavijesti unosi izmjene specifikacija i modela. Kontinuirana točnost ovoga priručnika ne može se jamčiti. Ukradena jedinica Broj modela i serijski broj na vašem motoru od velikoga su značaja. osim ako nije izričito rečeno drugačije. uključujući i pravo na prekid proizvodnje modela. umjesto proizvoda na koji se poziva. Austrija: Švedska: Finska: Norveška: SAD: SAD: SAD: Engleska: Francuska: Njemačka: Italija: Bundesamt für Schiffahrt Navigation Office Navigation Office DNV = Det Norske Veritas USCG = United States Coast Guard ABYC = American Boat Yacht Council NMMA = National Marine Manufacturers Association LR = Lloyds Register of Shipping BV = Bureau Veritas GL = GERMANISCHER Lloyd RINA = Registro Italiano Navale Sve informacije. a zamišljene su kao reprezentativni prikazi koji služe samo za usporedbu. krađe itd. Molimo da se njihovih savjeta pridržavate na odgovarajući način. Spremite taj posebni list na sigurno mjesto koje se ne nalazi na vašem brodu. vaš zastupnik dužan je izdati vam identifikacijsku karticu vlasnika za vaš STEYR brodski motor. kao i pravo izmjena specifikacija ili dijelova u bilo koje vrijeme. Savjetujte se s vašim lokalnim agentom osiguranja. proizvod ili specifičan alat. bez nastanka bilo kakve obaveze opremanja istima na modelima proizvedenim prije datuma takve promjene. pogledajte Model i serijski broj u ovom poglavlju. Druge zemlje mogu primjenjivati svoje dopunske interne propise. Ta identifikacijska kartica vlasnika služi kao dokaz vlasništva i mora se predočiti u slučaju jamstvenih zahtjeva. Što se tiče smještaja tih važnih brojeva. 7 . može se upotrijebiti neki ekvivalentan proizvod. Identifikacijska kartica vlasnika Prilikom kupnje broda. Osiguranje Osiguranje vašeg STEYR brodskog motora i broda trebalo bi se regulirati što je prije moguće.

Evidencija montaže i pregleda prije isporuke Vaš STEYR Marine također je obavezan ispuniti Dokument o tehničkom prijemu montaže (Installation Acceptance Records) (Poglavlje „AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA“). 8 . Servise će obavljati STEYR Marine zastupstva po lokalnim tarifama. Simboli ilustracija Pogledajte fotografiju ili crtež opisane u tom paragrafu. To je također prilika da s vašim STEYR marine zastupnikom razjasnite moguća pitanja nastala tijekom prvih sati rada na vašem brodu te da uspostavite program servisiranja i održavanja. Kopija Dokumenta o tehničkom prijemu montaže (Installation Acceptance Records) mora se proslijediti u STEYR MOTORS GmbH. Troškove servisnog materijala snosi vlasnik. Pogledajte određene stavke ili osobine opisane u tekstu i ilustrirane na fotografiji. Pogledajte opću temu teksta. Pri tom se na odgovarajući način moraju izvesti potrebni testovi i mjerenja. Servis zastupnika – Održavanje NAPOMENA: Molimo ne zaboravite tražiti da se u vaš priručnik unese potvrda da su testovi za tehnički prijem montaže i prvi servis bili izvedeni u skladu s Dokumentom o tehničkom prijemu montaže. Pogledajte stavku ili osobinu koja nije jasno vidljiva na fotografiji.

vjetrove i stanje mora. Preporučuje se da sve radove na vašem STEYR brodskom motoru izvodi STEYR Marine zastupstvo gdje ste kupili opremu – oni poznaju i vas i opremu koju su prodali. Preporučeni minimum Alati na brodu veliki odvijač mali odvijač križni odvijač kliješta-hvataljke špicasta kliješta komplet ključeva kušalica za 12 V baterijska svjetiljka izolacijska vrpca imbus ključevi Preporučeni minimum Rezervni dijelovi na brodu propeler i sitni dijelovi za montažu propelera filter za gorivo impeler vodene pumpe osigurači žarulje vijci za curenja Ovi popisi predstavljaju preporučeni MINIMUM i nemaju namjenu da obuhvate sve moguće brodske ili plovidbene situacije. * Za dugačke periode rada na visokim okretajima koristite isključivo zamjenske dijelove odobrene od STEYR Marine.Usluge popravaka Sve popravke na vašem STEYR brodskom motoru treba izvoditi ovlašteno STEYR Marine zastupstvo. kvalificiranim osobljem i specijalnim namjenskim alatima za rješavanje svih problema koji se mogu pojaviti. Zamjenski dijelovi Vaš STEYR brodski motor projektiran je za rad u morskim sredinama. gdje se nalaze brojevi telefona i telefaksa STEYR Marine zastupstva. 9 . koje raspolaže profesionalnim znanjima. Recite nekomu kamo idete i kada namjeravate tamo stići ili se vratiti. dovezite svoj STEYR brodski motor do najbližeg STEYR Marine zastupstva. Prije isplovljavanja Provjerite vremensku prognozu. Informacije o adresama zastupnika možete naći na stranici 3. Ako se neki problem pojavi za vrijeme putovanja.

Kašnjenje u izvođenju ovih radova može prouzročiti značajna oštećenja motora. razina vode u brodskoj kaljuži mora se održavati dosta ispod kućišta zamašnjaka. uporaba boje protiv obrastanja usporit će njegov rast. 10 . * Boje protiv obrastanja na bazi tributil-kositra (TBTA ili TBTF) preporučuju se tamo gdje je njihova uporaba dopuštena. prisutno kako u slatkoj tako i u slanoj vodi. Bojanje dna broda Ako se vaš brod nalazi u vodama gdje morsko raslinje predstavlja problem. * * Boja protiv obrastanja na bazi vinil-butila preporučuje se kao alternativna. * NAPOMENA: Bojenje vertikalnog pogona bojom protiv obrastanja na bazi bakra ubrzat će galvansku koroziju. NEMOJTE BOJITI bilo koji dio vertikalnog pogona bojom protiv obrastanja na bazi bakra. ali će zahtijevati učestalije preglede i zamjenu potrošnih anoda. NEMOJTE KORISTITI bilo koju grafitnu boju protiv obrastanja. Dno broda s evidentnim obraslinama prouzrokuje smanjenje vršne brzine za 20 posto ili više. Boje protiv obrastanja na bazi bakra mogu se koristiti. smanjit će brzinu broda.Potapanje motora Izvadite motor iz vode što je brže moguće i obratite se vašem lokalnom STEYR Marine zastupniku radi servisiranja. Periodički čistite dno vašeg broda prema preporukama proizvođača. Dno broda Stanje brodskog dna može utjecati na performanse vašeg broda. Od imperativne je važnosti da vaš zastupnik ukloni svu vodu iz motora i odmah ponovo podmaže sve unutarnje dijelove. NAPOMENA: Nikada nemojte bojati anode za antikorozivnu zaštitu. Morsko raslinje. Savjetujte se sa svojim STEYR Marine ugovornim partnerom o antikorozivnoj boji koja je dopuštena u vašem području. Često provjeravajte ima li u motorskom prostoru suviše nakupljene vode. Električni uređaji moraju se zamijeniti. jer bi se time umanjila njihova djelotvornost.

Kontaktirajte vašu lučku kapetaniju i iskoristite pogodnosti njihovih sezonskih inspekcija brodova i kurseva za obuku. vi imate određene odgovornosti prema drugima. Plovni putovi u nadležnosti su saveznih propisa. Poštujte ta pravila da zaštitite sebe. vaših putnika i promatrača.Odgovornost u plovidbi Kao vlasnik broda. Vi ste pravno odgovorni za sve ljude na vašem brodu. poremećaje pri rođenju i druge reproduktivne poremećaje. svoje putnike i kolege zaljubljenike u plovidbu. Temeljito se upoznajte sa signalima sustava meteoroloških upozorenja i plovnim oznakama na plovnim putovima. Podučite najmanje jednoga od vaših putnika osnovnim stvarima o upravljanju vašim brodom u slučaju nužde. Sigurnost Ovaj priručnik sadrži određene informacije povezane s osobnom sigurnošću vas kao voditelja broda. plus jedno odobreno sredstvo za bacanje s palube radi zaštite ljudi u moru. Pokažite svim članovima posade smještaj opreme za nuždu i kako ju koristiti. UPOZORENJE KALIFORNIJA: UPOZORENJE – PROPOZICIJA 65 Ispušni plinovi dizel motora te neki od njihovih sastojaka u državi Kaliforniji poznati su po tomu da prouzrokuju rak. dok plovidbu unutarnjim vodama i jezerima kontrolira lokalno zakonodavstvo. Po zakonu ste obavezni da za svaku osobu na brodu imate po jedan pojas za spašavanje odobren od HRB-a. Pobrinite se da svi voditelji broda pročitaju ovaj priručnik. Sigurnosni simbol POZOR: postavlja se uz neku važnu informaciju da vi i druge osobe ne biste bili povrijeđeni. Pazite na sve napomene i sigurnosna upozorenja sadržane u ovom priručniku. Proučite pravila plovnih putova područja u kojemu ćete ploviti vašim brodom. 11 . Simbol NAPOMENA: javlja se uz važne informacije kojima se spriječavaju oštećenja mehanizama.

Ukazuje na potencijalnu opasnost od požara. Označava drenažne čepove motora i priključke. Označava da je sadržaj pod tlakom. Označava negativni priključak uzemljenja ili negativni naponski priključak. Označava mjerač koji prikazuje tlak u sustavu podmazivanja sirove vode. aktiviranje trim prekidača za spuštanje pramca broda. Pridržavajte se uputa u Priručniku za rad. Primjer: Dok je brod na brzini glisiranja. OSIGURAČ: Označava uređaj koji štiti električni sustav od preopterećenja.Simboli Određeni simboli ili kombinacije simbola mogu biti postavljeni na vašem STEYR brodskom motoru ili njegovim pomoćnim uređajima. 12 . Znači: staviti ručicu mjenjača u NEUTRAL prije pokretanja motora. Simboli „Opis funkcija“ FILTER: Označava uređaj koji izdvaja zagađenja iz goriva Označava PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVANJE PALJENJA U NUŽDI. aktiviranje trim prekidača za dizanje pramca broda. Označava radni uređaj za pokretanje motora. Označava prisustvo ELEKTRICITETA iznad 50 volti. Hitno zaustavljanje motora. Označava mjerač koji prikazuje napon ili amper sate akumulatora. Označava da ULJE treba doliti ili da je ULJE prisutno. NEUTRAL i NAZAD Simboli „Stanja“ Označava mjerač koji prikazuje ukupni broj radnih sati motora. Ako bilo koji simbol ne razumijete u potpunosti. Izuzetno je važno da razumijete njihovo značenje ili svrhu. On sadrži informacije ili upute bitne za rad tog proizvoda. Također može označavati položaj STOP za kontrolu gasa. Označava akumulator ili mjerač koji prikazuje stanje sustava punjenja akumulator-generator. Pridržavajte se uputa u Priručniku za rad. Simboli „Sigurnosna upozorenja“ Znači da je prisutna opasnost od OZBILJNIH ozljeda. Označava mjerač koji prikazuje brzinu vrtnje motora izraženu u okretajima u minuti. Primjer: Dok je brod na brzini glisiranja. Označava mjerač koji prikazuje tlak rashladnog sredstva motora. Označava kretanje prema dolje. održavanje i jamstvo prije pokretanja motora. Označava PREKIDAČ STOP . OTVOR ZA MOTORNO ULJE: Mjesto gdje se ulje ulijeva u motor. Označava područja koja treba podmazati. Označava položaj ručice mjenjača: NAPRIJED. održavanje i jamstvo prije uporabe motora ili pomoćnog uređaja. Znači: Pročitajte vaš Priručnik za rad održavanje i jamstvo prije korištenja proizvoda. Simboli „Indikatori položaja“ Označava kretanje prema gore. obratite se vašem ZASTUPNIKU. Označava ulje za podmazivanje koje se koristi u mjenjačima. Označava mjerač koji prikazuje temperaturu rashladnog sredstva motora. ili Prikazuje količinu tekućine u spremniku. Identificira otrovne materijale. FILTER: Označava uređaj koji izdvaja zagađenja iz uljnog sustava motora. Simboli „Upute“ Označava da GORIVO treba doliti ili da je GORIVO prisutno.

..................................................................... 28 Svjetla upozorenja i zvučni alarm ......................... 17 Postupci uhodavanja motora ...................... 26 Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu (samo za SOLAS) .............. 23 Ploča instrumenata ....................................POKRETANJE I FUNKCIJE Prije pokretanja ................................ 27 Prekidač za zaustavljanje u nuždi ....................................... 23 Mjenjač ................................................................................. 16 Pokretanje motora (samo za SOLAS) ............................... 18 Rad nakon uhodavanja.......... 23 Štednja goriva .................... 28 Prekidač za zaustavljanje u nuždi (samo za SOLAS) .................................................................................................................................................................. 15 Pokretanje motora ......... 20 Prebacivanje mjenjača ....................................................................................................................................................................... 17 Zaustavljanje motora (samo za SOLAS) .................................................................................................................................... 25 Ploča instrumenata (samo za SOLAS) ........ 29 13 ........ 24 Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu ....................................................................................... 23 Rad na velikim visinama ........................... 22 Prebacivanje mjenjača i kontrola brzine ........ 16 Zaustavljanje motora ................................................................................................................................................................. 21 Upute za rad daljinskim kontrolama .............................................................................................................................................

................................................ 32 Propeleri po izboru .............................................................. 36 Alternator ..................... 34 Rashladni sustav (Opis funkcija) .................................................................................................................................................................................................................POKRETANJE I FUNKCIJE Elektronička upravljačka jedinica motora (ECU) ..... 36 Osigurači ................ 33 Zaštita propelera .... 30 Dijagnostički sustav ........................................................................................................................................................................................... 33 Vodeni mlazni pogon .............................................................................. 34 provjere sustava za gorivo ........................ 33 Pumpa za gorivo ................. 34 Zagađenje goriva ...... 36 Akumulator ..................................................................................................................................................... 38 14 ................... 32 Zakretni moment propelera ....................................................................................... 33 Aktivnosti u slanoj vodi.............................. 38 Prekid ventilacije kućišta radilice (samo za Solas) ........................................................................................... 37 Inverzijski prekidač (samo za Solas) ..................................................... 31 Modeli s proturotacijom .............................................. 35 Električna oprema ........................................................................................................................................................................... 33 Operativni postupci pri niskim temperaturama ........................................................................................................................................... 38 Rad na suho (samo za Solas) .................................................. 38 Ploča instrumenata (samo za SOLAS) .........

Uvijek održavajte kaljužu čistom i suhom. NAPOMENA: Motor pokrećite samo kada je zajamčen dovod goriva bez mjehurića. 3. montirajte u kaljužu pumpu s automatskim prekidačem. osobito s uporabom mjenjača. Provjerite radne zalihe * rashladne tekućine * ulja * hidrauličkog ulja * ulja u mjenjaču * goriva 5. Otvorite usisni ventil za sirovu vodu. 15 . Nikada ne dopustite da razina vode u motorskom prostoru bude viša od dna uljnog korita. 4. Otvorite ventil za gorivo. NAPOMENA: motor pustite u radu samo dok je osiguran dotok sirove vode ili ako je rashladni sustav opremljen uređajem za zatapanje. Ako je nakupljanje vode neizbježno. a zatim nastavite na slijedeći način: 1. Provjerite ima li previše nakupljene vode u kaljuži. Prekomjerna akumualcija vode u motorskom prostoru/ kaljuži može prouzročiti kvarove motora. Pumpa za sirovu vodu oštetit će se i/ili će se motor pregrijati ako radi bez vode za rashlađivanje.Prije pokretanja Upoznajte se s rukovanjem brodom. 2. nakon skladištenja itd. NAPOMENA: Razina vode u motorskom prostoru broda porast će kada se brod koristi na velikim nagibima prije postizanja brzine glisiranja. Prije prvoga pokretanja motora (nakon montaže. pročistite sustav za gorivo postavljanjem „paljenje UKLJ“ tijekom 6 x 10 s. Provjera elektrike * Napunjenost i stanje akumulatora.).

pričekajte dok se kombinirana indikatorska lampica tlak ulja/žarnica za predupozorenje ne ugasi. pomaknite ručicu gasa u položaj za prazan hod. Zakrenite ključ paljenja u položaj „START“ i držite ga u tom položaju do „pokretanja“ motora. NAPOMENA: U slučaju pokretanja pri niskoj temperaturi. a svjetlosni indikatori se pale (privremeno). Ako se motor ne pokrene. Zakrenite ključ paljenja u položaj ISKLJ. 2. 3. ali ni u kom slučaju ga nemojte držati u tom položaju dulje od deset sekundi. 4. 2. a mjenjač u neutralan položaj. a mjenjač u neutralan položaj. što označava pravilan rad zvučnog upozorenja upozorenja. a zatim možete nastaviti s postupkom pokretanja. Nikada ne zakrećite ključ paljenja u položaj „START“ dok motor radi. POZOR: Ne zaustavljajte motor na brzinama vrtnje iznad praznog hoda niti “ubrzavajte” motor dok isključujete paljenje. Postavite ručicu gasa u položaj za prazan hod. 16 . Zvučni alarm će se ugasiti kada se postigne normalan tlak ulja. obratite se vašem STEYR Marine zastupniku. Zbog toga.Pokretanje motora Postupak pokretanja STEYR brodskog motora isti je za hladni i topli start. 3. To može imati za posljedicu kvarove motora. otpustite ključ paljenja na trenutak i ponovite postupak pokretanja. OPTIONAL INSTRUMENT OFF ON (VOID) START POZOR: Ako se motor ne pokrene unutar jedne minute i/ili nakon uzastopnih pokušaja. Elektronički sustav za upravljanje motorom automatski regulira dovod goriva i period predgrijavanja na svim temperaturama. 1. Začut će se zvučni alarm. otpustite ključ paljenja. Čim se motor pokrene. Za pokretanje motora. ručica gasa treba biti u neutralnom položaju. Zaustavljanje motora 1. zakrenite ključ paljenja u položaj paljenje „UKLJ“. Ohladite motor.

Elektronički sustav za upravljanje motorom automatski regulira dovod goriva i period predgrijavanja na svim temperaturama. 2. začut će se zvučni alarm. a mjenjač u neutralan položaj. 3. Čim se motor pokrene. Pritisnite taster paljenja (na ilus. F. otpustite start – taster na trenutak i ponovite postupak pokretanja. Pritisnite taster START (na ilus. Ako se motor ne pokrene. 1. pričekajte dok se kombinirana indikatorska lampica tlak ulja/ žarnica za predupozorenje ne ugasi. Ohladite motor. OPCIJSKI INSTRUMENT F G Zaustavljanje motora 1. G. otpustite taster START. Postavite ručicu gasa u položaj za prazan hod. što označava pravilan rad sustava upozorenja. Pritisnite taster paljenje UKLJ/ISKLJ (na ilus. crveni) (taster se zabravi u mjestu). ali ni u kom slučaju nemojte ga držati u tom položaju dulje od deset sekundi. a svjetlosni indikatori se pale (privremeno). Nikada ne zakrećite ključ paljenja u položaj „START“ dok motor radi. 2. Za pokretanje motora. obratite se vašem STEYR Marine zastupniku. pomaknite ručicu gasa u položaj za prazan hod. a zatim nastavite s postupkom pokretanja. F) da ga isključite iz zabravljenog položaja i da UGASITE motor. zeleni) i držite ga u tom položaju do „pokretanja“ motora. To može imati za posljedicu kvarove motora. 4. 3. Zbog toga. NAPOMENA: U slučaju pokretanja pri niskoj temperaturi. Zvučni alarm će se ugasiti kada se postigne normalan tlak ulja. a mjenjač u neutralan položaj. POZOR: 17 .BUKH STEYR SOLAS Pokretanje motora (samo za SOLAS) Postupak pokretanja STEYR brodskog motora isti je za hladne i tople radne uvjete. POZOR: Ako se motor ne pokrene unutar jedne minute i/ili nakon uzastopnih pokušaja. ručica gasa treba biti u neutralnom položaju. Ne zaustavljajte motor na brzinama vrtnje iznad praznog hoda niti “ubrzavajte” motor dok isključujete paljenje.

Kada motor dostigne radnu temperaturu. U tom periodu često mijenjajte brzinu vrtnje motora. Povremeno smanjite gas na prazan hod radi hlađenja motora. smanjite brzinu vrtnje motora. Preostalo vrijeme za Prva dva sata rada.Postupci uhodavanja motora Svi brodski motori STEYR Marine engines radili su kraće vrijeme na završnom ispitivanju u tvornici. NAPOMENA: TIJEKOM UHODAVANJA NEMOJTE PUSTITI MOTOR DA RADI NA STALNIM OKRETAJIMA U DULJIM PERIODIMA VREMENA. morate se pridržavati uputa za uhodavanje motora da biste osigurali najbolja radna svojstva i dulji vijek motora. ubrzavajući do približno tri četvrtine gasa tijekom dvije do tri minute. ubrzavajte motor tako da brzo dovedete brod u glisiranje i smanjite gas toliko da održavate položaj glisiranja. pustite motor da radi na visokim okretajima praznog hoda (ispod 1500 o/min). Održavajte brzinu glisiranja da izbjegnete prekomjerna opterećenja motora. 18 . Prva dva sata Prvih pet do deset minuta rada. Za vrijeme tih osam sati rada dopušteno je pustiti motor u radu na punom gasu u periodnima kraćim od dvije minute. Ako se motor preoptereti (tijekom prva dva sata rada) svjetlo „Provjera motora“ automatski će se upaliti. potrebno je smanjivati gas dok se taj signal ne ugasi. a zatim vratite nazad na minimalnu brzinu glisiranja. POZOR: UKLJ Ako se upozoravajuće svjetlo upali (PM svjetlo – UKLJ). Indikacija upozorenja za vrijeme uhodavanja preko ECU (Engine Control Unit = Upravljačka jedinica motora) ECU kontrolira opterećenje motora tijekom prva dva sata rada motora. NAPOMENA: NEPRIDRŽAVANJE UPUTA ZA UHODAVANJE MOTORA MOŽE PROUZROČITI TEŠKA OŠTEĆENJA MOTORA. a zatim ju ponovo povećajte da pripomognete uhodavanju prstenova i ležajeva. Tijekom prvih 20 sati rada. NAPOMENA: NEMOJTE PUSTITI MOTOR DA RADI NA ISTOM BROJU OKRETAJA DULJE VRIJEME TIJEKOM TA POČETNA DVA SATA UHODAVANJA. Slijedećih osam sati Tijekom slijedećih osam sati rada. nastavite s radom motora na približno tri četvrtine gasa ili manje (minimmalna brzina glisiranja).

provjerite razinu ulja u kućištu motora pomoću mjerne šipke. nakon zagrijavanja motora na radnu temperaturu. Za vrijeme perioda uhodavanja. Ako je potrebno. U normalnom radu treba biti između 80° – 95°. U slučaju zvučnog alarma. osobito pazite na slijedeće: A. motor smije raditi na punom gasu u periodima od opet do deset minuta. Uvijek održavajte razinu ulja u željenom rasponu između oznaka „MIN“ i „MAX“ na mjernoj šipci. Odstupanja od normalnih radnih uvjeta bit će naznačena svjetlima upozorenja i zvučnim alarmom. pogledajte stranice 57 – 59 D. poslužite se informacijama u „Podmazivanje motora – Motorno ulje“ (stranica 41). U pravilu. Vidi poglavlje „Podmazivanje motora“ 19 . C. dolijte ulje (NEMOJTE PRELIJEVATI). Ako se lampica upali pri svakoj promjeni položaja broda (pri skretanju. jamstveni zahtjevi se ne priznaju. B.OPĆENITO Završnih deset sati uhodavanja motora Tijekom završnih deset sati uhodavanja. NAPOMENA: TIJEKOM PERIODA UHODAVANJA. MOTOR NE SMIJE RADITI NA STALNIM OKRETAJIMA U DULJIM PERIODIMA. dajte motor provjeriti kod vašeg STEYR Marine zastupnika radi kvara signalne lampice ili uljne pumpe. provjerite razinu ulja u ekspanzijskoj posudi (samo dok je motor hladan). Provjerite kontrolnu lampicu tlaka ulja. NAPOMENA: Za vrijeme normalnog rada motora tlak ulja će rasti s povećanjem okretaja i padati kako okretaji padaju. Prilikom dopunjavanja motorskog ulja. POZOR: U slučaju nepridržavanja uputa za uhodavanje. trenutno smanjite brzinu vrtnje i opet ju povećajte. U slučaju da je kontrolna lampica tlaka ulja još upaljena i na pravilnoj razini ulja. ispravljanju broda ili glisiranju). Povremeno smanjite brzinu vrtnje motora da bi se ohladio. Često provjeravajte razinu motorskog ulja. Provjerite pokazivanje temperature otora. Za točna značenja. tlak ulja će pri određenom broju okretaja biti veći kada je motorno ulje hladno nego kada je motorno ulje vruće. Motor se mora puniti samo preporučenom količinom ulja.

OPĆENITO Rad nakon uhodavanja Motori navedeni u ovom priručniku namijenjeni su za rad pri različitim brzinama i opterećenjima. uvijek dopustite da se motor polako zagrije. Štedljiva plovidba može se postići pri slijedećim brzinama vrtnje motora: M084K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS 3000 o/min 3000 o/min 3000 o/min 3200 o/min 3200 o/min 3400 o/min M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 2200 o/min 2200 o/min 3300 o/min 3600 o/min 3600 o/min što će produžiti radni vijek motora i smanjiti emisiju buke. Nikada nemojte pustiti motor da radi na punim okretajima prije nego se postigne radna temperatura. 20 . Prilikom pokretanja hladnog motora. Tijekom prvih 50 radnih sati često provjeravajte razinu ulja. ali nije dopušteno puno opterećenje motora više od jednoga sata na svakih 12 sati rada.

počet će i kretanje ručice gasa. 3. Nakon pomaka mjenjačke ručice unazad. 5. potražite čim prije vašeg STEYR zastupnika radi pravilne dijagnoze i potrebnih servisnih podešavanja. Za plovidbu UNAZAD – pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju i pomaknite ručicu mjenjača unazad.Prebacivanje mjenjača 1. Za mijenjanja iz NAPRIJED na UNAZAD ili iz UNAZAD na NAPRIJED. Za plovidbu NAPRIJED – pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju i pomaknite ručicu mjenjača prema naprijed. polako nastavite pomicati kontrolnu ručicu u željenom smjeru da biste povećali brzinu. Mehanizam za prebacivanje automatski će zahvatiti. počet će i kretanje ručice gasa. Kad je prebacivanje mjenjača završeno. uvijek zaustavite ručicu u položaju NEUTRAL i pustite da brzina vrtnje motora padne na prazan hod. 21 . postavite kontrolnu ručicu u neutralan položaj. Dulji rad u ovakvom stanju može imati za rezultat oštećenja mjenjačkog mehanizma. Ako se to dogodi. 2. Ako je mehanizam za prebacivanje mjenjača isključen. NAPMOENA: Naglo povećanje pomaka prebacivanja na daljinskoj kontrolnoj ručici ukazuje na mogući problem u sustavu prebacivanja brzina. Nakon pomaka mjenjačke ručice prema naprijed. 4.

jer se njihov rad i funkcije mogu razlikovati od kontrola odobrenih za STEYR brodski motor.Upute za rad daljinskim kontrolama 1 Vaš brod može biti opremljen jednom od slijedećih daljinskih kontrola: * * Jedna ručica i prikrivenom bočnom kontrolom Dvojno montirana kontrola za dvostruke motore Ako se koriste druge daljinske kontrole usuglašene s markom STEYR. smješteno u kontrolnoj ručici. Prikrivena bočno montirana kontrola * Za isključivanje mehanizma mjenjača: 1. Pomaknite kontrolnu ručicu prema naprijed da pojačate gas (F) (G) Mehanizam mjenjača uključen Mehanizam mjenjača isključen Brava za neutralni položaj i mehanizam mjenjača automatski se uključuju kada se kontrolna ručica vrati u neutralni položaj. Postavite kontrolnu ručicu u neutralan položaj (D) 2. ali postoji pozicija za blokadu u neutralnom položaju. POZOR: Proizvođač treba opremiti vaš brod daljinskom kontrolom sa zaštitom od pokretanja u stupnju prijenosa. Ta funkcija može spriječiti ozljede nastale uslijed neočekivanog okretanja propelera i naglog kretanja broda. Uhvatite glavčinu kontrolne ručice i povucite ju ravno unutra za približno 1/4" (6 mm). Pomaknite kontrolnu ručicu prema naprijed da pojačate gas Mehanizam mjenjača automatski će se uključiti kada se kontrolna ručica vrati u neutralni položaj. pridržavajte se uputa proizvođača. regulira brzinu vrtnje motora i osigurava da se prebacivanje obavlja na niskim okretajima motora. Osobinu pokretanje-samo-u-neutral koja onemogućava pokretanje vašeg STEYR brodskog motora s uključenim mjenjačem. Pritisnite istovremeno i dugme za blokadu u neutralnom položaju (C) i dugme za isključivanje mjenjača (E). Vaš brod može biti opremljen daljinskim kontrolama drugačijim od ovih opisanih gore. Prikrivena bočno montirana kontrola ima dugme za blokadu u neutralnom položaju (C). 22 . Dvojno montirana kontrola * Za isključivanje mehanizma mjenjača: 1. Dvojno montirane kontrole nemaju blokadu u neutralnom položaju. 2. NAPOMENA: 1 Daljinske kontrole imaju slijedeće važne osobine: * * Jednostruku ručicu koja omogućava selektiranje stupnja prijenosa prema naprijed ili unazad. Koristite samo daljinske kontrole s funkcijom pokretanje-samo-uneutral. koje se mora pritisnuti da se omogući prebacivanje iz neutralnog položaja prema naprijed ili unazad. Ako ne koristite kontrole odobrene za STEYR brodski motor. 3. pitajte vašeg ZASTUPNIKA za radne upute za daljinske kontrole korištene u vašem brodu.

Prebacivanje mjenjača i kontroliranje brzine NAPMOENA: Nemojte prebacivati u položaj NAPRIJED ili UNAZAD ako motor ne radi. Pobrinite se da brod održava glisiranje kada smanjujete okretaje motora. Kada brod dostigne vršnu brzinu. Pomaknite kontrolnu ručicu u neutralan položaj (D). gas će se pojačati. istovremeno održavajući glisiranje. Pritisnite dugme za blokadu u neutralnom položaju (C) na nekim pojedinačno motiranim kontrolama i pomaknite kontrolnu ručicu da ubacite u vožnju prema naprijed ili unazad. s istovremenim uštedama goriva. nastavite lagano smanjivati brzinu vrtnje motora. ovisno o opterećenju broda i dizajnu trupa. 23 . Rad na velikim visinama Vaš STEYR brodski motor ima turbopunjač pa ne bi trebalo biti ikakvih zamjetljivih gubitaka radnih svojstava na velikim visinama. To će vam pružiti udobnu plovidbu. Nastavite polako pomicati kontrolnu ručicu u željenom smjeru da povećate brzinu. mogu nastati oštećenja mehanizma mjenjača. Nemojte dopustiti da brod padne iz glisiranja. Nakon uključivanja mjenjača. Uslijed pokušaja prebacivanja mjenjača dok motor ne radi. malo smanjite okretaje motora. Mjenjačka kutija – Informacije NAPOMENA: Od vas se očekuje da se pridržavate uputa i preporuka što ih je dao proizvođač brodske mjenjačke kutije. (H) (I) (D) (J) (K) Raspon prijenosa unazad Raspon gasa unazad Neutralni položaj Raspon gasa prema naprijed Raspon prijenosa prema naprijed 2 Štednja goriva 2 Uporaba raspona gasa za štednju goriva (M) može uštediti gorivo. Mehanizam za prebacivanje automatski će zahvatiti.

Ploča instrumenata B A H C D E G Ploča instrumenata. molimo obratite se svom Steyr Marine zastupniku. standardna A B C D E F I F brojačokretaja temperatura motora svjetlo upozorenja – punjenje akumulatora kombinirano svjetlo predgrijavanja i svjetlo upozorenja tlak motorskog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora brava paljenja G H I slijepi čep – mogućnost ugradnje prekidača stalnih okretaja slijepi čep – mogućnost ugradnje pokazivač tlaka ulja ili voltmetar 12 V zvučni alarm (montiran sa stražnje strane ploče) Ako vam zatrebaju dodatni instrumenti. 24 .

paljenje UKLJ (. motor radi nakon pokretanja Normalno stanje ISKLJ ISKLJ ISKLJ ISKLJ NAPOMENA: Za daljnje informacije.. UKLJ (0. vidjeti: „Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata“ 25 . paljenje UKLJ (.7 s. dok se motor ne pokrene) svjetlosna indikacija UKLJ UKLJ (0... (faza predgrijavanja žarnice) U tom slučaju pokrenite motor odmah nakon što se to svjetlo ugasi. dok se motor ne pokrene) svjetlosna indikacija UKLJ UKLJ (0.7 s) UKLJ (0.7 s) 2..7 s) Prikaz aktivne greške UKLJ (5 s) UKLJ (5 s) 3.7 s) Provjera sustava – vidi svjetlosnu indikaciju NAPOMENA: U uvjetima niskih temperatura (hladno vrijeme) kombinirano svjetlo za predgrijavanje žarnice i tlak motorskog ulja neće se ugasiti nakon 0.Prikaz – Operativni status Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu 1.

NAPOMENA: U slučaju inverzije motor će se automatski ugasiti. kako bi se omogućio kasniji normalan rad. 26 .BUKH STEYR SOLAS Ploča instrumenata (samo za SOLAS) A B F G I J C D E H A B C D E F brojač okretaja s brojačem sati rada indikator temperature – rashladno sredstvo svjetlo upozorenja – punjenje baterije kombinirano svjetlo kontrola predgrijavanja i svjetlo upozorenja za tlak motornog ulja svjetlo upozorenja – svjetlo provjere motora taster – paljenje UKLJ/ISKLJ (crveno) G H taster START (zeleni) slijepi čep – mogućnost ugradnje pokazivač tlaka ulja voltmeta 12 V prekidač za hitno zaustavljanje uređaj za zvučno upozorenje (montiran sa stražnje strane ploče) I J NAPOMENA: InstrumentI se automatski osvijetle kada se prekidač paljenja postavi na UKLJ. Taster paljenja (F) mora se postaviti na ISKLJ pa opet na UKLJ. a zatim se motor može ponovo pokrenuti tasterom START (G).

BUKH STEYR SOLAS

Prikaz – Operativni status (samo za SOLAS) Pokazivanje instrumenata pri normalnom radu
1. paljenje UKLJ (... dok se motor ne pokrene) Provjera sustava – vidi svjetlosnu indikaciju NAPOMENA: U uvjetima niskih temperatura (hladno vrijeme) kombinirano svjetlo za predgrijavanje žarnice i svjetlo upozorenja za tlak motorskog ulja neće se ugasiti nakon 0,7 s (faza predgrijavanja žarnice) U tom slučaju pokrenite motor odmah nakon što se to svjetlo ugasi.
UKLJ (0,7 s) UKLJ (0,7 s) UKLJ

UKLJ (0,7 s)

2. paljenje UKLJ (... dok se motor ne pokrene) Prikaz aktivne greške

UKLJ (0,7 s)

UKLJ

UKLJ (5 s)

UKLJ (5 s)

3. motor radi nakon pokretanja Normalno stanje

ISKLJ

NAPOMENA: Za daljnje informacije, vidjeti: „Tablica – Prikazivanje grešaka na Ploči instrumenata“ 27

BUKH STEYR SOLAS

Prekidač za zaustavljanje u nuždi 3 Prekidač za zaustavljanje u nuždi može biti ugrađen na vašem brodu. Izričito preporučujemo korištenje ovog prekidača. Za pravilnu uporabu ove funkcije, dobro pričvrstite uzicu na vašu odjeću. Nemojte uzicu privezivati za neki dio odjeće koji bi se mogao otrgnuti prije nego se uzica izvuče iz prekidača radi zaustavljanja motora. Uporaba ovog prekidača jednostavna je i ne bi trebala ometati normalan rad na brodu. Treba voditi računa da se izbjegava nenamjerno izvlačenje uzice tijekom normalnih operacija. Tako će dolaziti do neočekivanih prestanaka kretanja prema naprijed. To može prouzročiti da ljudi na brodu budu iznenada odbačeni prema naprijed. Ako je prekidač za zaustavljanje u nuždi bio aktiviran, svaka osoba na brodu može ponovo pokrenuti motor Pritisnite i držite prekidač za zaustavljanje u nuždi, a zatim slijedite normalnu proceduru pokretanja motora. Kada se taster otpusti, motor će se zaustaviti.
POZOR: * *

3

Prekidač za zaustavljanje u nuždi može biti djelotvoran samo ako je u dobrom radnom stanju. Pripazite na slijedeće: Uzica nikad ne smije biti zapletena, jer čvorovi mogu spriječiti njeno djelovanje. Jednom mjesečno provjerite pravilnost rada prekidača. Dok motor radi, povucite uzicu. Ako se pri tom motor ne zaustavi, obratite se ZASTUPNIKU radi zamjene prekidača.

Ako vaš brod nije opremljen prekidačem za zaustavljanje u nuždi, a pripada u jednu od dolje navedenih kategorija, preporučujemo ugradnju prekidača za zaustavljanje u nuždi. * * * * * Sportski čamci visokih performansi Mala priobalna plovila Brodovi s osjetljivim upravljanjem Brodovi gdje je udaljenost od vrha razme do sjedišta vozača manja od 12 in (30,5 cm). Spasilački bodovi

Obratite se STEYR Marine zastupniku za ugradnju prekidača za zaustavljanje u nuždi.

Prekidač za isključivanje u nuždi (samo za SOLAS)
Prekidač za isključivanje u nuždi ugrađen je na ovoj ploči instrumenata. Izričito preporučujemo korištenje ovog prekidača. Za pravilnu uporabu ove funkcije, dobro pričvrstite uzicu na vašu odjeću. Nemojte uzicu privezivati za neki dio odjeće koji bi se mogao otrgnuti prije nego se uzica izvuče iz prekidača radi zaustavljanja motora. Uporaba ovog prekidača jednostavna je i ne bi trebala ometati normalan rad na brodu. Treba voditi računa da se izbjegava nenamjerno izvlačenje uzice tijekom normalnih operacija. Tako će dolaziti do neočekivanih prestanaka kretanja prema naprijed. To može prouzročiti da ljudi na brodu budu iznenada odbačeni prema naprijed. Ako je prekidač za isključivanje u nuždi bio aktiviran (uzica izvučena), svaka osoba na brodu može ponovo pokrenuti motor ako se izvlačivo dugme (ilus. poz.1) prekidača za nuždu povuče i drži izvučeno. Dok se izvlačivo dugme drži izvučeno, nastavite s normalnom procedurom pokretanja i pokrenite motor. Motor će se odmah zaustaviti, ako se izvlačivo dugme otpusti u tim okolnostima. POZOR: * *

1

Prekidač za isključivanje u nuždi može biti djelotvoran samo ako je u dobrom radnom stanju. Pripazite na slijedeće: Uzica nikad ne smije biti zapletena, jer čvorovi mogu spriječiti njeno djelovanje. Jednom mjesečno provjerite pravilnost rada prekidača. Dok motor radi, povucite uzicu. Ako se pri tom motor ne zaustavi, obratite se ZASTUPNIKU radi zamjene prekidača. 28

Svjetla upozorenja i zvučni alarm
Vaš brod s brodskim motorom STEYR Marine Engine opremljen je trima svjetlima upozorenja i jednim zvučnim alarmom (montiranim iza ploče instrumenata), koji ukazuju na slijedeće radne uvjete ili nedostatke sustava. (EMS će također smanjiti snagu motora u slučaju da se prekorači granica nekog važnog operativnog parametra) * Indikacija 'Faza predgrijavanja? (kombinirana indikacija preko lampice tlaka ulja. Počinje djelovati kada je atmosferska temperatura niža od 10 °C/50 °F) Uhodavanje; upozorenje preopterećenja tlak ulja prenizak visoka temperatura rashladnog sredstva Senzori ili krug senzora u kvaru

* * * *

Kada se paljenje postavi na „UKLJ“ pale se indikatorska/upozoravajuća svjetla, a sirena upozorenja oglasit će se na manje od jedne sekunde (0,7): Ovo služi kao provjera rada optičkog/zvučnog sustava upozoravanja.

Indikatorska svjetla i upozoravajuća sirena ostaju uključeni tijekom 5 sekundi nakon postavljanja paljenja na „UKLJ“, u slučaju da je otkriven kvar senzora ili kruga senzora koji je potom pohranjen u Sustav elektroničkog upravljanja (EMS – Electronic Management System) (za indikacije na ploči instrumenata, vidi stranice 25/27 i 62/65) Molimo obratite se najbližem STEYR Marine zastupniku, gdje će dobiti profesionalnu pomoć u provjeri nedostatka i popraviti svaki mogući kvar.

Ako je tlak motornog ulja prenizak, pali se svjetlo upozorenja „tlak motornog ulja“ i čuje se zvučni alarm. Snaga motora se smanjuje na 50 % njegove nazivne snage. U tom slučaju, proslijedite na slijedeći način: * * Provjerite razinu ulja motora i dolijte motorno ulje, ako je potrebno (pogledati poglavlje Gorivo i maziva) Ponovo pokrenite motor i promatrajte svjetlo tlaka ulja. Upozoravajuće svjetlo mora se ugasiti unutar 3 do 4 sekunde nakon pokretanja motora. ako se to ne dogodi, motor se mora odmah ugasiti. (Paljenje „ISKLJ“)

U slučaju pregrijavanja rashladnog sustava ispušnih plinova ili temperature ulaznog zraka, pali se svjetlo upozorenja „kontrola motora“ i čuje se zvučni alarm (oboje 2 puta u sekundi); a snaga motora se smanjuje. U tom slučaju, proslijedite na slijedeći način: * * ODMAH smanjite brzinu vrtnje motora do praznog hoda. Provjerite pokazivač temperature rashladnog sredstva da utvrdite pregrijavanje rashladnog sredstva motora. Ako pokazivač temperature rashladnog sredstva pokazuje pregrijavanje rashladnog sredstva motora, nakratko prebacite u UNAZAD da se odstrani moguće začepljenje uvodnika sirove vode, raznim plastičnim dijelovima i sl. Zatim opet prebacite u NAPRIJED. Pustite motor da nekoliko minuta radi u praznom hodu. Ako pokazivač temperature još uvijek pokazuje pregrijavanje motora, motor se mora ugasiti. Motor nemojte ponovo pokretati sve dok ne nađete i otklonite uzrok alarma. Vidi “gubitak snage” in Tablici za pronalaženje kvarova, tehnički podaci te u poglavlju Održavanje. Provjerite razinu rashladnog sredstva i dolijte ga po potrebi, dok se ne postigne odgovarajuća razina rashladnog sredstva u izmjenjivaču topline. Ako se uzrok za optički/zvučni alarm ne može pronaći, savjetujte se s vašim STEYR Marine zastupnikom.

29

* izvodi auto-dijagnostiku da bi zaštitila motor od oštećenja ako se prekorače operativni parametri.Elektronička upravljačka jedinica motora Motor STEYR Marine engine opremljen je elektroničkom upravljačkom jedinicom (ECU – Engine Control Unit) koja obavlja slijedeće: * kontrolira funkcije motora radi postizanja maksimalne učinkovitosti. vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Sustav nabijanja zraka Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Senzor brzine Prekoračena granica Smanjenje visoke temperature brzine motora rashladnog sredstva motora Kvar – senzor rashladnog sredstva motora ili priključak senzora Prekoračeno ograničenje temperature ispušnih plinova Smanjenje brzine motora Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Kvar – Senzor temperature ispušnih plinova ili priključak senzora Tlak ulja ispod donje granice Smanjenje brzine motora Sirena i indikatorsko svjetlo „CEL“ UKLJ 2x/s Sirena stalno svira a svjetlo indikacije ulja stalno UKLJ Svjetlo za indikaciju tlaka ulja na UKLJ 1x/s Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Kvar – Senzor tlaka motornog ulja ili priključak senzora Nedovoljan nabojni tlak ili pokvaren senzor Kvar brojača okretaja motora Smanjenje brzine motora Steyr Diag Servisna šifra Smanjenje brzine motora Steyr Diag Ograničenje snage Visoki ili nestabilni okretaji u praznom hodu ograničena radna svojstva Nema povećanja brzine vrtnje motora pri pomaku ručice gasa na maks. vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Uljni sustav motora Kvar senzora ili konektora. Nepravilni okretaji motora ili zagušen motor Nema indikacije okretaja na brojaču okretaja Steyr Diag Servisna šifra Brzina vrtnje motora ostaje u praznom hodu Steyr Diag Servisna šifra Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Ručica gasa kvar potenciometra Sustav za položaj upravljača Steyr Diag Servisna šifra Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Upravljački sustav 30 . * pohranjuje dijagnostičke podatke ECU poslužiteljskih krugova radi održavanja i servisiranja. vidi tablicu servisnih šifara Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Sustav hlađenja sirovom vodom Kvar senzora ili konektora. * pohranjuje podatke o zloporabi Snaga motora se smanjuje ako: Operativni parametar Zapaženi ishod Indikacija na ploči instrumenata Sirena UKLJ 2x/s Očitanje pokazivača> 107 °C Sirena UKLJ 2x/s Očitanje pokazivača> 120 °C Sirena i indikatorsko svjetlo „CEL“ UKLJ 2x/s Dodatna očitanja alatom Steyr Diag Ograničenje snage Postupak ili mogući razlog Vidi tablicu pronalaženje kvarova: Rashladni sustav Kvar senzora ili konektora.

potenciometar ručice gasa. manje značajan kvar i značajan kvar. letvu kontrolnih senzora. (vidi stranicu 69) Postojeći aktivni kvarovi ostaju pohranjeni dok se problem ne riješi. Nepravilnosti za vrijeme rada rangirane su u tri različite kategorije: povremeni kvar. signal brzine vrtnje ECU izvodi auto-dijagnostiku i/ili provjere pouzdanosti svih ulaznih vrijednosti i priključaka senzora. 31 .Operativni parametar Inverzni položaj isključen (SOLAS) Zapaženi ishod Motor ugašen ispod kuta od 70° Indikacija na ploči instrumenata nakon gašenja motora sirena ostaje uključena do resetiranja paljenja Indikatorsko svjetlo „CEL“ prebacuje se na UKLJ Postupak ili Dodatna očitanja alatom mogući razlog Resetirati postavom paljenja na ISKLJ zatim na UKLJ Za vrijeme faze uhodavanja Cel-UKLJ na visokim položajima ručice gasa (više od 75 %) Steyr Diag Faza uhodavanja Vidi podatke o postupku uhodavanja Optički i zvučni signali upozorenja objašnjeni su u slijedećim tablicama. nakon čega se i šifra kvara briše iz memorije. U slučaju nepravilnosti. koristi se optički ili zvučni signal upozorenja. „Operativni status i Prijava grešaka“ (vidi stranice 25 – 27) (vidi stranice 62 – 65) Dijagnostički sustav Elektronička upravljačka jedinica motora (ECU) nadzire slijedeće parametre motora: tlak ulja. tlak nabijanja. temperaturu ispušne cijevi (visoki odušnik). Za prikaz pohranjenih šifara kvarova potrebno je osobno računalo s dijagnostičkim programom (VR00134/0) ili dijagnostički uređaj (VR00135/1). temperaturu rashladnog sredstva.

zapazite kut (B) lopatice. gledano s lijeve strane. propeleri nisu pravilno montirani. Plemeniti čelici imaju veću čvrstoću i trajnost od aluminija. Sam motor uvijek ima standardni smjer vrtnje. Da bi se odredilo koji je propeler lijevi. za ugradnju u paru. To bi imalo za posljedicu da se brod potiskuje unazad kada propulzijske jedinice rade u stupnju prijenosa prema naprijed te prema naprijed kada propulzijske jedinice rade rade u prijenosu prema nazad. Propeler. gledano s lijeve strane. Desni propeleri smatraju se propelerima standardne rotacije. ovdje donosimo ilustracije. To se izvodi preokretanjem smjera na ručici mjenjača. uvijek ubacujte u prijenos NAPRIJED ili UNAZAD na niskim okretajima motora i odredite kreće li se brod u pravom smjeru. 4 4 Propeleri po izboru Propeleri su dostupni u svim uobičajenim veličinama. treba paziti da ih se priključuje na iste položaje kao i prije te da propeleri ne budu zamijenjeni. Neki brodograditelji mogu postaviti suprotne smjerove vrtnje pri instalaciju u paru. Da bi se odredilo koji je propeler desni. osovina propelera i izlazni zupčanici jedini su dijelovi koji se vrte u suprotnom smjeru.Modeli s proturotacijom Svi modeli unutarnjih motora STEYR Marine Engine mogu se također postaviti sa suprotnom rotacijom. 6 Nakon servisiranja propelera. Ako se brod pokrene u SUPROTNOM smjeru. Lijevi propeleri smatraju se propelerima sa suprotnom rotacijom. To omogućava da lopatice propelera iz plemenitog čelika mogu biti tanje i još uvijek imati veću potisnu snagu od aluminijskih propelera. POZOR: Ako se gornja provjera ne izvede može doći do gubitka upravljivosti. zapazite kut (A) lopatice. 7 32 . Suprotan smjer rotacije ostvaruje se u mjenjačkoj kutiji. uobičajeno je montirati propelere na način prikazan na ovoj ilustraciji. Da pripomognemo boljem razumijevanjui pokažemo razliku između lijevih i desnih propelera. kako za desnu tako i za lijevu rotaciju. NAPOMENA: Nikada ne izmjenjujte desni propeler s lijevipropelerom. 7 Lijevi propeleri rotiraju suprotno kazaljci sata i potiskuju brod prema naprijed. 5 5 Propeleri Desni propeleri rotiraju u smjeru kazaljke sata i potiskuju brod 6 prema naprijed. Pri instalaciji motora u paru. Kada se propeleri i/ili kablovi demontiraju. Rezultat su efikasniji propeleri koji daju bolje radne karakteristike i bolje štede gorivo. čime se postiže suprotan smjer rotacije propelera.

dajte ga provjeriti i popraviti u radionicu lokalnog STEYR Marine zastupstva. Rad s oštećenim propelerom može rezultirati oštećenjima pogonskih komponenti i motora. zagađenoj ili boćatoj vodi da talozi ne bi prouzročili začepljivanje i korodiranje rashladnih prolaza. Što se tiče informacija o funkcioniranju i primjeni. Operativni postupci pri niskim temperaturama Kada su prognozirane niske temperature. Rad u slanoj vodi Preporučujemo da se krug sirove vode napuni slatkom vodom nakon korištenja u slanoj. NAPMOENA: Korištenje u slanoj ili boćatoj vodi može zahtijevati dodatnu antikorozivnu zaštitu. Ako se pojave takva stanja. propeler mora uvijek ostati u donjem (uronjenom) položaju da se voda u vertikalnom pogonu ne bi zamrzla. molimo pogledajte odnosne dokumente i dokumentaciju proizvođača pogona.Zakretni moment propelera Zakretni moment propelera stvara sile koje se prenose na brod. a brod treba ploviti i biti ostavljen u vodi. Sile što ih stvara propeler s proturotacijom suprotne su silama što ih stvara propeler sa standardnom rotacijom. Vodeni mlaz Ako koristite vodene mlazne pogone. Ako izgleda da je propeler oštećen. NAPMOENA: Nikada nemojte voziti s oštećenim propelerom. Nakon završetka rada motora. ove suprotne sile međusobno se poništavaju. Zaštita propelera Oštećeni ili nebalansirani propeler prouzročit će prekomjerne vibracije i smanjenje brzine broda. gdje možete nabaviti Komplet za zatapanje motora bilo dok je motor u vodi ili na suhom. 33 . Kada su vertikalni pogoni jednako podešeni. To može prouzročiti naginjanje broda na jednu stranu (nagib). Uvijek nosite rezervni propeler i zamijenite oštećeni propeler što je moguće prije. molimo obratite se svom STEYR Marine zastupstvu. zaustavite motor i provjerite je li propeler oštećen. Obratite se svom STEYR Marine zastupstvu. drenirajte motor kako je opisano u Pripreme za izvansezonsko skladištenje.

ili ekvivalentnih. Ako je motor opremljen separatorom gorivo/voda. NAPMOENA: Pocinčani čelični spremnik ne bi trebalo nikada koristiti kao spremnik goriva. Pridržavajte se proizvođačkih uputa za uporabu. Provjere sustava za gorivo Napunite spremnik preporučenim gorivom.Pumpa za gorivo Brodski motor STEYR Marine Engine opremljen je električnom pumpom za gorivo. jer gorivo reagira kemijski s cinčanom presvlakom formirajući prašnjaste pahuljice koje mogu brzo začepiti filtere za gorivo te oštetiti pumpu za gorivo i ubrizgavače. Držanje napunjenog spremnika smanjuje kondenzaciju vode i pripomaže da gorivo ostaje hladno. Kondenzat koji se stvara u polupraznom spremniku potiče razvoj mikrobnih organizama koji mogu začepiti filtere za gorivo i ograničiti protok goriva. Zagađenje goriva U morskoj sredini. STEYR MOTORS preporučuje ugradnju filtera gorivo/voda s protokom od najmanje 200 l/h na diferencijalnom tlaku od < 200 mbara. Ona se uključuje i isključuje prekidačem s ključem. za tretman mikrobiološkog zagađenja goriva. Tretiranje goriva s mikrobnim razvojem zahtijeva uporabu aditiva za gorivo. pumpa za gorivo se automatski isključuje. Voda u gorivu može ozbiljno utjecati na radna svojstva motora i može prouzročiti oštećenja motora. najbolja prevencija je održavati na minimumu sadržaj vode u spremniku za gorivo. najvjerojatniji zagađivači goriva su voda i mikrobni razvoj (crna „sluz“). Ako se motor ne pokrene unutar 10 sekundi nakon okretanja prekidača s ključem “UKLJ”. Ako tretirate gorivo. 34 . Da bi se osiguralo hitro pokretanje i jednolik rad motora. STEYR MOTORS vrlo preporučuje uporabu aditiva za gorivo poput Biobor JF. Općenito. Uvjerite se da su ventili za dovod goriva (ako se koriste) otvoreni. a brtve ventilskih slavina potpuno nepropusne (plinski). Crna „sluz“ zahtijeva prisutnost vode u gorivu da bi se mogla formirati i rasti. ispustite svu vodu koja se tamo nakupila. bit će potrebne česte izmjene filtera za gorivo sve dok se sustav za gorivo ne pročisti. što je važno za radna svojstva motora. sustav za gorivo mora se nekoliko puta isprati pomoću električne pumpe (paljenje na „UKLJ“ tijekom približno 10 sekundi) prije nego što se motor pokreće po prvi put i/ili nakon svake zamjene filtera za gorivo. takav tip zagađenja rezultat je loših postupaka u rukovanju gorivom. Dopunite spremnik na kraju svakog dana da spriječite kontaminiranje goriva kondenzatom.

8 Zatvoreni rashladni krug Zatvoreni rashladni krug uključuje blok motora kao i ispušni kolektor. kontaktirajte svoje STEYR Marine zastupstvo. Temperaturni senzor (8/A) kontrolira temperaturu rashlađivanja. prekomjeran porast prouzročit će optički i zvučni alarm (vidi tablicu „Prijava grešaka“. stranica 62). stranica 62). 8 A 06008 9 Otvoreni rashladni krug (Krug sirove vode) Toplinska energija što ju prenosi motor i koju apsorbira rashladno sredstvo motora odvodi se putem (vanjskog) kruga sirove vode. sirova voda koja ulazi u ispušnu cijev dodatno hladi ispušne plinove. a odvodi se zajedno s ispušnim plinovima kroz prskalicu. U tom slučaju. Tijekom odvođenja. Temperatura u zatvorenom rashladnom krugu precizno se kontrolira pomoću termostata. U tom slučaju. bit će smanjena i snaga motora. snaga motora bit će smanjena.Rashladni sustav (Opis funkcija) Motori STEYR Marine Engines opremljeni su zatvorenim (unutarnjim) i otvorenim (vanjskim) rashladnim krugom. izmjenjivač topline i ekspanzijsku posudu. kontrolirajući tako radnu temperaturu motora. A 9 06009 NAPOMENA: Ako se motor pregrije pri visokim brzinama vrtnje. Pokazivač temperature na ploči instrumenata prikazuje temperaturu rashladnog sredstva motora. 35 . lagano smanjite okretaje na prazan hod da spriječite oštećenja motora. Prekomjeran porast temperature rashladnog sredstva prouzročit će optički i zvučni alarm (vidi tablicu „Prijava grešaka“. Sirova voda usisava se pumpom preko uvodnika sirove vode i stalno pumpa kroz međuhladnjak turbopunjača i izmjenjivač topline. U slučaju problema s pregrijavanjem. Temperaturni senzor (9/A) kontrolira temperaturu sirove vode i ispušnih plinova. Termostat određuje količinu rashladnog sredstva koje cirkulira kroz izmjenjivač topline.

ZA SVE 6-CIL. Alternator Alternator je pogonjen pomoću višestrukog V-remena na 4-cil. Opcija: Brodski motori sa 6 cilindara mogu biti na zahtjev opremljeni alternatorom od 80 A/24 V i kompletom DC/DC sustava za punjenje. akumulatora i svih potrebnih priključnih kablova i vodova. Izlaz na brzini praznog hoda je ~ 30 A/12 V i narast će pri brzini vrtnje motora od 3000 o/min na maksimalni izlaz od 90 A/12 V. da biste osigurali napajanje električnih i elektroničkih komponenti u svim radnim uvjetima. motorima te pomoću V-remena na 6-cil.OPĆENITO Električna oprema Električna oprema vašeg brodskog motora STEYR Marine engine primarno se sastoji iz alternatora s tranzistoriziranim regulatorom napona. motorima i puni akumulator na svim brzinama vrtnje motora. BRODSKE MOTORE Koristite 12-voltni akumulator s hladnim testnim krugom od 650 A pri –18 °C i kapacitetom od 115 Ah pri 27 °C. da biste osigurali napajanje svih električnih i elektroničkih komponenti. BRODSKE MOTORE Koristite 12-voltni akumulator s hladnim testnim krugom od 450 A pri –18 °C i kapacitetom od 92 Ah pri 27 °C. Akumulator ZA SVE 4-CIL. 36 .

Plinovi koji nastaju pri punjenju akumulatora mogu dovesti do eksplozije.POZOR * Ne koristite premosne kablove i dodatni akumulator za pokretanje motora. Visoki otpor u krugu za punjenje može ozbiljno ugroziti rad električnog sustava. razine vode u pojedinačnim ćelijama. Pregledavajte akumulator u redovitim intervalima radi specifične težine (stanja napunjenosti). (F3) štiti električni krug žarnica u cilindrima 3 i 4 (4-cil. a pozitivni kabel mora biti priključen na pozitivni terminal (+). Ako se ne radi o definitivnom kvaru u električnom sustavu. Međutim.). Izvadite akumulator iz broda i napunite ga. Potrošnja energije treba se odvijati izravno na akumulatoru. odnosno 4 – 6 (6-cil. F4 F5 F6 F7 Rastalni osigurač modula napajanja Rastalni osigurač napajanja glavnog kruga Rastalni osigurač kruga pumpe za gorivo Rastalni osigurač kruga žarnica Instalacija bilo kojih dodatnih električnih uređaja zahtijeva zaštitu pojedinačnih krugova. provjerite sve komponente električnog sustava i je li koji prekidač ostavljen u položaju UKLJ prije nego montirate napunjeni akumulator.). Negativni kabel akumulatora mora biti pričvršćen na negativni terminal (–) na akumulatoru. Rastalni osigurači smješteni su u glavnom snopu ožičenja ispod ploče instrumenata (u visini ključa paljenja). NAPOMENA: Izbjegavajte iskrenja koja mogu oštetiti alternator ili EMS. čistoće akumulatora te čistih i zategnutih priključaka. Ako s elektrolit prolije ili poprska na bilo koji dio tijela. visoki otpor ponekad je prouzročen korodiranim ili labavim spojevima. NAPOMENA: Važno je da su priključci akumulatora pravilno spojeni. F4 F5 F6 F7 10 F2 F1 F3 06011 10 Na osnovnoj ploči E-ormarića instalirana su tri toplinski aktivirana prekidača od 5 0 A. – KRIVO SPAJANJE UNIŠTIT ĆE ELEKTRONIČKI SUSTAV – * Nemojte puniti akumulator na brodu. zahvaćenu površinu odmah isperite obilnom količinom vode i potražite medicinsku pomoć što prije. Osigurači za gorivo. preporučujemo obavljanje periodičkih pregleda da biste osigurali čiste i čvrste spojeve duž cijelog električnog sustava. (F2) štiti električni krug žarnica u cilindrima 1 i 2 (4-cil.). Ako se akumulator isprazni bez nekog očitog razloga. Gdje god je bilo prikladno. napajanje ECU i relej žarnica nalaze se ispod poklopca E-ormarića. tranzistorizirana upravljačka jedinica može biti odmah oštećena. * Elektrolit akumulatora je korozivna kiselina kojom se mora pažljivo rukovati. električni spojevi n a vašem motoru bili su zapečaćeni. Nemojte pokušavati spajati ili odvajati bilo koji dio električnog sustava dok motor radi. (F1) štiti električni sustav i elektroničko upravljanje. Osigurači Modeli STEYR Marine Engine osiguračima su zaštićeni od preopterećenja. 37 . Ako se ti priključci preokrenu. Ključ paljenja i instrumenti zaštićeni su osiguračima od 10 A.) i 1 – 3 (6 cil.

obilazni ventil (B) za ventilaciju kućišta radilice također se zatvara. Rad na suho Nakon rada motora na suho (bez rashlađivanja sirovom vodom). (Vidi kartu servisiranja i održavanja n stranici 60) POZOR: Nakon takvoga stanja. 11 A 11 06012 Prekid ventilacije kućišta radilice Za vrijeme aktivirana inverzijskog živinog prekidača. Time se spriječava mogućnost izlaska ulja kroz usisni trakt i zračni filter. Bez „Reset“. zamijenite ga. postavljanjem paljenja na „ISKLJ“ = „Reset“. ovo privremeno pohranjeno radno stanje mora se poništiti iz sustava za upravljanje motorom. provjerite je li impeler vodene pumpe oštećen. Relej motora se tada zatvara premio glavnog kruga. POZOR: Za neodobrene modifikacije koje dovode do kvara motora ne pomažemo preuzeti nikakvu odgovornost.BUKH STEYR SOLAS Inverzijski prekidač Inverzijski prekidač je živin prekidač (A) koji se aktivira u slučaju nagiba petlje ili nagiba broda preko 90° u bilo kojem smjeru. Podmažite impeler koristeći mast iz specijalnog kompleta za impeler Z011753/2. Određeni klijenti mogu htjeti koristiti po svojoj želji prilagođenu STEYR ploču instrumenata ili neku koja odgovara njihovim osobnim idejama i zahtjevima. Iz sigurnosnih razloga inverzijski prekidač treba zamijeniti svakih 1050 sati rada. Ako je potrebno. 38 . novi start motora je moguć. B 12 12 06010 Ploča instrumenata Motori su opremljeni standardnom pločom instrumenata.

.................................. 41 Simbol za identifikaciju ulja ..................................................................................GORIVO I MAZIVA Zahtjevi za gorivo .................................................................................... 41 Motorno ulje .................................. 40 Karta za izbor goriva ................................................................................ 40 Podmazivanje motora ...................................................................................................................................................................................... 41 Odlaganje motorskih otpadnih materija .............. 42 39 ................. 40 Kako izabrati gorivo.......

5 mg/100ml D 482 D 95/D 1744 D 974 D 2274 . 320 °C maks. --/maks. Kako izabrati gorivo Kvaliteta goriva važan je faktor u postizanju zadovoljavajućih performansi motora. 340 °C CEC RF-03-A-80 Granična vrijednost i jedinice min.5 mm˛/s min. 2. goriva koja zadovoljavaju svojstva CEC RF-03-A-84 pokazala su zadovoljavajuće performanse.01 maseni-% maks. 0. Karta za izbor goriva Općenito Klasifikacija goriva CEC RF-03-A-84 Granična vrijednost i jedinice min. 0.3 maseni-% maks.2. 3. 0845 min. –5 °C min. 0.2. 57 min. Svojstva navedena u slijedećoj karti za izbor goriva pokazale su se kao najbolje za optimalne performanse motora. 0.835 maks.05 maseni-% maks. 0.5 mg/100ml 40 maks. 55 °C maks. 245 °C min. –5 °C min. 245 °C min. 2. Općenito. dugog radnog vijeka motora i prihvatljive emisije ispušnih plinova.20 maseni-% maks. 320 °C maks. Kada su temperature ispod –7 °C (20 °F). (naznačiti) maks. 51 – maks.50 masoni-% maks. 55 °C min. 0.20 mg KOH/g maks. 53 min. Dizel motori s direktnim ubrizgavanjem projektirani su da rade s većinom dizel goriva koja se danas nalaze na tržištu. 0. 370 °C min. 1 maks.2 maseni-% D 93 EN 116 (CEN) D 445 Sadržaj sumpora D 1266/D 2622 D 2785 D 130 D 189 Korozija bakra Ugljični ostatak Conradson broj (10 % taloženja) Pepeo Sadržaj vode Sadržaj kiselina (jake kiseline) Oksidacijska stabilnost maks.2 maseni-% maks. 1 maks. 340 °C ASTM – Procedura testiranja D 613 (D 976) D 1298 Cetanski broj Težina pri 15 °C (kg/l) Destilacija 50 % 90 % D86 Krajnja točka Točka paljenja CFPP (Temperatura zamagljenja) Viskozitet kinematski 40 °C maks. Međutim. 0845 min. 0. specifikacija ASTM D 975 nedovoljno definira karakteristike goriva potrebna za zajamčenu kakvoću goriva. koristite dizel gorivo prema CEC RF-03-A-84 ili ekvivalent koji zadovoljava ove specifikacije.05 maseni-% maks. 3. 370 °C min. Za održavanje optimalnih radnih svojstava. 0.01 maseni-% maks.835 maks.5 mm˛/s maks. koristite dizel goriva s aditivima za rad pri niskim temperaturama. 0.Zahtjevi za gorivo Brodski motori STEYR Marine Engines projektirani su za maksimalnu štednju goriva. 0.5 mm˛/s min. 0.5 mm˛/s maks. 0. 49 – maks.20 mg KOH/g maks.

u Karti podmazivanja i pregleda naći ćete točke podmazivnja i preporučena maziva. Motorna ulja specificirana su po ACEA. Posavjetujte se s lokalnim STEYR zastupnikom o preporučenim mazivima. obratite se lokalnom STEYR zastupstvu. API servisnim šiframa i SAE gradacijama viskoziteta. Tijekom perioda uhodavanja (prvih 20 sati). Koristite samo maziva koja je preporučio STEYR ili maziva ekvivalentne kakvoće i viskoziteta. gornjoj strani limenke ili u simbolu za identifikaciju ulja. promijenite motorno ulje i zamijenite uljni filter. Za smještaj mjerne šipke za ulje pogledajte poglavlje Održavanje Na kraju perioda uhodavanja. preporučuje se STEYR TURBO Diesel Engine Oil SAE 5 W-50 ili 10 W-40 (Z010058/0). Prostor između tih oznaka predstavlja približno 2 quarts (2 litre). 13 ACEA E7 ili B4-02 API CF ACEA E7 ili B4 – 02 SAE 5 W-50 10 W-40 API SERVISNA ŠIFRA CF Simbol za identifikaciju ulja Motorna ulja specificirana su po ACEA. Ti podaci mogu se naći na etiketi. Tamo će vam rado pružiti uslugu podmazivanja u zahtijevanim intervalima. od vas se očekuje da koristite renomiranu marku motornog ulja označenu servisnim šiframa ACEA E7 ili B4-02. ZA DIZEL MOTORE U TEŠKIM RADNIM UVJETIMA Početno tvorničko punjenje ulja je potpuno sintetičko visokokvalitetno ulje za uhodavanje specificirano kao ACEA E7. 5 W-50 ili 10 W-40. Nešto veća potrošnja ulja normalna je pojava dok se ne razrade prstenovi klipa. NAPOMENA: Neka ulja zadovoljavaju više od jedne ACEA ili API servisne gradacije. Pogledajte simbol za identifikaciju ulja na posudi. 14 13 Gornja strana limenke 14 Simbol za identifikaciju ulja 41 . API CF te SAE gradacijama viskoziteta. Ako vam ulje STEYR TURBO Diesel Engine Oil nije dostupno. često provjeravajte razinu ulja. Preporučene ACEA ili API servisne šifre moraju se nalaziti među servisnim gradacijama. Motorno ulje Za postizanje najboljih performansi i duljeg radnog vijeka motora. API CF. Ako želite da netko drugi obavlja podmazivanje vašeg brodskog motora STEYR Marine Engine. Razinu ulja treba održavati između oznaka minimuma i maksimuma na mjernoj šipci. Preporučene intervale zamjene ulja potražite u Karti podmazivanja i pregleda.Podmazivanje motora Ako odlučite sami podmazivati svoj STEYR Marine Engine. SAE 10 W40. API servisnim šiframa i SAE gradacijama viskoziteta.

šifre. budu odlagani na prikladnim odlagalištima. 31 423 54 102 54 104 54 202 54 207 54 917 54 927 54 928 55 510 Opis uljem zagađena zemlja ili uljno vezivo otpadno ulje gorivo mast vazelin kompaktni brtveni materijali uljem zagađene krpe za čišćenje iskorišteni uljni i zračni filteri otpad koji sadrži boje ili lakove 42 . Radno osoblje i osoblje održavanja mora voditi brigu da gorivo i ulja. kao i ostali materijali koji su svrstani u kategoriju specijalnog otpada. ODBACIVANJE BILO KOJIH KOLIČINA GORIVA I ULJA ZA MOTORE PODLIJEŽE ZAKONU O SPECIJALNOM OTPADU. Br.Odlaganje motorskih otpadnih materija Iskorišteno gorivo i ulje moraju se prikupiti u posebne posude radi eventualnog naknadnog tretmana. MOLIMO PRIDRŽAVAJTE SE LOKALNIH PROPISA VAŠE ZEMLJE. „KATALOG SPECIJALNOG OTPADA“ ÖNORM S2100 ODNOSI SE NA ZAHTIJEVANO ODLAGANJE OTPADA U AUSTRIJI.

MO94K33 MO114K33... 50 Tehnički podaci i pregled za MO256K43... MO256H45 .................. 48 Tehnički podaci i pregled za MO126M28.... MO166K28..... 45 Tehnički podaci i pregled za MO84K32..................................................... MO236K42 ......... MO164M40 ............................................................. 52 43 ................................OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM TEHNIČKI PODACI Brojevi modela i serijski brojevi .............................. MO144V38 . MO196K35..................... 46 Tehnički podaci i pregled za MO144M38..............................

OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM 44 .

Broj certifikata testiranja KONTROLE EMISIJE ISPUHA (15/2+16/2) 2 1 15 06013 ZA SVE 6-CIL. BRODSKE MOTORE 1 2 16 06019 17 Model i serijski broj na brodskoj mjenjačkoj kutiji nalazi se na brodskoj mjenjačkoj kutiji kako je ilustrirano. Upute o radu brodske mjenjačke kutije naći ćete u korisničkom priručniku brodske mjenjačke kutije. 16 Ovi brojevi potrebni su za jamstvene zahtjeve i naručivanje dijelova. BRODSKE MOTORE 15 Primarni broj modela i serijski broj (15/1+16/1) nalazi se na motoru kako je ilustrirano.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D OPĆENITO A B full load speedrange RPM Brojevi modela i serijski brojevi ZA SVE 4-CIL. 17 06014 45 .

pribl. upravljačka pumpa. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. dizel gorivo Br. Br. 2-D.0 x 94. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 11. termostatski kontroliran. 46 . 1 na strani prigušnika vibracija) 1–3–4–2 desno 17. 2203710/0 usisna strana P/Br. Z010058/0 gorivo prema filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min.0 l kućište motora (uklj. 8.5 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO84K32 M0114K33 M094K33 M0144V38 full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. rashladni krug pod tlakom. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 14 TCM. temperature ispod –7 °C P/Br. temperature iznad –7 °C. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni uljni filter P/Br. TCAM MO84K32 2133 cmł 85. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru.0 mm MO94K33 MO114K33 MO144V38 55/75 66/89 81/110 106/144 4-cilindrični redni motor (položaj cil. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) smještaj uljnog filtera na tlačnoj strani sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. Z011785/0 P/N0. 2178582/1 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja.1-D. 2178992/0 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl.5 : 1 3000 – 3200 650 o/min (podesivo) 3050 – 3800 3200 – 3800 3600 – 3800 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49.

brodske motore STEYR 4 Cyl.MO84K32 M094K33 MO114K33 MO144V38 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled za sve 4-cil. gornjeg Ušica za dizanje motora Senzor brzine Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Alternator Osigurači Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Motor elektropokretača Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 47 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 1 7 8 10 9 06001 20 31 30 29 28 21 22 23 24 25 26 27 06002 1 32 33 34 35 36 37 38 39 1 15 44 43 40 41 42 06003 45 52 51 50 46 47 48 49 06004 . donjeg Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Prigušnik vibracija Poklopac T-remena. Marine Engine Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 dijela Cink anoda (4 jedinice) Model i serijski broj Međuhladnjak Hladnjak gorivo/ulje s čepom za dreniranje sirove vode Pumpa za gorivo Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Čep za ispuštanje ulja Filter za gorivo Uljni filter Hidraulička pumpa Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Hladnjak motornog ulja Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Spremnik hidrauličkog ulja Poklopac hladnjaka Potenciometar ručice gasa Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Senzor tlaka nabijanja Potenciometar položaja letve Pogonski remen Poklopac T-remena.

2203710/0 usisna strana P/Br. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br. 48 . gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 14 TCAM MO144M38 2133 cmł 85. temperature iznad –7 °C.5 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. 2178992/0 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. rashladni krug pod tlakom.OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO144M38 M0164M40 full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije.5 : 1 3700 – 3900 650 o/min (podesivo) 3800 – 4000 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje prema CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49.0 l kućište motora (uklj. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera na sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. 8. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 11. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru.0 x 94. Z011785/0 gorivo filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. upravljačka pumpa. 2178582/1 tlačnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–3–4–2 desno 17.0 mm MO164M40 106/144 120/163 4-cilindrični redni motor (položaj cil. pribl. dizel gorivo Br. 2-D. Br. temperature ispod –7 °C P/Br.1-D. termostatski kontroliran. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza.

brodske motore STEYR 4 Cyl. Marine Engine Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Dijela Cink anoda (4 jedinice) Model i serijski broj Međuhladnjak Hladnjak gorivo/ulje s čepom za dreniranje sirove vode Pumpa za gorivo Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Čep za ispuštanje ulja Filter za gorivo Uljni filter Hidraulička pumpa Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Hladnjak motornog ulja Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Spremnik hidrauličkog ulja Poklopac hladnjaka Potenciometar ručice gasa Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Senzor tlaka nabijanja Potenciometar položaja letve Pogonski remen Poklopac T-remena. donjeg Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Prigušnik vibracija Poklopac T-remena. gornjeg Ušica za dizanje motora Senzor brzine Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Alternator Osigurači Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Motor elektropokretača Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 49 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 1 7 8 10 9 06001 20 31 30 29 28 21 22 23 24 25 26 27 06036 1 32 33 34 35 36 37 38 39 1 15 44 43 40 41 42 06003 45 52 51 50 46 47 48 49 06004 .MO144M38 MO184V40 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled za sve 4-cil.

pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. termostatski kontroliran.1-D. svi ostali 6-cil. Br. rashladni krug pod tlakom. 2-D. TCAM MO126M28 3200 cm3 85. gledano sprijeda desno omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje – mlaznica s moduliranom kontrolom igle gorivo prema 17. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 13. (podesivo) i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. 2178992/0. 2178582/1 usisnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja.2 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. pravljačka pumpa. temperature ispod –7 °C P/No.5 : 1 STEYR M 16 TCM. Z011785/0 filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. – P/Br. 2177745/1 usisna strana MO126 – P/Br. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–5–3–6–2–4 2600 – 2800 2600 – 2800 3300 – 3500 4000 – 4300 630 o/min. 10. dizel gorivo Br. temperature iznad –7 °C. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera na sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH.100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B M0126M28 M0166K28 MO196K35 M0236K42 OUTPUT POWER full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. 2178992/1 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. 50 .0 x 94. pribl.0 mm MO166K28 MO196K35 MO236K42 90/120 120/163 140/190 170/230 cilindrični redni motor (položaj cil.0 l kućište motora (uklj.

MO236K42 Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Dijela Senzor tlaka nabijanja Cink anoda (5 jedinica) Međuhladnjak Hladnjak gorivo/hidr. gornjeg Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Poklopac hladnjaka Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas) Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Spremnik hidrauličkog ulja Osigurači Alternator Hidraulička pumpa Čep za ispuštanje ulja Motor elektropokretača Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 51 18 17 16 15 1 2 3 4 56 7 2 8 9 10 11 14 13 12 06032 19 20 21 29 28 27 26 25 22 23 24 06033 2 30 31 32 33 34 35 36 37 2 15 38 39 40 41 42 46 45 44 43 06034 47 48 49 2 50 51 53 52 06035 . hidr. MO196K35.M0126M28 MO196K35 M0166K28 M0236K42 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled STEYR MO126M28. MO166K28. alternator i hidr: pumpa Senzor brzine Poklopac T-remena. donjeg Prigušnik vibracija Pogonski remen. ulja Hladnjak motornog ulja Model i serijski broj Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo Solas) Filter za gorivo Pumpa za gorivo Uljni filter Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Potenciometar položaja letve Ušica za dizanje motora Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Potenciometar ručice gasa Pogonski remen pumpe za sirovu vodu Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Poklopac T-remena.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B MO256K43 M0256H45 OUTPUT POWER full load speedrange RPM Tehnički podaci MARKA tip zapremina motora dimenzije klipa nazivna snaga prema EN ISO 8665:2006 (na radilici) KW/KS broj cilindara red paljenja smjer rotacije. (podesivo) 4000 – 4500 mlaznica s moduliranom kontrolom igle i elektroničko upravljanje CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590) Cetanski broj >49. Z010058/0 svakih 150 sati rada i/ili jednom po sezoni P/Br. pumpa za cirkulaciju s izmjenjivačem topline na motoru. termostatski kontroliran.2 litara STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora –36 °C P/Br. 10. 2178992/1 usisna strana P/Br.5 : 1 4000 – 4300 630 o/min.0 x 94. kapacitet punjenja motornog ulja specifikacije motornog ulja 310 – 510 kPa (45 – 75 PSI) upravljano mikroprocesorom pribl. 1 l sadržaja uljnog filtera) SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF ili 10W-40/ACEA E7/API CF P/N0. Z011785/0 intervali izmjene zračnog i uljnog filtera*) uljni filter smještaj uljnog filtera sustav električnog punjenja alternator rashladni sustav kapacitet rashladnog sredstva rashladno sredstvo *) dulje periode treba razmotriti nakon primjene i tipa uporabe STEYR MOTORS GmbH. rashladni krug pod tlakom. dizel gorivo Br.1-D.0 mm MO256H45 184/250 184/250 cilindrični redni motor (položaj cil. upravljačka pumpa. Br. 52 .0 l kućište motora (uklj. temperature iznad –7 °C. 1 na strani prigušnika vibracija) 1–5–3–6–2–4 desno 17. vanjski krug hlađenja sirovom vodom na izmjenjivač topline 13.2178992/1 gorivo prema filter za gorivo smještaj filtera za gorivo zračni filter tlak ulja iznad 2000 o/min. 2178582/1 na usisnoj strani 14 V/90 A s tranzistoriziranim regulatorom napona dvostruki krug hlađenja. gledano sprijeda omjer kompresije raspon okretaja pod punim opterećenjem (o/min) okretaji praznog hoda pumpa za ubrizgavanje STEYR M 16 TCAM MO256K43 3200 cmł 85. zadržava pravo unošenja izmjena bez prethodne obavijesti ili obaveza. temperature ispod –7 °C P/Br. 2-D. 2178992/0 P/Br. pribl.

ulja Model i serijski broj Separator ulja Čep za dreniranje sirove vode Ventil ventilacije kućišta radilice (samo SOLAS) Filter za gorivo Pumpa za gorivo Uljni filter Ulazni priključak sirove vode Pumpa za sirovu vodu Čep za ispuštanje rashladnog sredstva (2 jedinice) Usisna cijev za ulje Mjerna šipka za ulje Potenciometar položaja letve Ušica za dizanje motora Poklopac otvora za punjenje motornog ulja Potenciometar ručice gasa Pogonski remen pumpe za sirovu vodu Montažni oslonac motora Zatezač pogonskog remena Poklopac T-remena. donjeg Prigušnik vibracija Pogonski remen. alternator i hidr: pumpa Senzor brzine Poklopac T-remena. gornjeg Poklopac ventila Izmjenjivač topline Ekspanzijska posuda rashladnog sredstva Poklopac hladnjaka Dijagnostički izvod Inverzijski prekidač (samo za Solas) Konektor ploče instrumenata Senzor temperature rashladnog sredstva Kućište termostata Spremnik hidrauličkog ulja Osigurači Alternator Hidraulička pumpa Čep za ispuštanje ulja Motor elektropokretača Sustav upravljanja gorivom/Osigurači Senzor temperature ispuha Zračni filter Turbopunjač Ispušno koljeno Releji elektropokretača (Stražnja strana ploče uzemljenja E-ormarića) Zamašnjak Kućište zamašnjaka Senzor tlaka ulja 53 17 16 15 14 1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 10 13 12 11 06028 18 19 20 28 27 26 25 24 21 22 23 06029 2 29 30 31 32 33 34 35 36 2 14 37 38 39 40 41 45 44 43 42 06030 46 47 48 2 52 51 49 50 06031 . MO256H45 Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Dijela Senzor tlaka nabijanja Cink anoda (5 jedinica) Međuhladnjak Hladnjak motornog ulja/goriva/hidr.MO256K43 MO256H45 OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM Pregled STEYR MO256K43.

OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D A B full load speedrange RPM 54 .

.............................. 64 Očitavanje šifara kvarova ............................................................................. – SOLAS – 24 V (Opcija) .......... 75 Dijagram ožičenja/Brodski – 6 cil....... 72 Dijagram ožičenja/Osnovni brodski – 4/6 cil.................... 62 Tablica – Prikazivanje kvarova na ploči instrumenata (samo za SOLAS) ............................................................... 81 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil.......... – 24 V (Opcija) ........................................ 78 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil..................................................................... – 2 pola – 12 V (Opcija) ............................................................................... – 24 V (Opcija) ......... 79 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil........................ODRŽAVANJE I PRONALAŽENJE KVAROVA Servisni dnevnik vlasnika ............ 60 Tablica – Prikazivanje kvarova na ploči instrumenata ...................... 70 Ožičenje ... 82 55 .............................................................. 74 Dijagram ožičenja/Brodski 6 cil........ – 12 V ....................................................................................... 68 Karta za provjeru kvarova........................................................... – SOLAS – 12 V (Opcija) ........................... (sadašnja verzija) ...................... – 12 V ...... 67 Glavna lista šifara kvarova ............................. 80 Dijagram ožičenja/ploča instrumenata – 4/6 cil.... – 2 pola – 24 V – Vanjski E – ormarić .......................................... 76 Opis – Ploče instrumenata ožičenja 4/6 cil............................................................. 57 Karta servisiranja i održavanja ...... 73 Dijagram ožičenja/Brodski – 4/6 cil................. 66 Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova .............................................................................................................................................. 58 Dnevnik održavanja .............................................................................

56 .

Svaka takva procedura može se naći u posebnoj priloženoj knjižici literature pojedinog proizvođača koja se isporučuje s mjenjačkom kutijom ili sličnim pogonskim komponentama. VAŽNA NAPOMENA: Ovaj priručnik sadrži sve servisne aktivnosti koje su potrebne za vaš motor. hidrauličke pumpe itd. Kad god se ovaj priručnik poziva na komponente poput ručnog pogona. ovlašteni zastupnik potpisao je kupon za isporuku kojim potvrđuje da je izveden servis prije isporuke u skladu sa specifikacijama proizvođača. U interesu je vlasnika da održava jamstvo i najbolje performanse njegova brodskog motora STEYR Marine Engine te da uvijek insistira na uporabi isključivo originalnih zamjenskih dijelova STEYR – ORIGINAL. Molimo. Kada se ti servisi obave. jer se one ne koriste na svakom modelu motora. držite ovaj priručnik na brodu. kao i provjerenim servisnim procedurama firme STEYR! Vrlo je važno da pažljivo proučite ovu knjižicu. Provjere i održavanje drugih dijelova kompletnog pogonskog mehanizma treba dodatno obavljati. jer on MORA biti predočen STEYR Marine zastupstvu svaki put kada zahtijevate JAMSTVENI SERVIS. zastupstvo STEYR Marine udarit će pečat na odnosne talone. radnim fluidima i mazivima. jer će vam ona pomoći u postizanju zadovoljstva vašim brodskim motorom STEYR Marine Engine. 57 . takve se upute primjenjuju samo tamo gdje su primjenjive.Servisni dnevnik vlasnika PREDGOVOR Na primopredaji vašeg novog brodskog motora STEYR Marine Engine. Ovo servisiranje pripomoći će u održavanju vrijednosti i zadovoljavajućega rada vašeg brodskog motora STEYR Marine Engine. Slijedeći servisni zahtjevi navedeni su u ovoj knjižici SERVISNI DNEVNIK VLASNIKA.

Program servisiranja i održavanja dnevno nakon prvih 50 sati ili 6 mjeseci svakih 150 h.generator i pumpa impelera . Obnoviti kablove. ili 12 mjeseci svakih 300 h.gustoća .stanje temperature antifriza .razina ulja . ako je potrebno. modele promijeniti provjeriti promijeniti svakih 1050 sati ili svakih 48 mjeseci 58 .prekidač*) .krug sirove vode*) .remen.impeler*) .zagađenje .cink anode*) .uložak zračnog filtera nakon sezone .propuštanja .priključke .V-remen pumpe sirove vode*) .servo upravljanje .dodatni filter za gorivo .crijeva.pogonska jedinica*) provjeriti . ili 24 mjeseca *) napomene MOTOR PODMAZIVANJE provjeriti promijeniti .Poly-V-remen za sve 6-cil.antifriz*) . obujmice crijeva .prolaze sirove vode*) MOTOR HLAĐENJE SUSTAV provjeriti promijeniti SIROVA VODA SUSTAV provjeriti svakih 24 mjeseca promijeniti konzervirati SIROVA VODA HLADNJAK (ULJE-GORIVO POM. obujmice crijeva .cink anode .V-remen pumpe sirove vode .propuštanja .servo upravljanje*) .izolacija nakon sezone zategnuti labave priključke. modele VIŠESTRUKI V-REMEN za sve 4-cil. MAZIVO) samo za 246/256 i 266 provjeriti po potrebi po potrebi ako su korodirale> 50 % nakon sezone očistiti naslage u cjevovodima promijeniti .razina tekućine .impeler .razina kiseline .propuštanja .generator*) . svakih 50 sati ili svakih 6 mjeseci vidi specifikacije proizvođača podesiti nategnutost podesiti nategnutost ako je potrebno ako je potrebno GORIVO I SUSTAV nakon sezone AKUMULATOR provjeriti ELEKTRONIKA ELEKTRIČNI SUSTAV OPREMA provjeriti provjeriti INVERZIJSKI PREKIDAČ POGONSKI SUSTAV V-REMEN provjeriti (samo Solas) centrirati .filter za gorivo .dodatni filter za gorivo .cink anode*) obavezno ako je više od 50 % materijala korodiralo ZRAK FILTER provjeriti čišćenje konzervirati provjeriti drenirati promijeniti provjeriti konzervirati .crijeva . remenice i zatezače radi habanja .uljni filter .crijeva.sustav goriva*) .motorno ulje .priključke*) .

propuštanje .zazor ventila*) provjeriti .odvajanje u nuždi .prilagođenost UPRAVLJANJE provjeriti .propuštanje -voda -gorivo -ispušni plin popravite ili pitajte vašeg STEYR Marine dealer Po potrebi. zatezač VENTILI RAZVOD PALJENJA JEDINICA UBRIZGAVAČA provjeriti .stanje . ili 24 mjeseca *) napomene VIŠESTRUKI V – REMEN ZATEGNUTOST ŽARNICE RAZVODNI REMEN provjeriti podmazati promijeniti provjeriti promijeniti .brtvljenje SIGURNOSNA OPREMA provjeriti LEŽAJ OSOVINE BRTVA provjeriti MONTAŽNI VIJCI MOTORA provjeriti .podesiti ručice*) .daljinske kontrole . ili 6 ili 12 mjeseci mjeseci svakih 300 h.hidrauličko ulje (ATF) *) svakih 750 sati svakih 750 sati svakih 750 sati SERVO PUMPA provjeriti promijeniti svakih 750 h ili svakih 24 mjeseca MJENJAČKA KUTIJA Z-POGON provjeriti promijeniti .postavna točka .moment*) svakih 750 sati UREĐAJ ZA UPOZORAVANJE provjeriti .razina ulja .kompletnost .Program servisiranja i održavanja dnevno nakon prvih svakih 50 sati 150 h.propuštanje .moment vidi proizvođačke specifikacije PREDNJI PRIGUŠNIK VIBRACIJA MOTORSKI OD-JELJAK I KALJUŽA MIJENJANJE provjeriti provjeriti .razina ulja .razina ulja .razvodni remen*) svakih 1500 h. mora zamijeniti vaše STEYR Marine zastupstvo.moment zatezanja .uljni filter .podmazivanje .zategnutost remena . vidi proizvođačke specifikacije lokalni propisi i konsultacije s vašim STEYR Marine zastupstvom konzultirati STEYR Marine zastupstvo provjeriti . ili svakih 48 mjeseci svakih 1500 h ili svakih 48 mjeseci svakih 3000 h ili svakih 48 mjeseci svakih 750 sati .pumpa za vodu.svjećice*) .gladak rad .podesiti paljenje svakih 750 sati provjeriti .funkcioniranje 59 .ulje mjenjača (ATF) *) .podmazivanje .

DNEVNIK ODRŽAVANJA Prvo puštanje u rad Izveo: Izveo: 50 h servis Datum: Datum: 150 h servis Izveo: Izveo: 300 h servis Datum: Datum: 450 h servis Izveo: Izveo: 600 h servis Datum: Datum: 750 h servis Izveo: Izveo: 900 h servis Datum: Datum: 1050 h servis Izveo: Izveo: 1200 h servis Datum: Datum: 1350 h servis Izveo: Izveo: 1500 h servis Datum: 60 Datum: .

DNEVNIK ODRŽAVANJA 1650 h servis Izveo: Izveo: 1800 h servis Datum: Datum: 1950 h servis Izveo: Izveo: 2100 h servis Datum: Datum: 2250 h servis Izveo: Izveo: 2400 h servis Datum: 2550 h servis Izveo: Izveo: 2700 h servis Datum: Datum: 2850 h servis Izveo: Izveo: 3000 h servis Datum: Datum: 3150 h servis Izveo: Izveo: 3300 h servis Datum: 61 Datum: .

performansi za vrijeme rada motora Stanje pokazivanja 80° – 90 °C ISKLJ UKLJ Kvar Napomene tlak ulja ispod min. pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ ISKLJ 80° – 90 °C ISKLJ BLJESKA (1x u sekundi) ISKLJ kvar senzora tlaka ulja ili priključka senzora provjeriti razinu ulja. pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ NAPOMENA: (vidi stranicu 18) svjetlo provjere UKLJ UKLJ preopterećenje motora tijekom perioda smanjiti položaj ručice gasa dok se svjetlo ne ugasi (pokazivanje tijekom prvih 2 sata rada) 62 .Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata A OPCIJSKI INSTRUMENT C D OPCIJSKI INSTRUMENT E B A B C pokazivač temperature – rashladno sredstvo zvučni alarm upozoravajuće svjetlo – punjenje akumulatora D E kombinirano svjetlo kontrola predgrijavanja upozoravajuće svjetlo tlaka motornog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora Operativno stanje: Događaj: Za vrijeme normalnog rada motora ili indikacija u slučaju kvara senzora dok je paljenje na UKLJ. granice provjeriti razinu ulja. Ograničenje brzine odn.

polica. impelersku pumpu pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) visoko. nema pokazivanja na brojaču okretaja kvar senzora brzine ili priključka senzora pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ UKLJ Problem u upravljačkoj petlji. pribl 105 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ (2x u sekundi) rashladno sredstvo motora temperatura previsoka nakon hlađenja.Stanje pokazivanja 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ BLJESKA (2x u sekundi) Kvar Napomene visoka ispušna temperatura (iznad 80 °C) UKLJ provjeriti sustav sirove vode. potenciometar police pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 63 . cjedilo. kontrolni zupčanik jedinice ubrizgavača. provjeriti razinu rashladnog sredstva pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 80° – 90 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ nestabilan rad u leru.. uključene komponente: kontrolni solenoid. provjeriti razinu rashladnog sredstva pozvati ovlaštenu radionicu UKLJ 120 °C ISKLJ ISKLJ ISKLJ (2x u sekundi) kvar senzora rashladnog sredstva motora ili priključka senzora nakon hlađenja.

BUKH STEYR SOLAS Tablica – Prikazivanje grešaka na ploči instrumenata (samo za SOLAS) A OPCIJSKI INSTRUMENT B A B C C D E D E kombinirano svjetlo kontrole predgrijavanja i upozoravajuće svjetlo za tlak motornog ulja upozoravajuće svjetlo provjera motora pokazivač temp. – rashladno sredstvo uređaja zvučnog alarma upozoravajuće svjetlo – punjenje akumulatora Operativno stanje: Događaj: Tijekom normalnog rada motora. granice provjeriti razinu ulja pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ UKLJ ISKLJ 80° – 90 °C kvar senzora tlaka ulja ili priključka senzora provjeriti razinu ulja pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ BLJESKA (1x u sekundi ISKLJ NAPOMENA: (vidi stranicu 18) svjetlo provjere motora UKLJ UKLJ preopterećenje motora smanjiti položaj ručice gasa dok se tijekom perioda uhodavanja svjetlo ne ugasi (pokazivanje tijekom prvih 2 sata rada) 64 . ili pokazivanje u slučaju kvara senzora dok je paljenje isključeno. Ograničenje brzine odn. performansi za vrijeme rada motora Kvar Napomene Stanje pokazivanja UKLJ 80° – 90 °C tlak ulja ispod min.

uključene komponente: kontrolni solenoid. pribl 105 °C rashladno sredstvo motora temperatura previsoka nakon hlađenja. sredstva motora pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) ISKLJ ISKLJ ISKLJ UKLJ 120 °C kvar senzora rashladnog sredstva motora ili priključka senzora nakon hlađenja.. kontrolni zupčanik jedinice ubrizgavača. nema pokazivanja na brojaču okretaja kvar senzora brzine ili priključka senzora pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ ISKLJ UKLJ 80° – 90 °C Problem u upravljačkoj petlji. sredstva motora pozvati ovlaštenu radionicu (2x u sekundi) ISKLJ ISKLJ ISKLJ ISKLJ 80° – 90 °C nestabilan rad u leru. impelersku pumpu pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ BLJESKA (2x u sekundi) UKLJ visoko. cjedilo.BUKH STEYR SOLAS Stanje pokazivanja UKLJ 80° – 90 °C Kvar Napomene visoka ispušna temperatura (iznad 80 °C) (2x u sekundi) provjeriti sustav sirove vode. provjeriti razinu rashl. polica. provjeriti razinu rashl. potenciometar police pozvati ovlaštenu radionicu ISKLJ ISKLJ UKLJ 65 .

Primjer redoslijeda svjetlo provjere motora: Šifra kvara br. Puna linija = interval prekida između šifre kvara 3.Očitavanje šifara kvarova Ulazak u memoriju i očitavanje pohranjenih šifara kvarova pomoću lampe za provjeru motora i dijagnostičke utičnice (X 23): 18 Potreban uređaj: Alat VR00135/1 (normalno zatvoren tasterski prekidač) spojen na dijagnostičku utičnicu X23. (Svjetlo ISKLJ – period unutar treperećeg niza 0. Sustav za upravljanje motorom prikazat će trepereću šifru na svjetlu provjere motora na ploči instrumenata. Ako je Sustavu za upravljanje motorom pohranjeno više od jednoga kvara.5 s.0 s. Za brisanje pohranjene šifre kvara vidi opis Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova.) Isprekidana linija = prekid u prikazivanju šifre 1. Alat VR00135/1 mora se ukloniti (spoj između Pin 1 na Pin 2 otvoren) prije nego se paljenje ponovo postavi na UKLJ. pogledati priloženu Tablicu – Šifre kvarova POZOR: Za izlaz iz prikazivanja šifara kvarova.3 s. Redoslijed treptanja uvijek će početi i završiti prikazom kontrolne šifre br. niz prikazivanja nastavit će treperiti prikazujući ostale pohranjene šifre kvarova. Svaka ŠIFRA KVARA ponovit će se 3 puta da se osigura vaše pravilno očitanje – vidi donju ilustraciju bar koda. 2 dijagnostičke utičnice X 23 (prije nego se paljenje uključi ključem paljenja) Prikaz šifre i redoslijed prikazivanja: 18 Nakon ulaska u režim očitavanja kvarova. 66 . 1 s Pin – Poz. 14 Takt = Svjetlo provjere motora osvijetljeno na 0. Za opis mogućih šifara kvarova.4 s. Ako taj alat nije dostupan: Spojiti privremeno Pin – Poz. 12.

Napomena: Svaka druga ŠIFRA KVARA mora se selektirati i ukloniti pojedinačno. mora se pritisnuti taster (Alat VR00135/1) i držati u tom položaju (kontakt otvoren).7 s. za vrijeme toga brzog bljeskanja mora se otpustiti taster (zatvoren kontakt nakon pribl. Dok se ta ŠIFRA GREŠKE prikazuje po treći put. * * 67 . Ako nema pohranjenih šifara kvarova. prikazivat će se samo ponavljajuće očitanje kontrolne šifre: “ŠIFRA br. Napomena: Pazite indikaciju svjetla provjere motora i sirene alarma nakon kontakta paljenja. * Odvojite alat VR00135/1 od dijagnostičke utičnice (X 23) za izlazak iz prikazivanja šifara kvarova.). 12 t. ŠIFRA KVARA nastavlja se pojavljivati sve dok se kvar ne popravi. Za dodatne podatke vidi: Karat – Radna stanja – Ploča instrumenata. 2 s. U slučaju prisustva aktivnog kvara. Ako su sve ŠIFRE GREŠAKA izbrisane iz sustava za upravljanje motorom. slijedeći gore spomenutu proceduru za brisanje određene ŠIFRE KVARA. a krug opet pravilno radi.j. indikacija se prebacuje na funkcijski test od 0. 12“.) da bi se izbrisala ta ŠIFRA KVARA. Indikacija na svjetlu provjere motora mijenja se u brzo bljeskanje lampice (pribl. Moguće pohranjene šifre prikazuju se na način kako je pokazano u prethodnom ilustriranom primjeru. Napomena: Neka ŠIFRA KVARA može se poništiti samo ako ne postoji kvar u tom krugu. 4 puta u sekundi. Vidi Tablicu – ŠIFRE KVAROVA za opis Za brisanje određene ŠIFRE KVARA iz Sustava za upravljanje motorom koncentrirajte se na treće bljeskanje željene ŠIFRE KVARA.) Niz će se nastaviti dodatnim šiframa ako je pohranjeno više od jedne ŠIFRE KVARA. (bljeskanje 3x ŠIFRA br.Prikazivanje i poništavanje zapamćenih kvarova senzora i krugova Selektiranje i uklanjanje pohranjenih šifara kvarova: Procedura: * * * Paljenje – ISKLJ Spojiti alat VR00135/1 na dijagnostičku utičnicu (X 23) Paljenje – UKLJ Napomena: Program se automatski prebacuje na prikazivanje šifara kvarova. 3x ŠIFRA KVARA br. 14 itd. za svjetlo provjere motora i sirenu alarma.

F5. vode senzor temp. K27 previsok napon na VPROT ulazu prenizak napon napajanja senzora. solenoida nema signala brzine tijekom kurblanja kalibracija letve loša/položaj letve izvan područja tolerancije 68 . moguć kratki spoj previsok napon napajanja senzora greška na sigurnosnom prekidaču papučice. letve. senzor o/min vidi postavu polož. 12 13 14 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 53 54 55 56 Kontrolna šifra LoMap HiMap LoEXH HiEXH LoECT HiECT LoPed1 HiPed1 LoVPWR HiVPWR LoVREF HiVREF PedS LoLPS HiLPS LoPed2 HiPed2 LoRPos HiRPos LoLOP HiLOP N_RFI BadSta NoPuls MOGUĆI UZROK ova šifra je određena za početak ili kraj petlje X12/B12 X12/B12 X17/B17 X17/B17 X16/B16 X16/B16 X13/B13 X13/B13 F5/K27 F5/K27 X5/Z3 X5/Z1 X13/B13 X18/B18 X18/B18 X13/B13 X13/B13 X14/B14 X14/B14 X18/B18 X18/B18 X15/B15 M1-Pin50 X15/B15 Y14(B14) senzor tlaka nabijanja senzor tlaka nabijanja senzor nabojnog zraka senzor nabojnog zraka senzor temp. vode potenciometar ručice gasa potenciometar ručice gasa glavni relej glavni relej modul. pokr.Glavna lista šifara kvarova NAPOMENA: Neke šifre možda neće vrijediti zbog drugačijih primjena! POGLEDATI KRUG UKLJUČEN UREĐAJ ŠIFRA KRATICA. pin 1 – 2 razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj) razina signala previsoka (nema kontakta) radio interferencija/ulaz senzora nema startnog signala s pom. razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) razina signala preniska (kratki spoj ili nema kontakta) razina signala previsoka (nema kontakta) ulaz razine signala prenizak ulaz razine signala previsok nizak napon napajanja na ECU. konektor potenciometar ručice gasa tlačni senzor maziva tlačni senzor maziva potenciometar ručice gasa potenciometar ručice gasa potenciometar položaja letve potenciometar položaja letve tlačni senzor maziva tlačni senzor maziva senzor o/min K28 relej asist. konektor modul.

aktuator/solenoid MOGUĆI UZROK loš nulti položaj letve greška u krugu ožičenja solenoida (Y20. sredstva motor je radio na preniskom tlaku maziva motor je radio s ručnim pomicanjem letve razina signala preniska (kratki spoj) na senzoru razvoda ubrizgavanja greška u krugu ventila (nema protoka struje) greška u krugu ventila (vrijednost struje previsoka) naređeni položaj razvoda ne može se postići (senzor ili uređaj za razvod ubrizgavanja u kvaru. relej žarnica radni limit prekoračen – motor pregrijan radni limit prekoračen – tlak maziva prenizak radni limit prekoračen – položaj letve previsok senzor položaja – ITD proporcionalni ventil – ITD proporcionalni ventil – ITD senzor položaja ili ITD strujni limit prekoračen u krugu releja žarnica (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu releja žarnica (iskapčanje) motor je radio na previsokoj temp. letva zaglavljena) greška u krugu ožičenja upravljača (otpor previsok) (žarulja izgorila ili nema spoja) greška u krugu ožičenja upravljača (otpor prenizak) REA jedinica na turbopunjaču greška u izlaznom krugu (kratki spoj ili nema spoja) pomoć.pol. osovina ekscentra zaglavljena) 255 Spv_INI B30 referenca-položaj senzor ITD loša kalibracija položaja razvoda (položaj izvan tolerancije) 69 . rashl. glavni relej K27nema slanja frekvencije ili je spojen krug upravljačkog solenoida) REA jedinica na turbopunjaču greška u krugu aktuatora turboounjača (kratki spoj) REA jedinica na turbopunjaču greška u krugu aktuatora turboounjača (nema spoja) žarulja provjere motora žarulja provjere motora relej pumpe za gorivo relej pumpe za gorivo glavni relej glavni relej žarulja tlaka ulja žarulja tlaka ulja upravljački solenoid upravljački solenoid upravljački solenoid strujni limit prekoračen (kratki spoj) nema spoja ili žarulja izgorila strujni limit prekoračen u krugu releja (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu releja (iskapčanje) nema detekcije struje u krugu glavnog releja (kratki spoj) nema detekcije struje u krugu glavnog releja (iskapčanje) strujni limit prekoračen (kratki spoj) nema struje u krugu žarulje tlaka ulja Razlika nazivna-stvarna vrijednost (greš. letve.ŠIFRA 57 99 161 162 164 165 167 168 177 178 181 182 186 187 188 193 194 195 201 202 203 251 252 253 254 KRATICA. relej žarnica pomoć.let. Rack0 FMSpwm HiVTGc LoVTGc CELs CELo FPR_s FPR_o MR_s MR_o WarnLs WarnLo BadPos HiFMSC LoFMSc VTG_Bad GPR_s GPR_o HiTEMP Lop Manop ITSL_Bad ITV_LoCur ITV_HiCur SpvP_Bad POGLEDATI KRUG Y14(B14) X20/Y20 Y28 Y28 L2 L2 K24 K24 K27 K27 L3 L3 Y20 X20/X20 X20 Y28 K26 K26 ---B30 Y29 Y29 B30 UKLJUČEN UREĐAJ vidi postavu polož.

Ako ne radi. Ako solenoid klikne pri pokušaju pokretanja motora. SIMPTOM Motor se ne pokreće MOGUĆI UZROK 1. Poništeno postavom paljenja „UKLJ – ISKLJ“ Provjeriti zategnutost priključaka koroziju. Zamijeniti pumpu za gorivo. Provjeriti spojeve terminala i rad releja. Zamijeniti gorivo. Uvjerite se da je motorski prostor bez isparenja goriva. Odzračiti sustav i provjeriti propuštanja. Voda u filteru za gorivo. zrak i/ili prljavština u filteru za gorivo 2. Provjeriti dovod goriva radi zagađenja vodom. Nema goriva u spremniku ili je zaporni ventil zatvoren 2. Provjeriti sustav za upravljanje motorom zaslon servisne šifre. 7. Propuštanje zraka u usisnim vodovima. Cijev za gorivo začepljena ili pumpa oštećena. Provjeriti priključke i zategnuti. 4. Pumpa za gorivo možda oštećena.Karta za provjeru kvarova POZOR: Nakon izvođenja “Postupka” opisanog u karti. 3. Pozvati STEYR Marine zastupstvo. Priključci elektropokretača labavi 4. obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Pozvati STEYR Marine zastupstvo. Ako je voda prisutna. Loša kakvoća goriva. Ako to ne učinite može doći do požara. Pomoćni relej elektropokretača Motor radi nepravilno 1. 5. Pregledati cijev za dovod goriva. uvjerite se da nema otpuštenih priključaka goriva. a prije kurblanja motora. 70 . 6. Napuniti ili zamijeniti akumulator. Akumulator ispražnjen 3. Napon akumulatora nedovoljan Samo za SOLAS ==> 8. obratiti se STEYR Marine zastupstvu. drenirati spremnik i napuniti ga svježim gorivom. Sistemska greška ili kvar. (Spremnik) Provjeriti rad pumpe. Voda. Anti-sifonski ventil zaglavljen 3. POSTUPAK Napuniti spremnik ili otvoriti ventil. Priključci akumulatora labavi ili motor korodirali 2. Zamijeniti ili drenirati vodu iz filtera za gorivo. Inverzijski prekidač aktiviran Elektropokretač ne vrti 1. Očistiti priključke i zategnuti Provjeriti razinu elektrolita i napuniti akumulator. Pumpa za gorivo Zamijeniti filter. Prekidač paljenja 5. Pregledati i očistiti ili zamijeniti.

71 . 2. ili oštećen Provjeriti ima li korova na propeleru ili prijenosnoj kutiji Z-pogona. Ima li korova na propeleru. Obraslost trupa morskim biljem. Sistemska greška ili kvar. Problemi s usisom zraka Prevelik slobodni hod upravljača Teško prebacivanje brzina Labav upravljački kabel 1. Provjeriti filter za gorivo i stanje protoka goriva. Previše vode u kaljuži 5. Izabrati pravilan promjer i korak propelera. 2. zvučni alarm. Kabel daljinske kontrole ili krmeni kabel 2. ukloniti ako treba. Istrošenost glavčine propelera. Provjeriti stanje impelera. očistiti ako treba. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Smanjiti opterećenje. Povijanje mehanizma motor/pogon Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Jedinica ubrizgavača Motor radi. Provjeriti rashladni sustav.Karta za provjeru kvarova – Nastavak SIMPTOM Motor vibrira MOGUĆI UZROK Stanje propelera POSTUPAK Provjeriti je li propeler savijen. Leptir nije potpuno otvoren 9. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Provjeriti je li savijena osovina propelera. 3. Balans broda 4. 3. Neodgovarajuće gorivo 8. Jednoliko rasporediti teret. Pregrijavanje 10. Provjeriti: 1. Provjeriti začepljenost cijevi izmjenjivača topline (u krugu sirove vode). ali brod se slabo ili nikako kreće Zaprljan propeler itd. Stanje trupa broda 6. Temperatura rashladnog sredstva motora. Gubitak performansi 1. Provjeriti kontrolnu ručicu leptira i utvrditi puni hod. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Provjeriti usisni zračni filter. Namjestiti trimer. Provjeriti zategnutost remena. Brod preopterećen 3. Povijanje daljinske kontrole Zamijeniti i podesiti. Provjeriti ventilaciju motorskog prostora. Ukloniti otpad od uvodnika vode. Nepravilan izbor propelera 7. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. Obratiti se STEYR Marine zastupstvu. slomljen. Isprazniti kaljužu. popraviti ili zamijeniti. Napuniti spremnik odgovarajućim gorivom. Provjeriti sustav za upravljanje motorom zaslon servisne šifre.

letve utikač 3-pola senzor brzine vrtnje motora utikač 2-pola senzor temperature motora utikač 2-pola senzor temperature ispuha utikač 3-pola senzor tlaka ulja utikač 1-pol pokazivač tlaka ulja (opcija) utikač 2-pola kontrolni solenoid bez stajanja senzor trimera (opcija) utikač 6-polova dijagnostika utikač 2-pola odvajanje propuštanja klipova (samo SOLAS) spojna točka senzor uzemljenja spojna točka priključak uzemljenja (31) na motoru spojna točka napajanje senzora +5 V spojna točka priključak uzemljenja (31) na ploči E-ormarića spojna točka senzor voda 'shield speed' brojevi kabela/osnovne funkcije: 15000-xx paljenje – plus (s prekidača paljenja) 15012-xx +12 volti preko glavnog releja i jedinice modulatora A5 15100-xx +5 volta napon napajanja za senzore 30000-xx akumulator-plus (ne osigurano) 30012-xx akumulator-plus (osigurano) 31000-xx akumulator-minu (masa) 72 31100-xx 601xx-01 606xx-01 Ne spajati masu za senzore s minus polom akumulatora! Signal senzora na jedinicu modulatora A5 i/ili instrumente. prikaz temperature.) . polož.Snop ožičenja Oznaka A5 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 G1 G2 J1 K24 K26-1 K26-2 K27 K28 M1 M2 R10 X2 (S2) X3 (S3) X5 (A5) X12 (B12) X13 (B13) X14 (B14) X15(B15) X16 B(16) X17 (B17) X18 (B18) X19 (B19) X20 (Y20) X22 (B22) X23 X26 (Y26) Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 Komponenta Opis E-ormarić kontrolna jedinica osigurač 50 A glavni osigurač osigurač 50 A žarnice osigurač 50 A žarnice osigurač 5 A modul permanentne struje i K27 osigurač 10 A uključena struja za modul (K27) osigurač 10 A pumpa za gorivo (K24) osigurač 10 A predgrijavanje – kontrolni krug alternator akumulator nabavlja kupac utikač 23--pola priključak kabel motora – kabel instrumenata relej pumpa za gorivo relej predgrijavanje – kontrolni krug relej predgrijavanje – naponski krug relej glavni krug relej pokretanje elektropokretač pumpa za gorivo žarne igle utikač 2-pola prekidač brzina utikač 2-pola inverzijski prekidač (samo SOLAS) utikač 35-polova modul utikač 3-pola senzor nabojnog tlaka utikač 5-polova potenciometar gasa utikač 3-pola potenc... Izlaz iz jedinice modulatora A5 na sustav za prikazivanje (brojač okretaja..

Z5 60900-02 X23 6 5 4 5 CAN "H" 1 2 Z6 60901-02 4 CAN "L" 3 6 5 4 1 2 3 Wiring LPS / All engines before 2007 X3 EXT 60123-01 X3/S3 Invers 31000-11 X3/S3 Solas Optional 24V DC D+ B+ A 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS A www. 4 CYL. 6 CYL.steyr-motors.12V J1 L M W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S K X Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 61001-02 STARTER 31100-10 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 73 CONNECTOR "A5" (ENGINE-CONTROL-UNIT) 60808-01 ISO 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 60901-03 60900-03 J1 / U J1 / V R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 R10/6 4 CYL.com 2179349/0-02-070118_tedoc .WIRING DIAGRAM / MARINE BASE .4/6 CYLINDER . 6 CYL.

WIRING DIAGRAM / MARINE .4/6 CYLINDER . 60808-01 ISO R10/6 Z5 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 6 CYL. 4 CYL.com 2179350/0-02-070118_tedoc .steyr-motors. 60900-02 Z6 60901-02 Wiring LPS / All engines before 2007 A A 60110-01 60110-01 www. 6 CYL.12V (OPTION) Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 31100-10 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 31100-08 15100-05 74 R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 4 CYL.2-POLE .

com 2179345/0-02-070118_tedoc ./ 24 V G1 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS A www.6 CYLINDER .steyr-motors.24V (OPTION) J1 L M W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S K X Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V Main Relay K27 Y20 B22 K26/1 K26/2 Fuel Pump Relay Control Solenoid K28 Preheating Control Relay Start Relay Trim-Sensor (Option) Preheating Load Relay 60120-01 61001-02 K24 M2 STARTER Fuel Pump 60901-03 60900-03 J1 / U J1 / V 15100-07 31100-10 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 75 CONNECTOR "A5" (ELECTRONIC-CONTROL-UNIT) LPS ECT EXT F8 .5 A R10 G2 60808-01 ISO Z5 60900-02 60120-01 X23 6 5 4 AUX 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 5 CAN "H" 1 2 Z6 60901-02 4 CAN "L" 3 6 5 4 1 2 3 Wiring LPS / All engines before 2007 LPS B18 S3 Map 60123-01 B12 ECT B16 B17 B13 EXT PED RPOS B14 RPM B15 Gear Switch S2 Sensor Oil Pressure Gauge (Option) B19 X3/1 31000-11 X3/2 F8 Invers Solas 61001-01 A 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 D+ B- B+ Batt + / 24V Batt .WIRING DIAGRAM / MARINE .

com 2179351/0-02-070118_tedoc .steyr-motors.Batt + Batt Ign 15 Supplied by Relais Sens ECU Control ECU DIAG Start Charge D+ Sens 5V Sens B+ 24V CAN 31100-10 60117-01 Wiring MAP / All engines before 2007 ALL ENGINE TYPES WITH FOLLOWING EXCEPTIONS 15100-07 15100-05 31100-08 EXCEPTIONS: ONLY FOR TYP: MO 164M40 MO 174V40 MO 246K41 MO 256H45 MO 256K43 MO 266K43 60110-01 31100-08 60110-01 15100-05 76 R10/5 R10/1 R10/2 R10/3 R10/4 60808-01 ISO R10/6 Z5 60 60900-01 CAN-H 123 -01 60901-01 CAN-L WS 60900-02 Z6 60901-02 Wiring LPS / All engines before 2007 A A www.

77 .

motora pokazivač tlaka ulja (opcija) pokazivač brojača okretaja konektor prekidača osvjetljenja konektor STEYR – zaslona akumulator + akumulator – paljenje (+) prekidač s ključem. kabel pokaziv. sred. temp. motora tlak ulja (opcija) brojač okretaja s brojačem sati rada Opis 78 . stalni okretaji indikator punjenja spajanje kabla motora – kabla instrumenata paljenje (crveni) pokretanje (zeleni) odvajanje u nuždi (narančasti) prekidač s ključem. stalni okretaji(opcija) kontrola punjenja CEL – svjetlo provjere motora tlak ulja/kontrola predgrijavanja temperatura rashl. rashl. brodske motore (sadašnja verzija) Oznaka F9 J1 S1 S2 S3 S7 L1 L2 L3 P1 P2 P3 H22 E10 E11 E12 X8 X24 Z1 Z2 Z3 Z4 24 V Komponenta osigurač 10 A 23-pin utikač prekidač prekidač prekidač prekidač žarulja žarulja žarulja pokazivač pokazivač pokazivač sirena upozorenja svjetlo svjetlo svjetlo 1-pin utikač 8-pin utikač spojnica spojnica spojnica spojnica srednj.Opis – Snop ožičenja ploča instrumenata za 4/6-cil. sred.

steyr-motors.4 117 14:05 49.com 2179338/D-02-070627_tedoc J1 / X 20 (no connection) .12 V 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 30 SCC 40 K X 0 SPEED/KN STEYR-CONTROL-CENTER 48.27. Key Switch-Constant Revolution S7 OILPreheating control Lamp L3 Engine Coolant Temperature Gauge P1 Opt.45N 22:57 RPM MAIN J1 L M 34 10. Gauge Oil-Pressure E11 Lighting RPMGauge E12 2.08.3 8 6 50 1 TEMP TEMP/°C 73 77. Gauge OilPressure P2 Lighting Opt.8 6./colours of shielded wire correspond to individual cable No.8 120 6 No.Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN www.47W 57.16.41. (15000-01) Z3 58000-01 Fuse 10A F9 7 1 + G 2 1 2 1 2 _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 1 5 6 + _ X 24 1 2 3 4 J1 / A 1 Connector Illumination X8 switch 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D Z2 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 79 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .11W 014.0 1 0 2 3 rpm x 1000 1500 2650 4 5 SWITCH 3 4 2 2 0 1 4 3 85 4 bar 65 2 °C OIL OIL/BAR 5 W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Ignition Switch S1 Charge Control Lamp L1 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 Opt.WIRING DIAGRAM / INSTRUMENT PANEL .4/6 CYLINDER .56N 102.

08.steyr-motors.Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 (no connection) www. (15000-01) 7 1 + G 2 85 86 87a 87 30 1 2 1 2 _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 Fuse 10A F9 _ 1 5 6 + _ Z3 58000-01 J1 / A 1 X8 Connector Illumination switch 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 Z2 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 80 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .27.16.24V (OPTION) SCC 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 SPEED/KN STEYR-CONTROL-CENTER 30 34 10.0 1 4 5 SWITCH 3 4 4 65 2 5 120 6 50 1 8 6 3 85 4 2 2 0 1 48.41.11W 014.45N 22:57 RPM MAIN 0 0 J1 40 2 3 rpm x 1000 1500 2650 bar TEMP TEMP/°C °C K X L W M B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Ignition Switch S1 Charge Control Lamp L1 OIL OIL/BAR Intermediate Cable Charge Indicator 24 V 2.4 117 14:05 49.8 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 OILEngine Preheating Coolant control Temperature Lamp Gauge L3 P1 Opt./colours of shielded wire correspond to individual cable No.3 73 77.47W 57. Key OilOpt.8 6.56N 102. Gauge Switch-Constant Pressure Oil-Pressure Revolution P2 E11 S7 Lighting RPMGauge E12 X 24 1 2 3 4 No.WIRING DIAGRAM / INSTRUMENT PANEL . Gauge Lighting Opt.com 2179339/D-02-070627_tedoc .4/6 CYLINDER .

Gauge Pressure Oil-Pressure P2 E11 Lighting RPMGauge E12 OILPreheating control Lamp L3 Engine Coolant Temperature Gauge P1 2.com 2179340/D-02-070627_tedoc .8 6.47W 57.4/6 CYL.0 48.56N 102.3 8 6 50 1 TEMP TEMP/°C 73 77. (15000-01) Z3 Fuse 10A F9 4 M M 1 2 1 2 1 2 + G _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 3 4 3 J1 / A 58000-01 1 Connector Illumination X8 switch Z2 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 81 Z4 J1 / G 7 60616-01 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .Solas .11W 014.27. PANEL .08.WIRING DIAGRAM / INSTR.41. Gauge Lighting OilOpt.12V (OPTION) 40 10 175 5 80 10 °F 21 0 25 0 °C 0 12 0 20 10 30 SCC STEYR-CONTROL-CENTER 40 34 10.16.Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V Optional 24 V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 ohne Anschlag (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 ohne Anschlag (no connection) www.8 120 6 X 24 + _ 1 2 3 4 No. Key Switch-Constant Revolution S7 Opt.45N 22:57 SPEED/KN RPM MAIN 0 1 0 2 3 rpm x 1000 1500 2650 4 5 SWITCH 3 4 2 2 0 1 K X 4 3 85 4 J1 L M W bar 65 2 °C OIL OIL/BAR 5 B J H V N C A G U O D E F T P Q R S Emergency Charge IGN (red) START CUT OFF Control Switch Lamp ON/OFF (green) S3 S2 L1 S1 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Opt.4 117 14:05 49.steyr-motors. ./colours of shielded wire correspond to individual cable No.

com 2179341/D-03-070627-tedoc .8 6. Gauge Lighting Opt.45N 22:57 20 10 1 4 5 SWITCH 3 4 4 65 8 6 2 2 0 1 K X 30 2 3 rpm x 1000 0 34 10.WIRING DIAGRAM / INSTR.steyr-motors. .56N 102. PANEL . Gauge Switch-Constant Pressure Oil-Pressure Revolution P2 E11 S7 Lighting RPMGauge E12 Intermediate Cable Charge Indicator 24 V Engine OILCoolant Preheating Temperature control Gauge Lamp P1 L3 X 24 1 2 3 4 No.08.4 117 14:05 49.8 120 6 Emergency Charge IGN (red) START CUT OFF Control Switch Lamp ON/OFF (green) S3 S2 L1 S1 Check Engine Lamp L2 Lighting ECTGauge E10 RPMGauge P3 Warning Horn H22 Opt.24V (OPTION) SCC STEYR-CONTROL-CENTER 40 10 175 5 °F 21 0 25 0 80 10 0 12 0 SPEED/KN °C 48.16. Key OilOpt.Start J1 / S 18 60120-01 Trim (Option) J1 / T 12 61001-01 B+ / 24V J1 / U 21 60901-03 J1 / V 22 60900-03 Batt + Batt Sens ECU Control ECU 61 +24V J1 / W 19 (no connection) Start Charge Illumination Option 15 60 CAN J1 / X 20 (no connection) www.41.47W 57.11W 014.27./colours of shielded wire correspond to individual cable No.3 TEMP TEMP/°C 73 77.4/6 CYL.Solas .0 1500 2650 RPM MAIN J1 0 3 85 4 2 50 1 L M 40 bar °C 5 W B J H V N C A G U O D E F T P Q R S OIL OIL/BAR 2. (15000-01) Z3 58000-01 Fuse 10A F9 4 M M 1 2 85 86 87a 87 30 1 2 1 2 + G _ 1 2 14 22 13 21 + G 1 2 2 4 3 1 5 _ 3 4 3 + _ J1 / A 1 Connector Illumination X8 switch Z2 15000-01 Z1 J1 / B 2 15000-02 J1 / C 3 30012-07 J1 / D 4 30012-08 J1 / E 5 31000-01 J1 / F 6 3100-02 J1 / G 7 60616-01 82 Z4 J1 / H 8 31615-01 J1 / J 9 60706-01 J1 / K 10 60614-01 J1 / L 11 61000-02 J1 / M 31000-16 Ground shield J1 / N 13 60613-01 J1 / O 14 60121-01 J1 / P 15 60810-01 J1 / Q 16 50000-02 J1 / R 17 50000-03 .

............................................................................. 88 Podešavanje remenja ...................................... 95 Pokretanje nakon skladištenja.......................................................................................................................................................................................................................... 91 STEYR zastupstvo – Lista provjere ...................................................................................... 87 Zračni filter ...... 95 Dnevnik motora (knjiga motora) ............ 96 83 ......... 85 Provjera rashladnog sredstva ..................... 92 Evidencija montaže i pregleda prije isporuke ................. 94 Pripreme za izvanzesonsko skladištenje ............................ 85 Razina ulja mjenjača ................................................................................ 86 Provjera sirove vode ........................................................................................... 85 Dopuna motornog ulja ....................................................................................................... 86 Drenaža kruga sirove vode u motoru ......................................................................................................... 88 Usklađivanje motora ........AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA Provjera razine motornog ulja ... 85 Razina ulja servoupravljača ........................................... 88 održavanje Poly-V-remen .............................................................................................................. 86 Anode rashladnog sustava .......................................................................................................................................................................................................... 89 Izbor propelera ........

84 .

20 Razina ulja servoupravljača 21 Kad god provjeravate razinu motornog ulja. gubitka učinkovitosti i smanjenja radnog vijeka motora.pjenjenja (zrak u ulju). POZOR: Motorno ulje ne smije prelaziti oznaku maksimuma. Uporaba motornog ulja kakvoće različite od one specificirane može dovesti do poništenja jamstva. također provjerite razine ulja u servo upravljaču. dolazi do visokih radnih temperatura. B 19 Zatim izvadite šipku za mjerenje ulja (19/A). Nemojte previše puniti mjenjač. Ako je potrebno.Provjera razine motornog ulja POZOR: Provjerite samo kada je motor hladan ili nakon perioda gašenja od pribl. također rovjerite razine ulja u mjenjaču. dodajte ulje za automatske mjenjače (raspoloživo u lokalnom STEYR Marine zastupstvu Druga odobrena ulja. također se smiju koristiti. Napomena: Uzmite u obzir specifikacije proizvođača mjenjača. očistite ju i ponovo umetnite u cijev za mjerenje ulja (19/A). 21 06006 Razina ulja mjenjača 22 Kad god provjeravate razinu motornog ulja. A Dopuna motornog ulja Skinite poklopac otvora za punjenje motornog ulja (19/B) i dolijte STEYR TURBO DIESEL ENGINE OIL 5 W-50/10 W-40 ili ekvivalentno označeno s ACEA B4 – 02/E7 ili s API Code CF do određenog markera za maksimum na šipci za mjerenje ulja. poput GM Servo ili Dexron II. Druga odobrena ulja. 85 22 06007 . NAPOMENA: Uklonite moguća zagađenja iz ulja. poput GM Servo ili Dexron II. 3 do 5 min. također se smiju koristiti. dolijte ulje za automatske prijenos (dostupno u lokalnom STEYR Marine zastupstvu). Ako se previše napuni. Izvadite ju opet i provjerite razinu ulja prema markerima. 19 06005 Vratite poklopac za ulje na njegovo mjesto. Ako je potrebno. Nemojte previše puniti spremnik pumpe.

brzo pokrenite motor tako da se pumpa za vodu sama isprazni. može dovesti do oštećenja motora uslijed smrzavanja. B 23 Drenaža kruga sirove vode u motoru POZOR: Ako se sirova voda na vrijeme ne ispusti iz kruga prije zimske sezone i/ili svakodnevno kada se motor koristi tijekom zimske sezone. obratite se STEYR Marine zastupstvu A 25 06016 Provjera sirove vode (otvoreni rashladni krug) Punjenje se obavlja automatski preko pumpe za sirovu vodu nakon pokretanja motora. 86 . Čim se motor ohladi. Motor se prazni sam putem ispušnog sustava. poklopac se može otvoriti. 06015 25 Otpustite 2 obujmice crijeva (25/A) i skinite crijeva za sirovu vodu. 24 A 24 Skinite drenažni čep (24/A). NAPOMENA: Drenažni čep (24/A) nije raspoloživ na svim tipovima. Razina rashladne tekućine treba dosezati oznaku „MAX“ (23/B) u ekspanzijskoj posudi. Dolijevajte isključivo STEYR MOTORS rashladno sredstvo motora. može doći do ozbiljnih oštećenja rashladnog sustava vašeg motora. zatvoreni rashladni krug je pod tlakom Ne pokušavajte otvarati poklopac hladnjaka ili drenažne čepove dok je motor vruć. NAPOMENA: Što se tiče procedure za dreniranje ostale opreme na vašem brodu.Provjera rashladnog sredstva (zatvoreni rashladni krug) POZOR: Dok je motor vruć. 06020 POZOR: NAPOMENA: Ako ne koristite originalno STEYR rashladno sredstvo. To može dovesti do ozbiljnih opeklina od vrelog rashladnog sredstva. A 23 Skinite poklopac hladnjaka (23/A).

ali dopušta prolazak izmjenične struje (AC) omogućavajući tako putanju za struje lažne struje uzemljenja. a svi uređaji za uzemljenje moraju biti međusobno spojen. Za zaštitu. 5 29 06022 87 . 5 3 4 Anode za antikorozivnu zaštitu Ako je instalirana dodatna elektronička oprema. a nije opremljen galvanskim izolatorom. BRODSKE MOTORE 28 29 ZA SVE 6-CIL. 28 06021 4 3 NAPOMENA: Ako je brod priključen na izvor izmjenične struje (obalna struja). Skinite anode i pregledajte ima li galvanske erozije svakih 150 sati ili godišnje. Izolator blokira protok istosmjerne struje (DC). galvanske i “raspršene struje”.OPĆENITO Anode rashladnog sustava 26 27 ZA SVE 4-CIL. Zamijenite anode ako je gubitak materijala 50 – 75 %. Brodovi koji se priključuju na AC agregat (obalni) zahtijevaju zaštitu od povišenog potencijala korozije. BRODSKE MOTORE 26 1 2 06017 Ima ukupno 4 potrošne cink anode u rashladnom sustavu sirove vode. 27 06018 2 1 NAPOMENA: Pregledajte anode svakih 30 dana ili češće ako se koriste u ekstremno slanoj vodi. cink anode za antikorozivnu zaštitu mogu biti nesposobne da podnose dodatni korozivni potencijal. Anode se trebaju zamijeniti kada gubitak materijala iznosi 50 – 75 %. Pridržavajte se preporuka proizvođača opreme. može se montirati galvanski izolator u seriji sa žicom uzemljenja (zelena) na kablu za obalnu struju između broda i utičnice za obalnu struju na doku. One su montirane na krajnjim poklopcima izmjenjivača topline. svaki uređaj treba imati pojedinačnu anodu ili uređaj za uzemljenje.

BRODSKE MOTORE 32 Povremeno provjerite komponente radi jačeg habanja i/ili zazora na zateznom ležaju. 88 . Skinite zračni filter. Za specifikacije. (3 Nm) 31 06023 Održavanje Poly – V – remena ZA SVE 4-CIL. Izlazna spojka mora biti odvojena od pogonskog vratila. 31 Otpustite obujmicu da zamijenite zračni filter. To treba provjeriti za vrijeme priprema za vansezonsko skladištenje. vidi Specifikacije i održavanje. Zategnite obujmicu. usklađivanje motora mora izvoditi STEYR Marine zastupstvo. Zbog potrebe za specijalnim alatima. Usklađivanje motora Usklađivanje motora zahtijeva specijalne alate. Postavite obujmicu na vrat filtera i montirajte zračni filter na prirubnicu. 32 NAPOMENA*): *) Preporučuje se često prskati nekim sprejom koji suzbija koroziju u kućište opruge zatezača remena.OPĆENITO Zračni filter Svi modeli brodskih motora STEYR Marine Engine opremljeni su zračnim filterom na uvodniku turbopunjača. NAPOMENA: Ako se ne provjeri usklađivanje motora. to može dovesti do preranog otkaza spojke motora ili univerzalnih spojnica.

zategnutost remena treba provjeriti nakon prvih 10 sati rada. Zategnite vijke (C) i (D). Provjeriti zategnutost remena. NAPOMENA: Remeni alternatora i servo pumpe su specijalni brodski remeni NEMOJTE ih zamjenjivati tradicionalnim V-remenima. Dotegnite remen: – Otpustite nosive vijke alternatora (34/C) i (34/D). zatežite remen na alternatoru. što se ogleda u jačem trošenju i lošoj učinkovitosti generatora ili pumpe. Zakrenite zatezni vijak (E) u smjeru kazaljke sata. a zatim svakih 50 sati rada. 89 . Ako je remen previše labav.Podešavanje remenja ZA SVE 6-CIL. 33 C 34 E D 34 06025 Remen servo pumpe (ako ga ima) NAPOMENA: Servo pumpa je pogonjena remenom zajedno s alternatorom. zategnutost remena treba biti takva da se on ugiba 6 – 13 mm (350 ± 50 N) kada prstom pritisnete na označene točke (A) i (B). 33 33 1 06024 Remen alternatora Provjerite zategnutost remena alternatora u točki (A) u sredini između remenice radilice (1) i remenice alternatora (2). BRODSKE MOTORE A B 3 2 Mjerni uređaj VR00515/0 za nazubljeni i V-remen Sa zaustavljenim motorom. Remen pumpe sirove vode 33 Provjerite zategnutost remena pumpe za sirovu vodu u sredini (B) između remenice radilice (1) i remenice na pumpi za sirovu vodu (3). (zakrenite alternator od motora) i povećajte zategnutost remena (350 +/– 50 N). on može proklizavati.

zakrenite zatezni vijak (36/G) u smjeru kazaljke sata kako bi povećali zategnutost remena na 300 +/– 50 Nm. Provjeriti zategnutost remena. 35 F 06026 G 36 06027 90 . Zategnite šesterokutni vijak (35/F) zakretnim momentom od 23 Nm +/–2 da osigurate nosač negonjene remenice.ZA SVE 6-CIL. BRODSKE MOTORE 35 36 Za zatezanje remena: – Otpustite šesterokutni vijak (35/F).

koristite propeler s manjim korakom da se povećaju okretaji motora. okretaji i snaga motora ograničavaju se upravljačem. Brzina vrtnje motora je MO84K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 RPM 37 > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 3800 o/min > više od 4000 o/min > više od 2800 o/min > više od 2800 o/min > više od 4400 o/min > više od 4200 o/min > više od 4500 o/min a time i iznad dopustivog raspona ( D ). A B Full Load Speed Range * okretaji motora prekoračuju predviđeni „Raspon brzina punog opterećenja“. okretaji motora na punom gasu trebaju biti u predviđenom rasponu brzina punog opterećenja ( B ). koristite propeler s manjim korakom. ispod predviđenog raspona. MO84K32 M094K33 M0114K33 M0144M38 + BUKH STEYR SOLAS M0144V38 + BUKH STEYR SOLAS M0164M40 + BUKH STEYR SOLAS M0126M28 M0166K28 M0236K42 + BUKH STEYR SOLAS MO256K43 MO256H45 < manje od 3200 o/min < manje od 3200 o/min < manje od 3200 o/min < manje od 3700 o/min < manje od 3700 o/min < manje od 3800 o/min < manje od 2600 o/min < manje od 2600 o/min < manje od 4000 o/min < manje od 4000 o/min < manje od 4000 o/min OUTPUT POWER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% C D Zbog toga. za specifikacije pogledajte Tehnički podaci i održavanje. Koristite propeler većeg koraka da se okretaji smanje tako da budu u predviđenom rasponu ( B ). uz normalno opterećenje. Ako su okretaji motora na punom gasu. koristite propeler s većim korakom. Ako okretaji motora na punom gasu prelaze predviđeni raspon. NAPOMENA: Oštećenja motora mogu nastati uslijed nepravilnog izbora propelera ako: * okretaji motora ne postižu predviđeni „Raspon brzina punog opterećenja“ motor tako radi u rasponu okretaja ( C ). Zbog toga. 91 .OPĆENITO Izbor propelera 37 Vaše STEYR Marine zastupstvo izabralo je propeler projektiran za pružanje vrhunskih performansi i ekonomije goriva u većini uvjeta. Da dobijete maksimalni postotak raspoložive snage ( A ).

10. Ako je potrebno dodajte radne fluide kako je specificirano u Priručniku za rad. pribor. 15. 13. Provjerite crijeva za gorivo radi pravilne veličine i sigurnog vođenja na motor i s njega. Informirajte kupca o važnim smjernicama u Priručnicima za instalaciju i uputite ga u sigurnosne propise. 18. 7. Savjetujte kupca što treba činiti kada motorski samodijagnostički upravljački sustav smanji snagu Pogledajte Elektroničku upravljačku jedinicu motora (ECU) u poglavlju Pokretanje u Priručniku za rad. a na akumulatoru provjerite pravilan kapacitet. 5. Provjerite zategnutost svih obujmica crijeva za rashladnu vodu. Provjerite rad sidrenog svjetla. održavanje i jamstvo. Napunite spremnik za gorivo za probni rad motora. glavni konektor. Provjerite funkcioniranje prikaza na ploči instrumenata. 3. Informirajte kupca o proceduri uhodavanja u Priručniku za rad.STEYR zastupstvo – Lista provjere 1. Montirajte drenažni čep kaljuže 92 . 8. 9. Vizualno pregledajte motor radi mogućih oštećenja u transportu. 4. navigacijskih svjetala te svjetala ploče instrumenata. Provjerite razinu rashladne tekućine i ulja. Skinite karton s palete i posebno provjerite da su upakirane komponente kompletne i neoštećene. Provjerite razinu svih radnih fluida: Motorno ulje Rashladno sredstvo Fluid servoupravljača Pogon ili mjenjač Spremnik pumpe trimera 12. Provjerite sve električne priključke (motorski snop. 2. Provjerite akumulatorske jedinice radi pravilnog polariteta. Provjerite rad kaljužne pumpe i ventilatora. Provjerite rad instalacije trimera 17. Provjerite u sustavu za gorivo protok i propuštanja. 6. 16. održavanje i jamstvo. ploču instrumenata) 11. 14. održavanje i jamstvo te u Servisnom priručniku.

................... Izvedite test pokretanja-praznog hoda i provjerite rad motora...................................................... 22.................................................................... 26......................................................... TIP MOTORA/SERIJSKI BROJ: ...................... Provjerite stanje i zategnutost pogonskih remena............... ........ Upravljanje – Podmažite vodič kabela OHD-mašću za ležajeve p/No....... Provjerite čvrsto nasjedanje svih vijaka montažnih oslonaca motora....... Z010084/0 20........ SATI RADA MOTORA: ....... Provjerite pravilan rad mjenjača... Pribavite apsorpciju opterećenje propelera 27.......................... podesite brzinu vrtnje motora na rad bez vibracija (vidi Servisni priručnik) 30...... Kopija „Evidencije montaže i pregleda prije isporuke“ mora se poslati u STEYR MOTORS GmbH................................................................... 21................................... POTPIS:........ (Vidi slijedeću stranicu) 28................................................................................... 23..... Provjerite funkcioniranje svih ugrađenih uređaja za upozoravanje................. 24............. 29... za vrijeme testnog rada može doči do određenog gubitka radnih fluida.... Iščitajte zapamćene servisne šifre i izvedite potrebne korektivne postupke 25.................... (Potpis mehaničara) ......................................................... ADRESA I DATUM: .................................... Podmažite impeler pumpe za sirovu vodu na BUKH-STEYR SOLAS motoru originalnom mašću P/N................................................... Provjerite ponašanje broda kad je motor u brzini na niskim okretajima..... Pokrenite motor i provjerite normalno pokazivanje instrumenata i normalan radni zvuk. Provjerite ima li ikakvih propuštanja.. nedostataka. Zaustavite motor i ponovo provjerite razine svih radnih fluida.......................................... Postprodajna služba! 93 ........................... Z011753/2..... Provjerite montažu i Evidenciju montaže i pregleda prije isporuke...................... 31.........19..................................... znakova pogrešne uporabe itd........ (Potpis zastupnika) ZASTUPSTVO:....................... Ako ima neugodnih vibracija..............

. CEL – gasi se nakon 0........ mbar Temperatura ispušnih plinova/ sirove vode: ............. da Pogonski sustav: ............................................................................. ............................. 2......: ...................................cm2 Temperatura motorskog prostora ................. l/min Okretaji lera: ................. Zastupnik Poduzeće: ...................... sred... ............................................................................. °C Tlak nabijanja na maks............................................................................ Model motora: Serijski broj: Razine radnih fluida (motorno ulje......................... ............... brzina motora: ...................................................... °C Protok goriva na leru (mjereno u povratnom vodu): .........................) provjereno: ....... Vlasnik broda: Poduzeće/Ime: .................................................... brzina broda: .............................. motorski prostor.................. hidrauličko ulje...................... o/min: ......................................................... kg Dimenzije propelera: ............... m ......................................: Duljina broda: Težina broda: da da ........................ ........ Propuštanje (ulje.................................... o/min Ime upisivača:....... .......................................: ...................... °C Maks. Sigurnosne instrukcije izvedene Priručnik............... rashladno sredstvo) provjerene Mjerenje podataka na nazivnoj snazi: Tlak motornog ulja Maks.......sred... (Ime velikim slovima) Molimo da odmah vratite kopiju ovog izvještaja i Jamstvene registracijske kartice vašem STEYR MOTORS GENERALNOM DISTRIBUTERU.............. motora....................................: ............... Propeler: ......... .............................. ................................................................................................ bar Temperatura rashl........................................................ . ............................................................... jamstvo i rad objašnjeni Tip broda: Model Br... Ako to ne učinite.................. kontrolna stanica (ako je ima): ......................................................................... Tip sekundarnog pogona (ako ga ima): .... Adresa/Telefon: ............................................................................... Instrumenti podešeni: ........................................................................................................................... jamstvo će biti poništeno! 94 ....... Adresa/Telefon:............................. mbar Povratni tlak ispuha: ....................................................................................................... od..................Evidencija montaže i pregleda prije isporuke: motor br.................. gorivo........................... ulje mjenjača............................................................................... Tip grijanja kabine (ako ga ima): ........................................ rashl............................................................ Presjek usisnog voda zraka..............7 s DA NE Test izveden na:............ Mjenjač: Redukcija brzina: Tip motora: .......................

a CRNI kabel na negativni terminal. 6. Pregledajte zračni filter. Probni rad. Provjerite sve dijelove radi propuštanja ulja. 5. 1. Dodajte u gorivo stabilizator goriva. POZOR: Nedovoljan dovod sirove vode može oštetiti motor i pumpu za sirovu vodu. Provjerite stanje crijeva i obujmica za crijeva.) 10. Pokrenite motor. Temeljito provjerite brod i motor radi labavih ili nedostajućih vijaka ili matica. 1. NAPOMENA: Ako se sirova voda ne ukloni potpuno iz motora. Ispustite vodu iz sustava sirove vode za brod i pogonski sustav (pogledajte proizvođačke upute za skladištenje). Provjetrite motorski odjeljak i kaljužu. 2. 95 . Promijenite motorno ulje i uljni filter. Pokretanje nakon skladištenja Odgovarajuće pokretanje motora doprinijet će učinkovitom i besprijekornom radu gledano dugoročno. Ispumpajte kaljužu do suha i očistite motorski odjeljak. 7. Očistite terminale akumulatora. Drenirajte motorski sustav sirove vode.Pripreme za izvansezonsko skladištenje Odgovarajuće konzerviranje motora doprinijet će učinkovitom i besprijekornom radu na dulje vrijeme. Provjerite voltmetar. 6. 9. 8. Poprskajte motor izvana uljem za spriječavanje korozije. Odvojite akumulator i spremite ga. 9. 11. Sastavite sustav sirove vode. 4. Promijenite filter za gorivo. 7. (Uvjerite se da svi sustavi rade pravilno. 8. 3. pokazivače tlaka ulja i temperature vode. 10. Otvorite zaporni ventil za gorivo i provjerite sve vodove goriva radi propuštanja. Pogrešno spajanje terminala akumulatora može oštetiti elektronički sustav. posljedica mogu biti skupa oštećenja uslijed smrzavanja. POZOR: Spojite CRVENI kabel na pozitivni terminal. 4. 5. 3. Otvorite uvodnik sirove vode. 2. Savjetujte se s vašim STEYR Marine zastupstvom gdje ćete dobiti profesionalnu pomoć u izvođenju pravilnog izvansezonskog skladištenja. Promijenite ulje ili mazivo u mjenjaču. Vaš STEYR Marine zastupstvo rado će vam biti na raspolaganju kao savjetnik ili ekspert za performanse. Provjerite rashladno sredstvo (zatvoreni krug). goriva ili vode. Podmažite vanjske strane terminala.

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 96 .

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 97 .

DNEVNIK MOTORA Servisna bilješka Pregled Ugađanje Podmazivanje Datum Odredište Broj ljudi na brodu Motor pokrenut Motor zaustavljen 98 .

....................................................................................................................... 100 Motor....................... identifikacijski brojevi modela broda i trupa ...........................................................JAMSTVO Uvjeti pomorskog jamstva ............................................... 107 Servisna mreža ... 108 99 .. 105 Identifikacijska kartica vlasnika ...................................... mjenjačka kutija..... 106 Prilog 1 .............................

100 . na snazi će biti EU opći jamstveni uvjeti. STEYR MOTORS će platiti razumne troškove rada za demontažu i montažu motora. MORA vam biti uručena čim je kartica potpuno ispunjena od strane Distributera/Zastupnika koji je prodao proizvod.UVJETI POMORSKOG JAMSTVA STEYR MOTORS Ograničeno jamstvo STEYR MOTORS GmbH. STEYR MOTORS će platiti troškove za ulje za podmazivanje. Međunarodna registracija vlasnika Distributer STEYR MOTORS. Trajanje jamstva počinje ili na datum isporuke Proizvoda ili na datum kada je jedinica bila prvi put iznajmljena. broj modela i serijski broj proizvoda. antifriz. Konačni kupac je odgovoran za ispunjavanje zahtijevanih dokumenata i njihovo slanje u firmu STEYR MOTORS. Ova kartica predstavlja vašu tvorničku identifikaciju registracije i morate ju čuvati radi buduće uporabe kada bude potrebno. kao datum početka jamstva računat će se datum otpreme iz firme STEYR MOTORS. uloške filtera te ostale stavke održavanja koje se ne mogu ponovo upotrijebiti uslijed kvara obuhvaćenog jamstvom. potrebne za ispravljanje nedostataka u materijalu i/ili izradi proizvoda STEYR MOTORS tijekom perioda Osnovnog jamstva za motor. Kupac ovim izjavljuje da se sve dane informacije mogu zabilježiti u svrhu buduće uporabe prema nahođenju firme STEYR MOTORS. datum prodaje. mora proslijediti Jamstvenu registracijsku karticu u STEYR MOTORS Austria. označen kao „Primjerak za kupca“. Ako ikada zatrebate jamstveni servis za ovaj proizvod. Jamstvo za proizvod nije u potpunosti na snazi ukoliko se proizvod ne registrira u tvornici unutar najviše 60 dana od datuma predaje konačnom kupcu. ako se radovi izvode za normalnog radnog vremena. Primjerak Jamstvene registracijske kartice. koji se izvodi uslijed kvara obuhvaćenog jamstvom. što god nastupi prije. jamči prvotnom kupcu na malo da će izvoditi sve popravke ili zamjene. Svi troškovi rada bit će plaćeni objavljenim STEYR MOTORS smjernicama za standardna vremena popravaka. Ako se ne primjenjuju lokalni zakonski uvjeti. uzeta pod zakup ili posuđena ili kada je Proizvod radio 25 sati/500 km. kako je izneseno niže. koji je odgovoran za provođenje programa jamstvenih registracija/zahtjeva. vaš Zastupnik može zatražiti Jamstvenu registracijsku karticu da bi provjerio datum kupnje i iskoristio podatke na kartici za pripremu obrazaca Jamstvenog zahtjeva. STEYR MOTORS zadržava pravo izmjena ili modifikacija proizvoda bez podrazumijevanja ikakvih obaveza za primjenu izmjena na ranije izrađene Proizvode. ime i adresu Distributera/Zastupnika koji je prodao proizvod Distributer/ Zastupnik također ovjerava da ste vi prvotni kupac i korisnik proizvoda. kada je to potrebno zbog popravka kvara obuhvaćenog jamstvom. vrstu uporabe te kodni broj. Odgovornosti firme STEYR MOTORS Za vrijeme Osnovnog jamstva za motor STEYR MOTORS će snositi sve troškove za dijelove i rad koji su potrebni za popravak oštećenog Proizvoda. Ako se jamstvo ne registrira u gore navedenom periodu. Jamstvena registracijska kartica utvrđuje ime i adresu kupca. Osnovno jamstvo za motor Ovo Jamstvo pokriva sve kvarove Proizvoda nastale pri normalnoj uporabi te servis za sve kvarove nastale iz nedostataka u STEYR MOTORS materijalima ili izradi. dalje u tekstu „STEYR MOTORS“.

Ova postavka poznata je kao ISO 3046 Fuel Stop Power Rating i služi za primjene koje se obavljaju manje od 1 500 sati godišnje. zagrijavanja. ali ne ograničeno samo na to: rad bez odgovarajućih rashladnih sredstava ili maziva. Postupci sa smanjenom snagom moraju biti na ili ispod 200 o/min maksimalnog nazivnog broja okretaja. Kada kupite STEYR motor kao i 'stern drive' pogon (Bravo serija) proizveden u firmi Mercruiser Jamstvo za 'Stern Drive' pogon za MerCruiser BRAVO seriju obuhvaćeno je MerCruiser međunarodnom jamstvenom policom. čak i ako se Proizvod samo povremeno koristi u ovakve svrhe. Vlasnik je odgovoran za troškove istraživanja pritužbi. Vlasnik je odgovoran za popravke koji se ne donose na motor. Odgovornost prodavača Konačni prodavač (Distributer. Odgovornost vlasnika Vlasnik je odgovoran za održavanje brojača sati rada motora u dobrom radnom stanju i u svako vrijeme te mora osigurati da brojač sati rada točno prikazuje ukupan broj sati rada Proizvoda. mornaričke. ali su isključene u slučaju svih komercijalnih brodova i primjena. Vaša je želja da SVE proizvode registrirate u tvornici. Postupci sa smanjenom snagom moraju biti na ili ispod 400 o/min maksimalnog nazivnog broja okretaja. Brodograditelj ili Prodavač vozila) obavezan je provjeriti motor i instalaciju na početku Jamstvenog perioda. Pobrinite se da vaš Zastupnik/ Distributer ispuni Jamstvenu registracijsku karticu i pošalje tvornički primjerak STEYR MOTORS Distributeru za vaše područje. STEYR MOTORS također nije odgovoran za kvarove prouzročene nepravilnim uljem. podmazivanja ili usisa. ispunite „Jamstvenu registracijsku karticu“ koja dolazi uz 'Stern Drive' pogon i pošaljite karticu na Mercruiser kanal. 101 . u bilo kojem dijelu jamstvenog perioda. hrđu ili koroziju te postupke pokretanja.Međunarodna registracija vlasnika (Nastavak) U nekim zemljama zakon zahtijeva da registracijske liste budu u arhivi tvornice i Zastupnika. prljavštinom ili drugim zagađivačima u gorivu ili ulju. policijske i slične primjene. troškove „zastoja“. Komercijalna primjena Namijenjena za povremenu uporabu za primjene pri različitim opterećenjima gdje je puna snaga ograničena na dva (2) sata u svakih osam (8) sati rada. neprikladno skladištenje. Zastupnik. osim ako je problem prouzročen nedostacima u STEYR MOTORS materijalu ili tvorničkoj izradi. Ova postavka poznata je kao ISO3046 (ISO 8665) Fuel Stop Power Rating i služi za neprofitne primjene u svrhu užitka. prepunjavanje goriva. sve odnosne takse i ostale gubitke nastale kao posljedica kvara obuhvaćenoga jamstvom. Druge komercijalne primjene su čarter. ako bi ikad bilo potrebno stupiti u vezu s vama. uključujući. globe. Komercijalna primjena definirana je kao bilo koji rad ili posao povezan s korištenjem Proizvoda ili svaka uporaba Proizvoda koja donosi prihode. Neovlaštene modifikacije motora ili servis od strane neovlaštene službe. Molimo. Rad za užitak Ova postavka snage namijenjena je za primjene pri različitim opterećenjima gdje je puna snaga ograničena na jedan (1) satu u svakih osam (8) sati rada. gorivom. vodom. oštećenja tereta. uhodavanja ili gašenja motora. odsustvo održavanja sustava hlađenja. Konačni prodavač je odgovoran za sve probleme/zahtjeve uslijed „zlouporabe“ koji nisu u skladu sa STEYR MOTORS smjernicama za korištenje. prekoračenje brzine. Ograničenja STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove ili štete nastale iz postupaka za koje STEYR MOTORS utvrdi da su bili zlouporaba ili nemar.

po našem izboru. filtere za zrak. tlačne poklopce ekspanzijske posude i termostate. Trajanje počinje paralelno s Osnovnim jamstvom za motor. kako je navedeno u stupcu Trajanje u donjoj tablici. Produljeno jamstvo za glavne komponente Produljeno jamstvo za glavne komponente pokriva kvarove obuhvaćene jamstvom za slijedeće motorne ili lijevane dijelove (***Pokriveni dijelovi): Odljevak bloka motora Kovani dijelovi bregaste osovine Kovani dijelovi radilice motora Klipnjače Lančanik radilice Lančanik bregaste osovine Kućište motora Kućište zamašnjaka Kvarovi blazinica i ležajeva NISU pokriveni. Za vrijeme Produljenog jamstva za glavne komponente STEYR MOTORS će snositi troškove. brtve. što god nastupi kasnije. filtere za gorivo. Produljeno jamstvo za glavne komponente nastavlja se i poslije isteka Osnovnog jamstva za motor. Nepravilna montaža (Referenca: Priručnik za montažu s uputama) STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove komponenata održavanja koje je isporučio STEYR MOTORS po isteku 90 dana nakon početnog datuma trajanja jamstva.Ovo jamstvo ne obavezuje STEYR MOTORS da snosi ikakve naknade za transport bilo kojeg STEYR MOTORS motora/proizvoda do i od mjesta predviđenog od strane firme STEYR MOTORS za Jamstveni servis. filtere separatora gorivo/voda. Opseg jamstva Troškove popravka snosi STEYR MOTORS Kategorija pokrivenosti Osnovno jamstvo za motor ZADOVOLJSTVO Produljeno za glavne komponente Osnovno jamstvo za motor * Štogod nastupi ranije. Svaki STEYR MOTORS Proizvod ili dio popravljen ili zamijenjen pod Jamstvom podrazumijevat će originalno Jamstvo za proizvod i Preostali period jamstva za proizvod ili devedeset (90) dana. 2. Pokrivenost Mjeseci 24 60 12 Trajanje * Sati/km 1 000/20 000 1 800/36 000 1 000/20 000 Dijelovi Rad Radovi na demontaži i montaži Da Ne Da Da Da ** Da ** Da Da Da Pokriveni dijelovi kako je navedeno gore 102 . brizgaljke za gorivo. Komponente održavanja uključuju. crijeva. uljne filtere. osigurače. STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove nastale uslijed: 1. četkice. cinčane čepove. za popravak ili zamjenu pokvarenog dijela obuhvaćenog jamstvom i bilo kojeg dijela oštećenog pri jamstvom obuhvaćenom kvaru oštećenog pokrivenog dijela. ali nisu ograničene na: impelere pumpe za morsku vodu. filtere za vodu. Uporaba ili primjena Proizvoda nedosljedna s njegovim nazivnim vrijednostima iznesenim u popratnoj dokumentaciji. remenje.

Komponente uključene u paket koji je prodao STEYR MOTORS, ali isporučene od trećih proizvođača t.j. krmeni pogoni 'Stern drive', jedreni pogoni, mjenjačke kutije i vodeni mlazni pogoni, podrazumijevat će jamstvene uvjete odnosnog proizvođača. Jamstvo ne pokriva bilo kakve troškove prijevoza, porinuća ili dizalica. Ovo jamstvo odnosi se na sve Vlasnike u lancu distribucije, a Pokrivanje se prenosi na sve slijedeće Vlasnike do kraja perioda Pokrivenosti. STEYR MOTORS NE POKRIVA TROŠKOVE HABANJA ILI ISTROŠENOSTI POKRIVENIH DIJELOVA. STEYR MOTORS NE DAJE NIKAKVA DRUGA IZRIČITA JAMSTVA, OSIM GORE UTVRĐENOGA, A SVE DRUGE OBAVEZE ILI ODGOVORNOSTI, UKLJUČUJUĆI SPECIJALNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI POTENCIJALNE OBAVEZE NASTALE USLIJED NEMOGUĆNOSTI BILO KOJEG STEYR MOTORS MOTORA/PROIZVODA DA PRAVILNO RADI, OVIM SE ISKLJUČUJU. OVO JAMSTVO NE POKRIVA BILO KOJE SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI POVEZANE TROŠKOVE, POPUT PUTNIH TROŠKOVA, TRANSPORTA, POSEBNIH TROŠKOVA USLIJED INSTALACIJA KOJIMA DA BI SE PROIZVODI UČINILI DOSTUPNIMA, TROŠKOVA DOKOVA ILI DIZALICA, UPORABNIH GUBITAKA, GUBITAKA PRIHODA, GUBITAKA VREMENA, GUBITAKA SVOJINE, OSOBNIH POVREDA ILI ŠTETA NA DRUGIM DIJELOVIMA ILI DOBRIMA, OSIM NAZNAČENIH PROIZVODA ISPORUČENIH OD STEYR MOTORS. TAKOĐER, IZDACI POVEZANI S DEMONTAŽOM I/ILI ZAMJENOM PREGRADA ILI MATERIJALA, PROUZROČENO KONSTRUKCIJOM BRODA/VOZILA, A RADI PRISTUPA PROIZVODU KOJI NIJE POKRIVEN OVIM JAMSTVOM.

Procedura za podnošenje Jamstvenog zahtjeva
Za svaki defekt pokriven ovim Jamstvom, obratite se ovlaštenom STEYR MOTORS Distributeru ili Zastupstvu, uz predočenje vaše STEYR IDENTIFIKACIJSKE KARTICE VLASNIKA, OBRASCA PREGLEDA PRIJE ISPORUKE i SERVISNE KNJIGE da biste dobili naziv i adresu najbliže ovlaštene radionice za servisiranje i popravke unutar trideset (30) dana nakon otkrivanja takvog defekta. STEYR MOTORS zadržava pravo da prihvati ili odbije takve Jamstvene zahtjeve. Ako se motor popravlja pod STEYR MOTORS Jamstvenim uvjetima, Distributer će podnijeti jamstveni zahtjev u STEYR MOTORS Austria unutar šezdeset (60) dana od popravka. Nepridržavanje svih zahtjeva za podnošenje zahtjeva značit će odreknuće svih zahtjeva za štete i ostale olakšice. Ako niste zadovoljni Jamstvenim servisom obavljenim pod ovim Jamstvom, molimo pošaljite svoje komentare u STEYR MOTORS Austria.

Ograničenja (Nastavak)
STEYR MOTORS ne daje jamstvo za pomoćne uređaje koje nije isporučila tvornica STEYR MOTORS. Dijelovi korišteni u Jamstvenim popravcima moraju biti novi dijelovi marke STEYR MOTORS, ugradbeni dijelovi odobreni od STEYR MOTORS ili popravljeni dijelovi. STEYR MOTORS nije odgovoran za kvarove nastale uslijed korištenja dijelova koji se ne isporučuju od strane STEYR MOTORS. Svaki STEYR MOTORS Proizvod ili dio zamijenjen pod Jamstvom automatski će postati vlasništvo firme STEYR MOTORS. STEYR MOTORS nije odgovoran za štete nastale uslijed dugotrajnijeg ili nepravilnog skladištenja. Dugotrajno skladištenje definirano je kao vrijeme dulje od jedne (1) godine od dana isporuke iz firme STEYR MOTORS. 103

Pokrivenost

Jamčeni proizvodi
Ovo se Jamstvo odnosi na nove motore koje je prodala firma STEYR MOTORS, a koji se koriste za brodski pogon ili pogon vozila bilo gdje na svijetu gdje su dostupni servisi ovlašteni od firme STEYR MOTORS. Bilo koje Jamstvo za STEYR MOTORS proizvode uvjetovano je pravilnim radom i održavanjem sukladno odgovarajućim STEYR MOTORS’ smjernicama i specifikacijama održavanja. ‘Proizvod’ se sastoji od novog motora STEYR MOTORS te pomoćnih uređaja, kako je navedeno niže, koji su odobreni i isporučeni od strane firme STEYR MOTORS, a koji su instalirani bilo od strane firme STEYR MOTORS ili od strane STEYR MOTORS ovlaštenog Distributera/Zastupnika. Ovi proizvodi imaju utvrđenu Radnu oznaku.

Odgovornost vlasnika (nastavak) Za vrijeme Osnovnog jamstva za motor i Produljenog jamstva za glavne komponente
Vlasnik snosi troškove ulja za podmazivanje, antifriza, uložaka za filter i drugih stavaka održavanja zamijenjenih za vrijeme jamstvenih popravaka, osim ako se te stavke mogu ponovo uporabiti za jamstvom obuhvaćene kvarove. Vlasnik je odgovoran za rad i održavanje Proizvoda kako je navedeno u odnosnom STEYR MOTORS Priručniku za rad i održavanje. Vlasnik je također odgovoran za pružanje dokaza da su izvedeni svi radovi preporučenog održavanja. Prije isteka primjenjivanog Jamstva, Vlasnik mora obavijestiti STEYR MOTORS Distributera, ovlaštenog Zastupnika ili drugu radionicu za popravke ovlaštenu od STEYR MOTORS o bilo kojem jamstvom obuhvaćenom kvaru i učiniti Proizvod dostupnim za popravak u takvoj radionici. U slučaju bilo kojeg kvara Proizvoda, Vlasnik snosi troškove vuče broda/vozila u stanicu za popravak, kao i sve pridružene naplate. Vlasnik je odgovoran za troškove komunikacije, putne troškove, prehranu, prenoćište i slične izdatke nastale kao rezultat nekog jamstvom obuhvaćenog kvara. Vlasnik je odgovoran za troškove istraživanja pritužbi, osima ako problem nije prouzročen nedostatkom u STEYR MOTORS materijalu ili tvorničkoj izradi. Vlasnik je odgovoran za popravke koji se ne donose na motor, troškove „zastoja“, oštećenja tereta, globe, sve odnosne takse i ostale gubitke nastale kao posljedica kvara obuhvaćenoga jamstvom.

Nadležnost suda
Mjesto rješavanja mogućih sporova bit će nadležni sud u Beču, Austrija. STEYR MOTORS zadržava pravo podnošenja tužbe protiv kupca i na drugim. Ovi Uvjeti isporuke i prodaje bit će tumačeni i rješavani prema austrijskim zakonima. U nekim zemljama Vlasnik ima zakonska prava koja ne mogu biti narušena ili ograničena uvjetima ovoga Jamstva. Ništa u ovom Jamstvu ne isključuje niti ograničava bilo koja ugovorna prava što ih Vlasnik može imati prema trećim strankama.

IZDANJE 20.07.2007 104

Motor, mjenjačka kutija, identifikacijski brojevi modela broda i trupa

Zabilježite broj modela i serijski broj vašeg motora i mjenjačke kutije odmah nakon kupnje. Tako ćete ih imati pri ruci kad vam budu potrebni prilikom naručivanja dijelova ili literature.

Model motora br.: _______________________________________________________________ Serijski br. motora: ______________________________________________________________ Br. modela mjenjačke kutije ili krmenog pogona: ____________________________________ Serijski br. mjenjačke kutije ili krmenog pogona: ____________________________________ Ključ paljenja br.: ________________________________________________________________ Model broda br.: ________________________________________________________________ Identifikacijski br. trupa (HIN): _____________________________________________________ Preporučene dimenzije propelera: _________________________________________________

Zamjenski dijelovi Nikada ne koristite dijelove nepoznate kakvoće na svom brodskom motoru STEYR Marine Engine. Insistirajte na ORIGINALNIM-STEYR brodskim dijelovima. Posjetite lokalno STEYR Marine zastupstvo.

STEYR MOTORS GMBH 2007
Sva prava na izmjene i modifikacije zadržana.

105

106 .

stalne snage i djelomične snage mogu donekle varirati tijekom rada. a mora biti procijenjeno tijekom početnih ispitivanja broda. To znači da će produljen rad s potpuno otvorenim leptirom motora imati za posljedicu dulji period djelomičnog opterećenja. položaju. Karakteristike snage preopterećenja. Rezultat koji će vozač osjetiti je smanjenje brzine vrtnje motora. rukovatelj smije nastaviti s nadziranom snagom preopterećenja. Elektronička upravljačka jedinica (ECU) nadzire performanse motora u svakoj fazi rada i izračunava ciklus rada na preopterećenju kao i potrebne faze djelomičnog opterećenja. 107 . Sustav omogućava vozaču postizanje snage preopterećenja tijekom najviše 6 minuta. Rad motora ostaje na stalnoj standardnoj snazi sve dok se ručica gasa drži u maks.Prilog 1: Informacija o izvođenju nadzora na motoru tip MO266K43 Nadzor snage preopterećenja pomoću upravljačke jedinice motora Ovaj posebni motor ima funkciju za automatsko praćenje snage preopterećenja. Nakon toga perioda ECU će početi smanjivati snagu na vrijednost za stalnu snagu. Nakon rada motora na djelomičnom opterećenju ili niskom opterećenju tijekom 20 minuta. Smanjenje brzine određeno je konstrukcijom broda i propulzijske jedinice. da bi se regenerirala funkcija preopterećenja.

AUSTRIA Telefon +43 7252 222 – 52 Telefaks +43 7252 222 – 29 e-mail: service@steyr-motors.SERVISNA MREŽA AUSTRIA STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1.steyr-motors.steyr-motors.com http://www.htm 108 . 4407 STEYR.com Potpunu listu svjetske Servisne mreže može se naći na našoj početnoj stranici pod: http://www.com/distributors/distributors.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful